Sunteți pe pagina 1din 4

Numar de lectii afectate: 40.

Timp de exersare in lectii 20-40' Continuturi cuprinse in instruire: - lovirea mingii cu interiorul labei piciorului de pe loc si din deplasare - sutul la poarta de pe loc si din deplasare - lovirea mingii cu ,,siretul plin - deposedarea adversarului de minge din fata - marca!ul adversarului cu minge - conducerea mingii cu piciorul drept si cel stang -!oc bilateral - preluarea mingii cu piciorul din deplasare

Proiectarea unitatii de invatare Fotbal, clasa a Vl-a

Nr. lectiei " "-#

Obiective de referinta 2 2.2 &a se integre'e in activitati de practicare a ramurilor de sport la nivelul clasei, scolii si in timpul liber 2." &a aplice procedeele te,nice si tactice insusite respectand regulile cunoscute

Detalieri de continut # (oc bilateral )valuarea stadiului de stapanire a deprinderilor insusite in clasa a *a -ovirea cu interiorul labei piciorului &utul la poarta (oc bilateral

Dozaj orientativ 4 $ - !oc bilateral cu respectarea regulilor insusite in clasa a "0-"$' *-a - arbitra! prestat de profesor cu interventii pe parcurs Exemple de activitati de invatare

Evaluare % +redictiva

4-$

/-0

2."

3-"$

2.2

&utul la poarta din deplasare 1arca!ul !ucatorului cu minge (oc bilateral 4eposedarea adversarului cu minge (oc bilateral cu

- exersarea in perec,i a lovirii mingii cu interiorul labei piciorului de pe loc si precedat de deplasari laterale dreapta -stanga cu un !ucator aparator la interceptie - exersarea lovirii mingii cu ,,siretul plin si a sutului la poarta de pe loc - !oc bilateral cu tema: demarcarea permanenta de aparatori - exersarea sutului la poarta din alergare din pasa venita de la partener2 exersarea in perec,i a marca!ului si demarca!ului - !oc bilateral cu tema: marca!ul si demarca!ul - exersarea conducerii mingii alternand lovirea cu piciorul drept si cel stang avand in fata un aparator care incearca deposedarea - !oc bilateral cu tema: demarca!ul si patrunderea

2$' "0' "$'

.bservare sistematica

#0' "$' "$' #0' "0' 20'

Tema la grupa

Tema la grupa

"%-"0

"3-2"

tema 4e'voltarea musculaturii trenului inferior si detentei )fectuarea manuirii mingii &tafeta pe spatii mici utili'and lovirea si conducerea mingii 2." &a aplice Conducerea mingii procedeele te,nice si &utul la poarta tactice insusite (oc bilateral respectand regulile cunoscute " .2 &a cunoasca principalele procedee pentru de'voltarea musculaturii si sa le utili'e'e sistematic 2." +reluarea mingii cu piciorul din deplasare (oc bilateral 4epasirea cu minge &utul la poarta din deplasare (oc bilateral

marcarea !ucatorului fara minge si cu minge - efectuarea unor exercitii specifice pentru musculatura abdomenului, fortei in picioare si a detentei - stafeta conducand mingea printre fanioane dispuse variat, alternativ cu piciorul drept si stang, pasa cu latul piciorului la grupa - demonstratii, corectari - exersarea conducerii mingii printre fanioane, alternativ cu piciorul stang si cel drept, urmat de sut la poarta cu siretul plin - corectari individuali'ate - !oc bilateral cu tema: actiuni de aparare 5marcarea !ucatorilor fara minge si cu minge6 la atac po'itional - exersarea pasei cu bolta in perec,i de pe loc, din mers si alergare usoara - preluarea mingii cu laba piciorului - !oc bilateral arbitrat de elevi prin rotatie - exersarea alergarii cu sc,imbari de directie, a deplasarilor cu mingea la picior in pre'enta unui aparator - demonstratii, corectari - exersarea conducerii mingii alternativ cu piciorul stang si drept urmat de sut la poarta - !oc bilateral cu tema: depasirea exersarea sub forma de stafeta a structurii: pas lateral-alergare - reprimirea mingii si preluarea cu piciorul -conducerea mingii printre !aloane-pasarea mingii intr-o tinta fixa. &e penali'ea'a fiecare executie gresita - !oc bilateral respectand regulile stabilite - arbitra! de catre elevi prin rotatie

2$'

+redictiva

#0'

.bservare sistematica

22

#0' "0' 20' #$' 0' /' 20'

.bservare sistematica 7nvestigatii

2#-2$

2."

2%-2/

2.2 &a se integre'e in activitati de practicare a ramurilor de sport la nivelul clasei, scolii si in timpul liber

8plicarea procedeelor insusite in conditii de intrecere (oc bilateral

20' "0' "0'

Tema la grupa

20-#0

2.2

+asa in trei !ucatori finali'ata cu patrundere si sut la poarta (oc bilateral Cunoasterea masurilor de protectie personala si inlaturarea agresiunilor fi'ice (oc bilateral

#"

#2

#.2 &a desfasoare activitafile practice fara a periclita integritatea corporala a partenerilor si adversarilor 2.2

- exersarea pasei oblic inainte in # !ucatori finali'ata cu accelerare, primirea mingii si sut la poarta in pre'enta a 2 aparatori semiactivi - demonstrare, corectari pe parcursul exersarii - !oc bilateral cu tema: marcarea !ucatorului cu minge in sistemul om la om - aplicarea regulilor de !oc predate - ec,iparea corespun'atoare starii atmosferice - autoprotectia individuala prin evitarea expunerii la contactele dure cu adversarii - !oc bilateral - cunoasterea regulilor de !oc si aplicarea lor - arbitra! reali'at de profesor cu interventii pe parcurs - exersarea saltului la poarta din diferite ung,iuri de la diferite distante, de pe loc si precedat de conducerea mingii - pregatirea si reali'area interventiilor portarului - !oc bilateral cu respectarea posturilor in ec,ipa si a regulamentului de !oc - exersarea loviturilor libere peste 'id - exersarea in perec,i a marca!ului !ucatorului fara minge in timp ce adversarul adopta procedeele de deplasare specifice si demarcarea - !oc bilateral cu tema: marca!-demarca! - arbitra! asigurat de elevi prin rotatie - pre'entarea scalei si a cerintelor de evaluare - exersarea variantei de evaluare pentru care a optat elevul potrivit prevederilor ,,&istemului &colar de )valuare - !oc bilateral intre grupe sub forma unui campionat pe clasa - arbitra!e reali'ate de profesor si interventii pe parcurs

2$' "0' "$'

Tema la grupa .bs. sistematica

2$'

C,estionare orala

2$' "0' "$'

Tema la grupa

##-#%

2.2

)xecutarea loviturilor libere 1arcarea !ucatorului fara minge 4emarca!ul (oc bilateral +regatirea si sustinerea optionala a probelor de evaluare 5la cerere6 Concurs intre grupe

40' "$' 2$'

Tema la grupa

#/-40

2.2

40'

&umativa optional

#." &a cunoasca formele de manifestare ale funcfiilor organismului la efort si sa le determine

Cunoasterea valorilor optionale ale marilor functii a organismului la efort

- repre'entarea valorilor optime ale sistemului circulator si a actului respirator in conditii de efort, precum si a modalitatilor de determinare a acestora - insusirea probelor de evaluare - !oc bilateral in conditii regulamentare - sustinerea probelor de evaluare cu toti elevii care nu au facut-o anterior

40'

&onda!e 8utoevaluare