Sunteți pe pagina 1din 17

CLAUZE ADMINISTRATIVE GENERALE PENTRU CONTRACTE DE FURNIZARE

Prezentele clauze generale pot fi aplicate contractelor de achiziie public de furnizare, atribuite de autoritile contractante n conformitate cu dispoziiile Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 3 !"##$, cu modificrile %i completrile ulterioare %i a celorlalte acte normative aprobate n aplicarea acesteia. Articol 1 Prile ____________________________________cu cod unic de nregistrare sediul ________________________________ cont trezorerie telefon/fax ____________________ numr de nmatriculare _______________________________ __________________________________ la _________________________________deschis reprezentat ________________________________ conductorului),

prin______________________________________(denumirea

funcia_________________________ n calitate de Achizitor, pe de o parte, i ____________________________________cu cod unic de nregistrare sediul ________________________________ cont trezorerie

telefon/fax ____________________ numr de nmatriculare _______________________________ __________________________________ la _________________________________deschis reprezentat ________________________________ conductorului),

prin______________________________________(denumirea

funcia_________________________ n calitate de Furnizor, pe de alt parte. denumite n continuare fiecare n parte Partea i n mod colecti! P r!i"e au con!enit ncheierea prezentului contract de prestri ser!icii, n urmtoarele condiii" Articol 2 Termeni i definiii #$% # $n prezentul contract urmtorii termeni !or fi interpretai astfel" a. contract # reprezint prezentul contract i toate anexele sale. %. Achizitor i Furnizor # prile contractante, a a cum sunt acestea numite n prezentul contract&

'

c. &re!u" contractu"ui # preul plti%il (urnizorului de ctre )chizitor, n %aza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor o%ligaiilor asumate prin contract& d. &ro'u(e # echipamentele, ma inile, utila*ele, orice alte %unuri, cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract, pe care (urnizorul se o%lig, prin contract, s le furnizeze )chizitorului& e. (er)icii # ser!iciile aferente li!rrii produselor, respecti! acti!itile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea n funciune, asistena tehnic n perioada de garanie, i orice alte asemenea o%ligaii care re!in (urnizorului prin contract& f. ori*ine # locul unde produsele au fost realizate, fa%ricate. +rodusele sunt fa%ricate atunci c,nd prin procesul de fa%ricare, prelucrare sau asam%lare ma*or i esenial a componentelor rezult un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de %az, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. -riginea produselor i ser!iciilor poate fi distinct de naionalitatea (urnizorului. g. 'e(tina!ie +ina" # locul unde (urnizorul are o%ligaia de a furniza produsele& h. ter,enii co,ercia"i 'e "i)rare # !or fi interpretai conform ./0-12345 6777 8 0amera .nternaional de 0omer (0.0)& 29:, 0.(, 0.+, (0), (-;, <<+ etc. # termeni comerciali definii conform regulilor i uzanelor internaionale, gu!ernate de regulamentul ./0-12345, i anume" =rupul 2 +lecarea =rupul ( 1ransportul +rincipal =rupul 0(3 1ransportul +rincipal platit 0+1 0.+ =rupul < <)( <25 <2? +).<) <<A <<+ (ranco destinatie ne!amuit (ranco destinatie !amuit <eli!ered <ut@ Anpaid <eli!ered <ut@ +aid (0) ()5 (-; 0(3 0.( (ranco transportator (ranco de#a lungul !asului (ranco %ord 0ost si na!lu 0ost, asigurare si na!lu la locul de destinatie con!enit 1ransport platit pana la 1ransport si asigurare platite pana la (ranco frontiera (ranco na!a nedescarcata (ranco pe chei !amuit <eli!ered )t (rontier <eli!ered 29 5hip <eli!ered29 ?ua@(<A1B 0arriage +aid 1o 0arriage and .nsurance +aid 1o (ree 0arrier (ree )longside 5hip (ree on ;oard 0ost and (reight 0ost, insurance and freight 29: (ranco fa%rica 29 :or>s

i. +or!a ,a-or . orice e!eniment extern, impre!izi%il, a%solut in!inci%il i ine!ita%il, care nu putea fi pre!zut la momentul ncheierii contractului i care face imposi%il executarea i, respecti!, ndeplinirea contractului& sunt considerate asemenea e!enimente" rz%oaie, re!oluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, em%argou, enumerarea nefiind exhausti!, ci enuniati!. /u este considerat for ma*or un e!eniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposi%ilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea o%ligaiilor uneia din pri& *. zi # zi calendaristic& an # CDE de zile. (se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract) Articol 3 Interpretare C.' 8 $n prezentul contract, cu excepia unei pre!ederi contrare, cu!intele la forma singular !or include forma de plural i !ice !ersa, acolo unde acest lucru este permis de context. C.6 # 1ermenul Fzisau Fzile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit. C.C # 0u!intele referitoare la persoane sau pri !or include societile i companiile, precum i orice organizaie a!,nd personalitate *uridic. C.G # 0lauzele i expresiile !or fi interpretate prin raportare la ntregul contract. Articol 4 Obiectul contractului G.' # (urnizorul se o%lig s furnizeze HHHHHHHHHHHH. (produsele i, dup caz, s instaleze, testeze i s ntrein i cantitile) n perioada/perioadele con!enite, n

conformitate cu o%ligaiile asumate prin prezentul contract. G.6 # )chizitorul se o%lig s plteasc preul con!enit n prezentul contract pentru produsele furnizate, i ser!iciile accesorii prestate. Articol 5 Preul contractului +reul con!enit pentru ndeplinirea contractului, respecti! preul produselor li!rate i al ser!iciilor accesorii prestate, plti%il (urnizorului de ctre )chizitor conform graficului de pli este deHHHHHHHH.lei(euro, alt valut&, la care se adaugHHHHHHHHH..lei (euro,alt valut ) reprezent,nd 1I).

Articol / Durata contractului <urata prezentului contract este de .........H.....zile/luni, adic de la....................... p,n la HHH............... Articol 7 !ecutarea contractului 2xecutarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de %un execuie, la data de ......... (se precizeaz data la care intr n efectivitate contractul) 'omentariu( dup caz, se poate utiliza urmtoarea formulare( a. e)ecutarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun e)ecuie, la data de ......... %i dup emiterea ordinului de ncepere de ctre *chizitor. Articol " Documentele contractului J.'. +restatorul !a ndeplini ser!iciile n condiiile sta%ilite prin prezentul contract, care include n ordinea enumerrii, urmtoarele anexe" a) 0aietul de sarcini # anexa nr___ %)+ropunerea tehnica i propunerea financiar 8 anexa nr___ c) ;ugetul detaliat 8 anexa____ d) =rafic de ndeplinire a contractului 8 anexa____ e) =raficul de pli # anexa nr___ f) )lte documente pe care prile le neleg ca fiind ale contractului (a se a!ea n !edere i dispoziiile art.KE din L= nr.K6E/677D.) + lista subcontractanilor, + contractele de asociere, + garania de bun e)ecuie& # anga-amentul ferm de susinere din partea unui ter J.6. -rice contradicie i!it ntre documentele contractului se !a rezol!a prin aplicarea ordinei de prioritate sta%ilit la art.J.'. Articol # $aracterul confidenial al contractului (r a aduce atingere derulrii i execuiei prezentului contract, )chizitorul are o%ligaia de a asigura garantarea prote*rii acelor informaii pe care (urnizorul le precizeaz ca fiind

confideniale, n msura n care, n mod o%iecti!, dez!luirea acestor informaii ar pre*udicial interesele legitime ale acestuia, n special n ceea ce pri!este secretul comercial si proprietatea intelectual. Articol 1% Obli&aiile 'urni(orului '7.' # (urnizorul se o%lig s li!reze )chizitorului, i, dup caz, s instaleze , testeze i s nrein ........................................................................ (denumirea produselor i cantitatea), produsele definite n prezentul contract. '7.6 # (urnizorul se o%lig s furnizeze produsele la standardele i/sau performanele prezentate n propunerea tehnic. '7.C # (urnizorul se o%lig s furnizeze produsele n perioadele/la datele pre!zute prin graficul de li!rare prezentat n propunerea tehnic, anex la contract. '7.G # (urnizorul se o%lig s despgu%easc )chizitorul mpotri!a oricror" i) reclamaii i aciuni n *ustiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (%re!ete, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utila*ele folosite pentru sau n legatur cu produsele achiziionate, i ii) daune#interese, cheltuieli, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre )chizitor. Articol 11 Obli&aiile Ac)i(itorului ''.' # )chizitorul se o%lig s achiziioneze, respecti! s cumpere i s plteasc preul con!enit n prezentul contract. ''.6 # )chizitorul se o%lig s recepioneze produsele n termenul con!enit. ''.C # )chizitorul se o%lig s plteasc preul produselor ctre (urnizor n termenul con!enit de la emiterea facturii de ctre acesta. +lile n !alut se !or efectua prin respectarea pre!ederilor legale. .se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii %i, dup caz, graficul de plat&. ''.G # <ac )chizitorul nu onoreaz facturile n termen de HHHH. zile de la expirarea perioadei con!enite atunci (urnizorul are dreptul de a sista li!rarea produselor i de a %eneficia de reactualizarea sumei de plat la ni!elul corespunztor zilei de efectuare a plii, din prezentul contract. .mediat dup ce )chizitorul i onoreaz o%ligaiile, (urnizorul !a relua li!rarea produselor n termen deHHHHHHHHH. .se va indica un termen cert& ''.E )chizitorul !a fi responsa%il pentru orice pagu% adus echipamentului (urnizorului i care nu se datoreaz negli*enei (urnizorului.

''.D )chizitorul se o%lig s nu efectueze nici o lucrare sau modificare asupra echipamentului sau a locaiei sale fr acceptul n scris din partea (urnizorului. Articol 12 *anciuni pentru ne+ndeplinirea culpabil a obli&aiilor '6.' # $n cazul n care, din !ina sa exclusi!, (urnizorul nu reu e te s# i ndeplineasc o%ligaiile asumate, atunci )chizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echi!alent cu HHM din preul contractului pentru fiecare zi de nt,rziere, p,n la indeplinirea efecti! a o%ligaiilor. .se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi de nt/rziere, p/n la ndeplinirea efectiv a obligaiilor& '6.6 # $n cazul n care )chizitorul nu i onoreaz facturile n termen deHHHH.zile de la expirarea perioadei con!enite, atunci acestuia i re!ine o%ligaia de a plti, ca penaliti, o sum echi!alenta cuHHHH.M din plat neefectuat pentru fiecare zi de nt,rziere, p,n la ndeplinirea efecti! a o%ligaiilor. Articol 13 ,arania de bun e!ecuie a contractului 'C.' 8 (urnizorul se o%lig s constituie garania de %un execuie a contractului nainte de data de ................ n cuantum de HH. , pentru perioada de HH i oricum nainte de data de ncepere a furnizrii produselor .............. su% forma unui instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate %ancar sau de o societate de asigurri. .se precizeaz modul de constituire, cuantumul %i perioada de constituire a garaniei de bun e)ecuie& 'C.6 # )chizitorul se o%lig s eli%ereze garania pentru participare i s emit ordinul de ncepere a execuiei contractului numai dup ce (urnizorul a facut do!ada constituirii garaniei de %un execuie. 'C.C # )chizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de %un execuie, n limita pre*udiciului creat, dac (urnizorul nu i ndepline te, nu i execut, execut cu nt,rziere sau execut necorespunztor o%ligaiile asumate prin prezentul contract. )nterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de %un execuie, )chizitorul are o%ligaia de a notifica acest lucru (urnizorului, preciz,nd totodat o%ligaiile care nu au fost respectate. 'C.G # )chizitorul se o%lig s restituie garania de %un execuie n termen de 'G zile de la data intocmirii procesului#!er%al de receptie a produselor care fac o%iectul prezentului 0ontract si/sau de la plata facturii finale, daca un a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. 'C.E # =arania tehnic a produselor este distinct de garania de %un execuie a contractului.

Articol 14 Ambalare i marcare 'G.' # (') (urnizorul are o%ligaia de a am%ala produsele pentru ca acestea sa fac fa, fr limitare, la manipularea dur din timpul transportului, tranzitului i expunerii la temperaturi extreme, la soare i la precipitaiile care ar putea s apar n timpul transportului i depozitrii n aer li%er, n a a fel nc,t s a*ung n %un stare la destinaia final. (6) $n cazul am%alrii greutilor i !olumelor n cutii, (urnizorul !a lua n considerare, unde este cazul, distana mare p,n la destinaia final a produselor i a%sena facilitilor de manipulare grea n toate punctele de tranzit. 'G.6 # )m%alarea, marcarea i documentaia din interiorul sau din afara pachetelor !or respecta strict cerinele ce !or fi special pre!zute n contract, inclusi! cerinele suplimentare. .se precizeaz aceste cerine, inclusiv cele suplimentare %i orice alte instruciuni ulterioare cerute de ctre *chizitor& 'G.C # 1oate materialele de am%alare a produselor, precum i toate materialele necesare proteciei coletelor (palei de lemn, foi de protecie, etc) rm,n n proprietatea )chizitorului. Articol 15 Tran-port. a-i&urri 'E.' # (urnizorul are o%ligaia de a asigura complet produsele furnizate prin contract mpotri!a pierderii sau deteriorrii nepre!zute la fa%ricare, transport, depozitare i li!rare, n funcie de termenul comercial de li!rare con!enit. .se precizeaz termenul comercial de livrare&. 'E.6 # <ac )chizitorul solicit li!rarea produselor pe o %az 0.( sau 0.+, (urnizorul are o%ligaia de a asigura i de a plti transportul ncrcturii p,n la destinaia final sau n orice alt asemenea loc de destinaie solicitat. 'E.C # (') <ac )chizitorul solicit li!rarea produselor pe o %az (-;, (urnizorul are o%ligaia de a asigura i de a plti transportul ncrcturii p,n la, i inclusi!, punctul de ncrcare a produselor n portul de ncrcare solicitat. (6) <ac )chizitorul solicit li!rarea produselor pe o %az (0), (urnizorul are o%ligaia de a asigura i de a plti pentru transportul ncrcturii i pentru li!rarea acesteia n custodia cru ului la locul solicitat. 'E.G # (urnizorul are dreptul de a# i alege cru ul pentru a li!ra produsele pe o %az 0.( sau 0.+. 'E.E # <ac )chizitorul solicit li!rarea produselor pe o %az (-; sau (0) i asigurarea, n numele i pe cheltuiala )chizitorului, a transportului cu cru i nominalizai, (urnizorul poate aran*a transportul i cu cru i alternati!i dac cei nominalizai nu sunt disponi%ili n perioada/perioadele de li!rare.

'omentariu ( dup caz, se pot introduce urmtoarele clauze + 0ac *chizitorul solicit livrarea produselor n condiiile '1P sau '12, 2urnizorul are obligaia de a plti pentru asigurarea ncrcturii p/n la destinaia final, numind ca beneficiar pe *chizitor. + 0ac *chizitorul solicit livrarea produselor n condiiile 2O3 sau 2'*, obligaia de a plti pentru asigurarea ncrcturii p/n la destinaia final cade n sarcina *chizitorului. Articol 1/ 0ncepere. finali(are. +nt1r(ieri. -i-tare 'D.' # (') (urnizorul are o%ligaia de a ncepe furnizarea produselor n termen de .............. de la primirea ordinului n acest sens din partea )chizitorului. -rdinul de ncepere a furnizrii produselor se emite de ctre )chizitor n termen de ............ de la constituirea garaniei de %un execuie. .se precizeaz data ma)im de emitere a ordinului de ncepere a contractului& 'D.6 # (') (urnizarea produselor n %aza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acesteia pre!zut a fi terminat ntr#o perioad sta%ilit n graficul de furnizare, tre%uie finalizate n termenul con!enit de pri, termen care se calculeaz de la data nceperii furnizrii produselor. (6) $n cazul n care" a) orice moti!e de nt,rziere, ce nu se datoreaz (urnizorului, sau %) alte circumstane neo%i nuite suscepti%ile de a sur!eni, altfel dec,t prin nclcarea contractului de ctre (urnizor, ndreptesc (urnizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a produselor sau a oricrei faze a acestora, atunci prile !or re!izui, de comun acord perioada de furnizare i !or semna un act adiional., nefiind afectate prin acesta calitatea i cantitile iniiale, astfel cum au fost acestea pre!zute n ofert, precum i preul contractului. 'D.C # <ac pe parcursul ndeplinirii contractului (urnizorul nu respect graficul de furnizare, acesta are o%ligaia de a notifica acest lucru )chizitorului, n termen de ....zile, nainte de datele/perioadele de furnizare asumate n graficul de furnizare. 4odificarea datei/perioadelor de furnizare asumate n graficul de furnizare se face cu acordul prilor, prin act adiional. 'D.G # $n afara cazului n care )chizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice nt,rziere n ndeplinirea contractului d dreptul )chizitorului de a solicita penaliti (urnizorului. Articol 17 2i3rarea i documentele care +n-oe-c produ-ele 'N.' 8 (') (urnizorul are o%ligaia de a li!ra produsele la destinaia final indicat de )chizitor respect,nd" a)datele din graficul de li!rare i

%) termenul comercial sta%ilit. (6) Oa expedierea produselor, (urnizorul are o%ligaia de a comunica, n scris, at,t )chizitorului, c,t i, dup caz, societii de asigurri datele de expediere, numrul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de ncrcare i locul de descrcare. 'N.6 # (urnizorul !a transmite )chizitorului documentele care nsoesc produsele" a) factura fiscal& %) a!izul de expediie& c) dispoziia de li!rare& d) certificatul de origine& e) certificatul de inspecie& f)& declaraia de conformitate g) certificatul de garanie& h) dup caz, polia de asigurare Ptoate riscurileP. .se precizeaz documentele care vor nsoi produsele& 0ertificarea de ctre )chizitor a faptului c produsele au fost li!rate parial sau total se face dup instalare i dup recepie, prin semnarea de primire de ctre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de (urnizor pentru li!rare. 'N.C # Oi!rarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite pre!ederile clauzelor referitoare la receptia produselor.
'omentariu (

'lauzele contractuale cu privire la documentele care nsoesc produsele precum %i modalitatea de certificare a livrrii acestora se vor adapta n funcie de specificul %i comple)itatea produselor ce fac obiectului contractului.

Articol 1" 4ecepie. in-pecii i te-te 'J.' # )chizitorul sau reprezentantul su are dreptul de a inspecta i/sau de a testa produsele pentru a !erifica conformitatea lor cu specificaiile din anexa/anexele la contract. 'J.6 # (') .nspeciile i testrile la care !or fi supuse produsele, precum i condiiile de trecere a recepiei pro!izorii i a recepiei finale (calitati!e) sunt descrise n anexa/anexele la prezentul contract. (6) )chizitorul are o%ligaia de a notifica n scris (urnizorului identitatea reprezentanilor si

mputernicii pentru efectuarea recepiei, testelor i inspeciilor. 'J.C # .nspeciile i testele din cadrul recepiei pro!izorii i recepiei finale (calitati!e) se !or face la destinaia final a produselor. (se precizeaz destinaia final a produselor) 'J.G # <ac !reunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiilor, )chizitorul are dreptul s l resping, iar (urnizorul are o%ligaia, fr a modifica preul contractului" a) de a nlocui produsele refuzate& sau %) de a face toate modificrile necesare pentru ca produsele s corespund specificaiilor lor tehnice. 'J.E # <reptul )chizitorului de a inspecta, de a testa i, dac este necesar, de a respinge nu !a fi limitat sau am,nat datorit faptului c produsele au fost inspectate i testate de (urnizor, cu sau fr participarea unui reprezentant al )chizitorului, anterior li!rrii acestora la destinaia final. 'J.D # +re!ederile clauzelor 'J.'#'J.E nu l !or a%sol!i pe (urnizor de o%ligaia asumrii garaniilor sau de alte o%ligaii pre!zute n contract. Articol 1# *er3icii 'K.' . +e l,ng furnizarea efecti! a produselor, (urnizorul are o%ligaia de a presta i ser!iciile accesorii furnizrii produselor, fr a modifica preul contractului. 'K.6 . (urnizorul are o%ligaia de a presta ser!iciile, pentru perioada de timp con!enit, cu condiia ca aceste ser!icii s nu eli%ereze (urnizorul de nicio o%ligaie de garanie asumat prin contract. .se precizeaz perioada convenit pentru prestarea serviciilor& 'K.C + +e parcursul prestrii ser!iciilor (urnizorul are o%ligaia de a nu st,n*eni inutil sau n mod a%uzi!" a) acti!itatea )chizitorului sau a altor executani sau prestatori ai acestuia. %) cile de acces. 'K.G # +e parcursul prestrii ser!iciilor (urnizorul are o%ligaia" a) de a e!ita pe c,t posi%il acumularea de o%stacole inutile n zona de lucru& %) de a depozita sau de a retrage orice echipamente , scule, surplus de materiale. 'K.E # )chizitorul are dreptul de a supra!eghea desf urarea prestrii ser!iciilor i de a sta%ili conformitatea lor cu specificaiile cuprinse n anexa la contract. +rile contractante au o%ligaia de a notifica n scris una celeilalte, identitatea reprezentanilor lor pentru acest scop, i anume a responsa%ilului cu supra!egherea din partea (urnizorului i a persoanei coordonatoare din partea )chizitorului.

'7

'K.D # (urnizorul este pe deplin responsa%il de respectarea regulilor de securitatea muncii i pre!enirea i stingerea incendiilor pe toat durata prestrii ser!iciilor. -rice incident/accident datorat nerespectrii acestor reguli de ctre personalul (urnizorului este imputa%il (urnizorului. 'K.N # +entru prestarea ser!iciilor accesorii furnizrii, )chizitorul !a preciza zona de lucru. +ersonalul (urnizorului are acces numai n perimetrul astfel sta%ilt sau n alte locuri solicitate de (urnizor n scopul realizarii ser!iciului. 'K.J # (') $n scopul prestarii ser!iciilor accesorii furnizrii, (urnizorul !a solicita )chizitorului accesul la perimetrul ser!iciului, cu echipamente, scule, utila*e proprii care dup finalizarea ser!iciului urmeaz a fi retrase imediat de (urnizor. (6) )chizitorul se o%lig sa analizeze solicitarea (urnizorului pri!ind accesul acestora n zona de lucru. )chizitorul, n cazuri *ustificate poate refuza accesul lor parial sau integral i n acest caz, !a solicita sau propune (urnizorului alte soluii. 'K.K # (urnizorul nceteaza acti!itatea pe zona respecti! i !a eli%era complet perimetrul lucrrii dupa a!izarea procesului !er%al de recepie de )chizitor sau la cererea expres a acestuia . 0omentariu " dup caz, pot fi a!ute n !edere i urmtoarele clauze Piese de schimb + 4n perioada de garanie a produselor 2urnizorul are obligaia de a furniza piesele de schimb %i subansamblurile care se defecteaz, fra cheltuieli pentru *chizitor. + 4n eventualitatea n care a ncetat fabricarea de piese de schimb, 2urnizorul are obligaia( a& de a notifica n avans .cu cel puin 555 de zile& *chizitorului, pentru a permite acestuia s cumpere piesele necesare, %i b& de a pune la dispoziie *chizitorului, fr plat, dac i se cere, proiectele, desenele %i specificaiile pieselor de schimb. Articol 2% Perioada de &aranie acordat produ-elor 67.' # (urnizorul are o%ligaia de a garanta c produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite . <e asemenea, (urnizorul are o%ligaia de a garanta c toate produsele furnizate prin contract nu !or a!ea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepia cazului c,nd proiectul i/sau materialul este cerut n mod expres de ctre )chizitor) sau oricrei alte aciuni sau omisiuni a (urnizorului i c acestea !or funciona la parametrii solicitai, n condiii normale de funcionare. 67.6 # (') +erioada de garanie acordat produselor de ctre (urnizor este cea declarat n propunerea tehnic. .se precizeaz perioada de garanie acordat produselor&

''

(6) +erioada de garanie a produselor ncepe cu data recepiei efectuate dup li!rarea i instalarea acestora la destinaia final .dup caz& 'omentariu ( 4n cazul n care prile convin ca produsele livrate s fie instalate la o dat ulterioar datei de livrare, clauza referitoare la perioada de garanie se va formula n consecin. 67.C # )chizitorul are dreptul de a notifica imediat (urnizorului, n scris, orice pl,ngere sau reclamaie ce apare n conformitate cu aceast garanie. 67.G # Oa primirea unei astfel de notificri, (urnizorul are o%ligaia de a remedia defeciunea sau de a nlocui produsul n perioada con!enit, fr cheltuieli suplimentare pentru )chizitor. +rodusele care, n timpul perioadei de garanie, le nlocuiesc pe cele defecte %eneficiaz de o nou perioad de garanie care decurge de la data nlocuirii produsului. .se precizeaz perioada de remediere a defeciunilor sau de nlocuire a produsului& 67.E # <ac (urnizorul, dup ce a fost n tiinat, nu reu e te s remedieze defectul n perioada con!enit, )chizitorul are dreptul de a lua msuri de remediere pe riscul i pe cheltuiala (urnizorului i fr a aduce niciun pre*udiciu oricror alte drepturi pe care )chizitorul le poate a!ea fa de (urnizor prin contract. Articol 21 A5u-tarea pretului contractului 6'.' # +entru produsele li!rate i pentru ser!iciile prestate, plile datorate de )chizitor (urnizorului sunt cele declarate n propunerea financiar, anex la contract. 6arianta 7" 6'.6 8 +reul contractului poate fi a*ustat numai n urmtoarele situaii" a) au a!ut loc modificri legislati!e, modificri ale normelor tehnice sau au fost emise, de ctre autoritile locale, acte administrati!e care au ca o%iect instituirea, modificarea sau renunarea la anumite taxe/impozite locale, al cror efect se reflect n cre terea/diminuarea cheltuielilor pe %aza crora s#a fundamentat preul contractului& %) pe pia au aprut anumite condiii, n urma crora s#a constatat cre terea/diminuarea indicilor de pre pentru elemente constituti!e ale ofertei, al cror efect se reflect n cre terea/diminuarea cheltuielilor pe %aza crora s#a fundamentat preul contractului. 6'.C # $n cazul pre!zut la 6'.6. %), preul !a fi a*ustat a!,nd n !edere urmtoarele" a) .............................. (modul concret de a*ustare a preului, data de la care clauza de!ine aplica%il, periodicitatea a*ustrii etc) %) ..............................( formule, indici utilizai)

'6

c) .............................. (informaii cu pri!ire la e!oluia indicilor, %uletine statistice, cotaii ale %urselor de mrfuri, documente do!editoare cu pri!ire la efectul de cre tere/diminuare a cheltuielilor pe %aza crora a fost sta%ilit preul contractului etc) 6arianta "( 6'. G +reul contractului este ferm i nu se a*usteaz. Articol 22 *ubcontractani 66.' # (urnizorul are o%ligaia, n cazul n care su%contracteaz pri din contract, de a ncheia contracte cu su%contractanii desemnai, n acelea i condiii n care el a semnat contractul cu )chizitorul. 66.6 # (') (urnizorul are o%ligaia de a prezenta la ncheierea contractului contractele ncheiate cu su%contractanii desemnai. (6) Oista su%contractanilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie n anexe la prezentul contract. 66.C # (') (urnizorul este pe deplin rspunztor fa de )chizitor de modul n care el i su%contractanii si ndeplinesc contractul. (6) 5u%contractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul n care i ndepline te partea sa din contract. 66.G # /ici un su%contractant nu poate fi implicat in executarea 0ontractului fara acordul scris preala%il al )chizitorului. (urnizorul poate schim%a oricare su%contractant numai dac acesta nu i# a ndeplinit partea sa din contract sau i#a ndeplinit#o necorespunztor. 5chim%area su%contractantului nu !a modifica preul contractului i nu se !a efectua dec,t dup notificarea )chizitorului i primirea apro%rii din partea acestuia. 66.E # (urnizorul nu are dreptul de a nlocui su%contractanii nominalizai n cazul n care nlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anex la prezentul contract. Articol 23 $onflictul de intere-e 0ontractantul nu are dreptul de a anga*a, n scopul ndeplinirii prezentului contract de achiziie pu%lic, persoane fizice sau *uridice care au fost implicate n procesul de !erificare/e!aluare a candidaturilor/ofertelor depuse n cadrul aplicrii procedurii de atri%uire aferente acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puin '6 luni de la ncheierea contractului, su% sanciunea nulitii contractului respecti! pentru cauza imoral.

'C

Articol 24 $e-iunea 6G.' # (urnizorul are o%ligaia de a nu transfera total sau parial o%ligaiile sale asumate prin prezentul contract. 6G.6 8 (urnizorul poate cesiona dreptul su de a ncasa contra!aloarea produselor li!rate, n condiiile pre!zute de dispoziiile 0odului 0i!il. 6G.C # 5olicitrile de plat ctre teri pot fi onorate numai dup operarea unei cesiuni n condiiile Articol 25 0ncetarea contractului 6E.' # +rezentul contract de furnizare !a nceta de drept dac n termen HHHde la data emiterii ordinului de ncepere (urnizorul nu a demarat furnizarea produselor n cauz. 6E.6 # +rezentul contract de furnizare !a nceta de drept dac nu a generat nicio plat ntr#o perioad de ............... de la semnarea sa de ctre pri. $ncetarea !a opera de plin drept, fr necesitatea !reunei formaliti sau inter!enia autoritilor sau a instanei de *udecat. 6E.C # 5uplimentar fa de cauzele de ncetare definite anterior n cadrul articolelor 6G.' i 6G.6, )chizitorul poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de *ure) dup acordarea unui prea!iz de ........... (urnizorului, fr necesitatea unei alte formaliti i fr inter!enia !reunei autoriti sau instane de *udecat, n oricare dintre situaiile urmtoare, dar nelimit,ndu#se la acestea" a) (urnizorul nu furnizeaz produsele conform cu pre!ederile prezentului contract& %) (urnizorul nu se conformeaz ntr#o perioad de cel mult ........ notificrii emise de ctre )chizitor care i solicit remedierea executrii necorespunztoare sau neexecutrii o%ligaiilor din prezentul contract care afecteaz executarea corespunztoare i la timp a furnizrii produselor& c) (urnizorul refuz s duc la ndeplinire comenzile sau instruciunile emise de ctre )chizitor& d) (urnizorul a fost condamnat pentru o infraciune n legtur cu exercitarea profesiei printr#o hotr,re *udectoreasc definiti!& f) (urnizorul se afl n culp profesional gra! ce poate fi do!edit prin orice mi*loc de pro% pe care )chizitorul o poate *ustifica& g) mpotri!a (urnizorului a fost pronunat o hotr,re a!,nd autoritate de lucru *udecat cu pri!ire la fraud, corupie, implicarea ntr#o organizaie criminal sau orice alt acti!itate ilegal n dauna intereselor financiare ale 02& h) n cadrul unei alte proceduri de achiziie sau procedur de acordare a unei finanri din %ugetul 02, (urnizorul a fost declarat culpa%il de nclcarea gra! a contractului ca rezultat al neexecutrii o%ligaiilor sale contractuale&

'G

i) are loc orice modificare organizaional care implic o schim%are cu pri!ire la personalitatea *uridic, natura sau controlul (urnizorul, cu excepia situaiei n care asemenea modificri sunt nregistrate ntr#un act adiional la prezentul contract& *) apariia oricrei alte incapaciti legale care s mpiedice executarea prezentului contract& >) furnizorul a intrat n faliment ca urmare a hotr,rii pronunate de *udectorul#sindic. 6E.G # $n termen de................dup momentul rezilierii, )chizitorul !a certifica !aloarea produselor furnizate i toate sumele cu!enite (urnizorului la data rezilierii. 6E.E # <ac )chizitorul reziliaz prezentul contract, !a fi ndreptit s recupereze de la (urnizor fr a renuna la celelalte aciuni la care este ndreptit n %aza prezentului contract, orice pierdere sau pre*udiciu suferit. 6E.D # $n urma unui prea!iz de ........... acordat )chizitorului, (urnizorul poate rezilia prezentul contract dac )chizitorul" a) nu i ndepline te o%ligaia de plat ctre (urnizor a sumelor datorate acestuia n %aza oricrei certificri din partea )chizitorului, dup expirarea termenului limit pre!zut n prezentul contract& %) suspend derularea ser!iciilor sau a oricrei pri a acestora pentru mai mult de pentru moti!e nespecificate n prezentul contract sau independente de culpa (urnizorului& 6E.N # 3ezilierea nu !a afecta niciun alt drept al )chizitorului sau al (urnizorului do%,ndit anterior acesteia n temeiul prezentului contract. 6E.J # $n e!entualitatea unei asemenea rezilieri, )chizitorul !a despgu%i (urnizorul pentru orice pierdere sau pre*udiciu suferit. )ceast plat nu !a putea a!ea un cuantum care s conduc la dep irea, prin nsumarea tuturor plilor efectuate n %aza prezentului contract, a preului contractului specificat n articolul .... din prezentul 0ontractul de furnizare. 'omentariu ( dup caz, n funcie de specificul contractului, se pot introduce urmtoarele ( i. 4n cazul n care 2urnizorul este o persoan fizic, prezentul contract va nceta n mod automat la decesul respectivei persoane. 8otu%i. *chizitorul va e)amina orice propunere fcut de ctre succesorii persoanei decedate, dac ace%tia notific intenia lor de a continua prezentul contract n termen de ........ zile de la data decesului. 0ecizia *chizitorului va fi notificat celor interesai n termen de ............ de la primirea propunerii de continuare. 0ac decizia *chizitorului nu este n sensul continurii prezentului contract cu succesorii 2urnizorului decedat, prezentul contract va fi considerat ca ncetat cu efecte depline, fr alt formalitate %i fr intervenia nici unei autoriti publice sau instane de -udecat. ii. 0ac 2urnizorul este un grup de persoane fizice %i una sau mai multe dintre acestea decedeaz, prile vor conveni ntr+un raport cu privire la derularea contractului %i

'E

*chizitorul va decide ncetarea sau continuarea prezentului contract n conformitate cu intenia manifestat n termen de ........ zile de la data decesului de ctre supravieuitori %i de ctre succesori, dup caz. 0ecizia *chizitorului va fi notificat celor interesai n termen de ............... de la primirea propunerii de continuare. Paragraful " .3 de mai sus va fi aplicabil n situaia n care *chizitorul decide s nu continue prezentul contract cu supravieuitorii %i!sau succesorii membrului decedat al grupului. iii. 4n situaia n care *chizitorul decide continuarea prezentului contract conform paragrafului " . de mai sus, aceste persoane vor rspunde n mod solidar pentru e)ecutarea corespunztoare a prezentului contract n aceea%i msura ca %i 2urnizorul. 'ontinuarea prezentului contract va avea loc cu respectarea regulilor referitoare la stabilirea oricrei garanii %i asigurri prevzute n acesta. Articol 2/ 'ora ma5or 6D.' # (ora ma*or este constatat de o autoritate competent. 6D.6 # (ora ma*or exonereaz prile contractante de ndeplinirea o%ligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada n care aceasta actioneaz. 6D.C # $ndeplinirea contractului !a fi suspendat n perioada de aciune a forei ma*ore, dar fr a pre*udicia drepturile ce li se cu!eneau prilor p,n la apariia acesteia. 6D.G # +artea contractant care in!oc fora ma*or are o%ligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n !ederea limitrii consecinelor. 6D.E # +artea contractant care in!oc fora ma*or are o%ligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n maximum ....... zile de la ncetare. 6D.E # <aca fora ma*or acioneaz sau se estimeaz c !a aciona o perioada mai mare de D luni, fiecare parte !a a!ea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca !reuna din pri s poat pretinde celeilalte daune#interese. Articol 27 *oluionarea liti&iilor 6N.' # )chizitorul i (urnizorul !or depune toate eforturile pentru a rezol!a pe cale amia%il, prin tratati!e directe, orice nenelegere sau disput care se poate i!i ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului. 6N.6 # <ac, dup 'E de zile de la nceperea acestor tratati!e, )chizitorul i (urnizorul nu reu esc s rezol!e n mod amia%il o di!ergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele *udectore ti competente din 3om,nia.

'D

.se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor& Articol 2" 2imba care &u3ernea( contractul 6J.' # Oim%a care gu!erneaz contractul este lim%a rom,n. 6J.6 # <ac exist !ersiuni ale oricrei pri din contract, scrise n mai multe lim%i, !a pre!ala !ersiunea n lim%a rom,n& 6J.C # Oim%a folosit pentru comunicare !a fi lim%a rom,n. Articol 2# $omunicri 6K.' # (') -rice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, tre%uie s fie transmis n scris. (6) -rice document scris tre%uie nregistrat at,t n momentul transmiterii c,t i n momentul primirii. 6K.6 # 0omunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e#mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. Articol 3% 2e&ea aplicabil contractului C7.' # 0ontractul !a fi interpretat conform legilor din 3om,nia. C7.6 8 (urnizorul !a respecta i se !a supune tuturor legilor i reglementrilor din 3om,nia, precum i reglementrilor direct aplica%ile ale Aniunii 2uropene, *urisprudenei 0urii de Qustiie a Aniunii 2uropene i se !a asigura c personalul su, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, su%ordonaii acestuia, i salariaii din teritoriu !or respecta i se !or supune de asemenea acelora i legi i reglementri. +rile au neles s ncheie azi .......................... prezentul contract n .....exemplare originale, c,te unul pentru fiecare parte. (se precizeaz data semnrii de ctre pri) AC0IZITOR1 ............................... FURNIZOR1 ..............................

'N