Sunteți pe pagina 1din 166

MANUAL OPERAIONAL din 23 noiembrie 2007 pentru activitatea de observare i verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor

de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii*) EMITENT: MINISTE !" E#$N$MIEI %I &IN'N(E"$ PUBLICAT N: M$NIT$ !" $&I#I'" nr) ** bis din +, ianuarie +--. //////////// *) 'probat de $rdinul nr) +0.0 din +1 noie2brie +--3, publicat 4n Monitorul $ficial al o25niei, 6artea I, nr) ** din +, ianuarie +--.) INT $7!#E E Ministerul Econo2iei i &inanelor a fost dese2nat or8anul de specialitate al ad2inistraiei publice centrale responsabil pentru 4ndeplinirea funciei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intr sub incidena le8islaiei privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii) 9n acest sens, a fost adoptat $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--< privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin "e8ea nr) ++.;+--3 i =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--< pentru aprobarea Nor2elor de aplicare a $rdonanei de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--<) ?erificarea privete etapele procesului de achiziie public, dup publicarea anunului de participare pan la atribuirea i se2narea contractului) 9n situaiile e@cepionale re8le2entate de le8e, 4n care este per2is 4ncheierea contractului fr publicarea prealabil a anunului de participare, verificarea privete etapele procesului de achiziie 4ncep5nd cu trans2iterea invitaiei de participare la ne8ociere;ordinului de cu2prare, pan la atribuirea i se2narea contractului) ?erificarea aspectelor procedurale 4n do2eniul achiziiilor publice se e@ercit prin !nitatea pentru #oordonarea i ?erificarea 'chiziiilor 6ublice i prin structurile subordonate, e@istente 4n cadrul direciilor 8enerale ale finanelor publice teritoriale, denu2ite 4n continuare co2parti2ente de verificare a achiziiilor publice, precu2 i a serviciului de verificare a achiziiilor publice din cadrul 7ireciei :enerale a &inanelor 6ublice a 2unicipiului Aucureti) 6rezentul Manual operaional pentru activitatea de observare i verificare a atribuirii contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii a fost elaborat 4n baza art) +1 din Nor2ele de aplicare a $rdonanei de ur8en a :uvernului privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii aprobate

prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<, denu2it 4n continuare Nor2ele aprobate prin =otar5rea :uvernului nr) >,+;+--<) 6 EBENT' E :ENE '"C 'cest Manual se adreseaz 4n special observatorilor din cadrul !nitii pentru #oordonarea i ?erificarea 'chiziiilor 6ublice, denu2it 4n continuare !#?'6 i co2parti2entelor de verificare a achiziiilor publice, denu2ite 4n continuare #?'6 i e@plic detaliat paii pe care trebuie s/i parcur8 observatorii pentru a contribui la asi8urarea confor2itii procedurilor derulate 4n vederea atribuirii contractelor de achiziie public cu le8islaia 4n do2eniu, prevz5nd i docu2entele ce trebuiesc 4ntoc2ite 4n cadrul acestor proceduri) Manualul poate fi util i autoritilor contractante pentru a cunoate 2ai bine responsabilitile pe care le au 4n procesul de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii i pentru a cunoate etapele de verificare procedural parcurse de ctre observatori) Manualul operaional pentru activitatea de observare i verificare a atribuirii contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii cuprinde . capitole, dup cu2 ur2eazD E #apitolul 0 prezint i2portana activitii de observare i verificare, cadrul le8islativ aplicabil, abrevieri i definiii ce sunt folosite 4n cuprinsul Manualului) Tot 4n acest capitol este prezentat 2odul de or8anizare i funcionare a !)#)?)')6), precu2 i principiile i re8ulile de conduit ale observatorilor) E #apitolul + trateaz aspecte privind planificarea activitii de observare i verificare procedural, precu2 i 2odelele for2ularelor de pro8ra2 de activitate anual, tri2estrial i lunar) E #apitolul 1 cuprinde activitatea desfurat de observatori de la pri2irea 4ntiinrilor autoritilor contractante, p5n la e2iterea deciziei de verificare i a ordinului de serviciu, inclusiv) 7ecizia de verificare i ordinul de serviciu cuprind nu2ele observatorilor dese2nai la respectiva procedur de atribuire) E #apitolul , prezint etapele de verificare procedural, listele de verificare ce ur2eaz a fi 4ntoc2ite de observatorii dese2nai, 4n funcie de tipul procedurii, precu2 i instruciunile de ur2at pas cu pas) 7e ase2enea este descris activitatea de observare i verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucrri publice i de servicii) E #apitolul * prezint abaterile disciplinare, precu2 i rspunderea disciplinar a observatorilor pentru abaterile disciplinare sv5rite) E #apitolul < cuprinde aportrile #)?)')6) i aportul anual al !)#)?)')6)) E #apitolul 3 prezint 2odelele for2ularelor folosite 4n activitatea de observare i verificare procedural, precu2 i instruciunile de co2pletare a acestora) E #apitolul . conine dispoziii finale)

#$NT IA!(II "' E"'A$ ' E' M'N!'"!"!I "a elaborarea acestui Manual, !)#)?)')6) a beneficiat de un 6roiect de asisten tehnic finanat din fonduri 6=' E) 6roiectul de asisten tehnic a cuprins i pre8tirea unui nu2r de 0- for2atori, din r5ndul observatorilor) 7e ase2enea, consultantul e@tern a propus un proiect de pro8ra2 de instruire a observatorilor, pe ter2en 2ediu) "a definitivarea Manualului s/au avut 4n vedere i propunerile observatorilor #)?)')6) rezultate 4n ur2a celor * se2inarii or8anizate 4n Aucureti i Fudeele #onstana, ?5lcea, Aihor i Sibiu, cu participarea consultantului e@tern) #'6) 0 '!T$ IT'TE %I

ES6$NS'AI"IT'TE

Seciunea 0)0 I2portana activitii de observare i verificare procedural 9n conte@tul an8aFa2entelor asu2ate de o25nia 4n cadrul #apitolului +0 G6olitica re8ional i coordonarea instru2entelor structuraleG i al reco2andrilor #o2isiei Europene, o25nia s/a an8aFat s dezvolte un siste2 de control e@/ante pentru achiziiile publice la nivel central i local, care s spriFine autoritile contractante 4n aplicarea confor2 a le8islaiei 4n do2eniu sub aspect procedural i care s per2it corectarea 4n ti2p util a neconcordanelor sesizate, p5n la se2narea contractului) I2ple2entarea unui siste2 eficient de verificare procedural a achiziiilor publice contribuie laD a) pro2ovarea concurenei 4ntre operatorii econo2iciH b) 8arantarea trata2entului e8al i nediscri2inarea operatorilor econo2iciH c) asi8urarea transparenei i inte8ritii procesului de achiziie publicH d) asi8urarea utilizrii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de ctre autoritile contractante) 9n sfera achiziiilor publice sunt incluse achiziiile efectuate de autoritile contractante definite 4n cadrul art) . din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1,;+--<, precu2 i achiziiile efectuate de ctre orice operator econo2ic, 4n ur2toarele cazuriD a) atribuirea contractului de lucrri de ctre un operator econo2ic care nu are calitatea de autoritate contractant, 4n cazul 4n care se 4ndeplinesc 4n 2od cu2ulativ ur2toarele condiiiD E respectivul contract este subvenionat 4n 2od direct, 4n proporie de 2ai 2ult de *-I, de ctre o autoritate contractantH E valoarea esti2at a respectivului contract este 2ai 2are dec5t echivalentul 4n lei a +)*--)--- euroH b) atribuirea contractului de servicii de ctre un operator econo2ic care nu are calitatea de autoritate contractant, 4n cazul 4n care se 4ndeplinesc 4n 2od cu2ulativ ur2toarele condiiiD E respectivul contract este subvenionat 4n 2od direct, 4n proporie de 2ai 2ult de *-I, de ctre o autoritate contractantH

E valoarea esti2at a respectivului contract este 2ai 2are dec5t echivalentul 4n lei a 0+*)--- euroG) &uncia de verificare a aspectelor procedurale aferente atribuirii contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, 4n cadrul Ministerului Econo2iei i &inanelor, este 4n responsabilitatea !nitii pentru #oordonarea i ?erificarea 'chiziiilor 6ublice, denu2it 4n continuare !#?'6) !#?'6 verific etapele procesului de achiziie public parcurse de autoritile contractante, dup publicarea anunului de participare i p5n la atribuirea i se2narea contractului, fc5nd posibilD / corectarea 4n ti2p util a erorilor i;sau o2isiunilorH / corectarea neconfor2itilor din docu2entele 4ntoc2ite pe parcursul procesului de achiziie public, de concesiune de lucrri publice i de concesiune de serviciiH / corectarea neconcordanelor, pe parcursul derulrii procedurii de atribuire, cu le8islaia 4n do2eniuH / reducerea nu2rului de contestaii for2ulate 4n cadrul procedurii de atribuire, 4nainte de 4ncheierea i se2narea contractuluiH / parcur8erea de ctre autoritile contractante a tuturor etapelor procedurale ale unei proceduri de achiziie) 0)0) / #adrul le8islativ E@ercitarea funciei de verificare procedural a procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de servicii se realizeaz 4n te2eiul ur2toarelor acte nor2ativeD E $rdonana de !r8ent a :uvernului nr) 1-;+--< privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii publiceH E "e8ea nr) ++.;+--3 pentru aprobarea $rdonanei de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--< privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie publicH E =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--< pentru aprobarea Nor2elor de aplicare a $rdonanei de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--< privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie publicH E =otr5rea :uvernului nr) 0-.1;+--3 pentru 2odificarea i co2pletarea Nor2elor de aplicare a $rdonanei de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--< privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii publice aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<H E $rdinul 2inistrului finanelor publice nr) 0<3>;+--< privind co2pletarea $rdinului 2inistrului de stat, 2inistrul finanelor, nr) 0).-0;0>>*, cu 2odificrile i co2pletrile ulterioare) ?erificarea procedural are la baz ur2toarele acte nor2ativeD E $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1,;+--< privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de

lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu 2odificrile i co2pletrile ulterioareH E =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--< pentru aprobarea Nor2elor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1,;+--< privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu 2odificrile i co2pletrile ulterioareH E =otr5rea :uvernului nr) 0<<-;+--< pentru aprobarea Nor2elor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin 2iFloace electronice din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1,;+--< privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de serviciiH E =otr5rea :uvernului nr) 30;+--3 pentru aprobarea Nor2elor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii prevzute 4n $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1,;+--< privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de serviciiH E $rdinul 6reedintelui ')N) )M)')6) nr) 0**;+--< privind aprobarea :hidului pentru atribuirea contractelor de achiziie publicH E 7irectiva +--,;0.;#E a 6arla2entului European i a #onsiliului din 10 2artie +--, privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice de lucrri, de bunuri i de serviciiH E 7irectiva +--,;03;#E a 6arla2entului European i a #onsiliului din 10 2artie +--, de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii 4n sectoarele apei, ener8iei, transporturilor i serviciilor potaleH E e8ula2entul #onsiliului J#EE, Eurato2) nr) 00.+;30 din 1 iunie 0>30 privind stabilirea re8ulilor care se aplic ter2enelor, datelor i e@pirrii ter2enelorH "e8islaie co2ple2entar pentru activitatea de verificare proceduralD E "e8ea nr) *--;+--+ privind finanele publice, cu 2odificrile i co2pletrile ulterioareH E "e8ea nr) 1,<;+--, privind sti2ularea 4nfiinrii i dezvoltrii 4ntreprinderilor 2ici i 2iFlocii, cu 2odificrile i co2pletrile ulterioareH E "e8ea nr) +0;0>>< le8ea concurenei, cu 2odificrile i co2pletrile ulterioareH E $rdonana :uvernului nr) >+;+--1 privind codul de procedur fiscal, cu 2odificrile i co2pletrile ulterioareH E "e8ea nr) +31;+--< privind finanele publice localeH E "e8ea nr) ,<>;+--+ privind unele 2asuri pentru 4ntrirea disciplinei contractuale, cu 2odificrile i co2pletrile ulterioare) E "e8ea nr) 0..;0>>> privind Statutul funcionarilor publici, republicatH E "e8ea nr) 3;+--, privind #odul de conduit a funcionarilor publici, cu 2odificrile i co2pletrile ulterioareH

E "e8ea nr) 0<0;+--1 privind unele 2asuri pentru asi8urarea transparenei 4n e@ercitarea de2nitilor publice, a funciilor publice i 4n 2ediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu 2odificrile i co2pletrile ulterioareH E #odul de procedur civilH E 'lte acte nor2ative, aceast enu2erare fiind 2ini2) 0)+) / 'brevieri i definiii 0)1)0) / 'brevieri *T* KLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLN O!#?'6 O!nitatea pentru #oordonarea i ?erificarea 'chiziiilor 6ublice O PLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O#?'6 O#o2parti2entul de verificare a achiziiilor publice i serviciul de O O Overificare a achiziiilor publice din 7:&6 a 2unicipiului Aucureti O PLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR OManual OManualul operaional pentru activitatea de observare i verificare a O O Oatribuirii contractelor de achiziie public, a contractelor de O O Oconcesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de O O Oservicii O PLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O'N M'6 O'utoritatea Naional pentru e8le2entarea i Monitorizarea O O O'chiziiilor 6ublice O PLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O'M O'utoriti de 2ana8e2ent O PLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O7:&6 O7irecia :eneral a &inanelor 6ublice O PLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O'# O'utoritate #ontractant O PLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O$!: O$rdonana de ur8en a :uvernului O

PLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR OM$ OMonitorul $ficial al o25niei O PLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O=: O=otr5rea :uvernului O PLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O#NS# O#onsiliul Naional de Soluionare a #ontestaiilor O PLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR OS$!E OSurnalul $ficial al !niunii Europene O PLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR OSE'6 OSiste2ul Electronic de 'chiziii 6ublice O TLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLV *ST* 0)1)+) 7efiniii *T* KLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLN O$bservator O&uncionar public din cadrul !#?'6 sau $?' ) O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O$bservator O$bservator no2inalizat prin $rdin de serviciu pentru O Odese2nat Oobservarea i verificarea aspectelor procedurale aferente O O Oprocesului de atribuire a contractului de achiziie public; O O Oconcesiune sau pentru constatarea i sancionarea O O Ocontraveniilor) O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O?erificare O!r2rirea parcursului prevzut de le8islaia specific achiziiilor OproceduralOpublice, 4n ti2pul derulrii procedurii de atribuire, respectiv deO O Ola publicarea anunului de participare;trans2iterea invitaiei de O O Oparticipare, p5n la finalizarea activitii de verificare) O

PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O6erioada O?erificarea procedural cuprinde etapele procesului de achiziie O Osupus Opublic, dup publicarea anunului de participare p5n la O OverificriiOfinalizarea activitii de verificare) 9n cazul 4n care nu are locO O Ose2narea contractului, activitatea de verificare 4nceteaz la O O Oco2unicarea rezultatului privind procedura de atribuire) O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O'naliza OE@a2inarea docu2entaiei de atribuire, verificarea e@istenei O Odocu2enta/ Odin punct de vedere for2al, infor2aiile 2ini2e prevzute de O Oiei de Ole8islaia 4n do2eniu) O Oatribuire O O O4ntoc2it O O Ode autori/ O O Otatea con/ O O Otractant O O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O$bservarea O$bservarea, 4n ti2pul edinelor de deschidere i de evaluare a O Oconfor2it/Oofertelor a 4ndeplinirii atribuiilor co2isiei de evaluare, 4n O Oii oferte/Osensul ur2ririi de ctre aceasta ca ofertele operatorilor O Olor depuse Oecono2ici s respecte 4ntoc2ai criteriile, cerinele, re8ulile sauO Ode operato/Oalte infor2aii solicitate prin docu2entaia de atribuire) O Orii econo/ O O O2ici cu O O Odocu2enta/ O O Oia de O O Oatribuire O O

PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O?erificareaOE@a2inarea docu2entelor 4ntoc2ite pe parcursul procedurii O Oacurateei Ode atribuire a contractelor de achiziie public pentru a O Odocu2ente/ Odeter2ina dac acestea prezint erori sau o2isiuni, 4n for2 O Olor Oi;sau coninut, fa de prevederile le8islaiei 4n do2eniu) O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O&onduri OSu2e alocate din bu8etele prevzute la art) 0 alin) J+) din O Opublice O"e8ea nr) *--;+--+ privind finanele publice, cu 2odificrile i O O Oco2pletrile ulterioare) O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR OBile OBile calendaristice, 4n afara cazului 4n care se 2enioneaz c O O Osunt zile lucrtoare) O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR OBile O Nu includ s52betele, du2inicile i srbtorile le8ale) O Olucrtoare O O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR OModul de O#alculul ter2enelor se efectueaz 4n confor2itate cuD O Ocalcul al O / e8ula2entul #onsiliului J#EE, Eurato2) nr) 00.+;30 O Oter2enelor O din 1 iunie 0>30 privind stabilirea re8ulilor care se O O O aplic ter2enelor, datelor i e@pirrii ter2enelorH O O O / #odul de procedur civil, art) 0-0) O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O&inalizareaO'tribuirea i se2narea contractului) 9n cazul 4n care nu are loc O OactivitiiOse2narea contractului, activitatea de verificare 4nceteaz la O Ode verifi/ Odata e@pirrii ter2enului le8al de contestare a co2unicrii O Ocare Orezultatului procedurii de atribuire) O

PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O7ata O7ata la care autoritatea contractant infor2eaz !#?'6 i O O4ntiin/ Ocare trebuie s coincid cu data trans2iterii ctre Monitorul O Orii !#?'6 O$ficial a anunului de participare sau a invitaiei de participareO O Osau data ordinului de cu2prare pentru 2ateriile pri2e O O Oachiziionate prin bursa de 2rfuri) O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O7ata O7ata trans2iterii anunului de participare spre publicare 4n O Oiniierii OSurnalul $ficial al !niunii Europene, sau 4n SE'6, acolo unde O Oprocedurii Onu se public 4n S$!E, sau data trans2iterii invitaiei de O Ode Oparticipare 4n cazul ne8ocierii fr publicarea prealabil a unui O Oatribuire Oanun de participare;trans2iterea ctre bursa a ordinului de O O Ocu2prare) O TLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLV *ST* 6rezentul tabel se co2pleteaz cu definiiile prevzute la art) 1 din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1,;+--<) 0)1) / $r8anizare i funcionare !#?'6 este or8anizat i funcioneaz ca direcie 8eneral 4n subordinea 2inistrului econo2iei i finanelor i este responsabil pentru 4ndeplinirea funciei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intr sub incidena le8islaiei privind atribuirea contractelor de achiziie public) !#?'6 are ca obiectiv verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a ur2toarelor contracteD a) contractele de lucrri i contractele de concesiune de lucrri cu valoare esti2at, fr T?', 2ai 2are sau e8al cu *--)--- euroH b) contractele de servicii i contractele de concesiune de servicii cu valoare esti2at, fr T?', 2ai 2are sau e8al cu 3*)--- euroH c) contractele de furnizare cu valoare esti2at, fr T?', 2ai 2are sau e8al cu 3*)--- euroH d) acordurile cadru 4ncheiate 4n vederea atribuirii contractelor prevzute la lit) a / c, precu2 i verificarea docu2entelor 4ntoc2ite 4n cadrul acestor proceduri)

?erificarea privete etapele procesului de achiziie public, de concesiune de lucrri publice i de concesiune de servicii, dup publicarea anunului de participare p5n la atribuirea i se2narea contractului) 9n situaiile e@cepionale re8le2entate de le8e, 4n care este per2is 4ncheierea contractului fr publicarea prealabil a anunului de participare, verificarea privete etapele procesului de achiziie 4ncep5nd cu trans2iterea invitaiei de participare;ordinului de cu2prare la ne8ocierea fr publicarea unui anun de participare, p5n la atribuirea i se2narea contractului) &uncionarii publici din cadrul !#?'6 sunt denu2ii observatori i se supun prevederilor "e8ii nr) 0..;0>>>, republicat) !#?'6 are ur2toarele atribuii principaleD a) 9ndeplinete funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intr sub incidena le8islaiei privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de serviciiH b) #oordoneaz i 4ndru2 2etodolo8ic activitatea desfurat de co2parti2entele de verificare a achiziiilor publice teritoriale i ur2rete 4ndeplinirea pro8ra2ului de activitate anual, tri2estrial i lunarH c) 'si8ur stabilirea i aplicarea unui cadru unitar de elaborare i i2ple2entare a procedurilor de verificare pentru atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de serviciiH d) !r2rete derularea procedurilor 4n le8tura cu procesul de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de serviciiH e) 'nalizeaz docu2entaia 4ntoc2it de autoritatea contractant 4n scopul atribuirii contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de serviciiH f) 9ntoc2ete, 4n ti2p util, note inter2ediare care conin i reco2andrile pentru corectarea abaterilor, ori de c5te ori pe parcursul unei proceduri de achiziie public se constat neconfor2iti 4n aplicarea le8islaiei 4n do2eniul achiziiilor publiceH 8) E2ite avizul cu caracter consultativ pe baza notelor inter2ediare nere2ediate, 4n situaia 4n care sunt constatate neconcordane 4n aplicarea le8islaiei 4n do2eniul achiziiilor publiceH h) Elaboreaz raportul de activitate pentru fiecare procedur de atribuire a contractului de achiziie public, a contractului de concesiune de lucrri publice i a contractului de concesiune de servicii ce a fost supus verificrii, dup finalizarea activitii de observareH i) Elaboreaz i propune spre aprobare pro8ra2ul de activitate anual, tri2estrial i lunar al !#?'6 i al #?'6, pe baza infor2aiilor i datelor din planurile de achiziii publice ale autoritilor contractanteH

F) #olaboreaz cu 'N M'6, #NS#, autoritile de 2ana8e2ent, cu alte structuri de control i instituii publice, 4n baza protocoalelor 4ncheiate cu acesteaH W) Elaboreaz pro8ra2ul de pre8tire profesionala a personalului i2plicat 4n activitatea de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri i a contractelor de concesiune de servicii, pe care 4l supune aprobrii 2inistruluiH l) #onstat contraveniile i aplic sanciunile prevzute de $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--< privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, aprobat prin "e8ea nr) ++.;+--3H 2) Sesizeaz or8anele de cercetare penal 4n cazul constatrii de abateri care ar putea 4ntruni ele2entele constitutive ale unei infraciuniH n) 9ntoc2ete i prezint periodic i;sau ori de c5te ori se solicit conducerii 2inisterului, infor2ri, note i sinteze privind 2odul de realizare a sarcinilor din pro8ra2ele de activitateH o) 6rezint conducerii 2inisterului propuneri pentru 42buntirea re8le2entrilor din do2eniul verificrii aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie publicH p) Evalueaz perfor2anele personalului din aparatul propriu al !#?'6 i propune 2suri pentru 42buntirea nivelului de pre8tire profesional i perfecionarea abilitilor de co2unicareH X) 'cioneaz pentru 2eninerea unui 4nalt 8rad de inte8ritate, etic i 2oral a observatorilor 4n activitatea de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri i a contractelor de concesiune de servicii i pentru respectarea #odului de conduit etic al observatoruluiH r) 'vizeaz proiectele de acte nor2ative din do2eniul achiziiilor publice sau care fac referire la le8islaia privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii publiceH s) eprezint Ministerul Econo2iei i &inanelor 4n relaiile cu autoritile i instituiile publice din ar, precu2 i cu instituiile si2ilare din strintate i or8anis2ele internaionale 4n do2eniul achiziiilor publiceH t) 6articip, dup caz, 4n co2isiile de recrutare i pro2ovare a personalului din subordine i a personalului din cadrul co2parti2entelor de verificare a achiziiilor publice teritorialeH u) 9ndeplinete i alte atribuii dispuse de conducerea 2inisterului, confor2 le8iiH &unciile !#?'6 sunt prezentate sintetic 4n 7ia8ra2a nr) 0) *T* 7ia8ra2a nr) 0 &unciile !#?'6 Scop i funcii principale

KLLLLLLLLLLLLN KLLLLLLLLLLLLLLLLLN O?erificarea O KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN O$!: nr) 1-;+--< O O privete O O*7up publicarea anunului de O Oart) 0 alin) 1 O O etapele O O participare; trans2iterea O ONor2ele aprobate O Oprocesului O/////EO invitaiei de participare O//////EO prin =: O Ode achiziieO O* 'tribuirea i se2narea O O nr) >,+;+--< O O public O O contractului O O art) 0 alin) + O TLLLLLLLLLLLLV TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV O art) 0alin) 0 O TLLLLLLLLLLLLLLLLLV KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN Oa) #ontractele de lucrri i O Ocontractele de concesiune de O K//EOlucrri cu valoare esti2at, O//N Y Ofr T?', 2ai 2are sau e8al O Y Y O cu *--)--- euro) O Y Y TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y KLLLLLLLLLLLLN Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN Y O$biectul O Y Ob) #ontractele de serviciii O Y Overificrii O Y//EO i contractele de concesiune O Y Oaspectelor O///Y O de servicii cu valoare O//Y Oprocedurale O Y Oesti2at, fr T?', 2ai 2are O Y KLLLLLLLLLLLLLLLN Oaferente O Y Osau e8al cu 3*)--- euro) O Y O$!: nr) 1-;+--<O Oprocesului O Y TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y/////EOart) 0 alin) + O Ode atribuireO Y Y TLLLLLLLLLLLLLLLV TLLLLLLLLLLLLV Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN Y Y Oc) #ontractele de furnizare cu O Y Y/EOvaloare esti2at, fr T?', 2aiO///Y Y O2are sau e8al cu 3*)--- euro) O Y Y TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y Y Y Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN Y Y Od) 'cordurile cadru 4ncheiate O Y T/EO 4n vederea atribuirii O///V O contractelor prevzute O O la lit) a) / c) O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN O a) #oordoneaz i 4ndru2 activitateaO

K/EO aparatului propriu privind aplicarea O//N Y O unitar a procedurilor de verificare O Y Y O 4n do2eniu O Y Y TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN Y Y O b) 'si8ur stabilirea i aplicarea O Y Y/EO unui cadru unitar de elaborare i O//Y Y O i2ple2entare a procedurilor de O Y Y O verificare O Y Y TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y Y Y Y Y Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN Y Y O c) ?erific i ur2rete derularea O Y Y O procedurilor de atribuire a O Y Y O contractelor de achiziie public, O Y Y/EO a contractelor de concesiune de O//Y Y O lucrri publice i a contractelor O Y Y O de concesiune de servicii, finanate O Y Y O din fonduri publice, cu respectarea O Y Y O le8islaiei 4n do2eniu O Y Y TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y Y Y Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN Y KLLLLLLLLLLLLLLLLN KLLLLLLLLLLLN Y O d) 'nalizeaz docu2entaia 4ntoc2it O Y O$!: nr) 1-;+--< O O'tribuiileO/Y/EO de autoritatea contractant 4n O//Y/EOart) , O O !#?'6 O Y O scopul atribuirii contractelor O Y ONor2ele aprobateO TLLLLLLLLLLLV Y TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y Oprin =: O Y Y Onr) >,+;+--< O Y Y O art) , O Y Y TLLLLLLLLLLLLLLLLV Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN Y Y O e) 9ntoc2ete note inter2ediare, oriO Y Y O de c5te ori pe parcursul unei O Y Y O proceduri de achiziie public se O Y Y/EO constat neconfor2iti 4n aplicareaO///Y Y O le8islaiei 4n do2eniu O Y Y TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN Y Y O f) E2ite avizul consultativ, pe baza O Y Y O notelor inter2ediare, 4n situaia 4n O Y Y/EO care sunt neconcordane 4n aplicarea O//Y Y O le8islaiei 4n do2eniu O Y Y TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y

Y Y Y Y Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN Y Y O 8) Elaboreaz raportul de activitate O Y Y/EO pentru fiecare procedur de atribuireO//Y Y O ce a fost supus verificrii O Y Y TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y Y Y Y Y Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN Y Y O h) 9ncheie 6rotocoale cu autoritileO Y T/EO i instituiile i2plicate O//V TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV *ST* 0),) / $r8anizare i funcionare 0),)0) / $r8anizarea !#?'6 !)#)?)')6) funcioneaz la nivel de direcie 8eneral i este condus de un director 8eneral i de un director 8eneral adFunct, fiind structurat pe 1 servicii de coordonare i verificare procedural) &iecare serviciu este condus de ctre un ef de serviciu, iar 4n absena efului de serviciu de ctre un 4nlocuitor al acestuia, stabilit 4n baza unei Note interne aprobat de directorul 8eneral sau de directorul 8eneral adFunct, dup caz) !#?'6 funcioneaz 4n 2od independent din punct de vedere operaional fa de structurile i2plicate 4n 2ana8e2entul i contractarea fondurilor publice, precu2 i fa de 'N M'6 i #NS#) 0),)+) / $r8anizarea #?'6 9n structura fiecrei direcii 8enerale a finanelor publice teritoriale funcioneaz un co2parti2ent de verificare a achiziiilor publice, iar 4n cadrul 7ireciei :enerale a &inanelor 6ublice Aucureti funcioneaz un serviciu de verificare a achiziiilor publice) #?'6 sunt coordonate 2etodolo8ic i procedural de !#?'6, iar ad2inistrativ sunt subordonate directorului e@ecutiv al direciei 8enerale a finanelor publice teritoriale) $bservatorii din co2parti2entele de verificare a achiziiilor publice au co2peten teritorial pentru 4ndeplinirea funciei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public derulate de autoritile contractante din Fudeul respectiv i care sunt cuprinse 4n pro8ra2ul de verificare trans2is de !#?'6) #o2petena teritorial a #?'6 privind 4ndeplinirea funciei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public poate fi dele8at altei structuri de verificare de ctre directorul 8eneral al !#?'6) 0)*) / #odul de conduit etic a observatorului #odul privind conduita etic a observatorului dese2nat pentru e@ercitarea funciei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, stabilete ansa2blul principiilor i re8ulilor de conduit care trebuie s 8uverneze activitatea acestora) $bservatorul din cadrul !#?'6 i #?'6

acioneaz confor2 prevederilor #onstituiei o25niei, republicat) Statutului funcionarilor publici, #odului de conduit a funcionarilor publici, precu2 i e8ula2entului de or8anizare i funcionare a unitii din care face parte) Scopul acestui cod const 4n crearea cadrului etic necesar desfurrii activitii de observare i verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public, astfel 4nc5t observatorul s 4i 4ndeplineasc cu profesionalis2, loialitate, corectitudine i 4n 2od contiincios 4ndatoririle de serviciu i s se abin de la orice fapt care ar putea s aduc preFudicii instituiei publice 4n care 4i desfoar activitatea) $biectivul prezentului cod de conduit este dezvoltarea unui co2porta2ent 2oral i onorabil 4n 4ndeplinirea unui serviciu public care s contribuie laD a) pro2ovarea concurenei 4ntre operatorii econo2iciH b) 8arantarea trata2entului e8al i nediscri2inarea operatorilor econo2iciH c) asi8urarea transparenei i inte8ritii procesului de achiziie publicH d) asi8urarea utilizrii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea corect a procedurilor de atribuire de ctre autoritile contractante) 9n activitatea de verificare a aspectelor procedurale privind atribuirea contractelor de achiziii publice observatorii vor respecta ur2toarele principii funda2entaleD a) I2parialitate i independenD E $bservatorul va evita orice aciune arbitrar care ar putea influena 4n 2od ne8ativ entitile i2plicate 4n procesul de atribuire a achiziiilor publice precu2 i aplicarea unui trata2ent difereniat) E $bservatorul nu trebuie s se supun niciunei i2i@tiuni 4n ceea ce privete realizarea activitii sale i co2unicarea rezultatelor) E $bservatorul este obli8at s aib o atitudine obiectiv, neutr fa de orice interes politic, econo2ic, reli8ios sau de alt natur, 4n e@ercitarea funciei publice) E #onstatrile din docu2entele 4ntoc2ite trebuie s fie precise, bazate pe date i docu2ente e@puse clar, eli2inandu/se orice ele2ente i descrieri personale, inutile i neconcludente) b) E8alitate i corectitudineD E 'utoritile contractante i operatorii econo2ici vor fi tratai 4n confor2itate cu principiile e8alitii i trata2entului e8al) E #5nd iau decizii, observatorii se vor asi8ura c 2surile luate sunt 4n concordan cu scopul ur2rit, i anu2e asi8urarea confor2itii procedurilor verificate cu le8islaia 4n do2eniu) c) TransparenaD E 6rincipiul transparenei deriv din dreptul la infor2are al cetenilor, potrivit art) 10 din #onstituia o25niei, republicat) E 'cest principiu trebuie corelat cu dreptul autoritii contractante la confidenialitatea infor2aiilor la care observatorii !#?'6 au acces) d) spundere i responsabilitateD E 'plicarea principiului transparenei trebuie coroborat cu rspunderea i responsabilitatea observatorilor dese2nai pentru

activitatea de observare i verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public) e) 6rofesionalis2D E 6rofesionalis2ul observatorilor 4n activitatea de observare i verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice presupune o pre8tire continu, precu2 i obli8aia de a 4ndeplini atribuiile de serviciu cu responsabilitate, co2peten, eficien, corectitudine i contiinciozitate) f) Inte8ritate 2oralD E $bservatorilor !#?'6 le este interzis s solicite sau s accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alii, vreun avantaF ori beneficiu 4n considerarea funciei publice pe care o dein sau s abuzeze 4n vreun fel de aceast funcie) 8) "ibertatea 85ndirii i a e@pri2riiD E $bservatorii !#?'6 pot s/i e@pri2e i s/i funda2enteze opiniile, cu respectarea le8islaiei europene, a le8islaiei naionale, a ordinii de drept i a bunelor 2oravuri) h) #onfidenialitate i acurateea infor2aieiD E 'ctivitatea observatorilor !#?'6 nu va fi realizat pentru obinerea unor beneficii personale) Infor2aiile oferite 4n cursul activitii lor vor fi i2pariale i corecte) Infor2aiile pri2ite;cerute de ctre actorii din siste2ul achiziiilor publice vor fi date nu2ai 4n baza unui act nor2ativ i 4n li2ita co2petenelor) e8ulile de conduit profesional prevzute de prezentul cod de conduit sunt obli8atorii pentru toi observatorii dese2nai pentru e@ercitarea funciei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public) e8ula nr) 0D !nui observator i2plicat 4n activitatea de observare i verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziii publice 4i este interzis solicitarea sau acceptarea unui cadou pentru o aciune de verificare care ur2eaz s fie desfurat sau care ar putea fi desfurat) !n cadou este 4n 8eneral definit ca av5nd o valoare econo2ic, fie c este vorba de bani, un serviciu, un 42pru2ut, o cltorie, o distracie, un obiect sau pro2isiune) e8ula nr) +D $bservatorii trebuie sa aib o inut decent, corespunztoare de2nitii i presti8iului funciei publice pe care o dein) e8ula nr) 1D $bservatorii 4n activitatea de observare i verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public nu pot pri2i co2pensaii pentru serviciile prestate de ei de la autoritile contractante) e8ula nr) ,D Este interzis observatorului s participe, 4n deplin cunotin de cauz, la activitatea de verificare a procedurilor de atribuire iniiate de autoritile contractante unde soul;soia acestuia i;sau rudele sale de 8radul 4nt5i Jprini sau copii), ur2eaz s 4ncheie contracte, ei 4nii sau prin inter2ediul unei entiti pentru care au un interes financiar) e8ula nr) *D $bservatorii nu pot accepta i alte 4ndatoriri care ar putea 42pieta asupra desfurrii activitilor realizate 4n funcia public, de e@e2plu, i2plicarea 4n activiti care ar deter2ina sau ar induce dezvluirea de infor2aii confideniale care fac parte din

activitatea lor i 4n le8tur cu funcia public, cu e@cepia funciilor didactice desfurate 4n afara pro8ra2ului de lucru) e8ula nr) <D $bservatorii 4i vor li2ita sin8uri participarea la verificarea acelor proceduri la care au un interes personal de natur patri2onial, care ar putea influena 4ndeplinirea cu obiectivitate a atribuiilor care le revin potrivit #onstituiei i altor acte nor2ative) e8ula nr) 3D $bservatorii vor raporta sau prezenta docu2ente doveditoare, c5nd este posibil, 4n le8tur cu 4ncercarea oricrei entiti de a corupe, de a 2itui i;sau de a influena procesul de luare a deciziilor 4n cadrul procesului de achiziii publice prin 2etode 4ndoielnice) e8ula nr) .D $bservatorii trebuie s/i desfoare activitatea 4n 2od i2parial) #onstatrile lor trebuie s fie fer2e, clare, nediscri2inatorii i 4n spiritul i litera le8ii) e8ula nr) >D Este interzis folosirea 4n orice 2anier i 4n 2od deliberat de ctre un observator a infor2aiilor confideniale pentru c5ti8uri personale i2ediate sau viitoare sau pentru c5ti8uri i2ediate sau viitoare ale altei persoane) e8ula nr) 0-D $bservatorii sunt obli8ai s/i perfecioneze per2anent pre8tirea profesional pentru a putea cunoate 4n orice 2o2ent evoluia le8islativ 4n ceea ce privete procedurile de atribuire a achiziiilor publice) e8ula nr) 00D $bservatorii vor participa, ori de cate ori sunt tri2ii la pro8ra2e de pre8tire profesional or8anizate prin %coala de &inane 6ublice i ?a2 sau alte instituii co2petente, care s le 42bunteasc cunotinele teoretice i activitatea profesional,) e8ula nr) 0+D "a solicitrile venite din partea presei, referitoare la furnizarea de infor2aii cu privire la verificarea atribuirii unor contracte de achiziii publice, observatorii vor rspunde solicitrilor nu2ai prin inter2ediul 7ireciei de #o2unicare elaii 6ublice, Mass/2edia i Transparena din cadrul Ministerului Econo2iei i &inanelor) espectarea prevederilor prezentului cod este obli8atorie pentru tot personalul !#?'6 i #?'6, iar nerespectarea acestuia poate atra8e rspunderea disciplinar, contravenionala, civil sau penal, dup caz, 4n confor2itate cu "e8ea nr) 0..;0>>> republicat, sau alte acte nor2ative aplicabile) #'6) + 6lanificarea activitii +)0) 6lanificarea activitii la nivel central 'ctiviti pre2er8toare Z 6ri2irea pro8ra2elor anuale de achiziii de la autoritile contractante) eferine Z Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<, art) < / .) 'ctivitatea de verificare procedural 4n do2eniul achiziiilor publice se e@ercit de !#?'6 i #?'6, pe baza de pro8ra2e anuale, tri2estriale i lunare, aprobate de 2inistrul econo2iei i finanelor)

9ntoc2irea pro8ra2elor de activitate se va face 4n funcie deD a) personalul disponibilH b) arhiva notelor inter2ediare e2ise de observatoriH c) deciziile luate de autoritatea contractant pentru re2edierea sau nu a neconfor2ittilor constatate i descrise 4n Notele inter2ediareH d) avizele consultative e2ise ctre autoritatea contractantH e) 8radul de risc rezultat 4n ur2a efecturii analizei de risc) E 6roiectul pro8ra2ului de activitate anual se 4ntoc2ete de !#?'6 p5n la sf5ritul anului curent pentru anul ur2tor i cuprinde principalele direcii de aciuni pe care observatorii le vor desfura) 6ro8ra2ul anual aprobat de 2inistrul econo2iei i finanelor va fi co2unicat co2parti2entelor teritoriale de verificare a achiziiilor publice p5n pe data de 0* ianuarie a fiecrui an) Modelul proiectului pro8ra2ului de activitate anual este prezentat 4n Tabelul nr) 0) E 6ro8ra2ul de activitate tri2estrial al !#?'6 se 4ntoc2ete pe baza pro8ra2ului anual pana la data de +* a ulti2ei luni a tri2estrului curent pentru tri2estrul ur2tor i va fi supus spre aprobare 2inistrului econo2iei i finanelor) Modelul proiectului pro8ra2ului de activitate tri2estrial este prezentat 4n Tabelul nr) +) 6ro8ra2ul de activitate tri2estrial conineD 0) autoritile contractanteH +) tipul procedurilor de atribuireH 1) nu2rul procedurilor de atribuire supuse verificrii procedurale pentru fiecare autoritate contractant i pentru fiecare tip de procedurH ,) esti2area resurselor u2ane pentru verificarea procedurilor) "a 4ntoc2irea pro8ra2ului de activitate tri2estrial se au 4n vedereD 0) infor2aiile privind pro8ra2ele anuale de achiziii publice, trans2ise de autoritile contractante ctre !#?'6H +) prioritile convenite din cooperarea cu 'N M'6 i cu autoritile de 2ana8e2entH 1) rezultatele verificrilor efectuate 4n tri2estrul anterior) E 6ro8ra2ul de activitate lunar no2inalizeaz procedurile ce vor fi verificate 4n funcie de anunurile de participare publicate sau invitaiile de participare;ordinele de cu2prare trans2ise, 4n cazul procedurii de ne8ociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare i observatorii dese2nai pentru fiecare procedur de atribuire ce va fi supus verificrii) 6ro8ra2ul de activitate lunar se 4ntoc2ete p5n 4n data de +* ale lunii curente pentru luna ur2toare i se supune spre aprobare 2inistrului econo2iei i finanelor) Modelul proiectului pro8ra2ului de activitate lunar este prezentat 4n Tabelul nr) 1) 6ro8ra2ele de activitate pot fi actualizate 4n ur2toarele situaiiD 0) 2odificarea pro8ra2elor de achiziii publice ale autoritilor contractanteH +) identificarea 4n SE'6 a unor anunuri de participare despre care !#?'6 nu a fost 4ntiinatH 1) 4n oricare alt situaie dispus de conducerea 2inisteruluiH ,) confor2 protocoalelor 4ncheiate cu diverse instituii)

'ctualizarea se face de ctre fiecare serviciu de coordonare i verificare procedural, 4n baza unui eferat avizat de directorul 8eneral adFunct) 'ctualizrile 6ro8ra2ului de activitate vor fi prezentate directorului 8eneral i apoi 4naintate, spre aprobare, 2inistrului econo2iei i finanelor) 6rocedurile noi, introduse 4n pro8ra2e, vor fi 4nscrise separat la rubrica G'lte aciuniG) 6ro8ra2ele de activitate aprobate se trans2it, de ctre fiecare serviciu de coordonare i verificare procedural, #?'6 din Fudeele arondate) 'utoritile contractante nu pot face obiecii cu privire la includerea sau neincluderea, 4n pro8ra2ul de activitate, a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public iniiate) Instruciuni pas cu pas 0) &iecare serviciu de coordonare i verificare procedural va notifica, p5n la data de * dece2brie a anului curent, autoritile contractante arondate, pentru trans2iterea p5n la sf5ritul anului a pro8ra2elor de achiziii publice pe care le vor derula 4n anul ur2tor) Se va preciza ca acestea s cuprind toate infor2aiile prevzute la art) ,, alin) J*) din =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--<H +) Se va solicita autoritilor contractante trans2iterea pro8ra2elor de achiziii publice 4n for2at electronic, 4nsoite de o adres de 4naintare se2nat, ta2pilat i 4nre8istratH 1) 6ri2irea pro8ra2elor anuale de achiziii de la autoritile contractante este solicitat 4n confor2itate cu art) 3, alin) J+) din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<H ,) Se va verifica e@istena, 4n cadrul pro8ra2elor de achiziii publice ale autoritilor contractante, a tuturor infor2aiilor prevzute 4n art) ,, alin) J*) din =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--<H *) Se vor selecta procedurile care 4ndeplinesc condiiile prevzute la art) 0, alin) J+) din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--<, cuprinse 4n 6ro8ra2ele de achiziii publice ale autoritilor contractante, ur25nd a fi 4nre8istrate 4n baza de date a !#?'6, pe 2sura pri2irii lorH <) &iecare serviciu 4ntoc2ete proiectul pro8ra2ului tri2estrial i;sau lunar pentru serviciul respectiv i pentru #?'6 din Fudeele pentru care este responsabil cu coordonarea 2etodolo8ic i procedural, pe baza infor2aiilor cuprinse 4n listele stabilite confor2 pct) *H 3) ?erificarea proiectelor de pro8ra2e tri2estriale i;sau lunare de ctre efii serviciilor de coordonare i verificare proceduralH .) 6rezentarea proiectelor de pro8ra2e tri2estriale i;sau lunare, pentru avizare, directorului 8eneral adFunctH >) 6rezentarea pro8ra2elor de activitate pentru tri2estrul ur2tor, 2inistrului econo2iei i finanelor, pentru aprobareH 0-) Trans2iterea pro8ra2ului tri2estrial aprobat, tuturor co2parti2entelor de verificare a achiziiilor publiceH 00) 6rezentarea pro8ra2elor de activitate lunare 2inistrului econo2iei i finanelor, pentru aprobareH 0+) Trans2iterea pro8ra2elor de activitate lunare, aprobate, tuturor #?'6) +)+) / 6lanificarea activitii la nivel teritorial #?'6/urile vor respecta pro8ra2ele anuale, tri2estriale i lunare aprobate de 2inistrul econo2iei i finanelor, trans2ise de !#?'6, iar

4n cazul 4n care se i2pune, pot propune actualizarea acestora) Serviciul sub a crui coordonare 2etodolo8ica i procedurala se afl Fudeul respectiv, va prezenta un referat 2otivat pentru aprobare) Instruciuni pas cu pas 0) Notificarea, p5n 4n data de * dece2brie a anului curent, a autoritilor contractante din Fudeul respectiv pentru trans2iterea p5n la sf5ritul anului a pro8ra2elor de achiziii publice pe care le vor derula 4n anul ur2tor) Se va preciza ca acestea s cuprind toate infor2aiile prevzute la art) ,, alin) J*) din =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--< i adresa unde vor fi trans2iseH +) Se va solicita autoritilor contractante trans2iterea pro8ra2elor de achiziii publice pe suport #7 sau dischet, 4nsoite de o adres de 4naintare se2nat, ta2pilat i 4nre8istratH 1) 6ri2irea pro8ra2elor anuale de achiziii de la autoritile contractante este solicitat 4n confor2itate cu art) 3, alin) J+) din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<H ,) ?erificarea e@istenei, 4n cadrul pro8ra2elor de achiziii publice ale autoritilor contractante, a tuturor infor2aiilor prevzute de le8islaia 4n do2eniul achiziiilor publiceH *) 9ntoc2irea listelor cu procedurile care 4ndeplinesc condiiile prevzute la art) 0, alin) J+) din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--<, pe 2sura pri2irii pro8ra2elor de achiziii de la autoritile contractanteH <) Trans2iterea listelor prevzute la pct) *, serviciilor de coordonare i verificare procedural din cadrul !#?'6, 4n a cror coordonare 2etodolo8ic se afl) 3) &or2ularea de propuneri pentru actualizarea pro8ra2ului, 4n cazurile 4n care se i2puneH .) Trans2iterea propunerilor for2ulate, 4nsoite de cu eferat de 2otivare, serviciului din cadrul !#?'6 4n a crui coordonare 2etodolo8ic se afl) 7ia8ra2a nr) + prezint 2odul de planificare a activitii de verificare i observare) Tabelul nr) 0 6 $: 'M!" 7E '#TI?IT'TE 6E 'N!")))))) *T* KLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLL LLLLLLN ONr) O 7irecii de aciuni pro8ra2ate O 6erioada O 6ersonal O Ocrt)O O esti2at O esti2at O O O O Jnr) zile) O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLL LLLLLLR O - O 0 O + O 1 O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLL LLLLLLR

O 0) O O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLL LLLLLLR O +) O O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLL LLLLLLR O O O O O TLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLL LLLLLLV 9ntoc2itD))))))))))))))) 7ataD))))))))))))))))))) 7I E#T$ :ENE '", )))))))))))))))))) *ST* Tabelul nr) + 6 $: 'M!" 7E '#TI?IT'TE 6E T IMEST !"))))))))))))))))))))) *T* KLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLL LLLN ONr) O 'utoritatea O Tipul procedurii O Nu2rul O Nu2r personal O O#rt)O #ontractant O de atribuire O procedurilor O O O O O O de atribuire O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLL LLLR O -) O 0 O + O 1 O , O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLL LLLR O 0) O O O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLL LLLR O +) O O O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLL LLLR O O O O O O TLLLLULLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLL LLLV

9ntoc2itD)))))))))))))))))) 7ataD))))))))))))))))))))) 7I E#T$ :ENE '", ))))))))))))))))) Tabelul nr) 1 6 $: 'M!" 7E '#TI?IT'TE 6E "!N')))))))))) *T* KLLLMLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLMLLLLLLLLMLLLLLLLLLMLLLLLLLLLMLL LLLLLLLLN ONr)O7enu2ire O Tipul O$biectulO?aloareaO7ata;ora O $bser/ O 7ata O OcrtOautoritate O procedurii Ocontrac/OEsti2atOdeschi/ O vatori Oesti2at O O OcontractantOde atribuireOtului O4n euro Oderii Odese2naiO de O O O O O Ofr T?'OofertelorO OfinalizareO PLLLQLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLQLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLL LLLLLLLLR O - O 0 O + O 1 O , O * O < O 3 O PLLLQLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLQLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLL LLLLLLLLR O 0)O O O O O O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLQLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLL LLLLLLLLR O +)O O O O O O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLULLLLLLLLULLLLLLLLULLLLLLLLLULLLLLLLLLULL LLLLLLLLR O O'lte actiuni O PLLLQLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLMLLLLLLLLMLLLLLLLLLMLLLLLLLLLMLL LLLLLLLLR O)))O O O O O O O O TLLLULLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLULLLLLLLLULLLLLLLLULLLLLLLLLULLLLLLLLLULL LLLLLLLLV 9ntoc2itD))))))))))))))))))) 7ataD))))))))))))))))))))))) 7I E#T$ :ENE '", ))))))))))))))))) *ST* Infor2aii necesare pentru co2pletarea for2ularelorD

*ST*

a) infor2aiile rezultate din realizarea pro8ra2ului de activitate al anului precedentH b) pro8ra2ul anual al achiziiilor publice trans2is de autoritile contractanteH c) pro8ra2area altor activiti Jparticipri la se2inarii sau cursuri de pre8tire profesional)H d) pro8ra2area concediilor de odihnH e) 4ntiinrile pri2ite de la autoritile contractanteH f) anunurile de participare publicate 4n SE'6 i;sau Monitorul $ficial al o25niei, 6artea a ?I /aH 8) protocoalele de colaborare cu alte instituiiH h) rezultatul analizei de risc) 6entru 4ndeplinirea pro8ra2elor de activitate lunare ale #?'6, observatorii vor fi dese2nai de ctre directorul e@ecutiv al 7:&6, nu2ai dintre funcionarii publici ai acestui co2parti2ent) *T* 7a8ra2a nr) + 6lanificanea activitii de observare i verificare KLLLLLLLLLLNKLLLLLNKLLLLNKLLLLLLNKLLLLLLLLLLLNKLLLLLLLLLNKLLLLLLLLLLLLL LNKLLLLN O'utoritiOO!#?'6OO#?'6OO'N ?'6OO'utoritateaOOMinistrulOO'lte structuriOO$b/ O Ocontrac/ OO OO OO OO de OO ME& OO de control iOOser/O Otante OO OO OO OOMana8e2ent OO OO instituii OOva/ O TLLLLLLLLLLVTLLLLLVTLLLLVTLLLLLLVTLLLLLLLLLLLVTLLLLLLLLLVO publice OOii O Y TLLLLLLLLLLLLLLVTLLLLV v KLLLLLLLLLLLLN O6re8tete O Oi aprob O O6lanul O O'nual al O O'chiziiilorO OJ6'#) O KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN TLLLLLLLLLLLLV O Nor2ele aprobate O Y KLLLLLLLLLLLLLN Oprin =: nr)>+*;+--<O Y OSolicit O O art) ,J+) O KLLLLLLLLLLLN OautoritilorO TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV O6ri2esc O KLLLLLLLLLLLLLN Ocontractante O

OnotificareaO O Solicit O O 6'# O KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN O !#?'6 O[LRautoritilorO TLLLLMLLLLLLLLV aprobate O TLLLLLLLLLLLV Ocontractante O O nr)>,+;+--<O Y \ O 6'# O O 3J+) O Y O TLLLLLLLLLLLLLV O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y KLLLLLLLLLLLN O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN O O v O Tri2it O KLLLLLLLLLLLLLLLN KLLLLLLLLLLLLLLLN O 6'' ctre O O#entralizeaz O O#entralizeaz O O !#?'6 p5nO/EOdatele,inclusivO Odatele,inclusivO O la 10 dec)O Oprecizri dac O O precizri dacO O O Oeste cazulH O Oeste cazul O TLLLLLLLLLLLV Ocentralizarea O Ocentralizarea O Y Ointrrilor O Ointrrilor O Y TLLLLLMLLLLLLLLLV TLLLLLLLMLLLLLLLV KLLLLLLLLLLLLLLLLLLN Y v v 1-;+--<O Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLN KLLLLLLLLLLLLLLLLLN alin) J+) O Y O 6reselecia O O6reselecia O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y O procedurilor, O Oprocedurilor, O Y O dup pra8ul O Odup pra8ul O Y O valoric O Ovaloric O Y O "ucrriD 2ai O O"ucrriD 2ai O Y O 2are sau e8al O O2are sau e8al O Y Ocu *--)--- euro O Ocu *--)--- euro O Y OServicii]produseDO OServicii]produseDO Y O2ai 2are sau O O2ai 2are sau O Y Oe8al cu 3*)--O Oe8al cu 3*)--O Y O euro O O euro O Y TLLLLLLLMLLLLLLLLLV TLLLLLLLMLLLLLLLLLV KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN Y v O aprobate O Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLN O nr)>,+;+--<O Y OTrans2itere !#?'6 O[LLLLLLLLLV 3J+) O Y TLLLLLLLMLLLLLLLLLLV 6rotocoale i O Y O KLLLLLLNKLLLLLLNKLLLLLLNKLLLLLLN colaborri O

O Nor2ele Oprin =: O art)

$!:) nr)

O art) 0

O Nor2ele Oprin =: O O O art)

Y O O6ropu/OO6ropu/OO6ropu/OO6ropu/O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y O Oneri OOneri OOneri OO neri O KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN Y O TLLMLLLVTLLMLLLVTLLMLLLVTLLMLLLV aprobate O Y v v v v v nr)>,+;+--<O Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 3J0) O Y v TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y KLLLLLLLLLLLLLLLN Y O'naliza de riscO Y TLLLLLLLLLLLLLLLV Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN Y OElaboreaz planurilePLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN aprobate O Y Oanuale, tri2estrialeO O nr)>,+;+--<O Y O i lunare O v O Y TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV KLLLLLLLLLLLN TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y 7' O 6lanurile O Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLR !#?'6 O Y O O sunt O Y v O aprobate O Y KLLLLLLLLLLLLLLN TLLLLLLLLLLLV Y O7efinitivarea O Y Oplanificrii O Y Oactivitii O Y O !#?'6 O Y TLLLLLLLMLLLLLLV v O KLLLLLLLLLLLLN KLLLLLLLLN O OTrans2itereaO KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN O'nunul O PLLLLLLLLRpro8ra2ului O 1-;+--< O O de O O Otri2estrial O O Opartici/O O O aprobat O aprobate O Opare i O O TLLLLLLLLLLLLV nr)>,+;+--<O O&ia de O O O Oprezen/ O O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV O tare O O TLMLLLLLLV O

ONor2ele Oprin =: O art)

ONor2ele Oprin =: O art) <

O $!: nr) O art) *J+)

ONor2ele Oprin =: O art) >

O v O KLLLLLLLLLLLLLLLLN O O?erific poziiaO TLLLLEOdin pro8ra2ul dePLLLLLLLLLLLLLLN O activitate O 7' O TLLLLLLLMLLLLLLLLV O N! O v KLLLLLLLULLLLLLLLN KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN O Modificri PLLLLLEO #tre Etapa 0 O O de plan O O9nceperea activitiiO TLLLLLLLLLLLLLLLLV O de verificare O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV *ST* #'6) 1 Etape pre2er8toare activitii de observare i verificare 1)0) / 9ntiinarea !#?'6 'utoritile contractante au obli8aia de a 4ntiina !#?'6 asupra procedurilor de achiziie ce ur2eaz a fi derulate, 4n confor2itate cu prevederile art) *, alin) J0) din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--< pentru contractele care 4ndeplinesc condiiile prevzute la art) 0, alin) J+) din acelai act nor2ativ, laD 0) Mo2entul trans2iterii spre publicare a anunului de participare 4n Monitorul $ficial al o25niei, 6artea a ?I/a, dup publicarea acestuia 4n SE'6) +) Mo2entul trans2iterii invitaiei de participare, 4n cazul ne8ocierii fr publicarea prealabil a unui anun de participare) 1) Mo2entul trans2iterii ordinului de cu2prare ctre burs, pentru produse fun8ibile care sunt cotate pe piaa de disponibil) 9ntiinrile vor fi trans2ise la sediul !#?'6 astfelD a) prin post, cu confir2are de pri2ire, la adresa GA/dul MIrcea ?od, nr) ,,, Sector 1, AucuretiGH b) prin fa@, la nu2rul de telefon G1-+)*1)>-GH c) prin 2iFloace electroniceH d) prin orice co2binaie a 2odalitilor prevzute la lit) a/c) 9ntiinrile vor fi 4nsoite de o docu2entaie care va cuprindeD a) anunul de participare, publicat 4n SE'6 sau invitaia de participare;ordinul de cu2prare, 4n cazul procedurii de ne8ociere fr publicarea prealabil a unui anun de participareH b) anunul de participare trans2is spre publicare 4n Monitorul $ficial al o25niei, 6artea a ?I/a, cu adresa de 4nsoire datat i 4nre8istratH c) &ia de prezentare 4ntoc2it confor2 2odelului prevzut 4n #apitolul 3, punctul 3)0, din prezentul Manual) Modelul fiei de prezentare poate fi descrcat de pe pa8ina de internet a Ministerului Econo2iei i &inanelor / ^^^)2finante)ro) $rice docu2ent trebuie 4nre8istrat la !#?'6 4n 2o2entul pri2irii, respectiv 4n 2o2entul trans2iterii) Ne4ntiinarea !#?'6 confor2 procedurii de 2ai sus, constituie contravenie, 4n confor2itate cu prevederile art) 0-, alin) J0), lit) a din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--<) #onstatarea i sancionarea contraveniei sunt

de co2petena observatorilor dese2nai, prin ordin de serviciu, la respectiva procedur de atribuire) 9ntiinrile pri2ite sunt repartizate serviciilor de coordonare i verificare procedural pentru verificare for2al i efectuarea analizei de risc) $bservatorii !#?'6 vor co2pleta baza de date proprie cu infor2aiile cuprinse 4n docu2entaia pri2it, ur25nd ca datele introduse s fie supuse analizei de risc, 2etod prin care este realizat selecia procedurilor de atribuire, confor2 prevederilor art) + din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--< i ale art) > din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<) 'ctivitate de verificare for2al a 4ntiinrilor const 4nD a) verificarea dac 4ntiinarea aparine unei autoriti contractante, aa cu2 este definit la art) . din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1,;+--<H b) verificarea dac docu2entaia trans2is de autoritatea contractant este co2pletH c) verificarea dac valoarea esti2at, pe tipuri de contracte, se 4ncadreaz 4n pra8urile prevzute la art) 0, alin) J+) din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--<H d) verificarea naturii sursei de finanareH e) verificarea e@istenei se2nturii i ta2pilei reprezentantului autoritii contractante pe fia de prezentare) 7ac docu2entaia trans2is nu este co2plet se va solicita co2pletarea acesteia) Solicitarea se face de ctre observatorul cruia i/a fost repartizat lucrarea, de 4ndat, prin telefon, fa@ sau e/2ail) 9n cazul 4n care sunt identificate situaiile prevzute 2ai Fos, 4ntiinrile se claseaz 4n 2od direct, respectiv dacD a) valoarea esti2at se 4ncadreaz sub pra8urile prevzute la art) 0, alin) J+) din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--<H b) sursa de finanare este asi8urat din Gfonduri propriiG ale unui a8ent econo2ic, cu e@cepia contractelor sectorialeH c) achiziia public nu este efectuat de o autoritate contractant din cele prevzute la art) . din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1,;+--<H Sche2atic, aceast activitate este prezentat 4n 7ia8ra2a nr) 1) Infor2area privind iniierea procedurii / 7ia8ra2a 1 *T* KLLLLLLLLLLLN KLLLLLLLLN KLLLLLLLN KLLLLLLN KLLLLLLLN KLLLLLLLN O'utoritate O O SE'6 O O'N ?'6 O O S$!E O O M7 O !#?'6 O Ocontrolat O O O O O O O O O O TLLLMLLLLLLLV TLLLLLLLLV TLLLLLLLV TLLLLLLV TLLLLLLLV TLLLLLLLV O v KLLLLLLLLLLN KLLLLLLLLLLLLLLN KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN OTrans2ite PLLLEO 'nunurile PLLEO?erificare anun trans2isO

O O

Oanunuri O Osunt trans2iseO Ode ctre autoritatea O TLLLMLLLLLLV O 'N ?'6 O O contractant i d O O \ TLLLLLLLLLLLLLLV Oacceptul de publicare O O O TLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLV O O O OKLLLULLLLLLN v + zile lucrtoare OO#orecteazO N! KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN OO erorile O//////////////////O 'cceptul de publicareO OTLLLLLLLLLLV TLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLV O O7' O v O KLLLLLLLLLLLLLN KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN O O9nre8istreazO OE2ite ctre operatorulO O Oacceptul e2isO[LLLLLLRSE'6 acceptul de O O Ode 'N ?'6 O Opublicare pentru O O TLLLLLMLLLLLLLV Oanunul respectiv O O O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV O O O v O N! KLLLLLLLLLLN 7' O KLLLRpeste pra8PLLLN O O TLLLLLLLLLLV O O O O O v v O KLLLLLLLLN KLLLLLLLLLLLLLN O O 6ublicO O Trans2ite O KLLLLLLLLLLLN O O anunulO Oanunul ctrePLLLLLLLLLLLEO 6ublicareaO O O O O S$!E O O anunuluiO O TLLLLLLLLV TLLLLLLLLLLLLLV TLLLLLLLLLLLV O O v KLLLLLLLLLLLLN KLLLLLLLLLLLLLN KLLLLLLLLLLLLLN O9ntiineazO O9nre8istreazO O9nre8istreazO O !#?'6 _ O 0 zi lucrtoare O anunul PLLLLEO4ntiinarea O Otrans2itere PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLE O respectiv O Opri2it de laO Oanun de O TLLLLLLMLLLLLLV Oautoritatea O Oparticipare O v Ocontractant O Octre M$) O KLLLLLLLLLLLLLN TLLLLLMLLLLLLLV TLLLLLLLLLLLLV O 6ublic O O O respectivul O v O anun O KLLLLLLLLLN TLLLLLLLLLLLLLV 7' OEste 4n O N!

KLLLLLLLRter2en` TLLLLLLLLLV O KLLLLLLLLLLLLLLLN #onstituie contravenie O O O[LV O O O O O

PLLLLN

O O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O confor2 O nr) O $: nr) i se

sancioneaz $!:) O

1-;+--< iO +;+--0 O TLLLLLLMLLLLLLLLV

O v O 9ncepe

KLLLLLLLLLLLLLLN O activitatea verificareO TLLLLLLLLLLLLLLV *ST* O

TLLEO O de

1)+) / 'naliza de risc 'naliza de risc se realizeaz pentru toate procedurile de atribuire a contractelor prevzute la art) 0 alin) J+) din $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1-;+--<, cu e@cepia prioritilor convenite cu ')N) )M)')6) i ')M) prin protocoalele de colaborare 4ncheiate) 'naliza de risc const 4n stabilirea unui bare2 pe baza criteriilor precizate la art) > din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<) Aare2ul va 42pri procedurile de atribuire a contractelor 4n cate8orii de risc sczut, 2ediu, i 2are) 6entru efectuarea analizei de risc este utilizat Metoda 2atricei 8lobale de apreciere a riscului) 7up evaluarea fiecrui criteriu de risc analizat, se procedeaz la 4ntoc2irea 2atricei 8lobale) ezultatul obinut din 2atricea 8lobala se 4ncadreaz 4ntr/o clas de risc, astfelD

a) unui punctaF 2ai 2are sau e8al cu +,*- 4i corespunde un risc 2areH b) unui punctaF cuprins 4ntre +,*- i 0,*- inclusiv 4i corespunde un risc 2ediuH c) unui punctaF 2ai 2ic de 0,*- 4i corespunde un risc sczut) 'utoritile contractante nu pot face obiecii cu privire la selectarea pentru verificare) Instruciuni pas cu pas 0) 9ntiinrile autoritilor contractante privind iniierea procedurilor de achiziie public se vor repartiza observatorilor de ctre eful de serviciu, 4n 2o2entul pri2irii acestoraH +) 6entru toate 4ntiinrile repartizate, observatorii, vor verifica dac sunt 4nsoite de docu2entaia prevzut la art) 0-, alin) J+) din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<) 7ac aceast condiie nu este 4ndeplinit, observatorii vor solicita autoritii contractante, 4n scris, prin e/2ail sau telefonic, co2pletarea i trans2iterea docu2entelor care lipsescH 1) 9n ter2en de cel 2ult + zile lucrtoare de la pri2irea lucrrii, observatorul va 4ntoc2i analiza de risc pe baza infor2aiilor din &ia de prezentare, iar cele care se 4ncadreaz la procedura de clasare direct vor fi arhivate 4n dosarul G9ntiinri clasateG, 4nsoite de Nota de clasareH ,) $bservatorul responsabil cu lucrarea pri2it va verifica dac procedura respectiv este inclus 4n 6ro8ra2ul de activitate tri2estrial i 4n pro8ra2ul lunarH *) 7ac procedura de atribuire nu este inclus 4n pro8ra2ele de 2ai sus, se prezint efului de serviciu rezultatul analizei de risc J2are, 2ediu sau sczut), acesta propun5nd sau nu actualizarea pro8ra2elor de activitateH <) 9n cazul 4n care procedura nu este selectat pentru verificare se va 4ntoc2i Nota de clasare, aprobat de eful de serviciu, care va fi arhivat 4n dosarul G9ntiinri clasateG) 3) 6entru procedurile noi, propuse a fi incluse 4n pro8ra2ul de activitate lunar la rubrica G'lte aciuniG, includerea acestora se va face pe baza eferatului avizat de directorul 8eneral adFunct, eful de serviciu no2inaliz5nd observatorii dese2nai pentru efectuarea activitii de observare i verificare procedural) .) 7eciziile de verificare i ordinele de serviciu se e2it de 4ndat, dup parcur8erea pailor descrii 2ai sus, astfelD / la !#?'6 de ctre directorul 8eneral sau directorul 8eneral adFunctH / la #?'6 de ctre directorul e@ecutiv, confor2 adreselor 4naintate de !#?'6) #'6) , Etape de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public Etapele activitii de observare i verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de

achiziie public sunt obli8atorii pentru observatorii dese2nai) J7ia8ra2a nr) ,)) 'ceste etape suntD Etapa 0 / 9nceperea activitii de verificareH Etapa + / 'naliza docu2entaiei de atribuireH Etapa 1 / !r2rirea direct a derulrii procedurii de atribuireH Etapa , / &inalizarea activitii de verificare) 7ia8ra2a nr) , *T* abbbbbbc d 0 d ebbbbbbf abbbbbbc d + d ebbbbbbf 'ctivitatea !#?'6 abbbbbbc d 1 d ebbbbbbf abbbbbbbc d , d ebbbbbbbf

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))) ) ) ) ) ) abbbbbbc abbbbbbc abbbbbbc KLLLLLLL ) I ) d * d d < d//E d 3 d/////////////////////EO . ) ) ebbbbbbf ebbbbbbf ebbbbbbf TLLLLLLL ) ) Y ) )))))Y))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))) Y )))))Y))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))) ) Y ) ) ? abbbbbbc ) ) abbbbbbc abbbbbbc abbbbbbc d d7' KLLLLLL abbbc ) ) d > d////Ed 0- d//E d 00 d/////Ed 0+ d///////EO 01 /Ed 0,d)) ) ) ebbbbbbf ebbbbbbf ebbbbbbf d d TLLLLLL ebbbf ) ) ) ebbbbbbf Y ) ) ) N! Y Y ) ) ) //////////////////////////////////////////////////////// ) )

) ) ) ) ) ) ) ) )

Y Y ? abbbbbbc

) abbbc ) +-dE) ) ebbbf ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) II ) ) ) ) abbbc ) +<dE) ) ebbbf ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

abbbbbbc abbbbbbc abbbbbbc d d7' KLLLLLL ) ) d 0* d////Ed 0< d//E d 03 d/////Ed 0. d///////EO 0> /Ed ) ebbbbbbf ebbbbbbf ebbbbbbf d d TLLLLLL ) ) ebbbbbbf Y N! Y Y

//////////////////////////////////////////////////////// Y ? abbbbbbc d +0 abbbbbbc ++ d abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d d d d d d d d +1 d d d d d d d d abbbbc d d7'KLLLLL /Ed

d////Ed

ebbbbbbf

ebbbbbbf Y Y Y Y

) ) ) ) )

//////Ed d d d d d d

d/Ed +, d/EO +* d d d d d d d d TLLLLL Y Y Y Y Y Y

ebbbbf N! Y Y Y Y Y

ebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbf

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

///////////////////////////////////////////////////////// Y Y ? abbbbbbc abbbbbbc abbbbbbc d d KLLLLN

) abbbbbbc

) d +3 d////Ed +. d//E d +> d/////Ed 1- d////////EO 10 O[//////E) ) ) ebbbbbbf ebbbbbbf ebbbbbbf d d TLLLLV ) ) ebbbbbbf Y ) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))O)))))))))))))))Y)))))))))) )))) O Y ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))O)))))))))))))))Y)))))))))) )))) ) O Y ) ) v 7' Y ) ) abbbbbbbc KLLLLLLN Y abbbbbbbc ) ) d 1+ d[LLLLLLLLLEO 11 O[/////////////Ed 1, d ) ) ebbbbbbbf TLLLLLLV ebbbbbbbf ) ) ) ) abbbbbbc abbbbc abbbbc abbbbbbbc ) III ) d dLLEd 1< dLLEd 1. dLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEd ,d ) ) d d ebbbbf ebbbbf ebbbbbbbf ) ) d 1* d abbbbc abbbbc abbbbbbbc ) ) d dLLEd 13 dLLEd 1> dLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEd ,0 d ) ) ebbbbbbf ebbbbf ebbbbf ebbbbbbbf ) ) )

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))) "E:EN7'D //////// 0 g Etapa + g Sarcini 1 g Ele2entele verificrii , g 7ocu2ente * g 6lanificare i or8anizare < g !#?'6 4i planific i 4ntoc2ete pro8ra2ul de activitate 3 g 6ro8ra2ele anuale de achiziii publice de la autoritatea contractant i efectuarea analizei de risc . g 6ro8ra2 de activitate Janual;tri2estrial;lunar) !#?'6 i #?'6 > g Etapa 0 9nceperea activitii de verificare 0- g 9nre8istrarea deciziei de verificare la autoritatea contractant i verificarea re8ulilor de publicitate 00 g "ista de verificare nr) 0 ?erificarea respectrii re8ulilor de publicitate i a ter2enelor le8ale pentru orice procedur de atribuire 0+ g E@ist neconcordane` 01 g Nota inter2ediar eco2andri de re2ediere 0, g Not inter2ediar nere2ediat 0* g Etapa + ?erificarea docu2entaiei de atribuire 0< g ?erificarea le8alitii iniierii procedurii de atribuire i confor2itatea docu2entaiei de atribuire cu prevederile le8ale 03 g "ista de verificare nr) + ?erificarea le8alitii iniierii procedurii de atribuire "ista de verificare nr) 1 ?erificarea docu2entaiei de atribuire 0. g E@ist neconcordane` 0> g Not inter2ediar eco2andri de re2ediere +- g Not inter2ediar nere2ediat +0 g Etapa 1 ?erificarea derulrii procedurii de atribuire ++ g ?erificarea respectrii aspectelor procedurale prevzute de le8e pe parcursul derulrii fiecrei proceduri +1 g 9n funcie de procedura aleas se va verifica 2odul de derulare al edinelor de selectare;deschidere;evaluare;intoc2irea aportului de atribuire "ista de verificare nr) , %edina de deschidere a ofertelor

"ista de verificare nr) * %edina de evaluare a ofertelor "ista de verificare nr) < Stabilirea ofertelor ca fiind inacceptabile, neconfor2e sau ad2isibile "ista de verificare nr) 3 #oninutul raportului procedurii de atribuire "ista de verificare nr) . e8uli supli2entare pentru procedura de licitaie restr5ns "ista de verificare nr) > e8uli supli2entare pentru procedura de dialo8 co2petitiv "ista de verificare nr) 06reselecia candidailor J4n situaia 4n care este prevzut or8anizarea acestei etape) "ista de verificare nr) 00 %edina de ne8ociere "ista de verificare nr) 0+ %edina de ne8ociere "ista de verificare nr) 01 'cordul cadru "ista de verificare nr) 0, Ele2ente;condiii eseniale referitoare la contractele subsecvente care ur2eaz s fie atribuite "ista de verificare nr) 0* "icitaia electronic "ista de verificare nr) 0< #oncesiuni +, g E@ist neconcordane` +* g Nota inter2ediar eco2andri de re2ediere +< g Not inter2ediar nere2ediat +3 g Etapa , &inalizarea activitii de verificare +. g ?erificarea 2odului de finalizare a procedurii de atribuire i se2narea contractului +> g "ista de verificare nr) 03 ?erificarea contractului 1- g E@ist not inter2ediar nere2ediat 10 g 'viz consultativ 1+ g !#?'6 'utoritatea contractant 11 g aport de activitate 1, g 'N M'6 i 'utoritatea de Mana8e2ent 1* g aportri 1< g #?'6 13 g !#?'6 1. g lunar;tri2estrial 1> g anual ,- g aportri la !#?'6 ,0 g aportri supuse aprobrii 2inistrului ME& *ST*

,)0) Etapa 0 / 9nceperea activitii de verificare 7escrierea activitii 'ceast etap cuprinde activitatea de verificare desfurata de observatorii dese2nai i2ediat ce au pri2it $rdinul de serviciu i 7ecizia de verificare pentru procedura de achiziie public ce ur2eaz a face obiectul activitii de observare i verificare procedural) 'ctiviti pre2er8toare 9ntoc2irea i aprobarea 6ro8ra2ului de activitate lunar) eferine Z Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--< art) >H art) 0-H art) 00) 6ersonal i2plicat $bservatorii dese2nai Instruciuni pas cu pas 0) $bservatorul dese2nat prin ordinul de serviciu va se2na o 7eclaraie de i2parialitate i confidenialitate Jconfor2 2odelului i instruciunilor prezentate 4n #apitolul 3)H +) 9n cazul e@istenei unui conflict de interese, funcionarul public este obli8at s se abin de la e@ercitarea activitii de verificare i s/l infor2eze de 4ndat pe eful ierarhic cruia 4i este subordonat direct) 'cesta este obli8at s ia 2surile care se i2pun pentru e@ercitarea cu i2parialitate a funciei publice, 4n ter2en de cel 2ult 1 zile de la data lurii la cunotinH 1) $bservatorul dese2nat prin $rdinul de serviciu va trans2ite autoritii contractante, 4n 2a@i2u2 1 zile lucrtoare de la data dese2nrii, 7ecizia de verificare 42preun cu rezultatul analizei de risc pentru procedura de atribuire selectat pentru verificare, prin pot, fa@ sau personal) !n e@e2plar al 7eciziei de verificare, cu nu2rul de 4nre8istrare de la autoritatea contractant, se ane@eaz la dosarul procedurii verificate) $rdinul de serviciu se prezint la autoritatea contractant i se ataeaz la dosarul proceduriiH ,) 7ecizia de verificare constituie i solicitare de prezentare a docu2entaiei de atribuire) 7ocu2entaia de atribuire va fi 4nsoit de 7eclaraia de confor2itate prin care reprezentantul le8al al autoritii contractante 4i asu2 rspunderea 4ntoc2irii acesteia, cu respectarea le8islaiei 4n do2eniu, sub se2nturH *) 7ac docu2entaia de atribuire nu a fost 4nsoit de declaraia de confor2itate, aceasta va fi solicitat 4n scris 2ention5ndu/se i ter2enul de trei zile, de la 4nre8istrarea solicitrii, pentru trans2itereH <) $bservatorul dese2nat 4ncepe 4ntoc2irea &iei procedurii, confor2 2odelului din #apitolul 3, pct) 3)0- i instruciunilor de co2pletare aferenteH 3) 'ctivitatea de verificare a observatorului dese2nat 4ncepe prin verificarea respectrii re8ulilor de publicitate, respectiv dacD / a fost publicat un anun de intenieH

/ anunul de participare a fost publicat 4n SE'6H / anunul de participare a fost trans2is ctre Monitorul $ficial al o25niei, 6artea ?I/aH / anunul de participare cuprinde toate infor2aiile solicitate de le8islaia 4n do2eniu) .) $bservatorul verific respectarea prevederilor art) *- din $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--<, i anu2e dac anunul publicat la nivel naional conine aceleai infor2aii fa de cele e@istente 4n anunul publicat 4n SE'6, respectiv 4n Surnalul $ficial al !niunii EuropeneH >) 7ac observatorul constat neconfor2iti, neconcordane, erori, o2isiuni sau depiri de ter2ene fa de le8islaia aplicabil 4n do2eniu e2ite de 4ndat, Note inter2ediare 4ntoc2ite confor2 2odelului i instruciunilor prevzute la #apitolul 3 din prezentul Manual) 0-) Notele inter2ediare se2nate de observatori se 4nre8istreaz de 4ndat la autoritatea contractant, pentru ca aceasta s poat decide efectuarea coreciilor necesareH 00) 9n cazul 4n care, pentru verificarea unei proceduri de atribuire au fost dese2nai + sau 2ai 2uli observatori i e@ist diver8ene de opinii la 4ntoc2irea notei inter2ediare, atunci acest docu2ent va fi 4ntoc2it i se2nat de observatorul care apreciaz c au fost depistate neconcordane;abateri 4n aplicarea le8islaiei 4n do2eniuH 0+) $bservatorii dese2nai vor ur2ri deciziile autoritii contractante luate confor2 art) 03 din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--< pentru neconfor2itile descrise 4n Notele inter2ediare e2iseH 01) Notele 4nter2ediare nere2ediate de ctre autoritile contractante vor sta la baza e2iterii 'vizului consultativ) 6entru aceast etap de verificare, observatorul va 4ntoc2i "ista de verificare nr) 0) Sintetic, aceast activitate este prezentat 4n 7ia8ra2a nr) *) "ista de verificare nr) 0 / ?erificarea respectrii re8ulilor de publicitate *T* 'utoritatea contractant D))))))))))))))))))))))))) 7ecizia de verificare nr) ))))))))))))))))))))))))) Tip procedur ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLMLLLLLLLLLLL LLLLLLLLN O 'specte procedurale verificate O7a;O $bservaii O O ONu OJact nor2ativ art),O O O O alin)) O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O0) 7ac a fost publicat un anun de intenie` O O O

O 7ata i locul` O O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O+) 'nunul de participare s/a publicat 4n SE'6` O O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O1) 'nunul de participare s/a publicat 4n O O O O Monitorul $ficial` O O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O,) S/au respectat ter2enele 2ini2e prevzute de le8e` O O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O*) ' fost respectat ter2enul de trans2itere a O O O O anunului de participare ctre Monitorul $ficial` O O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O<) #ele dou anunuri conin aceleai infor2aii` O O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O3) 'u fost precizate toate cerinele 2ini2e de O O O O calificare solicitate prin docu2entaia de O O O O atribuire` O O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O.) Se 2enioneaz 4n anunul de participare, Jdac O O O O este cazul) Fustificarea accelerrii procedurii` O O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O>) ' fost 4ntoc2it Nota Fustificativ privind O O O O accelerarea procedurii` O O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLULLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O0-) 'lte observaii O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR

O7ataD O O$bservator dese2natD SEMNCT! ' O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLV *ST* Instruciuni de co2pletare a listelor de verificare "ista de verificare se 4ntoc2ete de ctre observatorul dese2nat, pentru fiecare procedur de atribuire verificat) 7ac prin $rdinul de serviciu au fost dese2nai 2ai 2uli observatori se 4ntoc2ete o sin8ur list de verificare) "ista de verificare cuprinde ele2entele i infor2aiile pe care observatorul le/a verificat, precu2 i constatrile respective) 6entru fiecare constatare care reflect o neconfor2itate sau o neconcordan cu prevederile le8ale, observatorul va prezenta, detaliat, aspectele constatate, 4n Notele inter2ediare e2ise, cu indicarea articolului, alineatului i actului nor2ativ 4nclcat, precu2 i cu reco2andarea le8al pentru re2ediere) 6entru procedurile de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii verificate, orice situaie pentru care nu e@ist o re8le2entare e@plicit se interpreteaz prin pris2a principiilor prevzute la art) +, alin) J+) din $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--<, fc5ndu/se 2eniuni la rubrica G$bservaiiG cu privire la principiul 4nclcat) "ista de verificare se co2pleteaz 4n 2od obli8atoriu, la 2o2entul efecturii verificrilor procedurale, prin co2pletarea tuturor rubricilor aferente) "a rubrica G$bservaiiG se trece actul nor2ativ, articolul, alineatul, principiul at5t pentru situaiile confor2e cu le8islaia, c5t i pentru 4nclcri ale acesteia) $bservatorii rspund deD a) constatrile 4nscrise 4n lista de verificareH b) concordana dintre coninutul listei de verificare i notele inter2ediare e2iseH c) coninutul notelor inter2ediare e2iseH d) le8alitatea reco2andrilor fcute pentru re2edierea neconfor2itilor sau neconcordanelor) "ista de verificare reprezint un 4nscris esenial al 7osarului activitii de observare i verificare pentru procedura de atribuire verificat i st la baza 4ntoc2irii Notei inter2ediare, dup caz precu2 i a aportului de activitate) 'spectele procedurale de observat i verificat, cuprinse 4n lista de verificare, sunt 2ini2ale, put5nd fi co2pletate de ctre observatorii dese2nai 4n funcie de situaiile 4nt5lnite la autoritatea contractant pe parcursul derulrii activitii de verificare) *T* 7ia8ra2a nr) * Etapa 0 / 4nceperea activitii de verificare

abbbbbbbbbbbbc abbbbbbbbbc abbbbbbbbc abbbbbbbbbbc d'utoriti d d !#?'6 d d #?'6 d d$bservaiid d#ontractanted d d d d d ebbbbbbbbbbbbf ebbbbbbbbbf ebbbbbbbbf ebbbbbbbbbbf O O O v O bbbbbbbbb O J 0 ) O bbbbbbbbb v O KLLLLLLLLLLLLN O O + O O abbbbbbbbbbc O O v 1 d TLLLLLMLLLLLLV abbbbbbbbbc ebbbbbbbbbbf O d , d PLLLLLLLLLLLLLLLLd d O ebbbbhbbbbf abbbbbbbbbbc O O * d O v ebbbbbbbbbbf O abbbbbbbbbc abbbbbbbbc O d < dLLLLLLLEd 3 d O ebbbbhbbbbf ebbbhbbbbf abbbbbbbbbbc O O O . d O v v ebbbbbbbbbbf O KLLLLLLLLLN KLLLLLLLLN O O > O O 0O abbbbbbbbbbc O TLLLLMLLLLV TLLLMLLLLV 00 d O O O ebbbbbbbbbbf O O O v v v abbbbbbbbbbbc abbbbbbbbbc abbbbbbbbc d 0+ d[LLLLLLLEd 01 d d 0, d d d d d d d ebbbbbbbbbbbf ebbbbhbbbbf ebbbhbbbbf \ O O

O O O O v O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLV O v abbbbbbbbbbbbc d 0* d ebbbbbhbbbbbbf O v abbbbbbbbbc d d 7' d d N! KLLLLLLLLi 0< jLLLLLN O d d O O d d O O ebbbbbbbbbf O O O v O KLLLLLLLLLN O O 03 O O TLLLLLMLLMV v O O7' bbbbbbbb O TLLLLLLLLLLLLLLLEJ +) O bbbbbbbb KLLLLLULLLN O 0. O TLLLLLMLLLV O O v abbbbbbbbbc d 0> d ebbbbbbbbbf "E:EN7'D //////// 0 g 7up etapa iniial + g "a 2o2entul trans2iterii spre publicare a anunului de participare sau a invitaiei de participare, autoritatea contractant are obli8aia de a 4ntiina !#?'6 asupra procedurii de achiziie care ur2eaz a fi derulat) 1 g $!: nr) 1-;+--< art) 0-J0/a) Nor2ele aprobate prin =: nr) >,+;+--< art) 0-J0,+,1) , g 9nre8istreaz docu2entele 4n ziua pri2irii * g Nor2ele aprobate prin =: nr) >,+;+--< art) 0-J,) < g Efectueaz analiza de risc 3 g 'dresa de solicitare no2inalizare observatori i e2iterea deciziei de verificare

. g Nor2ele aprobate prin =: nr) >,+;+--< art) > > g E2ite decizia de verificare i o trans2ite autoritii contractante _ analiza de risc 0- g E2iterea deciziei de verificare i trans2iterea acestuia autoritii contractante _ analiza de risc 00 g $!: nr) 1-;+--< Nor2ele aprobate prin =: nr) >,+;+--< art) 00 0+ g 9nre8istrarea deciziei de verificare i solicitarea docu2entaiei de atribuire 01 g 9nre8istreaz decizia la autoritatea contractant i verific respectarea re8ulilor de publicitate 0, g 9nre8istrarea deciziei la autoritatea contractant i verificarea re8ulilor de publicitate 0* g "ista de verificare nr) 0 ?erificarea respectrii re8ulilor de publicitate i a ter2enelor de atribuire 0< g E@ist neconcordane` 03 g Not inter2ediar eco2andri de re2ediere 0. g Not inter2ediar nere2ediat 0> g Se preia 4n avizul consultativ din etapa final , +- g #tre etapa + *ST* Instruciuni privind 2odul de verificare a ter2eneior 2ini2e prevzute de le8islaia 4n do2eniu e8ula nr) 0 / ter2enele se calculeaz 4n confor2itate cu prevederile e8ula2entului #onsiliului J#EE, Eurato2) nr) 00.+;30 privind stabilirea re8ulilor care se aplic ter2enelor, datelor i e@pirrii ter2enelor i ale art) 0-0 din #odul de procedur civil) e8ula nr) + / perioadele stabilite nu vor fi 2ai 2ici dec5t perioadele 2ini2e stabilite de le8e, pentru fiecare procedur 4n parte, dup cu2 ur2eazD 9n cazul procedurii de licitaie deschisD perioada de ti2p cuprins 4ntre data trans2iterii spre publicare a anunului de participare i data li2it de depunere a ofertelor poate fi redus dup cu2 ur2eazD 0) 7acD E valoarea esti2at a contractului este 2ai 2are dec5t pra8urile pentru publicarea 4n Surnalul $ficial al !niunii EuropeneD E nu a fost publicat un anun de intenie *T* / zile / KLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLL LLLLLLN

O Ter2enul 2ini2 O 7ac se O 7ac docu2entaia O7ac se trans2ite O O care poate fi O trans2ite O este accesibil 4nOelectronic la O O acordat pentru O electronic O SE'6 OS$!E, O O depunerea O la S$!E O Oiar docu2entaia O O ofertelor O O Oeste accesibil 4nO O O O O SE'6 O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLL LLLLLLR O *+ O ,* O ,3 O ,O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLL LLLLLLV *ST* +) 7acD E valoarea esti2at a contractului este 2ai 2are dec5t pra8urile pentru publicarea 4n Surnalul $ficial al !niunii EuropeneD E a fost publicat un anun de intenie *T* / zile

/ KLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLL LLLLLLN O Ter2enul 2ini2 O 7ac se O 7ac docu2entaia O7ac se trans2ite O O care poate fi O trans2ite O este accesibil 4nOelectronic la O O acordat pentru O electronic O SE'6 OS$!E, O O depunerea O la S$!E O Oiar docu2entaia O O ofertelor O O Oeste accesibil 4nO O O O O SE'6 O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLL LLLLLLR O 1< O +> O 10 O +, O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLL LLLLLLV *ST* 1) 7acD

E valoarea esti2at a contractului este 2ai 2ic sau e8al cu pra8urile pentru publicarea 4n Surnalul $ficial al !niunii EuropeneH E e@ist doar obli8aia publicrii anunului de participare 4n SE'6H *T* / zile / KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLN O Ter2enul 2ini2 care poate fi acordat O 7ac docu2entaia este accesibil O O pentru depunerea ofertelor, dac se O 4n SE'6 O O trans2ite 4n SE'6 O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLR O +. O +1 O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLV *ST* 9n cazul procedurii de licitaie restr5nsD perioada de ti2p cuprins 4ntre data trans2iterii spre publicare a anunului de participare la etapa de selectare a candidailor i data li2it de depunere a candidaturilor poate fi redus dup cu2 ur2eazD 0) 7ac valoarea esti2at a contractului este 2ai 2are dec5t pra8urile pentru publicarea 4n Surnalul $ficial al !niunii EuropeneD *T* /zile / KLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLL LLLLLLN O Ter2enul 2ini2 O Ter2enul 2ini2 nuO 7ac se trans2ite O7ac se trans2ite O O care poate fi Opoate fi respectatO electronic la S$!EOelectronic la O O acordat pentru O din 2otive de O OS$!E, iar perioadaO O depunerea O ur8en O O2ini2 nu poate fiO O candidaturilor O O Orespectat din O O O O O2otive de ur8en O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLL LLLLLLR O 13 O 0* O 1O 0O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLL LLLLLLV

*ST* +) 7acD E valoarea esti2at a contractului este e8al sau 2ai 2ic dec5t pra8urile pentru publicarea 4n Surnalul $ficial al !niunii EuropeneD *T* KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLN O Ter2enul 2ini2 care poate fi acordat pentru depunerea candidaturilor O O dac se trans2ite 4n SE'6 O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLR O 0< O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLV *ST* 9n cazul licitaiei restr5nse ofertele se depun la etapa a II/a a acestei proceduri, dup ce s/a realizat 4ntr/o pri2 etap selectarea candidailor) Etapa de evaluare a ofertelor se iniiaz prin trans2iterea unei invitaii de participare operatorilor econo2ici selectai 4n pri2a etap, 4nsoit de docu2entaia de atribuire) 9n cazul etapei a II/a a procedurii de licitaie restr5nsD perioada de ti2p cuprins 4ntre data trans2iterii invitaiei de participare la etapa a II/a a procedurii i data li2it de depunere a ofertelor poate fi redus dup cu2 ur2eazD 0) 7acD E valoarea esti2at a contractului este 2ai 2are dec5t pra8urile pentru publicarea 4n Surnalul $ficial al !niunii EuropeneH E nu a fost publicat un anun de intenieH *T* /zile / KLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLL LLLLLLN O Ter2enul 2ini2 O 7ac perioada O 7ac docu2entaia O7ac se trans2ite O O care poate fi O2ini2 nu poate fiO este accesibil 4nOelectronic la O O acordat pentru O respectat din O SE'6 OS$!E, iar perioadaO O depunerea O2otive de ur8en O O2ini2 nu poate fiO

O ofertelor O O Orespectat din O O O O O2otive de ur8en O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLL LLLLLLR O ,O 0+ O 1* O 0+ O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLL LLLLLLV *ST* +) 7acD E valoarea esti2at a contractului este 2ai 2are dec5t pra8urile pentru publicarea 4n Surnalul $ficial al !niunii EuropeneH E a fost publicat un anun de intenieH *T* / zile / KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLN O Ter2enul 2ini2 care poate fi acordat O 7ac perioada 2ini2 nu poate fi O O pentru depunerea ofertelor Orespectat din 2otive de ur8en O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLR O ++ O 0+ O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLV *ST* 1) 7acD E valoarea esti2at a contractului este e8al sau 2ai 2ic dec5t pra8urile pentru publicarea 4n Surnalul $ficial al !niunii EuropeneH *T* / zile / KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLN O Ter2enul 2ini2 O 7ac docu2entaia O7ac perioada 2ini2 nu O O care poate fi acordat O este accesibil Opoate fi respectat din O O pentru depunerea O 4n SE'6 O 2otive de ur8en O O ofertelor O O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLR

O ++ O 03 O 0+ O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLV *ST* 9n cazul procedurii de dialo8 co2petitivD perioada de ti2p cuprins 4ntre data trans2iterii spre publicare a anunului de participare la etapa I a procedurii i data li2it de depunere a candidaturilor poate fi redus dup cu2 ur2eazD 0) 7acD E valoarea esti2at a contractului este 2ai 2are dec5t pra8urile pentru publicarea 4n Surnalul $ficial al !niunii EuropeneD *T* / zile / KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLN O Ter2enul 2ini2 care poate fi acordat O 7ac se trans2ite electronic la O O pentru depunerea candidaturilor O S$!E O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLR O 13 O 1O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLV *ST* +) 7acD E valoarea esti2at a contractului este e8al sau 2ai 2ic dec5t pra8urile pentru publicarea 4n Surnalul $ficial al !niunii EuropeneD *T* /zile/

KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLN O Ter2enul 2ini2 care poate fi acordat pentru depunerea candidaturilor O O dac se trans2ite 4n SE'6 este de O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLR O 1O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLV

*ST* 9n cazul aplicrii procedurii de dialo8 co2petitiv, data li2it pentru depunerea ofertelor finale se stabilete de co2un acord cu candidaii preselectai 4n cadrul rundelor de dialo8) Se trans2ite o invitaie de participare la etapa de evaluare a ofertelor finale, care trebuie s coninD E referine privind anunul de participare publicatH E data li2it stabilit pentru depunerea ofertelorH E adresa la care se trans2it oferteleH E li2ba;li2bile 4n care trebuie elaborate oferteleH E data deschiderii ofertelorH E precizri referitoare la prezentarea unor docu2ente supli2entare) 9n czul procedurii de ne8ociere cu publicarea prealabil a unui anun de participareD perioada de ti2p cuprins 4ntre data trans2iterii spre publicare a anunului de participare la etapa I a procedurii i data li2it de depunere a candidaturilor poate fi redus dup cu2 ur2eazD 0) 7acD E valoarea esti2at a contractului este 2ai 2are dec5t pra8urile pentru publicarea 4n Surnalul $ficial al !niunii Europene, atunciD *T* KLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLL LLLLLLN O Ter2enul 2ini2 O 6erioada nu poateO 7ac se trans2ite O7ac se trans2ite O O care poate fi Ofi respectat din O electronic la S$!EOelectronic la O O acordat pentru O 2otive de ur8enO OS$!E, iar perioadaO O depunerea O O Onu poate fi O O candidaturilor O O Orespectat din O O O O O2otive de ur8en O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLL LLLLLLR O 13 O 0* O 1O 0O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLL LLLLLLV *ST* +) 7acD E valoarea esti2at a contractului este e8al sau 2ai 2ic dec5t pra8urile pentru publicarea 4n Surnalul $ficial al !niunii Europene, *T* /zile/

KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLN O Ter2enul 2ini2 care poate fi acordat pentru depunerea candidaturilor O O dac se trans2ite 4n SE'6 este de O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLR O 0+ O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLV *ST* 9n cazul aplicrii procedurii de ne8ociere, oferta final se depune la solicitarea autoritii contractante adresat candidatului care 4n ur2a ne8ocierilor, a prezentat cea 2ai avantaFoas ofert) 9n cazul procedurii de ne8ociere fr publicarea prealabil a unui anun de participareD le8islaia 4n vi8oare nu i2pune respectarea unor ter2ene 2ini2e, dar observatorul are obli8aia de a verifica dac autoritatea contractant a prevzut un ter2en rezonabil 4ntre data trans2iterii invitaiei de participare i data deschiderii ofertelor, pentru a putea fi parcurse procedurile interne ale !#?'6 i pentru a putea per2ite 4ntoc2irea 4n bune condiii a ofertei;ofertelor) 9n cazul procedurii de concurs de soluiiD perioada de ti2p cuprins 4ntre data trans2iterii spre publicare a anunului de participare i data li2it de depunere a proiectelor trebuie s fie de cel puin *+ de zile, nefiind aplicabil nicio reducere a acestei perioade) ,)+) Etapa + / 'naliza docu2entaiei de atribuire 7escrierea activitii 'ceast etap cuprinde activitatea de analiz desfurat de observatorul dese2nat, dup trans2iterea 7eciziei de verificare i p5n la participarea la edina de deschidere a ofertelor) 7ecizia de verificare constituie i solicitare de prezentare de ctre autoritatea contractant a docu2entaiei de atribuire) 7ocu2entaia de atribuire este 4nsoit de 7eclaraia de confor2itate) 7eclaraia de confor2itate este o declaraie scris, de asu2are a rspunderii autoritii contractante pentru 4ntoc2irea docu2entaiei de atribuire, prin folosirea 2odelului prezentat 4n #apitolul 3, pct) 3)*, se2nat de reprezentantul le8al al autoritii contractante i de eful co2parti2entului de achiziii publice) 7ocu2entaia de atribuire este elaborat, sau dup caz definitivat sub coordonarea co2parti2entului intern specializat 4n atribuirea contractelor de achiziie public al autoritii contractante) 7ocu2entaia de atribuire trebuie s fie clar, co2plet, fr echivoc i s respecte prevederile le8ale) 7ocu2entaia de atribuire trebuie s cuprind, fr a se li2ita la cele ce ur2eaz, cel puinD

a) infor2aii 8enerale privind autoritatea contractant, 4n special cu privire la adres / inclusiv telefon, fa@, e/2ail / persoane de contact, 2iFloace de co2unicare, etcH b) instruciuni privind date li2it care trebuie respectate i for2alitile care trebuie 4ndeplinite 4n le8tur cu participarea la procedura de atribuireH c) dac sunt solicitate, cerinele 2ini2e de calificare, precu2 i docu2entele care ur2eaz a fi prezentate de ofertani;candidai pentru dovedirea 4ndeplinirii criteriilor de calificare i selecieH d) caietul de sarcini sau docu2entaia descriptiv, aceasta din ur2 fiind utilizat 4n cazul aplicrii procedurii de dialo8 co2petitiv sau de ne8ociereH e) instruciuni privind 2odul de elaborare i de prezentare a propunerii tehnice i financiareH f) infor2aii detaliate i co2plete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei c5ti8toare, corespunztor prevederilor #ap) ? /Seciunea a 1/a din $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--<H 8) instruciuni privind 2odul de utilizare a cilor de atacH h) infor2aii referitoare la clauzele contractuale obli8atorii) 'ctivitate pre2er8toare 9nceperea activitii de verificare Z Z Z Z Z Z eferine $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--<, art) +-H art) 11H =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--<, art) ,/0*H $rdinul nr) 0**;+--<, #ap) I?H Sub#ap) I?H Seciunea *H $rdinul nr) 0**;+--<, &or2ular G6ai de ur2atG) $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1-;+--<, art) *H 0-H Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<, art) 01)

6ersonalul i2plicat $bservatorul dese2nat Instruciuni pas cu pas 0) 7up ce a pri2it 7ecizia de verificare, autoritatea contractant are obli8aia de a trans2ite observatorului dese2nat, la adresa indicat, docu2entaia de atribuire aferent procedurii, 4n ter2en de 1 zile lucrtoare de la 4nre8istrarea deciziei) 9n situaia 4n care observatorul duce personal 7ecizia de verificare la autoritatea contractant, acesta va solicita i punerea la dispoziie a docu2entaiei de atribuire i a 7eclaraiei de confor2itate) 9n cazul 4n care reprezentantul autoritii contractante nu poate se2na 7eclaraia de confor2itate pe loc, observatorul va 4nre8istra o adres prin care solicit 7eclaraia de confor2itate se2nat i sta2pilat) +) 7ac docu2entaia de atribuire nu este pri2it 4n ter2enul solicitat, observatorul dese2nat aplic, dup caz, sanciunea contravenional prevzut la art) 0-, alin) J0)) lit) b) din $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1-;+--< sau avertis2ent / 4n cazul 4n care apreciaz c fapta este de 8ravitate redus, 4n te2eiul prevederilor art) 00 din $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1-;+--<, coroborat cu

prevederile art) 1. din $rdonana :uvernului nr) +;+--0 privind re8i2ul Furidic al contraveniilor, cu 2odificrile i co2pletrile ulterioare) 1) 'plicarea sanciunii contravenionale nu anuleaz obli8aia autoritii contractante de a pune la dispoziia observatorului docu2entaia de atribuire) ,) $bservatorul verific e@istena condiiilor preli2inare pentru iniierea procedurii de achiziie prevzute la art) < din =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--<, co2plet5nd "ista de verificare nr) +, 4n ter2en de 2a@i2 1 zile lucrtoare de la 4nre8istarea 7eciziei de verificare) *) $bservatorul analizeaz docu2entaia de atribuire, co2plet5nd "ista de verificare nr) 1, 4n ter2en de 2a@i2u2 * zile lucrtoare de la pri2irea acesteia) <) 7ocu2entaia de atribuire trebuie s conin aceleai cerine 2ini2e ca cele prevzute 4n anunul de participare) In cazul 4n care cerinele din anunul de participare nu se re8sesc 4n docu2entaia de atribuire se aplic cele din anun) 3) Se analizeaz dac specificaiile tehnice din caietul de sarcini indic o anu2it ori8ine, surs, producie, un procedeu special, o 2arc de fabric sau de co2er, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau eli2inarea anu2itor operatori econo2ici sau a anu2itor produse) .) 7ac observatorul constat neconfor2itti, neconcordane, erori sau o2isiuni fa de le8islaia aplicabil 4n do2eniu, e2ite Note inter2ediare) >) Notele inter2ediare se 4nre8istreaz de 4ndat la autoritatea contractant, pentru ca aceasta s poat opera coreciile necesare, confor2 reco2andrilor, 4naintea datei li2it de depunere a candidaturilor;ofertelor) 0-) $bservatorul va ur2ri deciziile autoritii contractante luate 4n confor2itate cu art) 03 din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<) 00) 7ac autoritatea contractant decide s continue procedura fr re2edierea neconfor2ittilor se2nalate, observatorul e2ite 'vizul consultativ, pe baza Notelor inter2ediare nere2ediate) 0+) 'vizul consultativ, prevzut la art) *, alin) J*) din $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1-;+--<, se e2ite de structura !#?'6 sau #?'6, prin co2pletarea 2odelului din #apitolul 3, i se trans2ite autoritii contractante 4n cel 2ult 1 zile lucrtoare de la finalizarea activitii de verificare) 01) !#?'6;#?'6 are obli8aia de a trans2ite 'vizul consultativ i 'N M'6, precu2 i, dup caz, or8anului ierarhic superior al autoritii contractante) 0,) 9n cazul proiectelor finanate din fonduri europene) 'vizul consultativ se trans2ite i autoritii de 2ana8e2ent co2petente) 6entru aceast etap de verificare, observatorul va 4ntoc2i "ista de verificare nr) + si "ista de verificare nr) 1) Sintetic activitatea este prezentat 4n 7ia8ra2a nr) <) "ista de verificare nr) + / ?erificarea ie8alitii iniierii procedurii de atribuire *T*

'utoritatea contractantD ))))))))))))))))))))) 7ecizia de verificare nr) ))))))))))))))))))))) Tip procedur ))))))))))))))))))))))))))))))))) KLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLMLLLLLLLLLLL LLLLLLLLN ONr) O 'specte procedurale verificate O7a;O $bservaii O Ocrt)O ONu OJact nor2ativ art),O O O O O alin)) O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 0)O' fost 4ntoc2it Nota Fustificativ privind O O O O Oselectarea procedurii Jcu e@cepia procedurilor O O O O Ode licitaie deschis sau restr5ns)` O O O O OEste avizat de co2parti2entul Furidic` O O O O OEste aprobat de conductorul autoritii` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O +)O6rocedura verificat este inclus 4n 6ro8ra2ul O O O O Oanual al achiziiilor publice` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 1)O6ro8ra2ul anual al achiziiilor publice este O O O O Oavizat de co2parti2entul financiar contabil i O O O O Oaprobat de ctre conductorul autoritii O O O O Ocontractante` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O ,)O'u fost identificate fondurile disponibile` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O *)O' fost 4ntoc2it Nota Fustificativ privind O O O O Oesti2area valorii contractului` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR

O <)O' fost 4ntoc2it Nota Fustificativ privind O O O O Ocerinele 2ini2e referitoare situaia econo2ic O O O O Oi financiar ori la capacitatea tehnic i;sau O O O O Oprofesional a operatorilor econo2ici` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 3)O' fost 4ntoc2it Nota Fustificativ privind O O O O Ostabilirea factorilor de evaluare i a ponderii O O O O Oacestora` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O .)O7ocu2entaia de atribuire a fost 4ntoc2it de O O O O Oo fir2 de consultan cu supervizarea O O O O Oco2parti2entului intern de achiziii publice` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O >)O' fost se2nat 7eclaraia de confor2itate` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 0-)O'lte observaii O O O PLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLULLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O7ataD O O O O$bservator dese2natD SEMNCT! ' O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLV *ST* 6entru co2pletarea listei de verificare sunt aplicabile instruciunile precizate la "ista de verificare nr) 0) *T* "ista de verificare nr) 1 / 'naliza docu2entaiei de atribuire 'utoritatea contractantD ))))))))))))))))))) 7ecizia de verificare nr) ))))))))))))))))))) Tip procedur )))))))))))))))))))))))))))))))

KLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLMLLLLLLLLLLL LLLLLLLLN ONr) O 'specte procedurale analizate O7a;O $bservaii O Ocrt)O ONu O Jle8e, art), O O O O O alin)) O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 0)OInfor2aii 8enerale privind autoritatea O O O O Ocontractant Jadres, telefon, fa@, e/2ail) O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O +)O6ersoana de contact O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 1)OMiFloace de co2unicare O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O ,)OTer2ene pentru participarea la procedur O O O O OJcorespunztor anunului de participare) O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O *)O#riteriile de calificare;selecie sunt definite O O O O Oclar i se refer laD O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O Oa) situaia personal a candidatului sau O O O O O ofertantului O O O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLLLLLLL LLLR O Ob) autorizrile necesare pentru desfurarea O O O O O activitii profesionale O O O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLLLLLLL LLLR

O Oc) situaia econo2ic i financiar O O O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLLLLLLL LLLR O Od) capacitatea tehnic i;sau profesional O O O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLLLLLLL LLLR O Oe) standarde de asi8urare a calitii O O O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLLLLLLL LLLR O Of) standarde privind 2ana8e2entul 2ediului O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O <)OE@ist definite 4n caietul de sarcini O O O O Ospecificaii tehnice care indic o anu2it O O O O Oori8ine, surs, producie, un procedeu special, O O O O Oo 2arc de fabric sau de co2er, un brevet de O O O O Oinvenie, o licen de fabricaie, care au ca O O O O Oefect favorizarea sau eli2inarea anu2itor O O O O Ooperatori econo2ici sau a anu2itor produse` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 3)O$rice referire 4n specificaiile tehnice, la O O O O Ostandarde sau nor2e este 4nsoit de Gsau O O O O OechivalentG` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O .)O$rice definiie din specificaiile tehnice care O O O O Opoate favoriza anu2ii operatori econo2ici O O O O Oeste 4nsoit de Gsau echivalentG` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR

O >)OInstruciunile privind 2odul de elaborare i O O O O Odepunere a ofertei tehnice i a celei financiare,O O O O Oau fost 2enionate i sunt clare` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 0-)O6onderile i siste2ul de deter2inare a factorilorO O O O Ode evaluare sunt clar definite` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 00)O#erinele referitoare la calificare sunt diferiteO O O O Ode factorii de evaluare` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 0+)O&actorii de evaluare a ofertelor au le8tur O O O O Odirect cu natura i obiectul contractului` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 01)OE@ist instruciuni referitoare la utilizarea O O O O Ocilor de atac` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 0,)OE@ist infor2aii referitoare la clauzele O O O O Ocontractuale obli8atorii` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 0*)O:arania de participare depete +I din valoareaO O O O Oesti2at a contractului de achiziie` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 0<)O:arania de bun e@ecuie depete 0-I din O O O O Opreul contractului fr T?'` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 03)O6erioada de valabilitate a ofertelor se plaseaz O O O

O O4ntr/un interval rezonabil de ti2p` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 0.)O6erioada de valabilitate a 8araniei de O O O O Oparticipare i perioada de valabilitate a O O O O Oofertelor sunt corelate` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 0>)O' fost 2enionat cursul de referin pentru O O O O Oofertele care vor fi prezentate 4ntr/o alt O O O O O2oned` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O +-)O'lte observaii O O O PLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLULLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 7ataD O O O O $bservator dese2natD SEMNCT! ' O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLV *ST* 6entru co2pletarea listei de verificare sunt aplicabile instruciunile precizate la "ista de verificare nr) 0) 7ia8ra2a nr) < Etapa + / 'naliza docu2entaiei de atribuire *T* abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc abbbbbbbbbbbbbbc d'utoriti #ontractanted $bservaii d ebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbf ebbbbbbbbbbbbbbf \ O O O abbbbbbbbbbbbbc d !#?'6;#?'6 d d

ebbbbbbbhbbbbbf O v abbbbbbbbbbc d$bservatord

O ddese2nat d O ebhbbbbbbbbf O O O v O bbbbbbbbbbbb O J7up etapa 0) O bbbbbbbbhbbb O O O O O v O KLLLLLLLLLLLLLLN O O$bservatorul O O Osolicit O O Oautoritii O abbbbbbbbbbbbbbbbc O Ocontractante O d$!: nr) 1-;+--< d O Odocu2entaia O////////////Edart) 0-J0) d O Ode atribuire O dNor2ele aprobated O O4n ter2en de O dprin =: nr) >,+;d O O1 zile O d-< art) 01J1) d O TLLLLLLMLLLLLLLV ebbbbbbbbbbbbbbbbf O O O O O KLLLLLLLLLLLLLLLLLLV O O O v O KLLLLLLLLLLLLN O O ' tri2is O O O'utoritatea ON! O O#ontractantPLLLLLLLN O Odocu2entaiaO O O O 4n 1 zile O O O Olucrtoare` O O O TLLLLMLLLLLLLV O O O O O O O O O O O O O O O O O O v abbbbbbUbbbbbbbbbc O KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN abbbbbbbbbbbbbbbbc dSe inre8istreazd O O Se constat fapta O d$!: nr) 1-;+--< d dprocesul/verbal d[LLQLLLLLLR i se sancioneaz O///Edart) 0-J0/b) 00 d

dla autoritatea d ebbbbbbbbbbbbbbbbf dcontractant d ebbbbbbbbbbbbbbbbf

O autoritatea contractant

O Ocu o a2end de *---/3--- $NO O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV O O O abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc TLLLLLEd?erificarea le8alitii d diniierii procedurii de d datribuire i confor2itatead ddocu2entaiei de atribuired dcu prevederile le8ale d ebbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbf O v abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d"ista de verificare nr) + d d?erificarea le8alitii diniierii procedurii de datribuire d d d$!: nr) dart) 1

abbbbbbbbbbbbbbbbc 1-;+--< d d aprobated nr) >+*;d 3/0* d

d/////EdNor2ele dprin =: d-< art)

d"ista de verificare nr) 1 d d?erificarea docu2entaiei d dde atribuire d

ebbbbbbbbbbbbbbbbf

ebbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbf O O ? 7' abbbbbbbbbbbbbbc N! KLLLi E@ist jLLLLLLLLLN O dneconcordane`d O O ebbbbbbbbbbbbbbf O v O KLLLLLLLLLLLLLLLLLN v ONot inter2ediarO 7' bbbbbbbbbbbbb O eco2andri de PLLLLLLLLLLLEJ#tre etapa 1) Ore2ediere O bbbbbbbbbbbbb TLLLLLLLLMLLLLLLLLV O v KLLLLLLLLLLLLLLLLLN ONot inter2ediarO Onere2ediat O TLLLLLLLLMLLLLLLLLV O v

abbbbbbbbbbbbbbbbbbc dSe preia 4n avizuld dconsultativ din d detapa final , d ebbbbbbbbbbbbbbbbbbf *ST* Etapa 1 / ?erificarea derulrii procedurilor de atribuire 'ceast etap cuprinde activitatea de verificare desfurat de observatorul dese2nat dup analiza docu2entaiei de atribuire i p5n la finalizarea activitii de verificare) 9n acest capitol, sunt prezentate pe lar8 re8ulile care trebuie respectate de observator, pentru fiecare tip de procedur 4n parte) 9n aceast etap, observatorul este prezent la edina de deschidere a ofertelor i la edinele de evaluare, observ5nd 2odul de lucru al co2isiei de evaluare i respectarea 4ntoc2ai a cerinelor din docu2entaia de atribuire) $bservatorul nu face parte din co2isia de evaluare i nu se2neaz procesele verbale 4ntoc2ite 4n ur2a derulrii edinelor) ,)1)0) / ?erificarea derulrii procedurii de licitaie deschis 9n confor2itate cu prevederile art) 01, alin) J+), lit) a din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<, observatorii dese2nai particip la edina de deschidere a ofertelor i la edinele ulterioare ale co2isiei de evaluare, av5nd ca obiect evaluarea, analiza i adFudecarea ofertei c5ti8toare) J7ia8ra2a nr) 3)) 'utoritatea contractant are dreptul de a decide or8anizarea unei etape supli2entare de licitaie electronic, caz 4n care are obli8aia de a prevedea aceast decizie 4n anunul de participare i 4n docu2entaia de atribuire) 0 / %edina de deschidere 7escrierea activitii 'ceast etap cuprinde activitatea de verificare a respectrii aspectelor procedurale prevzute de le8e pe parcursul derulrii edinei de deschidere a ofertelor) %edina de deschidere se finalizeaz printr/un proces/verbal se2nat de 2e2brii co2isiei de evaluare i de reprezentanii operatorilor econo2ici care au depus oferte, 4n care se conse2neaz 2odul de desfurare a edinei respective, aspectele for2ale constatate la deschiderea ofertelor i ele2entele principale ale fiecrei oferte) #onco2itent cu participarea la edina de deschidere, observatorul va 4nre8istra la autoritatea contractant o adres prin care solicit calendarul edinelor de evaluare, adres 4ntoc2it confor2 2odelului prezentat 4n #ap) 3, punctul 3)>) 'ctiviti pre2er8toare Z 'naliza docu2entaiei de atribuire eferine Z =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--<, art) 11H

Z $rdinul nr) 0**;+--<, #apitolul I?H Sub#ap I?H Seciunea * 6ersonalul i2plicat $bservatorul dese2nat Instruciuni pas cu pas 0) 7eschiderea ofertelor trebuie s aib loc la data, ora si locul stabilit 4n anunul de participare) +) $bservatorii dese2nai vor observa dac la edina de deschidere sunt prezeni toi 2e2brii co2isiei de evaluare, sau 4n situaia 4n care sunt absene, dac e@ist 4nlocuiri cu 2e2brii de rezerv, care sunt operatorii econo2ici ce au depus oferte i cine sunt reprezentanii 42puternicii prezeni la deschidere, 4ntoc2ind 4n acest scop G"ista participanilor la edina de deschidereG) 1) #o2isia de evaluare nu are dreptul de a respin8e o ofert av5nd ca sin8ur 2otivaie absenta de la edina de deschidere a reprezentanilor operatorului econo2ic care a depus oferta respectiv) ,) #o2isia de evaluare i 2e2brii cooptai au obli8aia de a se2na declaraii de confidenialitate i i2parialitate prin care se an8aFeaz s respecte prevederile art) 3, din =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--< i prin care confir2 c nu se afl 4ntr/o situaie care i2plic e@istena unui conflict de interese) *) 9n cadrul edinei de deschidere a ofertelor, observatorii dese2nai vor ur2ri dac se verific de ctre co2isia de evaluare 2odul de respectare a re8ulilor for2ale de depunere i prezentare a ofertelor i a docu2entelor care le 4nsoesc) <) $bservatorii dese2nai vor ur2ri dac plicurile sunt si8ilate, dac sunt deschise de ctre preedintele co2isiei de evaluare i dac acesta respect obli8aia le8al de a anuna ur2toarele infor2aiiD a) denu2irea Jnu2ele) ofertanilorH b) 2odificrile i retra8erile de oferteH c) e@istena 8araniilor de participareH d) ele2entele principale ale propunerilor financiare, inclusiv preulH e) cursul de referin care va sta la baza co2parrii preurilor la evaluarea ofertelor prezentate 4ntr/o alt 2onedH f) propuneri de oferte alternative Jdac este cazul)H 3) 7ac printre ofertani, se re8sesc 4ntreprinderi 2ici i 2iFlocii, observatorul va ur2ri respectarea dispoziiilor "e8ii nr) 1,<;+--,) .) #o2isia de evaluare va 4ntoc2i un proces/verbal de deschidere care trebuie s includ infor2aiile anunate de ctre preedintele co2isiei) >) 6rocesul/verbal al edinei de deschidere a ofertelor va fi se2nat de ctre 2e2brii co2isiei i de ctre reprezentanii ofertanilor care sunt prezeni la deschiderea ofertelor) 0-) $bservatorul nu se2neaz procesul/verbal al edinei de deschidere, put5nd fi doar 2enionat faptul c a particiat la edina de deschidere, dac co2isia de evaluare consider acest lucru necesarH 00) eprezentanii ofertanilor prezeni vor pri2i c5te o copie a procesului verbal al edinei de deschidereH

0+) $bservatorul se asi8ur, prin docu2ente doveditoare, c obli8aia co2isiei de evaluare de a trans2ite un e@e2plar al procesului/verbal al edinei de deschidere tuturor operatorilor econo2ici participani la procedura de atribuire, indiferent dac acetia au fost sau nu prezeni la edina de deschidere, a fost 4ndeplinit) 01) 6e parcursul derulrii edinei de deschidere observatorii dese2nai 4ntoc2esc "ista de verificare nr) , i vor solicita o copie a procesului verbal al edinei de deschidere) 0,) 7ac este cazul, pentru toate neconfor2itile cu le8ea constatate, observatorul va e2ite Not inter2ediar 4n cadrul edinei) 0*) 9n cazul 4n care edina de deschidere se desfoar 4n afara pro8ra2ului de lucru al autoritii contractante i re8istratura nu funcioneaz, nota inter2ediar e2is, se va 4n25na preedintelui co2isiei de evaluare, sub se2ntura si cu 2enionarea datei) 9n cazul refuzului preedintelui co2isiei de evaluare, se va face 2eniona acest aspect 4n nota inter2ediar, care va fi 4nre8istrat la autoritatea contractant, 4n pri2a zi lucrtoare) 0<) 6entru alte aspecte sesizate de ctre observator, dar care nu reprezint neconfor2iti, se vor face 2eniuni 4n aportul de activitate) 03) 7up finalizarea edinei de deschidere, observatorul 4n25neaz preedintelui co2isiei de evaluare, adresa pentru co2unicarea calendarului edinelor de evaluare, 4ntoc2it confor2 2odelului din #apitolul 3, punctul 3)>) 'dresa se 4ntoc2ete 4n + e@e2plare, se 4nre8istrez la autoritatea contractant, un e@e2plar r25ne la preedintele co2isiei de evaluare, iar un e@e2plar se ataeaz la 7osarul procedurii) 'ctivitile ur2toare a) 6articiparea la edinele co2isiei de evaluare "ista de verificare nr) , / %edina de deschidere a ofertelor *T* 'utoritatea contractantD ))))))))) 7ecizia de verificare nr) ))))))))) Tip procedur )))))))))))))))))))))

KLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLMLLLLLLLLLLL LLLLLLLLN ONr) O 'specte procedurale verificate O7a;O $bservaii O Ocrt)O ONu OJact nor2ativ art),O O O O O alin)) O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 0)O'utoritatea contractant a dese2nat co2isia de O O O O Oevaluare` O O O

PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O +)OE@ist e@peri cooptai` 7in cadrul autoritii O O O O Ocontractante i;sau din cadrul altor instituii` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 1)OEste per2is participarea la edin a O O O O Oreprezentanilor 42puternicii ai operatorilor O O O O Oecono2ici care au depus oferte` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O ,)O6reedintele co2isiei de evaluare declar O O O O Odeschis edina i citete co2ponena co2isiei O O O O Ode evaluare` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O *)O6reedintele co2isiei de evaluare precizeaz O O O O Oprocedura de atribuire aleas de autoritatea O O O O Ocontractant i prezint te2eiul le8al al O O O O Oacesteia` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O <)O6reedintele co2isiei de evaluare anun O O O O Ooperatorii econo2ici care au depus oferte` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 3)O$fertele respinse au fost depuse dup data i oraO O O O Oli2it indicate 4n anunul de participare sau nu O O O O Osunt 4nsoite de 8arania de participare` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O .)OToate ofertele sunt si8ilate i ta2pilate O O O O Oconfor2 precizrilor din docu2entaia de O O O

O Oatribuire` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O >)O6reedintele co2isiei de evaluare deschide O O O O Oofertele i anunD O O O O Oa) denu2irea ofertanilorH O O O O Ob) 2odificrile i retra8erile de oferteH O O O O Oc) e@istena 8araniilor de participareH O O O O Od) ele2entele principale ale propunerilor O O O O O financiare, inclusiv preulH O O O O Oe) cursul de referin care va sta la baza O O O O O co2parrii ofertelor preurilor la evaluarea O O O O O ofertelor prezentate 4ntr/o alt 2onedH O O O O Of) propuneri de oferte alternative) O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 0-)O6e parcursul derulrii edinei de deschidere O O O O Oau fost constatate situaii speciale` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 00)O6rocesul verbal al edinei de deschidere includeO O O O Oinfor2aiile anunate de preedintele co2isiei deO O O O Oevaluare` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 0+)O7eciziile co2isiei de evaluare au fost luate O O O O Ocu votul a +;1 din nu2rul 2e2brilor si` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 01)O'lte observaii O O O PLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLULLLLLLLLLLL LLLLLLLLR

O7ataD O O O O$bservator dese2natD SEMNCT! ' O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLV *ST* 'ne@a la "ista de verificare nr) , "ista participanilor ia edina de deschidere *T* KLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLL LLLLLLLN ONr) ONu2ele i prenu2ele O7a;NuO#o2entariiO O#rt)O O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLQLLL LLLLLLLR O 0)O#o2isia de evaluareD O O O O O0)))))))))))))))))))))))))) 6reedinte O O O O O+))))))))))))))))))))))))) Me2bru O O O O O1))))))))))))))))))))))))) Me2bru O O O O O ))))))))))))))))))))))))) O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLQLLL LLLLLLLR O +)O eprezentanii ofertanilor O O O O O0))))))))))))))))))))))))) pt) S)#) )))))))))))))))))) O O O O O+))))))))))))))))))))))))) pt) S)#)))))))))))))))))))) O O O O O ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLQLLL LLLLLLLR O 1)O'lte persoane prezente O O O O O0 ))))))))))))))))))))))))))))))) O O O O O+ ))))))))))))))))))))))))))))))) O O O O O ))))))))))))))))))))))))) O O O

PLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLULLL LLLLLLLR O7ata ))))))))))))))))))) O O O O$bservator dese2nat SEMNCT! ' O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLV *ST* 6entru co2pletarea listei de verificare sunt aplicabile instruciunile precizate la "ista de verificare nr) 0) + / %edinele de evaluare a ofertelor 7escrierea activitii 'ceast etap cuprinde activitatea de verificare a respectrii aspectelor procedurale prevzute de le8e, pe parcursul derulrii edinelor de evaluare a ofertelor) $bservatorul dese2nat are obli8aia de a participa la activitile co2isiei de evaluare pentru a observa dac aceasta 4i 4ndeplinete atribuiile privindD a) verificarea cerinelor 2ini2e de calificareH b) stabilirea clarificrilor la docu2entele prezentate de ofertaniH c) pri2irea rspunsurilor la solicitrile de clarificri, precu2 i a docu2entelor solicitateH d) stabilirea operatorilor econo2ici calificaiH e) verificarea ofertelorH f) stabilirea clarificrilor cu privire la ofertele prezentate, precu2 i pri2irea rspunsurilor la acesteaH 8) stabilirea ofertelor inacceptabile, neconfor2e, precu2 i a celor ad2isibileH h) dac este cazul, derularea etapei supli2entare de licitaie electronic i) stabilirea ofertei;ofertelor c5ti8toare sau, dup caz, anularea procedurii Toate activitile co2isiei de evaluare, prezentate 2ai sus, se pot desfura 4ntr/o sin8ur sau 2ai 2ulte edine de evaluare) 'ctiviti pre2er8toare Z 6articiparea la edina de deschidere ofertelor eferine Z $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--<, #apitolul ?, Seciunea +H Z =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--<, #apitolul ?IH Z $rdinul nr) 0**;+--<, #apitolul I?H Sub#ap I?H Seciunea 3H 6ersonalul i2plicat

$bservatorul dese2nat Instruciuni pas cu pas 0) "a 4ntrunirile co2isiei de evaluare au dreptul s participe nu2ai 2e2brii acesteia, e@perii cooptai i observatorii dese2nai) 6entru fiecare edin de evaluare, observatorul va 4ntoc2i G"ista participanilor la edina de evaluareG) +) Se va avea 4n vedere calendarul esti2ativ de derulare a procedurii i perioada solicitat pentru valabilitatea ofertelor, iar 4n cazul 4n care observatorul nu este 4ntiinat, se va 2eniona acest aspect 4n aportul de activitate) 1) Se va observa, dac au fost verificate prioritar, de ctre co2isia de evaluare, ur2toarele aspecteD a) dac viciile de for2 ale docu2entelor i ofertelor prezentate de ctre operatorul econo2ic se re2ediaz de ctre co2isia de evaluare, dar nu2ai cu acceptul acestuia) 7ac operatorul econo2ic nu accept re2edierea acestora, atunci oferta se consider neconfor2) b) dac, pentru fiecare ofert 4n parte, co2isia stabilete care sunt clarificrile necesare, co2pletrile for2ale i confir2rile necesare pentru evaluarea acesteia) c) dac este stabilit perioada de ti2p rezonabil acordat pentru trans2iterea clarificrilor) d) dac ofertantul nu trans2ite, 4n perioada stabilit, clarificrile solicitate sau 4n cazul 4n care e@plicaiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerat neconfor2) e) dac ofertantul 2odific, prin rspunsurile pe care le prezint, coninutul propunerii tehnice, iar aceasta nu 2ai rspunde 4n 2od substanial cerinelor caietului de sarcini, oferta sa va fi considerat neconfor2) f) dac ofertantul 2odific, prin rspunsurile pe care le prezint, coninutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerat neconfor2, cu e@cepia situaiei privind corectarea erorilor arit2etice) 8) dac ofertantul nu accept co2pletarea sau re2edierea o2isiunilor sau condiioneaz acest lucru de 2odificarea propunerii financiare, atunci oferta sa va fi considerat neconfor2) h) 4n cazul atribuirii unui contract de furnizare, oferta care conine o cantitate 2ai 2ic dec5t cantitatea total solicitat prin caietul de sarcini se consider oferta neconfor2) i) se respin8 ofertele necorespunzatoare, respectiv cele care sunt irelevante 4n raport cu obiectul contractului, inacceptabile sau neconfor2e) Indiferent de nu2rul edinelor de evaluare, observatorul va co2pleta ur2toarele liste de verificareD a) "ista de verificare nr) *, cuprinz5nd observaiile privind 2odul de evaluare, de ctre co2isie, a cerinelor 2ini2e de calificare, a respectrii procedurii de solicitare a unor clarificri, dac sunt necesare, pri2irea rspunsurilor i eventual a docu2entelor solicitate, stabilirea operatorilor econo2ici calificaiH b) "ista de verificare nr) < cuprinz5nd observaiile privind derularea edinei de evaluare privind verificarea de ctre co2isie a

ofertelor, stabilirea ofertelor inacceptabile, neconfor2e, precu2 i a celor ad2isibile) *T* "ista de verificare nr) * / %edina de evaluare a ofertelor 'utoritatea contractantD )))))))))))))))))))))))) 7ecizia de verificare nr) )))))))))))))))))))))))) Tip procedur )))))))))))))))))))))))))))))))))))) KLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLMLLLLLLLLLLL LLLLLLLLN ONr) O 'specte procedurale verificate O7a;O $bservaii O Ocrt)O ONu OJact nor2ativ art),O O O O O alin)) O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 0)O$rice decizie cu privire la calificarea O O O O Oofertanilor a fost adoptat de ctre co2isia O O O O Ode evaluare 4n cadrul unor edine ulterioare O O O O Oedinei de deschidere` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O +)O6rocesul verbal al edinei de deschidere a O O O O Ofost trans2is operatorilor econo2ici care nu O O O O Oau participat la edina de deschidere` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 1)O#alificarea ofertanilor se face nu2ai pe O O O O Obaza criteriilor enunate 4n anunul de O O O O Oparticipare i docu2entaia de atribuire` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O ,)O"a edinele de evaluare au participat alte O O O O Opersoane dec5t 2e2brii co2isiei de O O O O Oevaluare, e@perii cooptai i observatorii` O O O

PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O *)OToate edinele de evaluare s/au desfurat O O O O Ola sediul autoritii contractante` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O <)O6e parcursul edinelor de evaluare, O O O O Oco2isia de evaluare a asi8urat securitatea O O O O Oofertelor depuse` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 3)OSolicitarea de co2pletare a docu2entelor O O O O Ode calificare ce lipsesc este per2is prin O O O O Odocu2entaia de atribuire care nu e@clude O O O O Oprezentarea ulterioar a acelor docu2ente` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O .)OEste per2is co2pletarea docu2entelor O O O O Olips 4n situaia 4n care ofertantul a o2is s O O O O Oprezinte 2ai 2ult de 1 dintre docu2entele O O O O Osolicitate prin docu2entaia de atribuire sau O O O O Odac acceptarea depunerii docu2entelor ar O O O O Ocrea un beneficiu evident 4n raport cu ali O O O O Oofertani` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O >)O6rin solicitrile de clarificare s/a asi8urat O O O O Orespectarea principiul trata2entului e8al i a O O O O Ore8ulilor de trans2itere i pri2ire a datelor` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 0-)O#o2isia de evaluare a finalizat activitatea O O O

O Ode evaluare 4n perioada de valabilitate a O O O O Oofertelor` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 00)O$rice decizie a co2isiei de evaluare al O O O O O4ntrunit votul a cel puin +;1 din nu2rul O O O O O2e2brilor si` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 0+)O'lte observaii O O O PLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLULLLLLLLLLLL LLLLLLLLR O 7ataD O O O O $bservator dese2natD SEMNCT! ' O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLV *ST* 6entru co2pletarea listei de verificare, sunt aplicabile instruciunile precizate la "ista de verificare nr) 0) "ista de verificare nr) < / Stabilirea ofertelor ca fiind inacceptabile, neconfor2e sau ad2isibile 'utoritatea contractantD )))))))))))))))))))))))))))) 7ecizia de verificare nr) )))))))))))))))))))))))))))) Tip procedur )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *T* KLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLMLLLL LLLLLLN ONr)O 'specte procedurale verificate O7a;O$bservaiiO O#rtO ONu O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O 0)O$rice decizie a co2isiei de evaluare a 4ntrunit votul a O O O O Ocel puin +;1 din nu2rul 2e2brilor si` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR

O +)O#o2isia de evaluare a verificat dacD O O O O O a) Situaia personal a ofertantului corespunde O O O O O cerinelor prevzute de art) 0.- si 0.0 din $!: O O O O O nr) 1,;+--<` O O O O O b) $ferta 4ndeplinete cerinele 2ini2e de calificare` O O O O O c) $ferta este alternativ, dar anunul de participare O O O O O nu per2ite depunerea variantelor` O O O O O d) $ferta respect re8ulile obli8atorii referitoare la O O O O O protecia 2ediului, an8aFailor, etc, dac acestea O O O O O au fost solicitate` O O O O O e) 6reul din oferta financiar depete valoarea O O O O O fondurile disponibile` O O O O O f) $ferta are un pre anor2al de sczut` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O 1)O#o2isia de evaluare a verificat dacD O O O O O a) $ferta tehnic 4ndeplinete specificaiile solicitateO O O O O prin caietul de sarcini` O O O O O b) #lauzele contractuale conin propuneri ce sunt 4n O O O O O 2od evident dezavantaFoase pentru autoritatea O O O O O contractant` O O O O O c) 6ropunerea financiar, conine preuri care nu sunt O O O O O rezultatul liberei concurene` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O ,)O$ferta financiar conine vicii de for2 sau erori O O O O Oarit2etice pe care ofertantul nu a fost de acord s le O O O O Ore2edieze` O O O

PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O *)O'lte observaii O O O PLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLULLLL LLLLLLR O7ataD O O O O O O$bservator dese2natD SEMNCT! 'D O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLV *ST* 6entru co2pletarea listei de verificare, sunt aplicabile instruciunile precizate la "ista de verificare nr) 0) 1) %edina de stabilire a ofertei c5ti8toare 7escrierea activitii 'ceast etap cuprinde observarea activitii co2isiei de evaluare privind respectarea aspectelor procedurale pentru stabilirea ofertei c5ti8toare, dintre ofertele ad2isibile, pe baza aplicrii criteriului de atribuire precizat 4n anunul de participare i 4n docu2entaia de atribuire) 'ctivitate pre2er8toare !r2rirea edinelor co2isiei de evaluare pentru stabilirea ofertelor inacceptabile, neconfor2e si ad2isibile) eferine Z $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--<, art) +--H +-0H +-<H +-3H +-.H Z =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--<, art) .+, .1H Z $rdinul nr) 0**;+--<, #apitolul I?H Sub#ap) I?H Seciunea .H 6ersonalul i2plicat $bservatorul dese2nat Instruciuni pas cu pas 0) 'le8erea ofertei c5ti8toare trebuie s se fac pe baza criteriului de atribuire stabilit 4n anunul de participare i 4n docu2entaia de atribuireH +) 7ac criteriul utilizat a fost Gpreul cel 2ai sczutG, atunci evaluarea ofertelor se realizeaz prin co2pararea preului, fr T?', al fiecrei oferte ad2isibile 4n parte i prin 4ntoc2irea, 4n ordinea descresctoare a preurilor respective, a clasa2entului pe baza cruia se stabilete oferta c5ti8toare)

1) 7ac criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public a fost Goferta cea 2ai avantaFoas din punct de vedere econo2icG, clasa2entul se 4ntoc2ete 4n ordinea cresctoare a punctaFului acordat) 6unctaFul obinut de fiecare ofert, reprezint 2edia arit2etic a punctaFelor acordate de fiecare 2e2bru al co2isiei de evaluare 4n parte) ,) $rice decizie a co2isiei de evaluare trebuie s 4ntruneasc votul a cel puin dou trei2i din nu2rul 2e2brilor si) *) $bservatorul va solicita o copie a aportului procedurii de atribuire i va verifica acurateea 2odului de 4ntoc2ire, 2ai 4nainte de se2narea acestuia de ctre 2e2brii co2isiei de evaluare) <) $bservatorul va verifica dac aportul procedurii de atribuire a fost aprobat de conductorul autoritii contractante i dac co2unicrile ctre participanii la procedur au fost trans2ise 4n ter2enul le8al) 3) $bservatorul va co2pleta "ista de verificare nr) 3 cu privire la coninutul aportului procedurii de atribuire) "ista de verificare nr) 3/ 'plicarea criteriului de atribuire i coninutul raportului procedurii de atribuire 'utoritatea contractantD )))))))))))))))))))))))))))) 7ecizia de verificare nr) )))))))))))))))))))))))))))) Tip procedur )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *T* KLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLMLLLL LLLLLLN ONr)O 'specte procedurale verificate O7a;O$bservaiiO O#rtO ONu OJact nor2aO O O O Oativ, art)O O O O Oalin)) O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O 0)O' fost respectat criteriul de atribuire O O O O O2enionat 4n anunul de participare, i O O O O Odup caz ponderile factorilor de O O O O Oevaluare` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O +)OMe2brii co2isiei de evaluare au 4ntoc2it O O O O Ofiele individuale de punctaF` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR

O O' fost 2enionat 4n aportul procedurii O O O O Oobiectul contractului` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O +)O' fost 2enionat denu2irea ofertanilor O O O O Ocare au participat la procedur` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O 1)O'u fost indicate ofertele respinse i 2otivele pe baza O O O O Ocrora s/a luat aceast decizie` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O ,)O' fost indicat denu2irea ofertantului c5ti8tor, preulO O O O Oofertei i 2otivele pe baza crora s/a luat acesta O O O O Odecizie` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O *)O' fost indicat partea din contract ce ur2eaz a fi O O O O Osubcontractat, 42preun cu nu2ele subcontractantilor, O O O O Odac este cazul` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O <)O6reedintele si 2e2brii co2isiei de evaluare au se2nat O O O O Oraportul procedurii de atribuire` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O 3)O aportul procedurii a fost aprobat de reprezentantul O O O O Ole8al al autoritii contractante` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O 3)O 'lte observaii O O O PLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLULLLL LLLLLLR O7ataD O

O O O O O$bservator dese2natD SEMNCT! ' O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLV *ST* 6entru co2pletarea listei de verificare, sunt aplicabile instruciunile precizate la "ista de verificare nr) 0) 6rincipalele etape de verificare a derulrii procedurii de licitaie deschis *T* KLLLLLLLLLLLLLLLLN KLLLLLLLLLLLLLLLLLN //EO 'utoriti O O !#?'6 O[///////////////////// Y O contractante O O O Y Y TLLMLLLLMLLLLLLLLV TLLLLLLLLMLLLLLLLLV Y Y KLUN O O Y Y O0 O[//O////// v Y Y TLLV O Y KLLN Y Y O Y KLLLLLLR+ O Y Y O Y O TLLV Y Y O Y v Y Y O Y KLLN Y Y O Y O1 O Y Y O Y TMLV Y Y O Y O Y Y O Y v Y Y O Y KLLN KLLN KLLN7a KLLN Y Y O ////////EO, P///EO* O///EO <O///EO3 O///// Y Y O TLLV TLLV TMLV TMLR Y Y Y O[////////////////////////////////O///////V O Y Y Y O ONu O Y Y Y O KLLLLLLLLLLLLLLLV O Y Y Y O v O Y Y Y O KLLN O Y Y Y O O. O[LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y Y Y O TMLV Y Y Y O O Y Y Y O v Y Y Y O KLLN KLLN KLLN7a KLLN Y Y Y O O >P///EO0-O///EO00O///EO0+O/////EY Y Y O TLLV TLLV TMLV PLMV Y Y Y O ONu O O Y Y Y v[///////////////////////////////O////// O Y Y Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV O Y Y Y v O Y Y Y KLLN KLLN KLLN O Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

O01O[///O0,O[//////O0*O[LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y Y TMLV TLLV TMLV Y Y O \ O Y Y O O O Y Y v v v Y Y KLLN KLLN KLLN KLLN KLLN7a KLLLN Y Y O0<O///EO03O//////EO0.O///EO0>O///EO+-O///EO+0 O/////EY Y TMLV TLLV TLLV TLLV TMLV TMLMV Y Y O O O O Y Y O[/////////////////////////////////O/////// O Y Y O KLLLLLLLLLLLLLLLVNu O Y Y v v O Y Y KLLN KLLN O Y Y O++O[//////////// O+*O[LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y Y TMLV[///// TMLV Y Y O Y O Y Y v Y v Y Y KLLN Y KLLN KLLN KLLN7a KLLN Y Y O+1O[///////////// O+<P///EO+3O///EO+.O///EO+>O/////E Y Y TMLV Y KLLLLLETLLV TLLV TMLV TMLR Y Y v Y O ONu O O Y Y KLLN Y O O O O Y Y O+,O Y O O O O Y Y TMLV Y O O O O Y Y O[///////Y/O///////////////////////O/////// O Y Y O Y O KLLLLLLLLLLLLLLLV O Y Y v Y O v O Y Y abbbbbbbc Y O KLLN O Y Y d 1d Y O ///R11O[LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y Y d d Y O Y TMLV Y Y kbbbbbbbl Y O Y v Y Y ONu 7aO Y O Y KLLN KLLN KLLN7a KLLN Y Y TLN KLV Y O Y O1,O///EO1*O///EO1<O///EO13O[////// Y KLUN KULN Y O Y TLLV TLLV TMLV PLLV Y O10O O1+O[/// O Y ONu O Y TMLV TMLV O Y O O Y TLMLLV O Y O O KLLN Y O O Y O PLLEO1.O Y O O Y v O TLLV Y v KLLLLLV v KLLN O Y KLLN KLUN KLLN KLLN O1>O[LLLV Y O,-PLEO,0PLLLLEO,+PLEO,1O TLLV Y TLLV TLLV TLLV TLLV Y Y Y///////////////////////// Y /////////////////////////////////////////// "e8eandD LLLLLLLLL 0 / 9nre8istrarea decizie de verificare i solicitarea docu2entaiei de atribuire + / !#?'6 $bservator dese2nat

1 / Etapa 0 9nceperea activitii de verificare , / 9nre8istrarea deciziei la autoritatea contractant i verificarea re8ulilor de publicitate * / "ista de verificare nr) 0 ?erificarea respectrii re8ulilor de publicitate i a ter2enelor le8ale pentru orice procedur de atribuire < / E@ist neconcordane` 3 / Not inter2ediar eco2andri de re2ediere . / Etapa + ?erificarea docu2e2taiei de atribuire > / ?eridicarea le8alitii iniierii procedurii de atribuire i confor2itatea docu2entaiei de atribuire cu prevederile le8ale 0- / "ista de verificare nr) + ?erificarea le8alitii iniierii procedurii de atribuire "ista de verificare nr) 1 ?erificarea docu2entaiei de atribuire 00 / E@ist neconcordane` 0+ / Not inter2ediar eco2andri de re2ediere 01 / 7eschiderea ofertelor 4ntr/o edin public 0, / 'dresa prin care se solicit calendarul edinelor de evaluare 0* / Etapa 1)0 ?erificarea 2odului de derulare a edinei de deschidere 0< / 6roces/verbal de deschidere 03 / spuns la adresa prin care s/a solicitat calendarul edinelor de evaluare 0. / ?erificarea respectrii aspectelor procedurale prevzute de le8e pe parcursul derulrii edinei de deschidere 0> / "ista de verificare nr) , %edina de deschidere a ofertelor +- / E@ist neconcordane` +0 / Not inter2ediar eco2andri de re2ediere ++ / #o2isia de evaluare analizeaz criteriile de clificare ale ofertanilor +1 / #o2isia de evaluare verific confor2itatea a $fertelor tehnice +, / #o2isia de evaluare verific confor2itatea a $fertelor financiare +* / Etapa 1)+ ?erificarea 2odului de derulare a edinelor de evaluare a ofertelor +< / ?erificarea respectrii aspectelor procedurale prevzute de le8e pe parcursul derulrii edinei de evaluare a ofertelor +3 / "ista de verificare nr) * %edina de evaluare a ofertelor "ista de verificare nr) < Stabilirea ofertelor ca fiind inacceptabile, neconfor2e sau ad2isibile "ista de verificare nr) 3 #oninutul raportului procedurii de atribuire +. / E@ist neconcordane` +> / Not inter2ediar eco2andri de re2ediere 1- / Este criteriul de atribuire Goferta cea 2ai avantaFoas dpdv econo2icG` 10 / Stabilete oferta cu preul cel 2ai sczut 1+ / #o2isia de evaluare evalueaz $ferta i aplic alo8orit2ul de punctare 11 / Etapa , &inalizarea activitii de verificare 1, / ?erificarea 2odului de finalizare a procedurii de atribuire i se2narea contractului 1* / "ista de verificare nr) 0< #oncesiuni 1< / E@ist not inter2ediar nere2ediat

13 / 'viz consultativ 1. / 'N M'6 i 'utoritatea de Mana8e2ent 1> / aport de activitate 9nre8istrarea avizului consultativ dup caz ,- / #o2isia de evaluare 4ntoc2ete aportul de atribuire pe care 4l trans2ite observatorului ,0 / 'probarea raportului de atribuire ,+ / Infor2area ofertanilor despre oferta c5ti8toare ,1 / Se2narea contractului *ST* ,)1)+) / ?erificarea derulrii procedurii de licitaie restr5ns 9n confor2itate cu prevederile art) 01, alin) J+), lit) a) din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<, observatorii dese2nai particip la toate edinele co2isiei de evaluare) 9n 2od supli2entar fa de etapele descrise 4n cadrul Seciunii ,)1)0 /?erificarea derulrii procedurii de licitaie deschis, pentru procedura de licitaie restr5ns, va fi parcurs i etapa de selectare a candidailor) 6rocedura de licitaie restr5ns se desfoar, de re8ul, 4n dou etapeD 0) Etapa de selectare a candidailor, prin aplicarea criteriilor de selecieH +) Etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaii selectai, prin aplicarea criteriului de atribuire) 0) / Etapa de selectare a candidailor 7escrierea activitii 'ceast etap cuprinde activitatea de verificare privind respectarea de ctre co2isia de evaluare a aspectelor procedurale prevzute de le8e pe parcursul selectrii candidailor prin aplicarea criteriilor de selecie indicate 4n anunul de participare) %edina de selectare a candidailor se finalizeaz printr/un aport inter2ediar al pri2ei etape a procedurii de atribuire, 4naintat conductorului autoritii contractante, spre aprobare) #onco2itent cu participarea la edina de selectare a candidailor, observatorul va 4nre8istra la autoritatea contractant o adres prin care solicit calendarul edinelor co2isiei de evaluare pentru procedura de atribuire, adres 4ntoc2it confor2 2odelului prezentat 4n #ap) 3, punctul 3)>) 'ctiviti pre2er8toare Z 'naliza docu2entaiei de atribuire eferine Z $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--<, #apitolul III, Seciunea 1, art) .0 / art) >1H Z =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--<, #apitolul I?, Seciunea +, art) ,0 / art) ,*H Z $rdinul nr) 0**;+--<, &or2ular 0A, &or2ular 0< A / 6ai de ur2at)

6ersonalul i2plicat $bservatorul dese2nat Instruciuni pas cu pas 0) $bservatorul va verifica dac 4n perioada cuprins 4ntre data publicrii anunului de participare i data li2it de depunere a candidaturilor, autoritatea contractant a asi8urat oricrui operator econo2ic posibilitatea de a obine infor2aii co2plete cu privire la condiiile de participare la procedura de atribuire) +) Se vor verifica ele2entele principale indicate 4n anunul de participare i anu2eD criteriile de preselecie i re8ulile aplicabile, nu2rul 2ini2 al candidailor pe care autoritatea contractant intenioneaz s 4i preselecteze i, dac este cazul, nu2rul 2a@i2 al acestora) Nu2rul 2ini2 indicat 4n anunul de participare nu trebuie s fie 2ai 2ic de *) 1) 7up e@pirarea datei li2it de depunere a candidaturilor, observatorii dese2nai vor observa dac #o2isia de evaluare a selectat candidaii pe baza criteriilor de selecie prevzute 4n anunul de participare, fapt conse2nat 4n aportul inter2ediar al pri2ei etape a procedurii de atribuire, 4naintat conductorului autoritii contractante spre aprobare) #riteriile de selecie trebuie s fie obiective, nediscri2inatorii, utiliz5nd 4n acest scop nu2ai criteriile de preselecie prevzute 4n anunul de participare) ,) Se va verifica dac autoritatea contractant a co2unicat rezultatul aplicrii pri2ei etape a procedurii de atribuire ctre toi candidaii ad2ii, precu2 i celor respini sau neselectai cu 2enionarea 2otivelor concrete care au stat la baza deciziei de respin8ere a candidaturilor respective) *) 9n cazul 4n care nu2rul candidailor care corespund criteriilor de selecie este 2ai 2ic dec5t nu2rul 2ini2 din anunul de participare, observatorii dese2nai trebuie s verifice decizia autoritii contractante, respectiv dacD a) anuleaz procedura de licitaie restr5nsH b) continu procedura nu2ai cu acei candidai care 4ndeplinesc criteriile de selecie, 4n 2sura 4n care nu2rul acestora este, totui, suficient pentru a asi8ura o concuren real) 6e l5n8 listele de verificare nr) 0 / 3, observatorul va co2pleta i "ista de verificare nr) ., conin5nd verificrile 2ini2e specifice procedurii de licitaie restr5ns) Sintetic, activitatea de verificare a derulrii procedurii de licitaie restr5ns este prezentat 4n 7ia8ra2a nr) .) "ista de verificare nr) . / e8uli supli2entare pentru procedura de licitaie restr5ns 'utoritatea contractantD ))))))))))))))))))))))))))))))) 7ecizia de verificare nr) ))))))))))))))))))))))))))))))) Tip procedur ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *T* KLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLMLLLL LLLLLLN ONr)O 'specte procedurale verificate O7a;R$bservaiiO

O#rtO ONu OJact nor2aO O O O Oativ, art)O O O O Oalin)) O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O O'nunul de participare publicat a cuprins infor2aiile O O O O O2ini2e prevzute la art) .* alin) J1) din $!: O O O O Onr) 1,;+--< O O O O O a) criteriile de selecie O O O O 0)O b) re8ulile aplicabile O O O O O c) nu2rul 2ini2 al candidailor care trebuie O O O O O selectai O O O O O d) nu2rul 2a@i2 al candidailor O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O +)ONu2rul 2ini2 de candidai prevzut 4n anunul de O O O O Oparticipare este de cel puin *` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O 1)OSelectarea candidailor se face nu2ai pe baza criteriilorO O O O Oenunate 4n anunul de participare ` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O ONu2rul de candidai selectai dup pri2a etap esteD O O O O ,)O a) e8al cu nu2rul 2ini2 din anunul de participare O O O O O b) 2ai 2ic dec5t nu2rul 2ini2 din anunul de O O O O O participare O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O O9n cazul 4n care nu2rul candidailor este 2ai 2ic, O O O O Oautoritatea contractantD O O O

O *)O a) anuleaz procedura de atribuire O O O O O b) continu procedura de atribuire O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O <)ONu2rul de candidai selectai este de O O O O Ocel puin 1` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O 3)O6rocesul verbal inter2ediar de evaluare al pri2ei etape O O O O Oa procedurii de licitaie restr5ns reflect 2odul de O O O O Odesfurare a acesteia` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O .)O'utoritatea contractant a trans2is O O O O OInvitaia de participare ctre toi candidaii selectai`O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O >)OInvitaia de participare ctre candidaii selectai a O O O O Ocuprins infor2aiile 2ini2e prevzute la art) .. din $!: O O O O Onr) 1,;+--<` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0-)O'utoritatea contractant a ane@at la 0-) invitaia de O O O O Oparticipare i docu2entaia de atribuire ` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O00)O9n cazul 4n care docu2entaia este accesibil prin SE'6, O O O O Oinvitaia de participare precizeaz i 2odul de accesare O O O O O a acesteia ` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0+)O' fost respectat ter2enul de trans2itere a invitaiei de O O O O Oparticipare` O O O

PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O01)O'u fost solicitate clarificri privind docu2entaia de O O O O Oatribuire` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0,)O'utoritatea contractant a trans2is ctre toi candidaiiO O O O Orspunsul la solicitrile de clarificri ` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0*)OS/a respectat ter2enul i for2a de rspuns la O O O O Osolicitrile de clarificri de ctre autoritatea O O O O Ocontractant` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0<)OS/a respectat ter2enul prevzut la art) >+ din $!: O O O O Onr) 1,;+--<` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O03)O'lte observaii O O O PLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLULLLL LLLLLLR O7ataD O O O O O O$bservator dese2natD SEMNCT! ' O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLV *ST* 6entru co2pletarea listei de verificare sunt aplicabile instruciunile precizate la "ista de verificare nr) 0 6rincipalele etape de verificare a derulrii procedurii de licitaie restr5ns *T* KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN

O'utoriti contractateO O !#?'6;#?'6 O TLLLLLLMLLLLLLLLLLMLLLLV TLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLV O O v O O KLLLLLLLN v O KLLLLLLLR + O KLLLLLLLLLLN O v TLLLLLLLV O 0 O[////////// KLLLLLLLN TLLLLLLLLLLV O Y O 1 O O Y TLLMLLLLV O Y v O Y KLLLLLLLN KLLLLLLLN KLLLLLN7aKLLLLLN O //////EO , PLEO * PLEO < PLEO 3 P/// O TLLLLLLLV TLLLLLLLV TLLMLLV TLMLMLV Y O[/////////////////////////////////////O/////// O Y O KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLVNu O Y O v O Y O KLLLLLLLN O Y O O . O[LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y KLLLLLLLLLLLLV TLLMLLLLV Y O \ v Y v Y KLLLLLLLN KLLLLLLLN KLLLLLN7aKLLLLLN Y KLLLLLLLLLLLLN Y O > PLEO 0PLEO 00 PLEO 0+ P//EY O 01 O/// Y TLLLLLLLV TLLLLLLLV TLLMLLV TLLLMLV Y TLLLLLLMLLLLLV Y Y O Y O Y v Y ///////////////////////////////////////O/////// O Y KLLLLLLLLLLLLN Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLVNu O Y O 0, O Y O O Y TLLLLLLMLLLLLV Y O O Y v Y v O Y KLLLLLLLLLLLLN Y KLLLLLLLLLLLLLLLN O Y O 0* O///Y///////////////EO 03 O[LLLLLLLLLLLLLLLLLV Y

TLLLLLLMLLLLLV Y Y Y Y v KLLLLLLLLLLLLN O 0< O///

Y Y Y

TLLLLLLMLLLLLLLLV O O v

TLLLLLMLLLLLLV KLLLLLLLN KLLLLLLLN KLLLLLN7aKLLLLLN Y O O 0. PLEO 0> PLEO +- PLEO +0 P/EY O TLLLLLLLV TLLLLLLLV TLLMLLV TMLLMLV Y O[////////////////////////////////////////////////////O////// O Y O O O Y O O O Y O O O Y O O O Y O KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV O Y O O O Y TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y v v Y KLLLLLLLLLLLLN Y O ++ O Y TLLLLLLLLLLLLV KLLLLLLLLLLLN Y O +1 O[///////// TLLLLLLLLLLLV "e8endD LLLLLLL / 9nre8istrarea decizie de verificare i solicitarea docu2entaiei de atribuire / $bservator dese2nat / Etapa 0 9nceperea activitii de verificare / 9nre8istrarea deciziei la autoritatea contractant i verificarea re8ulilor de publicitate / "ista de verificare nr) 0 ?erificarea respectrii re8ulilor de publicitate i a ter2enelor le8ale pentru orice procedur de

0 + 1 , *

atribuire E@ist neconcordan` Not inter2ediar eco2andri de re2ediere Etapa + ?erificarea docu2entaiei de atribuire ?eridicarea le8alitii iniierii procedurii de atribuire i confor2itatea docu2entaiei de atribuire cu prevederile le8ale 0- / "ista de verificare nr) + ?erificarea le8alitii iniierii procedurii de atribuire "ista de verificare nr) 1 ?erificarea docu2entaiei de atribuire 00 / E@ist neconcordane` 0+ / Not inter2ediar eco2andri de re2ediere 01 / 7epunerea candidaturilor 0, / Selecteaz candidaii Trebuie tri2is observatorului dese2nat un aport inter2ediar de selecie #andidaii sunt infor2ai 0* / E2iterea Invitaiei de participare la licitaie 0< / spunsuri la solicitrile de clarificri pri2ite de la candidai, 4n ti2pul le8al 03 / Etapa 1 ?erificarea 2odului de derulare a edinelor de deschidere; selectare 0. / ?erificarea respectrii aspectelor procedurale prevzute de le8e pe parcursul derulrii edinelor 0> / "ista de verificare nr) . e8uli supli2entare pentru procedura de licitaie restr5ns +- / E@ist neconcordane` +0 / Not inter2ediar eco2andri de re2ediere ++ / Se desfoar confor2 principalelor etape de verificare a derulrii procedurii de licitaie deschis +1 / 'viz consultativ *ST* < 3 . > / / / / ,),) ?erificarea derulrii altor proceduri de atribuire ,),)0) ?erificarea derulrii procedurii de atribuire Gdialo8 co2petitivG 9n confor2itate cu prevederile art) 01, alin) J+), lit) a din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<, observatorii dese2nai particip la toate edinele co2isiei de evaluare) 9n 2od supli2entar fa de etapele descrise 4n cadrul Seciunii ,)1)+ /?erificarea derulrii procedurii de licitaie restr5ns, pentru procedura de dialo8 co2petitiv, va 2ai fi parcurs i etapa de dialo8 cu candidaii selectai) ?erificarea derulrii procedurii de dialo8 co2petitiv se va efectua confor2 celor trei etape specifice, i anu2eD 0) Etapa de preselecie a candidailor, a crei verificare se desfoar confor2 re8ulilor 2enionate 4n Seciunea ,)1)+) din Manual) +) Etapa de dialo8 cu candidaii selectai, a crei verificare se desfoar confor2 re8ulilor de verificare e@puse 4n continuare)

1) Etapa de evaluare a ofertelor finale depuse, a crei verificare se desfoar confor2 re8ulilor de verificare 2enionate 4n Seciunea ,)1)0 din Manual) 7ialo8ul cu candidaii selectai 7escrierea activitii ?erificarea activitii co2isiei de evaluare 4n cadrul edinelor specifice procedurii de atribuire Gdialo8 co2petitivG 4n care se discut opiunile referitoare la aspectele tehnice, 2ontaFe financiare, 2od de rezolvare a unor proble2e le8ate de cadrul Furidic, precu2 i orice alte ele2ente ale viitorului contract, astfel 4nc5t soluiile identificate s corespund necesitilor obiective ale autoritii contractante) 'ceast etap const 4n or8anizarea de 4nt5lniri cu fiecare candidat ad2is 4n parte, pe parcursul crora se deruleaz un dialo8 cu scopul realizrii celor 2enionate 4n para8raful anterior, iar autoritatea contractant are obli8aia de a asi8ura aplicarea principiului trata2entului e8al fa de toi participanii) 'ctiviti pre2er8toare Z 6articiparea la edinele de selecie a candidailor eferine Z $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--< art) >,/0-> Z =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--< art) ,< / *+, Z $rdinul nr) 0**;+--<, &or2ular 0#, &or2ular 0< # / 6ai de ur2at) 6ersonalul i2plicat $bservatorul dese2nat Instruciuni pas cu pas 0) Se verific dac sunt 4ntrunite condiiile prevzute la art) >, din $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--< pentru ale8erea acestui tip de procedur, Nota Fustificativ privind esti2area valorii contractului i poziia din pro8ra2ul anual al achiziiilor publiceH +) 9n cadrul acestei etape, observatorul va verifica infor2aiile cuprinse 4n invitaia de participare Jtrans2is ctre toi candidaii selectai) la etapa a +/a a procedurii de dialo8 co2petitiv, i anu2eD a) referine privind anunul de participare publicatH b) adresa la care va avea loc dialo8ul co2petitiv i data;ora lansrii acestuiaH c) li2ba;li2bile 4n care se va derula dialo8ulH d) dac este cazul, precizri referitoare la docu2entele supli2entare pe care operatorii econo2ici trebuie s le prezinte 4n scopul verificrii declaraiilor sau co2pletrii docu2entelor, prezentate 4n pri2a etap pentru de2onstrarea capacitii tehnice i econo2ico/financiareH 1) Se verific dac autoritatea contractant a trans2is, odat cu invitaia de participare la etapa a +/a a procedurii de dialo8 co2petitiv i un e@e2plar al docu2entaiei de atribuire care a inclus i docu2entaia descriptivH

,) 7ac autoritatea contractant, a fcut 4n cadrul docu2entaiei descriptive cel puin o descriere a necesitilor, obiectivelor i constr5n8erilor pe baza crora se va derula dialo8ul pentru identificarea soluiilor viabile, precu2 i, dac este cazul, pri2ele care vor fi acordate participanilor la dialo8H *) Se verific dac 4n cadrul docu2entaiei descriptive, autoritatea contractant a prevzut posibilitatea de a realiza dialo8ul 4n runde succesive, cu scopul de a reduce nu2rul de soluii discutate, iar reducerea succesiv a soluiilor discutate se realizeaz nu2ai pe baza factorilor de evaluare stabilii 4n docu2entaia de atribuireH <) Se verific dac discuiile ce au loc 4ntre autoritatea contractant se poart cu fiecare candidat ad2is, 4n parte, iar 4n cadrul acestui dialo8 se discut opiunile referitoare la aspectele tehnice, 2ontaFe financiare, 2od de rezolvare a unor proble2e le8ate de cadrul Furidic, precu2 i orice alte ele2ente ale viitorului contract, astfel 4nc5t soluiile identificate s corespund necesitilor obiective ale autoritii contractanteH 3) Se verific dac autoritatea contractant a avut 4nt5lniri cu fiecare candidat ad2isH .) Se verific dac 2e2brii co2isiei de evaluare au conse2nat proble2ele discutate i aspectele convenite, 4ntr/un proces verbal 4ncheiat la sf5ritul fiecrei 4nt5lniri cu candidaii ad2ii, 4nt5lniri efectuate 4n ti2pul derulrii dialo8ului, p5n la identificarea soluiei; soluiilor corespunztoareH >) Se verific dac autoritatea contractant a trans2is co2unicrile cu privire la rezultatul etapei de dialo8, tuturor participanilorH 0-) Se verific dac autoritatea contractant a recurs la o etap inter2ediar de dialo8 cu candidaii ad2ii) $bservatorul va verifica dac s/a 2enionat c se va derula aceast etap inter2ediar 4n docu2entaia descriptiv i respectiv c s/a asi8urat ca nu2rul de participani este suficient de 2are astfel 4nc5t s nu afecteze concurena realH 00) Se verific dac autoritatea contractant a infor2at toi participanii la dialo8 care vor prezenta propunerea tehnic i;sau financiar parial despre 2odalitatea de desfurare a fazei inter2ediareH 0+) Se va observa 2odul de evaluare a propunerilor tehnice i;sau financiare de ctre autoritatea contractantH 01) Se verific dac la finalizarea fazelor inter2ediare de reducere a nu2rului de participanii, co2isia de evaluare a 4ntoc2it un aport de edin care trebuie 4naintat conductorului autoritii contractante pentru a fi aprobatH 0,) Se verific dac raportul de edin a fost 4naintat conductorului autoritii contractante i dac acesta a fost aprobatH 0*) Se verific dac a fost trans2is rezultatul fazelor inter2ediare de dialo8 ctre toi participanii, dup ce a fost aprobat raportul de edin de ctre conductorul autoritii contractante, respectiv decizia de finalizare a procedurii i anu2eD a) anularea procedurii confor2 art) +-> alin) J0) lit) b din $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--<, sau

b) continuarea procedurii 4n funcie de identificarea soluiei viabile) $bservatorul va co2pleta pe parcursul derulrii procedurii de atribuire ur2toarele liste de verificareD 0) Etapa de selectare a candidailor / listele de verificare nr) 0, +, 1, , i .H +) Etapa de dialo8 cu candidaii selectai / "ista de verificare nr) >, conin5nd verificrile 2ini2e specifice nu2ai procedurii de dialo8 co2petitivH 1) Etapa de evaluare a ofertelor / listele de verificare nr) *, < i 3) 9n cazul 4n care, 4n cadrul listelor de verificare 2enionate 2ai sus, se re8sesc ele2ente care nu fac referire la procedura de dialo8 co2petitiv, se va face 2eniunea Gnu este cazulG) Sintetic, activitatea este prezentat 4n 7ia8ra2a nr) >) "ista de verificare nr) > / e8uli supli2entare pentru procedura de dialo8 co2petitiv 'utoritatea contractantD ))))))))))))))))))))))))))))))) 7ecizia de verificare nr) ))))))))))))))))))))))))))))))) Tip procedur ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *T* KLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLMLLLL LLLLLLN ONr)O 'specte procedurale verificate O7a;O$bservaiiO O#rtO ONu OJact nor2aO O O O Oativ, art)O O O O Oalin)) O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0) OInvitaia de participare la etapa a +/a a procedurii O O O O Oconine infor2aiile prevzute la art 0-, din $!: O O O O Onr) 1,;+--<` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O+) OInvitaia de participare a fost 4nsoit de + un e@e2plarO O O O Oal docu2entaiei de atribuire` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O1) O9n cazul 4n care docu2entaia este o accesibil prin O O O O OSE'6, anunul de participare descrie 2odul de accesare O O O

O Oa acesteia` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O,) O7ialo8ul se desfoar la data i locul indicate 4n O O O O Oinvitaia de participare` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O*) O7ialo8ul cu candidaii selectai se desfoar O O O O Oindividual, cu fiecare dintre acetia` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O<) O'u fost 4ntoc2ite procese verbale pentru fiecare edin O O O O Ode dialo8` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O3) O9n procesele verbale au fost conse2nate toate proble2ele O O O O Odiscutate i aspectele le8ate de identificarea solutiei; O O O O Osolutiilor viabile` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O.) O9n cadrul docu2entaiei descriptive, o autoritatea O O O O Ocontractant a stipulat c derularea etapei de dialo8 se O O O O Oefectueaz 4n runde succesive` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O>) O6articipanii la dialo8 au prezentat propuneri tehnice O O O O Oi;sau financiare pariale` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0-)O7ac autoritatea contractant a avut 4n vedere reducerea O O O O Onu2rului de participani, aceasta a anunat toi O O O O Oparticipanii la dialo8 cu privire la 2odalitatea de O O O O Odesfurare a fazei inter2ediare, factorii de evaluare iO O O

O O2odul concret de aplicare a acestora` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O00)O#o2isia de evaluare a 4ntoc2it un raport la finalizarea O O O O Ofiecrei faze inter2ediare` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0+)O apoartele de evaluare pentru fiecare faz inter2ediar O O O O Oau fost 4naintate conductorului autoritii contractanteO O O O Ospre aprobare` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O01)O#o2parti2entul intern specializat a infor2at toi O O O O Oparticipanii la dialo8 4n le8tur cu rezultatul fazei O O O O Ointer2ediare dup obinerea aprobrii` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0,)O!lti2a rund se desfoar nu2ai cu participanii O O O O Oselectai 4n cadrul fazei inter2ediare or8anizate O O O O Oanterior` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0*)O' fost identificat soluia viabil` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0<)O9n cazul 4n care nu a fost identificat soluia viabil, O O O O Oautoritatea contractant a luat decizia de anulare a O O O O Oprocedurii confor2 art) +-> alin) 0 lit b din :!: O O O O Onr) 1,;+--<` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O03)O'utoritatea contractant a trans2is Invitaia de depunereO O O O Oa ofertelor ctre toi participanii selectai` O O O

PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0.)O'utoritatea contractant a respectat ter2enul prevzut O O O O Ola art) 0-3 din $!: nr) 1,;+--<` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0>)OInvitaia de depunere a ofertei finale conine toate O O O O Oinfor2aiile prevzute la art) 0-. din $!: nr) 1,;+--<` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O+-)O'lte observaii O O O PLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLULLLL LLLLLLR O7ata O O O O O O$bservator dese2nat SEMNCT! ' O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLV *ST* 6entru co2pletarea listei de verificare sunt aplicabile instruciunile precizate la "ista de verificare nr) 0) 6rincipalele etape de verificare a derulrii procedurii de dialo8 co2petitiv *T* KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN //EO'utoriti contractateO O[///////////////// Y TLLLLLLMLLLLLLLLLLMLLLLV Y Y O O Y Y O O Y Y v O Y Y KLLLLLLLLLLN O Y Y O 0 O[////////// Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN O !#?'6;#?'6 TLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLV v KLLLLLN KLLLLLLR + v KLLLLLLN O

TLLLLLV

Y TLLLLLLLLLLV O Y O 1 O Y Y O Y TLLMLLLV Y Y O Y v Y Y O Y KLLLLLLN KLLLLLN KLLLLLN7aKLLLLLNNu Y Y O ////EO , PLEO * PLEO < PLEO 3 P/// Y Y O TLLLLLLV TLLLLLV TLLMLLV TLMLMLV Y Y Y O[////////////////////////////////O/////// O Y Y Y O KLLLLLLLLLLLLLLLLLLVNu O Y Y Y O v O Y Y Y O KLLLLLLN O Y Y Y O O . O[LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y Y Y KLLLLLLLLLLLLV TLLMLLLV Y Y Y O \ v Y Y Y v Y KLLLLLLN KLLLLLN KLLLLLN7aKLLLLLN Y Y Y KLLLLLLLLLLLLN Y O > PLEO 0- PLEO 00 PLEO 0+ P// EY Y Y O 01 O/// Y TLLLLLLV TLLLLLV TLLMLLV TLMLMLV NuY Y Y TLLLLLLMLLLLLV Y //////////////////////////////////O/////// O Y Y Y v Y O O Y Y Y KLLLLLLLLLLLLN Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLV O Y Y Y O 0, O Y O O Y Y Y TLLLLLLMLLLLLV Y O O Y Y Y v Y v O Y Y Y KLLLLLLLLLLLLN Y KLLLLLLLLLLLLN Nu O Y Y Y O 0* O///Y/////////////EO 03 O[LLLLLLLLLLLLLLLLLV7a Y Y Y TLLLLLLMLLLLLV Y TLLLLLMLLLLLLV Y Y Y v Y O Y Y

Y KLLLLLLLLLLLLN Y O Y Y Y O 0< O// v Y Y Y TLLLLLMLLLLLLV KLLLLLLN KLLLLLN KLLLLLN7aKLLLLLN Y Y Y O O 0. PLEO 0> PLEO +- PLEO +0 P/ EY Y Y O TLLLLLLV TLLLLLV TLLMLLV TMLLMLVNuY Y Y O[///////////////////////////////////////////////O////// O Y Y Y O ONu O7a Y Y Y O O O Y Y Y O KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV O Y Y Y TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN O KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y Y Y v v v Y Y Y KLLLLLLLLLLN Y Y Y O ++ O Y Y Y TLLLLLLLLLLV KLLLLLLLLLLLN Y Y Y O +1 O[///////// Y Y TLLLLLLLLLLLV Y Y Y /////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////// "e8endD LLLLLLL / 9nre8istrarea decizie de verificare i solicitarea docu2entaiei de atribuire / !#?'6 $bservator dese2nat / Etapa 0 9nceperea activitii de verificare / 9nre8istrarea deciziei la autoritatea contractant i verificarea re8ulilor de publicitate / "ista de verificare nr) 0 ?erificarea respectrii re8ulilor de publicitate i a ter2enelor le8ale pentru orice procedur de atribuire / E@ist neconcordan` / Not inter2ediar eco2andri de re2ediere / Etapa + ?erificarea docu2entaiei de atribuire

0 + 1 , * < 3 .

> / ?eridicarea le8alitii iniierii procedurii de atribuire i confor2itatea docu2entaiei de atribuire cu prevederile le8ale 0- / "ista de verificare nr) + ?erificarea le8alitii iniierii procedurii de atribuire "ista de verificare nr) 1 ?erificarea docu2entaiei de atribuire 00 / E@ist neconcordane` 0+ / Not inter2ediar eco2andri de re2ediere 01 / 7eschide candidaturile ofertanilor 0, / Selecteaz candidaii aport inter2ediar de selecie #andidaii sunt infor2ai 0* / %edina de dialo8 cu candidaii 0< / Infor2area candidailor pentru depunerea ofertelor 03 / Etapa 1 ?erificarea 2odului de derulare a edinei de deschidere; selectare i de dialo8 0. / ?erificarea respectrii aspectelor procedurale prevzute de le8e pe parcursul derulrii edinelor 0> / "ista de verificare nr) . e8uli supli2entare pentru procedur de licitaie restr5ns "ista de verificare nr) > e8uli supli2entare pentru procedura de dialo8 co2petitiv +- / E@ist neconcordane` +0 / Not inter2ediar eco2andri de re2ediere ++ / Se desfoar confor2 principalelor etape de verificare a derulrii procedurii de licitaie deschis +1 / 'viz consultativ *ST* ,),)+) ?erificarea derulrii procedurii de ne8ociere Ne8ocierea este procedura de achiziie public prin care autoritatea contractant deruleaz consultri cu candidaii selectai si ne8ociaz clauzele contractuale, inclusiv preul, cu unul sau 2ai 2uli dintre acetia) Ne8ocierea poate fiD 0) Ne8ociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare) +) Ne8ociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare) 0) Ne8ocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participareD 7escrierea activitii 'ceast procedur se desfoar, de re8ul, 4n + etapeD E etapa de preselectare a candidailorH E etapa de derulare a ne8ocierilor cu fiecare candidat preselectat 4n parte i de ne8ociere a ofertelor) 'ctiviti pre2er8toare Z 6articiparea la edinele de selecie a candidailor eferine Z $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--<, art) 00-/0+0H

Z =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--<, art) *1 / *<H Z $rdinul nr) 0**;+--<, &or2ular 0E i 0<7 / 6ai de ur2at) 6ersonalul i2plicat $bservatorul dese2nat Instruciuni pas cu pas 0) Se verific dac sunt 4ntrunite condiiile prevzute la art) 00din $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--< pentru ale8erea acestui tip de procedur, respectiv e@istena Notei Fustificativ privind esti2area valorii contractului i poziia din pro8ra2ul anual al achiziiilor publice) +) Se verific e@istena &ilei de bu8et;aprobare obinere credit;act nor2ativ 4n care s fie prevzut destinaia i su2a aprobat;acord de finanare sau alt docu2ent care s dovedeasc e@istenta unei surse de finanare) 1) Se analizeaz dac docu2entaia de atribuire conine cel puin ur2toarele infor2aiiD a) descrierea necesitilor, obiectivelor i constr5n8erilor autoritii contractante, pe baza crora se vor desfura ne8ocierileH b) infor2aii referitoare la utilizarea etapei de preselecie a candidailor, dac este cazulH c) criterii de preselecie utilizateH d) nu2rul 2ini2 de candidai care vor fi preselectai i, dac este cazul, nu2rul 2a@i2 al acestoraH e) posibilitatea de a desfura ne8ocierile 4n runde succesive, dac este cazulH f) factorii de evaluareH 8) infor2aii referitoare la utilizarea unei etape finale de licitaie electronic, dac este cazul) ,) Se verific 2odul de preselectare a candidailor, confor2 re8ulilor de verificare prevzute la procedura de licitaie restr5ns) *) Se verific respectarea re8ulilor for2ale de trans2itere a invitaiilor de participare ctre candidaii preselectai la cea de/a doua etap a procedurii de ne8ociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare) <) 6articip la derularea ne8ocierilor sau, dup caz, a rundelor succesive de ne8ocieri sau, la 4nt5lnirea final cu fiecare candidat 4n parte) 6e l5n8 listele de verificare nr) 0 / 3, observatorul va co2pleta i "istele de verificare nr) 0- i nr) 00, conin5nd verificrile 2ini2e specifice nu2ai procedurii de ne8ociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare) Sintetic, activitatea este prezentat 4n 7ia8ra2a nr) 0-) "ista de verificare nr) 0- / 6reselectia candidailor J4n situaia 4n care este prevzut or8anizarea acestei etape) 'utoritatea contractantD ))))))))))))))))))))))))))))))) 7ecizia de verificare nr) ))))))))))))))))))))))))))))))) Tip procedur ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *T* KLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLMLLLL LLLLLLN

ONr)O 'specte procedurale verificate O7a;O$bservaiiO O#rtO ONu OJact nor2aO O O O Oativ, art)O O O O Oalin)) O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0) O"a preselectia candidailor au participat nu2ai 2e2brii O O O O Oco2isiei de evaluare` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O+) O6reselecia se realizeaz nu2ai pe baz de criterii O O O O Oobiective i nediscri2inatorii, utiliz5nd 4n acest O O O O Oscop nu2ai criteriile de preselecie prevzute 4n O O O O Oanunul de participare` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O1) O e8ulile aplicate sunt cele indicate 4n anunul de O O O O Oparticipare` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O,) ONu2rul 2ini2 de candidai selectai este cel puin e8al O O O O Ocu cel prevzut 4n anunul de participare` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O*) ONu2rul 2ini2 de candidai preselectai este 2ai 2ic O O O O Ode 1` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O<) O9n cazul 4n care candidaii care 4ndeplinesc criteriile O O O O Ode preselecie este 2ai 2ic dec5t nu2rul 2ini2 indicat O O O O O4n anunul de participare, autoritatea contractant O O O O OdecideD O O O

O O a) anularea procedurii O O O O O b) continuarea procedurii cu acei candidai care O O O O O 4ndeplinesc criteriile solicitate, 4n 2sura 4n O O O O O care nu2rul acestora este suficient pt) a O O O O O asi8ura o concuren real O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O3) OInvitaia de participare s/a trans2is conco2itent, ctre O O O O Otoi candidaii preselectai, la cea de/a doua etap O O O O Oa procedurii` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O.) OInvitaia este trans2is nu2ai acelor operatori econo2iciO O O O Ocare i/au depus candidatura 4n pri2a etap i au O O O O O4ndeplinit criteriile de preselecie` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O>) OInvitaia de participare cuprinde cel puin ur2toarele O O O O Oinfor2aiiD O O O O O a) referine privind anunul de participare publicat O O O O O b) adresa la care vor avea loc ne8ocierile i data O O O O O lansrii acestora O O O O O c) li2ba;li2bile 4n care se vor derula ne8ocierile O O O O O d) dac este cazul, precizri referitoare la O O O O O docu2entele supli2entare pe care operatorii O O O O O econo2ici trebuie s le prezinte 4n scopul O O O O O verificrii declaraiilor sau co2pletrii O O O O O docu2entelor, prezentate 4n pri2a etap pt) O O O O O de2onstrarea capacitii tehnice i O O O

O O econo2ico/financiare) O O O O O e) infor2aii detaliate i co2plete privind O O O O O criteriul de atribuire aplicat pentru O O O O O stabilirea ofertei c5ti8toare) O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0-)O aportul inter2ediar de evaluare reflect 2odul de lucru O O O O Oal co2isiei de evaluare` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O00)O'lte observaii O O O O O O O O PLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLULLLL LLLLLLR O7ata O O O O O O$bservator dese2nat SEMNCT! ' O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLV *ST* 6entru co2pletarea listei de verificare, sunt aplicabile instruciunile precizate la "ista de verificare nr) 0) "ista de verificare nu2rul 00 / %edina de ne8ociere 'utoritatea contractantD )))))))))))))))))))))))))))))) 7ecizia de verificare nr) )))))))))))))))))))))))))))))) Tip procedur )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *T* KLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLMLLLL LLLLLLN ONr)O 'specte procedurale verificate O7a;O$bservaiiO O#rtO ONu OJact nor2aO O O O Oativ, art)O O O O Oalin)) O

PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0) ONe8ocierea se deruleaz nu2ai cu candidaii preselectai`O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O+) ONe8ocierea se deruleaz cu fiecare candidat preselectat O O O O O4n parte` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O1) O9n cadrul ne8ocierilor s/au deter2inat toate aspectele O O O O Otehnice, financiare i Furidice ale viitorului contract` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O,) O6e durata ne8ocierilor, autoritatea contractant a O O O O Oasi8urat aplicarea trata2entului e8al fa de toi O O O O Ocandidaii, respectiv nu a furnizat infor2aii 4ntr/o O O O O O2anier discri2inatorie, care ar putea crea unuia;unora O O O O Odintre candidai un avantaF 4n raport cu ceilali` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O*) O'utoritatea contractant nu a dezvluit, fr acordul O O O O Ocandidatului 4n cauz, propunerea de ofert sau alte O O O O Oinfor2aii confideniale prezentate de acesta` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O<) O7ac este prevzut 4n docu2entaia de atribuire, O O O O One8ocierile s/au desfurat 4n runde succesive` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O3) O educerea succesiv a propunerilor de ofert se O O O O Orealizeaz pe baza factorilor de evaluare stabilii 4n O O O O Odocu2entaia de atribuire` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR

O.) ONe8ocierile se deruleaz p5n la 2o2entul 4n care fiecareO O O O Oparticipant la ne8ocieri declar c oferta preli2inar O O O O Ope care a prezentat/o nu 2ai poate fi 42buntit` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O>) O6articipanii prezint ele2entele finale ale propunerii O O O O Otehnice i financiare, pentru care ur2eaz s se aplice O O O O Ofactorii de evaluare` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0-)O#o2isia de evaluare a 4ntoc2it procesul/verbal al O O O O Oflecarei edine de ne8ociere` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O00)O#o2isia de evaluare a 4ntoc2it raportul procedurii` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0+)O'lte observaii O O O PLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLULLLL LLLLLLR O7ata O O O O O O$bservator dese2nat SEMNCT! ' O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLV *ST* 6entru co2pletarea listei de verificare, sunt aplicabile instruciunile precizate la "ista de verificare nr) 0) 6rincipalele etape de verificare a derulrii procedurii de ne8ociere cu publicarea prealabl a unui anun de participare *T* KLLLLLLLLLLLLN KLLLLLLLLLLLLLN

//EO'utoriti O O !#?'6 O[////////////////// Y OcontractanteO TLLLLLMLLLLLLLV Y Y TLLLLLMLLLLMLV v Y Y KULN O KLLN Y Y O 0O[/O////////// KLLLLLLLLLLLLLLR+ O Y Y TLLV O Y v TLLV Y Y O Y KLLN Y Y O Y O 1O Y Y O Y TMLV Y Y O Y v Y Y O Y KLLN KLLN KLLN7a KLLN N! Y Y O //// EO ,PLLEO *PLLEO <PLLEO 3O/////////// Y Y O TLLV TLLV TLMV TMMV Y Y Y O O YO Y Y Y O [///////////////////////////////O///// O Y Y Y O KLLLLLLLLLLLLLV O Y Y Y O v Nu O Y Y Y O KLLN 7aO Y Y Y O O. O[LLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y Y Y O TMLV Y Y Y O v Y Y Y O KLLN KLLN KLLN KLLN7a KLLN Y Y Y KLLLLLLLLLLLV O> PLLEO0-PLLEO00PLLEO0+OLLEO01O///EY Y Y O \ TLLV TLLV TLLV TMLV TMMVNu Y Y Y O Y O YO Y Y Y O /////////////////////////////////////////O////// O Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

v KLLN O0,O//Y TLLV KLLN

KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV v KLLN

O O 7aO

Y Y Y Y Y Y

Y////////////////////// EO0<O[LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y TMLV v KLLN KLLN KLLN7a KLLN N!

O0*O//Y TMLV O O O

O03PLLEO0.PLLEO0>PLLEO+-O//////////EY TLLV TLLV TLMV O TMMV YO Y Y Y Y Y Y Y Y Y KLLN KLLN7a KLLNNu Y

O[////////////////////////////////////////////O///// O O v KLLN KLLN KLLLLLLLLLLLLLLLV v KLLN Nu O O 7aO

O+0O[//////////O+1O[/////////O+*O[LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV TMLV v KLLN KLLN TLLV TMLV v KLLN

O++O///////////O+,O//////////O+<PLEO+3PLLLL EO+.PLLEO+>O//////////EY TMLV v TLLV TLLV TLLV Nu TMLV O TMMV YO Y Y Y Y Y Y Y

[///////////////////////////////////////////O////// O v O KULN O1-O KLLLLLLLLLLLLLLV v KLLN O O 7aO

O1+O[LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV

Y TMLV TMLV Y Y Y O O Y Y Y v v Y Y Y KLLN KLLN KLLN KLLN7a KLLN Y Y Y O10O O11PLLLEO1,PLLLEO1*PLLEO1<P//////////EY Y Y TMLV KLLLLLLR O TLLV TMLV TMLV Y Y Y O[///////////////////O//////TLLV O Y Y Y Y O O O Y Y Y Y O[///////////////////O///////////////////////O////// Y Y Y O O O Y Y Y O O KLLLLLLLLLLLLLLV Y Y Y v[/////////////// O O Y Y Y KLLN Y O KLULN Y Y Y O13O7a Y O ///R,1 O Y Y YKULLULN Y O Y TLMLV Y Y YONu O Y O Y O Y Y YTLN KV Y O Y O Y Y Y O O Y O Y O Y Y Y v v Y O Y v Y Y Y KLLNKLLN Y O Y KLLLLN KLLN KLLN KLLN Y Y Y O1.OO1>O ///O/// /R ,, OLLEO,*PLLEO,<PLLEO,3O[/////////// Y Y TMLVTLMV O Y TLLLLV TLLV TMLV7a TMLV Y Y TLMLLV O Y O O Y Y v O Y O O KLLN Y Y KLLLLN O Y NuO PLLLEO,.O Y Y O ,- O O Y v O TLLV Y

Y TLMLLV O Y KLLN O Y Y v O Y O,>O[LLLLV Y Y KLLLLN O Y TMLV Y Y O ,0 PLLLLLLLLLLLLLLLV Y Y Y Y TLMLLV Y Y Y Y v Y Y Y Y KLLLLN Y Y Y Y O ,+ O[///////////////// Y/////////////////////////////// Y TLLLLV Y ///////////////////////////////////////////// "e8endD LLLLLLL / 9nre8istrarea decizie de verificare i solicitarea docu2entaiei de atribuire / !#?'6 $bservator dese2nat / Etapa 0 9nceperea activitii de verificare / 9nre8istrarea deciziei la autoritatea contractant i verificarea re8ulilor de publicitate / "ista de verificare nr) 0 ?erificarea respectrii re8ulilor de publicitate i a ter2enelor le8ale pentru orice procedur de atribuire / E@ist neconcordane` / Not inter2ediar eco2andri de re2ediere / Etapa + ?erificarea docu2e2taiei descriptive / ?eridicarea le8alitii procedurii / ?eridicarea le8alitii iniierii procedurii de atribuire i confor2itatea docu2entaiei de atribuire cu prevederile le8ale / "ista de verificare nr) + ?erificarea le8alitii iniierii procedurii de atribuire "ista de verificare nr) 1 ?erificarea docu2entaiei de atribuire / E@ist neconcordane` / Not inter2ediar eco2andri de re2ediere / 7eschide candidaturile ofertanilor / 6reselecteaz candidaii aport inter2ediar de selecie #andidaii sunt infor2ai / Etapa +)0 ?erificarea 2odului de derulare a edinei de preselectare / ?erificarea respectrii aspectelor procedurale prevzute de le8e pe parcursul derulrii edinei de preselectare / "ista de verificare nr) 0- 6reselecia candidailor J4n situaia 4n care este prevzut or8anizarea acestei etape) / E@ist neconcordane` / Not inter2ediar eco2andri de re2ediere

0 + 1 , * < 3 . > 000 0+ 01 0, 0* 0< 03 0. 0> +-

+0 / 'utoritatea contractant invitaia de participare si2ultan candidailor selectai ++ / #o2isia or8anizeaz ne8ocieri cu fiecare candidat selectat 4n parte, p5n la identificarea celei 2ai avantaFoase oferte +1 / 'dresa prin care se solicit calendarul edinelor de evaluare +, / spunsul la adresa prin care se solicit calendarul edinelor de evaluare +* / Etapa 1 ?erificarea 2odului de derulare a edinei de ne8ociere +< / ?erificarea respectrii aspectelor procedurale prevzute de le8e pe parcursul derulrii edinei de ne8ociere +3 / "ista de verificare nr) 00 %edina de ne8ociere +. / E@ist neconcordane` +> / Not inter2ediar eco2andri de re2ediere 1- / #o2isia de evaluare verific confor2itatea $fertelor tehnice ale ofertelor 10 / #o2isia de evaluare verific ofertele financiare 1+ / Etapa 1)0 ?erificarea 2odului de derulare a edinei de evaluare a ofertelor 11 / ?erificarea respectrii aspectelor procedurale prevzute de le8e pe parcursul derulrii edinei de evaluare a ofertelor 1, / "ista de verificare nr) * %edina de evaluare a ofertelor "ista de verificare nr) < Stabilirea ofertelor ca fiind inacceptabile, neconfor2e sau ad2isibile "ista de verificare nr) 3 #oninutul raportului procedurii de atribuire 1* / E@ist neconcordane` 1< / Not inter2ediar eco2andri de re2ediere 13 / Este criteriul de atribuire Goferta cea 2ai avantaFoas dpdv econo2icG` 1. / Stabilete oferta cu preul cel 2ai sczut 1> / #o2isia de evaluare evalueaz $ferta ,- / 'utoritatea contractant are obli8aia de a solicita c cea 2ai avantaFoas ofert s fie confir2at i prezentat 4ntr/o $fert final ,0 / #o2isia de evaluare 4ntoc2ete aportul de atribuire pe care 4l trans2ite observatorului ,+ / Infor2area ofertanilor despre oferta c5ti8toare i se2narea contractului ,1 / Etapa , &inalizarea activitii de verificare ,, / ?erificarea 2odului de finalizare a procedurii de atribuire i se2narea contractului ,* / "ista de verificare nr) 0< #oncesiuni ,< / E@ist neconcordane` ,3 / 'viz consultativ ,. / 'N M'6 i 'utoritatea de Mana8e2ent ,> / aport de activitate 9nre8istrarea avizului consultativ dup caz *ST* +) Ne8ociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare 7escrierea activitii Ne8ocierea fr publicarea prealabil a unui anun de participare se aplic atunci c5nd autoritatea contractant se 4ncadreaz 4n una din

situaiile prevzute la art) 0++ i art) +*+ din $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--<) 'ctiviti pre2er8toare Z 'naliza docu2entaiei de atribuire eferine Z $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--<, art) 0++, 0+1 i +*+, +*1H Z =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--<, art) *3 / <-H Z $rdinul nr) 0**;+--<, &or2ular 0<E / 6ai de ur2at) 6ersonalul i2plicat $bservatorul dese2nat Instruciuni pas cu pas 0) Se verific dac sunt 4ntrunite condiiile prevzute la art) 0++;+*+ din $rdonanta de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--< pentru ale8erea acestui tip de procedur, respectiv e@istena Notei Fustificative privind esti2area valorii contractului i poziia din pro8ra2ul anual al achiziiilor publice) +) Se verific e@istena &ilei de bu8et;aprobare obinere credit;act nor2ativ 4n care s fie prevzut destinaia i su2a aprobat;acord de finanare sau alt docu2ent care s dovedeasc e@istenta unei surse de finanare) 1) Se verific dac docu2entaia de atribuire conine cel puin ur2toarele infor2aiiD a) infor2aii 8enerale privind autoritatea contractant, 4n special cu privire la adres / inclusiv telefon, fa@, e/2ail / persoane de contact, 2iFloace de co2unicare etc) b) instruciuni privind date li2it care trebuie respectate i for2aliti care trebuie 4ndeplinite 4n le8tur cu participarea la procedura de atribuireH c) dac sunt solicitate, cerinele 2ini2e de calificare, precu2 i docu2entele care ur2eaz s fie prezentate de ofertani;candidai pentru dovedirea 4ndeplinirii criteriilor de calificare i selecieH d) docu2entaia descriptivH e) instruciuni privind 2odul de elaborare i de prezentare a propunerii tehnice si financiareH f) infor2aii detaliate i co2plete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei c5ti8toare) ,) Se verific dac invitaia de participare la ne8ociere a fost trans2is ctre unul sau, dac este posibil, ctre 2ai 2uli operatori econo2ici) "ista de verificare nu2rul 0+ / %edina de ne8ociere 'utoritatea contractantD ))))))))))))))))))))))))))))))) 7ecizia de verificare nr) ))))))))))))))))))))))))))))))) Tip procedur ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *T* KLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLMLLLL LLLLLLN ONr)O 'specte procedurale verificate O7a;O$bservaiiO

O#rtO ONu OJact nor2aO O O O Oativ, art)O O O O Oalin)) O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0) O"a edina de ne8ociere sunt prezeni toi 2e2brii O O O O Oco2isiei de evaluare` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O+) OS/a solicitat 8arania de participare` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O1) O:arania de participare este 4n for2a i 4n cuantu2ul O O O O Osolicitate prin docu2entaia de atribuire` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O,) OS/au derulat ne8ocierile cu ofertantul;ofertanii care O O O O Oau depus oferte ad2isibile` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O*) OEle2entele care se ne8ociaz, precu2 i rezultatul O O O O Oobinut 4n ur2a ne8ocierii au fostD O O O O Oa) preul O O O O Ob) ter2enul de livrare;e@ecuie O O O O Oc) altele Jse vor preciza) O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O<) O#o2isia de evaluare a 4ntoc2it procesul verbal al O O O O Oedinei de ne8ociere` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O3) O#o2isia de evaluare a 4ntoc2it raportul procedurii de O O O O Oatribuire` O O O

PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O.) O'lte observaii O O O PLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLULLLL LLLLLLR O7ata O O O O O O$bservator dese2nat SEMNCT! ' O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLV *ST* 6entru co2pletarea listei de verificare, sunt aplicabile instruciunile precizate la "ista de verificare nr) 0) ,),)1) ?erificarea derulrii procedurii concurs de soluii #oncursul de soluii este procedura special prin care se achiziioneaz, 4ndeosebi, 4n do2eniul a2enaFrii teritoriului, al proiectrii urbanistice i peisa8istice, al arhitecturii sau 4n cel al prelucrrii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale, de ctre un Furiu, cu sau fr acordarea de pre2ii) #oncursul de soluii se or8anizeazD a) ca o procedur independent, 4n care concurenii pot obine pre2ii i;sau pri2e de participare, sau b) ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii, fiind aplicabile re8ulile detaliate 4n cadrul seciunilor anterioare) eferine Z $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--<, art) 010/0,0H Z =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--<H Z $rdinul nr) 0**;+--<, &or2ular 0&, 0<: / 6ai de ur2at) 6ersonalul i2plicat $bservatorul dese2nat e8uli specifice 2ini2e 0) 7ocu2entaia de concurs trebuie s cuprind toate infor2aiile prevzute la art) 011 din $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--<H +) #oncursul de soluii se iniiaz prin publicarea unui anun de participare, trans2is spre publicare cu cel puin *+ de zile 4nainte de data li2it de depunere a proiectelorH

1) 'utoritatea contractant are obli8aia de a nu2i un Furiu for2at din cel puin 1 2e2bri cu pre8tire profesional i e@perien relevant 4n do2eniu, precu2 i cu probitate 2oral recunoscut) ,) 9n cazul 4n care concurenilor li s/a solicitatat o anu2it calificare profesional, atunci cel puin o trei2e din nu2rul 2e2brilor Furiului trebuie s aib acea calificare sau una echivalent) *) 6roiectele trebuie s fie prezentate anoni2, acest anoni2at ur25nd a fi pstrat p5n 4n 2o2entul 4n care Furiul a adoptat o decizie sau a for2ulat o opinie) ,)*) / ?erificarea derulrii procedurilor speciale de atribuire ,)*)0) / ?erificarea procedurii de atribuire a unui 'cord cadru 'cordul cadru este o 2odalitate special de atribuire a contractului de achiziie public) 9ncheierea acordului cadru se face, de re8ul, prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis sau licitaie restr5ns) 6rin e@cepie, pentru 4ncheierea unui acord/cadru autoritatea contractant are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevzute la art) 0. din $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--< nu2ai 4n circu2stanele specifice prevzute de aceast ordonan) 7escrierea activitii Se vor parcur8e etapele corespunztoare procedurii de achiziie public utilizat pentru atribuirea contractului pe baza acordului/ cadru Jlicitaie deschis, licitaie restr5ns etc)) eferine Z $rdonana de !r8en a :uvernului nr) 1,;+--<, #ap),, Seciunea 0, art) 0,+ /0*-H Z =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--<, #ap) ?, art) <* / 3-H Z $rdinul nr) 0**;+--<, #apitolul I?H 6ersonalul i2plicat $bservatorul dese2nat Instruciuni pas cu pas / supli2entare 0) Se va ur2ri ca docu2entaia de atribuire s cuprind setul 2ini2 de infor2aii prevzute 4n "istele de verificare nr) 01 si 0,) +) Se va verifica dac valoarea esti2at este considerat ca fiind valoarea 2a@i2 esti2at, fr T?', a tuturor contractelor de achiziie public ce se anticipeaz s fie atribuite 4n baza acordului/cadru respectiv, pe 4ntrea8a sa durat) 1) Se va ur2ri dac operatorul econo2ic sau, dup caz, operatorii econo2ici care vor fi parte a acordului/cadru sunt stabilii prin aplicarea criteriilor de calificare i selecie prevzute 4n docu2entaia de atribuire) "ista de verificare nu2rul 01 / 'cordul cadru 'utoritatea contractantD ))))))))))))))))))))))))))))))) 7ecizia de verificare nr) ))))))))))))))))))))))))))))))) Tip procedur )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*T*

KLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLMLLLL LLLLLLN ONr)O 'specte procedurale verificate O7a;O$bservaiiO O#rtO ONu OJact nor2aO O O O Oativ, art)O O O O Oalin)) O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O0) O#are este durata acordului/cadru` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O+) O7ac durata este 2ai 2are de , ani, autoritatea O O O O Ocontractant a Fustificat aceast decizie` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O1) O#are este nu2rul sau intervalul 4n care se va 4ncadra O O O O Onu2rul de operatori econo2ici care vor fi parte a O O O O Oacordului cadru` O O O O Oa) un sin8ur operator econo2ic O O O O Ob) 2ai 2uli operatori econo2ici Jse va conse2na O O O O O nu2rul;interval de nu2r) O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O,) O#are este 2odalitatea de atribuire a contractelor O O O O Osubsecvente` O O O O Oa) fr reluarea co2petiiei O O O O Ob) cu reluarea co2petiiei, dac acordul/cadru ur2eaz O O O O O s fie 4ncheiat cu 2ai 2uli operatori econo2ici O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O*) O9n cazul 4n care contractele subsecvente se atribuie O O O O Oprin reluarea co2petiiei, se verific dac docu2entaia O O O

O Ode atribuire cuprindeD O O O O Oa) criteriul de atribuire a contractelor subsecvente O O O O Ob) factorii de evaluare a contractelor subsecvente O O O O Oc) alte re8uli O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O<) OEste prevzut calendarul esti2ativ de aplicare a O O O O Oprocedurii` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O3) OEste prevzut calendarul esti2ativ de atribuire a O O O O Ocontractelor subsecvente` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O.) OSunt prevzute esti2rile cantitilor 2ini2e i 2a@i2e O O O O Ocare ar putea face obiectul unui sin8ur contract O O O O Osubsecvent` O O O PLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLL LLLLLLR O>) O'lte observaii O O O PLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLULLLL LLLLLLR O7ata O O O O O O$bservator dese2nat SEMNCT! ' O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLV *ST* 6entru co2pletarea listei de verificare, sunt aplicabile instruciunile precizate la "ista de verificare nr) 0) "ista de verificare nr) 0, / Ele2ente;condiii eseniale referitoare la contractele subsecvente care ur2eaz s fie atribuite 'utoritatea contractantD ))))))))))))))))))))))))))))))) 7ecizia de verificare nr) )))))))))))))))))))))))))))))))

Tip procedur ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *T* KLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLN ONr) O 'specte procedurale verificate O 7a; O $bservaii Jact O Ocrt)O O Nu Onor2ativ ,art),alin))O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O0) OSunt prevzute obli8aiile pe care O O O O Ooperatorii econo2ici i le/au asu2at O O O O Oprin propunerea tehnic, aa cu2 sunt O O O O Ostipulate la art) <., litera a din O O O O O=: nr) >+*;+--<` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O+) O6reurile tarifare unitare ale an8aFa2en/ O O O O Otelor financiare sau co2erciale sunt cele O O O O Ope care operatorii econo2ici i le/au O O O O Oprevzut 4n propunerea financiar` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O1) OSunt prevzute condiii specifice i O O O O Ofor2ule de aFustare a preului, dup caz` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O,) O6entru situaia 4n care contractele O O O O Osubsecvente se atribuie prin reluarea O O O O Oco2petiiei, sunt stipulateD O O O O O/ ele2entele;condiiile care r25n O O O O O neschi2babile pe toat durata O O O O O respectivului acord O O O

O O/ ele2entele;condiiile care vor face O O O O O obiectul relurii co2petiiei O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O*) O 'lte observaii O O O PLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLULLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O7ata O O$bservator dese2nat SEMNCT! ' O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLV *ST* 6entru co2pletarea listei de verificare, sunt aplicabile instruciunile precizate la "ista de verificare nr) 0) ,)*)+ Siste2ul dina2ic de achiziii 7escrierea activitii Siste2ul de achiziie dina2ic poate fi lansat nu2ai prin inter2ediul SE'6, cu respectarea re8ulilor de co2unicare i trans2itere a datelor prevzute de le8islaia 4n vi8oare) 'ceast 2odalitate special de atribuire a unor contracte de achiziie public poate fi folosit pentru achiziionarea unor produse de uz curent, ale cror caracteristici 8enerale disponibile pe pia satisfac nevoile autoritii contractante) 7urata unui siste2 de achiziie dina2ic nu poate depi , ani, cu e@cepia unor cazuri e@cepionale, Fustificate 4n 2od corespunztor) 'ctiviti pre2er8toare 9nceperea activitii de verificare) eferine Z $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1,;+--< / #apitolul I?, Seciunea +, art) 0*0 / 0<-H Z =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--< / art) ,, 1.H Z =otr5rea :uvernului nr) 0<<-;+--<H 6ersonalul i2plicat $bservatorul dese2nat Instruciuni pas cu pas 0) eferina privind utilizarea siste2ului de achiziie dina2ic trebuie inclus de ctre autoritatea contractant 4n pro8ra2ul anual al achiziiilor publice)

+) 'utoritatea contractant are obli8aia de a publica un anun de participare 4n care precizeaz c pentru atribuirea contractelor de achiziie public se utilizeaz un siste2 dina2ic de achiziie) 1) #aietul de sarcini trebuie s indice, alturi de caracteristicile produselor ce ur2eaz a fi achiziionate, i infor2aiile relevante privind caracteristicile siste2ului utilizat, echipa2entul electronic folosit i instruciunile de accesare) ,) 'utoritatea contractant are obli8aia de a per2ite, prin 2iFloace electronice, accesul nerestricionat, 4ncep5nd cu 2o2entul publicrii anunului de participare i p5n la 4nchiderea siste2ului de achiziie dina2ic, la coninutul docu2entaiei de atribuire) *) $bservatorul se va asi8ura c re8ulile procedurii de licitaie deschis sunt respectate 4n toate fazele siste2ului de achiziie dina2ic, cu privire la analiza docu2entaiei de atribuire i a condiiilor preli2inare iniierii procedurii, calificarea ofertanilor, acceptarea din punct de vedere tehnic, a ofertelor orientative i finale, evaluarea ofertelor i atribuirea contractului) <) 'utoritatea contractant trebuie s finalizeze calificarea ofertanilor i acceptarea din punct de vedere tehnic a ofertelor iniiale pri2ite, 4n ter2en de 0* zile de la pri2irea ofertelor orientative) 3) $fertanii trebuie infor2ai i2ediat cu privire la ad2iterea 4n siste2ul de achiziie dina2ic, sau, dup caz, a deciziei de respin8ere a ofertei orientative) .) 6entru fiecare contract, se e2ite un nou anun si2plificat de participare) >) 'utoritatea contractant are obli8aia de a invita toi ofertanii ad2ii 4n siste2ul de achiziie dina2ic, pentru depunerea unei oferte fer2e) 0-) 'utoritatea contractant atribuie contractul ofertantului care a prezentat cea 2ai avantaFoas ofert pe baza aplicrii criteriului de atribuire stabilit 4n anunul de participare) 'ctivitatea ur2toare Se2narea contractului de achiziie) ,)*)1 / "icitaia electronic 7escrierea activitii "e8islaia 4n vi8oare stabilete c etapele oricrei achiziii publice se pot desfura i electronic, 4n ti2p ce anu2ite proceduri pot avea loc nu2ai prin 2iFloace electronice) "icitaiile electronice se pot derula doar utiliz5nd facilitile siste2ului naional electronic de achiziii publice / SE'6) 'ctiviti anterioare 9nceperea activitii de verificare procedural eferine Z $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1,;+--<, art) 0<0/0<>H Z =otr5rea :uvernului nr) 0<<-;+--<)

6ersonal i2plicat $bservatorul dese2nat Instruciuni pas cu pas 0) 9n cazul procedurii de licitaie electronic ca etap final a licitaiei deschise, a licitaiei restr5nse sau a ne8ocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare, aplicat 4n cazurile prevzute la art) 00-, lit) a, observatorul dese2nat trebuie s 4ntoc2easc "ista de verificare nr) 0*) +) Multe dintre etapele procedurale care 4n 2od nor2al trebuie verificate de observator, sunt derulate prin SE'6) Totui observatorul verific respectarea re8ulilor de publicitate, docu2entaia de atribuire, 2odul de lucru al co2isiei de evaluare,etc) confor2 re8ulilor aplicabile pentru procedura de licitaie deschis) 1) "icitaia electronic, ca etap final a procedurilor de licitaie deschis, licitaie restr5ns sau ne8ociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare, aplicate 4n cazurile prevzute la art) 00-, alin) J0), lit) a din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1,;+--< se aplic 4n cazul 4n care autoritatea contractant a prevzut aceast etap 4n anunul de participare i 4n docu2entaia de atribuire) Etapa final a procedurii de licitaie electronic poate avea loc nu2ai dac aceast posibilitate a fost 2enionat 4n anunul de participare) ,) 9nainte de a or8aniza licitaia electronic, autoritatea contractant trebuie s desfoare evaluarea iniial confor2 criteriilor stabilite 4n docu2entaia de atribuire) *) 'utoritatea contractant are obli8aia de a trans2ite 4n SE'6 rezultatul procedurii de atribuire 4n ter2en de cel 2ult 0- zile lucrtoare de la data la care siste2ul infor2atic per2ite accesul la propunerile financiare ale ofertanilor ale cror oferte au fost considerate ad2isibile) 'ctiviti ur2toare Se2narea contractului de achiziie public "ista de verificare nr) 0* / "icitaia electronic 'utoritatea contractantD ))))))))))))))))))))))))))))))) 7ecizia de verificare nr) ))))))))))))))))))))))))))))))) Tip procedur ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *T* KLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLN ONr) O 'specte procedurale verificate O 7a; O $bservaii Jact O Ocrt)O O Nu Onor2ativ, art),alin))O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O0) O6rocedura de achiziie poate fi derulat O O O

O Oprin inter2ediul SE'6` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O+) O7ecizia utilizrii unei licitaii electro/O O O O Onice este stipulat 4n anunul de partici/O O O O Opare i 4n docu2entaia de atribuire` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O1) O7ocu2entaia de atribuire include O O O O Ospecificaiile tehnice care sunt O O O O Ocuantificabile` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O,) O7ocu2entaia de atribuire include orice O O O O Oli2ite de valoare p5n la care caracte/ O O O O Oristicile prevzute la punctul anterior O O O O Opot fi 42buntite, aa cu2 rezult din O O O O Ospecificaiile referitoare la obiectul O O O O Ocontractului` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O*) O7ocu2entaia de atribuire include O O O O Oinfor2aiile ce vor deveni disponibile O O O O Opentru ofertani 4n cursul licitaiei O O O O Oelectronice i 2o2entul c5nd aceste O O O O Oinfor2aii vor deveni disponibile` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O<) O7ac de la operatorii econo2ici se O O O O Osolicit vreun docu2ent 4n alt for2at O O O O Odec5t cel electronic, a fost indicat O O O

O Operioada li2it de ti2p pentru depunere` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O3) O7ac 4n cazul licitaiei restr5nse, O O O O Oco2isia de evaluare a introdus 4n SE'6 O O O O Onu2ele i punctaFul obinut de candidai, O O O O Oi dac au fost selectai pentru etapa O O O O Our2toare` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O.) OEvaluarea tehnic a ofertelor s/a O O O O Ofinalizat, iar rezultatele au fost O O O O Ointroduse 4n SE'6` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O>) O7ac criteriul de atribuire utilizat este O O O O Ooferta cea 2ai avantaFoas ofert din O O O O Opunct de vedere econo2ic, punctaFele O O O O Oobinute privind evaluarea tehnic au fostO O O O Ointroduse 4n SE'6` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O0-) O'utoritatea contractant a introdus O O O O Orezultatele achiziiei 4n SE'6 4n ter2en O O O O Ode 0- zile de la consultarea ofertelor O O O O Ofinanciare` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O00) O'lte observaii O O O PLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLULLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O7ataD O

O$bservator dese2natD SEMNCT! ' O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLV *ST* 6entru co2pletarea listei de verificare, sunt aplicabile instruciunile precizate la "ista de verificare nr) 0) ,)< / ?erificarea derulrii procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii 7escrierea activitii #ontractele de concesiune de lucrri publice;servicii au aceleai caracteristici cu contractele de achiziie public, cu deosebirea c, 4n contrapartid, contractantul pri2ete dreptul de a e@ploata lucrrile sau serviciile i preia cea 2ai 2are parte a riscurilor le8ate de proiectarea i e@ecuia unor lucrri;servicii) 'utoritatea contractant are calitatea de concedent, 4n ti2p ce contractantul are calitatea de concesionar) 7istincia dintre contractul de concesiune i contractul de achiziie public se realizeaz 4n funcie de distribuia riscurilor, dup cu2 ur2eazD 0) #ontractul prin inter2ediul cruia contractantul, 4n calitate de concesionar, pri2ete dreptul de a e@ploata rezultatul lucrrilor e@ecutate, prelu5nd astfel i cea 2ai 2are parte din riscurile aferente realizrii i e@ploatrii lucrrilor respective, este considerat a fi contract de concesiune de lucrri publice, 4n caz contrar fiind considerat contract de achiziie public de lucrriH +) #ontractul prin inter2ediul cruia contractantul, 4n calitate de concesionar, pri2ete dreptul de a e@ploata serviciile, prelu5nd astfel i cea 2ai 2are parte din riscurile aferente e@ploatrii acestora, este considerat a fi contract de concesiune de servicii, 4n caz contrar fiind considerat contract de achiziie public de servicii) #ontractele de concesiune de lucrri publice i contractele de concesiune de servicii, pot fi atribuite prin una din ur2toarele proceduriD 0) licitaia deschisH +) licitaia restr5nsH 1) dialo8ul co2petitivH ,) ne8ociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare, atunci c5nd, ur2are aplicrii procedurilor de licitaie deschis, licitaie restr5ns sau dialo8 co2petitiv, nu au fost depuse oferte sau niciuna dintre ofertele depuse nu a fost considerat ad2isibil) 'v5nd 4n vedere cele prezentate, verificarea procedurilor de atribuire se face dup re8ulile corespunztoare procedurilor de achiziie 2enionate 2ai sus i prevzute la #ap) ,) Totui, corespunztor naturii specifice a contractelor de concesiune de lucrri

publice;servicii, analiza docu2entaiei de atribuire se face dup o list de verificare distinct) 'ctiviti anterioare Etapa de planificare i or8anizare eferine Z $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1,;+--< / #apitolul ?II, art) +03 / ++. Z =otr5rea :uvernului nr) 30;+--3 6ersonalul i2plicat $bservatorul dese2nat 'ctiviti desfurate 6entru aplicarea efectiv a procedurilor de atribuire, respectiv licitaia deschis, licitaia restr5ns, dialo8ul co2petitiv sau ne8ocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare, contractele de concesiune se verific confor2 #ap) , din Manual) Studiul de funda2entare analizez riscurile proiectului i de2onstreaz faptul c acest tip de contract este fezabil 4n co2paraie cu contractul de achiziie public) 9ntrea8a responsabilitate pentru aceste etape revine colectivului de coordonare i supervizare dese2nat de ctre autoritatea contractant) Instruciuni specifice 0) 9n 2od supli2entar fa de o procedur de achiziie public, observatorul va verificaD a) e@istenta studiului de funda2entareH b) e@istena aprobrii, prin hotr5re, ordin, decizie a autoritii contractante, a studiului de funda2entareH c) e@istena deciziei ad2inistrative pentru asu2area duratei 2a@i2e a contractului de concesiune aprobat de reprezentantul le8al al autoritii contractante) d) e@istena raportului de avizare a finalizrii studiului de funda2entare a deciziei de concesionare, aprobat de conductorul autoritii contractante) e) dac 4n anunul de participare sunt 2enionate criteriile de calificare;selecieH f) dac criteriile solicitate se refer nu2ai la criteriile precizate la art) 03, alin) J+) din =otr5rea :uvernului nr) 30;+--3H 8) dac s/a utilizat un criteriu de atribuire careD / nu are le8tur direct cu natura i obiectul contractului) / nu reflect un avantaF real i evident pe care autoritatea contractant 4l poate obine) / dac s/a stabilit o pondere pentru fiecare criteriu utilizat) h) dac se respect re8ulile de publicitate prin publicarea anunului 4n S$!E, SE'6 sau M$, dup caz) +) $bservatorul va verifica dac co2isia de evaluare a fost constituit din cel puin * 2e2bri, autoritatea contractant av5nd obli8aia de a no2inaliza i 2e2bri de rezerv, pe l5n8 2e2brii co2isiei de evaluare)

1) 6ublicarea anunului de participare 4n S$!E este obli8atorie dac valoarea esti2at a contractului de concesiune ce ur2eaz s fie atribuit este 2ai 2are dec5t echivalentul 4n lei a *)---)--- euro, indiferent de procedura aplicat, autoritatea contractant av5nd obli8aia de a trans2ite spre publicare anunul cu cel puin ,* de zile 4nainte de data li2it de depunere a aplicaiilor) ,) 7ocu2entaia de atribuire trebuie s conin cel puin infor2aiile enu2erate 4n "ista de verificare nr) 0<) *) 9n cazul observrii de neconfor2iti, observatorul dese2nat va e2ite o Not inter2ediar, preciz5nd actul nor2ativ 4nclcat, art), alin), precu2 i reco2andrile pentru corectare, confor2 2odelului din #ap) 3) <) E@istena aportului de specialitate al e@perilor cooptai) 3) 7ac oferta ad2isibil 4ndeplinete cu2ulativ condiiile prevzute la art) 1+, alin) J+) i art) 11 din =otr5rea :uvernului nr) 30;+--3 'ctiviti ur2toare Z pentru procedura de licitaie deschisD observarea edinei de deschidere a ofertelorH Z pentru procedura de licitaie restr5nsD observarea edinei de deschidere a plicurilor conin5nd docu2entele de calificare i selecie) "ista de verificare nr) 0< / 'naliza docu2entaiei de atribuire pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de servicii 'utoritatea contractantD ))))))))))))))))))))))))))))))) 7ecizia de verificare nr) ))))))))))))))))))))))))))))))) Tip procedur ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *T* KLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLN ONr) O 'naliza docu2entaiei O 7a; O $bservaii Jact O Ocrt)O O Nu Onor2ativ, art),alin))O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O0) O7ocu2entaia de atribuire este clar, O O O O Oneechivoc i conine ur2toarele O O O O Oinfor2aiiD O O O O O a) Infor2aii 8enerale Jadresa, telefon,O O O O O fa@, e/2ail) referitoare la autorita/O O O O O tea contractant O O O

O O b) 6ersoana de contact O O O O O c) Metode de obinere a clarificrilor O O O O O i a altor infor2aii O O O O O d) #alendarul procedurii i ter2ene O O O O O li2it O O O O O e) 6rocedura aplicat O O O O O f) #erine 2ini2e de calificare O O O O O 8) #riterii de selecie Jnu2ai 4n cazul O O O O O procedurii retr5nse) O O O O O h) #riterii de atribuire O O O O O i) 6onderea fiecrui factor de evaluare O O O O O Jnu2ai dac criteriul de evaluare O O O O O este oferta econo2ic cea 2ai O O O O O avantaFoas din punct de vedere O O O O O econo2ic) O O O O O F) Esti2area cantitilor 2ini2e i O O O O O 2a@i2e ce pot fi solicitate pe O O O O O parcursul derulrii contractului O O O O O W) Instruciunile pentru ofertani refe/O O O O O ritor la 2odul de 4ntoc2ire a oferteiO O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O+) O?aloarea 8araniei de participare O O O O Odepete +I din valoarea esti2at a O O O O Ocontractului de concesiune` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O1) O?aloarea 8araniei de bun e@ecuie O O O

O Odepete 0-I din valoarea esti2at a O O O O Ocontractului de concesiune` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O,) O#riteriile de calificare;selecie sunt O O O O Oclar definite i se refer nu2ai la O O O O Our2torii factoriD O O O O O a) situaia personal a candidatului O O O O O sau ofertantului O O O O O b) capacitatea de e@ercitare a activi/ O O O O O tii profesionale O O O O O c) situaia econo2ic i financiar O O O O O d) capacitatea tehnic i;sau O O O O O profesional O O O O O e) standarde de asi8urarea calitii O O O O O f) standarde de 2ana8e2entul 2ediului O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O*) O#riteriile de calificare sunt relevante O O O O O4n raport cu natura i co2ple@itatea O O O O Ocontractului` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O<) O#riteriile de calificare sunt proporio/ O O O O Onale 4n raport cu valoarea esti2at a O O O O Ocontractului` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O3) O#riteriile de atribuire sunt clar definiteO O O O Oi nu2ai 4n le8tur cu ur2torii factoriDO O O

O O a) nivelul tarifelor de utilizare pl/ O O O O O tibile de ctre beneficiarii finali O O O O O b) nivelul redevenei O O O O O c) 8radul de preluare a riscului de O O O O O ctre concesionar O O O O O d) planurile de finanare i dezvoltare O O O O O prezentate O O O O O e) nivelul calitativ, tehnic i funcio/O O O O O nal al soluiilor tehnice propuse O O O O O f) 2odul de asi8urare a proteciei O O O O O 2ediului O O O O O 8) 2odul de rezolvare a unor proble2e O O O O O sociale O O O O O h) ter2enele de realizare a unor O O O O O investiii O O O O O i) durata concesiunii O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O.) O#riteriile de evaluare nu includ factori O O O O Ole8ai de calificarea ofertanilor` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O>) O$rice referin la standardele sau nor2eleO O O O Odin specificaiile tehnice este 4nsoit O O O O Ode sinta82a Gsau echivalentG` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O0-) OSpecificaiile tehnice includ ur2toareleDO O O O O E obiectivele pe ter2en lun8, 2ediu i O O O

O O i2ediat ale proiectului O O O O O E 2odul de operare vizat pentru derula/ O O O O O rea proiectului, inclusiv, dac este O O O O O cazul, investiiile pe care concesio/ O O O O O narul va fi obli8at s le realizeze O O O O O i ter2enul de realizare a acestora O O O O O E descrierea activitilor, condiii O O O O O 8enerale tehnice i de calitate O O O O O E dac e@ist, condiii speciale i2puse O O O O O de natura activitilor care vor fi O O O O O incluse 4n obiectul contractului de O O O O O concesiune) O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O00) O6roiectul de contract includeD O O O O O 0) ter2ene i obli8aii clare pentru O O O O O fiecare parteH O O O O O +) alocarea riscurilor 4ntre concedent O O O O O i concesionarH O O O O O 1) definirea clar a nivelului perfor/ O O O O O 2anei pe care trebuie s 4l atin8 O O O O O concesionarulH O O O O O ,) posibilitatea concendentului de a O O O O O verifica 4ndeplinirea perfor2anelorHO O O O O *) clauze contractuale privind 2odul 4n O O O O O care concesionarul se obli8 s O O O O O prezinte concedentului rapoarte cu O O O

O O privire la 2odul de realizare a O O O O O obli8aiilor contractuale O O O O O <) 2odalitatea de transferare a infra/ O O O O O structurii, 4n 2o2entul 4nceperii O O O O O contractuluiH O O O O O 3) clauza de ter2inare O O O PLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLULLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O7ataD O O$bservator dese2natD SEMNCT! ' O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLV *ST* 6entru co2pletarea listei de verificare, sunt aplicabile instruciunile precizate la "ista de verificare nr) 0) ,)3 / 6rocedura de constatare i sancionare a contraveniilor #adrul 8eneral privind re8i2ul Furidic al contraveniilor este re8le2entat de $rdonana :uvernului nr) +;+--0, aprobat de "e8ea nr) 0.-;+--+, cu 2odificrile i co2pletrile ulterioare) #onstatarea sv5ririi contraveniei i aplicarea sanciunii sunt conse2nate 4ntr/un proces/verbal de constatare i sancionare a contraveniilor, 4ntoc2it de observatorul dese2nat) 6rocesul/verbal de constatare i sancionare a contraveniilor se se2neaz de ctre observatorul dese2nat i de reprezentantul persoanei Furidice / autoritatea contractant contravenient) 9n cazul 4n care reprezentantul autoritii contractante contraveniente nu se afl de fa, refuz sau nu poate s se2neze, observatorul dese2nat va face 2eniune despre aceste 42preFurri, care trebuie s fie confir2ate de cel puin un 2artor) 9n acest caz, procesul/verbal va cuprinde i datele personale din actul de identitate al 2artorului i se2ntura acestuia) Nu poate avea calitatea de 2artor un alt observator) 9n lipsa unui 2artor, observatorul dese2nat va preciza 2otivele care au condus la 4ncheierea procesului/verbal 4n acest 2od) !#?'6 are obli8aia de a trans2ite observatorilor carnete conin5nd procese/verbale de constatare i sancionare a contraveniilor) 7ac aceeai persoan Furidic a sv5rit 2ai 2ulte fapte care constituie contravenii, sanciunea se va aplica pentru fiecare fapt) "ipsa 2eniunilor privind nu2ele, prenu2ele i calitatea a8entului constatator, nu2ele i prenu2ele contravenientului, iar 4n cazul autoritii contractante lipsa denu2irii i a sediului acesteia, a

faptei sv5rite i a datei co2iterii acesteia sau a se2nturii observatorului dese2nat atra8e nulitatea procesului/verbal) Nulitatea se constat i din oficiu) 9n 2o2entul 4ncheierii procesului/verbal, observatorul dese2nat este obli8at s aduc la cunotina reprezentantului autoritii contractante contraveniente dreptul de a face obieciuni cu privire la coninutul actului de constatare) $bieciunile sunt conse2nate distinct 4n procesul/verbal, la rubrica G'lte 2eniuniG, sub sanciunea nulitii procesului/verbal) $bservatorul dese2nat, este co2petent s constate i s aplice sanciunile prevzute de art) 0-, alin) J0) din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--<) 6entru abateri de la le8islaia 4n vi8oare, care prezint un 8rad sczut de pericol social sau abateri care prezint circu2stane atenuante de2onstrate, observatorul dese2nat este abilitat s aplice prevederile art) 1. din $rdonana nr) +;+--0) 'vertis2entul se adreseaz oral atunci c5nd reprezentantul le8al este prezent la constatarea contraveniei i sanciunea este aplicat de observatorul dese2nat 4n calitate de a8ent constatator) 7ac reprezentantul autoritii contractante nu este prezent la constatarea contraveniei, avertis2entul se socotete e@ecutat prin 4ntoc2irea i co2unicarea procesului/verbal de constatare a contraveniei) 6rocesul verbal de constatare i sancionare a contraveniilor este 4ntoc2it de ctre observatorii dese2nai i se 4ncheie 4n 2o2entul constatrii faptei, respectiv 4n cadrul procesului de verificare a procedurii de atribuire a contractului de achiziie public, 4nainte de 4ntoc2irea raportului de activitate) 9n cazul 4n care observatorii dese2nai au constatat contravenii i au aplicat sanciunile contravenionale prevzute de $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--<, acest lucru se va conse2na 4n aportul de activitate 4ntoc2it pentru procedura de achiziie public verificat) 9n cazul 4n care o autoritate contractant sv5rete acelai tip de fapt, constatat 4n acelai ti2p, la 2ai 2ulte proceduri de achiziie public distincte care au fcut obiectul verificrii, co2ple2entar se aplic prevederile $rdonanei :uvernului nr) +;+--0, respectivD E 'rt) 0-, alin) J+)D G#5nd contraveniile au fost constate prin acelai proces verbal, sanciunile se cu2uleaz fr a putea depi dublul 2a@i2ului a2enzii prevzut pentru contravenia cea 2ai 8ravG) E G'rt) +-, alin) J0)D G7ac o persoan sv5rete 2ai 2ulte contravenii constatate 4n acelai ti2p de acelai a8ent constatator, se 4ncheie un sin8ur proces verbalG) 'plicarea sanciunii a2enzii contravenionale se prescrie 4n ter2en de < luni de la data sv5ririi faptei) E@ecutarea sanciunii a2enzii contravenionale se prescrie dac procesul/verbal de constatare a contraveniei nu a fost co2unicat contravenientului 4n ter2en de o lun de la data aplicrii sanciunii)

7ac reprezentantul autoritii contractante contraveniente este prezent la 4ncheierea procesului/verbal, e@e2plarul + Jde culoare roie) se 4n25neaz acestuia, fc5ndu/se 2eniune 4n acest sens 4n procesul/verbal) eprezentantul autoritii contractante contraveniente va se2na de pri2ire) 9n cazul 4n care reprezentantul autoritii contractante contraveniente nu este prezent sau, dei prezent, refuz s se2neze procesul/verbal, co2unicarea acestuia se face de ctre observatorul dese2nat 4n ter2en de cel 2ult o lun de la data 4ncheierii, prin pot cu confir2are de pri2ire) Evidenta carnetelor conin5nd procese/verbale de constatare i sancionare a contraveniilor se ine de ctre persoana anu2e 42puternicit de ctre directorul 8eneral al !#?'6, cu respectarea re8ulilor privind evidena i circuitul i2pri2atelor cu re8i2 special) 6rocesele/verbale se arhiveaz confor2 re8le2entrilor stabilite pentru i2pri2atele cu re8i2 special) Modelul re8istrului de eviden a proceselor/verbale este ur2torulD E:IST ! 7E E?I7EN(C ' 6 $#ESE"$ /?E A'"E *T* KLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLL LLLLLN O Nr) O Seria i O 7ata;locul O $bservatorul dese2nat O 'utoritatea O O crt) O nu2rul O 4ncheierii O care a 4ncheiat O contractant O O O 6rocesului/ O 6rocesului O 6rocesul/ verbal O contravenient O O O verbal O verbal O O O PLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLR O O 0 O + O 1 O , O PLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLL LLLLLR O O O O O O TLLLLLLULLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLL LLLLLV *ST* ,). &inalizarea activitii de verificare procedural 7escrierea activitii

'ceast etap cuprinde activitatea desfurat de observator dup aprobarea aportului de atribuire a procedurii sau, dup caz, a deciziei de anulare i p5n la finalizarea activitii de verificare) 'ctivitatea pre2er8toare 6articiparea la edina de stabilire a ofertei c5ti8toare eferine Z $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1,;+--<H Z =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--<H Z $rdinul nr) 0**;+--<) 6ersonalul i2plicat $bservatorul dese2nat Instruciuni pas cu pas ,).)0 aportul de activitate 0) 'ctivitatea de verificare procedural a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public este finalizat prin 4ntoc2irea, de ctre observatorul dese2nat, a aportului de activitate) +) 9ntoc2irea aportului de activitate este obli8atorie pentru fiecare procedur de atribuire finalizat prinD a) anularea procedurii de atribuireH b) 4ncheierea contractului de achiziie public) 1) 9n cazul 4n care autoritatea contractant recur8e la anulare, observatorul verific ur2toarele aspecteD a) dac 2otivul anulrii se 4nscrie la unul din aliniatele art) +-> ale $rdonanei de ur8en a :uvernului nr) 1,;+--<H b) dac se face 4nainte de data trans2iterii co2unicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuireH c) dac se face 4nainte de data 4ncheierii contractuluiH d) dac ter2enul de co2unicare este p5n la 1 zile lucrtoare de la data anulriiH e) dac 4n co2unicare au fost incluse ur2toarele ele2enteD / 2otivul concret care a deter2inat anulareaH / 4ncetarea obli8aiilor pe care operatorii econo2ici le/au creat prin depunerea ofertelor) f) dac s/a co2unicat 4n scris tuturor participanilor la procedura de atribuire, rezultatul acesteia) ,) 9n cazul 4n care autoritatea contractant 4ncheie contractul de achiziie public, observatorul verific ur2toareleD a) dac co2parti2entul intern specializat de achiziii publice a co2unicat tuturor candidailor;ofertanilor rezultatul proceduriiH b) 2odul de trans2itere a co2unicrilor Jprin fa@, pot, 2iFloace electronice)H c) dac, 4n funcie de 2odul de trans2itere al co2unicrii ctre candidai;ofertani, au fost respectate ter2enele de 1;< zile lucrtoareH d) dac infor2area ofertanilor;candidailor respini sau care au avut oferte declarate c5ti8toare, a fost 4ntoc2it cu respectarea art) +-3 din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1,;+--<H

e) dac co2unicarea ctre ofertantul;ofertanii declarat;declarai c5ti8tor;c5ti8tori a coninut si invitaia pentru se2narea contractului, f) dac autoritatea contractant a respectat ter2enele de ateptare prevzute la art) +-* din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1,;+--<, cu e@cepia cazurilor prevzute la art) 0++, lit) c i art) +*+, lit) c din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1,;+--<) *) $bservatorul trebuie s constate 4n 2od obli8atoriu ur2toareleD a) e@istena scrisorii de 8aranie bancar 4n cuantu2ul i for2a solicitate prin docu2entaia de atribuireH b) dac contractul conine clauzele contractuale obli8atorii prevzute 4n docu2entaia de atribuire sau, dup caz, corespunde for2al cu 2odelul prezentat 4n cadrul docu2entaiei de atribuireH c) dac contractul se se2neaz cu ofertantul declarat c5ti8torH d) dac, prin clauzele contractuale, nu s/a 2odificat oferta declarat c5ti8toareH e) dac la contract s/au ataat contractele de subcontractare, dup cazH <) 7up parcur8erea acestor etape, observatorul 4ntoc2ete aportul de activitate, 4n ter2en de * zile lucrtoare de la finalizarea procedurii de achiziie public, prin co2pletarea 2odelului prevzut la #apitolul 3/G&or2ulare i instruciuni de co2pletareG) 3) 9n cazul !#?'6, aportul de activitate se avizeaz pentru confor2itate cu 2odelul prevzut la cap)3, punctul 3)., de ctre eful serviciului din care observatorul face parte i se trans2ite autoritii contractante printr/o adres de 4naintare, sub se2ntura directorului 8eneral sau a directorului 8eneral adFunct) .) 9n cazul #?'6, aportul de activitate se avizeaz pentru confor2itate de ctre directorul e@ecutiv al 7):)&)6) i se trans2ite autoritii contractante cu adres de 4naintare, se2nat de directorul e@ecutiv) >) 4n cazul Serviciului de verificare procedural din cadrul 7):)&)6) Aucureti, aportul de activitate se avizeaz pentru confor2itate de ctre eful de serviciu i se trans2ite autoritii contractante printr/o adres de 4naintare, sub se2ntura directorului e@ecutiv al 7):)&)6) Aucureti) Sintetic, activitatea este prezentat 4n 7ia8ra2a nr) 00) "ista de verificare nr) 03 / ?erificarea contractului se2nat de autoritatea contractant i de ofertantul c5ti8tor *T* KLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLN ONr) O 'specte procedurale verificate O 7a; O $bservaii Jact O Ocrt)O O Nu Onor2ativ, art),alin))O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR

O0) O#ontractul a fost se2nat de a2bele pri, O O O O Opri2ind nu2r de 4nre8istrare de la O O O O Oautoritatea contractant` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O+) O#ontractul a fost trans2is observatorului O O O O O4n ter2en de 1 zile lucrtoare de la data O O O O Ose2nrii acestuia` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O1) O#ontractul a fost se2nat cu ofertantul O O O O Odeclarat c5ti8tor` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O,) O' fost constituit 8arania de bun O O O O Oe@ecuie 4n cuantu2ul i for2a solicitate O O O O Oprin docu2entaia de atribuire` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O*) O9n cazul 4n care autoritatea contractant O O O O Onu poate 4ncheia contractul cu ofertantul O O O O Oa crui ofert a fost stabilit ca fiind O O O O Oc5ti8toare, datorit faptului c ofer/ O O O O Otantul 4n cauz se afl 4ntr/o situaie O O O O Ode for 2aFor, atunci aceasta a O O O O Odeclarat c5ti8toare oferta clasat pe O O O O Olocul doi` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O<) O$ferta declarat c5ti8toare a fost O O O O O2odificat prin clauzele contractuale` O O O

PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O3) O'u fost prevzute clauze de revizuire a O O O O Opreurilor confor2 art) >3 din =: nr) O O O O O>+*;+--<` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O.) O'u fost ane@ate contractele de O O O O Osubantrepriz` O O O PLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O>) O'lte observaii O O O PLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLULLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLR O7ata O O$bservator dese2natD SEMNCT! ' O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLV *ST* 6entru co2pletarea listei de verificare, sunt aplicabile instruciunile precizate la "ista de verificare nr) 0) 7ia8ra2a nr) 00 Etapa , / &inalizarea activitii de verificare *T* *&ont .* KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN KLLLLLLLLLLLLLLLN O 'utoriti #ontractante O O !#?'6;#?'6 O//////////////////////////////////////////N TLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLV TLLLLLLLLMLLLLLLV Y O v Y O KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN Y TLLLLLLLLLLLLLN KLLLLLLLLLR $bservator dese2natO Y O O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Y

v Y Y Y Y Y

KLLLLLLLLLLLLLLLN O 7up etapa 1 O

TLLLLLMLLLLLLLLLV O

O Y KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLN Y O O Y O KLLLLLLLLLLLLLN O Y O OInfor2area O O Y O Oofertanilor O O Y O K/Odespre ofertaO/////N O Y O Y Oc5ti8toare O Y O KLLLLLLLLLLLLLN Y O Y Oi se2narea O Y v O"ista de O Y O Y Ocontractului O Y KLLLLLLLLLLLLN Overificare O Y O Y TLLLLLLLLLLLLLV Y O?erificarea O Onr) 0< O KLLLLLLLN KLLLLLLLLLN Y O Y Y O2odului de O O?erificarea O O Sunt O OInfor2areO Y TEY Y Ofinalizare O Ocontractului O Oconsta/O7' Oinsti/ O Y Y Y[////////Oa proceduriiPLEO se2nat de PLEO tate PLLLLEO tuii O[//V Y Y Ode atribuireO O autoritatea O O necon/O O co2pe/ O Y Y Oi se2narea O O contractantO O for2i/O O tente O Y Y OcontractuluiO O i de O O ti O TLLLMLLLLLV Y Y TLLLLLLLLLLLLV O ofertantul O TLLLMLLLV v Y KLLLLLLLLLLLLLLLN Y O c5ti8tor O N! O KLLLLLLLLLLLLLLLLLN Y OInfor2area O Y TLLLLLLLLLLLLLV O OTrans2iterea O T//Odespre anulare;O//V O O aportului de O

O O O O O O O O O O

Osuspendare O O activitate la O TLLLLMLLLLLLLLLLV Oautoritatea O O Ocontractant O O Ocu 2enionarea O O Oneconfor2itilorO O Oconstatate O O TLLMLLLLLLLLLLLLLLV O Y O O Y O KLLLLLLLLLLLLN v Y O O 'N M'6 O

/////////////////////////////////////////////////////////////O///V TEO'utoritatea O O O O de O O O OMana8e2ent O O O O etc) O O v TLLLLLLLLLLLLV O KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN O OTrans2iterea aportului O O[//////////////////////////////////////////////////O de activitate la O v Oautoritatea contractantO KLLLLLLLLLLLLLLLN O 4n ter2en de * zile O O'utoritatea O O lucrtoare O O4nre8istreaz O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV Oraportul de O Oactivitate O Ocu;fr avizul O Oconsultativ O Opri2it de la O O !#?'6 O TLLLLLLLLLLLLLLLV

*ST* ,).)0 7osarul procedurii verificate 7osarul procedurii verificate va cuprinde toate infor2aiile i docu2entele pri2ite de la autoritatea contractantJ cu nu2r de 4nre8istrare, se2ntur i ta2pil) 4n copie, iar acolo unde se i2pune mcopie confor2 cu ori8inaluln sau e2ise de ctre observator, din 2o2entul 4ntiinrii, inclusiv, i p5n la 2o2entul se2nrii contractului de achiziie public, inclusiv aportul de activitate) 7ocu2entele pe care trebuie s le conin dosarul procedurii verificate suntD 0) &ia proceduriiH +) 9ntiinarea autoritii contractanteH 1) 'naliza de riscH ,) 7ecizia de verificareH *) $rdinul de serviciuH <) 7ocu2entaia de atribuireH 3) 7eclaraia de i2parialitate i confidenialitateH .) "istele de verificare 4ntoc2ite de observatorii dese2nai, 4n funcie de procedura de atribuire vor avea ane@ateD a) pentru neconfor2iti constatate / Notele inter2ediare 4ntoc2ite i deciziile autoritii contractante de re2ediere sau nu a acestoraH b) pentru confor2iti constatate / docu2entul Fustificativ) >) 'vizul consultativH 0-) 'dresa pentru co2unicarea calendarului proceduriiH 00) 'dresa pentru infor2area cu privire la data se2nrii contractuluiH 0+) 'dresele pentru eventualele infor2aii solicitate autoritii contractanteH 01) spunsurile la adresele trans2ise autoritilor contractanteH 0,) Notele Fustificative, 4n funcie de procedura de atribuireH 0*) 'nunurile din SE'6, Monitorul $ficial, anunul de intenieH 0<) #opia 6ro8ra2ului anual de achiziii Je@tras), unde se afl poziia pentru care s/a iniiat proceduraH 03) 6rocesele verbale de deschidere i de evaluareH 0.) aportul proceduriiH 0>) #o2unicrile ctre participanii la procedurH +-) #ontractul de achiziie se2nat de operatorul econo2ic i de autoritatea contractant) 7ocu2entele care aparin autoritii contractante se vor ataa la dosarul procedurii 4n copie, iar 4n cazuri Fustificate pot fi certificate prin sinta82a Gcopie confor2 cu ori8inalulG, sub se2ntura, fie a efului co2parti2entului intern specializat 4n do2eniul achiziiilor publice, fie a conductorului autoritii contractante) 'rhivarea dosarelor procedurii

&iecare observator are obli8aia de a arhiva dosarele procedurilor de achiziie public pe care le/a verificat cu respectarea ur2toarelor re8uliD 0) 7ocu2entele cuprinse 4n dosar se ordoneaz cronolo8ic Jactele 2ai vechi trebuie s fie deasupra, iar cele 2ai noi dedesubt)H +) Se 4ndeprteaz acele, cla2ele, a8rafele 2etalice, filele nescrise, filele dubleH 1) 7osarele nu trebuie s aib 2ai 2ult de +-- / 1-- de fileH 4n cazul depirii acestui nu2r, se constituie 2ai 2ulte volu2e ale aceluiai dosarH ,) &ilele dosarului se nu2eroteaz, 4n colul din dreapta susH 4n cazul dosarelor co2puse din 2ai 2ulte volu2e, filele se nu2eroteaz 4ncep5nd cu nu2rul 0 pentru fiecare volu2H *) 6e coperta dosarului se 4nscriuD denu2irea unitii i a serviciului, nu2rul de dosar din inventar, anul, datele de 4nceput i de sf5rit, nu2rul de file, ter2enul de pstrareH <) "a sf5ritul fiecrui an calendaristic se vor inventaria toate dosarele procedurilor, se vor nu2erota i se vor depozita 4ntr/un fiet ce se va 4ncuia, din arhiva unitiiH 3) Se va 4ntoc2i, pe fiecare serviciu 4n parte, lista cu dosarele procedurilor arhivate confor2 for2ularului prezentat 2ai FosH *T* KLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLN O Nu2r O $bservator O 'utoritatea O 7ata arhivrii O O dosar O O contractant O O PLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLR O O O O O TLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLV *ST* .) %efii de serviciu au obli8aia de a no2inaliza o sin8ur persoan din cadrul serviciului care are dreptul de a depune i scoate din arhiv dosare arhivateH >) Scoaterea unui dosar din arhiv se face cu cerere scris se2nat de persoana care dorete dosarul, 2otiv5nd solicitarea, 4n condiiile le8ii) #ererea este aprobat de conducerea !#?'6, iar observatorii no2inalizai vor scoate dosarul din arhiv i vor ur2ri returnarea dosarului 4n arhivH 0-) 6ersoana no2inalizat pentru arhiv rspunde de evidena dosarelor arhivate) #'6) * spunderea observatorilor $bservatorii rspund de 4ndeplinirea atribuiilor care le revin prin fia postului, precu2 i a atribuiilor ce le sunt dele8ate, potrivit le8ii) 'stfel, observatorii rspund de constatrile 4nscrise 4n notele inter2ediare, 4n 'vizul consultativ, precu2 i 4n raportul de activitate pentru fiecare procedur de achiziie public verificat) 9nclcarea de ctre observatori, cu vinovie, a 4ndatoririlor de serviciu corespunztoare funciei publice pe care o dein i a nor2elor

de conduit profesional i civic prevzute de le8e, atra8e rspunderea disciplinar, contravenional, civil sau penal, dup caz, 4n confor2itate cu prevederile "e8ii nr) 0..;0>>> privind Statutul funcionarilor publici, republicat) spunderea Furidic a funcionarului public nu se poate an8aFa dac acesta a respectat prevederile le8ale i procedurile ad2inistrative aplicabile instituiei publice 4n care 4i desfoar activitatea) 6e parcursul activitii de observare i verificare procedural corespondena observatorilor dese2nai cu autoritile contractante se face prin adrese scrise, se2nate i 4nre8istrate la acestea) !r2toarele fapte sv5rite de observatori constituie abateri disciplinareD a) 4nt5rzierea siste2atic 4n efectuarea lucrrilorH E nerespectarea ter2enelor 4nscrise, pentru 2ai 2ult de trei lucrriH E trans2iterea cu 4nt5rziere a 2ai 2ult de dou raportriH E neparticiparea la edina de deschidere a unei sin8ure proceduri, 4n 2od neFustificatH E neparticiparea la cel 2ult dou edine de evaluare la procedurile unde sunt dese2naiH b) ne8liFena repetat 4n rezolvarea lucrrilorD E prezentarea repetat de lucrri cu eroriH E centralizarea eronat a raportrilor pri2ite din teritoriuH E nestudierea docu2entaiilor de atribuire sau studierea necorespunztoare a acestoraH E nee2iterea notelor inter2ediare ori de c5te ori constat neconfor2iti 4n derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public unde sunt dese2naiH E e2iterea de note inter2ediare fr baz le8alH c) absene ne2otivate de la serviciuH E trei absene ne2otivate, consecutiv, de la serviciuH d) nerespectarea 4n 2od repetat a pro8ra2ului de lucruD E 4nt5rzierea, ne2otivat, de 2ai 2ult de trei ori consecutiv, cu 2ai 2ult de dou ore fa de ora de 4ncepere a pro8ra2ului de lucruH E plecarea ne2otivat, 4n ti2pul pro8ra2ului de lucru sau 4nainte de ora 4ncheierii acestuia, de 2ai 2ult de trei oriH e) interveniile sau struinele pentru soluionarea unor cereri 4n afara cadrului le8alH f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenialitii lucrrilor cu acest caracterH 8) 2anifestri care aduc atin8ere presti8iului instituiei publice 4n care 4i desfoar activitateaH h) 2anifestri care aduc atin8ere onoarei, reputaiei i de2nitii persoanelor din cadrul instituiei 4n care 4i desfoar activitatea, precu2 i persoanelor cu care intr 4n le8tur 4n e@ercitarea funciei publice, prinD E 4ntrebuinarea unor e@presii Fi8nitoareH E dezvluirea unor aspecte ale vieii privateH E for2ularea unor sesizri sau pl5n8eri calo2nioase

i) desfurarea 4n ti2pul pro8ra2ului de lucru a unor activiti cu caracter politicH F) refuzul neFustificat de a 4ndeplini atribuiile de serviciuH W) 4nclcarea prevederilor le8ale referitoare la 4ndatoriri, inco2patibiliti, conflicte de interese i interdicii stabilite prin le8e pentru funcionarii publiciH l) alte fapte prevzute ca abateri disciplinare 4n actele nor2ative din do2eniul funciei publice i al funcionarilor publici) Sanciunile disciplinare suntD a) 2ustrare scrisH b) di2inuarea drepturilor salariale cu */+-I pe o perioad de p5n la 1 luniH c) suspendarea dreptului de avansare 4n 8radele de salarizare sau, dup caz, de pro2ovare 4n funcia public pe o perioad de la 0 la 1 aniH d) retro8radarea 4n treptele de salarizare sau retro8radarea 4n funcia public pe o perioad de p5n la un anH e) destituirea din funcia public) "a individualizarea sanciunii disciplinare se va ine sea2a de cauzele i 8ravitatea abaterii disciplinare, 42preFurrile 4n care aceasta a fost sv5rit, 8radul de vinovie i consecinele abaterii, co2portarea 8eneral 4n ti2pul serviciului a funcionarului public, precu2 i de e@istena 4n antecedentele acestuia a altor sanciuni disciplinare care nu au fost radiate 4n condiiile le8ii) Mustrarea se poate aplica direct de ctre persoana care are co2petena le8al de nu2ire 4n funcia public) #elelalte sanciuni disciplinare se aplic de persoana care are co2petena le8al de nu2ire 4n funcia public, la propunerea co2isiei de disciplin) Sanciunile disciplinare nu pot fi aplicate dec5t dup cercetarea prealabil a faptei sv5rite i dup audierea funcionarului public) 'udierea funcionarului public trebuie conse2nat 4n scris, sub sanciunea nulitii) efuzul funcionarului public de a se prezenta la audieri sau de a se2na o declaraie privitoare la abaterile disciplinare care i se i2put se conse2neaz 4ntr/un proces/verbal) 9n confor2itate cu =otr5rea :uvernului nr) ,1+;+--, privind dosarul profesional al funcionarilor publici, funcionarul public are obli8aia de a aduce la cunotina persoanei care are atribuii cu privire la evidena personalului, 2odificrile privind do2iciliul su, dup caz, reedina, precu2 i schi2brile intervenite 4n starea civil, 4n ter2en de * zile de la producerea acestor 2odificri) #'6) < aportri <)0 / aportrile #?'6

#onfor2 art) +,, lit) a din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<, #?'6/urile au obli8aia de a raporta !#?'6, procedurile de achiziie public verificate i rezultatele acestora) 'stfel, 4n scopul 42buntirii or8anizrii, funcionrii i

eficientizrii activitii, #?'6/urile vor 4ntoc2i ur2toarele raportriD E "unar i tri2estrial, p5n cel t5rziu 4n data de 0- a lunii;tri2estrului 4n curs, pentru luna;tri2estrul anterioar;/or un aport privind activitatea de verificare pentru luna;tri2estrul anterioar;/or prin utilizarea for2ularelor standard prevzute 2ai Fos) E aportrile lunare i tri2estriale se se2neaz de ctre directorul e@ecutiv i se trans2it !#?'6 4n for2at electronic, la adresa de e/2ailD raportare)ucvapo2finante)ro) E E@e2plarul 4n for2at de h5rtie, se 4nre8istrez 4n e8istrul propriu de coresponden i se 4ndosariaz) E aportrile vor fi 4ntoc2ite de ctre personalul din cadrul #?'6/ urilor, 4n for2at @ls, cu caractere arial, 0-, respect5nd coloanele din for2ularele standard i instruciunile de co2pletare aferente) SE ?I#I!";#$M6' TIMENT!" 7E ?E I&I#' E ' '#=IBI(II"$ 6!A"I#E)))))))))))))) SIT!'(IE #ENT '"IB'T$' E pentru activitatea desfurat 4n perioada))))))))))))))) *T* *&ont .* KLLLMLLLLLLMLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLMLLLLLL LLLLMLLLLLLLLMLLLLLLLMLLLLLLLLLLN ONr)O$bser/O7ecizii deOTotal pro/O 6roceduri O apoarte deO6roceduri O Note O'vize O'2enzi O OcrtOvator OverificareOceduri 4n O contestate, Oactivitate Or2ase 4n OInter2e/Oconsul/Oaplicate; O O Odese2/O e2ise OverificareO din care O finalizateOverificareO diare Otative O4ncasate; O O O nat O pentru O pentru PLLLLLLLLLLMLLLLLLLRpentru lunaO O re2); O OcontestateO O O O luna O luna O 6roc) O7eciziiO 4n curs O O nere2) O O O O O O 4n curs O 4n curs OsuspendateO #NS# O O O O O O PLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLULLLLLLLQLLLLLLLLLLLQLLLLLL LLLLQLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLR O - O 0 O + O 1 O , O * O <g1/ ,/* O 3 O . O > O PLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLQLLLLLL LLLLQLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLR O0) O O O O O O O O O O PLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLQLLLLLL LLLLQLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLR O+) O O O O O O O O O O PLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLQLLLLLL LLLLQLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLR

O)))O O O O O O O O O O PLLLULMLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLQLLLLLL LLLLQLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLLLR OT$T'"O O O O O O O O O O TLLLLLULLLLULLLLLLLLLLULLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLULLLLLL LLLLULLLLLLLLULLLLLLLULLLLLLLLLLV *ST* 9ntoc2itD )))))))))))))))))))))))) 7ata 4ntoc2iriiD ))))))))))))))))) 'probatD ))))))))))))))))))))))))) Instruciuni de co2pletare E 9n coloana nr) 0, se va 2eniona nu2ele i prenu2ele observatorul dese2nat) E 9n coloana nr) +, se va 2eniona nu2rul deciziilor de verificare e2ise 4n perioada de raportare, pentru dese2narea observatorului indicat 4n coloana nr) 0) E 9n coloana nr) 1, se va 2eniona nu2rul procedurilor de achiziie public la care observatorul a fost dese2nat pentru verificare i care nu au fost finalizate prin 4ntoc2irea unui raport de activitate, datat anterior perioadei de raportare) E 9n coloana nr) ,, se va 2eniona nu2rul procedurilor de atribuire pentru care s/a depus contestaie, cu indicarea nu2rului procedurilor aflate 4n perioada de suspendare i a nu2rului contestaiilor soluionate) E 9n coloana nr) *, se va 2eniona nu2rul rapoartelor de activitate finalizate 4n perioada de raportare) E 9n coloana nr) <, se va 2eniona nu2rul procedurilor r2ase 4n verificare, dup scderea procedurilor finalizate prin 4ntoc2irea unui raport de activitate i respectiv a procedurilor aflate 4n perioada de suspendare, ca ur2are a depunerii unei contestaii) E 9n coloana nr) 3, se va 2eniona nu2rul Notelor inter2ediare e2ise, cu precizarea nu2rului Notelor inter2ediare re2ediate, prin decizia autoritii contractante) E 9n coloana nr) ., se va 2eniona nu2rul 'vizelor consultative e2ise 4n baza Notelor inter2ediare nere2ediate) E 9n coloana nr) >, se va 2eniona nu2rul a2enzilor aplicate;4ncasate;contestate) SE ?I#I!";#$M6' TIMENT!" 7E ?E I&I#' E ' '#=IBI(II"$ 6!A"I#E)))))))))))))) SIT!'(IE 6 I?IN7 ST'7I!" 6 $#E7! I"$ '&"'TE 9N ?E I&I#' E pentru observatorul))))))))))))))))))))))))))) *T* *&ont .* KLLLMLLLLLLLLLMLLLLLLMLLLLLLLLMLLLLLLMLLLLLLLLLLLMLLLLLLMLLLLMLLLLLLLLL LLLLLLLLMLLLLLLLLMLLLLLLLMLLLLLLN

ONr)O6roceduraO7eci/ O 7ata O7ata O 7ata O7ata O7ataO 7ata O 7ata O7ata O6roce/O O Ode achi/ Ozia deOedineiOapro/ O adresei Odepu/ O i O finalizrii O 4nti/ Otrans2)O duri O O O ziie Overi/ Ode des/ Obrii Ode solici/ Onerii O nr)O procedurii O inare O aport Or2aseO O O verifi/ OficareOchidere Orapor/O tare a Ocon/ Odec)PLLLLLLLLMLLLLLLLLR !#?'6 O de O 4n O O O cat O O Otului O4ntiin/ Otes/ O#NS#OSe2nare O 7ata Ose2nare Oactivi/Overi/ O O O O O Oproce/Orii pt se2/OtaieiO OcontractOdecizieiOcontractO tate OficareO O O O O Odurii Onarea con/ O O O O de O O O O O O O O O O tractului O O O O anulareO O O O PLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLQLLLLLLLLU LLLLLLLLQLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLR O O 0 O + O 1 O , O * O < O 3 O . O > O 0O 00 O PLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLQLLLLLLLLL LLLLLLLLQLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLR O0) O O O O O O O O O O O O PLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLQLLLLLLLLL LLLLLLLLQLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLR O+) O O O O O O O O O O O O PLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLQLLLLLLLLL LLLLLLLLQLLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLR O)))O O O O O O O O O O O O PLLLULMLLLLLLLQLLLLLLULLLLLLLLULLLLLLULLLLLLLLLLLULLLLLLULLLLULLLLLLLLL LLLLLLLLULLLLLLLLULLLLLLLQLLLLLLR OT$T'"O ))))) O O )))) O TLLLLLULLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLV *ST* 9ntoc2itD )))))))))))))))))))))))) 7ata 4ntoc2iriiD ))))))))))))))))) ?erificatD ))))))))))))))))))))))) 9n detalierea infor2aiilor prezentate 4n tabelul GSIT!'(IE #ENT '"IB'T$' E pentru activitatea desfurat 4n perioada )))))))))))))))G, se va co2pleta i tabelul GSIT!'(IE 6 I?IN7 ST'7I!" 6 $#E7! I"$ '&"'TE 9N ?E I&I#' E 6ENT ! $ASE ?'T$ !"))))))))))G) Instruciuni de co2pletare

E 9n coloana nr) 0, se vor 2eniona toate procedurile aflate 4n verificare, cu precizarea coordonatelor de identificare necesare Jautoritatea contractant;tipul procedurii;obiectul procedurii)) E 9n coloana nr) +, se va 2eniona nu2rul i data 7eciziei de verificare) E 9n coloana nr) 1, se va 2eniona data edinei de descliidere a ofertelor;docu2entelor de calificare i selecie) E 9n coloana nr) ,, se va 2eniona nu2rul de 4nre8istrare i data aprobrii aportului de atribuire al procedurii) E 9n coloana nr) *, se va 2eniona data adresei de solicitare a 4ntiinrii pentru se2narea contractului i respectiv nu2rul de 4nre8istrare al acestei adrese la autoritatea contractant) E 9n coloanele nr) < i 3 se vor 2eniona infor2aii privind depunerea sau nu a unei contestaii, cu indicarea datei depunerii contestaiei i a nu2rului i datei deciziei #NS#) E 9n coloana nr) ., se va 2eniona data finalizrii procedurii, cu indicarea nu2rului de 4nre8istrare al contractului, sau dup caz a deciziei de anulare a procedurii) E 9n coloana nr) > se va 2eniona data 4ntiinrii observatorului cu privire la se2narea contractului) E 9n coloana nr) 0- se va 2eniona nu2rul i data aportului de activitate, precu2 i nu2rul i data 4nre8istrrii aportului de activitate la autoritatea contractant) E 9n coloana nr) 00, se va 2eniona Fustificarea nefinalizrii activitii de verificare) SE ?I#I!";#$M6' TIMENT!" 7E ?E I&I#' E ' '#=IBI(II"$ 6!A"I#E))))

'6$ T privind activitatea de verificare procedural desfurat 4n tri2estrul))))))) de #o2parti2entul de ?erificare a 'chiziiilor 6ublice)))))))))))))) *T* KLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLMLLLLLLLMLLLLLLLMLLLLLLLLM LLLLLLLLN ONr)ONr) 4nre8istrareO'utoritatea O6rocedura ONote O'vize O apoarteO#ontes/ O O O baz OcontractantOverificatOinter/ Oconsul/Ode Otaii O O PLLLLLLMLLLLLLLLLR PLLLMLLLLLLR2ediareOtative Oactivi/ O4nain/ O O O !#?'6O#?'6 O OTipO#on/ Oe2ise Oe2ise Otate Otate; O O O O O O Otract O O O O2odul deO O O O O O O O O O Osoluio/O O O O O O O O O O Onare O

PLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLQ LLLLLLLLR O O O O O O O O O O O PLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLQLLLQLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLLQ LLLLLLLLR O O O O O O O O O O O TLLLULLLLLLULLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLULLLULLLLLLULLLLLLLULLLLLLLULLLLLLLLU LLLLLLLLV *ST* 9ntoc2itD)))))))))))))))))) 7ataD)))))))))))))))))))))) 7I E#T$ EpE#!TI? ))))))))))))))))) Instruciuni de co2pletare E "a coloana nr) 0, se co2pleteaz, 4n ordine cresctoare, procedurile raportate) E "a coloana nr) +, se co2pleteaz, nr) i data adresei pri2ite de la !#?'6) E "a coloana nr) 1, se co2pleteaz cu nr) i data adresei 4nre8istrate 4n evidena 7:&6/urilor i repartizat #?'6) E "a coloana nr) ,, se co2pleteaz denu2irea autoritii contractante verificate) E "a coloana nr) *, se co2pleteaz tipul procedurii Jlicitaie deschis, licitaie restr5ns, dialo8 co2petitiv, concurs de soluii, ne8ociere cu publicarea prealabil a anunului de participare, ne8ociere fr publicarea prealabil a anunului de participare, etc)) E "a coloana nr) <, se co2pleteaz tipul contractului Jfurnizare, servicii, lucrri, concesiune de servicii, concesiune de lucrri, sectorial de furnizare, sectorial de servicii, sectorial de lucrri)H E "a coloana nr) 3 se co2pleteaz nu2rul i data Notelor iner2ediare e2ise) E "a coloana nr) . se co2pleteaz nu2rul i data 'vizelor consultative e2ise) E "a coloana nr) > se co2pleteaz nu2rul i data aportului de activitate;nu2rul de 4nre8istrare al aportului de activitate la autoritatea contractant) E "a coloana nr) 0- se co2pleteaz nu2rul de 4nre8istrare al contestaiei la #)N)S)#;nu2rul i data deciziei de soluionare a contestaie <)+ / aportrile !#?'6 #onfor2 art) +* din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<, !)#)?)')6) are obli8aia de a prezenta 2inistrului econo2iei i finanelor, 4n luna ianuarie a fiecrui an, un raport anual asupra activitii de verificare desfurate de aparatul central i teritorial 4n anul precedent) aportul anual de activitate va avea ca ane@ Jorientativ) for2ularul prevzut 2ai Fos)

!NIT'TE' 6ENT ! #$$ 7$N' E' %I ?E I&I#' E' '#=IBI(II"$ '6$ T 'N!'" asupra activitii de verificare desfurate de aparatul central i teritorial

6!A"I#E

*T* KLLLLMLLLLLLLLMLLLLLLMLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLLMLLLLLLLMLLLLMLLLLLMLLLLLLM LLLLLLLN ONr) OStructu/O'ut) O$biectulOTip O?aloareOSursa O7ataO7ata ONote O'vize O Ocrt)Ora !#?'6Ocontr)Oconstr) Oproc)O Ofinan)Oini/Ofina/Ointer/ Oconsul/O O O O O O O O Oie/Oliza/O2e/ Otative O O O O O O O O Ore Ore Odiare O O PLLLLQLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLQLLLLLQLLLLLLQ LLLLLLLR O O O O O O O O O O O O PLLLLQLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLQLLLLLQLLLLLLQ LLLLLLLR O O O O O O O O O O O O PLLLLQLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQLLLLLLLQLLLLQLLLLLQLLLLLLQ LLLLLLLR O O O O O O O O O O O O TLLLLULLLLLLLLULLLLLLULLLLLLLLULLLLLULLLLLLLULLLLLLLULLLLULLLLLULLLLLLU LLLLLLLV *ST* 9ntoc2itD))))))))))))))) 7ataD))))))))))))))))))) 7I E#T$ :ENE '" )))))))))))))))) #'6) 3 &or2ulare i instruciuni de co2pletare 9n activitatea de observare i verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii sunt folosite ur2toarele for2ulareD 3)0 &ia de prezentare 3)+ 7ecizia de verificare 3)1 $rdinul de serviciu 3), 7eclaraia de i2parialitate i confidenialitate 3)* 7eclaraia de confor2itate 3)< Nota inter2ediar

3)3 'vizul consultativ 3). aportul de activitate 3)> &ia procedurii 3)0- 'dresa de solicitare a calendarului edinelor de evaluare 3)00 'dresa de solicitare a contractului de achiziie public se2nat 3)0+ Tabelul listelor de verificare 3)0 &ia de prezentare 0) 7enu2irea autoritii contractanteD))))))))))))))))))))))))))) +) #)!)I) ))))))))))))))))))))))))))))))))) 1) $biectul contractuluiD))))))))))))))))))))))))))) ,) ,)?aloarea esti2at a contractuluiD ))))))))))))))lei, fr T?', echivalent a))))))Euro *) Tipul i di2ensiunea autoritii contractante respectiv activitatea principal a autoritii contractanteD *T* KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLMLLLLN OMinistere ori alte autoriti publice O O O O Ocentrale inclusiv cele subordonate O OServicii publice centrale O O Ola nivel re8ional sau local O O O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR O'8enii naionale O O'prare O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR O'utoriti locale O O$rdine public ; si8uranO O O O Onaional O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR O'lte instituii 8uvernate de le8ea O OMediu O O Opublic O O O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR OInstituie european ; or8anizaie O O#onstrucii i a2enaFarea O O Ointernaional O Oteritoriului O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR O'8ent econo2ic O OSntate O O

PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR O'lte tipuri de autoriti contractanteO OEcono2ic/&inanciar O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR O O O6rotecie social O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR O O O#ultur, reli8ie i O O O O Oactiviti recreative O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR O O OEducaie O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR O O O'ctiviti relevanteD O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR O O O / Ener8ie O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR O O O /'p O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR O O O / 6ot O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR O O O / Transport O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR O O O 'ltele O O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLULLLLV *ST* <) Sursa de finanareD *T* KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLMLLLLN O') &onduri europene O O

PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR OA)&onduri bu8etare O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR O# #redite e@terne contractate sau 8arantate de stat O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR O7) #ofinanare I O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLQLLLLR OE) 'lte fonduri Jse vor 2eniona), O O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLULLLLV *ST* <) 6rocedura de achiziie public utilizatD))))))))))))))))))) 3) Istoricul i e@periena autoritii contractante 4n do2eniul achiziiilor publiceD *T* KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLMLLLLLLLLLM LLLLLLLN O') Nr) total de proceduri de atribuire de O O O O Ocontracte de achiziie public derulate 4n O O O O Oulti2ii 1 ani O O O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQ LLLLLLLR OA) Nr) total de proceduri de atribuire de O O O O Ocontracte de achiziie public anulate din vina O O O O Oautoritii contractante 4n ulti2ii 1 ani O O O O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLULLLLLLLLLU LLLLLLLV *ST* .) Tip contract de achiziie publicD *T* KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLN O') #ontract de furnizare O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLR OA) #ontract de servicii O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLR O#) #ontract de concesiune de servicii O O

PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLR O7) #ontract de lucrri O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLR OE) #ontract de concesiune de lucrri O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLR O&) #ontract sectorial O O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLV *ST* eprezentant le8al al autoritii contractante, Nu2e, Se2ntur i %ta2pil Instruciuni de co2pletare i utilizare a for2ularului G&I%' 7E 6 EBENT' EG &ia de prezentare, se2nat de conductorul autoritii contractante i ta2pilat, se 4ntoc2ete i se trans2ite !#?'6 42preun cu anunul de participare, sau invitaia de participare, dup caz, 4n baza art) 0-, alin) J+) din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--< la data trans2iterii spre publicare a anunului de participare sau a invitaiei de participare;ordinului de cu2prare, dup caz) Este docu2entul care st la baza selectrii procedurii 4n vederea verificrii i cuprinde infor2aiile necesare pentru efectuarea analizei de risc) &or2ularul este pus la dispoziia autoritilor contractante, de unitile teritoriale ale Ministerului Econo2iei i &inanelor sau poate fi descrcat de pe pa8ina de internet ^^^)2finante)ro 3)+ 7ecizia de verificare MINISTE !" E#$N$MIEI %I &IN'N(E"$ !nitatea pentru #oordonarea i ?erificarea 'chiziiilor 6ublice; #o2parti2entul de verificare a achiziiilor publice / 7):)&)6) ))) Nr) ))))))))din))))))))))))))))))))))))))) *T* KLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLN O0)O7enu2ire autoritate contractant O O PLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLR O+)O'dresa O O PLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLR O1)OTel;&a@;e/2ail O O PLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLR 7E#IBIE 7E ?E I&I#' E

O,)O#od unic de identificare O O PLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLR O*)O eprezentant le8al O O PLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLR O<)O6rocedura de achiziie public O O TLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLV *ST* ? 4ntiin2 c procedura de achiziie publica de 2ai sus a fost selectat 4n vederea verificrii, 4n confor2itate cu prevederile $rdonanei de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--< privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie publica, aprobat prin "e8ea nr) ++.;+--3) $bservatorii dese2nai suntD / )))))))))))))))) / )))))))))))))))) ?a ru82 s luai 2suri pentru a asi8ura observatorilor accesul ne5n8rdit la toate docu2entele i infor2aiile le8ate de procedura de achiziie) 6rezenta decizie de verificare constituie i solicitare de prezentare, prin punerea la dispoziie a docu2entaiei aferente procedurii de achiziie public, 4n confor2itate cu art) 00, alin) J+) din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<) 6rezenta 7ecizie de verificare a fost e2is 4n baza art) 00 din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<) 7irector 8eneral; 7irector e@ecutiv 7):)&)6))))))))))))))) Nu2e, 6renu2e, Se2ntur, Sta2pil Instruciuni de co2pletare i utilizare a for2ularului G7ecizie de verificareG eprezint docu2entul prin care !)#)?)')6);7):)&)6))))))))))))))))) 4ntiineaz autoritatea contractant cu privire la selectarea pentru verificare a procedurii de achiziie public iniiat de aceasta) 7ecizia de verificare se 4ntoc2ete de ctre observatorii dese2nai pentru efectuarea verificrii procedurii de achiziie public i se se2neaz de ctre directorul 8eneral al !#?'6; directorul e@ecutiv al 7):)&)6)))))))))))))sau de ctre o alt persoan 42puternicit 4n acest sens) Se 4ntoc2ete 4n dou e@e2plare din careD / un e@e2plar se trans2ite autoritii contractante confor2 art) 00 din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--< prin pot, cu confir2are de pri2ire, sau prin 4n25nare direct cu se2ntur i data de pri2ire pe e@e2plarul doiH

/ e@e2plarul unu este 4nsoit de rezultatul analizei de risc al procedurii de atribuire respectiveH / e@e2plarul doi se va ane@a la aportul de activitate) 6e parcursul derulrii procedurii de atribuire, observatorul dese2nat poate fi 4nlocuit, pe 2otive te2einice, 4n baza unei note 4ntoc2ite de eful de serviciu i aprobat de directorul 8eneral al !)#)?)')6) sau 4n cazul #?'6 de ctre directorul e@ecutiv) $bservatorul dese2nat, care 4nlocuiete, va finaliza activitatea de observare i verificare, nefiind posibil revenirea celui 4nlocuit) "a 4nlocuire se e2ite o nou 7ecizie de verificare, cu acelai nu2r, dar cu o nou dat a e2iterii) 3)1 $rdinul de serviciu MINISTE !" E#$N$MIEI %I &IN'N(E"$ !nitatea pentru #oordonarea i ?erificarea 'chiziiilor 6ublice #o2parti2entul de verificare a achiziiilor publice / 7):)&)6) ))) $ 7IN 7E SE ?I#I! nr) ))))) 7l;7/na)))))))))))))))))))) Este observator dese2nat pentru efectuarea verificrii aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractului de achiziie public, 4n confor2itate cu prevederile $rdonanei de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--< privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public) "a autoritatea contractantD)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) #odul unic de identificareD)))))))))))))))))))))))))))))))))))) SediulD)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6rocedura de achiziie public))))))))))))))))))))contract)))))) Se le8iti2eaz cu le8iti2aia nr)))))))))))))))))))))))))))))) 7irector 8eneral !)#)?)')6); 7irector e@ecutiv 7):)&)6)))))))))) Nu2e, 6renu2e, Se2ntur,%ta2pil 7ataD )))))))) Instruciuni de co2pletare i utilizare a for2ularului G$rdin de serviciuG eprezint docu2entul prin care observatorii sunt 42puternicii s 4ndeplineasc funcia de verificare a aspectelor procedurale, prin ur2rirea 2odului de atribuire a contractelor de achiziii publice, la autoritatea contractant no2inalizat) 6rin e@cepie, pentru constatarea i sancionarea contraveniilor la procedurile de atribuire a contractelor de achiziie public pentru care !#?'6 a fost 4ntiinat cu 4nt5rziere sau nu a fost 4ntiinat,

observatorii dese2nai vor fi 42puternicii folosind acelai 2odel de ordin de serviciu) $rdinul de serviciu se 4ntoc2ete de observatorii dese2nai i se se2neaz de ctre directorul 8eneral al !)#)?)')6);7irectorul e@ecutiv al 7):)&)6))))))))))sau de alt persoan 42puternicit 4n acest sens) Se 4ntoc2ete 4ntr/un e@e2plar pentru echipa de observatori dese2nai sau pentru fiecare observator dese2nat 4n parte) 3), 7eclaraia de i2parialitate i confidenialitate 7E#"' '(IE 7E IM6' (I'"IT'TE %I #$N&I7EN(I'"IT'TE Subse2natul))))))))))))), observator dese2nat s particip la verificarea 2odului de atribuire a contractului de achiziie public de ))))))))))) prin procedura de )))))))))))))) or8anizat de ))))))))))))) 9n te2eiul art) +- din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<, declar pe proprie rspundere, sub sanciunea falsului 4n declaraii ur2toareleD / sunt fa2iliarizat cu le8islaia aplicabil procedurii de achiziie 2enionate 2ai sus i 42i voi 4ndeplini sarcinile cu responsabilitate i onestitateH / sunt independent fa de toate prile i2plicate 4n procedura de atribuire, dup cunotina 2ea nee@ist5nd nici o 42preFurare trecut sau prezent care s ridice suspiciuni asupra independenei 2ele) 4n 2sura 4n care o astfel de 42preFurare apare pe parcursul verificrilor 4ntreprinse, 2 obli8 s aduc la cunotin !)#)?)')6) aceast 42preFurare solicit5nd 4nlocuirea 2ea de 4ndatH / 4n 2o2entul dese2nrii nu a2 rude sau afini p5n la 8radul I? 4n cadrul autoritii contractante) 9n cazul 4n care aceast situaie apare pe parcursul derulrii procedurii de achiziie public 4n cadrul autoritii contractante sau a ofertanilor 2 obli8 s anun aceast situaie i2ediat ce a aprutH / aportul 2eu la 4ntoc2irea docu2entelor la care voi participa va fi obiectiv i va respecta pe deplin principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziie publicH / voi pstra confidenialitatea asupra tuturor infor2aiilor i docu2entelor de care iau la cunotin 4n cursul activitii 2ele i voi folosi infor2aiile nu2ai 4n acest scopH / Infor2aiile confideniale nu vor fi dezvluite nici unei tere persoane) 7ezvluirea de infor2aii confideniale ctre an8aFai sau e@peri din interiorul sau e@teriorul !#?'6 va putea fi fcut doar cu acordul scris al conducerii acesteiaH / nu 2 voi asocia cu un eventual ofertant;candidat 4n 2ai sus 2enionata procedur de achiziie public) Se2ntura, 7ata Instruciuni de co2pletare i utilizare a for2ularului G7eclaraie de i2parialitate i confidenialitateG

Se se2neaz de personalul !)#)?)')6), precu2 i al co2parti2entelor de verificare a achiziiilor publice din cadrul direciilor 8enerale ale finanelor publice, 4ntr/un sin8ur e@e2plar, i2ediat dup dese2narea ca observatori la procedura de achiziie public pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire) Se ane@eaz la aportul de activitate al procedurii) 3)* 7eclaraia de confor2itate 7eclaraie de confor2itate 'utoritatea contractant)))))))))Jdenu2irea autoritii contractante) certific prin prezenta c docu2entaia de atribuire aferent procedurii))))))))))Jtipul procedurii) iniiat pentru achiziia public de )))))))))))))Jobiectul achiziiei publice) este confor2 cu le8islaia 4n vi8oare) 7ata eprezentantul autoritii contractante Jnu2ele i se2ntura) %ef co2parti2ent achiziii publice Jnu2ele i se2ntura) Instruciuni de co2pletare i utilizare a for2ularului Se co2pleteaz de eful co2parti2entului intern specializat 4n atribuirea contractelor de achiziie public) Este o declaraie scris de asu2are a rspunderii reprezentantului autoritii contractante pentru 4ntoc2irea confor2 le8ilslatiei 4n do2eniu a docu2entaiei de atribuire) Se co2pleteaz i se trans2ite 42preun cu docu2entaia de atribuire observatorilor dese2nai pentru verificare procedural) 3)< Not inter2ediar MINISTE !" E#$N$MIEI %I &IN'N(E"$ !nitatea pentru #oordonarea i ?erificarea 'chiziiilor 6ublice #o2parti2entul de verificare a achiziiilor publice / 7):)&)6)))) Nr) )))))))));))))))))))))) N$TC INTE ME7I' C *T* KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLL LN ONu2rul i data de 4nre8istrare la autoritatea O O Ocontractant O O

PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLL LR O7enu2irea autoritii contractante O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLL LR O#odul unic de identificare O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLL LR OSediul autoritii contractante O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLL LR O6rocedura de achiziie public O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLL LR OTipul contractului de achiziie public i obiectul O O Oacestuia O O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLL LV *ST* 6rezenta not s/a 4ncheiat 4n baza art) ,, alin) J0), lit)e) i art) 0, lit) a din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<, de ctre)))))))))), av5nd funcia de))))))))) la !nitatea pentru #oordonarea i ?erificarea 'chiziiilor 6ublice din cadrul Ministerului Econo2iei i &inanelor;#o2parti2entul de verificare a achiziiilor publice din cadrul 7):)&)6))))))))))4n calitate de observatori dese2nai confor2 7eciziei de verificare nr) )))));)))))))))i a $rdinului de serviciu nr) )));)))))))))))))) 0) 7escrierea aspectului procedural verificat i a abaterilor constatate 4n aplicarea le8islaiei 4n do2eniul achiziiilor publiceD )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) +) 'ctul nor2ativ 4nclcat cu precizarea coninutului art), alin), lit)D )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1) eco2andri pentru corectarea abateriiD )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &ace2 precizarea c 4ntrea8a responsabilitate pentru deciziile adoptate revine autoritii contractante care poate dispune 2suri 4n confor2itate cu prevederile art) 03 din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<) Netri2iterea 4n ter2en de cel 2ult 1 Jtrei) zile de la prezenta Not Inter2ediar la !)#)?)')6; #)?)')6) a deciziilor* luate de autoritatea contractant se sancioneaz confor2 art) 0-, alin) J0), lit) b din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--<)

Nere2edierea abaterilor prezentate 4n Nota inter2ediar conduce la e2iterea 'vizului consultativ 4n ter2en de 1 Jtrei) zile de la finalizarea activitii de verificare) Nu2e i prenu2e observatori )))))))))))))))))))))))))) Instruciuni de co2pietare i utilizare a for2ularului GNot inter2ediarG Se co2pleteaz 4n baza art) 0,, lit) a din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--< de ctre observatorii dese2nai, i2ediat ce se constat abateri sau neconfor2iti 4n aplicarea le8islaiei din do2eniul achiziiilor publice) Nota inter2ediar se 4ntoc2ete 4n dou e@e2plare care se 4nre8istreaz la autoritatea contractant de 4ndat ce a fost constatat o abatere;neconfor2itate 4n aplicarea le8islaiei din do2eniul achiziiilor publice pe parcursul procedurii de atribuire) !n e@e2plar se depune la autoritatea contractant, iar un e@e2plar se ane@eaz la aportul de activitate al procedurii de achiziie public verificat) "a punctul 0 observatorul descrie aspectul procedural verificat, la care s/au constatat abateri, precu2 i abaterile 4n aplicarea le8islaiei din do2eniul achiziiilor publice) "a punctul + se va indica actul nor2ativ 4nclcat cu precizarea coninutului art), alin), lit) pentru fiecare dintre abaterile prezentate la punctul 0) "a punctul 1 observatorul va preciza reco2andrile pentru corectarea abaterilor se2nalate) 7eciziile luate de autoritatea contractant se trans2it la !#?'6;#?'6, 4n ter2en de cel 2ult 1 Jtrei) zile de la 4nre8istrarea notei inter2ediare) 4n caz contrar este aplicabil sanciunea prevzut la art) 0-, lit) b din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--<) $bservatorii rspund de constatrile 4nscrise 4n notele inter2ediare, confor2 art) 0., alin) J+) din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--< i au obli8aia de a ur2ri 2surile luate de autoritatea contractant) 3)3 / 'vizul consultativ MINISTE !" E#$N$MIEI %I &IN'N(E"$ !nitatea pentru #oordonarea i ?erificarea 'chiziiilor 6ublice #o2parti2entul de verificare a achiziiilor publice / 7):)&)6))))) '?IB #$NS!"T'TI? nr) ))));)))))))))) 'vizul consultativ a fost e2is 4n confor2itate cu art) ,, lit) d din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--< privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public *T* KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL N

O6rocedura de achiziie public O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL R OTipul contractului de achiziie public O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL R O$biectul contractului de achiziie public O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL R O7enu2irea autoritii contractante O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL R O#odul unic de identificare O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL R OSediul autoritii contractante O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL R O$bservatorii dese2nai O O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL V *ST* 6rezentul aviz consultativ are la baz ur2toarele Note inter2ediare nere2ediate 4nre8istrate la autoritatea contractant pe parcursul derulrii procedurii de atribuireD *T* KLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN ONota inter2ediar O 'bateri 4nre8istrate O Onere2ediat O O OJNu2r;dat) O O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLR O0) )))))))))))) O 0) 9nclcarea art)))))alin)))lit)))din)))))O PLLLLLLLLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLR O+) ))))))))))) O +) )))))))))))))))))))))))))))))))))) O TLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLV *ST* 7ataD 7irector 8eneral !)#)?)')6); 7irector e@ecutiv 7:&6 Nu2e,prenu2e, se2ntura, ta2pila

Instruciuni de co2pletare i utilizare a for2ularului G'viz consultativG Se co2pleteaz 4n baza art) 0* din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--< de ctre observatorii dese2nai i conine notele inter2ediare cu abaterile constatate i nere2ediate de ctre autoritatea contractant) 6entru o procedur de atribuire poate fi e2is nu2ai un sin8ur aviz consultativ) $bservatorii rspund de constatrile 4nscrise 4n avizul consultativ, confor2 art) 0., alin) J+) din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<) 'vizul consultativ se 4ntoc2ete, de re8ul, 4n trei e@e2plare, astfelD / un e@e2plar se ane@eaz la aportul de activitateH / un e@e2plar se trans2ite la autoritatea contractant 4n ter2en de cel 2ult 1 Jtrei) zile lucrtoare de la stabilirea ofertei c5ti8toareH / un e@e2plar se trans2ite 'utoritii Naionale pentru e8le2entarea i Monitorizarea 'chiziiilor 6ublice) 9n cazul proiectelor finanate din fonduri europene) 'vizul consultativ se 4ntoc2ete 4n , Jpatru) e@e2plare, iar un e@e2plar se trans2ite i autoritii de 2ana8e2ent co2petente) 'vizul consultativ se trans2ite, dup caz, i or8anului ierarhic superior al autoritii contractante, caz 4n care se 2ai 4ntoc2ete un e@e2plar) 3). aportul de activitate

MINISTE !" E#$N$MIEI %I &IN'N(E"$ !nitatea pentru #oordonarea i ?erificarea achiziiilor 6ublice #o2parti2entul de verificare a achiziiilor publice / 7):)&)6))))) '6$ T 7E '#TI?IT'TE 4ncheiat la data de))))))) #apitolul 0 / Infor2aii 8enerale / Infor2aii despre observatori Se vor preciza pentru fiecare observator dese2nat nu2ele i prenu2ele, funcia, nu2rul le8iti2aiei, structura din care face parte i nu2rul;data ordinului de serviciu) 7e ase2enea, se vor precizaD E te2eiul le8al al efecturii verificrii proceduraleH E nu2rul i data trans2iterii 7eciziei de verificareH E 4ntoc2irea i se2narea declaraiilor de confidenialitate i i2parialitateH E precizarea datelor calendaristice 4n care observatorii dese2nai au fost prezeni la autoritatea contractant)

0)+) / Infor2aii despre autoritatea contractantD Se vor preciza datele de identificare ale autoritii contractante i alte infor2aii relevante 4n le8tur cu aceasta, respectivD E E E E E E denu2irea autoritii contractanteH reprezentantul le8alH codul unic de identificareH sediul i tipul autoritii contractanteH istoricul i e@periena 4n do2eniul achiziiilor publiceH co2ponena co2isiei de evaluare JFuriului) i actul de nu2ire)

0)1) / Infor2aii despre achiziia publicD Se vor preciza toate infor2aiile referitoare la procedura de atribuire verificat, respectivD E tipul i obiectul contractuluiH E procedura de achiziie public aplicat supus verificriiH E codul #6?H E valoarea esti2at a contractului de achiziie public Jlei i euro, fr T?', la cursul de schi2b al Ancii Naionale a o25niei din data de)))))))H E criteriul de atribuire a contractului de achiziie public i dup caz, factorii de evaluare i ponderea acestoraH E calendarul derulrii procedurii de atribuire) #apitolul + / $bservaii privind verificarea aspectelor procedurale +)0) / $bservaii privind respectarea re8uiiior de publicitate i a ter2enelor prevzute de le8islaia aplicabil 4n do2eniu Se vor descrie aspectele procedurale verificate i se vor prezenta observaiile rezultate din activitatea de verificare efectuat, confor2 #apitolului ,, Seciunea ,)0, precu2 i din co2pletarea "istei de verificare nr) 0 din Manual) Se vor descrie detaliat Notele inter2ediare 4ntoc2ite precu2 i deciziile autoritii contractante referitoare la re2edierea sau nu a neconfor2ittilor constatate) / $bservaii privind le8alitatea iniierii procedurii Se vor descrie aspectele procedurale verificate i se vor prezenta observaiile rezultate din activitatea de verificare efectuat, confor2 #apitolului ,, Seciunea ,)0, precu2 i din co2pletarea "istei de verificare nr) + din Manual, ur2rindu/se 4n 2od prioritarD E e@istena procedurii supuse verificrii 4n pro8ra2ul anual al achiziiilor publice, cu indicarea poziieiH E identificarea surselor de finanare prin care se vor asi8ura fondurile necesare 4n vederea 4ndeplinirii contractului de achiziie publicH

E e@istenta docu2entaiei de atribuireH i se vor descrie aspectele procedurale verificate i observaiile rezultate) 9n cazul altor proceduri dec5t procedurile de licitaie deschis i licitaie restr5ns vor fi prezentate circu2stanele care au condus la selectarea acestora) Se vor 2eniona Notele inter2ediare 4ntoc2ite, precu2 i deciziile autoritii contractante referitoare la re2edierea sau nu a neconfor2ittilor constatate) / $bservaii privind analiza docu2entaiei de atribuire Se vor descrie aspectele procedurale verificate i se vor prezenta observaiile rezultate din activitatea de verificare efectuat confor2 #apitolului ,, Seciunea ,)+ din Manual, precu2 i din co2pletarea "istei de verificare nr) 1 i respectiv 4n funcie de tipul procedurii i al listelor de verificare supli2entare) Se vor 2eniona Notele inter2ediare 4ntoc2ite precu2 i deciziile autoritii contractante referitoare la re2edierea sau nu a neconfor2ittilor constatate) / $bservaii privind 2odul de desfurare a edinei de deschidere a ofertelor Se vor descrie aspectele procedurale verificate i se vor prezenta observaiile rezultate din activitatea de verificare efectuat confor2 #apitolului ,, Seciunea ,)1 din Manual, precu2 i din co2pletarea "istei de verificare nr) , i dup caz a listelor de verificare 2enionate 4n Tabelul listelor de verificare prevzut la #apitolul 3, punctul 3)0+ din Manual, 4n funcie de tipul procedurii) Se vor 2eniona Notele inter2ediare 4ntoc2ite precu2 i deciziile autoritii contractante referitoare la re2edierea sau nu a neconfor2ittilor constatate) +)*) / $bservaii privind 2odul de desfurare a edinelor de evaluare a ofertelor Se vor descrie aspectele procedurale i se vor prezenta observaiile rezultate din activitatea de verificare efectuat confor2 #apitolului ,, Seciunea ,), din Manual precu2 i din co2pletarea "istei de verificare nr) *, "istei de verificare nr) <, i dup caz a listelor supli2entare cuprinse 4n Tabelul listelor de verificare prevzut la capitolul 3, punctul 3)0+ din Manual, 4n funcie de tipul procedurii) Se vor 2eniona edinele de evaluare la care au participat observatorii dese2nai) Se vor 2eniona Notele inter2ediare 4ntoc2ite precu2 i deciziile autoritii contractante referitoare la re2edierea sau nu a neconfor2ittilor constatate) +)<) / $bservaii privind 2odul de finalizare a procedurii de atribuire

Se vor descrie aspectele procedurale i se vor prezenta observaiile rezultate din activitatea de verificare efectuat confor2 #apitolului ,, Seciunea ,)< din Manual, precu2 i din co2pletarea "istelor de verificare cuprinse 4n Tabelul listelor de verificare prevzut la capitolul 3, punctul 3)0+ din Manual, 4n funcie de tipul procedurii) Se vor 2eniona Notele inter2ediare 4ntoc2ite precu2 i deciziile autoritii contractante referitoare la re2edierea sau nu a neconfor2ittilor constatate) #apitolul 1 / #oncluzii i reco2andri Se vor precizaD E e@istena contestaiilor privind procedura de atribuireH E dac observatorii au solicitat preedintelui co2isiei de evaluare din cadrul autoritii contractante infor2aii supli2entare scrise, de natur s conduc la l2urirea aspectelor procedurale le8ate de derularea procedurii de atribuireH E dac au fost ridicate 4nscrisuri sau alte docu2ente, i dac toate infor2aiile i docu2entele 2enionate 4n raportul de activitate au fost puse la dispoziie de autoritatea contractanta) E dac a fost e2is aviz consultativH E dac observatorii dese2nai au constatat contravenii i au aplicat sanciunile contravenionale prevzute de $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--<H E reco2andri pentru atin8erea scopului prevzut la art) +, alin)0 din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1,;+--<, precu2 i pentru aplicarea corespunztoare a art) 1 i a art) 30 din =otr5rea :uvernului nr) >+*;+--<) 'ne@eD 0) 7ecizia de verificare i $rdinul de serviciuH +) Notele inter2ediare e2ise i 4nre8istrate la autoritatea contractant pe parcursul derulrii procedurii de achiziie publicH 1) 'vizul consultativ e2is 4n condiiile nere2edierii notelor inter2ediare e2iseH ,) 7eclaraia de i2parialitate i confidenialitate *) 'lte situaii, tabele, docu2ente, acte, infor2aii trans2ise 4n scris de ')#), necesare susinerii constatrilor) $bservatori dese2nai, ))))))))))))))))))) Jnu2ele, prenu2ele i se2ntura) Instruciuni de co2pletare i utilizare a for2ularului G aport de activitateG aportul de activitate se 4ntoc2ete de observatorii dese2nai pentru fiecare procedura de achiziie public verificat, dup finalizarea activitii de observare)

9n aportul de activitate observatorii dese2nai conse2neaz principalele constatri i descriu aspectele procedurale observate i verificate, ane@5nd toate notele inter2ediare 4ntoc2ite i 4nre8istrate la autoritatea contractant, pe parcursul derulrii procedurii de atribuire, precu2 i avizul consultativ, dac este cazul) aportul de activitate se 4ntoc2ete 4n doua e@e2plare, se 4nre8istreaz la !nitatea pentru coordonarea i verificarea achiziiilor publice;#o2parti2entul de verificare a achiziiilor publice, iar un e@e2plar se trans2ite autoritii contractante 4n ter2en de * zile lucrtoare de la finalizarea activitii de verificare) 'cesta se 4ntoc2ete i 4n cazul 4n care nu se aFun8e la se2narea contractului) $bservatorii vor sesiza or8anele co2petente 4n le8tur cu constatrile efectuate cu ocazia activitii de observare i verificare i care ar putea 4ntruni ele2entele constitutive ale unei infraciuni, 4n condiiile prevzute de le8ea penal) 4n aceast situaie observatorii au obli8aia de a prezenta constatrile respective 4ntr/o adres ce va fi co2unicat i autoritii contractante) Infor2aiile din prezentul 2odel de aport de activitate constituie cerine 2ini2e necesare a fi 4ndeplinite i va fi adaptat 4n funcie de ele2entele caracteristice ale procedurii de atribuire la care se refer) 3)> 'dresa de solicitare a calendarului edinelor de evaluare MINISTE !" E#$N$MIEI %I &IN'N(E"$ !nitatea pentru #oordonarea i ?erificarea achiziiilor 6ublice #o2parti2entul de verificare a achiziiilor publice / 7):)&)6))))) 'utoritatea contractant)))))))))))))) 9n atenia 7o2nului))))))))))))))))/ 6reedintele #o2isiei de evaluare 9n confor2itate cu prevederile art) 01, alin) J+), lit)a din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<, observatorii dese2nai prin 7ecizia de verificare nr) )))));)))))))), vor participa la toate edinele co2isiei de evaluare, ulterior edinei de deschidere) ? ru82 s ne trans2itei, 4n ter2en de trei zile de la pri2irea prezentei adrese) #alendarul edinelor co2isiei de evaluare, precu2 i fiecare actualizare, cuprinz5nd datele, orele i locul de desfurare a acestora) Netri2iterea 4n ter2en de 1 zile a docu2entelor i infor2aiilor solicitate constituie contravenie, prevzut la art) 0-, alin) J0), lit) b din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--<) $bservatori dese2nai, ))))))))))))))))))))) Instruciuni de co2pletare i utilizare a for2ularului

Se 4ntoc2ete de observatorii dese2nai, 4n dou e@e2plare, din care unul se 4nre8istreaz la autoritatea contractant la edina de deschidere) $bservatorii dese2nai pot solicita autoritii contractante, pe parcursul derulrii procedurii de atribuire, i alte infor2aii sau docu2ente necesare activitii de observare i verificare, cu adaptarea corespunztoare a for2ularului) 3)0- / &ia procedurii MINISTE !" E#$N$MIEI %I &IN'N(E"$ !nitatea pentru #oordonarea i ?erificarea 'chiziiilor 6ubiice #o2parti2entul de verificare a achiziiilor publice / 7):)&)6) )) $bservatorD))))))))))))))))))H $bservator dese2nat))))))))))H 'utoritatea contractantD))))) $biectul proceduriiD)))))))))) 'nun de participare SE'6 nr)

&I%' 6 $#E7! II 0) 7ata 4ntiinrii))))))))))))))))))))))))))))))))))H +) 7ata pri2irii lucrrii)))))))))))))))))))))))))))))H 1) 7ata analizei de risc))))))))))))))))))))))))))))))H ,) 7ata 4ntoc2irii 7eciziei de verificare)))))))))))))H *) 7ata 4ntoc2irii $rdinului de serviciu))))))))))))))H <) 7ata 4nre8istrrii 7eciziei de verificare la autoritatea contractant ))) 3) 7ata pri2irii;ridicrii docu2entaiei de atribuire))))))))))))))))))))))))) .) 6erioada de analiz a docu2entaiei Jde la, la )))))))))))))))))))))))))))) 7ocu2ente 4ntoc2ite dup parcur8erea pailor de verificareD E Note inter2ediare Jnr) i data)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) E 'drese de solicitare infor2aii;docu2ente Jnr) i data)) E 7ata trans2iterii docu2entelor 2enionate 2ai susD ))) E 6unctele de vedere pri2iteD)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) >) 7ata edinei de deschidere)))))))))))))))))))))))))))))))) 7ocu2ente 4ntoc2ite dup parcur8erea pailor de verificareD E Note inter2ediare Jnr) i data)))))))))))))))))))))))))))))))))))) E 7ecizia luat de autoritatea contractant)))))))))))))))))) 0-) Nu2rul de 4nre8istrare a adresei de solicitare a #alendarului edinelor de evaluare )))))))))))))))))))))))))))))))))H 00) #alendarul edinelor de evaluareD

E 7ata edinei de evaluare nr) 0))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))H E Note inter2ediare 4ntoc2ite Jnr) i data)))))))))))))))))))))))))))))H E 7ecizia luat de autoritatea contractant)))))))))))))))))))))))))))H 0+) 7ata aportului procedurii)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))H 01) 7ata depunerii adresei pentru 4ntiinarea finalizrii procedurii))))))))))H 0,) Note inter2ediare r2ase nere2ediate Jnr) i data)))))))))))))))))))))))))))H 0*) 'viz consultativ Jnr) i data))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))H 0<) Modul de finalizare al proceduriiD *T* KLLMLLN 'nulareD OdaOnuO TLLULLV KLLMLLN Se2nare #ontractD OdaOnuO TLLULLV *ST* E 7ata se2nrii contractuluiD))))))))))))))))))))))))))))))H E #onstatri privind confor2itatea contractuluiD)))))))H E 'dresa de infor2are a instituiei co2petenteD)))))))H 03) #ontestaii depuseD))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))H 0.) Modul de soluionare al contestaiilorD))))))))))))))))H 0>) 9ncheierea verificriiD)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))H E 7ata 4ntoc2irii raportului de activitateD))))))))))))))))))))))))))))H E 7ata prezentrii pentru avizare efului de serviciuD)))))))))))H E 7ata prezentrii directorului 8eneralD)))))))))))))))))))))))))))))H E 7ata trans2iterii la autoritatea contractantD)))))))))))))))))))H E Nu2r de 4nre8istrare de la autoritatea contractantD))))))))))H 6entru confor2itatea datelor Jse2ntura observatorului) Instruciuni de co2pletare a G&iei de ur2rireGD &ia procedurii se 4ntoc2ete de ctre observatorul;observatorul dese2nat pentru fiecare procedur aflat 4n verificare i se ataeaz

pe coperta interioar a dosarului de verificare a procedurilor la care a participat) Este un docu2ent prin care observatorul dese2nat 4i asu2 rspunderea pentru activitatea de verificare desfurat la procedura de achiziie public;concesiune unde a fost dese2nat, precu2 i sinteza rezultatelor verificrii acesteia) #o2pletarea fiei se face 4ncep5nd cu pri2irea lucrrii de la eful de serviciu i p5n la 4ncheierea procedurii) $bservatorii dese2nai rspund de datele i infor2aiile din fi confor2 prevederilor art) 0. din Nor2ele aprobate prin =otr5rea :uvernului nr) >,+;+--<) %eful de serviciu ur2rete, prin sondaF, 4ntoc2irea &iei procedurii pe parcursul derulrii activitii de observare i verificare procedural) 9ntoc2irea corespunztoare a acestei &ie reprezint un aspect esenial ce va fi avut 4n vedere la evaluarea perfor2anelor profesionale ale observatorului) 3)00 / 'dresa de solicitare a copiei contractului de achiziie se2nat de a2bele pri MINISTE !" E#$N$MIEI %I &IN'N(E"$ !nitatea pentru #oordonarea i ?erificarea achiziiilor 6ublice #o2parti2entul de verificare a achiziiilor publice / 7):)&)6)))) 'utoritatea contractant)))))))))))) 9n atenia 7/lui))))))))))))))))))/ autoritii contractante eprezentant le8al al

9n confor2itate cu prevederile art) 0, alin) J1) din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--< privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, observatorii dese2nai prin 7ecizia de verificare nr)))))))))))))))));))))))))))))))), verific etapele procesului de achiziie public, dup publicarea anunului de participare p5n la atribuirea i se2narea contractului) ? ru82 s ne trans2itei, 4n ter2en de o zi lucrtoare de la 4nre8istrare, contractul de achiziie public se2nat de a2bele pri, ca ur2are a derulrii procedurii de atribuire)))))))))))))))))))))))))))))))))))) Netri2iterea docu2entelor i infor2aiilor referitoare la procesul de atribuire a contractului care face obiectul verificrii, solicitate de observatorii dese2nai constituie contravenia prevzut la art) 0alin) J0), lit) b din $rdonana de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--<) $bservatori dese2nai, Instruciuni de co2pletareD Se 4ntoc2ete de observatorii dese2nai, 4n dou e@e2plare, din care unul se 4nre8istreaz la autoritatea contractant, la edina de

evaluare 4n care se 4ntoc2ete aportul procedurii i nu2ai 4n cazul 4n care sunt dese2nate oferte c5ti8toare) Tabelul listelor de verificare *T* KLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLMLLLLLLLLLMLLLLLLMLLLLLMLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLLM LLLLLLLN O O"icitaieO"icitaieO7ialo8ONe8o/O#oncurs O'cordOSiste2 O#once/ O O Odeschis Orestr5nsOco2pe/OciereOde soluiiOcadruOdina2icOsiuni O O O O Otitiv O O O O O O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQ LLLLLLLR O"ista nr)0 O p O p O p O p O p O p O p O p O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQ LLLLLLLR O"ista nr)+ O p O p O p O p O p O p O p O p O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQ LLLLLLLR O"ista nr)1 O p O p O p O p O p O p O p O / O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQ LLLLLLLR O"ista nr), O p O p O p O p O p O p O p O p O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQ LLLLLLLR O"ista nr)* O p O p O p O p O p O p O p O p O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQ LLLLLLLR O"ista nr)< O p O p O p O p O p O p O p O p O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQ LLLLLLLR O"ista nr)3 O p O p O p O p O p O p O p O p O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQ LLLLLLLR O"ista nr). O / O p O / O / O / O p O / O / O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQ LLLLLLLR O"ista nr)> O / O / O p O / O / O p O / O / O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQ LLLLLLLR

O"ista nr)0-O / O / O / O p O / O p O / O / O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQ LLLLLLLR O"ista nr)00O / O / O / O p O O p O / O / O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQ LLLLLLLR O"ista nr)0+O / O / O / O p O / O p O / O / O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQ LLLLLLLR O"ista nr)01O / O / O / O / O / O p O / O / O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQ LLLLLLLR O"ista nr)0,O / O / O / O / O / O p O / O / O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQ LLLLLLLR O"ista nr)0*O p O p O / O p O / O / O / O / O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQ LLLLLLLR O"istanr)0< O / O / O / O / O / O / O / O p O PLLLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLLLLQLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLLLLQLLLLLQLLLLLLLQ LLLLLLLR O"ista nr)03O p O p O p O p O p O p O p O p O TLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLULLLLLLLLLULLLLLLULLLLLULLLLLLLLLLULLLLLULLLLLLLU LLLLLLLV *ST* #'6) . 7ispoziii finale $bservatorii sunt obli8ai s aplice prevederile din prezentul Manual, s co2pleteze listele de verificare la procedurile de atribuire unde sunt dese2nai pentru verificarea aspectelor procedurale) Infor2aiile din listele de verificare sunt 2ini2e, observatorii put5nd adu8a i alte infor2aii obinute din activitatea de observare i verificare, cu respectarea prevederilor le8ale) $bservatorii sunt 4ndreptii, 4n confor2itate cu prevederile $rdonanei de ur8en a :uvernului nr) 1-;+--<, s constate contravenii i s aplice sanciuni, ur2rind ca sanciunea aplicat s fie proporional cu 8radul de pericol social al faptei sv5rite de autoritatea contractant) 4n analiza efectuat observatorii vor identifica i vor avea 4n vedere toate circu2stanele edificatoare ale fiecrui caz) $bservatorii au obli8aia s observe i s verifice, 4n li2itele co2petenelor i obiectiv, aspectele procedurale 4n ti2pul derulrii

lor, precu2 i s 4ndru2e autoritile contractante prin reco2andri le8ale, pentru corectarea neconfor2ittilor i neconcordantelor constatate, ori de c5te ori este cazul) $bservatorii dese2nai au obli8aia s observe, 4n 2od obiectiv, aspectele procedurale aferente procedurii de atribuire, precu2 i, prin reco2andrile cuprinse 4n notele inter2ediare, s contribuie la confor2itatea procedurii de atribuire cu le8islaia 4n do2eniu) $bservatorii dese2nai decid asupra felului i volu2ului constatrilor, 4n funcie de circu2stanele fiecrei proceduri 4n parte i de li2itele prevzute de le8e) Instruciunile i listele de verificare de co2pletat, cuprinse 4n prezentul Manual sunt 2ini2e) $bservaiile ce se 4nscriu 4n raportul de activitate trebuie s fie precise, bazate pe date i docu2ente e@puse clar, eli2in5ndu/se orice ele2ente i descrieri personale, inutile i neconcludente, care 4ncarc neFustificat coninutul acestuia) elaiile dintre autoritile contractante i observatori trebuie s fie funda2entate pe bun/ credin, 4n scopul realizrii cerinelor le8islaiei 4n do2eniul achiziiilor publice) 9n e@ercitarea atribuiilor de serviciu observatorii din cadrul !)#)?)')6) i #)?)')6) sunt investii cu e@erciiul autoritii publice i beneficiaz de protecie, potrivit le8ii) 6rezentul Manual se 2odific i se co2pleteaz prin $rdin al 2inistrului econo2iei i finanelor) In spriFinul aplicrii corecte a prevederilor din Manual, se pot e2ite #irculare) //////