Sunteți pe pagina 1din 3

INVENTARIEREA MARFURILOR

INVENTARIEREA reprezinta un ansamblu de oparatii prin care se constata existenta elementelor de activ si pasiv,cantitativ si valoric.Inventariere are ca scop prezentare unei imagini fidele, clare a existentei tuturor elementelor patrimoniale,a rezultatelor ecnomico financiare. Particolului1982\1991persoanele juridice si fizice care au dreptul de a organiza si conduce contabilitatea efectueaza inventarierea !la inceputul activitatii !cel putin o data pe an !cu ocazia fuzionarii !cu ocazia reorganizarii gestiunilor !la incetarea activitatii !la sfarsitul anului "e efectueaza inventarierea in mod obligatoriu in urmatoarele situatii !la cererea organelor de control !de cate ori exista indicii ca exista plusuri sau minusuri in gestiune !cu ocazia reorganizarii gestiunilr bunrile din unitate se trec in liste de inventariere,iar bunurile apartinand altor persoane fizice s!au juridice se intocmesc liste de inventariere separat !pt desfasurare in bune conditii a procesului de inventariere se formeaza o comisie care trbuie sa cuprinda cel putin doi membri.#in aceasta comisie nu trebuie sa faca parte gestionarul unitatii respective sau contabilul care tine evidenta gestiunii respective ETAPELE DESFASURARII INVENTARIERII 1 $btinere unei declaratii scrise din partea gestionarului 2 Identificarea tuturor incaperilor in care sa gasesc bunurile respective In declaratia data de gastionarul intatiitrebuie sa se mentioneze !daca a elberat%primit marfa fara documente legale !daca stie de existenta unor plusuri sau minusuri in gestiune !daca exista marfa ce trbuie expediata si nu s!au intocmit inca formele legale sau daca s!a primit marfa fara sa se intocmeasca receptia 3 &arare fiselor de magazie in moentul in care se opreste inventeriere 4 'umararea numeralului din casieria unitatii 5(erificare aparatelor si instrumentelor de control 6 )oncluziile inventarierii se trec intr!un proces verbal care este semnat de toti membrii comisiei STABILIREA REZULTATELOR INVENTARIERII "e realizeaza prin punerea de acord a situatiei scriptice cu situatia faptica."tabilire rezultatelor inventarierii se face avand la baza prevederile legii contabilitatii 1982%1991.#upa terminarea operatiunilor de inventeriere se intocmeste un peoces verval care trebuie sa contina in mao obligatoriu urmatoarele !data si locul intocmirii

!semnaturile persoanelor care au facut parte din comisia de inventariere !gestiunea inventariata !plusurile si minusurile constatate !cauzele care au dus la apritia lor !propuneri pt scoaterea din uz a obectelor de inventar sau casare a unor stocuri #e asemenea sa mai intocmeste un proces verbal in care se inscriu anumite recomandari !propuneri pt punerea in circuit a stocurilor greu vandabile sau miscare lenta !scoaterea din uz a unor obiecte de inventar !in trei zile propunerile din procesul verbal intocmit de comisia de inventariere se aduc la cunostinta gestionarului care trebuia sa ia masurile respective. &unurile inventariate si constatate plusuri se inregistreaza ca intrari in patrimoniu,iar bunurile constatate minusuri se inregistreaza ca iesiri din partimoniu.In situatia in care minisurile se datoreaza persoanelor vinovete din incinta unitatii se pot imputa acestora.Imputarea se face la valoarea de inlocuire a bunului respectivsi se intocmeste in acest sens documentul #ecizia de imputare
DECIZIA DE IMPUTARE - valoarea de inlocuire se determina astfel ! costul de ac*izitie al bunului respectiv la valoarea de piata in momentul

in care s!a

constatat paguba !taxa pe valoarea adaugata !c*eltuieli de treansport !alte c*eltuieli stabilite de unitate #ecizia de imputare se intocmeste in doua s!au mai multe exemplare in functie de numarul de persoane vinovete si serveste ca document de imputare,are titlu executoriu si se ar*iveaza la compartimentul financiar contabil.+ipsurile se pot datora si datorita unor fenomene naturele,caz in care nu se imputa ci se acorde sczaminte. "cazamintele se acorda in anumite limite maxme stabilite prin *atarari guvernamentale si sunt stabilite pentru anumite sortimentede produse si in anumite perioede ale anului.Perisabilitatile sunt scazamintele normale ale anumitos marfuri datorate unor fenomene naturale cum ar fi uscare,faina,za*ar-,volatizare,esente-.spargere,oua-.Perisabilitatile se acorda in anumite limite dar nu mai mult decat minusurile inregistrate.#aca se constata ca pierderile se datoreaza persoanelor vinovate se imputa acestora la pret de ac*izitie./(0 iar in cazul in care pierderile se daroreaza fenomenelor naturale de mai sus atunci se trec pe c*eltuieli.In situatia in care exista gestiuni colective imputarea se face persoanelor vinovate,tinandu!se cont de salariul realizat pe ultimele trei luni si de numarul zilelor de prezenta.+istele de inventar impreuna cu situatia comparativa si un exemplar al procesului verbal de inventariere se trimit pentru inregistrarea in contabilitatea financiara si de gestiune.In urma inventarierii se compara stocul faptic cu cel scriptic. "tocul foptic se gaseste in listele de inventariere,iar stocul scriptic se determina tinandu! se cont de marfa existenta in prima zi a lunii la care se adauga intrarile si se scad iesirile.#esi inventarierea este o opratie ocstisitoare,migaloasa,este o operatie importanta pentru determinarea situatiei reale a patrmoniuli.In situatia in care exista diferente intre stocul faptic si cel scriptic in sensul ca stocul faptic sete mai mare decat stocul scriptic atunci vor rezulta diferente favorabile ce vor fi inregistrate in contabilitate ca plusuri

LISTELE DE INVENTARIERE cuprind !imobilizari corporale!prin identificarea fiecarui mijloc in parte !lucrari de reparatii capitale la cladiri,utilaje,instalatii,mijloace de transport,prductie in curs de excutie!prin verificarea la fata locului al studiului fizic al acestor lucrari !lic*idele!prin preluare de probe ce vor fi analizate in laborator pentru diferentiere !fondul bibliotecar!prin confundarea cartilor din biblioteca,ctic*etelor si registrelor contabile !creante!prin verificarea si confirmarea acestora ,prin consultarea soldurilor creditoare si debitoare ale clientilor !disponibilitati in conturi la banci!prin confundarea soldurilor din extrasele de cont emise de banca cu cele existente in contabilitate !disponibilitati in lei si valuta!prin confruntarea soldurilor in registrul de casa,numerelul existent,operatie efectuata in ultima zi a fiecarui an !bunurile depreciate s!au inutilizabile!prin separarea acestuia de celelalte bunuri si intocmirea de liste de inventariere !formularea cu regim special!prin ordonarea acestora avand la baza codurile de identificare si conformitatea cu fisa de magazie a formularelor cu regim special !marcile postale!prin evidentierea lor la valoarea nominala,exceptie fac timbrele cu valoare fiscla !bunuri aflate in ambalaje originale intacte!prin sondaj desfacandu!se numai anumita ambalaje !bunurile aflate asupra lucratorilor,ec*ipamente de lucru-!prin intocmirea de liste separate pentru fiecare persoana in parte !bunuri cu grad mare de perisabilitate!prin inventariere pentru a nu intarzia desfacerea lor !