Sunteți pe pagina 1din 14

Codul de Deontologie Medicala al CMR 30.08.2008 CAPITOLUL I Domeniul de aplicare i principii generale Art. !.

" Pre#entul cod cuprinde normele de conduita o$ligatorii in legatura cu e%ercitiul drepturilor i indatoririlor pro&e ionale ale medicului. Art. 2. " Pre'ederile pre#entului cod( atat cele ce reaminte c regulile morale pe care orice medic tre$uie a le re pecte( cat i cele care pri'e c a pecte te)nice( precum i comportarea &ata de con&rati( unt o$ligatorii pentru medicii din e'identa Colegiului Medicilor din Romania. Medicii care au acti'itati in in'atamant ra pund in re pectarea pre'ederilor pre#entului cod de cei pe care ii au in indrumare. Art. 3. " *anatatea omului e te telul uprem al actului medical. O$ligatia medicului con ta in a apara anatatea &i#ica i mentala a omului( in a u ura u&erintele( in re pectul 'ietii i demnitatii per oanei umane( &ara di criminari in &unctie de 'ar ta( e%( ra a( etnie( religie( nationalitate( conditie ociala( ideologie politica au orice alt moti'( in timp de pace( precum i in timp de ra#$oi. Re pectul datorat per oanei umane nu incetea#a nici dupa dece ul ace teia. Art. +. " in e%ercitarea pro&e iei ale( medicul acorda prioritate intere elor pacientului( care primea#a a upra oricaror alte intere e. Art. ,. " in e%ercitarea pro&e iei ale( medicul e te o$ligat a re pecte drepturile &undamentale ale omului i principiile etice in domeniul $iomedical. Colegiul Medicilor din Romania 'a actuali#a periodic pre'ederile pre#entului cod in concordanta cu declaratiile i con'entiile la care Romania e te parte( pri'ind etica in domeniul $iomedical. Art. -. " . te inter#i medicului( in e%ercitarea pro&e iei ale( a impuna pacientului opiniile ale per onale de orice natura ar &i ace tea. Art. /. " Medicul nu tre$uie a incete#e niciodata( in decur ul 'ietii ale pro&e ionale( a i i in u ea ca ac)i#itiile tiintei medicale( in copul im$unatatirii cuno tintelor ale medicale. Art. 8. " Medicul tre$uie ca( in con&ormitate cu a$ilitatile i cuno tintele ale( a contri$uie la in&ormarea o$iecti'a a pu$licului i autoritatilor medicale in ceea ce pri'e te pro$lemele medicale. Medicul care o&era in&ormatii medicale in ma "media tre$uie a 'eri&ice modul in care a&irmatiile ale unt &acute pu$lice i a ia atitudine in ca#ul denaturarii ace tora. CAPITOLUL II indatoriri generale *.CtIU0.A A De pre independenta pro&e ionala a medicului i re pon a$ilitate Art. 1. " Medicul are independenta pro&e ionala a$ oluta( li$ertatea a$ oluta a pre criptiilor i actelor medicale pe care le con idera nece are( in limitele competentei ale( i e te ra pun#ator pentru ace tea. in ca#ul limitarii prin con trangeri admini trati'e i2 au economice a independentei ale( medicul nu e te ra pun#ator. Art. !0. " Medicul nu 'a garanta 'indecarea a&ectiunii pentru care pacientul i "a adre at. Art. !!. " in acti'itatea medicala ce e de &a oara in ec)ipa 3 ectii de pital( proce de in'atamant medical tip re#identiat4( ra punderea pentru actele medicale apartine e&ului

ec)ipei( in limitele atri$utiilor admini trati'e de coordonare( i medicului care e&ectuea#a direct actul medical( in limitele competentei ale pro&e ionale i rolului care i"a &o t atri$uit de e&ul ec)ipei. in ec)ipele interdi ciplinare( e&ul ec)ipei e con idera a &i medicul din pecialitatea in care "a ta$ilit diagno ticul ma5or de internare( daca nu e%i ta reglementari peciale care a pre'ada alt&el. Art. !2. " incredintarea totala au partiala a o$ligatiilor proprii catre alte per oane( in lip a controlului per onal( con tituie a$atere deontologica. Art. !3. " .%primarea con imtamantului in&ormat al pacientului pentru tratament nu inlatura re pon a$ilitatea medicului pentru e'entualele gre eli pro&e ionale. *.CtIU0.A 6 *ecretul pro&e ional Art. !+. " *ecretul pro&e ional e te o$ligatoriu( cu e%ceptia ituatiilor pre'a#ute de lege. Art. !,. " 7ac o$iectul ecretului pro&e ional tot ceea ce medicul( in timpul e%ercitarii pro&e iei ale( a a&lat direct au indirect in legatura cu 'iata intima a $olna'ului( a &amiliei( a apartinatorilor( precum i pro$leme de diagno tic( progno tic( tratament( di'er e circum tante in legatura cu $oala. *ecretul pro&e ional per i ta i dupa terminarea tratamentului au dece ul pacientului. Art. !-. " *ecretul pro&e ional tre$uie pa trat i &ata de apartinatori( daca pacientul nu dore te alt&el. Art. !/. " *ecretul pro&e ional tre$uie pa trat &ata de colegi( cadre anitare i in titutiile medicale care nu unt implicate in actul medical al pacientului in cau#a. Art. !8. " in comunicarile tiinti&ice ca#urile 'or &i in a a &el pre#entate incat identitatea $olna'ului a nu poata &i recuno cuta. Art. !1. " in ca#ul in care nu e te contrar intere elor pacientului( medicul curant 'a permite acce ul ma "media la pacient numai cu acceptul ace tuia. Medicii e&i ai unitatilor medicale unt o$ligati a ia toate ma urile in a a &el incat acce ul ma "media la pacient a e &aca numai cu acceptul medicului curant i al pacientului. Acordarea de in&ormatii cu pri'ire la un anumit ca# e poate &ace numai cu acordul pacientului( al medicului curant i al e&ului unitatii medicale. Art. 20. " .'identele medicale tre$uie pa trate ca materiale ecrete pro&e ionale. *.CtIU0.A C Reguli generale de comportament in acti'itatea medicala Art. 2!. " Medicul nu poate trata un pacient &ara a"l e%amina medical in preala$il( per onal. 0umai in ca#uri e%ceptionale( de urgenta au in ca#uri de &orta ma5ora 3im$olna'iri pe na'e maritime a&late in mer ( pe a'ioane in #$or( locuri inacce i$ile a u in timp util4 e 'or da indicatii de tratament prin mi5loace de telecomunicatii. Art. 22. " Medicul poate e%ecuta o acti'itate medicala doar daca are pregatire i practica u&icienta pentru acea ta. Acea ta pre'edere nu e aplica in ca#uri de urgenta 'itala( care nu poate &i re#ol'ata alt&el. Art. 23. " Medicul poate utili#a numai aparate de diagno tic au tratament autori#ate i pentru manuirea carora are pregatire ori u&icienta practica.

Art. 2+. " Daca in urma e%aminarii au in cur ul tratamentului medicul con idera ca nu are u&iciente cuno tinte ori e%perienta pentru a a igura o a i tenta core pun#atoare( 'a olicita un con ult( prin orice mi5loace( cu alti peciali ti au 'a indruma $olna'ul catre ace tia. Art. 2,. " in ca# de pericol de moarte iminent( medicul 'a ramane langa pacient atat timp cat e te ne'oie de a5utorul lui pro&e ional. Art. 2-. " Pacientul ne'indeca$il 'a &i tratat cu aceea i gri5a i aceea i atentie ca i cel care are an e de 'indecare. Art. 2/. " Medicul 'a in&orma pacientul a upra $olii ace tuia( tratamentului nece ar i a an elor de in anato ire. Medicul 'a e'ita a tre#ea ca prin comportamentul lui imaginea unei $oli mai gra'e decat e te ea in realitate. Art. 28. " Medicul 'a pa tra o atitudine de tricta neutralitate i neame tec in pro$lemele &amiliale ale $olna'ului( e%primandu" i parerea numai daca e te olicitat i numai daca inter'entia e te moti'ata de intere ul anatatii $olna'ului. Art. 21. " Medicul nu tre$uie a e implice in pro$lemele legate de intere ele materiale din &amilia $olna'ului au. *.CtIU0.A D O$ligati'itatea acordarii a i tentei medicale Art. 30. " Medicul care e ga e te in pre#enta unui $olna' au ranit in pericol are o$ligatia a ii acorde a i tenta la ni'elul po i$ilitatilor momentului i locului ori a e a igure ca cel in cau#a prime te ingri5irile nece are. Art. 3!. " in ca# de calamitati naturale au accidentari in ma a( medicul e te o$ligat a ra punda la c)emare( c)iar a i i o&ere de $una'oie er'iciile medicale imediat ce a luat cuno tinta de pre e'eniment. Art. 32. " Medicul poate re&u#a acordarea de ingri5iri de anatate din moti'e per onale au pro&e ionale temeinice( indrumand pacientul pre alte ur e de ingri5ire medicala( cu e%ceptia ituatiilor de urgenta. Medicul e te o$ligat a puna la di po#itie con&ratelui care preia pacientul toate in&ormatiile medicale re&eritoare la ca#. *.CtIU0.A . intretinerea i &olo irea cuno tintelor pro&e ionale. .ducatia medicala continua Art. 33. " Medicii au datoria de a" i per&ectiona continuu cuno tintele pro&e ionale. Art. 3+. " in &olo irea unor metode terapeutice noi tre$uie a prime#e intere ul pacientului( iar ace tea nu pot &i utili#ate decat dupa e'aluarea raportului ri c"$ene&iciu. *.CtIU0.A 7 Integritatea i imaginea medicului Art. 3,. " Medicul tre$uie a &ie model de comportament etico"pro&e ional( contri$uind la cre terea ni'elului au pro&e ional i moral( a autoritatii i pre tigiului pro&e iunii medicale pentru a merita tima i increderea pacientilor i a cola$oratorilor.

Art. 3-. " Medicul nu tre$uie a e &olo ea ca de un mandat electi'( o &unctie admini trati'a au de alte autoritati pentru a" i cre te clientela. Art. 3/. " Medicul poate &olo i numai titlul la care are dreptul( con&orm pregatirii ale pro&e ionale. Art. 38. " In&ormarile pri'ind er'iciile medicale unt acceptate( cu conditia a &ie corecte( i e pot re&eri la8 a4 ediul pro&e ional( orele de &unctionare( conducerea in titutiei medicale9 $4 pecialitatea i titlul medicului9 c4 metodele de diagno tic i tratament &olo ite. Ace te in&ormatii tre$uie a e re&ere numai la metode de diagno tic i tratament &undamentate tiinti&ic i acceptate in lumea medicala. 0u tre$uie a contina in&ormatii eronate au care ar putea induce pacientii in eroare9 d4 tari&ele percepute. Ace te in&ormatii nu tre$uie a induca pacientilor impre ia ca neapelarea la er'iciile medicului re pecti' le poate pune in pericol tarea de anatate &i#ica au p i)ica. Art. 31. " Medicul nu poate &ace reclama unor medicamente au $unuri medicale de con um. Mentionarea denumirii unor medicamente au $unuri medicale in cuprin ul unor articole( carti( &acuta in cop tiinti&ic( nu e con idera reclama. Art. +0. " Medicul nu tre$uie a &aca propaganda in mediile nemedicale au c)iar medicale unor procedee de diagno tic ori tratament in u&icient pro$ate( &ara a u$linie#e i re#er'ele ce e impun. Art. +!. " . te contrara eticii intelegerea dintre doi medici( intre medic i &armaci t au intre medic i un cadru au%iliar pentru o$tinerea de a'anta5e materiale. Art. +2. " . te inter#i a medicului practician implicarea in di tri$uirea unor remedii( aparate au produ e medicamentoa e autori#ate ori neautori#ate. Art. +3. " . te inter#i a practicarea de catre medic a unor acti'itati care de#onorea#a pro&e ia medicala. Orice medic tre$uie a e a$tina( c)iar in a&ara 'ietii pro&e ionale( de la acte de natura a duca la de con iderarea ace teia. Art. ++. " Medicul nu poate &i o$ligat a i i e%ercite pro&e ia in conditii ce ar putea compromite calitatea ingri5irilor medicale i a actelor ale pro&e ionale( cu e%ceptia urgentelor medico"c)irurgicale 'itale. Art. +,. " Medicul nu poate propune au aplica pacientului ca $ene&ice ori lip ite de ri curi remedii au procedee ilu#orii ori in u&icient pro$ate. Orice practica ne tiinti&ica e te inter#i a. Art. +-. " . te inter#i a acordarea de &acilitati( cola$orarea au pri5inirea oricarei per oane care practica ilegal medicina. Medicul are o$ligatia de a e i#a e%i tenta unor a t&el de ituatii colegiului teritorial al medicilor. *.CtIU0.A : Onorarii i atragerea $olna'ilor Art. +/. " . te inter#i a emiterea oricarui document medical care ar aduce pacientului un a'anta5 material ne5u ti&icat au ilicit. Art. +8. " . te inter#i a medicului practicarea concurentei neloiale( inclu i' prin practicarea unor tari&e minimale( 'adit di proportionate &ata de co tul real al er'iciului medical( in copul atragerii clientelei. . te admi er'iciul gratuit in copuri &ilantropice( cu in&ormarea colegiului teritorial al medicilor cel mai tar#iu la 3 #ile dupa acordarea a i tentei medicale. CAPITOLUL III

indatoriri &ata de $olna'i *.CtIU0.A A Re pectarea drepturilor per oanei Art. +1. " Medicul tre$uie a re pecte dreptul per oanei in pri'inta optiunii li$ere a upra medicului au curant i c)iar a &acilite#e acea ta po i$ilitate. Art. ,0. " Un medic care e te olicitat au are o$ligatia a e%amine#e o per oana pri'ata de li$ertate ori a dea ingri5iri in mediu carceral nu poate nici direct( nici indirect( &ie i numai prin impla pre#enta( a cautione#e au a &a'ori#e#e atingerea integritatii &i#ice ori p i)ice a 'reunui detinut( inclu i' a demnitatii ace tuia. Daca medicul con tata ca per oana pri'ata de li$ertate a uportat maltratari( are o$ligatia a in&orme#e autoritatea 5udiciara. *.CtIU0.A 6 Relatia cu pacientul Art. ,!. " .%ercitarea pro&e iei medicale nu tre$uie &acuta imper onal( ci incercand ta$ilirea unei relatii umane cu pacientul( pentru ca( la ne'oie( compa iunea din partea medicului a nu para un act &ormal. Art. ,2. " . te inter#i ca medicul curant a intretina relatii e%uale cu pacientii ai au a"i upuna pe ace tia unor acte degradante pentru &iinta umana. Art. ,3. " Medicul tre$uie a dea do'ada de diligenta ma%ima in ta$ilirea diagno ticului( tratamentului adec'at i in e'itarea complicatiilor pre'i#i$ile la pacientul a&lat in ingri5irea a. Art. ,+. " Pre criptiile medicale tre$uie &ormulate cat mai clar( medicul a igurandu" e ca a &o t intele complet de catre $olna' i antura5ul ace tuia( mergand pana la incercarea de a upra'eg)ea e%ecutarea tratamentului. Art. ,,. " Din momentul in care a ra pun unei olicitari( medicul e te automat anga5at moral a a igure $olna'ului in cau#a ingri5iri con tiincioa e i de'otate( inclu i' prin trimiterea pacientului la o unitate medicala au la un peciali t cu competente uperioare. Art. ,-. " Medicul curant are o$ligatia de a &ace toate demer urile medicale pentru a &acilita pacientului au o$tinerea drepturilor ale ce decurg din tarea de $oala. Art. ,/. " in ca# de ra#$oi( catacli me( epidemii i atentate( medicul nu are dreptul a i i a$andone#e $olna'ii( cu e%ceptia unui ordin &ormal al unei autoritati competente in con&ormitate cu legea. *.CtIU0.A C Con imtamantul Art. ,8. " Pentru orice inter'entie medicala diagno tica au terapeutica e te nece ar con imtamantul in&ormat al pacientului. Art. ,1. " Con imtamantul pacientului 'a &i e%primat in conditiile legii. Art. -0. " Con imtamantul 'a &i dat dupa in&ormarea pacientului a upra diagno ticului( progno ticului( alternati'elor terapeutice( cu ri curile i $ene&iciile ace tora.

Art. -!. " in ituatia pacientilor minori( incompetenti au care nu i i pot e%prima 'ointa( con imtamantul 'a apartine repre#entantilor legali. Daca medicul curant aprecia#a ca deci#ia repre#entantului legal nu e te in intere ul pacientului( e con tituie o comi ie de ar$itra5 de pecialitate pentru a e'alua ca#ul i a lua deci#ia. Art. -2. " in ituatii de urgenta( cand e te pu a in pericol 'iata pacientului( iar ace ta nu i i poate e%prima 'ointa i rudele au repre#entantii legali nu pot &i contactati( con imtamantul e te implicit( iar medicul 'a &ace tot ceea ce e te po i$il pentru al'area pacientului( urmand ca in&ormarea ace tuia a e &aca ulterior. Art. -3. " Progno ticul gra' 'a &i imparta it pacientului cu prudenta i tact( tinandu" e cont de tarea p i)ica a ace tuia. Progno ticul 'a &i de#'aluit i &amiliei doar daca pacientul con imte la acea ta. in ca#ul in care e con idera ca de#'aluirea progno ticului in&au t 'a dauna pacientului au atunci cand ace ta nu dore te a a&le( progno ticul poate &i de#'aluit &amiliei. *.CtIU0.A D Pro$leme ale ingri5irii minorilor Art. -+. " Medicul tre$uie a &ie aparatorul intere elor medicale ale copilului $olna' atunci cand aprecia#a ca tarea de anatate a copilului nu e te $ine intelea a au nu e te u&icient de $ine prote5ata de antura5. Art. -,. " Daca medicul aprecia#a ca un minor e te 'ictima unei agre iuni au pri'atiuni( are o$ligatia de a"l prote5a u#and de prudenta i anuntand autoritatea competenta. *.CtIU0.A . .li$erarea de documente Art. --. " . te inter#i a eli$erarea pentru $olna' a unor certi&icate de comple#enta au a unor rapoarte tendentioa e. Orice act medical 'a oglindi realitatea o$iecti'a. Art. -/. " Medicul poate emite certi&icate( ate tate i documente permi e de lege( pe $a#a propriilor ale con tatari i a e%amenelor nece are in ace t cop. . te inter#i ca in&ormatiile medicale a &ie pre#entate de&ormat au a cun e. Documentele medicale 'or re pecta &orma pre'a#uta de lege. Documentele medicale nu tre$uie a contina mai multe date decat e te nece ar copului pentru care ace tea unt intocmite i eli$erate. Art. -8. " Per oana la care e re&era documentul medical emi are dreptul de a &i in&ormata cu pri'ire la continutul ace tuia. CAPITOLUL I; indatoriri &ata de pu$lic Art. -1. " Medicul c)emat intr"o &amilie ori colecti'itate tre$uie a e ingri5ea ca de re pectarea regulilor de igiena i de pro&ila%ie. .l 'a emnala $olna'ului i antura5ului re pon a$ilitatea ce re'ine ace tora &ata de ei in i i( dar i &ata de comunitate i colecti'itate. Art. /0. " Medicul are o$ligatia morala de a aduce la cuno tinta organelor competente orice ituatie de care a&la i care repre#inta un pericol pentru anatatea pu$lica.

CAPITOLUL ; Relatiile medicului cu colegii i cola$oratorii( con ultul medical( reguli de comportare cu alti pro&e ioni ti din &era anitara( o$ligatii &ata de Colegiul Medicilor din Romania *.CtIU0.A A Relatiile medicului cu colegii i cola$oratorii. Con&raternitatea Art. /!. " Medicul 'a tre$ui a i i trate#e con&ratii a a cum ar dori el in u i a &ie tratat de ei. in $a#a piritului de corp( medicii i i datorea#a a i tenta morala. Art. /2. " *c)im$ul de in&ormatii intre medici pri'ind pacientii tre$uie a e &aca o$iecti' i in timp util( in a a &el incat a i tenta medicala a pacientilor a &ie optima. Art. /3. " Daca un medic are neintelegeri cu un con&rate( tre$uie a pre'ale#e concilierea potri'it *tatutului Colegiului Medicilor din Romania. Art. /+. " . te inter#i a ra pandirea de comentarii ce ar putea a pre5udicie#e reputatia pro&e ionala a unui con&rate. Medicii tre$uie a ia apararea unui con&rate atacat pe nedrept. Art. /,. " Con tituie incalcare a regulilor etice $lamarea i de&aimarea colegilor 3critica pregatirii au acti'itatii lor medicale4 in &ata $olna'ilor( apartinatorilor( a per onalului anitar etc.( precum i orice e%pre ie au act capa$il a #druncine increderea in medicul curant i autoritatea ace tuia. Art. /-. " Atunci cand un medic ia cuno tinta de pre gre eli etice au pro&e ionale care aduc atingere imaginii pro&e iei( comi e de catre un coleg( tre$uie a ia atitudine cu tact( incercand a di cute pro$lema cu con&ratele in cau#a. Daca acea ta nu da re#ultate( medicul are o$ligatia a di cute ca#ul in cadrul Colegiului Medicilor din Romania( inainte de a e adre a autoritatilor competente. *.CtIU0.A 6 Con ultul medical Art. //. " Ori de cate ori medicul con idera nece ar a ceara parerea unui coleg pentru elucidarea diagno ticului( &ormularea planului terapeutic au a indicatiei unei inter'entii( ace ta 'a propune( de acord cu $olna'ul au apartinatorii lui i tinand cont de pre&erintele ace tuia( un con ult cu alti con&rati. Art. /8. " Con ultul e te organi#at de medicul curant i e te recomanda$il ca medicii c)emati pentru con ult a e%amine#e $olna'ul in pre#enta medicului curant. Apoi medicii e retrag pentru a di cuta ca#ul. Dupa ce au ca#ut de acord( medicul curant comunica $olna'ului au apartinatorului re#ultatul con ultului. Daca e%i ta di'ergente de pareri( e 'a proceda( dupa ca#( la completarea e%aminarilor( internarea in pital( largirea con ultului prin in'itarea altor peciali ti etc. Art. /1. " in con ultul medical e 'a pa tra o atmo &era de tima i re pect reciproc( nu e 'a mani&e ta uperioritate &ata de medicul curant. Di cutia ca#ului i o$ er'atiile critice nu e 'or &ace in &ata $olna'ului au a altor per oane traine( c)iar daca e te 'or$a de medici u$ordonati.

Art. 80. " Un medic care a &o t c)emat pentru un con ult nu tre$uie a re'ada ulterior pacientul din proprie initiati'a i &ara apro$area medicului curant. Art. 8!. " in ca#ul cola$orarii mai multor medici pentru e%aminarea au tratamentul aceluia i pacient( &iecare practician i i a uma re pon a$ilitatea per onal. . te inter#i tran &erul de arcini i re pon a$ilitati pri'ind indicatiile de in'e tigatii( pre crierea de medicamente au concedii medicale catre alti medici care nu au participat la con ultul medical. Art. 82. " Daca in urma unui con ult a'i#ul celor c)emati di&era &undamental de cel al medicului curant( pacientul tre$uie in&ormat. Medicul curant e te li$er a e retraga daca parerea medicilor c)emati la con ult pre'alea#a in opinia pacientului au a antura5ului ace tuia. Art. 83. " Pacientul a&lat in tratamentul unui coleg poate &i a i tat de orice con&rate pentru pro$leme incidente urgente( cu in&ormarea preala$ila au ulterioara a medicului. Art. 8+. " Daca propunerea pentru un con ult medical 'ine din partea pacientului au a antura5ului ace tuia( medicul are o$ligatia organi#arii modalitatii de con ult. in ca#ul in care medicul curant nu e te de acord( e poate retrage &ara e%plicatii. in urma con ultului e 'a redacta un document emnat de participanti. Daca documentul nu e te redactat( e con idera ca participantii la con ult u tin punctul de 'edere al medicului curant. *.CtIU0.A C Raporturi cu alti pro&e ioni ti anitari Art. 8,. " Medicii 'or a'ea raporturi $une( in intere ul pacientilor( cu ceilalti pro&e ioni ti din domeniul medical. *.CtIU0.A D O$ligatii &ata de Colegiul Medicilor din Romania Art. 8-. " Medicii mem$ri ai Colegiului Medicilor din Romania tre$uie a u tina organi#atia din toate punctele de 'edere. Art. 8/. " Medicul a&lat in anc)eta pro&e ionala e te o$ligat a cola$ore#e cu per oanele de emnate de colegiu i a &urni#e#e toate datele olicitate in 'ederea inc)eierii in'e tigatiei in cel mult !+ #ile de la olicitare. CAPITOLUL ;I *ituatii peciale *.CtIU0.A A Reguli pri'ind cercetarea medicala pe u$iecti umani Art. 88. " Cercetarea medicala pe u$iecti umani e &ace cu re pectarea pre'ederilor con'entiilor i declaratiilor internationale la care Romania e te parte emnatara.

Art. 81. " Medicul implicat in cercetarea $iomedicala are datoria de a promo'a i prote5a 'iata( anatatea( intimitatea i demnitatea u$iectilor umani care participa la cercetare. Art. 10. " in de &a urarea cercetarii medicale pe u$iecti umani tre$uie acordata o protectie deo e$ita populatiilor 'ulnera$ile( cum ar &i8 a4 per oane de#a'anta5ate din punct de 'edere economic i medical9 $4 per oane care nu i i pot da con imtamantul pentru participarea intr"o cercetare medicala 3minori( per oane incompetente( per oane care datorita tarii lor nu i i pot e%prima 'ointa49 c4 per oane care unt u cepti$ile a" i da con imtamantul u$ pre iune 3de e%emplu( per oane in detentie( militari49 d4 per oane care nu $ene&icia#a per onal din cercetare9 e4 per oane pentru care cercetarea medicala e te com$inata cu ingri5irea medicala. Art. 1!. " in cercetarea pe u$iecti umani( $inele indi'idului primea#a a upra $inelui ocietatii in general i al tiintei. Art. 12. " Cercetarea medicala in copul progre ului medical tre$uie a e &aca doar in ultima in tanta pe u$iecti umani. Acea ta tre$uie a e e&ectue#e in con&ormitate cu datele tiinti&ice e%i tente( cu alte ur e rele'ante de in&ormare i cu datele o$tinute din e%perimentarea pe animale( atunci cand acea ta e te po i$ila. Art. 13. " Principalul cop al cercetarii medicale pe u$iecti umani e te de a im$unatati metodele pro&ilactice( diagno tice i de tratament( intelegerea etiologiei i a patogene#ei unei a&ectiuni. Art. 1+. " 0u e poate intreprinde nici o cercetare pe o per oana( decat daca unt intrunite cumulati' urmatoarele conditii8 a4 nu e%i ta nici o metoda alternati'a la cercetarea pe &iinte umane( de e&icacitate compara$ila9 $4 ri curile la care e poate e%pune per oana nu unt di proportionate in comparatie cu $ene&iciile potentiale ale cercetarii9 c4 proiectul de cercetare a &o t apro$at de in tanta competenta dupa ce a &acut o$iectul unei e%aminari independente a upra pertinentei ale tiinti&ice( inclu i' al unei e'aluari a importantei o$iecti'ului cercetarii( precum i al unei e%aminari pluridi ciplinare a accepta$ilitatii ale pe plan etic9 d4 per oana pe care e &ac cercetari e te in&ormata a upra drepturilor ale i a upra garantiilor pentru protectia a9 e4 e%i ta con imtamantul participantilor. Art. 1,. " Protocolul cercetarii tre$uie a &ie e'aluat de o comi ie de etica( &ormata din per oane independente &ata de cercetatori au pon ori. Comi ia de etica ce e&ectuea#a e'aluarea proiectului tre$uie a &ie in&ormata cu pri'ire la de &a urarea cercetarii i are dreptul de a monitori#a cercetarile in derulare. Art. 1-. " Cercetarea medicala pe u$iecti umani tre$uie a &ie e&ectuata numai de catre per oane cali&icate in ace t en . Acea ta per oana are re pon a$ilitatea pri'ind u$iectii implicati in cercetare( c)iar daca ace tia i"au e%primat con imtamantul in&ormat pentru participare. Art. 1/. " .%perimentul clinic 3cercetarea &ara cop terapeutic4 e te admi i$il din punct de 'edere etic daca nu comporta nici un ri c erio pre'i#i$il. Cercetatorii care conduc e%perimentul clinic unt o$ligati a il intrerupa daca apare pericolul 'atamarii anatatii u$iectului au cand ace ta cere i tarea e%perimentului. Cercetarea medicala pe u$iecti umani e poate derula doar daca potentialele $ene&icii unt uperioare ri curilor. Art. 18. " Impunerea cu &orta au prin inducerea in eroare a e%perimentului pe om con tituie o gra'a incalcare a principiilor eticii medicale. Participarea u$iectilor umani in cercetare e poate &ace numai 'oluntar i numai dupa ce ace tia au &o t in&ormati adec'at cu pri'ire la8 copurile( metodele cercetarii( ri curile i $ene&iciile anticipate. De a emenea( u$iectii

tre$uie in&ormati ca e pot retrage oricand din cercetare( &ara ca ace t lucru a ii pre5udicie#e in 'reun &el. Con imtamantul in&ormat al participantilor tre$uie luat cu re pectarea pre'ederilor legale. Art. 11. " Re&u#ul unui pacient de a participa intr"o cercetare nu tre$uie a in&luente#e calitatea relatiei medic"pacient. Art. !00. " in ca#ul minorilor( con imtamantul 'a &i o$tinut de la apartinatori au de la repre#entantul legal( &iind nece ar i acceptul minorului de a participa in cercetare. . te nece ar un ma%imum de prudenta in a utili#a minorii in e%perimentele medicale i numai daca ri curile unt minime. Art. !0!. " in ca#ul per oanelor incompetente au incapa$ile de a" i e%prima 'ointa( con imtamantul 'a &i o$tinut de la apartinatori au de la repre#entantii legali. Art. !02. " Includerea in cercetarea medicala a u$iectilor incompetenti au care nu i i pot e%prima 'ointa e 'a &ace numai atunci cand cercetarea nu poate &i e&ectuata &olo indu" e per oane competente 3conditia &i#ica au p i)ica ce impiedica o$tinerea con imtamantului in&ormat e te o caracteri tica nece ara a populatiei inclu e in tudiu4 i numai daca ri curile unt minore. Art. !03. " Medicul tre$uie a ia toate ma urile nece are pentru prote5area intimitatii u$iectilor participanti in cercetare( pentru pa trarea con&identialitatii in&ormatiilor de pre u$iecti( i tre$uie a minimali#e#e pe cat po i$il impactul cercetarii a upra integritatii &i#ice( mentale i a per onalitatii ace tora. Art. !0+. " Cercetarile &acute in cop terapeutic con tituie aplicarea pentru prima data la om a unor procedee medicale au c)irurgicale i e 'or &ace e%clu i' in cop curati'. in a emenea cercetari tre$uie a e%i te o proportionalitate 5u ta( in &a'oarea $olna'ului( intre ri curile procedeului nou i gra'itatea ca#ului9 pericolele po i$ile ale procedeului nou a nu intreaca in gra'itate e'olutia pro$a$ila a $olii de $a#a au a tratamentelor cuno cute i aplicate pana in pre#ent. Art. !0,. " 7olo irea unui place$o in cercetari medicale com$inate cu ingri5irea pacientilor e te admi a numai atunci cand nu e%i ta metode pro&ilactice( diagno tice au terapeutice demon trate pentru u$iectii participanti ori atunci cand pacientii care prime c place$o nu unt e%pu i unor ri curi uplimentare. Art. !0-. " Participantii intr"o cercetare medicala tre$uie a ai$a acce la $ene&iciile re#ultate din acea ta( dupa inc)eierea cercetarii. Art. !0/. " Pu$licarea re#ultatelor unei cercetari medicale pe u$iecti umani e 'a &ace cu re pectarea acuratetei datelor i numai in conditiile in care unt re pectate normele etice nationale i internationale care gu'ernea#a cercetarea medicala pe u$iecti umani. Art. !08. " *e inter#ice pro'ocarea de im$olna'iri arti&iciale unor oameni anato i( din ratiuni e%perimentale. Art. !01. " in toate ca#urile de cercetari clinice( pentru 'eri&icarea pe om a e&icacitatii unor metode de diagno tic au de tratament e 'a re pecta riguro conditia con imtamantului 'oluntar al u$iectului. Art. !!0. " .%perimentarea umana tre$uie a re pecte un numar de reguli8 a4 a &ie precedata de o erioa a e%perimentare pe animal9 $4 u$iectul a accepte 'oluntar( a &ie ma5or( in tare de li$ertate i per&ect in&ormat de pre ri curi9 c4 in ca#ul unor maladii incura$ile( la u$iecti in tadiul terminal( remediul nu tre$uie a pro'oace u&erinte uplimentare i a e%i te an e re#ona$ile de a &i util9 d4 nu pot &i e%perimentate remedii care ar altera p i)icul au con tiinta morala. Art. !!!. " *e inter#ice orice acti'itate terapeutica au e%perimentala pe om din imple ratiuni de orgoliu pro&e ional ori tiinti&ic( de al carei re#ultat nu poate $ene&icia ma5oritatea indi'i#ilor au care le#ea#a principiile culturale ori morale ale comunitatii.

Art. !!2. " .%perimentele pri'ind clonarea &iintei umane unt inter#i e. *.CtIU0.A 6 .%ercitiul medicinei de e%perti#a 5udiciara Art. !!3. " *u$iectul 'a &i in&ormat in preala$il de pre en ul e%aminarii( de catre e%pertul care nu a a'ut niciodata nici o relatie de un gen oarecare cu cel e%perti#at( ceea ce i"ar putea in&luenta rationamentele. in ace t din urma ca# e%pertul are o$ligatia de a e recu#a( in&ormand &orurile competente cu pri'ire la moti'ele recu#arii. Art. !!+. " .%perti#atul il poate recu#a pe e%pert( ace ta tre$uind a e upuna dorintei e%perti#atului. Art. !!,. " Raportul &inal nu 'a contine decat elemente de ra pun la c)e tiunile pu e in deci#ia de numire a e%pertului. in re t( e%pertul e te upu ecretului pro&e ional. *.CtIU0.A C .%ercitiul medicinei pri'ate Art. !!-. " . te inter#i unui medic a i i incredinte#e propriul ca$inet unui coleg pentru a &i admini trat. .%ceptie &ace ituatia in care medicul titular e te plecat din localitate din moti'e $ine intemeiate 3concedii de odi)na( de $oala( po tnatale( tagii de pregatire in alte localitati au in trainatate4( cand e 'a utili#a licenta de inlocuire acordata de Colegiul Medicilor din Romania. Art. !!/. " in ca$inetele de grup( e%ercitiul pro&e iei ramane per onal( pentru a e putea a igura( pe de o parte( independenta pro&e ionala( iar pe de alta parte( ra punderea pro&e ionala indi'iduala completa. Li$ertatea de optiune pentru un anumit medic tre$uie a igurata i re pectata. Art. !!8. " Orice &el de a ociere intre medici tre$uie a &aca o$iectul unui contract cri ce tre$uie a re pecte independenta pro&e ionala a &iecaruia. Actul tre$uie o$ligatoriu comunicat con iliului colegiului teritorial( pentru ca ace ta a i i dea a'i#ul din toate punctele de 'edere. Art. !!1. " Anga5amentul pro&e ional al medicului nu poate depa i competenta pro&e ionala( capacitatea te)nica i de dotare a ca$inetului ori $a#a materiala a&ectata( inclu i' prin con'entii au cola$orari &erme cu alte unitati anitare. *.CtIU0.A D Atentarea la 'iata i integritatea &i#ica a $olna'ului. .utana ia Art. !20. " Medicul tre$uie a incerce reducerea u&erintei $olna'ului incura$il( a igurand demnitatea muri$undului. Art. !2!. " *e inter#ice cu de a'ar ire eutana ia( adica utili#area unor u$ tante au mi5loace in copul de a pro'oca dece ul unui $olna'( indi&erent de gra'itatea i progno ticul $olii( c)iar daca a &o t cerut in i tent de un $olna' per&ect con tient. Art. !22. " Medicul nu 'a a i ta au indemna la inucideri ori auto'atamari prin &aturi( recomandari( imprumutarea de in trumente( o&erirea de mi5loace. Medicul 'a re&u#a orice e%plicatie au a5utor in ace t en .

Art. !23. " 0ici o mutilare nu poate &i practicata &ara o 5u ti&icare medicala e'identa( erio documentata i &ara con imtamantul in&ormat al pacientului( cu e%ceptia ituatiilor de urgenta cu ri c 'ital. Art. !2+. " Prin actele ale pro&e ionale( de in'e tigare au terapeutice( medicul nu tre$uie a upuna pacientul nici unui ri c ne5u ti&icat( c)iar daca e%i ta cererea e%pre a a ace tuia din urma. Art. !2,. " intreruperea de arcina poate &i practicata in ca#urile i in conditiile pre'a#ute de lege. Orice medic e te li$er a re&u#e &ara e%plicatii cererea de intrerupere 'oluntara a arcinii. CAPITOLUL ;II! PU6LICITAT.A I R.CLAMA Art.!2,! 3!4 Pu$licitatea &ormelor de e%ercitare a pro&e iei e te de tinata a a igure pu$licului in&ormatii cu pri'ire la acti'itatea de &a urata de ace tea. Pu$licitatea tre$uie a &ie 'eridica( nein elatoare( a re pecte ecretul pro&e ional i a &ie reali#ata cu demnitate i prudenta. 324 Indi&erent de mi5locul de pu$licitate utili#at( toate mentiunile laudati'e au comparati'e i toate indicatiile re&eritoare la identitatea pacientilor unt inter#i e. 334 Mi5loacele de pu$licitate a &ormelor de e%ercitare a pro&e iei nu pot &i &olo ite ca reclama in copul do$andirii de clientela. Art.!2,2 3!4 7ormele de e%ercitare a pro&e iei de medic pot utili#a una au mai multe mi5loace de pu$licitate( re pecti'8 a4 pla area unei &irme9 $4 anunturi de pu$licitate potri'it pre#entului Cod de deontologie9 c4 anunturi i mentiuni in anuare i carti de tele&on9 d4 in'itatii( $ro uri i anunturi de participare la con&erinte( coloc'ii( etc. pro&e ionale i de pecialitate9 e4 core pondenta pro&e ionala i carti de 'i#ita pro&e ionale9 &4 adre a de Internet. 324 0u e te permi a utili#area urmatoarelor mi5loace de pu$licitate8 a4 o&erirea er'iciilor prin pre#entare proprie au prin intermediar la domiciliul au re edinta unei per oane( au intr"un loc pu$lic9 $4 propunerea per onali#ata de pre tari de er'icii e&ectuata de o &orma de e%ercitare a pro&e iei( &ara ca acea ta a &i &o t in preala$il olicitata in ace t en ( indi&erent daca acea ta e te &acuta au nu in copul racolarii de pacienti9 c4 acordarea de con ultatii medicale reali#ate pe orice uport material precum i prin orice alt mi5loc de comunicare in ma a( inclu i' prin emi iuni radio&onice au tele'i#ate( cu e%ceptia acelora a'i#ate de Colegiul Medicilor din Romania au de alte organi me acreditate de ace ta in ace t cop. 334 in cadrul aparitiilor in mediile de in&ormare medicul 'a putea pre#enta procedee de diagno tic i tratament( te)nici medicale peci&ice ori alte procedee i mi5loace de in'e tigare dar nu 'a putea &olo i ace t prile5 pentru a i &ace reclama pentru ine au pentru orice alta &irma implicata in productia de medicamente au di po#iti'e medicale. Art.!2,3 3!4 7irma tre$uie a ai$a dimen iunile ma%ime de +0 < 80 cm i 'a &i ampla ata la intrarea imo$ilului i2 au a patiului ocupat in care &orma de e%ercitare a pro&e iei i i are ediul pro&e ional principal au ecundar( ori $irou de lucru. 324 7irma cuprinde urmatoarele mentiuni8 Colegiul Medicilor din Romania9

tructura teritoriala a CMR9 denumirea &ormei de e%ercitare a pro&e iei9 mentiuni pri'ind identi&icarea ediului 3eta5( apartament49 mentiuni pri'ind titlurile pro&e ionale( academice( tiinti&ice( pecialitatile i competentele medicale9 mentiuni pri'ind8 ediul principal( ediul ecundar. Art.!2,+ 3!4 7ormele de e%ercitare a pro&e iei pot pu$lica anunturi in mica au in marea pu$licitate. 324 Anunturile pu$licate in anuarele pro&e ionale pri'e c acti'itatea &ormelor de e%ercitare a pro&e iei( numele i principalele pecialitati i competente in care medicii i i de &a oara acti'itatea precum i programul de acti'itate. Art. !2,, " 3!4 Core pondenta &ormei de e%ercitare a pro&e iei poate cuprinde8 numarul de tele&on( &a%( adre a de Internet i adre a electronica 3e"mail49 indicarea ediului principal i( dupa ca#( a ediului ecundar i au a altui loc de munca9 pecialitatile i competentele medicale9 titlurile academice( tiinti&ice au pro&e ionale9 igla &ormei re pecti'e de e%ercitare a pro&e iei9 324 Cartile de 'i#ita pro&e ionale ale medicului ce i i de &a oara acti'itatea in cadrul &ormei re pecti'e de e%ercitare a pro&e iei pot cuprinde mentiunile permi e core pondentei( precum i calitatea medicului in &orma de e%ercitare a pro&e iei. Art.!2,- " 3!4 Medicii precum i &ormele de e%ercitare a pro&e iei pot a'ea adre a proprie de Internet( care poate cuprinde mentiuni re&eritoare la acti'itatea de &a urata( precum i cele permi e core pondentei. 324 Continutul i modul de pre#entare a adre ei de Internet tre$uie a re pecte demnitatea i onoarea pro&e iei( precum i ecretul pro&e ional. 334 Adre a de Internet nu poate cuprinde nici o intercalare cu caracter de reclama au mentiune pu$licitara pentru un produ au er'iciu di&erit de acti'itatile pe care are dreptul a le &urni#e#e medicul au re pecti'a &orma de e%ercitare a pro&e iei. 3+4 Adre a de Internet nu poate contine legaturi catre alte adre e de Internet 322n2&"uri4 al caror continut ar &i contrar principiilor e entiale ale pro&e iei de medic. 3,4 Pentru reali#area o$iecti'elor mentionate la alineatul 3+4( medicul au &orma de e%ercitare a pro&e iei detinatoare a adre ei de Internet tre$uie a a igure in mod regulat 'i#itarea i e'aluarea paginilor proprii i a paginilor la care e te permi acce ul pe $a#a legaturilor reali#ate prin intermediul adre ei proprii i tre$uie a di puna &ara intar#iere eliminarea lor( daca continutul i &orma ace tora unt contrare principiilor e entiale pri'ind e%ercitarea pro&e iei de medic.

CAPITOLUL ;II Di po#itii di'er e

Art. !2-. " in domenii peci&ice ale unor pecialitati medicale( la propunerea comi iilor de pecialitate( Con iliul national al Colegiului Medicilor din Romania poate adopta norme de detaliere ce 'or &i pu$licate ca ane%e i care &ac parte integranta din pre#entul cod. Art. !2/. " in ituatia unei actiuni di ciplinare impotri'a a( medicul tre$uie a &ie incer in toate declaratiile pe care le &ace. In'ocarea ecretului pro&e ional nu tre$uie a impiedice in truirea di ciplinara in cur . Declaratiile ine%acte &acute deli$erat 'or &i con iderate drept a$ateri gra'e. Art. !28. " Orice medic care incetea#a e%ercitiul pro&e iei are o$ligatia de aduce ace t &apt la cuno tinta Colegiului Medicilor din Romania. Art. !21. " Pre#entul cod a &o t apro$at de Adunarea generala nationala in edinta din data de 2, martie 200, i intra in 'igoare la data pu$licarii in Monitorul O&icial al Romaniei( Partea I.