Sunteți pe pagina 1din 9

Vizualizare test: Licenta Informatica 3 ani

FACULTATEA DE MATEMATICA-INFORMATICA BUCURESTI, SPECIALIZAREA INFORMATICA, STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA (3 ANI), SESIUNE
LICENTA VARA 2010 (L0910-R-MI-INF-SL-A) > TOOLS > MY GRADES > VIEW ATTEMPTS > VIZUALIZARE TEST: LICENTA INFORMATICA 3 ANI
Prenume i nume: MARIUS AURELIAN > CLUJ NAPOCA E T PRICOPIE
Data i ora: 01.07.2010 09:59
Denumire: Licenta Informatica 3 ani
Starea: Completat
Rezultatul: 76 din 100 puncte
Test terminat n: 0 ore, 58 minute i 49 secunde din 3 ore i 0 minute alocate.
Instruciuni:
ntrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Pentru a lua punctul din oficiu bifeaza Adevarat (True) la aceasta intrebare

Rspunsul selectat: True
ntrebarea nr. 2 3 din 3 puncte
Fie permutarea . Descompunerea
acestei permutri n produs de ciclii disjuncti este

Rspunsul selectat:
(1,4,7)(2,6)(3,9,5)(8)
ntrebarea nr. 3 3 din 3 puncte
Fie Determinai mulimea elementelor sale inversabile,
.

Rspunsul selectat:

ntrebarea nr. 4 3 din 3 puncte
Fie permutarea . Atunci ordinul permutrii
este

Rspunsul selectat:
4
ntrebarea nr. 5 0 din 3 puncte
Schimbati ordinea de integrare in integrala dubla

Rspunsul selectat:
alt raspuns
ntrebarea nr. 6 3 din 3 puncte
Page 1 of 9 Vizualizare test: Licenta Informatica 3 ani
Fie unde , , . Valoarea lui este

Rspunsul selectat:
.
ntrebarea nr. 7 3 din 3 puncte
Scrieti diferentiala de ordinul intai a functieiRspunsul selectat:

ntrebarea nr. 8 3 din 3 puncte
Care este comanda corecta care afiseaza toate functiile pe care nu lucreaza
angajati?

Rspunsul selectat:
SELECT cod_functie
FROM functii
WHERE cod_functie NOT IN
(SELECT NVL(cod_functie,0) FROM salariati);
ntrebarea nr. 9 0 din 3 puncte
Care este comanda corecta prin care se afiseaza codul departamentelor pentru
care salariul minim depaseste 5000?

Rspunsul selectat:
SELECT cod_departament
FROM salariat
GROUP BY cod_departament, cod_amgajat
HAVING MIN(salariu)>5000;
ntrebarea nr. 10 3 din 3 puncte
Care este comanda corecta ce determina afisarea functiilor salariatilor care
lucreaza in departamentul 30, eliminand duplicatele din rezultatul final?

Rspunsul selectat:
SELECT DISTINCT nume_functie
FROM salariati s, functii f
WHERE s.cod_functie=f.cod_functie
AND cod_departament= 30;
ntrebarea nr. 11 3 din 3 puncte
Se da urmatoarea vizualizare
CREATE VIEW v_angajati
Page 2 of 9 Vizualizare test: Licenta Informatica 3 ani
AS
SELECT cod_ang, nume, prenume, salariu, cod_departament
FROM angajati
WHERE cod_departament = 30
WITH READ ONLY;
Care dintre urmatoarele comenzi este permisa asupra vizualizarii definite?

Rspunsul selectat:
SELECT *
FROM v_angajati
WHERE salariu > 505;
ntrebarea nr. 12 0 din 3 puncte
Se considera urmatorul tabel:
PROFESORI
Care este comanda corecta prin care se afiseaza numarul de profesori pentru
care gradul didactic este cunoscut (a fost introdusa o valoare pentru atributul
grad_didactic)?
cod_prof# cod_fac nume salariu grad_didactic

Rspunsul selectat:
SELECT COUNT(*)
FROM PROFESORI
WHERE grad_didactic != NULL;
ntrebarea nr. 13 3 din 3 puncte
Care este comanda corecta care listeaza fara duplicate, codul operelor de arta
(numeric), codul (numeric) si numele artistilor (sir de caractere)?

Rspunsul
selectat:
SELECT cod_opera, cod_artist, TO_CHAR(null)
nume
FROM opera
UNION
SELECT TO_NUMBER(null), cod_artist, nume
FROM artist;
ntrebarea nr. 14 3 din 3 puncte
Se considera secventa binara de text criptat 100001. Folosind intr-un sistem
aditiv fluid binar de criptare cheia fluida secreta 1100, se cere decriptarea
secventei.

Rspunsul selectat:
010010
ntrebarea nr. 15 3 din 3 puncte
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al
acestuia, codificati secventa de text clar x = 1111000110001100, folosind cheia
de criptare . Blocul initial este IV = 1010.

Rspunsul selectat:
1001101111100110
ntrebarea nr. 16 3 din 3 puncte
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al
Page 3 of 9 Vizualizare test: Licenta Informatica 3 ani
acestuia, codificati secventa de text clar x = 1100110111101111, folosind cheia
de criptare .

Rspunsul selectat:
0110011111101111
ntrebarea nr. 17 3 din 3 puncte
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 6, codificarea
textului clar FASOLE este ...

Rspunsul selectat:
LLDRCG
ntrebarea nr. 18 3 din 3 puncte
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al
acestuia, codificati secventa de text clar x = 1001110100011001, folosind cheia
de criptare . Blocul initial este IV = 1100.

Rspunsul selectat:
1010101101010110
ntrebarea nr. 19 3 din 3 puncte
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CFB al
acestuia, codificati secventa de text clar x = 0001100001101001, folosind cheia
de criptare . Blocul initial este IV = 0110.

Rspunsul selectat:
0111011000001001
ntrebarea nr. 20 3 din 3 puncte
Page 4 of 9 Vizualizare test: Licenta Informatica 3 ani

Rspunsul selectat:

ntrebarea nr. 21 3 din 3 puncte

Rspunsul selectat:
a[5]
ntrebarea nr. 22 3 din 3 puncte

Rspunsul selectat:
7
ntrebarea nr. 23 0 din 3 puncte
Page 5 of 9 Vizualizare test: Licenta Informatica 3 ani

Rspunsul selectat:
101
435
537
ntrebarea nr. 24 3 din 3 puncte

Rspunsul selectat:
W, V, U
ntrebarea nr. 25

Rspunsul selectat:
44
ntrebarea nr. 26 0 din 3 puncte
Page 6 of 9 Vizualizare test: Licenta Informatica 3 ani


Rspunsul selectat:

ntrebarea nr. 27 3 din 3 puncte

Rspunsul selectat:
3n/2+O(1)
ntrebarea nr. 28 0 din 3 puncte
Page 7 of 9 Vizualizare test: Licenta Informatica 3 ani

Rspunsul selectat:
6
ntrebarea nr. 29 0 din 3 puncte

Rspunsul selectat:
5
ntrebarea nr. 30 0 din 3 puncte

Rspunsul selectat:
24
ntrebarea nr. 31 3 din 3 puncte
Page 8 of 9 Vizualizare test: Licenta Informatica 3 ani


Rspunsul selectat:

Page 9 of 9 Vizualizare test: Licenta Informatica 3 ani