Sunteți pe pagina 1din 4

Bianca, materialul de pornire pentru lucrarea ta este: - Didactica de clasa a X-a - Cursul atasat de teoria si metodologia instruirii!!! ( Pag.

6 ,...) Procesul de nv ! m"nt se derulea# n mod pro$a$ilistic, ca re#ultat al unei succesiuni aleatoare de %actori aleatori, didactica urm rind s determine care este posi$ilitatea cea mai e%icient de m$inare a acestor %actori ntr-o situa!ie concret . &nv ! m"ntul %unc!ionea# ca un sistem, cu o structur comple' , un ansam$lu de componente interdependente, care ac!ionea# ca un tot unitar: flux de intrare (structur : resurse umane, resurse materiale, resurse spirituale, resurse de timp)( procesul de nvmnt (predare ) nv !are ) evaluare)( flux de ieire (produs: promo!ii de a$solven!i %orma!i, educa!i).

Flux de intrare

Proces de nvmnt

Flux de ieire

Conexiune invers &n raport cu procesul de nv ! m"nt, celelalte componente ale sistemului sunt considerate %actori, condi!ii, cau#e, care in%luen!ea# at"t predarea, nv !area, c"t *i evaluarea, determin"ndule calitatea *i e%icien!a. +cest sistem are un caracter desc,is, n sensul c %unc!ionarea lui depinde de in%luen!a unor %actori de am$ian! , de mediu, de conte't *i orice modi%icare a uneia dintre componente alterea# %unc!ionarea tuturor celorlalte. -n element de%initoriu este cone'iunea invers , ce semnalea# eventualele discrepan!e ntre re#ultatele o$!inute *i cele anticipate *i a*teptate, aceast in%orma!ie %iind utili#at pentru a ameliora din mers procesul de nv ! m"nt, pentru optimi#area %unc!ion rii, m$un t !irea re#ultatelor, corectarea di%icult !ilor de nv !are. Caracteristicile procesului de nvmnt: gre*elilor, dep *irea

Caracterul bilateral - este dat de pre#en!a celor doi %actori umani acorda

de grup: pro%esorul.pro%esorii *i elevii. Didactica tradi!ional

aten!ie pred rii, %iind a'at pe teoria instruirii, iar didactica actual este centrat pe nv !are *i se %undamentea# pe teoriile nv ! rii. D/0ainaut a%irma: 1se acord aten!ie n primul r"nd omului care merge pe drum *i numai n al doilea r"nd drumului pe care merge acesta.2 +st%el, predarea devine activitatea prin care pro%esorul organi#ea# *i creea# situa!ii de nv !are pentru elevi. Interdependena informativ - formativ ) decurge din %aptul c in%ormarea presupune transmiterea unui cuantum de cuno*tin!e, n timp de %ormarea presupune de#voltarea poten!ialului $io-psi,ic al elevilor pe $a#a con!inuturilor transmise. Reglarea autoreglarea ) procesul de nv ! m"nt este ini!iat prin de pro%esor, su$ %orma cuno*tin!elor transmise *i a

comanda dat

sarcinilor adresate elevilor, iar controlul are loc prin cone'iune invers , care in%ormea# pro%esorul despre nivelul la care elevul *i ndepline*te sarcinile. +ceast %unc!ionare a procesului de nv ! m"nt pe $a# de comand *i control are la nceput rol reglator, iar pe m sur ce se sta$ili#ea# interac!iunea pro%esor-elev apare autoreglarea.

"Reuita actului de nvare este influenat de condiiile / factorii interni i cei externi ai nvrii". (poti sa folosesti acest scurt comentariu ca si concluzii - sau ca o parte din argument) +semenea reu*itei n orice activitate, reu*ita n nv !area *colar , este *i ea condi!ionat de in%luen!a com$inat a unor %actori e'terni *i interni. Dintre %actorii e'terni ( sociopedagogici) cu rol esen!ial n determinarea reu*itei *colare men!ione#: structura institu!ional a sistemului de nv ! m"nt, te,nologia didactic , metodologia pred rii, sistemul de cerin!e instructiv-educative, preg tirea *i calit !ile pro%esorului, precum *i %amilia, preg tirea p rin!ilor etc.

Ca %actori interni ($iopsi,ologici), cu cel mai important rol n condi!ionarea randamentului *colar se impun a %i men!iona!i: motivele nv ! rii, aptitudinile, tr s turile de personalitate ale elevului (la care se al tur : v"rsta, de#voltarea %i#ic , starea s n t !ii). 3e%eritor la %actorii $iopsi,ologici, se impune men!iunea c , n ansam$lul lor, un loc important l ocup %actorii de ordin somato-%i#iologic, de#voltarea %i#ic , starea de s n tate, ec,ili$rul %i#iologic. 4$serva!iile medicale au eviden!iat importante in%luen!e ale de#volt rii %i#ice asupra activit !ii *colare. 5tarea general a s n t !ii *i pune *i ea amprenta asupra puterii de munc *i re#isten!ei la e%ort. +ctivitatea de nv !are este, a*adar, in%luen!at de ec,ili$rul %i#iologic dat, de modul n care se reali#ea# %unc!iile vitale ale organismului (meta$olism, glande endocrine, respira!ie, circula!ie etc.), precum *i de starea general a sistemului nervos *i a anali#atorilor. 6n%luen!a di%icult !ilor de ordin %i#iologic asupra activit !ii *colare se e'prim prin reducerea capacit !ilor de mo$ili#are *i concentrare. 3eu*ita activit !ii de nv !are presupune un anumit nivel de de#voltare *i %unc!ionare a proceselor intelectuale. De asemenea o motiva!ie po#itiv puternic %avori#ea# o$!inerea unor per%orma!e *colare ridicate, motiva!ia ndeplinind, deci, rolul de activator *i dinami#ator n reu*ita *colar a elevilor. 5peci%ic activit !ii de nv !are este motiva!ia cognitiv care cuprinde printre altele: tre$uin!a de in%orma!ie, curio#itatea perceptiv , curio#itatea epistemic , tre$uin!a de per%ec!ionare etc. Deci, reuita actului educaional depinde n mare m sur de %actorii interni i e'terni ai nv rii.

BIBLIOG !"I#: Cerg,it 6., 7eac*u 6., 7egre!-Do$ridor 6., P"ni*oar 6. 4., relegeri pedagogice, 8ditura Polirom, 6a*i, 9::;. Cerg,it, 6., 3adu,<.6., Popescu, 8, =l sceanu, 6., !idactica, 8.D.P., Bucure*ti, ;>>? Cuco Constantin, edagogie- 8diia a 66-a, 8ditura Polirom, 6ai. 9::6 6ucu 3., "#nstruirea colar$% 8ditura Polirom, 6a*i, 9::;( @c,iopu, -rsula, =er#a, 8., - si&ologia v'rstelor, 8.D.P., Bucure*ti, ;>>;(

5oitu, A. edagia comunicarii, 8ditura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, ;>>B