NR.

INVENTAR: 3259

ARHIVELE NAŢIONALE BIROUL ARHIVE CONTEMPORANE FOND C.C. al P.C.R. – COLEGIUL CENTRAL DE PARTID (1945-1989)

INVENTAR
Litera „B” 3.607 u.a.

PREFAŢĂ
Pentru prezentarea părţii structurale Colegiul Central de Partid, de la Fond CC al PCR, trimitem la Inventarele „Litera A” (Nr. 3145) şi „Documente Interne” (Nr. 3151). Printre persoanele cele mai importante din acest inventar de la litera „B” menţionăm: Brill Sulam Iosif (Suly), şef al Serviciului învăţământ din Direcţia Superioară Politică a Armatei; Bălan Ştefan Gh., preşedinte al Sfatului Popular al Capitalei; Balazs Eugen (Balas, Blatt Egon), director în Direcţia economică a MAE; Bâgu Vasile C., membru de partid din ilegalitate; Brucan Silviu (Brucăr Saul); Braia Mia (Blaga Maria), artistă; Belle Petre, director general al Treburilor Consiliului de Miniştri; Bogdan Alexandru (Lam Jack), director adjunct la Tehnoimport; Biji Mircea, director general adjunct la Direcţia Centrală de Statistică; Blehan Octavian, ofiţer de Securitate; Belea Octavian, preşedinte al Comitetului Central al Crucii Roşii; Banyai Ladislau, rector al Universităţii Bolyai din Cluj; Bărbulescu Valeriu, inspector general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Brill Jana, membră de partid din ilegalitate; Bodnăraş Florica, membră de partid din ilegalitate; Birman Elisabeta (Luca Betti), membră de partid din ilegalitate; Bălteanu Mihai (Bălţeanu / Colcher), şef al Direcţiei Cadre din Direcţia Generală Politică a MAI; Bragye Iosif, preşedinte al Tribunalului Militar Teritorial Oradea; Bălăceanu Petre, preşedinte al Băncii Populare Române; Bellu Petre, scriitor; Bereziţchi Dumitru, prim-secretar al Comitetului regional de Partid Bacău; Bolojan Victor, prim-secretar al Comitetului regional PMR Oradea; Bădeţ Ioan I. (Ion), şeful Sectorului Apeluri de la CCP; Birtaş Gavril, inspector regional de Siguranţă la Oradea; Birtaş Eva, membră de partid din ilegalitate; Boureanu Radu, scriitor; Bălan Dumitru, prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Brăila; Bădiţoiu Gheorghe, prim-secretar al Comitetului de Partid al oraşului Sibiu; Băltăreţu Corneliu C., internat în azil psihiatric; Bălănescu Ion N. (Rozenzweig Arnold), conferenţiar la Facultatea de Filosofie a Universităţii „C.I. Parhon” din Bucureşti; Boico Mihail (Rosner Maier - Bibi), şef al Serviciului politic al Comandamentului Trupelor de Grăniceri; Breiner Paraschiva (Abraham Piri), membră a CC al PCdR în ilegalitate; Berman Jacques, condamnat politic în procesul Lucreţiu Pătrăşcanu; Bereanu Bernard, preşedinte al Uniunii Internaţionale a Studenţilor; Berger Wolf, director la Direcţia Centrală de Statistică; Bobe Aurel R., locţiitor al şefului Direcţiei regionale de Securitate

I

Galaţi; Boboş Ştefan, prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Neamţ; Bexa Ion I., responsabil al Serviciului de cadre al Şcolii superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu”; Burcă Galia (Sincari), fostă membră a Brigăzilor Internaţionale din Spania; Bugnariu Teodor, profesor de filosofie la Universitatea din Cluj; Bondrea Aurel Gh., director general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Babenco Gertruda (Redlinger), directoare a Creşei şi căminului de copii ale aparatului CC al PCR; Bazavan Constantin M., director adjunct al Direcţiei penitenciare, lagăre şi colonii din MAI; Bona Mihai, secretar general la Ministerul Justiţiei şi consilier al ministrului; Beldeanu Ion (Ioan), prim-secretar al Comitetului de partid regional Arad; Baranga Aurel, redactor-şef la revista „Urzica”; Bădică Ilie M., director general adjunct al Direcţiei Generale a Recrutării şi Repartizării Forţelor de Muncă; Băzălan Dumitru D., director general al Penitenciarelor; Bordeianu Constantin, prefect de Iaşi; Buicliu Nicolae, compozitor şi profesor de muzică la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti; Banc Iosif, prim-secretar al Comitetului regional de Partid Oradea; Bondrescu Aurel I., director al Siguranţei Capitalei; Boico Cristina (Marcuson Bianca), fostă combatantă în Rezistenţa Franceză (FTP-MOI); Botnar Octav (Bodnar / Bundorf Osvald), fost combatatant în Rezistenţa Franceză (FTP-MOI); Butnărescu Gheorghe C., director al Penitenciarului Văcăreşti; Borşan Dumitru, şef de serviciu în Securitate; Berciu Dumitru, conferenţiar la Institutul de Istorie şi Geografie al RPR; Beniuc Emma (Friedman-Bresliska), şefă de serviciu la Institutul „Maxim Gorki”; Beniuc Mihai A., secretar al Uniunii Scriitorilor şi profesor universitar; Bâtu Aurel, director al penitenciarului Călăraşi; Bârlădeanu Alexandru, membru de partid din ilegalitate; Alexandru Baciu, deputat în MAN; Bulz Gheorghe V., ofiţer politic în Armată; Bulan Iacob St., general-maior în MAI; Bucur Şchiopu, ministru al Comerţului şi Alimentaţiei; Breslaşu Marcel (Breslinka), secretar al organizaţiei de bază a Uniunii Scriitorilor. Inventarul de faţă cuprinde dosare individuale şi colective (referitoare la persoane), totalizând un număr de 3607 u.a., reprezentând o cantitate de 8,70 m.l. arhivă, anii extremi 1945-1989. Cu câteva excepţii, dosarele au fost legate de creator. Operaţiunile arhivistice au fost desfăşurate de arhivistul Mircea Stănescu şi arhivarul Ioana Mihai.

30.12.2011 Mircea Stănescu, consilier principal II

Fond: Comitetul Central al Partidului Comunist Român Parte structurală: Colegiul Central de Partid (1945-1989) Alfabetic LITERA B
Nr. de inv. Numărul vechi al unităţii arhivistice Cuprinsul unităţii arhivistice Datele extreme Nr. filelor Obs.

1

686

Baba Aurel Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut legionar, fost şef 24.01. de cuib, care în timpul Rebeliunii a 1952 participat la jafuri; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2

687

Baba Constantin D. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. 31.03. Întrucât a renunţat la apel, CCP a 1959 clasat cazul. În 1960 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

6

1

3

685

Baba Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Ostrov, judeţul Tulcea, exclus din Partid pentru că: a făcut politică 17.09. legionară; a întreţinut legături cu 1954 chiaburii; s-a dovedit a fi un element necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

4

688

Baba Ioan G. Membru de partid exclus pentru că în 1957-1958, în calitate de secretar al organizaţiei de bază a grupului de ofiţeripompieri români aflaţi la studii în URSS, 10.03. s-a dedat la acţiuni speculative şi imorale; 1959 alte abateri. Întrucât şi-a retras apelul, CCP a clasat cazul. Originale. Baba Ion Secretar adjunct al Comitetului regional PMR Arad, cercetat la sesizarea lui Ion Şopron (Schwartz) pentru că ar fi fost legionar. CCP a stabilit că acuza era 24.02. neîntemeiată. 1951 În 1953 CCP a propus, iar Secretariatul CC a aprobat, sancţionarea lui cu „vot de blam” pentru acte huliganice în problema colectărilor şi a încasării impozitelor. Originale. Baba Ion (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1938 a venit în ţară din URSS cu familia, dorind ca Antonescu să-i boteze copiii; în 1940 a trecut clandestin în Basarabia; ca membru de partid era fracţionist, beţiv, bătăuş, antisovietic, afemeiat şi dornic să devină primar în comună. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

2

5

2594

3

6

2886

2.10. 1948

1

2

7

35

Bába Nicolae (Mikloş) Şeful Secţiei planificare a Sfatului Popular al oraşului Târgu Mureş, membru de partid exclus pentru că: sub regimul hortyst a avut relaţii de prietenie cu elemente exploatatoare şi de încredere 21.03. ale acelui regim; a avut sarcini în 1958 inventarierea bunurilor evreilor deportaţi; era un element carierist; în 1956, în timpul evenimentelor din Ungaria, a avut atitudine „nejustă”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baba Teodor Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sâniacob, judeţul Năsăud, exclus din Partid pentru că: în timpul alegerilor din 1948 a călcat legile electorale; a neglijat munca şi avea dese 24.04. abateri de la morală. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei, i-a cerut să muncească pentru reabilitare, iar peste doi ani să ceară primirea în rândul candidaţilor de partid. Originale. Baba Teodor T. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Ghergheluş, raionul Ineu, exclus din Partid pentru că: în 1940 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; în postul avut era beţiv şi ţinea legătura cu 10.08. elemente legionare. 1956 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât ridicarea sancţiunii, organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor. Originale. Babaca Valentina Responsabilă de cadre a Întreprinderii economice interraionale Târgu Ocna, membră de partid exclusă în 1958 pentru 11.06. că a fost condamnată penal pentru 1959 înşelăciune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

8

33

3

9

32

3

10

11

4

3

11

10

Baban Alexandru T. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1939-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960 şi 1962. Originale.

5.03. 1960

16

12

3415

Baban Nicolae Membru de partid exclus pentru că a fost implicat în ilegalităţile comise de unele cadre didactice de la Academia de 10.10. Studii Economice din Bucureşti. 1977 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

4

13

9

Baban Teodor T. Instructor la Comitetul regional de Partid Ploieşti, exclus din Partid în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie de 19.11. exploatatori; era căsătorit cu fiica unui 1957 chiabur; în funcţia avută a avut o comportare imorală (beţie, femei). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

14

8

Babarţi Costică (Barbaţi) Membru de partid exclus pentru că în trecut a avut legături cu agenţi de Siguranţă. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale, copie.

6.06. 1950

9

15

6

Babaş Traian (Boboş) Membru de partid exclus pentru că: era de origine chiabură; ca şef de gară a 24.01. luat şperţuri. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

4

16

3113

Babenco Gertruda (Redlinger) Fostă directoare a Creşei şi căminului de copii ale aparatului CC al PCR (1952-1954), membră de partid care a solicitat să fie luată în evidenţă, dată fiind contribuţia ei mişcarea revoluţionară din ilegalitate (locuinţa sa a fost casă 14.05. conspirativă a Secretariatului CC al 1974 PCR). CCP a hotărât luarea ei în evidenţă. Ulterior a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, acordarea stagiului din 1941. Originale. Babescu Gheorghe Gh. Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar a vândut produse la 29.02. suprapreţ. 1980 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale. Babeş Alexandru Fost membru de partid în ilegalitate, care a solicitat reîncadrarea în Partid. CCP a amânat rezolvarea cazului, pentru a fi chemat la discutarea situaţiei sale. Întrucât la Siguranţă a avut purtare trădătoare, în acelaşi an s-a hotărât respingerea solicitării. În 1956 s-a hotărât că, pe baza activităţii depuse, organizaţia de bază poate să-l primească în rândul candidaţilor de partid. Originale, copie.

5

17

3297

3

18

3

6.05. 1948

6

19

2

Babeş Ilie Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propaganda partidelor burghezo-moşiereşti; a avut manifestări 10.08. naţionalist-şovine, fiind şi element de 1951 încredere al Poliţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

5

20

1

Babeş Ioan I. Membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: a fost omul de încredere al administraţiei IAR Braşov; a fost în relaţii cu elemente duşmănoase, 27.08. agenţi şi comisari de poliţie; în 1940 s-a 1960 căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât transformarea deciziei în excludere din Partid. Originale.

6

21

86

Babi Gheorghe F. Activist la Direcţia de Turism şi Excursii de pe lângă CCS, exclus din Partid în 1958 pentru că: a furat din 12.07. avutul obştesc. 1961 Întrucât acuza nu era dovedită, CCP a solicitat Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti adâncirea cercetărilor. Originale.

2

22

85

Babi Ion I. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: a fost în preajma unor elemente legionare; i-a favorizat pe 26.07. speculanţi; alte abateri. 1958 Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

1

23

82

Babici Aristid Membru de partid exclus pentru că: a făcut abuz de carnetul de partid, cu care 23.03. s-a legitimat; era un element afacerist. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958. Originale.

10

6

24

81

Babici Ioan Membru de partid exclus pentru că a fost vicepreşedinte al Centrului Naţional 25.09. de Muncă (MNK). 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

25

83

Babih Niculae (Nicolae) Preşedinte al Consiliului de administraţie al Băncii Populare „Calatis”, membru de partid exclus pentru că: a fost notar; a luat parte la 31.12. războiul antisovietic; a promovat în 1952 posturi de răspundere elemente duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

26

84

Babii Ştefan Vicepreşedinte al URCC Siret, membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1938-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale, copie.

3.06. 1960

7

27

75

Babin Petru Membru de partid exclus pentru că în 1944 s-a refugiat din Basarabia în 21.12. România. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

7

28

Babinin T. (Marinescu Grosu) Persoană domiciliată în comuna Novo-Nicolaevka, RSS Kirghiză, URSS, care a activat în mişcarea muncitorească revoluţionară ilegală din România. A solicitat să primească o felicitare cu prilejul împlinirii vârstei de 65 de ani, iar 62/1977 soţia şi fiul său, care au fost executaţi în aprilie 1940, să fie consideraţi victime ale fascismului. Întrucât nu au fost găsite documente care să confirme cele indicate în solicitare, CCP a propus clasarea cererii. Originale.

1.10. 1977

15

29

74

Baboi Antoniu I. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a avut legături cu legionarii de la fabrica IAR Braşov; a fost amendat şi 29.11. condamnat penal pentru scandaluri şi 1957 certuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

30

73

Baboi Eftimie I. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de vizitiu şi logofăt la moşia unui boier a avut purtare proastă faţă de 17.07. muncitori; ca primar în comună s-a 1952 ocupat de interesele sale personale şi şi-a sprijinit rudele, care erau chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

8

31

48

Baboi Timoftei Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost 12.02. informator; alte abateri. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

32

3217

Baboi Zamfira Membră de partid exclusă în 1978 pentru că fiind suferindă cu nervii, a devenit iresponsabilă şi vorbea 29.09. necontrolat. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei, reconfirmată în 1979. Originale.

41

47

33 (vol. I-II)

Baboian Artin Membru al Conducerii Comitetului 15.06. Democrat Armean, membru de partid 1956 căruia i s-a anulate calitatea pentru că ar fi lucrat în slujba spionajului antonescian; alte abateri. Deşi acuza principală nu s-a putut clarifica pe deplin, CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1957 şi 1960. Originale. Idem. Originale, copie, fotografii. 28.01. 1957

58 (vol. I)

64/1957

122 (vol. II)

9

5/1959

34 (vol. I-II)

Baboian Dickran A. (Dicran) 24.06. Maior în Armată, confirmat ca 1950 membru de partid în 1949, cercetat în legătură cu: activitatea duşmănoasă a tatălui său (motiv pentru care a şi fost anchetat de Securitate), pe care nu a declarat-o la verificare; alte abateri. Pentru a nu deconspira ancheta Securităţii, Comisia de Verificare a Organizaţiei de Partid – Armata, a hotărât să-i elibereze carnetul de membru provizoriu. În 1959, ca ziarist la revista „Flacăra”, a fost cercetat pe baza unei note adresate de Serviciul Paşapoarte din MAI, prin care se sesiza că: în timpul războiului a nutrit sentimente progermane; în organizaţia „Frontul Armeniei” a făcut o serie de abuzuri; a dus acţiuni de scoatere din ţară a unor industriaşi armeni contra mitei; a defăimat unii ofiţeri de Securitate. Întrucât informaţiile sesizate erau o reluare a unor acuze mai vechi, cercetate anterior şi care s-au dovedit a fi neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Totodată Secţia de propagandă şi agitaţie a CC al PMR a fost sesizată cu privire la componenţa necorespunzătoare a cadrelor de la ziarul armean „Nor Ghiank”. Originale, copii, ziare. Idem. Originale. 15.06. 1956

138

46

8

35

45

Baboianu Gheorghe A. Maior la Batalionul de Securitate Sibiu, membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză; ca ofiţer al vechii armate s-a dovedit 16.06. necinstit, luând şperţuri; a întreţinut 1952 legături cu elemente deblocate din armată. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

6

10

36

2929

Baboiu Alexandru (Baboi) Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost şef legionar de plasă; 17.05. alte abateri. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Baboş Arpad N. Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1944 a fost membru al Partidului 31.10. „Imrédi”; în 1957-1959 nu a trăit viaţă de 1962 partid”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

37

43

5

38

42

Babuş Vasile Ziarist la „Dobrogea Nouă”, membru de partid exclus pentru că: a sprijinit Mişcarea Legionară; pe frontul antisovietic a luat parte, ca translator, la 25.12. interogarea prizonierilor sovietici; avea 1954 rude chiabure şi expropriate, cu care se afla în relaţii bune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Bacal Alfons Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea, pentru că: provenea dintr-o familie de mari negustori; în perioada 12.05. războiului nu a făcut muncă obligatorie, 1952 plătindu-şi scutirea; alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. Original. Bacal David Ofiţer la Direcţia Regională de Securitate Stalin (Braşov), membru de partid exclus pentru că în lagărul de la 16.07. Murafa-Moghilev a fost informatorul 1955 jandarmilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

39

716

2

40

717

1

11

41

718

Bacaloianis Dumitru Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din 26.12. Mişcarea Legionară; alte abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

42

3438

Bacalu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de angajat pe un vas de pescuit oceanic, aflându-se în portul Las Palmas, s-a prezentat la poliţia spaniolă şi a cerut azil politic. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

9.12. 1982

5

43

719

Bacalu Frida (Zell / Zel) Membră de partid exclusă în 1950 pentru că: provenea din părinţi 17.02. exploatatori; soţul ei a fost exploatator. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

44

720

Bacalu Miluţă St. Preşedinte al Sfatului Popular al oraşului Adjud, membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

9.03. 1961

3

45

3060

Bacalu Petre Membru de partid exclus pentru că a făcut speculă cu material lemnos şi fals în 13.11. acte oficiale. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

12

46

2830

Bacalu Riven Membru de partid exclus pentru că:a făcut speculă cu talpă de piele; deşi era membru de partid, a făcut parte din 28.10. organizaţia sionistă „Poale Sion”; 1948 a 1950 depus cerere de plecare în Israel. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

47

721

Bacalu Vasile D. Membru de partid exclus în 1957 întrucât la primirea în rândul candidaţilor a ascuns că în liceu şi la facultate a fost în anturajul unor legionari originari din 12.02. Tulcea, condamnaţi ulterior pentru că au 1960 făcut parte dintr-o organizaţie subversivă (între aceştia şi Gheorghe Calciu). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baccela Elena (Trandafir / Trandafirescu) Membră de partid exclusă pentru că şi-a pierdut carnetul de partid. CCP a hotărât anularea deciziei. reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior şi a cerut organizaţiei de 18.04. bază să o ajute să-şi ridice nivelul politic. 1955 În 1980 a solicitat să fie luată în evidenţa celor care au desfăşurat activitate în mişcarea revoluţionară ilegală. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. Bacher Samuel Avocat, membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1942-1944, în calitate de preşedinte al Oficiului judeţean Putna al Centralei Evreilor, a contribuit la 13.08. oprimarea şi jefuirea populaţiei evreieşti 1957 de către regimul antonescian. Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Original.

6

48

3342

6

49

615

1

13

50

617

Bachide Teodor V. Fost primar al oraşului Piteşti, membru de partid exclus în 1951 pentru că: a făcut politică PNŢ; a făcut afaceri cu comercianţii şi negustorii; în anii 1937-1938 s-a înscris la cuzişti; în 19381940 a fost comandantul FRN din oraşul Piteşti; în 1940-1941 a contribuit cu bani la „ajutorul legionar”; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale, copii.

5.02. 1957

42

51

618

Bachman Marcel T. Medic chirurg la Spitalul Militar Central, maior, membru de partid exclus în 1959 pentru că după ce s-a înscris în UTC, în 1944-1945 a activat în organizaţia sionistă „Hanoar Haţioni”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2.09. 1960

4

52

616

Bachmayer Nicolae Al. Şef al Serviciului comercial din Direcţia generală a comerţului cu ridicata, membru de partid exclus pentru că în timpul dictaturii antonesciene a fost membru activ al Grupului Etnic German. 31.10. Întrucât pe linie profesională a muncit 1962 bine, iar ca membru de partid şi-a dus la îndeplinire sarcinile primite, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Originale.

5

14

53

2626

Baciki Liubomir Gheorghe (Weiss Gheorghe) Membru de partid exclus pentru că: în anii 1946-1948, în calitate de conducător tehnic la Tipografia „Horia” din Timişoara, a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori; a fost un element afacerist; perioada în care a fost în Iugoslavia (până în 1922), în Austria, Ungaria şi Iugoslavia (1930-1945) nu putea fi verificată. Întrucât la înscrierea în Partid nu era cetăţean român, CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării. Originale.

5.03. 1957

4

54

619

Bacila Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a activat în Mişcarea Legionară; pe 22.09. frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 1950 contra partizanilor; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Bacinschi Stanislav Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că: la cotropirea Basarabiei de către fascişti, în 1941, a rămas sub administraţia antonesciană; în 18.05. 1942 s-a oferit voluntar în armată, apoi a 1950 urmat şcoala de subofiţeri de la Odobeşti; după 23 august 1944, deşi este cetăţean sovietic, nu s-a reîntors în URSS. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baciu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la şedinţe legionare şi la Rebeliune; a fost condamnat penal pentru furt de aur şi contrabandă de valută; a 24.05. fost informator al Siguranţei; în 1945 s-a 1954 înscris în PSD, făcând parte din gruparea de dreapta; în timp ce era director la SMT Buziaş, a furat din raţiile muncitorilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

55

701

1

56

705

1

15

a susţinut 1960 idei potrivnice liniei Partidului. Deputat în Marea Adunare Naţională.1951 tare. duşmănoase plecate din ţară. a sprijinit interesele chiaburilor. cu ocazia naţionalizării locuinţei manistului Boilă şi-a însuşit mai multe lucruri. Original. copie. 23 58 587 Baciu Augustin Fost secretar de partid de plasă. Originale.12. 5. CCP a hotărât excluderea lui din 16. membru de partid cercetat pentru că: la ancheta Siguranţei şi la proces a avut purtare proastă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1973 s-a propus majorarea pensiei sale. a fost prieten cu Augustin Albon. la 2200 lei. 6 16 . care i-a sustras declaraţiile din dosarele de la Tribunal şi Siguranţă. în postul avut a întreţinut relaţii cu elemente duşmănoase. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţia de responsabil al unei gospodării de stat.57 2591 Baciu Alexandru I. Partid şi ridicarea imunităţii parlamen.01. Originale.04. în mod excepţional. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. 1957 şi 1961. şi a propus ca Augustin Albon să fie cercetat de către „organele în drept”. membru de partid exclus în 1960 pentru că: a întreţinut legături cu elemente 26. În 1972 a fost reîncadrat în Partid cu stagiu de la data deciziei. 1951 1 59 588 Baciu Camillo (Kaufman) Redactor la revista „Flacăra”. alte abateri. Hotărâre reconfirmată în 1956.

reconfirmată în 1956 şi 1958. afemeiat 24. a avut legături cu chiaburii. Membru de partid exclus pentru că fiind stăpânit de interese personale. făcut afaceri şi a avut grave abateri 1951 morale. care erau cercetate 1970 de organele de stat.03. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost 1980 condamnată penal. exclus din Partid în 1952 pentru că: a avut abateri de la linia Partidului. elemente necinstite.60 589 Baciu Carol Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de organizaţie PSD a făcut greutăţi în munca de unificare. era beţiv. a întreţinut relaţii cu diverse femei. Originale. 12 62 15 1 63 3240 3 64 16 14 17 . Originale.02.08.12. În 1963 a fost reprimit în Partid. locotenent-colonel.08. a 27. CCP a hotărât clasarea cazului. Baciu Ecaterina Lector la Catedra de matematică a ASE din Bucureşti. Baciu Emil R. membru de partid exclus pentru că: a luat apărarea unor 26. Original. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât a renunţat la apel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Baciu Constantin St. alte abateri. 2. membru de partid exclus pentru că a pretins şi a primit mită 31. iar stagiul avut anterior i-a fost recunoscut. de la candidaţi. şi bătăuş. 1950 2 61 3045 Baciu Constantin Comandant al Grupului PCI Iaşi. Instructor al Raionului PMR Huşi. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât să fie anchetat şi judecat de „organele în drept”. simpatizant legionar. a jucat în piese cu 1957 caracter antisovietic. a luat mită. Referinţă semnată de: Bercu Feldman.65 2684 Baciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a întreţinut legături cu elemente chiabure şi foşti legionari. Originale. 8. decizie reconfirmată în 1968. reconfirmată în 1960. Originale. CCP a propus să fie judecat de către „organele în drept”. la fel cum după 1954 23 august 1944. S-a constatat că în ilegalitate a fugit 17.01. CCP a hotărât clasarea cazului. Baciu Gheorghe Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din Moldova din perioada 1940-1944. cu fondurile Partidului. membru de partid cercetat în legătură cu ancheta colectivă a unor foşti membri ai Comitetului regional PMR Moldova din perioada 1940-1944.04. membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost 29. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în posturile avute. 1958 5 66 322 Baciu Gheorghe Secretar al Plăşii Copou a Frontului Plugarilor. avea viciul beţiei. Întrucât şi-a recunoscut abaterile. Originale. Maestru de balet la Ansamblul de Cântece şi Dansuri al MFA. Întrucât era necinstit şi şi-a însuşit 1954 bani din fondurile Partidului. Baciu Gheorghe Gh. 17. În plus.04.04. cu care a făcut chefuri. s-a dovedit necinstit. 23 67 17 2 68 18 16 18 .

Excludere reconfirmată în 1973. membru de partid exclus în 1956 pentru că a fost 19. a bârfit membrii Biroului raional PMR. Baciu Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Burduleni. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Mureş. Hotărâre reconfirmată în 1961 şi 1968. Stalin”.V. Original. CCP a hotărât anularea deciziei. condamnat penal pentru fapte de 1956 necinste. membru de partid exclus în 1953 pentru 13. anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. a avut servitori pe care i-a exploatat. În anul următor. Baciu Ilie I. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. întreţinea legături cu chiaburii.11. 1954 În 1959 a fost din nou exclus din Partid pentru abateri grave în muncă (s -a sustras controlului Partidului) şi în viaţa personală (era beţiv şi afemeiat). Instructor la Secţia comercială a Raionului „I. Partid pentru că a fost condamnat penal 1952 pentru fapte de necinste. Originale. exclus din 14. CCP a hotărât clasarea cazului. regiunea Stalin (Braşov). 1959 Întrucât şi-a recunoscut faptele. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost membru al PNL. Preşedinte al GAC din comuna Archita. Originale. că s-a dovedit a fi necinstit. Baciu Gheorghe T. Originale. Bucureşti. 14 70 20 18 71 21 6 72 23 1 19 . hotărâre reconfirmată în 1959 şi 1960.08. Preşedinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular raional Bacău.69 19 Baciu Gheorghe I.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

fost legionar activ. Originale. şi-a neglijat sarcinile de partid. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. Originale. 28. Originale.06.07. alte abateri.10. exploatat braţe de muncă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Baciu Marcu N. Membru de partid exclus în 1959 pentru că a ascuns Partidului că avea trei fraţi care. Întrucât a căutat să-şi lichideze 1957 lipsurile avute. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 19.06. iar organizaţia de bază putea să o primească în rândul candidaţilor. 16 74 22 Baciu Ionel Membru de partid exclus pentru că: a 23. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. reconfirmată în 1962. 11. 1961 reconfirmată în 1962. au făcut parte din organizaţii subversive legionare.73 24 Baciu Ion C. dinăuntru şi a fost primit ca membru din 1950 lipsă de vigilenţă. 1 75 25 Baciu Livia Membră de partid exclusă pentru că: având legături intime cu Galea Alexandru. motiv pentru care au fost condamnaţi 1960 penal.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 3 76 26 6 77 2589 3 20 . Baciu Nicolae Membru de partid exclus pentru că sa înscris cu scopul de a lovi Partidul 30. Originale.

03. membru de partid exclus pentru că: a tăiat cu cuţitul pe Greab Gavrilă. a dus o viaţă de desfrâu. s-a ocupat cu diferite 29. iar în primăvara 27. afaceri. chiabur şi reacţionar. anului 1941 a venit în România. de la care primea plocoane. în anii 1945-1948 s-a ocupat cu afacerile. s-a înscris în FNR. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în Basarabia. a folosit metode „stângiste” în muncă.06. exclus din partid pentru că era un element carierist şi 15. Originale.05.78 2692 Baciu Onoriu Al. Originale. 82 79 27 7. Membru de partid exclus pentru că: în 1918-1938 a fost negustor. afacerist. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie supravegheat de „organele în drept”. 1950 2 80 28 Baciu Ştefan Şef de agenţie la Banca RPR (1948-1950). în 1944 s-a refugiat din nou în România. membru de partid exclus pentru că: i-a protejat pe chiaburi. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. în 1940 a rămas sub regimul sovietic. CCP a hotărât anularea deciziei. Original. Hotărâre reconfirmată în 1959 şi 1961. Baciu Simion Secretar al Sindicatului Salariaţilor Agricoli. 21 81 29 1 21 . Secretar PCR de plasă. după 22 1951 iunie 1941 s-a reîntors în Basarabia.02. Baciu Ştefan I. alte abateri. s-a manifestat duşmănos faţă de Sindicat şi Partid.

Originale. Originale. membru de partid exclus în 1976 pentru că a făcut 25. fost membru al Comitetului judeţean PMR. 23. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.12. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 3 22 . parte din organizaţia legionară. 9 85 3054 Baclanov Nichifor Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1928.01. Originale. cercetat pentru că a căutat 20. Originale. 1976 CCP a propus. 2 83 3274 Baciu Vasile Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals inte25. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. CCP a constatat că nu îndeplineşte 1971 condiţiile necesare. să aibă legături apropiate cu o activistă 1951 tânără.82 2588 Baciu Teodor Preşedinte al Sindicatului judeţean Turda. lectual şi uz de fals. Hotărâre reconfirmată în 1980.05.07. menţinerea deciziei. 1979 CCP a propus. 4 84 3150 Baciu Victor Director la Întreprinderea textilă „Flamura roşie” din Bucureşti.

Klug) Bacoşcă Andrei Prima. (Vezi şi cota 89. Bacoşcă Andrei Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8. s-a purtat brutal cu muncitorii de la Fabrica „1 Mai” din Piatra Neamţ. faptă pentru care a fost condamnat penal.) Originale. copie. 1955 3. Cele de-al doilea. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. a făcut intervenţii pentru a-l scoate din închisoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bacoş Iuliu V.09. Membru de partid exclus pentru că în calitate de controlor la comitetul cetăţenesc a luat mită. în liceu a cântat cântece legionare. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. 1948 20 88 61 Bacoşca Ionel I. 4 89 31 2. s-a purtat brutal cu muncitorii de la Fabrica „1 Mai” din Piatra Neamţ. reconfirmată în 1956. 1956 3 87 2767 2.04.10. Originale.03. 1954 2 23 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.86 30 Bacoş Ecaterina (Bakos. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. august 1944 a avut manifestări „nejuste” 1954 faţă de Armata Sovietică. reconfirmată în 1960.10.) Originale. (Vezi şi cota 86. exclusă din partid pentru că: a primit în casă mărfuri sustrase de fostul ei soţ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. secretar tehnic la Judeţeana de Partid Timişoara. după 23 29.

membru de partid exclus pentru că şi-a bătut în mod 10. Originale. CCP a propus excluderea ei din Partid. 4 92 631 Bacs Domokos (Dominic) Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din 1941 din Ardealul de Nord.06. Ofiţer de Securitate. Întrucât la anchetă şi la proces a avut 1953 purtare proastă. 6 93 2593 Bacs Tereza Membră de partid cercetată în cazul revizuirii căderilor din Ardealul de Nord. Întrucât era luat „în evidenţă”.90 62 Bacoti Cristofor Ofiţer MAI. pe care ulterior a 1961 părăsit-o. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 91 60 Bacrău Iosif Al. Originale. În 1982 soţia sa (titularul decedase în 1956) a solicitat majorarea pensiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. practicând viciul homosexualităţii cu 1954 ostaşi din subordinea sa. huliganic soţia. 2 24 . Original. la cădere a avut purtare trădătoare. Original. 23. A propus 1953 excluderea lui din Partid şi să fie demascat. al acuzării.05. 22. din 1941 (Madefalva). CCP a constatat că: a intrat voluntar în armata hortystă. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element decăzut din punct de vedere moral. i s-a acordat un ajutor de 800 lei.11. la proces a fost martor 19.

1951 2 97 633 Baculea Vladimir Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât anularea deciziei. exploatat şi a făcut speculă.07. Original. 5. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. română.01. exclus din Partid în 1951 pentru că în 1944 s-a înscris 23. la un control a fost găsit cu două săpunuri pe care le sustrăsese din coletele sosite din America.94 632 Bacsa Eugen Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist. 2 98 634 1 25 .01. Baczur Vilhelm Activist la Comitetul judeţean de Partid Satu Mare. 1954 „Hunyadi Pancelus Hadostaly”. Original. avea un 19. 1 95 433 13 96 2625 Bacu Staicu Membru de partid exclus pentru că. maghiară. lb. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în calitate de factor poştal la Oficiul 7 Vamă. prin care au fost transmise informaţiile solicitate. trecut duşmănos. Ţinând cont de originea sa şi de munca politică depusă în timpul stagiului militar. reprimirea lui în Partid şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 24. care în trecut a 27. Originale. Adresă a Comitetului judeţean PMR 1950 Hunedoara. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. voluntar în armata fascistă a lui Szálasi. Bacso Vilmos Persoană pentru care CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a solicitat referinţe.05.08. Original.

exclus din Partid în 1952 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. avea viciul băuturii şi al 1950 jocului de cărţi. regiunea Craiova.12. Originale. exclus din Partid în 1954 pentru că: în trecut a avut comportare nejustă 12.99 2822 Badac Ioan (Baidoc) Membru de partid pentru care Comisia judeţeană de Verificare Iaşi a propus excluderea. 1961 5 26 . insulta oamenii. 3 102 65 Badea Benone Gh.04. hotărâre reconfirmată în 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Instructor la Secţia Agrară a CC al PMR. relaţii cu femei. era interesat de câştiguri materiale. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât anularea deciziei. pentru că: a avut 11. 16. 3 100 635 Badae Grigore Al. 8 101 638 Badanac Ioan Secretar al organizaţiei de bază la SMT Corabia. 1956 a fost înscris în FRN. CCP a fost de acord. Originale. Întrucât acuzele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. faţă de muncitori. dădea bani cu camătă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut politică legionară. Originale.04.03. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi să fie traşi la răspundere cei care au dat referinţe pătimaşe despre el. 8.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 1954 1 105 68 Badea Dumitru M. Original.103 66 Badea Constantin Fost secretar al Comitetului sindical Giurgiu (1945-1947). Original. 2 106 69 Badea Florea Inspector al Secţiei de învăţământ a Raionului de Partid Pleniţa. Ofiţer politic în Armată. membru de partid exclus pentru că: era stăpânit de viciul 11. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost decorat. 9. avea rude 1953 elemente reacţionare. 4 104 67 Badea Constantin St. 1956 2 27 . Original. Originale. alte măsuri. exclus din Partid pentru că: în 1941-1942 a luat parte la adunări legionare. în perioada grea economică a 27. în postul deţinut a băut prin restaurante şi a avut relaţii intime cu directoarea unei şcoli. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. beţiei şi scandalagiu. s-a dovedit a fi 1957 necinstit. făcut speculă cu ţuică.09. în 1947 a intenţionat să plece clandestin în America. în perioada grea economică a făcut propagandă reacţionară.01. membru de partid exclus pentru că: era un element scandalagiu.

02.04. toria şi plecarea definitivă din ţară. Originale. băuturi alcoolice. reconfirmată în 1970.08. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. legionară. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia 21.107 1715 Badea Florea Membru de partid exclus pentru că: în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. Originale. conducători manişti. menţinerea deciziei. solicitând să i se aprobe căsă. exclus din Partid întrucât consuma 26. CCP a propus.23. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea rude şi fraţi chiaburi şi foşti 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. 5 110 3263 Badea Georgeta Membră de partid exclusă pentru că a intrat în relaţii cu un cetăţean vestgerman. 1979 CCP a propus. secretar al organizaţiei de bază de la Tipografia „Progresul” din Câmpulung Muscel. Originale. 3 28 . întârzia de la lucru şi 1980s provoca certuri. 7 108 70 Badea Florea I. Originale. menţinerea deciziei. 2 109 3339 Badea Florian Fost ofiţer de Securitate. cu care a continuat 1967 să întreţină relaţii.

membru de partid exclus pentru că era un duşman al clasei muncitoare. CCP a hotărât clasarea cazului. în calitate de ofiţer. Badea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. scoaterea lui din post şi cercetarea de către „organele în drept”. semnalate cu manifestări duşmănoase.01. Editură şi Documentare din Departamentul CFR.111 40 Badea Gheorghe (Modrogoiu) Inspector la Oficiul de Presă. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. element social-democrat trădător. la completarea cărţii de evidenţă personală. Badea Gheorghe (Anghel Gheorghe B. bilite.03. a întreţinut relaţii cu unele rude ale soţiei sale. 9. a ascuns faptul că socrul său a fugit din ţară în 1939 şi s-a înrolat în trupele SS. Originale.05. membru de partid exclus pentru că: în 1954. Original. 1982 5 113 3259 Badea Gheorghe Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 1957 şi 1959. de unde a revenit în iulie 1945. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1956.26. menţinerea deciziei. iar la data discutării apelului se afla 1979 internat într-un spital de psihiatrie. 1951 14 112 3425 7. Originale. în timpul preschimbării carnetului de partid.) Comandant al Secţiei Pază contra incendiilor din Arad. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în septembrie 1944 s-a retras cu trupele fasciste în Germania. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 114 71 6. 1950 1 29 .05. informator şi unealtă a administraţiei. CCP a propus. Întrucât nu îndeplinea criteriile sta.

5 116 12 Badea Grigore I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Întrucât acuza principală s-a dovedit 24. membru de partid exclus pentru că a luat mită de la 16. reconfirmată în 1961. neîntemeiată. 1 117 2802 Badea Harlambie Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator care căuta să recupereze pe spinarea ţărănimii munci13. a promovat elemente necorespunzătoare. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.11.04. CCP a hotărât anularea 1954 deciziei. toare tot ceea ce a pierdut în Cadrilater. copil. exclus din Partid în 1952 pentru că: în 1946 a lipit afişe maniste.115 3005 Badea Gheorghe N. Original. în calitate de şofer. Original. Activist al Secţia Industrie Grea a CC al PMR. 1950 de unde s-a refugiat în urma Acordului de la Craiova. maior. Locţiitor al comandantului Miliţiei raionale Turda.11. sancţiune care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. 1 118 36 Badea Ilie Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că. elemente infractoare aflate în cercetare. a accidentat mortal un 29.06. 7 30 . Originale. 1968 faptă pentru care a fost condamnat penal.

maior. la disciplina militară.04. a refuzat să predea 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Activist la Raionul PMR „23 August”. Badea Ioan Ofiţer de Armată. membru de partid exclus în 1976 pentru abateri 11.10.1953 nară.06. Original. Bucureşti. Badea Ioan M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. de la care lua mită. membru de partid exclus în 1956 întrucât a fost condamnat penal pentru abateri de 17. abuz şi neglijenţă în 1962 muncă.119 13 Badea Ilie (Alexandru) Şef al Plutonului de miliţie călare. exclus din Partid pentru că în 27. duşman al clasei muncitoare. 1977 CCP a propus. Original.04.03. Originale. 1 121 3211 3 122 53 2 123 2811 4 31 . 27. i-a protejat pe chiaburi. disciplinare. Originale. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. inventarul cu care s-a înscris în GAC. Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă. 1941-1942 a activat în organizaţia legio. Sectorul Învăţământ Public. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Badea Ioan Ş. alte 1957 abateri. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de administrator al unei mori naţionalizate. 3 120 14 Badea Ilie I.

1954 1 125 3214 Badea Ion Locotenent-major la UM 02616 Babadag. Germania. în funcţia avută a îndemnat pe unii ţărani să iasă din GAC.04. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Tuzla.05. 6. schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. s-a dovedit a fi necinstit. Badea Ion D. s-a despărţit de soţie. alte abateri. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 16. membru de partid exclus în 1976 pentru că: a săvârşit abateri de la disciplina militară. Badea Ion D.05.124 586 Badea Ion Responsabil cu agitaţia şi propaganda la Biroul de plasă Hârşova. regiunea Constanţa. 1950 a fost cântăreţ bisericesc şi a 1960 propagat misticismul. exclus din Partid pentru că: în 1923-1938 a fost membru al PNŢ. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1939-1940 a făcut parte din 24. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 9 126 583 4 127 585 12 128 55 12 32 . exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost condamnat penal în 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Badea Ion C. 1978 CCP a propus. fapt pe care l-a ascuns.09. M. În 1983 sancţiunea i-a fost ridicată. Originale. reconfirmată în acelaşi an şi în 1966. era stăpânit de concepţii mistice. Originale. Originale. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. începând din 194527. organizaţia legionară. reconfirmată în 1956.10.

Membru de partid exclus pentru că a făcut politică averescană. 1963 alte abateri. în 1948 a fost 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Originale. fost condamnat penal pentru neglijenţă. Original. 31. 44 131 56 Badea Ion I. nară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât stabilirea vechimii sale 1957 în Partid din 1944. condamnat penal pentru furt din avutul 1968 obştesc. 5 130 2660 Badea Ion I.05. reconfirmată în 1956 şi 1961.129 584 Badea Ion Gh. Membru de partid care a solicitat rectificarea unei erori de încadrare.11.20. cuzistă şi legio. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 33 . Membru de partid exclus pentru că în 1941 a fost informator al pazei militari30. Membru de partid exclus pentru că: în anii 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. Originale.06. Candidat de partid exclus în 1959 pentru că: în calitate de şef de şantier a 20. 4 133 54 Badea Ion M. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Originale. 3 132 3001 Badea Ion M. zate de la fabrica în care lucra.

reconfirmată în 1963. Membru de partid exclus pentru că ar fi făcut parte din Mişcarea Legionară. ale căror ştiri le răspândea în comună. cu care asculta posturi17. CCP a trimis cazul spre recercetare 1961 Comitetului regional PMR Bucureşti. Original.07. foşti legionari. le de radio „Vocea Americii” şi „Europa 1961 Liberă”. alte abateri. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că.134 52 Badea Ion R. copie. 10 137 50 Badea Ion T. Originale. 8. Originale. În 1962 a fost reîncadrat în Partid. făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. a întreţinut legături cu femei de moravuri uşoare. cărora le-a divulgat secretul militar. Original. Locţiitor politic la Batalionul de Securitate Stalin (Braşov). CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 135 51 Badea Ion S. 2 34 . Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că a 27. deşi era căsătorit. 12. a întreţinut legături cu elemente duşmănoase.04. 1954 1 136 2769 Badea Ion T.07.

1962 2 140 690 Badea Lila (Marcovici) Responsabilă cu propaganda şi agitaţia în BOB. 1959 şi 1960. Întrucât apelantul nu îşi ascunsese 13. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a constatat că decizia a fost luată fără o cercetare temeinică a întregii activităţi a apelantului şi a recomandat Comitetului regional PMR Argeş să adâncească cercetările. după „devierea de 17. menţinerea deciziei. dreapta” s-a inspirat dintr-un articol scris 1954 de Ana Pauker. 4. contingenţa cu organizaţia legionară.07. Originale. exclusă din Partid pentru că: la primire a ascuns originea sa burgheză. Originale. Membru de partid exclus pentru că în anii 1940-1941 a făcut politică legionară. reconfirmată de CCP în 1955. Originale.11. 26 141 691 Badea Marin C. Originale. 1981 CCP a propus. 3 35 .10. redactor la Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. 1965 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 6 139 689 Badea Lazăr N.138 3406 Badea Iris Tatiana Ligia Şefă a Secţiei de boli interne Găeşti. reclamaţii calomnioase.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclusă din Partid pentru că a menţinut o atmosferă încordată şi a făcut numeroase 24. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a participat la şedinţe legionare şi a plătit cotizaţie.

În 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ofiţer MFA şi secretar al organizaţiei de bază de la UM 03398 Lugoj. Originale. a luat o cotă mai mare de mărfuri decât i se cuvenea. Întrucât în 1960 a decedat. Originale. cazul a fost clasat. a fost membru al PSD. Membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al vechii conduceri a Poştelor. Secretar al organizaţiei de partid „Motoare”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.142 2597 Badea Marin I. În 1955 a fost reîncadrat în Partid. s-a abătut de la disciplina financiară şi legile statului. a luat parte la demonstraţia din 9 noiembrie 1945. cadre şi apoi director la Centrul Mecanic 1949 Otopeni. fiind în anturajul socialdemocraţilor de dreapta.05. unde a fost în bune relaţii cu elementele duşmănoase.09. alte abateri. În 1949 a fost numit responsabil de 28. motiv pentru care a fost mutat disciplinar ca director la Institutul Zootehnic. exclus 19. CCV a hotărât reducerea interdicţiei la şase luni. 16 36 . motive pentru care a fost exclus din Partid. 6 143 34 4. a fost informatorul Comandamentului Militar. 1954 16 144 37 Badea Mihai A. Originale. Badea Marin St.09. alte abateri. reconfirmată în 1956 şi 1959. din Partid pentru că la primirea unor 1958 membri de partid a completat acte false. CCP a hotărât menţinerea deciziei. sancţionat cu interdicţia de a ocupa funcţii în partid timp de doi ani pentru că: în calitate de controlor al economatului de la fabrica în care lucra a băut cu speculanţii şi furnizorii.

1 147 354 Badea Nicolae F. exclus din Partid pentru că în funcţia avută şi-a însuşit o sumă de bani. pentru a-şi forma o educaţie sănătoasă. întrucât a fost condamnat pentru delapidare. Originale. a comis abateri de la disciplina de partid (abuzuri şi acte de necinste). împreună cu alţii. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. menţinerea deciziei. CCP a propus. regiunea Teleorman.12. Originale. 4 148 3396 11 37 . membru de partid exclus pentru că: în trecut a 14. Întrucât de la excludere a înregistrat 19. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. progrese în comportarea sa. 3 146 39 Badea Miloş Preşedinte al cooperativei din comuna Calonfireşti. nu a muncit 17. (Mihai) Activist la Consiliul Sindical judeţean Severin. Original. 1958 CCP a hotărât transformarea hotărârii în „retragerea calităţii” de membru. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: era căsătorit cu fiica unor foşti chiaburi.08. făcut politică averescană.145 38 Badea Mihail I. şi-a însuşit mărfuri. 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1981 În 1986 a fost exclus din Partid şi i s-a desfăcut contractul de muncă. a protejat chiaburii.05. CCP a 1956 hotărât ridicarea sancţiunii şi a recomandat organizaţiei de bază să-l primească în rândul candidaţilor. Gh. cuzistă şi 1950 ţărănistă. cu care a menţinut legăturile. Badea Nicolae I.07. Originale.

reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. iar în 1938-1940 la Doftana. 2. după care s-a înscris în Partidul cuzist. aresta 1951 suspecţii şi participa la descoperirea partizanilor şi paraşutiştilor sovietici. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. motiv pentru care a fost trecut în rezervă. 1954 2 150 356 Badea Radu (Bodea) Director al fabricii „Săteanca”. 4 151 2682 Badea Raicu Membru de partid exclus pentru că: în 1932 a participat la o întrunire cuzistă.10. unde a avut manifestări nejuste. 1957 4 38 . a vrut să fugă din ţară. din care a făcut parte până în 1936. împuşte ostaşii care dezertau. în 1937 a votat cu legionarii. reconfirmată de CCP în 1958. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut atitudine duşmănoasă faţă de URSS şi Partid. 5.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1933-1936 a fost gardian la închisoarea Craiova.149 355 Badea Petrache I. care avea ca misiune să aresteze şi să 16. Fost ofiţer de marină. în 1947 a fost trimis la Şcoala politică de la Breaza. Originale. membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a făcut parte dintr-o companie de poliţie militară.

Original. membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 s-a ocupat cu prinderea paraşutiştilor sovietici. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul avut. Badea Traian Director al Fabricii de rulmenţi Bârlad. Cluj. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca respectivul caz să fie prelucrat în şedinţa organizaţiei de bază. Subofiţer de Securitate. a cerut să fie trimis la o şcoală de partid de 3 luni. au fost clasate. pentru care a fost condamnat la închi1950 soare şi mutat la alte unităţi. în timpul războiului antisovietic a fost omul direcţiunii la Uzinele IAR. 1945 Întrucât acuza că a fost spărgător de grevă s-a dovedit neîntemeiată. Original. după 23 august 1944 s-a manifestat duşmănos faţă 12. membru de partid exclus pentru că: în 1938 a fost spărgător de grevă la Uzinele Corvinus.05. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Hotărâre reconfirmată în 1960 şi 1965. de Partid şi a ţinut legătura cu duşmanul 1951 de clasă. Original. din 1972 şi 1980. după 23 august 1944 a avut o comportare duşmănoasă. pentru a-şi ridica nivelul politic.07. fapte 25. comandă faţă de muncitori. Badea Ştefania Membru de partid exclus pentru că: i-a sprijinit pe moşieri şi pe chiaburi. în funcţia avută a făcut familiarism şi folosea metode de 17. a divulgat secrete şi a făcut afaceri. 23 153 358 1 154 359 3 39 . Alte două apeluri.152 357 Badea Stan N.10. Totodată. iar pe legionari i-a ajutat cu bani.

Originale. 1971 25 156 497 Badiu Achile Preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Folteşti. Original. 7 158 768 30 40 . 10. 25.06. 1950 s-a dovedit necinstit.07. 1 157 498 Badiu Constantin Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. 1956 reconfirmată în 1961.155 3052 Badea Vasile Gh. Originale. în 1964 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.06. în 1944 a fost recrutat ca informator al Serviciului de informaţii de la uzinele „Sadu”. 1956 reconfirmată în 1964 (de două ori) şi 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. judeţul Covurlui. Întrucât numele i-a fost trecut pe tabelul informatorilor fără consimţământul său. a fost primar. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5. membru de partid exclus pentru că: în 26. Badiu Constantin Z.12. Persoană care fost lăsată în afara Partidului pentru că nu s-a prezentat la preschimbarea documentelor de partid. în mai multe rânduri a fost trimis în străinătate pentru recepţionarea armamentului. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. CCP a hotărât menţinerea deciziei. trecut a făcut politică PNŢ. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de maistru la Pirotehnia Armatei.

Membru de partid exclus în 1953 pentru că: trimis în 1943-1944 cu serviciul la Odessa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar apelantul şi-a retras apelul. În 1961 a fost reprimit în Partid.11.06. Originale. şi-a însuşit diverse bunuri de la populaţia sovietică. CCP a constatat că decizia nu ţinuse 11. imorală şi a 17.11. seama de circumstanţele săvârşirii faptei 1960 (legitimă apărare) şi a recomandat recercetarea cazului. (Mihail) Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru lovire. Secretar al organizaţiei de bază. copie. Originale. 1956 4 160 766 Badiu Elena (Sunder) Membră de partid exclusă pentru că s-a dovedit a fi un afaceristă. lovit un ostaş. 5 41 . 8. maior la UM 01766 Slobozia. 3 162 3325 Badiu Năstase I.159 499 Badiu Dumitru D. 1980 Întrucât între timp sancţiunea i-a fost ridicată. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP hotărât clasarea cazului. alte abateri. întreţinut legături cu elemente duşmănoa1954 se.05. 3 161 767 Badiu Mihai V. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că a 31.

alte abateri. 1950 2 42 . CCP a hotărât respingerea cererii. fugit în 1946 din URSS. Director de cadre la Sovrom-Petrol. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului.05. 1959 1 167 2604 7. Întrucât a recunoscut situaţia şi şi-a retras apelul. în 1941-1942 a scris articole calomniatoare la adresa URSS. Original.163 2586 Badiu Sabin N. 1950 14 165 200 Badovici Aurel Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a fost 27. 2 166 198 Badulescu Iosif Petrica Candidat de partid exclus în 1958 pentru că nu a depus eforturi pentru a se ridica la nivelul cerinţelor unui membru. (Dumitrescu) Membru de partid exclus pentru că: până în 1944 a activat în diferite partide burgheze. 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1952 aprilie 1944. reconfirmată în 1960 (de două ori). care a solicitat primirea în Partid.09.11. în 1948 s-a ocupat cu negustoria 1953 de vinuri. Original. decorat. În 1964 i s-a acordat stagiu din 1934.03. Baer Andrei Asesor procuror la Oradea. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Originale. 5. 7 164 203 Badiu Victor T. Originale. 19.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

1954 Întrucât acuzele s-a dovedit neîntemeiate.I. română. exclusă din Partid pentru că: în trecut a scris o lucrare cu conţinut antisovietic.E. Bagdasarov Valentina Secretară de partid şi lector de limba rusă la I. cercetată pentru că: tatăl său ar fi fost hitlerist.03. s-a ocupat cu afaceri 24. CCP a clasat dosarul.168 Baer Irina (Rudolf) Activistă la Comitetul de Partid al Regiunii Stalin (Braşov). Bucureşti.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 170 192 2 171 2813 2 43 . 21/1954 abateri. alte 11. în 1948 s-a logodit cu Ion Truşcă. condamnat legionar. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Colegiului de Partid să-l scoată din funcţie.P. a creat mahalagisme 1953 şi a avut un comportament anarhic. Originale. şi excrocherii. fost 10. în perioada războiului a fost informator al 27. „V. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-un mediu mic burghez. Originale. maghiară. Bagdazar Ionel Director al fabricii de textile „7 Noiembrie” Bucureşti. Comandamentului militar din uzina în 1951 care lucra. Lenin”. Original. 35 169 193 Bagaria Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. pe care l-a determinat să-şi părăsească soţia şi copiii. lb. copii.11.S.02. întreţinea legături intime cu Mihai Hotoran. în funcţia pe care o avea se 1951 purta cu muncitorii asemeni unui patron.

01. fotografie. 15 173 500 Bagia Hristu V. 28. Adresă de răspuns a CCP prin care 1952 s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale. 10 175 2889 Bagosi Francisc Şeful Sectorului de Verificare a Cadrelor de la organizaţia PMR din regiunea Baia Mare. Originale. 1961 Notă a CCP prin care se confirmă solicitarea. Originale. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia legionară. în anii 23. şi de a se comunica informaţii cu privire la activitatea depusă în mişcarea muncitorească din România. 1951 1 44 .12. Membru de partid exclus în 1957 pentru că a fost înscris şi a activat în 14. pentru al doilea. română. pentru primul. rusă. pentru primul. maghiară. Copie. cercetat în legătură cu căderile colective din 1934 de la Oradea. 4 174 111 Bagone Ştefan Persoană pentru care CC al Partidului Comunist Cehoslovac a cerut referinţe. pentru cel de-al doilea datele furnizate nu au fost suficiente pentru a putea obţine informaţii. 1923-1934. pentru atitudinea lui sinceră şi munca depusă după 23 august 1944 CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru. copii. 6. Deşi la cădere a avut o purtare slabă.10. copie. lb.172 709 Baghi Antal Várnay Jenö Persoane cercetate în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se indica stagiul de muncă.02.

06. CCP a hotărât clasare cazului. legionară şi a participat la Rebeliune. desfăşurată în România. 1 177 678 Bahcevan Ivan Antonovici Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme că a fost condamnat pentru activitate revoluţionară 15.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul de funcţionar la Sfatul Popular. a 1951 făcut afaceri. Originale. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. necesară la 1965 pensionare. a fost înscris în organizaţia 25.03. Întrucât Comitetul orăşenesc PCR i-a 1975 acordat stagiul de partid din 1940 şi s-a declarat mulţumită. membru de partid exclus pentru că: în 1928-1933 a fost secretar al avocatului legionar Lazăr Saghin. alte abateri. 5 45 . Original.176 503 Bagus Ilie Activist la Comisia locală sindicală Câmpulung-Moldova. 29. 15 178 3204 Bahnaru Maricica Membră de partid care a solicitat ca în documentele sale de partid să se menţioneze că în ilegalitate a fost arestată şi condamnată. Originale.

180 504 5. partea română nu îi poate satisface solicitarea.10. raionul Vrancea. Idem. 6 46 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost 26. a făcut propagandă 1951 antisovietică. în funcţiile avute a permis angajarea unor elemente necorespunzătoare politic. Întrucât cererea era neîntemeiată.5 Bahnaru Nicolae C. Cetăţean sovietic care a cerut repatri. CCP a lăsat decizia la nivelul organizaţiei de bază de la locul său de muncă. care a solicitat 1957 încadrarea în Partid. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Păuleşti. I-II) 505 8 (vol. membru de partid exclus în 1958 pentru că a folosit metode huliganice pentru a forţa ţăranii să intre în GAC (în urma acelor acte GAC s-a destrămat). Bahnă Ştefan St. Tehnician la MAI. întrucât era cetăţean sovietic. I) 179 (vol.01. regiunea Galaţi. 18. antisemit. A fost primit în Partid în 1959. 12 (vol.<1948> erea în România. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1955 şi 1966. reconfirmată în acelaşi an şi în 1960. II) Originale. În 1964 a solicitat acordarea stagiului din 1929.09. Originale. CCP a clasat cazul. 1959 37 181 506 Bahrim Constantin Fost inspector general în Ministerul Învăţământului Public şi membru în conducerea Uniunii Învăţământului. Notă a CCP către Ministerul Afacerilor Străine în care se spune că. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă.

Original. 6 183 509 Baias Maria (Balaş) Membră de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. alte abateri. Întrucât a avut purtare proastă la 1953 ancheta din 1933.09.07. Cruce” legionare. 1953 2 185 2930 Baibarac Vasile Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar şi primar al comunei 24. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1963 14 47 . 24. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a cerut încadrarea în Partid.07. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât respingerea solicitării. judeţul Argeş. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din „Frăţiile de 24.182 507 Baia Alexandru G. Originale. Copie. Moşoaia. 1 186 512 Baican Constantin N. Membru de partid exclus în 1956 întrucât a fost condamnat penal pentru delapidare. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 184 511 Baias Simion (Băias) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară.02. Originale. 2.10. reconfirmată în 1965 şi 1966.

187

1/1970

Baican Petre Director al Întreprinderii de construcţii-montaj pentru industria alimentară Bucureşti, membru de partid cercetat pentru că: avea o comportare imorală; menţinea în funcţii de 19.04. răspundere diferite elemente necorespun1972 zătoare. Deşi majoritatea problemelor semnalate s-au dovedit neîntemeiate, titularul dosarului (alături de alţii) a fost scos din funcţie. Originale.

16

188

513

Baican Spiridon C. Lucrător la Miliţia Sighişoara, membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1943 a plecat voluntar în armată, de 29.01. unde a mers la o şcoală militară din 1960 Germania pentru specializare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baican Teodor Membru de partid exclus în 1952 pentru că: până în 1949 a exploatat braţe de muncă; în 1948 a fost deţinut pentru 14.09. activitate duşmănoasă faţă de regim; a 1954 fost categorisit chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baicău Constantin C. Secretar al Plăşii de Partid Pârscov, regiunea Buzău, exclus din Partid pentru că: a fost în slujba fasciştilor germani, contribuind la jefuirea unor bunuri 28.07. sovietice; în funcţia avută a folosit 1954 metode huliganice; a avut manifestări şovine; a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4

189

514

1

190

515

1

48

191

3006

Baicon Ion Membru de partid exclus pentru că a 16.11. fost trimis în judecată pentru delapidare. 1968 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

192

530

Baicu Constantin Sublocotenent de Miliţie, membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului, ca poliţist, a fost trimis în misiuni speciale; a avut legături cu elemente duşmane. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2.02. 1951

1

193

531

Baicu Constantin M. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a luat parte la 29.10. manifestări legionare. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baicu Ion I. Membru de partid exclus pentru că în funcţiile administrative avute s-a dovedit necinstit, motiv pentru care a fost 27.05. condamnat penal de două ori. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale. Baicu Ion Ş. Membru de partid sancţionat cu „mustrare” de către Secretariatul CC al PCR, pentru că la organizarea ediţiei jubiliare a Universitatea de vară „Nicolae Iorga”, de la Vălenii de Munte, a iniţiat 24.11. editarea foii volante Neamul românesc, 1981 preluând necritic titlul unei publicaţii interbelice. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

4

194

532

3

195

3408

3

49

196

533

Baicu Stan M. Şef al Serviciului de cadre de la Fabrica de produse zaharoase Bucureşti, membru de partid exclus în 1959 pentru 24.04. că: în timpul războiului a fost informator 1963 al conducerii fabricii de paraşute I.R.V.I.N. din Bucureşti; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

197

3/1975

Baidoc Roman Secretar al Consiliului Popular comunal Studina, în legătură cu care s-a primit o anonimă în care se semnala că la primirea în Partid nu a arătat că în 1953 a fost condamnat penal pentru întocmirea unor ştate de plată şi fişe de pontaj 24.06. fictive. 1975 CCP a constatat că pentru respectivele fapte a fost sancţionat cu „vot de blam”, sancţiune neconformă cu statutul PCR, a cerut ca situaţia lui să fie clarificată cu prilejul semnării „angajamentului solemn” şi a clasat cazul. Original, copie.

2

198

535

Baier Tiberiu Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă, care a sprijinit regimul hortyst. 24.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 1951 a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. Original. Baim Adalbert Membru de partid exclus pentru că: sa preocupat de interesele sale personale; a dus o viaţă imorală. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

199

536

3.07. 1950

1

50

200

540

Baisoiu Elena (Alexandrescu) Persoană angajată în Securitate, membră de partid exclusă pentru că unchiul ei a fost arestat ca membru al unei organizaţii subversive (MNR); l-a găzduit pe acesta în locuinţa sa fără forme legale. Întrucât nu a avut cunoştinţă de trecutul unchiului ei, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

7.01. 1954

2

201

495

Bait Iosif (Boit) Secretar al organizaţiei de bază la I.P.E.I.L. Drecova, regiunea Timişoara, 25.11. exclus din Partid în 1952 pentru că era un 1954 element imoral, stăpânit de viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

202

3089

Baitzar Petru Membru de partid exclus pentru că vagabonda prin diferite localităţi din ţară, şi-a neglijat familia, lăsându-şi soţia şi cei doi copii minori fără întreţinere; a fost condamnat pentru viol şi călătorie frauduloasă pe tren. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1.02. 1973

4

203

2931

Baiu Grigore Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut dubios, un slugoi 31.12. al chiaburilor, necinstit şi carierist. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

51

204

626

Baiu Sigismund Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; a luat parte la războiul 25.07. antisovietic. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca situaţia lui să fie prelucrată în şedinţa organizaţia de bază. Original.

1

205

624

Bajdechi Tache S. Ofiţer, secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că a ascuns că tatăl său a fost dislocat din regiunea de frontieră cu Iugoslavia. 28.12. Întrucât motivul s-a dovedit neînte- 1956 meiat, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale. Bajin Romulus Preşedinte al Comitetului PCR de la Halta Griviţa, exclus din Partid pentru că: a luat parte la „ajutorul legionar”; după 20.09. 23 august 1944 s-a alăturat elementelor 1950 de dreapta, titeliste; a luat şperţuri; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

206

152

1

207

537

Bajor Alexandru Membru de partid exclus în 1960 pentru că ar fi ascuns că anterior a mai fost membru (1945-1948). CCP a constata că hotărârea a fost 10.05. luată fără o cercetare temeinică şi a cerut 1963 Comitetului regional Maramureş adâncirea cercetărilor. Întrucât era tractorist fruntaş, sancţiunea a fost transformată în „vot de blam”. Originale.

4

52

208

538

Bajor Andrei Membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză; a făcut parte 21.06. dintr-o organizaţie catolică; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

209

2974

Bajureanu Constantin A. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţiile cuzistă şi legionară; împreună cu familia sa a luat parte la alungarea cetăţenilor evrei din comuna Horodiştea, raionul Dorohoi, 18.10. regiunea Suceava. 1967 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Bakai Domokoş D. Director al Întreprinderii Industriale regionale de vin şi produse alcoolice Sibiu, membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost în dezacord cu hotărârea Ministerului de Finanţe privind reducerea cu 50% a diurnelor de deplasare; alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. În 1961 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate, solicitare respinsă. Hotărâre reconfirmată în 1963. Originale; lb. română, maghiară. Baki Andrei Secretar al organizaţiei de bază de la fabrica Tehnofrig Cluj, cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. Pentru purtare laşă în faţa duşmanului de clasă, CCP a hotărât să fie sancţionat cu „vot de blam”. Originale.

4

210

154

1.07. 1954

14

211

150

2.03. 1953

3

53

212

490

Baki Elisabeta Şefă de cadre la Întreprinderea de Locuinţe şi Localuri Cluj, membră de partid cercetată în legătură cu căderile de 26.10. la Someşeni . 1952 Deşi a avut purtare proastă la căderea din 1941, CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru. Original.

3

213

491

Baki Ludovic A. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: a fost un element naţionalist, dictatorial şi beţiv, care ducea muncă de subminare a Partidului; a activat într-o organizaţie fascistă subversivă, motiv pentru care a fost arestat de „organele statului”. CCP a hotărât clasarea cazului. În 1959 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

4.11. 1957

6

214

492

Bako Ioan Membru de partid exclus pentru că a 11.07. fost informator al regimului hortyst. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

215

697

Bako Margit (Barabas Margareta) Cercetată în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. S-a constatat că avut legături dubioase cu agenţii contraspionajului maghiar şi cu Balazs 29.01. Eugen (Blatt Egon); după 1944 a dus o 1958 viaţă depravată şi s-a căsătorit cu un element duşmănos. CCP a hotărât că situaţia ei nu se revizuieşte. Originale.

3

54

216

698

Bakos Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1944 a fost membru al Partidului Maghiar; în timpul războiului antisovietic 25.04. a avut atitudine duşmănoasă faţă de 1950 cumnatul său, simpatizant al PCdR; era un element scandalagiu şi beţiv. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

217

2975

Baksai Iosif I. Membru de partid exclus pentru că: sa manifestat „cu cuvinte de sfidare” la adresa Constituţiei RSR; la locul de muncă era un element carierist şi 18.10. nemulţumit. 1967 Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Bal Ilie I. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a făcut parte din organizaţia legionară; în 1954, în calitate de şef al 21.04. Ocolului Silvic Gherla, a fost condamnat 1959 penal pentru abuz şi delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Balaban Gheorghe C. Membru de partid exclus pentru că în perioada evenimentelor din Ungaria a elogiat acţiunile elementelor contrarevoluţionare, motiv pentru care a fost condamnat la 7 ani de închisoare 23.05. corecţională. 1969 Întrucât motivele excluderii s-au dovedit neîntemeiate (a fost anchetat prin „metode de constrângere fizică”), CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

218

699

4

219

3021

4

55

220

752

Balaban Gheorghe C. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur; avea un unchi moşier, cu care se afla în relaţii bune; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958. Originale.

4.07. 1956

17

221

753

Balaban Gheorghe I. Şef al Sectorului Verificări de la Raionul de Partid Moineşti, exclus din Partid pentru că: a întrebuinţat metode de comandă în muncă; a dat dovadă de atitudine netovărăşească; a întrebuinţat 17.02. metode greşite în problema ridicării 1953 cotelor; alte abateri. Întrucât era un element muncitor, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original.

3

222

754

Balaban Gheorghe St. Ajutor de comandant al Regiunii de Securitate Bacău, căpitan, membru de partid exclus pentru că în 1930-1934 a 23.05. activat în organizaţia legionară. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale.

8

223

3023

Balaban Ion Membru de partid exclus pentru diverse abateri (s-a prezentat la serviciu în stare de ebrietate, a pretins bani şi alimente de la cei care solicitau să fie 17.06. angajaţi la întreprindere, furt, falsificare 1969 de ştate de plată). CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1970. Originale.

10

56

224

2932

Balaban Maria Şefă de cabinet la tovarăşul Daicovici<u>, membră de partid cercetată pentru că era un element 10.05. nesincer, neserios şi cu legături suspecte. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie îndepărtată din postul deţinut. Copie.

1

225

493

Balaban Profira Secretară a organizaţiei de bază din comuna Dofteana, raionul Târgu Ocna, regiunea Bacău, exclusă din Partid în 1952 pentru că: părinţii ei au fost cârciumari; a folosit pe cumnatul său la redactarea documentelor organizaţiei de bază, deşi nu era membru. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

4.10. 1954

1

226

2598

Balaban Stelian P. Fost instructor la raionul PMR Rupea, regiunea Braşov, exclus din Partid în 1960 pentru că: a ameninţat ţăranii să intre în GAC; alte abateri. Întrucât abaterile săvârşite nu erau de 27.09. natură să ducă la excludere, CCP a 1961 solicitat Comitetului regional PMR Braşov recercetarea cazului. În 1962 a fost reprimit în Partid şi sancţionat cu „vot de blam”. Originale. Balaban Ştefan Gh. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din 20.04. organizaţia legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale, copie.

7

227

494

6

57

228

2596

Balaban Traian M. Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate duşmănoasă regimului. care avea legături cu elemente 26.04. reacţionare. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1959. Originale.

6

229

3141

Balaci Alexandru Membru de partid exclus pentru că: la primire a ascuns că a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc; alte abateri. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24.12. Comitetului judeţean Dolj al PCR. 1975 Decizia a fost menţinută. În 1976 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

7

230

373

Balaci Aurel P. Casier la o unitate de grăniceri din Cetate, regiunea Craiova, membru de partid exclus întrucât: a fost condamnat 22.03. penal pentru abuz în serviciu; în 1947 s-a 1960 căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

231

372

Balaci Crăciun M. Secretar al organizaţiei de bază de pe şantierul Hidrocentralei Moroeni, exclus din Partid pentru că: a angajat ca paznici 13.10. chiaburi şi foşti negustori; a făcut beţii şi 1958 s-a dovedit depravat şi necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

58

232

451

Balaci Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a fost pe frontul antisovietic în cadrul Marelui Cartier General, făcând parte din Grupul general de comandă; a fost avansat în grad şi decorat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2,01. 1951

6

233

452

Balaci Vasile I. Membru de partid exclus pentru că a sustras material lemnos din pădurea statului, faptă pentru care a fost condamnat penal. 15.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1962 reconfirmată în 1966. În 1975 cazul a fost retrimis spre rezolvare Comitetului judeţean PCR Mehedinţi, care a reconfirmat decizia. Originale.

16

234

446

Balaciu Gheorghe Membru al Diviziei „Tudor Vladimirescu”, în care a ocupat funcţii de răspundere, membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 15.09. chiaburi cu activitate politică reacţionară; 1954 a manifestat puternice sentimente antisemite şi a simpatizat cu organizaţia legionară; a întrerupt munca de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balaeş Haralambie (Balaieş) Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a intrat voluntar la Şcoala de subofiţeri de jandarmi Bucureşti, unitate cu care a participat la războiul antisovietic; după 23 august 1944 s-a ocupat cu furturile şi specula. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

1

235

445

2.06. 1952

3

59

236

447

Balahura Constantin A. Fost responsabil cu organizaţiile de masă la Comitetul judeţean PCR Bacău (1947), căruia i s-a anulat calitatea de 11.04. membru pentru că: a făcut parte din 1951 organizaţia legionară; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

237

453

Balaj Grigore Primar şi preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Corond, Raionul Odorhei Regiunea Autonomă Maghiară, exclus din Partid pentru că în perioada războiului a fost concentrat în armata hortystă, a fost avansat în grad şi a făcut educaţie fascistă ostaşilor, faţă de care a avut un comportament brutal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3.03. 1953

2

238

455

Balaj Ioan I. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Întrucât a recunoscut acuzele, CCP a hotărât clasarea cazului. Original.

7.10. 1958

1

239

454

Balaj Ioan I. Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1936-1938 a fost membru al PNŢ; a fost şef de cuib legionar; în 1936-1938 a fost poliţist şi a avut 10.08. atitudine brutală faţă de populaţie; alte 1956 abateri. Întrucât majoritatea acuzelor s-au dovedit întemeiate, CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

60

240

569

Balaj Mihai Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică ţărănistă şi a fost comandant străjer de plasă; în 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară şi a luat 21.03. parte la Rebeliune; pe frontul antisovietic 1952 a participat la crime şi jafuri contra populaţiei civile, fapte pentru care a fost decorat; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

241

570

Balaj Nicolae Al. Şef al formaţiunii economice de la Miliţia raională Reghin, membru de 22.12. partid exclus în 1965 pentru că a dus o 1965 viaţă imorală şi şi-a abandonat familia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

242

574

Balaj Ştefan Cr. Membru de partid exclus pentru că ar fi luat parte la „ajutorul legionar”, ar fi fost simpatizant şi ar fi participat la un marş al legionarilor. Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică, CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Banat. În 1962 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

2.02. 1961

4

243

571

Balamia Ion I. Şef al Serviciului gospodărie orăşenească Băicoi, membru de partid exclus în 1959 pentru că a fost condamnat penal pentru întocmirea de ştate de plată fictive. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5.02. 1963

11

61

244

88

Balanovici Niculina (Ştefanov) Membră de partid exclusă în 1952 pentru că: în 1953 s-a căsătorit cu fiul unui fost fabricant; ca muncitoare a dat produse de proastă calitate. 23.02. Întrucât acuza principală s-a dovedit 1957 neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

245

120

Balas Aurel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de inspector la Legea Speculei s-a dovedit necinstit; s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.06. 1950

1

246

371

Balasko Dezideriu Membru de partid exclus pentru că, deşi în ilegalitate a făcut parte din UTC, ulterior a intrat în legătură cu un element declasat, cu care a luat parte la furturi şi 23.05. spargeri de locuinţe, faptă pentru care a 1956 fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1968. Originale.

7

247

263

Balasz Ioan Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. 15.08. Adresă de răspuns a CCP prin care 1955 s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale, copii; lb. română, maghiară.

14

62

248

611

Balaş Elena Secretară a organizaţiei de bază, membră de partid exclusă pentru că: era un element cu concepţii burgheze; a ţinut 23.12. conferinţe cu caracter antisovietic; alte 1952 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

249

714

Balaş Ioan Şef al Depozitului de butuci la IPEIL Comăneşti, membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost unealta 29.05. patronilor; era un element duşmănos şi 1951 şperţar. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Original.

2

250

755

Balaş Iosif Persoană cercetată cu prilejul revizuirii căderilor de la Someşeni. Întrucât la Someşeni a avut purtare 27.01. trădătoare, CCP i-a respins cererea de 1953 primire în Partid şi i-a recomandat să adreseze organizaţiei de bază o cerere de primire în rândul candidaţilor. Originale.

6

251

756

Balaş Niculae (Balazs) Membru de partid exclus pentru că era un element aventurier, care s-a prezentat voluntar în armata germană, 19.06. contribuind astfel la războiul antisovietic. 1950 CCV a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. Original.

1

63

252

757

Balaş Pavel A. Membru al Companiei speciale de pază a criminalilor de război a MAI, membru de partid exclus pentru că: şi-a 24.06. părăsit postul fără ca să anunţe pe cineva; 1952 element nestatornic, care s-a dedat beţiei şi şi-a pierdut carnetul de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

253

2894

Balaş Petre Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară; a 11.11. avut prăvălie, cu care a speculat 1947 populaţia; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

254

758

Balaş Petru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări 15,10. legionare. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

255

Balaşiu Otilia Membră de partid pentru care soţul său, Balaşiu Gheorghe, a adresat o scrisoare preşedintelui CCP, Mihai Dalea, în care reclama faptul că soţia sa era persecutată de către şefa Serviciului Contabilităţii de la Întreprinderea pentru 17/1971 <1971> Imprimate şi Administrarea Publicaţiilor, Viorica Ardeleanu. Conducerea întreprinderii a hotărât transferarea apelantei la Serviciul Aprovizionării, soluţie cu care aceasta s-a declarat de acord. Originale.

8

64

256

2599

Balaure Constantin V. Secretar al judeţenei UTC Mehedinţi, exclus din Partid pentru că: era un element decăzut din punct de vedere 22.06. moral, care a fost folosit de duşmanii de 1950. clasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1960. Originale. Balaure Virgil C. Membru de partid din ilegalitate, care a solicitat să i se acorde stagiul din 1921. 17.09. Întrucât a fost înscris şi a activat în 1964 Partid din acel an, CCP a hotărât acceptarea cererii. Original. Balazs Andrei Membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a făcut politică naţionalistă, şovină şi cu caracter de ură 24.05. de rasă; pe frontul antisovietic a 1950 participat la executarea cetăţenilor sovietici; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balazs Anton D. Organizator de partid la GAS Hărmani, raionul Sfântu Gheorghe, regiunea Braşov, care a solicitat 18.10. acordarea stagiului de partid din 1961 ilegalitate. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1937. Originale. Balazs Arpad Membru de partid exclus pentru că: urmare a consumului de băuturi alcoolice a produs scandal în public şi în familie; a lipsit de nenumărate ori de la serviciu; 24.12. alte abateri. 1974 CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Bihor al PCR. În 1975 hotărârea a fost menţinută. Originale.

9

257

352

3

258

678

1

259

677

3

260

3131

5

65

8. Blatt Egon) 12/1958 Director în Direcţia economică a <1958> MAE. Original. În 1966 a emigrat în Israel. 267 (vol. Originale. Gogu Rădulescu. Originale.07. Hotărâre reconfirmată în 1960. lb. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. II) 66 . CCP propus Biroului Politic al CC al PMR (iar acesta a probat) menţinerea deciziei de excludere. Acuzele nu s-a confirmat. în 1946 a devenit exploatator.261 679 Balazs Emil Fost chestor al Poliţiei Oradea. însă a 1958 reieşit că era un element cu concepţii şi manifestări antipartinice. fotografii. oportuniste şi revizioniste. în calitate de consilier la Legaţia RPR din Anglia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Referinţe semnate de: Mihai Patriciu.I. a dus o viaţă imorală. I) 29 (vol. îndepărtarea lui din Institutul de cercetări economice unde lucra şi „demascarea concepţiilor şi tezelor debitate de el”. maghiară. 680 Idem. s-a înconjurat de elemente străine de clasa muncitoare şi duşmănoase. George Macovescu şi Emeric Toth.A. I-II) Balazs Eugen (Balas. 1952 3 262 (vol. 21.11. a fost bănuit că are legături cu spionajul englez. în 1948.” pentru că: în perioada hortystă a evadat din lagăr în condiţii suspecte. membru de partid din ilegalitate exclus din Partid în 1952 şi arestat de „organele M. Vladimir Trebici. română. membru de partid exclus pentru că: s-a rupt de viaţa de partid.

2 265 683 Balazs Iuliu Membru de partid exclus pentru că: în 1929-1948 a avut o frizerie. motiv pentru care a fost internat în lagărul de la Caracal. a făcut parte din conducerea unei organizaţii fasciste 31. maghiare. cu care s-a retras în 1944. în timpul războiului 1953 a făcut parte din armata hortystă. respingerea cererii. 24.08. a avut ieşiri duşmănoase faţă 1950 de Partid. 1 264 682 Balazs Iuliu Membru de partid exclus pentru că: în calitate de perceptor a făcut parte din aparatul de opresiune al regimului 26. grevă.11. în timpul dictaturii fasciste a 1951 contribuit la educarea muncitorilor în spirit fascist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. unde a folosit muncă salariată. 4 67 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. 1 266 3253 Balazs Marton Membru de partid care a solicitat să fie luat în evidenţa celor care au desfăşurat activitate ilegală. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Întrucât nu îndeplinea criteriile 1978 stabilite. CCP a propus. Originale. burghezo-moşieresc. Original.263 681 Balazs Ioan Membru de partid exclus pentru că: în timpul Grevei generale din 1920 a devenit omul patronilor şi spărgător de 25. Original.01. Original.

stabilite.267 640 Balázs Péter St. Originale. maghiară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. „Româno-Americană”. (Bălcea) Membru de partid exclus pentru că: până la 12 ani a locuit în Canada. Întrucât nu îndeplinea criteriile 20. 1 68 . Membru de partid exclus pentru că a luat parte la Rebeliunea legionară.06. 1966 şi 1970. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1985. până în 1946 a făcut parte din organizaţia 22. alte 22. 3 269 3268 Balcu Avram Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1940. Originale. în urma arestării sale. respingerea cererii. (Petru) Membru de partid exclus în 1952. Originale. CCP a propus. pentru că în anii 1942-1944 a lucrat la serviciul de contraspionaj hortyst din Cluj.1950 ze.06. română. 1956 37 268 643 Balcea Ioan I.12. abateri.06. lb. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 14 270 646 Balcu Liviu V. Original. iar Secretariatul 1978 CC al PCR a aprobat. reconfirmată de CCP în 1956. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a vrut să emigre. 8. pe frontul antisovietic a fost decorat. reconfirmată în 1961.

sancţionată cu „vot de blam”. (Toth) Fostă activistă a Comitetului raional de Partid Zalău. şi scoaterea din activul de partid. a întreţinut relaţii cu elemente necorespunzătoare.12. Originale. a ascuns 25. afară din serviciu şi nu-şi poate creşte 1956 copilul bolnav. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. A reclamat faptul că a fost dată 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Întrucât între timp a fost încadrată în muncă şi s-a declarat mulţumită.271 647 Balcza Ileana A. avut manifestări duşmănoase faţă de 1957 hotărârile Partidului.02. exclus din Partid în 1949 pentru că: a făcut parte din poliţia burgheză. era beţiv şi scandalagiu. 1951 Întrucât nu existau dovezi suficiente în sprijinul acuzaţiilor. 2 273 1408 Baldinag Ilie Secretar al organizaţiei de bază din comuna Mircea Vodă. şi-a însuşit banii din cotizaţii.03. a 12. originea sa socială. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Banat. Originale. iar în 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. fost prim-secretar al Comitetului raional PMR Zalău. În 1961 a fost exclusă din Partid pentru motive similare. pentru că a avut legături intime în sediul de partid cu Szakacs Francisc. 7 272 648 Baldan Aurel Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în calitate de director la Şcoala de meserii Arad. 8 69 . CCP a hotărât clasarea cazului. alte abateri.

1958 şi 1966. 1953 23 276 126 Balica Doru Membru de partid exclus pentru că a fost membru al PNŢ şi PNL. Originale. 3. Original. 5 278 123 1 70 . 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956. tatăl şi socrul său au fost unelte de încredere ale elementelor exploatatoare. Balica Gheorghe (Balică) Membru de partid exclus pentru că a fost omul de încredere al regimurilor de 28. Membru de partid exclus pentru că: de pe frontul antisovietic a adus bunuri jefuite. 22. exploatare. 3. soţia sa era de origine chiabură.274 649 Baldovin Alexandru Membru de partid exclus în 1954 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. avea relaţii cu rude stabilite în străinătate.06.Ghenciu Gheorghe Gh. 1955 1 275 596 Balf . CCP a recomandat Comitetului 1960 regional PMR Timişoara adâncirea cercetărilor.04. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. 3 277 124 Balica Dumitru D. acte de necinste. Originale. Membru de partid exclus în 1961 întrucât a fost condamnat penal pentru 24. Originale.03. Original.

Original. căsătorit cu o refugiată din Basarabia. membru de partid exclus în 1957 pentru că: era stăpânit de 12.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 CCP a hotărât să i se recunoască stagiul din 1933.11. reconfirmată în 1966. şi a jefuit casele evreilor deportaţi. 2 281 99 Balica Nicolae I. Originale. copii. Originale. a avut legături intime cu elemente reacţionare şi s-a 25. Adresă a CCP prin care s-au transmis 20.279 101 Balica Liviu Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost decorat. Partid. Director administrativ al Ansamblului CCS. 22 280 100 Balica Mihai D. maghiară. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Holânga. 28 71 . informaţiile solicitate. 1954 este un element beţiv. 6 282 75 Balika Istvan (Ştefan) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. între care aceea că 1951 a avut manifestări şovine faţă de români şi evrei. lb. reconfirmată în 1958. viciul beţiei. Originale. copie. care a solicitat stabilirea stagiului în 14.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. română. a luat mită de la un chiabur 1958 care urma să fie dislocat.10.

CCV a hotărât menţinerea deciziei.10. de pe urma cărora a realizat venituri importante. iar învinuirile aduse nu constituiau motive de excludere. Balint Adalbert Membru de partid exclus pentru că: a fost patron de croitorie şi a exploatat braţe de muncă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost în relaţii de prietenie cu Titel Petrescu.283 2969 Balinca Gheorghe N. familiarism cu elemente necinstite. Original. 4. Original. Balint Andrei A. fapt pentru care a fost arestat. a 1955 furat din cooperativă. Originale. 1967 7 284 607 2. copie. 1968 CCP a retrimis cazul spre soluţionare Comitetului judeţean PCR Cluj.02. a fost membru al Partidului Ardelean. 2 286 2993 3 72 . Original. drept pentru care a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. avea legături cu chiaburii. În 1968 CCP a constatat că în perioada cât a fost membru s-a achitat de sarcinile primite. Membru de partid exclus pentru că: fiind ginerele lui Ilie Moscovici. 1950 1 285 606 Balint Alexandru Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de preşedinte al Cooperativei „Unitatea” a făcut 28.06. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 29. ilegalitate. Întrucât trecuse prea mult timp de la excludere şi considera că are merite. alte abateri.12. în timpul războiului a trecut pe numele său firme evreieşti. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit ca membru nou.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. însă s-a constatat în calitate de secretar al Comisiei de reformă agrară s-a 10. URSS a luat bani de le diferite persoane. Originale. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: fiind căsătorit cu o cetăţeană sovietică.287 605 Balint Andrei P.04. Originale. română. în 29. Originale. informaţii. 1960 pe care nu i-a mai restituit. întors în ţară a divorţat de ea.12. Motivul s-a dovedit neîntemeiat. împroprietărit fără să aibă dreptul. Balint Bucur Gh. În 1969 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. Persoane pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat relaţii.08. 30 289 603 8 290 710 5 73 . în 1928-1939. 15 288 168 Balint Antal Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 19. fapt 1956 pentru care CCP hotărât menţinerea deciziei. la mişcarea muncitorească din Maroshéviz. reconfirmată în acelaşi an şi în 1961. copii. Originale. faptul că până în 1946 primul a lucrat la o 1961 societate forestieră pe acţiuni în Valea Mureşului. Balint Gal Kozma Károly D. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 23. rusă. Membru de partid exclus pentru că: părinţii lui au fost chiaburi. iar cel de-al doilea a luat parte. lb.05.

1951 12 293 115 Balint Iosif Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 26. parte dintr-o comisie de deportare a 1950 evreilor din Cehul Silvaniei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10. prin decret prezidenţial. care a fost membru al Partidul Maghiar. Membru de partid exclus pentru că era un element necinstit. afacerist şi antisemit. Original. iar Secretariatul CC al 26.04.291 3161 Balint Ianoş Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Original. împotriva partizanilor şi a populaţiei 1951 civile. Balint Iosif Membru de partid exclus pentru că: era un element naţionalist. PCR a hotărât. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a atras 10. în locuinţa sa mai multe tinere cu care 1963 făcea chefuri şi pe care le-a antrenat la fapte imorale. CCP a propus.09.06. Originale. Balint Maria I. pensia i-a fost majorată de la 100 la 2000 lei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 292 116 5. Originale. exclusă din Partid în 1963 pentru că: avea viciul beţiei. Secretara organizaţiei de bază din comuna Sântandrei. În 1979. acordarea stagiului din 1978 1932. 1 294 114 1 295 113 5 74 . Balint Ioan I. reconfirmată de CCP în 1960. Originale.04. a făcut 14. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

este un element beţiv. <1958> Întrucât şi-a recunoscut faptele săvârşite. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. să fie scutit de obligaţiile care îi 1971 reveneau. 1950 1 298 111 Balint Ştefan Membru de partid exclus pentru că: provine dintr-o familie de negustori. iar în 1944 s-a retras cu unitatea sa în Austria. Original. Original. a 27. nu a mai plătit cotizaţia şi a cerut 25.296 3048 Balint Mihai Membru de partid exclus pentru că nu a mai participat la adunările organizaţiei de bază. unde a fost luat prizonier de către englezi. 4 297 112 Balint Paul (Pal) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din armata fascistă maghiară. 1 299 110 Balint Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 14. 6. 1 300 109 Balint Traian Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a fost legionar. luat parte la războiul antisovietic. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 75 .06. CCP a hotărât clasarea cazului. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. scandalagiu şi imoral. 1937 a fost şef de cuib legionar.01.

1969 4 302 2712 Baliu Mihai Membru de partid exclus pentru că era ul element dubios. Originale. 5 304 2713 Balkany Nicolae Membru de partid în ilegalitate. 4. Pentru că a avut purtare proastă la 27. necinstit. decizie reconfirmată în 1952. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7. care a solicitat reîncadrarea. emigrare în Israel.02.10. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru înşelăciune în dauna avutului obştesc. 1955 şi 1957. ancheta Siguranţei din 1941. Originale.05. 1948 7 303 108 Balkany Andrei Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în 1951 a făcut cerere de 20. afacerist şi carierist. Originale.301 3017 Balintfi Nicolae Fost locotenent de Securitate la raionul Lugoj (1951-1956). 14 76 . reconfirmată în 1958 şi 1980. CCP i-a 1949 respins cererea.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Balla Carol Director al Întreprinderii de construcţii 504 din Făgăraş. Balla Berta Simpatizantă a mişcării comuniste în ilegalitate. motive 1953 pentru care a hotărât excluderea lui din Partid. alte abateri. CCP a hotărât primirea ei în Partid cu stagiul din 1946. moment în care i-a fost reconfirmată calitatea de membră. Originale. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid 27. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1956. muncă. 8 306 106 4 307 2601 4 308 762 4 77 .08.05. care a solicitat încadrarea în Partid. purtare proastă. partid exclus pentru că a făcut parte din 1960 organizaţia legionară.06. la căderea din 1941 a avut 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu stagiu de la data primirii în cercetare a 1949 cazului. Originale. când s-a reîncadrat în 15. În 1957 a fost reprimit în Partid cu stagiu de la data deciziei.04.305 107 Balkanyi Andrei Membru de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. În 1953 a fost cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. 1948 În 1953 a fost cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. Originale. iar CCP a hotărât menţinerea calităţii ei de membră cu stagiul avut anterior. Balkanyi Iulia (Ferenc Iuliana) persoană cercetată pentru că: la căderea din 1941 a avut purtare slabă. membru de 27. CCP a constatat că: în trecut a fost sionist activ.

maghiară.07. Fost responsabil de cadre la Sfatul Popular raional Beiu şi activist sindical. unde a trăit în mijlocul 1952 unor elemente burgheze. provine dintr-o familie de chiaburi. Adresă a CCP prin care s-au 1955 comunicat informaţiile cerute. alte abateri. şi Grosulovo. 15. 5 78 . română. Originale. 24 311 869 Balla Pavel C. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie supravegheat de „organele în drept”. cehă. a avut atitudine duşmănoasă faţă de URSS. Originale. a fost deportat în lagărele de la Vapniarka 11. Originale.07. lb.08. rusă. s-a ocupat cu specula. membru de partid exclus pentru că 26. copie. 14 310 274 Balla Ladislau Persoană pentru care CC al Partidului Comunist Cehoslovac a solicitat relaţii. Hotărâre reconfirmată în 1985.309 2611 Balla Carol Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în trecut a lucrat ca ziarist pentru diferite ziare burgheze. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru a-şi însuşi conştiinţa de muncitor.

IV) 79 .851 312 (vol. 90 (vol. 1963 Colegiul de Partid a propus. Membru de partid din ilegalitate. pentru că: a fost crescut într-un orfelinat 1952 german. iar fiica sa a lucrat la Gestapo). vol. La data respectivă era arestat de Securitate pentru a fi cercetat temeinic şi a se face lumină şi în cazul altui fost ilegalist.07. copii. Referinţă semnată de Hillel Kohn. În 1977 şi 1980 CCP a propus. 83 (vol. iar Secretariatul Comitetului regional de Partid Cluj a aprobat respingerea cererii. alte abateri. În 1962 a solicitat luarea în evidenţa foştilor luptători antifascişti din ilegalitate şi pensionarea sa. română.07. CCP a propus menţinerea în arest şi cercetarea sa temeinică. 122 (vol. Originale. I închis în lagărul de la Someşeni. 28. II Idem. menţinerea hotărârii. hotărâre reconfirmată în 1966 şi 1970. Iakob <Iakab> Alexandru. unde a primit o educaţie naţionalistă germană. Originale. lb. Titularul a solicitat să fie luat în 22. română. În 1961 CCP i-a respins cererea de încadrare în Partid. lb. În 1948 a fost arestat. I-IV) Ballauer Anton (Anton) Membru de partid în ilegalitate exclus 12. toată activitatea sa în mişcarea muncitorească este suspectă (a fost membru al Volksbund şi SS. III) 32/1952. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. bănuit 1953 că după eliberare a fost agent al contraspionajului maghiar. Declaraţii (note informative) din timpul detenţiei la penitenciarul Cluj. II) 1952 30 (vol. evidenţa foştilor luptători antifascişti. I) 32/1952. vol. III Idem. 32/1952. Originale. vol. maghiară.12. Originale. perioada activităţii sale din timpul Comunei din Ungaria (1919) nu se poate verifica. maghiară. şi dovedeşte că a fost spiona l contraspionajului hortyst şi german.

11. exclus din Partid în 1958 pentru că: în 1938 s-a înscris în organizaţia 24. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 1 80 .313 3024 Ballo Vasile Membru de partid exclus pentru că. Originale. Secretar al organizaţiei de bază de la Întreprinderea de încălţăminte „Flamura Roşie”. 1969 Ţinând cont de activitatea lui pozitivă. în calitate de pilot comandant de aeronavă pe liniile aeriene externe. s-a întâlnit în diferite ţări cu Ninon Remy. 9. 3 315 104 5 316 103 Balnos Niculae (Nicolae) Membru de partid exclus pentru că: a avut relaţii cu legionarii. Original. copie. 1963 Întrucât la primirea în Partid nu ascunsese situaţia. Originale.04. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în 1950 pentru spionaj.07. Întrucât decizia a fost luată fără o 1961 cercetare temeinică. 14. Balmuş Vladimir T. Originale. legionară. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în timpul alegerilor din 1946 a făcut propagandă reacţionară. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. cetăţeană a statului elveţian expulzată din România 25. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Iaşi.01. 5 314 105 Balmuş Vasile Gh.

ocupat cu specula. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. să 1948 activeze într-o organizaţie de masă. 1 319 852 Balog Alexandru Al. Originale.04. 1966 5 320 2715 Balog Aurel Agent de poliţie în Bucureşti. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. pentru a se reabilita.06.03. În 1969 a fost reprimit în Partid. 1 318 425 Baloescu Ion N.08. 11 81 . 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 2. În 1957 sancţiunea i-a fost ridicată şi s-a recomandat primirea sa în rândul candidaţilor de partid. Originale. Originale. (Baloc) Membru de partid exclus pentru că înainte de 23 august 1944 a desfăşurat activitate antimuncitorească. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a participat la descinderi ilegale şi a luat mită. a 26. a luat şperţ. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 10. s-a 26. furat o servietă din tren. i-a recomandat ca.317 102 Balo Ludovic Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic.

Originale. Original. viciul beţiei şi provoca scandal. 5 323 519 Balog Iosif Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică nilosistă. 2 324 2585 Balog Leia (Grunberg) Membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1943. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă informaţia. 3 82 . la fel ca şi în 1958. Originale.04. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea 10. prin care s-a cerut să se confirme 18.06. În 1968 a fost repus în drepturile de membru cu stagiu din 1926. Originale. 1953 17 322 945 Balog Eden (Balogh Edmund) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.321 421 Balog Dumitru (Balogh) Preşedinte al ARLUS regiunea Oradea. CCP a propus menţinerea deciziei. Partid – şi reprimită apoi în 1957 –.11. apartenenţa sa la PCR în perioada 1966 1960-1963.09. 3. exclus pentru comportarea trădătoare din trecut şi metodele dictatoriale folosite în muncă. membru de partid în ilegalitate. CCP 1961 a hotărât menţinerea stagiului din 1957 şi menţionarea faptului că în 1943-1945 a fost membră. copie. În 1955 decizia de excludere a fost menţinută. Întrucât în 1945 a fost exclusă din 18.

regimului reacţionar PNŢ. rusă.325 520 Balog Mihai Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. (Balogh) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac. a avut 1950 manifestări antisemite. Original. reconfirmată în 1961. 1 83 .02. română. 1957 6 326 625 Balog Rudolf R. ca primar de comună a slujit interesele 24. a fost destituit pentru distrugere de documente şi a părăsit ilegal ţara. CCV a hotărât menţinerea deciziei. lb. prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în România. şi-a neglijat familia şi şi-a bătut soţia. Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat faptul că în 1946-1947 a fost comisar-şef la Serviciul de Siguranţă al Chesturii oraşului Oradea.03. ca responsabil de cinematograf a fost condamnat penal pentru abuz de putere. 1960 27 327 521 Balog Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost proprietarul unei măcelării. 4. Originale. Originale. maghiară. alte abateri. Referinţă a lui Gavril Birtaş.

328

525

Balog Valentina (Preoteasa) Regizor la Teatrul de Stat din Petroşani, membră de partid exclusă în 1954 pentru că: în 1940 s-a refugiat din Basarabia, unde s-a reîntors în 1941, pentru ca în 1944 să se refugieze încă o 12.12. dată; a avut abateri imorale. 1956 Întrucât cea de-a doua acuză s-a dovedit neîntemeiată, iar în muncile încredinţate s-a achitat de sarcini, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

6

329

423

Balogh Alexandru Membru de partid exclus pentru că a urmat două şcoli de jandarmi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.06. 1950

1

330

424

Balogh Alexandru Membru de partid exclus pentru că a deţinut un atelier; alte abateri. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit în parte exagerate, în parte neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

7.05. 1953

2

331

422

Balogh Alexandru L. Director la GAS „1 Mai” Târgu Mureş, membru de partid exclus pentru că: a avut purtare laşă şi trădătoare la ancheta Siguranţei; a devenit mic patron şi s-a înscris în Partidul Ardelean, formaţiune cu caracter naţionalist-şovin. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958, 1960 şi 1967. Originale, copie; lb. română maghiară.

1951

18

84

332

278

Balogh András (Balog) Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. 17.07. Adresă a CCP prin care s-au 1956 comunicat informaţiile cerute. Originale; lb. română, maghiară.

20

333

420

Balogh Edgar L. Profesor la Universitatea „Bolyai” din Cluj, membru de partid exclus pentru că era un vechi troţkist, care tot timpul a fost în anturajul unor elemente dubioase şi spioni, iar în timpul războiului a luat parte la acţiunile imperialiştilor angloamericani în vederea organizării unei reţele de spionaj în Ardealul de Nord. CCP a propus excluderea lui din Partid şi cercetarea de către „organele în drept”. A fost anchetat de Securitate în legătură cu procesele Nagy Ferencz şi Rajk Laszlo din Ungaria, pentru care a fost condamnat. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, în 1956 a fost repus în drepturile sale de membru. Originale.

3.07. 1952

11

334

419

Balogh Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: începând din 1940 a făcut parte din organizaţia profascistă „Baros 10.12. Sözvetseg”; sub regimul hortyst a luat 1954 parte la acţiuni împotriva partizanilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

85

335

2671

Balogh Ignat I. Membru de partid care a reclamat faptul că stagiul trecut pe carnetul său a fost din 1939, în loc de 1938, solicitând rectificarea. CCP a stabilit că nu s-a făcut nicio greşeală, apelantul fiind încadrat în Partid în 1939. În 1960 s-a adresat lui Emil Bodnăraş, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, cerând rezolvarea mai multor probleme personale. În urma discuţiei de la CCP, în 1961 Comitetul regional de Partid Banat i-a majorat pensia la 1900 lei lunar, iar soţia sa a fost luată în evidenţa AFDA şi s-a propus să fie pensionată cu 1400 lei lunar. Originale.

5.09. 1957

27

336

426

Balogh Iosif Membru de partid exclus pentru că în timpul ocupaţiei hortyste a Transilvaniei a făcut parte din Partidul „Nyilas”; a fost omul de încredere al patronilor; a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balogh Ladislau Al. Conferenţiar la Institutul MedicoFarmaceutic Târgu Mureş, membru de partid exclus în 1959 pentru că a avut manifestări naţionaliste, antipartinice. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1970. Originale, copie. Balogh Ludovic Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a făcut parte din organizaţii fasciste maghiare şi a fost informator al Siguranţei hortyste; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.01. 1958

1

337

517

5.03. 1960

11

338

518

-.12. 1955

2

86

339

2714

Balogh Ludovic L. Secretar al Comitetului judeţean PMR Arad, membru de partid exclus la solicitarea CCP pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost plecat în Ungaria şi, în fabrica unde a lucrat, a făcut propagandă printre tineri ca să se înroleze în armata SS germană; în 1944 a fost voluntar în armata szalasistă; ca 16.01. membru de partid a avut ieşiri antisemite; 1951 alte abateri. Decizie reconfirmată în acelaşi an de CCV. Întrucât motivele de bază s-au dovedit neîntemeiate, în 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în partid cu vechimea avută anterior. Originale. Balogh Margit Membră de partid cu stagiul din 1932, care a solicitat să i se acorde pensie pentru activitatea desfăşurată în mişcarea revoluţionară ilegală, întrucât, neavând vechime în câmpul muncii, nu primea pensie. 11.10. Pe baza indicaţiilor lui Petre Lupu, 1980 CCP i-a respins cererea, pe motiv că în trecut apelanta a primit ajutoare de la Comitetul judeţean de Partid Bihor, pe care le va primi şi în continuare, în limita posibilităţilor. Originale. Balogh Pavel Fost membru al Biroului Comitetului judeţean de Partid Trei Scaune, responsabil cu educaţia politică, exclus din Partid în 1950 pentru că: în 19391941 a făcut parte din Organizaţia Tineretului Maghiar din Timişoara; în 17.08. timpul războiului antisovietic a fost în 1956 Ungaria, unde s-a ocupat cu comerţul ambulant; în funcţia avută şi-a însuşit unele bunuri confiscate de la elemente fasciste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9

340

3368

10

341

522

3

87

342

523

Balogh Stefan Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a făcut parte din Partidul Ardelean şi din Societatea Ţintaşilor („Vaselenyi Lovesz Egylet”); a informat Siguranţa 27.03. hortystă despre comuniştii pe care îi 1950 cunoştea; după 23 august 1944, ca şef al Poliţiei Dej, a informat foştii szalasişti că sunt urmăriţi de Siguranţă; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

343

524

Balogh Terezia Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că era un element mistic; nu a dus viaţă de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale.

9-02. 1954

4

344

189

Balomireanu Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 31.08. 1948 a fost condamnat pentru sabotaj. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

345

3072

Baloniu Gheorghe N. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că, în calitate de şofer, în loc să se ocupe de transportul muncitorilor pentru mitingul de 23 august, din oraşul Motru, a plecat cu maşina 13.05. întreprinderii să care mălai pentru 1972 magazinul alimentar. Cu acel prilej a oprit, pentru el şi salariaţi, 12 saci, deşi în acelaşi timp muncitorii din oraş stăteau la coadă pentru a-l procura. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

88

346

187

Balosin Maria (Baksa, Varadi Jren) Activistă la Consiliul judeţean de Partid Bihor, exclusă din Partid pentru că: în trecut a fost guvernantă la contele Teleki; a avut manifestări antisovietice; a falsificat acte pentru a-şi ascunde 25.02. trecutul; este imorală, mincinoasă şi a 1954 săvârşit acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1962. A fost reprimită în Partid în 1964. În 1984 a solicitat acordarea stagiului anterior excluderii, cerere respinsă. Originale. Baloşin Mircea D. Maior la o unitate de grăniceri, membru de partid exclus în 1958 pentru că: tatăl său a fost maior de jandarmi; soţia sa poseda un imobil în Râmnicu 31.03. Vâlcea; a fost simpatizant al Monarhiei. 1960 Întrucât la primire arătase faptele respective, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Balotă Ioan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al PSD a făcut propagandă duşmănoasă faţă de PCR; ca 14.08. membru al Comisiei de colectări a băut 1950 alături de chiaburi, pe care căuta să-i scutească de cote; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balş Florea I. Fost ofiţer MAI, candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: a avut o comportare imorală (beţii, relaţii cu diferite femei ş.a.); alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

19

347

188

6

348

186

1

349

185

5.02. 1963

5

89

350

182

Baltac Alexandru M. Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a fost înscris în Mişcarea Legionară; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7.03. 1951

1

351

181

Baltac Vasile P. Candidat de partid exclus în 1956 pentru că, în calitate de şef de sector la Minele Cavnic, a comis o serie de greşeli în muncă. 29.01. Întrucât motivele s-au dovedit 1958 neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în rândurile Partidului. Original, copii.

5

352

179

Baltag Ana Membră de partid exclusă pentru că: în toamna anului 1940 a desfăşurat activitate legionară; soţul ei, fost magistrat, a fost legionar şi şef al unui serviciu de informaţii de pe frontul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1.11. 1959

4

353

2716

Baltag Enache Membru de partid exclus pentru că: mai întâi a fost simpatizant cuzist, apoi a activat în organizaţia legionară; pe frontul antisovietic s-a ocupat cu culegerea de informaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1963. Originale.

1.10. 1959

5

90

354

178

Baltag Gheorghe (Baltoc) Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a luat parte la acţiuni contra paraşutiştilor sovietici; a făcut 13.02. parte dintr-un batalion de sacrificiu; după 1951 război s-a ocupat cu afacerile; în posturile ocupate s-a dovedit a fi necinstit. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baltag Ion I. (Ioan) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era căsătorit cu fiica unor 14.02. chiaburi; alte abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baltag Mihai Casier la Opera din Timişoara, membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu specula; a făcut o listă de subscripţie pentru a recupera o sumă care 17.12. pretindea că i s-a furat; a dus o viaţă 1949 imorală, întreţinând legături cu femei de moravuri uşoare; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Baltag Mihai C. Membru de partid exclus pentru că şia însuşit ilegal suma de 2597 lei, faptă pentru care a fost condamnat penal; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

355

177

5

356

2933

1

357

3096

5.07. 1973

4

358

2710

Baltazar Ionel (Bercovici) Membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 s-a ocupat cu afaceri ilegale, motiv pentru care a suferit 28.12. o condamnare de drept comun; ulterior, a 1955 continuat să facă afaceri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în. 1960. Originale.

23

91

359

184

Baltă Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de gardian la Poliţie lua şperţuri 29.03. şi făcea afaceri; s-a înscris în Partid 1952 pentru a putea să se angajeze. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baltă Constantin Vicepreşedinte al Sindicatului Funcţionarilor Publici, membru de partid exclus 17.05. pentru că: era un element imoral şi 1949 pervers. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

360

2607

1

361

183

Baltă Gheorghe Membru de partid exclus în 1947 pentru că: era căsătorit cu fiica unui 26.06. chiabur; a luat apărarea unui element 1950 duşmănos; avea obiceiul să bea. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

362

465

Balter Chivu Membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 a activat în organizaţia sionistă „Bethar”; în 1947 19.12. nu a demascat patronul morii „Chicoş”, 1957 deşi ştia că face speculă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Balter Forica (Leibovici) Secretară a Direcţiei de Cadre a Ministerului Construcţiilor, membră de partid exclusă pentru că: în repetate rânduri şi-a manifestat nemulţumirea faţă 22.09. cu munca desfăşurată; a avut manifestări 1953 naţionaliste şi dorea să plece în Israel; în timpul reformei băneşti a difuzat zvonuri mincinoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4

363

464

1

92

364

463

Balteş Constantin I. Membru de partid exclus pentru că în 1958, în calitate de intendent la Institutul Medico-Farmaceutic Bucureşti, şi-a însu- 20.12. şit o sumă de bani, faptă pentru care a 1965 fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baltuch Iosif Membru de partid în ilegalitate, exclus pentru că din 1930 nu a mai activat, care a solicitat reîncadrarea în 15.03. Partid. 1947 CCP a hotărât primirea lui în Partid ca membru nou, cu stagiu de la data deciziei. Copie.

3

365

2935

1

366

2612

Bamzu Dezideriu Plutonier de Miliţie, membru de partid exclus pentru că în trecut a fost agent de Poliţie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.01. 1950

1

367

487

Ban Andrei Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori; 23.02. a intrat în Partid în mod nestatutar; era un 1953 element străin de interesele Partidului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Ban Dumitru Membru de partid exclus în 1953 pentru că a fost gardian la Poliţia din Oradea şi a luat parte la acţiuni anticomuniste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960 şi 1965. Originale, chitanţe.

1

368

488

8.04. 1954

14

93

369

489

Ban Ecaterina (Adorian) Membră de partid exclusă pentru că: a fost crescută şi educată în spirit micburghez; perioada de până în 1945, când a trăit la Budapesta, nu era verificată; era soţia lui Andrei Adorian, fost capitalist, 21.11. duşman al clasei muncitoare; avea rude în 1952 America şi Anglia, cu care întreţinea corespondenţă; în 1950 a completat formularul de emigrare în Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

370

443

Ban Emeric Şef de serviciu la Prod-Alimentara Bucureşti, membru de partid cercetat pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori şi, în perioada 1924-1944, a exploatat el însuşi; a făcut sabotaje şi 24.01. fraude, fapte pentru care a fost 1952 condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Hotărâre reconfirmată în 1955, 1960 şi 1962. Originale, fotografii.

14

371

442

Ban Iosif Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Partidul „Crucea cu 14.08. Săgeţi”; alte abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Ban Moise G. Secretar PMR de plasă, exclus din partid pentru că a fost înscris şi a activat în Mişcarea Legionară; alte abateri. 21.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei, 1950 reconfirmată de CCP în 1953, 1957 şi 1960. Originale.

1

372

2711

13

94

373

2915

Banc Iosif Prim-secretar al Comitetului regional de Partid Oradea, cercetat în urma unei scrisori anonime, în care se spunea că la Conferinţa orăşenească din 22-23 septembrie 1956 a fost încălcată „demo- 18.03. craţia internă de partid” prin conducerea 1957 discreţionară a şedinţei. Întrucât a stabilit că cele sesizate s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Original. Banc Traian Membru de partid exclus pentru că a furat din avutul obştesc şi a falsificat unele ştampile, faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

374

3091

9.05. 1973

6

375

437

Banciog Dorin Secretar al organizaţiei de bază la întreprinderea „Fructonil” din Giurgiu, exclus din Partid întrucât: a ascuns că tatăl său a făcut politică legionară, iar în 1959 a fost arestat pentru activitate duşmănoasă; în funcţia avută nu şi-a îndeplinit sarcinile, făcând chefuri împreună cu elemente din administraţia întreprinderii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Banciu Antone Preşedinte al Comisiei Locale a Sindicatelor Alba Iulia, membru de partid exclus în 1945 pentru că: la un banchet dat în cinstea Armatei Roşii, fiind în stare de ebrietate, a ţinut o cuvântare jignitoare la adresa invitaţilor. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

1.12. 1961

5

376

436

9.03. 1957

4

95

377

3216

Banciu Daniel Membru de partid exclus în 1975 pentru repetate abateri de la disciplina de partid şi a muncii. 12.04. CCP a propus, iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât, schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. Originale. Banciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte 25.10. dintr-o unitate de aviaţie; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955. Originale.

4

378

435

2

379

434

Banciu Vasile N. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: a activat în organizaţia legionară. 26.03. Întrucât a recunoscut acuza, CCP a 1958 hotărât clasarea cazului. Hotărâre menţinută în 1958 şi 1961. Originale.

11

380

431

Bancoş Ioan Preşedinte al Comitetului provizoriu al comunei Asuajul de Jos, judeţul Sălaj, membru de partid exclus pentru că: a fost şef de cuib legionar; în funcţia avută a avut legături cu chiaburii, cu care făcea afaceri speculative . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

6.03. 1952

2

381

430

Bancov Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. 21.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1957 reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale.

17

96

382

2763

Bancsov Nicolae Membru de partid în ilegalitate care a solicitat reîncadrarea în Partid. Întrucât a avut purtare proastă la ancheta Siguranţei, iar după 23 august 21.01. 1944, în munca sindicală, a colectat bani 1948 fără aprobarea Partidului, CCP hotărât respingerea cererii, iar organizaţia de partid putea cere reîncadrarea lui după ce va mai depune muncă de reabilitare. Originale, copie.

3

383

429

Bancu Ilie Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. 26.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei, 1951 reconfirmată în 1958. Originale.

14

384

428

Bandea Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor; a avut manifestări şovine. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4.02. 1953

2

385

2876

Bandea Rodica Preşedintă a UFDR, membră de partid exclusă pentru că: a făcut parte din 11.01. organizaţia legionară; alte abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Bandel Pincu Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a plecat în URSS, unde a lucrat la mai multe întreprinderi; în 1947 a revenit 30.03. în ţară, unde s-a ocupat cu comerţul. 1950 CCV a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării. Original.

2

386

2614

1

97

387

427

Bandi Beniamin L. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Partidul „Nyilas”. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955. Originale. Bandi Vasile L. (Ladislau) Instructor şi membru supleant al Comitetului raional de Partid V.I. Lenin, Bucureşti, exclus din Partid în 1958 pentru „manifestări negative”. Întrucât CCP a constatat că decizia a fost luată în mod abuziv, a trimis cazul spre recercetare Comitetului raional de Partid V.I. Lenin; alte măsuri. Originale.

5.08. 1953

4

388

209

6.03. 1959

4

389

208

Bandici Alexandru I. Ofiţer de Miliţie, locotenent-major la Direcţia regională a Miliţiei Oradea, membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de controlor economic a 14.09. primit şperţuri; în cercetările făcute a 1954 folosit metode barbare; era fiul unui cârciumar manist. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1963. Originale. Bandner Iţhoc Beir Şef al transporturilor la Trustul Alimentaţiei Publice al raionului „23 August”, Bucureşti, membru de partid 12.12. exclus în 1958 pentru că a fost judecat şi 1960 condamnat pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Bandner Solomon M. Membru de partid exclus în 1963 întrucât a fost condamnate penal pentru 21.12. delapidare şi fals în acte. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

390

207

2

391

206

4

98

392

205

Bandrabur Iancu Membru de partid exclus pentru că: a plecat voluntar pe frontul antisovietic; căzut prizonier la germani, a făcut parte 21.02. din Armata lui Horia Sima; după 1951 întoarcerea în ţară s-a ocupat cu negustoria. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

393

204

Bandrovschi Vladimir S. Inspector-şef la cabinetul locţiitorului ministrului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, membru de partid exclus în 1958 pentru că: tatăl său a fost administrator de moşie; în trecut a colaborat cu organele de poliţie; în timpul 26.09. războiului antisovietic a fost şeful unui 1958 birou de anchete şi cercetări din cadrul Inspecţiei de mişcare de la Odessa; în 1951, ca martor în procesul unor elemente duşmănoase, le-a luat apărarea. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

17

394

3011

Bandy Belo Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 27.12. CCP a recomandat Comitetului 1968 municipal Bucureşti al PCR reexaminarea cazului. Originale.

3

395

2836

Banea Tudor T. Membru partid exclus pentru că în 1946, în timp ce era membru de partid, a 24.05. organizat Partidul manist din comună; 1950 alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

99

396

218

Banga Mihai Membru de partid exclus în 1953 pentru că în 1919 a făcut parte dintr-o unitate militară contrarevoluţionară; în 20.01. timpul războiului antisovietic a făcut 1955 parte dintr-o organizaţie profascistă maghiară; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

397

219

Banghi Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori; el însuşi a exploatat braţe de muncă; a făcut politică liberală; a sprijinit regimul antonescian. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1.06. 1953

2

398

223

Bánhegyi Ioan I. (Theisz / Theiss / Theis / Thais) Membru de partid exclus pentru că: era membru în conducerea Parohiei romano-catolice din colonia Iris, Cluj; a făcut parte din organizaţii fasciste; a avut atitudine şovină. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1952 şi 1960. Originale.

1.06. 1950

11

399

240

Baniţă Nicolae I. (Băniţă) Director al DCA Ploieşti, membru de partid exclus în 1951 pentru că: în timpul războiului antisovietic, pe când lucra ca sondor, a fost informator al şefului schelei; în funcţiile avute a angajat 13.05. elemente străine de Partid. 1957 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

100

400

241

Baniţă Vasile D. Membru de partid exclus în 1958 pentru că, în calitate de angajat la Sfatul Popular comunal Breaza, regiunea 27.08. Ploieşti, s-a dovedit a fi un element 1960 necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

401

2708

Bantea Eugen I. (Beer) Fost locţiitor politic al şefului Direcţiei Propagandă şi Agitaţie a Direcţiei Superioare Politice a Armatei, locţiitor-şef al Casei Centrale a Armatei, membru de partid cercetat pentru că în 22.07. trecut a fost în contact cu Misiunea 1952 Norvegiană din Galaţi. CCP a solicitat să fie prelucrat în legătură cu cele imputate şi să nu fie promovat în munci de răspundere. Original. Banţa Marin D. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a 24.11. ascuns că părinţii săi erau chiaburi. 1978 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

402

3251

4

403

242

Banţă Marin D. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Amărăşti, regiunea Craiova, exclus din Partid în 1953 pentru că: în trecut a făcut politică legionară; în funcţia avută a făcut propagandă împotriva GAC. 25.07. Deşi acuza principală s-a dovedit 1956 neîntemeiată, CCP a constatat că: în trecut a fost vânzător ambulant; avea rude foşti legionari; ca agent fiscal a mâncat şi a băut la chiaburi, motive pentru care a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

101

2 407 244 Banu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost şef al Apărării pasive din Portul Constanţa. 3 102 . judeţul Dâmboviţa. Şef al Centrului de reţele electrice Pucioasa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fost membru. Originale. 1951 2 408 3307 Banu Gheorghe A. alte abateri. alte abateri. partid exclus întrucât a fost condamnat 1980 pentru acte de necinste. 1950 1 405 243 Banu Constantin Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. antisovietic a fost decorat.11. Original. pe frontul 23. 3. Originale.404 246 Banu Broder Emil Membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză. membru de 31.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1919-1947 a fost proprietar de întreprindere şi a exploatat braţe de muncă. Membru de partid exclus în 1961 pentru că nu a arătat că în trecut a mai 11.03. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9. în concediile de vară a fost administrator de moşie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. fiind exclus în 1950 pentru 1963 crime pe frontul antisovietic.07. având sub conducerea sa prizonieri sovietici. 4 406 245 Banu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică legionară.07. Original. Original.

12. Originale. 5. raionul Mediaş. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. Originale.409 141 Banu Gheorghe M. a fost condamnat penal pentru fapte de 1960 necinste. Pentru adâncirea cercetărilor. avea rude legionari 1955 activi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 412 249 Banu Mircea V.04. membru de partid exclus în 1958 întrucât 29. Original. în funcţia avută a lovit în elementele muncitoreşti. CCP a 1961 hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Ploieşti. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a luat parte la 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie (la data respectivă director adjunct la Centrocoop Bucureşti) şi trimis în producţie. Lucrător la Securitatea raională Roman. Vicepreşedinte al Uniunii Cooperaţiei Constanţa. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1957 şi 1960.07. manifestări legionare. alte abateri. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la manifestări legionare. 2 410 247 Banu Ion Gh. 1951 10 411 248 Banu Lazăr Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Inghişul Nou. 1 103 . 14.

1961 Notă a CCP prin care se confirmă cererea. lb. fiind un 24. 1 415 262 Banu Victor Căpitan de aviaţie. Originale.03.02.02. reconfirmată în 1969. element exploatator. română. 3 417 738 Bányai András Persoană cercetată în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se confirma participarea sa la 31. 1957 CCP a hotărât acceptarea cererii. a 25. 5 414 263 Banu Nicolae V. a posedat 500 de oi. Originale.12. Original. mişcarea muncitorească din România. Originale. Membru de partid exclus pentru că a fost cioban. manifestat tendinţe de căpătuire. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1949 a săvârşit abuzuri. membru al organizaţiei de tineret a PNŢ. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid care a solicitat 11.03.413 264 Banu Mişu V. membru de partid exclus pentru că în 1945-1946 a fost 28. acordarea stagiului din 1932. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 13 416 149 Banulescu Ioan I. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 15 104 . rusă. Originale.

Întrucât nu a mai săvârşit alte abateri. CCP a clasat cazul.08. pe care le sprijinea. 2 420 224 Banyai Nicolae Membru de partid exclus pentru că era un element naţionalist. 2. Referinţă semnată de Mihai Patriciu.10. Întrucât nu se încadra în normele 1975 stabilite. acordarea stagiului de partid din ilegali. Original. prin activitatea lui fascistă. Din ordinul lui Ion Vinţe. 22. 24. 1 421 541 2. 3 105 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât respingerea cererii. 1956 2 422 3142 Banyay Ludovic Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. căruia i s-a întocmit un dosar de cercetare pe motiv că avea legături 26/1959 elementele duşmane. membră de partid care a solicitat 25. Originale. Originale. respingerea cererii. 1957 16 419 2706 Banyai Margareta Inspectoare la Ministerul Învăţământului Public. Banyasz Gavril C.05.1955 tate. CCP a propus. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii.10. Membru de partid exclus în 1950 pentru că a fost judecat pentru speculă. Originale. care în trecut.418 Banyai Ladislau Rector al Universităţii Bolyai din Cluj. a susţinut 1951 regimul hortyst şi szalasist. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid.05. soţia lui Ladislau Banyai. Copie.

Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1946 s-a înscris în organizaţia sionistă „Ichud”. reîncadrarea lui în partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. a luat parte la războiul antisovietic. iar în 1950 a 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3.06. menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960 şi 1962. Originale. a fost căsătorit legitim de două ori). Bara Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. 5. CCP a propus. Bara Simion Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru bruscarea şi ultragierea unui agent de circulaţie. anularea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. alte abateri. Originale.05. CCP a propus. Originale. 1950 16 426 2664 6.423 3427 Banzea Ion Gh. CCV a hotărât menţinerea deciziei. completat formularul de emigrare în 1959 Israel. Membru de partid exclus pentru că a săvârşit abateri de la disciplina de partid (se îmbăta deseori. 1977 6 106 . 1982 5 424 146 Bar Samuil I.08. reconfirmată în 1978. după 23 august 1944 a dus activitate intensă împotriva comuniştilor. Originale. Originale. 1959 23 427 3186 5.12. 4 425 145 Bara Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar activ.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

2 429 613 Barabás Dénes Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.02. comunistă. când a făcut parte din armata hortystă. rusă. 24. CCV a hotărât menţinerea deciziei. lb. 10 430 176 Barabas Karol (Barabaş) Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului.05. lb. română.04. Original. dând dovadă de „codism”. 14 107 . americani. între care aceea că a avut manifestări naţionalist-şovine. membru de partid exclus pentru că s-a 22. ulterior a făcut parte din 1951 Partidul Micilor Agrarieni. Originale. lăsat antrenat de massă în problema 1953 cartelelor. română. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. copii. Original.428 143 Barabancea Tudor Secretarul Sindicatului de la Spălătoria „Luceafărul” din Bucureşti. a căzut prizonier la 15. 1 431 69 Barabas Laszlo (Almoş) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea 23. copii.11. Adresă a CCP prin care s-au transmis 1951 informaţiile solicitate. maghiară. 1960 Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă situaţia pentru perioada 19411943.

Original.06. membru de partid cercetat pentru că: a promovat în funcţii elemente duşmănoase. I-II) Barabaş Andrei D.432 593 Barabássy Elisabeta (Keki) Ajutoare de regizor la Teatrul de Stat. 1950 1 433 142 Barabaş Alexandru Al. maghiară.04. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1956 1942. viaţă depravată. Preşedinte al Uniunii Sindicatelor din Industria Lemnului şi Forestieră.09. I) 14/1956 80 (vol. română. Original. 3 175 435 (vol. 17. II) 108 . CCP a clasat cazul. 6 434 174 Barabaş Alexandru St.04. Originale. 1956 1 (vol. Original. cercetat în legătură cu acuzaţia că în 1949 ar fi primit o cantitate de bijuterii confiscate de către organele de stat. Originale. membră de partid exclusă pentru că: era de origine burgheză. avea pământ în proprietate. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. executiv al Sfatului Popular al regiunii 1956 Cluj. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Vicepreşedinte al Comitetului 13. Idem. în perioada interbelică a 1956 fost agent al Siguranţei. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1929. 6. a dus o 24. 13. lb.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 28 437 172 Barabaş Iosif S. copii. CCP a hotărât anularea deciziei. imoral şi afacerist.06. maghiară. a făcut speculă. Întrucât era un element muncitor. Adresă de răspuns a CCP către CC al 1958 Partidului Socialist Muncitoresc din Ungaria.09. 2 2 439 171 Barabaş Mihai Membru de partid exclus pentru că era un element aventurier. română. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: era un element necinstit. reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam cu avertisment”. prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 1951 1 109 .436 502 Barabaş Dénesné (Kocsis Iuliana) Cetăţeană maghiară cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă cu privire la activitatea revoluţionară depusă în România. 14. deşi era căsătorit. 5. a întreţinut relaţii sentimentale cu o femeie. a îndepărtat elementele 1950 cinstite de Partid. iar cazul să fie prelucrat în şedinţa organizaţiei de bază. Original. Originale. Original. a contribuit la ascuţirea şovinismului în 25. Original. 1 438 173 Barabaş Marton Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit acte de necinste. lb.04. comuna sa.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionare şi a plătit cotizaţie. Originale. Original. CCV a hotărât: anularea deciziei şi confirmarea calităţii de membru. copie. activitatea sa. pentru că: la arestarea sa din 1924 a avut 1956 purtare proastă în faţa duşmanului de clasă. Originale. Barac Gheorghe Membru de partid exclus în 1957 pentru că în trecut a luat parte la şedinţe 31. Originale. lipsă în gestiune. membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic.07.10. 5 110 . Original. alte măsuri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. 1950 Adresă a CCP prin care s-a comunicat că în perioada 1946-1949 a fost membră a PCR. Barabaş Zoltan Secretar OSP în judeţul Trei Scaune.440 170 Barabaş Mihail M.03. reconfirmată în 1959. membru de partid exclus 20.04. (Gaspar) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului celor ce muncesc din Ungaria de a se trimite relaţii cu privire la 13. 4 441 2609 7. 1949 1 442 592 Barac Alexandru Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar la cooperativă a avut 31. Preşedintele Comitetului de secţie sindicală de la Direcţia Generală Radio Bucureşti. 1 443 601 11 444 27 Baracs Ileana M.

Original.02. iar după 1951 23 august 1944 a refuzat „repatrierea”. 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 avea viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. manistă. membru de partid exclus în 1975 pentru că: a întreţinut relaţii cu o femeie din comună.12.445 3208 Baracu Gheorghe Subofiţer de Miliţie.11. 19. 1940 a trăit sub regimul sovietic. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. ulterior a refuzat să se „repatrieze”. motiv pentru care şi-a părăsit familia. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a nedreptăţit ţărănimea săracă.09. Originale. în 26. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 449 136 Baranciu Simion Preşedintele cooperativei din comuna Pleşcuţa. menţinerea deciziei. 1977 CCP a propus. Original. Original. 1 111 . 26. 1 447 138 Baran Aurel Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. 3 446 139 Baran Alexandru M. 1955 1 448 137 Baran Gheorghe M.12. membru de partid exclus pentru că: în 1945-1946 a făcut propagandă 21. alte abateri. Original. Membru de partid exclus pentru că: deşi în 1940 a trăit sub regimul sovietic.

1956 3 452 3127 Baranga Aurel Redactor-şef la revista „Urzica”.09. Baraneţchi Dichea Membră de partid exclusă în 1954 pentru că provenea dintr-o familie de exploatatori. fals. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Totodată. contribuit cu bani la „ajutorul legionar”. Original. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1937. din 1933. Originale.450 135 Baranescu Nicolae (Bărănescu) Membru de partid exclus pentru că: a exploatat braţe de muncă şi a speculat. 22 453 133 7 454 132 4 112 . municipal Bucureşti a hotărât să fie luat 1977 în evidenţa celor care au contribuit la lupta mişcării revoluţionare din perioada ilegalităţii. Originale. Originale. Membru de partid exclus în 1956 pentru că a fost condamnat penal pentru 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Traian Şelmaru şi Ştefan Voicu.11.07. 13. 1 451 134 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.02.05. Întrucât nu se încadra în criteriile stabilite. a 12. copii. în 1948 a colectat 5 vagoane de cereale peste cota prevăzută. la înăbuşirea grevei de la 1951 Griviţa. Barangă Ion N. Referinţe semnate de: Rodica Socor. Barangă Marin Secretar al organizaţiei de bază şi primar în comuna Bărăşti de Vede. ca jandarm. CCP a hotărât respingerea cererii. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: a participat. Biroul Comitetului 10.

Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1927-1940 a activat în „Ajutorul Roşu” şi a luat parte la alte acţiuni comuniste. Originale.455 131 Baranyai Francisc F. refuzat să participe la programul gărzilor 1960 muncitoreşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. sancţionat în 1956 cu „vot de blam” şi scoaterea din funcţia de director pentru că: în ilegalitate a avut o poziţie de capitulare în faţa duşmanului de clasă. În 1963 a fost reprimit în Partid. Membru al Comitetului regional de Partid Bacău şi director al Şcolii de Partid de un an.01. Baraş Molka Meerova (Malea) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme participarea sa la mişcarea comunistă din România. copie. fascist „Imredi”. română şi rusă. în 1955 a dat declaraţii 1961 false despre un membru de partid. necesară la stabilirea pensiei. Originale. copie. hotărâre reconfirmată în 1959.10. lb. Baras Marcu I. decizie confirmată de CCP în anul următor.04. 1962 23 113 . Originale.12. în funcţia avută a folosit metode nepartinice şi nu a acceptat critica. a 14. 1958 21 458 760 9. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a fost membru al Partidului 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 457 129 3. 5 456 130 Barar Ştefan Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a furat din avutul obştesc. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.

reconfirmată în 1963.09. membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1932-1933 a fost membru al organizaţiei sioniste „Hanoar Haţioni”. în timpul 11. 1960 5 460 168 Barat Solomon Membru al Comitetului judeţean PMR Olt. alte abateri. copie. sionistă „Hanoar Haţioni”. 1 462 127 Barăscu Gheorghe Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în timpul guvernării legionare a luat parte la şedinţe şi a contribuit cu bani la „ajutorul legionar”. 1961 5 114 . 7 461 167 Barath Adalbert Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1945 a făcut parte din organizaţia 16. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2.Lehru) Şef de serviciu în Direcţia Aprovizionare a MAI. alte abateri.459 169 Barat Liviu M.02. Originale. dictaturii antonesciene a fost preşedinte al 1949 Comunităţii Evreieşti din judeţul Olt. reconfirmată în 1966. (Israel .09. exclus din Partid pentru că: a fost membru al PNL şi secretar al avocatului liberal Tomescu.07. Originale. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1937-1938 a fost membru al organizaţiei sioniste „Menorah” şi s-a pregătit să emigreze în Palestina. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale.

menţinerea deciziei. 1980 care a născut doi copii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. relaţii extraconjugale cu o altă femeie. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1 465 3324 Barbarino Dumitru Şef al Serviciului A. a 23. alte 1954 abateri. a împrumutat bani muncitorilor de pe şantier. membru de partid exclus pentru că: a fost în strânsă legătură 11. a întreţinut 31.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. cu fostul guvernator al Transnistriei.D. 5 115 . din Brăila.05. reconfirmată în 1955. Original. şi operator de dană la Întreprinderea Frigorifer Port Constanţa.T. 4 464 2678 Barbarigo Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în calitate de gestionar la cantina Şantierului Naval „Viitorul”. abateri în munca desfăşurată.463 416 Barău Alexandru Director al Tipografiei Ministerului Învăţământului Public. Originale. membru de partid exclus pentru că: deşi era căsătorit. Întrucât avea şi părţi pozitive. întreţinut legături intime cu Olga 1955 Vintilescu. CCP a propus. Originale.

Întrucât a fost informator al contraspionajului maghiar. 9. Întrucât la plecarea din Basarabia 1956 avea doar 14 ani. maghiară. Totodată. membru de partid exclus pentru că în 1944. Originale. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor.14/1952 466 (vol. la înaintarea trupelor sovietice. 1952 2 (vol. 4 116 .07. 16. 22 468 414 Barbă Gheorghe C. august 1944 a refuzat „repatrierea” în 1950 URSS. CCP a hotărât: continuarea anchetei. I) 411 9. în 1944 s-a refugiat în judeţul Dolj. întrucât şi-a desfăşurat activitatea la Budapesta.07. (Barbaşov) Membru de partid cercetat pentru că: în 1941. cercetat în legătură cu cazul Someşeni. după 23 14. lb. când se afla la Ismail.04. iar la data anchetei era reţinut la Securitatea din Arad. iar ulterior a avut activitate pe linie de UTC. II) 467 415 Barbă Calistrat A. Originale. a propus ca autorităţile maghiare să fie informate de rezultate. I-II) Barbath Carol Membru de partid în ilegalitate. a refuzat să se retragă în interiorul URSS. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei. (Barbaşov) Asistent la Facultatea de filologie Bucureşti. Idem. 1952 17 (vol. română.05. s-a refugiat din Ismail în România. Original. decizie reconfirmată în 1956 (de două ori). CCP a hotărât anularea încadrării lui în Partid.

1 470 3104 Barbălat Boris Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tâlhărie.04. vătămare corporală. Copie. s-a refugiat în judeţul Dolj. 1 117 . în 1944 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 19. după 23 august 1944 a refuzat „repatrierea” în URSS. Original. Originale. care a solicitat reîncadrarea în Partid. era înscris şi 27. se desolidarizează de mişcarea comunis1948 tă).04. când se afla la Ismail.01. Întrucât la căderea din 1934 a avut purtare proastă la Siguranţă (a declarat că 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 11 471 2666 Barbălată Iosub Membru de partid exclus pentru că.469 413 Barbă Nina Membră de partid cercetată pentru că: în 1941. în timp ce era membru al PCR. CCP a hotărât respingerea cererii. iar în 1940 a plecat în URSS. a refuzat să se retragă în interiorul URSS. de unde s-a întors în 1947 fără permisiunea autorităţilor sovietice. 2 472 2936 Barbălată Leizer Membru de partid în ilegalitate. cu scopul de a emigra în 1950 Palestina. CCV a hotărât anularea încadrării ei. Originale. la sionişti. huliganism şi violare 1974 de domiciliu.05.

Barbescu Simion Membru de partid exclus pentru că: fiind stăpânit de viciul beţiei. Întrucât şi-a retras apelul. să sustragă bani din genţile colegilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1981 CCP a propus. 4.12. Barbăroşie Ion I. Originale. a recurs la metode străine procesului instructiv-educativ. CCP a 25.473 412 Barbălată Vasile Responsabil al Centrului DCA Brăila.09. 6 475 2667 9 476 3092 5 477 408 9 118 . organizaţiei legionare. iar în 1972 aceasta din urmă i-a fost ridicată. Originale. membru de partid exclus pentru că: a făcut politică legionară. Original. Barbeş Petre D. hotărât clasarea cazului. ca 1973 profesor. reconfirmată în acelaşi an. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. încât a ajuns 19. Originale. menţinerea deciziei. 1954 1 474 3386 Barbălată Viorel T.05. Membru de partid exclus pentru beţii şi manifestări străine de conduita unui membru de partid. Originale. a decăzut din punct de vedere moral. Membru de partid exclus pentru că timp de un an a refuzat să participe la viaţa de partid şi nu s-a prezentat să-şi 29. preschimbe carnetul . alte abateri. Membru de partid exclus pentru că în anii 1937-1941 a fost membru al 28. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 În 1961 sancţiunea i-a fost transformată în „vot de blam”.02.02.

1957 10 481 399 Barbonţa Ioan I. în 1938 s-a înscris în FRN. din 1927 a activat în Partidul averescan. unde a fost avansat în grad şi a fost decorat. CCP a retrimis cazul Comitetului regional PMR Timişoara.05. a avut strânse legături cu Iuliu Maniu. Originale. obştesc. ca locotenent activ a luat parte 1949 la reprimarea revoluţiei din Ungaria. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. cu familia lui 19. folosea braţe de muncă salariate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. a luat parte la Rebeliune. Bella Kun. Membru de partid exclus pentru că: în trecut ar fi cântat cântece legionare. ca ostatic. 1 480 400 Barbonie Constantin I. 5.478 402 Barboloviciu Virgil Fost membru al Comitetului judeţean PMR Sălaj. reconfirmată în 1960. împreună cu un grup format din ofiţeri şi familia lui Iuliu Maniu. Originale. 1 479 401 Barboni Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost agent al Siguranţei. fiind printre elementele reacţionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost trimis în judecată pentru furt din avutul 27. deschis clasa muncitoare înscriindu-se la 1950 legionari. Originale.06. a trădat în mod 20. a avut servitor. exclus din partid pentru că: în 1919 a fost schimbat. 1960 Pentru adâncirea cercetărilor. 2 119 .04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1946 a refuzat să se prezinte la vot.02.

Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Barbu Alexandru Responsabil de cadre la Comitetul Provizoriu al Sfatului Popular orăşenesc Brăila. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Original. Barbu Aurelia (Mozes) Membru de partid exclus pentru că făcea parte dintr-o familie de exploatatori care şi după 23 august 1944 a continuat să exploateze munca salariată (a deţinut un laborator chimic). 2 483 394 3 484 393 1 485 390 1 486 2981 7. în timpul guvernului Rădescu a 19.03. Barbu Anastasia Membră de partid exclusă pentru că a fost proprietară de atelier textil şi a 14. fost numit primar al comunei Fântânele. membru de partid exclus pentru că: era un element care a contribuit la 22. Originale. s-a căsătorit cu fiica unui poliţist al regimului burghez. Barbu Alexandru Gh. CCV a hotărât menţinerea deciziei.482 395 Barbovschi Alexandru Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la manifestaţii legionare. exploatat salariaţii. crime şi jafuri pe teritoriul Uniunii 1950 Sovietice. şcoală de ofiţeri şi a fost instruit de 1953 instructori hitlerişti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic a urmat o 17. Originale.08. în postul deţinut a avut o comportare imorală.06. Original. 1950 judeţul Teleorman. 1951 3 120 . a întreţinut relaţii cu chiaburii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.11.

Originale. 1951 4 488 391 Barbu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost un element exploatator (şef 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât abaterile avute nu constituiau motive de excludere. Barbu Dittrich Iosif Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a fost membru al Grupului Etnic German şi în organizaţia 17.487 2707 Barbu Bernard (Ettinger) Responsabil al gărzilor cetăţeneşti din Alexandria. membru de partid exclus pentru că: în funcţia avută a lucrat superficial şi a adat dovadă de indisciplină. 4 490 791 34 121 .10. el însuşi ocupându-se cu comerţul. maistru ţesător. Originale. Şef de birou în Regimentul 6 Securitate.06. Originale.04. şi-a manifestat nemulţumirea faţă de gradul pe care îl avea. 1 489 389 Barbu Constantin M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 4. paramilitară „Deutsche Manschaft”. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. şi-a 20. s-a dovedit a fi un element necinstit şi anarhic. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. însuşit o sumă din banii ostaşilor din 1956 subordine. reconfirmată în 1966. 1961 şi 1972. alte 1959 abateri. având atelier cu angajaţi). CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.09.

Originale. în funcţia avută a întrebuinţat metode de comandă. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09.09. 6 494 385 Barbu Dumitru I. a dus activitate 1953 reacţionară împotriva PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat parte la 1953 războiul antisovietic. Activist la Comitetul raional PMR Piteşti. reconfirmată în 1962. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. 1962 5 493 386 Barbu Dumitru Gh. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost în anturajul elementelor din PNL. Originale.10. 3 492 387 Barbu Dumitru D. făcut parte din PNL. membru de partid exclus pentru că: în regimul burghezomoşieresc a fost agent de percepţie. şef al Spaţiului Locativ. Membru de partid exclus pentru că în 1935-1937 a făcut parte din organizaţia 26. 6. legionară. apoi s-a înscris în PNL şi PSD – 11. 6 122 . reconfirmată în 1956. fracţiunea Titel Petrescu.491 388 Barbu Dumitru Membru al Comitetului de Partid al Sfatului Popular orăşenesc Ploieşti.08. a 18. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCV a 1950 hotărât anularea deciziei. confirmarea stagiului de partid din 1961 ilegalitate. Original. 1 123 . 3 498 848 Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară.495 384 Barbu Enache Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în 1940 şi 1944 s-a refugiat de la Cernăuţi în ţară.12. confirmarea calităţii de membru. Ţinând cont de activitatea lui. sancţionarea cu „vot de blam” şi i-a interzis ca timp de un an să ocupe posturi de răspundere în Partid. 1954 1 496 383 Barbu Florea Activist la Judeţeana PMR Râmnicu Sărat. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. CCP a hotărât confirmarea stagiului din 1942. alte 1950 abateri. 26.10. 28. După 23 august 1944 a denunţat un grup de manişti.06. Original. între care era şi fratele său. 1 497 382 Barbu Gabriel (Feldman Henri) Şef al sectorului Istoria medicinei de la Institutul de Igienă şi sănătate publică. alte abateri. Originale. Original. timpul şi-l pierdea prin cârciumi.02. exclus din partid pentru că: în 1941 a avut legături cu conducătorii legionari. membru de partid care a solicitat 23. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 8.

1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1979. 1 502 3237 9 503 849 5. reconfirmată în 1962. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. alte 15.09. exclus din partid în 1949 pentru că: şi-a însuşit 38000 de mii lei proveniţi din vânzarea ziarului „Scânteia”. în 1951 a fost condamnat penal pentru deţinerea unui pistol şi a unei arme militare. care fierbea ţuică. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.499 847 Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară.06. Originale. Barbu Gheorghe Membru de partid exclus în 1976 pentru că: fiind plecat într-o excursie organizată de ONT în Bulgaria şi Grecia. 1978 CCP a propus. copie. membru de partid exclus pentru că a mers la reacţionarul Traian 22. abateri. Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 19. 1973 CCP a hotărât menţinerea deciziei. grupul din care făcea parte. 6 500 3093 5 501 381 Barbu Gheorghe Primar în comuna Isvoarele.04. 1940 a activat în organizaţia legionară. Dâmboviţa. menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază. Originale. prilej cu care a 1950 căutat să-l compromită îmbătându-l. Original. Geagu. s-a întors cu 13 zile mai târziu decât 21.07. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Barbu Gheorghe I.10. 1957 4 124 .

nu a mai vrut să lupte 1951 pentru Partid. Barbu Ilie Membru de partid exclus în 1974 pentru că: în calitate de şef de post de miliţie în comuna Dor Mărunt. a luat parte la mai multe greve. i-a interzis ca timp de doi ani să ocupe funcţii de răspundere. Originale. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost gardian la Poliţia Capitalei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. laptelui să delapideze o sumă mare de 1977 bani. Original. Hotărâre reconfirmată în 1980. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1 505 2812 2 506 3313 10 507 3209 7 125 . instanţa a stabilit că nu poate justifica faptul că a obţinut prin 25. 22. Barbu Iacob I.04. CCP a propus.504 871 Barbu Grigore Membru de partid exclus pentru că sub ameninţarea şefului său de atelier s-a înscris la legionari.03. membru de partid exclus pentru că. Barbu Ilie Şef de coloană şi secretar al BOB de la Autobaza nr. intrat în ilegalitate. CCV a hotărât anularea deciziei şi 1950 confirmarea calităţii lui de membru. Original. atunci când PCR a 19. 1980 Întrucât motivele pentru care a fost exclus s-au dovedit neîntemeiate.06. l-a favorizat pe şeful Centrului de colectare a 26. Totodată. alte abateri. menţinerea deciziei. în timpul războiului a avut manifestări antisovietice. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.06. muncă suma de 41000 lei. Originale. apoi camerist la Ministerul Domeniilor. fiind judecat pe baza Legii 18/1968. după care. 2 Craiova. era un element beţiv şi antisemit.

Originale. regiunea Baia Mare. regiunea Ploieşti. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. În 1979 sancţiunea i-a fost ridicată. Barbu Ioan Fost preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Vulcana-Pandele. membru de partid exclus pentru că a bătut tractoriştii. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. Original. Barbu Ioan Director la SMT Ardus.05. Originale. Originale. anterior. beţie şi 13. concubinaj cu o femeie de moravuri 1954 uşoare. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. regimului.11. În 1956 hotărârea a fost anulată şi a fost reprimit în Partid cu vechimea din 1945. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. iar pentru atitudinea lui 1954 nepartinică faţă de tractorişti l-a sancţionat cu „vot de blam”. 1981 CCP a propus. 4 509 875 4 510 828 4 511 3387 5 126 .07. Barbu Ioana Membră de partid exclusă pentru că timp de trei ani nu a participat la adunările generale ale organizaţiei de 29.10. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut 22. bază şi nici la munca în CAP. (Kraus Richard) Membru de partid exclus pentru că era un exploatator care în perioada dictaturii antonesciene a fost o unealtă a 26.508 872 Barbu Ilie V. membru de partid exclus pentru scandaluri.

07. a cerut să fie scos din funcţie. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul de partid. a fost informatorul Siguranţei şi a ţinut legătura cu Gestapoul 12.512 873 Barbu Ion Căpitan de vas la Agenţia Sovrom Transport Galaţi. membru de partid exclus pentru că a săvârşit diverse abuzuri şi ilegalităţi. funcţia avută a sprijinit interesele 1951 chiaburilor. a transportat trupe şi material militar. în 17. 28. 23. Original. în timpul războiului antisovietic. Original. 1952 în calitate de comandant de vas. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. 2 513 3270 Barbu Ion Şef al postului de Miliţie din comuna Ghimpaţi. german. CCP a propus. 25 514 3401 Barbu Ion A.01. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. menţinerea deciziei. CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 127 . judeţul Ilfov. Originale. Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. (II) Responsabil la Grupul sindical agricol.03. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1983.07. 5 515 829 Barbu Ion C. iar trecutul lui să fie cercetat de „organele în drept”. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

cuib condus de Mihai D. reconfirmată în 1956 şi 1966.03. Originale. 6 518 792 Barbu Ionel V. a luat parte la manifestări legionare. că în 1940-1941 a desfăşurat activitate 1963 legionară. 4 128 .516 793 Barbu Ion F. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (A făcut parte din Divizia „Tudor Vladimirescu”.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. condusă de Iancu 1960 Tăbăcaru. s-a 30.10. exclus din Partid pentru că în funcţia avută folosea metode dictatoriale. Membru în BOB al Atelierelor Griviţa. copie. dovedit necinstit. Iliescu. exclus din Partid în 1961 pentru 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 519 790 Barbu Ivanciu Director al Fabricii de paste făinoase şi biscuiţi „Dunăreana”. Originale. Membru de partid exclus în 1959 pentru că din 1937 a fost membru al organizaţiei legionare din Balş. a avut legături intime cu Elisabeta Apostol şi şi-a părăsit soţia.03. Originale.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1928 s-a înscris în organizaţia fascistă 15. 1960 5 517 874 Barbu Ion N. Membru al Comitetului judeţean PCR Buzău şi Preşedinte al Federalei Cooperativelor. 5. Originale. Galaţi. motiv pentru care a fost 1951 condamnat penal. „Banda neagră”.

Originale.520 789 Barbu Marin Activist la Raionul PMR Alexandria. Barbu Matei I. faptă pentru care a fost condamnat penal. Originale. pentru a acoperi lipsa în gestiune a unui gestionar. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al cooperativei de consum. a semnat un act fictiv. 13. 2 521 3407 4 522 788 8. frate al său. reconfirmată în 1966. menţinerea deciziei. Barbu Marin Gh. exclus din Partid pentru că s-a ocupat de interesele sale personale şi a părăsit 12. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei.11.11. Original. 1981 CCP a propus. pentru delapidare. copie. Originale. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. CCP hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1964 pentru că a fost condamnat penal 19. exclus din Partid pentru că a avut un comportament brutal faţă de soţie şi un 24. Barbu Marin D. 4 524 79 7 129 .08. munca. 1954 1 523 3059 Barbu Marin I. Plutonier la UM 01256 Caracal. Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni poliţieneşti. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1971 şi-a pierdut carnetul de partid şi a refuzat să participe la adunarea de partid în care s-a analizat situaţia lui.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Diriginte al Oficiului PTTR din comuna Zorleni.

Original. 5.525 810 Barbu Mihai Şef al Serviciului de Cadre de la Banca de Stat.05. 1957 şi 1960. reconfirmată în 1957. exclus din Partid în 1954 pentru că: a luat parte la acţiuni legionare. fapte pentru care a 1955 fost arestat şi cercetat. (Burach. Originale. Responsabil al Secţiei de Educaţie Politică de la Judeţeana PMR Ialomiţa. 1955 14 526 809 Barbu Mihai G. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Burah) Secretar al Legaţiei RPR din Belgia. Barbu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară şi a dat informaţii despre 31. 6 527 808 Barbu Morel I. muncitori. alte abateri. exclus din Partid pentru că s-a dovedit necinstit (nu a putut justifica sume mari 23. alte abateri. membru de partid exclus în 1954 pentru că a întreţinut legături cu elemente duşmănoase şi a transportat peste graniţă 23. reconfirmată în 1967. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 21 528 807 1 130 . Originale. 1960 şi 1961. în funcţia avută a angajat elemente necorespunzătoare. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trecut în evidenţa „organelor în drept”.11. era stăpânit de spiritul mistic (merge duminica la biserică). CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.04. Originale. de bani provenite din vânzarea cărţilor şi 1952 a broşurilor de partid). obiecte de valoare. reconfirmată în 1956.

12.05. CCP a propus. 1962 55 531 805 Barbu Nicolae H. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1977 3 530 806 Barbu Nicolae D. pe care le-a sprijinit. în muncile avute s-a 13. Activist de partid.05. menţinerea deciziei. Lucrător politic în mai multe unităţi militare.08. 5. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1951 speculative. 5 532 804 Barbu Nicolae N. Membru de partid exclus pentru că în 1935-1940 a activat în organizaţia 29. pe frontul de la Odessa. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare şi abuz în serviciu. Originale. 2 131 . Originale.529 3188 Barbu Nicolae C. cupură ziar. membru de partid exclus în 1959 pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. reconfirmată în 1979 şi 1980. legionară. lăsat corupt de elemente afaceriste. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. reconfirmată în 1961.

Originale. membru de partid exclus pentru că: în postul avut s-a înconjurat de elemente duşmănoase. a făcut parte 1957 din „secta religioasă” „Oastea Domnului”. elemente afaceriste. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. CCP a hotărât clasarea cazului. să predea cotele de cereale.04. 4 132 . Originale. Întrucât a renunţat la apel.01. s-au lovit 1981 reciproc.I. a fost condamnat penal pentru sustrageri de materiale din întreprindere. Originale. 5 535 802 Barbu Ofiţă (Ofiţa) Director al Magazinului textil Giurgiu. 5. a fost de acord ca 1952 fiica sa să se căsătorească cu un ofiţer deblocat. Secretar al organizaţiei de bază din Secţia mobilă – Sălătruc. din cadrul I. 1965 4 534 3410 Barbu Niţă Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că împreună cu un coleg de serviciu a mers la un restaurant. 1 536 2683 Barbu Oprea M. întreţinea legături cu chiaburii.12. a favorizat 17. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.R. a refuzat 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care. exclus din Partid în 1965 pentru că: a folosit banii din cotizaţii în scop personal. al cărui tată a fost mare negustor. după 25. Moineşti. fiind în stare de ebrietate. ca responsabil al Cantinei i s-a găsit lipsă în gestiune.533 803 Barbu Nicolae V.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară. Întrucât motivele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. de Ziua minerului. alte abateri. Barbu Romulus Ofiţer de Securitate. şi că tatăl său fusese exclus din Partid. 1956 6 538 800 Barbu Pavel N. manifestări şovine. 4 539 799 1 540 392 1 133 . CCP a hotărât anularea deciziei. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Originale. iar abaterile nu constituiau motive de excludere. 1954 Întrucât era un element tânăr. în 1953. a avut atitudine nesănătoasă faţă de critica organizaţiei de bază. 4.12.11. a provocat scandal şi a avut 25.537 801 Barbu Pavel A. Rodocea. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în acelaşi an a fost reţinut de Securitate. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Dobrescu ş. pentru un an.05. membru de partid exclus pentru că: a neglijat cercetările privind sustragerea unei cantităţi de benzină din depozit. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a ascuns faptul că părinţii lui erau chiaburi. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”.a) şi titelişti.10. CCP a hotărât anularea deciziei. locotenent major. Original. Original. 18. Şef al Bibliotecii Centrale a Armatei. Originale. Barbu Sabin-Alexandru Locţiitor politic la un batalion de deservire a Aerodromului Caracal. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940 a avut activitate 24. întrucât avea relaţii cu militanţi politici manişti (Ilie Lazăr. Nicolae Carandino. alte abateri.

1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1952 pentru 20. faptă pentru care a fost condamnat penal. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat 1954 şperţ. Originale. alte abateri.541 798 Barbu Silviu Gh. Membru de partid exclus pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a preluat 27. 38 542 797 Barbu Solomon (Bercu) Activist PMR la Sectorului „II Negru”.04.08. 7 545 795 Barbu Stoica Preşedinte al Sfatului Popular Comunal Baloteşti. 6 544 3285 Barbu Steţenco-Marin Membru de partid exclus în 1979 pentru că: a încercat să acopere lipsa în gestiune cu bunuri provenite din furt.10. Originale.03. că: a servit interesele chiaburilor.12. 1955 6 543 796 Barbu Stan D. 1979 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1959. tipografia unui evreu. reconfirmată în 1980. 1960. reconfirmată în 1960. regiunea Bucureşti. Originale. -. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în trecut a luat parte la 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 31. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. alte abateri. 1 134 . manifestaţii legionare. alte abateri. exclus din Partid în 1952 pentru că: în 1947 l-a ajutat pe fratele său să plece clandestin în Palestina.

02.07. Original.04. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 1961 cercetare temeinică. a fost apoi proprietar de birt şi a 25. 2 550 816 Barbu Traian Membru de partid exclus pentru că.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 548 818 Barbu Toma T. 1. Original. strângerea populaţiei civile de la Odessa. 2 549 817 Barbu Traian Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. a făcut afaceri cu mai mulţi negustori de vinuri. 1950 1 135 . alte abateri. făcut comerţ clandestin cu băuturi 1956 spirtoase. Original. în timpul colectărilor a 21. Original. alte abateri. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1956 care ulterior a fost masacrată. 10.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de primar. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului regional PMR Hunedoara. Original. 2 547 794 Barbu Tilea D. bătut ţărănimea săracă. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 20.546 2688 Barbu Tase (Bădărănescu) Membru de partid exclus pentru că: a fost proprietar de trăsură şi a avut un angajat. copie. în calitate de secretar al organizaţiei de bază săteşti.

1977 3 552 814 Barbu Vasile (Krauss) Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate anticomunistă şi de trădare a clasei muncitoare. a depus carnetul de partid. 7 553 815 Barbu Vasile I. 1 136 . Brăila. 21. Originale. era exploatator. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ţinând seama de faptul că sprijinise 1951 mişcarea muncitorească în perioada războiului.02. Membru de partid exclus pentru că: în 1924-1944 a fost membru al PNL. exploatat braţe de muncă salariate. exclus din Partid pentru că în 1947-1948 a fost proprietar de atelier mecanic şi a 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. 1954 întreţinea legături intime cu o muncitoare în sediul organizaţiei de bază. străin de 1949 interesele poporului. Secretar al organizaţiei de bază de la fabrica „Salomir”. considerându-se nedreptăţit. Originale. element necinstit. afacerist şi descompus din punct de vedere moral. Membru de partid exclus în 1974 pentru că: a fost judecat pentru provenienţa ilicită a unor bunuri.05. menţinerea deciziei. Originale. 10 554 2881 Barbu Vasile S. reconfirmată în 1956 şi 1959.09.551 3212 Barbu Traian C. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid.08. era un 27. exploatator. CCP a propus. 5. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.

Original. a avut 1950 funcţii importante în administraţia de stat.05. alte măsuri. CCP a constatat că într-o misiune de recunoaştere apelantul a luat iniţiativa de a trece de partea armatelor sovietice.06.555 2652 Barbu Vilan Membru de partid exclus pentru că avea un trecut duşmănos faţă de clasa muncitoare (fusese membru al FNR. 1 557 230 Barbulovici Iancu Activist al PMR. a 27.).04. în calitate de şef de patrulă şi comandant de gardă la o fabrică de textile din Cernăuţi. 1951 CCV a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid.06. motiv pentru care a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. Originale. 1957 4 558 232 Barbura Augustin Director la Uzina Electrică din Aiud. exclus din Partid în 1956 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. a făcut afaceri ş. 8. alte abateri. 30.a. agent de poliţie şi agent acoperit al SSI. luat parte la şedinţe legionare. Ţinând cont că era un element tânăr. 16 556 813 Barbu Voicu Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar i s-a găsit un deficit în gestiune. exclus din partid pentru că în trecut a fost 10. Originale. 1953 CCP a propus menţinerea deciziei. 2 137 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.

11.10. a fost martor al apărării în procesul unui 1951 sabotor. Original. avea 1965 viciul beţiei. 3 563 155 Barcari Timoftei Membru de partid cercetat în legătură cu stabilirea stagiului în Partid. Original. fost şef de cuib. Originale. 1 560 165 Barbus Niculae Membru de partid exclus pentru că: în 1934-1941 a făcut politică legionară şi a 17. Hotărâre reconfirmată în 1963. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. copie. Originale. CCP a hotărât menţinerea stagiului <1951> din 1945.11.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat parte la războiul 1950 antisovietic. 1 561 164 Barbuţ Elena (Tunea) Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (Poliţie şi Siguranţă). CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1947 10. 8 138 . 1954 1 562 163 Barbuţ Gheorghe D.559 233 Barbura Valeriu Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Informaţii. 1. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în 1940-1944 a fost agent telegrafist la Serviciul Special de 28. alte abateri. s-a dovedit a fi necinstit.

06. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. informaţii despre starea de spirit a 1951 muncitorilor.564 221 Barcsik Iosif Membru de partid exclus în 1952 pentru că a fost categorisit chiabur. reconfirmată în acelaşi an. Valea Jiului. Membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al capitalismului. 3. copie. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei. exclus din Partid pentru că: a activat în organizaţia 17. Original. alte 11. Vicepreşedinte al Sfatului Popular al raionului Loviştea. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 565 220 Barcuţeanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. alte măsuri.04. 4 139 . în timpul războiului antonescian dădea 11. 3. 1 566 222 1 567 324 Bardac Dumitru N. Original.12. 1960 13 568 2937 Bardac Ioan Responsabil cu agitaţia şi propaganda al organizaţiei de bază din comuna RâuBărbat.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară şi a luat parte la Rebeliune.07. Original. membru de partid exclus pentru că în funcţia avută s-a dovedit a fi un element afacerist. Originale. Bardac Aurelian N. alte 1949 abateri. abateri.

CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24. după 23 august 1944. Bardaş Ioan Responsabil cu munca de tineret la Comitetul PMR de plasă Făgăraş şi 18. unde a ocupat funcţii de răspundere. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1976 Decizia a fost menţinută. menţinerea deciziei.1967 onară ilegală. Originale. secretar al UTM. 7 572 556 1 140 .12. exclus din Partid pentru 1950 că era un element afacerist şi beţiv. ca secretar al Preturii Părincea. Original. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. a protejat pe chiaburi. Comitetului judeţean Hunedoara al PCR. Copie. Întrucât a sprijinit activitatea revoluţi. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1947. în 1945 a fost încadrat în Frontului Plugarilor şi numit preşedinte al Plăşii Părincea. membru de partid exclus în 1950 pentru că a activat în PNŢ. 1948 1 570 2919 Bardan Vasile Profesor la Institutul Politehnic din Timişoara.569 2884 Bardan Nicolae V. faţă de care a întrebuinţat bătaia şi înjurătura. judeţul Bacău. 6. În 1968 CCP a propus. 18.10. Originale. 9 571 3133 Bardar Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc.05. (Bărdan) Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturilor carlistă şi legionaroantonesciană a fost instructor de premilitari.

6.08. Originale. fiind încorporat în Armata maghiară.07. Bárdi Rozália Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. a luptat contra Uniunii Sovietice. 1952 2 577 1156 Bardoczy Iozsef Cetăţean ungar pentru care Ambasada Ungariei în România a cerut să se confirme dacă a luat parte la greva din 28. Original. făcut parte din plutonul care executa 1950 dezertorii. copii. Originale.08. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Mircea Vodă. Originale. 1977 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că în arhive nu se regăseşte informaţia solicitată. 1953 4 575 823 Bardocz Adalbert (Bella) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Galaţi. 1 576 824 4. 1958 10 574 182 4. Bardocz Zoltan Membru de partid exclus pentru că. Original. unde a 14. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.02. copii. deci necombatant.573 555 Bardaş Radu Al. Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.04. reconfirmată în 1960. membru de partid exclus în 1955 pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Întrucât a fost şofer. 5 141 . alte abateri CCV a hotărât menţinerea deciziei. octombrie 1922 din Mediaş.

română. 10 580 603 Barenboim Oişie (Basca) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării soţiei sale de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte că în 22.1952 au comunicat informaţiile solicitate. Referinţe semnate de Ida Felix şi Bercu Feldman. CCV a hotărât menţinerea deciziei.02. copii. rusă. perioada războiului a făcut parte din 1958 PCdR. Notă de răspuns a CCP adresată CC al PCUS prin care se confirmă solicitarea. 29 579 715 Baremboim Avram Persoană pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat să se confirme dacă a fost membru al PCdR. Originale. alte 1950 abateri.578 124 Bárdos Ladislau Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. lb. Originale. comunei l-a bătut pe secretarul UTM. maghiară. ca primar al 17. română. Adresă de răspuns a CCP prin care s. 19. 31.03. Adresă a CCP prin care se confirmă 1961 solicitarea.05. Original. 1 142 . 27 581 827 Bargu Ştefan Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor. Originale. lb.03. copie.

2 584 3245 Bari Toader Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru furt din 29.582 2655 Barhard Aurel S. nu se putea verifica. CCP a hotărât anularea deciziei şi i-a recomandat ca pentru reprimirea în Partid să se adreseze organizaţiei de bază. exclus din Partid pentru că în perioada grea economică a întreţinut legături cu elemente afaceriste şi a făcut speculă cu medicamente. avutul obştesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 585 853 Barna Ecaterina (Fodor) Membră de partid exclusă pentru că în 1944. Secretar al organizaţiei de bază nr.1957 iată.04. 1951 cât a fost în Israel şi Turcia. student.05. Originale. menţinerea deciziei. Întrucât acuza s-a dovedit neînteme. Originale. în timpul deportării populaţiei evreieşti. Original. CCP a hotărât respingerea cererii. reconfirmată în 1956.08.09. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 9. Originale. 1955 2 583 854 Barhard Jean Responsabil organizatoric al organizaţiei UTM de la Institutul Politehnic Bucureşti. 7 din Ministerul Sănătăţii. care a solicitat încadrarea în Partid. Întrucât o perioadă de peste doi ani. 14. 15. a luat parte la percheziţionarea femeilor. 3 143 . 1978 CCP a propus.

Originale. Originale.07. Originale. 1976 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. copii. ca om de serviciu la Primărie. neîntemeiat. 6 588 857 Barna Mihai Membru de partid exclus pentru că în 1944. pentru reîncadrarea în Partid urma să se adreseze organizaţiei de bază. 1 144 . 7 587 856 Barna Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1930-1940 a cântat cântece legionare şi a participat la inaugurarea monumentului lui Moţa şi Marin.586 1146 Barna Ferenc (Francisc) Cetăţean maghiar pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a 28.05. CCP a hotărât anularea 1957 deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Întrucât de la excludere (1950) a trecut prea mult timp. Ţinând cont de activitatea pozitivă şi 17. CCP 1958 a hotărât anularea deciziei şi a recomandat organizaţiei de bază să pună în discuţie cererea sa de primire în rândul candidaţilor. 1942 a intrat voluntar la Şcoala de 1954 subofiţeri de jandarmi Timişoara.08. a luat parte la deportarea populaţiei evreieşti din oraşul Sighet. 3 589 855 Barna Moise Angajat al Miliţiei Baia Mare. membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la şedinţe legionare. de transformarea sa de la excludere. Întrucât motivul s-a dovedit a fi 15. în 26. cerut să se confirme apartenenţa la PCR. Original.

a fost slugă 14. alte abateri.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât în ilegalitate a ajutat Partidul.05. Originale. fals în acte şi uz de fals. a protejat unii chiaburi.06. membru de partid exclus pentru că: a încadrat în funcţii de răspundere elemente duşmănoase. 1 591 821 Barna Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost patron în Arad. 4. 1972 4 145 . 2.05. 1956 4 593 820 Barnea Constantin Membru de partid exclus pentru că a neglijat viaţa de partid. 21. Şef al Sectorului de cadre al Sfatului Popular raional Râmnicu-Vâlcea. 1951 CCV a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. 19. credincioasă a capitaliştilor români şi 1951 germani. Originale. Originale.590 822 Barna Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost patron de drogherie. 2 594 3078 Barnea Margareta Membră de partid exclusă pentru că a fost condamnată penal pentru delapidare. Original.06. a falsificat acte pentru a-şi însuşi bani. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1951 reprimirea lui în Partid. 1 592 1534 Barnac Dumitru Gh. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Original. regiunea Piteşti. fapte pentru care a fost sancţionat cu „vot de blam cu 13. cu care a întreţinut relaţii intime. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trimis în producţie ca brutar. Original.595 819 Barnuţ Constantin Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la acţiuni legionare. 2 597 843 Barok Mihail Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1942-1944 a făcut parte din 25.10. abateri.08. şi-a însuşit o sumă de bani. 1 596 844 Baroc Atanasie L. 2. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.10. membru de partid exclus pentru că: s-a purtat rău cu populaţia. 4 598 842 Baron Constantin Secretar la Sfatul Popular al comunei Frânceşti. a dobândit cartele de alimente şi îmbrăcăminte pe nedrept. alte 31. alte abateri. Originale. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a insultat un activist de partid. în producţie. Original. Partidul „Crucea cu săgeţi”. Instructor la Judeţeana de Partid Ilfov. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. ca responsabil sportiv al Sindicatului. exclus din Partid pentru că: a furat o serie de lucruri şi a introdus în sediu femei de moravuri uşoare. avertisment” şi trimiterea în producţie pe 1951 timp de 2 ani. 1954 2 146 . Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.12.

04. Întrucât a fost greşit încadrat. nu era verificată. membru de partid exclus pentru că: perioada de până în 1944. Originale. Original. Originale. 13. 2 601 2638 Baroncea Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 s-a ocupat cu afacerile. 2309. în timp ce era şeful unei echipe de cercetare din MAI.01. 7. 24 147 . şi-a însuşit obiecte de la o persoană căreia i-a făcut percheziţie domiciliară. era beţiv. 1953 2 600 2920 Baron Vasile Membru de partid exclus în 1955 pentru că în anii 1939-1941 a făcut parte 18. Secretar la Sfatul Popular Mândruloc. 1967 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. din organizaţia legionară. a avut relaţii cu diferite femei şi s-a despărţit de soţie.599 841 Baron Eugen I. 1959 reconfirmată în 1960 (de două ori) şi 1968. în 1953.03. cât a stat în Basarabia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost condamnat penal. raionul Arad. CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. a fost în relaţii bune cu chiaburii. 1956 2 602 840 Barosan Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în Mişcarea Legionară.

Membru de partid exclus în 1959 întrucât: a fost condamnat penal pentru 21. Original. iar după Eliberare a lucrat la poliţia din oraşul 13. ca 20.12. 1 605 144 Barra Zoltan A. gestionar de cooperativă s-a dovedit 1950 necinstit.08. 4 606 837 Barsasteanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. Originale. Copie. cât şi activitatea din Austria nu au putut fi verificate. nu trăia viaţă de partid. 1 148 . trăia cu diferiţi bărbaţi).06.10. deşi s-a 1951 dovedit că făcea o confuzie. Bad-Vöslau şi s-a încadrat în Partidul 1948 Comunist Austriac. fapte de necinste. CCP a hotărât respingerea cererii. În 1941 a plecat în Austria. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.603 839 Baroth Iudith (Iudita) Membră de partid exclusă pentru că era un element crescut şi educat într-un mediu burghez. deportat-o la Auschwitz şi. 2 604 2885 Barovschi Ştefania (Barowschi) Persoană care a solicitat încadrarea în PMR. a stăruit în acuze. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care avea o comportare imorală (a acuzat pe Paul Daicovici că a 27. Întrucât atât împrejurările în care a plecat din ţară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. unde a lucrat la o fabrică de zahăr.

membru de partid. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 30. 1 608 835 Barstan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a 10. Originale. Original. să i se anuleze stagiul 1952 din 1926. Original. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.607 836 Barsony Ştefan Membru de partid exclus pentru că era un element care a exploatat clasa 25. Comitetului municipal Bucureşti al PCR.01. 4 609 838 Barşai Oscar Membru de partid reverificat. 3 610 3134 Bart Aurel Membru de partid care a solicitat să fie luat în evidenţa celor care au activat în mişcarea revoluţionară ilegală. copie. 1974 Întrucât apelantul nu a adus dovezi în sprijinul cererii. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. făcut parte din organizaţia legionară. întrucât cazul său nu a fost cercetat suficient. 4 149 . Originale.10. care i-a fost greşit acordat de către Comisia de Verificare şi să i se acorde vechimea în Partid din 1944. CCP a propus: menţinerea calităţii de 17.05. muncitoare.12. în 1975 cazul a fost clasat.

membru de partid în ilegalitate. CCP a hotărât respingerea cererii şi scoaterea lui din postul deţinut. reconfirmată în 1959. cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. 1952 Întrucât a fost informator al contraspionajului hortyst. Originale. Originale. Originale.10. copii. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. 1975 5 613 304 Barta Vasile Şeful Serviciului de Muncă şi Salarii de la Trustul de Construcţii nr. funcţie în care s-a dovedit necinstit. 10 150 . Partid. a fost preşedinte al organizaţiei Uniunea Populară Maghiară din comuna Bogata.611 831 Barta Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a trecut persoane peste frontieră în mod clandestin. pentru bani. Hotărâre reconfirmată în 1961. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat reprimirea în 29.12. raionul Luduş. 7 Petroşani.10. făcea parte dintr-o sectă religioasă. 1. 1953 8 612 1141 Barta Janos Persoană pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a cerut referinţe. a făcut greutăţi în campania de treieriş. 4.

apoi s-a retras în Germania. sovietici. Originale. care a luptat în armata fascistă 22.12. a bătut mai mulţi soldaţi 15. 1947 CCP a hotărât acceptarea cererii. în 1968 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1944. Partid. Întrucât s-a dovedit că era nevinovat. muniţie şi alte obiecte militare. 10 615 833 Bartha Alexandru Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut ostil Uniunii Sovietice. maghiară. 7 151 . 1952 unde a fost luat prizonier de către americani.05. Original.07. Originale. 1982 Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. apartenenţa la PCR.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timp ce era şeful Gărzilor Populare din Odorhei. 1 616 2898 Bartha Carol Persoană care a solicitat primirea în 22. 1 617 1198 Bartha Carol (Károly) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la 27.614 834 Bartalis Francisc Membru de partid exclus pentru că: înainte de 1944 a exploatat muncă salariată. la o percheziţie i s-au găsit 1957 arme. Copie. copii. în toamna anului 1944.

grav militari din subordinea sa. întrucât a renunţat la cetăţenia română. Original. Adresă de răspuns a CCP prin care s-a 1978 comunicat faptul că. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.07. Originale. Originale. a pierdut şi calitatea de membru al PCR. 8 621 186 Bartha Ioan Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. făcut parte din organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că a 28. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate.12. 21. membru de partid exclus şi trecut în rezervă pentru că a aplicat pedepse neregulamentare şi a lovit 21. CCV a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 620 3296 Bartha Grigore Ofiţer de armată. Originale. 1953 20 622 299 5. copii. 4.02. 1950 1 152 . Bartha Iuliu Membru de partid exclus pentru că era un element care toată viaţa lui a servit credincios pe moşieri şi a luat parte activă la exploatarea ţărănimii muncitoare. Originale. 7 619 832 Bartha Geza M. 1979 CCP a propus. copii.618 1162 Bartha Ernest (Ernö) Cetăţean ungar pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privind apartenenţa la PCR.12.12.

1 624 301 Bartha Pavel Prim-secretar al Comitetului raional PMR Târgu-Secuiesc. Ţinând cont de activitatea lui pozitivă în organizaţiile de masă. 1 626 303 Bartha Ştefan Gh. ca şi de atitudinea sa pozitivă de la locul de muncă. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiu de la data rezolvării apelului. 1957 CCP a hotărât confirmarea stagiului. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08.05. Original. 1950 i-a schingiuit şi le-a cerut bani. Originale. a 15.07. se recunoască stagiul de partid din 1945. Membru de partid exclus pentru că în 1940 s-a înrolat voluntar în armata hortystă. Originale. 1956 3 153 . detaşament de muncă alcătuit din evrei.06. care a solicitat să i 24. CCV a hotărât menţinerea excluderii din Partid. fiind repartizat la un 17. 8. când a fost concentrat în armata maghiară. depusă de la excludere.623 300 Bartha Nicolae Membru de partid suspendat pentru că în 1944. Original. 3 625 302 Bartha Sigismund Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu naţionalist-şovinist: a făcut parte din organizaţii fasciste. participat activ la războiul de jaf şi 1951 cotropire a Uniunii Sovietice.

exclus din Partid pentru că era un 18. alte abateri. 1951 apoi a fost trimisă de americani în Suedia).08. a participat la acţiuni legionare. 6. regiunea Cluj. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 629 544 Bartok Viorica (Ilie) Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: întrucât a trăit din exploatare. împreună cu patronul său. era străină de interesele clasei muncitoare. În 1955 a fost reîncadrată în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. la excursii organizare de asociaţia „Muncă şi Voe Bună”. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să se prelucreze cazul în organizaţia de bază. Copie.12. avea neverificată perioada 16. element beţiv şi scandalagiu.627 305 Barti Ştefan Gh. alte abateri. a însuşit diverse sume de bani provenite 1949 din vânzarea presei de partid. reconfirmată în 1960. (Barty) Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a luat parte. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07.11. exclus din Partid pentru că: şi.01. 4 630 2939 Bartolomeu Virgil Responsabil de presă la Secţia de Propagandă şi Agitaţie a Sectorului Ministere. 1953 7 628 307 Bartiş Gavril Secretar al organizaţiei de bază din comuna Frâncenii de Piatră. 1 154 . 1944-1946 (a fost închisă la Auschwitz.

10. moşier şi conducător cuzist.11. având relaţii cu 10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. adunând referinţe de la alţi membri de partid.10. în 1943 s-a înscris în Partidul Crucilor cu Săgeţi (Nyilas). Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9 632 294 Bartoş Andrei Ziarist la „Făclia” (Fáklya) din Oradea. reconfirmată de CCP în 1960. 1 634 296 Bartoş Paraschiva Fostă responsabilă la Căminul cultural „Nicolae Bălcescu”. Original. s-a purtat 26. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. diferiţi bărbaţi. Aron. Bucureşti. 1 155 . a procedat în mod 1953 anarhic.631 545 Bartoş Alexandru Membru de partid exclus în 1950 pentru că. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al lui Mişa 24. 2 633 295 Bartoş Ion I. brutal cu populaţia. Originale. pe 1950 care îl regreta. în calitate de pretor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. companie de „Levente” în comuna 1956 Sânzieni. Original. membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a fost comandant de 22. membră de partid exclusă pentru că: a trăit o viaţă uşuratică.04.

agent 19. Original. pe care nu le-a demascat. 1954 1 637 2896 Baruch Hermeliu (Barbu) Persoană care a solicitat primirea în Partid.11. era un element 15. 1 156 . a dus o viaţă uşuratică. a obţinut un carnet de 1949 scutire de muncă şi un post la Centrala Evreilor. 1 638 1083 Baruzaru Cezar Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică cuzistă. verificare să-i procure o copie după 1954 caracterizarea sa. Original. a îndemnat un membru al Subcomisiei de 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. al Gestapoului. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât respingerea cererii. imoral şi beţiv. 1 636 306 Barţichi Iacob Membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente străine clasei muncitoare.02.05. alte abateri. Copie. Întrucât în 1940 prin Willman.635 297 Bartoş Petru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de subofiţer de armată a bătut ofiţeri din cadrul aparatului politic. alte abateri. Originale. deşi este căsătorit. la verificare a avut o atitudine duşmănoasă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09.

5. în 1941 a fost trimis la Cernăuţi. (Iorgu) Membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat pentru trafic de influenţă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. tatăl 1960 său a fost cuzist. Original. s-a dovedit necinstit şi a protejat elemen1951 te duşmănoase regimului. Original. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fiind casier al cuibului. în aceeaşi calitate.07. unde a participat la arestări şi percheziţii ale civililor.639 318 Barza Samson Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a fost agent de poliţie. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 157 . 1 642 334 Basalic Iordache M. 1951 1 640 323 Barzache Nicolae Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. 6. regiunea Bihor.08.04. a avut legături cu elemente chiabure şi maniste şi s-a manifestat duşmănos faţă de Partid.03. a făcut parte din organizaţia 27. CCV a hotărât menţinerea deciziei. care în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. legionară. membru de partid exclus pentru că 24. 1952 2 641 322 Bas Florian Primar în comuna Tinca.

1954 1 644 336 Basangeac Gheorghe T. alte abateri. alte abateri.) CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3. legionar. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă 10.08. 19. Membru de partid exclus pentru că a furat cereale de la GAS Băneasa.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 646 337 Basarab Ioan Membru de partid exclus pentru că: era un element nesincer faţă de Partid. Locţiitor politic al Detaşamentului de muncă Băneasa (Securitate). Originale. Copie. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. pentru care a fost condamnat penal. 1 158 .643 335 Basamac Radu D.02. 1951 şi el legionar notoriu. membru de partid exclus pentru că: a dat dovadă de lipsă de vigilenţă şi orientare în descoperirea unor elemente duşmănoase. 2 645 2897 Basarab Georgeta Membră de partid exclusă pentru că: în 1940 s-a căsătorit cu Nicolae Basarab. afacerist şi speculant. (A făcut parte din Divizia „Tudor Vladimirescu”. Original. fiind cununată de Florin Miroiu.03. Originale. alte abateri. 14.

1954 se. alte abateri. alte abateri. a avut legături cu elemen1949 te duşmănoase. Locotenent de armată. pe care a căutat să le menţină în posturi de răspundere. comandant de companie. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.02. 17 649 743 Basarab Ovidiu Membru de partid exclus pentru că: a fost ajutor de inspector de Jandarmi. membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a căsătorit în uniformă legionară la Biserica 17. alte abateri. „Ilie Gorgani”.09.11. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea rude elemente duşmănoa. 2 648 2764 Basarab Nicolae I. pe motiv că 20. 1 650 744 Basarabu Virgiliu (Virgil) Membru de partid exclus pentru că în 1949-1950 a făcut închisoare. militar şi a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 26.09. în 1946 a 1950 sprijinit PNŢ. Secretar al organizaţiei de partid de la Ministerul Minelor şi Petrolului. chiaburi. fotografii. 37 159 . Original. pe frontul antisovietic a fost judecător 22. cu care întreţinea legături. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. era în relaţii cu un legionar notoriu.647 338 Basarab Mircea M.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 8. copie. rudele sale.06. foşti capitalişti. Hotărâre reconfirmată în 1957. 1 652 811 Basch Elena Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie de burghezi.651 812 Basch Andrei Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator. a sabotat realizarea sarcinilor de plan. care toată 30. au emigrat în Israel. 17 653 737 Basch Emeric Fost responsabil al Secţiei organizatorice a Comitetului judeţean de Partid Hunedoara. el însuşi fost proprietar de atelier. alte abateri. apoi director general al centralelor mecanice din Ministerul Agriculturii. exclus din Partid pentru că: era fiu de exploatator. a promovat şi menţinut în funcţii elemente duşmănoase. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea ei din Partid. Originale. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Suedia. 1953 8 160 . a fost şef de grup într-o organizaţie sionistă. când s-a întors în 1952 ţară (perioadă neverificată).10. CCP a hotărât anularea deciziei.05. Originale. după care în 1945 a stat în zona engleză de ocupaţie şi în 12. până în 1946. în 1944 a fost deportată în Germania. Original. viaţa a trăit din afaceri.

membru de partid exclus pentru că în perioada războiului a primit o educaţie 19.02.06. susţinând războiul cotropitor. 1948 8 655 738 Basculescu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost omul patronilor capitalişti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. antisovietică.08. soţul ei a fost ofiţer pe frontul antisovietic. Originale. 1 656 859 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cercetat pentru că la căderea din 1941 a avut purtare proastă. cu interdicţia ca timp de un an să ocupe posturi de conducere în Partid. războiului antisovietic a făcut propagandă 1951 fascistă. Originale. 1951 Întrucât după 23 august 1944 a dovedit că a rupt cu educaţia din trecut. (Petru) Responsabil al Resortului de studii şi documentare din Secţia de educaţie politică a Judeţenei PCR Maramureş. în timpul 27. 4 161 . Basoc Aurelia Membru de partid exclus pentru că: era fiică de exploatator. CCV a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. unde a fost decorat cu „Coroana României”. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1944.02. CCP a hotărât: primirea lui în Partid ca membru nou. locotenent-major. Original. ca directoare la Liceul Comercial Sibiu a făcut propagandă fascistă. Originale. 1953 2 657 861 Bastan Gheorghe S. Decizie reconfirmată în 1953. fascistă. a admonestat Judeţeana Maramureş a PCR pentru că l-a primit în Partid fără să aibă situaţia clarificată. Şef de Stat Major la Batalionul de Paraşutişti Bucureşti.654 2642 Basch Francisc E. 2.

şi spărgător de 1957 grevă.05. Originale. era un element necinstit. patronului uzinei I. CCP a hotărât că nu îndeplineşte condiţiile necesare. În 1979 CCP a propus.658 2640 Baston Ovidiu Fost director al Sovromtransport.T. a recoman.A. Originale. 1953 16 659 866 Basz Coloman I. membru de partid exclus pentru că: în trecut a servit burghezia. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 4 660 3058 13 661 648 5 162 . Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al 16. Originale. alte abateri. reconfirmarea deciziei. închisoare pentru aruncarea în aer a 1960 podului de pe râul Apele Negre.24. unde a avut o atitudine duşmănoasă faţă de populaţia sovietică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic a cerut să fie transferat cu serviciul la Portul Odessa. Originale.08. dat Comitetului judeţean de Partid Galaţi 1971 să-l ia în evidenţă.01. Notă de răspuns a CCP prin care s-au cerut relaţii suplimentare. Başchir Teodor Membru de partid care a solicitat să i se acorde stagiul din ilegalitate şi să fie luat în evidenţă. sucursala Galaţi. Totodată. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Başlîi Semion Vasilievici (Alexonescu / Prosan) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti prin care se solicita să se confirme că în anul 1943 a fost condamnat la 5 ani de 21.11. întrucât nu au fost găsite documente care să se refere la situaţia indicată. iar faţă de muncitori s-a purtat brutal.

3 663 952 Başoer Manea Zaharova Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să i se confirme activitatea în mişcarea revoluţionară din România între 15. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. rusă. în perioada dictaturii antonesciene a fost la Odessa. pe care a sprijinit-o 1952 material. Originale. 1929-1940. iar faţă de muncitori a avut o purtare duşmănoasă. Adresă a CCP către CC al PCUS prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.06. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al patronilor. 1966 Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Mişcarea Legionară. română. copii. Referinţă a lui Marin Florea Ionescu. Referinţe semnate de Ghizela Vass şi Ida Felix. 1958 20 665 860 Baştă Gheorghe I. Originale. 9. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea sa în PCdR.04. lb. 33 664 446 Başoer Sprinţa Boruhovna Cetăţeană sovietică. necesară pentru pensionare. copii. 2 163 . făcut parte din organizaţia legionară.07. Original.04. Originale.662 858 Başna Stan Membru de partid exclus pentru că a 11. a simpatizat cu 16.

1954 2 668 864 Baştea Nicolae N. (Başcă) Prorector al Institutului Agronomic Bucureşti. În 1980 CCP a propus. Original. 1956 8 667 863 Baştea Ioan Gh. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 a făcut parte dintr-o asociaţie cu caracter naţionalist-şovin. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 164 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. a dat burse unor elevi care erau „elemente necorespunzătoare”. Originale. membru de partid exclus pentru că: a luat parte la Rebeliunea legionară. 7. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.12.04. 1 669 772 Batalan Vasile Preşedinte al Comitetului de conducere al Cooperativei CFR Arad. alte 1954 abateri. care în 1940 s. a contopit cu organizaţia profascistă 1959 „Muncă şi Lumină”.15. Original. hitleriste şi a regimului antonescian.09. a făcut propagandă în favoarea armatelor 11. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.666 862 Baştea Costică I. reconfirmarea deciziei. Originale. alte abateri.

fapt care în acelaşi an s-a şi petrecut. Întrucât a reuşit în bună măsură să rupă cu mediul în care s-a format. Original.670 773 Batali Adrian Candidat de partid exclus pentru că avea un frate care a făcut parte din Siguranţă. CCP a recomandat Comitetului 1962 regional PMR Bucureşti să i se retragă calitatea. 3 671 775 Batcu Alexandru Asistent la Institutul de Medicină Iaşi. Originale. Original.10. alte abateri. 1 165 . 1954 1 672 776 Batcu Constantin Preşedinte al Sfatului Popular din comuna Beidaud. 1. membru de partid exclus pentru că era de origine burgheză. era un element imoral. CCP a hotărât anularea deciziei. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. era 13. regiunea Constanţa. a dus propagandă împotriva înfiinţării GAC.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.Sarkani) Membru de partid exclus pentru că 15. motiv pentru care în 19521954 a fost deţinut.07. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. membru de partid exclus pentru că: a avut comportare brutală faţă de populaţie. 27. văzut beat prin comună şi juca jocuri de 1952 noroc (barbut). Originale. 2 673 777 Bathori Margareta (Csisar .05.

română. 20. copii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. copie. lb.01. 4 678 140 Batori Adalbert Cetăţean ungar cercetat în urma solicitării Partidului celor ce Muncesc din Ungaria. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. intrat în Partid cu 1950 scopuri personale. Originale. Original. Original.674 778 Batica Ioniţă Membru de partid exclus pentru că: în 1924-1948 a fost agent fiscal de urmărire. 9. element exploatator. Adresă similară din 1953.12. 1952 35 166 . 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. Originale. 1 677 770 Batog Solomon Membru de partid exclus pentru că a 15.04. perioadă care nu putea fi verificată. Adresă a CCP prin care s-a comunicat faptul că în perioada interbelică a fost membru al Partidului nylasist şi al organizaţiei fasciste „Bathori Löverszegyesület”.06. 31. 2 676 771 Bato Iosif Preşedintele Sindicatului IPEIL Odorhei. că era un element exploatator şi afacerist. Original. CCP a hotărât clasarea cazului. 1 675 780 BatkayAdalbert I. membru de partid exclus pentru 19. Membru de partid exclus pentru că în 1943-1946 a fost în Ungaria şi Germania. făcut parte din organizaţia legionară. 1957 Întrucât a renunţat la apel. mahiară şi rusă.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.06. Adresă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar prin care se confirmă că a făcut parte din mişcarea de rezistenţă din Ungaria. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 20. a fost arestat torturat şi ucis. Bauer Carol (Hajdu) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. lb. de a se trimite informaţii cu privire la participarea lui la mişcarea revoluţionară din Ungaria. Baum Iosif Membru de partid exclus pentru că: după reîntoarcerea din zona de ocupaţie americană. Adresă de răspuns a CCP prin care 15. s-au comunicat informaţiile solicitate (în 1955 perioada interbelică a avut atitudine slugarnică faţă de moşier şi de sfidare a cetăţenilor). Originale. adresate CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.12. română şi maghiară. reconfirmată de CCP în 1956. Secretar al organizaţiei de bază. Originale. 14. în anii de secetă a făcut speculă. CCV a hotărât menţinerea deciziei.08.679 786 Bau Radu I. a fost decorat cu 1950 „Crucea de Fier” germană. unde a ajuns în urma deportă19. Bauch Sándor (Bauc Alexandru) Persoană cercetată în urma solicitării CCP. copii. necesare pentru stabilirea unei pensii a 1962 tatălui său. împotriva partizanilor.05. s-a ocupat cu fabricarea ţuicii şi a 1950 deschis o cârciumă. rii. 3 680 850 7 681 266 53 682 784 1 167 . Original.

10. pentru favorizarea infractorului la 1969 săvârşirea infracţiunii de uneltire contra ordinii sociale.12. Original. Originale.01. 1980 CCP a propus. lagăre şi colonii din MAI. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus pentru că s-a înconjurat de elemente duşmănoase. membru de partid exclus în 1955 pentru că a fost condamnat la 5 ani de închisoare 12. Bazavan Constantin M. stagiului de partid din ilegalitate. alte abateri. Director adjunct al Direcţiei penitenciare. Originale. Ţinând seama de activitatea ei 25. care a solicitat acordarea 18. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.04. Instructor la Comitetul regional PMR Braşov.05. 5 686 3019 5 687 782 4 168 . legionară. 4 684 783 6. Originale. Bazavan Marin I. anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior.683 785 Baum Iosif A. 1954 2 685 1514 Bay Emilia Membră de partid exclusă pentru că tatăl său a făcut parte din Grupul Etnic German. Bauman Dumitru Director al Trustului (de alimentaţie) Bucureşti. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 30. pozitivă pe tărâm profesional şi obştesc. 1961 CCP i-a respins cererea. Originale.

în calitate de agent încasator (1949-1950) 11. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.10. a falsificat acte şi şi-a însuşit o sumă de 1955 bani. raionul Dorohoi. Originale. 1960 6 689 5 Băbăţ Constantin Fost secretar al Comitetului PCR de plasă Bălăciţa. 1960 7 691 3129 Băbescu Solomon Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi să fie luat în evidenţa ilegaliştilor. 1 690 4 Băbeanu Victor Preşedinte al Tribunalului Popular Regional Craiova. membru de partid exclus pentru că din 1939 a activat în organizaţia legionară. 41 169 .688 781 Bazic Ştefan I. 16. Preşedinte al GAC „Victoria” din Brăeşti. membru de partid exclus pentru că a avut atitudine duşmănoasă împotriva comuniştilor judecaţi în 1936 în procesul de la Craiova. 4. reconfirmată în 1962. Întrucât nu îndeplinea condiţiile cerute.03. fapte pentru care a fost condamnat penal. reconfirmată în 1962.12. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1975 Comitetului municipal Bucureşti al PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. regiunea Suceava. Originale. cererea i-a fost respinsă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din partid pentru că: în 1936-1937 a făcut politică cuzistă. Originale.

când lucra la SSI.04. membru de partid exclus pentru că: în 1946.08. a sustras un dosar pe care l-a dat unui avocat în contul 30. pe care. avea abateri de 29. 8.10.692 72 Băboi Ion (Ioan) Ofiţer la Direcţia 11. a luat parte la beţii şi a avut legături cu chiaburii.11. Serviciul comandatură din Securitate. era împotriva GAC şi exploata braţe de muncă. 1959 4 170 . 1 693 41 Băbuţ Matilda Membră de partid exclusă pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. Originale. a 1954 divulgat secretul de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în schimbul sumei de 2000 lei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. le-a sprijinit cu acte false în vederea şantajării unei doctoriţe. sublocotenent. Original. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. Original. 1954 1 694 582 Băbuţă Ion Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de pădurar a făcut afaceri cu lemne. 1 695 723 Băcanu Constantin G. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1953 a intrat în 1954 anturajul unor elemente necinstite şi cu trecut dubios. unei sume de bani. la morală cu mai multe femei din sat. alte abateri. 7.

a fost condamnat penal. 5 698 3375 Băcanu Vasile Membru de partid exclus pentru că a comis acte de necinste.06. în calitate de comandant de companie a luat parte la 13. a avut funcţie importantă în PSD. 4 171 . alte abateri.28. motiv pentru care 27. Originale. ajutor de primar şi preşedinte al GAC din comuna Negru Vodă.02. membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1940. 1941 a făcut parte din organizaţia 1961 legionară. menţinerea deciziei. 5 699 715 Băcăiţă Dumitru Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. Decizie menţinută. a asuprit şi jefuit 1950 populaţia sovietică. CCP a trimis cazul spre recercetare 1961 Comitetului regional PMR Bacău.02. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 28. 1981 CCP a propus. regiunea Dobrogea. 1 697 724 Băcanu Dumitru Agent agricol.696 578 Băcanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică PNŢ. războiul antisovietic. a fost condamnat penal pentru abuzuri şi metode huliganice. Originale.

09. secretul militar. Decizia a fost menţinută.03. regiunea Craiova. Originale. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Oltenia. Original. 1958 pentru că în trecut a făcut parte din 1960 organizaţia legionară. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. exclus din Partid în 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1951 pentru că: a divulgat 21. alte abateri. 5 701 580 Băcărin Grigore I. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică.09. raionul Baia de Aramă. copie.700 579 Băcărin Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Zegujani. 2 703 612 Băcăuanu Miltiade Director la Departamentul Aprovizionării Armatei. Original. 1952 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1962 10 702 581 Băcăuanu Artur (Goldenstein) Medic la Institutul Sanitar Militar. 2 172 . 6. membru de partid exclus 28.11. Originale. pentru că în trecut a deţinut o prăvălie şi a 1950 exploatat muncitori. Decizie reconfirmată de CCP în 1963. CCV a hotărât menţinerea deciziei. locotenent-major.

Originale. 1 707 700 Băcilă Ion Gh. CCV a hotărât menţinerea deciziei.704 613 Băcescu Ion P. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. munca organelor de stat în urmărirea 1950 „fugarilor din păduri”. 4 706 684 Băcilă Ilie Membru de partid exclus pentru că în 1949 a întreprins o acţiune anarhică. membru de partid exclus în 1957 29. copie. 11 705 614 Băceu Gheorghe Gh. Original. pentru că în 1939-1940 a activat în 1960 organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a ocupat cu specula. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. a fost 1959 condamnat penal pentru fals în acte publice. 4 173 . parte din „secta” baptistă.05. Originale.10. reconfirmată în 1960.04. după 23 august 1944 a făcut 29. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1940-1941 a activat în 22. organizaţia legionară. prin care a compromis Partidul şi a îngreunat 23. Şef al postului de miliţie din comuna Cincu. Originale.

său.V. alte abateri. copie. alte abateri.10. Băcioiu Ovidiu Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Gheorghe Pleşa. Original. a organizaţiei de bază. sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Trustul nr.708 702 Băcioiu Maria Membră de partid care a solicitat să i se verifice activitatea din ilegalitate. Băcioiu Vasile Director la Sovromconstrucţie. 1953 3 174 . legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca gestionari 1954 la cooperativă au fost numiţi cumnaţii săi. întrucât Comitetul raional de Partid I. Băcioiu Simion Secretar al organizaţiei de bază din comuna Jitia. legionar evadat din 1952 închisoare.08. raionul Râmnicu-Sărat. membru de partid exclus pentru că: a promovat în funcţii elemente duşmănoase. regiunea Ploieşti. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. alte măsuri. Redactor la ziarul „Flamura Prahovei”. reconfirmată în 1957. Originale. 4 Foraje. Bucureşti. Stalin i-a comunicat că are situaţia neclară şi a scos-o din munca de secretară 16.02. Copie. prin influenţa sa. Originale. a întreţinut legături cu unchiul 31. 1955 CCP a hotărât scoaterea ei de sub ancheta CCP şi a recomandat-o pentru a fi folosită la munci corespunzătoare pregătirii şi capacităţilor ei. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia 25. care s-au dovedit a fi elemente necinstite. CCP a propus: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 2 709 703 5 710 704 2 711 529 1.12.

Membru de partid exclus pentru că a făcut politică în Partidul cuzist şi în organizaţia legionară. „Liberalul”. soţia sa provenea dintr-o 1951 familie înstărită. 1 713 637 Bădan Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost gardian public. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 715 639 Bădâră Virgil Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. Comitetului regional PMR Bucureşti. 1 714 2809 Bădană Cristache I.05.05. Original. cinarea era prea mare pentru capacităţile 1948 sale. reconfirmată în 1962.08. CCP a retrimis apelul 25. Originale. dezertând.712 2888 Băcueţ Gheorghe Responsabil de partid la plasa Brad. 3 175 . CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. Originale. apoi agent de 26. Întrucât de la data excluderii au trecut mai mult de 4 ani. date cu patimă. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. în 1966 s-a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. poliţie. 1963 Întrucât s-a constatat că a fost exclus pe baza unor declaraţii neobiective. Copie. tot timpul a citit ziarele reacţionare „Dreptatea” şi 22. dat fiind că însăr11. cercetat pentru că a părăsit munca încredinţată.

2. membru de partid cercetat pentru că: în trecut a făcut un an închisoare. Original.06. Originale. a fost 11. simpatizant legionar. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. fiind şi şef de cuib. 12 719 57 Bădărău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1940 a făcut parte din Mişcarea 15. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 17.716 636 Bădăluţă Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică PNŢ. Petre Lupu şi Emil Bobu i-au recomandat lui Alexa Haralambie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia legionară. alte abateri. alte 1951 abateri. 2 176 . tatăl său a făcut parte din vechea poliţie.04. Legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei.02. Originale. în funcţia avută se comporta dur cu oamenii şi îi înjură. a făcut propagandă 1950 antisovietică. motiv pentru care a 46/1977 fost condamnat penal. 1978 12 718 642 Bădănoiu Cristea M. 2 717 Bădănac Alexandru Director al Întreprinderii judeţene de construcţii-montaj Botoşani.07. reconfirmată în 1980. să-l înlocuiască din funcţie. părinţii săi au fost excluşi din Partid. Originale. primsecretar al Comitetului judeţean PCR Botoşani.

Bădărău Nicolae Membru al aparatului politic al Diviziei „Tudor Vladimirescu”. Originale. în timpul războiului antisovietic a fost comandant de pluton 19. să se atragă atenţia lui 12. judeţul Olt. Bădău Artenie Membru de partid exclus pentru că în 1947. fost secretar al 1948 Comitetului judeţean de Partid Turda. avertisment” pentru nereguli şi abuzuri în 1981 muncă. la împărţirea porumbului către populaţie. de mitraliere. 2 721 59 2 722 3409 Bădărău Toma-Pavel Primar şi vicepreşedinte al Sfatului Popular Sâmbureşti.12. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu 25. Întrucât a renunţat la apel.10. iar pentru devotament în 1956 luptă a fost avansat în grad şi decorat. Constantin Cabaş. CCP a hotărât: sancţionarea lui cu „vot de blam”. responsabil de cadre. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. membru de partid exclus pentru că: în 1936-1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Copie. Original. femei şi anturaj de elemente duşmănoase. pentru uşurinţa cu care l-au exclus din Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. Decizie reconfirmată în acelaşi an. 5 723 2887 1 177 .720 58 Bădărău Gheorghe A. când s-a cerut şi scoaterea sa din Direcţia Politică a Armatei. a dus o viaţă de desfrâu prin chefuri cu 14. a avut purtare anarhică.08. şi lui Ion Gluvacov.09.

724 63 Bădău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Tineretul PNŢ. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. încredere al patronului. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 11 725 64 Bădău Ion Membru de partid exclus pentru că: a avut o funcţie de răspundere în PNŢ. 1. reconfirmată în acelaşi an. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. batjocorit populaţia.08. 1 178 . Original. 6. Originale. alte abateri. a fost omul de 31. reconfirmată în 1979. Original. 1954 8 727 360 Bădescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. în 1963 şi 1966. Originale.12. motiv pentru care a fost condamnat penal.04. 1 728 361 Bădescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a jefuit şi 11.10. 1 726 80 Bădeanu Haralambie I. 16. asculta Radio America şi avea manifes1954 tări naţionalist-şovine. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca preşedinte al Sectorului I Timişoara. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. (Şerbănescu) Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la atrocităţi.

că a activat în organizaţia legionară. era 25. 7 733 366 1 179 .729 362 Bădescu Ana (Butoiu) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. Bădescu Benone Membru de partid exclus pentru că: a posedat mijloace de exploatare. Bădescu Constantin N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. căpitan. la alegerile din 1946 a făcut propagandă. căsătorit cu fiica unui chiabur.05. Original. deşi a cunoscut că soţul ei a fost legionar. se ţinea de 1950 beţii.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din gruparea PSD Independent. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost legionar. Bădescu Gheorge A. Întrucât apelantul şi-a recunoscut faptele. membru de partid exclus pentru 29. Original. alte 1954 abateri. reconfirmată în 1962.02. pe frontul antisovie24. tic a sprijinit regimul fascist. îndemnând oamenii să 17. Original. voteze pe Iuliu Maniu şi Constantin 1966 (Titel) Petrescu. Ofiţer de marină pe linie de comandă. 5 730 363 1 731 2775 1 732 364 Bădescu Emanoil I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 19. CCP a retrimis cazul spre soluţionare organizaţiei de bază. la verificări nu a luat atitudine să-l 1960 demaşte.03.

Originale. cercetat 10.08.12. CCP a clasat cazul. a fost membru al PNŢ şi a făcut politică legionară. 1. 1951 2 736 367 Bădescu Ion Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. alte abateri. 17 735 365 Bădescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1939 a fost simpatizant al Frontului Renaşterii Naţionale. cercetare temeinică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 180 .11. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.734 Bădescu Gheorghe Secretar al Comitetului de partid al comunei Liebling. Hotărârea a fost menţinută. 1960 reconfirmată în 1961 şi 1975. CCP trimis cazul 1961 spre recercetare Comitetului regional PMR Argeş. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. 17 737 368 Bădescu Ion D. Originale. judeţul Timiş. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 19. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică legionară.10. 40/1977 pentru că ar fi săvârşit abuzuri. 24. Originale. 1978 Întrucât acuzele nu s-au verificat.

fapt pentru care a fost cercetat în numeroase rânduri de către „organele în drept”.07. 1979 CCP a propus. foşti legionari şi manişti. Răspuns al Colegiului de Partid Constanţa către CCP în care se spune că apelantul a renunţat la apel. la verificare. membru de partid exclus pentru că: a fost avocat în Baroul Vâlcea şi a făcut politica PNŢ. 1980 1 181 . 1 739 3275 8 740 3082 11 741 3360 9.738 369 Bădescu Ion I. Original. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1949. nu a mai dus activitate de partid şi nu a 25. 18. fostului administrator al moşiei Brătianu. Bădescu Marin Persoană care a solicitat primirea în Partid. semnat „Angajamentul solemn”. trăind în concubinaj cu o altă femeie.01. Hotărâre reconfirmată în 1980. CCP a hotărât că apelurile celor 1973 excluşi la verificare nu se mai examinează. (Binder) Procuror la Tribunalul Vâlcea. motiv pentru care cazul a fost clasat. Original. întrucât nu a prezentat dosarul de primire organizaţiei de bază. Bădescu Ion M. Bădescu Marcel N. pentru că în 1940 a luat parte la diverse manifestări legionare. în 1938 a participat la constituirea Asociaţiei avocaţilor români creştini din Vâlcea. 1952 după 23 august 1944 a menţinut legături cu diferite elemente duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. Originale. în 1944 s-a căsătorit cu fiica 17.01. Originale. Membru de partid exclus pentru că: şi-a părăsit întreprinderea şi familia.

Ofiţer MAI. membru de partid exclus pentru că: în trecut a slujit 22.05. care a solicitat acordarea stagiului de partid din 26.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07.04. Originale. Original. împăciuitorism şi a tolerat familiarismul. 6 182 . 1966 3 743 3340 Bădescu Nicolae Membru al CC al PCR. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. în funcţia avută. 2 745 706 Bădescu Ştefan C. Originale. a luat şperţuri. părinţii lui erau chiaburi.742 2776 Bădescu Mihai Membru de partid exclus pentru că în calitate de lucrător la Sectorul carnet de partid al raionului PMR Turnu Severin şi-a însuşit bani din cotizaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ilegalitate. Originale. în Jandarmerie – aparat de oprimare al 1952 clasei muncitoare. 1958 se afla sub influenţa misticismului. 5. a dat dovadă de 17. membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: în 19481952. avea rude moşieri. acordarea stagiului din 1940. 6 744 370 Bădescu Stanciu Sublocotenent MAI. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1980 CCP a propus. ministru adjunct al Lucrărilor Publice.

membru al aparatu. Originale. pe care nu l-a demascat. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. A fost cercetat întrucât figura pe două 15. 3. regiunea Argeş. însă întrucât a întreţinut relaţii cu Stancu Soancă. în funcţia avută a făcut greutăţi politicii regimului. Atelierul de sculărie. (Ion) Student la Şcoala Superioară de Partid 23. CCP nu a putut stabili dacă a fost recrutat şi folosit ca informator.T.707 Bădeţ Ioan I. Originale.E.1957 lui CCP. tabele ca agent informator la fosta fabrică 1959 „S. 5 (vol. raionul Câmpulung. duşmani ai regimului.”. I) 746 (vol.11. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1942.05. informator. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Idem. „Ştefan Gheorghiu”. 1952 1 183 .10. II) 747 765 Bădic Gheorghe Preşedinte al cooperativei din comuna Pucheni. Original. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1941. În 1965 i-a fost ridicată sancţiunea de „vot de blam” dată în 1959. fotografii. a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam” şi scoaterea din aparatul CCP. în 1946 a făcut propagandă contra BPD. I-II) 22 441 (vol.

3 184 . 2. în 19501958 a avut „diferite funcţii în M.”. a fost luat prizonier. apoi şef al Inspectoratului de Poliţie Galaţi (19471948).02. 1952 4 749 764 Bădică Ilie M. în 1946 s-a căsătorit cu Bădică Ilie. după 23 august 1944 a fost numit comandantul Forţelor Patriotice din Craiova. CCP a hotărât acordarea stagiului din mai 1944. Originale. pe care l-a despărţit de soţia sa. a avut misiuni în Crimeea. în aprilie 1944. reconfirmată în 1962 şi 1966. cu care. în 1949 a devenit comandant al Miliţiei judeţului Hunedoara.1945). Director general adjunct al Direcţiei Generale a Recrutării şi Repartizării Forţelor de Muncă de pe lângă Consiliul de Miniştri. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. cu care avea un copil. pe frontul antisovietic.I. apoi un curs de pregătire militară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.A.748 763 Bădică Cecilia Fostă responsabilă cu cadrele la Banca RPR Hunedoara.12. în mai 1944 1963 a fost trimis în România. Originale. a organizat preluarea Prefecturii Dolj (24. a fost numit comandant al Detaşamentului de 17. la Moscova a urmat o „şcoală antifascistă”.01. CCP a constatat că: în 1942. nu a trăit viaţă de partid. membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. după care. partizani „Carpaţi”. din martie 1945 a fost chestor la Craiova. duşmani ai regimului. ofiţer de Miliţie. unde a luat parte la incendierea unor trenuri petroliere.

CCP a hotărât clasarea cazului. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a lucrat birocratic. 26. a avut 1953 abateri de la morală (beţie). CCP a propus sancţionarea lui cu „vot de blam”. duşman al regimului. a lăsat să se strecoare 1951 în subordinea sa mai multe elemente duşmănoase. Bădici Anişoara Membră de partid exclusă pentru că: era de origine chiabură. Originale. într-o frizerie luată de la un evreu. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. CCP a propus. după 1976 23 august 1944 s-a ocupat cu specula. Bădiceanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost cârciumar.04.07. era soţia unui 18.01. 10.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. aflată 22.750 3203 Bădică Ştefan Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în timpul războiului a lucrat la Comenduirea pieţei din Chişinău. Originale. 3 754 651 4 185 . a fost în relaţii 15. Originale. cercetat pentru că: a avut rezultate slabe în munca de control. a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. Bădici Ioan Şef al Secţiei de agitaţie şi propagandă a Comitetului regional de Partid Teleorman. de prietenie cu elemente titeliste. 7 751 650 2 752 652 1 753 3260 Bădici Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals în acte.01. Original. menţinerea deciziei. Originale.

Sibiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 din Făgăraş.03.12.09. exclus din Partid în 1953 pentru că: a înşelat oamenii.04. Pâinea. Oprişeneşti.L. În 1957 a solicitat stagiu de Partid din 1936 şi i s-a acordat din 1944. 1954 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. membru de partid exclus şi destituit din funcţie pentru că: s-a înconjurat de foşti comercianţi. Originale. afaceri cu chiaburii. în calitate de preşedinte al Cooperativei de producţie 26. CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1945 şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. a avut neînţelegeri cu responsabilul de cadre. cu care frecventa restaurantele. menţinerea deciziei.C. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. membru de partid exclus pentru că a depus cerere de plecare definitivă din 21. 1 186 . a făcut speculă cu carne. Originale.755 3294 Bădilă Aurel Profesor la Şcoala generală nr. director la O. 1979 CCP a propus. Bădilă Dumitru Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” în 1975 pentru că. a săvârşit 1977 abuzuri şi abateri de la disciplina de partid. Originale. judeţul Brăila. alte abateri. a făcut chefuri şi 20. 1954 10 758 654 Bădilă Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Turnişor. Original. ţară. Bădilă Florea Fost simpatizant al Partidului în ilegalitate. 3 756 3174 3 757 653 6.

10 761 693 Bădilă Petru Membru de partid exclus pentru că: în timp ce era contabil la Sfatul Popular al raionului Gheorghieni. Originale. nesincer şi lipsit complet de conştiinţă de clasă. (Chivu) Membru de partid exclus pentru că: a avut atelier şi a exploatat braţe de muncă. 4 762 501 Bădin Kivu N. Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 ca elev de liceu a participat la marşuri şi cântece legionare. era necinstit şi carierist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru 1957 care a fost dat în judecată. judeţul Mureş. exclus din 28. era palavragiu. 1 760 692 Bădilă Iosif V. 4. reconfirmată de CCP în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a terorizat cetăţenii. a falsificat acte şi 16. 1951 11 187 . Partid pentru că: s-a dovedit a fi afacerist 1955 şi beţiv. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1958 alte abateri.12. reconfirmată în 1960. Original.01.03. provine 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.759 655 Bădilă Ion (<al> lui Filip) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Filea. dintr-o familie de chiaburi şi negustori. şi-a însuşit o sumă de bani.

4 764 695 Bădiţă Alexandru Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de liberali şi ţărănişti. Întrucât Biroul Comitetului judeţean 30.13.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a ocupat funcţii de răspundere în organi. Bădiţă Ion M. reconfirmată în 1957. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă fascistă şi a simpatizat cu Mişcarea Legionară. Membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu chiaburi. 1 765 3080 7 766 696 3. reconfirmată în 1975. unei sume de bani din gestiune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.04.05. Original. a luat parte la jafuri contra populaţiei 1951 civile.12. zaţia fascistă „Muncă şi Lumină” din 1953 întreprinderea în care lucra. (Bădiţa) Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru însuşirea 14. în timpul războiului antisovietic 15. CCV a hotărât menţinerea deciziei.763 694 Bădină Aurel G.12. Originale. alte abateri. CCP a clasat cazul. 1958 3 767 3428 Bădiţă Marin Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul de partid. Original. Bădiţă Dumitru C. Originale. cărora le-a divulgat secrete de partid. 1972 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Vâlcea al PCR i-a redat calitatea. iar 1982 apelantul şi-a retras apelul. 5 188 .

11. motive pentru care a solicitat să fie trecut într-o muncă administrativă. 496 Idem. şi în special în oraşul Sibiu. în 1953 s-a prezentat băut la fabrica „Vasia Vasilescu”. 189 . 5. 14/1955 vol.07. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam”. a întreţinut relaţii neprincipiale cu Guţea Ana. judeţul 1978 Olt. a avut o comportare incorectă faţă cu fondurile băneşti ale Comitetului regional Stalin. Bădiţă Stelian Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. comuna Dobrun. VI al oraşului Sibiu cercetat pentru că: în <1955> calitate de membru al Biroului regional de Partid Stalin (Braşov) a avut o poziţie împăciuitoristă şi de cocoloşire a unor abateri ale unor lucrători din aparatul de partid. copie. Originale. I) 2 (vol. avea obiceiul de a frecventa în grup diferite localuri. cupură ziar. 1956 73 (vol. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10.768 3250 Bădiţă Nicolae Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că în calitate de director la Şcoala generală din 24.11. satul Roşieni. trimiterea în producţie şi să i se stabilească termenul de returnare a banilor lipsă pe care îi gestiona. Originale. I-II) Bădiţoiu Gheorghe Prim-secretar al Comitetului de partid 2. II) Original. a spus că din pricina lipsurilor avute nu mai poate munci în funcţia avută. unde a lăsat o impresie proastă. La discutarea cazului său la CCP. CCP hotărât menţinerea deciziei. 1950 10 770 (vol. 34 769 2590 3. Originale. s-a dovedit ataşat armatei fasciste maghiare. a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a fost decorat. a săvârşit abuzuri în muncă. şi că este bolnav. reconfirmată în 1960.

Secretar de celulă de partid la Atelierele principale CFR Turnu-Severin. Hotărâre reconfirmată în 1964. Director al fabricii de tâmplărie Budeşti. Originale. Originale. tot în acea 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. perioadă.03.01.10. exclus din Partid în 1959 pentru că: a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. alte 1960 abateri. Membru de partid exclus pentru că în 1946 a fost membru al PNŢ şi. a fost condamnat penal 24. 16 774 2587 Bădoiu Grigore I. pentru abuz şi neglijenţă în serviciu. a participat şi Mihail Roşianu. 1961 6 772 3083 Bădîrcă Ion Gh. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1936. reconfirmată în 1963. Întrucât şi-a retras cererea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în acelaşi an.771 2602 Bădiţoiu Ion D. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 773 202 Bădoi Nicolae D. Originale. s-a încadrat într-o organizaţie 1973 subversivă legionară . CCP a hotărât clasarea cazului. 1. Cererea şi-a bazat-o pe faptul că la unele şedinţe ale PNŢ. copie.06. 1959 5 190 . membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a luat parte la o şedinţă legionară. partid din care a făcut parte.

Originale. reconfirmată în 1957. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.05. 5. Originale. Bădulescu Gheorghe N.05. având 29. misiunea de a-i urmări pe comunişti. Hotărâre reconfirmată în 1980. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 777 199 4 778 197 Bădulescu Tiberiu A. menţinerea deciziei. îşi bătea soţia şi se ţinea de 1951 beţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a fost informator al Siguranţei. Originale. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a activat în 21. 1952 1 191 . reconfirmată în 1960. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Director al CAP „Ilie Pintilie”. 6 776 201 Bădoiu Romică St.12.10.775 3156 Bădoiu Petre Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat de mai multe ori pentru fapte de necinste. 31. necinste. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât. organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat penal pentru acte de 25.01. CCP a propus. 20 779 196 Băduleţ Maria Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a trăit în Basarabia (perioadă neverificată).

09. Originale. asesor şi judecător militar. 1979 5 782 195 Băetu Scarlat Gh. Întrucât şi-a retras apelul.12. Băgălin Constantin Gh. Originale. beţiv şi 1959 scandalagiu.07. Original. CCP i-a 1962 recomandat să se adreseze organizaţiei de bază de la locul de muncă. pentru a nu fi exclus din Partid. 10. membru de partid cercetat pentru că în adunarea generală a organizaţiei de bază a luat apărarea lui 61/1979 Grigore Ciolacu. exclus din Partid în 1958 pentru că s-a 30. dovedit a fi un element viciat. CCP a constatat că sesizarea nu are temei. Pentru reprimirea în Partid. în 1937 a fost sub influenţa propagandei legionare.05. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940 a făcut politică legionară.780 2741 Băduţ Ştefan I. Membru de partid exclus pentru că: în 1933-1938 a fost ofiţer de jandarmi la Centrul de instrucţie Târgu Ocna. a întreţinut 1960 legături de prietenie cu elemente necinstite. 8. Activist de partid la regiunea PMR Piteşti şi raionul Loviştea şi Costeşti. în timp ce era 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei Originale. sub influenţa cărora a dat sentinţe mai reduse în raport cu faptele comise. CCP a hotărât clasarea cazului. deşi acesta fusese condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. în 1949-1953. 5 781 Băetaniu Ion (Băetănoiu) Director al Bazei judeţene de aprovizionare tehnico-materială Mehedinţi. 4 783 194 2 192 .

condamnat penal pentru însuşirea unei 1965 sume prin falsificarea actelor. 2 787 510 Băias Mihai Membru de partid exclus în 1965 pentru că.09. în 19. Original. grea economică (1947) a speculat pe 1951 ţăranii săraci. Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist. calitate de gestionar. exclus din Partid în 1952 pentru că. 2 785 190 Băghină Nicolae Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei.784 191 Băgeag Vasile A. 5 193 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. aparatului de opresiune al regimului 1951 burghezo-moşieresc. a fost în slujba 19. Originale.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Iaşi. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. 1 786 1157 Băgiu Valeriu B. Fost secretar al organizaţiei de bază din comuna Prisăcani. Original. a fost 27. a fost condamnat 1956 penal pentru sustragere de bani şi fals în acte. în calitate de gestionar.09. care în perioada 12. în calitate de agent de poliţie şi funcţionar la diferite închisori.

s-a îmbătat în mod repetat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Băiaş Francisc Secretar al organizaţiei de bază al Secţiei mecanice de la Mina Anina. membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de arendaş de moşie. în timpul dictaturii antonesciene. reconfirmată în 1955 şi 1957. 5 789 508 1. exclus din Partid în 1953 pentru că în 1940 a fost membru al organizaţiei legionare. a făcut afaceri. primind şperţuri de la evreii cărora le făcea favoruri.12. Adresă a Colegiului de Partid Braşov 28.11.788 3359 Băiaş Filip Persoană care a solicitat primirea în partid. termen. a 1956 pierdut corespondenţă secretă. fiind concentrat la muncă obligatorie. Originale. Băiceanu Moise (Cuperman) Fost referent juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Original. Originale. din 1980. în care se spune că 1979 apelantul nu a dorit să fie pus în discuţia organizaţiei de bază pentru că a suferit două condamnări penale. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „vot de blam”. către CCP. Întrucât era un muncitor tânăr.11. 1952 7 791 528 Băiceanu Nicolae V. 1954 1 790 516 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 3 194 . s-a căsătorit cu fiica unui exploatator. Membru de partid sancţionat în 1954 cu „vot de blam cu avertisment” şi trecerea sancţiunii în cartea de evidenţă pentru că: în timp ce era militar în 11. Originale.

membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. membru de partid exclus în 1952 pentru că a înlesnit legionarului Alexandru Logofătu să ajungă activist al aceluiaşi sindicat. 1 795 2980 Băieş Eugen Revizor la Ministerul de Finanţe. CCP a hotărât clasarea cazului.01.01. exclus din Partid pentru că: a avut atitudine 24. 2 195 . 20. 9. 1956 2 794 2686 Băicuş Ioan M. Copie.04. Ţinând cont de activitatea lui pozitivă.792 2605 Băicoianu Gheorghe (Băicăianu) Membru de partid exclus în 1951 pentru că a refuzat învăţământul de partid 14. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a propus ca organizaţia de partid 1951 din care făcea parte să-i analizeze trecutul. era un element beţiv şi 1958 afemeiat. Secretar al organizaţiei de bază. Original. Original. Întrucât şi-a recunoscut abaterile. şi sarcinile date de organizaţia de bază. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1 793 534 Băicuş Florea Activist al Consiliului sindical regional Craiova.01. comandant de pluton la frontieră. împăciuitoristă.

1948 48 196 . exclus din Partid şi cercetat pentru că în timpul căderii a grupului condus de Marcu Schön. din aprilie 1942. exclus din Partid pentru că: în 1937 a fost condamnat pentru complicitate la falsificare de bani. Originale. raionul Dej. motiv pentru care a fost arestat de Securitate. parte din Gărzile lui Maniu. iar în 1949 a recunoscut acuzele. în funcţia avută a fost preocupat de interesele sale personale (a deţinut 1/3 dintr-o batoză). Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus pentru că în toamna anului 1944 a făcut 23. care au 1969 comis crime şi jafuri în Ardealul de Nord. Moşu) Membru de partid în ilegalitate. copii. Ofiţer la Trupele de grăniceri şi Securitate. lb. 5 798 17 Băieşu Grigore (Băieş.796 2595 Băieş Petre Secretar al organizaţiei de bază şi preşedinte al Sfatului Popular din comuna Jurca.04. 1953 1 797 3018 Băieşu Andrei V. 7.10. Fostul comisar-şef Ion Taflaru l-a indicat ca agent al Siguranţei. Originale. Referinţă semnată de Alexandru Sencovici. română. alte măsuri. era bănuit a fi agent provocator al Siguranţei. maghiară.

reconfirmată în 1959. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1941 a fost secretar al ataşatului militar la Belgrad. ca membru de partid nu a avut niciun fel de activitate. 8. 2.02. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 4 802 539 Băisan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a fost un 28. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.799 2766 Băieşu Vasile M. Original. CCP a propus. a protejat elementele reacţionare. a făcut 1950 propagandă fascistă. reconfirmată în 1956 şi 1966. 1950 19 800 2694 Băilă Gheorghe Membru de partid exclus întrucât în calitate de casier a săvârşit fapte de necinste pentru care a fost condamnat penal. menţinerea deciziei.04. pe frontul antisovietic a fost dactilograf la Marele Cartier General. Originale. a avut manifestări antisovietice şi a făcut propagandă manistă. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. ca şef al Depoului din Timişoara.08. 1 197 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. aprig prigonitor al evreilor. Originale. 1975 3 801 76 Băin Constantin C. 1. s-a purtat rău cu muncitorii. după 23 august 1944. (Băiaş) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi.08.

Originale.803 625 Băjan Nicolae Z. 6 805 623 Băjenaru Aurel Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost condamnat penal pentru fals în acte. iar apelantul s-a declarat mulţumit. 3 198 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.03. Întrucât Biroul Comitetului judeţean 1981 de Partid Vâlcea a revenit asupra deciziei.01.05. (Constantin) Membru de partid exclus în 1955 17. 1 806 622 Băjenaru Costache R. faptă pentru care a fost condamnat penal cu suspendare. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a condus un motoscuter sub influenţa alcoolului. Şef al Secţiei învăţământ de la Raionul de Partid Calafat. calitate în care a luat parte la 1951 internarea în ghetou a evreilor şi comuniştilor. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1958 sancţiunea i-a fost ridicată şi i s-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. nu a înlăturat la timp elementele necorespunzătoare din 23. 6 804 3369 Băjan Victor C. pentru că în trecut a fost legionar. a fost delegat al Guvernământului 25. Originale. exclus din Partid pentru că: în 1944 s-a căsătorit cu fiica unui cârciumar.12. învăţământ. 23. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. Bucovinei.

Băjenaru Teodor C. 14 811 117 1 199 . 4 808 620 Băjenaru Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în PNŢ şi a făcut propagandă ţărănistă. Membru de partid exclus în 1953 pentru că era de origine chiabură. 1951 reconfirmată de CCP în 1977.12. 1 809 119 5 810 118 Băjenaru Vasile Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de primar în comuna 17. Plopana. 15. baza unor acte false. Originale.1950 ne. 1958 şi 1959. CCP a hotărât menţinerea deciziei. condamnat pentru participare la Rebeliu.04. Originale.12. meiate. alte abateri.05. Original. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1963 pentru că: a fost angajat ca inginer în 21. Original. reconfirmată în 1955.25.807 621 Băjenaru Mihai N. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la manifestaţii legionare. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care a 1964 fost condamnat penal. 31. Întrucât motivele s-au dovedit neînte.10. Băjenaru Vasile M. raionul Bacău. a comis abuzuri. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1954 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. avea un frate fost legionar.

Original. 1950 1 815 673 Bălan Alexandru Secretar al organizaţiei de bază de la Circa a IV-a.27. Originale. 1962 5 813 456 Bălaj Iosif V. a săvârşit furturi din avutul 1962 obştesc. Original. nare.10. a profitat de legile rasiale şi a ocupat casa unor evrei din Viena. s-a căsătorit cu un fost legionar.08. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea ei cu „vot de blam”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. necinstite.1951 tivă şi a devenit patron de atelier. exclus pentru că întreaga sa viaţă a căutat să ducă o muncă 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în acelaşi timp a fost şi cântăreţ bisericesc. şi-a lăsat soţia şi copilul acolo. Originale. 6. fără a se încadra într-una produc. iar în ţară trăia nelegitim cu o altă femeie. uşoară.812 153 Băjenica Neaga (Chitimia) Membră de partid căreia i s-a retras calitatea în 1961 pentru că: şi-a pierdut carnetul de partid. Bălan Aurel N. Membru de partid exclus pentru că intrând în anturajul unor elemente 30.05. Bălan Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1941-1942 a lucrat la Legaţia Română din Viena. Bucureşti. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legio. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. 1 816 671 4 200 . 5 814 672 1. unde a luat şperţ. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.

04. 1961 2 201 . în aceeaşi perioadă a fost omul de încredere al moşierului Nustin 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9. raionul 1961 Olteniţa. 2 820 473 Bălan Constantin I. Originale.06. Întrucât motivul principal de exclude1956 re s-a dovedit neîntemeiat. ca şef de atelier bătea şi înjura tractoriştii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiaburi.08. CCP a stabilit că decizia a fost luată fără o cercetare temeinică şi a trimis cazul pentru recercetare la Comitetului regional PMR Olteniţa. 5. Original. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tentativă de crimă şi acte de huliganism. Vulcănescu din comuna Veleşti. 2 819 472 Bălan Constantin I. 18. 1951 2 818 471 Bălan Constantin C. Originale.817 87 Bălan Bunavestina (Sasu) Membru de partid exclus pentru că: a slujit regimul antonescian lucrând pentru Biroul MONT. Membru de partid exclus pentru că: în anii 1937-1940 a făcut parte din Consiliul de conducere al căminului cultural şi a participat la o manifestaţie în favoarea lui Carol al II-lea.02. Originale. reconfirmată în 1956 de CCP. alte abateri.

nară. în care se arăta că: se ocupa cu comerţul de maşini 25. depus vreo activitate. Originale. 1977 Nicolae Ceauşescu a cerut lui Emil Bobu şi Petre Lupu să discute cu el. Originale. Original. 1956 Întrucât a renunţat la apel. 1 823 Bălan Dumitru Prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Brăila.10. 1954 1 822 475 Bălan Costache C.01. Original.11. copie. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1978 a fost eliberat din funcţie. Originale.821 474 Bălan Constantin P. când a fost 26. Membru de partid exclus pentru că în 1937-1940 a activat în organizaţia legio. 1951 CCV a hotărât anularea calităţii de membru de partid. a fost subofiţer activ. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la masacre. 8 824 476 Bălan Dumitru Persoană cercetată întrucât nu poseda niciun act de membru de partid şi nu a 12. 1.19.09. cercetat în urma unei sesizări a unui grup de ofiţeri MAI.07. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus pentru că din 1935 până în 1946. iar aceştia i-au cerut „să ia poziţie în scris”. copii. deblocat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 74/1977 provenite din străinătate. Bălan Dumitru S. 1 825 477 5 202 .

03. Originale.01. majoreze pensia. a 21. 2 203 . Întrucât nu a făcut parte dintr-o celulă 1956 de partid. Original.08.05. Original. ca membru al PSD a 15. 1 829 458 Bălan Eugen Responsabil cu cadrele şi organizatoricul în BOB de la Banca Naţională. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. în 1947 a fost 1954 comprimat din serviciu pentru atitudine duşmănoasă faţă de Partid. 4 828 459 Bălan Emil Membru de partid exclus pentru că: la alegerile din 1946 a făcut propagandă împotriva BPD. Întrucât motivele de excludere nu erau întemeiate. exclus din partid pentru că: având unele dificultăţi familiale. făcut politică titelistă. 1980 CCP constatat că nu îndeplineşte condiţiile stabilite. 29. dată la care a dat adeziune la Partid. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1945. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întrebuinţat metode de comandă faţă de 1953 membrii de partid.826 478 Bălan Elena Simpatizantă a mişcării comuniste în ilegalitate care a solicitat acordarea stagiului din 1929. 2 827 3323 Bălan Elena (Gligor) Membră de partid care a solicitat să fie luată în evidenţa ilegaliştilor şi să i se 31. Original. a refuzat să muncească la Ministerul de Interne.

calitate 1954 în care a maltratat muncitorii. jandarm. fost comandant secund la Flotila 4 Bombardament Tecuci.09. 1951 1 831 63 Bălan Gheorghe Membru de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ră.830 457 Bălan Florea N.06. Original. 5 833 664 Bălan Gheorghe Alex.25. a fost un instrument opresiune al burgheziei. 19461947 10 832 656 Bălan Gheorghe Membru de partid exclus în 1958 pentru că a activat în organizaţia legiona. faptă pentru care a fost decorat. pentru care s-au primit note informative referitoare la activitatea sa dubioasă din trecut (a făcut parte dintr-o organizaţie comunistă pe care a denunţato Siguranţei.11. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în 1937-1942 a fost logofăt de 10. că ca de de 1. a urmat un curs de spionaj la Odessa. moşier în comuna Izvorul Mare. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate secretar de Poliţie. Originale. Membru de partid exclus pentru provenea dintr-o familie de chiaburi. alte abateri). 1 204 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. comandor. a fost informator. Original. trecut în cadru disponibil.

02. Originale. a încercat să-şi procure acte fictive pentru 1969 a se angaja la Combinatul chimic din Craiova. Originale. Întrucât recunoscuse faptele la 1962 încadrare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 205 .05. 10. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.834 665 Bălan Gheorghe I. CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. Originale. 1963 4 835 3029 Bălan Gheorghe I. 29. 5. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Membru de partid exclus pentru că: a fost conducător legionar. alte abateri. Originale. Secretar al Comitetului de partid al CAP. exclus din Partid pentru că: a fost prins că a sustras lână din magazia CAP. Întrucât nu a avut activitate deosebită la cuzişti şi a fost sincer la primire. Locţiitor şi instructor politic la UM 01401 Tecuci. 1950 reconfirmată de CCP în 1954.10. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la şedinţe şi alte manifestări legionare. 5 837 667 Bălan Gheorghe P. 5 836 666 Bălan Gheorghe N. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1939 a făcut politică cuzistă. alte abateri. 24.

membru de partid 27.09. Original. Originale. 1960 beţiv şi scandalagiu.07. Copie. a avut alte abateri similare. cercetat pentru că: în deplasările sale pe teren lua brânză şi ulei de la ţărani fără să le plătească. muncitoare. a încercat să siluiască pe Maria Niculescu. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate duşmănoasă faţă de Uniunea Sovietică şi clasa 19. 4. 1948 1 841 669 Bălan Ion Membru de partid exclus pentru că a 19.09. reconfirmată de CCP în 1960 (de două ori) şi 1962. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.838 668 Bălan Gheorghe S. exclus pentru că: era un element viciat. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 12 840 2890 Bălan Ioan Membru al Comitetului judeţean de Partid Vlaşca. pe care a dus-o într-o casă de moravuri uşoare. alte abateri. 4 839 2603 Bălan Grigore C. făcut parte din organizaţia legionară. membră UTM. Şef al postului de miliţie din staţia CFR Vatra Dornei. 1 206 .08.

1980 Întrucât sancţiunea i-a fost retrasă. locotenent-colonel. 1. Originale.04. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.01.07. 3 843 670 Bălan Ion C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. Referinţe semnate de Neculai Prosan şi Constantin Cîmpeanu. (Jean) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1938. Întrucât în ilegalitate nu a fost 1964 membru al Partidului. 1963 10 844 572 Bălan Ion I. iar el şi-a retras apelul. 47 845 3148 Bălan Ion Şt. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. în calitate de profesor suplinitor. Membru de partid exclus în 1977 pentru că. a avut abateri de la disciplina 23. şcolară. Originale. şalupa doi „fugari”. Hotărâre reconfirmată în 1978. 29. Originale. 23 207 . menţinerea deciziei.09. membru de partid exclus pentru că prin portul Mangalia au reuşit să evadeze cu 25. 1977 CCP a propus. reconfirmată în 1966. Membru de partid exclus pentru că a fost francmason.842 3033 Bălan Ion Comandant al Batalionului de grăniceri Constanţa.

şi-a bătut soţia. 1975 4 848 3356 Bălan Mihai Membru de partid exclus care a solicitat reprimirea în Partid. alte abateri. 2 847 3130 Bălan Marin S. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. Galaţi. 5. alte abateri. Originale. copie.846 573 Bălan Marin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte 29. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.01. judeţul Ialomiţa.04. Original. membru de partid exclus întrucât: a fost judecat şi condamnat pentru lipsă în gestiune. 23. dintr-o unitate care a luptat împotriva 1953 partizanilor.01. CCP a retrimis cererea spre rezolvare 1980 Comitetului judeţean Suceava al PCR. Războieni. 5 849 575 Bălan Moise Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost şef al lagărului de evrei din Str. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Constanţa al PCR. Preşedinte al Cooperativei de consum Ştefan cel Mare.07. avea rude în străinătate. În 1975 decizia a fost menţinută. 1950 1 208 . alte abateri.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. membră de partid care a solicitat înlăturarea unor documente din dosarul său personal în care era învinuită 13.11. Comitetul de Partid al Capitalei să 31. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. Original. Bălan Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1941 a făcut parte din organizaţia 17. dovedită şi în alte cazuri. fals în acte. 13 209 .03. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a 1947 atras atenţia organizaţiei de partid de la fabrica Herdan pentru lipsa de vigilenţă arătată cu ocazia primirii lui în Partid. legionară. alte abateri. Comitetul de Partid al Capitalei să verifice întreaga organizaţie de partid. propună excluderea lui şi din sindicat. 3 853 2/1972 Bălan Olimpia Merceolog principal la ISCE „Chimimport”. Activist al Comitetului raional de PMR Lehliu. a încălcat instrucţiunile CC al 1956 PMR privitoare la alegerile în BOB. pe nedrept de conduită imorală. alte măsuri. Originale. Originale. 1972 CCP a stabilit că acuzaţiile care i se aduceau erau reale. 2 851 576 1 852 577 Bălan Niculae M. Copie.850 2875 Bălan Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului antonescian a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori. iar solicitarea neîntemeiată. aceeaşi atitudine o avea şi după 23 august 1944.12. exclus din Partid în 1951 pentru că: a fost condamnat penal pentru 20.

854 657 Bălan Petrache I. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 17. Membru de partid exclus în 1954 pentru că: fiind stăpânit de viciul beţiei. 1966 şi 1976. Secţia Anchete.03. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (Jandarmerie). Original. exploatatori. a aderat la „secta” penticostală. de partid”. 1955 13 855 658 Bălan Petre V. a săvârşit abateri de la disciplina şi „morala 26. 1955 CCP a hotărât: menţinerea deciziei. Ofiţer la Miliţia regională Ploieşti. FRN şi Mişcarea 19. 1 857 660 Bălan Petru P. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. i s-a permis să activeze în organizaţiile de masă. 3 856 659 Bălan Petru Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din PNL.10. Originale. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1963. Legionară. Originale.04. reconfirmată în 1956. a colectat ilegal de la cetăţeni 1956 ţuică. alte abateri. pe care o specula. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. 1 210 .

regiunea Ploieşti. Original. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 27. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Scorţoasa. în 1956 1947 a fost arestat pentru furt. 5. raionul Beceşti. a făcut speculă cu cereale şi băuturi. de pe front a adus în ţară obiecte jefuite.08. GAC. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost subofiţer în armata burghezo-moşierească. regiunea Bârlad. Original. pe 1954 care o închiria. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. Original. alte abateri. 1951 1 860 663 Bălan Stanciu C. 15.11. raionul Murgeni. nu a tot pământul la 20. 2 211 .858 661 Bălan Sava Secretar al organizaţiei de bază din comuna Berezeni. exclus din Partid în 1953 pentru că: a stricat o pompă şi un motor ale GAC.1960 lor. 4 861 628 Bălan Stelian L. contribuind la asuprirea ţărănimii sărace. împotriva populaţiei civile şi a partizani.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea maşină de bătut porumb. 1 859 662 Bălan Stan Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Jandarmerie. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. exclus în 1951 pentru că: a întreţinut legături cu şefii legionari.04. Originale.

CCP stabilit că sesizările erau neîntemeiate. Copie. Preşedinte al Sfatului Popular al Capitalei. fotografii.05. vol. broşuri. II 115 (vol. Cadre a CC al PMR să adâncească 1955 cercetările. 311 (vol. în 1958 a fost condamnat penal pentru 29. 1947 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. lipsă în gestiune. I-II) Bălan Ştefan Gh. ca 11. 1 15/1955. copii. vol. Originale.11. Idem. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 212 . salariată a 12 pescari. Originale.862 2891 Bălan Ştefan Profesor la Politehnica Bucureşti. reconfirmată în acelaşi an. Original. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a făcut parte din Jandarmerie. membru de partid nu a fost activ. Originale.04. a participat la incendierea sinagogii de pe strada Căuzaşi. fotografii. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. I) 15/1955.02. CCP a hotărât anularea deciziei. membru de partid verificat pentru suspiciunea că ar fi fost legionar. membru de partid exclus pentru că: a fost legionar. II) 864 630 Bălan Ştefan I. I 863 (vol. 11 865 629 Bălan Ştefan I. alte abateri. însă a propus Secţiei de 23. Membru de partid exclus în 1952 pentru că până în 1949 a exploatat munca 17.

07. jefuit populaţia civilă. a luat parte la manifestări legionare.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. regiunea Iaşi. 1962 6 869 5 Bălan Viorel Primar al comunei Băneasa. Originale. Original. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară „Mănunchiul de prieteni”.08. 1977 30 213 . 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat pentru perioada războiului. copii. 5. şi a adus daune muncii politice. alte abateri. membru de partid cercetat pentru că a săvârşit abuzuri şi ilegalităţi. 1 867 610 Bălan Vasile Director al Contabilităţii la Ministerul Afacerilor Externe. 22 868 609 Bălan Vasile M. Întrucât acuzele nu s-au verificat. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a 14.866 627 Bălan Teodor Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sculeni. Hotărâre reconfirmată în 1955 şi 1960. Originale. Originale. CCP a clasat cazul. membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a făcut politică legionară.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1951 cerut să fie scos din postul deţinut. 13.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 9. menţinerea deciziei. societate. 1960 4 872 Bălaşa Ştefan Preşedinte al Cooperaţiei de consum din Calfat. 5 871 759 Bălaşa Savu Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. Originale. membru de partid sancţionat cu „mustrare” pentru că şi-a pierdut carnetul de partid. 37/1971 a organizării nunţii fiului său. Asistent universitar la Facultatea de Filologie din Craiova. 1982 CCP a propus. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.09.04. 18 873 3035 Bălaşa Titus A. membru de partid cercetat pentru că într-o scrisoare anonimă era acuzat că a săvârşit abuzuri şi ilegalităţi cu prilejul renovării locuinţei personale şi 24. 1970 3 214 . 1971 Comitetul judeţean Dolj al PCR a hotărât excluderea lui din Comitetul orăşenesc de Partid. l-a sancţionat cu „vot de blam” şi l-a destituit din funcţie. Originale.03. Originale.870 3423 Bălaşa Ion Membru de partid exclus pentru comportare reprobabilă în familie şi 30.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar CCP a clasat cazul.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. fost înscris în organizaţia legionară. 5 877 3330 Bălă Nicolae Membru de partid exclus pentru că a întocmit pontaje fictive. 1980 CCP a propus.12. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. judeţul Dolj. 3 878 870 Bălăban Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a declarat că s-a înscris în Partid „pentru a 27.10. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. în timp ce era elev la Şcoala de Partid de 6 luni din Craiova. a violat domiciliul unei femei. Originale. fapte 1974 pentru care a fost condamnat penal. 3 875 867 Bălă Emil M. CCP a propus. menţinerea deciziei. iar în 1972 17.874 3122 Bălă Dumitru Membru de partid exclus pentru că a ultragiat şi lovit pe unii cetăţeni din comuna Scăeşti. Originale. Membru de partid exclus pentru că a 10. reconfirmată în acelaşi an. menţinerea deciziei. din buzunarul unui coleg suma de 600 lei. Membru de partid exclus pentru că în 1957-1958.02. 1 215 . a sustras 10. 8 876 868 Bălă Marin I. faptă pentru care 27.09. a fost condamnat penal. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.06. Originale. nu i se lua pensia”.

Bucureşti. fiind lipsit de vigilenţă. s-a ocupat cu negustoria şi a exploatat braţe de muncă. alte abateri. s-a folosit de elemente legionare. intrigant şi anarhist. Originale. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că. Originale. reconfirmată în acelaşi an (de trei ori). 1959 228 216 . Ulterior a fost reprimită în Partid şi a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.03.08. în 1960 şi 1961. fotografii. membră de partid exclusă pentru că: s-a dovedit a fi un element dizolvant.879 380 Bălăceanu Constantin D. 4 880 379 Bălăceanu Constantin M. Culiţă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. s-a dus noaptea la Floarea 17. pentru a-şi atinge scopurile carieriste. 1956 6 881 49 Bălăceanu Gabriela (Pop) Proiectantă la IPROMET. împreună cu alţi doi inşi. pe care a înţepat-o cu cuţitul şi a 1963 încercat să o violeze. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. cerere respinsă. 6. Secretar al Comitetului de secţie sindicală. membru de partid exclus pentru că: tatăl său a avut 8 ha de pământ. nu a respectat secretul de stat. la locurile sale de muncă a dat dovadă de „indisciplină şi liberalizm”.09. lucrând anarhic. reconfirmată în 1965.

CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 43/1952 adus soţia să facă figuraţie şi a decontat 1952 sume fictive. în 1945 a fost condamnat pentru furt de la CFR. a fost simpatizant legionar.882 378 Bălăceanu Ioana Maria P. alte abateri. Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de foşti moşieri. 1956 4 217 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. 14 884 376 Bălăceanu Ion Membru de partid exclus pentru că: era fiu de negustor de cereale. Originale. Titularul dosarului nu a făcut apel. în calitate de şef al Serviciului dublaj de la Studioul de film „Alexandru Sahia”.1958 meiate.03. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 21.04. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte. 2. şi-a 15. 6 883 Bălăceanu Ion Membru de partid exclus pentru că. în trecut a votat cu PNL. 2. Originale.01. exclus din Partid pentru că: a fost legionar. în 1938-1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior.01. Originale. 1951 1 885 377 Bălăceanu Ion Membru al Comitetului executiv al Uniunii Sindicatelor Textile.

ca director de românizare. membru în Comitetul judeţean PMR Ilfov. de la care a luat alimente şi băutură. perioadă în care s-a apropiat de 29/1953 Partid.886 375 Bălăceanu Ion P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. unde s-a dovedit 1949 a fi duşmănos Uniunii Sovietice. consilier economic la Washington şi ambasador în Argentina. alte abateri. 7 887 2600 3 888 Bălăceanu Petre Preşedinte al Băncii Populare Române. legătura sa superioară fiind Remus Koffler. 1953 3 218 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. succesiv. 9. Membru de partid cercetat în urma cererii Secţiei Cadre a CC pentru că: în 1947 a fost arestat şi deţinut la Bacău pentru atitudini şovine. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular al comunei Filiaşi. CCP a hotărât clasarea cazului. trimis la studii în URSS. copie. a fost detaşat la Fabrica „Saturn”.07.07. s-a purtat brutal cu cetăţenii. nu şi-a declarat întreaga suprafaţă de teren arabil. Originale. leneş la învăţătură şi imoral.06. şi-a însuşit cereale din uiumul morii de stat. Bălăceanu Nicolae N. a avut 1957 legături cu unii chiaburi. Comerţ a CC al PMR a sesizat următoarele: în 1941 a fost detaşat de la BNR la cabinetul lui Ică Antonescu. membru de partid cercetat pentru care Secţia Plan. Original. a întreţinut relaţii cu diferite femei. reconfirmată în 1960. 13. după 1944 a fost. Finanţe. în 1948 a fost 26. Originale. responsabil al Secţiei Economice a CC. Hotărâre menţinută de CCV în 1950. la compartimentul Verificarea gestiunii timbrului.

11. Fără decizie. pentru care a fost condamnat penal. Originale. 5 892 448 Bălăiţă Mişu N.09. a avut comportare 31. 3 891 3365 Bălăiţă Adriana Persoană care a solicitat primirea în Partid. prins cu furturi de lemne din pădure şi care provoca 19. Membru de partid exclus pentru că: pe când era elev. copii.889 2999 Bălăceanu Toader Gh. nedemnă în familie. Membru de partid exclus pentru că era un om necinstit. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. menţinerea deciziei. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului regional PMR Bacău. CCP a retrimis cazul Comitetului 1979 judeţean PCR Prahova. a ascuns faptul că socrii săi au luat parte la manifestările duşmănoase care au avut loc în 1946 în 14. 1980 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. fapte pentru care a fost trimis 1968 de mai multe ori în judecată. 1961 Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică. 28. 4 890 3305 Bălăceanu Victor Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit abuzuri în muncă. a participat la manifestaţii legionare.07. Originale. Hotărârea a fost menţinută.03. 3 219 . scandaluri. satul Schitu-Frumoasa.

în calitate de comandant de pluton de mitraliere pe frontul antisovietic.11. 28. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 3 897 3306 4 220 . 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. activat în organizaţia legionară. 4 894 450 Bălăiţă Vasile G. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. înşelăciune. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1979 Comitetului judeţean PCR Prahova. Fără decizie. menţinerea deciziei. 1977 CCP a propus. în 1957 1932-1938 a făcut politică liberală. 31.03. în 1940 a luat parte la şedinţe legionare. împotriva partizanilor. Originale.Nicolai Persoană care a solicitat primirea în Partid. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944. Originale. a luat parte la lupte 13. 2 896 3191 Bălălău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals şi 23. a fost decorat. 4 895 3366 Bălăiţă Viorel . Originale. Original.12. copie.05. 1980 CCP a hotărât respingerea cererii.893 449 Bălăiţă Vasile Membru de partid exclus pentru că a 23. Bălănescu Costică Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1922.

membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a dus activitate legionară. s-a 1948 opus expunerii tabloului lui Petru Groza în localul Frontului Plugarilor. 1 899 77 Bălănescu Emilian Director în Ministerul Economiei Forestiere. Legionară şi a luat parte la Rebeliune.06.898 98 Bălănescu Edgard Membru de partid exclus pentru că: în 1928-1933 a făcut studii militare în Germania. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1966 şi 1970. complicitate cu un lucrător de la cadre.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din Mişcarea 16. 14 900 2892 Bălănescu Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sântuholm. Copie. şi cotropire împotriva Uniunii Sovietice. 1950 a avut atitudine duşmănoasă faţă de regim. în 25.09. a luat parte la războiul de jaf 27. 1964 faptă pentru care a fost condamnat penal. 1 221 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în 1960 şi-a distrus dosarul.

pentru că la primire a ascuns faptele săvârşite în ilegalitate şi pentru că în activitatea de după 23 august 1944 s-a dovedit a fi un element linguşitor faţă de şefi şi neprincipial faţă cu colegii de muncă. responsabil al şcolilor de cadre ale CC al UTC (1947). În 1956. În 1958 a fost încadrat în Partid. iar în 1960 i-a fost retrasă calitatea. cercetat pentru că: a făcut mai multe cereri de a fi primit în Partid. iar de 1954 atunci a dus o activitate pozitivă. menţinerea deciziei. care au fost respinse.I. a luat parte la omorârea Elenei Gavrilescu. provocată de Eugen Brauner. În 1962. întrucât în ilegalitate a sprijinit acţiunea fracţionistă din Comitetul regional de Partid Iaşi. experienţă şi de pregătire politică. s-a luat hotărârea că organizaţia de bază poate săl primească în Partid pe baza activităţii depuse. (Rozenzweig Arnold) Membru de partid în ilegalitate.901 2759 Bălănescu Ion N. Originale. lipsit de 15.04. Parhon” din Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe motiv că la data săvârşirii actelor încriminate era tânăr. în timp ce era conferenţiar la Catedra de Psihologie a Universităţii Bucureşti şi şef de secţie la Institutul de Psihologie al Academiei RPR. 16 222 . apoi conferenţiar la Facultatea de Filosofie a Universităţii „C. CCP a hotărât.

5 903 96 Bălănescu Radu P. Inspector metodist cultural la Secţia învăţământ şi cultură de pe lângă Sfatul Popular raional Târgu Lăpuş.06. legionară. a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. Originale. Originale. în 19271946 s-a ocupat cu negustoria.10. neglijenţă în serviciu. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 6 905 94 Bălănescu Tache N.11. membru de partid exclus în 1959 pentru că: a avut manifestări mistico-religioase şi idealiste. 2 904 95 Bălănescu Sandu V. Originale. alte abateri. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru 12. în 1940-1941 a fost în anturajul elementelor legionare.902 97 Bălănescu Petre N. Originale. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din organizaţia 17. reconfirmată în 1957.06. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1918-1920 a luat parte la reprimarea revoluţiei ungare. 1956 5 223 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4.

ca pontator a luat mită de la muncitori. pentru că: a refuzat sarcinile încredinţate. ca preşedinte al CAP din comuna 29. Muereasca. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1985. 7. Originale. Originale.07. 1954 1 909 91 Bălăngeanu Gruia Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost legionar activ. 1951 3 908 92 Bălănescu Victoria (Mateescu) Şefa Sectorului Cultură Fizică şi Sport de la Comitetul raional de Partid „Griviţa Roşie”. alte abateri. a participat la manifestări legionare. Pentru că sancţiunea era prea mare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. din 1933. judeţul Vâlcea. Original. alte abateri. 9. sancţionată cu „vot de blam cu avertisment” în 1953. CCP a hotărât menţinerea deciziei.906 2893 Bălănescu Vasile Preot. a luat parte la războiul antisovietic. 5 907 93 Bălănescu Victor Activist la judeţeana PMR Râmnicu Sărat. mergea să se plimbe cu bărbaţi. Original. exclus din Partid pentru că: în timpul grevei de la Atelierele Griviţa. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea ei cu „admonestare scrisă”. a fost omul conducerii.11. s-a ocupat cu afacerile. 1955 1 224 . element afacerist. s-a dovedit a fi necinstit. a vândut grâu 1948 la preţ de speculă.06.09.

10. În 1958 i s-a respins cererea de revizuire a situaţiei sale de partid. pentru a le expune „situaţia reală”. s-a căsătorit cu 1958 fiica unui chiabur expropriat. copii. cerându-i-se să muncească pentru reabilitare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2653 910 (vol. CCP a hotărât menţinerea deciziei. I) 43Profesor la Şcoala superioară de 17.07. 6 912 89 Bălănoiu Damian C. fals în acte publice şi delapidare. membru de 1958 partid exclus pentru că a fost de acord cu ideea lui Eugen Genad şi a lui Constantin Moflic de a de a organiza o consfătuire a foştilor ilegalişti. Originale. după 23 august 26. era un 1965 element beţiv. 1944 s-a înscris în PNŢ. 13 (vol. 23/1958 Partid „Ştefan Gheorghiu”. II) 911 90 Bălănică Ştefan V. clasată însă în acelaşi an.05. Membru de partid exclus în 1965 pentru că: a fost condamnat penal pentru 13. 89 (vol. În 1960 a mai făcut o cerere. Originale. 3 225 . la care să fie chemat şi Gheorghe Gheorghiu-Dej. I-II) Bălănică Marin Membru de partid cercetat pentru că 17. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. la căderea din 1943 are purtare slabă. întrucât apelantul a decedat.12. 1948 CCP a hotărât sancţionarea cu „vot de blam”. Originale.

4 915 760 2. Original. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a 31. organizaţia legionară.06.04. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a luat parte la manifestări legionare. pe frontul antisovietic a avut o 1953 comportare brutală faţă de ostaşi. 5 917 349 2 226 .913 122 Bălănucă Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost informator şi şef al Biroului de mobilizare din întreprinderea în care 16. în 1943 a urmat o şcoală militară în Germania. Membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 26. Original. Bălăşoiu Alexandru Activist la Comitetul Plăşii PCR Roşiorii de Vede. activat în organizaţia legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 1 916 761 Bălăşel Dumitru Gh. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original.01.06. clasa 1951 a III-a. Credinţă” şi „Serviciul Credincios”. 2 914 121 Bălărie Voicu I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bălăşan Petru N.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut prelucrarea cazului de către organizaţia de bază. Originale. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a fost decorat cu ordinele „Bărbăţie şi 16. lucra.

08.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. Originale. care au fost terorizaţi de către utemişti. exclus din partid pentru că: a dat un chiabur din comuna Filimon Sârbu pe mâna a doi tractorişti. Original. Întrucât sancţiunea a fost transformată în „mustrare”. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste. 6 919 2828 Bălăşoiu Gheorghe Membru partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că nu a controlat personalul din subordine în privinţa avutului obştesc. 1972. iar apelantul s-a declarat mulţumit. CCP a hotărât clasarea cazului. până ce a murit. Original. 1983 5 920 350 Bălăşoiu Vasile Fost instructor al Judeţenei Frontului Plugarilor Târnava Mare. 1 227 . beţiv şi afemeiat). 4. CCV a hotărât menţinerea deciziei. descompus moral şi străin de interesele 1950 Partidului (corupt. membru de partid exclus pentru că era un element 30. Originale. 1 921 351 Bălău Traian Instructor la Judeţeana PMR Constanţa. în comuna Topraisar a 1952 organizat o comisie de judecată a chiaburilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei.918 3074 Bălăşoiu Emil Secretar al Comitetului executiv al Consiliului Popular orăşenesc Novaci. copie. care l-au bătut 13.05. 1. hoţ.

faptă pentru 1965 care a fost condamnat pentru delapidare.922 674 Bălăuţă Gheorghe C. Membru al BOB de la UCECOM Tecuci. Originale.05. în vederea pensionării. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 1953 făcut parte din PSD. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 13 924 676 Bălăuţescu Constantin C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. unde a avut funcţii. CCP a propus menţinerea deciziei. 2 925 641 Bălcăceanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: era un element exploatator (a folosit 15. Originale. în calitate de funcţionar la CFR. însuşit o cantitate de ciment. parte la manifestaţii ale organizaţiei 1956 legionare. exclus din Partid pentru că: în 1936-1937 a fost simpatizant şi a luat 19. reconfirmată în 1961 şi 1966.09. faptă pentru care a 1960 fost condamnat penal.09. 2 228 . Membru de partid exclus pentru că.07. Original. în 1941 s-a angajat în poliţia antonesciană şi a luat şperţuri. 3 923 675 Bălăuţă Teodor-Paul P. a luat mită pentru a elibera unor persoane acte false 14. muncitori sezonieri în agricultură). Membru de partid exclus pentru că în calitate de şef al unui depozit de materiale de construcţii din Ploieşti şi-a 16. Originale.

cântat. având atitudine ostilă faţă de regimul democrat-popular. împreună cu alţii. în public. iar organizaţia judeţeană a primit sarcina să 16. şi s-o îndrume către o organizaţie de masă în care să muncească pentru reabilitare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. o ajute să ocupe un post. alte abateri. membră de partid exclusă pentru că a întreţinut relaţii de dragoste cu mai mulţi indivizi. cântece 1950 reacţionare. Dâmboviţa. drept pentru care s-a hotărât reîncadrarea ei în Partid ca membru nou. asupra comportării sale morale. dând ocazia la diferite comentarii. 5 927 645 Bălcescu Mihail Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. duşmănoase.10. Original. reconfirmată de CCP în 1956. 1 928 2755 Bălcuş Maria S. Fost instructor al Comitetului regional al T. în plin restaurant.12. pentru a-şi 1947 câştiga existenţa. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a 31.926 374 Bălcăceanu Petru P. ca gestionar a avut lipsă în gestiune. În 1957 s-a constatat că motivele de excludere au fost neîntemeiate. (Petre) Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a trăit în anturajul unor elemente foste legionare. 3 229 . fapt pentru care a fost arestat de Securitate.P. acţiuni împotriva partizanilor şi a fost 1951 decorat.03.

în urma căruia un cetăţean a fost 30. 4 930 599 6 931 598 39 932 597 3 230 . Originale. reconfirmată în 1962. Bălescu Dumitru P. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 Întrucât era un bun muncitor stahanovist. a avut 1953 abateri de la morală cu diferite femei şi fiice de chiaburi. că în 1940-1941 a făcut parte din 1962 organizaţia legionară. 1964 şi 1967.929 600 Băleanu Dumitru Responsabil al Secţiei Agitaţie şi Propagandă a Comitetului de Partid al comunei Văliuzg.03.01. exclus din Partid pentru că la un bal.22.04. Ofiţer de Miliţie.1953. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.05. membru de partid exclus în 1954 pentru că în timpul dictaturii antonesciene a fost comisar. exclus din Partid în 1962 pentru 27. Originale. cărora le făcea favoruri. ţărănimea săracă o persecuta. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut legături cu chiaburii. Decizie similară din 6. iar 26. regiunea Craiova. fiind în stare de ebrietate. Bălescu Emil Preşedinte al Sfatului Popular comunal Siliveşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care le-a favorizat la scăderea cotelor. tăiat cu cuţitul.10. raionul Strehaia. Originale. Originale. ajutor de poliţie. Băleanu Vasile Gh. Preşedinte al Comitetului de Partid de la Întreprinderea Energo-construcţia Doiceşti. alte abateri. împreună cu alţii a provocat scandal.

2 936 608 Bălineanu Mihai Membru de partid exclus pentru că: intrat în Partid prin unificarea cu PSD.12. Partid din 1943. şia urmărit scopurile personale. elemente necinstite.06. copie. 2 231 .11. activitate legionară. 1973 8 935 594 Bălhăceanu Gheorghe Preşedinte al Comitetului Provizoriu al plasei Pătârlagele. în posturile avute a 1953 sustras bunuri şi şi-a însuşit banii statului. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut 20. Originale. (Ion) Membru de partid care a solicitat să i se recunoască activitatea de simpatizant al clasei muncitoare şi de luptător antifascist. CCP a clasat cazul.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a susţinut 13. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din conducerea cooperativei „Voinţa Socialistă”.933 3295 Bălescu Ioan I. şi să i se acorde stagiu în 21. Original. Originale. Original. 6 934 1099 Bălev Staniu (Vîliu Stan) Cetăţean bulgar care a solicitat relaţii despre activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România în perioada 1927-1935. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. 7. 1979 Întrucât nu îndeplinea condiţiile cerute şi şi-a retras apelul.

CCP a propus. pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam”.08. 11 939 3221 3 940 526 7 232 . 1953 Întrucât era un muncitor format în producţie.04.01. Original. Băloiu Constantin V. iar pe viitor să nu se mai dea curs solicitărilor sale. 2 938 Băloi Aurel Membru de partid care a solicitat să fie primit în audienţă la Petre Lupu. membru de partid exclus pentru că: a angajat elemente duşmănoase. S-a discutat cu el la sediul Comitetului orăşenesc PCR Orşova. pentru a-i sesiza unele probleme. Totodată. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era de origine chiabură. recomandându-i-se ca. menţinerea deciziei. prilej 14. preşedintele CCP. Originale.07. a adus daune 26. să se adreseze organizaţiei de bază. ca membru al UTM şi-a neglijat sarcinile. I s-a explicat că rezolvarea lor nu este de competenţa CCP.937 604 Bălineanu Transivol Director al Şantierului Naval „7 Noiembrie” din Galaţi şi al Şantierului Naval „Viitorul” din Brăila. CCP a hotărât să claseze cazul. în 1947 s-a înscris în PSD. Băloi Floarea Membră de partid exclusă în 1975 pentru că s-a căsătorit cu un preot. dat fiind că a mai adresat şi în trecut solicitări neîntemeiate. întreprinderii şi a încurajat specula. 67/1977 cu care a indicat neajunsuri în 1978 administrarea localităţii. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. Originale. 1953 În 1958 sancţiunea i-a fost ridicată. 30. 12.

Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNL. a avut 10 ha de pământ. alte abateri. Originale. 4 233 .01. Copie. legionare. pe motiv că suferea de „delir de persecuţie”. alte abateri. 10. 11 942 180 4 943 2874 Băltăceanu Marcel Responsabil al Secţiei organizatorice a organizaţiei de bază MICA.08. 1951 În 1958 CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru de partid. a trimis carnetul la Comitetul municipal de Partid 23. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.01. sub influenţa căreia a refuzat să mai activeze pe linie de partid. iar apoi a cerut să plece 1981 definitiv din ţară. Gh. a avut atitudine şovină şi antisemită.941 527 Băloiu Ion I.11. 1948 1 944 3372 Băltăreţu Corneliu C. A fost internat la Spitalul clinic „Dr. copie. Originale. Marinescu”. pe care l-a muncit în dijmă. membru de partid cercetat pentru că a luat parte activă la acţiunea trădătoare organizată de elementele duşmănoase regimului pentru schimbarea conducerii vechi de la Societatea MICA. 9. Băltăceanu Dumitru C. Membru de partid exclus pentru că era bolnav de „schizofrenie paranoidă”. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât excluderea lui din partid. CCP a propus. în 1947 s-a înscris în PSD. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a luat parte la acţiuni 27. Bucureşti. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1960.

Bîlteanu) Instructor al Comitetului PMR Mehadia. 4 948 444 Băltean Gheorghe Gh. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: provenea dintr-o familie de foşti exploatatori şi politicieni burghezo. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor. 1959 4 234 .06. faptă pentru care a fost condamnat penal. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost şef de post de jandarmi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 26.02. exclus din Partid pentru că a făcut beţii repetate şi a avut relaţii imorale cu fiica unui chiabur. în 14. moşiereşti. alte abateri.10. 5. menţinerea deciziei.01. Originale. 1979 CCP a propus. (Bălteanu. Originale. 1 946 3292 Băltăreţu Miron Membru de partid exclus în 1958 pentru că în calitate de şef de restaurant şi-a însuşit bani şi produse din gestiune.945 713 Băltăreţu Ioan C. Original. Originale.10. 1959 CCP a hotărât transformarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. Întrucât a muncit pentru reabilitare. 4 947 712 Băltăţeanu Grigore V. 1946 a deschis un restaurant şi a 1950 exploatat braţe de muncă.

Originale.07. Copie.02. 2. 1 951 708 Bălteanu Gheorghe D. a fost lipsit de vigilenţă în cazul 30. Originale. afaceriste şi duşmănoase. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ şi PNL. 1959 4 235 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare” şi scoaterea din funcţia deţinută. Plăşii Brăneşti. 1959 4 950 2873 Bălteanu Gheorghe Responsabil al Secţiei de cadre de la Judeţeana PMR Ilfov. făcut parte din organizaţia legionară.11.949 709 Bălteanu Aron Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Membru de partid exclus pentru că a 14. membru de partid cercetat pentru că: nu a verificat angajaţii Secţiei şi nu a luat măsuri pentru curmarea atmosferei de mahalagism şi intrigă. D. a activat în organizaţia legionară. 22 952 470 Bălteanu Ioan I. 5. unde în organizaţia de 1948 partid au pătruns elemente dubioase.

6 955 468 Bălteanu Raul Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de patron frizer.02. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid cu începere din 1949. tatăl său a făcut politica tuturor partidelor burgheze.10. când a fost încadrat în Divizia „Tudor Vladimirescu”. 1954 1 236 . 3 954 469 Bălteanu Petre Membru de partid exclus întrucât în calitate de casier a comis acte de 19. a avut atitudini şovine. urmând ca problema stagiului să fie 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. iar în 1952 a fost arestat pentru activitate duşmănoasă. Originale. alte abateri. când s-a întors în ţară. colonel. şef al Direcţiei Cadre din Direcţia Generală Politică a MAI. Original. rezolvată atunci când va putea să-şi 1949 procure documentele care să confirme calitatea de membru al PC(b) al Uniunii Sovietice şi data încadrării. care a solicitat rezolvarea situaţiei lui de partid. Originale. În 1950 CCP a propus să i se recunoască vechimea în Partid din 1943. un frate al său a făcut politică legionară.11. pentru care a fost condamnat 1965 penal. necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei.953 2815 Bălteanu Mihail (Bălţeanu / Colcher) Membru de partid din ilegalitate.

solicitând acordarea lui din 1938. 4 957 467 Bălteanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. în alegeri a făcut propagandă duşmănoasă 1952 împotriva Partidului.15. reconfirmată în 1958. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Băltescu Elena Membră de partid exclusă pentru că din 1946 era chiabură şi deţinea o 18.956 2816 Bălteanu Rita Membră de partid care a făcut apel împotriva deciziei de acordare a stagiului din 1943. în calitate de trimis al Prefecturii 15. alte abateri.05. când a fost decorat şi avansat în grad. după 23 august 1944 a făcut politică liberală. membru de partid exclus pentru că. Original. Vaslui la distribuirea porumbului către 1948 ţărani. În 1967. I s-a răspuns că CCP nu eliberează asemenea adeverinţe. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru revizuirea cuantumu1950 lui pensiei. Copie. 12 958 2934 Bălteanu Vasile Secretar al Tineretului Progresist Vaslui.12.06. iar cu banii a făcut chefuri. băcănie. a solicitat o adeverinţă din care să rezulte continuitatea sa în mişcarea revoluţionară şi antifascistă pentru perioada 1 septembrie 1944-mai 1949. Originale. 27. l-a vândut la suprapreţ. CCP a propus acordarea stagiului din 1938. 1 959 462 1 237 . iar 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

decorat. de partid exclus pentru că a întocmit acte 1980 de decont fictive. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost 19. Originale. membru de partid exclus pentru că 19. 4 962 484 Băltoiu Elefterie Şef al Biroului spaţiu locativ în Bucureşti. copii. Originale. în 1945-1948 s-a ocupat cu 1951 specula. 18. 57 238 . a făcut 1954 greutăţi GAC. în 1940 a participat la acţiuni legionare. din fostul judeţ Roşiorii de Vede.960 461 Băltescu Marin G. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a avut băcănie şi cârciumă. în calitate de preşedinte al GAC Butculeşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 961 485 Băltoiu Constantin (Bălţoiu) Membru de partid exclus în 1960 întrucât a fost condamnat penal pentru 10.06. CCP a a clasat cazul. 1957 reconfirmată în 1960 (de două ori). CCP a hotărât menţinerea deciziei. neglijenţă în gestionarea banilor. cupuri ziare. membru 31. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. era abuziv şi avea viciul beţiei. fotografii. 1 963 3343 Băltuţă Gheorghe Secretar al Consiliului judeţean de educaţie fizică şi sport Botoşani.10. Original.01. Originale.08. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 964 2709 Bălţatu Gheorghe Profesor la Institutul Agronomic din Iaşi.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1950 alte abateri. 1 966 466 Bălţatu Simion Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat la o şcoală de specializare militară în Germania. Original. 1950 1 239 . a fost de jandarm pe teritoriul sovietic. Membru de partid exclus pentru că în perioada guvernării legionare a luat parte 17. care ulterior a fost arestată. 1954 1 967 711 Bălţăţeanu Iulian C. 7.965 710 Bălţatu Marin Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate fascistă. 1 968 460 Bălţoi Constantin D.01. 3 969 483 Bălţoiu Nicon Membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu Costin Ionescu. agent al Siguranţei. în 1948 a întreţinut legături intime cu o funcţionară de la închisoarea Târgşor. care 13. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.06.07. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. 8.04. documentelor de primire în Partid. 1959 Întrucât a recunoscut acuza. Original. Candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că a tărăgănat întocmirea 31. CCP a hotărât clasarea cazului. la manifestări cu caracter legionar. Original. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât.06. Bălu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat pentru delapidare. august 1944 a intrat în PSD. CCP a propus. Originale. după 23 28. 24. alte abateri. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Prahova al PCR. Originale. În 1977 decizia a fost menţinută. Bălulescu Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate.02. Membru de partid exclus pentru că: era un element duşmănos faţă de Uniunea Sovietică. Bălu Stelian Membru de partid exclus în 1976 pentru că a fost condamnat penal pentru tentativă de înşelăciune şi fals intelectual. CCP a propus. 3 971 3132 3 972 3232 5 973 3374 5 974 480 8. 30.12. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 27.10. menţinerea stagiului avut anterior. Bălulescu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. Originale. anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.970 479 Bălu Constantin C. alte abateri. Originale. Originale. 1965 41 240 . 1951 alăturându-se elementelor de dreapta. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât.12. reconfirmată în 1978.

01. copie. CCP a hotărât clasarea cazului. Băluţă Nicolae Membru de partid exclus în 1949 pentru că: era un element afacerist. iar apelantul s-a declarat mulţumit. reprimindu-l în Partid. în 26. Original. judeţul Gorj. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a participat la manifestări legionare. copie. reconfirmată în 1961 şi 1970. 8 979 486 1 241 . Întrucât şi-a retras apelul. 21 976 3371 7 977 502 2. abateri. 1947 a fost membru al PSD (Titel 1954 Petrescu).975 481 Băluş Ion I. judeţul Tulcea. 29. sancţionat cu „vot de blam” şi scoaterea din funcţiile avute.11. 1981 în funcţiile avute a folosit un stil de muncă necorespunzător. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Băluţă Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost condamnat pentru furt. pentru că: a bătut un 23. tânăr care păştea oile pe un teren al CAP. biografia sa din perioada războiului antisovietic era insuficient verificată.03.12. Originale. a făcut afaceri cu lemne şi fân. Băluţă Constantin Primar şi secretar al Comitetului comunal de Partid Ostrov. alte 22. Întrucât Comitetul judeţean Gorj a 1981 revenit asupra deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului.06. 1952 4 978 3389 Băluţă Ion Membru de partid exclus pentru că a sustras 12 stupi de la stupina IAS Găieşti.

în timpul războiului antisovietic a luat parte la împuşcarea populaţiei civile din 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. a fost omul de încredere al generalului Bădescu. 2 242 .06. A cerut să fie reprimit în Partid. Membru partid exclus pentru că: era stăpânit de viciul beţiei şi al jocurilor de 14. Originale. judeţul Olt. Fost instructor la Comitetul raional PMR Vâlcea. ca membru a avut o slabă 1966 activitate. nu a dus viaţă de partid şi nu 1953 şi-a plătit cotizaţia. Odessa. în funcţia avută a muncit în dijmă pământul chiaburilor.04. din comuna Traian. 16 981 3068 Băluţescu Haralambie Membru de partid exclus pentru că.980 482 Băluţă Nicolae D. Originale. noroc. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a 28.10. 1972 CCP a recomandat Comitetului judeţean de Partid Olt să îndrume organizaţia de bază să-i analizeze activitatea şi să hotărască asupra solicitării sale. 7 983 2825 Bănăţeanu Vasile N. Originale. 1960. fost decorat. Originale. reconfirmată în 1956. 1962 şi 1966. 4 982 3098 Bănărescu Virgil Membru de partid exclus pentru că a 27. fost condamnat penal pentru delapidare 1973 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

s-a dovedit a fi necinstit. Original. Original. ca agent electoral a participat la bătăi.08. exclus din Partid pentru că: era nemulţumit de 27. 1958 4 985 440 Băncescu Mihai Membru de partid exclus pentru că 19. 2 243 . Original. Fiul pictorului Octav Băncilă. a fost cuzist. membru de partid exclus pentru motive neprecizate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1933 a luat parte la Congresul studenţilor legionari de la Craiova.07. faţă de cursanţi folosea 1953 metode de comandă.09. Originale. apoi la Şcoala de Partid de 3 luni (1950-1951).984 441 Băncescu Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al unor organizaţii naţionaliste. 16. salariul primit.05. 2 987 439 Băncilă Ion Andrei O. mergea la serviciu în stare de ebrietate. omorând mai mulţi oameni. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1953 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 986 2679 Băncilă Gheorghe Asistent la Şcoala ţărănească de Partid (1949-1950). 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. din 1928 a fost informator al Siguranţei.

a făcut politică cuzistă şi a luat parte la acţiuni huliganice. în calitate de corespondent al ziarului 1965 „Scânteia”. Originale. la dizolvarea organizaţiei de la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Întrucât avea un frate arestat pentru 1954 sabotaj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. trimis în 1948 la Praga. cupuri presă. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar un altul a făcut în 1946 propagandă ţărănistă.12. 1 244 . Original. 24. 20 990 432 Bănciulescu Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1948 a fost corespondent al ziarului francez L’Equipe.12. 28.12. postul avut a primit cadouri de la pădurari 1954 şi a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. reconfirmată în 1959 şi 1960. 3 991 212 Bănescu Aurelia Membru de partid exclus în 1953. CCP a hotărât menţinerea deciziei.988 438 Băncilă Mircea Şef al Ocolului Silvic din Cugir. membru de partid exclus pentru că: în calitate de student. a 26. a avut o comportare imorală. 6 989 433 Bănciulescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a avut atitudine duşmănoasă faţă de clasa muncitoare. în 17. sprijinit direct elementele titeliste.

5 994 215 Bănescu Ion I. el însuşi s-a ocupat cu 22. reconfirmată în 1956. 4 995 216 Bănescu Marcel M. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 993 214 Bănescu David (Bercovici) Membru de partid exclus în 1950 pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. Originale. Membru de partid exclus pe motiv că: în trecut a fost jandarm. membru de partid exclus în 1953 întrucât: a fost 10. şi avea doi fraţi „fugiţi” în străinătate.06. raionul Băneasa. În 1965 a fost reprimit în Partid.12. războiului antisovietic a luat parte la 1950 oprimarea populaţiei sovietice. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.09. Ofiţer responsabil cu aprovizionarea la Regimentul 1 Transmisiuni Bucureşti. Originale. a 1957 fost condamnat penal pentru neglijenţă în păstrarea bunurilor Armatei.992 213 Bănescu Constantin Preşedinte al CAP Cârliţa. alte abateri. în timpul 22. 8 245 . regiunea Constanţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. condamnat penal pentru fapte de 1954 necinste. negustoria. Originale. membru de partid exclus în 1952 pentru că: soţia sa a fost simpatizantă legionară 25.

11.). CCP a recomandat Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti recercetarea cazului. în 1941 29. a participat la manifestări legionare şi la 1948 Rebeliune. 1 997 217 Bănescu Milică Membru de partid exclus pentru că. partid (a circulat cu motoreta pe 1977 drumurile publice fără să aibă permis ş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.07. i-a comunicat date eronate cu caracter 23.a. şi şi-a însuşit diferite sume de bani. 1 999 3169 Bănică Alexandru Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” în 1975 pentru că a comis abateri de la disciplina de 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. duşmănos. fiind vizitat de o rudă din SUA. 3 246 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. 1960 Întrucât acuzaţiile nu au fost dovedite. 2 998 2878 Bănică Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar tehnic pe lângă Comisia electorală a BPD a comis falsuri 13.02. Copie. alte 1948 abateri. Originale.10.996 2877 Bănescu Marin Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a făcut parte din PNŢ. alte abateri.

Şef de secţie la Direcţia Controlul Străinilor din Miliţie.04. Original. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât a renunţat la apel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. consuma băuturi alcoolice în unitate şi a întreţinut legături sentimentale cu Liubea Răpeanu.06. 25. 2. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a fost omul de încredere al conducerii militare din întreprinderea în care lucra. avea viciul beţiei. avută se prezenta la serviciu în stare de 1954 ebrietate. membru de partid exclus în 1951 pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte dintr-o companie de poliţie. reconfirmată în 1956 şi 1960. 2 1002 210 Bănică Ion A.02. uşuratică.1000 542 Bănică Constantin T. membru de partid exclus în 1955 pentru că: a fost condamnat penal pentru lovire şi tentativă de viol. CCP a 1959 hotărât clasarea cazului. În 1962 hotărârea de excludere a fost confirmată. Originale. subordonata sa. în funcţia 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 1001 543 Bănică Ion Membru de partid exclus pentru că a întreţinut legături intime cu o femeie 17. urmărită pentru crimă. Plutonier la Miliţia raionului Panciu.02. 1953 2 1003 211 Bănică Ion C. Original. 5 247 .

5 248 . exclus întrucât a săvârşit falsuri în acte 1959 publice şi şi-a însuşit bani. Decizia de excludere a fost menţinută în 1961. regiunea Constanţa. alte abateri. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Dridu. regiunea Galaţi.12. faptă pentru care a fost condamnat penal. 24. Originale. alte abateri. raionul Urziceni. foşti 20. legionari. Preşedinte al GAC din comuna Nazâru. Originale. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. 4 1005 319 Bănică Ion V. a fost eliminat din Şcoala CC al Frontului Plugarilor. cu care făcea chefuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1960 cerut ca la locul de muncă să-i fie demascată activitatea fascistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. raionul Istria.1004 2670 Bănică Ion I. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid exclus în 1957 pentru că: avea viciul beţiei şi provoca scandal. ca şef de cuib. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente duşmănoase.10. 4 1006 320 Bănică Nicolae Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Eschibaba. <1958> Întrucât a renunţat la apel. 4 1007 140 Bănică Octavian Gh.10. Originale. membru de partid 24. pentru 1954 atitudine duşmănoasă faţă de elevi.

reconfirmată în 1959 şi 1968.03. Originale. era căsătorit cu fiica unui 1953 chiabur. în 1946-1947 s-a ocupat cu 1950 specula. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1. Sovietice. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere.07. 1 1011 148 Bănulescu Tiberiu Îndrumător la Ministerul Artelor. 11 249 . a luat parte la 1950 Greva studenţilor de la Cluj. Originale. hotărâre reconfirmată în 1959. din 1946. membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în calitate de membru al PSD a făcut greutăţi Tineretului 29. 1963 5 1009 2613 Bănică Titus St. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare.06. Ţărănesc – Maniu. copie. după 23 august 1944 a fost preşedintele Tineretului Naţional 20. exclus din Partid pentru că şi-a însuşit bani din cotizaţii.1008 321 Bănică Stelian Instructor al Comitetului raional PMR Hârşova. Progresist. a susţinut regimul Antonescu şi s-a manifestat împotriva Uniunii 31. alte abateri.01. Cluj. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 16 1010 235 Bănicescu Marcel Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar activ.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât 1946 respingerea cererii şi propus să fie trimis să lucreze în organizaţiile de masă. Întrucât în 1940 s-a purtat foarte prost la Siguranţă şi nu dăduse suficiente 28. menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. 1979 Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute.. 1977 3 1015 3290 Bărăbaş Gheorghe M. Originale.10. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. 2 1014 3187 Băraru Vasile I.08. membru de partid exclus care a solicitat reîncadrarea în PCR. dovezi de reabilitare.19.06. preşedinte al Sindicatului ziariştilor din Banat. CCP a propus. a servit cu ataşament interesele regimurilor burghezo-moşie. 5.06. era un element necinstit. Copii. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi a unei pensii pentru activitate în mişcarea 26. Membru de partid exclus pentru că a comis fapte de necinste. Originale.P. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al primăriei comunei Cerdac. 2 1013 147 Bănuţoiu Ion Gh. ilegală.1012 2879 Bănuţă Ion Secretar al Regionalei A. 6 250 . a luat parte la acţiuni împotriva 1951 paraşutiştilor sovietici. Bacău. cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de conducere. reşti. În 1947 a fost primit în Partid ca membru nou.

Activist PMR la Raionul Hurezani.07. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 8.1016 591 Bărăgan Aristică St. de la Gara Feteşti. 5 colonişti.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat şperţ de la 1956 părinţii copiilor şi i-a folosit pe copii la unele munci personale. 1956 reconfirmată în 1962. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a făcut politică 16.07. Originale. Original. 8 1019 128 Bărăscu Dumitru Director al Şcolii Elementare nr. Originale. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut politică legionară. 1953 1 1017 590 Bărăian Ion Membru de partid exclus în 1964 pentru că în calitate de gestionar a produs 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pagube întreprinderii la care lucra. 25. reconfirmată în 1958. 7 251 . raionul Feteşti. Originale. liberală şi legionară. 7 1018 2717 Bărăitaru Petre (Bărăitar) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară.

verificarea altor persoane. ca administrator al închisorii civile Sibiu (1945) a pus în libertate deţinuţi speculanţi.06. reconfirmată în 1960. Originale. CCP a hotărât: să fie exclus din Partid. în lagărul de la Târgu Jiu. fost şef legionar al judeţului Arad. cu stagiul din 1933. 1948 2 252 . membru de partid cercetat pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. Copie. de la care a 16.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia legionară. 17 1021 410 Bărbat Nicolae N.1020 2665 Bărăscu Ion P. care i-a confirmat primirea în Partid şi l-a promovat în postul deţinut. luat mită. a încercat să organizeze o rebeliune împotriva administraţiei. alte abateri. În 1967 a fost reprimit în Partid. CCP a trimis cazul spre recercetare Biroului regional de Partid Braşov. în timp ce era arestat în 1947 închisoarea pe care o condusese. 7. a avut purtare proastă (întreţinea legături cu provocatorul Constantin Smadu). 1961 4 1022 2880 Bărbăteiu Nicolae Subdirector la Federala Cooperativelor din Arad. 9. Originale. În acelaşi an a fost reîncadrat. (Ioan) Membru de partid exclus în 1945 pentru că: în 1942-1943. a propus ca organele de Securitate să-l supravegheze pe Traian Hedeş. a sancţionat cu „admonestare” Comitetul judeţean Arad.

menţinerea deciziei. 1979 CCP a propus. tatăl său a fost cuzist.06. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Jijila. Întrucât în dosarul de cercetare erau declaraţii care se contraziceau. „etica comunistă”. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an.06. 2 253 . iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 16 1025 407 Bărbieru Iordan V. acţiuni împotriva partizanilor şi a fost 1962 decorat. raionul Măcin. exclus din Partid pentru că: a participat la o întrunire legionară şi a trăit în anturajul unor elemente legionare.10. organizaţia legionară. pe frontul antiso1950 vietic a luat parte la jafuri. pe frontul antisovietic a luat parte la 21. membru de partid exclus în 1979 pentru că: a comis abateri de la disciplina profesională şi 28. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.1023 409 Bărbătescu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1935-1937 a avut o participare activă în 20. Originale. 1 1024 3288 Bărbieru Dănuţ Ofiţer la Biroul de cercetări penale al Miliţiei municipiului Focşani. Original. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Dobrogea.

Bărboi Alexandru Preşedintele Sfatului Popular al raionului Vânju Mare. CCP a hotărât anularea deciziei. rudelor sale cu activitate duşmănoasă faţă 1958 de regim. a fabricat rachiu în mod clandestin. Original. exclus din Partid pentru că: în anii 1936-1937 a făcut parte din organizaţia sionistă „Concordia”.11. membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1945-1946 a fost înscris în YMCA. 2 1027 406 3 1028 405 13 1029 404 2 254 . copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fiind nemulţumit de salariu.04.1026 2669 Bărbieru Isac Membru în Comitetul de plasă Darabani al PCR. membru de partid exclus în 1954 pentru că în calitate de gestionar al bunurilor Comitetului raional 12. 1961 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Bărbieru Mircea N. Originale. a activat în organizaţia sionistă „Poale Zion”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956. Original. reconfirmată acelaşi an şi în 1960. Preşedintele Sfatului Popular al raionului Vânju Mare. a părăsit munca şi 12.03. a ascuns trecutul 24.02. Originale. PMR Lehliu s-a dovedit a fi necinstit. 28. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare. după 1949 excludere. Bărbieru Voinea (Voina) Şef de stat major la Batalionul de grăniceri Eforie. 1957 CCP a hotărât anularea deciziei. în perioada evenimentelor din Ungaria a avut manifestări negative. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”.

12.06.01. 7 1033 397 Bărbosu Romeo I. faptă 1954 pentru care a fost condamnat penal). Hotărâre reconfirmată în 1983. Original. 3 1032 398 Bărbosu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a fost educat în spiritul naţionalismului burghez. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. de ebrietate a bătut un căpitan. copie. reconfirmată în 1956 şi 1960. Originale. că a încercat să-şi desfigureze concubina. menţinerea deciziei.1030 403 Bărboi Dumitru Membru de partid exclus pentru că nu a fost suficient de combativ faţă de unele manifestări ale muncitorilor faţă de reforma bănească din ianuarie 1952. 1 255 . Originale. 1951 cu care s-a înrudit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a folosit în mod repetat maşina de serviciu în scopuri personale. a fost condamnat penal pentru 26. 1976 care nu mai voia să convieţuiască cu el. abateri. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei. membru de partid exclus pentru că era un element care avea viciul beţiei (în stare 24. a luat parte la Rebeliunea 28. alte 12. CCP a propus. 1 1031 3162 Bărbosu Constantin Membru de partid exclus în 1975 pentru că: în calitate de şofer. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. a trăit în anturajul chiaburilor. legionară. Locotenent în Trupele de grăniceri.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

a intrat în dispută cu un alt element afacerist. Judecător la Tribunalul raional Piteşti.03. membru al organizaţiei legionare. În 1968 sancţiunea i-a fost ridicată. 1955 CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Baia-Mare. 4 256 . 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a refuzat să încadreze în muncă o salariată care se întorsese de la o şcoală 10. reconfirmată în 1966.1034 396 Bărbosu Ştefan St. 10 1035 2817 Bărbuceanu Dumitru Membru partid exclus pentru că: în calitate de director al Asistenţei CFR s-a înconjurat de o clică afaceristă. Originale. Originale.09. membru de partid exclus pentru că: rudele sale erau elemente duşmănoase regimului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut beţii şi acte 1947 imorale cu femei din Spitalul 2 CFR. de partid). membru de partid exclus pentru că a fost 18. Spiridon Dumitru. 6 1036 734 Bărbuceanu Gheorghe V. în postul avut a avut atitudine de „gâtuire a criticii de jos” (pentru că l-a criticat.05. alte abateri. alte abateri. Originale. în 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. 14. Întrucât parte din acuze s-au dovedit neîntemeiate. Şef al Staţiei CFR Satu-Mare.

reconfirmată în 1960. Membru de partid exclus pentru că: în 1944 a plecat în Germania la specializare. pe care o informa despre acţiunile de sabotaj ale muncitorilor. Originale. lagăre din Germania. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în anii 1938-1945 a fost omul de încredere al conducerii fabricii IAR Braşov. V.03. Membru de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a fost poliţist.16.01. 14 1040 830 Bărbulescu Alexandru Al. moşiereşti. a participat la percheziţiona.1037 735 Bărbuceanu Ştefan M.06. 7 1038 736 Bărbuceanu Titu Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. Originale.04. a fost om de încredere al organelor de represiune burghezo. Întrucât acuzele s-au dovedit nefondate. 3. membru 27. după 23 august 1944 a continuat să ducă activitate duşmănoasă.1963 rea muncitorilor. în 1944-1945 a fost internat în diferite 13. de partid exclus pentru că era un element 1960 imoral. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1960 4 1039 418 Bărbuceanu Virgil V. beţiv şi necinstit. 6 257 . (Cornel) Sublocotenent de Securitate.

2 1042 729 Bărbulescu Constantin Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a executat 27. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a fost şef de post de 31. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 258 . Originale. jandarmi. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.04. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3.12. Original. 1 1043 730 Bărbulescu Constantin Membru de partid exclus în 1954 pentru că în 1940 a dus activitate legionară. acte de necinste. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. partizani.05. 1957 3 1044 731 Bărbulescu Constantin Gr. Original. alte abateri.1041 728 Bărbulescu Aurel Membru de partid exclus pentru că a fost judecat şi condamnat penal pentru 31.

s-a îmbrăcat în 1954 haine de miliţian şi a arestat ţăranii care nu-şi predau la timp cotele. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă şi legionară. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut activitate legionară. alte abateri. în calitate de comandant de companie. Originale. în calitate de agent al Prefecturii Poliţiei Capitalei. în timpul războiului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. reconfirmată în 1956 şi 1975. Bărbulescu Dumitru Gh. care a avut relaţii cu diferite 29.1045 732 Bărbulescu Constantin N. CCP a solicitat Comitetului regional PMR Crişana reanalizarea cazului. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bărbulescu Constantin Ş. Bărbulescu Cornel Membru de partid exclus pentru că. pentru a primi mită a şantajat 13. regiunea Craiova.08. Secretar al organizaţiei de bază şi şeful Poştei din comuna Sebiş. Originale. a întreţinut legături 18. femei. cu elemente duşmănoase. a făcut greutăţi Partidului în 1956 timpul creării GAC din comuna Căciulatu. era un element scandalagiu şi imoral. Originale. un patron.10. raionul Pleniţa. 5 1046 733 2 1047 2882 4 1048 850 8.09. copie. reconfirmată în 1968.01. 1962 3 259 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid în 1951 pentru că: la alegerile din 1946 a rupt afişele BPD şi a lipit afişe maniste. s-a purtat brutal cu soldaţii. regiunea Arad. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică.

4 1052 726 Bărbulescu Floarea (Dreve Florica) Membră de partid din 1945 care a 26. reconfirmată în 1960. în munca avută la Frontul Plugarilor a avut o comportare imorală. 1980 CCP a propus. menţinerea deciziei. judeţul Vâlcea. 3.03. Preşedinte al Consiliului Popular comunal Oteşani. Membru de partid exclus pentru că anterior primirii în Partid a fost condam31. nat penal.10. copie. 1958 CCP a hotărât respingerea solicitării.01. a luat parte la Rebeliune. în 1947 s-a ocupat cu specula de alimente. Originale. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. solicitat acordarea stagiului din 1937. 1977 19 1050 725 Bărbulescu Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că: a făcut politică legionară. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.08. Hotărâre reconfirmată în 1983 (de două ori). 5. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.1049 3147 Bărbulescu Dumitru I. situaţie pe care a ascuns-o. membru de partid exclus în 1975 pentru diferite abuzuri şi ilegalităţi. CCP a propus. 5 260 . Originale. Originale. 1951 5 1051 3347 Bărbulescu Eugeniu J.

reconfirmată în 1956. exclus din Partid pentru că: fiind stăpânit de educaţia naţionalistă primită. CCP a propus. profesională şi de partid a avut repetate 1977 acte de indisciplină. în funcţia avută s-a alăturat 1951 elementelor duşmănoase din conducerea ziarului „Flacăra Roşie”. după 23 august 1944 a făcut propagandă manistă şi a căutat să emigreze în 22. America. 1959 4 1054 3183 Bărbulescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. 17 261 .1053 727 Bărbulescu Georgeta Membră de partid exclusă în 1958 pentru că în 1940 a luat parte la manifestaţii legionare. a comis abuzuri. în urma cărora a adus daune 11.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. comuna 1977 Furculeşti.02. Originale. în calitate de medic veterinar. era un element nesincer şi imoral.12. 1957 şi 1960. 3 1056 741 Bărbulescu Iancu M. Originale. judeţul Teleorman. 1. materiale CAP Moşteni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1055 3170 Bărbulescu Gheorghiţa Membră de partid sancţionată cu „vot de blam” în 1976. menţinerea deciziei. Originale. Responsabil de presă la Secţia Agitaţie şi Propagandă a judeţenei PMR Arad. pentru că în activitatea 19. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut afaceri. Copie. pe 24. exclus din rândul candidaţilor de partid. Fost ofiţer controlor la Secţia financiară a Regiunii a II-a Militare. pe care îl informa 1954 despre muncitori.06. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNL. încredere al patronului. 1 262 .11. a fost omul de 12. Originale. 6 1058 2622 Bărbulescu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. 2 1059 261 Bărbulescu Ioan N. nu a raportat 1958 poziţia duşmănoasă a locotenent-colonelului Ovidiu. 1952 CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru.01. în timpul Rebeliunii a luat parte la manifestări de stradă. membru de partid exclus pentru că: a făcut deconturi false pentru deplasări. 13 1060 2883 Bărbulescu Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. îndeplinind funcţia de agent electoral. a 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. frontul antisovietic a fost decorat. 1950 întreţinea legături cu elemente duşmănoase regimului. Originale.1057 742 Bărbulescu Ilie A.03. Originale. s-a căsătorit cu 11. reconfirmată în 1961. purtat discuţii nepartinice. fiica unui chiabur.

Bărbulescu Mihai Membru de partid exclus pentru că ar fi participat la reprimarea sângeroasă a grevei din februarie 1933. după 23 august 1944 a făcut politică manistă. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. 3 1063 259 7.12. 1956 6 1062 260 Bărbulescu Marin Învăţător. pe care o avea în gazdă. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. 1955 1 1064 257 -. CCP a constatat că. Bărbulescu Nicolae Fost membru al CC al Uniunii Sindicatelor. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din învăţământ. carnete de cotizaţii şi legitimaţii cu semnătura sa. 1955 12 263 .05. 7. a hotărât să-i respingă cererea de primire în Partid. acumulând avere pe spinarea oamenilor muncii.1061 2668 Bărbulescu Ion P. deşi în ilegalitate a avut legături cu mişcarea comunistă.12. Totodată. Originale. nu a fost membru. Ulterior a solicitat de mai multe ori să fie luat în evidenţa celor care au desfăşurat activitate în mişcarea ilegală. Hotărâre reconfirmată în 1966. în 1949.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. la locuinţa lui au fost găsite tablouri cu Ion Antonescu şi Regele Mihai. Originale. cereri care i-au fost respinse. membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că a încercat să siluiască o elevă de 13 ani 15. întrucât s-a constatat că a făcut comerţ „la negru” cu articole de pielărie.

candidat de partid exclus în 1956 pentru că: a luat de la chiaburi alimente şi 26. Originale. Membru de partid exclus în 1949 pentru că nu a depus activitate. a făcut 1953 apel. regiunea Argeş. care era condusă de „criminalul de războiu” Pamfil Şeicaru. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat din 1961 pădurea statului o căruţă cu lemne fără să aibă aprobare. ulterior a continuat să 1951 activeze în organizaţia legionară. când era categorisit chiabur. Bărbulescu Nicolae N.05. şi ţinând seama de activitatea lui pozitivă dusă după 1944. 1953. alte abateri. În 12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1938 a făcut parte din „Frăţiile de 29. întrucât principala acuză s-a dovedit neîntemeiată. 6 264 .01. membru de partid exclus pentru că: în 1932 a fost şeful organizaţiei de studenţi din Cluj a LANC. în timpul războiului antisovietic a colaborat la revista „Gândirea”. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. pe care nu le-a plătit. Bărbulescu Niculae Decan al facultăţii de Chimie din Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. În 1968. fiind preocupat de interesele sale personale. a persecutat sistematic studenţii evrei. 1 1066 255 2 1067 258 4.08.06. Original. băutură. Secretar al Sfatului Popular din comunele Lăiceşti şi Ioneşti.1065 256 Bărbulescu Nicolae I. 1951 9 1068 254 Bărbulescu Octavian Gh. Cruce” legionare.

CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. În 1955 s-a constatat că acuzele erau neîntemeiate şi a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. în 1944 a luat parte la o manifestaţie studenţească de factură şovină. Gheorghe Pintilie. să fie controlat.03. 1951 38 1070 102/D Bărbulescu Petre N. Informare semnată de ministrul adjunct al Afacerilor Interne. să nu mai ocupe munci de răspundere.1069 234 Bărbulescu Petre Şef al Serviciului protocol de la Ministerul Afacerilor Externe. la Iaşi. să nu mai ocupe funcţii de răspundere în aparatul administrativ: să fie controlat în muncă. a fost trimis pe teritoriul sovietic pentru a strânge date statistice (material informativ). a minţit Partidul. 9. În 1963 a solicitat acordarea stagiului din 1941. 1951 168 265 . Originale. CCP a propus: excluderea lui din Partid. motiv pentru care ar fi fost condamnat la moarte. cerere respinsă. membru de partid cercetat pentru că a luat parte la războiul antisovietic. spunând că a ţinut legătura cu organizaţia comunistă din 1941. Originale. Membru de partid cercetat pentru că: era fiu de chiabur. şi că în 1944. în 1943. alte abateri. în calitate de ofiţer. perioadă în care s-a ocupat cu culegerea de informaţii. a trecut de partea Armatei sovietice.

2 1072 252 Bărbulescu Simion D. 6 1074 251 Bărbulescu Ştefan B. Originale. sub 24.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată în 1961 şi 1966. cetăţeancă sovietică. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 19401941 a făcut parte din organizaţia legionară. în 19451951 1946 a făcut comerţ. alte abateri. Originale. 1960 4 266 . Ofiţer de armată. 7. speculând oamenii săraci. 27. era căsătorit cu o 19.12. influenţa fratelui său şi a altor legionari. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: provenea din părinţi chiaburi. reconfirmată în 1964. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1941. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 14 1073 225 Bărbulescu Stelian I. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la jefuirea populaţiei civile şi a batjocorit femeile sovietice. Şef al Biroului Anchete din Direcţia Miliţiei regionale Bucureşti. refugiată.10. Originale. comandant al UM 03476 Bucureşti.1071 253 Bărbulescu Petru Gh. copie. 1959 în 1941 a organizat „pluguşorul legionar”. are rude foşti exploatatori. alte abateri.

Membru de partid exclus pentru că la primirea în Partid a ascuns faptul că a fost condamnat penal de două ori pentru fapte de necinste. Bărbulescu Valeriu Inspector general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. Originale.03. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. menţinerea deciziei. nice de calomniere a liniei politice şi a 1960 Partidului. copii. Originale. 29.08. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. aflat sub influenţa propagandei imperialiste. reprezentan. În 1983 apelantul a renunţat la un al doilea memoriu. Membru de partid exclus în 1958 întrucât a fost condamnat penal pentru 18. reconfirmată în 1964. fapte de necinste. Originale. exclus din Partid pentru că a semnat şi a eliberat o adresă prin care a permis pătrunderea în mai multe instituţii din Bucureşti a transfugului Nicolae Stoian. 24 1076 226 Bărbulescu Traian Membru de partid exclus în 1958 pentru că. 6 1078 3430 12 267 . 6 1077 227 Bărbulescu Traian P.06.1075 3391 Bărbulescu Ştefan C. Hotărâre reconfirmată în 1985 şi 1988. iar cazul a fost clasat. Originale. menţinerea deciziei.01. CCP a propus. a avut manifestări antiparti27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. tul sectei mistice „Meditaţia 1982 transcedentală”.13.

3 1083 162 8. Originale. în funcţiile 20. Originale.02. membru de partid exclus în 1958 25. 22 1081 229 4. după 23 august 1944 s-a ocupat cu afacerile. reconfirmată în 1956. Originale.02.1952 ţat metode străine de linia Partidului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost în legătură cu elemente duşmănoase regi. 1964 şi 1969. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. Bărbuliceanu Ion A. 2 1080 231 Bărbuliceanu Ion Şef al Serviciului cadre de la Întreprinderea 168 Utilaj-Transport. 1950 2 268 . Membru de partid exclus pentru că: a fost funcţionar la YMCA.03. reconfirmată în 1963.12. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. avute pe linie administrativă a întrebuin. mului.1079 228 Bărbulescu Vasile N. pentru că a fost condamnat penal pentru 1959 fals în acte publice şi abuz în serviciu. Originale. 1961 4 1082 166 Bărburescu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi necinstit. Bucureşti.12.08. Bărbuţ Ilie Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din FRN şi Mişcarea Legionară.

8. Originale. pentru că: în trecut tatăl său a avut prăvălie. Originale. cupură ziar. membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1937-1939 a 10. 1954 2 269 .03. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legionare. Membru de partid exclus în 1952. 15 1085 160 Bărbuţă Constantin I. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a luat parte la războiul 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1962. a făcut afaceri cu alcool. fost înscris şi a activat în organizaţia 1962 legionară. în urma dizolvării organizaţiei de partid din Ministerul de Finanţe. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a folosit muncitorii din subordine la construcţia casei sale.1084 161 Bărbuţă Alexandru P. 15 1086 159 Bărbuţă Ioan T. Plutonier-major al o unitatea militară din Piatra Neamţ.12. antisovietic. ca maistru s-a 10. 4 1087 158 Bărbuţă Vasile V. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. Originale. a avut atitudine duşmănoasă 1956 faţă de regimul comunist.12. înconjurat de elemente necorespun1962 zătoare. alte abateri. în 1941 a luat parte la dezordinea legionară.

Originale. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. iar prin certuri şi procese cu vecinii s-a compromis (în ultimii 10 ani a 26. 3 1089 157 Bărcănescu Constantin Avocat. membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ şi FRN. 1966 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. abateri. 1 1090 156 Bărcănescu Stelian Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a făcut parte din 12. 10. a menţinut în posturi elemente 1950 duşmănoase regimului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1981 calomnii şi lovire).04. insulte. 4 1091 2774 Bărculescu Dimitrie Gh. Originale.03. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia legionară. avut 37 de procese pentru injurii.11. CCP a propus. unde a avut 1960 activitate. 3 1092 326 4 270 .1088 3377 Bărcan Ion Membru de partid exclus pentru că a săvârşit repetate abateri de la disciplina de partid. fost informator al Siguranţei din Iaşi. Originale. Bărdaş Dionisie Gh. Membru de partid exclus pentru că în timpul regimului burghezo-moşieresc a 26.04.03. alte 20.

CCP a propus menţinerea calităţii lui de membru de partid din 1945. Original. să fie schimbat din funcţie. (Milica) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la Rebeliune. în campania electorală 1950 din 1946 a avut atitudine ostilă faţă de tovarăşii care au vopsit semnul „soarele”. regiunea Arad. Deşi a constatat că a avut purtare slabă în faţa duşmanului de clasă. Uniunii Sovietice. Originale.12. Originale. Original. 3 271 . a condamnat ostaşii care nu voiau să lupte împotriva 21. Legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic. 1. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1953 3 1095 826 Bărduşelu Traian Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost membru activ al Mişcării 29. În 1955 i s-a anulat calitatea.1093 325 Bărdăhan Petre I. 1 1096 825 Bărgău Ioan Judecător la Tribunalul Popular al raionului Criş.04. cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (cazul Acăţari). CCP a hotărât: menţinerea deciziei. 4. 1962 6 1094 845 Bărdăsan Ioan Membru de partid care în ilegalitate a avut legătură cu mişcarea muncitorească. ca grefier.11. alte abateri.05.

a participat la toate acţiunile ei 31. Originale. 2 1098 2745 Băruţ Constantin Membru de partid exclus pentru că: deşi nu s-a înscris în organizaţia legionară. Originale.01. a falsificat documente ale Miliţiei.11. reconfirmată în 1970.04. şi la devastarea magazinelor evreieşti. Copie. 1950 alte abateri.1097 2895 Bărsăşteanu Vasile Responsabil organizatoric al Celulei nr. 1. membru de partid exclus pentru că: în complicitate cu chiaburul Mocanu Vasile şi-a însuşit obiecte luate de la infractori. 3 1100 2743 Băruţă Ilie Ofiţer de Miliţie la Cluj. 21 1099 298 Băruţă Dănilă Fost preşedinte al Cooperativei de Consum Vaşcău. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 21 272 . exclus din Partid pentru că a căzut sub influenţa unor 14. regiunea Oradea. elemente fracţioniste. Originale. membru de partid exclus pentru că: a 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 Turnu-Măgurele. făcut parte din organizaţia legionară. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. alte 1954 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. reconfirmată în 1959.

1950 1 1103 2641 Băşică Ioan C. întrebuinţat metode dictatoriale. Original. alte abateri. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a făcut politică legionară. 3 273 .1956 nii. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte. în funcţia avută a susţinut elemente duşmănoase şi a 10. a fost complice cu un bandit care dădea atacuri la drumul mare. Original. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic. 5. 1.04.01.1101 745 Băsceanu Ion D. reconfirmată în 1962. 1959 11 1104 1504 Băşteanu Iosif Şef al Serviciului cadre de la Sfatul Popular orăşenesc Timişoara. 2 1102 739 Băşescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris la cuzişti. a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la acţiuni represive împotriva populaţiei sovietice şi a ostaşilor români care refuzau să lupte împotriva Armatei Roşii. Originale. CCP a hotărât ridicarea sancţiu. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.21. 1953 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.06. meiate. CCP a propus anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.08. organizaţia de bază putând să-l primească în calitate de candidat de partid.

stagiului de partid din ilegalitate. Fost secretar PCR de plasă. tatăl său a făcut 13. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut abateri de la regulament (împreună cu alţii a mers în 27. 6 1108 2960 Băţăgoi Constantin Ofiţer de Miliţie la Râmnicu-Vâlcea. 7 1107 787 Bătrînca Dumitru C. Originale. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 29.04. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: în timp ce era elev. Original. cu care să se 1981 răzbune pe profesorii care îl notau prost). 1 1106 779 Bătinaş Gheorghe B. politică legionară. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat.02. 6 274 .09.1105 865 Băşuţ Elena (Buzoianu) Membră de partid exclusă pentru că: nu a dus viaţă de partid. 1961 CCP a hotărât respingerea cererii. 1946 a participat la şedinţe PNŢ.04. Întrucât a renunţat la apel. munţi ca să caute arme. alte abateri. Originale. Originale. membru de partid care a solicitat acordarea 20. CCP a hotărât clasarea cazului.

1948 7 1111 2592 1. în postul avut s-a dovedit şovăielnic. reconfirmată în 1955. în postul deţinut a dat dovadă de lipsă de vigilenţă. Originale.04.1109 774 Băţău Nicolae Responsabil organizatoric în Biroul judeţean PMR Ilfov. în 1966 CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea lui în drepturile de membru de partid. Originale. 4. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. exclus din Partid pentru că: a organizat o fracţiune în Biroul Comitetului judeţean. a solicitat reabilitarea lui post-mortem (titularul dosarului decedase în 1967). 1952 9 1110 2899 Băzălan Dumitru D. scoaterea din postul avut şi trimiterea la „munca de jos”. pentru reabilitare. Director general al Penitenciarelor. păstrând în funcţii elemente duşmane. Originale. membru de partid cercetat pentru că: a fost primar gogo-cuzist în Vânju-Mare. 1950 4 275 . În 1976 fiul său. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam cu avertisment”. a făcut speculă cu lemne. Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată. Petre Băzălan. era sectar şi îi lipsea „ura contra duşmanului”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bâc Ioan (Bac) Membru al conducerii judeţene Arad a Frontului Plugarilor.10. a avut relaţii cu elemente reacţionare. fapt pe care le-a ascuns Partidului şi nu l-a recunoscut decât la a patra biografie. moment în care i s-a comunicat că la data deciziei sancţiunea fusese întemeiată. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni represive împotriva populaţiei civile.

Referinţe semnate de Mihail Novicov. prin 1958 care s-au comunicat informaţiile solicitate. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. rusă. folosind cuvinte <1952exagerate ca: „duşmani încarnaţi ai clasei 1953> muncitoare”.a. a anchetat lipsurile de la magazia Cantinei Gospodăriei de Partid. 25 1113 1158 Bâgu Gheorghe Membru de partid cercetat pentru că: în calitate de contabil al Judeţenei PMR Tecuci. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1112 475 Bâcicov Victor Cetăţean sovietic care. avea legături cu rude ale sale. „tâlhari” ş. la şedinţele Sfatului 1951 Popular se prezenta beat şi ridica probleme nesănătoase. 28. judeţul Neamţ. alte abateri. în vederea rezolvării situaţiei sale de partid. Adresă a CCP către CC al PCUS. Original. Original. şi să prelucreze abaterile săvârşite în organizaţia de bază (inclusiv cea a lui Bâgu). Nicolae Moraru şi Gavril Birtaş. CCP a propus ca Regionala PMR Tecuci să revizuiască situaţia lui Gheorghe Anton. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al organizaţiei de bază din comuna Bărgăoani. reţinând vinovaţii de sustrageri şi luându-le declaraţii. care erau 22. lb. copii. 1 1114 1161 Bâgu Nicolae V. Originale. 1 276 . română. i-a demascat în şedinţa organizaţiei de bază. unul dintre demascaţi.12. prilej cu care a abuzat de funcţie. elemente chiabure.06.

în calitate de contabil. moment în care a fost încadrat în Partid şi a activat neîntrerupt.1160 1115 (vol.12. membru de partid exclus pentru că: în 1944. 1 1117 151 1 1118 1173 6. a încredinţat aprovizionarea închisorii unui vechi speculant. ca şef al producţiei. I-II) Bâgu Vasile C. Originale. reconfirmată în 1959.10. unde s-a dovedit a fi neglijent. copii. Idem. alte abateri. „Crucea de Fier” germană. Originale. Originale. şi pentru calomnierea organelor centrale de partid şi de stat. II) 1116 1162 Bâjă Martin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică cuzistă. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. cu specula şi afacerile. Originale. Bâjnea Niculae (Nicolae) Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat cu 22. sancţiune ridicată de Biroul Politic în 1965. I) 4312/1958 159 (vol. Original. 1953 12 277 . Membru de partid din ilegalitate. 1958 9 (vol. 1952 CCP a propus respingerea cererii şi acordarea stagiului din 1934.05. s-a ocupat 23. La Plenara CC al PMR din 9-13 iunie 1958 a fost sancţionat în cadrul cu „vot de blam cu avertisment” pentru discuţii antipartinice duse în afara cadrului organizat. care 25. Bâlgă Lazăr P. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1945 a fost transferat la închisoarea Aiud. fotografie. a solicitat acordarea stagiului din 1921. Gardian la penitenciarul Văcăreşti.08.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. 36 278 . 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1950 1943. 1 1122 1051 Bârligea Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost membru al Mişcării 21. şedinţe legionare. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 26.08. URSS. 1 1123 1022 Bârsan Ion Gh. Original.09. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05.11. 1 1120 1025 Bârlădeanu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul de jaf şi cotropire a 25. Original. a divulgat Siguranţei militanţi 1950 comunişti. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la 25. reconfirmată în 1960 şi 1963. 2 1121 1024 Bârlădeanu Ion Pascu Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. Original.1119 1026 Bârlădeanu Alexandru Membru de partid cercetat în legătură cu acordarea stagiului. alte 22. Originale. Originale. alte abateri. abateri. a jefuit personal poporul sovietic. Legionare.

1 279 . Originale. regiunea Constanţa. era beţiv şi imoral.1950 itoare faţă de deţinuţii legionari. a participat la persecuţii rasiale şi la deposedarea populaţiei evreieşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a fost 21. ca 1956 gestionar a avut lipsă în gestiune. în postul avut privea 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a propus îndepărtarea lui din diplomaţie şi continuarea cercetărilor pe linie administrativă.09. Membru partid exclus pentru că: în 1942. 1949 6 1127 2826 Beacă Petre T. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.12. Hotărâre reconfirmată în 1960.07.1124 1048 Bâtu Aurel Director al penitenciarului Călăraşi. Bâţoi Ion I. Beaca Constantin N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1943-1944 a fost şef de birou la Guvernământul Transnistriei. timp de câteva luni a lucrat la Serviciul de cenzură a corespondenţei. pe frontul antisovietic. Originale. exclus din Partid în 1954 pentru că: în 26. alte abateri. Originale. Original. s-a dovedit a fi necinstit. membru de partid cercetat pentru că: a fost legionar. 1940 a fost şef de cuib legionar. 1 1125 1036 2 1126 2639 6.06. (Cocio) Prim-secretar al Legaţiei Române la Belgrad (1946-1948). membru de partid exclus pentru că: în anii 1930-1944 a fost gardian la mai multe penitenciare. alte abateri. (Ioan) Preşedinte al cooperativei din comuna Filimon Sârbu. cu ură PCR şi avea atitudine împăciu. translator cu prilejul interogării 1966 prizonierilor sovietici. Totodată.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1972. CCP a trimis cazul Comisiei de Partid de pe lângă DSPA pentru a fi recercetat. a primit cadouri de la aceştia şi 1975 i s-au făcut favoruri (inclusiv sexuale). membru de partid exclus în 1968 pentru că: a transformat relaţiile de serviciu cu unii informatori în relaţii 30.01. Original.03. 1967 3 280 . CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1962 23 1130 3152 Becec Gheorghe Căpitan de Securitate la Direcţia de Contraspionaj. Bebeşelea Nicolae N. Bech Bernhard (Beck) Membru de partid exclus pentru că: în 1928-1940 a făcut parte dintr-o organizaţie sionistă. Originale. candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: nu s-a ridicat la nivelul cerinţelor unui membru de partid. Origina. membru de partid exclus în 1962 pentru că în anii 1938-1941 a desfăşurat activitate legionară.09. Întrucât decizia a fost luată fără nicio 1961 motivare. Originale. menţinerea deciziei. Locotenent-major la Miliţia raională Piteşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit bani din casa Partidului şi din abonamentele la „Scânteia”. copie. Originale. Becheanu Mihalache Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1936-1937 a făcut parte din organizaţia legionară. personale. 10. 1951 1 1132 2247 5.06.10. 2 1129 944 6.1128 945 Bearz Silvian Locotenent-major la UM 01326 Oradea. 3 1131 1333 7.

activat în organizaţia legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. În 1973 CCP i-a confirmat vechimea în Partid din 1940. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. acordată anterior de către Comitetul municipal Bucureşti. 4 1135 1347 Becherschi Victor Secretar al Comitetului Sindical al funcţionarilor din bănci. reconfirmată în 1956 şi 1960. Întrucât nu s-a stabilit că ar fi fost membru de partid în ilegalitate. Originale. 1954 4 1134 1345 Becher Ştefan Membru de partid exclus pentru că a 14. 1 281 . a pierdut 1955 carnetul de partid. Originale. era un element necinstit.03. care a 10. înşelat ţăranii şi muncitorii. motiv pentru care a fost condamnat penal. 4. membru de partid care a solicitat rectificarea stagiului în Partid. CCP a propus să i se acorde vechimea de la 23 august 1944.04. Original. care a comis fraude. 1952 32 1136 1346 Becherte Toma Membru de partid exclus pentru că: era cunoscut ca politician liberal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. afacerist. membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză.10.1133 1344 Becheneu Gheorghe Director administrativ la UCECOM. dată când a început să activeze în cadrul Secţiei Administrative a Comitetului judeţean PCR Ilfov.

Director la GAS Luciu-Giurgeni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întrucât nu a arătat în biografie că socrii săi au fost excluşi din Partid şi condamnaţi pentru activitate legionară. în viaţa personală a avut comportare imorală. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1957 5 1140 3067 1. judeţul Vâlcea. Totodată. judeţul Constanţa. CCP a retrimis cazul Comitetului 10. a 1978 obţinut rezultate slabe.08. Originale. 10 1138 3239 Becheru Constantin Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că în funcţia de inginer31. municipal PCR Bucureşti. exclusă din Partid pentru că: nu a respectat hotărârea adunării generale a membrilor de partid privind susţinerea propunerilor pentru Consiliul de conducere al CAP.1137 3363 Becheru Constantin Candidat de partid care a solicitat primirea în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară şi a participat la Rebeliune. Becheru Paraschiva Membră a Comitetului de Partid al CAP Săcele. şef la CAP Lădeşti.12. a avut relaţii cu elemente duşmănoase. 4 1139 1348 Becheru Ion M. Originale. -01. care i-a respins 1979 cererea. alte abateri. Originale. 1972 5 282 . a recomandat Comitetul judeţean PCR Constanţa ca după doi ani să îndrume organizaţia de bază să-i analizeze activitatea. copie.

Beclenaş Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni contra partizanilor.08. şi a soţiei fiului său. copii. Copiii săi au fost în 1962 perioada interbelică membri ai PC Francez.07. care până în 1957 a practicat prostituţia. prostituţia. confirmă solicitarea. şi unde şi-a înstrăinat carnetul 1959 de partid.05. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid 1947 ca membru nou. în urma bătăilor de la Siguranţă a suferit un şoc de epilepsie. la căderea din 1940 a avut purtare slabă. Copie. participat la acţiuni huliganice antimunci.1954 toreşti. cu stagiu de la 23 august 1944 şi a cerut să fie ajutat să-şi îngrijească sănătatea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1142 657 20 1143 2940 1 1144 1350 1 283 . a 28. Gheorghe Adorian şi Pavel Cristescu. Originale. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 16. Originale. membru de partid exclus pentru că: a frecventat o casă unde se practica 28. 26. şi-a părăsit familia şi trăia cu Aurelia Ianoş. ulterior. Liuba – necesar la pensionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Referinţe ale lui Boris Holban. Original. Becicurinski Volf Bercovici Cetăţean ucrainean cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme activitate revoluţionară a copiilor săi – Aron (Arnold) şi Liuba. şef al Biroului Pază şi Ordine de la Miliţia oraşului Stalin (Braşov).02. Beciuc Ioan Persoană cercetată pentru că: nu a fost membru de partid. s-au ocupat cu ajutorarea combatanţilor din Brigăzile internaţionale şi au activat în unităţile de partizani.1141 1349 Bechianu Anghel Ofiţer de Miliţie.

scandaluri şi injurii aduse 1968 organelor de stat). Originale. CCP a hotărât 1952 anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 6 1147 909 Becşan Mircea I.1145 180 Becsek Emeric Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. Întrucât a rupt legăturile cu fraţii săi 25.12.31. elemente duşmănoase. exclus din Partid pentru că avea un frate deţinut pentru activitate duşmănoasă împotriva regimului. Totodată a cerut Colegiului să solicite organizaţiei de bază să-l îndrume să se califice în producţie. un alt frate al său a fost legionar.05. 4 284 . Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. menţinerea deciziei. jură. mântul militar şi disciplina de partid.Csaba Membru de partid exclus pentru că în calitate de maistru militar a încălcat grav prevederile regulamentelor militare. Originale. 1953 40 1146 3322 Becsi Sandor . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. Original.02. 1980 CCP a propus. Fost activist la Raionul de partid Vâlcea.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. 4. 2 1148 3009 Bectas Ali Omer Membru de partid exclus pentru că a avut abateri de la conduita morală (beţii 24. repetate.

Originale. Întrucât a constata că acuzele erau 15.11. 1 285 . Original.05. Copie. antisovietic. şperţuri. (Ioan.1149 2900 Becu Sebastian Ajutor de comisar la Poliţia Giurgiu. 1 1151 896 Bedeleanu Ion M. când a fost pe frontul 27. reconfirmată în 1955. neîntemeiate.09. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element afacerist. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9.08. Copie. CCP a hotărât anularea 1948 deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte din Comitetul organizaţiei profasciste „Muncă şi Lumină”. 1 1150 910 Bede Ludovic (Bende) Membru de partid exclus pentru că în 1942-1943. s-a dovedit a fi un element necinstit. a fost încadrat în armată prin intervenţia lui Zoltan Eidlitz. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din aparatul de stat. 1953 7 1152 2941 Beder Alexandru Membru de partid exclus pentru că ar fi fost un element anarhic şi indisciplinat. care lua 25. a participat la crime 1949 împotriva populaţiei civile. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fost director de cabinet al lui Vasile Luca. Ionel) Fost şef al Biroului cu materiale politice din DSPA.

Originale. 4 1154 931 Bednarcic Giovani Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a fost omul de încredere al administraţiei burgheze a întreprinderii în care lucra. 1 1157 964 16 286 . a susţinut 15. Original. Originale. pătruns în Partid 21. Original.1951 toare şi ale ţărănimii muncitoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 În 1968 a fost luat în evidenţa ilegaliştilor. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât respingerea cererii. duşman al clasei muncitoare. a luat parte la 1951 războiul antisovietic. „Crucea cu săgeţi”. Originale.06. Bedö Iosif I. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1933.06. 8 1155 962 1 1156 961 Bedö Bela (Adalbert) Membru de partid exclus pentru că: a fost un exploatator afacerist. 30.1153 930 Beder Alexandru Membru de partid exclus în 1958 pentru că a activat în Partidul fascist 24. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut purtare 13.09.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. proastă faţă de muncitori. pentru a lovi în interesele clasei munci. Bedó Arpad Membru de partid exclus pentru că: era un chiabur exploatator. a simpatizat cu 1956 organizaţia legionară.05. cu stagiu din 1928. regimul fascist szalasist.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. recunoscându-şi vina. Original.02. Original. antimuncitorească. 1952 1 1159 3418 Bedreag Ion Director la Întreprinderea de stat mixtă din Breaza. speculă. Original. pentru a 26. o angaja ca lucrătoare în comerţ. Bedros Petre Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a avut atitudine 19. străin de interesele şi de lupta Partidului. 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1162 746 Began Dumitru Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator (comerciant). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât este un element tânăr şi nu a reieşit să fi avut şi alte abateri.1158 963 Bedö Ludovic Secretar al organizaţiei de bază de la Abatorul Bucureşti. alte abateri. a făcut 11. 4. Originale.12.06. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” întrucât a primit un miel de la o persoană. 1 287 . 5 1160 965 2 1161 917 Beer Mendel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a exploatat braţe de muncă. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. s-a ocupat cu negus1957 toria. 1982 Întrucât şi-a retras apelul. Originale. exclus din Partid pentru că în anii 1946-1947 a făcut speculă cu alimente.05.

a fost unealta patronului. copii. a trăit o viaţă depravată. II) 1165 748 Beglet Grigore Gh. Originale. 1953 2 1166 749 Begu Iosif Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că a activat în organizaţia legionară. neavând cetăţenia română. I) 1175 Idem. Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a 1978 cerut referinţe. CCP a hotărât schimbarea deciziei în: greşit încadrat în Partid. 9. 9. 2. 7. I-II) Begidsán Tivadárné (Tárkány Maria) Cetăţean maghiar pentru care CC al 25.01.11. Şef de cadre la Întreprinderea „Electro Cablul”. a fost greşit încadrat. 1956 3 1140 1164 (vol. Original. 1955 1 288 .07.06. Membru de partid exclus pentru că. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică cuzistă.1163 747 Beghian Grigore O. Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 1981 5 (vol. Original. Originale. 6 (vol.12. Originale. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1 1169 888 Beianu Teodor C. a divulgat unele secrete ale 1954 întreprinderii. 1970 CCP a constatat că nu îndeplineşte criteriile cerute. Întrucât motivele s-au dovedit a fi neîntemeiate.09. membru de partid care a solicitat 14. 5 1168 751 Behm Carol Membru de partid exclus pentru că. a indus în 11.10. 16 1170 889 1 1171 3041 4 289 . (Ioan) Membru de partid exclus pentru că în calitate de casier şi-a însuşit o sumă de 24. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reuşind astfel să 1954 obţină buletin de identitate. 1958 reconfirmată în acelaşi an. bani. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. 11. Originale. Original. în calitate de contabil-şef la Întreprinderea 29.04. membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: avea atitudine duşmănoasă faţă de Partid. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. nu era cetăţean român. Beilerian Miron (Dohlete) Fost administrator al redacţiei ziarului „Drumul Socialismului”.10. „Tehnolemn”. acordarea stagiului din 1936. Original.1167 750 Begulescu Ion C. eroare organele Miliţiei. Original.05. Beinglas Lazăr Fost şef al Serviciului personal de la Uniunea Cooperativelor Meşteşugăreşti.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Beizadea Marcela Gh. avea o perioadă neverificată. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca cercetările să fie continuate de către „organele în drept”. Original. 1 1173 915 2 1174 914 4. condamnat pentru delapidare din avutul 1961 obştesc şi fals în acte publice. membru de partid exclus pentru că: era un element dubios.1172 899 Beion Nicolae (Beian) Sublocotenent la Miliţia Cluj. membru de partid exclus pentru că în 1952 a fost 20.12. Beiu Ion Inspector la Ministerul Justiţiei. 2 290 . Membră de partid exclusă pentru că în 1939-1941 a fost simpatizantă legionară.10. 1952 1 1175 900 5.03. 1956 2 1176 901 Bejan Alexandru I.04. Fost preşedinte al Sfatului Popular al comunei Obârşia Veche. Original. care în postul avut a avut activitate duşmănoasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 1951 a cerut Colegiului de Partid al Regiunii PMR Cluj să-l excludă din cadrele Miliţiei. Beiu Olga (Zardeţchi) Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. Original. 27. furturi şi jafuri de obiecte de valoare. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi a organizat 15.

Original.1177 902 Bejan Anton Membru al aparatului politic al Comandamentului Marinei. 5. 1950 1 1180 905 Bejan Dumitru Secretar al Comitetului Provizoriu din comuna Sânger. 27. Cloşca şi Crişan”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 291 .) CCP a hotărât confirmarea calităţii şi acordarea stagiului din 1938. alte abateri. Original.06. în timpul războiului antisovietic a fost prefect. membru de partid exclus pentru că: în 1947 a fost arestat pentru 26. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. atitudine duşmănoasă faţă de regim şi 1951 ţărănimea săracă. 5. Original.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. alte abateri. 1950 1 1179 906 Bejan Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. 7 1178 904 Bejan Aurel Membru de partid exclus pentru că a activat în Mişcarea Legionară. apoi instructor administrativ în Basarabia. verificat în vederea confirmării calităţii de membru şi stabilirea stagiului în Partid. (A făcut parte din aparatul politic al 1951 Diviziei „Horea.04.

pentru că: la verificare nu a arătat că tatăl său a avut batoză. 4 1182 908 Bejan Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că tatăl său a deţinut o băcănie. Întrucât a fugit de regimul sovietic. din YMCA.1181 907 Bejan Dumitru N. în 1946-1947 a făcut parte 25. iar în ultimul timp se îmbăta frecvent. motiv pentru care a solicitat Comitetului regional PMR Braşov recercetare cazului. CCP a hotărât clasarea cazului. 3 1183 2637 Bejan Gheorghe Membru lăsat în afara rândurilor Partidului prin dizolvarea organizaţiei de bază. Originale. 3 292 . Originale. iar fratele ei a fost legionar. 1956 3 1184 1351 Bejan Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului burghezo-moşieresc a votat cu toate partidele. Decizie reconfirmată în 1963. 2. de staţie CFR Filiaşi a primit cadouri în 1957 bani şi alimente. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. membru de partid căruia i s-a retras calitatea.01. alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea sa din Partid. soţia sa adus activitate în Grupul Etnic German. 17. Originale. în funcţia de şef 21. Şef al Direcţiei Financiare a Ministerului Forţelor Armate. CCP a constatat că excluderea s-a 1961 făcut fără o investigare temeinică. şef de cuib. Originale.01. în funcţia avută s-a 1960 compromis prin relaţiile sale imorale cu o serie de funcţionare din unitate.08.

1 1187 1354 Bejan Livia S. Nicolaie.08. membră de partid exclusă pentru că a avut atitudini 26. 4 1189 740 Bejan Nicolae C. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10. 2 1188 879 Bejan Nicolae C. Original.1185 1352 Bejan Iosif I. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. făcut parte din Mişcarea Legionară.01. ocazională. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a 13. membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. Membră de partid exclusă pentru că: în timpul războiului a avut legături cu ofiţeri germani. Membru de partid exclus pentru că: avea un trecut dubios. Originale. lipsit de ataşament faţă de regim. Originale. duşmănoase faţă de ţărănimea săracă şi a 1951 colaborat cu chiaburii. 2 1186 1353 Bejan Letiţia Funcţionară la Comitetul Provizoriu din comuna Sânger. Original. (Niculae. alte abateri. s-a dovedit a fi 21.04.1956 rea aparatului de stat. Neculai) Secretar al Sfatului Popular al oraşului Adjud. în calitate de translatoare 18. şi cu elemente din conduce. 1961 5 293 .

Original. 5. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10. 1 1193 886 Bejat Constantin Membru de partid exclus pentru că în 19. 1 1192 885 Bejan Vasile Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte 24. 1946-1947 a făcut speculă cu cereale. Originale.11. Original. la lupte împotriva partizanilor. care în 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1965 4 1191 884 Bejan Petre Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate duşmănoasă regimului de democraţie populară.1190 883 Bejan Nicolae Gh.12. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. trecut a făcut politica partidelor istorice şi 1950 fasciste. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 294 .11.

era căsătorită cu un 1957 element străin de Partid. pentru a i se confirma participarea la munca ilegală a PCdR din perioada 1940-1941. 1962 21 1196 938 Bejenaru Florentina A. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de chiabur. fost agent de percepţie. 4 1195 854 Bejenaru Dumitru F. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de moşier. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în alegerile 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 2 295 . prin care se confirmă solicitarea. din 1946 a făcut propagandă reacţionară.1194 939 Bejenaru Constantin C.06. 2. Întrucât motivele s-au dovedit 1957 neîntemeiate. Adresă a Institutului de marxismleninism de pe lângă CC al PCUS către Institutul de istorie a Partidului de pe lângă CC al PMR. Cetăţean român care a adresat o cerere Comitetului regional Cernăuţi al PC din Ucraina. Originale. purtare proastă.05. în timpul războiului a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. alte abateri. Originale. (Cazacencu) Membră de partid exclusă în 1949 pentru că: la arestarea sa din 1937 a avut 10. Originale. 22.09. Original. 5 1197 937 Bejenaru Ion C.03.

05. şi a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid şi luare în evidenţă. Biroul Comitetului raional nu l-a confirmat ca membru. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Gyarfas Elemer. membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al lui 30. a 1953 avut atitudini naţionalist-şovine. respingerea cererii şi clasarea ei în arhivă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât 17. reconfirmată în 1955. atât în 1940. Nicolae) Membru de partid din 1928.07.1198 374 Bejenaru Neculai (Nicolaie. alte abateri. Întrucât în 1940 a plecat în URSS fără aprobarea Partidului. care a solicitat să fie chemat în ţară împreună cu soţia şi fiica sa. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. fost perceptor în Bucovina. cât şi în 1952 1944. 1957 În 1961 apelantul s-a repatriat. 1 1201 934 Bekesi Iosif Activist la Sindicatul Comerţ şi cooperaţie. Originale. s-a retras cu 28. 42 1199 936 Bejenaru Simion Membru de partid exclus pentru că: fiind originar din Basarabia. Originale.01. aflat în URSS. 1 1200 935 Bejenaru Teodor Membru de partid exclus pentru că: a 15.05. criminal de război. Armata Română. 4 296 . Original. Original.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Original. 24 1203 933 1 1204 932 1 1205 954 1 1206 644 8.12. Bektemir Ferid Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (portărel la Tribunal. a luat parte la 1950 luptele împotriva Armatei Roşii până la capitularea Germaniei. alte abateri.05. în 1944 s-a înrolat în trupele 18. Beko Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1942 s-a înscris în armata fascistă maghiară. alte abateri. părinţii săi. de elemente reacţionare şi a negat 1950 posibilitatea luptei de clasă între macedoneni. 31. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului a căzut prizonier la americani în condiţii nelămurite. Original. SS „Hunyadi Poncelasok”. 1950 1 297 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. tot timpul a fost alături de Monarhie. copii.1202 161 Bekesi Istvan Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii cu privire la 15. Original. s-a căsătorit cu fiica unui 1952 moşier. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în postul avut s-a înconjurat 24.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. apoi judecător).03. Belba Dionisie Secretar PMR de plasă. Belcescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: faţă de PCR a avut atitudine duşmănoasă.

06. 4 1211 979 4 298 . 6 1210 952 Belcineanu Ion D. Originale. Originale. Originale. CCP a trimis cazul 1962 spre recercetare Comitetului regional PMR Dobrogea. Întrucât decizia a fost luată fără o 21.07. 7 1208 953 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a retrimis memoriul Comitetului 28. nu era sincer şi era fiu de exploatator. În 1963 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. unor dispoziţii pe linie de stat. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a făcut parte din organizaţia 10. care în 1981 1979 a stabilit că nu avea merite deosebite. legionară. abuz în serviciu şi divulgarea 13. Belciu Pintilie D. reconfirmată în 1966. copie. judeţean Constanţa al PCR.11. a luat parte la războiul 1959 antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 7 1209 3382 Belcin Samuel Fost membru care a solicitat reprimirea în Partid.02. Originale. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la crime şi jafuri. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. Belchim Vasile T. cercetare temeinică. în 1952-1953 a luat cartele fără să aibă dreptul.1207 1326 Belcescu Constantin Ch. Membru de partid exclus pentru fapte de necinste.12.

1950 1 299 .1212 1018 Belciug Ion Gh. 1951 1 1215 957 Beldeanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut de pază la generalul Mocinschi <Mociulschi>. 8 1214 958 Beldean Ilia Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1947 s-a ocupat cu specula. exclus din Partid în 1955 pentru că: a avut prieteni legionari. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Fost secretar al Comitetului plăşii PCR Brabova (1948-1952). 7.08.04. 5. în 1948 a fost arestat de Securitate pentru manifestări antisemite. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1966. a fost decorat. parte la acţiuni împotriva populaţiei 1957 civile. avea legături cu chiaburii.01. Original.06. 27. Originale. CCP a hotărât repunerea lui în 1968 drepturile de membru de partid cu stagiul avut anterior. era un element necinstit şi beţiv. 41 1213 980 Beldea Preda Membru de partid exclus în 1954 pentru că era de origine chiabură şi s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. pe frontul antisovietic a luat 21. la data aceea condamnat pentru crime de război. Original.

făcut politică liberală.1216 2659 Beldeanu Ion (Ioan) Prim-secretar al Comitetului regional de Partid Arad.) CCP a hotărât. în trecut a 20. dând loc la numeroase abuzuri şi 10. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. aplicând o linie a lor proprie.07. munca de colectări. 1 1219 943 Beldie Catinca (Gheorghe) Membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie de 23. cercetată pentru că a avut abateri în 10. de pe urma cărora 70 de 1953 activişti de partid. Original. de stat şi ai organizaţiilor de masă au fost acţionaţi în justiţie. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 6 1218 940 Beldic Dumitru Membru de partid exclus pentru că: era fiu de moşier expropriat. 1 1217 887 Beldeanu Maria Secretară cu probleme agrare la Comitetul Raional de Partid Arad.07. (Împreună cu Ştirbu Solomon a denaturat şi călcat hotărârile Partidului. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. exploatatori.07. ilegalităţi. copie. cercetat în urma abaterilor săvârşite în campania de colectare a cerealelor.09. sancţionarea lui cu „vot de blam”. Original. 1953 CCP a hotărât sancţionarea cu „vot de blam”. 4 300 .

5 301 . Originale.10. 19. soţia sa a făcut parte din Grupul Etnic German. unde s-a căsătorit cu fiica unui temnicer de la 15.01.12. Originale. 5. legături cu elemente duşmănoase. alte abateri.12.1220 942 Beldie Nicolae Avocat în Bucureşti. 1958 legionari. închisoarea Busbach. reconfirmată în 1960 şi 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 19291931 şi-a făcut studiile în Germania. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1221 941 Beldiman Gheorghe I. până în 1954 1946 a fost judecător. 16 1223 916 Belea Gheorghe Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în ţară. Originale. 1959 4 1222 891 Beldiman Octavian Şef al Biroului judiciar de la raionul de Miliţie Râmnicu-Vâlcea. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în timpul războiului a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut 13. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1961 cerut ca activitatea sa să fie demascată în cadrul instituţiei unde lucra.

1965 57 (vol. Originale. împreună cu alte elemente din conducerea organizaţiei. Idem. 1959 278 (vol. Originale.12. Preşedinte al Comitetului Central al 16. Originale. II 3002 (vol.04. sancţionat cu „vot de blam” pentru atitudine nepartinică şi participare la intrigi. iar CC a propus să i se acorde din 1942. În 1977 CCP a propus. III) – – – – 263 (vol. facilitarea emigrării unor persoane). III) Idem. Originale. vol. 1225 (vol.1224 2499 Belea Miron M. I-V) 29/1/1959. „discuţii antipartinice cu tendinţe 1946 fracţioniste”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru în Biroul regional de Partid Deva. Originale. Originale. V) 302 . I) 112 (vol. cu menţiunea că în 1942-1958 a mai fost membru. cu indicarea perioadei în care a fost exclus. copii. În 1965 i s-a acordat vechimea în Partid din 1942. a comis abuzuri şi ilegalităţi (şi-a însuşit lei şi valută. În 1958 a fost exclus din Partid pentru 27. copii.12. iar în 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Idem. Idem. exclus din partid de CCP 1959 vol. În 1963 a fost reîncadrat în Partid cu stagiu de la data hotărârii. menţinerea deciziei. Crucii Roşii. I pentru că 1946-1959. Ulterior a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. IV) 283 (vol. Decizie reconfirmată în 1971. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 50 Belea Octavian 29/1/1959. copii. fotografii. II) -. fals în declaraţii.

membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element afacerist. Belega Marin C. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Preşedinte al Întovărăşirii agricole „8 Martie” din comuna Seaca de Pădure. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956 şi 1966.03. serviciu. copie. reconfirmată în 1965. Pe baza activităţii lui pozitive. membru de partid exclus pentru că: a fost membru activ al PNL. tatăl său era condamnat la 12 ani de închisoare pentru furt. 3000 kg de porumb.02. în 1947. după 23 august 1944 a bătut un număr de cetăţeni în primărie. CCP a hotărât anularea deciziei şi a recomandat organizaţiei de bază să-l primească în rândul candidaţilor de partid. Originale. Comandantul Securităţii raionului Câmpina. ocupându-se de chefuri. cu de la sine putere. Belei Costică I. copie.05.1226 2650 Belega Constantin Preşedintele Sindicatului alimentar. 1947 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Belei Rovin I. faptă pentru care a fost judecat şi condamnat. Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 a făcut parte din organizaţia 17. a spart 1958 magazia cooperativei şi a împărţit cetăţenilor cca. 4 1227 2784 6 1228 898 4 1229 897 4 303 . regiunea Craiova. Originale. legionară. Originale. şi necinstit. a accidentat maşina de 27.10. a întreţinut legături cu elemente 1953 duşmănoase. Originale. carierist 18. alte abateri. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi lipsit de simţul răspunderii şi al vigilenţei. 12.

3 1231 979 Belenstein Zlota Şulimovna (Braver) Cetăţeană sovietic cercetată în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. 1 1233 881 Beleuţ Dumitru D. din organizaţia funcţionarilor 14. Originale. regiunea 1956 Timişoara. CCP a propus. Original. 1966 35 1232 880 Belenyesi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a făcut parte din Partidul „Imredi”. rusă. alte abateri. s-a dovedit necinstit. 23. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă situaţia. CCV a hotărât menţinerea deciziei.11. Originale. Gostatul din comuna Ciacova.09. 2. copii. Original. prin care se solicita să se confirme că în perioada interbelică a fost arestată şi condamnată pentru activitate comunistă.1230 3192 Beleneşi Florian Membru de partid exclus pentru că a renunţat la calitatea de membru de partid. română.08. creştini (Keresztery Maganalkalmazotth 1950 Kakoservezete) şi din organizaţia „Zece” (Tizes Szerdezet).12. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost chiabur. ca responsabil la 30. 2 304 .

21. 1 1235 926 Beleznai Attila Membru de partid exclus în 1950 pentru că în 1940-1945 a fost în Austria. 3 1237 927 Belgrader Ştefan Şef al Secţiei administrative de la Camera de comerţ a RPR. CCP a hotărât transformarea deciziei 1957 în anularea încadrării în Partid. 1978 CCP a propus. menţinerea deciziei.1234 882 Beleuţă Petre Fost organizator al Gărzilor cetăţeneşti (1945). Originale. membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. conducere sub influenţa alcoolului. 1956 2 305 . membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului s-a ocupat cu afacerile.01.05. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. Original. în 1936-1938 a sprijinit organizaţia sionistă. 4 1236 3225 Belgia Ilie Membru de partid exclus în 1974 pentru că a fost condamnat penal pentru 16. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. dovedit necinstit.06. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut prelucrarea cazului în organizaţia de bază din care făcuse parte. în funcţia avută s-a 22. Originale. în 1931-1940 a fost el însuşi proprietar al unui magazin de textile. Originale.

11.09. timpul dictaturii antonesciene a servit 1951 interesele regimului.07. Original. Originale. pentru că era de origine burgheză. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1951 care a colaborat cu elementele duşmănoase. cuzistă. în 16. 4 1241 893 Belicovici Eugenia Gh. gara Iţcani a pierdut materialul de 1954 propagandă. 1 306 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: fiind în stare de ebrietate. 1 1242 895 Beligan Mandache Fost activist de partid la Comitetul judeţean Suceava.03. Membru de partid exclus pentru că în 1934-1938 a făcut parte din organizaţia 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 1239 929 Belian Rodica (Fischer) Membră de partid exclusă în 1952 27.1238 928 Belia Ilie Primar în comuna Ticvanul Mare. Original.04. fiscal. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost agent 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. pleca de la şedinţe pentru a se întâlni cu femei. în 11. Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de reacţionari. 1 1240 892 Belicencu Teodor I. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element afacerist şi şperţar. regiunea Timişoara.

Originale. alte abateri. 1950 2 1244 2657 Belingher Alexandru I. abateri. cu sarcina de a ridica porumb pentru muncitorii de la uzina unde lucra. alte abateri. şi-a însuşit o cantitate din el. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. 1951 3 1245 894 Belisna Iosif Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. 1 1246 913 Beliu Andrei Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost 26. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte voluntar la războiul antisovietic şi a fost decorat. translator al Siguranţei. În 1956 s-a hotărât ridicarea sancţiunii. 1.03. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a menţionat că. fiind trimis la Federala Muscel în calitate de delegat. dată fiind originea sa socială. putând fi primit în calitate de candidat de partid. Original. 1 307 . 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. îi dă posibilitatea să se reabiliteze prin muncă serioasă şi atitudine exemplară.04. 3. alte 16.1243 2658 Belinchevici Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1947.

a refuzat să voteze la 30.10. alegerile sindicale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1941 a cerut să fie colonizat în Basarabia. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. era viciat de alcool. 1951 1 1249 955 Bellan Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost împotriva hotărârilor CC al PMR şi Guvernului cu privire la distribuirea cartelelor şi reducerea personalului administrativ. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. şovine faţă de populaţia românească.1247 912 Belivaca Manea Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi.11. Original.04. 1 308 . 1 1248 956 Bella Samoilă (Balla) Membru de partid exclus pentru că în 1944 s-a retras cu trupele fasciste în Germania. 1 1250 890 Belle Adalbert (Bela) Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturii hortyste a avut ieşiri 12. în trecut a exploatat muncă salariată. 1. 1955 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. în 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 unde a exploatat ţărănimea săracă. alte abateri. Original. a 1950 fost membru al PSD. unde a fost prizonier la americani.08. Original.

fiind reîncadrat în Partid cu vechimea avută anterior.12. a avut o poziţie împăciuitoristă faţă cu cazurile deviatorilor Ana Pauker şi Teohari Georgescu. 1953 22 1252 2656 Bellu Gheorghe Gh. CCP a propus. respingerea apelului. să i se acorde stagiu de partid. fiind în conducerea tineretului socialdemocrat. a avut manifestări antipartinice. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. În 1976 a solicitat ca. pentru că: în calitate de decan la Facultatea Juridică nu a luat poziţie împotriva unor teze revizioniste introduse în conferinţe de unii profesori. a înlăturat din facultate cadre corespunzătoare şi a adus elemente străine şi duşmănoase. membru de partid cercetat pentru legături cu elemente chiabureşti. Hotărâre reconfirmată în 1966.1251 2787 Belle Petre T. În 1968 a fost reprimit în Partid. S-a stabilit că: a fost membru PSD. cu manifestări duşmănoase. 6. şi al trădătorului Vasile Luca. Director general al Treburilor Consiliului de Miniştri. În 1956 s-a revenit asupra deciziei. Originale. în care a 21. pe baza activităţii în PSD. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. (Belu) Membru de partid exclus pentru că în trecut a deţinut diferite posturi. 3 309 . a trăit în preajma unor elemente depravate. de calomniere a unor lideri ai Biroului Politic. Originale. era căsătorit cu fiica unui chiabur. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1960 a fost din nou exclus din Partid. beneficiat de încrederea capitaliştilor.02.

6 1255 1334 Beloiu Eugenia (Secară) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a rupt legăturile cu acesta şi s-a înscris în PSD. a luat parte la 1965 câteva şedinţe legionare şi nu a reieşit să fi avut altă activitate. Referinţă semnată de Zaharia Stancu.1253 2806 Bellu Petre Scriitor. a fost salarizat de Malaxa. alte abateri. 1960 şi 1961. membru de partid exclus pentru că în timp ce era student a făcut parte din organizaţia legionară. alte abateri. a avut legături cu 1950 Panait Istrati şi a scris la revista „Cruciada Românismului”.01. 100 1254 911 Beloiu Dumitru D.01. Medic la Institutul de Endocrinologie al Academiei RPR. Partidul lui Iunian. Originale. Originale.05. 1951 79 310 . influenţa unor colegi. Întrucât a constatat că în documentele sale de partid recunoscuse că. broşură. ziare. să se menţioneze în documentele sale de partid că în 1947-1959 a mai fost membru. în 1934 s-a înscris în 22. reconfirmată în 1959. Originale. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu data înaintării apelului. membru de partid exclus pentru că: după ce în 1922 a fost membru de partid. sub 20.

2 1258 191 Bélteki Alexandru (Sándor) Fost medic al Ghetoului din Reghin (1944). Originale. Secretar al Comitetului raional de Partid Băileşti. 1951 1 1257 1336 Belovici Vasile D. scop personal şi a creat mahalagisme.10. a împuşcat mortal un dezertor din armata austroungară. 2 311 .02. Membru de partid exclus pentru că a 10. Original. pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. ca plutonier de jandarmi al regimului burghezo-moşieresc. scos din funcţie în 1957 pentru că s-a folosit de poziţia avută în 13. 5.1256 1335 Belote Vasile Membru de partid exclus pentru că în 1917. Original. Original. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât clasarea cazului. 1953 10 1259 2916 Belu Constantin A. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. 4.04.05. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 Întrucât motivele s-au dovedit întemeiate.

iar restul reclamaţiilor nu s-au confirmat. 14. Original. în calitate de casieră la magazinul de stat „Tractorul” din Brăila a sustras o sumă de bani. membru de partid cercetat în legătură cu o serie de ilegalităţi şi abuzuri reclamate de Florica Toth. 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1262 1338 Belu Irina Telegrafistă la PTT. copie. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an.09. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 17 312 . (Dosarul conţine şi decizia de 1956 excludere din partid a lui Belu Gheorghe. Original. Originale.09. 1 1263 1339 Belu Marioara (Gheorghe) Membră de partid exclusă pentru că: a lucrat la Poliţia din Cernăuţi ca funcţionară. 54 1261 1337 Belu Dumitru C. a 1951 solicitat să fie cercetată de „organele în drept” şi să fie scoasă din postul deţinut. Originale. alte persoane reclamate. reconfirmată în 1959 şi 1960. Membru de partid exclus pentru că a 26.04. 34/1979 Întrucât cele sesizate fuseseră deja 1979 remediate. muncitoare în aceeaşi fabrică.) CCP a hotărât menţinerea deciziei.1260 Belu Dumitru Director al Întreprinderii de Textile Lugoj. CCP a hotărât clasarea cazului.05. fost membru activ al Mişcării Legionare. 26. membră de partid exclusă pentru că a fost informatoarea Siguranţei.

1982 CCP a propus. partid. 1 1267 14 Benamy Olga (Abel) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului celor ce muncesc din Ungaria de a se trimite relaţii cu privire la activitatea sa. şi-a manifestat nemulţumirea cu privire la salariu şi la faptul că nu 11. Original. 2. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 13. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 1950 faptul că în 1944 a fost deportată la Bergen Belsen. 1959 1 1266 1341 Benach Alexandru (Andrei) Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu comerţul de carne.07. primeşte cartelă.02. Original. menţinerea deciziei. Originale.12.02. iar în 1947-1949 a fost membră a PCR.1264 3419 Belu Oprea Membru de partid exclus pentru că a avut abateri repetata de la disciplina de 26. untură şi făină. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Întrucât a renunţat la apel. 2 313 . 1954 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 6 1265 1340 Beluşinschi Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât clasarea cazului.

CCP a hotărât clasarea cazului. s-a propus scoaterea ei de sub anchetă. Originale. Originale. 13. 19 314 . II) 1269 990 Bence Mikloşné (Trebici Justina / Irina) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar prin care se cereau informaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România.04. Idem.11. Parhon” şi trimisă ca profesoară în învăţământul mediu. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 1967 comunicat că în perioada 1939-1940 a fost membră a UTC. avea legături cu Legaţiile elveţiană şi israeliană din Bucureşti. 20. iar în 1940 a fost arestată şi condamnată pentru răspândire de manifeste comuniste. I-II) Benari Lenormanda Deputată în Marea Adunare Naţională 30. întrucât trecutul său fusese cercetat anterior. Totodată. în care se afirma că: a făcut politică sionistă. în funcţiile avute după 23 august 1944 a promovat elemente reacţionare şi afaceriste. şi directoare la Şcoala Superioară 1952 Pedagogică. Informaţii despre Guzoran Gaspar şi Olah Lojaşné. CCP a clasat cazul. Întrucât cele sesizate nu ţineau de competenţa instituţiei. I) 9/1957 18 (vol. iar ulterior scoasă din cadrele Universităţii „C. 1957 6 (vol.02. copii. română şi rusă.2917 1268 (vol. În 1957 a solicitat să se analizeze cauzele pentru care a fost scoasă din cadrele Ministerului Învăţământului Public. iar acuzele s-au dovedit neîntemeiate.I. Originale. cercetată în urma primirii unei note informative. lb. Întrucât trecutul ei politic era cunoscut de Partid.

1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. s-a ocupat cu afaceri.04. 1950 alte abateri. 5 315 . funcţia avută a avut legături cu elemente 1954 duşmănoase şi şi-a pierdut servieta cu documente de partid. 2 1272 1372 Bencu Ion Gh.07. responsabil cu munca de îndrumare la sate. Activist de partid la judeţeana Tecuci. a 27.11 avut manifestări şovine şi antisovietice. Original. pentru că în trecut a fost legionar. 1 1271 1343 Benciu Iulian Membru de partid exclus pentru că: a avut cârciumă. în 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1270 1342 Benchea Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cergăul Mare. exclus din Partid în 1949 pentru că: era fiul unui fost colonel de jandarmi. exclus din Partid 29.04. reconfirmată în 1956. Originale.

a sprijinit acţiunile socialdemocraţilor de dreapta. Originale. copii. II) cunoscută. întrucât de la întoarcerea lui în ţară nu a trecut timp suficient pentru a putea fi cunoscut. În 1972 i s-a recunoscut stagiul din 1930. 28. 1954 2 316 . la 1500 de lei. I) Idem.01. iar peste câţiva ani să adreseze o nouă cerere. este necesar să muncească în organizaţiile de masă. a hotărât să fie chemat la Colegiul de Partid de pe lângă Comitetul regional de Partid Cluj pentru a i se explica faptul că. copie. membru de partid exclus în 1951 pentru că: în trecut a deţinut o agenţie comercială. 1957 Întrucât a trăit 29 de ani în străinătate şi nu i se cunoştea activitatea. Originale. lb.57/1957 1273 (vol. 6. CCP a propus. în detaşamentele de muncă şi în lagărele în care a fost a avut o atitudine egoistă şi a sprijinit acţiunile duşmănoase ale administraţiei. iar în anul următor apelantul a cerut o pensie de ilegalist. I-II) 1371 Benczédi Miklós (Nicolae) Persoană repatriată din Argentina. 5 (vol. română. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a clasat cazul. CCP a propus clasarea cererii. majorarea pensiei de 1034 lei pe care o primea lunar. 1274 1370 Benczel Adalbert L. <1956> 10 Întrucât activitatea lui nu era (vol. (Bela) Secretar al Comitetului judeţean ARLUS Târgu Mureş. care a solicitat primirea în Partid. Totodată. spaniolă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.07. în calitate de corespondent al Biroului Congresului Mondial Evreiesc a desfăşurat o activitate dubioasă.

a întreţinut relaţii cu elemente duşmănoase. în 1946 a făcut propagandă reacţionară. Secretar al organizaţiei de bază de la Depoul Craiova. Originale. 1957 4 1278 3308 Bendescu Eugen Membru de partid exclus pentru că a 31. 9.1275 1368 Benderli Manole O.05. Originale. exclus din Partid în 1953 pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost omul de încredere al administraţiei. a avut activitate la titelişti. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în calitate de şef al Biroului de personal de la Direcţia financiară a CFR.11. funcţie deţinută până în 1944. 1956 2 1276 2615 Benderlin Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost informator al Poliţiei. 9. CCP a cerut organizaţiei de bază să examineze dacă s-a ridicat la conştiinţa unui membru de partid. s-a dovedit a fi omul de încredere al administraţiei. spirit de sacrificiu. 1 1277 1367 Benderliu Vasile Mihail B. Original. Pentru că a avut şi o activitate pozitivă. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţia de controlor PTT.03. solicitat plecare definitivă din ţară. 1980 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 10 317 . pe frontul antisovietic era cunoscut ca un ofiţer cu 31.

Originale. 4 1280 1365 1 1281 1364 Bendorfeanu Gheorghe Secretar II al Raionului de PRM Sibiu. 11 1282 3036 Bene Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1941 s-a înscris în Partidul fascist maghiar „Crucile cu Săgeţi”. s-a înscris pe listele de emigrare în Israel. sovietic. s-a dovedit a 19. 9. a bătut un ostaş 23. fi necinstit. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul de la data deciziei. 1970 4 318 .04. 1961 şi 1962. Întrucât CCP constatat că la intrarea în Partid a arătat în mod sincer situaţia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 Întrucât principalele motive de excludere s-au dovedit neîntemeiate. exclus din Partid pentru că: a fost simpatizant legionar. arestat pentru activitate subversivă.12. Original. Originale. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1945-1946 s-a ocupat 1950 cu specula. reconfirmată în 1955. Bendit Herşcu Membru de partid exclus pentru că: în acelaşi timp s-a înscris în organizaţia sionistă „Barhovia”. Originale.1279 1366 Bendic Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1949 a fost martor al apărării în procesul inginerului Dumitru Samoilă. nu a rezultat că a desfăşurat activitate în acea organizaţie.11.09. a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. la dizolvarea ei. unde a activat până 28. iar în Partid a dus o activitate pozitivă. alte abateri.

2 1286 3032 4 319 . Benea Florin Membru de partid exclus pentru că în calitate de locţiitor al secretarului Comitetului de Partid din comuna 17. Originale. şi legăturile lui cu Vasile Bene. română. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Comitetului judeţean de Partid Valea Jiului să cerceteze trecutul lui Gavril Lupu.01. 1952 11 1284 2942 Bene Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de însărcinat al CFR cu aprovizionarea muncitorilor a dispărut cu o sumă de bani şi s-a întors după 6 luni. în societate. administratorul Oficiului de Aprovizionare CFR. maghiară.02. judeţul Hunedoara. 9. 6.05. a avut un 1970 comportament nedemn. în urma cărui fapt a fost sancţionat cu 1951 „vot de blam”.05. Original. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi menţinerea sancţiunii cu „vot de blam”. Responsabil cu propaganda şi agitaţia la organizaţia de bază de la Industria Textilă Arad. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1948 1 1285 1363 Bene Viorel I. Luncoiu. a insultat doi ofiţeri de Miliţie. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. minţind că a fost dus cu forţa în URSS. imoral. Copie. alte abateri.1283 108 Bene Rozalia (Ianki) Cetăţeană maghiară pentru care CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a cerut referinţe. exclus din Partid pentru că: fiind beat. 25. lb.

legionare.1287 1361 Benea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestări 10. activistă în secţia sa. îşi brutaliza soţia. 23 1290 1360 Benea Ion P. 8 1288 1362 6. alte abateri. lui antisovietic a fost informator în rândul 1959 muncitorilor şi prizonierilor sovietici.12. 1953 5 1289 78 Benea Ioan I.04. Benea Hristache Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în timpul războiului a scris articole cu caracter antisovietic. reconfirmată în 1960. Originale. s-a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1947. în timpul războiu27. Originale. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a întreţinut legături intime cu Victoria 1956 Şerbănescu. 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.08. a plecat voluntar pe front. 1966 şi 1975. Şef al Secţiei de Propagandă şi Agitaţie a Comitetului raional de Partid Corabia. iar apelantul a depus o activitate pozitivă. În 1970 a fost exclus din Partid. reconfirmată în 1960. avea legături cu duşmanul de clasă. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1938-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. sancţionat cu interdicţia de a ocupa posturi de conducere pe linie de partid şi de stat timp de un an. pentru că: 14. Întrucât majoritatea motivelor de excludere s-au dovedit neîntemeiate.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 320 . Originale. alte abateri.

motiv 1954 pentru care a fost decorat cu „Coroana României” şi „Steaua României”. Originale. 1 1294 1357 Benedek Adela Membră de partid sancţionată cu „mustrare” pentru mahalagisme şi 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 321 .12. a trăit în anturajul elementelor legionare. Original. lucrător la Secţia Anchete Penale din Direcţia Regională MAI Suceava (Securitate). era descompus moral. 1936 a fost spărgător de grevă. reconfirmată în 1959 şi 1960. prinderea partizanilor sovietici.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. 19 1292 1358 Benea Teodor (Toader) Ofiţer. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în urma cărora Nicu Chicoş. membru de partid exclus pentru că a folosit bătaia şi tortura. 1963 17 1293 1324 Benedecsics Albert Membru de partid exclus pentru că în 14. (A fost judecat şi condamnat la 3 ani de închisoare corecţională. restul pedepsei fiindu-i graţiată.1291 1359 Benea Silviu Procuror-şef la Tribunalul raional Sighet. pe frontul antisovietic a luat parte la 16.06. Originale. a decedat. fost legionar. Originale. membru de partid exclus pentru că: a făcut politica PNL. reconfirmată în 1971.02. din care a executat 8 luni. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. formarea de grupuleţe în redacţia ziarului 1958 „Făclia” din Cluj.

ţii. copie. Originale. exclus din Partid pentru că: în fabrica în care a lucrat a fost omul patronului. 1955 36 1297 121 Benedek Andras (Andrei) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informa17. 3 1296 2699 Benedek Alexandru H. în timpul 1954 alegerilor sindicale din mai 1952 a încercat să fure voturi. în trecut a fost condamnat penal pentru evaziune fiscală. 1958 şi 1960.08.1295 1355 Benedek Alexandru Membru al BOB de la fabrica „Haia Lifşiţ” din Oradea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1952 tatăl său a emigrat în Israel. reconfirmată în 1955. 1952 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. el însuşi ocupându-se cu negustoria.04. Originale. 1. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. rudele sale din America. 6 322 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1957.05. Originale. a întreţinut legături cu 26.

iar celelalte motive de excludere s-au dovedit neîntemeiate. să fie deferit Justiţiei. Original.01. 1 1300 2943 Benedek Eugen Responsabil economic al Sindicatului Textil. a jefuit fondurile Uniunii. în 1948. în timp ce făcea parte din armata hortystă. în postul avut a susţinut elemente dubioase.1298 1311 Benedek David Responsabil cu cadrele la Sfatul Popular Regional Carei. a 23. în funcţiile avute s-a dovedit necinstit. a făcut chefuri cu femei de moravuri uşoare. 1948 2 323 . fost dus în Germania. s-a încadrat în muncă la Staţia de restratificare din Carei. 4. membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. Întrucât după 1940 părinţii săi nu au exploatat. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. când a început să depună activitate. Copie. de la care lua bani şi produse textile. a colaborat cu patronii reacţionari. să fie demascat ca trădător al clasei muncitoare. Original. în 1944. 1. a fost autorul moral al spargerii unităţii din cadrul Comitetului Executiv al sindicatului. fiind sub influenţa sioniştilor.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 1 1299 1312 Benedek Ernest Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu nesănătos.06. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechime din 1948. unde tineretul evreiesc era pregătit pentru plecarea în Israel. unde a stat în 1953 captivitate la americani. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost condamnat penal pentru furt.

Original. scoaterea din funcţia de achizitor al Uzinei „Janos Herbak”. lagăr american. Original.10.03. Original. 6 1304 1318 Benedek Ioan Fost membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. Originale.1301 878 Benedek Francisc Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că în perioada războiului a fost în Germania şi. să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. comuna Ungheni a fost condamnat penal 1950 pentru lipsă în gestiune. fascist Goga-Cuza. ulterior a participat la 1960 manifestaţii cu caracter legionar. CCP a propus: menţinerea excluderii din Partid.03.12. 1 1303 1317 Benedek Francisc I. Întrucât era un duşman al clasei muncitoare. din speculă. 3 324 . 1 1302 1369 Benedek Francisc Membru de partid exclus pentru că în calitate de vânzător la cooperativa din 22. având cârciumă. care în trecut a trăit mai mult 10. într-un 28. 1955 CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid ca membru nou. ulterior. Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a fost membru al Partidului 28. şi a fost în 1953 relaţii cu spionajul hortyst. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

din noiembrie 1956.08. Originale.04. alte 1951 abateri. fapt 14. 5 1309 1322 1. Originale.1305 1319 Benedek Ioana Directoare a Societăţii SovromAsigurare. Original. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. Benedek Ştefan Membru de partid exclus pentru că a susţinut teze revizioniste cu privire la acţiunile contrarevoluţionare din Ungaria. tul solemn”. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. dovedit prin retragerea ei în faţa trupelor 1950 sovietice eliberatoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1975 a refuzat să semneze „Angajamen. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. reconfirmată în 1960 şi 1962. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că s-a înconjurat de elemente străine de regim. membru în organizaţiile fasciste.25. Original. 1.04. 1955 1 1306 1320 Benedek Irina Membră de partid exclusă pentru că a fost ataşată regimului hortyst.05. menţinerea deciziei. Benedek Iuliu Membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a devenit 22. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1980 CCP a propus.10. 1 1307 1321 1 1308 3314 Benedek Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1974 a cerut să plece definitiv din ţară. 1959 35 325 .

06. 30. 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. împrumuturi de 11. Originale. 5 326 . membru de partid verificat în vederea confirmării 23.03. 1957 CCP a stabilit că cererea era neîntemeiată. din 1937. 5 1311 1356 Benedek Zoltan Instructor la Sectorul Gospodăriei din Secţia Gospodăriei de Partid a CC al PMR.08. Originale. Ofiţer de Securitate în SfântuGheorghe şi Stalin (Braşov). 36 1313 1325 Benedict Ioan M. care a solicitat acordarea stagiului 19. Membru de partid exclus pentru că în funcţiile administrative avute a săvârşit unele greşeli (cumpărarea unui autoturism pe numele personal. lemne şi bani). a făcut speculă cu obiecte aduse din străinătate.05. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a hotărât. Hotărâre reconfirmată în 1987. 8 1312 3424 Benedic Constantin Membru de partid exclus pentru că. Originale. în calitate de ofiţer mecanic de nave. 1958 CCP a hotărât confirmarea vechimii lui în Partid din 1935. Originale. menţinerea deciziei. CCP a propus. calităţii.1310 1323 Benedek Ştefan St.

12. a întreţinut relaţii cu chiaburii. 29. antihitlerist şi a refuzat să lupte împotriva 1953 armatei germane. Întrucât şi-a retras apelul. 1949 după care a fugit cu banii. regiunea Ploieşti. membru de partid exclus pentru că: a luat mită de la muncitori. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.08. Şef al Serviciului de Cadre şi Personal de la Uzina „21 Decembrie” Bucureşti.01. soţia sa a fost condamnată pentru prostituţie. Originale. în 1958 s-a manifestat împotriva hotărârilor 27. 1 1316 2944 Benetand Gheorghe Şef al Serviciului de radioemisiune din Direcţia Generală a Poliţiei.1314 1327 Benescu Constantin Secretar al organizaţiei de bază din comuna Vişineşti. alte abateri. 1 1317 1329 4 327 . Ovidiu Şandru şi Vasile Bâgu. pentru a 10. cumpăra materiale necesare serviciului. 2 1315 1328 Benescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru lovire. membru de partid exclus pentru că: a dezertat de pe frontul 11. era un element beţiv. intenţionând să treacă graniţa. membru de partid exclus pentru că: a ridicat de la casierie 150 de milioane. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. a practicat jocuri de noroc. raionul Pucioasa. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. luate de Partid împotriva lui Constantin 1960 Doncea. CCP a 1960 hotărât clasarea cazului. Benga Ion Gh.

19. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1954 cerut să i se pună în vedere să rupă cu fraţii săi. 2 1320 1332 Benghe Marin D.06. 2. era un element vicios (beţiv).02. alte abateri. CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării în Partid. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. arestarea populaţiei sovietice. sancţionat cu „vot de blam” pentru mahalagisme. Original. 5. în 1948-1951.10. alte abateri. care erau elemente reacţionare.1318 1331 Bengescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 17. a făcut 1954 pază în ghetou. Original. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 1954 1 328 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în „Frăţiile de Cruce” legionare.05. 1 1319 1330 Bengescu Petre Ofiţer SSI (Securitate). 1959 4 1321 877 Bengheanu Lazăr Membru de partid exclus pentru că: în unele localuri. Original. a avut discuţii neprincipiale la adresa unor activişti de partid.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. În 1968 a fost reprimit în Partid. speculă cu textile. alte abateri.07.09. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. fiind vice-preşedinte al Asociaţiei „Tracţiunea”. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era un element care aparţinea claselor exploatatoare. a ocupat cu diverse afaceri.19. a făcut 30. 21 1325 1309 Beniamin Elena Membră de partid exclusă pentru că: părinţii ei au fost comercianţi. 1954 reconfirmată în 1956. alte abateri. de la care primea pachete. avea rude în 1953 străinătate. Originale. 9. 1960 şi 1961. Original. membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. 27. 1954 13 1323 991 Benglas Roza (Olier) Ziaristă la „Viaţa Sindicală”. 1 329 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. reconfirmată în 1959. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1322 876 Benghia Mihalache Membru de partid exclus pentru că: era chiabur. 2 1324 992 Bengulescu Alexandru I. în trecut a fost omul de încredere al administraţiei CFR. Originale. alte abateri. înainte de 23 august 1944 a dus o viaţă imorală şi s. alte abateri.08.

Originale. 1956 3 1327 2901 Benisache Virgil Activist al judeţenei de PMR Argeş. În 1959 a fost exclus din nou din Partid pentru mită şi trafic de influenţă. alte abateri. alte abateri. CCP a propus excluderea lui din Partid.05.01. exclus din Partid pentru că.07. 3. În cursul anchetei. 1951 41 330 . la prima confruntare cu duşmanul de clasă a avut purtare trădătoare. scoaterea din funcţie şi cercetarea de către „organele în drept” (propunere acceptată). 2 1328 996 Beniş Carol S. a încercat să violeze o fată de 13 ani.1326 1310 Beniamin Ernest M. 9. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de magazioner a sustras grâu. faptă pentru care a fost condamnat penal. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei în 1961 şi 1970. Instructor la Comisia de stat pentru aplicarea legii Sfaturilor Populare. în 1953 s-a propus reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior (propunere acceptată). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. motiv pentru care a hotărât menţinerea deciziei şi le-a cerut părinţilor fetei să-l defere justiţiei. 11. fiind trimis pe teren. CCP a constata că 1950 în timpul războiului a scris articole antisovietice. membru de partid cercetat pentru că: era un element mic-burghez. Copie.

Întrucât s-a considerat că s-a reabilitat. şi declaraţii ale lui Traian Borcescu şi Herbert Zilber. şi alţii). în cadrul Biroului II de Informaţii şi contrainformaţii al MStM. iar în articolele scrise aducea laude lui Hitler şi politicii lui. întrucât a avut legături cu persoane din „grupul trădător” Foriş. Secretar al Uniunii Scriitorilor şi profesor universitar. copii. Referinţe semnate de: Mircea Biji. 1952 35 331 . a colaborat la ziarul profascist „Ţară Nouă”. membră de partid cercetată pentru că: era educată în spirit burghez. alte abateri. Pârvănescu. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. membru de partid cercetat pentru că: în 1940-1941. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1940. <1951> CCP a propus excluderea ei din Partid şi. la cădere a avut purtare trădătoare şi imorală faţă de duşmanul de clasă (la Siguranţa Ploieşti a întreţinut relaţii intime cu procurorul Curţii marţiale. În 1956 s-a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea din 1945. în 1957 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul de la data trimiterii apelului. deşi era membru al Comitetului regional de Partid Braşov.1329 995 Beniuc Emma (Friedman-Bresliska) Şefă de serviciu la Institutul Maxim Gorki. la Cenzura presei externe şi întocmirea Buletinului politic intern. să fie cercetată şi ţinută în evidenţa „organele în drept”. în 1944 a acceptat propunerea lui Traian Borcescu (şef al Biroului II din MStM) de a da informaţii despre intelectualii „democraţi”. Originale. fapt interzis de legătura sa superioară. Originale. în timpul războiului antisovietic a fost concentrat la SSI. Beniuc Mihai A.07. soţia lui Mihai Beniuc. Ion Meţiu şi Mircea Bălănescu. 9 1330 994 3.

Original. 1. Originale. a luat parte la acţiunea de sprijinire a războiului antisovietic.P. motiv pentru care a fost demascat. (Gavril) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: datorită mentalităţii lui carieriste a lucrat cu elemente trădătoare. 6. 8 1333 998 Benke Pavel Activist UPM.09. s-a înscris în Partidul szalasist. română. a devenit omul lor de încredere şi a trădat clasa muncitoare.05. Cegled” din Ungaria a solicitat referinţe Comitetului 29. căderilor din Ardealul de Nord. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 332 . judeţean PMR Odorheiu.1331 997 Benke Gabor G.12. alte abateri. lb.06. 1949 Adresă prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. denaturate şi nestatutare”. Originale. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit „tendenţioase.D.IIIkerületi alapszervezet. maghiară. în 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1953 7 1332 435 Benke Lajos (Ladislau) Persoană pentru care „M. 7 1334 999 Benkö Juliu (Julia) Membru de partid exclus pentru că: a dat dovadă de sentimente naţionaliste. copii. Originale. membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea 14. 1953 CCP a hotărât menţinerea calităţii lui de membru cu stagiul din 1945.

1335 1000 Benkö Rozalia Instructoare la Secţia Organelor Conducătoare de Partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. creat familiarism. Bensimon Adrian Membru de partid exclus în 1953 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. 1954 4 1339 1010 Bensimon Ana . şedinţă legionară. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1955. 3 333 .06. tatăl său a fost legionar 1959 activ. s-a manifestat ca naţionalist maghiar. în muncă a 23. şi-a pierdut carnetul de membru. reconfirmată de CCP în 1956. CCP a hotărât sancţionarea ei cu „admonestare scrisă”.04. a pierdut documente de partid.Luisa (Roth) Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: era de origine burgheză. 4 1336 1001 5. Benkö Şamuel (Samuilă) Membru de partid exclus pentru că: era fiul unui preot exploatator. cercetată pentru că a avut ieşiri antipartinice şi a creat <1951> mahalagisme la adresa unor membri ai conducerii Partidului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a înconjurat de elemente străine de clasa muncitoare. 1 1338 1003 7. Sindicale şi de UTM a CC al PMR. Original. 1950 1 1337 1002 Benone Iacob Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a luat parte la o 25. Originale. Original.07.05. Originale.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru înlesnirea speculării unei cantităţi de tablă zincată.1340 1012 Bente Ioan (Ion) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic.09. alte abateri. Originale. la verificare a avut 17. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. activitatea sa în mişcarea revoluţionară în 1962 perioada 1940-1941. a făcut parte din PSD. Preşedinte al cooperativei săteşti Borduşani. în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă 28. 4 1341 989 Bentin David Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost patron de atelier. raionul Buzău. comuna Săgeata. copii. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat situaţia.09. reconfirmată în 1958. Originale. 11 334 . reconfirmată de CCP în 1962. atitudine recalcitrantă.07. „Haovett”. 2. 8 1342 1011 Benţaru Gheorghe P.11. prin care s-au cerut relaţii cu privire la 27. 1960 4 1343 814 Benţe Miclos (Burger Niculae) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. greutăţi în munca de preschimbare a 1953 banilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a întreţinut legături cu chiaburii.10. 2 1347 2654 Benzion Iacob A. CCV a hotărât menţinerea deciziei. prin care se 11. a fost în fruntea Cercului Cultural „Muncă şi Lumină”. a făcut 22. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a fost omul de încredere al patronului. Originale. completat formularul de emigrare în 1956 Israel. făcea propagandă împotriva Uniunii 1950 Sovietice. 2 1345 2786 Benuci Anastase P. alte abateri.04. Original.07. alte abateri. (Jacob) Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a făcut parte din organizaţia sionistă „Hapel Hadate”. şi-a scos formular de plecare în Israel. 1958 5 335 .1344 1013 Benţe Nicolae (Benţa) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. reconfirmată de CCP în 1960. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: era fiu de burghez. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în 1950 a 19. 7. reconfirmată în 1962. Originale.06. 6 1346 992 Benvenisti Jacques M.

04. în funcţia avută a luat şperţ. Israel.06. menţinerea deciziei. 3 1349 919 Beral Stela (Haim) Angajată la Direcţia Înscrierii şi evidenţei populaţiei din Direcţia Generală a Miliţiei.07. copii.08. membru de partid exclus în 1948 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din 29. Originale. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a aprobat. 5. membră de partid exclusă pentru că nu primea uşor critica şi comenta cu privire la lipsurile care i se arătau. a plecat voluntar pe 1960 frontul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1348 918 Beral Avram (Berall) Membru de partid exclus pentru că: în 1950 a depus actele pentru emigrare în 13. Hotărâre reconfirmată în 1985. Originale. organizaţia legionară. 13. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 9 1351 3432 Berariu Luminiţa Membră de partid exclusă pentru că a participat la şedinţele şi ritualurile mistice ale sectei „Meditaţia transcedentală”. 14 336 . CCP a propus. 1955 1 1350 921 Berariu Gheorghe Ajutor de comisar la Poliţia din Roman. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în trecut a făcut parte din 1956 organizaţia sionistă „Mişmar”.

Hotărâre reconfirmată în 1985. reconfirmată în 1959. 7 1353 920 Berarov Ilie Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Berecsăul Mic. membru de partid exclus pentru că: era un element care a trăit într-un mediu mic-burghez. după 23 august 1944. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1936 a făcut parte din Partidul cuzist. regiunea Timişoara.23.08.1352 3431 Berariu Maria Membră de partid exclusă pentru că a participat la şedinţele şi ritualurile mistice ale sectei „Meditaţia transcedentală”. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. stagiului din ilegalitate. democrat de dreapta. Original. membru de partid care a solicitat acordarea 30. menţinerea deciziei. 3 1354 922 Beraru George (Strul) Funcţionar la Direcţia Cadrelor din Ministerul Afacerilor Externe.07. în postul avut a avut 29.08.06. CCP a propus. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a aprobat. Originale. 2 1355 923 Beraru Ion Căpitan în Portul Constanţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 13 337 . pe care i-a 1956 favorizat. Original. şi-a însuşit cereale şi alte obiecte de la cetăţenii din comună care fuseseră dislocaţi. a făcut greutăţi 1951 Partidului. legături cu unii chiaburi. 1951 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1940. fiind social. 13.

după 23 15.11. Originale. definitivă din ţară. membru de partid exclus pentru că: a fost unealta Monarhiei şi a burgheziei. 1959 11 1358 1017 Berbecaru Ion Director general adjunct al Băncii sovieto-române.10.1356 924 Beraru Ion I. a fost susţinut de elemente duşmănoase din Ministerul de Finanţe. Originale. 3 338 . reconfirmată în 1961. copie. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: era fiu de exploatator. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în perioada guvernării legionare a educat elevii în spirit naţionalist. 4. a lovit în membrii de partid şi a menţinut în posturi elemente reacţionare. Originale. 1953 2 1359 3176 Berbecaru Oprea Membru de partid exclus în 1975 pentru că a făcut cerere de plecare 26. august 1944 s-a înconjurat de elemente 1954 duşmănoase regimului. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 3 1357 925 Berbecaru Constantin P. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. în 1948-1949 a frecventat locuinţa unui element reacţionar. 1977 CCP a propus.03. alte abateri. alte abateri. precum Vasile Modoran şi Aurel Vijoli.

în calitate de ajutor de primar a folosit metode legionare de comandă şi dictatură. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1957. membru de partid exclus pentru că şi-a însuşit din banii rezultaţi din vânzarea materialelor de propagandă. 1955 1 1363 2821 Berbece Sever C. într-un anturaj reacţionar.03. în numele Partidului şi-a însuşit diferite sume de bani. Angajat al Miliţiei. Originale. 1950 8 339 . pentru că a avut un comportament reprobabil faţă 21. motiv pentru care a fost 1978 cercetat de Miliţie şi Procuratură. 4. trăia 17.07. a speculat populaţia împreună cu tatăl său. de mama sa.11. Originale. 3 1362 1005 Berbecaru Vasile V. care era preşedintele CAP din comună. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1360 1004 Berbecaru Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a lucrat la Comitetul Naţional de Românizare. Original. a făcut parte din PNL. Originale. 14 1361 3234 Berbecaru Petre Membru de partid sancţionat în 1976 cu vot de blam cu avertisment”. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar.07.

În 1960 a fost din nou exclus. 2 340 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1367 1008 Berber Israel Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în timpul regimului Antonescu 28. Hotărâre reconfirmată în 1961. membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de 12. şef al Biroului calificare şoferi din Serviciul inspecţii auto şi circulaţie al Direcţiei Miliţiei regionale Braţov. pentru acelaşi motiv. Originale. 5. iar CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la adunări legionare.05. semnalat diverse abateri de la locul său 1968 de muncă. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât motivul s-a dovedit neîntemeiat. chiabur. a fost în slujba Siguranţei. sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a 24. a ascuns 1954 originea socială a tatălui său.08. Original. Ofiţer de Miliţie. Întrucât învinuirile aduse s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât anularea sancţiunii.1364 2990 Berbece Victor V. copie. Ofiţer de Armată.08.04. Originale. faţă de organele de Partid a avut 1957 o atitudine de îngâmfare. 12 1365 1006 Berbecel Petre M. Originale. 1949 5 1366 1007 Berbecel Vasile N.

în 1940 a activat în organizaţia 1954 legionară. Originale. (Curglea) Membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de chiabur. în 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. şi-a persecutat subalternii. 1 1370 3219 Berca Ion Gh. exclus din Partid în 1959 pentru că: părinţii lui au făcut politică 16. 6. Originale. liberală. alte abateri. Şef al Serviciului financiar la Consiliul Popular Gorj. alte abateri.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. instructaj.1368 1016 Berca Ioan V. menţinerea deciziei. Original.03. membru de partid exclus în 1974 întrucât a săvârşit fapte de necinste pentru care a fost condamnat penal. a 1954 întreţinut legături imorale cu Maria Stănescu. a fost judecat pentru fapte de necinste.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. copie. Originale. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de propagandist la cursul de Istorie a PC(b) al Uniunii Sovietice a refuzat să se prezinte la 18. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 4 1369 1009 Berca Ion Şef al Secţiei culturale la regionala PMR Ialomiţa. contabilă. 25. 3 341 . Întrucât acuzele s-au dovedit neînte.1954 meiate. CCP a propus. 1978 3 1371 1015 Berca Ion Gh.

4.1372 988 Berca Nicolai M. Membru al Biroului judeţean PCR Vlaşca.05. judeţul Olt.04. s-a dovedit a fi necinstit. Maria Drăguşin. instructor la Comitetul judeţean PCR Olt.12. şi-a părăsit postul de activist şi s-a manifestat contra 24. Petru Groza. în cadrul Comitetului de Patronaj. membru de partid exclus pentru că 25. Original. 2 1373 2808 Berca Stelian I. iar Constantin Duminică (funcţie neprecizată) cu reţinerea a 10% din salariu pe timp 3 luni. Primul a fost sancţionat cu „vot de blam” şi transferat la altă fermă. preşedinta CAP Alunişu. 73/1977 Cel de-al doilea a fost pus în discuţia Secretariatului Comitetului judeţean PCR Olt şi avertizat cu schimbarea din funcţie. 1978 11 342 . care a sustras ciment şi lemne din cooperativă. în cazul în care va repeta abaterea. a fost sancţionată cu retragerea indemnizaţiei de conducere pe timp 3 luni. guvernului Dr. Originale. Totodată. 1966 Întrucât a fost exclus pe baza unor sesizări tendenţioase. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 4 1374 Bercan Ion BuzatuVasile Primul. care nu a luat poziţie faţă de abaterile primului. inginer-şef la CAP Alunişu. exclus din Partid pentru că: în 1942-1943 a lucrat ca funcţionar la Prefectura judeţului Vlaşca. (Nicolae) Şeful Ocolului Silvic Curtea de Argeş. cel de-al doilea. CCP a recomandat Comitetului regional PCR Bucureşti să ia măsuri ca organizaţia de bază să pună în discuţie cererea lui de reprimire în Partid.

1 1376 1313 Bercaru Nicolae Activist PRM la Raionul Făurei. 6. membri de partid.06.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 9 1378 3086 Bercea Dumitru I. 1973 35 343 . iniţial exclus din Partid pentru că şi-a alungat soţia din casă. Original. 1952 2 1377 2/1976 Bercă Mihail Membru PCR. Originale. reconfirmată în 1975. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că la primirea în organizaţie nu a arătat că a fost condamnat penal de două ori. Originale.1375 990 Bercan Iosif Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a fost cântăreţ 24. Original. Păuna Diaconeasa şi Ilie Ocănoaia. bisericesc. în 1939-1941 a luat parte la 1954 şedinţe legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. au solicitat să li se 27.02. comunice criteriile în baza cărora 1977 excluderea a fost infirmată şi înlocuită cu „mustrare”. CCP a stabilit că pentru destrămarea căsniciei se făcea vinovată fosta lui soţie şi a clasat cazul. exclus din Partid pentru că era preocupat de interese personale. a înaintat acţiune de divorţ şi întreţinea relaţii cu alte femei. alte abateri.

bănuit de asasinarea unui ostaş sovietic. 1954 1 344 . nu s-a străduit să-şi ridice nivelul politic. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Păuşeşti-Otăsău. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. iar după 3 ani să ceară revizuirea situaţiei sale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. 1957 6 1380 1314 Bercea Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în Frontul Renaşterii Naţionale.12.07. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Piteşti. În 1978 a fost exclus din nou din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru înşelăciune în dauna avutului obştesc. 8. menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: s-a lăsat antrenat la băutură. alte abateri. Originale. raionul Băbeni. 8.1379 2680 Bercea Gheorghe D. 1957 4 1381 1315 Bercea Moise N. în alegerile din 1946 era împotriva BPD. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. motiv pentru care în acelaşi an CCP a propus.01. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. 7. în 1945 a compărut ca martor al apărării fratelui chiaburului Ion Tomescu.

cetăţenii. după 23 august 1944 s-a manifestat ca social-democrat de 21. Original.11. făcând propagandă împotriva 1951 clasei muncitoare. 2 1383 1014 Bercea Ştefan Pretor în plasa Târnava. Membru de partid exclus în 1955 17. era un element afacerist şi necinstit. cu 1951 care dădea petreceri. membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu legionarii. reconfirmată în 1963. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1958. care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fabricii Astra. dreapta. Originale.07. 3 345 . a avut manifestări şovine. a avut legături cu chiaburii. 1951 antimaghiare.1382 1316 Bercea Novac Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica partidelor burghezo-moşiereşti. 18 1384 2651 Berceanu Dumitru D.12. Originale. resortul ţărănesc. a fost informatorul conducerii 19. în funcţia avută a şantajat 11. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică fascistocuzistă. pentru că în 1940-1941 a fost legionar. a avut legături cu chiaburii. Instructor la Judeţeana PCR Dolj.01. 2 1385 250 Berceanu Ioachim A. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

8. 27.11. căreia i-a promis că o va lua de soţie.05. 1951 Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. CCP a hotărât acordarea stagiului de la 23 august 1944. exclus din Partid pentru că şi-a însuşit bilete de tren ale membrilor asociaţiei. după care a alungat-o. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Întrucât în ilegalitate nu a fost membru. 1956 12 1387 2814 Berceanu Nicolae (Bercovici) Membru al Biroului organizaţiei de bază a surdo-muţilor. 2. 1978 alte abateri. relaţii.1386 554 Berceanu Ion Redactor la revista Institutului de Istorie al CC al PMR. Original. copie. faptă pentru care a fost condamnat penal. Întrucât şi-a retras apelul. CCP a hotărât clasarea cazului. 2 1389 60 Bercek Ferenţ (Bencze Francisc) Persoană pentru care CC al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 28. În 1971 i s-a acordat stagiu din 1941.04. 1954 1 1388 3248 Berceanu Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a convieţuit timp de două luni cu minora Marieta Căldăraru. Originale.10. 4 346 . Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

alte abateri. La discutarea apelului s-a declarat de acord cu sancţiunea pe linie de partid. Originale. În 1988 a înaintat un memoriu. învăţământ.07. motive pentru care a spus că 1981 va declara greva foamei şi se va adresa unor agenţii de presă şi posturi străine de radio. CCP a retrimis cazul spre soluţionare Comitetului judeţean PCR BistriţaNăsăud. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” (1968) şi „mustrare” (1979).08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. prim-secretar al Comitetului judeţean de Partid. organizaţia legionară şi a participat la 1966 Rebeliune.1390 3402 Berceni Romulus Profesor. în care s-a arătat nemulţumit că nu a fost primit în audienţă la conducerea superioară de partid şi pentru că nu a fost reîncadrat în 31. unde i s-a atras atenţia asupra gravităţii afirmaţiilor sale şi avertizat că dacă va mai avea manifestări similare. 31 1391 2824 Bercescu Traian C. nu însă şi cu scoaterea din învăţământ. 2 347 . Membru de partid exclus pentru că în anii 1936-1941 a fost înscris în 14. unde a fost primit în audienţă de către Nicolae Buşui. şi îndepărtat din învăţământ pentru că: a falsificat notele unor elevi şi a divulgat subiectele la teze. va fi pus în discuţia organizaţiei de bază şi tras la răspundere. Originale.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 18. membru de partid exclus pentru că: era un duşman al Uniunii Sovietice. alte abateri. 22. în organizaţia legionară. 2 1393 978 Berchiu Dumitru Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940 s-a înscris şi a activat 11. 20.01.01. CCV a hotărât: menţinerea deciziei. 1951 să fie supravegheat îndeaproape. 4 1395 960 Berciu Dumitru Conferenţiar la Institutul de Istorie şi Geografie al RPR. Originale. a luat parte la 1959 Rebeliune. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. copie. Original. 4 1394 2840 Berci Vasile Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. care şi-a pus toată activitatea în slujba fascismului. Întrucât acuzele nu s-au verificat. 1967 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 49 348 .06. Întrucât principala acuză s-a dovedit 1954 neîntemeiată. Hotărâre reconfirmată de CCP în 1960.1392 553 Berchită Aurel Membru de partid exclus pentru că: în 1946 a făcut propagandă manistă. să fie scos din învăţământ. Originale.05. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. Originale.

06. care sabota aprovizionarea magazinului. exclusă din Partid pentru că: a colaborat cu Gatemberg.07. Original. cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord. Copie. copie.02. 1 1398 948 Bercovici Andrei L. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în acelaşi an.1396 959 Berciu Ştefan Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. 1948 1 349 . 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2. omul patronilor. 8 1399 2902 Bercovici Bella Secretară de celulă de partid la magazinul „Sora” din Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. avut purtare laşă şi a devenit informator 1953 al contraspionajului maghiar. CCP a propus schimbarea deciziei în excludere din Partid. 2 1397 950 Bercov Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist şi speculant. S-a constatat că: la căderea din 1941 a 26.05. membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1941 a simpatizat cu 18. Originale. alte abateri. (Andor) Locţiitor politic de escadrilă la UM 04761. alte abateri. Original. care 22. iar 1958 în 1948 a devenit membru. avea relaţii cu chiaburii. organizaţia sionistă „Dror Habonim”.

Originale. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a exploatat el însuşi (a avut un 1952 magazin de coloniale). patronilor.02. a fost omul de încredere al 20. reconfirmată în 1966. a făcut parte şi din organizaţia 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1950 pentru că şi-a manifestat intenţia de a emigra în Israel. Originale. Original. 3 1402 970 Bercovici Gherzon Membru de partid exclus pentru că: era de origine mic-burgheză. Originale. 1955 2 1401 971 Bercovici Edith Membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie 29.08.Leia (Nudelman) Membră de partid exclusă în 1961 pentru că: în timp ce era membră de partid. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.1400 947 Bercovici Burah Şef de secţie la Direcţia generală de Aprovizionare din Ministerul Industriei Uşoare. burgheză. a făcut parte din PNŢ. sionistă „Ichud”. cu care a menţinut relaţiile. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 2 1403 966 Bercovici Haia . reconfirmată de CCP în 1962. -. 7 350 .

1957 CCP a hotărât respingerea cererii. cu stagiul din 1947. În 1967 s-a declarat nemulţumit de cuantumul pensiei de 1800 lei. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în trecut s-a ocupat cu diverse afaceri.1404 969 Bercovici Iancu H. 6. 1960 şi 1961. în 1949 a fost repus în drepturile de membru de partid. Originale. Întrucât nu fusese membru în ilegalitate şi şi-a retras apelul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât suspiciunile s-au dovedit neîntemeiate.12. în timpul dictaturii antonesciene a fost omul de încredere al moşierului Stănescu.Herş Angajat la revista literară „Flacăra” din Bucureşti. Originale. 1948 18 1406 968 Bercovici Iudita (Didi) Membră de partid care a solicitat 21. În 1964 i s-a stabilit stagiul din 1944. CCP a hotărât extinderea cercetărilor. cazul a fost clasat. În 1978 pensia i-a fost majorată la 2600 lei. acordarea stagiului din ilegalitate. în legătură cu zvonul că ar fi fost informator al Siguranţei. 1. reconfirmată în 1959. 4 351 . pe care o primea pentru activitate în mişcarea revoluţionară.05. În 1958 apelantul a solicitat acordarea stagiului de partid din 1924. în 1945-1946 a fost proprietar al unei fabrici. 1956 31 1405 2649 Bercovici Iosub . şi a cerut majorarea ei. Solicitarea i-a fost respinsă. Originale.02.

8 1410 561 Bercovici Moise I. a făcut parte din Gruparea 28. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. după 23 august 1944 a fost agent de Siguranţă. cu tatăl său. în 1950 a depus actele de emigrare în Israel. proprietar de manufactură.12. ghelerteristă a PSD. Original. 5. reconfirmată în 1958. o băcănie şi o cârciumă în 1954 Arad. Original. 6 352 . calitate în care a divulgat secrete chiaburilor şi a luat mită de la speculanţi. reconfirmată în 1958. Originale.11. împreună 19. până în 1940 a deţinut.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1954 pentru că în trecut a fost comerciant şi 14. 1954 1 1409 560 Bercovici Moise (Băcăuanu) Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în anii 1931-1934 a fost mic comerciant.1407 967 Bercovici Ladislau Membru de partid exclus în 1956 pentru că: provenea dintr-o familie de moşieri. 1 1408 559 Bercovici Moise Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în 1933 a fost spărgător de grevă la Tipografia „Opinia”.10.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. fostă deportată la Vapniarka şi Grosulovo. el însuşi a fost 17. 23. În 1961 CCP a constatat că a fost înscrisă pentru emigrare în Israel fără să aibă cunoştinţă.12. 1949 În 1979 a solicitat acordarea stagiului din 1941.1411 2620 Bercovici Pepi (Davidovici) Membră de partid exclusă pentru că: în 1956-1958. Original. 1 1413 3293 Bercovici Rebeca (Marcus) Persoană care a activat în ilegalitate pe linia Ajutorului Roşu. patron. 17 1412 562 Bercovici Pincu Membru de partid exclus pentru că: era fiu de negustor. a fost conducătorul organizaţiei 1950 sioniste din Piteşti. Originale. a depus actele de emigrare în Israel. Întrucât în ilegalitate nu fusese membră. care a solicitat reîncadrarea în Partid. Partid. 6 353 . împreună cu întreaga sa familie.03. Hotărâre reconfirmată în 1980. CCP a hotărât reîncadrarea ei în 12. în 1958. motiv pentru care a hotărât reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. în calitate de vicepreşedinte al Sfatului Popular raional Oradea. pentru a nu fi trimise în justiţie. copie. 1959 reconfirmată în 1959 şi 1960. a luat apărarea unor elemente necinstite. CCP i-a respins cererea. Originale.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cercetat pentru stabilirea stagiului. Hotărâre reconfirmată în 1957 şi 1962. iar în 26. 1954 2 1415 564 9. s-a încadrat în muncă şi a dat dovadă de ataşament faţă de Partid.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Bercovici Simion P. Bercovici Simcha I. închisoare purtare laşă (motiv pentru care 1951 a şi fost exclus).1414 563 Bercovici Riven (Berceanu Radu) Membru de partid exclus în 1953 pentru că: s-a dat drept ilegalist şi ofiţer de Securitate. alte abateri. 1953 2 1416 565 8. fost membru de partid în ilegalitate. Original.07. 9 354 . la căderea din 1935 a avut purtare proastă. sa despărţit de soţie şi a întreţinut legături cu o altă femeie. reconfirmată în 1960 şi 1961. Şef al Secţiei comerciale de la Sfatul Popular Iaşi. membru de partid exclus în 1952 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. Originale.06. pe de o parte.) Pentru că. avea rude emigrate în Israel. Membru de partid exclus în 1947 pentru că a fost preocupat numai de interesele sale personale. CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1944. (A fost închis în lagărele Vapniarka şi Grosulovo.05. pentru a şantaja unele persoane. 1956 8 1417 566 Bercovici Ştrul M. 7. Şef al Departamentului Aprovizionării Armatei la unitatea din Timişoara. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar pe de altă parte.

Originale.06. 7. membru de partid cercetat pentru că fiind concentrat la muncă obligatorie în timpul regimului Antonescu. 18. Original. 1 1421 269 2 355 .06. Originale. Întrucât nu existau dovezi convin. CCP a trimis cazul spre 1960 recercetare Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti. maghiară. CCP a propus clasarea cazului.11. Ilieş) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii.1418 82 Bercsényi Illés (Berceni Ilie. ar fi denunţat un coleg. soţia sa a făcut parte din conducerea organizaţiei „Ichud”.08. între care aceea că era un trădător al intereselor clasei muncitoare. a fost proprietarul unui depozit de cherestea. 1951 49 1419 280 1. copii. 1950 1 1420 297 Bercu Leon Medic la Spitalul Elias din Bucureşti. Bercu Solomon A. gătoare. lb. Întrucât acuza s-a dovedit 1953 neîntemeiată. Bercu Ghidale Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar”.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. (În timpul cercetării a mai reieşit că întreţinea corespondenţă cu rude emigrate în Israel. alte abateri.) Original. Membru de partid exclus pentru că ar fi practicat inversiunea sexuală. Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. română.

judeţul Bihor. Primul dintre ei a lucrat la Siguranţa din Oradea (1945-1947). 52 1423 3101 Berdan Dan Dumitru Şeful Biroului export de la Fabrica de confecţii Marghita. a corupt mai multe 27. Originale.01. copie. Petreşti – Bacău. şi-a însuşit ţuică şi bani. lb. membru de partid exclus şi scos din funcţie pentru că: se prezenta la serviciu în stare de ebrietate. copii. 5 1424 270 Berdilă Constantin T. 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 356 .1422 116 Berczes Iosif Berczes Elisabeta (Korn) Persoane pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe.05. română. 1960 faptă pentru care a fost condamnat penal. Adresă a CCP prin care s-au 1952 comunicat informaţiile solicitate.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. maghiară. salariate să aibă relaţii intime cu el. în calitate de responsabil al cazanului de ţuică al Sfatului Popular al comunei 29. Originale. Original.12. iar 1973 cele care refuzau le brusca sau propunea să fie sancţionate administrativ (una dintre ele a încercat să se sinucidă). fiind omul de încredere al 1951 moşierilor. Originale. politice. Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1425 271 Berdilă Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut s-a perindat prin toate partidele 25.

Originale.1426 2906 Berea Maria Instructoare pe linie de femei la Comitetul PMR de plasă Vaslui. 1 1427 272 Bereanu Bernard Preşedinte al Uniunii Internaţionale a Studenţilor. membru de partid verificat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. apelanta şi-a retras cererea. exclusă din Partid pentru că: a luat bani de la 11. Copie. 2 357 . lb. diverşi cetăţeni. Original. dintr-o familie de exploatatori. 2 1428 628 Bereanu Raina Gheorghievna Membră a PC Bulgar.10. copii. română. rusă.06. întrucât în perioada verificării membrilor 29. pe care i-a cheltuit 1948 petrecând. exclus din Partid pentru că: provenea 21. 17. Original. alte 1955 abateri. alte abateri. 12 1429 273 Berechet Nichita Activist al Regiunii PMR Bârlad. care prin căsătorie a devenit cetăţeană română şi a solicitat primirea în PMR.12.01. de partid fusese la Praga. 1953 CCP a propus confirmarea calităţii de membru de partid cu vechimea din 1945. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât ulterior a fost angajată la 1955 Ambasada Bulgară.

5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Partidul szalasist. primăria Satu-Mare. 6.02.09. alte abateri. Naţiune şi Teritoriu” de la 26. Original. Originale. Originale. Original. 2 1432 276 Bereczki Eugen Fost locţiitor de secretar la Comitetul judeţean PMR Oradea. În 1965 a solicitat stabilirea vechimii în Partid.08. 1953 2 1431 275 Berecz Ioan Membru de partid exclus pentru că în timpul regimului hortyst a fost conducător al Oficiului „Mobilizare. 1964 5 358 . 8. 1954 1 1433 277 Bereczki Francisc Fr.04. Organizare. Membru de partid exclus pentru că a folosit iniţialele Partidului în înjurături.1430 274 Berecz Gavril Membru de partid exclus pentru că: datorită educaţiei naţionaliste s-a retras cu trupele fasciste în Ungaria. CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea calităţii de membru de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Legionară. Originale.04. reconfirmată în acelaşi an.01. 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. a avut femei de serviciu. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În acelaşi an a fost luat în evidenţă.1434 278 Bereczki Lili Membră de partid exclusă pentru că: în trecut a posedat un atelier de lenjerie. Membru de partid exclus în 1961 pentru că a făcut parte din Mişcarea 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care le bătea şi înjura. 3.11. 4 1437 239 Berendei Ion M. Original. 25. 1955 3 1435 2690 Bereczky Francisc Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Partidul Imredi. 5 359 . Originale. Originale. CCP a hotărât respingerea cererii şi a 1973 recomandat Comitetului judeţean Braşov să fie luat în evidenţă. cu angajaţi. 1953 2 1436 3084 Bereczky Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi să fie luat în evidenţă.

4.06. membru de partid cercetat pentru că la căderea din 1941 a avut purtare slugarnică şi laşă în faţa duşmanului de clasă. Original. membru de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. 4. soţia sa a completat formularul de 1955 emigrare în Israel. 1953 9 1440 237 Berényi Ernest Ştefan (Junior) Casier al Comitetului judeţean de Partid Bihor. Întrucât acuza că ar fi ascuns situaţia sa Partidului s-a dovedit neîntemeiată. contribuind la întocmirea schemelor organizaţiilor comuniste din Ardealul de Nord.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. În 1956 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. împreună cu 18.03. 1 1439 238 Berenyi Ernest St. în 1956 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul de la data hotărârii.1438 339 Berenştain Rahmil Membru de partid exclus pentru că: era un element necinstit. pe care a ascuns-o Partidului. În 1978 CCP a propus Comitetului judeţean Bihor al PCR să fie luat în evidenţa celor care au avut activitate în mişcarea revoluţionară ilegală. (Senior) Lucrător la Sectorul de Verificare a Cadrelor de la Comitetul regional Oradea al PMR. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Întrucât la arestare a avut atitudine de ploconire şi slugărnicie faţă de duşman. 1953 11 360 .

cercetat în legătură cu căderile de la 1953 Someşeni. 2 1444 340 Bereşteanu Alexandru Responsabil de cadre la Societatea Comcar. membru de partid exclus pentru 22. Berenyi Nicolae Responsabil organizatoric al CDE Satu Mare.05. Breslei funcţionarilor particulari din 1949 Timişoara l-a denunţat Siguranţei pe comunistul Iszak Ladislau. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în timp ce avea funcţie de răspundere. Original. CCP a hotărât respingerea cererii pentru că: în calitate de membru al 26. a 24. membru de partid exclus pentru că: în trecut s-a ocupat cu specula. din 1941. CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1945. CCV a hotărât menţinerea deciziei. fost şi secretar al organizaţiei sioniste 1950 „Ichud”.1441 2903 Berényi Ludovic Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. Original. Sindicale şi de UTM a CC al PMR. în 1948 s-a înscris pentru emigrare în Palestina. era un element duşmănos. Original. membru de partid 14. alte abateri. că a făcut parte din Mişcarea Legionară. 1 361 .04. în perioada războiului s-a înscris în Volksgruppe şi a purtat zvastica. 1951 fiind şef de cuib. Original.05.05. 1 1442 236 1 1443 546 Berenyi Zoltan Referent la Secţia organelor conducătoare de Partid.

Originale.09.09. reconfirmată în 1958. a comis fraude. menţinerea deciziei. Lăpuş. de la GAC din comuna Făget. dactilografă la Comitetul Raional de Partid Târgu11. Originale.22. Hotărâre reconfirmată în 1980. 31. nară. 1 1448 342 Berevoianu Maria (Tulici) Membră a PRM.10. 6 1447 341 Beretzki Anton Membru de partid exclus pentru că: în calitate de responsabil la Baza de recepţie 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. Originale. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât.05. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 12 1446 2619 Beretean Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legio. Originale. exclusă pentru că a furat bani de 1956 la colegă de muncă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 6 362 . alte abateri. regiunea 1954 Timişoara.1445 3157 Bereşteanu Vasile Membru de partid exclus în 1976 întrucât a ascuns că a fost condamnat pentru ultraj.

Originale. individualist. era orgolios şi 21. 1962 15 1452 343 Berg Maximilian Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost afacerist. ţinând cont de trecutul său întunecat şi duşmănos. prim-secretar al Comitetului regional de Partid Bacău. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. Comitetul regional de Partid Bacău la destituit din funcţie. Şofer la Uzina Călan.1449 2742 Berevoiescu Ioan I. 4. în 19461947 s-a ocupat cu specula. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. copii.11. fotografii. Bereziţchi Dumitru Membru al CC al PMR. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept” în legătură cu trecutul său politic şi modul în care a pătruns într-o uzină de mare importanţă pentru industria ţării. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. iar Plenara CC al PMR din 1959 l-a exclus din CC. necesar la pensionare. 1950 4 1450 8/1959 1959 346 1451 673 Berezovski Eugen Ş. 3. cercetat în urma sesizărilor privind trecutul său legionar. 1 363 . CCP a stabilit că acuzele erau întemeiate.02. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme că în trecut a fost arestat pentru activitate revoluţionară. Originale. Original.

1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru în conducerea PSD şi în 1953 Consiliul Sindical. ostilă Partidului şi clasei muncitoare. Fost ofiţer de Miliţie. 1 1455 345 Berger Marcel Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord. CCV a hotărât confirmarea ei ca 1949 membră cu vechimea din 1946. membru de partid exclus pentru că în 1945 s-a înscris 24. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost cârciumar. motive pentru care a propus excluderea lui din Partid.09. ziarist. o batoză.) CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul deţinut. Original. 1950 (A fost deţinut în mai multe lagăre de muncă din Germania.1453 2904 Berger Iosif Colector la Societatea de stat alimentară „Someşul”. Originale. a deţinut o fabrică forestieră şi 11.02. 3 1456 346 Berger Nicolae I. 1 1454 344 Berger Loti Membră de partid care a solicitat confirmarea calităţii. 16. alte abateri. Original.) CCP a stabilit că: în trecut a fost 14.09. 4 364 . Originale. în organizaţia sionistă „Ichud”. (În 1944 a fost închis în lagărul de la Bergen-Belsen.05. unde a dus o politică de dreapta.

motiv pentru care a fost reîncadrat în Partid cu stagiul din 1938. Original. membru al Comitetului antifascist german din Regiunea Sibiu şi deputat în Sfatul regional. Siguranţei şi a avut un comportament 1952 trădător la anchetă. Întrucât a fost informator al 16. 2 1458 348 Berger Victor Membru al unei celule a Ajutorului Roşu în ilegalitate. În 1958 i s-a recomandat să mai muncească timp de doi ani pentru reabilitare. 6 365 . care a solicitat rezolvarea situaţiei sale de partid. 1953 CCP a propus menţinerea calităţii lui de membru cu stagiu din 1945. membru de partid exclus pentru că: în 1922-1926 a fost înscris în organizaţia sionistă „Haşmonea”. s-a căsătorit cu cumnata unui patron. 8 1459 268 Berger Wolf Fost director la Direcţia Centrală de Statistică (1951-1953).12.1457 347 Berger Paul Şeful Centralei electrice de la Uzinele „Janos Herbak” din Cluj. asculta posturi imperialiste. În 1967 s-a constatat că acuzele erau neîntemeiate. membru de partid cercetat în legătură cu cazul 11. corespondenţă cu cumnatul său „fugit” 1955 din ţară. Originale.01. CCP a hotărât respingerea cererii lui de încadrare în Partid şi a cerut să fie scos din funcţiile avute. a întreţinut 28.06. Originale. Someşeni. care în 1925 l-a trimis ca delegat la deschiderea Universităţii Ebraice din Ierusalim. CCP a hotărât menţinerea deciziei. apoi Comitetul orăşenesc PMR Bucureşti va hotărî asupra situaţiei lui.

Membru de partid exclus pentru că: în timpul perioadei de secetă a fost avocat în procesele sabotorilor. Întrucât la căderea din 1942 a avut purtare foarte proastă. a 17. 5 1462 2905 Bergman Gheorghe Persoană care a solicitat încadrarea în Partid.06. economic la Comitetul regional Banat al 1946 PCR. să lucreze în organizaţia de masă. Original. CCP a hotărât respingerea cererii. 2 366 . 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. făcut parte din organizaţia legionară.09. a făcut cerere de emigrare în Israel. Originale. 1 1461 266 Berghezan Ilie Membru de partid exclus pentru că: a trăit în anturajul elementelor legionare. cu stagiu din acelaşi an şi cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de conducere în Partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1460 267 Bergfeld Samoilă M. copie.03. a propus: să fie scos din funcţia de responsabil 28. până când Partidul i-a atras atenţia că respectivii trebuie 25. Totodată. În 1947 a fost încadrat în Partid ca membru nou. Original. pentru a se reabilita. „apăraţi” de avocaţi din oficiu. după ce a 1950 fost exclus.

Originale. Decizie reconfirmată de CCP în 1956 şi în 1958 (de două ori). lb. 8. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1466 293 Berindan Mihai Membru de partid exclus pentru că provenea dintr-o familie de chiaburi. CCP a recomandat Biroului Comite1960 tului orăşenesc PMR Bucureşti să adâncească cercetările. Originale. reconfirmată în 1960. 22. Originale. 5.01. Originale. el a fost tot timpul un element 1952 exploatator.08. ca atare. maghiară.1463 265 Bergner Zoltan M. 3 367 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. care toată viaţa lui a fost fabricant şi. Membru de partid exclus pentru că a fost legionar activ. iar 29.04. română. 1957 10 1465 292 Berindan Ana Membră de partid exclusă pentru că a simpatizat cu organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator. era străin de interesele clasei muncitoare. 1950 16 1464 290 Berianu Ştefan I.

Membru de partid exclus pentru motive neprecizate. 5. Originale. Original. 1955 1 368 . în trecut a făcut politică liberală şi a avut legături cu elemente legionare. 1952 4 1469 289 Berindei Aron Membru al Biroului Comitetului de Partid al uzinei „Zlatna”.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1470 291 Berindei Traian Gh. din organizaţii fasciste.07. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut parte 15.04. 8.1467 288 Berinde Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost crescută într-un mediu mistic. 9. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1951 1944 a ţinut legătura cu duşmanul de clasă. Întrucât excluderea s-a făcut în mod nestatutar. CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. iar faţă de salariaţi nu a avut atitudine justă. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. a posedat atelier. Original. 1954 1 1468 946 Berinde Iuliu Membru de partid exclus pentru că: era de origine mic-burgheză. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea cazului în discuţia organizaţiei de bază. reconfirmată în 1965.

de necinste. a pactizat cu duşmanul de clasă (a frecventat localul unui cârciumar. căruia 14. Regiunea autonomă maghiară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 8 369 . i-a dat mai multe numere din „Glasul 1951 Armatei”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1474 567 Berkovici Vasile (Bercovici) Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1946 s-a înscris într-o 12. Originale. organizaţie sionistă. 1 1473 951 Berki Ioan Fost secretar al organizaţiei de bază din comuna Sâncraiul de Mureş. avea legături cu femei de moravuri uşoare. exclus din Partid în 1950 pentru că: s-a dedat la acte 17. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1472 284 Berindei Vasile P. Membru de partid exclus pentru că: fiind influenţat de manişti. membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat voluntar la o şcoală din Germania. împreună cu alţii a bătut un 1954 cetăţean. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 1950 abateri.06.11. a făcut 21. Original.05. pe care le introducea în unitate şi a împiedicat ostaşii să ia parte la serbarea de ziua „Scânteii”). faptă pentru care a fost condamnat penal.1471 285 Berindei Vasile Locţiitor politic.08. Original. Original. reconfirmată în 1960. copie. subofiţer de armată. unde a fost educat în spirit fascist. care ulterior a decedat. greutăţi Subcomisiei de verificare.

Originale. 3. CCP a hotărât excluderea lui din Partid pentru că: a fost informatorul contraspionajului hortyst.06. a fost omul de încredere al patronului. deţinea o batoză 27. Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1944 s-a înscris şi a activat în organizaţia sionistă „Gordania” <Gordonia>. Întrucât la cădere a avut purtare proastă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Berkovits Nicolae Membru de partid cercetat cu ocazia revizuirii căderilor de la Someşeni. iar în acelaşi timp a activat şi în organizaţia sionistă. 1959 3 1478 2746 2. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus respingerea cererii lui de încadrare în Partid.04.04. 1953 14 370 . 2 1476 557 Berkovics Mendel (Koczkas) Activist la Consiliul Sindical regional Baia Mare. în 1947-1948 a activat în organizaţia sionistă „Mişmar”. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1958 (de două ori). în 1950 a depus formele de emigrare în Israel. cercetat în cadrul revizuirii căderilor din Ardealul de Nord din 1941.1475 558 Berkovics Mendel Membru de partid exclus pentru că: era de origine chiabură. Hotărâre reconfirmată în 1960 şi 1962.09. şi era un element exploatator. 1953 7 1477 281 Berkovits Lazăr (Berkovici) Secretar al Comitetului sindical al fabricii „Ceramica” din Turda (19461947). 8.

) CCV a hotărât menţinerea deciziei. rea în Partid cu stagiul din 1932. A solicitat reîncadra. (A fost deportat în diferite lagăre de 1950 pe teritoriul vremelnic ocupat al Uniunii Sovietice. Original.1479 568 Berkovits Rudolf (Bercovici) Membru de partid exclus pentru că: la căderea din 1935 a avut purtare laşă. Berlogea Iacob Şef al Laboratorului de microbiologie de la Spitalul Militar Central. 3 1480 286 Berler Mihail Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost zbirul muncitorilor şi omul de încredere al patronilor. Original. respingerea apelului. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Comisia de Partid a DSPA a hotărât 1963 menţinerea deciziei. Originale.04. 1977 CCP a propus.10. pe motiv că între timp sancţiunea îi fusese ridicată. 3 1482 949 6 371 . în 1950 a făcut cerere 1953 de emigrare în Israel. ocupat cu specula. 1 1481 3181 Berlinschi Ion Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tăinuire şi complicitate la furt. locotenentcolonel. Hotărâre reconfirmată de CCP în 1964.04. 14. Originale. membru de partid sancţionat în 1962 cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a căutat să aibă relaţii amoroase cu două laborante din subordine şi elevele care făceau practică. 11.23. s-a 23.04. În 1966 memoriul său a fost clasat.

a luat diverse sume de bani de la evrei pentru a le obţine învoiri. a fost omul direcţiunii reacţionare. 1949 1 1486 287 Berman Iosif Membru de partid exclus pentru că în trecut a servit fidel interesele patronilor.05. Întrucât. Copie. în calitate de şef al Economatului de la Fabrica de Postav din Azuga.02. 1 1485 2945 Berman Elias Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. 1 372 . Copie. după 23 august 1951 1944. Copie.08. de ofiţeri şi subofiţeri.07. 30.1483 2979 Berman Alexandru (Bogdan Iancu) Responsabil al Fermei Partidului din judeţul Timiş-Torontal. şi în dauna Partidului. CCP a hotărât respingerea cererii. membru de partid exclus pentru că a făcut afaceri în numele 12. lucrând pe linia Ajutorului Roşu. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus Comitetului judeţean să-l dea în judecată pentru pagubele provocate. când era furier la Detaşamentul de muncă obligatorie 105 CFR Bacău. la căderea sa din 1943 a avut purtare laşă şi a semnat un angajament de colaborare cu Siguranţa. cu drept de reabilitare. ocupându-se şi cu „afacerismul”. Original. 1 1484 2985 Berman Beniamin Membru de partid exclus pentru că: în 1944. motivând că sunt cerute 19. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Condamnat politic în procesul 17. Originale. Original. Ana Toma şi Alexandru Buican. II) 1488 551 Berman Niculae Membru de partid exclus în pentru că în acelaşi timp s-a înscris într-o organizaţie sionistă. Referinţe semnate de: Egon Weigl.11/1950 1487 (vol. I) Idem. 1950 1 373 . 78 (vol. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. hotărâre reconfirmată în 1959. 1960. Lucreţiu Pătrăşcanu. 1950 102 (vol. Originale. CCP a propus să i se ridice calitatea de membru de partid şi să fie cercetat de „organele în drept”. CCP a hotărât respingerea cererii. 7. I-II) 317 Berman Jacques Membru de partid în ilegalitate care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. carnet de partid. 2. 1963 şi 1964. Emil Calmanovici. Paul Bacalu. care a solicitat 1958 reprimirea în partid. În 1968 Comitetul Executiv al CC al PCR l-a reabilitat şi l-a reîncadrat în Partid cu vechimea din 1933.07. Aurel Vijoli. Întrucât era un element cu trecut exploatator şi dubios.11.

alte 1956 abateri. 5.10. apoi de director al Fondului Bisericesc. în 1968 cererea i-a fost respinsă de Secretariatul CC al PCR. însă. Original. a avut farmacie proprie). Director al GAS „Iosif Clisici <Clisci>”.08. 1955 14 1490 282 Bernaciuc Ion St. pentru că: în trecut a fost legionar. Original. Ulterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în ciuda propunerii favorabile a CCP de majorare la 4000 lei. a solicitat mărirea ei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 2 1491 283 Bernad Iacob (Bernard) Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator (până în 1949 13. membru de partid exclus 24. Originale. Totodată. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1489 552 Bernachi Ion Membru de partid exclus în 1951 pentru că: până la 23 august 1944 a fost exploatator. în calitate de director general la CFR. Întrucât din 1943 a avut legături cu Partidul.10. În 1965 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi i s-a acordat din 1943. i s-a acordat o pensie specială de 3450 lei. 1 374 . a promovat în funcţii elemen te duşmănoase regimului.

afacerist şi a intrat în Partid 29. 1958 Adresă a CCP către CC al PCUS. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în trecut s-a alăturat elementelor duşmănoase (social-democraţi de dreapta). un element necinstit şi afacerist. era 27. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. prin care se comunică faptul că în arhive nu a fost regăsită informaţia cerută. necesară pentru pensionare. 1 375 . 1951 7 1495 311 Bernat Ion I. 9. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. comunistă. Originale. Original. a servit interesele burgheziei.12. 1 1493 484 Bernard Adolf (Bernhard Adler) Cetăţean sovietic care a solicitat o adeverinţă din care să reiasă că în anii 1942-1944 a fost închis pentru activitate 17.07.1492 308 Bernad Ştefan Membru de partid exclus pentru că era speculant. 12 1494 309 Bernard Lazăr C. Originale. (Bernea) Membru de partid exclus pentru că: era un element carierist şi îngâmfat. copii. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. în timpul războiului antisovietic a colaborat cu nemţii.05. reconfirmată de CCP în 1958. deşi era evreu. cu scopuri de parvenire.09.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost exclus din Partid şi scos din funcţie.09. Originale. care a fost cercetat. Hotărâre reconfirmată în 1956 şi 1961.1496 1307 Bernath Abraham L. Original. şi a propus să fie scos din postul de activist la Secţia Economică a CC al PCR şi trimis în producţie. care în momente grele a dezertat de la muncă şi a trădat mişcarea muncitorească. Membru de partid în ilegalitate. alte abateri. avea 1954 rude în ţările capitaliste. soţia sa a fost 25. În 1948 CCP a reconfirmat decizia. Întrucât în timpul războiului a fost inactiv. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid ca membru nou. Originale. 27. În 1965 CCP a hotărât. În 1953. era un element beţiv 28. 51 1497 310 7 1498 2677 1 376 . mult timp patroana unei farmacii. Bernáth Ioan A. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea din 1921. Bernath Segall Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de casier la Rafinăria „Vacuum Oil” a bruscat muncitorii.04. cu interdicţia ca timp de 5 ani să ocupe funcţii de partid. În 1938 a plecat voluntar în Spania Republicană. şi scandalagiu. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe motiv că s-a dovedit a fi un element carierist şi oportunist. reconfirmată în 1958 şi 1960. Membru de partid exclus pentru că sa ocupat cu specula.08. în timp ce era director în 1946 Ministerul Industriei Uşoare. cu care întreţinea relaţii.

08. iar ulterior a fost închis în lagărele din Franţa. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1954 5 1501 312 Berner Mor Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1934 a fost preşedintele organizaţiei sioniste „Haşomer Haţair”. de unde a fost eliberat de americani.04. Referinţă semnată de Boris Holban. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. reconfirmată în 1958. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 19. 8. 10 1500 2648 Bernea Sandu (Bercovici Şmil) Director adjunct la Direcţia producţiei din cadrul Centrocoop. a luptat în 1958 Brigăzile Internaţionale din Spania. 6. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 377 . în 1941 a plecat în URSS. română. lb. Originale. Original. copie.07. Originale. rusă.1499 463 Bernaţschi Fedor Fedorovici Cetăţean sovietic pentru care CC al PCUS a solicitat eliberarea unei adeverinţe privitoare la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. că: a fost membru de partid. de negustor. în 1948 s-a înscris pe lista de emigrare în Israel. era un element cu mentalitate micburgheză. alte abateri. unde a depus activitate intensă. a fost închis în lagărul de la Auschwitz.

a avut comportare uşuratică. ceea ce dovedea că era un element duşmănos Uniunii Sovietice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a căsătorit cu un element cu activitate legionară. 1 1504 314 Bernig Ilie Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare.10. 9. în 1950 şi-a scos acte pentru a emigra în Israel. din 1956 cadrul fostului Guvernământ al Bucovinei din Cernăuţi. exclusă din Partid pentru că: în 19421944 a fost în serviciul instituţiei 30. deşi era originar din Basarabia. CCV a hotărât menţinerea deciziei. nu s-a repatriat. Originale.10. Original. slujba fasciştilor ca translator. alte abateri. Original.04.1502 313 Bernescu Eugenia (Mateescu) Responsabilă cu propaganda şi agitaţia în Biroul organizaţiei de bază de la uzina de Utilaj Poiana Câmpina. 1931-1940 şi 1945-1948 a avut cabinet 1956 medical particular. Copie. Membru de partid exclus pentru că: în 1922-1932 a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Poale Zion”. 3 1503 2628 Bernhard Friedel I. 1 378 . în 19381951 1940 a fost gardian public la Tighina.06. 1950 1 1505 316 Bernovschi Ioan Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a pus în 15. „Centrul Naţional de Românizare”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 29.

care nu a ajutat celula de partid 1948 de la Fabrica „Apretura”.07. 1 1508 547 Bernstein Mendel Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu afacerile. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. 1 1507 2907 Bernstein Emil Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al economatului s-a dovedit a fi un element mic-burghez.1506 2946 Bernstein Betty Membră de partid în ilegalitate. 2 379 . Israel. Copie. cu stagiu de la data deciziei. 1947 CCP a hotărât primirea ei în Partid ca membru nou.05. 19. alte abateri.10. în lagăr a 14. Copie.05. manifestat şovăială şi frică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. orgolios. să emigreze în Palestina. împreună cu alţii procura acte false pentru evreii care voiau 19. cercetată pentru că: la căderea sa din 1940 a avut purtare proastă. în 1951 şi-a 1955 depus actele de emigrare în Israel. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1509 315 Berştein Iosif (Bernstein) Membru de partid exclus pentru că a completat documente pentru emigrarea în 27. Original. alte abateri. Original.

01. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.11.1510 1174 Berta Dezideriu Persoană pentru care Secţia Externă a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii. Originale. Adresă a CCP prin care s-a transmis o 1951 parte din informaţiile solicitate. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. 1959 8 1514 550 Bertea Vasile Gh. în 27. 14. 9. copie. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. funcţia avută a făcut o percheziţie 1957 domiciliară unui cetăţean. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1513 549 Bertea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. Originale. 4 380 .04. reconfirmată în 1960. organizaţia legionară şi a luat parte la 1960 Rebeliune. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din 29. în urma căruia act a fost condamnat penal.03.11. copii. 11 1512 548 Berta Teodor Inspector al Comitetului de stat pentru colectarea produselor agricole. 1981 9 1511 87 Berta Pavel Persoană pentru care CC al PC Cehoslovac a cerut relaţii.

reconfirmată în 1960 şi 1962. alte abateri.07. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 25. CCV a hotărât menţinerea deciziei. că ar fost informator al Siguranţei. Bertók Alexandru St. 1957 Întrucât informaţia nu s-a verificat. Bertuş Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost o unealtă credincioasă a moşierilor şi a asuprit muncitorii. 1951 1 1518 1305 Berzediczi Ludovic Membru de partid exclus pentru că toată viaţa lui a fost un exploatator şi 11. 1954 legionară. a fost informator al vechii direcţii de la „Astra Română”. 1 1519 1304 13 381 .11. alte abateri.05.1515 1296 Berteanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. Şef al Serviciului administrativ de la Fabrica de textile „30 Decembrie” din Arad.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a solicitat să fie supravegheat de „organele în drept”. Originale. Originale. membru de partid cercetat pe motiv 19. Originale. în dauna ţărănimii 1950 muncitoare. legionară. Berzescu Ilie I.05. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1516 1297 2 1517 1306 5. unealta moşierilor. CCP a hotărât clasarea cazului.

Adresă a CCP prin care s-a comunicat că: a fost membră a PCR în 1947-1950. 5 382 . 1 1521 1300 Besciu Marin Gh. în 1948-1951 a fost activistă a UTM 1961 Bucureşti. locotenent. Original. alte abateri. 1 1522 716 Besedinskaia Eleonora Iakimovna (Varlam) Persoană pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat relaţii. rusă. Referinţe semnate de Ida Felix şi Bercu Feldman.1520 1301 Besciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Sectorul III Albastru. Ofiţer de grăniceri. Originale. motiv pentru care a fost 1955 condamnat penal. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element uşuratic şi 10. necinstit. română. Originale. lb. 7 1523 330 Besoiu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al pazei de la Fabrica de 28.02. a fost gardian în poliţia din Turnu Măgurele 24. în 19521953 a lucrat la revista „Rezervele de Muncă”. a acoperit furturile din 1961 fabrică. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 31.10. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. zahăr „Banatul”.03.08. (1930-1934) şi la penitenciarele Turnu 1950 Măgurele şi Văcăreşti (1938-1945).

Originale.T. dovedit un element necinstit şi carierist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar ca membru de partid a căutat să se achite de sarcini. 1950 În 1952 a fost categorisit chiabur şi exclus încă o dată. Întrucât nu a folosit braţe de muncă salariate. în 1940-1944 a fost omul de încredere al Direcţiei Atelierelor CFR Simeria.T. Membru de partid exclus pentru că era fiu de moşier. CCV a hotărât anularea deciziei şi confirmarea calităţii 23. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1940 a fost înscris în PNŢManiu. copie. în 1943-1944 a făcut parte din 26. În 1956 CCP a hotărât reprimirea sa în Partid cu stagiu de la data rezolvării apelului. Beszterczei Geza Membru de partid căruia i s-a retras calitatea în 1959 pentru că în trecut a fost înscris în Partidul fascist maghiar „Imredi”. 11. 41 1525 976 5 1526 1303 3 1527 1302 2 383 . Beşchea Alexandru Responsabil cu cadrele administrative la Regionala P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului.09. sale de membru. Grupul de intervenţie în caz de grevă sau 1959 mişcări ale muncitorilor de la Atelierele CFR Simeria.06. Originale.02. Întrucât şi-a recunoscut fapta şi şi-a 1959 retras apelul. reconfirmată în acelaşi an şi în 1960. Original. Originale.06. Hotărâre reconfirmată în 1960. 1952 alte abateri.1524 977 Besoiu Traian N. Stalin (Braşov). Beşa Iosif I. membru de partid exclus pentru că: s-a 25.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.12. faptă pentru care a fost condamnat penal.06. Ofiţer MAI. umbla în stare de ebrietate. Întrucât a renunţat la apel. Original. 1 384 . 2.04. Întrucât a renunţat la apel şi a declarat că va munci pentru reabilitare. Originale. ment duşmănos faţă de trupă şi a luat 1950 parte la distrugerea colhozurilor.1528 3233 Beşchea Dumitru I. menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. 1978 calomniind colegii şi conducerea unităţii. membru de partid exclus pentru că: era indisciplinat. 2 1529 1298 Beşleagă Gheorghe C. Membru de partid sancţionat cu vot de blam în 1977 pentru că în cadrul colectivului de muncă a menţinut o 16. Hotărâre reconfirmată în 1985. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a avut un comporta26. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9. a lovit un cetăţean. atmosferă de suspiciune şi intrigă. 1982 8 1531 331 Beşliu Ioan Gh.06. Originale. 1958 1 1530 3440 Beşleagă Sterea Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru conducere în stare de ebrietate. Original.

întrucât deţinea un cazan de ţuică şi pământ pe care îl lucra cu braţe salariate. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică liberală. Secretar al organizaţiei de bază din Comuna Beceni. Prim-secretar al Raionului PMR Balş. în viaţa personală a fost viciat. Original. Originale. a susţinut în 27. 3 1533 332 Beşliu Ion St. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dus o activitate politică distruc1958 tivă. Originale. în 1940-1941 a 1957 făcut politică legionară. reconfirmată în 1963. exclus din Partid pentru că: şi-a arogat meritul că ar fi fost membru de partid din 12. Originale. 1931. 1954 1 385 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 1535 329 9. exclus din Partid pentru că: a creat două grupuleţe în Biroul raional. alte abateri. regiunea Ploieşti. raionul Huşi. interesele chiaburilor. în 1957 a fost judecat şi condamnat pentru ultraj. regiunea Iaşi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Beşliu Mihalache Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cosmeşti. şi-a însuşit banii din cotizaţiile de partid.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. funcţii elemente duşmănoase şi necinsti1956 te. s-a sustras de la predarea cotelor.1532 1299 Beşliu Ion C. satul Podolenii de Sus.12. era categorisit chiabur.08.06. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar la primărie a servit 12. 7 1534 333 Beşliu Marin C. beţiv şi afemeiat.

1974 În 1975 CCP a propus. în cadrul căreia a avut misiuni speciale 26. Original. exclus din Partid pentru că a 23. CCP a hotărât clasarea cazului. a avut legături cu chiaburimea satelor. 8 1537 327 Beşoiu Gheorghe N.01. 10. Original. 1955 pe care le susţinea să ocupe munci de răspundere. împotriva clasei muncitoare. întreţinut legături cu elemente legionare. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia legionară. Întrucât şi-a recunoscut faptele şi a 1959 renunţat la apel. sindicat şi UTM la Raionul de Partid Sebeş.04. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul Jandarmeriei burghezo-moşiereşti. 1 1539 975 Beşteli Petre Gh. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original. 1 1538 328 Beşoiu Ioan Şef al Secţiei organizaţii de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a înşelat o familie de bătrâni pentru a le acapara averea. după 23 1951 august 1944 a făcut politică manistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 386 .03. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. 22.1536 3110 Beşliu Victor Membru de partid exclus pentru că: a comis o serie de abateri de la disciplina de partid. Originale.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. că solicitarea era neîntemeiată. 9. exclus din Partid pentru că: în trecut a participat la 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a constatat. 2 387 .04. iar Secretariatul CC 1980 al PCR a fost de acord. 1961 6 1541 3315 Betea Traian Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi luarea în evidenţă. Originale. 5.11. manifestaţii legionare.10. alte abateri. Original. 1965 2 1543 984 Beteringhe Niculae (Nicolae) Membru al Comitetului PMR de la Întreprinderea Nehoiu. 25. Originale. pe frontul antiso1951 vietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor şi a fost decorat. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în trecut a fost şef de cuib legionar. în perioada războiului antisovietic a fost informator al Serviciului de contrasabotaj condus de inginerul Liviu Caba.1540 974 Betea Petru Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost omul de încredere al conducerii administrative de la Societatea „Mica” Brad.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1542 973 Beteagu Vasile C.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 1545 982 Beudean Valentin I. după 23 august 1944. a avut manifestări şovine. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 7. Originale. copie. Spineni. s-a purtat brutal cu 1950 subalternii. a avut legături strânse cu elementele reacţionare. Olt.04. Originale. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. ca 1951 pretor al plăşii Târgu Lăpuş.05.05. 4 1546 981 Beudeanu Dumitru Fost secretar de Plasă PMR. a 23. judeţul Someş. 1 388 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. era 1960 cantor bisericesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în perioada guvernării Antonescu a fost numit pretor al plăşii 15. organizaţiei fasciste Goga-Cuza. Original.1544 983 Betoianu Romulus Membru de partid exclus pentru că a fost şef de garnizoană legionară. sprijinit chiaburii.06. Original. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1936-1937 a fost membru al 24. 1 1547 972 Beudeanu Liviu Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut strânse legături cu legionarii.

fiind învinuit pentru pagube. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 CCP a hotărât confirmarea stagiului din 1943. reconfirmată în 1956. 16 389 .04. Original. Originale. (Beyasgian / Bejazdjian) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. până în 1949 s-a ocupat şi el cu comerţul.1548 987 Beuran Gheorghe Inspector şcolar. alte abateri.04. membru de partid cercetat în 31. Responsabil al Serviciului de cadre al Şcolii superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu”. în funcţia avută nu a avut o evidenţă 1954 clară. să fie îndepărtat din învăţământ. 1. 1950 11 1549 1295 Bexa Anghel A.10.03. membru de partid exclus în 1949 pentru că: a scris articole şi a ţinut conferinţe cu caracter legionar. 1959 şi 1961. în 1950 a fost condamnat penal pentru 1960 deţinere ilegală de armă. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 15. Original. 27. avea o soră în Franţa. Original. 1 1551 903 Beyazgian Vahe E. Hotărâre reconfirmată în 1968 şi 1980. legătură cu stabilirea stagiului. cu care întreţinea relaţii. 4 1550 1294 Bexa Ion I. CCP a hotărât: menţinerea deciziei.

09. I 1552 (vol. alte abateri).) 1957 CCP a stabilit că nu îndeplinea condiţiile cerute (ca ofiţer de marină la Ierusalim. Idem. Informare a Securităţii privindu-l pe 12. copie. Referinţe semnate de: Niculae Bellu. 5. Partid. Originale. I-II) 25/1957 Beza Gheorghe D. Persoană care a solicitat încadrarea în 12. (George) Persoană care a solicitat încadrarea în 12. care lucra pentru englezi.986 Beza Constantin D.01.11. Original. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. Originale. 4.09.09. 1957 CCP a constatat că în 1941 a avut legături cu organizaţia de spionaj condusă de Rică Georgescu (descoperită de regimul Antonescu). I) 64 (vol. Vol. I) 24/1957. Originale. II) 24/1957. Idem. Originale. Partid. 5 (vol. II) 1554 1373 Bezdedeanu Ion V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 4 (vol. Romulus Zăroni şi Petre Pandrea. a avut legături cu spionajul britanic. (Frate cu Ion şi Constantin Beza. şi a hotărât respingerea cererii. 12. copii. semnată de ministrul de Interne 1957 Alexandru Drăghici. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. copii. III) 985 1553 (vol. titular. 1957 Originale. II 19 (vol. copie.09. 1958 8 390 . Vol. Idem. I-III) 56 (vol.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. şi în familie a avut o comportare 16. 3 391 . de unde s-a întors în 1945. necorespunzătoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. eliberarea din închisoare a plecat în 1957 Liban.07. exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut chefuri împreună cu 1950 elemente dubioase. Original. 8 1556 3215 Bezman Grigore Mihail Medic la UM 0811 (Trupele de Securitate). Originale. schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”.05. a fost 1956 patron al unui cinematograf şi al unui magazin de fructe.1555 1374 Bezerian Jirair A. armata burghezo-moşierească. după 29. 1 1558 1122 Bianchi Constantin Membru de partid exclus pentru că: în 1919 a fost subcomisar la Chestura poliţiei din Chişinău. alte abateri. 4 1557 1123 Biaj Ioan Secretar al organizaţiei de partid. şi-a însuşit alimente şi 11. mărfuri. a fost ofiţer activ în 13. membru de partid exclus în 1977 pentru că: a falsificat acte de decont.06. 1978 CCP a propus. Originale. Membru de partid căruia în 1952 i s-a anulat calitatea pentru că: la arestarea din 1935 a avut purtare proastă.

În 1979 CCP a propus.1559 3271 Bianchi Ion H. CCP a hotărât anularea 20. Bianu Gheorghe Persoană care a solicitat reprimirea în Partid. 10 1560 1121 1 1561 1120 2 1562 3362 9. Răspuns al Colegiului de Partid Constanţa către CCP. era îngâmfat şi beţiv. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu 17. Bianchi Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1940 a fost impiegat (de birou) la Tribunalul din Cernăuţi. deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu 1951 stagiul avut anterior.08. Originale. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 1970 În 1978 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. respingerea solicitării. alte abateri. stagiul de la data deciziei. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru dare de mită.06. Original. în care se spunea că apelantul aştepta să-şi completeze dosarul. Colegiului de Partid i s-a trasat sarcina să fie cercetaţi: Alexandru Cornea. Gheorghe Rafiu şi Cristea Bocioga. care au făcut afirmaţii nejuste. 1980 1 392 . divulga secretele de partid. Bianu Dezideriu (Izsak) Membru de partid exclus pentru că: în perioada muncii obligatorii a acceptat propunerea patronului de a lucra în acord.07. a avut manifestări 1950 naţionaliste şi şovine. Totodată. Întrucât a fost apărător în procesele comuniştilor din timpul ilegalităţii. la Sighişoara şi Cluj. Original.02. Originale. apoi funcţionar 19.

A fost reprimit în Partid în 1947. în timpul războiului antisovietic a fost scutit de muncă obligatorie pentru că a lucrat ca secretar 19. Originale. al Comunităţii Evreieşti din Călăraşi.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Totodată. 14 393 . moşierilor şi sabotorilor. deschis o cârciumă. reconfirmată în 1960.04.05. 21 1564 1119 23 1565 1118 2. exclus din Partid pentru că: tatăl său a fost negustor. În 1945 şef al Secţiei agitaţie şi propagandă de la Judeţeana PCR Ialomiţa. Bianu Ion A. a 1953 susţinut procesele chiaburilor.01. care a solicitat acordarea stagiului din 1940. Bianu Rozalia (Bergman) Angajată a Securităţii. CCP a hotărât respingerea cererii. CCP a propus respingerea apelului. Întrucât în ilegalitate nu a fost membră de partid. reconfirmată în 1960. a cerut organizaţiei de bază să o ajute să lichideze lipsurile pe care le avea. 29.1563 2721 Bianu Gheorghe (Bergman Gustav) Membru de partid în ilegalitate. 1964 Întrucât fusese exclus din Partid pentru comportarea avută la arestarea din 1942. membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. în 1947-1949 şi-a 28. Originale. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 1566 1124 Biber Wolf Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. Originale. Original. a lăsat să pătrundă în şcolile de partid elemente cu trecut necorespunzător.

CCP a hotărât respingerea cererii. şi apoi i s-a acordat stagiul din 1923. 1948 1 1568 2973 Bibicescu Ion C. a căutat să antreneze în acţiunea trădătoare a lui Minovici şi alţi angajaţi. a sustras de mai multe ori carne. Copie. Originale. 1974 3 394 .10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. cu scopul de a instala o nouă direcţie în slujba patronilor. În 1968 a fost primit în Partid. menţinerea deciziei. în calitate de magaziner. 1978 CCP a propus. 1967 15 1569 3255 Bibicu Marin Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în 20.08. În 1970 i s-a respins din nou cererea de acordare a unei pensii speciale. 4 1570 3114 Bibire Costache Membru de partid exclus pentru că. serviciu.1567 2908 Bibescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de instructor voluntar pe lângă celula Mica. să i se ia în considerare activitatea depusă înainte de 23 august 1944 în PSD şi să i se acorde pensie de merit. Originale. pe care o vindea la diferiţi cetăţeni.09. 3. iar cazul a fost clasat. 9. Persoană care a solicitat să fie primită în Partid. În 981 a decedat.12. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

subofiţer în Jandarmeria burghezo1968 moşierească.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. după 23 august 1944 şi-a însuşit banii din difuzarea ziarului „Scânteia”.05. Partidul 11. CCP a propus. Originale. 3. reconfirmată în 1961 şi 1962. Goga-Cuza şi Frontul Renaşterii Naţiona1969 le. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din PNŢ. alte abateri. 16. alte abateri. Originale. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. 4 1572 1125 Bibiu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1943 a fost recrutat ca agent de poliţie la Brigada de moravuri din Bucureşti. 3 395 . menţinerea deciziei.12.1571 3016 Bibiri Nicolae I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1574 3227 Bica Gheorghe Membru de partid exclus în 1975 pentru că făcea parte din cultul baptist. Originale. 1953 7 1573 3012 Bibu Iosif I. membru de partid exclus pentru că: din 1940 a fost 26. Subofiţer de Miliţie.

Original. deturnat fonduri şi a făcut chefuri. 1 1577 2909 1 1578 2768 53 396 . a omorât două femei gravide. alte abateri. 5. Copie. scoaterea din postul de secretar. Întrucât şi-a retras apelul.07. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid.12. Pantazi. 20. a 20. copie. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. casier şi 11. însă. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. În 1957 apelantul a cerut să fie reabilitat. administrator agricol în comuna Malul 1948 Spart.09. Întrucât era criminal de război. română. în urma discutării cazului său. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. reconfirmată în 1963. să se continue cercetările pe cale administrativă şi să se redeschidă procesul său. copie. 1956 27 1576 1145 Bicaş Andrei Membru de partid exclus pentru că. Bicaşu Mandea Membru de partid cercetat pentru că în 1942. şi-a retras din nou apelul. când era administratorul unui lagăr din Transnistria. În 1958.08. Originale. 1963 În 1985 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a confirmat încă o dată decizia. lb.1575 1148 Bican Ioan T. CCP a clasat cazul. să fie cercetat Radu C. judeţul Ilfov. din comuna Bolintinul din Vale. 1959 şi 1960 excluderea a fost reconfirmată. unde conducea 800 de oameni. maghiară. Bică Alexandru Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia de director al GAS Seleuş. în legătură cu referinţa pe care a dat-o despre cercetat.

1955 Întrucât motivele nu s-au dovedit pe deplin întemeiate. Original. 3.08. cl. 1959 4 1580 1133 Bică Aurel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. în calitate de preşedinte 1954 al CAP şi al Sfatului Popular a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. politică liberală. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Originale. şi-a părăsit soţia şi 21. a dus în eroare forturile superioare cu privire la încheierea secerişului. a fost decorat cu ordinul „Serviciu 1954 Credincios”.09. 2 397 . 3 1582 1131 Bică Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut cârciumă şi băcănie şi a exploatat ţărănime muncitoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fapt pentru care 40 ha de porumb au fost compromise.1579 1134 Bică Antonie M. Originale. pe frontul antisovietic 27.02. Original.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cei doi copii. a III-a. 1 1581 1132 Bică Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director de GAS. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. nu s-a preocupat de asigurarea braţelor de muncă necesare. CCP a hotărât anularea deciziei. a făcut 23. alte abateri. s-a ocupat cu specula.

duşmănoasă faţă de regimul democrat1960 popular.01. colectivişti. în 1935-1938 a făcut politică liberală. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. în calitate de preşedinte al Frontului 29. copie.06. regiunea Craiova. situaţie pe care a ascuns-o la primirea în Partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. Bică Gheorghe D. Bică Ioan I.1583 1130 Bică Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în timpul legionarilor a luat parte la şedinţe şi a cântat cântece fasciste. Plugarilor din comuna Cincul. dictaturii antonesciene a avut purtare 1951 proastă faţă cu muncitorii. Bică Ioan Membru de partid exclus pentru că: avea pământ pe care îl lucra în dijmă. tatăl său a fost condamnat pentru atitudine 25. şi-a însuşit diverse mărfuri din cooperativă. Originale. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cetate. a purtat discuţii nepartinice. alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1947 s-a manifestat duşmănos faţă de regim. a folosit metode neprincipiale faţă de 17. membru de partid exclus pentru că: în 1929-1933 a fost membru al PNŢ (situaţie pe care o indicase la înscriere). 3 1584 1129 6 1585 1128 1 1586 1127 7 398 . 1959 Întrucât la discutarea apelului a luat poziţie autocritică şi în funcţia avută a avut activitate pozitivă. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi.10. în timpul 28. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Originale. regiunea 1951 Sibiu.

1954 38 1590 1139 Bică Nicolae Membru de partid exclus pentru că a purtat cămaşa verde. exploatat salariaţi. fără să se ţină 1964 seama de munca şi comportarea pozitivă a apelantului. 1961 CCP a hotărât acordarea stagiului de partid din 1934. copie.01. faptă pentru care a fost condamnat penal. Originale. 2. atât înainte cât şi după 1951 23 august 1944. ani de la săvârşirea faptei. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de gestionar la cooperativă a avut lipsă în gestiune. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. a luat parte la şedinţe legionare şi la Rebeliune. a 23.08.03. solicitat examinarea vechimii în Partid. Regiunea Piteşti.07. Fost membru al Comitetului regionalei PCR Oltenia (1940). 5 1589 2698 Bică Marin C. Originale. 1 399 . Întrucât excluderea a fost dată la 10 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca gestionar de bani şi bunuri la Raionul PMR Drăgăşani s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a 23. a făcut greutăţi în problema creării GAC.1587 1126 Bică Ion M. 3 1588 1137 Bică Ioniţă T. reconfirmată în 1960 (de două ori). Original. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular din comuna Zlătărei. Originale.

8 1593 1149 1 1594 3394 Bichea Paraschiva Membră de partid exclusă pentru că. 13. s-a căsătorit cu fiica unui preot şi 1958 locuia împreună cu socrii. alte abateri. CCP nu a fost de acord şi a retrimis 1954 cazul organizaţiei de bază pentru a decide conform Instrucţiunilor CC al PMR. totul nejustificate. Originale. din cauza unor nemulţumiri personale (legate de extinderea spaţiului locativ) cu 29. reconfirmată în 1960.12.06. faţă de ţărănimea muncitoare a avut o comportare duşmă26.11. 28. de la excludere a avut manifestări naţionalist-şovine. Originale. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru manifestări huliganice.1591 2788 Bică Nicolae D. a refuzat să mai parti1981 cipe la viaţa de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1966. Bică Sabin Persoană care a solicitat confirmarea calităţii de membru de partid. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 11 1592 1151 Bică Octavian Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1930-1945 a făcut parte din aparatul de stat burghezo-moşieresc (ca notar şi pretor). 1959 În 1979 CCP a propus. Original. 6 400 . Originale. noasă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a reconfirmat încă o dată decizia. CCP a propus. menţinerea deciziei.07.

Întrucât a recunoscut faptele. 2 1596 1146 Bichir Ioan T. condamnat penal pentru falsificarea chi1951 tanţelor de încasare a impozitului. CCP i-a clasat apelul. 2 401 . care a cerut să fie reprimit în Partid. Membru de partid exclus întrucât în calitate de agent fiscal a fost judecat şi 20. 2 1598 1144 Bichiş Ioan Membru al PCR în ilegalitate. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica partidelor burghezo-moşiereşti.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. în 1951 la 20 de ani închisoare pentru 1966 crime pe frontul antisovietic. Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la Rebeliunea legionară. a abuzat de calitatea de colectivist şi a folosit pământul unor văduve de război.07. CCP a hotărât primirea sa în partid cu 1956 începere din 1953. Originale.1595 2807 Bichi Dumitru I. 24.04. alte abateri. Original. dată la care a depus solicitarea. Original. 1. 1952 2 1597 1147 Bichiş Emil P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. alte abateri. a ascuns că socrul său a fost condamnat 24.

1958 Adresă a CCP către CC al PCUS. 1 402 . Bacaliar a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea în mişcarea revoluţionară din România a unchiului 16. prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. română. acoperit unele elemente hitleriste. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1599 1143 Bichiş Ioan I. său.01. a mers 19. a sustras diferite bunuri de la reforma agrară.05. Original. lb.05. 1953 2 1601 462 Biciuţchi Mendl Şomovici Cetăţeanul sovietic D. copii. Membru de partid exclus pentru că: în perioada cât a fost secretar al Sfatului Popular din comuna Tâlmaci. 1957 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Originale. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a ocupat funcţii de răspundere şi a participat la Rebeliune. a 18. 3 1600 1142 Biciuşcă Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost legionar activ. 12 1602 1135 Bick Fany Membră de partid exclusă pentru că: în trecut a dus o viaţă burgheză. M. cu soţul ei în excursii în străinătate. Originale. a 1955 urmat o şcoală tehnică la Paris. rusă. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.01.

Originale. ca preşedinte al Frontului Plugarilor din comună şi membru în conducerea cooperativei a profitat de situaţie.11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pe care nu le-a restituit. iar de la unii dintre ei a împrumutat diverse sume de bani. 1950 1 1606 1136 Biculescu Eracle C. Original. 4 1604 1140 Bics Ana (Weiss) Membră de partid exclus întrucât ar fi avut manifestări duşmănoase faţă de colegi. abateri. Original. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. 17. Întrucât acuza s-a dovedit neînteme1953 iată. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 3 403 . Membru de partid exclus pentru că: în 1933 a fost secretarul Tineretului Manist din comuna Mehedinţa.10. Original. sprijinind în posturi de conducere elemente duşmănoase. 1. 3. faţă de salariaţi avea atitudine de respingere. însuşindu-şi anumite bunuri.12. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi lipsit de simţ de răspundere. Contabil-şef la Regiunea ADAS Craiova. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. alte 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.12.1603 1141 Bicleşan Gheorghe P. copie. 2 1605 1138 Bicu Toma P. alte abateri. legionare.

legionară.02. română. a participat la distrugerea arhivei preturii Aleşd. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut propagandă în favoarea trupelor hitleriste. 3 1610 1150 Bidilici Constantin Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. lb. căreia i-a spus că o va lua de soţie pentru a o determina să treacă mai multe imobile pe numele lui. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia 16. 9. a fost sancţionat cu „vot de blam”.08. în 1952. Membru de partid exclus pentru că a înşelat pe Maria Ionescu. 1954 2 1609 1153 Bidihan Gheorghe G. 8. Adresă de răspuns a CCP prin care 1952 s-au comunicat informaţiile cerute. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1952 a fost condamnat penal pentru deţinere şi port ilegal de armă.04. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. la retragerea trupelor hitleriste. fiind în cadrele armatei. maghiară. reconfirmată în 1956. ca secretar al organizaţiei de bază de la Depozitul de bere Târgovişte. cu care avea legături intime. 12 1608 1184 Bider Oscar O.1607 122 Biczkei Ienö Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. copii. 28. Originale. 1954 2 404 . nu s-a achitat de sarcini.

3 1614 1155 Bielusici Adalbert Membru de partid exclus pentru că: era un element vicios. neîntemeiate. CCP a hotărât anularea 1953 deciziei. Bucureşti. 3 1613 1154 Biegel Emanoil Membru al Comitetului PMR din Ministerul de Finanţe. s-a refugiat la 11. fapt care arăta că era 1950 duşmănos Uniunii Sovietice. 1951 1 405 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei. sume de bani. exclus cu ocazia dizolvării organizaţiei pe motiv că era delăsător în muncă Întrucât motivele s-au dovedit a fi 20. 1 1612 3178 Biega Robert Membru de partid exclus în 1975 pentru că a favorizat delapidarea unor 26.1611 1152 Bidneac Vasile Membru de partid exclus pentru că. iar pentru lipsurile avute să fie sancţionat cu „vot de blam”. Original. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. afemeiat. Originale. 1977 CCP a propus. Original. avea legături cu elementele foste exploatatoare. Original.05. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.12.03. la „eliberarea” teritoriului Bucovinei de către armatele sovietice.

1615

1159

Bighescu Mihai I. Membru de partid exclus pentru că: avea viciul beţiei; şi-a însuşit din banii salariaţilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.12. 1953

4

1616

1190

Bihari Elisabeta (Andrásné) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la 10.11. apartenenţa sa la PCR. 1981 Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. Original, copii.

7

1617

1098

Bihari László (Vasile) Bihari Laszloné (Ibolya) Cetăţeni maghiari care au solicitat să li se confirme apartenenţa la PCR pentru perioada 1945-1971. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată solicitarea. Originale, copie.

7.11. 1973

7

1618

2910

Biji Ioan Membru de partid exclus pentru că a 16.02. făcut parte din Mişcarea Legionară. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

406

1164

1619 (vol. I-II)

Biji Mircea Director general adjunct la Direcţia 11.07. Centrală de Statistică, şef de catedră la 1957 Facultatea de Statistică a Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare „V.I. Lenin”, Bucureşti, membru de partid din ilegalitate exclus în 1943, care a cerut să fie reabilitat. Întrucât din laşitate, la ancheta de la Siguranţă a recunoscut întreaga sa activitate, provocând căderea unui grup numeros de comunişti, CCP a propus, iar Secretariatul CC al PMR a aprobat, să se recomande organizaţiei de partid din care făcea parte să analizeze cererea lui de primire în rândul candidaţilor de partid, în lumina activităţii depuse şi conform Instrucţiunilor CC al PMR. În 1965 Biroul Comitetului municipal Bucureşti a propus să i se acorde stagiul de partid din 1933, cu întrerupere în perioada 1943-1959. Propunerea a fost aprobată de „colectivul de la CC al PCR” format din Virgil Trofin şi Dumitru Coliu. Originale, copie. Idem. 11.07. Referinţe semnate de: Mihail Levente, 1957 Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, Ion Meţiu şi Al. Roşca. Originale,copii.

11 (vol. I)

35/1957

116 (vol. II)

1620

1167

Bilan Dumitru G. Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui chiabur; în munca de partid a avut întreruperi şi a manifestat dezinteres. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4.06. 1956

3

407

1621

1166

Bilan Gheorghe Al. Membru de partid exclus în 1952, odată cu dizolvarea organizaţiei de bază din Ministerul de Finanţe, pentru că: tatăl său a avut cârciumă; a simpatizat cu organizaţia legionară; ca director al 26.04. Cooperativei „Solidaritatea” din Suceava 1954 a dat posibilitatea unor elemente afaceriste să păgubească instituţia; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale. Bilanici Ioan Gh. Membru de partid exclus pentru că: în 1944, împreună cu tatăl său, a asistat la executarea a doi prizonieri sovietici; ca primar, s-a îmbogăţit. Deşi acuzele s-au dovedit neînteme16.02. iate, întrucât în cursul cercetări-lor a 1957 reieşit că în regimul hortyst a furnizat unele informaţii jandarmilor, CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1962. Originale.

11

1622

2700

13

1623

714

Bilaus Pantelimon Persoană condamnată în 1937 la 5 ani de închisoare, în contumacie, pentru că a făcut parte din organizaţia „Şcolarul Roşu” din Hotin. Fără decizie. Copii.

1937

7

1624

1165

Bilav Pavel Membru de partid exclus pentru că din 1936 a făcut parte din „secta 13.03. baptistă”. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1964. Original.

3

408

1625

2959

Bilciurescu Maria Medic al Dispensarului SSI, membră de partid exclusă pentru că: a sustras medicamente şi pretindea servicii pentru 17.12. tratamentul făcut; a avut atitudini antise- 1949 mite; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

1626

1168

Bilek Carol Membru de partid exclus pentru că: era un element beţiv şi scandalagiu; în funcţia de director al Atelierelor CFR Timişoara s-a înconjurat de elemente 28.10. necinstite. 1965 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

1627

1004

Bilevschi Adela (Belevschi Eidel) Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti, prin care se solicita să se confirme că în 13.12. perioada interbelică a fost condamnată la 1967 un an închisoare pentru activitate comunistă. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată informaţia. Originale, copii. Bilghiru Petre C. Membru de partid exclus pentru că: a refuzat să participe la adunările generale ale organizaţiei de bază şi să plătească cotizaţia; a renunţat la carnetul de partid, 31.10. întrucât nu i s-au rezolvat unele pretenţii 1980 nejustificate. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

13

1628

3346

4

409

1629

1172

Bilibău Iţcu Membru de partid exclus pentru că, împreună cu familia, a înaintat actele în 23.04. vederea plecării definitive în Israel. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

1630

3341

Biliboc Janoş Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegali31.10. tate. 1980 Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

3

1631

196

Bilibok Iacob (Jakab) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. Originale, copii.

4.02. 1953

26

1632

1171

Bilici Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost un element de încredere al partidelor burgheze şi şef de cuib legionar; în 1945 s-a înrolat voluntar în Armata Sovietică, a fost rănit şi, profi- 15.12. tând de situaţie, s-a ocupat apoi cu afaceri 1951 speculative; a luat parte la şedinţe sioniste, încurajând manifestările naţionaliste ale populaţiei evreieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

410

1633

3071

Bilici Alexandru Ofiţer de Miliţie la Galaţi, membru de partid exclus pentru că: a multiplicat şi difuzat o fotografie măsluită, cu scopul de a compromite şi defăima soţia unui vecin de apartament cu care avea neînţelegeri; prin abuz, a făcut schimb de 13.05. locuinţă. 1972 CCP hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în acelaşi an. În 1975 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, încă o dată, menţinerea deciziei. Originale. Biloiu Constantin Gh. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator, care în trecut a fost proprietar de bancă; a luat parte la Rebeliunea legionară; era căsătorit cu fiica unui fost controlor financiar înlăturat din post pentru că era ostil regimului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Biloiu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică liberală; a înfiinţat Banca Populară din comuna Bucium; a dat bani cu camătă, exploatând ţărănimea săracă; avea 7 ha. de pământ şi exploata braţe de muncă; avea un fiu scos din armată pentru atitudine duşmănoasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

35

1634

1170

4.01. 1951

1

1635

1174

4.01. 1951

1

1636

1175

Biluţă Viorel Gh. Membru de partid exclus pentru că, în calitate de şef al Depozitului de materiale, cazarmare şi combustibil de la UM 01223, şi-a însuşit o cantitate de 25.06. lemne şi nu a putut justifica alte lipsuri de 1964 materiale din gestiune. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1965. Originale.

7

411

1637

1181

Bimbea Iosif Membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a dat informaţii unui agent al Siguranţei şi unui şef de post de 13.10. jandarmi, despre activitatea muncitoreas1965 că ilegală; a fost membru al PSD – Aripa Titel Petrescu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

1638

1182

Binchici Traian T. Locotenent-colonel (r), membru de partid exclus pentru că în 1936-1938 a desfăşurat activitate legionară. Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică, CCP a recomandat 25.10. Comisiei de Partid din DSPA să reexami- 1962 neze cazul. În acelaşi an, Comisia a revenit asupra cazului, reîncadrându-l în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.

3

1639

1183

Bindas Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1918 a intrat voluntar în armata maghiară şi a luptat contra Armatei Roşii Maghiare; în perioada războiului a fost 15.04. înscris în Partidul Ardelenesc al Micilor 1951 Agrarieni şi în sindicatul fascist (Hivalos szervezet); alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

412

1640

2747

Bindaţiu Viorica (Roth) Membră de partid care în perioada interbelică a avut legături cu mişcarea comunistă, căreia i s-a anulat calitatea pentru că: a lucrat la biroul avocatului Ştefan Isekutz, un duşman al clasei muncitoare; în calitate de funcţionară la MAE, a deconspirat faţă de soţul ei, 29.11. element cu trecut fascist, chestiuni de 1951 serviciu. (În 1942-1944 a fost internată la Vapniarka şi Olgopol.) CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea ei din Partid. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale.

23

1641

1187

Binder Ludovic Angajat la Secţia de statistică a CC al UTM, membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a fost recrutat ca informator al Serviciului de spionaj maghiar din Cluj şi a fost folosit în arestările din 1941 (cazul Someşeni); la proces a fost folosit ca martor al 17.04. acuzării; după 23 august 1944 s-a înscris 1953 în PSD şi a avut activitate duşmănoasă împotriva PCR; alte abateri. CCP a hotărât: menţinerea deciziei; să fie demascat ca trădător al clasei muncitoare şi al Partidului; să fie ţinut în evidenţa „organelor de stat”. Original. Bindştein Rubin Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte activitatea lui în mişcarea revoluţionară din România. 19.11. Notă de răspuns a CCP adresată CC al 1959 PCUS, prin care s-a confirmat că în 1934-1936 a activat în Ajutorul Roşu, fără să fi fost membru de partid. Originale.

4

1642

513

7

413

1643

1185

Biner Gizella (Locker) Membră de partid care în 1941 a plecat în URSS din pricina legilor rasiale, iar la verificare i s-a anulat calitatea. 11.01. CCP a hotărât să fie primită în rândul 1954 candidaţilor de partid, dacă organizaţia de bază consideră că merită. Original.

2

1644

1188

Binet Ladislau B. Ofiţer de Miliţie, membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui fost exploatator, dar tatăl acesteia nu are vreo influenţă asupra lui; în faţa Biroului organizaţiei de bază a făcut afirmaţii nepartinice. Întrucât abaterile săvârşite nu constituiau motiv de excludere, CCP a hotărât anularea deciziei, organizaţia de partid putând să-l primească în rândul candidaţilor. În 1957 CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.

3.08. 1956

4

1645

3062

Biolan Ion Membru de partid exclus pentru că în 24.11. 1938 a fost înscris în organizaţia cuzistă. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

1646

1189

Biolănescu Ştefan Membru de partid exclus pentru că era fiu de preot; privea războiul 26.03. antisovietic ca pe unul „drept şi sfânt”; pe 1951 front a luat parte la jafuri şi percheziţii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

414

1647

1064

Birar Cristofor Membru partid căruia la verificare i s-a anulat calitatea pentru motive neprecizate. 28.05. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1952 reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original, copie.

2

1648

2647

Birăescu Vasile Secretar al organizaţiei de bază din comuna Hodoş. Judeţul Lugoj, exclus din Partid pentru că: era un element afacerist, 27.05. geambaş de cai; şi-a lăsat carnetul de 1950 partid ca amanet. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

1649

1063

Birău Constantin Membru partid exclus pentru că: a ascuns activitatea legionară a fratelui său; a avut relaţii cu chiaburii; în muncile avute s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1964. Originale.

6.10. 1954

5

1650

1062

Birău Constantin Gh. (Gr.) Membru partid exclus pentru că: în timpul regimului burghezo-moşieresc a fost grefier la Tribunal; a participat la războiul antisovietic, făcând parte dintr-o 13.11. unitate care a jefuit populaţia civilă; era 1952 un element şperţar, care a exploatat ţărănimea săracă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

415

1651

1075

Birău Constantin N. Membru de partid exclus pentru că: pe baza unor declaraţii nereale şi-a însuşit 20.07. ilegal suma de 9427 lei; a ascuns originea 1963 socială a părinţilor săi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7

1652

1074

Birău Ionel Gh. Membru de partid exclus pentru că a ascuns faptul că părinţii săi au fost 26.02. chiaburi. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

1653

3252

Birău Nicolae T. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi acordarea unei pensii personale. 24.11. Întrucât nu îndeplinea criteriile 1978 stabilite, CCP a hotărât respingerea cererii. Originale.

3

1654

3229

Birău Trandafira (Sprîncenatu) Membră de partid exclusă în 1964 pentru că a fost condamnată penal pentru 16.05. fapte de necinste. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

3

1655

1209

Biris Emil Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu legionarii; pe 31.08. frontul antisovietic a luat parte la lupte 1950 împotriva partizanilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale, copie.

4

416

1656

1070

Biriş Gavrilă Fost preşedinte al Comitetului plăşii Frontului Plugarilor Sebeş (1946-1948), exclus din Partid pentru că, în calitate de preşedinte al GAC din comuna Vingard, judeţul Alba, şi-a numit rudele în diferite 23.03. posturi. 1955 CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă personală. Original.

1

1657

1069

Biriş Ioan Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur; ca învăţător în comuna Dăbâca, a folosit cuvinte nedemne faţă de eleve. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă personală. În 1972 CCP a fost de acord cu ridicarea sancţiunii. Originale.

9.10. 1954

4

1658

1068

Biriş Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi; în funcţiile avute a folosit metode dictatoriale; în organizaţia de bază s-a dovedit a fi intrigant. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original.

8.12. 1953

2

417

1659

1067

Biriş Iuliana Directoare a GAS din comuna Zăgujeni, regiunea Timişoara, membră de partid exclusă pentru că: ar fi făcut parte din organizaţia legionară; alte abateri. Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Totodată, a cerut Comitetului PMR Timişoara să-i sancţioneze pe cei care au influenţat excluderea ei din Partid. Originale.

8.09. 1955

2

1660

1103

Biriş Ludovic I. Membru de partid care a solicitat recunoaşterea stagiului din 1929. Întrucât în 1934-1938 a întrerupt în mod nejustificat legătura cu Partidul, CCP a hotărât acordarea stagiului din 1938. Originale.

5.01. 1962

3

1661

3007

Biriş Vasile Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că l-a sfătuit pe Ion Sătmar, prieten al său, care a sustras 16.12. materiale de construcţie din întreprindere, 1969 să nu recunoască fapta. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7

418

1662

1101

Birkas Ladislau Activist al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a regiunii PMR Arad, exclus din Partid pentru că: a fost de acord ca mama sa să se căsătorească cu Ioan Eisele, fost hitlerist şi chiabur; după ce a participat la demascarea respectivului chiabur, s-a dus acasă la el şi i-a divulgat cele discutate în organizaţia de bază; a luat parte la nunta fiicei chiaburului; în timp ce era la Şcoala 19.10. de Partid de 6 luni, a menţinut relaţiile de 1954 prietenie cu legionarul Gheorghe Pop. Întrucât era un element muncitor tânăr şi şi-a luat un angajament, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Totodată, i s-a recomandat să rupă legăturile cu elementele indicate. Original.

1

1663

1028

Birkenfeld Max Membru de partid cercetat pentru că: în 1941 nu s-a retras cu trupele sovietice; în acelaşi an fost internat în lagăr, de unde a fost eliberat de trupele sovietice; a fost trimis de sovietici să lucreze într-o fabrică de cherestea, de unde în 1945 a fugit în România. CCV a hotărât anularea încadrării lui. Original.

4.04. 1950

1

419

1664

2835

Birman Elisabeta (Luca Betti) Membră de partid exclusă în 1955 pentru că: în 1934, la Cernăuţi, a avut purtare laşă la Siguranţă, recunoscând activitatea şi legăturile ei în cadrul Ajutorului Roşu; în timp ce era arestată, a avut relaţii intime cu un agent de Siguranţă; în 1936, în timpul procesului, a dezertat din muncă şi a părăsit ţara fără aprobarea Partidului; a cunoscut atitudinea duşmănoasă a lui Vasile Luca faţă de conducerea Partidului, precum şi legăturile lui cu o serie de elemente duşmane; s-a 16.02. solidarizat cu soţul ei şi nu a sesizat 1957 Partidul despre faptele şi poziţia lui; în 1947, după o călătorie în Egipt şi Israel, a adus elogii regimului sionist din Palestina; a sprijinit elementele burgheze şi sioniste. Întrucât a apreciat că excluderea sa a fost legată de situaţia soţului ei, în 1968 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, repunerea sa în drepturile de membră de partid cu stagiul din 1935. În 1972 Secretariatul CC al PCR a aprobat majorarea pensiei de la 2000 la 3000 lei. Originale, copie.

17

1665

1023

Birman Haim Cetăţean sovietic pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare des10.12. făşurate în România în perioada 19321968 1933. Adresă a CCP prin care au fost comunicate informaţiile cerute. Originale.

8

420

1666

1066

Birnbaum Leon Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea, pentru că: era de origine 14.04. burgheză; în 1946 a „fugit” din Basarabia 1950 în România. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

1667

1206

Biró Alexandru S. Sublocotenent de Securitate (19471952), membru de partid exclus pentru că a divulgat secrete profesionale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1.04. 1959

4

1668

1207

Biro Antal (Anton) Membru de partid exclus pentru că: a sustras talpă şi piele, şi a făcut speculă la bursa neagră; a întreţinut relaţii intime cu unele femei. Întrucât motivele excluderii sau dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 19.11. În 1957 a fost din nou exclus, întrucât 1954 s-a aflat că în 1943-1944 a avut legături cu militarii hitlerişti, cu care a făcut chefuri. În 1961, CCP a recomandat Biroului Comitetului regional de Partid Braşov să adâncească cercetările, iar în acelaşi an a fost reîncadrat în Partid. Originale, copie. Biró Elek (Eleca) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea 24.03. muncitorească din România. 1960 Notă de răspuns a CCP în care s-a comunicat că în perioada 1913-1924 a făcut parte din Partidul Social-Democrat. Originale, copie; lb. română, rusă.

4

1669

630

12

421

1670

1208

Biro Eva (Klein) Inspector de cadre la Banca RPR, cercetată în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (1941). CCP a constatat că: în perioada interbelică a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”, apoi din UTC; a avut purtare proastă la Siguranţă; a fost deportată în lagărele de la Auschwitz şi Bernsdorf; alte abateri, şi a propus: menţinerea calităţii de membră de partid cu stagiul din 1947; să fie scoasă din munca de cadre. În 1957, întrucât se făcuse o greşeală, i s-a stabilit stagiul de partid din 1946. Originale, copie. Biro Francisc Membru partid exclus pentru că: avea legături cu chiaburii, pe care îi sprijinea şi favoriza; avea manifestări contra Partidului; a folosit cartelele de alimente şi de îmbrăcăminte ale unor salariaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale.

7.09. 1953

5

1671

1058

8.10. 1954

8

1672

3135

Biro Francisc Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. 24.12. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Satu Mare al PCR. În 1975 decizia a fost menţinută. Originale.

5

1673

1057

Biro Francisc Secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid pentru că: s-a angajat voluntar în Jandarmeria hortystă; a luptat contra armatelor sovietice; a arestat comunişti; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.06. 1950

1

422

1674

1056

Biro Gabor T. Membru de partid exclus pentru că: în 1941-1944 a făcut parte din Partidul fascist maghiar „Imredi”; în timp ce era director al I.L.E.F.O.R. Sovata, a angajat fictiv un chiabur, respectivul obţinând unele avantaje materiale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9.06. 1961

4

1675

1055

Biro Gabriela (Petrescu) Membră de partid exclusă pentru că, în calitate de mandatară CEC la uzina 28.10. „Electroputere” Craiova, şi-a însuşit banii 1965 de pe libretele unor muncitori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

1676

1054

Biro Gaspar Membru partid exclus pentru că, în calitate de gestionar la un bufet, a 17.11. delapidat diverse sume de bani, faptă 1965 pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

1677

2911

Biro Geza Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. Întrucât era un vechi oportunist, 26.05. element necinstit şi lipsit de ataşament 1949 faţă de Partid, al cărui trecut n-a putut fi pe deplin verificat, CCP a hotărât respingerea cererii. Copie.

1

423

reconfirmată în 1961.04. Originale.12. Original. 24 1679 1196 Biro Imre L. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost un membru de partid 21. lb. reconfirmată în 1958 şi 1960. în timpul războiului a fost informatorul direcţiei întreprinderii în care lucra. română. titelist convins şi a luptat contra unităţii 1951 clasei muncitoare. pasiv. alte abateri. copie. 1 1681 2739 Biro Ioan Fost activist PMR la Comitetul judeţean al Sindicatelor Mureş. 6 1680 1194 Biro Ioan Membru de partid exclus pentru că: era un element care a servit interesele regimului burghezo-moşieresc. Membru de partid exclus pentru că: era un element înapoiat.12. 1955 20 424 .10. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ioan) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat infor15.1678 163 Biro Ianoş (Janos. de mai multe ori a venit la serviciu 1960 în stare de ebrietate. maţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. maghiară. care a fost mereu nemulţumit de politica economică a Partidului. -. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. Originale. a fost 29. exclus din Partid pentru că: în 1934 a fost spărgător de grevă.

a sabotat producţia. drept pentru care a fost reîncadrat în Partid cu stagiul din 1945. menţinut în posturi elemente duşmănoase 1952 regimului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în calitate de responsabil al resortului administrativ al judeţului Trei Scaune s-a dovedit a fi indisciplinat. În 1953 s-a aflat că a avut o comportare nedemnă la ancheta Contraspionajului hortyst. după naţionalizarea fost numit director de întreprindere. română. a dat o adeverinţă de bună purtare unui fascist nyilasist. Original. 2 1683 1198 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. să fie scos din funcţia pe care o are la fabrică.K. Original. 18 425 . în care a avut funcţii. CCV a hotărât: menţinerea deciziei.10. să fie pus la muncă necalificată. Biro Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1925 a trădat o grevă a muncitorilor.). calitate în care a 22. Originale. maghiară.1682 1199 Biro Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar activ. cu precizarea că organizaţia locală poate 24. în 1940 s-a înscris în Centrul Naţional de Muncă (N. cere reîncadrarea lui în Partid după o 1947 perioadă de muncă de reabilitare. din lipsă de vigilenţă. alte abateri. lb.10. a avut ieşiri şovine. 1950 1 1684 2793 Biro Iosif Simpatizant al Partidului în ilegalitate. a fost unealta patronului. În 1970 s-a stabilit că abaterile sale din trecut nu erau fost de natură să ducă la pierderea calităţii de membru.09.M. motiv pentru care decizia de excludere a fost reconfirmată. alte abateri. după ce a fost destituit.

darea stagiului de partid din 1945. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. copie. care a devenit tâlhar şi crimi nal.04. Original. 5 1686 1193 Biro Ludovic Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat cu „Crucea de foc” şi cu Medalia de bronz. 1959 5 426 . s-a ocupat cu specula. 1 1688 1197 Biro Ludovic F. s-a retras cu unitatea din care făcea parte 1950 până în Ungaria. obştesc. (Brener) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director adjunct la Sovromasigurare din regiunea Cluj a introdus măsuri care au adus daune avutului 21.10. care a solicitat acor. (Laioş) Membru de partid exclus pentru că în 1943 s-a înscris în Partidul lui Imrédy. a educat pe fiul său în concepţie 1960 burgheză. Originale. 14.1685 1195 Biro Ladislau Al. 1 1687 1200 Biro Ludovic Student la Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.08. 1954 CCP a hotărât admiterea apelului.06. 1.20. de unde a dezertat şi s-a întors acasă.

lei. Original. 3 1692 1190 2 427 . prin fals. alte abateri. Originale. cu ocazia cedării Ardealului. Original. membră a Partidului Păcii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. maghiar a recunoscut că a contribuit cu 1953 bani pentru Partidul Păcii. nu a trăit viaţă de partid.04.11. 3 1691 3228 Biro Petru Membru de partid exclus în 1977 pentru că. a avut un comportament şovin faţă de muncitori.06. tatăl ei a simpatizat cu 1953 Mişcarea Legionară şi a făcut politică manistă. alte abateri. Biro Tiberiu Membru de partid exclus pentru că: în 1940. menţinerea deciziei. 1978 CCP a propus. Întrucât la ancheta contraspionajului 16.1689 1192 Biro Margareta Membră de partid exclusă pentru că: era de origine mic-burgheză. s-a stabilit la Cluj. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. a fost director la mai multe întreprinderi şi a fost concentrat în 17. 1 1690 1191 Biro Matilda (Balazs) Membră de partid din ilegalitate. a întreţinut relaţii cu 16. diferiţi bărbaţi. fapt pe care l-a ascuns Partidului. armata hortystă. Originale. a lucrat la Ministerul 1950 Industriei. şi-a însuşit 5000 de 16. cercetată în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni (1943). CCP a hotărât menţinerea calităţii ei de membră de partid din 1945 şi sancţionarea cu „admonestare”. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.

07. a reuşit să genereze intrigi 1950 între conducerea judeţeană a Partidului şi Comisia Aliată de Control. 1 1694 1089 Birt Niculae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 22.08. 2 1696 1087 Birtaş Eva Membră de partid cercetată în legătură cu acordarea stagiului din 15. 1950 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1933. Legionară şi din Poliţia Legionară. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 1956 abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. a introdus desfrâul în spital. membru de partid exclus pentru că: a devenit unealta reacţiunii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.1693 1104 Biro Vasile Director al Spitalului din Dej.06. îmbogăţească. şi-a însuşit mobilierul fostului director al spitalului.06. a căutat să se 13. 1 428 . Original. Original. ilegalitate. 1 1695 1088 Birta Valentin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 18. Legionară.

I) 25/1956. În 1965 i s-a aprobat stagiul solicitat. s-a compromis în faţa subalternilor prin beţii repetate. a solicitat acordarea stagiului de partid din 1922. fotografie. în timp ce era director în cadrul Ministerului Gospodăriei Locale (anterior fusese şef al Direcţiei a III-a a Securităţii).10. Originale.05. Idem. 5. CCP a hotărât primirea sa în Partid ca membru nou. maghiară. Idem.01. română. Originale. cerere respinsă de CCP în 1956. 20. Întrucât abaterile săvârşite nu erau de natură să ducă la pierderea calităţii de membru. II ră. 1956 14 (vol. Oradea. vol. 1961 8 429 . III) 1698 1086 Birtaş Ilie G.1961 427 (vol. Şef al Biroului de Miliţie din Ocna Mureş. I 316 (vol. copii. II) 25/1956. lb. membru al Secretariatului CC al 1948 PCR în ilegalitate. copii. 1964. cu interdicţia ca timp de 3 ani să ocupe posturi de conducere în Partid. CCP a cerut Comitetului regional de Partid Mureş reexaminarea cazului. În 1955. membru de partid exclus pentru că: în cursul unor anchete „a folosit metode nepermise de legalitatea socialistă”. vol. lb. Originale. română. Fără hotărâre. 1962. cercetat în legătură cu purtarea laşă avută la căderea din 1941. I-III) Birtaş Gavril Gh. Inspector regional de Siguranţă la 14. Originale.2720 1697 (vol. maghia.

CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Galaţi al PCR. 1953 deşi căsătorit. a 11. exclus din Partid pentru 28.A. CCP a hotărât scoaterea lui de sub anchetă. a avut abateri imorale cu Tamara Damaschin. activistă a UFDR. Membru de partid exclus pentru că: a fost condamnat penal pentru delapidare. membru de partid cercetat pentru a se stabili dacă 24.08. Regiunea Galaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic făcea chefuri şi a adus în ţară diferite obiecte. În 1975 decizia a fost menţinută. că: în 1940 a cântat cântece legionare. 1953 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.02. Original. 24.12.1699 3136 Birth Ovidiu N. 1950 alte abateri. 2 430 .T. 1 1701 1084 Biru Vasile Secretar cu propaganda şi agitaţia pe probleme agrare la Raionul Bujoru.A. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. 4 1702 1034 Biscan Gheorghe Director general ale Direcţiei Efective din cadrul Serviciului Muncii.07. alte abateri. Original. Originale. în trecut a fost şef de cuib legionar. 3 1700 1059 Birţ Nicolae Director regional la R. sustras alimente din raţiile muncitorilor. Originale. Bucureşti.

4 431 . Originale. 1960 şi 1966. exclus din Partid pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor. Activist la raionul PMR Craiova.04. 9.1703 2687 Biscariu Ioan V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată informaţia. GAC a folosit „metode neprincipiale”. reconfirmată în 1957.11. reconfirmată în 1956.12. Originale. Activist la Sectorul Cadre al Judeţenei PMR Hunedoara. Mişcării legionare. Originale. la constituirea 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 9 1706 1032 Bisorcă Ion Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1938-1941 a fost membru al 17. 1. 1954 12 1704 932 Bisco Vasile N. exclus din Partid în 1953 pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti. copii. prin care se solicita să se confirme că în 1942 a fost condamnat de Curtea Marţială din Cernăuţi pentru activitate comunistă. 1966 9 1705 1033 Bisericaru Ion T. a 1954 făcut chefuri cu chiaburii.

05. Original. alte abateri.06. Originale. faptă pentru 31. 6 432 . Hotărâre reconfirmată în 1980. 1 1709 3243 Bişa Dragne Membru de partid exclus pentru că a săvârşit un accident de circulaţie. îmbogăţit luând şperţuri. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1708 1030 Biszak Mihai Membru de partid exclus pentru că: în calitate de controlor financiar s-a 12. alte abateri. 1978 CCP a propus. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. care a fost condamnat penal.12. clandestin. Originale. în urma căruia a murit o persoană. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. legionare. era şovin şi 1950 antisemit.08.1707 1031 Bistrian Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost membru al Mişcării 24. 11 1710 1029 Bişa Ştefan Membru de partid exclus în 1958 pentru că: a deţinut un atelier de cizmărie 21. menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 28. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 1981 cerute. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. fugit cu trupele fasciste în Germania. 1961 6 1713 1037 Bitoancă Ioan V.01. a 12. 5 433 . Originale.1711 1042 Bitai Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Tuşnad. era beţiv şi 1954 afemeiat. Original.02. respingerea apelului. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost condamnat penal pentru 25. CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. 1 1714 3400 Bittel Moisă Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate.09. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. însuşirea de bani şi acte false. apoi 1953 a stat în Zona engleză. exclus pentru că: în timpul regimului hortyst a făcut afaceri. 6.07. 2 1712 1038 Bitir Nicolae N. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1960 şi 1961. membru 26. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.12. în 1952. Originale. Originale. regiunea Craiova. Originale. 23 1717 1046 Bituleanu Eugeniu C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de partid exclus în 1952 pentru că: 1956 părinţii săi erau chiaburi şi au deţinut o cârciumă. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în calitate de grefier la Tribunalul Militar Cernăuţi. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.07. 2.10. alte abateri. reconfirmată în 1957. Originale. regiunea Piteşti. 1955 2 434 . 6.06. raionul Găeşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de gestionar la DCA. exclus din Partid în 1953 pentru că: era împotriva întovărăşirilor agricole. Secretar al organizaţiei UTM şi al Sfatului Popular al comunei Morteni. a participat la interogarea deţinuţilor politici comunişti. a luat şperţ. alte abateri.1715 1039 Bitter Grigore D. Secretar al Comitetului PMR din comuna Vânju-Mare. 1956 27 1716 158 Bittner Ioan Persoană pentru care CC al CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a 23. 4 1718 1045 Biţă Gheorghe M. cerut referinţe. a avut lipsă în gestiune. copii.

copie. membră de partid exclusă în 1954 pentru că: a întreţinut relaţii intime cu diferiţi salariaţi.1719 1043 Biţă Ioan P.05. divulgat secretul lucrărilor.12. a 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Ioan) Membru de partid exclus în 1962 pentru că în calitate de agent fiscal s-a dovedit necinstit. În 1959 a fost exclus din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru acte de necinste. neîntemeiată şi i-a păstrat vechiul stagiu. membru de partid care a solicitat recunoaşterea vechimii în Partid din 1945. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei. 5 1720 1044 Biţă Ion I. motiv pentru care a fost 25.04. Hotărâre reconfirmată în 1963. pe motiv că nu ar fi fost verificat întrucât i s-a pierdut dosarul. 4 435 . 1958 din 1955. CCP a constatat că cererea era 17. Originale. condamnat penal. raionul Făgăraş. Originale. 7 1721 1041 Biţău Aneta Secretară a organizaţiei de bază şi activistă la judeţeana Ilfov a UFDR. reîncadrarea ei în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam” (pentru pierderea carnetului de partid). reconfirmată în 1966. se ocupa cu jocul de cărţi. Originale. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Şercăiţa. 1956 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.

Original. Membru de partid exclus pentru că: în 1944-1945 a fost în Austria (perioadă insuficient neverificată). Originale. Originale. în 1949 a fost 29.10. Membru de partid exclus în 1962 întrucât. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 24.03. cu prilejul împărţirii grâului. situat în fruntea elementelor duşmănoase 1963 din comună. s-a 26. 4 1723 1047 Biţu Iordache I. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.1722 1049 Biţoiu Dumitru F. Originale. era stăpânit de viciul beţiei.02. ca ziarist a scris articole antisovietice. membru de partid exclus pentru că a furat 20. a cerut să fie scos din funcţia de secretar 1950 de redacţie la „Gazeta Învăţământului”. 6 436 . CCP a hotărât reconfirmarea deciziei în 1955 şi 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 1724 2705 Bivolan Aurel Secretar al organizaţiei de bază UTM. condamnat penal pentru neglijenţă în 1955 serviciu. scule şi piese de la Uzinele Malaxa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1725 1107 Bivolaru Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă.

Originale. Secretar al organizaţiei de bază. de închisoare pentru fals în acte publice şi 1962 neglijenţă în serviciu. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din comandamentul Străjii Ţării.12. Original. educa tineretul în sens naţionalist.04. faptă pentru care a fost condam1956 nat la 8 luni de închisoare şi amendă penală. cereale. exclus din Partid pentru că: în calitate de agent agricol. alte abateri. şi-a însuşit o cantitate de 31.11. judeţul Vrancea. a scris o carte cu scopul de a 28. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat 1952 parte la războiul antisovietic. a comis acte de necinste.10.1726 1106 Bivolaru Nicolae C. Membru de partid exclus pentru că în calitate de administrator al Raionului MAI Beclean a fost condamnat la 2 ani 29. 28. 4 437 . 4 1727 1050 Bivolaru Sever Profesor la Şcoala Pedagogică din Deva. 1971 În 1978 CCP a propus. 14 1729 1114 Bizău Ioan Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. după 23 august 1944 s-a înscris în PNL-Brătianu. 2 1728 3050 Bizadea Trandafir Membru de partid exclus pentru că în calitate de magaziner la CAP Dumitreşti. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât reconfirmarea deciziei.

09. 1953 Întrucât nu toate motivele s-au dovedit întemeiate. Originale. a avut abateri de la morală. 18. Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. 4 1732 1110 Bizic Ion G. 4 1731 1112 Bizdadea Nicolae F. comandă. Întrucât acuza de apartenenţă legionară s-a dovedit neîntemeiată. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat la 3 ani de închisoare 24. Originale. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1962 meiate. 5 1733 1109 Bizim Nicolae Director la Întreprinderea industriei cărnii Buzău. apelantul a fost reîncadrat în Partid. pentru fapte de necinste. cazului şi documentarea lui în mod 1962 convingător.1730 1113 Bizău Ioan I. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Maramureş recercetarea 15. 2 438 . membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.11. în postul deţinut a dovedit neglijenţă şi a întrebuinţat metode de 19. Originale. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1937-1938 a făcut parte din organizaţia legionară.04.08. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.

alte abateri.05. a primit 27. legionară şi a participat la Rebeliune. 3 439 . 22 1736 3184 Bîcu Constantin Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru abuz în 11. 1977 CCP a propus. 1977 crea mahalagisme şi certuri). membru de partid exclus pentru că: în calitate de subofiţer auto. Originale. în familie şi societate avea o comportare 26. menţinerea deciziei.06. menţinerea deciziei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1735 2646 Bizon Ştefan Director al Sovromasigurare Cluj.1734 1108 Bizon Ion I.03.05. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 25. reprobabilă (consuma băuturi alcoolice. serviciu. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. Originale. 3 1737 3177 Bîcu Terezia Membră de partid exclusă în 1975 pentru că: nu a dus viaţă de partid. educaţie fascistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. în 1946-1947 s-a ocupat 1953 cu specula. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. reconfirmată în 1960.

1957 3 1739 1163 Bîjenco Ioan Membru de partid exclus pentru că era un element duşmănos. CCP a hotărât clasarea cazului. Original. menţinerea deciziei. deşi l-a cunoscut în 1950 perioada 1940-1941. de brânză de la magazinul muncitorilor şi nu le-a plătit decât după ce faptul a fost descoperit de organele de control. iar foile de drum nu le-a restituit. Original. 2. 1 1740 3230 Bîlă Constantin Membru de partid exclus în 1975 întrucât a fost condamnat penal pentru 16. a luat 25 de kg.1738 1156 Bîgea Costache C. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a cerut să muncească pentru reabilitare. Original. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.02. fapte de necinste.05. regimul sovietic. <1958> Întrucât şi-a retras apelul. care a fugit de 18. 1 440 . 3 1741 1180 Bîlbă Vasile V. Membru de partid exclus întrucât: în funcţia de director al Direcţiei Navigaţiei Maritime Constanţa. s-a abătut de la itinerariul stabilit pentru a-şi vedea rudele din ţară. a folosit în scopuri personale două garnituri de mobilă repartizate întreprinderii. 1978 CCP a propus.05. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare.

a făcut parte din Frontul 1955 Renaşterii Naţionale şi din Partidul Naţiunii. pentru 21. 4 1744 1177 Bîlcu Ştefan Membru de partid exclus în 1952. 1 1745 3236 3 441 . care au exploatat braţe de muncă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 1743 1178 Bîlc Vasile Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la jafuri. a dus o viaţă 20. 1964 Întrucât învinuirile s-au dovedit neîntemeiate.10. va partizanilor.06. Membru de partid sancţionat în 1977 cu „vot de blam cu avertisment”.07. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1947 a făcut speculă cu cereale. Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a participat la unele activităţi conduse de legionari. radio. burgheză. a depus o slabă activitate de partid. că a sustras doi buşteni din pădurea 1978 statului. şi a adus acasă un patefon şi un 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotri25. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.07. Originale. la dizolvarea organizaţiei din Ministerul de Finanţe. Bîldea Alexandru S. Originale. în 1946 a purtat pistol fără să 1957 deţină autorizaţie.1742 1179 Bîlbîie Nicolae N. pentru că provenea dintr-o familie de foşti chiaburi.

copie. Membru partid exclus pentru că în 1938-1939 ar fi făcut parte din organizaţia legionară. 2 442 . iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetul orăşenesc PMR Bucureşti. Originale. 23. CCP a propus. Original. 6. din ura ei împotriva Uniunii Sovietice.1746 1176 Bîldea Dumitru Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost membru al organizaţiei legionare. 9. menţinerea deciziei.07. Originale.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a servit 25.07. Bîncă Constantin Membru de partid exclus în 1975 întrucât a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 1 1748 3151 21 1749 1186 Bîndea Gavril G. Hotărâre reconfirmată în 1978 şi 1980. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 17. 1961 9 1747 1169 Bîloiu Elvira Membră de partid exclusă pentru că era o exploatatoare şi.01. Întrucât referinţele de la dosar nu 1962 conţineau dovezi. 1954 4 1750 1065 Bîră Marin Ş. Originale. Originale. reconfirmată în 1956. conştiincios cauza războiului antisovietic 1951 şi regimul fascist antonescian.

1 1753 2719 5 443 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1969 Întrucât motivele de excludere s-a dovedit neîntemeiate. alte abateri. membru de partid exclus în 1947 pentru că: în 1941-1943 a scris texte cu conţinut antisovietic. motive pentru care a fost strămutat împreună cu familia în comuna Pelicanu. „Crucea Roşie” şi „Principele Mircea”. Ion Bîrcă.07. 18.09. 1947 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1752 2958 Bîrcă Ioan Medic la Spitalul din Orăştie. în 1943 a colaborat cu soţul său. Originale.1751 3025 Bîrborică Dumitru St. de masă şi institute publice”. Bîrcă Laurenţia Membră de partid exclusă pentru că: în 1942. la scrierea unor cărţi cu conţinut antisovietic. Decizie reconfirmată în 1955. mente cumpărate de bolnavi. şi-a însuşit medicamente de la spitalul unde lucra. în calitate de medic la Orhei. şi-a însuşit medica18. judeţul Ialomiţa (1951-1954). Membru de partid exclus pentru că după 23 august 1944 a fost chiabur şi a avut atitudine duşmănoasă faţă de regim. a 1947 cerut ca organizaţia locală să-l demaşte în faţa maselor ca pe un escroc şi duşman al Uniunii Sovietice şi să propună excluderea lui din toate organizaţiile de masă şi instituţiile publice. Originale. a fost membră în societăţile „Consiliul de Patronaj”. 25. iar organizaţiei locale de partid i s-a cerut să o demaşte ca pe o „excroacă şi duşman al Uniunii Sovietice şi să propună excluderea ei din toate org.09. Copie.

Copie.01. ca jandarm.08.1951 privitoare la Buxbaum Jean. 3.) Originale. a luat parte la înăbuşirea grevei de la Griviţa. lăsându-se mituit de patron.1754 2957 Bîrcă Rodica Membră a colectivului Secţiei Administrative a Sectorului IV Roşu. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut organizaţiei de partid să-i dea posibilitatea să ducă muncă de reabilitare într-o organizaţie de bază. alte abateri. 19. exclus din Partid pentru că în 1946 a trădat interesele salariaţilor. Legionară. pe care a împărţit-o cu complicii ei. 1951 (Dosarul conţine şi hotărârea CCV din 25.02.02. 35 1756 3171 11 1757 1071 Bîrdac Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 21. cerute.01. a luat parte la războiul antisovietic. Originale. exclusă din Partid pentru că a sustras o sumă de bani. Originale. 1960 şi 1966. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 19. 4 444 . menţinerea stagiului avut anterior. 1958. iar Secretariatul 1977 CC al PCR a hotărât. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. unde a luptat contra partizanilor. CCP a propus. Hotărâre reconfirmată în 1985. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1948 1 1755 1073 Bîrcă Stoica Membru de partid exclus pentru că: în 1933. reconfirmată în 1955. Bîrceru Petre Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1942.

1953 CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid.1758 1072 Bîrdă Ignat Membru exclus din partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 23. legionară şi a luat parte la Rebeliune.08. Originale. prezen1959 tându-l ca pe un om cinstit. Bîrgăoanu Eugen Membru de partid exclus pentru că a ascuns că tatăl său a fost şef de cuib 28. 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. în 1940 a activat în organizaţia legionară. nară.10. Original. legionar şi a încercat să-l apere. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. alte abateri. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1959. şi a participat la Rebeliune. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid considerat greşit încadrat pentru că în 1940-1941 a trăit în anturajul legionarilor 20. 4 1759 846 Bîrdea Gheorghe Secretar tehnic la Consiliul Sindical judeţean Călăraşi. 1959 4 445 . Bîrgăoanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legio.25. 14 1760 1204 6 1761 1203 1 1762 1076 Bîrgoveanu Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a sprijinit politica partidelor burgheze. Originale. Originale.

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.03. fost simpatizant legionar. Dat fiind că acuzele s-au dovedit 1965 neîntemeiate. membru de partid exclus pentru că: a luat mită. alte abateri. s-a 1949 folosit de un certificat de liceu şi o diplomă de facultate false. 4 1765 1027 Bîrla Virgil E.12. şi-a părăsit soţia. Locţiitor politic la Secţia Pază contra incendiului Salonta. 11.07. 26. copii. 4 1766 3040 Bîrlă Ioan Membru de partid exclus pentru că a avut atitudine nejustă faţă de unii membri 13. 5 446 . reconfirmată în 1957. Originale. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 1764 1099 Bîrjoveanu Vasile C. ducând o viaţă în chefuri şi desfrâu. Secretar al organizaţiei de bază.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru ultraj şi prejudiciu adus CAP.1763 2718 Bîrjac Gheorghe Comisar ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. a falsificat acte pentru a-şi însuşi bani. 1957 CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea încadrării. Originale. şi organe de partid. membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a 19. Originale. Originale.

exclus din Partid în 1953 pentru că: în calitate de 27. paznic de câmp a fost trimis în judecată 1954 pentru neglijenţă în muncă. se dea dreptul de reabilitare prin muncă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. A solicitat să i 17.12.12. Original. întrucât în munca de contabil nu prezenta garanţie. membru de partid exclus pentru că s-a dedat la o serie de acte de necinste. 4 1769 1023 Bîrlea Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din satul Corneşti.08. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trimis ca muncitor într-o fabrică. în 1940-1941 29. Originale.02. 1973 4 1768 2956 Bîrlădeanu Vasile Preşedinte al Consiliului de administraţie al cooperativei „Avântul”. 1. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste. soţul ei a fost conducător legionar (la data 1950 cercetării era arestat). a avut relaţii cu chiaburii. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ofiţer. întreţinea legături cu foşti legionari. copii. 1 1770 1102 Bîrleanu Elvira Membră de partid exclusă pentru că în 1925-1940 a fost la Cernăuţi (perioadă care nu se putea verifica). alte abateri.1767 3085 Bîrlădeanu Constantin Inspector la Miliţia oraşului Ploieşti. Original. 1 447 . raionul Sighet.

12.08. 1 448 . avut relaţii cu elemente ostile regimului. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca membru de partid a 11. a deţinut material explozibil 1951 cu intenţii necunoscute. faptă pentru care a fost condamnat penal (de drept comun). 1978 CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. Original. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1771 1053 Bîrliba Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte din garda personală a lui Ion 28.07. Original. nară. condamnat penal. Antonescu. 3 1774 1202 Bîrlogeanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în perioada guvernării Antonescu s-a purtat rău cu muncitorii. alte abateri.30. 1950 era un element naţionalist-şovin. 4 1773 3244 Bîrliga Nicolae Membru de partid exclus întrucât a săvârşit acte de necinste pentru care a fost 31.06. Original. Membru partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legio. 1 1772 1052 Bîrliga Ioan I.

13 1776 1078 Bîrloiu Lucreţia I. În fine. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 18.07.03. Întrucât o parte dintre motive s-au dovedit neîntemeiate. Hotărâre reconfirmată în 1985. Original. copie. Originale. a bătut doi ostaşi sovietici şi doi activişti de partid. (Florescu) Membră de partid exclusă pentru că a devenit depravată în viaţa personală şi s-a 14. Secretar II la Ambasada RPR din Grecia. era un element imoral şi se legitima cu carnetul de partid. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. a cerut să i se ceară să ia poziţie faţă de rudele sale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât anularea deciziei. poate să-l primească în rândul candidaţilor. Totodată. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru vânzarea ilegală a unor baticuri aduse din străinătate. în 1946 a rupt afişele BPD. pe motiv că în 1966 fusese condamnat pentru delapidare. a precizat că atunci când organizaţia de bază va constata că a lichidat cu viciul beţiei. menţinerea deciziei. antrenat în mahalagisme. i-a recomandat să muncească pentru 1962 reabilitare.09. la un bal. 1954 1 449 . 7 1777 1077 Bîrluţ Iacob Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. Originale. în 1945. elemente reacţionare. În 1979 CCP a propus.1775 1201 Bîrlogeanu Gheorghe M.

5 1782 1020 Bîrsan Constantin V.1778 3641 Bîrnava Petre M. Membru de partid care a solicitat rectificarea datei primirii în Partid. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 20. Original. Original.11. Originale. războiului antisovietic a luat parte la 1950 atrocităţi şi crime. membru de partid exclus pentru că în timpul 21. 19. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1779 1205 Bîrnea Ion P. Adresă a CCP prin care solicitarea a 1989 fost retrimisă Comitetului judeţean Gorj al PCR. regiunea Bacău. 1 1780 1105 1 1781 1019 Bîrsan Constantin I.12.08. Original.09. 1954 1 450 . (Bîrşan) Miliţian. manistă şi a luat parte la acţiuni împotriva 1955 comuniştilor. s-a dovedit a fi necinstit. serviciu şi delapidare. 6. reconfirmată în 1965. membru de partid exclus în 1953 pentru că: a făcut parte din vechea Poliţie. Bîrsan Adrian Ajutor de judecător în comuna Grigoreni. Originale.08. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Membru de partid exclus în 1960 întrucât a fost condamnat pentru abuz în 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Instructor de partid la Regiunea Autonomă Maghiară.02. din care a 1954 rezultat un copil. Original. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Ploieşti.1783 1021 Bîrsan Ecaterina Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la acţiuni legionare. 2 451 . 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. a cultivat 24. pe care îi bătea. 10. pe frontul antisovietic s-a purtat rău cu soldaţii. Original.08. iar Secretariatul CC al 1980 PCR a aprobat. a 25. 1 1786 1097 Bîrsan Ioan I. Original. copie. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. întreţinut relaţii cu o femeie. 2 1784 1884 Bîrsan Francisc Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Întrucât decizia a fost luată fără o 1963 cercetare temeinică. 4 1785 1098 Bîrsan Ioan D. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia cuzistă.05. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. pământul folosind braţe de muncă 1955 salariate. a fost condamnat pentru speculă. CCP a propus. respingerea apelului. s-a ocupat cu comerţul.

Original. 1955 1 1789 1095 Bîrsan Mircea Secretarul organizaţiei de bază de la Ministerul Comerţului. să-l primească în rândul candidaţilor. Original. afaceriste. 8 1788 1096 Bîrsan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu partidele istorice. CCP a hotărât anularea excluderii. pe care le-a trecut pe listele de 1948 marinari ale unor vapoare. iar atunci când organizaţia de bază va considera că s-a ridicat la conştiinţa unui membru de partid. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. 2 452 . a V-a. i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. a luptat pe frontul antisovietic. unde a fost decorat cu „Coroana 20. Totodată (în mod contradictoriu). în perioada grea 1953 economică de după război a deţinut un magazin de coloniale. 5.07. alte abateri.11. a sprijinit elementele exploatatoare. României” cl.10.1787 2701 Bîrsan Ion Membru de partid cercetat pentru că: în calitate de director la Preşedinţia Consiliului de Miniştri a facilitat plecarea în străinătate a unor elemente duşmane şi 12. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Întrucât nu s-a dovedit că ar fi strigat lozinci maniste. era un element beţiv şi viciat. Hotărâre reconfirmată în 1957.

judeţul Neamţ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că în trecut a luat parte la 20. copie. 3 453 . 17. în calitate de diriginte al Oficiului PTT Pângăraţi. Întrucât din consultarea dosarului de 27. iar pentru nesiceritate a fost sancţionat cu „vot de blam”. s-a căsătorit cu fiica unor chiaburi.09.12. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. judeţul Făgăraş.1790 1094 Bîrsan Nicolae Membru al Comitetului de Partid al plăşii Voila. 1 1791 3120 Bîrsan Nicolae Membru de partid exclus pentru că. CCP a solicitat Comitetului regional PMR Bucureşti reexaminarea cazului. candidat a rezultat că apelantul nu a 1962 ascuns ceea ce i se reproşa. Originale. 1980 şi 1985. şi-a însuşit o sumă de bani din gestiunea unei salariate. 39 1792 1093 Bîrsan Severin D. Original. faptă pentru care a fost condamnat penal. Apelantul a fost primit în Partid. menţinerea deciziei. 1974 CCP a propus. şedinţe legionare. Hotărâre reconfirmată în 1978. unde a depus activitate. Candidat de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a făcut parte din organizaţiile cuzistă şi legionară. iar în 1942 a fost 1954 judecat şi condamnat pentru acelaşi tip de activitate. Originale.08.

Copie. părăsind frontiera pentru a pleca în comunele din jur la 16. Original. făcând 29. pe care le muncea cu braţe 1950 salariate. Ofiţer de grăniceri. alte abateri.1793 1092 Bîrsan Valeriu M. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. baluri. întrucât 1957 în 1944. a făcut instrucţie neregulamentară. 1 1794 2841 Bîrsan Vasile V. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 30. ca şef de cuib. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. 6 1796 1061 1 454 . Membru partid exclus pentru că: în calitate de ajutor de comisar la Siguranţă a cântat într-un restaurant „Sfântă tinereţe legionară”. deşi era cetăţean sovietic. propuneri amoroase unei femei convocată 1948 la Siguranţă. Original. că în 1950 i s-a anulat calitatea. a luat şperţ. a abuzat de funcţie. împreună cu ofiţerul politic al 1955 unităţii. Bîrsănescu Virgil Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru de partid exclus pentru că: de mai multe ori a încălcat consemnul. poseda pământ 10. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării CC al PCUS de a confirma apartenenţa sa la PMR. fapte pentru care a fost condamnat la închisoare şi a fost trimis în producţie. trimis la muncă în PPC să verifice taxiurile.04. s-a evacuat cu trupele române de pe teritoriul URSS.07. arabil şi vie. 1 1795 383 Bîrsă Vasile T.

27.03. a făcut parte din organizaţia legionară.1797 1060 Bîrsu Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost în slujba Siguranţei reacţionare şi a exploatatorilor. 1959 reconfirmată în 1960 (de două ori). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Cazul a rămas în rezolvarea Colegiului de Partid Olt. 27 1799 Bîrţan Reveca Popa Iulia Membre de partid sancţionate cu „mustrare” pentru că au întreţinut o atmosferă de bârfă. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din munca de inginerşef la Ministerul Construcţiilor.08. 1962 şi 1970. Originale. 8 1800 2744 Bîrzache Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 16.04. Original. Originale. 1 1798 1085 Bîrtea Gheorghe Membru exclus din partid pentru că: provenea dintr-o familie de poliţişti.10. 11 455 . la manifestări legionare. a avut atitudine antimuncitorească. reconfirmată în 1958. a participat 18. 18/1971 faptul că persoane cu funcţii de 1971 răspundere din Consiliul popular orăşenesc Corabia au făcut un abuz. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. care au reclamat 27. legionară.

la vigilenţa de partid” (a divulgat soţiei 1952 secrete). cercetată pentru că în 1949.05.1801 1082 Bîrzan Virgil Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1942 a trăit într-un anturaj format din foşti legionari şi funcţionari cu 22. Membră a Comitetului raional PMR Vâlcea. scos din muncă şi trimis în producţie. Original. la care a muncit pe linia organizaţiilor de 1957 masă. în mod nestatutar. a făcut 1950 politică titelistă. Membru de partid exclus pentru că 17. s-a ocupat cu negustoria. atitudine duşmană faţă de URSS. 2 456 .01. Originale. alte abateri. cercetat pentru adâncirea trecutului său. CCP a hotărât să fie folosit în aparatul de partid. 1 1802 1081 Bîrzea Gheorghe N. Original. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât rectificarea încadrării cu anul 1949. dată de 29. Întrucât activitatea ei a fost pozitivă.12. cu vechimea din 1946. 2 1803 1080 Bîrzescu Maria C.12. în legătură cu „abaterile de 16. la verificare. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a fost încadrată. 4 1804 1079 Bîrzoi Ion Membru al Colegiului de Partid Bacău.

Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a urmat şcoala profascistă M. a fost condamnat penal.09. unde a avut funcţia de secretar tehnic. Întrucât CCP a descoperit că în 1940 a activat şi în organizaţia legionară. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.11. Original. a dezertat de pe navă. a fost trimis în Germania la specializare militară (1942-1944). 9. CCP a propus.T. Original. alte abateri. 2 1808 1090 1 457 . 1957 10 1807 2842 Bîrzu Petre Şef al Poliţiei de Siguranţă din Prefectura Poliţiei Capitalei (1946). Bîrzuică Ion Ofiţer la Marina Militară. (Munca Tineretului Român) de la Breaza.12.R. în 1960 a hotărât menţinerea deciziei. în timpul Rebeliunii legionare a epurat funcţionarii 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie îndepărtat şi din CC al ARLUS. Bîrzu Mircea D. Originale.05. evrei de la Poştă Telegraf Telefon (PTT) 1947 Bucureşti. Original.1805 3213 Bîrzoi Vasile Membru de partid exclus în 1976 pentru că în 1975. menţinerea deciziei. aflându-se în portul spaniol Las Palmas. „Masca Neagră”. pedeapsă executată în 1952. membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a făcut parte din banda 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de pe frontul antisovietic a trimis scrisori cu conţinut huliganic. care spărgea magazine 1955 evreieşti. membru de partid exclus pentru că: în 1934 s-a înscris în LANC. 1977 4 1806 1091 3.

regiunea Stalin (Braşov). 3 458 . a făcut parte din Poliţia 12. împărţirea loturilor de pământ a favorizat 1948 pe nemţii bogaţi în schimbul unor avantaje materiale. fapte pentru care a fost condamnat penal. ca primar al comunei.03. la 19. Copie. 1962 pentru a vedea dacă după ce a fost sancţionat cu „vot de blam” a recidivat.10.1809 1035 Bîscă Traian Profesor de desen la Şcoala Medie Textilă Mediaş. legionară. 1 1810 2843 Bîstreanu Carol Membru partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al cooperativei din comuna Comloşul Mic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. PMR Crişana să-i reexamineze situaţia. Original.11. a vândut mărfuri la suprapreţ. să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. membru de partid exclus în 1949 pentru că: în trecut a fost legionar şi a luat parte la Rebeliune. Originale. CCP a cerut Comitetului regional 17. copie. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut: să fie scos din postul deţinut. să fie cercetaţi cei care l-au îndemnat să facă contestaţie. 1 1811 1040 Bîtea Dumitru Membru de partid exclus în 1960 pentru că a calomniat diverse cadre de partid şi i-a antrenat şi pe alţii să facă la fel. Decizia anterioară a fost anulată şi a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”.

alimentară unui copil născut cu fosta sa 1977 elevă Ghinea Niculina. menţinerea deciziei. cu care a întreţinut relaţii intime. a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori. a făcut propagandă antisovietică. CCP a propus.06. 3 459 . 1954 2 1814 3185 Bîzgă Dragomir . exclus din Partid pentru că: în trecut fost înscris în PNŢ.06. 1.12. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original. CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 5 1813 2675 Bîtlan Ştefan Prefect al judeţului Ialomiţa şi membru al Comitetului judeţean de Partid. 1979 nu a mai participat la viaţa de 1981 partid. din decembrie 29.1812 3393 Bîtea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit în mod repetat acte de indisciplină în muncă. Întrucât acuzele principale s-au dovedit neîntemeiate.Marian Membru de partid exclus pentru că: în calitate de profesor la Şcoala generală din comuna Grădiştea. alte abateri. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Originale. judeţul Ilfov. CCP a hotărât anularea deciziei. menţinerea deciziei. a fost obligat de Justiţie să plătească pensie 11. Originale.

În 1958 sancţiunea a fost transformată în „retragerea calităţii” de membră. cotizaţie şi era împotriva întovărăşirilor 1956 agricole. ca membru de partid nu era activ. În 1975 CCP a propus. Originale. era nervoasă. încrezută şi nu a 28. 5 1816 1115 Bîzocu Dumitru Prim-secretar al Raionului UTM Stalin (Braşov).02.09. (Tircă) Membru de partid exclus pentru că: fiind profesoară. 17 460 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1818 1116 Bîzu Felicia Gh. Originale. colaborat cu tovarăşii utemişti. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 23. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. exclus din Partid întrucât a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru furt din întreprinderea la care lucra. i-a recomandat să muncească pentru 1960 reabilitare. a avut atitudine micburgheză. exclus din Partid pentru că s-a dovedit a fi puternic stăpânit de viciul beţiei. 10 1817 1117 Bîzu Constantin G. 1965 În 1975 CCP a propus. Originale. Originale. (Bâzu) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost plutonier major de armată. 16.08. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei.1815 1111 Bîzgă Florian I. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Secretar al organizaţiei de bază. nu plătea 13.

Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare şi a săvârşit o serie de acte huliganice. Blaga Martin I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1963. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Blaga Gheorghe Gh. Originale. Originale.02.10. Blaga Gheorghe I.09. 1 1823 1286 10 461 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944 20. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a luat parte la Rebeliune. pe care 20.08. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. a urmat 20. i-a slujit zelos. şcoala de subofiţeri şi în 1044 s-a retras 1957 în Germania. alte abateri. CCP a hotărât clasarea cazului. 3 1820 2645 4 1821 1230 7. 1958 1 1822 1287 Blaga Grigore Membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a avut legături cu elemente legionare. alte 1952 abateri. a avut funcţii în asociaţiile religioase. reconfirmată de CCP în 1955. Întrucât a recunoscut acuzele şi şi-a retras apelul. Original. Originale.1819 1281 Blaeyschier Adolf Membru de partid exclus pentru că toată viaţa s-a ocupat cu afacerile şi a fost omul de încredere al patronilor. 19.09. Persoană căreia i s-a respins cererea de primire în Partid pentru că în 1943 a intrat voluntar în armata hortystă.

necinstit şi care a avut relaţii cu elemente duşmănoase. împreună 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 În 1980 soţia sa a solicitat majorarea pensiei de urmaş (titularul decedase în 1959).06. Cererea a fost respinsă. Originale. alte abateri. legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus menţinerea calităţii de 18. 25. 1 1827 1283 Blaga Vasile G.04. cu care a înstrăinat mărfurile din 1954 comerţul de stat. reconfirmată în 1960. 13 1826 1284 Blaga Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de vânzător s-a dovedit a fi un element îngâmfat. 6 1825 2644 Blaga Ştefan Gh. Originale. abatere pentru care a fost condamnat penal. Original.06. Originale.08. membru de partid cu stagiul avut anterior.1824 1285 Blaga Petru Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din 1941. 4 462 . 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. din Ardealul de Nord. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 10.

Originale. copii. din Ungaria a cerut referinţe. CCP a propus. organizaţia de partid putând să-l primească în rândul candidaţilor. CCP a hotărât anularea deciziei. Blahoianu Ion Membru de partid exclus pentru că în 1950 a făcut agitaţie printre ţărani pentru a nu însămânţa grâu. apelantul să se adreseze organizaţiei de bază. Blaho Karl Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc 17. Blaha Maria I. prin care s-au cerut informaţii despre activitatea sa.05. fost infirmate informaţiile comunicate de 1954 ea: că tatăl său ar fi fost membru al PMR.08. Motivul s-a dovedit a fi neîntemeiat. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât ca. 1952 Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.05.1828 1293 Blagoev Bogdan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al Organizaţiei slave a luat parte la o manifestaţie în Timişoara. pentru a fi reprimit în Partid. (Hass) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac. 31. Adresă de răspuns a CCP prin care au 31. organizată de elemente 17. 1956 Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată.07. naţionaliste. Originale. 2 1829 241 10 1830 114 7 1831 3326 9 463 . Originale. şi că după 23 august 1944 ar fi lucrat la Comandamentul Sovietic din Arad. că în perioada interbelică ar fi participat la munca ilegală a Partidului. alte abateri. însă întrucât de la excludere a trecut prea 1980 mult timp. Original.

1 1835 1249 Blaj Ianus Gh.05. manistă fugită de sub escortă. 3 464 . 4 1834 1250 Blaj Ferenţ Judecător ajutor la Tribunalul Bacău.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 20. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de instructor la Şcoala de şoferi. Original. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 22. a adăpostit în casa lui pe Elena 1952 Borcoi.10. consuma băuturi alcoolice cu elevii.1832 1252 Blaj Alexandru S. exclus din Partid pentru că: fiind sub influenţa soţiei şi a cumnatului său (legionar arestat). Original.01. alte abateri. venea la serviciu în stare de ebrietate. Membru de partid exclus pentru că şia însuşi bani din avutul obştesc. a 1956 participat la Rebeliune. 20. s-a rupt complet de 27. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară şi din poliţia legionară. Original. Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. fapt pentru care a fost condamnat penal. 2 1833 1251 Blaj Aurel S. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 1963 i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. în 1965 1963 a fost condamnat penal pentru conducere sub influenţa alcoolului.

În 1975 CCP a propus. menţinerea deciziei.09. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat încă o dată. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 12 1838 3201 Blaj Petre Membru de partid exclus în 1974 întrucât: a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. Original. 30 1837 2643 Blaj Ion Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. a făcut propagandă antisovietică. reconfirmată în 1959 (de trei ori) şi în 1958 1960. promovat 11. activitate ca şef de cuib şi apoi ca şef de 1952 garnizoană.07. menţinerea deciziei.1836 1248 Blaj Ilie I. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1 465 . 1977 3 1839 1220 Blajin Vasile (Blazin) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din toate partidele fasciste naţionaliste. 19. CCP a propus. Locotenent-major la Academia Militară Generală. Originale. 5. a făcut 1950 chefuri în societatea unor elemente imorale şi duşmănoase. reconfirmată de CCP în 1958. în muncă la Centrala Hârtiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că a făcut afirmaţii calomnioase la adresa politicii regimului.08. în perioada legionară a dus 30. ca secretar al organizaţiei de partid a luat de la economat mărfuri fără bon.05.

3 1842 1228 Blanc Glat Wolff Membru de partid exclus pentru că: era un element naţionalist şovin. membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al Secţiei Gospodăriei Anexe de la Medgidia (Canalul Dunăre-Marea Neagră) a lovit în membrii de partid şi a făcut chefuri cu 24. Întrucât acuzele nu s-au confirmat. 1 466 .12. Original. care şi-a înaintat cererea de 1951 emigrare în Israel şi a făcut propagandă în acest sens. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care propaga şi la momentul cercetării aceleaşi idei. a avut ieşiri naţiona1953 liste şi antisemite. s-a dovedit a fi un element 20. a fost 1953 informator al Siguranţei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. duşmănos.08. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 21. Original.01. CCP a hotărât anularea deciziei.1840 1222 Blaju Alexandru Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element necinstit. datorită anturajului. Original. elemente duşmănoase (dislocaţi). 1 1841 1219 Blană Mihalache Fost subinspector special în SSI (trimis în producţie din cauza viciului beţiei).

în acelaşi an CCP a propus. respingerea cererii. exclus din Partid pentru că: a 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1967 7 1845 1217 Blasca Alexandru Fost activist la Judeţeana de Partid Buzău.10. poate cere revizuirea situaţiei sale de partid. alte 1954 abateri. 4.1843 1227 Blank Martin (Leiba) Instructor al Comitetului de Partid pentru organizaţia de bază de la Serviciul paşapoarte al Ministerului de Interne. a divorţat şi s-a recăsătorit cu o subalternă. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: provine dintr-o familie cu trecut reacţionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. confecţionat zvastici în atelierul tatălui 1953 său. despre care ulterior s-a aflat că în 1946-1948 a 23. pe care le-a răspândit pe la prieteni. a făcut parte din armata burgheză. avut relaţii cu elemente ostile. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. când i s-a comunicat că. exclus din Partid pentru că: deşi era căsătorit şi avea doi copii.12. În 1980 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. CCP a hotărât repunerea sa în drepturi cu stagiul avut anterior. apoi director al Centrului SMT. reconfirmată în 1957. după o muncă de reabilitare de 3 ani. Întrucât a constata că nu îndeplineşte criteriile stabilite.04. 3 1844 2970 Blaremberg Nicolae E. 2 467 . era un element imoral. Original. ofiţer. în Regimentul de escortă regală.

06. copie. a luat 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1847 1213 4. legionare. în loc să ia măsuri 1953 s-a complăcut în aceeaşi situaţie. Blaşca Ioan Şef de birou al Centrului de Instrucţie de Infanterie şi Cavalerie din SfântuGheorghe.12.06. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 27. motiv pentru care a fost condamnat penal. Blaşcu Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de membru al Divizionului Miliţie Călare. 1960 5 1848 1216 Blaşca Aurel Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la manifestări 30. care abuzau o femeie. Originale. 4 1849 12152 2 1850 1214 2 468 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. copie. Originale. parte la războiul antisovietic şi a fost 1952 decorat. legionară. alte abateri. Blassian Flaviu Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică a fost asociatul patronului.1846 1238 Blasian Romeo V. descoperind doi plutonieri 18. Original.06. după care a deţinut o firmă de expertize şi reprezentări tehnice. fiind citat „pe naţiune”. membru de partid exclus pentru că: în 1937-1939 a participat la manifestări cu caracter fascist.

după stabilizare.1851 1279 Blau Leopold Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui moşier.11. iar cu suma obţinută a trăit luxos şi a locuit singur în trei camere. a dovedit că 1951 a rămas un element mic-burghez. fiind un element împăciuitorist. a 1950 vândut moşia pe care o deţinea. în 1947. copie. deşi în 1940-1945 s-a refugiat în URSS şi 20.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a clasat cazul. în timp ce soţia şi familia lui au fost exterminaţi 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. nu a demascat elementele 1953 duşmane.01. Original. 10 1854 1277 Blaunstein Leon Membru de partid exclus pentru că: nu s-a încadrat pe linia Partidului. a avut 12. Serviciul Judiciar. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. la Auschwitz. Originale. 1 1852 1278 Blaunstein Beatrice Membră de partid exclusă pentru că. Originale. fiind bolnav de plămâni. 2 1853 3090 Blaunstein Laurenţiu Fost ofiţer la Direcţia Generală a Miliţiei. membru de partid exclus pentru că a înaintat cerere 10. a devenit cetăţeană sovietică.04. activitate slabă. în timpul deportării evreilor a stat internat la o clinică. de plecare definitivă din ţară şi şi-a depus 1973 carnetul de partid. 4 469 .

pentru care percepea un comision. 1953 reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. 2 1858 3309 Blăgăilă Ion Şef al Serviciului producţie de la Întreprinderea forestieră Bozovici.10.05. duşman al Uniunii Sovietice şi al clasei 1952 muncitoare. membru de partid exclus întrucât a fost 31. 4 1859 1292 4 470 . Blăgău Ion N. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 25. 25.09. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. în calitate de medic. 3. s-a dovedit a fi un 15. 1959 4 1857 1282 Blăgăilă Ion Membru de partid exclus pentru că în 1941 a participat la o manifestaţie legionară. Membru de partid exclus pentru că în calitate de casier dădea bani cu împrumut. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ulterior.03. condamnat penal pentru abuz şi neglijen.1855 1276 Blazian Emeric .1980 ţă în serviciu.Emanoil Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic şi. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.01. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1856 1275 Blazsanyi Nicolae G. legionară.

1951 Întrucât după excludere s-a achitat de sarcinile primite. Original. căruia i s-a retras calitatea de candidat de partid. Ofiţer (locotenent-major) la Direcţia regională MAI Dobrogea.06. 2 1863 1221 Blăjanu Nicolae F.04. copie. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1957 1929. copie. Originale. ca învăţător în 30. Originale. exclus din Partid pentru că: în perioada grea economică a exploatat un element 13. Membru de partid care a solicitat stabilirea vechimii.06. 4 1861 1253 Blăgoiu Mihai M. 4 471 . nu a avut activitate de partid. 3 1862 1247 Blăjan Teodor Membru al Sectorului de cadre administrative de la Sovrom-Construcţii. tânăr. 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Dobrogea să reexamineze cazul.1860 1280 Blăgoi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut relaţii cu membri ai Partidului cuzist.09. Întrucât la luarea deciziei nu s-au 1963 respectat prevederile statutare. 10. Basarabia. alte abateri. a avut o comportare nejustă 1959 faţă de populaţia sovietică.

1954 1 1868 2663 Blănaru Steliana Secretară a organizaţiei de bază din instituţiile publice din Cluj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. acţiuni împotriva partizanilor.1864 2799 Blănariu Gheorghe Gh. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. respingerea cererii. Original. 6. pe frontul antisovietic a luat parte la 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 10. acte de necinste. 31. Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1946 a făcut parte din Jandarmerie.06. pentru care a fost 1962 condamnat penal. a comis 25. a 1952 cerut să fie scoasă din funcţia deţinută şi trimisă în producţie. reconfirmată în 1966.09. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. Membru de partid exclus întrucât. 1978 CCP a propus. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. în calitate de gestionar la un bufet. 3 1867 1224 Blănaru Orest Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a participat la Rebeliune.08.09. 2 472 . 7 1865 3160 Blănaru Gheorghe Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.08. 5 1866 1223 Blănaru Iacob Gh. Original. alte abateri. exclusă pentru că era de origine chiabură.

care a deţinut o loterie la Bârlad. în timpul dictaturii antonesciene şi-a cumpărat o casă în 13. Originale. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. 18 1871 769 Blănaru Vasile M. 1 1870 1226 Blănaru Vasile C. a făcut afaceri pe seama 1959 muncitorilor ceferişti. a întocmit o adresă falsă. reconfirmată în 1958 (de două ori). Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. Originale. 104 1872 1229 Blănaru Vasile V. 25 473 . 1953 Pentru lipsă de răspundere şi combativitate. obţinut 3000 kg de ciment pentru interese 1957 personale. prin care a 11. Membru de partid exclus pentru că.04. 1959 şi 1960. reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale. reconfirmată în 1959.04.10. antisovietic. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de şef al Secţiei administrative a Sfatului Popular regional Bacău. a plecat voluntar pe frontul 11. cercetat în legătură cu abaterile săvârşite în campania de 10. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.1869 1225 Blănaru Ştefan Secretar cu probleme de propagandă şi agitaţie al Comitetului regional de Partid Suceava. Bucureşti. Original. alte abateri. colectare a cerealelor din 1952.

Original. Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a făcut propagandă contra Uniunii Sovietice. 3 474 . miliţie (1950-1953) nu s-a străduit să 1965 îndeplinească sarcinile primite. exclus din Partid pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1 1874 1257 Bleaju Vasile V. a promovat în funcţii 11. copie. s-a înrolat voluntar şi a luptat pe frontul antisovietic. alte abateri. a folosit metode străine liniei Partidului. Şef al Secţiei de Cadre la Direcţia regională a Miliţiei Suceava.08. ca ofiţer de 13. Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. Originale. în calitate de secretar al Sfatului Popular al raionului Beiuş. Întrucât acuzele care îl priveau pe el însuşi s-au dovedit neîntemeiate. regiunea Bârlad. Originale. elemente duşmănoase regimului. Întrucât apelantul a recunoscut învinuirile. 5. CCP a hotărât clasarea cazului. în 1950-1952.08. în calitate de colector la Direcţia Colectări şi Achiziţii a raionului Hănţeşti.1873 1218 Blănuţă Dumitru T. 1953 5 1875 1256 Bleandă Matei N. a întreţinut relaţii cu chiaburii. a 1958 refuzat să sprijine munca de partid şi a sabotat campania agricolă de vară. a participat la şedinţe legionare ţinute de tatăl său.

1950 1 475 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. Duca. Originale. care a participat a uciderea lui I. conducător legionar dat afară în 1948.1876 1258 Blebea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în perioada regimului fascist şi a războiului antisovietic s-a pus în slujba fasciştilor.G. alte abateri. era un element necinstit. pregătind piloţi pentru front. condusă de legionarul Constantinescu. În 1956 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea de la data pronunţării deciziei. Original. 1951 6 1877 1254 Blebea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în anii 1936-1941 a fost membru în 11. după 23 august 1944 a fost secretara directorului Negru de la CSP. Original. a fost trimis la specializare în Germania. 1. 1 1878 1259 Blebea Victoria Membră de partid exclusă pentru că: în 1930 a făcut parte din Asociaţia studenţilor din Covurlui. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Colegiului să fie schimbat din funcţia de instructor la Şcoala de zbor Sâmpetru. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4.04.11. regiunea Stalin (Braşov). organizaţia legionară. cu care s-a solidarizat.

a săvârşit acte de 30.06. Originale. Originale. 2 1881 1234 Bledea Vasile Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare şi la Rebeliune.11. Original. necinste şi abuz în serviciu. care erau chiaburi.10. întreţinea relaţii cu rudele 1954 apropiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. reconfirmată în acelaşi an şi în 1961 (de trei ori). a fost casnică. în calitate de preşedinte al Sfatului Popular al comunei Săsărău. pentru care a 1959 fost condamnat penal. copie. soţul ei s-a ocupat cu 1953 negustoria. 1 1880 1235 Bledea Gheorghe I.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. comercianţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 476 . legionar. Membru de partid exclus întrucât. 3.1879 1236 Blecher Raia Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de foşti 14. 1960 17 1882 1233 Blegu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la înmormântarea unui 12.

a făcut parte din PNŢ. care după 23 august 1944 a 1951 făcut afaceri. burgheze. timp în care era şi informator al Siguranţei comunizate. cu viciul beţiei şi afemeiat. a fost membru PNŢ-Maniu. 1 1885 1210 Bleier Adalbert Membru de partid exclus pentru că era bun element cu concepţii mic26. Originale.1883 1232 Blehan Octavian Ofiţer de Securitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie dat afară din Securitate.09. a avut şi el manifestări naţionaliste şi antisemite. exploatând muncitorii. 4. a luat parte la acţiunile huliganice împotriva populaţiei evreieşti.09. fiind însă sub influenţa tatălui său. străin de interesele clasei muncitoare. a fost un element uşuratic. era un element imoral. motive pentru care a menţinut decizia. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 55 1884 1212 Bleicher Iulius Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist şi speculant.08. care s-a compromis. care era dascăl bisericesc şi fost cuzist. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a luat parte la Rebeliune. alte abateri. În 1960 CCP a stabilit că: acuza privitoare la apartenenţa legionară şi participarea la Rebeliune nu se bazau pe fapte concrete. Originale. 14 477 . 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în timpul Pogromului de la Iaşi. 20. Original.

pentru abuz în serviciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şef al Cercetării la Regimentul 153 A. şi-a însuşit bumbac şi zahăr de la cooperativă. Serviciului Credincios”. Originale. reconfirmată de CCP în 1956. fost condamnat penal pentru acte de 1951 necinste. Original. Blejan Gheorghe A. Caracal. Blejan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat pe frontul antisovietic. menţinerea deciziei.T. membru de partid exclus în 1967 întrucât a fost condamnat penal 12. a luptat pe frontul antisovietic şi a fost decorat.08.01. 1950 6 478 . a 28. ca secretar al organizaţiei de bază a permis ca la Căminul Cultural să se joace o piesă cu caracter antisovietic. unitatea sa a 1958 participat la luptele împotriva partizanilor. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a luptat pe frontul antisovietic şi unde a fost decorat cu medaliile „Serviciul Credincios” şi „Crucea 23. 1 1887 3220 4 1888 1246 4 1889 1245 8.1886 1237 Bleja Toma Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator. unde a luat parte la luptele împotriva partizanilor. CCP a hotărât anularea deciziei. candidat de partid exclus pentru că: în 1939 s-a înrolat voluntar în Armată.12. Întrucât apelantul se dovedise a fi un ofiţer ataşat regimului. Blejan Alexandru Vicepreşedinte al Sfatului Popular al oraşului Gherla.04. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. 1978 CCP a propus.

4 1893 1243 Bleoca Ambrozie Şef al Sectorului Învăţământ de la Secţia Agitaţie şi Propagandă a comitetului regional Sibiu. Cruce” legionare. Originale.08. a folosit maşinile şi salariaţii întreprinderii în interese personale. Original. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid pentru care Comisia de Partid a Direcţiei Politice a MAI a propus 25.08. în care comentau politica Partidului.1890 1244 Blejan Pavel P. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1968 4 1892 1270 Bleoancă Ioan Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de 28. afemeiat. împreună cu alţii a făcut o organizaţie secretă.05. alte abuzuri şi ilegalităţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. element beţiv. 1954 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru. confirmarea calităţii. care făcea 1952 chefuri. Plutonier de pompieri. 1 1891 3010 Blendea Petru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de depozit şi-a însuşit materiale de construcţie. 7 479 . Originale. 2. exclus din Partid pentru că: s-a dovedit a fi un 28.

1894 1255 Bleotu Dumitru I.07. personale. a fost preocupat de interesele 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca membru de partid nu a depus activitate. alte abateri. 1960 1 1895 1211 Bleyer Gheorghe Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie de moşieri şi. Întrucât la discutarea apelului său a recunoscut acuzele. Original.05.09. CCP a hotărât clasarea cazului. Original.06. 4 1897 1241 Blezniuc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la Rebeliune. unde s-a 19. 7. CCP a hotărât anularea deciziei şi înlocuirea ei cu excluderea din Partid. 3. luat la muncă obligatorie a 1952 avut o atitudine distantă faţă de ceilalţi membri ai detaşamentului. Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a lucrat la Oficiul Central de Românizare. 1951 2 480 . Original. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară. a putut studia în străinătate. Original. datorită situaţiei materiale bune. S. ocupat cu plasarea în serviciu a unor 1957 legionari. CCP a hotărât menţinerea deciziei. V. 2 1896 1242 Blezius Paul C.

în 1941 a fost 1959 înscrisă în Grupul Etnic German. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. era afacerist. copii. propagandă legionară şi a participat la 1951 Rebeliune. Originale. avea legături strânse cu chiaburii. Original. 44 1901 1260 Blidaru Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular din comuna Brecţiu – Bihor.11.02. 1950 2 481 . era un alcoolic incorigibil. soţul ei a fost legionar. s-a căsătorit cu un legionar. s-a exprimat duşmănos faţă de regim.1898 1240 Blezniuc Maria Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de exploatatori 13. a făcut 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. 4 1900 1261 Blidaru Constantin C. 6. reconfirmată de CCP în 1956 şi 1958. Originale. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. cu atitudine antisovietică.06. a sustras o cantitate de grâu. două manifestări ale lor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1899 1239 Blidariu Adela Membră de partid exclusă pentru că: în perioada guvernării legionare a simpatizat cu legionarii şi a participat la 21.

membru de partid exclus 31. Membru de partid exclus pentru că: era cunoscut ca legionar. 1 1905 1273 Blidaru Teodor Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate de jandarmi care opera în spatele frontului şi lupta împotriva partizanilor. alte abateri. borfaşi.12. 7. 1 1903 1274 Blidaru Ionaşcu Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic şi a fost 13.07.10. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 Deşi nu a confirmat acuza de legionarism. din ordinul cărora au fost arestaţi şi executaţi cinci partizani sovietici. Totodată. Original. era un element afemeiat. Copie.10. comercializa lucruri de furat. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a trăit într-un mediu de 22. judeţul Buzău. a trimis Securităţii o adresă prin care a propus identificarea şi tragerea la răspundere a căpitanului Stănescu. pentru că în trecut a fost legionar. Original. Original. a locotenentului Gheorghe Georgescu şi a plutonierului Rădoiu. 2 1904 2955 Blidaru Stroe Secretar al plăşii Gura-Fimienii. 1954 2 482 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.1902 1231 Blidaru Ion V. decorat.

Originale. 1948 CCP a hotărât să fie cercetată de Secţia sa Specială. alte abateri. exclusă din Partid pentru că: provenea dintr-o familie de negustori.05. Blomstein Emeric Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Original. 19 1909 3088 1. 2 1908 1271 Blitz Emanuel Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în trecut a fost antreprenor şi a exploatat muncă salariată. 9 1907 2913 Blinov Vera Membră de partid cercetată pentru că: fiind originară din Basarabia. 1956 reconfirmată în acelaşi an. armatele hitleriste. 1973 4 483 .02. în perioada războiului antisovietic a construit barăci pentru 27.1906 1272 Blimes Luiza (Segal . alte abateri. În acelaşi an a fost exclusă din Partid ca „greşit încadrată”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1944 10.Selinger) Membră a Biroului de bază de la „Maşini import” (1950-1953). Originale. CCP a stabilit că nu îndeplinea criteriile cerute şi a hotărât respingerea cererii. în 1941 a refuzat să se evacueze în URSS. reconfirmată în 1962.06. cu menţiunea că după patru ani de muncă de reabilitare putea cere revizuirea situaţiei sale de partid. până în 1947a fost 1957 coproprietar şi acţionar la Societatea „Cissa”. Originale. s-a refugiat în România. 24. în funcţia avută făcea critici distructive. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.

alte abateri. făcea chefuri.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. promisiunii că îi va trece la examene. Originale.) Fără răspuns. CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de director al Băncii de Stat din Baia-Mare (1950-1953) s-a înconjurat de elemente duşmănoase. 1 1911 1268 5. copie. folosea maşina instituţiei în scopuri personale. Originale. a neglijat munca de îndrumare şi control. Bloţ Trofim D. lua diferite plocoane pentru a suspenda procesele 17. copie. 3 1913 1085 Blum Adolf Cetăţean sovietic care a solicitat o adeverinţă din care să rezulte activitatea desfăşurată în mişcarea comunistă ilegală din România.1910 1269 Bloţ Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de judecător la Bălceşti. 1965 7 484 . (Referinţă semnată de Tudor Avădanei. în perioada 1929-1940. 3. în schimbul 29. a fost în strânse legături cu chiaburii. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. menţinerea deciziei. Original. celor judecaţi.02. alte 1980 abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. avea un cumnat deţinut 1950 politic.11. Originale. 1954 4 1912 3298 Blujdea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în calitate de profesor a pretins şi primit cadouri de la elevi. cu care purta corespondenţă.06.

în timp ce lucra la Serviciul de cadre al întreprinderii IRAB din Bucureşti. 1973 CCP a constatat că nu îndeplineşte condiţiile cerute. Originale. Copie.03. nu a luat atitudine hotărâtă împotriva unui gestionar care a comis o serie de acte de necinste.11. 1972 Notă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. perioada 1929-1936. Blum Dănilă Membru de partid exclus pentru că.11. 1954 1 1916 1071 Blum Györgyné (Pasztor Margit Katalin) Persoană pentru care CC al Partidul Socialist Muncitoresc Ungar a solicitat 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original.1914 1267 Blum Catalina Membră de partid exclusă pentru că. în funcţia de director tehnic la 20.06. 1954 1 1915 1266 1. copie. 3. date privind apartenenţa la PCR. Originale. în calitate de vânzător la cooperativa „Steagul Roşu” din Timişoara. 6 1917 3099 4 1918 1264 2 485 . a încercat să sustragă hârtie în alb. Blum Paul Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al patronilor. ştampilată cu ştampila Secţiei de cadre. Tipografia „Glasul Armatei” a introdus în 1951 instituţie mai multe elemente dubioase. Blum Jean Membru de partid care a solicitat să i se confirme activitatea de partid în 27.

6. Original. 18. 1948 (La data deciziei era şofer la Siguranţa Generală a Statului. Copie. În urma apelului.12. 7.04. unitatea sindicală. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cerându-i bani.01. a minţit Partidul că a avut activitate ilegală. a încercat să submineze 22.1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1919 1265 Blum Rubin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost funcţionar al „Bank of Roumanie” din Bucureşti şi a sprijinit conducerea ei reacţionară.03.) Întrucât era un element necinstit şi anarhic. 2 1921 2954 Blum Vasile Preşedinte al Comitetului de Partid al Fabricii de cauciuc „Superterm”. după 23 august 1944 a avut manifestări duşmănoase. pe care a defectat-o. s-a folosit de maşina fabricii. 1953 2 1920 2689 Blum Trepner Hedi Membră de partid în ilegalitate. exclus din Partid pentru că: a încercat să şantajeze conducerea fabricii. 1 1922 1263 Blumen David Membru de partid căruia la preschimbarea documentelor de partid i s-a eliberat un carnet cu vechimea din 1947. 1955 1 486 . CCP a hotărât încadrarea ei în Partid 1957 cu data de 15. CCP a hotărât acordarea stagiului în Partid din 1944. care a solicitat reîncadrarea în Partid.01. Original.

pentru că în 1946 a 13. a refuzat să citească şi să 20. corespondenţă. intenţio. Copie. CCP a hotărât încadrarea sa ca membru nou. Copie.06. căruia i s-a anulat calitatea de membru. nutrit sentimente naţionaliste. Originale. exclus din Partid în 1947 pentru că. cu stagiu din 1948. Întrucât la căderea din 1940 a avut 1949 purtare proastă. (A fost închis în lagărul de la Vapniarka.02. însă ulterior a depus muncă de reabilitare. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01.1923 2953 Blumen Jean Fost şef al Celulei de Partid de la Atelierele Otopeni.1951 nând să plece în Palestina. Blumenfeld Hari Secretar al organizaţiei de bază de la magazinul „Victoria”. 1 1924 1262 1 1925 2914 1 1926 1291 5 487 . Blumenfeld Iosif Membru de partid care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. fiind mutat la Atelierele CFR Griviţa. cumpere ziarul „Scânteia”. şi a calomniat 1948 pe Miron Constantinescu şi redactorii ziarului. cu care purta 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1958 (când s-a aflat şi că a fost informator al Siguranţei din Bacău). în 1945-1949 s-a ocupat cu diverse afaceri. avea rude în America. Blumenfeld Iulius L. avea atitudine duşmănoa1951 să faţă de Partid. Membru de partid exclus pentru că: pe toată durata dictaturii antonesciene a fost magazioner la Centrala Evreilor.) 16. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. alte abateri. Original.

situaţia personală. 1 1930 1288 Blumer Leon Membru de partid verificat.06.04. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Original. său este emigrat în Israel. membru de partid 17. membru pentru că în trecut a fost 1950 proprietar de farmacie. Copie. care prin scurta sa activitate de după 23 august 1944 a căutat să-şi aranjeze 28. Original. 1946 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie îndrumat să activeze în PNP. 1 1928 1290 Blumenthal Max Membru de partid exclus pentru că: în perioada grea economică (1946-1948) s-a ocupat cu afacerile şi specula. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a înscris în organizaţia sionistă „Mişmar”. era un element nestatornic. reconfirmată în 1955. tatăl 15. 4 1929 1289 Blumentweig Iosif Secretar al Comitetului judeţean Fălticeni al ARLUS. alte abateri. CCV a hotărât anularea calităţii de 13.06.1927 2844 Blumenfeld . iar fraţii săi au 1953 fost sionişti (unul dintre ei fiind exclus din Partid la verificare).Sascuteanu Persoană căreia i s-a amânat încadrarea în Partid pentru că: nu fusese neverificat. 1 488 . exclus pentru că: a solicitat formularul 1954 pentru emigrare în Israel. unde să-şi dovedească prin muncă ataşamentul faţă de clasa muncitoare.

03. Originale. 6 1933 1820 2. 13/1978 că ar fi săvârşit abuzuri şi avea rude în 1978 străinătate. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Preşedinte al cooperativei de consum din comuna Bila. salariate. membru de partid cercetat pentru 20. Întrucât învinuirea s-a dovedit neîntemeiată.12. 1966 3 1934 2834 Boacă Nicolae Prim-secretar PMR al Raionului Luduş. Original. interdicţia de a ocupa funcţii în Partid timp de 5 ani şi trimiterea în producţie.1931 1822 Boabă Ştefan Traian Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de foşti negustori. 1953 CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea calităţii. membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1936-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. care exploatau braţe de muncă 31. raionul DrăgăneştiVlaşca. Originale. cercetat pentru că: în perioada 1946-1947 s-a alăturat elementelor reacţionare din întreprindere.06. Întrucât acuzele privitoare la abuzuri nu s-au dovedit. Sovietice. 1951 CCP a propus Secretariatului CC al PMR să fie sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. care l-au antrenat în acţiuni duşmănoase. Boacă Marin T. 1 1932 Boac Virgil Director general la Combinatul de exploatare şi prelucrare a lemnului Topliţa. sa manifestat contra Partidului şi Uniunii 14. alte abateri. şovine. era un element înapoiat. 3 489 .06. Original. CCP a clasat cazul.

Originale.06. exclus din Partid în 1953 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la acţiuni legionare. alte abateri. 1954 1 1938 1825 Boampă Anica Gh. 3.10. Original. membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în organizaţia legionară. 4 1936 1828 Boalcă Gheorghe Director al Bazei de aprovizionare Chitila. Originale. 1941 a fost membru în organizaţia 1961 legionară. Membră de partid exclusă pentru că: l-a sprijinit pe soţul său. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care în trecut a făcut politica tuturor partidelor burgheze. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid în 1958 pentru că: în 1940.11.03. alte abateri. alte abateri. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8. a avut atitudini „antidemocratice”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1935 1821 Boacără Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Pristol. 1960 7 1937 1827 Boamfă Viorel P. regiunea Oltenia. 1952 2 490 .13. Secretar al organizaţiei de bază dintro unitate militară. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 4.

1 1941 1824 Boancă Ion (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de agent de poliţie a participat la arestarea unor comunişti. 9 491 . în timpul regimului Antonescu a luat parte la 13. alte abateri.06. 1980 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. s-a ocupat cu afacerile.04. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a activat la cuzişti şi a persecutat populaţia evreiască. strângerea romilor din Constanţa. 1 1942 3316 Boar Marioara Membră de partid exclusă pentru că a fost condamnată penal pentru luare de 25. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica tuturor partidelor burgheze.1939 1826 Boampă Gheorghe S. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care au 1951 fost deportaţi pe teritoriile Uniunii Sovietice. Original. Copie. menţinerea deciziei. Original. mită.10. Legionară şi a participat la Rebeliune. Originale.02. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 1 1940 2845 Boancă Grigore Membru partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost şef de cuib în Mişcarea 16.

alte abateri. în 1952 posturile avute a susţinut elemente duşmănoase. era un element imoral. a exploatat braţe de muncă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a 20. Original. membră de partid exclusă pentru că s-a dovedit a fi necinstită. Ofiţer de Armată. 1 1944 1829 Boarii Iulian Director la Comcar Vâlcea. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a înscris în organizaţia fascistă italiană „Cămăşile 21. 3 492 . 23. Originale. 5 1946 1837 Boariu Valeriu Z. în perioada grea 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.1943 1830 Boarcăş Zoia Responsabilă a raionului UFDR Mizil pe linie socială. activat în organizaţia legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. economică s-a ocupat cu specula. Original.04.10. în 1947 1953 a vrut să fugă în SUA. copie. motiv pentru care a fost condamnată 1954 penal.02. Negre”. 2 1945 1831 Boariu Simion Gh.07.

08. Original. Originale. a avut legături cu un duşman exclus din Partid.04. 1955 1 1948 1833 Boarnă Petru M. 13 493 . era în bune relaţii cu 27. copie. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. reconfirmată în 1959 şi 1962.1947 1832 Boarnă Adalbert Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a fost procurist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la atrocităţi împotriva populaţiei civile şi a fost decorat. Membru de partid exclus în 1955 pentru că în 1938-1940 a activat în 14. 4. a primit educaţie naţionalist1957 şovină. Original. 4 1949 1834 Boaru Ioan Secretar al Comitetului PMR din plasa Târnăveni. era un element intrigant. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Mişcarea Legionară. tatăl său. 1949 1 1950 1823 Boaşu Mircea Membru de partid exclus în 1957 pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar şi primar.09.06. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea viciul beţiei.

Secretar al unei organizaţii de bază. Original.04.1951 1835 Boatcă Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. Originale. legionară. 2 1953 3328 Bob Adam Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că a insultat mai multe 27. 3 1954 1818 Bob Dumitru C. Original. 1962 CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Bucureşti. Întrucât acuza s-a dovedit neînte. cadre didactice şi a refuzat să se prezinte 1980 la BOB pentru discuţii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior.06. 15. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţă (a „organelor în drept”). care a menţinut decizia. în timpul regimului Antonescu a fost omul de încredere al patronilor. CCP hotărât menţinerea deciziei. 5 494 . Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 19. 9.07.1953 meiată.09. 1951 1 1952 1836 Boatcă Ruxandra Responsabilă de cadre la Cooperativa de consum „Drum Nou” din Bacău. membră de partid exclusă pentru că ar fi avut manifestări antisemite.

alte abateri. 1950 reconfirmată în 1960.1955 1819 Bob Ion C. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca membru de partid a avut manifestări „naţionaliste” (a 12. 2 495 . Fost activist la Sindicatul CFR Bistriţa. 1 1958 44 Bobaiţă Florea (Boboiţă. 15. a întreţinut legături cu chiaburii. Bobiţă) Membru de partid exclus pentru că: familia sa era reacţionară.07. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. 3 1957 1815 Bob Teofil Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1938-1940 a fost şef de cuib 15.07.) CCP a propus încadrarea lui în Partid cu vechimea din 1944. Originale. 3 1956 2765 Bob Liviu A. purtat portretul Regelui pe piept şi a făcut 1952 propagandă monarhistă). legionar. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1954 a făcut afaceri cu lemne. (Era bănuit că în <1950> trecut a fost agent al Siguranţei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru motive neprecizate.10.

2 496 . 6 1961 1798 Bobar Ioan Membru de partid exclus. Originale. cu 29. faptă pentru 1959 care a fost condamnat penal. membru de partid exclus în 1958 pentru că şi-a 24.06. care a solicitat acordarea stagiului de partid din 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. care afirma că este prieten.08.1959 1816 Bobancu Lucian A. 3 1960 1817 Bobancu Petru C. ilegalitate.10. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1962 7 Bobartz Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut afaceri şi a avut legături cu un agent al Siguranţei. Membru de partid exclus în 1961 întrucât a fost condamnat penal pentru 28. Original. 1954 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1939. avea viciul beţiei şi invoca numele lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. însuşit un aparat medical. Originale.03. Şef al Serviciului medical din Direcţia regională CFR Stalin (Braşov). 1951 Întrucât CCP a constatat că se putea îndrepta. huliganism.

care a solicitat cercetarea cazului 13. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Vrancea. fost locţiitor al şefului Direcţiei regionale de Securitate Galaţi (cu gradul de maior) scos din funcţie. Originale. iar cazul a fost clasat. 10/1971 său şi reîncadrarea în Securitate. 1977 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. sancţionat cu „mustrare” pentru delăsare 23. Membru de partid. Originale. Original. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus pentru că pe 11. 3 1966 3267 Bobeică Dumitru Primar şi secretar de partid al comunei Mera. 1971 CCP i-a comunicat că solicitarea nu priveşte atribuţiunile instituţiei.07. serviciu.1963 Bobe Aurel R. 5 1964 1807 Bobe Petre P. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru abuz în 31. frontul antisovietic a luat parte la crime.04.03. menţinerea deciziei. 3 497 . în muncă. 1979 Întrucât a renunţat la apel. 1 1965 3194 Bobei Corneliu D.10.

08. 1983 şi 1985. N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1961 1936. Originale. 3 1970 1805 Bobeş Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost crescut în spirit naţionalist. în funcţia avută a fost 1954 împăciuitoristă faţă cu elementele legionare.05. 27 1969 1804 Bobeică Mihail. Original. Originale. Comandant de pluton la unitatea militară din Slobozia. reconfirmată în 1972. 1950 1 498 . candidat de partid exclus pentru că a săvârşit diverse abateri 24. a avut abateri imorale. 7. a simpatizat cu legionarii. era stăpânit de 1968 viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. Original.06. elemente legionare.1967 1803 Bobeică Eva Secretara organizaţiei de bază de la Spitalul TBC Sibiu. 29. CCV a hotărât menţinerea deciziei. s-a ocupat cu comerţul şi specula. 4 1968 2991 Bobeică Fănică N.11. de la disciplina de partid. exclusă din Partid în 1957 pentru că: a trăit în anturajul unor 28. (Mihai) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1932.

Originale. 3 1972 795 Bobic Procopie Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se confirma că în 1919 a fost condamnat pentru participare la insurecţia armată din Hotin. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. judeţul Dolj. în 1940-1941 a activat în 1959 organizaţia legionară.05. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Notă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că în arhivă nu se regăseşte dosarul său de judecată. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a sprijinit toate grupările burgheze care s-au perindat la 29. putere.04. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Dobridor. a 1969 fost condamnat penal pentru abuzuri. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 12. română. 4 499 . Originale.1971 1806 Bobia Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 28. 1962 6 1973 1802 Bobic Vasile L.09. rusă. 9. Originale. lb. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ci că figurează doar într-un tabel al Siguranţei din Basarabia cuprinzând persoanele bănuite de activitate comunistă. 5 1974 3020 Bobin Ion Gh. a făcut parte din organizaţia legionară. Legionară. Originale.

membru partid în ilegalitate suspendat pentru că ar fi fost legionar. Original.09. 1 1978 1800 Bobîrsc Petre Gr. Locţiitor politic la Unitatea de grăniceri 0208 Iaşi. membru de partid căruia i s-au anulat documentele de partid 11.1975 1801 Bobincă Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator al Biroului 22. a aprobat reexaminarea unor 1969 elevi fără a respecta prevederile legale. întrucât a rămas neverificat. Originale. Originale. Copie. 19.05. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.05. 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.05. Mobilizării de la Întreprinderea Malaxa 1950 din Braşov (ulterior „6 Martie Tohan”). 1 1976 3022 Bobiţan Iosif Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” întrucât: ca director la Grupul şcolar chimie din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 23. alte abateri.1949 meiată. (Oneşti). 16 1977 2846 Bobîlcă Petre Comisar la Circa 19 de Poliţie Bucureşti. Întrucât acuza s-a dovedit neînte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 500 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Original. 1956 10 1981 1809 Boboc Dănilă V. 3 501 . alte măsuri. 2. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9. Originale.04. cerere acceptată. acte publice. CCP a hotărât: repunerea lui în drepturile de membru. 1950 1 1982 3283 Boboc Dumitru Membru de partid exclus în 1973 întrucât: a fost condamnat pentru delapidare din avutul obştesc şi fals în 27. a luat şperţ.11. Original. 1951 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid. a avut legături cu elemente descompuse moral. s-a dovedit a fi un element anarhic. menţinerea deciziei. 1 1980 1808 Boboc Constantin Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al UTC în ilegalitate.09.07. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Ulterior a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate (1931).1979 1799 Boboc Alexandrina Membră de partid exclusă pentru că împreună cu soţul ei a creat o atmosferă nesănătoasă în rândul membrilor de 21. partid. Originale. 1979 CCP a propus. Întrucât învinuirile s-au dovedit neîntemeiate. a fost bănuit ca informator al Siguranţei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost gardian de poliţie şi a participat la arestări.

Originale. a 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în posturile 1954 avute s-a dovedit a fi necinstit. acţiuni împotriva partizanilor. Întrucât apelantul a declarat că nu mai doreşte să fie membru de partid şi renunţă la apel. 3 502 . Originale. 4 1984 3380 Boboc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1978 a plecat din organizaţia de bază fără forme de mutare pe linie de partid. fost la specializare în Germania. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. 1981 7 1985 1811 Boboc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât clasarea cazului.06. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în perioada războiului a 11. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Bucureşti. alte abateri. după care nu a mai participat la adunări şi nu a plătit cotizaţie.1983 1797 Boboc Emanoil Şef al Postului de Miliţie din comuna Sprîncenata.05. s-a ţinut 1956 de beţii şi a avut legături cu chiaburii. participat la acţiuni împotriva partizanilor 1951 şi a fost decorat.04. motiv pentru care a fost condamnat penal. Original. 5. 1 1986 1810 Boboc Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cocioc. reconfirmată în 1955. exclus în 1952 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a participat la 28.

copie. nu a 1967 luat poziţie pentru demascarea lor. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară. deşi a cunoscut manifestările duşmănoase 23. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14 1988 1814 Boboc Ioan Responsabil cu strângerea banilor pentru abonamentele la „Scânteia”. imorală căpătată (afacerist. Membru de partid exclus pentru că în 1964-1965. Original. raionul Olteniţa.1987 2925 Boboc Gheorghe St. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.06. a 25.04. alte abateri.02. în 1951 postul avut s-a dovedit a fi necinstit. luat parte la războiul antisovietic. Original. Original. din Partid pentru că s-a alăturat 1953 elementelor reacţionare. huligan). 2 503 . 1 1989 1813 Boboc Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Crivăţ. 2 1990 1812 Boboc Ioan Membru de partid exclus pentru că era un element îmbâcsit de educaţia 30. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. la adresa regimului ale unor studenţi. reconfirmată în 1970. în timp ce era student la Facultatea de Filosofie din Bucureşti. exclus 12.

Original. pentru care a fost condamnat penal. Originale.09. CCP a propus.12. alte abateri. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. chefuri. 1960 5 1992 2952 Boboc Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în posturile avute s-a dovedit necinstit. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 26. 3. 1982 16 1995 1794 Boboc Petre I. 1949 concomitent s-a înscris şi în PSD. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare.12. cu care făcea 16.03. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1991 1796 Boboc Marin N. menţinerea deciziei. Atelierele Vasilescu. însuşindu-şi diferite sume de bani.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că avea legături cu chiaburii. 1 1993 1795 Boboc Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1932 a luat parte la spargerea grevei de la 17. a fost simpatizant 1950 legionar. 1 1994 3439 Boboc Petre Membru de partid exclus pentru că a săvârşit acte de necinste în dauna avutului obştesc. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9. Originale. Copie. 1 504 . Original.

CCP a hotărât clasarea cazului. cu care se afla în divorţ. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. personală. când a fost arestat pentru contribuţia la Ajutorul Roşu. că i-a sustras anumite bunuri proprietate 28. tovarăşi. a refuzat orice contact 1952 cu mişcarea muncitorească. internat în lagăr. s-a dovedit a fi individualist. 15 1998 1792 Bobocea Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica tuturor partidelor 11. alte abateri. 1978 Întrucât cei doi au divorţat şi au declarat că nu mai au nicio pretenţie. Reporter la ziarul „Scânteia”. eliberat. că în trecut a ascuns că a fost condamnat 1952 penal pentru dezertare. membru de partid reclamat de soţia sa.01. 11 505 . a avut manifestări 1950 antisovietice. refuzând să ajute pe ceilalţi 26. 1 1999 1889 Bobocea Ion Activist al Comitetului judeţean de Partid Putna. burgheze. a avut comportare laşă la Siguranţă. Secţia Agrară. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. decizie reconfirmată în <1954> şi 1957. în munca de partid a fost comod. sancţionat cu „vot de blam” pentru că: în 1941.12. Originale. lipsit de vigilenţă şi necinstit. Original. membru de partid exclus pentru 29. 13 1997 1793 Boboc Valeriu V.07. nedisciplinat. Originale.1996 31 Boboc Spiridon Şef de serviciu la „Mecanoexportimport”.

în funcţia de colector comunal a protejat chiaburii. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru în Biroul organizaţiei de bază de la Direcţia Hidrometeorologiei. CCP a propus. depunând carnetul de partid.11. comod şi superficial. în munca profesională a fost 18. deşi era căsătorit. 9 2001 3189 Bobocea Nicolae Membru de partid exclus pentru că obişnuia să consume în mod excesiv băuturi alcoolice şi să întreţină relaţii cu diferite femei. Zlotescu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5.2000 1890 Bobocea Ion I. Original.08. Original. a încercat să 1957 compromită Biroul organizaţiei de bază. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1954 1 506 . a părăsit sala. Originale. a rupt afişele şi a spart un felinar de la moara din comună. în 1951. când în şedinţa organizaţiei de bază au fost alese organele conducătoare. fiind sub influenţa chiaburilor. 2. 1977 3 2002 1888 Bobocescu Ion Membru de partid exclus pentru că: la alegerile de deputaţi din 3 decembrie 1950.03. informator al Siguranţei şi al comandantului lagărului de la Târgu Jiu. Pentru că acuzaţia privitoare la tatăl său s-a dovedit neîntemeiată. exclus din Partid pentru că: tatăl său ar fi fost cuzist. menţinerea deciziei.

reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ofiţer deblocat. exclusă din Partid pentru că: tatăl său a făcut politică liberală. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei.09.02. la întoarcere s-a apucat de negustorie. în munca avută a făcut anumite lucrări împreună cu soţul său. 1961 4 507 . Originale. speculând populaţia săracă. 1 2004 1886 Bobocică Alexandru Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat cu „Bărbăţie şi Credinţă”. alte abateri.01.2003 1887 Bobocescu Lucreţia Membră a Biroului organizaţiei de bază de la Palatul Telefoanelor. cl. 30. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a trasat ca sarcină organizaţiei de bază din sat să-i demaşte activitatea legionară. Original. căruia i-a divulgat astfel 1954 secrete de partid. s-a împrietenit cu elemente care aveau un trecut duşmănos. a IIa şi a III-a. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. 4. pe care le-a tolerat în muncă la poziţii telefonice speciale. 1951 2 2005 1885 Bobora Petru Gh.

iar Comitetul Politic Executiv al CC al PCR a aprobat. CCP stabilit că majoritatea acuzelor nu s-au verificat. În 1980 CCP a propus. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Cercetat în legătură cu construcţia vilelor. reconfirmată în 1955. a avut manifestări naţionalist-şovine. II) 2007 1883 Boboş Teodor Membru de partid exclus pentru că: în calitate de activist s-a dovedit a fi un element necinstit. I) 2/1974 6 (vol. de Partid Suceava. CCP a propus. Originale.3321 2006 (vol. Idem. alte abateri. a fost exclus din Partid pentru că s-a făcut vinovat de construirea unor vile. Originale. sancţionat cu „vot de 1953 blam” pentru că a avut abateri grave de la politica Partidului în problema colectărilor agricole (i-a pus pe ţărani să cumpere cereale pentru a le preda statului şi a ameninţat activiştii de partid).03. Originale. În 1978. în timp ce era membru al CC şi prim-secretar al Comitetului judeţean Neamţ al PCR.07. 9. menţinerea deciziei. I-II) Boboş Ştefan Prim-secretar al Comitetului regional 10. 1954 3 508 . prin care s-au adus prejudicii avutului obştesc. 1972 15 (vol. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

s-a ocupat cu jocul de poker şi de chefuri. Originale. după excludere a completat formular de emigrare în Palestina. 1976 CCP a propus. Originale. cl. Hotărâre reconfirmată în 1983. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 27. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că: la locul de muncă a fost omul patronului. 6 509 . alte abateri. scris că renunţă la calitatea de membru.12. în timpul războiului antisovietic a luat parte la atrocităţi împotriva populaţiei civile şi a fost decorat cu „Coroana României”. 3. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în muncă a întrebuinţat metode de 1950 comandă. menţinerea deciziei. Original.09. era stăpânit de morala burgheză şi întreţinea legături cu „anumite femei”.11. 1958 9 2009 1891 Bobulescu Leon S. a V-a şi a IV-a. reconfirmată în 1961. 1 2010 3163 Bobulete Virgil Membru de partid exclus în 1975 pentru că a refuzat să semneze „Angajamentul solemn” şi a declarat în 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2008 1882 Bobu Ioan Al. ambele în grad de cavaler cu panglică de „Virtute Militară”.

iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. 5 2012 3373 Boca Grigore Membru de partid exclus pentru că nu şi-a făcut formele de mutare şi nu a mai participat la viaţa de partid. Şef al Biroului organizare de partid al Trupelor de Securitate.2011 2831 Boca Florea N. CCV a hotărât menţinerea deciziei. s-a ocupat cu furturile. 23. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. sub influenţa 1966 cărora s-a manifestat împotriva politicii PCR. 1951 1 510 . exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut parte din sindicatele reformiste. CCP a propus. urmând ca organizaţia de bază să-l sancţioneze conform statutului. 14. anularea deciziei. după ce s-a întors. 5. CCV hotărât menţinerea deciziei. Original.01. a avut legături cu elementele social. Original. 1950 motiv pentru care a fost condamnat penal de mai multe ori. 1 2014 1869 Boca Pompei Membru de partid exclus pentru că a fost informator al serviciului de spionaj antonescian. democrate de dreapta. Originale.04.04. şef al Secţiei politice a Regimentului 4 Pază Cluj. Originale.30.09. sa oferit voluntar pe frontul antisovietic. 5 2013 1861 Boca Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar.

tului regional PMR Craiova adâncirea 1960 cercetărilor. care în anul următor i-a respins apelul. Membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a căsătorit cu fiica unui moşier. 3 2017 1867 1 2018 1866 4. 1958 CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea sa în drepturile de membru cu stagiul din 1959. iar el l-a 15. 1960 5 2019 3352 1. CCP recomandat Biroului Comite. Originale.11.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bocancea Gheorghe Persoană pentru care CCP a fost informat că i-a fost confirmată definitiv calitatea de membru de partid.04. candidat de partid exclus pentru că a ascuns trecutul politic al rudelor sale 13. a făcut parte din Gărzile „Iuliu 1954 Maniu” şi a participat la devastarea comunelor cu populaţie maghiară din Ardealul de Nord. când a fost exclus.04. apropiate. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. Original.10. Copie. după 23 august 1944 a primit material de partid ca să îl răspândească. distrus. Originale. Bocan Aron A. 4 2016 1868 Boca Traian I.2015 2938 Boca Romulus E. Originale. Ofiţer cu evidenţa cadrelor la Şcoala de conducători auto Giurgiu din MAI. Boca Vasile Membru de partid exclus pentru că: în trecut a trăit în anturajul legionarilor. 1980 1 511 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Judecător la Tribunalul regional Oradea.23.

Originale. CCP a propus. 19.2020 722 Bocaneţ Lazăr (Băcăneţ) Secretar al Comitetului de Partid al comunei Bosancea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât acuza s-a dovedit neînte. Întrucât decizia a fost influenţată de 29. Ştefan Grigoraş. 2 2021 1865 Bocanu Vasile I. Originale.09. iar Secretariatul CC al 1975 PCR a hotărât. având 1959 atitudine duşmănoasă faţă de PCR. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. şi a făcut propagandă titelistă. Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică a fost omul de încredere al patronului şi a folosit metode antimuncitoreşti. fostul şef de cadre de la 1953 Sfatul Popular Raional Tecuci.10. Bocăneţ Manolache I. Membru de partid exclus pentru că a deţinut ilegal armament şi muniţie.1951 meiată. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. menţinerea deciziei. Bocăneală Maria Membră de partid exclusă pentru că soţul său s-a ocupat de comercializarea băuturilor alcoolice. în 1948 a înlesnit fuga legionarului Ion Lupaşcu.06. 5 2022 1864 2 2023 3153 3 512 . Original. Original. 30.01. alte abateri. în 1946 s-a alăturat elementelor social-democrate de dreapta 13. care nutrea ură faţă de apelantă. căruia i s-a anulat calitatea de membru pe motiv că în trecut a fost legionar.

1. 1954 beţiv şi scandalagiu. ajuns în funcţia de partid. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 2 2025 1862 Boceanu Matei V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.2024 1863 Boceanu Constantin Activist de partid al Sectorului IV Roşu Bucureşti.10. În 1960 CCP i-a respins din nou apelul. Copie. 3 2027 1871 Bocereg Milivoi Membru de partid exclus în urma unei note informative date de către un element duşmănos. s-a ocupat cu negustoria. 1955 1 513 .02. Membră a Comitetului orăşenesc de Partid Iaşi. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale. în funcţia 13. a întreţinut 1957 relaţii intime cu unii bărbaţi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. avută s-a dovedit a fi un element uşuratic. copie. dând loc la discuţii nesănătoase. 5. alte abateri. alte abateri. exclus din Partid pentru că: în perioada interbelică a fost condamnat de drept comun. după ce a 23. în 1942 a furat dinamită de la magazia CFR.04. Originale. 1952 19 2026 1877 Boceg Maria C.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclusă din Partid pentru că: în timpul războiului antisovietic a avut relaţii cu unii ofiţeri hitlerişti.

Original. membru de partid exclus pentru că: în timpul ocupaţiei hortyste a avut 25.2028 1872 Bochis Aurel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă legionară.1956 bru de partid a dus o viaţă depravată. CCP a propus: sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. 1 2029 1873 Bochman Alexandru Gardian la Colonia de muncă Valea Nistrului. Original. 1953 2 514 . a luat parte la Rebeliune.01.01. membru de partid cercetat în legătură cu lipsa lui de vigilenţă care a dus la sustragerea de materiale de pe şantierul Teatrului de vară din localitate. decorat cu ordinele „Iarna în Rusia” şi 1950 „Bărbăţie şi Credinţă”.07. manifestări naţionalist-şovine. munca sa să fie controlată şi să fie tras la răspundere pentru neîndeplinirea sarcinilor. Original. ca mem. 2 2030 1875 Bocioacă Ion Vicepreşedinte al Sfatului Popular al oraşului Ploieşti. alte abateri. a făcut propagandă manistă. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pentru participarea la războiul antisovietic a fost 11.

Originale. preşedinte al Sfatului Popular. cu care a făcut chefuri. Originale. s-a străduit să se achite de sarcini şi era la prima abatere. 1 515 .03. a neglijat pregătirea politică. lipsind de la orele de educaţie şi nu a combătut manifestările nesănătoase ale unor ostaşi. În 1964 sancţiunea i-a fost ridicată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat bani din fondul întreprinderii.08. a avut 1954 legături cu chiaburii şi a făcut greutăţi creării GAC. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director al Combinatului „23 August” din Câmpina. a profitat de funcţia avută. reconfirmată în 1959. (Niculae) Locţiitor politic la UM 278 Ploieşti. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut o atmosferă de familiarism cu soldaţii şi sergenţii. s-a rupt de activitatea organizaţiei de bază. 8 2032 1870 Bociu Stefan St.07. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la percheziţii şi şi-a însuşit obiecte provenite din jafuri. a dus o viaţă imorală. ca primar şi 24. 3. CCP a hotărât transformarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. înconjurându-se de elemente duşmănoa1959 se. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit materiale de construcţie. pe care le-a folosit la locuinţa proprie. confecţionându-şi anumite obiecte. Întrucât apelantul era de origine socială muncitor. 23. 1955 6 2033 1874 Bocîncă Vasile D. Original.2031 1876 Bociu Ion I.

1957 4 2035 1880 Bocos Emil Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a îndeplinit funcţia de comisar special. 1960 şi 1961. 9.02. 3. (Lichtman) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost coproprietar de întreprindere. membru de partid exclus pentru că a săvârşit 25. judeţul Vâlcea. Originale. 21. calitate în care îi condamna pe dezertori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a manifestat ostil faţă de regimul comunist.07. 1951 reconfirmată de CCP în 1959. 9.10. CCP a propus. a exploatat braţe de muncă. 25 2037 1878 Bocu Ana Membră de partid exclusă pentru că: a simpatizat cu cuziştii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. din comuna Glăvile. Original. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris în organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. 4 516 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.2034 1881 Bocor Alexandru A. alte abateri. abuzuri şi acte de necinste pentru care a 1980 fost condamnat penal. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 2036 1879 Bocşa Aurel Gh. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.07. Originale. Original. menţinerea deciziei. 1951 2 2038 3334 Bodac Pavel Preşedinte al CAP „Olteanca”.07. Originale.

04. Bodea Gheorghe V.10. Şef al Direcţiei Învăţământului militar. membru de partid exclus în 1959 pentru că: s-a înconjurat de o serie de elemente duşmănoase. 3 2040 1855 Bodea Constantin N. reconfirmată în 1960. general-maior. cu mărfurile primite şi a falsificat 1954 băuturile alcoolice. din Germania.05.2039 3155 Bodale Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 15. Bodea Florian Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1945. Originale. 30 2041 1854 1 2042 2737 2 517 . Întrucât şi-a retras apelul. a bătut trei soldaţi sovietici. Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea. împreună cu socrul său. Originale.09. în 1963 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior şi. 1959 Întrucât acuzele au fost exagerate sau ireal prezentate. pentru lipsurile avute. respingerea cererii. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. CCP a clasat cazul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca gestionar la cooperativă a făcut speculă 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. pentru că în 1944-1945 a fost deţinut într-un lagăr de ofiţeri prizonieri 21. Original. era sub influenţa „sectei” baptiste. 24. perioadă care nu putea fi 1957 verificată. 1975 CCP a propus. alte abateri. a fost sancţionat cu „vot de blam”. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.

Originale. Original. 4 2044 1853 Bodea Ioan Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940 s-a încadrat în 30. a avut un atelier de tăbăcărie. a continuat să aibă relaţii cu elemente afaceriste şi duşmănoase regimului comunist. ca jandarm. conducător legionar. 1959 Întrucât a recunoscut că decizia a fost justă.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 5 518 . după 23 august 1944 a fost afacerist şi speculant. în alegerile din 24. 1946 a susţinut partidele reacţionare. pe comerciantul evreu Armin Gutman pentru o sumă de bani datorată. şi cetăţeni sovietici când erau duşi la 1958 exterminare şi în lagăre. soţia lui a fost exclusă din Partid pentru manifestări antisovietice în timpul războiului. Original. Bodea Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în perioada guvernării legionare a reclamat patronului său. 1 2045 1858 Bodea Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a avut serviciu pe „teritoriul vremelnic cotropit”. Originale. a însoţit detaşamentele de romi 19. în 19451946 a fost căsătorit cu fiica unui mare comerciant (de care ulterior a divorţat). organizaţia legionară. CCP a hotărât clasarea cazului. 1952 după ce a pătruns în Partid. copie.05.2043 1856 Bodea Ioan Membru de partid exclus în 1950 pentru că: pe frontul antisovietic.05.01. 1 2046 1857 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

în perioada interbelică a participat la două şedinţe legionare. a dus de mai multe ori elevii la biserica baptistă. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. Originale.02. Originale. română.06. şi-a însuşit o sumă de 1954 bani.2047 1859 Bodea Ştefan Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de pedagog de 1953 internat. Original. martor al apărării în procesul unor 1955 elemente duşmănoase Partidului. a fost 27. 1 2050 283 Bodi Ferencz Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe. chiaburii. maghiară.01. 1 2049 1852 Bodescu Petre C. copii. Original. 1956 13 519 . a făcut parte din PNL-Tătărescu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2048 1860 Bodeanu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în calitate de activist la Comitetul sindical agricol judeţean 16. a făcut petreceri şi a provocat scandal. Râmnicu-Vâlcea.08. a întreţinut legături cu 29. 6.

CCP a hotărât scoaterea ei din BOB şi 11. Original.10. era de origine burgheză. Original.2051 1850 Bodian Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în perioada secetei a instigat populaţia să spargă magazia de cereale din comuna 30. pentru a pleca în Israel. a făcut parte din organizaţia sionistă şi şi-a scos formular 24. în perioada grea 1952 economică a făcut comerţ ambulant. 3 din Ministerul Lucrărilor Publice. 2 2053 1849 Bodingher Emanoil Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei în problema comunistă. Verghiş. a propus să fie înlocuită din funcţia 1948 administrativă de şefă de cabinet cu un element de origine socială „mai corespunzătoare regimului de democraţie populară”. s-au făcut următoarele menţiuni: să fie prelucrat cazul cu responsabilii politici din Minister şi în cadrul organizaţiei de bază. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Stalin (Braşov) şi a 1951 făcut greutăţi conducerii din acea perioadă. cu care coresponda şi de la care primea pachete. De asemenea. alte abateri.05. soţul ei a fost comprimat din învăţământ.11. 2 520 . avea rude în SUA şi Israel. Original. cercetată pentru că: a menţinut o stare de familiarism nesănătoasă. 1 2052 2847 Bodin Iulia Responsabilă cu agitaţia şi propaganda în organizaţia de bază nr. iar unul dintre fraţi era urmărit de Securitate.

în postul avut s-a înconjurat de elemente foşti comercianţi şi fascişti. 1981 17 2057 1844 Bodnariuc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a făcut parte din FRN.Anton (Lajos) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la apartenenţa la PCR. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. după 23 august 1944 s-a înscris şi a activat în organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. pe care îi făcea scăpaţi de rechiziţionarea locuinţelor. Copii. a fost administrator la un proprietar de moară. pe frontul antisovietic a fost pilot de avion. a bombardat oraşele sovietice şi a fost decorat. responsabil al Spaţiului locativ (1949). reconfirmată în 1960. reconfirmată în 1957. 1950 5 2056 1177 9. Deşi la primirea în Partid arătase activitatea sa sionistă.11. 8. în 1945-1947 a făcut speculă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Director al Aprozarului din Oradea. 1961 4 2055 1848 Bodnar Adalbert I. ca 11. 5 521 .2054 1851 Bodingher Martin M.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1951 făcea chefuri cu negustorii. Bodnár Ludovic . (Bodinger) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1944 a încercat să emigreze în Palestina. membru de partid exclus pentru că: a fost membru al Partidului imredist. 8. Originale.

04.01. 1 2061 1845 2 522 . a fost arestată şi deţinută timp de doi ani într-o colonie de reeducare. Bodnărescu Sidonia Secretară a Comitetului de Cruce Roşie al raionului Câmpulung Moldova. Original. pentru că a făcut parte din Mişcarea 1954 Legionară. membru de partid exclus în 1953 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Copie.2058 1843 Bodnariuc Ştefan Secretar al plasei ARLUS Sânicolaul Mare. rectificarea stagiului din 1945 în 1942. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. 9. nivel politic scăzut. membră de partid exclusă în 1955 pentru că: fiind stăpânită de viciul beţiei.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că: tatăl său ar fi fost primar.12. CCP a propus acordarea stagiului din 1942. era timidă şi avea un 15. 1950 La rândul său. Originale. 1958 8 2060 2848 Bodnăraş Florica Membră de partid din ilegalitate pentru care Comisia de Verificare a activului CC al PMR a propus 30. 1 2059 1846 Bodnăraş Casandra (Botnăraş) Muncitoare. a uzat de numele ce îl purta şi a şantajat oficialităţi şi chiaburi din comuna Pietroşiţa pentru a-i da alimente şi băutură. În urma actelor sale. reconfirmată în acelaşi an.

C. în branşa lucrătorilor brutari.07. membru de partid exclus pentru că: la arestările din 1934 a avut purtare slabă. 3 2064 1839 Bodoagă Zalman Maer L. Originale. de Nord. Originale.01.K.03.2062 1722 Bodo Carol Şt. 49 2063 1842 Bodo Mihai M.A. preşedinte al CCP. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1958. şi Nicolae Guină.. Membru de partid cercetat în cazul revizuirii căderilor din Acăţari. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în 1948. 1957 Întrucât nu i-a găsit fapte compromiţătoare. au propus să i se acorde o pensie excepţională de 2500 lei pe lună. fotografii. română. alte măsuri.). Fost şef al Serviciului Planificare de la Direcţia Generală a Morăritului din cadrul C. maghiară. 7 523 . alte abateri. copie. Originale. 1955 În 1966 s-a hotărât anularea sancţiunii şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. când a fost reprimit de către organizaţia de bază. secretar al CC al PCR. CCP a hotărât clasarea cazului. În 1972 Iosif Banc. sionistă „Mişmar”. Ardealul 24. 20. s-a înscris în organizaţia 13.S. lb. în timp ce era membru de partid. în 1942 a fost secretarul organizaţiei profasciste „Centrul Naţional de Muncă” (N.M.P.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a eliberat carnete pentru muncitori în 11.2065 Bodoaşcă Mihai Secretar cu probleme organizatorice la Comitetul orăşenesc PCR Paşcani. în timpul regimului hortyst şi ulterior a avut relaţii cu preoţii catolici. 8. 1949 Întrucât în trecut a avut atitudine democrată. 32 2066 1838 Bodon Anton Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de impiegat CFR s-a purtat brutal cu populaţia. copie. 3 524 . mod ilegal. Originale. cercetat pentru că a dispus în mod abuziv arestarea lui Prisecariu Mihai.06. 1954 34 2067 1726 Bodor Andrei Preşedintele Sindicatului Micilor Patroni. pentru care a fost condamnat penal. ridicarea carnetului şi excluderea lui din Partid. Originale. reconfirmată în 1959. a hotărât să fie chemat la prima şedinţă a Biroului Comitetului şi criticat pentru abaterile 27. CCV a hotărât anularea deciziei.02. Ion Iliescu. prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Iaşi. iar la prima şedinţă de instruire 1978 cu aparatul Comitetului să se atragă din nou atenţia asupra necesităţii ca toţi activiştii şi cadrele de partid să vegheze la respectarea întocmai a hotărârilor şi instrucţiunilor CC al PCR care reglementau modul de cercetare a membrilor de partid din nomenclatură care săvârşeau abateri. 48/1977 săvârşite. în 1950 a săvârşit acte de necinste.07. Originale.

Membru de partid exclus pentru că: a fost membru în secta religioasă „Ehovist” din 1924. 1962 2 2071 1724 3. 1966 fapte pentru care a fost condamnat penal.06. Bodor Ştefan Gh. a făcut propagandă împotriva 23. 1953 3 2072 1723 Bodor Victor Lucrător de Securitate (1948-1950). Originale.2068 2829 Bodor Iosif Membru partid exclus pentru că a comis acte de huliganism faţă de unii 13. Bodor Ştefan B. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi acordarea lui de la 23 august 1944. reconfirmată în 1958. Originale. Bodor Petru Gh. muncitori cu care lucra şi a furat ciment. orânduirii sociale (comuniste). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât nu i s-a comunicat că în ilegalitate a fost primit ca membru. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. membru de partid exclus pentru că în 21. CCP a hotărât anularea stagiului anterior. Originale. exclus din Partid pentru că a refuzat să intre în GAC şi a făcut propagandă împotriva înscrierilor. 1940 a făcut parte din organizaţia 1957 legionară.03.12. ca nestatutar. Membru al BOB din comuna Mera. Originale. 1 2069 1721 3 2070 1725 7. raionul Cluj.09. 4 525 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv 1966 pentru care a fost condamnat la 3 ani de închisoare corecţională. Membru de partid cercetat în legătură cu confirmarea stagiului din 1943. Originale.

regimului antonescian. 5 526 . 4. Original. în 1941 a devenit un element de încredere al 19. 1953 8 2075 1841 Bodrug Ştefan Membru de partid exclus pentru că: fugise din URSS (Basarabia) şi avea un 14. copie. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut organizaţiei de bază să prelucreze cazul.2073 1840 Bodoriu Andrei Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit de regimul sovietic. trecut dubios. reconfirmată de CCP în 1975 şi 1982. Originale. apoi.02. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. Originale.06. 12 2076 1719 Boengiu Stelian Inginer-şef la GAS Buciumeni. Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că: primul era de origine socială ţăran sărac. candidat de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost luat în pregătire pentru 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1 2074 145 Bodron Ioan Matei Ponco Persoane cercetate în urma solicitării Comitetului Central al Partidului Comunist Cehoslovac. despre cel de-al doilea nu se cunoştea nimic. a fi recrutat în „Frăţiile de Cruce” 1961 legionare.06. iar ca membru de partid a fost cinstit şi devotat.

) Originale. 18. fotografie.2077 1720 Boer Gergely (Grigore. Originale. CCP a constatat că nu îndeplinea 1967 criteriile cerute.06. 12. 6. copii. Boerescu Anghel Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. sancţionat de Comitetul judeţean de Partid cu „vot de blam” pentru abateri de la disciplina de partid şi de stat. 78/1977 CCP a hotărât mutarea lui pe aceleaşi 1979 funcţii în comuna Letca Nouă. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. dovedit a fi un element împăciuitorist. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Dumitru Zgubea. 1975 2 2080 Boerescu Nicolae Secretar al Comitetului de Partid şi primar al comunei Ghimpaţi. rusă. Originale. Gheorghe) Secretar PRM la Plasa Baraolt. maghiară. şi de la normele de conduită morală. În 1975 a fost reprimit în Partid. judeţul Ilfov.08. Hotărâre reconfirmată în 1980.11. reconfirmată în 1957. 12 2078 3310 7 2079 3205 Boerescu Ion (Buescu) Membru de partid exclus în 1949 pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 28 527 . exclus din Partid pentru că: în trecut a deţinut o prăvălie. Vladimir Sederliuc şi Vladimir Butnărescu. lb. în funcţia avută s-a 27.08. română. (Informaţii despre alte persoane sancţionate: Ion Barbu.

CCP l-a destituit din funcţie şi a sesizat organele de cercetare penală.03.02. 5 2082 Boeru Ion Director la Agrocoop Constanţa.10. Ion Dan. timpul alegerilor din 1946 a făcut 1953 propagandă duşmănoasă.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 4 528 . drept pentru care sancţiunea i-a fost ridicată. Originale. cupură ziar.2081 1718 Boeru Dumitru C. Boeşan Silviu Şef al Serviciului Gospodăriei de la Întreprinderea de Canal şi Apă Bucureşti. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a întreprins acţiuni de reprimare a populaţiei civile. în 11. organizaţia de partid de la locul de muncă putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care sustrăgea materiale din întreprindere. în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. favoriza gestionarii necinstiţi şi a accidentat mortal un ostaş. membru de partid care a fost reclamat într-o scrisoare anonimă că: în trecut a fost trimis în judecată pentru gestiune 69/1979 frauduloasă. În 1956 s-a constatat că motivul de 1955 excludere s-a dovedit neîntemeiat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. Originale. 15. 1979 7 2083 1717 Boeru Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 3 2084 1716 5. membru de partid exclus pentru că nu a luat atitudine împotriva directorului său.

să le ridice sancţiunea celor doi ofiţeri. 2 2086 3063 Bog Florica Economistă la Consiliul Popular judeţean Sălaj. pedepsiţi pe linie de comandă întrucât au înaintat o informare de partid.12. 10 zile de arest la garnizoană. 10 2087 Boga Nicolae Dănău Ion Ofiţeri cu gradul de locotenentcolonel în Trupele MAI. Originale. 20. a 1971 redactat şi expediat pe adresa unor familii scrisori calomnioase. căsătorită. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 45 529 . Cei doi au fost pedepsiţi cu 7 şi. respectiv. primul. Originale. cel de-al doilea. întrucât măsura luată nu a fost justă. exclusă din Partid pentru că: în calitate de contabilă a săvârşit falsuri în ştatele de plată. cu scopul de le dezbina. s-a căsătorit cu fiica unui general din 1951 vechea armată burghezo-moşierească. Primul l-a informat pe cel de-al doilea că maiorul Ovidiu Neagu. 17. O comisie comună a CCP şi a Secţiei Administrative a CC al PMR a dispus ca generalul-maior Ion Şerb. 21/1958 a fost legionar şi despre alte deficienţe 1958 administrative. şeful Direcţiei financiare a MAI. a avut o comportare imorală. ministrul adjunct pentru Trupele MAI. candidat de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.02. secretar al Organizaţiei de bază spate din Direcţia Generală a Trupelor MAI. deşi era 30.08.2085 1743 Boeşteanu Vladimir Victor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de mici patroni.

pentru alte abateri CCP a hotărât trecerea ei în rândul candidaţilor. 31.08. 3. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ratul sovietic a avut manifestări 1954 nesănătoase faţă de URSS. că: era de origine chiabură. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bogatu Viorica Dactilografă la Direcţia I din MAI. Bogatu Maria Membră de partid exclusă pentru că: a adus injurii Partidului şi guvernului.08. a difuzat 1954 diferite zvonuri despre conducerea MAI. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a aprobat. 1954 1 2089 1773 Bogatu Alexandru Secretar al organizaţiei de bază de la Centrala Automată de Telefoane. Deşi acuza nu s-a confirmat. organizaţia ARLUS şi ziarul „Veac Nou”.07. 3 2090 2849 1 2091 3242 Bogatu Ştefan Membru de partid exclus pentru că a sustras benzină de la locul său de muncă.03. a 12. făcut parte din organizaţia legionară. membră de partid exclusă în 1953 pentru 19. Copie. Original. Original.2088 1774 Bogatu Adela (Cojan) Membră de partid exclusă pentru că: în trecut ar fi desfăşurat activitate antimuncitorească. 3 2092 1772 1 530 .07. CCP a propus. Original. exclus din Partid în 1953 pentru că: după întoarcerea din prizonie19. copie. Bucureşti. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. menţinerea deciziei.

română. Originale. Alexandru Tudor şi alţii.11. 1953 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru cu stagiul din 1945.05. I-II) 4344/1958 146 (vol. 4 1767 Bogătoiu Panait C. Originale. susţinut pe Ilie Dancu.2093 1765 Bogăceanu Ion Locţiitor al însărcinatului cu afaceri de la Legaţia RPR din Sofia.08. Membru de partid cercetat în legătură 30. 23 2094 1766 Bogătan Miron Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în timpul evenimentelor contrarevoluţionare din Ungaria l-a 29. între care „grupul antipartinic şi fracţionist” Constantin Doncea. Originale.07. 1951 CCP a hotărât menţinerea încadrării cu vechimea din 1945. partid cercetat îl legătură cu trecutul său. bulgară. 10 (vol. muncii din Ministerul Căilor Ferate. Originale. Fost şef al Serviciului de protecţia 27. Grigore Răceanu. Ovidiu Şandru. Idem. cu activitatea sa din ilegalitate. care a furnizat informaţii despre mai multe persoane. II) 531 . I) 2095 (vol. la data respectivă 1959 condamnat pentru activitate subversivă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 deputat în Marea Adunare Naţională. lb. Ion Drancă. membru de 27. Vasile Bâgu.

2096 (vol. CCP a propus reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. vol. Original. cercetat întrucât în 1941 a avut purtare proastă la Siguranţă.08. Originale. Director adjunct la Tehnoimport. înainte de 23 august 1944 a condus o firmă de transport de mărfuri. iar acuzele se dovediseră a fi neîntemeiate. I-III) Bogdan Alexandru (Lam Jack) 24/1954. II 24/1954. II Idem. prilej cu care i sau reconfirmat calitatea şi stagiul avut. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1954 1946). III) 2097 2736 Bogdan Alexandru (Goldemberg / Goldenberg) Membru de partid în ilegalitate. vol. 1947 4 2098 1770 Bogdan Alexandru Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur exploatator.12. 1954 1954 85 (vol. membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator. 24. 1769. 1 532 . Originale.09. duşman al 29. fost 21. iar după „eliberare” a depus o muncă pozitivă. Original. II) 36 (vol. a dus o politică de cadre duşmănoasă. Originale. Întrucât în închisori şi lagăre a avut purtare demnă. care a pătruns în Partid 1950 cu intenţii de a subminare. Întrucât dusese o muncă sub acoperire. I subdirector administrativ la SSI (1945. CCP a hotărât primirea lui în Partid ca membru nou. a întreţinut relaţii cu diverşi capitalişti şi şi-ar fi făcut depozite de aur şi valută în străinătate. I) 2 (vol.09. clasei muncitoare. 9. În 1952 a fost cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. vol. Idem.

(Almosnino Haim) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era un element decăzut din punct de vedere moral. Original. 4 2102 2771 Bogdan Constantin Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost informator al Companiei 36 Poliţie.08. Membru de partid exclus pentru că era un element chiabur.2099 1771 Bogdan Alexandru C. 4. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a încălcat hotărârile Partidului. a luat 31. 1953 2 2100 1768 Bogdan Alexandru M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.10. a batjocorit femei sovietice. s-a dovedit a fi necinstit. a întreţinut legături 1968 de prietenie cu un protopop. Câmpulung Muscel.06. 1 2101 2994 Bogdan Bănică Membru de partid exclus pentru că. în calitate de preşedinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular raional 17. 1 533 . regimului. Originale. duşmănos 15. Originale.04. parte la acţiuni împotriva partizanilor 1950 sovietici şi a personalului Operei de stat din Odessa.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2104 1708 4 2105 2681 4 2106 1702 Bogdan Dumitru V. ţărănistă. nu a depus activitate de partid. Bogdan Cornel T. Constantinescu.07. bani organizaţia legionară. Original.2103 2773 Bogdan Constantin T.03. s-a ocupat cu afacerile. Bogdan Dionisie Membru de partid exclus pentru că: în 1922-1940 a făcut politică naţional. Originale. i-a luat apărarea. Originale. nepotul lui R. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.18. ambii condamnaţi pentru activităţi duşmănoase. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. moşier şi 21. exclus din Partid pentru că a ajutat cu 26. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. preşedinte al organizaţiei PNŢ Maniu din 1966 Bucureşti. cu care a participat la şedinţe de 28. reconfirmată în 1960. iar în 1959. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 21 2107 2823 Bogdan Elena (Popescu) Membră de partid exclusă pentru că: în 1938 s-a căsătorit cu Teodor Bogdan.07. a ascuns activitatea 26. 1 534 . Membru de partid exclus pentru că: a fost în anturajul legionarului Nicolae Obrejan. cuib. Activist la Raionul de Partid Buzău. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. când respectivul a 1962 fost arestat. tatălui său.12. avea un frate chiabur şi un cumnat 1959 legionar activ.

Original. Originale. alte abateri. copii. judeţul Galaţi. 8. cerere respinsă. Întrucât lista cu chiaburii a fost 1958 revizuită. CCP a hotărât anularea deciziei şi a cerut să fie criticat de organizaţia de bază. membru de partid exclus în 1952 pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a comis masacre. 8. În 1962 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 1972 5 2111 1791 Bogdan Gheorghe Membru de partid căruia i s-a retras calitatea în 1955 pentru că: era fiu de chiabur. părinţii săi fiind scoşi de pe ea. 1954 1 2110 3079 Bogdan Florin Secretar al BOB şi şef al postului de miliţie în comuna Vlădeşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. avea viciul beţiei. 1953 6 2109 1780 Bogdan Florian Angajat al Miliţiei. 2.04. i-a menţinut calitate a de membră cu stagiul din 1946. sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: a organizat chefuri în camerele oficiale.01.12. 4 535 . Deşi CCP a constatat că a avut purtare slabă la anchetă. nu a luat măsuri împotriva unor persoane care au comis acte de necinste. Original. Originale.05. 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2108 1783 Bogdan Elisabeta (Salamon) Conferenţiar la Catedra de marxismleninism a Universităţii „Bolyai” din Cluj.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 536 . Original. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10. 1951 2 2115 1781 Bogdan Gheorghe Directorul Şcolii de Partid de la Judeţeana Arad. în 1940 a luat parte la adunări legionare. Originale. 4. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.11.01. 1 2113 1789 Bogdan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost informator al Siguranţei. în funcţia 1952 deţinută s-a dovedit necinstit. 1950 era necinstit. 1 2114 1782 Bogdan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului a fost la specializare militară în Germania.03. luat parte la şedinţe legionare. Original. beţiv şi scandalagiu. reîntors.01. iar în 1941 s-a 17. membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a 15. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2116 1701 Bogdan Gheorghe Gh. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit din Basarabia. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2112 1790 Bogdan Gheorghe Director la Întreprinderea petroliferă Mărgineni (1948-1949). 17. membru de partid exclus 19. în 1949 pentru că în trecut a luat parte la 1954 manifestări legionare.

regiunea Crişana. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în acelaşi an şi în 1962. a încadrat în Partid foşti legionari şi alţi reacţionari. de la Sibiu. a făcut speculă cu cereale. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. 4. de la care a primit cadouri. Original. era căsătorit cu fiica unui chiabur. în 1955. înăbuşea critica. exclus din Partid pentru că: în 1938 a fost înscris în organizaţia 27. în 1957 a fost condamnat penal 1961 pentru delapidare şi abuz în serviciu. în timp ce ocupa funcţia de şef al Secţiei gospodărie şi industrie locală de la Sfatul Popular al raionului Zeletin.2117 1705 Bogdan Grecu N. Originale. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Belegeni. 9 2118 1703 Bogdan Ioan Membru de partid exclus pentru că. legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. exclus din Partid pentru că: nu colabora cu ceilalţi membri ai Biroului. 1957 5 537 . Originale. copie. a ascultat posturi de radio 1951 imperialiste şi a făcut propaganda lor.10. 1 2119 1707 Bogdan Ioan Al. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 1962 5 2120 2735 Bogdan Ion Secretar al Comitetului judeţean PCR Severin.10. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1950 a avut piuă de bătut stofe pentru sumane. a fost condamnat penal pentru delapidare. raionul Beiuş. în calitate de elev la Şcoala medie de Partid 19.

ocupându-se şi el cu negustoria. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a fost înscris în organizaţia 26. şi pentru a clarifica purtarea avută cu ocazia arestărilor din 1942 şi 1944 din Timişoara. Referinţă semnată de Méliusz József. 6 7/1959 2124 (vol. Originale.2121 1704 Bogdan Ion Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui negustor. cercetat pentru a se verifica împrejurările în care a fost numit medic la penitenciarul Caransebeş. 11. 23. Salamon) Vicepreşedinte al Consiliului General 23.12 1954 1 2122 1706 Bogdan Ion D.12. membru de partid în ilegalitate. legionară. în 1943. I) 1714 3 (vol. Originale.06. Originale. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru inactivitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât a renunţat la apel. CCP a clasat cazul. copii. nu răspundea la chemările Partidului.02. I-II) Bogdan Iosif (Solomon. Original. 1959 117 (vol. II) 538 . 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2123 3332 Bogdan Ion I.02. Idem. ca normator-şef în fabrică avea atitudine netovărăşească. Copie. 27. Întrucât nu s-a dovedit că ar fi avut vreo legătură cu Siguranţa. CCP a 1980 hotărât clasarea cazului. ARLUS şi locţiitor al ministrului 1959 Sănătăţii.

partid şi neplata cotizaţiei. Original. menţinerea deciziei.11. cu care a întreţinut relaţii. 1 2128 3241 Bogdan Micloş Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit abateri repetate de la disciplina de partid şi a muncii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dat dovadă 1948 de neglijenţă în mânuirea fondurilor. şi-a pierdut carnetul 31. În 1953 CCP a hotărât reprimirea lui în Partid. 3 539 . menţinerea deciziei. deconspirat munca Secţiei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. exclus din Partid pentru că: în muncă a avut legături cu capitalistul Hugo Romniceanu. avea un frate 1954 preot. Originale. după fuga lui din ţară. a menţinut legăturile cu acesta. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.08. 1978 CCP a propus. de partid.11. Originale.08. 1980 CCP a propus. 6 2126 3349 Bogdan Lucia Membră de partid exclusă pentru că a refuzat să mai participe la viaţa internă de 28.2125 2734 Bogdan Jean (Berman Iancu) Activist al Secţiei Administrative a CC al PCR. a 12. 3 2127 1713 Bogdan Maria Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie care a făcut parte din partidele burghezo-moşiereşti. nu era în stare să-şi facă o autocritică sănătoasă. care a fost arestat de „organele de stat”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 20.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 4 2130 1711 Bogdan Nicolae Activist al Judeţenei PCR Târnava Mică. judecător la Judecătoria Lugoj. în timpul războiului antisovie. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a luat parte la adunări legionare. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. afemeiat şi scandalagiu. Originale. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. imoral. Bogdan Simion Membru al BOB din întreprindere. tic a fost informator al conducerii 1958 administrative a fabricii „Nitrogen” din Târnăveni. Originale. 4 2131 2634 3 2132 1710 Bogdan Petru Fost activist la Comitetul judeţean PCR Lugoj. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: a încurajat furturile. 30. 1 2133 1709 8. era un element carierist şi afacerist.2129 1712 Bogdan Mihail (Berman) Membru de partid exclus pentru că a făcut cerere pentru a emigra în Israel. era un element cu trecut duşmănos.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5.10. Originale. 1950 2 540 . Originale.11. beţiv.17. Cruce” legionare. 1953 Pentru că era un element tânăr. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de 18. Originale.08. Bogdan Petre Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar.

provenea dintr-o familie de exploatatori. Original. 1. membru de partid exclus pentru că: în timpul Rebeliunii legionare a luat parte la 14. reconfirmată de CCP în 1951. elemente duşmane. Originale.07.03. a fost şi simpatizantă PNŢ. Director al Gospodăriei Silvice de Stat din regiunea Stalin (Braşov). după întoarcerea în ţară a avut 1951 unele manifestări cu caracter şovin. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956. a fost numită şefă de baracă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. american. avea rude cu activitate duşmănoasă. de la care a luat mită. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia sionistă „Dror Habonim”. 1960 şi 1962.05. 1 2135 1775 18 2136 1776 Bogdan Valentina Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară şi a contribuit cu obiecte de îmbrăcăminte la „ajutorul legionar”. Bogdan Tiberiu Fost inspector în învăţământ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută a sprijinit 21. 1954 1 2137 1777 Bogdan Vasile I. în posturile 1952 ocupate a întreţinut legături cu elemente duşmănoase.2134 1785 Bogdan Suzana (zisă Eva) Membră de partid exclusă pentru că: fiind internată în lagărul de la Auschwitz. jefuirea populaţiei evreieşti. 25 541 .11. după eliberare a avut legături cu un ofiţer 25. Original. Originale.

03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.2138 2819 Bogdana Milla Membră de partid exclusă pentru că: era a fost unealta burgheziei. fiind transferată la Timişoara. membră de partid căreia i s-a retras calitatea în 1956. 4. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. „Coroana 1950 României” şi alte ordine şi medalii.06. trăindu-şi viaţa în desfrâu. 1951 CCV a hotărât schimbarea deciziei în excludere. a 1960 refuzat să mai ducă viaţă de partid. Basarabia. că. decorat cu „Steaua României”. 1 2140 1788 1 2141 1786 Bogdanovici Eufrosina C. copie. 2 542 . pentru 24. Originale. 14 2142 1760 Bogdanovici Teodor Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a fost 19. sub regimul sovietic. alte abateri. 1951 1 2139 1787 Bogdaneţ Larisa Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: era originară din 12.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. Originale. Medic în Bacău. soţul ei a fost exclus din Partid pentru activitate duşmănoasă. Original. de unde a fugit de două ori de 12. Original. Bogdaneţ Vasile Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: era originar din Basarabia. Original. de unde a fugit de două ori de 1951 sub regimul sovietic.

1957 membru de partid exclus pentru că în 1935 s-a înscris în organizaţia legionară. a fost 1951 decorat. Director general adjunct la Direcţia 25. I) 27/1955 404 (vol. reconfirmată în 1959. I-II) Bogdănescu Dumitru N. iar CCP i l-a acordat din iunie 1944. Originale. după ce a urmat cursurile unei „şcoli antifasciste” din URSS. Generală a Treburilor CC al PMR. Întrucât a muncit pentru reabilitare. 1957 33 (vol. II) 543 . a fost comandant al unui 16.10. în cartea de evidenţă menţionându-se că în anii 19561965 a fost exclus din Partid. În 1973 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în 1965 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.10. Original.08. Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a participat la acţiuni împotriva partizanilor şi comuniştilor. copii. când. pluton care a comis atrocităţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”.2143 1778 Bogdănescu Constantin P. a fost paraşutat în spatele frontului. reprimirea sa în Partid cu vechimea avută anterior. 1 2693 2144 (vol. Idem. unde fusese în prizonierat.

reconfirmată în 1964. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost agent al poliţiei antonesciene din ghetoul Sargorod (19411944). membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. împreună cu soţul ei şi-a scos formularul de emigrare în Israel. 2 2146 1761 Bogen Benhard Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar”.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. Marţiale din Galaţi. împreună cu soţia sa şi-a scos formularul de emigrare în Israel. care a condamnat la 1954 ani grei de închisoare prizonierii sovietici şi muncitorii de diferite naţionalităţi care sabotau războiul antisovietic.12. 1953 2 544 . 1953 2 2147 1762 Bogen Otilia Membră de partid exclusă pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a întreţinut legături intime cu un comisar din poliţia antonesciană. care a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar” şi a fost agent al poliţiei antonesciene din ghetoul Sargorod. în perioada războiului a făcut parte din completul de judecată al Curţii 20. 5.2145 1779 Bogdănescu Titu Membru în Biroul judeţean ARLUS din Galaţi şi Oradea.12. Original. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1945 s-a căsătorit cu Bogen Benhard.

promiţândule că-i va scuti de concentrare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. 9. a sabotat reforma bănească din ianuarie 1952. Originale. Originale.2148 1759 Boghean Gheorghe T.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ofiţer la UM 0174 Craiova.06. 6. Originale. 4 2150 1758 Bogheanu Enita S. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie schimbat din funcţie şi să i se retragă mandatul de deputat al Sfatului Popular comunal. 3 2149 1763 Bogheanu Aurel Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a participat la 19. restituit numai prin reţinerea din salariu. subofiţeri şi militari în termen. ca diriginte al Oficiului PTT Boteni a ţinut legătura cu elemente duşmănoase regimului şi a dosit acasă medicamente. 1966 a pretins bani de la cetăţeni. pe care i-a 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 4 545 . unele acţiuni ale legionarilor şi a fost 1958 numit primar.07. 1961 4 2151 1757 Boghez Ilie Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element afacerist. membru de partid exclus pentru că: în repetate rânduri a împrumutat bani de la ofiţeri. alte abateri.

Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de negustori. reconfirmată în 1961. a fost decorat. parte dintr-o comisie de la Odessa.07. brutaliza ţăranii. maghiară. Originale.03. 1973 şi 1976. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 20. 1936 s-a înscris la cuzişti.02. în Partid a dus activitate duşmănoasă. 1 2153 288 Boghina Elemer Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. regiunea Bacău. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în perioada guvernării legionare a participat la unele şedinţe ale organizaţiei. 1960 21 2155 1784 Boghiu Carol Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar la CFR a fost omul de încredere al administraţiei. română. 1 546 . Originale. a făcut 22.09. în 13. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Adresă a CCP prin care s-au 1956 comunicat informaţiile cerute. 53 2154 1764 Boghiu Alecu Membru de partid exclus în 1947 pentru că: în calitate de secretar şi casier la primăria comunei Ursa. împreună cu provocatorul Miron a spart greva din 1935 de la fabrica Buhuşi.2152 1756 Boghici Ion V. lb. s-a ocupat cu 1951 afacerile. care 1950 în 1943 a controlat bunurile jefuite de pe teritoriul sovietic. Original.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 547 . Şef al Serviciului de cadre de la Comitetul Provizoriu judeţean Timişoara. Originale. intra beat 1950 în fabrică şi trăgea cu pistolul. Bogoi Stefan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a fost şef de cancelarie la organizaţia „Crucile cu Săgeţi” din Oradea. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. în 1946 s-a înscris în PSD.03. Bogoi Nicolae I. după 23 august 1944 a fost internat în lagărul Marghita.02. Secretar al organizaţiei de partid de la Societatea „Româno – Americană” Constanţa. iar organizaţiei de bază de la locul de muncă i s-a recomandat să ia în discuţie primirea sa în Partid. membru de partid exclus pentru că: în anii 1942-1948 a făcut parte din „secta” adventistă. În 1961 s-a constatat că acuza s-a dovedit neîntemeiată. Originale. 1957 a purtat discuţii cu caracter 1959 calomnios faţă de politica URSS în Orientul Mijlociu. membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. exclus din Partid pentru că: sa căsătorit cu nevasta unui fost legionar. Original. Originale. în 27. alte abateri. 17.2156 1475 Bogobia Ion D. întrucât a avut activitate fascistă. – 52 2157 1449 Bogodoi Mihai Vasile Ofiţer politic în MFA. 10 2158 1483 7 2159 1482 2. în funcţia avută a făcut afaceri. CCP a propus menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956.

02.05.2160 1481 Bogokowschi Gustav Judecător la Tribunalul Regional Bucureşti. 1 2163 1479 Bogorin Vasile Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1969 a fost repus în drepturile de membru. a făcut parte din organizaţia 24.05. alte abateri. Original. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză.06. sectorul 6. fascistă „Muncă şi Lumină”. Întrucât şi-a retras apelul. Originale. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei. înregistrat rămâneri în urmă în realizarea 1982 planului şi alte nereguli. s-a 1952 manifestat duşmănos faţă de regimul democrat-popular. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 5 548 . 2 2161 3417 Bogolea Gheorghe Şef de secţie la Întreprinderea de industrializare a laptelui Bucureşti. 1954 Întrucât acuza nu s-a confirmat. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că s-au 26. Întrucât a avut şi rezultate pozitive. 24. începând cu data hotărârii. 5 2162 1480 Bogorin Simion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare.

Originale. 1981 CCP a propus. membru de partid exclus pentru abuz de băuturi 30. faptă 28.05. reconfirmată în 1960. Originale. Bogşa Balint Membru de partid exclus pentru că: a fost şef de post de jandarmi în regimurile trecute. pe frontul antisovietic a 1951 ordonat împuşcarea a trei partizani. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. menţinerea deciziei.2164 1478 Bogoş Iosif L. s-a 29. ocupat cu contrabanda. Bögözi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: îmbarcat pe vase care făceau curse în Orient. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1930 s-a înscris şi a activat în Mişcarea 12. pe care le-a servit cu 25. a fost folosit de organele burgheze pentru a da unele informaţii. menţinerea deciziei. Subofiţer de miliţie. 3 2165 3422 6 2166 1477 30 2167 1476 1 2168 3399 5 549 .07. Bogu Constantin Membru de partid exclus pentru că a condus autoturismul personal sub influenţa băuturilor alcoolice. conştiinciozitate. iar în ţările 1959 capitaliste lua legătura cu diferite elemente fugite din ţară. Bogoşel Gheorghe I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original. 1982 CCP a propus. Legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. pentru care a fost condamnat penal. Originale.06. alcoolice.03.

să fie arestat şi cercetat amănunţit de Siguranţă în calitate de colaboraţionist jefuitor şi criminal de război. Bogza Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost soţie de comisar de Poliţie. prin care s-a comunicat că în anii 1931-1940 a fost membră a PCdR. 1948 1 2171 1755 Bogyo Elisabeta (Szabo) Membră de partid cercetată în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (Acăţari). a avut atitudine filogermană şi antisovietică.11. Originale. Adresă a CCP către CC al PCUS. 27. română.2169 311 Boguslavscaia Pesea Iacovlevna (Torban Polea) Persoană care a solicitat eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că a fost membră a PCdR. Întrucât a avut purtare proastă la 1953 ancheta contraspionajului hortyst. fost membru al PC Maghiar căruia i s-a respins cererea de încadrare în PMR pentru că: în trecut a făcut parte din Partidul szalasist. Original. în 19. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bogye Ştefan Membru al unei echipe de Securitate. Copie.06. Secţia de cadre să-i verifice pe cei care l-au propus şi încadrat în Partid. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. lb. 2 2172 1473 1 550 . alte abateri. alte abateri. rusă.05.10. a fost bun prieten cu nemţii. . CCP a hotărât să fie menţinută în afara rândurilor Partidului. Original. perioada antonesciană a fost membră în 1950 conducerea Crucii Roşii. 1956 20 2170 2855 2. copii. 2.

4 2175 1447 Bohotineanu Alexandru Şef al Serviciului de cadre la CSC regiunea Bârlad. Membru de partid care a solicitat 26. 13 551 . membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a făcut politică legionară. s-a dovedit necinstit. ultima decizie fiind confirmată de CCP. 1958 CCP a hotărât respingerea solicitării.2173 1474 Bogza Ioan Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1938 a fost înscris în 17. 1954 3 2176 3434 Boia Stelian-Ioan V. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. alte abateri. organizaţia cuzistă. 4. CCP apreciat că sancţiunea nu era în 12.02. În 1979 şi 1982 a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru motive identice. 4 2174 1448 Bohălteanu Vasile G. acordarea stagiului din ilegalitate.10. iar într-o adunare a organizaţiei de bază a purtat discuţii neprincipiale la adresa unor cadre didactice.04.03. Originale. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raport cu gravitatea faptei şi a 1972 recomandat Comitetului judeţean Dolj să reexamineze cazul. Originale. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că şi-a format un anturaj cu care se ţinea de beţii.

1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. a dus activitate social-democrată de dreapta şi s-a declarat împotriva prezentării în alegeri alături de BPD. organizaţia legionară. 5 2179 1445 Boian Ioan D. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09.2177 1446 Boiagian Artin T. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1939 a fost omul de încredere al administraţiei ziarului „Universul”. 5 2178 2818 Boian Iacob D. în 1940-1941 s-a ocupat de 21. ca secretar PSD al plăşii Rupea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. afaceri cu mărci germane. reconfirmată în 1955. ţiilor „fasciste” armene „Taşnag” şi 1960 „Rafii”. Originale.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. după 23 august 1956 1944. Secretar al organizaţiei de partid a cartierului Colentina din Bucureşti. cu manifestări naţionaliste. antisovietic a luat parte la jafuri 1954 împotriva populaţiei civile. pe frontul 24. element imoral. 4 552 .06. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. exclus din partid în 1956 pentru că: în 1940-1944 a fost membru al organiza. Originale.25. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 25. pe care o informa despre starea de spirit a muncitorilor. Originale. 4 2180 1444 Boian Nicolae Şeful Secţiei comerciale de la Sfatul Popular raional Târgu Jiu.

1 2183 1441 1 2184 3193 Boiangiu Dumitru Membru de partid exclus pentru că a comis fapte de necinste. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. era un element necinstit. nare. 1941 a făcut parte din organizaţia 1958 legionară. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. menţinerea deciziei. 2 553 .01. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. reconfirmată în 1960. Original. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. membru de partid exclus în 1956 pentru că în 193926. de compromitere (beţii). 23. Original. Originale.2181 1442 Boian Nicolae N. a antrenat unii membri de partid la acţiuni 22. strângerea şi masacrarea populaţiei civile 1950 de la Odessa. 13 2182 1443 Boiangiu Alexandru Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 12. Original. 3 2185 1434 Boiangiu Ion Membru al BOB de la Institutul de Construcţii din Bucureşti.12. CCP a propus. locotenent.21. alte abateri. a fost decorat. Şeful Biroului economic de la raionul de Miliţie Mediaş. Boiangiu Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legio. Originale. introducând 1953 astfel morala putredă burgheză în institut.

lb. 1956 185 2188 485 Boiarscaia Roza Ianchelevna Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte că în perioada 19321935 a fost deţinută politică antifascistă. Ebion) Scriitor de limbă idiş la CDE (19471950). pentru care a fost condamnat penal. Referinţe semnate de Bercu Feldman. Original.03. Originale. Vapniarka şi Grosulovo. Notă de răspuns a CCP adresată CC al 1958 PCUS prin care s-a confirmă că în 1935 a fost arestată şi condamnată la 3 luni de închisoare. fost şef al Siguranţei 1951 Bucureşti. rusă.2186 3014 Boiangiu Ion M. Boiangiu Smerl Vainstain (A. română. a 1968 avut comportare imorală (legături cu femei. Boiatji Nadejda St. care a solicitat primirea în Partid.05. faptă 26. CCV a hotărât menţinerea deciziei. fost deţinut în lagărele de la Târgu-Jiu. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de agent colector a făcut modificări în registrul agricol. Referinţă semnată de Ida Felix. CCP a hotărât că organizaţia de bază din cartierul său poate să-l primească în rândul candidaţilor. Originale. 17.08. 12 2189 1438 1 554 . copii. Dumitrescu. copii. Originale. Ida Felix şi Tudor Avădanei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. scandaluri). (Iatenko) Membră de partid exclusă pentru că în trecut a avut relaţii cu Sava 27. 4 2187 439 6.12. beţii. Hotărâre reconfirmată în 1961 şi 1980.

1951 1 555 . Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în Mişcarea Legionară şi 19. rusă. Originale.11. 10 2194 1486 Boiciuc Simion Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea.2190 1487 Boican Constantin I. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost în anturajul 19. copii.09. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2191 3051 Boiciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în perioada 1939-1941 a făcut parte din 28.01. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 a participat la Rebeliune. 2. reconfirmată în 1960. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. Originale. lb. Originale. pentru că în 1944 s-a refugiat din Bucovina în România. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. 5 2192 535 Boiciuc Cuzma Dimitrievici Cetăţean sovietic pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. Original. română.04. 9. 1957 unor elemente maniste. Original. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia legionară. alte abateri. 1962 25 2193 1484 Boiciuc Ioan Responsabil de cadre la Comitetul PMR al plăşii Geoagiu. alte abateri.

copie. în 1943 devenind responsabila Serviciului de informaţii al FTP-MOI.Bianca) Membră de partid cercetată pentru că CCP a fost sesizată că are stagiu în Partid din 1940 pe nedrept.01. În 1966 Biroul Comitetului municipal Bucureşti al PCR i-a acordat stagiul din 1932.02. În 1938 a plecat la Paris pentru studii. Originale. Originale.2195 1752 Boico Cristina (Marcuson Luca . faptă pentru 23. cu specificarea că din 1940 a fost membră a PCF. CCP a hotărât anularea stagiului anterior şi stabilirea lui din 1946. 14. Întrucât prin plecarea la Paris a 1958 pierdut calitatea de membru al PCR din 1933. iar la întoarcerea în ţară a fost nejust încadrată. iar în 1944 responsabilă cu cadrele. dată la care a completat adeziunea la PCR. 1980 CCP a retrimis cererea spre rezolvare Comitetului judeţean Suceava al PCR. socotindu-i-se vechimea din 1940. 5 556 . A făcut parte din Rezistenţa Franceză. care a fost condamnat penal. 10 2196 3357 Boico Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a sustras cartofi de la CAP. fără să aibă aprobarea Partidului. Membră a PC Francez (1940-1946).

Originale. în acelaşi an. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru al PC Spaniol şi PC Francez.11.12. cu stagiul din 1935. În 1947 Direcţia Cadre a CC al PCR i-a făcut transferul din PCF în PCR. 27. CCP i-a confirmat calitatea de membru al PCR din decembrie 1943. i s-a reconfirmat încă o dată stagiul acordat. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. legionare. Originale. exclus din Partid pentru că: a dus o viaţă imorală. consimţământ al ţăranilor în crearea 1955 GAC. În 1960 CCP l-a sancţionat cu „vot de blam” pentru motive neprecizate. în 1946-1947 a făcut speculă. În 1957. Boieriu Gheorghe Activist al Comitetului raional de Partid Agnita.2197 2740 Boico Mihail (Rosner Maier . când a intrat în Divizia „Tudor 1950 Vladimirescu”. membru de partid cercetat în legătură cu confirmarea calităţii. Boiculesi Isidor A. 13 2198 1751 12 2199 1753 1 557 .Bibi) Şef al Serviciului politic al Comandamentului Trupelor de Grăniceri. Original. regiunea Stalin (Braşov). Hotărâre reconfirmată de Secretariatul CC al PMR şi CCP în 1951. în timp ce era ataşat comercial la Moscova. CCP s-a declarat de acord. În 1966 Comitetul orăşenesc Bucureşti al PMR a propus ridicarea sancţiunii şi. iar ulterior a ajuns în URSS. a încălcat grav liberul 12. Membru de partid exclus pentru că: din 1935 a fost membru al organizaţiei 23. alte abateri. şi-a pierdut documentele de partid. A făcut parte din Brigăzile Internaţionale din Spania.

10. 1951 2 558 . CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. 60/1979 anonimă. copie. Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element viciat (beţiv) şi a provocat scandaluri. 3 2203 2971 4. a săvârşit acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. judeţul Sibiu.06. 1961 4 2201 Boilă Doina Secretară cu probleme de propagandă la Comitetul municipal de Partid Mediaş. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. 1967 3 2204 84 2.06. a fost condamnat penal pentru furt. Original. Originale. Bojai Elisabeta (Iozsefine) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. cercetată cu privire la mai multe abateri sesizate într-o scrisoare 20. care au săvârşit crime şi jafuri în Ardealul de Nord. 9.2200 2789 Boieru Iosif G. în Canada.08. Boitoş Dumitru Membru de partid exclus în 1961 pentru că în 1944 a făcut parte din Gărzile lui Iuliu Maniu. Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. menţinerea deciziei. 7 2202 3331 Boitor Iosif Membru de partid exclus pentru că în 1975 a făcut cerere de plecare definitivă 27.06. 1980 CCP a propus.

08.01. 8 2207 2992 Bojan Ioan S. membru de partid exclus pentru că: a ascuns că la alegerile 24. 12 2208 1740 Bojan Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei 29.2205 1733 Bojan Agneta (Roth) Activistă la CC al Crucii Roşii. În 1957 a solicitat acordarea stagiului din 1938. alte abateri. cerere respinsă în 1958 şi 1965. Originale. reconfirmată în 1969. Originale. iar Biroul Comitetului 21. 1951 12 2206 1742 Bojan Dumitru N. CCP a hotărât clasarea cazului. raional PMR Oraviţa a refuzat să 1961 intervină pentru eliberarea ei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că. Original.12. 1 559 . cercetată în legătură cu căderile de la Oradea din 1934. fiind nemulţumit de faptul că soţia sa a fost arestată pentru lipsă în gestiune. Originale. CCP a propus menţinerea calităţii de membră de partid din 1945 şi sancţionarea cu „vot de blam”. Secretar-şef al Tribunalului Popular al Raionului Oraviţa. din 1946 a participat ca delegat al PNŢ. a trecut la calomnierea primului secretar al respectivului organ de partid.05. 6. Avocat pledant la Biroul de asistenţă juridică din Cluj. Întrucât la anchetă a avut purtare proastă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 burgheze.1968 Maniu la Fabrica „Dermata”.

în 1944 a devenit redactor al ziarului brătienist „Vestea” din Sibiu. a trăit o viaţă destrăbălată. a intrat în Tineretul 1952 Progresist la recomandarea lui Balaş Eugen. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea calităţii de 1951 membru de partid din 1945. 4 560 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că. reconfirmată în 1960. Original. un vechi prieten al său. în calitate de responsabil la Biroul de Turism din Timişoara. alte abateri. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. 13.11.12. la data respectivă exclus din Partid ca „element duşmănos”. iar mai târziu 23. Originale. 3 2210 2820 Bojan Iuliu P.07. penal pentru neglijenţă în serviciu (lipsă 1960 în gestiune).2209 1741 Bojan Ion Membru de partid cercetat întrucât în 1945 a fost membru al PSD din Ungaria. Membru al BOB de la MAE. administrator. 18 2211 1739 Bojan Ladislau I. a fost condamnat 30.

08.10. Original. însă de fiecare dată a fost părăsită. CCV a hotărât: anularea deciziei şi i-a confirmat calitatea de membru. iar în acelaşi an i s-a majorat la 3600 lei (de la 3080 plus 214 pensie suplimentară). 2 2214 1736 Bojenaru Dumitru Director al Şcolii ţărăneşti (1948). Întrucât din cercetări a reieşit că a 13. 1949 1 561 . duşmanului de clasă. exclus din Partid pentru că a fost sub influenţa unui unchi reacţionar. iar la alegerile din 1946 a votat cu „ochiul” (PNŢ). Deşi a avut purtare slabă în faţa 12. întrucât şi-a 1952 recunoscut slăbiciunile avute. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. şef al Direcţiei de cadre din Direcţia generală a rezervelor de muncă de pe lângă Consiliul de Miniştri.10. trăit în concubinaj cu mai mulţi bărbaţi 1953 pentru că intenţiona să se căsătorească. Original. Originale. i-a interzis ca timp de doi ani să ocupe posturi de răspundere în Partid. În 1979 a solicitat o pensie de merit. CCP a propus menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1932. membru de partid cercetat în urma reconstituirii căderilor de la Someşeni. 5.2212 1738 Bojan Pavel Fost preşedinte al Comisiei de Verificare a judeţului Bihor. exclusă din Partid pentru abateri imorale. 8 2213 1737 Boje Amelia Responsabilă la Resortul Organizatoric în BOB de la fabrica „1 Mai” din Bucureşti.

06. Întrucât majoritatea acuzelor s-au dovedit întemeiate.10. 11 562 . menţinerea deciziei.02. Întrucât acuzele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. iar în 31.2215 3348 Bojescu Ioan Membru de partid exclus pentru că în repetate rânduri a săvârşit abateri de la disciplina de partid şi profesională. familie şi societate avea o comportare 1980 reprobabilă. Originale. în funcţia avută s-a purtat 1965 brutal cu salariaţii. a făcut parte din organizaţia 19. 3 2216 1735 Bojin Alexandru Profesor. Director al Trustului de alimentaţie publică din Craiova. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. alte măsuri. Rebeliune. legionară. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus pentru că: în trecut a dus o viaţă destrăbălată. 2 2217 1744 Bojin Ilie I. Original. CCP a propus.

exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1964 a fost din nou primit în Partid. iar în 1963 hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. stăpânit de viciul beţiei. că ar fi fost legionar. În 1962 CCP a recomandat recercetarea cazului.2218 1734 Bojin Ion N. Întrucât acuza principală. CCP a hotărât anularea deciziei. 24. În 1959 a fost din nou exclus din 1954 Partid întrucât. a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. 1 2220 1748 4 563 . reconfirmată în 1964. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. maghiar „Imredi”. iar CCP a solicitat Comitetului regional PCR Oltenia să-i analizeze cererea de stagiu. Originale. în perioada guvernării legionare a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. Original. regiunea Oradea. Böjte Andráş (Andrei) Membru de partid exclus pentru că în 1943 s-a înscris în Partidul fascist 30.11. 32 2219 1745 Bojină Alexandru V. Locţiitor politic la raionul de Miliţie Secuieni. care a compro1954 mis organele de stat făcând chefuri cu diferiţi chiaburi. în calitate de magaziner la Staţia CFR Segarcea. Organizator de partid la mai multe GAS din raionul Băileşti. membru de partid exclus pentru că era un element 12. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. s-a dovedit neîntemeiată.06.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. deşi s-a născut şi a trăit în Basarabia. 1950 1 2223 1750 Boju Nicolae Membru de partid exclus pentru că.06. şi a cele evreieşti. ca cetăţeană sovietică. 1950 1 2224 2951 Bokor Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că: în timpul dictaturii hortyste a colaborat cu autorităţile împotriva populaţiei sărace 24. Original. 8. alte abateri.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. CCV a hotărât anularea încadrării în Partid. în judeţul Dolj. Original. în 1944 s-a refugiat în ţară. Original. Copie. după 23 august 1944 nu s-a „repatriat”.09.2221 1747 Böjte Coloman Membru de partid exclus pentru că: în 1941 s-a înrolat voluntar în armata hortystă. în 1944 s-a refugiat în judeţul Dolj. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în postul de paznic de câmp a furat din avutul obştesc. 1 564 . 8.06. 1954 1 2222 1746 Boju Evdochia Membră de partid verificată pentru că: după ce în 1940-1941 a trăit în Basarabia. a dus activitate de subminare a organizaţiei de bază. a colaborat cu trupele 1949 germane de ocupaţie şi făcea chefuri cu ofiţerii.

Original. CCP a hotărât anularea deciziei. element imoral şi nesincer.09. Original.2225 1731 Bokor Iosif Membru de partid care a solicitat clarificarea situaţiei sale.08. cercetat pentru că s-a împrietenit cu elemente mic-burgheze şi a avut poziţie neprincipială faţă de manifestările naţionalist-şovine maghiare din raion. 1951 1 2228 1732 9. Bokor Moise Prim-secretar al Comitetului raional de Partid Odorhei. iar Secretariatul CC al PMR a aprobat. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.06. În 1974 sancţiunea i-a fost ridicată. 28. 1951 2 565 . Original. Întrucât motivele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. reîncadrarea sa în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 4. Regiunea Autonomă Maghiară.01. membru de partid exclus pentru că: în 1946-1948 a avut atelier de tâmplărie cu angajaţi. 2 2226 1730 3 2227 1393 Bokor Iuliu Membru de partid exclus pentru că: a fost condamnat penal pentru şantaj. să fie sancţionat cu „admonestare scrisă” şi trimis să muncească în alt raion. 1957 CCP a hotărât confirmarea calităţii sale de membru din 1947 şi a dispus să i se elibereze noul document de partid. a avut manifestări şovine. CCP a propus. întrucât nu i s-a preschimbat carnetul pentru că nu i s-a 10. găsit dosarul de partid. Bokor Iuliu Ajutor de procuror la Procuratura Raionului Reghin. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1950 Pentru că era un element tânăr. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. pentru a putea fi controlat şi ajutat. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCV a hotărât: anularea deciziei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. manifestări legionare. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la 25. în calitate de responsabil de sector al Tineretului social-democrat.09.05.12. CCP a propus.2229 1388 Bola Cezar Membru de partid exclus pentru că. Originale. Originale. 1981 5 566 . 22 2232 3383 Bolat Sabechi Membră de partid exclusă pentru că din 1974 nu a mai participat la adunările generale ale organizaţiei de bază şi nu şia achitat cotizaţia. menţinerea deciziei. a avut manifestări şi acţiuni împotriva PCR şi a 14. unificării mişcării de tineret. Originale. să rămână în producţie (la GAS) timp de un an. reconfirmată în 1960. 2 2231 1379 Bolat Ion M. Legionară. 5. Original. alte abateri. 1 2230 1385 Bolan Ilie Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 25.

CCP a propus. cel din urmă a violat o fată de 15 ani. Hotărâre reconfirmată în 1978. menţinerea deciziei. a fost ajutor de comisar la Poliţia Lugoj şi simpatizant legionar. a avut atitudini huliganice. pe nume Elena Cimpu. Originale. Originale. 16 2235 1386 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie cercetat de Securitate cu privire la trecutul său. sancţionat în 1955 cu „vot de blam”. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a hotărât. 8. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut politică ţărănistă. antisemite şi făcea scandaluri prin cârciumi.05. pentru că. Bolba Teodor P. 1956 3 2234 3149 Bolba Aurel Subofiţer telegrafist. reconfirmată în 1959.11. membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în organizaţia fascistă „Harand”.) Întrucât a renunţat la apel.10. în timp ce era pe teren împreună cu Ilie Băluţ şi Gheorghe Mocanu. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. 1952 19 2236 2703 6. CCP a hotărât clasarea cazului. Secretar al Comitetului raional de Partid Agnita. Originale.2233 1389 Bolănduţ Cornel I. 1950 4 567 . Bolboceanu Marcu Preşedinte al ARLUS din judeţul Neamţ. (La data deciziei era instructor al Comitetului raional de Partid Sighişoara. Originale. 1979 şi 1983.06. muncitoare. alte abateri. 26. membru de partid exclus în 1970 pentru abateri de la disciplina militară. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.

menţinerea deciziei.01. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a luat parte la şedinţe 20.05. condamnat penal. 5 2240 1387 Bold Traian Membru de partid exclus pentru că: avea legături ci chiaburii. 1 568 . 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.05. Originale. 4. 1953 2 2239 3385 Bold Spiru Membru de partid exclus pentru că a comis acte de necinste pentru care a fost 29. reconfirmată în 1956. Originale. insulta tovarăşii 31. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a dovedit a fi necinstit şi 1954 depravat. 1981 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 2238 1414 Bold Dumitru Membru al BOB de la Inspectoratul general CFR Bucureşti. legionare. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. element carierist. exclus din Partid pentru că: în muncile avute a adat dovadă de nepăsare.09.2237 1377 Bolcaş Augustin Director al Secretariatului din Ministerul Învăţământului Superior. de celulă. alte abateri.

2241

1413

Boldea Gheorghe Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1938 s-a înscris în FRN şi a purtat uniformă; a făcut propagandă antisovietică; a calomniat activişti de 14.12. partid. 1965 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

3

2242

2923

Boldea Ioan C. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: era stăpânit de viciul beţiei şi 18.05. provoca scandaluri; în 1949 s-a căsătorit 1967 cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2243

1412

Boldea Niculae Membru de partid exclus pentru că, în calitate de lucrător la o cantină, şi-a însuşit 1 kg de carne. 15.10. CCP a hotărât CCP a hotărât anularea 1953 deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Original.

2

2244

1411

Boldea Simion Instructor al Comitetului raional de Partid Sibiu, sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a folosit Miliţia <1951> pentru a-i determina pe ţărani să intre în GAC-uri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

569

2245

1410

Boldea Toma Gr. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1936-1940 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1966. 12.11. În 1976 CCP a propus, iar 1960 Secretariatul CC al PCR a hotărât, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avute anterior (minus perioada cât a fost exclus). Originale.

15

2246

1409

Boldeanu Valeriu Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. 24.03. Întrucât apelantul şi-a retras apelul, 1958 CCP a hotărât clasarea cazului. În 1959 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

13

2247

2950

Boldescu Ana (Săracu) Persoană cercetată pentru stabilirea situaţiei de partid. Întrucât în perioada interbelică a făcut spionaj pentru sovietici, la căderea din 15.05. 1936 a avut purtare proastă, iar după 23 1947 august 1944 s-a încadrat în muncă cu devotament, CCP a hotărât încadrarea ei în Partid ca membru nou, cu stagiu de la data deciziei. Copie.

1

570

2248

770

Boldescu Daniil Alekseevici (Dănilă) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a se confirma că în 1936 a fost condamnat pentru activitate informativă în favoarea URSS şi să se dea relaţii despre comportarea sa în perioada 1936-1940, când a fost închis la Doftana. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat situaţia, iar comportamentul său a fost apreciat ca bun. Referinţe semnate de: Valeriu Bucicov, Petre Goncearuc şi Vasile Posteucă. Originale, copii.

9.04. 1962

19

2249

1429

Boldiş Vasile Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului hortyst a fost instructor de levente; a luat parte la războiul antisovietic; după 23 august 1944 s-a alăturat elementelor naţionalist-şovine şi social-democrate de dreapta, cu care a făcut campanie anticomunistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4.10. 1952

2

2250

3094

Boldoaşă Ilie I. Membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că a refuzat să participe la 19.09. adunările generale ale organizaţiei de 1973 bază şi să plătească cotizaţia de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

571

2251

3284

Boldoi Alexandru Membru de partid exclus în 1957 pentru că: din imprudenţă a incendiat Cooperativa de consum din comuna 27.07. Vâlcele, judeţul Olt, producând o pagubă 1979 de peste 180000 lei. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

4

2252

1428

Boldor Ioan Membru de partid exclus în 1957 pentru că din 1936 a activat în organizaţia 21.04. legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

7

2253

1427

Boldor Octavian Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1937 s-a înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

9.01. 1959

4

2254

2623

Boldur Eugen M. Membru de partid exclus pentru că: a fost secretar particular al lui Constantin Flondor, fost ministru, ulterior arestat; a luat parte la războiul antisovietic, la 22.09. postul de ascultare al Cartierului General 1950 al MStM; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1957 şi 1966. Originale, copie.

6

572

2255

1426

Boldur Ştefan V. Secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că: a 27.02. muncit formal; a creat greutăţi GAC. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

2256

2983

Boldurean Victor C. Membru de partid exclus pentru că împreună cu alţii a sustras 720 kg de 15.01. porumb din avutul obştesc, motiv pentru 1968 care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2257

602

Bolea Ion I. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: de pe frontul antisovietic a adus în ţară diferite lucruri; a fost 18.01. decorat; în 1954 a fost condamnat penal 1957 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2258

1425

Bolea Ion I. Secretar al organizaţiei de bază Bogdăniţa, regiunea Iaşi, exclus din Partid în 1952 pentru că: în trecut a luat 26.02. parte la acţiuni cuziste şi legionare; s-a 1954 dedat la acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

3

573

2259

1424

Bolea Teodor Membru de partid exclus în 1952 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

8.10. 1965

4

2260

1423

Boleanţu Lazăr I. Vicepreşedinte al Sfatului Popular Timişoara, membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; în 1945-1946 a făcut parte din Tineretul PNŢ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6.01. 1961

4

2261

1422

Bolescu Lazăr A. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în timp ce era student la Academia Militară din URSS, a întreţinut 23.05. relaţii intime cu diferite femei, neglijând 1956 învăţătura; a sustras bani de la un coleg. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2262

536

Boleslaw Brzezicki Cetăţean polonez pentru care Asociaţia Luptătorilor pentru Libertate a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. Adresă a CCP către CC al Partidului Muncitoresc Polonez prin care s-a comunicat că un anume Brzezinschi Heinric Boleslaw a fost condamnat în 1941 pentru activitate informativă în favoarea Uniunii Sovietice şi trecere frauduloasă a frontierei. Originale.

6.08. 1959

11

574

2263

1420

Bolfan Nicolae Candidat de partid exclus în 1957 pentru că: în trecut a fost condamnat penal pentru viol, furt şi jaf; a făcut 14.01. spionaj împotriva URSS. 1963 CCP a clasat cazul, hotărâre reconfirmată în 1969 şi 1970. Originale. Bolfosu Nicolae Membru de partid exclus pentru că era un element duşmănos, străin de lupta clasei muncitoare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

36

2264

595

5.04. 1950

1

2265

83

Bolgar Ştefan (Istvan) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 27.07. relaţii. 1951 Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. Originale, copie. Bolintiş Marin I. Membru de partid exclus pentru că: a fost patron de bodegă; s-a ocupat cu specula, motiv pentru care a fost condamnat penal; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale. Boloaje Ilie Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut politică legionară. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică, CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Hunedoara. Originale.

5

2266

1421

6.03. 1952

2

2267

1419

8.12. 1960

2

575

2268

2704

Boloanţă Gheorghe P. Membru de partid exclus pentru că: şi-a declarat averea „la două poziţii” (a sa şi a soacrei sale), pentru a se sustrage de la plata îndatoririlor faţă de stat; în trecut 29.10. a fost legionar. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru transformarea socialistă a agriculturii. Originale.

5

2269

3043

Boloca Miron Membru de partid exclus pentru că la primire nu a arătat că a fost condamnat 26.12. penal la 2 ani de închisoare. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2270

1418

Bolocan Aurel D. Membru de partid exclus în 1955 pentru că în 1946, după ce s-a înscris în 18.08. Partid, şi-a rupt adeziunea. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1980. Originale.

16

2271

1417

Bolocan Constantin S. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1934-1937 a fost membru al 29.04. PNL; în 1937 s-a înscris la cuzişti şi a 1959 fost numit primar de comună. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

576

2272

1380

Bolocan Dumitru P.S. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de locţiitor (ofiţer) politic în Armată, a fost alături de elementele duşmănoase; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1961 şi 1962. Originale.

8.08. 1950

14

2273

1381

Bolocan Ioana T. Sergent-major la Miliţia oraşului Stalin (Braşov), membră de partid exclusă în 1953 pentru că din 1942 a 21.09. făcut parte din vechea Poliţie, unde a avut 1956 un post de încredere. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

2274

2978

Bolocan Nicolae Membru al Comitetului judeţean UTM Sibiu, membru de partid exclus pentru că: în 1944-1945 a fost plecat în Anglia; a sustras bani din fondul 10.04. organizaţiei. 1948 CCP a hotărât: menţinerea deciziei; să fie supravegheat; să fie ajutat să intre în producţie. Copie.

1

2275

Bolog Vasile Şef de sector la Secţia de propagandă a Comitetului judeţean de Partid Timiş, cercetat cu privire la mai multe ilegalităţi. 37/1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

2.11. 1979

17

577

2276

3388

Bolog Viorel Secretar al BOB Staţia 1, tura 3, de la Combinatul Siderurgic Hunedoara, exclus din Partid pentru că a fost 29.05. condamnat penal pentru tăinuire la furt 1981 din avutul obştesc. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

6

2277

2986

Bologa Doroftei Membru de partid exclus pentru că a sustras din fabrica unde lucra bumbac şi mătase. 19.02. Întrucât dusese o muncă pozitivă pe 1951 linie de partid şi sindicat, CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. Copie.

1

2278

3395

Bologa Ilie P. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Deşi a constatat că nu făcuse parte din Mişcarea Legionară, participând doar la 29.06. unele manifestaţii ale organizaţiei, 1981 întrucât excluderea s-a făcut cu 24 de ani înainte, timp în care nu s-a interesat de situaţia lui de partid, CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

4

2279

1382

Bologa Remus Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi; în regimul burghezo-moşieresc a fost agent fiscal de percepţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9.07. 1953

1

578

2280

1375

Bologa Vasile Şef al Serviciului de evidenţa populaţiei de la Direcţia Miliţiei Regionale Cluj, membru de partid exclus în 1962 pentru că: a întreţinut relaţii cu elemente necinstite şi duşmănoase, care 11.07. au făcut cereri de plecare definitivă în ţări 1963 capitaliste, de la care a primit diverse cadouri; a întreţinut relaţii imorale cu mai multe femei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

16

2281

1384

Bologo Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1040-1941 a făcut parte din organizaţia 15.11. legionară; alte abateri. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2282

1383

Bolohan Constantin I. (Costache) Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a activat în 19.12. organizaţia legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2283

1390

Bolohan Dragoş Maior la Comisariatul Militar „Tudor Vladimirescu”, membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legionare; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 24.12, reconfirmată în 1960, 1970 şi 1975. 1959 În 1965 a fost prins de Securitate în timp ce împrăştia manifeste cu zvastica şi, în acelaşi an, a fost internat într-un azil psihiatric. Originale.

98

579

2284

3403

Bolohan Maria Membră de partid exclusă pentru că a săvârşit acte de necinste, pentru care a 31.08. fost condamnată penal. 1981 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

5

2285

1378

Bolohan Nina Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie burgheză; 11.07. împreună cu soţul ei şi-a însuşit lucruri de 1950 la populaţia evreiască; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2286

1415

Bolohan Petru Membru al Comitetului judeţean PMR Turda, exclus din Partid pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui ofiţer ţarist 18.05. refugiat din URSS; era o persoană 1950 duşmănoasă, care s-a înconjurat de elemente antisovietice; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2287

2/1959

Bolojan Victor Prim-secretar al Comitetului regional PMR Oradea, cercetat pentru că, pe frontul antisovietic, a împuşcat un cetăţean sovietic în localitatea Vistopovici. Întrucât era vorba de o confuzie, CCP a clasat cazul. Totodată, a cerut să fie sesizate organele de stat din RP Ungară pentru a-l pedepsi pe Bolojan Ştefan, adevăratul responsabil de crimele săvârşite pe teritoriul sovietic. Originale.

5.01. 1959

17

580

2288

1416

Bölöni Andrei Membru de partid exclus în 1957 întrucât a săvârşit furturi din avutul 14.12. obştesc, faptă pentru care a fost condam1965 nat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2289

1433

Bölöni Emeric S. Şofer la Securitatea din SfântuGheorghe, membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1941-1944 a fost în anturajul unor elemente fasciste din Partidul „Crucea cu Săgeţi”, cu care a luat parte la întruniri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5.10. 1961

5

2290

1432

Bölönyi Stefan S. Şef al cadrelor administrative de la fabrica „Republica”, oraşul Stalin (Braşov), membru de partid exclus pentru că: în 1930-1944 a fost omul de încredere 21.03. al comandantului pompierilor din Braşov; 1958 s-a purtat urât cu muncitorii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu data hotărârii. Originale, copie.

6

2291

1431

Bólós Ion Lucrător de Securitate, membru de partid exclus pentru că a încercat să-şi 18.05. însuşească lucruri din instituţie. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

581

2292

1430

Boloţ Victor I. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară; pe frontul antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

8.04. 1957

43

2293

1376

Bolovan Gheorghe Membru de partid căruia în 1956 i s-a retras calitatea pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar; a fost condamnat 17.07. penal pentru furt. 1958 CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. Hotărâre reconfirmată în 1959. Originale.

14

2294

3115

Bolovan Ion Membru lăsat în afara rândurilor Partidului, întrucât din 1950 nu a mai luat parte la viaţa de partid şi nu şi-a plătit 18.06. cotizaţia. A solicitat reprimirea în Partid 1974 cu stagiul din ilegalitate. CCP a clasat cazul. Originale.

7

2295

2702

Bölönyi Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1933 a fost gardian public în serviciul Poliţiei Bucureşti, calitate în care escorta deţinuţii politici; în 1933 a fost folosit ca agent informator la „Cartea Românească”. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1957. Originale.

5.08. 1949

6

582

2296

1392

Bombescu Ion Vicepreşedinte al Sfatului Popular al comunei Traian Vuia, membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a 17.11. făcut parte din organizaţia legionară; alte 1958 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2297

1391

Bomboş Ion I. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost în bune relaţii cu elementele reacţionare şi a făcut propagandă manistă; a avut manifestări şovine faţă de cetăţenii maghiari. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2.07. 1954

1

2298

1591

Bon Petru Responsabil cu aprovizionarea la Comitetul de Partid Dolj, membru exclus 11.08. din Partid pentru că s-a dovedit a fi 1950 necinstit şi afacerist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2299

1596

Bona Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul de stat al regimului burghezo-moşieresc (notar); a 12.04. făcut politică manistă. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale.

36

583

2300

2633

Bona Mihai Secretar general la Ministerul Justiţiei şi consilier al ministrului (1948-1951), membru de partid exclus pentru că s-a înconjurat de elemente necinstite şi afaceriste, care au comis abuzuri şi delapidări, însuşindu-şi bunuri confiscate drept corpuri delicte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

-.12. 1955

19

2301

3224

Bona Nicolae Alexandru Vasile M. Membru de partid exclus în 1977 întrucât a săvârşit fapte de necinste, 16.05. pentru care a fost condamnat penal. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

3

2302

1592

Bona Petru Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a făcut parte din 18.11. organizaţia legionară; alte abateri. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2303

1598

Boncea Gheorghe N. Inspector la Ministerul Agriculturii, Serviciul învăţământ profesional, şi secretar al unei organizaţii de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că: era 23.04. de origine chiabură; era un element 1954 „decăzut din punct de vedere moral” (homosexual). CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955 şi 1960. Originale.

13

584

2304

1599

Boncea Maria Secretară la Raionul UFDR Cluj, exclusă din Partid pentru că în 1952 s-a situat pe o poziţie de nemulţumire faţă de reforma bănească. 23.06. Ţinând cont de originea ei şi de faptul 1952 că a muncit cu rezultate bune, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

2

2305

1597

Boncia Alexa T. (Alexandru) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Nimigea, raionul Năsăud, exclus din Partid în 1955 pentru că: a avut atitudine duşmănoasă faţă de politica 26.11. Partidului în problema transformării 1956 socialiste a agriculturii; în funcţiile avute a muncit formal; a fost condamnat pentru delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

2306

1400

Boncu Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 17.11. Legionară; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2307

3370

Boncuţ Emil Ioan Membru de partid exclus întrucât a săvârşit mai multe infracţiuni, pentru care 23.01. a fost condamnat penal. 1981 Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

6

585

2308

3436

Boncuţiu Constantin Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că organiza la serviciu sărbătorirea zilelor de 11.11. naştere ale unor cadre de conducere. 1982 Întrucât ulterior sancţiunea i-a fost ridicată şi şi-a retras apelul, CCP a clasat cazul. Originale.

8

2309

1595

Boncz Andrei A. (Karinka) Membru de partid exclus pentru că: fiind sub influenţa elementelor naţionaliste maghiare, a luat parte la acţiuni huliganice contra cetăţenilor români; era beţiv şi bătăuş. 27.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1952 reconfirmată în 1960. În 1964 a fost reprimit în Partid cu stagiul din 1945, iar Comitetului judeţean PMR Cluj i s-a recomandat să-l ia în evidenţa ilegaliştilor. Originale.

20

2310

2794

Boncz Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost membru al Partidului nyilasist; a avut atitudine duşmănoasă 18.08. faţă de regimul comunist; a făcut 1952 propagandă titoistă şi imperialistă; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

586

CCP a hotărât: menţinerea deciziei. şi cu care în 1949 s-a 1957 căsătorit oficial. care s-a dovedit a fi un trădător al mişcării 13. „organele în drept” să continue cercetările.01. În 1968 a fost reprimit în Partid. 10 2312 2854 Bonczos Mihai Membru de partid în ilegalitate cercetat în legătură cu căderea colectivă din 1934 de la Oradea. membră de partid exclusă pentru că a avut relaţii cu Bonczos Ştefan.Nagy Ileana) Activistă a organizaţiei judeţene a UPM Oradea. respingerea cererii. cu doi copii. 6. În 1975 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Originale. Ulterior a refuzat să se despartă de respectivul. Bonczos Ştefan (Istvan) Activist al UPM din Oradea. muncitoreşti. să fie scos din postul de la ziarul „Utunk”. Întrucât a condamnat atitudinea soţului ei. 1951 2 2313 2631 6. membru de partid exclus pentru că în 1934 a devenit agent informator al Siguranţei. CCP a propus. activist cu muncă de răspundere în UTM. Copie. duşman al clasei muncitoare.08. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP i-a menţinut calitatea de membru cu stagiul din 1945.2311 2632 Bonczos Ilona (Heyizi .01. căsătorit. Originale. organ cultural-politic din Cluj. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. 1951 19 587 . organizaţia de bază putând să o primească în rândul candidaţilor de partid. Hotărâre reconfirmată în 1956 şi 1968.

a dirijat greşit un tren. 4 2315 2995 Bondar Iuliana Membră de partid exclusă. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizani26. CCP a hotărât respingerea cererii. iar o soră şi un frate erau chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.2314 2987 Bonda Dionisie V. în calitate de acar. 27. lor.12. pe 1961 frontul antisovietic a fost decorat. 11 2317 1593 Bondoc Dumitru C. Membru de partid exclus pentru că. 1951 alte abateri. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. iar în acelaşi an organizaţia de bază a fost de acord. care a solicitat luarea în evidenţa ilegaliştilor. Originale. a ponegrit regimul politic din URSS. provocat daune. În 1968 a solicitat reprimirea în 1960 Partid.09. Originale. reconfirmată în 1957 şi 1969. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: părinţii săi au fost comercianţi. motiv pentru care a fost 1968 condamnat penal. 10 588 . Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a tamponat un număr de vagoane şi a 13. 20. 10 2316 1594 Bondoc Constantin Inspector şcolar.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1979 Comitetului municipal Bucureşti al PCR. a 13. spre rezolvare. 4 589 . Originale.10. care a solicitat să fie primit în Partid.06. în timpul unui chef şi-a pierdut pistolul. Originale. 27. Candidat de partid exclus în 1959 pentru că în 1945-1946 a participat la 31.2318 2754 Bondoc Dumitru I. Originale. În 1980 a fost primit în Partid. 3 2319 1601 Bondoc Gheorghe I.10.11. Redactor principal la redacţia publicaţiilor de comerţ. manifestaţii monarhiste şi liberale. reconfirmată în 1975. era beţiv şi 1956 afemeiat. Originale. căpitan. raionul Băneasa. membru de partid exclus pentru că: a încălcat disciplina de partid şi militară. 25. „Publicom”. 6 2320 3118 Bondoc Mircea Ofiţer la Serviciul de inspecţii şi control al MAI (1964-1973). CCP a retrimis apelul. întreţinut relaţii cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. discutând în restaurant cu alţi ofiţeri 1974 probleme de muncă. 33 2321 1600 Bondoc Nicolae Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în calitate de şef de post al comunei Dumbrăveni.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar apelantul şi-a retras apelul. 1 590 . Original. 1979 Întrucât nu îndeplinea criteriile stabilite. CCP a constatat că acuzele erau neîntemeiate şi a clasat cazul. în 1945-1946 a făcut contra. Originale. 1975 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a trimis o referinţă conţinând informaţiile cerute. Originale.2322 1130 Bondor Géza Cetăţean maghiar pentru care Partidul Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat referinţe cu privire la activitatea sa în 24. pe baza activităţii depuse 27. bandă la graniţa maghiară.06. Director general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 4 2323 3269 3 2324 3/1974 Bondrea Florica Membră de partid care a sesizat că secretarul Comitetului de Partid şi primarul comunei în care domicilia au scos-o în mod abuziv din imobilul în care a locuit timp de 20 de ani şi refuzau să-i elibereze o autorizaţie de construire a unei case pe terenul primit de la CAP. PCdR în timpul ilegalităţii. Originale.23-07. în funcţia 1954 avută şi-a însuşit mai multe obiecte de la GAS şi a întreţinut relaţii cu chiaburii.03. pe care i-a favorizat. Bondrea Aurel Gh. membru de partid exclus pentru că: în 1944 a fost ordonanţa unui colonel din armata hortystă. 5. CCP a hotărât clasarea cazului. 1974 14 2325 1401 Bondrea Ioan Preşedintele Sindicatului salariaţilor agricoli din raionul Satu Mare. în UTC.04. copii.

fost agent electoral. Bonea Gheorghe R. Originale. Originale. 22 2329 1407 2 591 . 4. Director al Siguranţei Capitalei. apoi FRN. Preşedinte al GAC „Vasile Roaită” din comuna Pişcani. la Siguranţă s-a înconjurat de vechi poliţişti. 1959 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. regiunea Baia Mare. legionară. dizolvarea organizaţiei. Originale. putând adresa cerere de primire în rândul candidaţilor. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 20. reconfirmată în 1956.2326 1402 Bondrea Ion P. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus odată cu 30. a fost membru PNŢ. în 1941 s-a înscris în organizaţia legionară. 2 2327 1403 Bondrescu Aurel I.02. Originale. asuprit populaţia săracă. pe care îi promova şi a întreţinut relaţii intime cu unele subalterne. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. membru de partid exclus în 1949 pentru că: în timpul liceului a fost abonat la un ziar cuzist şi a participat la o manifestaţie huliganică în Bucureşti. ca şef al Controlului străinilor a protejat persoane dubioase.08.01. iar ca agent de percepţie a 10. 1957 33 2328 1404 Bone Ilie Membru de partid exclus pentru că era un politician vechi.

Originale.1963 derea s-a făcut fără o cercetare temeinică. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 9. Originale. raionul Gura Jiului. Membru de partid exclus în 1960 pentru că a fost condamnat penal pentru 28. Original.05. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a fost condamnat penal pentru fals în acte publice.04. 1956 3 2332 1602 Bonea Tudor Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în perioada guvernării legionare a îmbrăcat uniforma organizaţiei. gestiune. a trimis cazul spre recercetare Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti. discreditarea conducerii GAC. 2 2333 1399 Boneu Vladimir Membru de partid exclus pentru că: a primit educaţie burgheză.2330 1394 Bonea Ioan D. a avut lipsă în 24.07. 30.05. 5 2331 1603 Bonea Oprea T. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât CCP a constatat că exclu. 2 592 . copie. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: a fost cântăreţ de biserică şi a desfăşurat propagandă religioasă în comuna Sadova. regiunea Craiova (membru în organizaţia „Oastea Domnului”). alte abateri.

4 2337 1396 Bontaş Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a cântat cântece legionare în şcoala la care învăţa. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 20. Originale.05.2334 2949 Boni Aristotel Membru de partid cercetat pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. antisovietic a avut atitudine duşmănoasă 1950 faţă de URSS. 4 2336 1397 Bonta Victor C. ca şef contabil la 1954 URCC Târnăveni a muncit în dauna cooperativei. Originale. exclus din 28. împotriva partizanilor.04. 1948 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. 1 2335 3398 Boniş Ioji Lector de filosofie şi logică la Institutul Politehnic Bucureşti. alte abateri. Copie. alte abateri. Partid şi scos din învăţământ pentru că a 1981 cerut bani studenţilor pentru a-i promova la examene.07.10. 11 593 . reconfirmată în 1960. legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului 27. Originale. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de chiabur.

1951 1 2342 3143 Boos Hagic Fost prefect al judeţului Putna (19441945). Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în trecut a fost gardian la 24. în calitate de 28.03.05. menţinerea deciziei. cârciumar a vândut ţuică în mod 1950 clandestin. Originale. 6 594 . iar Secretariatul CC al 1976 PCR a aprobat. membru de partid exclus pentru că timp îndelungat a făcut politică manistă.07. 28. 5. Originale. CCP a propus. Original. candidat de partid căruia în 1958 i s-a retras calitatea pentru că a 14. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2339 1405 Bontea Nicolae N.2338 1395 Bontea Adrian Membru de partid exclus pentru că: a servit regimul hortyst. 2 2341 1398 Bonţ Valeriu Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. 4 2340 1406 Bontea Nicolae St. întreţinut relaţii cu elemente străine de 1959 Partid şi a avut manifestări huliganice. Poliţie.07. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1980. Şef al postului de Miliţie din portul Moldova Veche. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. alte abateri.07. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

a luat parte la războiul antisovietic. Original. în funcţia avută a provocat discuţii cu caracter duşmănos la adresa conducăto-rilor Partidului şi a URSS.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. luat parte la războiul antisovietic. afemeiat şi scandalagiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât avea perspective de îndreptare. Original. căpitan. Original. Locţiitor politic la Comisariatul militar Huşi. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. scandaluri şi acte de violenţă. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. era un 1951 element beţiv.01. 1 2345 1556 Bora Gheorghe T. 1 595 . membru de partid exclus în 1950 25. 1953 2 2346 1557 Bora Ilarie I. a 10. Original. CCP a hotărât anularea deciziei.2343 1587 Bora Alexandru Instructor de partid la Comandamentul Marinei Militare. pentru că în 1938 a fost înscris în 1954 organizaţia legionară.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1952 2 2344 1586 Bora Emil Membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară.05. membru de partid exclus pentru beţii. 3. 3. Elev la Şcoala de ofiţeri de Securitate Sibiu.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi. reconfirmată în 1960. în trecut s-a ocupat cu diverse afaceri . în trecut. 16 2348 1585 Bora Nicolae P.10. a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.12. Originale. întrucât de la excludere a avut o comportare bună. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. Originale.1954 toare”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şef al Sectorului Cadre de la Comandamentul Trupelor de Grăniceri.2347 1584 Bora Iulian I. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. ca social-democrat de dreapta.04. a făcut parte din Sindicatul Galben de la CFR. sindicat condus de 22. în 1951 s-a căsătorit cu fiica unui fost plutonier major de jandarmi. 1957 37 596 . În 1962 CCP a constatat că în 26. 12 2349 1583 Bora Ştefan St. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 5. Membru de partid exclus în 1952 pentru că. reconfirmată în 1959. „reformiştii trădători ai clasei munci. 1964 şi 1966. perioada guvernării legionare toţi ucenici 1958 de la Şcoala Profesională CFR Constanţa au fost obligaţi să se înscrie în FDC. reconfirmată în 1955.

căpitan. Membru de partid exclus pentru că: era un element cu trecut politicianist care.09. Ofiţer MAI. femei etc. judeţul Sălaj. şi l-a înlocuit din funcţia de preşedinte al CAP. 1966 a divorţat în trei rânduri de soţiile 1968 pe care le-a avut. CCP a constatat că acuzele erau 10/1973 întemeiate. Original. reclamat într-o scrisoare anonimă că săvârşea abuzuri şi fapte de necinste. Boran Ştefan Secretar al unei organizaţii de partid de fabrică. atunci când a văzut că reacţiunea a fost 1950 înfrântă politiceşte. l-a exclus din Comitetul comunal de Partid şi din Comitetul de Partid pe CAP. 13. Întrucât era un element muncitor. 1974 15 2351 2997 Boraciu Calache C.). 4. copie. 1 2353 1581 2. 4 2352 1582 Boran Nicolae N. s-a înscris în Partid. membru de partid exclus pentru că în perioada 195522.06. 1952 2 597 .01. Original. motiv pentru care l-a sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”.2350 Bora Teodor Preşedinte al CAP din comuna Rus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Originale. exclus din Partid pentru că s-a lăsat antrenat de elementele foste legionare la fapte imorale (beţii. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06.

Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. Originale.03. 1980 şi 1985. 15 2357 1560 Borbath Ştefan Sergent-major de Miliţie. Hotărâre reconfirmată în 1979. 1 2355 2630 Borangic Ioan V. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a hotărât. retragere din GAC. 1 598 .12. Fost instructor de plasă la UTM Fierbinţi.2354 1561 Boranescu Nicolae I. respingerea cererii. 1944 a fost membru în Partidul „Crucea 1959 cu Săgeţi”. CCP a propus. judeţul Ilfov. 25. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 194221. (Borânescu) Membru de partid exclus pentru că era element exploatator. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. 1 2356 3159 Borangic Ştefan C.03. interesele clasei muncitoare. Original.12. Original. 1955 Ţinând cont de faptul că era un element tânăr. Original. străin de 28. membru de partid exclus pentru că din cauza unor nemulţumiri personale a făcut cerere de 15.

1961 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că a avut o comportare corectă. lb.09. Zsizsik Andrásné (Iren). Originale. 1961 CCP a hotărât transformarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. 1. 1971 (Informaţii cu privire la: Szabó Géza István. copie. Zsizsik Andras.12. perioada 1942-1944.04.) Originale. informaţiile cerute. maghiară. Szás Ferenc şi Hornyák István.03. 18 2361 1589 Borbilău Petre Candidat de partid exclus în 1957 pentru că s-a dovedit a fi indisciplinat în muncă şi a refuzat să ia parte la şedinţele 13. copii. Originale. 5 599 . 15 2359 1559 Borbely Mihai M. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1942-1944 a fost membru în Partidul „Crucea cu Săgeţi”. Notă a CCP prin care s-au transmis 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. română. de partid. Originale. alte abateri. 1959 5 2360 708 Borbély Sándor Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se trimite o informare cu privire la comportarea lui la Casa Asigurărilor Sociale din Zalău în 23.2358 1063 Bórbély Berta Persoană pentru care CC al Partidul Socialist Muncitoresc Ungar a solicitat date privind apartenenţa la PCR.

03.2362 1590 Borbily Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al regimului hortyst. Originale. membru de partid exclus în 1951 pentru că a fost 14.04.07. 4 600 . datorită educaţiei mistice. Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 s-a alăturat 25. Legionară. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 29. Fost comisar de poliţie.11. membru de partid exclus pentru că a comis abateri repetate de la disciplina de partid şi 26. Borcan Dumitru Fost ofiţer de Miliţie.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. menţinerea deciziei. elementelor duşmănoase regimului. normele de conduită morală (relaţii 1981 extraconjugale. copie. alte 1951 abateri. părăsirea familiei). Originale. 6. alte abateri. 1953 1 2363 1588 Borca Gheorghe P. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. 3 2364 3378 5 2365 1555 Borcan Marin D. a făcut parte din Consiliul bisericesc din comuna Tetiş. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Huedin. Original. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. condamnat penal pentru contrabandă cu 1956 aur. 4 2366 1554 Borcan Nicolae St.

ca locotenent de jandarmi. să fie îndepărtat din postul pe care îl ocupa la vremea respectivă în Ministerul Silviculturii. CCP a hotărât: excluderea lui din partid. ca subofiţer în armata burgheză a avut 1957 comportare brutală faţă de ostaşi. Direcţia Organizatorică a CC să ia măsuri pentru a fi deferit „autorităţilor în drept”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de responsabil al 30.07. Argeş. 29. copie.2367 1546 Borcan Titus D. 13. menţinerea deciziei.05. reconfirmată în 1960. 10 2368 3042 Borcea Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în 1946-1948 a dus activitate duşmănoasă împotriva membrilor PCR. iar el însuşi a omorât 2-3 prizonieri. CCP a hotărât că nu îndeplinea condiţiile stabilite. a fost informatorul regimentului. reconfirmată în 1980. iar 1970 Secretariatul CC al PCR a aprobat.11. 11 601 . copie. şi-a însuşit o parte din mărfurile confiscate de la negustori. Secţiei Administrative a Comitetului 1948 judeţean PMR Argeş. unde din pricina tratamentului prost au murit 600 de persoane. Originale. Originale. în timpul războiului antisovietic a fost însărcinat cu aprovizionarea lagărului de prizonieri sovietici de la Corbeni. în 1940. În 1976 CCP a propus. Originale. 12 2369 2838 Borcea Constantin Membru de partid cercetat pentru că: în trecut a fost legionar. Decizie reconfirmată în 1966.

06. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 14. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca şef al Apărării pasive.2370 1553 Borcea Gheorghe Persoană pentru care Colegiul de Partid al regiunii Ploieşti a propus 10. CCP a hotărât schimbarea deciziei în 1955 „anularea calităţii” de membru de partid. Originale. Original. alte abateri. 1 2372 1551 Borcea Leon S. în 1946 a venit 20. Original. legionară. 8 2374 1550 Borcoman Gheorghe Membru de partid exclus în pentru că era un vechi politician PNŢ.08.10. alte abateri.03. 30. 1 2371 1552 Borcea Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Serviciul MONT. a fost 1951 informatorul patronilor. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956. reconfirmată în 1985.08. confirmarea calităţii de membru de 1954 partid. 1968 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 12. CCP a hotărât acceptarea solicitării. (Bernfeld) Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: deşi era cetăţean sovietic (din Basarabia). 1 602 . în ţară. 3 2373 3003 Borcoman Aurel Gh.

Membru al BOB. Borconi Gheorghe I. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a 30. Originale. Original. 1975 4 2379 1549 Borcuti Ioan Persoană pentru care Colegiul de Partid Baia Mare a propus primirea în 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1963.02. Borcoman Octavian I. iar cazul a fost clasat. susţinut unii afacerişti. Originale. În 1973 a fost luat în evidenţă. parte din „Frăţiile de Cruce” legionare şi 1951 a luat parte la Rebeliune. exclus din partid pentru că: în perioada 1939-1941 a făcut 16. reconfirmată în 1960 (de două ori). membru de partid exclus în 1957 pentru că: a ascuns că era fiu de chiabur.06. Partid.09. 1 2376 1571 37 2377 2798 41 2378 3137 Borcsök Pavel Persoană care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate.2375 2853 Borcoman Ioan Gh. 1961. 1 603 . alte abateri. Copie. Procuror la Raionul Huedin. Director la Spitalul TBC Sibiu. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. a 24. 1960 şi 1962. reconfirmată în 1958. 1966. alte abateri. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Arad al PCR. În 1975 apelantul a renunţat la cerere. 3. 1959. 1969 şi 1970. 1955 CCP a hotărât acceptarea solicitării.01. întreţinut legături de prietenie cu diferite 1957 elemente duşmănoase.09.

06. Original. 1 2383 1574 Bordaş Emeric Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că regimul hortyst l-a 27.2380 1547 Borda Carol (Valea) Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la şedinţe legionare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lant. trimis în Germania. 23 august 1944 s-a alăturat elementelor 1956 maniste şi reacţionare din uzina în care lucra. după 22. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1. a luat parte la războiul antisovietic. 1950 CCV a hotărât schimbarea deciziei în excludere din Partid. Original.10. 1 604 . 1950 1 2381 1573 Borda Dănilă Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a fost omul de încredere al administraţiei burgheze. 3 2382 1548 Borda Simion Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur.31. la specializare.09. Original. era afacerist şi specu.

01. Original. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi ţărănistă. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul de la data deciziei.10. afaceriste. 10 2386 3111 Bordea Aurelia Membru de partid exclus pentru că 10. 1956 2 605 . de la diferite magazine a luat 1961 alimente şi băutură pe care nu le-a achitat. reconfirmată în 1960. după 15. 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară. Originale.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. părinţii săi erau chiaburi. 5. Originale.2384 1572 Bordaş Petru Al. Candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: în postul de ofiţer de Miliţie pe probleme judiciare a legat relaţii cu elemente speculante şi 23.04. Întrucât prima acuză s-a dovedit neîntemeiată şi nu a fost un element fascist. a luat parte la Rebeliune. ca învăţător a făcut politică antisovietică. 5 2385 1577 Bordea Alexandru D. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2387 1578 Bordea Dumitru R. 23 august 1944 s-a alăturat social1952 democraţilor de dreapta.

fără 22. 1 2391 23 Bordeanu Horia Inginer la Trustul de construcţiimontaj minier. să anunţe Partidul. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 19. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1 2390 2761 Bordea Petre M. membru de partid care a solicitat să fie sprijinit în probleme 28. Originale.12. 4 606 . împotriva partizanilor şi a populaţiei 1950 civile. 1977 CCP i-a explicat că cererea sa nu face obiectul activităţii instituţiei. 9 2389 1579 Bordea Niculae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut activitate legionară. a furat păsări şi a valorificat produse de la GAS. regiunea Prahova.2388 3256 Bordea Florian Membru de partid exclus pentru că la primire a ascuns că a fost condamnat 20. locative. Original. Original. iar cazul a fost clasat. Secretar al organizaţiei de bază şi subdirector la GAS Drajna. penal în două rânduri. menţinerea deciziei. 1978 CCP a propus. exclus din Partid pentru că.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.09. a expropriat şi arestat 1950 un popă.

s-a îmbătat în văzul populaţiei şi 14. Originale.09. 7. Original. Originale. iar cazul a fost trimis spre rezolvare Comitetului orăşenesc PCR Bucureşti.05. În 1967 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. 1970 CCP a hotărât respingerea cererii. 1982 7 2393 3353 5. menţinerea deciziei. a făcut diverse chefuri. s-a declarat în dezacord cu măsurile adoptate de conducerea de partid şi de stat. profitând de calitatea pe care o avea. a recomandat în Partid şi în aparatul de stat elemente duşmănoase. copie.05. 2 2395 1538 7 607 . CCP a propus. Bordeianu Emilia Membră de partid care a solicitat 14. acordarea stagiului din aprilie 1944. a sustras dosarul prin care era dat în judecată pentru nereguli financiare săvârşite înainte de 23 august 1944 la cooperativa StânceştiBotoşani. copie. Originale. CCP a retrimis cererea spre rezolvare Comitetului judeţean Suceava al PCR. 1978 3 2394 2948 Bordeianu Constantin Prefect de Iaşi. membru de partid cercetat pentru că: în 1945. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Bordei Mihai Gh. trăia în concubinaj cu văduva fostului 1948 ministru Iamandi.12. pe care l-a distrus. Membru de partid exclus care a solicitat reprimirea în Partid. alte abateri.2392 3426 Bordeanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: la locul său de muncă a provocat certuri şi scandaluri. CCP a hotărât sancţionarea sa cu „vot de blam” şi a propus Ministrului de Interne să fie mutat într-o altă Judeţeană de partid.

10 608 . de acolo a adus un pian. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în perioada guvernării 23.01. 1 2397 1539 Bordeianu Haralambie Gh. copie. antonesciene a fost subinspector şcolar la 1957 Odessa. membru de partid exclus în 1951 pentru că: tatăl său a simpatizat cu liberalii şi ţărăniştii. reconfirmată în 1960 şi 1962. Sergent reangajat la Comisariatul Militar Sebeş. Director la Agevacoop. 4 2399 1540 Bordeianu Traian S.06.01. Originale. membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în 18.2396 1545 Bordeianu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. pe 31. Originale. soţia sa a fost simpatizantă legionară. Originale.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4. Original. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 4 2398 1580 Bordeianu Marcel St. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. el însuşi a fost simpatizant cuzist şi s-a dovedit a fi necinstit. muncă. frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 1950 împotriva partizanilor.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 2403 1544 Bordos Gheorghe Responsabil cu brutăriile din Braşov. Originale.09. Original. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1951 1 609 . prejudicierea avutului obştesc. 5. trecut a depus jurământ faţă de regimul 1950 szalasist. 4.04. în articolele scrise în perioada războiului.07. 1 2404 1541 Bordoş Andrei Membru de partid exclus pentru că în 1937-1940 a activat în organizaţia cuzistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1955.2400 1543 Bordeianu Vasile Membru de partid exclus în pentru că era un element duşmănos care. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1978 CCP a propus. Original. a calomniat Uniunea Sovietică.06. apoi în Mişcarea Legionară. Original. 1950 4 2401 1542 Bordeianu Vasile (Bordianu) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost gardian de poliţie. membru de partid exclus pentru că în 11. 1951 1 2402 3231 Bordi Alexandru Membru de partid exclus în 1973 întrucât a fost condamnat penal pentru 16. 1.

6 2407 3414 Borea Mircea Membru de partid exclus întrucât a accidentat mortal o persoană. care a fost condamnat penal. Original. reconfirmată în 1959. faptă pentru 25. (II) Secretar al organizaţiei de bază de la Combinatul Siderurgic Reşiţa. 7. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 5 2408 1570 Borghida Emanuel Membru de partid exclus pentru că. 1981 CCP a propus. Originale.09. 4. 1955 6 2406 1576 Borduz Lazăr L. Originale. menţinerea deciziei. în 1950 a depus actele de emigrare în Israel. fiind sub influenţa curentului sionist.03.10. Partid în 1961 pentru că în 1940-1941 a 1962 fost membru al organizaţiei legionare. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru acte de necinste. exclus din 31. 1953 1 610 .12.2405 1575 Bördöş Ioan Preşedinte al cooperativei „1 Mai” Oraviţa.

până la 23 august 1944 s-a ocupat cu 1957 afacerile. la 1954 locul de muncă a provocat intrigi. Originale. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.09.12. copie. fost condamnat penal pentru fapte de 1973 necinste. copii. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. membru de partid exclus întrucât a 27. 1968 28 611 . 5 2412 1034 Borifcher Hana (Ana) Borifcher Ella Persoane pentru care Borifcher Rulf a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2409 1565 Borgos Elena Angajată a Securităţii. Referinţe semnate de: Petre Grosu şi Şarolta Gruia. Original. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă în 1953 pentru că: a avut comportare imorală cu diferite elemente. Originale. alte abateri. 1 2410 3102 Borhidan Gheorghe Activist al Comitetul raional UTC Vişeu.06. 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. între care unul arestat pentru spionaj. 4 2411 1567 Boriceanu Constantin Gh. 6.03. 15.

exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi a deţinut funcţii de încredere în aparatul de stat burghezo-moşieresc.11. 5 2414 1536 Borişteac Ioan I.12. 1960 10 2415 1568 Boriţa Ioan Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în munca de colector a avut 19. 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea viciul beţiei. 1952 1 612 . Originale. 1963 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 6. alte abateri. legături cu chiaburii.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2413 1566 Borisciuc Simion D. Originale. 1956 era necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2416 1569 Borla Zoltan (Berger / Bergher) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Valea lui Mihai. după ce a fost deţinut în lagărul de la Auschwitz. 4. a fost în captivitatea Armatei Americane. Original. copie.07. reconfirmată în 1964 şi 1966. Întrucât la primire arătase situaţia. copie. Original. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1940 a fost înscris în organizaţia legionară.

1 2418 1535 Borleanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a sprijinit acţiunile maniştilor. maghiară. era 1956 stăpânit de viciul beţiei. 1 2419 1533 Bornea Ion D. 30. română. nu a trăit viaţă de partid. lb. În 1955 s-a revenit cu o nouă adresă. rusă. Membru de partid exclus pentru că: în perioada antonesciană a fost agent de 19. 2 2420 289 Bornemisa György (Georg / Gheorghe) Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. a făcut parte 24. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din conducerea cooperativei. Original.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1956 s-a revenit încă o dată. Original. 1954 în care informaţia cu privire la originea socială a tatălui era corectată. Original. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. 41 613 .2417 1521 Borlea Traian Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. între care aceea că era fiu de moşier. constatându-se că era fiu de moşier. Originale.10. în 1946-1947 a făcut politică titelistă. în 23. percepţie. din „cunoscuta bandă «Ilie Lazăr»”. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei.07.11. 1946-1948 a fost cârciumar.

care a participat şi el. alte abateri. a făcut propagandă antisovie1950 tică. era un element 1961 viciat. Referinţe semnate de: Alexandru Guţan. legionară.03. 1951 65 614 .2421 1532 Bornoiu Dragomir Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 22. Adresă de răspuns a CCP către CC al PCUS. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Moş Prepeliţă) Persoană care a solicitat un „act” din care să rezulte activitatea revoluţionară a sa şi a soţiei sale. Originale. Originale.06. 1 2422 1531 Bornuz Ilie Gh.06. alte abateri. Originale. copii. 8 2424 102 Borodenko Grigori Vasilevici (Prepeliţă Mihail. reconfirmată în 1972. Membru de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a fost membru al organizaţiei legionare şi a ţinut şedinţe la 13. Original. 5 2423 1530 Boroda Pavel Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 13. Suman Maria Iosefina. Ana Pauker şi Alexandru Rogojinschi.12. în mişcarea comunistă din România. prin care s-au comunicat că în 1933 a fost condamnat la 15 ani de muncă silnică pentru spionaj în favoarea URSS. beţiv şi scandalagiu. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5. legionară.

1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9 615 . CCP a propus menţinerea deciziei. sadice şi imoralitate. membru de partid exclus pentru că era un element beţiv.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei. făcând parte din fracţiunea troţkistului Molnar Gabor. Ardealul de Nord.06. reconfirmată în 1960.05. din 25. care provoca scandaluri.03. membru exclus din Partid. 1953 Întrucât a avut purtare proastă la arestare şi la proces (şi alte abateri).2425 1529 Borodi Alexandru Miliţian la Cluj. 27. 5. şi arestat în 1947. cercetat în urma revizuirii situaţiei căderilor din 1941. Originale. Original. PC Maghiar şi PCR. alte abateri. în 1945 a fost exclus din Partid pentru atitudini brutale. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru fals în acte publice. a fost în dezacord cu linia politică 1950 a Partidului. Originale. 1970 4 2427 1528 Boros Adalbert (Bela) Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de agent voluntar în Garda controlului cetăţenesc a săvârşit abuzuri. Fost director al penitenciarului Miercurea Ciuc (1945-1946). 7 2428 1525 Boros Aron A. care a fost exclus din PC Francez. 1 2426 3030 Borontiş Walter I. Originale. după ce s-a strecurat din nou în 19. în 1946. Partid.

iar în parte motivele excluderii s-au dovedit neîntemeiate. 9.06. să fie cercetată de „organele în drept”. după 23 august 1944 a refuzat să vândă cărţi „progresiste”. 2 616 . CCP a propus: menţinerea deciziei. 3. 25. 2 2432 1564 Boros Ioan Membră de partid cercetată în legătură cu căderile din 1941 din judeţul Bihor.2429 1524 Boros Estera (Boroş) Membră de partid cercetată în urma revizuirii căderilor de la Someşeni. a prădat şi jefuit populaţia sovietică.10. CCP a constatat că la căderea sa din 1953 1943 a avut purtare slabă şi a propus să-i fie menţinută calitatea de membru deciziei. 12. Original.12. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1952 2 2430 1520 Boros Gheorghe (Boroş) Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut speculă. să fie exclusă din organizaţia de masă din care făcea parte. în 1941-1942 a vândut material de propagandă hitleristă. Întrucât în perioada ilegalităţii a fost 1954 simpatizant activ al Partidului. Original. 1950 1 2431 2672 Boros Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost negustor şi s-a comportat brutal faţă de salariaţi. Întrucât a fost informatoare a contraspionajului hortyst (la fel ca şi soţul ei). Original. Original.

Originale. revizuirea cazului Someşeni.06. 4 2436 1537 Boroş Alexandru Membru de partid exclus pentru că în calitate de controlor financiar a fost 27. Hotărâre reconfirmată în 1968. membră de partid cercetată în legătură cu 28. membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. era „chiaburoaică”. să fie cercetat de „organele în drept”. să fie demascat ca informator. Original. 1955 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membră. 1 617 . Originale. să fie scos din postul deţinut. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. condamnat penal pentru acte de necinste. 12 2434 1558 Boros Suzana Plutonier la Miliţia raională Oradea. (Boroş) Dispecer la Fabrica „Ianoş Herbak”. Original. alte abateri.12. Întrucât a fost informator al Contraspionajului hortyst. CCP a hotărât: 10. la căderea din 1941 a 1953 avut purtare slabă.12. excluderea lui din Partid şi din 1952 organizaţiile de masă.2433 1562 Boros Iosif I. CCP a propus menţinerea deciziei. 3 2435 1522 Boros Tereza (Sarosi Terezia) Membră de partid exclusă pentru că: 20.03.

în timp ce era muncitor la fabrica de vagoane din Györ. el însuşi fiind o perioadă negustor. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru de partid. într-un lagăr administrat de armata 1960 americană.04. a plecat în Germania. Membru de partid exclus pentru că în februarie 1945. mahalagioaică.11. 1952 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru de partid. unde a fost internat 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi cerut să fie scos din postul deţinut. 8 2440 1523 2. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. era cunoscută ca o femeie uşuratică şi 25.05. Originale. 22/1972 anonimă se spunea că în postul avut ar fi 1972 obţinut foloase necuvenite. Originale. Ungaria. membru de partid cercetat pentru că într-o sesizare 23.2437 1527 Boroş Ana Membră de partid exclusă pentru că: în 1937 şi-a deschis cârciumă. a continuat să se îndeletnicească cu afacerile. Întrucât acuzele nu s-au verificat. 4 2439 Boroş Francisc (Boraş) Director al Fabricii de ţigle şi ceramică „Mondial” din Lugoj. 1951 1 618 . de unde s-a întors în septembrie acelaşi an. Original. judeţul Odorhei. Original. CCP a hotărât clasarea cazului. Boroş Gavrilă Secretar-casier la Sfatul Popular al comunei Beclean.02. 1 2438 1526 Boroş Andrei A. în calitate de funcţionar.

09. naţionalist. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” şi trimiterea în producţie pentru că: în 1938 a frecventat Casa Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale. cercetat 11. Boroş Stefan Responsabil de cadre la Sfatul Popular orăşenesc Oradea. a atras atenţia Comitetului judeţean PMR Cluj pentru atitudinea sa nejustă. dar i-a menţinut-o pe cea de trimitere în producţie. Boroş Matilda Responsabilă de partid în comuna Bonţida. a avut 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Totodată. 30/1955 în legătură cu însuşirea din locuinţa unui 1951 fost moşier a unei cantităţi de mobilă. 9 2442 2852 6. student la Şcoala Centrală din Moscova a PCUS. în funcţia avută s-a comportat dictatorial.2441 Boroş Karol Fost secretar al Comitetului regional de Partid Galaţi. judeţul Cluj. în lupta contra reacţiunii şi a chiaburimii s-a lansat în „certuri şi dueluri verbale cu epitete”. ieşiri ostile regimului. 1954 3 2444 1623 Boroş Vasile Membru de partid exclus pentru că: era un element şovin. CCP a hotărât anularea sancţiunii.10. sancţionată cu „vot de blam” pentru că: „a dus munca sectar” şi a întrebuinţat metode de comandă.06. 1 619 . întrucât nu a ajutat-o să lichideze slăbiciunile pe care le avea în muncă. Fără decizie. 1948 1 2443 1563 3. Originale. Originale.07. aur şi pietre scumpe. Copie. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. 6. 6 2448 1624 4 620 . 1951 14 2447 1611 Borsic Carol C. În 1958 i s-a ridicat sancţiunea şi i s-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. Borsoveczki Adalbert A. 1952 30 2446 2731 Borsi Iosif I. Membru al PC Cehoslovac care. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe front a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. s-a dovedit a fi necinstit şi duşman al Partidului. Membru al CC al UPM. însă propunerea a fost 1963 respinsă. Originale.01. era un element carierist şi individualist. cercetat pentru că: la căderea din 1934 şi în închisoare a avut purtare proastă. (Béla) Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1943-1944 a făcut parte din 18. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. În 1970 i s-a respins cererea acordare a stagiului din ilegalitate. data deciziei. În acelaşi an. reconfirmată în 1956.01. iar în 1965 a fost reprimit în partid. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a cerut Comitetului regional PMR Banat să-l primească în Partid fără stagiu de candidat. CCP a propus Secretariatului CC încadrarea lui în Partid cu stagiu de la 15. a solicitat primirea în Partid.2445 1622 Borozan Iosif Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă naţionalistă şi antisovietică. Originale.02. 1959 şi 1960.05. după ce s-a repatriat. Originale. Partidul „Imredi”.

07. Deoarece excluderea a fost făcută fără 14. Original. 14. 3 621 . 1950 1 2451 1619 Borş Ioan A.11. de grevă. 3. Originale.07.09. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid exclus în 1952 pentru că era chiabur şi exploata braţe de muncă. 4 2450 1620 Borş Constantin Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a fost legionar activ.2449 1621 Borş Alexandru Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1937-1940 a fost spărgător 23. a făcut propagandă în favoarea reacţiunii. o cercetare temeinică. Originale. copie. 3 2452 1618 Borş Ioan Gh. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1940 a fost legionar. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a trimis cazul 1961 spre recercetare Comitetului regional PMR Iaşi. Originale. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1956 meiate.

că în 1940-1941 a fost membru al 1960 organizaţiei legionare. în timpul 19. când şi-a dat seama că nu se poate sprijini pe „fugarii” cu care acolo luase legătura. Membru de partid exclus pentru că în 1968. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 6 2455 3075 Borşan Alexandru I. Originale.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fiind plecat într-o excursie în străinătate. a luat parte la prinderea paraşutiştilor sovietici. iar după 23 august 1944 a refuzat să se „repatrieze”. reconfirmată în 1975. 1. Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în 1940 a devenit cetăţean sovietic.09. războiului antisovietic s-a înscris voluntar 1958 la Şcoala de subofiţeri de jandarmi. Secretar al Comitetului raional PMR Pecica.2453 1617 Borş Ioan S. exclus din Partid în 1959 pentru 22. 1972 13 622 . 3 2454 1616 Borş Petru Şt. după ce a ajuns în Austria s-a rupt de grupul de excursionişti români cu care plecase şi a rămas la Viena. Originale. de unde s-a reîntors în ţară după trei ani. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Întrucât principalele acuze s-au dovedit neîntemeiate. Originale. Originale. în 1942 a primit din partea Guvernământului Transnistriei misiunea să elibereze autorizaţii şi permise pentru populaţia civilă. reconfirmată în 1958. 21.08. În 1978 CCP a constatat. Originale.09.2456 1615 Borşan Dumitru Şef de serviciu la Direcţia Generală a Securităţii Statului. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost comandant de pluton şi comandant al Sectorului de jandarmi din Slobozia-Tiraspol. unde s-a purtat prost cu ostaşii. membru de partid exclus în 1952 pentru că: era de origine chiabură. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2. s-a dovedit a fi 1953 necinstit.04. Borşan Ioniţă I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1955 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. 3 2458 2778 31 623 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat constatarea. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1983. fiind sub influenţa propagandei fasciste antonesciene. cu fiica unui negustor. că apelantul a fost greşit încadrat în Partid. 1970 reconfirmată în 1973 şi 1976. a plecat pe frontul antisovietic. era căsătorit 28. 1952 5 2457 1614 Borşan Ion Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din cadrele vechii Armate burgheze. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. avea un cumnat fost legionar şi o altă rudă care a făcut parte din vechea Poliţie.

03. Originale. menţinerea deciziei.06. a căutat să 23. 3.) Originale. 1977 CCP a propus. a săvârşit repetate acte 26. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. datorită consumului excesiv de băuturi alcoolice. 3 624 . 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost membru al organizaţiei „Baros Sövetseg”. 1960 6 2460 1612 Borşi Carol Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în trecut a deţinut o prăvălie şi o cârciumă. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. (Excluderea a fost anulată şi a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. alte abateri. Deoarece excluderea a fost făcută fără o cercetare temeinică. copie. reprobabile.04. membru de partid exclus pentru că era beţiv şi provoca scandaluri. Originale. Original.01. 2 2462 3179 Borta Pavel Membru de partid exclus în 1975 pentru că.2459 1613 Borşe Gheorghe Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Valea Vinului. 1963 4 2461 1610 Borşoş Iosif Membru de partid căruia în 1950 i s-a anulat calitatea pentru că: a fost şofer al ataşatului comercial american. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Maramureş. inducă în eroare Partidul susţinând că a 1953 avut activitate în mişcarea comunistă ilegală.

3 2464 3300 Bortaş Natalia (Burcă) Membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.02. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1980 CCP a constatat că nu îndeplinea criteriile cerute şi a hotărât clasarea cazului. Originale. republicană. revoluţionare să fie luat în evidenţă.) 1980 CCP a recomandat Comitetului judeţean Suceava al PCR luarea ei în evidenţă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 2465 1626 Bortemir Emin E. a deţinut un atelier şi a exploatat muncă salariată. 5. (Fraţii săi au luptat în Spania 29. Original. 3 2466 1628 Bortnyk Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1941 s-a înscris în Partidul Ardelenesc.2463 3299 Bortaş Dumitru Membru de partid.07. Originale.02. alte abateri. Membru de partid exclus în 1947 pentru că: în 1938-1940 a fost legionar 12. A solicitat ca pentru activitatea dusă în cadrul mişcării muncitoreşti 29. 1950 1 625 . soţul Nataliei Bortaş (Burcă) şi cumnat al lui Mihail Burcă. activ.03. Original.

a deţinut un atelier de cizmărie. a avut 1953 nereguli în gestiune.2467 1625 Bortstein Izidor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de foşti 16. negustori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 626 . era un element afacerist. 27. Originale. Originale. condusă de legio31. Original. de blam cu avertisment” pentru că a adus 1981 daune cooperativei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în care a exploatat muncitori.05. în 1946 a 1960 luat parte la şedinţe ale PSD-Titel Petrescu. 8 2470 2616 Borţan Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la crime împotriva populaţiei sovietice de la Odessa. reconfirmată în 1962. Originale. nari. membru de partid sancţionat cu „vot 27.02. judeţul Olt. 2 2468 3073 Bortuzzo Anton Membru de partid exclus pentru că: în 1933 a demisionat din PSD şi s-a înscris în PNŢ Maniu. în timpul detenţiei (1943) s-a declarat german şi a cerut Comisiei de repatriere să fie repatriat în Germania. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1941 a fost condamnat penal 1972 pentru deţinere ilegală de armă şi efecte militare. în 1940-1941 a fost şeful Secţiei manufactură şi textile a cooperativei „Aurora. 5 2469 3335 Borţa Petre Preşedinte al CAP Cârlogani.08.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1958 19 627 . 1951 4 2474 1630 Borţun Dumitru M.03. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1930. 1957 4 2473 1629 Borţoi Tănase Director adjunct la Direcţia Generală DCA. În 1965 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. Mecanic-şef pe nava „Midia”. medicamente şi alte articole). Originale. iar Secretariatul CC al PMR a hotărât.2471 3311 Borţan Sebastian C. 4. CCP a propus. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste (contrabandă cu 31. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în trecut a făcut politică legionară. cu dreptul de a se adresa organizaţiei de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. reconfirmată în 1959 şi 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. membru de partid exclus în 1952 pentru că a transportat cu maşina şcolii pe speculantul Nicu Gălăţeanu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 2472 1627 Borţescu Alexandru R.02.12. pentru care 1980 a fost condamnat penal în Turcia. reconfirmată în 1985. Original. Şef al Biroului administrativ de la Şcoala de şefi de post de Miliţie din Alexandria. 3. acceptarea cererii.

Original. a fost 25.2475 1631 Borţun Nicolae Responsabil organizatoric la Fabrica de încălţăminte „Kirov” din Bucureşti. Originale. 5 2477 1440 Borugă Ion P. exclus din Partid în 1953 pentru că: în 22. postul avut a urmărit scopuri personale. 2 2476 1485 Borţuş Nicolae (Neculai) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. 5 628 . diverse abuzuri. pentru care a fost 1963 condamnat penal. Director al Organizaţiei Comerciale Locale (OCL) Turnu Severin. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru de partid exclus în 1962 întrucât a săvârşit 18.03.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 avea viciul beţiei. condamnat penal de trei ori pentru 1958 neglijenţă în serviciu.

copie. alte abateri. CCP a hotărât transformarea deciziei în „anularea calităţii” de membru. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a făcut parte din aparatul de oprimare şi represiune al regimului burghezo. moşieresc. în calitate de şef al Sectorului carnet şi statistică de la Comitetul orăşenesc PMR Craiova.2478 2801 Borugă Nicolae Prim-secretar al Comitetului de Partid al Raionului Pleniţa. 5. regiunea Dolj. Boruz Ştefan Membru de partid exclus în 1952 pentru că: nu a dus viaţă de partid. Original. la fel ca şi autorii sesizărilor. În 1963 şi 1966 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar lipsurile sale să fie prelucrate în şedinţa Comitetului regional. să fie cercetaţi mai mulţi responsabili cu cadrele din Regionala de Partid. Original. În 1961. verificat pentru că: a numit ca activist al Sectorului de verificare al raionului un fost legionar. pentru încercarea de a induce în eroare a Partidul.04. CCP a propus: să fie criticat. Judecător la Tribunalul Vaslui. a fost exclus din Partid pentru că şi-a însuşit banii din cotizaţii.06.29. elementele duşmane indicate. 1951 24 2479 1435 5. a sprijinit elementele duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. s-a căsătorit cu fiica unui 1954 moşier. a bătut un fiu de ţăran sărac. 1957 4 2480 1436 Boruzescu Tudor N. a făcut greutăţi în acţiunea de creare a întovărăşirilor agricole. alte abateri. 1 629 . a pus în funcţii de conducere la cooperative şi la Trustul Morilor subofiţeri deblocaţi. Originale.

CCV a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. 1950 Întrucât excluderea s-a făcut pe baza referinţelor unor persoane cu care apelantul a avut conflicte.08.2481 1437 Borza Mihai Responsabil al Grupei sindicale din cadrul Reviziei de vagoane CFR Lugoj.09. regiunea Bârlad. în 1949 calitate de subprefect al judeţului Tutova (1945) a luat şperţ şi i-a sprijinit pe legionari. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2484 1512 Bosănceanu Gheorghe Responsabil cu cadrele în organizaţia de partid şi preşedinte al cooperativei din plasa Răducăneni. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. s-a purtat ca un zbir cu ţăranii şi 12. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost cuzist şi era fiu 14. membru de partid exclus pentru că 1955 ameninţa muncitorii şi îşi bătea soţia. de chiabur.01. cu evreii din detaşamentele de muncă. 3 2483 1488 Borzoş Francisc Membru de partid exclus pentru că în 24. trecut a făcut parte din Partidul Nyilas. Original. Original. 1 2482 2608 Borzaş Cornel Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 2 630 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 12. ca pretor al plăşii Pueşti. Original. a înfăptuit o crimă. Tutova (19431944).

comandant de regiment în Trupele de Securitate. Original. Activist la Comisia locală a sindicatelor Buzău. în 1954 a acţionat 1958 împotriva unei „bande” din Făgăraş. „bandei” Uţă. în funcţia deţinută a avut o 1956 comportare imorală (beţii.02. fiind îmbolnăvirea celorlalţi copii. a tras cu pistolul). în perioada evenimentelor din Ungaria. alte măsuri. CCP a hotărât: anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam cu avertisment”. rezultatul 10. iar în 1955 a condus unitatea în zona Rădăuţi. CCP a hotărât anularea deciziei.) Întrucât a avut o poziţie autocritică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 3 2487 1513 Bosman Persida (Tokai) Membră de partid exclusă pentru că: în calitate de responsabilă a creşei de copii de la Filatura Daci. reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. legionară.2485 1493 Boscu Iacob Gh. lichidând doi „bandiţi” din grupul lui Motrescu şi a prins unul. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică 16.04. Originale. (În 1948 a participat la prinderea 18. 1 631 . 5 2486 1494 Boscu Marin P. a purtat discuţii cu caracter nepartinic şi naţionalist. Ofiţer. legături cu femei uşuratice.07. membru de partid exclus pentru că: în 1944-1946 a făcut politică ţărănistă. din 1956. din lipsă de vigilenţă a primit un copil bolnav de o boală venerică. Bucureştii Noi. la 1954 inventar i s-au găsit lipsă 10 cutii de compot şi 100 de napolitane.

09.04. se comporta brutal cu soţia sa şi consuma cantităţi excesive de alcool. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată în 1956 şi 1960. reconfirmată în 1960. cupură ziar. CCP a propus.11. penal pentru fals şi însuşirea unei sume 1959 de bani. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a scris articole cu conţinut antisovietic.2488 3182 Bosoancă Constantin Dan Z. Membru de partid exclus pentru că: frecventa localurile publice. 1952 25 632 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea atitudine 23. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la prinderea partizanilor şi a fost decorat. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la prinderea partizanilor. 7 2491 1509 Bossum Ştefan F.04. necorespunzătoare faţă de colegii de 1977 muncă. a fost condamnat 15. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. 13 2489 1515 Bosog Nicolae N. 9. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. Originale. alte abateri. 4. 1957 3 2490 1517 Bosoltea Gheorghe I. Originale. în calitate de controlor economic (1946-1947) a susţinut elementele afaceriste.

2492 3158 Bostaca Dumitru (Bostacă) Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru luare de mită. menţinerea deciziei. 1 2495 3164 Bostan Dumitru Membru de partid exclus în 1974 pentru că: a întreţinut relaţii extraconjugale cu diverse femei. CCP a propus. Copie. necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi a patronat acte de teroare. a comis fapte de 26. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. menţinerea deciziei. a recomandat scoaterea lui din funcţie. Originale.11. 1948 Întrucât acuzele s-au verificat. unealtă credincioasă a regimului 21. Hotărâre reconfirmată în 1985. Originale. care privea cu ură 1951 politica muncitorească. în calitate de şef de cuib în Mişcarea Legionară. 11 2493 1518 Bostan Aftenie Membru de partid exclus pentru că a fost pretor al plăşii Tulcea (numit de PSD). Original. 3 633 . 1976 CCP a propus. 1 2494 2851 Bostan Dumitru Prefect al judeţului CâmpulungMoldova. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. De asemenea.09.09. 16. membru de partid cercetat pentru că în 1940-1941. burghezo-moşieresc.02. a săvârşit 15.

19. regiunea Bacău. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 5 2497 1495 Bostan Gheorghe C. fost condamnat penal pentru huliganism. a fost 16. exclus din Partid pentru că în 1939-1940 a activat în organizaţia legionară. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. Originale.07. Originale. condamnat penal pentru că a acoperit 1956 faptele săvârşite de elementele necorespunzătoare cu care s-a înconjurat. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1956 meiate. 3 2499 1497 Bostan Ioan I. Membru de partid exclus pentru că a 11. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Director al GAS Serbeşti.08. Originale. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luptat pe frontul antisovietic.2496 1519 Bostan Gheorghe Activist la Secţia de propagandă şi agitaţie a Comitetului regional de Partid Bacău. 5 634 .03.03. a avut legături cu chiaburii. alte abateri. 2 2498 1507 Bostan Gheorghe I. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.

Membru de partid exclus pentru că: în 1937 s-a înscris în Partidul cuzist. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut manifestări antisovietice şi a adăpostit în casă elemente duşmănoase.2500 1496 Bostan Ion C.04. alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi primirea lui în Partid ca membru nou. 1950 până în 1944. Basarabia. Membru de partid exclus pentru că a fost comisar în poliţia burghezo. 9. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru motive neprecizate. Original. cazul a fost clasat. în 1941 s-a dus la Cernăuţi. 4 2501 1498 Bostan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1936 a luat parte la pelerinajul legionar Moţa şi Marin. Hotărâre reconfirmată în 1967. Originale. 6 2503 1500 Bostan Vasile I. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. sub regimul sovietic. în 1969 a fost repus în drepturile de membru de partid. 1955 15 635 . întrucât şi-a retras apelul. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. în 1940 a fugit din 30. 1 2502 1499 Bostan Vasile C. când s-a refugiat din nou.02.14. însă. Originale. În 1958 a solicitat acordarea stagiului din 1945. la Orhei. 1940 a luat parte la o şedinţă legionară. În 1959 a fost exclus din Partid pentru că în anii 1940-1941. Originale.08. moşierească. în 18.

CCP a propus menţinerea deciziei. 4 2505 1502 Bosteag Gheorghe Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că în 1941 s-a refugiat din calea Armatei Roşii.09. Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1941-1942. alte 1965 abateri.10. 10 636 . pe frontul antisovie29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru 12. tice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. Originale. Originale. 1950 1 2506 1489 Boşcenco Ştefan Membru de partid exclus pentru că în timpul stagiului militar (1951-1952) a 17.12. membru de partid sancţionat în 1961 cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: a săvârşit o serie de abateri de 19. Original. 7 2508 3291 Boşneag Dimitrie Toma Director al Întreprinderii „Marmura” din Simeria. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a participat la jefuirea colhozurilor. Originale. că: în trecut a activat în organizaţia 1960 legionară.2504 1501 Bostănică Ion V. 1 2507 1511 Boşică Gheorghe Director al Laminorului de ţevi din Roman. la disciplina de partid şi de stat. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei.02. 1959 alte abateri. reconfirmată în 1979. avut manifestări duşmănoase faţă de 1954 URSS şi regimul de democraţie populară. alte abateri.05.

Originale. începând din 1932. cercetare temeinică. 23 2511 1503 1 2512 1505 3 2513 1508 47 637 . antisovietic a fost decorat. s-a manifestat ca legionar.03. a fost 21.03. influenţat de elementele legionare. CCP a recomandat 1963 Comitetului regional PMR Banat recercetarea cazului.2509 1516 Boşoiu Petrache Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul 12. Original. reconfirmată în 1960 (de două ori). (Buştenaru) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a obţinut un loc de muncă prin susţinerea politicii lui Argetoianu. Originale.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Boşteanu Constantin Şef al Secţiei Artă şi cultură al Raionului PMR Baia (1948-1953). războiul antisovietic. 1960 5 2510 1510 Boşoteanu Florea Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu mic-burghez şi în anturajul unor legionari activi. (Decizia a fost menţinută). 5. alte abateri.07. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 30. Boştinaru Ilie I. Originale. a făcut 1959 afaceri speculative. exclus din Partid pentru că: a luat parte la 16. alte abateri. Boştina Constantin Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a comis o serie 1954 de acte de necinste.11. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. unde a participat la 1954 jafuri şi a fost decorat. iar în anii 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare.

1973 41 2515 3125 Boştiog Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. a săvârşit acte de necinste. 1951 7 2517 1668 Bota Alexandru Persoană pentru care s-a propus primirea în rândul candidaţilor de partid.01.08. Original. CCP a propus. reconfirmată în 1980. 1 638 . 4. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost judecat pe 1975 baza Legii 18. a avut atitudine duşmănoasă faţă de PCR.04. întrucât nu a trăit viaţă de partid şi. nu s-a mai interesat de situaţia sa. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al PSD. 1. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. În 1982 a fost reprimită în Partid. dobândind astfel bunuri în mod 18. 3 2516 1669 Bot Silviu Gh. A solicitat să fie examinat cazul său şi să fie reîncadrată în Partid. în calitate de gestionar. menţinerea deciziei. după verificare. ilicit. însoţit de declaraţii în care renunţa la calitatea de membră. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1955.2514 3087 Boştină Petria Membră de partid exclusă pentru că a trimis de două ori carnetul de partid la CC al PCR. Originale. şi anularea încadrării ca membru de 1955 partid din anul 1946. în timpul secetei a făcut afaceri cu alimente. CCP a hotărât respingerea propunerii 17.02.

1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut 1950 ieşiri şovine. judeţul Mureş. CCP a hotărât: menţinerea deciziei.09. 1 2519 2858 Bota Gheorghe Secretar al Comitetului de plasă Lăpuş. Originale. când soţul său a divorţat de ea pe motive 28.08. legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 2521 1698 Bota Ioan (Costin) Responsabil de cadre al organizaţiei de bază din comuna Band. să 29. cu care în 1946 a plecat în Palestina (împreună cu acesta a participat la o şedinţă sionistă). să se verifice averea pe care a acumulat-o în urma metodelor necinstite. exclus din Partid pentru că: a întreţinut 12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că a făcut diverse afaceri. Copie.06. în 1945 s-a recăsătorit cu un negustor.2518 1670 Bota Clara (Segal) Membră de partid exclusă pentru că: în trecut soţul ei a fost funcţionar la Legaţia Română din Berlin.07. legături cu elemente chiabure. 1 639 . a lucrat ca guvernantă la diferiţi 1950 boieri. Original. fie deferit justiţiei pentru a răspunde de 1948 faptele comise. rasiale. din 1941. alte abateri. avea aceeaşi mentalitate burgheză. 1 2520 1671 Bota Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 29. Original. ea însăşi a fost traducătoare la Misiunea Militară română de pe lângă Legaţie.

Întrucât motivul principal de excludere (că ar fi acţionat împotriva unităţii de acţiune a clasei muncitoare) s-a dovedit neîntemeiat. 1 2524 2984 Bota Mihai M. alte abateri. Ulterior a făcut cerere de acordare a stagiului de partid din 1928. Originale. a făcut greutăţi Frontului Unic Muncitoresc. solicitare acceptată. a declarat că renunţă la calitatea de membru de partid. Membru de partid exclus pentru că: în munca de organizare a sindicatelor din judeţul Făgăraş. 22 640 . a dezbinat muncitorii din întreprinderi.10. 1957 4 2523 1700 Bota Mihai Membru de partid exclus pentru că în 15. de după 23 august 1944. alte abateri. când s-a înscris în PSD. 4.2522 1699 Bota Ioan I. Originale. Original. deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu 1968 stagiul avut anterior. în 1946 a refuzat să meargă în alegeri cu BPD. (Ion) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. trecut a fost şef de cuib legionar. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care în 1970 a fost exclus din nou.01. CCP a hotărât anularea 15. pentru că nu i s-a dat satisfacţie. CCP a hotărât transformarea sancţiunii în „retragerea calităţii” de membru.12. A condiţionat însă primirea în Partid de acordarea unei pensii de ilegalist şi.

4. Originale. în 1945. a murit de hepatită epidemică.10. 4 641 .01. era un element 1962 afemeiat şi avea viciul beţiei. întrucât fiica sa a născut un copil fără să fie căsătorită. Cadru al Miliţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut scoaterea lui din cadrele învăţământului. Titularul dosarului nu a făcut apel. Originale.44/1957 2525 (vol. 3 (vol. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a participat la 25. 1957 29 (vol. I-II) Bota Nicolae Secretar al Comitetului regional de Partid Cluj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 5 luni. câteva şedinţe legionare. sancţiunea de „mustrare”. În urma apelului.04. iar copilul a fost dus la Casa Copilului unde. exclus din Partid pentru că în timpul studenţiei a făcut propagandă antisovietică şi a participat la şedinţe legionare. secretar al organizaţiei de bază.09. 1953 2 2528 1685 Bota Vasile Gh. CCP i-a menţinut 17. în timp ce făcea parte din 23. sancţionat cu „admonestare” pentru „atitudine nepartinică”. Copie.12. I) 1683 Idem. 1957 Originale. Bota Vasile Profesor la Liceul mixt german din oraşul Stalin (Braşov). a primit 1947 mită. II) 2526 2850 Bota Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a fost primar în comuna Moghilev. Original. Comitetele de control cetăţenesc. 1 2527 1686 1.

iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat.05. Hotărâre reconfirmată în 1980. şi-a însuşit. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. o sumă de bani din Fondul special. CCP a propus. Activist al CC al UTM. cu care avea un copil. 22. în care susţinea pe Ion 24. (În realitate. reconfirmată în 1960. Membru de partid exclus în 1978 pentru că a comis ilegalităţi şi a pretins bani sau alte foloase necuvenite.01. căsătorindu-se 13. pentru respectivele fapte a fost „reţinut” doi ani pentru reeducare.2529 1687 Botău Ion St. a divorţat de soţia sa. cu fiica unui fabricant.06. fiind introdus în lagărul de la Slobozia.12. Originale.) CCP a constatat că a fost înscris în scriptele MAI după indicaţiile Partidului şi a propus Direcţiei de Cadre să ia măsuri ca numele său să fie şters de acolo. membru de partid exclus pentru că a compus poezii fasciste. membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente duşmănoase regimului. Botârloianu Dumitru D. 1948 1 2532 3279 Botea Vasile V. Botea Mihalache Membru de partid cercetat pentru că în 1945 a fost trecut în toate registrele Ministerului de Interne ca legionar. menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1957. 70 2530 1454 3 2531 2856 6. 8 642 . Ofiţer de Securitate la Regiunea Stalin (Braşov). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. el era informator acoperit. prin 1956 fals. Copie. Antonescu şi calomnia URSS şi Armata 1951 Sovietică.

Membru de partid exclus pentru că: în 1937 a fost informatorul Legiunii de Jandarmi şi provocator. pentru reîncadrare urmând a se adresa organizaţiei de partid de la locul său de muncă. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 6 2535 1678 4 2536 1677 1 643 . reconfirmată în 1959. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2533 2627 Boteanu Constantin Gh. 18. perioada frontului antisovietic 1951 o avea neverificată. 1963 CCP i-a acordat stagiu de la 23 august 1944. 10. Originale. Bacău. patronilor. membru de partid exclus pentru că: a servit interesele 10. cărora le făcea favoruri. Activist la Comitetul regional de Partid Constanţa. Boteanu Ioan B. Preşedinte al Sindicatului Forestier Dărmăneşti. Original.07. 1947 În 1961 s-a constatat că acuza principală era neîntemeiată. 60 2534 1679 Boteanu Dumitru N. în calitate de preşedinte al Sindicatului CFR s-a dovedit necinstit. Ţinând cont de activitatea lui poziti1954 vă.10. alte abateri. acordarea stagiului din 1939. Originale. Originale.08. care a solicitat 19. motiv pentru care sancţiunea i-a fost ridicată. membru de partid exclus pentru că a întreţinut relaţii cu chiaburii. Boteanu Petre Activist al CC al Frontului Plugarilor.

(Măgureanu Sanda) Profesoară.09. reconfirmată în 1960. 1958 5 2541 1672 Botez Constantin Membru de partid exclus pentru că 24.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. soţul ei era fiu de moşier şi 17.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.03. a cerut să fie ţinută în evidenţa „organelor în drept” şi să fie scoasă din învăţământ. Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat voluntar pe frontul antisovietic. 6. membră de partid exclusă pentru că: a trăit în anturajul elementelor duşmănoase.2537 1676 Boteanu Săndiţa A. era un element afacerist şi vicios. Originale. 2 2538 1675 Botescu Constantin D. 5 644 . duşman al regimului. alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3. Originale. Originale. 2 2540 1673 Botez Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de Cruce legionare”. a renunţat la apel. Întrucât între timp i s-a dat 1956 posibilitatea să devină candidat de partid. 1952 5 2539 1674 Botez Alecu Persoană care a cerut clarificarea situaţiei de partid. întrucât a rămas neverificat. reconfirmată în 1958. 10. Originale. iar CCP a hotărât clasarea cazului. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. în 1946 a fost condamnat penal pentru bigamie.

Şef al Secţiei Organelor conducătoare de Partid.2542 1697 Botez Constantin Activist la Secţia de propagandă şi agitaţie a Comitetului raional de Partid Sânicolaul Mare (1950-1951). sindicale şi UTM de la Regiunea PMR Putna. cercetat pentru că: ar fi promovat în funcţii de răspundere elemente duşmănoase. 2 2543 1696 7 2544 1695 1 2545 1694 6 645 . reconfirmată în 1970. alte abateri.07. Botez Elena Membră de partid exclusă pentru că: fiind urmărit de Siguranţă. în 1937 soţul ei a plecat la Viena. căruia i s-a anulat calitatea de membru deoarece a cerut să plece în regiunea Iaşi. Originale. Original. însă restul acuzelor erau neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a constatat că apelantul a dat dovadă de lipsă de vigilenţă faţă de rudele sale. 28.06. iar Secretariatul CC al 1951 PMR a aprobat. unde a 23. scoaterea sa din funcţie şi trimiterea în producţie. avea neînţelegeri în familie.04. a avut legături de prietenie cu legionarii. Botez Gheorghe C. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: a luptat pe frontul antisovietic. pentru că 28. Original. avea fraţi legionari notorii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Botez Ion I. 1955 Întrucât situaţia sa nu a fost analizată temeinic. participat la evacuarea forţată a populaţiei 1950 civile. în 1937 a mers la 12.12. În august acelaşi an. iar în 1947 a dus-o 1954 înapoi. Viena să-şi ia fiica.

2546 2857 Botez Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din cercurile 24. femei). Originale. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. 1 2549 1663 Botez Pavel Secretar al organizaţiei AP Bacău. 5 2548 1662 Botez Nicolae I. 26. Botez Teodor Membru de partid exclus pentru că: a fost ofiţer superior în vechea armată. 1 2550 1658 1 646 . CCP a hotărât acordarea stagiului din 1970 1930. Original.08. să fie cercetaţi Luca Golovanu. Copie. 1950 era un pasionat jucător de cărţi. luat parte la acţiuni împotriva partizanilor 1950 sovietici.08. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. alte 1950 abateri. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a 14. Ana Golovanu şi Mudiţ. ducea o viaţă uşuratică (chefuri. la acţiuni împotriva partizanilor. 9. care au propus să fie primit în Partid. 1948 1 2547 417 Botez Nicolae Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. alte abateri.07. Originale. conducătoare ale partidelor reacţionare.

15. 1954 3 2554 1729 Botez Tudor Gh. CCP a hotărât anularea deciziei. Originale. copie. 4 647 . Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi la acţiuni împotriva partizanilor.05. 8 2552 1657 Botez Traian D.1959 le. manifestări duşmănoase. exclus din Partid în 1952 pentru că şi-a însuşit banii de la CAP Laza. Originale. Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.06. 3 2553 1656 Botez Trifan Fost activist la Judeţeana PMR Vaslui. În 1966 sancţiunea i-a fost ridicată. a avut 19. motiv pentru care a fost condamnat penal. avută anterior şi sancţionarea cu „vot de 1955 blam”.2551 1680 Botez Traian D. Preşedinte al Comisiei de revizie a Comitetului raional de Partid Murgeni. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea 19. Hotărâre reconfirmată în 1962 şi 1965. CCP a hotărât clasarea cazului. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1946 s-a 1951 încadrat în PNŢ.10. Originale. Originale. 5. Întrucât apelantul a recunoscut acuze.

1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară. Locţiitor politic de companie la Regimentul de Securitate Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar de partid al plăşii Negreşti. 1 2556 1727 Botezan Eugeniu V. luând parte la toate acţiunile huliganice întreprinse de respectivele 13. ulterior a 16. dată fiind poziţia lui autocritică.11. Membru de partid exclus pentru că în 29.07. 4 648 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2557 1682 Botezan Ioan Gr. 1954 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. regiunea Iaşi. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că.05. Original. Originale. fost condamnat penal pentru delapidare. 14. organizaţii politice. a făcut afirmaţii antipartinice. Originale. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut politică cuzistă şi legionară.2555 1728 Botez Vasile P. Fost secretar al Filialei ARLUS Ilfov. s-a recomandat organizaţiei de bază să-i examineze cererea de primire în rândul candidaţilor de partid. membru de partid exclus pentru că: folosea metode de comandă. 1960 În acelaşi an. reconfirmată în 1955. Originale. sub influenţa propagandei burgheze.07. căpitan. a 1953 avut manifestări reacţionare. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 13 2558 1688 Botezan Petre P.

09. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original. 1 2562 1691 Botezatu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1946 a fost în anturajul unor elemente reacţionare şi făcea propagandă împotriva Partidului. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat 25. 1951 alte abateri. Original. copie. în 16. Activist la Secţia de agitaţie şi propagandă a Comitetului judeţean PMR Buzău. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. Originale.01. CCP a propus. Originale. munca avută şi-a însuşit din bunurile 1949 organizaţiilor. a avut manifestări reacţionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. moşieresc (ca ajutor de comisar la 1985 Chestura Poliţiei din Sibiu). 9. 1958 4 649 .03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. menţinerea deciziei. 4 2560 1689 Botezatu Constantin Secretar de plasă.2559 3354 Botezan Remus Membru de partid exclus pentru că înainte de 23 august 1944 a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo26. membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu legionar. 1 2561 1690 Botezatu Damian S. parte la acţiuni împotriva partizanilor.

10. 3. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. fiind şi primar.10. avea viciul beţiei. Original. a întreţinut legături cu 14.2563 1692 Botezatu Ecaterina Activistă la Raionul de partid Iaşi. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cărora le-a divul. Originale. exclusă din Partid pentru că: era fiică de chiabur. 4 650 . 1952 1 2565 1661 Botezatu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur cârciumar. 1954 1 2564 1693 Botezatu Gavrilă Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat la cuzişti. Original. 14 2566 1660 Botezatu Janică V. elemente duşmănoase. 5. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi 19. (Jănică) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1936 s-a înscris şi a activat în Partidul cuzist.12. a avut abateri de la morală. i-a recomandat să se adreseze organizaţiei 1957 de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid.01. Originale.1960 gat secretul de partid. a fost condamnat penal pentru acte de necinste.

2567 1659 Botezatu Spiridon Comandant de companie la UM 03869 Bacău. CCP a hotărât clasarea cazului. părinţii săi s-au ocupat cu negustoria şi au avut atitudine duşmănoasă faţă de Partid şi regim.05. candidat de partid exclus în 1958 pentru că: nu a făcut eforturi pentru ridicarea nivelului 30. Originale. 22/1954 „provocatoare”. Originale.01. nu i se dădeau o funcţie şi o retribuţie mai 1980 mari. Botezatu Toader Membru de partid exclus pentru că a refuzat să mai plătească cotizaţia şi să participe la viaţa de partid. Original. copii. motiv pentru care a propus clasarea cazului. 44 2570 2685 4.04.06. Botezatu Vasile Persoană exclusă din rândul candidaţilor de partid pentru că: în anii 19481949 s-a ocupat cu specula. adresate lui Petru Groza. CCP a clasat cazul. prin care i se imputau anumite aserţiuni 10. cercetat în urma sesizării mitropolitului Banatului. avându-şi originea în conflictele de natură personală. 1954 CCP a constatat că cele imputate erau neîntemeiate. său politico-ideologic şi profesional. 1958 1 651 . Întrucât şi-a recunoscut abaterile. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „retragerea calităţii” de candidat de partid. Vasile Lăzărescu. Întrucât şi-a recunoscut lipsurile şi şia retras apelul. 4 2568 3317 5 2569 Botezatu Vasile Vice-preşedinte al Sfatului Popular al regiunii Timişoara. pe motiv că 25. locotenent-major. alte 1959 abateri. Originale. a făcut parte dintr-o bandă care se ocupa cu spargerea vagoanelor de marfă.

1 652 . Originale. regiunea Gorj. în 19451950 1948 s-a ocupat cu negustoria. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. unde a făcut parte 14. exclus din Partid în 1957 pentru că în trecut a făcut parte din 10.2571 1664 Botezatu Vasile N. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. din Comisia de triere a evreilor. trecut a fost şef de post de Poliţie. reconfirmată de CCP în 1966. membră de partid exclusă pentru că s-a 29. era beţiv şi afemeiat.08. membru de partid exclus pentru că: în 28. Membru al Comitetului raional de Partid Turnu Severin. copii. bigotă şi străină de 1949 „morala proletară”. 25 2574 2947 Both Ecaterina Responsabilă cu cadrele la CFR Cluj. 3 2572 1665 Botgros Atanase Preşedinte al Comitetului Provizoriu al comunei Văgiuleşti.02. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia legionară.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1941-1944 a fost agent la Siguranţa din Cernăuţi. a dus 1951 activitate de subminarea a transformării socialiste a agriculturii. reconfirmată în 1960 şi 1961. 1 2573 1666 Botgros Ion C.12. dovedit a fi necinstită.

03. trecut a fost poliţist.03. care şi-a părăsit familia. Originale. 6 2576 1470 Both Teodor Membru de partid exclus pentru că în 27. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Cercetător la Institutul Politehnic Cluj. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de administrator la diverse firme. s-a 12. reconfirmată în 1958 şi 1963. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 10. nu a controlat articolul de 1954 fond. care a apărut cu greşeli politice. 1 2577 1469 Both Viorel Comandant de companie la Batalionul de Securitate Dej. a avut lipsuri în gestiune. alte abateri.09. membru de partid exclus în 1958 pentru că: a exploatat braţe de muncă.2575 1471 Both Francisc Fost secretar al judeţenei UPM Hunedoara. căsătorit cu fiica unui chiabur. alte 1962 abateri. ca redactor la ziarul „Drumul 28. membru de partid exclus în 1958 pentru că era un element beţiv şi afemeiat. 5 653 .11 socialismului”. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02 1959 4 2578 1468 Botha Liviu V.

Originale. cu menţiunea că din 1941 a fost membru al PCF. în 1938-1946 a fost în Franţa. pentru care a fost 1952 decorat.11. Original.03. s-a dovedit necinstit. membru de partid exclus pentru că şi-ar fi însuşit mărfuri. iar activitatea lui din Franţa nu putea fi verificată.2579 1467 Botici Zaharia Gh. CCP a hotărât anularea încadrării în Partid şi a cerut să fie scos din funcţia deţinută. Întrucât CCP a constatat că acuza era 1951 neîntemeiată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. unde a făcut parte din Rezistenţa Franceză – FTP (Franctirori şi Partizani). Întrucât a ascuns purtarea proastă la căderi. În 1955 a fost reîncadrat în Partid cu vechimea din 1946. Plutonier la Miliţia Arad.06. a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 4. a fost membru al PC Francez. 1952 38 654 . la căderile avute a avut purtare proastă în faţa duşmanului de clasă. 2 2580 1455 Botilă Marcu Administrator la Oficiul CFR. misiuni speciale. cu care a făcut afaceri. membru de partid cercetat pentru că: fiind membru al UTC din 1931. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din poliţia burghezo-moşierească. 2 2581 1847 Botnar Octav (Bodnar / Bundorf Osvald) Inspector la Direcţia Vămilor. 27. a îndeplinit 21. Original.

exclus din Partid în 1952 pentru că. 1954 1 2583 1452 Botoacă Constantin Secretar al Comitetului de Partid din plasa Cilău. Originale. faptă pentru care a fost condamnat penal. regiunea Bucureşti. 2 2585 1450 Botoc Ioan Membru de partid exclus în 1951 pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar. 8. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 15 655 .2582 1453 Botnaru Constantin Magazioner la GAC „Ilie Pintilie” din Dorneşti. regiunea Suceava. CCP a hotărât anularea deciziei. a ascultat posturi de radio imperialiste. 24.08. ca primar de comună şi-a 24. sancţiune care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. 1956 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. în calitate de pădurar.01. Original. a încălcat dispoziţiile Ocolului Silvic. pe care l-a vândut la piaţă. regiunea Cluj. raionul Brăneşti. membru de partid exclus în 1952 pentru că a furat o cantitate de grâu. 1954 1 2584 1451 Botoagă Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Progresul. alte abateri. a distrus carnetul de partid al soţiei sale. exclus din Partid în 1949 pentru că: a avut abateri imorale. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. 6. a promovat în munci de răspundere elemente imorale. raionul Rădăuţi.06. Original. sprijinit rudele chiabure.

alte abateri.02. copii. 3. avea un frate „fugit” în Franţa. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. întreţinea legături cu socrii săi chiaburi. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost subofiţer de jandarmi şi a făcut politică liberală. 1 2587 1466 Botoncea Alexandru Membru de partid exclus în 1953 pentru că. fiind trimis la Şcoala de Partid de 6 luni.05. 8.06. care încă de la arestarea sa în 1925 a devenit informator al Siguranţei române. motive pentru care a propus cercetarea lui de către „organele în drept”. Membru de partid exclus în pentru că: în trecut a fost ofiţer activ. cu care întreţinea legături. alte abateri. reconfirmată în 1966. antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. CCP a constatat că: era un vechi trădător al clasei muncitoare. a afirmat că acolo este ca întrun „lagăr imperialist”. Originale.2586 1472 Botoman Ion R. a făcut speculă. 1957 10 2589 1458 Botos Iosif Membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor din 1941 (Acăţari). Originale. a umblat în stare de ebrietate şi a întreţinut legături cu diverse femei. şi-a neglijat 1951 familia şi copiii. 5. 1954 1 2588 2790 Botoran Ştefan D. a dus o politică de aţâţare contra URSS. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a ţinut legătura cu contraspionajul hortyst. 1953 70 656 . pe frontul 13. Originale.

Originale.05.12. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care în ilegalitate s-a alăturat mişcării muncitoreşti. Original. 1952 Întrucât era un element muncitoresc. 3 657 . membru de partid exclus pentru că: fiind implicat într-o altercaţie într-o cârciumă. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.2590 1461 Botos Traian Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 24.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2591 2733 Botoş Aurel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de inspector pentru Legea speculei a primit mită de la diverşi negustori. a căsătorit cu fiica unui fost moşier 1955 dislocat. s. împotriva populaţiei civile. Membru de partid exclus pentru că în 1960 a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru uneltire contra ordinii 28. a rănit mortal un negustor şi mai uşor alţi doi consumatori.28. sociale (a trimis o scrisoare anonimă cu 1976 conţinut „calomnios”). Original.05. 2 2592 1456 Botoş Elek Angajat al Poliţiei judiciare din Oradea. 3 2593 3144 Botoş Ioachim L. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. în acţiuni anarhice. s-a lăsat antrenat de către troţkistul Gavril Molnar 21.

2594 1457 Botoş Ioan L. s-a dovedit necinstit.04. 5. 4 658 . 4 2595 1459 Botoş Ştefan K. membru de partid exclus pentru că: în 1932-1938 a avut manifestări şovine. Director al Direcţiei regionale de statistică Baia Mare. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a 24. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1942 s-a înscris în Partidul fascist „Imredi”. Originale. în 1942-1944 a urmat Şcoala de teologie din Oradea. a luat şperţ. Originale. făcut parte din Mişcarea Legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. calitate de gestionar. a fost membru al organizaţiei „Centrul Naţional de Muncă”. reconfirmată în 1964.09.06. Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. în 18. 1960 4 2596 1460 Botoş Titus V. ca şef al 27. Biroului juridic al Poliţiei Populare şi şef 1961 al Legiunii de jandarmi a judeţului Maramureş. 19 2597 1462 Botoşan Dumitru A.03. s-a înconjurat de elemente duşmănoase.

Întrucât faptele i-au fost tendenţios 1964 interpretate.2598 1463 Botoşan Maria Membră de partid exclusă pentru că: în 1920 a fost spărgătoare de grevă. alte abateri. a 31. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a făcut parte din conducerile diferitelor 21. Originale. 2 659 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. 25. 6. 1 2599 1464 Botoşneanu Maria Membră de partid exclusă pentru că în 1940 a făcut propagandă antisovietică în Basarabia şi s-a refugiat în România. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 1950 1 2600 1667 Bott Iuliana (Kaszteiner) Membră de partid exclusă pentru că sub influenţa lui Bott Ştefan (element duşmănos. organizaţii naţionaliste. avut legături cu elemente social-demo1950 crate de dreapta. titelist) ar fi neglijat munca de partid. alte abateri. Original.05.05. a fost om de 1954 încredere al lui Emil Haţieganu.04. 5 2601 1465 Botu Grigore Director la Direcţia Generală GAS din Ministerul Agriculturii. Original. Original. CCV a hotărât excluderea ei din Partid.

1948 4 2603 3105 Boţa Maria Membră de partid exclusă pentru că a 19. Original. în calitate de activistă a Direcţiei Treburilor CC al PMR. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. fost condamnată penal pentru fals în acte.01. pentru ca în 1956 CCP să-i admită cererea. Ulterior. obştesc. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1934.01. Originale. menţinerea deciziei. CCP a hotărât primirea ei în partid ca membru nou. 8. 3. a solicitat acordarea stagiului de partid din 1934. 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei. verificată întrucât la căderea din 1940 a avut purtare proastă.04. 1982 CCP a propus. cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de răspundere în Partid.03. 4 2604 1684 Boţa Nicolae Responsabil artistic la Ansamblul Artistic al CGM. 5 660 . CCP a propus acordarea stagiului cerut.2602 2629 Boţa Elisabeta (Negruti) Secretară a Uniunii sindicatelor de salariaţi casnici. Originale. 1941 2 2605 3421 Boţan Simion Membru de partid exclus pentru furt şi complicitate la delapidare din avutul 30.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. a fost negustor şi comandant al garnizoanei legionare Târgu Neamţ. s-a căsătorit cu o 29. fată de origine germană. în calitate de 1948 funcţionar la Fabrica de ulei CFR din Titu. a convieţuit cu 26. menţinerea deciziei. Originale. a sustras ulei pe care l-a vândut la preţ de speculă. abateri. membru de partid exclus în 1975 pentru că: a săvârşit repetate abateri de la ordinea şi disciplina militară. 1 661 . alte 27. 1979 CCP a propus. 1971 legionară. deşi era căsătorit. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1955.07.03. 4 2607 3289 Boţoc Viorel Subofiţer de Armată.03. Originale. Originale. 4 2609 2859 Boureanu Eduard Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară.09. o altă femeie. Hotărâre reconfirmată în 1985. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2606 3049 Boţoc Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 19. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 9 2608 1490 Bouleanu Stan Membru de partid exclus pentru că: era un element cu trecut fascist şi atitudine duşmănoasă faţă de URSS.

exclus din Partid pentru că: a refuzat să ducă la îndeplinire sarcinile de partid şi a aruncat carnetul.09.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb.05. legionare. Scriitor. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.2610 1492 Boureanu Florin Membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în „Frăţiile de Cruce” 20. CCP a hotărât clasarea cazului. (În perioada 1934-1948 a fost soţia lui 1955 Radu Boureanu. şi a hotărât clasarea cazului. II) 2613 1754 Boylla Bronislav Activist la plasele PCR Sebeş şi Aiud (1945-1946). română.07. 24. A 16. Întrucât acuzaţiile nu s-au putut proba. s-a primit o notă de la Securitate. 1 2611 1491 1 22/1957 2612 (vol. 18. Original. solicitat reîncadrarea în Partid şi 1965 acordarea unei pensii speciale pentru activitate în ilegalitate. aşa cum pretindea. Originale. maghiară. alte abateri. era beţiv şi imoral. se ocupa cu diverse afaceri. 1957 32 (vol. CCP a constatat că nu a contribuit cu bani la Ajutorul Roşu. în care 1957 se spunea că înainte de 23 august 1944 a avut legături cu elemente dubioase. Original.09. scriitori legionari şi că ar fi fost în slujba Siguranţei. Idem. Originale.09. Copie. I) 2691 1 (vol. I-II) Boureanu Radu E. 3 662 . membru de partid pentru care 18. Boureanu Natalia Membră de partid exclusă pentru că a avut atitudini nejuste faţă de colectivul în care lucra.

Original. de origine sănătoasă. acţiuni împotriva populaţiei civile şi a 1951 partizanilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. Original. Original. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar şi vameş în porturile Corabia şi Constanţa a fost 23. 5. trecut a fost membru al PNŢ-Maniu. 1953 2 663 . 1 2616 1608 Bozan Alexandru P. 16 2615 1607 Bozagiu Constantin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a participat la 22.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a făcut afaceri. a fost decorat.2614 2792 Boza Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 26. informator al Siguranţei. CCP a hotărât anularea deciziei.05. membru de partid exclus pentru că din lipsă de vigilenţă şi-a pierdut carnetul de partid. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Ţinând cont că era un element tânăr. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. 1959 reconfirmată în acelaşi an. 1950 alte abateri. 1 2617 1605 Bozbici Cornel Redactor la revista „Flacăra” din Bucureşti. Originale.

în posturile deţinute s-a dovedit 18. 25 2621 886 Bozero Lajos Cetăţean bulgar cercetat în urma cererii Ambasadei Bulgare la Bucureşti de a i se confirma activitatea depusă în perioada 1921-1923 în PCdR.03. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. copii. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. Originale. română. Originale. bulgară. 1960 şi 1961. Membru de partid exclus în 1949 pentru că în 1937 s-a înscris în organizaţia legionară. CCP a constatat că nu întrunea 1980 condiţiile cerute.11 1963 14 664 .07. cupură ziar.12. reconfirmată în 1959. Originale. apoi a fost numit şef de cuib de către şeful de garnizoană legionară Ion Mureşan. Originale. 18. fotografie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5.2618 1604 Bozbici Ioan Al. 22. 25 2620 3350 Bozdog Emil Membru de partid care a solicitat luarea în evidenţă pentru activitate dusă în ilegalitate şi acordarea unei pensii. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era căsătorit cu fiica unui chiabur. 1960 4 2619 1606 Bozdoc Gheorghe I. necinstit.

04. Originale.12. 7 2625 2014 Bracaciu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a avut activitate legionară.2622 2618 Bozocea Toma T. Originale. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere.06. motiv 12. Fost responsabil organizatoric şi membru în Biroul Comitetului judeţean PCR Câmpulung Muscel. Originale. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Legionară. 1 2624 1609 Boztuna Gevdet Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: era un element dubios. reconfirmată în 1958 şi 1969. fiind şef de cuib. exclus din Partid pentru că a furat de la gazda sa bijuterii de mare valoare şi alte lucruri. 23 2623 1749 Bozon Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 15. pentru care în 1945 a fost închis în 1950 lagărul de la Caracal. a propagat misticis1952 mul. 1 665 .10. În 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. burghezo-moşiereşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 13. care în trecut a activat în partidele 24. alte abateri. În 1950 a fost condamnat la 1 an închisoare pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale. cerut să fie scos din munca de secretar al 1948 Sindicatului metalo-chimic.

apoi de secretar al Comitetului Provizoriu din comuna 15.08. 27.05. partid şi nu şi-a plătit cotizaţia. Original. Totodată. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. încadreze în muncă la una dintre unităţile 1971 economice din judeţ. 1981 CCP a propus. Original. În 1972 a fost exclus din Partid şi a făcut apel. a recomandat Comitetului judeţean Vaslui al PCR să-l ajute să se 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1977 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 6 2627 3066 14 2628 2012 1 2629 2009 3 666 . Bradin Gheorghe V. alte abateri. Miniş.2626 3413 Bracău Vasile Membru de partid exclus pentru că timp de 11 luni nu a participat la viaţa de 25.12. a întreţinut relaţii de prietenie cu 1957 elemente duşmănoase (chiaburi). Întrucât motivele s-au dovedit a fi 1954 neîntemeiate. menţinerea deciziei. Bradea Maria Membru de partid exclus pentru că sa căsătorit cu fiul unui chiabur. menţinerea deciziei. a comis repetate abateri de la disciplina de partid şi profesională. Originale. Brad Nicuşor Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. iar dacă refuză să examineze dacă mai poate rămâne membru de partid. căruia i-a divulgat secretul de partid.12. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. în calitate de casier la Autobaza Bârlad. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de notar.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. ţinea legătura cu comandantul militar şi îi furniza informaţii. a fugit de sub regimul sovietic. Original. 27 2631 2008 Bradu Boris I. să fugă din 1950 nou.11. sub regimul Antonescu a fost comandant al lagărului de evrei Galaţi. pentru ca în 1944. CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost condamnat 1956 penal. alte abateri. alte abateri. Originale. În 1959 s-a constatat că decizia de reîncadrare în Partid a fost făcută pe baza unui referat care conţinea concluzii nereale (semnat de instructorul Constantin Micşunescu) şi. decizia a fost 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost menţinută decizia din 1953. în consecinţă. a fost omul de încredere al burgheziei. era un element cu activitate dubioasă. după ocuparea Bucovinei de către URSS. la 14. 2 2632 2007 1 667 . întrucât învinuirile care i sau adus erau neîntemeiate. În 1968 s-a revenit încă o dată asupra deciziei.04. Bradu Chirică Membru de partid exclus pentru că: în 1940. anulată şi a fost încadrat în Partid cu 1953 vechimea avută anterior. Original. bani. Decizie reconfirmată în 1960 şi 1966. apropierea trupelor sovietice.David (Herscovici David) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Poalei Sion”.01.2630 2797 Bradu Amos . a revenit în 1943. fiind reîncadrat în Partid cu stagiul din 1945. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de şef al unei secţii a GAS Popricani a delapidat mai multe sume de 10. În 1955.

în 1947 s-a căsătorit cu 20. reconfirmată de CCP în 1957. a 1968 fost condamnat penal pentru delapidare din avutul obştesc. în timp ce era socotitor la CAP. care avea 1957 comportare imorală şi „gâtuia critica venită de jos”.2633 3000 Bradu Constantin V. redactor şef al ziarului. Originale. prin 1951 căsătorie. a luat parte la războiul antisovietic. 19. a trimis la CC al PCR o scrisoare anonimă prin care calomnia politica Partidului de 19. transformare socialistă a agriculturii. nu a luat poziţie faţă de lipsurile manifestate de Vasile Topan. Originale. s-a înconjurat de elemente chiabure.04. o funcţionară de la Banca de Stat care a 1951 simpatizat cu legionarii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2636 2617 Bradu Mihai Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a întreţinut legături intime cu o fostă legionară.11. 4 2634 2006 Bradu Elias Membru de partid exclus pentru că. URSS şi-a însuşit diverse lucruri. de la populaţia civilă a 25. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 3 2635 2005 Bradu Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat voluntar la o şcoală militară în Germania.06. 2 668 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. Membru de partid exclus pentru că: în 1956. Originale. în calitate de redactor şef adjunct la redacţia ziarului „Făclia”.

1 2638 2003 Bradu Vladimir Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. Original.11. exclus din Partid pentru că: în trecut a deţinut un depozit de vinuri şi a exploatat forţă de muncă salariată.2637 2004 Bradu Sultana Membru de partid exclus pentru că provenea dintr-o familie burgheză. a scos fişă pentru plecarea în Israel. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că: în 1940. Bucureşti. în 1941 a 19. plecat pe frontul antisovietic. Original.01. 1 2639 2662 Brafman Iancu Secretar al organizaţiei de bază de la Baza de aprovizionare nr.07. unde a 1954 participat la masacrele împotriva civililor. împreună cu fiica sa. 1954 1 669 . în 1944 a făcut afirmaţii duşmănoase la adresa Armatei Sovietice „eliberatoare”. a refuzat să se întoarcă în Hotin. în 1950. 4 Centrocoop. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un 22. Original. element uşuratic şi scandalagiu. 3. în 1847-1948 a făcut parte din organizaţia sionistă „Ichud”. după ocuparea Basarabiei de către URSS. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid.

Originale. motiv pentru care a fost reprimit în Partid cu stagiul din 1945. membru de partid exclus pentru că: în 1933-1937 a fost membru al PNŢ. 22. CCV a hotărât menţinerea deciziei. În 1958 CCP a transformat excluderea 1951 în „anularea primirii” în Partid. unde a fost decorat cu „Coroana României”.07. CCP a solicitat Comitetului orăşenesc PCR să-i analizeze cererea. mişcarea sindicală. de colaborare cu patronii. 13 670 . s-a înscris în FRN şi a fost ales senator. În 1965 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. în 1940 s-a înscris în Partidul Naţiunii.05. 14 2641 2927 Bragadireanu Cornel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de conducător în mişcarea sindicală şi membru al PSD. a luat parte la războiul antisovietic. iar nu cea a luptei de clasă. a promovat linia reformistă. Originale. în 1949-1953 a fost internat administrativ în „coloniile de muncă”. după 23 august 1944 a făcut greutăţi în 28.2640 2000 Braga Constantin T. Director al Învăţământului în Ministerul Silviculturii (1948). În 1968 s-a hotărât repunerea sa în drepturile de membru de partid. În 1963 s-a constatat că motivele excluderii şi anulării calităţii erau neîntemeiate. 1967 Pentru atitudinea sa politică din trecut.

1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. membru de partid verificat. a avut comportare nedemnă faţă de deţinuţi. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Deleni. unde. 1. şedinţa de partid în stare de ebrietate. Originale. exclus din Partid pentru că în trecut 10. şi pentru că în funcţia 1954 deţinută avea o atitudine împăciuitoristă. Braharu Niculae Activist la Raionul de Partid Bârlad. Originale.2642 1998 Braghina Ion D. În 1961 excluderea a fost menţinută.06. Întrucât a renunţat la apel. 9 2644 2015 9 2645 1632 1 671 . Original. exclus din Partid în 1952 pentru că: în timpul funeraliilor lui Stalin a venit la 15. Originale. a fost prins sustrăgând o cantitate de cereale. CCP a hotărât să fie pus în discuţia organizaţiei de bază. a făcut parte din organizaţia legionară. în calitate de paznic de întreprindere. regiunea Iaşi. Contraspionaj. alte 1954 abateri. raionul Hârlău. până la 23 august 1944. decizie reconfirmată de CCP în 1955 şi 1960. în 1957. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1950 a fost gardian la diferite penitenciare.11.10. Întrucât a ascuns Partidului că în 1942 a fugit din România în Ungaria. 1959 5 2643 1997 Bragye Iosif Preşedinte al Tribunalului Militar Teritorial Oradea. În 1954 a fost exclus din Partid. reconfirmată în 1960 şi 1962. CCP a hotărât clasarea cazului. iar la revenire a fost arestat şi anchetat de 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Brahariu Vasile I.

6 672 . CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. politica partidelor istorice şi fasciste. s-a ocupat cu 1971 specula de fructe şi zarzavaturi. Original. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu data rezolvării apelului.2646 2781 Braia Mia (Blaga Maria) Membră de partid exclusă pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a făcut parte din echipele de propagandă pentru susţinerea războiului de la posturile de radiodifuziune. 7.07. întreţinea relaţii cu elemente burgheze. 1 2648 1634 Braica Ion I. Original. a fost informator al Poliţiei.10. fiica unui chiabur. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. 23. Originale. Originale. iar motivele s-au dovedit neîntemeiate. 1 2649 3057 Braica Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din „sindicatul galben”.04. a întreţinut legături cu 1955 elemente reacţionare. s-a căsătorit cu 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Întrucât până în 1965 nu a contestat excluderea. a avut atitudine potrivnică PCR. care a făcut 25. 1966 3 2647 1633 Braic Emil Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist.

05. până în 1950 a exploatat muncă salariată. liberală . Original. 11. 1 2652 1929 Braiter Domnica Activistă la Comitetul raional de Partid Turnu Severin. CCP a hotărât 1955 anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. a fost sancţionată cu „admonestare scrisă”. a susţinut şi a făcut politica partidelor reacţionare. Originale.02. Original. Original. în trecut a făcut politică 24. dacă îndeplineşte condi. exclusă din Partid pentru că ar fi avut legături cu „banditul” Trocan şi ar fi divulgat secretul de partid.2650 1927 Braina Ioan Persoană care a solicitat să fie primită în rândul candidaţilor de partid . CCP a hotărât ca organizaţia de bază 29. să-l primească. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. Pentru că „a creat mahalagisme”. a luat parte la războiul antisovietic 1953 (perioadă neverificată). în 1946 a făcut propagandă manistă.07. Întrucât motivele excluderii s-au 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2651 1928 Brait Nicolae Membru de partid exclus pentru că: era chiabur.1955 ţiile conforme cu Instrucţiunilor CC al PMR. în 1940 s-a încadrat în Mişcarea Legionară. 1 2653 1931 2 673 . Braiţiu Ion Membru de partid exclus pentru că: în calitate de notar a făcut parte din aparatul de stat burghezo-moşieresc. dovedit neîntemeiate. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.

Originale. sancţionat cu: scoatere din aparatul de partid. Originale. 1 2656 1935 Bran Constantin Al. Membru de partid exclus pentru că în 1949 a fost condamnat la 6 luni de închisoare pentru neglijenţă în serviciu. Originale. 4 674 . 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. a hotărât clasarea cazului.12.12. regiunea Bacău. 25. raionul Moineşti.2654 1932 Braja Mihai Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 a activat în organizaţia 29. iar apelantul a fost achitat). 1957 Întrucât şi-a recunoscut vina în mod autocritic şi a lichidat cu viciul beţiei. dovedit neîntemeiat (procesul în cauză a 1965 fost rejudecat. trimiterea într-o altă muncă şi neacordarea concediului anual legal. 7 2657 1933 Bran Ilie Alexandru Primar al comunei Măgireşti.01. 19. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. mergea să bea împreună cu ei. Întrucât CCP a luat la cunoştinţă că 1957 nemulţumirile apelantului au fost rezolvate de Regionala de Partid Oradea şi acesta s-a declarat mulţumit. în loc să lupte împotriva chiaburilor. legionară.01. 4 2655 1934 Bran Aurel Activist al Comitetului raional de Partid Gurahonţ. Întrucât motivul excluderii s-a 14. exclus din Partid pentru că şi-a neglijat sarcinile şi.

Originale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară. 6 2659 2912 Bran Nicolae M. 4. Originale. a făcut 1951 propagandă manistă. 1958 14 2662 1938 Branaş Anastasie Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar s-a dovedit a fi un element şperţar în dauna ţărănimii sărace.07. neglijat familia. Membru de partid exclus pentru că a devenit un element beţiv.02. 1 675 . a fost membru al PNŢ. 26.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2658 1936 Bran Ioan V.02. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 28. 1967 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2660 1970 Bran Nicolae N. afemeiat şi şi-a 16. Original. 2. Originale. reconfirmată în 1960. 1966 3 2661 1937 Bran Vasile I. Membru de partid exclus pentru că în 1945-1946 a făcut politica PNŢ-Maniu şi a participat la acţiuni duşmănoase împotriva forţelor democratice.

9.01. 1962 4 2666 2089 Brânduşa Damaschin Persoană care solicitat să fie încadrată în Partid.10. Legionară. 2. în care a favorizat elementele exploatatoare şi necinstite. Întrucât în 1921-1929 a fost agent al Siguranţei. exclus din Partid pentru activitate legionară şi condamnat penal pentru patronarea prostituţiei cu minore. a întreţinut relaţii cu Ilie Băncilă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât respingerea cererii. mină a completat ştate de salarii fictive. 1 2665 2044 Brandula Ioan I. ca preşedinte al Tribunalului Popular al raionului Caransebeş. 1956 faptă pentru care era cercetat de Procuratură.02. 2 2664 2046 Brandabur Toma Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 22. motiv pentru care a fost arestat şi cercetat de Securitate. 1951 1 676 . Original. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. în calitate de normator la o 26. Membru de partid exclus pentru că: în 1955-1960. Originale. a dat mai multe sentinţe „neobiective”.05.2663 1923 Brancu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

a 12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 15. care i-a sprijinit pe speculanţi.) Originale. după 23 august 1944 s-a dovedit a fi un element 22. 27. 1 2668 2042 Branişte Lazăr Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 1951 şi-a însuşit o sumă de bani din cotizaţia la sindicat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. necinstit. 2 2670 1648 Brânzei Aurelian Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1940 a fost poliţist la Chişinău. Original.04. Original. CCP a stabilit că decizia a fost luată 1962 fără o cercetare temeinică. luat parte la strângerea populaţiei civile şi 1950 internarea ei în lagăre. 6 2669 1653 Brânzan Vasile Membru de partid exclus pentru că s-a preocupat de interesele sale personale.06.08. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1953 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.2667 2085 Brânduşescu Marin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. (În acelaşi an a fost reîncadrat în Partid.05. 1 677 . Original.

CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. a servit conştient regimul fascist de dictatură 27. antonesciană şi în 1946 s-a manifestat 1951 ostil regimului comunist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. după 23 august 1944 a avut o atitudine consecvent duşmănoasă faţă de PCR.12. sindicat al administraţiei. sovietic. pentru că: era de origine micburgheză. organizaţie iredentistă. alte abateri. 2 2672 1911 Braserman Kivu Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. cu funcţie de consilier comunal. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Originale. 1950 1 678 . Original. demisionând din armată. 4 2674 2033 Braşoveanu Axente Membru de partid exclus pentru că: începând din 1933 a făcut parte din Liga antirevizionistă. 1 2673 1913 Braşov Dumitru Gh. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. în calitate de ofiţer de armată. în 1945-1947 a 1959 fost în anturajul unor elemente titeliste şi a făcut propagandă împotriva acţiunilor PCR. perioadă care nu se putea 1950 verifica. Original.2671 1909 Brasat Romeo Membru de partid exclus pentru că. în 19361937 a contribuit la organizarea unui 25. Membru de partid exclus pentru că: în 1927-1938 a fost membru al PNL. în 1940-1941 a fost cetăţean 29. 4.

din care 1982 una avea rude în străinătate) şi pentru că s-a deconspirat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1962 9 2677 2695 Braşoveanu Ioan C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Braşoveanu Ion Maior de Securitate. CCP a recomandat adâncirea cercetărilor.11. Originale.10. în 1946 a deschis un magazin de manufactură. În 1959 sancţiunea i-a fost ridicată.08. încadrat în Partid şi. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât menţinerea excluderii. Locotenent-major de armată. totodată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2676 2049 8. Braşoveanu Haralambrie Gh. s-a 31. extraconjugale cu anumite femei. Originale. pentru că la înmânarea 10. făcând parte dintr-un regiment care a participat la masacre şi la jefuirea populaţiei. copie. sancţionat cu „mustrare”.2675 2050 Braşoveanu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost coproprietar de fabrică. a luat parte la războiul antisovietic. purtat brutal cu muncitorii. s-a înscris în 1950 PSD din interese personale . reconfirmată în 1983. 3 2678 3435 25 679 . Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” şi trecerea în rezervă pentru conduită imorală (a întreţinut relaţii 11. carnetului provizoriu a primit carnetul 1956 unui omonim.10. Originale. În 1980 CCP a propus.

partizanilor. Originale. iar cu subordonaţii 13. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. 5 2681 2048 Brata Mihai Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu negustoria. favorizat chiaburii.03. 1 2682 2032 Bratcu Anton D. în calitate de şef de staţie CFR. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. soţia sa a fost 1950 condamnată pentru spionaj în favoarea nemţilor.2679 2782 Braşoveanu Petre Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a primit misiuni speciale.10. 13 680 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. a fost în relaţii prieteneşti cu 1950 soldaţii hitlerişti. ca vânzător la cooperativă a 31. reconfirmată în 1960. a primit decoraţii germane şi româneşti. Membru de partid exclus pentru că. se purta brutal. 1 2680 3195 Braşoveanu Ştefan Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru conducerea automobilului personal sub influenţa 31. luând parte la acţiuni împotriva 31. 1977 CCP a propus. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alcoolului. Original. Original. sustrăgea cereale din vagoane.03. pe frontul antisovietic a luptat la Odessa şi Stalingrad.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.19. antisovieti. 1951 1 681 .04. 1 2687 1903 Bratosin Constantin Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Armata Naţională” a lui Horia Sima din Austria. 1954 6 2684 1892 Brateş Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legiona. Originale. Original. Original.05. s-a 22. înscris în Partid pentru a-şi păstra postul 1950 de şef de secţie şi a-şi acoperi trecutul. ră.2683 2031 Brateş Avram Secretar al organizaţiei de bază la „Româno-Export”. reconfirmată în 1973. 1 2686 1902 Bratoloveanu Elena Membră de partid exclusă pentru că a avut manifestări naţionaliste. a avut nereguli în predarea cotizaţiilor membrilor de partid. 5.11.12.24. membru de partid exclus pentru că: a avut atitudine dictatorială faţă de oameni şi înăbuşea critica. se ocupa cu bârfe şi intrigi. Original.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2685 1899 Bratinca Mihai Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. ce şi refuza sarcinile de partid. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1. alte abateri. alte abateri.

reconfirmată în 1954. 1957 reconfirmată în 1969. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 1 2690 1906 Bratosin Gheorghe N.2688 1904 Bratosin Constantin T. linie de partid.01.06. 26. 1951 9 2691 1907 Bratosin Jorel M. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. Original. a avut legături cu elemente duşmănoase regimului comunist. A solicitat <1946clarificarea situaţiei sale de partid. 8 2689 1905 Bratosin Gheorghe Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă şi cu 19. Activist al judeţenei PMR Buzău. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. din 1945 a făcut propagandă monarhistă şi manistă. motiv pentru care a şi fost închisă. 1950> CCP a hotărât să fie considerat membru de partid cu stagiul din 1945. Original. 1961 şi 1969. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în timpul regimului antonescian a activat în organizaţia „Muncă şi Lumină”. Originale. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că nu a dus activitate pe 10. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3.11. 1 2692 2096 Bratosin Mihalache Persoană care în ilegalitate a avut legătură cu mişcarea comunistă. 2 682 . trecut dubios. Original.

1956 2 2694 3420 Bratosin Nicolae Secretar al Comitetului de partid de la Autobaza nr. Originale. Originale. pentru a-şi acoperi faptele. a recurs la dezinformare. sancţionat cu „vot de blam” pentru că nu a ţinut cu regularitate şedinţele de comitet şi. Originale.08. 9.06. 7.20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. în perioada războiului antiso.05. 2 683 . 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 1982 5 2695 402 Bratosin Tănase Membru de partid în ilegalitate exclus ca „provocator”. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a cerut să muncească pentru reabilitare. Cererile sale au rămas fără răspuns.08.2693 2097 Bratosin Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 1947 a refuzat să lucreze până nu i se mărea salariul. vietic a fost membru al unei companii de 1956 poliţie care a participat la crime. 1952 26 2696 2098 Bratosin Tudor C. Originale. 6 călători din cadrul ITA Prahova.

a avut legături cu Legaţia 1949 Americană. ulterior a renunţat). iar în casa lor aveau loc chefuri împreună 12.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca membră a UFDR s-a împrietenit cu un tovarăş din conducerea Judeţenei PCR Satu-Mare. În 1956 CCP a hotărât admiterea apelului şi ridicarea sancţiunii. a făcut cerere de emigrare în Israel (la care 10. 5 2699 2038 Bratu Ana Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. pe care-l corupea cu diferite atenţii.2697 2760 Bratter Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost funcţionară la biroul avocatului Anderea. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 684 .03. a dus o viaţă imorală. ocupe funcţii de răspundere în Partid. cu fasciştii. trădându-şi conaţionalii evrei. Original. Originale. care îi fusese prelungită de CCV cu încă un an. CCP a hotărât primirea ca membru nou şi interdicţia ca timp de 3 ani să 15. era un element şovăielnic. secretar general al PNŢ în 1941-1944. şi-a pierdut carnetul 1952 de partid. soţul ei s-a botezat în timpul războiului. 1947 Ulterior a solicitat acordarea stagiului din 1945 şi a contestat sancţiunea.09. 1 2698 2099 Bratu Adrian N. (Braverman Iancu) Persoană cercetată pentru purtare proastă la arestarea sa din 1939.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. Original. în 1943 a plecat la specializare în Germania. 1962 5 2703 1994 Bratu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1950-1951.2700 1992 Bratu Dragomir Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 29. CCP a hotărât anularea deciziei. 3. unde a stat până în 1946. Originale. a dus o activitate distructivă. 10 din Bistriţa. motiv pentru care a fost condamnată penal. a deturnat fonduri şi a făcut chefuri. 1954 1 685 .11. Originale. 4 2701 2039 Bratu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1941 s-a înrolat voluntar în armată. 1954 1 2702 1995 Bratu Ecaterina C. trecut a activat în organizaţia legionară. în calitate de directoare a Şcolii Speciale nr. Întrucât parte dintre motive s-au dovedit neîntemeiate. Original. când a luat legătura cu elementele legionare de acolo. şi-a însuşit diferite bunuri. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. în calitate de preşedinte al Sindicatului Canalul Dunăre-Marea Neagră. (Birzu) Membră de partid exclusă pentru că.02. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 4.11.

06. în 1950-1951. În 1971 s-a stabilit că nu îndeplinea 1952 condiţiile pentru acordarea stagiului din ilegalitate. 5. în 1937 a făcut politică cuzistă. 3 686 . a luat parte la războiul antisovietic. menţinerea deciziei. în perioada grea economică (1946-1947) a făcut speculă.2704 1993 Bratu Gheorghe Preşedinte al Colegiului de Partid al Regiunii PMR Dolj. a fost condamnat penal pentru că şi-a însuşit bani de la muncitori şi de la stat. reconfirmată în 1956. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 19 2705 3190 Bratu Ion Membru de partid exclus pentru că. în calitate de contabil la 1952 CEC. 1977 3 2706 1969 Bratu Ion I. Originale. iar în anul următor Secretariatul CC al PCR a aprobat. Hotărâre reconfirmată în 1978 şi 1979. CCP a hotărât stabilirea vechimii de la 23 august 1944 şi a cerut să fie ajutat să-şi lichideze lipsurile. a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. în calitate de gestionar. CCP a propus. Originale. membru de partid verificat în legătură cu stabilirea stagiului. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. Originale.08. 12. În 1975 CCP a propus.02. 27.

nu şi-a achitat cotele şi a falsificat chitanţele doveditoare. Originale.01. Original.12.2707 1968 Bratu Ion M. Originale. activitate ca agent electoral. 5 2711 2035 Bratu Octavian Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 25. 3 2708 2037 Bratu Marin P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: a sustras cereale de 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. Original. la colectări. 4 2709 2036 Bratu Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară.09. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei 28. legionare şi a participat la şedinţe de 1962 cuib. alte abateri. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sterea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dat pământ în dijmă unor 1956 ţărani. legionară. Originale. 3. 1960 5 2710 2105 Bratu Nicolae P. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. unde a dus 21. (Mocanu Mitrică) Membru de partid exclus pentru că: din 1936 s-a înscris în PNŢ. raionul Crevedia.11.09. în Partid a 1965 folosit metode anarhice. 2 687 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.

08. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14 2714 2061 Bratu Stan I. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.11. alte abateri. abateri. Original. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut manifestări şovine faţă de evrei. după ce a fost comprimat din serviciu. Original. 3. în funcţia avută s-a purtat brutal cu 1956 cetăţenii. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a 20. ca activist al 1956 ARLUS (1950-1951). să fie sancţionat cu „vot de blam”. 1954 1 688 . reconfirmată în 1958. ocupat cu diverse afaceri. 2 2715 2058 Braun Herman Membru de partid exclus pentru că era un element intrigant. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 3 2713 2062 Bratu Stan D. exclus din Partid pentru că: el şi tatăl său au fost legionari. 20. în 1947. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. asculta posturi de radio imperialiste. difuzând diverse zvonuri. alte 16.2712 2034 Bratu Radu Şef de echipă la Canalul DunăreMarea Neagră (Culme). Membru de partid exclus pentru că: a exploatat forţă de muncă salariată.09. a provocat scandal în cadrul întreprinderii şi a bătut o muncitoare.07. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Vlad Ţepeş.

de încredere al patronilor. reconfirmată de CCP în 1955.2716 321 Braun Irina Evseevna (Silberman Riva) Persoană domiciliată în Chişinău. copii. s-a înscris pentru emigrare în Israel. 1951 CCV a propus menţinerea deciziei. română. rusă. Original. Originale. divulgând 19. Original. în închisoare a părăsit 1953 colectivul. 1 689 . 3 2718 2056 Braun Maximilian Membru de partid exclus pentru că în fabrica unde a lucrat a fost acţionar şi om 18. a fost comerciant 11. a avut purtare proastă la Siguranţă. având unele legături cu mişcarea muncitorească.05. alte abateri. Adresă a CCP către CC al PCUS prin 1956 care s-au confirmat parţial informaţiile solicitate. ca membru al UTC. CCP a propus menţinerea deciziei. 4 2719 2055 Braun Nicolae (Niculae) Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică. Referinţe semnate de: Gheorghe Vasilichi. Originale. 20 2717 2057 Braun Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în ilegalitate. a divulgat Siguranţei tot ce ştia. legăturile avute. a făcut cerere de emigrare în Israel.08. particular şi a exploatat forţă de muncă 1950 salariată. care a solicitat o adeverinţă privitoare la activitatea ei ca membră a PCdR în perioada 1922-1932. lb.04.07. 13. Petre Grosu şi Sali Clejan. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. căruia în urma cercetării arestărilor din Ardealul de Nord (Someşeni) din 1941-1943 i s-a 19. 1956 3 2722 1917 Braun Tiberiu Membru al UTC din ilegalitate. duşmănoasă faţă de regimul de 1951 democraţie populară. 17 2721 1916 Braun Sara (Binder) Membră de partid exclusă pentru că: în 1946 a fost înscrisă în Societatea „Amicii Statelor Unite”. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Original. 1 690 . 3 2723 2045 Braundenburg Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din partidele burghezo-moşiereşti. ca dactilografă la MAI a avut abateri de la morală. Originale.12.07. reconfirmată în 1956 şi 1961. 10. a făcut afaceri. când i s-a 1954 recomandat să muncească „pentru a se transforma şi a-şi forma o conştiinţă socialistă”. anulat calitatea de membru de partid. a avut tendinţe de îmbogăţire şi a exploatat ţăranii săraci. 9. Original. CCP hotărât menţinerea deciziei.2720 1996 Braun Nicolae I. 1953 CCP a propus reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1945.05. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator. a avut atitudine 12.

bănuită a fi informatoare a Siguranţei.2724 1918 Brauner Edgar S. cu care a purtat corespondenţă şi de la care a primit pachete. pentru că: în perioada interbelică s-a aflat sub influenţa fratelui său. antipartinice şi anarhiste ale căror consecinţe au fost spargerea unităţii Partidului şi destrămarea organizaţiei de la Iaşi. Braunstein Izidor Membru de partid exclus în urma dizolvării organizaţiei de bază de la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor. în 1948 lăsat în afara Partidului până la verificarea situaţiei sale. Originale. Israel.1954 tă activă a Partidului. a luat parte la 13. 11 2725 1910 2 2726 2051 1. un element care a avut acţiuni provocatoare. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid în urma muncii depuse în organizaţiile de masă. Fost secretar al Comitetului local UTC Iaşi în ilegalitate. când a depus adeziunea. Original. nu i 26. căruia la verificare.04. respectiv. şi o cumnată în SUA. uciderea Elenei Gavrilescu. din neglijenţă. pentru că avea doi fraţi plecaţi în Franţa şi. 1952 CCP a hotărât să fie primit în Partid cu vechimea din 1947. o simpatizan. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.12. Braunstein Adolf Militant comunist din ilegalitate implicat în procesul din Dealul Spirii.02. s-a întocmit dosarul. 1954 1 691 . CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Original. În 1956 s-a hotărât ridicarea sancţiunii.

Originale. 26. 18.09. fost comerciant şi s-a ocupat cu specula.05. Original. 2 2728 2053 Braunstein Samuel (Robert) Membru de partid exclus pentru că: a avut relaţii cu familia comisarului de poliţie Nicolae Turcu.01. 1 692 . 1 2730 1982 Braunştain Sima (Brunstein. 5 2729 2054 Braunstein Sandu Membru de partid exclus pentru că a 24. Original. ca şofer la ARLUS şi apoi ca şef al Sectorului de transport de 27.2727 2052 Braunstein Leonard Membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă „Haşomer Haţair” cu copul de a emigra în Palestina. Întrucât a renunţat plece în Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCP a hotărât anularea deciziei. Original. în 1947 a lucrat ca şofer la Misiunea Engleză din Bucureşti. fără a avea aprobarea legăturii sale superioare. la UCFS şi BRPR a săvârşit fapte de 1960 necinste. CCP a hotărât respingerea solicitării. Mendelevici) Persoană cercetată în urma cererii de a fi primită în Partid. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât în 1940 a părăsit munca pe 1957 care o ducea pe linie sindicală.10. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi prelucrarea cazului în organizaţia de bază.

7. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07.07. În 1956 s-a revenit asupra deciziei şi a fost reîncadrată în Partid cu vechimea avută anterior. 1950 1 2733 2065 Braunştein Herman Membru de partid exclus pentru că: în perioada muncii obligatoriii din timpul guvernării lui Ion Antonescu a fost unealta de încredere a comandantului militar. după 23 august 1944 a fost negustor şi a speculat populaţia munci. în 19451946 a fost judecat şi condamnat pentru sabotaj.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ocupându-se de pregătirea celor care voiau să emigreze în Palestina. a săvârşit acte de necinste. în perioada 1944-1947 a făcut parte 1952 din organizaţia sionistă „Ichud”. 1953 4 2732 2064 Braunştein Bernard Secretar al comitetului de fabrică la un atelier de tricotaje exclus din Partid pentru că: în 1931 a fost înscris în organizaţia sionistă „Gordonia”. Original. alte abateri. toare. în funcţia avută s-a ocupat cu lucrări particulare.2731 2063 Braunştein Bella Activistă de partid exclusă pentru că: în 1947 şi-a pierdut carnetul de membră şi de liberă trecere. 8.08. 2 693 . Original.

emigrat în Israel. cercetat 12. Originale. CCP a propus să i se dea posibilitatea 17. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. Original. pentru că ar fi avut comportare imorală (a 1977 despărţit două familii). a calomniat şi ponegrit conducăto-rii de partid şi de stat. linia politică şi rolul 28. CCP a clasat cazul. A solicitat în mai multe rânduri clarificarea situaţiei de partid. să participe la cursuri şi să i se dea o 1951 muncă de traducătoare. Braverman Nahman Membru de partid exclus pentru că în 1956-1957. prin discuţiile şi corespondenţa cu fiul său. Brădăţan Viorel M.2734 2016 Braunştein Sely Persoană care în perioada interbelică a avut legături cu mişcarea comunistă. Întrucât şi-a retras apelul. 5 2735 2017 7 2736 2013 1 2737 6 3 694 .) CCP a hotărât menţinerea deciziei. conducător al Partidului. 29. Originale. Întrucât acuzele nu s-au verificat. Originale. CCP a 1959 hotărât clasarea cazului. iar în 1954 CCP a hotărât să fie primită în Partid cu vechimea din 1933.08.05. pentru a putea fi plătită.12. judeţul Suceava. (În perioada războiului a fost închis în lagărul de la Vapniarka. precum şi statul 1963 de democraţie populară. Brădăţeanu Gheorghe Preşedinte al CAP din comuna Drăgoieşti.04. care a solicitat să-i fie verificat trecutul şi să i se dea posibilitatea să participe la cursurile de istorie a PC(b) al URSS. student la Academia „Ştefan Gheorghiu”.

Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză.12.2738 3180 Brădeanu Ion N. 10. Întrucât acuzele nu s-au verificat. 20. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: şi-a pierdut carnetul de partid. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 2739 2011 Brădeanu Maria Gh. 19.01. 23 695 .05. Originale. în timpul guvernării legionare a subscris la ajutorul legionar. CCP a constatat că nu îndeplinea 1974 condiţiile cerute. 4 2740 2010 Brădeţeanu Cornel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 27. Hotărâre reconfirmată în 1980. Originale. Originale. în calitate de contabil-şef UJCM Vâlcea şi-a neglijat atribuţiile. 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi trecerea ei în rândul candidaţilor de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1978 cerut să se ia măsuri pentru trecerea în proprietatea statului a unuia dintre cele două apartamente pe care le deţinea. întrucât deţinerea a două proprietăţi era interzisă prin Legea 4/1976. alte abateri. legionară.03. 1 2741 3103 Brădiceanu Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Original. ocupându-se de construirea unei vile proprietate personală.

aripa dreaptă. a săvârşit abateri grave de la 1982 disciplina financiară. menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a fost membru al Partidului cuzist.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi scoaterea sa din postul deţinut. Originale. alte abateri. a fost crescut în spiritul moralei burgheze şi a trăit într-un mediu vicios. CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burghezomoşierească. 1951 3 2744 2002 Brăduţeanu Alexandru Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: la ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice.01. Hotărâre reconfirmată în 1962. 7. 1 2745 2001 Brăeşteanu Anton P. în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.2742 3437 Brădiceanu Marin Membru de partid exclus pentru că. nu şi-a însuşit nimic din morala proletară. Dolj. 6 2743 2661 Brădişteanu Victor Referent-şef la Departamentul CFR. după 23 august 1944 a făcut parte din PSD. 5. acolo. a „fugit” de 16. 1959 4 696 . Originale. Original.08. în funcţia de contabil-şef la Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului 11.

Original. în calitate de 19. comandant de companie. alte abateri. unde.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale.02. s-a ocupat 19. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. relaţii imorale cu femei etc. avea un frate fost legionar. de afaceri personale. trecut a făcut politică legionară. la data respectivă deţinut politic. Şef al Popotei Direcţiei regionale MAI Piteşti. 3 2748 2730 Brăileanu Ilie Gh. a luat parte la războiul antisovietic. reconfirmată în 1956.2746 1999 Brăgaru Alexandru Gh. exclus din Partid pentru că: a avut abateri de la morala proletară (beţii. Secretar al Comitetului de Partid de la Întreprinderea „1 Mai” (SRT). cu care ţinea legătura. jocuri de noroc. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”.05. pentru că a fost condamnat penal pentru 1975 delapidare şi neglijenţă în serviciu. a condus 1951 acţiunile împotriva partizanilor şi a săvârşit crime. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 9 2749 1635 Brăilescu Constantin Membru de partid exclus pentru că în 14. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori.08. 1 697 .). În 1976 Comitetul judeţean Brăila al PCR a hotărât reprimirea lui în Partid. 4 2747 3128 Brăgărea Achim F. membru de Partid exclus 30.

2 2753 1925 Brăiloiu Ion (Ioan) Activist la Sectorul STB.08. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost şef de cuib legionar. a dovedit a fi necinstit. s-a ocupat cu 19.04. 2. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: anterior a făcut parte din organizaţia sionistă cu caracter fascist „Bet<h>ar”. a făcut campanie 24. a profitat de funcţie ca să preschimbe bani. 1 698 . Original. împotriva întovărăşirilor agricole. săpun 1953 lemne etc.1949 ninţa activistele care îi refuzau propunerile imorale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. în calitate de medic dentist. în timpul reformei monetare. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. în timpul războiului antisovietic a fost decorat cu ordinul „Bărbăţie şi Credinţă”. 1 2752 1924 Brăiloiu Iacob Locotenent de Securitate.2750 3123 Brăilescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că.08. Original. 1975 3 2751 1636 Brăilescu Iordache Membru de partid exclus pentru că s26. comerţul de mărunţişuri (ciorapi.). ame.11. în repetate rânduri a pretins şi a primit mită de la pacienţi. Originale. faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a propus. în 1952. şi-a părăsit soţia şi cei doi copii.

1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. Originale.12. CCP a hotărât să i se comunice că solicitarea era lipsită de temei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. când a fost pensionat şi. acţiuni contra partizanilor. arestaţi după 23 1954 august 1944. 17 699 . avea rude apropiate foşti 17. a făcut parte dintr-o unitate cu care a luat parte la masacrarea populaţiei sovietice şi la 22. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. conducători legionari. Originale.08. Originale.2754 1926 Brăilov Dumitru Membru de partid exclus pentru că. să i se recalculeze şi pensia. 4 2757 2041 Brănişteanu Florian Membru de partid exclus pentru că: împreună cu soţia sa a făcut politică legionară. speculă. 20.10 1979 10 2756 2043 Brănicican Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost membru al PNL. membru de partid care a solicitat să i se recalculeze retribuţia conform cu gradul şi funcţia avute în 1956. a făcut 17. în timpul războiului antisovietic. 1 2755 79 Brănescu Gavrilă Fost inspector de cadre la Direcţia regională a Miliţiei Hunedoara. alte abateri. reconfirmată în 1961.05. în funcţie de aceasta. copie. a întreţinut legături cu chiaburii.

Şef al Secţiei Propagandă a Comitetului raional de Partid Măcin. CCP a hotărât menţinerea deciziei. eticii şi echităţii socialiste. Originale. simpatizat cu legionarii. a dat 1954 informaţii asupra acţiunilor revendicative ale muncitorilor. Originale. 10 2760 1912 Brăslaşu Ion Membru de partid exclus pentru că: a fost educat în mediul burghez.2758 2040 Brănişteanu Petru F. exclus din Partid pentru că a comis „fapte de 15.Stelian N. Instructor la Secţia Organizatorică din Direcţia Trupelor Operative şi de Pază din MAI. tatăl său a avut cârciumă şi a făcut politică PNŢ. 1 2759 1908 Brănoaie Dimitrie V. Original. în 1935-1937 a 18. reconfirmată în acelaşi an. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. ca 28. pe frontul 1953 antisovietic a fost secretar al Biroului mobilizări. exclus din Partid pentru că: a urmat liceul militar la Chişinău.09. Membru de partid exclus pentru că a săvârşit repetate abateri de la principiile 23. 3 700 . 2 2761 3264 Brăslaşu Pascale . iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1979 CCP a propus. alte abateri. Original.08. copie. fiind membru al PNL georgist. fabricant. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. descompunere morală” (inversiune se1960 xuală). funcţionar la unchiul său.02.

10. 1952 2 2765 2100 Brătescu Alexandru M.2762 2047 Brătan Florea Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de la care primea bani şi obiecte. Original.04. fiind grav bolnav de TBC. în trecut a fost legionar. a avut întreruperi mari în activitate de partid. după 23 august 1944 a fost în legătură cu o bandă de hoţi.C. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur.11. Întrucât motivul s-a dovedit neînte1952 meiat. 1955 1 2763 1915 Brătan Ion Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea întrucât a întrerupt şcoala de calificare profesională pe care o urma. 1. copie. ca director al O. Original. 1954 3 701 . 2 2764 1914 Brătan Lucian D.L. (Bratu) Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. CCP hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 10. în 1941 a fost angajat ca agent de poliţie. Roşiorii de Vede a fost apropiat de elementele duşmănoase regimului. Originale. 1. calitate în care la Bălţi a maltratat şi jefuit cetăţenii internaţi în lagăr. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4.

spre justificare. şi 19. Originale.10. a participat la manifestări legionare şi a păstrat pistolul unui şef legionar. 81 2768 2624 Brătescu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară.06. exclus din Partid pentru că în perioada liceului a avut relaţii strânse cu conducătorii legionari din Vălenii de Munte. când 1956 titularul a fost anchetat de către Nicolae Ceauşescu. 1 702 .07. Cristian şi Duma. (Dosarul conţine stenogramele şedinţelor din 27.07. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a prezentat 26. Original. În 1968 hotărârea a fost anulată şi a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. fiind acuzat că a fost legionar şi că în timpul guvernării legionare a avut o atitudine prolegionară). Instructor la Secţia Organelor Conducătoare de Partid a CC al PMR. pe frontul 28.2766 1893 Brătescu Aurelian Membru de partid exclus pentru că: şi-a însuşit bani de la întreprinderea în care lucra şi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. antisovietic a luat parte la acţiuni împotri1950 va partizanilor şi a fost decorat.12. Direcţia Treburilor a CC al PMR. 3 2767 1894 Brătescu Gheorghe Gh.1954 de la 31. reconfirmată în 1960 (de două ori). atunci când respectivului i s-a făcut percheziţie. în acelaşi timp a făcut chefuri 1956 şi scandaluri. acte false.

după 23 august 1944 s-a situat pe poziţia social-democraţilor de dreapta şi a făcut greutăţi creării Frontului Unic Muncitoresc. a făcut afaceri cu grâu şi făină în dauna salariaţilor. Original. 1951 2 2771 1895 Brătianu Pompiliu Membru de partid exclus pentru că: în calitate de contabil. se purta rău cu subordonaţii. alte abateri.2769 2928 Brătfăleanu Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1933-1938 a trădat grevele muncitorilor de la tipografiile „Adevărul” şi „Dimineaţa”. pe care le plasa la bursa neagră. 4. unde a primit o educaţie fascistă. 5 2770 1901 Brătianu Florea Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a plecat în Germania la specializare. poziţia autocritică şi buna comportare în cartierul în care locuia. i s-a rectificat şi stagiul de la acea dată. a sustras alimente şi medicamente. CCV a hotărât menţinerea deciziei. s-a înrolat în FRN şi a susţinut breslele organizate de Carol al II-lea.01. când s-a înscris în PSD. în baza prezentării carnetului de membru al PSD din 1921. 6. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi repunerea sa în drepturile de membru de partid cu stagiul din 1927. 28. 1950 1 703 . Pentru aspectele pozitive ale 1967 activităţii sale în mişcarea muncitorească.07. iar prin munca depusă timp de doi ani a dat concurs maşinăriei de război hitleriste. Original.06. a susţinut interesele patronilor. Ulterior. Originale.

20. 2 2774 1898 Brătilă Grigore I.01.08. înşelăciune în dauna avutului obştesc. 3 704 .2772 1896 Brătianu Şerban Membru de partid exclus pentru că: provenea din familia marilor moşieri Brătianu. Membru de partid exclus pentru că a avut legături imorale cu Iulia Stan. pământ. 1976 CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. părinţii lui au posedat 150 ha de 19.10.02. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. fost condamnat penal pentru furt. a făcut politica PNL.1957 meiată. Originale. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. 1 2773 1897 Brătilă Aurel I. Original. Membru de partid exclus pentru că a 24.11. Original. a luptat pe 1951 frontul antisovietic. sancţionarea lui cu „vot de blam” şi 1951 reîncadrarea în Partid cu stagiul avut anterior. 23. Originale. CCP a stabilit că cererea era neînte. CCP a hotărât anularea deciziei. 6 2776 3165 Brătoiu Ion Membru de partid exclus în 1975 pentru că a fost condamnat penal pentru 26. 2 2775 1900 Brătoiu Dumitru Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului în Partid din 1924. Original.

Întrucât a renunţat la apel. nu a trăit viaţă de partid. În 1965 apelantul a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. antisovietică. membru de partid exclus pentru că: era fiu de moşier. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. apoi director al personalului din Prefectura Poliţiei Capitalei (1945-1949). CCP a propus. a întreţinut relaţii cu elemente străine de Partid. 4 705 . unde a primit o educaţie 22. în timpul războiului antisovietic a fost funcţionar la Cernăuţi. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. să fie reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.2777 2060 Brătucu Mircea Gh. în perioada antonesciană a urmat şcoala de subofiţeri. 1959 10 2778 2101 Brătuianu Ion I. a desconsiderat locţiitorul politic al unităţii. CCP a hotărât clasarea cazului. depusă pentru a nu fi şters de pe listele 1981 electorale. 9 2779 3337 Brătulescu Aurel Preşedinte al Judecătoriei Câmpulung. în 1956 funcţia de comandant de unitate militară s-a purtat brutal cu ostaşii. Originale. În 1961 i s -a recomandat să mai muncească pentru reabilitare. în perioada interbelică a avut manifestări huliganice cu caracter antisemit.01. Secretar general.09. Originale. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. membru de partid exclus pentru că a ascuns că în 1946 a făcut parte din completul de judecată care i-a dat câştig de cauză lui Ion Mihalache în contestaţia 23.

1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. care a fost condamnat penal. trădător al clasei muncitoare. Originale. Breabăn Dumitru Gh. Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de diriginte al Oficiului PTTR Câmpulung Moldovenesc a săvârşit abateri de la disciplina de stat. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a cerut să fie repartizat ca funcţionar la Guvernământul Basarabiei. În 1963 excluderea a fost menţinută. 1962 Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică. Original.22. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. În 1960 excluderea a fost menţinută. <1958> Întrucât a recunoscut acuzele şi şi-a retras apelul. ţărăniste.12. 1 2781 2018 14 2782 2019 Breabăn Liviu P. faptă pentru 23. ziei. în 19361938 a participat la şedinţe cuziste şi 28. pentru care a fost condamnat penal. reconfirmată în 1960 (de două ori) şi 1961.11. 16 2783 2020 Breahnă Iorgu Membru de partid exclus pentru că în funcţia de brigadier silvic a folosit unele terenuri în scop personal. Originale. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Suceava să aprofundeze cazul. din 1943 a fost furier la Curtea Marţială Iaşi.2780 2059 Brătulescu Vasile Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator în slujba burghe. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. 19 706 .

02. în 1949 a fost condamnat penal 26. în 1949.10. 1970 4 2787 2027 Breazu Ioan T. Originale. 4 707 . judeţul Mehedinţi.2784 2021 Breaz Florian P. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 16. 12 2786 3031 Breazu Dumitru I. Originale. a fost condamnat penal pentru însuşirea unei sume de bani şi a unei cantităţi de cereale. 5 2785 2026 Breaz Mihăilă Gh. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. în 1958 a 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. reconfirmată în 1971. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. defăimat şi calomniat unii membri şi 1962 activişti de partid. 5. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în care a îndeplinit funcţia de 1965 şef de cuib. Membru de partid exclus pentru că: în 1938 a fost condamnat pentru uz de armă (în stare de ebrietate a rănit două persoane). în calitate de secretar al BOB din comuna Simian. Originale.08. legionară. pentru furt din avutul obştesc. alte 1960 abateri. (Lupu) Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a întreţinut legături cu organele Siguranţei şi Jandarmeriei.

1 708 . alte 1951 abateri. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1944.05.2788 3280 Breazu Mihai Inginer-şef la Uzina de preparare Teliuc. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 26. 4. 5. legionară şi a participat la Rebeliune. motiv pentru care 1954 a fost condamnat penal. reconfirmată în 1958. având mari lipsuri la cereale şi alte 14.06.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. materiale din gestiune. membru de partid exclus pentru că s-a ocupat cu afacerile.12. CCP a hotărât admiterea apelului.09. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. menţinerea deciziei. 4 2789 2028 Breazu Nicolae N. Activist. 1957 3 2792 2084 Breb Vasile Membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element necinstit. membru de partid exclus în 1971 pentru că a produs economiei naţionale o 22. 2 2790 2029 Breazu Stelian D. Originale. 1979 CCP a propus. pagubă de 7 milioane lei. 1950 5 2791 2030 Breb Traian Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în funcţia avută a aplicat metode cazone de muncă şi a intervenit pentru rudele sale pentru a fi scutite de datorii către stat.

Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la şedinţe ale „Frăţiilor de Cruce” legionare şi la alte acţiuni.2793 2102 Breban Ioan Arestat pentru activitate revoluţionară în 1933. 140 2794 3206 Breban Nicolae S. CCP a hotărât respingerea cererii şi a 1948 cerut ca cercetările să fie continuate de „organele în drept”. a denunţat conducerea colectivului. Originale. A solicitat încadrarea în Partid. 7. absolvent al Academiei Militare Frunze. Ofiţer de armată. în închisoare a avut purtare provocatoare. 1959 şi 1960 (când s-a cerut să fie demascat la locul de muncă). 8. 13. A solicitat apoi majorarea pensiei (nu i s-a acordat). 1975 5 2795 2103 Breban Trifu A. antrenând colectivul în acţiuni anarhice. Hotărâre reconfirmată în 1955. 1958. în 1941-1944 a urmat cursuri de specializare în Germania pe linie de aviaţie. 1958 50 709 . a devenit credincios şi a făcut propagandă religioasă printre deţinuţi. 1960 şi 1962. apoi a adresat cerere de acordare a stagiului şi a pensiei de merit (ambele satisfăcute).12.08. Originale. s-a desolidarizat în scris de mişcare. 1957. Originale. după eliberare. CCP a hotărât clasarea cazului.10. în 1940. reconfirmată în 1959 (de trei ori). a devenit agent al Siguranţei. În 1967 a fost primit în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

În 1956 şi 1960 excluderea a fost reconfirmată. Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu legionarii. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. 5 710 . 2 2799 2079 Brebu Pavel Membru de partid exclus pentru că. fiind vechi politician bur. membră de partid. era un element cu trecut duşmănos clasei 27. 5. muncitoare. iar soţia sa.09. în timpul războiului a participat la jafuri pe teritoriul cotropit. Întrucât motivul s-a dovedit neînte1953 meiat. a fost 27. 1951 16 2798 2080 Brebu Liviu Membru de partid exclus pentru că părinţii săi erau elemente duşmănoase.07. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.04. 1 2797 2081 Brebenaru Haralambie P. a fost unealta de încredere a regimului antonescian. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2796 2104 Brebanaru Ştefan St. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. Original.1954 ghez. Original. să fie cercetată de către Colegiul de Partid din Regiunea Teleorman. în calitate de gestionar la cooperativă. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 11. condamnat penal pentru neglijenţă. Originale.

1964 11 2801 2077 Breharu Fabian I. 4 711 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur. copie. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. 27. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.09. Originale.04. 20 2803 2075 Brehui Ion F. ordinul „Mihai Viteazul” cl. faptă pentru care a fost condamnată la 3 luni de închisoare. a servit regimul burghezo-moşieresc. alte abateri. Pentru activitatea pozitivă depusă. ca sergent30.03. a III-a. 2. era căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi 1957 primirea sa în rândul candidaţilor de partid. a avut o slabă activitate politică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2802 2076 Breharu Teodor T. pe frontul antisovietic a fost decorat cu 21.03.2800 2078 Brebu Zoe V. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de plutonier de jandarmi. Originale. reconfirmată în 1960. major de Miliţie s-a purtat rău cu 1956 cetăţenii. (Dobra) Membră de partid exclusă pentru că: la întocmirea dosarului de pensionare s-a folosit de adeverinţe false pentru justificarea anilor de serviciu. Originale.

CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul ocupat. a avut purtare trădătoare. Thea Kaplan şi alţii. Originale. copii. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1924. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 2805 1963 Breileanu Bernard (Bercu) Salariat al Conservatorului Ploieşti. CCP a hotărât respingerea cererii. Originale. reconfirmată în 1962. aprilie 1941. 11 (vol. În 1956 i s-a menţinut stagiul din 1949. Membru de partid exclus pentru că: în 1947-1948 a făcut politică sionistă. ca membru de partid a avut o 1960 poziţie pasivă. 1947 Pentru că în 1941. I) 27/1953 76 (vol. Cercetată în legătură cu arestările din 23. 1950 1 2729 2806 (vol. alte abateri. membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă „Mişmar”. II) 712 . 12. Originale.08.07. la arestare. când au fost arestaţi şi: 1956 Teohari Georgescu.10. Idem. care a solicitat reîncadrarea în Partid. Zion>”. fiind înscris în organizaţia „Polizion <Poale 31.01. Originale. În 1949 a fost reîncadrată în Partid cu interdicţia ca timp de cinci ani să ocupe funcţii de răspundere în organizaţie. 9. I-II) Breiner Paraschiva (Abraham Piri) Membră a CC al PCdR în ilegalitate.2804 2074 Breier David M. fotografii.

recunoscut metodele de muncă ale 1949 Partidului şi lupta fracţionistă. a călcat liberul consimţământ în organizarea întovărăşirilor agricole. cercetat pentru că a solicitat încadrarea în Partid. Original. Original. pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a săvârşit atrocităţi împotriva partizanilor. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei şi acordarea vechimii din august 1945. s-a înrolat în Armata maghiară.04.2807 2728 Breitenstein Ernest C. CCP a constatat că la arestarea din 1943 a avut purtare foarte proastă. legionară şi a participat la Rebeliune. în calitate de director regional al SMT Oradea. pe motiv de 20. motive pentru care i-a respins cererea şi a cerut să fie scos din muncă. inactivitate. 1954 1 2810 1961 Brejan Vasile V.09. a 19. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 30. Originale. Responsabil la ziarul „România Viitoare” din Sibiu. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. 4 2808 1930 1 2809 1962 Breizik Zoltan (Alex) Fost activist al Sectorului I PMR Oradea. Breitholtz Rosina Membră de partid căreia Subcomisia de Verificare i-a stabilit vechimea în Partid din ianuarie 1948. Originale. sancţionat cu „vot de blam” pentru că: a activat în organizaţia profascistă catolică „Colping”.08.05. copie. 3 713 . În 1956 s-a hotărât reprimirea sa în Partid.

cărora le-a servit interesele 1951 asuprind muncitorii. 1962 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru din 1942.2811 2082 Brendea Emanoil Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist.11. legionară. 1950 1 2812 2727 Brener Miron Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost agent al Siguranţei. care a solicitat confirmarea stagiului de partid din 23. (Breslika) Secretar al organizaţiei de bază a Uniunii Scriitorilor. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 10. copie. capitaliştilor. Originale. 1. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. 1. ilegalitate. avea legături cu o femeie de moravuri uşoare. 1951 40 2813 2083 Brerai Petre Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al 19. Hotărâre reconfirmată în 1955 şi 1960. CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. Original.05. Original. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 2814 1953 Brescan Ion I. 2 714 . 4 2815 1952 Breslaşu Marcel A. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut „să fie ţinut în evidenţa organelor în drept”. Originale.01. alte abateri.

Membru de partid din ilegalitate.2816 1951 Bresniceanu Gheorghe S. (Referinţă semnată de Valter Roman. a făcut parte 24. întemeiate.02.04. 14 715 . din organizaţia legionară. copii. Originale. Originale. pentru care s-au cerut relaţii cu privire la participarea sa la mişcarea muncitorească. 1962 4 2819 1950 Bretter Emanoil I. copie. Bretoiu Vasile Activist al Secţiei Cadre a Judeţenei PMR Dolj. Întrucât în 1937-1944. care a solicitat acordarea unui stagiu mai mare.03. a întrerupt legătura cu 1957 Partidul. Originale. În 1970 a solicitat pensie pentru activitate comunistă ilegală. pentru a-l recomanda pe Vasile Bretoiu. necesare la stabilirea pensiei sporite pentru soţia şi copilul său. 5 2817 1949 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 Deşi acuzaţia că a fost legionar s-a dovedit neîntemeiată.) Originale. 1951 4 2818 810 Brett József (Joska) Membru al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar (la acea vreme decedat). 9. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor şi a confiscat obiecte de la oamenii săraci. fără motive 28. exclus din Partid pentru că: a întocmit un dosar fals lui Rizea Alexandru şi a semnat în fals pe Mihail Roşianu şi Nicolae Guină. Notă de răspuns a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea stagiului din 1945.01.

18. reprimirea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare”. 1954 1 2821 2860 Breuer Ştefan Membru de partid exclus pentru că: era un element oportunist. 1 din Ineu. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. care.08. Original. 8. a intrat în rândul exploata1949 torilor şi şi-a însuşit mentalitatea şi metodele lor. a fost beţiv şi scandalagiu. Brezan Dumitru Gh. 1953 2 716 .05. revoluţionară. în timpul guvernării legionare a participat la şedinţe. după ce a fost comprimat din serviciu. pe care l-a lucrat cu braţe salariate.09. a avut pământ. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei. Elev la Şcoala de ofiţeri politici nr. Întrucât nu a reieşit că era un duşman al clasei muncitoare. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. deşi în tinereţe a luat parte activă la mişcarea 19. a avut atitudini duşmănoase regimului. în funcţia avută a dus o viaţă imorală. Brezaie Grigore Director politic al GAS Dealul Ocnei. reconfirmată în 1969. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a 1952 ocupat cu specula. Întrucât era de origine muncitorească.2820 1948 Breuer Ludovic (Laioş) Membru de partid exclus pentru că în 1939-1942 a posedat un restaurant. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din PNŢ şi PNL. alte abateri. iar la discutarea apelului său a avut o poziţie justă. Copie. s-a înscris apoi în PSD. exclus din Partid şi din şcoală pentru că era înfumurat şi a făcut comentarii politice „hazardate”. Originale. 1 2822 1947 6 2823 1946 1.

Originale. 1953 4 717 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1951 16. 5 2827 1942 Brezeanu Niculina Şefa Serviciului de cadre administrative de la fabrica „Electrofar” membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că a creat o atmosferă proastă şi fami liarism. şi-a însuşit din alimentele ostaşilor. 1 2826 1943 Brezeanu Ilie Gh. a avut abateri de la 1954 morală cu femeile din uzina în care lucra. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 1957 divulgat secretul reformei băneşti din 1952. exclus din Partid pentru că: în 1945-1946 s-a ocupat cu specula.07. în 1952. în funcţia de responsabil cu aprovizionarea la Marina Militară. Activist al Comitetului raional PMR Călăraşi. s-a căsătorit cu fiica unui negustor. Originale. membru al PSD. excluderea ei din Partid şi i-a recomandat să muncească în organizaţiile de masă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. 9. Originale. Original. În 1955 a fost reprimită în Partid.06. reconfirmată în 1961.11.2824 1945 Brezeanu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1941-1944 a luat parte la războiul antisovietic cu distrugătorul „Mărăşeşti”. 1955 3 2825 1944 Brezeanu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut legături cu legionarii. CCP a hotărât anularea deciziei. a făcut comerţ cu alimente. a fost 12.03.

Originale. Satu Mare). CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. alte abateri.10. alte abateri. 1950 1 718 .03. unde s-a 1950 dovedit anarhic şi indisciplinat. reconfirmată în 1966.01. a fost judecat şi condamnat pentru fapte 26. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat ca voluntar în marina antonesciană. 7.2828 2092 Brezeanu Spiridon Gh. 10 2831 1958 Brezovski Adam Membru de partid exclus pentru că: a fost un exploatator şi un şovin care s-a strecurat în Partid (a deţinut cel mai mare restaurant din Seini. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pe distrugătorul Mărăşeşti. 1961 4 2829 2023 Brezoiu Gheorghe D. Original. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Prefectura Poliţiei Capitalei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2830 2791 Brezovan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost înscris în organizaţia cuzistă. comise în timp ce era primar 1959 şi preşedinte de cooperativă. a avut manifestări antisemite. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de necinste. în 1945 s-a angajat ca gardian la 27. reconfirmată în 1956.11. Originale. 9.

în fabrica unde lucra a luat şperţ de la muncitori. Brici Lorin A. Originale.2832 3265 Bria Mihai G. care a avut manifestări antipartinice. Originale. 1961 10 2835 2770 Briciag Constantin (Briceag) Membru de partid exclus pentru că: a avut legături strânse cu proprietarul moarei Becker. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit de regimul sovietic. CCP a propus. Original. Vasile Pîrvan. a participat la şedinţe şi manifestaţii legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. reconfirmată în 1960. (Liviu) Membru de partid exclus pentru că: în 1958 nu l-a demascat pe colegul său. student la Academia de Partid „Ştefan Gheorghiu”. civile de la Odessa. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că nu a mai luat parte la adunările organizaţiei de bază şi nu şi-a achitat cotizaţia. a avut el însuşi asemenea manifestări. CCV a hotărât menţinerea deciziei.02. 8 2833 1959 40 2834 2024 3. fiica sa a avut legături 1950 cu o organizaţie subversivă ai cărei membri au fost arestaţi în 1949.12.07.12. pe frontul antisovietic a luat parte la jefuirea şi reprimarea populaţiei 17. Hotărâre reconfirmată în 1980. 23. Originale. care la venirea trupelor sovietice s-a retras cu hitleriştii şi i-a lăsat 29. şi a fost decorat cu 1954 „Coroana României” cu spade şi panglici. 1 719 . averea în păstrare. Briceag Vasile I.

copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.04. Brie Ileana A. în calitate de 19. Originale. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un 21.1957 ţie din Focşani. care provenea. Membră de partid exclusă pentru că: fiind sub influenţa mediului legionar din 12.08. reconfirmată în 1963. a avut manifestări naţiona1959 liste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. element afacerist. apoi a simpatizat cu PNŢ. 13 2838 2072 3 2839 2071 Brie Ioan I. reconfirmată de CCP în 1960. Brigher Ira H. 1 2837 2073 Briciu Victor I.11. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.03. Originale. 27. Originale.2836 1960 Briciu Veniamin Şef al Ocolului silvic din comuna Buteni. (II) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost înscris în „Frăţiile de Cruce” 15. Originale. legionare. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1938-1940 a avut activitate legionară. în 1949 a fost judecat şi condamnat pentru speculă.09. regiunea Arad. a comis nereguli în muncă. a sustras bani din 1950 vânzările de lemne. Membru de partid exclus pentru că: a fost patron şi a exploatat forţă de muncă salariată. 16 2840 2068 4 720 . conducător tehnic la Trustul de Panifica.

2. Întrucât în ilegalitate a avut legătură 24. motiv că fratele său. Originale. 1948 1 2844 2069 Brill Mircea (Moritz) Membru de partid care a cerut acordarea stagiului din 1939. Originale. Persoană care. Originale.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid cercetat în urma sesizării Elenei Tudorache că a fost informator al Siguranţei şi pentru că a solicitat acordarea stagiului de partid din 21. CCP a constatat că solicitarea era neîntemeiată. a solicitat să fie luat în evidenţa ilegaliştilor şi să i se acorde drepturile care decurg din respectivul statut. CCP a hotărât menţinerea stagiului anterior. 1957 Întrucât bănuielile s-au dovedit neîntemeiate. 4 2842 3301 Brihac Ion Gh. în care a reparat maşinile nemţilor.01. în timpul războiului a condus atelierul tatălui ei. 1934.11. Hotărâre reconfirmată în 1962. Copie. CCP a hotărât admiterea apelului. Constantin Brihac 1980 (Frunză) l-a atras în acţiuni revoluţionare. pe 29. însă nu a fost 1956 membru. cu membri de partid. 6 721 . deşi nu era membru de partid.02. 3 2843 2861 Brill Jana Membră de partid din ilegalitate exclusă în 1940 pentru că: la arestarea ei de către poliţia legionară a divulgat toate legăturile pe care le-a avut cu mişcarea.2841 2067 Brihac Constantin Gh. a dus o viaţă de femeie uşoară.

alte abateri. în funcţia de 29. 4 722 . propunându-se: să i se menţină calitatea de membru de partid cu vechimea din martie 1944. Originale. membru PMR reverificat.10.2845 2070 Brill Sulam Iosif (Suly) Fost membru al Partidului Comunist Francez. CCP a hotărât să i se anuleze calitate de membru. Cloşca şi Crişan”. să se menţioneze în documentele sale de partid că din 1938 a fost membru al PC Spaniol. reconfirmată în 1955.06. director de spital a întrebuinţat metode de 1953 comandă. şef al Serviciului învăţământ din Direcţia Superioară Politică a Armatei. copii. când s-a înscris în Divizia „Tudor Vladimirescu”. 1951 În 1954 s-a revenit asupra deciziei. să fie scos din Armată şi să 25. lucreze pe linie profesională. Întrucât era un element şovăielnic. iar viaţa şi activitatea sa nu erau suficient verificate. urmând ca perioadele neverificate să fie investigate în viitor. după 23 august 1944 a fost simpatizant al PNŢ. a făcut parte din Diviziile „Tudor Vladimirescu” şi „Horea. În <1970> i s-a acordat stagiul de partid din 1933. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1963. cu tendinţe carieriste. brigadist în Spania. Originale. 48 2846 2066 Brinaru Pompiliu Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi care a exploatat ţăranii. membru al PC Spaniol.

Originale. exclus din Partid pentru că: în perioada războiului a făcut parte dintr-o organizaţie profascistă. activitate legionară.11. alte abateri. 11 2848 1954 Brinder Bernanrd Membru de partid exclus pentru că împreună cu tatăl său a contribuit la exploatarea clasei muncitoare. a făcut parte din 1953 grupul troţkistului Molnar. propagandă manistă. ca proprietari ai unui depozit de tuburi de oxigen din Bucureşti. (Brindas János) Activist la Comitetul orăşenesc PMR Oradea. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. era beţiv şi a bătut un cetăţean. Papanace. reconfirmată în 1957 şi 1960.10. în 1946 a făcut 20. 1 2850 1644 Briotă Ion Membru de partid exclus în 1960 pentru că în anii 1940-1941 a desfăşurat 17. iar după înlăturarea Monarhiei a avut o 1950 poziţie duşmănoasă faţă de conducătorii Partidului şi ai Guvernului. 1951 2 2849 1939 Brindu Petre Membru de partid exclus pentru că în perioada guvernării legionare a avut legături strânse cu fostul subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale.02. 2. 6 723 . Originale. 21.2847 1955 Brindaş Ioan I.

8. Originale. 1976 4 2853 1642 Bristan Grigore I. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2851 1643 Brisan Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi.08. judeţul Sălaj. 6.10. membru de partid exclus în 1972 întrucât a fost condamnat penal pentru delapidare. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 8 2854 1967 Brînceanu Anghel T. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. a avut ieşiri antisemite. 8. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1954 a fost condamnat penal pentru că şi24.06.04. în 1942 a fost trimis în Germania la specializare. 1953 1 2852 3146 Brisc Ioan Director la Şcoala specială din Şimleul Silvaniei. a însuşit 4 saci cu grâu din cel distribuit 1963 de stat pentru însămânţări. Originale. CCP a propus. la data respectivă era arestat pentru sabotaj. a avut manifestări „nesănătoase” în legătură cu arestarea tatălui său de către „organele de Stat”. Original. reconfirmată în 1957 şi 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 724 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2855 1966 Brînceanu Ilie T. Fost activist la Comitetul raional de Partid Zimnicea. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut relaţii intime cu Stela Conţ. pentru furt de produse agricole şi fals în 1963 acte. un dezertor comunist. la Odessa a făcut propagandă fascistă. Originale. Original. faptă pentru care a fost trimis în judecată. exclus din Partid pentru că în două rânduri a fost condamnat 16. căreia i-a promis că o va lua în căsătorie. 1955 CCP a hotărât anularea vechilor sale documente de partid. în 1941 a denunţat 11. Şef al Secţiei sanitare la raionul Buzău.03. Originale. motiv pentru care 1950 în 1945 a fost arestat şi cercetat. 1970 4 725 . Originale.07. s-a prezentat. a violat o minoră. 7 2856 1965 Brîncoveanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ. 9. 1 2857 1964 Brîncuş Dumitru Membru de partid exclus pentru că la preschimbarea documentelor de partid nu 23.10. 3 2858 3037 Brîncuş Valeriu C. în urma cărora a rezultat un copil. a luat parte la războiul antisovietic. alte abateri.04.

Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Întrucât motivele s-au dovedit 1957 neîntemeiate. Originale. 1 2860 1956 Brînda Aurel Secretar al organizaţiei de bază din comuna Burjuc. 1959 3 2862 2086 Brînduş Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost înscris în organizaţia legionară.03. Original.2859 1940 Brîncuşi Elena Membră de partid exclusă pentru că a fost element afacerist şi unealta patroni.12.26. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. 7. 15.11. lor. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. -. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 2 726 .08. 4 2861 1941 Brînduş Andrei Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

însuşit o sumă din banii satului Hodiş. reconfirmată în 1956. 18. (Ion) Curier diplomatic la MAE. ca învăţător.07. 3 2866 2091 Brînduşescu Gheorghe N. Originale. Originale. (Niţescu) Membră de partid exclusă pentru că: în perioada interbelică a întreţinut relaţii cu elemente cuziste şi liberale. în perioada războiului şi-a 27. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 11. sentimente naţionaliste. alte abateri.2863 2087 Brînduş Irina V. fiind pătrunsă de 19. simpatizant activ al Partidului din ilegalitate. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a sprijinit activ 1954 acţiunile iniţiate de regimul antonescian pentru ducerea războiului antisovietic. 2 2864 2088 Brînduş Mihai Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1945 a fost cantor bisericesc.03. 1956 destinaţi pentru construirea şcolii. a deţinut funcţii de răspundere în aparatul de stat burghezo-moşieresc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară. Originale. Original. 2 2865 2090 Brînduşa Ioan N.06. părinţii săi au fost categorisiţi chiaburi. 3 727 . care a solicitat confirmarea calităţii de 1961 membru din 1944 CCP a hotărât admiterea apelului. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.

3 728 . a 1976 pretins bani şi băutură. altele le-a şantajat cu concedierea. Originale. membru de partid sancţionat cu 22. alte abateri. Originale.12. exclus din Partid în 1974 pentru că: a promis mai multor femei că le angajează în schimbul unor propuneri imorale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. a fost amendat pentru insultă şi ameninţare cu cuţitul.11. Original. CCP a hotărât adâncirea cercetărilor.05. 1950 1 2870 3351 Brînzan Gheorghe Ofiţer la Serviciul Economic din Inspectoratul orăşenesc Moldova Nouă al Miliţiei. „mustrare” pentru că a organizat botezul 1980 religios al fiului său. 5. iar ulterior Comitetul regional de Partid Oltenia i-a respins apelul. 5. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. (Brânza) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte de cooperativă s-a dovedit a fi un element afacerist.2867 3166 Brînduşoiu Gheorghe Membru al Comitetului de Partid de la Preparaţia cărbunelui Coroeşti. menţinerea deciziei.09. iar pe 26. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2868 1922 Brînduşoiu Petre I. 1960 3 2869 1921 Brînza Ion St.

raionul Craiova. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Oltenia. 1981 Întrucât a renunţat la apel.07. 29. Brînzan Iordache M. Deoarece excluderea a fost făcută fără 1963 o cercetare temeinică (la revizuirea juridică a cazului s-a constatat că fusese nevinovat). Original.2871 1655 Brînzan Gheorghe D. Originale. Întrucât şi-a retras apelul. copie. care a solicitat ridicarea sancţiunii. membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. Brînzan Ion Ofiţer la UM 01256 Caracal. schimbarea calificativului de la locul de muncă şi avansarea în grad. membru de partid sancţionat cu „mustrare”. În 1959 şi 1962 excluderea a fost menţinută. iar pentru celelalte probleme ministrului Apărării Naţionale. 30. Originale. 1959 10 2872 3390 Brînzan Grigore Membru de partid exclus pentru că în calitate de subofiţer MApN a comis abateri de la disciplina de partid şi 29. Originale.06. 6 2873 3302 3 2874 1654 2 729 . CCP a hotărât clasarea cazului. 2. regulamentele militare. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Pleşoiu.02.02. CCP i-a sugerat ca pentru sancţiunea 1980 de partid să se adreseze Consiliului Politic Superior al Armatei.

membru de partid exclus în 1950 pentru că a ascuns că în trecut a fost condamnat penal pentru nesupunere la concentrare. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 730 .07. Anchetator penal la Procuratură. timp în care sa dovedit indisciplinat. membru de partid exclus pentru că a avut manifestări duşmănoase la adresa 23. 8. copie.09. În 1956 a fost reprimit în Partid. 4 2877 1650 Brînzaş Traian Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Originale. organelor de partid şi de stat şi a 1959 întreţinut relaţii de prietenie cu unii inculpaţi. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1936-1937 a făcut parte din 19. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid.12. iar respectivul a evadat. 1954 1 2878 1920 Brînză Niţu L. alte abateri. Originale. cu care mergea la chefuri.2875 1652 Brînzaş Gheorghe Membru al aparatului Ministerului muncii şi prevederilor sociale. Original. „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut parte din Jandarmerie şi din Poliţie (1945-1946). 7. 1954 5 2876 1651 Brînzaş Miron L. cerere respinsă în 1975. ca angajat al Miliţiei a fost trimis să escorteze un fost hitlerist. Originale.07. Ulterior a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

3 2880 3154 Brînză Vasile P. reconfirmată în 1956. 1962 şi 1966. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. să 16. Membru de partid exclus pentru că: era fiu şi ginere de chiabur. 1975 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. judeţul Vaslui.09. menţinerea deciziei.06.2879 1919 Brînză Ştefan V. 1955 29 731 . 3 2881 1649 Brînzea Andrei N. Membru de partid exclus pentru că: în 1939 făcea propagandă troţkistă şi contra URSS. 1957 şi 1960.05. a participat la războiul antisovietic. Hotărâre reconfirmată în 1957. Originale. ca secretar al 1956 Sfatului Popular i-a protejat pe chiaburi. pe frontul antisovietic a fost decorat cu „Crucea de 25.06. alte abateri. Originale. fie demascat în faţa maselor. Membru al Biroului Comitetului comunal de Partid Hoceni. în 19401941 a luat parte la manifestaţii legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. avutul obştesc. să fie 1947 îndepărtat din orice organizaţie politică sau întreprinderi de stat. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: era fiu de chiaburi. exclus din Partid în 1972 pentru furt din 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961. Originale. din acelaşi an a fost provocator şi agent al Siguranţei. 32 2882 1647 Brînzei Petru P. Originale. Fier” şi „Virtutea Militară”. 6.

1 2885 3318 Brmbolich Francisc Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi luarea în evidenţă. Originale. reconfirmată în 1956 şi 1969. jucat cărţi şi a luat parte la beţii. în timpul Rebeliunii legionare a luat parte la jafuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. respingerea apelului. cerute. 13. 5.10. 1957 17 2884 1645 Brînzoi Victor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. a participat la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a 21. 9 2886 1641 Broască Ilie Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a fost comerciant şi a fost condamnat penal. 6 732 .04. reconfirmată în 1958 şi 1959.02.2883 1646 Brînzei Vasile Membru de partid exclus în 1948 pentru că în 1940-1941 a desfăşurat activitate legionară. Originale. iar Secretariatul 1980 CC al PCR a hotărât. alte 1951 abateri. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. CCP a propus. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 25. Original.04. alte 1954 abateri.

07. copie. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Mălureni. faptă pentru care a fost 1981 condamnat penal. în 1945 s-a ocupat cu specula. copie. Plutonier la Secţia 15 de Miliţie Bucureşti. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a făcut parte. reconfirmată în 1963 şi 1966. 2 Câmpulung a confirmat foi de parcurs 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 2888 1639 Broboană Ioan M. Originale. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de şef de coloană la Autobaza nr. condamnat penal în 1955 pentru 29. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. menţinerea deciziei. activitate duşmănoasă contra clasei 1961 muncitoare. 9. fictive. membru de partid exclus în 1959 pentru că a ascuns că tatăl său a fost poliţist. Originale. 1960 9 2889 1638 Broc Nicolae C. reconfirmată în 1962.01. din Jandarmeria antonesciană. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.01.06. reconfirmată în 1967. CCP a propus. 3. 1958 5 2890 3336 Brocea Ion I.2887 1640 Broască Mihai I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Piteşti. voluntar. Originale. copie. 6 733 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. alte abateri.

fiind dată cu scop de răzbunare. pentru perioada frontului să fie cercetat de „organele în drept”. fost comisar-ajutor la 1952 Poliţia din Botoşani. Original. a lui Ioan Răţescu. membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Idem. II) 734 .03. partid din 1936.01. Preşedinte al Comitetului provizoriu din comuna Bodeşti. pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a participat la crime şi jafuri.11. pe motiv că ar fi fost informator al Siguranţei. 1952 1 1971 Broder Zalman (Sandu) Persoană căreia s-a acordat stagiu de 15. judeţul Vâlcea. exclus pentru că: în trecut a făcut parte 1953 din aparatul de opresiune al regimului burghezo-moşieresc (a fost jandarm). alte abateri.08. copii. Originale. I-II) 1 21 (vol. CCP a constatat că acuza era neîntemeiată. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. 1 (vol. Comandant al Companiei de gospodărie de la Serviciul Centrul de instrucţie Dumbrăveni din MAI. membru de partid 10. 3. dată de la care activa în 1950 organizaţie. A fost cercetat în urma unei declaraţii 25. Original. I) 2893 (vol. Original. 2 2892 1681 Brodeală Ion Gh. în postul avut a ţinut legătura cu elemente duşmănoase.2891 1637 Brodeală Ion A.

II Negru. 19 2896 675 Broitman Moise Marcovici Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme că a fost arestat pentru participare la mişcarea muncitorească revoluţionară. 3. sect. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. 9. rusă. română. lb. Originale. română. 1962 79 735 . că în 1935-1939 a lucrat în tipografia 1961 ilegală a PCR din Bucureşti. rusă. copii.11.12.01. Notă de răspuns a CCP prin care au fost transmise informaţiile solicitate. Originale. lb. Notă de răspuns a CCP prin care informaţiile au fost confirmate parţial. prin care se cerea să se confirme că a fost membru al PCR între anii 1932-1940 şi 23. 1973 27 2895 653 Broitman Mihail Iţcovici (Meer. Originale. copii. rusă. lb. Costache) Cercetat în urma solicitării Comitetului Regional Cernăuţi al PC al Ucrainei. fotografii. copii.2894 1097 Brohman Abram Ştrulevici Cetăţean sovietic despre care Institutul de Marxism-leninism de pe lângă CC al PCUS a solicitat relaţii cu privire la activitatea sa în România. română.

04. într-un post unde putea fi supravegheat. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a participat la Rebeliune. copii. Originale. (Referinţă semnată de Ida Felix. alte abateri. să fie scos din postul deţinut şi încadrat în producţie. rusă.) Originale.1951 a cu spade. 1 din Târgovişte. Originale. română. Adresă de răspuns a CCP prin care sau confirmat informaţiile solicitate. 1 2898 2796 4 2899 1147 4.03. copii. ordinul „Bărbăţie şi Credinţă” clasa a III.2897 1972 Brojbeanu Vasile Mecanic la Liceul Teoretic de Fete nr. 1975 7 2900 487 Bronştein Enea B. (Braunştein Netty) Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte activitatea sa în 15. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. Uniunii Sovietice. a luat parte la războiul antisovietic. unde a fost decorat cu 25. exclus din partid pentru că: şi-a însuşit banii pentru abonamente la „Scânteia” şi pentru cumpărarea Istoriei PC(b) al 21. mişcarea revoluţionară din România. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. lb. reconfirmată în 1966.12. Originale. Broniţki Ilarion Panteevici Cetăţean sovietic pentru care CC al PCUS a cerut să se confirme că în 1941 a fost condamnat pentru participare la lupta antifascistă. era un element 1952 afemeiat şi beţiv. 37 736 . Broncea Gheorghe Instructor la Judeţeana PMR Olt. 1958 Notă de răspuns a CCP adresată CC al PCUS prin care s-a confirmat solicitarea.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. lb. rusă. (1935-1944). Original. 10 2902 1974 Broscaru Constantin M. 15. Membru de partid exclus pentru că în 1040-1941 a făcut parte din organizaţia 26. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 1965 confirmat solicitarea. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din PNŢ 19.06. reconfirmată în 1960. motiv pentru care a fost condamnat penal. 1959 3 2905 587 Brover Liubov Ovşina Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se confirma apartenenţa la PCdR în perioada 1938-1940. mişcarea revoluţionară din România. legionară şi a participat la Rebeliune. Originale. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. Originale. s-a ocupat cu afacerile.08. 7.06. română.10. fotografii.07. 22 737 . copii. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul deţinut. 1 2904 1975 Broştic Ion Membru de partid exclus pentru că în calitate de agent încasator la pieţe s-a dovedit necinstit. 1962 necesară la stabilirea pensiei.2901 798 Bronştein Zeilic Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme participarea sa la 27. 3 2903 1973 Broşteanu Ion Inspector şcolar. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1977 CCP a propus. 1 Medicină generală din cadrul IMF. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.12. 5. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1953 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.02. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. pe motiv că „a avut manifestări duşmănoase. CCP a stabilit că cererea era nejustificată. iar în 28.03. 9 2907 3172 Brucă Constantin Membru de partid exclus în 1976 pentru că a fost condamnat penal pentru 19. vătămare corporală gravă. menţinerea deciziei.2906 2772 Brucan Silviu (Brucăr Saul) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1943. În 1988 a fost exclus din partid de 1965 către organizaţia de bază nr. 4 2908 2025 Brucă Gheorghe N. membru de partid exclus pentru că în 1935 a fost spărgător de grevă. Originale. 1960 5 2909 1976 Brucăr Coloman (Karol) Director adjunct la fabrica „Partizanul Roşu”. denigratoare şi a făcut declaraţii profund ostile faţă de politica Partidului şi statului”. 2 738 . Original. hotărâre reconfirmată în 1970. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 11. Originale. 1940 informator al Siguranţei. din oraşul Stalin (Braşov).

05. în timpul războiului antisovietic translator la Comandamentul german. CCP a hotărât menţinerea deciziei. participând la chefuri şi jocuri de noroc. care a publicat articole cu caracter 1956 duşmănos. Bruckner Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost redactor şi proprietar la mai multe ziare („Aradi Elet”. În 1972 s-a stabilit că excluderea ei sa făcut pe baza unor învinuiri neobiective. 23.12. şi-a depus actele pentru emigrare în 1953 Israel. în 23. formaţiuni paramilitare „Deutsche 1959 Mannschaft”. 7 2911 1978 2 2912 1979 4 2913 1977 3 739 . CCP 1966 a clasat apelul. iar decizia reprimirii ei în Partid a fost lăsată la latitudinea organizaţiei de bază. Bruckler Gheorghe Gh. Originale. alte abateri. Original.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că. Brucker Isac Membru al BOB de la Centrala Artelor Grafice. a dus o viaţă depravată. niste.18. Întrucât şi-a recunoscut faptele.10. Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a fost membru al Grupului Etnic German şi al 17.2910 2806 Brucher Margareta Membră de partid exclusă pentru că: soţul ei a fost ofiţer în armata burgheză. alte abateri. la manifestările căreia a luat parte ca muzicant. fiind sub influenţa propagandei sio. „Heti Lap”). Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. anticomunist. a avut legături cu ofiţeri germani.

1979 3 2915 1980 Brudaşca Petru Membru de partid exclus pentru că: în 1947-1948. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 17 2916 3355 Brudel Cazimir Persoană pentru care CCP a fost informat că adunarea generală a organizaţiei de bază de la Întreprinderea Metalurgică Iaşi a refuzat să-l primească în Partid. motiv pentru care solicitarea ia fost respinsă.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1951 În 1958 şi-a retras apelul. 1 740 . s-a lăsat mituit. Originale. a votat afilierea la Sindicatele de la 27. 1980 1 2917 1981 Bruder Francisc Membru de partid exclus pentru că: la Congresul sindicatelor de la Cluj. alte abateri. în calitate de controlor economic. care a răspuns în 1980 că apelantul nu s-a remarcat cu nimic în activitatea profesională şi obştească. a avut atitudine duşmănoasă faţă de comunişti.12. 5. Original. Originale. reconfirmată de CCP în 1957. motiv pentru care cazul a fost clasat. CCP a retrimis cazul Comitetului judeţean PCR Timiş. 26. Amsterdam. a 1950 susţinut autonomia regiunii. din 1923. În 1959 excluderea a fost reconfirmată. după cedarea Ardealului. 9.07.2914 3361 Brucmaier Ghidu Persoană care a solicitat primirea în Partid.09.

(Referinţe semnate de: Elvira Gaisinschi şi Simion Zeigher.2918 172 Bruder László (Bánki) Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe. 1963 Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. prin care s-a cerut confirmarea participării sale la mişcarea revoluţionară din 19. Originale. Cruce” legionare. copii. Deşi în dosar se află documente care atestă respectiva activitate. 5. 1957 5 741 . Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. lb. nu există adresă de răspuns a CCP. reconfirmată în 1962. Originale.) Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de 24. 6 2920 836 Bruhis Isaac Markovici (Brubis Ithok) Persoană cercetată în urma solicitării CC al PC din RSS Moldovenească. 6 2921 345 Bruhman Lazăr Persoană domiciliată în Cernăuţi. română.09. România. Originale. care a solicitat CCP să confirme apartenenţa sa la UTC şi PCdR în perioada interbelică. maghiară.07. copii. 1953 39 2919 1987 Brughiu Georgică C.01. 9.

în 1938-1940 a editat 1950 revista „Albumul Bucovinei de Sud”. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a aprobat. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. 1979 Întrucât şi-a retras apelul. 38 2923 3273 Brujan Gheorghe Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că frecventa restaurantele şi provoca scan.22. menţinerea deciziei. 1 742 .06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. condamnat la 25 de ani pentru crime împotriva umanităţii.2922 3254 Bruiuverde Ştefan Membru de partid exclus pentru că: nu a arătat situaţia tatălui său. 4 2924 1986 Brüll Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1923-1938 a fost redactor al ziarului social-democrat de dreapta „Vorwörts 22. Original. a comis acte de indisciplină. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1985. 24. alte abateri. <Vorvärts>”. CCP a propus. Originale.11.06. dal.

lb. Deşi a avut purtare proastă la anchetă. 1949 17 2926 2862 Bruma Gabriel Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1944 a fost inspector şi revizor şcolar. CCP a propus să-i fie menţinută calitatea de membră. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1940. 1973 4 743 .Zucker) Persoană cercetată. dată la care a depus prima adeziune de după „eliberare”.2925 2800 Brüll Rozalia (Friedman . maghiară.12. din 1941. care a avut activitate comunistă în ilegalitate. Copie. membru de partid care a solicitat luarea în evidenţă. duşmănoase şi şovine la adresa URSS. Originale. 8. dată la care a fost primit în UTC. română. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid cu stagiul din 1948. 1951 alte abateri. 1 2927 3100 Brumaru Zamfir (Brummer) Redactor-şef adjunct la ziarul „Munca”. când a fost primită în PCdR. În 1960 a solicitat acordarea stagiului de partid din 1937. 6. În anul următor CCP a hotărât: acordarea stagiului din 1946. În 1953 a fost reverificată cu prilejul căderilor din Oradea. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. când a cerut verificarea cazului său.02.07. pe baza activităţii depuse în mişcarea revoluţionară ilegală. să i se menţioneze în cartea de evidenţă că a fost membră de partid în 1938-1941. ca gazetar a scris articole 19.

12.09. Dat fiind că ulterior s-a stabilit că şi-a ascuns o parte din activitate. ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a.08. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în 1959 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. 1957 10 2930 1990 Brumă Tache I.06. ca membru de partid a cerut să fie exclus din Partid şi şi-a trimis carnetul organizaţiei de bază. Brumă Nicolae N. Originale. Brumăreţchi Vasile A. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1961. în 1935-1947 a fost cântăreţ bisericesc.2928 1988 Brumă Eugen C. unde a fost decorat cu 14. în timpul războiului antisovietic a fost avansat şi decorat. a 1954 fost căsătorit cu fiica unui comerciant de origine germană care a avut un frate în trupele SS. CCP a hotărât menţinerea deciziei. apoi s-a căsătorit cu fiica unui fost colonel de jandarmi. Original. Originale. 1957 4 744 . Membru de partid exclus pentru că: în 1934-1938 a simpatizat cu cuziştii şi legionarii şi a făcut propagandă în favoarea lor. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2929 1989 2. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: avea o educaţie mistică. Membru de partid exclus pentru că: a trăit în anturajul elementelor legionare. 1956 2 2931 1991 5. a fost voluntar pe frontul antisovietic. Membru de partid exclus pentru că a participat la şedinţe şi la alte manifestări legionare. Întrucât la primirea în Partid şi-a recunoscut activitatea.

07. în 1949. cu stagiu de la data rezolvării apelului. În 1962 i s-a acordat stagiu de la 23 august 1944. CCP a 1947 hotărât primirea ei ca membru nou. (Referinţă semnată de Leon Naş. fost căpitan. soţul ei. văduva unui căpitan 22. (La căderea din 1942 a avut purtare proastă la Siguranţă.03. încadrat cu devotament în muncă. a divorţat de 1952 soţia sa muncitoare şi s-a căsătorit cu amanta. 2 2934 1983 Brunea Ion Responsabil al Secţiei de Cadre la judeţeana PMR Dolj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 20 2933 1984 Brunea Adelina (Postescu) Membră de partid exclusă pentru că: tatăl ei a fost comandant de garnizoană la Cernăuţi. exclus din Partid pentru că: a avut legături imorale cu Adelina Postescu (fiică de colonel în armata burgheză. mort pe frontul antisovietic). a decedat pe frontul antisovietic.) Originale. 2 745 .) Întrucât după 23 august 1944 s-a 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2932 1985 Brumfeld Ana (Leibu) Membră de partid în ilegalitate. trimis în producţie. cercetată pentru clarificarea situaţiei de partid. a refuzat să se supună hotărârii. a făcut politică 11. Original. social-democrată de dreapta. copii. Original. ca 1956 dactilografă la IOVR. a reuşit prin intervenţii să-şi recapete pensia retrasă în 1948.01.

a manifestat ataşament faţă de 13. cerând ca în documentele sale de partid să se menţioneze că a fost membru în 19301940. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1960 a fost reprimit în Partid şi a 1957 cerut să i se acorde stagiu din 1930. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1946 s-a înapoiat fraudulos în 1950 ţară şi a susţinut că este de origine polonă. 18. Măgurele (tatăl său era translator). CCP i-a respins apelul. cu 1954 care au făcut diverse afaceri. în 1940-1944 au fost oamenii de încredere ai comandanţilor armatei germane din Turnu 15.2935 3055 Brunstein Schulim Persoană cercetată întrucât a făcut cerere de primire în rândul candidaţilor de partid. Original. 1 2937 2676 Brust Paul (Moris) Membru de partid exclus pentru că: împreună cu tatăl său. Hotărâre reconfirmată în 1960. Original.06. în 1950 s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât respingerea solicitării. pe motiv că în 1940 a părăsit munca încredinţată fără să aibă aprobarea Partidului şi a plecat în URSS. În 1971 CCP i-a confirmat stagiul din 1930.10. 17 2936 2094 Brusanovscki Rudolf (Brusanovschi) Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat în Germania şi apoi a mers în Austria. 1 746 . fascişti.07.

a solicitat să fie 24. CCP a constatat că apelantul nu a prezentat niciun aspect relevant şi a clasat cazul. 48/1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. după 23 august 1944 a purtat uniforma armatei sovietice şi făcea percheziţii la cetăţeni. 1979 23 747 . cercetat cu privire la mai multe ilegalităţi. CCP a hotărât clasarea cazului. 6. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului (1942-1944) a purtat uniforma armatei germane şi a fost translator al ei.08. Totodată. 1956 3 2939 Brutaru Nicolae Secretar al Comitetului comunal de Partid Găneasa. 32/1971 transferat cu serviciul într-o zonă de 1971 munte. Totodată.08. a fost luată în considerare cererea sa de transfer. judeţul Olt. cupuri din ziare. 9.2938 2093 Bruş Constantin (Groisman Kopel) Activist la Regionala PCR Valea Trotuşului.12. 20 2940 Brutaru Nicolae Instructor la Comitetul judeţean de Partid Olt. Originale. Originale. care a solicitat să fie primit în audienţă pentru a relata unele aspecte privind tovarăşii din conducerea Comitetului judeţean de Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

CCP a propus menţinerea încadrării lui în Partid cu 13. Originale. Idem. Munte) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1934-1940 a scris articole cu caracter naţionalist-şovin. Originale. Buban Ion Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac. când a început să lucreze 1951 în organizaţie.12. 1959 4 748 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.372 2941 (vol.02. lb. Idem. copii.02. cercetat în legătură cu clarificarea situaţiei sale de partid. Originale. CCP a hotărât admiterea apelului. era un element beţiv.08. stagiu din 1945. Brutus Ion M. membru de partid în ilegalitate (exclus în acea perioadă şi demascat ca duşman şi agent al Siguranţei). Originale. 1953 13 2944 2239 7. Originale. copii. 138 – 88 3/1956 115 2942 2095 8. Recercetat în 1956. a avut manifestări naţionalist-şovine. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1930. I-III) Brutus Ion Director al Întreprinderii ceramice din Bucureşti. Şeful Serviciului de valorificarea unor bunuri ale statului din ministerul de Finanţe. copii. în 1940-1944 a făcut propagandă fascistă. română. 1957 4 2943 220 4. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate: a fost agent al serviciului englez. Originale. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit neîntemeiate. rusă. Bubă Ioan (B.

cerere respinsă în acelaşi an (de două ori). în acelaşi an a fost exclus din Partid şi nu a contestat excluderea. CCP a hotărât respingerea solicitării. în carnet i s-a menţionat că în 1936-1940 a fost membră de partid. 31 2946 2022 36 2947 3065 17 749 . fotografii. (În 1958 a fost reprimită. Bubenic Robert Membru de partid în ilegalitate. străinătate. Originale.) În 1960 a solicitat acordarea stagiului din 1934. Originale. bijuterii şi medicamente aduse din 30. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP i-a clasat memoriul. înapoiat în ţară fără forme legale. în 1966 a fost judecat şi condamnat pentru abuz de încredere în dauna avutului obştesc şi furt. hotărască reprimirea ei în rândul 1949 candidaţilor de partid. primit în Partid în 1962.10.2945 2240 Bubenic Ana (Schvartz) Membră de partid în ilegalitate cercetată în legătură cu cererea sa de reîncadrare în Partid. În 1956 s-a hotărât că organizaţia de bază de la locul de muncă poate să 18. întrucât: în 1940 a plecat în URSS fără să aibă aprobarea Partidului.12. care a solicitat să fie luat în evidenţă pentru activitatea desfăşurată în mişcarea revoluţionară ilegală şi să primească pensie pe linie de partid. reconfirmată în 1980.07. Întrucât în 1946 a venit din URSS fără aprobarea Partidului. Totuşi. Bubenik Ana Membră de partid exclusă pentru că a făcut speculă cu obiecte de îmbrăcăminte. 1971 împreună cu un grup de elemente speculante fugite de regimul sovietic. Originale. iar în 1946 s-a 19.

Cetăţeană sovietică. a 1958 decedat şi. Originale.03. Adresă a CCP către CC al PCUS prin care s-a comunicat că cel care putea să 28. iar celui de-al doilea 27. Originale. Leonte Răutu şi Simion Zeigher. 9 2950 2810 Bubliţchi Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost gardian la penitenciarele Alba-Iulia. română. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la stagiul său în PCdR. 5 750 . Elvira Gaisinschi. lb.2948 466 Bubis I. Aiud şi Oneşti. dea referinţa. rusă. Notă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că cei doi nu figurau în evidenţa Arhivei CC al PCR. în consecinţă. română. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Avram Gaisiner (Buma). reconfirmată în 1966. 12 2949 1210 Bubiş Isac Marcovici Şleahu Samson Herşcovici Cetăţeni sovietici pentru care Secţia Relaţii Externe a CC al PCUS a solicitat – pentru primul – să se confirme apartenenţa la PCR. lb. copii. adeverinţa cerută nu putea fi eliberată.06. rusă. (Referinţe semnate de: Iosif Rangheţ. M. în 1941-1944 a fost gardian la penitenciarul Chişinău. copii. activitatea desfăşurată în mişcarea 1987 muncitorească din România.) Originale. 21. unde au fost închişi deţinuţi politici 1956 comunişti.

1975 CCP a propus. 3 2953 2241 Bubosu Ion D. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Aurel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Fost instructor al Comitetului raional de Partid Feteşti. română. Original.04. reacţionare burghezo-moşiereşti. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.08. era un 1951 element necinstit. Originale. legionară. menţinerea deciziei. 36 2952 3126 Buboi Dobre C. copii. lb. rusă. cercetat în urma solicitării CC al PCUS prin care se cerea să i se verifice datele 23. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. 1961 Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că a fost membru al Partidului comunist începând din 1920 şi a fost condamnat în procesul din Dealul Spirii. Milea. Saia Frank) Fost membru al PCR din 1919.2951 652 Bubnovski Samuel Marcovici (Şmil. 14 2954 2259 Buca Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din partidele 18. Originale. 1 751 . Originale. exclus din Partid pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 18. Marcel. biografice. 1958 reconfirmată în 1959. 21.12.

09. 19. 20 2958 2274 Bucătaru Alexandrina (Păduraru) Membră de partid exclusă pentru că a fost arestată şi condamnată pentru calomnie şi delapidare. în calitate de şef de secţie la Direcţia regională CFR Craiova. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a 30. Membru de partid exclus pentru că. Întrucât motivarea nu a fost 1960 documentată corespunzător.12. dovedita fi necinstit. Originale.11. CCP a cerut Comitetului regional PMR Iaşi adâncirea cercetărilor.2955 2276 Buca Victor Secretar tehnic la Raionul de Partid Târgu Jiu. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. Originale. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. s-a dovedit a fi un element necinstit. Originale. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. de necinste. reconfirmată în 1975. 3 2957 2238 Bucăloiu Savu Gh. 1 752 . 6 2956 2273 Bucan Vasile C.05. 22. Întrucât a fost arestată şi condamnată 1954 abuziv. exclus din Partid pentru acte 22.

11. a muncit în dijmă pământul unui chiabur. în coşul cu hârtii al instituţiei. În 1961 CCP i-a respins un nou apel. Originale. 41 2961 2275 Bucătaru Dumitru T. CCP a hotărât anularea deciziei.04. Originale. În 1957 a fost condamnat penal pentru neglijenţă şi fals în acte publice. Fost secretar adjunct al Comitetului judeţean PMR Constanţa. Întrucât s-a aflat că a fost informator al Jandarmeriei şi al administraţiei CFR Ciceu şi Sibiu. Membru de partid exclus pentru că: la alegerile din 1946 a rupt afişele cu semnul „soarele” şi a lipit afişe maniste. iar direcţiile Cadre şi Organizatoric ale PMR au primit sarcina să prelucreze cazul împreună cu inspectorii CCP. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte1956 meiate. cercetat pentru că în trecut a fost omul administraţiei CFR Sibiu.2959 2284 Bucătaru Alionte Gh. CCP a propus (şi s-a hotărât) excluderea lui din Partid şi scoaterea din funcţia de director al fabricii de ciment Turda. s-au găsit 1948 documente de partid). CCP i-a sancţionat cu „admonestare”.05.07. atât pe biroul. Originale. 9. cât şi 22. şi a trăit într-un anturaj fascist. indicându-i totodată apelantului că poate să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor. 3 2960 3/1948 Bucătaru Dumitru Kiraly Francisc Secretarul şi responsabilul cu cadrele de la Comitetului Judeţean PMR Severin. cercetaţi pentru lipsă de vigilenţă (cu prilejul unui control. 1951 40 753 .

1950 1 754 . menţinerea deciziei. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 1961 2 2963 3329 Bucătaru Lucreţia Membră de partid exclusă pentru că a săvârşit diferite fapte de indisciplină şi a 27. Originale.10. a făcut parte din Mişcarea Legionară. 1959 8 2965 2260 Bucătaru Traian Membru de partid exclus pentru că: în calitate de perceptor şi controlor de urmărire a persecutat populaţia săracă. Original. refuzat să participe la viaţa de partid. 1980 CCP a propus. ca ofiţer în lagărele de prizonieri de la Dorneşti şi Calafat a dus o politică de exterminare a lor.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. alte abateri. 6. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1961. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 5.2962 2271 Bucătaru Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat pentru acte de necinste. 20 2964 2272 Bucătaru Neculai Gh.08. 2.

2966 2261 Bucătea Ştefan Miliţian în comuna Băileşti. calitate în care s-a purtat urât cu celelalte deportate. în 194118. 9. partid. 1970 şi 1972. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. având şi funcţie de conducere. în 1957 CCP i-a respins apelul. era un 1951 element afacerist. Întrucât motivul principal de excludere s-a dovedit neîntemeiat. în timpul deportării la Auschwitz. în timp ce era membru de 26.07. 1944 a fost poliţist la Chişinău. Membru de partid exclus pentru că: în 1932-1938 a fost membru al organizaţiei sioniste „Mizrachi”. Întrucât la completarea chestionarului de candidat nu a arătat că a făcut parte dintr-o organizaţie sionistă. a făcut parte din organizaţia 1963 sionistă „Ichud”. membră de partid exclusă pentru că: în 1939 a fost înscrisă în organizaţia sionistă „Habonim”. a îndeplinit funcţia de „stubedienst”. în postul deţinut a susţinut elemente duşmănoase regimului. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din cadrele Miliţiei. Originale. în 1944.06. 1954 5 2968 2263 Bucholtz Lupu N. Originale. Oradea. CCP a hotărât anularea deciziei. reconfirmată în 1963. 51 755 . membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. organizaţia de bază putând să o primească în rândul candidaţilor. 1 2967 2262 Buchalter Agneta (Mozes) Instructor de cadre la URCC. Original. alte abateri.

apoi membru al FRN. apoi angajată a MAI. copii.09. Originale. 1962 38 2972 2265 Bucicov Mira Membră a colectivului Secţiei militare a CC al PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a bucurat de încrederea legionarilor. reconfirmată în 1960. a fost scoasă din ghetoul 13. 1954 CCP a propus ca Biroul organizaţiei de Partid din MAI să prelucreze cu ea lipsurile avute şi să fie ajutată să le lichideze. trădând astfel interesele 1960 muncitorilor. după 17. Berşad. alte abateri. alte abateri.04. Original.2969 2725 Buchsbaum Jean (Ionas) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de sindicat la magazinul „En Vogue” din Bucureşti s-a lăsat mituit 12. 8 2971 782 Bucicov Boris P. cercetată pentru a se stabili condiţiile în care. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1932-1935 a fost membru de partid şi a fost arestat de Siguranţă. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant al Partidului averescan.05. în 1943. de patron. 9. 6 2970 2264 Bucică Dumitru C.01. Originale. (Bîcicov) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme că în perioada 1932-1940 a fost membru al PCdR. 2 756 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 23 august 1944 a avut manifestări 1955 naţionaliste.

Secretar al Celulei de Partid din închisoarea Suceava. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1969. alte abateri. arestat pentru sabotaj economic. avutul obştesc. 1 757 . (Ion) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi cuzistă.05. fost 1956 legionar.2973 2266 Bucioagă Ioan M. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Comitetului judeţean Suceava să îl demaşte ca duşman al regimului de democraţie populară. ca director al închisorii Suceava (1946-1947) a fost 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 2974 2267 Buciu Ion Gh. alte abateri. după 1948 care a fost depus în acelaşi penitenciar. 3 2975 2268 Buciuc Vasile Gh.04. Original. Originale. a fost director la mai multe penitenciare. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar de vamă a luat şperţuri. ţinut legătura cu nepotul său. T. a 11. Originale. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru furt din 15.06. 2. a avut abateri disciplinare. Copie. exclus din Partid în 1947 pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. 8 2976 2961 Buciuceanu Ioan Gh.

07. era influenţabil şi beţiv. CCP a hotărât menţinerea deciziei. comisarii de poliţie. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut legături cu agenţii şi 26. 4 2979 2863 Buciuman Dumitru Membru de partid exclus pentru că: nu avea continuitate în muncă. a luat parte la unele 1956 manifestaţii legionare. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2. Originale. judeca problemele superficial. Original. cercetat în legătură cu clarificarea situaţiei sale de partid. Copie. a luat şperţ.10. alte abateri. ulterior s-a încadrat în 1947 muncă cu devotament. 1948 1 2980 2270 Buciuman Ioan G. purtare proastă.2977 2962 Buciuceanu Ştefan Lucrător la Secţia de Cadre a MAI. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „vot de blam” şi să se cerceteze cine a impus decizia sa de excludere. legionară. 2 758 . Deşi la căderea din 1942 a avut 31. motiv pentru care CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1945. Copie. 1 2978 2269 Buciumac Ion (Preda) Membru de partid exclus pentru că în 1940 s-a înscris şi a activat în organizaţia 31.08.10.

04. Adresă a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1922-1928 a activat în mişcarea muncitorească din Arad.) Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. a 15. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2981 549 Bucova Francisc (Bucov Ferencz) Cetăţean ungar cercetat în urma solicitării Partidului celor ce Muncesc din Ungaria. Original. în 1946 şi-a deschis un atelier. copii. 1951 alte abateri. în care 30. lb. spion al 25. (Referinţă a lui Ludovic Czeller şi interogatoriu al lui Constantin Maimuca. Original. 1952 141 2982 2299 Bucovan Dumitru C. Original. alte 1955 abateri. Originale. pierdut servieta cu documente de partid. Bucsinescu Nicolae Gh. afacerist şi specu1950 lant. armatei antonesciene.06. 5. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost simpatizant cuzist şi legionar. 1 2983 2303 1 2984 2304 1 2985 2306 2 759 . (Bucovanu) Secretar al Plăşii de Partid Paşcani. reconfirmată în 1958. Bucser Alexandru Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut fascist. fascistă de tir. a exploatat forţă de muncă salariată. CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. română şi rusă. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a simpatizat cu organizaţia legionară.08. Bucsi Francisc (Bucşi) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost membru în organizaţia 12.

hotărâre reconfirmată în 1962 şi 1968.12. 61 2989 2864 1 760 . Întrucât la legionari nu a avut activitate deosebită.2986 66 Bucsko Iosif Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii din perioada 1945-1947.10. 1953 În 1958 a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. Dat fiind că s-a aflat că şi-a minimalizat activitatea la legionari şi în 1953 s-a dovedit necinstit în funcţia de delegat sătesc. CCP a propus să fie exclus din Partid şi să fie ţinut în evidenţa „organelor în 23. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. 14 2987 2300 4. stăpânită de viciul beţiei. în 1959 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Originale. alte abateri. membră de partid exclusă pentru că era 12. 24. respins de CCP. copii. drept” (propunere aprobată). indisciplinată şi 1948 „palavragistă”. ] Inspector general la Departamentul CFR.08. Originale. lb. maghiară. 1957 6 2988 2301 Bucşa Iuliu I. română. Bucşa Gavril Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a făcut parte din organizaţia legionară. Copie.02. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bucşa Paraschiva Responsabilă cu munca de femei. În 1961 a făcut apel. Originale. Adresă a CCP prin care s-au transmis 1951 informaţiile cerute.

22. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1948 s-a căsătorit cu fiica unor chiaburi. CCP a propus. alte abateri.07. 20 2992 2305 Bucu Nicolae (Schachter Conrad) director la Fabrica de ulei „Filimon Sârbu” din Bucureşti.2990 2302 Bucşa Tiberiu Preşedinte al Tribunalului orăşenesc Cluj. Ulterior i-a fost acordat stagiu din 1936.02.11. membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a activat în organizaţia legionară. 1950 5 761 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1.10. reconfirmată în 1969. Originale. 26 2993 2307 Buculei Ion C. Hotărâre reconfirmată în 1983 şi 1985. împotriva indicaţiilor date de organele 1958 locale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1954 şi 1978. Originale. Originale. 9 2991 3196 Bucşă Aurel Membru de partid exclus în 1975 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. în funcţia avută a lucrat 17. 31. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1932. Întrucât în 1940 a rămas în URSS fără 1961 aprobarea Partidului. menţinerea deciziei. CCP a hotărât respingerea cererii.

Întrucât la primirea în Partid menţio20. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1962 7 2997 3138 Bucur Alexandru M. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. respectiva a decedat. în 1978 1954 CCP a propus. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24. 7 762 . fapt pe care l-a ascuns. Candidat de partid exclus pentru că: în calitate de medic.11.07. candidat de Partid exclus pentru 20. 8. 4 2995 2295 Bucur Alexandru Al. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în urma tratamentului greşit pe care i l-a aplicat.2994 2308 Buculei Margareta Membră de partid exclusă pentru că părinţii ei au fost chiaburi. Comitetului judeţean Prahova al PCR. a tratat ilegal o femeie care dorea să avorteze. 4 2996 2294 Bucur Alexandru Al. Procuror la Procuratura Raionului Negreşti. că a ascuns că în 1954 fratele său a făcut 1963 parte dintr-o organizaţie subversivă. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru instigare la fals intelectual.12. Originale. Originale. În 1985 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. nase starea materială a părinţilor. să se recomande organizaţiei de bază să-i ia în discuţie cererea de reprimire în Partid. menţinerea deciziei. 1974 În 1975 excluderea a fost menţinută. Originale. Originale.03.

9. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.11. reîncadrarea în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam cu avertisment”. 1953 2 3001 2285 Bucur Constantin Gh. Originale. reconfirmată în 1961. fascistă „Svastica de Foc” 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei. – 1 2999 2297 Bucur Bordei Membru de partid exclus pentru că era chiabur. deţinea utilaje agricole şi muncea pământul cu braţe salariate. 7 763 . raionul Focşani.12. Originale.2998 2296 Bucur Aurel Membru de partid cercetat pentru că: Silviu Dan a sesizat că în trecut ar fi fost legionar activ şi a participat la Rebeliune. exclus din Partid pentru că: s-a compromis în faţa cetăţenilor. alte abateri.02. CCP a hotărât clasarea cazului. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 4. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 1956 3 3000 2298 Bucur Coman Secretar al BOB din comuna Slobozia-Ciorăşti. Întrucât parte din învinuiri s-au dovedit neîntemeiate. Original. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1938 a făcut parte din organizaţia 12. iar el nu a fost ajutat de către organizaţia de bază.

Originale.3002 2780 Bucur Constantin I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în vara anului 1944.08. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: nu a dus viaţă de partid. 4. s-a manifestat ostil şi opus comasării terenurilor din comună. Originale. Secretar al organizaţiei de bază de la Telefoane. 22 3005 2287 Bucur Dumitru C. 1966 3 3003 2286 Bucur Constantin I. a strâns circa 60 de tineri cu intenţia de a pleca cu ei în Germania.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. 1960 4 764 . 7. Originale. era un 1950 element afacerist. şi-a pierdut carnetul de membru. în calitate de comandant de subcentru de pregătire premilitară. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. la cercetarea apelului s-a aflat că în 19401941 a fost membru al organizaţiei legionare. pentru care a fost condamnat penal. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. exclus din Partid pentru că: a dus activitate de „fracţionare”. 1978 CCP a propus. 3 3004 3257 Bucur Dumitru Membru de partid exclus pentru că a comis ilegalităţi şi fapte de necinste 20. în 1936 a 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fost adept al Partidului cuzist. cupură ziar.11.

Întrucât a dovedit putere de muncă şi 1954 ataşament faţă de Partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pentru diverse abuzuri şi abateri. 1 3008 2289 Bucur Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu Mişcarea Legiona17.08. Director la Întreprinderea „Flacăra”. exclusă din Partid pentru că „sa îngâmfat” şi a folosit metode „patronale” faţă de salariaţi. 7 3007 2288 Bucur Eugenia Secretară a organizaţiei de bază la Întreprinderea Aro. 1951 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru. s-a dovedit necinstit.04. antisovietic. Original. oraşul Stalin (Braşov). 1068 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 20.05. 1 765 . membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul 16. alte abateri. a fost decorat şi a făcut parte 1949 dintr-o unitate „de sacrificiu”.3006 2989 Bucur Dumitru S. CCP a hotărât anularea deciziei. Originale. reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Buzău. Original. 2 3009 2606 Bucur Gheorghe Secretar de plasă la Frontul Plugarilor. sancţionat cu „vot de blam” 19.12. ră.

reconfirmată în 1960 şi 1962. regiunea Stalin (Braşov). CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea sa în drepturile de membru cu stagiu din 1944. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru huliganism (s-a îmbătat şi a 26.11. 1967 Având în vedere munca pozitivă desfăşurată înainte şi după 23 august 1944. locotenent-major. activitatea legionară a tatălui său. 1962 CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază de la locul său de muncă. Originale. Originale. Director al Întreprinderii de transport gaz metan Mediaş.10.3010 2290 Bucur Gheorghe C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu care a format gruparea 26. raionul Sighişoara. 12 3013 2924 Bucur Gheorghe R. 1 3012 2292 Bucur Gheorghe N. Ofiţer MAI. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Soard.05. 8 766 . membru de 29. partid exclus pentru că în 1940-1941 a 1954 fost şef de cuib legionar. locotenent. provocat scandal într-un restaurant). Originale. Original. membru de partid exclus în 1953 că în 1930 a întrerupt legătura cu mişcarea muncitorească revoluţionară şi s-a alăturat elementelor oportuniste. ghelerteristă din Moreni. Ofiţer la Direcţia de contrainformaţii militare. 5 3011 2291 Bucur Gheorghe M.07. membru de partid exclus pentru că a ascuns 17. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. 26. membru de partid cercetat pentru că a dat dovadă de uşurinţă la angajarea lui Iordan Gavril. element imoral şi necinstit. Întrucât a renunţat la apel. exclus din Partid în 1975 pentru că: nu a arătat că tatăl său a fost şef de cuib legionar. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. a avut atitudine 26. alte 1950 abateri. 5 3015 2280 Bucur Ioan Secretar al Comitetului orăşenesc PMR Râmnicu-Sărat.11. 9 767 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. a trimis Comitetului 26.12.3014 3167 Bucur Iacob Membru al Comitetului de Partid al Complexului CFR Cluj-Napoca. cu care făcea chefuri. 1970 CCP a propus: să se analizeze oportunitatea rămânerii lui în funcţie. în 1976 care făcea afirmaţii duşmănoase faţă de politica economică a Partidului şi statului. Original.06. Original. alte măsuri. menţinerea deciziei. duşmănoasă faţă de Partid şi URSS. 1 3016 2277 Bucur Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor. motiv pentru care în 1950-1952 a fost reţinut administrativ. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a propus. judeţean de Partid o scrisoare anonimă. membru de partid exclus pentru că a întreţinut legături cu elemente necinstite pătrunse în comerţul <1958> de stat. 1 3017 5/1970 Bucur Ioan Vicepreşedinte al Consiliului Popular al oraşului Vaslui.

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.05. şi-a însuşit unele materiale. Bucur Ion (Ioan) Responsabil al Secţiei propagandă şi agitaţie la Biroul judeţean PMR Bacău. În 1965 i s-a recunoscut stagiul din 1929. tatăl său a fost şef de 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. căpitan. Originale. 1959 Întrucât la primirea în Partid arătase ceea ce i se reproşase şi era un element pozitiv. 24 3020 2279 4 3021 2805 3 768 . CCP a hotărât acordarea stagiului din 1931. 20. Originale.01. ataşat regimului.3018 2293 Bucur Ioan (Ion) Responsabil al Secţiei de cadre de la Uniunea Port-Transport. în timp ce era director al Căminului cultural al comunei Drăghici. exclus din Partid pentru că: în trecut a simpatizat cu organizaţia legionară. 4. cercetat pentru că era bănuit că a fost legionar. motiv 1966 pentru care a fost condamnat penal.02. CCP a hotărât că poate munci în continuare ca activist al Regiunii. Bucur Ion Gh. În 1978 i s-a majorat pensia la 2800 lei lunar. 1953 21 3019 2281 Bucur Ioan I. Original. garnizoană legionară. Argeş. Instructor la Secţia de propagandă a Direcţiei politice a regiunii a II-a militare. Originale.11. regiunea 23. Membru de partid exclus întrucât în 1955. Întrucât a constatat că era vorba des1951 pre o acţiune de compromitere organizată de duşmani.

04. în 1946 a participat la Greva studenţilor de la Cluj.07. Informaţii (SSI). alte abateri. 6. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru favorizare la fraudă. reconfirmată în 1958. 10 3025 2243 Bucur Mihai V. 1957 reconfirmată în 1959. copie. Originale. 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Membru de partid exclus întrucât: pe frontul antisovietic a fost decorat pentru crimele săvârşite. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. 1. 12. reconfirmată în 1960. Originale. 1954 29 769 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Soare) Membru de partid exclus pentru că în anii 1940-1944 a făcut parte din personalul informativ al Serviciului Special de 15. În 1965 a fost reprimit în Partid. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.11.04. antisemite. 1950 15 3024 2283 Bucur Mihai M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost trimis în Germania pentru specializare. 21 3023 2282 Bucur Lazăr L.3022 2278 Bucur Ion Gh. 1963 2 3026 2762 Bucur Narcis Membru de partid exclus pentru că: a format o clică în cadrul organizaţiei de bază şi a avut ieşiri şovine.

1977 3 3029 2245 Bucur Petre M.12. 9. 5 3028 3198 Bucur Petre A. a avut manifestări 1960 antipartinice. hotărâre reconfirmată în 1965. Originale. reconfirmată în 1960 şi 1962. CCP a propus. perioadă 23. foşti exploatatori. 11 770 . legionară. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a făcut politică 26. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii”. sub ocupaţie americană. 2 3030 2246 Bucur Petre P.3027 2244 Bucur Paulina P. menţinerea deciziei.02. Membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1939-1941 a desfăşurat activitate legionară. Originale. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: provenea dintr-o familie de 21. care nu putea fi verificată. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.12.11. Membru de partid exclus pentru că: în octombrie 1944-octombrie 1945 a fost în mai multe lagăre din Germania Occidentală. Originale.

Originale. să fie sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. Biroul Politic a hotărât să-i recunoască stagiul din 1940. 1950 1 3032 3117 Bucur Stelian Membru de partid exclus pentru că: în mod repetat a comis abateri de la disciplina de partid şi profesională. În 1954 CCP a propus (iar Biroul Politic a acceptat): anularea hotărârii. profesor universitar şi membru în Marea Adunare Naţională. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni contra partizanilor.06. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a susţinut propaganda fascistă. 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în postul administrativ avut s-a înconjurat de elemente duşmănoase regimului. 7. 9. criticat. fiind 18. Original. CCP a propus (şi s-a acceptat) menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1940. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. în 1943 a împuşcat prizonieri sovietici. să nu fie folosit în munci administrativ-politice de mare răspundere. 1952 40 771 . a depus carnetul de partid.01. Totodată s-a cerut ca organele de Securitate să-l ancheteze cu privire la acţiunile din timpul războiului. reconfirmată în 1976.3031 2833 Bucur Socrat Secretar de plasă. În acelaşi an. Originale.01. 21 3033 2248 Bucur Şchiopu Ministru al Comerţului şi Alimentaţiei.

perindat prin toate partidele istorice şi 1950 fasciste. Responsabil cu munca de cadre la Biroul regional de statistică Suceava. 1 3037 2258 Bucur Vasile D. 1950 întreţinea legături cu duşmanii regimului şi chiaburii. î