Sunteți pe pagina 1din 21

SCURTA PRIVIRE ASUPRA SPECIFICULUI PROCESULUI DE EVALUARE IN AUTISM

Evaluarea autismului Examenul psihologic al copilului au is cons i uie un !eme"s ale c#"ui aspec e p"ac ice$ ehnice %i clinice au un s a u speci&ic' As &el$ e(alua"ea capaci #)ilo" cogni i(e %i sociale$ p"ecum %i e(alua"ea compo" amen ului sun in!ispensa*ile pen "u p"eci+a"ea !iagnos icului %i pen "u p"e&igu"a"ea in!ica)iilo" e"apeu ice' Tul*u"#"ile !e compo" amen ale copilului au is &ac uneo"i ex "em !e !i&icil# u ili+a"ea me o!elo" !e examina"e s an!a"!i+a #' Se pa"e$ ,ns#$ c# aceas # p"o*lem# p"i(e% e mai pu)in copilul %i pa ologia sa$ cmai !eg"a*# in(es iga)ia clinic# %i ins "umen ele !e e(alua"e u ili+a e' E(alua"ea "e*uie s# )in# seama !e an ece!en ele copilului$ examina o"ul p"ac ic-n! cel mai a!esea o me o!ologie mul ipl# !e ce"ce a"e a ca+ului'

P"o*ele !e e(alua"e o.n e(alua"ea au ismului se u ili+ea+# p"o*e !e ipul scalelo" !e e(alua"e ca"e sun !es ina e ,n"egis "#"ii compo" amen ului unui su*iec ,n "/o si ua)ie conc"e #$ "eal# ,n manie"# o*iec i(#$ p"ecis#' Compa"a i( cu es ele$ scalele !e e(alua"e nu necesi # pa" icipa"ea su*iec ului examina 0ca"e ,n ca+ul au i% ilo" es e a!eseo"i !i&icil !e "eali+a 1' Scalele !e e(alua"e se *a+ea+# pe in e"(en)ia unui o*se"(a o" compe en ca"e poa e u ili+a %i a2u o"ul al o" pe"soane ca"e cunosc *ine su*iec ul$ asigu"-n! ,n aces &el o comple a"e echili*"a # a i emilo" p"o*ei "espec i(e' Ele pe"mi m#su"a"ea in ensi #)ilo" uno" compo" amen e sau simp ome la un momen !a ' Scalele !e e(alua"e nu sun ches iona"e ci sun p"o*e complexe ca"e

con)in p"oce!ee !es ina e ,n"egis "#"ii %i cuan i&ic#"ii in&o"ma)iei o*)inu e !esp"e un su*iec pe *a+a sesi+#"ii uno" simp ome o*iec i(e' Simp omul unei scale poa e &i !e&ini ca &iin! 4o"ice &enomen ano"mal in compo" amen ul$ a i u!inea sau i!eile su*iec ului4 0De*"a5$ 36761 cuan i&ica !e la 8 la un maxim$ sau !e la a*sen la &oa" e impo" an '

Aces e ins "umen e se po p"e+en a su* !i(e"se &o"me$ cum a" &i9 / ches iona"e: / lis e !e simp ome ca"e "e*uie scoase in e(i!en a ; chec<lis : / in(en a"e: / scale !e ap"ecie"e:

Clasificarea general a scalelor de evaluare (Muresan Cristina, 1997, pag. 105,106

!calele de evaluare tre"uie diferen#iate de testele psi$ologice de eficien# sau de testele de personalitate care presupun e%isten#a unui material &i a unor pro"e standardi'ate &i de scalele de diagnostic destinate includerii unui su"iect (ntr)o categorie nosologica (e%emplu* depistarea su"iec#ilor cu diverse $andicapuri, tul"urri de de'voltare sau de (nv#are . Sis emele e(alu#"ii clinice 0scale$ ches iona"e e c'1 au ca punc !e pleca"e lis ele simp omelo" compo" amen ale$ c#"o"a le sun aplica e elemen e !e m#su"#$ pe"mi)-n! ap"ecie"ea !i(e"selo" g"a!e !e in ensi a e sau !e &"ec(en)#' Aces e sis eme sun !esc"ip i(e$ ele nu &ac "imi e"i a/p"io"i la o cau+# sau la un mecanism pa ologic su*iacen $ ci sun ,nain e !e oa e !es ina e sup"a(eghe"ii e&ec elo" e"apeu ice'

!cale de autoevaluare ; sun a!minis "a e su*iec ului ,nsu%i su* &o"ma unui ches iona" ca"e u"mea+# a &i comple a sau a uno" &i%e !e clasa ' Es e$ as &el$ e(i a # in e"(en)ia unui in e"me!ia"' Folosi"ea aces o" scale es e limi a # la su*iec)ii coope"an)i ce ,n)eleg e"menii u ili+a)i' La copii$ aces ip !e scal# poa e &i &olosi ,ncep-n! !e la >/6 ani' !calele de evaluare cu evaluator e%tern ; ,n ca"e no ele sun a "i*ui e ,n u"ma unui examen psihia "ic clasic' Examina o"ul (a ap"ecia ,n aceas a si ua)ie u"m# oa"ele aspec e9 "ela #"ile su*iec ului: compo" amen ul su*iec ului: "ela #"ile an u"a2ului !esp"e su*iec ' !calele de comportament ; sun comple a e !up# o*se"(a"ea p"elungi # a compo" amen elo" su*iec ului ,n !i(e"se si ua)ii spon ane sau p"o(oca e' Se u ili+ea+# cu p"ec#!e"e ,n e(alua"ea au i% ilo" %i al o" pe"soane cu !e&icien)e asocia e'

In e"(iul pen "u Diagnos ica"ea Au ismului 0Re(i+ui 1 ADI-R (Autism Diagnostic Interview Revised), Rutter, Lord, LeCouteur, 1990

+,- . / este o scal semi)structurat "a'at pe interviu, cu a!"esa*ili a e c# "e ,ng"i2 o"ii copiilo" cu au ism %i c# "e p#"in)i$ ce a"e ca scop i!en i&ica"ea posi*ilelo" ul*u"#"i !e !e+(ol a"e pe"(asi(e %i cu no e au is e' .n 366? %i 366@$ !ou# ce"ce #"i au s u!ia cali #)ile psihome "ice ale scalei' Fi!eli a ea a &os es a # pe 38 au i% i %i 38 copii cu !e&icien)e min ale %i ul*u"#"i !e lim*a2 asocia e$ ia" (ali!i a ea pe ,nc# un lo

a!i)ional !e ?8 copii 0!in ca"e 3A au i% i %i 3A no"mali1' Re+ul a ele au in!ica c# ADI ; R es e un *un ins "umen ,n !iagno+a au ismului la copiii p"e%cola"i$ &iin! cunoscu ac ualmen e ca una !in "e p"o*ele cu acu"a e)ea cea mai ma"e' Pen "u aplica"ea aces uia es e ne(oie !e c- e(a o"e' In e"(iul semi/s "uc u"a a!"esa ,ng"i2i o"ilo" copiilo" cu au ism 0p#"in)i$ e!uca o"i1 in(es ighea+# m#su"a ,n ca"e sun ,n -lni e c"i e"iile !e !iagnos ic ale au ismului ,n con&o"mi a e cu DSM III' Au o"ii pl#nuiesc ,n p"e+en un up-date al sco"u"ilo"$ ,n con&o"mi a e cu DSM/IV' E(alua"ea ,ncepe p"in "/o (i+i # la !omiciliu a e"apeu ului ca"e in e"(ie(ea+# p#"in ele copilului$ aceas # oca+ie pu -n! &i %i o *un# opo" uni a e pen "u cunoa% e"ea au is ului ,n me!iul s#u na u"al'

Scala pen "u O*se"(a)ie %i Diagnos ica"e a Au ismului P"eling(is ic L AD!" ( reLinguistic Autism Diagnostic !#servation "c$edu%e), DiLavore, Lord & Rutter, 199'

01 . +,2! are aspectul unei fi&e de o"serva#ie semistructurate pen "u !iagnos ica"ea copiilo" ca"e ,nc# nu &olosesc lim*a2ul (e"*al %i ca"e sun suspec a)i !e au ism' P"o*a es e a!minis "a # copilului$ !a" cu a2u o"ul p#"in elui' Ins "umen ul o&e"# posi*ili a ea !e a o*se"(a aspec ele speci&ice ale compo" amen ului social al copilului$ ca a en)ia con2uga #$ imi a)ia$ "e+ona"ea la compo" amen ele a&ec i(e ale examina o"ului sau p#"in elui' S/a s a*ili ca sco"u"ile o*)inu e ,n u"ma aplic#"ii p"o*ei sun su&icien !e !isc"imina i(e ,n "e copiii au i% i %i cei cu ul*u"#"i !e !e+(ol a"e non/au i% i' Algo"i mul !e !iagnos ic es e lega cons "uc ele !iagnos ice men)iona e ,n ICD/38 eo"e ic la 0In e"na ional

Classi&ica ion o& Diseases$ 38 h Re(ision1 %i cele !in DSM/IV 0Diagnos ic an! S a is ic Manual o& Men al Diso"!e"s$ IV h E!i ion1'

Scala !e E(alua"e a Au ismului In&an il CAR" (C$i%d$ood Autism Rating "ca%e), ()ACC* "ta++, ,ort$ Caro%ina, 19--

C+/! a fost de'voltat de speciali&tii 3E+CC4 (3reatment and Education of +utistic and /elated Communication 4andicapped C$ildren (n !.5.+., Ca"olina !e No"!$ cu scopul !e a &o"mali+a o*se"(a)iile &#cu e asup"a compo" amen ului copiilo" suspec)i !e au ism !e/a lungul impului' Con u"a # pe pa"cu"sul a 3A ani !e o*se"(a)ii %i *ene&iciin! !e pes e 3A88 !e ca+u"i$ CARS a"e ,n componen)# 3A i emi !e e(alua"ea a compo" amen ului au is $ a!ap #"i ale uno" i emi p"o(eni)i !in cinci ins "umen e impo" an e &olosi e ,n !iagno+a au ismului$ *ene&iciin! as &el !e un in!ice ,nal !e !isc"imina i(i a e ,n "e au ismul "a!i)ional %i ul*u"#"ile !e !e+(ol a"e pe"(asi(e 0non/au ism1' Fieca"e i em acope"# un compo" amen $ o capaci a e$ a*ili a e sau ches iune pa" icula"# %i es e p"e(#+u cu o scal# !e e(alua"e ip Lie<e" ,n %ap e "ep e$ m#su"-n! as &el ampli u!inea a*a e"ii compo" amen ului copilului in(es iga no"mal' &a)# !e

Fi%a !e I!en i&ica"e a Compo" amen elo" Au is e A.C, (Autism .e$avior C$ec/%ist), 1990

+6C este o pro" general de identificare a autismului ' Nu es e la &el !e &i!el# sau (ali!# ca %i CARS o"i ADI ; R' As &el$ co"ela)iile !in "e CARS %i ABC au (a"ia ,n "e '37 %i 'C?$ con&o"m unui s u!iu con!us !e Ea(es %i Milne"$ 366?' .n ("eme ce CARS i!en i&ic# D 6>E !in "e su*iec)ii au i% i %i a"e o acu"a e)e !e 76E 0i!en i&ica"e au i% i !in posi*ili au i% i1$ ABC i!en i&ic# p-n# la >>E su*iec)ii au i% i si a"e o acu"a e)e !e !oa" @> p"ocen e' De asemenea$ ,n !ou# s u!ii con!use sepa"a $ e(alu#"ile

p"o&eso"ilo" pe *a+a ABC au e%ua ,n a s a*ili un se comun !e ca"ac e"is ici ale ele(ilo" cu au ism ,nal &unc)ional 0M5les$ Simpson F Gohnson$ 366A1 %i cu sin!"om Aspe"ge" 0con&o"m Hha+iu!!in$ Me le"$ Tsai F Lu<e$ 366?1'

Fi%a !e I!en i&ica"e a Compo" amen elo" Au is e la P"e%cola"i C*A( (C$ec/%ist +or Autism in (odd%ers), 1991 C4+3 este un instrument tip screening destinat detectrii trsturilor autiste &i sta"ilirii unor metode de interven#ie pentru copiii mai mici de 17 luni. Se cunoa% e !e2a &ap ul c# cel mai e&icien "a amen !isponi*il pen "u au ism es e in e"(en)ia p"ecoce$ ,ncepu # la imp c- mai scu" !up# !iagnos ica"e' Din p#ca e$ ,ns#$ &oa" e "a" in e"(en)iile !e*u ea+# ,nain e !e ? ani$ pen "u c# &oa" e "a" copiii sun !iagnos ica)i ca au i% i$ ,nain e !e a a inge (-"s a p"e%cola"#' CIAT o&e"# speciali% ilo" mi2locul p"in ca"e s# se poa # "eali+a !iagnos icul impu"iu$ ,nc# !in copil#"ia mic#$ as &el ,ncs# se poa # !ema"a p"og"ame e!uca)ionale a!ec(a e cu luni sau ani ,nain e ca simp omele s# !e(in# e(i!en e' P"imul s u!iu ,n ca"e CIAT a &os u ili+a 0Ba"on/Cohen$ Alen F Hill*e"g$ 366=1 a !e+(#lui &ap ul c#$ !in "e p"e!ic o"ii cheie ,n au ism pen "u (-"s a !e ?8 luni$ se po "eg#si la 3> luni u"m# o"ii9 lipsa 2ocului p"e ex 0pretend p%a11$ a*sen)a ges ului !e in!ica"e a unui o*iec 0protodec%arative pointing1$ a*sen)a in e"esului pen "u sociali+a"e 0socia% interest1$ u"m#"i"ea !i"i2a # 0ga2e monitoring1 lipsa 2ocului social 0socia% p%a11$ a*sen)a a en)iei con2uga e 03oint attention1' .n acela%i s u!iu$ s/a cons a a c# CIAT a !escope"i oa e cele @ ca+u"i !e copii au i% i$ !in o alul !e 63 copii !in e%an ion' Un al !oilea s u!iu 0Ba"on/Cohen$ Cox$ Bai"!$ SJe enham$ Nigh ingale$ Mo"gan$ D"eJ F Cha"man$ 36671 a conclu+iona &ap ul c#$ !in cei cinci p"e!ic o"i

psihologici$ sun su&icien)i "ei p"e!ic o"i pen "u a con!uce p-n# la >?E "iscu"ile con&i"m#"ii au ismului' Ace% ia sun a*sen)a ges ului !e in!ica"e$ a u"m#"i"ii !i"i2a e 0a unci c-n! copilul ,n oa"ce capul ,n aceea%i !i"ec)ie ,n ca"e se ui # a!ul ul1 %i a 2ocului p"e ex ' Ra a po+i i(# &als# pen "u !iagnos ica"ea au ismului es e es ima # un!e(a la 37$7E'

P"o*a !e I!en i&ica"e a Tul*u"#"ilo" Pe"(asi(e !e De+(ol a"e DD"( ( ervasive Deve%opmenta% Disorder "creening (est), "iege%, 1994

PDDST a &os c"ea # cu scopul a!minis "#"ii ,n ca+u"ile ,n ca"e sun suscep i*ile ul*u"#"i !in spec "ul au is ic' Ni(elu"ile !i&e"i e !e ,nca!"a"e$ s a*ili e ,n u"ma aplic#"ii PDDST co"espun! popula)iei "ep"e+en a i(e !in9 a1 ; clinicile !e ,ng"i2i"e p"ima"#: *1 ; clinicile !es ina e ul*u"#"ilo" !e !e+(ol a"e: c1 ; clinicilo" !es ina e spec "ului au is ' P"o*a a &os concepu # ca un es sc"eening ce m#soa"# "ela #"ile p#"in)ilo" %i !e%i nu cons i uie un ins "umen clinic comple pen "u i!en i&ica"ea semnelo" !e au ism$ "e&lec # o u%i simp oma ologia p"ima"# %i impu"ie a sin!"omului$ "apo" a # !e c# "e p#"in)i %i ca"e mai -"+iu s/a !o(e!i a co"ela semni&ica i( cu !iagno+a clinic#' "tadiu% a)9 semni&ica i( pen "u clinicile !e asis en)# pe!ia "ic# p"ima"#$ ,n ca"e ma2o"i a ea p#"in)ilo" %i/au exp"ima semni&ica i(e pen "u spec "ul au is ic: "tadiu% #19 semni&ica i( pen "u clinicile !e asis en)# pen "u ul*u"#"ile !e !e+(ol a"e$ un!e copiii sun !eseo"i !iagnos ica)i ,n "/o p"im# &a+# cu ul*u"#"i pe"(asi(e !e !e+(ol a"e: "tadiu% c19 speci&ic clinicilo" !e speciali a e ,n ca"e se o&e"# asis en)# %i ,ng"i2i"e copiilo" suspec a)i !e au ism %i ul*u"#"i asocia e spec "ului au is ic'
C

eme"i cu p"i(i"e la simp omele

Tes ul !e Sc"eening Au ism pen "u P"og"ame E!uca)ionale 0Re(i+ui 1 A"I) 0 (Autism "creening Instrument +or )ducationa% %anning, 0nd )dition ), 5rug, Aric/ & A%mond, 1996

+!-E0 . 8 este o revi'ie ma9or a unuia dintre cele mai populare instrumente de evaluare individual &i planificare pentru su"iec#ii cu caracteristici comportamentale autiste. S an!a"!i+a ,n cen "e !e ce"ce a"e %i !iagno+# !in oa # lumea$ ASIEP ; = u ili+ea+# cinci clase !e componen e pen "u a &u"ni+a in&o"ma)ii asup"a a cinci !imensiuni ale compo" amen ului in!i(i+ilo" ,n "e 3> luni %i (-"s a a!ul #9 sen+o"iali a e$ "ela)iona"e$ schem# co"po"al#$ lim*a2$ sociali+a"e' Su* es ele aces uia e(aluea+# compo" amen ul (e"*al$ ni(elul in e"ac)iunilo" %i comunic#"ii %i !e e"min# "a a ,n(#)#"ii %i asimil#"ii$ o&e"in! as &el un p"o&il al !ep"in!e"ilo" !e (e"*ali+a"e$ ni(elului !e e!uca)ie$ ca"ac e"is icilo" ,n(#)#"ii e c' Re(i+iile ASIEP ; = inclu! %i o nou# ma "ice !e ,nca!"a"e$ un a*el a2us a !e no"ma"e %i un ghi! !e a!minis "a"e simpli&ica al su* es ului !e "a a ,n(#)#"ii' Au o"ii au "apo" a in e"/co"ela)ii pu e"nice ,n "e su* es ele ASIEP ; = %i au s ipula pen "u u ili+a"ea *a e"iei cu scopul !isc"imin#"ii ,n "e g"upu"ile !e su*iec)i cu !i+a*ili #)i (a"ia e'

Ches iona"ul Diagnos ic E = Rimlan! 0Mu"esan C"is ina$ 366C$ pag'3871 7orm ) 0(Diagnostic C$ec/%ist +or .e$avior-Distur#ed C$i%dren), Rim%and, 1981 0rima versiune a acestui c$estionar datea' din 196: &i const dintr)o serie de 76 de (ntre"ri cu rspunsuri la alegere, rspunsuri date de ctre prin#i sau de persoanele care (ngri9esc copiii. ;n urma unor

>

studii de validare s)a a9uns la forma E 8 (reali'at la -nstitutul pentru !tudierea Comportamentului Copilului , care se refer (n principal la antecedentele &i anomaliile de de'voltare survenite (nainte de v<rsta de 6 ani. +ceast forma cuprinde 79 de (ntre"ri &i a fost propus ca un instrument de evaluare capa"il s diferen#ie'e (ntre ca'urile de autism clasic &i cele de simptomatologia spectrului autist. + fost conceput o gril pe care se notea' de ctre prin#i apari#ia punctelor po'itive corespun'toare semnelor caracteristice autismului &i a celor negative corespun'toare rspunsurilor care denot o patologie net autist. !corul final este o"#inut prin suma alge"ric a sumelor par#iale. ,up opinia lui /imland, scorurile mai mari de 80 sunt argumente (n favoarea includerii copiilor (n categoria celor ce pre'int tul"urarea autistic clasic tip =anner ' A!ap a"ea &"ance+# a ches iona"ului E = a"e ,n (e!e"e "e&o"mula"ea uno" i emi 0Ca"man!e ; Va"le $ 36C61$ cup"in!e C6 !e ,n "e*#"i$ !in "e ca"e @3 (i+ea+# sin!"omul compo" amen al 0mo "ici a ea spon ana$ imi a)ia$ ul*u"#"ile pe"cep i(e$ i+ola"ea a&ec i(a1 %i 3> ca"e (i+ea+# lim*a2ul' Aceas # p"o*# pe"mi e colec a"ea a nume"oase in&o"ma)ii asup"a compo" amen ului copilului$ in&o"ma)ii ca"e (o" &i u ile pen "u p"eci+a"ea o"iginii$ a con!ui elo" !e apa"i)ie pen "u na u"a ul*u"#"ilo" o*se"(a e' .n ca+ul ,n ca"e "#spunsul la anumi e ,n "e*#"i es e !i&icil$ se poa e !a un "#spuns ,n al a manie"a$ se ,nce"cuie% e num#"ul ,n "e*#"ii %i se "ece la "u*"ica !in ul ima pagin# a ches iona"ului Kcomen a"ii pe"sonale4' .n "e*#"ile consi!e"a e !e ma"e impo" an)# sun p"ece!a e !e un as e"isc'

Ins "umen ul !e E(alua"e a Compo" amen ului pen "u copii au i% i %i a ipici Ru en*e"g$ 3677 KAces ins "umen a &os ela*o"a ,n 3677$ ,n "/un cen "u !e o"ien a"e psihanali ica$ &iin! *a+a ,n mo! esen)ial pe o*se"(a"ea compo" amen ului' Ins "umen ul es e compus !in > scale can i a i(e ca"e explo"ea+# "ela)ia cu a!ul ul9 comunica"ea: au onomia: exp"ima"ea o"ala: pe"cep)ia sune elo" si lim*a2ului: ,n)elege"ea sune elo" si lim*a2ului: sociali+a"ea: mo "ici a ea: !e+(ol a"ea *iopsihologic#' Fieca"e scal# poa e &i no a # !e la 3 /38$ no a 8 co"espun+-n! unui compo" amen ipic pen "u un copil au is $ ia" 38 co"espun!e unui copil no"mal in "e ? L si @ L ani' U ili+a"ea aces ui ins "umen es e "ecoman!a # ,n special ,n ca+ul uno" s u!ii longi u!inale' O"iginali a ea sa cons # ,n &ap ul c# !e&ine% e ni(elu"i !e sec(en)e compo" amen ale ,n "/o "aiec o"ie !e !e+(ol a"e4' 0Mu"esan C"is ina$ 366C$ pag'3=31 Scala !e O*se"(a"e a Compo" amen ului F"eeman$ 36C> 0Mu"esan C"is ina$ 366C$ pag' 3=3$ 3==1

Scala !e o*se"(a)ie a compo" amen ului a &os ela*o"a # !e F"eeman ,n 36C> %i se "e&e"# la e(alua"ea o*iec i(# a compo" amen ului copiilo" au i% i ,n "/ un con ex !e !e+(ol a"e' .n (e"siunea o"iginal# cup"in!e 7C !e i emi' O*se"(a"ea copilului a"e loc p"in in e"me!iul unei oglin+i sau p"in ,n"egis "a"e (i!eo' Me!in)a se !es&#%oa"# ,n "/o sala cu 2uc#"ii a!ap a e (-"s ei %i poa e &i ,mp#")i a ,n 6 pe"ioa!e !e c- e ? minu e' La ,ncepu 0,n p"ima pe"ioa!#1 copilul K&ace ce ("ea4$ examina o"ul "#m-ne pasi(' Apoi es e in "o!us ,n si ua)ii !e 2oc *ine !e&ini e sau !e simul#"i s an!a"!i+a e' Co a"ea scalei se *a+ea+# pe &"ec(en)a apa"i)iei compo" amen elo" ,n cu"sul &iec#"ei pe"ioa!e !e ? minu e'

38

Se u ili+ea+# pen "u co a"e u"m# oa"ele ci&"e9 8 / a*sen : 3 / apa"e o !a a: = / apa"e !e = o"i: ? / apa"e pe"manen ' S u!iile !e (ali!a"e sun ,nc# ,n cu"s !e !es&#%u"a"e %i se e&ec uea+# )in-n! con !e e(olu)ia copiilo" au i% i ,n &unc)ie !e (-"s a %i compa"-n!u/i cu g"upu"i !e copii no"mali %i !e&icien)i pe g"upe !e (-"s a %i !e !e+(ol a"e' Co a"ea p"imilo" A? !e i emi co"espun!e &"ec(en)ei apa"i)iei compo" amen elo" ,n cu"sul &iec#"ei si ua)ii !e 2oc' Pen "u ceilal)i i emi co a"ea es e9 8 ; a*sen : 3 ; p"e+en ' Lis a !e Ve"i&ica"e a compo" amen elo" au is ice N"ug$ 36>8 A.C 5 (Autistic .e$avior C$ec/%ist), 5rug, 19-0

N"ug a cons "ui aces ins "umen !e e(alua"e a compo" amen elo" au is ice ,n 36>8$ po"nin! !e la scala E= ; Rimlan! %i !e la c"i e"iile !e !e&ini"e %i !iagnos ica"e a au ismului ela*o"a e !e Nanne" ,n 36@?9 imposi*ili a ea accen ua # !e a !e+(ol a "ela)ii sociale cu p#"in)ii sau al)i a!ul)i: p"e+en)a uno" ul*u"#"i !e lim*a2 ca"ac e"is ice ,n !e+(ol a"ea %i ,n)elege"ea lim*a2ului: "e+is en)a la s imuli %i a*sen)a selec i(i #)ii s imulilo": !e&ici e ,n &o"ma"ea uno" !ep"in!e"i *a+a e pe imi a)ii:
33

p"e+en)a uno" compo" amen e "i uale$ s e"eo ipe *a+a e pe en!in)e ano"male %i o*sesi(e'

Lis a lui N"ug cup"in!e AC !e compo" amen e "epa" i+a e pe A !omenii9 0Mu"esan C"is ina$ 366C$ pag' 3=71 sen+o"ial: "ela)ional: &olosi"ea co"pului %i o*iec elo": lim*a2: sociali+a"e'

.n u"ma co #"ii %i o*)ine"ii uno" sco"u"i pa")iale pe !omenii %i a sco"ului o al$ se con u"ea+# un p"o&il psihologic %i psihope!agogic al copilului ca"e ia ,n consi!e"a"e %i e a ea c"onologic# a aces uia' Aces ea se *a+ea+# pe m#su"a"ea uno" in!ici su* &o"ma uno" a*lou"i sinop ice cu a2u o"ul c#"o"a se compa"# 0"apo" ea+#1 pe"&o"man)ele au i% ilo" ,n !i(e"se !omenii cu cele ale no"malilo"' .n ca+ul ,n ca"e se aplic# es e !e in eligen)# se (o" o*)ine "#spunsu"i ex "em !e !i(e"se !e la ?8 la 3@8 punc e'

Tes ul non/(e"*al pen "u e(alua"ea in eligen)ei COLUMBIA

A &os c"ea $ ini)ial$ pen "u examina"ea psihologica a copiilo" cu han!icap 0in&i"mi #)i mo o"ii ce"e*"ale / IMC1$ la ca"e nu po &i aplica e p"o*e "a!i)ionale !in cau+a ul*u"#"ilo" mo o"ii %i ce"e*"ale' Poa e &i u ili+a %i la copiii DM$ a&a+ici$ su"+i %i au i% i' Tes ul se inspi"# !in es ul non/(e"*al al lui Te"man Mc Call si Lo"ge'

3=

Ma e"ialul !e es a"e se compune !in 388 !e ca" oane 3AO@>$ !e !i(e"se culo"i$ pes e ca"e se !esenea+#$ cu neg"u sau colo"$ !i&e"i e &igu"i geome "ice sau o*iec e 0pe"soane$ animale$ plan e si o*iec e !in (ia)a co i!ian#1' Tes ul solici a i!en i&ica"ea 0"ecunoa% e"ea1 o*iec elo" !esena e$ ceea ce asigu"# %i o !i&e"en)ie"e a sim*olu"ilo" 0a !i&e"en)elo" !e &o"m#$ m#"ime sau culoa"e1' .n aces mo! se m#soa"# ni(elul !e !e+(ol a"e al g-n!i"ii concep ual/ ca ego"ial# !in ca"e &ace pa" e o*iec ul' Se "ecoman!# u ili+a"ea sa la copiii in "e C/33 ani' Tes ul pe"mi e p"in sa"cinile sale s a*ili"ea ni(elului (-"s ei min ale: s u!ie"ea e(olu)iei pe"cep)iei %i "a)ionamen elo" "eali+a e !e copii$ la !i&e"i e (-"s e: compa"a)ia in "e s ilu"ile 0mo!ali #)ile1 !e g-n!i"e ale su*iec)ilo"' ;n conclu'ie, scopul acestei pro"e este de a evalua de'voltarea inteligen#ei cu mi9loace>sarcini non)ver"ale &i non)motorii &i sta"ilirea ?-. E(alua"ea u ili+ea+# 388 !e i emi$ ce solici # anali+a/sin e+a (i+ual#$ g-n!i"ea analogic#$ capaci a ea !e asocie"e$ capaci a ea !e cons "uc)ie !e se"ie 0inse"ie"e1' Se no ea+# si se plasea+# no ele *"u e ,n co"espon!en)# cu PI' Aplica"ea e(alu#"ii es e ex "em !e u%oa"#$ "#spunsu"ile pu -n! &i in!ica e cu m-na$ nu solici # manipula"ea !e o*iec e$ imaginile sun ma"i$ u%o" !e !is ins$ ia" impul !e aplica"e es e !e =8/?8 minu e'

3?

!imptomatologia clinic &i evaluarea (n copilria timpurie


Dac# !iagnos icul es e !es ul !e e(i!en incep-n! !e la (-"s a !e =/? ani$ ,n clinic# es e !e !o"i s# &ie "epe"a)i copiii cu "isc !e au ism$ ,nc# !e la cele mai mici (-"s e' Anali+a clinic# "e "ospec i(# %i$ ,n plus$ (i+iona"ea &ilmelo" &amiliale a"a # exis en)a &"ec(en # a semnelo" p"ecoce 9n perioada 0-4 %uni se po "eg#si !is o"siuni p"ecoce ale in e"ac)iunii / *e*elu%ul cumin e$ ca"e nu pl-nge nicio!a a$ nu ce"e$ *e*elu%ul ca"e Kse &ace ui a 4$ cu o se"ie !e ul*u"#"i onice su* &o"ma hipo oniei %i$ ,n plus$ a*sen)a !ialogului onic incep-n! !e la =/? luni$ &#"# onus sau ges an icipa o"$ a i u!ine hipe" on# cu ges icula"e pe"manen #$ incapaci a ea !e a se lini% i c-n! es e )inu ,n *"a)e$ !esp"in!e"ea &"ec(en a a p"i(i"ii$ ca"e poa e ,m*"#ca "epe!e aspec ul unei e(i #"i a p"i(i"ii: s "a*ismul es e &"ec(en : ul*u"#"ile !e somn$ cu insomnie 0*e*elu%ul ine" $ cu ochii ma"i !eschi%i$ a% ep -n! ,n pa ul s#u1: ul*u"#"i !e alimen a)ie 0ano"exie$ a*sen)a sup ului1: a*sen)a +-m*e ului (olun a"$ ,ncep-n! cu ? luni$ cu men)ine"e unei &igu"i se"ioase$ ap"oape "igi!e'

9n perioada 4-10 %uni$ mani&es #"ile p"ece!en e se con&i"m# %i in&luen)ea+a cali a ea in e"ac)iunii mam#/*e*elu%' A*sen)a !ialogului onic !e(ine mani&es # cu a*sen)a *"a)elo" ,n inse$ c-n! copilul es e lua ,n *"a)e sau copilul hipo on$ ca o Kp#pu%# !e paie4' Exis # si copilul "igi!$ ca"e "e&u+a con ac ul cu mama' Apa" ac i(i #)ile s e"eo ipe$ pe"sis en e si p"og"esi(e: copilul e(i a p"i(i"ile mamei$ es e hipomimic$ nu g-ngu"e% e %i nu se *ucu"# !e p"e+en)a mamei$ a&i%-n! un ae" ex "em !e so*"u' Fa)# !e s "#ini nu exis # nicio "eac)ie %i$ ,nce apa"e in!i&e"en)a la sepa"#"i %i "eg#si"i'

3@

9n perioada 10-0: %uni$ a*loul clinic se con u"ea+# "ep a $ se "ema"c# a*sen)a lim*a2ului$ !a" mai ales a p"ecu"so"ilo" lim*a2ului ; a*sen)a punc #"ii p"o o/!ecla"a i(e 0aceas # punc a"e implic# o asocie"e a a en)iei (i+uale %i a a en)iei con2uga e1 a unci c-n! su*linie"ea p"o o/impe"a i(# poa e s# exis e' A*sen)a sau "e&u+ul a en)iei con2uga e !e(ine speci&ic# la aceas # (-"s #'

Evaluarea &i e%amenele complementare


Nu exis # la o"a ac ual# un examen complemen a" ca"e s# pe"mi # pune"ea$ cu ce" i u!ine$ a !iagnos icului !e autism infantil. Niciun examen clinic %i pa"aclinic nu a pu u &ace !o(a!a ;semne%or patognomonice< pen "u au ism' Diagnos icul se pune !eci p"in9 / i!en i&ica"ea clinic# a en # a simp omelo"$ cu a2u o"ul scalelo" si ches iona"elo": / e(alua"ea !i(e"selo" linii !e !e+(ol a"e$ &"ec(en implica e: / examene complemen a"e$ alese cu !isce"n#m-n $ c-n! unul !in "e elemen ele speci&ice clinice$ 2us i&ic# o explo"a"e mai p"o&un!#' Aces e explo"#"i ,n !omeniul clinicii co i!iene$ "e*uie s# &ie !i&e"en)ia e !e mul iplele explo"#"i ,n "ep"inse ,n a"ia ce"ce #"ii' "ca%e%e Rim%and, "ca%a Comportamentu%ui Autist "CA .art$e%em1 =i Le%ord, "ca%a Comportamentu%ui Autist a% "ugaru%ui "CA "auvage, sun u ile !in mai mul e mo i(e$ !in "e ca"e enume"#m9 pen "u a se asigu"a o e(alua"e comple #: pen "u a !e&ini un p"o&il speci&ic %i s a"ea exac # a !i&icul #)ilo"$ la p"imul examen: pen "u a e(alua e(olu)ia p"in aplic#"i "egula e:

3A

pen "u a s a*ili o*iec i(ele ,ng"i2i"ii %i a e(alua e&icaci a ea e"apiilo" aplica e: pen "u a !ispune !e o mo!ali a e ca"e s# pe"mi # un schim* cu p#"in)ii' F#"# a s#"aci "ela)ia clinic#$ aces e scale cons i uie$ ,n "eali a e$ a - elemen e !e "epe" u ile clinicienilo" si !i&e"i)ilo" p"o&esioni% i implica)i$ c- %i elemen e esen)iale pen "u ,n "ela)ia cu p#"in)ii copilului'

6ilan#urile clinice complementare


F#"# s# !e aliem aici$ es e esen)ial s# se e(alue+e mani&es #"ile simp oma ice$ !a" %i ni(elul !e !e+(ol a"e$ cu a2u o"ul unei se"ii !e *ilan)u"i speciali+a e$ cum a" &i9 #i%an>u% orto+onic$ ca"e e(aluea+#$ pe !e o pa" e au+ul$ ,n si ua)ii "ela)ionale %i ni(elul lim*a2ului ,n aspec ele sale &onologice$ lexicale$ sin ac ice$ seman ice$ p"agma ice$ p"o+o!ice: #i%an>u% psi$omotor$ pen "u a e(alua e(en ualul "e a"!$ pa" icula"i a)ile echili*"ului %i ale <ine icii onico/pos u"ale 0pos u"# *i+a"#$ mi%c#"i ano"male$ !isp"axie$ e c'1: #i%an>u% neuro%ogic =i pediatric$ ca"e ce"ce ea+#$ pe !e o pa" e$ mani&es #"i neu"ologice !isc"e e$ !a"$ mai ales sin!"oame epilep ice asocia e' Asocie"ea epilepsie/sin!"omul au is pa"e &"ec(en # ,n p"opo" ie !e =8E p-na la >8E !in "e ca+u"i$ pe l-ng# mani&es#"ile elec "oence&alog"a&ice ano"male' Pe l-nga epilepsie$ oa e ence&alopa iile !e&ici a"e ale copilului$ se po asocia mai mul sau mai pu)in$ cu mani&es #"i au is e 0Sin!"om Q &"agil$ Angelmann$ Rilliams$ e c'1' Deci$ es e &oa" e impo" an ca a unci c-n! un semn clinic !eose*i a "age a en)ia 0mal&o"ma)ii pa" icula"e$ o*iceiu"i

37

mo o"ii speci&ice sau ciu!a e$ an ece!en e &amiliale$ e c1$ s# se comple e+e *ilan)ul in "/un !omeniu speci&ic'

E%amenele diagnostice complementare

Reamin im c#$ nu exis a p-n# ,n p"e+en examene complemen a"e$ ca"e s# a!uca !o(a!a au ismului in&an il' S/a c#+u !e aco"! s# se e&ec ue+e examenele complemen a"e$ necesa"e pen "u a in "egi *ilan)ul clinic$ a unci c-n! se semnalea+# un elemen ca"e 2us i&ic# aces luc"u 0*ilan)ul au!io/ &onologic cu po en)iale e(oca e au!i i(e$ ,n ca+ul ipo e+ei unei su"!i #)i asocia e$ *ilan)ul gene ic in ca+ul mal&o"ma)iilo" pa" icula"e$ e c'1 %i explo"#"ile pa"aclinice e&ec ua e ,n ca!"ul unei ce"ce #"i' P-n# ,n p"e+en $ nicio e iologie p"ecis# nu a pu u &i con&i"ma # ca %i cau+# sigu"# a ansam*lului sin!"oamelo" speci&ice' E(olu)ia ac ual# a ce"ce #"ilo"$ in!e c# "e a a(ea ,n (e!e"e$ mai !eg"a*#$ o mul i u!ine !e anomalii posi*ile$ ca"e$ &ieca"e$ a" pu ea &i la o"iginea uno" &o"me speci&ice$ &#"# a se a&i"ma ca "espec i(ele anomalii sun p"e+en e cons an '

-mportan#a procesului evalurii in autism

.n "/o p"im# &a+# a ela*o"#"ii p"iec ului e"apeu ic$ !i&e"i ele e(alu#"i &u"ni+ea+# !a ele compo" amen ale neu"opsihologice ca"e con "i*uie la alc# ui"ea unui p"o&il in!i(i!ual al copilului' .n &unc)ie !e ni(elul !e !e+(ol a"e %i !e in e"esele copilului$ !a" %i !e ul*u"#"ile pa" icula"e$ sun !e&ini e o*iec i(ele ale c#"o" "eali+a"e es e p"og"esi(#9 !e exemplu$ con "olul agi a)iei %i al ne"#*!#"ii$ p"in p"opune"ea uno" exe"ci)ii scu" e !e imi a)ie$ schim*ul elemen a" p"in exe"ci)ii !e Ka !a ; a lua4' Mo!i&ic#"ile
3C

compo" amen ului %i p"og"esele neu"o/cogni i(e "e*uie e(alua e ,n mo! "egula 9 "e+ul a ele aces o" e(alu#"i cons i uie o nou# *a+# pen "u e(en uale amelio"#"i %i ; sau "eo"gani+#"i ale p"oiec ului e"apeu ic' oApoi$ !eseo"i$ !i&icul #)ile "epe a e ,n s a*ili"ea "ela)iilo" ,n "e copil %i an u"a2ul s#u po &i &oa" e p"ecoce$ !a" po "#m-ne !isc"e e %i su* ile' Ele po s# comp"omi #$ ,ns#$ p"og"esi($ "ela)iile mam# ; copil %i s# an "ene+e !is o"siuni ul e"ioa"e se(e"e' E(alua"ea con "i*uie nu numai la i!en i&ica"ea p"ecoce a ul*u"#"ilo"$ ci %i la &u"ni+a"ea uno" in!ica)ii !es ul !e p"ecise &amiliei$ pen "u ca aceas a s# ,nce"ce s# amelio"e+e aces e !is&unc)ionali #)i' P"oiec ele e"apeu ice !es ina e copilului au$ ,n gene"al$ ca o*iec i(e ,m*un# #)i"ea cali #)ii con ac elo" (i+uale %i pos u"ale$ o accep a"e mai p"onun)a # a p"e+en)ei al o"a %i !iminua"ea &"ec(en)ei compo" amen elo" mo o"ii ina!ec(a e %i a celo" s e"eo ipe' Me!in)ele !e e"apie in!i(i!ual# ,i sun p"opuse copilului$ !ac# es e posi*il$ ,n p"e+en)a mamei' Alege"ea !i(e"selo" si ua)ii u ili+a e pen "u "eali+a"ea o*iec i(elo" %i !e"ula"ea %e!in)elo" !epin! !e !i&e"i e elemen e !e e(alua"e9 ni(elul !e+(ol #"ii mo o"ii$ min ale$ a lim*a2ului$ in ensi a ea semnelo" &unc)ionale 0a en)ie$ pe"cep)ie1' .n &unc)ie !e ca+$ exe"ci)iile se po axa mai !eg"a*# pe lim*a2$ pe mo "ici a e &in# %i glo*al# sau pe manipula"ea sim*olic# a 2uc#"iilo"' Nu ,n ul imul "-n!$ &ieca"e !in "e ins "umen ele u ili+a e ,n ca!"ul explo"#"ii &unc)iilo" e&icaci #)ii neu"ocogni i(e$ neu"o&i+iologice$ pe"mi e %i e(alua"ea "ea2us #"ile e"apiei' Consecin)ele aces o" e(alu#"i sun

psihoe!uca i(e sau &a"macologice cons an e' As &el$ un copil s a*ili+a pe plan compo" amen al poa e s# aco"!e o a en)ie mai ma"e pe"soanelo" !in 2u"$ s#/%i amelio"e+e schim*u"ile cu aces ea %i s# "eali+e+e o*)ine"ea acelo" a*ili #)i sociale ca"e ,i (o" &acili a au onomia

3>

oExamenul psihologic al copiilo" au i% i es e$ &#"# ,n!oial#$ in!ispensa*il$ &iin! u il !eopo "i(# ,n !iagnos ica"e %i e"apie' El se ,nsc"ie ,n pe"spec i(a eo"e ic# a psihologiei !e+(ol #"ii cup"in+-n! ins "umen e !e e(alua"e clasice %i speci&ice 0clasice$ pen "u !e e"mina"ea ni(elului %i p"o&ilului !e+(ol #"ii copilului: speci&ice$ pen "u explo"a"ea &unc)iilo" cogni i(/ sociale ca"e sun al e"a e ,n mo! special1' Aces e e(alu#"i &u"ni+ea+# o"ien a"ea p"oiec ului e"apeu ic in!i(i!uali+a %i pe"mi $ o o!a #$ ap"ecie"ea e&icaci #)ii "a amen elo"' o0Ve+i %i mo!elul p"opus ,n anex#$ a&la ,n s "-ns# co"ela)ie ci !i&e"i ele mo!ali #)i !e e(alua"e$ p"e+en a e pe pa"cu"sul aces ui s u!iu1'

36

BIBLIOHRAFIE

oAme"ican Ps5chia "ic Associa ion$ 0=88?1$ Diagnostic and "tatistica% ?anua% o+ ?enta% Disorders$ @ h E!i ion Re(ise!$ 0 "a!' "om'1$ E!i u"a Asocia)iei Psihia "ilo" Li*e"i !in Romania$ Bucu"e% i' oBena(i!es$ Ma"ga"e $ L5ons$ G'$ 0366C1$ .est De%ivering )++ective ractices +or Designing and

rograms +or Individua%s wit$ Autistic "pectrum

Disorders$ Cali&o"nia Depa" men o& E!uca ion$ Los Angeles' oF"ancois$ Hene(ie(e$ 0=88?1$ Autismu%@ 9ntre#Ari =i RAspunsuri$ E!i u"a T"ia!e$ Clu2/Napoca' oHel!e"$ M'H'$ Lope+/I*o"$ G'G'$ An!"easen$ Nanc5$ 0=88?1 ,ew !B+ord (eB#oo/ o+ s1c$iatr1$ Ox&o"! Uni(e"si 5 P"ess$ Ox&o"!$ U'N' oLo(aas$ O' I' 0=8881' C%ari+1ing Comments on t$e CCLA Doung Autism ro3ect$ Uni(e"si 5 o& Cali&o"nia$ Depa" men o& Ps5cholog5$ Los Angeles' oMahle"$ M'$ 0367>1$ On Iuman S5m*iosis an! P"ess$ NeJ So"<' oMcEachin$ G'$ 0366>1$ App%ied .e$aviora% Ana%1sis (A.A)E F$at is itG $ a" icle in Con&e"ence o& he Au ism Socie 5 o& Connec icu $ Ia" &o"! he Vicissi u!es o&

In!i(i!ua ion$ (ol 'I9 In&an ile Ps5chosis$ In e"na ional Uni(e"si ies

oMu"esan$ C"is ina 0366C1$ "ca%e de eva%uare uti%i2ate in autism$ s u!iu in (ol' P"o*e !e psiho!iagnos ic pen "u e(alua"ea copiilo" !e&icien i ; 0coo"!'1 Vasile P"e!a$ Colec ia PSIIOPED/INFO$ N"' 3=O366C$ Uni(' KBa*es/ Bol5ai4$ Clu2/Napoca' oMu"e%an$ C"is ina$ 0=88@1$ Autismu% In+anti%@ "tructuri si$opato%ogice =i

(erapie Comp%eBA, resa CniversitarA C%u3eanA, C%u3-,apoca$ =88@'


=8

oNa ional Ins i u e o& Men al Ieal h$ 0366C1$ Autism@ Cnderstanding t$e ro#%em$ NII Pu*lica ion No' 6C/@8=?$ NeJ So"<' oPopo(ici$ Do"u/Vla!$ 0=8861$ Interventia recuperativ-terapeutica pentru copiii cu di2a#i%itati mu%tip%e, e!i ia a II/a "e(i+ui a si a!augi a$ E!i ' Ruxan!"a$ Chisinau' oRo a o"i$ A'$ Ban*u"5$ Ma"5 M'$ Fox$ R' A'$ 036>C1$ Issues in "pecia% )ducation$ Ma5&iel! Pu*lishing Compan5$ Moun ain VieJ$ Cali&o"nia' oSchople"$ E'$ Lansing$ Ma"ga"e $ Ra e"s$ Leslie 036661$ 0 "a!' &"'1$ Ac i(i es !Tenseignemen pou" en&an s au is es4$ P"a iUues en Ps5cho he"apie Collec ion$ Pa"is' oSchople"$ E'$ Van Bou"gon!ien$ M'B F B"is ol$ M'M'$ 0366?1$ P"eschool Issues in au ism$ Plenum P"ess$ NeJ So"<'

=3

S-ar putea să vă placă și