Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

__________________________

Rev. 00, Ed.1

TABEL PRIVIND EXECUTIA SUDURILOR

BENEFICIAR :____________________________________
OBIECTIV
Nr Crt

:_________________________________________________________________________
Tronson

Dn

Nr. Sud.
Exec.

Tip
Sudura*

Procedeu De
Sudura

Nr. Fisa
Omologare

Nume, Prenume
Sudor

Nr.
Poanson

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

* BW-SD/ SW-SRM
Instalator autorizat,

RTS,

Buletin Control Vizual