NR.

INVENTAR: 3259

ARHIVELE NAŢIONALE BIROUL ARHIVE CONTEMPORANE FOND C.C. al P.C.R. – COLEGIUL CENTRAL DE PARTID (1945-1989)

INVENTAR
Litera „B” 3.607 u.a.

PREFAŢĂ
Pentru prezentarea părţii structurale Colegiul Central de Partid, de la Fond CC al PCR, trimitem la Inventarele „Litera A” (Nr. 3145) şi „Documente Interne” (Nr. 3151). Printre persoanele cele mai importante din acest inventar de la litera „B” menţionăm: Brill Sulam Iosif (Suly), şef al Serviciului învăţământ din Direcţia Superioară Politică a Armatei; Bălan Ştefan Gh., preşedinte al Sfatului Popular al Capitalei; Balazs Eugen (Balas, Blatt Egon), director în Direcţia economică a MAE; Bâgu Vasile C., membru de partid din ilegalitate; Brucan Silviu (Brucăr Saul); Braia Mia (Blaga Maria), artistă; Belle Petre, director general al Treburilor Consiliului de Miniştri; Bogdan Alexandru (Lam Jack), director adjunct la Tehnoimport; Biji Mircea, director general adjunct la Direcţia Centrală de Statistică; Blehan Octavian, ofiţer de Securitate; Belea Octavian, preşedinte al Comitetului Central al Crucii Roşii; Banyai Ladislau, rector al Universităţii Bolyai din Cluj; Bărbulescu Valeriu, inspector general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Brill Jana, membră de partid din ilegalitate; Bodnăraş Florica, membră de partid din ilegalitate; Birman Elisabeta (Luca Betti), membră de partid din ilegalitate; Bălteanu Mihai (Bălţeanu / Colcher), şef al Direcţiei Cadre din Direcţia Generală Politică a MAI; Bragye Iosif, preşedinte al Tribunalului Militar Teritorial Oradea; Bălăceanu Petre, preşedinte al Băncii Populare Române; Bellu Petre, scriitor; Bereziţchi Dumitru, prim-secretar al Comitetului regional de Partid Bacău; Bolojan Victor, prim-secretar al Comitetului regional PMR Oradea; Bădeţ Ioan I. (Ion), şeful Sectorului Apeluri de la CCP; Birtaş Gavril, inspector regional de Siguranţă la Oradea; Birtaş Eva, membră de partid din ilegalitate; Boureanu Radu, scriitor; Bălan Dumitru, prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Brăila; Bădiţoiu Gheorghe, prim-secretar al Comitetului de Partid al oraşului Sibiu; Băltăreţu Corneliu C., internat în azil psihiatric; Bălănescu Ion N. (Rozenzweig Arnold), conferenţiar la Facultatea de Filosofie a Universităţii „C.I. Parhon” din Bucureşti; Boico Mihail (Rosner Maier - Bibi), şef al Serviciului politic al Comandamentului Trupelor de Grăniceri; Breiner Paraschiva (Abraham Piri), membră a CC al PCdR în ilegalitate; Berman Jacques, condamnat politic în procesul Lucreţiu Pătrăşcanu; Bereanu Bernard, preşedinte al Uniunii Internaţionale a Studenţilor; Berger Wolf, director la Direcţia Centrală de Statistică; Bobe Aurel R., locţiitor al şefului Direcţiei regionale de Securitate

I

Galaţi; Boboş Ştefan, prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Neamţ; Bexa Ion I., responsabil al Serviciului de cadre al Şcolii superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu”; Burcă Galia (Sincari), fostă membră a Brigăzilor Internaţionale din Spania; Bugnariu Teodor, profesor de filosofie la Universitatea din Cluj; Bondrea Aurel Gh., director general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Babenco Gertruda (Redlinger), directoare a Creşei şi căminului de copii ale aparatului CC al PCR; Bazavan Constantin M., director adjunct al Direcţiei penitenciare, lagăre şi colonii din MAI; Bona Mihai, secretar general la Ministerul Justiţiei şi consilier al ministrului; Beldeanu Ion (Ioan), prim-secretar al Comitetului de partid regional Arad; Baranga Aurel, redactor-şef la revista „Urzica”; Bădică Ilie M., director general adjunct al Direcţiei Generale a Recrutării şi Repartizării Forţelor de Muncă; Băzălan Dumitru D., director general al Penitenciarelor; Bordeianu Constantin, prefect de Iaşi; Buicliu Nicolae, compozitor şi profesor de muzică la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti; Banc Iosif, prim-secretar al Comitetului regional de Partid Oradea; Bondrescu Aurel I., director al Siguranţei Capitalei; Boico Cristina (Marcuson Bianca), fostă combatantă în Rezistenţa Franceză (FTP-MOI); Botnar Octav (Bodnar / Bundorf Osvald), fost combatatant în Rezistenţa Franceză (FTP-MOI); Butnărescu Gheorghe C., director al Penitenciarului Văcăreşti; Borşan Dumitru, şef de serviciu în Securitate; Berciu Dumitru, conferenţiar la Institutul de Istorie şi Geografie al RPR; Beniuc Emma (Friedman-Bresliska), şefă de serviciu la Institutul „Maxim Gorki”; Beniuc Mihai A., secretar al Uniunii Scriitorilor şi profesor universitar; Bâtu Aurel, director al penitenciarului Călăraşi; Bârlădeanu Alexandru, membru de partid din ilegalitate; Alexandru Baciu, deputat în MAN; Bulz Gheorghe V., ofiţer politic în Armată; Bulan Iacob St., general-maior în MAI; Bucur Şchiopu, ministru al Comerţului şi Alimentaţiei; Breslaşu Marcel (Breslinka), secretar al organizaţiei de bază a Uniunii Scriitorilor. Inventarul de faţă cuprinde dosare individuale şi colective (referitoare la persoane), totalizând un număr de 3607 u.a., reprezentând o cantitate de 8,70 m.l. arhivă, anii extremi 1945-1989. Cu câteva excepţii, dosarele au fost legate de creator. Operaţiunile arhivistice au fost desfăşurate de arhivistul Mircea Stănescu şi arhivarul Ioana Mihai.

30.12.2011 Mircea Stănescu, consilier principal II

Fond: Comitetul Central al Partidului Comunist Român Parte structurală: Colegiul Central de Partid (1945-1989) Alfabetic LITERA B
Nr. de inv. Numărul vechi al unităţii arhivistice Cuprinsul unităţii arhivistice Datele extreme Nr. filelor Obs.

1

686

Baba Aurel Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut legionar, fost şef 24.01. de cuib, care în timpul Rebeliunii a 1952 participat la jafuri; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2

687

Baba Constantin D. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. 31.03. Întrucât a renunţat la apel, CCP a 1959 clasat cazul. În 1960 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

6

1

3

685

Baba Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Ostrov, judeţul Tulcea, exclus din Partid pentru că: a făcut politică 17.09. legionară; a întreţinut legături cu 1954 chiaburii; s-a dovedit a fi un element necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

4

688

Baba Ioan G. Membru de partid exclus pentru că în 1957-1958, în calitate de secretar al organizaţiei de bază a grupului de ofiţeripompieri români aflaţi la studii în URSS, 10.03. s-a dedat la acţiuni speculative şi imorale; 1959 alte abateri. Întrucât şi-a retras apelul, CCP a clasat cazul. Originale. Baba Ion Secretar adjunct al Comitetului regional PMR Arad, cercetat la sesizarea lui Ion Şopron (Schwartz) pentru că ar fi fost legionar. CCP a stabilit că acuza era 24.02. neîntemeiată. 1951 În 1953 CCP a propus, iar Secretariatul CC a aprobat, sancţionarea lui cu „vot de blam” pentru acte huliganice în problema colectărilor şi a încasării impozitelor. Originale. Baba Ion (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1938 a venit în ţară din URSS cu familia, dorind ca Antonescu să-i boteze copiii; în 1940 a trecut clandestin în Basarabia; ca membru de partid era fracţionist, beţiv, bătăuş, antisovietic, afemeiat şi dornic să devină primar în comună. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

2

5

2594

3

6

2886

2.10. 1948

1

2

7

35

Bába Nicolae (Mikloş) Şeful Secţiei planificare a Sfatului Popular al oraşului Târgu Mureş, membru de partid exclus pentru că: sub regimul hortyst a avut relaţii de prietenie cu elemente exploatatoare şi de încredere 21.03. ale acelui regim; a avut sarcini în 1958 inventarierea bunurilor evreilor deportaţi; era un element carierist; în 1956, în timpul evenimentelor din Ungaria, a avut atitudine „nejustă”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baba Teodor Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sâniacob, judeţul Năsăud, exclus din Partid pentru că: în timpul alegerilor din 1948 a călcat legile electorale; a neglijat munca şi avea dese 24.04. abateri de la morală. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei, i-a cerut să muncească pentru reabilitare, iar peste doi ani să ceară primirea în rândul candidaţilor de partid. Originale. Baba Teodor T. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Ghergheluş, raionul Ineu, exclus din Partid pentru că: în 1940 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; în postul avut era beţiv şi ţinea legătura cu 10.08. elemente legionare. 1956 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât ridicarea sancţiunii, organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor. Originale. Babaca Valentina Responsabilă de cadre a Întreprinderii economice interraionale Târgu Ocna, membră de partid exclusă în 1958 pentru 11.06. că a fost condamnată penal pentru 1959 înşelăciune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

8

33

3

9

32

3

10

11

4

3

11

10

Baban Alexandru T. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1939-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960 şi 1962. Originale.

5.03. 1960

16

12

3415

Baban Nicolae Membru de partid exclus pentru că a fost implicat în ilegalităţile comise de unele cadre didactice de la Academia de 10.10. Studii Economice din Bucureşti. 1977 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

4

13

9

Baban Teodor T. Instructor la Comitetul regional de Partid Ploieşti, exclus din Partid în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie de 19.11. exploatatori; era căsătorit cu fiica unui 1957 chiabur; în funcţia avută a avut o comportare imorală (beţie, femei). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

14

8

Babarţi Costică (Barbaţi) Membru de partid exclus pentru că în trecut a avut legături cu agenţi de Siguranţă. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale, copie.

6.06. 1950

9

15

6

Babaş Traian (Boboş) Membru de partid exclus pentru că: era de origine chiabură; ca şef de gară a 24.01. luat şperţuri. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

4

16

3113

Babenco Gertruda (Redlinger) Fostă directoare a Creşei şi căminului de copii ale aparatului CC al PCR (1952-1954), membră de partid care a solicitat să fie luată în evidenţă, dată fiind contribuţia ei mişcarea revoluţionară din ilegalitate (locuinţa sa a fost casă 14.05. conspirativă a Secretariatului CC al 1974 PCR). CCP a hotărât luarea ei în evidenţă. Ulterior a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, acordarea stagiului din 1941. Originale. Babescu Gheorghe Gh. Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar a vândut produse la 29.02. suprapreţ. 1980 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale. Babeş Alexandru Fost membru de partid în ilegalitate, care a solicitat reîncadrarea în Partid. CCP a amânat rezolvarea cazului, pentru a fi chemat la discutarea situaţiei sale. Întrucât la Siguranţă a avut purtare trădătoare, în acelaşi an s-a hotărât respingerea solicitării. În 1956 s-a hotărât că, pe baza activităţii depuse, organizaţia de bază poate să-l primească în rândul candidaţilor de partid. Originale, copie.

5

17

3297

3

18

3

6.05. 1948

6

19

2

Babeş Ilie Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propaganda partidelor burghezo-moşiereşti; a avut manifestări 10.08. naţionalist-şovine, fiind şi element de 1951 încredere al Poliţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

5

20

1

Babeş Ioan I. Membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: a fost omul de încredere al administraţiei IAR Braşov; a fost în relaţii cu elemente duşmănoase, 27.08. agenţi şi comisari de poliţie; în 1940 s-a 1960 căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât transformarea deciziei în excludere din Partid. Originale.

6

21

86

Babi Gheorghe F. Activist la Direcţia de Turism şi Excursii de pe lângă CCS, exclus din Partid în 1958 pentru că: a furat din 12.07. avutul obştesc. 1961 Întrucât acuza nu era dovedită, CCP a solicitat Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti adâncirea cercetărilor. Originale.

2

22

85

Babi Ion I. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: a fost în preajma unor elemente legionare; i-a favorizat pe 26.07. speculanţi; alte abateri. 1958 Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

1

23

82

Babici Aristid Membru de partid exclus pentru că: a făcut abuz de carnetul de partid, cu care 23.03. s-a legitimat; era un element afacerist. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958. Originale.

10

6

24

81

Babici Ioan Membru de partid exclus pentru că a fost vicepreşedinte al Centrului Naţional 25.09. de Muncă (MNK). 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

25

83

Babih Niculae (Nicolae) Preşedinte al Consiliului de administraţie al Băncii Populare „Calatis”, membru de partid exclus pentru că: a fost notar; a luat parte la 31.12. războiul antisovietic; a promovat în 1952 posturi de răspundere elemente duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

26

84

Babii Ştefan Vicepreşedinte al URCC Siret, membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1938-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale, copie.

3.06. 1960

7

27

75

Babin Petru Membru de partid exclus pentru că în 1944 s-a refugiat din Basarabia în 21.12. România. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

7

28

Babinin T. (Marinescu Grosu) Persoană domiciliată în comuna Novo-Nicolaevka, RSS Kirghiză, URSS, care a activat în mişcarea muncitorească revoluţionară ilegală din România. A solicitat să primească o felicitare cu prilejul împlinirii vârstei de 65 de ani, iar 62/1977 soţia şi fiul său, care au fost executaţi în aprilie 1940, să fie consideraţi victime ale fascismului. Întrucât nu au fost găsite documente care să confirme cele indicate în solicitare, CCP a propus clasarea cererii. Originale.

1.10. 1977

15

29

74

Baboi Antoniu I. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a avut legături cu legionarii de la fabrica IAR Braşov; a fost amendat şi 29.11. condamnat penal pentru scandaluri şi 1957 certuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

30

73

Baboi Eftimie I. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de vizitiu şi logofăt la moşia unui boier a avut purtare proastă faţă de 17.07. muncitori; ca primar în comună s-a 1952 ocupat de interesele sale personale şi şi-a sprijinit rudele, care erau chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

8

31

48

Baboi Timoftei Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost 12.02. informator; alte abateri. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

32

3217

Baboi Zamfira Membră de partid exclusă în 1978 pentru că fiind suferindă cu nervii, a devenit iresponsabilă şi vorbea 29.09. necontrolat. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei, reconfirmată în 1979. Originale.

41

47

33 (vol. I-II)

Baboian Artin Membru al Conducerii Comitetului 15.06. Democrat Armean, membru de partid 1956 căruia i s-a anulate calitatea pentru că ar fi lucrat în slujba spionajului antonescian; alte abateri. Deşi acuza principală nu s-a putut clarifica pe deplin, CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1957 şi 1960. Originale. Idem. Originale, copie, fotografii. 28.01. 1957

58 (vol. I)

64/1957

122 (vol. II)

9

5/1959

34 (vol. I-II)

Baboian Dickran A. (Dicran) 24.06. Maior în Armată, confirmat ca 1950 membru de partid în 1949, cercetat în legătură cu: activitatea duşmănoasă a tatălui său (motiv pentru care a şi fost anchetat de Securitate), pe care nu a declarat-o la verificare; alte abateri. Pentru a nu deconspira ancheta Securităţii, Comisia de Verificare a Organizaţiei de Partid – Armata, a hotărât să-i elibereze carnetul de membru provizoriu. În 1959, ca ziarist la revista „Flacăra”, a fost cercetat pe baza unei note adresate de Serviciul Paşapoarte din MAI, prin care se sesiza că: în timpul războiului a nutrit sentimente progermane; în organizaţia „Frontul Armeniei” a făcut o serie de abuzuri; a dus acţiuni de scoatere din ţară a unor industriaşi armeni contra mitei; a defăimat unii ofiţeri de Securitate. Întrucât informaţiile sesizate erau o reluare a unor acuze mai vechi, cercetate anterior şi care s-au dovedit a fi neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Totodată Secţia de propagandă şi agitaţie a CC al PMR a fost sesizată cu privire la componenţa necorespunzătoare a cadrelor de la ziarul armean „Nor Ghiank”. Originale, copii, ziare. Idem. Originale. 15.06. 1956

138

46

8

35

45

Baboianu Gheorghe A. Maior la Batalionul de Securitate Sibiu, membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză; ca ofiţer al vechii armate s-a dovedit 16.06. necinstit, luând şperţuri; a întreţinut 1952 legături cu elemente deblocate din armată. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

6

10

36

2929

Baboiu Alexandru (Baboi) Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost şef legionar de plasă; 17.05. alte abateri. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Baboş Arpad N. Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1944 a fost membru al Partidului 31.10. „Imrédi”; în 1957-1959 nu a trăit viaţă de 1962 partid”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

37

43

5

38

42

Babuş Vasile Ziarist la „Dobrogea Nouă”, membru de partid exclus pentru că: a sprijinit Mişcarea Legionară; pe frontul antisovietic a luat parte, ca translator, la 25.12. interogarea prizonierilor sovietici; avea 1954 rude chiabure şi expropriate, cu care se afla în relaţii bune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Bacal Alfons Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea, pentru că: provenea dintr-o familie de mari negustori; în perioada 12.05. războiului nu a făcut muncă obligatorie, 1952 plătindu-şi scutirea; alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. Original. Bacal David Ofiţer la Direcţia Regională de Securitate Stalin (Braşov), membru de partid exclus pentru că în lagărul de la 16.07. Murafa-Moghilev a fost informatorul 1955 jandarmilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

39

716

2

40

717

1

11

41

718

Bacaloianis Dumitru Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din 26.12. Mişcarea Legionară; alte abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

42

3438

Bacalu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de angajat pe un vas de pescuit oceanic, aflându-se în portul Las Palmas, s-a prezentat la poliţia spaniolă şi a cerut azil politic. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

9.12. 1982

5

43

719

Bacalu Frida (Zell / Zel) Membră de partid exclusă în 1950 pentru că: provenea din părinţi 17.02. exploatatori; soţul ei a fost exploatator. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

44

720

Bacalu Miluţă St. Preşedinte al Sfatului Popular al oraşului Adjud, membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

9.03. 1961

3

45

3060

Bacalu Petre Membru de partid exclus pentru că a făcut speculă cu material lemnos şi fals în 13.11. acte oficiale. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

12

46

2830

Bacalu Riven Membru de partid exclus pentru că:a făcut speculă cu talpă de piele; deşi era membru de partid, a făcut parte din 28.10. organizaţia sionistă „Poale Sion”; 1948 a 1950 depus cerere de plecare în Israel. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

47

721

Bacalu Vasile D. Membru de partid exclus în 1957 întrucât la primirea în rândul candidaţilor a ascuns că în liceu şi la facultate a fost în anturajul unor legionari originari din 12.02. Tulcea, condamnaţi ulterior pentru că au 1960 făcut parte dintr-o organizaţie subversivă (între aceştia şi Gheorghe Calciu). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baccela Elena (Trandafir / Trandafirescu) Membră de partid exclusă pentru că şi-a pierdut carnetul de partid. CCP a hotărât anularea deciziei. reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior şi a cerut organizaţiei de 18.04. bază să o ajute să-şi ridice nivelul politic. 1955 În 1980 a solicitat să fie luată în evidenţa celor care au desfăşurat activitate în mişcarea revoluţionară ilegală. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. Bacher Samuel Avocat, membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1942-1944, în calitate de preşedinte al Oficiului judeţean Putna al Centralei Evreilor, a contribuit la 13.08. oprimarea şi jefuirea populaţiei evreieşti 1957 de către regimul antonescian. Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Original.

6

48

3342

6

49

615

1

13

50

617

Bachide Teodor V. Fost primar al oraşului Piteşti, membru de partid exclus în 1951 pentru că: a făcut politică PNŢ; a făcut afaceri cu comercianţii şi negustorii; în anii 1937-1938 s-a înscris la cuzişti; în 19381940 a fost comandantul FRN din oraşul Piteşti; în 1940-1941 a contribuit cu bani la „ajutorul legionar”; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale, copii.

5.02. 1957

42

51

618

Bachman Marcel T. Medic chirurg la Spitalul Militar Central, maior, membru de partid exclus în 1959 pentru că după ce s-a înscris în UTC, în 1944-1945 a activat în organizaţia sionistă „Hanoar Haţioni”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2.09. 1960

4

52

616

Bachmayer Nicolae Al. Şef al Serviciului comercial din Direcţia generală a comerţului cu ridicata, membru de partid exclus pentru că în timpul dictaturii antonesciene a fost membru activ al Grupului Etnic German. 31.10. Întrucât pe linie profesională a muncit 1962 bine, iar ca membru de partid şi-a dus la îndeplinire sarcinile primite, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Originale.

5

14

53

2626

Baciki Liubomir Gheorghe (Weiss Gheorghe) Membru de partid exclus pentru că: în anii 1946-1948, în calitate de conducător tehnic la Tipografia „Horia” din Timişoara, a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori; a fost un element afacerist; perioada în care a fost în Iugoslavia (până în 1922), în Austria, Ungaria şi Iugoslavia (1930-1945) nu putea fi verificată. Întrucât la înscrierea în Partid nu era cetăţean român, CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării. Originale.

5.03. 1957

4

54

619

Bacila Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a activat în Mişcarea Legionară; pe 22.09. frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 1950 contra partizanilor; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Bacinschi Stanislav Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că: la cotropirea Basarabiei de către fascişti, în 1941, a rămas sub administraţia antonesciană; în 18.05. 1942 s-a oferit voluntar în armată, apoi a 1950 urmat şcoala de subofiţeri de la Odobeşti; după 23 august 1944, deşi este cetăţean sovietic, nu s-a reîntors în URSS. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baciu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la şedinţe legionare şi la Rebeliune; a fost condamnat penal pentru furt de aur şi contrabandă de valută; a 24.05. fost informator al Siguranţei; în 1945 s-a 1954 înscris în PSD, făcând parte din gruparea de dreapta; în timp ce era director la SMT Buziaş, a furat din raţiile muncitorilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

55

701

1

56

705

1

15

alte abateri. 6 16 . exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. În 1972 a fost reîncadrat în Partid cu stagiu de la data deciziei. la 2200 lei. Hotărâre reconfirmată în 1956. a fost prieten cu Augustin Albon. membru de partid cercetat pentru că: la ancheta Siguranţei şi la proces a avut purtare proastă. Originale.57 2591 Baciu Alexandru I. 1957 şi 1961. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţia de responsabil al unei gospodării de stat. 1951 1 59 588 Baciu Camillo (Kaufman) Redactor la revista „Flacăra”. Partid şi ridicarea imunităţii parlamen. şi a propus ca Augustin Albon să fie cercetat de către „organele în drept”.1951 tare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu ocazia naţionalizării locuinţei manistului Boilă şi-a însuşit mai multe lucruri. În 1973 s-a propus majorarea pensiei sale. în mod excepţional. a susţinut 1960 idei potrivnice liniei Partidului. Originale. 23 58 587 Baciu Augustin Fost secretar de partid de plasă. membru de partid exclus în 1960 pentru că: a întreţinut legături cu elemente 26.04. care i-a sustras declaraţiile din dosarele de la Tribunal şi Siguranţă. Original. duşmănoase plecate din ţară. 5. a sprijinit interesele chiaburilor.01. Deputat în Marea Adunare Naţională. în postul avut a întreţinut relaţii cu elemente duşmănoase.12. CCP a hotărât excluderea lui din 16. copie.

a 27. elemente necinstite.08. locotenent-colonel.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1963 a fost reprimit în Partid. făcut afaceri şi a avut grave abateri 1951 morale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. afemeiat 24. şi bătăuş. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost 1980 condamnată penal. Originale. iar stagiul avut anterior i-a fost recunoscut. Baciu Ecaterina Lector la Catedra de matematică a ASE din Bucureşti. reconfirmată în 1956 şi 1958. CCP a hotărât clasarea cazului.60 589 Baciu Carol Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de organizaţie PSD a făcut greutăţi în munca de unificare. alte abateri. Originale. Baciu Emil R. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a pretins şi a primit mită 31. Original. 1950 2 61 3045 Baciu Constantin Comandant al Grupului PCI Iaşi. 2. era beţiv. Originale. Originale. Membru de partid exclus pentru că fiind stăpânit de interese personale.03. Instructor al Raionului PMR Huşi. Baciu Constantin St. 12 62 15 1 63 3240 3 64 16 14 17 . a întreţinut relaţii cu diverse femei. a avut legături cu chiaburii. exclus din Partid în 1952 pentru că: a avut abateri de la linia Partidului.02. care erau cercetate 1970 de organele de stat.12. de la candidaţi. membru de partid exclus pentru că: a luat apărarea unor 26. Întrucât a renunţat la apel.

Maestru de balet la Ansamblul de Cântece şi Dansuri al MFA. simpatizant legionar. 17.04. Referinţă semnată de: Bercu Feldman. Originale. decizie reconfirmată în 1968. Baciu Gheorghe Gh. a luat mită. Întrucât şi-a recunoscut abaterile. în posturile avute. Originale. cu fondurile Partidului. s-a dovedit necinstit. S-a constatat că în ilegalitate a fugit 17. la fel cum după 1954 23 august 1944. membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost 29. Originale.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât era necinstit şi şi-a însuşit 1954 bani din fondurile Partidului. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât să fie anchetat şi judecat de „organele în drept”.04.65 2684 Baciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a întreţinut legături cu elemente chiabure şi foşti legionari. cu care a făcut chefuri. reconfirmată în 1960. 8.01. Baciu Gheorghe Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din Moldova din perioada 1940-1944. CCP a propus să fie judecat de către „organele în drept”. a jucat în piese cu 1957 caracter antisovietic. Originale. membru de partid cercetat în legătură cu ancheta colectivă a unor foşti membri ai Comitetului regional PMR Moldova din perioada 1940-1944. 23 67 17 2 68 18 16 18 . 1958 5 66 322 Baciu Gheorghe Secretar al Plăşii Copou a Frontului Plugarilor. În plus. avea viciul beţiei.

exclus din 14. membru de partid exclus în 1953 pentru 13. CCP a hotărât anularea deciziei. 1959 Întrucât şi-a recunoscut faptele.07. Baciu Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Burduleni. condamnat penal pentru fapte de 1956 necinste. Originale. Preşedinte al GAC din comuna Archita.V. Mureş. În anul următor. CCP a hotărât clasarea cazului.69 19 Baciu Gheorghe I. hotărâre reconfirmată în 1959 şi 1960. Instructor la Secţia comercială a Raionului „I. a bârfit membrii Biroului raional PMR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Stalin”.10. Baciu Ilie I. Excludere reconfirmată în 1973. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Preşedinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular raional Bacău. 1954 În 1959 a fost din nou exclus din Partid pentru abateri grave în muncă (s -a sustras controlului Partidului) şi în viaţa personală (era beţiv şi afemeiat). Originale. anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.11. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost membru al PNL. că s-a dovedit a fi necinstit. Baciu Gheorghe T. Bucureşti. Partid pentru că a fost condamnat penal 1952 pentru fapte de necinste. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. regiunea Stalin (Braşov). întreţinea legături cu chiaburii. 14 70 20 18 71 21 6 72 23 1 19 . membru de partid exclus în 1956 pentru că a fost 19.08. a avut servitori pe care i-a exploatat. Hotărâre reconfirmată în 1961 şi 1968.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 76 26 6 77 2589 3 20 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus în 1959 pentru că a ascuns Partidului că avea trei fraţi care. Întrucât a căutat să-şi lichideze 1957 lipsurile avute. fost legionar activ. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. Original. după 23 august 1944. au făcut parte din organizaţii subversive legionare. iar organizaţia de bază putea să o primească în rândul candidaţilor. alte abateri.10. dinăuntru şi a fost primit ca membru din 1950 lipsă de vigilenţă. 28. 1 75 25 Baciu Livia Membră de partid exclusă pentru că: având legături intime cu Galea Alexandru.08. 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 16 74 22 Baciu Ionel Membru de partid exclus pentru că: a 23. reconfirmată în 1962. exploatat braţe de muncă. Originale.73 24 Baciu Ion C. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. 1961 reconfirmată în 1962. Baciu Nicolae Membru de partid exclus pentru că sa înscris cu scopul de a lovi Partidul 30. motiv pentru care au fost condamnaţi 1960 penal.07.06.06. şi-a neglijat sarcinile de partid. Baciu Marcu N. Originale.

de la care primea plocoane. membru de partid exclus pentru că: i-a protejat pe chiaburi. în Basarabia. s-a înscris în FNR. CCP a hotărât anularea deciziei. 21 81 29 1 21 . Originale. Baciu Ştefan I. 1950 2 80 28 Baciu Ştefan Şef de agenţie la Banca RPR (1948-1950). afaceri.05. Originale. Secretar PCR de plasă. anului 1941 a venit în România. 82 79 27 7.06. reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”.78 2692 Baciu Onoriu Al. Original. s-a ocupat cu diferite 29. alte abateri. s-a manifestat duşmănos faţă de Sindicat şi Partid. iar în primăvara 27. după 22 1951 iunie 1941 s-a reîntors în Basarabia. exclus din partid pentru că era un element carierist şi 15. a dus o viaţă de desfrâu. membru de partid exclus pentru că: a tăiat cu cuţitul pe Greab Gavrilă. afacerist. în anii 1945-1948 s-a ocupat cu afacerile.03. Baciu Simion Secretar al Sindicatului Salariaţilor Agricoli. în 1940 a rămas sub regimul sovietic. a folosit metode „stângiste” în muncă. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. Membru de partid exclus pentru că: în 1918-1938 a fost negustor. CCV a hotărât menţinerea deciziei. chiabur şi reacţionar. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1959 şi 1961. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie supravegheat de „organele în drept”. în 1944 s-a refugiat din nou în România.

4 84 3150 Baciu Victor Director la Întreprinderea textilă „Flamura roşie” din Bucureşti.07. Originale. cercetat pentru că a căutat 20. Originale. 1976 CCP a propus.05. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. fost membru al Comitetului judeţean PMR. 3 22 . Hotărâre reconfirmată în 1980.12. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. 23. menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1976 pentru că a făcut 25. 2 83 3274 Baciu Vasile Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals inte25. 1979 CCP a propus. lectual şi uz de fals.01. parte din organizaţia legionară. să aibă legături apropiate cu o activistă 1951 tânără. CCP a constatat că nu îndeplineşte 1971 condiţiile necesare. menţinerea deciziei.82 2588 Baciu Teodor Preşedinte al Sindicatului judeţean Turda. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. Originale. 9 85 3054 Baclanov Nichifor Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1928.

a făcut intervenţii pentru a-l scoate din închisoare. 8. Membru de partid exclus pentru că în calitate de controlor la comitetul cetăţenesc a luat mită.09. (Vezi şi cota 89. august 1944 a avut manifestări „nejuste” 1954 faţă de Armata Sovietică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1948 20 88 61 Bacoşca Ionel I. 1955 3.10. exclusă din partid pentru că: a primit în casă mărfuri sustrase de fostul ei soţ. Originale. Bacoşcă Andrei Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. reconfirmată în 1956.) Originale. s-a purtat brutal cu muncitorii de la Fabrica „1 Mai” din Piatra Neamţ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bacoş Iuliu V. 1954 2 23 . 1956 3 87 2767 2. secretar tehnic la Judeţeana de Partid Timişoara. faptă pentru care a fost condamnat penal.) Originale. Klug) Bacoşcă Andrei Prima.04. 4 89 31 2. reconfirmată în 1956. copie. Originale. reconfirmată în 1960. s-a purtat brutal cu muncitorii de la Fabrica „1 Mai” din Piatra Neamţ.03. Cele de-al doilea. (Vezi şi cota 86. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. după 23 29. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori.86 30 Bacoş Ecaterina (Bakos. în liceu a cântat cântece legionare.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Ofiţer de Securitate. Întrucât la anchetă şi la proces a avut 1953 purtare proastă.06. pe care ulterior a 1961 părăsit-o. 4 92 631 Bacs Domokos (Dominic) Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din 1941 din Ardealul de Nord. A propus 1953 excluderea lui din Partid şi să fie demascat. 1 91 60 Bacrău Iosif Al.90 62 Bacoti Cristofor Ofiţer MAI. Original.05. i s-a acordat un ajutor de 800 lei. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element decăzut din punct de vedere moral. alte abateri. 2 24 . Original.11. al acuzării. huliganic soţia. din 1941 (Madefalva). Originale. Întrucât era luat „în evidenţă”. 22. CCP a constatat că: a intrat voluntar în armata hortystă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că şi-a bătut în mod 10. 6 93 2593 Bacs Tereza Membră de partid cercetată în cazul revizuirii căderilor din Ardealul de Nord. practicând viciul homosexualităţii cu 1954 ostaşi din subordinea sa. 23. Originale. la proces a fost martor 19. la cădere a avut purtare trădătoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1982 soţia sa (titularul decedase în 1956) a solicitat majorarea pensiei. CCP a propus excluderea ei din Partid.05.

1951 2 97 633 Baculea Vladimir Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic.01. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. prin care au fost transmise informaţiile solicitate. avea un 19.94 632 Bacsa Eugen Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist. exploatat şi a făcut speculă. Original. 24. voluntar în armata fascistă a lui Szálasi. Ţinând cont de originea sa şi de munca politică depusă în timpul stagiului militar. Baczur Vilhelm Activist la Comitetul judeţean de Partid Satu Mare.07. exclus din Partid în 1951 pentru că în 1944 s-a înscris 23.01. Adresă a Comitetului judeţean PMR 1950 Hunedoara. care în trecut a 27. reprimirea lui în Partid şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 5. Originale. 1954 „Hunyadi Pancelus Hadostaly”. 2 98 634 1 25 .05. Originale. copie. Bacso Vilmos Persoană pentru care CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a solicitat referinţe. 1 95 433 13 96 2625 Bacu Staicu Membru de partid exclus pentru că. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. română.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de factor poştal la Oficiul 7 Vamă. Original. maghiară. la un control a fost găsit cu două săpunuri pe care le sustrăsese din coletele sosite din America. trecut duşmănos. CCP a hotărât anularea deciziei. lb. Original.

reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi să fie traşi la răspundere cei care au dat referinţe pătimaşe despre el. 1956 a fost înscris în FRN. avea viciul băuturii şi al 1950 jocului de cărţi. 3 102 65 Badea Benone Gh. exclus din Partid în 1952 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. pentru că: a avut 11. Instructor la Secţia Agrară a CC al PMR. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a fost de acord. Originale. regiunea Craiova. a făcut politică legionară. Întrucât acuzele s-au dovedit 1954 neîntemeiate.03. Originale. exclus din Partid în 1954 pentru că: în trecut a avut comportare nejustă 12. Originale. faţă de muncitori. 3 100 635 Badae Grigore Al. dădea bani cu camătă.12. hotărâre reconfirmată în 1966. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. 16.04. 8 101 638 Badanac Ioan Secretar al organizaţiei de bază la SMT Corabia. 1961 5 26 . relaţii cu femei. era interesat de câştiguri materiale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.99 2822 Badac Ioan (Baidoc) Membru de partid pentru care Comisia judeţeană de Verificare Iaşi a propus excluderea. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 8. insulta oamenii. Originale.

Original. 1956 2 27 . beţiei şi scandalagiu. în perioada grea economică a 27. Original.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în postul deţinut a băut prin restaurante şi a avut relaţii intime cu directoarea unei şcoli.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 106 69 Badea Florea Inspector al Secţiei de învăţământ a Raionului de Partid Pleniţa.103 66 Badea Constantin Fost secretar al Comitetului sindical Giurgiu (1945-1947). alte măsuri.05.01. 9. membru de partid exclus pentru că: era un element scandalagiu. 9. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost decorat. Ofiţer politic în Armată. în perioada grea economică a făcut propagandă reacţionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1947 a intenţionat să plece clandestin în America. s-a dovedit a fi 1957 necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în 1941-1942 a luat parte la adunări legionare. Original. membru de partid exclus pentru că: era stăpânit de viciul 11. făcut speculă cu ţuică. 4 104 67 Badea Constantin St. avea rude 1953 elemente reacţionare. 1954 1 105 68 Badea Dumitru M.

09. 1979 CCP a propus. întârzia de la lucru şi 1980s provoca certuri. avea rude şi fraţi chiaburi şi foşti 18. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.23. solicitând să i se aprobe căsă. exclus din Partid întrucât consuma 26. toria şi plecarea definitivă din ţară.107 1715 Badea Florea Membru de partid exclus pentru că: în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. Originale. CCP a propus. legionară. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.08. Originale. menţinerea deciziei. Originale. 3 28 . secretar al organizaţiei de bază de la Tipografia „Progresul” din Câmpulung Muscel.02.04. băuturi alcoolice. 5 110 3263 Badea Georgeta Membră de partid exclusă pentru că a intrat în relaţii cu un cetăţean vestgerman. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia 21. reconfirmată în 1970. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. cu care a continuat 1967 să întreţină relaţii. 7 108 70 Badea Florea I. 2 109 3339 Badea Florian Fost ofiţer de Securitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. conducători manişti.

Editură şi Documentare din Departamentul CFR. membru de partid exclus pentru că era un duşman al clasei muncitoare. element social-democrat trădător. în calitate de ofiţer. informator şi unealtă a administraţiei. 1982 5 113 3259 Badea Gheorghe Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Hotărâre reconfirmată în 1956. Originale. iar la data discutării apelului se afla 1979 internat într-un spital de psihiatrie.05. în timpul preschimbării carnetului de partid.05.111 40 Badea Gheorghe (Modrogoiu) Inspector la Oficiul de Presă. Original. 9. menţinerea deciziei. la completarea cărţii de evidenţă personală. CCP a hotărât menţinerea deciziei.) Comandant al Secţiei Pază contra incendiilor din Arad. a întreţinut relaţii cu unele rude ale soţiei sale. de unde a revenit în iulie 1945.01. 1951 14 112 3425 7. bilite. semnalate cu manifestări duşmănoase. 1950 1 29 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Badea Gheorghe (Anghel Gheorghe B. CCP a propus. 1957 şi 1959. Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1954. scoaterea lui din post şi cercetarea de către „organele în drept”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Întrucât nu îndeplinea criteriile sta.03. Badea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că.26. a ascuns faptul că socrul său a fugit din ţară în 1939 şi s-a înrolat în trupele SS. în septembrie 1944 s-a retras cu trupele fasciste în Germania. CCP a hotărât clasarea cazului. 2 114 71 6.

7 30 .11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 116 12 Badea Grigore I. Întrucât acuza principală s-a dovedit 24.06.04. Locţiitor al comandantului Miliţiei raionale Turda. copil. Originale. 1968 faptă pentru care a fost condamnat penal. 1 118 36 Badea Ilie Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că. toare tot ceea ce a pierdut în Cadrilater. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. în calitate de şofer. neîntemeiată. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. 1950 de unde s-a refugiat în urma Acordului de la Craiova. elemente infractoare aflate în cercetare. 1 117 2802 Badea Harlambie Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator care căuta să recupereze pe spinarea ţărănimii munci13. CCP a hotărât anularea 1954 deciziei. reconfirmată în 1961. sancţiune care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. a promovat elemente necorespunzătoare. maior.115 3005 Badea Gheorghe N. Original.11. Activist al Secţia Industrie Grea a CC al PMR. exclus din Partid în 1952 pentru că: în 1946 a lipit afişe maniste. a accidentat mortal un 29. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a luat mită de la 16.

06. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Sectorul Învăţământ Public. Bucureşti. Originale. duşman al clasei muncitoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 1957 abateri. 27. inventarul cu care s-a înscris în GAC. Originale. 1 121 3211 3 122 53 2 123 2811 4 31 . Membru de partid exclus pentru că: în calitate de administrator al unei mori naţionalizate.10. membru de partid exclus în 1956 întrucât a fost condamnat penal pentru abateri de 17. Original. Badea Ioan M.03. Original. la disciplina militară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1977 CCP a propus. menţinerea deciziei. abuz şi neglijenţă în 1962 muncă. i-a protejat pe chiaburi. Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. maior. Activist la Raionul PMR „23 August”. membru de partid exclus în 1976 pentru abateri 11. Badea Ioan Ş. 3 120 14 Badea Ilie I. Originale.04. exclus din Partid pentru că în 27. 1941-1942 a activat în organizaţia legio.1953 nară. disciplinare. Badea Ioan Ofiţer de Armată. a refuzat să predea 15.04.119 13 Badea Ilie (Alexandru) Şef al Plutonului de miliţie călare. de la care lua mită.

alte abateri. schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. Badea Ion D. Original. Originale. fapt pe care l-a ascuns. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost condamnat penal în 27. Germania. Originale. începând din 194527. organizaţia legionară. M.10. în funcţia avută a îndemnat pe unii ţărani să iasă din GAC.09. 6. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Badea Ion C. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Tuzla. 9 126 583 4 127 585 12 128 55 12 32 . 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. era stăpânit de concepţii mistice.04. reconfirmată în acelaşi an şi în 1966. 1950 a fost cântăreţ bisericesc şi a 1960 propagat misticismul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.05. Originale. s-a despărţit de soţie.124 586 Badea Ion Responsabil cu agitaţia şi propaganda la Biroul de plasă Hârşova.05. În 1983 sancţiunea i-a fost ridicată. Badea Ion D. reconfirmată în 1956. 1978 CCP a propus. 16. membru de partid exclus în 1976 pentru că: a săvârşit abateri de la disciplina militară. 1954 1 125 3214 Badea Ion Locotenent-major la UM 02616 Babadag. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1939-1940 a făcut parte din 24. s-a dovedit a fi necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în 1923-1938 a fost membru al PNŢ. regiunea Constanţa.

Membru de partid care a solicitat rectificarea unei erori de încadrare. în 1948 a fost 27.20. 4 133 54 Badea Ion M.12. 31.08. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică averescană. fost condamnat penal pentru neglijenţă. Originale. Candidat de partid exclus în 1959 pentru că: în calitate de şef de şantier a 20. Originale. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. cuzistă şi legio. 2 33 .11. condamnat penal pentru furt din avutul 1968 obştesc. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 44 131 56 Badea Ion I.05. Membru de partid exclus pentru că: în anii 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. nară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 130 2660 Badea Ion I. 3 132 3001 Badea Ion M.129 584 Badea Ion Gh. Membru de partid exclus pentru că în 1941 a fost informator al pazei militari30. zate de la fabrica în care lucra. CCP a hotărât stabilirea vechimii sale 1957 în Partid din 1944.06. reconfirmată în 1956 şi 1961. Originale. Original. Originale. 1963 alte abateri.

2 34 . alte abateri. cu care asculta posturi17.07. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că a 27. Original.134 52 Badea Ion R. Originale. Original. făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. 8. Originale. reconfirmată în 1963. În 1962 a fost reîncadrat în Partid. Locţiitor politic la Batalionul de Securitate Stalin (Braşov). le de radio „Vocea Americii” şi „Europa 1961 Liberă”. copie. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 1954 1 136 2769 Badea Ion T. deşi era căsătorit.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cărora le-a divulgat secretul militar. 10 137 50 Badea Ion T. CCP a trimis cazul spre recercetare 1961 Comitetului regional PMR Bucureşti. a întreţinut legături cu femei de moravuri uşoare. ale căror ştiri le răspândea în comună. foşti legionari. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 12. 3 135 51 Badea Ion S. a întreţinut legături cu elemente duşmănoase.04. Membru de partid exclus pentru că ar fi făcut parte din Mişcarea Legionară.

4. Originale. menţinerea deciziei.07. Originale.138 3406 Badea Iris Tatiana Ligia Şefă a Secţiei de boli interne Găeşti. reconfirmată de CCP în 1955. CCP a constatat că decizia a fost luată fără o cercetare temeinică a întregii activităţi a apelantului şi a recomandat Comitetului regional PMR Argeş să adâncească cercetările. exclusă din Partid pentru că: la primire a ascuns originea sa burgheză. exclusă din Partid pentru că a menţinut o atmosferă încordată şi a făcut numeroase 24. 6 139 689 Badea Lazăr N.11. 3 35 . 1959 şi 1960. după „devierea de 17. contingenţa cu organizaţia legionară. redactor la Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. 26 141 691 Badea Marin C. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. dreapta” s-a inspirat dintr-un articol scris 1954 de Ana Pauker. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a participat la şedinţe legionare şi a plătit cotizaţie. 1962 2 140 690 Badea Lila (Marcovici) Responsabilă cu propaganda şi agitaţia în BOB. Membru de partid exclus pentru că în anii 1940-1941 a făcut politică legionară. 1981 CCP a propus. 1965 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. reclamaţii calomnioase.10. Întrucât apelantul nu îşi ascunsese 13.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

alte abateri. Secretar al organizaţiei de partid „Motoare”. Badea Marin St. În 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1949 a fost numit responsabil de 28. din Partid pentru că la primirea unor 1958 membri de partid a completat acte false. alte abateri.05. a fost informatorul Comandamentului Militar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. unde a fost în bune relaţii cu elementele duşmănoase. Ofiţer MFA şi secretar al organizaţiei de bază de la UM 03398 Lugoj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.09. 1954 16 144 37 Badea Mihai A. cazul a fost clasat. 16 36 . a fost membru al PSD. exclus 19. sancţionat cu interdicţia de a ocupa funcţii în partid timp de doi ani pentru că: în calitate de controlor al economatului de la fabrica în care lucra a băut cu speculanţii şi furnizorii. motive pentru care a fost exclus din Partid.09. fiind în anturajul socialdemocraţilor de dreapta. Membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al vechii conduceri a Poştelor. Întrucât în 1960 a decedat. a luat o cotă mai mare de mărfuri decât i se cuvenea. CCV a hotărât reducerea interdicţiei la şase luni. cadre şi apoi director la Centrul Mecanic 1949 Otopeni. În 1955 a fost reîncadrat în Partid. reconfirmată în 1956 şi 1959. 6 143 34 4. Originale. motiv pentru care a fost mutat disciplinar ca director la Institutul Zootehnic. Originale.142 2597 Badea Marin I. s-a abătut de la disciplina financiară şi legile statului. a luat parte la demonstraţia din 9 noiembrie 1945.

05. Original. CCP a propus. Întrucât de la excludere a înregistrat 19. a protejat chiaburii.08. regiunea Teleorman. Badea Nicolae I. 4 148 3396 11 37 . Originale. (Mihai) Activist la Consiliul Sindical judeţean Severin. Gh. împreună cu alţii. exclus din Partid pentru că în funcţia avută şi-a însuşit o sumă de bani. CCP a 1956 hotărât ridicarea sancţiunii şi a recomandat organizaţiei de bază să-l primească în rândul candidaţilor.12. Originale. 1 147 354 Badea Nicolae F. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.145 38 Badea Mihail I. 1981 În 1986 a fost exclus din Partid şi i s-a desfăcut contractul de muncă. întrucât a fost condamnat pentru delapidare. făcut politică averescană. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. pentru a-şi forma o educaţie sănătoasă. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. cu care a menţinut legăturile. Originale. 3 146 39 Badea Miloş Preşedinte al cooperativei din comuna Calonfireşti. menţinerea deciziei. 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit mărfuri. Membru de partid exclus pentru că: era căsătorit cu fiica unor foşti chiaburi. a comis abateri de la disciplina de partid (abuzuri şi acte de necinste). progrese în comportarea sa. 1958 CCP a hotărât transformarea hotărârii în „retragerea calităţii” de membru. nu a muncit 17. cuzistă şi 1950 ţărănistă. membru de partid exclus pentru că: în trecut a 14.

04. 2. unde a avut manifestări nejuste. reconfirmată de CCP în 1958. aresta 1951 suspecţii şi participa la descoperirea partizanilor şi paraşutiştilor sovietici. Originale. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1954 2 150 356 Badea Radu (Bodea) Director al fabricii „Săteanca”. 4 151 2682 Badea Raicu Membru de partid exclus pentru că: în 1932 a participat la o întrunire cuzistă. după care s-a înscris în Partidul cuzist.10.149 355 Badea Petrache I. în 1947 a fost trimis la Şcoala politică de la Breaza. în 1933-1936 a fost gardian la închisoarea Craiova. care avea ca misiune să aresteze şi să 16. Originale. Fost ofiţer de marină. membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a făcut parte dintr-o companie de poliţie militară. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut atitudine duşmănoasă faţă de URSS şi Partid. motiv pentru care a fost trecut în rezervă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1937 a votat cu legionarii.05. 5. din care a făcut parte până în 1936. împuşte ostaşii care dezertau. a vrut să fugă din ţară. iar în 1938-1940 la Doftana. 1957 4 38 .

Original.152 357 Badea Stan N. comandă faţă de muncitori. fapte 25. 1945 Întrucât acuza că a fost spărgător de grevă s-a dovedit neîntemeiată. Subofiţer de Securitate. Original. Badea Traian Director al Fabricii de rulmenţi Bârlad.05. Cluj. iar pe legionari i-a ajutat cu bani. Totodată. membru de partid exclus pentru că: în 1938 a fost spărgător de grevă la Uzinele Corvinus. Hotărâre reconfirmată în 1960 şi 1965. pentru care a fost condamnat la închi1950 soare şi mutat la alte unităţi. Alte două apeluri. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. după 23 august 1944 s-a manifestat duşmănos faţă 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca respectivul caz să fie prelucrat în şedinţa organizaţiei de bază. de Partid şi a ţinut legătura cu duşmanul 1951 de clasă. în funcţia avută a făcut familiarism şi folosea metode de 17. au fost clasate. membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 s-a ocupat cu prinderea paraşutiştilor sovietici. după 23 august 1944 a avut o comportare duşmănoasă. din 1972 şi 1980.07. a cerut să fie trimis la o şcoală de partid de 3 luni. Badea Ştefania Membru de partid exclus pentru că: i-a sprijinit pe moşieri şi pe chiaburi. 23 153 358 1 154 359 3 39 . a divulgat secrete şi a făcut afaceri. pentru a-şi ridica nivelul politic. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul avut. în timpul războiului antisovietic a fost omul direcţiunii la Uzinele IAR.10.

06.07. 7 158 768 30 40 . Întrucât numele i-a fost trecut pe tabelul informatorilor fără consimţământul său. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 10. Originale. Originale. Persoană care fost lăsată în afara Partidului pentru că nu s-a prezentat la preschimbarea documentelor de partid. Originale. 1950 s-a dovedit necinstit. în 1964 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 25. Badiu Constantin Z. 5. trecut a făcut politică PNŢ. a fost primar. 1 157 498 Badiu Constantin Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară.155 3052 Badea Vasile Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1944 a fost recrutat ca informator al Serviciului de informaţii de la uzinele „Sadu”. 1971 25 156 497 Badiu Achile Preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Folteşti.06.12. 1956 reconfirmată în 1961. 1956 reconfirmată în 1964 (de două ori) şi 1966. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de maistru la Pirotehnia Armatei. în mai multe rânduri a fost trimis în străinătate pentru recepţionarea armamentului. judeţul Covurlui. membru de partid exclus pentru că: în 26.

imorală şi a 17. alte abateri. iar apelantul şi-a retras apelul.159 499 Badiu Dumitru D. Originale.11. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că a 31. Originale. Secretar al organizaţiei de bază.11. întreţinut legături cu elemente duşmănoa1954 se. 3 161 767 Badiu Mihai V. seama de circumstanţele săvârşirii faptei 1960 (legitimă apărare) şi a recomandat recercetarea cazului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lovit un ostaş. În 1961 a fost reprimit în Partid. 8.05. maior la UM 01766 Slobozia. CCP hotărât clasarea cazului. şi-a însuşit diverse bunuri de la populaţia sovietică. Originale. 5 41 . Originale. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: trimis în 1943-1944 cu serviciul la Odessa. 1956 4 160 766 Badiu Elena (Sunder) Membră de partid exclusă pentru că s-a dovedit a fi un afaceristă. (Mihail) Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru lovire. CCP a constatat că decizia nu ţinuse 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1980 Întrucât între timp sancţiunea i-a fost ridicată. copie. 3 162 3325 Badiu Năstase I.06.

CCP a hotărât acordarea stagiului din 1952 aprilie 1944. Baer Andrei Asesor procuror la Oradea. 2 166 198 Badulescu Iosif Petrica Candidat de partid exclus în 1958 pentru că nu a depus eforturi pentru a se ridica la nivelul cerinţelor unui membru. Original.03. 2. 1950 2 42 .07. Originale. 7 164 203 Badiu Victor T. fugit în 1946 din URSS. CCP a hotărât respingerea cererii. 1959 1 167 2604 7.11. Întrucât a recunoscut situaţia şi şi-a retras apelul. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05.163 2586 Badiu Sabin N. 19.09. 1950 14 165 200 Badovici Aurel Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a fost 27. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Originale. în 1941-1942 a scris articole calomniatoare la adresa URSS. decorat. CCP a hotărât clasarea cazului. alte abateri. care a solicitat primirea în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1948 s-a ocupat cu negustoria 1953 de vinuri. Director de cadre la Sovrom-Petrol. reconfirmată în 1960 (de două ori). (Dumitrescu) Membru de partid exclus pentru că: până în 1944 a activat în diferite partide burgheze. Originale. 5. Original. În 1964 i s-a acordat stagiu din 1934.

Original.168 Baer Irina (Rudolf) Activistă la Comitetul de Partid al Regiunii Stalin (Braşov). copii.E. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-un mediu mic burghez. Original. Bagdasarov Valentina Secretară de partid şi lector de limba rusă la I. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Colegiului de Partid să-l scoată din funcţie.07. Originale. lb.11. alte 11. 35 169 193 Bagaria Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară.02.P. Comandamentului militar din uzina în 1951 care lucra. condamnat legionar. s-a ocupat cu afaceri 24. şi excrocherii. maghiară. întreţinea legături intime cu Mihai Hotoran. 1954 Întrucât acuzele s-a dovedit neîntemeiate. 1 170 192 2 171 2813 2 43 .I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a clasat dosarul. Lenin”.S. în perioada războiului a fost informator al 27. a creat mahalagisme 1953 şi a avut un comportament anarhic. pe care l-a determinat să-şi părăsească soţia şi copiii. română. fost 10. „V. Bagdazar Ionel Director al fabricii de textile „7 Noiembrie” Bucureşti. în 1948 s-a logodit cu Ion Truşcă. 21/1954 abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. cercetată pentru că: tatăl său ar fi fost hitlerist. Originale. Bucureşti. în funcţia pe care o avea se 1951 purta cu muncitorii asemeni unui patron.03. exclusă din Partid pentru că: în trecut a scris o lucrare cu conţinut antisovietic.

pentru atitudinea lui sinceră şi munca depusă după 23 august 1944 CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru. fotografie. lb. 1961 Notă a CCP prin care se confirmă solicitarea. şi de a se comunica informaţii cu privire la activitatea depusă în mişcarea muncitorească din România. 28. 4 174 111 Bagone Ştefan Persoană pentru care CC al Partidului Comunist Cehoslovac a cerut referinţe. 6. Originale. maghiară. în anii 23. rusă. 1923-1934. 15 173 500 Bagia Hristu V.02. 10 175 2889 Bagosi Francisc Şeful Sectorului de Verificare a Cadrelor de la organizaţia PMR din regiunea Baia Mare. Originale. pentru primul. română. Originale. Deşi la cădere a avut o purtare slabă. copie. organizaţia legionară.01. cercetat în legătură cu căderile colective din 1934 de la Oradea. pentru al doilea.10. copii. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Adresă de răspuns a CCP prin care 1952 s-au comunicat informaţiile solicitate.12. Copie. 1951 1 44 . pentru primul.172 709 Baghi Antal Várnay Jenö Persoane cercetate în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se indica stagiul de muncă. pentru cel de-al doilea datele furnizate nu au fost suficiente pentru a putea obţine informaţii. Membru de partid exclus în 1957 pentru că a fost înscris şi a activat în 14.

15 178 3204 Bahnaru Maricica Membră de partid care a solicitat ca în documentele sale de partid să se menţioneze că în ilegalitate a fost arestată şi condamnată. necesară la 1965 pensionare. Întrucât Comitetul orăşenesc PCR i-a 1975 acordat stagiul de partid din 1940 şi s-a declarat mulţumită.03. 1 177 678 Bahcevan Ivan Antonovici Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme că a fost condamnat pentru activitate revoluţionară 15. a 1951 făcut afaceri. CCP a hotărât clasare cazului.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul de funcţionar la Sfatul Popular. alte abateri. 5 45 . 29. Originale.06. desfăşurată în România. Originale.176 503 Bagus Ilie Activist la Comisia locală sindicală Câmpulung-Moldova. membru de partid exclus pentru că: în 1928-1933 a fost secretar al avocatului legionar Lazăr Saghin. legionară şi a participat la Rebeliune. Original. a fost înscris în organizaţia 25. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a lăsat decizia la nivelul organizaţiei de bază de la locul său de muncă. I) 179 (vol. care a solicitat 1957 încadrarea în Partid. 180 504 5. regiunea Galaţi. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. Notă a CCP către Ministerul Afacerilor Străine în care se spune că. Originale. Originale.10. Tehnician la MAI. 6 46 . II) Originale.01.<1948> erea în România. raionul Vrancea. 12 (vol. a fost 26. membru de partid exclus în 1958 pentru că a folosit metode huliganice pentru a forţa ţăranii să intre în GAC (în urma acelor acte GAC s-a destrămat). reconfirmată în 1955 şi 1966. 1959 37 181 506 Bahrim Constantin Fost inspector general în Ministerul Învăţământului Public şi membru în conducerea Uniunii Învăţământului. Idem. a făcut propagandă 1951 antisovietică. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Păuleşti. I-II) 505 8 (vol. În 1964 a solicitat acordarea stagiului din 1929. Întrucât cererea era neîntemeiată. antisemit. în funcţiile avute a permis angajarea unor elemente necorespunzătoare politic.09. CCP a clasat cazul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. partea română nu îi poate satisface solicitarea. 18. Bahnă Ştefan St. A fost primit în Partid în 1959.5 Bahnaru Nicolae C. întrucât era cetăţean sovietic. Cetăţean sovietic care a cerut repatri. reconfirmată în acelaşi an şi în 1960. Originale.

2.10. reconfirmată în 1965 şi 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 184 511 Baias Simion (Băias) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Original. care a cerut încadrarea în Partid. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Copie. Originale. 1963 14 47 .07. judeţul Argeş. 24. Originale.07. CCP a hotărât respingerea solicitării. 5. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din „Frăţiile de 24.02. 1953 2 185 2930 Baibarac Vasile Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar şi primar al comunei 24. 1 186 512 Baican Constantin N.182 507 Baia Alexandru G. Original. Întrucât a avut purtare proastă la 1953 ancheta din 1933. Cruce” legionare. 6 183 509 Baias Maria (Balaş) Membră de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. Moşoaia. Membru de partid exclus în 1956 întrucât a fost condamnat penal pentru delapidare.

187

1/1970

Baican Petre Director al Întreprinderii de construcţii-montaj pentru industria alimentară Bucureşti, membru de partid cercetat pentru că: avea o comportare imorală; menţinea în funcţii de 19.04. răspundere diferite elemente necorespun1972 zătoare. Deşi majoritatea problemelor semnalate s-au dovedit neîntemeiate, titularul dosarului (alături de alţii) a fost scos din funcţie. Originale.

16

188

513

Baican Spiridon C. Lucrător la Miliţia Sighişoara, membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1943 a plecat voluntar în armată, de 29.01. unde a mers la o şcoală militară din 1960 Germania pentru specializare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baican Teodor Membru de partid exclus în 1952 pentru că: până în 1949 a exploatat braţe de muncă; în 1948 a fost deţinut pentru 14.09. activitate duşmănoasă faţă de regim; a 1954 fost categorisit chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baicău Constantin C. Secretar al Plăşii de Partid Pârscov, regiunea Buzău, exclus din Partid pentru că: a fost în slujba fasciştilor germani, contribuind la jefuirea unor bunuri 28.07. sovietice; în funcţia avută a folosit 1954 metode huliganice; a avut manifestări şovine; a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4

189

514

1

190

515

1

48

191

3006

Baicon Ion Membru de partid exclus pentru că a 16.11. fost trimis în judecată pentru delapidare. 1968 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

192

530

Baicu Constantin Sublocotenent de Miliţie, membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului, ca poliţist, a fost trimis în misiuni speciale; a avut legături cu elemente duşmane. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2.02. 1951

1

193

531

Baicu Constantin M. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a luat parte la 29.10. manifestări legionare. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baicu Ion I. Membru de partid exclus pentru că în funcţiile administrative avute s-a dovedit necinstit, motiv pentru care a fost 27.05. condamnat penal de două ori. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale. Baicu Ion Ş. Membru de partid sancţionat cu „mustrare” de către Secretariatul CC al PCR, pentru că la organizarea ediţiei jubiliare a Universitatea de vară „Nicolae Iorga”, de la Vălenii de Munte, a iniţiat 24.11. editarea foii volante Neamul românesc, 1981 preluând necritic titlul unei publicaţii interbelice. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

4

194

532

3

195

3408

3

49

196

533

Baicu Stan M. Şef al Serviciului de cadre de la Fabrica de produse zaharoase Bucureşti, membru de partid exclus în 1959 pentru 24.04. că: în timpul războiului a fost informator 1963 al conducerii fabricii de paraşute I.R.V.I.N. din Bucureşti; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

197

3/1975

Baidoc Roman Secretar al Consiliului Popular comunal Studina, în legătură cu care s-a primit o anonimă în care se semnala că la primirea în Partid nu a arătat că în 1953 a fost condamnat penal pentru întocmirea unor ştate de plată şi fişe de pontaj 24.06. fictive. 1975 CCP a constatat că pentru respectivele fapte a fost sancţionat cu „vot de blam”, sancţiune neconformă cu statutul PCR, a cerut ca situaţia lui să fie clarificată cu prilejul semnării „angajamentului solemn” şi a clasat cazul. Original, copie.

2

198

535

Baier Tiberiu Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă, care a sprijinit regimul hortyst. 24.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 1951 a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. Original. Baim Adalbert Membru de partid exclus pentru că: sa preocupat de interesele sale personale; a dus o viaţă imorală. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

199

536

3.07. 1950

1

50

200

540

Baisoiu Elena (Alexandrescu) Persoană angajată în Securitate, membră de partid exclusă pentru că unchiul ei a fost arestat ca membru al unei organizaţii subversive (MNR); l-a găzduit pe acesta în locuinţa sa fără forme legale. Întrucât nu a avut cunoştinţă de trecutul unchiului ei, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

7.01. 1954

2

201

495

Bait Iosif (Boit) Secretar al organizaţiei de bază la I.P.E.I.L. Drecova, regiunea Timişoara, 25.11. exclus din Partid în 1952 pentru că era un 1954 element imoral, stăpânit de viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

202

3089

Baitzar Petru Membru de partid exclus pentru că vagabonda prin diferite localităţi din ţară, şi-a neglijat familia, lăsându-şi soţia şi cei doi copii minori fără întreţinere; a fost condamnat pentru viol şi călătorie frauduloasă pe tren. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1.02. 1973

4

203

2931

Baiu Grigore Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut dubios, un slugoi 31.12. al chiaburilor, necinstit şi carierist. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

51

204

626

Baiu Sigismund Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; a luat parte la războiul 25.07. antisovietic. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca situaţia lui să fie prelucrată în şedinţa organizaţia de bază. Original.

1

205

624

Bajdechi Tache S. Ofiţer, secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că a ascuns că tatăl său a fost dislocat din regiunea de frontieră cu Iugoslavia. 28.12. Întrucât motivul s-a dovedit neînte- 1956 meiat, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale. Bajin Romulus Preşedinte al Comitetului PCR de la Halta Griviţa, exclus din Partid pentru că: a luat parte la „ajutorul legionar”; după 20.09. 23 august 1944 s-a alăturat elementelor 1950 de dreapta, titeliste; a luat şperţuri; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

206

152

1

207

537

Bajor Alexandru Membru de partid exclus în 1960 pentru că ar fi ascuns că anterior a mai fost membru (1945-1948). CCP a constata că hotărârea a fost 10.05. luată fără o cercetare temeinică şi a cerut 1963 Comitetului regional Maramureş adâncirea cercetărilor. Întrucât era tractorist fruntaş, sancţiunea a fost transformată în „vot de blam”. Originale.

4

52

208

538

Bajor Andrei Membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză; a făcut parte 21.06. dintr-o organizaţie catolică; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

209

2974

Bajureanu Constantin A. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţiile cuzistă şi legionară; împreună cu familia sa a luat parte la alungarea cetăţenilor evrei din comuna Horodiştea, raionul Dorohoi, 18.10. regiunea Suceava. 1967 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Bakai Domokoş D. Director al Întreprinderii Industriale regionale de vin şi produse alcoolice Sibiu, membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost în dezacord cu hotărârea Ministerului de Finanţe privind reducerea cu 50% a diurnelor de deplasare; alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. În 1961 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate, solicitare respinsă. Hotărâre reconfirmată în 1963. Originale; lb. română, maghiară. Baki Andrei Secretar al organizaţiei de bază de la fabrica Tehnofrig Cluj, cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. Pentru purtare laşă în faţa duşmanului de clasă, CCP a hotărât să fie sancţionat cu „vot de blam”. Originale.

4

210

154

1.07. 1954

14

211

150

2.03. 1953

3

53

212

490

Baki Elisabeta Şefă de cadre la Întreprinderea de Locuinţe şi Localuri Cluj, membră de partid cercetată în legătură cu căderile de 26.10. la Someşeni . 1952 Deşi a avut purtare proastă la căderea din 1941, CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru. Original.

3

213

491

Baki Ludovic A. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: a fost un element naţionalist, dictatorial şi beţiv, care ducea muncă de subminare a Partidului; a activat într-o organizaţie fascistă subversivă, motiv pentru care a fost arestat de „organele statului”. CCP a hotărât clasarea cazului. În 1959 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

4.11. 1957

6

214

492

Bako Ioan Membru de partid exclus pentru că a 11.07. fost informator al regimului hortyst. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

215

697

Bako Margit (Barabas Margareta) Cercetată în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. S-a constatat că avut legături dubioase cu agenţii contraspionajului maghiar şi cu Balazs 29.01. Eugen (Blatt Egon); după 1944 a dus o 1958 viaţă depravată şi s-a căsătorit cu un element duşmănos. CCP a hotărât că situaţia ei nu se revizuieşte. Originale.

3

54

216

698

Bakos Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1944 a fost membru al Partidului Maghiar; în timpul războiului antisovietic 25.04. a avut atitudine duşmănoasă faţă de 1950 cumnatul său, simpatizant al PCdR; era un element scandalagiu şi beţiv. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

217

2975

Baksai Iosif I. Membru de partid exclus pentru că: sa manifestat „cu cuvinte de sfidare” la adresa Constituţiei RSR; la locul de muncă era un element carierist şi 18.10. nemulţumit. 1967 Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Bal Ilie I. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a făcut parte din organizaţia legionară; în 1954, în calitate de şef al 21.04. Ocolului Silvic Gherla, a fost condamnat 1959 penal pentru abuz şi delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Balaban Gheorghe C. Membru de partid exclus pentru că în perioada evenimentelor din Ungaria a elogiat acţiunile elementelor contrarevoluţionare, motiv pentru care a fost condamnat la 7 ani de închisoare 23.05. corecţională. 1969 Întrucât motivele excluderii s-au dovedit neîntemeiate (a fost anchetat prin „metode de constrângere fizică”), CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

218

699

4

219

3021

4

55

220

752

Balaban Gheorghe C. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur; avea un unchi moşier, cu care se afla în relaţii bune; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958. Originale.

4.07. 1956

17

221

753

Balaban Gheorghe I. Şef al Sectorului Verificări de la Raionul de Partid Moineşti, exclus din Partid pentru că: a întrebuinţat metode de comandă în muncă; a dat dovadă de atitudine netovărăşească; a întrebuinţat 17.02. metode greşite în problema ridicării 1953 cotelor; alte abateri. Întrucât era un element muncitor, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original.

3

222

754

Balaban Gheorghe St. Ajutor de comandant al Regiunii de Securitate Bacău, căpitan, membru de partid exclus pentru că în 1930-1934 a 23.05. activat în organizaţia legionară. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale.

8

223

3023

Balaban Ion Membru de partid exclus pentru diverse abateri (s-a prezentat la serviciu în stare de ebrietate, a pretins bani şi alimente de la cei care solicitau să fie 17.06. angajaţi la întreprindere, furt, falsificare 1969 de ştate de plată). CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1970. Originale.

10

56

224

2932

Balaban Maria Şefă de cabinet la tovarăşul Daicovici<u>, membră de partid cercetată pentru că era un element 10.05. nesincer, neserios şi cu legături suspecte. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie îndepărtată din postul deţinut. Copie.

1

225

493

Balaban Profira Secretară a organizaţiei de bază din comuna Dofteana, raionul Târgu Ocna, regiunea Bacău, exclusă din Partid în 1952 pentru că: părinţii ei au fost cârciumari; a folosit pe cumnatul său la redactarea documentelor organizaţiei de bază, deşi nu era membru. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

4.10. 1954

1

226

2598

Balaban Stelian P. Fost instructor la raionul PMR Rupea, regiunea Braşov, exclus din Partid în 1960 pentru că: a ameninţat ţăranii să intre în GAC; alte abateri. Întrucât abaterile săvârşite nu erau de 27.09. natură să ducă la excludere, CCP a 1961 solicitat Comitetului regional PMR Braşov recercetarea cazului. În 1962 a fost reprimit în Partid şi sancţionat cu „vot de blam”. Originale. Balaban Ştefan Gh. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din 20.04. organizaţia legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale, copie.

7

227

494

6

57

228

2596

Balaban Traian M. Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate duşmănoasă regimului. care avea legături cu elemente 26.04. reacţionare. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1959. Originale.

6

229

3141

Balaci Alexandru Membru de partid exclus pentru că: la primire a ascuns că a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc; alte abateri. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24.12. Comitetului judeţean Dolj al PCR. 1975 Decizia a fost menţinută. În 1976 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

7

230

373

Balaci Aurel P. Casier la o unitate de grăniceri din Cetate, regiunea Craiova, membru de partid exclus întrucât: a fost condamnat 22.03. penal pentru abuz în serviciu; în 1947 s-a 1960 căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

231

372

Balaci Crăciun M. Secretar al organizaţiei de bază de pe şantierul Hidrocentralei Moroeni, exclus din Partid pentru că: a angajat ca paznici 13.10. chiaburi şi foşti negustori; a făcut beţii şi 1958 s-a dovedit depravat şi necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

58

232

451

Balaci Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a fost pe frontul antisovietic în cadrul Marelui Cartier General, făcând parte din Grupul general de comandă; a fost avansat în grad şi decorat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2,01. 1951

6

233

452

Balaci Vasile I. Membru de partid exclus pentru că a sustras material lemnos din pădurea statului, faptă pentru care a fost condamnat penal. 15.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1962 reconfirmată în 1966. În 1975 cazul a fost retrimis spre rezolvare Comitetului judeţean PCR Mehedinţi, care a reconfirmat decizia. Originale.

16

234

446

Balaciu Gheorghe Membru al Diviziei „Tudor Vladimirescu”, în care a ocupat funcţii de răspundere, membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 15.09. chiaburi cu activitate politică reacţionară; 1954 a manifestat puternice sentimente antisemite şi a simpatizat cu organizaţia legionară; a întrerupt munca de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balaeş Haralambie (Balaieş) Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a intrat voluntar la Şcoala de subofiţeri de jandarmi Bucureşti, unitate cu care a participat la războiul antisovietic; după 23 august 1944 s-a ocupat cu furturile şi specula. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

1

235

445

2.06. 1952

3

59

236

447

Balahura Constantin A. Fost responsabil cu organizaţiile de masă la Comitetul judeţean PCR Bacău (1947), căruia i s-a anulat calitatea de 11.04. membru pentru că: a făcut parte din 1951 organizaţia legionară; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

237

453

Balaj Grigore Primar şi preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Corond, Raionul Odorhei Regiunea Autonomă Maghiară, exclus din Partid pentru că în perioada războiului a fost concentrat în armata hortystă, a fost avansat în grad şi a făcut educaţie fascistă ostaşilor, faţă de care a avut un comportament brutal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3.03. 1953

2

238

455

Balaj Ioan I. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Întrucât a recunoscut acuzele, CCP a hotărât clasarea cazului. Original.

7.10. 1958

1

239

454

Balaj Ioan I. Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1936-1938 a fost membru al PNŢ; a fost şef de cuib legionar; în 1936-1938 a fost poliţist şi a avut 10.08. atitudine brutală faţă de populaţie; alte 1956 abateri. Întrucât majoritatea acuzelor s-au dovedit întemeiate, CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

60

240

569

Balaj Mihai Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică ţărănistă şi a fost comandant străjer de plasă; în 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară şi a luat 21.03. parte la Rebeliune; pe frontul antisovietic 1952 a participat la crime şi jafuri contra populaţiei civile, fapte pentru care a fost decorat; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

241

570

Balaj Nicolae Al. Şef al formaţiunii economice de la Miliţia raională Reghin, membru de 22.12. partid exclus în 1965 pentru că a dus o 1965 viaţă imorală şi şi-a abandonat familia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

242

574

Balaj Ştefan Cr. Membru de partid exclus pentru că ar fi luat parte la „ajutorul legionar”, ar fi fost simpatizant şi ar fi participat la un marş al legionarilor. Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică, CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Banat. În 1962 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

2.02. 1961

4

243

571

Balamia Ion I. Şef al Serviciului gospodărie orăşenească Băicoi, membru de partid exclus în 1959 pentru că a fost condamnat penal pentru întocmirea de ştate de plată fictive. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5.02. 1963

11

61

244

88

Balanovici Niculina (Ştefanov) Membră de partid exclusă în 1952 pentru că: în 1953 s-a căsătorit cu fiul unui fost fabricant; ca muncitoare a dat produse de proastă calitate. 23.02. Întrucât acuza principală s-a dovedit 1957 neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

245

120

Balas Aurel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de inspector la Legea Speculei s-a dovedit necinstit; s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.06. 1950

1

246

371

Balasko Dezideriu Membru de partid exclus pentru că, deşi în ilegalitate a făcut parte din UTC, ulterior a intrat în legătură cu un element declasat, cu care a luat parte la furturi şi 23.05. spargeri de locuinţe, faptă pentru care a 1956 fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1968. Originale.

7

247

263

Balasz Ioan Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. 15.08. Adresă de răspuns a CCP prin care 1955 s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale, copii; lb. română, maghiară.

14

62

248

611

Balaş Elena Secretară a organizaţiei de bază, membră de partid exclusă pentru că: era un element cu concepţii burgheze; a ţinut 23.12. conferinţe cu caracter antisovietic; alte 1952 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

249

714

Balaş Ioan Şef al Depozitului de butuci la IPEIL Comăneşti, membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost unealta 29.05. patronilor; era un element duşmănos şi 1951 şperţar. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Original.

2

250

755

Balaş Iosif Persoană cercetată cu prilejul revizuirii căderilor de la Someşeni. Întrucât la Someşeni a avut purtare 27.01. trădătoare, CCP i-a respins cererea de 1953 primire în Partid şi i-a recomandat să adreseze organizaţiei de bază o cerere de primire în rândul candidaţilor. Originale.

6

251

756

Balaş Niculae (Balazs) Membru de partid exclus pentru că era un element aventurier, care s-a prezentat voluntar în armata germană, 19.06. contribuind astfel la războiul antisovietic. 1950 CCV a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. Original.

1

63

252

757

Balaş Pavel A. Membru al Companiei speciale de pază a criminalilor de război a MAI, membru de partid exclus pentru că: şi-a 24.06. părăsit postul fără ca să anunţe pe cineva; 1952 element nestatornic, care s-a dedat beţiei şi şi-a pierdut carnetul de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

253

2894

Balaş Petre Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară; a 11.11. avut prăvălie, cu care a speculat 1947 populaţia; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

254

758

Balaş Petru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări 15,10. legionare. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

255

Balaşiu Otilia Membră de partid pentru care soţul său, Balaşiu Gheorghe, a adresat o scrisoare preşedintelui CCP, Mihai Dalea, în care reclama faptul că soţia sa era persecutată de către şefa Serviciului Contabilităţii de la Întreprinderea pentru 17/1971 <1971> Imprimate şi Administrarea Publicaţiilor, Viorica Ardeleanu. Conducerea întreprinderii a hotărât transferarea apelantei la Serviciul Aprovizionării, soluţie cu care aceasta s-a declarat de acord. Originale.

8

64

256

2599

Balaure Constantin V. Secretar al judeţenei UTC Mehedinţi, exclus din Partid pentru că: era un element decăzut din punct de vedere 22.06. moral, care a fost folosit de duşmanii de 1950. clasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1960. Originale. Balaure Virgil C. Membru de partid din ilegalitate, care a solicitat să i se acorde stagiul din 1921. 17.09. Întrucât a fost înscris şi a activat în 1964 Partid din acel an, CCP a hotărât acceptarea cererii. Original. Balazs Andrei Membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a făcut politică naţionalistă, şovină şi cu caracter de ură 24.05. de rasă; pe frontul antisovietic a 1950 participat la executarea cetăţenilor sovietici; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balazs Anton D. Organizator de partid la GAS Hărmani, raionul Sfântu Gheorghe, regiunea Braşov, care a solicitat 18.10. acordarea stagiului de partid din 1961 ilegalitate. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1937. Originale. Balazs Arpad Membru de partid exclus pentru că: urmare a consumului de băuturi alcoolice a produs scandal în public şi în familie; a lipsit de nenumărate ori de la serviciu; 24.12. alte abateri. 1974 CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Bihor al PCR. În 1975 hotărârea a fost menţinută. Originale.

9

257

352

3

258

678

1

259

677

3

260

3131

5

65

Gogu Rădulescu. 21. oportuniste şi revizioniste. Vladimir Trebici. s-a înconjurat de elemente străine de clasa muncitoare şi duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei.I. CCP propus Biroului Politic al CC al PMR (iar acesta a probat) menţinerea deciziei de excludere. lb. a dus o viaţă imorală. Referinţe semnate de: Mihai Patriciu.261 679 Balazs Emil Fost chestor al Poliţiei Oradea. 267 (vol. Originale.11.07. În 1966 a emigrat în Israel. membru de partid exclus pentru că: s-a rupt de viaţa de partid. 1952 3 262 (vol. în 1948. 8. însă a 1958 reieşit că era un element cu concepţii şi manifestări antipartinice.” pentru că: în perioada hortystă a evadat din lagăr în condiţii suspecte. maghiară. Hotărâre reconfirmată în 1960. I-II) Balazs Eugen (Balas. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1946 a devenit exploatator. II) 66 . Original. copie. George Macovescu şi Emeric Toth. în calitate de consilier la Legaţia RPR din Anglia.A. 680 Idem. Originale. română. a fost bănuit că are legături cu spionajul englez. membru de partid din ilegalitate exclus din Partid în 1952 şi arestat de „organele M. îndepărtarea lui din Institutul de cercetări economice unde lucra şi „demascarea concepţiilor şi tezelor debitate de el”. Acuzele nu s-a confirmat. Blatt Egon) 12/1958 Director în Direcţia economică a <1958> MAE. I) 29 (vol. fotografii.

1 266 3253 Balazs Marton Membru de partid care a solicitat să fie luat în evidenţa celor care au desfăşurat activitate ilegală. 24. 2 265 683 Balazs Iuliu Membru de partid exclus pentru că: în 1929-1948 a avut o frizerie. CCP a propus. burghezo-moşieresc.01. maghiare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 264 682 Balazs Iuliu Membru de partid exclus pentru că: în calitate de perceptor a făcut parte din aparatul de opresiune al regimului 26.263 681 Balazs Ioan Membru de partid exclus pentru că: în timpul Grevei generale din 1920 a devenit omul patronilor şi spărgător de 25. Original. Original. motiv pentru care a fost internat în lagărul de la Caracal. Întrucât nu îndeplinea criteriile 1978 stabilite. Original.11. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. unde a folosit muncă salariată. cu care s-a retras în 1944.08. grevă. a făcut parte din conducerea unei organizaţii fasciste 31.07. alte abateri. a avut ieşiri duşmănoase faţă 1950 de Partid. în timpul războiului 1953 a făcut parte din armata hortystă. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 67 . respingerea cererii. în timpul dictaturii fasciste a 1951 contribuit la educarea muncitorilor în spirit fascist.

lb. 1966 şi 1970. alte 22. Originale. iar Secretariatul 1978 CC al PCR a aprobat. 8.06. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1985. Original. Întrucât nu îndeplinea criteriile 20. a vrut să emigre. CCV a hotărât menţinerea deciziei. (Bălcea) Membru de partid exclus pentru că: până la 12 ani a locuit în Canada. până în 1946 a făcut parte din organizaţia 22. pentru că în anii 1942-1944 a lucrat la serviciul de contraspionaj hortyst din Cluj. „Româno-Americană”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.267 640 Balázs Péter St. stabilite.12. reconfirmată de CCP în 1956. 1956 37 268 643 Balcea Ioan I. 1 68 . în urma arestării sale.06. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. română. respingerea cererii. reconfirmată în 1961. 3 269 3268 Balcu Avram Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1940. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la Rebeliunea legionară.1950 ze. 14 270 646 Balcu Liviu V.06. pe frontul antisovietic a fost decorat. Originale. maghiară. Originale. (Petru) Membru de partid exclus în 1952. abateri.

CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Banat. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. 7 272 648 Baldan Aurel Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în calitate de director la Şcoala de meserii Arad.03.02. a 12. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Toth) Fostă activistă a Comitetului raional de Partid Zalău. pentru că a avut legături intime în sediul de partid cu Szakacs Francisc. 1951 Întrucât nu existau dovezi suficiente în sprijinul acuzaţiilor.12. sancţionată cu „vot de blam”. afară din serviciu şi nu-şi poate creşte 1956 copilul bolnav. exclus din Partid în 1949 pentru că: a făcut parte din poliţia burgheză. A reclamat faptul că a fost dată 21. avut manifestări duşmănoase faţă de 1957 hotărârile Partidului. fost prim-secretar al Comitetului raional PMR Zalău. alte abateri. era beţiv şi scandalagiu. şi-a însuşit banii din cotizaţii.271 647 Balcza Ileana A. originea sa socială. Întrucât între timp a fost încadrată în muncă şi s-a declarat mulţumită. 8 69 . 2 273 1408 Baldinag Ilie Secretar al organizaţiei de bază din comuna Mircea Vodă. a întreţinut relaţii cu elemente necorespunzătoare. Originale. a ascuns 25. Originale. iar în 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi scoaterea din activul de partid. Originale. În 1961 a fost exclusă din Partid pentru motive similare.

1958 şi 1966. soţia sa era de origine chiabură. tatăl şi socrul său au fost unelte de încredere ale elementelor exploatatoare. Original. 22.06. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1955 1 275 596 Balf . 3 277 124 Balica Dumitru D. Originale. Originale. 5 278 123 1 70 . 1953 23 276 126 Balica Doru Membru de partid exclus pentru că a fost membru al PNŢ şi PNL. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. acte de necinste. Balica Gheorghe (Balică) Membru de partid exclus pentru că a fost omul de încredere al regimurilor de 28.274 649 Baldovin Alexandru Membru de partid exclus în 1954 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a recomandat Comitetului 1960 regional PMR Timişoara adâncirea cercetărilor. avea relaţii cu rude stabilite în străinătate. Originale. Original.07. 3.03. Membru de partid exclus în 1961 întrucât a fost condamnat penal pentru 24. reconfirmată în 1956. 3.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exploatare. Membru de partid exclus pentru că: de pe frontul antisovietic a adus bunuri jefuite.03. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei.Ghenciu Gheorghe Gh.

1954 este un element beţiv. a luat mită de la un chiabur 1958 care urma să fie dislocat. română. 28 71 .10. Director administrativ al Ansamblului CCS. lb. Originale. şi a jefuit casele evreilor deportaţi. reconfirmată în 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. căsătorit cu o refugiată din Basarabia. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Holânga. reconfirmată în 1958. maghiară. care a solicitat stabilirea stagiului în 14.09. Partid. între care aceea că 1951 a avut manifestări şovine faţă de români şi evrei. a avut legături intime cu elemente reacţionare şi s-a 25. Original. 2 281 99 Balica Nicolae I. informaţiile solicitate. viciul beţiei. Adresă a CCP prin care s-au transmis 20. membru de partid exclus în 1957 pentru că: era stăpânit de 12. Originale. 22 280 100 Balica Mihai D. 6 282 75 Balika Istvan (Ştefan) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii.05.279 101 Balica Liviu Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost decorat. copie. 1954 CCP a hotărât să i se recunoască stagiul din 1933. Originale.

a 1955 furat din cooperativă. a fost membru al Partidului Ardelean. ilegalitate.12. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar învinuirile aduse nu constituiau motive de excludere. fapt pentru care a fost arestat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât trecuse prea mult timp de la excludere şi considera că are merite.02. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 29.06. Originale. 1968 CCP a retrimis cazul spre soluţionare Comitetului judeţean PCR Cluj. Original. 1950 1 285 606 Balint Alexandru Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de preşedinte al Cooperativei „Unitatea” a făcut 28. a fost în relaţii de prietenie cu Titel Petrescu. 2 286 2993 3 72 . avea legături cu chiaburii. În 1968 CCP a constatat că în perioada cât a fost membru s-a achitat de sarcinile primite. 1967 7 284 607 2. alte abateri.283 2969 Balinca Gheorghe N.10. Original. Balint Adalbert Membru de partid exclus pentru că: a fost patron de croitorie şi a exploatat braţe de muncă. 4. drept pentru care a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. în timpul războiului a trecut pe numele său firme evreieşti. Original. familiarism cu elemente necinstite. Membru de partid exclus pentru că: fiind ginerele lui Ilie Moscovici. Balint Andrei A. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit ca membru nou. de pe urma cărora a realizat venituri importante.

Originale. la mişcarea muncitorească din Maroshéviz. română. în 1928-1939. împroprietărit fără să aibă dreptul. Originale. URSS a luat bani de le diferite persoane. Balint Gal Kozma Károly D.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întors în ţară a divorţat de ea. copii. Balint Bucur Gh. Membru de partid exclus pentru că: părinţii lui au fost chiaburi. lb. iar cel de-al doilea a luat parte. însă s-a constatat în calitate de secretar al Comisiei de reformă agrară s-a 10. rusă. reconfirmată în acelaşi an şi în 1961.05. Motivul s-a dovedit neîntemeiat. faptul că până în 1946 primul a lucrat la o 1961 societate forestieră pe acţiuni în Valea Mureşului. În 1969 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: fiind căsătorit cu o cetăţeană sovietică. Originale. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute.08. 30 289 603 8 290 710 5 73 . Adresă a CCP prin care s-a comunicat 23. informaţii.04. 15 288 168 Balint Antal Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 19. fapt 1956 pentru care CCP hotărât menţinerea deciziei. 1960 pe care nu i-a mai restituit. Originale. Persoane pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat relaţii.287 605 Balint Andrei P. în 29.

Originale. afacerist şi antisemit. a atras 10. CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 12 293 115 Balint Iosif Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 26. 1 294 114 1 295 113 5 74 .04.06. Original. PCR a hotărât. împotriva partizanilor şi a populaţiei 1951 civile. Balint Ioan I. pensia i-a fost majorată de la 100 la 2000 lei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.09. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a făcut 14. acordarea stagiului din 1978 1932.291 3161 Balint Ianoş Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. prin decret prezidenţial. Secretara organizaţiei de bază din comuna Sântandrei. Balint Iosif Membru de partid exclus pentru că: era un element naţionalist. exclusă din Partid în 1963 pentru că: avea viciul beţiei. parte dintr-o comisie de deportare a 1950 evreilor din Cehul Silvaniei. Originale. care a fost membru al Partidul Maghiar. în locuinţa sa mai multe tinere cu care 1963 făcea chefuri şi pe care le-a antrenat la fapte imorale. Membru de partid exclus pentru că era un element necinstit.04. Originale. Balint Maria I. 5 292 116 5.10. reconfirmată de CCP în 1960. În 1979. iar Secretariatul CC al 26.

Original. să fie scutit de obligaţiile care îi 1971 reveneau.296 3048 Balint Mihai Membru de partid exclus pentru că nu a mai participat la adunările organizaţiei de bază. 1950 1 298 111 Balint Ştefan Membru de partid exclus pentru că: provine dintr-o familie de negustori. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. scandalagiu şi imoral. <1958> Întrucât şi-a recunoscut faptele săvârşite. unde a fost luat prizonier de către englezi. 1 299 110 Balint Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 14. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. 1 300 109 Balint Traian Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a fost legionar.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. este un element beţiv.06. nu a mai plătit cotizaţia şi a cerut 25. 6. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. a 27. Originale.09. luat parte la războiul antisovietic. Original. 1 75 . iar în 1944 s-a retras cu unitatea sa în Austria.01. 1937 a fost şef de cuib legionar. 4 297 112 Balint Paul (Pal) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din armata fascistă maghiară.

emigrare în Israel. Originale. 1969 4 302 2712 Baliu Mihai Membru de partid exclus pentru că era ul element dubios. 1955 şi 1957. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14 76 . 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. ancheta Siguranţei din 1941.05. 4. reconfirmată în 1958 şi 1980.01. Originale. 7. 5 304 2713 Balkany Nicolae Membru de partid în ilegalitate. decizie reconfirmată în 1952.02.10. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru înşelăciune în dauna avutului obştesc.301 3017 Balintfi Nicolae Fost locotenent de Securitate la raionul Lugoj (1951-1956). necinstit. CCP i-a 1949 respins cererea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Pentru că a avut purtare proastă la 27. afacerist şi carierist. Originale. care a solicitat reîncadrarea. 1948 7 303 108 Balkany Andrei Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în 1951 a făcut cerere de 20. Originale.

cu stagiu de la data primirii în cercetare a 1949 cazului. care a solicitat încadrarea în Partid.04. când s-a reîncadrat în 15. Balkanyi Iulia (Ferenc Iuliana) persoană cercetată pentru că: la căderea din 1941 a avut purtare slabă. 1948 În 1953 a fost cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.08. muncă. Hotărâre reconfirmată în 1956. Balla Berta Simpatizantă a mişcării comuniste în ilegalitate.05. iar CCP a hotărât menţinerea calităţii ei de membră cu stagiul avut anterior. partid exclus pentru că a făcut parte din 1960 organizaţia legionară. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid 27. 8 306 106 4 307 2601 4 308 762 4 77 . Originale. CCP a constatat că: în trecut a fost sionist activ. motive 1953 pentru care a hotărât excluderea lui din Partid. CCP a hotărât primirea ei în Partid cu stagiul din 1946. Balla Carol Director al Întreprinderii de construcţii 504 din Făgăraş. În 1957 a fost reprimit în Partid cu stagiu de la data deciziei.06. moment în care i-a fost reconfirmată calitatea de membră. Originale. la căderea din 1941 a avut 17. alte abateri. În 1953 a fost cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. purtare proastă.305 107 Balkanyi Andrei Membru de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. membru de 27.

07. 15. cehă. română. lb.07. Originale. membru de partid exclus pentru că 26. maghiară. unde a trăit în mijlocul 1952 unor elemente burgheze. şi Grosulovo. alte abateri. a fost deportat în lagărele de la Vapniarka 11.309 2611 Balla Carol Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în trecut a lucrat ca ziarist pentru diferite ziare burgheze. Adresă a CCP prin care s-au 1955 comunicat informaţiile cerute. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie supravegheat de „organele în drept”. s-a ocupat cu specula. Originale. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru a-şi însuşi conştiinţa de muncitor. a avut atitudine duşmănoasă faţă de URSS. copie. 14 310 274 Balla Ladislau Persoană pentru care CC al Partidului Comunist Cehoslovac a solicitat relaţii. 5 78 .08. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1985. provine dintr-o familie de chiaburi. Fost responsabil de cadre la Sfatul Popular raional Beiu şi activist sindical. rusă. 24 311 869 Balla Pavel C.

IV) 79 . Referinţă semnată de Hillel Kohn. hotărâre reconfirmată în 1966 şi 1970. şi dovedeşte că a fost spiona l contraspionajului hortyst şi german. Membru de partid din ilegalitate. 122 (vol.07. unde a primit o educaţie naţionalistă germană. În 1961 CCP i-a respins cererea de încadrare în Partid. II Idem. română. copii. III) 32/1952. III Idem. II) 1952 30 (vol. evidenţa foştilor luptători antifascişti. I-IV) Ballauer Anton (Anton) Membru de partid în ilegalitate exclus 12. vol. bănuit 1953 că după eliberare a fost agent al contraspionajului maghiar. I) 32/1952. vol. 28. iar Secretariatul Comitetului regional de Partid Cluj a aprobat respingerea cererii. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. 32/1952. vol. Declaraţii (note informative) din timpul detenţiei la penitenciarul Cluj. CCP a propus menţinerea în arest şi cercetarea sa temeinică.851 312 (vol. maghiară.07. În 1948 a fost arestat. La data respectivă era arestat de Securitate pentru a fi cercetat temeinic şi a se face lumină şi în cazul altui fost ilegalist. În 1977 şi 1980 CCP a propus. menţinerea hotărârii. iar fiica sa a lucrat la Gestapo). lb. perioada activităţii sale din timpul Comunei din Ungaria (1919) nu se poate verifica. toată activitatea sa în mişcarea muncitorească este suspectă (a fost membru al Volksbund şi SS.12. română. Originale. 1963 Colegiul de Partid a propus. Iakob <Iakab> Alexandru. În 1962 a solicitat luarea în evidenţa foştilor luptători antifascişti din ilegalitate şi pensionarea sa. Originale. alte abateri. 90 (vol. pentru că: a fost crescut într-un orfelinat 1952 german. 83 (vol. maghiară. I închis în lagărul de la Someşeni. Originale. lb. Titularul a solicitat să fie luat în 22.

s-a întâlnit în diferite ţări cu Ninon Remy. în calitate de pilot comandant de aeronavă pe liniile aeriene externe. Secretar al organizaţiei de bază de la Întreprinderea de încălţăminte „Flamura Roşie”. în timpul alegerilor din 1946 a făcut propagandă reacţionară. cetăţeană a statului elveţian expulzată din România 25.07. exclus din Partid în 1958 pentru că: în 1938 s-a înscris în organizaţia 24. legionară. 1969 Ţinând cont de activitatea lui pozitivă. 1963 Întrucât la primirea în Partid nu ascunsese situaţia. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Balmuş Vladimir T. 9. Originale. 5 314 105 Balmuş Vasile Gh. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.01.11. 3 315 104 5 316 103 Balnos Niculae (Nicolae) Membru de partid exclus pentru că: a avut relaţii cu legionarii. Originale. Originale.04. Întrucât decizia a fost luată fără o 1961 cercetare temeinică. 1951 1 80 .313 3024 Ballo Vasile Membru de partid exclus pentru că. 14. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Iaşi. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. copie. în 1950 pentru spionaj.

06. Originale. membru de partid exclus pentru că a participat la descinderi ilegale şi a luat mită. Originale. pentru a se reabilita. să 1948 activeze într-o organizaţie de masă. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 10.08. 11 81 . 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.317 102 Balo Ludovic Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a 26.03. i-a recomandat ca. (Baloc) Membru de partid exclus pentru că înainte de 23 august 1944 a desfăşurat activitate antimuncitorească. 1 319 852 Balog Alexandru Al. ocupat cu specula. În 1957 sancţiunea i-a fost ridicată şi s-a recomandat primirea sa în rândul candidaţilor de partid. Original. 2. În 1969 a fost reprimit în Partid. furat o servietă din tren. Originale. 1 318 425 Baloescu Ion N. 1966 5 320 2715 Balog Aurel Agent de poliţie în Bucureşti. a luat şperţ.

prin care s-a cerut să se confirme 18. Originale. exclus pentru comportarea trădătoare din trecut şi metodele dictatoriale folosite în muncă. 3 82 .06. viciul beţiei şi provoca scandal.321 421 Balog Dumitru (Balogh) Preşedinte al ARLUS regiunea Oradea. 1953 17 322 945 Balog Eden (Balogh Edmund) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. CCP 1961 a hotărât menţinerea stagiului din 1957 şi menţionarea faptului că în 1943-1945 a fost membră. În 1968 a fost repus în drepturile de membru cu stagiu din 1926.09. 3. CCP a propus menţinerea deciziei. În 1955 decizia de excludere a fost menţinută. avea 10. 2 324 2585 Balog Leia (Grunberg) Membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1943. Partid – şi reprimită apoi în 1957 –. Originale. la fel ca şi în 1958. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât în 1945 a fost exclusă din 18. membru de partid în ilegalitate. Originale. 5 323 519 Balog Iosif Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică nilosistă. apartenenţa sa la PCR în perioada 1966 1960-1963.11. Original.04. copie. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă informaţia.

ca responsabil de cinematograf a fost condamnat penal pentru abuz de putere. 4. a avut 1950 manifestări antisemite. alte abateri. 4. regimului reacţionar PNŢ. lb.02.03. reconfirmată în 1961. 1 83 . ca primar de comună a slujit interesele 24. 1960 27 327 521 Balog Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost proprietarul unei măcelării. Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat faptul că în 1946-1947 a fost comisar-şef la Serviciul de Siguranţă al Chesturii oraşului Oradea.325 520 Balog Mihai Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. Originale. română. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a neglijat familia şi şi-a bătut soţia. (Balogh) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac. Originale.03. 1957 6 326 625 Balog Rudolf R. prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în România. Original. a fost destituit pentru distrugere de documente şi a părăsit ilegal ţara. maghiară. rusă. Referinţă a lui Gavril Birtaş.

328

525

Balog Valentina (Preoteasa) Regizor la Teatrul de Stat din Petroşani, membră de partid exclusă în 1954 pentru că: în 1940 s-a refugiat din Basarabia, unde s-a reîntors în 1941, pentru ca în 1944 să se refugieze încă o 12.12. dată; a avut abateri imorale. 1956 Întrucât cea de-a doua acuză s-a dovedit neîntemeiată, iar în muncile încredinţate s-a achitat de sarcini, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

6

329

423

Balogh Alexandru Membru de partid exclus pentru că a urmat două şcoli de jandarmi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.06. 1950

1

330

424

Balogh Alexandru Membru de partid exclus pentru că a deţinut un atelier; alte abateri. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit în parte exagerate, în parte neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

7.05. 1953

2

331

422

Balogh Alexandru L. Director la GAS „1 Mai” Târgu Mureş, membru de partid exclus pentru că: a avut purtare laşă şi trădătoare la ancheta Siguranţei; a devenit mic patron şi s-a înscris în Partidul Ardelean, formaţiune cu caracter naţionalist-şovin. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958, 1960 şi 1967. Originale, copie; lb. română maghiară.

1951

18

84

332

278

Balogh András (Balog) Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. 17.07. Adresă a CCP prin care s-au 1956 comunicat informaţiile cerute. Originale; lb. română, maghiară.

20

333

420

Balogh Edgar L. Profesor la Universitatea „Bolyai” din Cluj, membru de partid exclus pentru că era un vechi troţkist, care tot timpul a fost în anturajul unor elemente dubioase şi spioni, iar în timpul războiului a luat parte la acţiunile imperialiştilor angloamericani în vederea organizării unei reţele de spionaj în Ardealul de Nord. CCP a propus excluderea lui din Partid şi cercetarea de către „organele în drept”. A fost anchetat de Securitate în legătură cu procesele Nagy Ferencz şi Rajk Laszlo din Ungaria, pentru care a fost condamnat. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, în 1956 a fost repus în drepturile sale de membru. Originale.

3.07. 1952

11

334

419

Balogh Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: începând din 1940 a făcut parte din organizaţia profascistă „Baros 10.12. Sözvetseg”; sub regimul hortyst a luat 1954 parte la acţiuni împotriva partizanilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

85

335

2671

Balogh Ignat I. Membru de partid care a reclamat faptul că stagiul trecut pe carnetul său a fost din 1939, în loc de 1938, solicitând rectificarea. CCP a stabilit că nu s-a făcut nicio greşeală, apelantul fiind încadrat în Partid în 1939. În 1960 s-a adresat lui Emil Bodnăraş, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, cerând rezolvarea mai multor probleme personale. În urma discuţiei de la CCP, în 1961 Comitetul regional de Partid Banat i-a majorat pensia la 1900 lei lunar, iar soţia sa a fost luată în evidenţa AFDA şi s-a propus să fie pensionată cu 1400 lei lunar. Originale.

5.09. 1957

27

336

426

Balogh Iosif Membru de partid exclus pentru că în timpul ocupaţiei hortyste a Transilvaniei a făcut parte din Partidul „Nyilas”; a fost omul de încredere al patronilor; a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balogh Ladislau Al. Conferenţiar la Institutul MedicoFarmaceutic Târgu Mureş, membru de partid exclus în 1959 pentru că a avut manifestări naţionaliste, antipartinice. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1970. Originale, copie. Balogh Ludovic Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a făcut parte din organizaţii fasciste maghiare şi a fost informator al Siguranţei hortyste; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.01. 1958

1

337

517

5.03. 1960

11

338

518

-.12. 1955

2

86

339

2714

Balogh Ludovic L. Secretar al Comitetului judeţean PMR Arad, membru de partid exclus la solicitarea CCP pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost plecat în Ungaria şi, în fabrica unde a lucrat, a făcut propagandă printre tineri ca să se înroleze în armata SS germană; în 1944 a fost voluntar în armata szalasistă; ca 16.01. membru de partid a avut ieşiri antisemite; 1951 alte abateri. Decizie reconfirmată în acelaşi an de CCV. Întrucât motivele de bază s-au dovedit neîntemeiate, în 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în partid cu vechimea avută anterior. Originale. Balogh Margit Membră de partid cu stagiul din 1932, care a solicitat să i se acorde pensie pentru activitatea desfăşurată în mişcarea revoluţionară ilegală, întrucât, neavând vechime în câmpul muncii, nu primea pensie. 11.10. Pe baza indicaţiilor lui Petre Lupu, 1980 CCP i-a respins cererea, pe motiv că în trecut apelanta a primit ajutoare de la Comitetul judeţean de Partid Bihor, pe care le va primi şi în continuare, în limita posibilităţilor. Originale. Balogh Pavel Fost membru al Biroului Comitetului judeţean de Partid Trei Scaune, responsabil cu educaţia politică, exclus din Partid în 1950 pentru că: în 19391941 a făcut parte din Organizaţia Tineretului Maghiar din Timişoara; în 17.08. timpul războiului antisovietic a fost în 1956 Ungaria, unde s-a ocupat cu comerţul ambulant; în funcţia avută şi-a însuşit unele bunuri confiscate de la elemente fasciste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9

340

3368

10

341

522

3

87

342

523

Balogh Stefan Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a făcut parte din Partidul Ardelean şi din Societatea Ţintaşilor („Vaselenyi Lovesz Egylet”); a informat Siguranţa 27.03. hortystă despre comuniştii pe care îi 1950 cunoştea; după 23 august 1944, ca şef al Poliţiei Dej, a informat foştii szalasişti că sunt urmăriţi de Siguranţă; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

343

524

Balogh Terezia Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că era un element mistic; nu a dus viaţă de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale.

9-02. 1954

4

344

189

Balomireanu Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 31.08. 1948 a fost condamnat pentru sabotaj. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

345

3072

Baloniu Gheorghe N. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că, în calitate de şofer, în loc să se ocupe de transportul muncitorilor pentru mitingul de 23 august, din oraşul Motru, a plecat cu maşina 13.05. întreprinderii să care mălai pentru 1972 magazinul alimentar. Cu acel prilej a oprit, pentru el şi salariaţi, 12 saci, deşi în acelaşi timp muncitorii din oraş stăteau la coadă pentru a-l procura. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

88

346

187

Balosin Maria (Baksa, Varadi Jren) Activistă la Consiliul judeţean de Partid Bihor, exclusă din Partid pentru că: în trecut a fost guvernantă la contele Teleki; a avut manifestări antisovietice; a falsificat acte pentru a-şi ascunde 25.02. trecutul; este imorală, mincinoasă şi a 1954 săvârşit acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1962. A fost reprimită în Partid în 1964. În 1984 a solicitat acordarea stagiului anterior excluderii, cerere respinsă. Originale. Baloşin Mircea D. Maior la o unitate de grăniceri, membru de partid exclus în 1958 pentru că: tatăl său a fost maior de jandarmi; soţia sa poseda un imobil în Râmnicu 31.03. Vâlcea; a fost simpatizant al Monarhiei. 1960 Întrucât la primire arătase faptele respective, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Balotă Ioan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al PSD a făcut propagandă duşmănoasă faţă de PCR; ca 14.08. membru al Comisiei de colectări a băut 1950 alături de chiaburi, pe care căuta să-i scutească de cote; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balş Florea I. Fost ofiţer MAI, candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: a avut o comportare imorală (beţii, relaţii cu diferite femei ş.a.); alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

19

347

188

6

348

186

1

349

185

5.02. 1963

5

89

350

182

Baltac Alexandru M. Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a fost înscris în Mişcarea Legionară; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7.03. 1951

1

351

181

Baltac Vasile P. Candidat de partid exclus în 1956 pentru că, în calitate de şef de sector la Minele Cavnic, a comis o serie de greşeli în muncă. 29.01. Întrucât motivele s-au dovedit 1958 neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în rândurile Partidului. Original, copii.

5

352

179

Baltag Ana Membră de partid exclusă pentru că: în toamna anului 1940 a desfăşurat activitate legionară; soţul ei, fost magistrat, a fost legionar şi şef al unui serviciu de informaţii de pe frontul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1.11. 1959

4

353

2716

Baltag Enache Membru de partid exclus pentru că: mai întâi a fost simpatizant cuzist, apoi a activat în organizaţia legionară; pe frontul antisovietic s-a ocupat cu culegerea de informaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1963. Originale.

1.10. 1959

5

90

354

178

Baltag Gheorghe (Baltoc) Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a luat parte la acţiuni contra paraşutiştilor sovietici; a făcut 13.02. parte dintr-un batalion de sacrificiu; după 1951 război s-a ocupat cu afacerile; în posturile ocupate s-a dovedit a fi necinstit. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baltag Ion I. (Ioan) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era căsătorit cu fiica unor 14.02. chiaburi; alte abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baltag Mihai Casier la Opera din Timişoara, membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu specula; a făcut o listă de subscripţie pentru a recupera o sumă care 17.12. pretindea că i s-a furat; a dus o viaţă 1949 imorală, întreţinând legături cu femei de moravuri uşoare; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Baltag Mihai C. Membru de partid exclus pentru că şia însuşit ilegal suma de 2597 lei, faptă pentru care a fost condamnat penal; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

355

177

5

356

2933

1

357

3096

5.07. 1973

4

358

2710

Baltazar Ionel (Bercovici) Membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 s-a ocupat cu afaceri ilegale, motiv pentru care a suferit 28.12. o condamnare de drept comun; ulterior, a 1955 continuat să facă afaceri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în. 1960. Originale.

23

91

359

184

Baltă Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de gardian la Poliţie lua şperţuri 29.03. şi făcea afaceri; s-a înscris în Partid 1952 pentru a putea să se angajeze. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baltă Constantin Vicepreşedinte al Sindicatului Funcţionarilor Publici, membru de partid exclus 17.05. pentru că: era un element imoral şi 1949 pervers. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

360

2607

1

361

183

Baltă Gheorghe Membru de partid exclus în 1947 pentru că: era căsătorit cu fiica unui 26.06. chiabur; a luat apărarea unui element 1950 duşmănos; avea obiceiul să bea. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

362

465

Balter Chivu Membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 a activat în organizaţia sionistă „Bethar”; în 1947 19.12. nu a demascat patronul morii „Chicoş”, 1957 deşi ştia că face speculă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Balter Forica (Leibovici) Secretară a Direcţiei de Cadre a Ministerului Construcţiilor, membră de partid exclusă pentru că: în repetate rânduri şi-a manifestat nemulţumirea faţă 22.09. cu munca desfăşurată; a avut manifestări 1953 naţionaliste şi dorea să plece în Israel; în timpul reformei băneşti a difuzat zvonuri mincinoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4

363

464

1

92

364

463

Balteş Constantin I. Membru de partid exclus pentru că în 1958, în calitate de intendent la Institutul Medico-Farmaceutic Bucureşti, şi-a însu- 20.12. şit o sumă de bani, faptă pentru care a 1965 fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baltuch Iosif Membru de partid în ilegalitate, exclus pentru că din 1930 nu a mai activat, care a solicitat reîncadrarea în 15.03. Partid. 1947 CCP a hotărât primirea lui în Partid ca membru nou, cu stagiu de la data deciziei. Copie.

3

365

2935

1

366

2612

Bamzu Dezideriu Plutonier de Miliţie, membru de partid exclus pentru că în trecut a fost agent de Poliţie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.01. 1950

1

367

487

Ban Andrei Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori; 23.02. a intrat în Partid în mod nestatutar; era un 1953 element străin de interesele Partidului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Ban Dumitru Membru de partid exclus în 1953 pentru că a fost gardian la Poliţia din Oradea şi a luat parte la acţiuni anticomuniste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960 şi 1965. Originale, chitanţe.

1

368

488

8.04. 1954

14

93

369

489

Ban Ecaterina (Adorian) Membră de partid exclusă pentru că: a fost crescută şi educată în spirit micburghez; perioada de până în 1945, când a trăit la Budapesta, nu era verificată; era soţia lui Andrei Adorian, fost capitalist, 21.11. duşman al clasei muncitoare; avea rude în 1952 America şi Anglia, cu care întreţinea corespondenţă; în 1950 a completat formularul de emigrare în Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

370

443

Ban Emeric Şef de serviciu la Prod-Alimentara Bucureşti, membru de partid cercetat pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori şi, în perioada 1924-1944, a exploatat el însuşi; a făcut sabotaje şi 24.01. fraude, fapte pentru care a fost 1952 condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Hotărâre reconfirmată în 1955, 1960 şi 1962. Originale, fotografii.

14

371

442

Ban Iosif Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Partidul „Crucea cu 14.08. Săgeţi”; alte abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Ban Moise G. Secretar PMR de plasă, exclus din partid pentru că a fost înscris şi a activat în Mişcarea Legionară; alte abateri. 21.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei, 1950 reconfirmată de CCP în 1953, 1957 şi 1960. Originale.

1

372

2711

13

94

373

2915

Banc Iosif Prim-secretar al Comitetului regional de Partid Oradea, cercetat în urma unei scrisori anonime, în care se spunea că la Conferinţa orăşenească din 22-23 septembrie 1956 a fost încălcată „demo- 18.03. craţia internă de partid” prin conducerea 1957 discreţionară a şedinţei. Întrucât a stabilit că cele sesizate s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Original. Banc Traian Membru de partid exclus pentru că a furat din avutul obştesc şi a falsificat unele ştampile, faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

374

3091

9.05. 1973

6

375

437

Banciog Dorin Secretar al organizaţiei de bază la întreprinderea „Fructonil” din Giurgiu, exclus din Partid întrucât: a ascuns că tatăl său a făcut politică legionară, iar în 1959 a fost arestat pentru activitate duşmănoasă; în funcţia avută nu şi-a îndeplinit sarcinile, făcând chefuri împreună cu elemente din administraţia întreprinderii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Banciu Antone Preşedinte al Comisiei Locale a Sindicatelor Alba Iulia, membru de partid exclus în 1945 pentru că: la un banchet dat în cinstea Armatei Roşii, fiind în stare de ebrietate, a ţinut o cuvântare jignitoare la adresa invitaţilor. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

1.12. 1961

5

376

436

9.03. 1957

4

95

377

3216

Banciu Daniel Membru de partid exclus în 1975 pentru repetate abateri de la disciplina de partid şi a muncii. 12.04. CCP a propus, iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât, schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. Originale. Banciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte 25.10. dintr-o unitate de aviaţie; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955. Originale.

4

378

435

2

379

434

Banciu Vasile N. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: a activat în organizaţia legionară. 26.03. Întrucât a recunoscut acuza, CCP a 1958 hotărât clasarea cazului. Hotărâre menţinută în 1958 şi 1961. Originale.

11

380

431

Bancoş Ioan Preşedinte al Comitetului provizoriu al comunei Asuajul de Jos, judeţul Sălaj, membru de partid exclus pentru că: a fost şef de cuib legionar; în funcţia avută a avut legături cu chiaburii, cu care făcea afaceri speculative . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

6.03. 1952

2

381

430

Bancov Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. 21.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1957 reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale.

17

96

382

2763

Bancsov Nicolae Membru de partid în ilegalitate care a solicitat reîncadrarea în Partid. Întrucât a avut purtare proastă la ancheta Siguranţei, iar după 23 august 21.01. 1944, în munca sindicală, a colectat bani 1948 fără aprobarea Partidului, CCP hotărât respingerea cererii, iar organizaţia de partid putea cere reîncadrarea lui după ce va mai depune muncă de reabilitare. Originale, copie.

3

383

429

Bancu Ilie Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. 26.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei, 1951 reconfirmată în 1958. Originale.

14

384

428

Bandea Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor; a avut manifestări şovine. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4.02. 1953

2

385

2876

Bandea Rodica Preşedintă a UFDR, membră de partid exclusă pentru că: a făcut parte din 11.01. organizaţia legionară; alte abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Bandel Pincu Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a plecat în URSS, unde a lucrat la mai multe întreprinderi; în 1947 a revenit 30.03. în ţară, unde s-a ocupat cu comerţul. 1950 CCV a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării. Original.

2

386

2614

1

97

387

427

Bandi Beniamin L. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Partidul „Nyilas”. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955. Originale. Bandi Vasile L. (Ladislau) Instructor şi membru supleant al Comitetului raional de Partid V.I. Lenin, Bucureşti, exclus din Partid în 1958 pentru „manifestări negative”. Întrucât CCP a constatat că decizia a fost luată în mod abuziv, a trimis cazul spre recercetare Comitetului raional de Partid V.I. Lenin; alte măsuri. Originale.

5.08. 1953

4

388

209

6.03. 1959

4

389

208

Bandici Alexandru I. Ofiţer de Miliţie, locotenent-major la Direcţia regională a Miliţiei Oradea, membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de controlor economic a 14.09. primit şperţuri; în cercetările făcute a 1954 folosit metode barbare; era fiul unui cârciumar manist. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1963. Originale. Bandner Iţhoc Beir Şef al transporturilor la Trustul Alimentaţiei Publice al raionului „23 August”, Bucureşti, membru de partid 12.12. exclus în 1958 pentru că a fost judecat şi 1960 condamnat pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Bandner Solomon M. Membru de partid exclus în 1963 întrucât a fost condamnate penal pentru 21.12. delapidare şi fals în acte. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

390

207

2

391

206

4

98

392

205

Bandrabur Iancu Membru de partid exclus pentru că: a plecat voluntar pe frontul antisovietic; căzut prizonier la germani, a făcut parte 21.02. din Armata lui Horia Sima; după 1951 întoarcerea în ţară s-a ocupat cu negustoria. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

393

204

Bandrovschi Vladimir S. Inspector-şef la cabinetul locţiitorului ministrului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, membru de partid exclus în 1958 pentru că: tatăl său a fost administrator de moşie; în trecut a colaborat cu organele de poliţie; în timpul 26.09. războiului antisovietic a fost şeful unui 1958 birou de anchete şi cercetări din cadrul Inspecţiei de mişcare de la Odessa; în 1951, ca martor în procesul unor elemente duşmănoase, le-a luat apărarea. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

17

394

3011

Bandy Belo Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 27.12. CCP a recomandat Comitetului 1968 municipal Bucureşti al PCR reexaminarea cazului. Originale.

3

395

2836

Banea Tudor T. Membru partid exclus pentru că în 1946, în timp ce era membru de partid, a 24.05. organizat Partidul manist din comună; 1950 alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

99

396

218

Banga Mihai Membru de partid exclus în 1953 pentru că în 1919 a făcut parte dintr-o unitate militară contrarevoluţionară; în 20.01. timpul războiului antisovietic a făcut 1955 parte dintr-o organizaţie profascistă maghiară; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

397

219

Banghi Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori; el însuşi a exploatat braţe de muncă; a făcut politică liberală; a sprijinit regimul antonescian. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1.06. 1953

2

398

223

Bánhegyi Ioan I. (Theisz / Theiss / Theis / Thais) Membru de partid exclus pentru că: era membru în conducerea Parohiei romano-catolice din colonia Iris, Cluj; a făcut parte din organizaţii fasciste; a avut atitudine şovină. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1952 şi 1960. Originale.

1.06. 1950

11

399

240

Baniţă Nicolae I. (Băniţă) Director al DCA Ploieşti, membru de partid exclus în 1951 pentru că: în timpul războiului antisovietic, pe când lucra ca sondor, a fost informator al şefului schelei; în funcţiile avute a angajat 13.05. elemente străine de Partid. 1957 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

100

400

241

Baniţă Vasile D. Membru de partid exclus în 1958 pentru că, în calitate de angajat la Sfatul Popular comunal Breaza, regiunea 27.08. Ploieşti, s-a dovedit a fi un element 1960 necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

401

2708

Bantea Eugen I. (Beer) Fost locţiitor politic al şefului Direcţiei Propagandă şi Agitaţie a Direcţiei Superioare Politice a Armatei, locţiitor-şef al Casei Centrale a Armatei, membru de partid cercetat pentru că în 22.07. trecut a fost în contact cu Misiunea 1952 Norvegiană din Galaţi. CCP a solicitat să fie prelucrat în legătură cu cele imputate şi să nu fie promovat în munci de răspundere. Original. Banţa Marin D. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a 24.11. ascuns că părinţii săi erau chiaburi. 1978 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

402

3251

4

403

242

Banţă Marin D. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Amărăşti, regiunea Craiova, exclus din Partid în 1953 pentru că: în trecut a făcut politică legionară; în funcţia avută a făcut propagandă împotriva GAC. 25.07. Deşi acuza principală s-a dovedit 1956 neîntemeiată, CCP a constatat că: în trecut a fost vânzător ambulant; avea rude foşti legionari; ca agent fiscal a mâncat şi a băut la chiaburi, motive pentru care a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

101

Originale.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de 31. Membru de partid exclus în 1961 pentru că nu a arătat că în trecut a mai 11. Originale. 1950 1 405 243 Banu Constantin Gh. 3 102 . alte abateri.404 246 Banu Broder Emil Membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză. Şef al Centrului de reţele electrice Pucioasa. fiind exclus în 1950 pentru 1963 crime pe frontul antisovietic. alte abateri. Original. judeţul Dâmboviţa.03. Original. antisovietic a fost decorat. pe frontul 23. 3. 4 406 245 Banu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică legionară.07. 9. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. fost membru. partid exclus întrucât a fost condamnat 1980 pentru acte de necinste.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. în concediile de vară a fost administrator de moşie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 2 408 3307 Banu Gheorghe A. 2 407 244 Banu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost şef al Apărării pasive din Portul Constanţa. în 1919-1947 a fost proprietar de întreprindere şi a exploatat braţe de muncă.11. având sub conducerea sa prizonieri sovietici.

alte abateri. Hotărâre reconfirmată în 1957 şi 1960. avea rude legionari 1955 activi.12. Originale. Original. 2 410 247 Banu Ion Gh. 1 103 . 5. raionul Mediaş.04. 1951 10 411 248 Banu Lazăr Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Inghişul Nou. membru de partid exclus în 1958 întrucât 29. manifestări legionare. 14.09.409 141 Banu Gheorghe M. Originale. Vicepreşedinte al Uniunii Cooperaţiei Constanţa. Originale. Lucrător la Securitatea raională Roman. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie (la data respectivă director adjunct la Centrocoop Bucureşti) şi trimis în producţie. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la manifestări legionare. 2 412 249 Banu Mircea V. CCP a 1961 hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Ploieşti.07. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a luat parte la 27. Pentru adâncirea cercetărilor. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. a fost condamnat penal pentru fapte de 1960 necinste. în funcţia avută a lovit în elementele muncitoreşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. română. 5 414 263 Banu Nicolae V. Originale. element exploatator. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. lb. rusă. 1 415 262 Banu Victor Căpitan de aviaţie. Membru de partid exclus pentru că a fost cioban.02. manifestat tendinţe de căpătuire. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 15 104 . reconfirmată în 1969. Originale. acordarea stagiului din 1932. fiind un 24. membru al organizaţiei de tineret a PNŢ. a 25. Originale. membru de partid exclus pentru că în 1945-1946 a fost 28.03.02. 13 416 149 Banulescu Ioan I. Original. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1949 a săvârşit abuzuri.413 264 Banu Mişu V. Membru de partid care a solicitat 11. 1957 CCP a hotărât acceptarea cererii. 1961 Notă a CCP prin care se confirmă cererea. mişcarea muncitorească din România. a posedat 500 de oi.03. 3 417 738 Bányai András Persoană cercetată în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se confirma participarea sa la 31.

membră de partid care a solicitat 25. 22. Copie. Din ordinul lui Ion Vinţe.10. Original. CCP a hotărât respingerea cererii. Întrucât nu a mai săvârşit alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 420 224 Banyai Nicolae Membru de partid exclus pentru că era un element naţionalist.08. Originale. CCP a clasat cazul. 24. Originale. a susţinut 1951 regimul hortyst şi szalasist. pe care le sprijinea. 2. Banyasz Gavril C. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 3 105 . prin activitatea lui fascistă. 1956 2 422 3142 Banyay Ludovic Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Membru de partid exclus în 1950 pentru că a fost judecat pentru speculă. 1957 16 419 2706 Banyai Margareta Inspectoare la Ministerul Învăţământului Public. 1 421 541 2.418 Banyai Ladislau Rector al Universităţii Bolyai din Cluj.10. acordarea stagiului de partid din ilegali. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. respingerea cererii.05.1955 tate. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. căruia i s-a întocmit un dosar de cercetare pe motiv că avea legături 26/1959 elementele duşmane. soţia lui Ladislau Banyai. care în trecut. Referinţă semnată de Mihai Patriciu. Originale.05. Întrucât nu se încadra în normele 1975 stabilite. CCP a propus.

Originale. iar în 1950 a 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei.08. Originale. Membru de partid exclus pentru că a săvârşit abateri de la disciplina de partid (se îmbăta deseori. Bara Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. alte abateri. după 23 august 1944 a dus activitate intensă împotriva comuniştilor. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.12. CCP a propus. 1982 5 424 146 Bar Samuil I. completat formularul de emigrare în 1959 Israel. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1946 s-a înscris în organizaţia sionistă „Ichud”. Bara Simion Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru bruscarea şi ultragierea unui agent de circulaţie. CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.05. 4 425 145 Bara Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar activ. reîncadrarea lui în partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. a luat parte la războiul antisovietic. Originale. 1959 23 427 3186 5. a fost căsătorit legitim de două ori). anularea deciziei. 1950 16 426 2664 6. 5.06.06. reconfirmată în 1960 şi 1962. reconfirmată în 1978.423 3427 Banzea Ion Gh. 1977 6 106 .

americani.04. Originale. comunistă. copii. lb. 2 429 613 Barabás Dénes Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.02. maghiară. Original.428 143 Barabancea Tudor Secretarul Sindicatului de la Spălătoria „Luceafărul” din Bucureşti. 14 107 . membru de partid exclus pentru că s-a 22. prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea 23. română. rusă.05. română. copii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1960 Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă situaţia pentru perioada 19411943. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”.11. când a făcut parte din armata hortystă. între care aceea că a avut manifestări naţionalist-şovine. lb. 1 431 69 Barabas Laszlo (Almoş) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. lăsat antrenat de massă în problema 1953 cartelelor. Original. Adresă a CCP prin care s-au transmis 1951 informaţiile solicitate. 10 430 176 Barabas Karol (Barabaş) Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului. ulterior a făcut parte din 1951 Partidul Micilor Agrarieni. Originale. 24. a căzut prizonier la 15. dând dovadă de „codism”.

6. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1956 1942. I-II) Barabaş Andrei D. lb. executiv al Sfatului Popular al regiunii 1956 Cluj. în perioada interbelică a 1956 fost agent al Siguranţei. Preşedinte al Uniunii Sindicatelor din Industria Lemnului şi Forestieră. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1929. Originale. I) 14/1956 80 (vol. 1950 1 433 142 Barabaş Alexandru Al.06. CCP a clasat cazul. 1956 1 (vol. II) 108 . Idem. Original.04. avea pământ în proprietate. Originale. română. membru de partid cercetat pentru că: a promovat în funcţii elemente duşmănoase. a dus o 24. membră de partid exclusă pentru că: era de origine burgheză. viaţă depravată. Original. Original. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. maghiară.09.03. Vicepreşedinte al Comitetului 13. 17. 3 175 435 (vol. cercetat în legătură cu acuzaţia că în 1949 ar fi primit o cantitate de bijuterii confiscate de către organele de stat.04. 13.432 593 Barabássy Elisabeta (Keki) Ajutoare de regizor la Teatrul de Stat. 6 434 174 Barabaş Alexandru St. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.

2 2 439 171 Barabaş Mihai Membru de partid exclus pentru că era un element aventurier. 1 438 173 Barabaş Marton Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit acte de necinste. a contribuit la ascuţirea şovinismului în 25. imoral şi afacerist. 5. iar cazul să fie prelucrat în şedinţa organizaţiei de bază. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 1 109 . 14. prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.09.06. CCP a hotărât anularea deciziei. Original. Întrucât era un element muncitor. Originale. Membru de partid exclus pentru că: era un element necinstit. lb. Adresă de răspuns a CCP către CC al 1958 Partidului Socialist Muncitoresc din Ungaria. a îndepărtat elementele 1950 cinstite de Partid. a făcut speculă. copii. comuna sa. română. a întreţinut relaţii sentimentale cu o femeie.436 502 Barabaş Dénesné (Kocsis Iuliana) Cetăţeană maghiară cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă cu privire la activitatea revoluţionară depusă în România. maghiară. Original.04. deşi era căsătorit. 28 437 172 Barabaş Iosif S. reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam cu avertisment”.

reconfirmată în 1959. 4 441 2609 7. copie. Originale. 1 443 601 11 444 27 Baracs Ileana M.10. Preşedintele Comitetului de secţie sindicală de la Direcţia Generală Radio Bucureşti. Original. lipsă în gestiune. Barabaş Zoltan Secretar OSP în judeţul Trei Scaune. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. (Gaspar) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului celor ce muncesc din Ungaria de a se trimite relaţii cu privire la 13. alte măsuri. membru de partid exclus 20.04. CCV a hotărât: anularea deciziei şi confirmarea calităţii de membru.03. Original. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Barac Gheorghe Membru de partid exclus în 1957 pentru că în trecut a luat parte la şedinţe 31. 1949 1 442 592 Barac Alexandru Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar la cooperativă a avut 31. legionare şi a plătit cotizaţie.440 170 Barabaş Mihail M.07.07. pentru că: la arestarea sa din 1924 a avut 1956 purtare proastă în faţa duşmanului de clasă. 1950 Adresă a CCP prin care s-a comunicat că în perioada 1946-1949 a fost membră a PCR. activitatea sa. 5 110 .

membru de partid exclus pentru că: în 1945-1946 a făcut propagandă 21. 7. Original. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. membru de partid exclus în 1975 pentru că: a întreţinut relaţii cu o femeie din comună. Original. 1950 avea viciul beţiei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. manistă.02. 3 446 139 Baran Alexandru M. 1 447 138 Baran Aurel Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Original. 26. motiv pentru care şi-a părăsit familia. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar după 1951 23 august 1944 a refuzat „repatrierea”. 1955 1 448 137 Baran Gheorghe M.09.12. 1 111 .12. 1 449 136 Baranciu Simion Preşedintele cooperativei din comuna Pleşcuţa. 1940 a trăit sub regimul sovietic. menţinerea deciziei. Originale. ulterior a refuzat să se „repatrieze”.11. 19. în 26. a nedreptăţit ţărănimea săracă.445 3208 Baracu Gheorghe Subofiţer de Miliţie. Original. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1977 CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că: deşi în 1940 a trăit sub regimul sovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

exclus din Partid pentru că: a participat. Întrucât nu se încadra în criteriile stabilite. 13. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1937. din 1933. Biroul Comitetului 10. Originale. Membru de partid exclus în 1956 pentru că a fost condamnat penal pentru 14. 22 453 133 7 454 132 4 112 . 1956 3 452 3127 Baranga Aurel Redactor-şef la revista „Urzica”. la înăbuşirea grevei de la 1951 Griviţa. Referinţe semnate de: Rodica Socor. contribuit cu bani la „ajutorul legionar”. Baraneţchi Dichea Membră de partid exclusă în 1954 pentru că provenea dintr-o familie de exploatatori. a 12. Originale.05. municipal Bucureşti a hotărât să fie luat 1977 în evidenţa celor care au contribuit la lupta mişcării revoluţionare din perioada ilegalităţii. fals. 1 451 134 3. Barangă Marin Secretar al organizaţiei de bază şi primar în comuna Bărăşti de Vede. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Barangă Ion N. Totodată.09. CCP a hotărât respingerea cererii.450 135 Baranescu Nicolae (Bărănescu) Membru de partid exclus pentru că: a exploatat braţe de muncă şi a speculat.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca jandarm. Traian Şelmaru şi Ştefan Voicu. Original. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. copii.11. în 1948 a colectat 5 vagoane de cereale peste cota prevăzută. Originale. Originale.

sancţionat în 1956 cu „vot de blam” şi scoaterea din funcţia de director pentru că: în ilegalitate a avut o poziţie de capitulare în faţa duşmanului de clasă. în funcţia avută a folosit metode nepartinice şi nu a acceptat critica. Baraş Molka Meerova (Malea) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme participarea sa la mişcarea comunistă din România.01. decizie confirmată de CCP în anul următor. Originale. 5 456 130 Barar Ştefan Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a furat din avutul obştesc. 1958 21 458 760 9. hotărâre reconfirmată în 1959. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. necesară la stabilirea pensiei.12. Membru al Comitetului regional de Partid Bacău şi director al Şcolii de Partid de un an. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a fost membru al Partidului 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. În 1963 a fost reprimit în Partid.455 131 Baranyai Francisc F. în 1955 a dat declaraţii 1961 false despre un membru de partid. Originale.10. lb. Originale. refuzat să participe la programul gărzilor 1960 muncitoreşti. copie. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1927-1940 a activat în „Ajutorul Roşu” şi a luat parte la alte acţiuni comuniste. copie. fascist „Imredi”. română şi rusă. 1962 23 113 . Baras Marcu I. 3 457 129 3. a 14.04.

în timpul 11. 7 461 167 Barath Adalbert Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1945 a făcut parte din organizaţia 16.Lehru) Şef de serviciu în Direcţia Aprovizionare a MAI. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1932-1933 a fost membru al organizaţiei sioniste „Hanoar Haţioni”. în 1937-1938 a fost membru al organizaţiei sioniste „Menorah” şi s-a pregătit să emigreze în Palestina. Originale.09. 4. Originale. 1960 5 460 168 Barat Solomon Membru al Comitetului judeţean PMR Olt. exclus din Partid pentru că: a fost membru al PNL şi secretar al avocatului liberal Tomescu. Original.09. 1 462 127 Barăscu Gheorghe Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în timpul guvernării legionare a luat parte la şedinţe şi a contribuit cu bani la „ajutorul legionar”. 2. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1963.02. alte abateri.07. Originale. alte abateri. 1961 5 114 .459 169 Barat Liviu M. copie. (Israel . reconfirmată în 1966. dictaturii antonesciene a fost preşedinte al 1949 Comunităţii Evreieşti din judeţul Olt. CCP a hotărât menţinerea deciziei. sionistă „Hanoar Haţioni”. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

T.463 416 Barău Alexandru Director al Tipografiei Ministerului Învăţământului Public. 1980 care a născut doi copii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.D. Întrucât avea şi părţi pozitive.08. şi operator de dană la Întreprinderea Frigorifer Port Constanţa. alte 1954 abateri. reconfirmată în 1955. întreţinut legături intime cu Olga 1955 Vintilescu. abateri în munca desfăşurată. 4 464 2678 Barbarigo Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în calitate de gestionar la cantina Şantierului Naval „Viitorul”. din Brăila.05. a întreţinut 31. membru de partid exclus pentru că: a fost în strânsă legătură 11. a împrumutat bani muncitorilor de pe şantier. 5 115 . Originale. relaţii extraconjugale cu o altă femeie. 1 465 3324 Barbarino Dumitru Şef al Serviciului A. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a propus. a 23. menţinerea deciziei. Originale.04. cu fostul guvernator al Transnistriei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: deşi era căsătorit.

la înaintarea trupelor sovietice. I) 411 9. (Barbaşov) Membru de partid cercetat pentru că: în 1941. CCP a hotărât anularea încadrării lui în Partid. după 23 14. Întrucât la plecarea din Basarabia 1956 avea doar 14 ani. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor. Originale. august 1944 a refuzat „repatrierea” în 1950 URSS. a refuzat să se retragă în interiorul URSS. 16. 4 116 . 1952 2 (vol. Totodată. 1952 17 (vol. I-II) Barbath Carol Membru de partid în ilegalitate. când se afla la Ismail. Idem. lb.07. iar ulterior a avut activitate pe linie de UTC. Originale. Întrucât a fost informator al contraspionajului maghiar. iar la data anchetei era reţinut la Securitatea din Arad. Originale.04. 22 468 414 Barbă Gheorghe C.14/1952 466 (vol. în 1944 s-a refugiat în judeţul Dolj. CCP a hotărât anularea deciziei. 9. CCP a hotărât: continuarea anchetei. a propus ca autorităţile maghiare să fie informate de rezultate. întrucât şi-a desfăşurat activitatea la Budapesta. II) 467 415 Barbă Calistrat A. Original. română. s-a refugiat din Ismail în România. cercetat în legătură cu cazul Someşeni. membru de partid exclus pentru că în 1944. (Barbaşov) Asistent la Facultatea de filologie Bucureşti.07. decizie reconfirmată în 1956 (de două ori).05. maghiară.

după 23 august 1944 a refuzat „repatrierea” în URSS. Întrucât la căderea din 1934 a avut purtare proastă la Siguranţă (a declarat că 22. Original. s-a refugiat în judeţul Dolj. 19. când se afla la Ismail.04. în 1944 14.469 413 Barbă Nina Membră de partid cercetată pentru că: în 1941. 11 471 2666 Barbălată Iosub Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era înscris şi 27. CCP a hotărât respingerea cererii. Copie. CCV a hotărât anularea încadrării ei.01. 2 472 2936 Barbălată Leizer Membru de partid în ilegalitate. Originale. de unde s-a întors în 1947 fără permisiunea autorităţilor sovietice. vătămare corporală.05. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat reîncadrarea în Partid. 1 470 3104 Barbălat Boris Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tâlhărie. la sionişti. huliganism şi violare 1974 de domiciliu. se desolidarizează de mişcarea comunis1948 tă).04. în timp ce era membru al PCR. 1 117 . a refuzat să se retragă în interiorul URSS. iar în 1940 a plecat în URSS. cu scopul de a emigra în 1950 Palestina.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. preschimbe carnetul . CCP a hotărât menţinerea deciziei. organizaţiei legionare. încât a ajuns 19. hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus pentru că timp de un an a refuzat să participe la viaţa de partid şi nu s-a prezentat să-şi 29. ca 1973 profesor. Originale. 4. membru de partid exclus pentru că: a făcut politică legionară.02. alte abateri. Originale. Membru de partid exclus pentru beţii şi manifestări străine de conduita unui membru de partid. 1981 CCP a propus. 1959 În 1961 sancţiunea i-a fost transformată în „vot de blam”. a recurs la metode străine procesului instructiv-educativ. Întrucât şi-a retras apelul. 6 475 2667 9 476 3092 5 477 408 9 118 . menţinerea deciziei. reconfirmată în acelaşi an. CCP a 25. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.473 412 Barbălată Vasile Responsabil al Centrului DCA Brăila. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1954 1 474 3386 Barbălată Viorel T. Barbeş Petre D. Barbăroşie Ion I. să sustragă bani din genţile colegilor. Original. Membru de partid exclus pentru că în anii 1937-1941 a fost membru al 28.02.09.12. Originale. Barbescu Simion Membru de partid exclus pentru că: fiind stăpânit de viciul beţiei. Originale. a decăzut din punct de vedere moral.05. iar în 1972 aceasta din urmă i-a fost ridicată.

în 1938 s-a înscris în FRN. 2 119 . Originale. CCP a retrimis cazul Comitetului regional PMR Timişoara. Original. exclus din partid pentru că: în 1919 a fost schimbat. folosea braţe de muncă salariate.04. a avut servitor.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. deschis clasa muncitoare înscriindu-se la 1950 legionari.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 479 401 Barboni Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost agent al Siguranţei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. reconfirmată în 1960. 1957 10 481 399 Barbonţa Ioan I. din 1927 a activat în Partidul averescan. 1 480 400 Barbonie Constantin I. Originale. Originale. în 1946 a refuzat să se prezinte la vot. a avut strânse legături cu Iuliu Maniu. împreună cu un grup format din ofiţeri şi familia lui Iuliu Maniu. ca locotenent activ a luat parte 1949 la reprimarea revoluţiei din Ungaria. a luat parte la Rebeliune.06. Bella Kun. a trădat în mod 20.478 402 Barboloviciu Virgil Fost membru al Comitetului judeţean PMR Sălaj. Membru de partid exclus pentru că: în trecut ar fi cântat cântece legionare. unde a fost avansat în grad şi a fost decorat. 5. a fost trimis în judecată pentru furt din avutul 27. ca ostatic. cu familia lui 19. 1960 Pentru adâncirea cercetărilor. fiind printre elementele reacţionare. obştesc.

exploatat salariaţii.06. în timpul războiului antisovietic a urmat o 17. membru de partid exclus pentru că: era un element care a contribuit la 22. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în timpul guvernului Rădescu a 19. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 3 120 . Barbu Aurelia (Mozes) Membru de partid exclus pentru că făcea parte dintr-o familie de exploatatori care şi după 23 august 1944 a continuat să exploateze munca salariată (a deţinut un laborator chimic).03. în postul deţinut a avut o comportare imorală. Original.12. 1950 judeţul Teleorman. fost numit primar al comunei Fântânele. Barbu Alexandru Gh.08. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. şcoală de ofiţeri şi a fost instruit de 1953 instructori hitlerişti.11. crime şi jafuri pe teritoriul Uniunii 1950 Sovietice. Original. Barbu Alexandru Responsabil de cadre la Comitetul Provizoriu al Sfatului Popular orăşenesc Brăila. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a întreţinut relaţii cu chiaburii. Barbu Anastasia Membră de partid exclusă pentru că a fost proprietară de atelier textil şi a 14.482 395 Barbovschi Alexandru Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la manifestaţii legionare. s-a căsătorit cu fiica unui poliţist al regimului burghez. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 483 394 3 484 393 1 485 390 1 486 2981 7. Original.

Original. 4.487 2707 Barbu Bernard (Ettinger) Responsabil al gărzilor cetăţeneşti din Alexandria. reconfirmată în 1960. 1961 şi 1972. Originale.09. membru de partid exclus pentru că: în funcţia avută a lucrat superficial şi a adat dovadă de indisciplină. 4 490 791 34 121 . Originale. şi-a 20. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.06. paramilitară „Deutsche Manschaft”. 1 489 389 Barbu Constantin M. Barbu Dittrich Iosif Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a fost membru al Grupului Etnic German şi în organizaţia 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. alte 1959 abateri. reconfirmată în 1966. Şef de birou în Regimentul 6 Securitate. el însuşi ocupându-se cu comerţul. Originale. însuşit o sumă din banii ostaşilor din 1956 subordine. şi-a manifestat nemulţumirea faţă de gradul pe care îl avea.10. 1951 4 488 391 Barbu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost un element exploatator (şef 11. Întrucât abaterile avute nu constituiau motive de excludere. având atelier cu angajaţi). maistru ţesător. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. s-a dovedit a fi un element necinstit şi anarhic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

legionară. apoi s-a înscris în PNL şi PSD – 11. făcut parte din PNL. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1935-1937 a făcut parte din organizaţia 26. 6 494 385 Barbu Dumitru I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Activist la Comitetul raional PMR Piteşti. reconfirmată în 1956.09. 6. în funcţia avută a întrebuinţat metode de comandă. reconfirmată în 1962. membru de partid exclus pentru că: în regimul burghezomoşieresc a fost agent de percepţie.08. a luat parte la 1953 războiul antisovietic. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost în anturajul elementelor din PNL. Originale. fracţiunea Titel Petrescu.10.09. 6 122 .491 388 Barbu Dumitru Membru al Comitetului de Partid al Sfatului Popular orăşenesc Ploieşti. Originale. a 18. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. şef al Spaţiului Locativ. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. 1962 5 493 386 Barbu Dumitru Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dus activitate 1953 reacţionară împotriva PCR. 3 492 387 Barbu Dumitru D.

CCP a hotărât confirmarea stagiului din 1942.06. confirmarea calităţii de membru. 3 498 848 Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. 28. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. După 23 august 1944 a denunţat un grup de manişti. exclus din partid pentru că: în 1941 a avut legături cu conducătorii legionari. membru de partid care a solicitat 23.12. 1 123 . CCV a 1950 hotărât anularea deciziei. alte abateri. alte 1950 abateri. 8. confirmarea stagiului de partid din 1961 ilegalitate. 26. Originale.02. Original.495 384 Barbu Enache Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în 1940 şi 1944 s-a refugiat de la Cernăuţi în ţară.10. 1954 1 496 383 Barbu Florea Activist la Judeţeana PMR Râmnicu Sărat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. Ţinând cont de activitatea lui. 1 497 382 Barbu Gabriel (Feldman Henri) Şef al sectorului Istoria medicinei de la Institutul de Igienă şi sănătate publică. sancţionarea cu „vot de blam” şi i-a interzis ca timp de un an să ocupe posturi de răspundere în Partid. între care era şi fratele său. timpul şi-l pierdea prin cârciumi.

grupul din care făcea parte. abateri. Dâmboviţa. alte 15. Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 19. Original. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Barbu Gheorghe I.09. Originale. Barbu Gheorghe Membru de partid exclus în 1976 pentru că: fiind plecat într-o excursie organizată de ONT în Bulgaria şi Grecia. Geagu. menţinerea deciziei. în 1951 a fost condamnat penal pentru deţinerea unui pistol şi a unei arme militare.06. membru de partid exclus pentru că a mers la reacţionarul Traian 22. 6 500 3093 5 501 381 Barbu Gheorghe Primar în comuna Isvoarele. Originale. copie. s-a întors cu 13 zile mai târziu decât 21. Hotărâre reconfirmată în 1979. reconfirmată în 1962. CCV a hotărât menţinerea deciziei. care fierbea ţuică.499 847 Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară.04. 1940 a activat în organizaţia legionară. 1973 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.10. 1957 4 124 . Secretar al organizaţiei de bază. 1 502 3237 9 503 849 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1978 CCP a propus. exclus din partid în 1949 pentru că: şi-a însuşit 38000 de mii lei proveniţi din vânzarea ziarului „Scânteia”. Originale. prilej cu care a 1950 căutat să-l compromită îmbătându-l.07.

iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. era un element beţiv şi antisemit. Originale. Original. menţinerea deciziei. în timpul războiului a avut manifestări antisovietice. 1 505 2812 2 506 3313 10 507 3209 7 125 . CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 22. alte abateri. 1980 Întrucât motivele pentru care a fost exclus s-au dovedit neîntemeiate. fiind judecat pe baza Legii 18/1968. CCP a propus.03. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost gardian la Poliţia Capitalei. Totodată. nu a mai vrut să lupte 1951 pentru Partid. intrat în ilegalitate. apoi camerist la Ministerul Domeniilor. CCV a hotărât anularea deciziei şi 1950 confirmarea calităţii lui de membru. laptelui să delapideze o sumă mare de 1977 bani.504 871 Barbu Grigore Membru de partid exclus pentru că sub ameninţarea şefului său de atelier s-a înscris la legionari. instanţa a stabilit că nu poate justifica faptul că a obţinut prin 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. atunci când PCR a 19.06. muncă suma de 41000 lei.04. Barbu Ilie Şef de coloană şi secretar al BOB de la Autobaza nr. membru de partid exclus pentru că. Barbu Ilie Membru de partid exclus în 1974 pentru că: în calitate de şef de post de miliţie în comuna Dor Mărunt. după care. Original. l-a favorizat pe şeful Centrului de colectare a 26. Barbu Iacob I. Hotărâre reconfirmată în 1980. i-a interzis ca timp de doi ani să ocupe funcţii de răspundere.06. 2 Craiova. Originale. a luat parte la mai multe greve.

10.508 872 Barbu Ilie V. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. membru de partid exclus pentru că a bătut tractoriştii. (Kraus Richard) Membru de partid exclus pentru că era un exploatator care în perioada dictaturii antonesciene a fost o unealtă a 26. menţinerea deciziei.07. iar pentru atitudinea lui 1954 nepartinică faţă de tractorişti l-a sancţionat cu „vot de blam”. Barbu Ioana Membră de partid exclusă pentru că timp de trei ani nu a participat la adunările generale ale organizaţiei de 29. Originale. concubinaj cu o femeie de moravuri 1954 uşoare. Barbu Ioan Director la SMT Ardus. membru de partid exclus pentru scandaluri. anterior. 4 509 875 4 510 828 4 511 3387 5 126 . 1981 CCP a propus. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. beţie şi 13. Original. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut 22. regiunea Baia Mare. bază şi nici la munca în CAP. Originale. În 1979 sancţiunea i-a fost ridicată. Originale. Barbu Ioan Fost preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Vulcana-Pandele. regimului. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. În 1956 hotărârea a fost anulată şi a fost reprimit în Partid cu vechimea din 1945.11. regiunea Ploieşti.

membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. Originale. a transportat trupe şi material militar.512 873 Barbu Ion Căpitan de vas la Agenţia Sovrom Transport Galaţi. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic. Original.03. 28.01.07. a fost informatorul Siguranţei şi a ţinut legătura cu Gestapoul 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 513 3270 Barbu Ion Şef al postului de Miliţie din comuna Ghimpaţi. 1952 în calitate de comandant de vas. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. 25 514 3401 Barbu Ion A. 23. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar trecutul lui să fie cercetat de „organele în drept”.07. 1 127 . menţinerea deciziei. în 17. german. (II) Responsabil la Grupul sindical agricol. judeţul Ilfov. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1983. Originale. a cerut să fie scos din funcţie. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. funcţia avută a sprijinit interesele 1951 chiaburilor. CCP a propus. membru de partid exclus pentru că a săvârşit diverse abuzuri şi ilegalităţi. Original. Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul de partid. 5 515 829 Barbu Ion C. CCP a propus.

a avut legături intime cu Elisabeta Apostol şi şi-a părăsit soţia. motiv pentru care a fost 1951 condamnat penal. Membru în BOB al Atelierelor Griviţa. exclus din Partid în 1961 pentru 18. 4 128 .03. 5. Originale. a luat parte la manifestări legionare. copie. Iliescu. Originale. dovedit necinstit.04. Originale. exclus din Partid pentru că în funcţia avută folosea metode dictatoriale. Galaţi.03. 6 519 790 Barbu Ivanciu Director al Fabricii de paste făinoase şi biscuiţi „Dunăreana”. (A făcut parte din Divizia „Tudor Vladimirescu”.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956 şi 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei.516 793 Barbu Ion F. condusă de Iancu 1960 Tăbăcaru. că în 1940-1941 a desfăşurat activitate 1963 legionară. 1960 5 517 874 Barbu Ion N. s-a 30. „Banda neagră”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 6 518 792 Barbu Ionel V. Membru de partid exclus în 1959 pentru că din 1937 a fost membru al organizaţiei legionare din Balş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru al Comitetului judeţean PCR Buzău şi Preşedinte al Federalei Cooperativelor.10. cuib condus de Mihai D. membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1928 s-a înscris în organizaţia fascistă 15.

reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru delapidare.08. frate al său. Originale.02. munca. 1971 şi-a pierdut carnetul de partid şi a refuzat să participe la adunarea de partid în care s-a analizat situaţia lui. faptă pentru care a fost condamnat penal. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al cooperativei de consum. exclus din Partid pentru că a avut un comportament brutal faţă de soţie şi un 24. menţinerea deciziei. copie.11. Original. 2 521 3407 4 522 788 8. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni poliţieneşti. Plutonier la UM 01256 Caracal. Original. 4 524 79 7 129 . Barbu Marin Gh. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.520 789 Barbu Marin Activist la Raionul PMR Alexandria. CCP hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1966. Originale. exclus din Partid pentru că s-a ocupat de interesele sale personale şi a părăsit 12. 1954 1 523 3059 Barbu Marin I. membru de partid exclus în 1964 pentru că a fost condamnat penal 19. Barbu Marin D. pentru a acoperi lipsa în gestiune a unui gestionar. 1981 CCP a propus.11.12. Barbu Matei I. Originale. 13. Diriginte al Oficiului PTTR din comuna Zorleni. a semnat un act fictiv.

exclus din Partid în 1954 pentru că: a luat parte la acţiuni legionare. Originale. exclus din Partid pentru că s-a dovedit necinstit (nu a putut justifica sume mari 23. reconfirmată în 1957. Responsabil al Secţiei de Educaţie Politică de la Judeţeana PMR Ialomiţa.04. alte abateri. 21 528 807 1 130 . fapte pentru care a 1955 fost arestat şi cercetat. 1957 şi 1960. 5. Originale. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trecut în evidenţa „organelor în drept”. reconfirmată în 1967. muncitori. de bani provenite din vânzarea cărţilor şi 1952 a broşurilor de partid). membru de partid exclus în 1954 pentru că a întreţinut legături cu elemente duşmănoase şi a transportat peste graniţă 23. 1960 şi 1961. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată în 1956.05. obiecte de valoare. Burah) Secretar al Legaţiei RPR din Belgia.525 810 Barbu Mihai Şef al Serviciului de Cadre de la Banca de Stat. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 527 808 Barbu Morel I. Barbu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară şi a dat informaţii despre 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era stăpânit de spiritul mistic (merge duminica la biserică). în funcţia avută a angajat elemente necorespunzătoare. 1955 14 526 809 Barbu Mihai G. (Burach. alte abateri.11.10.

exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 4. reconfirmată în 1979 şi 1980. Lucrător politic în mai multe unităţi militare. cupură ziar. Activist de partid.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1962 55 531 805 Barbu Nicolae H. 5 532 804 Barbu Nicolae N. pe care le-a sprijinit. în muncile avute s-a 13. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1959 pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare. Originale. Originale. menţinerea deciziei. 1951 speculative. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. lăsat corupt de elemente afaceriste.529 3188 Barbu Nicolae C. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare şi abuz în serviciu. legionară. 5. 1977 3 530 806 Barbu Nicolae D. Membru de partid exclus pentru că în 1935-1940 a activat în organizaţia 29.05. pe frontul de la Odessa. CCP a propus. reconfirmată în 1961. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 2 131 . Originale.08.

1965 4 534 3410 Barbu Niţă Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că împreună cu un coleg de serviciu a mers la un restaurant. întreţinea legături cu chiaburii. a refuzat 19. după 25. Originale. a favorizat 17. a fost de acord ca 1952 fiica sa să se căsătorească cu un ofiţer deblocat. 4 132 . 5.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Moineşti. al cărui tată a fost mare negustor.I. din cadrul I. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. a fost condamnat penal pentru sustrageri de materiale din întreprindere. 5 535 802 Barbu Ofiţă (Ofiţa) Director al Magazinului textil Giurgiu. să predea cotele de cereale.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. Originale. Întrucât a renunţat la apel. care.533 803 Barbu Nicolae V. a făcut parte 1957 din „secta religioasă” „Oastea Domnului”. fiind în stare de ebrietate.R. s-au lovit 1981 reciproc. 1 536 2683 Barbu Oprea M. exclus din Partid în 1965 pentru că: a folosit banii din cotizaţii în scop personal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază din Secţia mobilă – Sălătruc. elemente afaceriste.12. membru de partid exclus pentru că: în postul avut s-a înconjurat de elemente duşmănoase.11. ca responsabil al Cantinei i s-a găsit lipsă în gestiune. Original.

de Ziua minerului. în 1953.a) şi titelişti. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a neglijat cercetările privind sustragerea unei cantităţi de benzină din depozit.537 801 Barbu Pavel A.10. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a ascuns faptul că părinţii lui erau chiaburi. legionară. pentru un an.11. Barbu Romulus Ofiţer de Securitate. 1954 Întrucât era un element tânăr. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Nicolae Carandino. Şef al Bibliotecii Centrale a Armatei. locotenent major. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în acelaşi an a fost reţinut de Securitate. iar abaterile nu constituiau motive de excludere. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940 a avut activitate 24. Originale. Dobrescu ş. Original. Originale. a avut atitudine nesănătoasă faţă de critica organizaţiei de bază. Barbu Sabin-Alexandru Locţiitor politic la un batalion de deservire a Aerodromului Caracal. şi că tatăl său fusese exclus din Partid. CCP a hotărât anularea deciziei. Rodocea. a provocat scandal şi a avut 25.05. Original.12. 18. CCP a hotărât anularea deciziei. reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 4. întrucât avea relaţii cu militanţi politici manişti (Ilie Lazăr. Întrucât motivele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. 1956 6 538 800 Barbu Pavel N. alte abateri. 4 539 799 1 540 392 1 133 . alte abateri. manifestări şovine.

1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. manifestaţii legionare. reconfirmată în 1960. exclus din Partid în 1952 pentru că: în 1947 l-a ajutat pe fratele său să plece clandestin în Palestina.04. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în trecut a luat parte la 19. 1960. reconfirmată în 1980. Originale.08. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 544 3285 Barbu Steţenco-Marin Membru de partid exclus în 1979 pentru că: a încercat să acopere lipsa în gestiune cu bunuri provenite din furt.541 798 Barbu Silviu Gh. 1955 6 543 796 Barbu Stan D. alte abateri. 38 542 797 Barbu Solomon (Bercu) Activist PMR la Sectorului „II Negru”. regiunea Bucureşti.03. Originale. reconfirmată în 1959. alte abateri. faptă pentru care a fost condamnat penal. 1 134 .10. 31. Originale. 7 545 795 Barbu Stoica Preşedinte al Sfatului Popular Comunal Baloteşti.12. Original. Membru de partid exclus pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a preluat 27. membru de partid exclus în 1952 pentru 20. că: a servit interesele chiaburilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat 1954 şperţ. -. 1979 CCP a hotărât menţinerea deciziei. tipografia unui evreu. alte abateri.

a fost apoi proprietar de birt şi a 25. 1.11. a făcut afaceri cu mai mulţi negustori de vinuri. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 20. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului regional PMR Hunedoara. 2 549 817 Barbu Traian Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. în timpul colectărilor a 21. Original. 1950 1 135 . Original. bătut ţărănimea săracă. 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de secretar al organizaţiei de bază săteşti.07. Original. 1956 care ulterior a fost masacrată.07.04. copie. 2 550 816 Barbu Traian Membru de partid exclus pentru că. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 547 794 Barbu Tilea D. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 1961 cercetare temeinică. Original. 1 548 818 Barbu Toma T. Original. strângerea populaţiei civile de la Odessa. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei.546 2688 Barbu Tase (Bădărănescu) Membru de partid exclus pentru că: a fost proprietar de trăsură şi a avut un angajat. alte abateri. făcut comerţ clandestin cu băuturi 1956 spirtoase. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de primar.

Ţinând seama de faptul că sprijinise 1951 mişcarea muncitorească în perioada războiului.09. exploatator. 1954 întreţinea legături intime cu o muncitoare în sediul organizaţiei de bază. 7 553 815 Barbu Vasile I. Membru de partid exclus în 1974 pentru că: a fost judecat pentru provenienţa ilicită a unor bunuri. era exploatator. afacerist şi descompus din punct de vedere moral. CCP a propus. 10 554 2881 Barbu Vasile S. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un 27.02. străin de 1949 interesele poporului. considerându-se nedreptăţit. menţinerea deciziei. element necinstit. 1977 3 552 814 Barbu Vasile (Krauss) Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate anticomunistă şi de trădare a clasei muncitoare. Secretar al organizaţiei de bază de la fabrica „Salomir”. Brăila.551 3212 Barbu Traian C. 1 136 . 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. Originale. reconfirmată în 1956 şi 1959. Membru de partid exclus pentru că: în 1924-1944 a fost membru al PNL. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. exclus din Partid pentru că în 1947-1948 a fost proprietar de atelier mecanic şi a 15. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. exploatat braţe de muncă salariate. Copie. Originale. 21.08. a depus carnetul de partid.

1 557 230 Barbulovici Iancu Activist al PMR. a 27. alte măsuri. Original. a avut 1950 funcţii importante în administraţia de stat. Originale. agent de poliţie şi agent acoperit al SSI. CCP a constatat că într-o misiune de recunoaştere apelantul a luat iniţiativa de a trece de partea armatelor sovietice. 16 556 813 Barbu Voicu Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar i s-a găsit un deficit în gestiune. Ţinând cont că era un element tânăr. 2 137 .06.06.555 2652 Barbu Vilan Membru de partid exclus pentru că avea un trecut duşmănos faţă de clasa muncitoare (fusese membru al FNR. motiv pentru care a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1953 CCP a propus menţinerea deciziei.05. exclus din Partid în 1956 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Originale.a. CCP a hotărât menţinerea deciziei.). alte abateri.04. 1951 CCV a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. exclus din partid pentru că în trecut a fost 10. luat parte la şedinţe legionare. a făcut afaceri ş. în calitate de şef de patrulă şi comandant de gardă la o fabrică de textile din Cernăuţi. 1957 4 558 232 Barbura Augustin Director la Uzina Electrică din Aiud. Original. 30. 8.

Originale. alte abateri. Original. CCP a hotărât menţinerea stagiului <1951> din 1945. avea 1965 viciul beţiei. Hotărâre reconfirmată în 1963. 1.01.11. Original.10. 1 560 165 Barbus Niculae Membru de partid exclus pentru că: în 1934-1941 a făcut politică legionară şi a 17. 1954 1 562 163 Barbuţ Gheorghe D. alte abateri. Originale. în 1947 10. fost şef de cuib. 8 138 . Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost martor al apărării în procesul unui 1951 sabotor. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în 1940-1944 a fost agent telegrafist la Serviciul Special de 28.11.559 233 Barbura Valeriu Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. s-a dovedit a fi necinstit. a luat parte la războiul 1950 antisovietic. 3 563 155 Barcari Timoftei Membru de partid cercetat în legătură cu stabilirea stagiului în Partid. copie. 1 561 164 Barbuţ Elena (Tunea) Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (Poliţie şi Siguranţă). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Informaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

alte măsuri. Valea Jiului. 4 139 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 1953 2 565 220 Barcuţeanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. 3. reconfirmată în acelaşi an. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. legionară şi a luat parte la Rebeliune. Originale. informaţii despre starea de spirit a 1951 muncitorilor. abateri. alte 11. exclus din Partid pentru că: a activat în organizaţia 17. Originale. Original. Original. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. CCP a hotărât anularea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. copie. Original. Bardac Aurelian N.06.564 221 Barcsik Iosif Membru de partid exclus în 1952 pentru că a fost categorisit chiabur. Membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al capitalismului. 1 566 222 1 567 324 Bardac Dumitru N. în timpul războiului antonescian dădea 11. membru de partid exclus pentru că în funcţia avută s-a dovedit a fi un element afacerist. alte 1949 abateri. 3. 1960 13 568 2937 Bardac Ioan Responsabil cu agitaţia şi propaganda al organizaţiei de bază din comuna RâuBărbat. Vicepreşedinte al Sfatului Popular al raionului Loviştea.

05. 9 571 3133 Bardar Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. Copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.10. faţă de care a întrebuinţat bătaia şi înjurătura. Originale. 7 572 556 1 140 . 1948 1 570 2919 Bardan Vasile Profesor la Institutul Politehnic din Timişoara. ca secretar al Preturii Părincea. membru de partid exclus în 1950 pentru că a activat în PNŢ. În 1968 CCP a propus. Originale. 1976 Decizia a fost menţinută. Întrucât a sprijinit activitatea revoluţi. (Bărdan) Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturilor carlistă şi legionaroantonesciană a fost instructor de premilitari. secretar al UTM.04.1967 onară ilegală. Comitetului judeţean Hunedoara al PCR. după 23 august 1944. 18. Bardaş Ioan Responsabil cu munca de tineret la Comitetul PMR de plasă Făgăraş şi 18.12. unde a ocupat funcţii de răspundere. menţinerea deciziei. 6. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1947.569 2884 Bardan Nicolae V. judeţul Bacău. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. în 1945 a fost încadrat în Frontului Plugarilor şi numit preşedinte al Plăşii Părincea. exclus din Partid pentru 1950 că era un element afacerist şi beţiv. a protejat pe chiaburi.

1977 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că în arhive nu se regăseşte informaţia solicitată. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Mircea Vodă. unde a 14. deci necombatant. 1953 4 575 823 Bardocz Adalbert (Bella) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Original. reconfirmată în 1960. Întrucât a fost şofer. 1 576 824 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. fiind încorporat în Armata maghiară. Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. făcut parte din plutonul care executa 1950 dezertorii. regiunea Galaţi. octombrie 1922 din Mediaş.573 555 Bardaş Radu Al. a luptat contra Uniunii Sovietice.08. Originale.07. alte abateri CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bárdi Rozália Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. 1952 2 577 1156 Bardoczy Iozsef Cetăţean ungar pentru care Ambasada Ungariei în România a cerut să se confirme dacă a luat parte la greva din 28.04. Original. Bardocz Zoltan Membru de partid exclus pentru că. 6. membru de partid exclus în 1955 pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. copii.02. copii. Originale. 5 141 .08. 1958 10 574 182 4.

perioada războiului a făcut parte din 1958 PCdR. Original. Adresă a CCP prin care se confirmă 1961 solicitarea. rusă. maghiară. Originale.578 124 Bárdos Ladislau Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. ca primar al 17.02. 27 581 827 Bargu Ştefan Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor.03.1952 au comunicat informaţiile solicitate. comunei l-a bătut pe secretarul UTM. copii. copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 29 579 715 Baremboim Avram Persoană pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat să se confirme dacă a fost membru al PCdR. Originale. 19. română. Adresă de răspuns a CCP prin care s. 1 142 . lb. lb. Notă de răspuns a CCP adresată CC al PCUS prin care se confirmă solicitarea. română.03.05. alte 1950 abateri. 31. 10 580 603 Barenboim Oişie (Basca) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării soţiei sale de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte că în 22. Originale. Referinţe semnate de Ida Felix şi Bercu Feldman.

1957 iată.05. 1978 CCP a propus. 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. nu se putea verifica. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. în timpul deportării populaţiei evreieşti. Original.04. reconfirmată în 1956. 3 143 . Originale. Originale. 9. 3 585 853 Barna Ecaterina (Fodor) Membră de partid exclusă pentru că în 1944. CCP a hotărât anularea deciziei şi i-a recomandat ca pentru reprimirea în Partid să se adreseze organizaţiei de bază. Originale. 2 584 3245 Bari Toader Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru furt din 29. Întrucât acuza s-a dovedit neînteme.09. 1955 2 583 854 Barhard Jean Responsabil organizatoric al organizaţiei UTM de la Institutul Politehnic Bucureşti. 15.582 2655 Barhard Aurel S. Întrucât o perioadă de peste doi ani. Secretar al organizaţiei de bază nr.08. CCP a hotărât respingerea cererii. a luat parte la percheziţionarea femeilor. care a solicitat încadrarea în Partid. exclus din Partid pentru că în perioada grea economică a întreţinut legături cu elemente afaceriste şi a făcut speculă cu medicamente. menţinerea deciziei. 1951 cât a fost în Israel şi Turcia. 7 din Ministerul Sănătăţii. student. avutul obştesc.

membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la şedinţe legionare. Întrucât de la excludere (1950) a trecut prea mult timp.07. 1942 a intrat voluntar la Şcoala de 1954 subofiţeri de jandarmi Timişoara. copii. în 26. neîntemeiat. 1 144 .05. Originale. ca om de serviciu la Primărie. Originale. Întrucât motivul s-a dovedit a fi 15. de transformarea sa de la excludere.03. cerut să se confirme apartenenţa la PCR. 6 588 857 Barna Mihai Membru de partid exclus pentru că în 1944. CCP a hotărât anularea 1957 deciziei. 7 587 856 Barna Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1930-1940 a cântat cântece legionare şi a participat la inaugurarea monumentului lui Moţa şi Marin. 1976 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate.586 1146 Barna Ferenc (Francisc) Cetăţean maghiar pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a 28. Ţinând cont de activitatea pozitivă şi 17. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.08. 3 589 855 Barna Moise Angajat al Miliţiei Baia Mare. pentru reîncadrarea în Partid urma să se adreseze organizaţiei de bază. a luat parte la deportarea populaţiei evreieşti din oraşul Sighet. CCP 1958 a hotărât anularea deciziei şi a recomandat organizaţiei de bază să pună în discuţie cererea sa de primire în rândul candidaţilor.

a fost slugă 14.06. a protejat unii chiaburi. alte abateri. 1956 4 593 820 Barnea Constantin Membru de partid exclus pentru că a neglijat viaţa de partid. 2. membru de partid exclus pentru că: a încadrat în funcţii de răspundere elemente duşmănoase. credincioasă a capitaliştilor români şi 1951 germani. Originale. Întrucât în ilegalitate a ajutat Partidul.05.12. Originale. 1972 4 145 . 1 592 1534 Barnac Dumitru Gh.590 822 Barna Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost patron de drogherie. Original. 19. fals în acte şi uz de fals.05. Şef al Sectorului de cadre al Sfatului Popular raional Râmnicu-Vâlcea. 1 591 821 Barna Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost patron în Arad. 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1951 reprimirea lui în Partid. 2 594 3078 Barnea Margareta Membră de partid exclusă pentru că a fost condamnată penal pentru delapidare. Originale. a falsificat acte pentru a-şi însuşi bani.06. 4. 1951 CCV a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. Original.

avertisment” şi trimiterea în producţie pe 1951 timp de 2 ani. Originale. exclus din Partid pentru că: a furat o serie de lucruri şi a introdus în sediu femei de moravuri uşoare. Original. ca responsabil sportiv al Sindicatului.10. şi-a însuşit o sumă de bani. cu care a întreţinut relaţii intime. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. a insultat un activist de partid. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trimis în producţie ca brutar. în producţie.12. a dobândit cartele de alimente şi îmbrăcăminte pe nedrept. 2 597 843 Barok Mihail Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1942-1944 a făcut parte din 25. 4 598 842 Baron Constantin Secretar la Sfatul Popular al comunei Frânceşti.595 819 Barnuţ Constantin Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la acţiuni legionare. regiunea Piteşti.08. 1 596 844 Baroc Atanasie L. alte abateri.10. Partidul „Crucea cu săgeţi”. 2. membru de partid exclus pentru că: s-a purtat rău cu populaţia. Instructor la Judeţeana de Partid Ilfov. 1954 2 146 . 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. fapte pentru care a fost sancţionat cu „vot de blam cu 13. alte 31. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. abateri. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. cât a stat în Basarabia. şi-a însuşit obiecte de la o persoană căreia i-a făcut percheziţie domiciliară. Original. din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar la Sfatul Popular Mândruloc. nu era verificată. în timp ce era şeful unei echipe de cercetare din MAI.599 841 Baron Eugen I.04. 2 601 2638 Baroncea Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 s-a ocupat cu afacerile. 7. raionul Arad. Original. 1953 2 600 2920 Baron Vasile Membru de partid exclus în 1955 pentru că în anii 1939-1941 a făcut parte 18. 13.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 reconfirmată în 1960 (de două ori) şi 1968. 24 147 . 1967 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1953. era beţiv. a avut relaţii cu diferite femei şi s-a despărţit de soţie. membru de partid exclus pentru că: perioada de până în 1944.03. 2309. Întrucât a fost greşit încadrat. Originale. 1956 2 602 840 Barosan Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în Mişcarea Legionară. faptă pentru care a fost condamnat penal. a fost în relaţii bune cu chiaburii. CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru.

fapte de necinste.10. Copie. CCP a hotărât respingerea cererii. Originale. 1 605 144 Barra Zoltan A. deportat-o la Auschwitz şi. care avea o comportare imorală (a acuzat pe Paul Daicovici că a 27.12. ca 20. În 1941 a plecat în Austria.06. nu trăia viaţă de partid.08. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. gestionar de cooperativă s-a dovedit 1950 necinstit. Întrucât atât împrejurările în care a plecat din ţară. 4 606 837 Barsasteanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. unde a lucrat la o fabrică de zahăr. Bad-Vöslau şi s-a încadrat în Partidul 1948 Comunist Austriac. Original. Membru de partid exclus în 1959 întrucât: a fost condamnat penal pentru 21. CCV a hotărât menţinerea deciziei.603 839 Baroth Iudith (Iudita) Membră de partid exclusă pentru că era un element crescut şi educat într-un mediu burghez. a stăruit în acuze. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cât şi activitatea din Austria nu au putut fi verificate. trăia cu diferiţi bărbaţi). deşi s-a 1951 dovedit că făcea o confuzie. 2 604 2885 Barovschi Ştefania (Barowschi) Persoană care a solicitat încadrarea în PMR. 1 148 . iar după Eliberare a lucrat la poliţia din oraşul 13.

Comitetului municipal Bucureşti al PCR. în 1975 cazul a fost clasat. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1974 Întrucât apelantul nu a adus dovezi în sprijinul cererii.05.10. 4 149 . Original. membru de partid. 4 609 838 Barşai Oscar Membru de partid reverificat. muncitoare. care i-a fost greşit acordat de către Comisia de Verificare şi să i se acorde vechimea în Partid din 1944.607 836 Barsony Ştefan Membru de partid exclus pentru că era un element care a exploatat clasa 25.01.12. făcut parte din organizaţia legionară. CCP a propus: menţinerea calităţii de 17. Original. întrucât cazul său nu a fost cercetat suficient. să i se anuleze stagiul 1952 din 1926. 1 608 835 Barstan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a 10. Originale. 3 610 3134 Bart Aurel Membru de partid care a solicitat să fie luat în evidenţa celor care au activat în mişcarea revoluţionară ilegală. copie. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 30.

Originale. a fost preşedinte al organizaţiei Uniunea Populară Maghiară din comuna Bogata.12. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. făcea parte dintr-o sectă religioasă. Partid.10. 1953 8 612 1141 Barta Janos Persoană pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a cerut referinţe. reconfirmată în 1959. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1961. 1. membru de partid în ilegalitate. 7 Petroşani. copii. 1952 Întrucât a fost informator al contraspionajului hortyst.10. pentru bani. 10 150 . raionul Luduş. 1975 5 613 304 Barta Vasile Şeful Serviciului de Muncă şi Salarii de la Trustul de Construcţii nr. care a solicitat reprimirea în 29.611 831 Barta Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a trecut persoane peste frontieră în mod clandestin. CCP a hotărât respingerea cererii şi scoaterea lui din postul deţinut. Originale. 4. a făcut greutăţi în campania de treieriş. funcţie în care s-a dovedit necinstit. cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni.

copii. în toamna anului 1944. 1982 Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale.07. Originale. care a luptat în armata fascistă 22. în timp ce era şeful Gărzilor Populare din Odorhei. 1952 unde a fost luat prizonier de către americani. maghiară. a bătut mai mulţi soldaţi 15. muniţie şi alte obiecte militare. 1947 CCP a hotărât acceptarea cererii.07. apartenenţa la PCR. la o percheziţie i s-au găsit 1957 arme. Copie. Original. în 1968 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1944. 7 151 . 1 617 1198 Bartha Carol (Károly) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la 27. apoi s-a retras în Germania. CCP a hotărât menţinerea deciziei.614 834 Bartalis Francisc Membru de partid exclus pentru că: înainte de 1944 a exploatat muncă salariată. Partid. 10 615 833 Bartha Alexandru Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut ostil Uniunii Sovietice. sovietici. Întrucât s-a dovedit că era nevinovat.05. 1 616 2898 Bartha Carol Persoană care a solicitat primirea în 22.12.

07. copii. făcut parte din organizaţia legionară. 4 620 3296 Bartha Grigore Ofiţer de armată. copii.12. 4. 1953 20 622 299 5. 1950 1 152 . 8 621 186 Bartha Ioan Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. 21. Membru de partid exclus pentru că a 28.618 1162 Bartha Ernest (Ernö) Cetăţean ungar pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privind apartenenţa la PCR. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. grav militari din subordinea sa.12. Adresă de răspuns a CCP prin care s-a 1978 comunicat faptul că. 7 619 832 Bartha Geza M. întrucât a renunţat la cetăţenia română. Originale. menţinerea deciziei. a pierdut şi calitatea de membru al PCR.02.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus şi trecut în rezervă pentru că a aplicat pedepse neregulamentare şi a lovit 21. Originale. Original. 1979 CCP a propus. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Bartha Iuliu Membru de partid exclus pentru că era un element care toată viaţa lui a servit credincios pe moşieri şi a luat parte activă la exploatarea ţărănimii muncitoare. Originale. Originale.

care a solicitat să i 24. depusă de la excludere. Original. când a fost concentrat în armata maghiară. CCV a hotărât menţinerea excluderii din Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. participat activ la războiul de jaf şi 1951 cotropire a Uniunii Sovietice. se recunoască stagiul de partid din 1945. Originale.08. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1940 s-a înrolat voluntar în armata hortystă. a 15. 3 625 302 Bartha Sigismund Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu naţionalist-şovinist: a făcut parte din organizaţii fasciste. 1957 CCP a hotărât confirmarea stagiului.06.623 300 Bartha Nicolae Membru de partid suspendat pentru că în 1944. fiind repartizat la un 17. 1 624 301 Bartha Pavel Prim-secretar al Comitetului raional PMR Târgu-Secuiesc.07. detaşament de muncă alcătuit din evrei. ca şi de atitudinea sa pozitivă de la locul de muncă. 8. 1 626 303 Bartha Ştefan Gh. Ţinând cont de activitatea lui pozitivă în organizaţiile de masă.05. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiu de la data rezolvării apelului. 1950 i-a schingiuit şi le-a cerut bani. Original. 1956 3 153 .

Originale.01. 1951 apoi a fost trimisă de americani în Suedia). 6.627 305 Barti Ştefan Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: şi. a participat la acţiuni legionare. alte abateri. Originale. împreună cu patronul său.11.08. 1953 7 628 307 Bartiş Gavril Secretar al organizaţiei de bază din comuna Frâncenii de Piatră. CCP a hotărât menţinerea deciziei. element beţiv şi scandalagiu. 2 629 544 Bartok Viorica (Ilie) Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: întrucât a trăit din exploatare. regiunea Cluj.12. avea neverificată perioada 16. În 1955 a fost reîncadrată în Partid. exclus din Partid pentru că era un 18. Original. 4 630 2939 Bartolomeu Virgil Responsabil de presă la Secţia de Propagandă şi Agitaţie a Sectorului Ministere. alte abateri. 1 154 . 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să se prelucreze cazul în organizaţia de bază.07. 1944-1946 (a fost închisă la Auschwitz. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a însuşit diverse sume de bani provenite 1949 din vânzarea presei de partid. (Barty) Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a luat parte. reconfirmată în 1960. era străină de interesele clasei muncitoare. Copie. la excursii organizare de asociaţia „Muncă şi Voe Bună”.

Original. având relaţii cu 10. Original. 2 633 295 Bartoş Ion I.10.04. adunând referinţe de la alţi membri de partid. pe 1950 care îl regreta. în 1943 s-a înscris în Partidul Crucilor cu Săgeţi (Nyilas). Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al lui Mişa 24. 1 155 . s-a purtat 26. Bucureşti.11. diferiţi bărbaţi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a fost comandant de 22. Originale. Originale. reconfirmată de CCP în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 634 296 Bartoş Paraschiva Fostă responsabilă la Căminul cultural „Nicolae Bălcescu”. 9 632 294 Bartoş Andrei Ziarist la „Făclia” (Fáklya) din Oradea. brutal cu populaţia. membră de partid exclusă pentru că: a trăit o viaţă uşuratică. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Aron. moşier şi conducător cuzist.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.631 545 Bartoş Alexandru Membru de partid exclus în 1950 pentru că. a procedat în mod 1953 anarhic. în calitate de pretor. companie de „Levente” în comuna 1956 Sânzieni.

Originale. 1 636 306 Barţichi Iacob Membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente străine clasei muncitoare. Original. deşi este căsătorit. 1954 1 637 2896 Baruch Hermeliu (Barbu) Persoană care a solicitat primirea în Partid. Copie.02. verificare să-i procure o copie după 1954 caracterizarea sa. pe care nu le-a demascat. 9. la verificare a avut o atitudine duşmănoasă. CCP a hotărât respingerea cererii.635 297 Bartoş Petru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de subofiţer de armată a bătut ofiţeri din cadrul aparatului politic. Întrucât în 1940 prin Willman. al Gestapoului.05. Original. 1 638 1083 Baruzaru Cezar Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică cuzistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a obţinut un carnet de 1949 scutire de muncă şi un post la Centrala Evreilor.09. alte abateri. a îndemnat un membru al Subcomisiei de 25. agent 19. alte abateri. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. imoral şi beţiv. era un element 15. a dus o viaţă uşuratică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 156 .11.

Original. 1951 1 640 323 Barzache Nicolae Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. în 1941 a fost trimis la Cernăuţi. Original. (Iorgu) Membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat pentru trafic de influenţă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. tatăl 1960 său a fost cuzist. unde a participat la arestări şi percheziţii ale civililor. s-a dovedit necinstit şi a protejat elemen1951 te duşmănoase regimului. a avut legături cu elemente chiabure şi maniste şi s-a manifestat duşmănos faţă de Partid. 2 157 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. fiind casier al cuibului. membru de partid exclus pentru că 24. 5. Originale.03. Original. care în perioada grea economică s-a ocupat cu specula.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în aceeaşi calitate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Bihor. 6. 1 642 334 Basalic Iordache M. legionară. a făcut parte din organizaţia 27.04. 1952 2 641 322 Bas Florian Primar în comuna Tinca.639 318 Barza Samson Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a fost agent de poliţie.07.

alte abateri. 1954 1 644 336 Basangeac Gheorghe T. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14. Locţiitor politic al Detaşamentului de muncă Băneasa (Securitate). 1951 şi el legionar notoriu.02. 1 158 . alte abateri.11. membru de partid exclus pentru că: a dat dovadă de lipsă de vigilenţă şi orientare în descoperirea unor elemente duşmănoase. faptă 10. 1 646 337 Basarab Ioan Membru de partid exclus pentru că: era un element nesincer faţă de Partid. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că a furat cereale de la GAS Băneasa. Originale. 3. Copie. pentru care a fost condamnat penal. legionar.) CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 645 2897 Basarab Georgeta Membră de partid exclusă pentru că: în 1940 s-a căsătorit cu Nicolae Basarab. fiind cununată de Florin Miroiu. (A făcut parte din Divizia „Tudor Vladimirescu”. Originale. Original.643 335 Basamac Radu D. 19.03. afacerist şi speculant.08.

37 159 . alte abateri. 1 650 744 Basarabu Virgiliu (Virgil) Membru de partid exclus pentru că în 1949-1950 a făcut închisoare. alte abateri. comandant de companie.1954 se. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Locotenent de armată. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 26. membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a căsătorit în uniformă legionară la Biserica 17.02. Originale. Original. avea rude elemente duşmănoa. pe frontul antisovietic a fost judecător 22.09.11. a avut legături cu elemen1949 te duşmănoase.09. cu care întreţinea legături. era în relaţii cu un legionar notoriu. militar şi a fost decorat.647 338 Basarab Mircea M. „Ilie Gorgani”. alte abateri. fotografii. pe motiv că 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. chiaburi. în 1946 a 1950 sprijinit PNŢ. 2 648 2764 Basarab Nicolae I. Secretar al organizaţiei de partid de la Ministerul Minelor şi Petrolului. Original. pe care a căutat să le menţină în posturi de răspundere. 17 649 743 Basarab Ovidiu Membru de partid exclus pentru că: a fost ajutor de inspector de Jandarmi. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

au emigrat în Israel. care toată 30. în 1944 a fost deportată în Germania. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. când s-a întors în 1952 ţară (perioadă neverificată).05.06. după care în 1945 a stat în zona engleză de ocupaţie şi în 12. alte abateri. apoi director general al centralelor mecanice din Ministerul Agriculturii. CCP a hotărât anularea deciziei. a fost şef de grup într-o organizaţie sionistă. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. el însuşi fost proprietar de atelier. Hotărâre reconfirmată în 1957. 17 653 737 Basch Emeric Fost responsabil al Secţiei organizatorice a Comitetului judeţean de Partid Hunedoara. 8. Originale.651 812 Basch Andrei Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator. a sabotat realizarea sarcinilor de plan. exclus din Partid pentru că: era fiu de exploatator. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea ei din Partid. copie. foşti capitalişti. a promovat şi menţinut în funcţii elemente duşmănoase. 1 652 811 Basch Elena Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie de burghezi. Originale. până în 1946. Suedia. viaţa a trăit din afaceri. 1953 8 160 . Original.10. rudele sale.

Original. 1951 Întrucât după 23 august 1944 a dovedit că a rupt cu educaţia din trecut. în timpul 27. Originale. 2. Originale. 1 656 859 2. ca directoare la Liceul Comercial Sibiu a făcut propagandă fascistă. CCV a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. CCP a hotărât: primirea lui în Partid ca membru nou.654 2642 Basch Francisc E. cu interdicţia ca timp de un an să ocupe posturi de conducere în Partid. membru de partid exclus pentru că în perioada războiului a primit o educaţie 19. Originale. Decizie reconfirmată în 1953. 1953 2 657 861 Bastan Gheorghe S.06.02. (Petru) Responsabil al Resortului de studii şi documentare din Secţia de educaţie politică a Judeţenei PCR Maramureş. 1948 8 655 738 Basculescu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost omul patronilor capitalişti.08. locotenent-major. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fascistă. antisovietică. 4 161 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şef de Stat Major la Batalionul de Paraşutişti Bucureşti. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1944. cercetat pentru că la căderea din 1941 a avut purtare proastă. susţinând războiul cotropitor. unde a fost decorat cu „Coroana României”. a admonestat Judeţeana Maramureş a PCR pentru că l-a primit în Partid fără să aibă situaţia clarificată.02. soţul ei a fost ofiţer pe frontul antisovietic. războiului antisovietic a făcut propagandă 1951 fascistă. Basoc Aurelia Membru de partid exclus pentru că: era fiică de exploatator.

4 660 3058 13 661 648 5 162 . 4. patronului uzinei I. Totodată. Originale. şi spărgător de 1957 grevă.11.08. În 1979 CCP a propus. reconfirmarea deciziei. iar faţă de muncitori s-a purtat brutal. CCP a hotărât că nu îndeplineşte condiţiile necesare. Originale. unde a avut o atitudine duşmănoasă faţă de populaţia sovietică.T. Başchir Teodor Membru de partid care a solicitat să i se acorde stagiul din ilegalitate şi să fie luat în evidenţă.01. întrucât nu au fost găsite documente care să se refere la situaţia indicată. dat Comitetului judeţean de Partid Galaţi 1971 să-l ia în evidenţă. membru de partid exclus pentru că: în trecut a servit burghezia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.658 2640 Baston Ovidiu Fost director al Sovromtransport. în timpul războiului antisovietic a cerut să fie transferat cu serviciul la Portul Odessa. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Başlîi Semion Vasilievici (Alexonescu / Prosan) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti prin care se solicita să se confirme că în anul 1943 a fost condamnat la 5 ani de 21. închisoare pentru aruncarea în aer a 1960 podului de pe râul Apele Negre. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al 16.24. Originale. Notă de răspuns a CCP prin care s-au cerut relaţii suplimentare. 1953 16 659 866 Basz Coloman I. a recoman.05.A. sucursala Galaţi. era un element necinstit.

1966 Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. rusă.06. română. 9. 2 163 .04. necesară pentru pensionare. în perioada dictaturii antonesciene a fost la Odessa. 33 664 446 Başoer Sprinţa Boruhovna Cetăţeană sovietică. a simpatizat cu 16. 3 663 952 Başoer Manea Zaharova Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să i se confirme activitatea în mişcarea revoluţionară din România între 15. copii.662 858 Başna Stan Membru de partid exclus pentru că a 11. Originale. Originale. Adresă a CCP către CC al PCUS prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale. copii. 1929-1940. iar faţă de muncitori a avut o purtare duşmănoasă. 1958 20 665 860 Baştă Gheorghe I. Referinţă a lui Marin Florea Ionescu. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al patronilor. pe care a sprijinit-o 1952 material. Mişcarea Legionară. făcut parte din organizaţia legionară. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea sa în PCdR. Original. Referinţe semnate de Ghizela Vass şi Ida Felix.07. lb. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Original.12. a contopit cu organizaţia profascistă 1959 „Muncă şi Lumină”. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 2 164 . 1956 8 667 863 Baştea Ioan Gh.666 862 Baştea Costică I. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. reconfirmarea deciziei. Originale. Original. În 1980 CCP a propus. 1954 2 668 864 Baştea Nicolae N.15.09. a făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 a făcut parte dintr-o asociaţie cu caracter naţionalist-şovin. a dat burse unor elevi care erau „elemente necorespunzătoare”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7. membru de partid exclus pentru că: a luat parte la Rebeliunea legionară. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. care în 1940 s. (Başcă) Prorector al Institutului Agronomic Bucureşti.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 1954 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. hitleriste şi a regimului antonescian. Originale. 4.12. 1 669 772 Batalan Vasile Preşedinte al Comitetului de conducere al Cooperativei CFR Arad. a făcut propagandă în favoarea armatelor 11.

Sarkani) Membru de partid exclus pentru că 15. regiunea Constanţa. 2 673 777 Bathori Margareta (Csisar . a dus propagandă împotriva înfiinţării GAC. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.670 773 Batali Adrian Candidat de partid exclus pentru că avea un frate care a făcut parte din Siguranţă. 1954 1 672 776 Batcu Constantin Preşedinte al Sfatului Popular din comuna Beidaud. era 13.07. văzut beat prin comună şi juca jocuri de 1952 noroc (barbut). Originale.05. Întrucât a reuşit în bună măsură să rupă cu mediul în care s-a format. 1 165 . Original. CCP a hotărât anularea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a avut comportare brutală faţă de populaţie. Originale. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 3 671 775 Batcu Alexandru Asistent la Institutul de Medicină Iaşi. era un element imoral.10. alte abateri. CCP a recomandat Comitetului 1962 regional PMR Bucureşti să i se retragă calitatea. membru de partid exclus pentru că era de origine burgheză. Original.10. fapt care în acelaşi an s-a şi petrecut. 1. 27. motiv pentru care în 19521954 a fost deţinut.

06. mahiară şi rusă. Original. lb. 4 678 140 Batori Adalbert Cetăţean ungar cercetat în urma solicitării Partidului celor ce Muncesc din Ungaria. 1 675 780 BatkayAdalbert I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Adresă a CCP prin care s-a comunicat faptul că în perioada interbelică a fost membru al Partidului nylasist şi al organizaţiei fasciste „Bathori Löverszegyesület”. perioadă care nu putea fi verificată. 1952 35 166 . 31. intrat în Partid cu 1950 scopuri personale. 20. 2 676 771 Bato Iosif Preşedintele Sindicatului IPEIL Odorhei.04. Adresă similară din 1953. 1 677 770 Batog Solomon Membru de partid exclus pentru că a 15. făcut parte din organizaţia legionară. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. copie. copii. membru de partid exclus pentru 19.674 778 Batica Ioniţă Membru de partid exclus pentru că: în 1924-1948 a fost agent fiscal de urmărire. că era un element exploatator şi afacerist. 9. Original.12. română.06. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1957 Întrucât a renunţat la apel. element exploatator.01. Original. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1943-1946 a fost în Ungaria şi Germania.

copii. Originale. împotriva partizanilor. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 20.05. Secretar al organizaţiei de bază. Bauer Carol (Hajdu) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.12. Originale.679 786 Bau Radu I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. s-a ocupat cu fabricarea ţuicii şi a 1950 deschis o cârciumă.08. Baum Iosif Membru de partid exclus pentru că: după reîntoarcerea din zona de ocupaţie americană.06. rii. reconfirmată de CCP în 1956. română şi maghiară. de a se trimite informaţii cu privire la participarea lui la mişcarea revoluţionară din Ungaria. Adresă de răspuns a CCP prin care 15. lb. Original. adresate CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. a fost decorat cu 1950 „Crucea de Fier” germană. 3 680 850 7 681 266 53 682 784 1 167 . necesare pentru stabilirea unei pensii a 1962 tatălui său. Bauch Sándor (Bauc Alexandru) Persoană cercetată în urma solicitării CCP. a fost arestat torturat şi ucis. Originale. s-au comunicat informaţiile solicitate (în 1955 perioada interbelică a avut atitudine slugarnică faţă de moşier şi de sfidare a cetăţenilor). unde a ajuns în urma deportă19. Adresă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar prin care se confirmă că a făcut parte din mişcarea de rezistenţă din Ungaria. 14. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în anii de secetă a făcut speculă.

iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. pentru favorizarea infractorului la 1969 săvârşirea infracţiunii de uneltire contra ordinii sociale. Bauman Dumitru Director al Trustului (de alimentaţie) Bucureşti. Originale. Bazavan Marin I.12.05. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 1961 CCP i-a respins cererea. pozitivă pe tărâm profesional şi obştesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că s-a înconjurat de elemente duşmănoase.01. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1954 2 685 1514 Bay Emilia Membră de partid exclusă pentru că tatăl său a făcut parte din Grupul Etnic German.10. membru de partid exclus în 1955 pentru că a fost condamnat la 5 ani de închisoare 12. Bazavan Constantin M. 1980 CCP a propus. lagăre şi colonii din MAI. legionară.04. alte abateri. Ţinând seama de activitatea ei 25. 4 684 783 6. stagiului de partid din ilegalitate. Original. Originale. Director adjunct al Direcţiei penitenciare. care a solicitat acordarea 18. anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.683 785 Baum Iosif A. 5 686 3019 5 687 782 4 168 . Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 30. Instructor la Comitetul regional PMR Braşov.

5. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 41 169 . regiunea Suceava. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1975 Comitetului municipal Bucureşti al PCR. reconfirmată în 1962. 16.10. în calitate de agent încasator (1949-1950) 11. cererea i-a fost respinsă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Dorohoi. 1960 6 689 5 Băbăţ Constantin Fost secretar al Comitetului PCR de plasă Bălăciţa. exclus din partid pentru că: în 1936-1937 a făcut politică cuzistă. fapte pentru care a fost condamnat penal. Originale. Originale.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Preşedinte al GAC „Victoria” din Brăeşti. membru de partid exclus pentru că din 1939 a activat în organizaţia legionară. Originale. 4.10. Întrucât nu îndeplinea condiţiile cerute. 1960 7 691 3129 Băbescu Solomon Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi să fie luat în evidenţa ilegaliştilor. membru de partid exclus pentru că a avut atitudine duşmănoasă împotriva comuniştilor judecaţi în 1936 în procesul de la Craiova. Original. 1 690 4 Băbeanu Victor Preşedinte al Tribunalului Popular Regional Craiova.688 781 Bazic Ştefan I. reconfirmată în 1962. a falsificat acte şi şi-a însuşit o sumă de 1955 bani.

04. alte abateri. 1 695 723 Băcanu Constantin G. le-a sprijinit cu acte false în vederea şantajării unei doctoriţe. 1954 1 694 582 Băbuţă Ion Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de pădurar a făcut afaceri cu lemne. în 1953 a intrat în 1954 anturajul unor elemente necinstite şi cu trecut dubios. a sustras un dosar pe care l-a dat unui avocat în contul 30. Original. la morală cu mai multe femei din sat. 8. când lucra la SSI. a luat parte la beţii şi a avut legături cu chiaburii.11. sublocotenent. în schimbul sumei de 2000 lei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea abateri de 29. era împotriva GAC şi exploata braţe de muncă. Serviciul comandatură din Securitate. membru de partid exclus pentru că: în 1946.08.692 72 Băboi Ion (Ioan) Ofiţer la Direcţia 11. Original.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. unei sume de bani. pe care. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 1954 divulgat secretul de partid. 7. Originale. 1 693 41 Băbuţ Matilda Membră de partid exclusă pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. 1959 4 170 . Original.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.02.696 578 Băcanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică PNŢ. a fost condamnat penal pentru abuzuri şi metode huliganice. a avut funcţie importantă în PSD. CCV a hotărât menţinerea deciziei.28. a asuprit şi jefuit 1950 populaţia sovietică.06.02.02. CCP a trimis cazul spre recercetare 1961 Comitetului regional PMR Bacău. alte abateri. Decizie menţinută. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. regiunea Dobrogea. în calitate de comandant de companie a luat parte la 13. ajutor de primar şi preşedinte al GAC din comuna Negru Vodă. războiul antisovietic. a fost condamnat penal. menţinerea deciziei. Original. 1941 a făcut parte din organizaţia 1961 legionară. 5 699 715 Băcăiţă Dumitru Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. 4 171 . 28. Originale. 1 697 724 Băcanu Dumitru Agent agricol. motiv pentru care 27. membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1940. Originale. 1981 CCP a propus. 5 698 3375 Băcanu Vasile Membru de partid exclus pentru că a comis acte de necinste.

membru de partid exclus în 1951 pentru că: a divulgat 21. Originale. 2 172 .03. secretul militar. alte abateri. copie. Decizie reconfirmată de CCP în 1963. locotenent-major. exclus din Partid în 22. pentru că în trecut a deţinut o prăvălie şi a 1950 exploatat muncitori. Originale. 6. 1952 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus 28. 1958 pentru că în trecut a făcut parte din 1960 organizaţia legionară. Original.09.11. 5 701 580 Băcărin Grigore I. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Oltenia. Original. 2 703 612 Băcăuanu Miltiade Director la Departamentul Aprovizionării Armatei. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică. regiunea Craiova.700 579 Băcărin Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Zegujani.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1962 10 702 581 Băcăuanu Artur (Goldenstein) Medic la Institutul Sanitar Militar. raionul Baia de Aramă. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Decizia a fost menţinută.

a fost 1959 condamnat penal pentru fals în acte publice. prin care a compromis Partidul şi a îngreunat 23. 1 707 700 Băcilă Ion Gh. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a ocupat cu specula. pentru că în 1939-1940 a activat în 1960 organizaţia legionară. 4 706 684 Băcilă Ilie Membru de partid exclus pentru că în 1949 a întreprins o acţiune anarhică. 11 705 614 Băceu Gheorghe Gh. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. după 23 august 1944 a făcut 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. parte din „secta” baptistă. alte abateri. Şef al postului de miliţie din comuna Cincu. munca organelor de stat în urmărirea 1950 „fugarilor din păduri”.10.08. copie. membru de partid exclus în 1957 29.704 613 Băcescu Ion P. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.04. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 173 . Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1940-1941 a activat în 22. Original. Originale. organizaţia legionară. Originale.

V. Originale. 4 Foraje. ca gestionari 1954 la cooperativă au fost numiţi cumnaţii săi. Băcioiu Ovidiu Gh. care s-au dovedit a fi elemente necinstite. a organizaţiei de bază. 1953 3 174 . Original. Copie.02. sancţionarea cu „admonestare scrisă”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a întreţinut legături cu unchiul 31.12. Redactor la ziarul „Flamura Prahovei”. CCP a propus: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 2 709 703 5 710 704 2 711 529 1. legionar evadat din 1952 închisoare. Originale. Băcioiu Simion Secretar al organizaţiei de bază din comuna Jitia. Băcioiu Vasile Director la Sovromconstrucţie. întrucât Comitetul raional de Partid I. regiunea Ploieşti. alte abateri. Stalin i-a comunicat că are situaţia neclară şi a scos-o din munca de secretară 16. copie. membru de partid exclus pentru că: a promovat în funcţii elemente duşmănoase. legionară. 1955 CCP a hotărât scoaterea ei de sub ancheta CCP şi a recomandat-o pentru a fi folosită la munci corespunzătoare pregătirii şi capacităţilor ei. Bucureşti. prin influenţa sa.08. alte abateri. alte măsuri. său. reconfirmată în 1957. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia 25. raionul Râmnicu-Sărat. Trustul nr.708 702 Băcioiu Maria Membră de partid care a solicitat să i se verifice activitatea din ilegalitate. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Gheorghe Pleşa.10.

712 2888 Băcueţ Gheorghe Responsabil de partid la plasa Brad. în 1966 s-a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Copie.07. reconfirmată în 1962. cercetat pentru că a părăsit munca încredinţată. tot timpul a citit ziarele reacţionare „Dreptatea” şi 22. Originale. 1 714 2809 Bădană Cristache I. 4 715 639 Bădâră Virgil Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică în Partidul cuzist şi în organizaţia legionară. date cu patimă. Originale.08. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 713 637 Bădan Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost gardian public. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. poliţie. CCP a retrimis apelul 25. apoi agent de 26.05. 1963 Întrucât s-a constatat că a fost exclus pe baza unor declaraţii neobiective. dezertând. Întrucât de la data excluderii au trecut mai mult de 4 ani.05. Comitetului regional PMR Bucureşti. soţia sa provenea dintr-o 1951 familie înstărită. dat fiind că însăr11. 3 175 . „Liberalul”. cinarea era prea mare pentru capacităţile 1948 sale. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”.

Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 17. Legionară.06. motiv pentru care a 46/1977 fost condamnat penal. tatăl său a făcut parte din vechea poliţie. Petre Lupu şi Emil Bobu i-au recomandat lui Alexa Haralambie. 2 717 Bădănac Alexandru Director al Întreprinderii judeţene de construcţii-montaj Botoşani. organizaţia legionară. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 176 . părinţii săi au fost excluşi din Partid. a făcut propagandă 1950 antisovietică. reconfirmată în 1980. alte 1951 abateri. a fost 11. 12 719 57 Bădărău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1940 a făcut parte din Mişcarea 15. 1978 12 718 642 Bădănoiu Cristea M. alte abateri. membru de partid cercetat pentru că: în trecut a făcut un an închisoare. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.716 636 Bădăluţă Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică PNŢ. în funcţia avută se comporta dur cu oamenii şi îi înjură.04. fiind şi şef de cuib.07.02. Originale. Originale. să-l înlocuiască din funcţie. primsecretar al Comitetului judeţean PCR Botoşani. simpatizant legionar.

iar pentru devotament în 1956 luptă a fost avansat în grad şi decorat. Constantin Cabaş.12. Original. în timpul războiului antisovietic a fost comandant de pluton 19. şi lui Ion Gluvacov. pentru uşurinţa cu care l-au exclus din Partid. Bădărău Nicolae Membru al aparatului politic al Diviziei „Tudor Vladimirescu”. să se atragă atenţia lui 12. Bădău Artenie Membru de partid exclus pentru că în 1947. responsabil de cadre. avertisment” pentru nereguli şi abuzuri în 1981 muncă. Originale.08. CCP a hotărât: sancţionarea lui cu „vot de blam”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 723 2887 1 177 . femei şi anturaj de elemente duşmănoase. 2 721 59 2 722 3409 Bădărău Toma-Pavel Primar şi vicepreşedinte al Sfatului Popular Sâmbureşti. judeţul Olt. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu 25. membru de partid exclus pentru că: în 1936-1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară. Originale. când s-a cerut şi scoaterea sa din Direcţia Politică a Armatei.10. Întrucât a renunţat la apel. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a dus o viaţă de desfrâu prin chefuri cu 14. Copie.09. Decizie reconfirmată în acelaşi an. fost secretar al 1948 Comitetului judeţean de Partid Turda. a avut purtare anarhică.720 58 Bădărău Gheorghe A. la împărţirea porumbului către populaţie. de mitraliere.

16. Original. 1957 11 725 64 Bădău Ion Membru de partid exclus pentru că: a avut o funcţie de răspundere în PNŢ. 1 726 80 Bădeanu Haralambie I. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. Original. motiv pentru care a fost condamnat penal. ca preşedinte al Sectorului I Timişoara. (Şerbănescu) Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la atrocităţi. 1 728 361 Bădescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a jefuit şi 11. reconfirmată în 1979. reconfirmată în acelaşi an. în 1963 şi 1966. a fost omul de 31. încredere al patronului.12. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.08. 1 178 . alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.724 63 Bădău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Tineretul PNŢ.10. Original.04. 1. asculta Radio America şi avea manifes1954 tări naţionalist-şovine.08. 1954 8 727 360 Bădescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. batjocorit populaţia.

CCP a retrimis cazul spre soluţionare organizaţiei de bază.10.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. căsătorit cu fiica unui chiabur. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost legionar. deşi a cunoscut că soţul ei a fost legionar. 5 730 363 1 731 2775 1 732 364 Bădescu Emanoil I. reconfirmată în 1962. Original. îndemnând oamenii să 17. alte 1954 abateri. că a activat în organizaţia legionară. tic a sprijinit regimul fascist. la verificări nu a luat atitudine să-l 1960 demaşte. Originale. Bădescu Gheorge A. pe frontul antisovie24. era 25. 7 733 366 1 179 .03.729 362 Bădescu Ana (Butoiu) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. 19.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. la alegerile din 1946 a făcut propagandă. Original. căpitan. voteze pe Iuliu Maniu şi Constantin 1966 (Titel) Petrescu. se ţinea de 1950 beţii. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din gruparea PSD Independent. membru de partid exclus pentru 29. Bădescu Constantin N. Întrucât apelantul şi-a recunoscut faptele. Original. Ofiţer de marină pe linie de comandă. Bădescu Benone Membru de partid exclus pentru că: a posedat mijloace de exploatare.05.

1. 1978 Întrucât acuzele nu s-au verificat.08. 40/1977 pentru că ar fi săvârşit abuzuri. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP trimis cazul 1961 spre recercetare Comitetului regional PMR Argeş. Originale.734 Bădescu Gheorghe Secretar al Comitetului de partid al comunei Liebling. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.12. 17 737 368 Bădescu Ion D. Originale. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică legionară.10. cercetare temeinică. CCP a clasat cazul. 1960 reconfirmată în 1961 şi 1975. 3 180 . Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. judeţul Timiş. cercetat 10. a fost membru al PNŢ şi a făcut politică legionară. 24. 17 735 365 Bădescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1939 a fost simpatizant al Frontului Renaşterii Naţionale.11. alte abateri. Hotărârea a fost menţinută. 1951 2 736 367 Bădescu Ion Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară.

(Binder) Procuror la Tribunalul Vâlcea. Hotărâre reconfirmată în 1980.01. Bădescu Ion M. Membru de partid exclus în 1949. menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a fost avocat în Baroul Vâlcea şi a făcut politica PNŢ. nu a mai dus activitate de partid şi nu a 25. fostului administrator al moşiei Brătianu. în 1944 s-a căsătorit cu fiica 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Răspuns al Colegiului de Partid Constanţa către CCP în care se spune că apelantul a renunţat la apel. pentru că în 1940 a luat parte la diverse manifestări legionare. fapt pentru care a fost cercetat în numeroase rânduri de către „organele în drept”. Original.738 369 Bădescu Ion I. trăind în concubinaj cu o altă femeie.07. 1980 1 181 . Bădescu Marcel N. 18. Membru de partid exclus pentru că: şi-a părăsit întreprinderea şi familia.05. foşti legionari şi manişti. Bădescu Marin Persoană care a solicitat primirea în Partid. motiv pentru care cazul a fost clasat. Originale.01. 1979 CCP a propus. semnat „Angajamentul solemn”. la verificare. CCP a hotărât că apelurile celor 1973 excluşi la verificare nu se mai examinează. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1 739 3275 8 740 3082 11 741 3360 9. Originale. întrucât nu a prezentat dosarul de primire organizaţiei de bază. 1952 după 23 august 1944 a menţinut legături cu diferite elemente duşmănoase. Original. în 1938 a participat la constituirea Asociaţiei avocaţilor români creştini din Vâlcea.

Original. Originale. 1966 3 743 3340 Bădescu Nicolae Membru al CC al PCR. a dat dovadă de 17. 1958 se afla sub influenţa misticismului. ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 745 706 Bădescu Ştefan C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ofiţer MAI. acordarea stagiului din 1940. 5.04. 1980 CCP a propus. Originale. membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: în 19481952. în funcţia avută. membru de partid exclus pentru că: în trecut a slujit 22. a luat şperţuri. care a solicitat acordarea stagiului de partid din 26. Originale. ministru adjunct al Lucrărilor Publice.05. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. în Jandarmerie – aparat de oprimare al 1952 clasei muncitoare. părinţii lui erau chiaburi.742 2776 Bădescu Mihai Membru de partid exclus pentru că în calitate de lucrător la Sectorul carnet de partid al raionului PMR Turnu Severin şi-a însuşit bani din cotizaţii.07. avea rude moşieri.09. 6 182 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. împăciuitorism şi a tolerat familiarismul. 6 744 370 Bădescu Stanciu Sublocotenent MAI.

însă întrucât a întreţinut relaţii cu Stancu Soancă. (Ion) Student la Şcoala Superioară de Partid 23. tabele ca agent informator la fosta fabrică 1959 „S.10. informator. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. în funcţia avută a făcut greutăţi politicii regimului.05. A fost cercetat întrucât figura pe două 15. Originale. a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam” şi scoaterea din aparatul CCP. „Ştefan Gheorghiu”. II) 747 765 Bădic Gheorghe Preşedinte al cooperativei din comuna Pucheni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1965 i-a fost ridicată sancţiunea de „vot de blam” dată în 1959. 1952 1 183 . fotografii.T. I-II) 22 441 (vol. regiunea Argeş.1957 lui CCP. CCP nu a putut stabili dacă a fost recrutat şi folosit ca informator. Originale. 3. Atelierul de sculărie. raionul Câmpulung. duşmani ai regimului.707 Bădeţ Ioan I. I) 746 (vol. 5 (vol. membru al aparatu. Original. Idem. în 1946 a făcut propagandă contra BPD. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1942. copii. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1941.11.E.”. pe care nu l-a demascat.

după care. Director general adjunct al Direcţiei Generale a Recrutării şi Repartizării Forţelor de Muncă de pe lângă Consiliul de Miniştri. cu care. a fost luat prizonier. CCP a hotărât acordarea stagiului din mai 1944.12. pe frontul antisovietic.02.”.A.1945). ofiţer de Miliţie.I. la Moscova a urmat o „şcoală antifascistă”. din martie 1945 a fost chestor la Craiova. pe care l-a despărţit de soţia sa. după 23 august 1944 a fost numit comandantul Forţelor Patriotice din Craiova. în 1946 s-a căsătorit cu Bădică Ilie. partizani „Carpaţi”. Originale.748 763 Bădică Cecilia Fostă responsabilă cu cadrele la Banca RPR Hunedoara. nu a trăit viaţă de partid. în 19501958 a avut „diferite funcţii în M. membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. reconfirmată în 1962 şi 1966. apoi şef al Inspectoratului de Poliţie Galaţi (19471948). în aprilie 1944. cu care avea un copil. apoi un curs de pregătire militară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a organizat preluarea Prefecturii Dolj (24. unde a luat parte la incendierea unor trenuri petroliere. CCP a constatat că: în 1942. a fost numit comandant al Detaşamentului de 17.01. a avut misiuni în Crimeea. 3 184 . membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. duşmani ai regimului. în mai 1944 1963 a fost trimis în România. 1952 4 749 764 Bădică Ilie M. în 1949 a devenit comandant al Miliţiei judeţului Hunedoara. 2.

26. Originale. Bădici Ioan Şef al Secţiei de agitaţie şi propagandă a Comitetului regional de Partid Teleorman. 7 751 650 2 752 652 1 753 3260 Bădici Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals în acte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. CCP a propus sancţionarea lui cu „vot de blam”. într-o frizerie luată de la un evreu.750 3203 Bădică Ştefan Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în timpul războiului a lucrat la Comenduirea pieţei din Chişinău. Bădiceanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost cârciumar.07.01. după 1976 23 august 1944 s-a ocupat cu specula. Bădici Anişoara Membră de partid exclusă pentru că: era de origine chiabură. 10. de prietenie cu elemente titeliste. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. Originale. a lucrat birocratic.01. 3 754 651 4 185 . Original. cercetat pentru că: a avut rezultate slabe în munca de control. a lăsat să se strecoare 1951 în subordinea sa mai multe elemente duşmănoase. Originale. a fost în relaţii 15. a fost condamnat penal pentru fapte de necinste.04. CCP a hotărât clasarea cazului. duşman al regimului.04. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. era soţia unui 18. aflată 22. a avut 1953 abateri de la morală (beţie). menţinerea deciziei. Originale.

L. 1979 CCP a propus. exclus din Partid în 1953 pentru că: a înşelat oamenii. Original. membru de partid exclus pentru că a depus cerere de plecare definitivă din 21. Oprişeneşti. CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1945 şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. În 1957 a solicitat stagiu de Partid din 1936 şi i s-a acordat din 1944. Sibiu. alte abateri. a făcut chefuri şi 20.C.09. a săvârşit 1977 abuzuri şi abateri de la disciplina de partid. cu care frecventa restaurantele. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei.12. în calitate de preşedinte al Cooperativei de producţie 26. 1954 10 758 654 Bădilă Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Turnişor. director la O. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a făcut speculă cu carne.04.03. Originale. 3 756 3174 3 757 653 6.755 3294 Bădilă Aurel Profesor la Şcoala generală nr. Pâinea. 3 din Făgăraş. Bădilă Florea Fost simpatizant al Partidului în ilegalitate. judeţul Brăila. ţară. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. a avut neînţelegeri cu responsabilul de cadre. 1 186 . afaceri cu chiaburii. 1954 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. Bădilă Dumitru Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” în 1975 pentru că. Originale. membru de partid exclus şi destituit din funcţie pentru că: s-a înconjurat de foşti comercianţi.

Originale. 4 762 501 Bădin Kivu N.01.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Originale. 4.759 655 Bădilă Ion (<al> lui Filip) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Filea. exclus din 28. 1958 alte abateri. (Chivu) Membru de partid exclus pentru că: a avut atelier şi a exploatat braţe de muncă. provine 26. faptă pentru 1957 care a fost dat în judecată. a falsificat acte şi 16. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 760 692 Bădilă Iosif V. Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 ca elev de liceu a participat la marşuri şi cântece legionare. Originale. reconfirmată de CCP în 1956. reconfirmată în 1960. Partid pentru că: s-a dovedit a fi afacerist 1955 şi beţiv. 1951 11 187 . judeţul Mureş. era necinstit şi carierist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 10 761 693 Bădilă Petru Membru de partid exclus pentru că: în timp ce era contabil la Sfatul Popular al raionului Gheorghieni. Original. a terorizat cetăţenii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit o sumă de bani. nesincer şi lipsit complet de conştiinţă de clasă.04. dintr-o familie de chiaburi şi negustori. era palavragiu.

în timpul războiului antisovietic 15.12. Original. iar 1982 apelantul şi-a retras apelul.05. 1958 3 767 3428 Bădiţă Marin Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul de partid. Întrucât Biroul Comitetului judeţean 30.06. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 764 695 Bădiţă Alexandru Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de liberali şi ţărănişti. reconfirmată în 1957. cărora le-a divulgat secrete de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Vâlcea al PCR i-a redat calitatea.04. a luat parte la jafuri contra populaţiei 1951 civile. Bădiţă Ion M.763 694 Bădină Aurel G. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă fascistă şi a simpatizat cu Mişcarea Legionară. Bădiţă Dumitru C. (Bădiţa) Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru însuşirea 14. alte abateri. Originale. 1972 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a clasat cazul. Membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu chiaburi. Original.12. Originale. a ocupat funcţii de răspundere în organi. 1 765 3080 7 766 696 3. 5 188 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. unei sume de bani din gestiune. reconfirmată în 1975. zaţia fascistă „Muncă şi Lumină” din 1953 întreprinderea în care lucra.13.

496 Idem. a spus că din pricina lipsurilor avute nu mai poate munci în funcţia avută. Originale. CCP hotărât menţinerea deciziei. avea obiceiul de a frecventa în grup diferite localuri. unde a lăsat o impresie proastă.768 3250 Bădiţă Nicolae Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că în calitate de director la Şcoala generală din 24. a săvârşit abuzuri în muncă. motive pentru care a solicitat să fie trecut într-o muncă administrativă. a întreţinut relaţii neprincipiale cu Guţea Ana. La discutarea cazului său la CCP. Bădiţă Stelian Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a fost decorat.11. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam”.11. 1956 73 (vol. alte abateri. judeţul 1978 Olt. şi în special în oraşul Sibiu. 1950 10 770 (vol. comuna Dobrun. I-II) Bădiţoiu Gheorghe Prim-secretar al Comitetului de partid 2. 14/1955 vol. II) Original. s-a dovedit ataşat armatei fasciste maghiare.07. satul Roşieni. a avut o comportare incorectă faţă cu fondurile băneşti ale Comitetului regional Stalin. 189 . Originale. trimiterea în producţie şi să i se stabilească termenul de returnare a banilor lipsă pe care îi gestiona. cupură ziar. reconfirmată în 1960. VI al oraşului Sibiu cercetat pentru că: în <1955> calitate de membru al Biroului regional de Partid Stalin (Braşov) a avut o poziţie împăciuitoristă şi de cocoloşire a unor abateri ale unor lucrători din aparatul de partid. I) 2 (vol. 5. în 1953 s-a prezentat băut la fabrica „Vasia Vasilescu”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. şi că este bolnav. 34 769 2590 3.10. copie.

Cererea şi-a bazat-o pe faptul că la unele şedinţe ale PNŢ. exclus din Partid în 1959 pentru că: a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. a participat şi Mihail Roşianu. Hotărâre reconfirmată în 1964. 1959 5 190 . 16 774 2587 Bădoiu Grigore I. perioadă.10. reconfirmată în acelaşi an. 4 773 202 Bădoi Nicolae D. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. partid din care a făcut parte. 9. Originale. copie. alte 1960 abateri. pentru abuz şi neglijenţă în serviciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1946 a fost membru al PNŢ şi.771 2602 Bădiţoiu Ion D.01. Originale. membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a luat parte la o şedinţă legionară.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. a fost condamnat penal 24. Întrucât şi-a retras cererea. 1961 6 772 3083 Bădîrcă Ion Gh.06. Originale. tot în acea 30. Secretar de celulă de partid la Atelierele principale CFR Turnu-Severin. s-a încadrat într-o organizaţie 1973 subversivă legionară . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Director al fabricii de tâmplărie Budeşti. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1936. reconfirmată în 1963.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 1 191 . Originale. Bădulescu Gheorghe N. 31.05.775 3156 Bădoiu Petre Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat de mai multe ori pentru fapte de necinste. 20 779 196 Băduleţ Maria Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a trăit în Basarabia (perioadă neverificată). 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. având 29. Membru de partid exclus pentru că a fost informator al Siguranţei.05. organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat penal pentru acte de 25. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1957. 5. îşi bătea soţia şi se ţinea de 1951 beţii. misiunea de a-i urmări pe comunişti. 5 777 199 4 778 197 Bădulescu Tiberiu A. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.01. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a activat în 21. menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. Originale. Originale. necinste. Hotărâre reconfirmată în 1980. 6 776 201 Bădoiu Romică St. Original.10.12. CCP a propus. Director al CAP „Ilie Pintilie”.

deşi acesta fusese condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei Originale. membru de partid cercetat pentru că în adunarea generală a organizaţiei de bază a luat apărarea lui 61/1979 Grigore Ciolacu. 4 783 194 2 192 . beţiv şi 1959 scandalagiu. în 1937 a fost sub influenţa propagandei legionare. CCP a constatat că sesizarea nu are temei. 8. Activist de partid la regiunea PMR Piteşti şi raionul Loviştea şi Costeşti. pentru a nu fi exclus din Partid. CCP a hotărât clasarea cazului. dovedit a fi un element viciat. Membru de partid exclus pentru că: în 1933-1938 a fost ofiţer de jandarmi la Centrul de instrucţie Târgu Ocna.09. exclus din Partid în 1958 pentru că s-a 30. a întreţinut 1960 legături de prietenie cu elemente necinstite. Originale. Original.12. asesor şi judecător militar. în timp ce era 14. în 1949-1953. sub influenţa cărora a dat sentinţe mai reduse în raport cu faptele comise. Băgălin Constantin Gh.780 2741 Băduţ Ştefan I. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940 a făcut politică legionară. CCP i-a 1962 recomandat să se adreseze organizaţiei de bază de la locul de muncă. 10. Originale. 1979 5 782 195 Băetu Scarlat Gh.05.07. Întrucât şi-a retras apelul. Pentru reprimirea în Partid. 5 781 Băetaniu Ion (Băetănoiu) Director al Bazei judeţene de aprovizionare tehnico-materială Mehedinţi.

Original. 5 193 . 2 787 510 Băias Mihai Membru de partid exclus în 1965 pentru că. Fost secretar al organizaţiei de bază din comuna Prisăcani. 2 785 190 Băghină Nicolae Membru de partid exclus pentru că. calitate de gestionar. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. aparatului de opresiune al regimului 1951 burghezo-moşieresc. care în perioada 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. în calitate de gestionar. exclus din Partid în 1952 pentru că. în 19. grea economică (1947) a speculat pe 1951 ţăranii săraci. în calitate de agent de poliţie şi funcţionar la diferite închisori. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Originale. 1 786 1157 Băgiu Valeriu B. condamnat penal pentru însuşirea unei 1965 sume prin falsificarea actelor. a fost 27.784 191 Băgeag Vasile A. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost condamnat 1956 penal pentru sustragere de bani şi fals în acte. Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist.09. a fost în slujba 19.09. regiunea Iaşi.

Originale. primind şperţuri de la evreii cărora le făcea favoruri.05. exclus din Partid în 1953 pentru că în 1940 a fost membru al organizaţiei legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a îmbătat în mod repetat.12. a 1956 pierdut corespondenţă secretă. fiind concentrat la muncă obligatorie. 1952 7 791 528 Băiceanu Nicolae V. Original.788 3359 Băiaş Filip Persoană care a solicitat primirea în partid. Băiceanu Moise (Cuperman) Fost referent juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. din 1980.11. Adresă a Colegiului de Partid Braşov 28.11. a făcut afaceri. Membru de partid sancţionat în 1954 cu „vot de blam cu avertisment” şi trecerea sancţiunii în cartea de evidenţă pentru că: în timp ce era militar în 11. Originale. termen. Băiaş Francisc Secretar al organizaţiei de bază al Secţiei mecanice de la Mina Anina. membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de arendaş de moşie. s-a căsătorit cu fiica unui exploatator. în care se spune că 1979 apelantul nu a dorit să fie pus în discuţia organizaţiei de bază pentru că a suferit două condamnări penale. Întrucât era un muncitor tânăr. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 789 508 1. în timpul dictaturii antonesciene. 1954 1 790 516 6. către CCP. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „vot de blam”. reconfirmată în 1955 şi 1957. 3 194 .

1 795 2980 Băieş Eugen Revizor la Ministerul de Finanţe. membru de partid exclus în 1952 pentru că a înlesnit legionarului Alexandru Logofătu să ajungă activist al aceluiaşi sindicat. CCP a hotărât clasarea cazului. Ţinând cont de activitatea lui pozitivă. 9. era un element beţiv şi 1958 afemeiat. 1 793 534 Băicuş Florea Activist al Consiliului sindical regional Craiova. exclus din Partid pentru că: a avut atitudine 24. împăciuitoristă. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază.01. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. Originale. şi sarcinile date de organizaţia de bază. Original. CCP a propus ca organizaţia de partid 1951 din care făcea parte să-i analizeze trecutul. Întrucât şi-a recunoscut abaterile. 20. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.01.04. comandant de pluton la frontieră. 1956 2 794 2686 Băicuş Ioan M.792 2605 Băicoianu Gheorghe (Băicăianu) Membru de partid exclus în 1951 pentru că a refuzat învăţământul de partid 14.01. Copie. 2 195 .

raionul Dej.04. Ofiţer la Trupele de grăniceri şi Securitate. Referinţă semnată de Alexandru Sencovici. copii. din aprilie 1942. în funcţia avută a fost preocupat de interesele sale personale (a deţinut 1/3 dintr-o batoză). maghiară. 7. română. 1953 1 797 3018 Băieşu Andrei V.10. Original. exclus din Partid pentru că: în 1937 a fost condamnat pentru complicitate la falsificare de bani. Originale. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus pentru că în toamna anului 1944 a făcut 23. era bănuit a fi agent provocator al Siguranţei. parte din Gărzile lui Maniu. lb. alte măsuri. Fostul comisar-şef Ion Taflaru l-a indicat ca agent al Siguranţei. motiv pentru care a fost arestat de Securitate. care au 1969 comis crime şi jafuri în Ardealul de Nord.796 2595 Băieş Petre Secretar al organizaţiei de bază şi preşedinte al Sfatului Popular din comuna Jurca. 5 798 17 Băieşu Grigore (Băieş. Moşu) Membru de partid în ilegalitate. exclus din Partid şi cercetat pentru că în timpul căderii a grupului condus de Marcu Schön. iar în 1949 a recunoscut acuzele. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1948 48 196 .

CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. s-a purtat rău cu muncitorii.08. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1941 a fost secretar al ataşatului militar la Belgrad. a făcut 1950 propagandă fascistă. pe frontul antisovietic a fost dactilograf la Marele Cartier General. 1 197 .08. 1950 19 800 2694 Băilă Gheorghe Membru de partid exclus întrucât în calitate de casier a săvârşit fapte de necinste pentru care a fost condamnat penal. reconfirmată în 1959. 1975 3 801 76 Băin Constantin C. menţinerea deciziei.799 2766 Băieşu Vasile M. Original. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1. Originale. reconfirmată în 1956 şi 1966. ca şef al Depoului din Timişoara. (Băiaş) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. aprig prigonitor al evreilor. 1950 4 802 539 Băisan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a fost un 28. după 23 august 1944. a protejat elementele reacţionare. ca membru de partid nu a avut niciun fel de activitate.02. a avut manifestări antisovietice şi a făcut propagandă manistă. CCP a propus. Originale. 8. alte abateri. 2. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

23. pentru că în trecut a fost legionar. iar apelantul s-a declarat mulţumit. Originale. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.803 625 Băjan Nicolae Z. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 805 623 Băjenaru Aurel Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost condamnat penal pentru fals în acte. exclus din Partid pentru că: în 1944 s-a căsătorit cu fiica unui cârciumar. Original. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului.12. învăţământ. Întrucât Biroul Comitetului judeţean 1981 de Partid Vâlcea a revenit asupra deciziei. 6 804 3369 Băjan Victor C. CCV a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost condamnat penal cu suspendare.03. 3 198 .05. Originale. calitate în care a luat parte la 1951 internarea în ghetou a evreilor şi comuniştilor. 1 806 622 Băjenaru Costache R. În 1958 sancţiunea i-a fost ridicată şi i s-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. a fost delegat al Guvernământului 25. Bucovinei. Şef al Secţiei învăţământ de la Raionul de Partid Calafat.01. nu a înlăturat la timp elementele necorespunzătoare din 23. (Constantin) Membru de partid exclus în 1955 17. Membru de partid exclus pentru că a condus un motoscuter sub influenţa alcoolului.

reconfirmată în 1955. avea un frate fost legionar. Plopana.12. 14 811 117 1 199 . Membru de partid exclus pentru că a luat parte la manifestaţii legionare. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. condamnat pentru participare la Rebeliu. 1 809 119 5 810 118 Băjenaru Vasile Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de primar în comuna 17. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. motiv pentru care a 1964 fost condamnat penal.05.10.25. Membru de partid exclus în 1953 pentru că era de origine chiabură. 1958 şi 1959.04. 31. Originale. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1954 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 15. Băjenaru Teodor C. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Băjenaru Vasile M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a comis abuzuri. baza unor acte false. 1951 reconfirmată de CCP în 1977.807 621 Băjenaru Mihai N. raionul Bacău. Original.12.1950 ne. Membru de partid exclus în 1963 pentru că: a fost angajat ca inginer în 21. Întrucât motivele s-au dovedit neînte. 4 808 620 Băjenaru Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în PNŢ şi a făcut propagandă ţărănistă. meiate. alte abateri.

10.10. s-a căsătorit cu un fost legionar. iar în ţară trăia nelegitim cu o altă femeie. uşoară.812 153 Băjenica Neaga (Chitimia) Membră de partid căreia i s-a retras calitatea în 1961 pentru că: şi-a pierdut carnetul de partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus pentru că întreaga sa viaţă a căutat să ducă o muncă 29. Bălan Aurel N.1951 tivă şi a devenit patron de atelier.27. 6. Original. Originale. Bucureşti.08. Originale. şi-a lăsat soţia şi copilul acolo. Membru de partid exclus pentru că intrând în anturajul unor elemente 30. Bălan Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1941-1942 a lucrat la Legaţia Română din Viena. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1962 5 813 456 Bălaj Iosif V. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea ei cu „vot de blam”. necinstite. fără a se încadra într-una produc. în acelaşi timp a fost şi cântăreţ bisericesc. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legio. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a profitat de legile rasiale şi a ocupat casa unor evrei din Viena. 1 816 671 4 200 . a săvârşit furturi din avutul 1962 obştesc. nare. Original.05. 5 814 672 1.11. Originale. unde a luat şperţ. 1950 1 815 673 Bălan Alexandru Secretar al organizaţiei de bază de la Circa a IV-a.

Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tentativă de crimă şi acte de huliganism. 18.06.02. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiaburi. Întrucât motivul principal de exclude1956 re s-a dovedit neîntemeiat.817 87 Bălan Bunavestina (Sasu) Membru de partid exclus pentru că: a slujit regimul antonescian lucrând pentru Biroul MONT.08. 5. alte abateri. Originale. Originale. 1951 2 818 471 Bălan Constantin C. Originale. Vulcănescu din comuna Veleşti. 9. 1961 2 201 . CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 2 820 473 Bălan Constantin I. 2 819 472 Bălan Constantin I. în aceeaşi perioadă a fost omul de încredere al moşierului Nustin 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956 de CCP. Membru de partid exclus pentru că: în anii 1937-1940 a făcut parte din Consiliul de conducere al căminului cultural şi a participat la o manifestaţie în favoarea lui Carol al II-lea. raionul 1961 Olteniţa. Original. CCP a stabilit că decizia a fost luată fără o cercetare temeinică şi a trimis cazul pentru recercetare la Comitetului regional PMR Olteniţa. ca şef de atelier bătea şi înjura tractoriştii.

1956 Întrucât a renunţat la apel. În 1978 a fost eliberat din funcţie. Original. 1951 CCV a hotărât anularea calităţii de membru de partid. 1. Originale. 1 825 477 5 202 .01. a fost subofiţer activ. 1 823 Bălan Dumitru Prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Brăila. cercetat în urma unei sesizări a unui grup de ofiţeri MAI. 74/1977 provenite din străinătate. 1977 Nicolae Ceauşescu a cerut lui Emil Bobu şi Petre Lupu să discute cu el. Membru de partid exclus pentru că din 1935 până în 1946. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar aceştia i-au cerut „să ia poziţie în scris”. 1954 1 822 475 Bălan Costache C. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.821 474 Bălan Constantin P. nară.07. alte abateri. când a fost 26. Originale.09. copii. depus vreo activitate.19. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la masacre. 8 824 476 Bălan Dumitru Persoană cercetată întrucât nu poseda niciun act de membru de partid şi nu a 12. Bălan Dumitru S.11. Membru de partid exclus pentru că în 1937-1940 a activat în organizaţia legio. deblocat. Original. copie. în care se arăta că: se ocupa cu comerţul de maşini 25. CCP a hotărât clasarea cazului.

CCP a hotărât acordarea stagiului din 1945. făcut politică titelistă. Original. 2 827 3323 Bălan Elena (Gligor) Membră de partid care a solicitat să fie luată în evidenţa ilegaliştilor şi să i se 31. Original. exclus din partid pentru că: având unele dificultăţi familiale. 1 829 458 Bălan Eugen Responsabil cu cadrele şi organizatoricul în BOB de la Banca Naţională. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. a 21. 4 828 459 Bălan Emil Membru de partid exclus pentru că: la alegerile din 1946 a făcut propagandă împotriva BPD.826 478 Bălan Elena Simpatizantă a mişcării comuniste în ilegalitate care a solicitat acordarea stagiului din 1929. ca membru al PSD a 15.03.01. 29. în 1947 a fost 1954 comprimat din serviciu pentru atitudine duşmănoasă faţă de Partid. majoreze pensia. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 2 203 . dată la care a dat adeziune la Partid. a refuzat să muncească la Ministerul de Interne. întrebuinţat metode de comandă faţă de 1953 membrii de partid. Întrucât nu a făcut parte dintr-o celulă 1956 de partid. 1980 CCP constatat că nu îndeplineşte condiţiile stabilite. Întrucât motivele de excludere nu erau întemeiate.08.05.

Membru de partid exclus în 1950 pentru că în 1937-1942 a fost logofăt de 10. fost comandant secund la Flotila 4 Bombardament Tecuci. 1951 1 831 63 Bălan Gheorghe Membru de partid. a fost informator. 1 204 . alte abateri). CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost decorat.25. Membru de partid exclus pentru provenea dintr-o familie de chiaburi.09.830 457 Bălan Florea N. Original. ră.06. pentru care s-au primit note informative referitoare la activitatea sa dubioasă din trecut (a făcut parte dintr-o organizaţie comunistă pe care a denunţato Siguranţei. calitate 1954 în care a maltratat muncitorii. trecut în cadru disponibil. că ca de de 1. Original. a fost un instrument opresiune al burgheziei. comandor. jandarm. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. 19461947 10 832 656 Bălan Gheorghe Membru de partid exclus în 1958 pentru că a activat în organizaţia legiona. 5 833 664 Bălan Gheorghe Alex. Originale. în calitate secretar de Poliţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. moşier în comuna Izvorul Mare. Originale. a urmat un curs de spionaj la Odessa.

02. Membru de partid exclus pentru că: a fost conducător legionar. 5 837 667 Bălan Gheorghe P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 24. 1963 4 835 3029 Bălan Gheorghe I. 5 836 666 Bălan Gheorghe N. exclus din Partid pentru că: a fost prins că a sustras lână din magazia CAP. Secretar al Comitetului de partid al CAP. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la şedinţe şi alte manifestări legionare. 10. 5. alte abateri. alte abateri. 3 205 . Originale. Locţiitor şi instructor politic la UM 01401 Tecuci. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.09. Întrucât recunoscuse faptele la 1962 încadrare. Originale.05. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1939 a făcut politică cuzistă. a încercat să-şi procure acte fictive pentru 1969 a se angaja la Combinatul chimic din Craiova. Originale. Întrucât nu a avut activitate deosebită la cuzişti şi a fost sincer la primire.10. 1950 reconfirmată de CCP în 1954.834 665 Bălan Gheorghe I. 29. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.

07. Originale.838 668 Bălan Gheorghe S. a avut alte abateri similare. muncitoare. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. cercetat pentru că: în deplasările sale pe teren lua brânză şi ulei de la ţărani fără să le plătească. alte abateri. Şef al postului de miliţie din staţia CFR Vatra Dornei. membru de partid 27. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. exclus pentru că: era un element viciat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate duşmănoasă faţă de Uniunea Sovietică şi clasa 19. reconfirmată de CCP în 1960 (de două ori) şi 1962. pe care a dus-o într-o casă de moravuri uşoare. 1948 1 841 669 Bălan Ion Membru de partid exclus pentru că a 19. a încercat să siluiască pe Maria Niculescu. făcut parte din organizaţia legionară.09. Copie. 4. 4 839 2603 Bălan Grigore C. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1 206 .08. 1960 beţiv şi scandalagiu. Original. 12 840 2890 Bălan Ioan Membru al Comitetului judeţean de Partid Vlaşca. membră UTM.

menţinerea deciziei. 47 845 3148 Bălan Ion Şt. 1. Originale. 1980 Întrucât sancţiunea i-a fost retrasă. iar el şi-a retras apelul. Hotărâre reconfirmată în 1978. 3 843 670 Bălan Ion C. şalupa doi „fugari”.01.07.09. Referinţe semnate de Neculai Prosan şi Constantin Cîmpeanu. (Jean) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1938. membru de partid exclus pentru că prin portul Mangalia au reuşit să evadeze cu 25. reconfirmată în 1966.842 3033 Bălan Ion Comandant al Batalionului de grăniceri Constanţa. 1963 10 844 572 Bălan Ion I. locotenent-colonel.04. şcolară. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. 23 207 . Întrucât în ilegalitate nu a fost 1964 membru al Partidului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1977 CCP a propus. 29. în calitate de profesor suplinitor. Membru de partid exclus în 1977 pentru că. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. Membru de partid exclus pentru că a fost francmason. Originale. a avut abateri de la disciplina 23.

alte abateri. Originale. Preşedinte al Cooperativei de consum Ştefan cel Mare. CCP a retrimis cererea spre rezolvare 1980 Comitetului judeţean Suceava al PCR.01. alte abateri. Galaţi. 5. 1975 4 848 3356 Bălan Mihai Membru de partid exclus care a solicitat reprimirea în Partid. 23. 5 849 575 Bălan Moise Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost şef al lagărului de evrei din Str. În 1975 decizia a fost menţinută. alte abateri. 4. Original. dintr-o unitate care a luptat împotriva 1953 partizanilor. Războieni. judeţul Ialomiţa.07. membru de partid exclus întrucât: a fost judecat şi condamnat pentru lipsă în gestiune. 1950 1 208 . avea rude în străinătate.04. şi-a bătut soţia. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Constanţa al PCR.01. copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 847 3130 Bălan Marin S.846 573 Bălan Marin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale.

Activist al Comitetului raional de PMR Lehliu. Copie. propună excluderea lui şi din sindicat.03. Comitetul de Partid al Capitalei să 31. 3 853 2/1972 Bălan Olimpia Merceolog principal la ISCE „Chimimport”. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a încălcat instrucţiunile CC al 1956 PMR privitoare la alegerile în BOB. Bălan Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1941 a făcut parte din organizaţia 17.01. a 1947 atras atenţia organizaţiei de partid de la fabrica Herdan pentru lipsa de vigilenţă arătată cu ocazia primirii lui în Partid. iar solicitarea neîntemeiată. dovedită şi în alte cazuri. legionară. 1972 CCP a stabilit că acuzaţiile care i se aduceau erau reale.850 2875 Bălan Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului antonescian a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori. aceeaşi atitudine o avea şi după 23 august 1944. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. exclus din Partid în 1951 pentru că: a fost condamnat penal pentru 20. fals în acte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte măsuri. alte abateri. membră de partid care a solicitat înlăturarea unor documente din dosarul său personal în care era învinuită 13.12. pe nedrept de conduită imorală. Originale.11. 13 209 . 2 851 576 1 852 577 Bălan Niculae M. Comitetul de Partid al Capitalei să verifice întreaga organizaţie de partid. Originale.

1 210 . Legionară. reconfirmată în 1956. i s-a permis să activeze în organizaţiile de masă. FRN şi Mişcarea 19. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 17.01. 1 857 660 Bălan Petru P.10. Original. 1955 CCP a hotărât: menţinerea deciziei. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de partid”. Originale.03. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Membru de partid exclus în 1954 pentru că: fiind stăpânit de viciul beţiei.854 657 Bălan Petrache I. 3 856 659 Bălan Petru Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din PNL. a colectat ilegal de la cetăţeni 1956 ţuică. Ofiţer la Miliţia regională Ploieşti. Originale. 1966 şi 1976. 5. 1955 13 855 658 Bălan Petre V. 1963. exploatatori. a aderat la „secta” penticostală.04. a săvârşit abateri de la disciplina şi „morala 26. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (Jandarmerie). pe care o specula. Secţia Anchete. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

08. 1951 1 860 663 Bălan Stanciu C. împotriva populaţiei civile şi a partizani. Original.858 661 Bălan Sava Secretar al organizaţiei de bază din comuna Berezeni. Original. de pe front a adus în ţară obiecte jefuite. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Scorţoasa. exclus în 1951 pentru că: a întreţinut legături cu şefii legionari. GAC. raionul Murgeni. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost subofiţer în armata burghezo-moşierească. alte abateri.11. Originale. nu a tot pământul la 20. în 1956 1947 a fost arestat pentru furt. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.1960 lor. 4 861 628 Bălan Stelian L. Original. 15. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 2 211 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 859 662 Bălan Stan Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Jandarmerie. 5.04. exclus din Partid în 1953 pentru că: a stricat o pompă şi un motor ale GAC. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. raionul Beceşti. contribuind la asuprirea ţărănimii sărace. pe 1954 care o închiria. regiunea Ploieşti. regiunea Bârlad. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 27. a făcut speculă cu cereale şi băuturi. avea maşină de bătut porumb.

ca 11. membru de partid verificat pentru suspiciunea că ar fi fost legionar. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a făcut parte din Jandarmerie. I) 15/1955. Cadre a CC al PMR să adâncească 1955 cercetările. 1 212 . în 1958 a fost condamnat penal pentru 29. Originale. I 863 (vol. broşuri. Membru de partid exclus în 1952 pentru că până în 1949 a exploatat munca 17. 311 (vol. membru de partid exclus pentru că: a fost legionar. CCP stabilit că sesizările erau neîntemeiate.02. alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei.862 2891 Bălan Ştefan Profesor la Politehnica Bucureşti. Preşedinte al Sfatului Popular al Capitalei. lipsă în gestiune. 1947 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a participat la incendierea sinagogii de pe strada Căuzaşi. fotografii. însă a propus Secţiei de 23. membru de partid nu a fost activ. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.05. copii. Original. Idem. I-II) Bălan Ştefan Gh. vol. vol. Copie. 1 15/1955. reconfirmată în acelaşi an. fotografii. II 115 (vol. Originale. II) 864 630 Bălan Ştefan I.11. salariată a 12 pescari. 11 865 629 Bălan Ştefan I.

exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a 14. Originale.07. CCP a clasat cazul. 1 867 610 Bălan Vasile Director al Contabilităţii la Ministerul Afacerilor Externe. şi a adus daune muncii politice.12.08. 5. membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a făcut politică legionară. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat pentru perioada războiului. Întrucât acuzele nu s-au verificat. a luat parte la manifestări legionare. jefuit populaţia civilă. copii. 1977 30 213 .12.866 627 Bălan Teodor Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sculeni. membru de partid cercetat pentru că a săvârşit abuzuri şi ilegalităţi. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară „Mănunchiul de prieteni”. Original. Hotărâre reconfirmată în 1955 şi 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1951 cerut să fie scos din postul deţinut. Originale. 1962 6 869 5 Bălan Viorel Primar al comunei Băneasa. Originale. regiunea Iaşi. alte abateri. 13. 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 22 868 609 Bălan Vasile M.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1971 Comitetul judeţean Dolj al PCR a hotărât excluderea lui din Comitetul orăşenesc de Partid. 18 873 3035 Bălaşa Titus A.03. menţinerea deciziei. societate. 5. Asistent universitar la Facultatea de Filologie din Craiova. Originale. 1960 4 872 Bălaşa Ştefan Preşedinte al Cooperaţiei de consum din Calfat.870 3423 Bălaşa Ion Membru de partid exclus pentru comportare reprobabilă în familie şi 30. 37/1971 a organizării nunţii fiului său. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 5 871 759 Bălaşa Savu Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare.12. Originale. l-a sancţionat cu „vot de blam” şi l-a destituit din funcţie. 1970 3 214 . membru de partid cercetat pentru că într-o scrisoare anonimă era acuzat că a săvârşit abuzuri şi ilegalităţi cu prilejul renovării locuinţei personale şi 24.04. 1982 CCP a propus. membru de partid sancţionat cu „mustrare” pentru că şi-a pierdut carnetul de partid.09. iar CCP a clasat cazul.

iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. iar în 1972 17. reconfirmată în acelaşi an.874 3122 Bălă Dumitru Membru de partid exclus pentru că a ultragiat şi lovit pe unii cetăţeni din comuna Scăeşti. 5 877 3330 Bălă Nicolae Membru de partid exclus pentru că a întocmit pontaje fictive. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. în timp ce era elev la Şcoala de Partid de 6 luni din Craiova. Originale. 8 876 868 Bălă Marin I. 1 215 . 3 878 870 Bălăban Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a declarat că s-a înscris în Partid „pentru a 27. 1980 CCP a propus. nu i se lua pensia”. din buzunarul unui coleg suma de 600 lei. Originale.02.10. a fost condamnat penal.09. 3 875 867 Bălă Emil M.06. faptă pentru care 27. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a 10. menţinerea deciziei. judeţul Dolj.12. CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că în 1957-1958. fapte 1974 pentru care a fost condamnat penal. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a sustras 10. Originale. fost înscris în organizaţia legionară. a violat domiciliul unei femei.

Originale. membră de partid exclusă pentru că: s-a dovedit a fi un element dizolvant. reconfirmată în acelaşi an (de trei ori). s-a folosit de elemente legionare. în 1960 şi 1961. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. alte abateri. fotografii.879 380 Bălăceanu Constantin D. 6. Secretar al Comitetului de secţie sindicală. s-a ocupat cu negustoria şi a exploatat braţe de muncă. pentru a-şi atinge scopurile carieriste. Bucureşti. s-a dus noaptea la Floarea 17. 1959 228 216 . Originale. Ulterior a fost reprimită în Partid şi a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.03. fiind lipsit de vigilenţă. împreună cu alţi doi inşi. reconfirmată în 1965. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care a înţepat-o cu cuţitul şi a 1963 încercat să o violeze. cerere respinsă. nu a respectat secretul de stat. 6.09. 4 880 379 Bălăceanu Constantin M. 1956 6 881 49 Bălăceanu Gabriela (Pop) Proiectantă la IPROMET. Culiţă. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că. lucrând anarhic. la locurile sale de muncă a dat dovadă de „indisciplină şi liberalizm”. intrigant şi anarhist. membru de partid exclus pentru că: tatăl său a avut 8 ha de pământ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

14 884 376 Bălăceanu Ion Membru de partid exclus pentru că: era fiu de negustor de cereale.882 378 Bălăceanu Ioana Maria P. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte. 2. în 1938-1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. în trecut a votat cu PNL. Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de foşti moşieri. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.01. 21. 1951 1 885 377 Bălăceanu Ion Membru al Comitetului executiv al Uniunii Sindicatelor Textile.01. 43/1952 adus soţia să facă figuraţie şi a decontat 1952 sume fictive. 1956 4 217 . Originale. exclus din Partid pentru că: a fost legionar. în 1945 a fost condamnat pentru furt de la CFR. a fost simpatizant legionar. 2. alte abateri.1958 meiate.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. şi-a 15. Originale.03. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 6 883 Bălăceanu Ion Membru de partid exclus pentru că. Original. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în calitate de şef al Serviciului dublaj de la Studioul de film „Alexandru Sahia”. Titularul dosarului nu a făcut apel.

după 1944 a fost. a întreţinut relaţii cu diferite femei. s-a purtat brutal cu cetăţenii. a avut 1957 legături cu unii chiaburi. unde s-a dovedit 1949 a fi duşmănos Uniunii Sovietice. la compartimentul Verificarea gestiunii timbrului. Bălăceanu Nicolae N. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid cercetat pentru care Secţia Plan. CCP a hotărât menţinerea deciziei. responsabil al Secţiei Economice a CC. legătura sa superioară fiind Remus Koffler. de la care a luat alimente şi băutură. succesiv. şi-a însuşit cereale din uiumul morii de stat. CCP a hotărât clasarea cazului. în 1948 a fost 26. a fost detaşat la Fabrica „Saturn”. perioadă în care s-a apropiat de 29/1953 Partid. copie.07. membru în Comitetul judeţean PMR Ilfov.886 375 Bălăceanu Ion P.07. nu şi-a declarat întreaga suprafaţă de teren arabil. 7 887 2600 3 888 Bălăceanu Petre Preşedinte al Băncii Populare Române. ca director de românizare. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular al comunei Filiaşi. 13. reconfirmată în 1960. consilier economic la Washington şi ambasador în Argentina.06. trimis la studii în URSS. alte abateri. Comerţ a CC al PMR a sesizat următoarele: în 1941 a fost detaşat de la BNR la cabinetul lui Ică Antonescu. Hotărâre menţinută de CCV în 1950. leneş la învăţătură şi imoral. 1953 3 218 . Finanţe. Originale. Membru de partid cercetat în urma cererii Secţiei Cadre a CC pentru că: în 1947 a fost arestat şi deţinut la Bacău pentru atitudini şovine. 9.

3 891 3365 Bălăiţă Adriana Persoană care a solicitat primirea în Partid. a ascuns faptul că socrii săi au luat parte la manifestările duşmănoase care au avut loc în 1946 în 14. satul Schitu-Frumoasa.07. pentru care a fost condamnat penal. Fără decizie. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. a participat la manifestaţii legionare. copii. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului regional PMR Bacău. Hotărârea a fost menţinută. Membru de partid exclus pentru că era un om necinstit. menţinerea deciziei. Originale.889 2999 Bălăceanu Toader Gh. Originale. 1980 CCP a propus. 3 219 . 28. Originale. a avut comportare 31.03. fapte pentru care a fost trimis 1968 de mai multe ori în judecată. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. 5 892 448 Bălăiţă Mişu N. 1961 Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică.09. CCP a retrimis cazul Comitetului 1979 judeţean PCR Prahova. prins cu furturi de lemne din pădure şi care provoca 19. scandaluri. Originale. 4 890 3305 Bălăceanu Victor Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit abuzuri în muncă. nedemnă în familie. Membru de partid exclus pentru că: pe când era elev.

12. menţinerea deciziei. Bălănescu Costică Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1922. înşelăciune. Originale.893 449 Bălăiţă Vasile Membru de partid exclus pentru că a 23. a luat parte la lupte 13. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. 31. copie.09. împotriva partizanilor. 4 895 3366 Bălăiţă Viorel . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Fără decizie. activat în organizaţia legionară. 1977 CCP a propus. Originale. 4 894 450 Bălăiţă Vasile G. 1980 CCP a hotărât respingerea cererii.11. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944. 3 897 3306 4 220 . Original. în calitate de comandant de pluton de mitraliere pe frontul antisovietic. a fost decorat. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1940 a luat parte la şedinţe legionare. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1979 Comitetului judeţean PCR Prahova. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.03. 2 896 3191 Bălălău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals şi 23. în 1957 1932-1938 a făcut politică liberală. Originale.Nicolai Persoană care a solicitat primirea în Partid.05. 28. Originale.

09. Legionară şi a luat parte la Rebeliune. 1950 a avut atitudine duşmănoasă faţă de regim. 1964 faptă pentru care a fost condamnat penal.09. a luat parte la războiul de jaf 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a dus activitate legionară.898 98 Bălănescu Edgard Membru de partid exclus pentru că: în 1928-1933 a făcut studii militare în Germania. complicitate cu un lucrător de la cadre. 1 899 77 Bălănescu Emilian Director în Ministerul Economiei Forestiere. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din Mişcarea 16. 14 900 2892 Bălănescu Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sântuholm. reconfirmată în 1966 şi 1970. s-a 1948 opus expunerii tabloului lui Petru Groza în localul Frontului Plugarilor. şi cotropire împotriva Uniunii Sovietice. Copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1960 şi-a distrus dosarul. Original. 1 221 .06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în 25.

pentru că la primire a ascuns faptele săvârşite în ilegalitate şi pentru că în activitatea de după 23 august 1944 s-a dovedit a fi un element linguşitor faţă de şefi şi neprincipial faţă cu colegii de muncă. În 1956. În 1962. s-a luat hotărârea că organizaţia de bază poate săl primească în Partid pe baza activităţii depuse. 16 222 . (Rozenzweig Arnold) Membru de partid în ilegalitate. experienţă şi de pregătire politică. întrucât în ilegalitate a sprijinit acţiunea fracţionistă din Comitetul regional de Partid Iaşi. cercetat pentru că: a făcut mai multe cereri de a fi primit în Partid. responsabil al şcolilor de cadre ale CC al UTC (1947). iar în 1960 i-a fost retrasă calitatea. Originale. în timp ce era conferenţiar la Catedra de Psihologie a Universităţii Bucureşti şi şef de secţie la Institutul de Psihologie al Academiei RPR. a luat parte la omorârea Elenei Gavrilescu. apoi conferenţiar la Facultatea de Filosofie a Universităţii „C.04. menţinerea deciziei. pe motiv că la data săvârşirii actelor încriminate era tânăr.901 2759 Bălănescu Ion N. lipsit de 15. Parhon” din Bucureşti. care au fost respinse. În 1958 a fost încadrat în Partid. iar de 1954 atunci a dus o activitate pozitivă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât. provocată de Eugen Brauner.I.

în 1940-1941 a fost în anturajul elementelor legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru 12. membru de partid exclus în 1959 pentru că: a avut manifestări mistico-religioase şi idealiste. 1956 5 223 . Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.06. Inspector metodist cultural la Secţia învăţământ şi cultură de pe lângă Sfatul Popular raional Târgu Lăpuş.902 97 Bălănescu Petre N. 2 904 95 Bălănescu Sandu V.11. alte abateri. Originale. neglijenţă în serviciu. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. reconfirmată în 1957. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. a luat parte la războiul antisovietic. legionară. 3. 1960 6 905 94 Bălănescu Tache N. în 19271946 s-a ocupat cu negustoria. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1918-1920 a luat parte la reprimarea revoluţiei ungare.06. 5 903 96 Bălănescu Radu P. Originale. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din organizaţia 17.

judeţul Vâlcea. 7. 5 907 93 Bălănescu Victor Activist la judeţeana PMR Râmnicu Sărat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 1 224 . 2.06. a fost omul conducerii. Original.07. Muereasca. ca pontator a luat mită de la muncitori. alte abateri. reconfirmată în 1985. Original. s-a dovedit a fi necinstit. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea ei cu „admonestare scrisă”. 9. care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a participat la manifestări legionare. sancţionată cu „vot de blam cu avertisment” în 1953. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. exclus din Partid pentru că: în timpul grevei de la Atelierele Griviţa.11. mergea să se plimbe cu bărbaţi. a vândut grâu 1948 la preţ de speculă. element afacerist. alte abateri. ca preşedinte al CAP din comuna 29. 1954 1 909 91 Bălăngeanu Gruia Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost legionar activ. Originale. din 1933. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. pentru că: a refuzat sarcinile încredinţate. Pentru că sancţiunea era prea mare. s-a ocupat cu afacerile. 1951 3 908 92 Bălănescu Victoria (Mateescu) Şefa Sectorului Cultură Fizică şi Sport de la Comitetul raional de Partid „Griviţa Roşie”.906 2893 Bălănescu Vasile Preot. a luat parte la războiul antisovietic. Originale.

07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a căsătorit cu 1958 fiica unui chiabur expropriat.2653 910 (vol. era un 1965 element beţiv. 23/1958 Partid „Ştefan Gheorghiu”. 1948 CCP a hotărât sancţionarea cu „vot de blam”. Originale. întrucât apelantul a decedat. 1944 s-a înscris în PNŢ. 89 (vol. I-II) Bălănică Marin Membru de partid cercetat pentru că 17. I) 43Profesor la Şcoala superioară de 17. clasată însă în acelaşi an. Membru de partid exclus în 1965 pentru că: a fost condamnat penal pentru 13. copii.10. fals în acte publice şi delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. cerându-i-se să muncească pentru reabilitare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. II) 911 90 Bălănică Ştefan V. membru de 1958 partid exclus pentru că a fost de acord cu ideea lui Eugen Genad şi a lui Constantin Moflic de a de a organiza o consfătuire a foştilor ilegalişti. 6 912 89 Bălănoiu Damian C. 13 (vol. pentru a le expune „situaţia reală”. În 1958 i s-a respins cererea de revizuire a situaţiei sale de partid. În 1960 a mai făcut o cerere. Originale. la care să fie chemat şi Gheorghe Gheorghiu-Dej. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. după 23 august 26.05. 3 225 . la căderea din 1943 are purtare slabă. Originale.

Original. Original. activat în organizaţia legionară. în 1943 a urmat o şcoală militară în Germania.06. 4 915 760 2. 1951 1 916 761 Bălăşel Dumitru Gh.07.06. Credinţă” şi „Serviciul Credincios”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a fost decorat cu ordinele „Bărbăţie şi 16. Membru de partid exclus pentru că a 31. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a luat parte la manifestări legionare. pe frontul antisovietic a avut o 1953 comportare brutală faţă de ostaşi. lucra. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut prelucrarea cazului de către organizaţia de bază.01.04. Originale. Membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 26. 2 914 121 Bălărie Voicu I. clasa 1951 a III-a. organizaţia legionară. Original. 5 917 349 2 226 . Bălăşan Petru N. Originale. Bălăşoiu Alexandru Activist la Comitetul Plăşii PCR Roşiorii de Vede.913 122 Bălănucă Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost informator şi şef al Biroului de mobilizare din întreprinderea în care 16.

Originale. Original. Originale. hoţ. 1. care au fost terorizaţi de către utemişti. 1 921 351 Bălău Traian Instructor la Judeţeana PMR Constanţa.05. copie. membru de partid exclus pentru că era un element 30. beţiv şi afemeiat). membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste. 6 919 2828 Bălăşoiu Gheorghe Membru partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că nu a controlat personalul din subordine în privinţa avutului obştesc.918 3074 Bălăşoiu Emil Secretar al Comitetului executiv al Consiliului Popular orăşenesc Novaci. până ce a murit.08. care l-au bătut 13. exclus din partid pentru că: a dat un chiabur din comuna Filimon Sârbu pe mâna a doi tractorişti. în comuna Topraisar a 1952 organizat o comisie de judecată a chiaburilor.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 227 . 1972.05. iar apelantul s-a declarat mulţumit. Întrucât sancţiunea a fost transformată în „mustrare”. descompus moral şi străin de interesele 1950 Partidului (corupt. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. 1983 5 920 350 Bălăşoiu Vasile Fost instructor al Judeţenei Frontului Plugarilor Târnava Mare. CCP a hotărât clasarea cazului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

exclus din Partid pentru că: în 1936-1937 a fost simpatizant şi a luat 19. Originale. Original. 2 228 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 1953 făcut parte din PSD.09. parte la manifestaţii ale organizaţiei 1956 legionare. unde a avut funcţii.922 674 Bălăuţă Gheorghe C. în vederea pensionării. 2 925 641 Bălcăceanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: era un element exploatator (a folosit 15. în 1941 s-a angajat în poliţia antonesciană şi a luat şperţuri. Originale. 13 924 676 Bălăuţescu Constantin C.09. faptă pentru care a 1960 fost condamnat penal. Membru de partid exclus pentru că în calitate de şef al unui depozit de materiale de construcţii din Ploieşti şi-a 16. faptă pentru 1965 care a fost condamnat pentru delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat mită pentru a elibera unor persoane acte false 14. însuşit o cantitate de ciment. reconfirmată în 1961 şi 1966. muncitori sezonieri în agricultură). CCP a propus menţinerea deciziei. Originale.05. Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. în calitate de funcţionar la CFR. 3 923 675 Bălăuţă Teodor-Paul P. Membru al BOB de la UCECOM Tecuci.

acţiuni împotriva partizanilor şi a fost 1951 decorat. având atitudine ostilă faţă de regimul democrat-popular. 5 927 645 Bălcescu Mihail Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 27. Original. cântat. şi s-o îndrume către o organizaţie de masă în care să muncească pentru reabilitare. membră de partid exclusă pentru că a întreţinut relaţii de dragoste cu mai mulţi indivizi. Originale. în public. ca gestionar a avut lipsă în gestiune. dând ocazia la diferite comentarii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. duşmănoase. împreună cu alţii. asupra comportării sale morale. o ajute să ocupe un post. reconfirmată de CCP în 1956. cântece 1950 reacţionare.926 374 Bălcăceanu Petru P. a 31.12.P. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar organizaţia judeţeană a primit sarcina să 16. drept pentru care s-a hotărât reîncadrarea ei în Partid ca membru nou. Dâmboviţa. fapt pentru care a fost arestat de Securitate.03. Originale. 3 229 . alte abateri. în plin restaurant. pentru a-şi 1947 câştiga existenţa.10. În 1957 s-a constatat că motivele de excludere au fost neîntemeiate. Fost instructor al Comitetului regional al T. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 928 2755 Bălcuş Maria S. (Petre) Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a trăit în anturajul unor elemente foste legionare.

cărora le făcea favoruri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid în 1962 pentru 27.03. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Ofiţer de Miliţie. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut legături cu chiaburii. reconfirmată în 1962. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Băleanu Vasile Gh.1953.04. iar 26. împreună cu alţii a provocat scandal. Originale. exclus din Partid pentru că la un bal. Originale. în urma căruia un cetăţean a fost 30. Originale.01. Preşedinte al Comitetului de Partid de la Întreprinderea Energo-construcţia Doiceşti. ajutor de poliţie. a avut 1953 abateri de la morală cu diferite femei şi fiice de chiaburi. că în 1940-1941 a făcut parte din 1962 organizaţia legionară.05. 1964 şi 1967. alte abateri. pe care le-a favorizat la scăderea cotelor. raionul Strehaia. ţărănimea săracă o persecuta. Bălescu Dumitru P. Decizie similară din 6. Originale. 1952 Întrucât era un bun muncitor stahanovist.929 600 Băleanu Dumitru Responsabil al Secţiei Agitaţie şi Propagandă a Comitetului de Partid al comunei Văliuzg. membru de partid exclus în 1954 pentru că în timpul dictaturii antonesciene a fost comisar. tăiat cu cuţitul.10.22. fiind în stare de ebrietate. regiunea Craiova. Bălescu Emil Preşedinte al Sfatului Popular comunal Siliveşti. 4 930 599 6 931 598 39 932 597 3 230 .

Original. a susţinut 13. şi să i se acorde stagiu în 21.12. 6 934 1099 Bălev Staniu (Vîliu Stan) Cetăţean bulgar care a solicitat relaţii despre activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România în perioada 1927-1935. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Partid din 1943. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea.933 3295 Bălescu Ioan I. Original. 7. în posturile avute a 1953 sustras bunuri şi şi-a însuşit banii statului. copie. Originale.06. activitate legionară. 1979 Întrucât nu îndeplinea condiţiile cerute şi şi-a retras apelul.11. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din conducerea cooperativei „Voinţa Socialistă”. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut 20.03. 2 231 . elemente necinstite. (Ion) Membru de partid care a solicitat să i se recunoască activitatea de simpatizant al clasei muncitoare şi de luptător antifascist. şia urmărit scopurile personale. CCP a clasat cazul. Originale. 2 936 608 Bălineanu Mihai Membru de partid exclus pentru că: intrat în Partid prin unificarea cu PSD. 1973 8 935 594 Bălhăceanu Gheorghe Preşedinte al Comitetului Provizoriu al plasei Pătârlagele.

CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. Băloiu Constantin V. 30. recomandându-i-se ca. Băloi Floarea Membră de partid exclusă în 1975 pentru că s-a căsătorit cu un preot. 11 939 3221 3 940 526 7 232 .937 604 Bălineanu Transivol Director al Şantierului Naval „7 Noiembrie” din Galaţi şi al Şantierului Naval „Viitorul” din Brăila. 1953 Întrucât era un muncitor format în producţie.07. CCP a propus. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. a adus daune 26. Originale. S-a discutat cu el la sediul Comitetului orăşenesc PCR Orşova. Original.01. menţinerea deciziei. Totodată. Originale.08. 67/1977 cu care a indicat neajunsuri în 1978 administrarea localităţii. pentru a-i sesiza unele probleme. în 1947 s-a înscris în PSD. întreprinderii şi a încurajat specula. 2 938 Băloi Aurel Membru de partid care a solicitat să fie primit în audienţă la Petre Lupu. prilej 14. CCP a hotărât să claseze cazul. iar pe viitor să nu se mai dea curs solicitărilor sale. pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era de origine chiabură. 12. I s-a explicat că rezolvarea lor nu este de competenţa CCP. să se adreseze organizaţiei de bază. ca membru al UTM şi-a neglijat sarcinile. dat fiind că a mai adresat şi în trecut solicitări neîntemeiate. preşedintele CCP. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a angajat elemente duşmănoase. 1953 În 1958 sancţiunea i-a fost ridicată.04.

sub influenţa căreia a refuzat să mai activeze pe linie de partid.01. a avut atitudine şovină şi antisemită. Originale. copie. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. membru de partid cercetat pentru că a luat parte activă la acţiunea trădătoare organizată de elementele duşmănoase regimului pentru schimbarea conducerii vechi de la Societatea MICA. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 11 942 180 4 943 2874 Băltăceanu Marcel Responsabil al Secţiei organizatorice a organizaţiei de bază MICA. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNL. A fost internat la Spitalul clinic „Dr. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1960. legionare. Marinescu”. CCP a propus.08. Membru de partid exclus pentru că era bolnav de „schizofrenie paranoidă”.01.941 527 Băloiu Ion I. 4 233 . iar apoi a cerut să plece 1981 definitiv din ţară. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a luat parte la acţiuni 27. 9. Gh. Originale. pe motiv că suferea de „delir de persecuţie”. în 1947 s-a înscris în PSD. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a trimis carnetul la Comitetul municipal de Partid 23. CCP a hotărât excluderea lui din partid. alte abateri. 10. 1948 1 944 3372 Băltăreţu Corneliu C.11. Bucureşti. menţinerea deciziei. Băltăceanu Dumitru C. a avut 10 ha de pământ. Copie. 1951 În 1958 CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru de partid. pe care l-a muncit în dijmă. alte abateri.

1 946 3292 Băltăreţu Miron Membru de partid exclus în 1958 pentru că în calitate de şef de restaurant şi-a însuşit bani şi produse din gestiune. în 14. 1959 CCP a hotărât transformarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. Bîlteanu) Instructor al Comitetului PMR Mehadia. Original. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost şef de post de jandarmi. 4 948 444 Băltean Gheorghe Gh. 5. faptă pentru care a fost condamnat penal. menţinerea deciziei. 26. (Bălteanu. 4 947 712 Băltăţeanu Grigore V.02. moşiereşti. exclus din Partid pentru că a făcut beţii repetate şi a avut relaţii imorale cu fiica unui chiabur.06. Originale.945 713 Băltăreţu Ioan C. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1946 a deschis un restaurant şi a 1950 exploatat braţe de muncă. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: provenea dintr-o familie de foşti exploatatori şi politicieni burghezo.01. Originale. Întrucât a muncit pentru reabilitare. 1979 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor. Originale.10. alte abateri.10. 1959 4 234 .

CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare” şi scoaterea din funcţia deţinută. 1959 4 950 2873 Bălteanu Gheorghe Responsabil al Secţiei de cadre de la Judeţeana PMR Ilfov. unde în organizaţia de 1948 partid au pătruns elemente dubioase. făcut parte din organizaţia legionară. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru de partid cercetat pentru că: nu a verificat angajaţii Secţiei şi nu a luat măsuri pentru curmarea atmosferei de mahalagism şi intrigă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 22 952 470 Bălteanu Ioan I. Copie. a fost lipsit de vigilenţă în cazul 30. 1959 4 235 . afaceriste şi duşmănoase. 5. Plăşii Brăneşti.08. Membru de partid exclus pentru că a 14.02. a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ şi PNL. Originale.11.07. 2. D. 1 951 708 Bălteanu Gheorghe D.949 709 Bălteanu Aron Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară.

iar în 1952 a fost arestat pentru activitate duşmănoasă.10.953 2815 Bălteanu Mihail (Bălţeanu / Colcher) Membru de partid din ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. În 1950 CCP a propus să i se recunoască vechimea în Partid din 1943. pentru care a fost condamnat 1965 penal. Originale.11. tatăl său a făcut politica tuturor partidelor burgheze. care a solicitat rezolvarea situaţiei lui de partid. când a fost încadrat în Divizia „Tudor Vladimirescu”. colonel. Originale. un frate al său a făcut politică legionară. urmând ca problema stagiului să fie 29. 1954 1 236 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. când s-a întors în ţară. 3 954 469 Bălteanu Petre Membru de partid exclus întrucât în calitate de casier a comis acte de 19. Original. rezolvată atunci când va putea să-şi 1949 procure documentele care să confirme calitatea de membru al PC(b) al Uniunii Sovietice şi data încadrării. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid cu începere din 1949. şef al Direcţiei Cadre din Direcţia Generală Politică a MAI. necinste. alte abateri. a avut atitudini şovine. 6 955 468 Bălteanu Raul Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de patron frizer. 4.

a solicitat o adeverinţă din care să rezulte continuitatea sa în mişcarea revoluţionară şi antifascistă pentru perioada 1 septembrie 1944-mai 1949. l-a vândut la suprapreţ. Originale. membru de partid exclus pentru că. În 1967. după 23 august 1944 a făcut politică liberală. pentru revizuirea cuantumu1950 lui pensiei. iar 19. Vaslui la distribuirea porumbului către 1948 ţărani. alte abateri. în alegeri a făcut propagandă duşmănoasă 1952 împotriva Partidului.15. Original. 4 957 467 Bălteanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic.956 2816 Bălteanu Rita Membră de partid care a făcut apel împotriva deciziei de acordare a stagiului din 1943.05. reconfirmată în 1958. solicitând acordarea lui din 1938. Copie. când a fost decorat şi avansat în grad. băcănie. 1 959 462 1 237 . 27. CCP a propus acordarea stagiului din 1938. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 12 958 2934 Bălteanu Vasile Secretar al Tineretului Progresist Vaslui. Băltescu Elena Membră de partid exclusă pentru că din 1946 era chiabură şi deţinea o 18.12. I s-a răspuns că CCP nu eliberează asemenea adeverinţe. în calitate de trimis al Prefecturii 15. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar cu banii a făcut chefuri.06.

fotografii.06.10. Original. membru 31. CCP a a clasat cazul. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a avut băcănie şi cârciumă.960 461 Băltescu Marin G.01. neglijenţă în gestionarea banilor. cupuri ziare. 3 964 2709 Bălţatu Gheorghe Profesor la Institutul Agronomic din Iaşi. în 1940 a participat la acţiuni legionare. din fostul judeţ Roşiorii de Vede. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de preşedinte al GAC Butculeşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1945-1948 s-a ocupat cu 1951 specula. 1 963 3343 Băltuţă Gheorghe Secretar al Consiliului judeţean de educaţie fizică şi sport Botoşani. 18. 57 238 . membru de partid exclus pentru că 19. copii.05. Originale. Original. de partid exclus pentru că a întocmit acte 1980 de decont fictive.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era abuziv şi avea viciul beţiei. 1 961 485 Băltoiu Constantin (Bălţoiu) Membru de partid exclus în 1960 întrucât a fost condamnat penal pentru 10. a făcut 1954 greutăţi GAC. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1957 reconfirmată în 1960 (de două ori). membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost 19. Originale. decorat. 4 962 484 Băltoiu Elefterie Şef al Biroului spaţiu locativ în Bucureşti.

Original. 1 966 466 Bălţatu Simion Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat la o şcoală de specializare militară în Germania. care 13.04. care ulterior a fost arestată. alte abateri. în 1948 a întreţinut legături intime cu o funcţionară de la închisoarea Târgşor. a fost de jandarm pe teritoriul sovietic. 8.965 710 Bălţatu Marin Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate fascistă. Original. 7. 3 969 483 Bălţoiu Nicon Membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu Costin Ionescu. 1950 1 239 . Candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că a tărăgănat întocmirea 31. 1959 Întrucât a recunoscut acuza. Original. CCP a hotărât clasarea cazului. agent al Siguranţei. la manifestări cu caracter legionar. 1954 1 967 711 Bălţăţeanu Iulian C. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.01. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. 1950 alte abateri.07. Membru de partid exclus pentru că în perioada guvernării legionare a luat parte 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 968 460 Bălţoi Constantin D.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. documentelor de primire în Partid. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

Bălulescu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. Bălulescu Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Membru de partid exclus pentru că: era un element duşmănos faţă de Uniunea Sovietică.10. Originale. 1965 41 240 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Prahova al PCR.12. Originale. 3 971 3132 3 972 3232 5 973 3374 5 974 480 8. CCP a propus. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât.970 479 Bălu Constantin C. 30. Originale. 27. august 1944 a intrat în PSD. În 1977 decizia a fost menţinută. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Bălu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat pentru delapidare.06. 1951 alăturându-se elementelor de dreapta. după 23 28. menţinerea stagiului avut anterior. alte abateri.12.02. Originale. reconfirmată în 1978. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. Bălu Stelian Membru de partid exclus în 1976 pentru că a fost condamnat penal pentru tentativă de înşelăciune şi fals intelectual. 24. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. CCP a propus.

CCP a hotărât clasarea cazului. reprimindu-l în Partid. 1952 4 978 3389 Băluţă Ion Membru de partid exclus pentru că a sustras 12 stupi de la stupina IAS Găieşti. Originale. Băluţă Constantin Primar şi secretar al Comitetului comunal de Partid Ostrov.06. alte 22. Băluţă Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost condamnat pentru furt. 1981 în funcţiile avute a folosit un stil de muncă necorespunzător. tânăr care păştea oile pe un teren al CAP. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a participat la manifestări legionare. Originale. sancţionat cu „vot de blam” şi scoaterea din funcţiile avute. reconfirmată în 1961 şi 1970. 21 976 3371 7 977 502 2. abateri. Întrucât şi-a retras apelul. Original. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut afaceri cu lemne şi fân.12. biografia sa din perioada războiului antisovietic era insuficient verificată. 29.11. Întrucât Comitetul judeţean Gorj a 1981 revenit asupra deciziei. judeţul Tulcea. 8 979 486 1 241 . 1947 a fost membru al PSD (Titel 1954 Petrescu). iar apelantul s-a declarat mulţumit. copie. Băluţă Nicolae Membru de partid exclus în 1949 pentru că: era un element afacerist.03. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că: a bătut un 23. judeţul Gorj. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. copie. Originale.975 481 Băluş Ion I. Originale. în 26.

noroc.06. 16 981 3068 Băluţescu Haralambie Membru de partid exclus pentru că. reconfirmată în 1956. în funcţia avută a muncit în dijmă pământul chiaburilor. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a 28. 2 242 .12. ca membru a avut o slabă 1966 activitate. Membru partid exclus pentru că: era stăpânit de viciul beţiei şi al jocurilor de 14. Originale. Odessa. A cerut să fie reprimit în Partid. Originale. judeţul Olt. CCP a hotărât menţinerea deciziei. din comuna Traian. 1962 şi 1966.10. nu a dus viaţă de partid şi nu 1953 şi-a plătit cotizaţia. 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1972 CCP a recomandat Comitetului judeţean de Partid Olt să îndrume organizaţia de bază să-i analizeze activitatea şi să hotărască asupra solicitării sale. 7 983 2825 Bănăţeanu Vasile N. 4 982 3098 Bănărescu Virgil Membru de partid exclus pentru că a 27. a fost omul de încredere al generalului Bădescu. Originale.04. Fost instructor la Comitetul raional PMR Vâlcea.980 482 Băluţă Nicolae D. Originale. în timpul războiului antisovietic a luat parte la împuşcarea populaţiei civile din 12. fost decorat. fost condamnat penal pentru delapidare 1973 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

984 441 Băncescu Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al unor organizaţii naţionaliste. în 1933 a luat parte la Congresul studenţilor legionari de la Craiova. membru de partid exclus pentru motive neprecizate. 2 243 .07. 6. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1953 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. omorând mai mulţi oameni. faţă de cursanţi folosea 1953 metode de comandă. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. apoi la Şcoala de Partid de 3 luni (1950-1951). 1958 4 985 440 Băncescu Mihai Membru de partid exclus pentru că 19.05. s-a dovedit a fi necinstit. a fost cuzist. 1 986 2679 Băncilă Gheorghe Asistent la Şcoala ţărănească de Partid (1949-1950). Original. exclus din Partid pentru că: era nemulţumit de 27. ca agent electoral a participat la bătăi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. din 1928 a fost informator al Siguranţei. Originale. 16. 2 987 439 Băncilă Ion Andrei O. Fiul pictorului Octav Băncilă.08.09. salariul primit. mergea la serviciu în stare de ebrietate.

a făcut politică cuzistă şi a luat parte la acţiuni huliganice. cupuri presă. reconfirmată în 1959 şi 1960.04. 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 244 .12. Original. a avut o comportare imorală.12. 20 990 432 Bănciulescu Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1948 a fost corespondent al ziarului francez L’Equipe. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 17. sprijinit direct elementele titeliste. a 26. postul avut a primit cadouri de la pădurari 1954 şi a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. trimis în 1948 la Praga. Întrucât avea un frate arestat pentru 1954 sabotaj. în calitate de corespondent al ziarului 1965 „Scânteia”. iar un altul a făcut în 1946 propagandă ţărănistă. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 989 433 Bănciulescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a avut atitudine duşmănoasă faţă de clasa muncitoare. 28. membru de partid exclus pentru că: în calitate de student. la dizolvarea organizaţiei de la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor. Originale.988 438 Băncilă Mircea Şef al Ocolului Silvic din Cugir. Originale. 3 991 212 Bănescu Aurelia Membru de partid exclus în 1953.

Originale. Originale. Ofiţer responsabil cu aprovizionarea la Regimentul 1 Transmisiuni Bucureşti. Membru de partid exclus pe motiv că: în trecut a fost jandarm. războiului antisovietic a luat parte la 1950 oprimarea populaţiei sovietice. el însuşi s-a ocupat cu 22.09.992 213 Bănescu Constantin Preşedinte al CAP Cârliţa. reconfirmată în 1956. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 1957 fost condamnat penal pentru neglijenţă în păstrarea bunurilor Armatei. condamnat penal pentru fapte de 1954 necinste. şi avea doi fraţi „fugiţi” în străinătate. negustoria.06. În 1965 a fost reprimit în Partid. raionul Băneasa.04.12. în timpul 22. membru de partid exclus în 1953 întrucât: a fost 10. alte abateri. regiunea Constanţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 8 245 . 5 994 215 Bănescu Ion I. Original. 1 993 214 Bănescu David (Bercovici) Membru de partid exclus în 1950 pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 995 216 Bănescu Marcel M. membru de partid exclus în 1952 pentru că: soţia sa a fost simpatizantă legionară 25.

Originale. 3 246 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.10. în 1941 29. partid (a circulat cu motoreta pe 1977 drumurile publice fără să aibă permis ş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. 1 999 3169 Bănică Alexandru Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” în 1975 pentru că a comis abateri de la disciplina de 19. alte 1948 abateri. Copie.07.a. a participat la manifestări legionare şi la 1948 Rebeliune. alte abateri.). CCP a recomandat Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti recercetarea cazului. 1960 Întrucât acuzaţiile nu au fost dovedite.11. şi şi-a însuşit diferite sume de bani. CCP a hotărât menţinerea deciziei.996 2877 Bănescu Marin Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a făcut parte din PNŢ. 2 998 2878 Bănică Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar tehnic pe lângă Comisia electorală a BPD a comis falsuri 13. duşmănos. 1 997 217 Bănescu Milică Membru de partid exclus pentru că.02. fiind vizitat de o rudă din SUA. i-a comunicat date eronate cu caracter 23.

1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. subordonata sa. Plutonier la Miliţia raionului Panciu.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. avută se prezenta la serviciu în stare de 1954 ebrietate. reconfirmată în 1956 şi 1960. CCP a 1959 hotărât clasarea cazului. membru de partid exclus în 1951 pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte dintr-o companie de poliţie. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. Şef de secţie la Direcţia Controlul Străinilor din Miliţie. 2. uşuratică. 1953 2 1003 211 Bănică Ion C. consuma băuturi alcoolice în unitate şi a întreţinut legături sentimentale cu Liubea Răpeanu. 25. Original.1000 542 Bănică Constantin T. Întrucât a renunţat la apel. Membru de partid exclus pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a fost omul de încredere al conducerii militare din întreprinderea în care lucra. în funcţia 22.06. urmărită pentru crimă. alte abateri. În 1962 hotărârea de excludere a fost confirmată. avea viciul beţiei.02. membru de partid exclus în 1955 pentru că: a fost condamnat penal pentru lovire şi tentativă de viol. 6 1001 543 Bănică Ion Membru de partid exclus pentru că a întreţinut legături intime cu o femeie 17. 5 247 . 2 1002 210 Bănică Ion A.

legionari. Originale.12. alte abateri. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1960 cerut ca la locul de muncă să-i fie demascată activitatea fascistă. alte abateri. regiunea Galaţi. 4 1005 319 Bănică Ion V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru 1954 atitudine duşmănoasă faţă de elevi. Originale. Originale. <1958> Întrucât a renunţat la apel. Decizia de excludere a fost menţinută în 1961. regiunea Constanţa. alte abateri. ca şef de cuib. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente duşmănoase. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Dridu. Preşedinte al GAC din comuna Nazâru. a fost eliminat din Şcoala CC al Frontului Plugarilor. foşti 20. faptă pentru care a fost condamnat penal. 5 248 . membru de partid exclus în 1957 pentru că: avea viciul beţiei şi provoca scandal.1004 2670 Bănică Ion I.10. exclus întrucât a săvârşit falsuri în acte 1959 publice şi şi-a însuşit bani. 24. CCP a hotărât clasarea cazului. raionul Istria. 4 1007 140 Bănică Octavian Gh.10. raionul Urziceni. cu care făcea chefuri. 4 1006 320 Bănică Nicolae Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Eschibaba. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid 24.

membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în calitate de membru al PSD a făcut greutăţi Tineretului 29. reconfirmată în 1959 şi 1968.07. 1963 5 1009 2613 Bănică Titus St. exclus din Partid pentru că şi-a însuşit bani din cotizaţii. Ţărănesc – Maniu. Sovietice. 1 1011 148 Bănulescu Tiberiu Îndrumător la Ministerul Artelor. după 23 august 1944 a fost preşedintele Tineretului Naţional 20. 1. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 11 249 . Originale. era căsătorit cu fiica unui 1953 chiabur. alte abateri. a luat parte la 1950 Greva studenţilor de la Cluj. 16 1010 235 Bănicescu Marcel Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar activ. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a susţinut regimul Antonescu şi s-a manifestat împotriva Uniunii 31. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. copie.06. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare.1008 321 Bănică Stelian Instructor al Comitetului raional PMR Hârşova.03. în 1946-1947 s-a ocupat cu 1950 specula. hotărâre reconfirmată în 1959. din 1946. Progresist. Cluj. Original. Originale.01.

dovezi de reabilitare. menţinerea deciziei. 1977 3 1015 3290 Bărăbaş Gheorghe M. CCP a propus. a servit cu ataşament interesele regimurilor burghezo-moşie. ilegală. 5.08. reşti. era un element necinstit. 2 1013 147 Bănuţoiu Ion Gh. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.06. 1979 Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. În 1947 a fost primit în Partid ca membru nou. preşedinte al Sindicatului ziariştilor din Banat. 2 1014 3187 Băraru Vasile I. CCP a hotărât 1946 respingerea cererii şi propus să fie trimis să lucreze în organizaţiile de masă.. Întrucât în 1940 s-a purtat foarte prost la Siguranţă şi nu dăduse suficiente 28. Originale. cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de conducere. Membru de partid exclus pentru că a comis fapte de necinste. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi a unei pensii pentru activitate în mişcarea 26. CCP a hotărât clasarea cazului.10. 6 250 .1012 2879 Bănuţă Ion Secretar al Regionalei A. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al primăriei comunei Cerdac. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus care a solicitat reîncadrarea în PCR. Bacău. Originale.06. a luat parte la acţiuni împotriva 1951 paraşutiştilor sovietici. Originale. Copii.19.P.

1956 reconfirmată în 1962. Originale. 1953 1 1017 590 Bărăian Ion Membru de partid exclus în 1964 pentru că în calitate de gestionar a produs 28.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut politică legionară. de la Gara Feteşti. Originale. 7 251 . 8.08. liberală şi legionară. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pagube întreprinderii la care lucra. 5 colonişti. 8 1019 128 Bărăscu Dumitru Director al Şcolii Elementare nr. 25.1016 591 Bărăgan Aristică St. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a făcut politică 16. a luat şperţ de la 1956 părinţii copiilor şi i-a folosit pe copii la unele munci personale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Feteşti.07. reconfirmată în 1958. 7 1018 2717 Bărăitaru Petre (Bărăitar) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. Original. Activist PMR la Raionul Hurezani. Originale.

Originale. 1948 2 252 . CCP a trimis cazul spre recercetare Biroului regional de Partid Braşov. 7. în lagărul de la Târgu Jiu. de la care a 16.10. 9. care i-a confirmat primirea în Partid şi l-a promovat în postul deţinut. a încercat să organizeze o rebeliune împotriva administraţiei.06.09. a sancţionat cu „admonestare” Comitetul judeţean Arad. luat mită. Originale. a propus ca organele de Securitate să-l supravegheze pe Traian Hedeş. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia legionară. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. (Ioan) Membru de partid exclus în 1945 pentru că: în 1942-1943. CCP a hotărât: să fie exclus din Partid. În acelaşi an a fost reîncadrat. Copie. cu stagiul din 1933. 1961 4 1022 2880 Bărbăteiu Nicolae Subdirector la Federala Cooperativelor din Arad. 17 1021 410 Bărbat Nicolae N. membru de partid cercetat pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. în timp ce era arestat în 1947 închisoarea pe care o condusese. a avut purtare proastă (întreţinea legături cu provocatorul Constantin Smadu). verificarea altor persoane.1020 2665 Bărăscu Ion P. ca administrator al închisorii civile Sibiu (1945) a pus în libertate deţinuţi speculanţi. În 1967 a fost reprimit în Partid. fost şef legionar al judeţului Arad.

1979 CCP a propus. Întrucât în dosarul de cercetare erau declaraţii care se contraziceau. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Jijila.1023 409 Bărbătescu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1935-1937 a avut o participare activă în 20. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. tatăl său a fost cuzist. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10. organizaţia legionară. Originale. Original. membru de partid exclus în 1979 pentru că: a comis abateri de la disciplina profesională şi 28. exclus din Partid pentru că: a participat la o întrunire legionară şi a trăit în anturajul unor elemente legionare.06. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. 16 1025 407 Bărbieru Iordan V. 1 1024 3288 Bărbieru Dănuţ Ofiţer la Biroul de cercetări penale al Miliţiei municipiului Focşani. „etica comunistă”. 2 253 . raionul Măcin. menţinerea deciziei.06. acţiuni împotriva partizanilor şi a fost 1962 decorat. pe frontul antisovietic a luat parte la 21. Originale. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Dobrogea. pe frontul antiso1950 vietic a luat parte la jafuri.

1026 2669 Bărbieru Isac Membru în Comitetul de plasă Darabani al PCR. 1957 CCP a hotărât anularea deciziei. rudelor sale cu activitate duşmănoasă faţă 1958 de regim. a fabricat rachiu în mod clandestin. după 1949 excludere. a părăsit munca şi 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în anii 1936-1937 a făcut parte din organizaţia sionistă „Concordia”. membru de partid exclus în 1954 pentru că în calitate de gestionar al bunurilor Comitetului raional 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. a ascuns trecutul 24.02. Original. Original. 28. Bărbieru Voinea (Voina) Şef de stat major la Batalionul de grăniceri Eforie. Bărboi Alexandru Preşedintele Sfatului Popular al raionului Vânju Mare. Originale. copie. Bărbieru Mircea N.11. Originale. 1961 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Preşedintele Sfatului Popular al raionului Vânju Mare. CCP a hotărât anularea deciziei. 2 1027 406 3 1028 405 13 1029 404 2 254 . reconfirmată în 1956. în perioada evenimentelor din Ungaria a avut manifestări negative. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare. PMR Lehliu s-a dovedit a fi necinstit. membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1945-1946 a fost înscris în YMCA.04. reconfirmată acelaşi an şi în 1960. fiind nemulţumit de salariu. a activat în organizaţia sionistă „Poale Zion”.03.

faptă 1954 pentru care a fost condamnat penal). a folosit în mod repetat maşina de serviciu în scopuri personale. 1951 cu care s-a înrudit. legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 1 255 . 1954 CCP a hotărât anularea deciziei. abateri.06. membru de partid exclus pentru că era un element care avea viciul beţiei (în stare 24. copie. că a încercat să-şi desfigureze concubina. Hotărâre reconfirmată în 1983. CCP a propus. 1976 care nu mai voia să convieţuiască cu el. a fost condamnat penal pentru 26.12. menţinerea deciziei. 3 1032 398 Bărbosu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a fost educat în spiritul naţionalismului burghez. Originale. a luat parte la Rebeliunea 28.11. de ebrietate a bătut un căpitan.01. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. alte 12. 1 1031 3162 Bărbosu Constantin Membru de partid exclus în 1975 pentru că: în calitate de şofer. 7 1033 397 Bărbosu Romeo I.1030 403 Bărboi Dumitru Membru de partid exclus pentru că nu a fost suficient de combativ faţă de unele manifestări ale muncitorilor faţă de reforma bănească din ianuarie 1952. a trăit în anturajul chiaburilor. Originale. Locotenent în Trupele de grăniceri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. reconfirmată în 1956 şi 1960.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. În 1968 sancţiunea i-a fost ridicată. 4 256 . Şef al Staţiei CFR Satu-Mare. Spiridon Dumitru. membru al organizaţiei legionare. a refuzat să încadreze în muncă o salariată care se întorsese de la o şcoală 10.1034 396 Bărbosu Ştefan St. în 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. 14. Întrucât parte din acuze s-au dovedit neîntemeiate. 1955 CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Baia-Mare. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: rudele sale erau elemente duşmănoase regimului.03. de partid). 10 1035 2817 Bărbuceanu Dumitru Membru partid exclus pentru că: în calitate de director al Asistenţei CFR s-a înconjurat de o clică afaceristă. alte abateri. Originale. Judecător la Tribunalul raional Piteşti.05. Originale. reconfirmată în 1966. membru de partid exclus pentru că a fost 18. a făcut beţii şi acte 1947 imorale cu femei din Spitalul 2 CFR. a intrat în dispută cu un alt element afacerist. în postul avut a avut atitudine de „gâtuire a criticii de jos” (pentru că l-a criticat. 6 1036 734 Bărbuceanu Gheorghe V.09.

Originale. beţiv şi necinstit. a participat la percheziţiona. Membru de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a fost poliţist. Originale. Originale.01. Originale. în anii 1938-1945 a fost omul de încredere al conducerii fabricii IAR Braşov. 7 1038 736 Bărbuceanu Titu Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. 1960 4 1039 418 Bărbuceanu Virgil V.1963 rea muncitorilor. 14 1040 830 Bărbulescu Alexandru Al. membru 27. lagăre din Germania. după 23 august 1944 a continuat să ducă activitate duşmănoasă. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.06. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât acuzele s-au dovedit nefondate.16.03. în 1944-1945 a fost internat în diferite 13. (Cornel) Sublocotenent de Securitate. moşiereşti. V. Membru de partid exclus pentru că: în 1944 a plecat în Germania la specializare.1037 735 Bărbuceanu Ştefan M. reconfirmată în 1960. 3. 6 257 . de partid exclus pentru că era un element 1960 imoral. a fost om de încredere al organelor de represiune burghezo. pe care o informa despre acţiunile de sabotaj ale muncitorilor.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

alte abateri. Original. 1957 3 1044 731 Bărbulescu Constantin Gr. Original. 2 258 . 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.06.04. jandarmi.12. 3. 1 1043 730 Bărbulescu Constantin Membru de partid exclus în 1954 pentru că în 1940 a dus activitate legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 2 1042 729 Bărbulescu Constantin Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a executat 27. Originale. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. acte de necinste. partizani.1041 728 Bărbulescu Aurel Membru de partid exclus pentru că a fost judecat şi condamnat penal pentru 31. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a fost şef de post de 31.

Bărbulescu Dumitru Gh. care a avut relaţii cu diferite 29. alte abateri.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă şi legionară. un patron. pentru a primi mită a şantajat 13. Originale. a făcut greutăţi Partidului în 1956 timpul creării GAC din comuna Căciulatu. a întreţinut legături 18. regiunea Arad. în calitate de comandant de companie. regiunea Craiova. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică. CCP a solicitat Comitetului regional PMR Crişana reanalizarea cazului.08. cu elemente duşmănoase. în timpul războiului. Original.01. copie. exclus din Partid în 1951 pentru că: la alegerile din 1946 a rupt afişele BPD şi a lipit afişe maniste. reconfirmată în 1956 şi 1975.1045 732 Bărbulescu Constantin N. 5 1046 733 2 1047 2882 4 1048 850 8. raionul Pleniţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut activitate legionară. 1962 3 259 . s-a purtat brutal cu soldaţii. reconfirmată în 1968. era un element scandalagiu şi imoral. Originale. femei. în calitate de agent al Prefecturii Poliţiei Capitalei. Bărbulescu Constantin Ş. s-a îmbrăcat în 1954 haine de miliţian şi a arestat ţăranii care nu-şi predau la timp cotele.09. Originale. Secretar al organizaţiei de bază şi şeful Poştei din comuna Sebiş. Bărbulescu Cornel Membru de partid exclus pentru că.

1958 CCP a hotărât respingerea solicitării.03. 4 1052 726 Bărbulescu Floarea (Dreve Florica) Membră de partid din 1945 care a 26. 1951 5 1051 3347 Bărbulescu Eugeniu J. Preşedinte al Consiliului Popular comunal Oteşani. CCP a propus. a luat parte la Rebeliune. în 1947 s-a ocupat cu specula de alimente. nat penal. 5 260 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Hotărâre reconfirmată în 1983 (de două ori). Originale. în munca avută la Frontul Plugarilor a avut o comportare imorală. Originale. menţinerea deciziei. 5. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1980 CCP a propus. Originale. judeţul Vâlcea.10. 3. situaţie pe care a ascuns-o.08. Originale.1049 3147 Bărbulescu Dumitru I.01. solicitat acordarea stagiului din 1937. menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. membru de partid exclus în 1975 pentru diferite abuzuri şi ilegalităţi. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1977 19 1050 725 Bărbulescu Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că: a făcut politică legionară. Membru de partid exclus pentru că anterior primirii în Partid a fost condam31.

17 261 . în urma cărora a adus daune 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. America. în calitate de medic veterinar. judeţul Teleorman.12. 1. Responsabil de presă la Secţia Agitaţie şi Propagandă a judeţenei PMR Arad. Originale. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. Originale. materiale CAP Moşteni.1053 727 Bărbulescu Georgeta Membră de partid exclusă în 1958 pentru că în 1940 a luat parte la manifestaţii legionare. reconfirmată în 1956. comuna 1977 Furculeşti. exclus din Partid pentru că: fiind stăpânit de educaţia naţionalistă primită. 1959 4 1054 3183 Bărbulescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. pentru că în activitatea 19. 3 1056 741 Bărbulescu Iancu M. menţinerea deciziei. CCP a propus. profesională şi de partid a avut repetate 1977 acte de indisciplină. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 şi 1960. 3 1055 3170 Bărbulescu Gheorghiţa Membră de partid sancţionată cu „vot de blam” în 1976. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944 a făcut propagandă manistă şi a căutat să emigreze în 22.02.06. era un element nesincer şi imoral.04. în funcţia avută s-a alăturat 1951 elementelor duşmănoase din conducerea ziarului „Flacăra Roşie”. a comis abuzuri.

s-a căsătorit cu 11. exclus din rândul candidaţilor de partid. 13 1060 2883 Bărbulescu Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. Copie. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNL. pe care îl informa 1954 despre muncitori. în timpul Rebeliunii a luat parte la manifestări de stradă. a făcut afaceri.01. purtat discuţii nepartinice. a 13. nu a raportat 1958 poziţia duşmănoasă a locotenent-colonelului Ovidiu. frontul antisovietic a fost decorat. Fost ofiţer controlor la Secţia financiară a Regiunii a II-a Militare.03. 1 262 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1059 261 Bărbulescu Ioan N. încredere al patronului. Originale. 1952 CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. îndeplinind funcţia de agent electoral. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe 24. reconfirmată în 1961. fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 6 1058 2622 Bărbulescu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară.11. a fost omul de 12. Originale.1057 742 Bărbulescu Ilie A. 1950 întreţinea legături cu elemente duşmănoase regimului. membru de partid exclus pentru că: a făcut deconturi false pentru deplasări. Originale.

carnete de cotizaţii şi legitimaţii cu semnătura sa. CCP a constatat că.1061 2668 Bărbulescu Ion P.07. 1955 12 263 . nu a fost membru. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că a încercat să siluiască o elevă de 13 ani 15. a hotărât să-i respingă cererea de primire în Partid. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat.12. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1966. după 23 august 1944 a făcut politică manistă. cereri care i-au fost respinse. Bărbulescu Nicolae Fost membru al CC al Uniunii Sindicatelor. 7. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din învăţământ.05. 3 1063 259 7. pe care o avea în gazdă. deşi în ilegalitate a avut legături cu mişcarea comunistă. Original.12. Ulterior a solicitat de mai multe ori să fie luat în evidenţa celor care au desfăşurat activitate în mişcarea ilegală. întrucât s-a constatat că a făcut comerţ „la negru” cu articole de pielărie. acumulând avere pe spinarea oamenilor muncii. Bărbulescu Mihai Membru de partid exclus pentru că ar fi participat la reprimarea sângeroasă a grevei din februarie 1933. 1956 6 1062 260 Bărbulescu Marin Învăţător. la locuinţa lui au fost găsite tablouri cu Ion Antonescu şi Regele Mihai. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1949. Originale. Originale. 1955 1 1064 257 -. Totodată.

fiind preocupat de interesele sale personale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întrucât principala acuză s-a dovedit neîntemeiată. şi ţinând seama de activitatea lui pozitivă dusă după 1944. a persecutat sistematic studenţii evrei.05. în timpul războiului antisovietic a colaborat la revista „Gândirea”. Originale. 1951 9 1068 254 Bărbulescu Octavian Gh. când era categorisit chiabur.06.1065 256 Bărbulescu Nicolae I. candidat de partid exclus în 1956 pentru că: a luat de la chiaburi alimente şi 26. ulterior a continuat să 1951 activeze în organizaţia legionară. Bărbulescu Niculae Decan al facultăţii de Chimie din Bucureşti. Membru de partid exclus în 1949 pentru că nu a depus activitate. 1 1066 255 2 1067 258 4. 1953. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Cruce” legionare. 6 264 . În 1968. În 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1938 a făcut parte din „Frăţiile de 29. regiunea Argeş. Originale. pe care nu le-a plătit. băutură. alte abateri.08. Bărbulescu Nicolae N. Original. Secretar al Sfatului Popular din comunele Lăiceşti şi Ioneşti. membru de partid exclus pentru că: în 1932 a fost şeful organizaţiei de studenţi din Cluj a LANC.01. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care era condusă de „criminalul de războiu” Pamfil Şeicaru. a făcut 1953 apel. a luat din 1961 pădurea statului o căruţă cu lemne fără să aibă aprobare. Original.

la Iaşi. a fost trimis pe teritoriul sovietic pentru a strânge date statistice (material informativ). Informare semnată de ministrul adjunct al Afacerilor Interne. În 1955 s-a constatat că acuzele erau neîntemeiate şi a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. a trecut de partea Armatei sovietice. şi că în 1944. cerere respinsă. să fie controlat. a minţit Partidul. Gheorghe Pintilie. membru de partid cercetat pentru că a luat parte la războiul antisovietic. 1951 168 265 . CCP a propus: excluderea lui din Partid. 1951 38 1070 102/D Bărbulescu Petre N. Membru de partid cercetat pentru că: era fiu de chiabur. motiv pentru care ar fi fost condamnat la moarte. perioadă în care s-a ocupat cu culegerea de informaţii. să nu mai ocupe funcţii de răspundere în aparatul administrativ: să fie controlat în muncă. Originale. În 1963 a solicitat acordarea stagiului din 1941. să nu mai ocupe munci de răspundere.1069 234 Bărbulescu Petre Şef al Serviciului protocol de la Ministerul Afacerilor Externe. Originale. spunând că a ţinut legătura cu organizaţia comunistă din 1941. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. alte abateri. în 1943.03. în calitate de ofiţer. în 1944 a luat parte la o manifestaţie studenţească de factură şovină. 9.

Ofiţer de armată. copie. cetăţeancă sovietică. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1960 4 266 . speculând oamenii săraci. reconfirmată în 1961 şi 1966.10. Originale. în 19451951 1946 a făcut comerţ.12. 14 1073 225 Bărbulescu Stelian I. 27. reconfirmată în 1964. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 în 1941 a organizat „pluguşorul legionar”.1071 253 Bărbulescu Petru Gh. influenţa fratelui său şi a altor legionari. Originale. are rude foşti exploatatori. comandant al UM 03476 Bucureşti. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la jefuirea populaţiei civile şi a batjocorit femeile sovietice. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: provenea din părinţi chiaburi. era căsătorit cu o 19. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 1074 251 Bărbulescu Ştefan B. Originale.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 19401941 a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1941. 2 1072 252 Bărbulescu Simion D. 7. sub 24.08. alte abateri. Şef al Biroului Anchete din Direcţia Miliţiei regionale Bucureşti. refugiată.

reconfirmată în 1964. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 29. CCP a propus.01. reprezentan. CCP a propus.08. În 1983 apelantul a renunţat la un al doilea memoriu. tul sectei mistice „Meditaţia 1982 transcedentală”. Originale. fapte de necinste. Membru de partid exclus pentru că la primirea în Partid a ascuns faptul că a fost condamnat penal de două ori pentru fapte de necinste. exclus din Partid pentru că a semnat şi a eliberat o adresă prin care a permis pătrunderea în mai multe instituţii din Bucureşti a transfugului Nicolae Stoian. a avut manifestări antiparti27. Bărbulescu Valeriu Inspector general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. Originale. Originale. iar cazul a fost clasat. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. Membru de partid exclus în 1958 întrucât a fost condamnat penal pentru 18. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1985 şi 1988. menţinerea deciziei. nice de calomniere a liniei politice şi a 1960 Partidului. menţinerea deciziei. aflat sub influenţa propagandei imperialiste.06.03.13.1075 3391 Bărbulescu Ştefan C. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 6 1078 3430 12 267 . 6 1077 227 Bărbulescu Traian P. 24 1076 226 Bărbulescu Traian Membru de partid exclus în 1958 pentru că. copii.

mului. 1961 4 1082 166 Bărburescu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi necinstit. avute pe linie administrativă a întrebuin. alte abateri.1952 ţat metode străine de linia Partidului.02. Bărbuţ Ilie Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din FRN şi Mişcarea Legionară. reconfirmată în 1963. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a fost funcţionar la YMCA. membru de partid exclus în 1958 25. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţiile 20. Bucureşti. pentru că a fost condamnat penal pentru 1959 fals în acte publice şi abuz în serviciu.02. reconfirmată în 1960. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. 22 1081 229 4.12. 1964 şi 1969. reconfirmată în 1956.03.1079 228 Bărbulescu Vasile N. a fost în legătură cu elemente duşmănoase regi. după 23 august 1944 s-a ocupat cu afacerile. 2 1080 231 Bărbuliceanu Ion Şef al Serviciului cadre de la Întreprinderea 168 Utilaj-Transport. Originale. 1950 2 268 . Originale. Originale. 3 1083 162 8. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bărbuliceanu Ion A. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12.08.

Membru de partid exclus în 1952. 15 1086 159 Bărbuţă Ioan T.12. Originale.1084 161 Bărbuţă Alexandru P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1937-1939 a 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1087 158 Bărbuţă Vasile V. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legionare. Originale. înconjurat de elemente necorespun1962 zătoare. 1954 2 269 . fost înscris şi a activat în organizaţia 1962 legionară. Originale. 15 1085 160 Bărbuţă Constantin I. ca maistru s-a 10.10. a avut atitudine duşmănoasă 1956 faţă de regimul comunist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cupură ziar. în 1941 a luat parte la dezordinea legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut afaceri cu alcool. în urma dizolvării organizaţiei de partid din Ministerul de Finanţe. Plutonier-major al o unitatea militară din Piatra Neamţ. pentru că: în trecut tatăl său a avut prăvălie.12. 8.03. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a luat parte la războiul 21. antisovietic. Originale. reconfirmată în 1962. alte abateri. a folosit muncitorii din subordine la construcţia casei sale.

3 1089 157 Bărcănescu Constantin Avocat. 10.11. iar prin certuri şi procese cu vecinii s-a compromis (în ultimii 10 ani a 26. fost informator al Siguranţei din Iaşi. alte 20. Original. insulte.04. Originale. Bărdaş Dionisie Gh. Membru de partid exclus pentru că în timpul regimului burghezo-moşieresc a 26. 1981 calomnii şi lovire). avut 37 de procese pentru injurii. abateri. Originale. 1 1090 156 Bărcănescu Stelian Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a făcut parte din 12. 1966 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a menţinut în posturi elemente 1950 duşmănoase regimului. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 4 1091 2774 Bărculescu Dimitrie Gh. Originale.04. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară.03. unde a avut 1960 activitate.03. CCP a propus.1088 3377 Bărcan Ion Membru de partid exclus pentru că a săvârşit repetate abateri de la disciplina de partid. organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ şi FRN. 3 1092 326 4 270 . Originale.

În 1955 i s-a anulat calitatea. Original. Deşi a constatat că a avut purtare slabă în faţa duşmanului de clasă. Original. Originale. CCP a propus menţinerea calităţii lui de membru de partid din 1945. alte abateri. 4.04.11. în campania electorală 1950 din 1946 a avut atitudine ostilă faţă de tovarăşii care au vopsit semnul „soarele”. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. 1 1096 825 Bărgău Ioan Judecător la Tribunalul Popular al raionului Criş. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. să fie schimbat din funcţie. 1. Uniunii Sovietice. 1953 3 1095 826 Bărduşelu Traian Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost membru activ al Mişcării 29. cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (cazul Acăţari).1093 325 Bărdăhan Petre I. Legionare. Originale.05. 1962 6 1094 845 Bărdăsan Ioan Membru de partid care în ilegalitate a avut legătură cu mişcarea muncitorească. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a condamnat ostaşii care nu voiau să lupte împotriva 21.12. 3 271 . ca grefier. regiunea Arad. (Milica) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la Rebeliune.

1097 2895 Bărsăşteanu Vasile Responsabil organizatoric al Celulei nr. elemente fracţioniste.10. regiunea Oradea. reconfirmată în 1970. 1. a participat la toate acţiunile ei 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 21 272 . alte 1954 abateri. 2 1098 2745 Băruţ Constantin Membru de partid exclus pentru că: deşi nu s-a înscris în organizaţia legionară. Originale. făcut parte din organizaţia legionară.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în complicitate cu chiaburul Mocanu Vasile şi-a însuşit obiecte luate de la infractori. a falsificat documente ale Miliţiei. 1950 alte abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare.01. Copie. exclus din Partid pentru că a căzut sub influenţa unor 14. Originale. Originale. şi la devastarea magazinelor evreieşti. 21 1099 298 Băruţă Dănilă Fost preşedinte al Cooperativei de Consum Vaşcău. 1 Turnu-Măgurele.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a 20. 3 1100 2743 Băruţă Ilie Ofiţer de Miliţie la Cluj. reconfirmată în 1959.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1102 739 Băşescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris la cuzişti. 3 273 . a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la acţiuni represive împotriva populaţiei sovietice şi a ostaşilor români care refuzau să lupte împotriva Armatei Roşii. 1953 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.04. Originale.1101 745 Băsceanu Ion D. organizaţia de bază putând să-l primească în calitate de candidat de partid. 1. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a făcut politică legionară. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic. în funcţia avută a susţinut elemente duşmănoase şi a 10. Original. CCP a hotărât ridicarea sancţiu. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.21. întrebuinţat metode dictatoriale. reconfirmată în 1962. 1950 1 1103 2641 Băşică Ioan C. meiate. CCP a propus anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei. 1959 11 1104 1504 Băşteanu Iosif Şef al Serviciului cadre de la Sfatul Popular orăşenesc Timişoara. 5. Original.06.08. a fost complice cu un bandit care dădea atacuri la drumul mare.01. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte.1956 nii. Original.

6 274 . Originale. Fost secretar PCR de plasă. munţi ca să caute arme. alte abateri. în 29. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: în timp ce era elev. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Întrucât a renunţat la apel. cu care să se 1981 răzbune pe profesorii care îl notau prost). Originale. Original. 7 1107 787 Bătrînca Dumitru C. 1946 a participat la şedinţe PNŢ. membru de partid care a solicitat acordarea 20. politică legionară.1105 865 Băşuţ Elena (Buzoianu) Membră de partid exclusă pentru că: nu a dus viaţă de partid.04.04.02. stagiului de partid din ilegalitate. tatăl său a făcut 13. a avut abateri de la regulament (împreună cu alţii a mers în 27. 6 1108 2960 Băţăgoi Constantin Ofiţer de Miliţie la Râmnicu-Vâlcea. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. 1 1106 779 Bătinaş Gheorghe B. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 CCP a hotărât respingerea cererii.

membru de partid cercetat pentru că: a fost primar gogo-cuzist în Vânju-Mare. păstrând în funcţii elemente duşmane. în 1966 CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea lui în drepturile de membru de partid. a avut relaţii cu elemente reacţionare.1109 774 Băţău Nicolae Responsabil organizatoric în Biroul judeţean PMR Ilfov. exclus din Partid pentru că: a organizat o fracţiune în Biroul Comitetului judeţean. scoaterea din postul avut şi trimiterea la „munca de jos”. Director general al Penitenciarelor. Originale. 1950 4 275 . Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată. fapt pe care le-a ascuns Partidului şi nu l-a recunoscut decât la a patra biografie. 1952 9 1110 2899 Băzălan Dumitru D.04. 1948 7 1111 2592 1. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni represive împotriva populaţiei civile. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era sectar şi îi lipsea „ura contra duşmanului”. Originale. 4. reconfirmată în 1955. Originale.10. a făcut speculă cu lemne. Petre Băzălan. În 1976 fiul său. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam cu avertisment”. moment în care i s-a comunicat că la data deciziei sancţiunea fusese întemeiată. 4. a solicitat reabilitarea lui post-mortem (titularul dosarului decedase în 1967). pentru reabilitare. în postul deţinut a dat dovadă de lipsă de vigilenţă. Bâc Ioan (Bac) Membru al conducerii judeţene Arad a Frontului Plugarilor.04. în postul avut s-a dovedit şovăielnic. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

i-a demascat în şedinţa organizaţiei de bază. judeţul Neamţ. la şedinţele Sfatului 1951 Popular se prezenta beat şi ridica probleme nesănătoase. 1 276 . în vederea rezolvării situaţiei sale de partid. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al organizaţiei de bază din comuna Bărgăoani. Referinţe semnate de Mihail Novicov. română. prilej cu care a abuzat de funcţie. alte abateri. rusă. Original. a anchetat lipsurile de la magazia Cantinei Gospodăriei de Partid. Originale.06. lb. „tâlhari” ş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. prin 1958 care s-au comunicat informaţiile solicitate. Adresă a CCP către CC al PCUS. 28.a. avea legături cu rude ale sale.1112 475 Bâcicov Victor Cetăţean sovietic care. copii. CCP a propus ca Regionala PMR Tecuci să revizuiască situaţia lui Gheorghe Anton. care erau 22. elemente chiabure. 1 1114 1161 Bâgu Nicolae V. unul dintre demascaţi. 25 1113 1158 Bâgu Gheorghe Membru de partid cercetat pentru că: în calitate de contabil al Judeţenei PMR Tecuci. folosind cuvinte <1952exagerate ca: „duşmani încarnaţi ai clasei 1953> muncitoare”. Nicolae Moraru şi Gavril Birtaş.12. Original. reţinând vinovaţii de sustrageri şi luându-le declaraţii. şi să prelucreze abaterile săvârşite în organizaţia de bază (inclusiv cea a lui Bâgu). a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România.

05. Bâjnea Niculae (Nicolae) Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat cu 22. II) 1116 1162 Bâjă Martin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică cuzistă. fotografie. membru de partid exclus pentru că: în 1944. Membru de partid din ilegalitate. în 1945 a fost transferat la închisoarea Aiud. Originale. copii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. cu specula şi afacerile. a solicitat acordarea stagiului din 1921. în calitate de contabil. Originale. La Plenara CC al PMR din 9-13 iunie 1958 a fost sancţionat în cadrul cu „vot de blam cu avertisment” pentru discuţii antipartinice duse în afara cadrului organizat.08. s-a ocupat 23. „Crucea de Fier” germană. 1953 12 277 . sancţiune ridicată de Biroul Politic în 1965. 1958 9 (vol. 1952 CCP a propus respingerea cererii şi acordarea stagiului din 1934. unde s-a dovedit a fi neglijent. alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a încredinţat aprovizionarea închisorii unui vechi speculant. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. I-II) Bâgu Vasile C. I) 4312/1958 159 (vol. Gardian la penitenciarul Văcăreşti. şi pentru calomnierea organelor centrale de partid şi de stat. moment în care a fost încadrat în Partid şi a activat neîntrerupt. Bâlgă Lazăr P. reconfirmată în 1959. Idem.10. Original.12. ca şef al producţiei. Originale. 1 1117 151 1 1118 1173 6. care 25.1160 1115 (vol.

11. Original. 2 1121 1024 Bârlădeanu Ion Pascu Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la 25.1119 1026 Bârlădeanu Alexandru Membru de partid cercetat în legătură cu acordarea stagiului. abateri. 1 1122 1051 Bârligea Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost membru al Mişcării 21. a divulgat Siguranţei militanţi 1950 comunişti. URSS.05. şedinţe legionare. 26. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1950 1943. 1 1120 1025 Bârlădeanu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul de jaf şi cotropire a 25. alte abateri. alte 22. a jefuit personal poporul sovietic. Original. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.09.06. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Legionare. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960 şi 1963. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 36 278 .08. Original. 1 1123 1022 Bârsan Ion Gh.

Bâţoi Ion I. Originale. a fost 21.07. pe frontul antisovietic. a propus îndepărtarea lui din diplomaţie şi continuarea cercetărilor pe linie administrativă.1124 1048 Bâtu Aurel Director al penitenciarului Călăraşi.1950 itoare faţă de deţinuţii legionari. Beaca Constantin N. în 1943-1944 a fost şef de birou la Guvernământul Transnistriei. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. era beţiv şi imoral. membru de partid cercetat pentru că: a fost legionar. a participat la persecuţii rasiale şi la deposedarea populaţiei evreieşti. (Ioan) Preşedinte al cooperativei din comuna Filimon Sârbu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. ca 1956 gestionar a avut lipsă în gestiune. Membru partid exclus pentru că: în 1942. s-a dovedit a fi necinstit. în postul avut privea 23. alte abateri. regiunea Constanţa.06. 1 279 . 1949 6 1127 2826 Beacă Petre T. cu ură PCR şi avea atitudine împăciu. 1940 a fost şef de cuib legionar.09. membru de partid exclus pentru că: în anii 1930-1944 a fost gardian la mai multe penitenciare. timp de câteva luni a lucrat la Serviciul de cenzură a corespondenţei. 1 1125 1036 2 1126 2639 6. Originale.12. (Cocio) Prim-secretar al Legaţiei Române la Belgrad (1946-1948). translator cu prilejul interogării 1966 prizonierilor sovietici. Totodată. Hotărâre reconfirmată în 1960. Originale. alte abateri. exclus din Partid în 1954 pentru că: în 26. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

reconfirmată în 1972.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a trimis cazul Comisiei de Partid de pe lângă DSPA pentru a fi recercetat. copie. Întrucât decizia a fost luată fără nicio 1961 motivare. şi-a însuşit bani din casa Partidului şi din abonamentele la „Scânteia”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Origina. personale.1128 945 Bearz Silvian Locotenent-major la UM 01326 Oradea. Bech Bernhard (Beck) Membru de partid exclus pentru că: în 1928-1940 a făcut parte dintr-o organizaţie sionistă. CCP a propus. membru de partid exclus în 1962 pentru că în anii 1938-1941 a desfăşurat activitate legionară. 3 1131 1333 7. 1951 1 1132 2247 5. Original. candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: nu s-a ridicat la nivelul cerinţelor unui membru de partid. Bebeşelea Nicolae N. menţinerea deciziei. 2 1129 944 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Locotenent-major la Miliţia raională Piteşti. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 10. 1967 3 280 . 1962 23 1130 3152 Becec Gheorghe Căpitan de Securitate la Direcţia de Contraspionaj.01. Originale.09.06. membru de partid exclus în 1968 pentru că: a transformat relaţiile de serviciu cu unii informatori în relaţii 30. Becheanu Mihalache Gh. a primit cadouri de la aceştia şi 1975 i s-au făcut favoruri (inclusiv sexuale). Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1936-1937 a făcut parte din organizaţia legionară.03. Originale.

Originale.10. motiv pentru care a fost condamnat penal. 4 1135 1347 Becherschi Victor Secretar al Comitetului Sindical al funcţionarilor din bănci. membru de partid care a solicitat rectificarea stagiului în Partid. CCP a propus să i se acorde vechimea de la 23 august 1944. înşelat ţăranii şi muncitorii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a pierdut 1955 carnetul de partid. care a comis fraude. dată când a început să activeze în cadrul Secţiei Administrative a Comitetului judeţean PCR Ilfov. membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză. acordată anterior de către Comitetul municipal Bucureşti. Întrucât nu s-a stabilit că ar fi fost membru de partid în ilegalitate. alte abateri. afacerist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. care a 10. 1952 32 1136 1346 Becherte Toma Membru de partid exclus pentru că: era cunoscut ca politician liberal. În 1973 CCP i-a confirmat vechimea în Partid din 1940. era un element necinstit.03. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. reconfirmată în 1956 şi 1960. 1 281 .04. activat în organizaţia legionară.1133 1344 Becheneu Gheorghe Director administrativ la UCECOM. Original. 1954 4 1134 1345 Becher Ştefan Membru de partid exclus pentru că a 14. Originale.

Director la GAS Luciu-Giurgeni. 4 1139 1348 Becheru Ion M. -01. exclusă din Partid pentru că: nu a respectat hotărârea adunării generale a membrilor de partid privind susţinerea propunerilor pentru Consiliul de conducere al CAP. a recomandat Comitetul judeţean PCR Constanţa ca după doi ani să îndrume organizaţia de bază să-i analizeze activitatea. judeţul Constanţa. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în viaţa personală a avut comportare imorală. alte abateri. întrucât nu a arătat în biografie că socrii săi au fost excluşi din Partid şi condamnaţi pentru activitate legionară. 1957 5 1140 3067 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Totodată.03. care i-a respins 1979 cererea. 10 1138 3239 Becheru Constantin Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că în funcţia de inginer31. şef la CAP Lădeşti. Originale. copie. 1972 5 282 . a avut relaţii cu elemente duşmănoase. Originale. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară şi a participat la Rebeliune.12.08. judeţul Vâlcea. municipal PCR Bucureşti. CCP a retrimis cazul Comitetului 10. a 1978 obţinut rezultate slabe.1137 3363 Becheru Constantin Candidat de partid care a solicitat primirea în Partid. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Becheru Paraschiva Membră a Comitetului de Partid al CAP Săcele.

şi-a părăsit familia şi trăia cu Aurelia Ianoş.05. Becicurinski Volf Bercovici Cetăţean ucrainean cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme activitate revoluţionară a copiilor săi – Aron (Arnold) şi Liuba. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Beciuc Ioan Persoană cercetată pentru că: nu a fost membru de partid. s-au ocupat cu ajutorarea combatanţilor din Brigăzile internaţionale şi au activat în unităţile de partizani. la căderea din 1940 a avut purtare slabă. Copie. şi a soţiei fiului său. Originale.07. prostituţia. Gheorghe Adorian şi Pavel Cristescu. Liuba – necesar la pensionare.08. a 28. ulterior. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid 1947 ca membru nou. care până în 1957 a practicat prostituţia. 26.1141 1349 Bechianu Anghel Ofiţer de Miliţie. membru de partid exclus pentru că: a frecventat o casă unde se practica 28. şef al Biroului Pază şi Ordine de la Miliţia oraşului Stalin (Braşov). Beclenaş Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni contra partizanilor. 4 1142 657 20 1143 2940 1 1144 1350 1 283 . în urma bătăilor de la Siguranţă a suferit un şoc de epilepsie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. copii. Referinţe ale lui Boris Holban. participat la acţiuni huliganice antimunci. cu stagiu de la 23 august 1944 şi a cerut să fie ajutat să-şi îngrijească sănătatea.1954 toreşti. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 16. şi unde şi-a înstrăinat carnetul 1959 de partid. Originale. confirmă solicitarea. Copiii săi au fost în 1962 perioada interbelică membri ai PC Francez.02.

Fost activist la Raionul de partid Vâlcea. CCP a hotărât 1952 anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Întrucât a rupt legăturile cu fraţii săi 25. repetate. Totodată a cerut Colegiului să solicite organizaţiei de bază să-l îndrume să se califice în producţie. mântul militar şi disciplina de partid.Csaba Membru de partid exclus pentru că în calitate de maistru militar a încălcat grav prevederile regulamentelor militare. Original. scandaluri şi injurii aduse 1968 organelor de stat). 2 1148 3009 Bectas Ali Omer Membru de partid exclus pentru că a avut abateri de la conduita morală (beţii 24. 4 284 . Originale. elemente duşmănoase. exclus din Partid pentru că avea un frate deţinut pentru activitate duşmănoasă împotriva regimului. 1953 40 1146 3322 Becsi Sandor .1145 180 Becsek Emeric Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. Originale. copii. 6 1147 909 Becşan Mircea I. 1980 CCP a propus. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute.12.31. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.02.11. menţinerea deciziei. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. jură. Originale. un alt frate al său a fost legionar.05.

Original. 1 285 .08. (Ioan.09. 9. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte din Comitetul organizaţiei profasciste „Muncă şi Lumină”. a participat la crime 1949 împotriva populaţiei civile. 1 1150 910 Bede Ludovic (Bende) Membru de partid exclus pentru că în 1942-1943. neîntemeiate.11. Copie. care lua 25. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element afacerist. a fost încadrat în armată prin intervenţia lui Zoltan Eidlitz.05. reconfirmată în 1955. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din aparatul de stat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şperţuri.1149 2900 Becu Sebastian Ajutor de comisar la Poliţia Giurgiu. CCP a hotărât anularea 1948 deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Întrucât a constata că acuzele erau 15. s-a dovedit a fi un element necinstit. Ionel) Fost şef al Biroului cu materiale politice din DSPA. antisovietic. 1 1151 896 Bedeleanu Ion M. fost director de cabinet al lui Vasile Luca. Copie. când a fost pe frontul 27. 1953 7 1152 2941 Beder Alexandru Membru de partid exclus pentru că ar fi fost un element anarhic şi indisciplinat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1 1157 964 16 286 . proastă faţă de muncitori. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1933. duşman al clasei muncitoare. Original. pătruns în Partid 21. 4 1154 931 Bednarcic Giovani Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a fost omul de încredere al administraţiei burgheze a întreprinderii în care lucra. Originale. a susţinut 15. „Crucea cu săgeţi”.05. Originale. 8 1155 962 1 1156 961 Bedö Bela (Adalbert) Membru de partid exclus pentru că: a fost un exploatator afacerist. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. regimul fascist szalasist.06. 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. a avut purtare 13.05. Bedö Iosif I. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1951 toare şi ale ţărănimii muncitoare. a simpatizat cu 1956 organizaţia legionară. a luat parte la 1951 războiul antisovietic.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bedó Arpad Membru de partid exclus pentru că: era un chiabur exploatator. CCP a hotărât respingerea cererii. Original. 1957 În 1968 a fost luat în evidenţa ilegaliştilor. pentru a lovi în interesele clasei munci.06. cu stagiu din 1928.1153 930 Beder Alexandru Membru de partid exclus în 1958 pentru că a activat în Partidul fascist 24. reconfirmată în 1960. Originale.

1982 Întrucât şi-a retras apelul. a făcut 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.12. Originale. 4. Întrucât este un element tânăr şi nu a reieşit să fi avut şi alte abateri. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. alte abateri. 12. 2 1162 746 Began Dumitru Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator (comerciant).05. pentru a 26. o angaja ca lucrătoare în comerţ. 1 287 . 1952 1 1159 3418 Bedreag Ion Director la Întreprinderea de stat mixtă din Breaza. 5 1160 965 2 1161 917 Beer Mendel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a exploatat braţe de muncă. Originale. s-a ocupat cu negus1957 toria.1158 963 Bedö Ludovic Secretar al organizaţiei de bază de la Abatorul Bucureşti.06. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. recunoscându-şi vina. exclus din Partid pentru că în anii 1946-1947 a făcut speculă cu alimente. speculă.02. Bedros Petre Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a avut atitudine 19. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” întrucât a primit un miel de la o persoană. Original. străin de interesele şi de lupta Partidului.06. antimuncitorească.

1956 3 1140 1164 (vol.11. CCP a hotărât schimbarea deciziei în: greşit încadrat în Partid. 1953 2 1166 749 Begu Iosif Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că a activat în organizaţia legionară. a fost greşit încadrat. a trăit o viaţă depravată. 6 (vol. Originale. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere.12. Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Original. 1981 5 (vol. copii. Originale.06.1163 747 Beghian Grigore O. CCP a hotărât menţinerea deciziei. I-II) Begidsán Tivadárné (Tárkány Maria) Cetăţean maghiar pentru care CC al 25. II) 1165 748 Beglet Grigore Gh. Originale. 9. Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a 1978 cerut referinţe. neavând cetăţenia română. Şef de cadre la Întreprinderea „Electro Cablul”. I) 1175 Idem. 9. Membru de partid exclus pentru că. a fost unealta patronului.01. 1955 1 288 .07. Original. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică cuzistă. 2. 7.

1970 CCP a constatat că nu îndeplineşte criteriile cerute. Întrucât motivele s-au dovedit a fi neîntemeiate.10. nu era cetăţean român. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că în calitate de casier şi-a însuşit o sumă de 24. 16 1170 889 1 1171 3041 4 289 . Original. eroare organele Miliţiei.04. Originale. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a divulgat unele secrete ale 1954 întreprinderii. în calitate de contabil-şef la Întreprinderea 29. 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid care a solicitat 14. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. bani.1167 750 Begulescu Ion C. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. a indus în 11.10. Original. 1958 reconfirmată în acelaşi an. Beinglas Lazăr Fost şef al Serviciului personal de la Uniunea Cooperativelor Meşteşugăreşti. 5 1168 751 Behm Carol Membru de partid exclus pentru că. Originale. Original. acordarea stagiului din 1936. 1 1169 888 Beianu Teodor C.09. Beilerian Miron (Dohlete) Fost administrator al redacţiei ziarului „Drumul Socialismului”. „Tehnolemn”. membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: avea atitudine duşmănoasă faţă de Partid.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reuşind astfel să 1954 obţină buletin de identitate.

avea o perioadă neverificată.03. Original. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca cercetările să fie continuate de către „organele în drept”. condamnat pentru delapidare din avutul 1961 obştesc şi fals în acte publice. Original.10. Membră de partid exclusă pentru că în 1939-1941 a fost simpatizantă legionară. şi a organizat 15. Beiu Ion Inspector la Ministerul Justiţiei. care în postul avut a avut activitate duşmănoasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 1951 a cerut Colegiului de Partid al Regiunii PMR Cluj să-l excludă din cadrele Miliţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 290 .1172 899 Beion Nicolae (Beian) Sublocotenent la Miliţia Cluj. 1956 2 1176 901 Bejan Alexandru I. Fost preşedinte al Sfatului Popular al comunei Obârşia Veche. furturi şi jafuri de obiecte de valoare. Original.03. membru de partid exclus pentru că: era un element dubios. membru de partid exclus pentru că în 1952 a fost 20. 1 1173 915 2 1174 914 4. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. Original.04. 1952 1 1175 900 5. Beizadea Marcela Gh. Beiu Olga (Zardeţchi) Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

membru de partid exclus pentru că: în 1947 a fost arestat pentru 26. 1 291 .) CCP a hotărât confirmarea calităţii şi acordarea stagiului din 1938. în timpul războiului antisovietic a fost prefect. 1950 1 1179 906 Bejan Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. alte abateri. Original. Original. 5. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.03. 5. Original. 1950 1 1180 905 Bejan Dumitru Secretar al Comitetului Provizoriu din comuna Sânger. 7 1178 904 Bejan Aurel Membru de partid exclus pentru că a activat în Mişcarea Legionară. Original. atitudine duşmănoasă faţă de regim şi 1951 ţărănimea săracă.06.04. 27. (A făcut parte din aparatul politic al 1951 Diviziei „Horea.1177 902 Bejan Anton Membru al aparatului politic al Comandamentului Marinei. apoi instructor administrativ în Basarabia.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Cloşca şi Crişan”. verificat în vederea confirmării calităţii de membru şi stabilirea stagiului în Partid.

iar fratele ei a fost legionar. Originale. Originale.08. motiv pentru care a solicitat Comitetului regional PMR Braşov recercetare cazului. Originale. pentru că: la verificare nu a arătat că tatăl său a avut batoză. Şef al Direcţiei Financiare a Ministerului Forţelor Armate. Originale. 2. în funcţia avută s-a 1960 compromis prin relaţiile sale imorale cu o serie de funcţionare din unitate. din YMCA. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea sa din Partid. 3 1183 2637 Bejan Gheorghe Membru lăsat în afara rândurilor Partidului prin dizolvarea organizaţiei de bază.1181 907 Bejan Dumitru N. 1956 3 1184 1351 Bejan Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului burghezo-moşieresc a votat cu toate partidele. de staţie CFR Filiaşi a primit cadouri în 1957 bani şi alimente. 17. Întrucât a fugit de regimul sovietic. 4 1182 908 Bejan Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că tatăl său a deţinut o băcănie. Decizie reconfirmată în 1963.01. în 1946-1947 a făcut parte 25. 3 292 . alte abateri. CCP a hotărât clasarea cazului. iar în ultimul timp se îmbăta frecvent. şef de cuib. membru de partid căruia i s-a retras calitatea. CCP a constatat că excluderea s-a 1961 făcut fără o investigare temeinică. în funcţia de şef 21. soţia sa adus activitate în Grupul Etnic German.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01.

alte abateri.01. membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Nicolaie. Originale. 1 1187 1354 Bejan Livia S. 4 1189 740 Bejan Nicolae C. membră de partid exclusă pentru că a avut atitudini 26.1956 rea aparatului de stat.03. Neculai) Secretar al Sfatului Popular al oraşului Adjud. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: avea un trecut dubios. 2 1186 1353 Bejan Letiţia Funcţionară la Comitetul Provizoriu din comuna Sânger.04. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Niculae.1185 1352 Bejan Iosif I. făcut parte din Mişcarea Legionară. şi cu elemente din conduce. ocazională. lipsit de ataşament faţă de regim. Original. Original. Membră de partid exclusă pentru că: în timpul războiului a avut legături cu ofiţeri germani. Originale.10. s-a dovedit a fi 21. 2 1188 879 Bejan Nicolae C. 1961 5 293 .08. Membru de partid exclus pentru că a 13. Original. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. duşmănoase faţă de ţărănimea săracă şi a 1951 colaborat cu chiaburii. în calitate de translatoare 18.

5. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1192 885 Bejan Vasile Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte 24. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. 1965 4 1191 884 Bejan Petre Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate duşmănoasă regimului de democraţie populară. care în 21. 1946-1947 a făcut speculă cu cereale.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1190 883 Bejan Nicolae Gh. trecut a făcut politica partidelor istorice şi 1950 fasciste.11. Original. Originale. 1 1193 886 Bejat Constantin Membru de partid exclus pentru că în 19.11. Original.10. Original. 1 294 . 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. la lupte împotriva partizanilor.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. purtare proastă. pentru a i se confirma participarea la munca ilegală a PCdR din perioada 1940-1941. 5 1197 937 Bejenaru Ion C. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de moşier.05. Originale. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2.06. Cetăţean român care a adresat o cerere Comitetului regional Cernăuţi al PC din Ucraina.09. fost agent de percepţie. Întrucât motivele s-au dovedit 1957 neîntemeiate. prin care se confirmă solicitarea. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Adresă a Institutului de marxismleninism de pe lângă CC al PCUS către Institutul de istorie a Partidului de pe lângă CC al PMR. din 1946 a făcut propagandă reacţionară. în timpul războiului a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. Originale. 2 295 . 4 1195 854 Bejenaru Dumitru F. 22. în alegerile 19. 1962 21 1196 938 Bejenaru Florentina A. (Cazacencu) Membră de partid exclusă în 1949 pentru că: la arestarea sa din 1937 a avut 10. Original. era căsătorită cu un 1957 element străin de Partid. Originale.03.1194 939 Bejenaru Constantin C. alte abateri. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de chiabur.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. aflat în URSS. criminal de război.05. 1 1200 935 Bejenaru Teodor Membru de partid exclus pentru că: a 15. Nicolae) Membru de partid din 1928. care a solicitat să fie chemat în ţară împreună cu soţia şi fiica sa. 1 1201 934 Bekesi Iosif Activist la Sindicatul Comerţ şi cooperaţie. s-a retras cu 28. fost perceptor în Bucovina. cât şi în 1952 1944. reconfirmată în 1955. Biroul Comitetului raional nu l-a confirmat ca membru. şi a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid şi luare în evidenţă. alte abateri. CCP a hotărât 17. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. a 1953 avut atitudini naţionalist-şovine. 4 296 . Originale. Gyarfas Elemer. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. respingerea cererii şi clasarea ei în arhivă. Întrucât în 1940 a plecat în URSS fără aprobarea Partidului.1198 374 Bejenaru Neculai (Nicolaie. Armata Română. Original. atât în 1940.01. alte abateri.05. Original. 1957 În 1961 apelantul s-a repatriat. membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al lui 30. 42 1199 936 Bejenaru Simion Membru de partid exclus pentru că: fiind originar din Basarabia.

05.1202 161 Bekesi Istvan Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii cu privire la 15. Originale.12. alte abateri. Belcescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: faţă de PCR a avut atitudine duşmănoasă. tot timpul a fost alături de Monarhie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. apoi judecător). Belba Dionisie Secretar PMR de plasă. Original. alte abateri. a luat parte la 1950 luptele împotriva Armatei Roşii până la capitularea Germaniei. Original.02. în 1944 s-a înrolat în trupele 18. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Beko Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1942 s-a înscris în armata fascistă maghiară. de elemente reacţionare şi a negat 1950 posibilitatea luptei de clasă între macedoneni. părinţii săi.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în postul avut s-a înconjurat 24. Original. SS „Hunyadi Poncelasok”. Bektemir Ferid Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (portărel la Tribunal. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. copii.06. s-a căsătorit cu fiica unui 1952 moşier. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului a căzut prizonier la americani în condiţii nelămurite. 1950 1 297 . 31. 24 1203 933 1 1204 932 1 1205 954 1 1206 644 8. Original.

judeţean Constanţa al PCR. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a făcut parte din organizaţia 10. care în 1981 1979 a stabilit că nu avea merite deosebite. CCP a trimis cazul 1962 spre recercetare Comitetului regional PMR Dobrogea.07. copie. Originale. Belciu Pintilie D. Originale.11. a luat parte la războiul 1959 antisovietic.02. CCP a retrimis memoriul Comitetului 28. 4 1211 979 4 298 . reconfirmată în 1966. unor dispoziţii pe linie de stat. nu era sincer şi era fiu de exploatator. Întrucât decizia a fost luată fără o 21. Originale. Originale. 1955 7 1209 3382 Belcin Samuel Fost membru care a solicitat reprimirea în Partid.1207 1326 Belcescu Constantin Ch. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la crime şi jafuri. Membru de partid exclus pentru fapte de necinste. În 1963 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. abuz în serviciu şi divulgarea 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1952-1953 a luat cartele fără să aibă dreptul. Belchim Vasile T. Originale. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. cercetare temeinică.06. legionară. 7 1208 953 6. 6 1210 952 Belcineanu Ion D.

04. avea legături cu chiaburii. la data aceea condamnat pentru crime de război. Fost secretar al Comitetului plăşii PCR Brabova (1948-1952). Original.08. 41 1213 980 Beldea Preda Membru de partid exclus în 1954 pentru că era de origine chiabură şi s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. 7.06.1212 1018 Belciug Ion Gh. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 299 . în 1948 a fost arestat de Securitate pentru manifestări antisemite. în 1947 s-a ocupat cu specula. era un element necinstit şi beţiv. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 27. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul antisovietic a luat 21. exclus din Partid în 1955 pentru că: a avut prieteni legionari. Originale. parte la acţiuni împotriva populaţiei 1957 civile. CCP a hotărât repunerea lui în 1968 drepturile de membru de partid cu stagiul avut anterior. 8 1214 958 Beldean Ilia Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. 5. reconfirmată în 1966. a fost decorat. Originale. 1951 1 1215 957 Beldeanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut de pază la generalul Mocinschi <Mociulschi>.01.

dând loc la numeroase abuzuri şi 10. ilegalităţi. 1 1219 943 Beldie Catinca (Gheorghe) Membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie de 23. Original. de pe urma cărora 70 de 1953 activişti de partid.) CCP a hotărât.07. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. aplicând o linie a lor proprie. 1953 CCP a hotărât sancţionarea cu „vot de blam”. de stat şi ai organizaţiilor de masă au fost acţionaţi în justiţie. sancţionarea lui cu „vot de blam”. cercetat în urma abaterilor săvârşite în campania de colectare a cerealelor. 6 1218 940 Beldic Dumitru Membru de partid exclus pentru că: era fiu de moşier expropriat.09. Originale. 4 300 . făcut politică liberală. Original. exploatatori. cercetată pentru că a avut abateri în 10. munca de colectări.07. 1 1217 887 Beldeanu Maria Secretară cu probleme agrare la Comitetul Raional de Partid Arad. copie. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. în trecut a 20.1216 2659 Beldeanu Ion (Ioan) Prim-secretar al Comitetului regional de Partid Arad.07. Originale. (Împreună cu Ştirbu Solomon a denaturat şi călcat hotărârile Partidului. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.

5. unde s-a căsătorit cu fiica unui temnicer de la 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 legionari. Originale. soţia sa a făcut parte din Grupul Etnic German. în ţară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1961 cerut ca activitatea sa să fie demascată în cadrul instituţiei unde lucra. legături cu elemente duşmănoase. Originale. 16 1223 916 Belea Gheorghe Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 19291931 şi-a făcut studiile în Germania. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 301 .01. 19. reconfirmată în 1960 şi 1962. închisoarea Busbach. până în 1954 1946 a fost judecător. Originale. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în timpul războiului a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor.1220 942 Beldie Nicolae Avocat în Bucureşti. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut 13.12. Original. 1959 4 1222 891 Beldiman Octavian Şef al Biroului judiciar de la raionul de Miliţie Râmnicu-Vâlcea. 1 1221 941 Beldiman Gheorghe I.12. alte abateri.

cu indicarea perioadei în care a fost exclus.1224 2499 Belea Miron M.12. fotografii. În 1963 a fost reîncadrat în Partid cu stagiu de la data hotărârii. Idem. I pentru că 1946-1959. 50 Belea Octavian 29/1/1959.12. Decizie reconfirmată în 1971. III) – – – – 263 (vol. împreună cu alte elemente din conducerea organizaţiei. În 1958 a fost exclus din Partid pentru 27. Originale. În 1965 i s-a acordat vechimea în Partid din 1942. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Crucii Roşii. 1965 57 (vol. „discuţii antipartinice cu tendinţe 1946 fracţioniste”. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. copii. V) 302 . IV) 283 (vol. În 1977 CCP a propus. Preşedinte al Comitetului Central al 16. 1225 (vol. menţinerea deciziei. Originale. copii. iar CC a propus să i se acorde din 1942. Originale. I) 112 (vol. fals în declaraţii. copii. Originale. II) -. Membru în Biroul regional de Partid Deva. exclus din partid de CCP 1959 vol.04. iar în 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. II 3002 (vol. sancţionat cu „vot de blam” pentru atitudine nepartinică şi participare la intrigi. 1959 278 (vol. facilitarea emigrării unor persoane). cu menţiunea că în 1942-1958 a mai fost membru. Ulterior a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. a comis abuzuri şi ilegalităţi (şi-a însuşit lei şi valută. III) Idem. vol. I-V) 29/1/1959. Idem. Idem. Originale.

Belei Rovin I. alte abateri. faptă pentru care a fost judecat şi condamnat. ocupându-se de chefuri. Originale. Preşedinte al Întovărăşirii agricole „8 Martie” din comuna Seaca de Pădure. a spart 1958 magazia cooperativei şi a împărţit cetăţenilor cca. membru de partid exclus pentru că: a fost membru activ al PNL. regiunea Craiova. CCP a hotărât anularea deciziei şi a recomandat organizaţiei de bază să-l primească în rândul candidaţilor de partid. în 1947. Pe baza activităţii lui pozitive. a accidentat maşina de 27. copie. 4 1227 2784 6 1228 898 4 1229 897 4 303 . cu de la sine putere. şi necinstit. 3000 kg de porumb. Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 a făcut parte din organizaţia 17. serviciu.10.1226 2650 Belega Constantin Preşedintele Sindicatului alimentar. tatăl său era condamnat la 12 ani de închisoare pentru furt.02. Originale. Originale. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi lipsit de simţul răspunderii şi al vigilenţei. copie. Originale. carierist 18. reconfirmată în 1965. 1947 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară. reconfirmată în 1956 şi 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Belega Marin C. 12.03. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element afacerist. a întreţinut legături cu elemente 1953 duşmănoase.05. după 23 august 1944 a bătut un număr de cetăţeni în primărie. Belei Costică I. Comandantul Securităţii raionului Câmpina.

Original. 1966 35 1232 880 Belenyesi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a făcut parte din Partidul „Imredi”. 2.12.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. lb. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost chiabur. s-a dovedit necinstit. rusă. 3 1231 979 Belenstein Zlota Şulimovna (Braver) Cetăţeană sovietic cercetată în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti.1230 3192 Beleneşi Florian Membru de partid exclus pentru că a renunţat la calitatea de membru de partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. din organizaţia funcţionarilor 14.11. regiunea 1956 Timişoara. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă situaţia. CCP a propus. Originale. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. menţinerea deciziei. 1 1233 881 Beleuţ Dumitru D. ca responsabil la 30. prin care se solicita să se confirme că în perioada interbelică a fost arestată şi condamnată pentru activitate comunistă. Originale. Gostatul din comuna Ciacova. Original. creştini (Keresztery Maganalkalmazotth 1950 Kakoservezete) şi din organizaţia „Zece” (Tizes Szerdezet). română. copii. 2 304 . 23.09.

Originale. 1956 2 305 .1234 882 Beleuţă Petre Fost organizator al Gărzilor cetăţeneşti (1945). 21. conducere sub influenţa alcoolului. Originale. în 1936-1938 a sprijinit organizaţia sionistă. menţinerea deciziei. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 3. în funcţia avută s-a 22. dovedit necinstit. 1 1235 926 Beleznai Attila Membru de partid exclus în 1950 pentru că în 1940-1945 a fost în Austria. 3 1237 927 Belgrader Ştefan Şef al Secţiei administrative de la Camera de comerţ a RPR.05. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului s-a ocupat cu afacerile. CCP a hotărât transformarea deciziei 1957 în anularea încadrării în Partid. membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie burgheză.06. în 1931-1940 a fost el însuşi proprietar al unui magazin de textile. 4 1236 3225 Belgia Ilie Membru de partid exclus în 1974 pentru că a fost condamnat penal pentru 16.01. 1978 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut prelucrarea cazului în organizaţia de bază din care făcuse parte.02. Original.

Original.1238 928 Belia Ilie Primar în comuna Ticvanul Mare.09. 1951 care a colaborat cu elementele duşmănoase. gara Iţcani a pierdut materialul de 1954 propagandă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pleca de la şedinţe pentru a se întâlni cu femei. 1 1239 929 Belian Rodica (Fischer) Membră de partid exclusă în 1952 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1241 893 Belicovici Eugenia Gh. alte abateri. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1240 892 Belicencu Teodor I. în 11. Original. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. fiscal. Membru de partid exclus pentru că în 1934-1938 a făcut parte din organizaţia 17.07. regiunea Timişoara.11. era un element afacerist şi şperţar. 1 306 . în 16. pentru că era de origine burgheză. 1 1242 895 Beligan Mandache Fost activist de partid la Comitetul judeţean Suceava.04. exclus din Partid pentru că: fiind în stare de ebrietate.03. Original. Original. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost agent 11. timpul dictaturii antonesciene a servit 1951 interesele regimului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de reacţionari. cuzistă.

1951 3 1245 894 Belisna Iosif Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Original.09.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a menţionat că.1243 2658 Belinchevici Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1947. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1246 913 Beliu Andrei Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost 26. şi-a însuşit o cantitate din el. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. 3. 1 307 . 1. Originale. fiind trimis la Federala Muscel în calitate de delegat. Originale. îi dă posibilitatea să se reabiliteze prin muncă serioasă şi atitudine exemplară. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte voluntar la războiul antisovietic şi a fost decorat. abateri. alte abateri. cu sarcina de a ridica porumb pentru muncitorii de la uzina unde lucra.03. dată fiind originea sa socială. translator al Siguranţei. alte 16. putând fi primit în calitate de candidat de partid. alte abateri. În 1956 s-a hotărât ridicarea sancţiunii. Original. 1950 2 1244 2657 Belingher Alexandru I.

10. Original. 1 308 . 1 1248 956 Bella Samoilă (Balla) Membru de partid exclus pentru că în 1944 s-a retras cu trupele fasciste în Germania. a 1950 fost membru al PSD. 1950 unde a exploatat ţărănimea săracă. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1 1250 890 Belle Adalbert (Bela) Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturii hortyste a avut ieşiri 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. în 24. unde a fost prizonier la americani.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1941 a cerut să fie colonizat în Basarabia. era viciat de alcool. Original.1247 912 Belivaca Manea Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. 1951 1 1249 955 Bellan Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost împotriva hotărârilor CC al PMR şi Guvernului cu privire la distribuirea cartelelor şi reducerea personalului administrativ. Original.11. Original. 1. 1955 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. şovine faţă de populaţia românească. a refuzat să voteze la 30. alte abateri. în trecut a exploatat muncă salariată. alegerile sindicale.

Originale. şi al trădătorului Vasile Luca. în care a 21. să i se acorde stagiu de partid. beneficiat de încrederea capitaliştilor. 1953 22 1252 2656 Bellu Gheorghe Gh. Originale. fiind în conducerea tineretului socialdemocrat. era căsătorit cu fiica unui chiabur. 6. În 1976 a solicitat ca. (Belu) Membru de partid exclus pentru că în trecut a deţinut diferite posturi. În 1968 a fost reprimit în Partid. CCP a propus. pe baza activităţii în PSD. Hotărâre reconfirmată în 1966. S-a stabilit că: a fost membru PSD. a avut o poziţie împăciuitoristă faţă cu cazurile deviatorilor Ana Pauker şi Teohari Georgescu. fiind reîncadrat în Partid cu vechimea avută anterior. a înlăturat din facultate cadre corespunzătoare şi a adus elemente străine şi duşmănoase. a trăit în preajma unor elemente depravate. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1960 a fost din nou exclus din Partid.12. În 1956 s-a revenit asupra deciziei. membru de partid cercetat pentru legături cu elemente chiabureşti. pentru că: în calitate de decan la Facultatea Juridică nu a luat poziţie împotriva unor teze revizioniste introduse în conferinţe de unii profesori. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. 3 309 . respingerea apelului. cu manifestări duşmănoase.02. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Director general al Treburilor Consiliului de Miniştri. a avut manifestări antipartinice.1251 2787 Belle Petre T. de calomniere a unor lideri ai Biroului Politic.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.05.01. 1960 şi 1961. alte abateri.01. să se menţioneze în documentele sale de partid că în 1947-1959 a mai fost membru. în 1934 s-a înscris în 22. a avut legături cu 1950 Panait Istrati şi a scris la revista „Cruciada Românismului”. a luat parte la 1965 câteva şedinţe legionare şi nu a reieşit să fi avut altă activitate. influenţa unor colegi. Originale. broşură. 1951 79 310 . 100 1254 911 Beloiu Dumitru D. a fost salarizat de Malaxa. a rupt legăturile cu acesta şi s-a înscris în PSD.1253 2806 Bellu Petre Scriitor. membru de partid exclus pentru că în timp ce era student a făcut parte din organizaţia legionară. reconfirmată în 1959. Originale. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu data înaintării apelului. Medic la Institutul de Endocrinologie al Academiei RPR. sub 20. 6 1255 1334 Beloiu Eugenia (Secară) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. membru de partid exclus pentru că: după ce în 1922 a fost membru de partid. Referinţă semnată de Zaharia Stancu. 4. Întrucât a constatat că în documentele sale de partid recunoscuse că. ziare. Originale. Partidul lui Iunian. alte abateri.

Secretar al Comitetului raional de Partid Băileşti. Original.04. 2 1258 191 Bélteki Alexandru (Sándor) Fost medic al Ghetoului din Reghin (1944). 5. Originale. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a 10. ca plutonier de jandarmi al regimului burghezo-moşieresc. CCP a hotărât clasarea cazului. 1953 10 1259 2916 Belu Constantin A. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii.1256 1335 Belote Vasile Membru de partid exclus pentru că în 1917. făcut parte din organizaţia legionară.05. 2 311 . 1958 Întrucât motivele s-au dovedit întemeiate.10. Original. scop personal şi a creat mahalagisme. Original. a împuşcat mortal un dezertor din armata austroungară. 1951 1 1257 1336 Belovici Vasile D.02. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. scos din funcţie în 1957 pentru că s-a folosit de poziţia avută în 13.

Original. 1 1263 1339 Belu Marioara (Gheorghe) Membră de partid exclusă pentru că: a lucrat la Poliţia din Cernăuţi ca funcţionară. (Dosarul conţine şi decizia de 1956 excludere din partid a lui Belu Gheorghe. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid cercetat în legătură cu o serie de ilegalităţi şi abuzuri reclamate de Florica Toth. fost membru activ al Mişcării Legionare. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an.09. copie. Originale.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar restul reclamaţiilor nu s-au confirmat. 15. membră de partid exclusă pentru că a fost informatoarea Siguranţei. 14. 54 1261 1337 Belu Dumitru C. Membru de partid exclus pentru că a 26.04. Original. a 1951 solicitat să fie cercetată de „organele în drept” şi să fie scoasă din postul deţinut. alte persoane reclamate.09. CCP a hotărât clasarea cazului. 34/1979 Întrucât cele sesizate fuseseră deja 1979 remediate.1260 Belu Dumitru Director al Întreprinderii de Textile Lugoj. în calitate de casieră la magazinul de stat „Tractorul” din Brăila a sustras o sumă de bani. reconfirmată în 1959 şi 1960. muncitoare în aceeaşi fabrică. 17 312 .05. 2 1262 1338 Belu Irina Telegrafistă la PTT. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 26. Originale.

CCP a hotărât clasarea cazului. 1 1267 14 Benamy Olga (Abel) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului celor ce muncesc din Ungaria de a se trimite relaţii cu privire la activitatea sa.02. primeşte cartelă. partid. Întrucât a renunţat la apel. 6 1265 1340 Beluşinschi Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. iar în 1947-1949 a fost membră a PCR. Originale. 1982 CCP a propus. 13. 1954 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. Original. 2 313 .02. menţinerea deciziei. Original. 2. 1959 1 1266 1341 Benach Alexandru (Andrei) Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu comerţul de carne. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. şi-a manifestat nemulţumirea cu privire la salariu şi la faptul că nu 11.07. untură şi făină.12.1264 3419 Belu Oprea Membru de partid exclus pentru că a avut abateri repetata de la disciplina de 26. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 1950 faptul că în 1944 a fost deportată la Bergen Belsen. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original.

20.02. română şi rusă. Totodată. I-II) Benari Lenormanda Deputată în Marea Adunare Naţională 30. Originale. iar acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Originale.2917 1268 (vol. şi directoare la Şcoala Superioară 1952 Pedagogică. în care se afirma că: a făcut politică sionistă. 1957 6 (vol. Informaţii despre Guzoran Gaspar şi Olah Lojaşné. avea legături cu Legaţiile elveţiană şi israeliană din Bucureşti. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 1967 comunicat că în perioada 1939-1940 a fost membră a UTC. s-a propus scoaterea ei de sub anchetă. I) 9/1957 18 (vol. În 1957 a solicitat să se analizeze cauzele pentru care a fost scoasă din cadrele Ministerului Învăţământului Public.I. copii. 13. iar în 1940 a fost arestată şi condamnată pentru răspândire de manifeste comuniste. CCP a hotărât clasarea cazului. Parhon” şi trimisă ca profesoară în învăţământul mediu. CCP a clasat cazul. întrucât trecutul său fusese cercetat anterior. Idem. iar ulterior scoasă din cadrele Universităţii „C. 19 314 . Întrucât trecutul ei politic era cunoscut de Partid. Originale. lb. în funcţiile avute după 23 august 1944 a promovat elemente reacţionare şi afaceriste. cercetată în urma primirii unei note informative. Întrucât cele sesizate nu ţineau de competenţa instituţiei.11.04. II) 1269 990 Bence Mikloşné (Trebici Justina / Irina) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar prin care se cereau informaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România.

5 315 . Originale. Original.04. Activist de partid la judeţeana Tecuci. pentru că în trecut a fost legionar. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 22. 1950 alte abateri. 1 1271 1343 Benciu Iulian Membru de partid exclus pentru că: a avut cârciumă.1270 1342 Benchea Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cergăul Mare. responsabil cu munca de îndrumare la sate. exclus din Partid în 1949 pentru că: era fiul unui fost colonel de jandarmi. exclus din Partid 29. reconfirmată în 1956. a 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.11 avut manifestări şovine şi antisovietice. CCV a hotărât menţinerea deciziei. s-a ocupat cu afaceri. funcţia avută a avut legături cu elemente 1954 duşmănoase şi şi-a pierdut servieta cu documente de partid. Originale.07. 2 1272 1372 Bencu Ion Gh.

CCP a propus. spaniolă. copie. 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întrucât de la întoarcerea lui în ţară nu a trecut timp suficient pentru a putea fi cunoscut. este necesar să muncească în organizaţiile de masă.07. a hotărât să fie chemat la Colegiul de Partid de pe lângă Comitetul regional de Partid Cluj pentru a i se explica faptul că.01. la 1500 de lei. CCP a clasat cazul. Originale. în calitate de corespondent al Biroului Congresului Mondial Evreiesc a desfăşurat o activitate dubioasă. Originale. (Bela) Secretar al Comitetului judeţean ARLUS Târgu Mureş. CCP a propus clasarea cererii. Originale. În 1972 i s-a recunoscut stagiul din 1930.57/1957 1273 (vol. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. membru de partid exclus în 1951 pentru că: în trecut a deţinut o agenţie comercială. <1956> 10 Întrucât activitatea lui nu era (vol. în detaşamentele de muncă şi în lagărele în care a fost a avut o atitudine egoistă şi a sprijinit acţiunile duşmănoase ale administraţiei. a sprijinit acţiunile socialdemocraţilor de dreapta. Totodată. I) Idem. majorarea pensiei de 1034 lei pe care o primea lunar. iar în anul următor apelantul a cerut o pensie de ilegalist. I-II) 1371 Benczédi Miklós (Nicolae) Persoană repatriată din Argentina. copii. 5 (vol. iar peste câţiva ani să adreseze o nouă cerere. română. 1954 2 316 . 1274 1370 Benczel Adalbert L. lb. 1957 Întrucât a trăit 29 de ani în străinătate şi nu i se cunoştea activitatea. II) cunoscută. care a solicitat primirea în Partid. 6.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţia de controlor PTT. Original. exclus din Partid în 1953 pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost omul de încredere al administraţiei. 1 1277 1367 Benderliu Vasile Mihail B. a avut activitate la titelişti. solicitat plecare definitivă din ţară.1275 1368 Benderli Manole O. funcţie deţinută până în 1944.03. Original. 10 317 . 1956 2 1276 2615 Benderlin Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost informator al Poliţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 4 1278 3308 Bendescu Eugen Membru de partid exclus pentru că a 31. 9.05. Pentru că a avut şi o activitate pozitivă. în 1946 a făcut propagandă reacţionară. Originale. CCP a cerut organizaţiei de bază să examineze dacă s-a ridicat la conştiinţa unui membru de partid. 9. spirit de sacrificiu.03.11. pe frontul antisovietic era cunoscut ca un ofiţer cu 31. Secretar al organizaţiei de bază de la Depoul Craiova. s-a dovedit a fi omul de încredere al administraţiei. Originale. a întreţinut relaţii cu elemente duşmănoase. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în calitate de şef al Biroului de personal de la Direcţia financiară a CFR. 1980 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. nu a rezultat că a desfăşurat activitate în acea organizaţie. reconfirmată în 1955. Bendit Herşcu Membru de partid exclus pentru că: în acelaşi timp s-a înscris în organizaţia sionistă „Barhovia”. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul de la data deciziei. în 1945-1946 s-a ocupat 1950 cu specula. sovietic. 11 1282 3036 Bene Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1941 s-a înscris în Partidul fascist maghiar „Crucile cu Săgeţi”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.1279 1366 Bendic Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1949 a fost martor al apărării în procesul inginerului Dumitru Samoilă. Originale. unde a activat până 28. 1970 4 318 . la dizolvarea ei. Originale. s-a înscris pe listele de emigrare în Israel. alte abateri. Întrucât CCP constatat că la intrarea în Partid a arătat în mod sincer situaţia. s-a dovedit a 19.12. 9. Originale. 4 1280 1365 1 1281 1364 Bendorfeanu Gheorghe Secretar II al Raionului de PRM Sibiu. fi necinstit. 1957 Întrucât principalele motive de excludere s-au dovedit neîntemeiate.09. iar în Partid a dus o activitate pozitivă. a bătut un ostaş 23. exclus din Partid pentru că: a fost simpatizant legionar.04. arestat pentru activitate subversivă. 1961 şi 1962.11. a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.

Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. în urma cărui fapt a fost sancţionat cu 1951 „vot de blam”. minţind că a fost dus cu forţa în URSS. Originale. administratorul Oficiului de Aprovizionare CFR. maghiară. şi legăturile lui cu Vasile Bene. Responsabil cu propaganda şi agitaţia la organizaţia de bază de la Industria Textilă Arad. 1948 1 1285 1363 Bene Viorel I. CCP a hotărât anularea deciziei şi menţinerea sancţiunii cu „vot de blam”. imoral.05. a avut un 1970 comportament nedemn. lb. judeţul Hunedoara. 2 1286 3032 4 319 . Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. a insultat doi ofiţeri de Miliţie. exclus din Partid pentru că: fiind beat. 1952 11 1284 2942 Bene Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de însărcinat al CFR cu aprovizionarea muncitorilor a dispărut cu o sumă de bani şi s-a întors după 6 luni. alte abateri.01. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Comitetului judeţean de Partid Valea Jiului să cerceteze trecutul lui Gavril Lupu. 25. 6. Luncoiu.02. în societate.1283 108 Bene Rozalia (Ianki) Cetăţeană maghiară pentru care CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a cerut referinţe. română. Benea Florin Membru de partid exclus pentru că în calitate de locţiitor al secretarului Comitetului de Partid din comuna 17.05. 9.

Originale.12. activistă în secţia sa. Originale. 3 320 .08. 23 1290 1360 Benea Ion P. alte abateri. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionare. Originale. În 1970 a fost exclus din Partid. pentru că: 14. a întreţinut legături intime cu Victoria 1956 Şerbănescu. iar apelantul a depus o activitate pozitivă. reconfirmată în 1960. 1962. alte abateri. avea legături cu duşmanul de clasă.1287 1361 Benea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestări 10. Şef al Secţiei de Propagandă şi Agitaţie a Comitetului raional de Partid Corabia. s-a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1947. sancţionat cu interdicţia de a ocupa posturi de conducere pe linie de partid şi de stat timp de un an.04. Originale. reconfirmată în 1960. 1966 şi 1975. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lui antisovietic a fost informator în rândul 1959 muncitorilor şi prizonierilor sovietici. Întrucât majoritatea motivelor de excludere s-au dovedit neîntemeiate.04. în timpul războiu27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a plecat voluntar pe front. Benea Hristache Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în timpul războiului a scris articole cu caracter antisovietic. 1953 5 1289 78 Benea Ioan I. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1938-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. îşi brutaliza soţia. 8 1288 1362 6.

) CCP a hotărât menţinerea deciziei. a decedat. reconfirmată în 1971. (A fost judecat şi condamnat la 3 ani de închisoare corecţională. 2 321 . Originale. Originale. a trăit în anturajul elementelor legionare. reconfirmată în 1959 şi 1960.02. restul pedepsei fiindu-i graţiată. fost legionar. din care a executat 8 luni. lucrător la Secţia Anchete Penale din Direcţia Regională MAI Suceava (Securitate). motiv 1954 pentru care a fost decorat cu „Coroana României” şi „Steaua României”. 1936 a fost spărgător de grevă. prinderea partizanilor sovietici. membru de partid exclus pentru că a folosit bătaia şi tortura.12. Original. 1 1294 1357 Benedek Adela Membră de partid sancţionată cu „mustrare” pentru mahalagisme şi 13. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a făcut politica PNL. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 19 1292 1358 Benea Teodor (Toader) Ofiţer. pe frontul antisovietic a luat parte la 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.1291 1359 Benea Silviu Procuror-şef la Tribunalul raional Sighet. formarea de grupuleţe în redacţia ziarului 1958 „Făclia” din Cluj. 5.01. era descompus moral. în urma cărora Nicu Chicoş. 1963 17 1293 1324 Benedecsics Albert Membru de partid exclus pentru că în 14.06.

05. 1955 36 1297 121 Benedek Andras (Andrei) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informa17. exclus din Partid pentru că: în fabrica în care a lucrat a fost omul patronului. Originale. Originale. în 1952 tatăl său a emigrat în Israel. a întreţinut legături cu 26. în trecut a fost condamnat penal pentru evaziune fiscală. copie. 1. 1958 şi 1960.1295 1355 Benedek Alexandru Membru al BOB de la fabrica „Haia Lifşiţ” din Oradea. reconfirmată în 1955.04. el însuşi ocupându-se cu negustoria. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1957. ţii.08. 1952 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. rudele sale din America. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 6 322 . în timpul 1954 alegerilor sindicale din mai 1952 a încercat să fure voturi. 3 1296 2699 Benedek Alexandru H.

membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechime din 1948. a făcut chefuri cu femei de moravuri uşoare. de la care lua bani şi produse textile. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost condamnat penal pentru furt. a fost autorul moral al spargerii unităţii din cadrul Comitetului Executiv al sindicatului. unde tineretul evreiesc era pregătit pentru plecarea în Israel.02. în 1944. 1948 2 323 . iar celelalte motive de excludere s-au dovedit neîntemeiate. să fie deferit Justiţiei.01. a 23. fiind sub influenţa sioniştilor. Original. 1.1298 1311 Benedek David Responsabil cu cadrele la Sfatul Popular Regional Carei. în timp ce făcea parte din armata hortystă. unde a stat în 1953 captivitate la americani. în 1948. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. fost dus în Germania. să fie demascat ca trădător al clasei muncitoare. s-a încadrat în muncă la Staţia de restratificare din Carei.06. a jefuit fondurile Uniunii. în postul avut a susţinut elemente dubioase. 1 1300 2943 Benedek Eugen Responsabil economic al Sindicatului Textil. când a început să depună activitate. 1955 1 1299 1312 Benedek Ernest Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu nesănătos. în funcţiile avute s-a dovedit necinstit. 4. Întrucât după 1940 părinţii săi nu au exploatat. Copie. a colaborat cu patronii reacţionari.

având cârciumă. într-un 28. şi a fost în 1953 relaţii cu spionajul hortyst. Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a fost membru al Partidului 28. care în trecut a trăit mai mult 10.03. CCP a propus: menţinerea excluderii din Partid.03. Întrucât era un duşman al clasei muncitoare. 1 1302 1369 Benedek Francisc Membru de partid exclus pentru că în calitate de vânzător la cooperativa din 22.10. fascist Goga-Cuza. 1 1303 1317 Benedek Francisc I. 3 324 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. ulterior a participat la 1960 manifestaţii cu caracter legionar.1301 878 Benedek Francisc Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că în perioada războiului a fost în Germania şi. ulterior. Original. comuna Ungheni a fost condamnat penal 1950 pentru lipsă în gestiune. 6 1304 1318 Benedek Ioan Fost membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. scoaterea din funcţia de achizitor al Uzinei „Janos Herbak”. lagăr american. din speculă. 1955 CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid ca membru nou. Originale.12. Original. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. alte 1951 abateri. Original. 1959 35 325 . tul solemn”. menţinerea deciziei.08. Original.10.04. Originale. dovedit prin retragerea ei în faţa trupelor 1950 sovietice eliberatoare. 5 1309 1322 1. 1 1307 1321 1 1308 3314 Benedek Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1974 a cerut să plece definitiv din ţară. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. din noiembrie 1956. CCV a hotărât menţinerea deciziei. fapt 14. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. 1955 1 1306 1320 Benedek Irina Membră de partid exclusă pentru că a fost ataşată regimului hortyst. 1980 CCP a propus.04. membru în organizaţiile fasciste.05. Benedek Iuliu Membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a devenit 22. membră de partid exclusă pentru că s-a înconjurat de elemente străine de regim. în 1975 a refuzat să semneze „Angajamen. reconfirmată în 1960 şi 1962. Originale.1305 1319 Benedek Ioana Directoare a Societăţii SovromAsigurare.25. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1. Benedek Ştefan Membru de partid exclus pentru că a susţinut teze revizioniste cu privire la acţiunile contrarevoluţionare din Ungaria.

împrumuturi de 11. 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Membru de partid exclus pentru că în funcţiile administrative avute a săvârşit unele greşeli (cumpărarea unui autoturism pe numele personal. 8 1312 3424 Benedic Constantin Membru de partid exclus pentru că. Originale. Originale. membru de partid verificat în vederea confirmării 23. 30. Originale. 1958 CCP a hotărât confirmarea vechimii lui în Partid din 1935. lemne şi bani). 36 1313 1325 Benedict Ioan M. menţinerea deciziei.05.03.08. calităţii. 1957 CCP a stabilit că cererea era neîntemeiată. CCP a propus. Ofiţer de Securitate în SfântuGheorghe şi Stalin (Braşov). 5 1311 1356 Benedek Zoltan Instructor la Sectorul Gospodăriei din Secţia Gospodăriei de Partid a CC al PMR. a făcut speculă cu obiecte aduse din străinătate. Hotărâre reconfirmată în 1987. Originale. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a hotărât. 5 326 .1310 1323 Benedek Ştefan St. din 1937. care a solicitat acordarea stagiului 19.06. în calitate de ofiţer mecanic de nave.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. luate de Partid împotriva lui Constantin 1960 Doncea. pentru a 10. era un element beţiv. cumpăra materiale necesare serviciului. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. membru de partid exclus pentru că: a dezertat de pe frontul 11. antihitlerist şi a refuzat să lupte împotriva 1953 armatei germane. membru de partid exclus pentru că: a luat mită de la muncitori. regiunea Ploieşti.01. a întreţinut relaţii cu chiaburii. 1 1317 1329 4 327 . 1 1316 2944 Benetand Gheorghe Şef al Serviciului de radioemisiune din Direcţia Generală a Poliţiei. Benga Ion Gh. a practicat jocuri de noroc.1314 1327 Benescu Constantin Secretar al organizaţiei de bază din comuna Vişineşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şef al Serviciului de Cadre şi Personal de la Uzina „21 Decembrie” Bucureşti. Copie.05. Întrucât şi-a retras apelul. 1949 după care a fugit cu banii. soţia sa a fost condamnată pentru prostituţie. 29.08. CCP a 1960 hotărât clasarea cazului. alte abateri. 2 1315 1328 Benescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru lovire. în 1958 s-a manifestat împotriva hotărârilor 27.12. intenţionând să treacă graniţa. membru de partid exclus pentru că: a ridicat de la casierie 150 de milioane. raionul Pucioasa. Ovidiu Şandru şi Vasile Bâgu.

1954 1 328 . 1 1319 1330 Bengescu Petre Ofiţer SSI (Securitate). sancţionat cu „vot de blam” pentru mahalagisme. Original. Original. alte abateri. a avut discuţii neprincipiale la adresa unor activişti de partid.02. 2 1320 1332 Benghe Marin D. 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2.06. în 1948-1951. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1954 cerut să i se pună în vedere să rupă cu fraţii săi. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în „Frăţiile de Cruce” legionare. Originale. 5. a făcut 1954 pază în ghetou.10. era un element vicios (beţiv). Original. alte abateri. arestarea populaţiei sovietice. care erau elemente reacţionare.05. alte abateri. 1959 4 1321 877 Bengheanu Lazăr Membru de partid exclus pentru că: în unele localuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1318 1331 Bengescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 17. CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării în Partid.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1324 992 Bengulescu Alexandru I. alte abateri. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era un element care aparţinea claselor exploatatoare. fiind vice-preşedinte al Asociaţiei „Tracţiunea”. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 reconfirmată în 1956.09. alte abateri.07. avea rude în 1953 străinătate. Original. 9.19. reconfirmată în 1959. 21 1325 1309 Beniamin Elena Membră de partid exclusă pentru că: părinţii ei au fost comercianţi. speculă cu textile. a făcut 30. Original. alte abateri.1322 876 Benghia Mihalache Membru de partid exclus pentru că: era chiabur. a ocupat cu diverse afaceri.08. În 1968 a fost reprimit în Partid. 1954 13 1323 991 Benglas Roza (Olier) Ziaristă la „Viaţa Sindicală”.08. în trecut a fost omul de încredere al administraţiei CFR. alte abateri. 1960 şi 1961. Originale. 27. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. de la care primea pachete. 1 329 . membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. înainte de 23 august 1944 a dus o viaţă imorală şi s. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

alte abateri. CCP a propus excluderea lui din Partid. 1956 3 1327 2901 Benisache Virgil Activist al judeţenei de PMR Argeş. 9. În cursul anchetei.01. Instructor la Comisia de stat pentru aplicarea legii Sfaturilor Populare. Originale. Copie. 3. fiind trimis pe teren. CCP a hotărât menţinerea deciziei în 1961 şi 1970. 11. alte abateri.1326 1310 Beniamin Ernest M. la prima confruntare cu duşmanul de clasă a avut purtare trădătoare.07. membru de partid cercetat pentru că: era un element mic-burghez. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. CCP a constata că 1950 în timpul războiului a scris articole antisovietice. Originale. 1951 41 330 . în 1953 s-a propus reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior (propunere acceptată). scoaterea din funcţie şi cercetarea de către „organele în drept” (propunere acceptată). Membru de partid exclus pentru că: în calitate de magazioner a sustras grâu. În 1959 a fost exclus din nou din Partid pentru mită şi trafic de influenţă. 2 1328 996 Beniş Carol S. motiv pentru care a hotărât menţinerea deciziei şi le-a cerut părinţilor fetei să-l defere justiţiei. a încercat să violeze o fată de 13 ani.05. faptă pentru care a fost condamnat penal. exclus din Partid pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Ion Meţiu şi Mircea Bălănescu. Referinţe semnate de: Mircea Biji. întrucât a avut legături cu persoane din „grupul trădător” Foriş. şi alţii). la cădere a avut purtare trădătoare şi imorală faţă de duşmanul de clasă (la Siguranţa Ploieşti a întreţinut relaţii intime cu procurorul Curţii marţiale. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1940. în 1944 a acceptat propunerea lui Traian Borcescu (şef al Biroului II din MStM) de a da informaţii despre intelectualii „democraţi”. să fie cercetată şi ţinută în evidenţa „organele în drept”. membră de partid cercetată pentru că: era educată în spirit burghez. alte abateri. 1952 35 331 . Originale. În 1956 s-a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea din 1945. în 1957 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul de la data trimiterii apelului.07. deşi era membru al Comitetului regional de Partid Braşov. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. copii. Secretar al Uniunii Scriitorilor şi profesor universitar. membru de partid cercetat pentru că: în 1940-1941.1329 995 Beniuc Emma (Friedman-Bresliska) Şefă de serviciu la Institutul Maxim Gorki. fapt interzis de legătura sa superioară. în timpul războiului antisovietic a fost concentrat la SSI. <1951> CCP a propus excluderea ei din Partid şi. Beniuc Mihai A. în cadrul Biroului II de Informaţii şi contrainformaţii al MStM. Pârvănescu. Întrucât s-a considerat că s-a reabilitat. a colaborat la ziarul profascist „Ţară Nouă”. soţia lui Mihai Beniuc. şi declaraţii ale lui Traian Borcescu şi Herbert Zilber. la Cenzura presei externe şi întocmirea Buletinului politic intern. Originale. 9 1330 994 3. iar în articolele scrise aducea laude lui Hitler şi politicii lui.

Originale. 1. judeţean PMR Odorheiu. Originale. română. lb. membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea 14.12. copii. (Gavril) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: datorită mentalităţii lui carieriste a lucrat cu elemente trădătoare. 1949 Adresă prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Cegled” din Ungaria a solicitat referinţe Comitetului 29. motiv pentru care a fost demascat. Original. Originale. 1953 7 1332 435 Benke Lajos (Ladislau) Persoană pentru care „M.1331 997 Benke Gabor G. căderilor din Ardealul de Nord. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit „tendenţioase. maghiară.09.P. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 332 .IIIkerületi alapszervezet.06. 7 1334 999 Benkö Juliu (Julia) Membru de partid exclus pentru că: a dat dovadă de sentimente naţionaliste. a luat parte la acţiunea de sprijinire a războiului antisovietic.D. 6. 8 1333 998 Benke Pavel Activist UPM. denaturate şi nestatutare”. în 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.05. 1953 CCP a hotărât menţinerea calităţii lui de membru cu stagiul din 1945. s-a înscris în Partidul szalasist. a devenit omul lor de încredere şi a trădat clasa muncitoare. alte abateri.

CCP a hotărât sancţionarea ei cu „admonestare scrisă”. reconfirmată de CCP în 1956. 4 1336 1001 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cercetată pentru că a avut ieşiri antipartinice şi a creat <1951> mahalagisme la adresa unor membri ai conducerii Partidului.07.06. tatăl său a fost legionar 1959 activ. Originale. Sindicale şi de UTM a CC al PMR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. creat familiarism. Originale. Bensimon Adrian Membru de partid exclus în 1953 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori.Luisa (Roth) Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: era de origine burgheză. Original. 1 1338 1003 7. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Benkö Şamuel (Samuilă) Membru de partid exclus pentru că: era fiul unui preot exploatator. şi-a pierdut carnetul de membru.04. 1950 1 1337 1002 Benone Iacob Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a luat parte la o 25.1335 1000 Benkö Rozalia Instructoare la Secţia Organelor Conducătoare de Partid. s-a manifestat ca naţionalist maghiar. s-a înconjurat de elemente străine de clasa muncitoare.05. 1954 4 1339 1010 Bensimon Ana . a pierdut documente de partid. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. şedinţă legionară. în muncă a 23. 3 333 . reconfirmată în 1955.

Originale. activitatea sa în mişcarea revoluţionară în 1962 perioada 1940-1941. raionul Buzău. în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă 28. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. copii. 2. comuna Săgeata.1340 1012 Bente Ioan (Ion) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. a făcut parte din PSD. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 1342 1011 Benţaru Gheorghe P.09. membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru înlesnirea speculării unei cantităţi de tablă zincată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. reconfirmată în 1958.09. reconfirmată de CCP în 1962. Originale. 1960 4 1343 814 Benţe Miclos (Burger Niculae) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat situaţia. 11 334 . „Haovett”. la verificare a avut 17.07. Preşedinte al cooperativei săteşti Borduşani.11. prin care s-au cerut relaţii cu privire la 27. 4 1341 989 Bentin David Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost patron de atelier. atitudine recalcitrantă.

06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 7. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: era fiu de burghez. şi-a scos formular de plecare în Israel. alte abateri. 6 1346 992 Benvenisti Jacques M. (Jacob) Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a făcut parte din organizaţia sionistă „Hapel Hadate”. Originale. reconfirmată în 1962.04.10. greutăţi în munca de preschimbare a 1953 banilor. în 1950 a 19. reconfirmată de CCP în 1960. Original. făcea propagandă împotriva Uniunii 1950 Sovietice. prin care se 11. 2 1347 2654 Benzion Iacob A. a întreţinut legături cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. completat formularul de emigrare în 1956 Israel. 1958 5 335 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.07. a fost în fruntea Cercului Cultural „Muncă şi Lumină”. Originale. Originale. a făcut 22.1344 1013 Benţe Nicolae (Benţa) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 2 1345 2786 Benuci Anastase P. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a fost omul de încredere al patronului. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

3 1349 919 Beral Stela (Haim) Angajată la Direcţia Înscrierii şi evidenţei populaţiei din Direcţia Generală a Miliţiei. 13. Israel. 9 1351 3432 Berariu Luminiţa Membră de partid exclusă pentru că a participat la şedinţele şi ritualurile mistice ale sectei „Meditaţia transcedentală”.1348 918 Beral Avram (Berall) Membru de partid exclus pentru că: în 1950 a depus actele pentru emigrare în 13.04. 1955 1 1350 921 Berariu Gheorghe Ajutor de comisar la Poliţia din Roman. Originale. a plecat voluntar pe 1960 frontul antisovietic. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. Hotărâre reconfirmată în 1985.08. organizaţia legionară.07. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. în funcţia avută a luat şperţ.06. Originale. CCP a propus. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a aprobat. 14 336 . 5. membră de partid exclusă pentru că nu primea uşor critica şi comenta cu privire la lipsurile care i se arătau. membru de partid exclus în 1948 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din 29. copii. în trecut a făcut parte din 1956 organizaţia sionistă „Mişmar”. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

legături cu unii chiaburi. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1936 a făcut parte din Partidul cuzist. după 23 august 1944. 13 337 . pe care i-a 1956 favorizat. în postul avut a avut 29. membru de partid care a solicitat acordarea 30. regiunea Timişoara.07. 3 1354 922 Beraru George (Strul) Funcţionar la Direcţia Cadrelor din Ministerul Afacerilor Externe. Originale. Original. 7 1353 920 Berarov Ilie Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Berecsăul Mic.06. reconfirmată în 1959. membru de partid exclus pentru că: era un element care a trăit într-un mediu mic-burghez. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a aprobat. şi-a însuşit cereale şi alte obiecte de la cetăţenii din comună care fuseseră dislocaţi. a făcut greutăţi 1951 Partidului. Original. menţinerea deciziei. stagiului din ilegalitate.08. 13.1352 3431 Berariu Maria Membră de partid exclusă pentru că a participat la şedinţele şi ritualurile mistice ale sectei „Meditaţia transcedentală”. 2 1355 923 Beraru Ion Căpitan în Portul Constanţa. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fiind social.08.23. 1951 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1940. CCP a propus. democrat de dreapta. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1985.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. definitivă din ţară. 3 338 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. după 23 15.1356 924 Beraru Ion I. 1953 2 1359 3176 Berbecaru Oprea Membru de partid exclus în 1975 pentru că a făcut cerere de plecare 26.03. 1959 11 1358 1017 Berbecaru Ion Director general adjunct al Băncii sovieto-române. precum Vasile Modoran şi Aurel Vijoli. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost susţinut de elemente duşmănoase din Ministerul de Finanţe. august 1944 s-a înconjurat de elemente 1954 duşmănoase regimului. alte abateri. Originale. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în perioada guvernării legionare a educat elevii în spirit naţionalist. Originale. membru de partid exclus pentru că: a fost unealta Monarhiei şi a burgheziei. 4.11. alte abateri. a lovit în membrii de partid şi a menţinut în posturi elemente reacţionare. reconfirmată în 1961. 1977 CCP a propus. 4. copie. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1357 925 Berbecaru Constantin P. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: era fiu de exploatator.10.02. în 1948-1949 a frecventat locuinţa unui element reacţionar.

care era preşedintele CAP din comună. 1950 8 339 . într-un anturaj reacţionar. Angajat al Miliţiei.1360 1004 Berbecaru Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a lucrat la Comitetul Naţional de Românizare. trăia 17. a speculat populaţia împreună cu tatăl său.11. în numele Partidului şi-a însuşit diferite sume de bani. în calitate de ajutor de primar a folosit metode legionare de comandă şi dictatură.03. Original. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7. 1955 1 1363 2821 Berbece Sever C.07. 3 1362 1005 Berbecaru Vasile V. 14 1361 3234 Berbecaru Petre Membru de partid sancţionat în 1976 cu vot de blam cu avertisment”. pentru că a avut un comportament reprobabil faţă 21. a făcut parte din PNL. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru de partid exclus pentru că şi-a însuşit din banii rezultaţi din vânzarea materialelor de propagandă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de mama sa. motiv pentru care a fost 1978 cercetat de Miliţie şi Procuratură. Originale. reconfirmată în 1957.

faţă de organele de Partid a avut 1957 o atitudine de îngâmfare. iar CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. semnalat diverse abateri de la locul său 1968 de muncă. membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de 12.1364 2990 Berbece Victor V. Hotărâre reconfirmată în 1961.05. şef al Biroului calificare şoferi din Serviciul inspecţii auto şi circulaţie al Direcţiei Miliţiei regionale Braţov. CCP a hotărât anularea sancţiunii.04. Originale. 1949 5 1366 1007 Berbecel Vasile N. a fost în slujba Siguranţei. a ascuns 1954 originea socială a tatălui său. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la adunări legionare. chiabur. pentru acelaşi motiv. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 2 340 . 12 1365 1006 Berbecel Petre M. Ofiţer de Armată. 5. Original. Originale. Întrucât învinuirile aduse s-au dovedit neîntemeiate. sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a 24.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1960 a fost din nou exclus. CCP a hotărât anularea deciziei. 3 1367 1008 Berber Israel Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în timpul regimului Antonescu 28. Întrucât motivul s-a dovedit neîntemeiat. Ofiţer de Miliţie.

1 1370 3219 Berca Ion Gh. copie. contabilă. în 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.1954 meiate. membru de partid exclus în 1974 întrucât a săvârşit fapte de necinste pentru care a fost condamnat penal.11. alte abateri. 1978 3 1371 1015 Berca Ion Gh. 4 1369 1009 Berca Ion Şef al Secţiei culturale la regionala PMR Ialomiţa. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Şef al Serviciului financiar la Consiliul Popular Gorj. menţinerea deciziei. liberală. 3 341 . Originale. CCP a propus. Originale. 6. (Curglea) Membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de chiabur. a fost judecat pentru fapte de necinste.03. în 1940 a activat în organizaţia 1954 legionară. instructaj.08. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. exclus din Partid în 1959 pentru că: părinţii lui au făcut politică 16. a 1954 întreţinut legături imorale cu Maria Stănescu. 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a persecutat subalternii.10.1368 1016 Berca Ioan V. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de propagandist la cursul de Istorie a PC(b) al Uniunii Sovietice a refuzat să se prezinte la 18. Originale. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte.

şi-a părăsit postul de activist şi s-a manifestat contra 24. Originale. în cadrul Comitetului de Patronaj. (Nicolae) Şeful Ocolului Silvic Curtea de Argeş. judeţul Olt. Maria Drăguşin. 1978 11 342 . CCP a recomandat Comitetului regional PCR Bucureşti să ia măsuri ca organizaţia de bază să pună în discuţie cererea lui de reprimire în Partid. a fost sancţionată cu retragerea indemnizaţiei de conducere pe timp 3 luni. care nu a luat poziţie faţă de abaterile primului. Original. s-a dovedit a fi necinstit. care a sustras ciment şi lemne din cooperativă. Petru Groza. guvernului Dr. inginer-şef la CAP Alunişu.04. 4. Totodată. membru de partid exclus pentru că 25. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în 1942-1943 a lucrat ca funcţionar la Prefectura judeţului Vlaşca. cel de-al doilea.1372 988 Berca Nicolai M. instructor la Comitetul judeţean PCR Olt. 1966 Întrucât a fost exclus pe baza unor sesizări tendenţioase. iar Constantin Duminică (funcţie neprecizată) cu reţinerea a 10% din salariu pe timp 3 luni. Membru al Biroului judeţean PCR Vlaşca. 2 1373 2808 Berca Stelian I. 73/1977 Cel de-al doilea a fost pus în discuţia Secretariatului Comitetului judeţean PCR Olt şi avertizat cu schimbarea din funcţie. Primul a fost sancţionat cu „vot de blam” şi transferat la altă fermă. preşedinta CAP Alunişu. în cazul în care va repeta abaterea. Originale.12.05. 4 1374 Bercan Ion BuzatuVasile Primul.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1376 1313 Bercaru Nicolae Activist PRM la Raionul Făurei. a înaintat acţiune de divorţ şi întreţinea relaţii cu alte femei.05. 9 1378 3086 Bercea Dumitru I. Păuna Diaconeasa şi Ilie Ocănoaia. 1973 35 343 . reconfirmată în 1975. Original. Originale. 6.06.01. Original. comunice criteriile în baza cărora 1977 excluderea a fost infirmată şi înlocuită cu „mustrare”.1375 990 Bercan Iosif Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a fost cântăreţ 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1939-1941 a luat parte la 1954 şedinţe legionare. CCP a stabilit că pentru destrămarea căsniciei se făcea vinovată fosta lui soţie şi a clasat cazul. Originale. 1952 2 1377 2/1976 Bercă Mihail Membru PCR. exclus din Partid pentru că era preocupat de interese personale. iniţial exclus din Partid pentru că şi-a alungat soţia din casă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. bisericesc. Membru de partid exclus pentru că la primirea în organizaţie nu a arătat că a fost condamnat penal de două ori.02. membri de partid. alte abateri. 1. au solicitat să li se 27.

regiunea Piteşti. Originale. 1957 4 1381 1315 Bercea Moise N. 7. motiv pentru care în acelaşi an CCP a propus.07. alte abateri. 1957 6 1380 1314 Bercea Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în Frontul Renaşterii Naţionale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. în alegerile din 1946 era împotriva BPD. nu s-a străduit să-şi ridice nivelul politic. exclus din Partid pentru că: s-a lăsat antrenat la băutură. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Păuşeşti-Otăsău. 1954 1 344 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.12. Original. 8. Originale. iar după 3 ani să ceară revizuirea situaţiei sale. bănuit de asasinarea unui ostaş sovietic. În 1978 a fost exclus din nou din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru înşelăciune în dauna avutului obştesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare.1379 2680 Bercea Gheorghe D. 8. menţinerea deciziei. raionul Băbeni. în 1945 a compărut ca martor al apărării fratelui chiaburului Ion Tomescu.01.

1951 antimaghiare.01. fabricii Astra. 2 1383 1014 Bercea Ştefan Pretor în plasa Târnava. a avut legături cu chiaburii.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu legionarii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a avut legături cu chiaburii. era un element afacerist şi necinstit. după 23 august 1944 s-a manifestat ca social-democrat de 21. a avut manifestări şovine. care a fost condamnat penal. făcând propagandă împotriva 1951 clasei muncitoare. Membru de partid exclus în 1955 17. Originale. 18 1384 2651 Berceanu Dumitru D. reconfirmată în 1963. Originale. cu 1951 care dădea petreceri.07. în funcţia avută a şantajat 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cetăţenii. Originale. pentru că în 1940-1941 a fost legionar.1382 1316 Bercea Novac Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica partidelor burghezo-moşiereşti. resortul ţărănesc. dreapta.11. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost informatorul conducerii 19. Original. 3 345 . exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică fascistocuzistă. Instructor la Judeţeana PCR Dolj. reconfirmată în 1958. 2 1385 250 Berceanu Ioachim A.

04. Original. Întrucât şi-a retras apelul.10. exclus din Partid pentru că şi-a însuşit bilete de tren ale membrilor asociaţiei. Originale. 1951 Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. 27. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. căreia i-a promis că o va lua de soţie. 1954 1 1388 3248 Berceanu Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a convieţuit timp de două luni cu minora Marieta Căldăraru. 8. Întrucât în ilegalitate nu a fost membru. relaţii.1386 554 Berceanu Ion Redactor la revista Institutului de Istorie al CC al PMR. după care a alungat-o. Originale. 4 346 . Originale. 2.11. 1978 alte abateri. CCP a hotărât clasarea cazului. 1956 12 1387 2814 Berceanu Nicolae (Bercovici) Membru al Biroului organizaţiei de bază a surdo-muţilor. copie. În 1971 i s-a acordat stagiu din 1941.05. CCP a hotărât acordarea stagiului de la 23 august 1944. 2 1389 60 Bercek Ferenţ (Bencze Francisc) Persoană pentru care CC al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost condamnat penal.

nu însă şi cu scoaterea din învăţământ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 347 . La discutarea apelului s-a declarat de acord cu sancţiunea pe linie de partid. motive pentru care a spus că 1981 va declara greva foamei şi se va adresa unor agenţii de presă şi posturi străine de radio. prim-secretar al Comitetului judeţean de Partid.08. şi îndepărtat din învăţământ pentru că: a falsificat notele unor elevi şi a divulgat subiectele la teze. Originale. unde i s-a atras atenţia asupra gravităţii afirmaţiilor sale şi avertizat că dacă va mai avea manifestări similare. unde a fost primit în audienţă de către Nicolae Buşui. 31 1391 2824 Bercescu Traian C.07. va fi pus în discuţia organizaţiei de bază şi tras la răspundere. învăţământ. CCP a retrimis cazul spre soluţionare Comitetului judeţean PCR BistriţaNăsăud. Originale. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că în anii 1936-1941 a fost înscris în 14. organizaţia legionară şi a participat la 1966 Rebeliune.1390 3402 Berceni Romulus Profesor. în care s-a arătat nemulţumit că nu a fost primit în audienţă la conducerea superioară de partid şi pentru că nu a fost reîncadrat în 31. În 1988 a înaintat un memoriu. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” (1968) şi „mustrare” (1979).

Hotărâre reconfirmată de CCP în 1960.1392 553 Berchită Aurel Membru de partid exclus pentru că: în 1946 a făcut propagandă manistă. 4 1394 2840 Berci Vasile Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. 18. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. Originale. alte abateri. 1951 să fie supravegheat îndeaproape. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. Originale. membru de partid exclus pentru că: era un duşman al Uniunii Sovietice. 49 348 . 2 1393 978 Berchiu Dumitru Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940 s-a înscris şi a activat 11. în organizaţia legionară. Original. care şi-a pus toată activitatea în slujba fascismului. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. să fie scos din învăţământ.01. 4 1395 960 Berciu Dumitru Conferenţiar la Institutul de Istorie şi Geografie al RPR. copie. 22. Originale. Întrucât acuzele nu s-au verificat. 20.06.05. CCV a hotărât: menţinerea deciziei. a luat parte la 1959 Rebeliune. 1967 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Întrucât principala acuză s-a dovedit 1954 neîntemeiată.

avut purtare laşă şi a devenit informator 1953 al contraspionajului maghiar. S-a constatat că: la căderea din 1941 a 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1398 948 Bercovici Andrei L.07. Copie. organizaţia sionistă „Dror Habonim”. Original. alte abateri.06. care sabota aprovizionarea magazinului. copie. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.05. (Andor) Locţiitor politic de escadrilă la UM 04761.02. cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord. reconfirmată în acelaşi an. 8 1399 2902 Bercovici Bella Secretară de celulă de partid la magazinul „Sora” din Bucureşti. 1948 1 349 . 2 1397 950 Bercov Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist şi speculant. care 22. CCP a propus schimbarea deciziei în excludere din Partid. 2. iar 1958 în 1948 a devenit membru. omul patronilor. Originale.1396 959 Berciu Ştefan Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1941 a simpatizat cu 18. exclusă din Partid pentru că: a colaborat cu Gatemberg. avea relaţii cu chiaburii. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

02. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu care a menţinut relaţiile. a exploatat el însuşi (a avut un 1952 magazin de coloniale). 7 350 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. -.12. patronilor.08. a fost omul de încredere al 20. Original. Originale. burgheză. a făcut parte şi din organizaţia 31.03. a făcut parte din PNŢ. 3 1402 970 Bercovici Gherzon Membru de partid exclus pentru că: era de origine mic-burgheză. Originale. reconfirmată în 1966.Leia (Nudelman) Membră de partid exclusă în 1961 pentru că: în timp ce era membră de partid.1400 947 Bercovici Burah Şef de secţie la Direcţia generală de Aprovizionare din Ministerul Industriei Uşoare. Originale. membru de partid exclus în 1950 pentru că şi-a manifestat intenţia de a emigra în Israel. 2 1403 966 Bercovici Haia . sionistă „Ichud”. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 2 1401 971 Bercovici Edith Membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie 29.

1956 31 1405 2649 Bercovici Iosub . Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în trecut s-a ocupat cu diverse afaceri. reconfirmată în 1959. Întrucât nu fusese membru în ilegalitate şi şi-a retras apelul. în 1945-1946 a fost proprietar al unei fabrici. Solicitarea i-a fost respinsă. acordarea stagiului din ilegalitate.Herş Angajat la revista literară „Flacăra” din Bucureşti. 1960 şi 1961. 4 351 . Întrucât suspiciunile s-au dovedit neîntemeiate. În 1958 apelantul a solicitat acordarea stagiului de partid din 1924. în 1949 a fost repus în drepturile de membru de partid. 1948 18 1406 968 Bercovici Iudita (Didi) Membră de partid care a solicitat 21.05.02. În 1967 s-a declarat nemulţumit de cuantumul pensiei de 1800 lei. 1957 CCP a hotărât respingerea cererii. Originale. cazul a fost clasat.1404 969 Bercovici Iancu H. În 1978 pensia i-a fost majorată la 2600 lei. 6. în legătură cu zvonul că ar fi fost informator al Siguranţei. CCP a hotărât extinderea cercetărilor. Originale. pe care o primea pentru activitate în mişcarea revoluţionară. şi a cerut majorarea ei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1964 i s-a stabilit stagiul din 1944.12. Originale. în timpul dictaturii antonesciene a fost omul de încredere al moşierului Stănescu. 1. cu stagiul din 1947.

12.11. 1954 1 1409 560 Bercovici Moise (Băcăuanu) Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în anii 1931-1934 a fost mic comerciant. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 5. reconfirmată în 1958.10. Originale. ghelerteristă a PSD. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 1410 561 Bercovici Moise I.05. calitate în care a divulgat secrete chiaburilor şi a luat mită de la speculanţi. cu tatăl său. împreună 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1407 967 Bercovici Ladislau Membru de partid exclus în 1956 pentru că: provenea dintr-o familie de moşieri. o băcănie şi o cârciumă în 1954 Arad. 6 352 . Original. reconfirmată în 1958. 1 1408 559 Bercovici Moise Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în 1933 a fost spărgător de grevă la Tipografia „Opinia”. până în 1940 a deţinut. Membru de partid exclus în 1954 pentru că în trecut a fost comerciant şi 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1950 a depus actele de emigrare în Israel. Originale. după 23 august 1944 a fost agent de Siguranţă. proprietar de manufactură. a făcut parte din Gruparea 28.

a depus actele de emigrare în Israel. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. fostă deportată la Vapniarka şi Grosulovo. a luat apărarea unor elemente necinstite. 17 1412 562 Bercovici Pincu Membru de partid exclus pentru că: era fiu de negustor. Original. 1949 În 1979 a solicitat acordarea stagiului din 1941. În 1961 CCP a constatat că a fost înscrisă pentru emigrare în Israel fără să aibă cunoştinţă.1411 2620 Bercovici Pepi (Davidovici) Membră de partid exclusă pentru că: în 1956-1958. 23.12. el însuşi a fost 17. care a solicitat reîncadrarea în Partid. pentru a nu fi trimise în justiţie. 6 353 . în 1958. în calitate de vicepreşedinte al Sfatului Popular raional Oradea. împreună cu întreaga sa familie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1413 3293 Bercovici Rebeca (Marcus) Persoană care a activat în ilegalitate pe linia Ajutorului Roşu. motiv pentru care a hotărât reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Partid. patron. copie. CCP i-a respins cererea. a fost conducătorul organizaţiei 1950 sioniste din Piteşti. Întrucât în ilegalitate nu fusese membră. Hotărâre reconfirmată în 1980. Originale. 1959 reconfirmată în 1959 şi 1960. CCP a hotărât reîncadrarea ei în 12.07.03. alte abateri.

Bercovici Simcha I. Şef al Secţiei comerciale de la Sfatul Popular Iaşi. iar în 26. 1954 2 1415 564 9. 7.07. Originale. s-a încadrat în muncă şi a dat dovadă de ataşament faţă de Partid. Original. 1953 2 1416 565 8. Hotărâre reconfirmată în 1957 şi 1962.06.1414 563 Bercovici Riven (Berceanu Radu) Membru de partid exclus în 1953 pentru că: s-a dat drept ilegalist şi ofiţer de Securitate. 1956 8 1417 566 Bercovici Ştrul M. reconfirmată în 1960 şi 1961.) Pentru că. Originale. la căderea din 1935 a avut purtare proastă. pentru a şantaja unele persoane. membru de partid exclus în 1952 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu.06. cercetat pentru stabilirea stagiului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şef al Departamentului Aprovizionării Armatei la unitatea din Timişoara. închisoare purtare laşă (motiv pentru care 1951 a şi fost exclus). (A fost închis în lagărele Vapniarka şi Grosulovo. alte abateri. Bercovici Simion P. sa despărţit de soţie şi a întreţinut legături cu o altă femeie. Copie. 9 354 . Membru de partid exclus în 1947 pentru că a fost preocupat numai de interesele sale personale. fost membru de partid în ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe de o parte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1944.05. iar pe de altă parte. avea rude emigrate în Israel.

CCP a trimis cazul spre 1960 recercetare Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. 7. Originale. 1950 1 1420 297 Bercu Leon Medic la Spitalul Elias din Bucureşti.11. 1951 49 1419 280 1. copii. Bercu Ghidale Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar”. maghiară.) Original. Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. a fost proprietarul unui depozit de cherestea. soţia sa a făcut parte din conducerea organizaţiei „Ichud”. Bercu Solomon A. Membru de partid exclus pentru că ar fi practicat inversiunea sexuală. ar fi denunţat un coleg. alte abateri. 1 1421 269 2 355 . gătoare. 18.12. (În timpul cercetării a mai reieşit că întreţinea corespondenţă cu rude emigrate în Israel. Întrucât acuza s-a dovedit 1953 neîntemeiată. CCP a propus clasarea cazului. Originale. Întrucât nu existau dovezi convin.06. română.1418 82 Bercsényi Illés (Berceni Ilie. membru de partid cercetat pentru că fiind concentrat la muncă obligatorie în timpul regimului Antonescu. lb. Ilieş) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. între care aceea că era un trădător al intereselor clasei muncitoare. Original.06.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Adresă a CCP prin care s-au 1952 comunicat informaţiile solicitate. a corupt mai multe 27. 5 1424 270 Berdilă Constantin T. în calitate de responsabil al cazanului de ţuică al Sfatului Popular al comunei 29. salariate să aibă relaţii intime cu el. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar 1973 cele care refuzau le brusca sau propunea să fie sancţionate administrativ (una dintre ele a încercat să se sinucidă). copie. 4 1425 271 Berdilă Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut s-a perindat prin toate partidele 25. politice. lb. 1 356 . judeţul Bihor. română. 19. Petreşti – Bacău.01.12. maghiară. Originale. Primul dintre ei a lucrat la Siguranţa din Oradea (1945-1947). membru de partid exclus şi scos din funcţie pentru că: se prezenta la serviciu în stare de ebrietate. 52 1423 3101 Berdan Dan Dumitru Şeful Biroului export de la Fabrica de confecţii Marghita. 1960 faptă pentru care a fost condamnat penal. copii.01. Originale.05. Original.1422 116 Berczes Iosif Berczes Elisabeta (Korn) Persoane pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că. fiind omul de încredere al 1951 moşierilor. şi-a însuşit ţuică şi bani.

Original.06. care prin căsătorie a devenit cetăţeană română şi a solicitat primirea în PMR. 2 357 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.1426 2906 Berea Maria Instructoare pe linie de femei la Comitetul PMR de plasă Vaslui. pe care i-a cheltuit 1948 petrecând. alte 1955 abateri. apelanta şi-a retras cererea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: provenea 21. 1953 CCP a propus confirmarea calităţii de membru de partid cu vechimea din 1945. întrucât în perioada verificării membrilor 29. română. 17. Originale. lb.10. de partid fusese la Praga.12. copii.01. exclusă din Partid pentru că: a luat bani de la 11. 1 1427 272 Bereanu Bernard Preşedinte al Uniunii Internaţionale a Studenţilor. 2 1428 628 Bereanu Raina Gheorghievna Membră a PC Bulgar. dintr-o familie de exploatatori. Copie. Original. Întrucât ulterior a fost angajată la 1955 Ambasada Bulgară. 12 1429 273 Berechet Nichita Activist al Regiunii PMR Bârlad. alte abateri. diverşi cetăţeni. rusă. membru de partid verificat.

6. Naţiune şi Teritoriu” de la 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Organizare.04. În 1965 a solicitat stabilirea vechimii în Partid. Originale. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Partidul szalasist.09. alte abateri. 5.08.1430 274 Berecz Gavril Membru de partid exclus pentru că: datorită educaţiei naţionaliste s-a retras cu trupele fasciste în Ungaria. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 1433 277 Bereczki Francisc Fr.02. 1964 5 358 . CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea calităţii de membru de partid. 2 1432 276 Bereczki Eugen Fost locţiitor de secretar la Comitetul judeţean PMR Oradea. 8. Membru de partid exclus pentru că a folosit iniţialele Partidului în înjurături. Original. primăria Satu-Mare. 1953 2 1431 275 Berecz Ioan Membru de partid exclus pentru că în timpul regimului hortyst a fost conducător al Oficiului „Mobilizare. Originale.

1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. CCP a hotărât respingerea cererii şi a 1973 recomandat Comitetului judeţean Braşov să fie luat în evidenţă. reconfirmată în acelaşi an. a avut femei de serviciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 25. 2. cu angajaţi.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1434 278 Bereczki Lili Membră de partid exclusă pentru că: în trecut a posedat un atelier de lenjerie. 3. Originale. Originale. 5 359 . Legionară. Original.11. Membru de partid exclus în 1961 pentru că a făcut parte din Mişcarea 15. În acelaşi an a fost luat în evidenţă. 4 1437 239 Berendei Ion M. 1955 3 1435 2690 Bereczky Francisc Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Partidul Imredi.04. 1953 2 1436 3084 Bereczky Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi să fie luat în evidenţă. Originale. pe care le bătea şi înjura.

membru de partid cercetat pentru că la căderea din 1941 a avut purtare slugarnică şi laşă în faţa duşmanului de clasă. Întrucât acuza că ar fi ascuns situaţia sa Partidului s-a dovedit neîntemeiată. în 1956 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul de la data hotărârii. (Senior) Lucrător la Sectorul de Verificare a Cadrelor de la Comitetul regional Oradea al PMR. 4. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.03. împreună cu 18.1438 339 Berenştain Rahmil Membru de partid exclus pentru că: era un element necinstit. soţia sa a completat formularul de 1955 emigrare în Israel. contribuind la întocmirea schemelor organizaţiilor comuniste din Ardealul de Nord. Originale. membru de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.03. 1953 9 1440 237 Berényi Ernest Ştefan (Junior) Casier al Comitetului judeţean de Partid Bihor. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât la arestare a avut atitudine de ploconire şi slugărnicie faţă de duşman. 1953 11 360 . 4. pe care a ascuns-o Partidului. 1 1439 238 Berenyi Ernest St. În 1956 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. În 1978 CCP a propus Comitetului judeţean Bihor al PCR să fie luat în evidenţa celor care au avut activitate în mişcarea revoluţionară ilegală. Original.06.

membru de partid exclus pentru că: în trecut s-a ocupat cu specula. cercetat în legătură cu căderile de la 1953 Someşeni. Sindicale şi de UTM a CC al PMR. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. 1 1442 236 1 1443 546 Berenyi Zoltan Referent la Secţia organelor conducătoare de Partid. fost şi secretar al organizaţiei sioniste 1950 „Ichud”.05. Original. Original. CCP a hotărât respingerea cererii pentru că: în calitate de membru al 26. din 1941. Original.1441 2903 Berényi Ludovic Persoană care a solicitat încadrarea în Partid.04. membru de partid 14. Breslei funcţionarilor particulari din 1949 Timişoara l-a denunţat Siguranţei pe comunistul Iszak Ladislau. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 1444 340 Bereşteanu Alexandru Responsabil de cadre la Societatea Comcar. 1951 fiind şef de cuib. membru de partid exclus pentru 22. era un element duşmănos. CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1945. 1 361 . a 24. alte abateri. Berenyi Nicolae Responsabil organizatoric al CDE Satu Mare. în 1948 s-a înscris pentru emigrare în Palestina. că a făcut parte din Mişcarea Legionară. în perioada războiului s-a înscris în Volksgruppe şi a purtat zvastica.05. Original. în timp ce avea funcţie de răspundere.

22. nară. Originale. Lăpuş. de la GAC din comuna Făget. CCP a propus.09. 31. dactilografă la Comitetul Raional de Partid Târgu11. reconfirmată în 1958. Originale. Originale. Originale. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât.05. menţinerea deciziei. alte abateri. 6 1447 341 Beretzki Anton Membru de partid exclus pentru că: în calitate de responsabil la Baza de recepţie 25.1445 3157 Bereşteanu Vasile Membru de partid exclus în 1976 întrucât a ascuns că a fost condamnat pentru ultraj. 1 1448 342 Berevoianu Maria (Tulici) Membră a PRM.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. exclusă pentru că a furat bani de 1956 la colegă de muncă. regiunea 1954 Timişoara. 6 362 . a comis fraude. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1980. 12 1446 2619 Beretean Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legio.

11. 1962 15 1452 343 Berg Maximilian Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost afacerist.1449 2742 Berevoiescu Ioan I. 4. iar Plenara CC al PMR din 1959 l-a exclus din CC. Originale. cercetat în urma sesizărilor privind trecutul său legionar. 3. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. copii. prim-secretar al Comitetului regional de Partid Bacău. 1950 4 1450 8/1959 1959 346 1451 673 Berezovski Eugen Ş.01. în 19461947 s-a ocupat cu specula. Bereziţchi Dumitru Membru al CC al PMR. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a stabilit că acuzele erau întemeiate. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme că în trecut a fost arestat pentru activitate revoluţionară.02. individualist. Comitetul regional de Partid Bacău la destituit din funcţie. Originale. fotografii. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. Original. Originale. ţinând cont de trecutul său întunecat şi duşmănos. 1 363 . Şofer la Uzina Călan. era orgolios şi 21. necesar la pensionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept” în legătură cu trecutul său politic şi modul în care a pătruns într-o uzină de mare importanţă pentru industria ţării.

4 364 . 1950 (A fost deţinut în mai multe lagăre de muncă din Germania. 1 1454 344 Berger Loti Membră de partid care a solicitat confirmarea calităţii. 1 1455 345 Berger Marcel Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord.1453 2904 Berger Iosif Colector la Societatea de stat alimentară „Someşul”. membru în conducerea PSD şi în 1953 Consiliul Sindical. Originale.05. o batoză.09. 16. Fost ofiţer de Miliţie. (În 1944 a fost închis în lagărul de la Bergen-Belsen. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1456 346 Berger Nicolae I.02. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost cârciumar. ostilă Partidului şi clasei muncitoare. unde a dus o politică de dreapta. membru de partid exclus pentru că în 1945 s-a înscris 24. alte abateri. în organizaţia sionistă „Ichud”. Originale. CCV a hotărât confirmarea ei ca 1949 membră cu vechimea din 1946.) CCP a stabilit că: în trecut a fost 14.09. motive pentru care a propus excluderea lui din Partid. Original. Original. ziarist. a deţinut o fabrică forestieră şi 11.) CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul deţinut.

01. Originale.1457 347 Berger Paul Şeful Centralei electrice de la Uzinele „Janos Herbak” din Cluj. Original. 2 1458 348 Berger Victor Membru al unei celule a Ajutorului Roşu în ilegalitate. Someşeni. Întrucât a fost informator al 16. 8 1459 268 Berger Wolf Fost director la Direcţia Centrală de Statistică (1951-1953). corespondenţă cu cumnatul său „fugit” 1955 din ţară. În 1958 i s-a recomandat să mai muncească timp de doi ani pentru reabilitare. care a solicitat rezolvarea situaţiei sale de partid. 1953 CCP a propus menţinerea calităţii lui de membru cu stagiu din 1945. care în 1925 l-a trimis ca delegat la deschiderea Universităţii Ebraice din Ierusalim. a întreţinut 28. apoi Comitetul orăşenesc PMR Bucureşti va hotărî asupra situaţiei lui. asculta posturi imperialiste. Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1922-1926 a fost înscris în organizaţia sionistă „Haşmonea”. s-a căsătorit cu cumnata unui patron. membru de partid cercetat în legătură cu cazul 11. Siguranţei şi a avut un comportament 1952 trădător la anchetă. În 1967 s-a constatat că acuzele erau neîntemeiate.12. motiv pentru care a fost reîncadrat în Partid cu stagiul din 1938.06. 6 365 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru al Comitetului antifascist german din Regiunea Sibiu şi deputat în Sfatul regional. CCP a hotărât respingerea cererii lui de încadrare în Partid şi a cerut să fie scos din funcţiile avute.

cu stagiu din acelaşi an şi cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de conducere în Partid.03. economic la Comitetul regional Banat al 1946 PCR. făcut parte din organizaţia legionară. Original. până când Partidul i-a atras atenţia că respectivii trebuie 25. copie. să lucreze în organizaţia de masă. 5 1462 2905 Bergman Gheorghe Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. pentru a se reabilita. Membru de partid exclus pentru că: în timpul perioadei de secetă a fost avocat în procesele sabotorilor. a propus: să fie scos din funcţia de responsabil 28.06. Întrucât la căderea din 1942 a avut purtare foarte proastă.1460 267 Bergfeld Samoilă M. Totodată. „apăraţi” de avocaţi din oficiu. Original. Originale. după ce a 1950 fost exclus. 2 366 . 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 17. CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. În 1947 a fost încadrat în Partid ca membru nou. 1 1461 266 Berghezan Ilie Membru de partid exclus pentru că: a trăit în anturajul elementelor legionare. a făcut cerere de emigrare în Israel. CCP a hotărât respingerea cererii.

Originale. reconfirmată în 1960. CCP a recomandat Biroului Comite1960 tului orăşenesc PMR Bucureşti să adâncească cercetările. 1957 10 1465 292 Berindan Ana Membră de partid exclusă pentru că a simpatizat cu organizaţia legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. română. ca atare. 1950 16 1464 290 Berianu Ştefan I. 3 1466 293 Berindan Mihai Membru de partid exclus pentru că provenea dintr-o familie de chiaburi. Originale.04.08. 8. Originale.1463 265 Bergner Zoltan M. 5. iar 29. Originale. Decizie reconfirmată de CCP în 1956 şi în 1958 (de două ori). 22. el a fost tot timpul un element 1952 exploatator. era străin de interesele clasei muncitoare. maghiară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 367 . care toată viaţa lui a fost fabricant şi.01. Membru de partid exclus pentru că a fost legionar activ.07.

în trecut a făcut politică liberală şi a avut legături cu elemente legionare. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1467 288 Berinde Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost crescută într-un mediu mistic. a posedat atelier.04. 1954 1 1468 946 Berinde Iuliu Membru de partid exclus pentru că: era de origine mic-burgheză. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut parte 15. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 1470 291 Berindei Traian Gh. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. 1952 4 1469 289 Berindei Aron Membru al Biroului Comitetului de Partid al uzinei „Zlatna”. 8. 9.09. iar faţă de salariaţi nu a avut atitudine justă. Membru de partid exclus pentru motive neprecizate. reconfirmată în 1965. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea cazului în discuţia organizaţiei de bază. Original. după 23 august 1951 1944 a ţinut legătura cu duşmanul de clasă.07. 1955 1 368 . Întrucât excluderea s-a făcut în mod nestatutar. Original. din organizaţii fasciste.04.

11. unde a fost educat în spirit fascist. Membru de partid exclus pentru că: fiind influenţat de manişti. Regiunea autonomă maghiară. Originale. de necinste.1471 285 Berindei Vasile Locţiitor politic. subofiţer de armată. faptă pentru care a fost condamnat penal. a făcut 21. Original. exclus din Partid în 1950 pentru că: s-a dedat la acte 17. copie. organizaţie sionistă. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a pactizat cu duşmanul de clasă (a frecventat localul unui cârciumar. pe care le introducea în unitate şi a împiedicat ostaşii să ia parte la serbarea de ziua „Scânteii”). 1 1472 284 Berindei Vasile P. împreună cu alţii a bătut un 1954 cetăţean. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.05. căruia 14. i-a dat mai multe numere din „Glasul 1951 Armatei”. care ulterior a decedat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. avea legături cu femei de moravuri uşoare. membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat voluntar la o şcoală din Germania. 8 369 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 1473 951 Berki Ioan Fost secretar al organizaţiei de bază din comuna Sâncraiul de Mureş. alte 1950 abateri. 1 1474 567 Berkovici Vasile (Bercovici) Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1946 s-a înscris într-o 12.08. greutăţi Subcomisiei de verificare. reconfirmată în 1960. Original.

membru de partid exclus pentru că: în 1944 s-a înscris şi a activat în organizaţia sionistă „Gordania” <Gordonia>. CCP a propus respingerea cererii lui de încadrare în Partid. Originale.04. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 1476 557 Berkovics Mendel (Koczkas) Activist la Consiliul Sindical regional Baia Mare. Originale. Originale. 1959 3 1478 2746 2.06.1475 558 Berkovics Mendel Membru de partid exclus pentru că: era de origine chiabură. în 1950 a depus formele de emigrare în Israel.09. CCP a hotărât excluderea lui din Partid pentru că: a fost informatorul contraspionajului hortyst. Hotărâre reconfirmată în 1960 şi 1962. iar în acelaşi timp a activat şi în organizaţia sionistă. Hotărâre reconfirmată în 1958 (de două ori). deţinea o batoză 27. cercetat în cadrul revizuirii căderilor din Ardealul de Nord din 1941. şi era un element exploatator. în 1947-1948 a activat în organizaţia sionistă „Mişmar”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât la cădere a avut purtare proastă. Berkovits Nicolae Membru de partid cercetat cu ocazia revizuirii căderilor de la Someşeni.04. 8. Originale. a fost omul de încredere al patronului. 1953 14 370 . 1953 7 1477 281 Berkovits Lazăr (Berkovici) Secretar al Comitetului sindical al fabricii „Ceramica” din Turda (19461947). 3.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. 1977 CCP a propus. Comisia de Partid a DSPA a hotărât 1963 menţinerea deciziei. 3 1482 949 6 371 . 3 1480 286 Berler Mihail Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost zbirul muncitorilor şi omul de încredere al patronilor. s-a 23. Hotărâre reconfirmată de CCP în 1964. Originale. Original.04. 11. Berlogea Iacob Şef al Laboratorului de microbiologie de la Spitalul Militar Central. membru de partid sancţionat în 1962 cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a căutat să aibă relaţii amoroase cu două laborante din subordine şi elevele care făceau practică.) CCV a hotărât menţinerea deciziei.1479 568 Berkovits Rudolf (Bercovici) Membru de partid exclus pentru că: la căderea din 1935 a avut purtare laşă. În 1966 memoriul său a fost clasat. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. ocupat cu specula. rea în Partid cu stagiul din 1932. 14. Original. respingerea apelului. Originale.04. în 1950 a făcut cerere 1953 de emigrare în Israel. locotenentcolonel. (A fost deportat în diferite lagăre de 1950 pe teritoriul vremelnic ocupat al Uniunii Sovietice. 1 1481 3181 Berlinschi Ion Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tăinuire şi complicitate la furt. A solicitat reîncadra.04. pe motiv că între timp sancţiunea îi fusese ridicată.23.

ocupându-se şi cu „afacerismul”. 1 372 . lucrând pe linia Ajutorului Roşu. Întrucât. a luat diverse sume de bani de la evrei pentru a le obţine învoiri. 30.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost omul direcţiunii reacţionare. CCP a hotărât respingerea cererii. Copie. 1 1484 2985 Berman Beniamin Membru de partid exclus pentru că: în 1944. şi în dauna Partidului. după 23 august 1951 1944. motivând că sunt cerute 19.07. 1. cu drept de reabilitare. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1949 1 1486 287 Berman Iosif Membru de partid exclus pentru că în trecut a servit fidel interesele patronilor. la căderea sa din 1943 a avut purtare laşă şi a semnat un angajament de colaborare cu Siguranţa. Original. de ofiţeri şi subofiţeri. Copie.08. 1 1485 2945 Berman Elias Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. când era furier la Detaşamentul de muncă obligatorie 105 CFR Bacău. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus Comitetului judeţean să-l dea în judecată pentru pagubele provocate. Copie. membru de partid exclus pentru că a făcut afaceri în numele 12.1483 2979 Berman Alexandru (Bogdan Iancu) Responsabil al Fermei Partidului din judeţul Timiş-Torontal. în calitate de şef al Economatului de la Fabrica de Postav din Azuga.02.

1950 102 (vol. Referinţe semnate de: Egon Weigl. Originale. I-II) 317 Berman Jacques Membru de partid în ilegalitate care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. CCP a hotărât respingerea cererii. 2. care a solicitat 1958 reprimirea în partid. Aurel Vijoli. Ana Toma şi Alexandru Buican. 1950 1 373 . 1960. Original. 78 (vol. carnet de partid. II) 1488 551 Berman Niculae Membru de partid exclus în pentru că în acelaşi timp s-a înscris într-o organizaţie sionistă. 1963 şi 1964.06.11. Întrucât era un element cu trecut exploatator şi dubios. Paul Bacalu. CCP a propus să i se ridice calitatea de membru de partid şi să fie cercetat de „organele în drept”. 7. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Lucreţiu Pătrăşcanu. hotărâre reconfirmată în 1959. Condamnat politic în procesul 17.11/1950 1487 (vol. În 1968 Comitetul Executiv al CC al PCR l-a reabilitat şi l-a reîncadrat în Partid cu vechimea din 1933.07. I) Idem. Originale. Emil Calmanovici.

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. apoi de director al Fondului Bisericesc. însă.10. Întrucât din 1943 a avut legături cu Partidul. Director al GAS „Iosif Clisici <Clisci>”. Original. În 1965 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi i s-a acordat din 1943.1489 552 Bernachi Ion Membru de partid exclus în 1951 pentru că: până la 23 august 1944 a fost exploatator. alte 1956 abateri. Originale. a avut farmacie proprie). 1955 14 1490 282 Bernaciuc Ion St. a solicitat mărirea ei.10. 2 1491 283 Bernad Iacob (Bernard) Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator (până în 1949 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. în calitate de director general la CFR. 5. a promovat în funcţii elemen te duşmănoase regimului. în 1968 cererea i-a fost respinsă de Secretariatul CC al PCR. membru de partid exclus 24. pentru că: în trecut a fost legionar. Ulterior. 1 374 . i s-a acordat o pensie specială de 3450 lei. Totodată. în ciuda propunerii favorabile a CCP de majorare la 4000 lei.

05. Originale.12. în timpul războiului antisovietic a colaborat cu nemţii.07. copii. prin care se comunică faptul că în arhive nu a fost regăsită informaţia cerută. afacerist şi a intrat în Partid 29. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. Original. un element necinstit şi afacerist.1492 308 Bernad Ştefan Membru de partid exclus pentru că era speculant. 9. 1 1493 484 Bernard Adolf (Bernhard Adler) Cetăţean sovietic care a solicitat o adeverinţă din care să reiasă că în anii 1942-1944 a fost închis pentru activitate 17. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1958. 12 1494 309 Bernard Lazăr C. 1 375 . 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. era 27. (Bernea) Membru de partid exclus pentru că: era un element carierist şi îngâmfat. deşi era evreu. în trecut s-a alăturat elementelor duşmănoase (social-democraţi de dreapta).09. necesară pentru pensionare. 1951 7 1495 311 Bernat Ion I. comunistă. 1958 Adresă a CCP către CC al PCUS. cu scopuri de parvenire. a servit interesele burgheziei. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. mult timp patroana unei farmacii. Bernath Segall Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de casier la Rafinăria „Vacuum Oil” a bruscat muncitorii. Întrucât în timpul războiului a fost inactiv.04. şi a propus să fie scos din postul de activist la Secţia Economică a CC al PCR şi trimis în producţie. anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea din 1921. Originale.08. alte abateri. care a fost cercetat. reconfirmată în 1958 şi 1960. Bernáth Ioan A. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. În 1938 a plecat voluntar în Spania Republicană. a fost exclus din Partid şi scos din funcţie. Membru de partid în ilegalitate. 51 1497 310 7 1498 2677 1 376 . şi scandalagiu. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1948 CCP a reconfirmat decizia. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid ca membru nou. soţia sa a fost 25. Membru de partid exclus pentru că sa ocupat cu specula. în timp ce era director în 1946 Ministerul Industriei Uşoare. avea 1954 rude în ţările capitaliste. era un element beţiv 28. Hotărâre reconfirmată în 1956 şi 1961. pe motiv că s-a dovedit a fi un element carierist şi oportunist. În 1953.09. 27. cu care întreţinea relaţii. Original. În 1965 CCP a hotărât.1496 1307 Bernath Abraham L. care în momente grele a dezertat de la muncă şi a trădat mişcarea muncitorească. cu interdicţia ca timp de 5 ani să ocupe funcţii de partid.

alte abateri. 8. CCP a hotărât menţinerea deciziei. română.04. în 1941 a plecat în URSS. Original. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 19. 1950 1 377 .07. reconfirmată în 1958. de unde a fost eliberat de americani. era un element cu mentalitate micburgheză. Originale. rusă. copie. că: a fost membru de partid.1499 463 Bernaţschi Fedor Fedorovici Cetăţean sovietic pentru care CC al PCUS a solicitat eliberarea unei adeverinţe privitoare la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România.08. iar ulterior a fost închis în lagărele din Franţa. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 10 1500 2648 Bernea Sandu (Bercovici Şmil) Director adjunct la Direcţia producţiei din cadrul Centrocoop. Referinţă semnată de Boris Holban. Originale. de negustor. 1954 5 1501 312 Berner Mor Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1934 a fost preşedintele organizaţiei sioniste „Haşomer Haţair”. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. a luptat în 1958 Brigăzile Internaţionale din Spania. alte abateri. unde a depus activitate intensă. în 1948 s-a înscris pe lista de emigrare în Israel. a fost închis în lagărul de la Auschwitz. lb. 6.

06. s-a căsătorit cu un element cu activitate legionară. 1 1504 314 Bernig Ilie Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare.1502 313 Bernescu Eugenia (Mateescu) Responsabilă cu propaganda şi agitaţia în Biroul organizaţiei de bază de la uzina de Utilaj Poiana Câmpina. ceea ce dovedea că era un element duşmănos Uniunii Sovietice. Original. nu s-a repatriat. deşi era originar din Basarabia. a avut comportare uşuratică. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1950 şi-a scos acte pentru a emigra în Israel. 1931-1940 şi 1945-1948 a avut cabinet 1956 medical particular. 1950 1 1505 316 Bernovschi Ioan Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a pus în 15.10. Membru de partid exclus pentru că: în 1922-1932 a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Poale Zion”. Original.04.10. în 19381951 1940 a fost gardian public la Tighina. 1 378 . Copie. 9. în 29. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 1503 2628 Bernhard Friedel I. din 1956 cadrul fostului Guvernământ al Bucovinei din Cernăuţi. slujba fasciştilor ca translator. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclusă din Partid pentru că: în 19421944 a fost în serviciul instituţiei 30. „Centrul Naţional de Românizare”. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

manifestat şovăială şi frică. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. orgolios. Israel. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1509 315 Berştein Iosif (Bernstein) Membru de partid exclus pentru că a completat documente pentru emigrarea în 27. Original. care nu a ajutat celula de partid 1948 de la Fabrica „Apretura”. să emigreze în Palestina. 1947 CCP a hotărât primirea ei în Partid ca membru nou. alte abateri.07.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cercetată pentru că: la căderea sa din 1940 a avut purtare proastă. Original.10. în 1951 şi-a 1955 depus actele de emigrare în Israel.05. Copie. împreună cu alţii procura acte false pentru evreii care voiau 19. Copie. în lagăr a 14. alte abateri.1506 2946 Bernstein Betty Membră de partid în ilegalitate. 19. cu stagiu de la data deciziei. 1 1508 547 Bernstein Mendel Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu afacerile. 1 1507 2907 Bernstein Emil Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al economatului s-a dovedit a fi un element mic-burghez. 2 379 .

în 27. Originale. reconfirmată în 1960. 4 380 . Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din 29. funcţia avută a făcut o percheziţie 1957 domiciliară unui cetăţean.01. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute.11. Adresă a CCP prin care s-a transmis o 1951 parte din informaţiile solicitate. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară.03. 11 1512 548 Berta Teodor Inspector al Comitetului de stat pentru colectarea produselor agricole.1510 1174 Berta Dezideriu Persoană pentru care Secţia Externă a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii. 14. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1981 9 1511 87 Berta Pavel Persoană pentru care CC al PC Cehoslovac a cerut relaţii. copii. copie. Originale.11. 9. Originale.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. 1959 8 1514 550 Bertea Vasile Gh. organizaţia legionară şi a luat parte la 1960 Rebeliune. 4 1513 549 Bertea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. Originale. în urma căruia act a fost condamnat penal.

în dauna ţărănimii 1950 muncitoare.07. 1 1516 1297 2 1517 1306 5. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960 şi 1962. 1957 Întrucât informaţia nu s-a verificat. legionară. 1954 legionară.1515 1296 Berteanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a solicitat să fie supravegheat de „organele în drept”. alte abateri.07. Originale. Bertók Alexandru St. Bertuş Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost o unealtă credincioasă a moşierilor şi a asuprit muncitorii. alte abateri. Berzescu Ilie I. că ar fost informator al Siguranţei. Original. 1 1519 1304 13 381 . unealta moşierilor. a fost informator al vechii direcţii de la „Astra Română”. Originale. 1951 1 1518 1305 Berzediczi Ludovic Membru de partid exclus pentru că toată viaţa lui a fost un exploatator şi 11.05.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Şef al Serviciului administrativ de la Fabrica de textile „30 Decembrie” din Arad. Originale.11. membru de partid cercetat pe motiv 19. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 25. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

necinstit.08. locotenent. Originale. Originale. a acoperit furturile din 1961 fabrică. 5 382 . membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element uşuratic şi 10. zahăr „Banatul”. în 19521953 a lucrat la revista „Rezervele de Muncă”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Adresă a CCP prin care s-a comunicat că: a fost membră a PCR în 1947-1950.1520 1301 Besciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă.10. alte abateri.03. 7 1523 330 Besoiu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al pazei de la Fabrica de 28. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a fost gardian în poliţia din Turnu Măgurele 24. 1 1522 716 Besedinskaia Eleonora Iakimovna (Varlam) Persoană pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat relaţii. lb. Ofiţer de grăniceri. Referinţe semnate de Ida Felix şi Bercu Feldman. în 1948-1951 a fost activistă a UTM 1961 Bucureşti. română. 1 1521 1300 Besciu Marin Gh. Original.02. Original. 31. rusă. motiv pentru care a fost 1955 condamnat penal. (1930-1934) şi la penitenciarele Turnu 1950 Măgurele şi Văcăreşti (1938-1945). Sectorul III Albastru.

06. membru de partid exclus pentru că: s-a 25.06. 1950 În 1952 a fost categorisit chiabur şi exclus încă o dată. iar ca membru de partid a căutat să se achite de sarcini.1524 977 Besoiu Traian N. CCP a hotărât clasarea cazului. Stalin (Braşov).02. Grupul de intervenţie în caz de grevă sau 1959 mişcări ale muncitorilor de la Atelierele CFR Simeria. reconfirmată în acelaşi an şi în 1960. 1952 alte abateri. În 1956 CCP a hotărât reprimirea sa în Partid cu stagiu de la data rezolvării apelului.09. Hotărâre reconfirmată în 1960. Membru de partid exclus pentru că era fiu de moşier. Beşa Iosif I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât anularea deciziei şi confirmarea calităţii 23.T. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1940 a fost înscris în PNŢManiu. în 1940-1944 a fost omul de încredere al Direcţiei Atelierelor CFR Simeria. în 1943-1944 a făcut parte din 26.T. 41 1525 976 5 1526 1303 3 1527 1302 2 383 . Întrucât şi-a recunoscut fapta şi şi-a 1959 retras apelul. Originale. sale de membru. Originale. Beşchea Alexandru Responsabil cu cadrele administrative la Regionala P. Beszterczei Geza Membru de partid căruia i s-a retras calitatea în 1959 pentru că în trecut a fost înscris în Partidul fascist maghiar „Imredi”. 11. Originale. dovedit un element necinstit şi carierist. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. Întrucât nu a folosit braţe de muncă salariate.

Original. CCP a hotărât clasarea cazului. atmosferă de suspiciune şi intrigă.06. ment duşmănos faţă de trupă şi a luat 1950 parte la distrugerea colhozurilor. CCP a propus. 9. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1528 3233 Beşchea Dumitru I. CCP a hotărât clasarea cazului. a lovit un cetăţean. 2 1529 1298 Beşleagă Gheorghe C. 1 384 . 2. 1978 calomniind colegii şi conducerea unităţii. 1958 1 1530 3440 Beşleagă Sterea Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru conducere în stare de ebrietate. Hotărâre reconfirmată în 1985. menţinerea deciziei.06. 1982 8 1531 331 Beşliu Ioan Gh. Întrucât a renunţat la apel şi a declarat că va munci pentru reabilitare.04. Originale. Întrucât a renunţat la apel. Membru de partid sancţionat cu vot de blam în 1977 pentru că în cadrul colectivului de muncă a menţinut o 16. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.12. Original. umbla în stare de ebrietate. faptă pentru care a fost condamnat penal. membru de partid exclus pentru că: era indisciplinat. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a avut un comporta26. Ofiţer MAI.

3 1533 332 Beşliu Ion St. 5 1535 329 9. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică liberală. alte abateri. şi-a însuşit banii din cotizaţiile de partid.06. s-a sustras de la predarea cotelor. întrucât deţinea un cazan de ţuică şi pământ pe care îl lucra cu braţe salariate. în 1957 a fost judecat şi condamnat pentru ultraj. Secretar al organizaţiei de bază din Comuna Beceni. 1931. Originale. în 1940-1941 a 1957 făcut politică legionară. Prim-secretar al Raionului PMR Balş. alte abateri.1532 1299 Beşliu Ion C. 1954 1 385 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. în viaţa personală a fost viciat. reconfirmată în 1963. Originale. beţiv şi afemeiat. raionul Huşi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 1534 333 Beşliu Marin C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. funcţii elemente duşmănoase şi necinsti1956 te. regiunea Ploieşti. a dus o activitate politică distruc1958 tivă.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. interesele chiaburilor. regiunea Iaşi. exclus din Partid pentru că: a creat două grupuleţe în Biroul raional. Beşliu Mihalache Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cosmeşti.11. Original. era categorisit chiabur. Originale. a susţinut în 27. satul Podolenii de Sus. exclus din Partid pentru că: şi-a arogat meritul că ar fi fost membru de partid din 12. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar la primărie a servit 12.

Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul Jandarmeriei burghezo-moşiereşti. împotriva clasei muncitoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1955 pe care le susţinea să ocupe munci de răspundere. 1 386 . Original. 1974 În 1975 CCP a propus. în cadrul căreia a avut misiuni speciale 26. a înşelat o familie de bătrâni pentru a le acapara averea. sindicat şi UTM la Raionul de Partid Sebeş. 22.03. după 23 1951 august 1944 a făcut politică manistă. Original. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1538 328 Beşoiu Ioan Şef al Secţiei organizaţii de partid. menţinerea deciziei.1536 3110 Beşliu Victor Membru de partid exclus pentru că: a comis o serie de abateri de la disciplina de partid. a avut legături cu chiaburimea satelor. 1 1539 975 Beşteli Petre Gh.04. Întrucât şi-a recunoscut faptele şi a 1959 renunţat la apel. 8 1537 327 Beşoiu Gheorghe N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întreţinut legături cu elemente legionare. Original.09. exclus din Partid pentru că a 23. 10. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia legionară.01.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.10. 4 1542 973 Beteagu Vasile C. Original. CCP a constatat.02. alte abateri. 25. 1965 2 1543 984 Beteringhe Niculae (Nicolae) Membru al Comitetului PMR de la Întreprinderea Nehoiu. că solicitarea era neîntemeiată. 9. Originale.04. 1961 6 1541 3315 Betea Traian Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi luarea în evidenţă. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în trecut a fost şef de cuib legionar. Originale. pe frontul antiso1951 vietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor şi a fost decorat. manifestaţii legionare. 2 387 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în trecut a participat la 20. iar Secretariatul CC 1980 al PCR a fost de acord. 5. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1540 974 Betea Petru Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost omul de încredere al conducerii administrative de la Societatea „Mica” Brad. în perioada războiului antisovietic a fost informator al Serviciului de contrasabotaj condus de inginerul Liviu Caba.

7. 1 1547 972 Beudeanu Liviu Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut strânse legături cu legionarii. Original. după 23 august 1944.1544 983 Betoianu Romulus Membru de partid exclus pentru că a fost şef de garnizoană legionară.06. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1936-1937 a fost membru al 24. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. a avut manifestări şovine. a avut legături strânse cu elementele reacţionare. 1950 1 1545 982 Beudean Valentin I. sprijinit chiaburii. 1 388 .05. 4 1546 981 Beudeanu Dumitru Fost secretar de Plasă PMR. copie. Originale. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. ca 1951 pretor al plăşii Târgu Lăpuş. judeţul Someş. a 23. în perioada guvernării Antonescu a fost numit pretor al plăşii 15. organizaţiei fasciste Goga-Cuza. CCV a hotărât menţinerea deciziei. s-a purtat brutal cu 1950 subalternii. era 1960 cantor bisericesc.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Olt. Original. Spineni.

04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 16 389 . membru de partid exclus în 1949 pentru că: a scris articole şi a ţinut conferinţe cu caracter legionar. (Beyasgian / Bejazdjian) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. Hotărâre reconfirmată în 1968 şi 1980. avea o soră în Franţa. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. Responsabil al Serviciului de cadre al Şcolii superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu”. 1. 1961 CCP a hotărât confirmarea stagiului din 1943. fiind învinuit pentru pagube. Originale. în funcţia avută nu a avut o evidenţă 1954 clară. Original. cu care întreţinea relaţii. până în 1949 s-a ocupat şi el cu comerţul. membru de partid cercetat în 31. în 1950 a fost condamnat penal pentru 1960 deţinere ilegală de armă.04. Original.10.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1551 903 Beyazgian Vahe E. legătură cu stabilirea stagiului. 1950 11 1549 1295 Bexa Anghel A. 27. 1959 şi 1961. să fie îndepărtat din învăţământ.1548 987 Beuran Gheorghe Inspector şcolar. alte abateri. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. 4 1550 1294 Bexa Ion I. 15. Original. reconfirmată în 1956.

Partid. copie. alte abateri). Romulus Zăroni şi Petre Pandrea. care lucra pentru englezi. I-III) 56 (vol. Idem. II) 1554 1373 Bezdedeanu Ion V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Vol. III) 985 1553 (vol.09. Originale. 4. copie. 12. 5 (vol. Original. Originale. Idem.09.01. II) 24/1957. Persoană care a solicitat încadrarea în 12. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. 1956 4 (vol. 1957 Originale. (George) Persoană care a solicitat încadrarea în 12.986 Beza Constantin D.09. Referinţe semnate de: Niculae Bellu. Originale. II 19 (vol. Vol.09. I-II) 25/1957 Beza Gheorghe D. (Frate cu Ion şi Constantin Beza. titular. copii. 5. 1958 8 390 . şi a hotărât respingerea cererii.) 1957 CCP a stabilit că nu îndeplinea condiţiile cerute (ca ofiţer de marină la Ierusalim. a avut legături cu spionajul britanic. Idem. I) 24/1957. copii. 1957 CCP a constatat că în 1941 a avut legături cu organizaţia de spionaj condusă de Rică Georgescu (descoperită de regimul Antonescu). I) 64 (vol. semnată de ministrul de Interne 1957 Alexandru Drăghici. Informare a Securităţii privindu-l pe 12.11. I 1552 (vol. Partid. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an.

8 1556 3215 Bezman Grigore Mihail Medic la UM 0811 (Trupele de Securitate).07. şi-a însuşit alimente şi 11. 3 391 . schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. 1978 CCP a propus. după 29. a făcut chefuri împreună cu 1950 elemente dubioase. a fost 1956 patron al unui cinematograf şi al unui magazin de fructe. 4 1557 1123 Biaj Ioan Secretar al organizaţiei de partid. de unde s-a întors în 1945. Originale. Originale. eliberarea din închisoare a plecat în 1957 Liban. necorespunzătoare.06. exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 1 1558 1122 Bianchi Constantin Membru de partid exclus pentru că: în 1919 a fost subcomisar la Chestura poliţiei din Chişinău.05. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. alte abateri. şi în familie a avut o comportare 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. armata burghezo-moşierească. mărfuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid căruia în 1952 i s-a anulat calitatea pentru că: la arestarea din 1935 a avut purtare proastă.05. Original. a fost ofiţer activ în 13.1555 1374 Bezerian Jirair A. membru de partid exclus în 1977 pentru că: a falsificat acte de decont.

în care se spunea că apelantul aştepta să-şi completeze dosarul. Întrucât a fost apărător în procesele comuniştilor din timpul ilegalităţii. la Sighişoara şi Cluj. Gheorghe Rafiu şi Cristea Bocioga. 10 1560 1121 1 1561 1120 2 1562 3362 9. alte abateri. Răspuns al Colegiului de Partid Constanţa către CCP. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. În 1979 CCP a propus. era îngâmfat şi beţiv.08. care au făcut afirmaţii nejuste. Totodată. 1970 În 1978 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate.06. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu 1951 stagiul avut anterior. a avut manifestări 1950 naţionaliste şi şovine. Original. Bianchi Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1940 a fost impiegat (de birou) la Tribunalul din Cernăuţi. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru dare de mită.1559 3271 Bianchi Ion H.02. Colegiului de Partid i s-a trasat sarcina să fie cercetaţi: Alexandru Cornea. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. apoi funcţionar 19. 1980 1 392 .07. respingerea solicitării. Bianu Gheorghe Persoană care a solicitat reprimirea în Partid. Bianu Dezideriu (Izsak) Membru de partid exclus pentru că: în perioada muncii obligatorii a acceptat propunerea patronului de a lucra în acord. Originale. stagiul de la data deciziei. divulga secretele de partid. CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu 17. Original. CCP a hotărât anularea 20.

1563 2721 Bianu Gheorghe (Bergman Gustav) Membru de partid în ilegalitate. Totodată. reconfirmată în 1960. moşierilor şi sabotorilor. deschis o cârciumă. membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 1953 2 1566 1124 Biber Wolf Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”.05.01. 29. 21 1564 1119 23 1565 1118 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Întrucât în ilegalitate nu a fost membră de partid. Original. Bianu Rozalia (Bergman) Angajată a Securităţii. Bianu Ion A. a 1953 susţinut procesele chiaburilor. 1964 Întrucât fusese exclus din Partid pentru comportarea avută la arestarea din 1942. a lăsat să pătrundă în şcolile de partid elemente cu trecut necorespunzător. A fost reprimit în Partid în 1947. CCP a hotărât respingerea cererii. Originale. al Comunităţii Evreieşti din Călăraşi. care a solicitat acordarea stagiului din 1940. reconfirmată în 1960. 14 393 .08. a cerut organizaţiei de bază să o ajute să lichideze lipsurile pe care le avea. Originale. exclus din Partid pentru că: tatăl său a fost negustor. în 1947-1949 şi-a 28.04. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus respingerea apelului. În 1945 şef al Secţiei agitaţie şi propagandă de la Judeţeana PCR Ialomiţa. în timpul războiului antisovietic a fost scutit de muncă obligatorie pentru că a lucrat ca secretar 19.

să i se ia în considerare activitatea depusă înainte de 23 august 1944 în PSD şi să i se acorde pensie de merit. a căutat să antreneze în acţiunea trădătoare a lui Minovici şi alţi angajaţi. menţinerea deciziei. 1948 1 1568 2973 Bibicescu Ion C. pe care o vindea la diferiţi cetăţeni. cu scopul de a instala o nouă direcţie în slujba patronilor. serviciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. iar cazul a fost clasat.09. 4. 4 1570 3114 Bibire Costache Membru de partid exclus pentru că. 1967 15 1569 3255 Bibicu Marin Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în 20. În 981 a decedat. 1974 3 394 . Originale. şi apoi i s-a acordat stagiul din 1923. În 1968 a fost primit în Partid. Originale. În 1970 i s-a respins din nou cererea de acordare a unei pensii speciale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. în calitate de magaziner. CCP a hotărât respingerea cererii.1567 2908 Bibescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de instructor voluntar pe lângă celula Mica. Persoană care a solicitat să fie primită în Partid. Originale.08. 9. Copie. a sustras de mai multe ori carne.10. 1978 CCP a propus. 3.

CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din PNŢ. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944 şi-a însuşit banii din difuzarea ziarului „Scânteia”. Goga-Cuza şi Frontul Renaşterii Naţiona1969 le. Originale. 4 1572 1125 Bibiu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1943 a fost recrutat ca agent de poliţie la Brigada de moravuri din Bucureşti. 4 1574 3227 Bica Gheorghe Membru de partid exclus în 1975 pentru că făcea parte din cultul baptist.1571 3016 Bibiri Nicolae I. alte abateri. reconfirmată în 1961 şi 1962.01.12. Originale.01. Originale. subofiţer în Jandarmeria burghezo1968 moşierească. alte abateri. Originale. 16.05. menţinerea deciziei. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: din 1940 a fost 26. Partidul 11. 1953 7 1573 3012 Bibu Iosif I. Subofiţer de Miliţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 395 .

CCP a hotărât menţinerea deciziei. administrator agricol în comuna Malul 1948 Spart.1575 1148 Bican Ioan T. în urma discutării cazului său. unde conducea 800 de oameni. 1956 27 1576 1145 Bicaş Andrei Membru de partid exclus pentru că. 1963 În 1985 CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. 20. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. a omorât două femei gravide. lb. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. Copie. din comuna Bolintinul din Vale. judeţul Ilfov. 5. să fie cercetat Radu C. iar Secretariatul CC al PCR a confirmat încă o dată decizia. În 1958. reconfirmată în 1963. să se continue cercetările pe cale administrativă şi să se redeschidă procesul său. În 1957 apelantul a cerut să fie reabilitat. scoaterea din postul de secretar. 1959 şi 1960 excluderea a fost reconfirmată. Pantazi. în legătură cu referinţa pe care a dat-o despre cercetat.08. Întrucât era criminal de război.07. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. copie. copie. Bică Alexandru Gh. alte abateri. Originale. 1 1577 2909 1 1578 2768 53 396 . când era administratorul unui lagăr din Transnistria. română. în funcţia de director al GAS Seleuş. Întrucât şi-a retras apelul. însă. deturnat fonduri şi a făcut chefuri.12. şi-a retras din nou apelul. CCP a clasat cazul. Originale. Bicaşu Mandea Membru de partid cercetat pentru că în 1942. maghiară. casier şi 11. a 20. Original.

cl. în calitate de preşedinte 1954 al CAP şi al Sfatului Popular a întreţinut legături cu elemente duşmănoase.09. 1959 4 1580 1133 Bică Aurel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. alte abateri. 3. Originale. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 2 397 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. a III-a. cei doi copii. pe frontul antisovietic 27. Original. a fost decorat cu ordinul „Serviciu 1954 Credincios”. nu s-a preocupat de asigurarea braţelor de muncă necesare. a dus în eroare forturile superioare cu privire la încheierea secerişului.02.08. 1 1581 1132 Bică Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director de GAS. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât anularea deciziei. 3 1582 1131 Bică Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut cârciumă şi băcănie şi a exploatat ţărănime muncitoare. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.1579 1134 Bică Antonie M. s-a ocupat cu specula. fapt pentru care 40 ha de porumb au fost compromise. 1955 Întrucât motivele nu s-au dovedit pe deplin întemeiate. politică liberală. şi-a părăsit soţia şi 21. a făcut 23.

Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. Originale. Bică Ioan I. în 1947 s-a manifestat duşmănos faţă de regim. dictaturii antonesciene a avut purtare 1951 proastă faţă cu muncitorii. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.10. Originale. regiunea Craiova. Original. duşmănoasă faţă de regimul democrat1960 popular.06. Plugarilor din comuna Cincul. regiunea 1951 Sibiu. situaţie pe care a ascuns-o la primirea în Partid. în timpul 28. a purtat discuţii nepartinice. a folosit metode neprincipiale faţă de 17. în 1935-1938 a făcut politică liberală. tatăl său a fost condamnat pentru atitudine 25.01. copie. şi-a însuşit diverse mărfuri din cooperativă. membru de partid exclus pentru că: în 1929-1933 a fost membru al PNŢ (situaţie pe care o indicase la înscriere). în calitate de preşedinte al Frontului 29. Bică Gheorghe D. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cetate. Bică Ioan Membru de partid exclus pentru că: avea pământ pe care îl lucra în dijmă. 1959 Întrucât la discutarea apelului a luat poziţie autocritică şi în funcţia avută a avut activitate pozitivă.1583 1130 Bică Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în timpul legionarilor a luat parte la şedinţe şi a cântat cântece fasciste. colectivişti.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei. Originale. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1584 1129 6 1585 1128 1 1586 1127 7 398 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular din comuna Zlătărei. a 23. faptă pentru care a fost condamnat penal.1587 1126 Bică Ion M. Fost membru al Comitetului regionalei PCR Oltenia (1940). ani de la săvârşirea faptei. care a 23. copie.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. ca gestionar de bani şi bunuri la Raionul PMR Drăgăşani s-a dovedit necinstit. Întrucât excluderea a fost dată la 10 11. 1954 38 1590 1139 Bică Nicolae Membru de partid exclus pentru că a purtat cămaşa verde. atât înainte cât şi după 1951 23 august 1944. 1961 CCP a hotărât acordarea stagiului de partid din 1934. 3 1588 1137 Bică Ioniţă T. a luat parte la şedinţe legionare şi la Rebeliune. Original. 2. reconfirmată în 1960 (de două ori). fără să se ţină 1964 seama de munca şi comportarea pozitivă a apelantului. exploatat salariaţi.07. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de gestionar la cooperativă a avut lipsă în gestiune. a făcut greutăţi în problema creării GAC. Regiunea Piteşti.03. Originale.01. 5 1589 2698 Bică Marin C. 1 399 . solicitat examinarea vechimii în Partid.

reconfirmată în 1966. noasă. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru manifestări huliganice. 11 1592 1151 Bică Octavian Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1930-1945 a făcut parte din aparatul de stat burghezo-moşieresc (ca notar şi pretor). s-a căsătorit cu fiica unui preot şi 1958 locuia împreună cu socrii. Originale. Originale. din cauza unor nemulţumiri personale (legate de extinderea spaţiului locativ) cu 29.07. Original. 8 1593 1149 1 1594 3394 Bichea Paraschiva Membră de partid exclusă pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.12. CCP nu a fost de acord şi a retrimis 1954 cazul organizaţiei de bază pentru a decide conform Instrucţiunilor CC al PMR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. totul nejustificate. CCP a propus. Bică Sabin Persoană care a solicitat confirmarea calităţii de membru de partid. 1959 În 1979 CCP a propus. 28.11. iar Secretariatul CC al PCR a reconfirmat încă o dată decizia. faţă de ţărănimea muncitoare a avut o comportare duşmă26. a refuzat să mai parti1981 cipe la viaţa de partid. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. de la excludere a avut manifestări naţionalist-şovine. 13. reconfirmată în 1960. 6 400 .1591 2788 Bică Nicolae D.06.

24. 1952 2 1597 1147 Bichiş Emil P. alte abateri.07. Originale. CCP a hotărât primirea sa în partid cu 1956 începere din 1953. 1.1595 2807 Bichi Dumitru I. Întrucât a recunoscut faptele. 2 1596 1146 Bichir Ioan T. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 401 . Original. a abuzat de calitatea de colectivist şi a folosit pământul unor văduve de război. a ascuns că socrul său a fost condamnat 24. Membru de partid exclus întrucât în calitate de agent fiscal a fost judecat şi 20. 2 1598 1144 Bichiş Ioan Membru al PCR în ilegalitate. în 1951 la 20 de ani închisoare pentru 1966 crime pe frontul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. condamnat penal pentru falsificarea chi1951 tanţelor de încasare a impozitului.04.09. Original. Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la Rebeliunea legionară. care a cerut să fie reprimit în Partid. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica partidelor burghezo-moşiereşti. CCP i-a clasat apelul. dată la care a depus solicitarea.05.

Originale. 9. său. 12 1602 1135 Bick Fany Membră de partid exclusă pentru că: în trecut a dus o viaţă burgheză. a sustras diferite bunuri de la reforma agrară. 1958 Adresă a CCP către CC al PCUS.01. română. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1600 1142 Biciuşcă Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost legionar activ. 1957 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. cu soţul ei în excursii în străinătate. 1 402 . CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. copii. Originale.05. a ocupat funcţii de răspundere şi a participat la Rebeliune. lb. a 1955 urmat o şcoală tehnică la Paris. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.01. Bacaliar a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea în mişcarea revoluţionară din România a unchiului 16. rusă. prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 1953 2 1601 462 Biciuţchi Mendl Şomovici Cetăţeanul sovietic D. Membru de partid exclus pentru că: în perioada cât a fost secretar al Sfatului Popular din comuna Tâlmaci. acoperit unele elemente hitleriste. a 18. M.05. a mers 19.1599 1143 Bichiş Ioan I.

12. abateri. alte 12. 2 1605 1138 Bicu Toma P. sprijinind în posturi de conducere elemente duşmănoase. legionare. însuşindu-şi anumite bunuri. Original. 1950 1 1606 1136 Biculescu Eracle C.12. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. Contabil-şef la Regiunea ADAS Craiova. Original. copie. Membru de partid exclus pentru că: în 1933 a fost secretarul Tineretului Manist din comuna Mehedinţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3. pe care nu le-a restituit.11. alte abateri. 1956 3 403 . faţă de salariaţi avea atitudine de respingere. 4 1604 1140 Bics Ana (Weiss) Membră de partid exclus întrucât ar fi avut manifestări duşmănoase faţă de colegi. 17.1603 1141 Bicleşan Gheorghe P.10. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. Întrucât acuza s-a dovedit neînteme1953 iată. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. ca preşedinte al Frontului Plugarilor din comună şi membru în conducerea cooperativei a profitat de situaţie. iar de la unii dintre ei a împrumutat diverse sume de bani. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi lipsit de simţ de răspundere. alte abateri.

08. reconfirmată în 1956. a participat la distrugerea arhivei preturii Aleşd. căreia i-a spus că o va lua de soţie pentru a o determina să treacă mai multe imobile pe numele lui. 12 1608 1184 Bider Oscar O.04. 9. Membru de partid exclus pentru că a înşelat pe Maria Ionescu. 3 1610 1150 Bidilici Constantin Gh. lb. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut propagandă în favoarea trupelor hitleriste. Originale. ca secretar al organizaţiei de bază de la Depozitul de bere Târgovişte.02. la retragerea trupelor hitleriste. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. Originale. nu s-a achitat de sarcini. Originale. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară. română. Originale. a fost sancţionat cu „vot de blam”. 28. cu care avea legături intime. maghiară. copii. în 1952. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 2 404 . Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia 16. 1954 2 1609 1153 Bidihan Gheorghe G. fiind în cadrele armatei. în 1952 a fost condamnat penal pentru deţinere şi port ilegal de armă. 8.1607 122 Biczkei Ienö Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. Adresă de răspuns a CCP prin care 1952 s-au comunicat informaţiile cerute.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. neîntemeiate.12. CCP a hotărât anularea 1953 deciziei. 3 1613 1154 Biegel Emanoil Membru al Comitetului PMR din Ministerul de Finanţe. menţinerea deciziei. Original. Original. avea legături cu elementele foste exploatatoare.1611 1152 Bidneac Vasile Membru de partid exclus pentru că. 1977 CCP a propus. exclus cu ocazia dizolvării organizaţiei pe motiv că era delăsător în muncă Întrucât motivele s-au dovedit a fi 20. sume de bani. 1951 1 405 . s-a refugiat la 11. Bucureşti. fapt care arăta că era 1950 duşmănos Uniunii Sovietice. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07.03. Originale. 3 1614 1155 Bielusici Adalbert Membru de partid exclus pentru că: era un element vicios. 1. iar pentru lipsurile avute să fie sancţionat cu „vot de blam”. 1 1612 3178 Biega Robert Membru de partid exclus în 1975 pentru că a favorizat delapidarea unor 26.05. afemeiat. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. la „eliberarea” teritoriului Bucovinei de către armatele sovietice.

1615

1159

Bighescu Mihai I. Membru de partid exclus pentru că: avea viciul beţiei; şi-a însuşit din banii salariaţilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.12. 1953

4

1616

1190

Bihari Elisabeta (Andrásné) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la 10.11. apartenenţa sa la PCR. 1981 Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. Original, copii.

7

1617

1098

Bihari László (Vasile) Bihari Laszloné (Ibolya) Cetăţeni maghiari care au solicitat să li se confirme apartenenţa la PCR pentru perioada 1945-1971. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată solicitarea. Originale, copie.

7.11. 1973

7

1618

2910

Biji Ioan Membru de partid exclus pentru că a 16.02. făcut parte din Mişcarea Legionară. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

406

1164

1619 (vol. I-II)

Biji Mircea Director general adjunct la Direcţia 11.07. Centrală de Statistică, şef de catedră la 1957 Facultatea de Statistică a Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare „V.I. Lenin”, Bucureşti, membru de partid din ilegalitate exclus în 1943, care a cerut să fie reabilitat. Întrucât din laşitate, la ancheta de la Siguranţă a recunoscut întreaga sa activitate, provocând căderea unui grup numeros de comunişti, CCP a propus, iar Secretariatul CC al PMR a aprobat, să se recomande organizaţiei de partid din care făcea parte să analizeze cererea lui de primire în rândul candidaţilor de partid, în lumina activităţii depuse şi conform Instrucţiunilor CC al PMR. În 1965 Biroul Comitetului municipal Bucureşti a propus să i se acorde stagiul de partid din 1933, cu întrerupere în perioada 1943-1959. Propunerea a fost aprobată de „colectivul de la CC al PCR” format din Virgil Trofin şi Dumitru Coliu. Originale, copie. Idem. 11.07. Referinţe semnate de: Mihail Levente, 1957 Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, Ion Meţiu şi Al. Roşca. Originale,copii.

11 (vol. I)

35/1957

116 (vol. II)

1620

1167

Bilan Dumitru G. Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui chiabur; în munca de partid a avut întreruperi şi a manifestat dezinteres. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4.06. 1956

3

407

1621

1166

Bilan Gheorghe Al. Membru de partid exclus în 1952, odată cu dizolvarea organizaţiei de bază din Ministerul de Finanţe, pentru că: tatăl său a avut cârciumă; a simpatizat cu organizaţia legionară; ca director al 26.04. Cooperativei „Solidaritatea” din Suceava 1954 a dat posibilitatea unor elemente afaceriste să păgubească instituţia; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale. Bilanici Ioan Gh. Membru de partid exclus pentru că: în 1944, împreună cu tatăl său, a asistat la executarea a doi prizonieri sovietici; ca primar, s-a îmbogăţit. Deşi acuzele s-au dovedit neînteme16.02. iate, întrucât în cursul cercetări-lor a 1957 reieşit că în regimul hortyst a furnizat unele informaţii jandarmilor, CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1962. Originale.

11

1622

2700

13

1623

714

Bilaus Pantelimon Persoană condamnată în 1937 la 5 ani de închisoare, în contumacie, pentru că a făcut parte din organizaţia „Şcolarul Roşu” din Hotin. Fără decizie. Copii.

1937

7

1624

1165

Bilav Pavel Membru de partid exclus pentru că din 1936 a făcut parte din „secta 13.03. baptistă”. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1964. Original.

3

408

1625

2959

Bilciurescu Maria Medic al Dispensarului SSI, membră de partid exclusă pentru că: a sustras medicamente şi pretindea servicii pentru 17.12. tratamentul făcut; a avut atitudini antise- 1949 mite; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

1626

1168

Bilek Carol Membru de partid exclus pentru că: era un element beţiv şi scandalagiu; în funcţia de director al Atelierelor CFR Timişoara s-a înconjurat de elemente 28.10. necinstite. 1965 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

1627

1004

Bilevschi Adela (Belevschi Eidel) Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti, prin care se solicita să se confirme că în 13.12. perioada interbelică a fost condamnată la 1967 un an închisoare pentru activitate comunistă. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată informaţia. Originale, copii. Bilghiru Petre C. Membru de partid exclus pentru că: a refuzat să participe la adunările generale ale organizaţiei de bază şi să plătească cotizaţia; a renunţat la carnetul de partid, 31.10. întrucât nu i s-au rezolvat unele pretenţii 1980 nejustificate. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

13

1628

3346

4

409

1629

1172

Bilibău Iţcu Membru de partid exclus pentru că, împreună cu familia, a înaintat actele în 23.04. vederea plecării definitive în Israel. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

1630

3341

Biliboc Janoş Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegali31.10. tate. 1980 Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

3

1631

196

Bilibok Iacob (Jakab) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. Originale, copii.

4.02. 1953

26

1632

1171

Bilici Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost un element de încredere al partidelor burgheze şi şef de cuib legionar; în 1945 s-a înrolat voluntar în Armata Sovietică, a fost rănit şi, profi- 15.12. tând de situaţie, s-a ocupat apoi cu afaceri 1951 speculative; a luat parte la şedinţe sioniste, încurajând manifestările naţionaliste ale populaţiei evreieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

410

1633

3071

Bilici Alexandru Ofiţer de Miliţie la Galaţi, membru de partid exclus pentru că: a multiplicat şi difuzat o fotografie măsluită, cu scopul de a compromite şi defăima soţia unui vecin de apartament cu care avea neînţelegeri; prin abuz, a făcut schimb de 13.05. locuinţă. 1972 CCP hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în acelaşi an. În 1975 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, încă o dată, menţinerea deciziei. Originale. Biloiu Constantin Gh. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator, care în trecut a fost proprietar de bancă; a luat parte la Rebeliunea legionară; era căsătorit cu fiica unui fost controlor financiar înlăturat din post pentru că era ostil regimului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Biloiu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică liberală; a înfiinţat Banca Populară din comuna Bucium; a dat bani cu camătă, exploatând ţărănimea săracă; avea 7 ha. de pământ şi exploata braţe de muncă; avea un fiu scos din armată pentru atitudine duşmănoasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

35

1634

1170

4.01. 1951

1

1635

1174

4.01. 1951

1

1636

1175

Biluţă Viorel Gh. Membru de partid exclus pentru că, în calitate de şef al Depozitului de materiale, cazarmare şi combustibil de la UM 01223, şi-a însuşit o cantitate de 25.06. lemne şi nu a putut justifica alte lipsuri de 1964 materiale din gestiune. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1965. Originale.

7

411

1637

1181

Bimbea Iosif Membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a dat informaţii unui agent al Siguranţei şi unui şef de post de 13.10. jandarmi, despre activitatea muncitoreas1965 că ilegală; a fost membru al PSD – Aripa Titel Petrescu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

1638

1182

Binchici Traian T. Locotenent-colonel (r), membru de partid exclus pentru că în 1936-1938 a desfăşurat activitate legionară. Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică, CCP a recomandat 25.10. Comisiei de Partid din DSPA să reexami- 1962 neze cazul. În acelaşi an, Comisia a revenit asupra cazului, reîncadrându-l în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.

3

1639

1183

Bindas Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1918 a intrat voluntar în armata maghiară şi a luptat contra Armatei Roşii Maghiare; în perioada războiului a fost 15.04. înscris în Partidul Ardelenesc al Micilor 1951 Agrarieni şi în sindicatul fascist (Hivalos szervezet); alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

412

1640

2747

Bindaţiu Viorica (Roth) Membră de partid care în perioada interbelică a avut legături cu mişcarea comunistă, căreia i s-a anulat calitatea pentru că: a lucrat la biroul avocatului Ştefan Isekutz, un duşman al clasei muncitoare; în calitate de funcţionară la MAE, a deconspirat faţă de soţul ei, 29.11. element cu trecut fascist, chestiuni de 1951 serviciu. (În 1942-1944 a fost internată la Vapniarka şi Olgopol.) CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea ei din Partid. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale.

23

1641

1187

Binder Ludovic Angajat la Secţia de statistică a CC al UTM, membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a fost recrutat ca informator al Serviciului de spionaj maghiar din Cluj şi a fost folosit în arestările din 1941 (cazul Someşeni); la proces a fost folosit ca martor al 17.04. acuzării; după 23 august 1944 s-a înscris 1953 în PSD şi a avut activitate duşmănoasă împotriva PCR; alte abateri. CCP a hotărât: menţinerea deciziei; să fie demascat ca trădător al clasei muncitoare şi al Partidului; să fie ţinut în evidenţa „organelor de stat”. Original. Bindştein Rubin Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte activitatea lui în mişcarea revoluţionară din România. 19.11. Notă de răspuns a CCP adresată CC al 1959 PCUS, prin care s-a confirmat că în 1934-1936 a activat în Ajutorul Roşu, fără să fi fost membru de partid. Originale.

4

1642

513

7

413

1643

1185

Biner Gizella (Locker) Membră de partid care în 1941 a plecat în URSS din pricina legilor rasiale, iar la verificare i s-a anulat calitatea. 11.01. CCP a hotărât să fie primită în rândul 1954 candidaţilor de partid, dacă organizaţia de bază consideră că merită. Original.

2

1644

1188

Binet Ladislau B. Ofiţer de Miliţie, membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui fost exploatator, dar tatăl acesteia nu are vreo influenţă asupra lui; în faţa Biroului organizaţiei de bază a făcut afirmaţii nepartinice. Întrucât abaterile săvârşite nu constituiau motiv de excludere, CCP a hotărât anularea deciziei, organizaţia de partid putând să-l primească în rândul candidaţilor. În 1957 CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.

3.08. 1956

4

1645

3062

Biolan Ion Membru de partid exclus pentru că în 24.11. 1938 a fost înscris în organizaţia cuzistă. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

1646

1189

Biolănescu Ştefan Membru de partid exclus pentru că era fiu de preot; privea războiul 26.03. antisovietic ca pe unul „drept şi sfânt”; pe 1951 front a luat parte la jafuri şi percheziţii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

414

1647

1064

Birar Cristofor Membru partid căruia la verificare i s-a anulat calitatea pentru motive neprecizate. 28.05. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1952 reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original, copie.

2

1648

2647

Birăescu Vasile Secretar al organizaţiei de bază din comuna Hodoş. Judeţul Lugoj, exclus din Partid pentru că: era un element afacerist, 27.05. geambaş de cai; şi-a lăsat carnetul de 1950 partid ca amanet. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

1649

1063

Birău Constantin Membru partid exclus pentru că: a ascuns activitatea legionară a fratelui său; a avut relaţii cu chiaburii; în muncile avute s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1964. Originale.

6.10. 1954

5

1650

1062

Birău Constantin Gh. (Gr.) Membru partid exclus pentru că: în timpul regimului burghezo-moşieresc a fost grefier la Tribunal; a participat la războiul antisovietic, făcând parte dintr-o 13.11. unitate care a jefuit populaţia civilă; era 1952 un element şperţar, care a exploatat ţărănimea săracă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

415

1651

1075

Birău Constantin N. Membru de partid exclus pentru că: pe baza unor declaraţii nereale şi-a însuşit 20.07. ilegal suma de 9427 lei; a ascuns originea 1963 socială a părinţilor săi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7

1652

1074

Birău Ionel Gh. Membru de partid exclus pentru că a ascuns faptul că părinţii săi au fost 26.02. chiaburi. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

1653

3252

Birău Nicolae T. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi acordarea unei pensii personale. 24.11. Întrucât nu îndeplinea criteriile 1978 stabilite, CCP a hotărât respingerea cererii. Originale.

3

1654

3229

Birău Trandafira (Sprîncenatu) Membră de partid exclusă în 1964 pentru că a fost condamnată penal pentru 16.05. fapte de necinste. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

3

1655

1209

Biris Emil Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu legionarii; pe 31.08. frontul antisovietic a luat parte la lupte 1950 împotriva partizanilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale, copie.

4

416

1656

1070

Biriş Gavrilă Fost preşedinte al Comitetului plăşii Frontului Plugarilor Sebeş (1946-1948), exclus din Partid pentru că, în calitate de preşedinte al GAC din comuna Vingard, judeţul Alba, şi-a numit rudele în diferite 23.03. posturi. 1955 CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă personală. Original.

1

1657

1069

Biriş Ioan Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur; ca învăţător în comuna Dăbâca, a folosit cuvinte nedemne faţă de eleve. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă personală. În 1972 CCP a fost de acord cu ridicarea sancţiunii. Originale.

9.10. 1954

4

1658

1068

Biriş Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi; în funcţiile avute a folosit metode dictatoriale; în organizaţia de bază s-a dovedit a fi intrigant. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original.

8.12. 1953

2

417

1659

1067

Biriş Iuliana Directoare a GAS din comuna Zăgujeni, regiunea Timişoara, membră de partid exclusă pentru că: ar fi făcut parte din organizaţia legionară; alte abateri. Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Totodată, a cerut Comitetului PMR Timişoara să-i sancţioneze pe cei care au influenţat excluderea ei din Partid. Originale.

8.09. 1955

2

1660

1103

Biriş Ludovic I. Membru de partid care a solicitat recunoaşterea stagiului din 1929. Întrucât în 1934-1938 a întrerupt în mod nejustificat legătura cu Partidul, CCP a hotărât acordarea stagiului din 1938. Originale.

5.01. 1962

3

1661

3007

Biriş Vasile Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că l-a sfătuit pe Ion Sătmar, prieten al său, care a sustras 16.12. materiale de construcţie din întreprindere, 1969 să nu recunoască fapta. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7

418

1662

1101

Birkas Ladislau Activist al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a regiunii PMR Arad, exclus din Partid pentru că: a fost de acord ca mama sa să se căsătorească cu Ioan Eisele, fost hitlerist şi chiabur; după ce a participat la demascarea respectivului chiabur, s-a dus acasă la el şi i-a divulgat cele discutate în organizaţia de bază; a luat parte la nunta fiicei chiaburului; în timp ce era la Şcoala 19.10. de Partid de 6 luni, a menţinut relaţiile de 1954 prietenie cu legionarul Gheorghe Pop. Întrucât era un element muncitor tânăr şi şi-a luat un angajament, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Totodată, i s-a recomandat să rupă legăturile cu elementele indicate. Original.

1

1663

1028

Birkenfeld Max Membru de partid cercetat pentru că: în 1941 nu s-a retras cu trupele sovietice; în acelaşi an fost internat în lagăr, de unde a fost eliberat de trupele sovietice; a fost trimis de sovietici să lucreze într-o fabrică de cherestea, de unde în 1945 a fugit în România. CCV a hotărât anularea încadrării lui. Original.

4.04. 1950

1

419

1664

2835

Birman Elisabeta (Luca Betti) Membră de partid exclusă în 1955 pentru că: în 1934, la Cernăuţi, a avut purtare laşă la Siguranţă, recunoscând activitatea şi legăturile ei în cadrul Ajutorului Roşu; în timp ce era arestată, a avut relaţii intime cu un agent de Siguranţă; în 1936, în timpul procesului, a dezertat din muncă şi a părăsit ţara fără aprobarea Partidului; a cunoscut atitudinea duşmănoasă a lui Vasile Luca faţă de conducerea Partidului, precum şi legăturile lui cu o serie de elemente duşmane; s-a 16.02. solidarizat cu soţul ei şi nu a sesizat 1957 Partidul despre faptele şi poziţia lui; în 1947, după o călătorie în Egipt şi Israel, a adus elogii regimului sionist din Palestina; a sprijinit elementele burgheze şi sioniste. Întrucât a apreciat că excluderea sa a fost legată de situaţia soţului ei, în 1968 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, repunerea sa în drepturile de membră de partid cu stagiul din 1935. În 1972 Secretariatul CC al PCR a aprobat majorarea pensiei de la 2000 la 3000 lei. Originale, copie.

17

1665

1023

Birman Haim Cetăţean sovietic pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare des10.12. făşurate în România în perioada 19321968 1933. Adresă a CCP prin care au fost comunicate informaţiile cerute. Originale.

8

420

1666

1066

Birnbaum Leon Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea, pentru că: era de origine 14.04. burgheză; în 1946 a „fugit” din Basarabia 1950 în România. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

1667

1206

Biró Alexandru S. Sublocotenent de Securitate (19471952), membru de partid exclus pentru că a divulgat secrete profesionale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1.04. 1959

4

1668

1207

Biro Antal (Anton) Membru de partid exclus pentru că: a sustras talpă şi piele, şi a făcut speculă la bursa neagră; a întreţinut relaţii intime cu unele femei. Întrucât motivele excluderii sau dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 19.11. În 1957 a fost din nou exclus, întrucât 1954 s-a aflat că în 1943-1944 a avut legături cu militarii hitlerişti, cu care a făcut chefuri. În 1961, CCP a recomandat Biroului Comitetului regional de Partid Braşov să adâncească cercetările, iar în acelaşi an a fost reîncadrat în Partid. Originale, copie. Biró Elek (Eleca) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea 24.03. muncitorească din România. 1960 Notă de răspuns a CCP în care s-a comunicat că în perioada 1913-1924 a făcut parte din Partidul Social-Democrat. Originale, copie; lb. română, rusă.

4

1669

630

12

421

1670

1208

Biro Eva (Klein) Inspector de cadre la Banca RPR, cercetată în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (1941). CCP a constatat că: în perioada interbelică a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”, apoi din UTC; a avut purtare proastă la Siguranţă; a fost deportată în lagărele de la Auschwitz şi Bernsdorf; alte abateri, şi a propus: menţinerea calităţii de membră de partid cu stagiul din 1947; să fie scoasă din munca de cadre. În 1957, întrucât se făcuse o greşeală, i s-a stabilit stagiul de partid din 1946. Originale, copie. Biro Francisc Membru partid exclus pentru că: avea legături cu chiaburii, pe care îi sprijinea şi favoriza; avea manifestări contra Partidului; a folosit cartelele de alimente şi de îmbrăcăminte ale unor salariaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale.

7.09. 1953

5

1671

1058

8.10. 1954

8

1672

3135

Biro Francisc Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. 24.12. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Satu Mare al PCR. În 1975 decizia a fost menţinută. Originale.

5

1673

1057

Biro Francisc Secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid pentru că: s-a angajat voluntar în Jandarmeria hortystă; a luptat contra armatelor sovietice; a arestat comunişti; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.06. 1950

1

422

1674

1056

Biro Gabor T. Membru de partid exclus pentru că: în 1941-1944 a făcut parte din Partidul fascist maghiar „Imredi”; în timp ce era director al I.L.E.F.O.R. Sovata, a angajat fictiv un chiabur, respectivul obţinând unele avantaje materiale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9.06. 1961

4

1675

1055

Biro Gabriela (Petrescu) Membră de partid exclusă pentru că, în calitate de mandatară CEC la uzina 28.10. „Electroputere” Craiova, şi-a însuşit banii 1965 de pe libretele unor muncitori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

1676

1054

Biro Gaspar Membru partid exclus pentru că, în calitate de gestionar la un bufet, a 17.11. delapidat diverse sume de bani, faptă 1965 pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

1677

2911

Biro Geza Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. Întrucât era un vechi oportunist, 26.05. element necinstit şi lipsit de ataşament 1949 faţă de Partid, al cărui trecut n-a putut fi pe deplin verificat, CCP a hotărât respingerea cererii. Copie.

1

423

10. -. lb. reconfirmată în 1958 şi 1960. copii. a fost 29. Original. 24 1679 1196 Biro Imre L. reconfirmată în 1961. 1 1681 2739 Biro Ioan Fost activist PMR la Comitetul judeţean al Sindicatelor Mureş. a fost un membru de partid 21. titelist convins şi a luptat contra unităţii 1951 clasei muncitoare. Originale. Ioan) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat infor15. alte abateri. în timpul războiului a fost informatorul direcţiei întreprinderii în care lucra. Originale. pasiv. exclus din Partid pentru că: în 1934 a fost spărgător de grevă. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. maghiară.12. română.12. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. care a fost mereu nemulţumit de politica economică a Partidului. maţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: era un element înapoiat.04. 1955 20 424 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 1680 1194 Biro Ioan Membru de partid exclus pentru că: era un element care a servit interesele regimului burghezo-moşieresc.1678 163 Biro Ianoş (Janos. de mai multe ori a venit la serviciu 1960 în stare de ebrietate.

10.K. în 1940 s-a înscris în Centrul Naţional de Muncă (N. În 1953 s-a aflat că a avut o comportare nedemnă la ancheta Contraspionajului hortyst. în care a avut funcţii. să fie scos din funcţia pe care o are la fabrică.M. a avut ieşiri şovine.1682 1199 Biro Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar activ. română. a dat o adeverinţă de bună purtare unui fascist nyilasist. 1950 1 1684 2793 Biro Iosif Simpatizant al Partidului în ilegalitate. În 1970 s-a stabilit că abaterile sale din trecut nu erau fost de natură să ducă la pierderea calităţii de membru. 18 425 . după ce a fost destituit. Originale. motiv pentru care decizia de excludere a fost reconfirmată. să fie pus la muncă necalificată. a sabotat producţia. Original. Original.10. a fost unealta patronului. lb. alte abateri.09. drept pentru care a fost reîncadrat în Partid cu stagiul din 1945. calitate în care a 22. maghiară. cere reîncadrarea lui în Partid după o 1947 perioadă de muncă de reabilitare. Biro Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1925 a trădat o grevă a muncitorilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât: menţinerea deciziei. 2 1683 1198 9. exclus din Partid pentru că: în calitate de responsabil al resortului administrativ al judeţului Trei Scaune s-a dovedit a fi indisciplinat. alte abateri. după naţionalizarea fost numit director de întreprindere. menţinut în posturi elemente duşmănoase 1952 regimului. cu precizarea că organizaţia locală poate 24.). din lipsă de vigilenţă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1. 1954 CCP a hotărât admiterea apelului. 14. Original.20. 5 1686 1193 Biro Ludovic Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat cu „Crucea de foc” şi cu Medalia de bronz.1685 1195 Biro Ladislau Al. care a devenit tâlhar şi crimi nal. darea stagiului de partid din 1945. a educat pe fiul său în concepţie 1960 burgheză. 1 1687 1200 Biro Ludovic Student la Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Brener) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director adjunct la Sovromasigurare din regiunea Cluj a introdus măsuri care au adus daune avutului 21. (Laioş) Membru de partid exclus pentru că în 1943 s-a înscris în Partidul lui Imrédy. obştesc.04. copie. 1 1688 1197 Biro Ludovic F. 1959 5 426 . s-a retras cu unitatea din care făcea parte 1950 până în Ungaria. Original. Originale. s-a ocupat cu specula. de unde a dezertat şi s-a întors acasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.08.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. care a solicitat acor.

3 1691 3228 Biro Petru Membru de partid exclus în 1977 pentru că.11. a întreţinut relaţii cu 16.05. prin fals. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât la ancheta contraspionajului 16. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. fapt pe care l-a ascuns Partidului. s-a stabilit la Cluj. armata hortystă. a avut un comportament şovin faţă de muncitori. nu a trăit viaţă de partid. a lucrat la Ministerul 1950 Industriei.06. cu ocazia cedării Ardealului. tatăl ei a simpatizat cu 1953 Mişcarea Legionară şi a făcut politică manistă. 1 1690 1191 Biro Matilda (Balazs) Membră de partid din ilegalitate. menţinerea deciziei. membră a Partidului Păcii. alte abateri. Original. cercetată în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni (1943). alte abateri. maghiar a recunoscut că a contribuit cu 1953 bani pentru Partidul Păcii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1978 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea calităţii ei de membră de partid din 1945 şi sancţionarea cu „admonestare”. Biro Tiberiu Membru de partid exclus pentru că: în 1940. lei.1689 1192 Biro Margareta Membră de partid exclusă pentru că: era de origine mic-burgheză. Originale. şi-a însuşit 5000 de 16. Originale.04. a fost director la mai multe întreprinderi şi a fost concentrat în 17. Original. diferiţi bărbaţi. 3 1692 1190 2 427 .

1950 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1933. membru de partid exclus pentru că: a devenit unealta reacţiunii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. îmbogăţească. a reuşit să genereze intrigi 1950 între conducerea judeţeană a Partidului şi Comisia Aliată de Control.06. Original. ilegalitate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. şi-a însuşit mobilierul fostului director al spitalului. a introdus desfrâul în spital.1693 1104 Biro Vasile Director al Spitalului din Dej. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. a căutat să se 13.06. Original. alte 1956 abateri. 1 1694 1089 Birt Niculae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 22. 2 1696 1087 Birtaş Eva Membră de partid cercetată în legătură cu acordarea stagiului din 15. Original. 1 1695 1088 Birta Valentin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 18. Legionară.08. Legionară şi din Poliţia Legionară. 1 428 .

CCP a cerut Comitetului regional de Partid Mureş reexaminarea cazului. I-III) Birtaş Gavril Gh. Originale. s-a compromis în faţa subalternilor prin beţii repetate.01. a solicitat acordarea stagiului de partid din 1922. În 1955. CCP a hotărât primirea sa în Partid ca membru nou. fotografie. 1964. 1961 8 429 . membru al Secretariatului CC al 1948 PCR în ilegalitate.10. Idem.05. Inspector regional de Siguranţă la 14. Originale. I 316 (vol. membru de partid exclus pentru că: în cursul unor anchete „a folosit metode nepermise de legalitatea socialistă”. III) 1698 1086 Birtaş Ilie G. 1956 14 (vol. I) 25/1956. II ră. vol. maghia. 20. Şef al Biroului de Miliţie din Ocna Mureş. cercetat în legătură cu purtarea laşă avută la căderea din 1941. 5. cerere respinsă de CCP în 1956. Întrucât abaterile săvârşite nu erau de natură să ducă la pierderea calităţii de membru. copii. copii. Idem. în timp ce era director în cadrul Ministerului Gospodăriei Locale (anterior fusese şef al Direcţiei a III-a a Securităţii). maghiară. română. cu interdicţia ca timp de 3 ani să ocupe posturi de conducere în Partid. Originale. Oradea. II) 25/1956. Fără hotărâre. română.2720 1697 (vol. Originale. lb. lb. În 1965 i s-a aprobat stagiul solicitat. 1962.1961 427 (vol. vol.

T. Original. Originale. sustras alimente din raţiile muncitorilor.A. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic făcea chefuri şi a adus în ţară diferite obiecte. 1953 deşi căsătorit. Membru de partid exclus pentru că: a fost condamnat penal pentru delapidare. alte abateri. a avut abateri imorale cu Tamara Damaschin. Regiunea Galaţi. 1950 alte abateri. 2 430 . că: în 1940 a cântat cântece legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1975 decizia a fost menţinută.08.07. 1 1701 1084 Biru Vasile Secretar cu propaganda şi agitaţia pe probleme agrare la Raionul Bujoru.12. în trecut a fost şef de cuib legionar.A. Bucureşti. Original.1699 3136 Birth Ovidiu N. 1953 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. exclus din Partid pentru 28. 4 1702 1034 Biscan Gheorghe Director general ale Direcţiei Efective din cadrul Serviciului Muncii. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Galaţi al PCR. a 11. 3 1700 1059 Birţ Nicolae Director regional la R. activistă a UFDR. Originale.02. 24. membru de partid cercetat pentru a se stabili dacă 24. CCP a hotărât scoaterea lui de sub anchetă.

Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată informaţia.12. reconfirmată în 1956. 9. exclus din Partid pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor. a 1954 făcut chefuri cu chiaburii.04. 1960 şi 1966. reconfirmată în 1957. GAC a folosit „metode neprincipiale”.1703 2687 Biscariu Ioan V. 9 1706 1032 Bisorcă Ion Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1938-1941 a fost membru al 17. Activist la Sectorul Cadre al Judeţenei PMR Hunedoara. exclus din Partid în 1953 pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. la constituirea 16. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1966 9 1705 1033 Bisericaru Ion T. 1954 12 1704 932 Bisco Vasile N. Originale. Originale. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 1. Activist la raionul PMR Craiova. 4 431 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti. prin care se solicita să se confirme că în 1942 a fost condamnat de Curtea Marţială din Cernăuţi pentru activitate comunistă.11. Originale. copii. Mişcării legionare.

clandestin. 1 1709 3243 Bişa Dragne Membru de partid exclus pentru că a săvârşit un accident de circulaţie. îmbogăţit luând şperţuri.08. legionare. alte abateri.06. care a fost condamnat penal. Originale. Originale. 1978 CCP a propus. Originale. era şovin şi 1950 antisemit. alte abateri. 11 1710 1029 Bişa Ştefan Membru de partid exclus în 1958 pentru că: a deţinut un atelier de cizmărie 21. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.12. faptă pentru 31.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei.1707 1031 Bistrian Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost membru al Mişcării 24. în urma căruia a murit o persoană. 1 1708 1030 Biszak Mihai Membru de partid exclus pentru că: în calitate de controlor financiar s-a 12. alte abateri. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Hotărâre reconfirmată în 1980. 6 432 .

09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1712 1038 Bitir Nicolae N. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 1981 cerute. în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. 1 1714 3400 Bittel Moisă Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. a 12. Originale. 1961 6 1713 1037 Bitoancă Ioan V. fugit cu trupele fasciste în Germania. însuşirea de bani şi acte false.1711 1042 Bitai Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Tuşnad. Original.01. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost condamnat penal pentru 25. 5 433 .02. 28. exclus pentru că: în timpul regimului hortyst a făcut afaceri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. apoi 1953 a stat în Zona engleză.07. CCP a propus. Originale. 6. era beţiv şi 1954 afemeiat. respingerea apelului. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.

6. Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în calitate de grefier la Tribunalul Militar Cernăuţi. Originale. 23 1717 1046 Bituleanu Eugeniu C. Originale. regiunea Craiova. alte abateri.07. în calitate de gestionar la DCA. 1956 27 1716 158 Bittner Ioan Persoană pentru care CC al CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a 23. regiunea Piteşti.12. a luat şperţ. Secretar al Comitetului PMR din comuna Vânju-Mare. reconfirmată în 1957.06. a participat la interogarea deţinuţilor politici comunişti. raionul Găeşti. membru 26. 1955 2 434 . alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. a avut lipsă în gestiune. Originale.10. de partid exclus în 1952 pentru că: 1956 părinţii săi erau chiaburi şi au deţinut o cârciumă. cerut referinţe. 1960 şi 1961. copii. 4 1718 1045 Biţă Gheorghe M. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale. 2. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. Secretar al organizaţiei UTM şi al Sfatului Popular al comunei Morteni.1715 1039 Bitter Grigore D. în 1952. exclus din Partid în 1953 pentru că: era împotriva întovărăşirilor agricole.

Originale.05. (Ioan) Membru de partid exclus în 1962 pentru că în calitate de agent fiscal s-a dovedit necinstit. CCP a constatat că cererea era 17. 4 435 . 1958 din 1955. raionul Făgăraş. membru de partid care a solicitat recunoaşterea vechimii în Partid din 1945. În 1959 a fost exclus din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru acte de necinste. membră de partid exclusă în 1954 pentru că: a întreţinut relaţii intime cu diferiţi salariaţi. reconfirmată în 1966. se ocupa cu jocul de cărţi. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Şercăiţa.04. CCP a hotărât anularea deciziei. 5 1720 1044 Biţă Ion I.12.1719 1043 Biţă Ioan P. Originale. copie. divulgat secretul lucrărilor. a 11. pe motiv că nu ar fi fost verificat întrucât i s-a pierdut dosarul. 1956 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1963. neîntemeiată şi i-a păstrat vechiul stagiu. condamnat penal. 7 1721 1041 Biţău Aneta Secretară a organizaţiei de bază şi activistă la judeţeana Ilfov a UFDR. reîncadrarea ei în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam” (pentru pierderea carnetului de partid). CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care a fost 25.

CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 24. s-a 26. condamnat penal pentru neglijenţă în 1955 serviciu. 6 436 .10.02. Originale. a cerut să fie scos din funcţia de secretar 1950 de redacţie la „Gazeta Învăţământului”. ca ziarist a scris articole antisovietice.06. 4 1723 1047 Biţu Iordache I. Original. 2 1725 1107 Bivolaru Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. Membru de partid exclus pentru că: în 1944-1945 a fost în Austria (perioadă insuficient neverificată). Originale. cu prilejul împărţirii grâului. membru de partid exclus pentru că a furat 20. CCP a hotărât reconfirmarea deciziei în 1955 şi 1962.1722 1049 Biţoiu Dumitru F. 5 1724 2705 Bivolan Aurel Secretar al organizaţiei de bază UTM. Membru de partid exclus în 1962 întrucât. scule şi piese de la Uzinele Malaxa. Originale. era stăpânit de viciul beţiei. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. în 1949 a fost 29. situat în fruntea elementelor duşmănoase 1963 din comună.

membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din comandamentul Străjii Ţării. exclus din Partid pentru că: în calitate de agent agricol. 4 437 . de închisoare pentru fals în acte publice şi 1962 neglijenţă în serviciu. 2 1728 3050 Bizadea Trandafir Membru de partid exclus pentru că în calitate de magaziner la CAP Dumitreşti. 1971 În 1978 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 14 1729 1114 Bizău Ioan Gh. educa tineretul în sens naţionalist. Originale. 28. faptă pentru care a fost condam1956 nat la 8 luni de închisoare şi amendă penală.10. Membru de partid exclus pentru că în calitate de administrator al Raionului MAI Beclean a fost condamnat la 2 ani 29. a luat 1952 parte la războiul antisovietic.1726 1106 Bivolaru Nicolae C. Originale. a comis acte de necinste. judeţul Vrancea. a scris o carte cu scopul de a 28. Original.11.12. Secretar al organizaţiei de bază. şi-a însuşit o cantitate de 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât reconfirmarea deciziei. după 23 august 1944 s-a înscris în PNL-Brătianu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. cereale. 4 1727 1050 Bivolaru Sever Profesor la Şcoala Pedagogică din Deva.04.

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. comandă.11. 4 1732 1110 Bizic Ion G. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1962 meiate. pentru fapte de necinste.04. Originale. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară.1730 1113 Bizău Ioan I.08. Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. 2 438 . apelantul a fost reîncadrat în Partid. Originale. cazului şi documentarea lui în mod 1962 convingător. în postul deţinut a dovedit neglijenţă şi a întrebuinţat metode de 19. Originale. a avut abateri de la morală.09. Originale. Întrucât acuza de apartenenţă legionară s-a dovedit neîntemeiată. 5 1733 1109 Bizim Nicolae Director la Întreprinderea industriei cărnii Buzău. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Maramureş recercetarea 15. Membru de partid exclus pentru că în 1937-1938 a făcut parte din organizaţia legionară. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat la 3 ani de închisoare 24. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 18. 4 1731 1112 Bizdadea Nicolae F. 1953 Întrucât nu toate motivele s-au dovedit întemeiate.

Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 25. reprobabilă (consuma băuturi alcoolice. Originale. în familie şi societate avea o comportare 26. reconfirmată în 1960.05. legionară şi a participat la Rebeliune. Originale. menţinerea deciziei. 1977 CCP a propus. membru de partid exclus pentru că: în calitate de subofiţer auto.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1977 crea mahalagisme şi certuri). 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. alte abateri. 22 1736 3184 Bîcu Constantin Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru abuz în 11. CCP a propus.05. serviciu. Originale. 2 1735 2646 Bizon Ştefan Director al Sovromasigurare Cluj. a primit 27. în 1946-1947 s-a ocupat 1953 cu specula. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 3 1737 3177 Bîcu Terezia Membră de partid exclusă în 1975 pentru că: nu a dus viaţă de partid. menţinerea deciziei.1734 1108 Bizon Ion I.06. 3 439 . educaţie fascistă.

a folosit în scopuri personale două garnituri de mobilă repartizate întreprinderii. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a cerut să muncească pentru reabilitare.1738 1156 Bîgea Costache C. de brânză de la magazinul muncitorilor şi nu le-a plătit decât după ce faptul a fost descoperit de organele de control. Original. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei.02. 2. deşi l-a cunoscut în 1950 perioada 1940-1941. Original. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus întrucât: în funcţia de director al Direcţiei Navigaţiei Maritime Constanţa. Originale. 1957 3 1739 1163 Bîjenco Ioan Membru de partid exclus pentru că era un element duşmănos. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. s-a abătut de la itinerariul stabilit pentru a-şi vedea rudele din ţară. fapte de necinste. 1 1740 3230 Bîlă Constantin Membru de partid exclus în 1975 întrucât a fost condamnat penal pentru 16.05. <1958> Întrucât şi-a retras apelul. 1978 CCP a propus. Original. a luat 25 de kg. regimul sovietic. menţinerea deciziei. 1 440 . 3 1741 1180 Bîlbă Vasile V. iar foile de drum nu le-a restituit. care a fugit de 18.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid sancţionat în 1977 cu „vot de blam cu avertisment”. 1 1745 3236 3 441 . Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a participat la unele activităţi conduse de legionari. burgheză. a făcut parte din Frontul 1955 Renaşterii Naţionale şi din Partidul Naţiunii.07. Originale.07. că a sustras doi buşteni din pădurea 1978 statului. Originale. Original. va partizanilor. care au exploatat braţe de muncă. 6 1743 1178 Bîlc Vasile Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la jafuri. 4 1744 1177 Bîlcu Ştefan Membru de partid exclus în 1952. la dizolvarea organizaţiei din Ministerul de Finanţe. Originale. în 1947 a făcut speculă cu cereale. pentru că provenea dintr-o familie de foşti chiaburi. Bîldea Alexandru S. 1964 Întrucât învinuirile s-au dovedit neîntemeiate. a dus o viaţă 20. radio. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a depus o slabă activitate de partid. pentru 21.10. în 1946 a purtat pistol fără să 1957 deţină autorizaţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.1742 1179 Bîlbîie Nicolae N. şi a adus acasă un patefon şi un 24. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotri25.

07. CCP a propus. reconfirmată în 1956. menţinerea deciziei. din ura ei împotriva Uniunii Sovietice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. 1961 9 1747 1169 Bîloiu Elvira Membră de partid exclusă pentru că era o exploatatoare şi.01. 9. a servit 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 4 1750 1065 Bîră Marin Ş. copie. 23. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât.07. conştiincios cauza războiului antisovietic 1951 şi regimul fascist antonescian.04. Originale. Originale. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1978 şi 1980. Bîncă Constantin Membru de partid exclus în 1975 întrucât a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. 6. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 17. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetul orăşenesc PMR Bucureşti. 2 442 .1746 1176 Bîldea Dumitru Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost membru al organizaţiei legionare. Întrucât referinţele de la dosar nu 1962 conţineau dovezi. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. Membru partid exclus pentru că în 1938-1939 ar fi făcut parte din organizaţia legionară. 1 1748 3151 21 1749 1186 Bîndea Gavril G.04.

alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că după 23 august 1944 a fost chiabur şi a avut atitudine duşmănoasă faţă de regim. motive pentru care a fost strămutat împreună cu familia în comuna Pelicanu. Decizie reconfirmată în 1955. membru de partid exclus în 1947 pentru că: în 1941-1943 a scris texte cu conţinut antisovietic. 1947 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bîrcă Laurenţia Membră de partid exclusă pentru că: în 1942. „Crucea Roşie” şi „Principele Mircea”.1751 3025 Bîrborică Dumitru St. judeţul Ialomiţa (1951-1954). iar organizaţiei locale de partid i s-a cerut să o demaşte ca pe o „excroacă şi duşman al Uniunii Sovietice şi să propună excluderea ei din toate org. în calitate de medic la Orhei. de masă şi institute publice”.09. 1969 Întrucât motivele de excludere s-a dovedit neîntemeiate. 18. Originale. în 1943 a colaborat cu soţul său.09. şi-a însuşit medicamente de la spitalul unde lucra. Copie. mente cumpărate de bolnavi. a fost membră în societăţile „Consiliul de Patronaj”. 25. Ion Bîrcă. la scrierea unor cărţi cu conţinut antisovietic. 4 1752 2958 Bîrcă Ioan Medic la Spitalul din Orăştie. a 1947 cerut ca organizaţia locală să-l demaşte în faţa maselor ca pe un escroc şi duşman al Uniunii Sovietice şi să propună excluderea lui din toate organizaţiile de masă şi instituţiile publice. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.07. şi-a însuşit medica18. 1 1753 2719 5 443 .

Hotărâre reconfirmată în 1985.08.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei. cerute. Copie. ca jandarm. reconfirmată în 1955. menţinerea stagiului avut anterior. iar Secretariatul 1977 CC al PCR a hotărât. unde a luptat contra partizanilor. alte abateri. CCP a propus.1951 privitoare la Buxbaum Jean. Originale.1754 2957 Bîrcă Rodica Membră a colectivului Secţiei Administrative a Sectorului IV Roşu. exclusă din Partid pentru că a sustras o sumă de bani.01. 1958. 1951 (Dosarul conţine şi hotărârea CCV din 25. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3.02. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 19. 35 1756 3171 11 1757 1071 Bîrdac Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut organizaţiei de partid să-i dea posibilitatea să ducă muncă de reabilitare într-o organizaţie de bază. Legionară.) Originale. a luat parte la înăbuşirea grevei de la Griviţa.01. lăsându-se mituit de patron. 4 444 . Originale. 1948 1 1755 1073 Bîrcă Stoica Membru de partid exclus pentru că: în 1933. a luat parte la războiul antisovietic. 19. exclus din Partid pentru că în 1946 a trădat interesele salariaţilor. 1960 şi 1966. pe care a împărţit-o cu complicii ei. Bîrceru Petre Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1942.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.25. şi a participat la Rebeliune.1758 1072 Bîrdă Ignat Membru exclus din partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 23. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 4 445 . Originale. 2. alte abateri.05. Original. Bîrgăoanu Eugen Membru de partid exclus pentru că a ascuns că tatăl său a fost şef de cuib 28. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. nară. prezen1959 tându-l ca pe un om cinstit. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1959. legionară şi a luat parte la Rebeliune. Bîrgăoanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legio. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 4 1759 846 Bîrdea Gheorghe Secretar tehnic la Consiliul Sindical judeţean Călăraşi. în 1940 a activat în organizaţia legionară. membru de partid considerat greşit încadrat pentru că în 1940-1941 a trăit în anturajul legionarilor 20. 14 1760 1204 6 1761 1203 1 1762 1076 Bîrgoveanu Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a sprijinit politica partidelor burgheze. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08.07.10. legionar şi a încercat să-l apere.

4 1765 1027 Bîrla Virgil E.1763 2718 Bîrjac Gheorghe Comisar ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. copii. Originale.03. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază. 5 1764 1099 Bîrjoveanu Vasile C. alte abateri. fost simpatizant legionar. exclus din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru ultraj şi prejudiciu adus CAP. 4 1766 3040 Bîrlă Ioan Membru de partid exclus pentru că a avut atitudine nejustă faţă de unii membri 13. a falsificat acte pentru a-şi însuşi bani. membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a 19. 26. s-a 1949 folosit de un certificat de liceu şi o diplomă de facultate false.12. membru de partid exclus pentru că: a luat mită. ducând o viaţă în chefuri şi desfrâu. Locţiitor politic la Secţia Pază contra incendiului Salonta. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 11.07. 1957 CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea încadrării. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. şi organe de partid. Dat fiind că acuzele s-au dovedit 1965 neîntemeiate. Originale. reconfirmată în 1957. 5 446 .07. şi-a părăsit soţia.

alte abateri.12. 1. Original. întreţinea legături cu foşti legionari. a avut relaţii cu chiaburii. Original.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. întrucât în munca de contabil nu prezenta garanţie. în 1940-1941 29.08. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trimis ca muncitor într-o fabrică. A solicitat să i 17. membru de partid exclus pentru că s-a dedat la o serie de acte de necinste. exclus din Partid în 1953 pentru că: în calitate de 27.1767 3085 Bîrlădeanu Constantin Inspector la Miliţia oraşului Ploieşti. 1 1770 1102 Bîrleanu Elvira Membră de partid exclusă pentru că în 1925-1940 a fost la Cernăuţi (perioadă care nu se putea verifica). se dea dreptul de reabilitare prin muncă. 4 1769 1023 Bîrlea Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din satul Corneşti. 1973 4 1768 2956 Bîrlădeanu Vasile Preşedinte al Consiliului de administraţie al cooperativei „Avântul”. paznic de câmp a fost trimis în judecată 1954 pentru neglijenţă în muncă. copii. soţul ei a fost conducător legionar (la data 1950 cercetării era arestat). 1 447 . membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste. ofiţer.02. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Sighet.

menţinerea deciziei. Original. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. nară. Original. Membru partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legio. Originale. alte abateri.1771 1053 Bîrliba Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte din garda personală a lui Ion 28. condamnat penal.08. 4 1773 3244 Bîrliga Nicolae Membru de partid exclus întrucât a săvârşit acte de necinste pentru care a fost 31.30. 1978 CCP a propus. 1950 era un element naţionalist-şovin. 3 1774 1202 Bîrlogeanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în perioada guvernării Antonescu s-a purtat rău cu muncitorii.07.06. 1 448 . faptă pentru care a fost condamnat penal (de drept comun). a deţinut material explozibil 1951 cu intenţii necunoscute. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca membru de partid a 11. Original. 1 1772 1052 Bîrliga Ioan I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. Antonescu. avut relaţii cu elemente ostile regimului.

în 1946 a rupt afişele BPD. 3.07. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru vânzarea ilegală a unor baticuri aduse din străinătate. a cerut să i se ceară să ia poziţie faţă de rudele sale. Întrucât o parte dintre motive s-au dovedit neîntemeiate. În fine. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 18. Hotărâre reconfirmată în 1985. Originale. pe motiv că în 1966 fusese condamnat pentru delapidare. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Original. (Florescu) Membră de partid exclusă pentru că a devenit depravată în viaţa personală şi s-a 14. Secretar II la Ambasada RPR din Grecia. antrenat în mahalagisme.09. în 1945. era un element imoral şi se legitima cu carnetul de partid. menţinerea deciziei. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. a precizat că atunci când organizaţia de bază va constata că a lichidat cu viciul beţiei. 1954 1 449 . a bătut doi ostaşi sovietici şi doi activişti de partid. Originale.1775 1201 Bîrlogeanu Gheorghe M. la un bal. 13 1776 1078 Bîrloiu Lucreţia I. CCP a hotărât anularea deciziei. elemente reacţionare. i-a recomandat să muncească pentru 1962 reabilitare. 7 1777 1077 Bîrluţ Iacob Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. Totodată.03. În 1979 CCP a propus. poate să-l primească în rândul candidaţilor.

Membru de partid care a solicitat rectificarea datei primirii în Partid. războiului antisovietic a luat parte la 1950 atrocităţi şi crime. Original. Membru de partid exclus în 1960 întrucât a fost condamnat pentru abuz în 31. regiunea Bacău. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bîrsan Adrian Ajutor de judecător în comuna Grigoreni. Originale. manistă şi a luat parte la acţiuni împotriva 1955 comuniştilor.12. membru de partid exclus în 1953 pentru că: a făcut parte din vechea Poliţie. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1778 3641 Bîrnava Petre M. Originale.09. 6.08. reconfirmată în 1965. 19. 1954 1 450 . Original.11. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 20. 3 1779 1205 Bîrnea Ion P. (Bîrşan) Miliţian.08. 1 1780 1105 1 1781 1019 Bîrsan Constantin I. Original. s-a dovedit a fi necinstit. membru de partid exclus pentru că în timpul 21. Adresă a CCP prin care solicitarea a 1989 fost retrimisă Comitetului judeţean Gorj al PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. 5 1782 1020 Bîrsan Constantin V. serviciu şi delapidare.

Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia cuzistă. Original. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 1 1786 1097 Bîrsan Ioan I. pe frontul antisovietic s-a purtat rău cu soldaţii. pe care îi bătea. 4 1785 1098 Bîrsan Ioan D. 10. 2 451 . Original. din care a 1954 rezultat un copil. Originale. Întrucât decizia a fost luată fără o 1963 cercetare temeinică. 31. 2 1784 1884 Bîrsan Francisc Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. iar Secretariatul CC al 1980 PCR a aprobat. copie. a 25. respingerea apelului. a fost condamnat pentru speculă. întreţinut relaţii cu o femeie. Original. Instructor de partid la Regiunea Autonomă Maghiară. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Ploieşti.02.08.05. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. pământul folosind braţe de muncă 1955 salariate.1783 1021 Bîrsan Ecaterina Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la acţiuni legionare. CCP a propus. a cultivat 24. s-a ocupat cu comerţul.

07. a sprijinit elementele exploatatoare. Totodată (în mod contradictoriu). 2 452 . Originale. Întrucât nu s-a dovedit că ar fi strigat lozinci maniste. CCP a hotărât anularea excluderii.1787 2701 Bîrsan Ion Membru de partid cercetat pentru că: în calitate de director la Preşedinţia Consiliului de Miniştri a facilitat plecarea în străinătate a unor elemente duşmane şi 12. în perioada grea 1953 economică de după război a deţinut un magazin de coloniale.11. 5. i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. afaceriste. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. Original.10. României” cl. unde a fost decorat cu „Coroana 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 1788 1096 Bîrsan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu partidele istorice. să-l primească în rândul candidaţilor. a V-a. a luptat pe frontul antisovietic. 1955 1 1789 1095 Bîrsan Mircea Secretarul organizaţiei de bază de la Ministerul Comerţului. era un element beţiv şi viciat. pe care le-a trecut pe listele de 1948 marinari ale unor vapoare. Original. iar atunci când organizaţia de bază va considera că s-a ridicat la conştiinţa unui membru de partid. alte abateri. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Hotărâre reconfirmată în 1957.

candidat a rezultat că apelantul nu a 1962 ascuns ceea ce i se reproşa. exclus din Partid pentru că în trecut a luat parte la 20. Original. 1 1791 3120 Bîrsan Nicolae Membru de partid exclus pentru că. şedinţe legionare. iar în 1942 a fost 1954 judecat şi condamnat pentru acelaşi tip de activitate. Candidat de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a făcut parte din organizaţiile cuzistă şi legionară. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. iar pentru nesiceritate a fost sancţionat cu „vot de blam”.12.08. Întrucât din consultarea dosarului de 27. 1974 CCP a propus. Apelantul a fost primit în Partid. CCP a solicitat Comitetului regional PMR Bucureşti reexaminarea cazului. 3 453 .1790 1094 Bîrsan Nicolae Membru al Comitetului de Partid al plăşii Voila. 1980 şi 1985. copie. în calitate de diriginte al Oficiului PTT Pângăraţi. 17. s-a căsătorit cu fiica unor chiaburi. Hotărâre reconfirmată în 1978. 39 1792 1093 Bîrsan Severin D. judeţul Neamţ. şi-a însuşit o sumă de bani din gestiunea unei salariate. menţinerea deciziei. judeţul Făgăraş. unde a depus activitate. faptă pentru care a fost condamnat penal. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.

a luat şperţ.07. Ofiţer de grăniceri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. că în 1950 i s-a anulat calitatea. trimis la muncă în PPC să verifice taxiurile. 6 1796 1061 1 454 . Copie.04. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. propuneri amoroase unei femei convocată 1948 la Siguranţă. ca şef de cuib. poseda pământ 10. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării CC al PCUS de a confirma apartenenţa sa la PMR. Bîrsănescu Virgil Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. deşi era cetăţean sovietic. alte abateri. 1 1794 2841 Bîrsan Vasile V.1793 1092 Bîrsan Valeriu M.03. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 30. arabil şi vie. membru de partid exclus pentru că: de mai multe ori a încălcat consemnul.03. Original. împreună cu ofiţerul politic al 1955 unităţii. fapte pentru care a fost condamnat la închisoare şi a fost trimis în producţie. făcând 29. Original. copie. s-a evacuat cu trupele române de pe teritoriul URSS. pe care le muncea cu braţe 1950 salariate. întrucât 1957 în 1944. Membru partid exclus pentru că: în calitate de ajutor de comisar la Siguranţă a cântat într-un restaurant „Sfântă tinereţe legionară”. părăsind frontiera pentru a pleca în comunele din jur la 16. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a abuzat de funcţie. a făcut instrucţie neregulamentară. 1 1795 383 Bîrsă Vasile T. baluri.

27. 1 1798 1085 Bîrtea Gheorghe Membru exclus din partid pentru că: provenea dintr-o familie de poliţişti.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 27 1799 Bîrţan Reveca Popa Iulia Membre de partid sancţionate cu „mustrare” pentru că au întreţinut o atmosferă de bârfă. Originale.08. Cazul a rămas în rezolvarea Colegiului de Partid Olt.03. a făcut parte din organizaţia legionară. 8 1800 2744 Bîrzache Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 16. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din munca de inginerşef la Ministerul Construcţiilor. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 18/1971 faptul că persoane cu funcţii de 1971 răspundere din Consiliul popular orăşenesc Corabia au făcut un abuz. 1962 şi 1970. legionară.1797 1060 Bîrsu Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost în slujba Siguranţei reacţionare şi a exploatatorilor. 1959 reconfirmată în 1960 (de două ori). Original. reconfirmată în 1958. Originale. Originale. 11 455 .10. a participat 18. care au reclamat 27. a avut atitudine antimuncitorească. la manifestări legionare.

a făcut 1950 politică titelistă. 2 1803 1080 Bîrzescu Maria C.12.1801 1082 Bîrzan Virgil Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1942 a trăit într-un anturaj format din foşti legionari şi funcţionari cu 22. la vigilenţa de partid” (a divulgat soţiei 1952 secrete). cercetat pentru adâncirea trecutului său. scos din muncă şi trimis în producţie. cercetată pentru că în 1949. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. CCP a hotărât rectificarea încadrării cu anul 1949. CCP a hotărât să fie folosit în aparatul de partid. s-a ocupat cu negustoria. la verificare. alte abateri. Original. Membră a Comitetului raional PMR Vâlcea.01. în mod nestatutar. atitudine duşmană faţă de URSS. cu vechimea din 1946.05. 2 456 . 1 1802 1081 Bîrzea Gheorghe N. a fost încadrată. Originale. 4 1804 1079 Bîrzoi Ion Membru al Colegiului de Partid Bacău. Original. Original. Întrucât activitatea ei a fost pozitivă. în legătură cu „abaterile de 16. la care a muncit pe linia organizaţiilor de 1957 masă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. dată de 29. Membru de partid exclus pentru că 17.

Originale. aflându-se în portul spaniol Las Palmas.12.R. în 1960 a hotărât menţinerea deciziei.1805 3213 Bîrzoi Vasile Membru de partid exclus în 1976 pentru că în 1975. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a urmat şcoala profascistă M. în timpul Rebeliunii legionare a epurat funcţionarii 14. evrei de la Poştă Telegraf Telefon (PTT) 1947 Bucureşti. 1957 10 1807 2842 Bîrzu Petre Şef al Poliţiei de Siguranţă din Prefectura Poliţiei Capitalei (1946). CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost trimis în Germania la specializare militară (1942-1944). care spărgea magazine 1955 evreieşti. 2 1808 1090 1 457 .05. membru de partid exclus pentru că: în 1934 s-a înscris în LANC.11.T. Întrucât CCP a descoperit că în 1940 a activat şi în organizaţia legionară.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie îndepărtat şi din CC al ARLUS. a dezertat de pe navă. unde a avut funcţia de secretar tehnic. de pe frontul antisovietic a trimis scrisori cu conţinut huliganic. alte abateri. 9. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. alte abateri. Original. membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a făcut parte din banda 22. „Masca Neagră”. Original. menţinerea deciziei. Bîrzuică Ion Ofiţer la Marina Militară. Bîrzu Mircea D. 1977 4 1806 1091 3. pedeapsă executată în 1952. Original. (Munca Tineretului Român) de la Breaza. a fost condamnat penal.

a făcut parte din Poliţia 12. Copie. Originale. ca primar al comunei. Original. 3 458 . 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut: să fie scos din postul deţinut.03. să fie cercetaţi cei care l-au îndemnat să facă contestaţie. regiunea Stalin (Braşov).1809 1035 Bîscă Traian Profesor de desen la Şcoala Medie Textilă Mediaş. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.10. legionară. 1 1811 1040 Bîtea Dumitru Membru de partid exclus în 1960 pentru că a calomniat diverse cadre de partid şi i-a antrenat şi pe alţii să facă la fel. împărţirea loturilor de pământ a favorizat 1948 pe nemţii bogaţi în schimbul unor avantaje materiale. CCP a cerut Comitetului regional 17. la 19. membru de partid exclus în 1949 pentru că: în trecut a fost legionar şi a luat parte la Rebeliune. 1962 pentru a vedea dacă după ce a fost sancţionat cu „vot de blam” a recidivat. copie. fapte pentru care a fost condamnat penal. Decizia anterioară a fost anulată şi a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. PMR Crişana să-i reexamineze situaţia. a vândut mărfuri la suprapreţ. 1 1810 2843 Bîstreanu Carol Membru partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al cooperativei din comuna Comloşul Mic. să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”.

cu care a întreţinut relaţii intime. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. din decembrie 29. 1979 nu a mai participat la viaţa de 1981 partid. judeţul Ilfov. alimentară unui copil născut cu fosta sa 1977 elevă Ghinea Niculina. Originale. 1.06.12. menţinerea deciziei. CCP a propus. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. CCP a propus. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. menţinerea deciziei. 5 1813 2675 Bîtlan Ştefan Prefect al judeţului Ialomiţa şi membru al Comitetului judeţean de Partid. Original. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. a făcut propagandă antisovietică. exclus din Partid pentru că: în trecut fost înscris în PNŢ. a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori.1812 3393 Bîtea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit în mod repetat acte de indisciplină în muncă. Originale. a fost obligat de Justiţie să plătească pensie 11. 1954 2 1814 3185 Bîzgă Dragomir . 3 459 . Întrucât acuzele principale s-au dovedit neîntemeiate. alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei.Marian Membru de partid exclus pentru că: în calitate de profesor la Şcoala generală din comuna Grădiştea.06.

era nervoasă. 16. Originale. 3 1818 1116 Bîzu Felicia Gh. Originale. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1965 În 1975 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 23. Originale. 17 460 .08. (Tircă) Membru de partid exclus pentru că: fiind profesoară.06. exclus din Partid pentru că s-a dovedit a fi puternic stăpânit de viciul beţiei. 5 1816 1115 Bîzocu Dumitru Prim-secretar al Raionului UTM Stalin (Braşov). menţinerea deciziei. ca membru de partid nu era activ. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. colaborat cu tovarăşii utemişti. exclus din Partid întrucât a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru furt din întreprinderea la care lucra. Secretar al organizaţiei de bază. nu plătea 13.02. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.1815 1111 Bîzgă Florian I. cotizaţie şi era împotriva întovărăşirilor 1956 agricole. (Bâzu) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost plutonier major de armată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. încrezută şi nu a 28. În 1975 CCP a propus. a avut atitudine micburgheză. 10 1817 1117 Bîzu Constantin G. i-a recomandat să muncească pentru 1960 reabilitare. În 1958 sancţiunea a fost transformată în „retragerea calităţii” de membră. menţinerea deciziei.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. a urmat 20. CCP a hotărât clasarea cazului. reconfirmată de CCP în 1963. Blaga Gheorghe I. Întrucât a recunoscut acuzele şi şi-a retras apelul. 19.1819 1281 Blaeyschier Adolf Membru de partid exclus pentru că toată viaţa s-a ocupat cu afacerile şi a fost omul de încredere al patronilor. Persoană căreia i s-a respins cererea de primire în Partid pentru că în 1943 a intrat voluntar în armata hortystă. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale.09. 3 1820 2645 4 1821 1230 7.09. pe care 20. a avut funcţii în asociaţiile religioase. Originale.08. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.02. i-a slujit zelos. alte 1952 abateri. după 23 august 1944 20. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a luat parte la Rebeliune. şcoala de subofiţeri şi în 1044 s-a retras 1957 în Germania. 1 1823 1286 10 461 . Blaga Gheorghe Gh. 1958 1 1822 1287 Blaga Grigore Membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a avut legături cu elemente legionare. reconfirmată de CCP în 1955. Blaga Martin I. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare şi a săvârşit o serie de acte huliganice.10.

1953 În 1980 soţia sa a solicitat majorarea pensiei de urmaş (titularul decedase în 1959).08. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. Originale. reconfirmată în 1960. 4 462 . 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1827 1283 Blaga Vasile G. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 10. membru de partid cu stagiul avut anterior. necinstit şi care a avut relaţii cu elemente duşmănoase. Originale.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. alte abateri. abatere pentru care a fost condamnat penal. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 25.1824 1285 Blaga Petru Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din 1941. cu care a înstrăinat mărfurile din 1954 comerţul de stat. legionară. Original. 13 1826 1284 Blaga Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de vânzător s-a dovedit a fi un element îngâmfat. Cererea a fost respinsă. 6 1825 2644 Blaga Ştefan Gh. împreună 25. Originale. CCP a propus menţinerea calităţii de 18. din Ardealul de Nord.

că în perioada interbelică ar fi participat la munca ilegală a Partidului. organizată de elemente 17. Blaha Maria I. 2 1829 241 10 1830 114 7 1831 3326 9 463 . Originale.07. şi că după 23 august 1944 ar fi lucrat la Comandamentul Sovietic din Arad. apelantul să se adreseze organizaţiei de bază. Blaho Karl Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc 17. alte abateri. organizaţia de partid putând să-l primească în rândul candidaţilor. 1952 Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. prin care s-au cerut informaţii despre activitatea sa. Blahoianu Ion Membru de partid exclus pentru că în 1950 a făcut agitaţie printre ţărani pentru a nu însămânţa grâu. însă întrucât de la excludere a trecut prea 1980 mult timp. copii. pentru a fi reprimit în Partid. 1956 Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată.05. fost infirmate informaţiile comunicate de 1954 ea: că tatăl său ar fi fost membru al PMR. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât ca.08. Originale. 31.05. (Hass) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac.1828 1293 Blagoev Bogdan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al Organizaţiei slave a luat parte la o manifestaţie în Timişoara. CCP a propus. Motivul s-a dovedit a fi neîntemeiat. Originale. Adresă de răspuns a CCP prin care au 31. Original. naţionaliste. din Ungaria a cerut referinţe. CCP a hotărât anularea deciziei.

Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 22. 3 464 . 1 1835 1249 Blaj Ianus Gh. a adăpostit în casa lui pe Elena 1952 Borcoi. Membru de partid exclus pentru că şia însuşi bani din avutul obştesc. manistă fugită de sub escortă. 4 1834 1250 Blaj Ferenţ Judecător ajutor la Tribunalul Bacău. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 1963 i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. s-a rupt complet de 27. consuma băuturi alcoolice cu elevii. Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară şi din poliţia legionară.01. copie. Original. alte abateri. exclus din Partid pentru că: fiind sub influenţa soţiei şi a cumnatului său (legionar arestat).12. Original.1832 1252 Blaj Alexandru S. 20. Originale. 2 1833 1251 Blaj Aurel S. CCP a hotărât menţinerea deciziei. venea la serviciu în stare de ebrietate. fapt pentru care a fost condamnat penal. în 1965 1963 a fost condamnat penal pentru conducere sub influenţa alcoolului. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de instructor la Şcoala de şoferi.05.10. a 1956 participat la Rebeliune. 20.

a făcut 1950 chefuri în societatea unor elemente imorale şi duşmănoase. activitate ca şef de cuib şi apoi ca şef de 1952 garnizoană. exclus din Partid pentru că a făcut afirmaţii calomnioase la adresa politicii regimului. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat încă o dată. Original. 30 1837 2643 Blaj Ion Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Locotenent-major la Academia Militară Generală.07. 5. în muncă la Centrala Hârtiei. menţinerea deciziei.05. promovat 11. 1977 3 1839 1220 Blajin Vasile (Blazin) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din toate partidele fasciste naţionaliste. În 1975 CCP a propus. CCP a propus. Originale.08. 12 1838 3201 Blaj Petre Membru de partid exclus în 1974 întrucât: a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1958. reconfirmată în 1959 (de trei ori) şi în 1958 1960. 1 465 . a făcut propagandă antisovietică. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. ca secretar al organizaţiei de partid a luat de la economat mărfuri fără bon.1836 1248 Blaj Ilie I. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 19.09. în perioada legionară a dus 30.

duşmănos. datorită anturajului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 466 . 1 1841 1219 Blană Mihalache Fost subinspector special în SSI (trimis în producţie din cauza viciului beţiei). Original. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. s-a dovedit a fi un element 20. a fost 1953 informator al Siguranţei. care şi-a înaintat cererea de 1951 emigrare în Israel şi a făcut propagandă în acest sens. elemente duşmănoase (dislocaţi). Întrucât acuzele nu s-au confirmat.12. Original. 21. care propaga şi la momentul cercetării aceleaşi idei.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1842 1228 Blanc Glat Wolff Membru de partid exclus pentru că: era un element naţionalist şovin. Original. a avut ieşiri naţiona1953 liste şi antisemite.08. membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al Secţiei Gospodăriei Anexe de la Medgidia (Canalul Dunăre-Marea Neagră) a lovit în membrii de partid şi a făcut chefuri cu 24. CCP a hotărât anularea deciziei.1840 1222 Blaju Alexandru Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element necinstit.

a divorţat şi s-a recăsătorit cu o subalternă. 1967 7 1845 1217 Blasca Alexandru Fost activist la Judeţeana de Partid Buzău. În 1980 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. în Regimentul de escortă regală. reconfirmată în 1957.1843 1227 Blank Martin (Leiba) Instructor al Comitetului de Partid pentru organizaţia de bază de la Serviciul paşapoarte al Ministerului de Interne. alte abateri. exclus din Partid pentru că: deşi era căsătorit şi avea doi copii. confecţionat zvastici în atelierul tatălui 1953 său. când i s-a comunicat că. Întrucât a constata că nu îndeplineşte criteriile stabilite. 2 467 . despre care ulterior s-a aflat că în 1946-1948 a 23. poate cere revizuirea situaţiei sale de partid. exclus din Partid pentru că: a 31.04. alte abateri. după o muncă de reabilitare de 3 ani. CCP a hotărât repunerea sa în drepturi cu stagiul avut anterior. era un element imoral. Original. respingerea cererii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 1954 abateri. ofiţer.10. Originale.12. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: provine dintr-o familie cu trecut reacţionar. în acelaşi an CCP a propus. a făcut parte din armata burgheză. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. apoi director al Centrului SMT. pe care le-a răspândit pe la prieteni. 3 1844 2970 Blaremberg Nicolae E. 4. avut relaţii cu elemente ostile.

Originale.06. Blaşca Ioan Şef de birou al Centrului de Instrucţie de Infanterie şi Cavalerie din SfântuGheorghe. Blaşcu Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de membru al Divizionului Miliţie Călare. membru de partid exclus pentru că: în 1937-1939 a participat la manifestări cu caracter fascist. Originale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 27. care abuzau o femeie. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. copie.1846 1238 Blasian Romeo V. legionare. în loc să ia măsuri 1953 s-a complăcut în aceeaşi situaţie. parte la războiul antisovietic şi a fost 1952 decorat. Original. Originale.11. a luat 12. 4 1849 12152 2 1850 1214 2 468 . 1960 5 1848 1216 Blaşca Aurel Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la manifestări 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. Blassian Flaviu Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică a fost asociatul patronului. motiv pentru care a fost condamnat penal.12.06. 2 1847 1213 4. descoperind doi plutonieri 18. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. după care a deţinut o firmă de expertize şi reprezentări tehnice.06. fiind citat „pe naţiune”.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. a avut 12. Serviciul Judiciar. activitate slabă. a devenit cetăţeană sovietică.1851 1279 Blau Leopold Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui moşier. fiind un element împăciuitorist. copie. 1 1852 1278 Blaunstein Beatrice Membră de partid exclusă pentru că.07. Original. a 1950 vândut moşia pe care o deţinea. de plecare definitivă din ţară şi şi-a depus 1973 carnetul de partid. a dovedit că 1951 a rămas un element mic-burghez. membru de partid exclus pentru că a înaintat cerere 10. după stabilizare. la Auschwitz. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1853 3090 Blaunstein Laurenţiu Fost ofiţer la Direcţia Generală a Miliţiei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. deşi în 1940-1945 s-a refugiat în URSS şi 20. Originale. iar cu suma obţinută a trăit luxos şi a locuit singur în trei camere. fiind bolnav de plămâni. Original. CCP a clasat cazul.11.01. nu a demascat elementele 1953 duşmane. în timpul deportării evreilor a stat internat la o clinică. în 1947.04. 4 469 . 10 1854 1277 Blaunstein Leon Membru de partid exclus pentru că: nu s-a încadrat pe linia Partidului. în timp ce soţia şi familia lui au fost exterminaţi 11.

1980 ţă în serviciu. CCP a hotărât anularea deciziei. 4 1859 1292 4 470 . Original. 25. în calitate de medic. ulterior.01. pentru care percepea un comision. Originale.Emanoil Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic şi. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 25. 1953 reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original. duşman al Uniunii Sovietice şi al clasei 1952 muncitoare.10. Originale. 2 1856 1275 Blazsanyi Nicolae G. s-a dovedit a fi un 15.1855 1276 Blazian Emeric . Blăgău Ion N.09. legionară. 1959 4 1857 1282 Blăgăilă Ion Membru de partid exclus pentru că în 1941 a participat la o manifestaţie legionară. 2 1858 3309 Blăgăilă Ion Şef al Serviciului producţie de la Întreprinderea forestieră Bozovici.05. condamnat penal pentru abuz şi neglijen. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în calitate de casier dădea bani cu împrumut. membru de partid exclus întrucât a fost 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2 1863 1221 Blăjanu Nicolae F.06.1860 1280 Blăgoi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut relaţii cu membri ai Partidului cuzist. Ofiţer (locotenent-major) la Direcţia regională MAI Dobrogea.06. 1951 Întrucât după excludere s-a achitat de sarcinile primite. copie. Membru de partid care a solicitat stabilirea vechimii. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Dobrogea să reexamineze cazul.04.09. Originale. 11. căruia i s-a retras calitatea de candidat de partid. ca învăţător în 30. Basarabia. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. copie. exclus din Partid pentru că: în perioada grea economică a exploatat un element 13. 4 1861 1253 Blăgoiu Mihai M. 10. 3 1862 1247 Blăjan Teodor Membru al Sectorului de cadre administrative de la Sovrom-Construcţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. tânăr. nu a avut activitate de partid. Originale. a avut o comportare nejustă 1959 faţă de populaţia sovietică. Original. Întrucât la luarea deciziei nu s-au 1963 respectat prevederile statutare. 4 471 . alte abateri. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1957 1929.

09. pe frontul antisovietic a luat parte la 17. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1966. a comis 25. 31.1864 2799 Blănariu Gheorghe Gh. 1954 1 1868 2663 Blănaru Steliana Secretară a organizaţiei de bază din instituţiile publice din Cluj. Membru de partid exclus întrucât. a 1952 cerut să fie scoasă din funcţia deţinută şi trimisă în producţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. Originale. 2 472 . respingerea cererii. pentru care a fost 1962 condamnat penal. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. acte de necinste.09.08. 10. în calitate de gestionar la un bufet. acţiuni împotriva partizanilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Original. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1946 a făcut parte din Jandarmerie. 3 1867 1224 Blănaru Orest Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a participat la Rebeliune. 5 1866 1223 Blănaru Iacob Gh. Original. Originale.06. 1978 CCP a propus. Original. 7 1865 3160 Blănaru Gheorghe Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. exclusă pentru că era de origine chiabură.

a făcut afaceri pe seama 1959 muncitorilor ceferişti. alte abateri. 25 473 . 1959 şi 1960. a plecat voluntar pe frontul 11. 1 1870 1226 Blănaru Vasile C.10.04. colectare a cerealelor din 1952. 1953 Pentru lipsă de răspundere şi combativitate.04. Originale. Bucureşti. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. a întocmit o adresă falsă. în calitate de şef al Secţiei administrative a Sfatului Popular regional Bacău. reconfirmată în 1958 (de două ori). în timpul dictaturii antonesciene şi-a cumpărat o casă în 13. care a deţinut o loterie la Bârlad. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. antisovietic. prin care a 11. 18 1871 769 Blănaru Vasile M. reconfirmată în 1959. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. cercetat în legătură cu abaterile săvârşite în campania de 10.1869 1225 Blănaru Ştefan Secretar cu probleme de propagandă şi agitaţie al Comitetului regional de Partid Suceava.07. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. obţinut 3000 kg de ciment pentru interese 1957 personale. Membru de partid exclus pentru că. 104 1872 1229 Blănaru Vasile V.

3 474 . a participat la şedinţe legionare ţinute de tatăl său. miliţie (1950-1953) nu s-a străduit să 1965 îndeplinească sarcinile primite.08.10. a întreţinut relaţii cu chiaburii. 5. s-a înrolat voluntar şi a luptat pe frontul antisovietic. elemente duşmănoase regimului. exclus din Partid pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar. ca ofiţer de 13. a promovat în funcţii 11.1873 1218 Blănuţă Dumitru T. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Bârlad. a folosit metode străine liniei Partidului. 1 1874 1257 Bleaju Vasile V. în 1950-1952. în calitate de colector la Direcţia Colectări şi Achiziţii a raionului Hănţeşti. Original. a 1958 refuzat să sprijine munca de partid şi a sabotat campania agricolă de vară.08. în calitate de secretar al Sfatului Popular al raionului Beiuş. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. copie. Întrucât acuzele care îl priveau pe el însuşi s-au dovedit neîntemeiate. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. CCP a hotărât clasarea cazului. 1953 5 1875 1256 Bleandă Matei N. Originale. Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a făcut propagandă contra Uniunii Sovietice. Originale. Întrucât apelantul a recunoscut învinuirile. Şef al Secţiei de Cadre la Direcţia regională a Miliţiei Suceava.

Original. a fost trimis la specializare în Germania. condusă de legionarul Constantinescu. 1 1878 1259 Blebea Victoria Membră de partid exclusă pentru că: în 1930 a făcut parte din Asociaţia studenţilor din Covurlui. 1951 6 1877 1254 Blebea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în anii 1936-1941 a fost membru în 11.04. 4.11. pregătind piloţi pentru front. era un element necinstit. după 23 august 1944 a fost secretara directorului Negru de la CSP. Originale.G. 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Colegiului să fie schimbat din funcţia de instructor la Şcoala de zbor Sâmpetru. regiunea Stalin (Braşov).06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia legionară. Duca. Original. În 1956 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea de la data pronunţării deciziei. care a participat a uciderea lui I.1876 1258 Blebea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în perioada regimului fascist şi a războiului antisovietic s-a pus în slujba fasciştilor. conducător legionar dat afară în 1948. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 475 . cu care s-a solidarizat. alte abateri.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. 3. pentru care a 1959 fost condamnat penal. necinste şi abuz în serviciu. comercianţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionar. copie. a fost casnică. 1 1880 1235 Bledea Gheorghe I. a săvârşit acte de 30. care erau chiaburi.06. întreţinea relaţii cu rudele 1954 apropiate. reconfirmată în acelaşi an şi în 1961 (de trei ori). 1960 17 1882 1233 Blegu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la înmormântarea unui 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de preşedinte al Sfatului Popular al comunei Săsărău. Original.07. Original.1879 1236 Blecher Raia Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de foşti 14. 1 476 . Originale. 2 1881 1234 Bledea Vasile Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare şi la Rebeliune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.10. Membru de partid exclus întrucât. soţul ei s-a ocupat cu 1953 negustoria.

care după 23 august 1944 a 1951 făcut afaceri. Originale. burgheze. Original. a fost membru PNŢ-Maniu. alte abateri. în timpul Pogromului de la Iaşi. În 1960 CCP a stabilit că: acuza privitoare la apartenenţa legionară şi participarea la Rebeliune nu se bazau pe fapte concrete. care era dascăl bisericesc şi fost cuzist. a luat parte la acţiunile huliganice împotriva populaţiei evreieşti.09. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a luat parte la Rebeliune. 1 1885 1210 Bleier Adalbert Membru de partid exclus pentru că era bun element cu concepţii mic26. fiind însă sub influenţa tatălui său.09. 14 477 . cu viciul beţiei şi afemeiat. a făcut parte din PNŢ. motive pentru care a menţinut decizia.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie dat afară din Securitate. 4. străin de interesele clasei muncitoare. exploatând muncitorii. timp în care era şi informator al Siguranţei comunizate. 1952 55 1884 1212 Bleicher Iulius Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist şi speculant. a avut şi el manifestări naţionaliste şi antisemite.1883 1232 Blehan Octavian Ofiţer de Securitate. a fost un element uşuratic. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. care s-a compromis. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 20. era un element imoral. copie.

Originale. Originale. candidat de partid exclus pentru că: în 1939 s-a înrolat voluntar în Armată. a 28. pentru abuz în serviciu. fost condamnat penal pentru acte de 1951 necinste. Blejan Alexandru Vicepreşedinte al Sfatului Popular al oraşului Gherla.T. Şef al Cercetării la Regimentul 153 A. membru de partid exclus în 1967 întrucât a fost condamnat penal 12. Original.08. CCP a hotărât anularea deciziei.12. Serviciului Credincios”.01. 1978 CCP a propus. 1 1887 3220 4 1888 1246 4 1889 1245 8. Caracal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Blejan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat pe frontul antisovietic.1886 1237 Bleja Toma Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator. unde a luat parte la luptele împotriva partizanilor. a luptat pe frontul antisovietic şi a fost decorat. Originale. şi-a însuşit bumbac şi zahăr de la cooperativă. reconfirmată de CCP în 1956.04. unitatea sa a 1958 participat la luptele împotriva partizanilor. Blejan Gheorghe A. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a luptat pe frontul antisovietic şi unde a fost decorat cu medaliile „Serviciul Credincios” şi „Crucea 23. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Întrucât apelantul se dovedise a fi un ofiţer ataşat regimului. menţinerea deciziei. ca secretar al organizaţiei de bază a permis ca la Căminul Cultural să se joace o piesă cu caracter antisovietic. 1950 6 478 .

7 479 . exclus din Partid pentru că: s-a dovedit a fi un 28. 4 1893 1243 Bleoca Ambrozie Şef al Sectorului Învăţământ de la Secţia Agitaţie şi Propagandă a comitetului regional Sibiu. alte abuzuri şi ilegalităţi. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. 1954 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru. 1 1891 3010 Blendea Petru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de depozit şi-a însuşit materiale de construcţie. care făcea 1952 chefuri.08. Originale. a folosit maşinile şi salariaţii întreprinderii în interese personale. membru de partid pentru care Comisia de Partid a Direcţiei Politice a MAI a propus 25.08.05. Plutonier de pompieri. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. afemeiat. 2. element beţiv. CCP a hotărât menţinerea deciziei. confirmarea calităţii. în care comentau politica Partidului. Cruce” legionare. Originale.1890 1244 Blejan Pavel P. Originale. împreună cu alţii a făcut o organizaţie secretă. 1968 4 1892 1270 Bleoancă Ioan Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de 28.

Întrucât la discutarea apelului său a recunoscut acuzele. 4 1897 1241 Blezniuc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la Rebeliune. luat la muncă obligatorie a 1952 avut o atitudine distantă faţă de ceilalţi membri ai detaşamentului. V. a fost preocupat de interesele 20. S. CCP a hotărât menţinerea deciziei. unde s-a 19. 1960 1 1895 1211 Bleyer Gheorghe Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie de moşieri şi. personale. Original. 7. alte abateri.09.06.07. ca membru de partid nu a depus activitate. 2 1896 1242 Blezius Paul C.1894 1255 Bleotu Dumitru I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară. ocupat cu plasarea în serviciu a unor 1957 legionari. Original. 1951 2 480 . Original. Original. CCP a hotărât clasarea cazului. datorită situaţiei materiale bune.05. CCP a hotărât anularea deciziei şi înlocuirea ei cu excluderea din Partid. Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a lucrat la Oficiul Central de Românizare. a putut studia în străinătate. 3.

două manifestări ale lor. reconfirmată de CCP în 1956 şi 1958. s-a căsătorit cu un legionar.09. propagandă legionară şi a participat la 1951 Rebeliune. copii. 6.11. 4 1900 1261 Blidaru Constantin C. Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de exploatatori 13. s-a exprimat duşmănos faţă de regim. în 1941 a fost 1959 înscrisă în Grupul Etnic German.02. cu atitudine antisovietică.06. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. era afacerist. era un alcoolic incorigibil. 1 1899 1239 Blidariu Adela Membră de partid exclusă pentru că: în perioada guvernării legionare a simpatizat cu legionarii şi a participat la 21. Originale. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1898 1240 Blezniuc Maria Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. Originale. 1950 2 481 . soţul ei a fost legionar. a sustras o cantitate de grâu. Original. avea legături strânse cu chiaburii. 44 1901 1260 Blidaru Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular din comuna Brecţiu – Bihor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut 21.

1954 Deşi nu a confirmat acuza de legionarism.10. comercializa lucruri de furat. Original.12.1902 1231 Blidaru Ion V. era un element afemeiat. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. 1954 2 482 . Original. 1 1903 1274 Blidaru Ionaşcu Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic şi a fost 13. din ordinul cărora au fost arestaţi şi executaţi cinci partizani sovietici. Membru de partid exclus pentru că: era cunoscut ca legionar.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Totodată. 7. a trăit într-un mediu de 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1904 2955 Blidaru Stroe Secretar al plăşii Gura-Fimienii. pentru că în trecut a fost legionar. alte abateri. membru de partid exclus 31. judeţul Buzău. 1 1905 1273 Blidaru Teodor Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate de jandarmi care opera în spatele frontului şi lupta împotriva partizanilor. decorat. Original. a trimis Securităţii o adresă prin care a propus identificarea şi tragerea la răspundere a căpitanului Stănescu. borfaşi. a locotenentului Gheorghe Georgescu şi a plutonierului Rădoiu.

Originale.05. cu menţiunea că după patru ani de muncă de reabilitare putea cere revizuirea situaţiei sale de partid. 24. reconfirmată în 1962. în 1941 a refuzat să se evacueze în URSS.Selinger) Membră a Biroului de bază de la „Maşini import” (1950-1953). s-a refugiat în România.06. În acelaşi an a fost exclusă din Partid ca „greşit încadrată”.1906 1272 Blimes Luiza (Segal . 2 1908 1271 Blitz Emanuel Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în trecut a fost antreprenor şi a exploatat muncă salariată. 19 1909 3088 1. în 1944 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclusă din Partid pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. 9 1907 2913 Blinov Vera Membră de partid cercetată pentru că: fiind originară din Basarabia. 1956 reconfirmată în acelaşi an. alte abateri. Blomstein Emeric Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. în perioada războiului antisovietic a construit barăci pentru 27. în funcţia avută făcea critici distructive. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a stabilit că nu îndeplinea criteriile cerute şi a hotărât respingerea cererii. până în 1947a fost 1957 coproprietar şi acţionar la Societatea „Cissa”. armatele hitleriste. 1973 4 483 .02.10. Originale. Original. Originale. alte abateri. 1948 CCP a hotărât să fie cercetată de Secţia sa Specială.

1954 4 1912 3298 Blujdea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în calitate de profesor a pretins şi primit cadouri de la elevi. promisiunii că îi va trece la examene. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de director al Băncii de Stat din Baia-Mare (1950-1953) s-a înconjurat de elemente duşmănoase.1910 1269 Bloţ Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de judecător la Bălceşti. 1965 7 484 . Originale. lua diferite plocoane pentru a suspenda procesele 17. a fost în strânse legături cu chiaburii. avea un cumnat deţinut 1950 politic. alte 1980 abateri. folosea maşina instituţiei în scopuri personale. 3 1913 1085 Blum Adolf Cetăţean sovietic care a solicitat o adeverinţă din care să rezulte activitatea desfăşurată în mişcarea comunistă ilegală din România. în schimbul 29. Originale. copie. 1 1911 1268 5.) Fără răspuns. copie. Original. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.02. celor judecaţi.11. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. făcea chefuri. Bloţ Trofim D.11.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în perioada 1929-1940. a neglijat munca de îndrumare şi control. Originale. (Referinţă semnată de Tudor Avădanei. cu care purta corespondenţă. menţinerea deciziei. CCP a propus.

în calitate de vânzător la cooperativa „Steagul Roşu” din Timişoara. a încercat să sustragă hârtie în alb. Originale. Blum Paul Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al patronilor.06. copie.11.1914 1267 Blum Catalina Membră de partid exclusă pentru că. perioada 1929-1936. Original. Originale. 3.10. 1972 Notă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. date privind apartenenţa la PCR. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. 6 1917 3099 4 1918 1264 2 485 . nu a luat atitudine hotărâtă împotriva unui gestionar care a comis o serie de acte de necinste.03. în timp ce lucra la Serviciul de cadre al întreprinderii IRAB din Bucureşti. ştampilată cu ştampila Secţiei de cadre.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 1915 1266 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Blum Jean Membru de partid care a solicitat să i se confirme activitatea de partid în 27. Blum Dănilă Membru de partid exclus pentru că. în funcţia de director tehnic la 20. Tipografia „Glasul Armatei” a introdus în 1951 instituţie mai multe elemente dubioase. 1954 1 1916 1071 Blum Györgyné (Pasztor Margit Katalin) Persoană pentru care CC al Partidul Socialist Muncitoresc Ungar a solicitat 12. 1973 CCP a constatat că nu îndeplineşte condiţiile cerute.

Copie.03. pe care a defectat-o. a minţit Partidul că a avut activitate ilegală.12. Original. 1 1922 1263 Blumen David Membru de partid căruia la preschimbarea documentelor de partid i s-a eliberat un carnet cu vechimea din 1947.1919 1265 Blum Rubin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost funcţionar al „Bank of Roumanie” din Bucureşti şi a sprijinit conducerea ei reacţionară. care a solicitat reîncadrarea în Partid. 18.04.1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a încercat să submineze 22.01. exclus din Partid pentru că: a încercat să şantajeze conducerea fabricii. Original. unitatea sindicală. În urma apelului. după 23 august 1944 a avut manifestări duşmănoase.01.) Întrucât era un element necinstit şi anarhic. 1948 (La data deciziei era şofer la Siguranţa Generală a Statului. 6. 7. cerându-i bani. Original. 2 1921 2954 Blum Vasile Preşedinte al Comitetului de Partid al Fabricii de cauciuc „Superterm”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 1 486 . CCP a hotărât încadrarea ei în Partid 1957 cu data de 15. CCP a hotărât acordarea stagiului în Partid din 1944. s-a folosit de maşina fabricii. 1953 2 1920 2689 Blum Trepner Hedi Membră de partid în ilegalitate.

Membru de partid exclus pentru că: pe toată durata dictaturii antonesciene a fost magazioner la Centrala Evreilor. CCP a hotărât încadrarea sa ca membru nou. 1 1924 1262 1 1925 2914 1 1926 1291 5 487 . exclus din Partid în 1947 pentru că. şi a calomniat 1948 pe Miron Constantinescu şi redactorii ziarului. Întrucât la căderea din 1940 a avut 1949 purtare proastă. Copie. (A fost închis în lagărul de la Vapniarka. corespondenţă. fiind mutat la Atelierele CFR Griviţa.) 16.1923 2953 Blumen Jean Fost şef al Celulei de Partid de la Atelierele Otopeni. Blumenfeld Iulius L. însă ulterior a depus muncă de reabilitare. intenţio. Blumenfeld Iosif Membru de partid care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. Blumenfeld Hari Secretar al organizaţiei de bază de la magazinul „Victoria”.1951 nând să plece în Palestina. cu stagiu din 1948. cumpere ziarul „Scânteia”.06. nutrit sentimente naţionaliste. Originale. căruia i s-a anulat calitatea de membru. CCV a hotărât menţinerea deciziei.02.04. avea rude în America. avea atitudine duşmănoa1951 să faţă de Partid. cu care purta 25. în 1945-1949 s-a ocupat cu diverse afaceri.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că în 1946 a 13. a refuzat să citească şi să 20. reconfirmată de CCP în 1958 (când s-a aflat şi că a fost informator al Siguranţei din Bacău). Copie. alte abateri. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

său este emigrat în Israel. unde să-şi dovedească prin muncă ataşamentul faţă de clasa muncitoare.Sascuteanu Persoană căreia i s-a amânat încadrarea în Partid pentru că: nu fusese neverificat. 4 1929 1289 Blumentweig Iosif Secretar al Comitetului judeţean Fălticeni al ARLUS. era un element nestatornic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid 17. alte abateri. 1 1928 1290 Blumenthal Max Membru de partid exclus pentru că: în perioada grea economică (1946-1948) s-a ocupat cu afacerile şi specula. membru pentru că în trecut a fost 1950 proprietar de farmacie.1927 2844 Blumenfeld . situaţia personală. tatăl 15. Originale. iar fraţii săi au 1953 fost sionişti (unul dintre ei fiind exclus din Partid la verificare). CCV a hotărât anularea calităţii de 13.06.04. Original. Copie. s-a înscris în organizaţia sionistă „Mişmar”. exclus pentru că: a solicitat formularul 1954 pentru emigrare în Israel. 1946 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie îndrumat să activeze în PNP. 1 1930 1288 Blumer Leon Membru de partid verificat.06. care prin scurta sa activitate de după 23 august 1944 a căutat să-şi aranjeze 28. reconfirmată în 1955.11. 1 488 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1966 3 1934 2834 Boacă Nicolae Prim-secretar PMR al Raionului Luduş. Originale. 1 1932 Boac Virgil Director general la Combinatul de exploatare şi prelucrare a lemnului Topliţa. salariate. Original. era un element înapoiat. Întrucât învinuirea s-a dovedit neîntemeiată. sa manifestat contra Partidului şi Uniunii 14. alte abateri.06. Întrucât acuzele privitoare la abuzuri nu s-au dovedit.12. 1953 CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea calităţii. CCP a clasat cazul. 3 489 . Boacă Marin T.1931 1822 Boabă Ştefan Traian Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de foşti negustori.06. interdicţia de a ocupa funcţii în Partid timp de 5 ani şi trimiterea în producţie. 1951 CCP a propus Secretariatului CC al PMR să fie sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. Preşedinte al cooperativei de consum din comuna Bila. membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1936-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. cercetat pentru că: în perioada 1946-1947 s-a alăturat elementelor reacţionare din întreprindere. care l-au antrenat în acţiuni duşmănoase. 13/1978 că ar fi săvârşit abuzuri şi avea rude în 1978 străinătate. care exploatau braţe de muncă 31. membru de partid cercetat pentru 20. 6 1933 1820 2. şovine. Sovietice. raionul DrăgăneştiVlaşca.03. Originale.

Original. exclus din Partid în 1953 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la acţiuni legionare. 8.03. 1952 2 490 . 1954 1 1938 1825 Boampă Anica Gh. Secretar al organizaţiei de bază dintro unitate militară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut atitudini „antidemocratice”. alte abateri. 3. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. alte abateri.11. Originale.13. membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în organizaţia legionară.1935 1821 Boacără Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Pristol. regiunea Oltenia. alte abateri. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 1941 a fost membru în organizaţia 1961 legionară. exclus din Partid în 1958 pentru că: în 1940. Originale. care în trecut a făcut politica tuturor partidelor burgheze. 4 1936 1828 Boalcă Gheorghe Director al Bazei de aprovizionare Chitila. Membră de partid exclusă pentru că: l-a sprijinit pe soţul său. 1960 7 1937 1827 Boamfă Viorel P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.10.

04. 1952 1 1940 2845 Boancă Grigore Membru partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost şef de cuib în Mişcarea 16. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica tuturor partidelor burgheze. menţinerea deciziei. Copie.06. Original. mită. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. strângerea romilor din Constanţa. 1 1941 1824 Boancă Ion (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de agent de poliţie a participat la arestarea unor comunişti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care au 1951 fost deportaţi pe teritoriile Uniunii Sovietice.10. a activat la cuzişti şi a persecutat populaţia evreiască. 9 491 . 3. alte abateri.1939 1826 Boampă Gheorghe S.02. 1980 CCP a propus. în timpul regimului Antonescu a luat parte la 13. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Legionară şi a participat la Rebeliune. Original. 1 1942 3316 Boar Marioara Membră de partid exclusă pentru că a fost condamnată penal pentru luare de 25. s-a ocupat cu afacerile.

1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în perioada grea 31. 5 1946 1837 Boariu Valeriu Z.1943 1830 Boarcăş Zoia Responsabilă a raionului UFDR Mizil pe linie socială. în 1952 posturile avute a susţinut elemente duşmănoase. Original. 2 1945 1831 Boariu Simion Gh.02. membră de partid exclusă pentru că s-a dovedit a fi necinstită. alte abateri. Original. economică s-a ocupat cu specula. în 1947 1953 a vrut să fugă în SUA. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a exploatat braţe de muncă. 1 1944 1829 Boarii Iulian Director la Comcar Vâlcea. Ofiţer de Armată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care a fost condamnată 1954 penal. 23.07.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. activat în organizaţia legionară. era un element imoral.04. 3 492 . membru de partid exclus pentru că: în 1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a înscris în organizaţia fascistă italiană „Cămăşile 21. Originale. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a 20. Negre”. Originale.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1955 pentru că în 1938-1940 a activat în 14. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la atrocităţi împotriva populaţiei civile şi a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element intrigant. tatăl său.1947 1832 Boarnă Adalbert Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a fost procurist. Mişcarea Legionară. Originale.09. Original. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1949 1 1950 1823 Boaşu Mircea Membru de partid exclus în 1957 pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar şi primar. 13 493 . avea viciul beţiei. reconfirmată în 1959 şi 1962.04. 1955 1 1948 1833 Boarnă Petru M. 4 1949 1834 Boaru Ioan Secretar al Comitetului PMR din plasa Târnăveni. era în bune relaţii cu 27.06. a primit educaţie naţionalist1957 şovină.08. Original. 4. Originale. copie. 5. a avut legături cu un duşman exclus din Partid.

Întrucât acuza s-a dovedit neînte. 5 494 .07. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.09. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţă (a „organelor în drept”). CCP hotărât menţinerea deciziei. Originale. legionară. 9.06. 1962 CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Bucureşti. 3 1954 1818 Bob Dumitru C. în timpul regimului Antonescu a fost omul de încredere al patronilor. cadre didactice şi a refuzat să se prezinte 1980 la BOB pentru discuţii. care a menţinut decizia.04. 15.1951 1835 Boatcă Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 19. membră de partid exclusă pentru că ar fi avut manifestări antisemite. Original.1953 meiată. Secretar al unei organizaţii de bază. Originale. 2 1953 3328 Bob Adam Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că a insultat mai multe 27. 1951 1 1952 1836 Boatcă Ruxandra Responsabilă de cadre la Cooperativa de consum „Drum Nou” din Bacău.

07. alte abateri. Originale. ca membru de partid a avut manifestări „naţionaliste” (a 12. Originale.10. (Era bănuit că în <1950> trecut a fost agent al Siguranţei. 2 495 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. purtat portretul Regelui pe piept şi a făcut 1952 propagandă monarhistă). 1 1958 44 Bobaiţă Florea (Boboiţă. Bobiţă) Membru de partid exclus pentru că: familia sa era reacţionară. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid.07. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1950 reconfirmată în 1960. Membru de partid exclus pentru motive neprecizate.) CCP a propus încadrarea lui în Partid cu vechimea din 1944.1955 1819 Bob Ion C. 3 1956 2765 Bob Liviu A. a întreţinut legături cu chiaburii. 1954 a făcut afaceri cu lemne. legionar. 3 1957 1815 Bob Teofil Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1938-1940 a fost şef de cuib 15. Fost activist la Sindicatul CFR Bistriţa. 15.

3 1962 7 Bobartz Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut afaceri şi a avut legături cu un agent al Siguranţei. 3 1960 1817 Bobancu Petru C. Original. 1951 Întrucât CCP a constatat că se putea îndrepta. a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. 6 1961 1798 Bobar Ioan Membru de partid exclus. Şef al Serviciului medical din Direcţia regională CFR Stalin (Braşov). însuşit un aparat medical. care a solicitat acordarea stagiului de partid din 24. faptă pentru 1959 care a fost condamnat penal.08. Membru de partid exclus în 1961 întrucât a fost condamnat penal pentru 28. huliganism.06.10. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. ilegalitate. 2 496 .1959 1816 Bobancu Lucian A. cu 29. Original.03. Originale. membru de partid exclus în 1958 pentru că şi-a 24. care afirma că este prieten. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea viciul beţiei şi invoca numele lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1954 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1939.

1963 Bobe Aurel R.10. Membru de partid. în muncă. iar cazul a fost clasat. 1971 CCP i-a comunicat că solicitarea nu priveşte atribuţiunile instituţiei. 3 1966 3267 Bobeică Dumitru Primar şi secretar de partid al comunei Mera. 3 497 . 1977 CCP a propus.07.04. menţinerea deciziei. 10/1971 său şi reîncadrarea în Securitate. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru abuz în 31. Originale. Original. sancţionat cu „mustrare” pentru delăsare 23.03. judeţul Vrancea. serviciu. fost locţiitor al şefului Direcţiei regionale de Securitate Galaţi (cu gradul de maior) scos din funcţie. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1 1965 3194 Bobei Corneliu D. CCP a hotărât clasarea cazului. care a solicitat cercetarea cazului 13. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1979 Întrucât a renunţat la apel. 5 1964 1807 Bobe Petre P. Membru de partid exclus pentru că pe 11. Originale. Originale. frontul antisovietic a luat parte la crime.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1970 1805 Bobeş Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost crescut în spirit naţionalist.05.08. Original. 1983 şi 1985.06. Originale. Original. de la disciplina de partid. candidat de partid exclus pentru că a săvârşit diverse abateri 24. elemente legionare.1967 1803 Bobeică Eva Secretara organizaţiei de bază de la Spitalul TBC Sibiu. a simpatizat cu legionarii.11. s-a ocupat cu comerţul şi specula. 29. reconfirmată în 1972. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1961 1936. Originale. 4 1968 2991 Bobeică Fănică N. exclusă din Partid în 1957 pentru că: a trăit în anturajul unor 28. Comandant de pluton la unitatea militară din Slobozia. (Mihai) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1932. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 498 . 7. a avut abateri imorale. copii. în funcţia avută a fost 1954 împăciuitoristă faţă cu elementele legionare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. era stăpânit de 1968 viciul beţiei. N. 27 1969 1804 Bobeică Mihail.

Originale. 3 1972 795 Bobic Procopie Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se confirma că în 1919 a fost condamnat pentru participare la insurecţia armată din Hotin. lb. Originale. Originale. în 1940-1941 a activat în 1959 organizaţia legionară.10.09.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ci că figurează doar într-un tabel al Siguranţei din Basarabia cuprinzând persoanele bănuite de activitate comunistă. Originale.05. 5 1974 3020 Bobin Ion Gh. Legionară. română. 9. Notă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că în arhivă nu se regăseşte dosarul său de judecată. rusă. judeţul Dolj. a 1969 fost condamnat penal pentru abuzuri. a făcut parte din organizaţia legionară.1971 1806 Bobia Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 28. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 12. 1962 6 1973 1802 Bobic Vasile L. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Dobridor. 4 499 . Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a sprijinit toate grupările burgheze care s-au perindat la 29. putere. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

a aprobat reexaminarea unor 1969 elevi fără a respecta prevederile legale.1975 1801 Bobincă Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator al Biroului 22. 3 500 . 16 1977 2846 Bobîlcă Petre Comisar la Circa 19 de Poliţie Bucureşti. 1 1978 1800 Bobîrsc Petre Gr. Originale. Originale. Locţiitor politic la Unitatea de grăniceri 0208 Iaşi. membru partid în ilegalitate suspendat pentru că ar fi fost legionar. membru de partid căruia i s-au anulat documentele de partid 11. Original. Mobilizării de la Întreprinderea Malaxa 1950 din Braşov (ulterior „6 Martie Tohan”). 19. alte abateri.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1976 3022 Bobiţan Iosif Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” întrucât: ca director la Grupul şcolar chimie din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 23.05. Copie. întrucât a rămas neverificat. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. (Oneşti).1949 meiată.09.05. Întrucât acuza s-a dovedit neînte.

iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Original. 1950 1 1982 3283 Boboc Dumitru Membru de partid exclus în 1973 întrucât: a fost condamnat pentru delapidare din avutul obştesc şi fals în 27. Original. Întrucât învinuirile s-au dovedit neîntemeiate. Ulterior a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate (1931). Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost gardian de poliţie şi a participat la arestări. alte măsuri.09. cerere acceptată. a fost bănuit ca informator al Siguranţei. acte publice. 1956 10 1981 1809 Boboc Dănilă V. 1979 CCP a propus. a luat şperţ. CCP a hotărât: repunerea lui în drepturile de membru. partid. 9.07. a avut legături cu elemente descompuse moral.1979 1799 Boboc Alexandrina Membră de partid exclusă pentru că împreună cu soţul ei a creat o atmosferă nesănătoasă în rândul membrilor de 21. Originale. menţinerea deciziei. 3 501 .04. Originale. s-a dovedit a fi un element anarhic. 1951 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid. 2. CCV a hotărât menţinerea deciziei.11. 1 1980 1808 Boboc Constantin Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al UTC în ilegalitate.

04.06. Originale. după care nu a mai participat la adunări şi nu a plătit cotizaţie. 5. regiunea Bucureşti.10. motiv pentru care a fost condamnat penal. alte abateri.1983 1797 Boboc Emanoil Şef al Postului de Miliţie din comuna Sprîncenata. acţiuni împotriva partizanilor. reconfirmată în 1955. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus în 1952 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a participat la 28. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. Original. 4 1984 3380 Boboc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1978 a plecat din organizaţia de bază fără forme de mutare pe linie de partid. s-a ţinut 1956 de beţii şi a avut legături cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 502 . în posturile 1954 avute s-a dovedit a fi necinstit. 1 1986 1810 Boboc Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cocioc. participat la acţiuni împotriva partizanilor 1951 şi a fost decorat. a 29. Întrucât apelantul a declarat că nu mai doreşte să fie membru de partid şi renunţă la apel. fost la specializare în Germania. Originale. 1981 7 1985 1811 Boboc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în perioada războiului a 11.

la adresa regimului ale unor studenţi.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 503 . deşi a cunoscut manifestările duşmănoase 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 2 1990 1812 Boboc Ioan Membru de partid exclus pentru că era un element îmbâcsit de educaţia 30. din Partid pentru că s-a alăturat 1953 elementelor reacţionare. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. raionul Olteniţa. reconfirmată în 1970.06. Original. luat parte la războiul antisovietic. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1989 1813 Boboc Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Crivăţ. copie. Membru de partid exclus pentru că în 1964-1965. Originale.02. nu a 1967 luat poziţie pentru demascarea lor. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară.1987 2925 Boboc Gheorghe St. alte abateri. în timp ce era student la Facultatea de Filosofie din Bucureşti. exclus 12. Original. în 1951 postul avut s-a dovedit a fi necinstit. 14 1988 1814 Boboc Ioan Responsabil cu strângerea banilor pentru abonamentele la „Scânteia”. huligan). a 25. imorală căpătată (afacerist.

Membru de partid exclus pentru că avea legături cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. chefuri. alte abateri. CCP a propus. 9. Originale. 1982 16 1995 1794 Boboc Petre I. Original. 3. 1 1993 1795 Boboc Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1932 a luat parte la spargerea grevei de la 17.12. Copie.1991 1796 Boboc Marin N. 1949 concomitent s-a înscris şi în PSD. Original. Atelierele Vasilescu.09. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.12. 26.03. alte abateri.07. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. a fost simpatizant 1950 legionar. menţinerea deciziei. pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 504 . însuşindu-şi diferite sume de bani. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. cu care făcea 16. 1 1994 3439 Boboc Petre Membru de partid exclus pentru că a săvârşit acte de necinste în dauna avutului obştesc. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 5 1992 2952 Boboc Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în posturile avute s-a dovedit necinstit.

lipsit de vigilenţă şi necinstit. 11 505 . alte abateri. 1978 Întrucât cei doi au divorţat şi au declarat că nu mai au nicio pretenţie. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12.1996 31 Boboc Spiridon Şef de serviciu la „Mecanoexportimport”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru de partid reclamat de soţia sa. decizie reconfirmată în <1954> şi 1957. 15 1998 1792 Bobocea Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica tuturor partidelor 11. Reporter la ziarul „Scânteia”. că în trecut a ascuns că a fost condamnat 1952 penal pentru dezertare. s-a dovedit a fi individualist. tovarăşi.02. 1 1999 1889 Bobocea Ion Activist al Comitetului judeţean de Partid Putna. Originale. Secţia Agrară. când a fost arestat pentru contribuţia la Ajutorul Roşu. CCP a hotărât clasarea cazului. refuzând să ajute pe ceilalţi 26. internat în lagăr. burgheze. Original. membru de partid exclus pentru 29.01.07. a refuzat orice contact 1952 cu mişcarea muncitorească. sancţionat cu „vot de blam” pentru că: în 1941. că i-a sustras anumite bunuri proprietate 28. Originale. a avut manifestări 1950 antisovietice. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. 13 1997 1793 Boboc Valeriu V. a avut comportare laşă la Siguranţă. eliberat. nedisciplinat. personală. cu care se afla în divorţ. în munca de partid a fost comod.

1954 1 506 . Zlotescu. 2.11. a părăsit sala. comod şi superficial. a rupt afişele şi a spart un felinar de la moara din comună. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. exclus din Partid pentru că: tatăl său ar fi fost cuzist. menţinerea deciziei. a încercat să 1957 compromită Biroul organizaţiei de bază. Pentru că acuzaţia privitoare la tatăl său s-a dovedit neîntemeiată. 5. Membru în Biroul organizaţiei de bază de la Direcţia Hidrometeorologiei. fiind sub influenţa chiaburilor. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1977 3 2002 1888 Bobocescu Ion Membru de partid exclus pentru că: la alegerile de deputaţi din 3 decembrie 1950. CCP a propus.2000 1890 Bobocea Ion I.08. deşi era căsătorit. în munca profesională a fost 18.03. în 1951. în funcţia de colector comunal a protejat chiaburii. informator al Siguranţei şi al comandantului lagărului de la Târgu Jiu. când în şedinţa organizaţiei de bază au fost alese organele conducătoare. depunând carnetul de partid. Original. 9 2001 3189 Bobocea Nicolae Membru de partid exclus pentru că obişnuia să consume în mod excesiv băuturi alcoolice şi să întreţină relaţii cu diferite femei.

1 2004 1886 Bobocică Alexandru Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat cu „Bărbăţie şi Credinţă”. pe care le-a tolerat în muncă la poziţii telefonice speciale. 1951 2 2005 1885 Bobora Petru Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 30. Original. în munca avută a făcut anumite lucrări împreună cu soţul său. cl. 4. Original. 1961 4 507 . Membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară.01. a IIa şi a III-a.2003 1887 Bobocescu Lucreţia Membră a Biroului organizaţiei de bază de la Palatul Telefoanelor. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a trasat ca sarcină organizaţiei de bază din sat să-i demaşte activitatea legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. căruia i-a divulgat astfel 1954 secrete de partid. ofiţer deblocat. speculând populaţia săracă. alte abateri. exclusă din Partid pentru că: tatăl său a făcut politică liberală. s-a împrietenit cu elemente care aveau un trecut duşmănos. reconfirmată în 1956. Originale. 4.02.09. la întoarcere s-a apucat de negustorie.

alte abateri. reconfirmată în 1955. a avut manifestări naţionalist-şovine. Cercetat în legătură cu construcţia vilelor. I-II) Boboş Ştefan Prim-secretar al Comitetului regional 10. prin care s-au adus prejudicii avutului obştesc. II) 2007 1883 Boboş Teodor Membru de partid exclus pentru că: în calitate de activist s-a dovedit a fi un element necinstit.07. În 1978.3321 2006 (vol.03. sancţionat cu „vot de 1953 blam” pentru că a avut abateri grave de la politica Partidului în problema colectărilor agricole (i-a pus pe ţărani să cumpere cereale pentru a le preda statului şi a ameninţat activiştii de partid). CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1954 3 508 . CCP stabilit că majoritatea acuzelor nu s-au verificat. I) 2/1974 6 (vol. În 1980 CCP a propus. CCP a propus. Originale. copii. a fost exclus din Partid pentru că s-a făcut vinovat de construirea unor vile. 1972 15 (vol. 9. Idem. iar Comitetul Politic Executiv al CC al PCR a aprobat. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. de Partid Suceava. Originale. menţinerea deciziei. Originale. în timp ce era membru al CC şi prim-secretar al Comitetului judeţean Neamţ al PCR.

Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. scris că renunţă la calitatea de membru. a V-a şi a IV-a. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: la locul de muncă a fost omul patronului. cl. 1 2010 3163 Bobulete Virgil Membru de partid exclus în 1975 pentru că a refuzat să semneze „Angajamentul solemn” şi a declarat în 26. s-a ocupat cu jocul de poker şi de chefuri. 1958 9 2009 1891 Bobulescu Leon S. Original. în muncă a întrebuinţat metode de 1950 comandă.09. 6 509 . menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic a luat parte la atrocităţi împotriva populaţiei civile şi a fost decorat cu „Coroana României”. reconfirmată în 1961. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. după excludere a completat formular de emigrare în Palestina. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1976 CCP a propus. Originale. alte abateri. Hotărâre reconfirmată în 1983. 27.11. ambele în grad de cavaler cu panglică de „Virtute Militară”. era stăpânit de morala burgheză şi întreţinea legături cu „anumite femei”.2008 1882 Bobu Ioan Al.12.

Originale. 14. 1950 motiv pentru care a fost condamnat penal de mai multe ori. 5. 23. 1 2014 1869 Boca Pompei Membru de partid exclus pentru că a fost informator al serviciului de spionaj antonescian. CCP a propus. 5 2013 1861 Boca Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar.30. s-a ocupat cu furturile. după ce s-a întors. Şef al Biroului organizare de partid al Trupelor de Securitate. urmând ca organizaţia de bază să-l sancţioneze conform statutului. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 5 2012 3373 Boca Grigore Membru de partid exclus pentru că nu şi-a făcut formele de mutare şi nu a mai participat la viaţa de partid. sa oferit voluntar pe frontul antisovietic. anularea deciziei.01. Original. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. 1951 1 510 . sub influenţa 1966 cărora s-a manifestat împotriva politicii PCR.2011 2831 Boca Florea N. CCV hotărât menţinerea deciziei.04. a avut legături cu elementele social. Original. democrate de dreapta.04. şef al Secţiei politice a Regimentului 4 Pază Cluj.09. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut parte din sindicatele reformiste.

Bocan Aron A. Originale. 4 2016 1868 Boca Traian I.04. candidat de partid exclus pentru că a ascuns trecutul politic al rudelor sale 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP recomandat Biroului Comite. Original. Originale. Boca Vasile Membru de partid exclus pentru că: în trecut a trăit în anturajul legionarilor.2015 2938 Boca Romulus E. Ofiţer cu evidenţa cadrelor la Şcoala de conducători auto Giurgiu din MAI. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Judecător la Tribunalul regional Oradea.10. a făcut parte din Gărzile „Iuliu 1954 Maniu” şi a participat la devastarea comunelor cu populaţie maghiară din Ardealul de Nord. 1960 5 2019 3352 1. Bocancea Gheorghe Persoană pentru care CCP a fost informat că i-a fost confirmată definitiv calitatea de membru de partid.23. Originale.04. Membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a căsătorit cu fiica unui moşier. când a fost exclus. după 23 august 1944 a primit material de partid ca să îl răspândească. 1980 1 511 . iar el l-a 15.03. 3 2017 1867 1 2018 1866 4. 1958 CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea sa în drepturile de membru cu stagiul din 1959.11. apropiate. tului regional PMR Craiova adâncirea 1960 cercetărilor. care în anul următor i-a respins apelul. distrus.

în 1948 a înlesnit fuga legionarului Ion Lupaşcu. Originale. Original. Bocăneţ Manolache I. Membru de partid exclus pentru că a deţinut ilegal armament şi muniţie. în 1946 s-a alăturat elementelor social-democrate de dreapta 13.1951 meiată. iar Secretariatul CC al 1975 PCR a hotărât. 19.10. alte abateri. Original. Ştefan Grigoraş. căruia i s-a anulat calitatea de membru pe motiv că în trecut a fost legionar. CCP a propus. Întrucât acuza s-a dovedit neînte. Originale. şi a făcut propagandă titelistă. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior.01. 2 2021 1865 Bocanu Vasile I. Întrucât decizia a fost influenţată de 29. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Bocăneală Maria Membră de partid exclusă pentru că soţul său s-a ocupat de comercializarea băuturilor alcoolice. care nutrea ură faţă de apelantă. menţinerea deciziei. 5 2022 1864 2 2023 3153 3 512 . având 1959 atitudine duşmănoasă faţă de PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică a fost omul de încredere al patronului şi a folosit metode antimuncitoreşti.09. fostul şef de cadre de la 1953 Sfatul Popular Raional Tecuci.2020 722 Bocaneţ Lazăr (Băcăneţ) Secretar al Comitetului de Partid al comunei Bosancea. 30.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. a întreţinut 1957 relaţii intime cu unii bărbaţi. avută s-a dovedit a fi un element uşuratic.2024 1863 Boceanu Constantin Activist de partid al Sectorului IV Roşu Bucureşti.04. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. În 1960 CCP i-a respins din nou apelul. în 1942 a furat dinamită de la magazia CFR. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.04. ajuns în funcţia de partid. 5. alte abateri. în funcţia 13. exclus din Partid pentru că: în perioada interbelică a fost condamnat de drept comun. alte abateri. 1. după ce a 23. Copie. 3 2027 1871 Bocereg Milivoi Membru de partid exclus în urma unei note informative date de către un element duşmănos. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 1952 19 2026 1877 Boceg Maria C. Originale. 1955 1 513 . copie. 1954 beţiv şi scandalagiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclusă din Partid pentru că: în timpul războiului antisovietic a avut relaţii cu unii ofiţeri hitlerişti. Original. Membră a Comitetului orăşenesc de Partid Iaşi.10. s-a ocupat cu negustoria.02. dând loc la discuţii nesănătoase. 2 2025 1862 Boceanu Matei V.

membru de partid exclus pentru că: în timpul ocupaţiei hortyste a avut 25. ca mem. a făcut propagandă manistă. a luat parte la Rebeliune.2028 1872 Bochis Aurel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă legionară.01. 1953 2 514 . Original. manifestări naţionalist-şovine. Original. alte abateri. decorat cu ordinele „Iarna în Rusia” şi 1950 „Bărbăţie şi Credinţă”.07. CCP a propus: sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. pentru participarea la războiul antisovietic a fost 11. 2 2030 1875 Bocioacă Ion Vicepreşedinte al Sfatului Popular al oraşului Ploieşti. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid cercetat în legătură cu lipsa lui de vigilenţă care a dus la sustragerea de materiale de pe şantierul Teatrului de vară din localitate. 5. munca sa să fie controlată şi să fie tras la răspundere pentru neîndeplinirea sarcinilor. 1 2029 1873 Bochman Alexandru Gardian la Colonia de muncă Valea Nistrului. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1956 bru de partid a dus o viaţă depravată.01.

confecţionându-şi anumite obiecte. În 1964 sancţiunea i-a fost ridicată. a neglijat pregătirea politică.03. CCP a hotărât transformarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”.2031 1876 Bociu Ion I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu care a făcut chefuri. lipsind de la orele de educaţie şi nu a combătut manifestările nesănătoase ale unor ostaşi. şi-a însuşit materiale de construcţie. 8 2032 1870 Bociu Stefan St. reconfirmată în 1959. (Niculae) Locţiitor politic la UM 278 Ploieşti. preşedinte al Sfatului Popular. s-a rupt de activitatea organizaţiei de bază. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a străduit să se achite de sarcini şi era la prima abatere. ca primar şi 24. 1955 6 2033 1874 Bocîncă Vasile D. 1 515 . a avut 1954 legături cu chiaburii şi a făcut greutăţi creării GAC.08. înconjurându-se de elemente duşmănoa1959 se. Original. a dus o viaţă imorală. Întrucât apelantul era de origine socială muncitor. a profitat de funcţia avută. 3.07. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director al Combinatului „23 August” din Câmpina. 23. a luat bani din fondul întreprinderii. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut o atmosferă de familiarism cu soldaţii şi sergenţii. Originale. pe care le-a folosit la locuinţa proprie. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la percheziţii şi şi-a însuşit obiecte provenite din jafuri.

(Lichtman) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost coproprietar de întreprindere. 21. abuzuri şi acte de necinste pentru care a 1980 fost condamnat penal. 1954 1 2036 1879 Bocşa Aurel Gh. 25 2037 1878 Bocu Ana Membră de partid exclusă pentru că: a simpatizat cu cuziştii. menţinerea deciziei. s-a manifestat ostil faţă de regimul comunist. calitate în care îi condamna pe dezertori. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1951 reconfirmată de CCP în 1959.07. alte abateri. Original. 9.07. 3. 1957 4 2035 1880 Bocos Emil Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a îndeplinit funcţia de comisar special. 4 516 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 2 2038 3334 Bodac Pavel Preşedinte al CAP „Olteanca”. CCP a propus. Originale. a exploatat braţe de muncă. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2034 1881 Bocor Alexandru A. membru de partid exclus pentru că a săvârşit 25. 1960 şi 1961. judeţul Vâlcea. Original. Originale. din comuna Glăvile.02.07. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris în organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. 9.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

09. împreună cu socrul său. Originale. Întrucât şi-a retras apelul. Şef al Direcţiei Învăţământului militar.2039 3155 Bodale Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. respingerea cererii. din Germania. pentru lipsurile avute. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Bodea Gheorghe V. membru de partid exclus în 1959 pentru că: s-a înconjurat de o serie de elemente duşmănoase. Original. Bodea Florian Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1945.10. pentru că în 1944-1945 a fost deţinut într-un lagăr de ofiţeri prizonieri 21. 30 2041 1854 1 2042 2737 2 517 . reconfirmată în 1960. 3 2040 1855 Bodea Constantin N. Originale. 1975 CCP a propus. era sub influenţa „sectei” baptiste. Originale. cu mărfurile primite şi a falsificat 1954 băuturile alcoolice. 15.04. perioadă care nu putea fi 1957 verificată. ca gestionar la cooperativă a făcut speculă 10. CCP a clasat cazul. a fost sancţionat cu „vot de blam”. 24.05. general-maior. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. în 1963 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior şi. 1959 Întrucât acuzele au fost exagerate sau ireal prezentate. a bătut trei soldaţi sovietici. alte abateri. Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea.

1946 a susţinut partidele reacţionare. după 23 august 1944 a fost afacerist şi speculant. Originale. a însoţit detaşamentele de romi 19. 1 2045 1858 Bodea Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a avut serviciu pe „teritoriul vremelnic cotropit”. 1952 după ce a pătruns în Partid.05. 1957 5 518 . în alegerile din 24. şi cetăţeni sovietici când erau duşi la 1958 exterminare şi în lagăre. copie. a continuat să aibă relaţii cu elemente afaceriste şi duşmănoase regimului comunist. a avut un atelier de tăbăcărie. în 19451946 a fost căsătorit cu fiica unui mare comerciant (de care ulterior a divorţat). CCP a hotărât clasarea cazului. Bodea Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în perioada guvernării legionare a reclamat patronului său. soţia lui a fost exclusă din Partid pentru manifestări antisovietice în timpul războiului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2046 1857 9.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original.05.2043 1856 Bodea Ioan Membru de partid exclus în 1950 pentru că: pe frontul antisovietic. Original. ca jandarm. 4 2044 1853 Bodea Ioan Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940 s-a încadrat în 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. pe comerciantul evreu Armin Gutman pentru o sumă de bani datorată. organizaţia legionară. conducător legionar. 1959 Întrucât a recunoscut că decizia a fost justă.

a făcut petreceri şi a provocat scandal. Original. martor al apărării în procesul unor 1955 elemente duşmănoase Partidului. maghiară. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 1 2049 1852 Bodescu Petre C. 1956 13 519 . Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în calitate de activist la Comitetul sindical agricol judeţean 16. Originale. în perioada interbelică a participat la două şedinţe legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. Original. română. a întreţinut legături cu 29.06. şi-a însuşit o sumă de 1954 bani.2047 1859 Bodea Ştefan Membru de partid exclus pentru că. copii.08. a făcut parte din PNL-Tătărescu. a fost 27. 6. Râmnicu-Vâlcea. Originale.01.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. chiaburii. a dus de mai multe ori elevii la biserica baptistă. 1 2048 1860 Bodeanu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei. în calitate de pedagog de 1953 internat. 1 2050 283 Bodi Ferencz Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe.

Original. De asemenea. 2 520 .10. în perioada grea 1952 economică a făcut comerţ ambulant. 2 2053 1849 Bodingher Emanoil Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei în problema comunistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-au făcut următoarele menţiuni: să fie prelucrat cazul cu responsabilii politici din Minister şi în cadrul organizaţiei de bază. Original. Verghiş.05. iar unul dintre fraţi era urmărit de Securitate. regiunea Stalin (Braşov) şi a 1951 făcut greutăţi conducerii din acea perioadă. cercetată pentru că: a menţinut o stare de familiarism nesănătoasă. era de origine burgheză.2051 1850 Bodian Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în perioada secetei a instigat populaţia să spargă magazia de cereale din comuna 30. soţul ei a fost comprimat din învăţământ. alte abateri. cu care coresponda şi de la care primea pachete. a făcut parte din organizaţia sionistă şi şi-a scos formular 24. CCP a hotărât scoaterea ei din BOB şi 11. a propus să fie înlocuită din funcţia 1948 administrativă de şefă de cabinet cu un element de origine socială „mai corespunzătoare regimului de democraţie populară”. 3 din Ministerul Lucrărilor Publice. Original. 1 2052 2847 Bodin Iulia Responsabilă cu agitaţia şi propaganda în organizaţia de bază nr. avea rude în SUA şi Israel. pentru a pleca în Israel.11.

1981 17 2057 1844 Bodnariuc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a făcut parte din FRN. 8. Bodnár Ludovic . pe care îi făcea scăpaţi de rechiziţionarea locuinţelor. Deşi la primirea în Partid arătase activitatea sa sionistă.11.2054 1851 Bodingher Martin M. după 23 august 1944 s-a înscris şi a activat în organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. responsabil al Spaţiului locativ (1949). Director al Aprozarului din Oradea.08. pe frontul antisovietic a fost pilot de avion. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8. Copii. 1951 făcea chefuri cu negustorii. a fost administrator la un proprietar de moară. 5 521 . reconfirmată în 1957.04. membru de partid exclus pentru că: a fost membru al Partidului imredist. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1961 4 2055 1848 Bodnar Adalbert I. ca 11. în postul avut s-a înconjurat de elemente foşti comercianţi şi fascişti. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 5 2056 1177 9.Anton (Lajos) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la apartenenţa la PCR. a bombardat oraşele sovietice şi a fost decorat. în 1945-1947 a făcut speculă.04. Originale. Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. reconfirmată în 1960. (Bodinger) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1944 a încercat să emigreze în Palestina.

nivel politic scăzut. a uzat de numele ce îl purta şi a şantajat oficialităţi şi chiaburi din comuna Pietroşiţa pentru a-i da alimente şi băutură.01. Original. pentru că a făcut parte din Mişcarea 1954 Legionară. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. 9. 1 2059 1846 Bodnăraş Casandra (Botnăraş) Muncitoare.12.09. 1950 La rândul său. Originale. În urma actelor sale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bodnărescu Sidonia Secretară a Comitetului de Cruce Roşie al raionului Câmpulung Moldova. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.2058 1843 Bodnariuc Ştefan Secretar al plasei ARLUS Sânicolaul Mare. membră de partid exclusă pentru că: tatăl său ar fi fost primar. 1958 8 2060 2848 Bodnăraş Florica Membră de partid din ilegalitate pentru care Comisia de Verificare a activului CC al PMR a propus 30. rectificarea stagiului din 1945 în 1942. membru de partid exclus în 1953 18. CCP a propus acordarea stagiului din 1942. 1 2061 1845 2 522 .04. era timidă şi avea un 15. a fost arestată şi deţinută timp de doi ani într-o colonie de reeducare. Original. reconfirmată în acelaşi an. membră de partid exclusă în 1955 pentru că: fiind stăpânită de viciul beţiei.

Fost şef al Serviciului Planificare de la Direcţia Generală a Morăritului din cadrul C. şi Nicolae Guină. în 1942 a fost secretarul organizaţiei profasciste „Centrul Naţional de Muncă” (N. 1957 Întrucât nu i-a găsit fapte compromiţătoare. 7 523 .03. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în 1948. reconfirmată în 1958.C.01. de Nord.P. în timp ce era membru de partid.M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte măsuri. 20. alte abateri. română. când a fost reprimit de către organizaţia de bază. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid cercetat în cazul revizuirii căderilor din Acăţari. 3 2064 1839 Bodoagă Zalman Maer L. au propus să i se acorde o pensie excepţională de 2500 lei pe lună. membru de partid exclus pentru că: la arestările din 1934 a avut purtare slabă.K. 49 2063 1842 Bodo Mihai M. maghiară.S.A. sionistă „Mişmar”.. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. 1955 În 1966 s-a hotărât anularea sancţiunii şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1962. lb. în branşa lucrătorilor brutari. Originale. Originale.2062 1722 Bodo Carol Şt. preşedinte al CCP. s-a înscris în organizaţia 13. secretar al CC al PCR. fotografii.). În 1972 Iosif Banc.07. copie. Ardealul 24.

32 2066 1838 Bodon Anton Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de impiegat CFR s-a purtat brutal cu populaţia. Originale. cercetat pentru că a dispus în mod abuziv arestarea lui Prisecariu Mihai. în timpul regimului hortyst şi ulterior a avut relaţii cu preoţii catolici. prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Iaşi. Originale. ridicarea carnetului şi excluderea lui din Partid.02.06. a hotărât să fie chemat la prima şedinţă a Biroului Comitetului şi criticat pentru abaterile 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în 1950 a săvârşit acte de necinste.07. CCV a hotărât anularea deciziei. mod ilegal. 3 524 . reconfirmată în 1959. iar la prima şedinţă de instruire 1978 cu aparatul Comitetului să se atragă din nou atenţia asupra necesităţii ca toţi activiştii şi cadrele de partid să vegheze la respectarea întocmai a hotărârilor şi instrucţiunilor CC al PCR care reglementau modul de cercetare a membrilor de partid din nomenclatură care săvârşeau abateri. 48/1977 săvârşite. pentru care a fost condamnat penal. Ion Iliescu.2065 Bodoaşcă Mihai Secretar cu probleme organizatorice la Comitetul orăşenesc PCR Paşcani. copie. membru de partid exclus pentru că a eliberat carnete pentru muncitori în 11. 8. 1949 Întrucât în trecut a avut atitudine democrată. 1954 34 2067 1726 Bodor Andrei Preşedintele Sindicatului Micilor Patroni.

1 2069 1721 3 2070 1725 7.09. 1940 a făcut parte din organizaţia 1957 legionară. 1953 3 2072 1723 Bodor Victor Lucrător de Securitate (1948-1950). reconfirmată în 1958. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 525 . Originale. Bodor Ştefan Gh. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. muncitori cu care lucra şi a furat ciment. CCP a hotărât anularea stagiului anterior. motiv 1966 pentru care a fost condamnat la 3 ani de închisoare corecţională.02. Originale. Întrucât nu i s-a comunicat că în ilegalitate a fost primit ca membru. Originale.12. Membru de partid cercetat în legătură cu confirmarea stagiului din 1943. exclus din Partid pentru că a refuzat să intre în GAC şi a făcut propagandă împotriva înscrierilor. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru în secta religioasă „Ehovist” din 1924. membru de partid exclus pentru că în 21. Originale.2068 2829 Bodor Iosif Membru partid exclus pentru că a comis acte de huliganism faţă de unii 13. a făcut propagandă împotriva 23. Bodor Petru Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Bodor Ştefan B.03. ca nestatutar. raionul Cluj. orânduirii sociale (comuniste). 1962 2 2071 1724 3. Membru al BOB din comuna Mera. şi acordarea lui de la 23 august 1944. 1966 fapte pentru care a fost condamnat penal.

Originale. în 1941 a devenit un element de încredere al 19. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut organizaţiei de bază să prelucreze cazul. a fi recrutat în „Frăţiile de Cruce” 1961 legionare. 4.2073 1840 Bodoriu Andrei Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit de regimul sovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. 12 2076 1719 Boengiu Stelian Inginer-şef la GAS Buciumeni. apoi. Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că: primul era de origine socială ţăran sărac.06.04.06. copie. Original. iar ca membru de partid a fost cinstit şi devotat. 1953 8 2075 1841 Bodrug Ştefan Membru de partid exclus pentru că: fugise din URSS (Basarabia) şi avea un 14. despre cel de-al doilea nu se cunoştea nimic. 1 2074 145 Bodron Ioan Matei Ponco Persoane cercetate în urma solicitării Comitetului Central al Partidului Comunist Cehoslovac. regimului antonescian. candidat de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost luat în pregătire pentru 26. trecut dubios. 5 526 . Originale. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1975 şi 1982.

fotografie. 12. Hotărâre reconfirmată în 1980. şi de la normele de conduită morală. În 1975 a fost reprimit în Partid.06.2077 1720 Boer Gergely (Grigore. judeţul Ilfov. 1975 2 2080 Boerescu Nicolae Secretar al Comitetului de Partid şi primar al comunei Ghimpaţi. (Informaţii despre alte persoane sancţionate: Ion Barbu. CCP a constatat că nu îndeplinea 1967 criteriile cerute. maghiară. 18. 12 2078 3310 7 2079 3205 Boerescu Ion (Buescu) Membru de partid exclus în 1949 pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Dumitru Zgubea.08. 78/1977 CCP a hotărât mutarea lui pe aceleaşi 1979 funcţii în comuna Letca Nouă. CCP a hotărât clasarea cazului. 28 527 .11. Boerescu Anghel Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. copii. reconfirmată în 1957. Originale. în funcţia avută s-a 27. rusă. 6.08. dovedit a fi un element împăciuitorist. română.) Originale. Vladimir Sederliuc şi Vladimir Butnărescu. Originale. Gheorghe) Secretar PRM la Plasa Baraolt. exclus din Partid pentru că: în trecut a deţinut o prăvălie. lb. sancţionat de Comitetul judeţean de Partid cu „vot de blam” pentru abateri de la disciplina de partid şi de stat.

membru de partid care a fost reclamat într-o scrisoare anonimă că: în trecut a fost trimis în judecată pentru gestiune 69/1979 frauduloasă. 1979 7 2083 1717 Boeru Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 15. 5 2082 Boeru Ion Director la Agrocoop Constanţa. cupură ziar. 1960 4 528 . în 11. Originale. 3 2084 1716 5. drept pentru care sancţiunea i-a fost ridicată. favoriza gestionarii necinstiţi şi a accidentat mortal un ostaş. Ion Dan. CCP l-a destituit din funcţie şi a sesizat organele de cercetare penală. timpul alegerilor din 1946 a făcut 1953 propagandă duşmănoasă.2081 1718 Boeru Dumitru C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a întreprins acţiuni de reprimare a populaţiei civile. Boeşan Silviu Şef al Serviciului Gospodăriei de la Întreprinderea de Canal şi Apă Bucureşti. Originale.10. membru de partid exclus pentru că nu a luat atitudine împotriva directorului său. În 1956 s-a constatat că motivul de 1955 excludere s-a dovedit neîntemeiat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02.10. care sustrăgea materiale din întreprindere. organizaţia de partid de la locul de muncă putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. în perioada grea economică s-a ocupat cu specula.03. Originale. Originale.

17. 45 529 . deşi era 30. 10 zile de arest la garnizoană. ministrul adjunct pentru Trupele MAI. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a avut o comportare imorală. întrucât măsura luată nu a fost justă. Originale. şeful Direcţiei financiare a MAI. cel de-al doilea. exclusă din Partid pentru că: în calitate de contabilă a săvârşit falsuri în ştatele de plată. pedepsiţi pe linie de comandă întrucât au înaintat o informare de partid.08. respectiv. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2085 1743 Boeşteanu Vladimir Victor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de mici patroni. Cei doi au fost pedepsiţi cu 7 şi. s-a căsătorit cu fiica unui general din 1951 vechea armată burghezo-moşierească. 20. Originale. 10 2087 Boga Nicolae Dănău Ion Ofiţeri cu gradul de locotenentcolonel în Trupele MAI. O comisie comună a CCP şi a Secţiei Administrative a CC al PMR a dispus ca generalul-maior Ion Şerb. să le ridice sancţiunea celor doi ofiţeri.12. a 1971 redactat şi expediat pe adresa unor familii scrisori calomnioase. primul. candidat de partid. cu scopul de le dezbina. Primul l-a informat pe cel de-al doilea că maiorul Ovidiu Neagu. 21/1958 a fost legionar şi despre alte deficienţe 1958 administrative. secretar al Organizaţiei de bază spate din Direcţia Generală a Trupelor MAI. căsătorită. 2 2086 3063 Bog Florica Economistă la Consiliul Popular judeţean Sălaj.02.

07. Bogatu Maria Membră de partid exclusă pentru că: a adus injurii Partidului şi guvernului. membră de partid exclusă în 1953 pentru 19. a difuzat 1954 diferite zvonuri despre conducerea MAI. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 12. ratul sovietic a avut manifestări 1954 nesănătoase faţă de URSS.08. Bucureşti.03. Bogatu Viorica Dactilografă la Direcţia I din MAI. că: era de origine chiabură. Original. 3 2092 1772 1 530 .2088 1774 Bogatu Adela (Cojan) Membră de partid exclusă pentru că: în trecut ar fi desfăşurat activitate antimuncitorească. făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. 1954 1 2089 1773 Bogatu Alexandru Secretar al organizaţiei de bază de la Centrala Automată de Telefoane. Deşi acuza nu s-a confirmat. CCP a propus. 3 2090 2849 1 2091 3242 Bogatu Ştefan Membru de partid exclus pentru că a sustras benzină de la locul său de muncă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid în 1953 pentru că: după întoarcerea din prizonie19. Original. copie. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a aprobat. 3. Original.08. 31. Originale. pentru alte abateri CCP a hotărât trecerea ei în rândul candidaţilor. organizaţia ARLUS şi ziarul „Veac Nou”.07. alte abateri. Copie.

I) 2095 (vol. 10 (vol. Originale. susţinut pe Ilie Dancu. 23 2094 1766 Bogătan Miron Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în timpul evenimentelor contrarevoluţionare din Ungaria l-a 29.07. 1958 deputat în Marea Adunare Naţională. membru de 27.2093 1765 Bogăceanu Ion Locţiitor al însărcinatului cu afaceri de la Legaţia RPR din Sofia.11. Fost şef al Serviciului de protecţia 27. muncii din Ministerul Căilor Ferate. Ovidiu Şandru. bulgară. 1951 CCP a hotărât menţinerea încadrării cu vechimea din 1945. română.08.05. între care „grupul antipartinic şi fracţionist” Constantin Doncea. partid cercetat îl legătură cu trecutul său. cu activitatea sa din ilegalitate. I-II) 4344/1958 146 (vol. lb. 1953 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru cu stagiul din 1945. Vasile Bâgu. Membru de partid cercetat în legătură 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1767 Bogătoiu Panait C. Grigore Răceanu. Originale. Alexandru Tudor şi alţii. care a furnizat informaţii despre mai multe persoane. II) 531 . Originale. Idem. la data respectivă 1959 condamnat pentru activitate subversivă. Ion Drancă. Originale.

III) 2097 2736 Bogdan Alexandru (Goldemberg / Goldenberg) Membru de partid în ilegalitate. II) 36 (vol.2096 (vol.12. iar acuzele se dovediseră a fi neîntemeiate. Originale. Întrucât dusese o muncă sub acoperire. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Idem. vol. membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator. Original. a dus o politică de cadre duşmănoasă. 1954 1954 85 (vol. CCP a propus reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.08. 9. iar după „eliberare” a depus o muncă pozitivă. prilej cu care i sau reconfirmat calitatea şi stagiul avut. Originale. înainte de 23 august 1944 a condus o firmă de transport de mărfuri. 24. duşman al 29. În 1952 a fost cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. II 24/1954. I-III) Bogdan Alexandru (Lam Jack) 24/1954.09. care a pătruns în Partid 1950 cu intenţii de a subminare. I subdirector administrativ la SSI (1945. Original. a întreţinut relaţii cu diverşi capitalişti şi şi-ar fi făcut depozite de aur şi valută în străinătate. Întrucât în închisori şi lagăre a avut purtare demnă. II Idem. Director adjunct la Tehnoimport. cercetat întrucât în 1941 a avut purtare proastă la Siguranţă. 1769. vol. clasei muncitoare. 1947 4 2098 1770 Bogdan Alexandru Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur exploatator. 1 532 . I) 2 (vol. fost 21. Originale. vol.09.1954 1946). CCP a hotărât primirea lui în Partid ca membru nou.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. duşmănos 15. Câmpulung Muscel. 1 2101 2994 Bogdan Bănică Membru de partid exclus pentru că. a întreţinut legături 1968 de prietenie cu un protopop. 1 533 .10. a batjocorit femei sovietice. Original. s-a dovedit a fi necinstit. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de preşedinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular raional 17. parte la acţiuni împotriva partizanilor 1950 sovietici şi a personalului Operei de stat din Odessa.2099 1771 Bogdan Alexandru C. 4. regimului. 4 2102 2771 Bogdan Constantin Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost informator al Companiei 36 Poliţie. Originale.04. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a încălcat hotărârile Partidului. Originale. a luat 31. (Almosnino Haim) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era un element decăzut din punct de vedere moral. 1953 2 2100 1768 Bogdan Alexandru M.08. Originale. Membru de partid exclus pentru că era un element chiabur.

ambii condamnaţi pentru activităţi duşmănoase. ţărănistă. reconfirmată în 1960. avea un frate chiabur şi un cumnat 1959 legionar activ.12. Originale. când respectivul a 1962 fost arestat.07. Original. a ascuns activitatea 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 534 . Constantinescu. tatălui său.07. Originale. Original. Activist la Raionul de Partid Buzău. bani organizaţia legionară.2103 2773 Bogdan Constantin T. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că a ajutat cu 26. cu care a participat la şedinţe de 28. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare.18. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. preşedinte al organizaţiei PNŢ Maniu din 1966 Bucureşti. 1 2104 1708 4 2105 2681 4 2106 1702 Bogdan Dumitru V. nepotul lui R. Bogdan Cornel T. i-a luat apărarea. Bogdan Dionisie Membru de partid exclus pentru că: în 1922-1940 a făcut politică naţional. iar în 1959. 21 2107 2823 Bogdan Elena (Popescu) Membră de partid exclusă pentru că: în 1938 s-a căsătorit cu Teodor Bogdan. nu a depus activitate de partid. Membru de partid exclus pentru că: a fost în anturajul legionarului Nicolae Obrejan. moşier şi 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.08. cuib. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a ocupat cu afacerile.03.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: a organizat chefuri în camerele oficiale. 8. părinţii săi fiind scoşi de pe ea.12. Original. 1972 5 2111 1791 Bogdan Gheorghe Membru de partid căruia i s-a retras calitatea în 1955 pentru că: era fiu de chiabur. copii. 1954 1 2110 3079 Bogdan Florin Secretar al BOB şi şef al postului de miliţie în comuna Vlădeşti. 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cerere respinsă.04. Deşi CCP a constatat că a avut purtare slabă la anchetă. Originale. membră de partid cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. judeţul Galaţi. Original. În 1962 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 4 535 .05. alte abateri. 1953 6 2109 1780 Bogdan Florian Angajat al Miliţiei. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi a cerut să fie criticat de organizaţia de bază.01. nu a luat măsuri împotriva unor persoane care au comis acte de necinste. i-a menţinut calitate a de membră cu stagiul din 1946. membru de partid exclus în 1952 pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a comis masacre. 2.2108 1783 Bogdan Elisabeta (Salamon) Conferenţiar la Catedra de marxismleninism a Universităţii „Bolyai” din Cluj. 8. Întrucât lista cu chiaburii a fost 1958 revizuită. avea viciul beţiei.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar în 1941 s-a 17.01. 1 2116 1701 Bogdan Gheorghe Gh. Original. 4. membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a 15. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit din Basarabia. în 1940 a luat parte la adunări legionare. în 1949 pentru că în trecut a luat parte la 1954 manifestări legionare. membru de partid exclus 19. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 2114 1782 Bogdan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului a fost la specializare militară în Germania.03. 1 536 . reîntors. beţiv şi scandalagiu. luat parte la şedinţe legionare.11. 1950 era necinstit. în funcţia 1952 deţinută s-a dovedit necinstit. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 2113 1789 Bogdan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost informator al Siguranţei.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. 17.2112 1790 Bogdan Gheorghe Director la Întreprinderea petroliferă Mărgineni (1948-1949). 1951 2 2115 1781 Bogdan Gheorghe Directorul Şcolii de Partid de la Judeţeana Arad.

1957 5 537 . de la care a primit cadouri. înăbuşea critica. în 1957 a fost condamnat penal 1961 pentru delapidare şi abuz în serviciu. a ascultat posturi de radio 1951 imperialiste şi a făcut propaganda lor. a fost condamnat penal pentru delapidare.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.2117 1705 Bogdan Grecu N. regiunea Crişana. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1950 a avut piuă de bătut stofe pentru sumane.06.04. legionară. a încadrat în Partid foşti legionari şi alţi reacţionari. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Belegeni. exclus din Partid pentru că: în 1938 a fost înscris în organizaţia 27. 1 2119 1707 Bogdan Ioan Al. 3. a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. 9 2118 1703 Bogdan Ioan Membru de partid exclus pentru că. Originale. era căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de elev la Şcoala medie de Partid 19. reconfirmată în acelaşi an şi în 1962. în timp ce ocupa funcţia de şef al Secţiei gospodărie şi industrie locală de la Sfatul Popular al raionului Zeletin. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. raionul Beiuş. în 1955. de la Sibiu. a făcut speculă cu cereale. 1962 5 2120 2735 Bogdan Ion Secretar al Comitetului judeţean PCR Severin. Originale.10. Original. exclus din Partid pentru că: nu colabora cu ceilalţi membri ai Biroului.

I-II) Bogdan Iosif (Solomon. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a fost înscris în organizaţia 26. CCP a clasat cazul.12 1954 1 2122 1706 Bogdan Ion D. II) 538 . nu răspundea la chemările Partidului. I) 1714 3 (vol.06.02. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru inactivitate. şi pentru a clarifica purtarea avută cu ocazia arestărilor din 1942 şi 1944 din Timişoara. Originale. Salamon) Vicepreşedinte al Consiliului General 23. CCP a 1980 hotărât clasarea cazului. cercetat pentru a se verifica împrejurările în care a fost numit medic la penitenciarul Caransebeş. ca normator-şef în fabrică avea atitudine netovărăşească. 5 2123 3332 Bogdan Ion I. copii. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 117 (vol. ARLUS şi locţiitor al ministrului 1959 Sănătăţii. Întrucât nu s-a dovedit că ar fi avut vreo legătură cu Siguranţa. Originale. Întrucât a renunţat la apel. Original.12. Originale. 6 7/1959 2124 (vol. 23. membru de partid în ilegalitate.2121 1704 Bogdan Ion Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui negustor. 11. Referinţă semnată de Méliusz József. ocupându-se şi el cu negustoria. Idem. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. 27. legionară. în 1943.02.

deconspirat munca Secţiei.11. care a fost arestat de „organele de stat”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1980 CCP a propus.11. În 1953 CCP a hotărât reprimirea lui în Partid. a menţinut legăturile cu acesta. cu care a întreţinut relaţii.08.08. 3 2127 1713 Bogdan Maria Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie care a făcut parte din partidele burghezo-moşiereşti. 6 2126 3349 Bogdan Lucia Membră de partid exclusă pentru că a refuzat să mai participe la viaţa internă de 28. partid şi neplata cotizaţiei. nu era în stare să-şi facă o autocritică sănătoasă. Originale. a 12. exclus din Partid pentru că: în muncă a avut legături cu capitalistul Hugo Romniceanu. Original. a dat dovadă 1948 de neglijenţă în mânuirea fondurilor. şi-a pierdut carnetul 31. 3 539 . menţinerea deciziei. după fuga lui din ţară. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. avea un frate 1954 preot. 20.2125 2734 Bogdan Jean (Berman Iancu) Activist al Secţiei Administrative a CC al PCR. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2128 3241 Bogdan Micloş Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit abateri repetate de la disciplina de partid şi a muncii. Originale. de partid. 1978 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.

1960 4 2130 1711 Bogdan Nicolae Activist al Judeţenei PCR Târnava Mică.10. 1950 2 540 .2129 1712 Bogdan Mihail (Berman) Membru de partid exclus pentru că a făcut cerere pentru a emigra în Israel. beţiv. 4 2131 2634 3 2132 1710 Bogdan Petru Fost activist la Comitetul judeţean PCR Lugoj. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: a încurajat furturile. Bogdan Petre Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.11. 30. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a luat parte la adunări legionare.06. era un element carierist şi afacerist. imoral. tic a fost informator al conducerii 1958 administrative a fabricii „Nitrogen” din Târnăveni. Originale. era un element cu trecut duşmănos. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de 18.04.08. în timpul războiului antisovie. Originale. 5. afemeiat şi scandalagiu.17. Bogdan Simion Membru al BOB din întreprindere. Originale. 1953 Pentru că era un element tânăr. Originale. 1 2133 1709 8. judecător la Judecătoria Lugoj. Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

a fost şi simpatizantă PNŢ. Original. în posturile 1952 ocupate a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. membru de partid exclus pentru că: în timpul Rebeliunii legionare a luat parte la 14. Bogdan Tiberiu Fost inspector în învăţământ.2134 1785 Bogdan Suzana (zisă Eva) Membră de partid exclusă pentru că: fiind internată în lagărul de la Auschwitz.05. Director al Gospodăriei Silvice de Stat din regiunea Stalin (Braşov). 1960 şi 1962.03. în funcţia avută a sprijinit 21. reconfirmată în 1956. american. 1954 1 2137 1777 Bogdan Vasile I. elemente duşmane. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1951.07. a fost numită şefă de baracă. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia sionistă „Dror Habonim”. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 25 541 . avea rude cu activitate duşmănoasă. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1. după eliberare a avut legături cu un ofiţer 25. de la care a luat mită. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după întoarcerea în ţară a avut 1951 unele manifestări cu caracter şovin. provenea dintr-o familie de exploatatori. Originale.11. 1 2135 1775 18 2136 1776 Bogdan Valentina Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară şi a contribuit cu obiecte de îmbrăcăminte la „ajutorul legionar”. jefuirea populaţiei evreieşti.

trăindu-şi viaţa în desfrâu. că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.01. sub regimul sovietic. 4. membră de partid căreia i s-a retras calitatea în 1956. alte abateri. decorat cu „Steaua României”. Bogdaneţ Vasile Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: era originar din Basarabia. a 1960 refuzat să mai ducă viaţă de partid. 2 542 . copie. Original. de unde a fugit de două ori de 1951 sub regimul sovietic. Medic în Bacău.05.06.06. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. de unde a fugit de două ori de 12. pentru 24. soţul ei a fost exclus din Partid pentru activitate duşmănoasă. Basarabia. 1951 CCV a hotărât schimbarea deciziei în excludere. fiind transferată la Timişoara. „Coroana 1950 României” şi alte ordine şi medalii. Original. 1951 1 2139 1787 Bogdaneţ Larisa Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: era originară din 12. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. 14 2142 1760 Bogdanovici Teodor Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a fost 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2138 2819 Bogdana Milla Membră de partid exclusă pentru că: era a fost unealta burgheziei. 1 2140 1788 1 2141 1786 Bogdanovici Eufrosina C. Original. Originale.

când. Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a participat la acţiuni împotriva partizanilor şi comuniştilor.08. a fost 1951 decorat. Întrucât a muncit pentru reabilitare. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. în cartea de evidenţă menţionându-se că în anii 19561965 a fost exclus din Partid. I-II) Bogdănescu Dumitru N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 membru de partid exclus pentru că în 1935 s-a înscris în organizaţia legionară. Original. 1 2693 2144 (vol. iar CCP i l-a acordat din iunie 1944. a fost paraşutat în spatele frontului. Director general adjunct la Direcţia 25. unde fusese în prizonierat. 1957 33 (vol. după ce a urmat cursurile unei „şcoli antifasciste” din URSS. Originale.2143 1778 Bogdănescu Constantin P. a fost comandant al unui 16. Generală a Treburilor CC al PMR. în 1965 CCP a propus. În 1973 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. II) 543 .10. pluton care a comis atrocităţi. Originale. reprimirea sa în Partid cu vechimea avută anterior. copii.10. Idem. 25. I) 27/1955 404 (vol. reconfirmată în 1959. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”.

membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. 5. Original. Originale. reconfirmată în 1964. în 1945 s-a căsătorit cu Bogen Benhard.12. Marţiale din Galaţi. care a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar” şi a fost agent al poliţiei antonesciene din ghetoul Sargorod. împreună cu soţul ei şi-a scos formularul de emigrare în Israel. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 544 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost agent al poliţiei antonesciene din ghetoul Sargorod (19411944). care a condamnat la 1954 ani grei de închisoare prizonierii sovietici şi muncitorii de diferite naţionalităţi care sabotau războiul antisovietic.01.12. 1953 2 2147 1762 Bogen Otilia Membră de partid exclusă pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a întreţinut legături intime cu un comisar din poliţia antonesciană. 2 2146 1761 Bogen Benhard Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar”. în perioada războiului a făcut parte din completul de judecată al Curţii 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. împreună cu soţia sa şi-a scos formularul de emigrare în Israel.2145 1779 Bogdănescu Titu Membru în Biroul judeţean ARLUS din Galaţi şi Oradea.

pe care i-a 10. alte abateri. unele acţiuni ale legionarilor şi a fost 1958 numit primar. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară. membru de partid exclus pentru că: în repetate rânduri a împrumutat bani de la ofiţeri.02.07.06. restituit numai prin reţinerea din salariu. subofiţeri şi militari în termen. Originale. Ofiţer la UM 0174 Craiova. 9.2148 1759 Boghean Gheorghe T. ca diriginte al Oficiului PTT Boteni a ţinut legătura cu elemente duşmănoase regimului şi a dosit acasă medicamente. Originale. 4 2150 1758 Bogheanu Enita S. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1966 a pretins bani de la cetăţeni. 6. 3 2149 1763 Bogheanu Aurel Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a participat la 19. a sabotat reforma bănească din ianuarie 1952. 1952 4 545 .02. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie schimbat din funcţie şi să i se retragă mandatul de deputat al Sfatului Popular comunal. 1961 4 2151 1757 Boghez Ilie Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element afacerist. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. promiţândule că-i va scuti de concentrare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

împreună cu provocatorul Miron a spart greva din 1935 de la fabrica Buhuşi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. care 1950 în 1943 a controlat bunurile jefuite de pe teritoriul sovietic. în Partid a dus activitate duşmănoasă. în perioada guvernării legionare a participat la unele şedinţe ale organizaţiei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2152 1756 Boghici Ion V. brutaliza ţăranii. reconfirmată în 1961.07. 1973 şi 1976. 1 546 . Originale. 1 2153 288 Boghina Elemer Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de negustori. a făcut 22.02. parte dintr-o comisie de la Odessa.03. 1936 s-a înscris la cuzişti. regiunea Bacău.09. română. 53 2154 1764 Boghiu Alecu Membru de partid exclus în 1947 pentru că: în calitate de secretar şi casier la primăria comunei Ursa. Originale. 1960 21 2155 1784 Boghiu Carol Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar la CFR a fost omul de încredere al administraţiei. 20. a fost decorat. Adresă a CCP prin care s-au 1956 comunicat informaţiile cerute. în 13. 4. maghiară. s-a ocupat cu 1951 afacerile. Original. lb.

întrucât a avut activitate fascistă. Şef al Serviciului de cadre de la Comitetul Provizoriu judeţean Timişoara. Originale. Originale. – 52 2157 1449 Bogodoi Mihai Vasile Ofiţer politic în MFA. exclus din Partid pentru că: sa căsătorit cu nevasta unui fost legionar. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. În 1961 s-a constatat că acuza s-a dovedit neîntemeiată. reconfirmată în 1956. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 17. în 1946 s-a înscris în PSD. 1957 a purtat discuţii cu caracter 1959 calomnios faţă de politica URSS în Orientul Mijlociu. după 23 august 1944 a fost internat în lagărul Marghita.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 27. Bogoi Stefan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a fost şef de cancelarie la organizaţia „Crucile cu Săgeţi” din Oradea. intra beat 1950 în fabrică şi trăgea cu pistolul. 10 2158 1483 7 2159 1482 2. membru de partid exclus pentru că: în anii 1942-1948 a făcut parte din „secta” adventistă. 1950 1 547 . CCP a propus menţinerea deciziei. în funcţia avută a făcut afaceri. Bogoi Nicolae I.02.2156 1475 Bogobia Ion D.03. membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. Secretar al organizaţiei de partid de la Societatea „Româno – Americană” Constanţa. Originale. iar organizaţiei de bază de la locul de muncă i s-a recomandat să ia în discuţie primirea sa în Partid.

începând cu data hotărârii. 2 2161 3417 Bogolea Gheorghe Şef de secţie la Întreprinderea de industrializare a laptelui Bucureşti. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că s-au 26. 24.05. înregistrat rămâneri în urmă în realizarea 1982 planului şi alte nereguli. 14. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei.2160 1481 Bogokowschi Gustav Judecător la Tribunalul Regional Bucureşti. 1954 Întrucât acuza nu s-a confirmat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1969 a fost repus în drepturile de membru. Original. 5 2162 1480 Bogorin Simion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. sectorul 6.02. Întrucât şi-a retras apelul.06. alte abateri. s-a 1952 manifestat duşmănos faţă de regimul democrat-popular. Originale.05. Original. a făcut parte din organizaţia 24. Întrucât a avut şi rezultate pozitive. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fascistă „Muncă şi Lumină”. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. 5 548 . 1 2163 1479 Bogorin Vasile Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.

Subofiţer de miliţie. menţinerea deciziei.2164 1478 Bogoş Iosif L.05. pe frontul antisovietic a 1951 ordonat împuşcarea a trei partizani. Originale. Bögözi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: îmbarcat pe vase care făceau curse în Orient. pentru care a fost condamnat penal. Membru de partid exclus pentru că în 1930 s-a înscris şi a activat în Mişcarea 12. membru de partid exclus pentru abuz de băuturi 30. Bogoşel Gheorghe I.06. Originale. Originale. faptă 28. menţinerea deciziei. alcoolice.03. reconfirmată în 1960. 1982 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Legionară. Bogşa Balint Membru de partid exclus pentru că: a fost şef de post de jandarmi în regimurile trecute. Originale. pe care le-a servit cu 25. iar în ţările 1959 capitaliste lua legătura cu diferite elemente fugite din ţară.07.03. Original. ocupat cu contrabanda. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. conştiinciozitate. a fost folosit de organele burgheze pentru a da unele informaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2165 3422 6 2166 1477 30 2167 1476 1 2168 3399 5 549 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1981 CCP a propus. Bogu Constantin Membru de partid exclus pentru că a condus autoturismul personal sub influenţa băuturilor alcoolice. s-a 29.

perioada antonesciană a fost membră în 1950 conducerea Crucii Roşii. română.2169 311 Boguslavscaia Pesea Iacovlevna (Torban Polea) Persoană care a solicitat eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că a fost membră a PCdR. alte abateri. 27. rusă. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. să fie arestat şi cercetat amănunţit de Siguranţă în calitate de colaboraţionist jefuitor şi criminal de război. în 19. Secţia de cadre să-i verifice pe cei care l-au propus şi încadrat în Partid.10. Bogza Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost soţie de comisar de Poliţie. copii. 1948 1 2171 1755 Bogyo Elisabeta (Szabo) Membră de partid cercetată în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (Acăţari). a fost bun prieten cu nemţii. prin care s-a comunicat că în anii 1931-1940 a fost membră a PCdR. alte abateri. fost membru al PC Maghiar căruia i s-a respins cererea de încadrare în PMR pentru că: în trecut a făcut parte din Partidul szalasist. 1956 20 2170 2855 2. 2 2172 1473 1 550 . a avut atitudine filogermană şi antisovietică. lb. Întrucât a avut purtare proastă la 1953 ancheta contraspionajului hortyst. Original.05. Adresă a CCP către CC al PCUS.11. Copie. Bogye Ştefan Membru al unei echipe de Securitate. Originale. 2. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. CCP a hotărât să fie menţinută în afara rândurilor Partidului. . Original.

2173 1474 Bogza Ioan Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1938 a fost înscris în 17. acordarea stagiului din ilegalitate. 13 551 . Originale. 4 2174 1448 Bohălteanu Vasile G. Originale. 1958 CCP a hotărât respingerea solicitării. Originale. s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia cuzistă. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că şi-a format un anturaj cu care se ţinea de beţii. Originale.04.10. În 1979 şi 1982 a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru motive identice. 1954 3 2176 3434 Boia Stelian-Ioan V. ultima decizie fiind confirmată de CCP. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. CCP apreciat că sancţiunea nu era în 12. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a făcut politică legionară. 4 2175 1447 Bohotineanu Alexandru Şef al Serviciului de cadre la CSC regiunea Bârlad. Membru de partid care a solicitat 26. 4. raport cu gravitatea faptei şi a 1972 recomandat Comitetului judeţean Dolj să reexamineze cazul. copii.02.03. iar într-o adunare a organizaţiei de bază a purtat discuţii neprincipiale la adresa unor cadre didactice.

după 23 august 1956 1944. cu manifestări naţionaliste. a dus activitate social-democrată de dreapta şi s-a declarat împotriva prezentării în alegeri alături de BPD.25. pe care o informa despre starea de spirit a muncitorilor. organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2180 1444 Boian Nicolae Şeful Secţiei comerciale de la Sfatul Popular raional Târgu Jiu. afaceri cu mărci germane. Originale. Originale. Originale. în 1940-1941 s-a ocupat de 21.11. element imoral. Secretar al organizaţiei de partid a cartierului Colentina din Bucureşti.09. ca secretar PSD al plăşii Rupea. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 25. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. ţiilor „fasciste” armene „Taşnag” şi 1960 „Rafii”.06. Originale. 4 552 . Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1939 a fost omul de încredere al administraţiei ziarului „Universul”. reconfirmată în 1955. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. 5 2178 2818 Boian Iacob D. exclus din partid în 1956 pentru că: în 1940-1944 a fost membru al organiza.2177 1446 Boiagian Artin T. pe frontul 24. antisovietic a luat parte la jafuri 1954 împotriva populaţiei civile. 5 2179 1445 Boian Ioan D.08.

1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. alte abateri. a antrenat unii membri de partid la acţiuni 22. reconfirmată în 1960. Original. CCP a propus. introducând 1953 astfel morala putredă burgheză în institut. a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1941 a făcut parte din organizaţia 1958 legionară.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. Original.02. locotenent. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. alte abateri. strângerea şi masacrarea populaţiei civile 1950 de la Odessa. Original.09.12. de compromitere (beţii). membru de partid exclus în 1956 pentru că în 193926. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2185 1434 Boiangiu Ion Membru al BOB de la Institutul de Construcţii din Bucureşti. menţinerea deciziei. 23. nare.21. 2 553 . Boiangiu Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legio.2181 1442 Boian Nicolae N. 13 2182 1443 Boiangiu Alexandru Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 12. era un element necinstit. Şeful Biroului economic de la raionul de Miliţie Mediaş. 1 2183 1441 1 2184 3193 Boiangiu Dumitru Membru de partid exclus pentru că a comis fapte de necinste.

Boiatji Nadejda St. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de agent colector a făcut modificări în registrul agricol. Ida Felix şi Tudor Avădanei.05. rusă.12. Originale. 1956 185 2188 485 Boiarscaia Roza Ianchelevna Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte că în perioada 19321935 a fost deţinută politică antifascistă. fost şef al Siguranţei 1951 Bucureşti. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. Dumitrescu. beţii. Originale. care a solicitat primirea în Partid. Hotărâre reconfirmată în 1961 şi 1980. (Iatenko) Membră de partid exclusă pentru că în trecut a avut relaţii cu Sava 27. Referinţă semnată de Ida Felix. Notă de răspuns a CCP adresată CC al 1958 PCUS prin care s-a confirmă că în 1935 a fost arestată şi condamnată la 3 luni de închisoare. 4 2187 439 6.08. scandaluri). lb. Vapniarka şi Grosulovo. Boiangiu Smerl Vainstain (A. pentru care a fost condamnat penal. Originale. Ebion) Scriitor de limbă idiş la CDE (19471950). română. faptă 26. 17. copii.03. 12 2189 1438 1 554 . CCP a hotărât că organizaţia de bază din cartierul său poate să-l primească în rândul candidaţilor. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a 1968 avut comportare imorală (legături cu femei. fost deţinut în lagărele de la Târgu-Jiu. Referinţe semnate de Bercu Feldman.2186 3014 Boiangiu Ion M.

2190 1487 Boican Constantin I. Originale. alte abateri.01. 1957 unor elemente maniste.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. copie. alte abateri. 1950 a participat la Rebeliune. Originale. 1962 25 2193 1484 Boiciuc Ioan Responsabil de cadre la Comitetul PMR al plăşii Geoagiu. 9. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost în anturajul 19. reconfirmată în 1960. 1 2191 3051 Boiciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în perioada 1939-1941 a făcut parte din 28. lb. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute.09. copii. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în Mişcarea Legionară şi 19. română. 5 2192 535 Boiciuc Cuzma Dimitrievici Cetăţean sovietic pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. 10 2194 1486 Boiciuc Simion Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. pentru că în 1944 s-a refugiat din Bucovina în România. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1951 1 555 . Original. 2. rusă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.11. organizaţia legionară. Original.

10 2196 3357 Boico Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a sustras cartofi de la CAP. faptă pentru 23. în 1943 devenind responsabila Serviciului de informaţii al FTP-MOI. care a fost condamnat penal. fără să aibă aprobarea Partidului. Originale.Bianca) Membră de partid cercetată pentru că CCP a fost sesizată că are stagiu în Partid din 1940 pe nedrept. socotindu-i-se vechimea din 1940. Originale. 1980 CCP a retrimis cererea spre rezolvare Comitetului judeţean Suceava al PCR. În 1966 Biroul Comitetului municipal Bucureşti al PCR i-a acordat stagiul din 1932. copie. cu specificarea că din 1940 a fost membră a PCF. dată la care a completat adeziunea la PCR. CCP a hotărât anularea stagiului anterior şi stabilirea lui din 1946.01. Întrucât prin plecarea la Paris a 1958 pierdut calitatea de membru al PCR din 1933. 5 556 .2195 1752 Boico Cristina (Marcuson Luca . În 1938 a plecat la Paris pentru studii. iar în 1944 responsabilă cu cadrele.02. 14. Membră a PC Francez (1940-1946). A făcut parte din Rezistenţa Franceză. iar la întoarcerea în ţară a fost nejust încadrată.

În 1957. În 1947 Direcţia Cadre a CC al PCR i-a făcut transferul din PCF în PCR. Originale. Boieriu Gheorghe Activist al Comitetului raional de Partid Agnita. CCP s-a declarat de acord. CCP i-a confirmat calitatea de membru al PCR din decembrie 1943. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în acelaşi an. iar ulterior a ajuns în URSS. în 1946-1947 a făcut speculă. În 1966 Comitetul orăşenesc Bucureşti al PMR a propus ridicarea sancţiunii şi. şi-a pierdut documentele de partid. Boiculesi Isidor A. când a intrat în Divizia „Tudor 1950 Vladimirescu”. În 1960 CCP l-a sancţionat cu „vot de blam” pentru motive neprecizate.05. 27. a încălcat grav liberul 12. cu stagiul din 1935. 13 2198 1751 12 2199 1753 1 557 . Hotărâre reconfirmată de Secretariatul CC al PMR şi CCP în 1951. Membru al PC Spaniol şi PC Francez. A făcut parte din Brigăzile Internaţionale din Spania. Membru de partid exclus pentru că: din 1935 a fost membru al organizaţiei 23.Bibi) Şef al Serviciului politic al Comandamentului Trupelor de Grăniceri. membru de partid cercetat în legătură cu confirmarea calităţii. alte abateri.11. consimţământ al ţăranilor în crearea 1955 GAC. Originale.12. regiunea Stalin (Braşov).2197 2740 Boico Mihail (Rosner Maier . în timp ce era ataşat comercial la Moscova. legionare. exclus din Partid pentru că: a dus o viaţă imorală. i s-a reconfirmat încă o dată stagiul acordat. Original.

06. 3 2203 2971 4. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. care au săvârşit crime şi jafuri în Ardealul de Nord. Bojai Elisabeta (Iozsefine) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element viciat (beţiv) şi a provocat scandaluri. Originale. 1980 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. copie.06. 1967 3 2204 84 2. 1961 4 2201 Boilă Doina Secretară cu probleme de propagandă la Comitetul municipal de Partid Mediaş.2200 2789 Boieru Iosif G. Originale. în Canada. 1951 2 558 .10. judeţul Sibiu.08. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. cercetată cu privire la mai multe abateri sesizate într-o scrisoare 20. 9. Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. a săvârşit acte de necinste. a fost condamnat penal pentru furt. 60/1979 anonimă. Original.06. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Boitoş Dumitru Membru de partid exclus în 1961 pentru că în 1944 a făcut parte din Gărzile lui Iuliu Maniu. 7 2202 3331 Boitor Iosif Membru de partid exclus pentru că în 1975 a făcut cerere de plecare definitivă 27.

În 1957 a solicitat acordarea stagiului din 1938. fiind nemulţumit de faptul că soţia sa a fost arestată pentru lipsă în gestiune. Secretar-şef al Tribunalului Popular al Raionului Oraviţa. 1951 12 2206 1742 Bojan Dumitru N. cerere respinsă în 1958 şi 1965. alte abateri. 1 559 . 12 2208 1740 Bojan Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei 29. Originale. membru de partid exclus pentru că.08.05. Originale. Originale. Original. a trecut la calomnierea primului secretar al respectivului organ de partid. Întrucât la anchetă a avut purtare proastă. din 1946 a participat ca delegat al PNŢ. iar Biroul Comitetului 21. raional PMR Oraviţa a refuzat să 1961 intervină pentru eliberarea ei. membru de partid exclus pentru că: a ascuns că la alegerile 24.1968 Maniu la Fabrica „Dermata”. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2205 1733 Bojan Agneta (Roth) Activistă la CC al Crucii Roşii. 8 2207 2992 Bojan Ioan S.12. 6.01. cercetată în legătură cu căderile de la Oradea din 1934. reconfirmată în 1969. 1950 burgheze. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. Avocat pledant la Biroul de asistenţă juridică din Cluj. CCP a propus menţinerea calităţii de membră de partid din 1945 şi sancţionarea cu „vot de blam”.

a fost condamnat 30. administrator. Membru de partid exclus pentru că. 3 2210 2820 Bojan Iuliu P. un vechi prieten al său. alte abateri.07.12. iar mai târziu 23. penal pentru neglijenţă în serviciu (lipsă 1960 în gestiune).11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea calităţii de 1951 membru de partid din 1945. a intrat în Tineretul 1952 Progresist la recomandarea lui Balaş Eugen.2209 1741 Bojan Ion Membru de partid cercetat întrucât în 1945 a fost membru al PSD din Ungaria. 18 2211 1739 Bojan Ladislau I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a trăit o viaţă destrăbălată. Membru al BOB de la MAE. în 1944 a devenit redactor al ziarului brătienist „Vestea” din Sibiu. la data respectivă exclus din Partid ca „element duşmănos”. 4 560 . exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. în calitate de responsabil la Biroul de Turism din Timişoara. Originale. 13.

i-a interzis ca timp de doi ani să ocupe posturi de răspundere în Partid. 2 2214 1736 Bojenaru Dumitru Director al Şcolii ţărăneşti (1948). CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. CCV a hotărât: anularea deciziei şi i-a confirmat calitatea de membru. iar în acelaşi an i s-a majorat la 3600 lei (de la 3080 plus 214 pensie suplimentară). CCP a propus menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1932. 8 2213 1737 Boje Amelia Responsabilă la Resortul Organizatoric în BOB de la fabrica „1 Mai” din Bucureşti.08.2212 1738 Bojan Pavel Fost preşedinte al Comisiei de Verificare a judeţului Bihor. 1949 1 561 . exclusă din Partid pentru abateri imorale. membru de partid cercetat în urma reconstituirii căderilor de la Someşeni. Întrucât din cercetări a reieşit că a 13. În 1979 a solicitat o pensie de merit.10. exclus din Partid pentru că a fost sub influenţa unui unchi reacţionar. trăit în concubinaj cu mai mulţi bărbaţi 1953 pentru că intenţiona să se căsătorească. Originale. Original. 5. iar la alegerile din 1946 a votat cu „ochiul” (PNŢ). duşmanului de clasă. Original. însă de fiecare dată a fost părăsită. întrucât şi-a 1952 recunoscut slăbiciunile avute. Deşi a avut purtare slabă în faţa 12. şef al Direcţiei de cadre din Direcţia generală a rezervelor de muncă de pe lângă Consiliul de Miniştri.10.

Original. alte măsuri. Rebeliune. în funcţia avută s-a purtat 1965 brutal cu salariaţii. 3 2216 1735 Bojin Alexandru Profesor. Originale. 2 2217 1744 Bojin Ilie I. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la 14. membru de partid exclus pentru că: în trecut a dus o viaţă destrăbălată. alte abateri. 11 562 .02. CCP a propus.2215 3348 Bojescu Ioan Membru de partid exclus pentru că în repetate rânduri a săvârşit abateri de la disciplina de partid şi profesională. CCP a hotărât menţinerea deciziei. familie şi societate avea o comportare 1980 reprobabilă. iar în 31. menţinerea deciziei. Întrucât majoritatea acuzelor s-au dovedit întemeiate. Întrucât acuzele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. legionară. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.06. Originale. Director al Trustului de alimentaţie publică din Craiova.10. a făcut parte din organizaţia 19.

a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. Böjte Andráş (Andrei) Membru de partid exclus pentru că în 1943 s-a înscris în Partidul fascist 30. 24. membru de partid exclus pentru că era un element 12. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. 1 2220 1748 4 563 .06.10. reconfirmată în 1964. s-a dovedit neîntemeiată. Original. alte abateri. Întrucât acuza principală. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori.2218 1734 Bojin Ion N. 32 2219 1745 Bojină Alexandru V. iar în 1963 hotărât menţinerea deciziei. În 1962 CCP a recomandat recercetarea cazului.11. Locţiitor politic la raionul de Miliţie Secuieni. în perioada guvernării legionare a făcut parte din organizaţia legionară. În 1959 a fost din nou exclus din 1954 Partid întrucât. CCP a hotărât anularea deciziei. stăpânit de viciul beţiei. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Originale. maghiar „Imredi”. care a compro1954 mis organele de stat făcând chefuri cu diferiţi chiaburi. În 1964 a fost din nou primit în Partid. în calitate de magaziner la Staţia CFR Segarcea. iar CCP a solicitat Comitetului regional PCR Oltenia să-i analizeze cererea de stagiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. că ar fi fost legionar. Originale. Organizator de partid la mai multe GAS din raionul Băileşti. regiunea Oradea.

Original. 1 564 . 1954 1 2222 1746 Boju Evdochia Membră de partid verificată pentru că: după ce în 1940-1941 a trăit în Basarabia. a colaborat cu trupele 1949 germane de ocupaţie şi făcea chefuri cu ofiţerii. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. deşi s-a născut şi a trăit în Basarabia. CCV a hotărât anularea încadrării în Partid. Original. ca cetăţeană sovietică. Original.2221 1747 Böjte Coloman Membru de partid exclus pentru că: în 1941 s-a înrolat voluntar în armata hortystă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. şi a cele evreieşti. 6. în 1944 s-a refugiat în judeţul Dolj. 8. 1950 1 2223 1750 Boju Nicolae Membru de partid exclus pentru că. a dus activitate de subminare a organizaţiei de bază. după 23 august 1944 nu s-a „repatriat”. în judeţul Dolj. în postul de paznic de câmp a furat din avutul obştesc. în 1944 s-a refugiat în ţară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 8. alte abateri.06.11. 1950 1 2224 2951 Bokor Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că: în timpul dictaturii hortyste a colaborat cu autorităţile împotriva populaţiei sărace 24.09.

Întrucât motivele s-au dovedit 1954 neîntemeiate.09. element imoral şi nesincer. 28. Original. Bokor Iuliu Ajutor de procuror la Procuratura Raionului Reghin. Bokor Moise Prim-secretar al Comitetului raional de Partid Odorhei. 1951 2 565 . CCP a propus. 1951 1 2228 1732 9. 2 2226 1730 3 2227 1393 Bokor Iuliu Membru de partid exclus pentru că: a fost condamnat penal pentru şantaj. 4. Originale.06. să fie sancţionat cu „admonestare scrisă” şi trimis să muncească în alt raion.08. membru de partid exclus pentru că: în 1946-1948 a avut atelier de tâmplărie cu angajaţi. 1957 CCP a hotărât confirmarea calităţii sale de membru din 1947 şi a dispus să i se elibereze noul document de partid. a avut manifestări şovine. CCP a hotărât anularea deciziei. cercetat pentru că s-a împrietenit cu elemente mic-burgheze şi a avut poziţie neprincipială faţă de manifestările naţionalist-şovine maghiare din raion. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Regiunea Autonomă Maghiară. În 1974 sancţiunea i-a fost ridicată. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Original.2225 1731 Bokor Iosif Membru de partid care a solicitat clarificarea situaţiei sale. reîncadrarea sa în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. găsit dosarul de partid. întrucât nu i s-a preschimbat carnetul pentru că nu i s-a 10. Original. iar Secretariatul CC al PMR a aprobat.01.

să rămână în producţie (la GAS) timp de un an. în calitate de responsabil de sector al Tineretului social-democrat.12. 22 2232 3383 Bolat Sabechi Membră de partid exclusă pentru că din 1974 nu a mai participat la adunările generale ale organizaţiei de bază şi nu şia achitat cotizaţia. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la 25. pentru a putea fi controlat şi ajutat. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a avut manifestări şi acţiuni împotriva PCR şi a 14. manifestări legionare. 1 2230 1385 Bolan Ilie Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 25. 2 2231 1379 Bolat Ion M. reconfirmată în 1960. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 1950 Pentru că era un element tânăr. CCP a propus.05. Legionară. 1981 5 566 . Original. 5. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. alte abateri.2229 1388 Bola Cezar Membru de partid exclus pentru că. Originale. menţinerea deciziei. unificării mişcării de tineret.09. CCV a hotărât: anularea deciziei.

(La data deciziei era instructor al Comitetului raional de Partid Sighişoara. 1952 19 2236 2703 6. Secretar al Comitetului raional de Partid Agnita. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar.2233 1389 Bolănduţ Cornel I. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie cercetat de Securitate cu privire la trecutul său. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a hotărât. 26. pentru că. CCP a propus. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. pe nume Elena Cimpu. în timp ce era pe teren împreună cu Ilie Băluţ şi Gheorghe Mocanu. membru de partid exclus în 1970 pentru abateri de la disciplina militară. alte abateri. antisemite şi făcea scandaluri prin cârciumi. membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în organizaţia fascistă „Harand”. 1979 şi 1983. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1978. Originale.) Întrucât a renunţat la apel. 1950 4 567 . a făcut politică ţărănistă. muncitoare. Bolba Teodor P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost ajutor de comisar la Poliţia Lugoj şi simpatizant legionar.05. reconfirmată în 1959. 16 2235 1386 4. Originale.06. menţinerea deciziei. a avut atitudini huliganice. Originale.10. cel din urmă a violat o fată de 15 ani. sancţionat în 1955 cu „vot de blam”. Bolboceanu Marcu Preşedinte al ARLUS din judeţul Neamţ. 1956 3 2234 3149 Bolba Aurel Subofiţer telegrafist.11. 8.

reconfirmată în 1956. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de celulă. 6 2238 1414 Bold Dumitru Membru al BOB de la Inspectoratul general CFR Bucureşti. exclus din Partid pentru că: în muncile avute a adat dovadă de nepăsare. alte abateri. 5 2240 1387 Bold Traian Membru de partid exclus pentru că: avea legături ci chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. 1981 CCP a propus.01. 4.09. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. condamnat penal. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a luat parte la şedinţe 20. Originale. 1 568 . s-a dovedit a fi necinstit şi 1954 depravat. 1953 2 2239 3385 Bold Spiru Membru de partid exclus pentru că a comis acte de necinste pentru care a fost 29. Originale. Original.05. insulta tovarăşii 31.2237 1377 Bolcaş Augustin Director al Secretariatului din Ministerul Învăţământului Superior. legionare. element carierist. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.

2241

1413

Boldea Gheorghe Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1938 s-a înscris în FRN şi a purtat uniformă; a făcut propagandă antisovietică; a calomniat activişti de 14.12. partid. 1965 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

3

2242

2923

Boldea Ioan C. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: era stăpânit de viciul beţiei şi 18.05. provoca scandaluri; în 1949 s-a căsătorit 1967 cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2243

1412

Boldea Niculae Membru de partid exclus pentru că, în calitate de lucrător la o cantină, şi-a însuşit 1 kg de carne. 15.10. CCP a hotărât CCP a hotărât anularea 1953 deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Original.

2

2244

1411

Boldea Simion Instructor al Comitetului raional de Partid Sibiu, sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a folosit Miliţia <1951> pentru a-i determina pe ţărani să intre în GAC-uri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

569

2245

1410

Boldea Toma Gr. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1936-1940 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1966. 12.11. În 1976 CCP a propus, iar 1960 Secretariatul CC al PCR a hotărât, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avute anterior (minus perioada cât a fost exclus). Originale.

15

2246

1409

Boldeanu Valeriu Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. 24.03. Întrucât apelantul şi-a retras apelul, 1958 CCP a hotărât clasarea cazului. În 1959 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

13

2247

2950

Boldescu Ana (Săracu) Persoană cercetată pentru stabilirea situaţiei de partid. Întrucât în perioada interbelică a făcut spionaj pentru sovietici, la căderea din 15.05. 1936 a avut purtare proastă, iar după 23 1947 august 1944 s-a încadrat în muncă cu devotament, CCP a hotărât încadrarea ei în Partid ca membru nou, cu stagiu de la data deciziei. Copie.

1

570

2248

770

Boldescu Daniil Alekseevici (Dănilă) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a se confirma că în 1936 a fost condamnat pentru activitate informativă în favoarea URSS şi să se dea relaţii despre comportarea sa în perioada 1936-1940, când a fost închis la Doftana. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat situaţia, iar comportamentul său a fost apreciat ca bun. Referinţe semnate de: Valeriu Bucicov, Petre Goncearuc şi Vasile Posteucă. Originale, copii.

9.04. 1962

19

2249

1429

Boldiş Vasile Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului hortyst a fost instructor de levente; a luat parte la războiul antisovietic; după 23 august 1944 s-a alăturat elementelor naţionalist-şovine şi social-democrate de dreapta, cu care a făcut campanie anticomunistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4.10. 1952

2

2250

3094

Boldoaşă Ilie I. Membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că a refuzat să participe la 19.09. adunările generale ale organizaţiei de 1973 bază şi să plătească cotizaţia de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

571

2251

3284

Boldoi Alexandru Membru de partid exclus în 1957 pentru că: din imprudenţă a incendiat Cooperativa de consum din comuna 27.07. Vâlcele, judeţul Olt, producând o pagubă 1979 de peste 180000 lei. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

4

2252

1428

Boldor Ioan Membru de partid exclus în 1957 pentru că din 1936 a activat în organizaţia 21.04. legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

7

2253

1427

Boldor Octavian Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1937 s-a înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

9.01. 1959

4

2254

2623

Boldur Eugen M. Membru de partid exclus pentru că: a fost secretar particular al lui Constantin Flondor, fost ministru, ulterior arestat; a luat parte la războiul antisovietic, la 22.09. postul de ascultare al Cartierului General 1950 al MStM; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1957 şi 1966. Originale, copie.

6

572

2255

1426

Boldur Ştefan V. Secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că: a 27.02. muncit formal; a creat greutăţi GAC. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

2256

2983

Boldurean Victor C. Membru de partid exclus pentru că împreună cu alţii a sustras 720 kg de 15.01. porumb din avutul obştesc, motiv pentru 1968 care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2257

602

Bolea Ion I. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: de pe frontul antisovietic a adus în ţară diferite lucruri; a fost 18.01. decorat; în 1954 a fost condamnat penal 1957 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2258

1425

Bolea Ion I. Secretar al organizaţiei de bază Bogdăniţa, regiunea Iaşi, exclus din Partid în 1952 pentru că: în trecut a luat 26.02. parte la acţiuni cuziste şi legionare; s-a 1954 dedat la acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

3

573

2259

1424

Bolea Teodor Membru de partid exclus în 1952 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

8.10. 1965

4

2260

1423

Boleanţu Lazăr I. Vicepreşedinte al Sfatului Popular Timişoara, membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; în 1945-1946 a făcut parte din Tineretul PNŢ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6.01. 1961

4

2261

1422

Bolescu Lazăr A. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în timp ce era student la Academia Militară din URSS, a întreţinut 23.05. relaţii intime cu diferite femei, neglijând 1956 învăţătura; a sustras bani de la un coleg. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2262

536

Boleslaw Brzezicki Cetăţean polonez pentru care Asociaţia Luptătorilor pentru Libertate a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. Adresă a CCP către CC al Partidului Muncitoresc Polonez prin care s-a comunicat că un anume Brzezinschi Heinric Boleslaw a fost condamnat în 1941 pentru activitate informativă în favoarea Uniunii Sovietice şi trecere frauduloasă a frontierei. Originale.

6.08. 1959

11

574

2263

1420

Bolfan Nicolae Candidat de partid exclus în 1957 pentru că: în trecut a fost condamnat penal pentru viol, furt şi jaf; a făcut 14.01. spionaj împotriva URSS. 1963 CCP a clasat cazul, hotărâre reconfirmată în 1969 şi 1970. Originale. Bolfosu Nicolae Membru de partid exclus pentru că era un element duşmănos, străin de lupta clasei muncitoare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

36

2264

595

5.04. 1950

1

2265

83

Bolgar Ştefan (Istvan) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 27.07. relaţii. 1951 Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. Originale, copie. Bolintiş Marin I. Membru de partid exclus pentru că: a fost patron de bodegă; s-a ocupat cu specula, motiv pentru care a fost condamnat penal; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale. Boloaje Ilie Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut politică legionară. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică, CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Hunedoara. Originale.

5

2266

1421

6.03. 1952

2

2267

1419

8.12. 1960

2

575

2268

2704

Boloanţă Gheorghe P. Membru de partid exclus pentru că: şi-a declarat averea „la două poziţii” (a sa şi a soacrei sale), pentru a se sustrage de la plata îndatoririlor faţă de stat; în trecut 29.10. a fost legionar. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru transformarea socialistă a agriculturii. Originale.

5

2269

3043

Boloca Miron Membru de partid exclus pentru că la primire nu a arătat că a fost condamnat 26.12. penal la 2 ani de închisoare. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2270

1418

Bolocan Aurel D. Membru de partid exclus în 1955 pentru că în 1946, după ce s-a înscris în 18.08. Partid, şi-a rupt adeziunea. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1980. Originale.

16

2271

1417

Bolocan Constantin S. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1934-1937 a fost membru al 29.04. PNL; în 1937 s-a înscris la cuzişti şi a 1959 fost numit primar de comună. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

576

2272

1380

Bolocan Dumitru P.S. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de locţiitor (ofiţer) politic în Armată, a fost alături de elementele duşmănoase; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1961 şi 1962. Originale.

8.08. 1950

14

2273

1381

Bolocan Ioana T. Sergent-major la Miliţia oraşului Stalin (Braşov), membră de partid exclusă în 1953 pentru că din 1942 a 21.09. făcut parte din vechea Poliţie, unde a avut 1956 un post de încredere. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

2274

2978

Bolocan Nicolae Membru al Comitetului judeţean UTM Sibiu, membru de partid exclus pentru că: în 1944-1945 a fost plecat în Anglia; a sustras bani din fondul 10.04. organizaţiei. 1948 CCP a hotărât: menţinerea deciziei; să fie supravegheat; să fie ajutat să intre în producţie. Copie.

1

2275

Bolog Vasile Şef de sector la Secţia de propagandă a Comitetului judeţean de Partid Timiş, cercetat cu privire la mai multe ilegalităţi. 37/1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

2.11. 1979

17

577

2276

3388

Bolog Viorel Secretar al BOB Staţia 1, tura 3, de la Combinatul Siderurgic Hunedoara, exclus din Partid pentru că a fost 29.05. condamnat penal pentru tăinuire la furt 1981 din avutul obştesc. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

6

2277

2986

Bologa Doroftei Membru de partid exclus pentru că a sustras din fabrica unde lucra bumbac şi mătase. 19.02. Întrucât dusese o muncă pozitivă pe 1951 linie de partid şi sindicat, CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. Copie.

1

2278

3395

Bologa Ilie P. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Deşi a constatat că nu făcuse parte din Mişcarea Legionară, participând doar la 29.06. unele manifestaţii ale organizaţiei, 1981 întrucât excluderea s-a făcut cu 24 de ani înainte, timp în care nu s-a interesat de situaţia lui de partid, CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

4

2279

1382

Bologa Remus Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi; în regimul burghezo-moşieresc a fost agent fiscal de percepţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9.07. 1953

1

578

2280

1375

Bologa Vasile Şef al Serviciului de evidenţa populaţiei de la Direcţia Miliţiei Regionale Cluj, membru de partid exclus în 1962 pentru că: a întreţinut relaţii cu elemente necinstite şi duşmănoase, care 11.07. au făcut cereri de plecare definitivă în ţări 1963 capitaliste, de la care a primit diverse cadouri; a întreţinut relaţii imorale cu mai multe femei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

16

2281

1384

Bologo Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1040-1941 a făcut parte din organizaţia 15.11. legionară; alte abateri. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2282

1383

Bolohan Constantin I. (Costache) Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a activat în 19.12. organizaţia legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2283

1390

Bolohan Dragoş Maior la Comisariatul Militar „Tudor Vladimirescu”, membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legionare; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 24.12, reconfirmată în 1960, 1970 şi 1975. 1959 În 1965 a fost prins de Securitate în timp ce împrăştia manifeste cu zvastica şi, în acelaşi an, a fost internat într-un azil psihiatric. Originale.

98

579

2284

3403

Bolohan Maria Membră de partid exclusă pentru că a săvârşit acte de necinste, pentru care a 31.08. fost condamnată penal. 1981 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

5

2285

1378

Bolohan Nina Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie burgheză; 11.07. împreună cu soţul ei şi-a însuşit lucruri de 1950 la populaţia evreiască; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2286

1415

Bolohan Petru Membru al Comitetului judeţean PMR Turda, exclus din Partid pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui ofiţer ţarist 18.05. refugiat din URSS; era o persoană 1950 duşmănoasă, care s-a înconjurat de elemente antisovietice; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2287

2/1959

Bolojan Victor Prim-secretar al Comitetului regional PMR Oradea, cercetat pentru că, pe frontul antisovietic, a împuşcat un cetăţean sovietic în localitatea Vistopovici. Întrucât era vorba de o confuzie, CCP a clasat cazul. Totodată, a cerut să fie sesizate organele de stat din RP Ungară pentru a-l pedepsi pe Bolojan Ştefan, adevăratul responsabil de crimele săvârşite pe teritoriul sovietic. Originale.

5.01. 1959

17

580

2288

1416

Bölöni Andrei Membru de partid exclus în 1957 întrucât a săvârşit furturi din avutul 14.12. obştesc, faptă pentru care a fost condam1965 nat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2289

1433

Bölöni Emeric S. Şofer la Securitatea din SfântuGheorghe, membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1941-1944 a fost în anturajul unor elemente fasciste din Partidul „Crucea cu Săgeţi”, cu care a luat parte la întruniri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5.10. 1961

5

2290

1432

Bölönyi Stefan S. Şef al cadrelor administrative de la fabrica „Republica”, oraşul Stalin (Braşov), membru de partid exclus pentru că: în 1930-1944 a fost omul de încredere 21.03. al comandantului pompierilor din Braşov; 1958 s-a purtat urât cu muncitorii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu data hotărârii. Originale, copie.

6

2291

1431

Bólós Ion Lucrător de Securitate, membru de partid exclus pentru că a încercat să-şi 18.05. însuşească lucruri din instituţie. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

581

2292

1430

Boloţ Victor I. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară; pe frontul antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

8.04. 1957

43

2293

1376

Bolovan Gheorghe Membru de partid căruia în 1956 i s-a retras calitatea pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar; a fost condamnat 17.07. penal pentru furt. 1958 CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. Hotărâre reconfirmată în 1959. Originale.

14

2294

3115

Bolovan Ion Membru lăsat în afara rândurilor Partidului, întrucât din 1950 nu a mai luat parte la viaţa de partid şi nu şi-a plătit 18.06. cotizaţia. A solicitat reprimirea în Partid 1974 cu stagiul din ilegalitate. CCP a clasat cazul. Originale.

7

2295

2702

Bölönyi Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1933 a fost gardian public în serviciul Poliţiei Bucureşti, calitate în care escorta deţinuţii politici; în 1933 a fost folosit ca agent informator la „Cartea Românească”. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1957. Originale.

5.08. 1949

6

582

2296

1392

Bombescu Ion Vicepreşedinte al Sfatului Popular al comunei Traian Vuia, membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a 17.11. făcut parte din organizaţia legionară; alte 1958 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2297

1391

Bomboş Ion I. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost în bune relaţii cu elementele reacţionare şi a făcut propagandă manistă; a avut manifestări şovine faţă de cetăţenii maghiari. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2.07. 1954

1

2298

1591

Bon Petru Responsabil cu aprovizionarea la Comitetul de Partid Dolj, membru exclus 11.08. din Partid pentru că s-a dovedit a fi 1950 necinstit şi afacerist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2299

1596

Bona Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul de stat al regimului burghezo-moşieresc (notar); a 12.04. făcut politică manistă. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale.

36

583

2300

2633

Bona Mihai Secretar general la Ministerul Justiţiei şi consilier al ministrului (1948-1951), membru de partid exclus pentru că s-a înconjurat de elemente necinstite şi afaceriste, care au comis abuzuri şi delapidări, însuşindu-şi bunuri confiscate drept corpuri delicte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

-.12. 1955

19

2301

3224

Bona Nicolae Alexandru Vasile M. Membru de partid exclus în 1977 întrucât a săvârşit fapte de necinste, 16.05. pentru care a fost condamnat penal. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

3

2302

1592

Bona Petru Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a făcut parte din 18.11. organizaţia legionară; alte abateri. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2303

1598

Boncea Gheorghe N. Inspector la Ministerul Agriculturii, Serviciul învăţământ profesional, şi secretar al unei organizaţii de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că: era 23.04. de origine chiabură; era un element 1954 „decăzut din punct de vedere moral” (homosexual). CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955 şi 1960. Originale.

13

584

2304

1599

Boncea Maria Secretară la Raionul UFDR Cluj, exclusă din Partid pentru că în 1952 s-a situat pe o poziţie de nemulţumire faţă de reforma bănească. 23.06. Ţinând cont de originea ei şi de faptul 1952 că a muncit cu rezultate bune, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

2

2305

1597

Boncia Alexa T. (Alexandru) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Nimigea, raionul Năsăud, exclus din Partid în 1955 pentru că: a avut atitudine duşmănoasă faţă de politica 26.11. Partidului în problema transformării 1956 socialiste a agriculturii; în funcţiile avute a muncit formal; a fost condamnat pentru delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

2306

1400

Boncu Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 17.11. Legionară; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2307

3370

Boncuţ Emil Ioan Membru de partid exclus întrucât a săvârşit mai multe infracţiuni, pentru care 23.01. a fost condamnat penal. 1981 Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

6

585

2308

3436

Boncuţiu Constantin Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că organiza la serviciu sărbătorirea zilelor de 11.11. naştere ale unor cadre de conducere. 1982 Întrucât ulterior sancţiunea i-a fost ridicată şi şi-a retras apelul, CCP a clasat cazul. Originale.

8

2309

1595

Boncz Andrei A. (Karinka) Membru de partid exclus pentru că: fiind sub influenţa elementelor naţionaliste maghiare, a luat parte la acţiuni huliganice contra cetăţenilor români; era beţiv şi bătăuş. 27.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1952 reconfirmată în 1960. În 1964 a fost reprimit în Partid cu stagiul din 1945, iar Comitetului judeţean PMR Cluj i s-a recomandat să-l ia în evidenţa ilegaliştilor. Originale.

20

2310

2794

Boncz Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost membru al Partidului nyilasist; a avut atitudine duşmănoasă 18.08. faţă de regimul comunist; a făcut 1952 propagandă titoistă şi imperialistă; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

586

duşman al clasei muncitoare. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. să fie scos din postul de la ziarul „Utunk”. CCP a propus.2311 2632 Bonczos Ilona (Heyizi . Originale. respingerea cererii. activist cu muncă de răspundere în UTM. Originale. care s-a dovedit a fi un trădător al mişcării 13. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. „organele în drept” să continue cercetările.01. În 1968 a fost reprimit în Partid. 1951 2 2313 2631 6.08. Întrucât a condamnat atitudinea soţului ei. organ cultural-politic din Cluj. muncitoreşti. 10 2312 2854 Bonczos Mihai Membru de partid în ilegalitate cercetat în legătură cu căderea colectivă din 1934 de la Oradea. cu doi copii. şi cu care în 1949 s-a 1957 căsătorit oficial. CCP i-a menţinut calitatea de membru cu stagiul din 1945. membră de partid exclusă pentru că a avut relaţii cu Bonczos Ştefan. căsătorit.Nagy Ileana) Activistă a organizaţiei judeţene a UPM Oradea. 1951 19 587 . iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. organizaţia de bază putând să o primească în rândul candidaţilor de partid. Hotărâre reconfirmată în 1956 şi 1968. Bonczos Ştefan (Istvan) Activist al UPM din Oradea. În 1975 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Ulterior a refuzat să se despartă de respectivul. 6. membru de partid exclus pentru că în 1934 a devenit agent informator al Siguranţei. Copie.01.

motiv pentru care a fost 1968 condamnat penal. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: părinţii săi au fost comercianţi.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 11 2317 1593 Bondoc Dumitru C. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.09. Originale. lor. 27. care a tamponat un număr de vagoane şi a 13. 10 2316 1594 Bondoc Constantin Inspector şcolar. în calitate de acar. iar în acelaşi an organizaţia de bază a fost de acord. reconfirmată în 1957 şi 1969. pe 1961 frontul antisovietic a fost decorat. Membru de partid exclus pentru că. provocat daune. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizani26.04. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2315 2995 Bondar Iuliana Membră de partid exclusă. a ponegrit regimul politic din URSS. 20. CCP a hotărât respingerea cererii. iar o soră şi un frate erau chiaburi.12. care a solicitat luarea în evidenţa ilegaliştilor. 10 588 . 1951 alte abateri. În 1968 a solicitat reprimirea în 1960 Partid.2314 2987 Bonda Dionisie V. a dirijat greşit un tren.

CCP a retrimis apelul. 1979 Comitetului municipal Bucureşti al PCR. 3 2319 1601 Bondoc Gheorghe I. 4 589 . reconfirmată în 1975.06. Originale. 25. 27. Originale. era beţiv şi 1956 afemeiat.11. În 1980 a fost primit în Partid. raionul Băneasa. 6 2320 3118 Bondoc Mircea Ofiţer la Serviciul de inspecţii şi control al MAI (1964-1973). Originale. a 13. Candidat de partid exclus în 1959 pentru că în 1945-1946 a participat la 31. membru de partid exclus pentru că: a încălcat disciplina de partid şi militară. alte abateri. în timpul unui chef şi-a pierdut pistolul.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. manifestaţii monarhiste şi liberale. căpitan. „Publicom”. discutând în restaurant cu alţi ofiţeri 1974 probleme de muncă. Redactor principal la redacţia publicaţiilor de comerţ. care a solicitat să fie primit în Partid. 33 2321 1600 Bondoc Nicolae Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în calitate de şef de post al comunei Dumbrăveni. spre rezolvare. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei.2318 2754 Bondoc Dumitru I. Originale. întreţinut relaţii cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. în UTC. în 1945-1946 a făcut contra. membru de partid exclus pentru că: în 1944 a fost ordonanţa unui colonel din armata hortystă. 1979 Întrucât nu îndeplinea criteriile stabilite. Director general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. copii. pe baza activităţii depuse 27. Originale. CCP a constatat că acuzele erau neîntemeiate şi a clasat cazul.04. bandă la graniţa maghiară. CCP a hotărât clasarea cazului.03. iar apelantul şi-a retras apelul. Bondrea Aurel Gh. Original.06. Originale. 1975 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a trimis o referinţă conţinând informaţiile cerute.23-07. în funcţia 1954 avută şi-a însuşit mai multe obiecte de la GAS şi a întreţinut relaţii cu chiaburii. 5. 1974 14 2325 1401 Bondrea Ioan Preşedintele Sindicatului salariaţilor agricoli din raionul Satu Mare.2322 1130 Bondor Géza Cetăţean maghiar pentru care Partidul Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat referinţe cu privire la activitatea sa în 24. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care i-a favorizat. 1 590 . PCdR în timpul ilegalităţii. 4 2323 3269 3 2324 3/1974 Bondrea Florica Membră de partid care a sesizat că secretarul Comitetului de Partid şi primarul comunei în care domicilia au scos-o în mod abuziv din imobilul în care a locuit timp de 20 de ani şi refuzau să-i elibereze o autorizaţie de construire a unei case pe terenul primit de la CAP.

pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. dizolvarea organizaţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 20. Originale. Bonea Gheorghe R. 1957 33 2328 1404 Bone Ilie Membru de partid exclus pentru că era un politician vechi. 22 2329 1407 2 591 . Originale. Director al Siguranţei Capitalei.08. ca şef al Controlului străinilor a protejat persoane dubioase. în 1941 s-a înscris în organizaţia legionară. 4. membru de partid exclus odată cu 30. 1959 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar ca agent de percepţie a 10. Originale. reconfirmată în 1956. membru de partid exclus în 1949 pentru că: în timpul liceului a fost abonat la un ziar cuzist şi a participat la o manifestaţie huliganică în Bucureşti. putând adresa cerere de primire în rândul candidaţilor. legionară. apoi FRN.07.02. la Siguranţă s-a înconjurat de vechi poliţişti. fost agent electoral. reconfirmată în 1960. a fost membru PNŢ. Preşedinte al GAC „Vasile Roaită” din comuna Pişcani.2326 1402 Bondrea Ion P.01. 2 2327 1403 Bondrescu Aurel I. Originale. regiunea Baia Mare. asuprit populaţia săracă. pe care îi promova şi a întreţinut relaţii intime cu unele subalterne.

Membru de partid exclus în 1960 pentru că a fost condamnat penal pentru 28.04.05. raionul Gura Jiului. a trimis cazul spre recercetare Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti. 5 2331 1603 Bonea Oprea T. 1956 3 2332 1602 Bonea Tudor Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în perioada guvernării legionare a îmbrăcat uniforma organizaţiei. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. gestiune. a avut lipsă în 24. copie. regiunea Craiova (membru în organizaţia „Oastea Domnului”). 2 592 . Originale.07. 30. 9. 2 2333 1399 Boneu Vladimir Membru de partid exclus pentru că: a primit educaţie burgheză. alte abateri.05. Întrucât CCP a constatat că exclu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost condamnat penal pentru fals în acte publice.1963 derea s-a făcut fără o cercetare temeinică.2330 1394 Bonea Ioan D. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. discreditarea conducerii GAC. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: a fost cântăreţ de biserică şi a desfăşurat propagandă religioasă în comuna Sadova. Original.

legionară. ca şef contabil la 1954 URCC Târnăveni a muncit în dauna cooperativei. antisovietic a avut atitudine duşmănoasă 1950 faţă de URSS. 1948 CCP a hotărât excluderea lui din Partid.2334 2949 Boni Aristotel Membru de partid cercetat pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului 27.04. 1 2335 3398 Boniş Ioji Lector de filosofie şi logică la Institutul Politehnic Bucureşti. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 20. Copie. exclus din 28.07. 4 2336 1397 Bonta Victor C. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 4 2337 1396 Bontaş Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a cântat cântece legionare în şcoala la care învăţa.05.10. împotriva partizanilor. reconfirmată în 1960. Partid şi scos din învăţământ pentru că a 1981 cerut bani studenţilor pentru a-i promova la examene. alte abateri. Originale. 11 593 . alte abateri. Originale. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de chiabur.

cârciumar a vândut ţuică în mod 1950 clandestin.03.07. Originale. Original. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şef al postului de Miliţie din portul Moldova Veche. Originale.07. candidat de partid căruia în 1958 i s-a retras calitatea pentru că a 14.07. 1951 1 2342 3143 Boos Hagic Fost prefect al judeţului Putna (19441945). 28. Poliţie. 2 2341 1398 Bonţ Valeriu Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1980. membru de partid exclus pentru că timp îndelungat a făcut politică manistă.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 6 594 . în calitate de 28. alte abateri. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a aprobat. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în trecut a fost gardian la 24. alte abateri. Originale. Original. întreţinut relaţii cu elemente străine de 1959 Partid şi a avut manifestări huliganice. 1 2339 1405 Bontea Nicolae N. 4 2340 1406 Bontea Nicolae St.2338 1395 Bontea Adrian Membru de partid exclus pentru că: a servit regimul hortyst. CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5.

Original. Original. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru beţii. Original. CCP a hotărât anularea deciziei. pentru că în 1938 a fost înscris în 1954 organizaţia legionară. 1 595 . Întrucât avea perspective de îndreptare. scandaluri şi acte de violenţă.01. 1 2345 1556 Bora Gheorghe T.05. Elev la Şcoala de ofiţeri de Securitate Sibiu. a luat parte la războiul antisovietic. în funcţia avută a provocat discuţii cu caracter duşmănos la adresa conducăto-rilor Partidului şi a URSS. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1950 25. 1953 2 2346 1557 Bora Ilarie I. afemeiat şi scandalagiu.2343 1587 Bora Alexandru Instructor de partid la Comandamentul Marinei Militare. a 10. 3. căpitan. era un 1951 element beţiv. 3. Locţiitor politic la Comisariatul militar Huşi.01. 1952 2 2344 1586 Bora Emil Membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară.05. luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

şi. 5. „reformiştii trădători ai clasei munci. Şef al Sectorului Cadre de la Comandamentul Trupelor de Grăniceri. 16 2348 1585 Bora Nicolae P. Originale. a făcut parte din Sindicatul Galben de la CFR. În 1962 CCP a constatat că în 26. 1964 şi 1966.1954 toare”.2347 1584 Bora Iulian I.10. a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. ca social-democrat de dreapta. în trecut s-a ocupat cu diverse afaceri . Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. în 1951 s-a căsătorit cu fiica unui fost plutonier major de jandarmi. reconfirmată în 1960. sindicat condus de 22. 12 2349 1583 Bora Ştefan St. Originale. 1957 37 596 . perioada guvernării legionare toţi ucenici 1958 de la Şcoala Profesională CFR Constanţa au fost obligaţi să se înscrie în FDC.04. reconfirmată în 1959.12. Membru de partid exclus în 1952 pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1955. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. în trecut. întrucât de la excludere a avut o comportare bună.

1 2353 1581 2.01. căpitan. 1966 a divorţat în trei rânduri de soţiile 1968 pe care le-a avut. CCP a constatat că acuzele erau 10/1973 întemeiate. Membru de partid exclus pentru că: era un element cu trecut politicianist care. judeţul Sălaj. Original.09. motiv pentru care l-a sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. femei etc.).06. reclamat într-o scrisoare anonimă că săvârşea abuzuri şi fapte de necinste.06. s-a înscris în Partid. 13. Original.2350 Bora Teodor Preşedinte al CAP din comuna Rus. l-a exclus din Comitetul comunal de Partid şi din Comitetul de Partid pe CAP. Boran Ştefan Secretar al unei organizaţii de partid de fabrică. 1974 15 2351 2997 Boraciu Calache C. 4. 4 2352 1582 Boran Nicolae N. şi l-a înlocuit din funcţia de preşedinte al CAP. 1952 2 597 . exclus din Partid pentru că s-a lăsat antrenat de elementele foste legionare la fapte imorale (beţii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Întrucât era un element muncitor. CCV a hotărât menţinerea deciziei. atunci când a văzut că reacţiunea a fost 1950 înfrântă politiceşte. copie. Originale. membru de partid exclus pentru că în perioada 195522. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ofiţer MAI.

1 2355 2630 Borangic Ioan V. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a hotărât. membru de partid exclus pentru că din cauza unor nemulţumiri personale a făcut cerere de 15.12. 15 2357 1560 Borbath Ştefan Sergent-major de Miliţie. Original. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 194221. străin de 28. 25. 1980 şi 1985. 1955 Ţinând cont de faptul că era un element tânăr. respingerea cererii. 1 2356 3159 Borangic Ştefan C. judeţul Ilfov. interesele clasei muncitoare. CCP a propus. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior.12. Original.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Fost instructor de plasă la UTM Fierbinţi. Hotărâre reconfirmată în 1979. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. 1944 a fost membru în Partidul „Crucea 1959 cu Săgeţi”. Original.2354 1561 Boranescu Nicolae I. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Originale. retragere din GAC. 1 598 . (Borânescu) Membru de partid exclus pentru că era element exploatator.03.

alte abateri.) Originale. 18 2361 1589 Borbilău Petre Candidat de partid exclus în 1957 pentru că s-a dovedit a fi indisciplinat în muncă şi a refuzat să ia parte la şedinţele 13.03. copii. 1961 CCP a hotărât transformarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. 15 2359 1559 Borbely Mihai M. 1. 1971 (Informaţii cu privire la: Szabó Géza István. Originale. de partid. informaţiile cerute. maghiară. Originale. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1942-1944 a fost membru în Partidul „Crucea cu Săgeţi”. Szás Ferenc şi Hornyák István.12. română. 1961 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că a avut o comportare corectă.09. copie. lb. Zsizsik Andras. Originale. 1959 5 2360 708 Borbély Sándor Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se trimite o informare cu privire la comportarea lui la Casa Asigurărilor Sociale din Zalău în 23. 5 599 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Notă a CCP prin care s-au transmis 25. perioada 1942-1944. Zsizsik Andrásné (Iren).2358 1063 Bórbély Berta Persoană pentru care CC al Partidul Socialist Muncitoresc Ungar a solicitat date privind apartenenţa la PCR.

alte 1951 abateri. menţinerea deciziei. CCP a propus. Fost comisar de poliţie. 1953 1 2363 1588 Borca Gheorghe P. membru de partid exclus în 1951 pentru că a fost 14. Original. condamnat penal pentru contrabandă cu 1956 aur.2362 1590 Borbily Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al regimului hortyst. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. raionul Huedin. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 600 . copie.03. 3 2364 3378 5 2365 1555 Borcan Marin D.04. părăsirea familiei). elementelor duşmănoase regimului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Borcan Dumitru Fost ofiţer de Miliţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. Legionară. datorită educaţiei mistice. a făcut parte din Consiliul bisericesc din comuna Tetiş. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 4 2366 1554 Borcan Nicolae St. 6. Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 s-a alăturat 25. membru de partid exclus pentru că a comis abateri repetate de la disciplina de partid şi 26. normele de conduită morală (relaţii 1981 extraconjugale. Originale.07. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 29.11.

11 601 . 13. reconfirmată în 1960. unde din pricina tratamentului prost au murit 600 de persoane. În 1976 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât: excluderea lui din partid.05. ca subofiţer în armata burgheză a avut 1957 comportare brutală faţă de ostaşi. iar 1970 Secretariatul CC al PCR a aprobat.11. CCP a hotărât că nu îndeplinea condiţiile stabilite. Direcţia Organizatorică a CC să ia măsuri pentru a fi deferit „autorităţilor în drept”. în timpul războiului antisovietic a fost însărcinat cu aprovizionarea lagărului de prizonieri sovietici de la Corbeni. să fie îndepărtat din postul pe care îl ocupa la vremea respectivă în Ministerul Silviculturii. reconfirmată în 1980. copie. Argeş. Originale. copie. în calitate de responsabil al 30. 29. 10 2368 3042 Borcea Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Originale. menţinerea deciziei. în 1940. 12 2369 2838 Borcea Constantin Membru de partid cercetat pentru că: în trecut a fost legionar. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în 1946-1948 a dus activitate duşmănoasă împotriva membrilor PCR. Secţiei Administrative a Comitetului 1948 judeţean PMR Argeş. iar el însuşi a omorât 2-3 prizonieri. şi-a însuşit o parte din mărfurile confiscate de la negustori. Decizie reconfirmată în 1966. ca locotenent de jandarmi. a fost informatorul regimentului.07. Originale.2367 1546 Borcan Titus D.

(Bernfeld) Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: deşi era cetăţean sovietic (din Basarabia). Original. Original. 30.08. CCP a hotărât acceptarea solicitării. 1 602 .03. alte abateri. în 1946 a venit 20. 8 2374 1550 Borcoman Gheorghe Membru de partid exclus în pentru că era un vechi politician PNŢ. Originale. a fost 1951 informatorul patronilor. 1 2372 1551 Borcea Leon S. legionară. 1968 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. reconfirmată în 1985.06. ca şef al Apărării pasive. CCV a hotărât menţinerea deciziei. confirmarea calităţii de membru de 1954 partid. 3 2373 3003 Borcoman Aurel Gh. 12. CCP a hotărât schimbarea deciziei în 1955 „anularea calităţii” de membru de partid. Original. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 14.10. 1 2371 1552 Borcea Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Serviciul MONT.2370 1553 Borcea Gheorghe Persoană pentru care Colegiul de Partid al regiunii Ploieşti a propus 10. reconfirmată în 1956. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în ţară. Originale.

reconfirmată în 1960 (de două ori). 1969 şi 1970. 3. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Arad al PCR. 1966. 1961. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Partid. În 1973 a fost luat în evidenţă. alte abateri. membru de partid exclus în 1957 pentru că: a ascuns că era fiu de chiabur. exclus din partid pentru că: în perioada 1939-1941 a făcut 16. Original.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru al BOB. Borcoman Octavian I.09. Originale.09. a 24. Director la Spitalul TBC Sibiu. 1959. parte din „Frăţiile de Cruce” legionare şi 1951 a luat parte la Rebeliune. 1955 CCP a hotărât acceptarea solicitării. reconfirmată în 1958. În 1975 apelantul a renunţat la cerere. 1960 şi 1962. 1 603 . membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. alte abateri.02. 1975 4 2379 1549 Borcuti Ioan Persoană pentru care Colegiul de Partid Baia Mare a propus primirea în 12. iar cazul a fost clasat. 1963. Procuror la Raionul Huedin. întreţinut legături de prietenie cu diferite 1957 elemente duşmănoase. a 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. alte abateri. Originale.2375 2853 Borcoman Ioan Gh. Originale. Borconi Gheorghe I. 1 2376 1571 37 2377 2798 41 2378 3137 Borcsök Pavel Persoană care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. susţinut unii afacerişti.06.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. 23 august 1944 s-a alăturat elementelor 1956 maniste şi reacţionare din uzina în care lucra. 1 604 . Original. Original. după 22. la specializare.2380 1547 Borda Carol (Valea) Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la şedinţe legionare. 3 2382 1548 Borda Simion Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. Original. lant. 1950 1 2381 1573 Borda Dănilă Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a fost omul de încredere al administraţiei burgheze.31. a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. Original.10. trimis în Germania. 1950 CCV a hotărât schimbarea deciziei în excludere din Partid. era afacerist şi specu. 1 2383 1574 Bordaş Emeric Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că regimul hortyst l-a 27. alte abateri.08.09.

1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară. 1956 2 605 .11. Originale. 10 2386 3111 Bordea Aurelia Membru de partid exclus pentru că 10. 5. de la diferite magazine a luat 1961 alimente şi băutură pe care nu le-a achitat. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi ţărănistă.10. Originale. Candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: în postul de ofiţer de Miliţie pe probleme judiciare a legat relaţii cu elemente speculante şi 23. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul de la data deciziei.2384 1572 Bordaş Petru Al. Original. reconfirmată în 1960. 23 august 1944 s-a alăturat social1952 democraţilor de dreapta. ca învăţător a făcut politică antisovietică. afaceriste. 5 2385 1577 Bordea Alexandru D.04. a luat parte la Rebeliune. Originale.01. părinţii săi erau chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât prima acuză s-a dovedit neîntemeiată şi nu a fost un element fascist. 4 2387 1578 Bordea Dumitru R. după 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

12. Originale. penal în două rânduri. 1 2390 2761 Bordea Petre M. 1977 CCP i-a explicat că cererea sa nu face obiectul activităţii instituţiei.2388 3256 Bordea Florian Membru de partid exclus pentru că la primire a ascuns că a fost condamnat 20. împotriva partizanilor şi a populaţiei 1950 civile. Original. a furat păsări şi a valorificat produse de la GAS. locative. fără 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.06. exclus din Partid pentru că. Originale. a expropriat şi arestat 1950 un popă. Original. 4 606 . Secretar al organizaţiei de bază şi subdirector la GAS Drajna. 1978 CCP a propus.12. iar cazul a fost clasat. membru de partid care a solicitat să fie sprijinit în probleme 28. menţinerea deciziei. 1 2391 23 Bordeanu Horia Inginer la Trustul de construcţiimontaj minier. 9 2389 1579 Bordea Niculae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut activitate legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. să anunţe Partidul. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 19.09. regiunea Prahova.

05. alte abateri. Originale. acordarea stagiului din aprilie 1944. copie. a făcut diverse chefuri. Bordeianu Emilia Membră de partid care a solicitat 14. Membru de partid exclus care a solicitat reprimirea în Partid. CCP a retrimis cererea spre rezolvare Comitetului judeţean Suceava al PCR. a sustras dosarul prin care era dat în judecată pentru nereguli financiare săvârşite înainte de 23 august 1944 la cooperativa StânceştiBotoşani. 7. CCP a hotărât sancţionarea sa cu „vot de blam” şi a propus Ministrului de Interne să fie mutat într-o altă Judeţeană de partid. În 1967 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. 1982 7 2393 3353 5. Originale. profitând de calitatea pe care o avea. pe care l-a distrus. Original.12. trăia în concubinaj cu văduva fostului 1948 ministru Iamandi. a recomandat în Partid şi în aparatul de stat elemente duşmănoase. 1970 CCP a hotărât respingerea cererii. membru de partid cercetat pentru că: în 1945.2392 3426 Bordeanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: la locul său de muncă a provocat certuri şi scandaluri. iar cazul a fost trimis spre rezolvare Comitetului orăşenesc PCR Bucureşti.05. Originale. 2 2395 1538 7 607 . 1978 3 2394 2948 Bordeianu Constantin Prefect de Iaşi. menţinerea deciziei.09. CCP a propus. copie. Bordei Mihai Gh. s-a îmbătat în văzul populaţiei şi 14. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. s-a declarat în dezacord cu măsurile adoptate de conducerea de partid şi de stat.

membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în 18. copie.2396 1545 Bordeianu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Originale. antonesciene a fost subinspector şcolar la 1957 Odessa.01. 10 608 . Originale. Director la Agevacoop. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe 31. de acolo a adus un pian. Original. membru de partid exclus în 1951 pentru că: tatăl său a simpatizat cu liberalii şi ţărăniştii. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 4 2398 1580 Bordeianu Marcel St. alte abateri. Sergent reangajat la Comisariatul Militar Sebeş. muncă.05.01. reconfirmată în 1960 şi 1962. 1 2397 1539 Bordeianu Haralambie Gh. Originale. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în perioada guvernării 23. el însuşi a fost simpatizant cuzist şi s-a dovedit a fi necinstit. 4. soţia sa a fost simpatizantă legionară. 4 2399 1540 Bordeianu Traian S. CCV a hotărât menţinerea deciziei. frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 1950 împotriva partizanilor.

în articolele scrise în perioada războiului.01.04. 1951 1 609 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2400 1543 Bordeianu Vasile Membru de partid exclus în pentru că era un element duşmănos care. 5. membru de partid exclus pentru că în 11. a calomniat Uniunea Sovietică. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. trecut a depus jurământ faţă de regimul 1950 szalasist. 1 2404 1541 Bordoş Andrei Membru de partid exclus pentru că în 1937-1940 a activat în organizaţia cuzistă. Hotărâre reconfirmată în 1955. Original. 4. 1978 CCP a propus. 1951 1 2402 3231 Bordi Alexandru Membru de partid exclus în 1973 întrucât a fost condamnat penal pentru 16. 1950 4 2401 1542 Bordeianu Vasile (Bordianu) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost gardian de poliţie. Original.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 2403 1544 Bordos Gheorghe Responsabil cu brutăriile din Braşov. Originale. Originale.09. 1.07. prejudicierea avutului obştesc. apoi în Mişcarea Legionară. Original.

faptă pentru 25.03. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. 4. 5 2408 1570 Borghida Emanuel Membru de partid exclus pentru că. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. care a fost condamnat penal. (II) Secretar al organizaţiei de bază de la Combinatul Siderurgic Reşiţa. 1981 CCP a propus. reconfirmată în 1959. Partid în 1961 pentru că în 1940-1941 a 1962 fost membru al organizaţiei legionare. 1955 6 2406 1576 Borduz Lazăr L. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru acte de necinste. exclus din 31. în 1950 a depus actele de emigrare în Israel. Originale. menţinerea deciziei. Originale.12. Original.2405 1575 Bördöş Ioan Preşedinte al cooperativei „1 Mai” Oraviţa. 1953 1 610 . 6 2407 3414 Borea Mircea Membru de partid exclus întrucât a accidentat mortal o persoană. 7.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fiind sub influenţa curentului sionist.

6. membru de partid exclus întrucât a 27. 5 2412 1034 Borifcher Hana (Ana) Borifcher Ella Persoane pentru care Borifcher Rulf a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. Referinţe semnate de: Petre Grosu şi Şarolta Gruia. 1 2410 3102 Borhidan Gheorghe Activist al Comitetul raional UTC Vişeu. alte abateri.03. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Original. Originale. 10. între care unul arestat pentru spionaj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.2409 1565 Borgos Elena Angajată a Securităţii. până la 23 august 1944 s-a ocupat cu 1957 afacerile. membră de partid exclusă în 1953 pentru că: a avut comportare imorală cu diferite elemente. 4 2411 1567 Boriceanu Constantin Gh.09. copii. 1968 28 611 . copie. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fost condamnat penal pentru fapte de 1973 necinste. la 1954 locul de muncă a provocat intrigi.12. 15.06.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât la primire arătase situaţia.11. avea viciul beţiei. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1940 a fost înscris în organizaţia legionară. reconfirmată în 1964 şi 1966.07. după ce a fost deţinut în lagărul de la Auschwitz. alte abateri. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi a deţinut funcţii de încredere în aparatul de stat burghezo-moşieresc. 2 2416 1569 Borla Zoltan (Berger / Bergher) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Valea lui Mihai.04. copie. 6. 1960 10 2415 1568 Boriţa Ioan Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în munca de colector a avut 19. 1952 1 612 . Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Originale. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. 5 2414 1536 Borişteac Ioan I. 24.2413 1566 Borisciuc Simion D. copie. 1963 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 4. Originale. a fost în captivitatea Armatei Americane. 1956 era necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legături cu chiaburii. Original.

Originale. nu a trăit viaţă de partid. Original. percepţie. În 1956 s-a revenit încă o dată. 1954 în care informaţia cu privire la originea socială a tatălui era corectată. 30. era 1956 stăpânit de viciul beţiei. română. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2420 289 Bornemisa György (Georg / Gheorghe) Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. 1946-1948 a fost cârciumar. între care aceea că era fiu de moşier. maghiară.2417 1521 Borlea Traian Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. Original. rusă.11. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. constatându-se că era fiu de moşier. Original. 1 2419 1533 Bornea Ion D. în 23. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. lb. a făcut parte 24. Membru de partid exclus pentru că: în perioada antonesciană a fost agent de 19.05. În 1955 s-a revenit cu o nouă adresă. din „cunoscuta bandă «Ilie Lazăr»”. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din conducerea cooperativei. 41 613 .10. în 1946-1947 a făcut politică titelistă. 1 2418 1535 Borleanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a sprijinit acţiunile maniştilor.

5.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. beţiv şi scandalagiu.06.2421 1532 Bornoiu Dragomir Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 22. era un element 1961 viciat. legionară. copii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1972. în mişcarea comunistă din România. legionară. Referinţe semnate de: Alexandru Guţan. Originale. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 2424 102 Borodenko Grigori Vasilevici (Prepeliţă Mihail. 1 2422 1531 Bornuz Ilie Gh. 1951 65 614 . a făcut propagandă antisovie1950 tică. prin care s-au comunicat că în 1933 a fost condamnat la 15 ani de muncă silnică pentru spionaj în favoarea URSS. Moş Prepeliţă) Persoană care a solicitat un „act” din care să rezulte activitatea revoluţionară a sa şi a soţiei sale. Originale. 5 2423 1530 Boroda Pavel Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 13. Suman Maria Iosefina. alte abateri. care a participat şi el. Original.12. Ana Pauker şi Alexandru Rogojinschi. Membru de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a fost membru al organizaţiei legionare şi a ţinut şedinţe la 13.06. Adresă de răspuns a CCP către CC al PCUS. alte abateri.

făcând parte din fracţiunea troţkistului Molnar Gabor. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru fals în acte publice.2425 1529 Borodi Alexandru Miliţian la Cluj. cercetat în urma revizuirii situaţiei căderilor din 1941. PC Maghiar şi PCR. 1953 Întrucât a avut purtare proastă la arestare şi la proces (şi alte abateri). care a fost exclus din PC Francez.03. Ardealul de Nord. în 1946. 1 2426 3030 Borontiş Walter I. Fost director al penitenciarului Miercurea Ciuc (1945-1946). sadice şi imoralitate. din 25. a fost în dezacord cu linia politică 1950 a Partidului. CCP a propus menţinerea deciziei. membru exclus din Partid. Originale.02. în 1945 a fost exclus din Partid pentru atitudini brutale. Originale. reconfirmată în 1960. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. 1970 4 2427 1528 Boros Adalbert (Bela) Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de agent voluntar în Garda controlului cetăţenesc a săvârşit abuzuri. 7 2428 1525 Boros Aron A. care provoca scandaluri.06. 9 615 . alte abateri. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că era un element beţiv. Partid. şi arestat în 1947. 5. Originale. după ce s-a strecurat din nou în 19. 27. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

2 616 . Întrucât a fost informatoare a contraspionajului hortyst (la fel ca şi soţul ei). 1952 2 2430 1520 Boros Gheorghe (Boroş) Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut speculă. 3.12.06. a prădat şi jefuit populaţia sovietică. 25. Original. CCP a constatat că la căderea sa din 1953 1943 a avut purtare slabă şi a propus să-i fie menţinută calitatea de membru deciziei. 9. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 12. iar în parte motivele excluderii s-au dovedit neîntemeiate. să fie exclusă din organizaţia de masă din care făcea parte. Întrucât în perioada ilegalităţii a fost 1954 simpatizant activ al Partidului. 2 2432 1564 Boros Ioan Membră de partid cercetată în legătură cu căderile din 1941 din judeţul Bihor.10. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. să fie cercetată de „organele în drept”. după 23 august 1944 a refuzat să vândă cărţi „progresiste”.06. în 1941-1942 a vândut material de propagandă hitleristă.2429 1524 Boros Estera (Boroş) Membră de partid cercetată în urma revizuirii căderilor de la Someşeni. 1950 1 2431 2672 Boros Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost negustor şi s-a comportat brutal faţă de salariaţi. Original. CCP a propus: menţinerea deciziei. Original.

membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. (Boroş) Dispecer la Fabrica „Ianoş Herbak”. 1 617 . revizuirea cazului Someşeni. la căderea din 1941 a 1953 avut purtare slabă.12. CCP a propus menţinerea deciziei. alte abateri. 12 2434 1558 Boros Suzana Plutonier la Miliţia raională Oradea. 1955 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membră. era „chiaburoaică”. Original. 4 2436 1537 Boroş Alexandru Membru de partid exclus pentru că în calitate de controlor financiar a fost 27. excluderea lui din Partid şi din 1952 organizaţiile de masă.06. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât: 10. Întrucât a fost informator al Contraspionajului hortyst. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1968.03. să fie scos din postul deţinut. să fie cercetat de „organele în drept”.12. să fie demascat ca informator. 3 2435 1522 Boros Tereza (Sarosi Terezia) Membră de partid exclusă pentru că: 20. membră de partid cercetată în legătură cu 28. condamnat penal pentru acte de necinste. Original.2433 1562 Boros Iosif I.

membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. mahalagioaică. Originale.04. Originale. în timp ce era muncitor la fabrica de vagoane din Györ. Ungaria. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi cerut să fie scos din postul deţinut. într-un lagăr administrat de armata 1960 americană. a continuat să se îndeletnicească cu afacerile. 4 2439 Boroş Francisc (Boraş) Director al Fabricii de ţigle şi ceramică „Mondial” din Lugoj. 8 2440 1523 2. 1952 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru de partid.11.02. unde a fost internat 27. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru de partid. Original. Membru de partid exclus pentru că în februarie 1945. Boroş Gavrilă Secretar-casier la Sfatul Popular al comunei Beclean. 1951 1 618 . 1 2438 1526 Boroş Andrei A. membru de partid cercetat pentru că într-o sesizare 23. de unde s-a întors în septembrie acelaşi an.2437 1527 Boroş Ana Membră de partid exclusă pentru că: în 1937 şi-a deschis cârciumă.05. judeţul Odorhei. în calitate de funcţionar. Original. 22/1972 anonimă se spunea că în postul avut ar fi 1972 obţinut foloase necuvenite. Întrucât acuzele nu s-au verificat. CCP a hotărât clasarea cazului. era cunoscută ca o femeie uşuratică şi 25. a plecat în Germania. el însuşi fiind o perioadă negustor.

Boroş Stefan Responsabil de cadre la Sfatul Popular orăşenesc Oradea. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a atras atenţia Comitetului judeţean PMR Cluj pentru atitudinea sa nejustă. Totodată.07.2441 Boroş Karol Fost secretar al Comitetului regional de Partid Galaţi. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută s-a comportat dictatorial. 9 2442 2852 6. sancţionată cu „vot de blam” pentru că: „a dus munca sectar” şi a întrebuinţat metode de comandă. 1948 1 2443 1563 3. Boroş Matilda Responsabilă de partid în comuna Bonţida. cercetat 11. naţionalist. aur şi pietre scumpe. 30/1955 în legătură cu însuşirea din locuinţa unui 1951 fost moşier a unei cantităţi de mobilă. Originale. Fără decizie. 1954 3 2444 1623 Boroş Vasile Membru de partid exclus pentru că: era un element şovin. a avut 13. în lupta contra reacţiunii şi a chiaburimii s-a lansat în „certuri şi dueluri verbale cu epitete”. 1 619 . judeţul Cluj. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” şi trimiterea în producţie pentru că: în 1938 a frecventat Casa Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale. ieşiri ostile regimului. student la Şcoala Centrală din Moscova a PCUS.06. Original.09. CCP a hotărât anularea sancţiunii. Originale. întrucât nu a ajutat-o să lichideze slăbiciunile pe care le avea în muncă. dar i-a menţinut-o pe cea de trimitere în producţie.10.

pe front a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. Originale. data deciziei. 5. Partidul „Imredi”. s-a cerut Comitetului regional PMR Banat să-l primească în Partid fără stagiu de candidat. Membru al CC al UPM. 1952 30 2446 2731 Borsi Iosif I. Originale.01. Membru al PC Cehoslovac care.01. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. reconfirmată în 1956. după ce s-a repatriat. era un element carierist şi individualist. cercetat pentru că: la căderea din 1934 şi în închisoare a avut purtare proastă. a solicitat primirea în Partid. s-a dovedit a fi necinstit şi duşman al Partidului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 2448 1624 4 620 . Originale. însă propunerea a fost 1963 respinsă. CCP a propus Secretariatului CC încadrarea lui în Partid cu stagiu de la 15. În acelaşi an. iar în 1965 a fost reprimit în partid. (Béla) Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1943-1944 a făcut parte din 18. 1959 şi 1960. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.2445 1622 Borozan Iosif Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă naţionalistă şi antisovietică. În 1958 i s-a ridicat sancţiunea şi i s-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază.05. 6. Originale. 1951 14 2447 1611 Borsic Carol C. Borsoveczki Adalbert A.02. În 1970 i s-a respins cererea acordare a stagiului din ilegalitate.

14. Originale. o cercetare temeinică. de grevă. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1956 meiate. Original. Membru de partid exclus în 1952 pentru că era chiabur şi exploata braţe de muncă. copie.11.2449 1621 Borş Alexandru Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1937-1940 a fost spărgător 23. Originale.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 2451 1619 Borş Ioan A. 3 2452 1618 Borş Ioan Gh.07. 3. a făcut propagandă în favoarea reacţiunii. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2450 1620 Borş Constantin Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a fost legionar activ. Deoarece excluderea a fost făcută fără 14. Originale. CCP a trimis cazul 1961 spre recercetare Comitetului regional PMR Iaşi. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1940 a fost legionar.09. 3 621 .

de unde s-a reîntors în ţară după trei ani. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1972 13 622 . Originale. fiind plecat într-o excursie în străinătate. iar după 23 august 1944 a refuzat să se „repatrieze”. Originale. 6 2455 3075 Borşan Alexandru I. exclus din Partid în 1959 pentru 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2454 1616 Borş Petru Şt.07. când şi-a dat seama că nu se poate sprijini pe „fugarii” cu care acolo luase legătura. Membru de partid exclus pentru că în 1968. a luat parte la prinderea paraşutiştilor sovietici. 1. după ce a ajuns în Austria s-a rupt de grupul de excursionişti români cu care plecase şi a rămas la Viena. Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în 1940 a devenit cetăţean sovietic.07. războiului antisovietic s-a înscris voluntar 1958 la Şcoala de subofiţeri de jandarmi.09. reconfirmată în 1975. CCP a hotărât menţinerea deciziei. că în 1940-1941 a fost membru al 1960 organizaţiei legionare. Secretar al Comitetului raional PMR Pecica. în timpul 19.2453 1617 Borş Ioan S. Originale.

Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1983.08. în 1942 a primit din partea Guvernământului Transnistriei misiunea să elibereze autorizaţii şi permise pentru populaţia civilă. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. Întrucât principalele acuze s-au dovedit neîntemeiate. Originale. cu fiica unui negustor. 1970 reconfirmată în 1973 şi 1976. În 1978 CCP a constatat. reconfirmată în 1958. era căsătorit 28. în 1955 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. avea un cumnat fost legionar şi o altă rudă care a făcut parte din vechea Poliţie.04. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost comandant de pluton şi comandant al Sectorului de jandarmi din Slobozia-Tiraspol.2456 1615 Borşan Dumitru Şef de serviciu la Direcţia Generală a Securităţii Statului. s-a dovedit a fi 1953 necinstit. 1952 5 2457 1614 Borşan Ion Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din cadrele vechii Armate burgheze. 3 2458 2778 31 623 . 2. Borşan Ioniţă I. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. membru de partid exclus în 1952 pentru că: era de origine chiabură. fiind sub influenţa propagandei fasciste antonesciene. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat constatarea. a plecat pe frontul antisovietic. că apelantul a fost greşit încadrat în Partid. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. unde s-a purtat prost cu ostaşii. 21.

01.) Originale. inducă în eroare Partidul susţinând că a 1953 avut activitate în mişcarea comunistă ilegală. 4. membru de partid exclus pentru că era beţiv şi provoca scandaluri. alte abateri. 1960 6 2460 1612 Borşi Carol Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în trecut a deţinut o prăvălie şi o cârciumă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Maramureş. Original. copie. 2 2462 3179 Borta Pavel Membru de partid exclus în 1975 pentru că. 1977 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 3. alte abateri.06.04. a săvârşit repetate acte 26. Deoarece excluderea a fost făcută fără o cercetare temeinică. Originale. a fost membru al organizaţiei „Baros Sövetseg”. 3 624 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. reprobabile. menţinerea deciziei. 1963 4 2461 1610 Borşoş Iosif Membru de partid căruia în 1950 i s-a anulat calitatea pentru că: a fost şofer al ataşatului comercial american.2459 1613 Borşe Gheorghe Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Valea Vinului.03. Originale. a căutat să 23. (Excluderea a fost anulată şi a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. datorită consumului excesiv de băuturi alcoolice.

Original.07. Membru de partid exclus în 1947 pentru că: în 1938-1940 a fost legionar 12. 3 2465 1626 Bortemir Emin E. (Fraţii săi au luptat în Spania 29. 5. a deţinut un atelier şi a exploatat muncă salariată. soţul Nataliei Bortaş (Burcă) şi cumnat al lui Mihail Burcă. 3 2466 1628 Bortnyk Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1941 s-a înscris în Partidul Ardelenesc.2463 3299 Bortaş Dumitru Membru de partid.02.03. alte abateri. activ.) 1980 CCP a recomandat Comitetului judeţean Suceava al PCR luarea ei în evidenţă. Original. Originale. revoluţionare să fie luat în evidenţă.02. republicană. 1950 1 625 . A solicitat ca pentru activitatea dusă în cadrul mişcării muncitoreşti 29. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2464 3300 Bortaş Natalia (Burcă) Membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 1980 CCP a constatat că nu îndeplinea criteriile cerute şi a hotărât clasarea cazului. Originale.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1941 a fost condamnat penal 1972 pentru deţinere ilegală de armă şi efecte militare.2467 1625 Bortstein Izidor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de foşti 16.08. nari.02. reconfirmată în 1962. Originale. membru de partid sancţionat cu „vot 27. de blam cu avertisment” pentru că a adus 1981 daune cooperativei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2468 3073 Bortuzzo Anton Membru de partid exclus pentru că: în 1933 a demisionat din PSD şi s-a înscris în PNŢ Maniu. a deţinut un atelier de cizmărie. în timpul detenţiei (1943) s-a declarat german şi a cerut Comisiei de repatriere să fie repatriat în Germania.04. negustori. 5 2469 3335 Borţa Petre Preşedinte al CAP Cârlogani. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în care a exploatat muncitori. în 1940-1941 a fost şeful Secţiei manufactură şi textile a cooperativei „Aurora.05. 6 626 . în 1946 a 1960 luat parte la şedinţe ale PSD-Titel Petrescu. 27. judeţul Olt. Originale. era un element afacerist. condusă de legio31. a avut 1953 nereguli în gestiune. Original. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 2470 2616 Borţan Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la crime împotriva populaţiei sovietice de la Odessa.

03. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1930. 4. iar Secretariatul CC al PMR a hotărât. CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2471 3311 Borţan Sebastian C. cu dreptul de a se adresa organizaţiei de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. acceptarea cererii. pentru care 1980 a fost condamnat penal în Turcia. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste (contrabandă cu 31. Şef al Biroului administrativ de la Şcoala de şefi de post de Miliţie din Alexandria. medicamente şi alte articole). 7 2472 1627 Borţescu Alexandru R. Original. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. Originale. 1951 4 2474 1630 Borţun Dumitru M. 3. 1957 4 2473 1629 Borţoi Tănase Director adjunct la Direcţia Generală DCA. membru de partid exclus în 1952 pentru că a transportat cu maşina şcolii pe speculantul Nicu Gălăţeanu. reconfirmată în 1985. Originale. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în trecut a făcut politică legionară.02. Originale. În 1965 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior.12. 1958 19 627 . reconfirmată în 1959 şi 1960. Mecanic-şef pe nava „Midia”.

03. 5 2477 1440 Borugă Ion P. postul avut a urmărit scopuri personale. condamnat penal de trei ori pentru 1958 neglijenţă în serviciu.2475 1631 Borţun Nicolae Responsabil organizatoric la Fabrica de încălţăminte „Kirov” din Bucureşti. 5 628 . a fost 25.05. membru de partid exclus în 1962 întrucât a săvârşit 18. Originale. exclus din Partid în 1953 pentru că: în 22. diverse abuzuri. 2 2476 1485 Borţuş Nicolae (Neculai) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 avea viciul beţiei. Director al Organizaţiei Comerciale Locale (OCL) Turnu Severin. pentru care a fost 1963 condamnat penal. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.

10. Judecător la Tribunalul Vaslui. elementele duşmane indicate. iar lipsurile sale să fie prelucrate în şedinţa Comitetului regional.29. 5.04. regiunea Dolj. verificat pentru că: a numit ca activist al Sectorului de verificare al raionului un fost legionar. a pus în funcţii de conducere la cooperative şi la Trustul Morilor subofiţeri deblocaţi.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 24 2479 1435 5. copie. În 1961. În 1963 şi 1966 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 629 . Boruz Ştefan Membru de partid exclus în 1952 pentru că: nu a dus viaţă de partid. a făcut greutăţi în acţiunea de creare a întovărăşirilor agricole. Original.2478 2801 Borugă Nicolae Prim-secretar al Comitetului de Partid al Raionului Pleniţa. CCP a propus: să fie criticat. alte abateri. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a făcut parte din aparatul de oprimare şi represiune al regimului burghezo. în calitate de şef al Sectorului carnet şi statistică de la Comitetul orăşenesc PMR Craiova. s-a căsătorit cu fiica unui 1954 moşier. să fie cercetaţi mai mulţi responsabili cu cadrele din Regionala de Partid. a fost exclus din Partid pentru că şi-a însuşit banii din cotizaţii. pentru încercarea de a induce în eroare a Partidul. la fel ca şi autorii sesizărilor. a sprijinit elementele duşmănoase. 1957 4 2480 1436 Boruzescu Tudor N. a bătut un fiu de ţăran sărac. CCP a hotărât transformarea deciziei în „anularea calităţii” de membru. Originale. Original. moşieresc. alte abateri.

08. membru de partid exclus pentru că 1955 ameninţa muncitorii şi îşi bătea soţia. a fost cuzist şi era fiu 14. de chiabur. s-a purtat ca un zbir cu ţăranii şi 12.2481 1437 Borza Mihai Responsabil al Grupei sindicale din cadrul Reviziei de vagoane CFR Lugoj.07. regiunea Bârlad. trecut a făcut parte din Partidul Nyilas. CCV a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu evreii din detaşamentele de muncă. Original. 1 2484 1512 Bosănceanu Gheorghe Responsabil cu cadrele în organizaţia de partid şi preşedinte al cooperativei din plasa Răducăneni. în 1949 calitate de subprefect al judeţului Tutova (1945) a luat şperţ şi i-a sprijinit pe legionari. ca pretor al plăşii Pueşti.09. 12.01. 2 630 . 1950 Întrucât excluderea s-a făcut pe baza referinţelor unor persoane cu care apelantul a avut conflicte. 3 2483 1488 Borzoş Francisc Membru de partid exclus pentru că în 24. Originale. Original. 1 2482 2608 Borzaş Cornel Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. a înfăptuit o crimă. Tutova (19431944). 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Original. membru de partid exclus pentru că: în 1944-1946 a făcut politică ţărănistă. comandant de regiment în Trupele de Securitate. 1 631 . alte măsuri. rezultatul 10. Activist la Comisia locală a sindicatelor Buzău. Ofiţer. legături cu femei uşuratice. din lipsă de vigilenţă a primit un copil bolnav de o boală venerică. Originale. Originale. în 1954 a acţionat 1958 împotriva unei „bande” din Făgăraş.07. a tras cu pistolul). a purtat discuţii cu caracter nepartinic şi naţionalist. iar în 1955 a condus unitatea în zona Rădăuţi.04. din 1956. lichidând doi „bandiţi” din grupul lui Motrescu şi a prins unul. în perioada evenimentelor din Ungaria. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică 16.) Întrucât a avut o poziţie autocritică. (În 1948 a participat la prinderea 18. 5 2486 1494 Boscu Marin P. 3 2487 1513 Bosman Persida (Tokai) Membră de partid exclusă pentru că: în calitate de responsabilă a creşei de copii de la Filatura Daci. fiind îmbolnăvirea celorlalţi copii. „bandei” Uţă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară. CCP a hotărât: anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam cu avertisment”. CCP a hotărât anularea deciziei. în funcţia deţinută a avut o 1956 comportare imorală (beţii. la 1954 inventar i s-au găsit lipsă 10 cutii de compot şi 100 de napolitane.2485 1493 Boscu Iacob Gh. Bucureştii Noi. reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.02.

11. alte abateri. cupură ziar.04. reconfirmată în 1960. reconfirmată în 1956 şi 1960. 13 2489 1515 Bosog Nicolae N.2488 3182 Bosoancă Constantin Dan Z.04. penal pentru fals şi însuşirea unei sume 1959 de bani. 4. Membru de partid exclus pentru că: frecventa localurile publice. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la prinderea partizanilor şi a fost decorat. 7 2491 1509 Bossum Ştefan F. a fost condamnat 15. CCP a propus.09. avea atitudine 23. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. menţinerea deciziei. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. Originale. 1957 3 2490 1517 Bosoltea Gheorghe I. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a scris articole cu conţinut antisovietic. se comporta brutal cu soţia sa şi consuma cantităţi excesive de alcool. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la prinderea partizanilor. 9. necorespunzătoare faţă de colegii de 1977 muncă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în calitate de controlor economic (1946-1947) a susţinut elementele afaceriste. Originale. Originale. 1952 25 632 .

menţinerea deciziei. Originale. unealtă credincioasă a regimului 21. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 16. 1976 CCP a propus. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. CCP a propus. în calitate de şef de cuib în Mişcarea Legionară.09. 1 2494 2851 Bostan Dumitru Prefect al judeţului CâmpulungMoldova. a recomandat scoaterea lui din funcţie. şi a patronat acte de teroare. a săvârşit 15.02. 1948 Întrucât acuzele s-au verificat. membru de partid cercetat pentru că în 1940-1941. burghezo-moşieresc. 3 633 . De asemenea.11. 11 2493 1518 Bostan Aftenie Membru de partid exclus pentru că a fost pretor al plăşii Tulcea (numit de PSD). a comis fapte de 26. Hotărâre reconfirmată în 1985. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Copie. 1 2495 3164 Bostan Dumitru Membru de partid exclus în 1974 pentru că: a întreţinut relaţii extraconjugale cu diverse femei.09. menţinerea deciziei. care privea cu ură 1951 politica muncitorească. Original. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.2492 3158 Bostaca Dumitru (Bostacă) Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru luare de mită. necinste.

regiunea Bacău. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. condamnat penal pentru că a acoperit 1956 faptele săvârşite de elementele necorespunzătoare cu care s-a înconjurat. Membru de partid exclus pentru că a 11.03. Originale. fost condamnat penal pentru huliganism. a avut legături cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1956 meiate.2496 1519 Bostan Gheorghe Activist la Secţia de propagandă şi agitaţie a Comitetului regional de Partid Bacău. Originale. 9. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. 19. a luptat pe frontul antisovietic. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.08. Director al GAS Serbeşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2499 1497 Bostan Ioan I. 2 2498 1507 Bostan Gheorghe I. a fost 16. Originale. alte abateri.03. 1961 5 2497 1495 Bostan Gheorghe C. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 634 . exclus din Partid pentru că în 1939-1940 a activat în organizaţia legionară.07.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.02. însă. CCP a hotărât anularea deciziei şi primirea lui în Partid ca membru nou. 9. 4 2501 1498 Bostan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1936 a luat parte la pelerinajul legionar Moţa şi Marin.14. Original. în 18. Membru de partid exclus pentru că a fost comisar în poliţia burghezo. sub regimul sovietic. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 s-a înscris în Partidul cuzist. în 1941 s-a dus la Cernăuţi.04. 6 2503 1500 Bostan Vasile I. În 1959 a fost exclus din Partid pentru că în anii 1940-1941. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. în 1940 a fugit din 30. întrucât şi-a retras apelul. 1940 a luat parte la o şedinţă legionară. Originale. cazul a fost clasat. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut manifestări antisovietice şi a adăpostit în casă elemente duşmănoase. moşierească. 1 2502 1499 Bostan Vasile C. Hotărâre reconfirmată în 1967.2500 1496 Bostan Ion C. la Orhei.03. 1955 15 635 . Basarabia. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru motive neprecizate. Originale. alte abateri. În 1958 a solicitat acordarea stagiului din 1945. când s-a refugiat din nou. în 1969 a fost repus în drepturile de membru de partid. 1950 până în 1944.

6. Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1941-1942. 1 2507 1511 Boşică Gheorghe Director al Laminorului de ţevi din Roman.12. Originale. pe frontul antisovie29. reconfirmată în 1979. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 10 636 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1959 alte abateri. avut manifestări duşmănoase faţă de 1954 URSS şi regimul de democraţie populară. alte 1965 abateri. CCP a propus menţinerea deciziei. Original. Original.2504 1501 Bostănică Ion V.10. a participat la jefuirea colhozurilor. 1950 1 2506 1489 Boşcenco Ştefan Membru de partid exclus pentru că în timpul stagiului militar (1951-1952) a 17. la disciplina de partid şi de stat. membru de partid sancţionat în 1961 cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: a săvârşit o serie de abateri de 19.05. 7 2508 3291 Boşneag Dimitrie Toma Director al Întreprinderii „Marmura” din Simeria.09. alte abateri.02. 4 2505 1502 Bosteag Gheorghe Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că în 1941 s-a refugiat din calea Armatei Roşii. că: în trecut a activat în organizaţia 1960 legionară. membru de partid exclus pentru 12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. tice.

războiul antisovietic.03. a făcut 1959 afaceri speculative. unde a participat la 1954 jafuri şi a fost decorat.2509 1516 Boşoiu Petrache Membru de partid exclus pentru că. (Decizia a fost menţinută). antisovietic a fost decorat. influenţat de elementele legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Buştenaru) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a obţinut un loc de muncă prin susţinerea politicii lui Argetoianu. pe frontul 12. alte abateri. Boşteanu Constantin Şef al Secţiei Artă şi cultură al Raionului PMR Baia (1948-1953). s-a manifestat ca legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată în 1960 (de două ori).11. Originale. exclus din Partid pentru că: a luat parte la 16. a comis o serie 1954 de acte de necinste. iar în anii 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. Originale. CCP a recomandat 1963 Comitetului regional PMR Banat recercetarea cazului.07. a fost 21. începând din 1932. 23 2511 1503 1 2512 1505 3 2513 1508 47 637 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1960 5 2510 1510 Boşoteanu Florea Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu mic-burghez şi în anturajul unor legionari activi. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Boştina Constantin Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară.05. alte abateri. Original. cercetare temeinică. Boştinaru Ilie I. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 30. 5.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. întrucât nu a trăit viaţă de partid şi. 1. 1951 7 2517 1668 Bota Alexandru Persoană pentru care s-a propus primirea în rândul candidaţilor de partid.01.04. dobândind astfel bunuri în mod 18. în calitate de gestionar. Originale. 3 2516 1669 Bot Silviu Gh. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al PSD. În 1982 a fost reprimită în Partid. a săvârşit acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. CCP a hotărât respingerea propunerii 17. A solicitat să fie examinat cazul său şi să fie reîncadrată în Partid. menţinerea deciziei. reconfirmată în 1980. ilicit. Originale. a avut atitudine duşmănoasă faţă de PCR. în timpul secetei a făcut afaceri cu alimente.02. 4. Originale. însoţit de declaraţii în care renunţa la calitatea de membră. reconfirmată de CCP în 1955. nu s-a mai interesat de situaţia sa. faptă pentru care a fost judecat pe 1975 baza Legii 18. 1 638 .2514 3087 Boştină Petria Membră de partid exclusă pentru că a trimis de două ori carnetul de partid la CC al PCR. 1973 41 2515 3125 Boştiog Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. şi anularea încadrării ca membru de 1955 partid din anul 1946. după verificare. Original.

CCP a hotărât: menţinerea deciziei.09. 1 2520 1671 Bota Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 29. Copie. Original. rasiale. exclus din Partid pentru că a făcut diverse afaceri. avea aceeaşi mentalitate burgheză. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a lucrat ca guvernantă la diferiţi 1950 boieri. judeţul Mureş. 1 639 .07. 4 2521 1698 Bota Ioan (Costin) Responsabil de cadre al organizaţiei de bază din comuna Band.2518 1670 Bota Clara (Segal) Membră de partid exclusă pentru că: în trecut soţul ei a fost funcţionar la Legaţia Română din Berlin.08. alte abateri. 1 2519 2858 Bota Gheorghe Secretar al Comitetului de plasă Lăpuş. când soţul său a divorţat de ea pe motive 28. Original. a avut 1950 ieşiri şovine. exclus din Partid pentru că: a întreţinut 12. să 29. fie deferit justiţiei pentru a răspunde de 1948 faptele comise. CCV a hotărât menţinerea deciziei. ea însăşi a fost traducătoare la Misiunea Militară română de pe lângă Legaţie. cu care în 1946 a plecat în Palestina (împreună cu acesta a participat la o şedinţă sionistă). din 1941. legionară. în 1945 s-a recăsătorit cu un negustor. legături cu elemente chiabure. să se verifice averea pe care a acumulat-o în urma metodelor necinstite. Originale.

solicitare acceptată. pentru că nu i s-a dat satisfacţie. a declarat că renunţă la calitatea de membru de partid. 1 2524 2984 Bota Mihai M. de după 23 august 1944. 1957 4 2523 1700 Bota Mihai Membru de partid exclus pentru că în 15.01. alte abateri. alte abateri. Întrucât motivul principal de excludere (că ar fi acţionat împotriva unităţii de acţiune a clasei muncitoare) s-a dovedit neîntemeiat. A condiţionat însă primirea în Partid de acordarea unei pensii de ilegalist şi. Ulterior a făcut cerere de acordare a stagiului de partid din 1928. Originale. deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu 1968 stagiul avut anterior. Originale.12. trecut a fost şef de cuib legionar. în 1946 a refuzat să meargă în alegeri cu BPD. 22 640 . 4. Original.10. motiv pentru care în 1970 a fost exclus din nou. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. când s-a înscris în PSD. a făcut greutăţi Frontului Unic Muncitoresc. CCP a hotărât anularea 15. a dezbinat muncitorii din întreprinderi. Membru de partid exclus pentru că: în munca de organizare a sindicatelor din judeţul Făgăraş.2522 1699 Bota Ioan I. (Ion) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât transformarea sancţiunii în „retragerea calităţii” de membru.

CCP i-a menţinut 17. Comitetele de control cetăţenesc. 4. în timp ce făcea parte din 23. 4 641 . sancţionat cu „admonestare” pentru „atitudine nepartinică”. Bota Vasile Profesor la Liceul mixt german din oraşul Stalin (Braşov). după 5 luni. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a participat la 25. Copie.04. I-II) Bota Nicolae Secretar al Comitetului regional de Partid Cluj. II) 2526 2850 Bota Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a fost primar în comuna Moghilev. sancţiunea de „mustrare”. în 1945.10. era un element 1962 afemeiat şi avea viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut scoaterea lui din cadrele învăţământului. întrucât fiica sa a născut un copil fără să fie căsătorită. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că în timpul studenţiei a făcut propagandă antisovietică şi a participat la şedinţe legionare. 3 (vol. secretar al organizaţiei de bază. 1953 2 2528 1685 Bota Vasile Gh. În urma apelului. Titularul dosarului nu a făcut apel. câteva şedinţe legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Cadru al Miliţiei. iar copilul a fost dus la Casa Copilului unde. Original. Originale.44/1957 2525 (vol. a primit 1947 mită. I) 1683 Idem.09. a murit de hepatită epidemică. 1957 Originale.12.01. 1 2527 1686 1. 1957 29 (vol. Originale.

05.2529 1687 Botău Ion St.06. Botea Mihalache Membru de partid cercetat pentru că în 1945 a fost trecut în toate registrele Ministerului de Interne ca legionar. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Antonescu şi calomnia URSS şi Armata 1951 Sovietică. căsătorindu-se 13. membru de partid exclus pentru că a compus poezii fasciste. cu fiica unui fabricant. 1948 1 2532 3279 Botea Vasile V. şi-a însuşit. o sumă de bani din Fondul special. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. Membru de partid exclus în 1978 pentru că a comis ilegalităţi şi a pretins bani sau alte foloase necuvenite. Hotărâre reconfirmată în 1980. în care susţinea pe Ion 24. pentru respectivele fapte a fost „reţinut” doi ani pentru reeducare. CCP a propus. Originale. Originale.01. Originale. el era informator acoperit. reconfirmată de CCP în 1957. prin 1956 fals. 70 2530 1454 3 2531 2856 6. fiind introdus în lagărul de la Slobozia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente duşmănoase regimului. Activist al CC al UTM. 22. reconfirmată în 1960. a divorţat de soţia sa.12. 8 642 . Ofiţer de Securitate la Regiunea Stalin (Braşov). menţinerea deciziei.) CCP a constatat că a fost înscris în scriptele MAI după indicaţiile Partidului şi a propus Direcţiei de Cadre să ia măsuri ca numele său să fie şters de acolo. cu care avea un copil. (În realitate. Botârloianu Dumitru D. Copie.

reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. pentru reîncadrare urmând a se adresa organizaţiei de partid de la locul său de muncă.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. acordarea stagiului din 1939. Original. 60 2534 1679 Boteanu Dumitru N. Boteanu Petre Activist al CC al Frontului Plugarilor. Originale. alte abateri. Preşedinte al Sindicatului Forestier Dărmăneşti.10. Activist la Comitetul regional de Partid Constanţa. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 a fost informatorul Legiunii de Jandarmi şi provocator. Boteanu Ioan B. care a solicitat 19. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de preşedinte al Sindicatului CFR s-a dovedit necinstit. 6 2535 1678 4 2536 1677 1 643 . membru de partid exclus pentru că: a servit interesele 10. 10. 1947 În 1961 s-a constatat că acuza principală era neîntemeiată. Originale. reconfirmată în 1959. cărora le făcea favoruri.07.06. 1963 CCP i-a acordat stagiu de la 23 august 1944. Bacău. Ţinând cont de activitatea lui poziti1954 vă. patronilor. Originale. perioada frontului antisovietic 1951 o avea neverificată. motiv pentru care sancţiunea i-a fost ridicată.2533 2627 Boteanu Constantin Gh. 18. membru de partid exclus pentru că a întreţinut relaţii cu chiaburii.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. alte abateri. 1952 5 2539 1674 Botez Alecu Persoană care a cerut clarificarea situaţiei de partid. 5 644 .12.12. Întrucât între timp i s-a dat 1956 posibilitatea să devină candidat de partid. 2 2538 1675 Botescu Constantin D. duşman al regimului. soţul ei era fiu de moşier şi 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că: a trăit în anturajul elementelor duşmănoase.2537 1676 Boteanu Săndiţa A. Originale. 1958 5 2541 1672 Botez Constantin Membru de partid exclus pentru că 24. a renunţat la apel. Originale. (Măgureanu Sanda) Profesoară. 10. 6.05. 2 2540 1673 Botez Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de Cruce legionare”. a cerut să fie ţinută în evidenţa „organelor în drept” şi să fie scoasă din învăţământ. reconfirmată în 1960. era un element afacerist şi vicios.03. în 1946 a fost condamnat penal pentru bigamie.09. 3. întrucât a rămas neverificat. reconfirmată în 1958. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat voluntar pe frontul antisovietic. iar CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 28. Botez Gheorghe C. avea neînţelegeri în familie. Originale. căruia i s-a anulat calitatea de membru deoarece a cerut să plece în regiunea Iaşi. avea fraţi legionari notorii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid exclus pentru că: a luptat pe frontul antisovietic. pentru că 28. CCP a constatat că apelantul a dat dovadă de lipsă de vigilenţă faţă de rudele sale. în 1937 a mers la 12. 2 2543 1696 7 2544 1695 1 2545 1694 6 645 . iar Secretariatul CC al 1951 PMR a aprobat.2542 1697 Botez Constantin Activist la Secţia de propagandă şi agitaţie a Comitetului raional de Partid Sânicolaul Mare (1950-1951). însă restul acuzelor erau neîntemeiate. 1955 Întrucât situaţia sa nu a fost analizată temeinic. a avut legături de prietenie cu legionarii.04. În august acelaşi an. iar în 1947 a dus-o 1954 înapoi. unde a 23. Viena să-şi ia fiica. Botez Ion I. sindicale şi UTM de la Regiunea PMR Putna. scoaterea sa din funcţie şi trimiterea în producţie. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. CCP a propus. Originale. cercetat pentru că: ar fi promovat în funcţii de răspundere elemente duşmănoase. Original.07. participat la evacuarea forţată a populaţiei 1950 civile. alte abateri. Botez Elena Membră de partid exclusă pentru că: fiind urmărit de Siguranţă. Şef al Secţiei Organelor conducătoare de Partid. Original. în 1937 soţul ei a plecat la Viena. reconfirmată în 1970.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. care au propus să fie primit în Partid. la acţiuni împotriva partizanilor. alte abateri.08. 26.08. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Original.03. ducea o viaţă uşuratică (chefuri. să fie cercetaţi Luca Golovanu. conducătoare ale partidelor reacţionare.07. Original. Originale. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1970 1930. Ana Golovanu şi Mudiţ. 1 2550 1658 1 646 . a 14. femei). Botez Teodor Membru de partid exclus pentru că: a fost ofiţer superior în vechea armată. 9. 1948 1 2547 417 Botez Nicolae Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. luat parte la acţiuni împotriva partizanilor 1950 sovietici.2546 2857 Botez Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. 1 2549 1663 Botez Pavel Secretar al organizaţiei AP Bacău. 5 2548 1662 Botez Nicolae I. 1950 era un pasionat jucător de cărţi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte 1950 abateri. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte 19. Originale. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din cercurile 24.

Originale.1959 le.2551 1680 Botez Traian D.10. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea 19.04. Întrucât apelantul a recunoscut acuze. avută anterior şi sancţionarea cu „vot de 1955 blam”. 4 647 . Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul. a avut 19. Originale. 3 2553 1656 Botez Trifan Fost activist la Judeţeana PMR Vaslui. Originale. exclus din Partid în 1952 pentru că şi-a însuşit banii de la CAP Laza. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. 15. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. În 1966 sancţiunea i-a fost ridicată. Hotărâre reconfirmată în 1962 şi 1965.05. Preşedinte al Comisiei de revizie a Comitetului raional de Partid Murgeni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. copie. manifestări duşmănoase. în 1946 s-a 1951 încadrat în PNŢ. Originale. 1954 3 2554 1729 Botez Tudor Gh. 8 2552 1657 Botez Traian D. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi la acţiuni împotriva partizanilor.06. motiv pentru care a fost condamnat penal.

Membru de partid exclus pentru că în 29. a făcut afirmaţii antipartinice.2555 1728 Botez Vasile P. 13 2558 1688 Botezan Petre P. fost condamnat penal pentru delapidare. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. sub influenţa propagandei burgheze. 4 648 . Locţiitor politic de companie la Regimentul de Securitate Bucureşti. ulterior a 16. 1960 În acelaşi an. 4 2557 1682 Botezan Ioan Gr. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2556 1727 Botezan Eugeniu V. Secretar de partid al plăşii Negreşti.05. organizaţii politice. căpitan.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. 14. regiunea Iaşi. Fost secretar al Filialei ARLUS Ilfov. s-a recomandat organizaţiei de bază să-i examineze cererea de primire în rândul candidaţilor de partid. membru de partid exclus pentru că: folosea metode de comandă. Originale. reconfirmată în 1955. Originale. 1954 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.07. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut politică cuzistă şi legionară. luând parte la toate acţiunile huliganice întreprinse de respectivele 13. membru de partid exclus pentru că. 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară. Originale. dată fiind poziţia lui autocritică. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. a 1953 avut manifestări reacţionare.

1 2561 1690 Botezatu Damian S.2559 3354 Botezan Remus Membru de partid exclus pentru că înainte de 23 august 1944 a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo26. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 4 649 . Originale. parte la acţiuni împotriva partizanilor.01. 1951 alte abateri. 9. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original. Activist la Secţia de agitaţie şi propagandă a Comitetului judeţean PMR Buzău. în 16. munca avută şi-a însuşit din bunurile 1949 organizaţiilor. membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu legionar. Original. a avut manifestări reacţionare.09. CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 1 2562 1691 Botezatu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1946 a fost în anturajul unor elemente reacţionare şi făcea propagandă împotriva Partidului. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat 25. copie.03. menţinerea deciziei. 4 2560 1689 Botezatu Constantin Secretar de plasă. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. moşieresc (ca ajutor de comisar la 1985 Chestura Poliţiei din Sibiu).

4 650 . Original. a întreţinut legături cu 14. 14 2566 1660 Botezatu Janică V.01. 3. copie. cărora le-a divul. (Jănică) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1936 s-a înscris şi a activat în Partidul cuzist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 2564 1693 Botezatu Gavrilă Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat la cuzişti.2563 1692 Botezatu Ecaterina Activistă la Raionul de partid Iaşi. alte abateri.1960 gat secretul de partid.10. Original. 1952 1 2565 1661 Botezatu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur cârciumar. exclusă din Partid pentru că: era fiică de chiabur. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi 19. Originale. a avut abateri de la morală. fiind şi primar. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. i-a recomandat să se adreseze organizaţiei 1957 de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. 5.12. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. elemente duşmănoase. a fost condamnat penal pentru acte de necinste. avea viciul beţiei. Originale.

Întrucât şi-a recunoscut abaterile. prin care i se imputau anumite aserţiuni 10. avându-şi originea în conflictele de natură personală. locotenent-major. Originale. 4 2568 3317 5 2569 Botezatu Vasile Vice-preşedinte al Sfatului Popular al regiunii Timişoara. 1958 1 651 . Originale.01. Original.04. 22/1954 „provocatoare”. copii. adresate lui Petru Groza. nu i se dădeau o funcţie şi o retribuţie mai 1980 mari.2567 1659 Botezatu Spiridon Comandant de companie la UM 03869 Bacău. pe motiv că 25.05. său politico-ideologic şi profesional. cercetat în urma sesizării mitropolitului Banatului. candidat de partid exclus în 1958 pentru că: nu a făcut eforturi pentru ridicarea nivelului 30. alte 1959 abateri. Originale. Botezatu Toader Membru de partid exclus pentru că a refuzat să mai plătească cotizaţia şi să participe la viaţa de partid. motiv pentru care a propus clasarea cazului. a făcut parte dintr-o bandă care se ocupa cu spargerea vagoanelor de marfă. CCP a hotărât clasarea cazului. Vasile Lăzărescu. Botezatu Vasile Persoană exclusă din rândul candidaţilor de partid pentru că: în anii 19481949 s-a ocupat cu specula. părinţii săi s-au ocupat cu negustoria şi au avut atitudine duşmănoasă faţă de Partid şi regim. 44 2570 2685 4. Întrucât şi-a recunoscut lipsurile şi şia retras apelul. 1954 CCP a constatat că cele imputate erau neîntemeiate. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „retragerea calităţii” de candidat de partid.06. CCP a clasat cazul.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. 25 2574 2947 Both Ecaterina Responsabilă cu cadrele la CFR Cluj. 3 2572 1665 Botgros Atanase Preşedinte al Comitetului Provizoriu al comunei Văgiuleşti. Original. reconfirmată în 1960 şi 1961. 1 652 . membră de partid exclusă pentru că s-a 29. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. organizaţia legionară. din Comisia de triere a evreilor. era beţiv şi afemeiat. a dus 1951 activitate de subminarea a transformării socialiste a agriculturii. 1 2573 1666 Botgros Ion C. Originale. dovedit a fi necinstită. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. regiunea Gorj.08. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1941-1944 a fost agent la Siguranţa din Cernăuţi. bigotă şi străină de 1949 „morala proletară”. Copie. reconfirmată de CCP în 1966. în 19451950 1948 s-a ocupat cu negustoria. exclus din Partid în 1957 pentru că în trecut a făcut parte din 10. unde a făcut parte 14.10. trecut a fost şef de post de Poliţie. Membru al Comitetului raional de Partid Turnu Severin.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 28.2571 1664 Botezatu Vasile N. copii.

trecut a fost poliţist. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de administrator la diverse firme. membru de partid exclus în 1958 pentru că era un element beţiv şi afemeiat. care a apărut cu greşeli politice. 10. s-a 12.11 socialismului”.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. nu a controlat articolul de 1954 fond. Originale. membru de partid exclus în 1958 pentru că: a exploatat braţe de muncă.03. alte 1962 abateri.09. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.02 1959 4 2578 1468 Botha Liviu V. ca redactor la ziarul „Drumul 28. 1 2577 1469 Both Viorel Comandant de companie la Batalionul de Securitate Dej. a avut lipsuri în gestiune. 5 653 . care şi-a părăsit familia.2575 1471 Both Francisc Fost secretar al judeţenei UPM Hunedoara. căsătorit cu fiica unui chiabur. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. Cercetător la Institutul Politehnic Cluj. reconfirmată în 1958 şi 1963. 6 2576 1470 Both Teodor Membru de partid exclus pentru că în 27.

2 2581 1847 Botnar Octav (Bodnar / Bundorf Osvald) Inspector la Direcţia Vămilor. Original. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din poliţia burghezo-moşierească. 2 2580 1455 Botilă Marcu Administrator la Oficiul CFR. 4. a îndeplinit 21. membru de partid cercetat pentru că: fiind membru al UTC din 1931.2579 1467 Botici Zaharia Gh. 27. a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. În 1955 a fost reîncadrat în Partid cu vechimea din 1946. unde a făcut parte din Rezistenţa Franceză – FTP (Franctirori şi Partizani). pentru care a fost 1952 decorat. în 1938-1946 a fost în Franţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1952 38 654 . membru de partid exclus pentru că şi-ar fi însuşit mărfuri.03.06. misiuni speciale.11. iar activitatea lui din Franţa nu putea fi verificată. Originale. cu menţiunea că din 1941 a fost membru al PCF. cu care a făcut afaceri. Întrucât a ascuns purtarea proastă la căderi. CCP a hotărât anularea încadrării în Partid şi a cerut să fie scos din funcţia deţinută. Întrucât CCP a constatat că acuza era 1951 neîntemeiată. Plutonier la Miliţia Arad. a fost membru al PC Francez. s-a dovedit necinstit. la căderile avute a avut purtare proastă în faţa duşmanului de clasă.

pe care l-a vândut la piaţă. ca primar de comună şi-a 24. Originale.06. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid în 1952 pentru că. 15 655 . CCP a hotărât anularea deciziei.08. Original. Original. 6. faptă pentru care a fost condamnat penal.2582 1453 Botnaru Constantin Magazioner la GAC „Ilie Pintilie” din Dorneşti.01. a ascultat posturi de radio imperialiste. regiunea Bucureşti. regiunea Cluj. 2 2585 1450 Botoc Ioan Membru de partid exclus în 1951 pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar. exclus din Partid în 1949 pentru că: a avut abateri imorale. raionul Rădăuţi. a promovat în munci de răspundere elemente imorale. sprijinit rudele chiabure. reconfirmată în 1960. 8. regiunea Suceava. 24. Original. alte abateri. 1954 1 2583 1452 Botoacă Constantin Secretar al Comitetului de Partid din plasa Cilău. în calitate de pădurar. a distrus carnetul de partid al soţiei sale. a încălcat dispoziţiile Ocolului Silvic. raionul Brăneşti. membru de partid exclus în 1952 pentru că a furat o cantitate de grâu. 1956 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. sancţiune care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. 1954 1 2584 1451 Botoagă Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Progresul. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01.

1 2587 1466 Botoncea Alexandru Membru de partid exclus în 1953 pentru că. alte abateri.2586 1472 Botoman Ion R. cu care întreţinea legături.05. copii. Originale. care încă de la arestarea sa în 1925 a devenit informator al Siguranţei române. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. antisovietic a fost decorat.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a ţinut legătura cu contraspionajul hortyst. Membru de partid exclus în pentru că: în trecut a fost ofiţer activ. 1953 70 656 . motive pentru care a propus cercetarea lui de către „organele în drept”. a dus o politică de aţâţare contra URSS. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost subofiţer de jandarmi şi a făcut politică liberală. Original. şi-a neglijat 1951 familia şi copiii. a făcut speculă. Originale. a umblat în stare de ebrietate şi a întreţinut legături cu diverse femei. alte abateri. pe frontul 13. 8. întreţinea legături cu socrii săi chiaburi. 5. Originale. 3. fiind trimis la Şcoala de Partid de 6 luni. CCP a constatat că: era un vechi trădător al clasei muncitoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. reconfirmată în 1966. avea un frate „fugit” în Franţa. a afirmat că acolo este ca întrun „lagăr imperialist”. 1957 10 2589 1458 Botos Iosif Membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor din 1941 (Acăţari). 1954 1 2588 2790 Botoran Ştefan D.

care în ilegalitate s-a alăturat mişcării muncitoreşti. Originale.2590 1461 Botos Traian Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în acţiuni anarhice. Original. împotriva populaţiei civile. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. 2 2592 1456 Botoş Elek Angajat al Poliţiei judiciare din Oradea. membru de partid exclus pentru că: fiind implicat într-o altercaţie într-o cârciumă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 3 2593 3144 Botoş Ioachim L. a căsătorit cu fiica unui fost moşier 1955 dislocat. 1952 Întrucât era un element muncitoresc. sociale (a trimis o scrisoare anonimă cu 1976 conţinut „calomnios”).05. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. s. 1 2591 2733 Botoş Aurel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de inspector pentru Legea speculei a primit mită de la diverşi negustori.28. s-a lăsat antrenat de către troţkistul Gavril Molnar 21. a rănit mortal un negustor şi mai uşor alţi doi consumatori. 3 657 .12.05.05. Membru de partid exclus pentru că în 1960 a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru uneltire contra ordinii 28.

1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2594 1457 Botoş Ioan L. Originale. Membru de partid exclus pentru că a 24. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 4 2596 1460 Botoş Titus V. în 18. alte abateri. 5. a fost membru al organizaţiei „Centrul Naţional de Muncă”. Originale. ca şef al 27. s-a dovedit necinstit. 4 658 .06. a luat şperţ. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1942 s-a înscris în Partidul fascist „Imredi”. în 1942-1944 a urmat Şcoala de teologie din Oradea.04. calitate de gestionar. Membru de partid exclus pentru că. s-a înconjurat de elemente duşmănoase. Biroului juridic al Poliţiei Populare şi şef 1961 al Legiunii de jandarmi a judeţului Maramureş. Director al Direcţiei regionale de statistică Baia Mare. făcut parte din Mişcarea Legionară.03. Originale. 4 2595 1459 Botoş Ştefan K. membru de partid exclus pentru că: în 1932-1938 a avut manifestări şovine.09. 19 2597 1462 Botoşan Dumitru A. reconfirmată în 1964. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Original. 2 659 .2598 1463 Botoşan Maria Membră de partid exclusă pentru că: în 1920 a fost spărgătoare de grevă. 5 2601 1465 Botu Grigore Director la Direcţia Generală GAS din Ministerul Agriculturii. 1950 1 2600 1667 Bott Iuliana (Kaszteiner) Membră de partid exclusă pentru că sub influenţa lui Bott Ştefan (element duşmănos. alte abateri.05. avut legături cu elemente social-demo1950 crate de dreapta. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost om de 1954 încredere al lui Emil Haţieganu. Original. organizaţii naţionaliste.05. CCV a hotărât excluderea ei din Partid. titelist) ar fi neglijat munca de partid. Original. Întrucât faptele i-au fost tendenţios 1964 interpretate.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a făcut parte din conducerile diferitelor 21.05. 1 2599 1464 Botoşneanu Maria Membră de partid exclusă pentru că în 1940 a făcut propagandă antisovietică în Basarabia şi s-a refugiat în România. a 31. alte abateri. 25. 6.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.01. Originale. verificată întrucât la căderea din 1940 a avut purtare proastă. 3. pentru ca în 1956 CCP să-i admită cererea. Originale. 1941 2 2605 3421 Boţan Simion Membru de partid exclus pentru furt şi complicitate la delapidare din avutul 30. obştesc. 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât primirea ei în partid ca membru nou. 8.2602 2629 Boţa Elisabeta (Negruti) Secretară a Uniunii sindicatelor de salariaţi casnici. 4 2604 1684 Boţa Nicolae Responsabil artistic la Ansamblul Artistic al CGM. CCP a propus acordarea stagiului cerut. 5 660 . menţinerea deciziei. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1934. Original. 1948 4 2603 3105 Boţa Maria Membră de partid exclusă pentru că a 19. Ulterior. Originale.03. în calitate de activistă a Direcţiei Treburilor CC al PMR. cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de răspundere în Partid.01. a solicitat acordarea stagiului de partid din 1934. fost condamnată penal pentru fals în acte.04. 1982 CCP a propus.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2607 3289 Boţoc Viorel Subofiţer de Armată. menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.2606 3049 Boţoc Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 19.07. 4 2609 2859 Boureanu Eduard Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. deşi era căsătorit. fată de origine germană. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.09. 9 2608 1490 Bouleanu Stan Membru de partid exclus pentru că: era un element cu trecut fascist şi atitudine duşmănoasă faţă de URSS. în calitate de 1948 funcţionar la Fabrica de ulei CFR din Titu. 1971 legionară. abateri. alte 27.03. Originale. Originale. s-a căsătorit cu o 29. a sustras ulei pe care l-a vândut la preţ de speculă. 1 661 . 1979 CCP a propus. a convieţuit cu 26. reconfirmată în 1955. Copie. o altă femeie. a fost negustor şi comandant al garnizoanei legionare Târgu Neamţ.03. membru de partid exclus în 1975 pentru că: a săvârşit repetate abateri de la ordinea şi disciplina militară. Hotărâre reconfirmată în 1985.

07.09. legionare. solicitat reîncadrarea în Partid şi 1965 acordarea unei pensii speciale pentru activitate în ilegalitate. 1 2611 1491 1 22/1957 2612 (vol. Original. CCP a hotărât clasarea cazului. şi a hotărât clasarea cazului. aşa cum pretindea.05. 18. română. Originale. I) 2691 1 (vol. în care 1957 se spunea că înainte de 23 august 1944 a avut legături cu elemente dubioase.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. 3 662 . Scriitor.2610 1492 Boureanu Florin Membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în „Frăţiile de Cruce” 20. s-a primit o notă de la Securitate. Întrucât acuzaţiile nu s-au putut proba. exclus din Partid pentru că: a refuzat să ducă la îndeplinire sarcinile de partid şi a aruncat carnetul. maghiară. Copie. membru de partid pentru care 18. alte abateri. Boureanu Natalia Membră de partid exclusă pentru că a avut atitudini nejuste faţă de colectivul în care lucra.09. 1957 32 (vol. A 16. scriitori legionari şi că ar fi fost în slujba Siguranţei. (În perioada 1934-1948 a fost soţia lui 1955 Radu Boureanu. II) 2613 1754 Boylla Bronislav Activist la plasele PCR Sebeş şi Aiud (1945-1946). era beţiv şi imoral. Idem. I-II) Boureanu Radu E. Originale. se ocupa cu diverse afaceri. Original. 24.09. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a constatat că nu a contribuit cu bani la Ajutorul Roşu.

1953 2 663 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1959 reconfirmată în acelaşi an. trecut a fost membru al PNŢ-Maniu. 16 2615 1607 Bozagiu Constantin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a participat la 22. a fost decorat. informator al Siguranţei.05. membru de partid exclus pentru că din lipsă de vigilenţă şi-a pierdut carnetul de partid. 1 2617 1605 Bozbici Cornel Redactor la revista „Flacăra” din Bucureşti.05. acţiuni împotriva populaţiei civile şi a 1951 partizanilor. Ţinând cont că era un element tânăr. a făcut afaceri. Original. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar şi vameş în porturile Corabia şi Constanţa a fost 23. 5. Original.02. Original. 1 2616 1608 Bozan Alexandru P. 1950 alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. de origine sănătoasă.2614 2792 Boza Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 26.

bulgară. 25 2620 3350 Bozdog Emil Membru de partid care a solicitat luarea în evidenţă pentru activitate dusă în ilegalitate şi acordarea unei pensii.07. Originale. Membru de partid exclus în 1949 pentru că în 1937 s-a înscris în organizaţia legionară. apoi a fost numit şef de cuib de către şeful de garnizoană legionară Ion Mureşan. 25 2621 886 Bozero Lajos Cetăţean bulgar cercetat în urma cererii Ambasadei Bulgare la Bucureşti de a i se confirma activitatea depusă în perioada 1921-1923 în PCdR. necinstit.03. 5. Originale. CCP a constatat că nu întrunea 1980 condiţiile cerute. copii. română. lb. în posturile deţinute s-a dovedit 18. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. fotografie. 22. Originale. 1960 şi 1961.2618 1604 Bozbici Ioan Al. reconfirmată în 1959. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cupură ziar. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era căsătorit cu fiica unui chiabur.11 1963 14 664 . 1960 4 2619 1606 Bozdoc Gheorghe I. 18. Originale. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.

care în trecut a activat în partidele 24. alte abateri. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. Legionară. fiind şef de cuib. cerut să fie scos din munca de secretar al 1948 Sindicatului metalo-chimic. pentru care în 1945 a fost închis în 1950 lagărul de la Caracal. reconfirmată în 1958 şi 1969. a propagat misticis1952 mul. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 13.10. 23 2623 1749 Bozon Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 15. Fost responsabil organizatoric şi membru în Biroul Comitetului judeţean PCR Câmpulung Muscel. Originale. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2622 2618 Bozocea Toma T.04. În 1950 a fost condamnat la 1 an închisoare pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale. 1 2624 1609 Boztuna Gevdet Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: era un element dubios.06. 7 2625 2014 Bracaciu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a avut activitate legionară. exclus din Partid pentru că a furat de la gazda sa bijuterii de mare valoare şi alte lucruri. În 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.12. motiv 12. burghezo-moşiereşti. 1 665 .

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. apoi de secretar al Comitetului Provizoriu din comuna 15. menţinerea deciziei.12. alte abateri.08.05. căruia i-a divulgat secretul de partid.12. Miniş. încadreze în muncă la una dintre unităţile 1971 economice din judeţ. Brad Nicuşor Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. a recomandat Comitetului judeţean Vaslui al PCR să-l ajute să se 30. Întrucât motivele s-au dovedit a fi 1954 neîntemeiate. 27. Bradin Gheorghe V. menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. Original. a întreţinut relaţii de prietenie cu 1957 elemente duşmănoase (chiaburi). 6 2627 3066 14 2628 2012 1 2629 2009 3 666 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar dacă refuză să examineze dacă mai poate rămâne membru de partid. În 1972 a fost exclus din Partid şi a făcut apel. Original.2626 3413 Bracău Vasile Membru de partid exclus pentru că timp de 11 luni nu a participat la viaţa de 25. în calitate de casier la Autobaza Bârlad. a comis repetate abateri de la disciplina de partid şi profesională. 1981 CCP a propus. partid şi nu şi-a plătit cotizaţia. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de notar. Originale. Bradea Maria Membru de partid exclus pentru că sa căsătorit cu fiul unui chiabur. În 1977 CCP a propus. Totodată.

a revenit în 1943. a fost menţinută decizia din 1953. bani. după ocuparea Bucovinei de către URSS. a fugit de sub regimul sovietic.David (Herscovici David) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Poalei Sion”. Original. În 1955. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2632 2007 1 667 .01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bradu Chirică Membru de partid exclus pentru că: în 1940. a fost omul de încredere al burgheziei. pentru ca în 1944. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Decizie reconfirmată în 1960 şi 1966. alte abateri. în consecinţă. era un element cu activitate dubioasă. faptă pentru care a fost condamnat 1956 penal.11.2630 2797 Bradu Amos . sub regimul Antonescu a fost comandant al lagărului de evrei Galaţi. decizia a fost 29. În 1968 s-a revenit încă o dată asupra deciziei. întrucât învinuirile care i sau adus erau neîntemeiate. 27 2631 2008 Bradu Boris I. ţinea legătura cu comandantul militar şi îi furniza informaţii. Originale. la 14. În 1959 s-a constatat că decizia de reîncadrare în Partid a fost făcută pe baza unui referat care conţinea concluzii nereale (semnat de instructorul Constantin Micşunescu) şi. apropierea trupelor sovietice. alte abateri. anulată şi a fost încadrat în Partid cu 1953 vechimea avută anterior.04. să fugă din 1950 nou. Original. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de şef al unei secţii a GAS Popricani a delapidat mai multe sume de 10. fiind reîncadrat în Partid cu stagiul din 1945.

redactor şef al ziarului.11.07. Original. 2 668 . Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. nu a luat poziţie faţă de lipsurile manifestate de Vasile Topan. a luat parte la războiul antisovietic. o funcţionară de la Banca de Stat care a 1951 simpatizat cu legionarii. 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2636 2617 Bradu Mihai Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a întreţinut legături intime cu o fostă legionară. în 1947 s-a căsătorit cu 20. Originale. transformare socialistă a agriculturii. în timp ce era socotitor la CAP. 3 2635 2005 Bradu Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat voluntar la o şcoală militară în Germania. reconfirmată de CCP în 1957. URSS şi-a însuşit diverse lucruri.06. în calitate de redactor şef adjunct la redacţia ziarului „Făclia”.2633 3000 Bradu Constantin V. prin 1951 căsătorie.04. a trimis la CC al PCR o scrisoare anonimă prin care calomnia politica Partidului de 19. Originale. s-a înconjurat de elemente chiabure. Membru de partid exclus pentru că: în 1956. care avea 1957 comportare imorală şi „gâtuia critica venită de jos”. de la populaţia civilă a 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 1968 fost condamnat penal pentru delapidare din avutul obştesc. 4 2634 2006 Bradu Elias Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1 2639 2662 Brafman Iancu Secretar al organizaţiei de bază de la Baza de aprovizionare nr. unde a 1954 participat la masacrele împotriva civililor. Original. era un 22. exclus din Partid pentru că: în trecut a deţinut un depozit de vinuri şi a exploatat forţă de muncă salariată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a scos fişă pentru plecarea în Israel. Bucureşti. împreună cu fiica sa. a refuzat să se întoarcă în Hotin. 1954 1 669 . Original. în 1950. element uşuratic şi scandalagiu.11. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. după ocuparea Basarabiei de către URSS. pentru că: în 1940. Original.01. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. în 1944 a făcut afirmaţii duşmănoase la adresa Armatei Sovietice „eliberatoare”. în 1941 a 19. în 1847-1948 a făcut parte din organizaţia sionistă „Ichud”. 1 2638 2003 Bradu Vladimir Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea.07.2637 2004 Bradu Sultana Membru de partid exclus pentru că provenea dintr-o familie burgheză. plecat pe frontul antisovietic. 3. 4 Centrocoop.

CCP a solicitat Comitetului orăşenesc PCR să-i analizeze cererea. În 1968 s-a hotărât repunerea sa în drepturile de membru de partid. motiv pentru care a fost reprimit în Partid cu stagiul din 1945.05. de colaborare cu patronii. În 1958 CCP a transformat excluderea 1951 în „anularea primirii” în Partid. În 1963 s-a constatat că motivele excluderii şi anulării calităţii erau neîntemeiate. mişcarea sindicală. după 23 august 1944 a făcut greutăţi în 28. 13 670 . 14 2641 2927 Bragadireanu Cornel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de conducător în mişcarea sindicală şi membru al PSD. CCV a hotărât menţinerea deciziei. unde a fost decorat cu „Coroana României”. Originale. Director al Învăţământului în Ministerul Silviculturii (1948). 1967 Pentru atitudinea sa politică din trecut. în 1940 s-a înscris în Partidul Naţiunii. a luat parte la războiul antisovietic. În 1965 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. s-a înscris în FRN şi a fost ales senator. a promovat linia reformistă.2640 2000 Braga Constantin T. iar nu cea a luptei de clasă.07. Originale. 22. membru de partid exclus pentru că: în 1933-1937 a fost membru al PNŢ. în 1949-1953 a fost internat administrativ în „coloniile de muncă”.

şedinţa de partid în stare de ebrietate. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1950 a fost gardian la diferite penitenciare. Întrucât a renunţat la apel. alte 1954 abateri. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât să fie pus în discuţia organizaţiei de bază. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. În 1961 excluderea a fost menţinută. Braharu Niculae Activist la Raionul de Partid Bârlad. regiunea Iaşi. Original.2642 1998 Braghina Ion D. decizie reconfirmată de CCP în 1955 şi 1960. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Deleni.11. 9 2644 2015 9 2645 1632 1 671 .06. Originale.11. reconfirmată în 1960 şi 1962. a făcut parte din organizaţia legionară. şi pentru că în funcţia 1954 deţinută avea o atitudine împăciuitoristă. exclus din Partid pentru că în trecut 10. În 1954 a fost exclus din Partid. a avut comportare nedemnă faţă de deţinuţi. până la 23 august 1944. în 1957. Brahariu Vasile I. membru de partid verificat. iar la revenire a fost arestat şi anchetat de 15.10. în calitate de paznic de întreprindere. raionul Hârlău. Contraspionaj. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. exclus din Partid în 1952 pentru că: în timpul funeraliilor lui Stalin a venit la 15. Întrucât a ascuns Partidului că în 1942 a fugit din România în Ungaria. a fost prins sustrăgând o cantitate de cereale. unde. 1959 5 2643 1997 Bragye Iosif Preşedinte al Tribunalului Militar Teritorial Oradea.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a căsătorit cu 29. 1 2649 3057 Braica Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din „sindicatul galben”. a avut atitudine potrivnică PCR. a fost informator al Poliţiei. fiica unui chiabur.2646 2781 Braia Mia (Blaga Maria) Membră de partid exclusă pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a făcut parte din echipele de propagandă pentru susţinerea războiului de la posturile de radiodifuziune. Originale. Original. a întreţinut legături cu 1955 elemente reacţionare. politica partidelor istorice şi fasciste. 23. 7. 1 2648 1634 Braica Ion I. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu data rezolvării apelului. Originale.10.07. s-a ocupat cu 1971 specula de fructe şi zarzavaturi. iar motivele s-au dovedit neîntemeiate. Întrucât până în 1965 nu a contestat excluderea. care a făcut 25. 6 672 . 1966 3 2647 1633 Braic Emil Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. întreţinea relaţii cu elemente burgheze. Original. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.03.

11. în trecut a făcut politică 24. Original. dacă îndeplineşte condi. să-l primească. exclusă din Partid pentru că ar fi avut legături cu „banditul” Trocan şi ar fi divulgat secretul de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât 1955 anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. până în 1950 a exploatat muncă salariată. Original.1955 ţiile conforme cu Instrucţiunilor CC al PMR. Braiţiu Ion Membru de partid exclus pentru că: în calitate de notar a făcut parte din aparatul de stat burghezo-moşieresc. a fost sancţionată cu „admonestare scrisă”. liberală . 1 2651 1928 Brait Nicolae Membru de partid exclus pentru că: era chiabur.05. a luat parte la războiul antisovietic 1953 (perioadă neverificată). Pentru că „a creat mahalagisme”.07. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2653 1931 2 673 . 1 2652 1929 Braiter Domnica Activistă la Comitetul raional de Partid Turnu Severin. a susţinut şi a făcut politica partidelor reacţionare.02.2650 1927 Braina Ioan Persoană care a solicitat să fie primită în rândul candidaţilor de partid . Originale. Întrucât motivele excluderii s-au 10. în 1940 s-a încadrat în Mişcarea Legionară. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.03. în 1946 a făcut propagandă manistă. Original. CCP a hotărât ca organizaţia de bază 29. dovedit neîntemeiate.

dovedit neîntemeiat (procesul în cauză a 1965 fost rejudecat. 1957 Întrucât şi-a recunoscut vina în mod autocritic şi a lichidat cu viciul beţiei. 7 2657 1933 Bran Ilie Alexandru Primar al comunei Măgireşti. legionară.12. mergea să bea împreună cu ei.01.01. exclus din Partid pentru că şi-a neglijat sarcinile şi. Întrucât motivul excluderii s-a 14. 25. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.12. 19. 4 674 . regiunea Bacău. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1 2656 1935 Bran Constantin Al. în loc să lupte împotriva chiaburilor.2654 1932 Braja Mihai Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 a activat în organizaţia 29. a hotărât clasarea cazului. iar apelantul a fost achitat). sancţionat cu: scoatere din aparatul de partid. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1949 a fost condamnat la 6 luni de închisoare pentru neglijenţă în serviciu. 4 2655 1934 Bran Aurel Activist al Comitetului raional de Partid Gurahonţ. trimiterea într-o altă muncă şi neacordarea concediului anual legal. Întrucât CCP a luat la cunoştinţă că 1957 nemulţumirile apelantului au fost rezolvate de Regionala de Partid Oradea şi acesta s-a declarat mulţumit. Originale. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. raionul Moineşti.

4. 1 675 . Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut 1951 propagandă manistă. 1966 3 2661 1937 Bran Vasile I. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.02. 26.02.04. Originale. legionară. 2. a fost membru al PNŢ. 1967 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1958 14 2662 1938 Branaş Anastasie Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar s-a dovedit a fi un element şperţar în dauna ţărănimii sărace.09. Membru de partid exclus pentru că a devenit un element beţiv. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 28.07.2658 1936 Bran Ioan V. 3 2660 1970 Bran Nicolae N. neglijat familia. afemeiat şi şi-a 16. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1945-1946 a făcut politica PNŢ-Maniu şi a participat la acţiuni duşmănoase împotriva forţelor democratice. 6 2659 2912 Bran Nicolae M. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

2 2664 2046 Brandabur Toma Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 22. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9. mină a completat ştate de salarii fictive. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de normator la o 26. 1956 faptă pentru care era cercetat de Procuratură. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2665 2044 Brandula Ioan I. a întreţinut relaţii cu Ilie Băncilă. 1962 4 2666 2089 Brânduşa Damaschin Persoană care solicitat să fie încadrată în Partid. a dat mai multe sentinţe „neobiective”.05. 1951 1 676 . motiv pentru care a fost arestat şi cercetat de Securitate. în care a favorizat elementele exploatatoare şi necinstite. CCV a hotărât respingerea cererii.10. Întrucât în 1921-1929 a fost agent al Siguranţei. Original. exclus din Partid pentru activitate legionară şi condamnat penal pentru patronarea prostituţiei cu minore. Legionară. Membru de partid exclus pentru că: în 1955-1960. 2.02. Original.01. Original. Originale.2663 1923 Brancu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. ca preşedinte al Tribunalului Popular al raionului Caransebeş.

CCP a hotărât anularea deciziei şi 1953 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 27.08.06. 1951 şi-a însuşit o sumă de bani din cotizaţia la sindicat. a 12. Original. CCP a stabilit că decizia a fost luată 1962 fără o cercetare temeinică. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. luat parte la strângerea populaţiei civile şi 1950 internarea ei în lagăre. (În acelaşi an a fost reîncadrat în Partid. 1 2668 2042 Branişte Lazăr Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.) Originale.2667 2085 Brânduşescu Marin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. care i-a sprijinit pe speculanţi. 6 2669 1653 Brânzan Vasile Membru de partid exclus pentru că s-a preocupat de interesele sale personale. Original. după 23 august 1944 s-a dovedit a fi un element 22. 1 677 . 15. necinstit. 2 2670 1648 Brânzei Aurelian Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1940 a fost poliţist la Chişinău.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 2672 1911 Braserman Kivu Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea.05. în calitate de ofiţer de armată. Original. după 23 august 1944 a avut o atitudine consecvent duşmănoasă faţă de PCR. 4.2671 1909 Brasat Romeo Membru de partid exclus pentru că. 4 2674 2033 Braşoveanu Axente Membru de partid exclus pentru că: începând din 1933 a făcut parte din Liga antirevizionistă. perioadă care nu se putea 1950 verifica.12.03. Original. Originale. 1950 1 678 . în 1940-1941 a fost cetăţean 29. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. în 1945-1947 a 1959 fost în anturajul unor elemente titeliste şi a făcut propagandă împotriva acţiunilor PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. sovietic. 1 2673 1913 Braşov Dumitru Gh. în 19361937 a contribuit la organizarea unui 25. sindicat al administraţiei. Membru de partid exclus pentru că: în 1927-1938 a fost membru al PNL. cu funcţie de consilier comunal. antonesciană şi în 1946 s-a manifestat 1951 ostil regimului comunist. pentru că: era de origine micburgheză. demisionând din armată. alte abateri.06. organizaţie iredentistă. a servit conştient regimul fascist de dictatură 27.

Braşoveanu Haralambrie Gh. 1 2676 2049 8. Locotenent-major de armată. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a 31. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a recomandat adâncirea cercetărilor. purtat brutal cu muncitorii. s-a înscris în 1950 PSD din interese personale . Originale. încadrat în Partid şi. Originale. făcând parte dintr-un regiment care a participat la masacre şi la jefuirea populaţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. sancţionat cu „mustrare”.10. 3 2678 3435 25 679 . În 1959 sancţiunea i-a fost ridicată.08.11. a luat parte la războiul antisovietic. 1962 9 2677 2695 Braşoveanu Ioan C. totodată.10. în 1946 a deschis un magazin de manufactură. pentru că la înmânarea 10. reconfirmată în 1983. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât menţinerea excluderii. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” şi trecerea în rezervă pentru conduită imorală (a întreţinut relaţii 11.2675 2050 Braşoveanu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost coproprietar de fabrică. extraconjugale cu anumite femei. din care 1982 una avea rude în străinătate) şi pentru că s-a deconspirat. carnetului provizoriu a primit carnetul 1956 unui omonim. Braşoveanu Ion Maior de Securitate. copie. În 1980 CCP a propus.

luând parte la acţiuni împotriva 31. se purta brutal. pe frontul antisovietic a luptat la Odessa şi Stalingrad. sustrăgea cereale din vagoane. a fost în relaţii prieteneşti cu 1950 soldaţii hitlerişti. iar cu subordonaţii 13. soţia sa a fost 1950 condamnată pentru spionaj în favoarea nemţilor. Originale.2679 2782 Braşoveanu Petre Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a primit misiuni speciale. în calitate de şef de staţie CFR. 1 2682 2032 Bratcu Anton D. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 1977 CCP a propus. a primit decoraţii germane şi româneşti. alcoolului.10. menţinerea deciziei.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. partizanilor. Original. Membru de partid exclus pentru că. 5 2681 2048 Brata Mihai Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu negustoria. Original. ca vânzător la cooperativă a 31. 1 2680 3195 Braşoveanu Ştefan Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru conducerea automobilului personal sub influenţa 31.05. 13 680 . reconfirmată în 1960. favorizat chiaburii. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.

ce şi refuza sarcinile de partid.05.12. Original. alte abateri. 1954 6 2684 1892 Brateş Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legiona. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2685 1899 Bratinca Mihai Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 1 2686 1902 Bratoloveanu Elena Membră de partid exclusă pentru că a avut manifestări naţionaliste. reconfirmată în 1973.07. Original. înscris în Partid pentru a-şi păstra postul 1950 de şef de secţie şi a-şi acoperi trecutul. Originale. antisovieti.24. 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Original. Original.2683 2031 Brateş Avram Secretar al organizaţiei de bază la „Româno-Export”.11. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut nereguli în predarea cotizaţiilor membrilor de partid. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. se ocupa cu bârfe şi intrigi. 1 2687 1903 Bratosin Constantin Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Armata Naţională” a lui Horia Sima din Austria.04. membru de partid exclus pentru că: a avut atitudine dictatorială faţă de oameni şi înăbuşea critica. s-a 22. ră.19. 5. 1951 1 681 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.

linie de partid. 1950> CCP a hotărât să fie considerat membru de partid cu stagiul din 1945.12. reconfirmată în 1954. din 1945 a făcut propagandă monarhistă şi manistă. 8 2689 1905 Bratosin Gheorghe Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă şi cu 19. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. 1961 şi 1969.2688 1904 Bratosin Constantin T.11. Originale. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că nu a dus activitate pe 10. 1951 9 2691 1907 Bratosin Jorel M. motiv pentru care a şi fost închisă. 1 2692 2096 Bratosin Mihalache Persoană care în ilegalitate a avut legătură cu mişcarea comunistă. Original. Original. Original. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut legături cu elemente duşmănoase regimului comunist. 26. 2 682 . 1957 reconfirmată în 1969.06. Activist al judeţenei PMR Buzău. CCP a hotărât menţinerea deciziei. trecut dubios. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. A solicitat <1946clarificarea situaţiei sale de partid. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în timpul regimului antonescian a activat în organizaţia „Muncă şi Lumină”.01. Original. 1 2690 1906 Bratosin Gheorghe N.

1952 26 2696 2098 Bratosin Tudor C. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. Cererile sale au rămas fără răspuns. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a cerut să muncească pentru reabilitare. sancţionat cu „vot de blam” pentru că nu a ţinut cu regularitate şedinţele de comitet şi. 1956 2 2694 3420 Bratosin Nicolae Secretar al Comitetului de partid de la Autobaza nr.08.20. Originale. 2 683 . în perioada războiului antiso. 9.06. 7. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. vietic a fost membru al unei companii de 1956 poliţie care a participat la crime. 7.05. a recurs la dezinformare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1982 5 2695 402 Bratosin Tănase Membru de partid în ilegalitate exclus ca „provocator”. Originale. pentru a-şi acoperi faptele. Originale. 6 călători din cadrul ITA Prahova.2693 2097 Bratosin Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 1947 a refuzat să lucreze până nu i se mărea salariul.

5 2699 2038 Bratu Ana Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. soţul ei s-a botezat în timpul războiului. era un element şovăielnic.03. secretar general al PNŢ în 1941-1944. a făcut cerere de emigrare în Israel (la care 10.07. Original. iar în casa lor aveau loc chefuri împreună 12.2697 2760 Bratter Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost funcţionară la biroul avocatului Anderea. ulterior a renunţat). CCP a hotărât primirea ca membru nou şi interdicţia ca timp de 3 ani să 15. trădându-şi conaţionalii evrei. care îi fusese prelungită de CCV cu încă un an. În 1956 CCP a hotărât admiterea apelului şi ridicarea sancţiunii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care-l corupea cu diferite atenţii. 1 2698 2099 Bratu Adrian N. ocupe funcţii de răspundere în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 684 . şi-a pierdut carnetul 1952 de partid. Original. ca membră a UFDR s-a împrietenit cu un tovarăş din conducerea Judeţenei PCR Satu-Mare. 1947 Ulterior a solicitat acordarea stagiului din 1945 şi a contestat sancţiunea. a dus o viaţă imorală. Originale.09. a avut legături cu Legaţia 1949 Americană. (Braverman Iancu) Persoană cercetată pentru purtare proastă la arestarea sa din 1939. cu fasciştii.

CCP a hotărât anularea deciziei.2700 1992 Bratu Dragomir Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 29. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 10 din Bistriţa. a dus o activitate distructivă. 1962 5 2703 1994 Bratu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1950-1951. 4. unde a stat până în 1946. 3. în calitate de directoare a Şcolii Speciale nr. şi-a însuşit diferite bunuri. 1954 1 2702 1995 Bratu Ecaterina C. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.11. Originale. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.10. trecut a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care a fost condamnată penal. 5. Original. Original. când a luat legătura cu elementele legionare de acolo. în calitate de preşedinte al Sindicatului Canalul Dunăre-Marea Neagră. a deturnat fonduri şi a făcut chefuri. (Birzu) Membră de partid exclusă pentru că. 1954 1 685 .02. în 1943 a plecat la specializare în Germania. Întrucât parte dintre motive s-au dovedit neîntemeiate.11. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2701 2039 Bratu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1941 s-a înrolat voluntar în armată.

în perioada grea economică (1946-1947) a făcut speculă. CCP a propus. menţinerea deciziei. În 1975 CCP a propus. în 1950-1951. Originale. a fost condamnat penal pentru că şi-a însuşit bani de la muncitori şi de la stat. reconfirmată în 1956. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât stabilirea vechimii de la 23 august 1944 şi a cerut să fie ajutat să-şi lichideze lipsurile. a luat parte la războiul antisovietic. în calitate de gestionar. membru de partid verificat în legătură cu stabilirea stagiului. Hotărâre reconfirmată în 1978 şi 1979.08. 19 2705 3190 Bratu Ion Membru de partid exclus pentru că.2704 1993 Bratu Gheorghe Preşedinte al Colegiului de Partid al Regiunii PMR Dolj. în calitate de contabil la 1952 CEC. a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. 1977 3 2706 1969 Bratu Ion I. Originale. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză.02. în 1937 a făcut politică cuzistă. În 1971 s-a stabilit că nu îndeplinea 1952 condiţiile pentru acordarea stagiului din ilegalitate. 27. 5. 12. iar în anul următor Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. menţinerea deciziei. Originale. 3 686 .

nu şi-a achitat cotele şi a falsificat chitanţele doveditoare.09. Original. raionul Crevedia. Originale.09. Originale.12. activitate ca agent electoral. 2 687 . legionare şi a participat la şedinţe de 1962 cuib. Originale. legionară. (Mocanu Mitrică) Membru de partid exclus pentru că: din 1936 s-a înscris în PNŢ. exclus din Partid pentru că: a sustras cereale de 11. 4 2709 2036 Bratu Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. unde a dus 21. a dat pământ în dijmă unor 1956 ţărani. 3 2708 2037 Bratu Marin P.2707 1968 Bratu Ion M. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2711 2035 Bratu Octavian Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 25. la colectări. 3. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. în Partid a 1965 folosit metode anarhice. Original. copie. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sterea. 1960 5 2710 2105 Bratu Nicolae P.

Membru de partid exclus pentru că: a exploatat forţă de muncă salariată. Original.11. asculta posturi de radio imperialiste.2712 2034 Bratu Radu Şef de echipă la Canalul DunăreMarea Neagră (Culme). s-a 20. 20. 14 2714 2061 Bratu Stan I. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut manifestări şovine faţă de evrei. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Vlad Ţepeş. 3. 1954 1 688 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca activist al 1956 ARLUS (1950-1951). 3 2713 2062 Bratu Stan D. reconfirmată în 1958. în 1947. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Original. Originale. să fie sancţionat cu „vot de blam”. alte 16. Original. difuzând diverse zvonuri.08. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută s-a purtat brutal cu 1956 cetăţenii.07. exclus din Partid pentru că: el şi tatăl său au fost legionari. 2 2715 2058 Braun Herman Membru de partid exclus pentru că era un element intrigant. ocupat cu diverse afaceri. abateri. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.09. a provocat scandal în cadrul întreprinderii şi a bătut o muncitoare. după ce a fost comprimat din serviciu. alte abateri.

română.05. în închisoare a părăsit 1953 colectivul. Originale. Petre Grosu şi Sali Clejan. a avut purtare proastă la Siguranţă.08. 3 2718 2056 Braun Maximilian Membru de partid exclus pentru că în fabrica unde a lucrat a fost acţionar şi om 18. 13. 4 2719 2055 Braun Nicolae (Niculae) Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică. reconfirmată de CCP în 1955. Adresă a CCP către CC al PCUS prin 1956 care s-au confirmat parţial informaţiile solicitate. care a solicitat o adeverinţă privitoare la activitatea ei ca membră a PCdR în perioada 1922-1932.04. a fost comerciant 11.2716 321 Braun Irina Evseevna (Silberman Riva) Persoană domiciliată în Chişinău. având unele legături cu mişcarea muncitorească. divulgând 19. alte abateri. particular şi a exploatat forţă de muncă 1950 salariată.07. a divulgat Siguranţei tot ce ştia. Original. lb. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus menţinerea deciziei. legăturile avute. copii. ca membru al UTC. Originale. rusă. de încredere al patronilor. 1951 CCV a propus menţinerea deciziei. 1 689 . s-a înscris pentru emigrare în Israel. a făcut cerere de emigrare în Israel. Referinţe semnate de: Gheorghe Vasilichi. Original. 20 2717 2057 Braun Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în ilegalitate.

10. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.12. 9. a făcut afaceri. a avut atitudine 12. căruia în urma cercetării arestărilor din Ardealul de Nord (Someşeni) din 1941-1943 i s-a 19. 17 2721 1916 Braun Sara (Binder) Membră de partid exclusă pentru că: în 1946 a fost înscrisă în Societatea „Amicii Statelor Unite”.05.2720 1996 Braun Nicolae I. 3 2723 2045 Braundenburg Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din partidele burghezo-moşiereşti. 1953 CCP a propus reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1945.09. duşmănoasă faţă de regimul de 1951 democraţie populară. 1956 3 2722 1917 Braun Tiberiu Membru al UTC din ilegalitate. Original. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator.07. anulat calitatea de membru de partid. 1 690 . reconfirmată în 1956 şi 1961. a avut tendinţe de îmbogăţire şi a exploatat ţăranii săraci. CCP hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca dactilografă la MAI a avut abateri de la morală. când i s-a 1954 recomandat să muncească „pentru a se transforma şi a-şi forma o conştiinţă socialistă”.

când a depus adeziunea. antipartinice şi anarhiste ale căror consecinţe au fost spargerea unităţii Partidului şi destrămarea organizaţiei de la Iaşi. cu care a purtat corespondenţă şi de la care a primit pachete. pentru că avea doi fraţi plecaţi în Franţa şi. Braunstein Adolf Militant comunist din ilegalitate implicat în procesul din Dealul Spirii. Original. 1954 1 691 . şi o cumnată în SUA. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. În 1956 s-a hotărât ridicarea sancţiunii. Israel. un element care a avut acţiuni provocatoare. uciderea Elenei Gavrilescu.2724 1918 Brauner Edgar S.02. respectiv. o simpatizan. din neglijenţă.1954 tă activă a Partidului. 11 2725 1910 2 2726 2051 1.12. căruia la verificare. pentru că: în perioada interbelică s-a aflat sub influenţa fratelui său. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid în urma muncii depuse în organizaţiile de masă. Fost secretar al Comitetului local UTC Iaşi în ilegalitate. Original. 1952 CCP a hotărât să fie primit în Partid cu vechimea din 1947. s-a întocmit dosarul.04. Originale. în 1948 lăsat în afara Partidului până la verificarea situaţiei sale. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Braunstein Izidor Membru de partid exclus în urma dizolvării organizaţiei de bază de la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor. bănuită a fi informatoare a Siguranţei. a luat parte la 13. nu i 26.

Original. 1951 CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât respingerea solicitării.05. 1 2730 1982 Braunştain Sima (Brunstein.2727 2052 Braunstein Leonard Membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă „Haşomer Haţair” cu copul de a emigra în Palestina.01. Mendelevici) Persoană cercetată în urma cererii de a fi primită în Partid. Întrucât în 1940 a părăsit munca pe 1957 care o ducea pe linie sindicală.10. Întrucât a renunţat plece în Israel. Originale. Original. ca şofer la ARLUS şi apoi ca şef al Sectorului de transport de 27. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 2728 2053 Braunstein Samuel (Robert) Membru de partid exclus pentru că: a avut relaţii cu familia comisarului de poliţie Nicolae Turcu. 18. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi prelucrarea cazului în organizaţia de bază. 26. fost comerciant şi s-a ocupat cu specula. fără a avea aprobarea legăturii sale superioare. la UCFS şi BRPR a săvârşit fapte de 1960 necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 692 .09. în 1947 a lucrat ca şofer la Misiunea Engleză din Bucureşti. 5 2729 2054 Braunstein Sandu Membru de partid exclus pentru că a 24.

În 1956 s-a revenit asupra deciziei şi a fost reîncadrată în Partid cu vechimea avută anterior. ocupându-se de pregătirea celor care voiau să emigreze în Palestina. Original. în 19451946 a fost judecat şi condamnat pentru sabotaj. în funcţia avută s-a ocupat cu lucrări particulare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 2 693 .08. Originale.2731 2063 Braunştein Bella Activistă de partid exclusă pentru că: în 1947 şi-a pierdut carnetul de membră şi de liberă trecere. 8. după 23 august 1944 a fost negustor şi a speculat populaţia munci. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în perioada 1944-1947 a făcut parte 1952 din organizaţia sionistă „Ichud”. Original. 1953 4 2732 2064 Braunştein Bernard Secretar al comitetului de fabrică la un atelier de tricotaje exclus din Partid pentru că: în 1931 a fost înscris în organizaţia sionistă „Gordonia”.11.07.07. 1950 1 2733 2065 Braunştein Herman Membru de partid exclus pentru că: în perioada muncii obligatoriii din timpul guvernării lui Ion Antonescu a fost unealta de încredere a comandantului militar. 7. toare. a săvârşit acte de necinste.

Original. Originale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. Originale. A solicitat în mai multe rânduri clarificarea situaţiei de partid. (În perioada războiului a fost închis în lagărul de la Vapniarka. cercetat 12. CCP a 1959 hotărât clasarea cazului. 5 2735 2017 7 2736 2013 1 2737 6 3 694 . CCP a clasat cazul. precum şi statul 1963 de democraţie populară.05. care a solicitat să-i fie verificat trecutul şi să i se dea posibilitatea să participe la cursurile de istorie a PC(b) al URSS.08.04.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. Braverman Nahman Membru de partid exclus pentru că în 1956-1957. Întrucât şi-a retras apelul. pentru a putea fi plătită. conducător al Partidului. 29. CCP a propus să i se dea posibilitatea 17. judeţul Suceava. student la Academia „Ştefan Gheorghiu”. Întrucât acuzele nu s-au verificat. prin discuţiile şi corespondenţa cu fiul său. pentru că ar fi avut comportare imorală (a 1977 despărţit două familii).2734 2016 Braunştein Sely Persoană care în perioada interbelică a avut legături cu mişcarea comunistă. Originale.12. să participe la cursuri şi să i se dea o 1951 muncă de traducătoare. emigrat în Israel. linia politică şi rolul 28. Brădăţeanu Gheorghe Preşedinte al CAP din comuna Drăgoieşti. iar în 1954 CCP a hotărât să fie primită în Partid cu vechimea din 1933. a calomniat şi ponegrit conducăto-rii de partid şi de stat. Brădăţan Viorel M.

1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi trecerea ei în rândul candidaţilor de partid.12. întrucât deţinerea a două proprietăţi era interzisă prin Legea 4/1976. 23 695 . în timpul guvernării legionare a subscris la ajutorul legionar. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: şi-a pierdut carnetul de partid. Originale. 4 2740 2010 Brădeţeanu Cornel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 27. ocupându-se de construirea unei vile proprietate personală. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. în calitate de contabil-şef UJCM Vâlcea şi-a neglijat atribuţiile. CCP a constatat că nu îndeplinea 1974 condiţiile cerute. alte abateri. Hotărâre reconfirmată în 1980.2738 3180 Brădeanu Ion N.05. legionară.01. 4 2739 2011 Brădeanu Maria Gh. Originale.03. 10. 1 2741 3103 Brădiceanu Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1978 cerut să se ia măsuri pentru trecerea în proprietatea statului a unuia dintre cele două apartamente pe care le deţinea. Original. 20. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât acuzele nu s-au verificat. 19. Originale.

a „fugit” de 16. Originale. 6 2743 2661 Brădişteanu Victor Referent-şef la Departamentul CFR. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a săvârşit abateri grave de la 1982 disciplina financiară.11. aripa dreaptă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. 1959 4 696 .08. în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare. Hotărâre reconfirmată în 1962. Originale.2742 3437 Brădiceanu Marin Membru de partid exclus pentru că. Originale. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burghezomoşierească. acolo. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a fost membru al Partidului cuzist. 1 2745 2001 Brăeşteanu Anton P. 5. 7. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. menţinerea deciziei. 1951 3 2744 2002 Brăduţeanu Alexandru Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: la ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice. Original. în funcţia de contabil-şef la Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi scoaterea sa din postul deţinut. a fost crescut în spiritul moralei burgheze şi a trăit într-un mediu vicios. nu şi-a însuşit nimic din morala proletară.08. după 23 august 1944 a făcut parte din PSD.01. Dolj.

în calitate de 19. avea un frate fost legionar. trecut a făcut politică legionară. unde.05. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. la data respectivă deţinut politic. 1 697 . s-a ocupat 19. Secretar al Comitetului de Partid de la Întreprinderea „1 Mai” (SRT). Original. Originale. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 3 2748 2730 Brăileanu Ilie Gh. cu care ţinea legătura. jocuri de noroc. a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. exclus din Partid pentru că: a avut abateri de la morala proletară (beţii. Originale. În 1976 Comitetul judeţean Brăila al PCR a hotărât reprimirea lui în Partid. alte abateri. pentru că a fost condamnat penal pentru 1975 delapidare şi neglijenţă în serviciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. membru de Partid exclus 30.06. 9 2749 1635 Brăilescu Constantin Membru de partid exclus pentru că în 14. 4 2747 3128 Brăgărea Achim F. Şef al Popotei Direcţiei regionale MAI Piteşti.08. de afaceri personale. reconfirmată în 1956.). comandant de companie. relaţii imorale cu femei etc. a condus 1951 acţiunile împotriva partizanilor şi a săvârşit crime.2746 1999 Brăgaru Alexandru Gh. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Original. comerţul de mărunţişuri (ciorapi. 1 2752 1924 Brăiloiu Iacob Locotenent de Securitate. săpun 1953 lemne etc.1949 ninţa activistele care îi refuzau propunerile imorale.08.2750 3123 Brăilescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. 1975 3 2751 1636 Brăilescu Iordache Membru de partid exclus pentru că s26. menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost condamnat penal.11. şi-a părăsit soţia şi cei doi copii. CCP a propus. în repetate rânduri a pretins şi a primit mită de la pacienţi. Originale. a dovedit a fi necinstit. Original. 1 698 . a făcut campanie 24.04. în timpul reformei monetare. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost şef de cuib legionar. în 1952.08. a profitat de funcţie ca să preschimbe bani. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. s-a ocupat cu 19. împotriva întovărăşirilor agricole. 2. în calitate de medic dentist. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: anterior a făcut parte din organizaţia sionistă cu caracter fascist „Bet<h>ar”.). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2753 1925 Brăiloiu Ion (Ioan) Activist la Sectorul STB. ame. în timpul războiului antisovietic a fost decorat cu ordinul „Bărbăţie şi Credinţă”.

08. 17 699 . CCP a hotărât să i se comunice că solicitarea era lipsită de temei. în funcţie de aceasta. să i se recalculeze şi pensia. 1 2755 79 Brănescu Gavrilă Fost inspector de cadre la Direcţia regională a Miliţiei Hunedoara. a întreţinut legături cu chiaburii. conducători legionari. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. avea rude apropiate foşti 17. când a fost pensionat şi. speculă. Originale.12. 20. copie. reconfirmată în 1961. alte abateri. 4 2757 2041 Brănişteanu Florian Membru de partid exclus pentru că: împreună cu soţia sa a făcut politică legionară. în timpul războiului antisovietic.10 1979 10 2756 2043 Brănicican Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost membru al PNL. acţiuni contra partizanilor. membru de partid care a solicitat să i se recalculeze retribuţia conform cu gradul şi funcţia avute în 1956. a făcut parte dintr-o unitate cu care a luat parte la masacrarea populaţiei sovietice şi la 22. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. Originale. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut 17. arestaţi după 23 1954 august 1944.2754 1926 Brăilov Dumitru Membru de partid exclus pentru că. Original.

fiind membru al PNL georgist. ca 28. exclus din Partid pentru că a comis „fapte de 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: a urmat liceul militar la Chişinău. 10 2760 1912 Brăslaşu Ion Membru de partid exclus pentru că: a fost educat în mediul burghez. Originale. alte abateri. funcţionar la unchiul său.09. 3 700 . 1 2759 1908 Brănoaie Dimitrie V. fabricant.02. 1979 CCP a propus. în 1935-1937 a 18. pe frontul 1953 antisovietic a fost secretar al Biroului mobilizări.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în acelaşi an. Original. a dat 1954 informaţii asupra acţiunilor revendicative ale muncitorilor. Original. Membru de partid exclus pentru că a săvârşit repetate abateri de la principiile 23.Stelian N. descompunere morală” (inversiune se1960 xuală). simpatizat cu legionarii. tatăl său a avut cârciumă şi a făcut politică PNŢ.08.2758 2040 Brănişteanu Petru F. copie. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. 2 2761 3264 Brăslaşu Pascale . eticii şi echităţii socialiste. Instructor la Secţia Organizatorică din Direcţia Trupelor Operative şi de Pază din MAI. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şef al Secţiei Propagandă a Comitetului raional de Partid Măcin.

1955 1 2763 1915 Brătan Ion Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea întrucât a întrerupt şcoala de calificare profesională pe care o urma. 2 2764 1914 Brătan Lucian D. 10. în 1941 a fost angajat ca agent de poliţie. copie. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. ca director al O. fiind grav bolnav de TBC. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Roşiorii de Vede a fost apropiat de elementele duşmănoase regimului. în trecut a fost legionar. 1954 3 701 . Original. a avut întreruperi mari în activitate de partid. 1952 2 2765 2100 Brătescu Alexandru M.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de la care primea bani şi obiecte.02. 1. CCP hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. (Bratu) Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur.10.C. Întrucât motivul s-a dovedit neînte1952 meiat. Originale.2762 2047 Brătan Florea Membru de partid exclus pentru că. calitate în care la Bălţi a maltratat şi jefuit cetăţenii internaţi în lagăr. 1.L. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. după 23 august 1944 a fost în legătură cu o bandă de hoţi.04.

Original. 3 2767 1894 Brătescu Gheorghe Gh. Cristian şi Duma. în acelaşi timp a făcut chefuri 1956 şi scandaluri. atunci când respectivului i s-a făcut percheziţie. a prezentat 26.07.12. Direcţia Treburilor a CC al PMR. (Dosarul conţine stenogramele şedinţelor din 27. 1 702 .1954 de la 31. Instructor la Secţia Organelor Conducătoare de Partid a CC al PMR. antisovietic a luat parte la acţiuni împotri1950 va partizanilor şi a fost decorat. pe frontul 28.06. reconfirmată în 1960 (de două ori).2766 1893 Brătescu Aurelian Membru de partid exclus pentru că: şi-a însuşit bani de la întreprinderea în care lucra şi. În 1968 hotărârea a fost anulată şi a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. spre justificare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că în perioada liceului a avut relaţii strânse cu conducătorii legionari din Vălenii de Munte.07. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. fiind acuzat că a fost legionar şi că în timpul guvernării legionare a avut o atitudine prolegionară). când 1956 titularul a fost anchetat de către Nicolae Ceauşescu. acte false. a participat la manifestări legionare şi a păstrat pistolul unui şef legionar.10. şi 19. 81 2768 2624 Brătescu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară.

1950 1 703 . 4. iar prin munca depusă timp de doi ani a dat concurs maşinăriei de război hitleriste. 6. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi repunerea sa în drepturile de membru de partid cu stagiul din 1927. Ulterior. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. a susţinut interesele patronilor. a sustras alimente şi medicamente.2769 2928 Brătfăleanu Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1933-1938 a trădat grevele muncitorilor de la tipografiile „Adevărul” şi „Dimineaţa”. 1951 2 2771 1895 Brătianu Pompiliu Membru de partid exclus pentru că: în calitate de contabil. când s-a înscris în PSD. pe care le plasa la bursa neagră. unde a primit o educaţie fascistă. 28.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei. se purta rău cu subordonaţii. Pentru aspectele pozitive ale 1967 activităţii sale în mişcarea muncitorească. i s-a rectificat şi stagiul de la acea dată. după 23 august 1944 s-a situat pe poziţia social-democraţilor de dreapta şi a făcut greutăţi creării Frontului Unic Muncitoresc. Original. Original. alte abateri. a făcut afaceri cu grâu şi făină în dauna salariaţilor. Originale.01. în baza prezentării carnetului de membru al PSD din 1921. poziţia autocritică şi buna comportare în cartierul în care locuia. 5 2770 1901 Brătianu Florea Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a plecat în Germania la specializare. s-a înrolat în FRN şi a susţinut breslele organizate de Carol al II-lea.

Original. 20.08. înşelăciune în dauna avutului obştesc. a făcut politica PNL. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 704 . menţinerea deciziei. Original.1957 meiată. CCP a hotărât anularea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a 24. fost condamnat penal pentru furt. 23.02.2772 1896 Brătianu Şerban Membru de partid exclus pentru că: provenea din familia marilor moşieri Brătianu. pământ.10. Originale. Originale. Membru de partid exclus pentru că a avut legături imorale cu Iulia Stan. 2 2775 1900 Brătoiu Dumitru Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului în Partid din 1924. sancţionarea lui cu „vot de blam” şi 1951 reîncadrarea în Partid cu stagiul avut anterior. 6 2776 3165 Brătoiu Ion Membru de partid exclus în 1975 pentru că a fost condamnat penal pentru 26.11. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2774 1898 Brătilă Grigore I. 1976 CCP a propus. a luptat pe 1951 frontul antisovietic. Original.01. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. părinţii lui au posedat 150 ha de 19. CCP a stabilit că cererea era neînte. 1 2773 1897 Brătilă Aurel I.

în 1956 funcţia de comandant de unitate militară s-a purtat brutal cu ostaşii. unde a primit o educaţie 22. antisovietică. CCP a propus. a întreţinut relaţii cu elemente străine de Partid.09. a desconsiderat locţiitorul politic al unităţii. 4 705 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. nu a trăit viaţă de partid. apoi director al personalului din Prefectura Poliţiei Capitalei (1945-1949). în perioada interbelică a avut manifestări huliganice cu caracter antisemit. membru de partid exclus pentru că a ascuns că în 1946 a făcut parte din completul de judecată care i-a dat câştig de cauză lui Ion Mihalache în contestaţia 23. în perioada antonesciană a urmat şcoala de subofiţeri. în timpul războiului antisovietic a fost funcţionar la Cernăuţi. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât a renunţat la apel.2777 2060 Brătucu Mircea Gh. membru de partid exclus pentru că: era fiu de moşier. să fie reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. 9 2779 3337 Brătulescu Aurel Preşedinte al Judecătoriei Câmpulung. În 1965 apelantul a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Originale. Secretar general. Originale. depusă pentru a nu fi şters de pe listele 1981 electorale. În 1961 i s -a recomandat să mai muncească pentru reabilitare.01. CCP a hotărât clasarea cazului. 1959 10 2778 2101 Brătuianu Ion I.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. 19 706 . Originale. reconfirmată în 1960 (de două ori) şi 1961. Breabăn Dumitru Gh. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Suceava să aprofundeze cazul. ziei. care a fost condamnat penal. din 1943 a fost furier la Curtea Marţială Iaşi. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 19361938 a participat la şedinţe cuziste şi 28. faptă pentru 23. Original. În 1963 excluderea a fost menţinută. Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de diriginte al Oficiului PTTR Câmpulung Moldovenesc a săvârşit abateri de la disciplina de stat. <1958> Întrucât a recunoscut acuzele şi şi-a retras apelul. 1 2781 2018 14 2782 2019 Breabăn Liviu P. În 1960 excluderea a fost menţinută.11. Originale. 16 2783 2020 Breahnă Iorgu Membru de partid exclus pentru că în funcţia de brigadier silvic a folosit unele terenuri în scop personal. trădător al clasei muncitoare. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a cerut să fie repartizat ca funcţionar la Guvernământul Basarabiei. pentru care a fost condamnat penal.12. ţărăniste.2780 2059 Brătulescu Vasile Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator în slujba burghe.22. 1962 Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 1960 abateri.10. Originale. în 1958 a 31. judeţul Mehedinţi. reconfirmată în 1971. a fost condamnat penal pentru însuşirea unei sume de bani şi a unei cantităţi de cereale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. 1970 4 2787 2027 Breazu Ioan T. în care a îndeplinit funcţia de 1965 şef de cuib. legionară.08. pentru furt din avutul obştesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Lupu) Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a întreţinut legături cu organele Siguranţei şi Jandarmeriei. Membru de partid exclus pentru că: în 1938 a fost condamnat pentru uz de armă (în stare de ebrietate a rănit două persoane). în 1949 a fost condamnat penal 26. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 16.02. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 12 2786 3031 Breazu Dumitru I. în 1949. Originale. defăimat şi calomniat unii membri şi 1962 activişti de partid. 4 707 .12. în calitate de secretar al BOB din comuna Simian. Originale. Originale. 5 2785 2026 Breaz Mihăilă Gh.2784 2021 Breaz Florian P.

legionară şi a participat la Rebeliune. Original. pagubă de 7 milioane lei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1944.06.2788 3280 Breazu Mihai Inginer-şef la Uzina de preparare Teliuc.05. 1957 3 2792 2084 Breb Vasile Membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element necinstit. alte 1951 abateri. Activist. reconfirmată în 1958. 4 2789 2028 Breazu Nicolae N. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 26. 1950 5 2791 2030 Breb Traian Gh. iar în funcţia avută a aplicat metode cazone de muncă şi a intervenit pentru rudele sale pentru a fi scutite de datorii către stat. materiale din gestiune.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că s-a ocupat cu afacerile. menţinerea deciziei. având mari lipsuri la cereale şi alte 14.09. motiv pentru care 1954 a fost condamnat penal. Originale. 1 708 . 1979 CCP a propus. 5. 2 2790 2029 Breazu Stelian D. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. membru de partid exclus în 1971 pentru că a produs economiei naţionale o 22. 4. Original. CCP a hotărât admiterea apelului. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

10. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la şedinţe ale „Frăţiilor de Cruce” legionare şi la alte acţiuni. Ofiţer de armată. 8. 1975 5 2795 2103 Breban Trifu A. 140 2794 3206 Breban Nicolae S. s-a desolidarizat în scris de mişcare. a devenit agent al Siguranţei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. A solicitat apoi majorarea pensiei (nu i s-a acordat). Originale. reconfirmată în 1959 (de trei ori). în 1941-1944 a urmat cursuri de specializare în Germania pe linie de aviaţie. 1958. În 1967 a fost primit în Partid. a devenit credincios şi a făcut propagandă religioasă printre deţinuţi. 13. a denunţat conducerea colectivului. antrenând colectivul în acţiuni anarhice. 1960 şi 1962. A solicitat încadrarea în Partid.2793 2102 Breban Ioan Arestat pentru activitate revoluţionară în 1933.12. Hotărâre reconfirmată în 1955. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. 1959 şi 1960 (când s-a cerut să fie demascat la locul de muncă). CCP a hotărât respingerea cererii şi a 1948 cerut ca cercetările să fie continuate de „organele în drept”.08. 1957. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară. 1958 50 709 . în închisoare a avut purtare provocatoare. după eliberare. Originale. apoi a adresat cerere de acordare a stagiului şi a pensiei de merit (ambele satisfăcute). absolvent al Academiei Militare Frunze. în 1940. 7.

1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de gestionar la cooperativă. Întrucât motivul s-a dovedit neînte1953 meiat. 5. să fie cercetată de către Colegiul de Partid din Regiunea Teleorman. Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu legionarii.07. membră de partid. 5 710 . 2 2799 2079 Brebu Pavel Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element cu trecut duşmănos clasei 27. Originale. iar soţia sa. Original. 1 2797 2081 Brebenaru Haralambie P. în timpul războiului a participat la jafuri pe teritoriul cotropit. a fost unealta de încredere a regimului antonescian. fiind vechi politician bur.09. a fost 27. În 1956 şi 1960 excluderea a fost reconfirmată. condamnat penal pentru neglijenţă. Originale.04. 1951 16 2798 2080 Brebu Liviu Membru de partid exclus pentru că părinţii săi erau elemente duşmănoase. muncitoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.2796 2104 Brebanaru Ştefan St. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 11. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi.1954 ghez.07.

Originale.04.03. reconfirmată în 1960. 4 2802 2076 Breharu Teodor T. Originale. ordinul „Mihai Viteazul” cl. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi 1957 primirea sa în rândul candidaţilor de partid. Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur. pe frontul antisovietic a fost decorat cu 21. 27. 20 2803 2075 Brehui Ion F. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. 2. 1964 11 2801 2077 Breharu Fabian I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a III-a. 4 711 .09. Pentru activitatea pozitivă depusă. era căsătorit cu fiica unui chiabur. alte abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.2800 2078 Brebu Zoe V. ca sergent30. a servit regimul burghezo-moşieresc. faptă pentru care a fost condamnată la 3 luni de închisoare.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. copie. major de Miliţie s-a purtat rău cu 1956 cetăţenii. Originale. a avut o slabă activitate politică. (Dobra) Membră de partid exclusă pentru că: la întocmirea dosarului de pensionare s-a folosit de adeverinţe false pentru justificarea anilor de serviciu. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de plutonier de jandarmi.

copii. 11 (vol. În 1956 i s-a menţinut stagiul din 1949. când au fost arestaţi şi: 1956 Teohari Georgescu. care a solicitat reîncadrarea în Partid. reconfirmată în 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1947-1948 a făcut politică sionistă.08. aprilie 1941. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul ocupat. 12.2804 2074 Breier David M. ca membru de partid a avut o 1960 poziţie pasivă. Idem. a avut purtare trădătoare.07. la arestare. alte abateri. Originale.10. 1950 1 2729 2806 (vol. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1924. Thea Kaplan şi alţii. 6 2805 1963 Breileanu Bernard (Bercu) Salariat al Conservatorului Ploieşti. I-II) Breiner Paraschiva (Abraham Piri) Membră a CC al PCdR în ilegalitate. În 1949 a fost reîncadrată în Partid cu interdicţia ca timp de cinci ani să ocupe funcţii de răspundere în organizaţie. Cercetată în legătură cu arestările din 23. I) 27/1953 76 (vol. fiind înscris în organizaţia „Polizion <Poale 31. Zion>”. 9.01. membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă „Mişmar”. CCP a hotărât respingerea cererii. 1947 Pentru că în 1941. fotografii. Originale. Originale. II) 712 .

1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. inactivitate. sancţionat cu „vot de blam” pentru că: a activat în organizaţia profascistă catolică „Colping”. s-a înrolat în Armata maghiară. a 19. În 1956 s-a hotărât reprimirea sa în Partid. 3 713 . Originale.08. legionară şi a participat la Rebeliune. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei şi acordarea vechimii din august 1945. 1954 1 2810 1961 Brejan Vasile V.05. Original.2807 2728 Breitenstein Ernest C. 4 2808 1930 1 2809 1962 Breizik Zoltan (Alex) Fost activist al Sectorului I PMR Oradea. a călcat liberul consimţământ în organizarea întovărăşirilor agricole.09. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. copie. CCP a constatat că la arestarea din 1943 a avut purtare foarte proastă. Originale. pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a săvârşit atrocităţi împotriva partizanilor. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 30. pe motiv de 20. Original. motive pentru care i-a respins cererea şi a cerut să fie scos din muncă.04. cercetat pentru că a solicitat încadrarea în Partid. Responsabil la ziarul „România Viitoare” din Sibiu. în calitate de director regional al SMT Oradea. recunoscut metodele de muncă ale 1949 Partidului şi lupta fracţionistă. Breitholtz Rosina Membră de partid căreia Subcomisia de Verificare i-a stabilit vechimea în Partid din ianuarie 1948. 8.

1. (Breslika) Secretar al organizaţiei de bază a Uniunii Scriitorilor. 1962 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru din 1942. Hotărâre reconfirmată în 1955 şi 1960. ilegalitate. 1. capitaliştilor. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 10. alte abateri. Originale. 4 2815 1952 Breslaşu Marcel A. copie. cărora le-a servit interesele 1951 asuprind muncitorii. Originale. 2 714 . CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut „să fie ţinut în evidenţa organelor în drept”. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 40 2813 2083 Brerai Petre Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al 19.05. care a solicitat confirmarea stagiului de partid din 23. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2811 2082 Brendea Emanoil Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. avea legături cu o femeie de moravuri uşoare.11. 1950 1 2812 2727 Brener Miron Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost agent al Siguranţei.08. legionară.05. 1 2814 1953 Brescan Ion I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. Original.01.

03.) Originale. 9. 14 715 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru care s-au cerut relaţii cu privire la participarea sa la mişcarea muncitorească. din organizaţia legionară. Originale. 5 2817 1949 2. pentru a-l recomanda pe Vasile Bretoiu. Notă de răspuns a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. 1958 Deşi acuzaţia că a fost legionar s-a dovedit neîntemeiată. a întrerupt legătura cu 1957 Partidul. alte abateri. 1962 4 2819 1950 Bretter Emanoil I.01. 1951 4 2818 810 Brett József (Joska) Membru al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar (la acea vreme decedat). copie. Originale. Întrucât în 1937-1944. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întemeiate. care a solicitat acordarea unui stagiu mai mare. a făcut parte 24. Bretoiu Vasile Activist al Secţiei Cadre a Judeţenei PMR Dolj. Membru de partid din ilegalitate.04.2816 1951 Bresniceanu Gheorghe S. (Referinţă semnată de Valter Roman. CCP a hotărât menţinerea stagiului din 1945. În 1970 a solicitat pensie pentru activitate comunistă ilegală. Originale. copii. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor şi a confiscat obiecte de la oamenii săraci.02. fără motive 28. exclus din Partid pentru că: a întocmit un dosar fals lui Rizea Alexandru şi a semnat în fals pe Mihail Roşianu şi Nicolae Guină. necesare la stabilirea pensiei sporite pentru soţia şi copilul său.

care. 8. a avut atitudini duşmănoase regimului.05. iar la discutarea apelului său a avut o poziţie justă. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din PNŢ şi PNL. 18. revoluţionară. 1 2822 1947 6 2823 1946 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. după ce a fost comprimat din serviciu. a avut pământ. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. în funcţia avută a dus o viaţă imorală. Originale. alte abateri. pe care l-a lucrat cu braţe salariate. reconfirmată în 1969. Copie. în timpul guvernării legionare a participat la şedinţe. exclus din Partid şi din şcoală pentru că era înfumurat şi a făcut comentarii politice „hazardate”. Brezaie Grigore Director politic al GAS Dealul Ocnei.2820 1948 Breuer Ludovic (Laioş) Membru de partid exclus pentru că în 1939-1942 a posedat un restaurant. Originale. 1954 1 2821 2860 Breuer Ştefan Membru de partid exclus pentru că: era un element oportunist. s-a înscris apoi în PSD. 1 din Ineu. Elev la Şcoala de ofiţeri politici nr. CCP a hotărât anularea deciziei.09.09. 1953 2 716 .08. s-a 1952 ocupat cu specula. a fost beţiv şi scandalagiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a intrat în rândul exploata1949 torilor şi şi-a însuşit mentalitatea şi metodele lor. Întrucât nu a reieşit că era un duşman al clasei muncitoare. deşi în tinereţe a luat parte activă la mişcarea 19. reprimirea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare”. Întrucât era de origine muncitorească. Brezan Dumitru Gh.

a avut abateri de la 1954 morală cu femeile din uzina în care lucra. în 1952. 1955 3 2825 1944 Brezeanu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut legături cu legionarii. Originale. În 1955 a fost reprimită în Partid. Original. şi-a însuşit din alimentele ostaşilor. a 1957 divulgat secretul reformei băneşti din 1952. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. Originale. în 1951 16. 1.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2827 1942 Brezeanu Niculina Şefa Serviciului de cadre administrative de la fabrica „Electrofar” membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că a creat o atmosferă proastă şi fami liarism. reconfirmată în 1961. a fost 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 4 717 . a făcut comerţ cu alimente. membru al PSD.06. Originale. Activist al Comitetului raional PMR Călăraşi. excluderea ei din Partid şi i-a recomandat să muncească în organizaţiile de masă. s-a căsătorit cu fiica unui negustor.03. exclus din Partid pentru că: în 1945-1946 s-a ocupat cu specula. în funcţia de responsabil cu aprovizionarea la Marina Militară.2824 1945 Brezeanu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1941-1944 a luat parte la războiul antisovietic cu distrugătorul „Mărăşeşti”. CCP a hotărât anularea deciziei. 1 2826 1943 Brezeanu Ilie Gh.11.

Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat ca voluntar în marina antonesciană. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956.03. alte abateri. a fost judecat şi condamnat pentru fapte 26. 9.10. comise în timp ce era primar 1959 şi preşedinte de cooperativă.2828 2092 Brezeanu Spiridon Gh. Prefectura Poliţiei Capitalei. Satu Mare). Original. 1950 1 718 . reconfirmată în 1966. Originale. Originale. 1961 4 2829 2023 Brezoiu Gheorghe D. alte abateri. unde s-a 1950 dovedit anarhic şi indisciplinat. de necinste. a avut manifestări antisemite. 10 2831 1958 Brezovski Adam Membru de partid exclus pentru că: a fost un exploatator şi un şovin care s-a strecurat în Partid (a deţinut cel mai mare restaurant din Seini. pe distrugătorul Mărăşeşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 2830 2791 Brezovan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost înscris în organizaţia cuzistă. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.11. 7. în 1945 s-a angajat ca gardian la 27.

Hotărâre reconfirmată în 1980. fiica sa a avut legături 1950 cu o organizaţie subversivă ai cărei membri au fost arestaţi în 1949. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit de regimul sovietic. Original. Brici Lorin A. pe frontul antisovietic a luat parte la jefuirea şi reprimarea populaţiei 17. CCP a propus.12. 23. a avut el însuşi asemenea manifestări. care a avut manifestări antipartinice. CCV a hotărât menţinerea deciziei. civile de la Odessa. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat.12. Originale. Vasile Pîrvan. reconfirmată în 1960. Originale. menţinerea deciziei. (Liviu) Membru de partid exclus pentru că: în 1958 nu l-a demascat pe colegul său. 1 719 . 8 2833 1959 40 2834 2024 3. şi a fost decorat cu 1954 „Coroana României” cu spade şi panglici.07. Originale. student la Academia de Partid „Ştefan Gheorghiu”. în fabrica unde lucra a luat şperţ de la muncitori. 1961 10 2835 2770 Briciag Constantin (Briceag) Membru de partid exclus pentru că: a avut legături strânse cu proprietarul moarei Becker. care la venirea trupelor sovietice s-a retras cu hitleriştii şi i-a lăsat 29. a participat la şedinţe şi manifestaţii legionare. averea în păstrare. Briceag Vasile I.2832 3265 Bria Mihai G. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. Membru de partid exclus pentru că nu a mai luat parte la adunările organizaţiei de bază şi nu şi-a achitat cotizaţia.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.2836 1960 Briciu Veniamin Şef al Ocolului silvic din comuna Buteni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a fost patron şi a exploatat forţă de muncă salariată. 16 2840 2068 4 720 . 1 2837 2073 Briciu Victor I. Originale. în calitate de 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut manifestări naţiona1959 liste.09. a comis nereguli în muncă.04. în 1949 a fost judecat şi condamnat pentru speculă.08. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un 21. reconfirmată în 1963.1957 ţie din Focşani. Membru de partid exclus pentru că în 1938-1940 a avut activitate legionară. Originale. legionare. Originale. (II) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost înscris în „Frăţiile de Cruce” 15. apoi a simpatizat cu PNŢ. Membră de partid exclusă pentru că: fiind sub influenţa mediului legionar din 12.11. reconfirmată de CCP în 1960. 13 2838 2072 3 2839 2071 Brie Ioan I.03. alte abateri. Brie Ileana A. 27. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. Originale. conducător tehnic la Trustul de Panifica. care provenea. regiunea Arad. a sustras bani din 1950 vânzările de lemne. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. element afacerist. Brigher Ira H.

2841 2067 Brihac Constantin Gh.02. motiv că fratele său. 1957 Întrucât bănuielile s-au dovedit neîntemeiate. CCP a constatat că solicitarea era neîntemeiată. în timpul războiului a condus atelierul tatălui ei. 6 721 . deşi nu era membru de partid. 3 2843 2861 Brill Jana Membră de partid din ilegalitate exclusă în 1940 pentru că: la arestarea ei de către poliţia legionară a divulgat toate legăturile pe care le-a avut cu mişcarea. 1948 1 2844 2069 Brill Mircea (Moritz) Membru de partid care a cerut acordarea stagiului din 1939. 2. Membru de partid cercetat în urma sesizării Elenei Tudorache că a fost informator al Siguranţei şi pentru că a solicitat acordarea stagiului de partid din 21. Constantin Brihac 1980 (Frunză) l-a atras în acţiuni revoluţionare. Originale.11. cu membri de partid. a solicitat să fie luat în evidenţa ilegaliştilor şi să i se acorde drepturile care decurg din respectivul statut. pe 29. CCP a hotărât menţinerea stagiului anterior. Întrucât în ilegalitate a avut legătură 24. Originale. Originale. 1934. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2842 3301 Brihac Ion Gh. a dus o viaţă de femeie uşoară. CCP a hotărât admiterea apelului. însă nu a fost 1956 membru. Copie.07. Persoană care. în care a reparat maşinile nemţilor.01. Hotărâre reconfirmată în 1962.

alte abateri. membru PMR reverificat. reconfirmată în 1955. urmând ca perioadele neverificate să fie investigate în viitor. să fie scos din Armată şi să 25. brigadist în Spania. şef al Serviciului învăţământ din Direcţia Superioară Politică a Armatei. cu tendinţe carieriste. Cloşca şi Crişan”. când s-a înscris în Divizia „Tudor Vladimirescu”. director de spital a întrebuinţat metode de 1953 comandă. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. lucreze pe linie profesională. membru al PC Spaniol. 1951 În 1954 s-a revenit asupra deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1963. 4 722 . a făcut parte din Diviziile „Tudor Vladimirescu” şi „Horea. copii. Întrucât era un element şovăielnic. să se menţioneze în documentele sale de partid că din 1938 a fost membru al PC Spaniol.2845 2070 Brill Sulam Iosif (Suly) Fost membru al Partidului Comunist Francez. În <1970> i s-a acordat stagiul de partid din 1933. după 23 august 1944 a fost simpatizant al PNŢ. CCP a hotărât să i se anuleze calitate de membru. propunându-se: să i se menţină calitatea de membru de partid cu vechimea din martie 1944. iar viaţa şi activitatea sa nu erau suficient verificate. 48 2846 2066 Brinaru Pompiliu Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi care a exploatat ţăranii.10. în funcţia de 29.

01. 11 2848 1954 Brinder Bernanrd Membru de partid exclus pentru că împreună cu tatăl său a contribuit la exploatarea clasei muncitoare. ca proprietari ai unui depozit de tuburi de oxigen din Bucureşti. Originale. iar după înlăturarea Monarhiei a avut o 1950 poziţie duşmănoasă faţă de conducătorii Partidului şi ai Guvernului. Papanace.02.10. Originale. era beţiv şi a bătut un cetăţean. reconfirmată în 1957 şi 1960.11. în 1946 a făcut 20.2847 1955 Brindaş Ioan I. exclus din Partid pentru că: în perioada războiului a făcut parte dintr-o organizaţie profascistă. 21. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2850 1644 Briotă Ion Membru de partid exclus în 1960 pentru că în anii 1940-1941 a desfăşurat 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut parte din 1953 grupul troţkistului Molnar. propagandă manistă. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Brindas János) Activist la Comitetul orăşenesc PMR Oradea. Originale. 1951 2 2849 1939 Brindu Petre Membru de partid exclus pentru că în perioada guvernării legionare a avut legături strânse cu fostul subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe. 2. alte abateri. 6 723 . activitate legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. în 1942 a fost trimis în Germania la specializare. Original. Originale. a avut ieşiri antisemite. a avut manifestări „nesănătoase” în legătură cu arestarea tatălui său de către „organele de Stat”. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.10.04. Membru de partid exclus pentru că în 1954 a fost condamnat penal pentru că şi24. 6. 4 724 . reconfirmată în 1957 şi 1960. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. judeţul Sălaj. 1950 8 2854 1967 Brînceanu Anghel T. la data respectivă era arestat pentru sabotaj. Originale.2851 1643 Brisan Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. 1976 4 2853 1642 Bristan Grigore I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a însuşit 4 saci cu grâu din cel distribuit 1963 de stat pentru însămânţări. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1972 întrucât a fost condamnat penal pentru delapidare.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8. 1953 1 2852 3146 Brisc Ioan Director la Şcoala specială din Şimleul Silvaniei. CCP a propus. 8. menţinerea deciziei.08.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că în două rânduri a fost condamnat 16. s-a prezentat. a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1970 4 725 .07. motiv pentru care 1950 în 1945 a fost arestat şi cercetat. căreia i-a promis că o va lua în căsătorie. pentru furt de produse agricole şi fals în 1963 acte. a violat o minoră. Original. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut relaţii intime cu Stela Conţ. Şef al Secţiei sanitare la raionul Buzău. alte abateri. în urma cărora a rezultat un copil. 1 2857 1964 Brîncuş Dumitru Membru de partid exclus pentru că la preschimbarea documentelor de partid nu 23. Fost activist la Comitetul raional de Partid Zimnicea. Originale. la Odessa a făcut propagandă fascistă.2855 1966 Brînceanu Ilie T.10. un dezertor comunist. 1955 CCP a hotărât anularea vechilor sale documente de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2858 3037 Brîncuş Valeriu C. Originale.04. în 1941 a denunţat 11. faptă pentru care a fost trimis în judecată.03. 9. 7 2856 1965 Brîncoveanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ. Originale.

2859 1940 Brîncuşi Elena Membră de partid exclusă pentru că a fost element afacerist şi unealta patroni. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 1959 3 2862 2086 Brînduş Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost înscris în organizaţia legionară. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.03. 1 2860 1956 Brînda Aurel Secretar al organizaţiei de bază din comuna Burjuc. Întrucât motivele s-au dovedit 1957 neîntemeiate. Original.08. 15. Original. Originale. 4 2861 1941 Brînduş Andrei Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. -.11. 7.12. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1955 2 726 . lor.26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

sentimente naţionaliste. Original. 2 2865 2090 Brînduşa Ioan N. 1956 destinaţi pentru construirea şcolii. (Niţescu) Membră de partid exclusă pentru că: în perioada interbelică a întreţinut relaţii cu elemente cuziste şi liberale. (Ion) Curier diplomatic la MAE. alte abateri. ca învăţător. 2 2864 2088 Brînduş Mihai Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1945 a fost cantor bisericesc. Originale. a deţinut funcţii de răspundere în aparatul de stat burghezo-moşieresc. părinţii săi au fost categorisiţi chiaburi. în perioada războiului şi-a 27.03.10. reconfirmată în 1956. fiind pătrunsă de 19. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Originale. 3 2866 2091 Brînduşescu Gheorghe N. însuşit o sumă din banii satului Hodiş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară. Originale.2863 2087 Brînduş Irina V. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 18. care a solicitat confirmarea calităţii de 1961 membru din 1944 CCP a hotărât admiterea apelului. a sprijinit activ 1954 acţiunile iniţiate de regimul antonescian pentru ducerea războiului antisovietic. 3 727 . simpatizant activ al Partidului din ilegalitate.07.

1950 1 2870 3351 Brînzan Gheorghe Ofiţer la Serviciul Economic din Inspectoratul orăşenesc Moldova Nouă al Miliţiei. CCP a hotărât adâncirea cercetărilor. Original. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. membru de partid sancţionat cu 22. a 1976 pretins bani şi băutură. „mustrare” pentru că a organizat botezul 1980 religios al fiului său. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 3 2869 1921 Brînza Ion St. 5. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 3 728 .09.05. Originale. a fost amendat pentru insultă şi ameninţare cu cuţitul. iar pe 26. iar ulterior Comitetul regional de Partid Oltenia i-a respins apelul. 3 2868 1922 Brînduşoiu Petre I. alte abateri. 5. exclus din Partid în 1974 pentru că: a promis mai multor femei că le angajează în schimbul unor propuneri imorale. Originale. menţinerea deciziei.11. CCP a propus.2867 3166 Brînduşoiu Gheorghe Membru al Comitetului de Partid de la Preparaţia cărbunelui Coroeşti. altele le-a şantajat cu concedierea. (Brânza) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte de cooperativă s-a dovedit a fi un element afacerist.

CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Oltenia. raionul Craiova. 29. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. iar pentru celelalte probleme ministrului Apărării Naţionale. 6 2873 3302 3 2874 1654 2 729 . 1959 10 2872 3390 Brînzan Grigore Membru de partid exclus pentru că în calitate de subofiţer MApN a comis abateri de la disciplina de partid şi 29. În 1959 şi 1962 excluderea a fost menţinută. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Brînzan Iordache M. 30. Brînzan Ion Ofiţer la UM 01256 Caracal. Întrucât şi-a retras apelul. copie. 1981 Întrucât a renunţat la apel. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP i-a sugerat ca pentru sancţiunea 1980 de partid să se adreseze Consiliului Politic Superior al Armatei.2871 1655 Brînzan Gheorghe D. Originale. regulamentele militare. Originale.06. membru de partid sancţionat cu „mustrare”. schimbarea calificativului de la locul de muncă şi avansarea în grad. Preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Pleşoiu. care a solicitat ridicarea sancţiunii.02.02. Deoarece excluderea a fost făcută fără 1963 o cercetare temeinică (la revizuirea juridică a cazului s-a constatat că fusese nevinovat). 2. Original. membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu.07.

Ulterior a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. iar respectivul a evadat. membru de partid exclus pentru că a avut manifestări duşmănoase la adresa 23. 4 2877 1650 Brînzaş Traian Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. CCP a hotărât anularea deciziei.07.07. Originale. ca angajat al Miliţiei a fost trimis să escorteze un fost hitlerist. 5 730 .2875 1652 Brînzaş Gheorghe Membru al aparatului Ministerului muncii şi prevederilor sociale. a făcut parte din Jandarmerie şi din Poliţie (1945-1946). Anchetator penal la Procuratură. În 1956 a fost reprimit în Partid. organelor de partid şi de stat şi a 1959 întreţinut relaţii de prietenie cu unii inculpaţi. cu care mergea la chefuri. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 2878 1920 Brînză Niţu L. membru de partid exclus în 1950 pentru că a ascuns că în trecut a fost condamnat penal pentru nesupunere la concentrare. 1954 5 2876 1651 Brînzaş Miron L. copie. cerere respinsă în 1975.09. „Frăţiile de Cruce” legionare. Originale. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8.12. Originale. timp în care sa dovedit indisciplinat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7. alte abateri. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1936-1937 a făcut parte din 19.

Hotărâre reconfirmată în 1957. 1962 şi 1966. 32 2882 1647 Brînzei Petru P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru al Biroului Comitetului comunal de Partid Hoceni. menţinerea deciziei. 3 2881 1649 Brînzea Andrei N. fie demascat în faţa maselor. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: era fiu de chiaburi. alte abateri. din acelaşi an a fost provocator şi agent al Siguranţei. Originale. 3 2880 3154 Brînză Vasile P. Membru de partid exclus pentru că: în 1939 făcea propagandă troţkistă şi contra URSS. Membru de partid exclus pentru că: era fiu şi ginere de chiabur. pe frontul antisovietic a fost decorat cu „Crucea de 25. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.09. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. a participat la războiul antisovietic. reconfirmată în 1956. 1961. în 19401941 a luat parte la manifestaţii legionare. să fie 1947 îndepărtat din orice organizaţie politică sau întreprinderi de stat. 1957 şi 1960. judeţul Vaslui. să 16.2879 1919 Brînză Ştefan V.06. Fier” şi „Virtutea Militară”. Originale.05. Originale. 1975 CCP a propus. ca secretar al 1956 Sfatului Popular i-a protejat pe chiaburi. avutul obştesc. 1955 29 731 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. exclus din Partid în 1972 pentru furt din 30. 6.

04. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 25. 1 2885 3318 Brmbolich Francisc Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi luarea în evidenţă. jucat cărţi şi a luat parte la beţii. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. reconfirmată în 1958 şi 1959. iar Secretariatul 1980 CC al PCR a hotărât. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956 şi 1969.10. 13. cerute.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. Originale. în timpul Rebeliunii legionare a luat parte la jafuri. 6 732 . a participat la războiul antisovietic. alte 1954 abateri.2883 1646 Brînzei Vasile Membru de partid exclus în 1948 pentru că în 1940-1941 a desfăşurat activitate legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. alte 1951 abateri. CCP a propus. a 21. 9 2886 1641 Broască Ilie Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a fost comerciant şi a fost condamnat penal. 5. respingerea apelului. 1957 17 2884 1645 Brînzoi Victor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi.

01. 2 Câmpulung a confirmat foi de parcurs 23. regiunea Piteşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 9 2889 1638 Broc Nicolae C. alte abateri.01. CCP a propus. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Mălureni. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a făcut parte. activitate duşmănoasă contra clasei 1961 muncitoare. Originale. faptă pentru care a fost 1981 condamnat penal. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de şef de coloană la Autobaza nr. 6 733 . voluntar. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. Originale.06. în 1945 s-a ocupat cu specula. reconfirmată în 1967.2887 1640 Broască Mihai I. membru de partid exclus în 1959 pentru că a ascuns că tatăl său a fost poliţist. fictive. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. condamnat penal în 1955 pentru 29. 8 2888 1639 Broboană Ioan M. Originale.07. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. reconfirmată în 1962. din Jandarmeria antonesciană. Plutonier la Secţia 15 de Miliţie Bucureşti. Originale. menţinerea deciziei. reconfirmată în 1963 şi 1966. copie. 1958 5 2890 3336 Brocea Ion I. copie. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

copii. 3. pe motiv că ar fi fost informator al Siguranţei. Preşedinte al Comitetului provizoriu din comuna Bodeşti. Originale.01. dată de la care activa în 1950 organizaţie. alte abateri. membru de partid 10. Original. Idem. A fost cercetat în urma unei declaraţii 25. pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a participat la crime şi jafuri. Comandant al Companiei de gospodărie de la Serviciul Centrul de instrucţie Dumbrăveni din MAI. 1 (vol. I-II) 1 21 (vol. Original. 2 2892 1681 Brodeală Ion Gh. pentru perioada frontului să fie cercetat de „organele în drept”. membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară.2891 1637 Brodeală Ion A. judeţul Vâlcea. partid din 1936. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. fiind dată cu scop de răzbunare. a lui Ioan Răţescu. Original. I) 2893 (vol. 1952 1 1971 Broder Zalman (Sandu) Persoană căreia s-a acordat stagiu de 15.08.03. în postul avut a ţinut legătura cu elemente duşmănoase. CCP a constatat că acuza era neîntemeiată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. II) 734 . fost comisar-ajutor la 1952 Poliţia din Botoşani. exclus pentru că: în trecut a făcut parte 1953 din aparatul de opresiune al regimului burghezo-moşieresc (a fost jandarm).11.

română. că în 1935-1939 a lucrat în tipografia 1961 ilegală a PCR din Bucureşti.01. prin care se cerea să se confirme că a fost membru al PCR între anii 1932-1940 şi 23. rusă. lb. rusă. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea.11. Originale. 19 2896 675 Broitman Moise Marcovici Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme că a fost arestat pentru participare la mişcarea muncitorească revoluţionară. Originale. Costache) Cercetat în urma solicitării Comitetului Regional Cernăuţi al PC al Ucrainei. lb. 1973 27 2895 653 Broitman Mihail Iţcovici (Meer. fotografii. rusă. sect. Originale.2894 1097 Brohman Abram Ştrulevici Cetăţean sovietic despre care Institutul de Marxism-leninism de pe lângă CC al PCUS a solicitat relaţii cu privire la activitatea sa în România. copii.12. copii. 3. 9. lb. copii. 1962 79 735 . română. română. Notă de răspuns a CCP prin care au fost transmise informaţiile solicitate. Notă de răspuns a CCP prin care informaţiile au fost confirmate parţial. II Negru.

(Braunştein Netty) Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte activitatea sa în 15.1951 a cu spade. ordinul „Bărbăţie şi Credinţă” clasa a III.) Originale.01. Originale. alte abateri. 1975 7 2900 487 Bronştein Enea B. 1 din Târgovişte. rusă. 1 2898 2796 4 2899 1147 4. a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1966. 37 736 . să fie scos din postul deţinut şi încadrat în producţie. Originale.12.03. într-un post unde putea fi supravegheat. lb. Uniunii Sovietice. română.04. mişcarea revoluţionară din România. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. copii. Originale. era un element 1952 afemeiat şi beţiv. exclus din partid pentru că: şi-a însuşit banii pentru abonamente la „Scânteia” şi pentru cumpărarea Istoriei PC(b) al 21.2897 1972 Brojbeanu Vasile Mecanic la Liceul Teoretic de Fete nr. 1958 Notă de răspuns a CCP adresată CC al PCUS prin care s-a confirmat solicitarea. Broniţki Ilarion Panteevici Cetăţean sovietic pentru care CC al PCUS a cerut să se confirme că în 1941 a fost condamnat pentru participare la lupta antifascistă. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a participat la Rebeliune. copii. unde a fost decorat cu 25. (Referinţă semnată de Ida Felix. Broncea Gheorghe Instructor la Judeţeana PMR Olt. Adresă de răspuns a CCP prin care sau confirmat informaţiile solicitate.

motiv pentru care a fost condamnat penal. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din PNŢ 19.10. copii. Membru de partid exclus pentru că în 1040-1941 a făcut parte din organizaţia 26.08. 3 2903 1973 Broşteanu Ion Inspector şcolar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1962 necesară la stabilirea pensiei. 1959 3 2905 587 Brover Liubov Ovşina Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se confirma apartenenţa la PCdR în perioada 1938-1940.06. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară şi a participat la Rebeliune. 1 2904 1975 Broştic Ion Membru de partid exclus pentru că în calitate de agent încasator la pieţe s-a dovedit necinstit. 10 2902 1974 Broscaru Constantin M. s-a ocupat cu afacerile. Originale. copii. 15. 7. Original. Originale.06. română. Originale.07. 22 737 .2901 798 Bronştein Zeilic Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme participarea sa la 27. mişcarea revoluţionară din România. fotografii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul deţinut. (1935-1944). Notă de răspuns a CCP prin care s-a 1965 confirmat solicitarea. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. lb. reconfirmată în 1960. Originale. rusă.

12. pe motiv că „a avut manifestări duşmănoase.12. membru de partid exclus pentru că în 1935 a fost spărgător de grevă.2906 2772 Brucan Silviu (Brucăr Saul) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1943. 5.03. vătămare corporală gravă. 1953 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 4 2908 2025 Brucă Gheorghe N. Originale. denigratoare şi a făcut declaraţii profund ostile faţă de politica Partidului şi statului”. 1977 CCP a propus. 1960 5 2909 1976 Brucăr Coloman (Karol) Director adjunct la fabrica „Partizanul Roşu”. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1 Medicină generală din cadrul IMF. CCP a hotărât menţinerea deciziei. din oraşul Stalin (Braşov). CCP a stabilit că cererea era nejustificată. iar în 28. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. Originale. 2 738 .02. 1940 informator al Siguranţei. 11. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Original. În 1988 a fost exclus din partid de 1965 către organizaţia de bază nr. menţinerea deciziei. 9 2907 3172 Brucă Constantin Membru de partid exclus în 1976 pentru că a fost condamnat penal pentru 19. hotărâre reconfirmată în 1970.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. la manifestările căreia a luat parte ca muzicant. iar decizia reprimirii ei în Partid a fost lăsată la latitudinea organizaţiei de bază.05. în 23. Bruckner Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost redactor şi proprietar la mai multe ziare („Aradi Elet”. şi-a depus actele pentru emigrare în 1953 Israel. Originale. 7 2911 1978 2 2912 1979 4 2913 1977 3 739 .12. care a publicat articole cu caracter 1956 duşmănos. în timpul războiului antisovietic translator la Comandamentul german.05. Original.2910 2806 Brucher Margareta Membră de partid exclusă pentru că: soţul ei a fost ofiţer în armata burgheză. 23. Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a fost membru al Grupului Etnic German şi al 17. Întrucât şi-a recunoscut faptele. Brucker Isac Membru al BOB de la Centrala Artelor Grafice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. participând la chefuri şi jocuri de noroc. niste. fiind sub influenţa propagandei sio.18. Originale. a dus o viaţă depravată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. În 1972 s-a stabilit că excluderea ei sa făcut pe baza unor învinuiri neobiective. alte abateri. exclus din Partid pentru că. a avut legături cu ofiţeri germani. anticomunist. Bruckler Gheorghe Gh. alte abateri. formaţiuni paramilitare „Deutsche 1959 Mannschaft”.10. CCP 1966 a clasat apelul. „Heti Lap”).

1 740 .07. din 1923. s-a lăsat mituit. 1979 3 2915 1980 Brudaşca Petru Membru de partid exclus pentru că: în 1947-1948. Original.09. care a răspuns în 1980 că apelantul nu s-a remarcat cu nimic în activitatea profesională şi obştească. după cedarea Ardealului.03. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Amsterdam.2914 3361 Brucmaier Ghidu Persoană care a solicitat primirea în Partid. motiv pentru care cazul a fost clasat.12. Originale. a 1950 susţinut autonomia regiunii. 26. 1951 În 1958 şi-a retras apelul. a avut atitudine duşmănoasă faţă de comunişti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care solicitarea ia fost respinsă. a votat afilierea la Sindicatele de la 27. 9. 1980 1 2917 1981 Bruder Francisc Membru de partid exclus pentru că: la Congresul sindicatelor de la Cluj. Originale. reconfirmată de CCP în 1957. în calitate de controlor economic. În 1959 excluderea a fost reconfirmată. CCP a retrimis cazul Comitetului judeţean PCR Timiş. 5. 17 2916 3355 Brudel Cazimir Persoană pentru care CCP a fost informat că adunarea generală a organizaţiei de bază de la Întreprinderea Metalurgică Iaşi a refuzat să-l primească în Partid. alte abateri.

1963 Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. 1953 39 2919 1987 Brughiu Georgică C. România.) Originale. lb. prin care s-a cerut confirmarea participării sale la mişcarea revoluţionară din 19. Originale. Deşi în dosar se află documente care atestă respectiva activitate. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de 24. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Cruce” legionare. copii.09.07. română. 1957 5 741 . 9. reconfirmată în 1962.01. copii. care a solicitat CCP să confirme apartenenţa sa la UTC şi PCdR în perioada interbelică.2918 172 Bruder László (Bánki) Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe. maghiară. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 6 2920 836 Bruhis Isaac Markovici (Brubis Ithok) Persoană cercetată în urma solicitării CC al PC din RSS Moldovenească. (Referinţe semnate de: Elvira Gaisinschi şi Simion Zeigher. Originale. 6 2921 345 Bruhman Lazăr Persoană domiciliată în Cernăuţi. nu există adresă de răspuns a CCP.06. 5. Originale.

06. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a aprobat. în 1938-1940 a editat 1950 revista „Albumul Bucovinei de Sud”.11. <Vorvärts>”. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1985.2922 3254 Bruiuverde Ştefan Membru de partid exclus pentru că: nu a arătat situaţia tatălui său.22. dal. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. a comis acte de indisciplină. Original. Originale. 4 2924 1986 Brüll Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1923-1938 a fost redactor al ziarului social-democrat de dreapta „Vorwörts 22. 1979 Întrucât şi-a retras apelul. condamnat la 25 de ani pentru crime împotriva umanităţii. 24. 1 742 . CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. 38 2923 3273 Brujan Gheorghe Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că frecventa restaurantele şi provoca scan. CCP a propus.06.

1951 alte abateri. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1940. CCP a propus să-i fie menţinută calitatea de membră. În 1960 a solicitat acordarea stagiului de partid din 1937. Copie. din 1941.12. 8. maghiară. dată la care a fost primit în UTC. lb. care a avut activitate comunistă în ilegalitate. când a fost primită în PCdR. membru de partid care a solicitat luarea în evidenţă. dată la care a depus prima adeziune de după „eliberare”. Deşi a avut purtare proastă la anchetă. română. Originale. În 1953 a fost reverificată cu prilejul căderilor din Oradea. 1949 17 2926 2862 Bruma Gabriel Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1944 a fost inspector şi revizor şcolar. duşmănoase şi şovine la adresa URSS.07.Zucker) Persoană cercetată.2925 2800 Brüll Rozalia (Friedman . 1 2927 3100 Brumaru Zamfir (Brummer) Redactor-şef adjunct la ziarul „Munca”. să i se menţioneze în cartea de evidenţă că a fost membră de partid în 1938-1941. 1973 4 743 . Originale. când a cerut verificarea cazului său. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid cu stagiul din 1948. 6. pe baza activităţii depuse în mişcarea revoluţionară ilegală. ca gazetar a scris articole 19.02. În anul următor CCP a hotărât: acordarea stagiului din 1946. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

în 1959 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. unde a fost decorat cu 14. Membru de partid exclus pentru că: a trăit în anturajul elementelor legionare. Dat fiind că ulterior s-a stabilit că şi-a ascuns o parte din activitate. în timpul războiului antisovietic a fost avansat şi decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1961. Întrucât la primirea în Partid şi-a recunoscut activitatea. Originale. 1957 4 744 .06. Membru de partid exclus pentru că a participat la şedinţe şi la alte manifestări legionare. apoi s-a căsătorit cu fiica unui fost colonel de jandarmi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a.09. Original. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: avea o educaţie mistică. în 1935-1947 a fost cântăreţ bisericesc. Originale. Originale. ca membru de partid a cerut să fie exclus din Partid şi şi-a trimis carnetul organizaţiei de bază. Brumăreţchi Vasile A. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Brumă Nicolae N.12. 3 2929 1989 2. 9.2928 1988 Brumă Eugen C. Membru de partid exclus pentru că: în 1934-1938 a simpatizat cu cuziştii şi legionarii şi a făcut propagandă în favoarea lor. a 1954 fost căsătorit cu fiica unui comerciant de origine germană care a avut un frate în trupele SS. 1956 2 2931 1991 5. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1957 10 2930 1990 Brumă Tache I. a fost voluntar pe frontul antisovietic.08.

(Referinţă semnată de Leon Naş. încadrat cu devotament în muncă. soţul ei. 20 2933 1984 Brunea Adelina (Postescu) Membră de partid exclusă pentru că: tatăl ei a fost comandant de garnizoană la Cernăuţi. CCP a 1947 hotărât primirea ei ca membru nou. CCP a hotărât menţinerea deciziei. social-democrată de dreapta. exclus din Partid pentru că: a avut legături imorale cu Adelina Postescu (fiică de colonel în armata burgheză. văduva unui căpitan 22. a reuşit prin intervenţii să-şi recapete pensia retrasă în 1948.) Originale.07. mort pe frontul antisovietic). fost căpitan. cu stagiu de la data rezolvării apelului.2932 1985 Brumfeld Ana (Leibu) Membră de partid în ilegalitate.03. Original. În 1962 i s-a acordat stagiu de la 23 august 1944. a refuzat să se supună hotărârii. ca 1956 dactilografă la IOVR. 2 2934 1983 Brunea Ion Responsabil al Secţiei de Cadre la judeţeana PMR Dolj. Original. cercetată pentru clarificarea situaţiei de partid. a făcut politică 11. a divorţat de 1952 soţia sa muncitoare şi s-a căsătorit cu amanta. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a decedat pe frontul antisovietic.01.) Întrucât după 23 august 1944 s-a 15. trimis în producţie. copii. 2 745 . (La căderea din 1942 a avut purtare proastă la Siguranţă. în 1949.

Hotărâre reconfirmată în 1960. 1 2937 2676 Brust Paul (Moris) Membru de partid exclus pentru că: împreună cu tatăl său. cerând ca în documentele sale de partid să se menţioneze că a fost membru în 19301940. pe motiv că în 1940 a părăsit munca încredinţată fără să aibă aprobarea Partidului şi a plecat în URSS. Măgurele (tatăl său era translator). 17 2936 2094 Brusanovscki Rudolf (Brusanovschi) Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat în Germania şi apoi a mers în Austria. fascişti. CCP a hotărât respingerea solicitării. în 1946 s-a înapoiat fraudulos în 1950 ţară şi a susţinut că este de origine polonă. În 1971 CCP i-a confirmat stagiul din 1930.2935 3055 Brunstein Schulim Persoană cercetată întrucât a făcut cerere de primire în rândul candidaţilor de partid. CCP i-a respins apelul. a manifestat ataşament faţă de 13. În 1960 a fost reprimit în Partid şi a 1957 cerut să i se acorde stagiu din 1930. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. Original. Originale. în 1940-1944 au fost oamenii de încredere ai comandanţilor armatei germane din Turnu 15. 1 746 .06. Original. 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu 1954 care au făcut diverse afaceri. în 1950 s-a căsătorit cu fiica unui chiabur.10.

exclus din Partid pentru că: în timpul războiului (1942-1944) a purtat uniforma armatei germane şi a fost translator al ei. a solicitat să fie 24. 20 2940 Brutaru Nicolae Instructor la Comitetul judeţean de Partid Olt. 1956 3 2939 Brutaru Nicolae Secretar al Comitetului comunal de Partid Găneasa. 1979 23 747 . Totodată. care a solicitat să fie primit în audienţă pentru a relata unele aspecte privind tovarăşii din conducerea Comitetului judeţean de Partid. Originale. Originale. 32/1971 transferat cu serviciul într-o zonă de 1971 munte. 48/1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. cupuri din ziare. cercetat cu privire la mai multe ilegalităţi. CCP a hotărât clasarea cazului.08. judeţul Olt.12. 6.08. CCP a constatat că apelantul nu a prezentat niciun aspect relevant şi a clasat cazul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9.2938 2093 Bruş Constantin (Groisman Kopel) Activist la Regionala PCR Valea Trotuşului. a fost luată în considerare cererea sa de transfer. după 23 august 1944 a purtat uniforma armatei sovietice şi făcea percheziţii la cetăţeni. Totodată. Originale.

CCP a hotărât admiterea apelului. cercetat în legătură cu clarificarea situaţiei sale de partid.02. Idem. 138 – 88 3/1956 115 2942 2095 8.02. rusă. CCP a propus menţinerea încadrării lui în Partid cu 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. I-III) Brutus Ion Director al Întreprinderii ceramice din Bucureşti. 1959 4 748 . Originale. copii. Şeful Serviciului de valorificarea unor bunuri ale statului din ministerul de Finanţe. copii. când a început să lucreze 1951 în organizaţie. lb. a avut manifestări naţionalist-şovine. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1930. Recercetat în 1956. Originale.08. 1957 4 2943 220 4. Originale. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit neîntemeiate. română. stagiu din 1945. Bubă Ioan (B. Originale. 1953 13 2944 2239 7.372 2941 (vol. Munte) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1934-1940 a scris articole cu caracter naţionalist-şovin. membru de partid în ilegalitate (exclus în acea perioadă şi demascat ca duşman şi agent al Siguranţei). era un element beţiv. Idem. Buban Ion Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac.12. în 1940-1944 a făcut propagandă fascistă. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate: a fost agent al serviciului englez. copii. Brutus Ion M.

care a solicitat să fie luat în evidenţă pentru activitatea desfăşurată în mişcarea revoluţionară ilegală şi să primească pensie pe linie de partid. Întrucât în 1946 a venit din URSS fără aprobarea Partidului. cerere respinsă în acelaşi an (de două ori). în 1966 a fost judecat şi condamnat pentru abuz de încredere în dauna avutului obştesc şi furt. Originale. întrucât: în 1940 a plecat în URSS fără să aibă aprobarea Partidului. CCP a hotărât respingerea solicitării. fotografii.10. 31 2946 2022 36 2947 3065 17 749 .2945 2240 Bubenic Ana (Schvartz) Membră de partid în ilegalitate cercetată în legătură cu cererea sa de reîncadrare în Partid. Originale. CCP i-a clasat memoriul. hotărască reprimirea ei în rândul 1949 candidaţilor de partid. iar în 1946 s-a 19. Totuşi. Originale.07. (În 1958 a fost reprimită. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în acelaşi an a fost exclus din Partid şi nu a contestat excluderea.12. înapoiat în ţară fără forme legale. reconfirmată în 1980. Bubenic Robert Membru de partid în ilegalitate. 1971 împreună cu un grup de elemente speculante fugite de regimul sovietic. Bubenik Ana Membră de partid exclusă pentru că a făcut speculă cu obiecte de îmbrăcăminte. în carnet i s-a menţionat că în 1936-1940 a fost membră de partid. străinătate. bijuterii şi medicamente aduse din 30. primit în Partid în 1962.) În 1960 a solicitat acordarea stagiului din 1934. În 1956 s-a hotărât că organizaţia de bază de la locul de muncă poate să 18.

21. Adresă a CCP către CC al PCUS prin care s-a comunicat că cel care putea să 28. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la stagiul său în PCdR. Cetăţeană sovietică. 9 2950 2810 Bubliţchi Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost gardian la penitenciarele Alba-Iulia. activitatea desfăşurată în mişcarea 1987 muncitorească din România. rusă.06. copii. adeverinţa cerută nu putea fi eliberată. lb. dea referinţa.) Originale. 5 750 .03. română. lb. (Referinţe semnate de: Iosif Rangheţ. reconfirmată în 1966. Notă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că cei doi nu figurau în evidenţa Arhivei CC al PCR. Aiud şi Oneşti.2948 466 Bubis I. română. Leonte Răutu şi Simion Zeigher. copii. M. Avram Gaisiner (Buma). în consecinţă. Elvira Gaisinschi. iar celui de-al doilea 27. Originale. unde au fost închişi deţinuţi politici 1956 comunişti. în 1941-1944 a fost gardian la penitenciarul Chişinău. rusă. 12 2949 1210 Bubiş Isac Marcovici Şleahu Samson Herşcovici Cetăţeni sovietici pentru care Secţia Relaţii Externe a CC al PCUS a solicitat – pentru primul – să se confirme apartenenţa la PCR. a 1958 decedat şi.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3 2953 2241 Bubosu Ion D. reacţionare burghezo-moşiereşti. cercetat în urma solicitării CC al PCUS prin care se cerea să i se verifice datele 23. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 36 2952 3126 Buboi Dobre C.08. copii. 14 2954 2259 Buca Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din partidele 18. Fost instructor al Comitetului raional de Partid Feteşti. exclus din Partid pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 18. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. era un 1951 element necinstit. Milea. 1 751 .2951 652 Bubnovski Samuel Marcovici (Şmil. menţinerea deciziei. Originale. Originale. lb. legionară. 1961 Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că a fost membru al Partidului comunist începând din 1920 şi a fost condamnat în procesul din Dealul Spirii. Aurel. 21. 1958 reconfirmată în 1959. rusă. Marcel. română.12.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1975 CCP a propus. biografice. Saia Frank) Fost membru al PCR din 1919.

Originale.09. 20 2958 2274 Bucătaru Alexandrina (Păduraru) Membră de partid exclusă pentru că a fost arestată şi condamnată pentru calomnie şi delapidare. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a cerut Comitetului regional PMR Iaşi adâncirea cercetărilor.11. s-a dovedit a fi un element necinstit. Membru de partid exclus pentru că. Original. exclus din Partid pentru acte 22. 1 752 . în calitate de şef de secţie la Direcţia regională CFR Craiova. 3 2957 2238 Bucăloiu Savu Gh.2955 2276 Buca Victor Secretar tehnic la Raionul de Partid Târgu Jiu. de necinste. 22. Întrucât a fost arestată şi condamnată 1954 abuziv. Originale.12. 19. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. Întrucât motivarea nu a fost 1960 documentată corespunzător. dovedita fi necinstit. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 2956 2273 Bucan Vasile C. reconfirmată în 1975. s-a 30. Originale.05.

3 2960 3/1948 Bucătaru Dumitru Kiraly Francisc Secretarul şi responsabilul cu cadrele de la Comitetului Judeţean PMR Severin. 41 2961 2275 Bucătaru Dumitru T. CCP i-a sancţionat cu „admonestare”. s-au găsit 1948 documente de partid). CCP a propus (şi s-a hotărât) excluderea lui din Partid şi scoaterea din funcţia de director al fabricii de ciment Turda. cercetaţi pentru lipsă de vigilenţă (cu prilejul unui control. atât pe biroul. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte1956 meiate. cât şi 22.04. Întrucât s-a aflat că a fost informator al Jandarmeriei şi al administraţiei CFR Ciceu şi Sibiu. 9. iar direcţiile Cadre şi Organizatoric ale PMR au primit sarcina să prelucreze cazul împreună cu inspectorii CCP. În 1957 a fost condamnat penal pentru neglijenţă şi fals în acte publice. Fost secretar adjunct al Comitetului judeţean PMR Constanţa. Originale.2959 2284 Bucătaru Alionte Gh. Membru de partid exclus pentru că: la alegerile din 1946 a rupt afişele cu semnul „soarele” şi a lipit afişe maniste. În 1961 CCP i-a respins un nou apel. a muncit în dijmă pământul unui chiabur.07. Originale. indicându-i totodată apelantului că poate să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor. 11. Originale. în coşul cu hârtii al instituţiei.05. şi a trăit într-un anturaj fascist. 1951 40 753 . CCP a hotărât anularea deciziei. cercetat pentru că în trecut a fost omul administraţiei CFR Sibiu.

refuzat să participe la viaţa de partid. menţinerea deciziei. a făcut parte din Mişcarea Legionară. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 1961 2 2963 3329 Bucătaru Lucreţia Membră de partid exclusă pentru că a săvârşit diferite fapte de indisciplină şi a 27. Originale. Original. 5.05. Originale.08. 1980 CCP a propus. 2. reconfirmată în 1961.2962 2271 Bucătaru Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat pentru acte de necinste. 20 2964 2272 Bucătaru Neculai Gh. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. ca ofiţer în lagărele de prizonieri de la Dorneşti şi Calafat a dus o politică de exterminare a lor. Originale.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. alte abateri. 1950 1 754 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. 1959 8 2965 2260 Bucătaru Traian Membru de partid exclus pentru că: în calitate de perceptor şi controlor de urmărire a persecutat populaţia săracă. 6.

06. Originale. Oradea. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din cadrele Miliţiei. Întrucât motivul principal de excludere s-a dovedit neîntemeiat. Original. reconfirmată în 1963. Originale. membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: în 1932-1938 a fost membru al organizaţiei sioniste „Mizrachi”. în 1957 CCP i-a respins apelul. a îndeplinit funcţia de „stubedienst”. era un 1951 element afacerist. CCP a hotărât anularea deciziei. a făcut parte din organizaţia 1963 sionistă „Ichud”.04. în postul deţinut a susţinut elemente duşmănoase regimului. 1954 5 2968 2263 Bucholtz Lupu N. 9. 51 755 . Întrucât la completarea chestionarului de candidat nu a arătat că a făcut parte dintr-o organizaţie sionistă. având şi funcţie de conducere. calitate în care s-a purtat urât cu celelalte deportate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. partid. 1970 şi 1972.2966 2261 Bucătea Ştefan Miliţian în comuna Băileşti. organizaţia de bază putând să o primească în rândul candidaţilor. membră de partid exclusă pentru că: în 1939 a fost înscrisă în organizaţia sionistă „Habonim”. 1 2967 2262 Buchalter Agneta (Mozes) Instructor de cadre la URCC. în 1944. în 194118. în timp ce era membru de 26.07. în timpul deportării la Auschwitz. 1944 a fost poliţist la Chişinău.

de patron. 9. în 1943.04. 1962 38 2972 2265 Bucicov Mira Membră a colectivului Secţiei militare a CC al PCR. 6 2970 2264 Bucică Dumitru C. (Bîcicov) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme că în perioada 1932-1940 a fost membru al PCdR.05. Originale. apoi membru al FRN. cercetată pentru a se stabili condiţiile în care. a fost scoasă din ghetoul 13. s-a bucurat de încrederea legionarilor. 8 2971 782 Bucicov Boris P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. trădând astfel interesele 1960 muncitorilor. Originale. reconfirmată în 1960. 1954 CCP a propus ca Biroul organizaţiei de Partid din MAI să prelucreze cu ea lipsurile avute şi să fie ajutată să le lichideze. alte abateri. Berşad.01.09. Original. 23 august 1944 a avut manifestări 1955 naţionaliste.2969 2725 Buchsbaum Jean (Ionas) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de sindicat la magazinul „En Vogue” din Bucureşti s-a lăsat mituit 12. copii. 2 756 . după 17. apoi angajată a MAI. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant al Partidului averescan. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1932-1935 a fost membru de partid şi a fost arestat de Siguranţă.

a 11.06. Secretar al Celulei de Partid din închisoarea Suceava.04. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru furt din 15. avutul obştesc. exclus din Partid în 1947 pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. arestat pentru sabotaj economic.09. alte abateri. 2. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. reconfirmată în 1969. (Ion) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi cuzistă. T. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar de vamă a luat şperţuri.2973 2266 Bucioagă Ioan M. 3 2975 2268 Buciuc Vasile Gh. a avut abateri disciplinare. a fost director la mai multe penitenciare. Originale. alte abateri.05. 1 757 . 8 2976 2961 Buciuceanu Ioan Gh. Originale. fost 1956 legionar. 1954 1 2974 2267 Buciu Ion Gh. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca director al închisorii Suceava (1946-1947) a fost 15. după 1948 care a fost depus în acelaşi penitenciar. ţinut legătura cu nepotul său. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Comitetului judeţean Suceava să îl demaşte ca duşman al regimului de democraţie populară.

purtare proastă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2977 2962 Buciuceanu Ştefan Lucrător la Secţia de Cadre a MAI. judeca problemele superficial. Originale. a luat şperţ. Copie. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut legături cu agenţii şi 26. comisarii de poliţie. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. ulterior s-a încadrat în 1947 muncă cu devotament. Deşi la căderea din 1942 a avut 31. era influenţabil şi beţiv. 1 2978 2269 Buciumac Ion (Preda) Membru de partid exclus pentru că în 1940 s-a înscris şi a activat în organizaţia 31. Original. motiv pentru care CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1945.08. 2 758 . a luat parte la unele 1956 manifestaţii legionare. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „vot de blam” şi să se cerceteze cine a impus decizia sa de excludere. legionară.07.10. 1948 1 2980 2270 Buciuman Ioan G. 4 2979 2863 Buciuman Dumitru Membru de partid exclus pentru că: nu avea continuitate în muncă.10. cercetat în legătură cu clarificarea situaţiei sale de partid. Copie. 2.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.04.08.) Originale. reconfirmată în 1958. Adresă a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1922-1928 a activat în mişcarea muncitorească din Arad. (Referinţă a lui Ludovic Czeller şi interogatoriu al lui Constantin Maimuca. afacerist şi specu1950 lant. spion al 25. Originale. a 15. 5. (Bucovanu) Secretar al Plăşii de Partid Paşcani. română şi rusă. a exploatat forţă de muncă salariată. Bucser Alexandru Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut fascist.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. copii. pierdut servieta cu documente de partid. Bucsi Francisc (Bucşi) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost membru în organizaţia 12. Original. în 1946 şi-a deschis un atelier. 1952 141 2982 2299 Bucovan Dumitru C. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2981 549 Bucova Francisc (Bucov Ferencz) Cetăţean ungar cercetat în urma solicitării Partidului celor ce Muncesc din Ungaria. în care 30. Original. armatei antonesciene.09. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. fascistă de tir. 1 2983 2303 1 2984 2304 1 2985 2306 2 759 . Original. lb. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost simpatizant cuzist şi legionar. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bucsinescu Nicolae Gh. 1951 alte abateri.08. alte 1955 abateri.

membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. Adresă a CCP prin care s-au transmis 1951 informaţiile cerute. Întrucât la legionari nu a avut activitate deosebită. lb. respins de CCP. hotărâre reconfirmată în 1962 şi 1968. Dat fiind că s-a aflat că şi-a minimalizat activitatea la legionari şi în 1953 s-a dovedit necinstit în funcţia de delegat sătesc.10. 1957 6 2988 2301 Bucşa Iuliu I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. indisciplinată şi 1948 „palavragistă”. drept” (propunere aprobată). 24. Copie.02. maghiară. 14 2987 2300 4. CCP a propus să fie exclus din Partid şi să fie ţinut în evidenţa „organelor în 23. stăpânită de viciul beţiei. Originale. 61 2989 2864 1 760 . Originale. Originale. română. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în 1959 CCP a hotărât excluderea lui din Partid.12. Bucşa Paraschiva Responsabilă cu munca de femei.2986 66 Bucsko Iosif Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii din perioada 1945-1947. alte abateri. 1953 În 1958 a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. copii. membră de partid exclusă pentru că era 12. ] Inspector general la Departamentul CFR.08. În 1961 a făcut apel. Bucşa Gavril Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a făcut parte din organizaţia legionară.

CCP a hotărât respingerea cererii. CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1. alte abateri.10. 31. reconfirmată în 1969. Ulterior i-a fost acordat stagiu din 1936. 1950 5 761 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1983 şi 1985. 26 2993 2307 Buculei Ion C. 9 2991 3196 Bucşă Aurel Membru de partid exclus în 1975 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. Originale. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat.11. reconfirmată de CCP în 1954 şi 1978.2990 2302 Bucşa Tiberiu Preşedinte al Tribunalului orăşenesc Cluj. Originale.02. în funcţia avută a lucrat 17. menţinerea deciziei. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1932. 22.07. Originale. 20 2992 2305 Bucu Nicolae (Schachter Conrad) director la Fabrica de ulei „Filimon Sârbu” din Bucureşti. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1948 s-a căsătorit cu fiica unor chiaburi. împotriva indicaţiilor date de organele 1958 locale. membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a activat în organizaţia legionară. Originale. Întrucât în 1940 a rămas în URSS fără 1961 aprobarea Partidului.

03. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Comitetului judeţean Prahova al PCR. Originale. Candidat de partid exclus pentru că: în calitate de medic. Întrucât la primirea în Partid menţio20. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru instigare la fals intelectual.07. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. În 1985 CCP a propus. 8. 4 2995 2295 Bucur Alexandru Al.11. respectiva a decedat. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2996 2294 Bucur Alexandru Al. fapt pe care l-a ascuns. a tratat ilegal o femeie care dorea să avorteze. CCP a hotărât menţinerea deciziei. nase starea materială a părinţilor. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24. Procuror la Procuratura Raionului Negreşti. alte abateri. iar în urma tratamentului greşit pe care i l-a aplicat.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.2994 2308 Buculei Margareta Membră de partid exclusă pentru că părinţii ei au fost chiaburi. 1974 În 1975 excluderea a fost menţinută. 7 762 . candidat de Partid exclus pentru 20. că a ascuns că în 1954 fratele său a făcut 1963 parte dintr-o organizaţie subversivă. 1962 7 2997 3138 Bucur Alexandru M. să se recomande organizaţiei de bază să-i ia în discuţie cererea de reprimire în Partid. în 1978 1954 CCP a propus. Originale. Originale.

Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 1956 3 3000 2298 Bucur Coman Secretar al BOB din comuna Slobozia-Ciorăşti. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1938 a făcut parte din organizaţia 12. alte abateri. Originale. 4. reîncadrarea în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam cu avertisment”. – 1 2999 2297 Bucur Bordei Membru de partid exclus pentru că era chiabur.02. Original. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.11. deţinea utilaje agricole şi muncea pământul cu braţe salariate. Originale. alte abateri. iar el nu a fost ajutat de către organizaţia de bază. CCP a hotărât anularea deciziei. exclus din Partid pentru că: s-a compromis în faţa cetăţenilor.12. raionul Focşani. 1953 2 3001 2285 Bucur Constantin Gh.2998 2296 Bucur Aurel Membru de partid cercetat pentru că: Silviu Dan a sesizat că în trecut ar fi fost legionar activ şi a participat la Rebeliune. fascistă „Svastica de Foc” 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. 7 763 . CCP a hotărât clasarea cazului. Întrucât parte din învinuiri s-au dovedit neîntemeiate. reconfirmată în 1961. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Original.

22 3005 2287 Bucur Dumitru C.3002 2780 Bucur Constantin I. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. în vara anului 1944. 3 3004 3257 Bucur Dumitru Membru de partid exclus pentru că a comis ilegalităţi şi fapte de necinste 20. cupură ziar. 7. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1966 3 3003 2286 Bucur Constantin I.04. menţinerea deciziei. s-a manifestat ostil şi opus comasării terenurilor din comună. la cercetarea apelului s-a aflat că în 19401941 a fost membru al organizaţiei legionare. Secretar al organizaţiei de bază de la Telefoane. 1978 CCP a propus. exclus din Partid pentru că: a dus activitate de „fracţionare”. Originale. Originale. în calitate de comandant de subcentru de pregătire premilitară. în 1936 a 14. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pentru care a fost condamnat penal. a strâns circa 60 de tineri cu intenţia de a pleca cu ei în Germania. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. şi-a pierdut carnetul de membru.12. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. Originale. Membru de partid exclus pentru că: nu a dus viaţă de partid.11. fost adept al Partidului cuzist. era un 1950 element afacerist. 1960 4 764 .

Original.12. Director la Întreprinderea „Flacăra”.3006 2989 Bucur Dumitru S. 1068 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât a dovedit putere de muncă şi 1954 ataşament faţă de Partid. Original. sancţionat cu „vot de blam” 19. pentru diverse abuzuri şi abateri. alte abateri. 1 765 . membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul 16. Buzău. 7 3007 2288 Bucur Eugenia Secretară a organizaţiei de bază la Întreprinderea Aro. a fost decorat şi a făcut parte 1949 dintr-o unitate „de sacrificiu”. s-a dovedit necinstit.08. 1 3008 2289 Bucur Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu Mişcarea Legiona17. Original. reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. CCP a hotărât anularea deciziei. antisovietic. 2 3009 2606 Bucur Gheorghe Secretar de plasă la Frontul Plugarilor. Originale.04. ră.05. 20. exclusă din Partid pentru că „sa îngâmfat” şi a folosit metode „patronale” faţă de salariaţi. oraşul Stalin (Braşov). CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru.

1 3012 2292 Bucur Gheorghe N. locotenent. activitatea legionară a tatălui său.11. 12 3013 2924 Bucur Gheorghe R. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Stalin (Braşov). Originale.07. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Sighişoara. membru de 29. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea sa în drepturile de membru cu stagiu din 1944.3010 2290 Bucur Gheorghe C. Ofiţer MAI. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru huliganism (s-a îmbătat şi a 26. Ofiţer la Direcţia de contrainformaţii militare. Director al Întreprinderii de transport gaz metan Mediaş. Originale. partid exclus pentru că în 1940-1941 a 1954 fost şef de cuib legionar. provocat scandal într-un restaurant). membru de partid exclus în 1953 că în 1930 a întrerupt legătura cu mişcarea muncitorească revoluţionară şi s-a alăturat elementelor oportuniste. 8 766 . reconfirmată în 1960 şi 1962. 5 3011 2291 Bucur Gheorghe M. 1967 Având în vedere munca pozitivă desfăşurată înainte şi după 23 august 1944. cu care a format gruparea 26. 1962 CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază de la locul său de muncă.05. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Soard. membru de partid exclus pentru că a ascuns 17. locotenent-major. Originale. ghelerteristă din Moreni.10.

9 767 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 5 3015 2280 Bucur Ioan Secretar al Comitetului orăşenesc PMR Râmnicu-Sărat. CCP a hotărât clasarea cazului. a trimis Comitetului 26. exclus din Partid în 1975 pentru că: nu a arătat că tatăl său a fost şef de cuib legionar. Originale. judeţean de Partid o scrisoare anonimă. Originale. a avut atitudine 26.06. duşmănoasă faţă de Partid şi URSS. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. membru de partid cercetat pentru că a dat dovadă de uşurinţă la angajarea lui Iordan Gavril. menţinerea deciziei. Original. 1 3017 5/1970 Bucur Ioan Vicepreşedinte al Consiliului Popular al oraşului Vaslui. element imoral şi necinstit. alte măsuri. 1 3016 2277 Bucur Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor. motiv pentru care în 1950-1952 a fost reţinut administrativ.11. cu care făcea chefuri. membru de partid exclus pentru că a întreţinut legături cu elemente necinstite pătrunse în comerţul <1958> de stat. în 1976 care făcea afirmaţii duşmănoase faţă de politica economică a Partidului şi statului. 1970 CCP a propus: să se analizeze oportunitatea rămânerii lui în funcţie. Întrucât a renunţat la apel.3014 3167 Bucur Iacob Membru al Comitetului de Partid al Complexului CFR Cluj-Napoca. Original. CCP a propus. 26. alte 1950 abateri.

Instructor la Secţia de propagandă a Direcţiei politice a regiunii a II-a militare. Originale. garnizoană legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bucur Ion Gh. Întrucât a constatat că era vorba des1951 pre o acţiune de compromitere organizată de duşmani. exclus din Partid pentru că: în trecut a simpatizat cu organizaţia legionară. cercetat pentru că era bănuit că a fost legionar. căpitan. 1953 21 3019 2281 Bucur Ioan I. Argeş.01.11. Membru de partid exclus întrucât în 1955. 1959 Întrucât la primirea în Partid arătase ceea ce i se reproşase şi era un element pozitiv. tatăl său a fost şef de 26. în timp ce era director al Căminului cultural al comunei Drăghici. şi-a însuşit unele materiale. CCP a hotărât că poate munci în continuare ca activist al Regiunii. Original. ataşat regimului. 20.02. În 1965 i s-a recunoscut stagiul din 1929. motiv 1966 pentru care a fost condamnat penal. Bucur Ion (Ioan) Responsabil al Secţiei propagandă şi agitaţie la Biroul judeţean PMR Bacău. 4. Originale. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. regiunea 23. 24 3020 2279 4 3021 2805 3 768 . Originale.05. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1931. În 1978 i s-a majorat pensia la 2800 lei lunar. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.3018 2293 Bucur Ioan (Ion) Responsabil al Secţiei de cadre de la Uniunea Port-Transport.

10 3025 2243 Bucur Mihai V.11. Informaţii (SSI). 1957 reconfirmată în 1959. reconfirmată în 1960. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a fost trimis în Germania pentru specializare. reconfirmată în 1958. Originale. 6. Originale. Originale. 1954 29 769 . 1. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în 1946 a participat la Greva studenţilor de la Cluj.3022 2278 Bucur Ion Gh. 1. (Soare) Membru de partid exclus pentru că în anii 1940-1944 a făcut parte din personalul informativ al Serviciului Special de 15.04. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru favorizare la fraudă. 1950 15 3024 2283 Bucur Mihai M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus întrucât: pe frontul antisovietic a fost decorat pentru crimele săvârşite. În 1965 a fost reprimit în Partid. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar.07. 12. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 21 3023 2282 Bucur Lazăr L.04. 1963 2 3026 2762 Bucur Narcis Membru de partid exclus pentru că: a format o clică în cadrul organizaţiei de bază şi a avut ieşiri şovine.11. antisemite. Originale.

Originale.12. Membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1939-1941 a desfăşurat activitate legionară. Originale. care nu putea fi verificată.3027 2244 Bucur Paulina P. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a făcut politică 26.11. 1954 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii”.12. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: provenea dintr-o familie de 21. foşti exploatatori. 2 3030 2246 Bucur Petre P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a avut manifestări 1960 antipartinice. Membru de partid exclus pentru că: în octombrie 1944-octombrie 1945 a fost în mai multe lagăre din Germania Occidentală. 5 3028 3198 Bucur Petre A. 9. CCP a propus. menţinerea deciziei. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 11 770 . sub ocupaţie americană. 1977 3 3029 2245 Bucur Petre M. legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. hotărâre reconfirmată în 1965.02. perioadă 23. reconfirmată în 1960 şi 1962.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a susţinut propaganda fascistă. Originale. Originale. 7.01. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni contra partizanilor. a depus carnetul de partid. În 1954 CCP a propus (iar Biroul Politic a acceptat): anularea hotărârii. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1940.01. 1950 1 3032 3117 Bucur Stelian Membru de partid exclus pentru că: în mod repetat a comis abateri de la disciplina de partid şi profesională. 9. fiind 18.06. În acelaşi an. în postul administrativ avut s-a înconjurat de elemente duşmănoase regimului. profesor universitar şi membru în Marea Adunare Naţională.3031 2833 Bucur Socrat Secretar de plasă. să nu fie folosit în munci administrativ-politice de mare răspundere. Original. Biroul Politic a hotărât să-i recunoască stagiul din 1940. criticat. 21 3033 2248 Bucur Şchiopu Ministru al Comerţului şi Alimentaţiei. 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 40 771 . Totodată s-a cerut ca organele de Securitate să-l ancheteze cu privire la acţiunile din timpul războiului. reconfirmată în 1976. să fie sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. în 1943 a împuşcat prizonieri sovietici. CCP a propus (şi s-a acceptat) menţinerea deciziei.

Original.C. parte la distrugerea localităţilor şi jefuirea 1960 colhozurilor din URSS.3034 2255 Bucur Ştefan G. membru de partid exclus pentru că s-a 27. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 3035 2256 Bucur Teodor Gh.05. CCP a hotărât acordarea stagiului din 19