Sunteți pe pagina 1din 2

Articolul 1

5

Cuprins

Articolul 1. Domeniul de aplicabilitate

7

Articolul 2. Contabilitatea

 

14

Articolul 3. Limba şi moneda

32

Articolul 4. Autorităţi cu competenţă de reglementare în materie de contabilitate

38

Articolul 5. Obligaţia de a conduce contabilitatea în partidă dublă şi de a întocmi situaţii financiare anuale. Sistemul simplificat de contabilitate

52

Articolul 6. Documentul justificativ

61

Articolul 7. Obligaţia privind inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

65

Articolul 8. Evaluarea elementelor deţinute cu ocazia inventarierii şi prezentarea acestora în situaţiile financiare anuale

68

Articolul 9. Situaţiile financiare anuale

83

Articolul 10. Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii

95

Articolul 11. Operaţiuni interzise

 

136

Articolul 12. Contabilitatea imobilizărilor şi a stocurilor

138

Articolul 13. Contabilizarea operaţiunilor

172

Articolul 14. Înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ

172

Articolul 15.

Contabilitatea capitalurilor

172

Articolul 16. Contabilitatea terţilor

187

Articolul 17. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor

197

Articolul 18. Contabilitatea instituţiilor publice

226

Articolul

19.

Contabilitatea

rezultatului

273

Articolul 20. Registrele de contabilitate obligatorii

288

Articolul 21. Utilizarea registrelor de contabilitate

292

Articolul 22. Balanţa de verificare

 

292

Articolul 23. Sistemele informatice de prelucrare automată a datelor

305

Articolul 24. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau încetarea activităţii

307

Articolul 25. Păstrarea registrelor şi a documentelor justificative şi contabile

312

Articolul 25 1 . Arhivarea registrelor de contabilitate şi a documentelor justificative

314

Articolul 26. Măsurile în caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile

315

Articolul 27. Exerciţiul financiar

 

317

Articolul 28. Obligaţia privind întocmirea situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile

320

Articolul 29. Documentele care însoţesc situaţiile financiare anuale

329

Articolul 30. Declaraţia de răspundere pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale

337

6

Legea contabilităţii comentată

Articolul 31. Declaraţia de răspundere pentru întocmirea situaţiilor financiare consolidate

338

Articolul 32. Publicarea situaţiilor financiare anuale

339

Articolul 33. Obiectivul situaţiilor financiare anuale consolidate

340

Articolul 34. Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public

350

Articolul 35. Obligaţii de transparenţă

356

Articolul 36. Termenele privind depunerea situaţiilor financiare anuale

357

Articolul 37. Asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului

360

Articolul 38. Organizarea şi funcţionarea contabilităţii trezoreriei statului

361

Articolul 39. Execuţia bugetară

372

Articolul 40. Bilanţul instituţiilor publice

374

Articolul 41. Contravenţii

386

Articolul

42.

Amenzi

389

Articolul 43. Infracţiuni

392

Articolul 44. Autorităţile care au obligaţia de a elabora şi a actualiza permanent reglementările contabile

395

Articolul 45. Exercitarea controlului asupra modului în care se aplică prevederile acestui act normativ

396

Articolul 46. Intrarea în vigoare

397

Articolul 47. Legea contabilităţii se aplică şi subunităţilor fără personalitate juridică cu sediul în străinătate, cât şi subunităţilor cu sediul în România ce aparţin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul în străinătate

398

Articolul 48. Consiliul contabilităţii şi raportărilor financiare

399

Articolul

49.

Acte normative abrogate

402

Bibliografie

405