Sunteți pe pagina 1din 1

Nulitatea Este o sanctiune cu carcater comercial In orincipiu este o nulitate absoluta dar in privinta efectelor este relativa Procedura

ura de constatare a nulitatii:o actiune in anulare introdusa de persoanele interesate in baza careia instanta va decalra nulitatea societatii;nu exista termen de prescriptie;poate fi introdud=sa de orice persoana interesata Efecte Nu retroactiveaza(toate obligatiile raman valide)asociatii au de impartit un patrimoniu Modificarea actelor contitutive ! consecinta a faptului ca societatea trebuie privita ca o fiinta "uridica #e produce prin vointa asocialtilor- vointa asociatilor nu se mai exprima ca la momentul constituirii ci in cadrul unei structuti ale societatii $otararile adunarii generale trebuie sa fie inregistrate in registrul comertului si asigurata publicitatea lor

Modificarea capitalului social(suma aporturilor aduse de asociati): %apital #ubscris(promis) &arsat(platit)

'utorizat(() * din cel varsat)