NR.

INVENTAR: 3259

ARHIVELE NAŢIONALE BIROUL ARHIVE CONTEMPORANE FOND C.C. al P.C.R. – COLEGIUL CENTRAL DE PARTID (1945-1989)

INVENTAR
Litera „B” 3.607 u.a.

PREFAŢĂ
Pentru prezentarea părţii structurale Colegiul Central de Partid, de la Fond CC al PCR, trimitem la Inventarele „Litera A” (Nr. 3145) şi „Documente Interne” (Nr. 3151). Printre persoanele cele mai importante din acest inventar de la litera „B” menţionăm: Brill Sulam Iosif (Suly), şef al Serviciului învăţământ din Direcţia Superioară Politică a Armatei; Bălan Ştefan Gh., preşedinte al Sfatului Popular al Capitalei; Balazs Eugen (Balas, Blatt Egon), director în Direcţia economică a MAE; Bâgu Vasile C., membru de partid din ilegalitate; Brucan Silviu (Brucăr Saul); Braia Mia (Blaga Maria), artistă; Belle Petre, director general al Treburilor Consiliului de Miniştri; Bogdan Alexandru (Lam Jack), director adjunct la Tehnoimport; Biji Mircea, director general adjunct la Direcţia Centrală de Statistică; Blehan Octavian, ofiţer de Securitate; Belea Octavian, preşedinte al Comitetului Central al Crucii Roşii; Banyai Ladislau, rector al Universităţii Bolyai din Cluj; Bărbulescu Valeriu, inspector general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Brill Jana, membră de partid din ilegalitate; Bodnăraş Florica, membră de partid din ilegalitate; Birman Elisabeta (Luca Betti), membră de partid din ilegalitate; Bălteanu Mihai (Bălţeanu / Colcher), şef al Direcţiei Cadre din Direcţia Generală Politică a MAI; Bragye Iosif, preşedinte al Tribunalului Militar Teritorial Oradea; Bălăceanu Petre, preşedinte al Băncii Populare Române; Bellu Petre, scriitor; Bereziţchi Dumitru, prim-secretar al Comitetului regional de Partid Bacău; Bolojan Victor, prim-secretar al Comitetului regional PMR Oradea; Bădeţ Ioan I. (Ion), şeful Sectorului Apeluri de la CCP; Birtaş Gavril, inspector regional de Siguranţă la Oradea; Birtaş Eva, membră de partid din ilegalitate; Boureanu Radu, scriitor; Bălan Dumitru, prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Brăila; Bădiţoiu Gheorghe, prim-secretar al Comitetului de Partid al oraşului Sibiu; Băltăreţu Corneliu C., internat în azil psihiatric; Bălănescu Ion N. (Rozenzweig Arnold), conferenţiar la Facultatea de Filosofie a Universităţii „C.I. Parhon” din Bucureşti; Boico Mihail (Rosner Maier - Bibi), şef al Serviciului politic al Comandamentului Trupelor de Grăniceri; Breiner Paraschiva (Abraham Piri), membră a CC al PCdR în ilegalitate; Berman Jacques, condamnat politic în procesul Lucreţiu Pătrăşcanu; Bereanu Bernard, preşedinte al Uniunii Internaţionale a Studenţilor; Berger Wolf, director la Direcţia Centrală de Statistică; Bobe Aurel R., locţiitor al şefului Direcţiei regionale de Securitate

I

Galaţi; Boboş Ştefan, prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Neamţ; Bexa Ion I., responsabil al Serviciului de cadre al Şcolii superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu”; Burcă Galia (Sincari), fostă membră a Brigăzilor Internaţionale din Spania; Bugnariu Teodor, profesor de filosofie la Universitatea din Cluj; Bondrea Aurel Gh., director general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Babenco Gertruda (Redlinger), directoare a Creşei şi căminului de copii ale aparatului CC al PCR; Bazavan Constantin M., director adjunct al Direcţiei penitenciare, lagăre şi colonii din MAI; Bona Mihai, secretar general la Ministerul Justiţiei şi consilier al ministrului; Beldeanu Ion (Ioan), prim-secretar al Comitetului de partid regional Arad; Baranga Aurel, redactor-şef la revista „Urzica”; Bădică Ilie M., director general adjunct al Direcţiei Generale a Recrutării şi Repartizării Forţelor de Muncă; Băzălan Dumitru D., director general al Penitenciarelor; Bordeianu Constantin, prefect de Iaşi; Buicliu Nicolae, compozitor şi profesor de muzică la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti; Banc Iosif, prim-secretar al Comitetului regional de Partid Oradea; Bondrescu Aurel I., director al Siguranţei Capitalei; Boico Cristina (Marcuson Bianca), fostă combatantă în Rezistenţa Franceză (FTP-MOI); Botnar Octav (Bodnar / Bundorf Osvald), fost combatatant în Rezistenţa Franceză (FTP-MOI); Butnărescu Gheorghe C., director al Penitenciarului Văcăreşti; Borşan Dumitru, şef de serviciu în Securitate; Berciu Dumitru, conferenţiar la Institutul de Istorie şi Geografie al RPR; Beniuc Emma (Friedman-Bresliska), şefă de serviciu la Institutul „Maxim Gorki”; Beniuc Mihai A., secretar al Uniunii Scriitorilor şi profesor universitar; Bâtu Aurel, director al penitenciarului Călăraşi; Bârlădeanu Alexandru, membru de partid din ilegalitate; Alexandru Baciu, deputat în MAN; Bulz Gheorghe V., ofiţer politic în Armată; Bulan Iacob St., general-maior în MAI; Bucur Şchiopu, ministru al Comerţului şi Alimentaţiei; Breslaşu Marcel (Breslinka), secretar al organizaţiei de bază a Uniunii Scriitorilor. Inventarul de faţă cuprinde dosare individuale şi colective (referitoare la persoane), totalizând un număr de 3607 u.a., reprezentând o cantitate de 8,70 m.l. arhivă, anii extremi 1945-1989. Cu câteva excepţii, dosarele au fost legate de creator. Operaţiunile arhivistice au fost desfăşurate de arhivistul Mircea Stănescu şi arhivarul Ioana Mihai.

30.12.2011 Mircea Stănescu, consilier principal II

Fond: Comitetul Central al Partidului Comunist Român Parte structurală: Colegiul Central de Partid (1945-1989) Alfabetic LITERA B
Nr. de inv. Numărul vechi al unităţii arhivistice Cuprinsul unităţii arhivistice Datele extreme Nr. filelor Obs.

1

686

Baba Aurel Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut legionar, fost şef 24.01. de cuib, care în timpul Rebeliunii a 1952 participat la jafuri; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2

687

Baba Constantin D. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. 31.03. Întrucât a renunţat la apel, CCP a 1959 clasat cazul. În 1960 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

6

1

3

685

Baba Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Ostrov, judeţul Tulcea, exclus din Partid pentru că: a făcut politică 17.09. legionară; a întreţinut legături cu 1954 chiaburii; s-a dovedit a fi un element necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

4

688

Baba Ioan G. Membru de partid exclus pentru că în 1957-1958, în calitate de secretar al organizaţiei de bază a grupului de ofiţeripompieri români aflaţi la studii în URSS, 10.03. s-a dedat la acţiuni speculative şi imorale; 1959 alte abateri. Întrucât şi-a retras apelul, CCP a clasat cazul. Originale. Baba Ion Secretar adjunct al Comitetului regional PMR Arad, cercetat la sesizarea lui Ion Şopron (Schwartz) pentru că ar fi fost legionar. CCP a stabilit că acuza era 24.02. neîntemeiată. 1951 În 1953 CCP a propus, iar Secretariatul CC a aprobat, sancţionarea lui cu „vot de blam” pentru acte huliganice în problema colectărilor şi a încasării impozitelor. Originale. Baba Ion (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1938 a venit în ţară din URSS cu familia, dorind ca Antonescu să-i boteze copiii; în 1940 a trecut clandestin în Basarabia; ca membru de partid era fracţionist, beţiv, bătăuş, antisovietic, afemeiat şi dornic să devină primar în comună. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

2

5

2594

3

6

2886

2.10. 1948

1

2

7

35

Bába Nicolae (Mikloş) Şeful Secţiei planificare a Sfatului Popular al oraşului Târgu Mureş, membru de partid exclus pentru că: sub regimul hortyst a avut relaţii de prietenie cu elemente exploatatoare şi de încredere 21.03. ale acelui regim; a avut sarcini în 1958 inventarierea bunurilor evreilor deportaţi; era un element carierist; în 1956, în timpul evenimentelor din Ungaria, a avut atitudine „nejustă”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baba Teodor Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sâniacob, judeţul Năsăud, exclus din Partid pentru că: în timpul alegerilor din 1948 a călcat legile electorale; a neglijat munca şi avea dese 24.04. abateri de la morală. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei, i-a cerut să muncească pentru reabilitare, iar peste doi ani să ceară primirea în rândul candidaţilor de partid. Originale. Baba Teodor T. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Ghergheluş, raionul Ineu, exclus din Partid pentru că: în 1940 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; în postul avut era beţiv şi ţinea legătura cu 10.08. elemente legionare. 1956 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât ridicarea sancţiunii, organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor. Originale. Babaca Valentina Responsabilă de cadre a Întreprinderii economice interraionale Târgu Ocna, membră de partid exclusă în 1958 pentru 11.06. că a fost condamnată penal pentru 1959 înşelăciune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

8

33

3

9

32

3

10

11

4

3

11

10

Baban Alexandru T. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1939-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960 şi 1962. Originale.

5.03. 1960

16

12

3415

Baban Nicolae Membru de partid exclus pentru că a fost implicat în ilegalităţile comise de unele cadre didactice de la Academia de 10.10. Studii Economice din Bucureşti. 1977 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

4

13

9

Baban Teodor T. Instructor la Comitetul regional de Partid Ploieşti, exclus din Partid în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie de 19.11. exploatatori; era căsătorit cu fiica unui 1957 chiabur; în funcţia avută a avut o comportare imorală (beţie, femei). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

14

8

Babarţi Costică (Barbaţi) Membru de partid exclus pentru că în trecut a avut legături cu agenţi de Siguranţă. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale, copie.

6.06. 1950

9

15

6

Babaş Traian (Boboş) Membru de partid exclus pentru că: era de origine chiabură; ca şef de gară a 24.01. luat şperţuri. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

4

16

3113

Babenco Gertruda (Redlinger) Fostă directoare a Creşei şi căminului de copii ale aparatului CC al PCR (1952-1954), membră de partid care a solicitat să fie luată în evidenţă, dată fiind contribuţia ei mişcarea revoluţionară din ilegalitate (locuinţa sa a fost casă 14.05. conspirativă a Secretariatului CC al 1974 PCR). CCP a hotărât luarea ei în evidenţă. Ulterior a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, acordarea stagiului din 1941. Originale. Babescu Gheorghe Gh. Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar a vândut produse la 29.02. suprapreţ. 1980 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale. Babeş Alexandru Fost membru de partid în ilegalitate, care a solicitat reîncadrarea în Partid. CCP a amânat rezolvarea cazului, pentru a fi chemat la discutarea situaţiei sale. Întrucât la Siguranţă a avut purtare trădătoare, în acelaşi an s-a hotărât respingerea solicitării. În 1956 s-a hotărât că, pe baza activităţii depuse, organizaţia de bază poate să-l primească în rândul candidaţilor de partid. Originale, copie.

5

17

3297

3

18

3

6.05. 1948

6

19

2

Babeş Ilie Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propaganda partidelor burghezo-moşiereşti; a avut manifestări 10.08. naţionalist-şovine, fiind şi element de 1951 încredere al Poliţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

5

20

1

Babeş Ioan I. Membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: a fost omul de încredere al administraţiei IAR Braşov; a fost în relaţii cu elemente duşmănoase, 27.08. agenţi şi comisari de poliţie; în 1940 s-a 1960 căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât transformarea deciziei în excludere din Partid. Originale.

6

21

86

Babi Gheorghe F. Activist la Direcţia de Turism şi Excursii de pe lângă CCS, exclus din Partid în 1958 pentru că: a furat din 12.07. avutul obştesc. 1961 Întrucât acuza nu era dovedită, CCP a solicitat Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti adâncirea cercetărilor. Originale.

2

22

85

Babi Ion I. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: a fost în preajma unor elemente legionare; i-a favorizat pe 26.07. speculanţi; alte abateri. 1958 Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

1

23

82

Babici Aristid Membru de partid exclus pentru că: a făcut abuz de carnetul de partid, cu care 23.03. s-a legitimat; era un element afacerist. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958. Originale.

10

6

24

81

Babici Ioan Membru de partid exclus pentru că a fost vicepreşedinte al Centrului Naţional 25.09. de Muncă (MNK). 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

25

83

Babih Niculae (Nicolae) Preşedinte al Consiliului de administraţie al Băncii Populare „Calatis”, membru de partid exclus pentru că: a fost notar; a luat parte la 31.12. războiul antisovietic; a promovat în 1952 posturi de răspundere elemente duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

26

84

Babii Ştefan Vicepreşedinte al URCC Siret, membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1938-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale, copie.

3.06. 1960

7

27

75

Babin Petru Membru de partid exclus pentru că în 1944 s-a refugiat din Basarabia în 21.12. România. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

7

28

Babinin T. (Marinescu Grosu) Persoană domiciliată în comuna Novo-Nicolaevka, RSS Kirghiză, URSS, care a activat în mişcarea muncitorească revoluţionară ilegală din România. A solicitat să primească o felicitare cu prilejul împlinirii vârstei de 65 de ani, iar 62/1977 soţia şi fiul său, care au fost executaţi în aprilie 1940, să fie consideraţi victime ale fascismului. Întrucât nu au fost găsite documente care să confirme cele indicate în solicitare, CCP a propus clasarea cererii. Originale.

1.10. 1977

15

29

74

Baboi Antoniu I. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a avut legături cu legionarii de la fabrica IAR Braşov; a fost amendat şi 29.11. condamnat penal pentru scandaluri şi 1957 certuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

30

73

Baboi Eftimie I. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de vizitiu şi logofăt la moşia unui boier a avut purtare proastă faţă de 17.07. muncitori; ca primar în comună s-a 1952 ocupat de interesele sale personale şi şi-a sprijinit rudele, care erau chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

8

31

48

Baboi Timoftei Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost 12.02. informator; alte abateri. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

32

3217

Baboi Zamfira Membră de partid exclusă în 1978 pentru că fiind suferindă cu nervii, a devenit iresponsabilă şi vorbea 29.09. necontrolat. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei, reconfirmată în 1979. Originale.

41

47

33 (vol. I-II)

Baboian Artin Membru al Conducerii Comitetului 15.06. Democrat Armean, membru de partid 1956 căruia i s-a anulate calitatea pentru că ar fi lucrat în slujba spionajului antonescian; alte abateri. Deşi acuza principală nu s-a putut clarifica pe deplin, CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1957 şi 1960. Originale. Idem. Originale, copie, fotografii. 28.01. 1957

58 (vol. I)

64/1957

122 (vol. II)

9

5/1959

34 (vol. I-II)

Baboian Dickran A. (Dicran) 24.06. Maior în Armată, confirmat ca 1950 membru de partid în 1949, cercetat în legătură cu: activitatea duşmănoasă a tatălui său (motiv pentru care a şi fost anchetat de Securitate), pe care nu a declarat-o la verificare; alte abateri. Pentru a nu deconspira ancheta Securităţii, Comisia de Verificare a Organizaţiei de Partid – Armata, a hotărât să-i elibereze carnetul de membru provizoriu. În 1959, ca ziarist la revista „Flacăra”, a fost cercetat pe baza unei note adresate de Serviciul Paşapoarte din MAI, prin care se sesiza că: în timpul războiului a nutrit sentimente progermane; în organizaţia „Frontul Armeniei” a făcut o serie de abuzuri; a dus acţiuni de scoatere din ţară a unor industriaşi armeni contra mitei; a defăimat unii ofiţeri de Securitate. Întrucât informaţiile sesizate erau o reluare a unor acuze mai vechi, cercetate anterior şi care s-au dovedit a fi neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Totodată Secţia de propagandă şi agitaţie a CC al PMR a fost sesizată cu privire la componenţa necorespunzătoare a cadrelor de la ziarul armean „Nor Ghiank”. Originale, copii, ziare. Idem. Originale. 15.06. 1956

138

46

8

35

45

Baboianu Gheorghe A. Maior la Batalionul de Securitate Sibiu, membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză; ca ofiţer al vechii armate s-a dovedit 16.06. necinstit, luând şperţuri; a întreţinut 1952 legături cu elemente deblocate din armată. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

6

10

36

2929

Baboiu Alexandru (Baboi) Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost şef legionar de plasă; 17.05. alte abateri. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Baboş Arpad N. Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1944 a fost membru al Partidului 31.10. „Imrédi”; în 1957-1959 nu a trăit viaţă de 1962 partid”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

37

43

5

38

42

Babuş Vasile Ziarist la „Dobrogea Nouă”, membru de partid exclus pentru că: a sprijinit Mişcarea Legionară; pe frontul antisovietic a luat parte, ca translator, la 25.12. interogarea prizonierilor sovietici; avea 1954 rude chiabure şi expropriate, cu care se afla în relaţii bune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Bacal Alfons Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea, pentru că: provenea dintr-o familie de mari negustori; în perioada 12.05. războiului nu a făcut muncă obligatorie, 1952 plătindu-şi scutirea; alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. Original. Bacal David Ofiţer la Direcţia Regională de Securitate Stalin (Braşov), membru de partid exclus pentru că în lagărul de la 16.07. Murafa-Moghilev a fost informatorul 1955 jandarmilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

39

716

2

40

717

1

11

41

718

Bacaloianis Dumitru Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din 26.12. Mişcarea Legionară; alte abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

42

3438

Bacalu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de angajat pe un vas de pescuit oceanic, aflându-se în portul Las Palmas, s-a prezentat la poliţia spaniolă şi a cerut azil politic. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

9.12. 1982

5

43

719

Bacalu Frida (Zell / Zel) Membră de partid exclusă în 1950 pentru că: provenea din părinţi 17.02. exploatatori; soţul ei a fost exploatator. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

44

720

Bacalu Miluţă St. Preşedinte al Sfatului Popular al oraşului Adjud, membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

9.03. 1961

3

45

3060

Bacalu Petre Membru de partid exclus pentru că a făcut speculă cu material lemnos şi fals în 13.11. acte oficiale. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

12

46

2830

Bacalu Riven Membru de partid exclus pentru că:a făcut speculă cu talpă de piele; deşi era membru de partid, a făcut parte din 28.10. organizaţia sionistă „Poale Sion”; 1948 a 1950 depus cerere de plecare în Israel. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

47

721

Bacalu Vasile D. Membru de partid exclus în 1957 întrucât la primirea în rândul candidaţilor a ascuns că în liceu şi la facultate a fost în anturajul unor legionari originari din 12.02. Tulcea, condamnaţi ulterior pentru că au 1960 făcut parte dintr-o organizaţie subversivă (între aceştia şi Gheorghe Calciu). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baccela Elena (Trandafir / Trandafirescu) Membră de partid exclusă pentru că şi-a pierdut carnetul de partid. CCP a hotărât anularea deciziei. reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior şi a cerut organizaţiei de 18.04. bază să o ajute să-şi ridice nivelul politic. 1955 În 1980 a solicitat să fie luată în evidenţa celor care au desfăşurat activitate în mişcarea revoluţionară ilegală. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. Bacher Samuel Avocat, membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1942-1944, în calitate de preşedinte al Oficiului judeţean Putna al Centralei Evreilor, a contribuit la 13.08. oprimarea şi jefuirea populaţiei evreieşti 1957 de către regimul antonescian. Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Original.

6

48

3342

6

49

615

1

13

50

617

Bachide Teodor V. Fost primar al oraşului Piteşti, membru de partid exclus în 1951 pentru că: a făcut politică PNŢ; a făcut afaceri cu comercianţii şi negustorii; în anii 1937-1938 s-a înscris la cuzişti; în 19381940 a fost comandantul FRN din oraşul Piteşti; în 1940-1941 a contribuit cu bani la „ajutorul legionar”; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale, copii.

5.02. 1957

42

51

618

Bachman Marcel T. Medic chirurg la Spitalul Militar Central, maior, membru de partid exclus în 1959 pentru că după ce s-a înscris în UTC, în 1944-1945 a activat în organizaţia sionistă „Hanoar Haţioni”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2.09. 1960

4

52

616

Bachmayer Nicolae Al. Şef al Serviciului comercial din Direcţia generală a comerţului cu ridicata, membru de partid exclus pentru că în timpul dictaturii antonesciene a fost membru activ al Grupului Etnic German. 31.10. Întrucât pe linie profesională a muncit 1962 bine, iar ca membru de partid şi-a dus la îndeplinire sarcinile primite, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Originale.

5

14

53

2626

Baciki Liubomir Gheorghe (Weiss Gheorghe) Membru de partid exclus pentru că: în anii 1946-1948, în calitate de conducător tehnic la Tipografia „Horia” din Timişoara, a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori; a fost un element afacerist; perioada în care a fost în Iugoslavia (până în 1922), în Austria, Ungaria şi Iugoslavia (1930-1945) nu putea fi verificată. Întrucât la înscrierea în Partid nu era cetăţean român, CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării. Originale.

5.03. 1957

4

54

619

Bacila Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a activat în Mişcarea Legionară; pe 22.09. frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 1950 contra partizanilor; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Bacinschi Stanislav Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că: la cotropirea Basarabiei de către fascişti, în 1941, a rămas sub administraţia antonesciană; în 18.05. 1942 s-a oferit voluntar în armată, apoi a 1950 urmat şcoala de subofiţeri de la Odobeşti; după 23 august 1944, deşi este cetăţean sovietic, nu s-a reîntors în URSS. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baciu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la şedinţe legionare şi la Rebeliune; a fost condamnat penal pentru furt de aur şi contrabandă de valută; a 24.05. fost informator al Siguranţei; în 1945 s-a 1954 înscris în PSD, făcând parte din gruparea de dreapta; în timp ce era director la SMT Buziaş, a furat din raţiile muncitorilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

55

701

1

56

705

1

15

5.1951 tare. copie. în mod excepţional. 23 58 587 Baciu Augustin Fost secretar de partid de plasă. a susţinut 1960 idei potrivnice liniei Partidului. 1951 1 59 588 Baciu Camillo (Kaufman) Redactor la revista „Flacăra”. Originale. duşmănoase plecate din ţară. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţia de responsabil al unei gospodării de stat. a sprijinit interesele chiaburilor. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. Hotărâre reconfirmată în 1956.04. membru de partid exclus în 1960 pentru că: a întreţinut legături cu elemente 26. Original. şi a propus ca Augustin Albon să fie cercetat de către „organele în drept”. În 1973 s-a propus majorarea pensiei sale.12.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 şi 1961. la 2200 lei. Partid şi ridicarea imunităţii parlamen. care i-a sustras declaraţiile din dosarele de la Tribunal şi Siguranţă. 6 16 .57 2591 Baciu Alexandru I. cu ocazia naţionalizării locuinţei manistului Boilă şi-a însuşit mai multe lucruri. Originale. În 1972 a fost reîncadrat în Partid cu stagiu de la data deciziei. alte abateri. a fost prieten cu Augustin Albon. în postul avut a întreţinut relaţii cu elemente duşmănoase. CCP a hotărât excluderea lui din 16. Deputat în Marea Adunare Naţională. membru de partid cercetat pentru că: la ancheta Siguranţei şi la proces a avut purtare proastă.

Originale. Baciu Ecaterina Lector la Catedra de matematică a ASE din Bucureşti. a avut legături cu chiaburii.02. reconfirmată în 1956 şi 1958. exclus din Partid în 1952 pentru că: a avut abateri de la linia Partidului. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi bătăuş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.60 589 Baciu Carol Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de organizaţie PSD a făcut greutăţi în munca de unificare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost 1980 condamnată penal. Original. Baciu Emil R. alte abateri. membru de partid exclus pentru că: a luat apărarea unor 26. elemente necinstite. 12 62 15 1 63 3240 3 64 16 14 17 . iar stagiul avut anterior i-a fost recunoscut.08. Membru de partid exclus pentru că fiind stăpânit de interese personale. a întreţinut relaţii cu diverse femei. În 1963 a fost reprimit în Partid. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. membru de partid exclus pentru că a pretins şi a primit mită 31.03. Întrucât a renunţat la apel. Instructor al Raionului PMR Huşi. care erau cercetate 1970 de organele de stat. era beţiv. afemeiat 24. făcut afaceri şi a avut grave abateri 1951 morale. a 27. locotenent-colonel.12. 2. 1950 2 61 3045 Baciu Constantin Comandant al Grupului PCI Iaşi. Baciu Constantin St.08. de la candidaţi. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

s-a dovedit necinstit. Întrucât şi-a recunoscut abaterile. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 8. 1958 5 66 322 Baciu Gheorghe Secretar al Plăşii Copou a Frontului Plugarilor. Originale.04.04. Baciu Gheorghe Gh. Referinţă semnată de: Bercu Feldman. reconfirmată în 1960. membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost 29. CCP a hotărât clasarea cazului.04.65 2684 Baciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a întreţinut legături cu elemente chiabure şi foşti legionari.01. cu fondurile Partidului. Baciu Gheorghe Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din Moldova din perioada 1940-1944. Întrucât era necinstit şi şi-a însuşit 1954 bani din fondurile Partidului. CCP a propus să fie judecat de către „organele în drept”. Originale. în posturile avute. cu care a făcut chefuri. În plus. decizie reconfirmată în 1968. 17. membru de partid cercetat în legătură cu ancheta colectivă a unor foşti membri ai Comitetului regional PMR Moldova din perioada 1940-1944. CCP a hotărât să fie anchetat şi judecat de „organele în drept”. 23 67 17 2 68 18 16 18 . a jucat în piese cu 1957 caracter antisovietic. la fel cum după 1954 23 august 1944. S-a constatat că în ilegalitate a fugit 17. avea viciul beţiei. simpatizant legionar. Originale. a luat mită. Maestru de balet la Ansamblul de Cântece şi Dansuri al MFA.

a bârfit membrii Biroului raional PMR. Preşedinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular raional Bacău. 1954 În 1959 a fost din nou exclus din Partid pentru abateri grave în muncă (s -a sustras controlului Partidului) şi în viaţa personală (era beţiv şi afemeiat). că s-a dovedit a fi necinstit. hotărâre reconfirmată în 1959 şi 1960.69 19 Baciu Gheorghe I. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut 20. Stalin”. În anul următor. întreţinea legături cu chiaburii.V. Mureş. Baciu Gheorghe T. Preşedinte al GAC din comuna Archita. Hotărâre reconfirmată în 1961 şi 1968. Excludere reconfirmată în 1973. 1959 Întrucât şi-a recunoscut faptele. Baciu Ilie I. Instructor la Secţia comercială a Raionului „I. a avut servitori pe care i-a exploatat. Baciu Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Burduleni. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost membru al PNL. Partid pentru că a fost condamnat penal 1952 pentru fapte de necinste. CCP a hotărât clasarea cazului. condamnat penal pentru fapte de 1956 necinste. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1953 pentru 13. CCP a hotărât anularea deciziei.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1956 pentru că a fost 19.10. Originale.11. Original. 14 70 20 18 71 21 6 72 23 1 19 . exclus din 14. Originale. Bucureşti. regiunea Stalin (Braşov).

motiv pentru care au fost condamnaţi 1960 penal. 3 76 26 6 77 2589 3 20 . Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Baciu Marcu N. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. dinăuntru şi a fost primit ca membru din 1950 lipsă de vigilenţă. Originale. Întrucât a căutat să-şi lichideze 1957 lipsurile avute.73 24 Baciu Ion C. iar organizaţia de bază putea să o primească în rândul candidaţilor. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 75 25 Baciu Livia Membră de partid exclusă pentru că: având legături intime cu Galea Alexandru. după 23 august 1944. Baciu Nicolae Membru de partid exclus pentru că sa înscris cu scopul de a lovi Partidul 30.06. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. Originale. Membru de partid exclus în 1959 pentru că a ascuns Partidului că avea trei fraţi care. exploatat braţe de muncă. 16 74 22 Baciu Ionel Membru de partid exclus pentru că: a 23. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. au făcut parte din organizaţii subversive legionare.10. reconfirmată în 1962. alte abateri. 1961 reconfirmată în 1962.06. şi-a neglijat sarcinile de partid. 11. 19. 28.07. fost legionar activ. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

în 1944 s-a refugiat din nou în România. a folosit metode „stângiste” în muncă. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie supravegheat de „organele în drept”. 1950 2 80 28 Baciu Ştefan Şef de agenţie la Banca RPR (1948-1950). Hotărâre reconfirmată în 1959 şi 1961. după 22 1951 iunie 1941 s-a reîntors în Basarabia. s-a manifestat duşmănos faţă de Sindicat şi Partid. în anii 1945-1948 s-a ocupat cu afacerile. exclus din partid pentru că era un element carierist şi 15. în Basarabia. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei. Original. în 1940 a rămas sub regimul sovietic. membru de partid exclus pentru că: a tăiat cu cuţitul pe Greab Gavrilă. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. Membru de partid exclus pentru că: în 1918-1938 a fost negustor. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Secretar PCR de plasă. s-a înscris în FNR. de la care primea plocoane.03. Originale. Originale.02. anului 1941 a venit în România. Baciu Simion Secretar al Sindicatului Salariaţilor Agricoli.06. membru de partid exclus pentru că: i-a protejat pe chiaburi. reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. a dus o viaţă de desfrâu. afacerist. iar în primăvara 27.78 2692 Baciu Onoriu Al. afaceri. Baciu Ştefan I. chiabur şi reacţionar. s-a ocupat cu diferite 29. 82 79 27 7. 21 81 29 1 21 .

23. 4 84 3150 Baciu Victor Director la Întreprinderea textilă „Flamura roşie” din Bucureşti.12. Hotărâre reconfirmată în 1980. cercetat pentru că a căutat 20. Originale. 1979 CCP a propus. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. Originale. fost membru al Comitetului judeţean PMR. lectual şi uz de fals. parte din organizaţia legionară. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. membru de partid exclus în 1976 pentru că a făcut 25.05. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a constatat că nu îndeplineşte 1971 condiţiile necesare. 1976 CCP a propus. 2 83 3274 Baciu Vasile Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals inte25. 3 22 .01. Originale. 9 85 3054 Baclanov Nichifor Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1928. menţinerea deciziei.82 2588 Baciu Teodor Preşedinte al Sindicatului judeţean Turda. menţinerea deciziei. să aibă legături apropiate cu o activistă 1951 tânără. Originale.07.

1954 2 23 . 4 89 31 2. 1956 3 87 2767 2. 1948 20 88 61 Bacoşca Ionel I. 8. (Vezi şi cota 86.03.) Originale.09. reconfirmată în 1956. s-a purtat brutal cu muncitorii de la Fabrica „1 Mai” din Piatra Neamţ. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. Cele de-al doilea. august 1944 a avut manifestări „nejuste” 1954 faţă de Armata Sovietică. după 23 29. copie. Klug) Bacoşcă Andrei Prima. faptă pentru care a fost condamnat penal.) Originale. Bacoş Iuliu V. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. exclusă din partid pentru că: a primit în casă mărfuri sustrase de fostul ei soţ.86 30 Bacoş Ecaterina (Bakos. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. reconfirmată în 1956. secretar tehnic la Judeţeana de Partid Timişoara. Membru de partid exclus pentru că în calitate de controlor la comitetul cetăţenesc a luat mită. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. s-a purtat brutal cu muncitorii de la Fabrica „1 Mai” din Piatra Neamţ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bacoşcă Andrei Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. 1955 3. reconfirmată în 1960. Originale. în liceu a cântat cântece legionare. (Vezi şi cota 89. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut intervenţii pentru a-l scoate din închisoare.10.

pe care ulterior a 1961 părăsit-o.05. la cădere a avut purtare trădătoare. 23. membru de partid exclus pentru că şi-a bătut în mod 10. i s-a acordat un ajutor de 800 lei. 1 91 60 Bacrău Iosif Al. Originale.06. CCP a constatat că: a intrat voluntar în armata hortystă. CCP a propus excluderea ei din Partid. 2 24 . la proces a fost martor 19. huliganic soţia. În 1982 soţia sa (titularul decedase în 1956) a solicitat majorarea pensiei. alte abateri. Întrucât la anchetă şi la proces a avut 1953 purtare proastă. 4 92 631 Bacs Domokos (Dominic) Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din 1941 din Ardealul de Nord. 6 93 2593 Bacs Tereza Membră de partid cercetată în cazul revizuirii căderilor din Ardealul de Nord. Întrucât era luat „în evidenţă”.11. 22. al acuzării. practicând viciul homosexualităţii cu 1954 ostaşi din subordinea sa. Original. din 1941 (Madefalva).05. Originale.90 62 Bacoti Cristofor Ofiţer MAI. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element decăzut din punct de vedere moral. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ofiţer de Securitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. A propus 1953 excluderea lui din Partid şi să fie demascat. Original.

exclus din Partid în 1951 pentru că în 1944 s-a înscris 23. Original. 2 98 634 1 25 . care în trecut a 27. Baczur Vilhelm Activist la Comitetul judeţean de Partid Satu Mare. Bacso Vilmos Persoană pentru care CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a solicitat referinţe.08.94 632 Bacsa Eugen Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist. Adresă a Comitetului judeţean PMR 1950 Hunedoara. Original. 5. copie. trecut duşmănos.01. Original. 24. maghiară. Originale. reprimirea lui în Partid şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. în calitate de factor poştal la Oficiul 7 Vamă. 1954 „Hunyadi Pancelus Hadostaly”. Ţinând cont de originea sa şi de munca politică depusă în timpul stagiului militar. voluntar în armata fascistă a lui Szálasi.05. 1951 2 97 633 Baculea Vladimir Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. prin care au fost transmise informaţiile solicitate. exploatat şi a făcut speculă. avea un 19. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. română. 1 95 433 13 96 2625 Bacu Staicu Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei.01. Originale.07. la un control a fost găsit cu două săpunuri pe care le sustrăsese din coletele sosite din America.

04. 1961 5 26 . 1956 a fost înscris în FRN. Originale. Originale. era interesat de câştiguri materiale. faţă de muncitori. Întrucât acuzele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi să fie traşi la răspundere cei care au dat referinţe pătimaşe despre el. CCP a fost de acord. pentru că: a avut 11. Instructor la Secţia Agrară a CC al PMR. 3 100 635 Badae Grigore Al.99 2822 Badac Ioan (Baidoc) Membru de partid pentru care Comisia judeţeană de Verificare Iaşi a propus excluderea. Originale. exclus din Partid în 1952 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. 3 102 65 Badea Benone Gh. regiunea Craiova. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât anularea deciziei. relaţii cu femei. Originale. avea viciul băuturii şi al 1950 jocului de cărţi. dădea bani cu camătă. insulta oamenii. 8 101 638 Badanac Ioan Secretar al organizaţiei de bază la SMT Corabia. exclus din Partid în 1954 pentru că: în trecut a avut comportare nejustă 12. a făcut politică legionară. hotărâre reconfirmată în 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 16.03.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8.04.

2 106 69 Badea Florea Inspector al Secţiei de învăţământ a Raionului de Partid Pleniţa. beţiei şi scandalagiu.05. 1956 2 27 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. 9. s-a dovedit a fi 1957 necinstit. în 1947 a intenţionat să plece clandestin în America. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 105 68 Badea Dumitru M.10.01. avea rude 1953 elemente reacţionare. Original. în perioada grea economică a făcut propagandă reacţionară. în postul deţinut a băut prin restaurante şi a avut relaţii intime cu directoarea unei şcoli. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în perioada grea economică a 27. Original. alte măsuri. făcut speculă cu ţuică. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: era stăpânit de viciul 11. membru de partid exclus pentru că: era un element scandalagiu. exclus din Partid pentru că: în 1941-1942 a luat parte la adunări legionare.09. 4 104 67 Badea Constantin St. Ofiţer politic în Armată. Originale. Original.103 66 Badea Constantin Fost secretar al Comitetului sindical Giurgiu (1945-1947).

1979 CCP a propus. secretar al organizaţiei de bază de la Tipografia „Progresul” din Câmpulung Muscel.107 1715 Badea Florea Membru de partid exclus pentru că: în perioada grea economică s-a ocupat cu specula.09. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a propus. Originale.23. menţinerea deciziei.04. 7 108 70 Badea Florea I. întârzia de la lucru şi 1980s provoca certuri. 3 28 . avea rude şi fraţi chiaburi şi foşti 18. Originale.02. solicitând să i se aprobe căsă. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia 21. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 5 110 3263 Badea Georgeta Membră de partid exclusă pentru că a intrat în relaţii cu un cetăţean vestgerman. CCP a hotărât menţinerea deciziei. băuturi alcoolice. exclus din Partid întrucât consuma 26. menţinerea deciziei. toria şi plecarea definitivă din ţară. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu care a continuat 1967 să întreţină relaţii. 2 109 3339 Badea Florian Fost ofiţer de Securitate. reconfirmată în 1970. Originale.08. Originale. conducători manişti. legionară.

1951 14 112 3425 7. la completarea cărţii de evidenţă personală. Editură şi Documentare din Departamentul CFR. a ascuns faptul că socrul său a fugit din ţară în 1939 şi s-a înrolat în trupele SS. CCP a hotărât menţinerea deciziei.26. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. de unde a revenit în iulie 1945. element social-democrat trădător. membru de partid exclus pentru că: în 1954. Originale. 2 114 71 6.03. bilite. Hotărâre reconfirmată în 1956. iar la data discutării apelului se afla 1979 internat într-un spital de psihiatrie. Originale. a întreţinut relaţii cu unele rude ale soţiei sale.05.111 40 Badea Gheorghe (Modrogoiu) Inspector la Oficiul de Presă. Badea Gheorghe (Anghel Gheorghe B. Badea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. în septembrie 1944 s-a retras cu trupele fasciste în Germania. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. CCP a propus. 1950 1 29 .) Comandant al Secţiei Pază contra incendiilor din Arad. CCP a hotărât clasarea cazului.05. 1982 5 113 3259 Badea Gheorghe Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. în timpul preschimbării carnetului de partid. Întrucât nu îndeplinea criteriile sta. Originale. 1957 şi 1959. scoaterea lui din post şi cercetarea de către „organele în drept”. în calitate de ofiţer. semnalate cu manifestări duşmănoase. membru de partid exclus pentru că era un duşman al clasei muncitoare. informator şi unealtă a administraţiei. Original. 9. menţinerea deciziei.

maior. Activist al Secţia Industrie Grea a CC al PMR. toare tot ceea ce a pierdut în Cadrilater. Originale.11. elemente infractoare aflate în cercetare. 1 118 36 Badea Ilie Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că. 5 116 12 Badea Grigore I. Originale. sancţiune care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. 1950 de unde s-a refugiat în urma Acordului de la Craiova.11. exclus din Partid în 1952 pentru că: în 1946 a lipit afişe maniste.04. Întrucât acuza principală s-a dovedit 24. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. neîntemeiată. 1 117 2802 Badea Harlambie Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator care căuta să recupereze pe spinarea ţărănimii munci13. a accidentat mortal un 29. membru de partid exclus pentru că a luat mită de la 16. reconfirmată în 1961. copil. CCP a hotărât anularea 1954 deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 7 30 . în calitate de şofer. a promovat elemente necorespunzătoare.06. Original. Original. 1968 faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Locţiitor al comandantului Miliţiei raionale Turda.115 3005 Badea Gheorghe N. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

06. abuz şi neglijenţă în 1962 muncă. Originale.04. 3 120 14 Badea Ilie I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. la disciplina militară.1953 nară. duşman al clasei muncitoare. inventarul cu care s-a înscris în GAC. 27.119 13 Badea Ilie (Alexandru) Şef al Plutonului de miliţie călare. membru de partid exclus în 1956 întrucât a fost condamnat penal pentru abateri de 17.10. Badea Ioan M. Originale. Originale. maior. membru de partid exclus în 1976 pentru abateri 11. 1977 CCP a propus. alte 1957 abateri. Bucureşti. Sectorul Învăţământ Public. Badea Ioan Ofiţer de Armată. exclus din Partid pentru că în 27. menţinerea deciziei. Badea Ioan Ş. disciplinare. Activist la Raionul PMR „23 August”. i-a protejat pe chiaburi. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. Original. 1941-1942 a activat în organizaţia legio.04. a refuzat să predea 15. Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă.03. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de administrator al unei mori naţionalizate. 1 121 3211 3 122 53 2 123 2811 4 31 . de la care lua mită.

05. era stăpânit de concepţii mistice. Original. Originale. exclus din Partid pentru că: în 1923-1938 a fost membru al PNŢ. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost condamnat penal în 27. s-a despărţit de soţie.05. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 9 126 583 4 127 585 12 128 55 12 32 . Germania. organizaţia legionară. schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. 1978 CCP a propus. Originale. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară.10.09. Originale.04. Originale.124 586 Badea Ion Responsabil cu agitaţia şi propaganda la Biroul de plasă Hârşova. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Tuzla. Badea Ion D. în funcţia avută a îndemnat pe unii ţărani să iasă din GAC. 6. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1939-1940 a făcut parte din 24. 1954 1 125 3214 Badea Ion Locotenent-major la UM 02616 Babadag. reconfirmată în 1956. În 1983 sancţiunea i-a fost ridicată. M. Badea Ion D. regiunea Constanţa. membru de partid exclus în 1976 pentru că: a săvârşit abateri de la disciplina militară. s-a dovedit a fi necinstit. reconfirmată în acelaşi an şi în 1966. 1950 a fost cântăreţ bisericesc şi a 1960 propagat misticismul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Badea Ion C. fapt pe care l-a ascuns. 16. începând din 194527. alte abateri.

11. 3 132 3001 Badea Ion M. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 31. Originale. zate de la fabrica în care lucra. Membru de partid exclus pentru că: în anii 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare.05. 1963 alte abateri. Originale. Originale. 4 133 54 Badea Ion M. CCP a hotărât menţinerea deciziei.129 584 Badea Ion Gh. cuzistă şi legio. CCP a hotărât stabilirea vechimii sale 1957 în Partid din 1944. 5 130 2660 Badea Ion I. Candidat de partid exclus în 1959 pentru că: în calitate de şef de şantier a 20. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică averescană.20.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.12. condamnat penal pentru furt din avutul 1968 obştesc. Membru de partid care a solicitat rectificarea unei erori de încadrare.06. Membru de partid exclus pentru că în 1941 a fost informator al pazei militari30. fost condamnat penal pentru neglijenţă. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. nară. în 1948 a fost 27. 2 33 . reconfirmată în 1956 şi 1961. Original. 44 131 56 Badea Ion I.

cărora le-a divulgat secretul militar. reconfirmată în 1963. le de radio „Vocea Americii” şi „Europa 1961 Liberă”. Originale.07. deşi era căsătorit. Original.04. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a trimis cazul spre recercetare 1961 Comitetului regional PMR Bucureşti. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. 2 34 . Original. 1954 1 136 2769 Badea Ion T. Locţiitor politic la Batalionul de Securitate Stalin (Braşov). În 1962 a fost reîncadrat în Partid. Membru de partid exclus pentru că ar fi făcut parte din Mişcarea Legionară. 3 135 51 Badea Ion S. ale căror ştiri le răspândea în comună. 10 137 50 Badea Ion T. 12.07. a întreţinut legături cu femei de moravuri uşoare. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. foşti legionari. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că a 27. copie. cu care asculta posturi17.12. 8. a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. alte abateri.134 52 Badea Ion R. Originale.

reclamaţii calomnioase. CCP a constatat că decizia a fost luată fără o cercetare temeinică a întregii activităţi a apelantului şi a recomandat Comitetului regional PMR Argeş să adâncească cercetările. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. dreapta” s-a inspirat dintr-un articol scris 1954 de Ana Pauker. Întrucât apelantul nu îşi ascunsese 13. 1965 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.138 3406 Badea Iris Tatiana Ligia Şefă a Secţiei de boli interne Găeşti. 1962 2 140 690 Badea Lila (Marcovici) Responsabilă cu propaganda şi agitaţia în BOB. 3 35 . redactor la Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. 6 139 689 Badea Lazăr N. exclusă din Partid pentru că: la primire a ascuns originea sa burgheză. Originale. menţinerea deciziei. 4. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a participat la şedinţe legionare şi a plătit cotizaţie. reconfirmată de CCP în 1955. 1981 CCP a propus.11.07. exclusă din Partid pentru că a menţinut o atmosferă încordată şi a făcut numeroase 24.10. 1959 şi 1960.02. Originale. 26 141 691 Badea Marin C. CCV a hotărât menţinerea deciziei. după „devierea de 17. Originale. Membru de partid exclus pentru că în anii 1940-1941 a făcut politică legionară. contingenţa cu organizaţia legionară. Originale.

alte abateri. Ofiţer MFA şi secretar al organizaţiei de bază de la UM 03398 Lugoj. Originale. a fost informatorul Comandamentului Militar. 16 36 . a fost membru al PSD. a luat parte la demonstraţia din 9 noiembrie 1945. În 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05.09. 1954 16 144 37 Badea Mihai A. Membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al vechii conduceri a Poştelor. s-a abătut de la disciplina financiară şi legile statului. În 1949 a fost numit responsabil de 28. cazul a fost clasat. Întrucât în 1960 a decedat. În 1955 a fost reîncadrat în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. sancţionat cu interdicţia de a ocupa funcţii în partid timp de doi ani pentru că: în calitate de controlor al economatului de la fabrica în care lucra a băut cu speculanţii şi furnizorii. alte abateri. cadre şi apoi director la Centrul Mecanic 1949 Otopeni. motive pentru care a fost exclus din Partid.09. Originale. reconfirmată în 1956 şi 1959. 6 143 34 4. motiv pentru care a fost mutat disciplinar ca director la Institutul Zootehnic. a luat o cotă mai mare de mărfuri decât i se cuvenea. din Partid pentru că la primirea unor 1958 membri de partid a completat acte false. Badea Marin St. Originale. Secretar al organizaţiei de partid „Motoare”. CCV a hotărât reducerea interdicţiei la şase luni. unde a fost în bune relaţii cu elementele duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus 19. fiind în anturajul socialdemocraţilor de dreapta.142 2597 Badea Marin I.

nu a muncit 17. regiunea Teleorman. cu care a menţinut legăturile. (Mihai) Activist la Consiliul Sindical judeţean Severin. Original.145 38 Badea Mihail I. pentru a-şi forma o educaţie sănătoasă. exclus din Partid pentru că în funcţia avută şi-a însuşit o sumă de bani.12. Originale. CCP a 1956 hotărât ridicarea sancţiunii şi a recomandat organizaţiei de bază să-l primească în rândul candidaţilor. Întrucât de la excludere a înregistrat 19.08. membru de partid exclus pentru că: în trecut a 14. progrese în comportarea sa. Membru de partid exclus pentru că: era căsătorit cu fiica unor foşti chiaburi. Badea Nicolae I. menţinerea deciziei. 28. făcut politică averescană. 1981 În 1986 a fost exclus din Partid şi i s-a desfăcut contractul de muncă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit mărfuri.05. a comis abateri de la disciplina de partid (abuzuri şi acte de necinste). cuzistă şi 1950 ţărănistă. CCP a propus. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.07. 1958 CCP a hotărât transformarea hotărârii în „retragerea calităţii” de membru. a protejat chiaburii. Gh. împreună cu alţii. Originale. întrucât a fost condamnat pentru delapidare. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. 4 148 3396 11 37 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 146 39 Badea Miloş Preşedinte al cooperativei din comuna Calonfireşti. 1 147 354 Badea Nicolae F.

Originale. a vrut să fugă din ţară. membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a făcut parte dintr-o companie de poliţie militară. motiv pentru care a fost trecut în rezervă. în 1937 a votat cu legionarii. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut atitudine duşmănoasă faţă de URSS şi Partid.04. aresta 1951 suspecţii şi participa la descoperirea partizanilor şi paraşutiştilor sovietici.10. iar în 1938-1940 la Doftana. din care a făcut parte până în 1936. 5. 2. reconfirmată de CCP în 1958. Originale.149 355 Badea Petrache I. care avea ca misiune să aresteze şi să 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. împuşte ostaşii care dezertau. reconfirmată în 1956. Fost ofiţer de marină. 4 151 2682 Badea Raicu Membru de partid exclus pentru că: în 1932 a participat la o întrunire cuzistă. în 1933-1936 a fost gardian la închisoarea Craiova. 1954 2 150 356 Badea Radu (Bodea) Director al fabricii „Săteanca”. în 1947 a fost trimis la Şcoala politică de la Breaza. unde a avut manifestări nejuste. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1957 4 38 . după care s-a înscris în Partidul cuzist.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

Hotărâre reconfirmată în 1960 şi 1965. pentru a-şi ridica nivelul politic. Alte două apeluri. în timpul războiului antisovietic a fost omul direcţiunii la Uzinele IAR. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca respectivul caz să fie prelucrat în şedinţa organizaţiei de bază. Original. fapte 25. membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 s-a ocupat cu prinderea paraşutiştilor sovietici.152 357 Badea Stan N. după 23 august 1944 s-a manifestat duşmănos faţă 12. din 1972 şi 1980. 23 153 358 1 154 359 3 39 . a divulgat secrete şi a făcut afaceri. Cluj. Badea Traian Director al Fabricii de rulmenţi Bârlad. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul avut. Original. Totodată. 1945 Întrucât acuza că a fost spărgător de grevă s-a dovedit neîntemeiată. după 23 august 1944 a avut o comportare duşmănoasă. în funcţia avută a făcut familiarism şi folosea metode de 17. Original. Badea Ştefania Membru de partid exclus pentru că: i-a sprijinit pe moşieri şi pe chiaburi. au fost clasate.07. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. de Partid şi a ţinut legătura cu duşmanul 1951 de clasă. membru de partid exclus pentru că: în 1938 a fost spărgător de grevă la Uzinele Corvinus. iar pe legionari i-a ajutat cu bani. pentru care a fost condamnat la închi1950 soare şi mutat la alte unităţi.05. Subofiţer de Securitate. a cerut să fie trimis la o şcoală de partid de 3 luni.10. comandă faţă de muncitori.

CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. Originale. Originale. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. 5. trecut a făcut politică PNŢ. în 1944 a fost recrutat ca informator al Serviciului de informaţii de la uzinele „Sadu”. a fost primar. 1956 reconfirmată în 1961. 10. 25. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de maistru la Pirotehnia Armatei. în mai multe rânduri a fost trimis în străinătate pentru recepţionarea armamentului.06.155 3052 Badea Vasile Gh. 7 158 768 30 40 . Originale. Întrucât numele i-a fost trecut pe tabelul informatorilor fără consimţământul său. 1956 reconfirmată în 1964 (de două ori) şi 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. judeţul Covurlui. Persoană care fost lăsată în afara Partidului pentru că nu s-a prezentat la preschimbarea documentelor de partid. în 1964 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. membru de partid exclus pentru că: în 26. 1950 s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Badiu Constantin Z.07. 1 157 498 Badiu Constantin Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară.12. 1971 25 156 497 Badiu Achile Preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Folteşti.

Originale. alte abateri. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că a 31. Originale.11. În 1961 a fost reprimit în Partid.06.05. 8. iar apelantul şi-a retras apelul. maior la UM 01766 Slobozia. întreţinut legături cu elemente duşmănoa1954 se. CCP hotărât clasarea cazului. Originale. copie. Secretar al organizaţiei de bază. seama de circumstanţele săvârşirii faptei 1960 (legitimă apărare) şi a recomandat recercetarea cazului. 1980 Întrucât între timp sancţiunea i-a fost ridicată. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: trimis în 1943-1944 cu serviciul la Odessa. lovit un ostaş. 3 161 767 Badiu Mihai V. CCP a constatat că decizia nu ţinuse 11. 5 41 . 1956 4 160 766 Badiu Elena (Sunder) Membră de partid exclusă pentru că s-a dovedit a fi un afaceristă.159 499 Badiu Dumitru D.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Mihail) Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru lovire. şi-a însuşit diverse bunuri de la populaţia sovietică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 162 3325 Badiu Năstase I. imorală şi a 17. Originale.

în 1948 s-a ocupat cu negustoria 1953 de vinuri. 1950 2 42 . Baer Andrei Asesor procuror la Oradea. 1950 14 165 200 Badovici Aurel Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a fost 27. reconfirmată în 1960 (de două ori). În 1964 i s-a acordat stagiu din 1934. care a solicitat primirea în Partid. 2 166 198 Badulescu Iosif Petrica Candidat de partid exclus în 1958 pentru că nu a depus eforturi pentru a se ridica la nivelul cerinţelor unui membru. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.07. (Dumitrescu) Membru de partid exclus pentru că: până în 1944 a activat în diferite partide burgheze. Director de cadre la Sovrom-Petrol.09. Originale.03. 5. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1952 aprilie 1944. decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât respingerea cererii. Întrucât a recunoscut situaţia şi şi-a retras apelul. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 2. 1959 1 167 2604 7.163 2586 Badiu Sabin N.11.05. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. Original. 7 164 203 Badiu Victor T. 19. în 1941-1942 a scris articole calomniatoare la adresa URSS. Original. fugit în 1946 din URSS.

în 1948 s-a logodit cu Ion Truşcă.S. 21/1954 abateri. lb. copii. pe care l-a determinat să-şi părăsească soţia şi copiii. română. în perioada războiului a fost informator al 27. Originale.11. CCP a clasat dosarul.07. exclusă din Partid pentru că: în trecut a scris o lucrare cu conţinut antisovietic.168 Baer Irina (Rudolf) Activistă la Comitetul de Partid al Regiunii Stalin (Braşov). s-a ocupat cu afaceri 24. în funcţia pe care o avea se 1951 purta cu muncitorii asemeni unui patron. 35 169 193 Bagaria Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. fost 10.03.P. maghiară. 1 170 192 2 171 2813 2 43 . a creat mahalagisme 1953 şi a avut un comportament anarhic. Original. Originale. „V. şi excrocherii. cercetată pentru că: tatăl său ar fi fost hitlerist. întreţinea legături intime cu Mihai Hotoran. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.02. alte 11. condamnat legionar. Bagdazar Ionel Director al fabricii de textile „7 Noiembrie” Bucureşti. Lenin”. Bucureşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Colegiului de Partid să-l scoată din funcţie.E.I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Comandamentului militar din uzina în 1951 care lucra. 1954 Întrucât acuzele s-a dovedit neîntemeiate. Bagdasarov Valentina Secretară de partid şi lector de limba rusă la I. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-un mediu mic burghez.

pentru primul. Deşi la cădere a avut o purtare slabă. română. Copie.12. pentru atitudinea lui sinceră şi munca depusă după 23 august 1944 CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru. în anii 23.02. copii. Originale. Membru de partid exclus în 1957 pentru că a fost înscris şi a activat în 14. 4 174 111 Bagone Ştefan Persoană pentru care CC al Partidului Comunist Cehoslovac a cerut referinţe. 15 173 500 Bagia Hristu V. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 10 175 2889 Bagosi Francisc Şeful Sectorului de Verificare a Cadrelor de la organizaţia PMR din regiunea Baia Mare. lb. Originale. şi de a se comunica informaţii cu privire la activitatea depusă în mişcarea muncitorească din România.172 709 Baghi Antal Várnay Jenö Persoane cercetate în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se indica stagiul de muncă. rusă.01.10. 28. 1923-1934. organizaţia legionară. 1961 Notă a CCP prin care se confirmă solicitarea. pentru primul. pentru cel de-al doilea datele furnizate nu au fost suficiente pentru a putea obţine informaţii. copie. Originale. 1951 1 44 . maghiară. pentru al doilea. cercetat în legătură cu căderile colective din 1934 de la Oradea. Adresă de răspuns a CCP prin care 1952 s-au comunicat informaţiile solicitate. fotografie. 6.

a fost înscris în organizaţia 25. desfăşurată în România. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul de funcţionar la Sfatul Popular. necesară la 1965 pensionare. membru de partid exclus pentru că: în 1928-1933 a fost secretar al avocatului legionar Lazăr Saghin.176 503 Bagus Ilie Activist la Comisia locală sindicală Câmpulung-Moldova. alte abateri. legionară şi a participat la Rebeliune. Originale. 15 178 3204 Bahnaru Maricica Membră de partid care a solicitat ca în documentele sale de partid să se menţioneze că în ilegalitate a fost arestată şi condamnată. 29. a 1951 făcut afaceri. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea.03. 5 45 . Originale.06. 1 177 678 Bahcevan Ivan Antonovici Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme că a fost condamnat pentru activitate revoluţionară 15. Întrucât Comitetul orăşenesc PCR i-a 1975 acordat stagiul de partid din 1940 şi s-a declarat mulţumită. CCP a hotărât clasare cazului.10. Original.

6 46 . Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Păuleşti. CCP a clasat cazul. I) 179 (vol. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost 26. reconfirmată în 1955 şi 1966. regiunea Galaţi. partea română nu îi poate satisface solicitarea. CCP a lăsat decizia la nivelul organizaţiei de bază de la locul său de muncă. 12 (vol. 1959 37 181 506 Bahrim Constantin Fost inspector general în Ministerul Învăţământului Public şi membru în conducerea Uniunii Învăţământului. Cetăţean sovietic care a cerut repatri.09. În 1964 a solicitat acordarea stagiului din 1929. Idem. Bahnă Ştefan St. Tehnician la MAI. Originale. Originale. 180 504 5. 18. I-II) 505 8 (vol. A fost primit în Partid în 1959.01. raionul Vrancea. Notă a CCP către Ministerul Afacerilor Străine în care se spune că.<1948> erea în România. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat 1957 încadrarea în Partid. Originale. reconfirmată în acelaşi an şi în 1960. membru de partid exclus în 1958 pentru că a folosit metode huliganice pentru a forţa ţăranii să intre în GAC (în urma acelor acte GAC s-a destrămat). antisemit. II) Originale. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. Întrucât cererea era neîntemeiată.5 Bahnaru Nicolae C. întrucât era cetăţean sovietic. în funcţiile avute a permis angajarea unor elemente necorespunzătoare politic. a făcut propagandă 1951 antisovietică.10.

Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.02. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din „Frăţiile de 24. 2 184 511 Baias Simion (Băias) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. 5. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 185 2930 Baibarac Vasile Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar şi primar al comunei 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât respingerea solicitării. 1963 14 47 . Cruce” legionare. 24. 2. 1 186 512 Baican Constantin N. 6 183 509 Baias Maria (Balaş) Membră de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. care a cerut încadrarea în Partid. Copie.07. judeţul Argeş. alte abateri. Întrucât a avut purtare proastă la 1953 ancheta din 1933. Membru de partid exclus în 1956 întrucât a fost condamnat penal pentru delapidare. Moşoaia.10. reconfirmată în 1965 şi 1966.182 507 Baia Alexandru G. Originale.09.07. Original.

187

1/1970

Baican Petre Director al Întreprinderii de construcţii-montaj pentru industria alimentară Bucureşti, membru de partid cercetat pentru că: avea o comportare imorală; menţinea în funcţii de 19.04. răspundere diferite elemente necorespun1972 zătoare. Deşi majoritatea problemelor semnalate s-au dovedit neîntemeiate, titularul dosarului (alături de alţii) a fost scos din funcţie. Originale.

16

188

513

Baican Spiridon C. Lucrător la Miliţia Sighişoara, membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1943 a plecat voluntar în armată, de 29.01. unde a mers la o şcoală militară din 1960 Germania pentru specializare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baican Teodor Membru de partid exclus în 1952 pentru că: până în 1949 a exploatat braţe de muncă; în 1948 a fost deţinut pentru 14.09. activitate duşmănoasă faţă de regim; a 1954 fost categorisit chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baicău Constantin C. Secretar al Plăşii de Partid Pârscov, regiunea Buzău, exclus din Partid pentru că: a fost în slujba fasciştilor germani, contribuind la jefuirea unor bunuri 28.07. sovietice; în funcţia avută a folosit 1954 metode huliganice; a avut manifestări şovine; a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4

189

514

1

190

515

1

48

191

3006

Baicon Ion Membru de partid exclus pentru că a 16.11. fost trimis în judecată pentru delapidare. 1968 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

192

530

Baicu Constantin Sublocotenent de Miliţie, membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului, ca poliţist, a fost trimis în misiuni speciale; a avut legături cu elemente duşmane. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2.02. 1951

1

193

531

Baicu Constantin M. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a luat parte la 29.10. manifestări legionare. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baicu Ion I. Membru de partid exclus pentru că în funcţiile administrative avute s-a dovedit necinstit, motiv pentru care a fost 27.05. condamnat penal de două ori. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale. Baicu Ion Ş. Membru de partid sancţionat cu „mustrare” de către Secretariatul CC al PCR, pentru că la organizarea ediţiei jubiliare a Universitatea de vară „Nicolae Iorga”, de la Vălenii de Munte, a iniţiat 24.11. editarea foii volante Neamul românesc, 1981 preluând necritic titlul unei publicaţii interbelice. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

4

194

532

3

195

3408

3

49

196

533

Baicu Stan M. Şef al Serviciului de cadre de la Fabrica de produse zaharoase Bucureşti, membru de partid exclus în 1959 pentru 24.04. că: în timpul războiului a fost informator 1963 al conducerii fabricii de paraşute I.R.V.I.N. din Bucureşti; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

197

3/1975

Baidoc Roman Secretar al Consiliului Popular comunal Studina, în legătură cu care s-a primit o anonimă în care se semnala că la primirea în Partid nu a arătat că în 1953 a fost condamnat penal pentru întocmirea unor ştate de plată şi fişe de pontaj 24.06. fictive. 1975 CCP a constatat că pentru respectivele fapte a fost sancţionat cu „vot de blam”, sancţiune neconformă cu statutul PCR, a cerut ca situaţia lui să fie clarificată cu prilejul semnării „angajamentului solemn” şi a clasat cazul. Original, copie.

2

198

535

Baier Tiberiu Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă, care a sprijinit regimul hortyst. 24.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 1951 a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. Original. Baim Adalbert Membru de partid exclus pentru că: sa preocupat de interesele sale personale; a dus o viaţă imorală. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

199

536

3.07. 1950

1

50

200

540

Baisoiu Elena (Alexandrescu) Persoană angajată în Securitate, membră de partid exclusă pentru că unchiul ei a fost arestat ca membru al unei organizaţii subversive (MNR); l-a găzduit pe acesta în locuinţa sa fără forme legale. Întrucât nu a avut cunoştinţă de trecutul unchiului ei, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

7.01. 1954

2

201

495

Bait Iosif (Boit) Secretar al organizaţiei de bază la I.P.E.I.L. Drecova, regiunea Timişoara, 25.11. exclus din Partid în 1952 pentru că era un 1954 element imoral, stăpânit de viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

202

3089

Baitzar Petru Membru de partid exclus pentru că vagabonda prin diferite localităţi din ţară, şi-a neglijat familia, lăsându-şi soţia şi cei doi copii minori fără întreţinere; a fost condamnat pentru viol şi călătorie frauduloasă pe tren. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1.02. 1973

4

203

2931

Baiu Grigore Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut dubios, un slugoi 31.12. al chiaburilor, necinstit şi carierist. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

51

204

626

Baiu Sigismund Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; a luat parte la războiul 25.07. antisovietic. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca situaţia lui să fie prelucrată în şedinţa organizaţia de bază. Original.

1

205

624

Bajdechi Tache S. Ofiţer, secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că a ascuns că tatăl său a fost dislocat din regiunea de frontieră cu Iugoslavia. 28.12. Întrucât motivul s-a dovedit neînte- 1956 meiat, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale. Bajin Romulus Preşedinte al Comitetului PCR de la Halta Griviţa, exclus din Partid pentru că: a luat parte la „ajutorul legionar”; după 20.09. 23 august 1944 s-a alăturat elementelor 1950 de dreapta, titeliste; a luat şperţuri; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

206

152

1

207

537

Bajor Alexandru Membru de partid exclus în 1960 pentru că ar fi ascuns că anterior a mai fost membru (1945-1948). CCP a constata că hotărârea a fost 10.05. luată fără o cercetare temeinică şi a cerut 1963 Comitetului regional Maramureş adâncirea cercetărilor. Întrucât era tractorist fruntaş, sancţiunea a fost transformată în „vot de blam”. Originale.

4

52

208

538

Bajor Andrei Membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză; a făcut parte 21.06. dintr-o organizaţie catolică; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

209

2974

Bajureanu Constantin A. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţiile cuzistă şi legionară; împreună cu familia sa a luat parte la alungarea cetăţenilor evrei din comuna Horodiştea, raionul Dorohoi, 18.10. regiunea Suceava. 1967 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Bakai Domokoş D. Director al Întreprinderii Industriale regionale de vin şi produse alcoolice Sibiu, membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost în dezacord cu hotărârea Ministerului de Finanţe privind reducerea cu 50% a diurnelor de deplasare; alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. În 1961 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate, solicitare respinsă. Hotărâre reconfirmată în 1963. Originale; lb. română, maghiară. Baki Andrei Secretar al organizaţiei de bază de la fabrica Tehnofrig Cluj, cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. Pentru purtare laşă în faţa duşmanului de clasă, CCP a hotărât să fie sancţionat cu „vot de blam”. Originale.

4

210

154

1.07. 1954

14

211

150

2.03. 1953

3

53

212

490

Baki Elisabeta Şefă de cadre la Întreprinderea de Locuinţe şi Localuri Cluj, membră de partid cercetată în legătură cu căderile de 26.10. la Someşeni . 1952 Deşi a avut purtare proastă la căderea din 1941, CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru. Original.

3

213

491

Baki Ludovic A. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: a fost un element naţionalist, dictatorial şi beţiv, care ducea muncă de subminare a Partidului; a activat într-o organizaţie fascistă subversivă, motiv pentru care a fost arestat de „organele statului”. CCP a hotărât clasarea cazului. În 1959 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

4.11. 1957

6

214

492

Bako Ioan Membru de partid exclus pentru că a 11.07. fost informator al regimului hortyst. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

215

697

Bako Margit (Barabas Margareta) Cercetată în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. S-a constatat că avut legături dubioase cu agenţii contraspionajului maghiar şi cu Balazs 29.01. Eugen (Blatt Egon); după 1944 a dus o 1958 viaţă depravată şi s-a căsătorit cu un element duşmănos. CCP a hotărât că situaţia ei nu se revizuieşte. Originale.

3

54

216

698

Bakos Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1944 a fost membru al Partidului Maghiar; în timpul războiului antisovietic 25.04. a avut atitudine duşmănoasă faţă de 1950 cumnatul său, simpatizant al PCdR; era un element scandalagiu şi beţiv. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

217

2975

Baksai Iosif I. Membru de partid exclus pentru că: sa manifestat „cu cuvinte de sfidare” la adresa Constituţiei RSR; la locul de muncă era un element carierist şi 18.10. nemulţumit. 1967 Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Bal Ilie I. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a făcut parte din organizaţia legionară; în 1954, în calitate de şef al 21.04. Ocolului Silvic Gherla, a fost condamnat 1959 penal pentru abuz şi delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Balaban Gheorghe C. Membru de partid exclus pentru că în perioada evenimentelor din Ungaria a elogiat acţiunile elementelor contrarevoluţionare, motiv pentru care a fost condamnat la 7 ani de închisoare 23.05. corecţională. 1969 Întrucât motivele excluderii s-au dovedit neîntemeiate (a fost anchetat prin „metode de constrângere fizică”), CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

218

699

4

219

3021

4

55

220

752

Balaban Gheorghe C. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur; avea un unchi moşier, cu care se afla în relaţii bune; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958. Originale.

4.07. 1956

17

221

753

Balaban Gheorghe I. Şef al Sectorului Verificări de la Raionul de Partid Moineşti, exclus din Partid pentru că: a întrebuinţat metode de comandă în muncă; a dat dovadă de atitudine netovărăşească; a întrebuinţat 17.02. metode greşite în problema ridicării 1953 cotelor; alte abateri. Întrucât era un element muncitor, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original.

3

222

754

Balaban Gheorghe St. Ajutor de comandant al Regiunii de Securitate Bacău, căpitan, membru de partid exclus pentru că în 1930-1934 a 23.05. activat în organizaţia legionară. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale.

8

223

3023

Balaban Ion Membru de partid exclus pentru diverse abateri (s-a prezentat la serviciu în stare de ebrietate, a pretins bani şi alimente de la cei care solicitau să fie 17.06. angajaţi la întreprindere, furt, falsificare 1969 de ştate de plată). CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1970. Originale.

10

56

224

2932

Balaban Maria Şefă de cabinet la tovarăşul Daicovici<u>, membră de partid cercetată pentru că era un element 10.05. nesincer, neserios şi cu legături suspecte. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie îndepărtată din postul deţinut. Copie.

1

225

493

Balaban Profira Secretară a organizaţiei de bază din comuna Dofteana, raionul Târgu Ocna, regiunea Bacău, exclusă din Partid în 1952 pentru că: părinţii ei au fost cârciumari; a folosit pe cumnatul său la redactarea documentelor organizaţiei de bază, deşi nu era membru. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

4.10. 1954

1

226

2598

Balaban Stelian P. Fost instructor la raionul PMR Rupea, regiunea Braşov, exclus din Partid în 1960 pentru că: a ameninţat ţăranii să intre în GAC; alte abateri. Întrucât abaterile săvârşite nu erau de 27.09. natură să ducă la excludere, CCP a 1961 solicitat Comitetului regional PMR Braşov recercetarea cazului. În 1962 a fost reprimit în Partid şi sancţionat cu „vot de blam”. Originale. Balaban Ştefan Gh. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din 20.04. organizaţia legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale, copie.

7

227

494

6

57

228

2596

Balaban Traian M. Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate duşmănoasă regimului. care avea legături cu elemente 26.04. reacţionare. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1959. Originale.

6

229

3141

Balaci Alexandru Membru de partid exclus pentru că: la primire a ascuns că a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc; alte abateri. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24.12. Comitetului judeţean Dolj al PCR. 1975 Decizia a fost menţinută. În 1976 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

7

230

373

Balaci Aurel P. Casier la o unitate de grăniceri din Cetate, regiunea Craiova, membru de partid exclus întrucât: a fost condamnat 22.03. penal pentru abuz în serviciu; în 1947 s-a 1960 căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

231

372

Balaci Crăciun M. Secretar al organizaţiei de bază de pe şantierul Hidrocentralei Moroeni, exclus din Partid pentru că: a angajat ca paznici 13.10. chiaburi şi foşti negustori; a făcut beţii şi 1958 s-a dovedit depravat şi necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

58

232

451

Balaci Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a fost pe frontul antisovietic în cadrul Marelui Cartier General, făcând parte din Grupul general de comandă; a fost avansat în grad şi decorat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2,01. 1951

6

233

452

Balaci Vasile I. Membru de partid exclus pentru că a sustras material lemnos din pădurea statului, faptă pentru care a fost condamnat penal. 15.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1962 reconfirmată în 1966. În 1975 cazul a fost retrimis spre rezolvare Comitetului judeţean PCR Mehedinţi, care a reconfirmat decizia. Originale.

16

234

446

Balaciu Gheorghe Membru al Diviziei „Tudor Vladimirescu”, în care a ocupat funcţii de răspundere, membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 15.09. chiaburi cu activitate politică reacţionară; 1954 a manifestat puternice sentimente antisemite şi a simpatizat cu organizaţia legionară; a întrerupt munca de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balaeş Haralambie (Balaieş) Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a intrat voluntar la Şcoala de subofiţeri de jandarmi Bucureşti, unitate cu care a participat la războiul antisovietic; după 23 august 1944 s-a ocupat cu furturile şi specula. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

1

235

445

2.06. 1952

3

59

236

447

Balahura Constantin A. Fost responsabil cu organizaţiile de masă la Comitetul judeţean PCR Bacău (1947), căruia i s-a anulat calitatea de 11.04. membru pentru că: a făcut parte din 1951 organizaţia legionară; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

237

453

Balaj Grigore Primar şi preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Corond, Raionul Odorhei Regiunea Autonomă Maghiară, exclus din Partid pentru că în perioada războiului a fost concentrat în armata hortystă, a fost avansat în grad şi a făcut educaţie fascistă ostaşilor, faţă de care a avut un comportament brutal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3.03. 1953

2

238

455

Balaj Ioan I. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Întrucât a recunoscut acuzele, CCP a hotărât clasarea cazului. Original.

7.10. 1958

1

239

454

Balaj Ioan I. Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1936-1938 a fost membru al PNŢ; a fost şef de cuib legionar; în 1936-1938 a fost poliţist şi a avut 10.08. atitudine brutală faţă de populaţie; alte 1956 abateri. Întrucât majoritatea acuzelor s-au dovedit întemeiate, CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

60

240

569

Balaj Mihai Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică ţărănistă şi a fost comandant străjer de plasă; în 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară şi a luat 21.03. parte la Rebeliune; pe frontul antisovietic 1952 a participat la crime şi jafuri contra populaţiei civile, fapte pentru care a fost decorat; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

241

570

Balaj Nicolae Al. Şef al formaţiunii economice de la Miliţia raională Reghin, membru de 22.12. partid exclus în 1965 pentru că a dus o 1965 viaţă imorală şi şi-a abandonat familia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

242

574

Balaj Ştefan Cr. Membru de partid exclus pentru că ar fi luat parte la „ajutorul legionar”, ar fi fost simpatizant şi ar fi participat la un marş al legionarilor. Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică, CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Banat. În 1962 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

2.02. 1961

4

243

571

Balamia Ion I. Şef al Serviciului gospodărie orăşenească Băicoi, membru de partid exclus în 1959 pentru că a fost condamnat penal pentru întocmirea de ştate de plată fictive. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5.02. 1963

11

61

244

88

Balanovici Niculina (Ştefanov) Membră de partid exclusă în 1952 pentru că: în 1953 s-a căsătorit cu fiul unui fost fabricant; ca muncitoare a dat produse de proastă calitate. 23.02. Întrucât acuza principală s-a dovedit 1957 neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

245

120

Balas Aurel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de inspector la Legea Speculei s-a dovedit necinstit; s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.06. 1950

1

246

371

Balasko Dezideriu Membru de partid exclus pentru că, deşi în ilegalitate a făcut parte din UTC, ulterior a intrat în legătură cu un element declasat, cu care a luat parte la furturi şi 23.05. spargeri de locuinţe, faptă pentru care a 1956 fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1968. Originale.

7

247

263

Balasz Ioan Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. 15.08. Adresă de răspuns a CCP prin care 1955 s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale, copii; lb. română, maghiară.

14

62

248

611

Balaş Elena Secretară a organizaţiei de bază, membră de partid exclusă pentru că: era un element cu concepţii burgheze; a ţinut 23.12. conferinţe cu caracter antisovietic; alte 1952 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

249

714

Balaş Ioan Şef al Depozitului de butuci la IPEIL Comăneşti, membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost unealta 29.05. patronilor; era un element duşmănos şi 1951 şperţar. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Original.

2

250

755

Balaş Iosif Persoană cercetată cu prilejul revizuirii căderilor de la Someşeni. Întrucât la Someşeni a avut purtare 27.01. trădătoare, CCP i-a respins cererea de 1953 primire în Partid şi i-a recomandat să adreseze organizaţiei de bază o cerere de primire în rândul candidaţilor. Originale.

6

251

756

Balaş Niculae (Balazs) Membru de partid exclus pentru că era un element aventurier, care s-a prezentat voluntar în armata germană, 19.06. contribuind astfel la războiul antisovietic. 1950 CCV a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. Original.

1

63

252

757

Balaş Pavel A. Membru al Companiei speciale de pază a criminalilor de război a MAI, membru de partid exclus pentru că: şi-a 24.06. părăsit postul fără ca să anunţe pe cineva; 1952 element nestatornic, care s-a dedat beţiei şi şi-a pierdut carnetul de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

253

2894

Balaş Petre Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară; a 11.11. avut prăvălie, cu care a speculat 1947 populaţia; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

254

758

Balaş Petru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări 15,10. legionare. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

255

Balaşiu Otilia Membră de partid pentru care soţul său, Balaşiu Gheorghe, a adresat o scrisoare preşedintelui CCP, Mihai Dalea, în care reclama faptul că soţia sa era persecutată de către şefa Serviciului Contabilităţii de la Întreprinderea pentru 17/1971 <1971> Imprimate şi Administrarea Publicaţiilor, Viorica Ardeleanu. Conducerea întreprinderii a hotărât transferarea apelantei la Serviciul Aprovizionării, soluţie cu care aceasta s-a declarat de acord. Originale.

8

64

256

2599

Balaure Constantin V. Secretar al judeţenei UTC Mehedinţi, exclus din Partid pentru că: era un element decăzut din punct de vedere 22.06. moral, care a fost folosit de duşmanii de 1950. clasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1960. Originale. Balaure Virgil C. Membru de partid din ilegalitate, care a solicitat să i se acorde stagiul din 1921. 17.09. Întrucât a fost înscris şi a activat în 1964 Partid din acel an, CCP a hotărât acceptarea cererii. Original. Balazs Andrei Membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a făcut politică naţionalistă, şovină şi cu caracter de ură 24.05. de rasă; pe frontul antisovietic a 1950 participat la executarea cetăţenilor sovietici; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balazs Anton D. Organizator de partid la GAS Hărmani, raionul Sfântu Gheorghe, regiunea Braşov, care a solicitat 18.10. acordarea stagiului de partid din 1961 ilegalitate. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1937. Originale. Balazs Arpad Membru de partid exclus pentru că: urmare a consumului de băuturi alcoolice a produs scandal în public şi în familie; a lipsit de nenumărate ori de la serviciu; 24.12. alte abateri. 1974 CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Bihor al PCR. În 1975 hotărârea a fost menţinută. Originale.

9

257

352

3

258

678

1

259

677

3

260

3131

5

65

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8. în calitate de consilier la Legaţia RPR din Anglia. I) 29 (vol.A. română. membru de partid din ilegalitate exclus din Partid în 1952 şi arestat de „organele M.” pentru că: în perioada hortystă a evadat din lagăr în condiţii suspecte. în 1946 a devenit exploatator. copie. Vladimir Trebici.07. Originale. În 1966 a emigrat în Israel. II) 66 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dus o viaţă imorală. membru de partid exclus pentru că: s-a rupt de viaţa de partid. fotografii. însă a 1958 reieşit că era un element cu concepţii şi manifestări antipartinice.I. I-II) Balazs Eugen (Balas.11. CCP propus Biroului Politic al CC al PMR (iar acesta a probat) menţinerea deciziei de excludere. maghiară. oportuniste şi revizioniste. 680 Idem. Originale. Gogu Rădulescu. Referinţe semnate de: Mihai Patriciu. îndepărtarea lui din Institutul de cercetări economice unde lucra şi „demascarea concepţiilor şi tezelor debitate de el”. a fost bănuit că are legături cu spionajul englez. lb.261 679 Balazs Emil Fost chestor al Poliţiei Oradea. 267 (vol. în 1948. s-a înconjurat de elemente străine de clasa muncitoare şi duşmănoase. Original. 1952 3 262 (vol. Hotărâre reconfirmată în 1960. George Macovescu şi Emeric Toth. 21. Blatt Egon) 12/1958 Director în Direcţia economică a <1958> MAE. Acuzele nu s-a confirmat.

burghezo-moşieresc.08. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 264 682 Balazs Iuliu Membru de partid exclus pentru că: în calitate de perceptor a făcut parte din aparatul de opresiune al regimului 26. Original. CCP a propus. motiv pentru care a fost internat în lagărul de la Caracal.11. în timpul dictaturii fasciste a 1951 contribuit la educarea muncitorilor în spirit fascist.263 681 Balazs Ioan Membru de partid exclus pentru că: în timpul Grevei generale din 1920 a devenit omul patronilor şi spărgător de 25. Original. Original. Originale. grevă.01. a făcut parte din conducerea unei organizaţii fasciste 31. 4 67 . respingerea cererii. Întrucât nu îndeplinea criteriile 1978 stabilite. 1 266 3253 Balazs Marton Membru de partid care a solicitat să fie luat în evidenţa celor care au desfăşurat activitate ilegală. a avut ieşiri duşmănoase faţă 1950 de Partid. alte abateri.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu care s-a retras în 1944. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. unde a folosit muncă salariată. maghiare. 24. în timpul războiului 1953 a făcut parte din armata hortystă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 265 683 Balazs Iuliu Membru de partid exclus pentru că: în 1929-1948 a avut o frizerie.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. respingerea cererii.12. română. abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la Rebeliunea legionară. (Petru) Membru de partid exclus în 1952. maghiară. CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul 1978 CC al PCR a aprobat. Original. Originale.06.06. alte 22. Întrucât nu îndeplinea criteriile 20. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1985.06. pe frontul antisovietic a fost decorat. reconfirmată de CCP în 1956. în urma arestării sale. 1966 şi 1970. reconfirmată în 1961. 8. pentru că în anii 1942-1944 a lucrat la serviciul de contraspionaj hortyst din Cluj.1950 ze. lb. 3 269 3268 Balcu Avram Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1940. Originale. 1 68 .267 640 Balázs Péter St. 14 270 646 Balcu Liviu V. 1956 37 268 643 Balcea Ioan I. până în 1946 a făcut parte din organizaţia 22. „Româno-Americană”. stabilite. a vrut să emigre. (Bălcea) Membru de partid exclus pentru că: până la 12 ani a locuit în Canada.

2 273 1408 Baldinag Ilie Secretar al organizaţiei de bază din comuna Mircea Vodă. a întreţinut relaţii cu elemente necorespunzătoare. pentru că a avut legături intime în sediul de partid cu Szakacs Francisc. originea sa socială. iar în 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. 1951 Întrucât nu existau dovezi suficiente în sprijinul acuzaţiilor. şi-a însuşit banii din cotizaţii. şi scoaterea din activul de partid. (Toth) Fostă activistă a Comitetului raional de Partid Zalău. 7 272 648 Baldan Aurel Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în calitate de director la Şcoala de meserii Arad. CCP a hotărât clasarea cazului. era beţiv şi scandalagiu. Originale. 8 69 .12.02. a 12. Originale. Originale. exclus din Partid în 1949 pentru că: a făcut parte din poliţia burgheză. fost prim-secretar al Comitetului raional PMR Zalău. a ascuns 25. avut manifestări duşmănoase faţă de 1957 hotărârile Partidului. afară din serviciu şi nu-şi poate creşte 1956 copilul bolnav.271 647 Balcza Ileana A. A reclamat faptul că a fost dată 21. Întrucât între timp a fost încadrată în muncă şi s-a declarat mulţumită. În 1961 a fost exclusă din Partid pentru motive similare. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Banat. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. sancţionată cu „vot de blam”.

acte de necinste. 5 278 123 1 70 . 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.274 649 Baldovin Alexandru Membru de partid exclus în 1954 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. soţia sa era de origine chiabură. 1953 23 276 126 Balica Doru Membru de partid exclus pentru că a fost membru al PNŢ şi PNL.06. Original. exploatare. Balica Gheorghe (Balică) Membru de partid exclus pentru că a fost omul de încredere al regimurilor de 28. reconfirmată în 1956.04. 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. CCP a recomandat Comitetului 1960 regional PMR Timişoara adâncirea cercetărilor. Original. 3. Membru de partid exclus în 1961 întrucât a fost condamnat penal pentru 24. Originale.03. Membru de partid exclus pentru că: de pe frontul antisovietic a adus bunuri jefuite. Originale.Ghenciu Gheorghe Gh.03. Originale. tatăl şi socrul său au fost unelte de încredere ale elementelor exploatatoare. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. 1958 şi 1966. 1955 1 275 596 Balf . 3 277 124 Balica Dumitru D. avea relaţii cu rude stabilite în străinătate.07.

6 282 75 Balika Istvan (Ştefan) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. şi a jefuit casele evreilor deportaţi. 1954 este un element beţiv. copie. Director administrativ al Ansamblului CCS. informaţiile solicitate.11. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1954 CCP a hotărât să i se recunoască stagiul din 1933. căsătorit cu o refugiată din Basarabia. Partid. 2 281 99 Balica Nicolae I. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. Adresă a CCP prin care s-au transmis 20.05. română. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Holânga. 28 71 .279 101 Balica Liviu Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost decorat. reconfirmată în 1966. membru de partid exclus în 1957 pentru că: era stăpânit de 12. copii. 22 280 100 Balica Mihai D. între care aceea că 1951 a avut manifestări şovine faţă de români şi evrei.09. care a solicitat stabilirea stagiului în 14. viciul beţiei. Originale. Originale. a luat mită de la un chiabur 1958 care urma să fie dislocat. reconfirmată în 1958. maghiară. lb. a avut legături intime cu elemente reacţionare şi s-a 25.

a 1955 furat din cooperativă. 1968 CCP a retrimis cazul spre soluţionare Comitetului judeţean PCR Cluj. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 29.12. ilegalitate. alte abateri. În 1968 CCP a constatat că în perioada cât a fost membru s-a achitat de sarcinile primite. fapt pentru care a fost arestat. Membru de partid exclus pentru că: fiind ginerele lui Ilie Moscovici. 2 286 2993 3 72 . Balint Adalbert Membru de partid exclus pentru că: a fost patron de croitorie şi a exploatat braţe de muncă. Întrucât trecuse prea mult timp de la excludere şi considera că are merite. Original. a fost membru al Partidului Ardelean.06. Original. 4. familiarism cu elemente necinstite. copie. Balint Andrei A. CCP a hotărât menţinerea deciziei.283 2969 Balinca Gheorghe N. Original. Originale. 1967 7 284 607 2. 1950 1 285 606 Balint Alexandru Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de preşedinte al Cooperativei „Unitatea” a făcut 28. avea legături cu chiaburii.10. de pe urma cărora a realizat venituri importante. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a fost în relaţii de prietenie cu Titel Petrescu. iar învinuirile aduse nu constituiau motive de excludere. în timpul războiului a trecut pe numele său firme evreieşti. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit ca membru nou. drept pentru care a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.02.

1953 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. Originale. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: fiind căsătorit cu o cetăţeană sovietică. 1960 pe care nu i-a mai restituit. lb. copii. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 15 288 168 Balint Antal Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 19. rusă. Balint Gal Kozma Károly D. Membru de partid exclus pentru că: părinţii lui au fost chiaburi.04. împroprietărit fără să aibă dreptul.12. faptul că până în 1946 primul a lucrat la o 1961 societate forestieră pe acţiuni în Valea Mureşului. fapt 1956 pentru care CCP hotărât menţinerea deciziei. în 1928-1939. În 1969 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. română. însă s-a constatat în calitate de secretar al Comisiei de reformă agrară s-a 10. la mişcarea muncitorească din Maroshéviz. URSS a luat bani de le diferite persoane. informaţii. Originale. întors în ţară a divorţat de ea. Motivul s-a dovedit neîntemeiat. reconfirmată în acelaşi an şi în 1961. iar cel de-al doilea a luat parte.287 605 Balint Andrei P. Originale. 30 289 603 8 290 710 5 73 .05.08. Balint Bucur Gh. Persoane pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat relaţii. în 29.

PCR a hotărât. Balint Maria I.291 3161 Balint Ianoş Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. exclusă din Partid în 1963 pentru că: avea viciul beţiei. prin decret prezidenţial. Secretara organizaţiei de bază din comuna Sântandrei. acordarea stagiului din 1978 1932. Original. Membru de partid exclus pentru că era un element necinstit. în locuinţa sa mai multe tinere cu care 1963 făcea chefuri şi pe care le-a antrenat la fapte imorale. 1 294 114 1 295 113 5 74 . Originale. a făcut 14. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Balint Iosif Membru de partid exclus pentru că: era un element naţionalist. Balint Ioan I.10. Original. împotriva partizanilor şi a populaţiei 1951 civile. afacerist şi antisemit. pensia i-a fost majorată de la 100 la 2000 lei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a atras 10.04. reconfirmată de CCP în 1960.09. În 1979. parte dintr-o comisie de deportare a 1950 evreilor din Cehul Silvaniei. CCP a propus. iar Secretariatul CC al 26. 1951 12 293 115 Balint Iosif Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 26.04. 5 292 116 5. Originale.06. care a fost membru al Partidul Maghiar. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

nu a mai plătit cotizaţia şi a cerut 25. a 27.09. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. este un element beţiv. 1 75 . unde a fost luat prizonier de către englezi.01. Originale. iar în 1944 s-a retras cu unitatea sa în Austria. 1 299 110 Balint Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 14. <1958> Întrucât şi-a recunoscut faptele săvârşite. 4 297 112 Balint Paul (Pal) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din armata fascistă maghiară. Original. luat parte la războiul antisovietic. 6. 1950 1 298 111 Balint Ştefan Membru de partid exclus pentru că: provine dintr-o familie de negustori. 1 300 109 Balint Traian Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a fost legionar. să fie scutit de obligaţiile care îi 1971 reveneau. 1937 a fost şef de cuib legionar.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.296 3048 Balint Mihai Membru de partid exclus pentru că nu a mai participat la adunările organizaţiei de bază. Original. Original. scandalagiu şi imoral. Original. CCP a hotărât clasarea cazului.

CCP i-a 1949 respins cererea. Originale. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru înşelăciune în dauna avutului obştesc. 5 304 2713 Balkany Nicolae Membru de partid în ilegalitate. care a solicitat reîncadrarea. ancheta Siguranţei din 1941.05. 4. 1955 şi 1957. Originale. necinstit. 1969 4 302 2712 Baliu Mihai Membru de partid exclus pentru că era ul element dubios. reconfirmată în 1958 şi 1980. CCP a hotărât menţinerea deciziei. decizie reconfirmată în 1952. Originale. afacerist şi carierist. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Pentru că a avut purtare proastă la 27.01.10. emigrare în Israel. 14 76 . 7.301 3017 Balintfi Nicolae Fost locotenent de Securitate la raionul Lugoj (1951-1956). 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. 1948 7 303 108 Balkany Andrei Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în 1951 a făcut cerere de 20.

iar CCP a hotărât menţinerea calităţii ei de membră cu stagiul avut anterior. 8 306 106 4 307 2601 4 308 762 4 77 . motive 1953 pentru care a hotărât excluderea lui din Partid. purtare proastă. Hotărâre reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat încadrarea în Partid. În 1953 a fost cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. 1948 În 1953 a fost cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. CCP a hotărât primirea ei în Partid cu stagiul din 1946. În 1957 a fost reprimit în Partid cu stagiu de la data deciziei.04. Originale. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid 27. moment în care i-a fost reconfirmată calitatea de membră. cu stagiu de la data primirii în cercetare a 1949 cazului.305 107 Balkanyi Andrei Membru de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. partid exclus pentru că a făcut parte din 1960 organizaţia legionară.06. Balla Berta Simpatizantă a mişcării comuniste în ilegalitate.05. membru de 27. muncă. alte abateri. când s-a reîncadrat în 15.08. la căderea din 1941 a avut 17. Balkanyi Iulia (Ferenc Iuliana) persoană cercetată pentru că: la căderea din 1941 a avut purtare slabă. Originale. Originale. Balla Carol Director al Întreprinderii de construcţii 504 din Făgăraş. CCP a constatat că: în trecut a fost sionist activ. Originale.

copie.07. rusă. Hotărâre reconfirmată în 1985. 14 310 274 Balla Ladislau Persoană pentru care CC al Partidului Comunist Cehoslovac a solicitat relaţii. unde a trăit în mijlocul 1952 unor elemente burgheze. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru a-şi însuşi conştiinţa de muncitor. Originale. membru de partid exclus pentru că 26.08.309 2611 Balla Carol Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în trecut a lucrat ca ziarist pentru diferite ziare burgheze. Adresă a CCP prin care s-au 1955 comunicat informaţiile cerute. cehă. Originale. Originale. s-a ocupat cu specula. maghiară. lb. a avut atitudine duşmănoasă faţă de URSS. Fost responsabil de cadre la Sfatul Popular raional Beiu şi activist sindical. a fost deportat în lagărele de la Vapniarka 11. 24 311 869 Balla Pavel C. provine dintr-o familie de chiaburi. 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie supravegheat de „organele în drept”. alte abateri. 5 78 . română. şi Grosulovo.07.

La data respectivă era arestat de Securitate pentru a fi cercetat temeinic şi a se face lumină şi în cazul altui fost ilegalist. lb. copii. Iakob <Iakab> Alexandru. Declaraţii (note informative) din timpul detenţiei la penitenciarul Cluj. vol. III) 32/1952. alte abateri. 1963 Colegiul de Partid a propus. I-IV) Ballauer Anton (Anton) Membru de partid în ilegalitate exclus 12. I) 32/1952. iar fiica sa a lucrat la Gestapo). evidenţa foştilor luptători antifascişti. II Idem. Originale. perioada activităţii sale din timpul Comunei din Ungaria (1919) nu se poate verifica. II) 1952 30 (vol. 122 (vol. IV) 79 . Referinţă semnată de Hillel Kohn. iar Secretariatul Comitetului regional de Partid Cluj a aprobat respingerea cererii. III Idem. Membru de partid din ilegalitate. maghiară. 28. În 1961 CCP i-a respins cererea de încadrare în Partid. Originale. vol. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 32/1952. toată activitatea sa în mişcarea muncitorească este suspectă (a fost membru al Volksbund şi SS. pentru că: a fost crescut într-un orfelinat 1952 german. Originale. maghiară. În 1977 şi 1980 CCP a propus. Titularul a solicitat să fie luat în 22. hotărâre reconfirmată în 1966 şi 1970. menţinerea hotărârii.07. unde a primit o educaţie naţionalistă germană.07. şi dovedeşte că a fost spiona l contraspionajului hortyst şi german.12. 83 (vol. română. I închis în lagărul de la Someşeni. Originale. În 1962 a solicitat luarea în evidenţa foştilor luptători antifascişti din ilegalitate şi pensionarea sa. CCP a propus menţinerea în arest şi cercetarea sa temeinică. lb. română.851 312 (vol. 90 (vol. În 1948 a fost arestat. vol. bănuit 1953 că după eliberare a fost agent al contraspionajului maghiar.

1969 Ţinând cont de activitatea lui pozitivă. Balmuş Vladimir T. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.01. Original. Originale. 1951 1 80 .07.04.313 3024 Ballo Vasile Membru de partid exclus pentru că. copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât decizia a fost luată fără o 1961 cercetare temeinică. Originale.11. 3 315 104 5 316 103 Balnos Niculae (Nicolae) Membru de partid exclus pentru că: a avut relaţii cu legionarii. Secretar al organizaţiei de bază de la Întreprinderea de încălţăminte „Flamura Roşie”. în timpul alegerilor din 1946 a făcut propagandă reacţionară. s-a întâlnit în diferite ţări cu Ninon Remy. 1963 Întrucât la primirea în Partid nu ascunsese situaţia. 9. cetăţeană a statului elveţian expulzată din România 25. legionară. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. în 1950 pentru spionaj. în calitate de pilot comandant de aeronavă pe liniile aeriene externe. 5 314 105 Balmuş Vasile Gh. 14. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Iaşi. exclus din Partid în 1958 pentru că: în 1938 s-a înscris în organizaţia 24. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.

03. 1966 5 320 2715 Balog Aurel Agent de poliţie în Bucureşti. pentru a se reabilita. În 1969 a fost reprimit în Partid. a 26. i-a recomandat ca. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 10.04. (Baloc) Membru de partid exclus pentru că înainte de 23 august 1944 a desfăşurat activitate antimuncitorească.08. furat o servietă din tren. Originale. ocupat cu specula. 2. s-a 26. 1 318 425 Baloescu Ion N. Originale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.317 102 Balo Ludovic Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 1 319 852 Balog Alexandru Al. să 1948 activeze într-o organizaţie de masă. membru de partid exclus pentru că a participat la descinderi ilegale şi a luat mită. 11 81 . a luat şperţ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. În 1957 sancţiunea i-a fost ridicată şi s-a recomandat primirea sa în rândul candidaţilor de partid. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat.06.

membru de partid în ilegalitate. viciul beţiei şi provoca scandal.09. Partid – şi reprimită apoi în 1957 –. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. copie. CCP a propus menţinerea deciziei. 1953 17 322 945 Balog Eden (Balogh Edmund) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. exclus pentru comportarea trădătoare din trecut şi metodele dictatoriale folosite în muncă. avea 10. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă informaţia. 5 323 519 Balog Iosif Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică nilosistă. Întrucât în 1945 a fost exclusă din 18. Originale. apartenenţa sa la PCR în perioada 1966 1960-1963. În 1968 a fost repus în drepturile de membru cu stagiu din 1926.321 421 Balog Dumitru (Balogh) Preşedinte al ARLUS regiunea Oradea. CCP 1961 a hotărât menţinerea stagiului din 1957 şi menţionarea faptului că în 1943-1945 a fost membră. 2 324 2585 Balog Leia (Grunberg) Membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1943.06. la fel ca şi în 1958.11. 3 82 . prin care s-a cerut să se confirme 18.04. Originale. 3. În 1955 decizia de excludere a fost menţinută.

regimului reacţionar PNŢ. Original. 1960 27 327 521 Balog Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost proprietarul unei măcelării. a avut 1950 manifestări antisemite. 1957 6 326 625 Balog Rudolf R. română. Originale. 1 83 . a fost destituit pentru distrugere de documente şi a părăsit ilegal ţara. reconfirmată în 1961. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Balogh) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac. Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat faptul că în 1946-1947 a fost comisar-şef la Serviciul de Siguranţă al Chesturii oraşului Oradea. alte abateri. maghiară. 4.325 520 Balog Mihai Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. 4. prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în România. şi-a neglijat familia şi şi-a bătut soţia. ca responsabil de cinematograf a fost condamnat penal pentru abuz de putere.03. Referinţă a lui Gavril Birtaş. Originale. ca primar de comună a slujit interesele 24.02. lb.03. rusă. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

328

525

Balog Valentina (Preoteasa) Regizor la Teatrul de Stat din Petroşani, membră de partid exclusă în 1954 pentru că: în 1940 s-a refugiat din Basarabia, unde s-a reîntors în 1941, pentru ca în 1944 să se refugieze încă o 12.12. dată; a avut abateri imorale. 1956 Întrucât cea de-a doua acuză s-a dovedit neîntemeiată, iar în muncile încredinţate s-a achitat de sarcini, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

6

329

423

Balogh Alexandru Membru de partid exclus pentru că a urmat două şcoli de jandarmi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.06. 1950

1

330

424

Balogh Alexandru Membru de partid exclus pentru că a deţinut un atelier; alte abateri. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit în parte exagerate, în parte neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

7.05. 1953

2

331

422

Balogh Alexandru L. Director la GAS „1 Mai” Târgu Mureş, membru de partid exclus pentru că: a avut purtare laşă şi trădătoare la ancheta Siguranţei; a devenit mic patron şi s-a înscris în Partidul Ardelean, formaţiune cu caracter naţionalist-şovin. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958, 1960 şi 1967. Originale, copie; lb. română maghiară.

1951

18

84

332

278

Balogh András (Balog) Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. 17.07. Adresă a CCP prin care s-au 1956 comunicat informaţiile cerute. Originale; lb. română, maghiară.

20

333

420

Balogh Edgar L. Profesor la Universitatea „Bolyai” din Cluj, membru de partid exclus pentru că era un vechi troţkist, care tot timpul a fost în anturajul unor elemente dubioase şi spioni, iar în timpul războiului a luat parte la acţiunile imperialiştilor angloamericani în vederea organizării unei reţele de spionaj în Ardealul de Nord. CCP a propus excluderea lui din Partid şi cercetarea de către „organele în drept”. A fost anchetat de Securitate în legătură cu procesele Nagy Ferencz şi Rajk Laszlo din Ungaria, pentru care a fost condamnat. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, în 1956 a fost repus în drepturile sale de membru. Originale.

3.07. 1952

11

334

419

Balogh Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: începând din 1940 a făcut parte din organizaţia profascistă „Baros 10.12. Sözvetseg”; sub regimul hortyst a luat 1954 parte la acţiuni împotriva partizanilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

85

335

2671

Balogh Ignat I. Membru de partid care a reclamat faptul că stagiul trecut pe carnetul său a fost din 1939, în loc de 1938, solicitând rectificarea. CCP a stabilit că nu s-a făcut nicio greşeală, apelantul fiind încadrat în Partid în 1939. În 1960 s-a adresat lui Emil Bodnăraş, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, cerând rezolvarea mai multor probleme personale. În urma discuţiei de la CCP, în 1961 Comitetul regional de Partid Banat i-a majorat pensia la 1900 lei lunar, iar soţia sa a fost luată în evidenţa AFDA şi s-a propus să fie pensionată cu 1400 lei lunar. Originale.

5.09. 1957

27

336

426

Balogh Iosif Membru de partid exclus pentru că în timpul ocupaţiei hortyste a Transilvaniei a făcut parte din Partidul „Nyilas”; a fost omul de încredere al patronilor; a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balogh Ladislau Al. Conferenţiar la Institutul MedicoFarmaceutic Târgu Mureş, membru de partid exclus în 1959 pentru că a avut manifestări naţionaliste, antipartinice. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1970. Originale, copie. Balogh Ludovic Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a făcut parte din organizaţii fasciste maghiare şi a fost informator al Siguranţei hortyste; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.01. 1958

1

337

517

5.03. 1960

11

338

518

-.12. 1955

2

86

339

2714

Balogh Ludovic L. Secretar al Comitetului judeţean PMR Arad, membru de partid exclus la solicitarea CCP pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost plecat în Ungaria şi, în fabrica unde a lucrat, a făcut propagandă printre tineri ca să se înroleze în armata SS germană; în 1944 a fost voluntar în armata szalasistă; ca 16.01. membru de partid a avut ieşiri antisemite; 1951 alte abateri. Decizie reconfirmată în acelaşi an de CCV. Întrucât motivele de bază s-au dovedit neîntemeiate, în 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în partid cu vechimea avută anterior. Originale. Balogh Margit Membră de partid cu stagiul din 1932, care a solicitat să i se acorde pensie pentru activitatea desfăşurată în mişcarea revoluţionară ilegală, întrucât, neavând vechime în câmpul muncii, nu primea pensie. 11.10. Pe baza indicaţiilor lui Petre Lupu, 1980 CCP i-a respins cererea, pe motiv că în trecut apelanta a primit ajutoare de la Comitetul judeţean de Partid Bihor, pe care le va primi şi în continuare, în limita posibilităţilor. Originale. Balogh Pavel Fost membru al Biroului Comitetului judeţean de Partid Trei Scaune, responsabil cu educaţia politică, exclus din Partid în 1950 pentru că: în 19391941 a făcut parte din Organizaţia Tineretului Maghiar din Timişoara; în 17.08. timpul războiului antisovietic a fost în 1956 Ungaria, unde s-a ocupat cu comerţul ambulant; în funcţia avută şi-a însuşit unele bunuri confiscate de la elemente fasciste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9

340

3368

10

341

522

3

87

342

523

Balogh Stefan Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a făcut parte din Partidul Ardelean şi din Societatea Ţintaşilor („Vaselenyi Lovesz Egylet”); a informat Siguranţa 27.03. hortystă despre comuniştii pe care îi 1950 cunoştea; după 23 august 1944, ca şef al Poliţiei Dej, a informat foştii szalasişti că sunt urmăriţi de Siguranţă; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

343

524

Balogh Terezia Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că era un element mistic; nu a dus viaţă de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale.

9-02. 1954

4

344

189

Balomireanu Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 31.08. 1948 a fost condamnat pentru sabotaj. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

345

3072

Baloniu Gheorghe N. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că, în calitate de şofer, în loc să se ocupe de transportul muncitorilor pentru mitingul de 23 august, din oraşul Motru, a plecat cu maşina 13.05. întreprinderii să care mălai pentru 1972 magazinul alimentar. Cu acel prilej a oprit, pentru el şi salariaţi, 12 saci, deşi în acelaşi timp muncitorii din oraş stăteau la coadă pentru a-l procura. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

88

346

187

Balosin Maria (Baksa, Varadi Jren) Activistă la Consiliul judeţean de Partid Bihor, exclusă din Partid pentru că: în trecut a fost guvernantă la contele Teleki; a avut manifestări antisovietice; a falsificat acte pentru a-şi ascunde 25.02. trecutul; este imorală, mincinoasă şi a 1954 săvârşit acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1962. A fost reprimită în Partid în 1964. În 1984 a solicitat acordarea stagiului anterior excluderii, cerere respinsă. Originale. Baloşin Mircea D. Maior la o unitate de grăniceri, membru de partid exclus în 1958 pentru că: tatăl său a fost maior de jandarmi; soţia sa poseda un imobil în Râmnicu 31.03. Vâlcea; a fost simpatizant al Monarhiei. 1960 Întrucât la primire arătase faptele respective, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Balotă Ioan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al PSD a făcut propagandă duşmănoasă faţă de PCR; ca 14.08. membru al Comisiei de colectări a băut 1950 alături de chiaburi, pe care căuta să-i scutească de cote; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balş Florea I. Fost ofiţer MAI, candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: a avut o comportare imorală (beţii, relaţii cu diferite femei ş.a.); alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

19

347

188

6

348

186

1

349

185

5.02. 1963

5

89

350

182

Baltac Alexandru M. Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a fost înscris în Mişcarea Legionară; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7.03. 1951

1

351

181

Baltac Vasile P. Candidat de partid exclus în 1956 pentru că, în calitate de şef de sector la Minele Cavnic, a comis o serie de greşeli în muncă. 29.01. Întrucât motivele s-au dovedit 1958 neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în rândurile Partidului. Original, copii.

5

352

179

Baltag Ana Membră de partid exclusă pentru că: în toamna anului 1940 a desfăşurat activitate legionară; soţul ei, fost magistrat, a fost legionar şi şef al unui serviciu de informaţii de pe frontul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1.11. 1959

4

353

2716

Baltag Enache Membru de partid exclus pentru că: mai întâi a fost simpatizant cuzist, apoi a activat în organizaţia legionară; pe frontul antisovietic s-a ocupat cu culegerea de informaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1963. Originale.

1.10. 1959

5

90

354

178

Baltag Gheorghe (Baltoc) Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a luat parte la acţiuni contra paraşutiştilor sovietici; a făcut 13.02. parte dintr-un batalion de sacrificiu; după 1951 război s-a ocupat cu afacerile; în posturile ocupate s-a dovedit a fi necinstit. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baltag Ion I. (Ioan) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era căsătorit cu fiica unor 14.02. chiaburi; alte abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baltag Mihai Casier la Opera din Timişoara, membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu specula; a făcut o listă de subscripţie pentru a recupera o sumă care 17.12. pretindea că i s-a furat; a dus o viaţă 1949 imorală, întreţinând legături cu femei de moravuri uşoare; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Baltag Mihai C. Membru de partid exclus pentru că şia însuşit ilegal suma de 2597 lei, faptă pentru care a fost condamnat penal; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

355

177

5

356

2933

1

357

3096

5.07. 1973

4

358

2710

Baltazar Ionel (Bercovici) Membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 s-a ocupat cu afaceri ilegale, motiv pentru care a suferit 28.12. o condamnare de drept comun; ulterior, a 1955 continuat să facă afaceri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în. 1960. Originale.

23

91

359

184

Baltă Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de gardian la Poliţie lua şperţuri 29.03. şi făcea afaceri; s-a înscris în Partid 1952 pentru a putea să se angajeze. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baltă Constantin Vicepreşedinte al Sindicatului Funcţionarilor Publici, membru de partid exclus 17.05. pentru că: era un element imoral şi 1949 pervers. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

360

2607

1

361

183

Baltă Gheorghe Membru de partid exclus în 1947 pentru că: era căsătorit cu fiica unui 26.06. chiabur; a luat apărarea unui element 1950 duşmănos; avea obiceiul să bea. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

362

465

Balter Chivu Membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 a activat în organizaţia sionistă „Bethar”; în 1947 19.12. nu a demascat patronul morii „Chicoş”, 1957 deşi ştia că face speculă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Balter Forica (Leibovici) Secretară a Direcţiei de Cadre a Ministerului Construcţiilor, membră de partid exclusă pentru că: în repetate rânduri şi-a manifestat nemulţumirea faţă 22.09. cu munca desfăşurată; a avut manifestări 1953 naţionaliste şi dorea să plece în Israel; în timpul reformei băneşti a difuzat zvonuri mincinoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4

363

464

1

92

364

463

Balteş Constantin I. Membru de partid exclus pentru că în 1958, în calitate de intendent la Institutul Medico-Farmaceutic Bucureşti, şi-a însu- 20.12. şit o sumă de bani, faptă pentru care a 1965 fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baltuch Iosif Membru de partid în ilegalitate, exclus pentru că din 1930 nu a mai activat, care a solicitat reîncadrarea în 15.03. Partid. 1947 CCP a hotărât primirea lui în Partid ca membru nou, cu stagiu de la data deciziei. Copie.

3

365

2935

1

366

2612

Bamzu Dezideriu Plutonier de Miliţie, membru de partid exclus pentru că în trecut a fost agent de Poliţie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.01. 1950

1

367

487

Ban Andrei Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori; 23.02. a intrat în Partid în mod nestatutar; era un 1953 element străin de interesele Partidului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Ban Dumitru Membru de partid exclus în 1953 pentru că a fost gardian la Poliţia din Oradea şi a luat parte la acţiuni anticomuniste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960 şi 1965. Originale, chitanţe.

1

368

488

8.04. 1954

14

93

369

489

Ban Ecaterina (Adorian) Membră de partid exclusă pentru că: a fost crescută şi educată în spirit micburghez; perioada de până în 1945, când a trăit la Budapesta, nu era verificată; era soţia lui Andrei Adorian, fost capitalist, 21.11. duşman al clasei muncitoare; avea rude în 1952 America şi Anglia, cu care întreţinea corespondenţă; în 1950 a completat formularul de emigrare în Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

370

443

Ban Emeric Şef de serviciu la Prod-Alimentara Bucureşti, membru de partid cercetat pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori şi, în perioada 1924-1944, a exploatat el însuşi; a făcut sabotaje şi 24.01. fraude, fapte pentru care a fost 1952 condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Hotărâre reconfirmată în 1955, 1960 şi 1962. Originale, fotografii.

14

371

442

Ban Iosif Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Partidul „Crucea cu 14.08. Săgeţi”; alte abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Ban Moise G. Secretar PMR de plasă, exclus din partid pentru că a fost înscris şi a activat în Mişcarea Legionară; alte abateri. 21.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei, 1950 reconfirmată de CCP în 1953, 1957 şi 1960. Originale.

1

372

2711

13

94

373

2915

Banc Iosif Prim-secretar al Comitetului regional de Partid Oradea, cercetat în urma unei scrisori anonime, în care se spunea că la Conferinţa orăşenească din 22-23 septembrie 1956 a fost încălcată „demo- 18.03. craţia internă de partid” prin conducerea 1957 discreţionară a şedinţei. Întrucât a stabilit că cele sesizate s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Original. Banc Traian Membru de partid exclus pentru că a furat din avutul obştesc şi a falsificat unele ştampile, faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

374

3091

9.05. 1973

6

375

437

Banciog Dorin Secretar al organizaţiei de bază la întreprinderea „Fructonil” din Giurgiu, exclus din Partid întrucât: a ascuns că tatăl său a făcut politică legionară, iar în 1959 a fost arestat pentru activitate duşmănoasă; în funcţia avută nu şi-a îndeplinit sarcinile, făcând chefuri împreună cu elemente din administraţia întreprinderii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Banciu Antone Preşedinte al Comisiei Locale a Sindicatelor Alba Iulia, membru de partid exclus în 1945 pentru că: la un banchet dat în cinstea Armatei Roşii, fiind în stare de ebrietate, a ţinut o cuvântare jignitoare la adresa invitaţilor. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

1.12. 1961

5

376

436

9.03. 1957

4

95

377

3216

Banciu Daniel Membru de partid exclus în 1975 pentru repetate abateri de la disciplina de partid şi a muncii. 12.04. CCP a propus, iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât, schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. Originale. Banciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte 25.10. dintr-o unitate de aviaţie; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955. Originale.

4

378

435

2

379

434

Banciu Vasile N. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: a activat în organizaţia legionară. 26.03. Întrucât a recunoscut acuza, CCP a 1958 hotărât clasarea cazului. Hotărâre menţinută în 1958 şi 1961. Originale.

11

380

431

Bancoş Ioan Preşedinte al Comitetului provizoriu al comunei Asuajul de Jos, judeţul Sălaj, membru de partid exclus pentru că: a fost şef de cuib legionar; în funcţia avută a avut legături cu chiaburii, cu care făcea afaceri speculative . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

6.03. 1952

2

381

430

Bancov Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. 21.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1957 reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale.

17

96

382

2763

Bancsov Nicolae Membru de partid în ilegalitate care a solicitat reîncadrarea în Partid. Întrucât a avut purtare proastă la ancheta Siguranţei, iar după 23 august 21.01. 1944, în munca sindicală, a colectat bani 1948 fără aprobarea Partidului, CCP hotărât respingerea cererii, iar organizaţia de partid putea cere reîncadrarea lui după ce va mai depune muncă de reabilitare. Originale, copie.

3

383

429

Bancu Ilie Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. 26.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei, 1951 reconfirmată în 1958. Originale.

14

384

428

Bandea Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor; a avut manifestări şovine. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4.02. 1953

2

385

2876

Bandea Rodica Preşedintă a UFDR, membră de partid exclusă pentru că: a făcut parte din 11.01. organizaţia legionară; alte abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Bandel Pincu Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a plecat în URSS, unde a lucrat la mai multe întreprinderi; în 1947 a revenit 30.03. în ţară, unde s-a ocupat cu comerţul. 1950 CCV a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării. Original.

2

386

2614

1

97

387

427

Bandi Beniamin L. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Partidul „Nyilas”. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955. Originale. Bandi Vasile L. (Ladislau) Instructor şi membru supleant al Comitetului raional de Partid V.I. Lenin, Bucureşti, exclus din Partid în 1958 pentru „manifestări negative”. Întrucât CCP a constatat că decizia a fost luată în mod abuziv, a trimis cazul spre recercetare Comitetului raional de Partid V.I. Lenin; alte măsuri. Originale.

5.08. 1953

4

388

209

6.03. 1959

4

389

208

Bandici Alexandru I. Ofiţer de Miliţie, locotenent-major la Direcţia regională a Miliţiei Oradea, membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de controlor economic a 14.09. primit şperţuri; în cercetările făcute a 1954 folosit metode barbare; era fiul unui cârciumar manist. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1963. Originale. Bandner Iţhoc Beir Şef al transporturilor la Trustul Alimentaţiei Publice al raionului „23 August”, Bucureşti, membru de partid 12.12. exclus în 1958 pentru că a fost judecat şi 1960 condamnat pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Bandner Solomon M. Membru de partid exclus în 1963 întrucât a fost condamnate penal pentru 21.12. delapidare şi fals în acte. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

390

207

2

391

206

4

98

392

205

Bandrabur Iancu Membru de partid exclus pentru că: a plecat voluntar pe frontul antisovietic; căzut prizonier la germani, a făcut parte 21.02. din Armata lui Horia Sima; după 1951 întoarcerea în ţară s-a ocupat cu negustoria. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

393

204

Bandrovschi Vladimir S. Inspector-şef la cabinetul locţiitorului ministrului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, membru de partid exclus în 1958 pentru că: tatăl său a fost administrator de moşie; în trecut a colaborat cu organele de poliţie; în timpul 26.09. războiului antisovietic a fost şeful unui 1958 birou de anchete şi cercetări din cadrul Inspecţiei de mişcare de la Odessa; în 1951, ca martor în procesul unor elemente duşmănoase, le-a luat apărarea. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

17

394

3011

Bandy Belo Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 27.12. CCP a recomandat Comitetului 1968 municipal Bucureşti al PCR reexaminarea cazului. Originale.

3

395

2836

Banea Tudor T. Membru partid exclus pentru că în 1946, în timp ce era membru de partid, a 24.05. organizat Partidul manist din comună; 1950 alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

99

396

218

Banga Mihai Membru de partid exclus în 1953 pentru că în 1919 a făcut parte dintr-o unitate militară contrarevoluţionară; în 20.01. timpul războiului antisovietic a făcut 1955 parte dintr-o organizaţie profascistă maghiară; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

397

219

Banghi Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori; el însuşi a exploatat braţe de muncă; a făcut politică liberală; a sprijinit regimul antonescian. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1.06. 1953

2

398

223

Bánhegyi Ioan I. (Theisz / Theiss / Theis / Thais) Membru de partid exclus pentru că: era membru în conducerea Parohiei romano-catolice din colonia Iris, Cluj; a făcut parte din organizaţii fasciste; a avut atitudine şovină. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1952 şi 1960. Originale.

1.06. 1950

11

399

240

Baniţă Nicolae I. (Băniţă) Director al DCA Ploieşti, membru de partid exclus în 1951 pentru că: în timpul războiului antisovietic, pe când lucra ca sondor, a fost informator al şefului schelei; în funcţiile avute a angajat 13.05. elemente străine de Partid. 1957 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

100

400

241

Baniţă Vasile D. Membru de partid exclus în 1958 pentru că, în calitate de angajat la Sfatul Popular comunal Breaza, regiunea 27.08. Ploieşti, s-a dovedit a fi un element 1960 necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

401

2708

Bantea Eugen I. (Beer) Fost locţiitor politic al şefului Direcţiei Propagandă şi Agitaţie a Direcţiei Superioare Politice a Armatei, locţiitor-şef al Casei Centrale a Armatei, membru de partid cercetat pentru că în 22.07. trecut a fost în contact cu Misiunea 1952 Norvegiană din Galaţi. CCP a solicitat să fie prelucrat în legătură cu cele imputate şi să nu fie promovat în munci de răspundere. Original. Banţa Marin D. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a 24.11. ascuns că părinţii săi erau chiaburi. 1978 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

402

3251

4

403

242

Banţă Marin D. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Amărăşti, regiunea Craiova, exclus din Partid în 1953 pentru că: în trecut a făcut politică legionară; în funcţia avută a făcut propagandă împotriva GAC. 25.07. Deşi acuza principală s-a dovedit 1956 neîntemeiată, CCP a constatat că: în trecut a fost vânzător ambulant; avea rude foşti legionari; ca agent fiscal a mâncat şi a băut la chiaburi, motive pentru care a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

101

judeţul Dâmboviţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 1951 2 408 3307 Banu Gheorghe A. în 1919-1947 a fost proprietar de întreprindere şi a exploatat braţe de muncă. alte abateri. partid exclus întrucât a fost condamnat 1980 pentru acte de necinste.404 246 Banu Broder Emil Membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză. antisovietic a fost decorat.07.11. în concediile de vară a fost administrator de moşie. Original. având sub conducerea sa prizonieri sovietici. alte abateri. Originale.03. membru de 31. 1950 1 405 243 Banu Constantin Gh.05. fiind exclus în 1950 pentru 1963 crime pe frontul antisovietic. 2 407 244 Banu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost şef al Apărării pasive din Portul Constanţa. 9. pe frontul 23. 3. fost membru. Membru de partid exclus în 1961 pentru că nu a arătat că în trecut a mai 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 3 102 . 4 406 245 Banu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Şef al Centrului de reţele electrice Pucioasa. Originale. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a luat parte la 27. 1 103 .07. a fost condamnat penal pentru fapte de 1960 necinste. 5. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. manifestări legionare. Vicepreşedinte al Uniunii Cooperaţiei Constanţa. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie (la data respectivă director adjunct la Centrocoop Bucureşti) şi trimis în producţie. alte abateri.09. Originale.04. Hotărâre reconfirmată în 1957 şi 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea rude legionari 1955 activi. 2 412 249 Banu Mircea V. 1951 10 411 248 Banu Lazăr Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Inghişul Nou. membru de partid exclus în 1958 întrucât 29. 14. în funcţia avută a lovit în elementele muncitoreşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a 1961 hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Ploieşti. raionul Mediaş. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la manifestări legionare.12. Lucrător la Securitatea raională Roman. Pentru adâncirea cercetărilor. 2 410 247 Banu Ion Gh.409 141 Banu Gheorghe M. Originale.

a posedat 500 de oi. 13 416 149 Banulescu Ioan I. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1949 a săvârşit abuzuri. a 25. 5 414 263 Banu Nicolae V.03.03.12. membru al organizaţiei de tineret a PNŢ.413 264 Banu Mişu V. Membru de partid exclus pentru că a fost cioban. reconfirmată în 1969. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. fiind un 24. 1961 Notă a CCP prin care se confirmă cererea.02. 1957 CCP a hotărât acceptarea cererii. lb. element exploatator. 1 415 262 Banu Victor Căpitan de aviaţie.02. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. acordarea stagiului din 1932. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. manifestat tendinţe de căpătuire. română. Originale. 3 417 738 Bányai András Persoană cercetată în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se confirma participarea sa la 31. mişcarea muncitorească din România. membru de partid exclus pentru că în 1945-1946 a fost 28. Originale. rusă. 15 104 . Original. Membru de partid care a solicitat 11.

Din ordinul lui Ion Vinţe. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. Întrucât nu se încadra în normele 1975 stabilite. pe care le sprijinea. respingerea cererii. 24. Originale. Membru de partid exclus în 1950 pentru că a fost judecat pentru speculă. prin activitatea lui fascistă. CCP a clasat cazul. 22.1955 tate. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Referinţă semnată de Mihai Patriciu.08.10. a susţinut 1951 regimul hortyst şi szalasist. care în trecut. 1 421 541 2.05. membră de partid care a solicitat 25. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1957 16 419 2706 Banyai Margareta Inspectoare la Ministerul Învăţământului Public.05. soţia lui Ladislau Banyai.10. 2 420 224 Banyai Nicolae Membru de partid exclus pentru că era un element naţionalist. Banyasz Gavril C. căruia i s-a întocmit un dosar de cercetare pe motiv că avea legături 26/1959 elementele duşmane. acordarea stagiului de partid din ilegali. 1956 2 422 3142 Banyay Ludovic Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. Copie. Originale. Original. 2. Întrucât nu a mai săvârşit alte abateri.418 Banyai Ladislau Rector al Universităţii Bolyai din Cluj. CCP a propus. CCP a hotărât respingerea cererii. 3 105 .

CCP a propus.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. după 23 august 1944 a dus activitate intensă împotriva comuniştilor. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost căsătorit legitim de două ori). menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1946 s-a înscris în organizaţia sionistă „Ichud”.12. Bara Simion Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru bruscarea şi ultragierea unui agent de circulaţie.06. 1982 5 424 146 Bar Samuil I. Originale. Bara Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. 1959 23 427 3186 5. reconfirmată în 1978. Originale. Membru de partid exclus pentru că a săvârşit abateri de la disciplina de partid (se îmbăta deseori. 3. iar în 1950 a 31.06. Originale. 5. 4 425 145 Bara Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar activ.08. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. reconfirmată în 1960 şi 1962. 1977 6 106 . a luat parte la războiul antisovietic. completat formularul de emigrare în 1959 Israel. 1950 16 426 2664 6. anularea deciziei.423 3427 Banzea Ion Gh. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a propus.

membru de partid exclus pentru că s-a 22. 24. CCV a hotărât menţinerea deciziei. dând dovadă de „codism”. când a făcut parte din armata hortystă. americani. Adresă a CCP prin care s-au transmis 1951 informaţiile solicitate. română. lb.05. 2 429 613 Barabás Dénes Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.428 143 Barabancea Tudor Secretarul Sindicatului de la Spălătoria „Luceafărul” din Bucureşti. maghiară.02. copii. Original. 1960 Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă situaţia pentru perioada 19411943. Original. între care aceea că a avut manifestări naţionalist-şovine. 10 430 176 Barabas Karol (Barabaş) Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului. lb. Originale. ulterior a făcut parte din 1951 Partidul Micilor Agrarieni.11. lăsat antrenat de massă în problema 1953 cartelelor. rusă. română. a căzut prizonier la 15. 1 431 69 Barabas Laszlo (Almoş) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. copii. comunistă.04. 14 107 . CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea 23. Originale.

17. Vicepreşedinte al Comitetului 13.09. 6. Original. I-II) Barabaş Andrei D. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. membru de partid cercetat pentru că: a promovat în funcţii elemente duşmănoase.03. 1950 1 433 142 Barabaş Alexandru Al. avea pământ în proprietate. Originale. română. 13. membră de partid exclusă pentru că: era de origine burgheză. Original. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1929. CCP a clasat cazul. viaţă depravată. executiv al Sfatului Popular al regiunii 1956 Cluj. lb. Preşedinte al Uniunii Sindicatelor din Industria Lemnului şi Forestieră. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1956 1 (vol. Original. Idem. I) 14/1956 80 (vol. cercetat în legătură cu acuzaţia că în 1949 ar fi primit o cantitate de bijuterii confiscate de către organele de stat.04. 6 434 174 Barabaş Alexandru St. II) 108 . maghiară.04.432 593 Barabássy Elisabeta (Keki) Ajutoare de regizor la Teatrul de Stat.06. 3 175 435 (vol. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Originale. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1956 1942. a dus o 24. în perioada interbelică a 1956 fost agent al Siguranţei.

09. CCP a hotărât anularea deciziei. a întreţinut relaţii sentimentale cu o femeie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. imoral şi afacerist. 2 2 439 171 Barabaş Mihai Membru de partid exclus pentru că era un element aventurier. a îndepărtat elementele 1950 cinstite de Partid. Întrucât era un element muncitor. a făcut speculă. 1951 1 109 . deşi era căsătorit. Original. a contribuit la ascuţirea şovinismului în 25. iar cazul să fie prelucrat în şedinţa organizaţiei de bază. 28 437 172 Barabaş Iosif S. Membru de partid exclus pentru că: era un element necinstit.06. copii. comuna sa.04.436 502 Barabaş Dénesné (Kocsis Iuliana) Cetăţeană maghiară cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă cu privire la activitatea revoluţionară depusă în România. reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam cu avertisment”. Original. prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. maghiară. 14. Adresă de răspuns a CCP către CC al 1958 Partidului Socialist Muncitoresc din Ungaria. 5. română. lb. 1 438 173 Barabaş Marton Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit acte de necinste. Original.

CCV a hotărât: anularea deciziei şi confirmarea calităţii de membru.440 170 Barabaş Mihail M. Originale. copie. Originale. Barabaş Zoltan Secretar OSP în judeţul Trei Scaune. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus 20. membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic. 1950 Adresă a CCP prin care s-a comunicat că în perioada 1946-1949 a fost membră a PCR. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. legionare şi a plătit cotizaţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 110 . 1 443 601 11 444 27 Baracs Ileana M. Originale. lipsă în gestiune. reconfirmată în 1959. 1949 1 442 592 Barac Alexandru Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar la cooperativă a avut 31. Original. Preşedintele Comitetului de secţie sindicală de la Direcţia Generală Radio Bucureşti.10. 4 441 2609 7. pentru că: la arestarea sa din 1924 a avut 1956 purtare proastă în faţa duşmanului de clasă. activitatea sa.07.07.04.03. (Gaspar) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului celor ce muncesc din Ungaria de a se trimite relaţii cu privire la 13. Original. alte măsuri. Barac Gheorghe Membru de partid exclus în 1957 pentru că în trecut a luat parte la şedinţe 31.

26. 1940 a trăit sub regimul sovietic.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 449 136 Baranciu Simion Preşedintele cooperativei din comuna Pleşcuţa. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. menţinerea deciziei. în 26. Original. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.445 3208 Baracu Gheorghe Subofiţer de Miliţie. ulterior a refuzat să se „repatrieze”.11.09. iar după 1951 23 august 1944 a refuzat „repatrierea”. motiv pentru care şi-a părăsit familia. 7. 1 111 . 19. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a nedreptăţit ţărănimea săracă. Originale. 1955 1 448 137 Baran Gheorghe M. 1 447 138 Baran Aurel Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că: în 1945-1946 a făcut propagandă 21. Membru de partid exclus pentru că: deşi în 1940 a trăit sub regimul sovietic. 1950 avea viciul beţiei. 1977 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Original. membru de partid exclus în 1975 pentru că: a întreţinut relaţii cu o femeie din comună. alte abateri.12.12. 3 446 139 Baran Alexandru M. manistă.

în 1948 a colectat 5 vagoane de cereale peste cota prevăzută. 1 451 134 3. a 12.09. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. contribuit cu bani la „ajutorul legionar”. Originale. Biroul Comitetului 10. Traian Şelmaru şi Ştefan Voicu. din 1933. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Totodată. ca jandarm. Baraneţchi Dichea Membră de partid exclusă în 1954 pentru că provenea dintr-o familie de exploatatori. municipal Bucureşti a hotărât să fie luat 1977 în evidenţa celor care au contribuit la lupta mişcării revoluţionare din perioada ilegalităţii.05.02. Barangă Marin Secretar al organizaţiei de bază şi primar în comuna Bărăşti de Vede. CCP a hotărât menţinerea deciziei.450 135 Baranescu Nicolae (Bărănescu) Membru de partid exclus pentru că: a exploatat braţe de muncă şi a speculat. Întrucât nu se încadra în criteriile stabilite. exclus din Partid pentru că: a participat. Referinţe semnate de: Rodica Socor. Originale. 22 453 133 7 454 132 4 112 . Original. 1956 3 452 3127 Baranga Aurel Redactor-şef la revista „Urzica”. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1937.11. fals. Originale. Originale.07. copii. Membru de partid exclus în 1956 pentru că a fost condamnat penal pentru 14. la înăbuşirea grevei de la 1951 Griviţa. Barangă Ion N. CCP a hotărât respingerea cererii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 13.

Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a fost membru al Partidului 13. refuzat să participe la programul gărzilor 1960 muncitoreşti. decizie confirmată de CCP în anul următor. hotărâre reconfirmată în 1959. în funcţia avută a folosit metode nepartinice şi nu a acceptat critica. Baras Marcu I. lb. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1927-1940 a activat în „Ajutorul Roşu” şi a luat parte la alte acţiuni comuniste. necesară la stabilirea pensiei.04. Baraş Molka Meerova (Malea) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme participarea sa la mişcarea comunistă din România. română şi rusă. 5 456 130 Barar Ştefan Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a furat din avutul obştesc. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. fascist „Imredi”. 1962 23 113 . sancţionat în 1956 cu „vot de blam” şi scoaterea din funcţia de director pentru că: în ilegalitate a avut o poziţie de capitulare în faţa duşmanului de clasă. copie.455 131 Baranyai Francisc F. în 1955 a dat declaraţii 1961 false despre un membru de partid. Originale. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.01. copie. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru al Comitetului regional de Partid Bacău şi director al Şcolii de Partid de un an.12. a 14. 3 457 129 3. În 1963 a fost reprimit în Partid. 1958 21 458 760 9.

în timpul 11. dictaturii antonesciene a fost preşedinte al 1949 Comunităţii Evreieşti din judeţul Olt. reconfirmată în 1966. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 461 167 Barath Adalbert Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1945 a făcut parte din organizaţia 16.09.02. reconfirmată în 1963. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1937-1938 a fost membru al organizaţiei sioniste „Menorah” şi s-a pregătit să emigreze în Palestina.Lehru) Şef de serviciu în Direcţia Aprovizionare a MAI. 4. (Israel . membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1932-1933 a fost membru al organizaţiei sioniste „Hanoar Haţioni”. copie. alte abateri. sionistă „Hanoar Haţioni”. alte abateri. 1 462 127 Barăscu Gheorghe Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în timpul guvernării legionare a luat parte la şedinţe şi a contribuit cu bani la „ajutorul legionar”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1960 5 460 168 Barat Solomon Membru al Comitetului judeţean PMR Olt. 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Originale. exclus din Partid pentru că: a fost membru al PNL şi secretar al avocatului liberal Tomescu. Originale.459 169 Barat Liviu M. 1961 5 114 .07.

CCP a propus. cu fostul guvernator al Transnistriei. a împrumutat bani muncitorilor de pe şantier.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale. 1980 care a născut doi copii. a 23. şi operator de dană la Întreprinderea Frigorifer Port Constanţa.08. alte 1954 abateri.05.463 416 Barău Alexandru Director al Tipografiei Ministerului Învăţământului Public. 4 464 2678 Barbarigo Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în calitate de gestionar la cantina Şantierului Naval „Viitorul”. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. abateri în munca desfăşurată. 5 115 .T. întreţinut legături intime cu Olga 1955 Vintilescu. membru de partid exclus pentru că: deşi era căsătorit. din Brăila. Întrucât avea şi părţi pozitive. reconfirmată în 1955. membru de partid exclus pentru că: a fost în strânsă legătură 11.D. Original. a întreţinut 31. relaţii extraconjugale cu o altă femeie. menţinerea deciziei. 1 465 3324 Barbarino Dumitru Şef al Serviciului A.

Originale. Totodată. maghiară. cercetat în legătură cu cazul Someşeni.05. iar la data anchetei era reţinut la Securitatea din Arad. s-a refugiat din Ismail în România. a propus ca autorităţile maghiare să fie informate de rezultate. în 1944 s-a refugiat în judeţul Dolj. Original. 22 468 414 Barbă Gheorghe C. română. la înaintarea trupelor sovietice.04. august 1944 a refuzat „repatrierea” în 1950 URSS. după 23 14. (Barbaşov) Membru de partid cercetat pentru că: în 1941. 1952 17 (vol. când se afla la Ismail. CCP a hotărât: continuarea anchetei.07. II) 467 415 Barbă Calistrat A. CCP a hotărât anularea încadrării lui în Partid. 9. Întrucât a fost informator al contraspionajului maghiar. întrucât şi-a desfăşurat activitatea la Budapesta. 4 116 . Întrucât la plecarea din Basarabia 1956 avea doar 14 ani. CCP a hotărât anularea deciziei. a refuzat să se retragă în interiorul URSS. membru de partid exclus pentru că în 1944.14/1952 466 (vol. I) 411 9. 16. lb. I-II) Barbath Carol Membru de partid în ilegalitate. iar ulterior a avut activitate pe linie de UTC. decizie reconfirmată în 1956 (de două ori). (Barbaşov) Asistent la Facultatea de filologie Bucureşti. Originale.07. Idem. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor. 1952 2 (vol. Originale.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Întrucât la căderea din 1934 a avut purtare proastă la Siguranţă (a declarat că 22. CCP a hotărât respingerea cererii.05. a refuzat să se retragă în interiorul URSS. vătămare corporală. 1 117 . era înscris şi 27. Originale. de unde s-a întors în 1947 fără permisiunea autorităţilor sovietice. în timp ce era membru al PCR. cu scopul de a emigra în 1950 Palestina. care a solicitat reîncadrarea în Partid.04. la sionişti. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. se desolidarizează de mişcarea comunis1948 tă).469 413 Barbă Nina Membră de partid cercetată pentru că: în 1941. 2 472 2936 Barbălată Leizer Membru de partid în ilegalitate. după 23 august 1944 a refuzat „repatrierea” în URSS. în 1944 14. 19. iar în 1940 a plecat în URSS.04. huliganism şi violare 1974 de domiciliu.01. s-a refugiat în judeţul Dolj. CCV a hotărât anularea încadrării ei. când se afla la Ismail. 1 470 3104 Barbălat Boris Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tâlhărie. 11 471 2666 Barbălată Iosub Membru de partid exclus pentru că.

Barbescu Simion Membru de partid exclus pentru că: fiind stăpânit de viciul beţiei. încât a ajuns 19. 6 475 2667 9 476 3092 5 477 408 9 118 . membru de partid exclus pentru că: a făcut politică legionară. alte abateri. a recurs la metode străine procesului instructiv-educativ. Membru de partid exclus pentru că în anii 1937-1941 a fost membru al 28. Membru de partid exclus pentru beţii şi manifestări străine de conduita unui membru de partid. iar în 1972 aceasta din urmă i-a fost ridicată.02. reconfirmată în acelaşi an. a decăzut din punct de vedere moral. 1959 În 1961 sancţiunea i-a fost transformată în „vot de blam”. 1981 CCP a propus.12.09. Originale. 4. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.05. CCP a 25. Originale. Întrucât şi-a retras apelul. să sustragă bani din genţile colegilor. preschimbe carnetul . ca 1973 profesor. Originale.473 412 Barbălată Vasile Responsabil al Centrului DCA Brăila. menţinerea deciziei. Original. hotărât clasarea cazului. 1954 1 474 3386 Barbălată Viorel T. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Barbăroşie Ion I. organizaţiei legionare. Barbeş Petre D. Membru de partid exclus pentru că timp de un an a refuzat să participe la viaţa de partid şi nu s-a prezentat să-şi 29.

1 479 401 Barboni Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost agent al Siguranţei. în 1938 s-a înscris în FRN.05. Membru de partid exclus pentru că: în trecut ar fi cântat cântece legionare. CCP a retrimis cazul Comitetului regional PMR Timişoara. ca ostatic.02. 5. unde a fost avansat în grad şi a fost decorat. 2 119 . 1 480 400 Barbonie Constantin I. 1957 10 481 399 Barbonţa Ioan I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. a avut servitor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. obştesc.04.06. fiind printre elementele reacţionare. din 1927 a activat în Partidul averescan. în 1946 a refuzat să se prezinte la vot. Originale. a avut strânse legături cu Iuliu Maniu. Bella Kun. Originale.478 402 Barboloviciu Virgil Fost membru al Comitetului judeţean PMR Sălaj. a luat parte la Rebeliune. Original. folosea braţe de muncă salariate. ca locotenent activ a luat parte 1949 la reprimarea revoluţiei din Ungaria. a fost trimis în judecată pentru furt din avutul 27. împreună cu un grup format din ofiţeri şi familia lui Iuliu Maniu. deschis clasa muncitoare înscriindu-se la 1950 legionari. exclus din partid pentru că: în 1919 a fost schimbat. cu familia lui 19. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1960 Pentru adâncirea cercetărilor. reconfirmată în 1960. a trădat în mod 20.

482 395 Barbovschi Alexandru Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la manifestaţii legionare. 1950 judeţul Teleorman. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru de partid exclus pentru că: era un element care a contribuit la 22. fost numit primar al comunei Fântânele. Originale. Barbu Anastasia Membră de partid exclusă pentru că a fost proprietară de atelier textil şi a 14. exploatat salariaţii. 1951 3 120 . 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. crime şi jafuri pe teritoriul Uniunii 1950 Sovietice. s-a căsătorit cu fiica unui poliţist al regimului burghez. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.12. în timpul războiului antisovietic a urmat o 17. Barbu Alexandru Responsabil de cadre la Comitetul Provizoriu al Sfatului Popular orăşenesc Brăila.08. Barbu Aurelia (Mozes) Membru de partid exclus pentru că făcea parte dintr-o familie de exploatatori care şi după 23 august 1944 a continuat să exploateze munca salariată (a deţinut un laborator chimic). 2 483 394 3 484 393 1 485 390 1 486 2981 7. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. şcoală de ofiţeri şi a fost instruit de 1953 instructori hitlerişti. în postul deţinut a avut o comportare imorală. a întreţinut relaţii cu chiaburii. în timpul guvernului Rădescu a 19. Barbu Alexandru Gh. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat.06.11. Original.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

paramilitară „Deutsche Manschaft”. alte 1959 abateri. Şef de birou în Regimentul 6 Securitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4.06. Originale. Întrucât abaterile avute nu constituiau motive de excludere. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.487 2707 Barbu Bernard (Ettinger) Responsabil al gărzilor cetăţeneşti din Alexandria. 4 490 791 34 121 . Originale. şi-a manifestat nemulţumirea faţă de gradul pe care îl avea.09. Original. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. şi-a 20. 1 489 389 Barbu Constantin M.04. 1961 şi 1972. Barbu Dittrich Iosif Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a fost membru al Grupului Etnic German şi în organizaţia 17. el însuşi ocupându-se cu comerţul.10. 1951 4 488 391 Barbu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost un element exploatator (şef 11. reconfirmată în 1966. s-a dovedit a fi un element necinstit şi anarhic. membru de partid exclus pentru că: în funcţia avută a lucrat superficial şi a adat dovadă de indisciplină. având atelier cu angajaţi). Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. însuşit o sumă din banii ostaşilor din 1956 subordine. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. maistru ţesător.

făcut parte din PNL. şef al Spaţiului Locativ. apoi s-a înscris în PNL şi PSD – 11. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost în anturajul elementelor din PNL.09. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.491 388 Barbu Dumitru Membru al Comitetului de Partid al Sfatului Popular orăşenesc Ploieşti. fracţiunea Titel Petrescu. 6. Membru de partid exclus pentru că în 1935-1937 a făcut parte din organizaţia 26. reconfirmată în 1956. 6 494 385 Barbu Dumitru I. a dus activitate 1953 reacţionară împotriva PCR. 3 492 387 Barbu Dumitru D. Originale. 1962 5 493 386 Barbu Dumitru Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale.08. membru de partid exclus pentru că: în regimul burghezomoşieresc a fost agent de percepţie. a 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută a întrebuinţat metode de comandă.09. reconfirmată în 1962. Activist la Comitetul raional PMR Piteşti. 6 122 . legionară. a luat parte la 1953 războiul antisovietic. Originale.10.

26. CCV a 1950 hotărât anularea deciziei. Original.10. 28. Original. alte 1950 abateri.12. Ţinând cont de activitatea lui. 3 498 848 Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. timpul şi-l pierdea prin cârciumi. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. CCP a hotărât confirmarea stagiului din 1942. alte abateri. 8. exclus din partid pentru că: în 1941 a avut legături cu conducătorii legionari. 1954 1 496 383 Barbu Florea Activist la Judeţeana PMR Râmnicu Sărat. Original. membru de partid care a solicitat 23. Originale. între care era şi fratele său. După 23 august 1944 a denunţat un grup de manişti.02. confirmarea calităţii de membru. confirmarea stagiului de partid din 1961 ilegalitate. sancţionarea cu „vot de blam” şi i-a interzis ca timp de un an să ocupe posturi de răspundere în Partid.06.495 384 Barbu Enache Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în 1940 şi 1944 s-a refugiat de la Cernăuţi în ţară. 1 123 . 1 497 382 Barbu Gabriel (Feldman Henri) Şef al sectorului Istoria medicinei de la Institutul de Igienă şi sănătate publică.

Hotărâre reconfirmată în 1979. grupul din care făcea parte. Originale. menţinerea deciziei. prilej cu care a 1950 căutat să-l compromită îmbătându-l. membru de partid exclus pentru că a mers la reacţionarul Traian 22. Originale. care fierbea ţuică. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. Dâmboviţa. în 1951 a fost condamnat penal pentru deţinerea unui pistol şi a unei arme militare. s-a întors cu 13 zile mai târziu decât 21. copie. 1957 4 124 . Barbu Gheorghe I. 6 500 3093 5 501 381 Barbu Gheorghe Primar în comuna Isvoarele. Originale. 1973 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din partid în 1949 pentru că: şi-a însuşit 38000 de mii lei proveniţi din vânzarea ziarului „Scânteia”. abateri.09. Secretar al organizaţiei de bază.499 847 Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 19. Barbu Gheorghe Membru de partid exclus în 1976 pentru că: fiind plecat într-o excursie organizată de ONT în Bulgaria şi Grecia. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Geagu.04. 1940 a activat în organizaţia legionară. alte 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.10. 1978 CCP a propus. Originale. 1 502 3237 9 503 849 5. reconfirmată în 1962.

CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost gardian la Poliţia Capitalei. Hotărâre reconfirmată în 1980. Originale. după care. 22. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. fiind judecat pe baza Legii 18/1968. Barbu Ilie Şef de coloană şi secretar al BOB de la Autobaza nr. laptelui să delapideze o sumă mare de 1977 bani. 1980 Întrucât motivele pentru care a fost exclus s-au dovedit neîntemeiate. Original. era un element beţiv şi antisemit. membru de partid exclus pentru că. 1 505 2812 2 506 3313 10 507 3209 7 125 .504 871 Barbu Grigore Membru de partid exclus pentru că sub ameninţarea şefului său de atelier s-a înscris la legionari. i-a interzis ca timp de doi ani să ocupe funcţii de răspundere. Originale. în timpul războiului a avut manifestări antisovietice.03.06. Barbu Iacob I. 2 Craiova. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.04.06. a luat parte la mai multe greve. Barbu Ilie Membru de partid exclus în 1974 pentru că: în calitate de şef de post de miliţie în comuna Dor Mărunt. instanţa a stabilit că nu poate justifica faptul că a obţinut prin 25. Totodată. CCV a hotărât anularea deciziei şi 1950 confirmarea calităţii lui de membru. menţinerea deciziei. intrat în ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. l-a favorizat pe şeful Centrului de colectare a 26. apoi camerist la Ministerul Domeniilor. muncă suma de 41000 lei. nu a mai vrut să lupte 1951 pentru Partid. atunci când PCR a 19. alte abateri.

membru de partid exclus pentru că a bătut tractoriştii. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. bază şi nici la munca în CAP. Barbu Ioan Director la SMT Ardus.07. anterior. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Barbu Ioana Membră de partid exclusă pentru că timp de trei ani nu a participat la adunările generale ale organizaţiei de 29. 1981 CCP a propus. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut 22. În 1979 sancţiunea i-a fost ridicată. Barbu Ioan Fost preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Vulcana-Pandele. Originale. concubinaj cu o femeie de moravuri 1954 uşoare. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 4 509 875 4 510 828 4 511 3387 5 126 . (Kraus Richard) Membru de partid exclus pentru că era un exploatator care în perioada dictaturii antonesciene a fost o unealtă a 26. iar pentru atitudinea lui 1954 nepartinică faţă de tractorişti l-a sancţionat cu „vot de blam”. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. regimului. membru de partid exclus pentru scandaluri.10. menţinerea deciziei.11.508 872 Barbu Ilie V. regiunea Ploieşti.05. În 1956 hotărârea a fost anulată şi a fost reprimit în Partid cu vechimea din 1945. beţie şi 13. Originale. regiunea Baia Mare.

CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul de partid. Original. menţinerea deciziei. CCP a propus. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. judeţul Ilfov. menţinerea deciziei. Originale. funcţia avută a sprijinit interesele 1951 chiaburilor. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. 1 127 . 2 513 3270 Barbu Ion Şef al postului de Miliţie din comuna Ghimpaţi. a transportat trupe şi material militar. 23. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât.01. (II) Responsabil la Grupul sindical agricol. în 17. 28. 5 515 829 Barbu Ion C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost informatorul Siguranţei şi a ţinut legătura cu Gestapoul 12.03. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. în timpul războiului antisovietic. 1952 în calitate de comandant de vas. german. membru de partid exclus pentru că a săvârşit diverse abuzuri şi ilegalităţi. a cerut să fie scos din funcţie. Original. iar trecutul lui să fie cercetat de „organele în drept”. 25 514 3401 Barbu Ion A.512 873 Barbu Ion Căpitan de vas la Agenţia Sovrom Transport Galaţi. Originale.07. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1983. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară.

) CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Iliescu. copie. reconfirmată în 1956 şi 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cuib condus de Mihai D. Membru al Comitetului judeţean PCR Buzău şi Preşedinte al Federalei Cooperativelor. a avut legături intime cu Elisabeta Apostol şi şi-a părăsit soţia.03. Originale. 6 518 792 Barbu Ionel V. exclus din Partid în 1961 pentru 18. dovedit necinstit. „Banda neagră”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.516 793 Barbu Ion F. exclus din Partid pentru că în funcţia avută folosea metode dictatoriale.10.04. Originale. Originale. motiv pentru care a fost 1951 condamnat penal. Originale. Membru în BOB al Atelierelor Griviţa. 4 128 . 5. membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1928 s-a înscris în organizaţia fascistă 15. (A făcut parte din Divizia „Tudor Vladimirescu”. 6 519 790 Barbu Ivanciu Director al Fabricii de paste făinoase şi biscuiţi „Dunăreana”. condusă de Iancu 1960 Tăbăcaru. Galaţi.03. că în 1940-1941 a desfăşurat activitate 1963 legionară. 1960 5 517 874 Barbu Ion N. Membru de partid exclus în 1959 pentru că din 1937 a fost membru al organizaţiei legionare din Balş. s-a 30. a luat parte la manifestări legionare.

1954 1 523 3059 Barbu Marin I.520 789 Barbu Marin Activist la Raionul PMR Alexandria.08. menţinerea deciziei. a semnat un act fictiv. Original. Diriginte al Oficiului PTTR din comuna Zorleni. Originale. 1981 CCP a propus.11.02. Barbu Marin D. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. pentru a acoperi lipsa în gestiune a unui gestionar. exclus din Partid pentru că s-a ocupat de interesele sale personale şi a părăsit 12. Originale. membru de partid exclus în 1964 pentru că a fost condamnat penal 19. exclus din Partid pentru că a avut un comportament brutal faţă de soţie şi un 24. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Barbu Marin Gh. munca. faptă pentru care a fost condamnat penal. 1971 şi-a pierdut carnetul de partid şi a refuzat să participe la adunarea de partid în care s-a analizat situaţia lui. frate al său. CCP hotărât menţinerea deciziei. Barbu Matei I.12. Plutonier la UM 01256 Caracal.11. copie. 2 521 3407 4 522 788 8. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al cooperativei de consum. 13. Original. pentru delapidare. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 4 524 79 7 129 . Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni poliţieneşti. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei. reconfirmată în 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Original. de bani provenite din vânzarea cărţilor şi 1952 a broşurilor de partid). 5. 1960 şi 1961. obiecte de valoare. Originale. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trecut în evidenţa „organelor în drept”. Originale. era stăpânit de spiritul mistic (merge duminica la biserică).05. Responsabil al Secţiei de Educaţie Politică de la Judeţeana PMR Ialomiţa. reconfirmată în 1957. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Burah) Secretar al Legaţiei RPR din Belgia. 6 527 808 Barbu Morel I. în funcţia avută a angajat elemente necorespunzătoare. fapte pentru care a 1955 fost arestat şi cercetat.04. alte abateri. exclus din Partid în 1954 pentru că: a luat parte la acţiuni legionare. Originale. (Burach. 1955 14 526 809 Barbu Mihai G. 1957 şi 1960. 21 528 807 1 130 . exclus din Partid pentru că s-a dovedit necinstit (nu a putut justifica sume mari 23. reconfirmată în 1967. muncitori.525 810 Barbu Mihai Şef al Serviciului de Cadre de la Banca de Stat. membru de partid exclus în 1954 pentru că a întreţinut legături cu elemente duşmănoase şi a transportat peste graniţă 23. alte abateri. reconfirmată în 1956.10. Barbu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară şi a dat informaţii despre 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Original. 5 532 804 Barbu Nicolae N. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. 1951 speculative. pe care le-a sprijinit. Originale. lăsat corupt de elemente afaceriste. 1962 55 531 805 Barbu Nicolae H. pe frontul de la Odessa.08. 2 131 . Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare şi abuz în serviciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5.05. exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 1977 3 530 806 Barbu Nicolae D. în muncile avute s-a 13. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Lucrător politic în mai multe unităţi militare. Activist de partid.529 3188 Barbu Nicolae C. reconfirmată în 1979 şi 1980. CCP a propus. Originale. reconfirmată în 1961. cupură ziar. membru de partid exclus în 1959 pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare.05. 4.12. Membru de partid exclus pentru că în 1935-1940 a activat în organizaţia 29. legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.

5. a refuzat 19. CCP a hotărât clasarea cazului. după 25. membru de partid exclus pentru că: în postul avut s-a înconjurat de elemente duşmănoase. al cărui tată a fost mare negustor. 5 535 802 Barbu Ofiţă (Ofiţa) Director al Magazinului textil Giurgiu. a făcut parte 1957 din „secta religioasă” „Oastea Domnului”.533 803 Barbu Nicolae V. Secretar al organizaţiei de bază din Secţia mobilă – Sălătruc. 4 132 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid în 1965 pentru că: a folosit banii din cotizaţii în scop personal. care. să predea cotele de cereale. 1 536 2683 Barbu Oprea M.I. a fost condamnat penal pentru sustrageri de materiale din întreprindere. elemente afaceriste. întreţinea legături cu chiaburii. Original.04. 1965 4 534 3410 Barbu Niţă Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că împreună cu un coleg de serviciu a mers la un restaurant. Întrucât a renunţat la apel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a favorizat 17. Originale. s-au lovit 1981 reciproc.01. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară.12. Originale. fiind în stare de ebrietate. a fost de acord ca 1952 fiica sa să se căsătorească cu un ofiţer deblocat. Moineşti. din cadrul I. CCP a hotărât menţinerea deciziei.R. ca responsabil al Cantinei i s-a găsit lipsă în gestiune.11.

membru de partid exclus pentru că: a neglijat cercetările privind sustragerea unei cantităţi de benzină din depozit.11. Rodocea. pentru un an. a avut atitudine nesănătoasă faţă de critica organizaţiei de bază. alte abateri. de Ziua minerului. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în acelaşi an a fost reţinut de Securitate. Şef al Bibliotecii Centrale a Armatei. Barbu Sabin-Alexandru Locţiitor politic la un batalion de deservire a Aerodromului Caracal. reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 1956 6 538 800 Barbu Pavel N. manifestări şovine. Dobrescu ş. şi că tatăl său fusese exclus din Partid. 4. CCP a hotărât anularea deciziei. 1954 Întrucât era un element tânăr. în 1953. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.537 801 Barbu Pavel A. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940 a avut activitate 24. Original. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.12. Originale. Original. a provocat scandal şi a avut 25. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a ascuns faptul că părinţii lui erau chiaburi.05. Întrucât motivele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. CCP a hotărât anularea deciziei.a) şi titelişti. locotenent major. întrucât avea relaţii cu militanţi politici manişti (Ilie Lazăr. alte abateri. Nicolae Carandino. legionară. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 4 539 799 1 540 392 1 133 . 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Barbu Romulus Ofiţer de Securitate. iar abaterile nu constituiau motive de excludere.10. Originale.

Original. alte abateri. 38 542 797 Barbu Solomon (Bercu) Activist PMR la Sectorului „II Negru”.541 798 Barbu Silviu Gh. exclus din Partid în 1952 pentru că: în 1947 l-a ajutat pe fratele său să plece clandestin în Palestina. tipografia unui evreu. Originale. -.08. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.04.10. Membru de partid exclus pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a preluat 27. 1960. Originale. 1 134 . a luat 1954 şperţ. 31. Originale. reconfirmată în 1959. membru de partid exclus în 1952 pentru 20. 1955 6 543 796 Barbu Stan D. manifestaţii legionare. 7 545 795 Barbu Stoica Preşedinte al Sfatului Popular Comunal Baloteşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1979 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.12. faptă pentru care a fost condamnat penal. reconfirmată în 1960. alte abateri. că: a servit interesele chiaburilor.03. Originale. reconfirmată în 1980. 6 544 3285 Barbu Steţenco-Marin Membru de partid exclus în 1979 pentru că: a încercat să acopere lipsa în gestiune cu bunuri provenite din furt. regiunea Bucureşti. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în trecut a luat parte la 19.

02. Original. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 20. în calitate de secretar al organizaţiei de bază săteşti. a făcut afaceri cu mai mulţi negustori de vinuri. 1. făcut comerţ clandestin cu băuturi 1956 spirtoase. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului regional PMR Hunedoara. a fost apoi proprietar de birt şi a 25. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 1961 cercetare temeinică. 1956 care ulterior a fost masacrată. Original.546 2688 Barbu Tase (Bădărănescu) Membru de partid exclus pentru că: a fost proprietar de trăsură şi a avut un angajat. bătut ţărănimea săracă. 1950 1 135 . 2 549 817 Barbu Traian Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. 10. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. 2 547 794 Barbu Tilea D. 1 548 818 Barbu Toma T.07. 2 550 816 Barbu Traian Membru de partid exclus pentru că.07. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul colectărilor a 21. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de primar. copie.11. Original. strângerea populaţiei civile de la Odessa. Original. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.

reconfirmată în 1956 şi 1959.09. străin de 1949 interesele poporului. 5. CCP a propus. exploatat braţe de muncă salariate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1974 pentru că: a fost judecat pentru provenienţa ilicită a unor bunuri. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. considerându-se nedreptăţit. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. exclus din Partid pentru că în 1947-1948 a fost proprietar de atelier mecanic şi a 15. era un 27. afacerist şi descompus din punct de vedere moral. Originale.05. 1954 întreţinea legături intime cu o muncitoare în sediul organizaţiei de bază. Secretar al organizaţiei de bază de la fabrica „Salomir”. menţinerea deciziei.551 3212 Barbu Traian C. Membru de partid exclus pentru că: în 1924-1944 a fost membru al PNL. era exploatator. 1977 3 552 814 Barbu Vasile (Krauss) Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate anticomunistă şi de trădare a clasei muncitoare. Brăila. Copie. a depus carnetul de partid. 21. 1 136 . Originale. 7 553 815 Barbu Vasile I. Originale. element necinstit. exploatator. Ţinând seama de faptul că sprijinise 1951 mişcarea muncitorească în perioada războiului.02. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 10 554 2881 Barbu Vasile S.

555 2652 Barbu Vilan Membru de partid exclus pentru că avea un trecut duşmănos faţă de clasa muncitoare (fusese membru al FNR. a avut 1950 funcţii importante în administraţia de stat.05. luat parte la şedinţe legionare. 8. Originale. 1 557 230 Barbulovici Iancu Activist al PMR. a făcut afaceri ş.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. motiv pentru care a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original.04. exclus din partid pentru că în trecut a fost 10. 1951 CCV a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid.06. alte măsuri. Ţinând cont că era un element tânăr. 1953 CCP a propus menţinerea deciziei.).a. exclus din Partid în 1956 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 16 556 813 Barbu Voicu Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar i s-a găsit un deficit în gestiune. CCP a constatat că într-o misiune de recunoaştere apelantul a luat iniţiativa de a trece de partea armatelor sovietice. 30. alte abateri. 1957 4 558 232 Barbura Augustin Director la Uzina Electrică din Aiud. Originale. agent de poliţie şi agent acoperit al SSI. în calitate de şef de patrulă şi comandant de gardă la o fabrică de textile din Cernăuţi. 2 137 . a 27.

1. 1 561 164 Barbuţ Elena (Tunea) Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (Poliţie şi Siguranţă). Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în 1940-1944 a fost agent telegrafist la Serviciul Special de 28. 1 560 165 Barbus Niculae Membru de partid exclus pentru că: în 1934-1941 a făcut politică legionară şi a 17. Originale. s-a dovedit a fi necinstit. 3 563 155 Barcari Timoftei Membru de partid cercetat în legătură cu stabilirea stagiului în Partid. 1954 1 562 163 Barbuţ Gheorghe D.11. alte abateri. Originale. a fost martor al apărării în procesul unui 1951 sabotor. copie. CCP a hotărât menţinerea stagiului <1951> din 1945. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01.559 233 Barbura Valeriu Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. avea 1965 viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Informaţii. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fost şef de cuib. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1947 10. a luat parte la războiul 1950 antisovietic. Original.11.10. Hotărâre reconfirmată în 1963. 8 138 . Original.

06.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Vicepreşedinte al Sfatului Popular al raionului Loviştea. Original. reconfirmată în acelaşi an. Original. abateri. Membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al capitalismului.12. membru de partid exclus pentru că în funcţia avută s-a dovedit a fi un element afacerist. Originale. Valea Jiului.04. Original. alte măsuri. 1960 13 568 2937 Bardac Ioan Responsabil cu agitaţia şi propaganda al organizaţiei de bază din comuna RâuBărbat. Bardac Aurelian N. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 565 220 Barcuţeanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. copie. alte 11. informaţii despre starea de spirit a 1951 muncitorilor.564 221 Barcsik Iosif Membru de partid exclus în 1952 pentru că a fost categorisit chiabur. în timpul războiului antonescian dădea 11. 3. CCP a hotărât anularea deciziei. alte 1949 abateri. 1 566 222 1 567 324 Bardac Dumitru N. Originale.12. 4 139 . legionară şi a luat parte la Rebeliune. exclus din Partid pentru că: a activat în organizaţia 17.

menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. secretar al UTM. exclus din Partid pentru 1950 că era un element afacerist şi beţiv. unde a ocupat funcţii de răspundere. 6. Întrucât a sprijinit activitatea revoluţi. (Bărdan) Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturilor carlistă şi legionaroantonesciană a fost instructor de premilitari.04. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Copie.569 2884 Bardan Nicolae V.10. în 1945 a fost încadrat în Frontului Plugarilor şi numit preşedinte al Plăşii Părincea. Originale. membru de partid exclus în 1950 pentru că a activat în PNŢ. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1947. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24. judeţul Bacău. 7 572 556 1 140 . Bardaş Ioan Responsabil cu munca de tineret la Comitetul PMR de plasă Făgăraş şi 18. 1976 Decizia a fost menţinută. ca secretar al Preturii Părincea. Original. 1948 1 570 2919 Bardan Vasile Profesor la Institutul Politehnic din Timişoara. 18. după 23 august 1944.05.12. Originale. Comitetului judeţean Hunedoara al PCR. a protejat pe chiaburi. faţă de care a întrebuinţat bătaia şi înjurătura.1967 onară ilegală. În 1968 CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9 571 3133 Bardar Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc.

Original. deci necombatant. copii. 1958 10 574 182 4. Bardocz Zoltan Membru de partid exclus pentru că. copii. 6. făcut parte din plutonul care executa 1950 dezertorii. Întrucât a fost şofer.07. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.08.573 555 Bardaş Radu Al. 1952 2 577 1156 Bardoczy Iozsef Cetăţean ungar pentru care Ambasada Ungariei în România a cerut să se confirme dacă a luat parte la greva din 28. membru de partid exclus în 1955 pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. alte abateri CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bárdi Rozália Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. 1977 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că în arhive nu se regăseşte informaţia solicitată. unde a 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Galaţi.02. 5 141 . 1953 4 575 823 Bardocz Adalbert (Bella) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Mircea Vodă. Original. 1 576 824 4. fiind încorporat în Armata maghiară. reconfirmată în 1960.08. Originale. octombrie 1922 din Mediaş.04. a luptat contra Uniunii Sovietice. Originale. Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.

1 142 . 31. Notă de răspuns a CCP adresată CC al PCUS prin care se confirmă solicitarea.03. Referinţe semnate de Ida Felix şi Bercu Feldman. alte 1950 abateri. Adresă de răspuns a CCP prin care s. 10 580 603 Barenboim Oişie (Basca) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării soţiei sale de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte că în 22.1952 au comunicat informaţiile solicitate. Originale. română.05. 27 581 827 Bargu Ştefan Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor. comunei l-a bătut pe secretarul UTM. CCV a hotărât menţinerea deciziei. ca primar al 17.578 124 Bárdos Ladislau Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. lb. Originale. Adresă a CCP prin care se confirmă 1961 solicitarea.02. copii. română. 29 579 715 Baremboim Avram Persoană pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat să se confirme dacă a fost membru al PCdR. 19. copie. Originale. perioada războiului a făcut parte din 1958 PCdR.03. maghiară. lb. rusă. Original.

1955 2 583 854 Barhard Jean Responsabil organizatoric al organizaţiei UTM de la Institutul Politehnic Bucureşti.05. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1978 CCP a propus. 14.582 2655 Barhard Aurel S. menţinerea deciziei. 15. 1951 cât a fost în Israel şi Turcia. avutul obştesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat încadrarea în Partid. 3 585 853 Barna Ecaterina (Fodor) Membră de partid exclusă pentru că în 1944. Secretar al organizaţiei de bază nr. Întrucât o perioadă de peste doi ani. Originale. 7 din Ministerul Sănătăţii. 9.1957 iată. CCP a hotărât anularea deciziei şi i-a recomandat ca pentru reprimirea în Partid să se adreseze organizaţiei de bază.09. 3 143 . CCP a hotărât respingerea cererii. Întrucât acuza s-a dovedit neînteme. reconfirmată în 1956. Original. 2 584 3245 Bari Toader Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru furt din 29. a luat parte la percheziţionarea femeilor. Originale.04. în timpul deportării populaţiei evreieşti. exclus din Partid pentru că în perioada grea economică a întreţinut legături cu elemente afaceriste şi a făcut speculă cu medicamente.08. nu se putea verifica. student. Originale.

CCP 1958 a hotărât anularea deciziei şi a recomandat organizaţiei de bază să pună în discuţie cererea sa de primire în rândul candidaţilor. 7 587 856 Barna Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1930-1940 a cântat cântece legionare şi a participat la inaugurarea monumentului lui Moţa şi Marin. 1942 a intrat voluntar la Şcoala de 1954 subofiţeri de jandarmi Timişoara. 1 144 . de transformarea sa de la excludere. CCP a hotărât anularea 1957 deciziei.03. pentru reîncadrarea în Partid urma să se adreseze organizaţiei de bază. membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la şedinţe legionare. Originale. Ţinând cont de activitatea pozitivă şi 17. copii. Întrucât de la excludere (1950) a trecut prea mult timp. Originale. 1976 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 26. a luat parte la deportarea populaţiei evreieşti din oraşul Sighet.08.07. Întrucât motivul s-a dovedit a fi 15.05. 3 589 855 Barna Moise Angajat al Miliţiei Baia Mare. cerut să se confirme apartenenţa la PCR. ca om de serviciu la Primărie. Originale.586 1146 Barna Ferenc (Francisc) Cetăţean maghiar pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a 28. neîntemeiat. 6 588 857 Barna Mihai Membru de partid exclus pentru că în 1944.

CCP a hotărât anularea deciziei şi 1951 reprimirea lui în Partid. 2 594 3078 Barnea Margareta Membră de partid exclusă pentru că a fost condamnată penal pentru delapidare. a falsificat acte pentru a-şi însuşi bani. a fost slugă 14. 1951 CCV a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a protejat unii chiaburi.05. 1 591 821 Barna Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost patron în Arad. 19. 2. Originale. 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. credincioasă a capitaliştilor români şi 1951 germani. 1 592 1534 Barnac Dumitru Gh. 4. membru de partid exclus pentru că: a încadrat în funcţii de răspundere elemente duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05.06. alte abateri.12. Original. Întrucât în ilegalitate a ajutat Partidul. fals în acte şi uz de fals. 1956 4 593 820 Barnea Constantin Membru de partid exclus pentru că a neglijat viaţa de partid.590 822 Barna Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost patron de drogherie. Originale. Şef al Sectorului de cadre al Sfatului Popular raional Râmnicu-Vâlcea. Originale.06. Original. 1972 4 145 .

şi-a însuşit o sumă de bani. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.10. Original. avertisment” şi trimiterea în producţie pe 1951 timp de 2 ani. 1954 2 146 . cu care a întreţinut relaţii intime. alte abateri. abateri. fapte pentru care a fost sancţionat cu „vot de blam cu 13. exclus din Partid pentru că: a furat o serie de lucruri şi a introdus în sediu femei de moravuri uşoare. Original. regiunea Piteşti. 1 596 844 Baroc Atanasie L. a insultat un activist de partid. Partidul „Crucea cu săgeţi”.10. a dobândit cartele de alimente şi îmbrăcăminte pe nedrept. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 2. Instructor la Judeţeana de Partid Ilfov. Originale. alte 31.08. Original. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei.595 819 Barnuţ Constantin Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la acţiuni legionare. ca responsabil sportiv al Sindicatului. 2 597 843 Barok Mihail Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1942-1944 a făcut parte din 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trimis în producţie ca brutar.12. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. membru de partid exclus pentru că: s-a purtat rău cu populaţia. în producţie. 4 598 842 Baron Constantin Secretar la Sfatul Popular al comunei Frânceşti.

03. 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1967 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 600 2920 Baron Vasile Membru de partid exclus în 1955 pentru că în anii 1939-1941 a făcut parte 18.01.599 841 Baron Eugen I. în 1953. Original. 1959 reconfirmată în 1960 (de două ori) şi 1968.04. a fost în relaţii bune cu chiaburii. şi-a însuşit obiecte de la o persoană căreia i-a făcut percheziţie domiciliară. Întrucât a fost greşit încadrat. 13. faptă pentru care a fost condamnat penal. raionul Arad. 2309. CCP a hotărât menţinerea deciziei. nu era verificată. Secretar la Sfatul Popular Mândruloc. Original. 24 147 . CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. 2 601 2638 Baroncea Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 s-a ocupat cu afacerile. membru de partid exclus pentru că: perioada de până în 1944. 1956 2 602 840 Barosan Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în Mişcarea Legionară. în timp ce era şeful unei echipe de cercetare din MAI. a avut relaţii cu diferite femei şi s-a despărţit de soţie. cât a stat în Basarabia. din organizaţia legionară. era beţiv. Originale.

nu trăia viaţă de partid. trăia cu diferiţi bărbaţi). cât şi activitatea din Austria nu au putut fi verificate. Bad-Vöslau şi s-a încadrat în Partidul 1948 Comunist Austriac.12. Originale. unde a lucrat la o fabrică de zahăr. deportat-o la Auschwitz şi. gestionar de cooperativă s-a dovedit 1950 necinstit.603 839 Baroth Iudith (Iudita) Membră de partid exclusă pentru că era un element crescut şi educat într-un mediu burghez.10.08.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 606 837 Barsasteanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. 1 148 . Originale. ca 20. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. fapte de necinste. a stăruit în acuze. Original. 1 605 144 Barra Zoltan A. În 1941 a plecat în Austria. Membru de partid exclus în 1959 întrucât: a fost condamnat penal pentru 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât respingerea cererii. 2 604 2885 Barovschi Ştefania (Barowschi) Persoană care a solicitat încadrarea în PMR. iar după Eliberare a lucrat la poliţia din oraşul 13. Copie. deşi s-a 1951 dovedit că făcea o confuzie. care avea o comportare imorală (a acuzat pe Paul Daicovici că a 27. Întrucât atât împrejurările în care a plecat din ţară.

întrucât cazul său nu a fost cercetat suficient. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. Originale. făcut parte din organizaţia legionară. care i-a fost greşit acordat de către Comisia de Verificare şi să i se acorde vechimea în Partid din 1944.12. Originale.607 836 Barsony Ştefan Membru de partid exclus pentru că era un element care a exploatat clasa 25.10.05. muncitoare. 4 149 . Comitetului municipal Bucureşti al PCR. 1 608 835 Barstan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a 10. Original. CCP a propus: menţinerea calităţii de 17. 4 609 838 Barşai Oscar Membru de partid reverificat. membru de partid. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 30. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. să i se anuleze stagiul 1952 din 1926. Original.01. în 1975 cazul a fost clasat. 1974 Întrucât apelantul nu a adus dovezi în sprijinul cererii. 3 610 3134 Bart Aurel Membru de partid care a solicitat să fie luat în evidenţa celor care au activat în mişcarea revoluţionară ilegală.

reconfirmată în 1959. raionul Luduş. care a solicitat reprimirea în 29.12. CCP a hotărât respingerea cererii şi scoaterea lui din postul deţinut.10. membru de partid în ilegalitate. pentru bani. 7 Petroşani. copii. 10 150 . 1952 Întrucât a fost informator al contraspionajului hortyst. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. Originale. 1975 5 613 304 Barta Vasile Şeful Serviciului de Muncă şi Salarii de la Trustul de Construcţii nr. 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1961.611 831 Barta Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a trecut persoane peste frontieră în mod clandestin. funcţie în care s-a dovedit necinstit. 4. Originale. cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. 1953 8 612 1141 Barta Janos Persoană pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a cerut referinţe. a făcut greutăţi în campania de treieriş. Partid. făcea parte dintr-o sectă religioasă. Originale. a fost preşedinte al organizaţiei Uniunea Populară Maghiară din comuna Bogata.10.

muniţie şi alte obiecte militare. Copie. Original. în 1968 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1944. apartenenţa la PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 616 2898 Bartha Carol Persoană care a solicitat primirea în 22. a bătut mai mulţi soldaţi 15.05. 1 617 1198 Bartha Carol (Károly) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la 27. sovietici. apoi s-a retras în Germania. 1952 unde a fost luat prizonier de către americani.07.12. Partid. copii. Originale. în timp ce era şeful Gărzilor Populare din Odorhei. 7 151 . 10 615 833 Bartha Alexandru Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut ostil Uniunii Sovietice. la o percheziţie i s-au găsit 1957 arme. Întrucât s-a dovedit că era nevinovat. 1982 Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. care a luptat în armata fascistă 22.614 834 Bartalis Francisc Membru de partid exclus pentru că: înainte de 1944 a exploatat muncă salariată. în toamna anului 1944. maghiară. 1947 CCP a hotărât acceptarea cererii.07. Originale.

membru de partid exclus şi trecut în rezervă pentru că a aplicat pedepse neregulamentare şi a lovit 21.618 1162 Bartha Ernest (Ernö) Cetăţean ungar pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privind apartenenţa la PCR. Originale. Original.02. Originale. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 4. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. copii. 8 621 186 Bartha Ioan Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. a pierdut şi calitatea de membru al PCR. întrucât a renunţat la cetăţenia română. Bartha Iuliu Membru de partid exclus pentru că era un element care toată viaţa lui a servit credincios pe moşieri şi a luat parte activă la exploatarea ţărănimii muncitoare.12.12. 4 620 3296 Bartha Grigore Ofiţer de armată. grav militari din subordinea sa. copii. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 21. Adresă de răspuns a CCP prin care s-a 1978 comunicat faptul că.12. 1979 CCP a propus. făcut parte din organizaţia legionară. 7 619 832 Bartha Geza M. Membru de partid exclus pentru că a 28. 1950 1 152 . Originale.07. 1953 20 622 299 5. menţinerea deciziei.

Original. 1957 CCP a hotărât confirmarea stagiului. 8.05.623 300 Bartha Nicolae Membru de partid suspendat pentru că în 1944.07. se recunoască stagiul de partid din 1945. Originale. depusă de la excludere. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 625 302 Bartha Sigismund Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu naţionalist-şovinist: a făcut parte din organizaţii fasciste. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiu de la data rezolvării apelului. a 15. care a solicitat să i 24. Originale. 1950 i-a schingiuit şi le-a cerut bani. CCV a hotărât menţinerea excluderii din Partid. 1 624 301 Bartha Pavel Prim-secretar al Comitetului raional PMR Târgu-Secuiesc.08. Original. 1956 3 153 . când a fost concentrat în armata maghiară. fiind repartizat la un 17. detaşament de muncă alcătuit din evrei. ca şi de atitudinea sa pozitivă de la locul de muncă. participat activ la războiul de jaf şi 1951 cotropire a Uniunii Sovietice.06. Ţinând cont de activitatea lui pozitivă în organizaţiile de masă. 1 626 303 Bartha Ştefan Gh. Membru de partid exclus pentru că în 1940 s-a înrolat voluntar în armata hortystă.

împreună cu patronul său. alte abateri.12. (Barty) Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a luat parte.08. 6. Copie. element beţiv şi scandalagiu.11. la excursii organizare de asociaţia „Muncă şi Voe Bună”. exclus din Partid pentru că era un 18. avea neverificată perioada 16. Originale. exclus din Partid pentru că: şi. a însuşit diverse sume de bani provenite 1949 din vânzarea presei de partid.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. reconfirmată în 1960. În 1955 a fost reîncadrată în Partid.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 4 630 2939 Bartolomeu Virgil Responsabil de presă la Secţia de Propagandă şi Agitaţie a Sectorului Ministere. 1951 apoi a fost trimisă de americani în Suedia). CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1944-1946 (a fost închisă la Auschwitz. Original. era străină de interesele clasei muncitoare. 1953 7 628 307 Bartiş Gavril Secretar al organizaţiei de bază din comuna Frâncenii de Piatră. 2 629 544 Bartok Viorica (Ilie) Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: întrucât a trăit din exploatare. 1 154 . regiunea Cluj. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să se prelucreze cazul în organizaţia de bază.627 305 Barti Ştefan Gh. a participat la acţiuni legionare.

9 632 294 Bartoş Andrei Ziarist la „Făclia” (Fáklya) din Oradea.10. Bucureşti. Originale. diferiţi bărbaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a fost comandant de 22. 1 155 . reconfirmată de CCP în 1960.11. s-a purtat 26. moşier şi conducător cuzist. 2 633 295 Bartoş Ion I. în calitate de pretor. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. brutal cu populaţia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al lui Mişa 24. adunând referinţe de la alţi membri de partid. Originale. Aron. a procedat în mod 1953 anarhic. companie de „Levente” în comuna 1956 Sânzieni.10. 1 634 296 Bartoş Paraschiva Fostă responsabilă la Căminul cultural „Nicolae Bălcescu”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că: a trăit o viaţă uşuratică.631 545 Bartoş Alexandru Membru de partid exclus în 1950 pentru că. pe 1950 care îl regreta.04. Original. având relaţii cu 10. Original. în 1943 s-a înscris în Partidul Crucilor cu Săgeţi (Nyilas).

agent 19. a dus o viaţă uşuratică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a obţinut un carnet de 1949 scutire de muncă şi un post la Centrala Evreilor.635 297 Bartoş Petru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de subofiţer de armată a bătut ofiţeri din cadrul aparatului politic.05. 1 638 1083 Baruzaru Cezar Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică cuzistă. verificare să-i procure o copie după 1954 caracterizarea sa. 9. Original. pe care nu le-a demascat. Copie. Originale. 1954 1 637 2896 Baruch Hermeliu (Barbu) Persoană care a solicitat primirea în Partid. la verificare a avut o atitudine duşmănoasă.02. deşi este căsătorit. alte abateri. 1 636 306 Barţichi Iacob Membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente străine clasei muncitoare. Original.09. Întrucât în 1940 prin Willman. 1 156 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. al Gestapoului. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât respingerea cererii. imoral şi beţiv.11. era un element 15. a îndemnat un membru al Subcomisiei de 25. alte abateri.

în aceeaşi calitate. a avut legături cu elemente chiabure şi maniste şi s-a manifestat duşmănos faţă de Partid. legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. 1952 2 641 322 Bas Florian Primar în comuna Tinca. CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. 1 642 334 Basalic Iordache M. care în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. unde a participat la arestări şi percheziţii ale civililor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 1 640 323 Barzache Nicolae Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist.07.04. (Iorgu) Membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat pentru trafic de influenţă. Original. 6. Original. membru de partid exclus pentru că 24. fiind casier al cuibului.639 318 Barza Samson Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a fost agent de poliţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. tatăl 1960 său a fost cuzist. regiunea Bihor. s-a dovedit necinstit şi a protejat elemen1951 te duşmănoase regimului. Original. în 1941 a fost trimis la Cernăuţi. a făcut parte din organizaţia 27. 2 157 . 5.

14. faptă 10. 1 158 . (A făcut parte din Divizia „Tudor Vladimirescu”. 3. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1954 1 644 336 Basangeac Gheorghe T. fiind cununată de Florin Miroiu.03. 2 645 2897 Basarab Georgeta Membră de partid exclusă pentru că: în 1940 s-a căsătorit cu Nicolae Basarab. pentru care a fost condamnat penal. 19. Membru de partid exclus pentru că a furat cereale de la GAS Băneasa. Originale. membru de partid exclus pentru că: a dat dovadă de lipsă de vigilenţă şi orientare în descoperirea unor elemente duşmănoase. alte abateri. afacerist şi speculant. alte abateri. alte abateri. 1951 şi el legionar notoriu. 1 646 337 Basarab Ioan Membru de partid exclus pentru că: era un element nesincer faţă de Partid.02.11.08.) CCV a hotărât menţinerea deciziei. Copie. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.643 335 Basamac Radu D. legionar. Locţiitor politic al Detaşamentului de muncă Băneasa (Securitate). Originale.

a avut legături cu elemen1949 te duşmănoase.647 338 Basarab Mircea M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de partid de la Ministerul Minelor şi Petrolului. 37 159 . alte abateri. Original. militar şi a fost decorat.1954 se. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 26. Original. pe frontul antisovietic a fost judecător 22. membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a căsătorit în uniformă legionară la Biserica 17. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 17 649 743 Basarab Ovidiu Membru de partid exclus pentru că: a fost ajutor de inspector de Jandarmi. Locotenent de armată. pe care a căutat să le menţină în posturi de răspundere. comandant de companie.11.09. pe motiv că 20.02.09. alte abateri. chiaburi. 2 648 2764 Basarab Nicolae I. în 1946 a 1950 sprijinit PNŢ. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu care întreţinea legături. era în relaţii cu un legionar notoriu. fotografii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. „Ilie Gorgani”. 1 650 744 Basarabu Virgiliu (Virgil) Membru de partid exclus pentru că în 1949-1950 a făcut închisoare. avea rude elemente duşmănoa. alte abateri.

reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. în 1944 a fost deportată în Germania. a sabotat realizarea sarcinilor de plan. copie. CCP a hotărât anularea deciziei.06. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. foşti capitalişti. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea ei din Partid. viaţa a trăit din afaceri. Originale. Original. alte abateri. exclus din Partid pentru că: era fiu de exploatator.651 812 Basch Andrei Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator.05. Suedia. până în 1946. el însuşi fost proprietar de atelier. 17 653 737 Basch Emeric Fost responsabil al Secţiei organizatorice a Comitetului judeţean de Partid Hunedoara. după care în 1945 a stat în zona engleză de ocupaţie şi în 12. a fost şef de grup într-o organizaţie sionistă. Hotărâre reconfirmată în 1957. rudele sale. apoi director general al centralelor mecanice din Ministerul Agriculturii. a promovat şi menţinut în funcţii elemente duşmănoase. au emigrat în Israel. Originale. care toată 30.10. 8. 1953 8 160 . când s-a întors în 1952 ţară (perioadă neverificată). 1 652 811 Basch Elena Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie de burghezi.

1953 2 657 861 Bastan Gheorghe S. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Basoc Aurelia Membru de partid exclus pentru că: era fiică de exploatator.08. războiului antisovietic a făcut propagandă 1951 fascistă. susţinând războiul cotropitor. Originale. cercetat pentru că la căderea din 1941 a avut purtare proastă. locotenent-major. Original. 1 656 859 2.02. Decizie reconfirmată în 1953. unde a fost decorat cu „Coroana României”. CCP a hotărât: primirea lui în Partid ca membru nou. Originale. CCV a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1944. în timpul 27. 2. membru de partid exclus pentru că în perioada războiului a primit o educaţie 19. fascistă. (Petru) Responsabil al Resortului de studii şi documentare din Secţia de educaţie politică a Judeţenei PCR Maramureş.06. a admonestat Judeţeana Maramureş a PCR pentru că l-a primit în Partid fără să aibă situaţia clarificată. Şef de Stat Major la Batalionul de Paraşutişti Bucureşti.654 2642 Basch Francisc E. 1948 8 655 738 Basculescu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost omul patronilor capitalişti. antisovietică. ca directoare la Liceul Comercial Sibiu a făcut propagandă fascistă. 1951 Întrucât după 23 august 1944 a dovedit că a rupt cu educaţia din trecut. 4 161 . soţul ei a fost ofiţer pe frontul antisovietic. cu interdicţia ca timp de un an să ocupe posturi de conducere în Partid. Originale.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. dat Comitetului judeţean de Partid Galaţi 1971 să-l ia în evidenţă. alte abateri.11. Başchir Teodor Membru de partid care a solicitat să i se acorde stagiul din ilegalitate şi să fie luat în evidenţă.01. 4. În 1979 CCP a propus. era un element necinstit. patronului uzinei I. Başlîi Semion Vasilievici (Alexonescu / Prosan) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti prin care se solicita să se confirme că în anul 1943 a fost condamnat la 5 ani de 21.T.05. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. reconfirmarea deciziei. întrucât nu au fost găsite documente care să se refere la situaţia indicată. Notă de răspuns a CCP prin care s-au cerut relaţii suplimentare. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al 16.24. membru de partid exclus pentru că: în trecut a servit burghezia. 4 660 3058 13 661 648 5 162 . Totodată. în timpul războiului antisovietic a cerut să fie transferat cu serviciul la Portul Odessa. sucursala Galaţi. CCP a hotărât că nu îndeplineşte condiţiile necesare. 1953 16 659 866 Basz Coloman I.08. închisoare pentru aruncarea în aer a 1960 podului de pe râul Apele Negre. unde a avut o atitudine duşmănoasă faţă de populaţia sovietică. Originale.658 2640 Baston Ovidiu Fost director al Sovromtransport. Originale. a recoman.A. Originale. iar faţă de muncitori s-a purtat brutal. şi spărgător de 1957 grevă.

07. 1929-1940. CCP a hotărât menţinerea deciziei.662 858 Başna Stan Membru de partid exclus pentru că a 11.06. pe care a sprijinit-o 1952 material. lb. Adresă a CCP către CC al PCUS prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 2 163 . 3 663 952 Başoer Manea Zaharova Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să i se confirme activitatea în mişcarea revoluţionară din România între 15. făcut parte din organizaţia legionară.04. iar faţă de muncitori a avut o purtare duşmănoasă. Original. necesară pentru pensionare. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea sa în PCdR. copii. rusă. Referinţe semnate de Ghizela Vass şi Ida Felix. română. 9. în perioada dictaturii antonesciene a fost la Odessa. 1958 20 665 860 Baştă Gheorghe I. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Referinţă a lui Marin Florea Ionescu. 33 664 446 Başoer Sprinţa Boruhovna Cetăţeană sovietică. copii.04. Mişcarea Legionară. 1966 Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. a simpatizat cu 16. Originale. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al patronilor. Originale.

a contopit cu organizaţia profascistă 1959 „Muncă şi Lumină”. 2 164 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. hitleriste şi a regimului antonescian. a făcut parte din organizaţia legionară.09. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori.666 862 Baştea Costică I. a făcut propagandă în favoarea armatelor 11. alte abateri. care în 1940 s. Originale. 1 669 772 Batalan Vasile Preşedinte al Comitetului de conducere al Cooperativei CFR Arad. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. În 1980 CCP a propus. membru de partid exclus pentru că: a luat parte la Rebeliunea legionară. alte 1954 abateri. reconfirmarea deciziei.15. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. a dat burse unor elevi care erau „elemente necorespunzătoare”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.04. Original. 7. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 a făcut parte dintr-o asociaţie cu caracter naţionalist-şovin.12. 4. Originale. 1954 2 668 864 Baştea Nicolae N. 1956 8 667 863 Baştea Ioan Gh. Original. (Başcă) Prorector al Institutului Agronomic Bucureşti.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element imoral.Sarkani) Membru de partid exclus pentru că 15. Original. membru de partid exclus pentru că era de origine burgheză. Originale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. era 13. a dus propagandă împotriva înfiinţării GAC. văzut beat prin comună şi juca jocuri de 1952 noroc (barbut). fapt care în acelaşi an s-a şi petrecut. alte abateri. 1954 1 672 776 Batcu Constantin Preşedinte al Sfatului Popular din comuna Beidaud. Original. CCP a hotărât anularea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”.05. regiunea Constanţa.07. Întrucât a reuşit în bună măsură să rupă cu mediul în care s-a format. Originale. 1. 1 165 . 3 671 775 Batcu Alexandru Asistent la Institutul de Medicină Iaşi. 27. CCP a recomandat Comitetului 1962 regional PMR Bucureşti să i se retragă calitatea. membru de partid exclus pentru că: a avut comportare brutală faţă de populaţie.10.670 773 Batali Adrian Candidat de partid exclus pentru că avea un frate care a făcut parte din Siguranţă.10. 2 673 777 Bathori Margareta (Csisar . motiv pentru care în 19521954 a fost deţinut.

lb.06. Adresă similară din 1953. intrat în Partid cu 1950 scopuri personale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.674 778 Batica Ioniţă Membru de partid exclus pentru că: în 1924-1948 a fost agent fiscal de urmărire. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. Adresă a CCP prin care s-a comunicat faptul că în perioada interbelică a fost membru al Partidului nylasist şi al organizaţiei fasciste „Bathori Löverszegyesület”. element exploatator. 1 675 780 BatkayAdalbert I. 1957 Întrucât a renunţat la apel. 9. mahiară şi rusă. perioadă care nu putea fi verificată.06. copii. Original.01. 1 677 770 Batog Solomon Membru de partid exclus pentru că a 15.04. 20. Membru de partid exclus pentru că în 1943-1946 a fost în Ungaria şi Germania. Original. copie.12. 4 678 140 Batori Adalbert Cetăţean ungar cercetat în urma solicitării Partidului celor ce Muncesc din Ungaria. că era un element exploatator şi afacerist. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 31. membru de partid exclus pentru 19. Originale. Original. făcut parte din organizaţia legionară. 2 676 771 Bato Iosif Preşedintele Sindicatului IPEIL Odorhei. română. 1952 35 166 .

CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bauch Sándor (Bauc Alexandru) Persoană cercetată în urma solicitării CCP. a fost arestat torturat şi ucis. 3 680 850 7 681 266 53 682 784 1 167 . necesare pentru stabilirea unei pensii a 1962 tatălui său. de a se trimite informaţii cu privire la participarea lui la mişcarea revoluţionară din Ungaria. copii. s-a ocupat cu fabricarea ţuicii şi a 1950 deschis o cârciumă. 14. Adresă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar prin care se confirmă că a făcut parte din mişcarea de rezistenţă din Ungaria. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în anii de secetă a făcut speculă. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 20. Originale. Baum Iosif Membru de partid exclus pentru că: după reîntoarcerea din zona de ocupaţie americană.05. rii. reconfirmată de CCP în 1956. lb. a fost decorat cu 1950 „Crucea de Fier” germană. adresate CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Adresă de răspuns a CCP prin care 15. română şi maghiară. s-au comunicat informaţiile solicitate (în 1955 perioada interbelică a avut atitudine slugarnică faţă de moşier şi de sfidare a cetăţenilor). Originale. Secretar al organizaţiei de bază.679 786 Bau Radu I. Original. unde a ajuns în urma deportă19. împotriva partizanilor. Bauer Carol (Hajdu) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.06. Originale.08.12.

Ţinând seama de activitatea ei 25. stagiului de partid din ilegalitate. Original. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. pentru favorizarea infractorului la 1969 săvârşirea infracţiunii de uneltire contra ordinii sociale. 4 684 783 6. Originale. 1954 2 685 1514 Bay Emilia Membră de partid exclusă pentru că tatăl său a făcut parte din Grupul Etnic German. alte abateri. membru de partid exclus pentru că s-a înconjurat de elemente duşmănoase. legionară. Bazavan Marin I.01.683 785 Baum Iosif A. anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. 1961 CCP i-a respins cererea. care a solicitat acordarea 18. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 686 3019 5 687 782 4 168 . 1980 CCP a propus. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.10. lagăre şi colonii din MAI. membru de partid exclus în 1955 pentru că a fost condamnat la 5 ani de închisoare 12.04. Bazavan Constantin M. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. Instructor la Comitetul regional PMR Braşov. Director adjunct al Direcţiei penitenciare.05. pozitivă pe tărâm profesional şi obştesc.12. Bauman Dumitru Director al Trustului (de alimentaţie) Bucureşti. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 30.

10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Dorohoi. fapte pentru care a fost condamnat penal. reconfirmată în 1962.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1962. Preşedinte al GAC „Victoria” din Brăeşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei.688 781 Bazic Ştefan I. în calitate de agent încasator (1949-1950) 11. exclus din partid pentru că: în 1936-1937 a făcut politică cuzistă. 1960 6 689 5 Băbăţ Constantin Fost secretar al Comitetului PCR de plasă Bălăciţa. 5. regiunea Suceava. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1975 Comitetului municipal Bucureşti al PCR. Originale. 41 169 . 1960 7 691 3129 Băbescu Solomon Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi să fie luat în evidenţa ilegaliştilor. cererea i-a fost respinsă. membru de partid exclus pentru că din 1939 a activat în organizaţia legionară. 4.10. membru de partid exclus pentru că a avut atitudine duşmănoasă împotriva comuniştilor judecaţi în 1936 în procesul de la Craiova. Originale. Originale. 1 690 4 Băbeanu Victor Preşedinte al Tribunalului Popular Regional Craiova. Original. 16. a falsificat acte şi şi-a însuşit o sumă de 1955 bani. Întrucât nu îndeplinea condiţiile cerute.12.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. Originale. alte abateri. Original. era împotriva GAC şi exploata braţe de muncă. a luat parte la beţii şi a avut legături cu chiaburii. la morală cu mai multe femei din sat.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. le-a sprijinit cu acte false în vederea şantajării unei doctoriţe. Serviciul comandatură din Securitate.10. membru de partid exclus pentru că: în 1946. sublocotenent. 8.11. 1 693 41 Băbuţ Matilda Membră de partid exclusă pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. pe care. 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Original. a 1954 divulgat secretul de partid. când lucra la SSI. avea abateri de 29. unei sume de bani. 1959 4 170 . 1954 1 694 582 Băbuţă Ion Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de pădurar a făcut afaceri cu lemne. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în schimbul sumei de 2000 lei. Original. 1 695 723 Băcanu Constantin G. a sustras un dosar pe care l-a dat unui avocat în contul 30. în 1953 a intrat în 1954 anturajul unor elemente necinstite şi cu trecut dubios.692 72 Băboi Ion (Ioan) Ofiţer la Direcţia 11.

a fost condamnat penal pentru abuzuri şi metode huliganice.02. regiunea Dobrogea.28. Original.06. a asuprit şi jefuit 1950 populaţia sovietică. 28. a avut funcţie importantă în PSD. 5 698 3375 Băcanu Vasile Membru de partid exclus pentru că a comis acte de necinste. alte abateri. Originale. motiv pentru care 27. CCP a trimis cazul spre recercetare 1961 Comitetului regional PMR Bacău. a fost condamnat penal. 1941 a făcut parte din organizaţia 1961 legionară. 4 171 .02.02. menţinerea deciziei.696 578 Băcanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică PNŢ. în calitate de comandant de companie a luat parte la 13. Originale. Decizie menţinută. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. 1981 CCP a propus. 5 699 715 Băcăiţă Dumitru Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. războiul antisovietic. ajutor de primar şi preşedinte al GAC din comuna Negru Vodă. 1 697 724 Băcanu Dumitru Agent agricol. membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1940.

Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid exclus 28. copie. 2 703 612 Băcăuanu Miltiade Director la Departamentul Aprovizionării Armatei. Decizia a fost menţinută. Originale. secretul militar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Craiova. Decizie reconfirmată de CCP în 1963. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică.03. Original. locotenent-major. Originale. 1958 pentru că în trecut a făcut parte din 1960 organizaţia legionară. pentru că în trecut a deţinut o prăvălie şi a 1950 exploatat muncitori. membru de partid exclus în 1951 pentru că: a divulgat 21. Original. exclus din Partid în 22. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Oltenia.09. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 701 580 Băcărin Grigore I.09. 1952 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. alte abateri. raionul Baia de Aramă.700 579 Băcărin Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Zegujani. 2 172 . 6.11. 1962 10 702 581 Băcăuanu Artur (Goldenstein) Medic la Institutul Sanitar Militar.

organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a ocupat cu specula. pentru că în 1939-1940 a activat în 1960 organizaţia legionară. după 23 august 1944 a făcut 29. Şef al postului de miliţie din comuna Cincu. Originale. prin care a compromis Partidul şi a îngreunat 23. a fost 1959 condamnat penal pentru fals în acte publice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 11 705 614 Băceu Gheorghe Gh.704 613 Băcescu Ion P. munca organelor de stat în urmărirea 1950 „fugarilor din păduri”. copie.08. alte abateri. reconfirmată în 1960.10. 1 707 700 Băcilă Ion Gh. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. Original.05. parte din „secta” baptistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1940-1941 a activat în 22. 4 173 . 4 706 684 Băcilă Ilie Membru de partid exclus pentru că în 1949 a întreprins o acţiune anarhică.04. membru de partid exclus în 1957 29.

a organizaţiei de bază. sancţionarea cu „admonestare scrisă”. copie. Băcioiu Vasile Director la Sovromconstrucţie. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte măsuri.08. său. Bucureşti.708 702 Băcioiu Maria Membră de partid care a solicitat să i se verifice activitatea din ilegalitate. întrucât Comitetul raional de Partid I.02. alte abateri. legionar evadat din 1952 închisoare. prin influenţa sa. Gheorghe Pleşa. 4 Foraje. CCP a propus: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia 25. Trustul nr. 1955 CCP a hotărât scoaterea ei de sub ancheta CCP şi a recomandat-o pentru a fi folosită la munci corespunzătoare pregătirii şi capacităţilor ei. raionul Râmnicu-Sărat. membru de partid exclus pentru că: a promovat în funcţii elemente duşmănoase. reconfirmată în 1957. care s-au dovedit a fi elemente necinstite. legionară. Redactor la ziarul „Flamura Prahovei”. Stalin i-a comunicat că are situaţia neclară şi a scos-o din munca de secretară 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. a întreţinut legături cu unchiul 31. 1953 3 174 . 2 709 703 5 710 704 2 711 529 1. Originale. Original. alte abateri. Băcioiu Simion Secretar al organizaţiei de bază din comuna Jitia. Copie. Originale. Băcioiu Ovidiu Gh.10.V. regiunea Ploieşti. ca gestionari 1954 la cooperativă au fost numiţi cumnaţii săi.

Comitetului regional PMR Bucureşti. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. cinarea era prea mare pentru capacităţile 1948 sale. 1 713 637 Bădan Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost gardian public. Copie. „Liberalul”. soţia sa provenea dintr-o 1951 familie înstărită. date cu patimă. Originale. Original. 4 715 639 Bădâră Virgil Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. 3 175 .08. Întrucât de la data excluderii au trecut mai mult de 4 ani. Originale. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică în Partidul cuzist şi în organizaţia legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. poliţie. dezertând. în 1966 s-a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.05. cercetat pentru că a părăsit munca încredinţată.712 2888 Băcueţ Gheorghe Responsabil de partid la plasa Brad. tot timpul a citit ziarele reacţionare „Dreptatea” şi 22. CCP a retrimis apelul 25. 1963 Întrucât s-a constatat că a fost exclus pe baza unor declaraţii neobiective. apoi agent de 26.07. dat fiind că însăr11. 1 714 2809 Bădană Cristache I.05. reconfirmată în 1962.

Petre Lupu şi Emil Bobu i-au recomandat lui Alexa Haralambie.06. reconfirmată în 1980. 2. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. tatăl său a făcut parte din vechea poliţie. simpatizant legionar. a făcut propagandă 1950 antisovietică.02. Legionară. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 17. Originale. să-l înlocuiască din funcţie. membru de partid cercetat pentru că: în trecut a făcut un an închisoare. 2 717 Bădănac Alexandru Director al Întreprinderii judeţene de construcţii-montaj Botoşani. Original. Originale. 2 176 . organizaţia legionară. în funcţia avută se comporta dur cu oamenii şi îi înjură. a fost 11. alte abateri.716 636 Bădăluţă Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică PNŢ.04. fiind şi şef de cuib. părinţii săi au fost excluşi din Partid. 1978 12 718 642 Bădănoiu Cristea M. Originale. primsecretar al Comitetului judeţean PCR Botoşani. motiv pentru care a 46/1977 fost condamnat penal. alte 1951 abateri. 12 719 57 Bădărău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1940 a făcut parte din Mişcarea 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07.

a dus o viaţă de desfrâu prin chefuri cu 14. Întrucât a renunţat la apel.720 58 Bădărău Gheorghe A. Constantin Cabaş. Originale.08. fost secretar al 1948 Comitetului judeţean de Partid Turda. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu 25. Original. Originale. şi lui Ion Gluvacov. în timpul războiului antisovietic a fost comandant de pluton 19. de mitraliere. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. membru de partid exclus pentru că: în 1936-1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară. Bădărău Nicolae Membru al aparatului politic al Diviziei „Tudor Vladimirescu”. Bădău Artenie Membru de partid exclus pentru că în 1947. CCP a hotărât: sancţionarea lui cu „vot de blam”. Copie. CCP a hotărât clasarea cazului.12. când s-a cerut şi scoaterea sa din Direcţia Politică a Armatei. femei şi anturaj de elemente duşmănoase. la împărţirea porumbului către populaţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. pentru uşurinţa cu care l-au exclus din Partid.09. a avut purtare anarhică. să se atragă atenţia lui 12. responsabil de cadre. 5 723 2887 1 177 . Decizie reconfirmată în acelaşi an. 2 721 59 2 722 3409 Bădărău Toma-Pavel Primar şi vicepreşedinte al Sfatului Popular Sâmbureşti.10. iar pentru devotament în 1956 luptă a fost avansat în grad şi decorat. avertisment” pentru nereguli şi abuzuri în 1981 muncă. judeţul Olt.

1957 11 725 64 Bădău Ion Membru de partid exclus pentru că: a avut o funcţie de răspundere în PNŢ. Originale. Original.04. Original. 1954 8 727 360 Bădescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur.08. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.10. 16. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. ca preşedinte al Sectorului I Timişoara.08. încredere al patronului. Originale. motiv pentru care a fost condamnat penal. alte abateri. batjocorit populaţia. 1. 1 178 . Original. (Şerbănescu) Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la atrocităţi.12. în 1963 şi 1966. 1 726 80 Bădeanu Haralambie I. asculta Radio America şi avea manifes1954 tări naţionalist-şovine. reconfirmată în acelaşi an. reconfirmată în 1979. 6. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost omul de 31. 1 728 361 Bădescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a jefuit şi 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.724 63 Bădău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Tineretul PNŢ.

Originale. Original. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost legionar. reconfirmată în 1962. îndemnând oamenii să 17. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bădescu Gheorge A. voteze pe Iuliu Maniu şi Constantin 1966 (Titel) Petrescu.729 362 Bădescu Ana (Butoiu) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. 19. că a activat în organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din gruparea PSD Independent. Ofiţer de marină pe linie de comandă. alte 1954 abateri. Întrucât apelantul şi-a recunoscut faptele. membru de partid exclus pentru 29. pe frontul antisovie24. căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a retrimis cazul spre soluţionare organizaţiei de bază. Bădescu Constantin N. deşi a cunoscut că soţul ei a fost legionar. Originale. 5 730 363 1 731 2775 1 732 364 Bădescu Emanoil I. la alegerile din 1946 a făcut propagandă. Original. Bădescu Benone Membru de partid exclus pentru că: a posedat mijloace de exploatare. era 25. 7 733 366 1 179 .10. se ţinea de 1950 beţii. tic a sprijinit regimul fascist. Original. la verificări nu a luat atitudine să-l 1960 demaşte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. căpitan.05.

1960 reconfirmată în 1961 şi 1975. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. 1. CCP a clasat cazul.11. Originale. 3 180 . Originale. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 1978 Întrucât acuzele nu s-au verificat. 1951 2 736 367 Bădescu Ion Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică legionară. CCP trimis cazul 1961 spre recercetare Comitetului regional PMR Argeş.10. judeţul Timiş. 40/1977 pentru că ar fi săvârşit abuzuri. 17 737 368 Bădescu Ion D. cercetare temeinică. alte abateri. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 19. Originale.12. 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei.734 Bădescu Gheorghe Secretar al Comitetului de partid al comunei Liebling. 17 735 365 Bădescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1939 a fost simpatizant al Frontului Renaşterii Naţionale.08. a fost membru al PNŢ şi a făcut politică legionară. Hotărârea a fost menţinută. cercetat 10.

trăind în concubinaj cu o altă femeie. 1952 după 23 august 1944 a menţinut legături cu diferite elemente duşmănoase. pentru că în 1940 a luat parte la diverse manifestări legionare. Hotărâre reconfirmată în 1980.05. Originale. întrucât nu a prezentat dosarul de primire organizaţiei de bază. la verificare. Bădescu Marin Persoană care a solicitat primirea în Partid. Membru de partid exclus în 1949. 1 739 3275 8 740 3082 11 741 3360 9. Original.01. Răspuns al Colegiului de Partid Constanţa către CCP în care se spune că apelantul a renunţat la apel. 1979 CCP a propus. motiv pentru care cazul a fost clasat. Membru de partid exclus pentru că: şi-a părăsit întreprinderea şi familia. în 1938 a participat la constituirea Asociaţiei avocaţilor români creştini din Vâlcea. Original. nu a mai dus activitate de partid şi nu a 25. menţinerea deciziei. 1980 1 181 .07. fapt pentru care a fost cercetat în numeroase rânduri de către „organele în drept”. Bădescu Ion M. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 18. CCP a hotărât că apelurile celor 1973 excluşi la verificare nu se mai examinează. foşti legionari şi manişti. în 1944 s-a căsătorit cu fiica 17. fostului administrator al moşiei Brătianu.738 369 Bădescu Ion I. semnat „Angajamentul solemn”. (Binder) Procuror la Tribunalul Vâlcea. Bădescu Marcel N. membru de partid exclus pentru că: a fost avocat în Baroul Vâlcea şi a făcut politica PNŢ.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. părinţii lui erau chiaburi. a luat şperţuri.07. ministru adjunct al Lucrărilor Publice. care a solicitat acordarea stagiului de partid din 26.742 2776 Bădescu Mihai Membru de partid exclus pentru că în calitate de lucrător la Sectorul carnet de partid al raionului PMR Turnu Severin şi-a însuşit bani din cotizaţii. Original. acordarea stagiului din 1940. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dat dovadă de 17. ilegalitate. Originale. membru de partid exclus pentru că: în trecut a slujit 22. 6 182 . 1980 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea rude moşieri. membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: în 19481952. 1966 3 743 3340 Bădescu Nicolae Membru al CC al PCR. 1958 se afla sub influenţa misticismului. în funcţia avută. Ofiţer MAI. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. Originale. 2 745 706 Bădescu Ştefan C. 6 744 370 Bădescu Stanciu Sublocotenent MAI. în Jandarmerie – aparat de oprimare al 1952 clasei muncitoare. 5. împăciuitorism şi a tolerat familiarismul.04.09.

regiunea Argeş. Atelierul de sculărie. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1942. a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam” şi scoaterea din aparatul CCP. tabele ca agent informator la fosta fabrică 1959 „S. Originale. informator. I) 746 (vol. fotografii. însă întrucât a întreţinut relaţii cu Stancu Soancă.707 Bădeţ Ioan I. Original. CCP nu a putut stabili dacă a fost recrutat şi folosit ca informator. copii. Idem. Originale.05. 1952 1 183 . membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1941. raionul Câmpulung. pe care nu l-a demascat. I-II) 22 441 (vol.”.10. în 1946 a făcut propagandă contra BPD. A fost cercetat întrucât figura pe două 15. În 1965 i-a fost ridicată sancţiunea de „vot de blam” dată în 1959. (Ion) Student la Şcoala Superioară de Partid 23. 5 (vol. II) 747 765 Bădic Gheorghe Preşedinte al cooperativei din comuna Pucheni. membru al aparatu.E.T. „Ştefan Gheorghiu”. în funcţia avută a făcut greutăţi politicii regimului. 3. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. duşmani ai regimului.11.1957 lui CCP. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

ofiţer de Miliţie. 1952 4 749 764 Bădică Ilie M. apoi şef al Inspectoratului de Poliţie Galaţi (19471948). duşmani ai regimului. după 23 august 1944 a fost numit comandantul Forţelor Patriotice din Craiova.02. 3 184 . unde a luat parte la incendierea unor trenuri petroliere. după care. membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. pe care l-a despărţit de soţia sa. în 1949 a devenit comandant al Miliţiei judeţului Hunedoara. a fost numit comandant al Detaşamentului de 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1945). 2. Originale. nu a trăit viaţă de partid. CCP a hotărât acordarea stagiului din mai 1944.A. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. în aprilie 1944. din martie 1945 a fost chestor la Craiova. cu care.01. a avut misiuni în Crimeea. cu care avea un copil. a fost luat prizonier. în 19501958 a avut „diferite funcţii în M.I. la Moscova a urmat o „şcoală antifascistă”. partizani „Carpaţi”. reconfirmată în 1962 şi 1966.748 763 Bădică Cecilia Fostă responsabilă cu cadrele la Banca RPR Hunedoara. a organizat preluarea Prefecturii Dolj (24. în 1946 s-a căsătorit cu Bădică Ilie.12.”. în mai 1944 1963 a fost trimis în România. CCP a constatat că: în 1942. apoi un curs de pregătire militară. Originale. Director general adjunct al Direcţiei Generale a Recrutării şi Repartizării Forţelor de Muncă de pe lângă Consiliul de Miniştri. pe frontul antisovietic.

Bădiceanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost cârciumar. duşman al regimului. Bădici Anişoara Membră de partid exclusă pentru că: era de origine chiabură.01. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a fost în relaţii 15. Originale. a lăsat să se strecoare 1951 în subordinea sa mai multe elemente duşmănoase.01. a avut 1953 abateri de la morală (beţie). Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de prietenie cu elemente titeliste. 26. 3 754 651 4 185 . Originale. aflată 22. CCP a propus sancţionarea lui cu „vot de blam”. Originale. după 1976 23 august 1944 s-a ocupat cu specula. era soţia unui 18. a lucrat birocratic.750 3203 Bădică Ştefan Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în timpul războiului a lucrat la Comenduirea pieţei din Chişinău.07. menţinerea deciziei. cercetat pentru că: a avut rezultate slabe în munca de control.04.04. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. într-o frizerie luată de la un evreu. a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. Original. 10. CCP a propus. Bădici Ioan Şef al Secţiei de agitaţie şi propagandă a Comitetului regional de Partid Teleorman. 7 751 650 2 752 652 1 753 3260 Bădici Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals în acte.

În 1957 a solicitat stagiu de Partid din 1936 şi i s-a acordat din 1944. 3 din Făgăraş. membru de partid exclus pentru că a depus cerere de plecare definitivă din 21. Originale. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 3 756 3174 3 757 653 6. a făcut speculă cu carne. afaceri cu chiaburii. alte abateri. judeţul Brăila. 1979 CCP a propus.C. membru de partid exclus şi destituit din funcţie pentru că: s-a înconjurat de foşti comercianţi. 1954 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. Sibiu.03. Pâinea. Oprişeneşti. Bădilă Florea Fost simpatizant al Partidului în ilegalitate.12.L. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. în calitate de preşedinte al Cooperativei de producţie 26. ţară. Bădilă Dumitru Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” în 1975 pentru că. director la O. Originale. a făcut chefuri şi 20. a săvârşit 1977 abuzuri şi abateri de la disciplina de partid.04. 1 186 . menţinerea deciziei. 1954 10 758 654 Bădilă Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Turnişor.09. CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1945 şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut neînţelegeri cu responsabilul de cadre. exclus din Partid în 1953 pentru că: a înşelat oamenii. cu care frecventa restaurantele.755 3294 Bădilă Aurel Profesor la Şcoala generală nr. Original.

1958 alte abateri. faptă pentru 1957 care a fost dat în judecată. nesincer şi lipsit complet de conştiinţă de clasă.01. dintr-o familie de chiaburi şi negustori. 1 760 692 Bădilă Iosif V. reconfirmată în 1960. exclus din 28. 10 761 693 Bădilă Petru Membru de partid exclus pentru că: în timp ce era contabil la Sfatul Popular al raionului Gheorghieni. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. 4. era necinstit şi carierist. a terorizat cetăţenii. (Chivu) Membru de partid exclus pentru că: a avut atelier şi a exploatat braţe de muncă. era palavragiu. 1951 11 187 . judeţul Mureş.759 655 Bădilă Ion (<al> lui Filip) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Filea. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. reconfirmată de CCP în 1956. a falsificat acte şi 16.12. Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 ca elev de liceu a participat la marşuri şi cântece legionare. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. provine 26. Partid pentru că: s-a dovedit a fi afacerist 1955 şi beţiv. Original. şi-a însuşit o sumă de bani. 4 762 501 Bădin Kivu N. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

alte abateri. 1 765 3080 7 766 696 3. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a clasat cazul.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu chiaburi. Original. Originale.763 694 Bădină Aurel G. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă fascistă şi a simpatizat cu Mişcarea Legionară.12. Originale. reconfirmată în 1957. CCP a hotărât menţinerea deciziei.13. (Bădiţa) Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru însuşirea 14. zaţia fascistă „Muncă şi Lumină” din 1953 întreprinderea în care lucra. unei sume de bani din gestiune. 1972 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 764 695 Bădiţă Alexandru Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de liberali şi ţărănişti. a luat parte la jafuri contra populaţiei 1951 civile. Bădiţă Dumitru C. reconfirmată în 1975.12. Bădiţă Ion M. în timpul războiului antisovietic 15. cărora le-a divulgat secrete de partid. a ocupat funcţii de răspundere în organi. alte abateri. Original.06. iar 1982 apelantul şi-a retras apelul. 5 188 .05. Vâlcea al PCR i-a redat calitatea. 1958 3 767 3428 Bădiţă Marin Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul de partid. Întrucât Biroul Comitetului judeţean 30. Originale.

a avut o comportare incorectă faţă cu fondurile băneşti ale Comitetului regional Stalin. a spus că din pricina lipsurilor avute nu mai poate munci în funcţia avută. CCP hotărât menţinerea deciziei. 34 769 2590 3.768 3250 Bădiţă Nicolae Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că în calitate de director la Şcoala generală din 24. VI al oraşului Sibiu cercetat pentru că: în <1955> calitate de membru al Biroului regional de Partid Stalin (Braşov) a avut o poziţie împăciuitoristă şi de cocoloşire a unor abateri ale unor lucrători din aparatul de partid. Originale. II) Original. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam”. copie. Bădiţă Stelian Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. a întreţinut relaţii neprincipiale cu Guţea Ana. comuna Dobrun. I-II) Bădiţoiu Gheorghe Prim-secretar al Comitetului de partid 2. 1956 73 (vol. motive pentru care a solicitat să fie trecut într-o muncă administrativă. satul Roşieni.07. I) 2 (vol. alte abateri. La discutarea cazului său la CCP. 5. unde a lăsat o impresie proastă. 14/1955 vol. judeţul 1978 Olt. 189 . şi că este bolnav. în 1953 s-a prezentat băut la fabrica „Vasia Vasilescu”. 1950 10 770 (vol. trimiterea în producţie şi să i se stabilească termenul de returnare a banilor lipsă pe care îi gestiona. a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a fost decorat. reconfirmată în 1960. avea obiceiul de a frecventa în grup diferite localuri. Originale. s-a dovedit ataşat armatei fasciste maghiare. şi în special în oraşul Sibiu.11. Originale. cupură ziar. 496 Idem.11. a săvârşit abuzuri în muncă.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

reconfirmată în acelaşi an. 1. Originale. Secretar de celulă de partid la Atelierele principale CFR Turnu-Severin. a fost condamnat penal 24.06. Cererea şi-a bazat-o pe faptul că la unele şedinţe ale PNŢ.03. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. s-a încadrat într-o organizaţie 1973 subversivă legionară . alte 1960 abateri. reconfirmată în 1963. Hotărâre reconfirmată în 1964. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid în 1959 pentru că: a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. Director al fabricii de tâmplărie Budeşti. Originale. Întrucât şi-a retras cererea. 4 773 202 Bădoi Nicolae D. 16 774 2587 Bădoiu Grigore I. Originale. partid din care a făcut parte.01. 9. perioadă. Membru de partid exclus pentru că în 1946 a fost membru al PNŢ şi. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1936. Originale. 1959 5 190 . pentru abuz şi neglijenţă în serviciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a luat parte la o şedinţă legionară.10. tot în acea 30. 1961 6 772 3083 Bădîrcă Ion Gh. a participat şi Mihail Roşianu.771 2602 Bădiţoiu Ion D.

31. 5 777 199 4 778 197 Bădulescu Tiberiu A.12. menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1980. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. misiunea de a-i urmări pe comunişti. reconfirmată în 1960.10. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.775 3156 Bădoiu Petre Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat de mai multe ori pentru fapte de necinste. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 20 779 196 Băduleţ Maria Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a trăit în Basarabia (perioadă neverificată). Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a activat în 21. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât. Originale. 1952 1 191 . Director al CAP „Ilie Pintilie”. 5. organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat penal pentru acte de 25.01.05. reconfirmată în 1957. Membru de partid exclus pentru că a fost informator al Siguranţei. Originale. necinste. Originale. Original. CCP a propus.05. Bădulescu Gheorghe N. îşi bătea soţia şi se ţinea de 1951 beţii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 6 776 201 Bădoiu Romică St. având 29.

09. în 1949-1953. exclus din Partid în 1958 pentru că s-a 30.780 2741 Băduţ Ştefan I. sub influenţa cărora a dat sentinţe mai reduse în raport cu faptele comise. 10. Originale. asesor şi judecător militar. Membru de partid exclus pentru că: în 1933-1938 a fost ofiţer de jandarmi la Centrul de instrucţie Târgu Ocna. în 1937 a fost sub influenţa propagandei legionare.07. pentru a nu fi exclus din Partid. beţiv şi 1959 scandalagiu. 8. în timp ce era 14. Originale. Băgălin Constantin Gh.05. CCP i-a 1962 recomandat să se adreseze organizaţiei de bază de la locul de muncă. Pentru reprimirea în Partid. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940 a făcut politică legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei Originale. dovedit a fi un element viciat. a întreţinut 1960 legături de prietenie cu elemente necinstite. 4 783 194 2 192 . Activist de partid la regiunea PMR Piteşti şi raionul Loviştea şi Costeşti. Întrucât şi-a retras apelul. 1979 5 782 195 Băetu Scarlat Gh. Original. CCP a hotărât clasarea cazului. 5 781 Băetaniu Ion (Băetănoiu) Director al Bazei judeţene de aprovizionare tehnico-materială Mehedinţi.12. CCP a constatat că sesizarea nu are temei. membru de partid cercetat pentru că în adunarea generală a organizaţiei de bază a luat apărarea lui 61/1979 Grigore Ciolacu. deşi acesta fusese condamnat penal pentru furt din avutul obştesc.

Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist. care în perioada 12.784 191 Băgeag Vasile A. a fost condamnat 1956 penal pentru sustragere de bani şi fals în acte. a fost în slujba 19.09. condamnat penal pentru însuşirea unei 1965 sume prin falsificarea actelor.09. grea economică (1947) a speculat pe 1951 ţăranii săraci. 5 193 . aparatului de opresiune al regimului 1951 burghezo-moşieresc. Original. în calitate de gestionar. Original. Original. Fost secretar al organizaţiei de bază din comuna Prisăcani. în calitate de agent de poliţie şi funcţionar la diferite închisori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 787 510 Băias Mihai Membru de partid exclus în 1965 pentru că. 2 785 190 Băghină Nicolae Membru de partid exclus pentru că. în 19. Originale.09. calitate de gestionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost 27. exclus din Partid în 1952 pentru că. regiunea Iaşi. 1 786 1157 Băgiu Valeriu B.

Original. Băiaş Francisc Secretar al organizaţiei de bază al Secţiei mecanice de la Mina Anina.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1952 7 791 528 Băiceanu Nicolae V. a făcut afaceri.05. Băiceanu Moise (Cuperman) Fost referent juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.11. a 1956 pierdut corespondenţă secretă. 3 194 . 5 789 508 1. Adresă a Colegiului de Partid Braşov 28. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „vot de blam”. s-a îmbătat în mod repetat. reconfirmată în 1955 şi 1957. termen. Originale.788 3359 Băiaş Filip Persoană care a solicitat primirea în partid. 1954 1 790 516 6. Originale. Întrucât era un muncitor tânăr. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a căsătorit cu fiica unui exploatator. în timpul dictaturii antonesciene. exclus din Partid în 1953 pentru că în 1940 a fost membru al organizaţiei legionare. primind şperţuri de la evreii cărora le făcea favoruri. în care se spune că 1979 apelantul nu a dorit să fie pus în discuţia organizaţiei de bază pentru că a suferit două condamnări penale. din 1980. către CCP. Membru de partid sancţionat în 1954 cu „vot de blam cu avertisment” şi trecerea sancţiunii în cartea de evidenţă pentru că: în timp ce era militar în 11.12. fiind concentrat la muncă obligatorie. membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de arendaş de moşie.

1 795 2980 Băieş Eugen Revizor la Ministerul de Finanţe. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 195 . împăciuitoristă. 9. 20.01. Originale. Întrucât şi-a recunoscut abaterile. Copie. era un element beţiv şi 1958 afemeiat. Secretar al organizaţiei de bază. Original. 1956 2 794 2686 Băicuş Ioan M. membru de partid exclus în 1952 pentru că a înlesnit legionarului Alexandru Logofătu să ajungă activist al aceluiaşi sindicat. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1 793 534 Băicuş Florea Activist al Consiliului sindical regional Craiova. exclus din Partid pentru că: a avut atitudine 24. CCP a hotărât clasarea cazului.792 2605 Băicoianu Gheorghe (Băicăianu) Membru de partid exclus în 1951 pentru că a refuzat învăţământul de partid 14. comandant de pluton la frontieră. CCP a propus ca organizaţia de partid 1951 din care făcea parte să-i analizeze trecutul.04. Ţinând cont de activitatea lui pozitivă. şi sarcinile date de organizaţia de bază.01. Original. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei.01.

membru de partid exclus pentru că în toamna anului 1944 a făcut 23. 5 798 17 Băieşu Grigore (Băieş. 1953 1 797 3018 Băieşu Andrei V. parte din Gărzile lui Maniu. Originale. Fostul comisar-şef Ion Taflaru l-a indicat ca agent al Siguranţei. română. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. Originale. raionul Dej. care au 1969 comis crime şi jafuri în Ardealul de Nord. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. alte măsuri. maghiară.796 2595 Băieş Petre Secretar al organizaţiei de bază şi preşedinte al Sfatului Popular din comuna Jurca.10. exclus din Partid şi cercetat pentru că în timpul căderii a grupului condus de Marcu Schön.04. în funcţia avută a fost preocupat de interesele sale personale (a deţinut 1/3 dintr-o batoză). din aprilie 1942. motiv pentru care a fost arestat de Securitate. 7. Original. era bănuit a fi agent provocator al Siguranţei. 1948 48 196 . Ofiţer la Trupele de grăniceri şi Securitate. iar în 1949 a recunoscut acuzele. Referinţă semnată de Alexandru Sencovici. Moşu) Membru de partid în ilegalitate. copii. exclus din Partid pentru că: în 1937 a fost condamnat pentru complicitate la falsificare de bani.

aprig prigonitor al evreilor. CCV a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944.04. 1950 4 802 539 Băisan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a fost un 28. alte abateri. 1950 19 800 2694 Băilă Gheorghe Membru de partid exclus întrucât în calitate de casier a săvârşit fapte de necinste pentru care a fost condamnat penal. ca şef al Depoului din Timişoara.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca membru de partid nu a avut niciun fel de activitate. 8. CCP a propus. pe frontul antisovietic a fost dactilograf la Marele Cartier General.08. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1941 a fost secretar al ataşatului militar la Belgrad. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956 şi 1966.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.799 2766 Băieşu Vasile M. (Băiaş) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. a protejat elementele reacţionare. reconfirmată în 1959. 1. 1 197 . 2. Originale. 1975 3 801 76 Băin Constantin C. Original. s-a purtat rău cu muncitorii. Original. a făcut 1950 propagandă fascistă. a avut manifestări antisovietice şi a făcut propagandă manistă.

Şef al Secţiei învăţământ de la Raionul de Partid Calafat. 6 804 3369 Băjan Victor C. (Constantin) Membru de partid exclus în 1955 17. nu a înlăturat la timp elementele necorespunzătoare din 23. exclus din Partid pentru că: în 1944 s-a căsătorit cu fiica unui cârciumar. Originale. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus pentru că a condus un motoscuter sub influenţa alcoolului. 6 805 623 Băjenaru Aurel Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost condamnat penal pentru fals în acte. 3 198 . învăţământ. În 1958 sancţiunea i-a fost ridicată şi i s-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că în trecut a fost legionar.03.803 625 Băjan Nicolae Z. Original. calitate în care a luat parte la 1951 internarea în ghetou a evreilor şi comuniştilor. 1 806 622 Băjenaru Costache R. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost delegat al Guvernământului 25. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 23.01.05.12. iar apelantul s-a declarat mulţumit. Întrucât Biroul Comitetului judeţean 1981 de Partid Vâlcea a revenit asupra deciziei. Bucovinei. faptă pentru care a fost condamnat penal cu suspendare. Originale.

Originale. 31. Originale. baza unor acte false. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1954 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.1950 ne. Originale. 4 808 620 Băjenaru Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în PNŢ şi a făcut propagandă ţărănistă.12. Membru de partid exclus în 1963 pentru că: a fost angajat ca inginer în 21.12. raionul Bacău. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la manifestaţii legionare. condamnat pentru participare la Rebeliu. 14 811 117 1 199 . Membru de partid exclus în 1953 pentru că era de origine chiabură. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. reconfirmată în 1955. Plopana.25. avea un frate fost legionar. 1958 şi 1959.04. a comis abuzuri. Băjenaru Teodor C. Băjenaru Vasile M. Original. meiate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1951 reconfirmată de CCP în 1977. alte abateri. 15. 1 809 119 5 810 118 Băjenaru Vasile Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de primar în comuna 17. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. motiv pentru care a 1964 fost condamnat penal.807 621 Băjenaru Mihai N. Întrucât motivele s-au dovedit neînte.

exclus pentru că întreaga sa viaţă a căutat să ducă o muncă 29.10. Bălan Aurel N.10. nare. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legio. CCP a hotărât menţinerea deciziei. necinstite. Originale. s-a căsătorit cu un fost legionar. 1962 5 813 456 Bălaj Iosif V. Membru de partid exclus pentru că intrând în anturajul unor elemente 30.08. iar în ţară trăia nelegitim cu o altă femeie. unde a luat şperţ. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. şi-a lăsat soţia şi copilul acolo.1951 tivă şi a devenit patron de atelier. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. Originale. uşoară. Bucureşti. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea ei cu „vot de blam”. în acelaşi timp a fost şi cântăreţ bisericesc. Original. a săvârşit furturi din avutul 1962 obştesc.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a profitat de legile rasiale şi a ocupat casa unor evrei din Viena. 1950 1 815 673 Bălan Alexandru Secretar al organizaţiei de bază de la Circa a IV-a. 1 816 671 4 200 . fără a se încadra într-una produc.05. 5 814 672 1.812 153 Băjenica Neaga (Chitimia) Membră de partid căreia i s-a retras calitatea în 1961 pentru că: şi-a pierdut carnetul de partid.27. Bălan Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1941-1942 a lucrat la Legaţia Română din Viena.

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Original.817 87 Bălan Bunavestina (Sasu) Membru de partid exclus pentru că: a slujit regimul antonescian lucrând pentru Biroul MONT. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiaburi. 18. în aceeaşi perioadă a fost omul de încredere al moşierului Nustin 30. 1951 2 818 471 Bălan Constantin C. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tentativă de crimă şi acte de huliganism. 9. 2 820 473 Bălan Constantin I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.02. CCP a stabilit că decizia a fost luată fără o cercetare temeinică şi a trimis cazul pentru recercetare la Comitetului regional PMR Olteniţa. Membru de partid exclus pentru că: în anii 1937-1940 a făcut parte din Consiliul de conducere al căminului cultural şi a participat la o manifestaţie în favoarea lui Carol al II-lea. 2 819 472 Bălan Constantin I. alte abateri. 5. Originale. Vulcănescu din comuna Veleşti.08. ca şef de atelier bătea şi înjura tractoriştii. raionul 1961 Olteniţa.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956 de CCP.04. Originale. Întrucât motivul principal de exclude1956 re s-a dovedit neîntemeiat. 1961 2 201 .

1.07. 1951 CCV a hotărât anularea calităţii de membru de partid. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. nară. Originale. cercetat în urma unei sesizări a unui grup de ofiţeri MAI. deblocat.11. Originale. 1 823 Bălan Dumitru Prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Brăila.09. a fost subofiţer activ. Bălan Dumitru S. copie. în care se arăta că: se ocupa cu comerţul de maşini 25. alte abateri. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.19. Original. 8 824 476 Bălan Dumitru Persoană cercetată întrucât nu poseda niciun act de membru de partid şi nu a 12. Membru de partid exclus pentru că din 1935 până în 1946. iar aceştia i-au cerut „să ia poziţie în scris”. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la masacre. 1956 Întrucât a renunţat la apel.10. 1977 Nicolae Ceauşescu a cerut lui Emil Bobu şi Petre Lupu să discute cu el.821 474 Bălan Constantin P. 74/1977 provenite din străinătate. 1954 1 822 475 Bălan Costache C. În 1978 a fost eliberat din funcţie. când a fost 26.01. Originale. 1 825 477 5 202 . Original. Membru de partid exclus pentru că în 1937-1940 a activat în organizaţia legio. copii. depus vreo activitate.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. majoreze pensia. ca membru al PSD a 15. Întrucât motivele de excludere nu erau întemeiate. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 4 828 459 Bălan Emil Membru de partid exclus pentru că: la alegerile din 1946 a făcut propagandă împotriva BPD. Întrucât nu a făcut parte dintr-o celulă 1956 de partid. întrebuinţat metode de comandă faţă de 1953 membrii de partid. dată la care a dat adeziune la Partid. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1945. în 1947 a fost 1954 comprimat din serviciu pentru atitudine duşmănoasă faţă de Partid. Original.826 478 Bălan Elena Simpatizantă a mişcării comuniste în ilegalitate care a solicitat acordarea stagiului din 1929. a 21.03.08. 29. exclus din partid pentru că: având unele dificultăţi familiale. Original. a refuzat să muncească la Ministerul de Interne.05. 1980 CCP constatat că nu îndeplineşte condiţiile stabilite. 2 203 . 2 827 3323 Bălan Elena (Gligor) Membră de partid care a solicitat să fie luată în evidenţa ilegaliştilor şi să i se 31. Original. 1 829 458 Bălan Eugen Responsabil cu cadrele şi organizatoricul în BOB de la Banca Naţională. făcut politică titelistă. Originale.

ră. 1951 1 831 63 Bălan Gheorghe Membru de partid. moşier în comuna Izvorul Mare. Originale. alte abateri). 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.830 457 Bălan Florea N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost decorat. în calitate secretar de Poliţie. fost comandant secund la Flotila 4 Bombardament Tecuci.25. a fost un instrument opresiune al burgheziei. Original.06. pentru care s-au primit note informative referitoare la activitatea sa dubioasă din trecut (a făcut parte dintr-o organizaţie comunistă pe care a denunţato Siguranţei. jandarm.09. 5 833 664 Bălan Gheorghe Alex. 19461947 10 832 656 Bălan Gheorghe Membru de partid exclus în 1958 pentru că a activat în organizaţia legiona. că ca de de 1. Originale. 1 204 . a urmat un curs de spionaj la Odessa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru provenea dintr-o familie de chiaburi.11. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în 1937-1942 a fost logofăt de 10. comandor. trecut în cadru disponibil. a fost informator. calitate 1954 în care a maltratat muncitorii.

05. 3 205 . Locţiitor şi instructor politic la UM 01401 Tecuci. Membru de partid exclus pentru că: a fost conducător legionar. 5 837 667 Bălan Gheorghe P. 10. Originale. Originale. Întrucât nu a avut activitate deosebită la cuzişti şi a fost sincer la primire.09. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1939 a făcut politică cuzistă. Întrucât recunoscuse faptele la 1962 încadrare. 1950 reconfirmată de CCP în 1954. 24.10. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei.834 665 Bălan Gheorghe I.02. a încercat să-şi procure acte fictive pentru 1969 a se angaja la Combinatul chimic din Craiova. 1963 4 835 3029 Bălan Gheorghe I. Originale. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la şedinţe şi alte manifestări legionare. Originale. alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 29. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al Comitetului de partid al CAP. 5 836 666 Bălan Gheorghe N. exclus din Partid pentru că: a fost prins că a sustras lână din magazia CAP.

838 668 Bălan Gheorghe S. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 12 840 2890 Bălan Ioan Membru al Comitetului judeţean de Partid Vlaşca. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1960 (de două ori) şi 1962. pe care a dus-o într-o casă de moravuri uşoare. 1960 beţiv şi scandalagiu. exclus pentru că: era un element viciat. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.07. 1948 1 841 669 Bălan Ion Membru de partid exclus pentru că a 19. 4. a încercat să siluiască pe Maria Niculescu. membru de partid 27. cercetat pentru că: în deplasările sale pe teren lua brânză şi ulei de la ţărani fără să le plătească. Originale. 1 206 . membră UTM. Originale. Şef al postului de miliţie din staţia CFR Vatra Dornei. muncitoare. 4 839 2603 Bălan Grigore C.09. a avut alte abateri similare.09. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. făcut parte din organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate duşmănoasă faţă de Uniunea Sovietică şi clasa 19.08.

Originale. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. membru de partid exclus pentru că prin portul Mangalia au reuşit să evadeze cu 25. Întrucât în ilegalitate nu a fost 1964 membru al Partidului.842 3033 Bălan Ion Comandant al Batalionului de grăniceri Constanţa. 1980 Întrucât sancţiunea i-a fost retrasă. 3 843 670 Bălan Ion C. şcolară. Membru de partid exclus în 1977 pentru că.01.07. (Jean) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1938. 1977 CCP a propus. CCP a hotărât clasarea cazului. 23 207 . Hotărâre reconfirmată în 1978. reconfirmată în 1966. CCP a hotărât clasarea cazului. 47 845 3148 Bălan Ion Şt. Referinţe semnate de Neculai Prosan şi Constantin Cîmpeanu. în calitate de profesor suplinitor. Originale. 1. menţinerea deciziei. 1963 10 844 572 Bălan Ion I. 29. locotenent-colonel.09. şalupa doi „fugari”. Originale.04. iar el şi-a retras apelul. a avut abateri de la disciplina 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Membru de partid exclus pentru că a fost francmason. Originale.

alte abateri.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Constanţa al PCR. CCP a retrimis cererea spre rezolvare 1980 Comitetului judeţean Suceava al PCR. 23. În 1975 decizia a fost menţinută. copie. Preşedinte al Cooperativei de consum Ştefan cel Mare. 5 849 575 Bălan Moise Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost şef al lagărului de evrei din Str. Războieni. Galaţi. judeţul Ialomiţa.846 573 Bălan Marin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte 29. avea rude în străinătate. 5. 1950 1 208 .01. dintr-o unitate care a luptat împotriva 1953 partizanilor. 2 847 3130 Bălan Marin S. membru de partid exclus întrucât: a fost judecat şi condamnat pentru lipsă în gestiune. 4. alte abateri. Originale. Original. 1975 4 848 3356 Bălan Mihai Membru de partid exclus care a solicitat reprimirea în Partid. Originale. şi-a bătut soţia.04.07. Originale.

Originale. alte măsuri.850 2875 Bălan Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului antonescian a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori. Originale.03. 13 209 . pe nedrept de conduită imorală. exclus din Partid în 1951 pentru că: a fost condamnat penal pentru 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. dovedită şi în alte cazuri. fals în acte. Copie. a încălcat instrucţiunile CC al 1956 PMR privitoare la alegerile în BOB. aceeaşi atitudine o avea şi după 23 august 1944.12. a 1947 atras atenţia organizaţiei de partid de la fabrica Herdan pentru lipsa de vigilenţă arătată cu ocazia primirii lui în Partid. alte abateri. Comitetul de Partid al Capitalei să 31. Activist al Comitetului raional de PMR Lehliu. 3 853 2/1972 Bălan Olimpia Merceolog principal la ISCE „Chimimport”. Original. 2 851 576 1 852 577 Bălan Niculae M. membră de partid care a solicitat înlăturarea unor documente din dosarul său personal în care era învinuită 13.01. legionară. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Comitetul de Partid al Capitalei să verifice întreaga organizaţie de partid. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. iar solicitarea neîntemeiată. propună excluderea lui şi din sindicat.11. Bălan Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1941 a făcut parte din organizaţia 17. 1972 CCP a stabilit că acuzaţiile care i se aduceau erau reale.

Originale. Secţia Anchete. Membru de partid exclus în 1954 pentru că: fiind stăpânit de viciul beţiei. exploatatori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5.01. reconfirmată în 1956. 1963. pe care o specula. FRN şi Mişcarea 19. Originale. Ofiţer la Miliţia regională Ploieşti. 1966 şi 1976. 3 856 659 Bălan Petru Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din PNL. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 17. a săvârşit abateri de la disciplina şi „morala 26. a aderat la „secta” penticostală. 1955 13 855 658 Bălan Petre V. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. alte abateri. 1 210 . Original. 1955 CCP a hotărât: menţinerea deciziei.854 657 Bălan Petrache I. i s-a permis să activeze în organizaţiile de masă. Original. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (Jandarmerie).03. Legionară. 1 857 660 Bălan Petru P. a colectat ilegal de la cetăţeni 1956 ţuică.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de partid”.

08. 5. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1 859 662 Bălan Stan Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Jandarmerie. avea maşină de bătut porumb. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.11. pe 1954 care o închiria. de pe front a adus în ţară obiecte jefuite.10. Original. GAC. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Scorţoasa.1960 lor. 15. raionul Beceşti. nu a tot pământul la 20. 4 861 628 Bălan Stelian L. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. exclus din Partid în 1953 pentru că: a stricat o pompă şi un motor ale GAC. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 27.04. contribuind la asuprirea ţărănimii sărace. împotriva populaţiei civile şi a partizani. exclus în 1951 pentru că: a întreţinut legături cu şefii legionari. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1951 1 860 663 Bălan Stanciu C.858 661 Bălan Sava Secretar al organizaţiei de bază din comuna Berezeni. a făcut speculă cu cereale şi băuturi. în 1956 1947 a fost arestat pentru furt. raionul Murgeni. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost subofiţer în armata burghezo-moşierească. Originale. regiunea Ploieşti. regiunea Bârlad. 2 211 .

vol. I 863 (vol. lipsă în gestiune. I) 15/1955. fotografii. ca 11.862 2891 Bălan Ştefan Profesor la Politehnica Bucureşti. Originale.04. membru de partid verificat pentru suspiciunea că ar fi fost legionar. în 1958 a fost condamnat penal pentru 29. 1 212 . II) 864 630 Bălan Ştefan I. membru de partid exclus pentru că: a fost legionar. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a făcut parte din Jandarmerie. 1947 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Cadre a CC al PMR să adâncească 1955 cercetările. copii. alte abateri. II 115 (vol. Originale. Original. însă a propus Secţiei de 23.02. Copie.11. vol. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. salariată a 12 pescari. broşuri. membru de partid nu a fost activ. Membru de partid exclus în 1952 pentru că până în 1949 a exploatat munca 17. Idem. 11 865 629 Bălan Ştefan I. reconfirmată în acelaşi an. CCP stabilit că sesizările erau neîntemeiate. 311 (vol. Preşedinte al Sfatului Popular al Capitalei. 1 15/1955. fotografii. I-II) Bălan Ştefan Gh. CCP a hotărât anularea deciziei. a participat la incendierea sinagogii de pe strada Căuzaşi.05. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

regiunea Iaşi.12.866 627 Bălan Teodor Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sculeni. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară „Mănunchiul de prieteni”. 1. Original. Originale. CCP a clasat cazul. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1951 cerut să fie scos din postul deţinut. alte abateri. a luat parte la manifestări legionare.08. membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a făcut politică legionară. jefuit populaţia civilă. Întrucât acuzele nu s-au verificat. 1962 6 869 5 Bălan Viorel Primar al comunei Băneasa. 13. 5.12. 1977 30 213 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi a adus daune muncii politice. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a 14.07. 22 868 609 Bălan Vasile M. Originale. membru de partid cercetat pentru că a săvârşit abuzuri şi ilegalităţi. Hotărâre reconfirmată în 1955 şi 1960. 1 867 610 Bălan Vasile Director al Contabilităţii la Ministerul Afacerilor Externe. copii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat pentru perioada războiului. Originale.

1982 CCP a propus.04. 5. 37/1971 a organizării nunţii fiului său. iar CCP a clasat cazul. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 5 871 759 Bălaşa Savu Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare.12. membru de partid sancţionat cu „mustrare” pentru că şi-a pierdut carnetul de partid.870 3423 Bălaşa Ion Membru de partid exclus pentru comportare reprobabilă în familie şi 30. 1960 4 872 Bălaşa Ştefan Preşedinte al Cooperaţiei de consum din Calfat. societate. membru de partid cercetat pentru că într-o scrisoare anonimă era acuzat că a săvârşit abuzuri şi ilegalităţi cu prilejul renovării locuinţei personale şi 24. Originale. 18 873 3035 Bălaşa Titus A. Originale. menţinerea deciziei. 9. 1971 Comitetul judeţean Dolj al PCR a hotărât excluderea lui din Comitetul orăşenesc de Partid. l-a sancţionat cu „vot de blam” şi l-a destituit din funcţie. Asistent universitar la Facultatea de Filologie din Craiova. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.09. Originale. 1970 3 214 .

10. a violat domiciliul unei femei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. fapte 1974 pentru care a fost condamnat penal. Originale. reconfirmată în acelaşi an. Membru de partid exclus pentru că a 10.02. fost înscris în organizaţia legionară. 3 878 870 Bălăban Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a declarat că s-a înscris în Partid „pentru a 27. faptă pentru care 27. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în 1972 17.12. Originale. a fost condamnat penal. menţinerea deciziei. 5 877 3330 Bălă Nicolae Membru de partid exclus pentru că a întocmit pontaje fictive. Originale.06. CCP a propus. a sustras 10.09. din buzunarul unui coleg suma de 600 lei. nu i se lua pensia”. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că în 1957-1958. Originale. 1980 CCP a propus. menţinerea deciziei. judeţul Dolj. 8 876 868 Bălă Marin I.874 3122 Bălă Dumitru Membru de partid exclus pentru că a ultragiat şi lovit pe unii cetăţeni din comuna Scăeşti. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. în timp ce era elev la Şcoala de Partid de 6 luni din Craiova. 3 875 867 Bălă Emil M. 1 215 .

6. intrigant şi anarhist. Secretar al Comitetului de secţie sindicală. fiind lipsit de vigilenţă. s-a dus noaptea la Floarea 17. nu a respectat secretul de stat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a folosit de elemente legionare.03. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că: s-a dovedit a fi un element dizolvant.879 380 Bălăceanu Constantin D. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că.08. cerere respinsă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. 6. pentru a-şi atinge scopurile carieriste. 4 880 379 Bălăceanu Constantin M. 1956 6 881 49 Bălăceanu Gabriela (Pop) Proiectantă la IPROMET. membru de partid exclus pentru că: tatăl său a avut 8 ha de pământ. pe care a înţepat-o cu cuţitul şi a 1963 încercat să o violeze. lucrând anarhic. Originale. s-a ocupat cu negustoria şi a exploatat braţe de muncă. împreună cu alţi doi inşi. în 1960 şi 1961. fotografii. 1959 228 216 . reconfirmată în 1965. Ulterior a fost reprimită în Partid şi a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Culiţă. reconfirmată în acelaşi an (de trei ori). la locurile sale de muncă a dat dovadă de „indisciplină şi liberalizm”.09. Bucureşti.

43/1952 adus soţia să facă figuraţie şi a decontat 1952 sume fictive. 21. în trecut a votat cu PNL. Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de foşti moşieri. 14 884 376 Bălăceanu Ion Membru de partid exclus pentru că: era fiu de negustor de cereale.882 378 Bălăceanu Ioana Maria P.04. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte. alte abateri. a fost simpatizant legionar. în calitate de şef al Serviciului dublaj de la Studioul de film „Alexandru Sahia”. în 1938-1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. 1951 1 885 377 Bălăceanu Ion Membru al Comitetului executiv al Uniunii Sindicatelor Textile. 2.03. şi-a 15.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1958 meiate. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Titularul dosarului nu a făcut apel. 2. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Original. Originale.01. în 1945 a fost condamnat pentru furt de la CFR. 6 883 Bălăceanu Ion Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. exclus din Partid pentru că: a fost legionar. 1956 4 217 . Originale.

CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular al comunei Filiaşi. Finanţe. a fost detaşat la Fabrica „Saturn”. succesiv. alte abateri. consilier economic la Washington şi ambasador în Argentina. 7 887 2600 3 888 Bălăceanu Petre Preşedinte al Băncii Populare Române. Membru de partid cercetat în urma cererii Secţiei Cadre a CC pentru că: în 1947 a fost arestat şi deţinut la Bacău pentru atitudini şovine. în 1948 a fost 26. trimis la studii în URSS.06. 1953 3 218 . membru în Comitetul judeţean PMR Ilfov. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut 1957 legături cu unii chiaburi. responsabil al Secţiei Economice a CC. nu şi-a declarat întreaga suprafaţă de teren arabil. leneş la învăţătură şi imoral. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legătura sa superioară fiind Remus Koffler. reconfirmată în 1960. Originale.07. Hotărâre menţinută de CCV în 1950. Comerţ a CC al PMR a sesizat următoarele: în 1941 a fost detaşat de la BNR la cabinetul lui Ică Antonescu. la compartimentul Verificarea gestiunii timbrului. a întreţinut relaţii cu diferite femei. unde s-a dovedit 1949 a fi duşmănos Uniunii Sovietice. perioadă în care s-a apropiat de 29/1953 Partid. Original. de la care a luat alimente şi băutură. după 1944 a fost.886 375 Bălăceanu Ion P. membru de partid cercetat pentru care Secţia Plan. copie. şi-a însuşit cereale din uiumul morii de stat. 9.07. Originale. 13. ca director de românizare. s-a purtat brutal cu cetăţenii. Bălăceanu Nicolae N.

07. 4 890 3305 Bălăceanu Victor Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit abuzuri în muncă. copii. pentru care a fost condamnat penal. nedemnă în familie. Originale. fapte pentru care a fost trimis 1968 de mai multe ori în judecată. 5 892 448 Bălăiţă Mişu N.11. satul Schitu-Frumoasa.09. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului regional PMR Bacău. 1961 Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică. Originale. 28. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: pe când era elev. Membru de partid exclus pentru că era un om necinstit. Fără decizie.03. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1980 CCP a propus. a participat la manifestaţii legionare. a avut comportare 31. CCP a retrimis cazul Comitetului 1979 judeţean PCR Prahova. Originale. 3 891 3365 Bălăiţă Adriana Persoană care a solicitat primirea în Partid. prins cu furturi de lemne din pădure şi care provoca 19. 3 219 . Hotărârea a fost menţinută.889 2999 Bălăceanu Toader Gh. a ascuns faptul că socrii săi au luat parte la manifestările duşmănoase care au avut loc în 1946 în 14. scandaluri. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. înşelăciune. în calitate de comandant de pluton de mitraliere pe frontul antisovietic. 28. în 1940 a luat parte la şedinţe legionare. 31. a fost decorat. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1979 Comitetului judeţean PCR Prahova. Originale. Originale. 3 897 3306 4 220 . 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. a luat parte la lupte 13. împotriva partizanilor. copie. în 1957 1932-1938 a făcut politică liberală.893 449 Bălăiţă Vasile Membru de partid exclus pentru că a 23.03. Originale. 1977 CCP a propus.12. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. 2 896 3191 Bălălău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals şi 23.Nicolai Persoană care a solicitat primirea în Partid. Bălănescu Costică Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1922. menţinerea deciziei. Originale.09. 4 894 450 Bălăiţă Vasile G.11. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944. 1980 CCP a hotărât respingerea cererii. activat în organizaţia legionară. Fără decizie. Original. 4 895 3366 Bălăiţă Viorel .

Original. Copie. Originale. s-a 1948 opus expunerii tabloului lui Petru Groza în localul Frontului Plugarilor.09.09. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1964 faptă pentru care a fost condamnat penal. şi cotropire împotriva Uniunii Sovietice. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din Mişcarea 16.898 98 Bălănescu Edgard Membru de partid exclus pentru că: în 1928-1933 a făcut studii militare în Germania. 1 221 . în 1960 şi-a distrus dosarul. 1 899 77 Bălănescu Emilian Director în Ministerul Economiei Forestiere. membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a dus activitate legionară.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat parte la războiul de jaf 27. în 25. 1950 a avut atitudine duşmănoasă faţă de regim. complicitate cu un lucrător de la cadre. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14 900 2892 Bălănescu Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sântuholm. Legionară şi a luat parte la Rebeliune. reconfirmată în 1966 şi 1970.

iar în 1960 i-a fost retrasă calitatea. a luat parte la omorârea Elenei Gavrilescu. în timp ce era conferenţiar la Catedra de Psihologie a Universităţii Bucureşti şi şef de secţie la Institutul de Psihologie al Academiei RPR. Parhon” din Bucureşti. iar de 1954 atunci a dus o activitate pozitivă. menţinerea deciziei. întrucât în ilegalitate a sprijinit acţiunea fracţionistă din Comitetul regional de Partid Iaşi. CCP a hotărât. apoi conferenţiar la Facultatea de Filosofie a Universităţii „C. În 1958 a fost încadrat în Partid. lipsit de 15. 16 222 . experienţă şi de pregătire politică. (Rozenzweig Arnold) Membru de partid în ilegalitate. În 1962. provocată de Eugen Brauner. În 1956. pe motiv că la data săvârşirii actelor încriminate era tânăr. care au fost respinse.I. pentru că la primire a ascuns faptele săvârşite în ilegalitate şi pentru că în activitatea de după 23 august 1944 s-a dovedit a fi un element linguşitor faţă de şefi şi neprincipial faţă cu colegii de muncă. responsabil al şcolilor de cadre ale CC al UTC (1947). CCP a hotărât menţinerea deciziei. cercetat pentru că: a făcut mai multe cereri de a fi primit în Partid.901 2759 Bălănescu Ion N. s-a luat hotărârea că organizaţia de bază poate săl primească în Partid pe baza activităţii depuse. Originale.04.

06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.11. Originale. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din organizaţia 17.902 97 Bălănescu Petre N. legionară. 3. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 904 95 Bălănescu Sandu V. în 19271946 s-a ocupat cu negustoria. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru 12. Originale. 1956 5 223 . membru de partid exclus în 1959 pentru că: a avut manifestări mistico-religioase şi idealiste. 4. reconfirmată în 1957.10. 1960 6 905 94 Bălănescu Tache N. 5 903 96 Bălănescu Radu P.06. Inspector metodist cultural la Secţia învăţământ şi cultură de pe lângă Sfatul Popular raional Târgu Lăpuş. Originale. a luat parte la războiul antisovietic. neglijenţă în serviciu. în 1940-1941 a fost în anturajul elementelor legionare. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1918-1920 a luat parte la reprimarea revoluţiei ungare. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

ca pontator a luat mită de la muncitori. Muereasca. pentru că: a refuzat sarcinile încredinţate. a vândut grâu 1948 la preţ de speculă. exclus din Partid pentru că: în timpul grevei de la Atelierele Griviţa. 1955 1 224 . sancţionată cu „vot de blam cu avertisment” în 1953. a participat la manifestări legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. element afacerist. s-a dovedit a fi necinstit. care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. a luat parte la războiul antisovietic. 2. Originale.07. 5 907 93 Bălănescu Victor Activist la judeţeana PMR Râmnicu Sărat.09. alte abateri.11. mergea să se plimbe cu bărbaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 1954 1 909 91 Bălăngeanu Gruia Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost legionar activ. Original. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea ei cu „admonestare scrisă”. 1951 3 908 92 Bălănescu Victoria (Mateescu) Şefa Sectorului Cultură Fizică şi Sport de la Comitetul raional de Partid „Griviţa Roşie”. alte abateri. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. reconfirmată în 1985. ca preşedinte al CAP din comuna 29. Originale. 9. judeţul Vâlcea. 7. din 1933.906 2893 Bălănescu Vasile Preot. Pentru că sancţiunea era prea mare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost omul conducerii. s-a ocupat cu afacerile.

Originale. În 1960 a mai făcut o cerere. 89 (vol. I-II) Bălănică Marin Membru de partid cercetat pentru că 17. clasată însă în acelaşi an. 13 (vol. întrucât apelantul a decedat. la căderea din 1943 are purtare slabă. Originale.12.07. II) 911 90 Bălănică Ştefan V.05. era un 1965 element beţiv. I) 43Profesor la Şcoala superioară de 17. În 1958 i s-a respins cererea de revizuire a situaţiei sale de partid. fals în acte publice şi delapidare. la care să fie chemat şi Gheorghe Gheorghiu-Dej. Membru de partid exclus în 1965 pentru că: a fost condamnat penal pentru 13. 1948 CCP a hotărât sancţionarea cu „vot de blam”.10. membru de 1958 partid exclus pentru că a fost de acord cu ideea lui Eugen Genad şi a lui Constantin Moflic de a de a organiza o consfătuire a foştilor ilegalişti. 1944 s-a înscris în PNŢ. copii.2653 910 (vol. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 912 89 Bălănoiu Damian C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cerându-i-se să muncească pentru reabilitare. după 23 august 26. Originale. s-a căsătorit cu 1958 fiica unui chiabur expropriat. 3 225 . Originale. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. pentru a le expune „situaţia reală”. 23/1958 Partid „Ştefan Gheorghiu”.

Originale. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a fost decorat cu ordinele „Bărbăţie şi 16.913 122 Bălănucă Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost informator şi şef al Biroului de mobilizare din întreprinderea în care 16. Original. 5 917 349 2 226 . CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut prelucrarea cazului de către organizaţia de bază. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a luat parte la manifestări legionare. lucra. organizaţia legionară. Original. activat în organizaţia legionară. Bălăşan Petru N. pe frontul antisovietic a avut o 1953 comportare brutală faţă de ostaşi. în 1943 a urmat o şcoală militară în Germania.01. Originale. 2 914 121 Bălărie Voicu I.07. Membru de partid exclus pentru că a 31. Membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 26.06. Bălăşoiu Alexandru Activist la Comitetul Plăşii PCR Roşiorii de Vede. CCP a hotărât menţinerea deciziei. clasa 1951 a III-a.04. Credinţă” şi „Serviciul Credincios”. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. 1951 1 916 761 Bălăşel Dumitru Gh. 4 915 760 2.

05. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât sancţiunea a fost transformată în „mustrare”. CCP a hotărât clasarea cazului. care l-au bătut 13. membru de partid exclus pentru că era un element 30. descompus moral şi străin de interesele 1950 Partidului (corupt. exclus din partid pentru că: a dat un chiabur din comuna Filimon Sârbu pe mâna a doi tractorişti. 6 919 2828 Bălăşoiu Gheorghe Membru partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că nu a controlat personalul din subordine în privinţa avutului obştesc. beţiv şi afemeiat). Original. 1 921 351 Bălău Traian Instructor la Judeţeana PMR Constanţa.918 3074 Bălăşoiu Emil Secretar al Comitetului executiv al Consiliului Popular orăşenesc Novaci. Original. care au fost terorizaţi de către utemişti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 4.05. până ce a murit. 1. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste. Originale. hoţ. copie.08.07. 1 227 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1972. 1983 5 920 350 Bălăşoiu Vasile Fost instructor al Judeţenei Frontului Plugarilor Târnava Mare. în comuna Topraisar a 1952 organizat o comisie de judecată a chiaburilor. iar apelantul s-a declarat mulţumit.

2 925 641 Bălcăceanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: era un element exploatator (a folosit 15.09. 2 228 . Original. Originale. muncitori sezonieri în agricultură). CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 923 675 Bălăuţă Teodor-Paul P. reconfirmată în 1961 şi 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru 1965 care a fost condamnat pentru delapidare. a luat mită pentru a elibera unor persoane acte false 14. a 1953 făcut parte din PSD. 13 924 676 Bălăuţescu Constantin C. CCP a propus menţinerea deciziei. însuşit o cantitate de ciment. Membru de partid exclus pentru că în calitate de şef al unui depozit de materiale de construcţii din Ploieşti şi-a 16. faptă pentru care a 1960 fost condamnat penal. Originale.09. exclus din Partid pentru că: în 1936-1937 a fost simpatizant şi a luat 19. în calitate de funcţionar la CFR. în vederea pensionării. Membru de partid exclus pentru că. Membru al BOB de la UCECOM Tecuci.07. unde a avut funcţii. parte la manifestaţii ale organizaţiei 1956 legionare. în 1941 s-a angajat în poliţia antonesciană şi a luat şperţuri.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei.922 674 Bălăuţă Gheorghe C. Originale.

Originale. Fost instructor al Comitetului regional al T. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a 31. (Petre) Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a trăit în anturajul unor elemente foste legionare. Dâmboviţa. acţiuni împotriva partizanilor şi a fost 1951 decorat. iar organizaţia judeţeană a primit sarcina să 16. asupra comportării sale morale. şi s-o îndrume către o organizaţie de masă în care să muncească pentru reabilitare. cântece 1950 reacţionare. Original. împreună cu alţii.10. drept pentru care s-a hotărât reîncadrarea ei în Partid ca membru nou. 1 928 2755 Bălcuş Maria S. în plin restaurant. 5 927 645 Bălcescu Mihail Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 27. fapt pentru care a fost arestat de Securitate. Originale. cântat. ca gestionar a avut lipsă în gestiune.12. pentru a-şi 1947 câştiga existenţa. În 1957 s-a constatat că motivele de excludere au fost neîntemeiate.926 374 Bălcăceanu Petru P. alte abateri. în public. o ajute să ocupe un post. 3 229 .P. dând ocazia la diferite comentarii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. duşmănoase. reconfirmată de CCP în 1956. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că a întreţinut relaţii de dragoste cu mai mulţi indivizi.03. având atitudine ostilă faţă de regimul democrat-popular.

cărora le făcea favoruri.1953. pe care le-a favorizat la scăderea cotelor. în urma căruia un cetăţean a fost 30. Decizie similară din 6. fiind în stare de ebrietate. Ofiţer de Miliţie. Băleanu Vasile Gh.05.10. a avut 1953 abateri de la morală cu diferite femei şi fiice de chiaburi.22. 4 930 599 6 931 598 39 932 597 3 230 .04. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 Întrucât era un bun muncitor stahanovist.01. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Strehaia.03. membru de partid exclus în 1954 pentru că în timpul dictaturii antonesciene a fost comisar. regiunea Craiova. Preşedinte al Comitetului de Partid de la Întreprinderea Energo-construcţia Doiceşti. ţărănimea săracă o persecuta.929 600 Băleanu Dumitru Responsabil al Secţiei Agitaţie şi Propagandă a Comitetului de Partid al comunei Văliuzg. reconfirmată în 1962. ajutor de poliţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că la un bal. Originale. tăiat cu cuţitul. împreună cu alţii a provocat scandal. Originale. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Bălescu Dumitru P. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut legături cu chiaburii. exclus din Partid în 1962 pentru 27. 1964 şi 1967. că în 1940-1941 a făcut parte din 1962 organizaţia legionară. Originale. Bălescu Emil Preşedinte al Sfatului Popular comunal Siliveşti. iar 26.

1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din conducerea cooperativei „Voinţa Socialistă”. şi să i se acorde stagiu în 21.06. şia urmărit scopurile personale. (Ion) Membru de partid care a solicitat să i se recunoască activitatea de simpatizant al clasei muncitoare şi de luptător antifascist. Partid din 1943. activitate legionară. Original.11. 6 934 1099 Bălev Staniu (Vîliu Stan) Cetăţean bulgar care a solicitat relaţii despre activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România în perioada 1927-1935. 7. a susţinut 13. 1979 Întrucât nu îndeplinea condiţiile cerute şi şi-a retras apelul. copie. 2 231 . Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea.933 3295 Bălescu Ioan I. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut 20. CCP a clasat cazul. Originale. Original. 1973 8 935 594 Bălhăceanu Gheorghe Preşedinte al Comitetului Provizoriu al plasei Pătârlagele. în posturile avute a 1953 sustras bunuri şi şi-a însuşit banii statului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 936 608 Bălineanu Mihai Membru de partid exclus pentru că: intrat în Partid prin unificarea cu PSD. Originale. elemente necinstite.12.03.

a adus daune 26. iar pe viitor să nu se mai dea curs solicitărilor sale. 11 939 3221 3 940 526 7 232 . 30.01.04. Originale. I s-a explicat că rezolvarea lor nu este de competenţa CCP. pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. Băloi Floarea Membră de partid exclusă în 1975 pentru că s-a căsătorit cu un preot. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era de origine chiabură. recomandându-i-se ca. 1953 În 1958 sancţiunea i-a fost ridicată. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Băloiu Constantin V. menţinerea deciziei. 1953 Întrucât era un muncitor format în producţie. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. prilej 14. 67/1977 cu care a indicat neajunsuri în 1978 administrarea localităţii. întreprinderii şi a încurajat specula. 12. Originale. Totodată. în 1947 s-a înscris în PSD. dat fiind că a mai adresat şi în trecut solicitări neîntemeiate. S-a discutat cu el la sediul Comitetului orăşenesc PCR Orşova. CCP a propus. să se adreseze organizaţiei de bază. preşedintele CCP. Original. membru de partid exclus pentru că: a angajat elemente duşmănoase. Originale. CCP a hotărât să claseze cazul. pentru a-i sesiza unele probleme. 2 938 Băloi Aurel Membru de partid care a solicitat să fie primit în audienţă la Petre Lupu. ca membru al UTM şi-a neglijat sarcinile.07.937 604 Bălineanu Transivol Director al Şantierului Naval „7 Noiembrie” din Galaţi şi al Şantierului Naval „Viitorul” din Brăila.

08. iar apoi a cerut să plece 1981 definitiv din ţară. A fost internat la Spitalul clinic „Dr. membru de partid cercetat pentru că a luat parte activă la acţiunea trădătoare organizată de elementele duşmănoase regimului pentru schimbarea conducerii vechi de la Societatea MICA. Băltăceanu Dumitru C. 4 233 . Gh. pe motiv că suferea de „delir de persecuţie”. a trimis carnetul la Comitetul municipal de Partid 23. Originale. 10. copie.01. Copie. CCP a hotărât excluderea lui din partid.11. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. 1951 În 1958 CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru de partid. Membru de partid exclus pentru că era bolnav de „schizofrenie paranoidă”. 9. 11 942 180 4 943 2874 Băltăceanu Marcel Responsabil al Secţiei organizatorice a organizaţiei de bază MICA. sub influenţa căreia a refuzat să mai activeze pe linie de partid. alte abateri. Marinescu”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. legionare. pe care l-a muncit în dijmă. a avut 10 ha de pământ. 1948 1 944 3372 Băltăreţu Corneliu C. Originale.01. în 1947 s-a înscris în PSD. Bucureşti. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a luat parte la acţiuni 27. alte abateri.941 527 Băloiu Ion I. CCP a propus. Hotărâre reconfirmată în 1960. a avut atitudine şovină şi antisemită. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNL.

faptă pentru care a fost condamnat penal. Originale.10. 4 947 712 Băltăţeanu Grigore V. moşiereşti. alte abateri. exclus din Partid pentru că a făcut beţii repetate şi a avut relaţii imorale cu fiica unui chiabur. 1 946 3292 Băltăreţu Miron Membru de partid exclus în 1958 pentru că în calitate de şef de restaurant şi-a însuşit bani şi produse din gestiune. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor. Originale. 4 948 444 Băltean Gheorghe Gh.06. Bîlteanu) Instructor al Comitetului PMR Mehadia.01. 1959 4 234 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost şef de post de jandarmi. 1946 a deschis un restaurant şi a 1950 exploatat braţe de muncă. (Bălteanu. 1979 CCP a propus. în 14. menţinerea deciziei. Întrucât a muncit pentru reabilitare.10. 1959 CCP a hotărât transformarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. Originale. 26.02. 5. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: provenea dintr-o familie de foşti exploatatori şi politicieni burghezo.945 713 Băltăreţu Ioan C. Original. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.

1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a 14. făcut parte din organizaţia legionară. unde în organizaţia de 1948 partid au pătruns elemente dubioase.07.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 951 708 Bălteanu Gheorghe D.11. a activat în organizaţia legionară. Originale. Plăşii Brăneşti. 1959 4 235 . afaceriste şi duşmănoase.949 709 Bălteanu Aron Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. 2. Originale.02. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ şi PNL. D. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare” şi scoaterea din funcţia deţinută. 1959 4 950 2873 Bălteanu Gheorghe Responsabil al Secţiei de cadre de la Judeţeana PMR Ilfov. membru de partid cercetat pentru că: nu a verificat angajaţii Secţiei şi nu a luat măsuri pentru curmarea atmosferei de mahalagism şi intrigă. Originale. 5. 22 952 470 Bălteanu Ioan I. Copie. a fost lipsit de vigilenţă în cazul 30.

4. În 1950 CCP a propus să i se recunoască vechimea în Partid din 1943. colonel. alte abateri.02. 6 955 468 Bălteanu Raul Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de patron frizer. a avut atitudini şovine. iar în 1952 a fost arestat pentru activitate duşmănoasă. rezolvată atunci când va putea să-şi 1949 procure documentele care să confirme calitatea de membru al PC(b) al Uniunii Sovietice şi data încadrării. 1954 1 236 . când s-a întors în ţară. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid cu începere din 1949. urmând ca problema stagiului să fie 29. pentru care a fost condamnat 1965 penal. care a solicitat rezolvarea situaţiei lui de partid. când a fost încadrat în Divizia „Tudor Vladimirescu”.10. un frate al său a făcut politică legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. necinste. Originale. tatăl său a făcut politica tuturor partidelor burgheze. şef al Direcţiei Cadre din Direcţia Generală Politică a MAI. 3 954 469 Bălteanu Petre Membru de partid exclus întrucât în calitate de casier a comis acte de 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.953 2815 Bălteanu Mihail (Bălţeanu / Colcher) Membru de partid din ilegalitate. Original. Originale.

I s-a răspuns că CCP nu eliberează asemenea adeverinţe.06. 12 958 2934 Bălteanu Vasile Secretar al Tineretului Progresist Vaslui. Vaslui la distribuirea porumbului către 1948 ţărani. iar cu banii a făcut chefuri. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 957 467 Bălteanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. în alegeri a făcut propagandă duşmănoasă 1952 împotriva Partidului.956 2816 Bălteanu Rita Membră de partid care a făcut apel împotriva deciziei de acordare a stagiului din 1943.05. Originale. pentru revizuirea cuantumu1950 lui pensiei. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. când a fost decorat şi avansat în grad. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1958. solicitând acordarea lui din 1938. CCP a propus acordarea stagiului din 1938. În 1967.12. Original.15. Original. iar 19. a solicitat o adeverinţă din care să rezulte continuitatea sa în mişcarea revoluţionară şi antifascistă pentru perioada 1 septembrie 1944-mai 1949. 1 959 462 1 237 . membru de partid exclus pentru că. Copie. băcănie. 27. l-a vândut la suprapreţ. după 23 august 1944 a făcut politică liberală. în calitate de trimis al Prefecturii 15. Băltescu Elena Membră de partid exclusă pentru că din 1946 era chiabură şi deţinea o 18.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a a clasat cazul. neglijenţă în gestionarea banilor. membru de partid exclus pentru că 19.960 461 Băltescu Marin G.05. în calitate de preşedinte al GAC Butculeşti. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 962 484 Băltoiu Elefterie Şef al Biroului spaţiu locativ în Bucureşti. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. fotografii. Original.06.10. Originale.08. a făcut 1954 greutăţi GAC. 1 963 3343 Băltuţă Gheorghe Secretar al Consiliului judeţean de educaţie fizică şi sport Botoşani. copii. de partid exclus pentru că a întocmit acte 1980 de decont fictive. 57 238 . în 1945-1948 s-a ocupat cu 1951 specula. Originale. era abuziv şi avea viciul beţiei. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost 19. cupuri ziare. decorat. 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1940 a participat la acţiuni legionare.01. 3 964 2709 Bălţatu Gheorghe Profesor la Institutul Agronomic din Iaşi. membru 31. 1 961 485 Băltoiu Constantin (Bălţoiu) Membru de partid exclus în 1960 întrucât a fost condamnat penal pentru 10. Original. 1957 reconfirmată în 1960 (de două ori). Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a avut băcănie şi cârciumă. din fostul judeţ Roşiorii de Vede.

la manifestări cu caracter legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 1 966 466 Bălţatu Simion Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat la o şcoală de specializare militară în Germania. a fost de jandarm pe teritoriul sovietic. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. 8. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât clasarea cazului. 3 969 483 Bălţoiu Nicon Membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu Costin Ionescu. documentelor de primire în Partid. Originale. Membru de partid exclus pentru că în perioada guvernării legionare a luat parte 17. Original. care ulterior a fost arestată. alte abateri. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. Original.01.04. 1950 alte abateri. 1954 1 967 711 Bălţăţeanu Iulian C. care 13.965 710 Bălţatu Marin Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate fascistă.12. în 1948 a întreţinut legături intime cu o funcţionară de la închisoarea Târgşor. 1 968 460 Bălţoi Constantin D. Candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că a tărăgănat întocmirea 31. 1950 1 239 . 1959 Întrucât a recunoscut acuza. 7. agent al Siguranţei.

Originale. reconfirmată în 1978. Bălu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat pentru delapidare. CCP a propus.06. Membru de partid exclus pentru că: era un element duşmănos faţă de Uniunea Sovietică. 30. 27. 1965 41 240 . a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât.10. alte abateri. 24. Bălulescu Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate.12. Originale.12. CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea stagiului avut anterior. alte abateri. anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Bălulescu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară.970 479 Bălu Constantin C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 28. Bălu Stelian Membru de partid exclus în 1976 pentru că a fost condamnat penal pentru tentativă de înşelăciune şi fals intelectual. 3 971 3132 3 972 3232 5 973 3374 5 974 480 8.02. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Prahova al PCR. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. 1951 alăturându-se elementelor de dreapta. Originale. august 1944 a intrat în PSD. Originale. Originale. În 1977 decizia a fost menţinută.

iar apelantul s-a declarat mulţumit. 8 979 486 1 241 . Original. reprimindu-l în Partid. copie. tânăr care păştea oile pe un teren al CAP. Originale. Originale. sancţionat cu „vot de blam” şi scoaterea din funcţiile avute.11. judeţul Gorj. Originale. 1952 4 978 3389 Băluţă Ion Membru de partid exclus pentru că a sustras 12 stupi de la stupina IAS Găieşti. alte 22. CCP a hotărât clasarea cazului. Întrucât Comitetul judeţean Gorj a 1981 revenit asupra deciziei. în 26. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1981 în funcţiile avute a folosit un stil de muncă necorespunzător. CCP a hotărât menţinerea deciziei.975 481 Băluş Ion I. copie. Băluţă Constantin Primar şi secretar al Comitetului comunal de Partid Ostrov. judeţul Tulcea. Originale. reconfirmată în 1961 şi 1970. Băluţă Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost condamnat pentru furt.01. Întrucât şi-a retras apelul. 1947 a fost membru al PSD (Titel 1954 Petrescu). biografia sa din perioada războiului antisovietic era insuficient verificată. a făcut afaceri cu lemne şi fân. pentru că: a bătut un 23. abateri. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 29.12. 21 976 3371 7 977 502 2. Băluţă Nicolae Membru de partid exclus în 1949 pentru că: era un element afacerist.06.03. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a participat la manifestări legionare.

fost condamnat penal pentru delapidare 1973 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic a luat parte la împuşcarea populaţiei civile din 12. Membru partid exclus pentru că: era stăpânit de viciul beţiei şi al jocurilor de 14. Odessa.980 482 Băluţă Nicolae D. fost decorat. noroc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.04. 1962 şi 1966. Originale.06. A cerut să fie reprimit în Partid. a fost omul de încredere al generalului Bădescu. 7 983 2825 Bănăţeanu Vasile N. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a 28. ca membru a avut o slabă 1966 activitate. judeţul Olt. 4 982 3098 Bănărescu Virgil Membru de partid exclus pentru că a 27.12. Fost instructor la Comitetul raional PMR Vâlcea. 16 981 3068 Băluţescu Haralambie Membru de partid exclus pentru că. în funcţia avută a muncit în dijmă pământul chiaburilor. nu a dus viaţă de partid şi nu 1953 şi-a plătit cotizaţia. 2 242 . 1972 CCP a recomandat Comitetului judeţean de Partid Olt să îndrume organizaţia de bază să-i analizeze activitatea şi să hotărască asupra solicitării sale. reconfirmată în 1956. 1960. Originale. Originale. din comuna Traian.10.

16. a fost cuzist. 1 986 2679 Băncilă Gheorghe Asistent la Şcoala ţărănească de Partid (1949-1950). 2 243 .05.09. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Fiul pictorului Octav Băncilă. exclus din Partid pentru că: era nemulţumit de 27. salariul primit. apoi la Şcoala de Partid de 3 luni (1950-1951). s-a dovedit a fi necinstit. Original. mergea la serviciu în stare de ebrietate. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1953 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. ca agent electoral a participat la bătăi. membru de partid exclus pentru motive neprecizate.07. 1958 4 985 440 Băncescu Mihai Membru de partid exclus pentru că 19.08. în 1933 a luat parte la Congresul studenţilor legionari de la Craiova. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. din 1928 a fost informator al Siguranţei. omorând mai mulţi oameni. Original. 2 987 439 Băncilă Ion Andrei O. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. faţă de cursanţi folosea 1953 metode de comandă.984 441 Băncescu Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al unor organizaţii naţionaliste. Originale.

12. 24. Întrucât avea un frate arestat pentru 1954 sabotaj. 20 990 432 Bănciulescu Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1948 a fost corespondent al ziarului francez L’Equipe. cupuri presă. iar un altul a făcut în 1946 propagandă ţărănistă. 1 244 .12. în 17. a avut o comportare imorală. sprijinit direct elementele titeliste. 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. trimis în 1948 la Praga. 6 989 433 Bănciulescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a avut atitudine duşmănoasă faţă de clasa muncitoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în calitate de student. Originale. în calitate de corespondent al ziarului 1965 „Scânteia”. Originale.04. postul avut a primit cadouri de la pădurari 1954 şi a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. Originale.988 438 Băncilă Mircea Şef al Ocolului Silvic din Cugir. 3 991 212 Bănescu Aurelia Membru de partid exclus în 1953. reconfirmată în 1959 şi 1960. Original. a 26. la dizolvarea organizaţiei de la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor.12. a făcut politică cuzistă şi a luat parte la acţiuni huliganice.

04. Membru de partid exclus pe motiv că: în trecut a fost jandarm. Originale. Ofiţer responsabil cu aprovizionarea la Regimentul 1 Transmisiuni Bucureşti. raionul Băneasa. Original. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Constanţa. şi avea doi fraţi „fugiţi” în străinătate. războiului antisovietic a luat parte la 1950 oprimarea populaţiei sovietice.992 213 Bănescu Constantin Preşedinte al CAP Cârliţa. 1 993 214 Bănescu David (Bercovici) Membru de partid exclus în 1950 pentru că: provenea dintr-o familie de negustori.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale.06. reconfirmată în 1956. 8 245 . negustoria. în timpul 22. condamnat penal pentru fapte de 1954 necinste. alte abateri. membru de partid exclus în 1953 întrucât: a fost 10. În 1965 a fost reprimit în Partid. 5 994 215 Bănescu Ion I. membru de partid exclus în 1952 pentru că: soţia sa a fost simpatizantă legionară 25. 4 995 216 Bănescu Marcel M.12. el însuşi s-a ocupat cu 22. a 1957 fost condamnat penal pentru neglijenţă în păstrarea bunurilor Armatei.

fiind vizitat de o rudă din SUA. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 998 2878 Bănică Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar tehnic pe lângă Comisia electorală a BPD a comis falsuri 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. i-a comunicat date eronate cu caracter 23.996 2877 Bănescu Marin Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a făcut parte din PNŢ.).07. Originale. în 1941 29. Copie. 1 997 217 Bănescu Milică Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 1948 abateri. alte abateri.02.a. 1960 Întrucât acuzaţiile nu au fost dovedite. şi şi-a însuşit diferite sume de bani.10. Originale. a participat la manifestări legionare şi la 1948 Rebeliune. 1 999 3169 Bănică Alexandru Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” în 1975 pentru că a comis abateri de la disciplina de 19. duşmănos. 3 246 . partid (a circulat cu motoreta pe 1977 drumurile publice fără să aibă permis ş. CCP a recomandat Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti recercetarea cazului. Copie.11.

Original. CCP a 1959 hotărât clasarea cazului.06. subordonata sa. membru de partid exclus în 1955 pentru că: a fost condamnat penal pentru lovire şi tentativă de viol. Originale. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a fost omul de încredere al conducerii militare din întreprinderea în care lucra. Originale. 6 1001 543 Bănică Ion Membru de partid exclus pentru că a întreţinut legături intime cu o femeie 17. 2.02. 5 247 . în funcţia 22. membru de partid exclus în 1951 pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte dintr-o companie de poliţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şef de secţie la Direcţia Controlul Străinilor din Miliţie. consuma băuturi alcoolice în unitate şi a întreţinut legături sentimentale cu Liubea Răpeanu.04. Întrucât a renunţat la apel.1000 542 Bănică Constantin T. Plutonier la Miliţia raionului Panciu. avea viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. avută se prezenta la serviciu în stare de 1954 ebrietate. uşuratică. 2 1002 210 Bănică Ion A.02. 25. 1953 2 1003 211 Bănică Ion C. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1962 hotărârea de excludere a fost confirmată. urmărită pentru crimă. reconfirmată în 1956 şi 1960. Original.

Preşedinte al GAC din comuna Nazâru. CCP a hotărât clasarea cazului. membru de partid 24.12. raionul Urziceni.10. ca şef de cuib. 4 1006 320 Bănică Nicolae Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Eschibaba. exclus întrucât a săvârşit falsuri în acte 1959 publice şi şi-a însuşit bani. Originale. Decizia de excludere a fost menţinută în 1961. regiunea Galaţi. legionari. <1958> Întrucât a renunţat la apel. Originale. cu care făcea chefuri. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Dridu. membru de partid exclus în 1957 pentru că: avea viciul beţiei şi provoca scandal. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. raionul Istria. 4 1007 140 Bănică Octavian Gh. Originale. 4 1005 319 Bănică Ion V. membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente duşmănoase.1004 2670 Bănică Ion I. a fost eliminat din Şcoala CC al Frontului Plugarilor. pentru 1954 atitudine duşmănoasă faţă de elevi. 5 248 . alte abateri. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Constanţa. foşti 20. alte abateri. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1960 cerut ca la locul de muncă să-i fie demascată activitatea fascistă.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 24. faptă pentru care a fost condamnat penal.

Originale.1008 321 Bănică Stelian Instructor al Comitetului raional PMR Hârşova. exclus din Partid pentru că şi-a însuşit bani din cotizaţii. era căsătorit cu fiica unui 1953 chiabur. Originale. în 1946-1947 s-a ocupat cu 1950 specula. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 16 1010 235 Bănicescu Marcel Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar activ. Sovietice.01. reconfirmată în 1959 şi 1968. copie. 11 249 .03. 1963 5 1009 2613 Bănică Titus St. a luat parte la 1950 Greva studenţilor de la Cluj. din 1946. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. Progresist.07. membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în calitate de membru al PSD a făcut greutăţi Tineretului 29. Ţărănesc – Maniu. 1. după 23 august 1944 a fost preşedintele Tineretului Naţional 20. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. alte abateri. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. a susţinut regimul Antonescu şi s-a manifestat împotriva Uniunii 31. hotărâre reconfirmată în 1959. Cluj. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare.06. 1 1011 148 Bănulescu Tiberiu Îndrumător la Ministerul Artelor.

dovezi de reabilitare. era un element necinstit. Originale. 6 250 . menţinerea deciziei. În 1947 a fost primit în Partid ca membru nou. 1977 3 1015 3290 Bărăbaş Gheorghe M.10.19.. Originale.06. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât 1946 respingerea cererii şi propus să fie trimis să lucreze în organizaţiile de masă. 2 1014 3187 Băraru Vasile I. Întrucât în 1940 s-a purtat foarte prost la Siguranţă şi nu dăduse suficiente 28.P. Bacău. preşedinte al Sindicatului ziariştilor din Banat. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi a unei pensii pentru activitate în mişcarea 26. Membru de partid exclus pentru că a comis fapte de necinste. a luat parte la acţiuni împotriva 1951 paraşutiştilor sovietici.08. cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de conducere. reşti. Originale. 1979 Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 1013 147 Bănuţoiu Ion Gh. ilegală. membru de partid exclus care a solicitat reîncadrarea în PCR. CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al primăriei comunei Cerdac. Copii. 5.1012 2879 Bănuţă Ion Secretar al Regionalei A.06. a servit cu ataşament interesele regimurilor burghezo-moşie.

liberală şi legionară. reconfirmată în 1958. raionul Feteşti. Originale. 1953 1 1017 590 Bărăian Ion Membru de partid exclus în 1964 pentru că în calitate de gestionar a produs 28. pagube întreprinderii la care lucra.08. Originale. Original. 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat şperţ de la 1956 părinţii copiilor şi i-a folosit pe copii la unele munci personale. 8. 1956 reconfirmată în 1962. 7 251 .07. Originale. de la Gara Feteşti. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a făcut politică 16.07.04. 8 1019 128 Bărăscu Dumitru Director al Şcolii Elementare nr. 5 colonişti. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut politică legionară. 7 1018 2717 Bărăitaru Petre (Bărăitar) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară.1016 591 Bărăgan Aristică St. Activist PMR la Raionul Hurezani.

În 1967 a fost reprimit în Partid. cu stagiul din 1933. CCP a hotărât: să fie exclus din Partid. a sancţionat cu „admonestare” Comitetul judeţean Arad. Originale. 1948 2 252 . de la care a 16. 1961 4 1022 2880 Bărbăteiu Nicolae Subdirector la Federala Cooperativelor din Arad. 7. în lagărul de la Târgu Jiu. a avut purtare proastă (întreţinea legături cu provocatorul Constantin Smadu).06. care i-a confirmat primirea în Partid şi l-a promovat în postul deţinut. a propus ca organele de Securitate să-l supravegheze pe Traian Hedeş. În acelaşi an a fost reîncadrat. 9. alte abateri. în timp ce era arestat în 1947 închisoarea pe care o condusese.09.10. luat mită. (Ioan) Membru de partid exclus în 1945 pentru că: în 1942-1943. CCP a trimis cazul spre recercetare Biroului regional de Partid Braşov.1020 2665 Bărăscu Ion P. a încercat să organizeze o rebeliune împotriva administraţiei. Originale. fost şef legionar al judeţului Arad. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. 17 1021 410 Bărbat Nicolae N. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid cercetat pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. verificarea altor persoane. ca administrator al închisorii civile Sibiu (1945) a pus în libertate deţinuţi speculanţi.

organizaţia legionară. pe frontul antisovietic a luat parte la 21. menţinerea deciziei.06. exclus din Partid pentru că: a participat la o întrunire legionară şi a trăit în anturajul unor elemente legionare. pe frontul antiso1950 vietic a luat parte la jafuri. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Dobrogea. raionul Măcin.1023 409 Bărbătescu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1935-1937 a avut o participare activă în 20. membru de partid exclus în 1979 pentru că: a comis abateri de la disciplina profesională şi 28. Original. tatăl său a fost cuzist. 1979 CCP a propus. Originale. „etica comunistă”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 16 1025 407 Bărbieru Iordan V. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Jijila.06. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. acţiuni împotriva partizanilor şi a fost 1962 decorat. Întrucât în dosarul de cercetare erau declaraţii care se contraziceau. 2 253 . 1 1024 3288 Bărbieru Dănuţ Ofiţer la Biroul de cercetări penale al Miliţiei municipiului Focşani.10. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an.

2 1027 406 3 1028 405 13 1029 404 2 254 . Preşedintele Sfatului Popular al raionului Vânju Mare. în perioada evenimentelor din Ungaria a avut manifestări negative. a ascuns trecutul 24. PMR Lehliu s-a dovedit a fi necinstit. membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1945-1946 a fost înscris în YMCA. a activat în organizaţia sionistă „Poale Zion”. rudelor sale cu activitate duşmănoasă faţă 1958 de regim. Originale. Original. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. membru de partid exclus în 1954 pentru că în calitate de gestionar al bunurilor Comitetului raional 12. Original. Bărboi Alexandru Preşedintele Sfatului Popular al raionului Vânju Mare.03. după 1949 excludere. 1961 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. reconfirmată acelaşi an şi în 1960. reconfirmată în 1956. a părăsit munca şi 12. 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 CCP a hotărât anularea deciziei. Bărbieru Voinea (Voina) Şef de stat major la Batalionul de grăniceri Eforie.11. Bărbieru Mircea N. exclus din Partid pentru că: în anii 1936-1937 a făcut parte din organizaţia sionistă „Concordia”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei.1026 2669 Bărbieru Isac Membru în Comitetul de plasă Darabani al PCR. copie. fiind nemulţumit de salariu.04.02. a fabricat rachiu în mod clandestin. Originale.

1 1031 3162 Bărbosu Constantin Membru de partid exclus în 1975 pentru că: în calitate de şofer.06. legionară. abateri. CCP a propus. a fost condamnat penal pentru 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. că a încercat să-şi desfigureze concubina. de ebrietate a bătut un căpitan. Hotărâre reconfirmată în 1983. menţinerea deciziei. faptă 1954 pentru care a fost condamnat penal). iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Locotenent în Trupele de grăniceri. 1 255 .01. Original. membru de partid exclus pentru că era un element care avea viciul beţiei (în stare 24. Originale.1030 403 Bărboi Dumitru Membru de partid exclus pentru că nu a fost suficient de combativ faţă de unele manifestări ale muncitorilor faţă de reforma bănească din ianuarie 1952. alte 12. copie. reconfirmată în 1956 şi 1960. a folosit în mod repetat maşina de serviciu în scopuri personale. a luat parte la Rebeliunea 28. 7 1033 397 Bărbosu Romeo I. a trăit în anturajul chiaburilor.12. Originale.11. 1951 cu care s-a înrudit. 3 1032 398 Bărbosu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a fost educat în spiritul naţionalismului burghez. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei. 1976 care nu mai voia să convieţuiască cu el.

alte abateri. 14.1034 396 Bărbosu Ştefan St. 4 256 . de partid). a intrat în dispută cu un alt element afacerist. reconfirmată în 1966. 6 1036 734 Bărbuceanu Gheorghe V.05. În 1968 sancţiunea i-a fost ridicată. Întrucât parte din acuze s-au dovedit neîntemeiate. a refuzat să încadreze în muncă o salariată care se întorsese de la o şcoală 10. Şef al Staţiei CFR Satu-Mare. alte abateri. în postul avut a avut atitudine de „gâtuire a criticii de jos” (pentru că l-a criticat. Judecător la Tribunalul raional Piteşti. 10 1035 2817 Bărbuceanu Dumitru Membru partid exclus pentru că: în calitate de director al Asistenţei CFR s-a înconjurat de o clică afaceristă. Spiridon Dumitru. membru al organizaţiei legionare. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 1955 CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Baia-Mare.09. a făcut beţii şi acte 1947 imorale cu femei din Spitalul 2 CFR. membru de partid exclus pentru că a fost 18. în 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. Originale. membru de partid exclus pentru că: rudele sale erau elemente duşmănoase regimului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale.

moşiereşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a fost poliţist. 6 257 .16. reconfirmată în 1960. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1963 rea muncitorilor. Originale. Originale. după 23 august 1944 a continuat să ducă activitate duşmănoasă. 1960 4 1039 418 Bărbuceanu Virgil V. beţiv şi necinstit. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru 27. Membru de partid exclus pentru că: în 1944 a plecat în Germania la specializare. a participat la percheziţiona. de partid exclus pentru că era un element 1960 imoral. (Cornel) Sublocotenent de Securitate.06. lagăre din Germania.04. în anii 1938-1945 a fost omul de încredere al conducerii fabricii IAR Braşov.1037 735 Bărbuceanu Ştefan M.01. Originale. în 1944-1945 a fost internat în diferite 13. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.03. 7 1038 736 Bărbuceanu Titu Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. Întrucât acuzele s-au dovedit nefondate. a fost om de încredere al organelor de represiune burghezo. V. pe care o informa despre acţiunile de sabotaj ale muncitorilor. 14 1040 830 Bărbulescu Alexandru Al.

1 1043 730 Bărbulescu Constantin Membru de partid exclus în 1954 pentru că în 1940 a dus activitate legionară. alte abateri. 1957 3 1044 731 Bărbulescu Constantin Gr. jandarmi. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1041 728 Bărbulescu Aurel Membru de partid exclus pentru că a fost judecat şi condamnat penal pentru 31. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. Original. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a fost şef de post de 31. acte de necinste. partizani. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 3. Originale.05. 2 258 . 2 1042 729 Bărbulescu Constantin Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a executat 27. Original.04. Originale.

în calitate de comandant de companie. Originale. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică. pentru a primi mită a şantajat 13. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut activitate legionară. un patron. regiunea Arad. exclus din Partid în 1951 pentru că: la alegerile din 1946 a rupt afişele BPD şi a lipit afişe maniste. femei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă şi legionară. 1962 3 259 . 5 1046 733 2 1047 2882 4 1048 850 8.08. Bărbulescu Cornel Membru de partid exclus pentru că. în calitate de agent al Prefecturii Poliţiei Capitalei. a făcut greutăţi Partidului în 1956 timpul creării GAC din comuna Căciulatu. alte abateri.1045 732 Bărbulescu Constantin N. a întreţinut legături 18. Originale. Bărbulescu Dumitru Gh.01. care a avut relaţii cu diferite 29. reconfirmată în 1968. s-a îmbrăcat în 1954 haine de miliţian şi a arestat ţăranii care nu-şi predau la timp cotele. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a purtat brutal cu soldaţii. în timpul războiului.09. Bărbulescu Constantin Ş. Secretar al organizaţiei de bază şi şeful Poştei din comuna Sebiş. raionul Pleniţa. regiunea Craiova. era un element scandalagiu şi imoral. copie. cu elemente duşmănoase.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a solicitat Comitetului regional PMR Crişana reanalizarea cazului. Originale. reconfirmată în 1956 şi 1975.

Originale.03. Originale. solicitat acordarea stagiului din 1937. situaţie pe care a ascuns-o. Originale. 5. menţinerea deciziei. copie.08. Hotărâre reconfirmată în 1983 (de două ori). iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Preşedinte al Consiliului Popular comunal Oteşani. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. în munca avută la Frontul Plugarilor a avut o comportare imorală.10. 1958 CCP a hotărât respingerea solicitării. 1977 19 1050 725 Bărbulescu Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că: a făcut politică legionară.1049 3147 Bărbulescu Dumitru I. judeţul Vâlcea. 5 260 . Membru de partid exclus pentru că anterior primirii în Partid a fost condam31. 4 1052 726 Bărbulescu Floarea (Dreve Florica) Membră de partid din 1945 care a 26. 1980 CCP a propus. a luat parte la Rebeliune. Originale. menţinerea deciziei. 3. membru de partid exclus în 1975 pentru diferite abuzuri şi ilegalităţi. CCP a propus. în 1947 s-a ocupat cu specula de alimente. nat penal. 1951 5 1051 3347 Bărbulescu Eugeniu J.01.

pentru că în activitatea 19. în funcţia avută s-a alăturat 1951 elementelor duşmănoase din conducerea ziarului „Flacăra Roşie”. 3 1056 741 Bărbulescu Iancu M. 1. 1959 4 1054 3183 Bărbulescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. exclus din Partid pentru că: fiind stăpânit de educaţia naţionalistă primită. CCP a propus. era un element nesincer şi imoral. Originale.06. reconfirmată în 1956. 3 1055 3170 Bărbulescu Gheorghiţa Membră de partid sancţionată cu „vot de blam” în 1976. America.12.02. menţinerea deciziei. profesională şi de partid a avut repetate 1977 acte de indisciplină. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. materiale CAP Moşteni. în urma cărora a adus daune 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1053 727 Bărbulescu Georgeta Membră de partid exclusă în 1958 pentru că în 1940 a luat parte la manifestaţii legionare. judeţul Teleorman. Originale. după 23 august 1944 a făcut propagandă manistă şi a căutat să emigreze în 22. 17 261 . a comis abuzuri. Originale. Responsabil de presă la Secţia Agitaţie şi Propagandă a judeţenei PMR Arad. 1957 şi 1960.04. comuna 1977 Furculeşti. în calitate de medic veterinar.

membru de partid exclus pentru că: a făcut deconturi false pentru deplasări. Fost ofiţer controlor la Secţia financiară a Regiunii a II-a Militare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe 24. nu a raportat 1958 poziţia duşmănoasă a locotenent-colonelului Ovidiu. purtat discuţii nepartinice. a fost omul de 12. frontul antisovietic a fost decorat. Originale. Copie. reconfirmată în 1961. a făcut afaceri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. îndeplinind funcţia de agent electoral. în timpul Rebeliunii a luat parte la manifestări de stradă. exclus din rândul candidaţilor de partid. fiica unui chiabur.06.01.1057 742 Bărbulescu Ilie A. încredere al patronului.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 6 1058 2622 Bărbulescu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. s-a căsătorit cu 11. 1952 CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. 13 1060 2883 Bărbulescu Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNL. 2 1059 261 Bărbulescu Ioan N. 1 262 . a 13.03. pe care îl informa 1954 despre muncitori. 1950 întreţinea legături cu elemente duşmănoase regimului. Originale.

7. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din învăţământ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. la locuinţa lui au fost găsite tablouri cu Ion Antonescu şi Regele Mihai. acumulând avere pe spinarea oamenilor muncii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Hotărâre reconfirmată în 1966. în 1949.12. întrucât s-a constatat că a făcut comerţ „la negru” cu articole de pielărie. deşi în ilegalitate a avut legături cu mişcarea comunistă. Originale. nu a fost membru. Bărbulescu Mihai Membru de partid exclus pentru că ar fi participat la reprimarea sângeroasă a grevei din februarie 1933. 1955 12 263 . 1956 6 1062 260 Bărbulescu Marin Învăţător. a hotărât să-i respingă cererea de primire în Partid. 1955 1 1064 257 -. carnete de cotizaţii şi legitimaţii cu semnătura sa. Bărbulescu Nicolae Fost membru al CC al Uniunii Sindicatelor. membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că a încercat să siluiască o elevă de 13 ani 15. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. după 23 august 1944 a făcut politică manistă. Totodată. cereri care i-au fost respinse.1061 2668 Bărbulescu Ion P. Original. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid.05. Ulterior a solicitat de mai multe ori să fie luat în evidenţa celor care au desfăşurat activitate în mişcarea ilegală. Originale. CCP a constatat că.12. Originale. pe care o avea în gazdă.07. 3 1063 259 7.

fiind preocupat de interesele sale personale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01.1065 256 Bărbulescu Nicolae I. regiunea Argeş. care era condusă de „criminalul de războiu” Pamfil Şeicaru. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. candidat de partid exclus în 1956 pentru că: a luat de la chiaburi alimente şi 26. ulterior a continuat să 1951 activeze în organizaţia legionară. Secretar al Sfatului Popular din comunele Lăiceşti şi Ioneşti. Original. Bărbulescu Niculae Decan al facultăţii de Chimie din Bucureşti.06. băutură. a persecutat sistematic studenţii evrei.08. a luat din 1961 pădurea statului o căruţă cu lemne fără să aibă aprobare. când era categorisit chiabur. 1951 9 1068 254 Bărbulescu Octavian Gh. alte abateri.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1949 pentru că nu a depus activitate. 6 264 . În 1968. Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1938 a făcut parte din „Frăţiile de 29. în timpul războiului antisovietic a colaborat la revista „Gândirea”. Originale. şi ţinând seama de activitatea lui pozitivă dusă după 1944. 1953. 1 1066 255 2 1067 258 4. Original. pe care nu le-a plătit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1932 a fost şeful organizaţiei de studenţi din Cluj a LANC. Cruce” legionare. a făcut 1953 apel. întrucât principala acuză s-a dovedit neîntemeiată. În 12. Bărbulescu Nicolae N.

1069 234 Bărbulescu Petre Şef al Serviciului protocol de la Ministerul Afacerilor Externe. alte abateri. cerere respinsă. să nu mai ocupe munci de răspundere. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. 9. în 1943. la Iaşi. CCP a propus: excluderea lui din Partid. să nu mai ocupe funcţii de răspundere în aparatul administrativ: să fie controlat în muncă. spunând că a ţinut legătura cu organizaţia comunistă din 1941. În 1955 s-a constatat că acuzele erau neîntemeiate şi a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid cercetat pentru că: era fiu de chiabur. Originale. în calitate de ofiţer. a trecut de partea Armatei sovietice. în 1944 a luat parte la o manifestaţie studenţească de factură şovină. motiv pentru care ar fi fost condamnat la moarte. a fost trimis pe teritoriul sovietic pentru a strânge date statistice (material informativ). 1951 38 1070 102/D Bărbulescu Petre N. a minţit Partidul. 1951 168 265 . să fie controlat. Informare semnată de ministrul adjunct al Afacerilor Interne. perioadă în care s-a ocupat cu culegerea de informaţii. Originale. În 1963 a solicitat acordarea stagiului din 1941. membru de partid cercetat pentru că a luat parte la războiul antisovietic. Gheorghe Pintilie. şi că în 1944.03.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14 1073 225 Bărbulescu Stelian I.10. comandant al UM 03476 Bucureşti. alte abateri. influenţa fratelui său şi a altor legionari. Originale. alte abateri. 2 1072 252 Bărbulescu Simion D. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1941. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1961 şi 1966. Ofiţer de armată. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 19401941 a făcut parte din organizaţia legionară. 1959 în 1941 a organizat „pluguşorul legionar”.12. reconfirmată în 1964. cetăţeancă sovietică. copie. Şef al Biroului Anchete din Direcţia Miliţiei regionale Bucureşti. în 19451951 1946 a făcut comerţ. CCV a hotărât menţinerea deciziei. are rude foşti exploatatori.01. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: provenea din părinţi chiaburi.08. sub 24. Originale. Originale. 1960 4 266 . speculând oamenii săraci. era căsătorit cu o 19. 27. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la jefuirea populaţiei civile şi a batjocorit femeile sovietice. 6 1074 251 Bărbulescu Ştefan B. 7. refugiată.1071 253 Bărbulescu Petru Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Membru de partid exclus în 1958 întrucât a fost condamnat penal pentru 18. nice de calomniere a liniei politice şi a 1960 Partidului. aflat sub influenţa propagandei imperialiste. copii.06. 6 1078 3430 12 267 . Hotărâre reconfirmată în 1985 şi 1988. menţinerea deciziei. tul sectei mistice „Meditaţia 1982 transcedentală”. 24 1076 226 Bărbulescu Traian Membru de partid exclus în 1958 pentru că.01. 6 1077 227 Bărbulescu Traian P. În 1983 apelantul a renunţat la un al doilea memoriu. a avut manifestări antiparti27. Originale. reconfirmată în 1964. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. menţinerea deciziei.08. reprezentan. 29. fapte de necinste. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât.13. Originale. exclus din Partid pentru că a semnat şi a eliberat o adresă prin care a permis pătrunderea în mai multe instituţii din Bucureşti a transfugului Nicolae Stoian. CCP a propus. Bărbulescu Valeriu Inspector general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a propus. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. iar cazul a fost clasat. Membru de partid exclus pentru că la primirea în Partid a ascuns faptul că a fost condamnat penal de două ori pentru fapte de necinste.1075 3391 Bărbulescu Ştefan C.

1079 228 Bărbulescu Vasile N.12. Originale. 22 1081 229 4. reconfirmată în 1963. 1964 şi 1969.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bucureşti. reconfirmată în 1960. 1950 2 268 . reconfirmată în 1956. avute pe linie administrativă a întrebuin. în funcţiile 20. Bărbuliceanu Ion A.1952 ţat metode străine de linia Partidului. 3 1083 162 8. alte abateri.02. Bărbuţ Ilie Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din FRN şi Mişcarea Legionară.02. 2 1080 231 Bărbuliceanu Ion Şef al Serviciului cadre de la Întreprinderea 168 Utilaj-Transport.03. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944 s-a ocupat cu afacerile.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a fost funcţionar la YMCA. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. a fost în legătură cu elemente duşmănoase regi. Original. mului. Originale. pentru că a fost condamnat penal pentru 1959 fals în acte publice şi abuz în serviciu. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 4 1082 166 Bărburescu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi necinstit. membru de partid exclus în 1958 25. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

fost înscris şi a activat în organizaţia 1962 legionară. în 1941 a luat parte la dezordinea legionară. Originale. Originale. Membru de partid exclus în 1952. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Plutonier-major al o unitatea militară din Piatra Neamţ. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a luat parte la războiul 21. 1954 2 269 . reconfirmată în 1962. ca maistru s-a 10.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 4 1087 158 Bărbuţă Vasile V. antisovietic. înconjurat de elemente necorespun1962 zătoare. 15 1086 159 Bărbuţă Ioan T. 15 1085 160 Bărbuţă Constantin I. a făcut afaceri cu alcool. pentru că: în trecut tatăl său a avut prăvălie.1084 161 Bărbuţă Alexandru P.10. a avut atitudine duşmănoasă 1956 faţă de regimul comunist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în urma dizolvării organizaţiei de partid din Ministerul de Finanţe. Originale. a folosit muncitorii din subordine la construcţia casei sale. 8. cupură ziar. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legionare.12. membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1937-1939 a 10. alte abateri.

CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. avut 37 de procese pentru injurii.04. 10. unde a avut 1960 activitate. Original.11. a menţinut în posturi elemente 1950 duşmănoase regimului. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că în timpul regimului burghezo-moşieresc a 26.03. 4 1091 2774 Bărculescu Dimitrie Gh. fost informator al Siguranţei din Iaşi. 1981 calomnii şi lovire). 1 1090 156 Bărcănescu Stelian Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a făcut parte din 12. Originale. alte 20. 3 1089 157 Bărcănescu Constantin Avocat. Bărdaş Dionisie Gh. Originale.1088 3377 Bărcan Ion Membru de partid exclus pentru că a săvârşit repetate abateri de la disciplina de partid. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1966 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1092 326 4 270 . Originale. membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ şi FRN. iar prin certuri şi procese cu vecinii s-a compromis (în ultimii 10 ani a 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. insulte. Originale. menţinerea deciziei. abateri.03. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. organizaţia legionară.

a condamnat ostaşii care nu voiau să lupte împotriva 21. cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (cazul Acăţari).04. 1. 4. 1962 6 1094 845 Bărdăsan Ioan Membru de partid care în ilegalitate a avut legătură cu mişcarea muncitorească. Originale. În 1955 i s-a anulat calitatea. Originale. ca grefier. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Original. CCP a propus menţinerea calităţii lui de membru de partid din 1945. 3 271 . membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic. alte abateri. 1953 3 1095 826 Bărduşelu Traian Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost membru activ al Mişcării 29.11.05. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în campania electorală 1950 din 1946 a avut atitudine ostilă faţă de tovarăşii care au vopsit semnul „soarele”. regiunea Arad. 1 1096 825 Bărgău Ioan Judecător la Tribunalul Popular al raionului Criş. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. să fie schimbat din funcţie. Uniunii Sovietice. Legionare.1093 325 Bărdăhan Petre I. (Milica) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la Rebeliune. Deşi a constatat că a avut purtare slabă în faţa duşmanului de clasă. Original.

reconfirmată în 1970. exclus din Partid pentru că a căzut sub influenţa unor 14. Originale. a participat la toate acţiunile ei 31.1097 2895 Bărsăşteanu Vasile Responsabil organizatoric al Celulei nr. 1950 alte abateri.10.01. Copie.04. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. reconfirmată în 1959. elemente fracţioniste. Originale. alte 1954 abateri. membru de partid exclus pentru că: în complicitate cu chiaburul Mocanu Vasile şi-a însuşit obiecte luate de la infractori. 1. 21 1099 298 Băruţă Dănilă Fost preşedinte al Cooperativei de Consum Vaşcău. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. făcut parte din organizaţia legionară. regiunea Oradea. 1 Turnu-Măgurele. 3 1100 2743 Băruţă Ilie Ofiţer de Miliţie la Cluj. membru de partid exclus pentru că: a 20. Originale. 2 1098 2745 Băruţ Constantin Membru de partid exclus pentru că: deşi nu s-a înscris în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi la devastarea magazinelor evreieşti. a falsificat documente ale Miliţiei. 1959 21 272 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Original. 1950 1 1103 2641 Băşică Ioan C. 3 273 . întrebuinţat metode dictatoriale.1101 745 Băsceanu Ion D.04. CCP a hotărât ridicarea sancţiu. organizaţia de bază putând să-l primească în calitate de candidat de partid. 1. 1953 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. a fost complice cu un bandit care dădea atacuri la drumul mare. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic. a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la acţiuni represive împotriva populaţiei sovietice şi a ostaşilor români care refuzau să lupte împotriva Armatei Roşii. meiate.08. 1959 11 1104 1504 Băşteanu Iosif Şef al Serviciului cadre de la Sfatul Popular orăşenesc Timişoara. Originale. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei. 2 1102 739 Băşescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris la cuzişti. 5.21. reconfirmată în 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1956 nii. CCP a propus anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. alte abateri.06. Original. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a făcut politică legionară. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte. în funcţia avută a susţinut elemente duşmănoase şi a 10.

1105 865 Băşuţ Elena (Buzoianu) Membră de partid exclusă pentru că: nu a dus viaţă de partid. 1 1106 779 Bătinaş Gheorghe B. membru de partid care a solicitat acordarea 20. munţi ca să caute arme. Originale. 1946 a participat la şedinţe PNŢ. 6 1108 2960 Băţăgoi Constantin Ofiţer de Miliţie la Râmnicu-Vâlcea. politică legionară.04. cu care să se 1981 răzbune pe profesorii care îl notau prost). Originale. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. Originale. 6 274 . 1961 CCP a hotărât respingerea cererii. 7 1107 787 Bătrînca Dumitru C. Întrucât a renunţat la apel. stagiului de partid din ilegalitate. CCP a hotărât clasarea cazului.02.09.04. în 29. Original. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut abateri de la regulament (împreună cu alţii a mers în 27. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: în timp ce era elev. tatăl său a făcut 13. Fost secretar PCR de plasă.

Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată. a avut relaţii cu elemente reacţionare. moment în care i s-a comunicat că la data deciziei sancţiunea fusese întemeiată. 1950 4 275 . păstrând în funcţii elemente duşmane. scoaterea din postul avut şi trimiterea la „munca de jos”.1109 774 Băţău Nicolae Responsabil organizatoric în Biroul judeţean PMR Ilfov. Petre Băzălan. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam cu avertisment”. a solicitat reabilitarea lui post-mortem (titularul dosarului decedase în 1967). Originale. Director general al Penitenciarelor. Originale. era sectar şi îi lipsea „ura contra duşmanului”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. în 1966 CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea lui în drepturile de membru de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1948 7 1111 2592 1. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni represive împotriva populaţiei civile.04. În 1976 fiul său.10. Bâc Ioan (Bac) Membru al conducerii judeţene Arad a Frontului Plugarilor. pentru reabilitare. 4.04. a făcut speculă cu lemne. fapt pe care le-a ascuns Partidului şi nu l-a recunoscut decât la a patra biografie. Originale. reconfirmată în 1955. în postul avut s-a dovedit şovăielnic. membru de partid cercetat pentru că: a fost primar gogo-cuzist în Vânju-Mare. exclus din Partid pentru că: a organizat o fracţiune în Biroul Comitetului judeţean. 1952 9 1110 2899 Băzălan Dumitru D. în postul deţinut a dat dovadă de lipsă de vigilenţă.

română.12. prilej cu care a abuzat de funcţie. care erau 22. „tâlhari” ş. Originale. Original. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al organizaţiei de bază din comuna Bărgăoani. lb. Nicolae Moraru şi Gavril Birtaş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. la şedinţele Sfatului 1951 Popular se prezenta beat şi ridica probleme nesănătoase. elemente chiabure. copii. unul dintre demascaţi. 1 276 .06. prin 1958 care s-au comunicat informaţiile solicitate. 1 1114 1161 Bâgu Nicolae V. judeţul Neamţ. alte abateri. a anchetat lipsurile de la magazia Cantinei Gospodăriei de Partid. avea legături cu rude ale sale. i-a demascat în şedinţa organizaţiei de bază. reţinând vinovaţii de sustrageri şi luându-le declaraţii. şi să prelucreze abaterile săvârşite în organizaţia de bază (inclusiv cea a lui Bâgu). rusă. CCP a propus ca Regionala PMR Tecuci să revizuiască situaţia lui Gheorghe Anton. Adresă a CCP către CC al PCUS.1112 475 Bâcicov Victor Cetăţean sovietic care. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. Original. 25 1113 1158 Bâgu Gheorghe Membru de partid cercetat pentru că: în calitate de contabil al Judeţenei PMR Tecuci. 28. în vederea rezolvării situaţiei sale de partid.a. folosind cuvinte <1952exagerate ca: „duşmani încarnaţi ai clasei 1953> muncitoare”. Referinţe semnate de Mihail Novicov.

1 1117 151 1 1118 1173 6. 1952 CCP a propus respingerea cererii şi acordarea stagiului din 1934. 1958 9 (vol. La Plenara CC al PMR din 9-13 iunie 1958 a fost sancţionat în cadrul cu „vot de blam cu avertisment” pentru discuţii antipartinice duse în afara cadrului organizat. 1953 12 277 . s-a ocupat 23. moment în care a fost încadrat în Partid şi a activat neîntrerupt. membru de partid exclus pentru că: în 1944. Bâlgă Lazăr P.12. a încredinţat aprovizionarea închisorii unui vechi speculant. Gardian la penitenciarul Văcăreşti. şi pentru calomnierea organelor centrale de partid şi de stat. care 25. Membru de partid din ilegalitate.05. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.1160 1115 (vol. II) 1116 1162 Bâjă Martin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică cuzistă. a solicitat acordarea stagiului din 1921. ca şef al producţiei. copii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.08. alte abateri. în calitate de contabil. Original. „Crucea de Fier” germană. reconfirmată în 1959. CCP a hotărât menţinerea deciziei. I-II) Bâgu Vasile C. Idem. cu specula şi afacerile. în 1945 a fost transferat la închisoarea Aiud. unde s-a dovedit a fi neglijent.10. I) 4312/1958 159 (vol. Bâjnea Niculae (Nicolae) Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat cu 22. sancţiune ridicată de Biroul Politic în 1965. Originale. fotografie.

Original. Originale. URSS. 2 1121 1024 Bârlădeanu Ion Pascu Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1 1120 1025 Bârlădeanu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul de jaf şi cotropire a 25.09.11. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1950 1943. a jefuit personal poporul sovietic. 1 1123 1022 Bârsan Ion Gh. abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a divulgat Siguranţei militanţi 1950 comunişti.1119 1026 Bârlădeanu Alexandru Membru de partid cercetat în legătură cu acordarea stagiului. Originale. Original.06. 1 1122 1051 Bârligea Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost membru al Mişcării 21. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 36 278 . Original. şedinţe legionare. alte 22.08. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la 25. Legionare. reconfirmată în 1960 şi 1963. 26.

(Ioan) Preşedinte al cooperativei din comuna Filimon Sârbu. 1 1125 1036 2 1126 2639 6. Originale.1950 itoare faţă de deţinuţii legionari. s-a dovedit a fi necinstit. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1940 a fost şef de cuib legionar. Originale. exclus din Partid în 1954 pentru că: în 26. în postul avut privea 23. alte abateri. Bâţoi Ion I. Originale. Totodată. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Beaca Constantin N. 1 279 .12. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1124 1048 Bâtu Aurel Director al penitenciarului Călăraşi. ca 1956 gestionar a avut lipsă în gestiune. a participat la persecuţii rasiale şi la deposedarea populaţiei evreieşti. Hotărâre reconfirmată în 1960.07. Membru partid exclus pentru că: în 1942.06. translator cu prilejul interogării 1966 prizonierilor sovietici. în 1943-1944 a fost şef de birou la Guvernământul Transnistriei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. timp de câteva luni a lucrat la Serviciul de cenzură a corespondenţei. a fost 21. regiunea Constanţa. pe frontul antisovietic. 1949 6 1127 2826 Beacă Petre T. era beţiv şi imoral. membru de partid cercetat pentru că: a fost legionar.09. Original. cu ură PCR şi avea atitudine împăciu. a propus îndepărtarea lui din diplomaţie şi continuarea cercetărilor pe linie administrativă. alte abateri. membru de partid exclus pentru că: în anii 1930-1944 a fost gardian la mai multe penitenciare. (Cocio) Prim-secretar al Legaţiei Române la Belgrad (1946-1948).

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1936-1937 a făcut parte din organizaţia legionară.03. membru de partid exclus în 1962 pentru că în anii 1938-1941 a desfăşurat activitate legionară. 1967 3 280 . Originale. copie. Origina. Bebeşelea Nicolae N. membru de partid exclus în 1968 pentru că: a transformat relaţiile de serviciu cu unii informatori în relaţii 30. Întrucât decizia a fost luată fără nicio 1961 motivare. 1962 23 1130 3152 Becec Gheorghe Căpitan de Securitate la Direcţia de Contraspionaj. Becheanu Mihalache Gh. personale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a trimis cazul Comisiei de Partid de pe lângă DSPA pentru a fi recercetat. Bech Bernhard (Beck) Membru de partid exclus pentru că: în 1928-1940 a făcut parte dintr-o organizaţie sionistă. a primit cadouri de la aceştia şi 1975 i s-au făcut favoruri (inclusiv sexuale). 2 1129 944 6. 10. Originale. CCP a propus. Original. Originale. şi-a însuşit bani din casa Partidului şi din abonamentele la „Scânteia”. candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: nu s-a ridicat la nivelul cerinţelor unui membru de partid.09.1128 945 Bearz Silvian Locotenent-major la UM 01326 Oradea. Locotenent-major la Miliţia raională Piteşti. reconfirmată în 1972. 1951 1 1132 2247 5.10. 3 1131 1333 7. menţinerea deciziei.

Originale. 1954 4 1134 1345 Becher Ştefan Membru de partid exclus pentru că a 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1135 1347 Becherschi Victor Secretar al Comitetului Sindical al funcţionarilor din bănci. CCP a propus să i se acorde vechimea de la 23 august 1944. Întrucât nu s-a stabilit că ar fi fost membru de partid în ilegalitate.10. era un element necinstit. dată când a început să activeze în cadrul Secţiei Administrative a Comitetului judeţean PCR Ilfov. care a 10. motiv pentru care a fost condamnat penal. care a comis fraude. înşelat ţăranii şi muncitorii. a pierdut 1955 carnetul de partid. acordată anterior de către Comitetul municipal Bucureşti. În 1973 CCP i-a confirmat vechimea în Partid din 1940. reconfirmată în 1956 şi 1960. Originale.1133 1344 Becheneu Gheorghe Director administrativ la UCECOM. afacerist. membru de partid care a solicitat rectificarea stagiului în Partid.04. 1952 32 1136 1346 Becherte Toma Membru de partid exclus pentru că: era cunoscut ca politician liberal. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză. activat în organizaţia legionară. Original. 4. 1 281 . alte abateri.

municipal PCR Bucureşti. exclusă din Partid pentru că: nu a respectat hotărârea adunării generale a membrilor de partid privind susţinerea propunerilor pentru Consiliul de conducere al CAP. în viaţa personală a avut comportare imorală. CCP a retrimis cazul Comitetului 10.12. Totodată. -01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şef la CAP Lădeşti. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară şi a participat la Rebeliune. care i-a respins 1979 cererea. 1957 5 1140 3067 1. a 1978 obţinut rezultate slabe. întrucât nu a arătat în biografie că socrii săi au fost excluşi din Partid şi condamnaţi pentru activitate legionară. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Director la GAS Luciu-Giurgeni. Originale. judeţul Constanţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Vâlcea.08. Becheru Paraschiva Membră a Comitetului de Partid al CAP Săcele. Originale. 10 1138 3239 Becheru Constantin Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că în funcţia de inginer31. Originale. 1972 5 282 . a recomandat Comitetul judeţean PCR Constanţa ca după doi ani să îndrume organizaţia de bază să-i analizeze activitatea. 4 1139 1348 Becheru Ion M. alte abateri. copie.1137 3363 Becheru Constantin Candidat de partid care a solicitat primirea în Partid. a avut relaţii cu elemente duşmănoase.03.

şi-a părăsit familia şi trăia cu Aurelia Ianoş.1954 toreşti. Liuba – necesar la pensionare.07. Beciuc Ioan Persoană cercetată pentru că: nu a fost membru de partid. Becicurinski Volf Bercovici Cetăţean ucrainean cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme activitate revoluţionară a copiilor săi – Aron (Arnold) şi Liuba. a 28. Referinţe ale lui Boris Holban. prostituţia. şi unde şi-a înstrăinat carnetul 1959 de partid. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid 1947 ca membru nou. participat la acţiuni huliganice antimunci. la căderea din 1940 a avut purtare slabă. Copiii săi au fost în 1962 perioada interbelică membri ai PC Francez. copii. Original. ulterior. 26. în urma bătăilor de la Siguranţă a suferit un şoc de epilepsie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi a soţiei fiului său.02. care până în 1957 a practicat prostituţia. 4 1142 657 20 1143 2940 1 1144 1350 1 283 .08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 16. s-au ocupat cu ajutorarea combatanţilor din Brigăzile internaţionale şi au activat în unităţile de partizani. Originale. Beclenaş Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni contra partizanilor. Originale. cu stagiu de la 23 august 1944 şi a cerut să fie ajutat să-şi îngrijească sănătatea.1141 1349 Bechianu Anghel Ofiţer de Miliţie. membru de partid exclus pentru că: a frecventat o casă unde se practica 28. şef al Biroului Pază şi Ordine de la Miliţia oraşului Stalin (Braşov). Gheorghe Adorian şi Pavel Cristescu. confirmă solicitarea. Copie.05.

Totodată a cerut Colegiului să solicite organizaţiei de bază să-l îndrume să se califice în producţie. scandaluri şi injurii aduse 1968 organelor de stat). 6 1147 909 Becşan Mircea I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.Csaba Membru de partid exclus pentru că în calitate de maistru militar a încălcat grav prevederile regulamentelor militare. 1980 CCP a propus.11. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. jură. menţinerea deciziei. repetate. un alt frate al său a fost legionar. Întrucât a rupt legăturile cu fraţii săi 25.05. Originale. Fost activist la Raionul de partid Vâlcea. elemente duşmănoase. exclus din Partid pentru că avea un frate deţinut pentru activitate duşmănoasă împotriva regimului. 2 1148 3009 Bectas Ali Omer Membru de partid exclus pentru că a avut abateri de la conduita morală (beţii 24.1145 180 Becsek Emeric Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. mântul militar şi disciplina de partid. Originale. copii. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.12. Original.02. 4 284 . 1953 40 1146 3322 Becsi Sandor .31. 4. CCP a hotărât 1952 anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.

08. Întrucât a constata că acuzele erau 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1149 2900 Becu Sebastian Ajutor de comisar la Poliţia Giurgiu. Original. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element afacerist. 1953 7 1152 2941 Beder Alexandru Membru de partid exclus pentru că ar fi fost un element anarhic şi indisciplinat. fost director de cabinet al lui Vasile Luca.05. 1 1151 896 Bedeleanu Ion M. neîntemeiate. Ionel) Fost şef al Biroului cu materiale politice din DSPA. reconfirmată în 1955. 1 1150 910 Bede Ludovic (Bende) Membru de partid exclus pentru că în 1942-1943.11. antisovietic. a fost încadrat în armată prin intervenţia lui Zoltan Eidlitz. Copie. CCP a hotărât anularea 1948 deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCV a hotărât menţinerea deciziei. s-a dovedit a fi un element necinstit. 9. (Ioan. şperţuri. când a fost pe frontul 27. 1 285 . Originale. care lua 25. Copie. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte din Comitetul organizaţiei profasciste „Muncă şi Lumină”.09. a participat la crime 1949 împotriva populaţiei civile. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din aparatul de stat.

1951 toare şi ale ţărănimii muncitoare. regimul fascist szalasist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. proastă faţă de muncitori. 30.05. Originale. Bedó Arpad Membru de partid exclus pentru că: era un chiabur exploatator. copie. „Crucea cu săgeţi”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. a susţinut 15. Original.1153 930 Beder Alexandru Membru de partid exclus în 1958 pentru că a activat în Partidul fascist 24. cu stagiu din 1928. 4 1154 931 Bednarcic Giovani Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a fost omul de încredere al administraţiei burgheze a întreprinderii în care lucra. pentru a lovi în interesele clasei munci. a luat parte la 1951 războiul antisovietic. a simpatizat cu 1956 organizaţia legionară. Originale. duşman al clasei muncitoare. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1933. Originale. 1957 În 1968 a fost luat în evidenţa ilegaliştilor.06. 1 1157 964 16 286 . 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05.06. CCP a hotărât respingerea cererii. Bedö Iosif I. a avut purtare 13. pătruns în Partid 21. 8 1155 962 1 1156 961 Bedö Bela (Adalbert) Membru de partid exclus pentru că: a fost un exploatator afacerist.

1952 1 1159 3418 Bedreag Ion Director la Întreprinderea de stat mixtă din Breaza.06. Original. antimuncitorească. Original.02. 12. recunoscându-şi vina. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a ocupat cu negus1957 toria. 4. 5 1160 965 2 1161 917 Beer Mendel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a exploatat braţe de muncă. Originale. speculă. 1982 Întrucât şi-a retras apelul. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Bedros Petre Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a avut atitudine 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru a 26. exclus din Partid pentru că în anii 1946-1947 a făcut speculă cu alimente. străin de interesele şi de lupta Partidului. Original.05. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” întrucât a primit un miel de la o persoană.06. 1 287 . Originale. alte abateri. Întrucât este un element tânăr şi nu a reieşit să fi avut şi alte abateri. o angaja ca lucrătoare în comerţ. a făcut 11.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1158 963 Bedö Ludovic Secretar al organizaţiei de bază de la Abatorul Bucureşti. 2 1162 746 Began Dumitru Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator (comerciant).

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică cuzistă. 9. 9. Originale. 1953 2 1166 749 Begu Iosif Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că a activat în organizaţia legionară.06. 1956 3 1140 1164 (vol. a fost greşit încadrat. Originale. I) 1175 Idem. a trăit o viaţă depravată. Original. Şef de cadre la Întreprinderea „Electro Cablul”.11.12. Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât schimbarea deciziei în: greşit încadrat în Partid. II) 1165 748 Beglet Grigore Gh. neavând cetăţenia română. I-II) Begidsán Tivadárné (Tárkány Maria) Cetăţean maghiar pentru care CC al 25. 1981 5 (vol.07. 2. 1955 1 288 . copii. 7. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. a fost unealta patronului.01. Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a 1978 cerut referinţe. 6 (vol. Originale.1163 747 Beghian Grigore O.

05. 1 1169 888 Beianu Teodor C. 5 1168 751 Behm Carol Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. în calitate de contabil-şef la Întreprinderea 29. Originale. acordarea stagiului din 1936. „Tehnolemn”. a divulgat unele secrete ale 1954 întreprinderii.09. Original. a indus în 11. 1958 reconfirmată în acelaşi an. Beilerian Miron (Dohlete) Fost administrator al redacţiei ziarului „Drumul Socialismului”. Original.04. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. eroare organele Miliţiei. Beinglas Lazăr Fost şef al Serviciului personal de la Uniunea Cooperativelor Meşteşugăreşti. nu era cetăţean român.10. bani. 1970 CCP a constatat că nu îndeplineşte criteriile cerute. 11.1167 750 Begulescu Ion C. Originale. Întrucât motivele s-au dovedit a fi neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reuşind astfel să 1954 obţină buletin de identitate. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: avea atitudine duşmănoasă faţă de Partid. 16 1170 889 1 1171 3041 4 289 . membru de partid care a solicitat 14. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că în calitate de casier şi-a însuşit o sumă de 24.

27. Original. 1 1173 915 2 1174 914 4. avea o perioadă neverificată. Fost preşedinte al Sfatului Popular al comunei Obârşia Veche. Membră de partid exclusă pentru că în 1939-1941 a fost simpatizantă legionară. membru de partid exclus pentru că în 1952 a fost 20. Beiu Ion Inspector la Ministerul Justiţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 290 .10. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. Original. şi a organizat 15. Beizadea Marcela Gh. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 1951 a cerut Colegiului de Partid al Regiunii PMR Cluj să-l excludă din cadrele Miliţiei. furturi şi jafuri de obiecte de valoare. care în postul avut a avut activitate duşmănoasă.12. Beiu Olga (Zardeţchi) Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca cercetările să fie continuate de către „organele în drept”.04. Original. 1952 1 1175 900 5. 1956 2 1176 901 Bejan Alexandru I. Original.03. membru de partid exclus pentru că: era un element dubios.1172 899 Beion Nicolae (Beian) Sublocotenent la Miliţia Cluj. condamnat pentru delapidare din avutul 1961 obştesc şi fals în acte publice.

verificat în vederea confirmării calităţii de membru şi stabilirea stagiului în Partid. Original. atitudine duşmănoasă faţă de regim şi 1951 ţărănimea săracă. Original.07.06. alte abateri. (A făcut parte din aparatul politic al 1951 Diviziei „Horea.03. alte abateri. 1 291 . 1950 1 1180 905 Bejan Dumitru Secretar al Comitetului Provizoriu din comuna Sânger. 5. 5. Original.) CCP a hotărât confirmarea calităţii şi acordarea stagiului din 1938. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 27.04. membru de partid exclus pentru că: în 1947 a fost arestat pentru 26. 7 1178 904 Bejan Aurel Membru de partid exclus pentru că a activat în Mişcarea Legionară. Cloşca şi Crişan”. 1950 1 1179 906 Bejan Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1177 902 Bejan Anton Membru al aparatului politic al Comandamentului Marinei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. apoi instructor administrativ în Basarabia. Original. în timpul războiului antisovietic a fost prefect.

Decizie reconfirmată în 1963. de staţie CFR Filiaşi a primit cadouri în 1957 bani şi alimente. Originale. 1956 3 1184 1351 Bejan Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului burghezo-moşieresc a votat cu toate partidele. 4 1182 908 Bejan Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că tatăl său a deţinut o băcănie. în funcţia avută s-a 1960 compromis prin relaţiile sale imorale cu o serie de funcţionare din unitate. pentru că: la verificare nu a arătat că tatăl său a avut batoză. Şef al Direcţiei Financiare a Ministerului Forţelor Armate. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. iar fratele ei a fost legionar. motiv pentru care a solicitat Comitetului regional PMR Braşov recercetare cazului. iar în ultimul timp se îmbăta frecvent. în 1946-1947 a făcut parte 25.05. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea sa din Partid. membru de partid căruia i s-a retras calitatea. din YMCA. 3 292 . Originale. Originale. 17. în funcţia de şef 21. soţia sa adus activitate în Grupul Etnic German.08.1181 907 Bejan Dumitru N. 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. CCP a constatat că excluderea s-a 1961 făcut fără o investigare temeinică. Întrucât a fugit de regimul sovietic. alte abateri. 3 1183 2637 Bejan Gheorghe Membru lăsat în afara rândurilor Partidului prin dizolvarea organizaţiei de bază.01. şef de cuib.

01. Original. 1961 5 293 . 4 1189 740 Bejan Nicolae C. făcut parte din Mişcarea Legionară.10.04. lipsit de ataşament faţă de regim. Originale. 2 1186 1353 Bejan Letiţia Funcţionară la Comitetul Provizoriu din comuna Sânger. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi cu elemente din conduce. membră de partid exclusă pentru că a avut atitudini 26. în calitate de translatoare 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1188 879 Bejan Nicolae C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. Neculai) Secretar al Sfatului Popular al oraşului Adjud. Original. (Niculae. 1 1187 1354 Bejan Livia S. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că a 13.1185 1352 Bejan Iosif I. Membră de partid exclusă pentru că: în timpul războiului a avut legături cu ofiţeri germani.08.03. 4. Original. duşmănoase faţă de ţărănimea săracă şi a 1951 colaborat cu chiaburii. Nicolaie. ocazională.1956 rea aparatului de stat. s-a dovedit a fi 21. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că: avea un trecut dubios. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Original.11. 5.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.11. 1 1192 885 Bejan Vasile Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte 24. 1946-1947 a făcut speculă cu cereale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară.1190 883 Bejan Nicolae Gh. 1 294 . Original. la lupte împotriva partizanilor.12. trecut a făcut politica partidelor istorice şi 1950 fasciste. care în 21. 1965 4 1191 884 Bejan Petre Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate duşmănoasă regimului de democraţie populară. 1 1193 886 Bejat Constantin Membru de partid exclus pentru că în 19. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Cetăţean român care a adresat o cerere Comitetului regional Cernăuţi al PC din Ucraina. Originale. 4 1195 854 Bejenaru Dumitru F. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de moşier.05. alte abateri. fost agent de percepţie. din 1946 a făcut propagandă reacţionară.09. 5 1197 937 Bejenaru Ion C. 2 295 . Originale. era căsătorită cu un 1957 element străin de Partid. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Întrucât motivele s-au dovedit 1957 neîntemeiate. 2. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. prin care se confirmă solicitarea. Adresă a Institutului de marxismleninism de pe lângă CC al PCUS către Institutul de istorie a Partidului de pe lângă CC al PMR.1194 939 Bejenaru Constantin C. în timpul războiului a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. pentru a i se confirma participarea la munca ilegală a PCdR din perioada 1940-1941. 1962 21 1196 938 Bejenaru Florentina A.03. purtare proastă. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în alegerile 19. (Cazacencu) Membră de partid exclusă în 1949 pentru că: la arestarea sa din 1937 a avut 10. Original.06. 22. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de chiabur.

05. Armata Română. care a solicitat să fie chemat în ţară împreună cu soţia şi fiica sa. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. criminal de război. 1 1201 934 Bekesi Iosif Activist la Sindicatul Comerţ şi cooperaţie. Original. şi a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid şi luare în evidenţă. atât în 1940. Original. fost perceptor în Bucovina. alte abateri. Gyarfas Elemer.01.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât 17. 4 296 . reconfirmată în 1955. a 1953 avut atitudini naţionalist-şovine. membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al lui 30. cât şi în 1952 1944. s-a retras cu 28.07. Nicolae) Membru de partid din 1928. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1200 935 Bejenaru Teodor Membru de partid exclus pentru că: a 15. 1957 În 1961 apelantul s-a repatriat. Biroul Comitetului raional nu l-a confirmat ca membru. aflat în URSS.1198 374 Bejenaru Neculai (Nicolaie. respingerea cererii şi clasarea ei în arhivă. alte abateri. Originale. 42 1199 936 Bejenaru Simion Membru de partid exclus pentru că: fiind originar din Basarabia. Întrucât în 1940 a plecat în URSS fără aprobarea Partidului.

alte abateri. 24 1203 933 1 1204 932 1 1205 954 1 1206 644 8. Original. în postul avut s-a înconjurat 24. Belba Dionisie Secretar PMR de plasă. tot timpul a fost alături de Monarhie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. copii. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. Bektemir Ferid Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (portărel la Tribunal. SS „Hunyadi Poncelasok”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Beko Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1942 s-a înscris în armata fascistă maghiară. a luat parte la 1950 luptele împotriva Armatei Roşii până la capitularea Germaniei. de elemente reacţionare şi a negat 1950 posibilitatea luptei de clasă între macedoneni.06. alte abateri.1202 161 Bekesi Istvan Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii cu privire la 15. Belcescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: faţă de PCR a avut atitudine duşmănoasă. Original. 1950 1 297 . apoi judecător). Original. Originale.12.05. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului a căzut prizonier la americani în condiţii nelămurite. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 31. s-a căsătorit cu fiica unui 1952 moşier. CCV a hotărât menţinerea deciziei.02. părinţii săi. în 1944 s-a înrolat în trupele 18. Original.

a luat parte la războiul 1959 antisovietic. Originale. copie. legionară.07. în 1952-1953 a luat cartele fără să aibă dreptul. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. cercetare temeinică. Belciu Pintilie D. care în 1981 1979 a stabilit că nu avea merite deosebite. abuz în serviciu şi divulgarea 13. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 7 1209 3382 Belcin Samuel Fost membru care a solicitat reprimirea în Partid. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară.02. 7 1208 953 6. Întrucât decizia a fost luată fără o 21. Originale. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a făcut parte din organizaţia 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.1207 1326 Belcescu Constantin Ch.06. reconfirmată în 1966. Belchim Vasile T. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la crime şi jafuri. CCP a retrimis memoriul Comitetului 28. judeţean Constanţa al PCR. CCP a trimis cazul 1962 spre recercetare Comitetului regional PMR Dobrogea. Originale. 4 1211 979 4 298 . 6 1210 952 Belcineanu Ion D. În 1963 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Originale. Membru de partid exclus pentru fapte de necinste. unor dispoziţii pe linie de stat. nu era sincer şi era fiu de exploatator.

7. Original. parte la acţiuni împotriva populaţiei 1957 civile. 1951 1 1215 957 Beldeanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut de pază la generalul Mocinschi <Mociulschi>.06. era un element necinstit şi beţiv. în 1948 a fost arestat de Securitate pentru manifestări antisemite. 41 1213 980 Beldea Preda Membru de partid exclus în 1954 pentru că era de origine chiabură şi s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. exclus din Partid în 1955 pentru că: a avut prieteni legionari. la data aceea condamnat pentru crime de război. reconfirmată în 1966. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Fost secretar al Comitetului plăşii PCR Brabova (1948-1952). Originale. pe frontul antisovietic a luat 21.04. 5.1212 1018 Belciug Ion Gh. a fost decorat. CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. CCP a hotărât repunerea lui în 1968 drepturile de membru de partid cu stagiul avut anterior. 1950 1 299 . 8 1214 958 Beldean Ilia Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. Original. Originale. avea legături cu chiaburii. în 1947 s-a ocupat cu specula. 27.01.

exploatatori. 1953 CCP a hotărât sancţionarea cu „vot de blam”. 4 300 . de pe urma cărora 70 de 1953 activişti de partid.07. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. în trecut a 20. 1 1219 943 Beldie Catinca (Gheorghe) Membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie de 23. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. copie. sancţionarea lui cu „vot de blam”. cercetată pentru că a avut abateri în 10.1216 2659 Beldeanu Ion (Ioan) Prim-secretar al Comitetului regional de Partid Arad.07.) CCP a hotărât.09. cercetat în urma abaterilor săvârşite în campania de colectare a cerealelor. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. munca de colectări. dând loc la numeroase abuzuri şi 10. 6 1218 940 Beldic Dumitru Membru de partid exclus pentru că: era fiu de moşier expropriat. 1 1217 887 Beldeanu Maria Secretară cu probleme agrare la Comitetul Raional de Partid Arad. (Împreună cu Ştirbu Solomon a denaturat şi călcat hotărârile Partidului. de stat şi ai organizaţiilor de masă au fost acţionaţi în justiţie. aplicând o linie a lor proprie. ilegalităţi. Original. făcut politică liberală.07.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 301 . soţia sa a făcut parte din Grupul Etnic German. legături cu elemente duşmănoase. în ţară.10. 19. până în 1954 1946 a fost judecător. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în timpul războiului a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. Originale.1220 942 Beldie Nicolae Avocat în Bucureşti. Originale. închisoarea Busbach. 5. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. unde s-a căsătorit cu fiica unui temnicer de la 15.12. alte abateri. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 19291931 şi-a făcut studiile în Germania. alte abateri.01. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. reconfirmată în 1960 şi 1962. 1958 legionari. 16 1223 916 Belea Gheorghe Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. 1 1221 941 Beldiman Gheorghe I. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1961 cerut ca activitatea sa să fie demascată în cadrul instituţiei unde lucra. 1959 4 1222 891 Beldiman Octavian Şef al Biroului judiciar de la raionul de Miliţie Râmnicu-Vâlcea.

Originale. I-V) 29/1/1959. În 1977 CCP a propus. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a comis abuzuri şi ilegalităţi (şi-a însuşit lei şi valută. Idem. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. „discuţii antipartinice cu tendinţe 1946 fracţioniste”. Crucii Roşii. 1225 (vol.04. iar în 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1965 i s-a acordat vechimea în Partid din 1942. II 3002 (vol. exclus din partid de CCP 1959 vol. În 1963 a fost reîncadrat în Partid cu stagiu de la data hotărârii.12. copii. I pentru că 1946-1959. sancţionat cu „vot de blam” pentru atitudine nepartinică şi participare la intrigi. 50 Belea Octavian 29/1/1959. Membru în Biroul regional de Partid Deva. Idem. iar CC a propus să i se acorde din 1942. copii. menţinerea deciziei. În 1958 a fost exclus din Partid pentru 27. III) – – – – 263 (vol. fals în declaraţii. Originale. copii. Decizie reconfirmată în 1971. II) -. facilitarea emigrării unor persoane). fotografii. I) 112 (vol. 1965 57 (vol.1224 2499 Belea Miron M. vol. Idem.12. 1959 278 (vol. V) 302 . cu menţiunea că în 1942-1958 a mai fost membru. împreună cu alte elemente din conducerea organizaţiei. IV) 283 (vol. III) Idem. Ulterior a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Preşedinte al Comitetului Central al 16. cu indicarea perioadei în care a fost exclus. Originale.

membru de partid exclus pentru că: a fost membru activ al PNL. 1947 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a accidentat maşina de 27. copie. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element afacerist. Preşedinte al Întovărăşirii agricole „8 Martie” din comuna Seaca de Pădure. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. legionară. carierist 18. după 23 august 1944 a bătut un număr de cetăţeni în primărie. Originale. serviciu. reconfirmată în 1965.10. a întreţinut legături cu elemente 1953 duşmănoase. 12. în 1947. tatăl său era condamnat la 12 ani de închisoare pentru furt. ocupându-se de chefuri. a spart 1958 magazia cooperativei şi a împărţit cetăţenilor cca. şi necinstit. Originale. Belei Costică I. copie.02. Belega Marin C. CCP a hotărât anularea deciziei şi a recomandat organizaţiei de bază să-l primească în rândul candidaţilor de partid. cu de la sine putere. reconfirmată în 1956 şi 1966. Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 a făcut parte din organizaţia 17. regiunea Craiova. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 3000 kg de porumb. Pe baza activităţii lui pozitive.1226 2650 Belega Constantin Preşedintele Sindicatului alimentar. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi lipsit de simţul răspunderii şi al vigilenţei. Comandantul Securităţii raionului Câmpina. Originale. alte abateri. faptă pentru care a fost judecat şi condamnat.05. Belei Rovin I. 4 1227 2784 6 1228 898 4 1229 897 4 303 .

din organizaţia funcţionarilor 14.1230 3192 Beleneşi Florian Membru de partid exclus pentru că a renunţat la calitatea de membru de partid. 3 1231 979 Belenstein Zlota Şulimovna (Braver) Cetăţeană sovietic cercetată în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti. 1966 35 1232 880 Belenyesi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a făcut parte din Partidul „Imredi”.09. rusă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale.11. alte abateri. lb. 23. română.12. s-a dovedit necinstit. Originale. CCP a propus. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. menţinerea deciziei. regiunea 1956 Timişoara. Original. prin care se solicita să se confirme că în perioada interbelică a fost arestată şi condamnată pentru activitate comunistă. 1 1233 881 Beleuţ Dumitru D. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost chiabur.08. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă situaţia. Gostatul din comuna Ciacova. copii. 2. ca responsabil la 30. creştini (Keresztery Maganalkalmazotth 1950 Kakoservezete) şi din organizaţia „Zece” (Tizes Szerdezet). CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 304 .

1 1235 926 Beleznai Attila Membru de partid exclus în 1950 pentru că în 1940-1945 a fost în Austria.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 2 305 . 1978 CCP a propus. 21. în 1936-1938 a sprijinit organizaţia sionistă.02. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului s-a ocupat cu afacerile. Originale. CCP a hotărât transformarea deciziei 1957 în anularea încadrării în Partid. 3. dovedit necinstit. Originale.1234 882 Beleuţă Petre Fost organizator al Gărzilor cetăţeneşti (1945). Originale. Original. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut prelucrarea cazului în organizaţia de bază din care făcuse parte. în funcţia avută s-a 22. membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. 4 1236 3225 Belgia Ilie Membru de partid exclus în 1974 pentru că a fost condamnat penal pentru 16.01. conducere sub influenţa alcoolului.06. în 1931-1940 a fost el însuşi proprietar al unui magazin de textile. 3 1237 927 Belgrader Ştefan Şef al Secţiei administrative de la Camera de comerţ a RPR. menţinerea deciziei.

11. Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de reacţionari. 1 1239 929 Belian Rodica (Fischer) Membră de partid exclusă în 1952 27. 1 1240 892 Belicencu Teodor I. 1 1242 895 Beligan Mandache Fost activist de partid la Comitetul judeţean Suceava. Original. cuzistă. Membru de partid exclus pentru că în 1934-1938 a făcut parte din organizaţia 17. Original. Original. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost agent 11. exclus din Partid pentru că: fiind în stare de ebrietate. alte abateri. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 16. în 11. 1951 care a colaborat cu elementele duşmănoase. timpul dictaturii antonesciene a servit 1951 interesele regimului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09.07.1238 928 Belia Ilie Primar în comuna Ticvanul Mare. era un element afacerist şi şperţar. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 1241 893 Belicovici Eugenia Gh. regiunea Timişoara. pentru că era de origine burgheză. 1 306 . pleca de la şedinţe pentru a se întâlni cu femei. fiscal. gara Iţcani a pierdut materialul de 1954 propagandă. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.03.04. Originale.

abateri. Original. cu sarcina de a ridica porumb pentru muncitorii de la uzina unde lucra. 1950 2 1244 2657 Belingher Alexandru I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte 16. fiind trimis la Federala Muscel în calitate de delegat. alte abateri. translator al Siguranţei. 3. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte voluntar la războiul antisovietic şi a fost decorat.03.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a menţionat că. În 1956 s-a hotărât ridicarea sancţiunii.09.04. putând fi primit în calitate de candidat de partid. îi dă posibilitatea să se reabiliteze prin muncă serioasă şi atitudine exemplară. Original.1243 2658 Belinchevici Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1947. 1. şi-a însuşit o cantitate din el. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. alte abateri. dată fiind originea sa socială. 1 1246 913 Beliu Andrei Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost 26. 1951 3 1245 894 Belisna Iosif Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. 1 307 .

în trecut a exploatat muncă salariată. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 unde a exploatat ţărănimea săracă. Original. 1 1250 890 Belle Adalbert (Bela) Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturii hortyste a avut ieşiri 12. 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era viciat de alcool. alegerile sindicale.08. şovine faţă de populaţia românească. 1 1248 956 Bella Samoilă (Balla) Membru de partid exclus pentru că în 1944 s-a retras cu trupele fasciste în Germania. alte abateri. a 1950 fost membru al PSD. în 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. unde a fost prizonier la americani.10. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original.1247 912 Belivaca Manea Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. Original. 1 308 . a refuzat să voteze la 30. 1955 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 1941 a cerut să fie colonizat în Basarabia.04. 1951 1 1249 955 Bellan Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost împotriva hotărârilor CC al PMR şi Guvernului cu privire la distribuirea cartelelor şi reducerea personalului administrativ.

Director general al Treburilor Consiliului de Miniştri. Hotărâre reconfirmată în 1966. a înlăturat din facultate cadre corespunzătoare şi a adus elemente străine şi duşmănoase. În 1968 a fost reprimit în Partid. 3 309 . (Belu) Membru de partid exclus pentru că în trecut a deţinut diferite posturi. cu manifestări duşmănoase. a avut manifestări antipartinice. Originale. era căsătorit cu fiica unui chiabur.02. Originale. În 1960 a fost din nou exclus din Partid. În 1976 a solicitat ca. S-a stabilit că: a fost membru PSD. şi al trădătorului Vasile Luca. în care a 21.12. pentru că: în calitate de decan la Facultatea Juridică nu a luat poziţie împotriva unor teze revizioniste introduse în conferinţe de unii profesori. În 1956 s-a revenit asupra deciziei. de calomniere a unor lideri ai Biroului Politic.1251 2787 Belle Petre T. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. fiind în conducerea tineretului socialdemocrat. membru de partid cercetat pentru legături cu elemente chiabureşti. beneficiat de încrederea capitaliştilor. 6. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a trăit în preajma unor elemente depravate. pe baza activităţii în PSD. să i se acorde stagiu de partid. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. respingerea apelului. fiind reîncadrat în Partid cu vechimea avută anterior. a avut o poziţie împăciuitoristă faţă cu cazurile deviatorilor Ana Pauker şi Teohari Georgescu. CCP a propus. 1953 22 1252 2656 Bellu Gheorghe Gh.

Originale. Referinţă semnată de Zaharia Stancu. a luat parte la 1965 câteva şedinţe legionare şi nu a reieşit să fi avut altă activitate. 6 1255 1334 Beloiu Eugenia (Secară) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. alte abateri. membru de partid exclus pentru că în timp ce era student a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. influenţa unor colegi.1253 2806 Bellu Petre Scriitor. Originale.01.01. Întrucât a constatat că în documentele sale de partid recunoscuse că. membru de partid exclus pentru că: după ce în 1922 a fost membru de partid. a rupt legăturile cu acesta şi s-a înscris în PSD. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. Partidul lui Iunian. a avut legături cu 1950 Panait Istrati şi a scris la revista „Cruciada Românismului”. Medic la Institutul de Endocrinologie al Academiei RPR. sub 20. 4. alte abateri. broşură. 100 1254 911 Beloiu Dumitru D. în 1934 s-a înscris în 22. să se menţioneze în documentele sale de partid că în 1947-1959 a mai fost membru. 1960 şi 1961. 1951 79 310 . CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu data înaintării apelului. reconfirmată în 1959. ziare. a fost salarizat de Malaxa.

05. ca plutonier de jandarmi al regimului burghezo-moşieresc.02. 5.1256 1335 Belote Vasile Membru de partid exclus pentru că în 1917. Original.10.04. Original. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a împuşcat mortal un dezertor din armata austroungară. Secretar al Comitetului raional de Partid Băileşti. pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. 2 1258 191 Bélteki Alexandru (Sándor) Fost medic al Ghetoului din Reghin (1944). 1953 10 1259 2916 Belu Constantin A. CCP a hotărât clasarea cazului. copii. 2 311 . 4. Original. făcut parte din organizaţia legionară. scop personal şi a creat mahalagisme. 1958 Întrucât motivele s-au dovedit întemeiate. scos din funcţie în 1957 pentru că s-a folosit de poziţia avută în 13. 1951 1 1257 1336 Belovici Vasile D. Membru de partid exclus pentru că a 10.

09. membră de partid exclusă pentru că a fost informatoarea Siguranţei. 26. CCP a hotărât clasarea cazului. (Dosarul conţine şi decizia de 1956 excludere din partid a lui Belu Gheorghe.1260 Belu Dumitru Director al Întreprinderii de Textile Lugoj. 17 312 . iar restul reclamaţiilor nu s-au confirmat. Membru de partid exclus pentru că a 26. 34/1979 Întrucât cele sesizate fuseseră deja 1979 remediate. reconfirmată în 1959 şi 1960. copie. a 1951 solicitat să fie cercetată de „organele în drept” şi să fie scoasă din postul deţinut. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. în calitate de casieră la magazinul de stat „Tractorul” din Brăila a sustras o sumă de bani. alte persoane reclamate.05. Originale. 54 1261 1337 Belu Dumitru C.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1262 1338 Belu Irina Telegrafistă la PTT. muncitoare în aceeaşi fabrică. 1 1263 1339 Belu Marioara (Gheorghe) Membră de partid exclusă pentru că: a lucrat la Poliţia din Cernăuţi ca funcţionară. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. membru de partid cercetat în legătură cu o serie de ilegalităţi şi abuzuri reclamate de Florica Toth. Originale.09. fost membru activ al Mişcării Legionare. 14. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. Original. 15.

şi-a manifestat nemulţumirea cu privire la salariu şi la faptul că nu 11. partid. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. primeşte cartelă. 6 1265 1340 Beluşinschi Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.02.12. Original. 2 313 . Originale.07.1264 3419 Belu Oprea Membru de partid exclus pentru că a avut abateri repetata de la disciplina de 26. Original. Original. 2. 1959 1 1266 1341 Benach Alexandru (Andrei) Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu comerţul de carne. CCP a hotărât clasarea cazului. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 1950 faptul că în 1944 a fost deportată la Bergen Belsen. menţinerea deciziei. 13. 1 1267 14 Benamy Olga (Abel) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului celor ce muncesc din Ungaria de a se trimite relaţii cu privire la activitatea sa. iar în 1947-1949 a fost membră a PCR. untură şi făină. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1954 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. Întrucât a renunţat la apel. 1982 CCP a propus.02.

Originale. 19 314 . CCP a clasat cazul. întrucât trecutul său fusese cercetat anterior. Totodată. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. Idem. iar acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 20. I-II) Benari Lenormanda Deputată în Marea Adunare Naţională 30. Informaţii despre Guzoran Gaspar şi Olah Lojaşné.I. cercetată în urma primirii unei note informative. în funcţiile avute după 23 august 1944 a promovat elemente reacţionare şi afaceriste. În 1957 a solicitat să se analizeze cauzele pentru care a fost scoasă din cadrele Ministerului Învăţământului Public. 1957 6 (vol.04. s-a propus scoaterea ei de sub anchetă. II) 1269 990 Bence Mikloşné (Trebici Justina / Irina) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar prin care se cereau informaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. 13. lb. Întrucât cele sesizate nu ţineau de competenţa instituţiei. avea legături cu Legaţiile elveţiană şi israeliană din Bucureşti.2917 1268 (vol.11. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 1967 comunicat că în perioada 1939-1940 a fost membră a UTC. Originale. iar în 1940 a fost arestată şi condamnată pentru răspândire de manifeste comuniste. copii. Întrucât trecutul ei politic era cunoscut de Partid. în care se afirma că: a făcut politică sionistă. I) 9/1957 18 (vol.02. şi directoare la Şcoala Superioară 1952 Pedagogică. română şi rusă. iar ulterior scoasă din cadrele Universităţii „C. Parhon” şi trimisă ca profesoară în învăţământul mediu.

exclus din Partid în 1949 pentru că: era fiul unui fost colonel de jandarmi.04. pentru că în trecut a fost legionar.1270 1342 Benchea Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cergăul Mare. Activist de partid la judeţeana Tecuci. responsabil cu munca de îndrumare la sate. a 27. reconfirmată în 1956. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid 29. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. s-a ocupat cu afaceri. 1950 alte abateri. în 22. 1 1271 1343 Benciu Iulian Membru de partid exclus pentru că: a avut cârciumă. funcţia avută a avut legături cu elemente 1954 duşmănoase şi şi-a pierdut servieta cu documente de partid.07. Originale. 5 315 . Original.11 avut manifestări şovine şi antisovietice. 2 1272 1372 Bencu Ion Gh. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

membru de partid exclus în 1951 pentru că: în trecut a deţinut o agenţie comercială. I-II) 1371 Benczédi Miklós (Nicolae) Persoană repatriată din Argentina. CCP a clasat cazul.01. Originale.07. este necesar să muncească în organizaţiile de masă. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 6. 5 (vol. a sprijinit acţiunile socialdemocraţilor de dreapta. majorarea pensiei de 1034 lei pe care o primea lunar. care a solicitat primirea în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a hotărât să fie chemat la Colegiul de Partid de pe lângă Comitetul regional de Partid Cluj pentru a i se explica faptul că. copii. I) Idem. iar în anul următor apelantul a cerut o pensie de ilegalist. spaniolă. 1954 2 316 . română. 1957 Întrucât a trăit 29 de ani în străinătate şi nu i se cunoştea activitatea. 1274 1370 Benczel Adalbert L. <1956> 10 Întrucât activitatea lui nu era (vol. Totodată. CCP a propus. (Bela) Secretar al Comitetului judeţean ARLUS Târgu Mureş. la 1500 de lei.57/1957 1273 (vol. copie. 28. în calitate de corespondent al Biroului Congresului Mondial Evreiesc a desfăşurat o activitate dubioasă. întrucât de la întoarcerea lui în ţară nu a trecut timp suficient pentru a putea fi cunoscut. II) cunoscută. Originale. în detaşamentele de muncă şi în lagărele în care a fost a avut o atitudine egoistă şi a sprijinit acţiunile duşmănoase ale administraţiei. Originale. lb. CCP a propus clasarea cererii. În 1972 i s-a recunoscut stagiul din 1930. iar peste câţiva ani să adreseze o nouă cerere.

Pentru că a avut şi o activitate pozitivă. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în calitate de şef al Biroului de personal de la Direcţia financiară a CFR. funcţie deţinută până în 1944. 1957 4 1278 3308 Bendescu Eugen Membru de partid exclus pentru că a 31. Secretar al organizaţiei de bază de la Depoul Craiova.05. CCP a cerut organizaţiei de bază să examineze dacă s-a ridicat la conştiinţa unui membru de partid. 9. Original. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid în 1953 pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost omul de încredere al administraţiei. 9. solicitat plecare definitivă din ţară. în 1946 a făcut propagandă reacţionară. spirit de sacrificiu.03. Originale.1275 1368 Benderli Manole O. a avut activitate la titelişti. 10 317 . pe frontul antisovietic era cunoscut ca un ofiţer cu 31. s-a dovedit a fi omul de încredere al administraţiei. 1980 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 2 1276 2615 Benderlin Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost informator al Poliţiei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţia de controlor PTT.11. a întreţinut relaţii cu elemente duşmănoase. Original.03. 1 1277 1367 Benderliu Vasile Mihail B.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. unde a activat până 28. 1970 4 318 . sovietic. Original. 9. Originale. la dizolvarea ei. a bătut un ostaş 23. Originale.04. a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 4 1280 1365 1 1281 1364 Bendorfeanu Gheorghe Secretar II al Raionului de PRM Sibiu. reconfirmată în 1955. 1957 Întrucât principalele motive de excludere s-au dovedit neîntemeiate. s-a înscris pe listele de emigrare în Israel. arestat pentru activitate subversivă.1279 1366 Bendic Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1949 a fost martor al apărării în procesul inginerului Dumitru Samoilă.09. în 1945-1946 s-a ocupat 1950 cu specula. Originale. 1961 şi 1962. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul de la data deciziei. exclus din Partid pentru că: a fost simpatizant legionar. Bendit Herşcu Membru de partid exclus pentru că: în acelaşi timp s-a înscris în organizaţia sionistă „Barhovia”. iar în Partid a dus o activitate pozitivă. Întrucât CCP constatat că la intrarea în Partid a arătat în mod sincer situaţia. 11 1282 3036 Bene Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1941 s-a înscris în Partidul fascist maghiar „Crucile cu Săgeţi”. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. fi necinstit. s-a dovedit a 19.11. alte abateri. nu a rezultat că a desfăşurat activitate în acea organizaţie.

Luncoiu.02.05. administratorul Oficiului de Aprovizionare CFR. lb. a insultat doi ofiţeri de Miliţie.1283 108 Bene Rozalia (Ianki) Cetăţeană maghiară pentru care CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a cerut referinţe. 1952 11 1284 2942 Bene Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de însărcinat al CFR cu aprovizionarea muncitorilor a dispărut cu o sumă de bani şi s-a întors după 6 luni. Benea Florin Membru de partid exclus pentru că în calitate de locţiitor al secretarului Comitetului de Partid din comuna 17. română. exclus din Partid pentru că: fiind beat. 25. Originale. alte abateri. în urma cărui fapt a fost sancţionat cu 1951 „vot de blam”. 9. şi legăturile lui cu Vasile Bene. maghiară. minţind că a fost dus cu forţa în URSS. CCP a hotărât anularea deciziei şi menţinerea sancţiunii cu „vot de blam”. Copie. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. Originale. judeţul Hunedoara. 2 1286 3032 4 319 . 1948 1 1285 1363 Bene Viorel I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut un 1970 comportament nedemn.05.01. în societate. 6. Original. Responsabil cu propaganda şi agitaţia la organizaţia de bază de la Industria Textilă Arad. imoral. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Comitetului judeţean de Partid Valea Jiului să cerceteze trecutul lui Gavril Lupu.

legionare. alte abateri. s-a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1947. Întrucât majoritatea motivelor de excludere s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. îşi brutaliza soţia. 1953 5 1289 78 Benea Ioan I. Şef al Secţiei de Propagandă şi Agitaţie a Comitetului raional de Partid Corabia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1970 a fost exclus din Partid. Originale. Originale. în timpul războiu27. Originale. alte abateri.08. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. activistă în secţia sa. Originale. 1962.04. 23 1290 1360 Benea Ion P. pentru că: 14. iar apelantul a depus o activitate pozitivă. a întreţinut legături intime cu Victoria 1956 Şerbănescu.1287 1361 Benea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestări 10. a plecat voluntar pe front. sancţionat cu interdicţia de a ocupa posturi de conducere pe linie de partid şi de stat timp de un an. 3 320 .12. reconfirmată în 1960. 8 1288 1362 6.04. reconfirmată în 1960. lui antisovietic a fost informator în rândul 1959 muncitorilor şi prizonierilor sovietici. 1966 şi 1975. Benea Hristache Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în timpul războiului a scris articole cu caracter antisovietic. avea legături cu duşmanul de clasă. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1938-1941 a făcut parte din organizaţia legionară.

12.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. (A fost judecat şi condamnat la 3 ani de închisoare corecţională. în urma cărora Nicu Chicoş. Originale. fost legionar. Originale. membru de partid exclus pentru că a folosit bătaia şi tortura. a decedat. a trăit în anturajul elementelor legionare. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul antisovietic a luat parte la 16. 1 1294 1357 Benedek Adela Membră de partid sancţionată cu „mustrare” pentru mahalagisme şi 13. era descompus moral. restul pedepsei fiindu-i graţiată.06. formarea de grupuleţe în redacţia ziarului 1958 „Făclia” din Cluj. 19 1292 1358 Benea Teodor (Toader) Ofiţer. 2 321 . 5.1291 1359 Benea Silviu Procuror-şef la Tribunalul raional Sighet. reconfirmată în 1959 şi 1960.02. Original. motiv 1954 pentru care a fost decorat cu „Coroana României” şi „Steaua României”. 1963 17 1293 1324 Benedecsics Albert Membru de partid exclus pentru că în 14.01. din care a executat 8 luni. 1936 a fost spărgător de grevă. reconfirmată în 1971. membru de partid exclus pentru că: a făcut politica PNL. prinderea partizanilor sovietici. Originale. lucrător la Secţia Anchete Penale din Direcţia Regională MAI Suceava (Securitate). CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1. 1952 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.08.1295 1355 Benedek Alexandru Membru al BOB de la fabrica „Haia Lifşiţ” din Oradea. 1958 şi 1960. rudele sale din America. copie. în timpul 1954 alegerilor sindicale din mai 1952 a încercat să fure voturi. Originale.05. în trecut a fost condamnat penal pentru evaziune fiscală. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. ţii. el însuşi ocupându-se cu negustoria. 1955 36 1297 121 Benedek Andras (Andrei) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informa17.04. reconfirmată în 1955. în 1952 tatăl său a emigrat în Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. exclus din Partid pentru că: în fabrica în care a lucrat a fost omul patronului. 3 1296 2699 Benedek Alexandru H. a întreţinut legături cu 26. Originale. reconfirmată în 1957. 6 322 .

membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost condamnat penal pentru furt. a colaborat cu patronii reacţionari. 1. Original. unde tineretul evreiesc era pregătit pentru plecarea în Israel. fost dus în Germania. a fost autorul moral al spargerii unităţii din cadrul Comitetului Executiv al sindicatului. unde a stat în 1953 captivitate la americani. membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur.1298 1311 Benedek David Responsabil cu cadrele la Sfatul Popular Regional Carei. să fie demascat ca trădător al clasei muncitoare. fiind sub influenţa sioniştilor. 1 1300 2943 Benedek Eugen Responsabil economic al Sindicatului Textil.01. s-a încadrat în muncă la Staţia de restratificare din Carei. în 1948. a făcut chefuri cu femei de moravuri uşoare. în postul avut a susţinut elemente dubioase. în funcţiile avute s-a dovedit necinstit. Întrucât după 1940 părinţii săi nu au exploatat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 1 1299 1312 Benedek Ernest Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu nesănătos. când a început să depună activitate. iar celelalte motive de excludere s-au dovedit neîntemeiate. a jefuit fondurile Uniunii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechime din 1948. Original. Copie. în timp ce făcea parte din armata hortystă. de la care lua bani şi produse textile. a 23. să fie deferit Justiţiei. 4.02. 1948 2 323 . în 1944. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid.06.

să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”.12. CCP a propus: menţinerea excluderii din Partid.03. Original. 1 1302 1369 Benedek Francisc Membru de partid exclus pentru că în calitate de vânzător la cooperativa din 22. într-un 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. comuna Ungheni a fost condamnat penal 1950 pentru lipsă în gestiune. ulterior. Original. Originale.10. şi a fost în 1953 relaţii cu spionajul hortyst. 3 324 . Original. Întrucât era un duşman al clasei muncitoare. 1 1303 1317 Benedek Francisc I. 1955 CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid ca membru nou. fascist Goga-Cuza. ulterior a participat la 1960 manifestaţii cu caracter legionar. Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a fost membru al Partidului 28. având cârciumă. 6 1304 1318 Benedek Ioan Fost membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. din speculă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. care în trecut a trăit mai mult 10.1301 878 Benedek Francisc Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că în perioada războiului a fost în Germania şi. lagăr american.03. scoaterea din funcţia de achizitor al Uzinei „Janos Herbak”.

1305 1319 Benedek Ioana Directoare a Societăţii SovromAsigurare. reconfirmată în 1960 şi 1962.08. 1980 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Benedek Ştefan Membru de partid exclus pentru că a susţinut teze revizioniste cu privire la acţiunile contrarevoluţionare din Ungaria. 1 1307 1321 1 1308 3314 Benedek Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1974 a cerut să plece definitiv din ţară. alte 1951 abateri. din noiembrie 1956. 1. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. Original. 1959 35 325 . 5 1309 1322 1. dovedit prin retragerea ei în faţa trupelor 1950 sovietice eliberatoare. menţinerea deciziei. Original.10. Benedek Iuliu Membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a devenit 22. membră de partid exclusă pentru că s-a înconjurat de elemente străine de regim. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. fapt 14. în 1975 a refuzat să semneze „Angajamen. Original.25.04. tul solemn”. 1955 1 1306 1320 Benedek Irina Membră de partid exclusă pentru că a fost ataşată regimului hortyst.05.04. Originale. membru în organizaţiile fasciste. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a propus. care a solicitat acordarea stagiului 19. Hotărâre reconfirmată în 1987.03. membru de partid verificat în vederea confirmării 23. Originale. lemne şi bani). 30. Originale. a făcut speculă cu obiecte aduse din străinătate.1310 1323 Benedek Ştefan St. Originale.06. 1957 CCP a stabilit că cererea era neîntemeiată. calităţii. în calitate de ofiţer mecanic de nave.08. Membru de partid exclus pentru că în funcţiile administrative avute a săvârşit unele greşeli (cumpărarea unui autoturism pe numele personal. 5 1311 1356 Benedek Zoltan Instructor la Sectorul Gospodăriei din Secţia Gospodăriei de Partid a CC al PMR. 5 326 . 8 1312 3424 Benedic Constantin Membru de partid exclus pentru că. 36 1313 1325 Benedict Ioan M. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a hotărât.05. 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1958 CCP a hotărât confirmarea vechimii lui în Partid din 1935. din 1937. împrumuturi de 11. menţinerea deciziei. Originale. Ofiţer de Securitate în SfântuGheorghe şi Stalin (Braşov).

Original. soţia sa a fost condamnată pentru prostituţie. 1 1316 2944 Benetand Gheorghe Şef al Serviciului de radioemisiune din Direcţia Generală a Poliţiei. a practicat jocuri de noroc. luate de Partid împotriva lui Constantin 1960 Doncea. regiunea Ploieşti. Şef al Serviciului de Cadre şi Personal de la Uzina „21 Decembrie” Bucureşti. Ovidiu Şandru şi Vasile Bâgu. intenţionând să treacă graniţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1317 1329 4 327 . Benga Ion Gh. Copie. 1949 după care a fugit cu banii.1314 1327 Benescu Constantin Secretar al organizaţiei de bază din comuna Vişineşti. membru de partid exclus pentru că: a dezertat de pe frontul 11. Original.08. raionul Pucioasa. a întreţinut relaţii cu chiaburii.05. Întrucât şi-a retras apelul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1958 s-a manifestat împotriva hotărârilor 27. Originale. membru de partid exclus pentru că: a luat mită de la muncitori. 29. cumpăra materiale necesare serviciului. era un element beţiv.12. antihitlerist şi a refuzat să lupte împotriva 1953 armatei germane. pentru a 10. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a ridicat de la casierie 150 de milioane. CCP a 1960 hotărât clasarea cazului.01. 2 1315 1328 Benescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru lovire.

06.1318 1331 Bengescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 17. CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării în Partid. 1 1319 1330 Bengescu Petre Ofiţer SSI (Securitate). CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1954 cerut să i se pună în vedere să rupă cu fraţii săi. 2. în 1948-1951. arestarea populaţiei sovietice. alte abateri. Originale. 2 1320 1332 Benghe Marin D. alte abateri. care erau elemente reacţionare. Original. a făcut 1954 pază în ghetou. 1959 4 1321 877 Bengheanu Lazăr Membru de partid exclus pentru că: în unele localuri. alte abateri. 5. Original.10. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în „Frăţiile de Cruce” legionare. era un element vicios (beţiv). CCP a hotărât menţinerea deciziei. 19. 1954 1 328 .02. Original. sancţionat cu „vot de blam” pentru mahalagisme. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. a avut discuţii neprincipiale la adresa unor activişti de partid.

1 329 . de la care primea pachete. fiind vice-preşedinte al Asociaţiei „Tracţiunea”. În 1968 a fost reprimit în Partid. în trecut a fost omul de încredere al administraţiei CFR.09. Originale. alte abateri. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era un element care aparţinea claselor exploatatoare. reconfirmată în 1959. Original. alte abateri. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. a făcut 30. Originale. 21 1325 1309 Beniamin Elena Membră de partid exclusă pentru că: părinţii ei au fost comercianţi. 2 1324 992 Bengulescu Alexandru I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9.19. 1954 13 1323 991 Benglas Roza (Olier) Ziaristă la „Viaţa Sindicală”.1322 876 Benghia Mihalache Membru de partid exclus pentru că: era chiabur. avea rude în 1953 străinătate.08. 1954 reconfirmată în 1956.07. 27. a ocupat cu diverse afaceri. Original. speculă cu textile.08. 1960 şi 1961. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. înainte de 23 august 1944 a dus o viaţă imorală şi s.

alte abateri. Originale. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.1326 1310 Beniamin Ernest M. în 1953 s-a propus reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior (propunere acceptată).01. 2 1328 996 Beniş Carol S. membru de partid cercetat pentru că: era un element mic-burghez. CCP a constata că 1950 în timpul războiului a scris articole antisovietice. În cursul anchetei.05. exclus din Partid pentru că. 11.07. 9. alte abateri. motiv pentru care a hotărât menţinerea deciziei şi le-a cerut părinţilor fetei să-l defere justiţiei. 1956 3 1327 2901 Benisache Virgil Activist al judeţenei de PMR Argeş. CCP a propus excluderea lui din Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. la prima confruntare cu duşmanul de clasă a avut purtare trădătoare. În 1959 a fost exclus din nou din Partid pentru mită şi trafic de influenţă. Originale. scoaterea din funcţie şi cercetarea de către „organele în drept” (propunere acceptată). 3. 1951 41 330 . fiind trimis pe teren. faptă pentru care a fost condamnat penal. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de magazioner a sustras grâu. a încercat să violeze o fată de 13 ani. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei în 1961 şi 1970. Instructor la Comisia de stat pentru aplicarea legii Sfaturilor Populare.

Referinţe semnate de: Mircea Biji. copii. Originale. la Cenzura presei externe şi întocmirea Buletinului politic intern. a colaborat la ziarul profascist „Ţară Nouă”. în cadrul Biroului II de Informaţii şi contrainformaţii al MStM. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1940. 9 1330 994 3. soţia lui Mihai Beniuc. Pârvănescu. 1952 35 331 . întrucât a avut legături cu persoane din „grupul trădător” Foriş. <1951> CCP a propus excluderea ei din Partid şi. Secretar al Uniunii Scriitorilor şi profesor universitar. membră de partid cercetată pentru că: era educată în spirit burghez. Originale. Beniuc Mihai A. deşi era membru al Comitetului regional de Partid Braşov. Întrucât s-a considerat că s-a reabilitat. fapt interzis de legătura sa superioară. şi declaraţii ale lui Traian Borcescu şi Herbert Zilber.07. în timpul războiului antisovietic a fost concentrat la SSI. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. În 1956 s-a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea din 1945. Ion Meţiu şi Mircea Bălănescu.1329 995 Beniuc Emma (Friedman-Bresliska) Şefă de serviciu la Institutul Maxim Gorki. în 1944 a acceptat propunerea lui Traian Borcescu (şef al Biroului II din MStM) de a da informaţii despre intelectualii „democraţi”. să fie cercetată şi ţinută în evidenţa „organele în drept”. şi alţii). iar în articolele scrise aducea laude lui Hitler şi politicii lui. la cădere a avut purtare trădătoare şi imorală faţă de duşmanul de clasă (la Siguranţa Ploieşti a întreţinut relaţii intime cu procurorul Curţii marţiale. membru de partid cercetat pentru că: în 1940-1941. în 1957 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul de la data trimiterii apelului. alte abateri.

6.05. (Gavril) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: datorită mentalităţii lui carieriste a lucrat cu elemente trădătoare. copii. 7 1334 999 Benkö Juliu (Julia) Membru de partid exclus pentru că: a dat dovadă de sentimente naţionaliste. Original. română. Cegled” din Ungaria a solicitat referinţe Comitetului 29. s-a înscris în Partidul szalasist. 1949 Adresă prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit „tendenţioase. 1953 CCP a hotărât menţinerea calităţii lui de membru cu stagiul din 1945. 8 1333 998 Benke Pavel Activist UPM.IIIkerületi alapszervezet. lb. judeţean PMR Odorheiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. maghiară.D. a luat parte la acţiunea de sprijinire a războiului antisovietic. în 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.06.1331 997 Benke Gabor G. a devenit omul lor de încredere şi a trădat clasa muncitoare. 1.09. alte abateri. Originale. motiv pentru care a fost demascat. 1950 1 332 . 1953 7 1332 435 Benke Lajos (Ladislau) Persoană pentru care „M. căderilor din Ardealul de Nord. membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea 14. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. denaturate şi nestatutare”. Originale.P.

Original.1335 1000 Benkö Rozalia Instructoare la Secţia Organelor Conducătoare de Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a pierdut carnetul de membru.Luisa (Roth) Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: era de origine burgheză. Original. reconfirmată de CCP în 1956. în muncă a 23. 1950 1 1337 1002 Benone Iacob Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a luat parte la o 25. reconfirmată în 1955. tatăl său a fost legionar 1959 activ. 4 1336 1001 5. Sindicale şi de UTM a CC al PMR. 1954 4 1339 1010 Bensimon Ana . Originale. Bensimon Adrian Membru de partid exclus în 1953 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori.04.06. CCP a hotărât sancţionarea ei cu „admonestare scrisă”. a pierdut documente de partid. 3 333 . Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. creat familiarism.05. Benkö Şamuel (Samuilă) Membru de partid exclus pentru că: era fiul unui preot exploatator.07. cercetată pentru că a avut ieşiri antipartinice şi a creat <1951> mahalagisme la adresa unor membri ai conducerii Partidului. 1 1338 1003 7. şedinţă legionară. Originale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a înconjurat de elemente străine de clasa muncitoare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. s-a manifestat ca naţionalist maghiar.

alte abateri. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat situaţia. atitudine recalcitrantă. Originale. în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. Preşedinte al cooperativei săteşti Borduşani. „Haovett”. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2. membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru înlesnirea speculării unei cantităţi de tablă zincată. Originale.1340 1012 Bente Ioan (Ion) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic.09. a făcut parte din PSD. 11 334 . Originale. reconfirmată în 1958. raionul Buzău. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1960 4 1343 814 Benţe Miclos (Burger Niculae) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. activitatea sa în mişcarea revoluţionară în 1962 perioada 1940-1941. reconfirmată de CCP în 1962.11. prin care s-au cerut relaţii cu privire la 27. la verificare a avut 17.07. 4 1341 989 Bentin David Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost patron de atelier. 8 1342 1011 Benţaru Gheorghe P.09. comuna Săgeata.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.1344 1013 Benţe Nicolae (Benţa) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a fost omul de încredere al patronului. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: era fiu de burghez. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut 22. alte abateri. în 1950 a 19. 2 1345 2786 Benuci Anastase P. alte abateri. completat formularul de emigrare în 1956 Israel. Originale. Original. făcea propagandă împotriva Uniunii 1950 Sovietice.07.04. 2 1347 2654 Benzion Iacob A.10. Originale. greutăţi în munca de preschimbare a 1953 banilor. şi-a scos formular de plecare în Israel. reconfirmată în 1962. prin care se 11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 1346 992 Benvenisti Jacques M. 7. Originale. (Jacob) Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a făcut parte din organizaţia sionistă „Hapel Hadate”. a fost în fruntea Cercului Cultural „Muncă şi Lumină”.06. a întreţinut legături cu chiaburii. 1958 5 335 .

CCP a propus.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Israel. Hotărâre reconfirmată în 1985. 13.06. menţinerea deciziei.04. a plecat voluntar pe 1960 frontul antisovietic. Originale. Originale. Originale. 1955 1 1350 921 Berariu Gheorghe Ajutor de comisar la Poliţia din Roman. 5. membră de partid exclusă pentru că nu primea uşor critica şi comenta cu privire la lipsurile care i se arătau. membru de partid exclus în 1948 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din 29. copii.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a aprobat. 3 1349 919 Beral Stela (Haim) Angajată la Direcţia Înscrierii şi evidenţei populaţiei din Direcţia Generală a Miliţiei. Originale. în funcţia avută a luat şperţ. în trecut a făcut parte din 1956 organizaţia sionistă „Mişmar”. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. 14 336 . organizaţia legionară. 9 1351 3432 Berariu Luminiţa Membră de partid exclusă pentru că a participat la şedinţele şi ritualurile mistice ale sectei „Meditaţia transcedentală”.1348 918 Beral Avram (Berall) Membru de partid exclus pentru că: în 1950 a depus actele pentru emigrare în 13.

2 1355 923 Beraru Ion Căpitan în Portul Constanţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Timişoara.08. 7 1353 920 Berarov Ilie Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Berecsăul Mic. 3 1354 922 Beraru George (Strul) Funcţionar la Direcţia Cadrelor din Ministerul Afacerilor Externe. fiind social. Originale. 13 337 . 1951 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1940. Originale. 13. pe care i-a 1956 favorizat. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944. membru de partid exclus pentru că: era un element care a trăit într-un mediu mic-burghez. menţinerea deciziei. şi-a însuşit cereale şi alte obiecte de la cetăţenii din comună care fuseseră dislocaţi.1352 3431 Berariu Maria Membră de partid exclusă pentru că a participat la şedinţele şi ritualurile mistice ale sectei „Meditaţia transcedentală”. Original.07. în postul avut a avut 29. stagiului din ilegalitate. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a aprobat. CCP a propus.06. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1936 a făcut parte din Partidul cuzist. a făcut greutăţi 1951 Partidului. legături cu unii chiaburi.23.08. democrat de dreapta. reconfirmată în 1959. Hotărâre reconfirmată în 1985. membru de partid care a solicitat acordarea 30.

reconfirmată în 1961.10.02. copie. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original. 4. definitivă din ţară. membru de partid exclus pentru că: a fost unealta Monarhiei şi a burgheziei. după 23 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1948-1949 a frecventat locuinţa unui element reacţionar. 3 338 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. alte abateri. precum Vasile Modoran şi Aurel Vijoli. august 1944 s-a înconjurat de elemente 1954 duşmănoase regimului. 1953 2 1359 3176 Berbecaru Oprea Membru de partid exclus în 1975 pentru că a făcut cerere de plecare 26. 3 1357 925 Berbecaru Constantin P. a fost susţinut de elemente duşmănoase din Ministerul de Finanţe. 4. a lovit în membrii de partid şi a menţinut în posturi elemente reacţionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în perioada guvernării legionare a educat elevii în spirit naţionalist. alte abateri.03. 1959 11 1358 1017 Berbecaru Ion Director general adjunct al Băncii sovieto-române. 1977 CCP a propus. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: era fiu de exploatator. Originale. Originale. Originale.1356 924 Beraru Ion I.

Originale. de mama sa. Originale. a făcut parte din PNL. Original. pentru că a avut un comportament reprobabil faţă 21. trăia 17. 3 1362 1005 Berbecaru Vasile V. care era preşedintele CAP din comună. 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în numele Partidului şi-a însuşit diferite sume de bani. 1950 8 339 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14 1361 3234 Berbecaru Petre Membru de partid sancţionat în 1976 cu vot de blam cu avertisment”. Originale. Angajat al Miliţiei. într-un anturaj reacţionar. motiv pentru care a fost 1978 cercetat de Miliţie şi Procuratură.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07.07. 4.1360 1004 Berbecaru Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a lucrat la Comitetul Naţional de Românizare. membru de partid exclus pentru că şi-a însuşit din banii rezultaţi din vânzarea materialelor de propagandă. a speculat populaţia împreună cu tatăl său.03. 1955 1 1363 2821 Berbece Sever C. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar. în calitate de ajutor de primar a folosit metode legionare de comandă şi dictatură. reconfirmată în 1957. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

2 340 . 5. copie. a ascuns 1954 originea socială a tatălui său. Întrucât învinuirile aduse s-au dovedit neîntemeiate. membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de 12. faţă de organele de Partid a avut 1957 o atitudine de îngâmfare. 12 1365 1006 Berbecel Petre M. 3 1367 1008 Berber Israel Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în timpul regimului Antonescu 28. semnalat diverse abateri de la locul său 1968 de muncă. Ofiţer de Armată. sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a 24. Originale. şef al Biroului calificare şoferi din Serviciul inspecţii auto şi circulaţie al Direcţiei Miliţiei regionale Braţov. Ofiţer de Miliţie. chiabur. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la adunări legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru acelaşi motiv. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât motivul s-a dovedit neîntemeiat. a fost în slujba Siguranţei.04.08.1364 2990 Berbece Victor V. CCP a hotărât anularea sancţiunii.05.08. 1949 5 1366 1007 Berbecel Vasile N. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1961. Original. În 1960 a fost din nou exclus. iar CCP a hotărât menţinerea deciziei.

6. liberală. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1940 a activat în organizaţia 1954 legionară. membru de partid exclus în 1974 întrucât a săvârşit fapte de necinste pentru care a fost condamnat penal. şi-a persecutat subalternii. Originale.03. CCP a propus. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte. alte abateri. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. menţinerea deciziei. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.1954 meiate.08. 4 1369 1009 Berca Ion Şef al Secţiei culturale la regionala PMR Ialomiţa. 1 1370 3219 Berca Ion Gh. în 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. exclus din Partid în 1959 pentru că: părinţii lui au făcut politică 16. (Curglea) Membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de chiabur. 1978 3 1371 1015 Berca Ion Gh. Şef al Serviciului financiar la Consiliul Popular Gorj.10. 25. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de propagandist la cursul de Istorie a PC(b) al Uniunii Sovietice a refuzat să se prezinte la 18.11. contabilă. instructaj. Originale. a 1954 întreţinut legături imorale cu Maria Stănescu. a fost judecat pentru fapte de necinste. 3 341 .1368 1016 Berca Ioan V.

2 1373 2808 Berca Stelian I.12. CCP a recomandat Comitetului regional PCR Bucureşti să ia măsuri ca organizaţia de bază să pună în discuţie cererea lui de reprimire în Partid. 1966 Întrucât a fost exclus pe baza unor sesizări tendenţioase. care a sustras ciment şi lemne din cooperativă. cel de-al doilea. 4.05. în cazul în care va repeta abaterea. 73/1977 Cel de-al doilea a fost pus în discuţia Secretariatului Comitetului judeţean PCR Olt şi avertizat cu schimbarea din funcţie. Maria Drăguşin. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. preşedinta CAP Alunişu. 1978 11 342 . în cadrul Comitetului de Patronaj. a fost sancţionată cu retragerea indemnizaţiei de conducere pe timp 3 luni. Membru al Biroului judeţean PCR Vlaşca. Primul a fost sancţionat cu „vot de blam” şi transferat la altă fermă. membru de partid exclus pentru că 25. judeţul Olt. s-a dovedit a fi necinstit. iar Constantin Duminică (funcţie neprecizată) cu reţinerea a 10% din salariu pe timp 3 luni. Totodată. instructor la Comitetul judeţean PCR Olt. 4 1374 Bercan Ion BuzatuVasile Primul. exclus din Partid pentru că: în 1942-1943 a lucrat ca funcţionar la Prefectura judeţului Vlaşca. guvernului Dr. Original. şi-a părăsit postul de activist şi s-a manifestat contra 24.1372 988 Berca Nicolai M.04. Originale. Petru Groza. inginer-şef la CAP Alunişu. care nu a luat poziţie faţă de abaterile primului. (Nicolae) Şeful Ocolului Silvic Curtea de Argeş. Originale.

Originale. membri de partid. 6.01. Original. 9 1378 3086 Bercea Dumitru I. Păuna Diaconeasa şi Ilie Ocănoaia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1975. CCP a stabilit că pentru destrămarea căsniciei se făcea vinovată fosta lui soţie şi a clasat cazul.05. în 1939-1941 a luat parte la 1954 şedinţe legionare. 1973 35 343 . alte abateri. 1 1376 1313 Bercaru Nicolae Activist PRM la Raionul Făurei.06. bisericesc. exclus din Partid pentru că era preocupat de interese personale. iniţial exclus din Partid pentru că şi-a alungat soţia din casă. 1952 2 1377 2/1976 Bercă Mihail Membru PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1375 990 Bercan Iosif Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a fost cântăreţ 24. Originale. Original. comunice criteriile în baza cărora 1977 excluderea a fost infirmată şi înlocuită cu „mustrare”. Membru de partid exclus pentru că la primirea în organizaţie nu a arătat că a fost condamnat penal de două ori.02. 1. a înaintat acţiune de divorţ şi întreţinea relaţii cu alte femei. au solicitat să li se 27.

Original. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Piteşti. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 8. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare.01. 1957 6 1380 1314 Bercea Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în Frontul Renaşterii Naţionale. în alegerile din 1946 era împotriva BPD. nu s-a străduit să-şi ridice nivelul politic.12. În 1978 a fost exclus din nou din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru înşelăciune în dauna avutului obştesc. exclus din Partid pentru că: s-a lăsat antrenat la băutură. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. Originale. 1957 4 1381 1315 Bercea Moise N. iar după 3 ani să ceară revizuirea situaţiei sale. 7. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.1379 2680 Bercea Gheorghe D. alte abateri. 1954 1 344 . menţinerea deciziei.07. raionul Băbeni. bănuit de asasinarea unui ostaş sovietic. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Păuşeşti-Otăsău. motiv pentru care în acelaşi an CCP a propus. în 1945 a compărut ca martor al apărării fratelui chiaburului Ion Tomescu. 8.

Originale. reconfirmată în 1963. făcând propagandă împotriva 1951 clasei muncitoare. Originale. după 23 august 1944 s-a manifestat ca social-democrat de 21. 2 1385 250 Berceanu Ioachim A.07. membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu legionarii. era un element afacerist şi necinstit.12.01.1382 1316 Bercea Novac Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica partidelor burghezo-moşiereşti. cetăţenii. a avut legături cu chiaburii. reconfirmată în 1958. a fost informatorul conducerii 19. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică fascistocuzistă. 1951 antimaghiare. 2 1383 1014 Bercea Ştefan Pretor în plasa Târnava.11. în funcţia avută a şantajat 11. resortul ţărănesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut manifestări şovine. a avut legături cu chiaburii. Originale. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că în 1940-1941 a fost legionar. care a fost condamnat penal. Original. dreapta. Instructor la Judeţeana PCR Dolj. fabricii Astra. cu 1951 care dădea petreceri. Membru de partid exclus în 1955 17. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 18 1384 2651 Berceanu Dumitru D. 3 345 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.

exclus din Partid pentru că şi-a însuşit bilete de tren ale membrilor asociaţiei.10. faptă pentru care a fost condamnat penal. 1978 alte abateri.05.04.1386 554 Berceanu Ion Redactor la revista Institutului de Istorie al CC al PMR. 1951 Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. Întrucât în ilegalitate nu a fost membru. CCP a hotărât clasarea cazului. 1954 1 1388 3248 Berceanu Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a convieţuit timp de două luni cu minora Marieta Căldăraru. copie. Originale. după care a alungat-o. În 1971 i s-a acordat stagiu din 1941. 1956 12 1387 2814 Berceanu Nicolae (Bercovici) Membru al Biroului organizaţiei de bază a surdo-muţilor. Întrucât şi-a retras apelul. 27. 2. relaţii. 2 1389 60 Bercek Ferenţ (Bencze Francisc) Persoană pentru care CC al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 28. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. căreia i-a promis că o va lua de soţie. 8. CCP a hotărât acordarea stagiului de la 23 august 1944. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.11. Originale. 4 346 .

prim-secretar al Comitetului judeţean de Partid.08. nu însă şi cu scoaterea din învăţământ. 2 347 . unde a fost primit în audienţă de către Nicolae Buşui. în care s-a arătat nemulţumit că nu a fost primit în audienţă la conducerea superioară de partid şi pentru că nu a fost reîncadrat în 31. La discutarea apelului s-a declarat de acord cu sancţiunea pe linie de partid.1390 3402 Berceni Romulus Profesor. şi îndepărtat din învăţământ pentru că: a falsificat notele unor elevi şi a divulgat subiectele la teze. învăţământ. motive pentru care a spus că 1981 va declara greva foamei şi se va adresa unor agenţii de presă şi posturi străine de radio.07. Originale. alte abateri. Originale. 31 1391 2824 Bercescu Traian C. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” (1968) şi „mustrare” (1979). Membru de partid exclus pentru că în anii 1936-1941 a fost înscris în 14. organizaţia legionară şi a participat la 1966 Rebeliune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. va fi pus în discuţia organizaţiei de bază şi tras la răspundere. unde i s-a atras atenţia asupra gravităţii afirmaţiilor sale şi avertizat că dacă va mai avea manifestări similare. CCP a retrimis cazul spre soluţionare Comitetului judeţean PCR BistriţaNăsăud. În 1988 a înaintat un memoriu.

care şi-a pus toată activitatea în slujba fascismului. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 1967 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 49 348 . în organizaţia legionară. Originale.01. să fie scos din învăţământ. copie. membru de partid exclus pentru că: era un duşman al Uniunii Sovietice. Întrucât acuzele nu s-au verificat. 18. 1951 să fie supravegheat îndeaproape. 20.1392 553 Berchită Aurel Membru de partid exclus pentru că: în 1946 a făcut propagandă manistă. alte abateri. 2 1393 978 Berchiu Dumitru Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940 s-a înscris şi a activat 11. Originale. Hotărâre reconfirmată de CCP în 1960. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. a luat parte la 1959 Rebeliune. Întrucât principala acuză s-a dovedit 1954 neîntemeiată. Original. 4 1394 2840 Berci Vasile Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară.05.06. CCV a hotărât: menţinerea deciziei.01. 22. 4 1395 960 Berciu Dumitru Conferenţiar la Institutul de Istorie şi Geografie al RPR. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

8 1399 2902 Bercovici Bella Secretară de celulă de partid la magazinul „Sora” din Bucureşti. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord. omul patronilor. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. avea relaţii cu chiaburii.02.07.06. organizaţia sionistă „Dror Habonim”.05. Original. 1948 1 349 . 1 1398 948 Bercovici Andrei L. avut purtare laşă şi a devenit informator 1953 al contraspionajului maghiar. copie. CCP a propus schimbarea deciziei în excludere din Partid.1396 959 Berciu Ştefan Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. exclusă din Partid pentru că: a colaborat cu Gatemberg. 2 1397 950 Bercov Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist şi speculant. iar 1958 în 1948 a devenit membru. care sabota aprovizionarea magazinului. reconfirmată în acelaşi an. membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1941 a simpatizat cu 18. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. (Andor) Locţiitor politic de escadrilă la UM 04761. S-a constatat că: la căderea din 1941 a 26. alte abateri. 2. Original. care 22.

02. reconfirmată de CCP în 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut parte şi din organizaţia 31. Originale. cu care a menţinut relaţiile. Originale. membru de partid exclus în 1950 pentru că şi-a manifestat intenţia de a emigra în Israel. 1955 2 1401 971 Bercovici Edith Membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie 29. a exploatat el însuşi (a avut un 1952 magazin de coloniale). patronilor. a făcut parte din PNŢ. burgheză. 7 350 .03.12.Leia (Nudelman) Membră de partid exclusă în 1961 pentru că: în timp ce era membră de partid. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. -. a fost omul de încredere al 20. 2 1403 966 Bercovici Haia .1400 947 Bercovici Burah Şef de secţie la Direcţia generală de Aprovizionare din Ministerul Industriei Uşoare. Originale. Original.08. reconfirmată în 1966. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. sionistă „Ichud”. 3 1402 970 Bercovici Gherzon Membru de partid exclus pentru că: era de origine mic-burgheză.

Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în trecut s-a ocupat cu diverse afaceri.05. acordarea stagiului din ilegalitate. În 1978 pensia i-a fost majorată la 2600 lei. 6. în timpul dictaturii antonesciene a fost omul de încredere al moşierului Stănescu. cu stagiul din 1947. reconfirmată în 1959. cazul a fost clasat. 1. 1956 31 1405 2649 Bercovici Iosub . Întrucât nu fusese membru în ilegalitate şi şi-a retras apelul. Întrucât suspiciunile s-au dovedit neîntemeiate. pe care o primea pentru activitate în mişcarea revoluţionară.Herş Angajat la revista literară „Flacăra” din Bucureşti. în 1949 a fost repus în drepturile de membru de partid. în legătură cu zvonul că ar fi fost informator al Siguranţei. Originale. Originale. CCP a hotărât extinderea cercetărilor.12. şi a cerut majorarea ei. 1960 şi 1961. în 1945-1946 a fost proprietar al unei fabrici. În 1967 s-a declarat nemulţumit de cuantumul pensiei de 1800 lei. 4 351 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1964 i s-a stabilit stagiul din 1944.1404 969 Bercovici Iancu H. În 1958 apelantul a solicitat acordarea stagiului de partid din 1924. Originale. 1948 18 1406 968 Bercovici Iudita (Didi) Membră de partid care a solicitat 21. 1957 CCP a hotărât respingerea cererii.02. Solicitarea i-a fost respinsă.

după 23 august 1944 a fost agent de Siguranţă. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.11. în 1950 a depus actele de emigrare în Israel. o băcănie şi o cârciumă în 1954 Arad. împreună 19. reconfirmată în 1958. Original. 1954 1 1409 560 Bercovici Moise (Băcăuanu) Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în anii 1931-1934 a fost mic comerciant. ghelerteristă a PSD. până în 1940 a deţinut. Original. 8 1410 561 Bercovici Moise I. reconfirmată în 1958. proprietar de manufactură.1407 967 Bercovici Ladislau Membru de partid exclus în 1956 pentru că: provenea dintr-o familie de moşieri. Membru de partid exclus în 1954 pentru că în trecut a fost comerciant şi 14. 5. 6 352 .12. 1 1408 559 Bercovici Moise Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în 1933 a fost spărgător de grevă la Tipografia „Opinia”. calitate în care a divulgat secrete chiaburilor şi a luat mită de la speculanţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut parte din Gruparea 28. Originale. cu tatăl său.05. Originale.

copie. 1949 În 1979 a solicitat acordarea stagiului din 1941.03. În 1961 CCP a constatat că a fost înscrisă pentru emigrare în Israel fără să aibă cunoştinţă. 6 353 . motiv pentru care a hotărât reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. în calitate de vicepreşedinte al Sfatului Popular raional Oradea. Original. Partid. Întrucât în ilegalitate nu fusese membră. a depus actele de emigrare în Israel. fostă deportată la Vapniarka şi Grosulovo. împreună cu întreaga sa familie. alte abateri. 1 1413 3293 Bercovici Rebeca (Marcus) Persoană care a activat în ilegalitate pe linia Ajutorului Roşu. 23. a luat apărarea unor elemente necinstite. care a solicitat reîncadrarea în Partid. a fost conducătorul organizaţiei 1950 sioniste din Piteşti.07. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. el însuşi a fost 17. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pentru a nu fi trimise în justiţie. CCP i-a respins cererea. în 1958. patron.1411 2620 Bercovici Pepi (Davidovici) Membră de partid exclusă pentru că: în 1956-1958. 17 1412 562 Bercovici Pincu Membru de partid exclus pentru că: era fiu de negustor. Hotărâre reconfirmată în 1980. Originale. 1959 reconfirmată în 1959 şi 1960. CCP a hotărât reîncadrarea ei în 12.12.

iar pe de altă parte.) Pentru că. sa despărţit de soţie şi a întreţinut legături cu o altă femeie. (A fost închis în lagărele Vapniarka şi Grosulovo. fost membru de partid în ilegalitate. cercetat pentru stabilirea stagiului. Bercovici Simcha I. 9 354 . membru de partid exclus în 1952 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. iar în 26. 1953 2 1416 565 8. 7. Original.06. închisoare purtare laşă (motiv pentru care 1951 a şi fost exclus). 1956 8 1417 566 Bercovici Ştrul M. avea rude emigrate în Israel. CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1944. alte abateri. s-a încadrat în muncă şi a dat dovadă de ataşament faţă de Partid. Şef al Departamentului Aprovizionării Armatei la unitatea din Timişoara. 1954 2 1415 564 9.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1957 şi 1962. pe de o parte. Originale. Copie.07. la căderea din 1935 a avut purtare proastă.05. Şef al Secţiei comerciale de la Sfatul Popular Iaşi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru a şantaja unele persoane. Bercovici Simion P.1414 563 Bercovici Riven (Berceanu Radu) Membru de partid exclus în 1953 pentru că: s-a dat drept ilegalist şi ofiţer de Securitate. reconfirmată în 1960 şi 1961. Membru de partid exclus în 1947 pentru că a fost preocupat numai de interesele sale personale.

a fost proprietarul unui depozit de cherestea. gătoare. 18. CCP a propus clasarea cazului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1421 269 2 355 . membru de partid cercetat pentru că fiind concentrat la muncă obligatorie în timpul regimului Antonescu. Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate.1418 82 Bercsényi Illés (Berceni Ilie.11. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că ar fi practicat inversiunea sexuală. (În timpul cercetării a mai reieşit că întreţinea corespondenţă cu rude emigrate în Israel. 7.12. copii. maghiară. ar fi denunţat un coleg. 1950 1 1420 297 Bercu Leon Medic la Spitalul Elias din Bucureşti.06.) Original. Bercu Solomon A. între care aceea că era un trădător al intereselor clasei muncitoare. Întrucât acuza s-a dovedit 1953 neîntemeiată. Ilieş) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. română. CCP a trimis cazul spre 1960 recercetare Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti. soţia sa a făcut parte din conducerea organizaţiei „Ichud”.08. Originale. Originale.06. lb. 1951 49 1419 280 1. Bercu Ghidale Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar”. Original. Întrucât nu existau dovezi convin.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 5 1424 270 Berdilă Constantin T. fiind omul de încredere al 1951 moşierilor. 19. Adresă a CCP prin care s-au 1952 comunicat informaţiile solicitate. 52 1423 3101 Berdan Dan Dumitru Şeful Biroului export de la Fabrica de confecţii Marghita. Primul dintre ei a lucrat la Siguranţa din Oradea (1945-1947). judeţul Bihor. lb. CCP a hotărât menţinerea deciziei. politice. membru de partid exclus şi scos din funcţie pentru că: se prezenta la serviciu în stare de ebrietate. în calitate de responsabil al cazanului de ţuică al Sfatului Popular al comunei 29. şi-a însuşit ţuică şi bani.01. iar 1973 cele care refuzau le brusca sau propunea să fie sancţionate administrativ (una dintre ele a încercat să se sinucidă). 4 1425 271 Berdilă Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut s-a perindat prin toate partidele 25. copii. Membru de partid exclus pentru că. Originale. copie.05. 1960 faptă pentru care a fost condamnat penal.1422 116 Berczes Iosif Berczes Elisabeta (Korn) Persoane pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Originale. salariate să aibă relaţii intime cu el. 1 356 . română. a corupt mai multe 27. Petreşti – Bacău.01. Originale. maghiară.

alte abateri. diverşi cetăţeni.1426 2906 Berea Maria Instructoare pe linie de femei la Comitetul PMR de plasă Vaslui. Originale. Original. alte 1955 abateri. română.06. întrucât în perioada verificării membrilor 29. apelanta şi-a retras cererea. Întrucât ulterior a fost angajată la 1955 Ambasada Bulgară. 1 1427 272 Bereanu Bernard Preşedinte al Uniunii Internaţionale a Studenţilor. pe care i-a cheltuit 1948 petrecând. Original. 2 1428 628 Bereanu Raina Gheorghievna Membră a PC Bulgar.01. exclus din Partid pentru că: provenea 21. exclusă din Partid pentru că: a luat bani de la 11. 12 1429 273 Berechet Nichita Activist al Regiunii PMR Bârlad. 2 357 .10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. dintr-o familie de exploatatori. de partid fusese la Praga. copii.12. membru de partid verificat. rusă. 1953 CCP a propus confirmarea calităţii de membru de partid cu vechimea din 1945. Copie. 17. lb. care prin căsătorie a devenit cetăţeană română şi a solicitat primirea în PMR.

08. primăria Satu-Mare. 1954 1 1433 277 Bereczki Francisc Fr. 1953 2 1431 275 Berecz Ioan Membru de partid exclus pentru că în timpul regimului hortyst a fost conducător al Oficiului „Mobilizare. Organizare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1430 274 Berecz Gavril Membru de partid exclus pentru că: datorită educaţiei naţionaliste s-a retras cu trupele fasciste în Ungaria. Membru de partid exclus pentru că a folosit iniţialele Partidului în înjurături. 2 1432 276 Bereczki Eugen Fost locţiitor de secretar la Comitetul judeţean PMR Oradea. CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea calităţii de membru de partid. Original. 8.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1964 5 358 . 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 5. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Partidul szalasist. În 1965 a solicitat stabilirea vechimii în Partid. Originale.09. Originale. alte abateri. Original. Naţiune şi Teritoriu” de la 26. 6.

În acelaşi an a fost luat în evidenţă. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.08. 3. 1953 2 1436 3084 Bereczky Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi să fie luat în evidenţă. Originale. Membru de partid exclus în 1961 pentru că a făcut parte din Mişcarea 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.1434 278 Bereczki Lili Membră de partid exclusă pentru că: în trecut a posedat un atelier de lenjerie. CCP a hotărât respingerea cererii şi a 1973 recomandat Comitetului judeţean Braşov să fie luat în evidenţă. 1955 3 1435 2690 Bereczky Francisc Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Partidul Imredi. 5 359 . 25. Original. 4 1437 239 Berendei Ion M.04. a avut femei de serviciu. reconfirmată în acelaşi an. Legionară.01. Originale. cu angajaţi. pe care le bătea şi înjura. 2.

4. 1953 9 1440 237 Berényi Ernest Ştefan (Junior) Casier al Comitetului judeţean de Partid Bihor. Întrucât la arestare a avut atitudine de ploconire şi slugărnicie faţă de duşman. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Originale. membru de partid cercetat pentru că la căderea din 1941 a avut purtare slugarnică şi laşă în faţa duşmanului de clasă. în 1956 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul de la data hotărârii.1438 339 Berenştain Rahmil Membru de partid exclus pentru că: era un element necinstit.03.03. În 1978 CCP a propus Comitetului judeţean Bihor al PCR să fie luat în evidenţa celor care au avut activitate în mişcarea revoluţionară ilegală. soţia sa a completat formularul de 1955 emigrare în Israel. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. 1953 11 360 .06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. (Senior) Lucrător la Sectorul de Verificare a Cadrelor de la Comitetul regional Oradea al PMR. Original. membru de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. pe care a ascuns-o Partidului. împreună cu 18. Originale. Întrucât acuza că ar fi ascuns situaţia sa Partidului s-a dovedit neîntemeiată. În 1956 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. 1 1439 238 Berenyi Ernest St. contribuind la întocmirea schemelor organizaţiilor comuniste din Ardealul de Nord.

în 1948 s-a înscris pentru emigrare în Palestina.04. Berenyi Nicolae Responsabil organizatoric al CDE Satu Mare. în perioada războiului s-a înscris în Volksgruppe şi a purtat zvastica. 1 1442 236 1 1443 546 Berenyi Zoltan Referent la Secţia organelor conducătoare de Partid. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 361 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. că a făcut parte din Mişcarea Legionară. a 24. membru de partid 14. cercetat în legătură cu căderile de la 1953 Someşeni.05. membru de partid exclus pentru că: în trecut s-a ocupat cu specula. Original. CCP a hotărât respingerea cererii pentru că: în calitate de membru al 26. Breslei funcţionarilor particulari din 1949 Timişoara l-a denunţat Siguranţei pe comunistul Iszak Ladislau. 1951 fiind şef de cuib. din 1941. CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1945.1441 2903 Berényi Ludovic Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. membru de partid exclus pentru 22. Original.05. Sindicale şi de UTM a CC al PMR. 2 1444 340 Bereşteanu Alexandru Responsabil de cadre la Societatea Comcar.05. Original. era un element duşmănos. alte abateri. fost şi secretar al organizaţiei sioniste 1950 „Ichud”. în timp ce avea funcţie de răspundere.

22. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât. reconfirmată în 1958. exclusă pentru că a furat bani de 1956 la colegă de muncă. dactilografă la Comitetul Raional de Partid Târgu11. 6 1447 341 Beretzki Anton Membru de partid exclus pentru că: în calitate de responsabil la Baza de recepţie 25.10. Originale.09.1445 3157 Bereşteanu Vasile Membru de partid exclus în 1976 întrucât a ascuns că a fost condamnat pentru ultraj. 1 1448 342 Berevoianu Maria (Tulici) Membră a PRM.05. 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 362 . CCP a propus. 12 1446 2619 Beretean Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legio. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale.09. Originale. Lăpuş. regiunea 1954 Timişoara. menţinerea deciziei. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. de la GAC din comuna Făget. alte abateri. nară. a comis fraude. Hotărâre reconfirmată în 1980.

Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme că în trecut a fost arestat pentru activitate revoluţionară. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.1449 2742 Berevoiescu Ioan I. prim-secretar al Comitetului regional de Partid Bacău. iar Plenara CC al PMR din 1959 l-a exclus din CC. CCP a stabilit că acuzele erau întemeiate. individualist. ţinând cont de trecutul său întunecat şi duşmănos. necesar la pensionare.01. 1950 4 1450 8/1959 1959 346 1451 673 Berezovski Eugen Ş.02. Originale. Originale. 1962 15 1452 343 Berg Maximilian Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost afacerist. Comitetul regional de Partid Bacău la destituit din funcţie. fotografii. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept” în legătură cu trecutul său politic şi modul în care a pătruns într-o uzină de mare importanţă pentru industria ţării. în 19461947 s-a ocupat cu specula. Originale. era orgolios şi 21. 3. Original. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea.11. Bereziţchi Dumitru Membru al CC al PMR. copii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 363 . 4. Şofer la Uzina Călan. cercetat în urma sesizărilor privind trecutul său legionar.

a deţinut o fabrică forestieră şi 11.09.) CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul deţinut.09. ziarist. 3 1456 346 Berger Nicolae I. alte abateri. Original.05. motive pentru care a propus excluderea lui din Partid. 1 1454 344 Berger Loti Membră de partid care a solicitat confirmarea calităţii. membru de partid exclus pentru că în 1945 s-a înscris 24. Fost ofiţer de Miliţie. 1950 (A fost deţinut în mai multe lagăre de muncă din Germania. Originale. Original. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. membru în conducerea PSD şi în 1953 Consiliul Sindical. unde a dus o politică de dreapta. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost cârciumar.1453 2904 Berger Iosif Colector la Societatea de stat alimentară „Someşul”. Originale. ostilă Partidului şi clasei muncitoare. 16. în organizaţia sionistă „Ichud”. 4 364 . (În 1944 a fost închis în lagărul de la Bergen-Belsen. CCV a hotărât confirmarea ei ca 1949 membră cu vechimea din 1946. 1 1455 345 Berger Marcel Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord. o batoză.) CCP a stabilit că: în trecut a fost 14.

Originale. apoi Comitetul orăşenesc PMR Bucureşti va hotărî asupra situaţiei lui. s-a căsătorit cu cumnata unui patron.01. CCP a hotărât respingerea cererii lui de încadrare în Partid şi a cerut să fie scos din funcţiile avute. În 1967 s-a constatat că acuzele erau neîntemeiate. membru al Comitetului antifascist german din Regiunea Sibiu şi deputat în Sfatul regional. care în 1925 l-a trimis ca delegat la deschiderea Universităţii Ebraice din Ierusalim. 8 1459 268 Berger Wolf Fost director la Direcţia Centrală de Statistică (1951-1953). CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 365 . Original.06. corespondenţă cu cumnatul său „fugit” 1955 din ţară.1457 347 Berger Paul Şeful Centralei electrice de la Uzinele „Janos Herbak” din Cluj. a întreţinut 28. care a solicitat rezolvarea situaţiei sale de partid. În 1958 i s-a recomandat să mai muncească timp de doi ani pentru reabilitare. motiv pentru care a fost reîncadrat în Partid cu stagiul din 1938. Siguranţei şi a avut un comportament 1952 trădător la anchetă. 2 1458 348 Berger Victor Membru al unei celule a Ajutorului Roşu în ilegalitate. membru de partid cercetat în legătură cu cazul 11. Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1922-1926 a fost înscris în organizaţia sionistă „Haşmonea”. 1953 CCP a propus menţinerea calităţii lui de membru cu stagiu din 1945. Întrucât a fost informator al 16. Someşeni. asculta posturi imperialiste.12.

pentru a se reabilita. să lucreze în organizaţia de masă.06.09. 1 1461 266 Berghezan Ilie Membru de partid exclus pentru că: a trăit în anturajul elementelor legionare. 2 366 . Totodată. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. economic la Comitetul regional Banat al 1946 PCR. Original. până când Partidul i-a atras atenţia că respectivii trebuie 25. a făcut cerere de emigrare în Israel. 5 1462 2905 Bergman Gheorghe Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. după ce a 1950 fost exclus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. „apăraţi” de avocaţi din oficiu. a propus: să fie scos din funcţia de responsabil 28. a 17. făcut parte din organizaţia legionară. În 1947 a fost încadrat în Partid ca membru nou. copie. Originale. CCP a hotărât respingerea cererii.03. Întrucât la căderea din 1942 a avut purtare foarte proastă. Original. cu stagiu din acelaşi an şi cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de conducere în Partid. Membru de partid exclus pentru că: în timpul perioadei de secetă a fost avocat în procesele sabotorilor.1460 267 Bergfeld Samoilă M.

1950 16 1464 290 Berianu Ştefan I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. română. Originale. 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a fost legionar activ. care toată viaţa lui a fost fabricant şi.07. 5. CCP a recomandat Biroului Comite1960 tului orăşenesc PMR Bucureşti să adâncească cercetările. maghiară.1463 265 Bergner Zoltan M. Originale. ca atare. 3 367 . 1957 10 1465 292 Berindan Ana Membră de partid exclusă pentru că a simpatizat cu organizaţia legionară. 3 1466 293 Berindan Mihai Membru de partid exclus pentru că provenea dintr-o familie de chiaburi.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. el a fost tot timpul un element 1952 exploatator. 8.08. Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator. era străin de interesele clasei muncitoare.01. lb. reconfirmată în 1960. Originale. iar 29. Originale. Decizie reconfirmată de CCP în 1956 şi în 1958 (de două ori).

04. 1955 1 368 . iar faţă de salariaţi nu a avut atitudine justă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. 8. Original. din organizaţii fasciste. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut parte 15. Originale. Membru de partid exclus pentru motive neprecizate.09. alte abateri. în trecut a făcut politică liberală şi a avut legături cu elemente legionare. reconfirmată în 1965. după 23 august 1951 1944 a ţinut legătura cu duşmanul de clasă.07. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. 1954 1 1468 946 Berinde Iuliu Membru de partid exclus pentru că: era de origine mic-burgheză. Original. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1470 291 Berindei Traian Gh. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a posedat atelier. Întrucât excluderea s-a făcut în mod nestatutar. CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea cazului în discuţia organizaţiei de bază.1467 288 Berinde Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost crescută într-un mediu mistic. 1952 4 1469 289 Berindei Aron Membru al Biroului Comitetului de Partid al uzinei „Zlatna”.04. 9.

1471 285 Berindei Vasile Locţiitor politic. pe care le introducea în unitate şi a împiedicat ostaşii să ia parte la serbarea de ziua „Scânteii”). Original. 1 1472 284 Berindei Vasile P. reconfirmată în 1960. de necinste. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat voluntar la o şcoală din Germania. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: fiind influenţat de manişti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. unde a fost educat în spirit fascist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1473 951 Berki Ioan Fost secretar al organizaţiei de bază din comuna Sâncraiul de Mureş. împreună cu alţii a bătut un 1954 cetăţean. greutăţi Subcomisiei de verificare.05. care ulterior a decedat. alte 1950 abateri. a făcut 21. copie. faptă pentru care a fost condamnat penal. Original. 8 369 . subofiţer de armată. Regiunea autonomă maghiară. exclus din Partid în 1950 pentru că: s-a dedat la acte 17. a pactizat cu duşmanul de clasă (a frecventat localul unui cârciumar. 1 1474 567 Berkovici Vasile (Bercovici) Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1946 s-a înscris într-o 12. organizaţie sionistă.06. avea legături cu femei de moravuri uşoare. căruia 14. i-a dat mai multe numere din „Glasul 1951 Armatei”. Original.11.08. Originale.

1475 558 Berkovics Mendel Membru de partid exclus pentru că: era de origine chiabură. 1953 7 1477 281 Berkovits Lazăr (Berkovici) Secretar al Comitetului sindical al fabricii „Ceramica” din Turda (19461947).04. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1960 şi 1962. 3. 1953 14 370 . 2 1476 557 Berkovics Mendel (Koczkas) Activist la Consiliul Sindical regional Baia Mare.09. cercetat în cadrul revizuirii căderilor din Ardealul de Nord din 1941. CCP a propus respingerea cererii lui de încadrare în Partid. deţinea o batoză 27. şi era un element exploatator. în 1950 a depus formele de emigrare în Israel. 1959 3 1478 2746 2.04. Întrucât la cădere a avut purtare proastă.06. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar în acelaşi timp a activat şi în organizaţia sionistă. a fost omul de încredere al patronului. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât excluderea lui din Partid pentru că: a fost informatorul contraspionajului hortyst. Berkovits Nicolae Membru de partid cercetat cu ocazia revizuirii căderilor de la Someşeni. Originale. 8. membru de partid exclus pentru că: în 1944 s-a înscris şi a activat în organizaţia sionistă „Gordania” <Gordonia>. în 1947-1948 a activat în organizaţia sionistă „Mişmar”. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1958 (de două ori).

) CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 1480 286 Berler Mihail Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost zbirul muncitorilor şi omul de încredere al patronilor. 14. membru de partid sancţionat în 1962 cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a căutat să aibă relaţii amoroase cu două laborante din subordine şi elevele care făceau practică. ocupat cu specula. 11.10. în 1950 a făcut cerere 1953 de emigrare în Israel.1479 568 Berkovits Rudolf (Bercovici) Membru de partid exclus pentru că: la căderea din 1935 a avut purtare laşă. locotenentcolonel. (A fost deportat în diferite lagăre de 1950 pe teritoriul vremelnic ocupat al Uniunii Sovietice. rea în Partid cu stagiul din 1932. Originale. 1 1481 3181 Berlinschi Ion Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tăinuire şi complicitate la furt. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1977 CCP a propus. Originale. pe motiv că între timp sancţiunea îi fusese ridicată. Berlogea Iacob Şef al Laboratorului de microbiologie de la Spitalul Militar Central.23.04. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.04.04. Original. În 1966 memoriul său a fost clasat. s-a 23. 3 1482 949 6 371 . A solicitat reîncadra. Hotărâre reconfirmată de CCP în 1964. respingerea apelului. Original. Comisia de Partid a DSPA a hotărât 1963 menţinerea deciziei.

Întrucât. la căderea sa din 1943 a avut purtare laşă şi a semnat un angajament de colaborare cu Siguranţa. ocupându-se şi cu „afacerismul”. a fost omul direcţiunii reacţionare. 1949 1 1486 287 Berman Iosif Membru de partid exclus pentru că în trecut a servit fidel interesele patronilor. Original. şi în dauna Partidului. a luat diverse sume de bani de la evrei pentru a le obţine învoiri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu drept de reabilitare. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a făcut afaceri în numele 12. motivând că sunt cerute 19.08. 1 1484 2985 Berman Beniamin Membru de partid exclus pentru că: în 1944. 1 1485 2945 Berman Elias Persoană care a solicitat încadrarea în Partid.02.05. 1 372 . lucrând pe linia Ajutorului Roşu.07. când era furier la Detaşamentul de muncă obligatorie 105 CFR Bacău. CCP a hotărât respingerea cererii. Copie. 30.1483 2979 Berman Alexandru (Bogdan Iancu) Responsabil al Fermei Partidului din judeţul Timiş-Torontal. în calitate de şef al Economatului de la Fabrica de Postav din Azuga. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus Comitetului judeţean să-l dea în judecată pentru pagubele provocate. după 23 august 1951 1944. Copie. de ofiţeri şi subofiţeri. 1. Copie.

78 (vol.11/1950 1487 (vol. Condamnat politic în procesul 17. Întrucât era un element cu trecut exploatator şi dubios. care a solicitat 1958 reprimirea în partid. II) 1488 551 Berman Niculae Membru de partid exclus în pentru că în acelaşi timp s-a înscris într-o organizaţie sionistă. Aurel Vijoli. Emil Calmanovici. 1963 şi 1964.11. hotărâre reconfirmată în 1959. Originale. 1950 102 (vol. CCP a hotărât respingerea cererii. În 1968 Comitetul Executiv al CC al PCR l-a reabilitat şi l-a reîncadrat în Partid cu vechimea din 1933. CCP a propus să i se ridice calitatea de membru de partid şi să fie cercetat de „organele în drept”.07. I-II) 317 Berman Jacques Membru de partid în ilegalitate care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. Ana Toma şi Alexandru Buican. Originale. 1960. I) Idem. Referinţe semnate de: Egon Weigl. Lucreţiu Pătrăşcanu. Original.06. 1950 1 373 . Paul Bacalu. 7. 2. carnet de partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Director al GAS „Iosif Clisici <Clisci>”. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a solicitat mărirea ei. membru de partid exclus 24. 2 1491 283 Bernad Iacob (Bernard) Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator (până în 1949 13. pentru că: în trecut a fost legionar. Original. 5. însă. Originale. Totodată. Ulterior.1489 552 Bernachi Ion Membru de partid exclus în 1951 pentru că: până la 23 august 1944 a fost exploatator.10.08. Întrucât din 1943 a avut legături cu Partidul. 1955 14 1490 282 Bernaciuc Ion St. Original. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de director general la CFR. apoi de director al Fondului Bisericesc. În 1965 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi i s-a acordat din 1943. în ciuda propunerii favorabile a CCP de majorare la 4000 lei. a promovat în funcţii elemen te duşmănoase regimului. 1 374 . în 1968 cererea i-a fost respinsă de Secretariatul CC al PCR. a avut farmacie proprie). i s-a acordat o pensie specială de 3450 lei. alte 1956 abateri.10.

9. copii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. comunistă. deşi era evreu. cu scopuri de parvenire. Originale. era 27. un element necinstit şi afacerist. 1 375 . necesară pentru pensionare. Original.12. Original. reconfirmată de CCP în 1958.09. 1 1493 484 Bernard Adolf (Bernhard Adler) Cetăţean sovietic care a solicitat o adeverinţă din care să reiasă că în anii 1942-1944 a fost închis pentru activitate 17. afacerist şi a intrat în Partid 29. 1951 7 1495 311 Bernat Ion I. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară.07. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. prin care se comunică faptul că în arhive nu a fost regăsită informaţia cerută. 1958 Adresă a CCP către CC al PCUS. a servit interesele burgheziei. 12 1494 309 Bernard Lazăr C. în trecut s-a alăturat elementelor duşmănoase (social-democraţi de dreapta). Originale. (Bernea) Membru de partid exclus pentru că: era un element carierist şi îngâmfat. în timpul războiului antisovietic a colaborat cu nemţii.1492 308 Bernad Ştefan Membru de partid exclus pentru că era speculant.

avea 1954 rude în ţările capitaliste. În 1948 CCP a reconfirmat decizia. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid ca membru nou. şi scandalagiu. 27. cu care întreţinea relaţii. cu interdicţia ca timp de 5 ani să ocupe funcţii de partid.1496 1307 Bernath Abraham L. care în momente grele a dezertat de la muncă şi a trădat mişcarea muncitorească. alte abateri. care a fost cercetat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Originale. reconfirmată în 1958 şi 1960. a fost exclus din Partid şi scos din funcţie.04. Original. Membru de partid exclus pentru că sa ocupat cu specula. Bernáth Ioan A. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Bernath Segall Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de casier la Rafinăria „Vacuum Oil” a bruscat muncitorii. mult timp patroana unei farmacii. Membru de partid în ilegalitate. În 1938 a plecat voluntar în Spania Republicană. era un element beţiv 28. Originale. Întrucât în timpul războiului a fost inactiv.09. În 1953. în timp ce era director în 1946 Ministerul Industriei Uşoare. Hotărâre reconfirmată în 1956 şi 1961. soţia sa a fost 25. şi a propus să fie scos din postul de activist la Secţia Economică a CC al PCR şi trimis în producţie. pe motiv că s-a dovedit a fi un element carierist şi oportunist. 51 1497 310 7 1498 2677 1 376 . 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1965 CCP a hotărât. anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea din 1921.

reconfirmată în 1958. 1954 5 1501 312 Berner Mor Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1934 a fost preşedintele organizaţiei sioniste „Haşomer Haţair”. că: a fost membru de partid. de unde a fost eliberat de americani.04. rusă. era un element cu mentalitate micburgheză. Referinţă semnată de Boris Holban.08. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. Original. Originale. 10 1500 2648 Bernea Sandu (Bercovici Şmil) Director adjunct la Direcţia producţiei din cadrul Centrocoop.1499 463 Bernaţschi Fedor Fedorovici Cetăţean sovietic pentru care CC al PCUS a solicitat eliberarea unei adeverinţe privitoare la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. a luptat în 1958 Brigăzile Internaţionale din Spania. lb. de negustor. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar ulterior a fost închis în lagărele din Franţa.07. română. în 1941 a plecat în URSS. în 1948 s-a înscris pe lista de emigrare în Israel. copie. 1950 1 377 . alte abateri. 8. unde a depus activitate intensă. Originale. 6. a fost închis în lagărul de la Auschwitz.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1504 314 Bernig Ilie Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare. Original. exclusă din Partid pentru că: în 19421944 a fost în serviciul instituţiei 30.10. 1950 1 1505 316 Bernovschi Ioan Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a pus în 15. în 1950 şi-a scos acte pentru a emigra în Israel. în 29. „Centrul Naţional de Românizare”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. s-a căsătorit cu un element cu activitate legionară.10. ceea ce dovedea că era un element duşmănos Uniunii Sovietice. Original. nu s-a repatriat. a avut comportare uşuratică.1502 313 Bernescu Eugenia (Mateescu) Responsabilă cu propaganda şi agitaţia în Biroul organizaţiei de bază de la uzina de Utilaj Poiana Câmpina. slujba fasciştilor ca translator. Membru de partid exclus pentru că: în 1922-1932 a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Poale Zion”. 9. în 19381951 1940 a fost gardian public la Tighina. deşi era originar din Basarabia.04. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.06. 1 378 . 1931-1940 şi 1945-1948 a avut cabinet 1956 medical particular. din 1956 cadrul fostului Guvernământ al Bucovinei din Cernăuţi. 3 1503 2628 Bernhard Friedel I. Originale.

Copie. 19.07. Original. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1508 547 Bernstein Mendel Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu afacerile. 1 1509 315 Berştein Iosif (Bernstein) Membru de partid exclus pentru că a completat documente pentru emigrarea în 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. manifestat şovăială şi frică. orgolios. care nu a ajutat celula de partid 1948 de la Fabrica „Apretura”. alte abateri. cu stagiu de la data deciziei. să emigreze în Palestina.05. alte abateri. în 1951 şi-a 1955 depus actele de emigrare în Israel. 2 379 . Original. 1947 CCP a hotărât primirea ei în Partid ca membru nou. Israel. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. în lagăr a 14.1506 2946 Bernstein Betty Membră de partid în ilegalitate. 1 1507 2907 Bernstein Emil Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al economatului s-a dovedit a fi un element mic-burghez.10. împreună cu alţii procura acte false pentru evreii care voiau 19. cercetată pentru că: la căderea sa din 1940 a avut purtare proastă. Copie.

1510 1174 Berta Dezideriu Persoană pentru care Secţia Externă a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii.04. reconfirmată în 1960. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din 29. organizaţia legionară şi a luat parte la 1960 Rebeliune. Originale. 11 1512 548 Berta Teodor Inspector al Comitetului de stat pentru colectarea produselor agricole. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. copii. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14. Adresă a CCP prin care s-a transmis o 1951 parte din informaţiile solicitate. 9. 6. 1959 8 1514 550 Bertea Vasile Gh. în urma căruia act a fost condamnat penal.03. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. funcţia avută a făcut o percheziţie 1957 domiciliară unui cetăţean. 4 380 .11.01. 1981 9 1511 87 Berta Pavel Persoană pentru care CC al PC Cehoslovac a cerut relaţii. Originale. Originale.11. în 27. Originale. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1513 549 Bertea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Berzescu Ilie I.11. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. unealta moşierilor. 1957 Întrucât informaţia nu s-a verificat. în dauna ţărănimii 1950 muncitoare. Original. Originale. 1 1519 1304 13 381 . 1951 1 1518 1305 Berzediczi Ludovic Membru de partid exclus pentru că toată viaţa lui a fost un exploatator şi 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a solicitat să fie supravegheat de „organele în drept”. alte abateri. 1 1516 1297 2 1517 1306 5.1515 1296 Berteanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 21. Originale.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. a fost informator al vechii direcţii de la „Astra Română”. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 25. legionară. 1954 legionară. reconfirmată în 1960 şi 1962.05. Bertók Alexandru St. membru de partid cercetat pe motiv 19. Bertuş Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost o unealtă credincioasă a moşierilor şi a asuprit muncitorii.07. Şef al Serviciului administrativ de la Fabrica de textile „30 Decembrie” din Arad. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. că ar fost informator al Siguranţei.

română.10. (1930-1934) şi la penitenciarele Turnu 1950 Măgurele şi Văcăreşti (1938-1945). Original. Originale. Adresă a CCP prin care s-a comunicat că: a fost membră a PCR în 1947-1950. lb. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 382 . Referinţe semnate de Ida Felix şi Bercu Feldman. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Sectorul III Albastru. necinstit. Original. motiv pentru care a fost 1955 condamnat penal.08. Ofiţer de grăniceri. Originale. alte abateri. 7 1523 330 Besoiu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al pazei de la Fabrica de 28. a fost gardian în poliţia din Turnu Măgurele 24. 1 1522 716 Besedinskaia Eleonora Iakimovna (Varlam) Persoană pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat relaţii. 31. în 19521953 a lucrat la revista „Rezervele de Muncă”. zahăr „Banatul”. locotenent.03. a acoperit furturile din 1961 fabrică. CCV a hotărât menţinerea deciziei.02. rusă.1520 1301 Besciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element uşuratic şi 10. 1 1521 1300 Besciu Marin Gh. în 1948-1951 a fost activistă a UTM 1961 Bucureşti.

09. Întrucât şi-a recunoscut fapta şi şi-a 1959 retras apelul.1524 977 Besoiu Traian N. 1950 În 1952 a fost categorisit chiabur şi exclus încă o dată. Originale.06.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar ca membru de partid a căutat să se achite de sarcini. în 1943-1944 a făcut parte din 26. 1952 alte abateri. 41 1525 976 5 1526 1303 3 1527 1302 2 383 .T. Întrucât nu a folosit braţe de muncă salariate. Hotărâre reconfirmată în 1960. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1940 a fost înscris în PNŢManiu. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului.T. CCV a hotărât anularea deciziei şi confirmarea calităţii 23. dovedit un element necinstit şi carierist. Beszterczei Geza Membru de partid căruia i s-a retras calitatea în 1959 pentru că în trecut a fost înscris în Partidul fascist maghiar „Imredi”. 11. sale de membru. Stalin (Braşov). Beşchea Alexandru Responsabil cu cadrele administrative la Regionala P. în 1940-1944 a fost omul de încredere al Direcţiei Atelierelor CFR Simeria. Original. Grupul de intervenţie în caz de grevă sau 1959 mişcări ale muncitorilor de la Atelierele CFR Simeria. Beşa Iosif I. reconfirmată în acelaşi an şi în 1960. Membru de partid exclus pentru că era fiu de moşier.06. În 1956 CCP a hotărât reprimirea sa în Partid cu stagiu de la data rezolvării apelului. copie. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: s-a 25.

umbla în stare de ebrietate. 9. faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a propus.06.1528 3233 Beşchea Dumitru I. Original. 2. CCV a hotărât menţinerea deciziei. atmosferă de suspiciune şi intrigă. Ofiţer MAI. membru de partid exclus pentru că: era indisciplinat. 1 384 . Întrucât a renunţat la apel şi a declarat că va munci pentru reabilitare.12. menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. 1978 calomniind colegii şi conducerea unităţii.04.06. Membru de partid sancţionat cu vot de blam în 1977 pentru că în cadrul colectivului de muncă a menţinut o 16. Originale. Originale. 2 1529 1298 Beşleagă Gheorghe C. 1958 1 1530 3440 Beşleagă Sterea Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru conducere în stare de ebrietate. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a avut un comporta26. CCP a hotărât clasarea cazului. Hotărâre reconfirmată în 1985. Întrucât a renunţat la apel. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a lovit un cetăţean. ment duşmănos faţă de trupă şi a luat 1950 parte la distrugerea colhozurilor. 1982 8 1531 331 Beşliu Ioan Gh. Original.

a dus o activitate politică distruc1958 tivă. 1954 1 385 . alte abateri. interesele chiaburilor. era categorisit chiabur. 7 1534 333 Beşliu Marin C.1532 1299 Beşliu Ion C. satul Podolenii de Sus. Originale. întrucât deţinea un cazan de ţuică şi pământ pe care îl lucra cu braţe salariate. regiunea Iaşi. 5 1535 329 9. reconfirmată în 1963. funcţii elemente duşmănoase şi necinsti1956 te. exclus din Partid pentru că: a creat două grupuleţe în Biroul raional. beţiv şi afemeiat.08.12. alte abateri. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică liberală. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1940-1941 a 1957 făcut politică legionară.11. regiunea Ploieşti. Original. Beşliu Mihalache Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cosmeşti. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Prim-secretar al Raionului PMR Balş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a susţinut în 27. raionul Huşi. în viaţa personală a fost viciat. Originale. şi-a însuşit banii din cotizaţiile de partid. s-a sustras de la predarea cotelor. 1931. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar la primărie a servit 12. 3 1533 332 Beşliu Ion St. Secretar al organizaţiei de bază din Comuna Beceni. exclus din Partid pentru că: şi-a arogat meritul că ar fi fost membru de partid din 12.06. în 1957 a fost judecat şi condamnat pentru ultraj.

a avut legături cu chiaburimea satelor. CCP a hotărât clasarea cazului. Original. după 23 1951 august 1944 a făcut politică manistă. sindicat şi UTM la Raionul de Partid Sebeş.1536 3110 Beşliu Victor Membru de partid exclus pentru că: a comis o serie de abateri de la disciplina de partid. 8 1537 327 Beşoiu Gheorghe N. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. întreţinut legături cu elemente legionare.09. 1 1538 328 Beşoiu Ioan Şef al Secţiei organizaţii de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că a 23. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul Jandarmeriei burghezo-moşiereşti. Original.04. în cadrul căreia a avut misiuni speciale 26.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 386 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 22.03. 1 1539 975 Beşteli Petre Gh. împotriva clasei muncitoare. Original. a înşelat o familie de bătrâni pentru a le acapara averea. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia legionară. 1974 În 1975 CCP a propus. Originale. Întrucât şi-a recunoscut faptele şi a 1959 renunţat la apel. 1955 pe care le susţinea să ocupe munci de răspundere. 10.

manifestaţii legionare. Originale. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în trecut a fost şef de cuib legionar. 25. CCP a constatat. Original. iar Secretariatul CC 1980 al PCR a fost de acord. 1961 6 1541 3315 Betea Traian Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi luarea în evidenţă. 1965 2 1543 984 Beteringhe Niculae (Nicolae) Membru al Comitetului PMR de la Întreprinderea Nehoiu.10.1540 974 Betea Petru Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost omul de încredere al conducerii administrative de la Societatea „Mica” Brad. că solicitarea era neîntemeiată. 2 387 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. în perioada războiului antisovietic a fost informator al Serviciului de contrasabotaj condus de inginerul Liviu Caba.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1542 973 Beteagu Vasile C.02. pe frontul antiso1951 vietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor şi a fost decorat. Originale.04. exclus din Partid pentru că: în trecut a participat la 20. 5. 9. alte abateri. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. Spineni. a avut legături strânse cu elementele reacţionare. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1936-1937 a fost membru al 24. în perioada guvernării Antonescu a fost numit pretor al plăşii 15.1544 983 Betoianu Romulus Membru de partid exclus pentru că a fost şef de garnizoană legionară. sprijinit chiaburii.04.05. 1950 1 1545 982 Beudean Valentin I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.05. a avut manifestări şovine. după 23 august 1944.06. s-a purtat brutal cu 1950 subalternii. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. era 1960 cantor bisericesc. CCV a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Someş. a 23. 4 1546 981 Beudeanu Dumitru Fost secretar de Plasă PMR. 7. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1547 972 Beudeanu Liviu Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut strânse legături cu legionarii. organizaţiei fasciste Goga-Cuza. ca 1951 pretor al plăşii Târgu Lăpuş. Olt. copie. Originale. 1 388 . Originale.

membru de partid cercetat în 31. 1. 4 1550 1294 Bexa Ion I.04.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. să fie îndepărtat din învăţământ. Hotărâre reconfirmată în 1968 şi 1980. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu care întreţinea relaţii. în 1950 a fost condamnat penal pentru 1960 deţinere ilegală de armă. alte abateri. Original. 1961 CCP a hotărât confirmarea stagiului din 1943. Originale. în funcţia avută nu a avut o evidenţă 1954 clară.1548 987 Beuran Gheorghe Inspector şcolar. Responsabil al Serviciului de cadre al Şcolii superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu”. Original. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. avea o soră în Franţa.04. Original. 1 1551 903 Beyazgian Vahe E. până în 1949 s-a ocupat şi el cu comerţul. 1950 11 1549 1295 Bexa Anghel A. 16 389 . reconfirmată în 1956. legătură cu stabilirea stagiului.10. fiind învinuit pentru pagube. 15. membru de partid exclus în 1949 pentru că: a scris articole şi a ţinut conferinţe cu caracter legionar. 27. 1959 şi 1961. (Beyasgian / Bejazdjian) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi.

III) 985 1553 (vol. a avut legături cu spionajul britanic. 1956 4 (vol. titular. I 1552 (vol. I-III) 56 (vol. 5 (vol. Referinţe semnate de: Niculae Bellu. şi a hotărât respingerea cererii. 1957 CCP a constatat că în 1941 a avut legături cu organizaţia de spionaj condusă de Rică Georgescu (descoperită de regimul Antonescu). Vol. Originale.09. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an.09. (Frate cu Ion şi Constantin Beza. Originale. Idem. II) 1554 1373 Bezdedeanu Ion V. copie.) 1957 CCP a stabilit că nu îndeplinea condiţiile cerute (ca ofiţer de marină la Ierusalim. Originale. Idem.09. I) 64 (vol. I) 24/1957. copie. Informare a Securităţii privindu-l pe 12. 5. I-II) 25/1957 Beza Gheorghe D. 1958 8 390 . II) 24/1957. Original. semnată de ministrul de Interne 1957 Alexandru Drăghici. Partid. Originale.11. Idem. copii. II 19 (vol. 4. Persoană care a solicitat încadrarea în 12. care lucra pentru englezi. 12.01. Romulus Zăroni şi Petre Pandrea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (George) Persoană care a solicitat încadrarea în 12.09.986 Beza Constantin D. alte abateri). copii. Vol. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. Partid. 1957 Originale.

06. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de unde s-a întors în 1945. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. armata burghezo-moşierească.05. exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 8 1556 3215 Bezman Grigore Mihail Medic la UM 0811 (Trupele de Securitate). 1978 CCP a propus. Original. şi-a însuşit alimente şi 11. alte abateri. şi în familie a avut o comportare 16. membru de partid exclus în 1977 pentru că: a falsificat acte de decont. CCV a hotărât menţinerea deciziei. necorespunzătoare.1555 1374 Bezerian Jirair A. a fost ofiţer activ în 13. Originale. după 29. a făcut chefuri împreună cu 1950 elemente dubioase. Originale. 4 1557 1123 Biaj Ioan Secretar al organizaţiei de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. eliberarea din închisoare a plecat în 1957 Liban. Membru de partid căruia în 1952 i s-a anulat calitatea pentru că: la arestarea din 1935 a avut purtare proastă. a fost 1956 patron al unui cinematograf şi al unui magazin de fructe. 3 391 .05. schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. 1 1558 1122 Bianchi Constantin Membru de partid exclus pentru că: în 1919 a fost subcomisar la Chestura poliţiei din Chişinău. mărfuri.

Originale. CCP a hotărât anularea 20.08. alte abateri.07. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru dare de mită. Totodată. la Sighişoara şi Cluj. respingerea solicitării. a avut manifestări 1950 naţionaliste şi şovine. Gheorghe Rafiu şi Cristea Bocioga. Bianu Gheorghe Persoană care a solicitat reprimirea în Partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei.02. Bianchi Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1940 a fost impiegat (de birou) la Tribunalul din Cernăuţi. în care se spunea că apelantul aştepta să-şi completeze dosarul. era îngâmfat şi beţiv. Răspuns al Colegiului de Partid Constanţa către CCP. Colegiului de Partid i s-a trasat sarcina să fie cercetaţi: Alexandru Cornea. Originale. 10 1560 1121 1 1561 1120 2 1562 3362 9. Bianu Dezideriu (Izsak) Membru de partid exclus pentru că: în perioada muncii obligatorii a acceptat propunerea patronului de a lucra în acord. 1980 1 392 . CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu 17. divulga secretele de partid. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. stagiul de la data deciziei. În 1979 CCP a propus. Întrucât a fost apărător în procesele comuniştilor din timpul ilegalităţii.06. deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu 1951 stagiul avut anterior. care au făcut afirmaţii nejuste. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. apoi funcţionar 19. Original.1559 3271 Bianchi Ion H. 1970 În 1978 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Original.

1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: tatăl său a fost negustor. Original. moşierilor şi sabotorilor. a 1953 susţinut procesele chiaburilor. Bianu Ion A.08. 29.04. Totodată. 21 1564 1119 23 1565 1118 2. a cerut organizaţiei de bază să o ajute să lichideze lipsurile pe care le avea. A fost reprimit în Partid în 1947. 1964 Întrucât fusese exclus din Partid pentru comportarea avută la arestarea din 1942. în 1947-1949 şi-a 28. Întrucât în ilegalitate nu a fost membră de partid. CCP a propus respingerea apelului. reconfirmată în 1960.1563 2721 Bianu Gheorghe (Bergman Gustav) Membru de partid în ilegalitate. 14 393 . Originale. deschis o cârciumă. în timpul războiului antisovietic a fost scutit de muncă obligatorie pentru că a lucrat ca secretar 19. membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Bianu Rozalia (Bergman) Angajată a Securităţii.01. Originale. Originale. a lăsat să pătrundă în şcolile de partid elemente cu trecut necorespunzător. al Comunităţii Evreieşti din Călăraşi. reconfirmată în 1960. În 1945 şef al Secţiei agitaţie şi propagandă de la Judeţeana PCR Ialomiţa.05. 1953 2 1566 1124 Biber Wolf Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. care a solicitat acordarea stagiului din 1940. CCP a hotărât respingerea cererii.

Originale. 1967 15 1569 3255 Bibicu Marin Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în 20. 3. În 981 a decedat. cu scopul de a instala o nouă direcţie în slujba patronilor. Persoană care a solicitat să fie primită în Partid. 4 1570 3114 Bibire Costache Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08.12. În 1970 i s-a respins din nou cererea de acordare a unei pensii speciale. CCP a hotărât respingerea cererii. Copie. 1978 CCP a propus. iar cazul a fost clasat.1567 2908 Bibescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de instructor voluntar pe lângă celula Mica. Originale. a sustras de mai multe ori carne. în calitate de magaziner. şi apoi i s-a acordat stagiul din 1923. a căutat să antreneze în acţiunea trădătoare a lui Minovici şi alţi angajaţi.09. În 1968 a fost primit în Partid. pe care o vindea la diferiţi cetăţeni. Originale. 9. să i se ia în considerare activitatea depusă înainte de 23 august 1944 în PSD şi să i se acorde pensie de merit. menţinerea deciziei. 4.10. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1948 1 1568 2973 Bibicescu Ion C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1974 3 394 . serviciu.

1571 3016 Bibiri Nicolae I. Originale. 1953 7 1573 3012 Bibu Iosif I. Originale. Originale. reconfirmată în 1961 şi 1962. 3.12.01.01.05. după 23 august 1944 şi-a însuşit banii din difuzarea ziarului „Scânteia”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Partidul 11. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. alte abateri. 3 395 . 4 1572 1125 Bibiu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1943 a fost recrutat ca agent de poliţie la Brigada de moravuri din Bucureşti. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din PNŢ. 16. alte abateri. 4 1574 3227 Bica Gheorghe Membru de partid exclus în 1975 pentru că făcea parte din cultul baptist. membru de partid exclus pentru că: din 1940 a fost 26. CCP a propus. Subofiţer de Miliţie. subofiţer în Jandarmeria burghezo1968 moşierească. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Goga-Cuza şi Frontul Renaşterii Naţiona1969 le.

în urma discutării cazului său.1575 1148 Bican Ioan T. din comuna Bolintinul din Vale. în legătură cu referinţa pe care a dat-o despre cercetat. Bicaşu Mandea Membru de partid cercetat pentru că în 1942. judeţul Ilfov. 1959 şi 1960 excluderea a fost reconfirmată. copie. copie. reconfirmată în 1963. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 27 1576 1145 Bicaş Andrei Membru de partid exclus pentru că. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1577 2909 1 1578 2768 53 396 . casier şi 11. iar Secretariatul CC al PCR a confirmat încă o dată decizia. Bică Alexandru Gh. alte abateri. să fie cercetat Radu C. 5. Întrucât era criminal de război. deturnat fonduri şi a făcut chefuri. să se continue cercetările pe cale administrativă şi să se redeschidă procesul său. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. şi-a retras din nou apelul. lb. română.09. În 1957 apelantul a cerut să fie reabilitat. Original. În 1958. 1963 În 1985 CCP a propus. CCP a clasat cazul. scoaterea din postul de secretar. unde conducea 800 de oameni. Originale. 20.12. Copie. maghiară.07. însă. a 20. administrator agricol în comuna Malul 1948 Spart. Pantazi. când era administratorul unui lagăr din Transnistria. a omorât două femei gravide.08. în funcţia de director al GAS Seleuş. Originale. Întrucât şi-a retras apelul. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid.

sancţiune trecută în cartea de evidenţă. 1955 Întrucât motivele nu s-au dovedit pe deplin întemeiate. şi-a părăsit soţia şi 21. a fost decorat cu ordinul „Serviciu 1954 Credincios”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dus în eroare forturile superioare cu privire la încheierea secerişului. a făcut 23. Original. 1 1581 1132 Bică Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director de GAS. cei doi copii. în calitate de preşedinte 1954 al CAP şi al Sfatului Popular a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât anularea deciziei. politică liberală. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a ocupat cu specula. 1959 4 1580 1133 Bică Aurel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. cl.1579 1134 Bică Antonie M.09.09. nu s-a preocupat de asigurarea braţelor de muncă necesare. fapt pentru care 40 ha de porumb au fost compromise. Originale. a III-a. pe frontul antisovietic 27. Originale.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1582 1131 Bică Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut cârciumă şi băcănie şi a exploatat ţărănime muncitoare. 2 397 . Original. 3.08. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.

în calitate de preşedinte al Frontului 29. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cetate. Bică Ioan I. alte abateri. şi-a însuşit diverse mărfuri din cooperativă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 Întrucât la discutarea apelului a luat poziţie autocritică şi în funcţia avută a avut activitate pozitivă. în timpul 28. Originale. în 1935-1938 a făcut politică liberală. tatăl său a fost condamnat pentru atitudine 25. în 1947 s-a manifestat duşmănos faţă de regim. regiunea Craiova. Original. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. situaţie pe care a ascuns-o la primirea în Partid. a folosit metode neprincipiale faţă de 17. colectivişti.10. duşmănoasă faţă de regimul democrat1960 popular.01. membru de partid exclus pentru că: în 1929-1933 a fost membru al PNŢ (situaţie pe care o indicase la înscriere).1583 1130 Bică Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în timpul legionarilor a luat parte la şedinţe şi a cântat cântece fasciste. dictaturii antonesciene a avut purtare 1951 proastă faţă cu muncitorii. Originale. regiunea 1951 Sibiu. Bică Ioan Membru de partid exclus pentru că: avea pământ pe care îl lucra în dijmă. Bică Gheorghe D. Plugarilor din comuna Cincul.05.06. CCP a hotărât anularea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a purtat discuţii nepartinice. copie. 3 1584 1129 6 1585 1128 1 1586 1127 7 398 .

Regiunea Piteşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1587 1126 Bică Ion M. Originale. fără să se ţină 1964 seama de munca şi comportarea pozitivă a apelantului. atât înainte cât şi după 1951 23 august 1944. 2. 1954 38 1590 1139 Bică Nicolae Membru de partid exclus pentru că a purtat cămaşa verde. Originale. ani de la săvârşirea faptei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. ca gestionar de bani şi bunuri la Raionul PMR Drăgăşani s-a dovedit necinstit. 1 399 .03. a luat parte la şedinţe legionare şi la Rebeliune.08. 3 1588 1137 Bică Ioniţă T. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exploatat salariaţi. faptă pentru care a fost condamnat penal. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de gestionar la cooperativă a avut lipsă în gestiune. solicitat examinarea vechimii în Partid. Original. 5 1589 2698 Bică Marin C. a 23. copie. reconfirmată în 1960 (de două ori). Fost membru al Comitetului regionalei PCR Oltenia (1940).07. a făcut greutăţi în problema creării GAC. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular din comuna Zlătărei.01. 1961 CCP a hotărât acordarea stagiului de partid din 1934. care a 23. Întrucât excluderea a fost dată la 10 11.

din cauza unor nemulţumiri personale (legate de extinderea spaţiului locativ) cu 29.07. alte abateri. s-a căsătorit cu fiica unui preot şi 1958 locuia împreună cu socrii. Bică Sabin Persoană care a solicitat confirmarea calităţii de membru de partid. 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. totul nejustificate. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. a refuzat să mai parti1981 cipe la viaţa de partid. de la excludere a avut manifestări naţionalist-şovine. faţă de ţărănimea muncitoare a avut o comportare duşmă26. noasă. menţinerea deciziei. 11 1592 1151 Bică Octavian Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1930-1945 a făcut parte din aparatul de stat burghezo-moşieresc (ca notar şi pretor). Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.11.1591 2788 Bică Nicolae D. 8 1593 1149 1 1594 3394 Bichea Paraschiva Membră de partid exclusă pentru că. Originale.12. iar Secretariatul CC al PCR a reconfirmat încă o dată decizia. CCP nu a fost de acord şi a retrimis 1954 cazul organizaţiei de bază pentru a decide conform Instrucţiunilor CC al PMR. 6 400 . 1959 În 1979 CCP a propus. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru manifestări huliganice. 13. reconfirmată în 1966. Originale. CCP a propus. Original. reconfirmată în 1960.

1952 2 1597 1147 Bichiş Emil P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. care a cerut să fie reprimit în Partid. Membru de partid exclus întrucât în calitate de agent fiscal a fost judecat şi 20. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica partidelor burghezo-moşiereşti. Original. Original. Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la Rebeliunea legionară. în 1951 la 20 de ani închisoare pentru 1966 crime pe frontul antisovietic. 2 1596 1146 Bichir Ioan T. condamnat penal pentru falsificarea chi1951 tanţelor de încasare a impozitului. Originale. 24.07.05. alte abateri. a ascuns că socrul său a fost condamnat 24. CCP i-a clasat apelul. dată la care a depus solicitarea. 2 1598 1144 Bichiş Ioan Membru al PCR în ilegalitate. Întrucât a recunoscut faptele. 1. 2 401 .09. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. CCP a hotărât primirea sa în partid cu 1956 începere din 1953.1595 2807 Bichi Dumitru I. a abuzat de calitatea de colectivist şi a folosit pământul unor văduve de război.

Original. a ocupat funcţii de răspundere şi a participat la Rebeliune. M. Originale. 1957 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Membru de partid exclus pentru că: în perioada cât a fost secretar al Sfatului Popular din comuna Tâlmaci. 3 1600 1142 Biciuşcă Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost legionar activ. său.05. a sustras diferite bunuri de la reforma agrară.01. 1 402 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. rusă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. acoperit unele elemente hitleriste. 12 1602 1135 Bick Fany Membră de partid exclusă pentru că: în trecut a dus o viaţă burgheză. a 1955 urmat o şcoală tehnică la Paris.05. Bacaliar a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea în mişcarea revoluţionară din România a unchiului 16. 9. a mers 19. 1953 2 1601 462 Biciuţchi Mendl Şomovici Cetăţeanul sovietic D. copii. cu soţul ei în excursii în străinătate.1599 1143 Bichiş Ioan I. 1958 Adresă a CCP către CC al PCUS. română. Original. Originale.01. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. a 18.

Întrucât acuza s-a dovedit neînteme1953 iată. însuşindu-şi anumite bunuri. 4 1604 1140 Bics Ana (Weiss) Membră de partid exclus întrucât ar fi avut manifestări duşmănoase faţă de colegi. sprijinind în posturi de conducere elemente duşmănoase. Original. alte 12.12. ca preşedinte al Frontului Plugarilor din comună şi membru în conducerea cooperativei a profitat de situaţie. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. abateri. Original.10. Contabil-şef la Regiunea ADAS Craiova. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1933 a fost secretarul Tineretului Manist din comuna Mehedinţa. legionare. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi lipsit de simţ de răspundere. Original. 17.12. pe care nu le-a restituit.1603 1141 Bicleşan Gheorghe P. faţă de salariaţi avea atitudine de respingere. 1950 1 1606 1136 Biculescu Eracle C.11. 2 1605 1138 Bicu Toma P. 1956 3 403 . 3. copie. alte abateri. iar de la unii dintre ei a împrumutat diverse sume de bani. alte abateri. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ.

08. reconfirmată în 1956. a participat la distrugerea arhivei preturii Aleşd.02. 28. 1954 2 404 . copii. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia 16. în 1952. legionară. Membru de partid exclus pentru că a înşelat pe Maria Ionescu. în 1952 a fost condamnat penal pentru deţinere şi port ilegal de armă. cu care avea legături intime. fiind în cadrele armatei. 8. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. la retragerea trupelor hitleriste. Originale. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 12 1608 1184 Bider Oscar O. căreia i-a spus că o va lua de soţie pentru a o determina să treacă mai multe imobile pe numele lui. 1954 2 1609 1153 Bidihan Gheorghe G. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca secretar al organizaţiei de bază de la Depozitul de bere Târgovişte. Originale. 3 1610 1150 Bidilici Constantin Gh. maghiară. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut propagandă în favoarea trupelor hitleriste. nu s-a achitat de sarcini. română.05. 9. Adresă de răspuns a CCP prin care 1952 s-au comunicat informaţiile cerute. a fost sancţionat cu „vot de blam”.1607 122 Biczkei Ienö Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii.04. lb.

Original.05. 3 1613 1154 Biegel Emanoil Membru al Comitetului PMR din Ministerul de Finanţe. afemeiat. neîntemeiate. 1977 CCP a propus.1611 1152 Bidneac Vasile Membru de partid exclus pentru că. avea legături cu elementele foste exploatatoare. iar pentru lipsurile avute să fie sancţionat cu „vot de blam”. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1.12. 3 1614 1155 Bielusici Adalbert Membru de partid exclus pentru că: era un element vicios. fapt care arăta că era 1950 duşmănos Uniunii Sovietice. 1 1612 3178 Biega Robert Membru de partid exclus în 1975 pentru că a favorizat delapidarea unor 26. la „eliberarea” teritoriului Bucovinei de către armatele sovietice. Bucureşti. Originale. exclus cu ocazia dizolvării organizaţiei pe motiv că era delăsător în muncă Întrucât motivele s-au dovedit a fi 20. CCP a hotărât anularea 1953 deciziei. Original. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a refugiat la 11. sume de bani. 1951 1 405 .03. Original.07.

1615

1159

Bighescu Mihai I. Membru de partid exclus pentru că: avea viciul beţiei; şi-a însuşit din banii salariaţilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.12. 1953

4

1616

1190

Bihari Elisabeta (Andrásné) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la 10.11. apartenenţa sa la PCR. 1981 Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. Original, copii.

7

1617

1098

Bihari László (Vasile) Bihari Laszloné (Ibolya) Cetăţeni maghiari care au solicitat să li se confirme apartenenţa la PCR pentru perioada 1945-1971. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată solicitarea. Originale, copie.

7.11. 1973

7

1618

2910

Biji Ioan Membru de partid exclus pentru că a 16.02. făcut parte din Mişcarea Legionară. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

406

1164

1619 (vol. I-II)

Biji Mircea Director general adjunct la Direcţia 11.07. Centrală de Statistică, şef de catedră la 1957 Facultatea de Statistică a Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare „V.I. Lenin”, Bucureşti, membru de partid din ilegalitate exclus în 1943, care a cerut să fie reabilitat. Întrucât din laşitate, la ancheta de la Siguranţă a recunoscut întreaga sa activitate, provocând căderea unui grup numeros de comunişti, CCP a propus, iar Secretariatul CC al PMR a aprobat, să se recomande organizaţiei de partid din care făcea parte să analizeze cererea lui de primire în rândul candidaţilor de partid, în lumina activităţii depuse şi conform Instrucţiunilor CC al PMR. În 1965 Biroul Comitetului municipal Bucureşti a propus să i se acorde stagiul de partid din 1933, cu întrerupere în perioada 1943-1959. Propunerea a fost aprobată de „colectivul de la CC al PCR” format din Virgil Trofin şi Dumitru Coliu. Originale, copie. Idem. 11.07. Referinţe semnate de: Mihail Levente, 1957 Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, Ion Meţiu şi Al. Roşca. Originale,copii.

11 (vol. I)

35/1957

116 (vol. II)

1620

1167

Bilan Dumitru G. Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui chiabur; în munca de partid a avut întreruperi şi a manifestat dezinteres. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4.06. 1956

3

407

1621

1166

Bilan Gheorghe Al. Membru de partid exclus în 1952, odată cu dizolvarea organizaţiei de bază din Ministerul de Finanţe, pentru că: tatăl său a avut cârciumă; a simpatizat cu organizaţia legionară; ca director al 26.04. Cooperativei „Solidaritatea” din Suceava 1954 a dat posibilitatea unor elemente afaceriste să păgubească instituţia; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale. Bilanici Ioan Gh. Membru de partid exclus pentru că: în 1944, împreună cu tatăl său, a asistat la executarea a doi prizonieri sovietici; ca primar, s-a îmbogăţit. Deşi acuzele s-au dovedit neînteme16.02. iate, întrucât în cursul cercetări-lor a 1957 reieşit că în regimul hortyst a furnizat unele informaţii jandarmilor, CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1962. Originale.

11

1622

2700

13

1623

714

Bilaus Pantelimon Persoană condamnată în 1937 la 5 ani de închisoare, în contumacie, pentru că a făcut parte din organizaţia „Şcolarul Roşu” din Hotin. Fără decizie. Copii.

1937

7

1624

1165

Bilav Pavel Membru de partid exclus pentru că din 1936 a făcut parte din „secta 13.03. baptistă”. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1964. Original.

3

408

1625

2959

Bilciurescu Maria Medic al Dispensarului SSI, membră de partid exclusă pentru că: a sustras medicamente şi pretindea servicii pentru 17.12. tratamentul făcut; a avut atitudini antise- 1949 mite; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

1626

1168

Bilek Carol Membru de partid exclus pentru că: era un element beţiv şi scandalagiu; în funcţia de director al Atelierelor CFR Timişoara s-a înconjurat de elemente 28.10. necinstite. 1965 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

1627

1004

Bilevschi Adela (Belevschi Eidel) Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti, prin care se solicita să se confirme că în 13.12. perioada interbelică a fost condamnată la 1967 un an închisoare pentru activitate comunistă. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată informaţia. Originale, copii. Bilghiru Petre C. Membru de partid exclus pentru că: a refuzat să participe la adunările generale ale organizaţiei de bază şi să plătească cotizaţia; a renunţat la carnetul de partid, 31.10. întrucât nu i s-au rezolvat unele pretenţii 1980 nejustificate. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

13

1628

3346

4

409

1629

1172

Bilibău Iţcu Membru de partid exclus pentru că, împreună cu familia, a înaintat actele în 23.04. vederea plecării definitive în Israel. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

1630

3341

Biliboc Janoş Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegali31.10. tate. 1980 Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

3

1631

196

Bilibok Iacob (Jakab) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. Originale, copii.

4.02. 1953

26

1632

1171

Bilici Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost un element de încredere al partidelor burgheze şi şef de cuib legionar; în 1945 s-a înrolat voluntar în Armata Sovietică, a fost rănit şi, profi- 15.12. tând de situaţie, s-a ocupat apoi cu afaceri 1951 speculative; a luat parte la şedinţe sioniste, încurajând manifestările naţionaliste ale populaţiei evreieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

410

1633

3071

Bilici Alexandru Ofiţer de Miliţie la Galaţi, membru de partid exclus pentru că: a multiplicat şi difuzat o fotografie măsluită, cu scopul de a compromite şi defăima soţia unui vecin de apartament cu care avea neînţelegeri; prin abuz, a făcut schimb de 13.05. locuinţă. 1972 CCP hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în acelaşi an. În 1975 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, încă o dată, menţinerea deciziei. Originale. Biloiu Constantin Gh. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator, care în trecut a fost proprietar de bancă; a luat parte la Rebeliunea legionară; era căsătorit cu fiica unui fost controlor financiar înlăturat din post pentru că era ostil regimului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Biloiu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică liberală; a înfiinţat Banca Populară din comuna Bucium; a dat bani cu camătă, exploatând ţărănimea săracă; avea 7 ha. de pământ şi exploata braţe de muncă; avea un fiu scos din armată pentru atitudine duşmănoasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

35

1634

1170

4.01. 1951

1

1635

1174

4.01. 1951

1

1636

1175

Biluţă Viorel Gh. Membru de partid exclus pentru că, în calitate de şef al Depozitului de materiale, cazarmare şi combustibil de la UM 01223, şi-a însuşit o cantitate de 25.06. lemne şi nu a putut justifica alte lipsuri de 1964 materiale din gestiune. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1965. Originale.

7

411

1637

1181

Bimbea Iosif Membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a dat informaţii unui agent al Siguranţei şi unui şef de post de 13.10. jandarmi, despre activitatea muncitoreas1965 că ilegală; a fost membru al PSD – Aripa Titel Petrescu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

1638

1182

Binchici Traian T. Locotenent-colonel (r), membru de partid exclus pentru că în 1936-1938 a desfăşurat activitate legionară. Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică, CCP a recomandat 25.10. Comisiei de Partid din DSPA să reexami- 1962 neze cazul. În acelaşi an, Comisia a revenit asupra cazului, reîncadrându-l în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.

3

1639

1183

Bindas Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1918 a intrat voluntar în armata maghiară şi a luptat contra Armatei Roşii Maghiare; în perioada războiului a fost 15.04. înscris în Partidul Ardelenesc al Micilor 1951 Agrarieni şi în sindicatul fascist (Hivalos szervezet); alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

412

1640

2747

Bindaţiu Viorica (Roth) Membră de partid care în perioada interbelică a avut legături cu mişcarea comunistă, căreia i s-a anulat calitatea pentru că: a lucrat la biroul avocatului Ştefan Isekutz, un duşman al clasei muncitoare; în calitate de funcţionară la MAE, a deconspirat faţă de soţul ei, 29.11. element cu trecut fascist, chestiuni de 1951 serviciu. (În 1942-1944 a fost internată la Vapniarka şi Olgopol.) CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea ei din Partid. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale.

23

1641

1187

Binder Ludovic Angajat la Secţia de statistică a CC al UTM, membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a fost recrutat ca informator al Serviciului de spionaj maghiar din Cluj şi a fost folosit în arestările din 1941 (cazul Someşeni); la proces a fost folosit ca martor al 17.04. acuzării; după 23 august 1944 s-a înscris 1953 în PSD şi a avut activitate duşmănoasă împotriva PCR; alte abateri. CCP a hotărât: menţinerea deciziei; să fie demascat ca trădător al clasei muncitoare şi al Partidului; să fie ţinut în evidenţa „organelor de stat”. Original. Bindştein Rubin Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte activitatea lui în mişcarea revoluţionară din România. 19.11. Notă de răspuns a CCP adresată CC al 1959 PCUS, prin care s-a confirmat că în 1934-1936 a activat în Ajutorul Roşu, fără să fi fost membru de partid. Originale.

4

1642

513

7

413

1643

1185

Biner Gizella (Locker) Membră de partid care în 1941 a plecat în URSS din pricina legilor rasiale, iar la verificare i s-a anulat calitatea. 11.01. CCP a hotărât să fie primită în rândul 1954 candidaţilor de partid, dacă organizaţia de bază consideră că merită. Original.

2

1644

1188

Binet Ladislau B. Ofiţer de Miliţie, membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui fost exploatator, dar tatăl acesteia nu are vreo influenţă asupra lui; în faţa Biroului organizaţiei de bază a făcut afirmaţii nepartinice. Întrucât abaterile săvârşite nu constituiau motiv de excludere, CCP a hotărât anularea deciziei, organizaţia de partid putând să-l primească în rândul candidaţilor. În 1957 CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.

3.08. 1956

4

1645

3062

Biolan Ion Membru de partid exclus pentru că în 24.11. 1938 a fost înscris în organizaţia cuzistă. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

1646

1189

Biolănescu Ştefan Membru de partid exclus pentru că era fiu de preot; privea războiul 26.03. antisovietic ca pe unul „drept şi sfânt”; pe 1951 front a luat parte la jafuri şi percheziţii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

414

1647

1064

Birar Cristofor Membru partid căruia la verificare i s-a anulat calitatea pentru motive neprecizate. 28.05. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1952 reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original, copie.

2

1648

2647

Birăescu Vasile Secretar al organizaţiei de bază din comuna Hodoş. Judeţul Lugoj, exclus din Partid pentru că: era un element afacerist, 27.05. geambaş de cai; şi-a lăsat carnetul de 1950 partid ca amanet. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

1649

1063

Birău Constantin Membru partid exclus pentru că: a ascuns activitatea legionară a fratelui său; a avut relaţii cu chiaburii; în muncile avute s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1964. Originale.

6.10. 1954

5

1650

1062

Birău Constantin Gh. (Gr.) Membru partid exclus pentru că: în timpul regimului burghezo-moşieresc a fost grefier la Tribunal; a participat la războiul antisovietic, făcând parte dintr-o 13.11. unitate care a jefuit populaţia civilă; era 1952 un element şperţar, care a exploatat ţărănimea săracă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

415

1651

1075

Birău Constantin N. Membru de partid exclus pentru că: pe baza unor declaraţii nereale şi-a însuşit 20.07. ilegal suma de 9427 lei; a ascuns originea 1963 socială a părinţilor săi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7

1652

1074

Birău Ionel Gh. Membru de partid exclus pentru că a ascuns faptul că părinţii săi au fost 26.02. chiaburi. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

1653

3252

Birău Nicolae T. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi acordarea unei pensii personale. 24.11. Întrucât nu îndeplinea criteriile 1978 stabilite, CCP a hotărât respingerea cererii. Originale.

3

1654

3229

Birău Trandafira (Sprîncenatu) Membră de partid exclusă în 1964 pentru că a fost condamnată penal pentru 16.05. fapte de necinste. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

3

1655

1209

Biris Emil Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu legionarii; pe 31.08. frontul antisovietic a luat parte la lupte 1950 împotriva partizanilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale, copie.

4

416

1656

1070

Biriş Gavrilă Fost preşedinte al Comitetului plăşii Frontului Plugarilor Sebeş (1946-1948), exclus din Partid pentru că, în calitate de preşedinte al GAC din comuna Vingard, judeţul Alba, şi-a numit rudele în diferite 23.03. posturi. 1955 CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă personală. Original.

1

1657

1069

Biriş Ioan Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur; ca învăţător în comuna Dăbâca, a folosit cuvinte nedemne faţă de eleve. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă personală. În 1972 CCP a fost de acord cu ridicarea sancţiunii. Originale.

9.10. 1954

4

1658

1068

Biriş Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi; în funcţiile avute a folosit metode dictatoriale; în organizaţia de bază s-a dovedit a fi intrigant. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original.

8.12. 1953

2

417

1659

1067

Biriş Iuliana Directoare a GAS din comuna Zăgujeni, regiunea Timişoara, membră de partid exclusă pentru că: ar fi făcut parte din organizaţia legionară; alte abateri. Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Totodată, a cerut Comitetului PMR Timişoara să-i sancţioneze pe cei care au influenţat excluderea ei din Partid. Originale.

8.09. 1955

2

1660

1103

Biriş Ludovic I. Membru de partid care a solicitat recunoaşterea stagiului din 1929. Întrucât în 1934-1938 a întrerupt în mod nejustificat legătura cu Partidul, CCP a hotărât acordarea stagiului din 1938. Originale.

5.01. 1962

3

1661

3007

Biriş Vasile Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că l-a sfătuit pe Ion Sătmar, prieten al său, care a sustras 16.12. materiale de construcţie din întreprindere, 1969 să nu recunoască fapta. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7

418

1662

1101

Birkas Ladislau Activist al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a regiunii PMR Arad, exclus din Partid pentru că: a fost de acord ca mama sa să se căsătorească cu Ioan Eisele, fost hitlerist şi chiabur; după ce a participat la demascarea respectivului chiabur, s-a dus acasă la el şi i-a divulgat cele discutate în organizaţia de bază; a luat parte la nunta fiicei chiaburului; în timp ce era la Şcoala 19.10. de Partid de 6 luni, a menţinut relaţiile de 1954 prietenie cu legionarul Gheorghe Pop. Întrucât era un element muncitor tânăr şi şi-a luat un angajament, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Totodată, i s-a recomandat să rupă legăturile cu elementele indicate. Original.

1

1663

1028

Birkenfeld Max Membru de partid cercetat pentru că: în 1941 nu s-a retras cu trupele sovietice; în acelaşi an fost internat în lagăr, de unde a fost eliberat de trupele sovietice; a fost trimis de sovietici să lucreze într-o fabrică de cherestea, de unde în 1945 a fugit în România. CCV a hotărât anularea încadrării lui. Original.

4.04. 1950

1

419

1664

2835

Birman Elisabeta (Luca Betti) Membră de partid exclusă în 1955 pentru că: în 1934, la Cernăuţi, a avut purtare laşă la Siguranţă, recunoscând activitatea şi legăturile ei în cadrul Ajutorului Roşu; în timp ce era arestată, a avut relaţii intime cu un agent de Siguranţă; în 1936, în timpul procesului, a dezertat din muncă şi a părăsit ţara fără aprobarea Partidului; a cunoscut atitudinea duşmănoasă a lui Vasile Luca faţă de conducerea Partidului, precum şi legăturile lui cu o serie de elemente duşmane; s-a 16.02. solidarizat cu soţul ei şi nu a sesizat 1957 Partidul despre faptele şi poziţia lui; în 1947, după o călătorie în Egipt şi Israel, a adus elogii regimului sionist din Palestina; a sprijinit elementele burgheze şi sioniste. Întrucât a apreciat că excluderea sa a fost legată de situaţia soţului ei, în 1968 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, repunerea sa în drepturile de membră de partid cu stagiul din 1935. În 1972 Secretariatul CC al PCR a aprobat majorarea pensiei de la 2000 la 3000 lei. Originale, copie.

17

1665

1023

Birman Haim Cetăţean sovietic pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare des10.12. făşurate în România în perioada 19321968 1933. Adresă a CCP prin care au fost comunicate informaţiile cerute. Originale.

8

420

1666

1066

Birnbaum Leon Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea, pentru că: era de origine 14.04. burgheză; în 1946 a „fugit” din Basarabia 1950 în România. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

1667

1206

Biró Alexandru S. Sublocotenent de Securitate (19471952), membru de partid exclus pentru că a divulgat secrete profesionale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1.04. 1959

4

1668

1207

Biro Antal (Anton) Membru de partid exclus pentru că: a sustras talpă şi piele, şi a făcut speculă la bursa neagră; a întreţinut relaţii intime cu unele femei. Întrucât motivele excluderii sau dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 19.11. În 1957 a fost din nou exclus, întrucât 1954 s-a aflat că în 1943-1944 a avut legături cu militarii hitlerişti, cu care a făcut chefuri. În 1961, CCP a recomandat Biroului Comitetului regional de Partid Braşov să adâncească cercetările, iar în acelaşi an a fost reîncadrat în Partid. Originale, copie. Biró Elek (Eleca) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea 24.03. muncitorească din România. 1960 Notă de răspuns a CCP în care s-a comunicat că în perioada 1913-1924 a făcut parte din Partidul Social-Democrat. Originale, copie; lb. română, rusă.

4

1669

630

12

421

1670

1208

Biro Eva (Klein) Inspector de cadre la Banca RPR, cercetată în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (1941). CCP a constatat că: în perioada interbelică a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”, apoi din UTC; a avut purtare proastă la Siguranţă; a fost deportată în lagărele de la Auschwitz şi Bernsdorf; alte abateri, şi a propus: menţinerea calităţii de membră de partid cu stagiul din 1947; să fie scoasă din munca de cadre. În 1957, întrucât se făcuse o greşeală, i s-a stabilit stagiul de partid din 1946. Originale, copie. Biro Francisc Membru partid exclus pentru că: avea legături cu chiaburii, pe care îi sprijinea şi favoriza; avea manifestări contra Partidului; a folosit cartelele de alimente şi de îmbrăcăminte ale unor salariaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale.

7.09. 1953

5

1671

1058

8.10. 1954

8

1672

3135

Biro Francisc Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. 24.12. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Satu Mare al PCR. În 1975 decizia a fost menţinută. Originale.

5

1673

1057

Biro Francisc Secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid pentru că: s-a angajat voluntar în Jandarmeria hortystă; a luptat contra armatelor sovietice; a arestat comunişti; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.06. 1950

1

422

1674

1056

Biro Gabor T. Membru de partid exclus pentru că: în 1941-1944 a făcut parte din Partidul fascist maghiar „Imredi”; în timp ce era director al I.L.E.F.O.R. Sovata, a angajat fictiv un chiabur, respectivul obţinând unele avantaje materiale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9.06. 1961

4

1675

1055

Biro Gabriela (Petrescu) Membră de partid exclusă pentru că, în calitate de mandatară CEC la uzina 28.10. „Electroputere” Craiova, şi-a însuşit banii 1965 de pe libretele unor muncitori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

1676

1054

Biro Gaspar Membru partid exclus pentru că, în calitate de gestionar la un bufet, a 17.11. delapidat diverse sume de bani, faptă 1965 pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

1677

2911

Biro Geza Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. Întrucât era un vechi oportunist, 26.05. element necinstit şi lipsit de ataşament 1949 faţă de Partid, al cărui trecut n-a putut fi pe deplin verificat, CCP a hotărât respingerea cererii. Copie.

1

423

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 1680 1194 Biro Ioan Membru de partid exclus pentru că: era un element care a servit interesele regimului burghezo-moşieresc. a fost un membru de partid 21. titelist convins şi a luptat contra unităţii 1951 clasei muncitoare. Original. care a fost mereu nemulţumit de politica economică a Partidului. 24 1679 1196 Biro Imre L. în timpul războiului a fost informatorul direcţiei întreprinderii în care lucra. Membru de partid exclus pentru că: era un element înapoiat. de mai multe ori a venit la serviciu 1960 în stare de ebrietate.1678 163 Biro Ianoş (Janos. Ioan) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat infor15. Originale. 1 1681 2739 Biro Ioan Fost activist PMR la Comitetul judeţean al Sindicatelor Mureş. reconfirmată în 1961. română.10. -. 1955 20 424 . exclus din Partid pentru că: în 1934 a fost spărgător de grevă.12. reconfirmată în 1958 şi 1960. lb. Originale. copii. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. maghiară. pasiv.04. a fost 29. copie. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. maţii. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

18 425 . Original. 2 1683 1198 9.M. după ce a fost destituit. după naţionalizarea fost numit director de întreprindere.09. cere reîncadrarea lui în Partid după o 1947 perioadă de muncă de reabilitare. în 1940 s-a înscris în Centrul Naţional de Muncă (N. română. a dat o adeverinţă de bună purtare unui fascist nyilasist. cu precizarea că organizaţia locală poate 24. În 1970 s-a stabilit că abaterile sale din trecut nu erau fost de natură să ducă la pierderea calităţii de membru. motiv pentru care decizia de excludere a fost reconfirmată. CCV a hotărât: menţinerea deciziei. alte abateri. 1950 1 1684 2793 Biro Iosif Simpatizant al Partidului în ilegalitate. Originale. să fie scos din funcţia pe care o are la fabrică. a avut ieşiri şovine. calitate în care a 22. menţinut în posturi elemente duşmănoase 1952 regimului. în care a avut funcţii. Biro Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1925 a trădat o grevă a muncitorilor.K. a fost unealta patronului.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a sabotat producţia. din lipsă de vigilenţă. Original.). alte abateri.1682 1199 Biro Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar activ. să fie pus la muncă necalificată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. maghiară. lb. drept pentru care a fost reîncadrat în Partid cu stagiul din 1945. În 1953 s-a aflat că a avut o comportare nedemnă la ancheta Contraspionajului hortyst. exclus din Partid pentru că: în calitate de responsabil al resortului administrativ al judeţului Trei Scaune s-a dovedit a fi indisciplinat.10.

(Laioş) Membru de partid exclus pentru că în 1943 s-a înscris în Partidul lui Imrédy. CCP a hotărât menţinerea deciziei.20. 1 1688 1197 Biro Ludovic F. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a ocupat cu specula. Original. obştesc. 1959 5 426 .1685 1195 Biro Ladislau Al. Originale.06.08. Original. (Brener) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director adjunct la Sovromasigurare din regiunea Cluj a introdus măsuri care au adus daune avutului 21. care a solicitat acor.10. 14. de unde a dezertat şi s-a întors acasă. 1. 1954 CCP a hotărât admiterea apelului.04. s-a retras cu unitatea din care făcea parte 1950 până în Ungaria. 1 1687 1200 Biro Ludovic Student la Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. darea stagiului de partid din 1945. CCV a hotărât menţinerea deciziei. copie. care a devenit tâlhar şi crimi nal. 5 1686 1193 Biro Ludovic Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat cu „Crucea de foc” şi cu Medalia de bronz. Original. a educat pe fiul său în concepţie 1960 burgheză.

alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1689 1192 Biro Margareta Membră de partid exclusă pentru că: era de origine mic-burgheză. s-a stabilit la Cluj. menţinerea deciziei. 1978 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea calităţii ei de membră de partid din 1945 şi sancţionarea cu „admonestare”. şi-a însuşit 5000 de 16. Original. Originale. 1 1690 1191 Biro Matilda (Balazs) Membră de partid din ilegalitate. cu ocazia cedării Ardealului. Întrucât la ancheta contraspionajului 16. 3 1692 1190 2 427 .11. diferiţi bărbaţi. a avut un comportament şovin faţă de muncitori. armata hortystă. 3 1691 3228 Biro Petru Membru de partid exclus în 1977 pentru că. cercetată în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni (1943). lei. a fost director la mai multe întreprinderi şi a fost concentrat în 17. nu a trăit viaţă de partid. fapt pe care l-a ascuns Partidului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. a lucrat la Ministerul 1950 Industriei.06. a întreţinut relaţii cu 16. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.05. Originale.04. tatăl ei a simpatizat cu 1953 Mişcarea Legionară şi a făcut politică manistă. maghiar a recunoscut că a contribuit cu 1953 bani pentru Partidul Păcii. membră a Partidului Păcii. prin fals. Original. Biro Tiberiu Membru de partid exclus pentru că: în 1940.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 428 . Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a devenit unealta reacţiunii. ilegalitate.1693 1104 Biro Vasile Director al Spitalului din Dej.08. Original. Original. îmbogăţească. Legionară.06. 1 1695 1088 Birta Valentin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 18. a căutat să se 13. 2 1696 1087 Birtaş Eva Membră de partid cercetată în legătură cu acordarea stagiului din 15.06. 1950 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1933.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Legionară şi din Poliţia Legionară. Original. a reuşit să genereze intrigi 1950 între conducerea judeţeană a Partidului şi Comisia Aliată de Control. 1 1694 1089 Birt Niculae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 22. alte 1956 abateri. şi-a însuşit mobilierul fostului director al spitalului. a introdus desfrâul în spital.

I-III) Birtaş Gavril Gh. Oradea.10. s-a compromis în faţa subalternilor prin beţii repetate. vol. fotografie. Originale. lb. Originale. cu interdicţia ca timp de 3 ani să ocupe posturi de conducere în Partid. maghia. în timp ce era director în cadrul Ministerului Gospodăriei Locale (anterior fusese şef al Direcţiei a III-a a Securităţii). cerere respinsă de CCP în 1956. membru de partid exclus pentru că: în cursul unor anchete „a folosit metode nepermise de legalitatea socialistă”. copii. Şef al Biroului de Miliţie din Ocna Mureş. lb.1961 427 (vol.01. Idem. 20. CCP a cerut Comitetului regional de Partid Mureş reexaminarea cazului. maghiară. română. Idem. Fără hotărâre. 5. 1956 14 (vol. II) 25/1956. Inspector regional de Siguranţă la 14. română. În 1965 i s-a aprobat stagiul solicitat. I) 25/1956. Întrucât abaterile săvârşite nu erau de natură să ducă la pierderea calităţii de membru.2720 1697 (vol. 1962. III) 1698 1086 Birtaş Ilie G. membru al Secretariatului CC al 1948 PCR în ilegalitate. 1964. CCP a hotărât primirea sa în Partid ca membru nou. În 1955.05. Originale. Originale. cercetat în legătură cu purtarea laşă avută la căderea din 1941. II ră. a solicitat acordarea stagiului de partid din 1922. vol. copii. 1961 8 429 . I 316 (vol.

membru de partid cercetat pentru a se stabili dacă 24. CCP a hotărât scoaterea lui de sub anchetă. activistă a UFDR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Galaţi al PCR.07.T. 24. 1950 alte abateri. 3 1700 1059 Birţ Nicolae Director regional la R. Originale.A. 2 430 . membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic făcea chefuri şi a adus în ţară diferite obiecte.A.08. sustras alimente din raţiile muncitorilor. 1 1701 1084 Biru Vasile Secretar cu propaganda şi agitaţia pe probleme agrare la Raionul Bujoru. alte abateri. în trecut a fost şef de cuib legionar. Original. 4 1702 1034 Biscan Gheorghe Director general ale Direcţiei Efective din cadrul Serviciului Muncii. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie.1699 3136 Birth Ovidiu N.02. că: în 1940 a cântat cântece legionare. exclus din Partid pentru 28.12. Bucureşti. a avut abateri imorale cu Tamara Damaschin. Regiunea Galaţi. 1953 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Membru de partid exclus pentru că: a fost condamnat penal pentru delapidare. a 11. Original. Originale. 1953 deşi căsătorit. În 1975 decizia a fost menţinută.

Originale. 4 431 .1703 2687 Biscariu Ioan V. 9.04. la constituirea 16. Activist la Sectorul Cadre al Judeţenei PMR Hunedoara. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti. GAC a folosit „metode neprincipiale”. Originale. reconfirmată în 1956. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată informaţia. prin care se solicita să se confirme că în 1942 a fost condamnat de Curtea Marţială din Cernăuţi pentru activitate comunistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Mişcării legionare.03. exclus din Partid în 1953 pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 1966 9 1705 1033 Bisericaru Ion T. exclus din Partid pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor. 1.11. a 1954 făcut chefuri cu chiaburii. 1954 12 1704 932 Bisco Vasile N. Activist la raionul PMR Craiova. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1957. Originale. 9 1706 1032 Bisorcă Ion Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1938-1941 a fost membru al 17. Originale. 1960 şi 1966.12.

Originale. menţinerea deciziei. 1 1709 3243 Bişa Dragne Membru de partid exclus pentru că a săvârşit un accident de circulaţie. îmbogăţit luând şperţuri. Original. 6 432 . Hotărâre reconfirmată în 1980. alte abateri. Originale. care a fost condamnat penal. alte abateri. faptă pentru 31. CCV a hotărât menţinerea deciziei. clandestin. 1 1708 1030 Biszak Mihai Membru de partid exclus pentru că: în calitate de controlor financiar s-a 12.05. legionare. 11 1710 1029 Bişa Ştefan Membru de partid exclus în 1958 pentru că: a deţinut un atelier de cizmărie 21.12.06. Originale. era şovin şi 1950 antisemit. alte abateri. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1707 1031 Bistrian Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost membru al Mişcării 24. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.08. în urma căruia a murit o persoană. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1978 CCP a propus.

Originale. 1 1714 3400 Bittel Moisă Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 12. exclus pentru că: în timpul regimului hortyst a făcut afaceri. în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a propus.01. 2 1712 1038 Bitir Nicolae N. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost condamnat penal pentru 25. 28. Original. 1961 6 1713 1037 Bitoancă Ioan V. fugit cu trupele fasciste în Germania. Originale. Originale. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori.1711 1042 Bitai Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Tuşnad. însuşirea de bani şi acte false.07.02. 5 433 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. respingerea apelului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era beţiv şi 1954 afemeiat. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 1981 cerute. apoi 1953 a stat în Zona engleză.09. 6.

cerut referinţe. Originale.07. 1955 2 434 . regiunea Piteşti. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. 1956 27 1716 158 Bittner Ioan Persoană pentru care CC al CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a 23. a avut lipsă în gestiune. în calitate de gestionar la DCA. de partid exclus în 1952 pentru că: 1956 părinţii săi erau chiaburi şi au deţinut o cârciumă. 4 1718 1045 Biţă Gheorghe M. Secretar al organizaţiei UTM şi al Sfatului Popular al comunei Morteni. a luat şperţ. membru 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Găeşti. 6. 23 1717 1046 Bituleanu Eugeniu C. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în calitate de grefier la Tribunalul Militar Cernăuţi. Secretar al Comitetului PMR din comuna Vânju-Mare. regiunea Craiova. Originale. alte abateri. copii. reconfirmată în 1957. exclus din Partid în 1953 pentru că: era împotriva întovărăşirilor agricole.12.10. 2. a participat la interogarea deţinuţilor politici comunişti. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 1960 şi 1961.06. în 1952.1715 1039 Bitter Grigore D. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.

Originale. condamnat penal.05. reîncadrarea ei în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam” (pentru pierderea carnetului de partid). pe motiv că nu ar fi fost verificat întrucât i s-a pierdut dosarul. neîntemeiată şi i-a păstrat vechiul stagiu.04. se ocupa cu jocul de cărţi. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a constatat că cererea era 17. membră de partid exclusă în 1954 pentru că: a întreţinut relaţii intime cu diferiţi salariaţi. 7 1721 1041 Biţău Aneta Secretară a organizaţiei de bază şi activistă la judeţeana Ilfov a UFDR. motiv pentru care a fost 25. copie. membru de partid care a solicitat recunoaşterea vechimii în Partid din 1945.12. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Şercăiţa. (Ioan) Membru de partid exclus în 1962 pentru că în calitate de agent fiscal s-a dovedit necinstit. 5 1720 1044 Biţă Ion I. 1956 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 1958 din 1955. În 1959 a fost exclus din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru acte de necinste. a 11. Originale. 4 435 . Hotărâre reconfirmată în 1963. Originale. reconfirmată în 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Făgăraş.1719 1043 Biţă Ioan P. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. divulgat secretul lucrărilor.

Originale.06. a cerut să fie scos din funcţia de secretar 1950 de redacţie la „Gazeta Învăţământului”. ca ziarist a scris articole antisovietice. 2 1725 1107 Bivolaru Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. 6 436 . scule şi piese de la Uzinele Malaxa. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 1724 2705 Bivolan Aurel Secretar al organizaţiei de bază UTM. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 24. Membru de partid exclus pentru că: în 1944-1945 a fost în Austria (perioadă insuficient neverificată). membru de partid exclus pentru că a furat 20.1722 1049 Biţoiu Dumitru F. s-a 26.02. în 1949 a fost 29. situat în fruntea elementelor duşmănoase 1963 din comună. 4 1723 1047 Biţu Iordache I. condamnat penal pentru neglijenţă în 1955 serviciu.03. Originale.10. era stăpânit de viciul beţiei. Membru de partid exclus în 1962 întrucât. Original. cu prilejul împărţirii grâului. CCP a hotărât reconfirmarea deciziei în 1955 şi 1962. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

28. a scris o carte cu scopul de a 28. după 23 august 1944 s-a înscris în PNL-Brătianu. educa tineretul în sens naţionalist.10. 4 1727 1050 Bivolaru Sever Profesor la Şcoala Pedagogică din Deva. 1971 În 1978 CCP a propus. Originale.1726 1106 Bivolaru Nicolae C. exclus din Partid pentru că: în calitate de agent agricol. Membru de partid exclus pentru că în calitate de administrator al Raionului MAI Beclean a fost condamnat la 2 ani 29. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât reconfirmarea deciziei. a luat 1952 parte la războiul antisovietic.12. alte abateri. 4 437 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din comandamentul Străjii Ţării. şi-a însuşit o cantitate de 31. cereale.11. Original. de închisoare pentru fals în acte publice şi 1962 neglijenţă în serviciu. a comis acte de necinste.04. judeţul Vrancea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14 1729 1114 Bizău Ioan Gh. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1728 3050 Bizadea Trandafir Membru de partid exclus pentru că în calitate de magaziner la CAP Dumitreşti. faptă pentru care a fost condam1956 nat la 8 luni de închisoare şi amendă penală. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază.

pentru fapte de necinste. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. 4 1732 1110 Bizic Ion G. apelantul a fost reîncadrat în Partid. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară.08.09. 4 1731 1112 Bizdadea Nicolae F. Originale. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1962 meiate. 18. Membru de partid exclus pentru că în 1937-1938 a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în postul deţinut a dovedit neglijenţă şi a întrebuinţat metode de 19.1730 1113 Bizău Ioan I. Întrucât acuza de apartenenţă legionară s-a dovedit neîntemeiată. Originale. 1953 Întrucât nu toate motivele s-au dovedit întemeiate. Originale. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 438 . 5 1733 1109 Bizim Nicolae Director la Întreprinderea industriei cărnii Buzău. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Maramureş recercetarea 15. a avut abateri de la morală. comandă.04. Originale. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat la 3 ani de închisoare 24.11. cazului şi documentarea lui în mod 1962 convingător.

Originale. Originale. Originale. 22 1736 3184 Bîcu Constantin Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru abuz în 11. reprobabilă (consuma băuturi alcoolice. membru de partid exclus pentru că: în calitate de subofiţer auto. Originale.06. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1977 crea mahalagisme şi certuri). iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. a primit 27. 2 1735 2646 Bizon Ştefan Director al Sovromasigurare Cluj. CCP a propus. serviciu. în familie şi societate avea o comportare 26. educaţie fascistă. legionară şi a participat la Rebeliune.05.05. 1977 CCP a propus. 3 439 . 3 1737 3177 Bîcu Terezia Membră de partid exclusă în 1975 pentru că: nu a dus viaţă de partid. menţinerea deciziei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1946-1947 s-a ocupat 1953 cu specula.03. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 25. menţinerea deciziei.1734 1108 Bizon Ion I.

CCP a hotărât clasarea cazului. iar foile de drum nu le-a restituit. 3 1741 1180 Bîlbă Vasile V. regimul sovietic. deşi l-a cunoscut în 1950 perioada 1940-1941. a luat 25 de kg. 2. fapte de necinste. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a folosit în scopuri personale două garnituri de mobilă repartizate întreprinderii.02.1738 1156 Bîgea Costache C. care a fugit de 18. s-a abătut de la itinerariul stabilit pentru a-şi vedea rudele din ţară.05. Original. menţinerea deciziei. <1958> Întrucât şi-a retras apelul. Original. Originale. 1 1740 3230 Bîlă Constantin Membru de partid exclus în 1975 întrucât a fost condamnat penal pentru 16. 1978 CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a cerut să muncească pentru reabilitare. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. 1957 3 1739 1163 Bîjenco Ioan Membru de partid exclus pentru că era un element duşmănos. 1 440 . Membru de partid exclus întrucât: în funcţia de director al Direcţiei Navigaţiei Maritime Constanţa. de brânză de la magazinul muncitorilor şi nu le-a plătit decât după ce faptul a fost descoperit de organele de control.

4 1744 1177 Bîlcu Ştefan Membru de partid exclus în 1952. în 1947 a făcut speculă cu cereale. Originale. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotri25. Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a participat la unele activităţi conduse de legionari.10. în 1946 a purtat pistol fără să 1957 deţină autorizaţie. Original. Membru de partid sancţionat în 1977 cu „vot de blam cu avertisment”. a făcut parte din Frontul 1955 Renaşterii Naţionale şi din Partidul Naţiunii. pentru că provenea dintr-o familie de foşti chiaburi. la dizolvarea organizaţiei din Ministerul de Finanţe.07.1742 1179 Bîlbîie Nicolae N. că a sustras doi buşteni din pădurea 1978 statului. pentru 21. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. şi a adus acasă un patefon şi un 24. va partizanilor. a depus o slabă activitate de partid. 6 1743 1178 Bîlc Vasile Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la jafuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care au exploatat braţe de muncă. 1 1745 3236 3 441 . 1964 Întrucât învinuirile s-au dovedit neîntemeiate. burgheză. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. a dus o viaţă 20. radio. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. Originale. Originale. Bîldea Alexandru S.

a servit 25. 17. 6. 1954 4 1750 1065 Bîră Marin Ş.07. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât.04. Membru partid exclus pentru că în 1938-1939 ar fi făcut parte din organizaţia legionară.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1961 9 1747 1169 Bîloiu Elvira Membră de partid exclusă pentru că era o exploatatoare şi. CCP a propus. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetul orăşenesc PMR Bucureşti. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. din ura ei împotriva Uniunii Sovietice. 9. Originale. 23.1746 1176 Bîldea Dumitru Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost membru al organizaţiei legionare. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1978 şi 1980. 2 442 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. Bîncă Constantin Membru de partid exclus în 1975 întrucât a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc.07.01. Întrucât referinţele de la dosar nu 1962 conţineau dovezi. Originale. 1 1748 3151 21 1749 1186 Bîndea Gavril G. reconfirmată în 1956. menţinerea deciziei. conştiincios cauza războiului antisovietic 1951 şi regimul fascist antonescian. copie.

şi-a însuşit medicamente de la spitalul unde lucra. judeţul Ialomiţa (1951-1954). motive pentru care a fost strămutat împreună cu familia în comuna Pelicanu. 4 1752 2958 Bîrcă Ioan Medic la Spitalul din Orăştie. Originale. în 1943 a colaborat cu soţul său. 1 1753 2719 5 443 . a 1947 cerut ca organizaţia locală să-l demaşte în faţa maselor ca pe un escroc şi duşman al Uniunii Sovietice şi să propună excluderea lui din toate organizaţiile de masă şi instituţiile publice. Originale. membru de partid exclus în 1947 pentru că: în 1941-1943 a scris texte cu conţinut antisovietic. 25. mente cumpărate de bolnavi.07.09. iar organizaţiei locale de partid i s-a cerut să o demaşte ca pe o „excroacă şi duşman al Uniunii Sovietice şi să propună excluderea ei din toate org. a fost membră în societăţile „Consiliul de Patronaj”. Ion Bîrcă. la scrierea unor cărţi cu conţinut antisovietic. Decizie reconfirmată în 1955.09. de masă şi institute publice”. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că după 23 august 1944 a fost chiabur şi a avut atitudine duşmănoasă faţă de regim.1751 3025 Bîrborică Dumitru St. 1947 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Copie. şi-a însuşit medica18. Bîrcă Laurenţia Membră de partid exclusă pentru că: în 1942. „Crucea Roşie” şi „Principele Mircea”. 18. 1969 Întrucât motivele de excludere s-a dovedit neîntemeiate. în calitate de medic la Orhei.

1951 privitoare la Buxbaum Jean. CCP a propus. Originale.08. reconfirmată în 1955. a luat parte la înăbuşirea grevei de la Griviţa. a luat parte la războiul antisovietic. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 19.02.01. Originale. 1958. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut organizaţiei de partid să-i dea posibilitatea să ducă muncă de reabilitare într-o organizaţie de bază. menţinerea stagiului avut anterior. unde a luptat contra partizanilor. Legionară. 1960 şi 1966. 3.1754 2957 Bîrcă Rodica Membră a colectivului Secţiei Administrative a Sectorului IV Roşu.01. lăsându-se mituit de patron. Hotărâre reconfirmată în 1985.) Originale. Copie. 1948 1 1755 1073 Bîrcă Stoica Membru de partid exclus pentru că: în 1933. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 35 1756 3171 11 1757 1071 Bîrdac Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 21. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclusă din Partid pentru că a sustras o sumă de bani. cerute. ca jandarm. alte abateri. exclus din Partid pentru că în 1946 a trădat interesele salariaţilor. 4 444 . Bîrceru Petre Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1942.02. 19. pe care a împărţit-o cu complicii ei. 1951 (Dosarul conţine şi hotărârea CCV din 25. iar Secretariatul 1977 CC al PCR a hotărât.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1959.08. membru de partid considerat greşit încadrat pentru că în 1940-1941 a trăit în anturajul legionarilor 20.25. Bîrgăoanu Eugen Membru de partid exclus pentru că a ascuns că tatăl său a fost şef de cuib 28. prezen1959 tându-l ca pe un om cinstit.10. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1759 846 Bîrdea Gheorghe Secretar tehnic la Consiliul Sindical judeţean Călăraşi. Originale. Original. 14 1760 1204 6 1761 1203 1 1762 1076 Bîrgoveanu Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a sprijinit politica partidelor burgheze.1758 1072 Bîrdă Ignat Membru exclus din partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 23. nară. în 1940 a activat în organizaţia legionară. şi a participat la Rebeliune. 1959 4 445 . alte abateri. Originale.05. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. legionară şi a luat parte la Rebeliune. 2.07. Originale. legionar şi a încercat să-l apere. Bîrgăoanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legio.

membru de partid exclus pentru că: a luat mită.12. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.07. 26. 11. şi organe de partid. 5 1764 1099 Bîrjoveanu Vasile C. Dat fiind că acuzele s-au dovedit 1965 neîntemeiate. 1957 CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea încadrării. alte abateri.07. 4 1766 3040 Bîrlă Ioan Membru de partid exclus pentru că a avut atitudine nejustă faţă de unii membri 13.1763 2718 Bîrjac Gheorghe Comisar ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. Originale. membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a 19. 5 446 . reconfirmată în 1957. exclus din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru ultraj şi prejudiciu adus CAP. s-a 1949 folosit de un certificat de liceu şi o diplomă de facultate false. Originale. Secretar al organizaţiei de bază. copii. 4 1765 1027 Bîrla Virgil E. Originale.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Locţiitor politic la Secţia Pază contra incendiului Salonta. ducând o viaţă în chefuri şi desfrâu. fost simpatizant legionar. Originale. a falsificat acte pentru a-şi însuşi bani. şi-a părăsit soţia.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.1767 3085 Bîrlădeanu Constantin Inspector la Miliţia oraşului Ploieşti. 1. raionul Sighet. în 1940-1941 29. 1 447 . întrucât în munca de contabil nu prezenta garanţie. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste.12. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trimis ca muncitor într-o fabrică. se dea dreptul de reabilitare prin muncă. paznic de câmp a fost trimis în judecată 1954 pentru neglijenţă în muncă. exclus din Partid în 1953 pentru că: în calitate de 27. Originale. întreţinea legături cu foşti legionari. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ofiţer. Original.12. soţul ei a fost conducător legionar (la data 1950 cercetării era arestat).02.08. copii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1770 1102 Bîrleanu Elvira Membră de partid exclusă pentru că în 1925-1940 a fost la Cernăuţi (perioadă care nu se putea verifica). a avut relaţii cu chiaburii. Original. alte abateri. 1973 4 1768 2956 Bîrlădeanu Vasile Preşedinte al Consiliului de administraţie al cooperativei „Avântul”. membru de partid exclus pentru că s-a dedat la o serie de acte de necinste. A solicitat să i 17. 4 1769 1023 Bîrlea Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din satul Corneşti.

Antonescu. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a deţinut material explozibil 1951 cu intenţii necunoscute. alte abateri. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1771 1053 Bîrliba Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte din garda personală a lui Ion 28.30.07.08. ca membru de partid a 11. condamnat penal. 3 1774 1202 Bîrlogeanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în perioada guvernării Antonescu s-a purtat rău cu muncitorii. Original. 4 1773 3244 Bîrliga Nicolae Membru de partid exclus întrucât a săvârşit acte de necinste pentru care a fost 31. 1978 CCP a propus. 1 448 . Original. Original. avut relaţii cu elemente ostile regimului. Originale. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. nară. Membru partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legio. 1 1772 1052 Bîrliga Ioan I. faptă pentru care a fost condamnat penal (de drept comun). iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1950 era un element naţionalist-şovin.12.

pe motiv că în 1966 fusese condamnat pentru delapidare. la un bal. antrenat în mahalagisme. a bătut doi ostaşi sovietici şi doi activişti de partid.07. Întrucât o parte dintre motive s-au dovedit neîntemeiate. (Florescu) Membră de partid exclusă pentru că a devenit depravată în viaţa personală şi s-a 14. Hotărâre reconfirmată în 1985. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 18. 7 1777 1077 Bîrluţ Iacob Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. Original. în 1946 a rupt afişele BPD. era un element imoral şi se legitima cu carnetul de partid. 3. a cerut să i se ceară să ia poziţie faţă de rudele sale. Originale. Totodată.03. în 1945. a precizat că atunci când organizaţia de bază va constata că a lichidat cu viciul beţiei. În 1979 CCP a propus. i-a recomandat să muncească pentru 1962 reabilitare. poate să-l primească în rândul candidaţilor. În fine. Originale. menţinerea deciziei. Secretar II la Ambasada RPR din Grecia. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru vânzarea ilegală a unor baticuri aduse din străinătate. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 449 .09. copie. 13 1776 1078 Bîrloiu Lucreţia I. CCP a hotărât anularea deciziei.1775 1201 Bîrlogeanu Gheorghe M. elemente reacţionare.

6. (Bîrşan) Miliţian. reconfirmată în 1965. 3 1779 1205 Bîrnea Ion P. membru de partid exclus pentru că în timpul 21. 5 1782 1020 Bîrsan Constantin V. membru de partid exclus în 1953 pentru că: a făcut parte din vechea Poliţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. serviciu şi delapidare. s-a dovedit a fi necinstit. Bîrsan Adrian Ajutor de judecător în comuna Grigoreni.09. Adresă a CCP prin care solicitarea a 1989 fost retrimisă Comitetului judeţean Gorj al PCR.08. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 20. Membru de partid exclus în 1960 întrucât a fost condamnat pentru abuz în 31. Original. 1954 1 450 . războiului antisovietic a luat parte la 1950 atrocităţi şi crime. regiunea Bacău. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. 1 1780 1105 1 1781 1019 Bîrsan Constantin I. Original. Membru de partid care a solicitat rectificarea datei primirii în Partid. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. manistă şi a luat parte la acţiuni împotriva 1955 comuniştilor. 19.11. Originale.08.1778 3641 Bîrnava Petre M.12. Originale.

CCP a propus.08.02. Întrucât decizia a fost luată fără o 1963 cercetare temeinică. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. s-a ocupat cu comerţul. 2 1784 1884 Bîrsan Francisc Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia cuzistă. Original.1783 1021 Bîrsan Ecaterina Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la acţiuni legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care îi bătea. Original. întreţinut relaţii cu o femeie. copie. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Ploieşti. a fost condamnat pentru speculă. 2 451 . Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. pe frontul antisovietic s-a purtat rău cu soldaţii. 1 1786 1097 Bîrsan Ioan I.05. 10. Originale. a cultivat 24.05. a 25. pământul folosind braţe de muncă 1955 salariate. din care a 1954 rezultat un copil. respingerea apelului. Original. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. 4 1785 1098 Bîrsan Ioan D. Instructor de partid la Regiunea Autonomă Maghiară. 31. iar Secretariatul CC al 1980 PCR a aprobat.

2 452 . 1955 1 1789 1095 Bîrsan Mircea Secretarul organizaţiei de bază de la Ministerul Comerţului. alte abateri. a sprijinit elementele exploatatoare. era un element beţiv şi viciat. iar atunci când organizaţia de bază va considera că s-a ridicat la conştiinţa unui membru de partid. a V-a. Totodată (în mod contradictoriu). CCP a hotărât anularea excluderii. pe care le-a trecut pe listele de 1948 marinari ale unor vapoare. afaceriste. Originale. 5.07. să-l primească în rândul candidaţilor.1787 2701 Bîrsan Ion Membru de partid cercetat pentru că: în calitate de director la Preşedinţia Consiliului de Miniştri a facilitat plecarea în străinătate a unor elemente duşmane şi 12. Întrucât nu s-a dovedit că ar fi strigat lozinci maniste. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. 8 1788 1096 Bîrsan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu partidele istorice. unde a fost decorat cu „Coroana 20. a luptat pe frontul antisovietic. Hotărâre reconfirmată în 1957.10.11. în perioada grea 1953 economică de după război a deţinut un magazin de coloniale. i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. Original. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. României” cl. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

Apelantul a fost primit în Partid. faptă pentru care a fost condamnat penal. exclus din Partid pentru că în trecut a luat parte la 20. şedinţe legionare. menţinerea deciziei. unde a depus activitate. Întrucât din consultarea dosarului de 27. Originale.12.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 453 . 1974 CCP a propus. 1980 şi 1985. copie.1790 1094 Bîrsan Nicolae Membru al Comitetului de Partid al plăşii Voila.08. CCP a solicitat Comitetului regional PMR Bucureşti reexaminarea cazului. Originale. iar pentru nesiceritate a fost sancţionat cu „vot de blam”. judeţul Neamţ. s-a căsătorit cu fiica unor chiaburi. Candidat de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a făcut parte din organizaţiile cuzistă şi legionară. 39 1792 1093 Bîrsan Severin D. 1 1791 3120 Bîrsan Nicolae Membru de partid exclus pentru că. Original. în calitate de diriginte al Oficiului PTT Pângăraţi. Hotărâre reconfirmată în 1978. judeţul Făgăraş. 17. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. şi-a însuşit o sumă de bani din gestiunea unei salariate. candidat a rezultat că apelantul nu a 1962 ascuns ceea ce i se reproşa. iar în 1942 a fost 1954 judecat şi condamnat pentru acelaşi tip de activitate.

propuneri amoroase unei femei convocată 1948 la Siguranţă. trimis la muncă în PPC să verifice taxiurile. poseda pământ 10. a luat şperţ. 1 1794 2841 Bîrsan Vasile V. că în 1950 i s-a anulat calitatea. ca şef de cuib. baluri. copie. Originale. s-a evacuat cu trupele române de pe teritoriul URSS. fapte pentru care a fost condamnat la închisoare şi a fost trimis în producţie. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 30. 6 1796 1061 1 454 . 1 1795 383 Bîrsă Vasile T. împreună cu ofiţerul politic al 1955 unităţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1793 1092 Bîrsan Valeriu M. întrucât 1957 în 1944.04. făcând 29. pe care le muncea cu braţe 1950 salariate. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării CC al PCUS de a confirma apartenenţa sa la PMR. a făcut instrucţie neregulamentară. membru de partid exclus pentru că: de mai multe ori a încălcat consemnul. Membru partid exclus pentru că: în calitate de ajutor de comisar la Siguranţă a cântat într-un restaurant „Sfântă tinereţe legionară”. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. Original.03. deşi era cetăţean sovietic. alte abateri. Ofiţer de grăniceri.03. Copie. Original. Bîrsănescu Virgil Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. părăsind frontiera pentru a pleca în comunele din jur la 16. a abuzat de funcţie. arabil şi vie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. 27 1799 Bîrţan Reveca Popa Iulia Membre de partid sancţionate cu „mustrare” pentru că au întreţinut o atmosferă de bârfă. 18/1971 faptul că persoane cu funcţii de 1971 răspundere din Consiliul popular orăşenesc Corabia au făcut un abuz. reconfirmată în 1958. CCP a hotărât menţinerea deciziei. la manifestări legionare. a făcut parte din organizaţia legionară. Cazul a rămas în rezolvarea Colegiului de Partid Olt.1797 1060 Bîrsu Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost în slujba Siguranţei reacţionare şi a exploatatorilor. a avut atitudine antimuncitorească. care au reclamat 27.10. legionară. 27. a participat 18.08. Original. 8 1800 2744 Bîrzache Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 16. 1959 reconfirmată în 1960 (de două ori). 1962 şi 1970. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din munca de inginerşef la Ministerul Construcţiilor. Originale.03. 11 455 . 1 1798 1085 Bîrtea Gheorghe Membru exclus din partid pentru că: provenea dintr-o familie de poliţişti. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.04.

a fost încadrată. alte abateri. s-a ocupat cu negustoria. Membră a Comitetului raional PMR Vâlcea. 2 1803 1080 Bîrzescu Maria C. în legătură cu „abaterile de 16. Originale. atitudine duşmană faţă de URSS.1801 1082 Bîrzan Virgil Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1942 a trăit într-un anturaj format din foşti legionari şi funcţionari cu 22. la care a muncit pe linia organizaţiilor de 1957 masă. Membru de partid exclus pentru că 17. 4 1804 1079 Bîrzoi Ion Membru al Colegiului de Partid Bacău. dată de 29. scos din muncă şi trimis în producţie. CCP a hotărât să fie folosit în aparatul de partid. Întrucât activitatea ei a fost pozitivă. CCP a hotărât rectificarea încadrării cu anul 1949. cercetată pentru că în 1949. 1 1802 1081 Bîrzea Gheorghe N. Original. cu vechimea din 1946.05. la verificare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a făcut 1950 politică titelistă.12. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 2 456 .01. cercetat pentru adâncirea trecutului său. în mod nestatutar. la vigilenţa de partid” (a divulgat soţiei 1952 secrete). Original.12.

Original.11. (Munca Tineretului Român) de la Breaza. de pe frontul antisovietic a trimis scrisori cu conţinut huliganic.12. 1957 10 1807 2842 Bîrzu Petre Şef al Poliţiei de Siguranţă din Prefectura Poliţiei Capitalei (1946). CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie îndepărtat şi din CC al ARLUS. Întrucât CCP a descoperit că în 1940 a activat şi în organizaţia legionară.T. aflându-se în portul spaniol Las Palmas.05. evrei de la Poştă Telegraf Telefon (PTT) 1947 Bucureşti. în timpul Rebeliunii legionare a epurat funcţionarii 14. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a propus.R. Originale. Original. a fost condamnat penal. alte abateri. a fost trimis în Germania la specializare militară (1942-1944). Bîrzuică Ion Ofiţer la Marina Militară. „Masca Neagră”. membru de partid exclus pentru că: în 1934 s-a înscris în LANC. 1977 4 1806 1091 3. 2 1808 1090 1 457 . care spărgea magazine 1955 evreieşti. menţinerea deciziei. 9. pedeapsă executată în 1952. în 1960 a hotărât menţinerea deciziei. Bîrzu Mircea D. Original. a dezertat de pe navă. membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a făcut parte din banda 22.09. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a urmat şcoala profascistă M. alte abateri. unde a avut funcţia de secretar tehnic. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1805 3213 Bîrzoi Vasile Membru de partid exclus în 1976 pentru că în 1975.

3 458 .03. Original. a vândut mărfuri la suprapreţ. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut: să fie scos din postul deţinut. Decizia anterioară a fost anulată şi a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. regiunea Stalin (Braşov). să fie cercetaţi cei care l-au îndemnat să facă contestaţie. membru de partid exclus în 1949 pentru că: în trecut a fost legionar şi a luat parte la Rebeliune. 1962 pentru a vedea dacă după ce a fost sancţionat cu „vot de blam” a recidivat. fapte pentru care a fost condamnat penal. ca primar al comunei. CCP a cerut Comitetului regional 17. a făcut parte din Poliţia 12.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară.11. împărţirea loturilor de pământ a favorizat 1948 pe nemţii bogaţi în schimbul unor avantaje materiale. Originale. Copie. 1 1810 2843 Bîstreanu Carol Membru partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al cooperativei din comuna Comloşul Mic. PMR Crişana să-i reexamineze situaţia. copie.1809 1035 Bîscă Traian Profesor de desen la Şcoala Medie Textilă Mediaş. să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. 1 1811 1040 Bîtea Dumitru Membru de partid exclus în 1960 pentru că a calomniat diverse cadre de partid şi i-a antrenat şi pe alţii să facă la fel. la 19.

CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. alimentară unui copil născut cu fosta sa 1977 elevă Ghinea Niculina. menţinerea deciziei. Întrucât acuzele principale s-au dovedit neîntemeiate. a fost obligat de Justiţie să plătească pensie 11. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a propus. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.06. din decembrie 29. exclus din Partid pentru că: în trecut fost înscris în PNŢ. alte abateri. 5 1813 2675 Bîtlan Ştefan Prefect al judeţului Ialomiţa şi membru al Comitetului judeţean de Partid. 1979 nu a mai participat la viaţa de 1981 partid. menţinerea deciziei. 1. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. a făcut propagandă antisovietică.12. cu care a întreţinut relaţii intime.Marian Membru de partid exclus pentru că: în calitate de profesor la Şcoala generală din comuna Grădiştea.1812 3393 Bîtea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit în mod repetat acte de indisciplină în muncă. CCP a hotărât anularea deciziei.06. Originale. 1954 2 1814 3185 Bîzgă Dragomir . Original. judeţul Ilfov. a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori. 3 459 .

10 1817 1117 Bîzu Constantin G. În 1975 CCP a propus. 3 1818 1116 Bîzu Felicia Gh.1815 1111 Bîzgă Florian I. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.02. (Bâzu) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost plutonier major de armată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1965 În 1975 CCP a propus. menţinerea deciziei. ca membru de partid nu era activ. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Tircă) Membru de partid exclus pentru că: fiind profesoară. colaborat cu tovarăşii utemişti. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 23. Secretar al organizaţiei de bază. Originale. 17 460 .06. i-a recomandat să muncească pentru 1960 reabilitare. În 1958 sancţiunea a fost transformată în „retragerea calităţii” de membră. Originale. cotizaţie şi era împotriva întovărăşirilor 1956 agricole. 16. exclus din Partid întrucât a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru furt din întreprinderea la care lucra. exclus din Partid pentru că s-a dovedit a fi puternic stăpânit de viciul beţiei. nu plătea 13.09. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.08. Originale. Originale. a avut atitudine micburgheză. menţinerea deciziei. era nervoasă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 1816 1115 Bîzocu Dumitru Prim-secretar al Raionului UTM Stalin (Braşov). încrezută şi nu a 28.

după 23 august 1944 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Blaga Martin I. pe care 20. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a avut funcţii în asociaţiile religioase. Blaga Gheorghe I. Originale.10. Original.09. Persoană căreia i s-a respins cererea de primire în Partid pentru că în 1943 a intrat voluntar în armata hortystă. 1 1823 1286 10 461 . Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a luat parte la Rebeliune. a urmat 20. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare şi a săvârşit o serie de acte huliganice. Original. 3 1820 2645 4 1821 1230 7. Blaga Gheorghe Gh. alte abateri.02. şcoala de subofiţeri şi în 1044 s-a retras 1957 în Germania. 1958 1 1822 1287 Blaga Grigore Membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a avut legături cu elemente legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 1952 abateri. reconfirmată de CCP în 1955. i-a slujit zelos. 19. Originale. Întrucât a recunoscut acuzele şi şi-a retras apelul. Originale.1819 1281 Blaeyschier Adolf Membru de partid exclus pentru că toată viaţa s-a ocupat cu afacerile şi a fost omul de încredere al patronilor.09. reconfirmată de CCP în 1963.08. CCP a hotărât clasarea cazului.

25.1824 1285 Blaga Petru Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din 1941. 6 1825 2644 Blaga Ştefan Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 13 1826 1284 Blaga Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de vânzător s-a dovedit a fi un element îngâmfat. abatere pentru care a fost condamnat penal. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru de partid cu stagiul avut anterior. cu care a înstrăinat mărfurile din 1954 comerţul de stat. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 10. Originale.08. 1 1827 1283 Blaga Vasile G.06. CCP a propus menţinerea calităţii de 18. Originale. reconfirmată în 1960.06. Cererea a fost respinsă. 4 462 . Original. 1953 În 1980 soţia sa a solicitat majorarea pensiei de urmaş (titularul decedase în 1959). legionară.04. alte abateri. împreună 25. din Ardealul de Nord. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. necinstit şi care a avut relaţii cu elemente duşmănoase.

1952 Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.08. CCP a propus.05. naţionaliste. organizată de elemente 17. Original. că în perioada interbelică ar fi participat la munca ilegală a Partidului. Motivul s-a dovedit a fi neîntemeiat. 1956 Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată. Blaha Maria I. apelantul să se adreseze organizaţiei de bază. prin care s-au cerut informaţii despre activitatea sa. pentru a fi reprimit în Partid. copii. alte abateri.07. (Hass) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac. organizaţia de partid putând să-l primească în rândul candidaţilor. Originale. 2 1829 241 10 1830 114 7 1831 3326 9 463 . Originale. Blahoianu Ion Membru de partid exclus pentru că în 1950 a făcut agitaţie printre ţărani pentru a nu însămânţa grâu. CCP a hotărât anularea deciziei. Blaho Karl Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc 17. Originale. fost infirmate informaţiile comunicate de 1954 ea: că tatăl său ar fi fost membru al PMR.05. Adresă de răspuns a CCP prin care au 31.1828 1293 Blagoev Bogdan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al Organizaţiei slave a luat parte la o manifestaţie în Timişoara. din Ungaria a cerut referinţe. 31. însă întrucât de la excludere a trecut prea 1980 mult timp. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât ca. şi că după 23 august 1944 ar fi lucrat la Comandamentul Sovietic din Arad.

exclus din Partid pentru că: fiind sub influenţa soţiei şi a cumnatului său (legionar arestat). 3 464 . Membru de partid exclus pentru că şia însuşi bani din avutul obştesc. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 1963 i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. legionară şi din poliţia legionară. Partid. a adăpostit în casa lui pe Elena 1952 Borcoi. în 1965 1963 a fost condamnat penal pentru conducere sub influenţa alcoolului. manistă fugită de sub escortă. 2 1833 1251 Blaj Aurel S. 4 1834 1250 Blaj Ferenţ Judecător ajutor la Tribunalul Bacău. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de instructor la Şcoala de şoferi. Originale.01. fapt pentru care a fost condamnat penal. a 1956 participat la Rebeliune. venea la serviciu în stare de ebrietate. copie. 1 1835 1249 Blaj Ianus Gh.05.10.1832 1252 Blaj Alexandru S. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. consuma băuturi alcoolice cu elevii. s-a rupt complet de 27. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 22. 20. 20. Original.

Originale. 12 1838 3201 Blaj Petre Membru de partid exclus în 1974 întrucât: a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. în perioada legionară a dus 30. 1977 3 1839 1220 Blajin Vasile (Blazin) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din toate partidele fasciste naţionaliste. 19. CCP a propus. În 1975 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat încă o dată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1958.07. menţinerea deciziei. promovat 11.08. 1 465 . în muncă la Centrala Hârtiei. Originale. menţinerea deciziei. Original. 30 1837 2643 Blaj Ion Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 5. a făcut 1950 chefuri în societatea unor elemente imorale şi duşmănoase.05.09. a făcut propagandă antisovietică. reconfirmată în 1959 (de trei ori) şi în 1958 1960. Locotenent-major la Academia Militară Generală. CCV a hotărât menţinerea deciziei. activitate ca şef de cuib şi apoi ca şef de 1952 garnizoană. ca secretar al organizaţiei de partid a luat de la economat mărfuri fără bon. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.1836 1248 Blaj Ilie I. exclus din Partid pentru că a făcut afirmaţii calomnioase la adresa politicii regimului.

Original.1840 1222 Blaju Alexandru Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element necinstit.12. datorită anturajului. membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al Secţiei Gospodăriei Anexe de la Medgidia (Canalul Dunăre-Marea Neagră) a lovit în membrii de partid şi a făcut chefuri cu 24. s-a dovedit a fi un element 20. CCP a hotărât anularea deciziei. duşmănos. Original. a fost 1953 informator al Siguranţei. 1 1841 1219 Blană Mihalache Fost subinspector special în SSI (trimis în producţie din cauza viciului beţiei). care şi-a înaintat cererea de 1951 emigrare în Israel şi a făcut propagandă în acest sens. a avut ieşiri naţiona1953 liste şi antisemite. 1 466 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Original. elemente duşmănoase (dislocaţi).01. Întrucât acuzele nu s-au confirmat. 3 1842 1228 Blanc Glat Wolff Membru de partid exclus pentru că: era un element naţionalist şovin. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 21. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. care propaga şi la momentul cercetării aceleaşi idei.

alte abateri. 2 467 . după o muncă de reabilitare de 3 ani. Întrucât a constata că nu îndeplineşte criteriile stabilite. 4.04. reconfirmată în 1957.1843 1227 Blank Martin (Leiba) Instructor al Comitetului de Partid pentru organizaţia de bază de la Serviciul paşapoarte al Ministerului de Interne. exclus din Partid pentru că: deşi era căsătorit şi avea doi copii. Original.12. în acelaşi an CCP a propus. alte 1954 abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. confecţionat zvastici în atelierul tatălui 1953 său. exclus din Partid pentru că: a 31. respingerea cererii. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: provine dintr-o familie cu trecut reacţionar. apoi director al Centrului SMT.10. 3 1844 2970 Blaremberg Nicolae E. alte abateri. Originale. poate cere revizuirea situaţiei sale de partid. În 1980 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. avut relaţii cu elemente ostile. CCP a hotărât repunerea sa în drepturi cu stagiul avut anterior. a divorţat şi s-a recăsătorit cu o subalternă. 1967 7 1845 1217 Blasca Alexandru Fost activist la Judeţeana de Partid Buzău. ofiţer. despre care ulterior s-a aflat că în 1946-1948 a 23. a făcut parte din armata burgheză. era un element imoral. când i s-a comunicat că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care le-a răspândit pe la prieteni. Originale. în Regimentul de escortă regală.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. 4 1849 12152 2 1850 1214 2 468 . 1960 5 1848 1216 Blaşca Aurel Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la manifestări 30. Originale.06.1846 1238 Blasian Romeo V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după care a deţinut o firmă de expertize şi reprezentări tehnice. copie. Blaşca Ioan Şef de birou al Centrului de Instrucţie de Infanterie şi Cavalerie din SfântuGheorghe. Original.11. 2 1847 1213 4. Originale. Blassian Flaviu Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică a fost asociatul patronului. alte abateri. copie. fiind citat „pe naţiune”. descoperind doi plutonieri 18. Blaşcu Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de membru al Divizionului Miliţie Călare. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 27. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. parte la războiul antisovietic şi a fost 1952 decorat. care abuzau o femeie.06. copie. a luat 12. Originale. motiv pentru care a fost condamnat penal. în loc să ia măsuri 1953 s-a complăcut în aceeaşi situaţie. legionară.06. legionare. membru de partid exclus pentru că: în 1937-1939 a participat la manifestări cu caracter fascist. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

fiind bolnav de plămâni. 2 1853 3090 Blaunstein Laurenţiu Fost ofiţer la Direcţia Generală a Miliţiei. membru de partid exclus pentru că a înaintat cerere 10.04.1851 1279 Blau Leopold Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui moşier. CCP a clasat cazul. 10 1854 1277 Blaunstein Leon Membru de partid exclus pentru că: nu s-a încadrat pe linia Partidului. Original. în timp ce soţia şi familia lui au fost exterminaţi 11. Originale. după stabilizare. Serviciul Judiciar. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. Original. deşi în 1940-1945 s-a refugiat în URSS şi 20. activitate slabă. în timpul deportării evreilor a stat internat la o clinică. a devenit cetăţeană sovietică. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dovedit că 1951 a rămas un element mic-burghez. iar cu suma obţinută a trăit luxos şi a locuit singur în trei camere.11.01. de plecare definitivă din ţară şi şi-a depus 1973 carnetul de partid. nu a demascat elementele 1953 duşmane. 4 469 . 1 1852 1278 Blaunstein Beatrice Membră de partid exclusă pentru că. fiind un element împăciuitorist. la Auschwitz. în 1947. a 1950 vândut moşia pe care o deţinea. a avut 12. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1953 reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. în calitate de medic.1855 1276 Blazian Emeric . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.09. legionară. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1859 1292 4 470 .1980 ţă în serviciu. pentru care percepea un comision. Original. 2 1856 1275 Blazsanyi Nicolae G. duşman al Uniunii Sovietice şi al clasei 1952 muncitoare. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 25. membru de partid exclus întrucât a fost 31.10. Originale. condamnat penal pentru abuz şi neglijen. 1959 4 1857 1282 Blăgăilă Ion Membru de partid exclus pentru că în 1941 a participat la o manifestaţie legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.Emanoil Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic şi. 25. 3. Original. ulterior.05. Membru de partid exclus pentru că în calitate de casier dădea bani cu împrumut. CCP a hotărât anularea deciziei. 2 1858 3309 Blăgăilă Ion Şef al Serviciului producţie de la Întreprinderea forestieră Bozovici.03. Blăgău Ion N. s-a dovedit a fi un 15.01.

Basarabia. Membru de partid care a solicitat stabilirea vechimii.1860 1280 Blăgoi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut relaţii cu membri ai Partidului cuzist. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. tânăr. copie. Original. 3 1862 1247 Blăjan Teodor Membru al Sectorului de cadre administrative de la Sovrom-Construcţii. alte abateri. 4 471 .09. nu a avut activitate de partid. Întrucât la luarea deciziei nu s-au 1963 respectat prevederile statutare. căruia i s-a retras calitatea de candidat de partid. Originale.06. 2 1863 1221 Blăjanu Nicolae F. Original. 10. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1957 1929. copie. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Dobrogea să reexamineze cazul. 4 1861 1253 Blăgoiu Mihai M. a avut o comportare nejustă 1959 faţă de populaţia sovietică. ca învăţător în 30. Originale.04. 1951 Întrucât după excludere s-a achitat de sarcinile primite. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. exclus din Partid pentru că: în perioada grea economică a exploatat un element 13. 11. Ofiţer (locotenent-major) la Direcţia regională MAI Dobrogea.

respingerea cererii. exclusă pentru că era de origine chiabură. alte abateri. 3 1867 1224 Blănaru Orest Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a participat la Rebeliune. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. pentru care a fost 1962 condamnat penal. acţiuni împotriva partizanilor.1864 2799 Blănariu Gheorghe Gh. în calitate de gestionar la un bufet. Originale. acte de necinste. 1978 CCP a propus. Original.08.08. reconfirmată în 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 31. a comis 25.09. a 1952 cerut să fie scoasă din funcţia deţinută şi trimisă în producţie. Original. 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. 2 472 . Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. pe frontul antisovietic a luat parte la 17. Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1946 a făcut parte din Jandarmerie.06. 1954 1 1868 2663 Blănaru Steliana Secretară a organizaţiei de bază din instituţiile publice din Cluj. 7 1865 3160 Blănaru Gheorghe Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus întrucât. 5 1866 1223 Blănaru Iacob Gh. 6.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de şef al Secţiei administrative a Sfatului Popular regional Bacău. cercetat în legătură cu abaterile săvârşite în campania de 10. 25 473 . reconfirmată în 1959. reconfirmată în 1958 (de două ori). 1953 Pentru lipsă de răspundere şi combativitate.10. a plecat voluntar pe frontul 11.1869 1225 Blănaru Ştefan Secretar cu probleme de propagandă şi agitaţie al Comitetului regional de Partid Suceava. Originale. obţinut 3000 kg de ciment pentru interese 1957 personale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. colectare a cerealelor din 1952. a făcut afaceri pe seama 1959 muncitorilor ceferişti. Bucureşti. 104 1872 1229 Blănaru Vasile V. 1 1870 1226 Blănaru Vasile C. Membru de partid exclus pentru că. antisovietic.07. Original. care a deţinut o loterie la Bârlad. reconfirmată în 1958 şi 1960. în timpul dictaturii antonesciene şi-a cumpărat o casă în 13. 18 1871 769 Blănaru Vasile M. 1959 şi 1960. a întocmit o adresă falsă.04. Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. Originale.04. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. prin care a 11.

5. miliţie (1950-1953) nu s-a străduit să 1965 îndeplinească sarcinile primite.1873 1218 Blănuţă Dumitru T. a 1958 refuzat să sprijine munca de partid şi a sabotat campania agricolă de vară. în 1950-1952. Şef al Secţiei de Cadre la Direcţia regională a Miliţiei Suceava. Originale. 3 474 . Original. s-a înrolat voluntar şi a luptat pe frontul antisovietic. Întrucât acuzele care îl priveau pe el însuşi s-au dovedit neîntemeiate. în calitate de secretar al Sfatului Popular al raionului Beiuş.08. a participat la şedinţe legionare ţinute de tatăl său. a promovat în funcţii 11. a folosit metode străine liniei Partidului. copie.10. regiunea Bârlad. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a întreţinut relaţii cu chiaburii. Întrucât apelantul a recunoscut învinuirile. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. Originale. 1953 5 1875 1256 Bleandă Matei N.08. ca ofiţer de 13. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în calitate de colector la Direcţia Colectări şi Achiziţii a raionului Hănţeşti. elemente duşmănoase regimului. 1 1874 1257 Bleaju Vasile V. exclus din Partid pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar. Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a făcut propagandă contra Uniunii Sovietice. alte abateri.

În 1956 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea de la data pronunţării deciziei. 1. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a fost trimis la specializare în Germania.11. pregătind piloţi pentru front. Originale. condusă de legionarul Constantinescu. era un element necinstit. cu care s-a solidarizat. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Colegiului să fie schimbat din funcţia de instructor la Şcoala de zbor Sâmpetru. Duca. organizaţia legionară. 1950 1 475 . Original. 1951 6 1877 1254 Blebea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în anii 1936-1941 a fost membru în 11. Original. care a participat a uciderea lui I.G.1876 1258 Blebea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în perioada regimului fascist şi a războiului antisovietic s-a pus în slujba fasciştilor. 1 1878 1259 Blebea Victoria Membră de partid exclusă pentru că: în 1930 a făcut parte din Asociaţia studenţilor din Covurlui. regiunea Stalin (Braşov). 4.06. alte abateri. conducător legionar dat afară în 1948. după 23 august 1944 a fost secretara directorului Negru de la CSP.

care erau chiaburi. întreţinea relaţii cu rudele 1954 apropiate. în calitate de preşedinte al Sfatului Popular al comunei Săsărău. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. 1 476 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus întrucât.11. legionar.1879 1236 Blecher Raia Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de foşti 14. a săvârşit acte de 30. a fost casnică. Original. comercianţi. pentru care a 1959 fost condamnat penal. Originale. 3. 2 1881 1234 Bledea Vasile Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare şi la Rebeliune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. soţul ei s-a ocupat cu 1953 negustoria. reconfirmată în acelaşi an şi în 1961 (de trei ori).06. necinste şi abuz în serviciu.07. Originale.10. 1960 17 1882 1233 Blegu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la înmormântarea unui 12. 1 1880 1235 Bledea Gheorghe I. Original.

a făcut parte din PNŢ. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4. exploatând muncitorii. a luat parte la acţiunile huliganice împotriva populaţiei evreieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie dat afară din Securitate. a fost un element uşuratic. fiind însă sub influenţa tatălui său. Originale. 14 477 . străin de interesele clasei muncitoare. Original.08. 20. alte abateri. Originale. 1952 55 1884 1212 Bleicher Iulius Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist şi speculant. în timpul Pogromului de la Iaşi. cu viciul beţiei şi afemeiat. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a luat parte la Rebeliune. a avut şi el manifestări naţionaliste şi antisemite. care după 23 august 1944 a 1951 făcut afaceri. 1 1885 1210 Bleier Adalbert Membru de partid exclus pentru că era bun element cu concepţii mic26.09.09. a fost membru PNŢ-Maniu. care s-a compromis.1883 1232 Blehan Octavian Ofiţer de Securitate. motive pentru care a menţinut decizia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element imoral. copie. care era dascăl bisericesc şi fost cuzist. burgheze. timp în care era şi informator al Siguranţei comunizate. În 1960 CCP a stabilit că: acuza privitoare la apartenenţa legionară şi participarea la Rebeliune nu se bazau pe fapte concrete.

Originale.04. membru de partid exclus în 1967 întrucât a fost condamnat penal 12. unde a luat parte la luptele împotriva partizanilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 28. ca secretar al organizaţiei de bază a permis ca la Căminul Cultural să se joace o piesă cu caracter antisovietic.08. pentru abuz în serviciu. 1978 CCP a propus.01. menţinerea deciziei. candidat de partid exclus pentru că: în 1939 s-a înrolat voluntar în Armată. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1950 6 478 . 1 1887 3220 4 1888 1246 4 1889 1245 8. a luptat pe frontul antisovietic şi unde a fost decorat cu medaliile „Serviciul Credincios” şi „Crucea 23. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei. a luptat pe frontul antisovietic şi a fost decorat. Şef al Cercetării la Regimentul 153 A. Caracal. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1956. Blejan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat pe frontul antisovietic. Întrucât apelantul se dovedise a fi un ofiţer ataşat regimului. Originale. unitatea sa a 1958 participat la luptele împotriva partizanilor. fost condamnat penal pentru acte de 1951 necinste. şi-a însuşit bumbac şi zahăr de la cooperativă.T. Blejan Gheorghe A. Original. Blejan Alexandru Vicepreşedinte al Sfatului Popular al oraşului Gherla.12.1886 1237 Bleja Toma Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator. Serviciului Credincios”.

în care comentau politica Partidului. 7 479 .1890 1244 Blejan Pavel P. care făcea 1952 chefuri. exclus din Partid pentru că: s-a dovedit a fi un 28.02. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. a folosit maşinile şi salariaţii întreprinderii în interese personale. 1 1891 3010 Blendea Petru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de depozit şi-a însuşit materiale de construcţie. Cruce” legionare. Originale. 1968 4 1892 1270 Bleoancă Ioan Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de 28.08. împreună cu alţii a făcut o organizaţie secretă. confirmarea calităţii. 4 1893 1243 Bleoca Ambrozie Şef al Sectorului Învăţământ de la Secţia Agitaţie şi Propagandă a comitetului regional Sibiu. Originale. 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. element beţiv. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru. afemeiat. membru de partid pentru care Comisia de Partid a Direcţiei Politice a MAI a propus 25. alte abuzuri şi ilegalităţi. Plutonier de pompieri.

05. S. alte abateri. V. 1960 1 1895 1211 Bleyer Gheorghe Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie de moşieri şi. unde s-a 19. Întrucât la discutarea apelului său a recunoscut acuzele. Original. ca membru de partid nu a depus activitate.07. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 1951 2 480 . CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. 4 1897 1241 Blezniuc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la Rebeliune. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a lucrat la Oficiul Central de Românizare. datorită situaţiei materiale bune.1894 1255 Bleotu Dumitru I. 2 1896 1242 Blezius Paul C. luat la muncă obligatorie a 1952 avut o atitudine distantă faţă de ceilalţi membri ai detaşamentului. 3. Original. 7. Original. personale. a fost preocupat de interesele 20. a putut studia în străinătate. CCP a hotărât anularea deciziei şi înlocuirea ei cu excluderea din Partid. ocupat cu plasarea în serviciu a unor 1957 legionari.

soţul ei a fost legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 2 481 . a sustras o cantitate de grâu. era un alcoolic incorigibil. 4 1900 1261 Blidaru Constantin C. 6. două manifestări ale lor. reconfirmată de CCP în 1956 şi 1958. s-a exprimat duşmănos faţă de regim. propagandă legionară şi a participat la 1951 Rebeliune. Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de exploatatori 13. Originale. a făcut 21. în 1941 a fost 1959 înscrisă în Grupul Etnic German. era afacerist.1898 1240 Blezniuc Maria Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. 44 1901 1260 Blidaru Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular din comuna Brecţiu – Bihor. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1899 1239 Blidariu Adela Membră de partid exclusă pentru că: în perioada guvernării legionare a simpatizat cu legionarii şi a participat la 21.09. Original. avea legături strânse cu chiaburii. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.11. s-a căsătorit cu un legionar. cu atitudine antisovietică. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. copii. Originale.02.

10.10. a locotenentului Gheorghe Georgescu şi a plutonierului Rădoiu. Totodată. a trăit într-un mediu de 22. din ordinul cărora au fost arestaţi şi executaţi cinci partizani sovietici. 1 1903 1274 Blidaru Ionaşcu Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic şi a fost 13. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1902 1231 Blidaru Ion V. Original. 2 1904 2955 Blidaru Stroe Secretar al plăşii Gura-Fimienii.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus 31. Original. decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. borfaşi. Original. 1954 Deşi nu a confirmat acuza de legionarism. Membru de partid exclus pentru că: era cunoscut ca legionar. alte abateri. 1954 2 482 .07. pentru că în trecut a fost legionar. 7. era un element afemeiat. judeţul Buzău. 1 1905 1273 Blidaru Teodor Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate de jandarmi care opera în spatele frontului şi lupta împotriva partizanilor. a trimis Securităţii o adresă prin care a propus identificarea şi tragerea la răspundere a căpitanului Stănescu. comercializa lucruri de furat.

19 1909 3088 1. alte abateri. în 1944 10. Blomstein Emeric Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. în perioada războiului antisovietic a construit barăci pentru 27. reconfirmată în 1962. 24. în 1941 a refuzat să se evacueze în URSS. 1948 CCP a hotărât să fie cercetată de Secţia sa Specială. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1908 1271 Blitz Emanuel Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în trecut a fost antreprenor şi a exploatat muncă salariată.05.10.Selinger) Membră a Biroului de bază de la „Maşini import” (1950-1953).02. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 reconfirmată în acelaşi an. CCP a stabilit că nu îndeplinea criteriile cerute şi a hotărât respingerea cererii. armatele hitleriste. s-a refugiat în România. 9 1907 2913 Blinov Vera Membră de partid cercetată pentru că: fiind originară din Basarabia. în funcţia avută făcea critici distructive.1906 1272 Blimes Luiza (Segal .06. În acelaşi an a fost exclusă din Partid ca „greşit încadrată”. 1973 4 483 . alte abateri. până în 1947a fost 1957 coproprietar şi acţionar la Societatea „Cissa”. Originale. Original. cu menţiunea că după patru ani de muncă de reabilitare putea cere revizuirea situaţiei sale de partid. Originale. exclusă din Partid pentru că: provenea dintr-o familie de negustori.

1965 7 484 . 1954 4 1912 3298 Blujdea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în calitate de profesor a pretins şi primit cadouri de la elevi. Original. în perioada 1929-1940. făcea chefuri. lua diferite plocoane pentru a suspenda procesele 17.1910 1269 Bloţ Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de judecător la Bălceşti. alte 1980 abateri. celor judecaţi.11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.11. a fost în strânse legături cu chiaburii. alte abateri.06. promisiunii că îi va trece la examene. Originale. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. menţinerea deciziei. în schimbul 29. cu care purta corespondenţă. 1 1911 1268 5. Originale.02. (Referinţă semnată de Tudor Avădanei. folosea maşina instituţiei în scopuri personale. Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de director al Băncii de Stat din Baia-Mare (1950-1953) s-a înconjurat de elemente duşmănoase. avea un cumnat deţinut 1950 politic. 3 1913 1085 Blum Adolf Cetăţean sovietic care a solicitat o adeverinţă din care să rezulte activitatea desfăşurată în mişcarea comunistă ilegală din România. copie.) Fără răspuns. a neglijat munca de îndrumare şi control. Bloţ Trofim D. 3. Originale.

Blum Paul Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al patronilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. în funcţia de director tehnic la 20. 1954 1 1915 1266 1.03. 1972 Notă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. 1954 1 1916 1071 Blum Györgyné (Pasztor Margit Katalin) Persoană pentru care CC al Partidul Socialist Muncitoresc Ungar a solicitat 12. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timp ce lucra la Serviciul de cadre al întreprinderii IRAB din Bucureşti. date privind apartenenţa la PCR. Tipografia „Glasul Armatei” a introdus în 1951 instituţie mai multe elemente dubioase. Original. Original. Copie.06. copie. Originale. ştampilată cu ştampila Secţiei de cadre. 6 1917 3099 4 1918 1264 2 485 .1914 1267 Blum Catalina Membră de partid exclusă pentru că. 1973 CCP a constatat că nu îndeplineşte condiţiile cerute. perioada 1929-1936. a încercat să sustragă hârtie în alb. Blum Jean Membru de partid care a solicitat să i se confirme activitatea de partid în 27.11. în calitate de vânzător la cooperativa „Steagul Roşu” din Timişoara.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Blum Dănilă Membru de partid exclus pentru că.10. nu a luat atitudine hotărâtă împotriva unui gestionar care a comis o serie de acte de necinste.

) Întrucât era un element necinstit şi anarhic. 6.1919 1265 Blum Rubin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost funcţionar al „Bank of Roumanie” din Bucureşti şi a sprijinit conducerea ei reacţionară. pe care a defectat-o. 7. 2 1921 2954 Blum Vasile Preşedinte al Comitetului de Partid al Fabricii de cauciuc „Superterm”.01.04. a minţit Partidul că a avut activitate ilegală. 1 1922 1263 Blumen David Membru de partid căruia la preschimbarea documentelor de partid i s-a eliberat un carnet cu vechimea din 1947.1956. 1955 1 486 . exclus din Partid pentru că: a încercat să şantajeze conducerea fabricii. s-a folosit de maşina fabricii. cerându-i bani. 18. care a solicitat reîncadrarea în Partid. 1953 2 1920 2689 Blum Trepner Hedi Membră de partid în ilegalitate. unitatea sindicală. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid 1957 cu data de 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1948 (La data deciziei era şofer la Siguranţa Generală a Statului.03.01.12. Original. după 23 august 1944 a avut manifestări duşmănoase. a încercat să submineze 22. În urma apelului. Original. CCP a hotărât acordarea stagiului în Partid din 1944.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu care purta 25. Original. a refuzat să citească şi să 20. cumpere ziarul „Scânteia”.) 16.1951 nând să plece în Palestina. pentru că în 1946 a 13. intenţio. Blumenfeld Iulius L. 1 1924 1262 1 1925 2914 1 1926 1291 5 487 . nutrit sentimente naţionaliste. şi a calomniat 1948 pe Miron Constantinescu şi redactorii ziarului. Întrucât la căderea din 1940 a avut 1949 purtare proastă. căruia i s-a anulat calitatea de membru. reconfirmată de CCP în 1958 (când s-a aflat şi că a fost informator al Siguranţei din Bacău). Blumenfeld Hari Secretar al organizaţiei de bază de la magazinul „Victoria”. avea atitudine duşmănoa1951 să faţă de Partid. CCP a hotărât încadrarea sa ca membru nou. Copie. Membru de partid exclus pentru că: pe toată durata dictaturii antonesciene a fost magazioner la Centrala Evreilor. cu stagiu din 1948. în 1945-1949 s-a ocupat cu diverse afaceri.06.1923 2953 Blumen Jean Fost şef al Celulei de Partid de la Atelierele Otopeni. Copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid în 1947 pentru că. avea rude în America. CCV a hotărât menţinerea deciziei. fiind mutat la Atelierele CFR Griviţa. corespondenţă. Originale.01.02. (A fost închis în lagărul de la Vapniarka. Blumenfeld Iosif Membru de partid care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid.04. alte abateri. însă ulterior a depus muncă de reabilitare.

Original. alte abateri.04.11. unde să-şi dovedească prin muncă ataşamentul faţă de clasa muncitoare. exclus pentru că: a solicitat formularul 1954 pentru emigrare în Israel. era un element nestatornic. său este emigrat în Israel. situaţia personală.1927 2844 Blumenfeld . 4 1929 1289 Blumentweig Iosif Secretar al Comitetului judeţean Fălticeni al ARLUS. Copie. CCV a hotărât anularea calităţii de 13. Original.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1955. iar fraţii săi au 1953 fost sionişti (unul dintre ei fiind exclus din Partid la verificare). Originale. s-a înscris în organizaţia sionistă „Mişmar”. 1 488 . membru de partid 17. 1 1930 1288 Blumer Leon Membru de partid verificat. 1 1928 1290 Blumenthal Max Membru de partid exclus pentru că: în perioada grea economică (1946-1948) s-a ocupat cu afacerile şi specula. tatăl 15. care prin scurta sa activitate de după 23 august 1944 a căutat să-şi aranjeze 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei.Sascuteanu Persoană căreia i s-a amânat încadrarea în Partid pentru că: nu fusese neverificat. membru pentru că în trecut a fost 1950 proprietar de farmacie. 1946 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie îndrumat să activeze în PNP.06.

1951 CCP a propus Secretariatului CC al PMR să fie sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. 6 1933 1820 2. Boacă Marin T. 1953 CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea calităţii.06. interdicţia de a ocupa funcţii în Partid timp de 5 ani şi trimiterea în producţie. şovine. 3 489 .03. era un element înapoiat.1931 1822 Boabă Ştefan Traian Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de foşti negustori. Sovietice. membru de partid cercetat pentru 20.12. Originale.06. raionul DrăgăneştiVlaşca. sa manifestat contra Partidului şi Uniunii 14. CCP a clasat cazul. salariate. 13/1978 că ar fi săvârşit abuzuri şi avea rude în 1978 străinătate. cercetat pentru că: în perioada 1946-1947 s-a alăturat elementelor reacţionare din întreprindere. Original. care exploatau braţe de muncă 31. 1 1932 Boac Virgil Director general la Combinatul de exploatare şi prelucrare a lemnului Topliţa. membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1936-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1966 3 1934 2834 Boacă Nicolae Prim-secretar PMR al Raionului Luduş. Preşedinte al cooperativei de consum din comuna Bila. Originale. Întrucât acuzele privitoare la abuzuri nu s-au dovedit. care l-au antrenat în acţiuni duşmănoase. Original. Întrucât învinuirea s-a dovedit neîntemeiată.

11.10. Membră de partid exclusă pentru că: l-a sprijinit pe soţul său. Originale. alte abateri. 1960 7 1937 1827 Boamfă Viorel P. Originale. Originale. 1941 a fost membru în organizaţia 1961 legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. alte abateri. 4. 8. 4 1936 1828 Boalcă Gheorghe Director al Bazei de aprovizionare Chitila.03. regiunea Oltenia.06. 3. Original. 1954 1 1938 1825 Boampă Anica Gh. a avut atitudini „antidemocratice”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care în trecut a făcut politica tuturor partidelor burgheze.13. membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în organizaţia legionară. Secretar al organizaţiei de bază dintro unitate militară. 1952 2 490 . exclus din Partid în 1958 pentru că: în 1940.1935 1821 Boacără Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Pristol. exclus din Partid în 1953 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la acţiuni legionare.

1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a activat la cuzişti şi a persecutat populaţia evreiască. 9 491 . Original. în timpul regimului Antonescu a luat parte la 13. 3.06.04. s-a ocupat cu afacerile. strângerea romilor din Constanţa. 1 1941 1824 Boancă Ion (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de agent de poliţie a participat la arestarea unor comunişti. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica tuturor partidelor burgheze. Copie. alte abateri. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. mită. 1952 1 1940 2845 Boancă Grigore Membru partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost şef de cuib în Mişcarea 16. 1980 CCP a propus.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.1939 1826 Boampă Gheorghe S. Legionară şi a participat la Rebeliune. Originale. care au 1951 fost deportaţi pe teritoriile Uniunii Sovietice.10. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1 1942 3316 Boar Marioara Membră de partid exclusă pentru că a fost condamnată penal pentru luare de 25.

1 1944 1829 Boarii Iulian Director la Comcar Vâlcea. activat în organizaţia legionară. 5 1946 1837 Boariu Valeriu Z. 2 1945 1831 Boariu Simion Gh. motiv pentru care a fost condamnată 1954 penal. Negre”.04. Ofiţer de Armată. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a înscris în organizaţia fascistă italiană „Cămăşile 21. era un element imoral. membră de partid exclusă pentru că s-a dovedit a fi necinstită. Original. 23.10. copie. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a 20. alte abateri. economică s-a ocupat cu specula. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. în perioada grea 31. Originale. a exploatat braţe de muncă. 3 492 . în 1952 posturile avute a susţinut elemente duşmănoase. Original.02. în 1947 1953 a vrut să fugă în SUA.1943 1830 Boarcăş Zoia Responsabilă a raionului UFDR Mizil pe linie socială. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la atrocităţi împotriva populaţiei civile şi a fost decorat. 1955 1 1948 1833 Boarnă Petru M. a primit educaţie naţionalist1957 şovină. a avut legături cu un duşman exclus din Partid. Originale. reconfirmată în 1959 şi 1962. 4. Membru de partid exclus în 1955 pentru că în 1938-1940 a activat în 14. copie.04. Original. era un element intrigant. 13 493 . Originale. Mişcarea Legionară.06. Original. avea viciul beţiei. 4 1949 1834 Boaru Ioan Secretar al Comitetului PMR din plasa Târnăveni.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 5. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. tatăl său. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1947 1832 Boarnă Adalbert Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a fost procurist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era în bune relaţii cu 27. 1949 1 1950 1823 Boaşu Mircea Membru de partid exclus în 1957 pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar şi primar.

în timpul regimului Antonescu a fost omul de încredere al patronilor. Original.1951 1835 Boatcă Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară.1953 meiată. 1951 1 1952 1836 Boatcă Ruxandra Responsabilă de cadre la Cooperativa de consum „Drum Nou” din Bacău. legionară.04. CCP hotărât menţinerea deciziei. 1962 CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Bucureşti.09. 9. 3 1954 1818 Bob Dumitru C. Întrucât acuza s-a dovedit neînte. 15. cadre didactice şi a refuzat să se prezinte 1980 la BOB pentru discuţii. membră de partid exclusă pentru că ar fi avut manifestări antisemite. Originale. 2 1953 3328 Bob Adam Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că a insultat mai multe 27. 5 494 . Secretar al unei organizaţii de bază. care a menţinut decizia. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 19.07.06. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţă (a „organelor în drept”). Original. Originale.

alte abateri. Original. Bobiţă) Membru de partid exclus pentru că: familia sa era reacţionară. Original.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 reconfirmată în 1960. ca membru de partid a avut manifestări „naţionaliste” (a 12. 2 495 . 3 1957 1815 Bob Teofil Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1938-1940 a fost şef de cuib 15. 1 1958 44 Bobaiţă Florea (Boboiţă. (Era bănuit că în <1950> trecut a fost agent al Siguranţei. 3 1956 2765 Bob Liviu A. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 15. Fost activist la Sindicatul CFR Bistriţa. 1954 a făcut afaceri cu lemne.07.1955 1819 Bob Ion C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru motive neprecizate. a întreţinut legături cu chiaburii. Originale. Originale. legionar. purtat portretul Regelui pe piept şi a făcut 1952 propagandă monarhistă).) CCP a propus încadrarea lui în Partid cu vechimea din 1944. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid.07.

2 496 . faptă pentru 1959 care a fost condamnat penal. care afirma că este prieten.06. 1954 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1939. Şef al Serviciului medical din Direcţia regională CFR Stalin (Braşov). Original.08. care a solicitat acordarea stagiului de partid din 24. Originale. Membru de partid exclus în 1961 întrucât a fost condamnat penal pentru 28. 6 1961 1798 Bobar Ioan Membru de partid exclus.03. 3 1960 1817 Bobancu Petru C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1962 7 Bobartz Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut afaceri şi a avut legături cu un agent al Siguranţei. membru de partid exclus în 1958 pentru că şi-a 24. 1951 Întrucât CCP a constatat că se putea îndrepta. huliganism. însuşit un aparat medical. a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. cu 29. Original.1959 1816 Bobancu Lucian A. Originale. ilegalitate.10. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea viciul beţiei şi invoca numele lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

judeţul Vrancea. fost locţiitor al şefului Direcţiei regionale de Securitate Galaţi (cu gradul de maior) scos din funcţie. sancţionat cu „mustrare” pentru delăsare 23. Originale.07. Membru de partid. Originale. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru abuz în 31. CCP a hotărât clasarea cazului. în muncă. care a solicitat cercetarea cazului 13. 1979 Întrucât a renunţat la apel. 1977 CCP a propus. 3 1966 3267 Bobeică Dumitru Primar şi secretar de partid al comunei Mera. 1 1965 3194 Bobei Corneliu D. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1971 CCP i-a comunicat că solicitarea nu priveşte atribuţiunile instituţiei. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. frontul antisovietic a luat parte la crime. iar cazul a fost clasat. Membru de partid exclus pentru că pe 11. menţinerea deciziei. 10/1971 său şi reîncadrarea în Securitate. Original. 5 1964 1807 Bobe Petre P. 3 497 .1963 Bobe Aurel R. serviciu.04.03.10.

în funcţia avută a fost 1954 împăciuitoristă faţă cu elementele legionare. elemente legionare.05. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1961 1936. (Mihai) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1932. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclusă din Partid în 1957 pentru că: a trăit în anturajul unor 28. Originale. candidat de partid exclus pentru că a săvârşit diverse abateri 24. 27 1969 1804 Bobeică Mihail. Originale.11. a avut abateri imorale.1967 1803 Bobeică Eva Secretara organizaţiei de bază de la Spitalul TBC Sibiu.08. 3 1970 1805 Bobeş Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost crescut în spirit naţionalist. s-a ocupat cu comerţul şi specula. 29. N. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. a simpatizat cu legionarii. 4 1968 2991 Bobeică Fănică N. 1983 şi 1985. de la disciplina de partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 7. copii. Comandant de pluton la unitatea militară din Slobozia. 1950 1 498 . reconfirmată în 1972. era stăpânit de 1968 viciul beţiei. Original.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 1962 6 1973 1802 Bobic Vasile L.10. Originale. putere. Notă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că în arhivă nu se regăseşte dosarul său de judecată. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. rusă. Legionară. judeţul Dolj. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a sprijinit toate grupările burgheze care s-au perindat la 29.09. 3 1972 795 Bobic Procopie Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se confirma că în 1919 a fost condamnat pentru participare la insurecţia armată din Hotin. română. 5 1974 3020 Bobin Ion Gh. ci că figurează doar într-un tabel al Siguranţei din Basarabia cuprinzând persoanele bănuite de activitate comunistă. Originale. a făcut parte din organizaţia legionară. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Dobridor. a 1969 fost condamnat penal pentru abuzuri. Originale.05. 4 499 . în 1940-1941 a activat în 1959 organizaţia legionară. 9. Originale.1971 1806 Bobia Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 28. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 12.

05. membru partid în ilegalitate suspendat pentru că ar fi fost legionar. 16 1977 2846 Bobîlcă Petre Comisar la Circa 19 de Poliţie Bucureşti. (Oneşti).09.05. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 500 . 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.1949 meiată.1975 1801 Bobincă Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator al Biroului 22. Copie. Locţiitor politic la Unitatea de grăniceri 0208 Iaşi. 1 1976 3022 Bobiţan Iosif Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” întrucât: ca director la Grupul şcolar chimie din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 23.05. 19. Mobilizării de la Întreprinderea Malaxa 1950 din Braşov (ulterior „6 Martie Tohan”). întrucât a rămas neverificat. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid căruia i s-au anulat documentele de partid 11. a aprobat reexaminarea unor 1969 elevi fără a respecta prevederile legale. alte abateri. 1 1978 1800 Bobîrsc Petre Gr. Întrucât acuza s-a dovedit neînte. Original.

alte măsuri.09. 1 1980 1808 Boboc Constantin Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al UTC în ilegalitate. a luat şperţ. a avut legături cu elemente descompuse moral. 1951 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid.11. s-a dovedit a fi un element anarhic. acte publice. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost gardian de poliţie şi a participat la arestări. CCP a hotărât: repunerea lui în drepturile de membru. Ulterior a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate (1931). 3 501 .04. Originale. Întrucât învinuirile s-au dovedit neîntemeiate. Originale.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2. 1956 10 1981 1809 Boboc Dănilă V. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.1979 1799 Boboc Alexandrina Membră de partid exclusă pentru că împreună cu soţul ei a creat o atmosferă nesănătoasă în rândul membrilor de 21. 1950 1 1982 3283 Boboc Dumitru Membru de partid exclus în 1973 întrucât: a fost condamnat pentru delapidare din avutul obştesc şi fals în 27. a fost bănuit ca informator al Siguranţei. partid. Original. menţinerea deciziei. Original. 9. cerere acceptată. 1979 CCP a propus.

după care nu a mai participat la adunări şi nu a plătit cotizaţie. Original. s-a ţinut 1956 de beţii şi a avut legături cu chiaburii. 5. a 29. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în perioada războiului a 11.05. 1981 7 1985 1811 Boboc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic.06. reconfirmată în 1955. acţiuni împotriva partizanilor. motiv pentru care a fost condamnat penal. fost la specializare în Germania. Originale. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1986 1810 Boboc Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cocioc. Întrucât apelantul a declarat că nu mai doreşte să fie membru de partid şi renunţă la apel. 3 502 .04. în posturile 1954 avute s-a dovedit a fi necinstit. exclus în 1952 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a participat la 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. 4 1984 3380 Boboc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1978 a plecat din organizaţia de bază fără forme de mutare pe linie de partid. regiunea Bucureşti. participat la acţiuni împotriva partizanilor 1951 şi a fost decorat. CCP a hotărât clasarea cazului.10.1983 1797 Boboc Emanoil Şef al Postului de Miliţie din comuna Sprîncenata.

raionul Olteniţa.1987 2925 Boboc Gheorghe St. 14 1988 1814 Boboc Ioan Responsabil cu strângerea banilor pentru abonamentele la „Scânteia”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1964-1965. la adresa regimului ale unor studenţi.06. a 25. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 1989 1813 Boboc Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Crivăţ. 2 503 . Originale. în timp ce era student la Facultatea de Filosofie din Bucureşti. reconfirmată în 1970.06. 2 1990 1812 Boboc Ioan Membru de partid exclus pentru că era un element îmbâcsit de educaţia 30. în 1951 postul avut s-a dovedit a fi necinstit. huligan).02. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. deşi a cunoscut manifestările duşmănoase 23. luat parte la războiul antisovietic. Original. din Partid pentru că s-a alăturat 1953 elementelor reacţionare.04. copie. exclus 12. alte abateri. nu a 1967 luat poziţie pentru demascarea lor. imorală căpătată (afacerist.

1960 5 1992 2952 Boboc Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în posturile avute s-a dovedit necinstit. 1 504 .09.07.1991 1796 Boboc Marin N. CCP a propus. pentru care a fost condamnat penal. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1994 3439 Boboc Petre Membru de partid exclus pentru că a săvârşit acte de necinste în dauna avutului obştesc. 1 1993 1795 Boboc Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1932 a luat parte la spargerea grevei de la 17. alte abateri.12. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. însuşindu-şi diferite sume de bani. cu care făcea 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. chefuri. Originale. Membru de partid exclus pentru că avea legături cu chiaburii. Copie. Original. Originale. Atelierele Vasilescu.12. 1949 concomitent s-a înscris şi în PSD. 3. a fost simpatizant 1950 legionar.03. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. alte abateri. Original. menţinerea deciziei. 26. 9. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1982 16 1995 1794 Boboc Petre I.

personală. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Secţia Agrară. Originale. că i-a sustras anumite bunuri proprietate 28.02. decizie reconfirmată în <1954> şi 1957. 1 1999 1889 Bobocea Ion Activist al Comitetului judeţean de Partid Putna. s-a dovedit a fi individualist. sancţionat cu „vot de blam” pentru că: în 1941. refuzând să ajute pe ceilalţi 26. a avut manifestări 1950 antisovietice. alte abateri. CCP a hotărât clasarea cazului. membru de partid exclus pentru 29. burgheze. nedisciplinat. 15 1998 1792 Bobocea Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica tuturor partidelor 11. a refuzat orice contact 1952 cu mişcarea muncitorească. în munca de partid a fost comod. tovarăşi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. eliberat.01.1996 31 Boboc Spiridon Şef de serviciu la „Mecanoexportimport”.12. cu care se afla în divorţ. Originale. membru de partid reclamat de soţia sa. 13 1997 1793 Boboc Valeriu V. lipsit de vigilenţă şi necinstit. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a avut comportare laşă la Siguranţă. 11 505 . când a fost arestat pentru contribuţia la Ajutorul Roşu. Reporter la ziarul „Scânteia”. 1978 Întrucât cei doi au divorţat şi au declarat că nu mai au nicio pretenţie. că în trecut a ascuns că a fost condamnat 1952 penal pentru dezertare. internat în lagăr. Original.07.

informator al Siguranţei şi al comandantului lagărului de la Târgu Jiu.08. când în şedinţa organizaţiei de bază au fost alese organele conducătoare. în 1951. a rupt afişele şi a spart un felinar de la moara din comună. 5.2000 1890 Bobocea Ion I. 9 2001 3189 Bobocea Nicolae Membru de partid exclus pentru că obişnuia să consume în mod excesiv băuturi alcoolice şi să întreţină relaţii cu diferite femei. Pentru că acuzaţia privitoare la tatăl său s-a dovedit neîntemeiată. în munca profesională a fost 18. 1954 1 506 .03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. 1977 3 2002 1888 Bobocescu Ion Membru de partid exclus pentru că: la alegerile de deputaţi din 3 decembrie 1950. exclus din Partid pentru că: tatăl său ar fi fost cuzist. Membru în Biroul organizaţiei de bază de la Direcţia Hidrometeorologiei. depunând carnetul de partid. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 2. în funcţia de colector comunal a protejat chiaburii. fiind sub influenţa chiaburilor. Zlotescu.11. deşi era căsătorit. Originale. a părăsit sala. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. comod şi superficial. a încercat să 1957 compromită Biroul organizaţiei de bază. Original. Original.

4. a IIa şi a III-a. exclusă din Partid pentru că: tatăl său a făcut politică liberală. pe care le-a tolerat în muncă la poziţii telefonice speciale. Originale. căruia i-a divulgat astfel 1954 secrete de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a trasat ca sarcină organizaţiei de bază din sat să-i demaşte activitatea legionară. speculând populaţia săracă. 1 2004 1886 Bobocică Alexandru Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat cu „Bărbăţie şi Credinţă”. reconfirmată în 1956. 1961 4 507 . 30. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. 4. s-a împrietenit cu elemente care aveau un trecut duşmănos.09. alte abateri. în munca avută a făcut anumite lucrări împreună cu soţul său. la întoarcere s-a apucat de negustorie. cl.2003 1887 Bobocescu Lucreţia Membră a Biroului organizaţiei de bază de la Palatul Telefoanelor. ofiţer deblocat. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. 1951 2 2005 1885 Bobora Petru Gh.02.

II) 2007 1883 Boboş Teodor Membru de partid exclus pentru că: în calitate de activist s-a dovedit a fi un element necinstit. Idem. CCP stabilit că majoritatea acuzelor nu s-au verificat. Cercetat în legătură cu construcţia vilelor. 9. a fost exclus din Partid pentru că s-a făcut vinovat de construirea unor vile. copii.3321 2006 (vol. reconfirmată în 1955. Originale. sancţionat cu „vot de 1953 blam” pentru că a avut abateri grave de la politica Partidului în problema colectărilor agricole (i-a pus pe ţărani să cumpere cereale pentru a le preda statului şi a ameninţat activiştii de partid). de Partid Suceava. În 1980 CCP a propus. În 1978. I-II) Boboş Ştefan Prim-secretar al Comitetului regional 10. 1954 3 508 . I) 2/1974 6 (vol. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.03.07. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a avut manifestări naţionalist-şovine. 1972 15 (vol. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. alte abateri. în timp ce era membru al CC şi prim-secretar al Comitetului judeţean Neamţ al PCR. CCP a propus. prin care s-au adus prejudicii avutului obştesc. menţinerea deciziei. iar Comitetul Politic Executiv al CC al PCR a aprobat.

era stăpânit de morala burgheză şi întreţinea legături cu „anumite femei”. 1 2010 3163 Bobulete Virgil Membru de partid exclus în 1975 pentru că a refuzat să semneze „Angajamentul solemn” şi a declarat în 26. s-a ocupat cu jocul de poker şi de chefuri.12. Hotărâre reconfirmată în 1983. 1976 CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că: la locul de muncă a fost omul patronului. Original. 1958 9 2009 1891 Bobulescu Leon S.2008 1882 Bobu Ioan Al. scris că renunţă la calitatea de membru. cl. după excludere a completat formular de emigrare în Palestina. Originale. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. menţinerea deciziei. 27.09. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. ambele în grad de cavaler cu panglică de „Virtute Militară”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a V-a şi a IV-a. 6 509 .11. reconfirmată în 1961. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în muncă a întrebuinţat metode de 1950 comandă. 3. în timpul războiului antisovietic a luat parte la atrocităţi împotriva populaţiei civile şi a fost decorat cu „Coroana României”.

CCV hotărât menţinerea deciziei.01. după ce s-a întors.04.09. 1950 motiv pentru care a fost condamnat penal de mai multe ori. Original. 5 2013 1861 Boca Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. şef al Secţiei politice a Regimentului 4 Pază Cluj. Original. 5 2012 3373 Boca Grigore Membru de partid exclus pentru că nu şi-a făcut formele de mutare şi nu a mai participat la viaţa de partid.2011 2831 Boca Florea N. urmând ca organizaţia de bază să-l sancţioneze conform statutului. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. s-a ocupat cu furturile.30. 14. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut parte din sindicatele reformiste. sa oferit voluntar pe frontul antisovietic. 5. 23. Şef al Biroului organizare de partid al Trupelor de Securitate. 1951 1 510 . a avut legături cu elementele social. 1 2014 1869 Boca Pompei Membru de partid exclus pentru că a fost informator al serviciului de spionaj antonescian. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. sub influenţa 1966 cărora s-a manifestat împotriva politicii PCR. CCP a propus. Originale. democrate de dreapta. anularea deciziei.

1960 5 2019 3352 1.10. CCP recomandat Biroului Comite. distrus. 1980 1 511 . membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. apropiate. candidat de partid exclus pentru că a ascuns trecutul politic al rudelor sale 13. după 23 august 1944 a primit material de partid ca să îl răspândească. Bocan Aron A. Originale. Copie. Bocancea Gheorghe Persoană pentru care CCP a fost informat că i-a fost confirmată definitiv calitatea de membru de partid.03. Membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a căsătorit cu fiica unui moşier. când a fost exclus. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Originale.23. iar el l-a 15. a făcut parte din Gărzile „Iuliu 1954 Maniu” şi a participat la devastarea comunelor cu populaţie maghiară din Ardealul de Nord.04. Originale. Original. 1958 CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea sa în drepturile de membru cu stagiul din 1959.11.2015 2938 Boca Romulus E. care în anul următor i-a respins apelul. tului regional PMR Craiova adâncirea 1960 cercetărilor. Boca Vasile Membru de partid exclus pentru că: în trecut a trăit în anturajul legionarilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2017 1867 1 2018 1866 4. 4 2016 1868 Boca Traian I. Judecător la Tribunalul regional Oradea. Ofiţer cu evidenţa cadrelor la Şcoala de conducători auto Giurgiu din MAI.

19.1951 meiată. căruia i s-a anulat calitatea de membru pe motiv că în trecut a fost legionar.09. şi a făcut propagandă titelistă. 2 2021 1865 Bocanu Vasile I. Ştefan Grigoraş. Original. în 1946 s-a alăturat elementelor social-democrate de dreapta 13. iar Secretariatul CC al 1975 PCR a hotărât.01. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.2020 722 Bocaneţ Lazăr (Băcăneţ) Secretar al Comitetului de Partid al comunei Bosancea. 5 2022 1864 2 2023 3153 3 512 . Bocăneţ Manolache I. în 1948 a înlesnit fuga legionarului Ion Lupaşcu. fostul şef de cadre de la 1953 Sfatul Popular Raional Tecuci. Întrucât decizia a fost influenţată de 29. 30. având 1959 atitudine duşmănoasă faţă de PCR.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Bocăneală Maria Membră de partid exclusă pentru că soţul său s-a ocupat de comercializarea băuturilor alcoolice. Membru de partid exclus pentru că a deţinut ilegal armament şi muniţie. Originale.10. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică a fost omul de încredere al patronului şi a folosit metode antimuncitoreşti. menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. care nutrea ură faţă de apelantă. Întrucât acuza s-a dovedit neînte. Original. CCP a propus.

în 1942 a furat dinamită de la magazia CFR. Original. ajuns în funcţia de partid. 1955 1 513 .04. 1954 beţiv şi scandalagiu. Originale.04. exclus din Partid pentru că: în perioada interbelică a fost condamnat de drept comun. avută s-a dovedit a fi un element uşuratic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Membră a Comitetului orăşenesc de Partid Iaşi. Copie. 1952 19 2026 1877 Boceg Maria C. a întreţinut 1957 relaţii intime cu unii bărbaţi. Originale. 2 2025 1862 Boceanu Matei V. dând loc la discuţii nesănătoase. 1. exclusă din Partid pentru că: în timpul războiului antisovietic a avut relaţii cu unii ofiţeri hitlerişti.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 5. s-a ocupat cu negustoria. în funcţia 13. În 1960 CCP i-a respins din nou apelul. alte abateri.02. copie. 3 2027 1871 Bocereg Milivoi Membru de partid exclus în urma unei note informative date de către un element duşmănos. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.2024 1863 Boceanu Constantin Activist de partid al Sectorului IV Roşu Bucureşti. după ce a 23.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. decorat cu ordinele „Iarna în Rusia” şi 1950 „Bărbăţie şi Credinţă”.1956 bru de partid a dus o viaţă depravată. ca mem. 5.01. 1953 2 514 .01. Original. CCP a propus: sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. membru de partid cercetat în legătură cu lipsa lui de vigilenţă care a dus la sustragerea de materiale de pe şantierul Teatrului de vară din localitate. 2 2030 1875 Bocioacă Ion Vicepreşedinte al Sfatului Popular al oraşului Ploieşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. manifestări naţionalist-şovine. 1 2029 1873 Bochman Alexandru Gardian la Colonia de muncă Valea Nistrului. Original. membru de partid exclus pentru că: în timpul ocupaţiei hortyste a avut 25. a făcut propagandă manistă. pentru participarea la războiul antisovietic a fost 11. alte abateri. munca sa să fie controlată şi să fie tras la răspundere pentru neîndeplinirea sarcinilor. a luat parte la Rebeliune.07.2028 1872 Bochis Aurel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă legionară.

a neglijat pregătirea politică.08. Originale. a profitat de funcţia avută. a avut 1954 legături cu chiaburii şi a făcut greutăţi creării GAC. În 1964 sancţiunea i-a fost ridicată. s-a străduit să se achite de sarcini şi era la prima abatere. s-a rupt de activitatea organizaţiei de bază. înconjurându-se de elemente duşmănoa1959 se. Original. lipsind de la orele de educaţie şi nu a combătut manifestările nesănătoase ale unor ostaşi. reconfirmată în 1959. confecţionându-şi anumite obiecte. 8 2032 1870 Bociu Stefan St. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut o atmosferă de familiarism cu soldaţii şi sergenţii. Întrucât apelantul era de origine socială muncitor. 1 515 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 1955 6 2033 1874 Bocîncă Vasile D. (Niculae) Locţiitor politic la UM 278 Ploieşti. 3. CCP a hotărât transformarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la percheziţii şi şi-a însuşit obiecte provenite din jafuri. a dus o viaţă imorală. pe care le-a folosit la locuinţa proprie. a luat bani din fondul întreprinderii. 23. ca primar şi 24.03. cu care a făcut chefuri. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director al Combinatului „23 August” din Câmpina. şi-a însuşit materiale de construcţie. Originale.2031 1876 Bociu Ion I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. preşedinte al Sfatului Popular.

din comuna Glăvile. 9. 25 2037 1878 Bocu Ana Membră de partid exclusă pentru că: a simpatizat cu cuziştii. 1951 2 2038 3334 Bodac Pavel Preşedinte al CAP „Olteanca”. 1951 reconfirmată de CCP în 1959. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. CCP a propus. abuzuri şi acte de necinste pentru care a 1980 fost condamnat penal. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris în organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. 21. Originale. 4 516 . judeţul Vâlcea. membru de partid exclus pentru că a săvârşit 25.2034 1881 Bocor Alexandru A. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 9. alte abateri.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. calitate în care îi condamna pe dezertori. Originale. s-a manifestat ostil faţă de regimul comunist.10. 3. Original. 1960 şi 1961. (Lichtman) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost coproprietar de întreprindere. 1954 1 2036 1879 Bocşa Aurel Gh. 1957 4 2035 1880 Bocos Emil Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a îndeplinit funcţia de comisar special. a exploatat braţe de muncă.02.07.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Bodea Gheorghe V. a fost sancţionat cu „vot de blam”. împreună cu socrul său. reconfirmată în 1960.09. CCP a clasat cazul. Şef al Direcţiei Învăţământului militar. 1975 CCP a propus. din Germania. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. perioadă care nu putea fi 1957 verificată. alte abateri. pentru lipsurile avute. respingerea cererii.05. membru de partid exclus în 1959 pentru că: s-a înconjurat de o serie de elemente duşmănoase. 15. Originale. 30 2041 1854 1 2042 2737 2 517 . în 1963 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior şi.2039 3155 Bodale Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. pentru că în 1944-1945 a fost deţinut într-un lagăr de ofiţeri prizonieri 21. general-maior. 24.04. era sub influenţa „sectei” baptiste. Bodea Florian Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1945. Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea. ca gestionar la cooperativă a făcut speculă 10. Original. 3 2040 1855 Bodea Constantin N.10. Originale. Întrucât şi-a retras apelul. 1959 Întrucât acuzele au fost exagerate sau ireal prezentate. cu mărfurile primite şi a falsificat 1954 băuturile alcoolice. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a bătut trei soldaţi sovietici.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1946 a susţinut partidele reacţionare. copie. 4 2044 1853 Bodea Ioan Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940 s-a încadrat în 30.2043 1856 Bodea Ioan Membru de partid exclus în 1950 pentru că: pe frontul antisovietic. soţia lui a fost exclusă din Partid pentru manifestări antisovietice în timpul războiului.05. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. a continuat să aibă relaţii cu elemente afaceriste şi duşmănoase regimului comunist. a însoţit detaşamentele de romi 19. organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. ca jandarm. a avut un atelier de tăbăcărie.05. după 23 august 1944 a fost afacerist şi speculant. 1 2045 1858 Bodea Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a avut serviciu pe „teritoriul vremelnic cotropit”. 1952 după ce a pătruns în Partid. şi cetăţeni sovietici când erau duşi la 1958 exterminare şi în lagăre. pe comerciantul evreu Armin Gutman pentru o sumă de bani datorată. în 19451946 a fost căsătorit cu fiica unui mare comerciant (de care ulterior a divorţat). 1 2046 1857 9. 1957 5 518 . Bodea Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în perioada guvernării legionare a reclamat patronului său. Original. 1959 Întrucât a recunoscut că decizia a fost justă. Original. în alegerile din 24. conducător legionar. CCP a hotărât clasarea cazului.

1 2050 283 Bodi Ferencz Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe. 6. lb.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dus de mai multe ori elevii la biserica baptistă. Originale.01. Originale. a întreţinut legături cu 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. română. Râmnicu-Vâlcea. a făcut parte din PNL-Tătărescu. 1956 13 519 . 1 2048 1860 Bodeanu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei. şi-a însuşit o sumă de 1954 bani.02. Original. Original. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.2047 1859 Bodea Ştefan Membru de partid exclus pentru că. 1 2049 1852 Bodescu Petre C. a fost 27.06. chiaburii. în calitate de pedagog de 1953 internat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. martor al apărării în procesul unor 1955 elemente duşmănoase Partidului. a făcut petreceri şi a provocat scandal. în perioada interbelică a participat la două şedinţe legionare. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în calitate de activist la Comitetul sindical agricol judeţean 16. copii. maghiară.

pentru a pleca în Israel. s-au făcut următoarele menţiuni: să fie prelucrat cazul cu responsabilii politici din Minister şi în cadrul organizaţiei de bază. iar unul dintre fraţi era urmărit de Securitate. Original. regiunea Stalin (Braşov) şi a 1951 făcut greutăţi conducerii din acea perioadă. 2 520 . alte abateri. cu care coresponda şi de la care primea pachete. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în perioada grea 1952 economică a făcut comerţ ambulant. 1 2052 2847 Bodin Iulia Responsabilă cu agitaţia şi propaganda în organizaţia de bază nr.11. CCP a hotărât scoaterea ei din BOB şi 11. Original. a propus să fie înlocuită din funcţia 1948 administrativă de şefă de cabinet cu un element de origine socială „mai corespunzătoare regimului de democraţie populară”.05. Verghiş. era de origine burgheză.10. a făcut parte din organizaţia sionistă şi şi-a scos formular 24. 3 din Ministerul Lucrărilor Publice. soţul ei a fost comprimat din învăţământ.2051 1850 Bodian Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în perioada secetei a instigat populaţia să spargă magazia de cereale din comuna 30. De asemenea. cercetată pentru că: a menţinut o stare de familiarism nesănătoasă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2053 1849 Bodingher Emanoil Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei în problema comunistă. avea rude în SUA şi Israel.

Bodnár Ludovic . 1981 17 2057 1844 Bodnariuc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a făcut parte din FRN. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1957. a fost administrator la un proprietar de moară.Anton (Lajos) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la apartenenţa la PCR. Originale. Originale.11.08. a bombardat oraşele sovietice şi a fost decorat. 8. ca 11. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1950 5 2056 1177 9. pe frontul antisovietic a fost pilot de avion. în postul avut s-a înconjurat de elemente foşti comercianţi şi fascişti. (Bodinger) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1944 a încercat să emigreze în Palestina. Director al Aprozarului din Oradea. 8. Copii. Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. membru de partid exclus pentru că: a fost membru al Partidului imredist. pe care îi făcea scăpaţi de rechiziţionarea locuinţelor. responsabil al Spaţiului locativ (1949). Deşi la primirea în Partid arătase activitatea sa sionistă. după 23 august 1944 s-a înscris şi a activat în organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 521 .04.2054 1851 Bodingher Martin M.04. 1951 făcea chefuri cu negustorii. în 1945-1947 a făcut speculă. 1961 4 2055 1848 Bodnar Adalbert I.

membră de partid exclusă în 1955 pentru că: fiind stăpânită de viciul beţiei. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus în 1953 18. nivel politic scăzut. a fost arestată şi deţinută timp de doi ani într-o colonie de reeducare.04. membră de partid exclusă pentru că: tatăl său ar fi fost primar. 1 2059 1846 Bodnăraş Casandra (Botnăraş) Muncitoare. 9. Originale. Original. 1958 8 2060 2848 Bodnăraş Florica Membră de partid din ilegalitate pentru care Comisia de Verificare a activului CC al PMR a propus 30.2058 1843 Bodnariuc Ştefan Secretar al plasei ARLUS Sânicolaul Mare. pentru că a făcut parte din Mişcarea 1954 Legionară. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1950 La rândul său.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a uzat de numele ce îl purta şi a şantajat oficialităţi şi chiaburi din comuna Pietroşiţa pentru a-i da alimente şi băutură.01.09. CCP a propus acordarea stagiului din 1942. În urma actelor sale. era timidă şi avea un 15. Bodnărescu Sidonia Secretară a Comitetului de Cruce Roşie al raionului Câmpulung Moldova. reconfirmată în acelaşi an. rectificarea stagiului din 1945 în 1942. 1 2061 1845 2 522 .

copie. lb. membru de partid exclus pentru că: la arestările din 1934 a avut purtare slabă.K. secretar al CC al PCR. 3 2064 1839 Bodoagă Zalman Maer L. Ardealul 24. alte măsuri. maghiară. Originale. alte abateri. sionistă „Mişmar”. Membru de partid cercetat în cazul revizuirii căderilor din Acăţari. şi Nicolae Guină. 1957 Întrucât nu i-a găsit fapte compromiţătoare. de Nord. în 1942 a fost secretarul organizaţiei profasciste „Centrul Naţional de Muncă” (N. în timp ce era membru de partid.A.M. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în 1948.C. Fost şef al Serviciului Planificare de la Direcţia Generală a Morăritului din cadrul C.03.). fotografii.2062 1722 Bodo Carol Şt.07. 20. 49 2063 1842 Bodo Mihai M.. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1958. 7 523 . română.S. au propus să i se acorde o pensie excepţională de 2500 lei pe lună. în branşa lucrătorilor brutari. preşedinte al CCP. s-a înscris în organizaţia 13. Originale.P. În 1972 Iosif Banc. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.01. când a fost reprimit de către organizaţia de bază. 1955 În 1966 s-a hotărât anularea sancţiunii şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1962.

CCV a hotărât anularea deciziei. Ion Iliescu. pentru care a fost condamnat penal. Originale. 1949 Întrucât în trecut a avut atitudine democrată. iar la prima şedinţă de instruire 1978 cu aparatul Comitetului să se atragă din nou atenţia asupra necesităţii ca toţi activiştii şi cadrele de partid să vegheze la respectarea întocmai a hotărârilor şi instrucţiunilor CC al PCR care reglementau modul de cercetare a membrilor de partid din nomenclatură care săvârşeau abateri. în timpul regimului hortyst şi ulterior a avut relaţii cu preoţii catolici. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8. ridicarea carnetului şi excluderea lui din Partid. în 1950 a săvârşit acte de necinste. membru de partid exclus pentru că a eliberat carnete pentru muncitori în 11. 1954 34 2067 1726 Bodor Andrei Preşedintele Sindicatului Micilor Patroni.07.02.06. Originale. a hotărât să fie chemat la prima şedinţă a Biroului Comitetului şi criticat pentru abaterile 27. copie. cercetat pentru că a dispus în mod abuziv arestarea lui Prisecariu Mihai. 32 2066 1838 Bodon Anton Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de impiegat CFR s-a purtat brutal cu populaţia. Originale. reconfirmată în 1959. prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Iaşi. 3 524 . mod ilegal.2065 Bodoaşcă Mihai Secretar cu probleme organizatorice la Comitetul orăşenesc PCR Paşcani. 48/1977 săvârşite.

Membru de partid exclus pentru că: a fost membru în secta religioasă „Ehovist” din 1924. şi acordarea lui de la 23 august 1944.06. 1940 a făcut parte din organizaţia 1957 legionară. reconfirmată în 1958. Originale. Bodor Petru Gh. Originale. 1962 2 2071 1724 3. orânduirii sociale (comuniste). raionul Cluj. Originale. muncitori cu care lucra şi a furat ciment. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2068 2829 Bodor Iosif Membru partid exclus pentru că a comis acte de huliganism faţă de unii 13. 1966 fapte pentru care a fost condamnat penal. Bodor Ştefan Gh. 1 2069 1721 3 2070 1725 7. 4 525 .12.03. CCP a hotărât anularea stagiului anterior. Membru de partid cercetat în legătură cu confirmarea stagiului din 1943. a făcut propagandă împotriva 23.02. ca nestatutar.09. membru de partid exclus pentru că în 21. Bodor Ştefan B. motiv 1966 pentru care a fost condamnat la 3 ani de închisoare corecţională. Membru al BOB din comuna Mera. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. exclus din Partid pentru că a refuzat să intre în GAC şi a făcut propagandă împotriva înscrierilor. 1953 3 2072 1723 Bodor Victor Lucrător de Securitate (1948-1950). Originale. Întrucât nu i s-a comunicat că în ilegalitate a fost primit ca membru. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1953 8 2075 1841 Bodrug Ştefan Membru de partid exclus pentru că: fugise din URSS (Basarabia) şi avea un 14.06. reconfirmată de CCP în 1975 şi 1982. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut organizaţiei de bază să prelucreze cazul. Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că: primul era de origine socială ţăran sărac. Original. copie. Originale.04. în 1941 a devenit un element de încredere al 19. apoi. 12 2076 1719 Boengiu Stelian Inginer-şef la GAS Buciumeni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. despre cel de-al doilea nu se cunoştea nimic. Originale. iar ca membru de partid a fost cinstit şi devotat. candidat de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost luat în pregătire pentru 26.02. 5 526 . Originale.06. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2074 145 Bodron Ioan Matei Ponco Persoane cercetate în urma solicitării Comitetului Central al Partidului Comunist Cehoslovac. regimului antonescian. a fi recrutat în „Frăţiile de Cruce” 1961 legionare. trecut dubios. 4.2073 1840 Bodoriu Andrei Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit de regimul sovietic.

CCP a constatat că nu îndeplinea 1967 criteriile cerute. Vladimir Sederliuc şi Vladimir Butnărescu.) Originale. în funcţia avută s-a 27.2077 1720 Boer Gergely (Grigore. maghiară. Hotărâre reconfirmată în 1980. 18. Boerescu Anghel Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate.08. exclus din Partid pentru că: în trecut a deţinut o prăvălie. 6. şi de la normele de conduită morală. fotografie. română. 78/1977 CCP a hotărât mutarea lui pe aceleaşi 1979 funcţii în comuna Letca Nouă. copii. 12 2078 3310 7 2079 3205 Boerescu Ion (Buescu) Membru de partid exclus în 1949 pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1957. 1975 2 2080 Boerescu Nicolae Secretar al Comitetului de Partid şi primar al comunei Ghimpaţi.08. 28 527 .06. judeţul Ilfov. rusă. Originale.11. În 1975 a fost reprimit în Partid. sancţionat de Comitetul judeţean de Partid cu „vot de blam” pentru abateri de la disciplina de partid şi de stat. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. Gheorghe) Secretar PRM la Plasa Baraolt. (Informaţii despre alte persoane sancţionate: Ion Barbu. Dumitru Zgubea. 12. Originale. lb. dovedit a fi un element împăciuitorist.

cupură ziar. 6.03. membru de partid exclus pentru că nu a luat atitudine împotriva directorului său. în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. timpul alegerilor din 1946 a făcut 1953 propagandă duşmănoasă. în 11. favoriza gestionarii necinstiţi şi a accidentat mortal un ostaş. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a întreprins acţiuni de reprimare a populaţiei civile. 1979 7 2083 1717 Boeru Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ion Dan. 5 2082 Boeru Ion Director la Agrocoop Constanţa.2081 1718 Boeru Dumitru C. organizaţia de partid de la locul de muncă putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. Boeşan Silviu Şef al Serviciului Gospodăriei de la Întreprinderea de Canal şi Apă Bucureşti. 3 2084 1716 5.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care sustrăgea materiale din întreprindere. Originale. În 1956 s-a constatat că motivul de 1955 excludere s-a dovedit neîntemeiat. Originale.02. 1960 4 528 . drept pentru care sancţiunea i-a fost ridicată. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. membru de partid care a fost reclamat într-o scrisoare anonimă că: în trecut a fost trimis în judecată pentru gestiune 69/1979 frauduloasă. 15. CCP l-a destituit din funcţie şi a sesizat organele de cercetare penală. Originale. Originale.

cel de-al doilea. a avut o comportare imorală. a 1971 redactat şi expediat pe adresa unor familii scrisori calomnioase.02. 21/1958 a fost legionar şi despre alte deficienţe 1958 administrative. s-a căsătorit cu fiica unui general din 1951 vechea armată burghezo-moşierească.12.08. Originale. 20. 2 2086 3063 Bog Florica Economistă la Consiliul Popular judeţean Sălaj. căsătorită. 10 2087 Boga Nicolae Dănău Ion Ofiţeri cu gradul de locotenentcolonel în Trupele MAI. candidat de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu scopul de le dezbina. să le ridice sancţiunea celor doi ofiţeri.2085 1743 Boeşteanu Vladimir Victor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de mici patroni. Originale. întrucât măsura luată nu a fost justă. 10 zile de arest la garnizoană. secretar al Organizaţiei de bază spate din Direcţia Generală a Trupelor MAI. 17. Originale. pedepsiţi pe linie de comandă întrucât au înaintat o informare de partid. O comisie comună a CCP şi a Secţiei Administrative a CC al PMR a dispus ca generalul-maior Ion Şerb. respectiv. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Primul l-a informat pe cel de-al doilea că maiorul Ovidiu Neagu. deşi era 30. exclusă din Partid pentru că: în calitate de contabilă a săvârşit falsuri în ştatele de plată. primul. 45 529 . Cei doi au fost pedepsiţi cu 7 şi. ministrul adjunct pentru Trupele MAI. şeful Direcţiei financiare a MAI.

alte abateri. făcut parte din organizaţia legionară. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. organizaţia ARLUS şi ziarul „Veac Nou”. Bogatu Viorica Dactilografă la Direcţia I din MAI. Original. Copie. a difuzat 1954 diferite zvonuri despre conducerea MAI. ratul sovietic a avut manifestări 1954 nesănătoase faţă de URSS. 3 2092 1772 1 530 .08. 3. exclus din Partid în 1953 pentru că: după întoarcerea din prizonie19. că: era de origine chiabură. Bucureşti.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Deşi acuza nu s-a confirmat. pentru alte abateri CCP a hotărât trecerea ei în rândul candidaţilor. Originale. a 12. Original.08.07. 1954 1 2089 1773 Bogatu Alexandru Secretar al organizaţiei de bază de la Centrala Automată de Telefoane. CCP a propus.03. 3 2090 2849 1 2091 3242 Bogatu Ştefan Membru de partid exclus pentru că a sustras benzină de la locul său de muncă.2088 1774 Bogatu Adela (Cojan) Membră de partid exclusă pentru că: în trecut ar fi desfăşurat activitate antimuncitorească. Bogatu Maria Membră de partid exclusă pentru că: a adus injurii Partidului şi guvernului. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a aprobat. 31. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă în 1953 pentru 19. Original.

Originale.08. lb.05. I-II) 4344/1958 146 (vol. I) 2095 (vol. Vasile Bâgu. Ovidiu Şandru. 23 2094 1766 Bogătan Miron Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în timpul evenimentelor contrarevoluţionare din Ungaria l-a 29. la data respectivă 1959 condamnat pentru activitate subversivă. română. Membru de partid cercetat în legătură 30. 1958 deputat în Marea Adunare Naţională. Originale.07.11. bulgară. Originale. membru de 27. II) 531 . muncii din Ministerul Căilor Ferate. susţinut pe Ilie Dancu. Alexandru Tudor şi alţii. Ion Drancă. Originale. 10 (vol. între care „grupul antipartinic şi fracţionist” Constantin Doncea.2093 1765 Bogăceanu Ion Locţiitor al însărcinatului cu afaceri de la Legaţia RPR din Sofia. 1951 CCP a hotărât menţinerea încadrării cu vechimea din 1945. Idem. Fost şef al Serviciului de protecţia 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1767 Bogătoiu Panait C. partid cercetat îl legătură cu trecutul său. Grigore Răceanu. 1953 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru cu stagiul din 1945. cu activitatea sa din ilegalitate. care a furnizat informaţii despre mai multe persoane.

CCP a hotărât primirea lui în Partid ca membru nou. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Idem. vol.2096 (vol. care a pătruns în Partid 1950 cu intenţii de a subminare. 1954 1954 85 (vol. III) 2097 2736 Bogdan Alexandru (Goldemberg / Goldenberg) Membru de partid în ilegalitate.12. Director adjunct la Tehnoimport. iar după „eliberare” a depus o muncă pozitivă. I subdirector administrativ la SSI (1945.09.09. Original. Originale. II Idem. Întrucât dusese o muncă sub acoperire. 1 532 . În 1952 a fost cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. Originale. I) 2 (vol. fost 21. Întrucât în închisori şi lagăre a avut purtare demnă. membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator. a dus o politică de cadre duşmănoasă. II) 36 (vol. 9. duşman al 29. I-III) Bogdan Alexandru (Lam Jack) 24/1954. prilej cu care i sau reconfirmat calitatea şi stagiul avut. 1769. iar acuzele se dovediseră a fi neîntemeiate. 24. CCP a propus reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1947 4 2098 1770 Bogdan Alexandru Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur exploatator. vol. II 24/1954.08. vol. cercetat întrucât în 1941 a avut purtare proastă la Siguranţă. Original.1954 1946). clasei muncitoare. a întreţinut relaţii cu diverşi capitalişti şi şi-ar fi făcut depozite de aur şi valută în străinătate. Originale. înainte de 23 august 1944 a condus o firmă de transport de mărfuri.

în calitate de preşedinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular raional 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că era un element chiabur. a batjocorit femei sovietice. Câmpulung Muscel.2099 1771 Bogdan Alexandru C. 4. regimului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. parte la acţiuni împotriva partizanilor 1950 sovietici şi a personalului Operei de stat din Odessa. Originale.10. a luat 31.06. Originale. s-a dovedit a fi necinstit. 1953 2 2100 1768 Bogdan Alexandru M. (Almosnino Haim) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era un element decăzut din punct de vedere moral. 4 2102 2771 Bogdan Constantin Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost informator al Companiei 36 Poliţie. a întreţinut legături 1968 de prietenie cu un protopop. duşmănos 15. 1 2101 2994 Bogdan Bănică Membru de partid exclus pentru că. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1 533 . a încălcat hotărârile Partidului. Original.04.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a fost în anturajul legionarului Nicolae Obrejan. 21 2107 2823 Bogdan Elena (Popescu) Membră de partid exclusă pentru că: în 1938 s-a căsătorit cu Teodor Bogdan. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare.08. avea un frate chiabur şi un cumnat 1959 legionar activ. tatălui său. moşier şi 21. exclus din Partid pentru că a ajutat cu 26. Original. Originale.2103 2773 Bogdan Constantin T. Bogdan Dionisie Membru de partid exclus pentru că: în 1922-1940 a făcut politică naţional.07. când respectivul a 1962 fost arestat. Originale. a ascuns activitatea 26. Bogdan Cornel T.18. cu care a participat la şedinţe de 28. Original. cuib. nu a depus activitate de partid.12. i-a luat apărarea. 1 534 . Activist la Raionul de Partid Buzău. 1 2104 1708 4 2105 2681 4 2106 1702 Bogdan Dumitru V. ambii condamnaţi pentru activităţi duşmănoase. preşedinte al organizaţiei PNŢ Maniu din 1966 Bucureşti. nepotul lui R.07. iar în 1959. CCP a hotărât menţinerea deciziei. bani organizaţia legionară. s-a ocupat cu afacerile. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Constantinescu. reconfirmată în 1960. ţărănistă.03. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Original.12. 1972 5 2111 1791 Bogdan Gheorghe Membru de partid căruia i s-a retras calitatea în 1955 pentru că: era fiu de chiabur. membră de partid cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. 2. membru de partid exclus în 1952 pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a comis masacre. 4 535 . copii. În 1962 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.05. nu a luat măsuri împotriva unor persoane care au comis acte de necinste. Deşi CCP a constatat că a avut purtare slabă la anchetă. sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: a organizat chefuri în camerele oficiale. avea viciul beţiei.04. Original. părinţii săi fiind scoşi de pe ea. 8. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi a cerut să fie criticat de organizaţia de bază.01. judeţul Galaţi. 1954 1 2110 3079 Bogdan Florin Secretar al BOB şi şef al postului de miliţie în comuna Vlădeşti. Originale.2108 1783 Bogdan Elisabeta (Salamon) Conferenţiar la Catedra de marxismleninism a Universităţii „Bolyai” din Cluj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cerere respinsă. i-a menţinut calitate a de membră cu stagiul din 1946. alte abateri. Întrucât lista cu chiaburii a fost 1958 revizuită. 8. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 6 2109 1780 Bogdan Florian Angajat al Miliţiei. 23.

iar în 1941 s-a 17. Original. 1951 2 2115 1781 Bogdan Gheorghe Directorul Şcolii de Partid de la Judeţeana Arad. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit din Basarabia. în 1940 a luat parte la adunări legionare.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. Originale. 17. beţiv şi scandalagiu. reîntors. 1 2113 1789 Bogdan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost informator al Siguranţei. în funcţia 1952 deţinută s-a dovedit necinstit.01.11. 1 2116 1701 Bogdan Gheorghe Gh. Original. 1 536 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus 19. 1950 era necinstit. în 1949 pentru că în trecut a luat parte la 1954 manifestări legionare. luat parte la şedinţe legionare.2112 1790 Bogdan Gheorghe Director la Întreprinderea petroliferă Mărgineni (1948-1949). alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a 15. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10. Original. 1 2114 1782 Bogdan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului a fost la specializare militară în Germania. 4.

04. a ascultat posturi de radio 1951 imperialiste şi a făcut propaganda lor.2117 1705 Bogdan Grecu N. 1 2119 1707 Bogdan Ioan Al. 3.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1955. a fost condamnat penal pentru delapidare. 1957 5 537 . Secretar al organizaţiei de bază din comuna Belegeni. legionară. în calitate de elev la Şcoala medie de Partid 19. de la Sibiu. în timp ce ocupa funcţia de şef al Secţiei gospodărie şi industrie locală de la Sfatul Popular al raionului Zeletin. Original. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1950 a avut piuă de bătut stofe pentru sumane. regiunea Crişana. 9 2118 1703 Bogdan Ioan Membru de partid exclus pentru că. raionul Beiuş. a încadrat în Partid foşti legionari şi alţi reacţionari. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1957 a fost condamnat penal 1961 pentru delapidare şi abuz în serviciu. de la care a primit cadouri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. exclus din Partid pentru că: nu colabora cu ceilalţi membri ai Biroului. copie. reconfirmată în acelaşi an şi în 1962. înăbuşea critica. 1962 5 2120 2735 Bogdan Ion Secretar al Comitetului judeţean PCR Severin. Originale. a făcut speculă cu cereale. Originale.10. Originale.10. a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. exclus din Partid pentru că: în 1938 a fost înscris în organizaţia 27. era căsătorit cu fiica unui chiabur.

1959 117 (vol.06. 6 7/1959 2124 (vol. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. Original. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru inactivitate.12 1954 1 2122 1706 Bogdan Ion D. Întrucât a renunţat la apel. Copie. CCP a 1980 hotărât clasarea cazului. 23. Idem. Întrucât nu s-a dovedit că ar fi avut vreo legătură cu Siguranţa. Originale. legionară. nu răspundea la chemările Partidului. 11. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a fost înscris în organizaţia 26. cercetat pentru a se verifica împrejurările în care a fost numit medic la penitenciarul Caransebeş. II) 538 . CCP a clasat cazul.02. Originale. Originale. şi pentru a clarifica purtarea avută cu ocazia arestărilor din 1942 şi 1944 din Timişoara. I) 1714 3 (vol. 5 2123 3332 Bogdan Ion I. Salamon) Vicepreşedinte al Consiliului General 23. membru de partid în ilegalitate.2121 1704 Bogdan Ion Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui negustor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ocupându-se şi el cu negustoria. în 1943.12. I-II) Bogdan Iosif (Solomon. copii. 27. ca normator-şef în fabrică avea atitudine netovărăşească. Referinţă semnată de Méliusz József. ARLUS şi locţiitor al ministrului 1959 Sănătăţii.

a dat dovadă 1948 de neglijenţă în mânuirea fondurilor. partid şi neplata cotizaţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. deconspirat munca Secţiei.08. exclus din Partid pentru că: în muncă a avut legături cu capitalistul Hugo Romniceanu. 20.11. Originale. Originale. a 12. 3 2127 1713 Bogdan Maria Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie care a făcut parte din partidele burghezo-moşiereşti. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. şi-a pierdut carnetul 31. menţinerea deciziei. 1 2128 3241 Bogdan Micloş Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit abateri repetate de la disciplina de partid şi a muncii. a menţinut legăturile cu acesta. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1980 CCP a propus. nu era în stare să-şi facă o autocritică sănătoasă. 1978 CCP a propus. Originale.2125 2734 Bogdan Jean (Berman Iancu) Activist al Secţiei Administrative a CC al PCR. În 1953 CCP a hotărât reprimirea lui în Partid. menţinerea deciziei. care a fost arestat de „organele de stat”. 3 539 . avea un frate 1954 preot. 6 2126 3349 Bogdan Lucia Membră de partid exclusă pentru că a refuzat să mai participe la viaţa internă de 28. după fuga lui din ţară. de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu care a întreţinut relaţii.08. Original.11.

1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. beţiv. era un element cu trecut duşmănos. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de 18. afemeiat şi scandalagiu. imoral. Originale. Cruce” legionare. 1960 4 2130 1711 Bogdan Nicolae Activist al Judeţenei PCR Târnava Mică. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.06. exclus din Partid pentru că: a încurajat furturile.17. Bogdan Simion Membru al BOB din întreprindere. 30. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a luat parte la adunări legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bogdan Petre Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. 1950 2 540 .11. Originale. judecător la Judecătoria Lugoj. tic a fost informator al conducerii 1958 administrative a fabricii „Nitrogen” din Târnăveni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 2131 2634 3 2132 1710 Bogdan Petru Fost activist la Comitetul judeţean PCR Lugoj.04.08.10. era un element carierist şi afacerist. 1953 Pentru că era un element tânăr. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 5.2129 1712 Bogdan Mihail (Berman) Membru de partid exclus pentru că a făcut cerere pentru a emigra în Israel. 1 2133 1709 8. în timpul războiului antisovie. Originale.

03.07. avea rude cu activitate duşmănoasă. provenea dintr-o familie de exploatatori. în funcţia avută a sprijinit 21. Originale. 1 2135 1775 18 2136 1776 Bogdan Valentina Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară şi a contribuit cu obiecte de îmbrăcăminte la „ajutorul legionar”. a fost numită şefă de baracă. Bogdan Tiberiu Fost inspector în învăţământ. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în timpul Rebeliunii legionare a luat parte la 14. 1960 şi 1962. reconfirmată de CCP în 1951. 1. în posturile 1952 ocupate a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia sionistă „Dror Habonim”. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2134 1785 Bogdan Suzana (zisă Eva) Membră de partid exclusă pentru că: fiind internată în lagărul de la Auschwitz. reconfirmată în 1956.11. jefuirea populaţiei evreieşti. elemente duşmane. după întoarcerea în ţară a avut 1951 unele manifestări cu caracter şovin. a fost şi simpatizantă PNŢ. Originale. american. de la care a luat mită.05. 25 541 . după eliberare a avut legături cu un ofiţer 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Director al Gospodăriei Silvice de Stat din regiunea Stalin (Braşov). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1954 1 2137 1777 Bogdan Vasile I.

Original. 1 2140 1788 1 2141 1786 Bogdanovici Eufrosina C. 1951 1 2139 1787 Bogdaneţ Larisa Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: era originară din 12. de unde a fugit de două ori de 12. decorat cu „Steaua României”. alte abateri. Original. Originale. „Coroana 1950 României” şi alte ordine şi medalii. membră de partid căreia i s-a retras calitatea în 1956. a 1960 refuzat să mai ducă viaţă de partid. fiind transferată la Timişoara. de unde a fugit de două ori de 1951 sub regimul sovietic. copie.05. Bogdaneţ Vasile Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: era originar din Basarabia. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Basarabia. 14 2142 1760 Bogdanovici Teodor Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a fost 19.06.06. Original. pentru 24. 2 542 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. sub regimul sovietic. Medic în Bacău. soţul ei a fost exclus din Partid pentru activitate duşmănoasă. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. trăindu-şi viaţa în desfrâu.03.2138 2819 Bogdana Milla Membră de partid exclusă pentru că: era a fost unealta burgheziei. că. 1951 CCV a hotărât schimbarea deciziei în excludere.

25. Idem. Director general adjunct la Direcţia 25. Întrucât a muncit pentru reabilitare. Originale. II) 543 . în 1965 CCP a propus. în cartea de evidenţă menţionându-se că în anii 19561965 a fost exclus din Partid. reprimirea sa în Partid cu vechimea avută anterior. copii.2143 1778 Bogdănescu Constantin P. 1957 membru de partid exclus pentru că în 1935 s-a înscris în organizaţia legionară. iar CCP i l-a acordat din iunie 1944. a fost paraşutat în spatele frontului. 1957 33 (vol. a fost comandant al unui 16. Original. când. unde fusese în prizonierat. În 1973 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. I-II) Bogdănescu Dumitru N.10. după ce a urmat cursurile unei „şcoli antifasciste” din URSS. 1 2693 2144 (vol. Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a participat la acţiuni împotriva partizanilor şi comuniştilor. I) 27/1955 404 (vol. a fost 1951 decorat. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.08. Originale. reconfirmată în 1959. Generală a Treburilor CC al PMR. pluton care a comis atrocităţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată în 1964.12. în perioada războiului a făcut parte din completul de judecată al Curţii 20. care a condamnat la 1954 ani grei de închisoare prizonierii sovietici şi muncitorii de diferite naţionalităţi care sabotau războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 2147 1762 Bogen Otilia Membră de partid exclusă pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a întreţinut legături intime cu un comisar din poliţia antonesciană. Original.01. Marţiale din Galaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. împreună cu soţul ei şi-a scos formularul de emigrare în Israel. 5. 5. 2 2146 1761 Bogen Benhard Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar”. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. 1953 2 544 . a fost agent al poliţiei antonesciene din ghetoul Sargorod (19411944). Original. care a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar” şi a fost agent al poliţiei antonesciene din ghetoul Sargorod.12.2145 1779 Bogdănescu Titu Membru în Biroul judeţean ARLUS din Galaţi şi Oradea. în 1945 s-a căsătorit cu Bogen Benhard. împreună cu soţia sa şi-a scos formularul de emigrare în Israel.

3 2149 1763 Bogheanu Aurel Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a participat la 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie schimbat din funcţie şi să i se retragă mandatul de deputat al Sfatului Popular comunal. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 4 2151 1757 Boghez Ilie Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element afacerist. 6. unele acţiuni ale legionarilor şi a fost 1958 numit primar.07. 1966 a pretins bani de la cetăţeni. pe care i-a 10. Originale. restituit numai prin reţinerea din salariu. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 4 545 .02. 9. Originale. Ofiţer la UM 0174 Craiova. membru de partid exclus pentru că: în repetate rânduri a împrumutat bani de la ofiţeri. Originale. 4 2150 1758 Bogheanu Enita S. Originale.2148 1759 Boghean Gheorghe T. a sabotat reforma bănească din ianuarie 1952. promiţândule că-i va scuti de concentrare. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară. subofiţeri şi militari în termen. ca diriginte al Oficiului PTT Boteni a ţinut legătura cu elemente duşmănoase regimului şi a dosit acasă medicamente.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost decorat.2152 1756 Boghici Ion V. Originale. Originale. Adresă a CCP prin care s-au 1956 comunicat informaţiile cerute. română. 20. parte dintr-o comisie de la Odessa. în Partid a dus activitate duşmănoasă.02. Original.03. împreună cu provocatorul Miron a spart greva din 1935 de la fabrica Buhuşi. Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de negustori. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată în 1961.09.07. 1 546 . 53 2154 1764 Boghiu Alecu Membru de partid exclus în 1947 pentru că: în calitate de secretar şi casier la primăria comunei Ursa. lb. 4. brutaliza ţăranii. s-a ocupat cu 1951 afacerile. regiunea Bacău. maghiară. în perioada guvernării legionare a participat la unele şedinţe ale organizaţiei. 1 2153 288 Boghina Elemer Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. 1973 şi 1976. 1936 s-a înscris la cuzişti. 1960 21 2155 1784 Boghiu Carol Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar la CFR a fost omul de încredere al administraţiei. a făcut 22. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 13. care 1950 în 1943 a controlat bunurile jefuite de pe teritoriul sovietic.

10 2158 1483 7 2159 1482 2. 1950 1 547 . intra beat 1950 în fabrică şi trăgea cu pistolul.2156 1475 Bogobia Ion D. 17. Bogoi Nicolae I. – 52 2157 1449 Bogodoi Mihai Vasile Ofiţer politic în MFA.02. membru de partid exclus pentru că: în anii 1942-1948 a făcut parte din „secta” adventistă. Originale. reconfirmată în 1956. exclus din Partid pentru că: sa căsătorit cu nevasta unui fost legionar. întrucât a avut activitate fascistă. alte abateri. Şef al Serviciului de cadre de la Comitetul Provizoriu judeţean Timişoara. Bogoi Stefan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a fost şef de cancelarie la organizaţia „Crucile cu Săgeţi” din Oradea. Originale. în 27. În 1961 s-a constatat că acuza s-a dovedit neîntemeiată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 a purtat discuţii cu caracter 1959 calomnios faţă de politica URSS în Orientul Mijlociu. membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. în 1946 s-a înscris în PSD.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a propus menţinerea deciziei. Originale. după 23 august 1944 a fost internat în lagărul Marghita. iar organizaţiei de bază de la locul de muncă i s-a recomandat să ia în discuţie primirea sa în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. în funcţia avută a făcut afaceri. Secretar al organizaţiei de partid de la Societatea „Româno – Americană” Constanţa.

fascistă „Muncă şi Lumină”. în 1969 a fost repus în drepturile de membru. 5 548 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.2160 1481 Bogokowschi Gustav Judecător la Tribunalul Regional Bucureşti. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.06. alte abateri. 2 2161 3417 Bogolea Gheorghe Şef de secţie la Întreprinderea de industrializare a laptelui Bucureşti. înregistrat rămâneri în urmă în realizarea 1982 planului şi alte nereguli. 14. 1954 Întrucât acuza nu s-a confirmat. 5 2162 1480 Bogorin Simion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare.05. sectorul 6. s-a 1952 manifestat duşmănos faţă de regimul democrat-popular. 24. 1 2163 1479 Bogorin Vasile Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. Original. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că s-au 26. Original. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. Întrucât şi-a retras apelul. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. începând cu data hotărârii.02. Întrucât a avut şi rezultate pozitive. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut parte din organizaţia 24.

1982 CCP a propus. reconfirmată în 1960. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1930 s-a înscris şi a activat în Mişcarea 12. Bögözi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: îmbarcat pe vase care făceau curse în Orient. ocupat cu contrabanda. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 2165 3422 6 2166 1477 30 2167 1476 1 2168 3399 5 549 . faptă 28. s-a 29. 1981 CCP a propus. Subofiţer de miliţie. membru de partid exclus pentru abuz de băuturi 30. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.2164 1478 Bogoş Iosif L. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. pentru care a fost condamnat penal.03. iar în ţările 1959 capitaliste lua legătura cu diferite elemente fugite din ţară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. conştiinciozitate. Originale. alcoolice. Legionară. a fost folosit de organele burgheze pentru a da unele informaţii.06. Originale. Original. Bogu Constantin Membru de partid exclus pentru că a condus autoturismul personal sub influenţa băuturilor alcoolice. Bogşa Balint Membru de partid exclus pentru că: a fost şef de post de jandarmi în regimurile trecute.03.07.05. menţinerea deciziei. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care le-a servit cu 25. menţinerea deciziei. Originale. Bogoşel Gheorghe I. pe frontul antisovietic a 1951 ordonat împuşcarea a trei partizani.

Secţia de cadre să-i verifice pe cei care l-au propus şi încadrat în Partid. a fost bun prieten cu nemţii. Copie. Întrucât a avut purtare proastă la 1953 ancheta contraspionajului hortyst.2169 311 Boguslavscaia Pesea Iacovlevna (Torban Polea) Persoană care a solicitat eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că a fost membră a PCdR. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. copii. 2 2172 1473 1 550 . să fie arestat şi cercetat amănunţit de Siguranţă în calitate de colaboraţionist jefuitor şi criminal de război. Original. rusă. 1948 1 2171 1755 Bogyo Elisabeta (Szabo) Membră de partid cercetată în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (Acăţari). fost membru al PC Maghiar căruia i s-a respins cererea de încadrare în PMR pentru că: în trecut a făcut parte din Partidul szalasist. Originale. Adresă a CCP către CC al PCUS. 2. română. 1956 20 2170 2855 2.05. prin care s-a comunicat că în anii 1931-1940 a fost membră a PCdR. . CCV a hotărât menţinerea deciziei. lb. perioada antonesciană a fost membră în 1950 conducerea Crucii Roşii. Original.06. Bogye Ştefan Membru al unei echipe de Securitate.11. CCP a hotărât să fie menţinută în afara rândurilor Partidului. alte abateri. 27. alte abateri. Bogza Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost soţie de comisar de Poliţie. a avut atitudine filogermană şi antisovietică. în 19.10.

organizaţia cuzistă. ultima decizie fiind confirmată de CCP. Originale.2173 1474 Bogza Ioan Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1938 a fost înscris în 17.02. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. acordarea stagiului din ilegalitate. iar într-o adunare a organizaţiei de bază a purtat discuţii neprincipiale la adresa unor cadre didactice. 4. copii.10. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. raport cu gravitatea faptei şi a 1972 recomandat Comitetului judeţean Dolj să reexamineze cazul. Originale. 4 2174 1448 Bohălteanu Vasile G.03. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a făcut politică legionară. 1958 CCP a hotărât respingerea solicitării. Membru de partid care a solicitat 26. s-a dovedit necinstit. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că şi-a format un anturaj cu care se ţinea de beţii. alte abateri. 13 551 . 4 2175 1447 Bohotineanu Alexandru Şef al Serviciului de cadre la CSC regiunea Bârlad. CCP apreciat că sancţiunea nu era în 12.04. În 1979 şi 1982 a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru motive identice. 1954 3 2176 3434 Boia Stelian-Ioan V. Originale.

antisovietic a luat parte la jafuri 1954 împotriva populaţiei civile. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. organizaţia legionară. ţiilor „fasciste” armene „Taşnag” şi 1960 „Rafii”. pe frontul 24.09. Originale. Originale. în 1940-1941 s-a ocupat de 21. după 23 august 1956 1944. a dus activitate social-democrată de dreapta şi s-a declarat împotriva prezentării în alegeri alături de BPD. element imoral.25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. cu manifestări naţionaliste. afaceri cu mărci germane. 4 2180 1444 Boian Nicolae Şeful Secţiei comerciale de la Sfatul Popular raional Târgu Jiu.08.11. exclus din partid în 1956 pentru că: în 1940-1944 a fost membru al organiza. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de partid a cartierului Colentina din Bucureşti. pe care o informa despre starea de spirit a muncitorilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. Originale. 5 2179 1445 Boian Ioan D. ca secretar PSD al plăşii Rupea. 4 552 . Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 25. 5 2178 2818 Boian Iacob D. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1939 a fost omul de încredere al administraţiei ziarului „Universul”.2177 1446 Boiagian Artin T. reconfirmată în 1955.

13 2182 1443 Boiangiu Alexandru Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 12. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. strângerea şi masacrarea populaţiei civile 1950 de la Odessa. Original. 1941 a făcut parte din organizaţia 1958 legionară. alte abateri. Original. 3 2185 1434 Boiangiu Ion Membru al BOB de la Institutul de Construcţii din Bucureşti. reconfirmată în 1960. a antrenat unii membri de partid la acţiuni 22. Originale. Boiangiu Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legio. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.21. a fost decorat.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. Original. de compromitere (beţii). CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. nare. 23. era un element necinstit. membru de partid exclus în 1956 pentru că în 193926. Şeful Biroului economic de la raionul de Miliţie Mediaş.09. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. Originale.2181 1442 Boian Nicolae N. 1 2183 1441 1 2184 3193 Boiangiu Dumitru Membru de partid exclus pentru că a comis fapte de necinste. 2 553 .02.12. introducând 1953 astfel morala putredă burgheză în institut.04. menţinerea deciziei. locotenent.

Originale.03. rusă. CCP a hotărât că organizaţia de bază din cartierul său poate să-l primească în rândul candidaţilor. 1956 185 2188 485 Boiarscaia Roza Ianchelevna Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte că în perioada 19321935 a fost deţinută politică antifascistă. lb.05. Original. română. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2186 3014 Boiangiu Ion M. care a solicitat primirea în Partid. fost deţinut în lagărele de la Târgu-Jiu. scandaluri). CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. Ida Felix şi Tudor Avădanei. pentru care a fost condamnat penal.12. copii. Vapniarka şi Grosulovo. Boiatji Nadejda St. Dumitrescu. (Iatenko) Membră de partid exclusă pentru că în trecut a avut relaţii cu Sava 27. Notă de răspuns a CCP adresată CC al 1958 PCUS prin care s-a confirmă că în 1935 a fost arestată şi condamnată la 3 luni de închisoare. Referinţă semnată de Ida Felix. Ebion) Scriitor de limbă idiş la CDE (19471950). Originale. copii. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de agent colector a făcut modificări în registrul agricol. Hotărâre reconfirmată în 1961 şi 1980. 12 2189 1438 1 554 . Referinţe semnate de Bercu Feldman. fost şef al Siguranţei 1951 Bucureşti. 17. Originale. 4 2187 439 6. faptă 26. a 1968 avut comportare imorală (legături cu femei. Boiangiu Smerl Vainstain (A. beţii.

organizaţia legionară.11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 1 555 . alte abateri. 9.2190 1487 Boican Constantin I. reconfirmată în 1960. Originale. 1957 unor elemente maniste. copii.01.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2192 535 Boiciuc Cuzma Dimitrievici Cetăţean sovietic pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. 10 2194 1486 Boiciuc Simion Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. română. 2. 1 2191 3051 Boiciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în perioada 1939-1941 a făcut parte din 28. 1950 a participat la Rebeliune. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. pentru că în 1944 s-a refugiat din Bucovina în România. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în Mişcarea Legionară şi 19. Original. rusă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale.09. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost în anturajul 19. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1962 25 2193 1484 Boiciuc Ioan Responsabil de cadre la Comitetul PMR al plăşii Geoagiu. Original. copie. lb.04.

5 556 . 14. socotindu-i-se vechimea din 1940.01.2195 1752 Boico Cristina (Marcuson Luca . dată la care a completat adeziunea la PCR. în 1943 devenind responsabila Serviciului de informaţii al FTP-MOI. iar în 1944 responsabilă cu cadrele. iar la întoarcerea în ţară a fost nejust încadrată. Membră a PC Francez (1940-1946). 1980 CCP a retrimis cererea spre rezolvare Comitetului judeţean Suceava al PCR. În 1966 Biroul Comitetului municipal Bucureşti al PCR i-a acordat stagiul din 1932. CCP a hotărât anularea stagiului anterior şi stabilirea lui din 1946. copie.02. Originale. faptă pentru 23. În 1938 a plecat la Paris pentru studii. Întrucât prin plecarea la Paris a 1958 pierdut calitatea de membru al PCR din 1933. Originale. cu specificarea că din 1940 a fost membră a PCF. A făcut parte din Rezistenţa Franceză. care a fost condamnat penal. 10 2196 3357 Boico Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a sustras cartofi de la CAP.Bianca) Membră de partid cercetată pentru că CCP a fost sesizată că are stagiu în Partid din 1940 pe nedrept. fără să aibă aprobarea Partidului.

Bibi) Şef al Serviciului politic al Comandamentului Trupelor de Grăniceri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Boieriu Gheorghe Activist al Comitetului raional de Partid Agnita. Hotărâre reconfirmată de Secretariatul CC al PMR şi CCP în 1951.05. a încălcat grav liberul 12.12. în acelaşi an. A făcut parte din Brigăzile Internaţionale din Spania. regiunea Stalin (Braşov). CCP i-a confirmat calitatea de membru al PCR din decembrie 1943. i s-a reconfirmat încă o dată stagiul acordat. Original. când a intrat în Divizia „Tudor 1950 Vladimirescu”. 27. iar ulterior a ajuns în URSS. În 1947 Direcţia Cadre a CC al PCR i-a făcut transferul din PCF în PCR. În 1957. membru de partid cercetat în legătură cu confirmarea calităţii. exclus din Partid pentru că: a dus o viaţă imorală. În 1966 Comitetul orăşenesc Bucureşti al PMR a propus ridicarea sancţiunii şi. Membru al PC Spaniol şi PC Francez. În 1960 CCP l-a sancţionat cu „vot de blam” pentru motive neprecizate. Originale. alte abateri. Originale. 13 2198 1751 12 2199 1753 1 557 . în timp ce era ataşat comercial la Moscova. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu stagiul din 1935.11. consimţământ al ţăranilor în crearea 1955 GAC. în 1946-1947 a făcut speculă. Membru de partid exclus pentru că: din 1935 a fost membru al organizaţiei 23.2197 2740 Boico Mihail (Rosner Maier . Boiculesi Isidor A. CCP s-a declarat de acord. şi-a pierdut documentele de partid. legionare.

3 2203 2971 4.08. 1961 4 2201 Boilă Doina Secretară cu probleme de propagandă la Comitetul municipal de Partid Mediaş. a fost condamnat penal pentru furt. cercetată cu privire la mai multe abateri sesizate într-o scrisoare 20. 1980 CCP a propus. în Canada. 7 2202 3331 Boitor Iosif Membru de partid exclus pentru că în 1975 a făcut cerere de plecare definitivă 27. a săvârşit acte de necinste. Original. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale.06. Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element viciat (beţiv) şi a provocat scandaluri. Originale. Bojai Elisabeta (Iozsefine) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. Originale. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care au săvârşit crime şi jafuri în Ardealul de Nord. 60/1979 anonimă. judeţul Sibiu. 9.06. 1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. copie. CCP a hotărât clasarea cazului. 1951 2 558 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1967 3 2204 84 2.06.2200 2789 Boieru Iosif G.10. Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. Originale. Boitoş Dumitru Membru de partid exclus în 1961 pentru că în 1944 a făcut parte din Gărzile lui Iuliu Maniu.

12 2208 1740 Bojan Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei 29. Avocat pledant la Biroul de asistenţă juridică din Cluj.1968 Maniu la Fabrica „Dermata”. cercetată în legătură cu căderile de la Oradea din 1934. Întrucât la anchetă a avut purtare proastă. 1 559 . fiind nemulţumit de faptul că soţia sa a fost arestată pentru lipsă în gestiune. 1951 12 2206 1742 Bojan Dumitru N. În 1957 a solicitat acordarea stagiului din 1938. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar Biroul Comitetului 21. reconfirmată în 1969. 1950 burgheze. 8 2207 2992 Bojan Ioan S.12.08. Secretar-şef al Tribunalului Popular al Raionului Oraviţa. Originale. din 1946 a participat ca delegat al PNŢ. Originale. Original. CCP a hotărât clasarea cazului.2205 1733 Bojan Agneta (Roth) Activistă la CC al Crucii Roşii. alte abateri.05. raional PMR Oraviţa a refuzat să 1961 intervină pentru eliberarea ei. 6. Originale. cerere respinsă în 1958 şi 1965. a trecut la calomnierea primului secretar al respectivului organ de partid. membru de partid exclus pentru că: a ascuns că la alegerile 24. membru de partid exclus pentru că. CCP a propus menţinerea calităţii de membră de partid din 1945 şi sancţionarea cu „vot de blam”.

un vechi prieten al său. a intrat în Tineretul 1952 Progresist la recomandarea lui Balaş Eugen.12. 13. la data respectivă exclus din Partid ca „element duşmănos”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1944 a devenit redactor al ziarului brătienist „Vestea” din Sibiu. penal pentru neglijenţă în serviciu (lipsă 1960 în gestiune). în calitate de responsabil la Biroul de Turism din Timişoara. Membru de partid exclus pentru că. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 560 . CCP a hotărât menţinerea calităţii de 1951 membru de partid din 1945. iar mai târziu 23. Originale. a trăit o viaţă destrăbălată. Originale.2209 1741 Bojan Ion Membru de partid cercetat întrucât în 1945 a fost membru al PSD din Ungaria. administrator. 18 2211 1739 Bojan Ladislau I. a fost condamnat 30. Membru al BOB de la MAE. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. reconfirmată în 1960.07. 3 2210 2820 Bojan Iuliu P. alte abateri.11.

Deşi a avut purtare slabă în faţa 12. membru de partid cercetat în urma reconstituirii căderilor de la Someşeni. însă de fiecare dată a fost părăsită. întrucât şi-a 1952 recunoscut slăbiciunile avute. şef al Direcţiei de cadre din Direcţia generală a rezervelor de muncă de pe lângă Consiliul de Miniştri. exclusă din Partid pentru abateri imorale.08. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. 8 2213 1737 Boje Amelia Responsabilă la Resortul Organizatoric în BOB de la fabrica „1 Mai” din Bucureşti. CCP a propus menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1932. i-a interzis ca timp de doi ani să ocupe posturi de răspundere în Partid. Original. duşmanului de clasă. iar la alegerile din 1946 a votat cu „ochiul” (PNŢ).2212 1738 Bojan Pavel Fost preşedinte al Comisiei de Verificare a judeţului Bihor. 1949 1 561 . CCV a hotărât: anularea deciziei şi i-a confirmat calitatea de membru.10. 5. iar în acelaşi an i s-a majorat la 3600 lei (de la 3080 plus 214 pensie suplimentară). exclus din Partid pentru că a fost sub influenţa unui unchi reacţionar. 2 2214 1736 Bojenaru Dumitru Director al Şcolii ţărăneşti (1948). trăit în concubinaj cu mai mulţi bărbaţi 1953 pentru că intenţiona să se căsătorească. În 1979 a solicitat o pensie de merit.10. Original. Întrucât din cercetări a reieşit că a 13.

3 2216 1735 Bojin Alexandru Profesor. Director al Trustului de alimentaţie publică din Craiova. legionară. Întrucât acuzele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. 2 2217 1744 Bojin Ilie I. Original. alte abateri. familie şi societate avea o comportare 1980 reprobabilă. membru de partid exclus pentru că: în trecut a dus o viaţă destrăbălată. a făcut parte din organizaţia 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 11 562 . în funcţia avută s-a purtat 1965 brutal cu salariaţii. menţinerea deciziei.06. alte măsuri.02. CCP a propus. Originale.2215 3348 Bojescu Ioan Membru de partid exclus pentru că în repetate rânduri a săvârşit abateri de la disciplina de partid şi profesională. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la 14. Originale. iar în 31. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Rebeliune. Întrucât majoritatea acuzelor s-au dovedit întemeiate.10.

în perioada guvernării legionare a făcut parte din organizaţia legionară. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Întrucât acuza principală. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. alte abateri.06. Locţiitor politic la raionul de Miliţie Secuieni. 24. stăpânit de viciul beţiei. maghiar „Imredi”. În 1962 CCP a recomandat recercetarea cazului. regiunea Oradea. care a compro1954 mis organele de stat făcând chefuri cu diferiţi chiaburi.11. iar în 1963 hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că era un element 12. Originale. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. reconfirmată în 1964. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.10.2218 1734 Bojin Ion N. Böjte Andráş (Andrei) Membru de partid exclus pentru că în 1943 s-a înscris în Partidul fascist 30. Originale. 1 2220 1748 4 563 . Organizator de partid la mai multe GAS din raionul Băileşti. În 1964 a fost din nou primit în Partid. 32 2219 1745 Bojină Alexandru V. CCP a hotărât anularea deciziei. în calitate de magaziner la Staţia CFR Segarcea. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1959 a fost din nou exclus din 1954 Partid întrucât. iar CCP a solicitat Comitetului regional PCR Oltenia să-i analizeze cererea de stagiu. că ar fi fost legionar. s-a dovedit neîntemeiată.

în postul de paznic de câmp a furat din avutul obştesc. în 1944 s-a refugiat în ţară. 8. CCV a hotărât anularea încadrării în Partid. 1954 1 2222 1746 Boju Evdochia Membră de partid verificată pentru că: după ce în 1940-1941 a trăit în Basarabia. a colaborat cu trupele 1949 germane de ocupaţie şi făcea chefuri cu ofiţerii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 2224 2951 Bokor Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că: în timpul dictaturii hortyste a colaborat cu autorităţile împotriva populaţiei sărace 24. după 23 august 1944 nu s-a „repatriat”. în judeţul Dolj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 564 . 1950 1 2223 1750 Boju Nicolae Membru de partid exclus pentru că. alte abateri. ca cetăţeană sovietică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. Original.2221 1747 Böjte Coloman Membru de partid exclus pentru că: în 1941 s-a înrolat voluntar în armata hortystă. a dus activitate de subminare a organizaţiei de bază.06.06. Original. în 1944 s-a refugiat în judeţul Dolj. deşi s-a născut şi a trăit în Basarabia. 8.09.11. Original. Copie. şi a cele evreieşti.

1951 2 565 .06. CCP a hotărât anularea deciziei.2225 1731 Bokor Iosif Membru de partid care a solicitat clarificarea situaţiei sale. Original. membru de partid exclus pentru că: în 1946-1948 a avut atelier de tâmplărie cu angajaţi. Bokor Iuliu Ajutor de procuror la Procuratura Raionului Reghin. cercetat pentru că s-a împrietenit cu elemente mic-burgheze şi a avut poziţie neprincipială faţă de manifestările naţionalist-şovine maghiare din raion. În 1974 sancţiunea i-a fost ridicată. 1957 CCP a hotărât confirmarea calităţii sale de membru din 1947 şi a dispus să i se elibereze noul document de partid. Bokor Moise Prim-secretar al Comitetului raional de Partid Odorhei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Regiunea Autonomă Maghiară. Original.09. element imoral şi nesincer. reîncadrarea sa în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 28. CCP a propus. 1951 1 2228 1732 9.01. întrucât nu i s-a preschimbat carnetul pentru că nu i s-a 10. Original.08. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. 2 2226 1730 3 2227 1393 Bokor Iuliu Membru de partid exclus pentru că: a fost condamnat penal pentru şantaj. Întrucât motivele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. găsit dosarul de partid. a avut manifestări şovine. Originale. să fie sancţionat cu „admonestare scrisă” şi trimis să muncească în alt raion. 4. iar Secretariatul CC al PMR a aprobat.

menţinerea deciziei.2229 1388 Bola Cezar Membru de partid exclus pentru că. Legionară. 1981 5 566 . 2 2231 1379 Bolat Ion M. Originale. Originale. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la 25. 1 2230 1385 Bolan Ilie Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 25. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de responsabil de sector al Tineretului social-democrat.12. pentru a putea fi controlat şi ajutat. alte abateri. reconfirmată în 1960.05. CCV a hotărât: anularea deciziei. 1950 Pentru că era un element tânăr. a avut manifestări şi acţiuni împotriva PCR şi a 14. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. unificării mişcării de tineret. să rămână în producţie (la GAS) timp de un an. manifestări legionare. 22 2232 3383 Bolat Sabechi Membră de partid exclusă pentru că din 1974 nu a mai participat la adunările generale ale organizaţiei de bază şi nu şia achitat cotizaţia. 5. CCP a propus.09.04.

Bolboceanu Marcu Preşedinte al ARLUS din judeţul Neamţ. muncitoare. în timp ce era pe teren împreună cu Ilie Băluţ şi Gheorghe Mocanu.06. (La data deciziei era instructor al Comitetului raional de Partid Sighişoara. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a hotărât. CCP a propus. Originale. 1952 19 2236 2703 6. Originale. 16 2235 1386 4. sancţionat în 1955 cu „vot de blam”. CCP a hotărât clasarea cazului.11. Secretar al Comitetului raional de Partid Agnita. 1979 şi 1983. Originale.10. reconfirmată în 1959. antisemite şi făcea scandaluri prin cârciumi. cel din urmă a violat o fată de 15 ani. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1970 pentru abateri de la disciplina militară. 1950 4 567 .05.2233 1389 Bolănduţ Cornel I. Hotărâre reconfirmată în 1978. 1956 3 2234 3149 Bolba Aurel Subofiţer telegrafist.) Întrucât a renunţat la apel. a fost ajutor de comisar la Poliţia Lugoj şi simpatizant legionar. Originale. a avut atitudini huliganice. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Bolba Teodor P. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie cercetat de Securitate cu privire la trecutul său. pe nume Elena Cimpu. membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în organizaţia fascistă „Harand”. 8. alte abateri. a făcut politică ţărănistă. 26. pentru că.

Original. insulta tovarăşii 31. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 6 2238 1414 Bold Dumitru Membru al BOB de la Inspectoratul general CFR Bucureşti. legionare. exclus din Partid pentru că: în muncile avute a adat dovadă de nepăsare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.01. 4.2237 1377 Bolcaş Augustin Director al Secretariatului din Ministerul Învăţământului Superior. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. de celulă.05. 5 2240 1387 Bold Traian Membru de partid exclus pentru că: avea legături ci chiaburii. s-a dovedit a fi necinstit şi 1954 depravat. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. reconfirmată în 1956. 1953 2 2239 3385 Bold Spiru Membru de partid exclus pentru că a comis acte de necinste pentru care a fost 29. 1 568 .09. menţinerea deciziei.05. condamnat penal. element carierist. alte abateri. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a luat parte la şedinţe 20. 1981 CCP a propus.

2241

1413

Boldea Gheorghe Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1938 s-a înscris în FRN şi a purtat uniformă; a făcut propagandă antisovietică; a calomniat activişti de 14.12. partid. 1965 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

3

2242

2923

Boldea Ioan C. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: era stăpânit de viciul beţiei şi 18.05. provoca scandaluri; în 1949 s-a căsătorit 1967 cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2243

1412

Boldea Niculae Membru de partid exclus pentru că, în calitate de lucrător la o cantină, şi-a însuşit 1 kg de carne. 15.10. CCP a hotărât CCP a hotărât anularea 1953 deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Original.

2

2244

1411

Boldea Simion Instructor al Comitetului raional de Partid Sibiu, sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a folosit Miliţia <1951> pentru a-i determina pe ţărani să intre în GAC-uri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

569

2245

1410

Boldea Toma Gr. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1936-1940 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1966. 12.11. În 1976 CCP a propus, iar 1960 Secretariatul CC al PCR a hotărât, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avute anterior (minus perioada cât a fost exclus). Originale.

15

2246

1409

Boldeanu Valeriu Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. 24.03. Întrucât apelantul şi-a retras apelul, 1958 CCP a hotărât clasarea cazului. În 1959 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

13

2247

2950

Boldescu Ana (Săracu) Persoană cercetată pentru stabilirea situaţiei de partid. Întrucât în perioada interbelică a făcut spionaj pentru sovietici, la căderea din 15.05. 1936 a avut purtare proastă, iar după 23 1947 august 1944 s-a încadrat în muncă cu devotament, CCP a hotărât încadrarea ei în Partid ca membru nou, cu stagiu de la data deciziei. Copie.

1

570

2248

770

Boldescu Daniil Alekseevici (Dănilă) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a se confirma că în 1936 a fost condamnat pentru activitate informativă în favoarea URSS şi să se dea relaţii despre comportarea sa în perioada 1936-1940, când a fost închis la Doftana. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat situaţia, iar comportamentul său a fost apreciat ca bun. Referinţe semnate de: Valeriu Bucicov, Petre Goncearuc şi Vasile Posteucă. Originale, copii.

9.04. 1962

19

2249

1429

Boldiş Vasile Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului hortyst a fost instructor de levente; a luat parte la războiul antisovietic; după 23 august 1944 s-a alăturat elementelor naţionalist-şovine şi social-democrate de dreapta, cu care a făcut campanie anticomunistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4.10. 1952

2

2250

3094

Boldoaşă Ilie I. Membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că a refuzat să participe la 19.09. adunările generale ale organizaţiei de 1973 bază şi să plătească cotizaţia de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

571

2251

3284

Boldoi Alexandru Membru de partid exclus în 1957 pentru că: din imprudenţă a incendiat Cooperativa de consum din comuna 27.07. Vâlcele, judeţul Olt, producând o pagubă 1979 de peste 180000 lei. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

4

2252

1428

Boldor Ioan Membru de partid exclus în 1957 pentru că din 1936 a activat în organizaţia 21.04. legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

7

2253

1427

Boldor Octavian Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1937 s-a înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

9.01. 1959

4

2254

2623

Boldur Eugen M. Membru de partid exclus pentru că: a fost secretar particular al lui Constantin Flondor, fost ministru, ulterior arestat; a luat parte la războiul antisovietic, la 22.09. postul de ascultare al Cartierului General 1950 al MStM; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1957 şi 1966. Originale, copie.

6

572

2255

1426

Boldur Ştefan V. Secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că: a 27.02. muncit formal; a creat greutăţi GAC. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

2256

2983

Boldurean Victor C. Membru de partid exclus pentru că împreună cu alţii a sustras 720 kg de 15.01. porumb din avutul obştesc, motiv pentru 1968 care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2257

602

Bolea Ion I. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: de pe frontul antisovietic a adus în ţară diferite lucruri; a fost 18.01. decorat; în 1954 a fost condamnat penal 1957 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2258

1425

Bolea Ion I. Secretar al organizaţiei de bază Bogdăniţa, regiunea Iaşi, exclus din Partid în 1952 pentru că: în trecut a luat 26.02. parte la acţiuni cuziste şi legionare; s-a 1954 dedat la acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

3

573

2259

1424

Bolea Teodor Membru de partid exclus în 1952 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

8.10. 1965

4

2260

1423

Boleanţu Lazăr I. Vicepreşedinte al Sfatului Popular Timişoara, membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; în 1945-1946 a făcut parte din Tineretul PNŢ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6.01. 1961

4

2261

1422

Bolescu Lazăr A. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în timp ce era student la Academia Militară din URSS, a întreţinut 23.05. relaţii intime cu diferite femei, neglijând 1956 învăţătura; a sustras bani de la un coleg. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2262

536

Boleslaw Brzezicki Cetăţean polonez pentru care Asociaţia Luptătorilor pentru Libertate a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. Adresă a CCP către CC al Partidului Muncitoresc Polonez prin care s-a comunicat că un anume Brzezinschi Heinric Boleslaw a fost condamnat în 1941 pentru activitate informativă în favoarea Uniunii Sovietice şi trecere frauduloasă a frontierei. Originale.

6.08. 1959

11

574

2263

1420

Bolfan Nicolae Candidat de partid exclus în 1957 pentru că: în trecut a fost condamnat penal pentru viol, furt şi jaf; a făcut 14.01. spionaj împotriva URSS. 1963 CCP a clasat cazul, hotărâre reconfirmată în 1969 şi 1970. Originale. Bolfosu Nicolae Membru de partid exclus pentru că era un element duşmănos, străin de lupta clasei muncitoare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

36

2264

595

5.04. 1950

1

2265

83

Bolgar Ştefan (Istvan) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 27.07. relaţii. 1951 Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. Originale, copie. Bolintiş Marin I. Membru de partid exclus pentru că: a fost patron de bodegă; s-a ocupat cu specula, motiv pentru care a fost condamnat penal; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale. Boloaje Ilie Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut politică legionară. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică, CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Hunedoara. Originale.

5

2266

1421

6.03. 1952

2

2267

1419

8.12. 1960

2

575

2268

2704

Boloanţă Gheorghe P. Membru de partid exclus pentru că: şi-a declarat averea „la două poziţii” (a sa şi a soacrei sale), pentru a se sustrage de la plata îndatoririlor faţă de stat; în trecut 29.10. a fost legionar. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru transformarea socialistă a agriculturii. Originale.

5

2269

3043

Boloca Miron Membru de partid exclus pentru că la primire nu a arătat că a fost condamnat 26.12. penal la 2 ani de închisoare. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2270

1418

Bolocan Aurel D. Membru de partid exclus în 1955 pentru că în 1946, după ce s-a înscris în 18.08. Partid, şi-a rupt adeziunea. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1980. Originale.

16

2271

1417

Bolocan Constantin S. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1934-1937 a fost membru al 29.04. PNL; în 1937 s-a înscris la cuzişti şi a 1959 fost numit primar de comună. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

576

2272

1380

Bolocan Dumitru P.S. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de locţiitor (ofiţer) politic în Armată, a fost alături de elementele duşmănoase; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1961 şi 1962. Originale.

8.08. 1950

14

2273

1381

Bolocan Ioana T. Sergent-major la Miliţia oraşului Stalin (Braşov), membră de partid exclusă în 1953 pentru că din 1942 a 21.09. făcut parte din vechea Poliţie, unde a avut 1956 un post de încredere. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

2274

2978

Bolocan Nicolae Membru al Comitetului judeţean UTM Sibiu, membru de partid exclus pentru că: în 1944-1945 a fost plecat în Anglia; a sustras bani din fondul 10.04. organizaţiei. 1948 CCP a hotărât: menţinerea deciziei; să fie supravegheat; să fie ajutat să intre în producţie. Copie.

1

2275

Bolog Vasile Şef de sector la Secţia de propagandă a Comitetului judeţean de Partid Timiş, cercetat cu privire la mai multe ilegalităţi. 37/1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

2.11. 1979

17

577

2276

3388

Bolog Viorel Secretar al BOB Staţia 1, tura 3, de la Combinatul Siderurgic Hunedoara, exclus din Partid pentru că a fost 29.05. condamnat penal pentru tăinuire la furt 1981 din avutul obştesc. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

6

2277

2986

Bologa Doroftei Membru de partid exclus pentru că a sustras din fabrica unde lucra bumbac şi mătase. 19.02. Întrucât dusese o muncă pozitivă pe 1951 linie de partid şi sindicat, CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. Copie.

1

2278

3395

Bologa Ilie P. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Deşi a constatat că nu făcuse parte din Mişcarea Legionară, participând doar la 29.06. unele manifestaţii ale organizaţiei, 1981 întrucât excluderea s-a făcut cu 24 de ani înainte, timp în care nu s-a interesat de situaţia lui de partid, CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

4

2279

1382

Bologa Remus Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi; în regimul burghezo-moşieresc a fost agent fiscal de percepţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9.07. 1953

1

578

2280

1375

Bologa Vasile Şef al Serviciului de evidenţa populaţiei de la Direcţia Miliţiei Regionale Cluj, membru de partid exclus în 1962 pentru că: a întreţinut relaţii cu elemente necinstite şi duşmănoase, care 11.07. au făcut cereri de plecare definitivă în ţări 1963 capitaliste, de la care a primit diverse cadouri; a întreţinut relaţii imorale cu mai multe femei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

16

2281

1384

Bologo Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1040-1941 a făcut parte din organizaţia 15.11. legionară; alte abateri. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2282

1383

Bolohan Constantin I. (Costache) Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a activat în 19.12. organizaţia legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2283

1390

Bolohan Dragoş Maior la Comisariatul Militar „Tudor Vladimirescu”, membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legionare; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 24.12, reconfirmată în 1960, 1970 şi 1975. 1959 În 1965 a fost prins de Securitate în timp ce împrăştia manifeste cu zvastica şi, în acelaşi an, a fost internat într-un azil psihiatric. Originale.

98

579

2284

3403

Bolohan Maria Membră de partid exclusă pentru că a săvârşit acte de necinste, pentru care a 31.08. fost condamnată penal. 1981 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

5

2285

1378

Bolohan Nina Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie burgheză; 11.07. împreună cu soţul ei şi-a însuşit lucruri de 1950 la populaţia evreiască; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2286

1415

Bolohan Petru Membru al Comitetului judeţean PMR Turda, exclus din Partid pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui ofiţer ţarist 18.05. refugiat din URSS; era o persoană 1950 duşmănoasă, care s-a înconjurat de elemente antisovietice; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2287

2/1959

Bolojan Victor Prim-secretar al Comitetului regional PMR Oradea, cercetat pentru că, pe frontul antisovietic, a împuşcat un cetăţean sovietic în localitatea Vistopovici. Întrucât era vorba de o confuzie, CCP a clasat cazul. Totodată, a cerut să fie sesizate organele de stat din RP Ungară pentru a-l pedepsi pe Bolojan Ştefan, adevăratul responsabil de crimele săvârşite pe teritoriul sovietic. Originale.

5.01. 1959

17

580

2288

1416

Bölöni Andrei Membru de partid exclus în 1957 întrucât a săvârşit furturi din avutul 14.12. obştesc, faptă pentru care a fost condam1965 nat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2289

1433

Bölöni Emeric S. Şofer la Securitatea din SfântuGheorghe, membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1941-1944 a fost în anturajul unor elemente fasciste din Partidul „Crucea cu Săgeţi”, cu care a luat parte la întruniri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5.10. 1961

5

2290

1432

Bölönyi Stefan S. Şef al cadrelor administrative de la fabrica „Republica”, oraşul Stalin (Braşov), membru de partid exclus pentru că: în 1930-1944 a fost omul de încredere 21.03. al comandantului pompierilor din Braşov; 1958 s-a purtat urât cu muncitorii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu data hotărârii. Originale, copie.

6

2291

1431

Bólós Ion Lucrător de Securitate, membru de partid exclus pentru că a încercat să-şi 18.05. însuşească lucruri din instituţie. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

581

2292

1430

Boloţ Victor I. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară; pe frontul antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

8.04. 1957

43

2293

1376

Bolovan Gheorghe Membru de partid căruia în 1956 i s-a retras calitatea pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar; a fost condamnat 17.07. penal pentru furt. 1958 CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. Hotărâre reconfirmată în 1959. Originale.

14

2294

3115

Bolovan Ion Membru lăsat în afara rândurilor Partidului, întrucât din 1950 nu a mai luat parte la viaţa de partid şi nu şi-a plătit 18.06. cotizaţia. A solicitat reprimirea în Partid 1974 cu stagiul din ilegalitate. CCP a clasat cazul. Originale.

7

2295

2702

Bölönyi Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1933 a fost gardian public în serviciul Poliţiei Bucureşti, calitate în care escorta deţinuţii politici; în 1933 a fost folosit ca agent informator la „Cartea Românească”. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1957. Originale.

5.08. 1949

6

582

2296

1392

Bombescu Ion Vicepreşedinte al Sfatului Popular al comunei Traian Vuia, membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a 17.11. făcut parte din organizaţia legionară; alte 1958 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2297

1391

Bomboş Ion I. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost în bune relaţii cu elementele reacţionare şi a făcut propagandă manistă; a avut manifestări şovine faţă de cetăţenii maghiari. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2.07. 1954

1

2298

1591

Bon Petru Responsabil cu aprovizionarea la Comitetul de Partid Dolj, membru exclus 11.08. din Partid pentru că s-a dovedit a fi 1950 necinstit şi afacerist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2299

1596

Bona Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul de stat al regimului burghezo-moşieresc (notar); a 12.04. făcut politică manistă. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale.

36

583

2300

2633

Bona Mihai Secretar general la Ministerul Justiţiei şi consilier al ministrului (1948-1951), membru de partid exclus pentru că s-a înconjurat de elemente necinstite şi afaceriste, care au comis abuzuri şi delapidări, însuşindu-şi bunuri confiscate drept corpuri delicte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

-.12. 1955

19

2301

3224

Bona Nicolae Alexandru Vasile M. Membru de partid exclus în 1977 întrucât a săvârşit fapte de necinste, 16.05. pentru care a fost condamnat penal. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

3

2302

1592

Bona Petru Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a făcut parte din 18.11. organizaţia legionară; alte abateri. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2303

1598

Boncea Gheorghe N. Inspector la Ministerul Agriculturii, Serviciul învăţământ profesional, şi secretar al unei organizaţii de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că: era 23.04. de origine chiabură; era un element 1954 „decăzut din punct de vedere moral” (homosexual). CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955 şi 1960. Originale.

13

584

2304

1599

Boncea Maria Secretară la Raionul UFDR Cluj, exclusă din Partid pentru că în 1952 s-a situat pe o poziţie de nemulţumire faţă de reforma bănească. 23.06. Ţinând cont de originea ei şi de faptul 1952 că a muncit cu rezultate bune, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

2

2305

1597

Boncia Alexa T. (Alexandru) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Nimigea, raionul Năsăud, exclus din Partid în 1955 pentru că: a avut atitudine duşmănoasă faţă de politica 26.11. Partidului în problema transformării 1956 socialiste a agriculturii; în funcţiile avute a muncit formal; a fost condamnat pentru delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

2306

1400

Boncu Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 17.11. Legionară; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2307

3370

Boncuţ Emil Ioan Membru de partid exclus întrucât a săvârşit mai multe infracţiuni, pentru care 23.01. a fost condamnat penal. 1981 Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

6

585

2308

3436

Boncuţiu Constantin Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că organiza la serviciu sărbătorirea zilelor de 11.11. naştere ale unor cadre de conducere. 1982 Întrucât ulterior sancţiunea i-a fost ridicată şi şi-a retras apelul, CCP a clasat cazul. Originale.

8

2309

1595

Boncz Andrei A. (Karinka) Membru de partid exclus pentru că: fiind sub influenţa elementelor naţionaliste maghiare, a luat parte la acţiuni huliganice contra cetăţenilor români; era beţiv şi bătăuş. 27.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1952 reconfirmată în 1960. În 1964 a fost reprimit în Partid cu stagiul din 1945, iar Comitetului judeţean PMR Cluj i s-a recomandat să-l ia în evidenţa ilegaliştilor. Originale.

20

2310

2794

Boncz Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost membru al Partidului nyilasist; a avut atitudine duşmănoasă 18.08. faţă de regimul comunist; a făcut 1952 propagandă titoistă şi imperialistă; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

586

CCP i-a menţinut calitatea de membru cu stagiul din 1945. În 1975 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 10 2312 2854 Bonczos Mihai Membru de partid în ilegalitate cercetat în legătură cu căderea colectivă din 1934 de la Oradea.01. Copie. Bonczos Ştefan (Istvan) Activist al UPM din Oradea. care s-a dovedit a fi un trădător al mişcării 13.08. CCP a propus. Întrucât a condamnat atitudinea soţului ei. activist cu muncă de răspundere în UTM. duşman al clasei muncitoare. În 1968 a fost reprimit în Partid. membră de partid exclusă pentru că a avut relaţii cu Bonczos Ştefan. 1951 19 587 . „organele în drept” să continue cercetările.01.2311 2632 Bonczos Ilona (Heyizi . Originale.Nagy Ileana) Activistă a organizaţiei judeţene a UPM Oradea. muncitoreşti. cu doi copii. 6. 1951 2 2313 2631 6. să fie scos din postul de la ziarul „Utunk”. Originale. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. organ cultural-politic din Cluj. respingerea cererii. Hotărâre reconfirmată în 1956 şi 1968. căsătorit. şi cu care în 1949 s-a 1957 căsătorit oficial. membru de partid exclus pentru că în 1934 a devenit agent informator al Siguranţei. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. Ulterior a refuzat să se despartă de respectivul. organizaţia de bază putând să o primească în rândul candidaţilor de partid.

Membru de partid exclus pentru că. care a solicitat luarea în evidenţa ilegaliştilor. În 1968 a solicitat reprimirea în 1960 Partid.09. CCP a hotărât respingerea cererii. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizani26. 4 2315 2995 Bondar Iuliana Membră de partid exclusă. 11 2317 1593 Bondoc Dumitru C. iar o soră şi un frate erau chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de acar. 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care a fost 1968 condamnat penal. care a tamponat un număr de vagoane şi a 13.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe 1961 frontul antisovietic a fost decorat.12. lor.2314 2987 Bonda Dionisie V.04. 20. a ponegrit regimul politic din URSS. Originale. Originale. 10 2316 1594 Bondoc Constantin Inspector şcolar. reconfirmată în 1957 şi 1969. 10 588 . Membru de partid exclus în 1958 pentru că: părinţii săi au fost comercianţi. provocat daune. iar în acelaşi an organizaţia de bază a fost de acord. a dirijat greşit un tren. 1951 alte abateri. Originale. Originale.

Originale. membru de partid exclus pentru că: a încălcat disciplina de partid şi militară. reconfirmată în 1975.2318 2754 Bondoc Dumitru I. discutând în restaurant cu alţi ofiţeri 1974 probleme de muncă. întreţinut relaţii cu chiaburii. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1980 a fost primit în Partid. alte abateri. Originale. 3 2319 1601 Bondoc Gheorghe I. Originale. căpitan. 25. „Publicom”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era beţiv şi 1956 afemeiat. 27.06. 1979 Comitetului municipal Bucureşti al PCR. Originale. în timpul unui chef şi-a pierdut pistolul. CCP a retrimis apelul. manifestaţii monarhiste şi liberale. Redactor principal la redacţia publicaţiilor de comerţ.10. a 13. raionul Băneasa. 33 2321 1600 Bondoc Nicolae Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în calitate de şef de post al comunei Dumbrăveni. 6 2320 3118 Bondoc Mircea Ofiţer la Serviciul de inspecţii şi control al MAI (1964-1973). 4 589 . care a solicitat să fie primit în Partid. Candidat de partid exclus în 1959 pentru că în 1945-1946 a participat la 31.11. spre rezolvare.

2322 1130 Bondor Géza Cetăţean maghiar pentru care Partidul Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat referinţe cu privire la activitatea sa în 24. iar apelantul şi-a retras apelul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.04. Bondrea Aurel Gh.03. PCdR în timpul ilegalităţii. copii. pe care i-a favorizat. 1979 Întrucât nu îndeplinea criteriile stabilite. în 1945-1946 a făcut contra. 1975 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a trimis o referinţă conţinând informaţiile cerute. Original.23-07. CCP a hotărât clasarea cazului. 5. membru de partid exclus pentru că: în 1944 a fost ordonanţa unui colonel din armata hortystă. Originale. Originale. Director general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. în UTC.06. pe baza activităţii depuse 27. Originale. 1974 14 2325 1401 Bondrea Ioan Preşedintele Sindicatului salariaţilor agricoli din raionul Satu Mare. CCP a constatat că acuzele erau neîntemeiate şi a clasat cazul. în funcţia 1954 avută şi-a însuşit mai multe obiecte de la GAS şi a întreţinut relaţii cu chiaburii. 4 2323 3269 3 2324 3/1974 Bondrea Florica Membră de partid care a sesizat că secretarul Comitetului de Partid şi primarul comunei în care domicilia au scos-o în mod abuziv din imobilul în care a locuit timp de 20 de ani şi refuzau să-i elibereze o autorizaţie de construire a unei case pe terenul primit de la CAP. 1 590 . bandă la graniţa maghiară.

02. membru de partid exclus odată cu 30. reconfirmată în 1960. Originale.08.07. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. a fost membru PNŢ. 1957 33 2328 1404 Bone Ilie Membru de partid exclus pentru că era un politician vechi. ca şef al Controlului străinilor a protejat persoane dubioase. Director al Siguranţei Capitalei. putând adresa cerere de primire în rândul candidaţilor. dizolvarea organizaţiei. legionară. iar ca agent de percepţie a 10. Originale. 1959 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. fost agent electoral. Bonea Gheorghe R. 2 2327 1403 Bondrescu Aurel I. la Siguranţă s-a înconjurat de vechi poliţişti. reconfirmată în 1956. regiunea Baia Mare. asuprit populaţia săracă. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. pe care îi promova şi a întreţinut relaţii intime cu unele subalterne. Preşedinte al GAC „Vasile Roaită” din comuna Pişcani. Originale. 4. în 1941 s-a înscris în organizaţia legionară. Originale.2326 1402 Bondrea Ion P.01. 22 2329 1407 2 591 . 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1949 pentru că: în timpul liceului a fost abonat la un ziar cuzist şi a participat la o manifestaţie huliganică în Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 20. apoi FRN.

Original. 9. 5 2331 1603 Bonea Oprea T.2330 1394 Bonea Ioan D. Membru de partid exclus în 1960 pentru că a fost condamnat penal pentru 28.04. 2 592 . a fost condamnat penal pentru fals în acte publice. alte abateri. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: a fost cântăreţ de biserică şi a desfăşurat propagandă religioasă în comuna Sadova. a trimis cazul spre recercetare Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti. Originale. discreditarea conducerii GAC. regiunea Craiova (membru în organizaţia „Oastea Domnului”).05.05. gestiune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 3 2332 1602 Bonea Tudor Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în perioada guvernării legionare a îmbrăcat uniforma organizaţiei. Întrucât CCP a constatat că exclu. a avut lipsă în 24. copie. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Gura Jiului. 2 2333 1399 Boneu Vladimir Membru de partid exclus pentru că: a primit educaţie burgheză.1963 derea s-a făcut fără o cercetare temeinică. 30. Originale.

07. Originale. 1948 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. ca şef contabil la 1954 URCC Târnăveni a muncit în dauna cooperativei. alte abateri. în timpul războiului 27. 4 2337 1396 Bontaş Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a cântat cântece legionare în şcoala la care învăţa.2334 2949 Boni Aristotel Membru de partid cercetat pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 10. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 20. exclus din 28. 1 2335 3398 Boniş Ioji Lector de filosofie şi logică la Institutul Politehnic Bucureşti. Partid şi scos din învăţământ pentru că a 1981 cerut bani studenţilor pentru a-i promova la examene. Originale. reconfirmată în 1960.05. antisovietic a avut atitudine duşmănoasă 1950 faţă de URSS. legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. împotriva partizanilor. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de chiabur. Originale. 11 593 . Copie.04. 4 2336 1397 Bonta Victor C.10.

membru de partid exclus pentru că timp îndelungat a făcut politică manistă. Originale. alte abateri. Şef al postului de Miliţie din portul Moldova Veche. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 594 . în calitate de 28. 4 2340 1406 Bontea Nicolae St. Hotărâre reconfirmată în 1980.2338 1395 Bontea Adrian Membru de partid exclus pentru că: a servit regimul hortyst.07. menţinerea deciziei.07. 1951 1 2342 3143 Boos Hagic Fost prefect al judeţului Putna (19441945). 2 2341 1398 Bonţ Valeriu Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 28. alte abateri. candidat de partid căruia în 1958 i s-a retras calitatea pentru că a 14. alte abateri. Original. 1 2339 1405 Bontea Nicolae N.07. Original. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în trecut a fost gardian la 24. 5. CCP a propus. Originale. Poliţie.03. cârciumar a vândut ţuică în mod 1950 clandestin. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a aprobat. întreţinut relaţii cu elemente străine de 1959 Partid şi a avut manifestări huliganice. Originale.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. membru de partid exclus în 1950 25.01. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. Locţiitor politic la Comisariatul militar Huşi. CCP a hotărât anularea deciziei. 1952 2 2344 1586 Bora Emil Membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Întrucât avea perspective de îndreptare. pentru că în 1938 a fost înscris în 1954 organizaţia legionară. în funcţia avută a provocat discuţii cu caracter duşmănos la adresa conducăto-rilor Partidului şi a URSS. era un 1951 element beţiv. a luat parte la războiul antisovietic. afemeiat şi scandalagiu. Original. 1953 2 2346 1557 Bora Ilarie I. a 10. Elev la Şcoala de ofiţeri de Securitate Sibiu. Original. 1 595 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. luat parte la războiul antisovietic. 1 2345 1556 Bora Gheorghe T. scandaluri şi acte de violenţă. 3. căpitan.2343 1587 Bora Alexandru Instructor de partid la Comandamentul Marinei Militare. 3. membru de partid exclus pentru beţii. Original.01.05.05.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.1954 toare”. Originale. reconfirmată în 1955. CCP a hotărât menţinerea deciziei. sindicat condus de 22. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. ca social-democrat de dreapta. 12 2349 1583 Bora Ştefan St. Originale. în trecut s-a ocupat cu diverse afaceri . în trecut. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. perioada guvernării legionare toţi ucenici 1958 de la Şcoala Profesională CFR Constanţa au fost obligaţi să se înscrie în FDC. Şef al Sectorului Cadre de la Comandamentul Trupelor de Grăniceri. reconfirmată în 1960. 5. Membru de partid exclus în 1952 pentru că. întrucât de la excludere a avut o comportare bună. şi. a făcut parte din Sindicatul Galben de la CFR. 1964 şi 1966. „reformiştii trădători ai clasei munci. 16 2348 1585 Bora Nicolae P.12.10. reconfirmată în 1959. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1962 CCP a constatat că în 26. în 1951 s-a căsătorit cu fiica unui fost plutonier major de jandarmi. Originale.2347 1584 Bora Iulian I. a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1957 37 596 .04.

13. CCV a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care l-a sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. căpitan. atunci când a văzut că reacţiunea a fost 1950 înfrântă politiceşte. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1974 15 2351 2997 Boraciu Calache C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2352 1582 Boran Nicolae N. exclus din Partid pentru că s-a lăsat antrenat de elementele foste legionare la fapte imorale (beţii.06. reclamat într-o scrisoare anonimă că săvârşea abuzuri şi fapte de necinste.09. 1 2353 1581 2. 4. CCP a constatat că acuzele erau 10/1973 întemeiate. Întrucât era un element muncitor. Original. Membru de partid exclus pentru că: era un element cu trecut politicianist care. Original. Originale. femei etc.01. l-a exclus din Comitetul comunal de Partid şi din Comitetul de Partid pe CAP. s-a înscris în Partid. judeţul Sălaj. şi l-a înlocuit din funcţia de preşedinte al CAP.). Ofiţer MAI.2350 Bora Teodor Preşedinte al CAP din comuna Rus. 1966 a divorţat în trei rânduri de soţiile 1968 pe care le-a avut. copie. 1952 2 597 . Boran Ştefan Secretar al unei organizaţii de partid de fabrică. Originale.06. membru de partid exclus pentru că în perioada 195522.

Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. respingerea cererii. Original. CCP a propus. Original. judeţul Ilfov. 15 2357 1560 Borbath Ştefan Sergent-major de Miliţie.12. Original.03. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. (Borânescu) Membru de partid exclus pentru că era element exploatator. membru de partid exclus pentru că din cauza unor nemulţumiri personale a făcut cerere de 15. Hotărâre reconfirmată în 1979. retragere din GAC.03. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 194221. străin de 28. 1 2355 2630 Borangic Ioan V. 1 2356 3159 Borangic Ştefan C. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. interesele clasei muncitoare. 1955 Ţinând cont de faptul că era un element tânăr. 1 598 .2354 1561 Boranescu Nicolae I.12. 1980 şi 1985. Originale. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a hotărât. Fost instructor de plasă la UTM Fierbinţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1944 a fost membru în Partidul „Crucea 1959 cu Săgeţi”. 25.

1. alte abateri. Szás Ferenc şi Hornyák István. 1959 5 2360 708 Borbély Sándor Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se trimite o informare cu privire la comportarea lui la Casa Asigurărilor Sociale din Zalău în 23. informaţiile cerute. 5 599 . Zsizsik Andrásné (Iren). 18 2361 1589 Borbilău Petre Candidat de partid exclus în 1957 pentru că s-a dovedit a fi indisciplinat în muncă şi a refuzat să ia parte la şedinţele 13. Originale. 1961 CCP a hotărât transformarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru.09.03. Zsizsik Andras. 1961 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că a avut o comportare corectă.2358 1063 Bórbély Berta Persoană pentru care CC al Partidul Socialist Muncitoresc Ungar a solicitat date privind apartenenţa la PCR. maghiară. de partid.) Originale.12. lb. Notă a CCP prin care s-au transmis 25. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1971 (Informaţii cu privire la: Szabó Géza István. 15 2359 1559 Borbely Mihai M. copie. română. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1942-1944 a fost membru în Partidul „Crucea cu Săgeţi”. copii.04. perioada 1942-1944. Originale.

1953 1 2363 1588 Borca Gheorghe P. Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 s-a alăturat 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut parte din Consiliul bisericesc din comuna Tetiş. menţinerea deciziei. 6. 3 2364 3378 5 2365 1555 Borcan Marin D. datorită educaţiei mistice. membru de partid exclus pentru că a comis abateri repetate de la disciplina de partid şi 26. Fost comisar de poliţie.2362 1590 Borbily Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al regimului hortyst. elementelor duşmănoase regimului. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. Borcan Dumitru Fost ofiţer de Miliţie. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. alte abateri. copie. Originale. normele de conduită morală (relaţii 1981 extraconjugale.04. 4 600 .11. Originale. părăsirea familiei). Legionară. 4 2366 1554 Borcan Nicolae St. membru de partid exclus în 1951 pentru că a fost 14.12.07. raionul Huedin. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. condamnat penal pentru contrabandă cu 1956 aur. Originale. alte 1951 abateri. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 29. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03.

reconfirmată în 1960. În 1976 CCP a propus. 29. Decizie reconfirmată în 1966. Argeş. Direcţia Organizatorică a CC să ia măsuri pentru a fi deferit „autorităţilor în drept”. copie. a fost informatorul regimentului. iar el însuşi a omorât 2-3 prizonieri. ca subofiţer în armata burgheză a avut 1957 comportare brutală faţă de ostaşi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în 1946-1948 a dus activitate duşmănoasă împotriva membrilor PCR. unde din pricina tratamentului prost au murit 600 de persoane. CCP a hotărât că nu îndeplinea condiţiile stabilite. 13. 11 601 . Originale. în timpul războiului antisovietic a fost însărcinat cu aprovizionarea lagărului de prizonieri sovietici de la Corbeni. 12 2369 2838 Borcea Constantin Membru de partid cercetat pentru că: în trecut a fost legionar.2367 1546 Borcan Titus D. reconfirmată în 1980. ca locotenent de jandarmi. CCP a hotărât: excluderea lui din partid. menţinerea deciziei. Originale. să fie îndepărtat din postul pe care îl ocupa la vremea respectivă în Ministerul Silviculturii. 10 2368 3042 Borcea Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. în 1940. iar 1970 Secretariatul CC al PCR a aprobat.07. Originale. Secţiei Administrative a Comitetului 1948 judeţean PMR Argeş.11. în calitate de responsabil al 30. şi-a însuşit o parte din mărfurile confiscate de la negustori.05. copie.

1 602 . reconfirmată în 1985. 1 2372 1551 Borcea Leon S. 1 2371 1552 Borcea Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Serviciul MONT. reconfirmată în 1956. Originale. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Bernfeld) Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: deşi era cetăţean sovietic (din Basarabia). Original.03. Original. confirmarea calităţii de membru de 1954 partid.10. alte abateri. alte abateri. Original. CCP a hotărât schimbarea deciziei în 1955 „anularea calităţii” de membru de partid. ca şef al Apărării pasive. legionară. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 14.08. în ţară. 30.06. 3 2373 3003 Borcoman Aurel Gh. în 1946 a venit 20. 1968 CCP a hotărât menţinerea deciziei.2370 1553 Borcea Gheorghe Persoană pentru care Colegiul de Partid al regiunii Ploieşti a propus 10. 8 2374 1550 Borcoman Gheorghe Membru de partid exclus în pentru că era un vechi politician PNŢ. CCP a hotărât acceptarea solicitării. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a fost 1951 informatorul patronilor.08. 12.

Procuror la Raionul Huedin. susţinut unii afacerişti.09.09. întreţinut legături de prietenie cu diferite 1957 elemente duşmănoase. parte din „Frăţiile de Cruce” legionare şi 1951 a luat parte la Rebeliune. Partid. Director la Spitalul TBC Sibiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1975 4 2379 1549 Borcuti Ioan Persoană pentru care Colegiul de Partid Baia Mare a propus primirea în 12. Copie. reconfirmată în 1958. 1 603 .01. 1 2376 1571 37 2377 2798 41 2378 3137 Borcsök Pavel Persoană care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. 1955 CCP a hotărât acceptarea solicitării. exclus din partid pentru că: în perioada 1939-1941 a făcut 16.02. iar cazul a fost clasat. alte abateri. 1960 şi 1962. a 24. alte abateri.06. 1966. Originale. Originale. 1963. alte abateri.2375 2853 Borcoman Ioan Gh. 1969 şi 1970. În 1973 a fost luat în evidenţă. 1959. Originale. În 1975 apelantul a renunţat la cerere. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Borconi Gheorghe I. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Arad al PCR. Original. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. 3. Borcoman Octavian I. membru de partid exclus în 1957 pentru că: a ascuns că era fiu de chiabur. Membru al BOB. 1961. a 30. reconfirmată în 1960 (de două ori).

Original. lant. trimis în Germania. era afacerist şi specu.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 604 . la specializare. a luat parte la războiul antisovietic. Original. după 22.09. Original.08.2380 1547 Borda Carol (Valea) Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la şedinţe legionare. 1. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 2381 1573 Borda Dănilă Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a fost omul de încredere al administraţiei burgheze. 1950 CCV a hotărât schimbarea deciziei în excludere din Partid. Original. 23 august 1944 s-a alăturat elementelor 1956 maniste şi reacţionare din uzina în care lucra. 1 2383 1574 Bordaş Emeric Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că regimul hortyst l-a 27.10. alte abateri. 3 2382 1548 Borda Simion Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei.31.

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul de la data deciziei. 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. de la diferite magazine a luat 1961 alimente şi băutură pe care nu le-a achitat. ca învăţător a făcut politică antisovietică. părinţii săi erau chiaburi. 5 2385 1577 Bordea Alexandru D. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară.10. după 15. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi ţărănistă. 4 2387 1578 Bordea Dumitru R. 1956 2 605 . Întrucât prima acuză s-a dovedit neîntemeiată şi nu a fost un element fascist. 5.11. Originale. 10 2386 3111 Bordea Aurelia Membru de partid exclus pentru că 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. afaceriste.04. Candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: în postul de ofiţer de Miliţie pe probleme judiciare a legat relaţii cu elemente speculante şi 23.2384 1572 Bordaş Petru Al. 23 august 1944 s-a alăturat social1952 democraţilor de dreapta. a luat parte la Rebeliune.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

exclus din Partid pentru că. membru de partid care a solicitat să fie sprijinit în probleme 28. locative. Original. 1 2390 2761 Bordea Petre M. a expropriat şi arestat 1950 un popă.2388 3256 Bordea Florian Membru de partid exclus pentru că la primire a ascuns că a fost condamnat 20. 1977 CCP i-a explicat că cererea sa nu face obiectul activităţii instituţiei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. să anunţe Partidul. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 4 606 .06. iar cazul a fost clasat.12. a furat păsări şi a valorificat produse de la GAS. fără 22.09. împotriva partizanilor şi a populaţiei 1950 civile. menţinerea deciziei. Original. Originale. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 19. Secretar al organizaţiei de bază şi subdirector la GAS Drajna. penal în două rânduri. 1 2391 23 Bordeanu Horia Inginer la Trustul de construcţiimontaj minier. 1978 CCP a propus. 9 2389 1579 Bordea Niculae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut activitate legionară. regiunea Prahova. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12.

05. Originale. 1982 7 2393 3353 5. membru de partid cercetat pentru că: în 1945. CCP a propus. CCP a hotărât sancţionarea sa cu „vot de blam” şi a propus Ministrului de Interne să fie mutat într-o altă Judeţeană de partid. a sustras dosarul prin care era dat în judecată pentru nereguli financiare săvârşite înainte de 23 august 1944 la cooperativa StânceştiBotoşani.12. copie.05. CCP a retrimis cererea spre rezolvare Comitetului judeţean Suceava al PCR. a făcut diverse chefuri. Bordeianu Emilia Membră de partid care a solicitat 14. iar cazul a fost trimis spre rezolvare Comitetului orăşenesc PCR Bucureşti. Original.2392 3426 Bordeanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: la locul său de muncă a provocat certuri şi scandaluri. copie. Originale. 7. s-a îmbătat în văzul populaţiei şi 14. Membru de partid exclus care a solicitat reprimirea în Partid. a recomandat în Partid şi în aparatul de stat elemente duşmănoase. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. s-a declarat în dezacord cu măsurile adoptate de conducerea de partid şi de stat. pe care l-a distrus. În 1967 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Originale. profitând de calitatea pe care o avea. menţinerea deciziei. 1970 CCP a hotărât respingerea cererii. alte abateri. trăia în concubinaj cu văduva fostului 1948 ministru Iamandi.09. 1978 3 2394 2948 Bordeianu Constantin Prefect de Iaşi. acordarea stagiului din aprilie 1944. 2 2395 1538 7 607 . Bordei Mihai Gh.

1 2397 1539 Bordeianu Haralambie Gh.05. de acolo a adus un pian. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. antonesciene a fost subinspector şcolar la 1957 Odessa. membru de partid exclus în 1951 pentru că: tatăl său a simpatizat cu liberalii şi ţărăniştii. Sergent reangajat la Comisariatul Militar Sebeş. Originale.01. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în perioada guvernării 23. 10 608 . muncă. reconfirmată în 1960 şi 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în 18.06. copie. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. Director la Agevacoop. 4 2399 1540 Bordeianu Traian S. 1956 4 2398 1580 Bordeianu Marcel St. soţia sa a fost simpatizantă legionară.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 1950 împotriva partizanilor. el însuşi a fost simpatizant cuzist şi s-a dovedit a fi necinstit. alte abateri. pe 31.2396 1545 Bordeianu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ.

01. 1950 4 2401 1542 Bordeianu Vasile (Bordianu) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost gardian de poliţie. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2404 1541 Bordoş Andrei Membru de partid exclus pentru că în 1937-1940 a activat în organizaţia cuzistă. membru de partid exclus pentru că în 11. Original. 4. 3 2403 1544 Bordos Gheorghe Responsabil cu brutăriile din Braşov.09. Original. menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1955. Original.04. Originale. trecut a depus jurământ faţă de regimul 1950 szalasist. prejudicierea avutului obştesc. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 1 2402 3231 Bordi Alexandru Membru de partid exclus în 1973 întrucât a fost condamnat penal pentru 16. 1951 1 609 .06.07.2400 1543 Bordeianu Vasile Membru de partid exclus în pentru că era un element duşmănos care. a calomniat Uniunea Sovietică. 1. 1978 CCP a propus. în articolele scrise în perioada războiului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. apoi în Mişcarea Legionară. 5.

4. care a fost condamnat penal. exclus din 31. Originale. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1950 a depus actele de emigrare în Israel. fiind sub influenţa curentului sionist. 1953 1 610 . Originale.2405 1575 Bördöş Ioan Preşedinte al cooperativei „1 Mai” Oraviţa.03. 1955 6 2406 1576 Borduz Lazăr L.09. 1981 CCP a propus. 6 2407 3414 Borea Mircea Membru de partid exclus întrucât a accidentat mortal o persoană. 7. reconfirmată în 1959.12. Original. faptă pentru 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Partid în 1961 pentru că în 1940-1941 a 1962 fost membru al organizaţiei legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. 5 2408 1570 Borghida Emanuel Membru de partid exclus pentru că. menţinerea deciziei. (II) Secretar al organizaţiei de bază de la Combinatul Siderurgic Reşiţa. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.

03. Originale. Originale. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.06. copii. 4 2411 1567 Boriceanu Constantin Gh. membru de partid exclus întrucât a 27. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2410 3102 Borhidan Gheorghe Activist al Comitetul raional UTC Vişeu. Referinţe semnate de: Petre Grosu şi Şarolta Gruia. între care unul arestat pentru spionaj. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2409 1565 Borgos Elena Angajată a Securităţii. fost condamnat penal pentru fapte de 1973 necinste. 10. la 1954 locul de muncă a provocat intrigi. 5 2412 1034 Borifcher Hana (Ana) Borifcher Ella Persoane pentru care Borifcher Rulf a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. 1968 28 611 . până la 23 august 1944 s-a ocupat cu 1957 afacerile. 15. alte abateri.09. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. membră de partid exclusă în 1953 pentru că: a avut comportare imorală cu diferite elemente.12. copie.

Original. alte abateri. legături cu chiaburii. 6. copie. 1963 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.12. 2 2416 1569 Borla Zoltan (Berger / Bergher) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Valea lui Mihai.2413 1566 Borisciuc Simion D. Original.07. 5 2414 1536 Borişteac Ioan I. reconfirmată în 1964 şi 1966. 1952 1 612 . 4. 1956 era necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea viciul beţiei. Originale. după ce a fost deţinut în lagărul de la Auschwitz. Originale. copie.04. a fost în captivitatea Armatei Americane. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur.11. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1940 a fost înscris în organizaţia legionară. 1960 10 2415 1568 Boriţa Ioan Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în munca de colector a avut 19. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi a deţinut funcţii de încredere în aparatul de stat burghezo-moşieresc. 24. Întrucât la primire arătase situaţia.

1 2418 1535 Borleanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a sprijinit acţiunile maniştilor. 1954 în care informaţia cu privire la originea socială a tatălui era corectată.11. 1 2419 1533 Bornea Ion D. Membru de partid exclus pentru că: în perioada antonesciană a fost agent de 19. între care aceea că era fiu de moşier. 2 2420 289 Bornemisa György (Georg / Gheorghe) Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. lb. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. rusă. percepţie.05. Original. Originale. era 1956 stăpânit de viciul beţiei. În 1956 s-a revenit încă o dată. constatându-se că era fiu de moşier.10. În 1955 s-a revenit cu o nouă adresă. 41 613 . română. a făcut parte 24. din „cunoscuta bandă «Ilie Lazăr»”. Original.2417 1521 Borlea Traian Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. 1946-1948 a fost cârciumar. în 23.07. Original. în 1946-1947 a făcut politică titelistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. nu a trăit viaţă de partid. 30. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din conducerea cooperativei. maghiară.

Adresă de răspuns a CCP către CC al PCUS. Referinţe semnate de: Alexandru Guţan. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1972. era un element 1961 viciat. în mişcarea comunistă din România. Originale. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.2421 1532 Bornoiu Dragomir Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 22. Suman Maria Iosefina. 8 2424 102 Borodenko Grigori Vasilevici (Prepeliţă Mihail. legionară. a făcut propagandă antisovie1950 tică. Originale. Original.03. Originale.06. Moş Prepeliţă) Persoană care a solicitat un „act” din care să rezulte activitatea revoluţionară a sa şi a soţiei sale. alte abateri. 5 2423 1530 Boroda Pavel Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 13. beţiv şi scandalagiu. legionară. prin care s-au comunicat că în 1933 a fost condamnat la 15 ani de muncă silnică pentru spionaj în favoarea URSS. 1 2422 1531 Bornuz Ilie Gh.06. Ana Pauker şi Alexandru Rogojinschi.12. 5. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. care a participat şi el. Membru de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a fost membru al organizaţiei legionare şi a ţinut şedinţe la 13. 1951 65 614 . copii.

Originale.05. alte abateri. Originale. PC Maghiar şi PCR. membru de partid exclus pentru că era un element beţiv. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. care provoca scandaluri. din 25. 5. Original. CCP a propus menţinerea deciziei. în 1946. a fost în dezacord cu linia politică 1950 a Partidului.02. Originale. 1953 Întrucât a avut purtare proastă la arestare şi la proces (şi alte abateri). cercetat în urma revizuirii situaţiei căderilor din 1941. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9 615 . sadice şi imoralitate. Partid. care a fost exclus din PC Francez.06.03. 27. membru exclus din Partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. şi arestat în 1947.2425 1529 Borodi Alexandru Miliţian la Cluj. 7 2428 1525 Boros Aron A. 1970 4 2427 1528 Boros Adalbert (Bela) Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de agent voluntar în Garda controlului cetăţenesc a săvârşit abuzuri. în 1945 a fost exclus din Partid pentru atitudini brutale. făcând parte din fracţiunea troţkistului Molnar Gabor. 1 2426 3030 Borontiş Walter I. după ce s-a strecurat din nou în 19. Fost director al penitenciarului Miercurea Ciuc (1945-1946). Ardealul de Nord. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru fals în acte publice.

a prădat şi jefuit populaţia sovietică. CCP a propus: menţinerea deciziei. să fie cercetată de „organele în drept”. după 23 august 1944 a refuzat să vândă cărţi „progresiste”.12. în 1941-1942 a vândut material de propagandă hitleristă. Întrucât în perioada ilegalităţii a fost 1954 simpatizant activ al Partidului.2429 1524 Boros Estera (Boroş) Membră de partid cercetată în urma revizuirii căderilor de la Someşeni.06. 25. 1950 1 2431 2672 Boros Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost negustor şi s-a comportat brutal faţă de salariaţi. 3.06. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 9. Original. Original. 12. 1952 2 2430 1520 Boros Gheorghe (Boroş) Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut speculă. Original. 2 2432 1564 Boros Ioan Membră de partid cercetată în legătură cu căderile din 1941 din judeţul Bihor. CCP a constatat că la căderea sa din 1953 1943 a avut purtare slabă şi a propus să-i fie menţinută calitatea de membru deciziei. Întrucât a fost informatoare a contraspionajului hortyst (la fel ca şi soţul ei). Original. să fie exclusă din organizaţia de masă din care făcea parte. 2 616 .10. iar în parte motivele excluderii s-au dovedit neîntemeiate. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. era „chiaburoaică”.2433 1562 Boros Iosif I. Întrucât a fost informator al Contraspionajului hortyst. 3 2435 1522 Boros Tereza (Sarosi Terezia) Membră de partid exclusă pentru că: 20. CCP a hotărât: 10.03. 1 617 . la căderea din 1941 a 1953 avut purtare slabă. excluderea lui din Partid şi din 1952 organizaţiile de masă.06. Original. 12 2434 1558 Boros Suzana Plutonier la Miliţia raională Oradea. (Boroş) Dispecer la Fabrica „Ianoş Herbak”. să fie cercetat de „organele în drept”. membră de partid cercetată în legătură cu 28. 1955 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membră. Originale. Original. Hotărâre reconfirmată în 1968. să fie demascat ca informator. revizuirea cazului Someşeni. CCP a propus menţinerea deciziei. condamnat penal pentru acte de necinste. alte abateri. 4 2436 1537 Boroş Alexandru Membru de partid exclus pentru că în calitate de controlor financiar a fost 27. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. să fie scos din postul deţinut.12.

Original. 1 2438 1526 Boroş Andrei A. Originale.02. 4 2439 Boroş Francisc (Boraş) Director al Fabricii de ţigle şi ceramică „Mondial” din Lugoj. mahalagioaică. Întrucât acuzele nu s-au verificat. CCP a hotărât clasarea cazului. a plecat în Germania. 8 2440 1523 2.2437 1527 Boroş Ana Membră de partid exclusă pentru că: în 1937 şi-a deschis cârciumă. Original. era cunoscută ca o femeie uşuratică şi 25. de unde s-a întors în septembrie acelaşi an.04. 22/1972 anonimă se spunea că în postul avut ar fi 1972 obţinut foloase necuvenite. într-un lagăr administrat de armata 1960 americană. Ungaria. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. el însuşi fiind o perioadă negustor. Boroş Gavrilă Secretar-casier la Sfatul Popular al comunei Beclean. în calitate de funcţionar. 1951 1 618 . CCP a hotărât menţinerea deciziei şi cerut să fie scos din postul deţinut. judeţul Odorhei.11. Membru de partid exclus pentru că în februarie 1945. 1952 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru de partid. în timp ce era muncitor la fabrica de vagoane din Györ. unde a fost internat 27. Originale. a continuat să se îndeletnicească cu afacerile. membru de partid cercetat pentru că într-o sesizare 23.05. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru de partid.

Totodată. în lupta contra reacţiunii şi a chiaburimii s-a lansat în „certuri şi dueluri verbale cu epitete”. în funcţia avută s-a comportat dictatorial.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. aur şi pietre scumpe. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” şi trimiterea în producţie pentru că: în 1938 a frecventat Casa Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale. 30/1955 în legătură cu însuşirea din locuinţa unui 1951 fost moşier a unei cantităţi de mobilă. a avut 13. 1 619 . CCP a hotărât anularea sancţiunii. dar i-a menţinut-o pe cea de trimitere în producţie.07. Copie. Original. 1948 1 2443 1563 3. 1954 3 2444 1623 Boroş Vasile Membru de partid exclus pentru că: era un element şovin. Originale. întrucât nu a ajutat-o să lichideze slăbiciunile pe care le avea în muncă. cercetat 11. Originale. judeţul Cluj.06.2441 Boroş Karol Fost secretar al Comitetului regional de Partid Galaţi. ieşiri ostile regimului. student la Şcoala Centrală din Moscova a PCUS. Boroş Matilda Responsabilă de partid în comuna Bonţida.09. Boroş Stefan Responsabil de cadre la Sfatul Popular orăşenesc Oradea. naţionalist. Fără decizie. sancţionată cu „vot de blam” pentru că: „a dus munca sectar” şi a întrebuinţat metode de comandă. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9 2442 2852 6. a atras atenţia Comitetului judeţean PMR Cluj pentru atitudinea sa nejustă.

a solicitat primirea în Partid. pe front a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. reconfirmată în 1956. data deciziei. după ce s-a repatriat. iar în 1965 a fost reprimit în partid. s-a cerut Comitetului regional PMR Banat să-l primească în Partid fără stagiu de candidat. CCP a propus Secretariatului CC încadrarea lui în Partid cu stagiu de la 15. În 1970 i s-a respins cererea acordare a stagiului din ilegalitate.05. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. 1952 30 2446 2731 Borsi Iosif I. Originale. Borsoveczki Adalbert A.01. cercetat pentru că: la căderea din 1934 şi în închisoare a avut purtare proastă.2445 1622 Borozan Iosif Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă naţionalistă şi antisovietică. s-a dovedit a fi necinstit şi duşman al Partidului. Membru al CC al UPM. 5. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element carierist şi individualist. 1951 14 2447 1611 Borsic Carol C. 6 2448 1624 4 620 .01. (Béla) Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1943-1944 a făcut parte din 18. În 1958 i s-a ridicat sancţiunea şi i s-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. În acelaşi an. Originale. Partidul „Imredi”. Originale. Membru al PC Cehoslovac care. însă propunerea a fost 1963 respinsă. Originale. 1959 şi 1960. 6.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

11. 1950 1 2451 1619 Borş Ioan A. 3. 4 2450 1620 Borş Constantin Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a fost legionar activ.07. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. Deoarece excluderea a fost făcută fără 14.07. 3 621 .09. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 2452 1618 Borş Ioan Gh. o cercetare temeinică. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1956 meiate. Original. a făcut propagandă în favoarea reacţiunii. 14. Membru de partid exclus în 1952 pentru că era chiabur şi exploata braţe de muncă.2449 1621 Borş Alexandru Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1937-1940 a fost spărgător 23. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a trimis cazul 1961 spre recercetare Comitetului regional PMR Iaşi. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1940 a fost legionar. Originale. Originale. Originale. de grevă.

a luat parte la prinderea paraşutiştilor sovietici. războiului antisovietic s-a înscris voluntar 1958 la Şcoala de subofiţeri de jandarmi. că în 1940-1941 a fost membru al 1960 organizaţiei legionare. Originale. exclus din Partid în 1959 pentru 22. 6 2455 3075 Borşan Alexandru I. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1968. CCP a hotărât menţinerea deciziei. când şi-a dat seama că nu se poate sprijini pe „fugarii” cu care acolo luase legătura. reconfirmată în 1975. de unde s-a reîntors în ţară după trei ani.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2454 1616 Borş Petru Şt. iar după 23 august 1944 a refuzat să se „repatrieze”. în timpul 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. după ce a ajuns în Austria s-a rupt de grupul de excursionişti români cu care plecase şi a rămas la Viena. Secretar al Comitetului raional PMR Pecica. fiind plecat într-o excursie în străinătate. 1.07.2453 1617 Borş Ioan S.09. 1972 13 622 . Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în 1940 a devenit cetăţean sovietic.

avea un cumnat fost legionar şi o altă rudă care a făcut parte din vechea Poliţie. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât principalele acuze s-au dovedit neîntemeiate. membru de partid exclus în 1952 pentru că: era de origine chiabură. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat constatarea. fiind sub influenţa propagandei fasciste antonesciene. 2.08. În 1978 CCP a constatat. 1970 reconfirmată în 1973 şi 1976. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost comandant de pluton şi comandant al Sectorului de jandarmi din Slobozia-Tiraspol. 3 2458 2778 31 623 . Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1983. reconfirmată în 1958. în 1955 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. în 1942 a primit din partea Guvernământului Transnistriei misiunea să elibereze autorizaţii şi permise pentru populaţia civilă. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. Originale. era căsătorit 28. 21. a plecat pe frontul antisovietic. că apelantul a fost greşit încadrat în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 5 2457 1614 Borşan Ion Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din cadrele vechii Armate burgheze. unde s-a purtat prost cu ostaşii.2456 1615 Borşan Dumitru Şef de serviciu la Direcţia Generală a Securităţii Statului. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Originale.04. Borşan Ioniţă I. cu fiica unui negustor. s-a dovedit a fi 1953 necinstit.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. 1977 CCP a propus.03.06. 4. 1960 6 2460 1612 Borşi Carol Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în trecut a deţinut o prăvălie şi o cârciumă. a căutat să 23. alte abateri. menţinerea deciziei. Deoarece excluderea a fost făcută fără o cercetare temeinică. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. (Excluderea a fost anulată şi a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Maramureş. Original. a săvârşit repetate acte 26. membru de partid exclus pentru că era beţiv şi provoca scandaluri. 2 2462 3179 Borta Pavel Membru de partid exclus în 1975 pentru că.2459 1613 Borşe Gheorghe Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Valea Vinului. inducă în eroare Partidul susţinând că a 1953 avut activitate în mişcarea comunistă ilegală. datorită consumului excesiv de băuturi alcoolice. alte abateri.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Originale.) Originale. 1963 4 2461 1610 Borşoş Iosif Membru de partid căruia în 1950 i s-a anulat calitatea pentru că: a fost şofer al ataşatului comercial american. 3. reprobabile. a fost membru al organizaţiei „Baros Sövetseg”. Originale. 3 624 .

republicană.03. Original. a deţinut un atelier şi a exploatat muncă salariată. A solicitat ca pentru activitatea dusă în cadrul mişcării muncitoreşti 29.2463 3299 Bortaş Dumitru Membru de partid. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2464 3300 Bortaş Natalia (Burcă) Membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. alte abateri.07. 1950 1 625 . activ.) 1980 CCP a recomandat Comitetului judeţean Suceava al PCR luarea ei în evidenţă. CCV a hotărât menţinerea deciziei.02. Originale. Original. 5. revoluţionare să fie luat în evidenţă. Membru de partid exclus în 1947 pentru că: în 1938-1940 a fost legionar 12.02. 3 2466 1628 Bortnyk Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1941 s-a înscris în Partidul Ardelenesc. (Fraţii săi au luptat în Spania 29. 1980 CCP a constatat că nu îndeplinea criteriile cerute şi a hotărât clasarea cazului. soţul Nataliei Bortaş (Burcă) şi cumnat al lui Mihail Burcă. Originale. 3 2465 1626 Bortemir Emin E.

în timpul detenţiei (1943) s-a declarat german şi a cerut Comisiei de repatriere să fie repatriat în Germania.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1941 a fost condamnat penal 1972 pentru deţinere ilegală de armă şi efecte militare.08. judeţul Olt. în 1940-1941 a fost şeful Secţiei manufactură şi textile a cooperativei „Aurora. de blam cu avertisment” pentru că a adus 1981 daune cooperativei. condusă de legio31. 6 626 . a deţinut un atelier de cizmărie.2467 1625 Bortstein Izidor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de foşti 16. 5 2469 3335 Borţa Petre Preşedinte al CAP Cârlogani. 27. 8 2470 2616 Borţan Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la crime împotriva populaţiei sovietice de la Odessa. negustori. în care a exploatat muncitori. era un element afacerist. membru de partid sancţionat cu „vot 27. Originale.05. 2 2468 3073 Bortuzzo Anton Membru de partid exclus pentru că: în 1933 a demisionat din PSD şi s-a înscris în PNŢ Maniu. nari. în 1946 a 1960 luat parte la şedinţe ale PSD-Titel Petrescu.02. reconfirmată în 1962. Originale. a avut 1953 nereguli în gestiune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

Original. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste (contrabandă cu 31. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în trecut a făcut politică legionară. medicamente şi alte articole). 3.2471 3311 Borţan Sebastian C. reconfirmată în 1985. 4. 1951 4 2474 1630 Borţun Dumitru M. 1957 4 2473 1629 Borţoi Tănase Director adjunct la Direcţia Generală DCA. reconfirmată în 1959 şi 1960.03. În 1965 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. acceptarea cererii. Şef al Biroului administrativ de la Şcoala de şefi de post de Miliţie din Alexandria. 7 2472 1627 Borţescu Alexandru R. membru de partid exclus în 1952 pentru că a transportat cu maşina şcolii pe speculantul Nicu Gălăţeanu. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1930. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. 1958 19 627 .12. pentru care 1980 a fost condamnat penal în Turcia. CCP a propus. Originale. Mecanic-şef pe nava „Midia”. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. Originale. Originale. cu dreptul de a se adresa organizaţiei de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. iar Secretariatul CC al PMR a hotărât.

postul avut a urmărit scopuri personale. diverse abuzuri. 5 628 . 2 2476 1485 Borţuş Nicolae (Neculai) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. membru de partid exclus în 1962 întrucât a săvârşit 18. Director al Organizaţiei Comerciale Locale (OCL) Turnu Severin.2475 1631 Borţun Nicolae Responsabil organizatoric la Fabrica de încălţăminte „Kirov” din Bucureşti. Originale.05. Original. exclus din Partid în 1953 pentru că: în 22. a fost 25. pentru care a fost 1963 condamnat penal. condamnat penal de trei ori pentru 1958 neglijenţă în serviciu. 5 2477 1440 Borugă Ion P. 1954 avea viciul beţiei. Originale.

5. În 1961. În 1963 şi 1966 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a sprijinit elementele duşmănoase. să fie cercetaţi mai mulţi responsabili cu cadrele din Regionala de Partid. 1951 24 2479 1435 5. alte abateri. 1957 4 2480 1436 Boruzescu Tudor N. moşieresc. Original. pentru încercarea de a induce în eroare a Partidul. copie. CCP a hotărât transformarea deciziei în „anularea calităţii” de membru. a făcut greutăţi în acţiunea de creare a întovărăşirilor agricole. regiunea Dolj.29. în calitate de şef al Sectorului carnet şi statistică de la Comitetul orăşenesc PMR Craiova.2478 2801 Borugă Nicolae Prim-secretar al Comitetului de Partid al Raionului Pleniţa. a pus în funcţii de conducere la cooperative şi la Trustul Morilor subofiţeri deblocaţi. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a făcut parte din aparatul de oprimare şi represiune al regimului burghezo. la fel ca şi autorii sesizărilor. a bătut un fiu de ţăran sărac. s-a căsătorit cu fiica unui 1954 moşier.04. alte abateri. 1 629 . Originale. a fost exclus din Partid pentru că şi-a însuşit banii din cotizaţii. Original. verificat pentru că: a numit ca activist al Sectorului de verificare al raionului un fost legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Judecător la Tribunalul Vaslui. CCP a propus: să fie criticat. iar lipsurile sale să fie prelucrate în şedinţa Comitetului regional.06. elementele duşmane indicate.10. Boruz Ştefan Membru de partid exclus în 1952 pentru că: nu a dus viaţă de partid.

01. ca pretor al plăşii Pueşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. cu evreii din detaşamentele de muncă. s-a purtat ca un zbir cu ţăranii şi 12. membru de partid exclus pentru că 1955 ameninţa muncitorii şi îşi bătea soţia. 2 630 . Original.2481 1437 Borza Mihai Responsabil al Grupei sindicale din cadrul Reviziei de vagoane CFR Lugoj. Originale. CCV a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. 1 2482 2608 Borzaş Cornel Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. Original. 12. regiunea Bârlad. a înfăptuit o crimă. de chiabur. în 1949 calitate de subprefect al judeţului Tutova (1945) a luat şperţ şi i-a sprijinit pe legionari. a fost cuzist şi era fiu 14.07. Original. 1950 Întrucât excluderea s-a făcut pe baza referinţelor unor persoane cu care apelantul a avut conflicte. trecut a făcut parte din Partidul Nyilas. 1 2484 1512 Bosănceanu Gheorghe Responsabil cu cadrele în organizaţia de partid şi preşedinte al cooperativei din plasa Răducăneni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2483 1488 Borzoş Francisc Membru de partid exclus pentru că în 24. Tutova (19431944).

reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original. Originale.) Întrucât a avut o poziţie autocritică. 1 631 . comandant de regiment în Trupele de Securitate.02. rezultatul 10. CCP a hotărât: anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam cu avertisment”. lichidând doi „bandiţi” din grupul lui Motrescu şi a prins unul.07. în funcţia deţinută a avut o 1956 comportare imorală (beţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Activist la Comisia locală a sindicatelor Buzău. din lipsă de vigilenţă a primit un copil bolnav de o boală venerică. legionară. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică 16. alte măsuri. 5 2486 1494 Boscu Marin P. 3 2487 1513 Bosman Persida (Tokai) Membră de partid exclusă pentru că: în calitate de responsabilă a creşei de copii de la Filatura Daci. Ofiţer. (În 1948 a participat la prinderea 18. în perioada evenimentelor din Ungaria.2485 1493 Boscu Iacob Gh. în 1954 a acţionat 1958 împotriva unei „bande” din Făgăraş.04. legături cu femei uşuratice. CCP a hotărât anularea deciziei. din 1956. Originale. a purtat discuţii cu caracter nepartinic şi naţionalist. fiind îmbolnăvirea celorlalţi copii. iar în 1955 a condus unitatea în zona Rădăuţi. la 1954 inventar i s-au găsit lipsă 10 cutii de compot şi 100 de napolitane. Bucureştii Noi. „bandei” Uţă. membru de partid exclus pentru că: în 1944-1946 a făcut politică ţărănistă. a tras cu pistolul).

13 2489 1515 Bosog Nicolae N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost condamnat 15.04. 1952 25 632 .2488 3182 Bosoancă Constantin Dan Z. necorespunzătoare faţă de colegii de 1977 muncă. 1957 3 2490 1517 Bosoltea Gheorghe I. avea atitudine 23. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la prinderea partizanilor. se comporta brutal cu soţia sa şi consuma cantităţi excesive de alcool. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a scris articole cu conţinut antisovietic. cupură ziar. Membru de partid exclus pentru că: frecventa localurile publice.11. menţinerea deciziei. Originale. în calitate de controlor economic (1946-1947) a susţinut elementele afaceriste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956 şi 1960. Originale. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la prinderea partizanilor şi a fost decorat. reconfirmată în 1960. CCP a propus. 4. penal pentru fals şi însuşirea unei sume 1959 de bani. alte abateri. 9. 7 2491 1509 Bossum Ştefan F. Originale.04.09. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale.

care privea cu ură 1951 politica muncitorească. Original. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 11 2493 1518 Bostan Aftenie Membru de partid exclus pentru că a fost pretor al plăşii Tulcea (numit de PSD). a săvârşit 15.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Hotărâre reconfirmată în 1985.09. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. a recomandat scoaterea lui din funcţie. necinste.2492 3158 Bostaca Dumitru (Bostacă) Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru luare de mită. unealtă credincioasă a regimului 21. 1 2494 2851 Bostan Dumitru Prefect al judeţului CâmpulungMoldova. a comis fapte de 26. Originale. în calitate de şef de cuib în Mişcarea Legionară. burghezo-moşieresc. menţinerea deciziei. 1948 Întrucât acuzele s-au verificat. menţinerea deciziei. De asemenea. 16. şi a patronat acte de teroare. membru de partid cercetat pentru că în 1940-1941.09. Originale. 1 2495 3164 Bostan Dumitru Membru de partid exclus în 1974 pentru că: a întreţinut relaţii extraconjugale cu diverse femei. CCP a propus. 3 633 . CCP a hotărât excluderea lui din Partid. 1976 CCP a propus. Copie.

1961 5 2497 1495 Bostan Gheorghe C. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2496 1519 Bostan Gheorghe Activist la Secţia de propagandă şi agitaţie a Comitetului regional de Partid Bacău. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 19. a luptat pe frontul antisovietic. condamnat penal pentru că a acoperit 1956 faptele săvârşite de elementele necorespunzătoare cu care s-a înconjurat. Originale.08. 3 2499 1497 Bostan Ioan I. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar.07.03. 9. fost condamnat penal pentru huliganism. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.03. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1956 meiate. 5 634 . Originale. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. Director al GAS Serbeşti. a avut legături cu chiaburii. Membru de partid exclus pentru că a 11. a fost 16. regiunea Bacău. exclus din Partid pentru că în 1939-1940 a activat în organizaţia legionară. 2 2498 1507 Bostan Gheorghe I.

Originale. 1950 până în 1944. în 1969 a fost repus în drepturile de membru de partid. 1 2502 1499 Bostan Vasile C. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 15 635 . în 1941 s-a dus la Cernăuţi. În 1959 a fost exclus din Partid pentru că în anii 1940-1941. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 s-a înscris în Partidul cuzist. 6 2503 1500 Bostan Vasile I. la Orhei.03. Basarabia.04.14. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. În 1958 a solicitat acordarea stagiului din 1945. CCP a hotărât anularea deciziei şi primirea lui în Partid ca membru nou. 4 2501 1498 Bostan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1936 a luat parte la pelerinajul legionar Moţa şi Marin. când s-a refugiat din nou. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru motive neprecizate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. întrucât şi-a retras apelul. alte abateri. Originale.2500 1496 Bostan Ion C. 1940 a luat parte la o şedinţă legionară. însă. Original. moşierească. a avut manifestări antisovietice şi a adăpostit în casă elemente duşmănoase. sub regimul sovietic. cazul a fost clasat. în 18. Hotărâre reconfirmată în 1967. Membru de partid exclus pentru că a fost comisar în poliţia burghezo.02. 9.08. în 1940 a fugit din 30.

Original.12. CCP a propus menţinerea deciziei.10. alte abateri. Originale.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. că: în trecut a activat în organizaţia 1960 legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. avut manifestări duşmănoase faţă de 1954 URSS şi regimul de democraţie populară. 7 2508 3291 Boşneag Dimitrie Toma Director al Întreprinderii „Marmura” din Simeria. membru de partid exclus pentru 12.2504 1501 Bostănică Ion V. Original. 10 636 . a participat la jefuirea colhozurilor. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2505 1502 Bosteag Gheorghe Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că în 1941 s-a refugiat din calea Armatei Roşii. 1 2507 1511 Boşică Gheorghe Director al Laminorului de ţevi din Roman. membru de partid sancţionat în 1961 cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: a săvârşit o serie de abateri de 19. reconfirmată în 1979. Originale. pe frontul antisovie29. tice. la disciplina de partid şi de stat. alte 1965 abateri. 1950 1 2506 1489 Boşcenco Ştefan Membru de partid exclus pentru că în timpul stagiului militar (1951-1952) a 17.09. Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1941-1942. Originale. 1959 alte abateri.

reconfirmată în 1960 (de două ori). Originale. alte abateri. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Buştenaru) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a obţinut un loc de muncă prin susţinerea politicii lui Argetoianu. 23 2511 1503 1 2512 1505 3 2513 1508 47 637 . exclus din Partid pentru că: a luat parte la 16. unde a participat la 1954 jafuri şi a fost decorat. influenţat de elementele legionare. a comis o serie 1954 de acte de necinste. războiul antisovietic. (Decizia a fost menţinută). Boştinaru Ilie I. antisovietic a fost decorat. pe frontul 12. cercetare temeinică. Boşteanu Constantin Şef al Secţiei Artă şi cultură al Raionului PMR Baia (1948-1953). s-a manifestat ca legionar.05. a făcut 1959 afaceri speculative. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 30. începând din 1932.07. alte abateri. Originale. CCP a recomandat 1963 Comitetului regional PMR Banat recercetarea cazului.03.2509 1516 Boşoiu Petrache Membru de partid exclus pentru că. Original. Boştina Constantin Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în anii 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. 1960 5 2510 1510 Boşoteanu Florea Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu mic-burghez şi în anturajul unor legionari activi. a fost 21.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

şi anularea încadrării ca membru de 1955 partid din anul 1946.2514 3087 Boştină Petria Membră de partid exclusă pentru că a trimis de două ori carnetul de partid la CC al PCR. CCP a hotărât respingerea propunerii 17. dobândind astfel bunuri în mod 18.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. nu s-a mai interesat de situaţia sa. 1. după verificare. Originale. în timpul secetei a făcut afaceri cu alimente. a săvârşit acte de necinste.02. menţinerea deciziei. 1951 7 2517 1668 Bota Alexandru Persoană pentru care s-a propus primirea în rândul candidaţilor de partid. în calitate de gestionar. faptă pentru care a fost judecat pe 1975 baza Legii 18. 1 638 . ilicit. CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. A solicitat să fie examinat cazul său şi să fie reîncadrată în Partid. 4. 3 2516 1669 Bot Silviu Gh.04. reconfirmată de CCP în 1955. 1973 41 2515 3125 Boştiog Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al PSD. Original. însoţit de declaraţii în care renunţa la calitatea de membră. întrucât nu a trăit viaţă de partid şi. a avut atitudine duşmănoasă faţă de PCR. Originale. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a propus. În 1982 a fost reprimită în Partid. reconfirmată în 1980.

legionară. 1 639 . 1 2520 1671 Bota Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 29. legături cu elemente chiabure. Originale. Original. a lucrat ca guvernantă la diferiţi 1950 boieri. alte abateri. avea aceeaşi mentalitate burgheză. rasiale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. să 29.09. în 1945 s-a recăsătorit cu un negustor. Copie.2518 1670 Bota Clara (Segal) Membră de partid exclusă pentru că: în trecut soţul ei a fost funcţionar la Legaţia Română din Berlin. CCV a hotărât menţinerea deciziei. ea însăşi a fost traducătoare la Misiunea Militară română de pe lângă Legaţie. când soţul său a divorţat de ea pe motive 28. fie deferit justiţiei pentru a răspunde de 1948 faptele comise. a avut 1950 ieşiri şovine. Original.06.08. din 1941. exclus din Partid pentru că a făcut diverse afaceri. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. 4 2521 1698 Bota Ioan (Costin) Responsabil de cadre al organizaţiei de bază din comuna Band. cu care în 1946 a plecat în Palestina (împreună cu acesta a participat la o şedinţă sionistă). exclus din Partid pentru că: a întreţinut 12. să se verifice averea pe care a acumulat-o în urma metodelor necinstite. judeţul Mureş. 1 2519 2858 Bota Gheorghe Secretar al Comitetului de plasă Lăpuş.

22 640 .10. Originale. 1 2524 2984 Bota Mihai M. 1957 4 2523 1700 Bota Mihai Membru de partid exclus pentru că în 15.2522 1699 Bota Ioan I. a dezbinat muncitorii din întreprinderi. a făcut greutăţi Frontului Unic Muncitoresc. pentru că nu i s-a dat satisfacţie. Membru de partid exclus pentru că: în munca de organizare a sindicatelor din judeţul Făgăraş. CCP a hotărât transformarea sancţiunii în „retragerea calităţii” de membru. trecut a fost şef de cuib legionar. de după 23 august 1944. (Ion) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu 1968 stagiul avut anterior. CCP a hotărât anularea 15. Întrucât motivul principal de excludere (că ar fi acţionat împotriva unităţii de acţiune a clasei muncitoare) s-a dovedit neîntemeiat. a declarat că renunţă la calitatea de membru de partid. 4. solicitare acceptată. Original. motiv pentru care în 1970 a fost exclus din nou. alte abateri. Originale. Ulterior a făcut cerere de acordare a stagiului de partid din 1928. A condiţionat însă primirea în Partid de acordarea unei pensii de ilegalist şi. când s-a înscris în PSD. alte abateri.12. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1946 a refuzat să meargă în alegeri cu BPD.01.

în timp ce făcea parte din 23. 1957 Originale. Originale. Bota Vasile Profesor la Liceul mixt german din oraşul Stalin (Braşov). Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a murit de hepatită epidemică. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. întrucât fiica sa a născut un copil fără să fie căsătorită.10. 1953 2 2528 1685 Bota Vasile Gh. Originale. 3 (vol. CCP i-a menţinut 17. Titularul dosarului nu a făcut apel. 1957 29 (vol. 4 641 .44/1957 2525 (vol. sancţionat cu „admonestare” pentru „atitudine nepartinică”. Comitetele de control cetăţenesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut scoaterea lui din cadrele învăţământului. 1 2527 1686 1.09. II) 2526 2850 Bota Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a fost primar în comuna Moghilev. secretar al organizaţiei de bază. era un element 1962 afemeiat şi avea viciul beţiei. sancţiunea de „mustrare”. a primit 1947 mită. după 5 luni. exclus din Partid pentru că în timpul studenţiei a făcut propagandă antisovietică şi a participat la şedinţe legionare.12. în 1945. Cadru al Miliţiei. În urma apelului. iar copilul a fost dus la Casa Copilului unde.01. I) 1683 Idem. câteva şedinţe legionare. I-II) Bota Nicolae Secretar al Comitetului regional de Partid Cluj. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a participat la 25. 4. Original.

Activist al CC al UTM. cu care avea un copil. o sumă de bani din Fondul special. Originale. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. (În realitate.06. 8 642 . Copie. reconfirmată în 1960. Botârloianu Dumitru D. Originale.01. reconfirmată de CCP în 1957. Botea Mihalache Membru de partid cercetat pentru că în 1945 a fost trecut în toate registrele Ministerului de Interne ca legionar.12. membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente duşmănoase regimului. CCP a propus. prin 1956 fals. Ofiţer de Securitate la Regiunea Stalin (Braşov).05. CCP a hotărât menţinerea deciziei.) CCP a constatat că a fost înscris în scriptele MAI după indicaţiile Partidului şi a propus Direcţiei de Cadre să ia măsuri ca numele său să fie şters de acolo. 70 2530 1454 3 2531 2856 6. Antonescu şi calomnia URSS şi Armata 1951 Sovietică. Membru de partid exclus în 1978 pentru că a comis ilegalităţi şi a pretins bani sau alte foloase necuvenite. Hotărâre reconfirmată în 1980. 22. fiind introdus în lagărul de la Slobozia. menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pentru respectivele fapte a fost „reţinut” doi ani pentru reeducare. membru de partid exclus pentru că a compus poezii fasciste. în care susţinea pe Ion 24. cu fiica unui fabricant. 1948 1 2532 3279 Botea Vasile V.2529 1687 Botău Ion St. el era informator acoperit. şi-a însuşit. a divorţat de soţia sa. căsătorindu-se 13. Originale.

Originale. Boteanu Ioan B. perioada frontului antisovietic 1951 o avea neverificată. alte abateri.2533 2627 Boteanu Constantin Gh. 1947 În 1961 s-a constatat că acuza principală era neîntemeiată. 10. Original.08. 6 2535 1678 4 2536 1677 1 643 . CCP a hotărât anularea deciziei. motiv pentru care sancţiunea i-a fost ridicată. reconfirmată în 1959.07. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 a fost informatorul Legiunii de Jandarmi şi provocator. care a solicitat 19. 1963 CCP i-a acordat stagiu de la 23 august 1944. în calitate de preşedinte al Sindicatului CFR s-a dovedit necinstit. Bacău. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a servit interesele 10.10. Preşedinte al Sindicatului Forestier Dărmăneşti. cărora le făcea favoruri. 18.06. Ţinând cont de activitatea lui poziti1954 vă. Originale. Activist la Comitetul regional de Partid Constanţa. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. pentru reîncadrare urmând a se adresa organizaţiei de partid de la locul său de muncă. membru de partid exclus pentru că a întreţinut relaţii cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 60 2534 1679 Boteanu Dumitru N. acordarea stagiului din 1939. patronilor. Boteanu Petre Activist al CC al Frontului Plugarilor.

2 2540 1673 Botez Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de Cruce legionare”.12. reconfirmată în 1958. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 3. Originale. 6.2537 1676 Boteanu Săndiţa A. Originale. era un element afacerist şi vicios. Originale. 1952 5 2539 1674 Botez Alecu Persoană care a cerut clarificarea situaţiei de partid. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 644 . 1958 5 2541 1672 Botez Constantin Membru de partid exclus pentru că 24. Originale.12. a renunţat la apel. iar CCP a hotărât clasarea cazului.05. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 10. duşman al regimului. reconfirmată în 1960. Întrucât între timp i s-a dat 1956 posibilitatea să devină candidat de partid. în 1946 a fost condamnat penal pentru bigamie. membră de partid exclusă pentru că: a trăit în anturajul elementelor duşmănoase.03. soţul ei era fiu de moşier şi 17. a cerut să fie ţinută în evidenţa „organelor în drept” şi să fie scoasă din învăţământ. Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat voluntar pe frontul antisovietic. (Măgureanu Sanda) Profesoară.09. întrucât a rămas neverificat. 2 2538 1675 Botescu Constantin D.

CCP a propus. alte abateri. participat la evacuarea forţată a populaţiei 1950 civile. cercetat pentru că: ar fi promovat în funcţii de răspundere elemente duşmănoase. avea fraţi legionari notorii. Original.07.2542 1697 Botez Constantin Activist la Secţia de propagandă şi agitaţie a Comitetului raional de Partid Sânicolaul Mare (1950-1951). iar Secretariatul CC al 1951 PMR a aprobat. Original. Originale. 1955 Întrucât situaţia sa nu a fost analizată temeinic. Şef al Secţiei Organelor conducătoare de Partid. a avut legături de prietenie cu legionarii. Originale. iar în 1947 a dus-o 1954 înapoi. Botez Elena Membră de partid exclusă pentru că: fiind urmărit de Siguranţă. 28. scoaterea sa din funcţie şi trimiterea în producţie. însă restul acuzelor erau neîntemeiate. sindicale şi UTM de la Regiunea PMR Putna. unde a 23. în 1937 a mers la 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2543 1696 7 2544 1695 1 2545 1694 6 645 . Botez Ion I. CCP a constatat că apelantul a dat dovadă de lipsă de vigilenţă faţă de rudele sale.04. Botez Gheorghe C. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: a luptat pe frontul antisovietic. căruia i s-a anulat calitatea de membru deoarece a cerut să plece în regiunea Iaşi.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. avea neînţelegeri în familie. reconfirmată în 1970.06. În august acelaşi an. pentru că 28. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în 1937 soţul ei a plecat la Viena. Viena să-şi ia fiica.

luat parte la acţiuni împotriva partizanilor 1950 sovietici. Ana Golovanu şi Mudiţ. 1 2549 1663 Botez Pavel Secretar al organizaţiei AP Bacău. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din cercurile 24. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. femei). Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.09. să fie cercetaţi Luca Golovanu. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. conducătoare ale partidelor reacţionare. la acţiuni împotriva partizanilor. 1950 era un pasionat jucător de cărţi. Copie. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1970 1930. 26. 1 2550 1658 1 646 .2546 2857 Botez Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare.07. care au propus să fie primit în Partid. alte 1950 abateri.08. ducea o viaţă uşuratică (chefuri.03. Botez Teodor Membru de partid exclus pentru că: a fost ofiţer superior în vechea armată. a 14. Originale. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte 19. 5 2548 1662 Botez Nicolae I. 9. 1948 1 2547 417 Botez Nicolae Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.

Originale. 5. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Preşedinte al Comisiei de revizie a Comitetului raional de Partid Murgeni. Întrucât apelantul a recunoscut acuze.10. motiv pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât clasarea cazului. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea 19. manifestări duşmănoase. exclus din Partid în 1952 pentru că şi-a însuşit banii de la CAP Laza.1959 le. a avut 19. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.05.04. Hotărâre reconfirmată în 1962 şi 1965. CCP a hotărât anularea deciziei. în 1946 s-a 1951 încadrat în PNŢ. 15. În 1966 sancţiunea i-a fost ridicată. avută anterior şi sancţionarea cu „vot de 1955 blam”.06. 4 647 . 1954 3 2554 1729 Botez Tudor Gh. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi la acţiuni împotriva partizanilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Originale. Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul. 8 2552 1657 Botez Traian D. 3 2553 1656 Botez Trifan Fost activist la Judeţeana PMR Vaslui. Originale.2551 1680 Botez Traian D. copie.

organizaţii politice. fost condamnat penal pentru delapidare. Membru de partid exclus pentru că în 29. regiunea Iaşi.07. ulterior a 16.2555 1728 Botez Vasile P. a făcut afirmaţii antipartinice. s-a recomandat organizaţiei de bază să-i examineze cererea de primire în rândul candidaţilor de partid. membru de partid exclus pentru că: folosea metode de comandă. dată fiind poziţia lui autocritică. a 1953 avut manifestări reacţionare. 1960 În acelaşi an. 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară. Secretar de partid al plăşii Negreşti. membru de partid exclus pentru că.05. Originale. 1 2556 1727 Botezan Eugeniu V. reconfirmată în 1955. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2557 1682 Botezan Ioan Gr. Originale. luând parte la toate acţiunile huliganice întreprinse de respectivele 13. Original.11. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 4 648 . Originale. 14. 13 2558 1688 Botezan Petre P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Locţiitor politic de companie la Regimentul de Securitate Bucureşti. sub influenţa propagandei burgheze. Fost secretar al Filialei ARLUS Ilfov. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut politică cuzistă şi legionară. căpitan.

munca avută şi-a însuşit din bunurile 1949 organizaţiilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2561 1690 Botezatu Damian S. Originale. 9. a avut manifestări reacţionare. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1 2562 1691 Botezatu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1946 a fost în anturajul unor elemente reacţionare şi făcea propagandă împotriva Partidului.2559 3354 Botezan Remus Membru de partid exclus pentru că înainte de 23 august 1944 a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.09. membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu legionar. 4 2560 1689 Botezatu Constantin Secretar de plasă. 1958 4 649 . moşieresc (ca ajutor de comisar la 1985 Chestura Poliţiei din Sibiu). în 16. Original.01. copie. Activist la Secţia de agitaţie şi propagandă a Comitetului judeţean PMR Buzău.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.03. 1951 alte abateri. parte la acţiuni împotriva partizanilor. copie. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat 25. menţinerea deciziei. CCP a propus.

1952 1 2565 1661 Botezatu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur cârciumar. alte abateri. Original. 1954 1 2564 1693 Botezatu Gavrilă Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat la cuzişti. exclusă din Partid pentru că: era fiică de chiabur. elemente duşmănoase.2563 1692 Botezatu Ecaterina Activistă la Raionul de partid Iaşi. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi 19. i-a recomandat să se adreseze organizaţiei 1957 de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior.12. a avut abateri de la morală.10. copie. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 4 650 . Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost condamnat penal pentru acte de necinste. a întreţinut legături cu 14. cărora le-a divul.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fiind şi primar. 3. Originale. 5. avea viciul beţiei. Originale.1960 gat secretul de partid. (Jănică) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1936 s-a înscris şi a activat în Partidul cuzist. 14 2566 1660 Botezatu Janică V.01.

avându-şi originea în conflictele de natură personală. Botezatu Vasile Persoană exclusă din rândul candidaţilor de partid pentru că: în anii 19481949 s-a ocupat cu specula. Botezatu Toader Membru de partid exclus pentru că a refuzat să mai plătească cotizaţia şi să participe la viaţa de partid. prin care i se imputau anumite aserţiuni 10. Originale.05. pe motiv că 25. Originale. Vasile Lăzărescu. 1954 CCP a constatat că cele imputate erau neîntemeiate. CCP a clasat cazul. nu i se dădeau o funcţie şi o retribuţie mai 1980 mari. Întrucât şi-a recunoscut lipsurile şi şia retras apelul. motiv pentru care a propus clasarea cazului.06.2567 1659 Botezatu Spiridon Comandant de companie la UM 03869 Bacău. adresate lui Petru Groza. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „retragerea calităţii” de candidat de partid. 44 2570 2685 4. locotenent-major. părinţii săi s-au ocupat cu negustoria şi au avut atitudine duşmănoasă faţă de Partid şi regim. 1958 1 651 . Întrucât şi-a recunoscut abaterile. a făcut parte dintr-o bandă care se ocupa cu spargerea vagoanelor de marfă. cercetat în urma sesizării mitropolitului Banatului.04. său politico-ideologic şi profesional. candidat de partid exclus în 1958 pentru că: nu a făcut eforturi pentru ridicarea nivelului 30. CCP a hotărât clasarea cazului. alte 1959 abateri.01. 22/1954 „provocatoare”. 4 2568 3317 5 2569 Botezatu Vasile Vice-preşedinte al Sfatului Popular al regiunii Timişoara. Originale. copii. Original.

regiunea Gorj. Originale.08. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2572 1665 Botgros Atanase Preşedinte al Comitetului Provizoriu al comunei Văgiuleşti. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. din Comisia de triere a evreilor. în 19451950 1948 s-a ocupat cu negustoria.02.12. Copie. organizaţia legionară. reconfirmată de CCP în 1966. CCV a hotărât menţinerea deciziei. era beţiv şi afemeiat. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. 25 2574 2947 Both Ecaterina Responsabilă cu cadrele la CFR Cluj. trecut a fost şef de post de Poliţie. dovedit a fi necinstită. copii. Original. bigotă şi străină de 1949 „morala proletară”. 1 652 . membru de partid exclus pentru că: în 28. membră de partid exclusă pentru că s-a 29.10. a dus 1951 activitate de subminarea a transformării socialiste a agriculturii. reconfirmată în 1960 şi 1961. exclus din Partid în 1957 pentru că în trecut a făcut parte din 10.2571 1664 Botezatu Vasile N. în 1941-1944 a fost agent la Siguranţa din Cernăuţi. Membru al Comitetului raional de Partid Turnu Severin. unde a făcut parte 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2573 1666 Botgros Ion C.

alte abateri. a avut lipsuri în gestiune. Originale. reconfirmată în 1958 şi 1963. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de administrator la diverse firme. 10. Original. care şi-a părăsit familia. căsătorit cu fiica unui chiabur.2575 1471 Both Francisc Fost secretar al judeţenei UPM Hunedoara.11 socialismului”. Originale. membru de partid exclus în 1958 pentru că era un element beţiv şi afemeiat. Cercetător la Institutul Politehnic Cluj. alte 1962 abateri. trecut a fost poliţist.03. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 653 .02 1959 4 2578 1468 Botha Liviu V. 6 2576 1470 Both Teodor Membru de partid exclus pentru că în 27. membru de partid exclus în 1958 pentru că: a exploatat braţe de muncă.03. s-a 12. 1 2577 1469 Both Viorel Comandant de companie la Batalionul de Securitate Dej.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca redactor la ziarul „Drumul 28. care a apărut cu greşeli politice. nu a controlat articolul de 1954 fond.

CCP a hotărât anularea încadrării în Partid şi a cerut să fie scos din funcţia deţinută. pentru care a fost 1952 decorat. a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.03. membru de partid exclus pentru că şi-ar fi însuşit mărfuri. În 1955 a fost reîncadrat în Partid cu vechimea din 1946. 27. a îndeplinit 21. membru de partid cercetat pentru că: fiind membru al UTC din 1931. iar activitatea lui din Franţa nu putea fi verificată.11.2579 1467 Botici Zaharia Gh. Întrucât CCP a constatat că acuza era 1951 neîntemeiată. s-a dovedit necinstit. misiuni speciale. Original. Original.06. 1952 38 654 . 2 2581 1847 Botnar Octav (Bodnar / Bundorf Osvald) Inspector la Direcţia Vămilor. 4. Întrucât a ascuns purtarea proastă la căderi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Plutonier la Miliţia Arad. la căderile avute a avut purtare proastă în faţa duşmanului de clasă. cu care a făcut afaceri. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din poliţia burghezo-moşierească. Originale. cu menţiunea că din 1941 a fost membru al PCF. 2 2580 1455 Botilă Marcu Administrator la Oficiul CFR. a fost membru al PC Francez. în 1938-1946 a fost în Franţa. unde a făcut parte din Rezistenţa Franceză – FTP (Franctirori şi Partizani).

pe care l-a vândut la piaţă. a distrus carnetul de partid al soţiei sale. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Suceava. Originale.2582 1453 Botnaru Constantin Magazioner la GAC „Ilie Pintilie” din Dorneşti. raionul Brăneşti. Original. regiunea Cluj. Original.08. ca primar de comună şi-a 24. membru de partid exclus în 1952 pentru că a furat o cantitate de grâu. 2 2585 1450 Botoc Ioan Membru de partid exclus în 1951 pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar. a încălcat dispoziţiile Ocolului Silvic. exclus din Partid în 1949 pentru că: a avut abateri imorale.01.06. reconfirmată în 1960. Original. 15 655 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. a promovat în munci de răspundere elemente imorale. sancţiune care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. exclus din Partid în 1952 pentru că. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de pădurar. faptă pentru care a fost condamnat penal. sprijinit rudele chiabure. 1956 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 1954 1 2583 1452 Botoacă Constantin Secretar al Comitetului de Partid din plasa Cilău. regiunea Bucureşti. 1954 1 2584 1451 Botoagă Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Progresul. raionul Rădăuţi.01. a ascultat posturi de radio imperialiste. alte abateri. 24. 6. 8.

Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost subofiţer de jandarmi şi a făcut politică liberală. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 2588 2790 Botoran Ştefan D.05. 1 2587 1466 Botoncea Alexandru Membru de partid exclus în 1953 pentru că. reconfirmată în 1966. 1953 70 656 . pe frontul 13. a umblat în stare de ebrietate şi a întreţinut legături cu diverse femei. 3. CCP a constatat că: era un vechi trădător al clasei muncitoare. întreţinea legături cu socrii săi chiaburi. alte abateri. 1957 10 2589 1458 Botos Iosif Membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor din 1941 (Acăţari). 8.2586 1472 Botoman Ion R. Originale. alte abateri. Membru de partid exclus în pentru că: în trecut a fost ofiţer activ. a afirmat că acolo este ca întrun „lagăr imperialist”. motive pentru care a propus cercetarea lui de către „organele în drept”. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a făcut speculă.06. Original. şi-a neglijat 1951 familia şi copiii. care încă de la arestarea sa în 1925 a devenit informator al Siguranţei române.02. cu care întreţinea legături. 5. antisovietic a fost decorat. avea un frate „fugit” în Franţa. fiind trimis la Şcoala de Partid de 6 luni. a ţinut legătura cu contraspionajul hortyst.05. Originale. copii. a dus o politică de aţâţare contra URSS.

Originale. 1952 Întrucât era un element muncitoresc.28. 2 2592 1456 Botoş Elek Angajat al Poliţiei judiciare din Oradea. care în ilegalitate s-a alăturat mişcării muncitoreşti. Membru de partid exclus pentru că în 1960 a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru uneltire contra ordinii 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a lăsat antrenat de către troţkistul Gavril Molnar 21. 3 2593 3144 Botoş Ioachim L. împotriva populaţiei civile. Original. Originale.05.05. sociale (a trimis o scrisoare anonimă cu 1976 conţinut „calomnios”).05.2590 1461 Botos Traian Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 24. în acţiuni anarhice. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2591 2733 Botoş Aurel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de inspector pentru Legea speculei a primit mită de la diverşi negustori. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. membru de partid exclus pentru că: fiind implicat într-o altercaţie într-o cârciumă. Original. a rănit mortal un negustor şi mai uşor alţi doi consumatori. 3 657 . a căsătorit cu fiica unui fost moşier 1955 dislocat. s.

2594 1457 Botoş Ioan L. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a 24. 1960 4 2596 1460 Botoş Titus V. 4 2595 1459 Botoş Ştefan K. reconfirmată în 1964. Biroului juridic al Poliţiei Populare şi şef 1961 al Legiunii de jandarmi a judeţului Maramureş. în 1942-1944 a urmat Şcoala de teologie din Oradea. membru de partid exclus pentru că: în 1932-1938 a avut manifestări şovine. 4 658 .09.04.06. a fost membru al organizaţiei „Centrul Naţional de Muncă”. Originale. Originale. alte abateri. 19 2597 1462 Botoşan Dumitru A. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. s-a dovedit necinstit. Originale. Membru de partid exclus pentru că. Director al Direcţiei regionale de statistică Baia Mare. a luat şperţ. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1942 s-a înscris în Partidul fascist „Imredi”. în 18. calitate de gestionar. făcut parte din Mişcarea Legionară.03. s-a înconjurat de elemente duşmănoase. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca şef al 27.

04. 6. organizaţii naţionaliste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1950 1 2600 1667 Bott Iuliana (Kaszteiner) Membră de partid exclusă pentru că sub influenţa lui Bott Ştefan (element duşmănos. Original. 25. avut legături cu elemente social-demo1950 crate de dreapta. 5 2601 1465 Botu Grigore Director la Direcţia Generală GAS din Ministerul Agriculturii. a fost om de 1954 încredere al lui Emil Haţieganu. CCV a hotărât excluderea ei din Partid. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. alte abateri. titelist) ar fi neglijat munca de partid. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a făcut parte din conducerile diferitelor 21.05. Original.05. Original. 2 659 .2598 1463 Botoşan Maria Membră de partid exclusă pentru că: în 1920 a fost spărgătoare de grevă. 1 2599 1464 Botoşneanu Maria Membră de partid exclusă pentru că în 1940 a făcut propagandă antisovietică în Basarabia şi s-a refugiat în România. a 31. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. Originale. Întrucât faptele i-au fost tendenţios 1964 interpretate.

03. 4 2604 1684 Boţa Nicolae Responsabil artistic la Ansamblul Artistic al CGM.04. 8. Originale. 3. menţinerea deciziei. Originale. 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei. obştesc. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1934. fost condamnată penal pentru fals în acte. verificată întrucât la căderea din 1940 a avut purtare proastă. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de răspundere în Partid.2602 2629 Boţa Elisabeta (Negruti) Secretară a Uniunii sindicatelor de salariaţi casnici. pentru ca în 1956 CCP să-i admită cererea. Original. Originale. 1941 2 2605 3421 Boţan Simion Membru de partid exclus pentru furt şi complicitate la delapidare din avutul 30. a solicitat acordarea stagiului de partid din 1934. în calitate de activistă a Direcţiei Treburilor CC al PMR.01. 5 660 . CCP a hotărât primirea ei în partid ca membru nou. CCP a propus acordarea stagiului cerut.01. Ulterior. 1982 CCP a propus. 1948 4 2603 3105 Boţa Maria Membră de partid exclusă pentru că a 19.

o altă femeie. membru de partid exclus în 1975 pentru că: a săvârşit repetate abateri de la ordinea şi disciplina militară. menţinerea deciziei. a sustras ulei pe care l-a vândut la preţ de speculă.03. 4 2609 2859 Boureanu Eduard Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. fată de origine germană. abateri.09. alte 27. deşi era căsătorit. 9 2608 1490 Bouleanu Stan Membru de partid exclus pentru că: era un element cu trecut fascist şi atitudine duşmănoasă faţă de URSS. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a convieţuit cu 26. 4 2607 3289 Boţoc Viorel Subofiţer de Armată. reconfirmată în 1955. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 661 .2606 3049 Boţoc Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1971 legionară. Hotărâre reconfirmată în 1985. 1979 CCP a propus. în calitate de 1948 funcţionar la Fabrica de ulei CFR din Titu. Originale. s-a căsătorit cu o 29. Originale.03. Originale. Copie. a fost negustor şi comandant al garnizoanei legionare Târgu Neamţ.07.

II) 2613 1754 Boylla Bronislav Activist la plasele PCR Sebeş şi Aiud (1945-1946).2610 1492 Boureanu Florin Membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în „Frăţiile de Cruce” 20.05. română. Original. Originale. legionare. exclus din Partid pentru că: a refuzat să ducă la îndeplinire sarcinile de partid şi a aruncat carnetul. aşa cum pretindea. CCP a hotărât clasarea cazului. era beţiv şi imoral. I) 2691 1 (vol. 1 2611 1491 1 22/1957 2612 (vol. I-II) Boureanu Radu E. 18. Copie. solicitat reîncadrarea în Partid şi 1965 acordarea unei pensii speciale pentru activitate în ilegalitate.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 32 (vol. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. se ocupa cu diverse afaceri. Boureanu Natalia Membră de partid exclusă pentru că a avut atitudini nejuste faţă de colectivul în care lucra. în care 1957 se spunea că înainte de 23 august 1944 a avut legături cu elemente dubioase. (În perioada 1934-1948 a fost soţia lui 1955 Radu Boureanu. 3 662 . s-a primit o notă de la Securitate. scriitori legionari şi că ar fi fost în slujba Siguranţei.07. Originale. membru de partid pentru care 18.09. alte abateri. lb. Scriitor. A 16.09. CCP a constatat că nu a contribuit cu bani la Ajutorul Roşu.09. maghiară. Idem. şi a hotărât clasarea cazului. Original. Întrucât acuzaţiile nu s-au putut proba. 24.

acţiuni împotriva populaţiei civile şi a 1951 partizanilor. 1 2616 1608 Bozan Alexandru P. Ţinând cont că era un element tânăr. de origine sănătoasă. 5.05. 1959 reconfirmată în acelaşi an.02.05. a fost decorat. Original.05. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar şi vameş în porturile Corabia şi Constanţa a fost 23.2614 2792 Boza Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 26. informator al Siguranţei. Original. CCP a hotărât anularea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 1953 2 663 . 16 2615 1607 Bozagiu Constantin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a participat la 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei. trecut a fost membru al PNŢ-Maniu. a făcut afaceri. 1 2617 1605 Bozbici Cornel Redactor la revista „Flacăra” din Bucureşti. membru de partid exclus pentru că din lipsă de vigilenţă şi-a pierdut carnetul de partid. 1950 alte abateri. Original. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. 22. lb. Originale. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era căsătorit cu fiica unui chiabur. necinstit. română. 25 2620 3350 Bozdog Emil Membru de partid care a solicitat luarea în evidenţă pentru activitate dusă în ilegalitate şi acordarea unei pensii. 18. 5.2618 1604 Bozbici Ioan Al.03. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în posturile deţinute s-a dovedit 18. Membru de partid exclus în 1949 pentru că în 1937 s-a înscris în organizaţia legionară.07. 1960 4 2619 1606 Bozdoc Gheorghe I. 1960 şi 1961.11 1963 14 664 . 25 2621 886 Bozero Lajos Cetăţean bulgar cercetat în urma cererii Ambasadei Bulgare la Bucureşti de a i se confirma activitatea depusă în perioada 1921-1923 în PCdR. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. reconfirmată în 1959. apoi a fost numit şef de cuib de către şeful de garnizoană legionară Ion Mureşan. bulgară. copii. Originale. CCP a constatat că nu întrunea 1980 condiţiile cerute. fotografie. cupură ziar.

motiv 12.12. burghezo-moşiereşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 13. cerut să fie scos din munca de secretar al 1948 Sindicatului metalo-chimic. Originale.06. alte abateri. Originale. 1 2624 1609 Boztuna Gevdet Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: era un element dubios. fiind şef de cuib. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Legionară. exclus din Partid pentru că a furat de la gazda sa bijuterii de mare valoare şi alte lucruri. În 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1950 a fost condamnat la 1 an închisoare pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale.04. care în trecut a activat în partidele 24. Original. reconfirmată în 1958 şi 1969. a propagat misticis1952 mul. 7 2625 2014 Bracaciu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a avut activitate legionară. pentru care în 1945 a fost închis în 1950 lagărul de la Caracal. 1 665 . Fost responsabil organizatoric şi membru în Biroul Comitetului judeţean PCR Câmpulung Muscel. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere.2622 2618 Bozocea Toma T. 23 2623 1749 Bozon Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 15.10. Originale.

iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de casier la Autobaza Bârlad. iar dacă refuză să examineze dacă mai poate rămâne membru de partid.05. apoi de secretar al Comitetului Provizoriu din comuna 15. a recomandat Comitetului judeţean Vaslui al PCR să-l ajute să se 30. 27. partid şi nu şi-a plătit cotizaţia. alte abateri.12. 1981 CCP a propus. În 1977 CCP a propus. Originale. Bradea Maria Membru de partid exclus pentru că sa căsătorit cu fiul unui chiabur. Întrucât motivele s-au dovedit a fi 1954 neîntemeiate.2626 3413 Bracău Vasile Membru de partid exclus pentru că timp de 11 luni nu a participat la viaţa de 25. menţinerea deciziei. a întreţinut relaţii de prietenie cu 1957 elemente duşmănoase (chiaburi).12. Totodată.08. căruia i-a divulgat secretul de partid. încadreze în muncă la una dintre unităţile 1971 economice din judeţ. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de notar. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. În 1972 a fost exclus din Partid şi a făcut apel. Miniş. a comis repetate abateri de la disciplina de partid şi profesională. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. 6 2627 3066 14 2628 2012 1 2629 2009 3 666 . Brad Nicuşor Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. Bradin Gheorghe V. menţinerea deciziei.

David (Herscovici David) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Poalei Sion”. la 14. după ocuparea Bucovinei de către URSS. a fost omul de încredere al burgheziei. a fost menţinută decizia din 1953.04. Bradu Chirică Membru de partid exclus pentru că: în 1940. pentru ca în 1944. Original.2630 2797 Bradu Amos . faptă pentru care a fost condamnat 1956 penal. alte abateri. În 1955. bani. ţinea legătura cu comandantul militar şi îi furniza informaţii. Decizie reconfirmată în 1960 şi 1966. fiind reîncadrat în Partid cu stagiul din 1945. 27 2631 2008 Bradu Boris I. apropierea trupelor sovietice. În 1959 s-a constatat că decizia de reîncadrare în Partid a fost făcută pe baza unui referat care conţinea concluzii nereale (semnat de instructorul Constantin Micşunescu) şi.01. decizia a fost 29. 2 2632 2007 1 667 . În 1968 s-a revenit încă o dată asupra deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în consecinţă. a fugit de sub regimul sovietic.11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element cu activitate dubioasă. alte abateri. să fugă din 1950 nou. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de şef al unei secţii a GAS Popricani a delapidat mai multe sume de 10. sub regimul Antonescu a fost comandant al lagărului de evrei Galaţi. Original. anulată şi a fost încadrat în Partid cu 1953 vechimea avută anterior. a revenit în 1943. Originale. întrucât învinuirile care i sau adus erau neîntemeiate.

în calitate de redactor şef adjunct la redacţia ziarului „Făclia”. în timp ce era socotitor la CAP. reconfirmată de CCP în 1957. CCV a hotărât menţinerea deciziei.11.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. redactor şef al ziarului. Originale.2633 3000 Bradu Constantin V. în 1947 s-a căsătorit cu 20. transformare socialistă a agriculturii. o funcţionară de la Banca de Stat care a 1951 simpatizat cu legionarii. Membru de partid exclus pentru că: în 1956. Originale. de la populaţia civilă a 25. Original. 3 2636 2617 Bradu Mihai Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a întreţinut legături intime cu o fostă legionară. s-a înconjurat de elemente chiabure. 3 2635 2005 Bradu Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat voluntar la o şcoală militară în Germania. 19. care avea 1957 comportare imorală şi „gâtuia critica venită de jos”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 668 . nu a luat poziţie faţă de lipsurile manifestate de Vasile Topan. a 1968 fost condamnat penal pentru delapidare din avutul obştesc. prin 1951 căsătorie.06. a trimis la CC al PCR o scrisoare anonimă prin care calomnia politica Partidului de 19. Originale. URSS şi-a însuşit diverse lucruri. 4 2634 2006 Bradu Elias Membru de partid exclus pentru că. a luat parte la războiul antisovietic.

exclus din Partid pentru că: în trecut a deţinut un depozit de vinuri şi a exploatat forţă de muncă salariată. 3. 1 2638 2003 Bradu Vladimir Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. împreună cu fiica sa. 1954 1 669 . 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2639 2662 Brafman Iancu Secretar al organizaţiei de bază de la Baza de aprovizionare nr. era un 22. Original. Original.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a refuzat să se întoarcă în Hotin. 4 Centrocoop.2637 2004 Bradu Sultana Membru de partid exclus pentru că provenea dintr-o familie burgheză. Original.07. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. a scos fişă pentru plecarea în Israel. Bucureşti. plecat pe frontul antisovietic. pentru că: în 1940. după ocuparea Basarabiei de către URSS. unde a 1954 participat la masacrele împotriva civililor.01. în 1847-1948 a făcut parte din organizaţia sionistă „Ichud”. element uşuratic şi scandalagiu. în 1950. în 1941 a 19. în 1944 a făcut afirmaţii duşmănoase la adresa Armatei Sovietice „eliberatoare”.

1967 Pentru atitudinea sa politică din trecut. în 1940 s-a înscris în Partidul Naţiunii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. În 1965 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. 14 2641 2927 Bragadireanu Cornel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de conducător în mişcarea sindicală şi membru al PSD. În 1968 s-a hotărât repunerea sa în drepturile de membru de partid. Originale. motiv pentru care a fost reprimit în Partid cu stagiul din 1945. Originale. în 1949-1953 a fost internat administrativ în „coloniile de muncă”. CCP a solicitat Comitetului orăşenesc PCR să-i analizeze cererea. unde a fost decorat cu „Coroana României”.2640 2000 Braga Constantin T.05. În 1958 CCP a transformat excluderea 1951 în „anularea primirii” în Partid. 13 670 . a promovat linia reformistă.07. iar nu cea a luptei de clasă. membru de partid exclus pentru că: în 1933-1937 a fost membru al PNŢ. s-a înscris în FRN şi a fost ales senator. după 23 august 1944 a făcut greutăţi în 28. mişcarea sindicală. de colaborare cu patronii. a luat parte la războiul antisovietic. În 1963 s-a constatat că motivele excluderii şi anulării calităţii erau neîntemeiate. 22. Director al Învăţământului în Ministerul Silviculturii (1948).

decizie reconfirmată de CCP în 1955 şi 1960. raionul Hârlău. În 1961 excluderea a fost menţinută. exclus din Partid în 1952 pentru că: în timpul funeraliilor lui Stalin a venit la 15. unde. 1. Brahariu Vasile I. 9 2644 2015 9 2645 1632 1 671 . a fost prins sustrăgând o cantitate de cereale. 1959 5 2643 1997 Bragye Iosif Preşedinte al Tribunalului Militar Teritorial Oradea. exclus din Partid pentru că în trecut 10. Originale. în calitate de paznic de întreprindere.2642 1998 Braghina Ion D. şedinţa de partid în stare de ebrietate. În 1954 a fost exclus din Partid. Întrucât a ascuns Partidului că în 1942 a fugit din România în Ungaria. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 1954 abateri. Originale.11.11.10. Întrucât a renunţat la apel. Contraspionaj. iar la revenire a fost arestat şi anchetat de 15. CCP a hotărât să fie pus în discuţia organizaţiei de bază. reconfirmată în 1960 şi 1962. Originale.06. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. în 1957. până la 23 august 1944. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Deleni. şi pentru că în funcţia 1954 deţinută avea o atitudine împăciuitoristă. membru de partid verificat. regiunea Iaşi. a făcut parte din organizaţia legionară. Original. Braharu Niculae Activist la Raionul de Partid Bârlad. a avut comportare nedemnă faţă de deţinuţi. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1950 a fost gardian la diferite penitenciare.

03. a avut atitudine potrivnică PCR. 6 672 . 1 2648 1634 Braica Ion I. a întreţinut legături cu 1955 elemente reacţionare. Originale.10. a fost informator al Poliţiei. s-a căsătorit cu 29. Original. fiica unui chiabur. 1966 3 2647 1633 Braic Emil Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. politica partidelor istorice şi fasciste. Întrucât până în 1965 nu a contestat excluderea. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. Originale. s-a ocupat cu 1971 specula de fructe şi zarzavaturi. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. iar motivele s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu data rezolvării apelului. 1 2649 3057 Braica Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din „sindicatul galben”. Original. întreţinea relaţii cu elemente burgheze. care a făcut 25.07. 7.2646 2781 Braia Mia (Blaga Maria) Membră de partid exclusă pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a făcut parte din echipele de propagandă pentru susţinerea războiului de la posturile de radiodifuziune. 23.04.

CCP a hotărât ca organizaţia de bază 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost sancţionată cu „admonestare scrisă”. 1 2653 1931 2 673 . 1 2651 1928 Brait Nicolae Membru de partid exclus pentru că: era chiabur. dacă îndeplineşte condi.03. liberală . 11. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. până în 1950 a exploatat muncă salariată. Original.02. dovedit neîntemeiate. Pentru că „a creat mahalagisme”. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât 1955 anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.05. în 1940 s-a încadrat în Mişcarea Legionară. în 1946 a făcut propagandă manistă.1955 ţiile conforme cu Instrucţiunilor CC al PMR. exclusă din Partid pentru că ar fi avut legături cu „banditul” Trocan şi ar fi divulgat secretul de partid. a susţinut şi a făcut politica partidelor reacţionare. Original.07. Braiţiu Ion Membru de partid exclus pentru că: în calitate de notar a făcut parte din aparatul de stat burghezo-moşieresc. 1 2652 1929 Braiter Domnica Activistă la Comitetul raional de Partid Turnu Severin.2650 1927 Braina Ioan Persoană care a solicitat să fie primită în rândul candidaţilor de partid . a luat parte la războiul antisovietic 1953 (perioadă neverificată). Original. să-l primească. în trecut a făcut politică 24. Întrucât motivele excluderii s-au 10.

12. 4 2655 1934 Bran Aurel Activist al Comitetului raional de Partid Gurahonţ. 1 2656 1935 Bran Constantin Al. legionară. raionul Moineşti. în loc să lupte împotriva chiaburilor. exclus din Partid pentru că şi-a neglijat sarcinile şi. 19. mergea să bea împreună cu ei. Originale.01.12. Membru de partid exclus pentru că în 1949 a fost condamnat la 6 luni de închisoare pentru neglijenţă în serviciu. Întrucât CCP a luat la cunoştinţă că 1957 nemulţumirile apelantului au fost rezolvate de Regionala de Partid Oradea şi acesta s-a declarat mulţumit. 1957 Întrucât şi-a recunoscut vina în mod autocritic şi a lichidat cu viciul beţiei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. dovedit neîntemeiat (procesul în cauză a 1965 fost rejudecat. Original.2654 1932 Braja Mihai Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 a activat în organizaţia 29. Originale. trimiterea într-o altă muncă şi neacordarea concediului anual legal. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. iar apelantul a fost achitat).01. 4 674 . regiunea Bacău. a hotărât clasarea cazului. Întrucât motivul excluderii s-a 14. 7 2657 1933 Bran Ilie Alexandru Primar al comunei Măgireşti. sancţionat cu: scoatere din aparatul de partid. Originale. 25.

Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 1 675 .07. Originale. a fost membru al PNŢ. 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. Originale. afemeiat şi şi-a 16. Originale. reconfirmată în 1960. 1966 3 2661 1937 Bran Vasile I. 3 2660 1970 Bran Nicolae N. 1958 14 2662 1938 Branaş Anastasie Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar s-a dovedit a fi un element şperţar în dauna ţărănimii sărace.2658 1936 Bran Ioan V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1945-1946 a făcut politica PNŢ-Maniu şi a participat la acţiuni duşmănoase împotriva forţelor democratice.04. neglijat familia.09. Membru de partid exclus pentru că a devenit un element beţiv. 6 2659 2912 Bran Nicolae M. Originale. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 28.02. 4. 1967 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut 1951 propagandă manistă. 26. Original.

1956 faptă pentru care era cercetat de Procuratură.01. a dat mai multe sentinţe „neobiective”. Întrucât în 1921-1929 a fost agent al Siguranţei. 2. 1962 4 2666 2089 Brânduşa Damaschin Persoană care solicitat să fie încadrată în Partid.05. exclus din Partid pentru activitate legionară şi condamnat penal pentru patronarea prostituţiei cu minore. 1951 1 676 . Legionară. Membru de partid exclus pentru că: în 1955-1960. Original.10. a întreţinut relaţii cu Ilie Băncilă. Original.2663 1923 Brancu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. în care a favorizat elementele exploatatoare şi necinstite. CCV a hotărât respingerea cererii.02. în calitate de normator la o 26. 1 2665 2044 Brandula Ioan I. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. mină a completat ştate de salarii fictive. Original. motiv pentru care a fost arestat şi cercetat de Securitate. 2 2664 2046 Brandabur Toma Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. ca preşedinte al Tribunalului Popular al raionului Caransebeş.

27. CCP a stabilit că decizia a fost luată 1962 fără o cercetare temeinică. după 23 august 1944 s-a dovedit a fi un element 22.2667 2085 Brânduşescu Marin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor.08. 1951 şi-a însuşit o sumă de bani din cotizaţia la sindicat. Original. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 15.05.04.06. necinstit. luat parte la strângerea populaţiei civile şi 1950 internarea ei în lagăre. 6 2669 1653 Brânzan Vasile Membru de partid exclus pentru că s-a preocupat de interesele sale personale. 1 2668 2042 Branişte Lazăr Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. a 12. care i-a sprijinit pe speculanţi. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1953 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 2 2670 1648 Brânzei Aurelian Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1940 a fost poliţist la Chişinău. CCV a hotărât menţinerea deciziei. (În acelaşi an a fost reîncadrat în Partid.) Originale. 1 677 .

CCV a hotărât menţinerea deciziei. antonesciană şi în 1946 s-a manifestat 1951 ostil regimului comunist. a servit conştient regimul fascist de dictatură 27. Original. Originale. 2 2672 1911 Braserman Kivu Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. Original. pentru că: era de origine micburgheză.03. demisionând din armată. 4.12. alte abateri. în 1940-1941 a fost cetăţean 29. perioadă care nu se putea 1950 verifica. 4 2674 2033 Braşoveanu Axente Membru de partid exclus pentru că: începând din 1933 a făcut parte din Liga antirevizionistă. în 1945-1947 a 1959 fost în anturajul unor elemente titeliste şi a făcut propagandă împotriva acţiunilor PCR. după 23 august 1944 a avut o atitudine consecvent duşmănoasă faţă de PCR.2671 1909 Brasat Romeo Membru de partid exclus pentru că. în calitate de ofiţer de armată. organizaţie iredentistă. sovietic. sindicat al administraţiei.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 19361937 a contribuit la organizarea unui 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 678 . 1 2673 1913 Braşov Dumitru Gh. Membru de partid exclus pentru că: în 1927-1938 a fost membru al PNL. cu funcţie de consilier comunal.05. Original.

reconfirmată în 1983. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a recomandat adâncirea cercetărilor. încadrat în Partid şi. 1 2676 2049 8. Originale. În 1980 CCP a propus. Original. În 1959 sancţiunea i-a fost ridicată.10. s-a 31. s-a înscris în 1950 PSD din interese personale . CCV a hotărât menţinerea deciziei.10.11. 3 2678 3435 25 679 . din care 1982 una avea rude în străinătate) şi pentru că s-a deconspirat. carnetului provizoriu a primit carnetul 1956 unui omonim. purtat brutal cu muncitorii. totodată. Originale. copie. Locotenent-major de armată.08. Originale. în 1946 a deschis un magazin de manufactură. pentru că la înmânarea 10.2675 2050 Braşoveanu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost coproprietar de fabrică. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” şi trecerea în rezervă pentru conduită imorală (a întreţinut relaţii 11. Braşoveanu Haralambrie Gh. extraconjugale cu anumite femei. a luat parte la războiul antisovietic. 1962 9 2677 2695 Braşoveanu Ioan C. sancţionat cu „mustrare”. făcând parte dintr-un regiment care a participat la masacre şi la jefuirea populaţiei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât menţinerea excluderii. Braşoveanu Ion Maior de Securitate.

pe frontul antisovietic a luptat la Odessa şi Stalingrad. 1 2682 2032 Bratcu Anton D.03.03. Membru de partid exclus pentru că. a primit decoraţii germane şi româneşti. 5 2681 2048 Brata Mihai Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu negustoria. iar cu subordonaţii 13. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.05. Originale.2679 2782 Braşoveanu Petre Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a primit misiuni speciale. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de şef de staţie CFR.10. a fost în relaţii prieteneşti cu 1950 soldaţii hitlerişti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1977 CCP a propus. Original. Original. se purta brutal. soţia sa a fost 1950 condamnată pentru spionaj în favoarea nemţilor. Originale. favorizat chiaburii. sustrăgea cereale din vagoane. partizanilor. ca vânzător la cooperativă a 31. 13 680 . menţinerea deciziei. luând parte la acţiuni împotriva 31. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2680 3195 Braşoveanu Ştefan Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru conducerea automobilului personal sub influenţa 31. alcoolului. reconfirmată în 1960.

1 2686 1902 Bratoloveanu Elena Membră de partid exclusă pentru că a avut manifestări naţionaliste.11. s-a 22. alte abateri. se ocupa cu bârfe şi intrigi.04. a avut nereguli în predarea cotizaţiilor membrilor de partid.12.24. membru de partid exclus pentru că: a avut atitudine dictatorială faţă de oameni şi înăbuşea critica. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.19. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 1 681 . înscris în Partid pentru a-şi păstra postul 1950 de şef de secţie şi a-şi acoperi trecutul. 5. 1. ră.2683 2031 Brateş Avram Secretar al organizaţiei de bază la „Româno-Export”.05. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2685 1899 Bratinca Mihai Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Original. antisovieti. Originale. Original. 1954 6 2684 1892 Brateş Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legiona.07. ce şi refuza sarcinile de partid. Original. 1 2687 1903 Bratosin Constantin Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Armata Naţională” a lui Horia Sima din Austria. reconfirmată în 1973.

Activist al judeţenei PMR Buzău. linie de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 9 2691 1907 Bratosin Jorel M. 1 2692 2096 Bratosin Mihalache Persoană care în ilegalitate a avut legătură cu mişcarea comunistă. 26. 1961 şi 1969. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. A solicitat <1946clarificarea situaţiei sale de partid. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. a avut legături cu elemente duşmănoase regimului comunist. Original. 2 682 . 3. Originale. 1950> CCP a hotărât să fie considerat membru de partid cu stagiul din 1945.01. reconfirmată în 1954.2688 1904 Bratosin Constantin T. 8 2689 1905 Bratosin Gheorghe Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă şi cu 19. 1 2690 1906 Bratosin Gheorghe N. Original. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că nu a dus activitate pe 10. trecut dubios. 1957 reconfirmată în 1969. motiv pentru care a şi fost închisă. din 1945 a făcut propagandă monarhistă şi manistă. Original.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în timpul regimului antonescian a activat în organizaţia „Muncă şi Lumină”.12.

06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 683 .2693 2097 Bratosin Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 1947 a refuzat să lucreze până nu i se mărea salariul.08. 7. sancţionat cu „vot de blam” pentru că nu a ţinut cu regularitate şedinţele de comitet şi.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. vietic a fost membru al unei companii de 1956 poliţie care a participat la crime. Originale. 9. 6 călători din cadrul ITA Prahova. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. pentru a-şi acoperi faptele. Originale. Originale. 1952 26 2696 2098 Bratosin Tudor C. 1982 5 2695 402 Bratosin Tănase Membru de partid în ilegalitate exclus ca „provocator”. a recurs la dezinformare.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a cerut să muncească pentru reabilitare. Originale. 1956 2 2694 3420 Bratosin Nicolae Secretar al Comitetului de partid de la Autobaza nr. Cererile sale au rămas fără răspuns. 7.20. în perioada războiului antiso.

ulterior a renunţat). 1947 Ulterior a solicitat acordarea stagiului din 1945 şi a contestat sancţiunea.09. ocupe funcţii de răspundere în Partid. În 1956 CCP a hotărât admiterea apelului şi ridicarea sancţiunii. şi-a pierdut carnetul 1952 de partid. a făcut cerere de emigrare în Israel (la care 10. CCP a hotărât primirea ca membru nou şi interdicţia ca timp de 3 ani să 15. secretar general al PNŢ în 1941-1944. era un element şovăielnic. 1 2698 2099 Bratu Adrian N. a avut legături cu Legaţia 1949 Americană.2697 2760 Bratter Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost funcţionară la biroul avocatului Anderea.07. ca membră a UFDR s-a împrietenit cu un tovarăş din conducerea Judeţenei PCR Satu-Mare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Braverman Iancu) Persoană cercetată pentru purtare proastă la arestarea sa din 1939. trădându-şi conaţionalii evrei. 2 684 . Original. Original. Originale. cu fasciştii. soţul ei s-a botezat în timpul războiului.03. care îi fusese prelungită de CCV cu încă un an. a dus o viaţă imorală. 5 2699 2038 Bratu Ana Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. iar în casa lor aveau loc chefuri împreună 12. pe care-l corupea cu diferite atenţii.

în calitate de preşedinte al Sindicatului Canalul Dunăre-Marea Neagră. 10 din Bistriţa. 4 2701 2039 Bratu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1941 s-a înrolat voluntar în armată. CCP a hotărât anularea deciziei.02. unde a stat până în 1946. 1954 1 685 .11. a deturnat fonduri şi a făcut chefuri. Întrucât parte dintre motive s-au dovedit neîntemeiate. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. în 1943 a plecat la specializare în Germania. 3. 1962 5 2703 1994 Bratu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1950-1951. Original. în calitate de directoare a Şcolii Speciale nr. 1954 1 2702 1995 Bratu Ecaterina C.2700 1992 Bratu Dragomir Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 29. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 4. Originale. când a luat legătura cu elementele legionare de acolo. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Original. a dus o activitate distructivă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. şi-a însuşit diferite bunuri. (Birzu) Membră de partid exclusă pentru că. 5. motiv pentru care a fost condamnată penal. trecut a activat în organizaţia legionară.

3 686 .08. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1971 s-a stabilit că nu îndeplinea 1952 condiţiile pentru acordarea stagiului din ilegalitate. Originale. 12.02. în calitate de contabil la 1952 CEC. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. în calitate de gestionar. 5.2704 1993 Bratu Gheorghe Preşedinte al Colegiului de Partid al Regiunii PMR Dolj. În 1975 CCP a propus. a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât stabilirea vechimii de la 23 august 1944 şi a cerut să fie ajutat să-şi lichideze lipsurile. menţinerea deciziei. 27. CCP a propus. Originale. menţinerea deciziei.06. a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. 19 2705 3190 Bratu Ion Membru de partid exclus pentru că. reconfirmată în 1956. iar în anul următor Secretariatul CC al PCR a aprobat. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Hotărâre reconfirmată în 1978 şi 1979. a fost condamnat penal pentru că şi-a însuşit bani de la muncitori şi de la stat. în perioada grea economică (1946-1947) a făcut speculă. membru de partid verificat în legătură cu stabilirea stagiului. în 1950-1951. 1977 3 2706 1969 Bratu Ion I. în 1937 a făcut politică cuzistă.

Originale.01. activitate ca agent electoral. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2709 2036 Bratu Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. nu şi-a achitat cotele şi a falsificat chitanţele doveditoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.09. 1960 5 2710 2105 Bratu Nicolae P. unde a dus 21. 2 687 . (Mocanu Mitrică) Membru de partid exclus pentru că: din 1936 s-a înscris în PNŢ.12. legionare şi a participat la şedinţe de 1962 cuib. raionul Crevedia. în Partid a 1965 folosit metode anarhice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dat pământ în dijmă unor 1956 ţărani. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei 28. exclus din Partid pentru că: a sustras cereale de 11. Originale. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 3. 5 2711 2035 Bratu Octavian Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 25. 3 2708 2037 Bratu Marin P. copie.09. legionară. la colectări. Original. Original. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sterea.2707 1968 Bratu Ion M.

20. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Vlad Ţepeş. Original. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. ocupat cu diverse afaceri.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1947. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. abateri.07. să fie sancţionat cu „vot de blam”. Originale. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.2712 2034 Bratu Radu Şef de echipă la Canalul DunăreMarea Neagră (Culme). s-a 20. 2 2715 2058 Braun Herman Membru de partid exclus pentru că era un element intrigant. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut manifestări şovine faţă de evrei. exclus din Partid pentru că: el şi tatăl său au fost legionari. 1954 1 688 . 14 2714 2061 Bratu Stan I.09. 3. asculta posturi de radio imperialiste. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. în funcţia avută s-a purtat brutal cu 1956 cetăţenii. ca activist al 1956 ARLUS (1950-1951). Membru de partid exclus pentru că: a exploatat forţă de muncă salariată. după ce a fost comprimat din serviciu. reconfirmată în 1958. Original. a provocat scandal în cadrul întreprinderii şi a bătut o muncitoare. 3 2713 2062 Bratu Stan D. alte 16. difuzând diverse zvonuri. alte abateri.08.

care a solicitat o adeverinţă privitoare la activitatea ei ca membră a PCdR în perioada 1922-1932. 1951 CCV a propus menţinerea deciziei. 4 2719 2055 Braun Nicolae (Niculae) Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică. alte abateri. reconfirmată de CCP în 1955. 13. CCP a propus menţinerea deciziei. a făcut cerere de emigrare în Israel. legăturile avute.04. divulgând 19.08.07. 1 689 . rusă. Petre Grosu şi Sali Clejan. Originale. s-a înscris pentru emigrare în Israel. 20 2717 2057 Braun Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în ilegalitate. ca membru al UTC. română. Original. copii. alte abateri. Originale. a avut purtare proastă la Siguranţă. Adresă a CCP către CC al PCUS prin 1956 care s-au confirmat parţial informaţiile solicitate. de încredere al patronilor. având unele legături cu mişcarea muncitorească. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a divulgat Siguranţei tot ce ştia. 3 2718 2056 Braun Maximilian Membru de partid exclus pentru că în fabrica unde a lucrat a fost acţionar şi om 18. Original. a fost comerciant 11. particular şi a exploatat forţă de muncă 1950 salariată. Referinţe semnate de: Gheorghe Vasilichi. lb.05.2716 321 Braun Irina Evseevna (Silberman Riva) Persoană domiciliată în Chişinău. în închisoare a părăsit 1953 colectivul.

Original. ca dactilografă la MAI a avut abateri de la morală. 1953 CCP a propus reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1945.05.07. a avut tendinţe de îmbogăţire şi a exploatat ţăranii săraci. 9. 1956 3 2722 1917 Braun Tiberiu Membru al UTC din ilegalitate.12. 3 2723 2045 Braundenburg Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din partidele burghezo-moşiereşti. 1 690 . a făcut afaceri. Original. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator. când i s-a 1954 recomandat să muncească „pentru a se transforma şi a-şi forma o conştiinţă socialistă”.2720 1996 Braun Nicolae I. duşmănoasă faţă de regimul de 1951 democraţie populară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. anulat calitatea de membru de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP hotărât menţinerea deciziei.09. a avut atitudine 12. 17 2721 1916 Braun Sara (Binder) Membră de partid exclusă pentru că: în 1946 a fost înscrisă în Societatea „Amicii Statelor Unite”. reconfirmată în 1956 şi 1961. căruia în urma cercetării arestărilor din Ardealul de Nord (Someşeni) din 1941-1943 i s-a 19. 10. Originale.

04.2724 1918 Brauner Edgar S. uciderea Elenei Gavrilescu. Fost secretar al Comitetului local UTC Iaşi în ilegalitate. a luat parte la 13. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid în urma muncii depuse în organizaţiile de masă. când a depus adeziunea. şi o cumnată în SUA. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. antipartinice şi anarhiste ale căror consecinţe au fost spargerea unităţii Partidului şi destrămarea organizaţiei de la Iaşi. din neglijenţă. Israel. nu i 26. pentru că avea doi fraţi plecaţi în Franţa şi. bănuită a fi informatoare a Siguranţei.1954 tă activă a Partidului. Braunstein Izidor Membru de partid exclus în urma dizolvării organizaţiei de bază de la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor. 1952 CCP a hotărât să fie primit în Partid cu vechimea din 1947. Original. în 1948 lăsat în afara Partidului până la verificarea situaţiei sale.12. 11 2725 1910 2 2726 2051 1. 1954 1 691 . s-a întocmit dosarul. Braunstein Adolf Militant comunist din ilegalitate implicat în procesul din Dealul Spirii. un element care a avut acţiuni provocatoare. o simpatizan. Original. căruia la verificare. pentru că: în perioada interbelică s-a aflat sub influenţa fratelui său. În 1956 s-a hotărât ridicarea sancţiunii. respectiv.02. Originale. cu care a purtat corespondenţă şi de la care a primit pachete.

Întrucât în 1940 a părăsit munca pe 1957 care o ducea pe linie sindicală.2727 2052 Braunstein Leonard Membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă „Haşomer Haţair” cu copul de a emigra în Palestina. în 1947 a lucrat ca şofer la Misiunea Engleză din Bucureşti. 1 2730 1982 Braunştain Sima (Brunstein. 26. CCP a hotărât respingerea solicitării.05. 2 2728 2053 Braunstein Samuel (Robert) Membru de partid exclus pentru că: a avut relaţii cu familia comisarului de poliţie Nicolae Turcu. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi prelucrarea cazului în organizaţia de bază. fost comerciant şi s-a ocupat cu specula. fără a avea aprobarea legăturii sale superioare. la UCFS şi BRPR a săvârşit fapte de 1960 necinste. 1951 CCP a hotărât anularea deciziei. 5 2729 2054 Braunstein Sandu Membru de partid exclus pentru că a 24. Originale.01. Întrucât a renunţat plece în Israel. 18. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca şofer la ARLUS şi apoi ca şef al Sectorului de transport de 27. 1 692 . Original.10.09. Original. Mendelevici) Persoană cercetată în urma cererii de a fi primită în Partid.

2 693 . toare. în 19451946 a fost judecat şi condamnat pentru sabotaj. în funcţia avută s-a ocupat cu lucrări particulare. alte abateri. în perioada 1944-1947 a făcut parte 1952 din organizaţia sionistă „Ichud”. a săvârşit acte de necinste. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.08. 8.2731 2063 Braunştein Bella Activistă de partid exclusă pentru că: în 1947 şi-a pierdut carnetul de membră şi de liberă trecere. după 23 august 1944 a fost negustor şi a speculat populaţia munci. 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. Original.11.07. 1953 4 2732 2064 Braunştein Bernard Secretar al comitetului de fabrică la un atelier de tricotaje exclus din Partid pentru că: în 1931 a fost înscris în organizaţia sionistă „Gordonia”. Originale. În 1956 s-a revenit asupra deciziei şi a fost reîncadrată în Partid cu vechimea avută anterior. 1950 1 2733 2065 Braunştein Herman Membru de partid exclus pentru că: în perioada muncii obligatoriii din timpul guvernării lui Ion Antonescu a fost unealta de încredere a comandantului militar. ocupându-se de pregătirea celor care voiau să emigreze în Palestina. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Braverman Nahman Membru de partid exclus pentru că în 1956-1957.2734 2016 Braunştein Sely Persoană care în perioada interbelică a avut legături cu mişcarea comunistă. să participe la cursuri şi să i se dea o 1951 muncă de traducătoare. Originale. Întrucât şi-a retras apelul.12. iar în 1954 CCP a hotărât să fie primită în Partid cu vechimea din 1933. prin discuţiile şi corespondenţa cu fiul său. CCP a 1959 hotărât clasarea cazului. Brădăţeanu Gheorghe Preşedinte al CAP din comuna Drăgoieşti. A solicitat în mai multe rânduri clarificarea situaţiei de partid. pentru că ar fi avut comportare imorală (a 1977 despărţit două familii). a calomniat şi ponegrit conducăto-rii de partid şi de stat. emigrat în Israel. judeţul Suceava.08. pentru a putea fi plătită. student la Academia „Ştefan Gheorghiu”. Original. care a solicitat să-i fie verificat trecutul şi să i se dea posibilitatea să participe la cursurile de istorie a PC(b) al URSS. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. CCP a propus să i se dea posibilitatea 17. (În perioada războiului a fost închis în lagărul de la Vapniarka. CCP a clasat cazul. 5 2735 2017 7 2736 2013 1 2737 6 3 694 . linia politică şi rolul 28.05. Brădăţan Viorel M.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. precum şi statul 1963 de democraţie populară. Originale.04. Întrucât acuzele nu s-au verificat. cercetat 12. conducător al Partidului. 29. Originale.

01. ocupându-se de construirea unei vile proprietate personală. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: şi-a pierdut carnetul de partid. Întrucât acuzele nu s-au verificat.05. în timpul guvernării legionare a subscris la ajutorul legionar. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. Hotărâre reconfirmată în 1980. CCP a constatat că nu îndeplinea 1974 condiţiile cerute. legionară.12. 23 695 . Originale. 19. Originale. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1978 cerut să se ia măsuri pentru trecerea în proprietatea statului a unuia dintre cele două apartamente pe care le deţinea.03. Original. 10. 4 2740 2010 Brădeţeanu Cornel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 27.2738 3180 Brădeanu Ion N. în calitate de contabil-şef UJCM Vâlcea şi-a neglijat atribuţiile. 4 2739 2011 Brădeanu Maria Gh. întrucât deţinerea a două proprietăţi era interzisă prin Legea 4/1976. Originale. 20. 1 2741 3103 Brădiceanu Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi trecerea ei în rândul candidaţilor de partid.

5. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi scoaterea sa din postul deţinut. nu şi-a însuşit nimic din morala proletară. 6 2743 2661 Brădişteanu Victor Referent-şef la Departamentul CFR.11. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a fost membru al Partidului cuzist. 7. în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare. a săvârşit abateri grave de la 1982 disciplina financiară. acolo.08. după 23 august 1944 a făcut parte din PSD.08. Dolj. a „fugit” de 16. CCP a propus. Hotărâre reconfirmată în 1962. în funcţia de contabil-şef la Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului 11. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. menţinerea deciziei. Originale. aripa dreaptă. 1951 3 2744 2002 Brăduţeanu Alexandru Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: la ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice. Originale. Original. a fost crescut în spiritul moralei burgheze şi a trăit într-un mediu vicios. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burghezomoşierească. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2742 3437 Brădiceanu Marin Membru de partid exclus pentru că. 1 2745 2001 Brăeşteanu Anton P. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. 1959 4 696 . alte abateri.01.

membru de Partid exclus 30.). 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9 2749 1635 Brăilescu Constantin Membru de partid exclus pentru că în 14. a condus 1951 acţiunile împotriva partizanilor şi a săvârşit crime.05. pentru că a fost condamnat penal pentru 1975 delapidare şi neglijenţă în serviciu.02. Originale. trecut a făcut politică legionară.06. Secretar al Comitetului de Partid de la Întreprinderea „1 Mai” (SRT). 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori.08. exclus din Partid pentru că: a avut abateri de la morala proletară (beţii. în calitate de 19. 4 2747 3128 Brăgărea Achim F. la data respectivă deţinut politic. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. reconfirmată în 1956. Originale. unde. CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea un frate fost legionar.2746 1999 Brăgaru Alexandru Gh. relaţii imorale cu femei etc. de afaceri personale. s-a ocupat 19. 1 697 . a luat parte la războiul antisovietic. comandant de companie. Originale. 3 2748 2730 Brăileanu Ilie Gh. Original. În 1976 Comitetul judeţean Brăila al PCR a hotărât reprimirea lui în Partid. cu care ţinea legătura. jocuri de noroc. alte abateri. Şef al Popotei Direcţiei regionale MAI Piteşti.

11. Originale. în repetate rânduri a pretins şi a primit mită de la pacienţi.). săpun 1953 lemne etc. 1 2752 1924 Brăiloiu Iacob Locotenent de Securitate. 1 698 . a făcut campanie 24. faptă pentru care a fost condamnat penal. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.08. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a profitat de funcţie ca să preschimbe bani. în timpul reformei monetare. Original. 2 2753 1925 Brăiloiu Ion (Ioan) Activist la Sectorul STB. membru de partid exclus pentru că: anterior a făcut parte din organizaţia sionistă cu caracter fascist „Bet<h>ar”.2750 3123 Brăilescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. în 1952. s-a ocupat cu 19. comerţul de mărunţişuri (ciorapi. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a dovedit a fi necinstit. CCP a propus. 1975 3 2751 1636 Brăilescu Iordache Membru de partid exclus pentru că s26.1949 ninţa activistele care îi refuzau propunerile imorale. 2. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost şef de cuib legionar. Original.08. în timpul războiului antisovietic a fost decorat cu ordinul „Bărbăţie şi Credinţă”. şi-a părăsit soţia şi cei doi copii. menţinerea deciziei. ame. în calitate de medic dentist.04. împotriva întovărăşirilor agricole.

să i se recalculeze şi pensia.10 1979 10 2756 2043 Brănicican Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost membru al PNL. a făcut 17.05.2754 1926 Brăilov Dumitru Membru de partid exclus pentru că. 17 699 . acţiuni contra partizanilor.08. reconfirmată în 1961. conducători legionari. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. speculă. Originale. Originale. Original. a întreţinut legături cu chiaburii. 4 2757 2041 Brănişteanu Florian Membru de partid exclus pentru că: împreună cu soţia sa a făcut politică legionară. în funcţie de aceasta. CCP a hotărât să i se comunice că solicitarea era lipsită de temei. în timpul războiului antisovietic. a făcut parte dintr-o unitate cu care a luat parte la masacrarea populaţiei sovietice şi la 22. copie.12. arestaţi după 23 1954 august 1944. membru de partid care a solicitat să i se recalculeze retribuţia conform cu gradul şi funcţia avute în 1956. 1 2755 79 Brănescu Gavrilă Fost inspector de cadre la Direcţia regională a Miliţiei Hunedoara. Originale. când a fost pensionat şi. 20. alte abateri. avea rude apropiate foşti 17. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

3 700 . a dat 1954 informaţii asupra acţiunilor revendicative ale muncitorilor. Original. Membru de partid exclus pentru că a săvârşit repetate abateri de la principiile 23. Şef al Secţiei Propagandă a Comitetului raional de Partid Măcin. Instructor la Secţia Organizatorică din Direcţia Trupelor Operative şi de Pază din MAI. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. în 1935-1937 a 18. Originale. Original. pe frontul 1953 antisovietic a fost secretar al Biroului mobilizări.09. funcţionar la unchiul său. descompunere morală” (inversiune se1960 xuală). eticii şi echităţii socialiste. 1979 CCP a propus. fabricant. reconfirmată în acelaşi an.04. fiind membru al PNL georgist.02. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. menţinerea deciziei. 2 2761 3264 Brăslaşu Pascale . CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. tatăl său a avut cârciumă şi a făcut politică PNŢ. 10 2760 1912 Brăslaşu Ion Membru de partid exclus pentru că: a fost educat în mediul burghez. exclus din Partid pentru că: a urmat liceul militar la Chişinău. exclus din Partid pentru că a comis „fapte de 15. ca 28.Stelian N.2758 2040 Brănişteanu Petru F. 1 2759 1908 Brănoaie Dimitrie V. alte abateri. simpatizat cu legionarii.

Originale. a avut întreruperi mari în activitate de partid. 10. 1. 1954 3 701 . ca director al O. 4. în 1941 a fost angajat ca agent de poliţie. 2 2764 1914 Brătan Lucian D. calitate în care la Bălţi a maltratat şi jefuit cetăţenii internaţi în lagăr. copie. Original. CCP hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Întrucât motivul s-a dovedit neînte1952 meiat. Original. de la care primea bani şi obiecte.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. Original. fiind grav bolnav de TBC.02. 1952 2 2765 2100 Brătescu Alexandru M. în trecut a fost legionar. Roşiorii de Vede a fost apropiat de elementele duşmănoase regimului. după 23 august 1944 a fost în legătură cu o bandă de hoţi. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur.2762 2047 Brătan Florea Membru de partid exclus pentru că.C.10. 1955 1 2763 1915 Brătan Ion Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea întrucât a întrerupt şcoala de calificare profesională pe care o urma. (Bratu) Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”.L.

Cristian şi Duma. acte false. 3 2767 1894 Brătescu Gheorghe Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960 (de două ori). pe frontul 28. când 1956 titularul a fost anchetat de către Nicolae Ceauşescu. 1 702 . în acelaşi timp a făcut chefuri 1956 şi scandaluri. Original. fiind acuzat că a fost legionar şi că în timpul guvernării legionare a avut o atitudine prolegionară). (Dosarul conţine stenogramele şedinţelor din 27. spre justificare. 81 2768 2624 Brătescu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că în perioada liceului a avut relaţii strânse cu conducătorii legionari din Vălenii de Munte.07. a prezentat 26.06.12.10.1954 de la 31. CCV a hotărât menţinerea deciziei. şi 19.07. Originale. Instructor la Secţia Organelor Conducătoare de Partid a CC al PMR. antisovietic a luat parte la acţiuni împotri1950 va partizanilor şi a fost decorat. Originale. Direcţia Treburilor a CC al PMR.2766 1893 Brătescu Aurelian Membru de partid exclus pentru că: şi-a însuşit bani de la întreprinderea în care lucra şi. atunci când respectivului i s-a făcut percheziţie. a participat la manifestări legionare şi a păstrat pistolul unui şef legionar. În 1968 hotărârea a fost anulată şi a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior.

Original. Pentru aspectele pozitive ale 1967 activităţii sale în mişcarea muncitorească.01. poziţia autocritică şi buna comportare în cartierul în care locuia. 1951 2 2771 1895 Brătianu Pompiliu Membru de partid exclus pentru că: în calitate de contabil. când s-a înscris în PSD. iar prin munca depusă timp de doi ani a dat concurs maşinăriei de război hitleriste. se purta rău cu subordonaţii. alte abateri. s-a înrolat în FRN şi a susţinut breslele organizate de Carol al II-lea. Ulterior. 28. Original. 1950 1 703 . i s-a rectificat şi stagiul de la acea dată. 6. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în baza prezentării carnetului de membru al PSD din 1921.06.07. a făcut afaceri cu grâu şi făină în dauna salariaţilor. a sustras alimente şi medicamente. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4. unde a primit o educaţie fascistă. 5 2770 1901 Brătianu Florea Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a plecat în Germania la specializare. a susţinut interesele patronilor.2769 2928 Brătfăleanu Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1933-1938 a trădat grevele muncitorilor de la tipografiile „Adevărul” şi „Dimineaţa”. Originale. după 23 august 1944 s-a situat pe poziţia social-democraţilor de dreapta şi a făcut greutăţi creării Frontului Unic Muncitoresc. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi repunerea sa în drepturile de membru de partid cu stagiul din 1927. pe care le plasa la bursa neagră.

2 2775 1900 Brătoiu Dumitru Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului în Partid din 1924. sancţionarea lui cu „vot de blam” şi 1951 reîncadrarea în Partid cu stagiul avut anterior. a făcut politica PNL. 20. fost condamnat penal pentru furt. CCP a stabilit că cererea era neînte. Membru de partid exclus pentru că a 24. Originale. Original. înşelăciune în dauna avutului obştesc.02. a luptat pe 1951 frontul antisovietic. Original. 2 2774 1898 Brătilă Grigore I. 1976 CCP a propus.2772 1896 Brătianu Şerban Membru de partid exclus pentru că: provenea din familia marilor moşieri Brătianu. pământ. 3 704 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 23. 6 2776 3165 Brătoiu Ion Membru de partid exclus în 1975 pentru că a fost condamnat penal pentru 26. părinţii lui au posedat 150 ha de 19.01. Originale. menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei.11.10. Membru de partid exclus pentru că a avut legături imorale cu Iulia Stan. Original. 1 2773 1897 Brătilă Aurel I. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08.1957 meiată. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

În 1965 apelantul a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.09. nu a trăit viaţă de partid. membru de partid exclus pentru că: era fiu de moşier. membru de partid exclus pentru că a ascuns că în 1946 a făcut parte din completul de judecată care i-a dat câştig de cauză lui Ion Mihalache în contestaţia 23. Întrucât a renunţat la apel. Originale. unde a primit o educaţie 22. Secretar general. antisovietică. în perioada interbelică a avut manifestări huliganice cu caracter antisemit. În 1961 i s -a recomandat să mai muncească pentru reabilitare. a desconsiderat locţiitorul politic al unităţii. Originale. depusă pentru a nu fi şters de pe listele 1981 electorale. să fie reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. 1959 10 2778 2101 Brătuianu Ion I. în perioada antonesciană a urmat şcoala de subofiţeri.01.2777 2060 Brătucu Mircea Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. 4 705 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a întreţinut relaţii cu elemente străine de Partid. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. CCP a hotărât clasarea cazului. 9 2779 3337 Brătulescu Aurel Preşedinte al Judecătoriei Câmpulung. în 1956 funcţia de comandant de unitate militară s-a purtat brutal cu ostaşii. apoi director al personalului din Prefectura Poliţiei Capitalei (1945-1949). CCP a propus. Originale. în timpul războiului antisovietic a fost funcţionar la Cernăuţi.

06. Originale. <1958> Întrucât a recunoscut acuzele şi şi-a retras apelul. Breabăn Dumitru Gh. ziei. care a fost condamnat penal. 16 2783 2020 Breahnă Iorgu Membru de partid exclus pentru că în funcţia de brigadier silvic a folosit unele terenuri în scop personal. Originale. În 1960 excluderea a fost menţinută. CCP a hotărât clasarea cazului. 1962 Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică.2780 2059 Brătulescu Vasile Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator în slujba burghe. În 1963 excluderea a fost menţinută. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 19 706 . pentru care a fost condamnat penal. 1 2781 2018 14 2782 2019 Breabăn Liviu P. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a cerut să fie repartizat ca funcţionar la Guvernământul Basarabiei. Originale. ţărăniste. în 19361938 a participat la şedinţe cuziste şi 28. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. reconfirmată în 1960 (de două ori) şi 1961. din 1943 a fost furier la Curtea Marţială Iaşi. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Suceava să aprofundeze cazul.11. trădător al clasei muncitoare. Original.22. faptă pentru 23. Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de diriginte al Oficiului PTTR Câmpulung Moldovenesc a săvârşit abateri de la disciplina de stat.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1949.12. Originale. Originale. 12 2786 3031 Breazu Dumitru I. a fost condamnat penal pentru însuşirea unei sume de bani şi a unei cantităţi de cereale. defăimat şi calomniat unii membri şi 1962 activişti de partid. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. 4 707 . Membru de partid exclus pentru că: în 1938 a fost condamnat pentru uz de armă (în stare de ebrietate a rănit două persoane). CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1971.2784 2021 Breaz Florian P.02. (Lupu) Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a întreţinut legături cu organele Siguranţei şi Jandarmeriei. 5 2785 2026 Breaz Mihăilă Gh. 1970 4 2787 2027 Breazu Ioan T. 5. alte 1960 abateri.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Mehedinţi. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 16. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru furt din avutul obştesc. legionară. în 1949 a fost condamnat penal 26. în care a îndeplinit funcţia de 1965 şef de cuib.10. în calitate de secretar al BOB din comuna Simian. în 1958 a 31.

1979 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. motiv pentru care 1954 a fost condamnat penal. 1950 5 2791 2030 Breb Traian Gh. 1957 3 2792 2084 Breb Vasile Membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element necinstit.06. Activist. 4. CCP a hotărât admiterea apelului. membru de partid exclus în 1971 pentru că a produs economiei naţionale o 22. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1944. alte 1951 abateri. iar în funcţia avută a aplicat metode cazone de muncă şi a intervenit pentru rudele sale pentru a fi scutite de datorii către stat. având mari lipsuri la cereale şi alte 14.05. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 26. menţinerea deciziei. 4 2789 2028 Breazu Nicolae N. legionară şi a participat la Rebeliune.12. membru de partid exclus pentru că s-a ocupat cu afacerile.2788 3280 Breazu Mihai Inginer-şef la Uzina de preparare Teliuc. materiale din gestiune. 5. reconfirmată în 1958. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Originale. Original. 2 2790 2029 Breazu Stelian D. 1 708 . Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. pagubă de 7 milioane lei. Original.

1960 şi 1962. s-a desolidarizat în scris de mişcare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. A solicitat încadrarea în Partid. 1959 şi 1960 (când s-a cerut să fie demascat la locul de muncă). membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la şedinţe ale „Frăţiilor de Cruce” legionare şi la alte acţiuni. Originale.08. apoi a adresat cerere de acordare a stagiului şi a pensiei de merit (ambele satisfăcute).2793 2102 Breban Ioan Arestat pentru activitate revoluţionară în 1933. după eliberare. 13. 1958. absolvent al Academiei Militare Frunze. în 1940. reconfirmată în 1959 (de trei ori). 1975 5 2795 2103 Breban Trifu A. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. a devenit agent al Siguranţei. CCP a hotărât respingerea cererii şi a 1948 cerut ca cercetările să fie continuate de „organele în drept”.10. A solicitat apoi majorarea pensiei (nu i s-a acordat). 8. în 1941-1944 a urmat cursuri de specializare în Germania pe linie de aviaţie. 140 2794 3206 Breban Nicolae S. Ofiţer de armată. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară. 1957. În 1967 a fost primit în Partid. 1958 50 709 . a denunţat conducerea colectivului. antrenând colectivul în acţiuni anarhice.12. 7. în închisoare a avut purtare provocatoare. Hotărâre reconfirmată în 1955. a devenit credincios şi a făcut propagandă religioasă printre deţinuţi.

Original. 5.2796 2104 Brebanaru Ştefan St.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu legionarii. iar soţia sa.07. a fost 27. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 2 2799 2079 Brebu Pavel Membru de partid exclus pentru că. 1951 16 2798 2080 Brebu Liviu Membru de partid exclus pentru că părinţii săi erau elemente duşmănoase. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. muncitoare. În 1956 şi 1960 excluderea a fost reconfirmată. Original. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. era un element cu trecut duşmănos clasei 27. 1 2797 2081 Brebenaru Haralambie P. membră de partid. a fost unealta de încredere a regimului antonescian. condamnat penal pentru neglijenţă. în timpul războiului a participat la jafuri pe teritoriul cotropit. în calitate de gestionar la cooperativă.1954 ghez. 11.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fiind vechi politician bur. Întrucât motivul s-a dovedit neînte1953 meiat. 5 710 . Originale. Originale. să fie cercetată de către Colegiul de Partid din Regiunea Teleorman.09.

a III-a. ca sergent30. 2. 1964 11 2801 2077 Breharu Fabian I. pe frontul antisovietic a fost decorat cu 21. a servit regimul burghezo-moşieresc.2800 2078 Brebu Zoe V. ordinul „Mihai Viteazul” cl. 4 711 .03. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 20 2803 2075 Brehui Ion F. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi 1957 primirea sa în rândul candidaţilor de partid.03. 4 2802 2076 Breharu Teodor T. Originale. Originale. copie. faptă pentru care a fost condamnată la 3 luni de închisoare. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de plutonier de jandarmi.09. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a avut o slabă activitate politică. alte abateri. major de Miliţie s-a purtat rău cu 1956 cetăţenii. Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur. (Dobra) Membră de partid exclusă pentru că: la întocmirea dosarului de pensionare s-a folosit de adeverinţe false pentru justificarea anilor de serviciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 27. reconfirmată în 1960.04. Pentru activitatea pozitivă depusă. era căsătorit cu fiica unui chiabur.

08. Cercetată în legătură cu arestările din 23.10. Membru de partid exclus pentru că: în 1947-1948 a făcut politică sionistă. I-II) Breiner Paraschiva (Abraham Piri) Membră a CC al PCdR în ilegalitate. I) 27/1953 76 (vol. membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă „Mişmar”. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1924. 6 2805 1963 Breileanu Bernard (Bercu) Salariat al Conservatorului Ploieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. Originale. fiind înscris în organizaţia „Polizion <Poale 31. II) 712 . reconfirmată în 1962. ca membru de partid a avut o 1960 poziţie pasivă. a avut purtare trădătoare. copii. alte abateri. CCP a hotărât respingerea cererii. când au fost arestaţi şi: 1956 Teohari Georgescu. aprilie 1941. Originale. Originale.07. la arestare. 1950 1 2729 2806 (vol. fotografii. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul ocupat.2804 2074 Breier David M. care a solicitat reîncadrarea în Partid. 1947 Pentru că în 1941. Zion>”. Originale. În 1949 a fost reîncadrată în Partid cu interdicţia ca timp de cinci ani să ocupe funcţii de răspundere în organizaţie. 11 (vol. Idem. 12. 9. Thea Kaplan şi alţii. În 1956 i s-a menţinut stagiul din 1949.

În 1956 s-a hotărât reprimirea sa în Partid. a 19. Responsabil la ziarul „România Viitoare” din Sibiu. Originale. a călcat liberul consimţământ în organizarea întovărăşirilor agricole. pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a săvârşit atrocităţi împotriva partizanilor. legionară şi a participat la Rebeliune. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Original. recunoscut metodele de muncă ale 1949 Partidului şi lupta fracţionistă. inactivitate. sancţionat cu „vot de blam” pentru că: a activat în organizaţia profascistă catolică „Colping”. în calitate de director regional al SMT Oradea. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 30. 3 713 . s-a înrolat în Armata maghiară.05. 1954 1 2810 1961 Brejan Vasile V. Original. Breitholtz Rosina Membră de partid căreia Subcomisia de Verificare i-a stabilit vechimea în Partid din ianuarie 1948.04. 4 2808 1930 1 2809 1962 Breizik Zoltan (Alex) Fost activist al Sectorului I PMR Oradea. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei şi acordarea vechimii din august 1945.09. CCP a constatat că la arestarea din 1943 a avut purtare foarte proastă.2807 2728 Breitenstein Ernest C. motive pentru care i-a respins cererea şi a cerut să fie scos din muncă.08. copie. Originale. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8. pe motiv de 20. cercetat pentru că a solicitat încadrarea în Partid.

cărora le-a servit interesele 1951 asuprind muncitorii. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 10.08. alte abateri. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. ilegalitate. capitaliştilor.11. 1 2814 1953 Brescan Ion I. Hotărâre reconfirmată în 1955 şi 1960.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut „să fie ţinut în evidenţa organelor în drept”. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 2 714 . 1. 1950 1 2812 2727 Brener Miron Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost agent al Siguranţei. Original. Originale. avea legături cu o femeie de moravuri uşoare.05. 4 2815 1952 Breslaşu Marcel A. legionară. (Breslika) Secretar al organizaţiei de bază a Uniunii Scriitorilor.01. care a solicitat confirmarea stagiului de partid din 23. 1962 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru din 1942. 1.2811 2082 Brendea Emanoil Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. copie. 1951 40 2813 2083 Brerai Petre Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al 19.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru a-l recomanda pe Vasile Bretoiu. a făcut parte 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fără motive 28.04. Membru de partid din ilegalitate. copii. exclus din Partid pentru că: a întocmit un dosar fals lui Rizea Alexandru şi a semnat în fals pe Mihail Roşianu şi Nicolae Guină. care a solicitat acordarea unui stagiu mai mare.01. din organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor şi a confiscat obiecte de la oamenii săraci. (Referinţă semnată de Valter Roman. Originale. 1962 4 2819 1950 Bretter Emanoil I. Originale. pentru care s-au cerut relaţii cu privire la participarea sa la mişcarea muncitorească. CCP a hotărât menţinerea stagiului din 1945. Întrucât în 1937-1944.2816 1951 Bresniceanu Gheorghe S. Bretoiu Vasile Activist al Secţiei Cadre a Judeţenei PMR Dolj.) Originale. 9.02. necesare la stabilirea pensiei sporite pentru soţia şi copilul său. întemeiate. Originale. Notă de răspuns a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. 14 715 . 1958 Deşi acuzaţia că a fost legionar s-a dovedit neîntemeiată. copie. În 1970 a solicitat pensie pentru activitate comunistă ilegală. a întrerupt legătura cu 1957 Partidul. 5 2817 1949 2. 1951 4 2818 810 Brett József (Joska) Membru al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar (la acea vreme decedat).03. alte abateri.

Original.08. revoluţionară. 1954 1 2821 2860 Breuer Ştefan Membru de partid exclus pentru că: era un element oportunist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2822 1947 6 2823 1946 1. s-a 1952 ocupat cu specula.2820 1948 Breuer Ludovic (Laioş) Membru de partid exclus pentru că în 1939-1942 a posedat un restaurant. reconfirmată în 1969. 18. Brezan Dumitru Gh. a intrat în rândul exploata1949 torilor şi şi-a însuşit mentalitatea şi metodele lor. s-a înscris apoi în PSD. Originale.05. Brezaie Grigore Director politic al GAS Dealul Ocnei. a fost beţiv şi scandalagiu. 1 din Ineu.09. în timpul guvernării legionare a participat la şedinţe. pe care l-a lucrat cu braţe salariate. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. alte abateri. Copie. CCP a hotărât anularea deciziei. Originale. în funcţia avută a dus o viaţă imorală. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Elev la Şcoala de ofiţeri politici nr. iar la discutarea apelului său a avut o poziţie justă. a avut atitudini duşmănoase regimului. care. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din PNŢ şi PNL. exclus din Partid şi din şcoală pentru că era înfumurat şi a făcut comentarii politice „hazardate”. deşi în tinereţe a luat parte activă la mişcarea 19. 8. după ce a fost comprimat din serviciu. a avut pământ. reprimirea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare”. 1953 2 716 . Întrucât era de origine muncitorească.09. Întrucât nu a reieşit că era un duşman al clasei muncitoare.

CCP a hotărât anularea deciziei. a avut abateri de la 1954 morală cu femeile din uzina în care lucra. Activist al Comitetului raional PMR Călăraşi. 5 2827 1942 Brezeanu Niculina Şefa Serviciului de cadre administrative de la fabrica „Electrofar” membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că a creat o atmosferă proastă şi fami liarism. şi-a însuşit din alimentele ostaşilor. excluderea ei din Partid şi i-a recomandat să muncească în organizaţiile de masă. membru al PSD. a făcut comerţ cu alimente. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost 12.2824 1945 Brezeanu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1941-1944 a luat parte la războiul antisovietic cu distrugătorul „Mărăşeşti”. reconfirmată în 1961. În 1955 a fost reprimită în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.06. Originale.03. în 1951 16.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 9. 1 2826 1943 Brezeanu Ilie Gh. exclus din Partid pentru că: în 1945-1946 s-a ocupat cu specula. 1955 3 2825 1944 Brezeanu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut legături cu legionarii. a 1957 divulgat secretul reformei băneşti din 1952. în 1952. s-a căsătorit cu fiica unui negustor. în funcţia de responsabil cu aprovizionarea la Marina Militară.07. 1953 4 717 . Originale. 1.

alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2830 2791 Brezovan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost înscris în organizaţia cuzistă. Satu Mare). a fost judecat şi condamnat pentru fapte 26. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat ca voluntar în marina antonesciană. 7.2828 2092 Brezeanu Spiridon Gh. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 1950 1 718 . a avut manifestări antisemite.11. Original. Prefectura Poliţiei Capitalei.10.01. reconfirmată în 1956. de necinste. pe distrugătorul Mărăşeşti. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1945 s-a angajat ca gardian la 27. comise în timp ce era primar 1959 şi preşedinte de cooperativă. Originale. 9. 1961 4 2829 2023 Brezoiu Gheorghe D. unde s-a 1950 dovedit anarhic şi indisciplinat. reconfirmată în 1966. 10 2831 1958 Brezovski Adam Membru de partid exclus pentru că: a fost un exploatator şi un şovin care s-a strecurat în Partid (a deţinut cel mai mare restaurant din Seini.03. Originale. alte abateri.

fiica sa a avut legături 1950 cu o organizaţie subversivă ai cărei membri au fost arestaţi în 1949.12. student la Academia de Partid „Ştefan Gheorghiu”. menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1980. Vasile Pîrvan. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. şi a fost decorat cu 1954 „Coroana României” cu spade şi panglici. 1961 10 2835 2770 Briciag Constantin (Briceag) Membru de partid exclus pentru că: a avut legături strânse cu proprietarul moarei Becker. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit de regimul sovietic. a avut el însuşi asemenea manifestări. Originale. Original. Brici Lorin A. 23. 8 2833 1959 40 2834 2024 3. reconfirmată în 1960. civile de la Odessa. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. Originale. CCP a propus. în fabrica unde lucra a luat şperţ de la muncitori. Briceag Vasile I. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Membru de partid exclus pentru că nu a mai luat parte la adunările organizaţiei de bază şi nu şi-a achitat cotizaţia. care la venirea trupelor sovietice s-a retras cu hitleriştii şi i-a lăsat 29.07. averea în păstrare. (Liviu) Membru de partid exclus pentru că: în 1958 nu l-a demascat pe colegul său.2832 3265 Bria Mihai G. a participat la şedinţe şi manifestaţii legionare. care a avut manifestări antipartinice. 1 719 .02. pe frontul antisovietic a luat parte la jefuirea şi reprimarea populaţiei 17.

1957 ţie din Focşani. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2836 1960 Briciu Veniamin Şef al Ocolului silvic din comuna Buteni.08.11. reconfirmată în 1963. legionare.03. Originale. care provenea. element afacerist. Original. în 1949 a fost judecat şi condamnat pentru speculă.04. (II) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost înscris în „Frăţiile de Cruce” 15.09. 16 2840 2068 4 720 . alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: a fost patron şi a exploatat forţă de muncă salariată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1960. Originale. 1 2837 2073 Briciu Victor I. 27. a avut manifestări naţiona1959 liste. apoi a simpatizat cu PNŢ. Brie Ileana A. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de 19. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. conducător tehnic la Trustul de Panifica. a comis nereguli în muncă. Membră de partid exclusă pentru că: fiind sub influenţa mediului legionar din 12. Brigher Ira H. copie. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1938-1940 a avut activitate legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 13 2838 2072 3 2839 2071 Brie Ioan I. regiunea Arad. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un 21. a sustras bani din 1950 vânzările de lemne.

2841 2067 Brihac Constantin Gh. cu membri de partid. Persoană care. 3 2843 2861 Brill Jana Membră de partid din ilegalitate exclusă în 1940 pentru că: la arestarea ei de către poliţia legionară a divulgat toate legăturile pe care le-a avut cu mişcarea. pe 29. în timpul războiului a condus atelierul tatălui ei. Originale. 2.11. Hotărâre reconfirmată în 1962. 1957 Întrucât bănuielile s-au dovedit neîntemeiate. motiv că fratele său. Originale.01. Constantin Brihac 1980 (Frunză) l-a atras în acţiuni revoluţionare.02. CCP a constatat că solicitarea era neîntemeiată. 1934. Copie. CCP a hotărât admiterea apelului. în care a reparat maşinile nemţilor. deşi nu era membru de partid. a solicitat să fie luat în evidenţa ilegaliştilor şi să i se acorde drepturile care decurg din respectivul statut. a dus o viaţă de femeie uşoară. 4 2842 3301 Brihac Ion Gh. 1948 1 2844 2069 Brill Mircea (Moritz) Membru de partid care a cerut acordarea stagiului din 1939.07. Întrucât în ilegalitate a avut legătură 24. Originale. Membru de partid cercetat în urma sesizării Elenei Tudorache că a fost informator al Siguranţei şi pentru că a solicitat acordarea stagiului de partid din 21. 6 721 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea stagiului anterior. însă nu a fost 1956 membru.

cu tendinţe carieriste. urmând ca perioadele neverificate să fie investigate în viitor. 4 722 . director de spital a întrebuinţat metode de 1953 comandă. 1951 În 1954 s-a revenit asupra deciziei. membru al PC Spaniol. copii. 48 2846 2066 Brinaru Pompiliu Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi care a exploatat ţăranii. membru PMR reverificat. Întrucât era un element şovăielnic. alte abateri. în funcţia de 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1963.10. În <1970> i s-a acordat stagiul de partid din 1933. CCP a hotărât să i se anuleze calitate de membru. a făcut parte din Diviziile „Tudor Vladimirescu” şi „Horea. să fie scos din Armată şi să 25. şef al Serviciului învăţământ din Direcţia Superioară Politică a Armatei. Originale. lucreze pe linie profesională. Originale. reconfirmată în 1955.06. să se menţioneze în documentele sale de partid că din 1938 a fost membru al PC Spaniol. brigadist în Spania. după 23 august 1944 a fost simpatizant al PNŢ. iar viaţa şi activitatea sa nu erau suficient verificate. Cloşca şi Crişan”. când s-a înscris în Divizia „Tudor Vladimirescu”. propunându-se: să i se menţină calitatea de membru de partid cu vechimea din martie 1944.2845 2070 Brill Sulam Iosif (Suly) Fost membru al Partidului Comunist Francez.

2.2847 1955 Brindaş Ioan I.01. exclus din Partid pentru că: în perioada războiului a făcut parte dintr-o organizaţie profascistă. ca proprietari ai unui depozit de tuburi de oxigen din Bucureşti. Originale. 1951 2 2849 1939 Brindu Petre Membru de partid exclus pentru că în perioada guvernării legionare a avut legături strânse cu fostul subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe. 1 2850 1644 Briotă Ion Membru de partid exclus în 1960 pentru că în anii 1940-1941 a desfăşurat 17. 6 723 .10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. (Brindas János) Activist la Comitetul orăşenesc PMR Oradea. Originale. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 21. 11 2848 1954 Brinder Bernanrd Membru de partid exclus pentru că împreună cu tatăl său a contribuit la exploatarea clasei muncitoare. Papanace. iar după înlăturarea Monarhiei a avut o 1950 poziţie duşmănoasă faţă de conducătorii Partidului şi ai Guvernului. era beţiv şi a bătut un cetăţean. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a făcut parte din 1953 grupul troţkistului Molnar. alte abateri.11. în 1946 a făcut 20. reconfirmată în 1957 şi 1960. propagandă manistă.02. activitate legionară.

04.08. Original. Originale. CCP a propus. la data respectivă era arestat pentru sabotaj. în 1942 a fost trimis în Germania la specializare. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. Membru de partid exclus pentru că în 1954 a fost condamnat penal pentru că şi24. a avut ieşiri antisemite. menţinerea deciziei. judeţul Sălaj. 1976 4 2853 1642 Bristan Grigore I.06.2851 1643 Brisan Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. 4 724 . 8. 8.10. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 1 2852 3146 Brisc Ioan Director la Şcoala specială din Şimleul Silvaniei. Originale. membru de partid exclus în 1972 întrucât a fost condamnat penal pentru delapidare. reconfirmată în 1957 şi 1960. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a însuşit 4 saci cu grâu din cel distribuit 1963 de stat pentru însămânţări. a avut manifestări „nesănătoase” în legătură cu arestarea tatălui său de către „organele de Stat”. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1950 8 2854 1967 Brînceanu Anghel T. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

03. a luat parte la războiul antisovietic. exclus din Partid pentru că în două rânduri a fost condamnat 16. 1 2857 1964 Brîncuş Dumitru Membru de partid exclus pentru că la preschimbarea documentelor de partid nu 23. s-a prezentat.07.2855 1966 Brînceanu Ilie T. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. pentru furt de produse agricole şi fals în 1963 acte. a violat o minoră. un dezertor comunist. în 1941 a denunţat 11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. motiv pentru care 1950 în 1945 a fost arestat şi cercetat. la Odessa a făcut propagandă fascistă.10. Originale.04. alte abateri. 1955 CCP a hotărât anularea vechilor sale documente de partid. Fost activist la Comitetul raional de Partid Zimnicea. 3 2858 3037 Brîncuş Valeriu C. 7 2856 1965 Brîncoveanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ. Şef al Secţiei sanitare la raionul Buzău. căreia i-a promis că o va lua în căsătorie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1970 4 725 . membru de partid exclus pentru că: a întreţinut relaţii intime cu Stela Conţ. în urma cărora a rezultat un copil. faptă pentru care a fost trimis în judecată. Originale. 9.

1955 2 726 .11.26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 15. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1959 3 2862 2086 Brînduş Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost înscris în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. lor.2859 1940 Brîncuşi Elena Membră de partid exclusă pentru că a fost element afacerist şi unealta patroni. Originale. 4 2861 1941 Brînduş Andrei Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Întrucât motivele s-au dovedit 1957 neîntemeiate. -.12. 1 2860 1956 Brînda Aurel Secretar al organizaţiei de bază din comuna Burjuc. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.03.08. Original. 7.

3 2866 2091 Brînduşescu Gheorghe N. Originale.07. a sprijinit activ 1954 acţiunile iniţiate de regimul antonescian pentru ducerea războiului antisovietic. (Ion) Curier diplomatic la MAE. a deţinut funcţii de răspundere în aparatul de stat burghezo-moşieresc.06. Originale. reconfirmată în 1956. care a solicitat confirmarea calităţii de 1961 membru din 1944 CCP a hotărât admiterea apelului. în perioada războiului şi-a 27.10. însuşit o sumă din banii satului Hodiş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca învăţător. Original.2863 2087 Brînduş Irina V. (Niţescu) Membră de partid exclusă pentru că: în perioada interbelică a întreţinut relaţii cu elemente cuziste şi liberale. fiind pătrunsă de 19. legionară. alte abateri. părinţii săi au fost categorisiţi chiaburi. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2864 2088 Brînduş Mihai Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1945 a fost cantor bisericesc. 1956 destinaţi pentru construirea şcolii.03. 2 2865 2090 Brînduşa Ioan N. 18. 3 727 . Originale. simpatizant activ al Partidului din ilegalitate. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 11. sentimente naţionaliste.

„mustrare” pentru că a organizat botezul 1980 religios al fiului său.2867 3166 Brînduşoiu Gheorghe Membru al Comitetului de Partid de la Preparaţia cărbunelui Coroeşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. iar pe 26. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. membru de partid sancţionat cu 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât adâncirea cercetărilor. a fost amendat pentru insultă şi ameninţare cu cuţitul. Originale. 1950 1 2870 3351 Brînzan Gheorghe Ofiţer la Serviciul Economic din Inspectoratul orăşenesc Moldova Nouă al Miliţiei. iar ulterior Comitetul regional de Partid Oltenia i-a respins apelul. a 1976 pretins bani şi băutură. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. alte abateri. Original. altele le-a şantajat cu concedierea. exclus din Partid în 1974 pentru că: a promis mai multor femei că le angajează în schimbul unor propuneri imorale. 3 728 . 1960 3 2869 1921 Brînza Ion St. 5. (Brânza) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte de cooperativă s-a dovedit a fi un element afacerist. 3 2868 1922 Brînduşoiu Petre I. CCP a propus. 5.11.05.09. menţinerea deciziei. Originale.

06. 2. Originale. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu.02. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Oltenia.2871 1655 Brînzan Gheorghe D. 30. 6 2873 3302 3 2874 1654 2 729 .02.07. 1981 Întrucât a renunţat la apel. Originale. Brînzan Iordache M. Întrucât şi-a retras apelul. Original. Preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Pleşoiu. 1959 10 2872 3390 Brînzan Grigore Membru de partid exclus pentru că în calitate de subofiţer MApN a comis abateri de la disciplina de partid şi 29. CCP a hotărât clasarea cazului. 29. copie. Deoarece excluderea a fost făcută fără 1963 o cercetare temeinică (la revizuirea juridică a cazului s-a constatat că fusese nevinovat). care a solicitat ridicarea sancţiunii. Brînzan Ion Ofiţer la UM 01256 Caracal. CCP i-a sugerat ca pentru sancţiunea 1980 de partid să se adreseze Consiliului Politic Superior al Armatei. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. schimbarea calificativului de la locul de muncă şi avansarea în grad. iar pentru celelalte probleme ministrului Apărării Naţionale. raionul Craiova. membru de partid sancţionat cu „mustrare”. În 1959 şi 1962 excluderea a fost menţinută. regulamentele militare.

organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. Originale. 5 730 .07. organelor de partid şi de stat şi a 1959 întreţinut relaţii de prietenie cu unii inculpaţi. iar respectivul a evadat. Originale. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ulterior a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.07. Anchetator penal la Procuratură. 4 2877 1650 Brînzaş Traian Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic.2875 1652 Brînzaş Gheorghe Membru al aparatului Ministerului muncii şi prevederilor sociale. ca angajat al Miliţiei a fost trimis să escorteze un fost hitlerist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1950 pentru că a ascuns că în trecut a fost condamnat penal pentru nesupunere la concentrare. 1954 5 2876 1651 Brînzaş Miron L. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1936-1937 a făcut parte din 19. a făcut parte din Jandarmerie şi din Poliţie (1945-1946). CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 2878 1920 Brînză Niţu L. 8. membru de partid exclus pentru că a avut manifestări duşmănoase la adresa 23. Original. „Frăţiile de Cruce” legionare. Originale. În 1956 a fost reprimit în Partid. timp în care sa dovedit indisciplinat. cu care mergea la chefuri.09. 7. CCP a hotărât anularea deciziei.12. copie. alte abateri. cerere respinsă în 1975.

Originale. alte abateri. 1955 29 731 . Originale. să 16. Hotărâre reconfirmată în 1957. Fier” şi „Virtutea Militară”. Membru de partid exclus pentru că: în 1939 făcea propagandă troţkistă şi contra URSS. Membru al Biroului Comitetului comunal de Partid Hoceni. 1961. exclus din Partid în 1972 pentru furt din 30.09. a participat la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fie demascat în faţa maselor. ca secretar al 1956 Sfatului Popular i-a protejat pe chiaburi. menţinerea deciziei. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. din acelaşi an a fost provocator şi agent al Siguranţei.05. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.2879 1919 Brînză Ştefan V. Originale. 1957 şi 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1975 CCP a propus.06. Membru de partid exclus pentru că: era fiu şi ginere de chiabur. 1962 şi 1966.06. 32 2882 1647 Brînzei Petru P. avutul obştesc. Originale. 3 2881 1649 Brînzea Andrei N. judeţul Vaslui. în 19401941 a luat parte la manifestaţii legionare. reconfirmată în 1956. să fie 1947 îndepărtat din orice organizaţie politică sau întreprinderi de stat. 6. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: era fiu de chiaburi. 3 2880 3154 Brînză Vasile P. pe frontul antisovietic a fost decorat cu „Crucea de 25.

CCP a propus. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. reconfirmată în 1956 şi 1969. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2885 3318 Brmbolich Francisc Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi luarea în evidenţă. Original. a participat la războiul antisovietic. a 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul Rebeliunii legionare a luat parte la jafuri. 13. alte 1951 abateri. 5. alte 1954 abateri.04. 9 2886 1641 Broască Ilie Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a fost comerciant şi a fost condamnat penal. Originale. reconfirmată în 1958 şi 1959.10.2883 1646 Brînzei Vasile Membru de partid exclus în 1948 pentru că în 1940-1941 a desfăşurat activitate legionară.02. jucat cărţi şi a luat parte la beţii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul 1980 CC al PCR a hotărât.04. respingerea apelului. 1957 17 2884 1645 Brînzoi Victor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. Originale. Originale. 6 732 . Întrucât nu îndeplinea condiţiile 25. cerute.

membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. Originale. 8 2888 1639 Broboană Ioan M. 2 Câmpulung a confirmat foi de parcurs 23. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 9 2889 1638 Broc Nicolae C. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2887 1640 Broască Mihai I.06. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Mălureni. alte abateri. Plutonier la Secţia 15 de Miliţie Bucureşti. menţinerea deciziei.07. regiunea Piteşti. Originale.01. 3. Originale.01. reconfirmată în 1967. voluntar. condamnat penal în 1955 pentru 29. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. copie. copie. fictive. Originale. în 1945 s-a ocupat cu specula. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a făcut parte. faptă pentru care a fost 1981 condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1959 pentru că a ascuns că tatăl său a fost poliţist. reconfirmată în 1962. activitate duşmănoasă contra clasei 1961 muncitoare. reconfirmată în 1963 şi 1966. 6 733 . din Jandarmeria antonesciană. CCP a propus. copie. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de şef de coloană la Autobaza nr. 1958 5 2890 3336 Brocea Ion I.

CCP a hotărât: menţinerea deciziei. fiind dată cu scop de răzbunare. în postul avut a ţinut legătura cu elemente duşmănoase. fost comisar-ajutor la 1952 Poliţia din Botoşani.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 1 1971 Broder Zalman (Sandu) Persoană căreia s-a acordat stagiu de 15. a lui Ioan Răţescu.03. I-II) 1 21 (vol. Comandant al Companiei de gospodărie de la Serviciul Centrul de instrucţie Dumbrăveni din MAI. Preşedinte al Comitetului provizoriu din comuna Bodeşti. membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară.2891 1637 Brodeală Ion A. judeţul Vâlcea. Original. copii. Originale. pe motiv că ar fi fost informator al Siguranţei. II) 734 . A fost cercetat în urma unei declaraţii 25. Idem. exclus pentru că: în trecut a făcut parte 1953 din aparatul de opresiune al regimului burghezo-moşieresc (a fost jandarm). membru de partid 10. partid din 1936.08. CCP a constatat că acuza era neîntemeiată. 3. pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a participat la crime şi jafuri. dată de la care activa în 1950 organizaţie. Original.11. Original. 2 2892 1681 Brodeală Ion Gh. I) 2893 (vol. 1 (vol. alte abateri. pentru perioada frontului să fie cercetat de „organele în drept”.

Originale. fotografii.12. sect. română. Costache) Cercetat în urma solicitării Comitetului Regional Cernăuţi al PC al Ucrainei. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. rusă. 9. copii. 3. copii. română. prin care se cerea să se confirme că a fost membru al PCR între anii 1932-1940 şi 23. 19 2896 675 Broitman Moise Marcovici Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme că a fost arestat pentru participare la mişcarea muncitorească revoluţionară. Originale. lb.01. 1962 79 735 . Originale. Notă de răspuns a CCP prin care au fost transmise informaţiile solicitate. 1973 27 2895 653 Broitman Mihail Iţcovici (Meer. rusă. lb. că în 1935-1939 a lucrat în tipografia 1961 ilegală a PCR din Bucureşti.2894 1097 Brohman Abram Ştrulevici Cetăţean sovietic despre care Institutul de Marxism-leninism de pe lângă CC al PCUS a solicitat relaţii cu privire la activitatea sa în România. copii. rusă. Notă de răspuns a CCP prin care informaţiile au fost confirmate parţial. lb. română. II Negru.11.

a luat parte la războiul antisovietic.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 1975 7 2900 487 Bronştein Enea B. Originale. era un element 1952 afemeiat şi beţiv. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a participat la Rebeliune. română.01. 37 736 . reconfirmată în 1966. Broniţki Ilarion Panteevici Cetăţean sovietic pentru care CC al PCUS a cerut să se confirme că în 1941 a fost condamnat pentru participare la lupta antifascistă. Originale. exclus din partid pentru că: şi-a însuşit banii pentru abonamente la „Scânteia” şi pentru cumpărarea Istoriei PC(b) al 21.) Originale.03.2897 1972 Brojbeanu Vasile Mecanic la Liceul Teoretic de Fete nr. Originale. rusă. 1 2898 2796 4 2899 1147 4. Adresă de răspuns a CCP prin care sau confirmat informaţiile solicitate. într-un post unde putea fi supravegheat. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. Uniunii Sovietice. (Braunştein Netty) Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte activitatea sa în 15. unde a fost decorat cu 25. mişcarea revoluţionară din România. 1958 Notă de răspuns a CCP adresată CC al PCUS prin care s-a confirmat solicitarea. ordinul „Bărbăţie şi Credinţă” clasa a III. alte abateri. (Referinţă semnată de Ida Felix.1951 a cu spade. să fie scos din postul deţinut şi încadrat în producţie. copii. Broncea Gheorghe Instructor la Judeţeana PMR Olt. copii. lb. 1 din Târgovişte.

(1935-1944).06. copii. Membru de partid exclus pentru că în 1040-1941 a făcut parte din organizaţia 26. 1962 necesară la stabilirea pensiei. reconfirmată în 1960. 10 2902 1974 Broscaru Constantin M. Originale. motiv pentru care a fost condamnat penal. 1959 3 2905 587 Brover Liubov Ovşina Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se confirma apartenenţa la PCdR în perioada 1938-1940. 1 2904 1975 Broştic Ion Membru de partid exclus pentru că în calitate de agent încasator la pieţe s-a dovedit necinstit. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul deţinut. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 1965 confirmat solicitarea. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. română. copii.2901 798 Bronştein Zeilic Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme participarea sa la 27.10. Originale. Originale. 7. Originale. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din PNŢ 19. legionară şi a participat la Rebeliune. mişcarea revoluţionară din România. s-a ocupat cu afacerile. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 15.07. 22 737 . 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2903 1973 Broşteanu Ion Inspector şcolar. rusă. fotografii.06. Original.08. lb.

1953 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Originale. 9 2907 3172 Brucă Constantin Membru de partid exclus în 1976 pentru că a fost condamnat penal pentru 19.12.12. 2 738 . denigratoare şi a făcut declaraţii profund ostile faţă de politica Partidului şi statului”. 11. pe motiv că „a avut manifestări duşmănoase. Original. vătămare corporală gravă.2906 2772 Brucan Silviu (Brucăr Saul) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1943.03. 1960 5 2909 1976 Brucăr Coloman (Karol) Director adjunct la fabrica „Partizanul Roşu”. Originale. menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. iar în 28. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. hotărâre reconfirmată în 1970. 4 2908 2025 Brucă Gheorghe N. CCP a stabilit că cererea era nejustificată. 1940 informator al Siguranţei. În 1988 a fost exclus din partid de 1965 către organizaţia de bază nr. 1 Medicină generală din cadrul IMF.02. Originale. din oraşul Stalin (Braşov). 5. membru de partid exclus pentru că în 1935 a fost spărgător de grevă. 1977 CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.

a avut legături cu ofiţeri germani. Întrucât şi-a recunoscut faptele. în timpul războiului antisovietic translator la Comandamentul german. Bruckner Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost redactor şi proprietar la mai multe ziare („Aradi Elet”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.18. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a fost membru al Grupului Etnic German şi al 17. Originale. participând la chefuri şi jocuri de noroc. în 23. niste. care a publicat articole cu caracter 1956 duşmănos. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. „Heti Lap”). formaţiuni paramilitare „Deutsche 1959 Mannschaft”. fiind sub influenţa propagandei sio. a dus o viaţă depravată.05. Originale. la manifestările căreia a luat parte ca muzicant. exclus din Partid pentru că. Bruckler Gheorghe Gh. 7 2911 1978 2 2912 1979 4 2913 1977 3 739 . anticomunist. 23. Originale. Original.05. Brucker Isac Membru al BOB de la Centrala Artelor Grafice. şi-a depus actele pentru emigrare în 1953 Israel. CCP 1966 a clasat apelul.12. iar decizia reprimirii ei în Partid a fost lăsată la latitudinea organizaţiei de bază. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1972 s-a stabilit că excluderea ei sa făcut pe baza unor învinuiri neobiective. alte abateri.2910 2806 Brucher Margareta Membră de partid exclusă pentru că: soţul ei a fost ofiţer în armata burgheză.

Original. a votat afilierea la Sindicatele de la 27. a 1950 susţinut autonomia regiunii. în calitate de controlor economic. 1980 1 2917 1981 Bruder Francisc Membru de partid exclus pentru că: la Congresul sindicatelor de la Cluj.2914 3361 Brucmaier Ghidu Persoană care a solicitat primirea în Partid. 1951 În 1958 şi-a retras apelul. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. alte abateri. 17 2916 3355 Brudel Cazimir Persoană pentru care CCP a fost informat că adunarea generală a organizaţiei de bază de la Întreprinderea Metalurgică Iaşi a refuzat să-l primească în Partid. Originale. 1 740 . 26. 9. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care solicitarea ia fost respinsă. CCP a retrimis cazul Comitetului judeţean PCR Timiş.07.03. din 1923. motiv pentru care cazul a fost clasat. a avut atitudine duşmănoasă faţă de comunişti. Amsterdam.09. care a răspuns în 1980 că apelantul nu s-a remarcat cu nimic în activitatea profesională şi obştească. s-a lăsat mituit. În 1959 excluderea a fost reconfirmată. reconfirmată de CCP în 1957. după cedarea Ardealului. 5. 1979 3 2915 1980 Brudaşca Petru Membru de partid exclus pentru că: în 1947-1948.12.

Originale. lb. 6 2921 345 Bruhman Lazăr Persoană domiciliată în Cernăuţi.09. 1963 Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. România. 5. (Referinţe semnate de: Elvira Gaisinschi şi Simion Zeigher. reconfirmată în 1962.07. prin care s-a cerut confirmarea participării sale la mişcarea revoluţionară din 19. Originale. maghiară. care a solicitat CCP să confirme apartenenţa sa la UTC şi PCdR în perioada interbelică. 6 2920 836 Bruhis Isaac Markovici (Brubis Ithok) Persoană cercetată în urma solicitării CC al PC din RSS Moldovenească. Originale. 1957 5 741 .2918 172 Bruder László (Bánki) Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe. Deşi în dosar se află documente care atestă respectiva activitate. nu există adresă de răspuns a CCP.01. copii.06. 9.) Originale. română. Cruce” legionare. copii. 1953 39 2919 1987 Brughiu Georgică C. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de 24. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

06. Originale. 1979 Întrucât şi-a retras apelul. 1 742 . Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1985. <Vorvärts>”. Original. dal. condamnat la 25 de ani pentru crime împotriva umanităţii. 24. în 1938-1940 a editat 1950 revista „Albumul Bucovinei de Sud”. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. 4 2924 1986 Brüll Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1923-1938 a fost redactor al ziarului social-democrat de dreapta „Vorwörts 22.06.11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei.22. 38 2923 3273 Brujan Gheorghe Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că frecventa restaurantele şi provoca scan. CCP a propus. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a aprobat.2922 3254 Bruiuverde Ştefan Membru de partid exclus pentru că: nu a arătat situaţia tatălui său. alte abateri. a comis acte de indisciplină.

Copie. din 1941. 1 2927 3100 Brumaru Zamfir (Brummer) Redactor-şef adjunct la ziarul „Munca”. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid cu stagiul din 1948. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1940. 1973 4 743 .2925 2800 Brüll Rozalia (Friedman . Originale. În 1953 a fost reverificată cu prilejul căderilor din Oradea.07.Zucker) Persoană cercetată. În anul următor CCP a hotărât: acordarea stagiului din 1946. dată la care a depus prima adeziune de după „eliberare”. română.12. maghiară. lb. când a fost primită în PCdR. pe baza activităţii depuse în mişcarea revoluţionară ilegală. 1951 alte abateri.02. 8. 6. 1949 17 2926 2862 Bruma Gabriel Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1944 a fost inspector şi revizor şcolar. În 1960 a solicitat acordarea stagiului de partid din 1937. membru de partid care a solicitat luarea în evidenţă. dată la care a fost primit în UTC. când a cerut verificarea cazului său. Deşi a avut purtare proastă la anchetă. să i se menţioneze în cartea de evidenţă că a fost membră de partid în 1938-1941. care a avut activitate comunistă în ilegalitate. duşmănoase şi şovine la adresa URSS. CCP a propus să-i fie menţinută calitatea de membră. Originale. ca gazetar a scris articole 19.

08. 3 2929 1989 2. Hotărâre reconfirmată în 1961. Brumă Nicolae N. 1957 4 744 . a fost voluntar pe frontul antisovietic.09. Dat fiind că ulterior s-a stabilit că şi-a ascuns o parte din activitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.2928 1988 Brumă Eugen C. Membru de partid exclus pentru că: în 1934-1938 a simpatizat cu cuziştii şi legionarii şi a făcut propagandă în favoarea lor. Originale. ca membru de partid a cerut să fie exclus din Partid şi şi-a trimis carnetul organizaţiei de bază. 9. Întrucât la primirea în Partid şi-a recunoscut activitatea. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a. în 1935-1947 a fost cântăreţ bisericesc. Originale. Brumăreţchi Vasile A. Membru de partid exclus pentru că: a trăit în anturajul elementelor legionare. 1956 2 2931 1991 5. Membru de partid exclus pentru că a participat la şedinţe şi la alte manifestări legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1959 CCP a hotărât excluderea lui din Partid.12. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: avea o educaţie mistică. a 1954 fost căsătorit cu fiica unui comerciant de origine germană care a avut un frate în trupele SS. Original. 1957 10 2930 1990 Brumă Tache I. în timpul războiului antisovietic a fost avansat şi decorat. unde a fost decorat cu 14. apoi s-a căsătorit cu fiica unui fost colonel de jandarmi. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior.

copii.2932 1985 Brumfeld Ana (Leibu) Membră de partid în ilegalitate. Original. încadrat cu devotament în muncă. CCP a 1947 hotărât primirea ei ca membru nou. cercetată pentru clarificarea situaţiei de partid. în 1949. fost căpitan.) Originale. soţul ei. a refuzat să se supună hotărârii.03. 20 2933 1984 Brunea Adelina (Postescu) Membră de partid exclusă pentru că: tatăl ei a fost comandant de garnizoană la Cernăuţi. a decedat pe frontul antisovietic. 2 745 . a făcut politică 11. În 1962 i s-a acordat stagiu de la 23 august 1944. social-democrată de dreapta. 2 2934 1983 Brunea Ion Responsabil al Secţiei de Cadre la judeţeana PMR Dolj.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. văduva unui căpitan 22. a reuşit prin intervenţii să-şi recapete pensia retrasă în 1948. Original. (La căderea din 1942 a avut purtare proastă la Siguranţă. ca 1956 dactilografă la IOVR. a divorţat de 1952 soţia sa muncitoare şi s-a căsătorit cu amanta. CCP a hotărât menţinerea deciziei.) Întrucât după 23 august 1944 s-a 15. (Referinţă semnată de Leon Naş. exclus din Partid pentru că: a avut legături imorale cu Adelina Postescu (fiică de colonel în armata burgheză. mort pe frontul antisovietic). cu stagiu de la data rezolvării apelului. trimis în producţie.07.

1 746 . Măgurele (tatăl său era translator). Hotărâre reconfirmată în 1960. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1950 s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. 17 2936 2094 Brusanovscki Rudolf (Brusanovschi) Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat în Germania şi apoi a mers în Austria.2935 3055 Brunstein Schulim Persoană cercetată întrucât a făcut cerere de primire în rândul candidaţilor de partid. În 1960 a fost reprimit în Partid şi a 1957 cerut să i se acorde stagiu din 1930.07. 1 2937 2676 Brust Paul (Moris) Membru de partid exclus pentru că: împreună cu tatăl său. 18. Original. CCP i-a respins apelul.10.06. în 1940-1944 au fost oamenii de încredere ai comandanţilor armatei germane din Turnu 15. CCP a hotărât respingerea solicitării. fascişti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1946 s-a înapoiat fraudulos în 1950 ţară şi a susţinut că este de origine polonă. a manifestat ataşament faţă de 13. cu 1954 care au făcut diverse afaceri. pe motiv că în 1940 a părăsit munca încredinţată fără să aibă aprobarea Partidului şi a plecat în URSS. cerând ca în documentele sale de partid să se menţioneze că a fost membru în 19301940. Original. În 1971 CCP i-a confirmat stagiul din 1930.

Originale. care a solicitat să fie primit în audienţă pentru a relata unele aspecte privind tovarăşii din conducerea Comitetului judeţean de Partid. cercetat cu privire la mai multe ilegalităţi. 48/1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 9. 1956 3 2939 Brutaru Nicolae Secretar al Comitetului comunal de Partid Găneasa. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a constatat că apelantul nu a prezentat niciun aspect relevant şi a clasat cazul. a solicitat să fie 24.12. a fost luată în considerare cererea sa de transfer. judeţul Olt.08. 1979 23 747 . Originale. Originale. Totodată. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Totodată. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului (1942-1944) a purtat uniforma armatei germane şi a fost translator al ei. 32/1971 transferat cu serviciul într-o zonă de 1971 munte.2938 2093 Bruş Constantin (Groisman Kopel) Activist la Regionala PCR Valea Trotuşului. 20 2940 Brutaru Nicolae Instructor la Comitetul judeţean de Partid Olt. 6. cupuri din ziare. după 23 august 1944 a purtat uniforma armatei sovietice şi făcea percheziţii la cetăţeni.

1957 4 2943 220 4. Buban Ion Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac.372 2941 (vol. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit neîntemeiate. Originale. era un element beţiv. rusă. 138 – 88 3/1956 115 2942 2095 8. copii. copii. Munte) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1934-1940 a scris articole cu caracter naţionalist-şovin. Şeful Serviciului de valorificarea unor bunuri ale statului din ministerul de Finanţe. CCP a propus menţinerea încadrării lui în Partid cu 13. 1953 13 2944 2239 7. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1930. copii. Originale. în 1940-1944 a făcut propagandă fascistă. lb. Originale. membru de partid în ilegalitate (exclus în acea perioadă şi demascat ca duşman şi agent al Siguranţei). 1959 4 748 . Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate: a fost agent al serviciului englez. când a început să lucreze 1951 în organizaţie. Originale.08.02. a avut manifestări naţionalist-şovine. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Idem.02. Recercetat în 1956. Brutus Ion M. cercetat în legătură cu clarificarea situaţiei sale de partid. română. stagiu din 1945. Idem. Originale. Originale. CCP a hotărât admiterea apelului. I-III) Brutus Ion Director al Întreprinderii ceramice din Bucureşti. Bubă Ioan (B.

iar în 1946 s-a 19. În 1956 s-a hotărât că organizaţia de bază de la locul de muncă poate să 18. 31 2946 2022 36 2947 3065 17 749 . care a solicitat să fie luat în evidenţă pentru activitatea desfăşurată în mişcarea revoluţionară ilegală şi să primească pensie pe linie de partid. Bubenic Robert Membru de partid în ilegalitate. în carnet i s-a menţionat că în 1936-1940 a fost membră de partid.07. cerere respinsă în acelaşi an (de două ori). înapoiat în ţară fără forme legale. (În 1958 a fost reprimită. CCP i-a clasat memoriul. bijuterii şi medicamente aduse din 30. Originale. străinătate.10. în 1966 a fost judecat şi condamnat pentru abuz de încredere în dauna avutului obştesc şi furt. reconfirmată în 1980. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei.2945 2240 Bubenic Ana (Schvartz) Membră de partid în ilegalitate cercetată în legătură cu cererea sa de reîncadrare în Partid. hotărască reprimirea ei în rândul 1949 candidaţilor de partid. CCP a hotărât respingerea solicitării.12. primit în Partid în 1962.) În 1960 a solicitat acordarea stagiului din 1934. în acelaşi an a fost exclus din Partid şi nu a contestat excluderea. fotografii. întrucât: în 1940 a plecat în URSS fără să aibă aprobarea Partidului. Originale. 1971 împreună cu un grup de elemente speculante fugite de regimul sovietic. Bubenik Ana Membră de partid exclusă pentru că a făcut speculă cu obiecte de îmbrăcăminte. Întrucât în 1946 a venit din URSS fără aprobarea Partidului. Originale. Totuşi.

03. lb. 12 2949 1210 Bubiş Isac Marcovici Şleahu Samson Herşcovici Cetăţeni sovietici pentru care Secţia Relaţii Externe a CC al PCUS a solicitat – pentru primul – să se confirme apartenenţa la PCR. Avram Gaisiner (Buma). Originale. Elvira Gaisinschi. română. rusă. română. reconfirmată în 1966. Aiud şi Oneşti. Notă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că cei doi nu figurau în evidenţa Arhivei CC al PCR. dea referinţa. M. lb. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar celui de-al doilea 27. (Referinţe semnate de: Iosif Rangheţ. 9 2950 2810 Bubliţchi Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost gardian la penitenciarele Alba-Iulia. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la stagiul său în PCdR. Leonte Răutu şi Simion Zeigher. adeverinţa cerută nu putea fi eliberată. copii. Adresă a CCP către CC al PCUS prin care s-a comunicat că cel care putea să 28. rusă. 21. unde au fost închişi deţinuţi politici 1956 comunişti. a 1958 decedat şi. în consecinţă.2948 466 Bubis I. Originale.06.03. Cetăţeană sovietică. 5 750 . în 1941-1944 a fost gardian la penitenciarul Chişinău.) Originale. activitatea desfăşurată în mişcarea 1987 muncitorească din România. copii.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 3 2953 2241 Bubosu Ion D.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Marcel. Aurel. lb. Saia Frank) Fost membru al PCR din 1919. 14 2954 2259 Buca Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din partidele 18. 1961 Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că a fost membru al Partidului comunist începând din 1920 şi a fost condamnat în procesul din Dealul Spirii. Milea. Fost instructor al Comitetului raional de Partid Feteşti.08. copii. menţinerea deciziei. Originale. exclus din Partid pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 18. era un 1951 element necinstit.2951 652 Bubnovski Samuel Marcovici (Şmil. 36 2952 3126 Buboi Dobre C. biografice.04. legionară. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. 1 751 . 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 1958 reconfirmată în 1959. rusă. română. 1975 CCP a propus. reacţionare burghezo-moşiereşti. Originale. Original. cercetat în urma solicitării CC al PCUS prin care se cerea să i se verifice datele 23. Originale.

12. 20 2958 2274 Bucătaru Alexandrina (Păduraru) Membră de partid exclusă pentru că a fost arestată şi condamnată pentru calomnie şi delapidare. 6 2956 2273 Bucan Vasile C. 19. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. CCP a cerut Comitetului regional PMR Iaşi adâncirea cercetărilor. Membru de partid exclus pentru că. 22. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. de necinste. reconfirmată în 1975. dovedita fi necinstit.05. Originale. s-a dovedit a fi un element necinstit. Întrucât motivarea nu a fost 1960 documentată corespunzător.2955 2276 Buca Victor Secretar tehnic la Raionul de Partid Târgu Jiu. în calitate de şef de secţie la Direcţia regională CFR Craiova.11. 1 752 . s-a 30. exclus din Partid pentru acte 22. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Întrucât a fost arestată şi condamnată 1954 abuziv. 3 2957 2238 Bucăloiu Savu Gh. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar.

Membru de partid exclus pentru că: la alegerile din 1946 a rupt afişele cu semnul „soarele” şi a lipit afişe maniste. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte1956 meiate. Originale.05. Întrucât s-a aflat că a fost informator al Jandarmeriei şi al administraţiei CFR Ciceu şi Sibiu. cercetaţi pentru lipsă de vigilenţă (cu prilejul unui control. 9. Originale. indicându-i totodată apelantului că poate să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor. Originale. 3 2960 3/1948 Bucătaru Dumitru Kiraly Francisc Secretarul şi responsabilul cu cadrele de la Comitetului Judeţean PMR Severin. CCP a hotărât anularea deciziei. 1951 40 753 . cât şi 22. iar direcţiile Cadre şi Organizatoric ale PMR au primit sarcina să prelucreze cazul împreună cu inspectorii CCP. a muncit în dijmă pământul unui chiabur. în coşul cu hârtii al instituţiei. În 1961 CCP i-a respins un nou apel.04. CCP a propus (şi s-a hotărât) excluderea lui din Partid şi scoaterea din funcţia de director al fabricii de ciment Turda. şi a trăit într-un anturaj fascist.07. Fost secretar adjunct al Comitetului judeţean PMR Constanţa. CCP i-a sancţionat cu „admonestare”. s-au găsit 1948 documente de partid). atât pe biroul. În 1957 a fost condamnat penal pentru neglijenţă şi fals în acte publice. cercetat pentru că în trecut a fost omul administraţiei CFR Sibiu. 41 2961 2275 Bucătaru Dumitru T.2959 2284 Bucătaru Alionte Gh. 11.

6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 2 2963 3329 Bucătaru Lucreţia Membră de partid exclusă pentru că a săvârşit diferite fapte de indisciplină şi a 27. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale.05. menţinerea deciziei.08. 1980 CCP a propus. 20 2964 2272 Bucătaru Neculai Gh. ca ofiţer în lagărele de prizonieri de la Dorneşti şi Calafat a dus o politică de exterminare a lor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. 1959 8 2965 2260 Bucătaru Traian Membru de partid exclus pentru că: în calitate de perceptor şi controlor de urmărire a persecutat populaţia săracă.06. Original. reconfirmată în 1961.10. a făcut parte din Mişcarea Legionară. refuzat să participe la viaţa de partid. Originale. 5. Originale. alte abateri. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 1950 1 754 .2962 2271 Bucătaru Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat pentru acte de necinste. 2.

Membru de partid exclus pentru că: în 1932-1938 a fost membru al organizaţiei sioniste „Mizrachi”. Întrucât motivul principal de excludere s-a dovedit neîntemeiat.04. 1 2967 2262 Buchalter Agneta (Mozes) Instructor de cadre la URCC.06. reconfirmată în 1963. Oradea. 9. Întrucât la completarea chestionarului de candidat nu a arătat că a făcut parte dintr-o organizaţie sionistă. membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. alte abateri. 1970 şi 1972. având şi funcţie de conducere. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din cadrele Miliţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei. în timpul deportării la Auschwitz. în 1957 CCP i-a respins apelul. în 194118.07. membră de partid exclusă pentru că: în 1939 a fost înscrisă în organizaţia sionistă „Habonim”. în postul deţinut a susţinut elemente duşmănoase regimului. 1944 a fost poliţist la Chişinău. 51 755 . calitate în care s-a purtat urât cu celelalte deportate. Original. a făcut parte din organizaţia 1963 sionistă „Ichud”. Originale.2966 2261 Bucătea Ştefan Miliţian în comuna Băileşti. organizaţia de bază putând să o primească în rândul candidaţilor. în 1944. partid. 1954 5 2968 2263 Bucholtz Lupu N. Originale. în timp ce era membru de 26. era un 1951 element afacerist. a îndeplinit funcţia de „stubedienst”.

reconfirmată în 1960. copii. 2 756 . Original. 1954 CCP a propus ca Biroul organizaţiei de Partid din MAI să prelucreze cu ea lipsurile avute şi să fie ajutată să le lichideze. apoi angajată a MAI.09. alte abateri.04. apoi membru al FRN. după 17. trădând astfel interesele 1960 muncitorilor. cercetată pentru a se stabili condiţiile în care. în 1943.05. 1962 38 2972 2265 Bucicov Mira Membră a colectivului Secţiei militare a CC al PCR. 9. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1932-1935 a fost membru de partid şi a fost arestat de Siguranţă. s-a bucurat de încrederea legionarilor.2969 2725 Buchsbaum Jean (Ionas) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de sindicat la magazinul „En Vogue” din Bucureşti s-a lăsat mituit 12. de patron. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Berşad. 6 2970 2264 Bucică Dumitru C. Originale.01. Originale. Originale. (Bîcicov) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme că în perioada 1932-1940 a fost membru al PCdR. 8 2971 782 Bucicov Boris P. a fost scoasă din ghetoul 13. 23 august 1944 a avut manifestări 1955 naţionaliste. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant al Partidului averescan.

alte abateri. Originale.06. ca director al închisorii Suceava (1946-1947) a fost 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost director la mai multe penitenciare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. (Ion) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi cuzistă. exclus din Partid în 1947 pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară.04. 2. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar de vamă a luat şperţuri.2973 2266 Bucioagă Ioan M. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Comitetului judeţean Suceava să îl demaşte ca duşman al regimului de democraţie populară. Secretar al Celulei de Partid din închisoarea Suceava. după 1948 care a fost depus în acelaşi penitenciar. fost 1956 legionar. avutul obştesc. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1969. 1954 1 2974 2267 Buciu Ion Gh. T. ţinut legătura cu nepotul său. a avut abateri disciplinare. Original.09. alte abateri. Originale. 1 757 . a 11. 3 2975 2268 Buciuc Vasile Gh. 8 2976 2961 Buciuceanu Ioan Gh. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru furt din 15. alte abateri.05. arestat pentru sabotaj economic.

cercetat în legătură cu clarificarea situaţiei sale de partid. 1948 1 2980 2270 Buciuman Ioan G. a luat şperţ.07. Originale. Copie. era influenţabil şi beţiv. 2 758 .2977 2962 Buciuceanu Ştefan Lucrător la Secţia de Cadre a MAI. legionară. purtare proastă. judeca problemele superficial. a luat parte la unele 1956 manifestaţii legionare. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut legături cu agenţii şi 26. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2979 2863 Buciuman Dumitru Membru de partid exclus pentru că: nu avea continuitate în muncă. 2. ulterior s-a încadrat în 1947 muncă cu devotament. 1 2978 2269 Buciumac Ion (Preda) Membru de partid exclus pentru că în 1940 s-a înscris şi a activat în organizaţia 31. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.08. Deşi la căderea din 1942 a avut 31. comisarii de poliţie. motiv pentru care CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1945.10. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „vot de blam” şi să se cerceteze cine a impus decizia sa de excludere. alte abateri.10.

5. română şi rusă. (Bucovanu) Secretar al Plăşii de Partid Paşcani.06. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 alte abateri. a 15. Original. în care 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1946 şi-a deschis un atelier. Bucser Alexandru Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut fascist. (Referinţă a lui Ludovic Czeller şi interogatoriu al lui Constantin Maimuca.08.04. pierdut servieta cu documente de partid. lb. alte 1955 abateri. reconfirmată în 1958. afacerist şi specu1950 lant. CCV a hotărât menţinerea deciziei. armatei antonesciene. spion al 25. Bucsinescu Nicolae Gh. copii. 1952 141 2982 2299 Bucovan Dumitru C. fascistă de tir. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. Original.09.) Originale.2981 549 Bucova Francisc (Bucov Ferencz) Cetăţean ungar cercetat în urma solicitării Partidului celor ce Muncesc din Ungaria.08. Original. 1 2983 2303 1 2984 2304 1 2985 2306 2 759 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a exploatat forţă de muncă salariată. Adresă a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1922-1928 a activat în mişcarea muncitorească din Arad. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost simpatizant cuzist şi legionar. Bucsi Francisc (Bucşi) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost membru în organizaţia 12.

română. Dat fiind că s-a aflat că şi-a minimalizat activitatea la legionari şi în 1953 s-a dovedit necinstit în funcţia de delegat sătesc. Adresă a CCP prin care s-au transmis 1951 informaţiile cerute. în 1959 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. CCP a propus să fie exclus din Partid şi să fie ţinut în evidenţa „organelor în 23. Bucşa Paraschiva Responsabilă cu munca de femei.2986 66 Bucsko Iosif Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii din perioada 1945-1947. respins de CCP. 1957 6 2988 2301 Bucşa Iuliu I.10. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. copii. 14 2987 2300 4. Bucşa Gavril Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a făcut parte din organizaţia legionară.12. hotărâre reconfirmată în 1962 şi 1968. 24. Originale. Întrucât la legionari nu a avut activitate deosebită. lb. În 1961 a făcut apel. maghiară. Originale. 61 2989 2864 1 760 . Originale. alte abateri. drept” (propunere aprobată).02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 În 1958 a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. ] Inspector general la Departamentul CFR. membră de partid exclusă pentru că era 12. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.08. Copie. indisciplinată şi 1948 „palavragistă”. stăpânită de viciul beţiei.

Originale. Originale. 1950 5 761 . reconfirmată în 1969. Originale. 20 2992 2305 Bucu Nicolae (Schachter Conrad) director la Fabrica de ulei „Filimon Sârbu” din Bucureşti. reconfirmată de CCP în 1954 şi 1978.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei. împotriva indicaţiilor date de organele 1958 locale. Hotărâre reconfirmată în 1983 şi 1985.07. Ulterior i-a fost acordat stagiu din 1936. 22. 26 2993 2307 Buculei Ion C. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a activat în organizaţia legionară. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1948 s-a căsătorit cu fiica unor chiaburi. menţinerea deciziei. în funcţia avută a lucrat 17. 1. CCP a propus. 31. 9 2991 3196 Bucşă Aurel Membru de partid exclus în 1975 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. Originale.2990 2302 Bucşa Tiberiu Preşedinte al Tribunalului orăşenesc Cluj. Întrucât în 1940 a rămas în URSS fără 1961 aprobarea Partidului.11.10. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1932. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât respingerea cererii.

Procuror la Procuratura Raionului Negreşti. candidat de Partid exclus pentru 20. Candidat de partid exclus pentru că: în calitate de medic. iar în urma tratamentului greşit pe care i l-a aplicat. fapt pe care l-a ascuns. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru instigare la fals intelectual. 1974 În 1975 excluderea a fost menţinută. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24. Întrucât la primirea în Partid menţio20. Originale. Originale. că a ascuns că în 1954 fratele său a făcut 1963 parte dintr-o organizaţie subversivă. să se recomande organizaţiei de bază să-i ia în discuţie cererea de reprimire în Partid. respectiva a decedat. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.07.2994 2308 Buculei Margareta Membră de partid exclusă pentru că părinţii ei au fost chiaburi. 4 2995 2295 Bucur Alexandru Al. Originale. alte abateri.11. nase starea materială a părinţilor. 8. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Comitetului judeţean Prahova al PCR.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2996 2294 Bucur Alexandru Al. a tratat ilegal o femeie care dorea să avorteze. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1978 1954 CCP a propus.12. 1962 7 2997 3138 Bucur Alexandru M. În 1985 CCP a propus. menţinerea deciziei. 7 762 .

4. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1938 a făcut parte din organizaţia 12. fascistă „Svastica de Foc” 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Focşani.11. CCP a hotărât anularea deciziei.02.12. 9. 1956 3 3000 2298 Bucur Coman Secretar al BOB din comuna Slobozia-Ciorăşti. deţinea utilaje agricole şi muncea pământul cu braţe salariate. alte abateri. Întrucât parte din învinuiri s-au dovedit neîntemeiate. alte abateri. Original. reîncadrarea în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam cu avertisment”. 1953 2 3001 2285 Bucur Constantin Gh. exclus din Partid pentru că: s-a compromis în faţa cetăţenilor. Originale. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.2998 2296 Bucur Aurel Membru de partid cercetat pentru că: Silviu Dan a sesizat că în trecut ar fi fost legionar activ şi a participat la Rebeliune. reconfirmată în 1961. iar el nu a fost ajutat de către organizaţia de bază. Originale. – 1 2999 2297 Bucur Bordei Membru de partid exclus pentru că era chiabur. 7 763 . CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Original.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. în vara anului 1944.11. a strâns circa 60 de tineri cu intenţia de a pleca cu ei în Germania. menţinerea deciziei. 7. exclus din Partid pentru că: a dus activitate de „fracţionare”. Originale. Secretar al organizaţiei de bază de la Telefoane. s-a manifestat ostil şi opus comasării terenurilor din comună. Originale. fost adept al Partidului cuzist.04. în 1936 a 14. Originale. 1978 CCP a propus. era un 1950 element afacerist. Originale. şi-a pierdut carnetul de membru.3002 2780 Bucur Constantin I. Membru de partid exclus pentru că: nu a dus viaţă de partid.12. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. în calitate de comandant de subcentru de pregătire premilitară. 22 3005 2287 Bucur Dumitru C. 3 3004 3257 Bucur Dumitru Membru de partid exclus pentru că a comis ilegalităţi şi fapte de necinste 20. 1966 3 3003 2286 Bucur Constantin I. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. 4. la cercetarea apelului s-a aflat că în 19401941 a fost membru al organizaţiei legionare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pentru care a fost condamnat penal.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cupură ziar. 1960 4 764 .

reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original. 20.12. 1 765 . sancţionat cu „vot de blam” 19. 1 3008 2289 Bucur Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu Mişcarea Legiona17. antisovietic. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru. Originale. Buzău.04. CCP a hotărât anularea deciziei. oraşul Stalin (Braşov). Original.05.08. s-a dovedit necinstit. ră. Original. 2 3009 2606 Bucur Gheorghe Secretar de plasă la Frontul Plugarilor.3006 2989 Bucur Dumitru S. 7 3007 2288 Bucur Eugenia Secretară a organizaţiei de bază la Întreprinderea Aro. exclusă din Partid pentru că „sa îngâmfat” şi a folosit metode „patronale” faţă de salariaţi. Întrucât a dovedit putere de muncă şi 1954 ataşament faţă de Partid. membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul 16. pentru diverse abuzuri şi abateri. alte abateri. a fost decorat şi a făcut parte 1949 dintr-o unitate „de sacrificiu”. 1068 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Director la Întreprinderea „Flacăra”.

cu care a format gruparea 26. 8 766 . ghelerteristă din Moreni.05. Originale. provocat scandal într-un restaurant). raionul Sighişoara.10. Original. membru de partid exclus pentru că a ascuns 17. 12 3013 2924 Bucur Gheorghe R. Director al Întreprinderii de transport gaz metan Mediaş.07. 5 3011 2291 Bucur Gheorghe M. 1967 Având în vedere munca pozitivă desfăşurată înainte şi după 23 august 1944. partid exclus pentru că în 1940-1941 a 1954 fost şef de cuib legionar. activitatea legionară a tatălui său. 1962 CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază de la locul său de muncă. membru de 29. membru de partid exclus în 1953 că în 1930 a întrerupt legătura cu mişcarea muncitorească revoluţionară şi s-a alăturat elementelor oportuniste. regiunea Stalin (Braşov). Secretar al organizaţiei de bază din comuna Soard. CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea sa în drepturile de membru cu stagiu din 1944. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. locotenent. Ofiţer la Direcţia de contrainformaţii militare. locotenent-major. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru huliganism (s-a îmbătat şi a 26. reconfirmată în 1960 şi 1962. Ofiţer MAI. Originale. 1 3012 2292 Bucur Gheorghe N.3010 2290 Bucur Gheorghe C.

26. membru de partid cercetat pentru că a dat dovadă de uşurinţă la angajarea lui Iordan Gavril. element imoral şi necinstit. Întrucât a renunţat la apel. 1970 CCP a propus: să se analizeze oportunitatea rămânerii lui în funcţie.3014 3167 Bucur Iacob Membru al Comitetului de Partid al Complexului CFR Cluj-Napoca. judeţean de Partid o scrisoare anonimă. 1 3016 2277 Bucur Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 9 767 . Originale.06. alte 1950 abateri. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. Originale. duşmănoasă faţă de Partid şi URSS. 1 3017 5/1970 Bucur Ioan Vicepreşedinte al Consiliului Popular al oraşului Vaslui. în 1976 care făcea afirmaţii duşmănoase faţă de politica economică a Partidului şi statului. exclus din Partid în 1975 pentru că: nu a arătat că tatăl său a fost şef de cuib legionar.11. a avut atitudine 26. 5 3015 2280 Bucur Ioan Secretar al Comitetului orăşenesc PMR Râmnicu-Sărat.12. cu care făcea chefuri. CCP a hotărât clasarea cazului. Original. a trimis Comitetului 26. motiv pentru care în 1950-1952 a fost reţinut administrativ. menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a întreţinut legături cu elemente necinstite pătrunse în comerţul <1958> de stat. alte măsuri.

24 3020 2279 4 3021 2805 3 768 .3018 2293 Bucur Ioan (Ion) Responsabil al Secţiei de cadre de la Uniunea Port-Transport. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1931. 1959 Întrucât la primirea în Partid arătase ceea ce i se reproşase şi era un element pozitiv. cercetat pentru că era bănuit că a fost legionar.05. garnizoană legionară. Membru de partid exclus întrucât în 1955. tatăl său a fost şef de 26.02. şi-a însuşit unele materiale. Bucur Ion (Ioan) Responsabil al Secţiei propagandă şi agitaţie la Biroul judeţean PMR Bacău. În 1965 i s-a recunoscut stagiul din 1929. CCP a hotărât că poate munci în continuare ca activist al Regiunii. regiunea 23. Argeş. Originale. ataşat regimului. motiv 1966 pentru care a fost condamnat penal. 20. în timp ce era director al Căminului cultural al comunei Drăghici. Bucur Ion Gh. 4. Original. Originale. Originale.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1978 i s-a majorat pensia la 2800 lei lunar.01. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. exclus din Partid pentru că: în trecut a simpatizat cu organizaţia legionară. Instructor la Secţia de propagandă a Direcţiei politice a regiunii a II-a militare. căpitan. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 1953 21 3019 2281 Bucur Ioan I. Întrucât a constatat că era vorba des1951 pre o acţiune de compromitere organizată de duşmani.

6. antisemite. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar. 1954 29 769 . 1957 reconfirmată în 1959. 1963 2 3026 2762 Bucur Narcis Membru de partid exclus pentru că: a format o clică în cadrul organizaţiei de bază şi a avut ieşiri şovine.04. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru favorizare la fraudă. (Soare) Membru de partid exclus pentru că în anii 1940-1944 a făcut parte din personalul informativ al Serviciului Special de 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a fost trimis în Germania pentru specializare. Originale.11. 1. Informaţii (SSI).07. 1950 15 3024 2283 Bucur Mihai M.3022 2278 Bucur Ion Gh. 21 3023 2282 Bucur Lazăr L. alte abateri. Originale. Originale. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus întrucât: pe frontul antisovietic a fost decorat pentru crimele săvârşite. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. în 1946 a participat la Greva studenţilor de la Cluj. Originale. În 1965 a fost reprimit în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1.04. 10 3025 2243 Bucur Mihai V. reconfirmată în 1960. 12. reconfirmată în 1958.

1977 3 3029 2245 Bucur Petre M. 11 770 . Originale. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a făcut politică 26. Originale. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. perioadă 23. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în octombrie 1944-octombrie 1945 a fost în mai multe lagăre din Germania Occidentală. legionară. Membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1939-1941 a desfăşurat activitate legionară. reconfirmată în 1960 şi 1962.3027 2244 Bucur Paulina P.02. sub ocupaţie americană.12. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: provenea dintr-o familie de 21. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut manifestări 1960 antipartinice. CCP a propus. 1954 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii”. 2 3030 2246 Bucur Petre P. foşti exploatatori. 9.11. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 5 3028 3198 Bucur Petre A. hotărâre reconfirmată în 1965. care nu putea fi verificată.

În 1954 CCP a propus (iar Biroul Politic a acceptat): anularea hotărârii. 9. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a susţinut propaganda fascistă.01. 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Totodată s-a cerut ca organele de Securitate să-l ancheteze cu privire la acţiunile din timpul războiului. Originale. CCP a propus (şi s-a acceptat) menţinerea deciziei. reconfirmată în 1976. 1950 1 3032 3117 Bucur Stelian Membru de partid exclus pentru că: în mod repetat a comis abateri de la disciplina de partid şi profesională. 21 3033 2248 Bucur Şchiopu Ministru al Comerţului şi Alimentaţiei. fiind 18. 7. Original. să fie sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”.3031 2833 Bucur Socrat Secretar de plasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni contra partizanilor.06. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1940. a depus carnetul de partid. să nu fie folosit în munci administrativ-politice de mare răspundere. Biroul Politic a hotărât să-i recunoască stagiul din 1940. în postul administrativ avut s-a înconjurat de elemente duşmănoase regimului. profesor universitar şi membru în Marea Adunare Naţională. 1952 40 771 .01. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. în 1943 a împuşcat prizonieri sovietici. Originale. criticat. În acelaşi an.

Original. de partid care a solicitat acordarea 1961 stagiului din 1934. 1 3037 2258 Bucur Vasile D. Responsabil cu munca de cadre la Biroul regional de statistică Suceava. fost ofiţer de Securitate (1948-1957).05.3034 2255 Bucur Ştefan G. duşmănoase împotriva Uniunii Sovietice.10. Originale. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Bacău să adâncească cercetările. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1935. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 3036 2257 Bucur Vasile Membru de partid exclus pentru că: în trecut a scris articole naţionaliste. Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a fost trimis la specializare la o şcoală militară din Germania.01. cu care a luat 27. în 1943 a făcut parte dintr-un batali