Sunteți pe pagina 1din 8

Modulul: Instalaii de aprindere. Subiectul: Instalaii de aprindere electronice.

Obiective operaionale: Elevultrebuie: O1 s cunoasc i s nsueasc particularitile constructive ale sistemelor de aprindere electronice; O2 s cunoasc i s nsueasc construcia i funcionarea a diferitori traductori ce se aplic n sistemele de aprindere electronice; O3 s cunoasc i s nsueasc schema funcional a sistemului de aprindere cu traductor magnetoelectric; O4 s cunoasc i s nsueasc schema funcional a sistemului de aprindere cu traductorul lui Hall (Bosch); O5 s cunoasc i s nsueasc schema funcional a sistemului de aprindere cu microprocesoare. Literatura utilizat 1. vtomo!ilin"i spravocinic. #erevod s angl. #ervoe russcoe i$danie. % &.' ($datelistvo )*a ruliom+, 1---../-0s. 1. 2i3cov (u. #., 4imov 5. 6. )7le4troo!orudovanie avtomo!ilei+. 8ce!nic dl" 68*ov. %&.' ($datelistvo )*a ruliom+, 1---..9/:s., il. 9. 5terian 5amoil, ;heorghe <ocaiuc, ;a!riel 2ordonescu, )(nstalaii i echipamente auto+, =ditura didactic i pedagogic.>. . Bucureti, .1??1. .9/1p. :. 6asile @omiru )=chipament electric i electronic pentru automo!ile+, 5isteme de aprindere, 2hiinu 8. <. &. 1???.

1
=la!orat de profesorul 6. 2arp

1. Particularitile constructive ale sistemelor de aprindere electronice; 5istemele de aprindere electronice fr contacte mecanice fac partea din generaia a treia a sistemelor de aprindere inductive dup sistemul de aprindere clasic i tran$istori$at cu contacte mecanice. ceste sisteme se compun din partea de comand a aprinderii, (comutatorul), !o!ina de inducie, distri!uitorul i !u3iile (fig.1). #artea de comand a aprinderii se compune din traductorul de impulsuri i elementul de reglare a avansului la aprindere, care poate fi clasic sau electronic. 2omutatorul se compune din treapta de amplificare a impulsului i treapta de comutare, sarcina creia servete !o!ina de inducie. #raductor $mplificator de impulsuri &ispo'itiv de comutare %obina de inducie &istribuitor %u(ie

Fig.1. Schema bloc a sistemului de aprindere electronic fr contacte mecanice An cele mai elementare sisteme de aprindere electronice comutatorul convertea$ semnalul traductorului, amplific"nd puterea i efectu"nd comutarea ultimei trepte a comutatorului. 2). onstrucia !i funcionarea a diferitori traductori ce se aplic "n sistemele de aprindere electronice; Con trucia:

2 1 #

5 !uptor"di tribuitor 3 7 4 $aterie Contact cu c%eia Modul de apridere & diri'eaza bobina pri(ar ) $obina de inducie !uptor"di tribuitor $u'iile Senzor volant Senzor de pre iune a aerului

Buncionarea sistemului de aprindere poate avea loc numai n !a$a informaiei despre po$iia unghiular a ar!orelui cotit 1
=la!orat de profesorul 6. 2arp

An sistemele electronice ruptorul cu contacte mecanice este nlocuit cu traductoare. An calitate de traductoare se aplic'

<raductorul magnetoelectric; <raductorul lui Hall; <raductor de po$iie pe !a$a efectului Ciegand; <raductor fotoelectric; <raductori magnetore$istivi; <raductor cu generator de frecven nalt; <raductoare pie$ore$istive; <raductori cu reluctan varia!il (traductor inductiv sau de turaie).

2.1. *raductori (a+netodectrici <raductorul pre$entat n fig. 1 este un generator monofa$ic de curent alternativ, alctuit din rotor i stator. >olul camei este preluat de rotor, care arc un numr de dini egal cu numrul de cilindri ai motorului. #rincipiul de funcionare const n variaia reluctanei circuitului magnetic. 2ircuitul magnetic se nchide la trecerea dintelui rotorului n dreptul polului statorului. (nterferul devine minim i tensiunea n nfurarea statoric devine maDimal (fig. 9.). <ensiunea n nfurarea statoric' d U 1 = KW n d unde 4 . coeficient, care depinde de caracteristicile circuitului magnetic; C . numrul de spire al nfurrii statorice; n . turaia rotorului; E . fluDul c"mpului magnetic; F. unghiul de rotire al rotorului.

#unctul de trecere a tensiunii 8i prin $ero poate fi folosit ca punct de reper pentru determinarea po$iiei ar!orelui cotit. An realitate punctul G$eroG este foarte anevoios de determinat, deoarece sistemele electronice snt sensi!ile la semnalele de !ruia3 i nu pot reaciona la semnalul G$eroG. An acest ca$ snt sta!ilite nite valori minimale (a), tensiunea de prag (fig 9), ale semnalului la care sistemul electronic poate reaciona, asigurnd o preci$ie maDimala posi!il a momentului de aprindere. 9
=la!orat de profesorul 6. 2arp

He$avanta3ul traductorului magnetoelectric const n faptul, c amplitudinea semnalului depinde de turaia motorului, care modific unghiul avans de aprindere. 8n alt tip de traductor magneloeleclric este pre$entat n fig. :, care are un rotor compus din magnet permanent inelar acoperit de o pies polar fiDat pe ar!orele distri!uitorului sistemului de aprindere i o !o!in fiDat pe stator. Iumrul perechilor de poli magnetic ai rotorului este egal cu numrul de cilindri. Ja rotirea magnetului permanent al rotorului se va modifica c"mpul magnetic, care strpunge !o!ina statoric provoc"nd apariia forei electromotoare (fig. K).

Fig. ). Schema traductorului magnetoelectric* 1 stator; 2 rotor; 3 nfurarea statoric. 2.2.. *raductorul ,all <raductorul Hall este alctuit din elementul Hall, sistemul de amplificare i circuitul magnetic. #rincipiul de funcionare este !a$at pe efectul Hall. =fectul Hall poate aprea n plcua de semiconductor prin care trece un curent electric. Hac asupra plcuei acionea$ un c"mp magnetic (fig. 0) perpendicular pe suprafaa plcuei, atunci pe a treia aD geometric apare o tensiune electric
H = k I B h

unde h . grosimea plcuei; 4.constanta Hall; ( . curentul plcii semiconductoare; B . inducia cmpului magnetic. 6aloarea forei electromotoare Hall este foarte mic i necesit o amplificare pentru a putea fi folosit de ctre comutatorul sistemului de aprindere. <raductorul Hall este instalat n scheme speciale ale circuitelor integrate, care s"nt alctuite din' amplificator, element de tensiune prag, sta!ili$ator de tensiune i treapta de ieire a semnalului.

Fig. +. #raductorul ,all.

:
=la!orat de profesorul 6. 2arp

stfel de scheme s"nt numite )scheme de circuit integral cu comand magnetic+. 2onstrucia unui astfel de traductor poate fi pre$entat de schema din fig. L i fig. /.

Fig. .. Schema microcomutatorului cu elementul ,all* 1 ma net !ermanent; 2 rotor; 3 e"ementu" Ha""; # am!"ificator; $ e"ement de tensiune !ra ; % tran&istor; ' sta(i"i&ator de tensiune.

Fig. /. Schema tratuctorului ,all*

2mpul magnetic este generat de magnetul permanent 1. &odificarea c"mpului magnetic se efectuea$ prin intermediul rotorului 1, care are tieturi i este fiDat pe ar!orele distri!uitorului sistemului de aprindere. Ja trecerea tieturii rotorului pe ling magnetul permanent, fluDul magnetic ptrunde prin suprafaa elementului Hall i la ieirea lui apare fora electromotoare )MH+ mplificatorul : amplific semnalul i prin amplificatorul releu (<righerul Nmidt) K este aplicat la !a$a tran$istorului 0, care trece n stare de conducie. 2nd dintele rotorului coincide cu polul magnetului permanent, fluDul magnetic este ntrerupt fora electromotoare Hall dispare i tran$istorul 0 se nchide. stfel de la colectorul tran$istorului este cptat un impuls dreptunghiular, care fiind aplicat la comutatorul sistemului de aprindere, produce ntreruperea curentului circuitului primar al !o!inei de inducie. Brontul semnalului (fig. -) practic nu depinde de turaia motorului i deci nu influenea$ asupra momentului de aprindere. <raductorul funcionea$ n diapa$onul tensiunii de alimentare :.K . 1/6 cu un curent de sarcin pna la 1? m , <raductorul are dimensiuni mici i este foarte uor. Hurata de funcionare practic este nelimitat.

Fig. 0. 1ariaia tensiunii MH a elementului ,all !i tensiunii traductorului 2i funcie de unghiul de rotire a rotorului.

-). Schema funcional a sistemului de aprindere cu traductor magnetoelectric; An continuare este pre$entat sistemul de aprindere cu traductor magnetoelectnc (fig. 1?).

K
=la!orat de profesorul 6. 2arp

Fig. 14. Schema funcional a sistemului de aprindere fr contacte 5istemul funcionea$ dup cura urmea$. 2nd rotorul : cu magneii este nemicat, tran$istorul 6< este !locat i curentul n nfurarea C 1 a !o!inei de inducie nu trece. Ja rotirea rotorului : n nfurarea statoric a traductorului este indus o for electromotoare alternativ. An semiperioadele po$itive (fig. 1? !) ale tensiunii traductorului tran$istorul 6< se afl n stare de conducie i prin nfurarea C1 primar trece curentul. An semiperioadele negative ale tensiunii traductorului, tran$istorul este !locat i n nfurarea secundar a !o!inei de aprindere este indus o tensiune nalt, care prin intermediul distri!uitorului este aplicat la !u3ii. Iivelul a)( indic tensiunea la care tran$istorul trece n stare de conducie i !locat. )). Schema funcional a sistemului de aprindere cu traductorul lui ,all 3%osch) 5istemul de aprindere este alctuit din' !o!ina de inducie 9, traductorul Hall 1 comutator, re$istor. 5chema de principiu este pre$entata n fig 11. Ja rotirea piesei rotitoare feromagnetice cu fante, fiDat pe ar!orele distri!uitorului, semnalul traductorului Hall !lochea$ tran$istorul 6<1 a comutatorului. #otenialul negativ este aplicat la !a$a tran$istorului 6<1, care este conectat dup schema Harlington i se !lochea$. 2urentul n nfurarea primar a !o!inei de inducie este ntrerupt i n circuitul secundar este indus o tensiune nalt, care este reparti$at la !u3ii de distri!uitor.

Fig. 14. Schema electric de principiu a sistemei de aprindere cu traductor ,all 3%osch).

0
=la!orat de profesorul 6. 2arp

5ta!ilitronul 6H1 i re$istorul >1 menin o tensiune sta!il pentru alimentarea traductorului Hall. >e$istorii >1, >: asigur regimul admisi!il pentru funcionarea tran$istorilor 61, 61. >e$istorul >9 asigur !locarea tran$istorului 6<1. Hioda 6H: servete la prote3area tran$istorului 6<1 contra curentului invers, condensatorul 29 micorea$ energia disipat de tran$istorul 6<1 n timpul !locrii, sta!ilitorul 6H9 servete la prote3area tran$istorului 6<1 de supratensiuni. 2onsumul de curent al sistemului de aprindere la tensiunea de alimentare 8 !atO 116 este :,/... .1,: . <ensiunea maDimal la emitor.colector a tran$istorului 6<1 este 81m O 9:? 6, iar tensiunea secundar atinge valoarea 81 O 1K 46, durata fa$ei inductive la descrcare % 1,1/ ms i energia de descrcare . 9: m@. 5). Schema funcional a sistemului de aprindere cu microprocesoare. 2aracteristicile complicate de comand a unghiului avans de aprindere pot fi reali$ate n sistemele de aprindere digitale. 5istemele de aprindere digitale, n care snt folosite microprocesoarele, au o structur destul de fleDi!il datorit folosirii memoriilor electronice. >eglarea unghiului avans de aprindere este reali$at n !a$a informaiei furni$ate de la traductoarele de po$iie, de turaie, de sarcin i de temperatur a lichidului sistemului de rcire. 5chema general a sistemului de aprindere cu microprocesor este pre$entat n fig. 11. #raductor de sarcin 3de presiune)

onverti'or analog6 digital

7icroprocesor

%loc de memori'are

#raductor de temperatur a lichidului de rcire

#raductori de po'iie !i de turaie

8ta( de putere

Spre bobina de inducie Fig.12. Schema general a sistemului de aprindere cu microprocesor *istemu" de a!rindere func+ionea& du! cum urmea&, 5emnalele analogice ale traductorilor de temperatur, de sarcin, de po$iie i de turaie a ar!orelui cotit prin intermediul converti$orului analog.digital snt transformate n semnale digitale i aplicate microprocesorului. L
=la!orat de profesorul 6. 2arp

An !a$a semnalelor traductoarelor i a datelor, care snt pstrate n !locul de memori$are, microprocesorul calculea$ unghiul optimal de avans de aprindere pentru regimul concret de funcionare a motorului i durata acumulrii energiei n !o!ina de inducie -L*E SOL./00 *E,1OLO20CE -prinderea tatic

An !a$a informaiei colectat de la sen$orul ar!orelui cotit i de la sen$orul de presiune, modulul de aprindere determin durata de alimentare a !o!inei de inducie i punctul de aprindere. Histri!uitorul mecanic este nlocuit printr.o !o!in du!l comandat alternativ de calculator. *c-nteia a!are simu"tan !e ci"indrii P1 % :Q du! care !e P1 % 9Q -prindere tatic"(ultibobine Histri!uitorul este nlocuit prin cte o !o!in pe fiecare cilindru. 2alculatorul comand !o!inele individual dup ordinea de aprindere.

/
=la!orat de profesorul 6. 2arp