Sunteți pe pagina 1din 3

2.

Elemente de mecanica analitica


2.1.Coordonate generalizate
a.Punctele materiale sunt libere
{

Se defineste CM(centru de masa) punctul material in care este concentrata toata masa sistemului dat de relatia:

, rCM vector de pozitie


Teorema I

Impulsul centrului de masa este egal cu suma impulsurilor constituentilor. Teorema II

b.Punctele materiale sunt supuse unor constrangeri


Exemplu 1: Exemplu 2:

OBS:Orice constrangere impusa se exprima printr-o ecuatie matematica numita ecuatie de legatura. Coordonatele generalizate notate cu reprezinta coordonatele independente pentru un sistem supus legaturilor.Acestea pot fi coordonate liniare sau unghiulare.

2.2.Vitezele generalizate
Viteza generalizata este derivata functie de timp a coordonatei generalizate.

Vitezele generalizate se pot exprima prin viteze liniare sau viteze unghiulare. Coordonatele carteziene sunt in functie de coordonatele generalizate. Vitezele carteziene sunt in functie de coordonatele si vitezele generalizate.

2.3.Impulsuri generalizate
Impulsurile generalizate reprezinta derivata Energiei Cinetice in functie de viteza generalizata.Impulsurile generalizate se pot exprima prin impulsuri sau prin momente cinetice. Starea mecanica Starea mecanica se exprima prin totalitatea coordonatelor generalizate si a vitezelor generalizate. Starea mecanica cu caracter general pentru fizica este data de coordonatele generalizate si impulsurile generalizate. Spatiul fazelor In spatiul fazelor starea mecanica se reduce la un punct,iar eventualele stari mecanice se fac pe traiectoria,care este o hipersuprafata, cu 2s-1 dimensiuni. In spatiul fazelor aceste suprafete nu se pot apropia oricat de mult si exista o valoare limita intre ele.