Sunteți pe pagina 1din 4

Chestionar general

1. Care sunt tipurile de definiii ale econometriei : a) istoric, restrictiv, indus; b) istoric, restrictiv, extins; c) extins, actual, indus, relativ. 2. conometria "este studiul fenomenelor economice pe baza datelor statistice cu ajutorul modelelor matematice" este una din urmtoarele definiii ale econometriei : a) istoric; b) restrictiv; c) extins. !. "rin domeniul econometric, n sensul larg al termenului, se #nelege econometria, definit #n mod strict, adic, inclu$%nd domeniile menionate atunci c%nd ea este #neleas #n mod restrictiv, la care adugm : a) metodele cercetrii operaionale; b) metode statistice; c) modele matematice &i proceduri '( )soft &i hard). *. "entru a putea defini obiectul econometriei &i pentru a formula &i o +ustificare a sa, at%t sub aspect po$itiv , prin ceea ce este, c%t &i sub unul negativ , prin ceea ce nu este &i nu poate fi, un cititor ar trebui s aib : a) cuno&tine importante de economie politic; b) deprinderi '(; c) cel puin matematica din liceu; d) unele noiuni de statistic matematic u$ual )regresie, dispersie etc.); e) cuno&tine solide de contabilitate; f) cunoa&terea a cel puin o limb strin; g) cuno&tine de logic &i metodologie &tiinific, cel puin elementare. -. Care sunt tipurile de contradicii din econometrie : a) Contradicia dintre structural &i fenomenologic; b) Contradicia dintre cau$al &i stocastic; c) Contradicia dintre raional &i empiric; d) Contradicia dintre real &i imaginar; e) Contradicia dintre posibil &i probabil. .. /legei cel puin - indicatori economici &i factori determinani pentru un model econometric specific #ntr0un cadru strategic naional : a) produsul intern brut &i cre&terea economic; b) producia industrial; c) producia agricol; d) producia unor bunuri de consum pe cap de locuitor;

e) cererea de produse )consumul); f) utili$area forei de munc; g) nivelul de asigurare a serviciilor; h) infrastructura de transport rutier; i) rata dobn$ii; +) preurile, inflaia &i cursul de schimb; 1) investiiile; l) salariile; m) valoarea salariului minim pe economie; n) economiile; o) masa monetar; p) comerul exterior. 2. /legei cel puin - indicatori economici &i factori determinani pentru un model econometric specific #n evoluia unei firme : a) &ansele de reu&it #n afacere , legea cererii &i ofertei, teoria avanta+elor comparative, legile &i starea pieei de capital &i posibilitile de asigurare a surselor de investiii; b) producia , teoria economiilor de scar )dimensiunea firmei &i organi$area sa), combinarea factorilor de producie &i randamentul acestora , etape : stabilirea factorilor, anali$a rolului fiecruia, funcia de producie, combinarea optim a factorilor etc...); c) organigrama firmei; d) politica de personal; e) costurile de producie &i salariile; f) rentabilitatea firmei; g) vn$rile &i evoluia acestora; h) profitul &i rentabilitatea; i) politicile ecologice; +) activitile sindicale. 3. 4odelele econometrice sunt utili$ate pentru : a) anali$a msurilor de politic economic &i a variaiilor din mediul economic; b) anali$a bilanurilor contabile anuale; c) anali$e de risc privind starea actual &i evoluia sistemului; d) efectuarea de previ$iuni, scopul modelului fiind acela de funcie a perioadei viitoare pornind de la date pre$ente; e) progno$e privind volumul fluxurilor financiare din sistem. 5. "entru a se reali$a funcia de progno$, #ntr0un model econometric trebuie parcurse urmtoarele etape : a) formularea de ipote$e asupra variabilelor exogene ale modelului; b) formularea de ipote$e asupra variabilelor economice proprii modelului; c) formularea de ipote$e asupra variabilelor endogene ale modelului; d) testarea modelului folosind datele existente disponibile; e) minimi$area valorilor variabilelor de ecart dintre evoluia simulat &i cea re$ultat din condiiile reale; f) proiecia valorilor pentru variabila de ecart. 16. Criticile referitoare la utilitatea modelelor econometrice au la ba$ unele limite ale acestora, cum ar fi :

a) selecia nu suficient +ustificat a unei teorii sau a alteia; b) folosirea unor metode economice &i matematice simpliste )incomplete); c) incertitudini &i divergene referitoare la interpretarea re$ultatelor obinute; d) numrul mare de re$ultate obinute; e) amplitudinea erorilor de previ$iune &i numrul mare de corecii aplicate pentru a a+unge la progno$a dorit. 11. 7ariabilele economice se clasific astfel : a) dup natura lor : 1. variabile endogene;, 2. variabile exogene; !. variabile minimale; *. variabile multiple; -. variabile aleatoare. b) dup modul de prezentare : 1. variabile incerte; 2. variabile intermediare; !. variabile mixte; *. variabile certe. 12. "entru ca soluiile oferite de model s fie corecte, ecuaiile &i funciile de repre$entare ale acestuia trebuie s #ndeplineasc urmtoarele condiii : a) s reflecte procesul economic printr0o construcie simpl; b) s fie simulat prin mai multe funcii; c) ecuaia s fie plau$ibil din punct de vedere economic; d) funciile de repre$entare s poat fi pre$entate grafic; e) observaiile folosite s fie riguros colectate; d) parametrii modelului s poat fi extrapolai. 1!. stimarea parametrilor in modele econometrice se face respect%nd anumite ipote$e de lucru &i anume: a) forma funciei de regresie trebuie s fie corect; b) ecuaiile de stare s fie liniare; c) valorile variabilelor x, y trebuie s fie fr erori de observare; d) estimarea parametrilor s se fac simultan cu minimi$area acestora; c) media variabilei aleatoare s fie nul. 1*. stimarea parametrilor a+ustai se reali$ea$ cu a+utorul mai multor metode : a) metoda celor mai mici ptrate; b) metode probabiliste, c) metoda punctelor echidistante; d) metode liniare, e) metoda verosimilitii maxime; f) metode ba8siane, g) metoda punctelor empirice h) metoda punctelor medii etc.

1-. (ipuri de modele econometrice : a) modele unifactoriale &i modele multifactoriale; b) modele liniare &i modele neliniare; c) modele pariale &i modele globale )agregate); d) modele statice &i modele dinamice; e) modele cu o singur ecuaie &i modele cu ecuaii multiple; f) modele euristice , raionale , &i modele deci$ionale , operaionale. 1.. 9n cadrul modelelor econometrice se #nt%lnesc urmtoarele tipuri de relaii #ntre variabile : a) de identitate; b) tehnologice; c) instituionale; d) de comportament. 12. /cceptarea unui model econometric presupune efectuarea unor verificri, astfel : a) verificarea ipote$elor pe care se fundamentea$ estimarea parametrilor modelului; b) verificarea semnificaiei estimrii parametrilor modelului; c) verificarea similitudinii modelului econometric. 13. :orma general a modelului unifactorial este : a) 8 ; f)x) < u, b) 8 ; f)x, u), c) 8 ; u < f)x), unde 8 este variabila endogen sau re$ultant, x variabila exogen sau cau$al, u variabila re$idual, aleatoare sau de eroare, toate trei fiind vectori n , dimensionali. 15. 4odelele econometrice unifactoriale se folosesc pentru : a) explicarea variaiei fenomenului re$ultant 8 in raport cu cau$a x, b) repre$entarea grafic a funciei 8 ; f)x) < u, c) estimarea ) prin simulare ) a valorilor probabile ale fenomenului 8 determinate de valorile posibile economice ale cau$ei x, d) progno$a fenomenului 8 in funcie de valorile cau$ei x, pe un interval de progno$. 26. conometria are $one comune cu unele &tiine &i discipline, cum ar fi : a) economia politic, b) politologia, c) statistica matematic, d) fi$ica &i chimia, e) macroeconomia, f) psihologia, g) microeconomia, h) progno$ , modelare , simulare .