Sunteți pe pagina 1din 4

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI Facultatea: Administrarea Afacerilor, cu predare n limbi strine, Cod: 07 Domeniul de master: Administrarea

Afacerilor, Cod: 06 Specializarea de master: Administrarea Afacerilor, cu predare n limba englez Cod: 01 Durata pro ramului de master! 2 ani Forma de "n#$%$m&nt '(I) ID*: ZI Anul uni#ersitar: 2012 201!

PLAN DE NVMNT Anul de studiu: 1, Semestrul: 1


Nr. crt. 1 2 " % * Denumirea disci linei Denumirea disci linei !n en"le#$ Business economics Informatics for usiness administration Contract la$ Financial mana'ement in usiness Strate'ic mana'ement Ti dis. O O O O O %at disci. F F F F F &'rma de (eri)icare % Economia afacerilor Informatic pentru administrarea afacerilor #reptul contractelor &ana'ement financiar (n afaceri &ana'ement strate'ic E ! E E E 2 1 2 2 2 6 Nr. 're* s$ t$m+n$ S 1 2 2 2 2 6 L* P 7 T / / 0 0 0 18 6 6 6 6 6 /7 UNESCO pentru Administrarea Afacerilor Informatic economic #rept Finan)e UNESCO pentru Administrarea Afacerilor Nr. ct. credit De artamentul care sus,ine disci lina -.ser(a,ii

T-TAL D1S%1PL1NE -2L13AT-411 51 -P1-NALE Le"enda: C + curs, S + seminar, - + lucrri practice, . + proiecte , / - total

4E%T-4, Pr').uni(.dr. Pa(el NASTASE

DE%AN, Pr').uni(.dr. Adrian TAN9

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI Facultatea: Administrarea Afacerilor, cu predare n limbi strine, Cod: 07 Domeniul de master: Administrarea Afacerilor, Cod: 06 Specializarea de master: Administrarea Afacerilor, cu predare n limba englez Cod: 01 Durata pro ramului de master! 2 ani Forma de "n#$%$m&nt '(I) ID*: ZI Anul uni#ersitar: 2012 201!

PLAN DE NVMNT Anul de studiu: 1, Semestrul: :


Nr. crt. 1 2 " % Ti dis. O O O O O %at disc i. F F F S S &'rma de (eri)icare E E E E ! 2 2 2 2 2 17 Nr. 're* s$ t$m+n$ % S 2 2 1 1 2 8 L* P 7 T 0 0 / / 0 18 6 6 6 6 6 /7 Conta ilitate4 audit 1i control de 'estiune UNESCO pentru Administrarea Afacerilor UNESCO pentru Administrarea Afacerilor UNESCO pentru Administrarea Afacerilor &ar9etin' Nr. ct. credit De artamentul care sus,ine disci lina -.ser(a,ii

Denumirea disci linei

Denumirea disci linei !n en"le#$ Financial reportin' and anal3sis 6uantitati5e met7ods for t7e decision process in a compan3 8no$led'e mana'ement

0aportare 1i anali2 financiar &etode cantitati5e pentru asistarea deci2iei (n afaceri &ana'ementul cuno1tin)elor

&ana'ementul strate'ic al Strate'ic 7uman resources mana'ement resurselor umane Strate'ic mar9etin' * &ar9etin' strate'ic T-TAL D1S%1PL1NE -2L13AT-411 51 -P1-NALE Le"enda: C + curs, S + seminar, - + lucrri practice, . + proiecte , / - total

4E%T-4, Pr').uni(.dr. Pa(el NASTASE

DE%AN, Pr').uni(.dr. Adrian TAN9

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI Facultatea: Administrarea Afacerilor, cu predare n limbi strine, Cod: 07 Domeniul de master: Administrarea Afacerilor, Cod: 06 Specializarea de master: Administrarea Afacerilor, cu predare n limba englez Cod: 01 Durata pro ramului de master! 2 ani Forma de "n#$%$m&nt '(I) ID*: ZI Anul uni#ersitar: 201! 201"

PLAN DE NVMNT Anul de studiu: : , Semestrul: 1


Nr. crt. 1 2 Denumirea disci linei Denumirea disci linei !n en"le#$ Ti dis. O O O O O %at disc i. F S S S S &'rma de (eri)icare E ! E E E ;E <:V % 2 2 2 2 2 17 Nr. 're* s$ t$m+n$ S 2 1 2 2 1 8 L* P 7 T 0 / 0 0 / 18 Nr. ct. credit 6 6 6 6 6 /7 De artamentul care sus,ine disci lina -.ser(a,ii

Comunicare de afaceri 1i media Business communication and media Afaceri interna)ionale International usiness Comportamentul or'ani2a)ional Or'ani2ational and consumer " 1i al consumatorului e7a5ior Antreprenoriat 1i de25oltarea Entrepreneurs7ip and Business % afacerilor #e5elopement Administrarea afacerilor (n Online usiness administration * mediul online T-TAL D1S%1PL1NE -2L13AT-411 51 -P1-NALE Le"enda: C + curs, S + seminar, - + lucrri practice, . + proiecte , / - total

UNESCO pentru Administrarea Afacerilor UNESCO pentru Administrarea Afacerilor UNESCO pentru Administrarea Afacerilor UNESCO pentru Administrarea Afacerilor UNESCO pentru Administrarea Afacerilor

4E%T-4, Pr').uni(.dr. Pa(el NASTASE

DE%AN, Pr').uni(.dr. Adrian TAN9

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI Facultatea: Administrarea Afacerilor, cu predare n limbi strine, Cod: 07 Domeniul de master: Administrarea Afacerilor, Cod: 06 Specializarea de master: Administrarea Afacerilor, cu predare n limba englez Cod: 01 Durata pro ramului de master! 2 ani Forma de "n#$%$m&nt '(I) ID*: ZI Anul uni#ersitar: 201! 201"

PLAN DE NVMNT Anul de studiu: :, Semestrul: :


Nr. crt. Denumirea disci linei Denumirea disci linei !n en"le#$ Ti dis. %at disci . &'rma de (eri)icar e Nr. 're* s$ t$m+n$ % S L* P T Nr. ct. credit De artamentul care sus,ine disci lina -.ser(a,ii

Seminar 1tiin)ific + &ana'ement Scientific seminar for usiness pentru afaceri mana'ement Strate'ii de ne'ociere (n afaceri 1i Business ne'otiation strate'ies and 2 mana'ementul conflictelor conflict mana'ement " .ractic de specialitate Interns7ip T-TAL D1S%1PL1NE -2L13AT-411 51 -P1-NALE Diserta,ie 1
; .ractica de specialitate se or'ani2ea2a in ultimele " sapatmani ale semestrului

O O O

S S S

! E E

2 : :

2 -

2 2: ::

: 0 :7 :;

1: * 1* /7 17

UNESCO pentru Administrarea Afacerilor UNESCO pentru Administrarea Afacerilor UNESCO pentru Administrarea Afacerilor

Le"enda: C + curs, S + seminar, - + lucrri practice, . + proiecte , / - total

4E%T-4, Pr').uni(.dr. Pa(el NASTASE

DE%AN, Pr').uni(.dr. Adrian TAN9