Sunteți pe pagina 1din 2

ORDIN privind aprobarea Planului general de conturi contabile nr. 119 din 06.08.

2013
Monitorul Oficial nr.233-237/1534 din 22.10.2013 Monitorul Oficial nr.177-181/1225 din 16.08.2013

*** ntru executarea prevederilor Legii contabilitii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399), cu modificrile i completrile ulterioare, Hotrrii Guvernului Republicii Moldova nr.1507 din 31 decembrie 2008 Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a contabilitii i auditului n sectorul corporativ pe anii 2009-2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.10-11, art.31), cu modificrile i completrile ulterioare, ORDON: 1. Se aprob Planul general de conturi contabile cu intrarea n vigoare din 1 ianuarie 2014, publicarea n Monitorul Oficial al Republicii Moldova i plasarea pe pagina oficial a Ministerului Finanelor.
[Pct.1 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.166 din 28.11.2013, n vigoare 01.01.2014] [Pct.1 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.146 din 16.10.2013, n vigoare 01.01.2014]

11. Planul general de conturi contabile se aplic de entiti cu titlu de recomandare de la 1 ianuarie 2014 i obligatoriu de la 1 ianuarie 2015. Entitile care vor decide aplicarea Planului general de conturi contabile menionat la pct.1 ncepnd cu 1 ianuarie 2014 nu vor aplica Planul de conturi contabile al activitii economico-financiare a ntreprinderilor menionat la pct.2.
[Pct.11 introdus prin Ordinul Min.Fin. nr.166 din 28.11.2013, n vigoare 01.01.2014]

2. Din 1 ianuarie 2015 se abrog Planul de conturi contabile al activitii economico-financiare a ntreprinderilor, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin ordinele ministrului finanelor nr.174 din 25.12.1997, nr.2 din 10.01.2006, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.93-96 din 30.12.1997, nr.20-50 din 31.01.2006) i hotrrea nr.53 din 14.04.1998 cu privire la aprobarea i punerea n aplicare a grupelor suplimentare de conturi i conturilor I pentru contabilitatea financiar a organizaiilor de asigurare din Republica Moldova aprobat de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurrilor i Fondurilor Nestatale de Pensii (Monitorul Oficial nr.105-107 din 26.11.1998).
[Pct.2 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.166 din 28.11.2013, n vigoare 01.01.2014] VICEMINISTRUL FINANELOR Chiinu, 6 august 2013. Nr.119. Victor BARBNEAGR

Not: Planul general de conturi contabile publicat n Monitorul Oficial nr.233-237/1534 din 22.10.2013

__________ Ministerul Finanelor Ordin nr.119 din 06.08.2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile //Monitorul Oficial 233-237/1534,

22.10.2013