Sunteți pe pagina 1din 5

1. 2. 3. $.

Apariia i dezvoltarea filosofiei n Moldova. Premizele social-economice i spirituale ale apariiei i dezvoltarea gndirii filosofice n Moldova. Dezvoltarea filosofiei n evul mediu n Moldova. Filozofia n Moldova n sec. !"" # !""". Filozofia iluminismului n Moldova. %ndirea filosofic& n sec. " - . 1. %ndirea filosofic& din Moldova cunoate o cale lung& de dezvoltare # de la primele elemente ale realit&ii generalizate contient pn& n zilele noastre. !eacuri de-a rndul n Moldova n lipsa unei filosofii teoretice' nelepciunea popular& reprezenta vec(ea noastr& filozofie. )reaia popular&' ce constituie o dezvoltare multisecular& i multimilenar&' constituie preistoria gndirii teoretice. *rta poetic& a poporului oglindete n imagini plastice concepiile lui n diferite epoci ale dezvolt&rii istorice. Folclorul constituie un depozit al cunotinelor' al cugetelor maselor populare' este un fel de produs al timpului' esena c&rora a fost concentrat& n idei filosofice. +nelepciunea popular& a servit n trecutul ndeprtat drept temelie pentru apariia unor teorii filosofice mai mature. )reaia poetic& popular& este o protofilosofie # filosofie primordial&' ap&rut& nainte de e,istena filosofiei ca tiin&' dezvoltndu-se su- influena gndirii colective. .egendele i folclorul reflect& concepia popular& despre crearea universului' a omului' lumii animale i vegetale. +n creaia popular& se evideniaz& anumita elemente de refle,ie filosofic&' se e,prim& n form& artistic& a convingerii c& lumea este material&' infinit& i venic&. )oncepia popular& reflect& artistic noiunile despre caracterul o-iectiv al lumii' cauzalitatea ce domin& n ea' determinismul fenomenelor i o-iectelor lumii ncon/ur&toare. 2. +n perioada iniial& de dezvoltare gndirea filosofic& din Moldova purta un caracter mitologico-religios i nu prezenta un tot ntreg. .iteratura' cronicile -isericeti i letopiseele au devenit purt&torii concepiei despre lume din epoca feudalismului. .etopiseele sau cronografia moldoveneasc& include totalitatea cronicilor scrise n Moldova n sec. ! # !""". +n evoluia cronografiei se deose-esc trei etape. Prima etap este cronografia moldoslavon& din sec. ! # !". .etopiseele din acea perioad& se scriau n lim-a slavon&' n mare parte de c&tre c&rturarii -isericeti din porunca domnitorilor. )el mai vec(i letopise moldoslavon # 0*nalele curii lui 1tefan cel Mare2 nu s-a p&strat n original. *nalele au fost continuate de c&tre Macarie' 3ftimie i *zarie. Etapa a doua ine de sec. !"" i este reprezentat& de letopiseele lui %.4rec(e i M )ostin. 3le se scriu n lim-a rom5n&' au un caracter mai laic. A treie etap se refer& la sec. !""" i este reprezentat& de letopiseele lui ".6eculce. 7oate domeniile contiinei sociale' cultura din aceast& epoc& sunt p&trunse de spiritul religios cretin. %ndirea filosofic& din aceast& ep c& la fel fiina n corelaie cu religia. )riteriul principal al filosofiei medievale l constituie att categoriile religioase' ct i 0lim-a religioas&2. 8 larg& r&spndire cap&t& ideile umanismului care avea un caracter patriotic. 4manitii moldoveni au pledat pentru independena patriei' au luptat mpotriva /ugului turcesc. "storia devine un mi/loc de e,primare a ideilor politice' de trezire a mndriei poporului pentru trecutul s&u glorios' pentru originea sa rom5n&. "nteresul pentru originea

neamului i-a f&cut pe c&rturarii rom5ni receptivi fa& de cultura umanist&' i-a ndemnat s& studieze istoria' geografia' filologia i filozofia clasic&. Grigore Urec e 91:;<-1=$>? n 0.etopiseul @&rii Moldovei2 afirm&' c& istoria' p&strarea trecutului l deose-ete pe om de animale' c& istoria /oac& n acelai timp rolul educativ i cognitiv. %.4rec(e este ntemeietorul analizei istoriografice n cronografia moldoveneasc&. Miron !ostin 91=33-1=;1? continue ideile predecesorului s&u. +n lucr&rile 0De neamul moldovenilor2' 0)ro-nica &rilor Moldovei i Munteniei2 sc(ieaz& ideile despre originea rom5n& a neamului nostru. +n 0!iaa lumii2- poem de maditaie filosofic& # se pun pro-leme despre sistemul solar' dezec(ili-ru cosmic' fericirea n viaa omului. 8 mare contri-uie a avut-o i "icolae !ostin 91==<-1>$3?' feciorul lui M.)ostin. 3l prosl&vete pacea ntre popoare i condamn& r&z-oaiele de cotropire' pleda pentru r&spndire tiinei' literaturei i artei. *u contri-uit la dezvoltarea culturii din sec. !"" mitropoliii Petru Movil& 91:;=-1=$=?' !arlaam 91:;<-1=:;? i Dosoftei 91=2$-1=;3?. #. Dezvoltarea gndirii social-filosofice din sec. !"" # !""" depinde de condiiile social-economice' politice i culturale. Moldova n aceast& perioad& era un stat feudal n care domina gospod&ria natural&. %ndirea progresiv& a Moldovei din aceast& perioad& era dominat& de ideea general& de lupt& mpotriva Porii i f&r&delegilor feudalilor locali. M$%E&!U'&P()A*U "$!+%AE 91=3=-1><A? - filosof-umanist' iluminist' reprezentant a Benaterii rom5neti' poliglot nentrecut 9cunoatea peste zece lim-i?. * fost om de nalt& cultur& i vast& erudiie' e,plorator cu renume mondial' predesecor a geografiei moderne i cartografiei' naturalist' etnograf' economist' pedagog i diplomat. Fiind trimisul arului rus face o c&l&torie prin Ci-eria i )(ina dup& care pu-lic& un material foarte nalt apreciat n 3uropa 9Milescu-Cp&taru a fost al doilea european dup& Marco Polo care a vizitat i descris )(ina?.* scris peste 3< lucr&ri cu diferit caracter' printre care 0%enealogia &rilor rui2' 0)arte de profei291=>2?' 0*ritmolog(ion2'2)arte ieroglific&091=>2?' 0Descrierea primei p&ri a lumii291=>>? .a. )oncepia lui filosofic& conine multe tendine pozitive' unele elemente materialiste se mpletesc cu concepia deist-religioas&. Milescu-Cp&taru recunoatea facerea lumii de c&tre Dumnezeu' ns& ncerca s& o e,plice mai departe de pe poziiile materialiste. .a -aza lumii stau patru elemente - p&mntul' apa' aerul i focul. 7impul i spaiu e,ist& mpreun& cu lumea' afirma c& n afara lor nu e,ist& nimic. Milescu-Cp&taru formuleaz& i unele idei de dialectic& spontan&' referitor la unitatea i lupta contrariilor' micare ca form& de e,isten& a materiei. +ncearc& s& e,plice unele fenomene sociale' argumentnd necesitatea unui stat centralizat i puternic. +n teoria cunoaterii respinge agnosticismul idealist-religios' afirma c& raiunea uman& poate s& cunoasc& realitatea. )unotea -ine istoria filosofiei' mai ales perioada antic&' din care a tradus multe te,te filosofice. +n afar& de filozofia lui Platon i *ristotel foarte nalt aprecia ideile lui Cocrate' Democrit' 7(ales' Pit(agora' enofont .a.* tradus din lim-a greac& Di-lia n lim-a rom5n&.*cord& mare atenie filosofiei ca tiin&' afirmnd c& ea este nu numai una din multiplele tiine' ci i un domeniu care sintetizeaz& i diri/eaz& dezvoltarea tuturor tiinelor' ea este instrumentul instru-mentelor' mp&r&teasa raiunii omeneti. Milescu-Cp&taru atri-uia tiinei un rol (ot&rtor n dezvoltarea societ&ii' afirma c& tiina este principalul mi/loc de ameliorare a moravurilor i o-iceiurilor oamenilor.

!A")EM$* ,$M$)*$E 91=>3-1>23? - filosof' scriitor' om de cultur& i politic de formaie enciclopedic&' reprezentant al umanismul rom5nesc din sec. 1>-1A. +n 1>1$ a fost ales mem-ru al *cademiei din Derlin. * desf&urat o larg& activitate tiinific&' are lucruri de logic&' filosofie' etic&' literatur&' istorie' politic&' geografie' orientalistic&' muzic& .a. * scris urm&toarele lucr&riE 0"maginea de nedescris a tiinei sacrosancte2 91><<?' 0Divanul' sau glceava neleptului cu lumea2 91><1?' 0"nterpretarea natural& a monar(iilor2 91>1$?' 0"storia imperiului 8toman2 91>1$-1>1=?' 0Descrierea Moldovei2 91>1:?' 0Cistema religiei ma(omedane2 91>22? .a. )oncepia lui )antemir despre lume s-a format su- influena teologiei ortodo,e' filosofiei stoicismului i scolasticii medievale. * ncercat s& ela-oreze o doctrin& ampl& ce ar cuprinde teologo-fizica' teologo-metafizica i teologo-etica. * realizat numai prima parte.)antemir a fost primul care a ncercat de a formula o terminologie filosofic& rom5n&' pu-lic& 0Mic manual de logic&2. .a -aza lumii stau patru elemente - apa' aerul' focul' p&mntul' o-iectele i fenomenele sunt com-inaia atomilor i celor patru elemente. Materia a fost 0insuflat&0 supranatural de Dumnezeu' dar mai departe se dezvolt& dup& legile sale proprii.*nalizeaz& noiunile filosofice de timp' spaiu' micare' necesitate .a. Fenomenile i o-iectile sunt cauzal' determinate. +n teoria cunoaterii afirma unitatea sensorialului i raionalului' rolul e,perienei i practicii n dezvoltarea tiinei. Becunotea teoria adev&rului du-lu - c& e,ist& adev&ruri a credinei i tiinei' pleda pentru separarea tiinei' filosofiei de teologie. "nterpreteaz& omul ca unitate a trupului i sufletului' el se deose-ete de alte fiine din natur& prin spiritualitatea sa. 3,plic& fenomenele sociale n conformitate cu anumite legi. .a -aza dezvolt&rii societ&ii pune factorii interni' materiali. *firm& caracterul ciclic al dezvolt&rii' c& toate &rile trec anumite cicle - apariia' maturizarea i pieirea' dup& dispariia unor &ri ori imperii - apar altele. Progresul societ&ii depinde de cultur&' moral&. 8perele lui )antemir au contri-uit la formarea gndirii laice i e,tinderea umanismului. Amfilo ie -otiniul 91>3<-1A<<? # mare savant i folosof' cunotea lim-ile rom5n&' latin&' greac&' italian&' slavon& i rus&. *vea cunotine profunde n domeniul filosofiei' istoriei' matematicii' geografiei' fizicii' astronomiei .a. 3ra cunoscut cu lucr&rile lui Democrit' Pitagora' Platon' Coctare' 6.)opernic' F.Druno' B.Descartes.*.Gotiniul afirma materialitatea lumii i cognosci-ilitatea ei. Populariza concepia (eliocentric& a lui 6.)opernic . +n lucrarea sa 0Despre filosofie2 evideniaz& esena' scopul i rolul filosofiei. )onsider& c& filozofia const& din dou& p&riE nv&&tura despre etic& i nv&&tura despre natur&. *preciind nalt rolul filosofiei n activitatea practic& a oamenilor' *.Gotiniul meniona' c& pe -aza generaliz&rii cunotinelor se dezvolt& mai multe tiine' medicina' farmacia' navigaia maritim&' oamenii se nva& a prelucra mai -ine p&mntul' a crete plante i animale' a do-ndi i prelucra metalele. #. Dezvoltarea economic& a Moldovei din sec. " a constituit o premis& o-iectiv& a studierii -og&iilor naturale ale &rii' dezvolt&rii tiinei i nv&&mntului' a preg&tirii specialitilor din diferite domenii i mai ales pentru industrie i agricultur&. Cecolul " n Moldova este secolul iluminismului. Beprezentanii lui luptau pentru instaurarea lumii

raionale' societ&ii -azate pe egalitate' li-ertatea politic& drepturilor civile. Din iluminiti fac parte %(. *sac(i' ).Ctamati' ).6egruzzi' * Donici' * G/deu' M. Hog&lnicianu' D.P Gadeu .a. +n operele sale ei criticau nea/unsurile societ&ii e,istente. 4n loc deose-it ocup& * Busso' !. *lecsandri' M 3minescu' care luptau mpotriva feudalismului i e,ploat&rii naionale. .ucr&rile lor conin idei social-politice i filosofice' gnduri despre om' natur&' locul i rolul lor n viaa societ&ii' despre monar(ie i formele guvern&rii statale' despre religie i proceduri /uridice .a. M . .oglnicianu 91A1>-1A;1? mare savant istoric i sociolog. *firma' c& eli-erarea naional& i social&' prosperarea neamului este posi-il& numai pe -aza cunoaterii istoriei. 6ecunoaterea istoriei e ec(ivalent cu pieirea neamului. )a sociolog el ncearc& s& sta-ileasc& cauza fenomenelor sociale' cerceteaz& legit&ile sc(im-&rii i dezvolt&rii societ&ii. Dezvoltnd filosofia istoriei el formuleaz& teotia procesului istoric i teoria istoriei ca tiin&. A -/deu 91A11-1A>$? # cunoscut scriitor' filosof i filolog. +n e,plicarea fenomenelor sociale era idealist' se g&sea su- influena filosofiei (egeliene. )onsidera c& filozofia n sistemul cunotinelor tiinifice poate fi comparat& cu soarele n sistemul planetelor' ca i soarele ea lumineaz& toate sferele tiinifice. Cu-liniind rolul filosofiei el nu nega i rolul religiei. 0ogdan Petriceicu -adeu 91A3>-1;<>? # mare savant' scriitor' pu-licist' istoric i filolog. )unotea mai mult de 3< de lim-i str&ine' a fost mem-rul *cademiei din C-Peter-urg 91AA2? i *cademiei Bom5ne 91AA>?. "deile sale filosofice le e,pune n lucrarea 0Cic cogito2 9aa cuget? n care ncearc& s& uneasc& tiina cu religia' filozofia lui F.Druno cu teoria evoluionist& a lui DarIin. )a i Druno el considera c& n toate lucrurile este prezent un spirit' c& tiina fundamental& tre-uie s& fie tiina despre spirit. 6atura i cosmosul i este Dumnezeu. Dezvolt& idei valoroase despre cunoatere. Cpre sfritul sec. " # nceputul sec. gndirea filosofic& i social-politic& se dezvolt& n lucr&rile naturalitilor din MoldovaE *.".%rosul-7olstoi' * D.Deng(ic' "a.)i(ac' )onstantin !rnav' 7eodor Ctamati .a. 3i au organizat societatea naturalitilor din Dasara-ia' au contri-uit la dezvoltarea culturii i nv&&mntului. +n sec. mari filosofi au fost 7.Maiorescu' ..Dlaga' ).6oica' D Boca. MA$+*E&!U )$)U 91A$<-1;1>? - critic' estetician' filosof i om politic rom5n' ntemeietorul nv&&mntului filosofic n Bom5nia. * predat cursuri de filosofie' istoria filosofiei' logic&' psi(ologie' etic& i estetic& la 4niversit&ile din "ai i Ducureti' mem-ru al *cademiei Bom5ne. Maiorescu a fondat societatea 0Funimea2 i revista 0)onvor-iri literare2. 3l n-a formulat o concepie filosofic& neo-inuit&' dar se ocup& de un spectru larg de pro-lemeE corelaia dintre filosofie i tiin&' teoria i metodologia cunoaterii' ontologie' estetic&' cultur& .a. Pro-lema omului ocup& un loc de seam& n cercet&rile filosofice ale lui Maiorescu. Deatta pro-lema e,istenei este analizat& de pe poziiile valorii i destinului omului. )ritic& morala religioas& i concepia acelor intelectuali care socoteau' c& religia constituie temelia moralei. Maiorescu afirma c& morala poate e,ista n om indiferent dac& este credincios ori nu. "nfluenat puternic de Hant i Feuer-ac( el e,prim& emanciparea i afirmarea omului' trecerea lui de la teologie la antropologie. 0%AGA %U!$A" 91A;:-1;=1? - scriitor i filosof rom5n' profesor de filosofie a culturii la 4niversitatea din )lu/' a lucrat n diferite funcii de diplomaie 9!arovia' Praga'

!iena' Derna' .isa-ona? i deasemenea la Filiala )lu/ a *cademiei i la Di-lioteca universitar&. Cu- influena filosofiei lui Gegel i a operelor lui 6ietzsc(e i Dergson Dlaga a ela-orat sistemul s&u filosofic n patru trilogiiE7rilogia cunoaterii 93onul dogmatic' 1;31J )unoaterea luciferic&' 1;33J )enzura transcendent&' 1;3$' 1;$3?' 7rilogia culturii 98rizont i stil' 1;3:J Cpaiul mioritic' 1;3:J %eneza metaforei i sensul culturii' 1;3>' 1;$$?' 7rilogia valorilor 9*rt& i valoare' 1;3;J Despre gndirea magic&E Beligie i spirit' tiin& i creaie ' 1;$2' 1;$=?' 7rilogia cosmologic& 9Diferenialele divine' 1;$<J *specte antropologice' 1;$A i Fiina istoric& editat& postum' 1;>>?. Pro-lema principal& n filosofia lui Dlaga este pro-lema e,istenei omului n 4nivers. .a -aza lumii el pune un 0produs mistic-filosofic2 al imaginaiei omului' numit Mare *nonim' pe care-l nzestreaz& cu calit&i divine i demonice. Dlaga remarc& la om dou& moduri de e,isten&E primul' care consituie -aza vieii umane i care l apropie pe om de animale' e e,istena lui n lume i tendina de a se autop&stra. *l doilea mod de e,isten&' diferit de cel al animalelor' care l transform& din 0preom2 n 0om deplin2' e e,istena omului n arealul misterului' ncercarea lui de a nelege acest mister' nec&tnd la acele 0cenzuri transcendente2' pe care le impune Marele *nonim. Mi/loacele' prin care omul aspir& s& ctige o via& mai superioar& dect cea a animalului' demn& de mndrie i satisfacie sufleteasc&' dup& Dlaga' sunt miturile' viziunile religioase' concepiile metafizice' teoriile tiinifice' operele de art& i de civilizaie. +n opera sa 03,perimentul i spiritul matematic29editat& postum'1;=;? Dlaga a evideniat n dezvoltarea tiinelor e,acte trei etapeE aristotelic&' galileo-neItonian& i einsteinian&' f&cndu-le i o analiz& filosofic&. "+$!A !+"&)A")$" 91;<;-1;A>? - filosof rom5n' deinut politic. +i face studiile la facultatea de .itere i Filosofie din Ducureti91;2A-1;31?. *ctiveaz& ca -i-liotecar la seminarul de istorie a filosofiei. Ctudiile pentru specialitate le face n Frana91;3A-3;?. Doctoratul n filosofie l susine la 4niversitatea din Ducureti cu teza 0Cc(i& pentru istoria lui cum e cu putin& ceva nou291;$<?. +n timpul r&z-oiului mondial este referent la "nstitutul rom5no-german din Derlin. +ntre anii 1;$; i 1;:A are domiciliu forat' iar ntre 1;:A i 1;=$ este deinut politic. Din 1;=: pn& n 1;>: este cercet&tor principal la )entrul de logic& al *cademiei Bom5ne. 6oica s-a ocupat de un spectru larg de pro-leme ca ontologia' gnoseologia' filosofia culturii' a,iologia' antropologia filosofic&' logica' istoriei filosofiei .a. +ncearc& de a reanaliza pro-lematica filosofiei rom5ne i de a ridica la nivelul filosofiei universale.