Sunteți pe pagina 1din 2

Geofizica Aplicata - Subiecte examen

1. Principiul general al metodelor de prospectiune electrica. 2. Reflectarea structurilor geologice in anomalii geofizice. Factori determinanti. 3. Prospectiuni gravimetrice. - Principiul general - Elemente de fundamentare fizico-matematica. - Masurarea campului gravitatii. Aparatura si tehnica de lucru. eterminarea anomaliei campului gravitatii in reducere !ouguer. Reduceri geofizice. - Prelucrarea si interpretarea datelor. ". Prospectiuni magnetice. - Principiul general. - Elemente de fundamentare fizico-matematica. - #ariatiile temporale ale campului magnetic. - Aparatura. $ehnica de lucru. eterminarea anomaliilor campului de inductie magnetica. - Prelucrarea si interpretarea datelor. %. Prospectiuni electrice. 1. Metoda Polarizatiei &aturale 'P&( - Principiul general - Formarea elementelor galvanice in natura. - Aparatura. $ehnica de lucru. - Prelucrarea si interpretarea datelor. 2. 3. ". Metoda rezistivitatilor aparente Principiul general. Rezistivitatea rocilor. Factori determinanti. Elemente de fundamentare fizico-matematica. Potential si camp electric. Rezistivitatea aparenta. ispozitive de lucru. Metoda Sondalului Electric Vertical ')E#(. Principiul metodei. Aparatura si tehnica de lucru. *nterpretarea cur+elor )E#. )ectiuni si harti de rezistivitate aparenta. Metoda profilelor de rezisistivitate aparenta. Domenii de aplicabilitate. Metoda Polarizatiei *nduse Principiul metodei. Factori determinanti ai polarizarii induse. Aparatura. $ehnica de lucru. Parametri masurati. omenii de aplica+ilitate Metoda magnetotelurica Principiul metodei. Elemente de fundamentare fizico-matematica. Adancime de investigatie.

%. Metode electromagnetice .

Metode inductive . Principiu. Parametri masurati. Adancime de investigatie *nterpretare. Metoda #,F. Principiu general. Metoda Radimagnetotelurica 'RM$(. Principiul general. -E.RA AR. Pricipiu general. Adancime de investigatie. Putere de rezolutie. omenii de aplica+ilitate.

Bibliografie selectiva 1. $elford /.M. et al0 11120 Applied -eoph3sics0 4am+ridge 5niversit3 Press 2. Milton !. . 11660 *ntroduction to -eph3sical Prospecting0 Mc.-ra7-8ill !oo9 4ompan3 3. Parasnis0 .:.0116;0 Principle of Applied -eoph3sics0 4hapman and 8all ". <eare3 Ph0 !roo9s M.0 11120 An introduction to -eoph3sical E=ploration0 .=ford0 !lac97ell )cientific Pu+lications %. -eorgescu0 P.0 et al0 11620 Prospec>iuni geofizice0 Editura didactic? @i pedagogic?. ;. *van0 M.0 111"0 Prospec>iuni magnetice0 $ipografia 5niversit?>ii !ucure@ti A. !otezatu R.0 11;"04urs de Metode -eofizice de cercetare a su+solului. Editura didactica si pedagogica !ucuresti.