Sunteți pe pagina 1din 10

Florin Daniel MIHAI CONSIDERAII ASUPRA AVERII LOGOFTULUI MIHAIL (MIHU) Considerations on the properties of chancellor Mihail (Mihu)

Abstract: This paper analyses the evolution of the assets owned by the Moldavian chancellor Mihail (Mihu) over two well defined periods of time: the period before the reign of Stephen the Great and the years of the rule of the same Moldavian prince . Chancellor Mihail was a powerful boyar and dignitary during the first interval, when he got numerous privileges and properties, but he was also involved in political intrigues that affected his position during the reign of Stephen the Great. e was forced by circumstances to flee to !oland, where he also succeeded to have a remar"able influence through !olish support . Stephen the Great wanted him to return to Moldavia and sent to him four free passage letters, but he refused them. Keywords: property, chancellor, Stephen the Great, Moldavia, free passage letters, political #uestion. n Moldova primei jumti a secolului al XV-lea s-a nregistrat o implicare tot mai pronunat a oierimii n actul de guvernare, n viaa politic a rii, datorat !orei !inanciare "i militare ce decurgea din stp#nirea asupra unor ntinse domenii, ast!el c marii dregtori au ajuns c$iar s devin ar itrii succesiunii la tronul domnesc. %in aceast cau&, !oarte pro a il, s-a nregistrat acea perioad de insta ilitate intern cuprins n rstimpul dintre domnia lui 'le(andru cel )un *+,--.+,/01 "i cea a lui 2te!an cel Mare *+,34.+3-,1, c#nd pe tronul Moldovei s-au succedat nu mai puin de 5 domnitori n decursul a 03 ani+. 6nul dintre 7majores terrae0 at#t de in!lueni n aceast perioad, cruia i voi acorda atenia cuvenit n r#ndurile de !a, a !ost logo!tul Mi$ail sau Mi$u, a"a cum mai apare menionat n documentele vremii. 'cest dregtor, care "i-a nceput cariera ca grmtic *03 decem rie +,001 "i pisar

8tudent n anul al 999-lea la :acultatea de 9storie, :iloso!ie "i ;eologie a 6niversitii 7%unrea de <os din =alai. 1 $ocumente privind istoria %om&niei , '. Moldova, veacurile ()*+(*, vol. 9, *,-./.,/011, )ucure"ti, +>3, *n continuare se va cita $)%, ', veacurile ()*+(*1. 2 )nstitu2ii feudale din 34rile %om&ne. $ic2ionar, coord.: ?vid 8ac$elarie "i @icolae 8toicescu, )ucure"ti, +>55, p. 05+ *n continuare se va cita )nstitu2ii feudale1.

STUDIUM, an III (2013), nr. 1-2 (5-6)

24

Florin Daniel MIHAI

*/- ianuarie +,03./- mai +,,/1/, a !ost unul dintre cei mai nsemnai oieri moldoveni din prima jumtate a secolului al XV-lea. ncercarea de a anali&a tema din articolul de !a este motivat de versatilitatea, a ilitatea deose it a personajului avut n vedere, de rolul pe care el l-a jucat n viaa politic a epocii, de !elul n care a "tiut s se !ac util autoritii centrale "i s o in importante !oloase materiale de pe urma activitii ntreprinse n sluj a domniei. Aste, de asemenea, interesant de urmrit ce s-a nt#mplat cu averea impresionant a logo!tului Mi$ail dup pri egia lui n Bolonia,, n perioada domniei lui 2te!an cel Mare. 9n!luena logo!tului Mi$ail la curtea domnilor moldoveni din veacul al XV-lea re&ult limpede din sursele documentare contemporane. 'st!el, la C martie +,,/ 3, voievodul 2te!an al 99-lea a!irma c Mi$uDMi$ail pisar 7ne-a slujit n toate locurile drept "i credinciosC, a mai mult, prin documentul emis la +5 !e ruarie +,,34, acela"i domnitor i druia oierului 7satul Eiumle"ti, am#ndou cuturile, cu moara "i cu vama de trecere, pe 8iret, "i satele lui 2te!an Fugra! de pe Milet GHI precum "i seli"tea lui 9uga Bturnic$erul 5. 6n aspect interesant, ns, l consemna documentul datat /- iunie +,3/, c#nd 'le(ndrel vod l numea pe Mi$u 7prieten drept "i credincios >, !ormul insolit n a e(prima !idelitatea oierilor !a de domn. Bo&iia privilegiat n raporturile cu domnia a personajului nostru este consemnat "i de un document emis la 8uceava, n anul +,33 +-, de ctre Betru 'ron, domnul cruia Mi$ail i-a rmas !idel "i pe care l-a urmat n pri egie. n legtur cu pro lema posterioritii averii logo!tului Mi$u, n istoriogra!ia rom#neasc nu e(ist o lucrare care s se !i ocupat anume de aceast c$estiune. ;otu"i, sunt cunoscute dou studii cu privire la naltul dregtor, datorate istoricilor @icolae =rigora" "i Eonstantin V. %imitriu: 5ogof4tul Mihail *e(tras din 78tudii "i cercetri istorice1, respectiv 6n mare boier din prima 7um4tate a secolului al (* -lea: logof4tul Mihail.Mihu. 'ceste dou studii reu"esc s aduc contri uii "i interpretri importante asupra vieii "i carierei oierului, dar "i re!eritoare la proprietilor sale. Eorpusurile de documente tiprite de-a lungul timpului su egida 'cademiei Jom#ne++, ori i&voarele anterior adunate "i pu licate de istoricii 9oan

3
4

)bidem, p. +53. Ea urmare a con!runtrii dintre Betru 'ron "i 2te!an cel Mare, c#nd, n urma victoriei celui din urm, logo!tul Mi$ail "i rudele sale l-au urmat pe !ostul domn al Moldovei n pri egie n Bolonia. 5 $)%, ', veacurile ()*+(*, vol. 9, pp. +53-+5C. 6 )bidem. 7 $ocumenta %omaniae istorica, '. Moldova, vol. 9, )ucure"ti, +>43, pp. /3C-/34 *n continuare se va cita $% , '. Moldova1. 8 )bidem. 9 )bidem, vol. 99, pp. ,,-,3. 10 )bidem, pp. C5-C>. 11 $% "i $)%.

Consideraii asupra averii logoftului Mihail (Mihu)

25

)ogdan+0 "i Mi$ai Eostc$escu+/ se dovedesc n continuare deose it de preioase n ncercarea de a urmri sistematic parcursul ascendent al dregtorului, iar demersul meu se ntemeia& prioritar tocmai pe aceste surse de prim m#n. n continuare, intenia mea este aceea de a sta ili ce s-a ales de proprietile logo!tului dup ce dregtorul a prsit Moldova, nsoindu-l n pri egie pe Betru 'ron. %up cum meniona Eonstantin V. %imitriu n pre!aa studiul su despre logo!tul Mi$u: 7momentele istorice rmase n um r, lipsite nc de lumina documentaiei, vor !i lmurite GHI c#nd vom putea desgropa "i aduna imensul material documentar +,K am ncercat, a"adar, s consult i&voarele edite disponi ile "i s urmresc !irul istoric al evenimentelor. Aste ndeo "te cunoscut !aptul c ntre Mi$u "i pe atunci pretendentul 2te!an, !iul lui )ogdan al 99-lea, ar !i e(istat un con!lict desc$is, pe c#nd cei doi se nt#lniser n Lara Jom#neasc, prin +,3C, prilej n care logo!tul, la ordinele domnului Moldovei, Betru 'ron, ar !i ncercat s-l asasine&e pe viitorul domnitor+3. Brin urmare, n prima jumtate a articolului meu voi sta ili consistena proprietilor do #ndite de logo!tul Mi$ail p#n la momentul %olje"ti *+0 aprilie +,341+C, pentru ca apoi s urmresc deci&iile domnitorului 2te!an cel Mare cu privire la averea oierului 7cel mai in!luent din ar+4 "i relaiile domnului cu acesta din urm, p#n n +,4-, c#nd . dac acceptm consideraiile lui M. Eostc$escu . logo!tul Mi$u ar !i revenit n Moldova "i ar !i decedat pe meleagurile natale+5. Botrivit istoricului @. =rigora", n s!ertul al doilea al veacului al XVlea 7proprietatea !unciar oiereasc GHI a devenit ereditar +>, ast!el c se impune s urmresc documentele re!eritoare la unurile do #ndite de tatl logo!tului Mi$u, protopopul 9uga0-. '"adar, prima atestare documentar a unei proprieti !unciare a lui 9uga datea& din vremea domniei lui 'le(andru cel )un, din +C !e ruarie +,0,0+, c#nd clericul primea satul )uciumeni. 8tp#nirea avea s !ie con!irmat de acela"i domnitor, n +,05 00, protopopului 9uga "i !ratelui acestuia, panul @an, prilej n care primeau "i
12 13

9oan )ogdan, $ocumentele lui 8tefan cel Mare, )ucure"ti, +>+/. Mi$ai Eostc$escu, $ocumentele moldovene9ti :nainte de 8tefan cel Mare , vol. 9, )ucure"ti, +>/+. 14 Eonstantin V. %imitriu, 6n mare boier moldovean din prima 7um4tate a secolului al (* lea: logof4tul Mihail.Mihu, )ucure"ti, +>/0. 15 @icolae =rigora", Moldova lui 8tefan cel Mare, 9a"i, +>4+, p. /5. 16 )bidemK Betru 'ron era n!r#nt "i alungat din Moldova. 17 @. 8toicescu, $ic2ionar al marilor dreg4tori din 3ara %om&neasc4 9i Moldova . Secolele ()*.(*, )ucure"ti, +>4+, p. 04>. 18 M. Eostc$escu, op. cit., vol. 9, pp. 3-+-3-C. 19 @. =rigora", )nstitu2ii feudale din Moldova , 9. ;rgani<area de stat p&n4 la mi7locul secolului al (*)))-lea, )ucure"ti, +>4+. p. //. 20 9. )ogdan, op. cit., 9ndiceK E. V. %imitriu, op. cit., passimK @. =rigora", 5ogof4tul Mihail, )ucure"ti, +>,3 *e(tras din 7Studii 9i cercet4ri istorice1. 21 $)%, ', veacurile ()*+(*, vol. 9, p. ,5. 22 )bidem, p. C5.

26

Florin Daniel MIHAI

satul 8tnigeni. Eu un an nainte de decesul lui 'le(andru cel )un, la /aprilie +,/+, la )scui0/, acela"i 9uga primea dou sate: Miclea de la )a$na, pe ;utova, "i )lan de la 8tr#m a. n anul +,/0, Moldova l pierdea pe unul dintre cei mai importani domnitori din istoria sa, !apt care avea urmri grave asupra sta ilitii politice interne. Be !ondul asocierilor la tron, a luptelor interne "i intrigilor la v#r!, se nregistra sporirea in!luenei oierilor asupra succesiunii la tron, iar practica ntreinerii unei 7clientele a domnilor, !ormat din parti&anii provenii din r#ndul oierimii, este re!lectat de sursele epocii, adic de privilegiile ce le-au !ost acordate de autoritatea central. Be !irul aceleia"i idei a mers istoricul =$. 9. )rtianu: 7nc de atunci apar n Moldova seniori de ntinse domenii, ca Mi$ul logo!tul GHI ori protopopul 9uga, alt potentat teritorial0,. 9deea de a-i altura pe cei doi nu este una inedit, deoarece anumite documente ale vremii i pre&int mpreun o in#nd acte de con!irmare "i ntrire emise de domnie. Ma nceputul domniei lui 2te!an al 99-lea, n +,/,, protopopului 9uga i erau ntrite proprietile do #ndite n timpul domniei lui 'le(andru cel )un, deoarece 7a mai slujit mai nainte s!#ntrposatului printelui nostru 03, drept pentru care primea "i un loc pustiu pe )a"eu "i "eli"tea numit a lui ?el. 'lturi de aceste unuri !unciare, printr-un alt document emis tot la 0, aprilie +,/,, lui 9uga i se ntrea stp#nirea asupra satelor ;ogmace"ti, Eiorsce"ti, Jade"ani, M#n&ai, ;eme"e"ti, 8tr#m a, Mle"ti "i Nlmje"ti 0C. 'v#nd n vedere 7sluj a credincioas a tatlui su !a de domnie, se putea intui viitoarea carier strlucit a lui Mi$ail. 'st!el, ntr-un document emis la 4 decem rie +,/C04, n vremea asocierii la tron dintre 9lia" "i 2te!an al 99-lea, apar menionai at#t tatl, c#t "i !iul: 9uga do #ndind alte proprieti care, dup cum se speci!ic n document, erau 7uric cu tot venitul GHI !iului OsuP Mi$ail grmtic05, iar acesta din urm ocup#nd prima sa po&iie n cadrul cancelariei domne"ti, aceea de grmtic. 6lterior, protopopul 9uga "i !iul su Mi$ail primeau n +,/>0> con!irmri relative la c#teva proprieti deinute mpreun: satul )uciumeni pe 2umu&, Eo&areui pe Jut, <igreni, 8trminoasa, iar unde au !ost ;eme"e"tii am#ndou cuturile "i satul M#n&ai, unde este ;oader. Eum ncep#nd cu aceast dat protopopul 9uga nu avea s mai !ie menionat n niciun act cunoscut, dac admitem in!ormaiile susmenionate citate de @. =rigora" /-, toate proprietile acestuia au revenit !iului su Mi$ail.
23 24

$% , '. Moldova, vol. 9, pp. +3+-+30. =$. 9. )rtianu, Sfatul domnesc 9i 'dunarea st4rilor :n !rincipatele %om&ne , )ucure"ti, +>>3, p. ++5. 25 $)%, ', veacurile ()*+(*, vol. 9, pp. +->-++-. 26 )bidem. 27 )bidem, p. +/>. 28 )bidem. 29 $% , '. Moldova, vol. 9, pp. 04C-044. 30 :aptul c n aceast perioad proprietatea !unciar devenise evident ereditar.

Consideraii asupra averii logoftului Mihail (Mihu)

27

' ilitatea politic "i averea do #ndit prin mo"tenire i ngduiau oierului acumularea ulterioar de proprieti, ast!el c Mi$u ajungea deintorul unui domeniu impresionant pentru epoca la care !acem re!erire. Eonstantin E. =iurescu o serva c 7nc din prima jumtate a secolului al XV-lea GHI unii mari dregtori au averi uria"e, !iind 7 ine cunoscut ca&ul logo!tului Mi$ail, cruia 9lia" "i 2te!an i ntresc, la +,/4, peste 3- de sate/+. %ac avem n vedere c Mi$ail avea s parcurg o carier ntins pe mai ine de 0- de ani, p#n n +,34, proprietile deja do #ndite prin mo"tenire "i privilegiile domne"ti i desc$ideau calea spre acumularea unui domeniu consistent, aproape !r egal n Moldova veacului al XV-lea. Ma numai un an dup atestarea documentar n calitate de coproprietar mpreun cu tatl su, Mi$u era menionat alturi de un anume ;atul, la / august +,,-, ntrindu-li-se satul M&re"ti pe Eernu /0. 'ceasta este prima proprietate a pisarului Mi$ail do #ndit alturi de un personaj pe care istoriogra!ia l ignor. 8porirea numrului ac$i&iiilor !unciare ale oierului moldovean indic un parcurs ascendent n carier. Ma C martie +,,///, 2te!an al 99-lea voievod i con!irma ac$i&iionarea satului 8seni de la 9van )oldor, iar pentru a su linia 7 una nelegere ntre cei doi, domnitorul i druia lui Mi$u un sat situat 7unde a !ost 9uga @egru "i o prisac l#ng 8seni, 7prisaca lui Vra ie. 'cela"i 2te!an al 99-lea, la +, mai +,,/ /,, /- mai +,,//3, +5 !e ruarie +,,3/C, 3 aprilie +,,3/4 "i 03 ianuarie +,,C/5, i ntrea oierului Mi$ail, devenit logo!t la 0> noiem rie +,,/ />, mai multe proprieti cumprate de la !o"tii stp#ni *pan 'ndreico, pan Muca, pan Eoste etc.1: jumtate din satul )l ne"ti, sate pe Miletin, seli"tea 8tnige"ti, seli"tea lui 2te!an Fugra!, seli"tea lui 9uga Bturnic$erulK totodat, i druia logo!tului satul Eopo"e"ti cu arina Mie"tilor, seli"tele lui Vana )er ece "i Aremia )erc$i", moara de pe Miletin, !ost a lui 2te!an Fugra!, satele Eiumle"ti, )#r&etea, seli"tea lui =avriloui 7ca s-"i ntemeie&e sat ,-, satul V#ntori pe )istria, crora li s-au adugat "i "ase sla"e de igani: )#rlad, %umitru, )u&dugan, Eoste, Miculi "i Biciorog. Aste lesne de neles c odat cu avansarea n ierar$ia dregtoreasc, dar "i datorit insta ilitii "i sl iciunii autoritii centrale, pe !ondul asocierilor repetate la tronul Moldovei, logo!tul Mi$ail a reu"it s-"i pun n valoare a ilitatea politic "i s-"i e(ercite *"i1 n scopuri personale nalta responsa ilitate pe care o deinea n 8!atul domnesc.
31

Eonstantin E. =iurescu, =oi contribu2ii la studiul marilor dreg4tori :n secolele ()* .(*, )ucure"ti, +>03, p. 00. 32 $)%, ', veacurile ()*+(*, vol. 9, p. +C>. 33 )bidem, p. +53. 34 )bidem, p. +5>. 35 )bidem, p. +>,. 36 )bidem, pp. 0-C-0-4. 37 )bidem, pp. 0-5-0->. 38 )bidem, pp. 0+/-0+,. 39 @. 8toicescu, $ic2ionar al marilor dreg4tori, p. 04>. 40 $)%, ', veacurile ()*+(*, vol. 9, p. 0-4.

28

Florin Daniel MIHAI

Berioada care a urmat dup +,,C a repre&entat etapa de sporire accentuat a in!luenei logo!tului Mi$ail n s!era politic, !avori&at de prosperitatea economic asigurat de ntinsu-i domeniu !eudal, ceea ce l-a determinat pe @. 8toicescu s-l considere 7unul dintre cei mai repre&entativi oieri ai vremii sale,+. 'st!el, numrul proprietilor deinute de Mi$ail avea s creasc, a mai mult, n +,,5 Betru al 99-lea i ntrea locul morilor domne"ti de la )aia, ca s-"i ridice 7mori ori torcrie de l#n ori piue de sumane,0K la 00 septem rie, n acela"i an, i erau ntrite satele 7unde a !ost %ragu" ;eame", la gura 8tudeniei "i 7unde a !ost ;eame" Betru cel )tr#n,/. 8eli"tile 9vancoui, Bogoriloui "i Natcini i erau, de asemenea, ntrite la 04 octom rie +,30 ,,, dup ce !useser cumprate de la panul Manu =lo nicovici. 6ltimele dou acte nregistrate n perioada +,,C.+,3C ,3, cu re!erire la logo!tul Mi$ail, con!irm in!luena oierului la curtea domneasc, av#nd n vedere c-i erau recon!irmate proprietile de la V#ntori pe )istria, Brocopeni pe Jut, 9& i"cea, Ja"coui, =avriloui, 2irui, Eurtea lui @eagoe, B#rtno"i, Neciul, B#r#ul 8ec, prisaca )ileac pe @istru ". a. V#r!ul carierei logo!tului Mi$u avea s !ie atins n anul +,3C, c#nd dregtorul a !ost desemnat s predea primul 7$araci otomanilor "i s negocie&e cu Boarta: 7dac va putea ceva mai puin, e ine ,C. 'cest moment este cunoscut su denumirea de 7nc$inarea de la Vaslui deoarece, pentru prima oar n istoria sa, Moldova accepta su&eranitatea Borii, deci domnul rii "i supu"ii si deveneau vasalii sultanului otoman. %up momentul ce marca modi!icarea statutului internaional al Moldovei, competiia pentru tron era tran"at cu destul rapiditate. 8te!an, !iul lui )ogdan al 99-lea, ene!iciind de sprijinul militar acordat de domnul Lrii Jom#ne"ti, Vlad Lepe", l-a nvins "i alungat pe unc$iul su, Betru al 999-lea 'ron *+,3+.+,30K +,3,.+,33K +,33.+,341, n tlia des!"urat la %olje"ti *+0 aprilie +,341. Breluarea tronului Moldovei de ctre 2te!an cel Mare, prin !ora armelor, a dus la pri egia n Bolonia a !ostului domn, unde el a !ost urmat de muli dintre oierii.dregtori care !ormaser 8!atul rii, printre ace"tia numr#ndu-se "i logo!tul Mi$ail. 'ngajamentele asumate prin 7nc$inarea de la Vaslui au avut consecine pe termen lung, iar noul domn, 2te!an cel Mare, se vedea o ligat s plteasc tri ut Borii "i s-"i alinie&e politica e(tern la direciile urmate de otomani. n plan intern, se remarca 7inaugurarea unei noi politici de limitare a e(tinderii !unciare a solute ,4, e(presie a politicii progresive de centrali&are a principatului "i de sporire a autoritii domne"ti. 2te!an cel
41 42

@. 8toicescu, $ic2ionar al marilor dreg4tori, p. 04>. $)%, ', veacurile ()*+(*, vol. 9, p. 005. 43 )bidem, p. 0/C. 44 )bidem, pp. 030-03/. 45 $% , '. Moldova, vol. 99, doc. // "i ,5, pp. ,,-,3 "i C4-C5. 46 )bidem, pp. 05C-054. 47 @. =rigora", )nstitu2ii feudale din Moldova , p. //.

Consideraii asupra averii logoftului Mihail (Mihu)

29

Mare a adoptat o politic de conciliere cu parti&anii !ostului domn, invit#ndu-i pe oierii pri egi s revin n ar, promi#ndu-le c aveau s !ie repu"i n drepturi "i ast!el unurile con!iscate urmau s le !ie restituite. ;rei dintre pri egi au dat curs c$emrii domnului "i au revenit n ar: %uma )raevici, 8tanciul "i Eostea %anovici, n vreme ce 7singur Mi$ail logo!tul pare a !i re!u&at toate po!tirile domne"ti,5. 7Bo!tirile domne"ti au constat n trimiterea de ctre domn a patru salvconducte logo!tului Mi$ail. Brimul asemenea document a !ost redactat la )acu, la +/ septem rie +,34 ,>, 2te!an cel Mare solicit#ndu-i oierului s ndeplineasc o anumit 7sluj , apoi s revin n Moldova, promi#ndu-i c avea s-l 7in n mare cinste "i dragoste GHI "i, ocinile tale, pe toate i le-am ntors3-. ns logo!tul, simindu-"i viaa n pericol, a re!u&at invitaia domnului Moldovei. 'st!el, 2te!an cel Mare a dispus preluarea de ctre ali proprietari a unei pri din averea oierului Mi$u: acorda c#"tig de cau& nepoilor lui 8tan Boian, @eagul "i ;atul, ntr-o disput asupra unor sate de pe ;utova, printre care "i satul ;imi"e"ti, vec$iul ;eme"e"ti 3+, disputat de 8tan Boian cu preotul 9uga, n vremea domniei lui 2te!an al 99-lea, c#nd tatl !ostului dregtor c#"tigase pricina n discuie 30. 6lterior, dup cum a!lm dintr-un document emis la 8uceava n +,4- 3/, ;imi"e"tii "i alte sate de pe 2imu& sau 8iret . &one unde logo!tul Mi$ail deinea mai multe proprieti . erau druite de 2te!an cel Mare mnstirii @eam. Ma +0 ianuarie +,C-3,, domnul Moldovei acorda un al doilea salvconduct pri eagului Mi$u, amintind de con!lictul din 7Lara )asara ilor "i reiter#nd promisiunea de a-l repune n drepturi pe oier, cu condiia ca acesta s revin n ar "i se n!i"e&e la scaunul domnesc spre a pre&enta 7privilegiile n drepturile33 sale. @ici de aceast dat oierul nu se ncumeta s dea cre&are spuselor domnitorului, ast!el c a re!u&at s revin n ar "i a rmas n continuare n Bolonia, unde deinea o mo"ie la Mu QoRic&e "i primise de la regele Ea&imir al 9V-lea <agiello privilegiul de a practica negoul cu diverse mr!uri ene!iciind de scutire de la plata ta(elor vamale 3C. 'st!el, nu este de mirare c logo!tul Mi$ail "i oierii re!ugiai la MRSR au menionat ca unic suveran al lor, pe un Avang$eliar slavon, pe regele Boloniei34. %up aceast dat, averea pri eagului Mi$u, con!iscat de domnie "i o!erit napoi oierului !ugar n sc$im ul jurm#ntului de credin !a de
48 49

E. E. =iurescu, op. cit., pp. />-,-. $% , '. Moldova, vol. 99, p. >5. 50 )bidem. 51 )bidem, p. ++0. 52 $)%, ', veacurile ()*+(*, vol. 9, pp. ++--+++. 53 $% , '. Moldova, vol. 99, p. 0,0. 54 )bidem, p. +04. 55 )bidem. 56 Audo(iu de Nurmu&aQi, $ocumente privitoare la istoria rom&nilor, vol. 99D0, ,/1,.,1,>, )ucure"ti, +5>+, doc. EV, p. +03, doc. EX9, p. +/0. 57 B. B. Banaitescu, Contribu2ii la istoria lui 8tefan cel Mare, n 7'nalele 'cademiei Jom#ne. Memoriile 8eciunii 9storice, seria a 999-a, t. XV, +>/,, p. +4.

30

Florin Daniel MIHAI

2te!an cel Mare, ncepea s se diminue&e tot mai mult: domnul druia mnstirii Bo rata mo"ia Mie"tilor, la +5 aprilie +,C/35. 6n al treilea salvconduct era emis de domn spre a-i ngdui oierului Mi$u s revin n ar, ns de aceast dat doar cu garania restituirii curii de pe 8iret "i a dou sate, Brtno"i "i ?ne"ti, preci&#ndu-se 7dac vom vedea c ne sluje"te cu credin, le vom ntoarce "i altele 3>. 'cest salvconduct a !ost emis la solicitarea regelui Boloniei "i a unor no ili poloni, dar "i la 7rugmintea mitropoliilor no"tri "i, dup aceea, "i a oierilor no"triC-, la 05 iulie +,C5C+. 8e o serv limpede c ver ul 7ntoarce re!lect asumarea de ctre domn a dreptului de a dispune de proprietile con!iscate, pe care le putea nstrina sau dona mnstirilor sau oierilor !ideli. Aste cunoscut "i un al patrulea salvconduct, emis la +- august +,4- C0, care a suscitat dou ipote&e. Eea dint#i am amintit-o n de utul articolului: M. Eostc$escu credea c Mi$ail logo!t a dat curs unvoinei e(primate de domn "i alturi de rudele sale a revenit n Moldova, unde ar !i decedat C/. Eea de-a doua ipote& aparine istoricului Eonstantin E. =iurescu, care susinea c oierul Mi$u ar !i rmas 7n Bolonia p#n la moarte C,. 2tim cu certitudine c rudele oierului au acceptat s se ntoarc n ar, av#nd n vedere c prin &apisul nc$eiat la +3 octom rie +,55 C3 9leana, nepoata lui Eoste 'ndronici, vr al logo!tului Mi$ail, i vindea c$iar lui 2te!an cel Mare dou sate pe r#ul Moldova: Boiana "i %anciul. Brin acela"i act de v#n&are.cumprare, domnitorul ac$i&iiona un !ost sat deinut de oierul Mi$u, Eiorsce"ti, "i-l druia, mpreun cu cele dou cumprate de la 9leana, Mitropoliei MoldoveiCC. %ocumentul din +3 martie +,>-C4, nc$eiat la v#n&area de ctre Mru"ca, !iica logo!tului Mi$ail "i nepoata protopopului 9uga, a satului )uciumeni, ac$i&iionat de 9sac vistier 7pentru +0- de &loi ttre"ti C5, con!irm !r nicio ndoial !aptul c rudele oierului pri eag reveniser n ar. Brin cel din urm salvconduct cunoscut, oierului Mi$ail i se promitea restituirea a doar patru 7ocini: @egoe"ti, Eone"ti, Brtnu"i "i Valea 8eac C>. Eu privire la situaia de dup +,4- a !ostelor proprieti !unciare ale logo!tului Mi$ail, sunt cunoscute date din +,40 relative la stp#nirea de ctre mnstirea Bo rata a satelor ;trani, 9urcani, cu ctunul ce a aparinut Neciului, "i )olde"ti4-. Be l#ng includerea n domeniul domnesc
58 59

$% , '. Moldova, vol. 99, p. +C4. $% , '. Moldova, vol. 99, pp. 00+-000. 60 )bidem. 61 )bidem. 62 )bidem, pp. 03/-03,. 63 M. Eostc$escu, op. cit., vol. 9, pp. 3-+-3-C. 64 E. E. =iurescu, op. cit., p. ,-. 65 $% , '. Moldova, vol. 999, p. 4>. 66 )bidem. 67 )bidem, pp. +/--+/0. 68 )bidem. 69 )bidem, vol. 99, p. 03,. 70 )bidem, p. 04>K a se vedea "i 9. )ogdan, op. cit., p. +44.

Consideraii asupra averii logoftului Mihail (Mihu)

31

sau 7daniile acordate mnstirilor, 2te!an cel Mare a druit "i unor oieri c#teva dintre !ostele proprieti deinute de logo!tul Mi$ail. 'st!el, la 4 mai +,4/4+ oierul Erstea i vindea lui %rago" u"ar, pentru 7+4- de &loi ttre"ti40, satul 9vancui, pe care l primise de la domnitor. Ma /+ martie +,5+4/, 2te!an cel Mare i druia t#nrului ;oma Mjar satul M&rii, n tradiie M&re"ti, !ost 7ocin a logo!tului Mi$ail. 8unt "i ca&uri n care oierii cumprau !oste proprieti ale logo!tului Mi$u pentru a le dona mnstirilorK ast!el proceda 9gnatie, &is 9uga, care ac$i&iiona satul 2irui spre a-l drui mnstirii Butna, dup cum re&ult dintr-un act datat +,4C 4,. 9n !ine, satul Eiumle"ti, una dintre cele mai vec$i proprieti ale neamului protopopului 9uga, apare menionat pe la +3,C ca !iind stp#nit de o anume Mria, sora lui =$idion43. n conclu&ie, politica de 7limitare a e(tinderii !unciare a solute 4C, pe !ondul ntririi autoritii centrale din vremea lungii domnii a lui 2te!an cel Mare, a dus la risipirea unuia dintre cele mai ntinse domenii oiere"ti din veacul al XV-lea. %ispersarea proprietilor oierului Mi$ail *Mi$u1 s-a datorat po&iiei sale !i"e de parti&an al lui Betru 'ron, apoi re!u&ului pri eagului de a reveni n ar "i sta ilirii sale n Bolonia, unde pro a il a o inut naturali&area "i s-a integrat n s#nul no ilimii locale, nc$in#ndu-se regelui Ea&imir al 9V-lea <agiello, din partea cruia a ene!iciat de privilegii !iscale pentru des!"urarea de activiti cu caracter comercial.

71 72

$% , '. Moldova, vol. 99, p. 05,. )bidem. 73 )bidem, pp. /34-/3>. 74 )bidem, pp. /+,-/+3. 75 'le(andru 9. =ona, $ocumente privind istoria %om&niei, '. Moldova. )ndicele numelor de persoane, )ucure"ti, +>>3, p. ,/5. 76 @. =rigora", )nstitu2ii feudale din Moldova , p. //.

32

Florin Daniel MIHAI

BIBLIOGRAFIE )?=%'@, 9oan, $ocumentele lui 8tefan cel Mare, 'telierele gra!ice 8ocec T Eo., )ucure"ti, +>/+. )JU;9'@6, =$eorg$e 9., Sfatul domnesc 9i 'dunarea st4rilor :n !rincipatele %om&ne, Aditura Anciclopedic, )ucure"ti, +>>3. E?8;UENA8E6, Mi$ai, $ocumentele moldovene9ti :nainte de 8tefan cel Mare, vol. 9, Aditura Viaa Jom#neasc, )ucure"ti, +>/+. %9M9;J96, Eonstantin V., 6n mare boier moldovean din prima 7um4tate a secolului al (*-lea: logof4tul Mihail.Mihu, ;ipogra!ia Vulturul, )ucure"ti, +>/0. $ocumente privind istoria %om&niei, '. Moldova, veacurile ()*. (*, vol. 9, *,-./.,/011, Aditura 'cademiei Jepu licii Bopulare Jom#ne, )ucure"ti, +>3,. $ocumenta %omaniae istorica, '. Moldova, vol. 9, Aditura 'cademiei Jepu licii 8ocialiste Jom#nia, )ucure"ti, +>55. =96JA8E6, Eonstantin E., =oi contribu2ii la studiul marilor dreg4tori :n secolele ()*.(*, 'telierele gra!ice 8ocec T Eo., )ucure"ti, +>03. =?@L', 'le(andru 9., $ocumente privind istoria %om&niei, '. Moldova. )ndicele numelor de persoane, Aditura 'cademiei Jom#ne, )ucure"ti, +>>3. =J9=?J'2, @icolae, Moldova lui 8tefan cel Mare, Aditura <unimea, 9a"i, +>4+. 9%AM, )nstitu2ii feudale din Moldova , 9. ;rgani<area de stat p&n4 la mi7locul secolului al (*)))-lea, Aditura 'cademiei Jepu licii 8ocialiste Jom#nia, )ucure"ti, +>4+. )nstitu2ii feudale din 34rile %om&ne . $ic2ionar, coord.: ?vid 8'ENAM'J9A "i @icolae 8;?9EA8E6, Aditura 'cademiei Jepu licii 8ocialiste Jom#nia, )ucure"ti, +>55. B'@'9;A8E6, Betre B., Contribu2ii la istoria lui 8tefan cel Mare, n 7'nalele 'cademiei Jom#ne. Memoriile 8eciunii 9storice, seria a 999-a, t. XV, +>/,. 8;?9EA8E6, @icolae, $ic2ionar al marilor dreg4tori din 3ara %om&neasc4 9i Moldova. Secolele ()*.(*, Aditura Anciclopedic Jom#n, )ucure"ti, +>4+.