Sunteți pe pagina 1din 10

OFERTA PUBLICITATE

CotidianDE{TEPTAREA
{tirile care te ajut\ s\ fii cel mai bun.

Pagina

Prima pagin\

Tarif/cmp
a/n

14

Pagin\ interioar\

Ultima pagin\

3,2

4,8

Major\ri
Pozi]ionare
Culoare

partea de sus a paginii .......................


exclusivitate `n pagin\ ..........................
1 spot de culoare ................................
2 spoturi de culoare .............................
policromie .............................................

20%
50%
5%
10%
25%

Reduceri func]ie de valoarea contractului/comenzii


Valoare contract
385 - 1.155
1.155 - 2.310
2.310 - 3.850
3.850 - 5.775
5.775 -11.550
11.550 -19.250
19.250 - 38.500

................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................

Reducere
3%
6%
8%
10%
12%
15%
20%

*Tarife exprimate `n LEI/cmp


Pentru prima pagin\ nu se aplic\ reducere de volum
Pentru edi]ia de vineri se aplic\ o majorare de 15% la rate card
Majorare campanie electoral\ 100%
Format tabloid 24 pagini (full color - 4, 8, 12 pagini,), oglinda paginii (27,5x36)
L\]imea coloanelor de ziar `n centimetri: 5; 11; 16,5; 22; 27,5; `n\l]imea este variabil\
Interviurile publicitare se tarifeaz\ `n acela[i mod ca [i machetele publicitare
Machetele se predau cu 48 ore `nainte de prima apari]ie `n format *.jpg, *.tiff, *.cdr
SC DE{TEPTAREA SA poate refuza materialele care vin `n contradic]ie cu Legea publicit\]ii nr. 148/2000,
ce intr\ `n categoria de publicitate `n[el\toare sau publicitate comparativ\. Beneficiarul presta]iei `[i asum\
responsabilitatea pentru corectitudinea [i oportunitatea datelor publicate
Oferta este valabil\ `ncepnd cu data de 25 iunie 2012.

SC De[teptarea SA Bac\u, str. V. Alecsandri 41


Departament marketing-publicitate: tel/fax 0234/524.794 marketing@desteptarea.ro

www.desteptarea.ro

Module publicitare cotidian DE{TEPTAREA

Modul
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Dimensiuni (cm / b x `)
5x5
5x8
5 x 10
11 x 5
11 x 7
11 x 11
16,5 x 10
16,5 x 16,5
16,5 x 18
16,5 x 20
22 x 10
22 x 5
27,5 x 10
27,5 x 18
27,5 x 36

Suprafa]\ (cmp)
25
40
50
55
77
121
165
272,25
297
330
220
110
275
495
990

Aceste module sunt orientative.


Dimensiune fix\ este doar l\]imea, care corespunde colona]iei ziarului (5; 11; 16,5; 22; 27,5 cm).

SC De[teptarea SA Bac\u, str. V. Alecsandri 41


Departament marketing-publicitate: tel/fax 0234/524.794 marketing@desteptarea.ro

www.desteptarea.ro

Cotidian DE{TEPTAREA
{tirile care te ajut\ s\ fii cel mai bun.

Formate
de bannere disponibile:
A - Rectangle Box Top - 728 x 90
B - Rectangle Box inserat - 468 x 60
C1 - Rectangle Box mic - 220 x 100-220
C2 - Rectangle Box mare - 220 x 250 - 400
Bannerele pot fi `n urm\toarele formate:
GIF, GIF animat, Jpeg, Rich media (javascript),
Macromedia Flash
M\rimea fi[ierelor nu poate dep\[I 50 kb
Tarife:
300 E/lun\ - Rectangle Box Top (A)
175 E/lun\ - Rectangle Box inserat Top (B1)
150 E/lun\ - Rectangle Box inserat Middle (B2)
125 E/lun\ - Rectangle Box inserat Bottom (B3)
75 E/lun\ - Rectangle Box mic (C1)
125 E/lun\ - Rectangle Box mare (C2)
50 E - Advertorial (poate con]ine
maximum 3 link-uri)
Pre]urile nu con]in TVA.
Tarife exprimate `n Euro.

SC De[teptarea SA Bac\u, str. V. Alecsandri 41


Departament marketing-publicitate: tel/fax 0234/524.794 marketing@desteptarea.ro

www.desteptarea.ro

TVBac\u
Te leviziunea ta de [tiri.
r
Ziua Interval orar

Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Emisie/Program

00.00 - 05.00
05.00 - 06.30
06.30 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 10.00
10.00 - 17.00
17.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 20.30
20.30 - 21.00
21.00 - 22.30
22.30 - 23.00
23.00 - 00.00

Videoclip
De[teptarea de sear\...
Stirile TV Bac\u
Prima or\
Info Music fond sonor Radio Alfa
Videoclip
Desteptarea de sear\....
{tirile TV Bac\u
Videoclip
Realitatea zilei
Desteptarea de sear\....
{tirile TV Bac\u
Desteptarea de sear\....

00.00 - 00.30
00.30 - 05.00
05.00 - 06.30
06.30 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 10.00
10.00 - 17.00
17.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 20.30
20.30 - 21.00
21.00 - 22.30
22.30 - 23.00
23.00 - 00.00

Desteptarea de sear\....
Videoclip
De[teptarea de sear\...
Stirile TV Bac\u
Prima or\
Info Music fond sonor Radio Alfa
Videoclip
Desteptarea de sear\....
{tirile TV Bac\u
Videoclip
Realitatea zilei
Desteptarea de sear\....
{tirile TV Bac\u
Desteptarea de sear\....

00.00 - 00.30
00.30 - 05.00
05.00 - 06.30
06.30 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 10.00
10.00 - 17.00
17.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 20.30
20.30 - 21.00
21.00 - 22.30
22.30 - 23.00
23.00 - 00.00

Desteptarea de sear\....
Videoclip
De[teptarea de sear\...
Stirile TV Bac\u
Prima or\
Info Music fond sonor Radio Alfa
Videoclip
Desteptarea de sear\....
{tirile TV Bac\u
Videoclip
Realitatea zilei
Desteptarea de sear\....
{tirile TV Bac\u
Desteptarea de sear\....

00.00 - 00.30
00.30 - 05.00
05.00 - 06.30
06.30 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 10.00
10.00 - 17.00
17.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 20.30
20.30 - 21.00
21.00 - 22.30
22.30 - 23.00
23.00 - 00.00

Desteptarea de sear\....
Videoclip
De[teptarea de sear\...
Stirile TV Bac\u
Prima or\
Info Music fond sonor Radio Alfa
Videoclip
Desteptarea de sear\....
{tirile TV Bac\u
Videoclip
Realitatea zilei
Desteptarea de sear\....
{tirile TV Bac\u
Desteptarea de sear\....

Ore difuzare
spoturi publicitare

Pre]
]
(/30) lei

05.30
07.00

10
20

18.30; 19.00

38

21.00; 21.30; 22.00


23.30; 00.00

38
34

05.30
07.00

10
20

18.30; 19.00

38

21.00; 21.30; 22.00


23.30; 00.00

38
34

05.30
07.00

10
20

18.30; 19.00

38

21.00; 21.30; 22.00


23.30; 00.00

38
34

05.30
07.00

10
20

18.30; 19.00

38

21.00; 21.30; 22.00


23.30; 00.00

38
34

SC De[teptarea SA Bac\u, str. V. Alecsandri 41


Departament marketing-publicitate: tel/fax 0234/524.794 marketing@desteptarea.ro

Spoturile
cu o durat\
diferit\ de
30 de secunde
se tarifeaz\
asfel:
10 sec =
20 sec =
35 sec =
45 sec =
55 sec =
15 sec =
25 sec =
40 sec =
50 sec =
60 sec =

40 %
70 %
120 %
170 %
190 %
60 %
90 %
150 %
180 %
200 %

www.desteptarea.ro

Vineri

Smb\t\

Duminic\

00.00 - 00.30
00.30 - 05.00
05.00 - 06.30
06.30 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 10.00
10.00 - 17.00
17.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 20.30
20.30 - 21.00
21.00 - 22.30
22.30 - 23.00
23.00 - 00.00

Desteptarea de sear\....
Videoclip
De[teptarea de sear\...
Stirile TV Bac\u
Prima or\
Info Music fond sonor Radio Alfa
Videoclip
Desteptarea de sear\....
{tirile TV Bac\u
Videoclip
Realitatea zilei
Desteptarea de sear\....
{tirile TV Bac\u
Desteptarea de sear\....

00.00 - 00.30
00.30 - 08.00
08.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.30
22.30 - 00.00

Desteptarea de sear\....
Videoclip
De[teptarea de sear\...
Stirile TV Bac\u
Videoclip
Merge sia[a?
De[teptarea de sear\...
Videoclip
Desteptarea pe diagonal\
De[teptarea de sear\...
Videoclip

00.00 - 01.30
01.30 - 07.30
07.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 17.00
17.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.30
22.30 - 00.00

Desteptarea de sear\....
Videoclip
De[teptarea de sear\...
Cuvnt pentru suflet
Merge sia[a?
De[teptarea pe diagonal\
Videoclip
De[teptarea de sear\...
Retrospectiva s\pt\mnii
Videoclip
De[teptarea pe diagonal\
De[teptarea de sear\...
Videoclip

05.30
07.00

10
20

18.30; 19.00

38

23.30; 00.00

38
34

07.00

20

18.30; 19.00

38

21.00; 21.30; 22.00

38

07.00

20

18.30; 19.00

38

21.00; 21.30; 22.00

38

Spoturile
cu o durat\
diferit\ de
30 de secunde
se tarifeaz\
astfel:
10 sec =
20 sec =
35 sec =
45 sec =
55 sec =
15 sec =
25 sec =
40 sec =
50 sec =
60 sec =

Major\ri [i alte condi]ii


Produc]ie spot video: 450 LEI (f\r\ TVA); {tire comercial\: 600 LEI (TVAinclus) - 1 min.;
Emisiune: 2.500 LEI (TVA inclus) - 1 1/2 or\
Vnzare spot video: 1.000 LEI (f\r\ TVA) - 30 secunde
Majorare campanie electoral\ 100%
Ne rezerv\m dreptul de a modifica grila de programe func]ie de deciziile CNA[i a legisla]iei `n vigoare.
Beneficiarul presta]iei `[i asum\ responsabilitatea pentru corectitudinea [i oportunitatea datelor difuzate.

SC De[teptarea SA Bac\u, str. V. Alecsandri 41


Departament marketing-publicitate: tel/fax 0234/524.794 marketing@desteptarea.ro

www.desteptarea.ro

40 %
70 %
120 %
170 %
190 %
60 %
90 %
150 %
180 %
200 %

RADIOALFA
Un alt sound... Mai mult\ interactivitate!
DURAT| SPOT
Clas\ audien]\

10 s

20 s

30 s

40 s

50 s

60 s

48

57

Interval orar
Ta rif
(f\ra TVA)

Clasa A
06:01 - 12:00
13:31 - 15:00
17:01 - 20:00

24

35

36

40

Ta rif
(f\ra TVA)

Clasa B
12:01 - 13:30
15:01 - 17:00

21

31

33

38

40

52

Ta riff
(f\ra TVA)

Clasa C
20:01 - 23:00

18

26

31

33

37

45

Ta rif
(f\ra TVA)

Clasa D
23:01 - 06:00

15

24

26

31

33

40

Reducfunc]ie
eri func]ie dede
valovaloarea
area contractulu
i / comenzii
Reduceri
contractului/comenzii
Va loare
contract

385
770

770
1.155

1.155
1.925

1.925
3.850

3.850
11.550

11.550
19.250

19.250
38.500

Reducere

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

AnunAnun]uri
]uri

Ta rifanun]
anun] ((f\r\
f\r\ TTVA)
VA)
Tarif

Ta rif conTarif
curs/concurs/reportaj
reportaj (f\r\ TVA)

(f\r\ TVA)

pn\ `n 50 de cuvinte

7.7

Concurs

13,5 /dif.

50 - 80 cuvinte

11.5

52 /3 min.

80 - 100 cuvinte

13.5

Reportaj
comercial

100 - 120 cuvinte

15.4

*Tarife exprimate `n LEI

Pentru minim 5 dif./zi comandate `n clasele de audien]\ A[i B se acord\ ca [i bonus 1/2 + 1 din total dif./zi `n
clasele de audien]\ C [i D.
Ore difuzare anun]uri: 06:50 / 12:10 / 15:10 / 18:30 / 19:50.
Majorare campanie electoral\ 100%
Produc]ie spot: 250 LEI (f\r\ TVA). Vnzare spot: 500 LEI (f\r\ TVA).
Emisiune: 1.240 LEI (TVA inclus) - 1 or\
Majorare de 20% - pozi]ionare spot - primul `n calup.
SC DE{TEPTAREA SA poate refuza materialele care vin `n contradic]ie cu Legea publicit\]ii nr. 148/2000,
ce intr\ `n categoria de publicitate `n[el\toare sau publicitate comparativ\. Beneficiarul presta]iei `[i asum\
responsabilitatea pentru corectitudinea [i oportunitatea datelor publicate.
SC De[teptarea SA Bac\u, str. V. Alecsandri 41
Departament marketing-publicitate: tel/fax 0234/524.794 marketing@desteptarea.ro

www.desteptarea.ro

Grila de programe - RADIO ALFA


Un alt sound... Mai mult\ interactivitate!
Ziua

Interval orar

Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

Smb\t\

Duminic\

Tip

Emisiune

00.00 - 07.00
07.00 - 10.00
10.00 - 15.00
15.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.30
19.00 - 21.00
21.00 - 22.30
22.30 - 00.00

Muzic\ & Muzic\


Prima Or\
Muzic\ & Muzic\
11 Metri
Muzic\ & Muzic\
Hit Box
Muzic\ & Muzic\
De[teptarea de sear\
Muzic\ & Muzic\

00.00 - 07.00
07.00 - 10.00
10.00 - 15.00
15.00 - 17.00
17.00 - 19.20
19.20 - 19.30
19.30 - 21.00
21.00 - 22.30
22.30 - 00.00

Muzic\ & Muzic\


Prima Or\
Muzic\ & Muzic\
11 Metri
Muzic\ & Muzic\
Dic]ionar cu Ioan D\nil\
Muzic\ & Muzic\
De[teptarea de sear\
Muzic\ & Muzic\

00.00 - 07.00
07.00 - 10.00
10.00 - 15.00
15.00 - 17.00
17.00 - 21.00
21.00 - 22.30
22.30 - 00.00

Muzic\ & Muzic\


Prima Or\
Muzic\ & Muzic\
11 Metri
Muzic\ & Muzic\
De[teptarea de sear\
Muzic\ & Muzic\

Sport Total fm

00.00 - 07.00
07.00 - 10.00
10.00 - 15.00
15.00 - 17.00
17.00 - 21.00
21.00 - 22.30
22.30 - 00.00

Muzic\ & Muzic\


Prima Or\
Muzic\ & Muzic\
11 Metri
Muzic\ & Muzic\
De[teptarea de sear\
Muzic\ & Muzic\

Sport Total fm

00.00 - 07.00
07.00 - 10.00
10.00 - 15.00
15.00 - 17.00
17.00 - 21.00
21.00 - 22.30
22.30 - 00.00

Muzic\ & Muzic\


Prima Or\
Muzic\ & Muzic\
11 Metri
Muzic\ & Muzic\
De[teptarea de sear\
Muzic\ & Muzic\

00.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 19.00
19.00 - 00.00

Muzic\ & Muzic\


Hit Box
Muzic\ & Muzic\
Gol dup\ gol

gsp.ro

00.00 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.20
10.20 - 10.30
10.30 - 00.00
19.00 - 00.00

Muzic\ & Muzic\


Cuvnt pentru suflet
Muzic\ & Muzic\
Dic]ionar cu Ioan D\nil\
Muzic\ & Muzic\
Gol dup\ gol

gsp.ro

Sport Total fm

preluare TV Bac\u

Sport Total fm

preluare TV Bac\u

preluare TV Bac\u

preluare TV Bac\u

Sport Total fm
preluare TV Bac\u

Jurnale de [tiri:

luni - vineri:
11/12/13/14/17/18/19/20
smb\ta [I duminica: 7/8/9/10/11/12/14/15/16/18

SC De[teptarea SA Bac\u, str. V. Alecsandri 41


Departament marketing-publicitate: tel/fax 0234/524.794 marketing@desteptarea.ro

www.desteptarea.ro

OFERT| MICA PUBLICITATE


PERSOANE FIZICE
Rubrica

Litera normal\ - lei/cuvnt


(TVA inclus)

Chenar - lei/cuvnt
(TVA inclus)

* LOCURI DE MUNC| - CERERI

0.60

1.50

* LOCURI DE MUNC| - OFERTE

1.20

1.50

1.00

1.50

DECESE - COMEMOR|RI

0.80

1.50

* AFACERI, TRANSPORTURI {I EXCURSII,


MEDITA}II {I CURSURI, PREST|RI SERVICII

1.20

1.50

* SCHIMBURI, ~NCHIRIERI (locuin]e, spa]ii, diverse)

1.00

1.50

~NTRE}INERE CORPORAL|

1.30

1.50

* DIVERSE, MESAJE, ANIVERS|RI, FELICIT|RI,


MUL}UMIRI

1.00

1.50

* MATRIMONIALE

1.30

1.50

1.20

1.50

* ANIMALE (vnz\ri, cump\r\ri, pierderi)

0.80

1.50

* PIERDERI, DISPARI}II, CITA}II

0.80

1.50

* PROTEC}IA MEDIULUI

1.20

1.50

* VNZ|RI

(apartamente, case, terenuri, spa]ii,


auto, diverse, electrice)

* CUMP|R|RI

(apartamente, case, terenuri, spa]ii,


auto, diverse, electrice)

PERSOANE
JURIDICE - indiferent de rubric\
e

1.30

1.50

4 APARI}II PL|TITE + 1 APARI}IE GRATIS


n
anun]urile cu pn\ la 10 cuvinte se tarifeaz\ corespunz\tor unui num\r de 10 cuvinte
n
la sediul din str. Vasile Alecsandri se preiau anun]uri inclusiv `n zilele de smb\t\ [i duminic\, `n regim 24 de ore din 24
n
anun]urile preluate vineri, smb\t\ [i duminic\ vor avea ca prim\ apari]ie ziua de luni
n
pre]urile includ TVA

* Anun]uri difuzate la TV BAC|U

luni - vineri orele 8.30 - 10.00; 19.00 - 20.30

pre]/anun] - 5 lei/zi, TVA inclus

Agen]iile De[teptarea din Bac\u, str. Vasile Alecsandri nr. 41 [i Bulevardul Unirii nr. 11,
pentru toate publica]iile regionale [i na]ionale.

Ofert\ valabil\ `ncepnd cu data de 21 iulie 2012.

SC De[teptarea SA Bac\u, str. V. Alecsandri 41


Departament marketing-publicitate: tel/fax 0234/524.794; mica.publicitate@desteptarea.ro; www.desteptarea.ro

S-ar putea să vă placă și