Sunteți pe pagina 1din 28

Calculul presiunii maxime pe peretii rezervorului

*conform SR EN 1998-4:2007*
1. Caracteristici geometrice rezervor
Principalii parametrii care descriu geometria rezervorului sunt :
Diametrul rezervorului:
D = 28.30 m
Inaltimea rezervorului:
H = 7.20 m
Modulul de elasticitate al peretelui rezervorului:
E = 27000 N/mm2
Densitatea lichidului continut de rezervor:
= 1000 kg/m3 (lichidul inmagazinat este apa)
2. Parametrii calculului seismic
Principalii parametrii care sunt utilizati pentru calculul seismic al rezervorului sunt:
localitatea de amplasament a rezervorului:
Sibiu
valoarea de varf a acceleratia orizontale a terenului:
agr = 0.16 g
perioada de colt:
Tc = 0.7 s
factorul de importanta al constructiei:
clasa I de importanta
I = 1.40
factorul de reducere a actiunii seismice pentru limitarea degradarilor:
SR EN 1998-4:2007, 2.2(3)
= 0.50
factorul de comportare adpotat in calcul este urmatorul:
q= 1.50
Pornind de la valoarea de varf a acceleratiei seismice a terenului pe directie orizontala se stabileste
componenta impulsiva , componenta convectiva si inertiala a peretelui rezervorului.
0.224 g
3. Determinarea componentei impulsive a presiunii
Variatia spatial temporala a presiunii impulsive este indicata de expresia:

Zveltetea rezervorului este indicata de urmatorul parametru:


0.509
Calculul componentei impulsive se va face considerand presiunea de la fata peretelui rezervorului:
1.00

In continuare vom determina distributia presiunii impulsive pe inaltimea rezervorului:

Functia Bessel este urmatoarea:

Functia Bessel modificata este urmatoarea:

Se considera ca =1 si se obtine:

Derivata functiei Bessel modificata este urmatoarea:

Functia Euler este urmatoarea :

Presiunea impulsiva are,de regula,urmatoarea distributie:

Observatie:Distributia este valabila daca peretii rezervorului sunt fixati rigid de fundatie.

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
1
2
3
4
5
6
7
7.2

n=0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0.139
0.278
0.417
0.556
0.694
0.833
0.972
1

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1.57
4
2.5 5.239
3.9
4.71
1321
22.2 1399 1256.5
7.85 500248
61.7 5E+05 5E+05
11.00 2E+08 120.9 2E+08 2E+08
14.14 9E+10 199.9 9E+10 9E+10
17.28 4E+13 298.6 4E+13 4E+13
20.42 2E+16 417.0 2E+16 2E+16
23.56 7E+18 555.2 8E+18 7E+18
26.70 3E+21 713.1 3E+21 3E+21

n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

n=6

n=7

n=8

0.976
0.793
0.462
0.044
-0.383
-0.737
-0.954
-0.991
-0.843

0.906
0.259
-0.574
-0.996
-0.707
0.087
0.819
0.966
0.423

0.793
-0.383
-0.991
-0.131
0.924
0.609
-0.609
-0.924
0.131

0.64
-0.87
-0.34
0.98
0.00
-0.98
0.34
0.87
-0.64

0.46
-0.99
0.68
0.22
-0.92
0.84
-0.04
-0.79
0.95

0.26
-0.71
0.97
-0.97
0.71
-0.26
-0.26
0.71
-0.97

0.04
-0.13
0.22
-0.30
0.38
-0.46
0.54
-0.61
0.68

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.829
0.815
0.782
0.725
0.635
0.518
0.351
0.078
0

In locul lui Ag(t) se introduce spectrul de raspuns elastic pentru care se ia valoarea maxima:
4.029 m/s2
Pentru = 0 (in planul actiunii seismice) avem urmatoarea distributie verticala a presiunii
inpulsive:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
-7.2
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0

0
0.139
0.278
0.417
0.556
0.694
0.833
0.972
1

Presiune impulsiva
[kPa]
24.04
23.65
22.69
21.03
18.43
15.04
10.18
2.25
0

Ci(,)
1.00

0.90

0.80

0.70

= z/H

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Coeficient, Ci ( ,)

Graficul de variatie a coeficeintului C i ( ,)


De asemenea pe langa o distributie pe verticala a presiunii impulsive, in functie de adancime, vom
avea si o distributie circumferentiala, in functie de unghiul (unghiul fata de planul miscarii sesmice).
In modelul de element finit, circumferinta rezervorului a fot impartita in 36 de elemete, cu un unghi
la centrul rezervorului de 10 fiecare. Se obtine urmatoarea distributie a presiunii impulsive:

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

()
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

H
0
24.04
23.67
22.59
20.82
18.41
15.45
12.02
8.22
4.17
0
-4.17
-8.22
-12.02
-15.45
-18.41
-20.82
-22.59
-23.67
-24.04
-23.67
-22.59
-20.82
-18.41
-15.45
-12.02
-8.22
-4.17
0
4.17
8.22
12.02
15.45
18.41
20.82
22.59
23.67

Presiune impulsuiva pe circumferinta


H
H
H
H
H
1
2
3
4
5
23.65
22.69
21.03 18.43 15.04
23.29
22.34
20.71 18.15 14.81
22.22
21.32
19.76 17.32 14.13
20.48
19.65
18.21 15.96 13.02
18.12
17.38
16.11 14.12 11.52
15.20
14.58
13.52 11.85 9.66
11.83
11.34
10.51
9.22 7.52
8.09
7.76
7.19
6.30 5.14
4.11
3.94
3.65
3.20 2.61
0
0
0
0
0
-4.11
-3.94
-3.65
-3.20 -2.61
-8.09
-7.76
-7.19
-6.30 -5.14
-11.83 -11.34
-10.51 -9.22 -7.52
-15.20 -14.58
-13.52 -11.85 -9.66
-18.12 -17.38
-16.11 -14.12 -11.52
-20.48 -19.65
-18.21 -15.96 -13.02
-22.22 -21.32
-19.76 -17.32 -14.13
-23.29 -22.34
-20.71 -18.15 -14.81
-23.65 -22.69
-21.03 -18.43 -15.04
-23.29 -22.34
-20.71 -18.15 -14.81
-22.22 -21.32
-19.76 -17.32 -14.13
-20.48 -19.65
-18.21 -15.96 -13.02
-18.12 -17.38
-16.11 -14.12 -11.52
-15.20 -14.58
-13.52 -11.85 -9.66
-11.83 -11.34
-10.51 -9.22 -7.52
-8.09
-7.76
-7.19
-6.30 -5.14
-4.11
-3.94
-3.65
-3.20 -2.61
0
0
0
0
0
4.11
3.94
3.65
3.20 2.61
8.09
7.76
7.19
6.30 5.14
11.83
11.34
10.51
9.22 7.52
15.20
14.58
13.52 11.85 9.66
18.12
17.38
16.11 14.12 11.52
20.48
19.65
18.21 15.96 13.02
22.22
21.32
19.76 17.32 14.13
23.29
22.34
20.71 18.15 14.81

H
6
10.18
10.02
9.56
8.81
7.79
6.54
5.09
3.48
1.77
0
-1.77
-3.48
-5.09
-6.54
-7.79
-8.81
-9.56
-10.02
-10.18
-10.02
-9.56
-8.81
-7.79
-6.54
-5.09
-3.48
-1.77
0
1.77
3.48
5.09
6.54
7.79
8.81
9.56
10.02

H
7
2.25
2.22
2.12
1.95
1.73
1.45
1.13
0.77
0.39
0
-0.39
-0.77
-1.13
-1.45
-1.73
-1.95
-2.12
-2.22
-2.25
-2.22
-2.12
-1.95
-1.73
-1.45
-1.13
-0.77
-0.39
0
0.39
0.77
1.13
1.45
1.73
1.95
2.12
2.22

H
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Masa totala a fluidului din interior se determina cu relatia:


4528.93 tone
Masa impulsiva defineste masa fluidului din interior care se misca simultan cu peretii si este data de
expresia de mai jos,astfel:
1382.89 tone
Forta taietoare impulsiva la baza este urmatoarea:
5571.16 kN
Momentul incovoietor impulsiv la baza rezervorului (imediat sub rezervor) este:
26401.60 kNm

4.739 m

Momentul incovoietor impulsiv la baza rezervorului (imediat deasupra rezervor) este:


16002.30 kNm

2.872 m

4. Determinarea componentei convective a presiunii


Presiunea din componeta convectiva se obtine cu urmatoarea relatie de calcul:
,in care:

J1 - Functia Bessel de ordinul I ;


1.841
5.331
8.536
Se obtine ca:
0.582
13.831

-0.346
0.23440

0.273
0.0176

Consideram calculul in planul de actiune al miscarii seismice si astfel avem:


cos= 1

Acn(t)-acceleratia de raspuns a uni sistem cu un grad de libertate avand o frecventa circulara cn:

0.968 rad/s

1.914 rad/s

2.432 rad/s
Pentru proiectare este necesar sa se ia in considerare numai primul mod de vibratie sau de oscilatie
corespunzator lichidului care oscileaza.
1.117 rad/s
5.627 s
Conform anexei A din P100-1/2006 se obtin urmatorul factor de amplificare dinamica:
0.182
Fractiunea din amortizarea critica pentru un lichid este de regula 0,5%.
1.348
Pentru calculul presiunii convective se va adopta urmatoarul factor de comportare:
q= 1.00
SR EN 1998-4:2007 4.4(3)
0.540 m/s2
Se obtin urmatoarele valori pentru presiunea convectiva:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
1
2
3
4
5
6
7
7.2

0
0.139
0.278
0.417
0.556
0.694
0.833
0.972
1

Presiune convectiva
[kPa]
4.349
4.385
4.497
4.684
4.951
5.302
5.742
6.280
6.400

Presiune convectiva
1.00

0.90

0.80

= z/H

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00
0

Presiune, kPa

Graficul de variatie a presiunii convective


De asemenea pe langa o distributie pe verticala a presiunii convective, in functie de adancime, vom
avea si o distributie circumferentiala, in functie de unghiul (unghiul fata de planul miscarii sesmice).
In modelul de element finit, circumferinta rezervorului a fot impartita in 36 de elemete, cu un unghi
la centrul rezervorului de 10 fiecare. Se obtine urmatoarea distributie a presiunii convective:

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

()
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

H
0
4.35
4.28
4.09
3.77
3.33
2.80
2.17
1.49
0.76
0
-0.76
-1.49
-2.17
-2.80
-3.33
-3.77
-4.09
-4.28
-4.35
-4.28
-4.09
-3.77
-3.33
-2.80
-2.17
-1.49
-0.76
0
0.76
1.49
2.17
2.80
3.33
3.77
4.09
4.28

Presiune convectiva pe circumferinta


H
H
H
H
H
1
2
3
4
5
4.39
4.50
4.68
4.95 5.30
4.32
4.43
4.61
4.88 5.22
4.12
4.23
4.40
4.65 4.98
3.80
3.89
4.06
4.29 4.59
3.36
3.44
3.59
3.79 4.06
2.82
2.89
3.01
3.18 3.41
2.19
2.25
2.34
2.48 2.65
1.50
1.54
1.60
1.69 1.81
0.76
0.78
0.81
0.86 0.92
0
0
0
0
0
-0.76
-0.78
-0.81
-0.86 -0.92
-1.50
-1.54
-1.60
-1.69 -1.81
-2.19
-2.25
-2.34
-2.48 -2.65
-2.82
-2.89
-3.01
-3.18 -3.41
-3.36
-3.44
-3.59
-3.79 -4.06
-3.80
-3.89
-4.06
-4.29 -4.59
-4.12
-4.23
-4.40
-4.65 -4.98
-4.32
-4.43
-4.61
-4.88 -5.22
-4.39
-4.50
-4.68
-4.95 -5.30
-4.32
-4.43
-4.61
-4.88 -5.22
-4.12
-4.23
-4.40
-4.65 -4.98
-3.80
-3.89
-4.06
-4.29 -4.59
-3.36
-3.44
-3.59
-3.79 -4.06
-2.82
-2.89
-3.01
-3.18 -3.41
-2.19
-2.25
-2.34
-2.48 -2.65
-1.50
-1.54
-1.60
-1.69 -1.81
-0.76
-0.78
-0.81
-0.86 -0.92
0
0
0
0
0
0.76
0.78
0.81
0.86 0.92
1.50
1.54
1.60
1.69 1.81
2.19
2.25
2.34
2.48 2.65
2.82
2.89
3.01
3.18 3.41
3.36
3.44
3.59
3.79 4.06
3.80
3.89
4.06
4.29 4.59
4.12
4.23
4.40
4.65 4.98
4.32
4.43
4.61
4.88 5.22

H
6
5.74
5.65
5.40
4.97
4.40
3.69
2.87
1.96
1.00
0
-1.00
-1.96
-2.87
-3.69
-4.40
-4.97
-5.40
-5.65
-5.74
-5.65
-5.40
-4.97
-4.40
-3.69
-2.87
-1.96
-1.00
0
1.00
1.96
2.87
3.69
4.40
4.97
5.40
5.65

H
7
6.28
6.18
5.90
5.44
4.81
4.04
3.14
2.15
1.09
0
-1.09
-2.15
-3.14
-4.04
-4.81
-5.44
-5.90
-6.18
-6.28
-6.18
-5.90
-5.44
-4.81
-4.04
-3.14
-2.15
-1.09
0
1.09
2.15
3.14
4.04
4.81
5.44
5.90
6.18

Masa convectiva corespunzatoare modului propriu fundamental este urmatoarea:


2969.38 tone
Forta taietoare de baza convectiva este urmatoarea:

H
7.2
6.40
6.30
6.01
5.54
4.90
4.11
3.20
2.19
1.11
0
-1.11
-2.19
-3.20
-4.11
-4.90
-5.54
-6.01
-6.30
-6.40
-6.30
-6.01
-5.54
-4.90
-4.11
-3.20
-2.19
-1.11
0
1.11
2.19
3.20
4.11
4.90
5.54
6.01
6.30

1604.48 kN
Momentul incovoietor convectiv la baza rezervorului (imediat sub rezervor) este:
17584.11 kNm
10.959 m
Momentul incovoietor impulsiv la baza rezervorului (imediat deasupra rezervor) este:
6164.49 kNm
3.842 m
Inaltimea valului convectiv se determina cu urmatoarea relatie de calcul:
0.655 m

5. Determinarea componentei presiunii datorata efectului inertial al peretilor


Presiunea data de efectul inertial al peretilor determina cu urmatoarea relatie:

Densitatea materialului din care este facut peretele rezervorului este:


= 2250 kg/m3 (perete din beton armat)
Pretele rezervorului are sectiunea constanta pe inaltime si are valoarea de :
s= 0.180 m
Se obtine ca presiunea suplimentara care provine din efectul inertiei peretilor rezervorului are
valoarea:
= 1.632 kN/m2
6. Determinarea componentei presiunii datorata actiunii verticale a miscarii seismice
Presiunea din componeta verticala pe peretii unui rezervor se determina cu relatia urmatoare:

2.820 m/s2
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
1
2
3
4
5
6
7
7.2

0
0.139
0.278
0.417
0.556
0.694
0.833
0.972
1

Presiune din mis. verticala


[kPa]
20.30
17.48
14.66
11.84
9.02
6.20
3.38
0.56
0.00

Presiune verticala
1.00
0.90
0.80

= z/H

0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0

10
20
Presiune, kPa

30

7. Determinarea presiunii statice a lichidului inmagazinat


Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

Presiune din mis. verticala


[kPa]
0
9.81
19.62
29.43
39.24
49.05
58.86
68.67
70.63

Presiune statica
0.00
0 10 20 30 40 50 60 70 80
-1.00

-2.00

Adancime, m

-3.00

-4.00

-5.00

-6.00

-7.00

-8.00
Presiune, kPa

8. Combinarea presiunilor ce actioneaza pe peretii rezervorului


Valoarea maxima a presiunii hidrodinamice se obtine prin SRSS sau cu urmatoarea relatie:
pmax = (pi+pw+pc)+0.3*pv (Rel 1)
= 0
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

pstatic

(kPa)
0
2.3
10.2
15.0
18.4
21.0
22.7
23.7
24.0

(kPa)
6.40
6.28
5.74
5.30
4.95
4.68
4.50
4.39
4.35

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

Rel 1
(kPa)
8.03
10.33
18.56
23.83
27.72
30.90
33.21
34.91
36.11

SRSS
(kPa)
6.60
7.41
13.56
18.56
22.55
25.99
28.75
31.05
33.02

Maxim
(kPa)
8.03
10.33
18.56
23.83
27.72
30.90
33.21
34.91
36.11

Total
(kPa)
8.0
20.1
38.2
53.3
67.0
79.9
92.1
103.6
106.7

= 10
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

pstatic

(kPa)
0
2.2
10.0
14.8
18.2
20.7
22.3
23.3
23.7

(kPa)
6.30
6.18
5.65
5.22
4.88
4.61
4.43
4.32
4.28

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

Rel 1
(kPa)
7.93
10.20
18.32
23.52
27.37
30.50
32.80
34.49
35.68

SRSS
(kPa)
6.51
7.31
13.39
18.33
22.28
25.70
28.45
30.75
32.72

Maxim
(kPa)
7.93
10.20
18.32
23.52
27.37
30.50
32.80
34.49
35.68

Total
(kPa)
7.9
20.0
37.9
53.0
66.6
79.6
91.7
103.2
106.3

Rel 1
(kPa)
7.65
9.82
17.60
22.60
26.31
29.34
31.58
33.22
34.40

SRSS
(kPa)
6.23
7.01
12.88
17.66
21.50
24.84
27.56
29.86
31.87

Maxim
(kPa)
7.65
9.82
17.60
22.60
26.31
29.34
31.58
33.22
34.40

Total
(kPa)
7.6
19.6
37.2
52.0
65.6
78.4
90.4
101.9
105.0

Rel 1
(kPa)
7.17
9.19
16.43
21.11
24.59
27.45
29.57
31.16
32.30

SRSS
(kPa)
5.78
6.54
12.05
16.56
20.23
23.46
26.13
28.45
30.50

Maxim Total
(kPa) (kPa)
7.17
7.2
9.19
19.0
16.43
36.1
21.11
50.5
24.59
63.8
27.45
76.5
29.57
88.4
31.16
99.8
32.30 102.9

= 20
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

pstatic

(kPa)
0
2.1
9.6
14.1
17.3
19.8
21.3
22.2
22.6

(kPa)
6.01
5.90
5.40
4.98
4.65
4.40
4.23
4.12
4.09

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

= 30
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

pstatic

(kPa)
0
2.0
8.8
13.0
16.0
18.2
19.6
20.5
20.8

(kPa)
5.54
5.44
4.97
4.59
4.29
4.06
3.89
3.80
3.77

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

= 40
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

pstatic

(kPa)
0
1.7
7.8
11.5
14.1
16.1
17.4
18.1
18.4

(kPa)
4.90
4.81
4.40
4.06
3.79
3.59
3.44
3.36
3.33

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

Rel 1
(kPa)
6.53
8.34
14.84
19.07
22.25
24.88
26.86
28.35
29.47

SRSS
(kPa)
5.17
5.89
10.94
15.10
18.54
21.63
24.26
26.59
28.73

Maxim Total
(kPa) (kPa)
6.53
6.5
8.34
18.1
14.84
34.5
19.07
48.5
22.25
61.5
24.88
73.9
26.86
85.7
28.35
97.0
29.47 100.1

Rel 1
(kPa)
5.75
7.29
12.88
16.57
19.37
21.71
23.50
24.90
25.97

SRSS
(kPa)
4.43
5.11
9.58
13.33
16.53
19.46
22.05
24.43
26.68

Maxim Total
(kPa) (kPa)
5.75
5.7
7.29
17.1
12.88
32.5
16.57
46.0
19.37
58.6
21.71
70.8
23.50
82.4
24.90
93.6
26.68
97.3

Rel 1
(kPa)
4.83
6.07
10.61
13.66
16.03
18.04
19.62
20.89
21.92

SRSS
(kPa)
3.59
4.22
8.05
11.37
14.33
17.12
19.71
22.17
24.56

Maxim Total
(kPa) (kPa)
4.83
4.8
6.07
15.9
10.61
30.2
13.66
43.1
16.03
55.3
18.04
67.1
19.71
78.6
22.17
90.8
24.56
95.2

= 50
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

pstatic

(kPa)
0
1.4
6.5
9.7
11.8
13.5
14.6
15.2
15.5

(kPa)
4.11
4.04
3.69
3.41
3.18
3.01
2.89
2.82
2.80

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

= 60
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

pstatic

(kPa)
0
1.1
5.1
7.5
9.2
10.5
11.3
11.8
12.0

(kPa)
3.20
3.14
2.87
2.65
2.48
2.34
2.25
2.19
2.17

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

= 70
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

pstatic

(kPa)
0
0.8
3.5
5.1
6.3
7.2
7.8
8.1
8.2

(kPa)
2.19
2.15
1.96
1.81
1.69
1.60
1.54
1.50
1.49

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

Rel 1
(kPa)
3.82
4.72
8.09
10.45
12.34
13.98
15.33
16.47
17.43

SRSS
(kPa)
2.73
3.27
6.44
9.36
12.14
14.86
17.48
20.06
22.62

Maxim Total
(kPa) (kPa)
3.82
3.8
4.72
14.5
8.09
27.7
10.45
39.9
12.34
51.6
14.86
63.9
17.48
76.3
20.06
88.7
22.62
93.2

Rel 1
(kPa)
2.74
3.28
5.41
7.02
8.40
9.65
10.75
11.75
12.65

SRSS
(kPa)
1.97
2.37
4.90
7.57
10.27
12.99
15.71
18.42
21.13

Maxim Total
(kPa) (kPa)
2.74
2.7
3.28
13.1
5.41
25.0
7.57
37.0
10.27
49.5
12.99
62.0
15.71
74.6
18.42
87.1
21.13
91.8

Rel 1
(kPa)
1.63
1.80
2.65
3.49
4.34
5.18
6.03
6.88
7.72

SRSS
(kPa)
1.63
1.73
3.76
6.42
9.17
11.96
14.75
17.56
20.37

Maxim Total
(kPa) (kPa)
1.63
1.6
1.80
11.6
3.76
23.4
6.42
35.8
9.17
48.4
11.96
61.0
14.75
73.6
17.56
86.2
20.37
91.0

= 80
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

pstatic

(kPa)
0
0.4
1.8
2.6
3.2
3.7
3.9
4.1
4.2

(kPa)
1.11
1.09
1.00
0.92
0.86
0.81
0.78
0.76
0.76

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

= 90
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

pstatic

(kPa)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(kPa)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

=100
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

pstatic

(kPa)
0
-0.4
-1.8
-2.6
-3.2
-3.7
-3.9
-4.1
-4.2

(kPa)
-1.11
-1.09
-1.00
-0.92
-0.86
-0.81
-0.78
-0.76
-0.76

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

pi

pc

(kPa)
0
-0.77
-3.48
-5.14
-6.30
-7.19
-7.76
-8.09
-8.22

(kPa)
-2.19
-2.15
-1.96
-1.81
-1.69
-1.60
-1.54
-1.50
-1.49

pi

pc

(kPa)
0
-1.13
-5.09
-7.52
-9.22
-10.51
-11.34
-11.83
-12.02

(kPa)
-3.20
-3.14
-2.87
-2.65
-2.48
-2.34
-2.25
-2.19
-2.17

= 110
pw
pv
(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

= 120
pw
pv
(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

pstatic
(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

pstatic
(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

Rel 1
(kPa)
0.52
0.32
-0.12
-0.04
0.28
0.72
1.31
2.01
2.79

SRSS
(kPa)
1.97
1.75
3.53
6.35
9.20
12.04
14.87
17.68
20.48

Maxim Total
(kPa) (kPa)
1.97
2.0
1.75
11.6
3.53
23.2
6.35
35.8
9.20
48.4
12.04
61.1
14.87
73.7
17.68
86.3
20.48
91.1

Rel 1
(kPa)
-0.56
-1.12
-2.80
-3.46
-3.66
-3.61
-3.27
-2.71
-1.99

SRSS
(kPa)
2.73
2.38
4.33
7.36
10.30
13.18
15.97
18.70
21.40

Maxim Total
(kPa) (kPa)
2.73
2.7
2.38
12.2
4.33
23.9
7.36
36.8
10.30
49.5
13.18
62.2
15.97
74.8
18.70
87.4
21.40
92.0

Rel 1
(kPa)
-1.57
-2.47
-5.31
-6.68
-7.35
-7.67
-7.56
-7.14
-6.47

SRSS
(kPa)
3.59
3.23
5.62
8.95
12.04
14.99
17.73
20.36
22.91

Maxim Total
(kPa) (kPa)
3.59
3.6
3.23
13.0
5.62
25.2
8.95
38.4
12.04
51.3
14.99
64.0
17.73
76.6
20.36
89.0
22.91
93.5

=130
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

(kPa)
0
-1.4
-6.5
-9.7
-11.8
-13.5
-14.6
-15.2
-15.5

(kPa)
-4.11
-4.04
-3.69
-3.41
-3.18
-3.01
-2.89
-2.82
-2.80

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

pi

pc

(kPa)
0
-1.73
-7.79
-11.52
-14.12
-16.11
-17.38
-18.12
-18.41

(kPa)
-4.90
-4.81
-4.40
-4.06
-3.79
-3.59
-3.44
-3.36
-3.33

pi

pc

(kPa)
0
-1.95
-8.81
-13.02
-15.96
-18.21
-19.65
-20.48
-20.82

(kPa)
-5.54
-5.44
-4.97
-4.59
-4.29
-4.06
-3.89
-3.80
-3.77

= 140
pw
pv
(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

= 150
pw
pv
(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

pstatic

Rel 1
(kPa) (kPa)
0
-2.48
9.8
-3.68
19.6 -7.58
29.4 -9.58
39.2 -10.69
49.1 -11.34
58.9 -11.44
68.7 -11.14
70.6 -10.52

SRSS
(kPa)
4.43
4.08
7.01
10.71
14.00
17.05
19.78
22.31
24.72

Maxim Total
(kPa) (kPa)
4.43
4.4
4.08
13.9
7.01
26.6
10.71
40.1
14.00
53.2
17.05
66.1
19.78
78.6
22.31
91.0
24.72
95.4

pstatic

Rel 1
(kPa) (kPa)
0
-3.27
9.8
-4.74
19.6 -9.55
29.4 -12.09
39.2 -13.57
49.1 -14.51
58.9 -14.79
68.7 -14.60
70.6 -14.02

SRSS
(kPa)
5.17
4.84
8.29
12.36
15.87
19.04
21.79
24.26
26.55

Maxim Total
(kPa) (kPa)
5.17
5.2
4.84
14.7
8.29
27.9
12.36
41.8
15.87
55.1
19.04
68.1
21.79
80.7
24.26
92.9
26.55
97.2

pstatic

SRSS
(kPa)
5.78
5.48
9.37
13.76
17.47
20.77
23.55
25.99
28.19

Maxim Total
(kPa) (kPa)
5.78
5.8
5.48
15.3
9.37
29.0
13.76
43.2
17.47
56.7
20.77
69.8
23.55
82.4
25.99
94.7
28.19
98.8

Rel 1
(kPa) (kPa)
0
-3.91
9.8
-5.59
19.6 -11.14
29.4 -14.12
39.2 -15.91
49.1 -17.08
58.9 -17.51
68.7 -17.40
70.6 -16.86

=160
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

(kPa)
0
-2.1
-9.6
-14.1
-17.3
-19.8
-21.3
-22.2
-22.6

(kPa)
-6.01
-5.90
-5.40
-4.98
-4.65
-4.40
-4.23
-4.12
-4.09

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

pi

pc

(kPa)
0
-2.22
-10.02
-14.81
-18.15
-20.71
-22.34
-23.29
-23.67

(kPa)
-6.30
-6.18
-5.65
-5.22
-4.88
-4.61
-4.43
-4.32
-4.28

pi

pc

(kPa)
0
-2.25
-10.18
-15.04
-18.43
-21.03
-22.69
-23.65
-24.04

(kPa)
-6.40
-6.28
-5.74
-5.30
-4.95
-4.68
-4.50
-4.39
-4.35

= 170
pw
pv
(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

= 180
pw
pv
(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

pstatic

Rel 1
(kPa) (kPa)
0
-4.38
9.8
-6.22
19.6 -12.31
29.4 -15.62
39.2 -17.63
49.1 -18.97
58.9 -19.51
68.7 -19.47
70.6 -18.95

SRSS
(kPa)
6.23
5.95
10.17
14.82
18.69
22.10
24.91
27.33
29.46

Maxim Total
(kPa) (kPa)
6.23
6.2
5.95
15.8
10.17
29.8
14.82
44.2
18.69
57.9
22.10
71.1
24.91
83.8
27.33
96.0
29.46 100.1

pstatic

Rel 1
(kPa) (kPa)
0
-4.67
9.8
-6.60
19.6 -13.03
29.4 -16.54
39.2 -18.69
49.1 -20.13
58.9 -20.74
68.7 -20.73
70.6 -20.23

SRSS
(kPa)
6.51
6.24
10.67
15.47
19.44
22.92
25.76
28.17
30.27

Maxim Total
(kPa) (kPa)
6.51
6.5
6.24
16.0
10.67
30.3
15.47
44.9
19.44
58.7
22.92
72.0
25.76
84.6
28.17
96.8
30.27 100.9

pstatic

SRSS
(kPa)
6.60
6.34
10.84
15.69
19.70
23.20
26.05
28.46
30.55

Maxim Total
(kPa) (kPa)
6.60
6.6
6.34
16.1
10.84
30.5
15.69
45.1
19.70
58.9
23.20
72.3
26.05
84.9
28.46
97.1
30.55 101.2

Rel 1
(kPa) (kPa)
0
-4.77
9.8
-6.73
19.6 -13.27
29.4 -16.84
39.2 -19.04
49.1 -20.53
58.9 -21.15
68.7 -21.16
70.6 -20.66

=190
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

(kPa)
0
-2.2
-10.0
-14.8
-18.2
-20.7
-22.3
-23.3
-23.7

(kPa)
-6.30
-6.18
-5.65
-5.22
-4.88
-4.61
-4.43
-4.32
-4.28

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

pi

pc

(kPa)
0
-1.95
-8.81
-13.02
-15.96
-18.21
-19.65
-22.22
-22.59

(kPa)
-6.01
-5.90
-5.40
-4.98
-4.65
-4.40
-4.23
-4.12
-4.09

pi

pc

(kPa)
0
-1.95
-8.81
-13.02
-15.96
-18.21
-19.65
-20.48
-20.82

(kPa)
-5.54
-5.44
-4.97
-4.59
-4.29
-4.06
-3.89
-3.80
-3.77

= 200
pw
pv
(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

= 210
pw
pv
(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

pstatic

Rel 1
(kPa) (kPa)
0
-4.67
9.8
-6.60
19.6 -13.03
29.4 -16.54
39.2 -18.69
49.1 -20.13
58.9 -20.74
68.7 -20.73
70.6 -20.23

SRSS
(kPa)
6.51
6.24
10.67
15.47
19.44
22.92
25.76
28.17
30.27

Maxim Total
(kPa) (kPa)
6.51
6.5
6.24
16.0
10.67
30.3
15.47
44.9
19.44
58.7
22.92
72.0
25.76
84.6
28.17
96.8
30.27 100.9

pstatic

Rel 1
(kPa) (kPa)
0
-4.38
9.8
-6.05
19.6 -11.56
29.4 -14.51
39.2 -16.28
49.1 -17.43
58.9 -17.84
68.7 -19.47
70.6 -18.95

SRSS
(kPa)
6.23
5.94
9.60
13.89
17.56
20.84
23.61
27.33
29.46

Maxim Total
(kPa) (kPa)
6.23
6.2
5.94
15.7
9.60
29.2
13.89
43.3
17.56
56.8
20.84
69.9
23.61
82.5
27.33
96.0
29.46 100.1

pstatic

SRSS
(kPa)
5.78
5.48
9.37
13.76
17.47
20.77
23.55
25.99
28.19

Maxim Total
(kPa) (kPa)
5.78
5.8
5.48
15.3
9.37
29.0
13.76
43.2
17.47
56.7
20.77
69.8
23.55
82.4
25.99
94.7
28.19
98.8

Rel 1
(kPa) (kPa)
0
-3.91
9.8
-5.59
19.6 -11.14
29.4 -14.12
39.2 -15.91
49.1 -17.08
58.9 -17.51
68.7 -17.40
70.6 -16.86

=220
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

(kPa)
0
-1.7
-7.8
-11.5
-14.1
-16.1
-17.4
-18.1
-18.4

(kPa)
-4.90
-4.81
-4.40
-4.06
-3.79
-3.59
-3.44
-3.36
-3.33

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

pi

pc

(kPa)
0
-1.45
-6.54
-9.66
-11.85
-13.52
-14.58
-15.20
-15.45

(kPa)
-4.11
-4.04
-3.69
-3.41
-3.18
-3.01
-2.89
-2.82
-2.80

pi

pc

(kPa)
0
-1.13
-5.09
-7.52
-9.22
-10.51
-11.34
-11.83
-12.02

(kPa)
-3.20
-3.14
-2.87
-2.65
-2.48
-2.34
-2.25
-2.19
-2.17

= 230
pw
pv
(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

= 240
pw
pv
(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

pstatic

Rel 1
(kPa) (kPa)
0
-3.27
9.8
-4.74
19.6 -9.55
29.4 -12.09
39.2 -13.57
49.1 -14.51
58.9 -14.79
68.7 -14.60
70.6 -14.02

SRSS
(kPa)
5.17
4.84
8.29
12.36
15.87
19.04
21.79
24.26
26.55

Maxim Total
(kPa) (kPa)
5.17
5.2
4.84
14.7
8.29
27.9
12.36
41.8
15.87
55.1
19.04
68.1
21.79
80.7
24.26
92.9
26.55
97.2

pstatic

Rel 1
(kPa) (kPa)
0
-2.48
9.8
-3.68
19.6 -7.58
29.4 -9.58
39.2 -10.69
49.1 -11.34
58.9 -11.44
68.7 -11.14
70.6 -10.52

SRSS
(kPa)
4.43
4.08
7.01
10.71
14.00
17.05
19.78
22.31
24.72

Maxim Total
(kPa) (kPa)
4.43
4.4
4.08
13.9
7.01
26.6
10.71
40.1
14.00
53.2
17.05
66.1
19.78
78.6
22.31
91.0
24.72
95.4

pstatic

SRSS
(kPa)
3.59
3.23
5.62
8.95
12.04
14.99
17.73
20.36
22.91

Maxim Total
(kPa) (kPa)
3.59
3.6
3.23
13.0
5.62
25.2
8.95
38.4
12.04
51.3
14.99
64.0
17.73
76.6
20.36
89.0
22.91
93.5

(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

Rel 1
(kPa)
-1.57
-2.47
-5.31
-6.68
-7.35
-7.67
-7.56
-7.14
-6.47

=250
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

pstatic

(kPa)
0
-0.8
-3.5
-5.1
-6.3
-7.2
-7.8
-8.1
-8.2

(kPa)
-2.19
-2.15
-1.96
-1.81
-1.69
-1.60
-1.54
-1.50
-1.49

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

pi

pc

(kPa)
0
-0.39
-1.77
-2.61
-3.20
-3.65
-3.94
-4.11
-4.17

(kPa)
-1.11
-1.09
-1.00
-0.92
-0.86
-0.81
-0.78
-0.76
-0.76

pi

pc

(kPa)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(kPa)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

= 260
pw
pv
(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

= 270
pw
pv
(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

pstatic
(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

pstatic
(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

Rel 1
(kPa)
-0.56
-1.12
-2.80
-3.46
-3.66
-3.61
-3.27
-2.71
-1.99

SRSS
(kPa)
2.73
2.38
4.33
7.36
10.30
13.18
15.97
18.70
21.40

Maxim Total
(kPa) (kPa)
2.73
2.7
2.38
12.2
4.33
23.9
7.36
36.8
10.30
49.5
13.18
62.2
15.97
74.8
18.70
87.4
21.40
92.0

Rel 1
(kPa)
0.52
0.32
-0.12
-0.04
0.28
0.72
1.31
2.01
2.79

SRSS
(kPa)
1.97
1.75
3.53
6.35
9.20
12.04
14.87
17.68
20.48

Maxim Total
(kPa) (kPa)
1.97
2.0
1.75
11.6
3.53
23.2
6.35
35.8
9.20
48.4
12.04
61.1
14.87
73.7
17.68
86.3
20.48
91.1

Rel 1
(kPa)
1.63
1.80
2.65
3.49
4.34
5.18
6.03
6.88
7.72

SRSS
(kPa)
1.63
1.73
3.76
6.42
9.17
11.96
14.75
17.56
20.37

Maxim Total
(kPa) (kPa)
1.63
1.6
1.80
11.6
3.76
23.4
6.42
35.8
9.17
48.4
11.96
61.0
14.75
73.6
17.56
86.2
20.37
91.0

=280
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

pstatic

(kPa)
0
0.4
1.8
2.6
3.2
3.7
3.9
4.1
4.2

(kPa)
1.11
1.09
1.00
0.92
0.86
0.81
0.78
0.76
0.76

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

pi

pc

(kPa)
0
0.77
3.48
5.14
6.30
7.19
7.76
8.09
8.22

(kPa)
2.19
2.15
1.96
1.81
1.69
1.60
1.54
1.50
1.49

pi

pc

(kPa)
0
1.13
5.09
7.52
9.22
10.51
11.34
11.83
12.02

(kPa)
3.20
3.14
2.87
2.65
2.48
2.34
2.25
2.19
2.17

= 290
pw
pv
(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

= 300
pw
pv
(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

pstatic
(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

pstatic
(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

Rel 1
(kPa)
2.74
3.28
5.41
7.02
8.40
9.65
10.75
11.75
12.65

SRSS
(kPa)
1.97
2.37
4.90
7.57
10.27
12.99
15.71
18.42
21.13

Maxim Total
(kPa) (kPa)
2.74
2.7
3.28
13.1
5.41
25.0
7.57
37.0
10.27
49.5
12.99
62.0
15.71
74.6
18.42
87.1
21.13
91.8

Rel 1
(kPa)
3.82
4.72
8.09
10.45
12.34
13.98
15.33
16.47
17.43

SRSS
(kPa)
2.73
3.27
6.44
9.36
12.14
14.86
17.48
20.06
22.62

Maxim Total
(kPa) (kPa)
3.82
3.8
4.72
14.5
8.09
27.7
10.45
39.9
12.34
51.6
14.86
63.9
17.48
76.3
20.06
88.7
22.62
93.2

Rel 1
(kPa)
4.83
6.07
10.61
13.66
16.03
18.04
19.62
20.89
21.92

SRSS
(kPa)
3.59
4.22
8.05
11.37
14.33
17.12
19.71
22.17
24.56

Maxim Total
(kPa) (kPa)
4.83
4.8
6.07
15.9
10.61
30.2
13.66
43.1
16.03
55.3
18.04
67.1
19.71
78.6
22.17
90.8
24.56
95.2

=310
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

pstatic

(kPa)
0
1.4
6.5
9.7
11.8
13.5
14.6
15.2
15.5

(kPa)
4.11
4.04
3.69
3.41
3.18
3.01
2.89
2.82
2.80

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

pi

pc

(kPa)
0
1.73
7.79
11.52
14.12
16.11
17.38
18.12
18.41

(kPa)
4.90
4.81
4.40
4.06
3.79
3.59
3.44
3.36
3.33

pi

pc

(kPa)
0
1.95
8.81
13.02
15.96
18.21
19.65
20.48
20.82

(kPa)
5.54
5.44
4.97
4.59
4.29
4.06
3.89
3.80
3.77

= 320
pw
pv
(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

= 330
pw
pv
(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

pstatic
(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

pstatic
(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

Rel 1
(kPa)
5.75
7.29
12.88
16.57
19.37
21.71
23.50
24.90
25.97

SRSS
(kPa)
4.43
5.11
9.58
13.33
16.53
19.46
22.05
24.43
26.68

Maxim Total
(kPa) (kPa)
5.75
5.7
7.29
17.1
12.88
32.5
16.57
46.0
19.37
58.6
21.71
70.8
23.50
82.4
24.90
93.6
26.68
97.3

Rel 1
(kPa)
6.53
8.34
14.84
19.07
22.25
24.88
26.86
28.35
29.47

SRSS
(kPa)
5.17
5.89
10.94
15.10
18.54
21.63
24.26
26.59
28.73

Maxim Total
(kPa) (kPa)
6.53
6.5
8.34
18.1
14.84
34.5
19.07
48.5
22.25
61.5
24.88
73.9
26.86
85.7
28.35
97.0
29.47 100.1

Rel 1
(kPa)
7.17
9.19
16.43
21.11
24.59
27.45
29.57
31.16
32.30

SRSS
(kPa)
5.78
6.54
12.05
16.56
20.23
23.46
26.13
28.45
30.50

Maxim Total
(kPa) (kPa)
7.17
7.2
9.19
19.0
16.43
36.1
21.11
50.5
24.59
63.8
27.45
76.5
29.57
88.4
31.16
99.8
32.30 102.9

=340
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

pi

pc

pw

pv

pstatic

(kPa)
0
2.1
9.6
14.1
17.3
19.8
21.3
22.2
22.6

(kPa)
6.01
5.90
5.40
4.98
4.65
4.40
4.23
4.12
4.09

(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

pi

pc

(kPa)
0
2.22
10.02
14.81
18.15
20.71
22.34
23.29
23.67

(kPa)
6.30
6.18
5.65
5.22
4.88
4.61
4.43
4.32
4.28

= 350
pw
pv
(kPa)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

(kPa)
0
0.56
3.38
6.20
9.02
11.84
14.66
17.48
20.30

pstatic
(kPa)
0
9.8
19.6
29.4
39.2
49.1
58.9
68.7
70.6

Rel 1
(kPa)
7.65
9.82
17.60
22.60
26.31
29.34
31.58
33.22
34.40

SRSS
(kPa)
6.23
7.01
12.88
17.66
21.50
24.84
27.56
29.86
31.87

Maxim
(kPa)
7.65
9.82
17.60
22.60
26.31
29.34
31.58
33.22
34.40

Total
(kPa)
7.6
19.6
37.2
52.0
65.6
78.4
90.4
101.9
105.0

Rel 1
(kPa)
7.93
10.20
18.32
23.52
27.37
30.50
32.80
34.49
35.68

SRSS
(kPa)
6.51
7.31
13.39
18.33
22.28
25.70
28.45
30.75
32.72

Maxim
(kPa)
7.93
10.20
18.32
23.52
27.37
30.50
32.80
34.49
35.68

Total
(kPa)
7.9
20.0
37.9
53.0
66.6
79.6
91.7
103.2
106.3

9 Modelul de calcul in element finit. Combinatii de incarcari


Starea de eforturi si de deformatii s-a determinat cu ajutorul unui progran de element finit.
Pretii rezervorului au fost modelati cu elemete de tip shell, cu grosimea si materialul corespunzator.
Incarcarile de care s-a tinut seama la modelarea rezervorului sunt:
greutatea proprie
presiunea statica a apei
presiunea suplimentara data de actiunea seismica
incarcari de pe capac (zapada, greutate proprie elemente de acoperis)
Cu aceste incarcari s-au facut apoi combinatii de incarcari. Aceste sunt:
1) Gruparea fundamentala
1.35 x greutatea proprie + 1.10x presiune statica a apei + 1.50 zapada de pe capac
2) Gruparea speciala
1.0 x greutatea proprie + 1.0x presiune apa+seism + 0.4 zapada de pe capac

Modelul de calcul in element finit


Starea de eforturi din peretele rezervorului este descrisa in tabelul de mai jos;
GF
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
(m)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7.2

GS

Mx

(kN)
186.51
211.07
381.14
547.79
756.34
872.13
815.34
430.21
21.32

(kN)
-0.14
0.26
0.50
-0.10
-4.20
-8.23
-15.98
-6.93
49.53

Mx

(kN)
(kN)
365.20
-0.15
439.60
0.30
620.03
0.57
840.72
-1.51
1104.82 -5.23
1257.23 -8.75
1150.21 -19.37
870.32
-8.20
31.29
61.12

Ef. Proiectare
N
Mx
(kN)
(kN)
365.2 -0.15
439.6 0.30
620
0.57
840.7 -1.51
1105 -5.23
1257 -8.75
1150 -19.37
870.3 -8.20
31.29 61.12

A. Gruparea fundamentala
Momentul incovoietor Mx

Intindere circumferentiala N

B. Gruparea speciala
Momentul incovoietor Mx

Intindere circumferentiala N

Rezervorul in pozitia deformata