P. 1
Arhivele Nationale

Arhivele Nationale

|Views: 661|Likes:
Published by Adrian Dobre
ARHIVE
ARHIVE

More info:

Published by: Adrian Dobre on Feb 10, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2015

pdf

text

original

NR.

INVENTAR: 3259

ARHIVELE NAŢIONALE BIROUL ARHIVE CONTEMPORANE FOND C.C. al P.C.R. – COLEGIUL CENTRAL DE PARTID (1945-1989)

INVENTAR
Litera „B” 3.607 u.a.

PREFAŢĂ
Pentru prezentarea părţii structurale Colegiul Central de Partid, de la Fond CC al PCR, trimitem la Inventarele „Litera A” (Nr. 3145) şi „Documente Interne” (Nr. 3151). Printre persoanele cele mai importante din acest inventar de la litera „B” menţionăm: Brill Sulam Iosif (Suly), şef al Serviciului învăţământ din Direcţia Superioară Politică a Armatei; Bălan Ştefan Gh., preşedinte al Sfatului Popular al Capitalei; Balazs Eugen (Balas, Blatt Egon), director în Direcţia economică a MAE; Bâgu Vasile C., membru de partid din ilegalitate; Brucan Silviu (Brucăr Saul); Braia Mia (Blaga Maria), artistă; Belle Petre, director general al Treburilor Consiliului de Miniştri; Bogdan Alexandru (Lam Jack), director adjunct la Tehnoimport; Biji Mircea, director general adjunct la Direcţia Centrală de Statistică; Blehan Octavian, ofiţer de Securitate; Belea Octavian, preşedinte al Comitetului Central al Crucii Roşii; Banyai Ladislau, rector al Universităţii Bolyai din Cluj; Bărbulescu Valeriu, inspector general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Brill Jana, membră de partid din ilegalitate; Bodnăraş Florica, membră de partid din ilegalitate; Birman Elisabeta (Luca Betti), membră de partid din ilegalitate; Bălteanu Mihai (Bălţeanu / Colcher), şef al Direcţiei Cadre din Direcţia Generală Politică a MAI; Bragye Iosif, preşedinte al Tribunalului Militar Teritorial Oradea; Bălăceanu Petre, preşedinte al Băncii Populare Române; Bellu Petre, scriitor; Bereziţchi Dumitru, prim-secretar al Comitetului regional de Partid Bacău; Bolojan Victor, prim-secretar al Comitetului regional PMR Oradea; Bădeţ Ioan I. (Ion), şeful Sectorului Apeluri de la CCP; Birtaş Gavril, inspector regional de Siguranţă la Oradea; Birtaş Eva, membră de partid din ilegalitate; Boureanu Radu, scriitor; Bălan Dumitru, prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Brăila; Bădiţoiu Gheorghe, prim-secretar al Comitetului de Partid al oraşului Sibiu; Băltăreţu Corneliu C., internat în azil psihiatric; Bălănescu Ion N. (Rozenzweig Arnold), conferenţiar la Facultatea de Filosofie a Universităţii „C.I. Parhon” din Bucureşti; Boico Mihail (Rosner Maier - Bibi), şef al Serviciului politic al Comandamentului Trupelor de Grăniceri; Breiner Paraschiva (Abraham Piri), membră a CC al PCdR în ilegalitate; Berman Jacques, condamnat politic în procesul Lucreţiu Pătrăşcanu; Bereanu Bernard, preşedinte al Uniunii Internaţionale a Studenţilor; Berger Wolf, director la Direcţia Centrală de Statistică; Bobe Aurel R., locţiitor al şefului Direcţiei regionale de Securitate

I

Galaţi; Boboş Ştefan, prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Neamţ; Bexa Ion I., responsabil al Serviciului de cadre al Şcolii superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu”; Burcă Galia (Sincari), fostă membră a Brigăzilor Internaţionale din Spania; Bugnariu Teodor, profesor de filosofie la Universitatea din Cluj; Bondrea Aurel Gh., director general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Babenco Gertruda (Redlinger), directoare a Creşei şi căminului de copii ale aparatului CC al PCR; Bazavan Constantin M., director adjunct al Direcţiei penitenciare, lagăre şi colonii din MAI; Bona Mihai, secretar general la Ministerul Justiţiei şi consilier al ministrului; Beldeanu Ion (Ioan), prim-secretar al Comitetului de partid regional Arad; Baranga Aurel, redactor-şef la revista „Urzica”; Bădică Ilie M., director general adjunct al Direcţiei Generale a Recrutării şi Repartizării Forţelor de Muncă; Băzălan Dumitru D., director general al Penitenciarelor; Bordeianu Constantin, prefect de Iaşi; Buicliu Nicolae, compozitor şi profesor de muzică la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti; Banc Iosif, prim-secretar al Comitetului regional de Partid Oradea; Bondrescu Aurel I., director al Siguranţei Capitalei; Boico Cristina (Marcuson Bianca), fostă combatantă în Rezistenţa Franceză (FTP-MOI); Botnar Octav (Bodnar / Bundorf Osvald), fost combatatant în Rezistenţa Franceză (FTP-MOI); Butnărescu Gheorghe C., director al Penitenciarului Văcăreşti; Borşan Dumitru, şef de serviciu în Securitate; Berciu Dumitru, conferenţiar la Institutul de Istorie şi Geografie al RPR; Beniuc Emma (Friedman-Bresliska), şefă de serviciu la Institutul „Maxim Gorki”; Beniuc Mihai A., secretar al Uniunii Scriitorilor şi profesor universitar; Bâtu Aurel, director al penitenciarului Călăraşi; Bârlădeanu Alexandru, membru de partid din ilegalitate; Alexandru Baciu, deputat în MAN; Bulz Gheorghe V., ofiţer politic în Armată; Bulan Iacob St., general-maior în MAI; Bucur Şchiopu, ministru al Comerţului şi Alimentaţiei; Breslaşu Marcel (Breslinka), secretar al organizaţiei de bază a Uniunii Scriitorilor. Inventarul de faţă cuprinde dosare individuale şi colective (referitoare la persoane), totalizând un număr de 3607 u.a., reprezentând o cantitate de 8,70 m.l. arhivă, anii extremi 1945-1989. Cu câteva excepţii, dosarele au fost legate de creator. Operaţiunile arhivistice au fost desfăşurate de arhivistul Mircea Stănescu şi arhivarul Ioana Mihai.

30.12.2011 Mircea Stănescu, consilier principal II

Fond: Comitetul Central al Partidului Comunist Român Parte structurală: Colegiul Central de Partid (1945-1989) Alfabetic LITERA B
Nr. de inv. Numărul vechi al unităţii arhivistice Cuprinsul unităţii arhivistice Datele extreme Nr. filelor Obs.

1

686

Baba Aurel Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut legionar, fost şef 24.01. de cuib, care în timpul Rebeliunii a 1952 participat la jafuri; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2

687

Baba Constantin D. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. 31.03. Întrucât a renunţat la apel, CCP a 1959 clasat cazul. În 1960 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

6

1

3

685

Baba Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Ostrov, judeţul Tulcea, exclus din Partid pentru că: a făcut politică 17.09. legionară; a întreţinut legături cu 1954 chiaburii; s-a dovedit a fi un element necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

4

688

Baba Ioan G. Membru de partid exclus pentru că în 1957-1958, în calitate de secretar al organizaţiei de bază a grupului de ofiţeripompieri români aflaţi la studii în URSS, 10.03. s-a dedat la acţiuni speculative şi imorale; 1959 alte abateri. Întrucât şi-a retras apelul, CCP a clasat cazul. Originale. Baba Ion Secretar adjunct al Comitetului regional PMR Arad, cercetat la sesizarea lui Ion Şopron (Schwartz) pentru că ar fi fost legionar. CCP a stabilit că acuza era 24.02. neîntemeiată. 1951 În 1953 CCP a propus, iar Secretariatul CC a aprobat, sancţionarea lui cu „vot de blam” pentru acte huliganice în problema colectărilor şi a încasării impozitelor. Originale. Baba Ion (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1938 a venit în ţară din URSS cu familia, dorind ca Antonescu să-i boteze copiii; în 1940 a trecut clandestin în Basarabia; ca membru de partid era fracţionist, beţiv, bătăuş, antisovietic, afemeiat şi dornic să devină primar în comună. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

2

5

2594

3

6

2886

2.10. 1948

1

2

7

35

Bába Nicolae (Mikloş) Şeful Secţiei planificare a Sfatului Popular al oraşului Târgu Mureş, membru de partid exclus pentru că: sub regimul hortyst a avut relaţii de prietenie cu elemente exploatatoare şi de încredere 21.03. ale acelui regim; a avut sarcini în 1958 inventarierea bunurilor evreilor deportaţi; era un element carierist; în 1956, în timpul evenimentelor din Ungaria, a avut atitudine „nejustă”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baba Teodor Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sâniacob, judeţul Năsăud, exclus din Partid pentru că: în timpul alegerilor din 1948 a călcat legile electorale; a neglijat munca şi avea dese 24.04. abateri de la morală. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei, i-a cerut să muncească pentru reabilitare, iar peste doi ani să ceară primirea în rândul candidaţilor de partid. Originale. Baba Teodor T. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Ghergheluş, raionul Ineu, exclus din Partid pentru că: în 1940 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; în postul avut era beţiv şi ţinea legătura cu 10.08. elemente legionare. 1956 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât ridicarea sancţiunii, organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor. Originale. Babaca Valentina Responsabilă de cadre a Întreprinderii economice interraionale Târgu Ocna, membră de partid exclusă în 1958 pentru 11.06. că a fost condamnată penal pentru 1959 înşelăciune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

8

33

3

9

32

3

10

11

4

3

11

10

Baban Alexandru T. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1939-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960 şi 1962. Originale.

5.03. 1960

16

12

3415

Baban Nicolae Membru de partid exclus pentru că a fost implicat în ilegalităţile comise de unele cadre didactice de la Academia de 10.10. Studii Economice din Bucureşti. 1977 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

4

13

9

Baban Teodor T. Instructor la Comitetul regional de Partid Ploieşti, exclus din Partid în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie de 19.11. exploatatori; era căsătorit cu fiica unui 1957 chiabur; în funcţia avută a avut o comportare imorală (beţie, femei). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

14

8

Babarţi Costică (Barbaţi) Membru de partid exclus pentru că în trecut a avut legături cu agenţi de Siguranţă. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale, copie.

6.06. 1950

9

15

6

Babaş Traian (Boboş) Membru de partid exclus pentru că: era de origine chiabură; ca şef de gară a 24.01. luat şperţuri. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

4

16

3113

Babenco Gertruda (Redlinger) Fostă directoare a Creşei şi căminului de copii ale aparatului CC al PCR (1952-1954), membră de partid care a solicitat să fie luată în evidenţă, dată fiind contribuţia ei mişcarea revoluţionară din ilegalitate (locuinţa sa a fost casă 14.05. conspirativă a Secretariatului CC al 1974 PCR). CCP a hotărât luarea ei în evidenţă. Ulterior a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, acordarea stagiului din 1941. Originale. Babescu Gheorghe Gh. Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar a vândut produse la 29.02. suprapreţ. 1980 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale. Babeş Alexandru Fost membru de partid în ilegalitate, care a solicitat reîncadrarea în Partid. CCP a amânat rezolvarea cazului, pentru a fi chemat la discutarea situaţiei sale. Întrucât la Siguranţă a avut purtare trădătoare, în acelaşi an s-a hotărât respingerea solicitării. În 1956 s-a hotărât că, pe baza activităţii depuse, organizaţia de bază poate să-l primească în rândul candidaţilor de partid. Originale, copie.

5

17

3297

3

18

3

6.05. 1948

6

19

2

Babeş Ilie Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propaganda partidelor burghezo-moşiereşti; a avut manifestări 10.08. naţionalist-şovine, fiind şi element de 1951 încredere al Poliţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

5

20

1

Babeş Ioan I. Membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: a fost omul de încredere al administraţiei IAR Braşov; a fost în relaţii cu elemente duşmănoase, 27.08. agenţi şi comisari de poliţie; în 1940 s-a 1960 căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât transformarea deciziei în excludere din Partid. Originale.

6

21

86

Babi Gheorghe F. Activist la Direcţia de Turism şi Excursii de pe lângă CCS, exclus din Partid în 1958 pentru că: a furat din 12.07. avutul obştesc. 1961 Întrucât acuza nu era dovedită, CCP a solicitat Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti adâncirea cercetărilor. Originale.

2

22

85

Babi Ion I. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: a fost în preajma unor elemente legionare; i-a favorizat pe 26.07. speculanţi; alte abateri. 1958 Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

1

23

82

Babici Aristid Membru de partid exclus pentru că: a făcut abuz de carnetul de partid, cu care 23.03. s-a legitimat; era un element afacerist. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958. Originale.

10

6

24

81

Babici Ioan Membru de partid exclus pentru că a fost vicepreşedinte al Centrului Naţional 25.09. de Muncă (MNK). 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

25

83

Babih Niculae (Nicolae) Preşedinte al Consiliului de administraţie al Băncii Populare „Calatis”, membru de partid exclus pentru că: a fost notar; a luat parte la 31.12. războiul antisovietic; a promovat în 1952 posturi de răspundere elemente duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

26

84

Babii Ştefan Vicepreşedinte al URCC Siret, membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1938-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale, copie.

3.06. 1960

7

27

75

Babin Petru Membru de partid exclus pentru că în 1944 s-a refugiat din Basarabia în 21.12. România. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

7

28

Babinin T. (Marinescu Grosu) Persoană domiciliată în comuna Novo-Nicolaevka, RSS Kirghiză, URSS, care a activat în mişcarea muncitorească revoluţionară ilegală din România. A solicitat să primească o felicitare cu prilejul împlinirii vârstei de 65 de ani, iar 62/1977 soţia şi fiul său, care au fost executaţi în aprilie 1940, să fie consideraţi victime ale fascismului. Întrucât nu au fost găsite documente care să confirme cele indicate în solicitare, CCP a propus clasarea cererii. Originale.

1.10. 1977

15

29

74

Baboi Antoniu I. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a avut legături cu legionarii de la fabrica IAR Braşov; a fost amendat şi 29.11. condamnat penal pentru scandaluri şi 1957 certuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

30

73

Baboi Eftimie I. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de vizitiu şi logofăt la moşia unui boier a avut purtare proastă faţă de 17.07. muncitori; ca primar în comună s-a 1952 ocupat de interesele sale personale şi şi-a sprijinit rudele, care erau chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

8

31

48

Baboi Timoftei Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost 12.02. informator; alte abateri. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

32

3217

Baboi Zamfira Membră de partid exclusă în 1978 pentru că fiind suferindă cu nervii, a devenit iresponsabilă şi vorbea 29.09. necontrolat. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei, reconfirmată în 1979. Originale.

41

47

33 (vol. I-II)

Baboian Artin Membru al Conducerii Comitetului 15.06. Democrat Armean, membru de partid 1956 căruia i s-a anulate calitatea pentru că ar fi lucrat în slujba spionajului antonescian; alte abateri. Deşi acuza principală nu s-a putut clarifica pe deplin, CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1957 şi 1960. Originale. Idem. Originale, copie, fotografii. 28.01. 1957

58 (vol. I)

64/1957

122 (vol. II)

9

5/1959

34 (vol. I-II)

Baboian Dickran A. (Dicran) 24.06. Maior în Armată, confirmat ca 1950 membru de partid în 1949, cercetat în legătură cu: activitatea duşmănoasă a tatălui său (motiv pentru care a şi fost anchetat de Securitate), pe care nu a declarat-o la verificare; alte abateri. Pentru a nu deconspira ancheta Securităţii, Comisia de Verificare a Organizaţiei de Partid – Armata, a hotărât să-i elibereze carnetul de membru provizoriu. În 1959, ca ziarist la revista „Flacăra”, a fost cercetat pe baza unei note adresate de Serviciul Paşapoarte din MAI, prin care se sesiza că: în timpul războiului a nutrit sentimente progermane; în organizaţia „Frontul Armeniei” a făcut o serie de abuzuri; a dus acţiuni de scoatere din ţară a unor industriaşi armeni contra mitei; a defăimat unii ofiţeri de Securitate. Întrucât informaţiile sesizate erau o reluare a unor acuze mai vechi, cercetate anterior şi care s-au dovedit a fi neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Totodată Secţia de propagandă şi agitaţie a CC al PMR a fost sesizată cu privire la componenţa necorespunzătoare a cadrelor de la ziarul armean „Nor Ghiank”. Originale, copii, ziare. Idem. Originale. 15.06. 1956

138

46

8

35

45

Baboianu Gheorghe A. Maior la Batalionul de Securitate Sibiu, membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză; ca ofiţer al vechii armate s-a dovedit 16.06. necinstit, luând şperţuri; a întreţinut 1952 legături cu elemente deblocate din armată. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

6

10

36

2929

Baboiu Alexandru (Baboi) Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost şef legionar de plasă; 17.05. alte abateri. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Baboş Arpad N. Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1944 a fost membru al Partidului 31.10. „Imrédi”; în 1957-1959 nu a trăit viaţă de 1962 partid”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

37

43

5

38

42

Babuş Vasile Ziarist la „Dobrogea Nouă”, membru de partid exclus pentru că: a sprijinit Mişcarea Legionară; pe frontul antisovietic a luat parte, ca translator, la 25.12. interogarea prizonierilor sovietici; avea 1954 rude chiabure şi expropriate, cu care se afla în relaţii bune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Bacal Alfons Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea, pentru că: provenea dintr-o familie de mari negustori; în perioada 12.05. războiului nu a făcut muncă obligatorie, 1952 plătindu-şi scutirea; alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. Original. Bacal David Ofiţer la Direcţia Regională de Securitate Stalin (Braşov), membru de partid exclus pentru că în lagărul de la 16.07. Murafa-Moghilev a fost informatorul 1955 jandarmilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

39

716

2

40

717

1

11

41

718

Bacaloianis Dumitru Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din 26.12. Mişcarea Legionară; alte abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

42

3438

Bacalu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de angajat pe un vas de pescuit oceanic, aflându-se în portul Las Palmas, s-a prezentat la poliţia spaniolă şi a cerut azil politic. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

9.12. 1982

5

43

719

Bacalu Frida (Zell / Zel) Membră de partid exclusă în 1950 pentru că: provenea din părinţi 17.02. exploatatori; soţul ei a fost exploatator. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

44

720

Bacalu Miluţă St. Preşedinte al Sfatului Popular al oraşului Adjud, membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

9.03. 1961

3

45

3060

Bacalu Petre Membru de partid exclus pentru că a făcut speculă cu material lemnos şi fals în 13.11. acte oficiale. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

12

46

2830

Bacalu Riven Membru de partid exclus pentru că:a făcut speculă cu talpă de piele; deşi era membru de partid, a făcut parte din 28.10. organizaţia sionistă „Poale Sion”; 1948 a 1950 depus cerere de plecare în Israel. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

47

721

Bacalu Vasile D. Membru de partid exclus în 1957 întrucât la primirea în rândul candidaţilor a ascuns că în liceu şi la facultate a fost în anturajul unor legionari originari din 12.02. Tulcea, condamnaţi ulterior pentru că au 1960 făcut parte dintr-o organizaţie subversivă (între aceştia şi Gheorghe Calciu). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baccela Elena (Trandafir / Trandafirescu) Membră de partid exclusă pentru că şi-a pierdut carnetul de partid. CCP a hotărât anularea deciziei. reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior şi a cerut organizaţiei de 18.04. bază să o ajute să-şi ridice nivelul politic. 1955 În 1980 a solicitat să fie luată în evidenţa celor care au desfăşurat activitate în mişcarea revoluţionară ilegală. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. Bacher Samuel Avocat, membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1942-1944, în calitate de preşedinte al Oficiului judeţean Putna al Centralei Evreilor, a contribuit la 13.08. oprimarea şi jefuirea populaţiei evreieşti 1957 de către regimul antonescian. Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Original.

6

48

3342

6

49

615

1

13

50

617

Bachide Teodor V. Fost primar al oraşului Piteşti, membru de partid exclus în 1951 pentru că: a făcut politică PNŢ; a făcut afaceri cu comercianţii şi negustorii; în anii 1937-1938 s-a înscris la cuzişti; în 19381940 a fost comandantul FRN din oraşul Piteşti; în 1940-1941 a contribuit cu bani la „ajutorul legionar”; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale, copii.

5.02. 1957

42

51

618

Bachman Marcel T. Medic chirurg la Spitalul Militar Central, maior, membru de partid exclus în 1959 pentru că după ce s-a înscris în UTC, în 1944-1945 a activat în organizaţia sionistă „Hanoar Haţioni”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2.09. 1960

4

52

616

Bachmayer Nicolae Al. Şef al Serviciului comercial din Direcţia generală a comerţului cu ridicata, membru de partid exclus pentru că în timpul dictaturii antonesciene a fost membru activ al Grupului Etnic German. 31.10. Întrucât pe linie profesională a muncit 1962 bine, iar ca membru de partid şi-a dus la îndeplinire sarcinile primite, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Originale.

5

14

53

2626

Baciki Liubomir Gheorghe (Weiss Gheorghe) Membru de partid exclus pentru că: în anii 1946-1948, în calitate de conducător tehnic la Tipografia „Horia” din Timişoara, a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori; a fost un element afacerist; perioada în care a fost în Iugoslavia (până în 1922), în Austria, Ungaria şi Iugoslavia (1930-1945) nu putea fi verificată. Întrucât la înscrierea în Partid nu era cetăţean român, CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării. Originale.

5.03. 1957

4

54

619

Bacila Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a activat în Mişcarea Legionară; pe 22.09. frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 1950 contra partizanilor; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Bacinschi Stanislav Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că: la cotropirea Basarabiei de către fascişti, în 1941, a rămas sub administraţia antonesciană; în 18.05. 1942 s-a oferit voluntar în armată, apoi a 1950 urmat şcoala de subofiţeri de la Odobeşti; după 23 august 1944, deşi este cetăţean sovietic, nu s-a reîntors în URSS. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baciu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la şedinţe legionare şi la Rebeliune; a fost condamnat penal pentru furt de aur şi contrabandă de valută; a 24.05. fost informator al Siguranţei; în 1945 s-a 1954 înscris în PSD, făcând parte din gruparea de dreapta; în timp ce era director la SMT Buziaş, a furat din raţiile muncitorilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

55

701

1

56

705

1

15

la 2200 lei. În 1972 a fost reîncadrat în Partid cu stagiu de la data deciziei. cu ocazia naţionalizării locuinţei manistului Boilă şi-a însuşit mai multe lucruri. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. 1957 şi 1961. Originale.57 2591 Baciu Alexandru I. alte abateri. 6 16 . În 1973 s-a propus majorarea pensiei sale. Originale. în mod excepţional. membru de partid cercetat pentru că: la ancheta Siguranţei şi la proces a avut purtare proastă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1956. şi a propus ca Augustin Albon să fie cercetat de către „organele în drept”. CCP a hotărât excluderea lui din 16. care i-a sustras declaraţiile din dosarele de la Tribunal şi Siguranţă. Partid şi ridicarea imunităţii parlamen.04.1951 tare. Deputat în Marea Adunare Naţională. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţia de responsabil al unei gospodării de stat. Original. 1951 1 59 588 Baciu Camillo (Kaufman) Redactor la revista „Flacăra”. 5. 23 58 587 Baciu Augustin Fost secretar de partid de plasă. membru de partid exclus în 1960 pentru că: a întreţinut legături cu elemente 26. duşmănoase plecate din ţară. copie.01.12. a fost prieten cu Augustin Albon. a sprijinit interesele chiaburilor. a susţinut 1960 idei potrivnice liniei Partidului. în postul avut a întreţinut relaţii cu elemente duşmănoase.

În 1963 a fost reprimit în Partid. iar stagiul avut anterior i-a fost recunoscut. exclus din Partid în 1952 pentru că: a avut abateri de la linia Partidului. CCP a hotărât clasarea cazului. 1950 2 61 3045 Baciu Constantin Comandant al Grupului PCI Iaşi. alte abateri. Originale. Originale. de la candidaţi. Baciu Emil R. locotenent-colonel.12. Baciu Constantin St. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2. 12 62 15 1 63 3240 3 64 16 14 17 .60 589 Baciu Carol Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de organizaţie PSD a făcut greutăţi în munca de unificare. era beţiv. a 27.03. Instructor al Raionului PMR Huşi. Originale. faptă pentru care a fost 1980 condamnată penal. elemente necinstite. Baciu Ecaterina Lector la Catedra de matematică a ASE din Bucureşti. făcut afaceri şi a avut grave abateri 1951 morale.02. a întreţinut relaţii cu diverse femei.08.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. afemeiat 24. şi bătăuş. Originale. membru de partid exclus pentru că: a luat apărarea unor 26. Membru de partid exclus pentru că fiind stăpânit de interese personale. Întrucât a renunţat la apel. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. reconfirmată în 1956 şi 1958. membru de partid exclus pentru că a pretins şi a primit mită 31. a avut legături cu chiaburii. care erau cercetate 1970 de organele de stat.

cu fondurile Partidului. Întrucât şi-a recunoscut abaterile. 17. avea viciul beţiei. Referinţă semnată de: Bercu Feldman.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 1958 5 66 322 Baciu Gheorghe Secretar al Plăşii Copou a Frontului Plugarilor. Maestru de balet la Ansamblul de Cântece şi Dansuri al MFA. 8. Originale. Originale. Baciu Gheorghe Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din Moldova din perioada 1940-1944.04. a luat mită. membru de partid cercetat în legătură cu ancheta colectivă a unor foşti membri ai Comitetului regional PMR Moldova din perioada 1940-1944. în posturile avute. decizie reconfirmată în 1968. la fel cum după 1954 23 august 1944. simpatizant legionar. reconfirmată în 1960. membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost 29. CCP a hotărât clasarea cazului. Întrucât era necinstit şi şi-a însuşit 1954 bani din fondurile Partidului. CCP a hotărât să fie anchetat şi judecat de „organele în drept”. S-a constatat că în ilegalitate a fugit 17. Baciu Gheorghe Gh. Originale. a jucat în piese cu 1957 caracter antisovietic. Originale.65 2684 Baciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a întreţinut legături cu elemente chiabure şi foşti legionari. În plus.04. cu care a făcut chefuri. CCP a propus să fie judecat de către „organele în drept”. s-a dovedit necinstit. 23 67 17 2 68 18 16 18 .

Original.69 19 Baciu Gheorghe I.11. condamnat penal pentru fapte de 1956 necinste. Baciu Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Burduleni. exclus din 14.08. întreţinea legături cu chiaburii. că s-a dovedit a fi necinstit. membru de partid exclus în 1953 pentru 13. Baciu Ilie I. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei. În anul următor. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1956 pentru că a fost 19. Hotărâre reconfirmată în 1961 şi 1968. Excludere reconfirmată în 1973.V. Instructor la Secţia comercială a Raionului „I. Originale. Stalin”. Baciu Gheorghe T. Bucureşti. 14 70 20 18 71 21 6 72 23 1 19 . anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Preşedinte al GAC din comuna Archita. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost membru al PNL. Mureş. 1954 În 1959 a fost din nou exclus din Partid pentru abateri grave în muncă (s -a sustras controlului Partidului) şi în viaţa personală (era beţiv şi afemeiat). hotărâre reconfirmată în 1959 şi 1960. regiunea Stalin (Braşov).07. a bârfit membrii Biroului raional PMR. a avut servitori pe care i-a exploatat. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. 1959 Întrucât şi-a recunoscut faptele. Partid pentru că a fost condamnat penal 1952 pentru fapte de necinste.10. Preşedinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular raional Bacău.

Baciu Marcu N. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. fost legionar activ. exploatat braţe de muncă. iar organizaţia de bază putea să o primească în rândul candidaţilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Baciu Nicolae Membru de partid exclus pentru că sa înscris cu scopul de a lovi Partidul 30. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară.06.07. Originale. 1961 reconfirmată în 1962. după 23 august 1944. Originale. Membru de partid exclus în 1959 pentru că a ascuns Partidului că avea trei fraţi care. Întrucât a căutat să-şi lichideze 1957 lipsurile avute. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.73 24 Baciu Ion C. 19. Originale. reconfirmată în 1962.06. Original. 1 75 25 Baciu Livia Membră de partid exclusă pentru că: având legături intime cu Galea Alexandru. 28. alte abateri. 16 74 22 Baciu Ionel Membru de partid exclus pentru că: a 23.08. dinăuntru şi a fost primit ca membru din 1950 lipsă de vigilenţă. au făcut parte din organizaţii subversive legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 76 26 6 77 2589 3 20 . motiv pentru care au fost condamnaţi 1960 penal. 11.10. şi-a neglijat sarcinile de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

05.78 2692 Baciu Onoriu Al. Membru de partid exclus pentru că: în 1918-1938 a fost negustor. anului 1941 a venit în România. în 1944 s-a refugiat din nou în România. afaceri. s-a ocupat cu diferite 29. exclus din partid pentru că era un element carierist şi 15. Baciu Simion Secretar al Sindicatului Salariaţilor Agricoli. s-a manifestat duşmănos faţă de Sindicat şi Partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1959 şi 1961. în Basarabia. a folosit metode „stângiste” în muncă. 21 81 29 1 21 . Originale. Originale. Baciu Ştefan I. membru de partid exclus pentru că: a tăiat cu cuţitul pe Greab Gavrilă. în 1940 a rămas sub regimul sovietic. după 22 1951 iunie 1941 s-a reîntors în Basarabia.02. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. de la care primea plocoane. chiabur şi reacţionar.03.06. Original. a dus o viaţă de desfrâu. 1950 2 80 28 Baciu Ştefan Şef de agenţie la Banca RPR (1948-1950). în anii 1945-1948 s-a ocupat cu afacerile. s-a înscris în FNR. Secretar PCR de plasă. reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. membru de partid exclus pentru că: i-a protejat pe chiaburi. iar în primăvara 27. CCP a hotărât anularea deciziei. 82 79 27 7. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie supravegheat de „organele în drept”. afacerist. alte abateri.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1976 CCP a propus.01. 4 84 3150 Baciu Victor Director la Întreprinderea textilă „Flamura roşie” din Bucureşti. membru de partid exclus în 1976 pentru că a făcut 25. menţinerea deciziei. să aibă legături apropiate cu o activistă 1951 tânără.82 2588 Baciu Teodor Preşedinte al Sindicatului judeţean Turda. 3 22 . Originale. 9 85 3054 Baclanov Nichifor Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1928. 23. cercetat pentru că a căutat 20.07. lectual şi uz de fals. 2 83 3274 Baciu Vasile Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals inte25.05. 1979 CCP a propus. fost membru al Comitetului judeţean PMR. Originale. CCP a constatat că nu îndeplineşte 1971 condiţiile necesare. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Hotărâre reconfirmată în 1980. parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. menţinerea deciziei.12. Originale.

Cele de-al doilea. reconfirmată în 1960. s-a purtat brutal cu muncitorii de la Fabrica „1 Mai” din Piatra Neamţ. Originale. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori.09.) Originale. faptă pentru care a fost condamnat penal. în liceu a cântat cântece legionare.86 30 Bacoş Ecaterina (Bakos. a făcut intervenţii pentru a-l scoate din închisoare. 1948 20 88 61 Bacoşca Ionel I. 1954 2 23 . Klug) Bacoşcă Andrei Prima.10.03.) Originale. exclusă din partid pentru că: a primit în casă mărfuri sustrase de fostul ei soţ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956. Bacoşcă Andrei Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. (Vezi şi cota 86. copie. s-a purtat brutal cu muncitorii de la Fabrica „1 Mai” din Piatra Neamţ. secretar tehnic la Judeţeana de Partid Timişoara. august 1944 a avut manifestări „nejuste” 1954 faţă de Armata Sovietică. 1955 3. după 23 29. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. (Vezi şi cota 89.04. Bacoş Iuliu V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 89 31 2. Membru de partid exclus pentru că în calitate de controlor la comitetul cetăţenesc a luat mită. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. 8. 1956 3 87 2767 2.

Originale. pe care ulterior a 1961 părăsit-o. 22. CCP a constatat că: a intrat voluntar în armata hortystă.05. A propus 1953 excluderea lui din Partid şi să fie demascat. Original. Original. membru de partid exclus pentru că şi-a bătut în mod 10. din 1941 (Madefalva). 1 91 60 Bacrău Iosif Al.90 62 Bacoti Cristofor Ofiţer MAI. CCP a hotărât menţinerea deciziei. practicând viciul homosexualităţii cu 1954 ostaşi din subordinea sa. alte abateri.05. Întrucât era luat „în evidenţă”. al acuzării. huliganic soţia. Întrucât la anchetă şi la proces a avut 1953 purtare proastă. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element decăzut din punct de vedere moral. la proces a fost martor 19.06. CCP a propus excluderea ei din Partid. i s-a acordat un ajutor de 800 lei. 2 24 . 4 92 631 Bacs Domokos (Dominic) Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din 1941 din Ardealul de Nord. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 23. Originale. Ofiţer de Securitate. la cădere a avut purtare trădătoare.11. În 1982 soţia sa (titularul decedase în 1956) a solicitat majorarea pensiei. 6 93 2593 Bacs Tereza Membră de partid cercetată în cazul revizuirii căderilor din Ardealul de Nord.

2 98 634 1 25 . care în trecut a 27.08. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bacso Vilmos Persoană pentru care CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a solicitat referinţe.05. Original. trecut duşmănos. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reprimirea lui în Partid şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. CCP a hotărât anularea deciziei. copie. avea un 19.01. voluntar în armata fascistă a lui Szálasi. Original. română. CCP a hotărât menţinerea deciziei. prin care au fost transmise informaţiile solicitate. exclus din Partid în 1951 pentru că în 1944 s-a înscris 23. Originale. la un control a fost găsit cu două săpunuri pe care le sustrăsese din coletele sosite din America. 24. 1954 „Hunyadi Pancelus Hadostaly”. exploatat şi a făcut speculă. lb. 1 95 433 13 96 2625 Bacu Staicu Membru de partid exclus pentru că. Baczur Vilhelm Activist la Comitetul judeţean de Partid Satu Mare. Originale. maghiară. în calitate de factor poştal la Oficiul 7 Vamă. Original.07. 5. Adresă a Comitetului judeţean PMR 1950 Hunedoara. 1951 2 97 633 Baculea Vladimir Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Ţinând cont de originea sa şi de munca politică depusă în timpul stagiului militar.01.94 632 Bacsa Eugen Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist.

Instructor la Secţia Agrară a CC al PMR. hotărâre reconfirmată în 1966. relaţii cu femei. 16. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. era interesat de câştiguri materiale. 3 100 635 Badae Grigore Al. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi să fie traşi la răspundere cei care au dat referinţe pătimaşe despre el. 1956 a fost înscris în FRN. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 102 65 Badea Benone Gh. exclus din Partid în 1954 pentru că: în trecut a avut comportare nejustă 12.99 2822 Badac Ioan (Baidoc) Membru de partid pentru care Comisia judeţeană de Verificare Iaşi a propus excluderea. faţă de muncitori.03. a făcut politică legionară. Întrucât acuzele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. CCP a fost de acord.12. Originale. dădea bani cu camătă. Originale. avea viciul băuturii şi al 1950 jocului de cărţi. pentru că: a avut 11. CCP a hotărât anularea deciziei.04. Originale. 8 101 638 Badanac Ioan Secretar al organizaţiei de bază la SMT Corabia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Craiova. Originale.04. exclus din Partid în 1952 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. 8. insulta oamenii. 1961 5 26 .

în 1947 a intenţionat să plece clandestin în America. în postul deţinut a băut prin restaurante şi a avut relaţii intime cu directoarea unei şcoli. Ofiţer politic în Armată.103 66 Badea Constantin Fost secretar al Comitetului sindical Giurgiu (1945-1947). membru de partid exclus pentru că: era stăpânit de viciul 11. 4 104 67 Badea Constantin St. 2 106 69 Badea Florea Inspector al Secţiei de învăţământ a Raionului de Partid Pleniţa. Originale. avea rude 1953 elemente reacţionare.10. beţiei şi scandalagiu. în perioada grea economică a 27. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.01. exclus din Partid pentru că: în 1941-1942 a luat parte la adunări legionare. s-a dovedit a fi 1957 necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 2 27 . Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost decorat. în perioada grea economică a făcut propagandă reacţionară.05. 1954 1 105 68 Badea Dumitru M. făcut speculă cu ţuică. 9. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte măsuri. Original. membru de partid exclus pentru că: era un element scandalagiu.09.

Originale. 7 108 70 Badea Florea I. Originale.09. menţinerea deciziei. toria şi plecarea definitivă din ţară. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia 21.08. avea rude şi fraţi chiaburi şi foşti 18.04. CCP a propus. solicitând să i se aprobe căsă. secretar al organizaţiei de bază de la Tipografia „Progresul” din Câmpulung Muscel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întârzia de la lucru şi 1980s provoca certuri. 2 109 3339 Badea Florian Fost ofiţer de Securitate. 5 110 3263 Badea Georgeta Membră de partid exclusă pentru că a intrat în relaţii cu un cetăţean vestgerman. cu care a continuat 1967 să întreţină relaţii. conducători manişti. 3 28 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. legionară. menţinerea deciziei. 1979 CCP a propus.02. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. exclus din Partid întrucât consuma 26. reconfirmată în 1970. băuturi alcoolice.107 1715 Badea Florea Membru de partid exclus pentru că: în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. Originale.23.

) Comandant al Secţiei Pază contra incendiilor din Arad. la completarea cărţii de evidenţă personală. menţinerea deciziei.01. iar la data discutării apelului se afla 1979 internat într-un spital de psihiatrie. în septembrie 1944 s-a retras cu trupele fasciste în Germania. Originale. bilite. membru de partid exclus pentru că era un duşman al clasei muncitoare. scoaterea lui din post şi cercetarea de către „organele în drept”. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Badea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. membru de partid exclus pentru că: în 1954. Originale. 1982 5 113 3259 Badea Gheorghe Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. CCP a hotărât clasarea cazului.03.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de ofiţer. Original. în timpul preschimbării carnetului de partid. CCP a propus. element social-democrat trădător.05. 2 114 71 6. informator şi unealtă a administraţiei. Editură şi Documentare din Departamentul CFR. a ascuns faptul că socrul său a fugit din ţară în 1939 şi s-a înrolat în trupele SS. a întreţinut relaţii cu unele rude ale soţiei sale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.26. 1957 şi 1959. Badea Gheorghe (Anghel Gheorghe B.111 40 Badea Gheorghe (Modrogoiu) Inspector la Oficiul de Presă. semnalate cu manifestări duşmănoase. Hotărâre reconfirmată în 1956. 1951 14 112 3425 7. 1950 1 29 . 9. Originale. Întrucât nu îndeplinea criteriile sta. de unde a revenit în iulie 1945.

5 116 12 Badea Grigore I. a promovat elemente necorespunzătoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a accidentat mortal un 29. Activist al Secţia Industrie Grea a CC al PMR. Original. în calitate de şofer. 1950 de unde s-a refugiat în urma Acordului de la Craiova.06. Locţiitor al comandantului Miliţiei raionale Turda. Originale.11. toare tot ceea ce a pierdut în Cadrilater. copil. 1 117 2802 Badea Harlambie Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator care căuta să recupereze pe spinarea ţărănimii munci13. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original. 1 118 36 Badea Ilie Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că. elemente infractoare aflate în cercetare.11. reconfirmată în 1961.04. Întrucât acuza principală s-a dovedit 24. 1968 faptă pentru care a fost condamnat penal. sancţiune care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. membru de partid exclus pentru că a luat mită de la 16. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 30 . Originale. CCP a hotărât anularea 1954 deciziei. exclus din Partid în 1952 pentru că: în 1946 a lipit afişe maniste. neîntemeiată. CCV a hotărât menţinerea deciziei.115 3005 Badea Gheorghe N. maior.

27. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.06. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. abuz şi neglijenţă în 1962 muncă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 1957 abateri. duşman al clasei muncitoare. maior. Sectorul Învăţământ Public. Original. Badea Ioan Ofiţer de Armată. la disciplina militară. 3 120 14 Badea Ilie I. membru de partid exclus în 1976 pentru abateri 11. Activist la Raionul PMR „23 August”. a refuzat să predea 15.1953 nară. membru de partid exclus în 1956 întrucât a fost condamnat penal pentru abateri de 17.10.03. Originale. Badea Ioan M. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. exclus din Partid pentru că în 27. 1977 CCP a propus. 1 121 3211 3 122 53 2 123 2811 4 31 . 1941-1942 a activat în organizaţia legio. Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă.119 13 Badea Ilie (Alexandru) Şef al Plutonului de miliţie călare. i-a protejat pe chiaburi. disciplinare. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de administrator al unei mori naţionalizate. Original. de la care lua mită. Bucureşti. menţinerea deciziei. inventarul cu care s-a înscris în GAC. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. Badea Ioan Ş.04.

05. M. era stăpânit de concepţii mistice. Originale. reconfirmată în 1956. schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. 6.04. Badea Ion C. s-a dovedit a fi necinstit. reconfirmată în acelaşi an şi în 1966. regiunea Constanţa. organizaţia legionară. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1939-1940 a făcut parte din 24. 1954 1 125 3214 Badea Ion Locotenent-major la UM 02616 Babadag.10. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost condamnat penal în 27. 16. membru de partid exclus în 1976 pentru că: a săvârşit abateri de la disciplina militară. Germania. Originale. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Tuzla. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. 1950 a fost cântăreţ bisericesc şi a 1960 propagat misticismul. 9 126 583 4 127 585 12 128 55 12 32 . Badea Ion D. Original. În 1983 sancţiunea i-a fost ridicată. alte abateri.09. exclus din Partid pentru că: în 1923-1938 a fost membru al PNŢ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.124 586 Badea Ion Responsabil cu agitaţia şi propaganda la Biroul de plasă Hârşova. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. Badea Ion D. 1978 CCP a propus. începând din 194527. fapt pe care l-a ascuns. s-a despărţit de soţie. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. în funcţia avută a îndemnat pe unii ţărani să iasă din GAC. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 130 2660 Badea Ion I. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică averescană. 2 33 . Membru de partid exclus pentru că în 1941 a fost informator al pazei militari30.11.05. Originale. 3 132 3001 Badea Ion M. 4 133 54 Badea Ion M.06.20. fost condamnat penal pentru neglijenţă. Candidat de partid exclus în 1959 pentru că: în calitate de şef de şantier a 20. Membru de partid exclus pentru că: în anii 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât stabilirea vechimii sale 1957 în Partid din 1944. 44 131 56 Badea Ion I. cuzistă şi legio. Originale. condamnat penal pentru furt din avutul 1968 obştesc. zate de la fabrica în care lucra. Originale. nară.129 584 Badea Ion Gh.12. Originale. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956 şi 1961.08. 31. în 1948 a fost 27. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid care a solicitat rectificarea unei erori de încadrare. 1963 alte abateri.

a întreţinut legături cu femei de moravuri uşoare. 3 135 51 Badea Ion S. copie. 1954 1 136 2769 Badea Ion T. reconfirmată în 1963. 10 137 50 Badea Ion T. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ale căror ştiri le răspândea în comună.07. le de radio „Vocea Americii” şi „Europa 1961 Liberă”. alte abateri. Original. cărora le-a divulgat secretul militar. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1962 a fost reîncadrat în Partid.134 52 Badea Ion R.04.12.07. foşti legionari. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Original. cu care asculta posturi17. Locţiitor politic la Batalionul de Securitate Stalin (Braşov). Originale. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că a 27. Originale. Membru de partid exclus pentru că ar fi făcut parte din Mişcarea Legionară. 2 34 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a trimis cazul spre recercetare 1961 Comitetului regional PMR Bucureşti. a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. 12. 8. făcut parte din organizaţia legionară. deşi era căsătorit. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că.

26 141 691 Badea Marin C. Originale. exclusă din Partid pentru că a menţinut o atmosferă încordată şi a făcut numeroase 24. 6 139 689 Badea Lazăr N. Originale. redactor la Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. 4.07.10. CCP a constatat că decizia a fost luată fără o cercetare temeinică a întregii activităţi a apelantului şi a recomandat Comitetului regional PMR Argeş să adâncească cercetările. 1965 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 3 35 . Întrucât apelantul nu îşi ascunsese 13. 1962 2 140 690 Badea Lila (Marcovici) Responsabilă cu propaganda şi agitaţia în BOB. 1959 şi 1960. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a participat la şedinţe legionare şi a plătit cotizaţie. menţinerea deciziei. exclusă din Partid pentru că: la primire a ascuns originea sa burgheză.138 3406 Badea Iris Tatiana Ligia Şefă a Secţiei de boli interne Găeşti. Originale. reconfirmată de CCP în 1955. 1981 CCP a propus. Originale.11. reclamaţii calomnioase. Membru de partid exclus pentru că în anii 1940-1941 a făcut politică legionară. contingenţa cu organizaţia legionară.02. după „devierea de 17. CCV a hotărât menţinerea deciziei. dreapta” s-a inspirat dintr-un articol scris 1954 de Ana Pauker.

În 1949 a fost numit responsabil de 28. a luat o cotă mai mare de mărfuri decât i se cuvenea. exclus 19. Originale. a luat parte la demonstraţia din 9 noiembrie 1945. În 1955 a fost reîncadrat în Partid. a fost informatorul Comandamentului Militar. Secretar al organizaţiei de partid „Motoare”. cazul a fost clasat. Originale. Întrucât în 1960 a decedat.05. Originale. sancţionat cu interdicţia de a ocupa funcţii în partid timp de doi ani pentru că: în calitate de controlor al economatului de la fabrica în care lucra a băut cu speculanţii şi furnizorii. unde a fost în bune relaţii cu elementele duşmănoase. alte abateri. cadre şi apoi director la Centrul Mecanic 1949 Otopeni. motiv pentru care a fost mutat disciplinar ca director la Institutul Zootehnic. Badea Marin St. reconfirmată în 1956 şi 1959. fiind în anturajul socialdemocraţilor de dreapta. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât reducerea interdicţiei la şase luni. 6 143 34 4. a fost membru al PSD. motive pentru care a fost exclus din Partid. Membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al vechii conduceri a Poştelor.142 2597 Badea Marin I. 16 36 . 1954 16 144 37 Badea Mihai A. alte abateri. s-a abătut de la disciplina financiară şi legile statului. din Partid pentru că la primirea unor 1958 membri de partid a completat acte false.09.09. În 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ofiţer MFA şi secretar al organizaţiei de bază de la UM 03398 Lugoj.

Originale. 4 148 3396 11 37 .07. menţinerea deciziei. pentru a-şi forma o educaţie sănătoasă. Gh. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1958 CCP a hotărât transformarea hotărârii în „retragerea calităţii” de membru.12. (Mihai) Activist la Consiliul Sindical judeţean Severin.05. întrucât a fost condamnat pentru delapidare.08. nu a muncit 17. CCP a 1956 hotărât ridicarea sancţiunii şi a recomandat organizaţiei de bază să-l primească în rândul candidaţilor.145 38 Badea Mihail I. 28. 1 147 354 Badea Nicolae F. Badea Nicolae I. Membru de partid exclus pentru că: era căsătorit cu fiica unor foşti chiaburi. a protejat chiaburii. Original. cu care a menţinut legăturile. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a comis abateri de la disciplina de partid (abuzuri şi acte de necinste). Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. 1981 În 1986 a fost exclus din Partid şi i s-a desfăcut contractul de muncă. membru de partid exclus pentru că: în trecut a 14. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 3 146 39 Badea Miloş Preşedinte al cooperativei din comuna Calonfireşti. exclus din Partid pentru că în funcţia avută şi-a însuşit o sumă de bani. cuzistă şi 1950 ţărănistă. împreună cu alţii. CCP a propus. Întrucât de la excludere a înregistrat 19. şi-a însuşit mărfuri. progrese în comportarea sa. regiunea Teleorman. făcut politică averescană.

în 1933-1936 a fost gardian la închisoarea Craiova. CCP a hotărât menţinerea deciziei.149 355 Badea Petrache I. 4 151 2682 Badea Raicu Membru de partid exclus pentru că: în 1932 a participat la o întrunire cuzistă. membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a făcut parte dintr-o companie de poliţie militară. după care s-a înscris în Partidul cuzist. 2. unde a avut manifestări nejuste. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut atitudine duşmănoasă faţă de URSS şi Partid.05. aresta 1951 suspecţii şi participa la descoperirea partizanilor şi paraşutiştilor sovietici. a vrut să fugă din ţară. Originale. motiv pentru care a fost trecut în rezervă. în 1947 a fost trimis la Şcoala politică de la Breaza. 5. împuşte ostaşii care dezertau.04. care avea ca misiune să aresteze şi să 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1958. Originale. 1957 4 38 . Fost ofiţer de marină. reconfirmată în 1956.10. din care a făcut parte până în 1936. Originale. iar în 1938-1940 la Doftana. 1954 2 150 356 Badea Radu (Bodea) Director al fabricii „Săteanca”. în 1937 a votat cu legionarii.

din 1972 şi 1980. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca respectivul caz să fie prelucrat în şedinţa organizaţiei de bază. Totodată. iar pe legionari i-a ajutat cu bani. după 23 august 1944 s-a manifestat duşmănos faţă 12. Original. 1945 Întrucât acuza că a fost spărgător de grevă s-a dovedit neîntemeiată. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul avut.152 357 Badea Stan N. fapte 25. Badea Ştefania Membru de partid exclus pentru că: i-a sprijinit pe moşieri şi pe chiaburi. membru de partid exclus pentru că: în 1938 a fost spărgător de grevă la Uzinele Corvinus. a divulgat secrete şi a făcut afaceri.10. au fost clasate. în funcţia avută a făcut familiarism şi folosea metode de 17. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. de Partid şi a ţinut legătura cu duşmanul 1951 de clasă. pentru care a fost condamnat la închi1950 soare şi mutat la alte unităţi. în timpul războiului antisovietic a fost omul direcţiunii la Uzinele IAR. a cerut să fie trimis la o şcoală de partid de 3 luni.05. Subofiţer de Securitate. după 23 august 1944 a avut o comportare duşmănoasă. membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 s-a ocupat cu prinderea paraşutiştilor sovietici. comandă faţă de muncitori. Badea Traian Director al Fabricii de rulmenţi Bârlad.07. Alte două apeluri. Hotărâre reconfirmată în 1960 şi 1965. 23 153 358 1 154 359 3 39 . Original. pentru a-şi ridica nivelul politic. Cluj. Original.

06. Original. 1956 reconfirmată în 1964 (de două ori) şi 1966.07. 1971 25 156 497 Badiu Achile Preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Folteşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de maistru la Pirotehnia Armatei. judeţul Covurlui. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. 1956 reconfirmată în 1961. în mai multe rânduri a fost trimis în străinătate pentru recepţionarea armamentului. 10. a fost primar. 7 158 768 30 40 . membru de partid exclus pentru că: în 26. Persoană care fost lăsată în afara Partidului pentru că nu s-a prezentat la preschimbarea documentelor de partid. 1950 s-a dovedit necinstit. Originale. 5. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1964 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Badiu Constantin Z. CCP a hotărât menţinerea deciziei. trecut a făcut politică PNŢ. Originale. 1 157 498 Badiu Constantin Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară.155 3052 Badea Vasile Gh.06. 25. în 1944 a fost recrutat ca informator al Serviciului de informaţii de la uzinele „Sadu”. Întrucât numele i-a fost trecut pe tabelul informatorilor fără consimţământul său.12.

(Mihail) Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru lovire. CCP hotărât clasarea cazului. 3 162 3325 Badiu Năstase I. 3 161 767 Badiu Mihai V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1961 a fost reprimit în Partid.06. 8. iar apelantul şi-a retras apelul. Secretar al organizaţiei de bază. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: trimis în 1943-1944 cu serviciul la Odessa. copie. 5 41 . maior la UM 01766 Slobozia. 1956 4 160 766 Badiu Elena (Sunder) Membră de partid exclusă pentru că s-a dovedit a fi un afaceristă.11. 1980 Întrucât între timp sancţiunea i-a fost ridicată. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. imorală şi a 17. Originale. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că a 31. Originale.159 499 Badiu Dumitru D. CCP a constatat că decizia nu ţinuse 11.05. Originale. lovit un ostaş. întreţinut legături cu elemente duşmănoa1954 se. şi-a însuşit diverse bunuri de la populaţia sovietică. seama de circumstanţele săvârşirii faptei 1960 (legitimă apărare) şi a recomandat recercetarea cazului. alte abateri.11.

05. 1959 1 167 2604 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.163 2586 Badiu Sabin N. 2. (Dumitrescu) Membru de partid exclus pentru că: până în 1944 a activat în diferite partide burgheze. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât respingerea cererii. decorat. Baer Andrei Asesor procuror la Oradea.09. care a solicitat primirea în Partid. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1952 aprilie 1944. Originale. Original. 7 164 203 Badiu Victor T.03. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. CCP a hotărât clasarea cazului. alte abateri. Originale. în 1941-1942 a scris articole calomniatoare la adresa URSS. Întrucât a recunoscut situaţia şi şi-a retras apelul. 19. 1950 14 165 200 Badovici Aurel Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a fost 27. Director de cadre la Sovrom-Petrol. Originale. Original. 5. în 1948 s-a ocupat cu negustoria 1953 de vinuri. fugit în 1946 din URSS. 1950 2 42 . În 1964 i s-a acordat stagiu din 1934.07. reconfirmată în 1960 (de două ori). 2 166 198 Badulescu Iosif Petrica Candidat de partid exclus în 1958 pentru că nu a depus eforturi pentru a se ridica la nivelul cerinţelor unui membru.

condamnat legionar. CCP a clasat dosarul. în perioada războiului a fost informator al 27. CCV a hotărât menţinerea deciziei. fost 10. „V. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Colegiului de Partid să-l scoată din funcţie. 35 169 193 Bagaria Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară.P. a creat mahalagisme 1953 şi a avut un comportament anarhic. română. Original.11. şi excrocherii. 1 170 192 2 171 2813 2 43 . lb.E. Bagdasarov Valentina Secretară de partid şi lector de limba rusă la I. Bucureşti. 1954 Întrucât acuzele s-a dovedit neîntemeiate.02. Original. pe care l-a determinat să-şi părăsească soţia şi copiii. 21/1954 abateri. în 1948 s-a logodit cu Ion Truşcă. în funcţia pe care o avea se 1951 purta cu muncitorii asemeni unui patron.07. Bagdazar Ionel Director al fabricii de textile „7 Noiembrie” Bucureşti. s-a ocupat cu afaceri 24.S. Lenin”.03.I. Originale. maghiară. exclusă din Partid pentru că: în trecut a scris o lucrare cu conţinut antisovietic. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-un mediu mic burghez. Originale.168 Baer Irina (Rudolf) Activistă la Comitetul de Partid al Regiunii Stalin (Braşov). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Comandamentului militar din uzina în 1951 care lucra. întreţinea legături intime cu Mihai Hotoran. copii. alte 11. cercetată pentru că: tatăl său ar fi fost hitlerist.

1923-1934. Membru de partid exclus în 1957 pentru că a fost înscris şi a activat în 14.12. 6. Adresă de răspuns a CCP prin care 1952 s-au comunicat informaţiile solicitate.172 709 Baghi Antal Várnay Jenö Persoane cercetate în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se indica stagiul de muncă. pentru atitudinea lui sinceră şi munca depusă după 23 august 1944 CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru. cercetat în legătură cu căderile colective din 1934 de la Oradea. pentru cel de-al doilea datele furnizate nu au fost suficiente pentru a putea obţine informaţii. pentru primul. Deşi la cădere a avut o purtare slabă. copii. copie. Originale. 15 173 500 Bagia Hristu V.10. română. 1961 Notă a CCP prin care se confirmă solicitarea. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 174 111 Bagone Ştefan Persoană pentru care CC al Partidului Comunist Cehoslovac a cerut referinţe. Originale. 10 175 2889 Bagosi Francisc Şeful Sectorului de Verificare a Cadrelor de la organizaţia PMR din regiunea Baia Mare. 1951 1 44 . Copie. lb. rusă.02. şi de a se comunica informaţii cu privire la activitatea depusă în mişcarea muncitorească din România.01. fotografie. Originale. organizaţia legionară. 28. maghiară. pentru primul. în anii 23. pentru al doilea.

29. 15 178 3204 Bahnaru Maricica Membră de partid care a solicitat ca în documentele sale de partid să se menţioneze că în ilegalitate a fost arestată şi condamnată. Originale.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul de funcţionar la Sfatul Popular. alte abateri. 5 45 .10. desfăşurată în România.176 503 Bagus Ilie Activist la Comisia locală sindicală Câmpulung-Moldova. CCP a hotărât clasare cazului. legionară şi a participat la Rebeliune. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. 1 177 678 Bahcevan Ivan Antonovici Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme că a fost condamnat pentru activitate revoluţionară 15. Întrucât Comitetul orăşenesc PCR i-a 1975 acordat stagiul de partid din 1940 şi s-a declarat mulţumită. Original.03. necesară la 1965 pensionare. membru de partid exclus pentru că: în 1928-1933 a fost secretar al avocatului legionar Lazăr Saghin. Originale. a 1951 făcut afaceri. a fost înscris în organizaţia 25.

Cetăţean sovietic care a cerut repatri. Originale.<1948> erea în România. Originale. a fost 26. 180 504 5. raionul Vrancea. 12 (vol. A fost primit în Partid în 1959. Notă a CCP către Ministerul Afacerilor Străine în care se spune că. 6 46 . I) 179 (vol. I-II) 505 8 (vol. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. 1959 37 181 506 Bahrim Constantin Fost inspector general în Ministerul Învăţământului Public şi membru în conducerea Uniunii Învăţământului. regiunea Galaţi. Bahnă Ştefan St. care a solicitat 1957 încadrarea în Partid.09. 18. II) Originale. Originale. reconfirmată în 1955 şi 1966. Idem. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. CCP a clasat cazul. Tehnician la MAI. a făcut propagandă 1951 antisovietică.10. Întrucât cererea era neîntemeiată. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Păuleşti. În 1964 a solicitat acordarea stagiului din 1929. antisemit. membru de partid exclus în 1958 pentru că a folosit metode huliganice pentru a forţa ţăranii să intre în GAC (în urma acelor acte GAC s-a destrămat). întrucât era cetăţean sovietic. reconfirmată în acelaşi an şi în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţiile avute a permis angajarea unor elemente necorespunzătoare politic. partea română nu îi poate satisface solicitarea. CCP a lăsat decizia la nivelul organizaţiei de bază de la locul său de muncă.5 Bahnaru Nicolae C.

02. alte abateri. Original.07. reconfirmată în 1965 şi 1966. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2. CCP a hotărât respingerea solicitării. judeţul Argeş. Original. 5. 1 186 512 Baican Constantin N. 6 183 509 Baias Maria (Balaş) Membră de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din „Frăţiile de 24. Membru de partid exclus în 1956 întrucât a fost condamnat penal pentru delapidare. 2 184 511 Baias Simion (Băias) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. care a cerut încadrarea în Partid. Moşoaia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. 1953 2 185 2930 Baibarac Vasile Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar şi primar al comunei 24. Întrucât a avut purtare proastă la 1953 ancheta din 1933. 24.07. Copie.09. Cruce” legionare. 1963 14 47 .182 507 Baia Alexandru G. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

187

1/1970

Baican Petre Director al Întreprinderii de construcţii-montaj pentru industria alimentară Bucureşti, membru de partid cercetat pentru că: avea o comportare imorală; menţinea în funcţii de 19.04. răspundere diferite elemente necorespun1972 zătoare. Deşi majoritatea problemelor semnalate s-au dovedit neîntemeiate, titularul dosarului (alături de alţii) a fost scos din funcţie. Originale.

16

188

513

Baican Spiridon C. Lucrător la Miliţia Sighişoara, membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1943 a plecat voluntar în armată, de 29.01. unde a mers la o şcoală militară din 1960 Germania pentru specializare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baican Teodor Membru de partid exclus în 1952 pentru că: până în 1949 a exploatat braţe de muncă; în 1948 a fost deţinut pentru 14.09. activitate duşmănoasă faţă de regim; a 1954 fost categorisit chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baicău Constantin C. Secretar al Plăşii de Partid Pârscov, regiunea Buzău, exclus din Partid pentru că: a fost în slujba fasciştilor germani, contribuind la jefuirea unor bunuri 28.07. sovietice; în funcţia avută a folosit 1954 metode huliganice; a avut manifestări şovine; a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4

189

514

1

190

515

1

48

191

3006

Baicon Ion Membru de partid exclus pentru că a 16.11. fost trimis în judecată pentru delapidare. 1968 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

192

530

Baicu Constantin Sublocotenent de Miliţie, membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului, ca poliţist, a fost trimis în misiuni speciale; a avut legături cu elemente duşmane. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2.02. 1951

1

193

531

Baicu Constantin M. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a luat parte la 29.10. manifestări legionare. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baicu Ion I. Membru de partid exclus pentru că în funcţiile administrative avute s-a dovedit necinstit, motiv pentru care a fost 27.05. condamnat penal de două ori. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale. Baicu Ion Ş. Membru de partid sancţionat cu „mustrare” de către Secretariatul CC al PCR, pentru că la organizarea ediţiei jubiliare a Universitatea de vară „Nicolae Iorga”, de la Vălenii de Munte, a iniţiat 24.11. editarea foii volante Neamul românesc, 1981 preluând necritic titlul unei publicaţii interbelice. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

4

194

532

3

195

3408

3

49

196

533

Baicu Stan M. Şef al Serviciului de cadre de la Fabrica de produse zaharoase Bucureşti, membru de partid exclus în 1959 pentru 24.04. că: în timpul războiului a fost informator 1963 al conducerii fabricii de paraşute I.R.V.I.N. din Bucureşti; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

197

3/1975

Baidoc Roman Secretar al Consiliului Popular comunal Studina, în legătură cu care s-a primit o anonimă în care se semnala că la primirea în Partid nu a arătat că în 1953 a fost condamnat penal pentru întocmirea unor ştate de plată şi fişe de pontaj 24.06. fictive. 1975 CCP a constatat că pentru respectivele fapte a fost sancţionat cu „vot de blam”, sancţiune neconformă cu statutul PCR, a cerut ca situaţia lui să fie clarificată cu prilejul semnării „angajamentului solemn” şi a clasat cazul. Original, copie.

2

198

535

Baier Tiberiu Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă, care a sprijinit regimul hortyst. 24.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 1951 a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. Original. Baim Adalbert Membru de partid exclus pentru că: sa preocupat de interesele sale personale; a dus o viaţă imorală. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

199

536

3.07. 1950

1

50

200

540

Baisoiu Elena (Alexandrescu) Persoană angajată în Securitate, membră de partid exclusă pentru că unchiul ei a fost arestat ca membru al unei organizaţii subversive (MNR); l-a găzduit pe acesta în locuinţa sa fără forme legale. Întrucât nu a avut cunoştinţă de trecutul unchiului ei, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

7.01. 1954

2

201

495

Bait Iosif (Boit) Secretar al organizaţiei de bază la I.P.E.I.L. Drecova, regiunea Timişoara, 25.11. exclus din Partid în 1952 pentru că era un 1954 element imoral, stăpânit de viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

202

3089

Baitzar Petru Membru de partid exclus pentru că vagabonda prin diferite localităţi din ţară, şi-a neglijat familia, lăsându-şi soţia şi cei doi copii minori fără întreţinere; a fost condamnat pentru viol şi călătorie frauduloasă pe tren. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1.02. 1973

4

203

2931

Baiu Grigore Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut dubios, un slugoi 31.12. al chiaburilor, necinstit şi carierist. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

51

204

626

Baiu Sigismund Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; a luat parte la războiul 25.07. antisovietic. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca situaţia lui să fie prelucrată în şedinţa organizaţia de bază. Original.

1

205

624

Bajdechi Tache S. Ofiţer, secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că a ascuns că tatăl său a fost dislocat din regiunea de frontieră cu Iugoslavia. 28.12. Întrucât motivul s-a dovedit neînte- 1956 meiat, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale. Bajin Romulus Preşedinte al Comitetului PCR de la Halta Griviţa, exclus din Partid pentru că: a luat parte la „ajutorul legionar”; după 20.09. 23 august 1944 s-a alăturat elementelor 1950 de dreapta, titeliste; a luat şperţuri; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

206

152

1

207

537

Bajor Alexandru Membru de partid exclus în 1960 pentru că ar fi ascuns că anterior a mai fost membru (1945-1948). CCP a constata că hotărârea a fost 10.05. luată fără o cercetare temeinică şi a cerut 1963 Comitetului regional Maramureş adâncirea cercetărilor. Întrucât era tractorist fruntaş, sancţiunea a fost transformată în „vot de blam”. Originale.

4

52

208

538

Bajor Andrei Membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză; a făcut parte 21.06. dintr-o organizaţie catolică; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

209

2974

Bajureanu Constantin A. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţiile cuzistă şi legionară; împreună cu familia sa a luat parte la alungarea cetăţenilor evrei din comuna Horodiştea, raionul Dorohoi, 18.10. regiunea Suceava. 1967 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Bakai Domokoş D. Director al Întreprinderii Industriale regionale de vin şi produse alcoolice Sibiu, membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost în dezacord cu hotărârea Ministerului de Finanţe privind reducerea cu 50% a diurnelor de deplasare; alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. În 1961 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate, solicitare respinsă. Hotărâre reconfirmată în 1963. Originale; lb. română, maghiară. Baki Andrei Secretar al organizaţiei de bază de la fabrica Tehnofrig Cluj, cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. Pentru purtare laşă în faţa duşmanului de clasă, CCP a hotărât să fie sancţionat cu „vot de blam”. Originale.

4

210

154

1.07. 1954

14

211

150

2.03. 1953

3

53

212

490

Baki Elisabeta Şefă de cadre la Întreprinderea de Locuinţe şi Localuri Cluj, membră de partid cercetată în legătură cu căderile de 26.10. la Someşeni . 1952 Deşi a avut purtare proastă la căderea din 1941, CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru. Original.

3

213

491

Baki Ludovic A. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: a fost un element naţionalist, dictatorial şi beţiv, care ducea muncă de subminare a Partidului; a activat într-o organizaţie fascistă subversivă, motiv pentru care a fost arestat de „organele statului”. CCP a hotărât clasarea cazului. În 1959 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

4.11. 1957

6

214

492

Bako Ioan Membru de partid exclus pentru că a 11.07. fost informator al regimului hortyst. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

215

697

Bako Margit (Barabas Margareta) Cercetată în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. S-a constatat că avut legături dubioase cu agenţii contraspionajului maghiar şi cu Balazs 29.01. Eugen (Blatt Egon); după 1944 a dus o 1958 viaţă depravată şi s-a căsătorit cu un element duşmănos. CCP a hotărât că situaţia ei nu se revizuieşte. Originale.

3

54

216

698

Bakos Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1944 a fost membru al Partidului Maghiar; în timpul războiului antisovietic 25.04. a avut atitudine duşmănoasă faţă de 1950 cumnatul său, simpatizant al PCdR; era un element scandalagiu şi beţiv. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

217

2975

Baksai Iosif I. Membru de partid exclus pentru că: sa manifestat „cu cuvinte de sfidare” la adresa Constituţiei RSR; la locul de muncă era un element carierist şi 18.10. nemulţumit. 1967 Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Bal Ilie I. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a făcut parte din organizaţia legionară; în 1954, în calitate de şef al 21.04. Ocolului Silvic Gherla, a fost condamnat 1959 penal pentru abuz şi delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Balaban Gheorghe C. Membru de partid exclus pentru că în perioada evenimentelor din Ungaria a elogiat acţiunile elementelor contrarevoluţionare, motiv pentru care a fost condamnat la 7 ani de închisoare 23.05. corecţională. 1969 Întrucât motivele excluderii s-au dovedit neîntemeiate (a fost anchetat prin „metode de constrângere fizică”), CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

218

699

4

219

3021

4

55

220

752

Balaban Gheorghe C. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur; avea un unchi moşier, cu care se afla în relaţii bune; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958. Originale.

4.07. 1956

17

221

753

Balaban Gheorghe I. Şef al Sectorului Verificări de la Raionul de Partid Moineşti, exclus din Partid pentru că: a întrebuinţat metode de comandă în muncă; a dat dovadă de atitudine netovărăşească; a întrebuinţat 17.02. metode greşite în problema ridicării 1953 cotelor; alte abateri. Întrucât era un element muncitor, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original.

3

222

754

Balaban Gheorghe St. Ajutor de comandant al Regiunii de Securitate Bacău, căpitan, membru de partid exclus pentru că în 1930-1934 a 23.05. activat în organizaţia legionară. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale.

8

223

3023

Balaban Ion Membru de partid exclus pentru diverse abateri (s-a prezentat la serviciu în stare de ebrietate, a pretins bani şi alimente de la cei care solicitau să fie 17.06. angajaţi la întreprindere, furt, falsificare 1969 de ştate de plată). CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1970. Originale.

10

56

224

2932

Balaban Maria Şefă de cabinet la tovarăşul Daicovici<u>, membră de partid cercetată pentru că era un element 10.05. nesincer, neserios şi cu legături suspecte. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie îndepărtată din postul deţinut. Copie.

1

225

493

Balaban Profira Secretară a organizaţiei de bază din comuna Dofteana, raionul Târgu Ocna, regiunea Bacău, exclusă din Partid în 1952 pentru că: părinţii ei au fost cârciumari; a folosit pe cumnatul său la redactarea documentelor organizaţiei de bază, deşi nu era membru. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

4.10. 1954

1

226

2598

Balaban Stelian P. Fost instructor la raionul PMR Rupea, regiunea Braşov, exclus din Partid în 1960 pentru că: a ameninţat ţăranii să intre în GAC; alte abateri. Întrucât abaterile săvârşite nu erau de 27.09. natură să ducă la excludere, CCP a 1961 solicitat Comitetului regional PMR Braşov recercetarea cazului. În 1962 a fost reprimit în Partid şi sancţionat cu „vot de blam”. Originale. Balaban Ştefan Gh. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din 20.04. organizaţia legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale, copie.

7

227

494

6

57

228

2596

Balaban Traian M. Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate duşmănoasă regimului. care avea legături cu elemente 26.04. reacţionare. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1959. Originale.

6

229

3141

Balaci Alexandru Membru de partid exclus pentru că: la primire a ascuns că a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc; alte abateri. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24.12. Comitetului judeţean Dolj al PCR. 1975 Decizia a fost menţinută. În 1976 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

7

230

373

Balaci Aurel P. Casier la o unitate de grăniceri din Cetate, regiunea Craiova, membru de partid exclus întrucât: a fost condamnat 22.03. penal pentru abuz în serviciu; în 1947 s-a 1960 căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

231

372

Balaci Crăciun M. Secretar al organizaţiei de bază de pe şantierul Hidrocentralei Moroeni, exclus din Partid pentru că: a angajat ca paznici 13.10. chiaburi şi foşti negustori; a făcut beţii şi 1958 s-a dovedit depravat şi necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

58

232

451

Balaci Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a fost pe frontul antisovietic în cadrul Marelui Cartier General, făcând parte din Grupul general de comandă; a fost avansat în grad şi decorat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2,01. 1951

6

233

452

Balaci Vasile I. Membru de partid exclus pentru că a sustras material lemnos din pădurea statului, faptă pentru care a fost condamnat penal. 15.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1962 reconfirmată în 1966. În 1975 cazul a fost retrimis spre rezolvare Comitetului judeţean PCR Mehedinţi, care a reconfirmat decizia. Originale.

16

234

446

Balaciu Gheorghe Membru al Diviziei „Tudor Vladimirescu”, în care a ocupat funcţii de răspundere, membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 15.09. chiaburi cu activitate politică reacţionară; 1954 a manifestat puternice sentimente antisemite şi a simpatizat cu organizaţia legionară; a întrerupt munca de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balaeş Haralambie (Balaieş) Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a intrat voluntar la Şcoala de subofiţeri de jandarmi Bucureşti, unitate cu care a participat la războiul antisovietic; după 23 august 1944 s-a ocupat cu furturile şi specula. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

1

235

445

2.06. 1952

3

59

236

447

Balahura Constantin A. Fost responsabil cu organizaţiile de masă la Comitetul judeţean PCR Bacău (1947), căruia i s-a anulat calitatea de 11.04. membru pentru că: a făcut parte din 1951 organizaţia legionară; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

237

453

Balaj Grigore Primar şi preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Corond, Raionul Odorhei Regiunea Autonomă Maghiară, exclus din Partid pentru că în perioada războiului a fost concentrat în armata hortystă, a fost avansat în grad şi a făcut educaţie fascistă ostaşilor, faţă de care a avut un comportament brutal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3.03. 1953

2

238

455

Balaj Ioan I. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Întrucât a recunoscut acuzele, CCP a hotărât clasarea cazului. Original.

7.10. 1958

1

239

454

Balaj Ioan I. Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1936-1938 a fost membru al PNŢ; a fost şef de cuib legionar; în 1936-1938 a fost poliţist şi a avut 10.08. atitudine brutală faţă de populaţie; alte 1956 abateri. Întrucât majoritatea acuzelor s-au dovedit întemeiate, CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

60

240

569

Balaj Mihai Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică ţărănistă şi a fost comandant străjer de plasă; în 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară şi a luat 21.03. parte la Rebeliune; pe frontul antisovietic 1952 a participat la crime şi jafuri contra populaţiei civile, fapte pentru care a fost decorat; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

241

570

Balaj Nicolae Al. Şef al formaţiunii economice de la Miliţia raională Reghin, membru de 22.12. partid exclus în 1965 pentru că a dus o 1965 viaţă imorală şi şi-a abandonat familia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

242

574

Balaj Ştefan Cr. Membru de partid exclus pentru că ar fi luat parte la „ajutorul legionar”, ar fi fost simpatizant şi ar fi participat la un marş al legionarilor. Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică, CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Banat. În 1962 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

2.02. 1961

4

243

571

Balamia Ion I. Şef al Serviciului gospodărie orăşenească Băicoi, membru de partid exclus în 1959 pentru că a fost condamnat penal pentru întocmirea de ştate de plată fictive. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5.02. 1963

11

61

244

88

Balanovici Niculina (Ştefanov) Membră de partid exclusă în 1952 pentru că: în 1953 s-a căsătorit cu fiul unui fost fabricant; ca muncitoare a dat produse de proastă calitate. 23.02. Întrucât acuza principală s-a dovedit 1957 neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

245

120

Balas Aurel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de inspector la Legea Speculei s-a dovedit necinstit; s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.06. 1950

1

246

371

Balasko Dezideriu Membru de partid exclus pentru că, deşi în ilegalitate a făcut parte din UTC, ulterior a intrat în legătură cu un element declasat, cu care a luat parte la furturi şi 23.05. spargeri de locuinţe, faptă pentru care a 1956 fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1968. Originale.

7

247

263

Balasz Ioan Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. 15.08. Adresă de răspuns a CCP prin care 1955 s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale, copii; lb. română, maghiară.

14

62

248

611

Balaş Elena Secretară a organizaţiei de bază, membră de partid exclusă pentru că: era un element cu concepţii burgheze; a ţinut 23.12. conferinţe cu caracter antisovietic; alte 1952 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

249

714

Balaş Ioan Şef al Depozitului de butuci la IPEIL Comăneşti, membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost unealta 29.05. patronilor; era un element duşmănos şi 1951 şperţar. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Original.

2

250

755

Balaş Iosif Persoană cercetată cu prilejul revizuirii căderilor de la Someşeni. Întrucât la Someşeni a avut purtare 27.01. trădătoare, CCP i-a respins cererea de 1953 primire în Partid şi i-a recomandat să adreseze organizaţiei de bază o cerere de primire în rândul candidaţilor. Originale.

6

251

756

Balaş Niculae (Balazs) Membru de partid exclus pentru că era un element aventurier, care s-a prezentat voluntar în armata germană, 19.06. contribuind astfel la războiul antisovietic. 1950 CCV a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. Original.

1

63

252

757

Balaş Pavel A. Membru al Companiei speciale de pază a criminalilor de război a MAI, membru de partid exclus pentru că: şi-a 24.06. părăsit postul fără ca să anunţe pe cineva; 1952 element nestatornic, care s-a dedat beţiei şi şi-a pierdut carnetul de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

253

2894

Balaş Petre Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară; a 11.11. avut prăvălie, cu care a speculat 1947 populaţia; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

254

758

Balaş Petru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări 15,10. legionare. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

255

Balaşiu Otilia Membră de partid pentru care soţul său, Balaşiu Gheorghe, a adresat o scrisoare preşedintelui CCP, Mihai Dalea, în care reclama faptul că soţia sa era persecutată de către şefa Serviciului Contabilităţii de la Întreprinderea pentru 17/1971 <1971> Imprimate şi Administrarea Publicaţiilor, Viorica Ardeleanu. Conducerea întreprinderii a hotărât transferarea apelantei la Serviciul Aprovizionării, soluţie cu care aceasta s-a declarat de acord. Originale.

8

64

256

2599

Balaure Constantin V. Secretar al judeţenei UTC Mehedinţi, exclus din Partid pentru că: era un element decăzut din punct de vedere 22.06. moral, care a fost folosit de duşmanii de 1950. clasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1960. Originale. Balaure Virgil C. Membru de partid din ilegalitate, care a solicitat să i se acorde stagiul din 1921. 17.09. Întrucât a fost înscris şi a activat în 1964 Partid din acel an, CCP a hotărât acceptarea cererii. Original. Balazs Andrei Membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a făcut politică naţionalistă, şovină şi cu caracter de ură 24.05. de rasă; pe frontul antisovietic a 1950 participat la executarea cetăţenilor sovietici; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balazs Anton D. Organizator de partid la GAS Hărmani, raionul Sfântu Gheorghe, regiunea Braşov, care a solicitat 18.10. acordarea stagiului de partid din 1961 ilegalitate. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1937. Originale. Balazs Arpad Membru de partid exclus pentru că: urmare a consumului de băuturi alcoolice a produs scandal în public şi în familie; a lipsit de nenumărate ori de la serviciu; 24.12. alte abateri. 1974 CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Bihor al PCR. În 1975 hotărârea a fost menţinută. Originale.

9

257

352

3

258

678

1

259

677

3

260

3131

5

65

În 1966 a emigrat în Israel. a dus o viaţă imorală. Gogu Rădulescu. copie. în 1948. 21. II) 66 . Vladimir Trebici. membru de partid din ilegalitate exclus din Partid în 1952 şi arestat de „organele M. Acuzele nu s-a confirmat. română. Referinţe semnate de: Mihai Patriciu. s-a înconjurat de elemente străine de clasa muncitoare şi duşmănoase.A. 8. Hotărâre reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei.” pentru că: în perioada hortystă a evadat din lagăr în condiţii suspecte. 1952 3 262 (vol. însă a 1958 reieşit că era un element cu concepţii şi manifestări antipartinice.261 679 Balazs Emil Fost chestor al Poliţiei Oradea. Blatt Egon) 12/1958 Director în Direcţia economică a <1958> MAE. a fost bănuit că are legături cu spionajul englez. oportuniste şi revizioniste. Original. lb. Originale. I) 29 (vol. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de consilier la Legaţia RPR din Anglia. I-II) Balazs Eugen (Balas. îndepărtarea lui din Institutul de cercetări economice unde lucra şi „demascarea concepţiilor şi tezelor debitate de el”. CCP propus Biroului Politic al CC al PMR (iar acesta a probat) menţinerea deciziei de excludere. în 1946 a devenit exploatator. 680 Idem. George Macovescu şi Emeric Toth. Originale. 267 (vol.I. fotografii. membru de partid exclus pentru că: s-a rupt de viaţa de partid.07. maghiară.11.

24.263 681 Balazs Ioan Membru de partid exclus pentru că: în timpul Grevei generale din 1920 a devenit omul patronilor şi spărgător de 25. alte abateri. grevă. în timpul războiului 1953 a făcut parte din armata hortystă. motiv pentru care a fost internat în lagărul de la Caracal. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 264 682 Balazs Iuliu Membru de partid exclus pentru că: în calitate de perceptor a făcut parte din aparatul de opresiune al regimului 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 266 3253 Balazs Marton Membru de partid care a solicitat să fie luat în evidenţa celor care au desfăşurat activitate ilegală. maghiare.11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 265 683 Balazs Iuliu Membru de partid exclus pentru că: în 1929-1948 a avut o frizerie.07. respingerea cererii. a făcut parte din conducerea unei organizaţii fasciste 31. burghezo-moşieresc. unde a folosit muncă salariată. Original. 4 67 .01. a avut ieşiri duşmănoase faţă 1950 de Partid. Originale.08. în timpul dictaturii fasciste a 1951 contribuit la educarea muncitorilor în spirit fascist. Original. Întrucât nu îndeplinea criteriile 1978 stabilite. Original. cu care s-a retras în 1944. CCP a propus.

stabilite. reconfirmată de CCP în 1956. reconfirmată în 1961. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 68 . în urma arestării sale.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. 3 269 3268 Balcu Avram Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1940. pentru că în anii 1942-1944 a lucrat la serviciul de contraspionaj hortyst din Cluj. 1966 şi 1970. (Bălcea) Membru de partid exclus pentru că: până la 12 ani a locuit în Canada. română. maghiară. CCP a propus.1950 ze. a vrut să emigre. abateri. Întrucât nu îndeplinea criteriile 20. (Petru) Membru de partid exclus în 1952. Originale. respingerea cererii. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1985.06. 8. 1956 37 268 643 Balcea Ioan I. alte 22. iar Secretariatul 1978 CC al PCR a aprobat.12. pe frontul antisovietic a fost decorat. Originale.267 640 Balázs Péter St. Original. „Româno-Americană”. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la Rebeliunea legionară. 14 270 646 Balcu Liviu V. până în 1946 a făcut parte din organizaţia 22. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.06.

pentru că a avut legături intime în sediul de partid cu Szakacs Francisc. exclus din Partid în 1949 pentru că: a făcut parte din poliţia burgheză. 2 273 1408 Baldinag Ilie Secretar al organizaţiei de bază din comuna Mircea Vodă. a întreţinut relaţii cu elemente necorespunzătoare. 8 69 .02. CCP a hotărât clasarea cazului. A reclamat faptul că a fost dată 21. era beţiv şi scandalagiu. şi scoaterea din activul de partid. sancţionată cu „vot de blam”. Întrucât între timp a fost încadrată în muncă şi s-a declarat mulţumită. 7 272 648 Baldan Aurel Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în calitate de director la Şcoala de meserii Arad.12. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Banat. Originale. Originale. şi-a însuşit banii din cotizaţii. avut manifestări duşmănoase faţă de 1957 hotărârile Partidului. a 12. alte abateri. 1951 Întrucât nu existau dovezi suficiente în sprijinul acuzaţiilor.03. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. (Toth) Fostă activistă a Comitetului raional de Partid Zalău. În 1961 a fost exclusă din Partid pentru motive similare. a ascuns 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. originea sa socială. Originale. iar în 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei.271 647 Balcza Ileana A. fost prim-secretar al Comitetului raional PMR Zalău. afară din serviciu şi nu-şi poate creşte 1956 copilul bolnav.

avea relaţii cu rude stabilite în străinătate. Originale.07. reconfirmată în 1956.03.03. Originale.04. 1953 23 276 126 Balica Doru Membru de partid exclus pentru că a fost membru al PNŢ şi PNL.06. Membru de partid exclus în 1961 întrucât a fost condamnat penal pentru 24. 1955 1 275 596 Balf . exploatare. acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. soţia sa era de origine chiabură. 1958 şi 1966. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Balica Gheorghe (Balică) Membru de partid exclus pentru că a fost omul de încredere al regimurilor de 28. Original. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 3 277 124 Balica Dumitru D. Originale. 5 278 123 1 70 . 3. CCP a recomandat Comitetului 1960 regional PMR Timişoara adâncirea cercetărilor. 22. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.Ghenciu Gheorghe Gh.274 649 Baldovin Alexandru Membru de partid exclus în 1954 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că: de pe frontul antisovietic a adus bunuri jefuite. tatăl şi socrul său au fost unelte de încredere ale elementelor exploatatoare.

copii. reconfirmată în 1966. şi a jefuit casele evreilor deportaţi. 22 280 100 Balica Mihai D. 1954 CCP a hotărât să i se recunoască stagiul din 1933. 1954 este un element beţiv. 6 282 75 Balika Istvan (Ştefan) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat stabilirea stagiului în 14. Originale. informaţiile solicitate. Partid. română. maghiară. între care aceea că 1951 a avut manifestări şovine faţă de români şi evrei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat mită de la un chiabur 1958 care urma să fie dislocat. membru de partid exclus în 1957 pentru că: era stăpânit de 12. reconfirmată în 1958. Originale. Director administrativ al Ansamblului CCS. căsătorit cu o refugiată din Basarabia. 28 71 .10. lb. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Holânga. a avut legături intime cu elemente reacţionare şi s-a 25.11.279 101 Balica Liviu Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost decorat. Originale.09.05. Adresă a CCP prin care s-au transmis 20. viciul beţiei. Original. 2 281 99 Balica Nicolae I.

fapt pentru care a fost arestat. Original. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. avea legături cu chiaburii.02. familiarism cu elemente necinstite. Întrucât trecuse prea mult timp de la excludere şi considera că are merite. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 29. Balint Adalbert Membru de partid exclus pentru că: a fost patron de croitorie şi a exploatat braţe de muncă. drept pentru care a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.06. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit ca membru nou. a fost în relaţii de prietenie cu Titel Petrescu. în timpul războiului a trecut pe numele său firme evreieşti. 1967 7 284 607 2. 1968 CCP a retrimis cazul spre soluţionare Comitetului judeţean PCR Cluj. În 1968 CCP a constatat că în perioada cât a fost membru s-a achitat de sarcinile primite. iar învinuirile aduse nu constituiau motive de excludere. alte abateri. copie.283 2969 Balinca Gheorghe N. ilegalitate. a 1955 furat din cooperativă. 4. de pe urma cărora a realizat venituri importante. 1950 1 285 606 Balint Alexandru Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de preşedinte al Cooperativei „Unitatea” a făcut 28. Originale.12. a fost membru al Partidului Ardelean. Original. Balint Andrei A. Membru de partid exclus pentru că: fiind ginerele lui Ilie Moscovici.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 286 2993 3 72 .

iar cel de-al doilea a luat parte. URSS a luat bani de le diferite persoane. însă s-a constatat în calitate de secretar al Comisiei de reformă agrară s-a 10.08. 15 288 168 Balint Antal Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 19. română. informaţii. întors în ţară a divorţat de ea. 30 289 603 8 290 710 5 73 . Originale. Membru de partid exclus pentru că: părinţii lui au fost chiaburi. În 1969 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. 1960 pe care nu i-a mai restituit. reconfirmată în acelaşi an şi în 1961. în 29. împroprietărit fără să aibă dreptul.12. copii. faptul că până în 1946 primul a lucrat la o 1961 societate forestieră pe acţiuni în Valea Mureşului. Persoane pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat relaţii.04. Motivul s-a dovedit neîntemeiat.287 605 Balint Andrei P. rusă. la mişcarea muncitorească din Maroshéviz. Originale. lb. Balint Bucur Gh. în 1928-1939. Originale. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 23.05. fapt 1956 pentru care CCP hotărât menţinerea deciziei. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: fiind căsătorit cu o cetăţeană sovietică. Balint Gal Kozma Károly D.

Original. exclusă din Partid în 1963 pentru că: avea viciul beţiei.06. a făcut 14. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. Membru de partid exclus pentru că era un element necinstit. Balint Iosif Membru de partid exclus pentru că: era un element naţionalist. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 292 116 5. PCR a hotărât. 1951 12 293 115 Balint Iosif Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 26. împotriva partizanilor şi a populaţiei 1951 civile. care a fost membru al Partidul Maghiar.10. CCP a propus. reconfirmată de CCP în 1960. În 1979. parte dintr-o comisie de deportare a 1950 evreilor din Cehul Silvaniei. Balint Maria I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Secretara organizaţiei de bază din comuna Sântandrei. iar Secretariatul CC al 26.09. 1 294 114 1 295 113 5 74 . pensia i-a fost majorată de la 100 la 2000 lei. Originale.291 3161 Balint Ianoş Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Originale. Balint Ioan I. în locuinţa sa mai multe tinere cu care 1963 făcea chefuri şi pe care le-a antrenat la fapte imorale. a atras 10.04. prin decret prezidenţial.04. afacerist şi antisemit. acordarea stagiului din 1978 1932.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 298 111 Balint Ştefan Membru de partid exclus pentru că: provine dintr-o familie de negustori. CCP a hotărât clasarea cazului. Original. este un element beţiv.09. nu a mai plătit cotizaţia şi a cerut 25. CCV a hotărât menţinerea deciziei.296 3048 Balint Mihai Membru de partid exclus pentru că nu a mai participat la adunările organizaţiei de bază. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 297 112 Balint Paul (Pal) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din armata fascistă maghiară. 6. unde a fost luat prizonier de către englezi. 1 75 . Original. Originale. scandalagiu şi imoral. Original. Original.06. <1958> Întrucât şi-a recunoscut faptele săvârşite. 1937 a fost şef de cuib legionar. 1 299 110 Balint Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 14.05. a 27.01. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. luat parte la războiul antisovietic. iar în 1944 s-a retras cu unitatea sa în Austria. să fie scutit de obligaţiile care îi 1971 reveneau. 1 300 109 Balint Traian Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a fost legionar.

emigrare în Israel. care a solicitat reîncadrarea. necinstit.301 3017 Balintfi Nicolae Fost locotenent de Securitate la raionul Lugoj (1951-1956). Originale. afacerist şi carierist. Pentru că a avut purtare proastă la 27. ancheta Siguranţei din 1941. reconfirmată în 1958 şi 1980. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 4.10. 1955 şi 1957.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1969 4 302 2712 Baliu Mihai Membru de partid exclus pentru că era ul element dubios. 14 76 . decizie reconfirmată în 1952. 1948 7 303 108 Balkany Andrei Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în 1951 a făcut cerere de 20. Originale. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru înşelăciune în dauna avutului obştesc. 7. 5 304 2713 Balkany Nicolae Membru de partid în ilegalitate. CCP i-a 1949 respins cererea.02.01. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

În 1957 a fost reprimit în Partid cu stagiu de la data deciziei. moment în care i-a fost reconfirmată calitatea de membră. Originale. membru de 27.06. În 1953 a fost cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. Originale. partid exclus pentru că a făcut parte din 1960 organizaţia legionară. Balkanyi Iulia (Ferenc Iuliana) persoană cercetată pentru că: la căderea din 1941 a avut purtare slabă. când s-a reîncadrat în 15. CCP a constatat că: în trecut a fost sionist activ. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid 27. motive 1953 pentru care a hotărât excluderea lui din Partid. 1948 În 1953 a fost cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. Originale.05. muncă. iar CCP a hotărât menţinerea calităţii ei de membră cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât primirea ei în Partid cu stagiul din 1946. Hotărâre reconfirmată în 1956. Balla Berta Simpatizantă a mişcării comuniste în ilegalitate.08. purtare proastă. care a solicitat încadrarea în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Originale. alte abateri. 8 306 106 4 307 2601 4 308 762 4 77 . cu stagiu de la data primirii în cercetare a 1949 cazului. la căderea din 1941 a avut 17.305 107 Balkanyi Andrei Membru de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. Balla Carol Director al Întreprinderii de construcţii 504 din Făgăraş.

a fost deportat în lagărele de la Vapniarka 11. a avut atitudine duşmănoasă faţă de URSS. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie supravegheat de „organele în drept”. Originale. copie. lb. rusă. 24 311 869 Balla Pavel C. Originale. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru a-şi însuşi conştiinţa de muncitor. membru de partid exclus pentru că 26. cehă. s-a ocupat cu specula. Fost responsabil de cadre la Sfatul Popular raional Beiu şi activist sindical. 14 310 274 Balla Ladislau Persoană pentru care CC al Partidului Comunist Cehoslovac a solicitat relaţii. Originale.07.08. 15.07. 5 78 .309 2611 Balla Carol Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în trecut a lucrat ca ziarist pentru diferite ziare burgheze. Hotărâre reconfirmată în 1985. alte abateri. şi Grosulovo. română. Adresă a CCP prin care s-au 1955 comunicat informaţiile cerute. unde a trăit în mijlocul 1952 unor elemente burgheze. provine dintr-o familie de chiaburi. maghiară.

Originale. şi dovedeşte că a fost spiona l contraspionajului hortyst şi german.851 312 (vol.07. În 1961 CCP i-a respins cererea de încadrare în Partid. iar fiica sa a lucrat la Gestapo). 32/1952. III) 32/1952. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a propus menţinerea în arest şi cercetarea sa temeinică. 83 (vol. menţinerea hotărârii. Originale. 28. Originale. pentru că: a fost crescut într-un orfelinat 1952 german. Membru de partid din ilegalitate. copii. evidenţa foştilor luptători antifascişti. I-IV) Ballauer Anton (Anton) Membru de partid în ilegalitate exclus 12. Titularul a solicitat să fie luat în 22. În 1977 şi 1980 CCP a propus. lb. Declaraţii (note informative) din timpul detenţiei la penitenciarul Cluj.07. iar Secretariatul Comitetului regional de Partid Cluj a aprobat respingerea cererii. În 1948 a fost arestat. La data respectivă era arestat de Securitate pentru a fi cercetat temeinic şi a se face lumină şi în cazul altui fost ilegalist. vol. vol. română. bănuit 1953 că după eliberare a fost agent al contraspionajului maghiar. I) 32/1952. III Idem. vol. 90 (vol. Referinţă semnată de Hillel Kohn. IV) 79 . 1963 Colegiul de Partid a propus. Originale. perioada activităţii sale din timpul Comunei din Ungaria (1919) nu se poate verifica. unde a primit o educaţie naţionalistă germană. română. maghiară. hotărâre reconfirmată în 1966 şi 1970. maghiară. lb.12. II Idem. În 1962 a solicitat luarea în evidenţa foştilor luptători antifascişti din ilegalitate şi pensionarea sa. alte abateri. toată activitatea sa în mişcarea muncitorească este suspectă (a fost membru al Volksbund şi SS. I închis în lagărul de la Someşeni. 122 (vol. Iakob <Iakab> Alexandru. II) 1952 30 (vol.

Balmuş Vladimir T.07. 3 315 104 5 316 103 Balnos Niculae (Nicolae) Membru de partid exclus pentru că: a avut relaţii cu legionarii. exclus din Partid în 1958 pentru că: în 1938 s-a înscris în organizaţia 24.313 3024 Ballo Vasile Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.11. Originale. Originale. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Iaşi. Întrucât decizia a fost luată fără o 1961 cercetare temeinică. 1963 Întrucât la primirea în Partid nu ascunsese situaţia. 14. Original. copie.04. Originale. în timpul alegerilor din 1946 a făcut propagandă reacţionară. Secretar al organizaţiei de bază de la Întreprinderea de încălţăminte „Flamura Roşie”. 5 314 105 Balmuş Vasile Gh. legionară. cetăţeană a statului elveţian expulzată din România 25. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9. 1969 Ţinând cont de activitatea lui pozitivă. s-a întâlnit în diferite ţări cu Ninon Remy. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1951 1 80 .01. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. în calitate de pilot comandant de aeronavă pe liniile aeriene externe. în 1950 pentru spionaj.

08.04. 2. Originale. Originale. membru de partid exclus pentru că a participat la descinderi ilegale şi a luat mită. În 1969 a fost reprimit în Partid. a 26. ocupat cu specula. pentru a se reabilita. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. furat o servietă din tren. CCP a hotărât menţinerea deciziei.317 102 Balo Ludovic Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. (Baloc) Membru de partid exclus pentru că înainte de 23 august 1944 a desfăşurat activitate antimuncitorească. s-a 26. 1 319 852 Balog Alexandru Al. 11 81 . i-a recomandat ca. În 1957 sancţiunea i-a fost ridicată şi s-a recomandat primirea sa în rândul candidaţilor de partid. Original. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 10. a luat şperţ. 1966 5 320 2715 Balog Aurel Agent de poliţie în Bucureşti. 1 318 425 Baloescu Ion N. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.03.06. să 1948 activeze într-o organizaţie de masă.

11. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Întrucât în 1945 a fost exclusă din 18. CCP 1961 a hotărât menţinerea stagiului din 1957 şi menţionarea faptului că în 1943-1945 a fost membră. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă informaţia. apartenenţa sa la PCR în perioada 1966 1960-1963. Originale. 1953 17 322 945 Balog Eden (Balogh Edmund) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. exclus pentru comportarea trădătoare din trecut şi metodele dictatoriale folosite în muncă. În 1968 a fost repus în drepturile de membru cu stagiu din 1926. 3 82 . avea 10. 2 324 2585 Balog Leia (Grunberg) Membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1943.04. Originale. 5 323 519 Balog Iosif Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică nilosistă. Partid – şi reprimită apoi în 1957 –. prin care s-a cerut să se confirme 18. Original. la fel ca şi în 1958. copie. Originale. membru de partid în ilegalitate. În 1955 decizia de excludere a fost menţinută. viciul beţiei şi provoca scandal. 3.321 421 Balog Dumitru (Balogh) Preşedinte al ARLUS regiunea Oradea. CCP a propus menţinerea deciziei.06.

03. ca primar de comună a slujit interesele 24. 1 83 . regimului reacţionar PNŢ. Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat faptul că în 1946-1947 a fost comisar-şef la Serviciul de Siguranţă al Chesturii oraşului Oradea.03. rusă. 1957 6 326 625 Balog Rudolf R. a avut 1950 manifestări antisemite. 1960 27 327 521 Balog Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost proprietarul unei măcelării. Originale. Originale. 4. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în România.325 520 Balog Mihai Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă.02. şi-a neglijat familia şi şi-a bătut soţia. lb. (Balogh) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac. 4. a fost destituit pentru distrugere de documente şi a părăsit ilegal ţara. reconfirmată în 1961. maghiară. română. ca responsabil de cinematograf a fost condamnat penal pentru abuz de putere. Original. Referinţă a lui Gavril Birtaş. alte abateri.

328

525

Balog Valentina (Preoteasa) Regizor la Teatrul de Stat din Petroşani, membră de partid exclusă în 1954 pentru că: în 1940 s-a refugiat din Basarabia, unde s-a reîntors în 1941, pentru ca în 1944 să se refugieze încă o 12.12. dată; a avut abateri imorale. 1956 Întrucât cea de-a doua acuză s-a dovedit neîntemeiată, iar în muncile încredinţate s-a achitat de sarcini, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

6

329

423

Balogh Alexandru Membru de partid exclus pentru că a urmat două şcoli de jandarmi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.06. 1950

1

330

424

Balogh Alexandru Membru de partid exclus pentru că a deţinut un atelier; alte abateri. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit în parte exagerate, în parte neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

7.05. 1953

2

331

422

Balogh Alexandru L. Director la GAS „1 Mai” Târgu Mureş, membru de partid exclus pentru că: a avut purtare laşă şi trădătoare la ancheta Siguranţei; a devenit mic patron şi s-a înscris în Partidul Ardelean, formaţiune cu caracter naţionalist-şovin. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958, 1960 şi 1967. Originale, copie; lb. română maghiară.

1951

18

84

332

278

Balogh András (Balog) Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. 17.07. Adresă a CCP prin care s-au 1956 comunicat informaţiile cerute. Originale; lb. română, maghiară.

20

333

420

Balogh Edgar L. Profesor la Universitatea „Bolyai” din Cluj, membru de partid exclus pentru că era un vechi troţkist, care tot timpul a fost în anturajul unor elemente dubioase şi spioni, iar în timpul războiului a luat parte la acţiunile imperialiştilor angloamericani în vederea organizării unei reţele de spionaj în Ardealul de Nord. CCP a propus excluderea lui din Partid şi cercetarea de către „organele în drept”. A fost anchetat de Securitate în legătură cu procesele Nagy Ferencz şi Rajk Laszlo din Ungaria, pentru care a fost condamnat. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, în 1956 a fost repus în drepturile sale de membru. Originale.

3.07. 1952

11

334

419

Balogh Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: începând din 1940 a făcut parte din organizaţia profascistă „Baros 10.12. Sözvetseg”; sub regimul hortyst a luat 1954 parte la acţiuni împotriva partizanilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

85

335

2671

Balogh Ignat I. Membru de partid care a reclamat faptul că stagiul trecut pe carnetul său a fost din 1939, în loc de 1938, solicitând rectificarea. CCP a stabilit că nu s-a făcut nicio greşeală, apelantul fiind încadrat în Partid în 1939. În 1960 s-a adresat lui Emil Bodnăraş, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, cerând rezolvarea mai multor probleme personale. În urma discuţiei de la CCP, în 1961 Comitetul regional de Partid Banat i-a majorat pensia la 1900 lei lunar, iar soţia sa a fost luată în evidenţa AFDA şi s-a propus să fie pensionată cu 1400 lei lunar. Originale.

5.09. 1957

27

336

426

Balogh Iosif Membru de partid exclus pentru că în timpul ocupaţiei hortyste a Transilvaniei a făcut parte din Partidul „Nyilas”; a fost omul de încredere al patronilor; a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balogh Ladislau Al. Conferenţiar la Institutul MedicoFarmaceutic Târgu Mureş, membru de partid exclus în 1959 pentru că a avut manifestări naţionaliste, antipartinice. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1970. Originale, copie. Balogh Ludovic Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a făcut parte din organizaţii fasciste maghiare şi a fost informator al Siguranţei hortyste; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.01. 1958

1

337

517

5.03. 1960

11

338

518

-.12. 1955

2

86

339

2714

Balogh Ludovic L. Secretar al Comitetului judeţean PMR Arad, membru de partid exclus la solicitarea CCP pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost plecat în Ungaria şi, în fabrica unde a lucrat, a făcut propagandă printre tineri ca să se înroleze în armata SS germană; în 1944 a fost voluntar în armata szalasistă; ca 16.01. membru de partid a avut ieşiri antisemite; 1951 alte abateri. Decizie reconfirmată în acelaşi an de CCV. Întrucât motivele de bază s-au dovedit neîntemeiate, în 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în partid cu vechimea avută anterior. Originale. Balogh Margit Membră de partid cu stagiul din 1932, care a solicitat să i se acorde pensie pentru activitatea desfăşurată în mişcarea revoluţionară ilegală, întrucât, neavând vechime în câmpul muncii, nu primea pensie. 11.10. Pe baza indicaţiilor lui Petre Lupu, 1980 CCP i-a respins cererea, pe motiv că în trecut apelanta a primit ajutoare de la Comitetul judeţean de Partid Bihor, pe care le va primi şi în continuare, în limita posibilităţilor. Originale. Balogh Pavel Fost membru al Biroului Comitetului judeţean de Partid Trei Scaune, responsabil cu educaţia politică, exclus din Partid în 1950 pentru că: în 19391941 a făcut parte din Organizaţia Tineretului Maghiar din Timişoara; în 17.08. timpul războiului antisovietic a fost în 1956 Ungaria, unde s-a ocupat cu comerţul ambulant; în funcţia avută şi-a însuşit unele bunuri confiscate de la elemente fasciste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9

340

3368

10

341

522

3

87

342

523

Balogh Stefan Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a făcut parte din Partidul Ardelean şi din Societatea Ţintaşilor („Vaselenyi Lovesz Egylet”); a informat Siguranţa 27.03. hortystă despre comuniştii pe care îi 1950 cunoştea; după 23 august 1944, ca şef al Poliţiei Dej, a informat foştii szalasişti că sunt urmăriţi de Siguranţă; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

343

524

Balogh Terezia Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că era un element mistic; nu a dus viaţă de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale.

9-02. 1954

4

344

189

Balomireanu Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 31.08. 1948 a fost condamnat pentru sabotaj. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

345

3072

Baloniu Gheorghe N. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că, în calitate de şofer, în loc să se ocupe de transportul muncitorilor pentru mitingul de 23 august, din oraşul Motru, a plecat cu maşina 13.05. întreprinderii să care mălai pentru 1972 magazinul alimentar. Cu acel prilej a oprit, pentru el şi salariaţi, 12 saci, deşi în acelaşi timp muncitorii din oraş stăteau la coadă pentru a-l procura. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

88

346

187

Balosin Maria (Baksa, Varadi Jren) Activistă la Consiliul judeţean de Partid Bihor, exclusă din Partid pentru că: în trecut a fost guvernantă la contele Teleki; a avut manifestări antisovietice; a falsificat acte pentru a-şi ascunde 25.02. trecutul; este imorală, mincinoasă şi a 1954 săvârşit acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1962. A fost reprimită în Partid în 1964. În 1984 a solicitat acordarea stagiului anterior excluderii, cerere respinsă. Originale. Baloşin Mircea D. Maior la o unitate de grăniceri, membru de partid exclus în 1958 pentru că: tatăl său a fost maior de jandarmi; soţia sa poseda un imobil în Râmnicu 31.03. Vâlcea; a fost simpatizant al Monarhiei. 1960 Întrucât la primire arătase faptele respective, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Balotă Ioan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al PSD a făcut propagandă duşmănoasă faţă de PCR; ca 14.08. membru al Comisiei de colectări a băut 1950 alături de chiaburi, pe care căuta să-i scutească de cote; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balş Florea I. Fost ofiţer MAI, candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: a avut o comportare imorală (beţii, relaţii cu diferite femei ş.a.); alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

19

347

188

6

348

186

1

349

185

5.02. 1963

5

89

350

182

Baltac Alexandru M. Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a fost înscris în Mişcarea Legionară; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7.03. 1951

1

351

181

Baltac Vasile P. Candidat de partid exclus în 1956 pentru că, în calitate de şef de sector la Minele Cavnic, a comis o serie de greşeli în muncă. 29.01. Întrucât motivele s-au dovedit 1958 neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în rândurile Partidului. Original, copii.

5

352

179

Baltag Ana Membră de partid exclusă pentru că: în toamna anului 1940 a desfăşurat activitate legionară; soţul ei, fost magistrat, a fost legionar şi şef al unui serviciu de informaţii de pe frontul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1.11. 1959

4

353

2716

Baltag Enache Membru de partid exclus pentru că: mai întâi a fost simpatizant cuzist, apoi a activat în organizaţia legionară; pe frontul antisovietic s-a ocupat cu culegerea de informaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1963. Originale.

1.10. 1959

5

90

354

178

Baltag Gheorghe (Baltoc) Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a luat parte la acţiuni contra paraşutiştilor sovietici; a făcut 13.02. parte dintr-un batalion de sacrificiu; după 1951 război s-a ocupat cu afacerile; în posturile ocupate s-a dovedit a fi necinstit. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baltag Ion I. (Ioan) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era căsătorit cu fiica unor 14.02. chiaburi; alte abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baltag Mihai Casier la Opera din Timişoara, membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu specula; a făcut o listă de subscripţie pentru a recupera o sumă care 17.12. pretindea că i s-a furat; a dus o viaţă 1949 imorală, întreţinând legături cu femei de moravuri uşoare; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Baltag Mihai C. Membru de partid exclus pentru că şia însuşit ilegal suma de 2597 lei, faptă pentru care a fost condamnat penal; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

355

177

5

356

2933

1

357

3096

5.07. 1973

4

358

2710

Baltazar Ionel (Bercovici) Membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 s-a ocupat cu afaceri ilegale, motiv pentru care a suferit 28.12. o condamnare de drept comun; ulterior, a 1955 continuat să facă afaceri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în. 1960. Originale.

23

91

359

184

Baltă Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de gardian la Poliţie lua şperţuri 29.03. şi făcea afaceri; s-a înscris în Partid 1952 pentru a putea să se angajeze. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baltă Constantin Vicepreşedinte al Sindicatului Funcţionarilor Publici, membru de partid exclus 17.05. pentru că: era un element imoral şi 1949 pervers. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

360

2607

1

361

183

Baltă Gheorghe Membru de partid exclus în 1947 pentru că: era căsătorit cu fiica unui 26.06. chiabur; a luat apărarea unui element 1950 duşmănos; avea obiceiul să bea. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

362

465

Balter Chivu Membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 a activat în organizaţia sionistă „Bethar”; în 1947 19.12. nu a demascat patronul morii „Chicoş”, 1957 deşi ştia că face speculă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Balter Forica (Leibovici) Secretară a Direcţiei de Cadre a Ministerului Construcţiilor, membră de partid exclusă pentru că: în repetate rânduri şi-a manifestat nemulţumirea faţă 22.09. cu munca desfăşurată; a avut manifestări 1953 naţionaliste şi dorea să plece în Israel; în timpul reformei băneşti a difuzat zvonuri mincinoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4

363

464

1

92

364

463

Balteş Constantin I. Membru de partid exclus pentru că în 1958, în calitate de intendent la Institutul Medico-Farmaceutic Bucureşti, şi-a însu- 20.12. şit o sumă de bani, faptă pentru care a 1965 fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baltuch Iosif Membru de partid în ilegalitate, exclus pentru că din 1930 nu a mai activat, care a solicitat reîncadrarea în 15.03. Partid. 1947 CCP a hotărât primirea lui în Partid ca membru nou, cu stagiu de la data deciziei. Copie.

3

365

2935

1

366

2612

Bamzu Dezideriu Plutonier de Miliţie, membru de partid exclus pentru că în trecut a fost agent de Poliţie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.01. 1950

1

367

487

Ban Andrei Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori; 23.02. a intrat în Partid în mod nestatutar; era un 1953 element străin de interesele Partidului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Ban Dumitru Membru de partid exclus în 1953 pentru că a fost gardian la Poliţia din Oradea şi a luat parte la acţiuni anticomuniste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960 şi 1965. Originale, chitanţe.

1

368

488

8.04. 1954

14

93

369

489

Ban Ecaterina (Adorian) Membră de partid exclusă pentru că: a fost crescută şi educată în spirit micburghez; perioada de până în 1945, când a trăit la Budapesta, nu era verificată; era soţia lui Andrei Adorian, fost capitalist, 21.11. duşman al clasei muncitoare; avea rude în 1952 America şi Anglia, cu care întreţinea corespondenţă; în 1950 a completat formularul de emigrare în Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

370

443

Ban Emeric Şef de serviciu la Prod-Alimentara Bucureşti, membru de partid cercetat pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori şi, în perioada 1924-1944, a exploatat el însuşi; a făcut sabotaje şi 24.01. fraude, fapte pentru care a fost 1952 condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Hotărâre reconfirmată în 1955, 1960 şi 1962. Originale, fotografii.

14

371

442

Ban Iosif Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Partidul „Crucea cu 14.08. Săgeţi”; alte abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Ban Moise G. Secretar PMR de plasă, exclus din partid pentru că a fost înscris şi a activat în Mişcarea Legionară; alte abateri. 21.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei, 1950 reconfirmată de CCP în 1953, 1957 şi 1960. Originale.

1

372

2711

13

94

373

2915

Banc Iosif Prim-secretar al Comitetului regional de Partid Oradea, cercetat în urma unei scrisori anonime, în care se spunea că la Conferinţa orăşenească din 22-23 septembrie 1956 a fost încălcată „demo- 18.03. craţia internă de partid” prin conducerea 1957 discreţionară a şedinţei. Întrucât a stabilit că cele sesizate s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Original. Banc Traian Membru de partid exclus pentru că a furat din avutul obştesc şi a falsificat unele ştampile, faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

374

3091

9.05. 1973

6

375

437

Banciog Dorin Secretar al organizaţiei de bază la întreprinderea „Fructonil” din Giurgiu, exclus din Partid întrucât: a ascuns că tatăl său a făcut politică legionară, iar în 1959 a fost arestat pentru activitate duşmănoasă; în funcţia avută nu şi-a îndeplinit sarcinile, făcând chefuri împreună cu elemente din administraţia întreprinderii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Banciu Antone Preşedinte al Comisiei Locale a Sindicatelor Alba Iulia, membru de partid exclus în 1945 pentru că: la un banchet dat în cinstea Armatei Roşii, fiind în stare de ebrietate, a ţinut o cuvântare jignitoare la adresa invitaţilor. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

1.12. 1961

5

376

436

9.03. 1957

4

95

377

3216

Banciu Daniel Membru de partid exclus în 1975 pentru repetate abateri de la disciplina de partid şi a muncii. 12.04. CCP a propus, iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât, schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. Originale. Banciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte 25.10. dintr-o unitate de aviaţie; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955. Originale.

4

378

435

2

379

434

Banciu Vasile N. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: a activat în organizaţia legionară. 26.03. Întrucât a recunoscut acuza, CCP a 1958 hotărât clasarea cazului. Hotărâre menţinută în 1958 şi 1961. Originale.

11

380

431

Bancoş Ioan Preşedinte al Comitetului provizoriu al comunei Asuajul de Jos, judeţul Sălaj, membru de partid exclus pentru că: a fost şef de cuib legionar; în funcţia avută a avut legături cu chiaburii, cu care făcea afaceri speculative . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

6.03. 1952

2

381

430

Bancov Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. 21.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1957 reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale.

17

96

382

2763

Bancsov Nicolae Membru de partid în ilegalitate care a solicitat reîncadrarea în Partid. Întrucât a avut purtare proastă la ancheta Siguranţei, iar după 23 august 21.01. 1944, în munca sindicală, a colectat bani 1948 fără aprobarea Partidului, CCP hotărât respingerea cererii, iar organizaţia de partid putea cere reîncadrarea lui după ce va mai depune muncă de reabilitare. Originale, copie.

3

383

429

Bancu Ilie Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. 26.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei, 1951 reconfirmată în 1958. Originale.

14

384

428

Bandea Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor; a avut manifestări şovine. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4.02. 1953

2

385

2876

Bandea Rodica Preşedintă a UFDR, membră de partid exclusă pentru că: a făcut parte din 11.01. organizaţia legionară; alte abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Bandel Pincu Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a plecat în URSS, unde a lucrat la mai multe întreprinderi; în 1947 a revenit 30.03. în ţară, unde s-a ocupat cu comerţul. 1950 CCV a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării. Original.

2

386

2614

1

97

387

427

Bandi Beniamin L. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Partidul „Nyilas”. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955. Originale. Bandi Vasile L. (Ladislau) Instructor şi membru supleant al Comitetului raional de Partid V.I. Lenin, Bucureşti, exclus din Partid în 1958 pentru „manifestări negative”. Întrucât CCP a constatat că decizia a fost luată în mod abuziv, a trimis cazul spre recercetare Comitetului raional de Partid V.I. Lenin; alte măsuri. Originale.

5.08. 1953

4

388

209

6.03. 1959

4

389

208

Bandici Alexandru I. Ofiţer de Miliţie, locotenent-major la Direcţia regională a Miliţiei Oradea, membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de controlor economic a 14.09. primit şperţuri; în cercetările făcute a 1954 folosit metode barbare; era fiul unui cârciumar manist. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1963. Originale. Bandner Iţhoc Beir Şef al transporturilor la Trustul Alimentaţiei Publice al raionului „23 August”, Bucureşti, membru de partid 12.12. exclus în 1958 pentru că a fost judecat şi 1960 condamnat pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Bandner Solomon M. Membru de partid exclus în 1963 întrucât a fost condamnate penal pentru 21.12. delapidare şi fals în acte. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

390

207

2

391

206

4

98

392

205

Bandrabur Iancu Membru de partid exclus pentru că: a plecat voluntar pe frontul antisovietic; căzut prizonier la germani, a făcut parte 21.02. din Armata lui Horia Sima; după 1951 întoarcerea în ţară s-a ocupat cu negustoria. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

393

204

Bandrovschi Vladimir S. Inspector-şef la cabinetul locţiitorului ministrului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, membru de partid exclus în 1958 pentru că: tatăl său a fost administrator de moşie; în trecut a colaborat cu organele de poliţie; în timpul 26.09. războiului antisovietic a fost şeful unui 1958 birou de anchete şi cercetări din cadrul Inspecţiei de mişcare de la Odessa; în 1951, ca martor în procesul unor elemente duşmănoase, le-a luat apărarea. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

17

394

3011

Bandy Belo Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 27.12. CCP a recomandat Comitetului 1968 municipal Bucureşti al PCR reexaminarea cazului. Originale.

3

395

2836

Banea Tudor T. Membru partid exclus pentru că în 1946, în timp ce era membru de partid, a 24.05. organizat Partidul manist din comună; 1950 alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

99

396

218

Banga Mihai Membru de partid exclus în 1953 pentru că în 1919 a făcut parte dintr-o unitate militară contrarevoluţionară; în 20.01. timpul războiului antisovietic a făcut 1955 parte dintr-o organizaţie profascistă maghiară; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

397

219

Banghi Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori; el însuşi a exploatat braţe de muncă; a făcut politică liberală; a sprijinit regimul antonescian. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1.06. 1953

2

398

223

Bánhegyi Ioan I. (Theisz / Theiss / Theis / Thais) Membru de partid exclus pentru că: era membru în conducerea Parohiei romano-catolice din colonia Iris, Cluj; a făcut parte din organizaţii fasciste; a avut atitudine şovină. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1952 şi 1960. Originale.

1.06. 1950

11

399

240

Baniţă Nicolae I. (Băniţă) Director al DCA Ploieşti, membru de partid exclus în 1951 pentru că: în timpul războiului antisovietic, pe când lucra ca sondor, a fost informator al şefului schelei; în funcţiile avute a angajat 13.05. elemente străine de Partid. 1957 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

100

400

241

Baniţă Vasile D. Membru de partid exclus în 1958 pentru că, în calitate de angajat la Sfatul Popular comunal Breaza, regiunea 27.08. Ploieşti, s-a dovedit a fi un element 1960 necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

401

2708

Bantea Eugen I. (Beer) Fost locţiitor politic al şefului Direcţiei Propagandă şi Agitaţie a Direcţiei Superioare Politice a Armatei, locţiitor-şef al Casei Centrale a Armatei, membru de partid cercetat pentru că în 22.07. trecut a fost în contact cu Misiunea 1952 Norvegiană din Galaţi. CCP a solicitat să fie prelucrat în legătură cu cele imputate şi să nu fie promovat în munci de răspundere. Original. Banţa Marin D. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a 24.11. ascuns că părinţii săi erau chiaburi. 1978 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

402

3251

4

403

242

Banţă Marin D. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Amărăşti, regiunea Craiova, exclus din Partid în 1953 pentru că: în trecut a făcut politică legionară; în funcţia avută a făcut propagandă împotriva GAC. 25.07. Deşi acuza principală s-a dovedit 1956 neîntemeiată, CCP a constatat că: în trecut a fost vânzător ambulant; avea rude foşti legionari; ca agent fiscal a mâncat şi a băut la chiaburi, motive pentru care a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

101

Original. Membru de partid exclus în 1961 pentru că nu a arătat că în trecut a mai 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 405 243 Banu Constantin Gh. fost membru. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03.07. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.404 246 Banu Broder Emil Membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză. Şef al Centrului de reţele electrice Pucioasa. 9. în 1919-1947 a fost proprietar de întreprindere şi a exploatat braţe de muncă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 102 . 2 407 244 Banu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost şef al Apărării pasive din Portul Constanţa.07. Originale.11. 3.05. pe frontul 23. membru de 31. Originale. partid exclus întrucât a fost condamnat 1980 pentru acte de necinste. având sub conducerea sa prizonieri sovietici. în concediile de vară a fost administrator de moşie. Original. Original. judeţul Dâmboviţa. 4 406 245 Banu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică legionară. antisovietic a fost decorat. 1951 2 408 3307 Banu Gheorghe A. fiind exclus în 1950 pentru 1963 crime pe frontul antisovietic. alte abateri. alte abateri.

Originale. raionul Mediaş. 5.07. a fost condamnat penal pentru fapte de 1960 necinste. Originale.04. 1951 10 411 248 Banu Lazăr Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Inghişul Nou. CCP a 1961 hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Ploieşti. 1 103 . 14. Vicepreşedinte al Uniunii Cooperaţiei Constanţa. Original.09. avea rude legionari 1955 activi. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie (la data respectivă director adjunct la Centrocoop Bucureşti) şi trimis în producţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută a lovit în elementele muncitoreşti. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la manifestări legionare. manifestări legionare. alte abateri. 2 410 247 Banu Ion Gh.12. Pentru adâncirea cercetărilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a luat parte la 27. Hotărâre reconfirmată în 1957 şi 1960. 2 412 249 Banu Mircea V. Originale. Lucrător la Securitatea raională Roman. membru de partid exclus în 1958 întrucât 29.409 141 Banu Gheorghe M.

03. Original. 13 416 149 Banulescu Ioan I. Originale. membru al organizaţiei de tineret a PNŢ. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1949 a săvârşit abuzuri. 1961 Notă a CCP prin care se confirmă cererea. 15 104 . manifestat tendinţe de căpătuire. reconfirmată în 1969. Membru de partid exclus pentru că a fost cioban. română.02. 1957 CCP a hotărât acceptarea cererii. mişcarea muncitorească din România. a 25. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.02. element exploatator. fiind un 24. rusă. 3 417 738 Bányai András Persoană cercetată în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se confirma participarea sa la 31.413 264 Banu Mişu V. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. 1 415 262 Banu Victor Căpitan de aviaţie.12. Originale. Originale. 5 414 263 Banu Nicolae V. membru de partid exclus pentru că în 1945-1946 a fost 28. a posedat 500 de oi. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. acordarea stagiului din 1932.03. Membru de partid care a solicitat 11.

Copie. respingerea cererii. CCP a clasat cazul. Originale. 1956 2 422 3142 Banyay Ludovic Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. acordarea stagiului de partid din ilegali. Originale. 3 105 . organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. Întrucât nu a mai săvârşit alte abateri. Banyasz Gavril C. 1 421 541 2. Referinţă semnată de Mihai Patriciu. care în trecut. Din ordinul lui Ion Vinţe. Întrucât nu se încadra în normele 1975 stabilite. pe care le sprijinea. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10.1955 tate. 22. 24. 1957 16 419 2706 Banyai Margareta Inspectoare la Ministerul Învăţământului Public.10. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. căruia i s-a întocmit un dosar de cercetare pe motiv că avea legături 26/1959 elementele duşmane.05. CCP a hotărât respingerea cererii. 2 420 224 Banyai Nicolae Membru de partid exclus pentru că era un element naţionalist. a susţinut 1951 regimul hortyst şi szalasist. Membru de partid exclus în 1950 pentru că a fost judecat pentru speculă.05. soţia lui Ladislau Banyai.418 Banyai Ladislau Rector al Universităţii Bolyai din Cluj. CCP a propus. prin activitatea lui fascistă. Original.08. membră de partid care a solicitat 25. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. 2. Originale.

06. după 23 august 1944 a dus activitate intensă împotriva comuniştilor. a fost căsătorit legitim de două ori). CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. 1977 6 106 .423 3427 Banzea Ion Gh. CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.08. anularea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 5. Originale. a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1978.06. 1950 16 426 2664 6. 1959 23 427 3186 5. alte abateri. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1946 s-a înscris în organizaţia sionistă „Ichud”. CCP a propus. 4 425 145 Bara Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar activ. completat formularul de emigrare în 1959 Israel. reconfirmată în 1960 şi 1962. Originale. Originale. menţinerea deciziei. Bara Simion Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru bruscarea şi ultragierea unui agent de circulaţie. Originale. Originale. iar în 1950 a 31. Bara Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. reîncadrarea lui în partid şi sancţionarea cu „vot de blam”.05. 1982 5 424 146 Bar Samuil I. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. Membru de partid exclus pentru că a săvârşit abateri de la disciplina de partid (se îmbăta deseori.

lb. Originale. 14 107 . română. copii. a căzut prizonier la 15. dând dovadă de „codism”. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. 1 431 69 Barabas Laszlo (Almoş) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii.11. comunistă. între care aceea că a avut manifestări naţionalist-şovine.02. copii. 24.05. ulterior a făcut parte din 1951 Partidul Micilor Agrarieni. 10 430 176 Barabas Karol (Barabaş) Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului. Original. când a făcut parte din armata hortystă. Adresă a CCP prin care s-au transmis 1951 informaţiile solicitate. rusă. română. Original.04. maghiară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. lb. prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea 23. lăsat antrenat de massă în problema 1953 cartelelor. 1960 Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă situaţia pentru perioada 19411943. membru de partid exclus pentru că s-a 22. Originale. 2 429 613 Barabás Dénes Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.428 143 Barabancea Tudor Secretarul Sindicatului de la Spălătoria „Luceafărul” din Bucureşti. americani.

Vicepreşedinte al Comitetului 13. executiv al Sfatului Popular al regiunii 1956 Cluj. a dus o 24.06. I) 14/1956 80 (vol. I-II) Barabaş Andrei D. cercetat în legătură cu acuzaţia că în 1949 ar fi primit o cantitate de bijuterii confiscate de către organele de stat. 1956 1 (vol. Originale. Idem. Original. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 3 175 435 (vol. membră de partid exclusă pentru că: era de origine burgheză. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. lb. Originale. română. CCP a clasat cazul. 17. Preşedinte al Uniunii Sindicatelor din Industria Lemnului şi Forestieră.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. 6.03. avea pământ în proprietate.432 593 Barabássy Elisabeta (Keki) Ajutoare de regizor la Teatrul de Stat. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1956 1942. 6 434 174 Barabaş Alexandru St. membru de partid cercetat pentru că: a promovat în funcţii elemente duşmănoase.09.04. II) 108 . în perioada interbelică a 1956 fost agent al Siguranţei. 1950 1 433 142 Barabaş Alexandru Al. maghiară. viaţă depravată. 13. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1929.

Original. prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Original. 1 438 173 Barabaş Marton Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit acte de necinste. deşi era căsătorit. maghiară. Adresă de răspuns a CCP către CC al 1958 Partidului Socialist Muncitoresc din Ungaria. CCP a hotărât anularea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: era un element necinstit. a făcut speculă. 14. Originale. copii. iar cazul să fie prelucrat în şedinţa organizaţiei de bază. Original. Întrucât era un element muncitor. 28 437 172 Barabaş Iosif S.436 502 Barabaş Dénesné (Kocsis Iuliana) Cetăţeană maghiară cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă cu privire la activitatea revoluţionară depusă în România.04. lb. 1951 1 109 .06. 5. a întreţinut relaţii sentimentale cu o femeie. reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam cu avertisment”. comuna sa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. imoral şi afacerist. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a îndepărtat elementele 1950 cinstite de Partid.09. română. 2 2 439 171 Barabaş Mihai Membru de partid exclus pentru că era un element aventurier. a contribuit la ascuţirea şovinismului în 25.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic. Originale. 1950 Adresă a CCP prin care s-a comunicat că în perioada 1946-1949 a fost membră a PCR. copie. CCV a hotărât: anularea deciziei şi confirmarea calităţii de membru. 4 441 2609 7. legionare şi a plătit cotizaţie. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1949 1 442 592 Barac Alexandru Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar la cooperativă a avut 31.10.03. Originale. reconfirmată în 1959. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. membru de partid exclus 20. alte măsuri. lipsă în gestiune. pentru că: la arestarea sa din 1924 a avut 1956 purtare proastă în faţa duşmanului de clasă. (Gaspar) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului celor ce muncesc din Ungaria de a se trimite relaţii cu privire la 13.440 170 Barabaş Mihail M.07. Barabaş Zoltan Secretar OSP în judeţul Trei Scaune. activitatea sa. 5 110 .04. 1 443 601 11 444 27 Baracs Ileana M. Preşedintele Comitetului de secţie sindicală de la Direcţia Generală Radio Bucureşti. Barac Gheorghe Membru de partid exclus în 1957 pentru că în trecut a luat parte la şedinţe 31. Original. Originale.

1940 a trăit sub regimul sovietic. Original. Original. 26. ulterior a refuzat să se „repatrieze”. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. manistă. Original. 1 111 . 7.11. iar după 1951 23 august 1944 a refuzat „repatrierea”. 1977 CCP a propus. 19. alte abateri.12. 1955 1 448 137 Baran Gheorghe M. membru de partid exclus pentru că: în 1945-1946 a făcut propagandă 21. 1950 avea viciul beţiei.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1975 pentru că: a întreţinut relaţii cu o femeie din comună. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 26. motiv pentru care şi-a părăsit familia. a nedreptăţit ţărănimea săracă. 1 449 136 Baranciu Simion Preşedintele cooperativei din comuna Pleşcuţa. Membru de partid exclus pentru că: deşi în 1940 a trăit sub regimul sovietic.445 3208 Baracu Gheorghe Subofiţer de Miliţie. Originale.12.09. Original. 1 447 138 Baran Aurel Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. 3 446 139 Baran Alexandru M.

ca jandarm.02.05. copii.09. contribuit cu bani la „ajutorul legionar”. a 12. 22 453 133 7 454 132 4 112 . 1 451 134 3. Totodată. Original. Originale. Biroul Comitetului 10.450 135 Baranescu Nicolae (Bărănescu) Membru de partid exclus pentru că: a exploatat braţe de muncă şi a speculat. în 1948 a colectat 5 vagoane de cereale peste cota prevăzută. Referinţe semnate de: Rodica Socor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Baraneţchi Dichea Membră de partid exclusă în 1954 pentru că provenea dintr-o familie de exploatatori. Originale. la înăbuşirea grevei de la 1951 Griviţa. din 1933. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Barangă Ion N. exclus din Partid pentru că: a participat.11. Originale. Întrucât nu se încadra în criteriile stabilite. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1937. fals. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. municipal Bucureşti a hotărât să fie luat 1977 în evidenţa celor care au contribuit la lupta mişcării revoluţionare din perioada ilegalităţii. Membru de partid exclus în 1956 pentru că a fost condamnat penal pentru 14. Traian Şelmaru şi Ştefan Voicu. CCP a hotărât respingerea cererii. 13. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Barangă Marin Secretar al organizaţiei de bază şi primar în comuna Bărăşti de Vede. 1956 3 452 3127 Baranga Aurel Redactor-şef la revista „Urzica”.07. Originale.

Originale. Originale. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Originale. lb. 5 456 130 Barar Ştefan Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a furat din avutul obştesc. Membru al Comitetului regional de Partid Bacău şi director al Şcolii de Partid de un an. română şi rusă. sancţionat în 1956 cu „vot de blam” şi scoaterea din funcţia de director pentru că: în ilegalitate a avut o poziţie de capitulare în faţa duşmanului de clasă. 1962 23 113 . fascist „Imredi”. în funcţia avută a folosit metode nepartinice şi nu a acceptat critica.04. copie. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a fost membru al Partidului 13. necesară la stabilirea pensiei. copie. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1927-1940 a activat în „Ajutorul Roşu” şi a luat parte la alte acţiuni comuniste. 3 457 129 3. decizie confirmată de CCP în anul următor. în 1955 a dat declaraţii 1961 false despre un membru de partid. refuzat să participe la programul gărzilor 1960 muncitoreşti.10.01. 1958 21 458 760 9. a 14. Originale. În 1963 a fost reprimit în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.455 131 Baranyai Francisc F. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Baras Marcu I. hotărâre reconfirmată în 1959. Baraş Molka Meerova (Malea) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme participarea sa la mişcarea comunistă din România.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 4. alte abateri. reconfirmată în 1963.459 169 Barat Liviu M. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1932-1933 a fost membru al organizaţiei sioniste „Hanoar Haţioni”. 7 461 167 Barath Adalbert Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1945 a făcut parte din organizaţia 16. 1960 5 460 168 Barat Solomon Membru al Comitetului judeţean PMR Olt. exclus din Partid pentru că: a fost membru al PNL şi secretar al avocatului liberal Tomescu. 1 462 127 Barăscu Gheorghe Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în timpul guvernării legionare a luat parte la şedinţe şi a contribuit cu bani la „ajutorul legionar”. (Israel .09. în timpul 11. Originale. sionistă „Hanoar Haţioni”. Original. reconfirmată în 1966. alte abateri. dictaturii antonesciene a fost preşedinte al 1949 Comunităţii Evreieşti din judeţul Olt.07. copie.09.02. 1961 5 114 . în 1937-1938 a fost membru al organizaţiei sioniste „Menorah” şi s-a pregătit să emigreze în Palestina. 2. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei.Lehru) Şef de serviciu în Direcţia Aprovizionare a MAI.

alte 1954 abateri. 5 115 . a întreţinut 31. din Brăila. şi operator de dană la Întreprinderea Frigorifer Port Constanţa. abateri în munca desfăşurată.05.D. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. membru de partid exclus pentru că: deşi era căsătorit. 1980 care a născut doi copii. reconfirmată în 1955. relaţii extraconjugale cu o altă femeie. cu fostul guvernator al Transnistriei. menţinerea deciziei.463 416 Barău Alexandru Director al Tipografiei Ministerului Învăţământului Public. 1 465 3324 Barbarino Dumitru Şef al Serviciului A. a 23. Întrucât avea şi părţi pozitive. întreţinut legături intime cu Olga 1955 Vintilescu.04. 4 464 2678 Barbarigo Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în calitate de gestionar la cantina Şantierului Naval „Viitorul”. a împrumutat bani muncitorilor de pe şantier. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. membru de partid exclus pentru că: a fost în strânsă legătură 11. Original. Originale.08. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.T.

decizie reconfirmată în 1956 (de două ori). Întrucât la plecarea din Basarabia 1956 avea doar 14 ani. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor.07. a refuzat să se retragă în interiorul URSS.07. Originale. Originale.05. (Barbaşov) Asistent la Facultatea de filologie Bucureşti. august 1944 a refuzat „repatrierea” în 1950 URSS. CCP a hotărât: continuarea anchetei. 16. 4 116 . iar la data anchetei era reţinut la Securitatea din Arad. Original. cercetat în legătură cu cazul Someşeni. când se afla la Ismail. lb. CCP a hotărât anularea deciziei.04. II) 467 415 Barbă Calistrat A. la înaintarea trupelor sovietice. română. I-II) Barbath Carol Membru de partid în ilegalitate. 1952 17 (vol. în 1944 s-a refugiat în judeţul Dolj. CCP a hotărât anularea încadrării lui în Partid. a propus ca autorităţile maghiare să fie informate de rezultate. 22 468 414 Barbă Gheorghe C. întrucât şi-a desfăşurat activitatea la Budapesta. Întrucât a fost informator al contraspionajului maghiar. (Barbaşov) Membru de partid cercetat pentru că: în 1941. Totodată. membru de partid exclus pentru că în 1944. s-a refugiat din Ismail în România. maghiară. I) 411 9. 9. iar ulterior a avut activitate pe linie de UTC. după 23 14.14/1952 466 (vol. Originale. Idem. 1952 2 (vol.

Originale. huliganism şi violare 1974 de domiciliu. Întrucât la căderea din 1934 a avut purtare proastă la Siguranţă (a declarat că 22. când se afla la Ismail. în 1944 14. era înscris şi 27. după 23 august 1944 a refuzat „repatrierea” în URSS. Originale. se desolidarizează de mişcarea comunis1948 tă). de unde s-a întors în 1947 fără permisiunea autorităţilor sovietice. s-a refugiat în judeţul Dolj. vătămare corporală. CCV a hotărât anularea încadrării ei. 19. cu scopul de a emigra în 1950 Palestina. iar în 1940 a plecat în URSS. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 472 2936 Barbălată Leizer Membru de partid în ilegalitate. CCP a hotărât respingerea cererii. 1 470 3104 Barbălat Boris Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tâlhărie.469 413 Barbă Nina Membră de partid cercetată pentru că: în 1941. a refuzat să se retragă în interiorul URSS.04. 1 117 . Original. la sionişti.05. în timp ce era membru al PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. care a solicitat reîncadrarea în Partid. Copie. 11 471 2666 Barbălată Iosub Membru de partid exclus pentru că.01.

12. 1959 În 1961 sancţiunea i-a fost transformată în „vot de blam”.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei.473 412 Barbălată Vasile Responsabil al Centrului DCA Brăila. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. încât a ajuns 19.05. Întrucât şi-a retras apelul. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. preschimbe carnetul . Barbăroşie Ion I. Barbescu Simion Membru de partid exclus pentru că: fiind stăpânit de viciul beţiei. Original. menţinerea deciziei. 1981 CCP a propus. organizaţiei legionare. Originale. 6 475 2667 9 476 3092 5 477 408 9 118 . Originale. alte abateri. a decăzut din punct de vedere moral. iar în 1972 aceasta din urmă i-a fost ridicată. să sustragă bani din genţile colegilor. ca 1973 profesor. Membru de partid exclus pentru beţii şi manifestări străine de conduita unui membru de partid.09. 4. reconfirmată în acelaşi an. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Barbeş Petre D. Originale. a recurs la metode străine procesului instructiv-educativ. CCP a 25. Membru de partid exclus pentru că în anii 1937-1941 a fost membru al 28. 1954 1 474 3386 Barbălată Viorel T. Membru de partid exclus pentru că timp de un an a refuzat să participe la viaţa de partid şi nu s-a prezentat să-şi 29.02. hotărât clasarea cazului. membru de partid exclus pentru că: a făcut politică legionară.

a fost trimis în judecată pentru furt din avutul 27.02. ca ostatic. Membru de partid exclus pentru că: în trecut ar fi cântat cântece legionare. Bella Kun.04. a avut strânse legături cu Iuliu Maniu. cu familia lui 19. din 1927 a activat în Partidul averescan. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic.06. în 1938 s-a înscris în FRN. Originale. 1 480 400 Barbonie Constantin I. a avut servitor. a trădat în mod 20. fiind printre elementele reacţionare. 2 119 . unde a fost avansat în grad şi a fost decorat. folosea braţe de muncă salariate. Originale. ca locotenent activ a luat parte 1949 la reprimarea revoluţiei din Ungaria. CCP a retrimis cazul Comitetului regional PMR Timişoara. obştesc. Original.05. 1957 10 481 399 Barbonţa Ioan I. 1 479 401 Barboni Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost agent al Siguranţei. exclus din partid pentru că: în 1919 a fost schimbat. 5. împreună cu un grup format din ofiţeri şi familia lui Iuliu Maniu. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1946 a refuzat să se prezinte la vot.478 402 Barboloviciu Virgil Fost membru al Comitetului judeţean PMR Sălaj. a luat parte la Rebeliune. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1960 Pentru adâncirea cercetărilor. deschis clasa muncitoare înscriindu-se la 1950 legionari.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. s-a căsătorit cu fiica unui poliţist al regimului burghez. 1951 3 120 .06. Barbu Alexandru Gh. în postul deţinut a avut o comportare imorală. în timpul războiului antisovietic a urmat o 17. Barbu Anastasia Membră de partid exclusă pentru că a fost proprietară de atelier textil şi a 14. Originale. şcoală de ofiţeri şi a fost instruit de 1953 instructori hitlerişti.08. a întreţinut relaţii cu chiaburii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. crime şi jafuri pe teritoriul Uniunii 1950 Sovietice. Original. membru de partid exclus pentru că: era un element care a contribuit la 22. exploatat salariaţii. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat.482 395 Barbovschi Alexandru Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la manifestaţii legionare. Originale. 2 483 394 3 484 393 1 485 390 1 486 2981 7. în timpul guvernului Rădescu a 19.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 judeţul Teleorman. Original. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Barbu Alexandru Responsabil de cadre la Comitetul Provizoriu al Sfatului Popular orăşenesc Brăila. Barbu Aurelia (Mozes) Membru de partid exclus pentru că făcea parte dintr-o familie de exploatatori care şi după 23 august 1944 a continuat să exploateze munca salariată (a deţinut un laborator chimic).11. fost numit primar al comunei Fântânele.

Şef de birou în Regimentul 6 Securitate. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. Original. el însuşi ocupându-se cu comerţul. Originale. membru de partid exclus pentru că: în funcţia avută a lucrat superficial şi a adat dovadă de indisciplină. 1951 4 488 391 Barbu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost un element exploatator (şef 11. 1 489 389 Barbu Constantin M. şi-a 20. având atelier cu angajaţi).06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. alte 1959 abateri. 4 490 791 34 121 . Întrucât abaterile avute nu constituiau motive de excludere. Originale. maistru ţesător. reconfirmată în 1960.487 2707 Barbu Bernard (Ettinger) Responsabil al gărzilor cetăţeneşti din Alexandria. s-a dovedit a fi un element necinstit şi anarhic. Barbu Dittrich Iosif Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a fost membru al Grupului Etnic German şi în organizaţia 17. paramilitară „Deutsche Manschaft”. Originale. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. însuşit o sumă din banii ostaşilor din 1956 subordine.04. 1961 şi 1972. şi-a manifestat nemulţumirea faţă de gradul pe care îl avea. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. reconfirmată în 1966.

apoi s-a înscris în PNL şi PSD – 11. legionară. 6 122 . a dus activitate 1953 reacţionară împotriva PCR.10. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. a luat parte la 1953 războiul antisovietic. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost în anturajul elementelor din PNL. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 494 385 Barbu Dumitru I. făcut parte din PNL. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. membru de partid exclus pentru că: în regimul burghezomoşieresc a fost agent de percepţie. reconfirmată în 1962.09.09. 1962 5 493 386 Barbu Dumitru Gh.491 388 Barbu Dumitru Membru al Comitetului de Partid al Sfatului Popular orăşenesc Ploieşti. a 18. Originale. în funcţia avută a întrebuinţat metode de comandă. şef al Spaţiului Locativ.08. Membru de partid exclus pentru că în 1935-1937 a făcut parte din organizaţia 26. 6. 3 492 387 Barbu Dumitru D. Activist la Comitetul raional PMR Piteşti. fracţiunea Titel Petrescu.

Originale. 28. Ţinând cont de activitatea lui. confirmarea stagiului de partid din 1961 ilegalitate. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. 8. 1954 1 496 383 Barbu Florea Activist la Judeţeana PMR Râmnicu Sărat. 3 498 848 Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Original. între care era şi fratele său. exclus din partid pentru că: în 1941 a avut legături cu conducătorii legionari. alte abateri.02. Original. 1 497 382 Barbu Gabriel (Feldman Henri) Şef al sectorului Istoria medicinei de la Institutul de Igienă şi sănătate publică. CCV a 1950 hotărât anularea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte 1950 abateri. Original.12. confirmarea calităţii de membru.10. După 23 august 1944 a denunţat un grup de manişti. 1 123 . timpul şi-l pierdea prin cârciumi.06. CCP a hotărât confirmarea stagiului din 1942. membru de partid care a solicitat 23.495 384 Barbu Enache Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în 1940 şi 1944 s-a refugiat de la Cernăuţi în ţară. sancţionarea cu „vot de blam” şi i-a interzis ca timp de un an să ocupe posturi de răspundere în Partid. 26.

Geagu. membru de partid exclus pentru că a mers la reacţionarul Traian 22. grupul din care făcea parte. Secretar al organizaţiei de bază. Originale.07.10. în 1951 a fost condamnat penal pentru deţinerea unui pistol şi a unei arme militare. alte 15.06. Original. Hotărâre reconfirmată în 1979. 1978 CCP a propus.09. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1962. care fierbea ţuică.499 847 Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. Originale. s-a întors cu 13 zile mai târziu decât 21. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din partid în 1949 pentru că: şi-a însuşit 38000 de mii lei proveniţi din vânzarea ziarului „Scânteia”. Originale. Barbu Gheorghe Membru de partid exclus în 1976 pentru că: fiind plecat într-o excursie organizată de ONT în Bulgaria şi Grecia. Originale. 1940 a activat în organizaţia legionară. prilej cu care a 1950 căutat să-l compromită îmbătându-l. 1957 4 124 . Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 19.04. Dâmboviţa. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1 502 3237 9 503 849 5. Barbu Gheorghe I. 6 500 3093 5 501 381 Barbu Gheorghe Primar în comuna Isvoarele. 1973 CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. abateri.

22.504 871 Barbu Grigore Membru de partid exclus pentru că sub ameninţarea şefului său de atelier s-a înscris la legionari. muncă suma de 41000 lei. Barbu Iacob I. Hotărâre reconfirmată în 1980. Originale. Original. în timpul războiului a avut manifestări antisovietice. a luat parte la mai multe greve. după care. membru de partid exclus pentru că. instanţa a stabilit că nu poate justifica faptul că a obţinut prin 25. laptelui să delapideze o sumă mare de 1977 bani. CCV a hotărât anularea deciziei şi 1950 confirmarea calităţii lui de membru. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. apoi camerist la Ministerul Domeniilor. 2 Craiova. menţinerea deciziei. Barbu Ilie Şef de coloană şi secretar al BOB de la Autobaza nr.03. 1980 Întrucât motivele pentru care a fost exclus s-au dovedit neîntemeiate. fiind judecat pe baza Legii 18/1968. 1 505 2812 2 506 3313 10 507 3209 7 125 .06.04. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost gardian la Poliţia Capitalei. nu a mai vrut să lupte 1951 pentru Partid. atunci când PCR a 19. Original. CCP a propus. l-a favorizat pe şeful Centrului de colectare a 26. alte abateri. era un element beţiv şi antisemit. Barbu Ilie Membru de partid exclus în 1974 pentru că: în calitate de şef de post de miliţie în comuna Dor Mărunt. CCP a hotărât menţinerea deciziei. i-a interzis ca timp de doi ani să ocupe funcţii de răspundere. Totodată.06. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. intrat în ilegalitate. Originale.

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut 22. Originale. Barbu Ioan Fost preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Vulcana-Pandele. regiunea Ploieşti. bază şi nici la munca în CAP. regiunea Baia Mare. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Barbu Ioana Membră de partid exclusă pentru că timp de trei ani nu a participat la adunările generale ale organizaţiei de 29. menţinerea deciziei. concubinaj cu o femeie de moravuri 1954 uşoare.05. Barbu Ioan Director la SMT Ardus. Originale.11.07.508 872 Barbu Ilie V. iar pentru atitudinea lui 1954 nepartinică faţă de tractorişti l-a sancţionat cu „vot de blam”. În 1979 sancţiunea i-a fost ridicată. 4 509 875 4 510 828 4 511 3387 5 126 . beţie şi 13. regimului. În 1956 hotărârea a fost anulată şi a fost reprimit în Partid cu vechimea din 1945. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. membru de partid exclus pentru că a bătut tractoriştii. Originale.10. anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. Original. (Kraus Richard) Membru de partid exclus pentru că era un exploatator care în perioada dictaturii antonesciene a fost o unealtă a 26. membru de partid exclus pentru scandaluri. 1981 CCP a propus.

Original. menţinerea deciziei. CCP a propus. funcţia avută a sprijinit interesele 1951 chiaburilor. iar trecutul lui să fie cercetat de „organele în drept”. 1952 în calitate de comandant de vas. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. (II) Responsabil la Grupul sindical agricol. 25 514 3401 Barbu Ion A. Original. în 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. german.512 873 Barbu Ion Căpitan de vas la Agenţia Sovrom Transport Galaţi. 2 513 3270 Barbu Ion Şef al postului de Miliţie din comuna Ghimpaţi. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. judeţul Ilfov. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. a transportat trupe şi material militar.07. menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1983. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. CCP a propus. 28. a fost informatorul Siguranţei şi a ţinut legătura cu Gestapoul 12. 1 127 . în timpul războiului antisovietic. Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul de partid.01. 23.03. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. 5 515 829 Barbu Ion C. a cerut să fie scos din funcţie. membru de partid exclus pentru că a săvârşit diverse abuzuri şi ilegalităţi.07. Originale.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Galaţi. Membru în BOB al Atelierelor Griviţa.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (A făcut parte din Divizia „Tudor Vladimirescu”. copie. Originale. 6 518 792 Barbu Ionel V. condusă de Iancu 1960 Tăbăcaru. că în 1940-1941 a desfăşurat activitate 1963 legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru al Comitetului judeţean PCR Buzău şi Preşedinte al Federalei Cooperativelor. motiv pentru care a fost 1951 condamnat penal.10. „Banda neagră”. Iliescu. exclus din Partid pentru că în funcţia avută folosea metode dictatoriale. cuib condus de Mihai D. dovedit necinstit.516 793 Barbu Ion F. 6 519 790 Barbu Ivanciu Director al Fabricii de paste făinoase şi biscuiţi „Dunăreana”.04. Originale. 4 128 . membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1928 s-a înscris în organizaţia fascistă 15. a luat parte la manifestări legionare. exclus din Partid în 1961 pentru 18. 1960 5 517 874 Barbu Ion N.03. reconfirmată în 1956 şi 1966. Originale. 5. Originale. a avut legături intime cu Elisabeta Apostol şi şi-a părăsit soţia. Membru de partid exclus în 1959 pentru că din 1937 a fost membru al organizaţiei legionare din Balş.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a 30.

frate al său. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.12. pentru a acoperi lipsa în gestiune a unui gestionar. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1966. faptă pentru care a fost condamnat penal.11. a semnat un act fictiv. menţinerea deciziei. 1971 şi-a pierdut carnetul de partid şi a refuzat să participe la adunarea de partid în care s-a analizat situaţia lui.02. membru de partid exclus în 1964 pentru că a fost condamnat penal 19. Original. Barbu Marin D. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. copie. pentru delapidare.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni poliţieneşti. Diriginte al Oficiului PTTR din comuna Zorleni. Originale. Originale. 1981 CCP a propus. CCP hotărât menţinerea deciziei. Barbu Matei I. munca. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al cooperativei de consum. Originale. Original. exclus din Partid pentru că s-a ocupat de interesele sale personale şi a părăsit 12. 2 521 3407 4 522 788 8. Barbu Marin Gh. 4 524 79 7 129 .520 789 Barbu Marin Activist la Raionul PMR Alexandria. 13. Plutonier la UM 01256 Caracal. exclus din Partid pentru că a avut un comportament brutal faţă de soţie şi un 24. 1954 1 523 3059 Barbu Marin I. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei.

era stăpânit de spiritul mistic (merge duminica la biserică). reconfirmată în 1967. exclus din Partid pentru că s-a dovedit necinstit (nu a putut justifica sume mari 23.05.11. în funcţia avută a angajat elemente necorespunzătoare. 21 528 807 1 130 . 1960 şi 1961. obiecte de valoare. alte abateri. Barbu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară şi a dat informaţii despre 31. 1957 şi 1960. exclus din Partid în 1954 pentru că: a luat parte la acţiuni legionare. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trecut în evidenţa „organelor în drept”. de bani provenite din vânzarea cărţilor şi 1952 a broşurilor de partid).525 810 Barbu Mihai Şef al Serviciului de Cadre de la Banca de Stat. Originale.10. reconfirmată în 1957. (Burach. Original. Originale. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fapte pentru care a 1955 fost arestat şi cercetat. 1955 14 526 809 Barbu Mihai G. Originale. membru de partid exclus în 1954 pentru că a întreţinut legături cu elemente duşmănoase şi a transportat peste graniţă 23.04. alte abateri. Responsabil al Secţiei de Educaţie Politică de la Judeţeana PMR Ialomiţa. 5. muncitori. 6 527 808 Barbu Morel I. Burah) Secretar al Legaţiei RPR din Belgia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08.05. membru de partid exclus în 1959 pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare. 1977 3 530 806 Barbu Nicolae D. CCP a propus. exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 5 532 804 Barbu Nicolae N.05. menţinerea deciziei. lăsat corupt de elemente afaceriste. în muncile avute s-a 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată în 1961. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că în 1935-1940 a activat în organizaţia 29. pe frontul de la Odessa. pe care le-a sprijinit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 speculative. reconfirmată în 1979 şi 1980. alte abateri. 4. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare şi abuz în serviciu. cupură ziar. 5. legionară.12. Lucrător politic în mai multe unităţi militare. Original.529 3188 Barbu Nicolae C. Activist de partid. 2 131 . 1962 55 531 805 Barbu Nicolae H.

533 803 Barbu Nicolae V.I. 5 535 802 Barbu Ofiţă (Ofiţa) Director al Magazinului textil Giurgiu. 1965 4 534 3410 Barbu Niţă Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că împreună cu un coleg de serviciu a mers la un restaurant. din cadrul I. Secretar al organizaţiei de bază din Secţia mobilă – Sălătruc. a refuzat 19. ca responsabil al Cantinei i s-a găsit lipsă în gestiune. fiind în stare de ebrietate. 5. Întrucât a renunţat la apel. după 25. să predea cotele de cereale.01. a fost condamnat penal pentru sustrageri de materiale din întreprindere.04.R. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Moineşti.12. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. al cărui tată a fost mare negustor. a favorizat 17. a făcut parte 1957 din „secta religioasă” „Oastea Domnului”. exclus din Partid în 1965 pentru că: a folosit banii din cotizaţii în scop personal. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. membru de partid exclus pentru că: în postul avut s-a înconjurat de elemente duşmănoase.11. elemente afaceriste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 132 . care. Original. Originale. întreţinea legături cu chiaburii. a fost de acord ca 1952 fiica sa să se căsătorească cu un ofiţer deblocat. 1 536 2683 Barbu Oprea M. s-au lovit 1981 reciproc.

Întrucât motivele s-au dovedit 1954 neîntemeiate.05. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940 a avut activitate 24. Originale.12. şi că tatăl său fusese exclus din Partid. manifestări şovine. pentru un an. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. întrucât avea relaţii cu militanţi politici manişti (Ilie Lazăr. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. în 1953. alte abateri. Original. alte abateri. iar abaterile nu constituiau motive de excludere. Şef al Bibliotecii Centrale a Armatei. Rodocea. membru de partid exclus pentru că: a neglijat cercetările privind sustragerea unei cantităţi de benzină din depozit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. locotenent major. reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 1956 6 538 800 Barbu Pavel N.537 801 Barbu Pavel A. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a ascuns faptul că părinţii lui erau chiaburi. Original. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în acelaşi an a fost reţinut de Securitate. 4 539 799 1 540 392 1 133 .a) şi titelişti. 1954 Întrucât era un element tânăr. de Ziua minerului.11. Nicolae Carandino. a provocat scandal şi a avut 25. Barbu Sabin-Alexandru Locţiitor politic la un batalion de deservire a Aerodromului Caracal. a avut atitudine nesănătoasă faţă de critica organizaţiei de bază. 4.10. 18. legionară. Dobrescu ş. Barbu Romulus Ofiţer de Securitate. CCP a hotărât anularea deciziei. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei.

exclus din Partid în 1952 pentru că: în 1947 l-a ajutat pe fratele său să plece clandestin în Palestina. 7 545 795 Barbu Stoica Preşedinte al Sfatului Popular Comunal Baloteşti. 1979 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. reconfirmată în 1960. Membru de partid exclus pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a preluat 27. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în trecut a luat parte la 19. 1 134 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost condamnat penal. -. Original.12. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. manifestaţii legionare. 1960.03. membru de partid exclus în 1952 pentru 20. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a luat 1954 şperţ. alte abateri.04.10. Originale. alte abateri. că: a servit interesele chiaburilor. 6 544 3285 Barbu Steţenco-Marin Membru de partid exclus în 1979 pentru că: a încercat să acopere lipsa în gestiune cu bunuri provenite din furt. 38 542 797 Barbu Solomon (Bercu) Activist PMR la Sectorului „II Negru”. 1955 6 543 796 Barbu Stan D. regiunea Bucureşti. tipografia unui evreu. Originale. reconfirmată în 1980. Originale.541 798 Barbu Silviu Gh. reconfirmată în 1959. 31.08.

10. Original. făcut comerţ clandestin cu băuturi 1956 spirtoase. 2 549 817 Barbu Traian Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. 1950 1 135 .04. 1956 care ulterior a fost masacrată. 2 547 794 Barbu Tilea D. 1. Original.07.02. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 1961 cercetare temeinică. în timpul colectărilor a 21. a fost apoi proprietar de birt şi a 25.546 2688 Barbu Tase (Bădărănescu) Membru de partid exclus pentru că: a fost proprietar de trăsură şi a avut un angajat. a făcut afaceri cu mai mulţi negustori de vinuri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 20. strângerea populaţiei civile de la Odessa. în calitate de secretar al organizaţiei de bază săteşti. Original. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 548 818 Barbu Toma T.07. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului regional PMR Hunedoara. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. bătut ţărănimea săracă. 2 550 816 Barbu Traian Membru de partid exclus pentru că. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de primar.11.

Originale. Brăila. exclus din Partid pentru că în 1947-1948 a fost proprietar de atelier mecanic şi a 15. element necinstit. exploatat braţe de muncă salariate. Copie. Ţinând seama de faptul că sprijinise 1951 mişcarea muncitorească în perioada războiului. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid.08. exploatator. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1924-1944 a fost membru al PNL. reconfirmată în 1956 şi 1959. Secretar al organizaţiei de bază de la fabrica „Salomir”. a depus carnetul de partid. era exploatator. 1954 întreţinea legături intime cu o muncitoare în sediul organizaţiei de bază. considerându-se nedreptăţit.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. 1977 3 552 814 Barbu Vasile (Krauss) Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate anticomunistă şi de trădare a clasei muncitoare. 10 554 2881 Barbu Vasile S. Membru de partid exclus în 1974 pentru că: a fost judecat pentru provenienţa ilicită a unor bunuri.05. CCP a propus.09. era un 27. străin de 1949 interesele poporului.551 3212 Barbu Traian C. 1 136 . 21. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. afacerist şi descompus din punct de vedere moral. 5. menţinerea deciziei. 7 553 815 Barbu Vasile I.

Originale. a avut 1950 funcţii importante în administraţia de stat.06.05. în calitate de şef de patrulă şi comandant de gardă la o fabrică de textile din Cernăuţi. a 27. CCP a constatat că într-o misiune de recunoaştere apelantul a luat iniţiativa de a trece de partea armatelor sovietice. 2 137 . 30. 16 556 813 Barbu Voicu Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar i s-a găsit un deficit în gestiune. Original. Originale.).a.555 2652 Barbu Vilan Membru de partid exclus pentru că avea un trecut duşmănos faţă de clasa muncitoare (fusese membru al FNR. motiv pentru care a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. alte abateri. exclus din partid pentru că în trecut a fost 10. 1957 4 558 232 Barbura Augustin Director la Uzina Electrică din Aiud. 1 557 230 Barbulovici Iancu Activist al PMR.04. alte măsuri. 1953 CCP a propus menţinerea deciziei. Ţinând cont că era un element tânăr.06. 1951 CCV a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. a făcut afaceri ş. exclus din Partid în 1956 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. agent de poliţie şi agent acoperit al SSI. CCP a hotărât menţinerea deciziei. luat parte la şedinţe legionare. Original. 8.

11. Original. CCP a hotărât menţinerea stagiului <1951> din 1945. alte abateri. a fost martor al apărării în procesul unui 1951 sabotor. 8 138 .11. a luat parte la războiul 1950 antisovietic. fost şef de cuib. 1 561 164 Barbuţ Elena (Tunea) Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (Poliţie şi Siguranţă). CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1947 10. alte abateri. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1963. 1. copie.01. 1954 1 562 163 Barbuţ Gheorghe D. 1 560 165 Barbus Niculae Membru de partid exclus pentru că: în 1934-1941 a făcut politică legionară şi a 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Informaţii. 3 563 155 Barcari Timoftei Membru de partid cercetat în legătură cu stabilirea stagiului în Partid.559 233 Barbura Valeriu Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. avea 1965 viciul beţiei.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. s-a dovedit a fi necinstit. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în 1940-1944 a fost agent telegrafist la Serviciul Special de 28.

membru de partid exclus pentru că în funcţia avută s-a dovedit a fi un element afacerist. 4 139 . Bardac Aurelian N. legionară şi a luat parte la Rebeliune. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. 3.12. Original.07. alte 1949 abateri. reconfirmată în acelaşi an. 1 566 222 1 567 324 Bardac Dumitru N. 1960 13 568 2937 Bardac Ioan Responsabil cu agitaţia şi propaganda al organizaţiei de bază din comuna RâuBărbat.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 565 220 Barcuţeanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară.04. CCP a hotărât anularea deciziei.12. informaţii despre starea de spirit a 1951 muncitorilor. Membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al capitalismului. Originale. abateri. Originale. în timpul războiului antonescian dădea 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte măsuri. alte 11. 3. exclus din Partid pentru că: a activat în organizaţia 17. Vicepreşedinte al Sfatului Popular al raionului Loviştea. copie. Valea Jiului. Original.564 221 Barcsik Iosif Membru de partid exclus în 1952 pentru că a fost categorisit chiabur. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. unde a ocupat funcţii de răspundere. Întrucât a sprijinit activitatea revoluţi. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. faţă de care a întrebuinţat bătaia şi înjurătura. exclus din Partid pentru 1950 că era un element afacerist şi beţiv. (Bărdan) Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturilor carlistă şi legionaroantonesciană a fost instructor de premilitari. Copie.05. Original. 1948 1 570 2919 Bardan Vasile Profesor la Institutul Politehnic din Timişoara. judeţul Bacău. menţinerea deciziei. 7 572 556 1 140 . ca secretar al Preturii Părincea. 9 571 3133 Bardar Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. secretar al UTM. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1947. 6. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1945 a fost încadrat în Frontului Plugarilor şi numit preşedinte al Plăşii Părincea.10.04. 1976 Decizia a fost menţinută. a protejat pe chiaburi.12. după 23 august 1944.1967 onară ilegală. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24. Originale. membru de partid exclus în 1950 pentru că a activat în PNŢ. În 1968 CCP a propus. 18. Bardaş Ioan Responsabil cu munca de tineret la Comitetul PMR de plasă Făgăraş şi 18. Comitetului judeţean Hunedoara al PCR.569 2884 Bardan Nicolae V.

573 555 Bardaş Radu Al.08. făcut parte din plutonul care executa 1950 dezertorii. 5 141 . Bardocz Zoltan Membru de partid exclus pentru că.08. deci necombatant. a luptat contra Uniunii Sovietice.07. 1977 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că în arhive nu se regăseşte informaţia solicitată. Original. 1 576 824 4.04. alte abateri CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bárdi Rozália Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. reconfirmată în 1960. Originale. 1958 10 574 182 4. unde a 14. Originale. membru de partid exclus în 1955 pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Mircea Vodă. Originale. 6. copii. octombrie 1922 din Mediaş. copii. Întrucât a fost şofer. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.02. 1952 2 577 1156 Bardoczy Iozsef Cetăţean ungar pentru care Ambasada Ungariei în România a cerut să se confirme dacă a luat parte la greva din 28. Original. regiunea Galaţi. 1953 4 575 823 Bardocz Adalbert (Bella) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. fiind încorporat în Armata maghiară.

rusă. copie. Adresă a CCP prin care se confirmă 1961 solicitarea. 10 580 603 Barenboim Oişie (Basca) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării soţiei sale de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte că în 22. Adresă de răspuns a CCP prin care s. Referinţe semnate de Ida Felix şi Bercu Feldman. comunei l-a bătut pe secretarul UTM. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. lb.1952 au comunicat informaţiile solicitate.03.578 124 Bárdos Ladislau Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii.02.05. Notă de răspuns a CCP adresată CC al PCUS prin care se confirmă solicitarea. maghiară. 1 142 . română. Originale. 29 579 715 Baremboim Avram Persoană pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat să se confirme dacă a fost membru al PCdR. 27 581 827 Bargu Ştefan Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor. ca primar al 17. română. Original.03. copii. 19. 31. Originale. perioada războiului a făcut parte din 1958 PCdR. alte 1950 abateri. lb.

15. 7 din Ministerul Sănătăţii. Originale. Originale.582 2655 Barhard Aurel S. 14. CCP a hotărât respingerea cererii. 9. 3 143 . avutul obştesc. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 1951 cât a fost în Israel şi Turcia. Secretar al organizaţiei de bază nr. Întrucât o perioadă de peste doi ani.1957 iată.05. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 3 585 853 Barna Ecaterina (Fodor) Membră de partid exclusă pentru că în 1944. care a solicitat încadrarea în Partid. CCP a hotărât anularea deciziei şi i-a recomandat ca pentru reprimirea în Partid să se adreseze organizaţiei de bază. Originale. Întrucât acuza s-a dovedit neînteme. a luat parte la percheziţionarea femeilor. 2 584 3245 Bari Toader Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru furt din 29. nu se putea verifica. în timpul deportării populaţiei evreieşti. reconfirmată în 1956.08.09. exclus din Partid pentru că în perioada grea economică a întreţinut legături cu elemente afaceriste şi a făcut speculă cu medicamente. 1955 2 583 854 Barhard Jean Responsabil organizatoric al organizaţiei UTM de la Institutul Politehnic Bucureşti. student. 1978 CCP a propus.

1 144 . în 26.03. Ţinând cont de activitatea pozitivă şi 17. 7 587 856 Barna Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1930-1940 a cântat cântece legionare şi a participat la inaugurarea monumentului lui Moţa şi Marin. CCP 1958 a hotărât anularea deciziei şi a recomandat organizaţiei de bază să pună în discuţie cererea sa de primire în rândul candidaţilor. CCP a hotărât anularea 1957 deciziei. 6 588 857 Barna Mihai Membru de partid exclus pentru că în 1944.586 1146 Barna Ferenc (Francisc) Cetăţean maghiar pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a 28. neîntemeiat. Întrucât de la excludere (1950) a trecut prea mult timp. a luat parte la deportarea populaţiei evreieşti din oraşul Sighet. pentru reîncadrarea în Partid urma să se adreseze organizaţiei de bază. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1942 a intrat voluntar la Şcoala de 1954 subofiţeri de jandarmi Timişoara. Originale.05. 1976 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. de transformarea sa de la excludere. Original.07. copii. Întrucât motivul s-a dovedit a fi 15. membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la şedinţe legionare. 3 589 855 Barna Moise Angajat al Miliţiei Baia Mare. ca om de serviciu la Primărie. cerut să se confirme apartenenţa la PCR.08. Originale. Originale.

12. Original. 1 592 1534 Barnac Dumitru Gh. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. 21.06. 1951 CCV a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. a protejat unii chiaburi.05. a falsificat acte pentru a-şi însuşi bani.05. credincioasă a capitaliştilor români şi 1951 germani. a fost slugă 14. fals în acte şi uz de fals. Originale. 1956 4 593 820 Barnea Constantin Membru de partid exclus pentru că a neglijat viaţa de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.06. 1972 4 145 . 4. 2 594 3078 Barnea Margareta Membră de partid exclusă pentru că a fost condamnată penal pentru delapidare.590 822 Barna Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost patron de drogherie. 2. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1951 reprimirea lui în Partid. membru de partid exclus pentru că: a încadrat în funcţii de răspundere elemente duşmănoase. 1 591 821 Barna Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost patron în Arad. Întrucât în ilegalitate a ajutat Partidul. 19. Şef al Sectorului de cadre al Sfatului Popular raional Râmnicu-Vâlcea.

abateri.595 819 Barnuţ Constantin Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la acţiuni legionare. fapte pentru care a fost sancţionat cu „vot de blam cu 13. Instructor la Judeţeana de Partid Ilfov. membru de partid exclus pentru că: s-a purtat rău cu populaţia. a insultat un activist de partid. alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. regiunea Piteşti. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. şi-a însuşit o sumă de bani. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. 2. Original. 4 598 842 Baron Constantin Secretar la Sfatul Popular al comunei Frânceşti. 1 596 844 Baroc Atanasie L.10.08. 1954 2 146 . ca responsabil sportiv al Sindicatului.12. exclus din Partid pentru că: a furat o serie de lucruri şi a introdus în sediu femei de moravuri uşoare. 2 597 843 Barok Mihail Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1942-1944 a făcut parte din 25. Original. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trimis în producţie ca brutar. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Partidul „Crucea cu săgeţi”. a dobândit cartele de alimente şi îmbrăcăminte pe nedrept. alte 31. în producţie. cu care a întreţinut relaţii intime. avertisment” şi trimiterea în producţie pe 1951 timp de 2 ani. Originale.

Original. cât a stat în Basarabia. în timp ce era şeful unei echipe de cercetare din MAI.01. 2 601 2638 Baroncea Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 s-a ocupat cu afacerile. Original. a fost în relaţii bune cu chiaburii.599 841 Baron Eugen I. 7. Originale. 1956 2 602 840 Barosan Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în Mişcarea Legionară. din organizaţia legionară.04. în 1953. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. era beţiv. 2309. nu era verificată.03. 1959 reconfirmată în 1960 (de două ori) şi 1968. 1967 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 600 2920 Baron Vasile Membru de partid exclus în 1955 pentru că în anii 1939-1941 a făcut parte 18. 13. faptă pentru care a fost condamnat penal. şi-a însuşit obiecte de la o persoană căreia i-a făcut percheziţie domiciliară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 24 147 . Secretar la Sfatul Popular Mândruloc. CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. Întrucât a fost greşit încadrat. membru de partid exclus pentru că: perioada de până în 1944. raionul Arad. a avut relaţii cu diferite femei şi s-a despărţit de soţie.

2 604 2885 Barovschi Ştefania (Barowschi) Persoană care a solicitat încadrarea în PMR. Original. care avea o comportare imorală (a acuzat pe Paul Daicovici că a 27.06. Bad-Vöslau şi s-a încadrat în Partidul 1948 Comunist Austriac. deşi s-a 1951 dovedit că făcea o confuzie.603 839 Baroth Iudith (Iudita) Membră de partid exclusă pentru că era un element crescut şi educat într-un mediu burghez. gestionar de cooperativă s-a dovedit 1950 necinstit. CCP a hotărât respingerea cererii. cât şi activitatea din Austria nu au putut fi verificate.12. 1 148 . Membru de partid exclus în 1959 întrucât: a fost condamnat penal pentru 21. ca 20. În 1941 a plecat în Austria. iar după Eliberare a lucrat la poliţia din oraşul 13. unde a lucrat la o fabrică de zahăr. Originale. Întrucât atât împrejurările în care a plecat din ţară. nu trăia viaţă de partid. deportat-o la Auschwitz şi. a stăruit în acuze. fapte de necinste. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10. trăia cu diferiţi bărbaţi). 4 606 837 Barsasteanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.08. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 605 144 Barra Zoltan A.

607 836 Barsony Ştefan Membru de partid exclus pentru că era un element care a exploatat clasa 25.05. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 30. muncitoare. 4 609 838 Barşai Oscar Membru de partid reverificat. Originale. Original. să i se anuleze stagiul 1952 din 1926. Originale.12. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. făcut parte din organizaţia legionară.10. întrucât cazul său nu a fost cercetat suficient. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 149 . Comitetului municipal Bucureşti al PCR. 3 610 3134 Bart Aurel Membru de partid care a solicitat să fie luat în evidenţa celor care au activat în mişcarea revoluţionară ilegală. 1 608 835 Barstan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a 10. care i-a fost greşit acordat de către Comisia de Verificare şi să i se acorde vechimea în Partid din 1944. 1974 Întrucât apelantul nu a adus dovezi în sprijinul cererii. copie. Original. CCP a propus: menţinerea calităţii de 17. în 1975 cazul a fost clasat. membru de partid.01.

Hotărâre reconfirmată în 1961.10.12. funcţie în care s-a dovedit necinstit. 1953 8 612 1141 Barta Janos Persoană pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a cerut referinţe. 1952 Întrucât a fost informator al contraspionajului hortyst. CCP a hotărât menţinerea deciziei.611 831 Barta Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a trecut persoane peste frontieră în mod clandestin. a fost preşedinte al organizaţiei Uniunea Populară Maghiară din comuna Bogata. 4. CCP a hotărât respingerea cererii şi scoaterea lui din postul deţinut. Originale. reconfirmată în 1959. membru de partid în ilegalitate. a făcut greutăţi în campania de treieriş. 1. cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. făcea parte dintr-o sectă religioasă. pentru bani. raionul Luduş. 10 150 . 1975 5 613 304 Barta Vasile Şeful Serviciului de Muncă şi Salarii de la Trustul de Construcţii nr. Partid.10. 7 Petroşani. Originale. copii. care a solicitat reprimirea în 29. Originale. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate.

1952 unde a fost luat prizonier de către americani. Copie. care a luptat în armata fascistă 22. 1947 CCP a hotărât acceptarea cererii. apartenenţa la PCR. în toamna anului 1944. 1 616 2898 Bartha Carol Persoană care a solicitat primirea în 22. apoi s-a retras în Germania.07. 7 151 .614 834 Bartalis Francisc Membru de partid exclus pentru că: înainte de 1944 a exploatat muncă salariată.12.05. Originale. 1 617 1198 Bartha Carol (Károly) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la 27. în timp ce era şeful Gărzilor Populare din Odorhei. muniţie şi alte obiecte militare. în 1968 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1944. Originale. 1982 Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Întrucât s-a dovedit că era nevinovat. 10 615 833 Bartha Alexandru Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut ostil Uniunii Sovietice. la o percheziţie i s-au găsit 1957 arme. Original. maghiară. copii. a bătut mai mulţi soldaţi 15. sovietici. Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07.

Originale. Membru de partid exclus pentru că a 28. copii. 1979 CCP a propus.07. a pierdut şi calitatea de membru al PCR. menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.02. Originale. Adresă de răspuns a CCP prin care s-a 1978 comunicat faptul că.12.618 1162 Bartha Ernest (Ernö) Cetăţean ungar pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privind apartenenţa la PCR. 7 619 832 Bartha Geza M. 1950 1 152 .12. întrucât a renunţat la cetăţenia română. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 21. 8 621 186 Bartha Ioan Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. Original. membru de partid exclus şi trecut în rezervă pentru că a aplicat pedepse neregulamentare şi a lovit 21. grav militari din subordinea sa. Bartha Iuliu Membru de partid exclus pentru că era un element care toată viaţa lui a servit credincios pe moşieri şi a luat parte activă la exploatarea ţărănimii muncitoare. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. făcut parte din organizaţia legionară. 4 620 3296 Bartha Grigore Ofiţer de armată.12. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. copii. Originale. 1953 20 622 299 5.

Original.07. detaşament de muncă alcătuit din evrei. 1957 CCP a hotărât confirmarea stagiului. Originale. 1 626 303 Bartha Ştefan Gh. se recunoască stagiul de partid din 1945.05. Membru de partid exclus pentru că în 1940 s-a înrolat voluntar în armata hortystă. 8. CCV a hotărât menţinerea excluderii din Partid. depusă de la excludere. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. participat activ la războiul de jaf şi 1951 cotropire a Uniunii Sovietice. fiind repartizat la un 17. a 15. ca şi de atitudinea sa pozitivă de la locul de muncă.08. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiu de la data rezolvării apelului. când a fost concentrat în armata maghiară. care a solicitat să i 24.623 300 Bartha Nicolae Membru de partid suspendat pentru că în 1944. 1 624 301 Bartha Pavel Prim-secretar al Comitetului raional PMR Târgu-Secuiesc. 1950 i-a schingiuit şi le-a cerut bani. Original.06. 1956 3 153 . Ţinând cont de activitatea lui pozitivă în organizaţiile de masă. 3 625 302 Bartha Sigismund Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu naţionalist-şovinist: a făcut parte din organizaţii fasciste.

1953 7 628 307 Bartiş Gavril Secretar al organizaţiei de bază din comuna Frâncenii de Piatră. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să se prelucreze cazul în organizaţia de bază.07. Originale. la excursii organizare de asociaţia „Muncă şi Voe Bună”. alte abateri. a însuşit diverse sume de bani provenite 1949 din vânzarea presei de partid. 6. 2 629 544 Bartok Viorica (Ilie) Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: întrucât a trăit din exploatare. element beţiv şi scandalagiu. (Barty) Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a luat parte.627 305 Barti Ştefan Gh.11. Copie. reconfirmată în 1960. 4 630 2939 Bartolomeu Virgil Responsabil de presă la Secţia de Propagandă şi Agitaţie a Sectorului Ministere. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1944-1946 (a fost închisă la Auschwitz. Originale. avea neverificată perioada 16. a participat la acţiuni legionare.12. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 154 . era străină de interesele clasei muncitoare.01. În 1955 a fost reîncadrată în Partid. Original. exclus din Partid pentru că: şi. 1951 apoi a fost trimisă de americani în Suedia). împreună cu patronul său. regiunea Cluj. exclus din Partid pentru că era un 18.

1 155 . reconfirmată de CCP în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe 1950 care îl regreta. Original. companie de „Levente” în comuna 1956 Sânzieni. în 1943 s-a înscris în Partidul Crucilor cu Săgeţi (Nyilas). având relaţii cu 10. Originale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al lui Mişa 24. brutal cu populaţia. s-a purtat 26. Aron. membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a fost comandant de 22. a procedat în mod 1953 anarhic. Bucureşti. 2 633 295 Bartoş Ion I. membră de partid exclusă pentru că: a trăit o viaţă uşuratică. 1 634 296 Bartoş Paraschiva Fostă responsabilă la Căminul cultural „Nicolae Bălcescu”. Original. moşier şi conducător cuzist. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. diferiţi bărbaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10.10. adunând referinţe de la alţi membri de partid. 9 632 294 Bartoş Andrei Ziarist la „Făclia” (Fáklya) din Oradea.11.04.631 545 Bartoş Alexandru Membru de partid exclus în 1950 pentru că. în calitate de pretor.

Originale. Original. CCP a hotărât respingerea cererii. a dus o viaţă uşuratică. 1954 1 637 2896 Baruch Hermeliu (Barbu) Persoană care a solicitat primirea în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a obţinut un carnet de 1949 scutire de muncă şi un post la Centrala Evreilor. era un element 15. Întrucât în 1940 prin Willman.05. 1 636 306 Barţichi Iacob Membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente străine clasei muncitoare. alte abateri. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Copie. pe care nu le-a demascat. 1 156 . deşi este căsătorit.02. verificare să-i procure o copie după 1954 caracterizarea sa.635 297 Bartoş Petru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de subofiţer de armată a bătut ofiţeri din cadrul aparatului politic. 1 638 1083 Baruzaru Cezar Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică cuzistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. agent 19. Original. a îndemnat un membru al Subcomisiei de 25. alte abateri. al Gestapoului. la verificare a avut o atitudine duşmănoasă. 9.09.11. imoral şi beţiv.

6. s-a dovedit necinstit şi a protejat elemen1951 te duşmănoase regimului. unde a participat la arestări şi percheziţii ale civililor. tatăl 1960 său a fost cuzist.08. membru de partid exclus pentru că 24. Originale. 1 642 334 Basalic Iordache M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 1 640 323 Barzache Nicolae Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. fiind casier al cuibului. regiunea Bihor. în aceeaşi calitate.639 318 Barza Samson Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a fost agent de poliţie.04. 2 157 . în 1941 a fost trimis la Cernăuţi. Original. a avut legături cu elemente chiabure şi maniste şi s-a manifestat duşmănos faţă de Partid. 5. care în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. a făcut parte din organizaţia 27.03.07. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. legionară. 1952 2 641 322 Bas Florian Primar în comuna Tinca. (Iorgu) Membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat pentru trafic de influenţă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1 646 337 Basarab Ioan Membru de partid exclus pentru că: era un element nesincer faţă de Partid. 1954 1 644 336 Basangeac Gheorghe T. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. alte abateri.02. fiind cununată de Florin Miroiu. alte abateri.03.11. alte abateri.643 335 Basamac Radu D.08. legionar. faptă 10. 14. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. afacerist şi speculant. Copie. Originale. Locţiitor politic al Detaşamentului de muncă Băneasa (Securitate). 19. Original. membru de partid exclus pentru că: a dat dovadă de lipsă de vigilenţă şi orientare în descoperirea unor elemente duşmănoase. 2 645 2897 Basarab Georgeta Membră de partid exclusă pentru că: în 1940 s-a căsătorit cu Nicolae Basarab.) CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 şi el legionar notoriu. pentru care a fost condamnat penal. 1 158 . (A făcut parte din Divizia „Tudor Vladimirescu”. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3. Membru de partid exclus pentru că a furat cereale de la GAS Băneasa.

1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 17 649 743 Basarab Ovidiu Membru de partid exclus pentru că: a fost ajutor de inspector de Jandarmi. Locotenent de armată. Secretar al organizaţiei de partid de la Ministerul Minelor şi Petrolului. în 1946 a 1950 sprijinit PNŢ. 2 648 2764 Basarab Nicolae I. membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a căsătorit în uniformă legionară la Biserica 17. avea rude elemente duşmănoa. chiaburi. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 26. „Ilie Gorgani”. 1 650 744 Basarabu Virgiliu (Virgil) Membru de partid exclus pentru că în 1949-1950 a făcut închisoare. pe motiv că 20. Original. era în relaţii cu un legionar notoriu. alte abateri. alte abateri. Originale.1954 se. pe care a căutat să le menţină în posturi de răspundere.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei.11. militar şi a fost decorat. pe frontul antisovietic a fost judecător 22. Originale. comandant de companie. cu care întreţinea legături. alte abateri.09. a avut legături cu elemen1949 te duşmănoase. 37 159 . Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fotografii.647 338 Basarab Mircea M. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09.

CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea ei din Partid. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. până în 1946. Original. apoi director general al centralelor mecanice din Ministerul Agriculturii. a sabotat realizarea sarcinilor de plan. CCP a hotărât anularea deciziei. copie. 17 653 737 Basch Emeric Fost responsabil al Secţiei organizatorice a Comitetului judeţean de Partid Hunedoara. Originale. după care în 1945 a stat în zona engleză de ocupaţie şi în 12. a promovat şi menţinut în funcţii elemente duşmănoase. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. în 1944 a fost deportată în Germania. 1953 8 160 .10. rudele sale.651 812 Basch Andrei Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator. exclus din Partid pentru că: era fiu de exploatator. 8. Originale. foşti capitalişti. el însuşi fost proprietar de atelier. când s-a întors în 1952 ţară (perioadă neverificată). Suedia. alte abateri. 1 652 811 Basch Elena Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie de burghezi.06. a fost şef de grup într-o organizaţie sionistă. care toată 30. Hotărâre reconfirmată în 1957. au emigrat în Israel.05. viaţa a trăit din afaceri.

susţinând războiul cotropitor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cercetat pentru că la căderea din 1941 a avut purtare proastă. locotenent-major. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1944. Basoc Aurelia Membru de partid exclus pentru că: era fiică de exploatator. membru de partid exclus pentru că în perioada războiului a primit o educaţie 19. în timpul 27. cu interdicţia ca timp de un an să ocupe posturi de conducere în Partid. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. antisovietică. unde a fost decorat cu „Coroana României”. 1 656 859 2. 4 161 . CCP a hotărât: primirea lui în Partid ca membru nou.02. Originale.08. 1948 8 655 738 Basculescu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost omul patronilor capitalişti.654 2642 Basch Francisc E. fascistă. Originale. soţul ei a fost ofiţer pe frontul antisovietic. 1953 2 657 861 Bastan Gheorghe S.02. ca directoare la Liceul Comercial Sibiu a făcut propagandă fascistă. 2. 1951 Întrucât după 23 august 1944 a dovedit că a rupt cu educaţia din trecut.06. CCV a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. Decizie reconfirmată în 1953. a admonestat Judeţeana Maramureş a PCR pentru că l-a primit în Partid fără să aibă situaţia clarificată. războiului antisovietic a făcut propagandă 1951 fascistă. Şef de Stat Major la Batalionul de Paraşutişti Bucureşti. (Petru) Responsabil al Resortului de studii şi documentare din Secţia de educaţie politică a Judeţenei PCR Maramureş.

Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al 16. 4. unde a avut o atitudine duşmănoasă faţă de populaţia sovietică. a recoman.05. închisoare pentru aruncarea în aer a 1960 podului de pe râul Apele Negre. alte abateri. reconfirmarea deciziei.01. dat Comitetului judeţean de Partid Galaţi 1971 să-l ia în evidenţă.24. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. iar faţă de muncitori s-a purtat brutal. membru de partid exclus pentru că: în trecut a servit burghezia. În 1979 CCP a propus.T. 4 660 3058 13 661 648 5 162 . întrucât nu au fost găsite documente care să se refere la situaţia indicată. Başchir Teodor Membru de partid care a solicitat să i se acorde stagiul din ilegalitate şi să fie luat în evidenţă. CCP a hotărât că nu îndeplineşte condiţiile necesare. sucursala Galaţi. Başlîi Semion Vasilievici (Alexonescu / Prosan) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti prin care se solicita să se confirme că în anul 1943 a fost condamnat la 5 ani de 21. în timpul războiului antisovietic a cerut să fie transferat cu serviciul la Portul Odessa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element necinstit. patronului uzinei I. Originale.A.08. şi spărgător de 1957 grevă.658 2640 Baston Ovidiu Fost director al Sovromtransport. Notă de răspuns a CCP prin care s-au cerut relaţii suplimentare. Originale.11. 1953 16 659 866 Basz Coloman I. Totodată.

04. Referinţe semnate de Ghizela Vass şi Ida Felix. Originale.04. Adresă a CCP către CC al PCUS prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Mişcarea Legionară. Referinţă a lui Marin Florea Ionescu.06. 9. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea sa în PCdR. 1966 Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. 33 664 446 Başoer Sprinţa Boruhovna Cetăţeană sovietică. 1929-1940. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al patronilor. copii. 1958 20 665 860 Baştă Gheorghe I. 3 663 952 Başoer Manea Zaharova Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să i se confirme activitatea în mişcarea revoluţionară din România între 15. lb. Original.662 858 Başna Stan Membru de partid exclus pentru că a 11. română. făcut parte din organizaţia legionară. în perioada dictaturii antonesciene a fost la Odessa. necesară pentru pensionare. copii. Originale. pe care a sprijinit-o 1952 material. CCP a hotărât menţinerea deciziei. rusă. a simpatizat cu 16. iar faţă de muncitori a avut o purtare duşmănoasă.07. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 163 .

Original.666 862 Baştea Costică I. a făcut parte din organizaţia legionară. 7. 1956 8 667 863 Baştea Ioan Gh.15. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 a făcut parte dintr-o asociaţie cu caracter naţionalist-şovin. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. alte abateri. Originale.12. reconfirmarea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. alte 1954 abateri. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. 2 164 . În 1980 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1954 2 668 864 Baştea Nicolae N. a contopit cu organizaţia profascistă 1959 „Muncă şi Lumină”. Originale. membru de partid exclus pentru că: a luat parte la Rebeliunea legionară.09. 4.04. a făcut propagandă în favoarea armatelor 11. hitleriste şi a regimului antonescian. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 669 772 Batalan Vasile Preşedinte al Comitetului de conducere al Cooperativei CFR Arad. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care în 1940 s. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. (Başcă) Prorector al Institutului Agronomic Bucureşti. a dat burse unor elevi care erau „elemente necorespunzătoare”.

era 13. 27.Sarkani) Membru de partid exclus pentru că 15. văzut beat prin comună şi juca jocuri de 1952 noroc (barbut). 1 165 . Întrucât a reuşit în bună măsură să rupă cu mediul în care s-a format. membru de partid exclus pentru că era de origine burgheză. regiunea Constanţa. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.670 773 Batali Adrian Candidat de partid exclus pentru că avea un frate care a făcut parte din Siguranţă. era un element imoral. Originale. a dus propagandă împotriva înfiinţării GAC. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07.05. Originale. membru de partid exclus pentru că: a avut comportare brutală faţă de populaţie. 1.10. CCP a recomandat Comitetului 1962 regional PMR Bucureşti să i se retragă calitatea. Original. Original. motiv pentru care în 19521954 a fost deţinut. 3 671 775 Batcu Alexandru Asistent la Institutul de Medicină Iaşi. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. alte abateri. 1954 1 672 776 Batcu Constantin Preşedinte al Sfatului Popular din comuna Beidaud. CCP a hotărât anularea deciziei. 2 673 777 Bathori Margareta (Csisar . fapt care în acelaşi an s-a şi petrecut.

intrat în Partid cu 1950 scopuri personale. Membru de partid exclus pentru că în 1943-1946 a fost în Ungaria şi Germania.04. lb. 9. CCP a hotărât clasarea cazului. Original. Adresă similară din 1953. 1957 Întrucât a renunţat la apel. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 678 140 Batori Adalbert Cetăţean ungar cercetat în urma solicitării Partidului celor ce Muncesc din Ungaria. 1 675 780 BatkayAdalbert I. copie.674 778 Batica Ioniţă Membru de partid exclus pentru că: în 1924-1948 a fost agent fiscal de urmărire.06. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 20. Originale.12. perioadă care nu putea fi verificată. 1952 35 166 . Originale. element exploatator. română. copii. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. mahiară şi rusă. că era un element exploatator şi afacerist.06. 1 677 770 Batog Solomon Membru de partid exclus pentru că a 15. 31.01. 2 676 771 Bato Iosif Preşedintele Sindicatului IPEIL Odorhei. Adresă a CCP prin care s-a comunicat faptul că în perioada interbelică a fost membru al Partidului nylasist şi al organizaţiei fasciste „Bathori Löverszegyesület”. făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru 19.

12. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. 3 680 850 7 681 266 53 682 784 1 167 . Adresă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar prin care se confirmă că a făcut parte din mişcarea de rezistenţă din Ungaria. a fost arestat torturat şi ucis. Baum Iosif Membru de partid exclus pentru că: după reîntoarcerea din zona de ocupaţie americană. în anii de secetă a făcut speculă. unde a ajuns în urma deportă19. 14. a fost decorat cu 1950 „Crucea de Fier” germană. rii. lb. Original. necesare pentru stabilirea unei pensii a 1962 tatălui său. adresate CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. împotriva partizanilor. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază.679 786 Bau Radu I. s-au comunicat informaţiile solicitate (în 1955 perioada interbelică a avut atitudine slugarnică faţă de moşier şi de sfidare a cetăţenilor). s-a ocupat cu fabricarea ţuicii şi a 1950 deschis o cârciumă. Originale. Bauch Sándor (Bauc Alexandru) Persoană cercetată în urma solicitării CCP. de a se trimite informaţii cu privire la participarea lui la mişcarea revoluţionară din Ungaria. Originale.05. Originale. Bauer Carol (Hajdu) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Adresă de răspuns a CCP prin care 15.08. română şi maghiară. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 20. copii. reconfirmată de CCP în 1956.

4 684 783 6. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 30. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Ţinând seama de activitatea ei 25. Bazavan Constantin M. lagăre şi colonii din MAI.683 785 Baum Iosif A. Originale. legionară. Original. Originale. alte abateri. membru de partid exclus pentru că s-a înconjurat de elemente duşmănoase. 1961 CCP i-a respins cererea. 5 686 3019 5 687 782 4 168 . Bazavan Marin I. stagiului de partid din ilegalitate.04. 1954 2 685 1514 Bay Emilia Membră de partid exclusă pentru că tatăl său a făcut parte din Grupul Etnic German. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru favorizarea infractorului la 1969 săvârşirea infracţiunii de uneltire contra ordinii sociale. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. care a solicitat acordarea 18. Originale. Director adjunct al Direcţiei penitenciare.01. Originale. anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior.12. membru de partid exclus în 1955 pentru că a fost condamnat la 5 ani de închisoare 12. Bauman Dumitru Director al Trustului (de alimentaţie) Bucureşti. Instructor la Comitetul regional PMR Braşov. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. pozitivă pe tărâm profesional şi obştesc.05. 1980 CCP a propus.

688 781 Bazic Ştefan I. regiunea Suceava. membru de partid exclus pentru că a avut atitudine duşmănoasă împotriva comuniştilor judecaţi în 1936 în procesul de la Craiova. 41 169 . 16. 4. 1 690 4 Băbeanu Victor Preşedinte al Tribunalului Popular Regional Craiova. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1975 Comitetului municipal Bucureşti al PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Originale.10. a falsificat acte şi şi-a însuşit o sumă de 1955 bani. în calitate de agent încasator (1949-1950) 11. Originale. Original.12. cererea i-a fost respinsă. 1960 7 691 3129 Băbescu Solomon Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi să fie luat în evidenţa ilegaliştilor. 1960 6 689 5 Băbăţ Constantin Fost secretar al Comitetului PCR de plasă Bălăciţa. Întrucât nu îndeplinea condiţiile cerute. fapte pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. Originale. reconfirmată în 1962. exclus din partid pentru că: în 1936-1937 a făcut politică cuzistă. Preşedinte al GAC „Victoria” din Brăeşti. membru de partid exclus pentru că din 1939 a activat în organizaţia legionară. raionul Dorohoi.10. reconfirmată în 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

a luat parte la beţii şi a avut legături cu chiaburii. la morală cu mai multe femei din sat. avea abateri de 29. 1 693 41 Băbuţ Matilda Membră de partid exclusă pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. era împotriva GAC şi exploata braţe de muncă. sublocotenent. Originale. Original. 7. 1959 4 170 . le-a sprijinit cu acte false în vederea şantajării unei doctoriţe. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8. 1 695 723 Băcanu Constantin G.11. Original. în 1953 a intrat în 1954 anturajul unor elemente necinstite şi cu trecut dubios. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. unei sume de bani.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care. când lucra la SSI. 1954 1 694 582 Băbuţă Ion Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de pădurar a făcut afaceri cu lemne. membru de partid exclus pentru că: în 1946.692 72 Băboi Ion (Ioan) Ofiţer la Direcţia 11. a 1954 divulgat secretul de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Serviciul comandatură din Securitate.10. a sustras un dosar pe care l-a dat unui avocat în contul 30. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. Original. în schimbul sumei de 2000 lei.04.

războiul antisovietic. Decizie menţinută. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a fost condamnat penal pentru abuzuri şi metode huliganice. Originale. Original. 4 171 . a avut funcţie importantă în PSD. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 699 715 Băcăiţă Dumitru Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Dobrogea.696 578 Băcanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică PNŢ. alte abateri. Originale. CCP a trimis cazul spre recercetare 1961 Comitetului regional PMR Bacău.02.06. 1 697 724 Băcanu Dumitru Agent agricol.02. Originale.02. 5 698 3375 Băcanu Vasile Membru de partid exclus pentru că a comis acte de necinste. membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1940. 28. 1981 CCP a propus.28. menţinerea deciziei. motiv pentru care 27. 1941 a făcut parte din organizaţia 1961 legionară. în calitate de comandant de companie a luat parte la 13. a asuprit şi jefuit 1950 populaţia sovietică. ajutor de primar şi preşedinte al GAC din comuna Negru Vodă.

exclus din Partid în 22. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. raionul Baia de Aramă. 2 703 612 Băcăuanu Miltiade Director la Departamentul Aprovizionării Armatei. 6. locotenent-major. Decizie reconfirmată de CCP în 1963. Original. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1951 pentru că: a divulgat 21. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1962 10 702 581 Băcăuanu Artur (Goldenstein) Medic la Institutul Sanitar Militar.700 579 Băcărin Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Zegujani.09. Original. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică. alte abateri. membru de partid exclus 28. 2 172 . CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Oltenia.09.11. Decizia a fost menţinută. 1958 pentru că în trecut a făcut parte din 1960 organizaţia legionară. copie. 1952 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.03. secretul militar. 5 701 580 Băcărin Grigore I. pentru că în trecut a deţinut o prăvălie şi a 1950 exploatat muncitori. regiunea Craiova. Originale.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 707 700 Băcilă Ion Gh. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a ocupat cu specula. Originale. 11 705 614 Băceu Gheorghe Gh.04. a fost 1959 condamnat penal pentru fals în acte publice. Şef al postului de miliţie din comuna Cincu.704 613 Băcescu Ion P. pentru că în 1939-1940 a activat în 1960 organizaţia legionară. Originale. munca organelor de stat în urmărirea 1950 „fugarilor din păduri”. parte din „secta” baptistă. după 23 august 1944 a făcut 29. organizaţia legionară. 4 706 684 Băcilă Ilie Membru de partid exclus pentru că în 1949 a întreprins o acţiune anarhică.08. Original. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1940-1941 a activat în 22. membru de partid exclus în 1957 29. copie. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 173 .05.10. alte abateri. prin care a compromis Partidul şi a îngreunat 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

4 Foraje. CCP a propus: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. legionar evadat din 1952 închisoare. a organizaţiei de bază. prin influenţa sa. Copie. a întreţinut legături cu unchiul 31. Bucureşti. 1955 CCP a hotărât scoaterea ei de sub ancheta CCP şi a recomandat-o pentru a fi folosită la munci corespunzătoare pregătirii şi capacităţilor ei. Redactor la ziarul „Flamura Prahovei”. Original. alte abateri. Băcioiu Simion Secretar al organizaţiei de bază din comuna Jitia. sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Băcioiu Ovidiu Gh. copie. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. său.10. raionul Râmnicu-Sărat.08. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 709 703 5 710 704 2 711 529 1. Trustul nr. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia 25.708 702 Băcioiu Maria Membră de partid care a solicitat să i se verifice activitatea din ilegalitate. Băcioiu Vasile Director la Sovromconstrucţie. Originale. Stalin i-a comunicat că are situaţia neclară şi a scos-o din munca de secretară 16. alte măsuri. membru de partid exclus pentru că: a promovat în funcţii elemente duşmănoase.02. întrucât Comitetul raional de Partid I. regiunea Ploieşti. 1953 3 174 . reconfirmată în 1957. Originale. ca gestionari 1954 la cooperativă au fost numiţi cumnaţii săi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care s-au dovedit a fi elemente necinstite. legionară. Gheorghe Pleşa.V.12.

Originale. apoi agent de 26. „Liberalul”. 4 715 639 Bădâră Virgil Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi.712 2888 Băcueţ Gheorghe Responsabil de partid la plasa Brad. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. Original.07. 1 713 637 Bădan Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost gardian public. CCP a retrimis apelul 25. poliţie. Întrucât de la data excluderii au trecut mai mult de 4 ani. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. cinarea era prea mare pentru capacităţile 1948 sale. dezertând. date cu patimă. cercetat pentru că a părăsit munca încredinţată. soţia sa provenea dintr-o 1951 familie înstărită. Copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 714 2809 Bădană Cristache I.05. în 1966 s-a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Comitetului regional PMR Bucureşti. 1963 Întrucât s-a constatat că a fost exclus pe baza unor declaraţii neobiective. tot timpul a citit ziarele reacţionare „Dreptatea” şi 22. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică în Partidul cuzist şi în organizaţia legionară. reconfirmată în 1962.08.05. dat fiind că însăr11. 3 175 .

membru de partid cercetat pentru că: în trecut a făcut un an închisoare. să-l înlocuiască din funcţie. simpatizant legionar. Originale. a fost 11. părinţii săi au fost excluşi din Partid.06. Originale.02. alte 1951 abateri. fiind şi şef de cuib. Petre Lupu şi Emil Bobu i-au recomandat lui Alexa Haralambie. motiv pentru care a 46/1977 fost condamnat penal. primsecretar al Comitetului judeţean PCR Botoşani. reconfirmată în 1980.716 636 Bădăluţă Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică PNŢ.04. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 17. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 717 Bădănac Alexandru Director al Întreprinderii judeţene de construcţii-montaj Botoşani. organizaţia legionară. Originale. 1978 12 718 642 Bădănoiu Cristea M. 2. 12 719 57 Bădărău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1940 a făcut parte din Mişcarea 15. 2 176 .07. Legionară. tatăl său a făcut parte din vechea poliţie. alte abateri. a făcut propagandă 1950 antisovietică. în funcţia avută se comporta dur cu oamenii şi îi înjură. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.12.09. Original. 5 723 2887 1 177 . Întrucât a renunţat la apel. CCP a hotărât: sancţionarea lui cu „vot de blam”. Bădău Artenie Membru de partid exclus pentru că în 1947. când s-a cerut şi scoaterea sa din Direcţia Politică a Armatei. şi lui Ion Gluvacov. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru uşurinţa cu care l-au exclus din Partid. a dus o viaţă de desfrâu prin chefuri cu 14. responsabil de cadre. în timpul războiului antisovietic a fost comandant de pluton 19. fost secretar al 1948 Comitetului judeţean de Partid Turda. de mitraliere. Constantin Cabaş. Bădărău Nicolae Membru al aparatului politic al Diviziei „Tudor Vladimirescu”. iar pentru devotament în 1956 luptă a fost avansat în grad şi decorat. să se atragă atenţia lui 12. 2 721 59 2 722 3409 Bădărău Toma-Pavel Primar şi vicepreşedinte al Sfatului Popular Sâmbureşti.720 58 Bădărău Gheorghe A. membru de partid exclus pentru că: în 1936-1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară. Originale. femei şi anturaj de elemente duşmănoase. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. Originale. a avut purtare anarhică.08. la împărţirea porumbului către populaţie. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu 25.10. avertisment” pentru nereguli şi abuzuri în 1981 muncă. judeţul Olt. Decizie reconfirmată în acelaşi an. CCP a hotărât clasarea cazului.

în 1963 şi 1966. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 726 80 Bădeanu Haralambie I. 1. Original. 1954 8 727 360 Bădescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. ca preşedinte al Sectorului I Timişoara.04. alte abateri.08.724 63 Bădău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Tineretul PNŢ. batjocorit populaţia. motiv pentru care a fost condamnat penal.08. Original. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 728 361 Bădescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a jefuit şi 11. încredere al patronului. reconfirmată în 1979. 1 178 .10. a fost omul de 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. asculta Radio America şi avea manifes1954 tări naţionalist-şovine. 16. reconfirmată în acelaşi an. (Şerbănescu) Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la atrocităţi. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1957 11 725 64 Bădău Ion Membru de partid exclus pentru că: a avut o funcţie de răspundere în PNŢ.12. alte abateri. 6.

Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din gruparea PSD Independent.02. CCP a retrimis cazul spre soluţionare organizaţiei de bază. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. reconfirmată în 1962. pe frontul antisovie24.729 362 Bădescu Ana (Butoiu) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. că a activat în organizaţia legionară.10. alte 1954 abateri. era 25. se ţinea de 1950 beţii. Original. căsătorit cu fiica unui chiabur. 19. deşi a cunoscut că soţul ei a fost legionar.05. Bădescu Constantin N. CCV a hotărât menţinerea deciziei. îndemnând oamenii să 17. la alegerile din 1946 a făcut propagandă. căpitan. Bădescu Gheorge A. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost legionar. Original. Ofiţer de marină pe linie de comandă. 5 730 363 1 731 2775 1 732 364 Bădescu Emanoil I. 7 733 366 1 179 . voteze pe Iuliu Maniu şi Constantin 1966 (Titel) Petrescu. Întrucât apelantul şi-a recunoscut faptele. Original. la verificări nu a luat atitudine să-l 1960 demaşte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru 29. Originale. tic a sprijinit regimul fascist.03. Bădescu Benone Membru de partid exclus pentru că: a posedat mijloace de exploatare. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. 40/1977 pentru că ar fi săvârşit abuzuri. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică legionară. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 19. alte abateri. Originale. CCP trimis cazul 1961 spre recercetare Comitetului regional PMR Argeş. 1. a fost membru al PNŢ şi a făcut politică legionară. 1960 reconfirmată în 1961 şi 1975. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.734 Bădescu Gheorghe Secretar al Comitetului de partid al comunei Liebling. cercetare temeinică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 3 180 . judeţul Timiş. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.08. 24. 1978 Întrucât acuzele nu s-au verificat.10. Originale. 17 735 365 Bădescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1939 a fost simpatizant al Frontului Renaşterii Naţionale. 17 737 368 Bădescu Ion D. cercetat 10.12. Hotărârea a fost menţinută.11. 1951 2 736 367 Bădescu Ion Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a clasat cazul.

semnat „Angajamentul solemn”. Originale. 18. Bădescu Marcel N.05. trăind în concubinaj cu o altă femeie. foşti legionari şi manişti. în 1938 a participat la constituirea Asociaţiei avocaţilor români creştini din Vâlcea. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 1979 CCP a propus. menţinerea deciziei. Originale. la verificare. fapt pentru care a fost cercetat în numeroase rânduri de către „organele în drept”.01. în 1944 s-a căsătorit cu fiica 17. membru de partid exclus pentru că: a fost avocat în Baroul Vâlcea şi a făcut politica PNŢ. 1 739 3275 8 740 3082 11 741 3360 9. Original. nu a mai dus activitate de partid şi nu a 25. 1980 1 181 . Membru de partid exclus pentru că: şi-a părăsit întreprinderea şi familia. Original. fostului administrator al moşiei Brătianu. (Binder) Procuror la Tribunalul Vâlcea. pentru că în 1940 a luat parte la diverse manifestări legionare. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. motiv pentru care cazul a fost clasat. Membru de partid exclus în 1949. Bădescu Marin Persoană care a solicitat primirea în Partid. întrucât nu a prezentat dosarul de primire organizaţiei de bază. 1952 după 23 august 1944 a menţinut legături cu diferite elemente duşmănoase. Hotărâre reconfirmată în 1980. Răspuns al Colegiului de Partid Constanţa către CCP în care se spune că apelantul a renunţat la apel. Bădescu Ion M.01. CCP a hotărât că apelurile celor 1973 excluşi la verificare nu se mai examinează.738 369 Bădescu Ion I.

1958 se afla sub influenţa misticismului. ilegalitate.09. Originale. 6 744 370 Bădescu Stanciu Sublocotenent MAI. avea rude moşieri. 5. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.07. în Jandarmerie – aparat de oprimare al 1952 clasei muncitoare. Originale. membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: în 19481952. 2 745 706 Bădescu Ştefan C. 1966 3 743 3340 Bădescu Nicolae Membru al CC al PCR. în funcţia avută. 1980 CCP a propus. care a solicitat acordarea stagiului de partid din 26. ministru adjunct al Lucrărilor Publice. membru de partid exclus pentru că: în trecut a slujit 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a luat şperţuri. acordarea stagiului din 1940.04.742 2776 Bădescu Mihai Membru de partid exclus pentru că în calitate de lucrător la Sectorul carnet de partid al raionului PMR Turnu Severin şi-a însuşit bani din cotizaţii.05. 6 182 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. părinţii lui erau chiaburi. Ofiţer MAI. Original. a dat dovadă de 17. împăciuitorism şi a tolerat familiarismul. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

707 Bădeţ Ioan I.E. Original. Atelierul de sculărie.11. 5 (vol. „Ştefan Gheorghiu”.T. CCP nu a putut stabili dacă a fost recrutat şi folosit ca informator. I) 746 (vol.”. A fost cercetat întrucât figura pe două 15. Originale. membru al aparatu. a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam” şi scoaterea din aparatul CCP.10.1957 lui CCP. În 1965 i-a fost ridicată sancţiunea de „vot de blam” dată în 1959. II) 747 765 Bădic Gheorghe Preşedinte al cooperativei din comuna Pucheni. (Ion) Student la Şcoala Superioară de Partid 23. în 1946 a făcut propagandă contra BPD. pe care nu l-a demascat. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1941. tabele ca agent informator la fosta fabrică 1959 „S.05. în funcţia avută a făcut greutăţi politicii regimului. 3. informator. duşmani ai regimului. însă întrucât a întreţinut relaţii cu Stancu Soancă. fotografii. Originale. 1952 1 183 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Idem. regiunea Argeş. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1942. raionul Câmpulung. copii. I-II) 22 441 (vol.

după 23 august 1944 a fost numit comandantul Forţelor Patriotice din Craiova. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 19501958 a avut „diferite funcţii în M. 3 184 . 1952 4 749 764 Bădică Ilie M. a fost luat prizonier. partizani „Carpaţi”. în aprilie 1944. CCP a constatat că: în 1942. din martie 1945 a fost chestor la Craiova.1945). cu care avea un copil. Director general adjunct al Direcţiei Generale a Recrutării şi Repartizării Forţelor de Muncă de pe lângă Consiliul de Miniştri. 2. ofiţer de Miliţie. apoi şef al Inspectoratului de Poliţie Galaţi (19471948). cu care.A. a avut misiuni în Crimeea. în mai 1944 1963 a fost trimis în România.02. Originale.01. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate.I. în 1949 a devenit comandant al Miliţiei judeţului Hunedoara. duşmani ai regimului. nu a trăit viaţă de partid. reconfirmată în 1962 şi 1966. CCP a hotărât acordarea stagiului din mai 1944. în 1946 s-a căsătorit cu Bădică Ilie.”.748 763 Bădică Cecilia Fostă responsabilă cu cadrele la Banca RPR Hunedoara. după care.12. la Moscova a urmat o „şcoală antifascistă”. a organizat preluarea Prefecturii Dolj (24. pe frontul antisovietic. membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. apoi un curs de pregătire militară. unde a luat parte la incendierea unor trenuri petroliere. a fost numit comandant al Detaşamentului de 17. pe care l-a despărţit de soţia sa. Originale.

Bădici Ioan Şef al Secţiei de agitaţie şi propagandă a Comitetului regional de Partid Teleorman.04. Bădici Anişoara Membră de partid exclusă pentru că: era de origine chiabură. într-o frizerie luată de la un evreu. aflată 22.04. de prietenie cu elemente titeliste. 10. a lăsat să se strecoare 1951 în subordinea sa mai multe elemente duşmănoase. Original. 26. Bădiceanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost cârciumar.07. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.01.750 3203 Bădică Ştefan Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în timpul războiului a lucrat la Comenduirea pieţei din Chişinău. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. CCP a hotărât clasarea cazului. menţinerea deciziei. a fost condamnat penal pentru fapte de necinste.01. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 751 650 2 752 652 1 753 3260 Bădici Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals în acte. 3 754 651 4 185 . Originale. Originale. CCP a propus. după 1976 23 august 1944 s-a ocupat cu specula. duşman al regimului. era soţia unui 18. a lucrat birocratic. CCP a propus sancţionarea lui cu „vot de blam”. cercetat pentru că: a avut rezultate slabe în munca de control. a avut 1953 abateri de la morală (beţie). a fost în relaţii 15.

a săvârşit 1977 abuzuri şi abateri de la disciplina de partid.09. Originale. 1 186 . Pâinea. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Bădilă Florea Fost simpatizant al Partidului în ilegalitate. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. director la O.03. alte abateri. a făcut chefuri şi 20. 1954 10 758 654 Bădilă Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Turnişor. afaceri cu chiaburii. exclus din Partid în 1953 pentru că: a înşelat oamenii.C. ţară.L. Original. Originale. Sibiu. a făcut speculă cu carne. membru de partid exclus pentru că a depus cerere de plecare definitivă din 21. menţinerea deciziei. 1979 CCP a propus.04. Oprişeneşti. În 1957 a solicitat stagiu de Partid din 1936 şi i s-a acordat din 1944. 3 din Făgăraş. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. membru de partid exclus şi destituit din funcţie pentru că: s-a înconjurat de foşti comercianţi.12.755 3294 Bădilă Aurel Profesor la Şcoala generală nr. cu care frecventa restaurantele. CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1945 şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. a avut neînţelegeri cu responsabilul de cadre. Bădilă Dumitru Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” în 1975 pentru că. 3 756 3174 3 757 653 6. judeţul Brăila. în calitate de preşedinte al Cooperativei de producţie 26. 1954 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit o sumă de bani. Originale. 1951 11 187 . (Chivu) Membru de partid exclus pentru că: a avut atelier şi a exploatat braţe de muncă. Originale.03. Originale. reconfirmată în 1960. Partid pentru că: s-a dovedit a fi afacerist 1955 şi beţiv. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. a falsificat acte şi 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei.759 655 Bădilă Ion (<al> lui Filip) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Filea. 4. judeţul Mureş. dintr-o familie de chiaburi şi negustori.01. provine 26. faptă pentru 1957 care a fost dat în judecată. 1 760 692 Bădilă Iosif V. 4 762 501 Bădin Kivu N. era palavragiu. Original. reconfirmată de CCP în 1956. 1958 alte abateri. a terorizat cetăţenii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din 28. era necinstit şi carierist. Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 ca elev de liceu a participat la marşuri şi cântece legionare. nesincer şi lipsit complet de conştiinţă de clasă. 10 761 693 Bădilă Petru Membru de partid exclus pentru că: în timp ce era contabil la Sfatul Popular al raionului Gheorghieni.12.

Originale. zaţia fascistă „Muncă şi Lumină” din 1953 întreprinderea în care lucra. unei sume de bani din gestiune.05. Bădiţă Dumitru C. Original. 1 765 3080 7 766 696 3. a ocupat funcţii de răspundere în organi.763 694 Bădină Aurel G. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bădiţă Ion M. a luat parte la jafuri contra populaţiei 1951 civile. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă fascistă şi a simpatizat cu Mişcarea Legionară. în timpul războiului antisovietic 15. cărora le-a divulgat secrete de partid. 1972 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 5 188 . Originale. alte abateri. reconfirmată în 1975. alte abateri.12. reconfirmată în 1957.06. 1958 3 767 3428 Bădiţă Marin Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul de partid. iar 1982 apelantul şi-a retras apelul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 764 695 Bădiţă Alexandru Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de liberali şi ţărănişti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. (Bădiţa) Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru însuşirea 14. Original. Membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu chiaburi. CCP a clasat cazul.13.04. Vâlcea al PCR i-a redat calitatea. Întrucât Biroul Comitetului judeţean 30.

în 1953 s-a prezentat băut la fabrica „Vasia Vasilescu”. a spus că din pricina lipsurilor avute nu mai poate munci în funcţia avută. s-a dovedit ataşat armatei fasciste maghiare. La discutarea cazului său la CCP. avea obiceiul de a frecventa în grup diferite localuri.07. unde a lăsat o impresie proastă. motive pentru care a solicitat să fie trecut într-o muncă administrativă. Originale. trimiterea în producţie şi să i se stabilească termenul de returnare a banilor lipsă pe care îi gestiona. reconfirmată în 1960. 1956 73 (vol. 34 769 2590 3. şi în special în oraşul Sibiu. CCV a hotărât menţinerea deciziei. cupură ziar. 14/1955 vol. a săvârşit abuzuri în muncă. 5. judeţul 1978 Olt.768 3250 Bădiţă Nicolae Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că în calitate de director la Şcoala generală din 24. II) Original. Originale. a întreţinut relaţii neprincipiale cu Guţea Ana. şi că este bolnav. VI al oraşului Sibiu cercetat pentru că: în <1955> calitate de membru al Biroului regional de Partid Stalin (Braşov) a avut o poziţie împăciuitoristă şi de cocoloşire a unor abateri ale unor lucrători din aparatul de partid. Originale. copie.11. I) 2 (vol. alte abateri.11. CCP hotărât menţinerea deciziei.10. I-II) Bădiţoiu Gheorghe Prim-secretar al Comitetului de partid 2. satul Roşieni. 1950 10 770 (vol. Bădiţă Stelian Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. comuna Dobrun. a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a fost decorat. 189 . a avut o comportare incorectă faţă cu fondurile băneşti ale Comitetului regional Stalin. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam”. 496 Idem.

1959 5 190 . Director al fabricii de tâmplărie Budeşti. pentru abuz şi neglijenţă în serviciu. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.01. Hotărâre reconfirmată în 1964. perioadă. 16 774 2587 Bădoiu Grigore I. reconfirmată în 1963. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a luat parte la o şedinţă legionară. partid din care a făcut parte. Membru de partid exclus pentru că în 1946 a fost membru al PNŢ şi. reconfirmată în acelaşi an.10. copie. Originale. s-a încadrat într-o organizaţie 1973 subversivă legionară . Secretar de celulă de partid la Atelierele principale CFR Turnu-Severin. a fost condamnat penal 24. Originale. alte 1960 abateri. Cererea şi-a bazat-o pe faptul că la unele şedinţe ale PNŢ. Întrucât şi-a retras cererea.771 2602 Bădiţoiu Ion D. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1936. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 1. 1961 6 772 3083 Bădîrcă Ion Gh. 4 773 202 Bădoi Nicolae D. exclus din Partid în 1959 pentru că: a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară.06. tot în acea 30. a participat şi Mihail Roşianu. 9.

Originale. organizaţia legionară. CCP a propus. 5 777 199 4 778 197 Bădulescu Tiberiu A. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât.10. având 29.05. Bădulescu Gheorghe N.01. necinste. 1952 1 191 . Original. Originale. misiunea de a-i urmări pe comunişti. membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat penal pentru acte de 25. reconfirmată în 1960.05. Director al CAP „Ilie Pintilie”. 31. Membru de partid exclus pentru că a fost informator al Siguranţei. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a activat în 21. reconfirmată în 1957. îşi bătea soţia şi se ţinea de 1951 beţii. 20 779 196 Băduleţ Maria Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a trăit în Basarabia (perioadă neverificată). Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1980. 6 776 201 Bădoiu Romică St.775 3156 Bădoiu Petre Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat de mai multe ori pentru fapte de necinste. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Original. Băgălin Constantin Gh. Activist de partid la regiunea PMR Piteşti şi raionul Loviştea şi Costeşti. membru de partid cercetat pentru că în adunarea generală a organizaţiei de bază a luat apărarea lui 61/1979 Grigore Ciolacu. 8. 1979 5 782 195 Băetu Scarlat Gh. Membru de partid exclus pentru că: în 1933-1938 a fost ofiţer de jandarmi la Centrul de instrucţie Târgu Ocna.09. deşi acesta fusese condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. Originale. beţiv şi 1959 scandalagiu. pentru a nu fi exclus din Partid.05. Întrucât şi-a retras apelul.12. în 1937 a fost sub influenţa propagandei legionare.07. exclus din Partid în 1958 pentru că s-a 30. CCP a hotărât clasarea cazului. 5 781 Băetaniu Ion (Băetănoiu) Director al Bazei judeţene de aprovizionare tehnico-materială Mehedinţi. CCP a constatat că sesizarea nu are temei. în 1949-1953. în timp ce era 14. a întreţinut 1960 legături de prietenie cu elemente necinstite. CCP i-a 1962 recomandat să se adreseze organizaţiei de bază de la locul de muncă. 4 783 194 2 192 . dovedit a fi un element viciat. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940 a făcut politică legionară. sub influenţa cărora a dat sentinţe mai reduse în raport cu faptele comise. 10. Pentru reprimirea în Partid. asesor şi judecător militar. CCP a hotărât menţinerea deciziei Originale. Originale.780 2741 Băduţ Ştefan I.

aparatului de opresiune al regimului 1951 burghezo-moşieresc.09. în calitate de gestionar. 2 785 190 Băghină Nicolae Membru de partid exclus pentru că. Fost secretar al organizaţiei de bază din comuna Prisăcani. Original.09. regiunea Iaşi. a fost 27. 5 193 . în calitate de agent de poliţie şi funcţionar la diferite închisori.09. exclus din Partid în 1952 pentru că. grea economică (1947) a speculat pe 1951 ţăranii săraci. a fost în slujba 19. Original. Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist. Originale.09. Original. în 19. condamnat penal pentru însuşirea unei 1965 sume prin falsificarea actelor. 2 787 510 Băias Mihai Membru de partid exclus în 1965 pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 786 1157 Băgiu Valeriu B. calitate de gestionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost condamnat 1956 penal pentru sustragere de bani şi fals în acte.784 191 Băgeag Vasile A. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care în perioada 12.

Membru de partid sancţionat în 1954 cu „vot de blam cu avertisment” şi trecerea sancţiunii în cartea de evidenţă pentru că: în timp ce era militar în 11. 5 789 508 1. Întrucât era un muncitor tânăr. în care se spune că 1979 apelantul nu a dorit să fie pus în discuţia organizaţiei de bază pentru că a suferit două condamnări penale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. termen. Originale. a 1956 pierdut corespondenţă secretă.12.11. în timpul dictaturii antonesciene. Adresă a Colegiului de Partid Braşov 28.11.788 3359 Băiaş Filip Persoană care a solicitat primirea în partid.05. din 1980. Băiceanu Moise (Cuperman) Fost referent juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. reconfirmată în 1955 şi 1957. Băiaş Francisc Secretar al organizaţiei de bază al Secţiei mecanice de la Mina Anina. Original. 3 194 . 1952 7 791 528 Băiceanu Nicolae V. fiind concentrat la muncă obligatorie. Originale. s-a îmbătat în mod repetat. a făcut afaceri. primind şperţuri de la evreii cărora le făcea favoruri. 1954 1 790 516 6. către CCP. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „vot de blam”. exclus din Partid în 1953 pentru că în 1940 a fost membru al organizaţiei legionare. Originale. membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de arendaş de moşie. s-a căsătorit cu fiica unui exploatator. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Secretar al organizaţiei de bază. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. Original. împăciuitoristă.04. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. exclus din Partid pentru că: a avut atitudine 24. 1 795 2980 Băieş Eugen Revizor la Ministerul de Finanţe. Originale.01. comandant de pluton la frontieră. 1956 2 794 2686 Băicuş Ioan M. Ţinând cont de activitatea lui pozitivă. 1 793 534 Băicuş Florea Activist al Consiliului sindical regional Craiova. şi sarcinile date de organizaţia de bază. CCP a hotărât clasarea cazului. era un element beţiv şi 1958 afemeiat. 20. Original.01. CCP a propus ca organizaţia de partid 1951 din care făcea parte să-i analizeze trecutul. Întrucât şi-a recunoscut abaterile.792 2605 Băicoianu Gheorghe (Băicăianu) Membru de partid exclus în 1951 pentru că a refuzat învăţământul de partid 14. Copie. membru de partid exclus în 1952 pentru că a înlesnit legionarului Alexandru Logofătu să ajungă activist al aceluiaşi sindicat. 9. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 2 195 .

din aprilie 1942. alte măsuri.796 2595 Băieş Petre Secretar al organizaţiei de bază şi preşedinte al Sfatului Popular din comuna Jurca. Ofiţer la Trupele de grăniceri şi Securitate. română. era bănuit a fi agent provocator al Siguranţei. care au 1969 comis crime şi jafuri în Ardealul de Nord. maghiară. 5 798 17 Băieşu Grigore (Băieş. exclus din Partid şi cercetat pentru că în timpul căderii a grupului condus de Marcu Schön. Fostul comisar-şef Ion Taflaru l-a indicat ca agent al Siguranţei. Moşu) Membru de partid în ilegalitate. raionul Dej. parte din Gărzile lui Maniu.10. 1948 48 196 . lb. copii. motiv pentru care a fost arestat de Securitate.04. 7. 1953 1 797 3018 Băieşu Andrei V. în funcţia avută a fost preocupat de interesele sale personale (a deţinut 1/3 dintr-o batoză). membru de partid exclus pentru că în toamna anului 1944 a făcut 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Referinţă semnată de Alexandru Sencovici. Originale. iar în 1949 a recunoscut acuzele. exclus din Partid pentru că: în 1937 a fost condamnat pentru complicitate la falsificare de bani.

1 197 . menţinerea deciziei. 1975 3 801 76 Băin Constantin C. după 23 august 1944. (Băiaş) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi.08. 1950 4 802 539 Băisan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a fost un 28.02. a făcut 1950 propagandă fascistă. s-a purtat rău cu muncitorii. Originale.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2. 8. 1. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1941 a fost secretar al ataşatului militar la Belgrad. reconfirmată în 1959. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956 şi 1966. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Original. pe frontul antisovietic a fost dactilograf la Marele Cartier General. a protejat elementele reacţionare. ca şef al Depoului din Timişoara. aprig prigonitor al evreilor.04. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a avut manifestări antisovietice şi a făcut propagandă manistă. ca membru de partid nu a avut niciun fel de activitate.799 2766 Băieşu Vasile M. Originale. alte abateri. 1950 19 800 2694 Băilă Gheorghe Membru de partid exclus întrucât în calitate de casier a săvârşit fapte de necinste pentru care a fost condamnat penal. CCP a propus.

6 805 623 Băjenaru Aurel Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost condamnat penal pentru fals în acte. Originale. Bucovinei. Original. 1 806 622 Băjenaru Costache R.12. Întrucât Biroul Comitetului judeţean 1981 de Partid Vâlcea a revenit asupra deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că a condus un motoscuter sub influenţa alcoolului. exclus din Partid pentru că: în 1944 s-a căsătorit cu fiica unui cârciumar. 3 198 . 23. 6 804 3369 Băjan Victor C. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05.01. faptă pentru care a fost condamnat penal cu suspendare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar apelantul s-a declarat mulţumit. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. pentru că în trecut a fost legionar. CCP a hotărât clasarea cazului. a fost delegat al Guvernământului 25. Originale. nu a înlăturat la timp elementele necorespunzătoare din 23. (Constantin) Membru de partid exclus în 1955 17. Şef al Secţiei învăţământ de la Raionul de Partid Calafat. calitate în care a luat parte la 1951 internarea în ghetou a evreilor şi comuniştilor.803 625 Băjan Nicolae Z. învăţământ. În 1958 sancţiunea i-a fost ridicată şi i s-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. meiate. alte abateri. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. reconfirmată în 1955. Membru de partid exclus în 1963 pentru că: a fost angajat ca inginer în 21. Băjenaru Teodor C. baza unor acte false.807 621 Băjenaru Mihai N.10. 31. motiv pentru care a 1964 fost condamnat penal. Membru de partid exclus în 1953 pentru că era de origine chiabură. Originale.1950 ne. Întrucât motivele s-au dovedit neînte. 1951 reconfirmată de CCP în 1977. Originale. Plopana. condamnat pentru participare la Rebeliu. 4 808 620 Băjenaru Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în PNŢ şi a făcut propagandă ţărănistă. 1958 şi 1959. a comis abuzuri. raionul Bacău. Originale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14 811 117 1 199 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. Băjenaru Vasile M. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la manifestaţii legionare. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1954 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.25.04.12. 1 809 119 5 810 118 Băjenaru Vasile Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de primar în comuna 17. 15. Original. avea un frate fost legionar.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. uşoară. Original.11. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea ei cu „vot de blam”. Membru de partid exclus pentru că intrând în anturajul unor elemente 30. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în ţară trăia nelegitim cu o altă femeie.1951 tivă şi a devenit patron de atelier.08. Originale. a săvârşit furturi din avutul 1962 obştesc. nare. Bucureşti. 6. în acelaşi timp a fost şi cântăreţ bisericesc. 1950 1 815 673 Bălan Alexandru Secretar al organizaţiei de bază de la Circa a IV-a. unde a luat şperţ. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 814 672 1. 1 816 671 4 200 . 1962 5 813 456 Bălaj Iosif V.27. Originale. Originale.05. fără a se încadra într-una produc.812 153 Băjenica Neaga (Chitimia) Membră de partid căreia i s-a retras calitatea în 1961 pentru că: şi-a pierdut carnetul de partid. Bălan Aurel N. a profitat de legile rasiale şi a ocupat casa unor evrei din Viena. exclus pentru că întreaga sa viaţă a căutat să ducă o muncă 29.10. Bălan Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1941-1942 a lucrat la Legaţia Română din Viena. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a lăsat soţia şi copilul acolo. necinstite. s-a căsătorit cu un fost legionar. Original. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legio.

Originale.02. în aceeaşi perioadă a fost omul de încredere al moşierului Nustin 30.06. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiaburi. Întrucât motivul principal de exclude1956 re s-a dovedit neîntemeiat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 2 201 . CCP a stabilit că decizia a fost luată fără o cercetare temeinică şi a trimis cazul pentru recercetare la Comitetului regional PMR Olteniţa. Originale. 18. Membru de partid exclus pentru că: în anii 1937-1940 a făcut parte din Consiliul de conducere al căminului cultural şi a participat la o manifestaţie în favoarea lui Carol al II-lea. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. alte abateri.08. Vulcănescu din comuna Veleşti. 5. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale. 1951 2 818 471 Bălan Constantin C. 2 819 472 Bălan Constantin I. reconfirmată în 1956 de CCP. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tentativă de crimă şi acte de huliganism. raionul 1961 Olteniţa. ca şef de atelier bătea şi înjura tractoriştii.817 87 Bălan Bunavestina (Sasu) Membru de partid exclus pentru că: a slujit regimul antonescian lucrând pentru Biroul MONT. 2 820 473 Bălan Constantin I. 9.04.

Originale.07.19. 1. a fost subofiţer activ. copie. Membru de partid exclus pentru că din 1935 până în 1946. 8 824 476 Bălan Dumitru Persoană cercetată întrucât nu poseda niciun act de membru de partid şi nu a 12. 1 825 477 5 202 . 74/1977 provenite din străinătate. nară. deblocat. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la masacre. 1954 1 822 475 Bălan Costache C.821 474 Bălan Constantin P. iar aceştia i-au cerut „să ia poziţie în scris”. cercetat în urma unei sesizări a unui grup de ofiţeri MAI. depus vreo activitate. Membru de partid exclus pentru că în 1937-1940 a activat în organizaţia legio. Originale. când a fost 26.10. 1977 Nicolae Ceauşescu a cerut lui Emil Bobu şi Petre Lupu să discute cu el. alte abateri.09. În 1978 a fost eliberat din funcţie.11. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în care se arăta că: se ocupa cu comerţul de maşini 25. 1 823 Bălan Dumitru Prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Brăila. Original. 1951 CCV a hotărât anularea calităţii de membru de partid.01. CCP a hotărât clasarea cazului. Original. Bălan Dumitru S. 1956 Întrucât a renunţat la apel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii.

Întrucât motivele de excludere nu erau întemeiate. 1 829 458 Bălan Eugen Responsabil cu cadrele şi organizatoricul în BOB de la Banca Naţională.826 478 Bălan Elena Simpatizantă a mişcării comuniste în ilegalitate care a solicitat acordarea stagiului din 1929. CCP a hotărât menţinerea deciziei. majoreze pensia. în 1947 a fost 1954 comprimat din serviciu pentru atitudine duşmănoasă faţă de Partid. ca membru al PSD a 15. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.08. 4 828 459 Bălan Emil Membru de partid exclus pentru că: la alegerile din 1946 a făcut propagandă împotriva BPD. 2 827 3323 Bălan Elena (Gligor) Membră de partid care a solicitat să fie luată în evidenţa ilegaliştilor şi să i se 31. 2 203 . exclus din partid pentru că: având unele dificultăţi familiale. Originale. făcut politică titelistă. a 21. dată la care a dat adeziune la Partid. Original.05. a refuzat să muncească la Ministerul de Interne. 29.01.03. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1945. întrebuinţat metode de comandă faţă de 1953 membrii de partid. Original. Întrucât nu a făcut parte dintr-o celulă 1956 de partid. 1980 CCP constatat că nu îndeplineşte condiţiile stabilite.

Membru de partid exclus pentru provenea dintr-o familie de chiaburi. pentru care s-au primit note informative referitoare la activitatea sa dubioasă din trecut (a făcut parte dintr-o organizaţie comunistă pe care a denunţato Siguranţei. ră. 5 833 664 Bălan Gheorghe Alex.06. 1 204 . calitate 1954 în care a maltratat muncitorii. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.09.25. în calitate secretar de Poliţie. Originale. Originale. trecut în cadru disponibil. Original.830 457 Bălan Florea N. 1951 1 831 63 Bălan Gheorghe Membru de partid. a fost informator. alte abateri). comandor. faptă pentru care a fost decorat. a fost un instrument opresiune al burgheziei. fost comandant secund la Flotila 4 Bombardament Tecuci. moşier în comuna Izvorul Mare. jandarm. că ca de de 1. 19461947 10 832 656 Bălan Gheorghe Membru de partid exclus în 1958 pentru că a activat în organizaţia legiona. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în 1937-1942 a fost logofăt de 10. a urmat un curs de spionaj la Odessa.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. 29. 24. Originale. Originale. 5 837 667 Bălan Gheorghe P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1939 a făcut politică cuzistă. 3 205 . membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la şedinţe şi alte manifestări legionare. Întrucât nu a avut activitate deosebită la cuzişti şi a fost sincer la primire. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.10. 1963 4 835 3029 Bălan Gheorghe I. 5 836 666 Bălan Gheorghe N. exclus din Partid pentru că: a fost prins că a sustras lână din magazia CAP. 1950 reconfirmată de CCP în 1954. 5.834 665 Bălan Gheorghe I.02. alte abateri. alte abateri.05. 10. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a fost conducător legionar. Secretar al Comitetului de partid al CAP. Originale. a încercat să-şi procure acte fictive pentru 1969 a se angaja la Combinatul chimic din Craiova. Întrucât recunoscuse faptele la 1962 încadrare.09. Locţiitor şi instructor politic la UM 01401 Tecuci.

4. Originale. Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate duşmănoasă faţă de Uniunea Sovietică şi clasa 19. exclus pentru că: era un element viciat. Şef al postului de miliţie din staţia CFR Vatra Dornei. 12 840 2890 Bălan Ioan Membru al Comitetului judeţean de Partid Vlaşca. alte abateri. cercetat pentru că: în deplasările sale pe teren lua brânză şi ulei de la ţărani fără să le plătească. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1948 1 841 669 Bălan Ion Membru de partid exclus pentru că a 19. 1 206 .07. membru de partid 27. a încercat să siluiască pe Maria Niculescu. reconfirmată de CCP în 1960 (de două ori) şi 1962. membră UTM. a avut alte abateri similare. Original. Originale. muncitoare.08. 4 839 2603 Bălan Grigore C. pe care a dus-o într-o casă de moravuri uşoare. făcut parte din organizaţia legionară.09.09. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.838 668 Bălan Gheorghe S. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 beţiv şi scandalagiu. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

şcolară. Membru de partid exclus pentru că a fost francmason.09. locotenent-colonel. 1963 10 844 572 Bălan Ion I. CCP a hotărât clasarea cazului. iar el şi-a retras apelul.04. Originale. Membru de partid exclus în 1977 pentru că. 1977 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.842 3033 Bălan Ion Comandant al Batalionului de grăniceri Constanţa. Întrucât în ilegalitate nu a fost 1964 membru al Partidului. Originale. reconfirmată în 1966. Hotărâre reconfirmată în 1978. (Jean) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1938. Originale.07. Referinţe semnate de Neculai Prosan şi Constantin Cîmpeanu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. 29. 1. CCP a hotărât clasarea cazului. şalupa doi „fugari”. 47 845 3148 Bălan Ion Şt. în calitate de profesor suplinitor. 3 843 670 Bălan Ion C. 1980 Întrucât sancţiunea i-a fost retrasă. a avut abateri de la disciplina 23. membru de partid exclus pentru că prin portul Mangalia au reuşit să evadeze cu 25. 23 207 .01. menţinerea deciziei. Originale.

1975 4 848 3356 Bălan Mihai Membru de partid exclus care a solicitat reprimirea în Partid. Originale. Galaţi. 5 849 575 Bălan Moise Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost şef al lagărului de evrei din Str. 2 847 3130 Bălan Marin S. Originale.846 573 Bălan Marin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte 29. Preşedinte al Cooperativei de consum Ştefan cel Mare. judeţul Ialomiţa. 1950 1 208 . 5. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Constanţa al PCR.01.07. Războieni. dintr-o unitate care a luptat împotriva 1953 partizanilor. alte abateri. 23. În 1975 decizia a fost menţinută. Originale. alte abateri. Original. CCP a retrimis cererea spre rezolvare 1980 Comitetului judeţean Suceava al PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. şi-a bătut soţia.01. copie. membru de partid exclus întrucât: a fost judecat şi condamnat pentru lipsă în gestiune. avea rude în străinătate. alte abateri.

aceeaşi atitudine o avea şi după 23 august 1944. pe nedrept de conduită imorală. Original.850 2875 Bălan Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului antonescian a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori. a încălcat instrucţiunile CC al 1956 PMR privitoare la alegerile în BOB. Originale. Bălan Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1941 a făcut parte din organizaţia 17. propună excluderea lui şi din sindicat. alte abateri. Activist al Comitetului raional de PMR Lehliu. Comitetul de Partid al Capitalei să verifice întreaga organizaţie de partid.11. 3 853 2/1972 Bălan Olimpia Merceolog principal la ISCE „Chimimport”. dovedită şi în alte cazuri. legionară. membră de partid care a solicitat înlăturarea unor documente din dosarul său personal în care era învinuită 13. iar solicitarea neîntemeiată. 13 209 . Copie.03. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Comitetul de Partid al Capitalei să 31.01. exclus din Partid în 1951 pentru că: a fost condamnat penal pentru 20. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fals în acte. a 1947 atras atenţia organizaţiei de partid de la fabrica Herdan pentru lipsa de vigilenţă arătată cu ocazia primirii lui în Partid. 1972 CCP a stabilit că acuzaţiile care i se aduceau erau reale. 2 851 576 1 852 577 Bălan Niculae M. alte măsuri. Originale.12.

Membru de partid exclus în 1953 pentru că: a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (Jandarmerie).10. 1 857 660 Bălan Petru P. Membru de partid exclus în 1954 pentru că: fiind stăpânit de viciul beţiei. Ofiţer la Miliţia regională Ploieşti. Originale. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a colectat ilegal de la cetăţeni 1956 ţuică. i s-a permis să activeze în organizaţiile de masă. a săvârşit abateri de la disciplina şi „morala 26. alte abateri.854 657 Bălan Petrache I. Legionară. 1955 13 855 658 Bălan Petre V. 1955 CCP a hotărât: menţinerea deciziei. 1 210 . pe care o specula. Secţia Anchete.04. 3 856 659 Bălan Petru Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din PNL. de partid”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1963. 1966 şi 1976. Original. Originale.03. Original. 5. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 17. exploatatori. FRN şi Mişcarea 19. a aderat la „secta” penticostală.

Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 211 . raionul Murgeni. 4 861 628 Bălan Stelian L. avea maşină de bătut porumb. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Ploieşti. exclus în 1951 pentru că: a întreţinut legături cu şefii legionari. alte abateri.858 661 Bălan Sava Secretar al organizaţiei de bază din comuna Berezeni. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 27.1960 lor. împotriva populaţiei civile şi a partizani. GAC.11. 1951 1 860 663 Bălan Stanciu C. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Scorţoasa. Original. Originale. exclus din Partid în 1953 pentru că: a stricat o pompă şi un motor ale GAC. 1 859 662 Bălan Stan Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Jandarmerie. de pe front a adus în ţară obiecte jefuite. a făcut speculă cu cereale şi băuturi. regiunea Bârlad. Original.10. raionul Beceşti.04. pe 1954 care o închiria. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost subofiţer în armata burghezo-moşierească. 5. contribuind la asuprirea ţărănimii sărace.08. în 1956 1947 a fost arestat pentru furt. 15. nu a tot pământul la 20. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

311 (vol. CCP a hotărât anularea deciziei. Cadre a CC al PMR să adâncească 1955 cercetările. I-II) Bălan Ştefan Gh. Membru de partid exclus în 1952 pentru că până în 1949 a exploatat munca 17. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca 11. 1 15/1955.04. Originale. lipsă în gestiune. Originale.02. în 1958 a fost condamnat penal pentru 29. fotografii. salariată a 12 pescari.862 2891 Bălan Ştefan Profesor la Politehnica Bucureşti. însă a propus Secţiei de 23. membru de partid nu a fost activ. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. broşuri. I 863 (vol. 11 865 629 Bălan Ştefan I. Copie. a participat la incendierea sinagogii de pe strada Căuzaşi. Preşedinte al Sfatului Popular al Capitalei. membru de partid verificat pentru suspiciunea că ar fi fost legionar. 1947 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. membru de partid exclus pentru că: a fost legionar.11. Originale. I) 15/1955. vol. vol. CCP stabilit că sesizările erau neîntemeiate.05. Original. II) 864 630 Bălan Ştefan I. reconfirmată în acelaşi an. Idem. alte abateri. copii. 1 212 . II 115 (vol. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a făcut parte din Jandarmerie. fotografii.

12. copii. Hotărâre reconfirmată în 1955 şi 1960.07. membru de partid cercetat pentru că a săvârşit abuzuri şi ilegalităţi. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a 14. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat pentru perioada războiului. regiunea Iaşi. Original. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară „Mănunchiul de prieteni”. jefuit populaţia civilă. CCP a clasat cazul. Originale. 1 867 610 Bălan Vasile Director al Contabilităţii la Ministerul Afacerilor Externe. Originale.08. 1962 6 869 5 Bălan Viorel Primar al comunei Băneasa. 13. 5.12. a luat parte la manifestări legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1951 cerut să fie scos din postul deţinut.866 627 Bălan Teodor Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sculeni. Originale. 1977 30 213 . şi a adus daune muncii politice. 1. Întrucât acuzele nu s-au verificat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a făcut politică legionară. 22 868 609 Bălan Vasile M.

membru de partid sancţionat cu „mustrare” pentru că şi-a pierdut carnetul de partid.09. menţinerea deciziei. 9. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. iar CCP a clasat cazul. 1970 3 214 . Originale. Originale. 1982 CCP a propus.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. societate. Asistent universitar la Facultatea de Filologie din Craiova. 5 871 759 Bălaşa Savu Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. 5.870 3423 Bălaşa Ion Membru de partid exclus pentru comportare reprobabilă în familie şi 30. membru de partid cercetat pentru că într-o scrisoare anonimă era acuzat că a săvârşit abuzuri şi ilegalităţi cu prilejul renovării locuinţei personale şi 24. 1971 Comitetul judeţean Dolj al PCR a hotărât excluderea lui din Comitetul orăşenesc de Partid.04.12. 18 873 3035 Bălaşa Titus A. Originale. 37/1971 a organizării nunţii fiului său. Originale. l-a sancţionat cu „vot de blam” şi l-a destituit din funcţie. 1960 4 872 Bălaşa Ştefan Preşedinte al Cooperaţiei de consum din Calfat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a propus. judeţul Dolj. a violat domiciliul unei femei. Originale.874 3122 Bălă Dumitru Membru de partid exclus pentru că a ultragiat şi lovit pe unii cetăţeni din comuna Scăeşti. 8 876 868 Bălă Marin I. nu i se lua pensia”. a fost condamnat penal. menţinerea deciziei. fapte 1974 pentru care a fost condamnat penal. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1957-1958. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.09.06. Originale. din buzunarul unui coleg suma de 600 lei. a sustras 10. iar în 1972 17. 1 215 . 3 875 867 Bălă Emil M. Originale. 1980 CCP a propus. faptă pentru care 27. menţinerea deciziei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a 10. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. 3 878 870 Bălăban Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a declarat că s-a înscris în Partid „pentru a 27. fost înscris în organizaţia legionară. Originale. 5 877 3330 Bălă Nicolae Membru de partid exclus pentru că a întocmit pontaje fictive.02.10. în timp ce era elev la Şcoala de Partid de 6 luni din Craiova. reconfirmată în acelaşi an.

reconfirmată în 1965. pe care a înţepat-o cu cuţitul şi a 1963 încercat să o violeze. pentru a-şi atinge scopurile carieriste. Bucureşti. Culiţă.03. s-a folosit de elemente legionare. reconfirmată în acelaşi an (de trei ori). membru de partid exclus pentru că: tatăl său a avut 8 ha de pământ. s-a dus noaptea la Floarea 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Secretar al Comitetului de secţie sindicală. Originale. la locurile sale de muncă a dat dovadă de „indisciplină şi liberalizm”. cerere respinsă. 6.879 380 Bălăceanu Constantin D. lucrând anarhic. în 1960 şi 1961. 4 880 379 Bălăceanu Constantin M. nu a respectat secretul de stat.09. fiind lipsit de vigilenţă. Originale. alte abateri. 1959 228 216 . Ulterior a fost reprimită în Partid şi a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. fotografii. s-a ocupat cu negustoria şi a exploatat braţe de muncă. 1956 6 881 49 Bălăceanu Gabriela (Pop) Proiectantă la IPROMET. 6. membră de partid exclusă pentru că: s-a dovedit a fi un element dizolvant. intrigant şi anarhist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. împreună cu alţi doi inşi. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că.

alte abateri. Originale. Originale. 6 883 Bălăceanu Ion Membru de partid exclus pentru că. în 1945 a fost condamnat pentru furt de la CFR.04.1958 meiate. 21. 14 884 376 Bălăceanu Ion Membru de partid exclus pentru că: era fiu de negustor de cereale. 43/1952 adus soţia să facă figuraţie şi a decontat 1952 sume fictive. 1951 1 885 377 Bălăceanu Ion Membru al Comitetului executiv al Uniunii Sindicatelor Textile. Originale. 2. 1956 4 217 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. şi-a 15. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. în 1938-1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de foşti moşieri. Original.03. exclus din Partid pentru că: a fost legionar.01.01. în calitate de şef al Serviciului dublaj de la Studioul de film „Alexandru Sahia”. Titularul dosarului nu a făcut apel.882 378 Bălăceanu Ioana Maria P. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. în trecut a votat cu PNL. a fost simpatizant legionar. 2.

trimis la studii în URSS. Originale. reconfirmată în 1960. copie. nu şi-a declarat întreaga suprafaţă de teren arabil. 13. responsabil al Secţiei Economice a CC. Comerţ a CC al PMR a sesizat următoarele: în 1941 a fost detaşat de la BNR la cabinetul lui Ică Antonescu. a avut 1957 legături cu unii chiaburi. Bălăceanu Nicolae N.886 375 Bălăceanu Ion P.07. a întreţinut relaţii cu diferite femei. Original. şi-a însuşit cereale din uiumul morii de stat. 9. unde s-a dovedit 1949 a fi duşmănos Uniunii Sovietice. 1953 3 218 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid cercetat în urma cererii Secţiei Cadre a CC pentru că: în 1947 a fost arestat şi deţinut la Bacău pentru atitudini şovine. Finanţe. după 1944 a fost. în 1948 a fost 26. membru în Comitetul judeţean PMR Ilfov. Hotărâre menţinută de CCV în 1950. leneş la învăţătură şi imoral. legătura sa superioară fiind Remus Koffler. la compartimentul Verificarea gestiunii timbrului. consilier economic la Washington şi ambasador în Argentina. 7 887 2600 3 888 Bălăceanu Petre Preşedinte al Băncii Populare Române. s-a purtat brutal cu cetăţenii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid cercetat pentru care Secţia Plan. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular al comunei Filiaşi. alte abateri. Originale. succesiv.07. CCP a hotărât clasarea cazului. de la care a luat alimente şi băutură. a fost detaşat la Fabrica „Saturn”. ca director de românizare. perioadă în care s-a apropiat de 29/1953 Partid.06.

889 2999 Bălăceanu Toader Gh. 3 219 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. a participat la manifestaţii legionare. 28. Fără decizie. nedemnă în familie. 1961 Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică. 1980 CCP a propus. pentru care a fost condamnat penal. Originale.03. fapte pentru care a fost trimis 1968 de mai multe ori în judecată.11.07.09. Originale. Originale. satul Schitu-Frumoasa. scandaluri. a ascuns faptul că socrii săi au luat parte la manifestările duşmănoase care au avut loc în 1946 în 14. a avut comportare 31. Membru de partid exclus pentru că era un om necinstit. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 4 890 3305 Bălăceanu Victor Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit abuzuri în muncă. Membru de partid exclus pentru că: pe când era elev. Originale. Hotărârea a fost menţinută. 5 892 448 Bălăiţă Mişu N. copii. menţinerea deciziei. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului regional PMR Bacău. CCP a retrimis cazul Comitetului 1979 judeţean PCR Prahova. prins cu furturi de lemne din pădure şi care provoca 19. 3 891 3365 Bălăiţă Adriana Persoană care a solicitat primirea în Partid.

copie.09. a fost decorat. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 31.03. Fără decizie. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute.Nicolai Persoană care a solicitat primirea în Partid. 3 897 3306 4 220 . în calitate de comandant de pluton de mitraliere pe frontul antisovietic. Bălănescu Costică Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1922. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944.893 449 Bălăiţă Vasile Membru de partid exclus pentru că a 23. înşelăciune. 4 895 3366 Bălăiţă Viorel .11. Originale. activat în organizaţia legionară. împotriva partizanilor. 1980 CCP a hotărât respingerea cererii. 2 896 3191 Bălălău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals şi 23. 28.12. Original. 4 894 450 Bălăiţă Vasile G. în 1957 1932-1938 a făcut politică liberală. în 1940 a luat parte la şedinţe legionare. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. a luat parte la lupte 13. menţinerea deciziei. Originale. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1979 Comitetului judeţean PCR Prahova.05. 1977 CCP a propus.

1 899 77 Bălănescu Emilian Director în Ministerul Economiei Forestiere. 1 221 . în 25.898 98 Bălănescu Edgard Membru de partid exclus pentru că: în 1928-1933 a făcut studii militare în Germania. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1966 şi 1970.09. 14 900 2892 Bălănescu Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sântuholm. Original.09. complicitate cu un lucrător de la cadre.06. a luat parte la războiul de jaf 27. s-a 1948 opus expunerii tabloului lui Petru Groza în localul Frontului Plugarilor. 1950 a avut atitudine duşmănoasă faţă de regim. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Legionară şi a luat parte la Rebeliune. Copie. membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a dus activitate legionară. şi cotropire împotriva Uniunii Sovietice. 1964 faptă pentru care a fost condamnat penal. în 1960 şi-a distrus dosarul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din Mişcarea 16.

Originale.04. apoi conferenţiar la Facultatea de Filosofie a Universităţii „C. experienţă şi de pregătire politică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. responsabil al şcolilor de cadre ale CC al UTC (1947). iar în 1960 i-a fost retrasă calitatea. în timp ce era conferenţiar la Catedra de Psihologie a Universităţii Bucureşti şi şef de secţie la Institutul de Psihologie al Academiei RPR. pentru că la primire a ascuns faptele săvârşite în ilegalitate şi pentru că în activitatea de după 23 august 1944 s-a dovedit a fi un element linguşitor faţă de şefi şi neprincipial faţă cu colegii de muncă. Parhon” din Bucureşti. În 1962. pe motiv că la data săvârşirii actelor încriminate era tânăr. care au fost respinse. iar de 1954 atunci a dus o activitate pozitivă. CCP a hotărât.I. întrucât în ilegalitate a sprijinit acţiunea fracţionistă din Comitetul regional de Partid Iaşi. În 1956. (Rozenzweig Arnold) Membru de partid în ilegalitate. menţinerea deciziei. a luat parte la omorârea Elenei Gavrilescu. lipsit de 15. provocată de Eugen Brauner. cercetat pentru că: a făcut mai multe cereri de a fi primit în Partid. 16 222 . În 1958 a fost încadrat în Partid. s-a luat hotărârea că organizaţia de bază poate săl primească în Partid pe baza activităţii depuse.901 2759 Bălănescu Ion N.

Originale.06. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 5 223 . în 19271946 s-a ocupat cu negustoria. în 1940-1941 a fost în anturajul elementelor legionare.06.902 97 Bălănescu Petre N. 5 903 96 Bălănescu Radu P. legionară. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din organizaţia 17. a luat parte la războiul antisovietic.10. membru de partid exclus în 1959 pentru că: a avut manifestări mistico-religioase şi idealiste. neglijenţă în serviciu. 3.11. 1960 6 905 94 Bălănescu Tache N. Originale. 2 904 95 Bălănescu Sandu V. Inspector metodist cultural la Secţia învăţământ şi cultură de pe lângă Sfatul Popular raional Târgu Lăpuş. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru 12. reconfirmată în 1957. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1918-1920 a luat parte la reprimarea revoluţiei ungare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

element afacerist. sancţionată cu „vot de blam cu avertisment” în 1953. Originale. a vândut grâu 1948 la preţ de speculă.06. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Muereasca. ca pontator a luat mită de la muncitori. a fost omul conducerii. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. din 1933. s-a dovedit a fi necinstit.11. Originale. Original. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. a participat la manifestări legionare. ca preşedinte al CAP din comuna 29. Original. 5 907 93 Bălănescu Victor Activist la judeţeana PMR Râmnicu Sărat. judeţul Vâlcea. care să-i fie trecută în cartea de evidenţă.906 2893 Bălănescu Vasile Preot. 1954 1 909 91 Bălăngeanu Gruia Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost legionar activ. Pentru că sancţiunea era prea mare. pentru că: a refuzat sarcinile încredinţate. exclus din Partid pentru că: în timpul grevei de la Atelierele Griviţa. a luat parte la războiul antisovietic.07.09. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea ei cu „admonestare scrisă”. 1955 1 224 . reconfirmată în 1985. 1951 3 908 92 Bălănescu Victoria (Mateescu) Şefa Sectorului Cultură Fizică şi Sport de la Comitetul raional de Partid „Griviţa Roşie”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2. mergea să se plimbe cu bărbaţi. 7. s-a ocupat cu afacerile.

10. 3 225 . s-a căsătorit cu 1958 fiica unui chiabur expropriat. 23/1958 Partid „Ştefan Gheorghiu”. întrucât apelantul a decedat. Originale.05. copii. era un 1965 element beţiv.2653 910 (vol. după 23 august 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru a le expune „situaţia reală”. 1944 s-a înscris în PNŢ. În 1958 i s-a respins cererea de revizuire a situaţiei sale de partid. 1948 CCP a hotărât sancţionarea cu „vot de blam”. 13 (vol. I) 43Profesor la Şcoala superioară de 17. la care să fie chemat şi Gheorghe Gheorghiu-Dej. I-II) Bălănică Marin Membru de partid cercetat pentru că 17. Membru de partid exclus în 1965 pentru că: a fost condamnat penal pentru 13. II) 911 90 Bălănică Ştefan V. fals în acte publice şi delapidare. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. cerându-i-se să muncească pentru reabilitare. Originale. În 1960 a mai făcut o cerere.07. 89 (vol. Originale. 6 912 89 Bălănoiu Damian C.12. clasată însă în acelaşi an. membru de 1958 partid exclus pentru că a fost de acord cu ideea lui Eugen Genad şi a lui Constantin Moflic de a de a organiza o consfătuire a foştilor ilegalişti. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. la căderea din 1943 are purtare slabă.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Credinţă” şi „Serviciul Credincios”. 2 914 121 Bălărie Voicu I. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a luat parte la manifestări legionare. 5 917 349 2 226 . membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a fost decorat cu ordinele „Bărbăţie şi 16. activat în organizaţia legionară.01. în 1943 a urmat o şcoală militară în Germania. Membru de partid exclus pentru că a 31. Bălăşan Petru N. Original. 1951 1 916 761 Bălăşel Dumitru Gh. Membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 26. lucra.07. Originale.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei.913 122 Bălănucă Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost informator şi şef al Biroului de mobilizare din întreprinderea în care 16. Original. 4 915 760 2.06. Bălăşoiu Alexandru Activist la Comitetul Plăşii PCR Roşiorii de Vede. pe frontul antisovietic a avut o 1953 comportare brutală faţă de ostaşi. Original. clasa 1951 a III-a. organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut prelucrarea cazului de către organizaţia de bază. Originale.04. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Întrucât sancţiunea a fost transformată în „mustrare”.918 3074 Bălăşoiu Emil Secretar al Comitetului executiv al Consiliului Popular orăşenesc Novaci. 6 919 2828 Bălăşoiu Gheorghe Membru partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că nu a controlat personalul din subordine în privinţa avutului obştesc. 1 227 . membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste. în comuna Topraisar a 1952 organizat o comisie de judecată a chiaburilor.08. 1983 5 920 350 Bălăşoiu Vasile Fost instructor al Judeţenei Frontului Plugarilor Târnava Mare. descompus moral şi străin de interesele 1950 Partidului (corupt.07. copie. CCP a hotărât clasarea cazului.05. Originale. 1972. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din partid pentru că: a dat un chiabur din comuna Filimon Sârbu pe mâna a doi tractorişti. care l-au bătut 13. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. până ce a murit. 1 921 351 Bălău Traian Instructor la Judeţeana PMR Constanţa. care au fost terorizaţi de către utemişti. beţiv şi afemeiat). membru de partid exclus pentru că era un element 30. hoţ. 1.05. iar apelantul s-a declarat mulţumit.

13 924 676 Bălăuţescu Constantin C. Membru al BOB de la UCECOM Tecuci. în 1941 s-a angajat în poliţia antonesciană şi a luat şperţuri. faptă pentru care a 1960 fost condamnat penal. unde a avut funcţii. a luat mită pentru a elibera unor persoane acte false 14. reconfirmată în 1961 şi 1966. 2 925 641 Bălcăceanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: era un element exploatator (a folosit 15. a 1953 făcut parte din PSD. muncitori sezonieri în agricultură). CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 923 675 Bălăuţă Teodor-Paul P. 2 228 . Originale. Original.07. în calitate de funcţionar la CFR. Membru de partid exclus pentru că în calitate de şef al unui depozit de materiale de construcţii din Ploieşti şi-a 16. parte la manifestaţii ale organizaţiei 1956 legionare.09.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că. însuşit o cantitate de ciment. în vederea pensionării.09. Originale. exclus din Partid pentru că: în 1936-1937 a fost simpatizant şi a luat 19. faptă pentru 1965 care a fost condamnat pentru delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.922 674 Bălăuţă Gheorghe C. CCP a propus menţinerea deciziei.

asupra comportării sale morale. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. o ajute să ocupe un post. 5 927 645 Bălcescu Mihail Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 27. cântat. fapt pentru care a fost arestat de Securitate. a 31. 3 229 . Fost instructor al Comitetului regional al T. dând ocazia la diferite comentarii. Original. Originale. În 1957 s-a constatat că motivele de excludere au fost neîntemeiate. (Petre) Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a trăit în anturajul unor elemente foste legionare.03. 1 928 2755 Bălcuş Maria S. în public. ca gestionar a avut lipsă în gestiune. drept pentru care s-a hotărât reîncadrarea ei în Partid ca membru nou. reconfirmată de CCP în 1956. având atitudine ostilă faţă de regimul democrat-popular. pentru a-şi 1947 câştiga existenţa. în plin restaurant. acţiuni împotriva partizanilor şi a fost 1951 decorat. şi s-o îndrume către o organizaţie de masă în care să muncească pentru reabilitare. iar organizaţia judeţeană a primit sarcina să 16.10.P. membră de partid exclusă pentru că a întreţinut relaţii de dragoste cu mai mulţi indivizi.926 374 Bălcăceanu Petru P. alte abateri.12. Dâmboviţa. cântece 1950 reacţionare. împreună cu alţii. duşmănoase.

alte abateri.929 600 Băleanu Dumitru Responsabil al Secţiei Agitaţie şi Propagandă a Comitetului de Partid al comunei Văliuzg. cărora le făcea favoruri. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut legături cu chiaburii. în urma căruia un cetăţean a fost 30. iar 26. ţărănimea săracă o persecuta. Originale. 4 930 599 6 931 598 39 932 597 3 230 . fiind în stare de ebrietate. Originale. 1952 Întrucât era un bun muncitor stahanovist. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. tăiat cu cuţitul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1962.03.04. regiunea Craiova. raionul Strehaia.05. Decizie similară din 6.22. Ofiţer de Miliţie. membru de partid exclus în 1954 pentru că în timpul dictaturii antonesciene a fost comisar.1953. Băleanu Vasile Gh. pe care le-a favorizat la scăderea cotelor. exclus din Partid în 1962 pentru 27. Originale. 1964 şi 1967. Bălescu Emil Preşedinte al Sfatului Popular comunal Siliveşti. Originale. Preşedinte al Comitetului de Partid de la Întreprinderea Energo-construcţia Doiceşti. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ajutor de poliţie. că în 1940-1941 a făcut parte din 1962 organizaţia legionară. a avut 1953 abateri de la morală cu diferite femei şi fiice de chiaburi.01. Bălescu Dumitru P. împreună cu alţii a provocat scandal. exclus din Partid pentru că la un bal.

1973 8 935 594 Bălhăceanu Gheorghe Preşedinte al Comitetului Provizoriu al plasei Pătârlagele.03. şia urmărit scopurile personale.933 3295 Bălescu Ioan I. 2 936 608 Bălineanu Mihai Membru de partid exclus pentru că: intrat în Partid prin unificarea cu PSD. Originale. în posturile avute a 1953 sustras bunuri şi şi-a însuşit banii statului. 2 231 .11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. elemente necinstite. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din conducerea cooperativei „Voinţa Socialistă”. CCP a clasat cazul. a susţinut 13.12. 7. activitate legionară. şi să i se acorde stagiu în 21. Original. 1979 Întrucât nu îndeplinea condiţiile cerute şi şi-a retras apelul.06. Partid din 1943. (Ion) Membru de partid care a solicitat să i se recunoască activitatea de simpatizant al clasei muncitoare şi de luptător antifascist. Originale. 6 934 1099 Bălev Staniu (Vîliu Stan) Cetăţean bulgar care a solicitat relaţii despre activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România în perioada 1927-1935. copie. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut 20. Original.

07. 2 938 Băloi Aurel Membru de partid care a solicitat să fie primit în audienţă la Petre Lupu. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. S-a discutat cu el la sediul Comitetului orăşenesc PCR Orşova. 67/1977 cu care a indicat neajunsuri în 1978 administrarea localităţii. 12. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. CCP a propus. menţinerea deciziei. Băloiu Constantin V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar pe viitor să nu se mai dea curs solicitărilor sale. pentru a-i sesiza unele probleme. întreprinderii şi a încurajat specula. ca membru al UTM şi-a neglijat sarcinile. I s-a explicat că rezolvarea lor nu este de competenţa CCP.937 604 Bălineanu Transivol Director al Şantierului Naval „7 Noiembrie” din Galaţi şi al Şantierului Naval „Viitorul” din Brăila. Băloi Floarea Membră de partid exclusă în 1975 pentru că s-a căsătorit cu un preot. 11 939 3221 3 940 526 7 232 . Original. a adus daune 26. prilej 14. CCP a hotărât să claseze cazul. 1953 Întrucât era un muncitor format în producţie. Originale. recomandându-i-se ca. să se adreseze organizaţiei de bază. membru de partid exclus pentru că: a angajat elemente duşmănoase. preşedintele CCP. Originale. pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. 1953 În 1958 sancţiunea i-a fost ridicată. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era de origine chiabură.01. Originale. în 1947 s-a înscris în PSD. Totodată.08.04. dat fiind că a mai adresat şi în trecut solicitări neîntemeiate. 30.

Copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că era bolnav de „schizofrenie paranoidă”. pe care l-a muncit în dijmă. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. copie. a trimis carnetul la Comitetul municipal de Partid 23.01. Originale. 1951 În 1958 CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru de partid. 4 233 . 10. Originale. CCP a hotărât excluderea lui din partid. Marinescu”. a avut atitudine şovină şi antisemită. Bucureşti. 1948 1 944 3372 Băltăreţu Corneliu C. 11 942 180 4 943 2874 Băltăceanu Marcel Responsabil al Secţiei organizatorice a organizaţiei de bază MICA. CCP a propus. Gh. alte abateri. menţinerea deciziei. 9. Băltăceanu Dumitru C. alte abateri. A fost internat la Spitalul clinic „Dr. legionare. Hotărâre reconfirmată în 1960. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNL.08.941 527 Băloiu Ion I. sub influenţa căreia a refuzat să mai activeze pe linie de partid. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a luat parte la acţiuni 27. a avut 10 ha de pământ. în 1947 s-a înscris în PSD. iar apoi a cerut să plece 1981 definitiv din ţară.01. pe motiv că suferea de „delir de persecuţie”. membru de partid cercetat pentru că a luat parte activă la acţiunea trădătoare organizată de elementele duşmănoase regimului pentru schimbarea conducerii vechi de la Societatea MICA. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.

02. Originale. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: provenea dintr-o familie de foşti exploatatori şi politicieni burghezo. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost şef de post de jandarmi. 26. Original. menţinerea deciziei. 1946 a deschis un restaurant şi a 1950 exploatat braţe de muncă. 1979 CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 947 712 Băltăţeanu Grigore V.10.06. Întrucât a muncit pentru reabilitare.01. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor. 1 946 3292 Băltăreţu Miron Membru de partid exclus în 1958 pentru că în calitate de şef de restaurant şi-a însuşit bani şi produse din gestiune. 4 948 444 Băltean Gheorghe Gh.945 713 Băltăreţu Ioan C.10. exclus din Partid pentru că a făcut beţii repetate şi a avut relaţii imorale cu fiica unui chiabur. Originale. faptă pentru care a fost condamnat penal. Originale. în 14. alte abateri. 1959 4 234 . moşiereşti. 5. Bîlteanu) Instructor al Comitetului PMR Mehadia. 1959 CCP a hotărât transformarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. (Bălteanu.

1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2.07. Originale. unde în organizaţia de 1948 partid au pătruns elemente dubioase.02. 1959 4 950 2873 Bălteanu Gheorghe Responsabil al Secţiei de cadre de la Judeţeana PMR Ilfov.08. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare” şi scoaterea din funcţia deţinută. a fost lipsit de vigilenţă în cazul 30. Originale. 1 951 708 Bălteanu Gheorghe D. Copie. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ şi PNL. 22 952 470 Bălteanu Ioan I. Membru de partid exclus pentru că a 14.949 709 Bălteanu Aron Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid cercetat pentru că: nu a verificat angajaţii Secţiei şi nu a luat măsuri pentru curmarea atmosferei de mahalagism şi intrigă. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a activat în organizaţia legionară.11. 1959 4 235 . Plăşii Brăneşti. Originale. D. făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. afaceriste şi duşmănoase.

care a solicitat rezolvarea situaţiei lui de partid. urmând ca problema stagiului să fie 29. Originale. când a fost încadrat în Divizia „Tudor Vladimirescu”. alte abateri. şef al Direcţiei Cadre din Direcţia Generală Politică a MAI. Original. tatăl său a făcut politica tuturor partidelor burgheze. 3 954 469 Bălteanu Petre Membru de partid exclus întrucât în calitate de casier a comis acte de 19. iar în 1952 a fost arestat pentru activitate duşmănoasă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4.02. În 1950 CCP a propus să i se recunoască vechimea în Partid din 1943. colonel. un frate al său a făcut politică legionară.10.953 2815 Bălteanu Mihail (Bălţeanu / Colcher) Membru de partid din ilegalitate.11. necinste. 6 955 468 Bălteanu Raul Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de patron frizer. când s-a întors în ţară. 1954 1 236 . rezolvată atunci când va putea să-şi 1949 procure documentele care să confirme calitatea de membru al PC(b) al Uniunii Sovietice şi data încadrării. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid cu începere din 1949. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut atitudini şovine. Originale. pentru care a fost condamnat 1965 penal.

1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 957 467 Bălteanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic.956 2816 Bălteanu Rita Membră de partid care a făcut apel împotriva deciziei de acordare a stagiului din 1943. alte abateri. l-a vândut la suprapreţ. solicitând acordarea lui din 1938. I s-a răspuns că CCP nu eliberează asemenea adeverinţe. Original. în alegeri a făcut propagandă duşmănoasă 1952 împotriva Partidului. a solicitat o adeverinţă din care să rezulte continuitatea sa în mişcarea revoluţionară şi antifascistă pentru perioada 1 septembrie 1944-mai 1949.12. În 1967. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Vaslui la distribuirea porumbului către 1948 ţărani. în calitate de trimis al Prefecturii 15. pentru revizuirea cuantumu1950 lui pensiei.06. Original. Copie. când a fost decorat şi avansat în grad.05. CCP a propus acordarea stagiului din 1938. 12 958 2934 Bălteanu Vasile Secretar al Tineretului Progresist Vaslui. iar 19. 1 959 462 1 237 .15. 27. iar cu banii a făcut chefuri. Originale. după 23 august 1944 a făcut politică liberală. băcănie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1958. Băltescu Elena Membră de partid exclusă pentru că din 1946 era chiabură şi deţinea o 18. membru de partid exclus pentru că.

18. Original. Originale. de partid exclus pentru că a întocmit acte 1980 de decont fictive. Original. membru de partid exclus pentru că 19. 4 962 484 Băltoiu Elefterie Şef al Biroului spaţiu locativ în Bucureşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. din fostul judeţ Roşiorii de Vede. Originale. membru 31. 57 238 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1945-1948 s-a ocupat cu 1951 specula. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost 19. decorat.08. era abuziv şi avea viciul beţiei. Originale. 1 961 485 Băltoiu Constantin (Bălţoiu) Membru de partid exclus în 1960 întrucât a fost condamnat penal pentru 10. 1957 reconfirmată în 1960 (de două ori). neglijenţă în gestionarea banilor. în 1940 a participat la acţiuni legionare. în calitate de preşedinte al GAC Butculeşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 964 2709 Bălţatu Gheorghe Profesor la Institutul Agronomic din Iaşi.05. CCP a a clasat cazul. copii. cupuri ziare. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a avut băcănie şi cârciumă.960 461 Băltescu Marin G. fotografii.01. a făcut 1954 greutăţi GAC.10. 1 963 3343 Băltuţă Gheorghe Secretar al Consiliului judeţean de educaţie fizică şi sport Botoşani. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Original. 7. Membru de partid exclus pentru că în perioada guvernării legionare a luat parte 17.01. 3 969 483 Bălţoiu Nicon Membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu Costin Ionescu.12.06. 1 966 466 Bălţatu Simion Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat la o şcoală de specializare militară în Germania. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. alte abateri. Original. la manifestări cu caracter legionar. 1950 1 239 .07. 1954 1 967 711 Bălţăţeanu Iulian C. a fost de jandarm pe teritoriul sovietic. Originale. în 1948 a întreţinut legături intime cu o funcţionară de la închisoarea Târgşor. agent al Siguranţei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.965 710 Bălţatu Marin Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate fascistă. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că a tărăgănat întocmirea 31. care 13. 1950 alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. documentelor de primire în Partid. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. care ulterior a fost arestată. 1 968 460 Bălţoi Constantin D. 8. 1959 Întrucât a recunoscut acuza.

10. Bălulescu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară.02. reconfirmată în 1978. Originale. 3 971 3132 3 972 3232 5 973 3374 5 974 480 8. Originale. CCP a propus. CCP a propus. În 1977 decizia a fost menţinută. anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Bălu Stelian Membru de partid exclus în 1976 pentru că a fost condamnat penal pentru tentativă de înşelăciune şi fals intelectual. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Prahova al PCR. Originale. alte abateri. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. 27. 30. 1951 alăturându-se elementelor de dreapta.12.06.12. Membru de partid exclus pentru că: era un element duşmănos faţă de Uniunea Sovietică. menţinerea stagiului avut anterior. Originale. 1965 41 240 . Bălulescu Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. alte abateri. 24. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. după 23 28.970 479 Bălu Constantin C. august 1944 a intrat în PSD. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. Bălu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat pentru delapidare. Originale.

21 976 3371 7 977 502 2.12. Originale. tânăr care păştea oile pe un teren al CAP. 8 979 486 1 241 . biografia sa din perioada războiului antisovietic era insuficient verificată. 1947 a fost membru al PSD (Titel 1954 Petrescu). CCP a hotărât clasarea cazului. Băluţă Constantin Primar şi secretar al Comitetului comunal de Partid Ostrov. 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1961 şi 1970. judeţul Gorj. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. sancţionat cu „vot de blam” şi scoaterea din funcţiile avute. reprimindu-l în Partid.975 481 Băluş Ion I.01. a făcut afaceri cu lemne şi fân.03. Originale. iar apelantul s-a declarat mulţumit.06. Original. 1981 în funcţiile avute a folosit un stil de muncă necorespunzător. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a participat la manifestări legionare. copie. CCP a hotărât clasarea cazului. în 26. abateri. judeţul Tulcea. Întrucât şi-a retras apelul. Băluţă Nicolae Membru de partid exclus în 1949 pentru că: era un element afacerist. 1952 4 978 3389 Băluţă Ion Membru de partid exclus pentru că a sustras 12 stupi de la stupina IAS Găieşti. Întrucât Comitetul judeţean Gorj a 1981 revenit asupra deciziei. Originale. pentru că: a bătut un 23. Băluţă Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost condamnat pentru furt. alte 22.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

fost decorat. Odessa.12. Membru partid exclus pentru că: era stăpânit de viciul beţiei şi al jocurilor de 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. din comuna Traian. nu a dus viaţă de partid şi nu 1953 şi-a plătit cotizaţia.980 482 Băluţă Nicolae D. Originale.10. 7 983 2825 Bănăţeanu Vasile N. în timpul războiului antisovietic a luat parte la împuşcarea populaţiei civile din 12.06. fost condamnat penal pentru delapidare 1973 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 2 242 . Originale. Originale. judeţul Olt. Fost instructor la Comitetul raional PMR Vâlcea. Originale. în funcţia avută a muncit în dijmă pământul chiaburilor. 1962 şi 1966. A cerut să fie reprimit în Partid. ca membru a avut o slabă 1966 activitate. 16 981 3068 Băluţescu Haralambie Membru de partid exclus pentru că. noroc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1972 CCP a recomandat Comitetului judeţean de Partid Olt să îndrume organizaţia de bază să-i analizeze activitatea şi să hotărască asupra solicitării sale. a fost omul de încredere al generalului Bădescu. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a 28. 1960. reconfirmată în 1956. 4 982 3098 Bănărescu Virgil Membru de partid exclus pentru că a 27.

s-a dovedit a fi necinstit. Original. 16.05. Fiul pictorului Octav Băncilă. 1958 4 985 440 Băncescu Mihai Membru de partid exclus pentru că 19. membru de partid exclus pentru motive neprecizate. salariul primit. ca agent electoral a participat la bătăi. 1 986 2679 Băncilă Gheorghe Asistent la Şcoala ţărănească de Partid (1949-1950). apoi la Şcoala de Partid de 3 luni (1950-1951). faţă de cursanţi folosea 1953 metode de comandă.07. mergea la serviciu în stare de ebrietate. din 1928 a fost informator al Siguranţei. omorând mai mulţi oameni. a fost cuzist. în 1933 a luat parte la Congresul studenţilor legionari de la Craiova. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1953 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.09. Original. Original. 2 987 439 Băncilă Ion Andrei O. exclus din Partid pentru că: era nemulţumit de 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.984 441 Băncescu Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al unor organizaţii naţionaliste. 6. 2 243 .

cupuri presă. la dizolvarea organizaţiei de la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor. iar un altul a făcut în 1946 propagandă ţărănistă. Întrucât avea un frate arestat pentru 1954 sabotaj.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de corespondent al ziarului 1965 „Scânteia”. membru de partid exclus pentru că: în calitate de student.988 438 Băncilă Mircea Şef al Ocolului Silvic din Cugir. 6 989 433 Bănciulescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a avut atitudine duşmănoasă faţă de clasa muncitoare. Original. 28. Originale. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 17. 20 990 432 Bănciulescu Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1948 a fost corespondent al ziarului francez L’Equipe.12. postul avut a primit cadouri de la pădurari 1954 şi a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. 24.12. 1 244 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 991 212 Bănescu Aurelia Membru de partid exclus în 1953. trimis în 1948 la Praga. a 26. Originale. a făcut politică cuzistă şi a luat parte la acţiuni huliganice. reconfirmată în 1959 şi 1960. sprijinit direct elementele titeliste. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. a avut o comportare imorală. Originale.

el însuşi s-a ocupat cu 22. Membru de partid exclus pe motiv că: în trecut a fost jandarm. Original. a 1957 fost condamnat penal pentru neglijenţă în păstrarea bunurilor Armatei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.06.04.09. Originale. condamnat penal pentru fapte de 1954 necinste.992 213 Bănescu Constantin Preşedinte al CAP Cârliţa. membru de partid exclus în 1953 întrucât: a fost 10. şi avea doi fraţi „fugiţi” în străinătate. 8 245 . în timpul 22. 5 994 215 Bănescu Ion I. alte abateri.12. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1965 a fost reprimit în Partid. războiului antisovietic a luat parte la 1950 oprimarea populaţiei sovietice. negustoria. reconfirmată în 1956. 1 993 214 Bănescu David (Bercovici) Membru de partid exclus în 1950 pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. Originale. raionul Băneasa. Ofiţer responsabil cu aprovizionarea la Regimentul 1 Transmisiuni Bucureşti. membru de partid exclus în 1952 pentru că: soţia sa a fost simpatizantă legionară 25. 4 995 216 Bănescu Marcel M. regiunea Constanţa.

Copie. în 1941 29. 3 246 . i-a comunicat date eronate cu caracter 23.996 2877 Bănescu Marin Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a făcut parte din PNŢ.a. alte abateri. partid (a circulat cu motoreta pe 1977 drumurile publice fără să aibă permis ş. fiind vizitat de o rudă din SUA. CCP a hotărât menţinerea deciziei. duşmănos. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 1948 abateri. şi şi-a însuşit diferite sume de bani. a participat la manifestări legionare şi la 1948 Rebeliune. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02.).11. Originale. 1 997 217 Bănescu Milică Membru de partid exclus pentru că. 1 999 3169 Bănică Alexandru Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” în 1975 pentru că a comis abateri de la disciplina de 19. CCP a recomandat Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti recercetarea cazului.07. 1960 Întrucât acuzaţiile nu au fost dovedite. Copie. Originale. 2 998 2878 Bănică Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar tehnic pe lângă Comisia electorală a BPD a comis falsuri 13.10.

alte abateri.1000 542 Bănică Constantin T. în funcţia 22. 1953 2 1003 211 Bănică Ion C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. avea viciul beţiei.06. CCP a 1959 hotărât clasarea cazului. În 1962 hotărârea de excludere a fost confirmată. membru de partid exclus în 1951 pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte dintr-o companie de poliţie.02.04. 25. 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât a renunţat la apel. subordonata sa. 6 1001 543 Bănică Ion Membru de partid exclus pentru că a întreţinut legături intime cu o femeie 17. Plutonier la Miliţia raionului Panciu. Original. consuma băuturi alcoolice în unitate şi a întreţinut legături sentimentale cu Liubea Răpeanu. 5 247 . uşuratică. Original. avută se prezenta la serviciu în stare de 1954 ebrietate. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Şef de secţie la Direcţia Controlul Străinilor din Miliţie. membru de partid exclus în 1955 pentru că: a fost condamnat penal pentru lovire şi tentativă de viol. urmărită pentru crimă.02. reconfirmată în 1956 şi 1960. Membru de partid exclus pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a fost omul de încredere al conducerii militare din întreprinderea în care lucra. 2 1002 210 Bănică Ion A.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente duşmănoase.10. Originale. alte abateri. faptă pentru care a fost condamnat penal. a fost eliminat din Şcoala CC al Frontului Plugarilor. <1958> Întrucât a renunţat la apel.1004 2670 Bănică Ion I. 4 1007 140 Bănică Octavian Gh. pentru 1954 atitudine duşmănoasă faţă de elevi.10. cu care făcea chefuri. membru de partid 24. 24. regiunea Constanţa. Decizia de excludere a fost menţinută în 1961. regiunea Galaţi. 4 1005 319 Bănică Ion V. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Dridu. Originale.12. ca şef de cuib. CCP a hotărât clasarea cazului. raionul Istria. 4 1006 320 Bănică Nicolae Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Eschibaba. foşti 20. exclus întrucât a săvârşit falsuri în acte 1959 publice şi şi-a însuşit bani. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Urziceni. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1960 cerut ca la locul de muncă să-i fie demascată activitatea fascistă. alte abateri. membru de partid exclus în 1957 pentru că: avea viciul beţiei şi provoca scandal. alte abateri. legionari. Preşedinte al GAC din comuna Nazâru. 5 248 . Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Originale.

03.01. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. 1 1011 148 Bănulescu Tiberiu Îndrumător la Ministerul Artelor. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. 11 249 . Ţărănesc – Maniu.1008 321 Bănică Stelian Instructor al Comitetului raional PMR Hârşova. a susţinut regimul Antonescu şi s-a manifestat împotriva Uniunii 31. 1963 5 1009 2613 Bănică Titus St. după 23 august 1944 a fost preşedintele Tineretului Naţional 20. Originale. Cluj. membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în calitate de membru al PSD a făcut greutăţi Tineretului 29.06. 16 1010 235 Bănicescu Marcel Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar activ. alte abateri. hotărâre reconfirmată în 1959.07. era căsătorit cu fiica unui 1953 chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1. din 1946. a luat parte la 1950 Greva studenţilor de la Cluj. Original. exclus din Partid pentru că şi-a însuşit bani din cotizaţii. Originale. copie. Sovietice. în 1946-1947 s-a ocupat cu 1950 specula. reconfirmată în 1959 şi 1968. Progresist.

06. 1979 Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute.P.1012 2879 Bănuţă Ion Secretar al Regionalei A.08. CCP a hotărât 1946 respingerea cererii şi propus să fie trimis să lucreze în organizaţiile de masă. Membru de partid exclus pentru că a comis fapte de necinste. cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de conducere. 6 250 . a luat parte la acţiuni împotriva 1951 paraşutiştilor sovietici. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 2 1013 147 Bănuţoiu Ion Gh. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi a unei pensii pentru activitate în mişcarea 26. Originale. preşedinte al Sindicatului ziariştilor din Banat. Originale. Bacău. În 1947 a fost primit în Partid ca membru nou.06. era un element necinstit. ilegală. 2 1014 3187 Băraru Vasile I. membru de partid exclus care a solicitat reîncadrarea în PCR. Întrucât în 1940 s-a purtat foarte prost la Siguranţă şi nu dăduse suficiente 28.19. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al primăriei comunei Cerdac. a servit cu ataşament interesele regimurilor burghezo-moşie. Copii.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. dovezi de reabilitare. reşti. Originale.. 5. 1977 3 1015 3290 Bărăbaş Gheorghe M.

5 colonişti. reconfirmată în 1958. 8. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut politică legionară. liberală şi legionară. 25. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. Originale. Activist PMR la Raionul Hurezani. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a făcut politică 16. 1956 reconfirmată în 1962.1016 591 Bărăgan Aristică St. Originale. 7 1018 2717 Bărăitaru Petre (Bărăitar) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. 8 1019 128 Bărăscu Dumitru Director al Şcolii Elementare nr. a luat şperţ de la 1956 părinţii copiilor şi i-a folosit pe copii la unele munci personale. raionul Feteşti.07. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. de la Gara Feteşti. 1953 1 1017 590 Bărăian Ion Membru de partid exclus în 1964 pentru că în calitate de gestionar a produs 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 7 251 . pagube întreprinderii la care lucra. Originale.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

a propus ca organele de Securitate să-l supravegheze pe Traian Hedeş. cu stagiul din 1933. Originale. a sancţionat cu „admonestare” Comitetul judeţean Arad. 9.06. în timp ce era arestat în 1947 închisoarea pe care o condusese. membru de partid cercetat pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. de la care a 16. 7. alte abateri. CCP a trimis cazul spre recercetare Biroului regional de Partid Braşov. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia legionară. care i-a confirmat primirea în Partid şi l-a promovat în postul deţinut. a încercat să organizeze o rebeliune împotriva administraţiei.09. 1948 2 252 . Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. în lagărul de la Târgu Jiu. (Ioan) Membru de partid exclus în 1945 pentru că: în 1942-1943. luat mită.1020 2665 Bărăscu Ion P. fost şef legionar al judeţului Arad. CCP a hotărât: să fie exclus din Partid. verificarea altor persoane.10. În 1967 a fost reprimit în Partid. 17 1021 410 Bărbat Nicolae N. 1961 4 1022 2880 Bărbăteiu Nicolae Subdirector la Federala Cooperativelor din Arad. a avut purtare proastă (întreţinea legături cu provocatorul Constantin Smadu). ca administrator al închisorii civile Sibiu (1945) a pus în libertate deţinuţi speculanţi. Copie. În acelaşi an a fost reîncadrat.

„etica comunistă”. 1 1024 3288 Bărbieru Dănuţ Ofiţer la Biroul de cercetări penale al Miliţiei municipiului Focşani. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Dobrogea. exclus din Partid pentru că: a participat la o întrunire legionară şi a trăit în anturajul unor elemente legionare. raionul Măcin. membru de partid exclus în 1979 pentru că: a comis abateri de la disciplina profesională şi 28. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1979 CCP a propus.06. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Jijila. Originale. Originale.1023 409 Bărbătescu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1935-1937 a avut o participare activă în 20. Original. pe frontul antiso1950 vietic a luat parte la jafuri. tatăl său a fost cuzist. 2 253 . organizaţia legionară. acţiuni împotriva partizanilor şi a fost 1962 decorat. menţinerea deciziei. 16 1025 407 Bărbieru Iordan V. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. Întrucât în dosarul de cercetare erau declaraţii care se contraziceau. pe frontul antisovietic a luat parte la 21.06.

11. Bărbieru Voinea (Voina) Şef de stat major la Batalionul de grăniceri Eforie. Originale. în perioada evenimentelor din Ungaria a avut manifestări negative.03. a părăsit munca şi 12. reconfirmată acelaşi an şi în 1960. Original.04. 1957 CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1954 pentru că în calitate de gestionar al bunurilor Comitetului raional 12. Bărbieru Mircea N. membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1945-1946 a fost înscris în YMCA. fiind nemulţumit de salariu. copie. Bărboi Alexandru Preşedintele Sfatului Popular al raionului Vânju Mare. Original. după 1949 excludere. 2 1027 406 3 1028 405 13 1029 404 2 254 . rudelor sale cu activitate duşmănoasă faţă 1958 de regim. a activat în organizaţia sionistă „Poale Zion”. 1961 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. CCP a hotărât anularea deciziei.02.1026 2669 Bărbieru Isac Membru în Comitetul de plasă Darabani al PCR. a fabricat rachiu în mod clandestin. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare. PMR Lehliu s-a dovedit a fi necinstit. 28. Originale. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a ascuns trecutul 24. Preşedintele Sfatului Popular al raionului Vânju Mare. exclus din Partid pentru că: în anii 1936-1937 a făcut parte din organizaţia sionistă „Concordia”.

de ebrietate a bătut un căpitan. a trăit în anturajul chiaburilor. a luat parte la Rebeliunea 28. Originale. 1 255 . menţinerea deciziei. 3 1032 398 Bărbosu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a fost educat în spiritul naţionalismului burghez. copie.1030 403 Bărboi Dumitru Membru de partid exclus pentru că nu a fost suficient de combativ faţă de unele manifestări ale muncitorilor faţă de reforma bănească din ianuarie 1952. 1951 cu care s-a înrudit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1983. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.11. membru de partid exclus pentru că era un element care avea viciul beţiei (în stare 24. Original. abateri. alte 12. Originale. a fost condamnat penal pentru 26.06. 1 1031 3162 Bărbosu Constantin Membru de partid exclus în 1975 pentru că: în calitate de şofer. că a încercat să-şi desfigureze concubina. Locotenent în Trupele de grăniceri. CCP a propus. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei. faptă 1954 pentru care a fost condamnat penal). legionară. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”.12.01. 1976 care nu mai voia să convieţuiască cu el. Originale. 7 1033 397 Bărbosu Romeo I. a folosit în mod repetat maşina de serviciu în scopuri personale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956 şi 1960.

Întrucât parte din acuze s-au dovedit neîntemeiate. membru de partid exclus pentru că a fost 18. alte abateri.03. membru al organizaţiei legionare.05. în postul avut a avut atitudine de „gâtuire a criticii de jos” (pentru că l-a criticat. a intrat în dispută cu un alt element afacerist.09. a refuzat să încadreze în muncă o salariată care se întorsese de la o şcoală 10. 6 1036 734 Bărbuceanu Gheorghe V. 1955 CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Baia-Mare. alte abateri. În 1968 sancţiunea i-a fost ridicată. Spiridon Dumitru. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 10 1035 2817 Bărbuceanu Dumitru Membru partid exclus pentru că: în calitate de director al Asistenţei CFR s-a înconjurat de o clică afaceristă. de partid). 4 256 . 14. în 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. Şef al Staţiei CFR Satu-Mare. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut beţii şi acte 1947 imorale cu femei din Spitalul 2 CFR. Judecător la Tribunalul raional Piteşti. membru de partid exclus pentru că: rudele sale erau elemente duşmănoase regimului.1034 396 Bărbosu Ştefan St. Originale. reconfirmată în 1966.

reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. V. Originale. Originale.01. 14 1040 830 Bărbulescu Alexandru Al. (Cornel) Sublocotenent de Securitate. pe care o informa despre acţiunile de sabotaj ale muncitorilor. membru 27.16. Membru de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a fost poliţist. după 23 august 1944 a continuat să ducă activitate duşmănoasă. 6 257 .1037 735 Bărbuceanu Ştefan M. a fost om de încredere al organelor de represiune burghezo. lagăre din Germania. de partid exclus pentru că era un element 1960 imoral. a participat la percheziţiona. Membru de partid exclus pentru că: în 1944 a plecat în Germania la specializare. 1960 4 1039 418 Bărbuceanu Virgil V.04. în anii 1938-1945 a fost omul de încredere al conducerii fabricii IAR Braşov. 7 1038 736 Bărbuceanu Titu Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară.1963 rea muncitorilor. Întrucât acuzele s-au dovedit nefondate. în 1944-1945 a fost internat în diferite 13. Originale.03. beţiv şi necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 3. moşiereşti.06. Originale.

3. jandarmi. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. partizani.04. Originale.12. alte abateri. 1 1043 730 Bărbulescu Constantin Membru de partid exclus în 1954 pentru că în 1940 a dus activitate legionară. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a fost şef de post de 31. Originale.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 258 . 1957 3 1044 731 Bărbulescu Constantin Gr.1041 728 Bărbulescu Aurel Membru de partid exclus pentru că a fost judecat şi condamnat penal pentru 31. 2 1042 729 Bărbulescu Constantin Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a executat 27. acte de necinste.

în timpul războiului. Original. regiunea Arad. copie. regiunea Craiova. pentru a primi mită a şantajat 13. în calitate de agent al Prefecturii Poliţiei Capitalei. 1962 3 259 .1045 732 Bărbulescu Constantin N. Originale. s-a îmbrăcat în 1954 haine de miliţian şi a arestat ţăranii care nu-şi predau la timp cotele. care a avut relaţii cu diferite 29. Originale. Secretar al organizaţiei de bază şi şeful Poştei din comuna Sebiş. reconfirmată în 1956 şi 1975. Originale. în calitate de comandant de companie. un patron. femei. reconfirmată în 1968. raionul Pleniţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 1046 733 2 1047 2882 4 1048 850 8.08.01. era un element scandalagiu şi imoral. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut activitate legionară. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bărbulescu Dumitru Gh. cu elemente duşmănoase. s-a purtat brutal cu soldaţii. Bărbulescu Cornel Membru de partid exclus pentru că. Bărbulescu Constantin Ş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a solicitat Comitetului regional PMR Crişana reanalizarea cazului. a întreţinut legături 18. exclus din Partid în 1951 pentru că: la alegerile din 1946 a rupt afişele BPD şi a lipit afişe maniste.10. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă şi legionară. a făcut greutăţi Partidului în 1956 timpul creării GAC din comuna Căciulatu.09. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică. alte abateri.

Membru de partid exclus pentru că anterior primirii în Partid a fost condam31. reconfirmată în 1960. în munca avută la Frontul Plugarilor a avut o comportare imorală. CCP a propus. menţinerea deciziei.01. Originale. 5. nat penal.10. Originale. Originale. 1980 CCP a propus. 1951 5 1051 3347 Bărbulescu Eugeniu J. în 1947 s-a ocupat cu specula de alimente. CCP a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Vâlcea. Hotărâre reconfirmată în 1983 (de două ori). solicitat acordarea stagiului din 1937. a luat parte la Rebeliune. 5 260 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale.08. 3.03. copie. 4 1052 726 Bărbulescu Floarea (Dreve Florica) Membră de partid din 1945 care a 26. 1977 19 1050 725 Bărbulescu Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că: a făcut politică legionară. situaţie pe care a ascuns-o. menţinerea deciziei.1049 3147 Bărbulescu Dumitru I. 1958 CCP a hotărât respingerea solicitării. Preşedinte al Consiliului Popular comunal Oteşani. membru de partid exclus în 1975 pentru diferite abuzuri şi ilegalităţi.

3 1055 3170 Bărbulescu Gheorghiţa Membră de partid sancţionată cu „vot de blam” în 1976. 1957 şi 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în funcţia avută s-a alăturat 1951 elementelor duşmănoase din conducerea ziarului „Flacăra Roşie”. 3 1056 741 Bărbulescu Iancu M. 17 261 . 1959 4 1054 3183 Bărbulescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. materiale CAP Moşteni. judeţul Teleorman. CCP a propus.12. Originale.1053 727 Bărbulescu Georgeta Membră de partid exclusă în 1958 pentru că în 1940 a luat parte la manifestaţii legionare. a comis abuzuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. reconfirmată în 1956. în calitate de medic veterinar. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. America. exclus din Partid pentru că: fiind stăpânit de educaţia naţionalistă primită. Responsabil de presă la Secţia Agitaţie şi Propagandă a judeţenei PMR Arad.06. Originale. în urma cărora a adus daune 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. era un element nesincer şi imoral. menţinerea deciziei. pentru că în activitatea 19. comuna 1977 Furculeşti. după 23 august 1944 a făcut propagandă manistă şi a căutat să emigreze în 22. 1. profesională şi de partid a avut repetate 1977 acte de indisciplină.

exclus din rândul candidaţilor de partid. 1950 întreţinea legături cu elemente duşmănoase regimului. purtat discuţii nepartinice. a 13. a făcut afaceri. 1 262 . frontul antisovietic a fost decorat. pe 24. în timpul Rebeliunii a luat parte la manifestări de stradă. 6 1058 2622 Bărbulescu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. 2 1059 261 Bărbulescu Ioan N. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNL. îndeplinind funcţia de agent electoral. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. Fost ofiţer controlor la Secţia financiară a Regiunii a II-a Militare. a fost omul de 12. pe care îl informa 1954 despre muncitori. fiica unui chiabur. Copie. reconfirmată în 1961. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1057 742 Bărbulescu Ilie A. 1952 CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. s-a căsătorit cu 11. 13 1060 2883 Bărbulescu Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. membru de partid exclus pentru că: a făcut deconturi false pentru deplasări. Originale.06. nu a raportat 1958 poziţia duşmănoasă a locotenent-colonelului Ovidiu. Originale. Originale. încredere al patronului.11.

membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că a încercat să siluiască o elevă de 13 ani 15. Originale. 1955 1 1064 257 -. Bărbulescu Nicolae Fost membru al CC al Uniunii Sindicatelor. pe care o avea în gazdă. deşi în ilegalitate a avut legături cu mişcarea comunistă. a hotărât să-i respingă cererea de primire în Partid.12.05. 3 1063 259 7.12. Hotărâre reconfirmată în 1966. în 1949. întrucât s-a constatat că a făcut comerţ „la negru” cu articole de pielărie. 1956 6 1062 260 Bărbulescu Marin Învăţător. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid.07. acumulând avere pe spinarea oamenilor muncii. Originale. CCP a constatat că. carnete de cotizaţii şi legitimaţii cu semnătura sa. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din învăţământ. la locuinţa lui au fost găsite tablouri cu Ion Antonescu şi Regele Mihai.1061 2668 Bărbulescu Ion P. Ulterior a solicitat de mai multe ori să fie luat în evidenţa celor care au desfăşurat activitate în mişcarea ilegală. Original. Totodată. după 23 august 1944 a făcut politică manistă. nu a fost membru. 7. Bărbulescu Mihai Membru de partid exclus pentru că ar fi participat la reprimarea sângeroasă a grevei din februarie 1933. 1955 12 263 . Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cereri care i-au fost respinse. Originale.

1065 256 Bărbulescu Nicolae I. 1953. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bărbulescu Niculae Decan al facultăţii de Chimie din Bucureşti. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. pe care nu le-a plătit.06. candidat de partid exclus în 1956 pentru că: a luat de la chiaburi alimente şi 26. Bărbulescu Nicolae N. membru de partid exclus pentru că: în 1932 a fost şeful organizaţiei de studenţi din Cluj a LANC. a persecutat sistematic studenţii evrei. Secretar al Sfatului Popular din comunele Lăiceşti şi Ioneşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. care era condusă de „criminalul de războiu” Pamfil Şeicaru. 1 1066 255 2 1067 258 4. şi ţinând seama de activitatea lui pozitivă dusă după 1944. în timpul războiului antisovietic a colaborat la revista „Gândirea”.08. În 1968. Originale. a făcut 1953 apel. întrucât principala acuză s-a dovedit neîntemeiată. a luat din 1961 pădurea statului o căruţă cu lemne fără să aibă aprobare.01. În 12. ulterior a continuat să 1951 activeze în organizaţia legionară. Original. băutură. Cruce” legionare. Original. alte abateri. Membru de partid exclus în 1949 pentru că nu a depus activitate. 1951 9 1068 254 Bărbulescu Octavian Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Argeş. 6 264 . Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1938 a făcut parte din „Frăţiile de 29. fiind preocupat de interesele sale personale. când era categorisit chiabur.05.

Informare semnată de ministrul adjunct al Afacerilor Interne. În 1955 s-a constatat că acuzele erau neîntemeiate şi a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. alte abateri. CCP a propus: excluderea lui din Partid. a minţit Partidul. Originale. În 1963 a solicitat acordarea stagiului din 1941.1069 234 Bărbulescu Petre Şef al Serviciului protocol de la Ministerul Afacerilor Externe. să nu mai ocupe funcţii de răspundere în aparatul administrativ: să fie controlat în muncă. a trecut de partea Armatei sovietice. Membru de partid cercetat pentru că: era fiu de chiabur. motiv pentru care ar fi fost condamnat la moarte. în 1943. perioadă în care s-a ocupat cu culegerea de informaţii. 9. 1951 168 265 . membru de partid cercetat pentru că a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. şi că în 1944. a fost trimis pe teritoriul sovietic pentru a strânge date statistice (material informativ). să nu mai ocupe munci de răspundere. să fie controlat. Gheorghe Pintilie. la Iaşi.03. 1951 38 1070 102/D Bărbulescu Petre N. spunând că a ţinut legătura cu organizaţia comunistă din 1941. cerere respinsă. în calitate de ofiţer. în 1944 a luat parte la o manifestaţie studenţească de factură şovină. Originale.

comandant al UM 03476 Bucureşti. influenţa fratelui său şi a altor legionari. reconfirmată în 1964.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1071 253 Bărbulescu Petru Gh. 27. alte abateri. 1959 în 1941 a organizat „pluguşorul legionar”. Originale. 6 1074 251 Bărbulescu Ştefan B. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la jefuirea populaţiei civile şi a batjocorit femeile sovietice. copie. 2 1072 252 Bărbulescu Simion D.08. 7. reconfirmată în 1961 şi 1966. speculând oamenii săraci. cetăţeancă sovietică. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: provenea din părinţi chiaburi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. sub 24. în 19451951 1946 a făcut comerţ. Originale.01. 14 1073 225 Bărbulescu Stelian I. era căsătorit cu o 19. Şef al Biroului Anchete din Direcţia Miliţiei regionale Bucureşti. Originale. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 19401941 a făcut parte din organizaţia legionară. alte abateri. Originale. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1941. Ofiţer de armată.10. 1960 4 266 . refugiată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. are rude foşti exploatatori.

Hotărâre reconfirmată în 1985 şi 1988. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. fapte de necinste. copii.1075 3391 Bărbulescu Ştefan C. Bărbulescu Valeriu Inspector general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului.03. Originale. reconfirmată în 1964. aflat sub influenţa propagandei imperialiste. CCP a propus.01. În 1983 apelantul a renunţat la un al doilea memoriu. nice de calomniere a liniei politice şi a 1960 Partidului. Originale. Originale. 24 1076 226 Bărbulescu Traian Membru de partid exclus în 1958 pentru că. 6 1077 227 Bărbulescu Traian P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 29. Membru de partid exclus în 1958 întrucât a fost condamnat penal pentru 18. Membru de partid exclus pentru că la primirea în Partid a ascuns faptul că a fost condamnat penal de două ori pentru fapte de necinste. menţinerea deciziei. a avut manifestări antiparti27. exclus din Partid pentru că a semnat şi a eliberat o adresă prin care a permis pătrunderea în mai multe instituţii din Bucureşti a transfugului Nicolae Stoian. 6 1078 3430 12 267 . Originale. iar cazul a fost clasat. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. reprezentan. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. CCP a propus.06. tul sectei mistice „Meditaţia 1982 transcedentală”. menţinerea deciziei.08.13.

Original. după 23 august 1944 s-a ocupat cu afacerile. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: a fost funcţionar la YMCA. pentru că a fost condamnat penal pentru 1959 fals în acte publice şi abuz în serviciu. mului. Originale. Originale. 3 1083 162 8. Bărbuliceanu Ion A. 2 1080 231 Bărbuliceanu Ion Şef al Serviciului cadre de la Întreprinderea 168 Utilaj-Transport. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţiile 20. 22 1081 229 4.1079 228 Bărbulescu Vasile N. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. avute pe linie administrativă a întrebuin. Originale.02. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost în legătură cu elemente duşmănoase regi. Originale. 1964 şi 1969. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară.1952 ţat metode străine de linia Partidului.02.12. reconfirmată în 1960. reconfirmată în 1963. membru de partid exclus în 1958 25. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12.08. 1961 4 1082 166 Bărburescu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi necinstit. Bucureşti. Bărbuţ Ilie Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din FRN şi Mişcarea Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 2 268 .03.

reconfirmată în 1962. a făcut afaceri cu alcool. ca maistru s-a 10. în urma dizolvării organizaţiei de partid din Ministerul de Finanţe. 1954 2 269 . Originale. pentru că: în trecut tatăl său a avut prăvălie. alte abateri.12. a avut atitudine duşmănoasă 1956 faţă de regimul comunist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1937-1939 a 10. Originale. în 1941 a luat parte la dezordinea legionară. Originale. a folosit muncitorii din subordine la construcţia casei sale.10. antisovietic. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a luat parte la războiul 21. cupură ziar. 15 1086 159 Bărbuţă Ioan T.1084 161 Bărbuţă Alexandru P. 15 1085 160 Bărbuţă Constantin I.03. Membru de partid exclus în 1952. 8. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Plutonier-major al o unitatea militară din Piatra Neamţ. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legionare. fost înscris şi a activat în organizaţia 1962 legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. înconjurat de elemente necorespun1962 zătoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1087 158 Bărbuţă Vasile V. Originale.

1981 calomnii şi lovire). Original.03. Originale. 3 1089 157 Bărcănescu Constantin Avocat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei.11. a menţinut în posturi elemente 1950 duşmănoase regimului. Originale. Membru de partid exclus pentru că în timpul regimului burghezo-moşieresc a 26. avut 37 de procese pentru injurii. insulte. menţinerea deciziei. unde a avut 1960 activitate. 3 1092 326 4 270 . membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ şi FRN. 4 1091 2774 Bărculescu Dimitrie Gh. 1 1090 156 Bărcănescu Stelian Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a făcut parte din 12. fost informator al Siguranţei din Iaşi. Bărdaş Dionisie Gh. iar prin certuri şi procese cu vecinii s-a compromis (în ultimii 10 ani a 26. Originale.04. alte 20.04. CCP a propus. organizaţia legionară.03. 10. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1966 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.1088 3377 Bărcan Ion Membru de partid exclus pentru că a săvârşit repetate abateri de la disciplina de partid. abateri.

Originale. cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (cazul Acăţari). alte abateri.1093 325 Bărdăhan Petre I. regiunea Arad.05. Original. 1 1096 825 Bărgău Ioan Judecător la Tribunalul Popular al raionului Criş. să fie schimbat din funcţie. Deşi a constatat că a avut purtare slabă în faţa duşmanului de clasă. În 1955 i s-a anulat calitatea. Uniunii Sovietice. 4. 3 271 . membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic. Originale. (Milica) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la Rebeliune. CCP a propus menţinerea calităţii lui de membru de partid din 1945. 1953 3 1095 826 Bărduşelu Traian Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost membru activ al Mişcării 29. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în campania electorală 1950 din 1946 a avut atitudine ostilă faţă de tovarăşii care au vopsit semnul „soarele”. Legionare. Original.11.04. ca grefier.12. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1962 6 1094 845 Bărdăsan Ioan Membru de partid care în ilegalitate a avut legătură cu mişcarea muncitorească. a condamnat ostaşii care nu voiau să lupte împotriva 21. 1.

a participat la toate acţiunile ei 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a falsificat documente ale Miliţiei. făcut parte din organizaţia legionară. Originale. Copie. alte 1954 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1970.1097 2895 Bărsăşteanu Vasile Responsabil organizatoric al Celulei nr.04. Originale. reconfirmată în 1959. elemente fracţioniste. 1. Originale. 2 1098 2745 Băruţ Constantin Membru de partid exclus pentru că: deşi nu s-a înscris în organizaţia legionară. regiunea Oradea. şi la devastarea magazinelor evreieşti. membru de partid exclus pentru că: în complicitate cu chiaburul Mocanu Vasile şi-a însuşit obiecte luate de la infractori. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. 3 1100 2743 Băruţă Ilie Ofiţer de Miliţie la Cluj. 21 1099 298 Băruţă Dănilă Fost preşedinte al Cooperativei de Consum Vaşcău.11. 1 Turnu-Măgurele. 1950 alte abateri. 1959 21 272 . membru de partid exclus pentru că: a 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. exclus din Partid pentru că a căzut sub influenţa unor 14.10.

reconfirmată în 1962. a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la acţiuni represive împotriva populaţiei sovietice şi a ostaşilor români care refuzau să lupte împotriva Armatei Roşii.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1. 2 1102 739 Băşescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris la cuzişti. Original.1101 745 Băsceanu Ion D. CCP a propus anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte.21. Originale.06.1956 nii. meiate. Original.08. 1950 1 1103 2641 Băşică Ioan C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută a susţinut elemente duşmănoase şi a 10. organizaţia de bază putând să-l primească în calitate de candidat de partid. întrebuinţat metode dictatoriale. Original. 1959 11 1104 1504 Băşteanu Iosif Şef al Serviciului cadre de la Sfatul Popular orăşenesc Timişoara.04. 1953 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei. CCP a hotărât ridicarea sancţiu. alte abateri. 3 273 . 5. a fost complice cu un bandit care dădea atacuri la drumul mare. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a făcut politică legionară. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic.

Fost secretar PCR de plasă. politică legionară. Originale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 29.1105 865 Băşuţ Elena (Buzoianu) Membră de partid exclusă pentru că: nu a dus viaţă de partid. cu care să se 1981 răzbune pe profesorii care îl notau prost).04. 1 1106 779 Bătinaş Gheorghe B. munţi ca să caute arme. Originale. 6 274 . membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: în timp ce era elev. 1946 a participat la şedinţe PNŢ. tatăl său a făcut 13.04. CCP a hotărât clasarea cazului. Original. a avut abateri de la regulament (împreună cu alţii a mers în 27. 1961 CCP a hotărât respingerea cererii. 7 1107 787 Bătrînca Dumitru C. membru de partid care a solicitat acordarea 20. alte abateri. stagiului de partid din ilegalitate. Originale. Întrucât a renunţat la apel.09. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. 6 1108 2960 Băţăgoi Constantin Ofiţer de Miliţie la Râmnicu-Vâlcea.

în 1966 CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea lui în drepturile de membru de partid. Director general al Penitenciarelor. scoaterea din postul avut şi trimiterea la „munca de jos”. a avut relaţii cu elemente reacţionare. 4. membru de partid cercetat pentru că: a fost primar gogo-cuzist în Vânju-Mare. era sectar şi îi lipsea „ura contra duşmanului”. 4. moment în care i s-a comunicat că la data deciziei sancţiunea fusese întemeiată. 1952 9 1110 2899 Băzălan Dumitru D. Originale. Originale. în postul deţinut a dat dovadă de lipsă de vigilenţă.04. pentru reabilitare. exclus din Partid pentru că: a organizat o fracţiune în Biroul Comitetului judeţean. Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam cu avertisment”. Originale. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni represive împotriva populaţiei civile. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în postul avut s-a dovedit şovăielnic. a solicitat reabilitarea lui post-mortem (titularul dosarului decedase în 1967). În 1976 fiul său.10. 1948 7 1111 2592 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1109 774 Băţău Nicolae Responsabil organizatoric în Biroul judeţean PMR Ilfov.04. 1950 4 275 . reconfirmată în 1955. păstrând în funcţii elemente duşmane. a făcut speculă cu lemne. Petre Băzălan. fapt pe care le-a ascuns Partidului şi nu l-a recunoscut decât la a patra biografie. Bâc Ioan (Bac) Membru al conducerii judeţene Arad a Frontului Plugarilor.

Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al organizaţiei de bază din comuna Bărgăoani. Adresă a CCP către CC al PCUS. română. rusă. lb. copii. Originale. Original. în vederea rezolvării situaţiei sale de partid. şi să prelucreze abaterile săvârşite în organizaţia de bază (inclusiv cea a lui Bâgu). 25 1113 1158 Bâgu Gheorghe Membru de partid cercetat pentru că: în calitate de contabil al Judeţenei PMR Tecuci.06. alte abateri. 1 1114 1161 Bâgu Nicolae V. reţinând vinovaţii de sustrageri şi luându-le declaraţii. prin 1958 care s-au comunicat informaţiile solicitate. „tâlhari” ş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. unul dintre demascaţi.1112 475 Bâcicov Victor Cetăţean sovietic care. 28. la şedinţele Sfatului 1951 Popular se prezenta beat şi ridica probleme nesănătoase. CCP a propus ca Regionala PMR Tecuci să revizuiască situaţia lui Gheorghe Anton. Referinţe semnate de Mihail Novicov. Original. judeţul Neamţ. 1 276 . prilej cu care a abuzat de funcţie. a anchetat lipsurile de la magazia Cantinei Gospodăriei de Partid. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. Nicolae Moraru şi Gavril Birtaş. care erau 22.12.a. i-a demascat în şedinţa organizaţiei de bază. elemente chiabure. avea legături cu rude ale sale. folosind cuvinte <1952exagerate ca: „duşmani încarnaţi ai clasei 1953> muncitoare”.

08. sancţiune ridicată de Biroul Politic în 1965. Originale.10.05. Original. I-II) Bâgu Vasile C. „Crucea de Fier” germană. La Plenara CC al PMR din 9-13 iunie 1958 a fost sancţionat în cadrul cu „vot de blam cu avertisment” pentru discuţii antipartinice duse în afara cadrului organizat. cu specula şi afacerile. copii. 1 1117 151 1 1118 1173 6. în calitate de contabil. I) 4312/1958 159 (vol. Bâjnea Niculae (Nicolae) Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat cu 22. a încredinţat aprovizionarea închisorii unui vechi speculant. 1952 CCP a propus respingerea cererii şi acordarea stagiului din 1934. ca şef al producţiei. Originale. unde s-a dovedit a fi neglijent. s-a ocupat 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid din ilegalitate. care 25. reconfirmată în 1959. Originale.12. Bâlgă Lazăr P. 1958 9 (vol. în 1945 a fost transferat la închisoarea Aiud. a solicitat acordarea stagiului din 1921. moment în care a fost încadrat în Partid şi a activat neîntrerupt. II) 1116 1162 Bâjă Martin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică cuzistă. şi pentru calomnierea organelor centrale de partid şi de stat.1160 1115 (vol. 1953 12 277 . fotografie. Gardian la penitenciarul Văcăreşti. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Idem. membru de partid exclus pentru că: în 1944. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

05. 2 1121 1024 Bârlădeanu Ion Pascu Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. 36 278 . Original. a jefuit personal poporul sovietic.09. Original. 1 1122 1051 Bârligea Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost membru al Mişcării 21. Legionare. Originale. Originale. URSS. a divulgat Siguranţei militanţi 1950 comunişti.06. alte abateri. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la 25. 1 1123 1022 Bârsan Ion Gh. 1 1120 1025 Bârlădeanu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul de jaf şi cotropire a 25. şedinţe legionare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1119 1026 Bârlădeanu Alexandru Membru de partid cercetat în legătură cu acordarea stagiului. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. abateri. Original. reconfirmată în 1960 şi 1963.11. alte 22. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 26. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1950 1943.

a fost 21. Originale. a participat la persecuţii rasiale şi la deposedarea populaţiei evreieşti.06.1124 1048 Bâtu Aurel Director al penitenciarului Călăraşi. alte abateri. Originale. 1949 6 1127 2826 Beacă Petre T. Bâţoi Ion I. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. a propus îndepărtarea lui din diplomaţie şi continuarea cercetărilor pe linie administrativă.1950 itoare faţă de deţinuţii legionari. pe frontul antisovietic. Beaca Constantin N. s-a dovedit a fi necinstit. 1 1125 1036 2 1126 2639 6. translator cu prilejul interogării 1966 prizonierilor sovietici. era beţiv şi imoral. membru de partid cercetat pentru că: a fost legionar. în postul avut privea 23. cu ură PCR şi avea atitudine împăciu.07. 1940 a fost şef de cuib legionar. Membru partid exclus pentru că: în 1942. timp de câteva luni a lucrat la Serviciul de cenzură a corespondenţei. ca 1956 gestionar a avut lipsă în gestiune. alte abateri. (Ioan) Preşedinte al cooperativei din comuna Filimon Sârbu. Original. Originale. (Cocio) Prim-secretar al Legaţiei Române la Belgrad (1946-1948).09. 1 279 . exclus din Partid în 1954 pentru că: în 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1960. Totodată. membru de partid exclus pentru că: în anii 1930-1944 a fost gardian la mai multe penitenciare. în 1943-1944 a fost şef de birou la Guvernământul Transnistriei. regiunea Constanţa.

1967 3 280 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1951 1 1132 2247 5.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.09. personale. candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: nu s-a ridicat la nivelul cerinţelor unui membru de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a primit cadouri de la aceştia şi 1975 i s-au făcut favoruri (inclusiv sexuale). Original.10. şi-a însuşit bani din casa Partidului şi din abonamentele la „Scânteia”. membru de partid exclus în 1968 pentru că: a transformat relaţiile de serviciu cu unii informatori în relaţii 30. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1936-1937 a făcut parte din organizaţia legionară.1128 945 Bearz Silvian Locotenent-major la UM 01326 Oradea. Origina. Originale. membru de partid exclus în 1962 pentru că în anii 1938-1941 a desfăşurat activitate legionară. copie. Originale.03. reconfirmată în 1972. Becheanu Mihalache Gh. 10. 1962 23 1130 3152 Becec Gheorghe Căpitan de Securitate la Direcţia de Contraspionaj. menţinerea deciziei. Bebeşelea Nicolae N. Locotenent-major la Miliţia raională Piteşti. CCP a trimis cazul Comisiei de Partid de pe lângă DSPA pentru a fi recercetat. CCP a propus. Originale. 2 1129 944 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1131 1333 7. Întrucât decizia a fost luată fără nicio 1961 motivare. Bech Bernhard (Beck) Membru de partid exclus pentru că: în 1928-1940 a făcut parte dintr-o organizaţie sionistă.

Întrucât nu s-a stabilit că ar fi fost membru de partid în ilegalitate. care a comis fraude. În 1973 CCP i-a confirmat vechimea în Partid din 1940. Originale. membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză. 1 281 . 4 1135 1347 Becherschi Victor Secretar al Comitetului Sindical al funcţionarilor din bănci. era un element necinstit.10. dată când a început să activeze în cadrul Secţiei Administrative a Comitetului judeţean PCR Ilfov. Original.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a 10. Originale. Originale. 1952 32 1136 1346 Becherte Toma Membru de partid exclus pentru că: era cunoscut ca politician liberal. alte abateri. acordată anterior de către Comitetul municipal Bucureşti. 4.1133 1344 Becheneu Gheorghe Director administrativ la UCECOM. CCP a propus să i se acorde vechimea de la 23 august 1944. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. activat în organizaţia legionară. înşelat ţăranii şi muncitorii. a pierdut 1955 carnetul de partid. afacerist. motiv pentru care a fost condamnat penal. 1954 4 1134 1345 Becher Ştefan Membru de partid exclus pentru că a 14. membru de partid care a solicitat rectificarea stagiului în Partid.04. reconfirmată în 1956 şi 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

municipal PCR Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară şi a participat la Rebeliune. Director la GAS Luciu-Giurgeni.08. în viaţa personală a avut comportare imorală.1137 3363 Becheru Constantin Candidat de partid care a solicitat primirea în Partid. a avut relaţii cu elemente duşmănoase. Originale. judeţul Vâlcea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Becheru Paraschiva Membră a Comitetului de Partid al CAP Săcele. şef la CAP Lădeşti. Originale. Totodată. CCP a retrimis cazul Comitetului 10.03. Originale. judeţul Constanţa. 10 1138 3239 Becheru Constantin Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că în funcţia de inginer31. -01.12. alte abateri. exclusă din Partid pentru că: nu a respectat hotărârea adunării generale a membrilor de partid privind susţinerea propunerilor pentru Consiliul de conducere al CAP. 1972 5 282 . întrucât nu a arătat în biografie că socrii săi au fost excluşi din Partid şi condamnaţi pentru activitate legionară. 1957 5 1140 3067 1. a 1978 obţinut rezultate slabe. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1139 1348 Becheru Ion M. care i-a respins 1979 cererea. a recomandat Comitetul judeţean PCR Constanţa ca după doi ani să îndrume organizaţia de bază să-i analizeze activitatea. copie. Originale.

prostituţia. şef al Biroului Pază şi Ordine de la Miliţia oraşului Stalin (Braşov).08.02. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1142 657 20 1143 2940 1 1144 1350 1 283 .05.1954 toreşti. Copiii săi au fost în 1962 perioada interbelică membri ai PC Francez.07. participat la acţiuni huliganice antimunci. 26. Originale. confirmă solicitarea. Referinţe ale lui Boris Holban. a 28. cu stagiu de la 23 august 1944 şi a cerut să fie ajutat să-şi îngrijească sănătatea.1141 1349 Bechianu Anghel Ofiţer de Miliţie. s-au ocupat cu ajutorarea combatanţilor din Brigăzile internaţionale şi au activat în unităţile de partizani. şi unde şi-a înstrăinat carnetul 1959 de partid. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 16. Gheorghe Adorian şi Pavel Cristescu. Originale. care până în 1957 a practicat prostituţia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. la căderea din 1940 a avut purtare slabă. Beciuc Ioan Persoană cercetată pentru că: nu a fost membru de partid. şi-a părăsit familia şi trăia cu Aurelia Ianoş. Liuba – necesar la pensionare. Original. şi a soţiei fiului său. Beclenaş Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni contra partizanilor. membru de partid exclus pentru că: a frecventat o casă unde se practica 28. Copie. Becicurinski Volf Bercovici Cetăţean ucrainean cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme activitate revoluţionară a copiilor săi – Aron (Arnold) şi Liuba. ulterior. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid 1947 ca membru nou. în urma bătăilor de la Siguranţă a suferit un şoc de epilepsie.

Originale.12. 4 284 .02. Originale.31. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. menţinerea deciziei. mântul militar şi disciplina de partid.Csaba Membru de partid exclus pentru că în calitate de maistru militar a încălcat grav prevederile regulamentelor militare. Fost activist la Raionul de partid Vâlcea.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. repetate.11.1145 180 Becsek Emeric Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. CCP a hotărât 1952 anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. jură. 1953 40 1146 3322 Becsi Sandor . un alt frate al său a fost legionar. Întrucât a rupt legăturile cu fraţii săi 25. Totodată a cerut Colegiului să solicite organizaţiei de bază să-l îndrume să se califice în producţie. 2 1148 3009 Bectas Ali Omer Membru de partid exclus pentru că a avut abateri de la conduita morală (beţii 24. scandaluri şi injurii aduse 1968 organelor de stat). copii. Originale. 4. 6 1147 909 Becşan Mircea I. Original. exclus din Partid pentru că avea un frate deţinut pentru activitate duşmănoasă împotriva regimului. 1980 CCP a propus. elemente duşmănoase.

1 285 . Copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1953 7 1152 2941 Beder Alexandru Membru de partid exclus pentru că ar fi fost un element anarhic şi indisciplinat.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care lua 25.11. a participat la crime 1949 împotriva populaţiei civile. (Ioan. Originale. CCP a hotărât anularea 1948 deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. fost director de cabinet al lui Vasile Luca. şperţuri. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din aparatul de stat. Copie. s-a dovedit a fi un element necinstit. reconfirmată în 1955. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte din Comitetul organizaţiei profasciste „Muncă şi Lumină”. 1 1151 896 Bedeleanu Ion M. a fost încadrat în armată prin intervenţia lui Zoltan Eidlitz. 1 1150 910 Bede Ludovic (Bende) Membru de partid exclus pentru că în 1942-1943. Ionel) Fost şef al Biroului cu materiale politice din DSPA.1149 2900 Becu Sebastian Ajutor de comisar la Poliţia Giurgiu. 9. când a fost pe frontul 27. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element afacerist. neîntemeiate. Întrucât a constata că acuzele erau 15. antisovietic.09. Original.08.

cu stagiu din 1928. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1933. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09.1153 930 Beder Alexandru Membru de partid exclus în 1958 pentru că a activat în Partidul fascist 24. Originale. 30. 1 1157 964 16 286 . a simpatizat cu 1956 organizaţia legionară. Bedö Iosif I. 1957 În 1968 a fost luat în evidenţa ilegaliştilor. pentru a lovi în interesele clasei munci. a susţinut 15. 4 1154 931 Bednarcic Giovani Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a fost omul de încredere al administraţiei burgheze a întreprinderii în care lucra. proastă faţă de muncitori.06.05.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Bedó Arpad Membru de partid exclus pentru că: era un chiabur exploatator. copie. CCP a hotărât respingerea cererii. a avut purtare 13. regimul fascist szalasist. Original. 8 1155 962 1 1156 961 Bedö Bela (Adalbert) Membru de partid exclus pentru că: a fost un exploatator afacerist. „Crucea cu săgeţi”. duşman al clasei muncitoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. pătruns în Partid 21.1951 toare şi ale ţărănimii muncitoare. Original. Originale. a luat parte la 1951 războiul antisovietic.

a făcut 11. Originale. s-a ocupat cu negus1957 toria. străin de interesele şi de lupta Partidului. Original. Original.06.05. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 1 1159 3418 Bedreag Ion Director la Întreprinderea de stat mixtă din Breaza. Originale. 2 1162 746 Began Dumitru Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator (comerciant). 4. antimuncitorească.06. 12. o angaja ca lucrătoare în comerţ. pentru a 26.12. Întrucât este un element tânăr şi nu a reieşit să fi avut şi alte abateri.02. alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. exclus din Partid pentru că în anii 1946-1947 a făcut speculă cu alimente. recunoscându-şi vina. 1982 Întrucât şi-a retras apelul. 1 287 . Bedros Petre Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a avut atitudine 19. 5 1160 965 2 1161 917 Beer Mendel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a exploatat braţe de muncă. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” întrucât a primit un miel de la o persoană. speculă.1158 963 Bedö Ludovic Secretar al organizaţiei de bază de la Abatorul Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7. Originale. Membru de partid exclus pentru că.1163 747 Beghian Grigore O.01.12. Originale. II) 1165 748 Beglet Grigore Gh. Originale.06. a trăit o viaţă depravată. 9. 1953 2 1166 749 Begu Iosif Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că a activat în organizaţia legionară. 9. 1981 5 (vol. Şef de cadre la Întreprinderea „Electro Cablul”.07. 1955 1 288 . Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a 1978 cerut referinţe. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. copii. a fost greşit încadrat. 1956 3 1140 1164 (vol. Original. Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. CCP a hotărât schimbarea deciziei în: greşit încadrat în Partid. Original.11. a fost unealta patronului. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică cuzistă. I-II) Begidsán Tivadárné (Tárkány Maria) Cetăţean maghiar pentru care CC al 25. 6 (vol. neavând cetăţenia română. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2. I) 1175 Idem.

în calitate de contabil-şef la Întreprinderea 29. a divulgat unele secrete ale 1954 întreprinderii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Beinglas Lazăr Fost şef al Serviciului personal de la Uniunea Cooperativelor Meşteşugăreşti. membru de partid care a solicitat 14. Întrucât motivele s-au dovedit a fi neîntemeiate. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.05. 1 1169 888 Beianu Teodor C. „Tehnolemn”. membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: avea atitudine duşmănoasă faţă de Partid.10. 5 1168 751 Behm Carol Membru de partid exclus pentru că. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. nu era cetăţean român. Original. 16 1170 889 1 1171 3041 4 289 . 1958 reconfirmată în acelaşi an. eroare organele Miliţiei. 1970 CCP a constatat că nu îndeplineşte criteriile cerute. bani. acordarea stagiului din 1936.1167 750 Begulescu Ion C. reuşind astfel să 1954 obţină buletin de identitate.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. a indus în 11. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că în calitate de casier şi-a însuşit o sumă de 24.04. 11. Beilerian Miron (Dohlete) Fost administrator al redacţiei ziarului „Drumul Socialismului”.09.

1172 899 Beion Nicolae (Beian) Sublocotenent la Miliţia Cluj. 2 290 . CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 1951 a cerut Colegiului de Partid al Regiunii PMR Cluj să-l excludă din cadrele Miliţiei.03. 1956 2 1176 901 Bejan Alexandru I. Beiu Olga (Zardeţchi) Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca cercetările să fie continuate de către „organele în drept”. avea o perioadă neverificată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1952 1 1175 900 5. şi a organizat 15.03. Original. furturi şi jafuri de obiecte de valoare. Fost preşedinte al Sfatului Popular al comunei Obârşia Veche. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care în postul avut a avut activitate duşmănoasă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Membră de partid exclusă pentru că în 1939-1941 a fost simpatizantă legionară. Original. Beiu Ion Inspector la Ministerul Justiţiei. condamnat pentru delapidare din avutul 1961 obştesc şi fals în acte publice.10. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. Original. membru de partid exclus pentru că în 1952 a fost 20. Original. membru de partid exclus pentru că: era un element dubios. 27. Beizadea Marcela Gh.12. 1 1173 915 2 1174 914 4.

în timpul războiului antisovietic a fost prefect. 1950 1 1179 906 Bejan Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 1180 905 Bejan Dumitru Secretar al Comitetului Provizoriu din comuna Sânger. 1 291 .07. 7 1178 904 Bejan Aurel Membru de partid exclus pentru că a activat în Mişcarea Legionară. atitudine duşmănoasă faţă de regim şi 1951 ţărănimea săracă. 5.) CCP a hotărât confirmarea calităţii şi acordarea stagiului din 1938. (A făcut parte din aparatul politic al 1951 Diviziei „Horea. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.1177 902 Bejan Anton Membru al aparatului politic al Comandamentului Marinei. alte abateri.06. Original. verificat în vederea confirmării calităţii de membru şi stabilirea stagiului în Partid. Cloşca şi Crişan”.03. apoi instructor administrativ în Basarabia. 5. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. alte abateri. membru de partid exclus pentru că: în 1947 a fost arestat pentru 26. 27. Original.

şef de cuib. motiv pentru care a solicitat Comitetului regional PMR Braşov recercetare cazului. în 1946-1947 a făcut parte 25. Originale. în funcţia avută s-a 1960 compromis prin relaţiile sale imorale cu o serie de funcţionare din unitate. CCP a constatat că excluderea s-a 1961 făcut fără o investigare temeinică. Întrucât a fugit de regimul sovietic.1181 907 Bejan Dumitru N. 4 1182 908 Bejan Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că tatăl său a deţinut o băcănie. 17.01.08. 1956 3 1184 1351 Bejan Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului burghezo-moşieresc a votat cu toate partidele. din YMCA. soţia sa adus activitate în Grupul Etnic German. în funcţia de şef 21. iar fratele ei a fost legionar. 2. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea sa din Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. Şef al Direcţiei Financiare a Ministerului Forţelor Armate. membru de partid căruia i s-a retras calitatea. pentru că: la verificare nu a arătat că tatăl său a avut batoză. de staţie CFR Filiaşi a primit cadouri în 1957 bani şi alimente. Originale. 3 292 . Decizie reconfirmată în 1963. alte abateri. Originale.05. 3 1183 2637 Bejan Gheorghe Membru lăsat în afara rândurilor Partidului prin dizolvarea organizaţiei de bază. iar în ultimul timp se îmbăta frecvent.

alte abateri. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ocazională. (Niculae.1956 rea aparatului de stat. Original. Membru de partid exclus pentru că a 13. 2 1186 1353 Bejan Letiţia Funcţionară la Comitetul Provizoriu din comuna Sânger.03. duşmănoase faţă de ţărănimea săracă şi a 1951 colaborat cu chiaburii. Neculai) Secretar al Sfatului Popular al oraşului Adjud.01. Membră de partid exclusă pentru că: în timpul războiului a avut legături cu ofiţeri germani. Original. lipsit de ataşament faţă de regim.08. 2 1188 879 Bejan Nicolae C. 1961 5 293 .10. Originale. Nicolaie. Originale. făcut parte din Mişcarea Legionară. s-a dovedit a fi 21.1185 1352 Bejan Iosif I. şi cu elemente din conduce. Membru de partid exclus pentru că: avea un trecut dubios. membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. în calitate de translatoare 18. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1187 1354 Bejan Livia S. membră de partid exclusă pentru că a avut atitudini 26. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 4 1189 740 Bejan Nicolae C. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

trecut a făcut politica partidelor istorice şi 1950 fasciste. 1946-1947 a făcut speculă cu cereale.11. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 294 .1190 883 Bejan Nicolae Gh. la lupte împotriva partizanilor. care în 21. 1 1193 886 Bejat Constantin Membru de partid exclus pentru că în 19. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. Original. Original. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.11. 1 1192 885 Bejan Vasile Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte 24. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1965 4 1191 884 Bejan Petre Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate duşmănoasă regimului de democraţie populară. Originale.10. 5.

03. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de chiabur. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.1194 939 Bejenaru Constantin C. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de moşier. din 1946 a făcut propagandă reacţionară. prin care se confirmă solicitarea. 4 1195 854 Bejenaru Dumitru F. fost agent de percepţie. Originale. Adresă a Institutului de marxismleninism de pe lângă CC al PCUS către Institutul de istorie a Partidului de pe lângă CC al PMR. 22. în alegerile 19. Întrucât motivele s-au dovedit 1957 neîntemeiate. 1962 21 1196 938 Bejenaru Florentina A.06. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. Cetăţean român care a adresat o cerere Comitetului regional Cernăuţi al PC din Ucraina. alte abateri. era căsătorită cu un 1957 element străin de Partid. Originale.09. pentru a i se confirma participarea la munca ilegală a PCdR din perioada 1940-1941. (Cazacencu) Membră de partid exclusă în 1949 pentru că: la arestarea sa din 1937 a avut 10. Original. 2 295 . purtare proastă. 2. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 1197 937 Bejenaru Ion C.05.

Nicolae) Membru de partid din 1928. fost perceptor în Bucovina. 4 296 . reconfirmată în 1955. 1957 În 1961 apelantul s-a repatriat. 1 1201 934 Bekesi Iosif Activist la Sindicatul Comerţ şi cooperaţie. 1 1200 935 Bejenaru Teodor Membru de partid exclus pentru că: a 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 42 1199 936 Bejenaru Simion Membru de partid exclus pentru că: fiind originar din Basarabia.05. CCP a hotărât 17.1198 374 Bejenaru Neculai (Nicolaie.01. Armata Română. aflat în URSS. Gyarfas Elemer. şi a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid şi luare în evidenţă. alte abateri. Biroul Comitetului raional nu l-a confirmat ca membru. s-a retras cu 28. cât şi în 1952 1944. Originale.07. criminal de război. Originale. atât în 1940. care a solicitat să fie chemat în ţară împreună cu soţia şi fiica sa. membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al lui 30. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât în 1940 a plecat în URSS fără aprobarea Partidului. Original. respingerea cererii şi clasarea ei în arhivă. alte abateri.05. a 1953 avut atitudini naţionalist-şovine.

06. s-a căsătorit cu fiica unui 1952 moşier. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului a căzut prizonier la americani în condiţii nelămurite. în 1944 s-a înrolat în trupele 18.1202 161 Bekesi Istvan Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii cu privire la 15. de elemente reacţionare şi a negat 1950 posibilitatea luptei de clasă între macedoneni. Belcescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: faţă de PCR a avut atitudine duşmănoasă. Bektemir Ferid Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (portărel la Tribunal. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.03. Beko Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1942 s-a înscris în armata fascistă maghiară. 24 1203 933 1 1204 932 1 1205 954 1 1206 644 8. Original. copii.05. Original. în postul avut s-a înconjurat 24. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. Original. părinţii săi. Belba Dionisie Secretar PMR de plasă. tot timpul a fost alături de Monarhie.02.12. SS „Hunyadi Poncelasok”. 1950 1 297 . apoi judecător). alte abateri. a luat parte la 1950 luptele împotriva Armatei Roşii până la capitularea Germaniei. Original. 31.

Originale. Membru de partid exclus pentru fapte de necinste.11. copie. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. abuz în serviciu şi divulgarea 13. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât decizia a fost luată fără o 21. Originale. a luat parte la războiul 1959 antisovietic. reconfirmată în 1966. 4 1211 979 4 298 . Originale. care în 1981 1979 a stabilit că nu avea merite deosebite.12. Originale. unor dispoziţii pe linie de stat. judeţean Constanţa al PCR. În 1963 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior.07. legionară. Belchim Vasile T. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a făcut parte din organizaţia 10.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. 6 1210 952 Belcineanu Ion D. cercetare temeinică. Belciu Pintilie D. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la crime şi jafuri. CCP a trimis cazul 1962 spre recercetare Comitetului regional PMR Dobrogea. 7 1208 953 6. 1955 7 1209 3382 Belcin Samuel Fost membru care a solicitat reprimirea în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1952-1953 a luat cartele fără să aibă dreptul. CCP a retrimis memoriul Comitetului 28.1207 1326 Belcescu Constantin Ch. nu era sincer şi era fiu de exploatator. Originale.

Originale. 41 1213 980 Beldea Preda Membru de partid exclus în 1954 pentru că era de origine chiabură şi s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. 5.06. Original. 8 1214 958 Beldean Ilia Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. era un element necinstit şi beţiv. exclus din Partid în 1955 pentru că: a avut prieteni legionari. a fost decorat.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. la data aceea condamnat pentru crime de război. pe frontul antisovietic a luat 21.08.1212 1018 Belciug Ion Gh. 1951 1 1215 957 Beldeanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut de pază la generalul Mocinschi <Mociulschi>. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. avea legături cu chiaburii. în 1947 s-a ocupat cu specula. 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât repunerea lui în 1968 drepturile de membru de partid cu stagiul avut anterior. 1950 1 299 . Fost secretar al Comitetului plăşii PCR Brabova (1948-1952). 7. Originale. în 1948 a fost arestat de Securitate pentru manifestări antisemite. reconfirmată în 1966.01. parte la acţiuni împotriva populaţiei 1957 civile.

munca de colectări. de pe urma cărora 70 de 1953 activişti de partid. aplicând o linie a lor proprie. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.1216 2659 Beldeanu Ion (Ioan) Prim-secretar al Comitetului regional de Partid Arad. 1 1217 887 Beldeanu Maria Secretară cu probleme agrare la Comitetul Raional de Partid Arad. exploatatori. în trecut a 20. 4 300 . 1 1219 943 Beldie Catinca (Gheorghe) Membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie de 23.07. 6 1218 940 Beldic Dumitru Membru de partid exclus pentru că: era fiu de moşier expropriat. Originale. ilegalităţi. cercetat în urma abaterilor săvârşite în campania de colectare a cerealelor. copie. 1953 CCP a hotărât sancţionarea cu „vot de blam”.) CCP a hotărât. făcut politică liberală. de stat şi ai organizaţiilor de masă au fost acţionaţi în justiţie. (Împreună cu Ştirbu Solomon a denaturat şi călcat hotărârile Partidului. sancţionarea lui cu „vot de blam”.07. cercetată pentru că a avut abateri în 10. Original. dând loc la numeroase abuzuri şi 10.07. Original.09. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.

alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 301 . 5. până în 1954 1946 a fost judecător. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1961 cerut ca activitatea sa să fie demascată în cadrul instituţiei unde lucra. Originale. alte abateri. Originale. 1959 4 1222 891 Beldiman Octavian Şef al Biroului judiciar de la raionul de Miliţie Râmnicu-Vâlcea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 16 1223 916 Belea Gheorghe Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. unde s-a căsătorit cu fiica unui temnicer de la 15.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. soţia sa a făcut parte din Grupul Etnic German. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut 13.1220 942 Beldie Nicolae Avocat în Bucureşti. legături cu elemente duşmănoase.12. închisoarea Busbach. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 19291931 şi-a făcut studiile în Germania. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în timpul războiului a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. reconfirmată în 1960 şi 1962. Original. 1958 legionari. 1 1221 941 Beldiman Gheorghe I. 19. în ţară.01.12.

împreună cu alte elemente din conducerea organizaţiei. menţinerea deciziei. a comis abuzuri şi ilegalităţi (şi-a însuşit lei şi valută. fotografii. Decizie reconfirmată în 1971. Originale. Originale. I pentru că 1946-1959. Idem. II) -. În 1963 a fost reîncadrat în Partid cu stagiu de la data hotărârii.1224 2499 Belea Miron M. În 1977 CCP a propus. Preşedinte al Comitetului Central al 16. sancţionat cu „vot de blam” pentru atitudine nepartinică şi participare la intrigi. Idem. iar în 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. fals în declaraţii. exclus din partid de CCP 1959 vol. cu menţiunea că în 1942-1958 a mai fost membru. Idem. Crucii Roşii. III) Idem. În 1965 i s-a acordat vechimea în Partid din 1942.04. vol. III) – – – – 263 (vol.12. 1959 278 (vol. IV) 283 (vol. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. iar CC a propus să i se acorde din 1942. 50 Belea Octavian 29/1/1959. copii. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. V) 302 . Originale. I) 112 (vol. copii. În 1958 a fost exclus din Partid pentru 27. Originale.12. I-V) 29/1/1959. cu indicarea perioadei în care a fost exclus. facilitarea emigrării unor persoane). 1225 (vol. Ulterior a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Originale. 1965 57 (vol. „discuţii antipartinice cu tendinţe 1946 fracţioniste”. copii. II 3002 (vol. Membru în Biroul regional de Partid Deva.

carierist 18. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi lipsit de simţul răspunderii şi al vigilenţei.10. 4 1227 2784 6 1228 898 4 1229 897 4 303 . şi necinstit. cu de la sine putere. copie. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element afacerist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ocupându-se de chefuri. Belei Costică I. CCP a hotărât anularea deciziei şi a recomandat organizaţiei de bază să-l primească în rândul candidaţilor de partid. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. a accidentat maşina de 27. a spart 1958 magazia cooperativei şi a împărţit cetăţenilor cca. Belei Rovin I. în 1947. membru de partid exclus pentru că: a fost membru activ al PNL. după 23 august 1944 a bătut un număr de cetăţeni în primărie. Originale. regiunea Craiova. Preşedinte al Întovărăşirii agricole „8 Martie” din comuna Seaca de Pădure. 12. 3000 kg de porumb. reconfirmată în 1956 şi 1966. tatăl său era condamnat la 12 ani de închisoare pentru furt. copie. Originale.02. legionară. Belega Marin C. Pe baza activităţii lui pozitive. 1947 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 a făcut parte din organizaţia 17. a întreţinut legături cu elemente 1953 duşmănoase. serviciu. Comandantul Securităţii raionului Câmpina. faptă pentru care a fost judecat şi condamnat. reconfirmată în 1965. Originale.1226 2650 Belega Constantin Preşedintele Sindicatului alimentar. Originale.03.

s-a dovedit necinstit. Originale. copii. ca responsabil la 30. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. Gostatul din comuna Ciacova. rusă. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost chiabur.11. regiunea 1956 Timişoara. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1230 3192 Beleneşi Florian Membru de partid exclus pentru că a renunţat la calitatea de membru de partid. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă situaţia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. prin care se solicita să se confirme că în perioada interbelică a fost arestată şi condamnată pentru activitate comunistă. 1 1233 881 Beleuţ Dumitru D. 3 1231 979 Belenstein Zlota Şulimovna (Braver) Cetăţeană sovietic cercetată în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti. lb.09. 1966 35 1232 880 Belenyesi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a făcut parte din Partidul „Imredi”. română.12. creştini (Keresztery Maganalkalmazotth 1950 Kakoservezete) şi din organizaţia „Zece” (Tizes Szerdezet). CCP a propus.08. 2 304 . Originale. Original. menţinerea deciziei. 2. Original. 23. din organizaţia funcţionarilor 14.

1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut prelucrarea cazului în organizaţia de bază din care făcuse parte. Originale. 1 1235 926 Beleznai Attila Membru de partid exclus în 1950 pentru că în 1940-1945 a fost în Austria. 21. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului s-a ocupat cu afacerile.05. Originale. 4 1236 3225 Belgia Ilie Membru de partid exclus în 1974 pentru că a fost condamnat penal pentru 16. 3 1237 927 Belgrader Ştefan Şef al Secţiei administrative de la Camera de comerţ a RPR. conducere sub influenţa alcoolului.02. în funcţia avută s-a 22.1234 882 Beleuţă Petre Fost organizator al Gărzilor cetăţeneşti (1945). iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.06. menţinerea deciziei. 1956 2 305 . 1978 CCP a propus. Originale.01. în 1936-1938 a sprijinit organizaţia sionistă. membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. în 1931-1940 a fost el însuşi proprietar al unui magazin de textile. CCP a hotărât transformarea deciziei 1957 în anularea încadrării în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. dovedit necinstit. 3. Original.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 care a colaborat cu elementele duşmănoase. 1 1240 892 Belicencu Teodor I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Membru de partid exclus pentru că în 1934-1938 a făcut parte din organizaţia 17. 4 1241 893 Belicovici Eugenia Gh. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. gara Iţcani a pierdut materialul de 1954 propagandă. exclus din Partid pentru că: fiind în stare de ebrietate. pentru că era de origine burgheză. Original. Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de reacţionari. Original. 1 1239 929 Belian Rodica (Fischer) Membră de partid exclusă în 1952 27. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost agent 11. Originale. cuzistă. era un element afacerist şi şperţar. în 11. 1 1242 895 Beligan Mandache Fost activist de partid la Comitetul judeţean Suceava. 1 306 . pleca de la şedinţe pentru a se întâlni cu femei. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. fiscal.03.11. Original. alte abateri. timpul dictaturii antonesciene a servit 1951 interesele regimului. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. regiunea Timişoara.04. în 16.1238 928 Belia Ilie Primar în comuna Ticvanul Mare.

dată fiind originea sa socială. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. putând fi primit în calitate de candidat de partid. Originale. 1 1246 913 Beliu Andrei Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost 26. Original. Originale. alte abateri. 3.09. alte abateri. 1. În 1956 s-a hotărât ridicarea sancţiunii. 1950 2 1244 2657 Belingher Alexandru I. 1 307 .04. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1243 2658 Belinchevici Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1947. abateri. fiind trimis la Federala Muscel în calitate de delegat. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte voluntar la războiul antisovietic şi a fost decorat.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a menţionat că. cu sarcina de a ridica porumb pentru muncitorii de la uzina unde lucra.03. Original. 1951 3 1245 894 Belisna Iosif Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. translator al Siguranţei. şi-a însuşit o cantitate din el. îi dă posibilitatea să se reabiliteze prin muncă serioasă şi atitudine exemplară. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte 16.

10. a 1950 fost membru al PSD. Original. unde a fost prizonier la americani. 1 1250 890 Belle Adalbert (Bela) Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturii hortyste a avut ieşiri 12. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. şovine faţă de populaţia românească.1247 912 Belivaca Manea Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. era viciat de alcool. CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. 1950 unde a exploatat ţărănimea săracă. Original. 1955 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 1951 1 1249 955 Bellan Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost împotriva hotărârilor CC al PMR şi Guvernului cu privire la distribuirea cartelelor şi reducerea personalului administrativ.11. 1 1248 956 Bella Samoilă (Balla) Membru de partid exclus pentru că în 1944 s-a retras cu trupele fasciste în Germania.04. în 24. Original. 1 308 . alegerile sindicale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. în trecut a exploatat muncă salariată. a refuzat să voteze la 30. 1941 a cerut să fie colonizat în Basarabia.

S-a stabilit că: a fost membru PSD. fiind în conducerea tineretului socialdemocrat. era căsătorit cu fiica unui chiabur. fiind reîncadrat în Partid cu vechimea avută anterior.12. 1953 22 1252 2656 Bellu Gheorghe Gh. respingerea apelului. În 1960 a fost din nou exclus din Partid. CCP a propus. a avut o poziţie împăciuitoristă faţă cu cazurile deviatorilor Ana Pauker şi Teohari Georgescu. beneficiat de încrederea capitaliştilor. Hotărâre reconfirmată în 1966. a înlăturat din facultate cadre corespunzătoare şi a adus elemente străine şi duşmănoase. În 1976 a solicitat ca. În 1956 s-a revenit asupra deciziei. să i se acorde stagiu de partid. pentru că: în calitate de decan la Facultatea Juridică nu a luat poziţie împotriva unor teze revizioniste introduse în conferinţe de unii profesori. a avut manifestări antipartinice. membru de partid cercetat pentru legături cu elemente chiabureşti. a trăit în preajma unor elemente depravate. în care a 21. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 309 . şi al trădătorului Vasile Luca. de calomniere a unor lideri ai Biroului Politic. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.1251 2787 Belle Petre T. Director general al Treburilor Consiliului de Miniştri. 6. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.02. (Belu) Membru de partid exclus pentru că în trecut a deţinut diferite posturi. pe baza activităţii în PSD. În 1968 a fost reprimit în Partid. cu manifestări duşmănoase. Originale.

Referinţă semnată de Zaharia Stancu. a avut legături cu 1950 Panait Istrati şi a scris la revista „Cruciada Românismului”. Partidul lui Iunian. a luat parte la 1965 câteva şedinţe legionare şi nu a reieşit să fi avut altă activitate. Originale. sub 20. 1951 79 310 . 100 1254 911 Beloiu Dumitru D. reconfirmată în 1959. alte abateri.05. alte abateri. 4. ziare.01. să se menţioneze în documentele sale de partid că în 1947-1959 a mai fost membru. Originale.1253 2806 Bellu Petre Scriitor. influenţa unor colegi. 1960 şi 1961. broşură. 6 1255 1334 Beloiu Eugenia (Secară) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. Medic la Institutul de Endocrinologie al Academiei RPR.01. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu data înaintării apelului. membru de partid exclus pentru că: după ce în 1922 a fost membru de partid. Originale. în 1934 s-a înscris în 22. a fost salarizat de Malaxa. Întrucât a constatat că în documentele sale de partid recunoscuse că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că în timp ce era student a făcut parte din organizaţia legionară. a rupt legăturile cu acesta şi s-a înscris în PSD.

1953 10 1259 2916 Belu Constantin A. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1256 1335 Belote Vasile Membru de partid exclus pentru că în 1917.05. ca plutonier de jandarmi al regimului burghezo-moşieresc.10. scos din funcţie în 1957 pentru că s-a folosit de poziţia avută în 13. Membru de partid exclus pentru că a 10. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. 2 311 . 4.02. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1958 Întrucât motivele s-au dovedit întemeiate. scop personal şi a creat mahalagisme. 1951 1 1257 1336 Belovici Vasile D. Original. copii. 5.04. Secretar al Comitetului raional de Partid Băileşti. a împuşcat mortal un dezertor din armata austroungară. făcut parte din organizaţia legionară. 2 1258 191 Bélteki Alexandru (Sándor) Fost medic al Ghetoului din Reghin (1944). Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate.

34/1979 Întrucât cele sesizate fuseseră deja 1979 remediate. Originale. a 1951 solicitat să fie cercetată de „organele în drept” şi să fie scoasă din postul deţinut. CCP a hotărât clasarea cazului. 1 1263 1339 Belu Marioara (Gheorghe) Membră de partid exclusă pentru că: a lucrat la Poliţia din Cernăuţi ca funcţionară. Original. muncitoare în aceeaşi fabrică.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. 26. iar restul reclamaţiilor nu s-au confirmat. membru de partid cercetat în legătură cu o serie de ilegalităţi şi abuzuri reclamate de Florica Toth. în calitate de casieră la magazinul de stat „Tractorul” din Brăila a sustras o sumă de bani.04. 2 1262 1338 Belu Irina Telegrafistă la PTT. (Dosarul conţine şi decizia de 1956 excludere din partid a lui Belu Gheorghe. fost membru activ al Mişcării Legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1959 şi 1960. 17 312 . 54 1261 1337 Belu Dumitru C. copie. Original.09. Originale. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. 14.09.1260 Belu Dumitru Director al Întreprinderii de Textile Lugoj. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că a fost informatoarea Siguranţei. alte persoane reclamate. Membru de partid exclus pentru că a 26. 15.05.

12.1264 3419 Belu Oprea Membru de partid exclus pentru că a avut abateri repetata de la disciplina de 26. 1982 CCP a propus. iar în 1947-1949 a fost membră a PCR. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Original.07. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 1950 faptul că în 1944 a fost deportată la Bergen Belsen. menţinerea deciziei. untură şi făină. primeşte cartelă. 1954 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.02. Original. 13.02. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. partid. Întrucât a renunţat la apel. şi-a manifestat nemulţumirea cu privire la salariu şi la faptul că nu 11. Original. 6 1265 1340 Beluşinschi Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. 1 1267 14 Benamy Olga (Abel) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului celor ce muncesc din Ungaria de a se trimite relaţii cu privire la activitatea sa. 2 313 . 2. 1959 1 1266 1341 Benach Alexandru (Andrei) Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu comerţul de carne. CCP a hotărât clasarea cazului.

Originale. s-a propus scoaterea ei de sub anchetă. în care se afirma că: a făcut politică sionistă. Informaţii despre Guzoran Gaspar şi Olah Lojaşné.11. avea legături cu Legaţiile elveţiană şi israeliană din Bucureşti. 20. CCP a clasat cazul. 1957 6 (vol. lb.04. Originale.I. Parhon” şi trimisă ca profesoară în învăţământul mediu. I-II) Benari Lenormanda Deputată în Marea Adunare Naţională 30. În 1957 a solicitat să se analizeze cauzele pentru care a fost scoasă din cadrele Ministerului Învăţământului Public.2917 1268 (vol. iar ulterior scoasă din cadrele Universităţii „C. română şi rusă. iar acuzele s-au dovedit neîntemeiate. cercetată în urma primirii unei note informative. Întrucât cele sesizate nu ţineau de competenţa instituţiei. II) 1269 990 Bence Mikloşné (Trebici Justina / Irina) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar prin care se cereau informaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. copii. în funcţiile avute după 23 august 1944 a promovat elemente reacţionare şi afaceriste. I) 9/1957 18 (vol. Totodată. Idem. şi directoare la Şcoala Superioară 1952 Pedagogică. întrucât trecutul său fusese cercetat anterior. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 1967 comunicat că în perioada 1939-1940 a fost membră a UTC. iar în 1940 a fost arestată şi condamnată pentru răspândire de manifeste comuniste. 13. 19 314 .02. CCP a hotărât clasarea cazului. Întrucât trecutul ei politic era cunoscut de Partid. Originale.

Originale. Original. reconfirmată în 1956. responsabil cu munca de îndrumare la sate. 1 1271 1343 Benciu Iulian Membru de partid exclus pentru că: a avut cârciumă. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. 5 315 . 2 1272 1372 Bencu Ion Gh. a 27. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid 29.04. s-a ocupat cu afaceri.1270 1342 Benchea Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cergăul Mare. Activist de partid la judeţeana Tecuci. 1950 alte abateri.04. exclus din Partid în 1949 pentru că: era fiul unui fost colonel de jandarmi.11 avut manifestări şovine şi antisovietice. pentru că în trecut a fost legionar. funcţia avută a avut legături cu elemente 1954 duşmănoase şi şi-a pierdut servieta cu documente de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 22.

28. 1954 2 316 . CCP a propus. 1957 Întrucât a trăit 29 de ani în străinătate şi nu i se cunoştea activitatea. română.01. 6. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. în detaşamentele de muncă şi în lagărele în care a fost a avut o atitudine egoistă şi a sprijinit acţiunile duşmănoase ale administraţiei. (Bela) Secretar al Comitetului judeţean ARLUS Târgu Mureş. Originale. I-II) 1371 Benczédi Miklós (Nicolae) Persoană repatriată din Argentina. <1956> 10 Întrucât activitatea lui nu era (vol. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1274 1370 Benczel Adalbert L. CCP a propus clasarea cererii. este necesar să muncească în organizaţiile de masă. care a solicitat primirea în Partid. membru de partid exclus în 1951 pentru că: în trecut a deţinut o agenţie comercială. Totodată. lb. II) cunoscută. spaniolă. a hotărât să fie chemat la Colegiul de Partid de pe lângă Comitetul regional de Partid Cluj pentru a i se explica faptul că. a sprijinit acţiunile socialdemocraţilor de dreapta. În 1972 i s-a recunoscut stagiul din 1930. iar în anul următor apelantul a cerut o pensie de ilegalist. iar peste câţiva ani să adreseze o nouă cerere. 5 (vol.57/1957 1273 (vol. I) Idem. întrucât de la întoarcerea lui în ţară nu a trecut timp suficient pentru a putea fi cunoscut. CCP a clasat cazul. la 1500 de lei. majorarea pensiei de 1034 lei pe care o primea lunar. copii. Originale. copie. în calitate de corespondent al Biroului Congresului Mondial Evreiesc a desfăşurat o activitate dubioasă.07. Originale.

9. funcţie deţinută până în 1944. Original. 1957 4 1278 3308 Bendescu Eugen Membru de partid exclus pentru că a 31. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţia de controlor PTT. Secretar al organizaţiei de bază de la Depoul Craiova. 9.1275 1368 Benderli Manole O. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Pentru că a avut şi o activitate pozitivă. Originale. solicitat plecare definitivă din ţară.11. a avut activitate la titelişti. spirit de sacrificiu. a întreţinut relaţii cu elemente duşmănoase.03.05. Original. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în calitate de şef al Biroului de personal de la Direcţia financiară a CFR. CCP a cerut organizaţiei de bază să examineze dacă s-a ridicat la conştiinţa unui membru de partid. 1956 2 1276 2615 Benderlin Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost informator al Poliţiei. s-a dovedit a fi omul de încredere al administraţiei.03. în 1946 a făcut propagandă reacţionară. Originale. 10 317 . 1 1277 1367 Benderliu Vasile Mihail B. exclus din Partid în 1953 pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost omul de încredere al administraţiei. 1980 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul antisovietic era cunoscut ca un ofiţer cu 31.

12. 4 1280 1365 1 1281 1364 Bendorfeanu Gheorghe Secretar II al Raionului de PRM Sibiu. s-a înscris pe listele de emigrare în Israel. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul de la data deciziei. iar în Partid a dus o activitate pozitivă. Originale. unde a activat până 28. exclus din Partid pentru că: a fost simpatizant legionar. 1970 4 318 . 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. la dizolvarea ei. în 1945-1946 s-a ocupat 1950 cu specula. a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1961 şi 1962. a bătut un ostaş 23.11. nu a rezultat că a desfăşurat activitate în acea organizaţie.04. 9. 1957 Întrucât principalele motive de excludere s-au dovedit neîntemeiate. arestat pentru activitate subversivă. 11 1282 3036 Bene Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1941 s-a înscris în Partidul fascist maghiar „Crucile cu Săgeţi”. Bendit Herşcu Membru de partid exclus pentru că: în acelaşi timp s-a înscris în organizaţia sionistă „Barhovia”. sovietic.1279 1366 Bendic Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1949 a fost martor al apărării în procesul inginerului Dumitru Samoilă. Originale. alte abateri. s-a dovedit a 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fi necinstit. Original. Întrucât CCP constatat că la intrarea în Partid a arătat în mod sincer situaţia. reconfirmată în 1955. Originale.

1283 108 Bene Rozalia (Ianki) Cetăţeană maghiară pentru care CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a cerut referinţe. judeţul Hunedoara. 9.02. 1952 11 1284 2942 Bene Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de însărcinat al CFR cu aprovizionarea muncitorilor a dispărut cu o sumă de bani şi s-a întors după 6 luni. Copie. alte abateri. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. 1948 1 1285 1363 Bene Viorel I. 6.05. a insultat doi ofiţeri de Miliţie. administratorul Oficiului de Aprovizionare CFR. imoral. şi legăturile lui cu Vasile Bene. CCP a hotărât anularea deciziei şi menţinerea sancţiunii cu „vot de blam”. română. Original. 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut un 1970 comportament nedemn. maghiară. 2 1286 3032 4 319 . Originale. Responsabil cu propaganda şi agitaţia la organizaţia de bază de la Industria Textilă Arad. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Comitetului judeţean de Partid Valea Jiului să cerceteze trecutul lui Gavril Lupu. Luncoiu.05. minţind că a fost dus cu forţa în URSS.01. Originale. în societate. Benea Florin Membru de partid exclus pentru că în calitate de locţiitor al secretarului Comitetului de Partid din comuna 17. exclus din Partid pentru că: fiind beat. lb. în urma cărui fapt a fost sancţionat cu 1951 „vot de blam”.

Originale. În 1970 a fost exclus din Partid.1287 1361 Benea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestări 10. 1962.04. sancţionat cu interdicţia de a ocupa posturi de conducere pe linie de partid şi de stat timp de un an. Originale.12. reconfirmată în 1960. reconfirmată în 1960. îşi brutaliza soţia. Întrucât majoritatea motivelor de excludere s-au dovedit neîntemeiate. activistă în secţia sa. 8 1288 1362 6. a plecat voluntar pe front. alte abateri. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1938-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. Benea Hristache Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în timpul războiului a scris articole cu caracter antisovietic. 1966 şi 1975. 3 320 . lui antisovietic a fost informator în rândul 1959 muncitorilor şi prizonierilor sovietici. pentru că: 14. 1953 5 1289 78 Benea Ioan I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar apelantul a depus o activitate pozitivă. alte abateri.08. Originale. Şef al Secţiei de Propagandă şi Agitaţie a Comitetului raional de Partid Corabia. 23 1290 1360 Benea Ion P. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1947. legionare. Originale. a întreţinut legături intime cu Victoria 1956 Şerbănescu. în timpul războiu27.04. avea legături cu duşmanul de clasă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

a trăit în anturajul elementelor legionare. membru de partid exclus pentru că: a făcut politica PNL. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. (A fost judecat şi condamnat la 3 ani de închisoare corecţională. membru de partid exclus pentru că a folosit bătaia şi tortura. restul pedepsei fiindu-i graţiată. 5. formarea de grupuleţe în redacţia ziarului 1958 „Făclia” din Cluj. în urma cărora Nicu Chicoş. 1963 17 1293 1324 Benedecsics Albert Membru de partid exclus pentru că în 14. a decedat. 2 321 . 1936 a fost spărgător de grevă. pe frontul antisovietic a luat parte la 16. motiv 1954 pentru care a fost decorat cu „Coroana României” şi „Steaua României”. reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale. 1 1294 1357 Benedek Adela Membră de partid sancţionată cu „mustrare” pentru mahalagisme şi 13.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 19 1292 1358 Benea Teodor (Toader) Ofiţer.1291 1359 Benea Silviu Procuror-şef la Tribunalul raional Sighet.12. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1971. Originale.06. Originale. prinderea partizanilor sovietici. fost legionar.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. lucrător la Secţia Anchete Penale din Direcţia Regională MAI Suceava (Securitate). era descompus moral. din care a executat 8 luni.

în timpul 1954 alegerilor sindicale din mai 1952 a încercat să fure voturi. 1955 36 1297 121 Benedek Andras (Andrei) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informa17. a întreţinut legături cu 26.1295 1355 Benedek Alexandru Membru al BOB de la fabrica „Haia Lifşiţ” din Oradea. Originale. în 1952 tatăl său a emigrat în Israel. în trecut a fost condamnat penal pentru evaziune fiscală.08. Originale. copie. reconfirmată în 1957. 6 322 . 1952 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. ţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de negustori.05. reconfirmată în 1955. 3 1296 2699 Benedek Alexandru H. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. exclus din Partid pentru că: în fabrica în care a lucrat a fost omul patronului. rudele sale din America. 1958 şi 1960. el însuşi ocupându-se cu negustoria. 1.

06. Copie. unde a stat în 1953 captivitate la americani. Întrucât după 1940 părinţii săi nu au exploatat. în postul avut a susţinut elemente dubioase.01. membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost condamnat penal pentru furt. Original. să fie deferit Justiţiei. când a început să depună activitate. în funcţiile avute s-a dovedit necinstit. s-a încadrat în muncă la Staţia de restratificare din Carei. în 1944. a colaborat cu patronii reacţionari. în timp ce făcea parte din armata hortystă. de la care lua bani şi produse textile. 1.02. Original. în 1948. fiind sub influenţa sioniştilor. a făcut chefuri cu femei de moravuri uşoare. să fie demascat ca trădător al clasei muncitoare. 1955 1 1299 1312 Benedek Ernest Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu nesănătos. a 23. 1 1300 2943 Benedek Eugen Responsabil economic al Sindicatului Textil. 4.1298 1311 Benedek David Responsabil cu cadrele la Sfatul Popular Regional Carei. a jefuit fondurile Uniunii. unde tineretul evreiesc era pregătit pentru plecarea în Israel. 1948 2 323 . CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechime din 1948. fost dus în Germania. iar celelalte motive de excludere s-au dovedit neîntemeiate. a fost autorul moral al spargerii unităţii din cadrul Comitetului Executiv al sindicatului.

să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. Original. comuna Ungheni a fost condamnat penal 1950 pentru lipsă în gestiune.10. CCP a propus: menţinerea excluderii din Partid. 1 1302 1369 Benedek Francisc Membru de partid exclus pentru că în calitate de vânzător la cooperativa din 22. 6 1304 1318 Benedek Ioan Fost membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. din speculă.1301 878 Benedek Francisc Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că în perioada războiului a fost în Germania şi. Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a fost membru al Partidului 28. care în trecut a trăit mai mult 10. fascist Goga-Cuza. ulterior a participat la 1960 manifestaţii cu caracter legionar. 3 324 . Original.03. 1 1303 1317 Benedek Francisc I. scoaterea din funcţia de achizitor al Uzinei „Janos Herbak”. Originale.12. Întrucât era un duşman al clasei muncitoare. într-un 28. Original. 1955 CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid ca membru nou. având cârciumă. şi a fost în 1953 relaţii cu spionajul hortyst. lagăr american. ulterior.03.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. Benedek Iuliu Membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a devenit 22. Original.10. tul solemn”. fapt 14. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. reconfirmată în 1960 şi 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1980 CCP a propus. 1. 1 1307 1321 1 1308 3314 Benedek Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1974 a cerut să plece definitiv din ţară.1305 1319 Benedek Ioana Directoare a Societăţii SovromAsigurare. dovedit prin retragerea ei în faţa trupelor 1950 sovietice eliberatoare.04. membră de partid exclusă pentru că s-a înconjurat de elemente străine de regim. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Benedek Ştefan Membru de partid exclus pentru că a susţinut teze revizioniste cu privire la acţiunile contrarevoluţionare din Ungaria. 5 1309 1322 1. Original.05.25.08. alte 1951 abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. din noiembrie 1956.04. 1959 35 325 . 1955 1 1306 1320 Benedek Irina Membră de partid exclusă pentru că a fost ataşată regimului hortyst. Original. în 1975 a refuzat să semneze „Angajamen. membru în organizaţiile fasciste. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior.

Hotărâre reconfirmată în 1987. Membru de partid exclus pentru că în funcţiile administrative avute a săvârşit unele greşeli (cumpărarea unui autoturism pe numele personal. 5 326 . CCP a propus.06. împrumuturi de 11. din 1937. menţinerea deciziei. în calitate de ofiţer mecanic de nave. 36 1313 1325 Benedict Ioan M.1310 1323 Benedek Ştefan St. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a hotărât. a făcut speculă cu obiecte aduse din străinătate. membru de partid verificat în vederea confirmării 23.05. Originale.08. 1957 CCP a stabilit că cererea era neîntemeiată. Originale. Ofiţer de Securitate în SfântuGheorghe şi Stalin (Braşov). Originale. 1958 CCP a hotărât confirmarea vechimii lui în Partid din 1935. 8 1312 3424 Benedic Constantin Membru de partid exclus pentru că. Originale. 30. care a solicitat acordarea stagiului 19.03. 5 1311 1356 Benedek Zoltan Instructor la Sectorul Gospodăriei din Secţia Gospodăriei de Partid a CC al PMR. lemne şi bani). calităţii. 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. alte abateri. 1 1316 2944 Benetand Gheorghe Şef al Serviciului de radioemisiune din Direcţia Generală a Poliţiei. era un element beţiv. a întreţinut relaţii cu chiaburii. intenţionând să treacă graniţa. 2 1315 1328 Benescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru lovire. regiunea Ploieşti. Întrucât şi-a retras apelul. 29.05. Ovidiu Şandru şi Vasile Bâgu. membru de partid exclus pentru că: a dezertat de pe frontul 11. a practicat jocuri de noroc. 1 1317 1329 4 327 .12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.08. Benga Ion Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a 1960 hotărât clasarea cazului. 1949 după care a fugit cu banii.01. membru de partid exclus pentru că: a ridicat de la casierie 150 de milioane. pentru a 10. antihitlerist şi a refuzat să lupte împotriva 1953 armatei germane. raionul Pucioasa. Şef al Serviciului de Cadre şi Personal de la Uzina „21 Decembrie” Bucureşti. în 1958 s-a manifestat împotriva hotărârilor 27. Copie. cumpăra materiale necesare serviciului. luate de Partid împotriva lui Constantin 1960 Doncea. soţia sa a fost condamnată pentru prostituţie.1314 1327 Benescu Constantin Secretar al organizaţiei de bază din comuna Vişineşti. membru de partid exclus pentru că: a luat mită de la muncitori.

1 1319 1330 Bengescu Petre Ofiţer SSI (Securitate). CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1954 cerut să i se pună în vedere să rupă cu fraţii săi. Original. 1959 4 1321 877 Bengheanu Lazăr Membru de partid exclus pentru că: în unele localuri. care erau elemente reacţionare. în 1948-1951.05. 2 1320 1332 Benghe Marin D.1318 1331 Bengescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 17. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în „Frăţiile de Cruce” legionare.06.02. a avut discuţii neprincipiale la adresa unor activişti de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. 1954 1 328 . alte abateri. Original. 5. Original. alte abateri. era un element vicios (beţiv). 2.10. sancţionat cu „vot de blam” pentru mahalagisme. a făcut 1954 pază în ghetou. CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării în Partid. arestarea populaţiei sovietice. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 19.

1322 876 Benghia Mihalache Membru de partid exclus pentru că: era chiabur. a ocupat cu diverse afaceri. în trecut a fost omul de încredere al administraţiei CFR. 21 1325 1309 Beniamin Elena Membră de partid exclusă pentru că: părinţii ei au fost comercianţi. Original.09. a făcut 30.07. avea rude în 1953 străinătate. Originale. 1 329 .08.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Original. fiind vice-preşedinte al Asociaţiei „Tracţiunea”. speculă cu textile.19. 2 1324 992 Bengulescu Alexandru I. înainte de 23 august 1944 a dus o viaţă imorală şi s. 9. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. Originale. 1954 reconfirmată în 1956. alte abateri. de la care primea pachete. reconfirmată în 1959. 1954 13 1323 991 Benglas Roza (Olier) Ziaristă la „Viaţa Sindicală”. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era un element care aparţinea claselor exploatatoare. În 1968 a fost reprimit în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 şi 1961. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 27. alte abateri.

2 1328 996 Beniş Carol S. exclus din Partid pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de magazioner a sustras grâu. alte abateri. 1956 3 1327 2901 Benisache Virgil Activist al judeţenei de PMR Argeş. motiv pentru care a hotărât menţinerea deciziei şi le-a cerut părinţilor fetei să-l defere justiţiei. a încercat să violeze o fată de 13 ani. În cursul anchetei. CCP a hotărât menţinerea deciziei în 1961 şi 1970. Instructor la Comisia de stat pentru aplicarea legii Sfaturilor Populare. 1951 41 330 . CCP a constata că 1950 în timpul războiului a scris articole antisovietice. Copie.1326 1310 Beniamin Ernest M. membru de partid cercetat pentru că: era un element mic-burghez.05. 11. faptă pentru care a fost condamnat penal. scoaterea din funcţie şi cercetarea de către „organele în drept” (propunere acceptată). 9. În 1959 a fost exclus din nou din Partid pentru mită şi trafic de influenţă.07. alte abateri. Originale. fiind trimis pe teren. la prima confruntare cu duşmanul de clasă a avut purtare trădătoare. în 1953 s-a propus reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior (propunere acceptată). 3.01. CCP a propus excluderea lui din Partid. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Originale.

Originale. Întrucât s-a considerat că s-a reabilitat. la Cenzura presei externe şi întocmirea Buletinului politic intern. în timpul războiului antisovietic a fost concentrat la SSI. fapt interzis de legătura sa superioară. 9 1330 994 3. Beniuc Mihai A.07. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1940.1329 995 Beniuc Emma (Friedman-Bresliska) Şefă de serviciu la Institutul Maxim Gorki. Originale. şi alţii). alte abateri. Referinţe semnate de: Mircea Biji. întrucât a avut legături cu persoane din „grupul trădător” Foriş. soţia lui Mihai Beniuc. membră de partid cercetată pentru că: era educată în spirit burghez. în 1957 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul de la data trimiterii apelului. deşi era membru al Comitetului regional de Partid Braşov. iar în articolele scrise aducea laude lui Hitler şi politicii lui. membru de partid cercetat pentru că: în 1940-1941. <1951> CCP a propus excluderea ei din Partid şi. copii. Pârvănescu. şi declaraţii ale lui Traian Borcescu şi Herbert Zilber. în cadrul Biroului II de Informaţii şi contrainformaţii al MStM. 1952 35 331 . Secretar al Uniunii Scriitorilor şi profesor universitar. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. în 1944 a acceptat propunerea lui Traian Borcescu (şef al Biroului II din MStM) de a da informaţii despre intelectualii „democraţi”. să fie cercetată şi ţinută în evidenţa „organele în drept”. Ion Meţiu şi Mircea Bălănescu. În 1956 s-a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea din 1945. a colaborat la ziarul profascist „Ţară Nouă”. la cădere a avut purtare trădătoare şi imorală faţă de duşmanul de clasă (la Siguranţa Ploieşti a întreţinut relaţii intime cu procurorul Curţii marţiale.

05. alte abateri. copii. în 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. căderilor din Ardealul de Nord. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a înscris în Partidul szalasist.1331 997 Benke Gabor G. lb. 1950 1 332 . denaturate şi nestatutare”. (Gavril) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: datorită mentalităţii lui carieriste a lucrat cu elemente trădătoare. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1949 Adresă prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. maghiară.12. Cegled” din Ungaria a solicitat referinţe Comitetului 29. 1953 7 1332 435 Benke Lajos (Ladislau) Persoană pentru care „M. motiv pentru care a fost demascat. Originale.09. a luat parte la acţiunea de sprijinire a războiului antisovietic. Originale. română. Originale. judeţean PMR Odorheiu. membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea 14.D. a devenit omul lor de încredere şi a trădat clasa muncitoare. 1.06. 7 1334 999 Benkö Juliu (Julia) Membru de partid exclus pentru că: a dat dovadă de sentimente naţionaliste. 6.IIIkerületi alapszervezet. 1953 CCP a hotărât menţinerea calităţii lui de membru cu stagiul din 1945. 8 1333 998 Benke Pavel Activist UPM. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit „tendenţioase.P.

tatăl său a fost legionar 1959 activ. s-a manifestat ca naţionalist maghiar. Originale. Sindicale şi de UTM a CC al PMR.06. Originale.Luisa (Roth) Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: era de origine burgheză. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. reconfirmată de CCP în 1956. 3 333 . în muncă a 23. Originale.04. 1 1338 1003 7. Benkö Şamuel (Samuilă) Membru de partid exclus pentru că: era fiul unui preot exploatator. şedinţă legionară. s-a înconjurat de elemente străine de clasa muncitoare. Original.05. a pierdut documente de partid. 1954 4 1339 1010 Bensimon Ana . cercetată pentru că a avut ieşiri antipartinice şi a creat <1951> mahalagisme la adresa unor membri ai conducerii Partidului. 4 1336 1001 5. CCP a hotărât sancţionarea ei cu „admonestare scrisă”. 1950 1 1337 1002 Benone Iacob Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a luat parte la o 25. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. creat familiarism. şi-a pierdut carnetul de membru. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1955. Bensimon Adrian Membru de partid exclus în 1953 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori.1335 1000 Benkö Rozalia Instructoare la Secţia Organelor Conducătoare de Partid. Original.

alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 11 334 . 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1958. Originale.09.07. Originale. 8 1342 1011 Benţaru Gheorghe P. membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru înlesnirea speculării unei cantităţi de tablă zincată. 1960 4 1343 814 Benţe Miclos (Burger Niculae) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. a făcut parte din PSD. 2. „Haovett”. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat situaţia.1340 1012 Bente Ioan (Ion) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. atitudine recalcitrantă. Preşedinte al cooperativei săteşti Borduşani. copii. Originale. la verificare a avut 17. prin care s-au cerut relaţii cu privire la 27. Originale. 4 1341 989 Bentin David Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost patron de atelier. activitatea sa în mişcarea revoluţionară în 1962 perioada 1940-1941. reconfirmată de CCP în 1962. raionul Buzău. comuna Săgeata.09. în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă 28.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

şi-a scos formular de plecare în Israel. 7. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a fost omul de încredere al patronului. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 2 1345 2786 Benuci Anastase P. greutăţi în munca de preschimbare a 1953 banilor. prin care se 11. (Jacob) Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a făcut parte din organizaţia sionistă „Hapel Hadate”. completat formularul de emigrare în 1956 Israel.06. în 1950 a 19. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.1344 1013 Benţe Nicolae (Benţa) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 2 1347 2654 Benzion Iacob A. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: era fiu de burghez.10. Originale. reconfirmată de CCP în 1960. 1958 5 335 . reconfirmată în 1962. 6 1346 992 Benvenisti Jacques M. făcea propagandă împotriva Uniunii 1950 Sovietice.04. a făcut 22. a fost în fruntea Cercului Cultural „Muncă şi Lumină”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a întreţinut legături cu chiaburii. Originale. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1955 1 1350 921 Berariu Gheorghe Ajutor de comisar la Poliţia din Roman. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1349 919 Beral Stela (Haim) Angajată la Direcţia Înscrierii şi evidenţei populaţiei din Direcţia Generală a Miliţiei. menţinerea deciziei.04. membru de partid exclus în 1948 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din 29. Israel. Originale. 14 336 . Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 13. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a propus. Originale. a plecat voluntar pe 1960 frontul antisovietic. în funcţia avută a luat şperţ.1348 918 Beral Avram (Berall) Membru de partid exclus pentru că: în 1950 a depus actele pentru emigrare în 13. copii. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a aprobat. în trecut a făcut parte din 1956 organizaţia sionistă „Mişmar”. organizaţia legionară.07. Hotărâre reconfirmată în 1985. 5. Originale. 9 1351 3432 Berariu Luminiţa Membră de partid exclusă pentru că a participat la şedinţele şi ritualurile mistice ale sectei „Meditaţia transcedentală”. Originale. membră de partid exclusă pentru că nu primea uşor critica şi comenta cu privire la lipsurile care i se arătau. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08.06.

regiunea Timişoara. democrat de dreapta. după 23 august 1944. 2 1355 923 Beraru Ion Căpitan în Portul Constanţa.07. CCP a propus.06. Original. membru de partid exclus pentru că: era un element care a trăit într-un mediu mic-burghez. membru de partid care a solicitat acordarea 30. 13. Originale. legături cu unii chiaburi. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a aprobat. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1985. în postul avut a avut 29.08. şi-a însuşit cereale şi alte obiecte de la cetăţenii din comună care fuseseră dislocaţi.23. Original. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1936 a făcut parte din Partidul cuzist. 13 337 . fiind social. 7 1353 920 Berarov Ilie Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Berecsăul Mic.1352 3431 Berariu Maria Membră de partid exclusă pentru că a participat la şedinţele şi ritualurile mistice ale sectei „Meditaţia transcedentală”. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1940. pe care i-a 1956 favorizat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1354 922 Beraru George (Strul) Funcţionar la Direcţia Cadrelor din Ministerul Afacerilor Externe. a făcut greutăţi 1951 Partidului. reconfirmată în 1959.08. stagiului din ilegalitate.

alte abateri. după 23 15. reconfirmată în 1961. membru de partid exclus pentru că: a fost unealta Monarhiei şi a burgheziei. definitivă din ţară. în 1948-1949 a frecventat locuinţa unui element reacţionar.10. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: era fiu de exploatator. Originale. Originale. 3 338 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.1356 924 Beraru Ion I. 1977 CCP a propus. 3 1357 925 Berbecaru Constantin P. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1953 2 1359 3176 Berbecaru Oprea Membru de partid exclus în 1975 pentru că a făcut cerere de plecare 26. copie. alte abateri.03.11. august 1944 s-a înconjurat de elemente 1954 duşmănoase regimului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost susţinut de elemente duşmănoase din Ministerul de Finanţe. precum Vasile Modoran şi Aurel Vijoli. menţinerea deciziei.02. 1959 11 1358 1017 Berbecaru Ion Director general adjunct al Băncii sovieto-române. a lovit în membrii de partid şi a menţinut în posturi elemente reacţionare. 4. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în perioada guvernării legionare a educat elevii în spirit naţionalist. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Angajat al Miliţiei. de mama sa. membru de partid exclus pentru că şi-a însuşit din banii rezultaţi din vânzarea materialelor de propagandă. 1950 8 339 . trăia 17.07.1360 1004 Berbecaru Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a lucrat la Comitetul Naţional de Românizare. care era preşedintele CAP din comună. 3 1362 1005 Berbecaru Vasile V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 1 1363 2821 Berbece Sever C. Originale. într-un anturaj reacţionar.11. a făcut parte din PNL. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7. Original. în calitate de ajutor de primar a folosit metode legionare de comandă şi dictatură. CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care a fost 1978 cercetat de Miliţie şi Procuratură. a speculat populaţia împreună cu tatăl său. 4.07. Originale. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar. 14 1361 3234 Berbecaru Petre Membru de partid sancţionat în 1976 cu vot de blam cu avertisment”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în numele Partidului şi-a însuşit diferite sume de bani. pentru că a avut un comportament reprobabil faţă 21.03. reconfirmată în 1957.

CCP a hotărât anularea deciziei. Originale. pentru acelaşi motiv. semnalat diverse abateri de la locul său 1968 de muncă. 2 340 . a ascuns 1954 originea socială a tatălui său. sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a 24. În 1960 a fost din nou exclus. Originale. 5. chiabur. Hotărâre reconfirmată în 1961.08. membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de 12. 12 1365 1006 Berbecel Petre M. a fost în slujba Siguranţei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. şef al Biroului calificare şoferi din Serviciul inspecţii auto şi circulaţie al Direcţiei Miliţiei regionale Braţov. CCP a hotărât anularea sancţiunii. Original. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la adunări legionare. Ofiţer de Miliţie. faţă de organele de Partid a avut 1957 o atitudine de îngâmfare. 1949 5 1366 1007 Berbecel Vasile N.04. Originale.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. iar CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât învinuirile aduse s-au dovedit neîntemeiate. Ofiţer de Armată.1364 2990 Berbece Victor V. 3 1367 1008 Berber Israel Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în timpul regimului Antonescu 28. Întrucât motivul s-a dovedit neîntemeiat.

03. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de propagandist la cursul de Istorie a PC(b) al Uniunii Sovietice a refuzat să se prezinte la 18. Original.1368 1016 Berca Ioan V. Originale. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 6. Şef al Serviciului financiar la Consiliul Popular Gorj. 25. contabilă. menţinerea deciziei. Originale.08. a fost judecat pentru fapte de necinste. exclus din Partid în 1959 pentru că: părinţii lui au făcut politică 16. în 1940 a activat în organizaţia 1954 legionară. şi-a persecutat subalternii.10. 1 1370 3219 Berca Ion Gh. 4 1369 1009 Berca Ion Şef al Secţiei culturale la regionala PMR Ialomiţa. (Curglea) Membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de chiabur. Originale. a 1954 întreţinut legături imorale cu Maria Stănescu. 1978 3 1371 1015 Berca Ion Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. liberală. instructaj.1954 meiate. 3 341 .11. în 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a propus. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1974 întrucât a săvârşit fapte de necinste pentru care a fost condamnat penal. copie.

a fost sancţionată cu retragerea indemnizaţiei de conducere pe timp 3 luni. 1978 11 342 . 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în cazul în care va repeta abaterea. membru de partid exclus pentru că 25. CCP a recomandat Comitetului regional PCR Bucureşti să ia măsuri ca organizaţia de bază să pună în discuţie cererea lui de reprimire în Partid. exclus din Partid pentru că: în 1942-1943 a lucrat ca funcţionar la Prefectura judeţului Vlaşca. Primul a fost sancţionat cu „vot de blam” şi transferat la altă fermă.05. care a sustras ciment şi lemne din cooperativă. 2 1373 2808 Berca Stelian I. Petru Groza. Originale. şi-a părăsit postul de activist şi s-a manifestat contra 24. iar Constantin Duminică (funcţie neprecizată) cu reţinerea a 10% din salariu pe timp 3 luni. Totodată. 4 1374 Bercan Ion BuzatuVasile Primul. care nu a luat poziţie faţă de abaterile primului. 1966 Întrucât a fost exclus pe baza unor sesizări tendenţioase. guvernului Dr.12.04. inginer-şef la CAP Alunişu. cel de-al doilea. Originale. 4. în cadrul Comitetului de Patronaj. Original.1372 988 Berca Nicolai M. s-a dovedit a fi necinstit. 73/1977 Cel de-al doilea a fost pus în discuţia Secretariatului Comitetului judeţean PCR Olt şi avertizat cu schimbarea din funcţie. Maria Drăguşin. (Nicolae) Şeful Ocolului Silvic Curtea de Argeş. judeţul Olt. instructor la Comitetul judeţean PCR Olt. Membru al Biroului judeţean PCR Vlaşca. preşedinta CAP Alunişu.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.1375 990 Bercan Iosif Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a fost cântăreţ 24. 1973 35 343 .06. comunice criteriile în baza cărora 1977 excluderea a fost infirmată şi înlocuită cu „mustrare”. 9 1378 3086 Bercea Dumitru I. 1952 2 1377 2/1976 Bercă Mihail Membru PCR. membri de partid. Originale. Păuna Diaconeasa şi Ilie Ocănoaia. iniţial exclus din Partid pentru că şi-a alungat soţia din casă. Membru de partid exclus pentru că la primirea în organizaţie nu a arătat că a fost condamnat penal de două ori.01. au solicitat să li se 27.05. 1. exclus din Partid pentru că era preocupat de interese personale. reconfirmată în 1975. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. în 1939-1941 a luat parte la 1954 şedinţe legionare. a înaintat acţiune de divorţ şi întreţinea relaţii cu alte femei. Originale. alte abateri. 6. CCP a stabilit că pentru destrămarea căsniciei se făcea vinovată fosta lui soţie şi a clasat cazul. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. Original. 1 1376 1313 Bercaru Nicolae Activist PRM la Raionul Făurei. bisericesc.

1957 4 1381 1315 Bercea Moise N. În 1978 a fost exclus din nou din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru înşelăciune în dauna avutului obştesc. 1957 6 1380 1314 Bercea Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în Frontul Renaşterii Naţionale. menţinerea deciziei. regiunea Piteşti. 7. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Păuşeşti-Otăsău.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. 1954 1 344 .07. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Original. în alegerile din 1946 era împotriva BPD. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8. bănuit de asasinarea unui ostaş sovietic. iar după 3 ani să ceară revizuirea situaţiei sale. în 1945 a compărut ca martor al apărării fratelui chiaburului Ion Tomescu. nu s-a străduit să-şi ridice nivelul politic. alte abateri. Originale.1379 2680 Bercea Gheorghe D. motiv pentru care în acelaşi an CCP a propus. 8. raionul Băbeni. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. Originale.01. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. exclus din Partid pentru că: s-a lăsat antrenat la băutură.

care a fost condamnat penal. a avut manifestări şovine. făcând propagandă împotriva 1951 clasei muncitoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu legionarii.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1963. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1955 17.01. 1951 antimaghiare.12. Original. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică fascistocuzistă. Originale. a avut legături cu chiaburii. cetăţenii. după 23 august 1944 s-a manifestat ca social-democrat de 21. Originale. a avut legături cu chiaburii. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1385 250 Berceanu Ioachim A. era un element afacerist şi necinstit.11. 18 1384 2651 Berceanu Dumitru D. fabricii Astra. a fost informatorul conducerii 19. Instructor la Judeţeana PCR Dolj. în funcţia avută a şantajat 11. 3 345 . pentru că în 1940-1941 a fost legionar. dreapta.1382 1316 Bercea Novac Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica partidelor burghezo-moşiereşti. Originale. cu 1951 care dădea petreceri. reconfirmată în 1958. resortul ţărănesc. 2 1383 1014 Bercea Ştefan Pretor în plasa Târnava.

relaţii. Întrucât în ilegalitate nu a fost membru. CCP a hotărât clasarea cazului. Întrucât şi-a retras apelul.1386 554 Berceanu Ion Redactor la revista Institutului de Istorie al CC al PMR. Originale. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. copie.10. În 1971 i s-a acordat stagiu din 1941. 2. 27. 1954 1 1388 3248 Berceanu Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a convieţuit timp de două luni cu minora Marieta Căldăraru. 8.05. Originale. 2 1389 60 Bercek Ferenţ (Bencze Francisc) Persoană pentru care CC al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 28. 4 346 . după care a alungat-o.04. exclus din Partid pentru că şi-a însuşit bilete de tren ale membrilor asociaţiei. căreia i-a promis că o va lua de soţie. faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât acordarea stagiului de la 23 august 1944. 1978 alte abateri. Originale. 1956 12 1387 2814 Berceanu Nicolae (Bercovici) Membru al Biroului organizaţiei de bază a surdo-muţilor. 1951 Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. Original.11.

organizaţia legionară şi a participat la 1966 Rebeliune. unde a fost primit în audienţă de către Nicolae Buşui. alte abateri. nu însă şi cu scoaterea din învăţământ.1390 3402 Berceni Romulus Profesor. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” (1968) şi „mustrare” (1979). unde i s-a atras atenţia asupra gravităţii afirmaţiilor sale şi avertizat că dacă va mai avea manifestări similare. 31 1391 2824 Bercescu Traian C.08. 2 347 . învăţământ.07. şi îndepărtat din învăţământ pentru că: a falsificat notele unor elevi şi a divulgat subiectele la teze. CCP a retrimis cazul spre soluţionare Comitetului judeţean PCR BistriţaNăsăud. în care s-a arătat nemulţumit că nu a fost primit în audienţă la conducerea superioară de partid şi pentru că nu a fost reîncadrat în 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. prim-secretar al Comitetului judeţean de Partid. motive pentru care a spus că 1981 va declara greva foamei şi se va adresa unor agenţii de presă şi posturi străine de radio. În 1988 a înaintat un memoriu. La discutarea apelului s-a declarat de acord cu sancţiunea pe linie de partid. Originale. va fi pus în discuţia organizaţiei de bază şi tras la răspundere. Membru de partid exclus pentru că în anii 1936-1941 a fost înscris în 14. Originale.

alte abateri. 1951 să fie supravegheat îndeaproape. 2 1393 978 Berchiu Dumitru Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940 s-a înscris şi a activat 11. membru de partid exclus pentru că: era un duşman al Uniunii Sovietice. Întrucât principala acuză s-a dovedit 1954 neîntemeiată. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 18.06.01. să fie scos din învăţământ. Originale. 4 1394 2840 Berci Vasile Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Hotărâre reconfirmată de CCP în 1960. 22.1392 553 Berchită Aurel Membru de partid exclus pentru că: în 1946 a făcut propagandă manistă. CCV a hotărât: menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 4 1395 960 Berciu Dumitru Conferenţiar la Institutul de Istorie şi Geografie al RPR. Originale. care şi-a pus toată activitatea în slujba fascismului. 20. Întrucât acuzele nu s-au verificat. 1967 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în organizaţia legionară. Originale. Original.01. copie.05. a luat parte la 1959 Rebeliune. 49 348 .

CCP a propus schimbarea deciziei în excludere din Partid. 1948 1 349 . cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord. organizaţia sionistă „Dror Habonim”. care sabota aprovizionarea magazinului. S-a constatat că: la căderea din 1941 a 26. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. 1 1398 948 Bercovici Andrei L. reconfirmată în acelaşi an. avut purtare laşă şi a devenit informator 1953 al contraspionajului maghiar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclusă din Partid pentru că: a colaborat cu Gatemberg. Originale. 2 1397 950 Bercov Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist şi speculant. Original. membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1941 a simpatizat cu 18.07. (Andor) Locţiitor politic de escadrilă la UM 04761. care 22. iar 1958 în 1948 a devenit membru. avea relaţii cu chiaburii. 8 1399 2902 Bercovici Bella Secretară de celulă de partid la magazinul „Sora” din Bucureşti. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.1396 959 Berciu Ştefan Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. 2.06. alte abateri. Copie. alte abateri.02. omul patronilor.

a făcut parte din PNŢ. Originale.08. 2 1403 966 Bercovici Haia .12. 1955 2 1401 971 Bercovici Edith Membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie 29. a fost omul de încredere al 20. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. patronilor. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1400 947 Bercovici Burah Şef de secţie la Direcţia generală de Aprovizionare din Ministerul Industriei Uşoare. burgheză. a exploatat el însuşi (a avut un 1952 magazin de coloniale). cu care a menţinut relaţiile.Leia (Nudelman) Membră de partid exclusă în 1961 pentru că: în timp ce era membră de partid.02. sionistă „Ichud”. Original.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. -. 3 1402 970 Bercovici Gherzon Membru de partid exclus pentru că: era de origine mic-burgheză. 7 350 . membru de partid exclus în 1950 pentru că şi-a manifestat intenţia de a emigra în Israel. reconfirmată în 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut parte şi din organizaţia 31. Originale. reconfirmată de CCP în 1962.

1404 969 Bercovici Iancu H. În 1958 apelantul a solicitat acordarea stagiului de partid din 1924. Întrucât suspiciunile s-au dovedit neîntemeiate. Originale. În 1964 i s-a stabilit stagiul din 1944. reconfirmată în 1959. acordarea stagiului din ilegalitate.05. 1960 şi 1961. în legătură cu zvonul că ar fi fost informator al Siguranţei. În 1978 pensia i-a fost majorată la 2600 lei. 4 351 . 6. în 1949 a fost repus în drepturile de membru de partid. 1948 18 1406 968 Bercovici Iudita (Didi) Membră de partid care a solicitat 21. pe care o primea pentru activitate în mişcarea revoluţionară. 1957 CCP a hotărât respingerea cererii. CCP a hotărât extinderea cercetărilor. cu stagiul din 1947.12. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în trecut s-a ocupat cu diverse afaceri. în timpul dictaturii antonesciene a fost omul de încredere al moşierului Stănescu.Herş Angajat la revista literară „Flacăra” din Bucureşti. în 1945-1946 a fost proprietar al unei fabrici.02. Solicitarea i-a fost respinsă. În 1967 s-a declarat nemulţumit de cuantumul pensiei de 1800 lei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1. Întrucât nu fusese membru în ilegalitate şi şi-a retras apelul. 1956 31 1405 2649 Bercovici Iosub . şi a cerut majorarea ei. Originale. cazul a fost clasat.

10.11.12. după 23 august 1944 a fost agent de Siguranţă. 5. Originale. reconfirmată în 1958. 1954 1 1409 560 Bercovici Moise (Băcăuanu) Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în anii 1931-1934 a fost mic comerciant. a făcut parte din Gruparea 28.05. 1 1408 559 Bercovici Moise Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în 1933 a fost spărgător de grevă la Tipografia „Opinia”. calitate în care a divulgat secrete chiaburilor şi a luat mită de la speculanţi. în 1950 a depus actele de emigrare în Israel. împreună 19. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.1407 967 Bercovici Ladislau Membru de partid exclus în 1956 pentru că: provenea dintr-o familie de moşieri. Original. Originale. o băcănie şi o cârciumă în 1954 Arad. CCP a hotărât menţinerea deciziei. proprietar de manufactură. până în 1940 a deţinut. ghelerteristă a PSD. 8 1410 561 Bercovici Moise I. Membru de partid exclus în 1954 pentru că în trecut a fost comerciant şi 14. reconfirmată în 1958. 6 352 . cu tatăl său. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

07.03. Original. 1949 În 1979 a solicitat acordarea stagiului din 1941. CCP i-a respins cererea. a depus actele de emigrare în Israel. împreună cu întreaga sa familie. 6 353 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 17 1412 562 Bercovici Pincu Membru de partid exclus pentru că: era fiu de negustor. În 1961 CCP a constatat că a fost înscrisă pentru emigrare în Israel fără să aibă cunoştinţă. a fost conducătorul organizaţiei 1950 sioniste din Piteşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în calitate de vicepreşedinte al Sfatului Popular raional Oradea.12. care a solicitat reîncadrarea în Partid. Partid.1411 2620 Bercovici Pepi (Davidovici) Membră de partid exclusă pentru că: în 1956-1958. 1959 reconfirmată în 1959 şi 1960. a luat apărarea unor elemente necinstite. motiv pentru care a hotărât reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. copie. 1 1413 3293 Bercovici Rebeca (Marcus) Persoană care a activat în ilegalitate pe linia Ajutorului Roşu. Întrucât în ilegalitate nu fusese membră. pentru a nu fi trimise în justiţie. fostă deportată la Vapniarka şi Grosulovo. Hotărâre reconfirmată în 1980. alte abateri. 23. el însuşi a fost 17. CCP a hotărât reîncadrarea ei în 12. Originale. în 1958. patron.

1953 2 1416 565 8. sa despărţit de soţie şi a întreţinut legături cu o altă femeie.07. Originale. Originale. Bercovici Simion P. avea rude emigrate în Israel.) Pentru că. membru de partid exclus în 1952 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu.05. cercetat pentru stabilirea stagiului. închisoare purtare laşă (motiv pentru care 1951 a şi fost exclus). iar pe de altă parte. s-a încadrat în muncă şi a dat dovadă de ataşament faţă de Partid. 1954 2 1415 564 9. Şef al Secţiei comerciale de la Sfatul Popular Iaşi. 1956 8 1417 566 Bercovici Ştrul M. la căderea din 1935 a avut purtare proastă. 7. reconfirmată în 1960 şi 1961. Şef al Departamentului Aprovizionării Armatei la unitatea din Timişoara. CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1944. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bercovici Simcha I. Original.06. Membru de partid exclus în 1947 pentru că a fost preocupat numai de interesele sale personale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru a şantaja unele persoane. iar în 26. fost membru de partid în ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (A fost închis în lagărele Vapniarka şi Grosulovo. pe de o parte. Hotărâre reconfirmată în 1957 şi 1962. Copie.06. alte abateri. 9 354 .1414 563 Bercovici Riven (Berceanu Radu) Membru de partid exclus în 1953 pentru că: s-a dat drept ilegalist şi ofiţer de Securitate.

maghiară. Bercu Ghidale Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar”.11.06. 1 1421 269 2 355 .) Original. ar fi denunţat un coleg. CCP a trimis cazul spre 1960 recercetare Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti.06.12. lb. Bercu Solomon A. soţia sa a făcut parte din conducerea organizaţiei „Ichud”. Ilieş) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. română. copii. a fost proprietarul unui depozit de cherestea. Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. 7. Original. 1951 49 1419 280 1. 1950 1 1420 297 Bercu Leon Medic la Spitalul Elias din Bucureşti. 18. Membru de partid exclus pentru că ar fi practicat inversiunea sexuală. Originale. Întrucât acuza s-a dovedit 1953 neîntemeiată.1418 82 Bercsényi Illés (Berceni Ilie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât nu existau dovezi convin. membru de partid cercetat pentru că fiind concentrat la muncă obligatorie în timpul regimului Antonescu. Originale. între care aceea că era un trădător al intereselor clasei muncitoare. gătoare. CCP a propus clasarea cazului.08. (În timpul cercetării a mai reieşit că întreţinea corespondenţă cu rude emigrate în Israel. alte abateri.

52 1423 3101 Berdan Dan Dumitru Şeful Biroului export de la Fabrica de confecţii Marghita. Adresă a CCP prin care s-au 1952 comunicat informaţiile solicitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Primul dintre ei a lucrat la Siguranţa din Oradea (1945-1947). politice. în calitate de responsabil al cazanului de ţuică al Sfatului Popular al comunei 29. iar 1973 cele care refuzau le brusca sau propunea să fie sancţionate administrativ (una dintre ele a încercat să se sinucidă). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că.12. lb. copie.01. fiind omul de încredere al 1951 moşierilor. 1960 faptă pentru care a fost condamnat penal. copii. membru de partid exclus şi scos din funcţie pentru că: se prezenta la serviciu în stare de ebrietate. a corupt mai multe 27. salariate să aibă relaţii intime cu el. CCV a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit ţuică şi bani.05. Originale. 5 1424 270 Berdilă Constantin T. 4 1425 271 Berdilă Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut s-a perindat prin toate partidele 25.1422 116 Berczes Iosif Berczes Elisabeta (Korn) Persoane pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe. română. 19. maghiară. Petreşti – Bacău. judeţul Bihor. Original. 1 356 .01.

2 1428 628 Bereanu Raina Gheorghievna Membră a PC Bulgar.1426 2906 Berea Maria Instructoare pe linie de femei la Comitetul PMR de plasă Vaslui. rusă. pe care i-a cheltuit 1948 petrecând. alte abateri. întrucât în perioada verificării membrilor 29. alte 1955 abateri. care prin căsătorie a devenit cetăţeană română şi a solicitat primirea în PMR. exclus din Partid pentru că: provenea 21. 17. Copie.10. 1953 CCP a propus confirmarea calităţii de membru de partid cu vechimea din 1945. lb. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. membru de partid verificat.01. de partid fusese la Praga. copii. Originale. Întrucât ulterior a fost angajată la 1955 Ambasada Bulgară.06.12. Original. diverşi cetăţeni. 1 1427 272 Bereanu Bernard Preşedinte al Uniunii Internaţionale a Studenţilor. 12 1429 273 Berechet Nichita Activist al Regiunii PMR Bârlad. exclusă din Partid pentru că: a luat bani de la 11. 2 357 . română. apelanta şi-a retras cererea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. dintr-o familie de exploatatori.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6.04. Originale. 1953 2 1431 275 Berecz Ioan Membru de partid exclus pentru că în timpul regimului hortyst a fost conducător al Oficiului „Mobilizare. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1432 276 Bereczki Eugen Fost locţiitor de secretar la Comitetul judeţean PMR Oradea. Naţiune şi Teritoriu” de la 26. CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea calităţii de membru de partid. Original. Originale. Membru de partid exclus pentru că a folosit iniţialele Partidului în înjurături. 1964 5 358 .02. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Partidul szalasist. 8.1430 274 Berecz Gavril Membru de partid exclus pentru că: datorită educaţiei naţionaliste s-a retras cu trupele fasciste în Ungaria.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 1433 277 Bereczki Francisc Fr. alte abateri. În 1965 a solicitat stabilirea vechimii în Partid. Organizare.09. 5. primăria Satu-Mare. Original.

2. 25. Originale. Legionară.1434 278 Bereczki Lili Membră de partid exclusă pentru că: în trecut a posedat un atelier de lenjerie.08. pe care le bătea şi înjura. Originale.04. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a avut femei de serviciu. 5 359 . CCP a hotărât respingerea cererii şi a 1973 recomandat Comitetului judeţean Braşov să fie luat în evidenţă. Original. 1953 2 1436 3084 Bereczky Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi să fie luat în evidenţă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu angajaţi. 4 1437 239 Berendei Ion M. 1955 3 1435 2690 Bereczky Francisc Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Partidul Imredi. 3.01. Membru de partid exclus în 1961 pentru că a făcut parte din Mişcarea 15.11. În acelaşi an a fost luat în evidenţă. reconfirmată în acelaşi an. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Întrucât acuza că ar fi ascuns situaţia sa Partidului s-a dovedit neîntemeiată. membru de partid cercetat pentru că la căderea din 1941 a avut purtare slugarnică şi laşă în faţa duşmanului de clasă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. contribuind la întocmirea schemelor organizaţiilor comuniste din Ardealul de Nord. Întrucât la arestare a avut atitudine de ploconire şi slugărnicie faţă de duşman. În 1978 CCP a propus Comitetului judeţean Bihor al PCR să fie luat în evidenţa celor care au avut activitate în mişcarea revoluţionară ilegală.03. în 1956 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul de la data hotărârii. pe care a ascuns-o Partidului. În 1956 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. împreună cu 18. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Originale. 1953 9 1440 237 Berényi Ernest Ştefan (Junior) Casier al Comitetului judeţean de Partid Bihor. 4. 1 1439 238 Berenyi Ernest St. soţia sa a completat formularul de 1955 emigrare în Israel.03.06.1438 339 Berenştain Rahmil Membru de partid exclus pentru că: era un element necinstit. 1953 11 360 . 4. Originale. membru de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. (Senior) Lucrător la Sectorul de Verificare a Cadrelor de la Comitetul regional Oradea al PMR.

cercetat în legătură cu căderile de la 1953 Someşeni. membru de partid exclus pentru 22. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. în 1948 s-a înscris pentru emigrare în Palestina. 1951 fiind şef de cuib. în perioada războiului s-a înscris în Volksgruppe şi a purtat zvastica. fost şi secretar al organizaţiei sioniste 1950 „Ichud”. CCP a hotărât respingerea cererii pentru că: în calitate de membru al 26. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. în timp ce avea funcţie de răspundere. Breslei funcţionarilor particulari din 1949 Timişoara l-a denunţat Siguranţei pe comunistul Iszak Ladislau. 1 361 . Berenyi Nicolae Responsabil organizatoric al CDE Satu Mare. alte abateri. Original. Original. CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1945. 1 1442 236 1 1443 546 Berenyi Zoltan Referent la Secţia organelor conducătoare de Partid. din 1941. 2 1444 340 Bereşteanu Alexandru Responsabil de cadre la Societatea Comcar. membru de partid exclus pentru că: în trecut s-a ocupat cu specula.05. a 24. că a făcut parte din Mişcarea Legionară. Original.1441 2903 Berényi Ludovic Persoană care a solicitat încadrarea în Partid.05. membru de partid 14.05. Sindicale şi de UTM a CC al PMR. era un element duşmănos.

Hotărâre reconfirmată în 1980. 1 1448 342 Berevoianu Maria (Tulici) Membră a PRM.22. Lăpuş. reconfirmată în 1958. 31. alte abateri. CCP a propus. regiunea 1954 Timişoara. 6 362 .09.1445 3157 Bereşteanu Vasile Membru de partid exclus în 1976 întrucât a ascuns că a fost condamnat pentru ultraj. a comis fraude. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 12 1446 2619 Beretean Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legio. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. 6 1447 341 Beretzki Anton Membru de partid exclus pentru că: în calitate de responsabil la Baza de recepţie 25.09. dactilografă la Comitetul Raional de Partid Târgu11. de la GAC din comuna Făget. exclusă pentru că a furat bani de 1956 la colegă de muncă. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât. menţinerea deciziei. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. Originale. Originale. nară. Originale.

1449 2742 Berevoiescu Ioan I. necesar la pensionare. iar Plenara CC al PMR din 1959 l-a exclus din CC. era orgolios şi 21. prim-secretar al Comitetului regional de Partid Bacău. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept” în legătură cu trecutul său politic şi modul în care a pătruns într-o uzină de mare importanţă pentru industria ţării. fotografii. copii. Originale. 3. Bereziţchi Dumitru Membru al CC al PMR. ţinând cont de trecutul său întunecat şi duşmănos. 1 363 . Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. Şofer la Uzina Călan. 1962 15 1452 343 Berg Maximilian Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost afacerist. 4. Originale. Comitetul regional de Partid Bacău la destituit din funcţie. CCP a stabilit că acuzele erau întemeiate. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.11. 1950 4 1450 8/1959 1959 346 1451 673 Berezovski Eugen Ş. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.02. cercetat în urma sesizărilor privind trecutul său legionar. individualist. în 19461947 s-a ocupat cu specula.01. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme că în trecut a fost arestat pentru activitate revoluţionară.

Originale. Original.02. o batoză. (În 1944 a fost închis în lagărul de la Bergen-Belsen. Originale. în organizaţia sionistă „Ichud”. 3 1456 346 Berger Nicolae I.05. ziarist. Original. Fost ofiţer de Miliţie. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost cârciumar. 4 364 . 1 1455 345 Berger Marcel Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord. 16. membru în conducerea PSD şi în 1953 Consiliul Sindical. CCV a hotărât confirmarea ei ca 1949 membră cu vechimea din 1946. 1 1454 344 Berger Loti Membră de partid care a solicitat confirmarea calităţii.) CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul deţinut.09. 1950 (A fost deţinut în mai multe lagăre de muncă din Germania. unde a dus o politică de dreapta. membru de partid exclus pentru că în 1945 s-a înscris 24.1453 2904 Berger Iosif Colector la Societatea de stat alimentară „Someşul”. ostilă Partidului şi clasei muncitoare.09. motive pentru care a propus excluderea lui din Partid. a deţinut o fabrică forestieră şi 11.) CCP a stabilit că: în trecut a fost 14. alte abateri.

care în 1925 l-a trimis ca delegat la deschiderea Universităţii Ebraice din Ierusalim. membru al Comitetului antifascist german din Regiunea Sibiu şi deputat în Sfatul regional.1457 347 Berger Paul Şeful Centralei electrice de la Uzinele „Janos Herbak” din Cluj. apoi Comitetul orăşenesc PMR Bucureşti va hotărî asupra situaţiei lui. 8 1459 268 Berger Wolf Fost director la Direcţia Centrală de Statistică (1951-1953). În 1967 s-a constatat că acuzele erau neîntemeiate. CCP a hotărât respingerea cererii lui de încadrare în Partid şi a cerut să fie scos din funcţiile avute. corespondenţă cu cumnatul său „fugit” 1955 din ţară. 6 365 . care a solicitat rezolvarea situaţiei sale de partid. s-a căsătorit cu cumnata unui patron. membru de partid cercetat în legătură cu cazul 11. 1953 CCP a propus menţinerea calităţii lui de membru cu stagiu din 1945. Originale.06. motiv pentru care a fost reîncadrat în Partid cu stagiul din 1938. membru de partid exclus pentru că: în 1922-1926 a fost înscris în organizaţia sionistă „Haşmonea”.01. Originale. asculta posturi imperialiste. 2 1458 348 Berger Victor Membru al unei celule a Ajutorului Roşu în ilegalitate.12. Someşeni. Întrucât a fost informator al 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Siguranţei şi a avut un comportament 1952 trădător la anchetă. a întreţinut 28. În 1958 i s-a recomandat să mai muncească timp de doi ani pentru reabilitare.

Original. Originale. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. „apăraţi” de avocaţi din oficiu. 5 1462 2905 Bergman Gheorghe Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. În 1947 a fost încadrat în Partid ca membru nou. Totodată. să lucreze în organizaţia de masă.1460 267 Bergfeld Samoilă M. 2 366 . pentru a se reabilita. cu stagiu din acelaşi an şi cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de conducere în Partid. copie. după ce a 1950 fost exclus. până când Partidul i-a atras atenţia că respectivii trebuie 25. Întrucât la căderea din 1942 a avut purtare foarte proastă. CCP a hotărât respingerea cererii. Membru de partid exclus pentru că: în timpul perioadei de secetă a fost avocat în procesele sabotorilor. Original. făcut parte din organizaţia legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. 1 1461 266 Berghezan Ilie Membru de partid exclus pentru că: a trăit în anturajul elementelor legionare. economic la Comitetul regional Banat al 1946 PCR. a propus: să fie scos din funcţia de responsabil 28.09.03. a făcut cerere de emigrare în Israel. a 17.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. CCP a recomandat Biroului Comite1960 tului orăşenesc PMR Bucureşti să adâncească cercetările. 1957 10 1465 292 Berindan Ana Membră de partid exclusă pentru că a simpatizat cu organizaţia legionară. 22. maghiară. lb. 8. Originale. Membru de partid exclus pentru că a fost legionar activ. care toată viaţa lui a fost fabricant şi. reconfirmată în 1960. Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator. CCP a hotărât menţinerea deciziei. română. ca atare. era străin de interesele clasei muncitoare.04.1463 265 Bergner Zoltan M. 1950 16 1464 290 Berianu Ştefan I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. iar 29. Originale.08. 3 367 . 5.01. el a fost tot timpul un element 1952 exploatator. 3 1466 293 Berindan Mihai Membru de partid exclus pentru că provenea dintr-o familie de chiaburi. Decizie reconfirmată de CCP în 1956 şi în 1958 (de două ori).

8.04. alte abateri. Întrucât excluderea s-a făcut în mod nestatutar. Original. în trecut a făcut politică liberală şi a avut legături cu elemente legionare. 1954 1 1468 946 Berinde Iuliu Membru de partid exclus pentru că: era de origine mic-burgheză. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a posedat atelier. după 23 august 1951 1944 a ţinut legătura cu duşmanul de clasă.09. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1955 1 368 .04. 5. Original. reconfirmată în 1965. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1952 4 1469 289 Berindei Aron Membru al Biroului Comitetului de Partid al uzinei „Zlatna”. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut parte 15. din organizaţii fasciste. iar faţă de salariaţi nu a avut atitudine justă.1467 288 Berinde Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost crescută într-un mediu mistic.07. 9. Membru de partid exclus pentru motive neprecizate. CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea cazului în discuţia organizaţiei de bază. 1 1470 291 Berindei Traian Gh. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat.

împreună cu alţii a bătut un 1954 cetăţean. avea legături cu femei de moravuri uşoare. copie. alte 1950 abateri. reconfirmată în 1960. greutăţi Subcomisiei de verificare. care ulterior a decedat.08. 8 369 . 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. de necinste. organizaţie sionistă. 1 1474 567 Berkovici Vasile (Bercovici) Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1946 s-a înscris într-o 12. pe care le introducea în unitate şi a împiedicat ostaşii să ia parte la serbarea de ziua „Scânteii”). Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat voluntar la o şcoală din Germania. 1 1472 284 Berindei Vasile P. 1 1473 951 Berki Ioan Fost secretar al organizaţiei de bază din comuna Sâncraiul de Mureş. Membru de partid exclus pentru că: fiind influenţat de manişti. faptă pentru care a fost condamnat penal.11. exclus din Partid în 1950 pentru că: s-a dedat la acte 17.05. a făcut 21. Original. unde a fost educat în spirit fascist. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1471 285 Berindei Vasile Locţiitor politic. subofiţer de armată. i-a dat mai multe numere din „Glasul 1951 Armatei”. Regiunea autonomă maghiară. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. a pactizat cu duşmanul de clasă (a frecventat localul unui cârciumar. căruia 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.

Întrucât la cădere a avut purtare proastă.1475 558 Berkovics Mendel Membru de partid exclus pentru că: era de origine chiabură.04. Originale. 8. Berkovits Nicolae Membru de partid cercetat cu ocazia revizuirii căderilor de la Someşeni. şi era un element exploatator. membru de partid exclus pentru că: în 1944 s-a înscris şi a activat în organizaţia sionistă „Gordania” <Gordonia>. 1953 14 370 . iar în acelaşi timp a activat şi în organizaţia sionistă. Hotărâre reconfirmată în 1958 (de două ori). CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 1476 557 Berkovics Mendel (Koczkas) Activist la Consiliul Sindical regional Baia Mare.09. deţinea o batoză 27. 1959 3 1478 2746 2. CCP a hotărât excluderea lui din Partid pentru că: a fost informatorul contraspionajului hortyst. Originale. a fost omul de încredere al patronului. Originale. 1953 7 1477 281 Berkovits Lazăr (Berkovici) Secretar al Comitetului sindical al fabricii „Ceramica” din Turda (19461947). în 1947-1948 a activat în organizaţia sionistă „Mişmar”.04. 3. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1960 şi 1962. CCP a propus respingerea cererii lui de încadrare în Partid. în 1950 a depus formele de emigrare în Israel.06. cercetat în cadrul revizuirii căderilor din Ardealul de Nord din 1941.

în 1950 a făcut cerere 1953 de emigrare în Israel.04. 14. (A fost deportat în diferite lagăre de 1950 pe teritoriul vremelnic ocupat al Uniunii Sovietice. membru de partid sancţionat în 1962 cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a căutat să aibă relaţii amoroase cu două laborante din subordine şi elevele care făceau practică.23. ocupat cu specula. Originale. Originale. Berlogea Iacob Şef al Laboratorului de microbiologie de la Spitalul Militar Central. s-a 23.) CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. A solicitat reîncadra. Hotărâre reconfirmată de CCP în 1964. respingerea apelului. Original. În 1966 memoriul său a fost clasat.1479 568 Berkovits Rudolf (Bercovici) Membru de partid exclus pentru că: la căderea din 1935 a avut purtare laşă. Comisia de Partid a DSPA a hotărât 1963 menţinerea deciziei. Original.10. 11. rea în Partid cu stagiul din 1932. pe motiv că între timp sancţiunea îi fusese ridicată.04. 1 1481 3181 Berlinschi Ion Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tăinuire şi complicitate la furt. locotenentcolonel. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 3 1480 286 Berler Mihail Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost zbirul muncitorilor şi omul de încredere al patronilor. 1977 CCP a propus.04. 3 1482 949 6 371 .

1 1485 2945 Berman Elias Persoană care a solicitat încadrarea în Partid.07. de ofiţeri şi subofiţeri. la căderea sa din 1943 a avut purtare laşă şi a semnat un angajament de colaborare cu Siguranţa.1483 2979 Berman Alexandru (Bogdan Iancu) Responsabil al Fermei Partidului din judeţul Timiş-Torontal. 30. CCP a hotărât respingerea cererii. cu drept de reabilitare. membru de partid exclus pentru că a făcut afaceri în numele 12. Original. motivând că sunt cerute 19. 1949 1 1486 287 Berman Iosif Membru de partid exclus pentru că în trecut a servit fidel interesele patronilor. Întrucât. şi în dauna Partidului. 1 372 . Copie. a luat diverse sume de bani de la evrei pentru a le obţine învoiri. 1. Copie. 1 1484 2985 Berman Beniamin Membru de partid exclus pentru că: în 1944. după 23 august 1951 1944. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de şef al Economatului de la Fabrica de Postav din Azuga. când era furier la Detaşamentul de muncă obligatorie 105 CFR Bacău. Copie.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. lucrând pe linia Ajutorului Roşu. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus Comitetului judeţean să-l dea în judecată pentru pagubele provocate.08. a fost omul direcţiunii reacţionare. ocupându-se şi cu „afacerismul”.

1950 1 373 . hotărâre reconfirmată în 1959. II) 1488 551 Berman Niculae Membru de partid exclus în pentru că în acelaşi timp s-a înscris într-o organizaţie sionistă. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. În 1968 Comitetul Executiv al CC al PCR l-a reabilitat şi l-a reîncadrat în Partid cu vechimea din 1933. 1960. I) Idem. 78 (vol. Ana Toma şi Alexandru Buican. 2. Originale. I-II) 317 Berman Jacques Membru de partid în ilegalitate care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. carnet de partid.11. Aurel Vijoli. Lucreţiu Pătrăşcanu.11/1950 1487 (vol. CCP a propus să i se ridice calitatea de membru de partid şi să fie cercetat de „organele în drept”. Originale.06. 7. Întrucât era un element cu trecut exploatator şi dubios. care a solicitat 1958 reprimirea în partid. 1950 102 (vol. Referinţe semnate de: Egon Weigl. CCP a hotărât respingerea cererii.07. Emil Calmanovici. Condamnat politic în procesul 17. Paul Bacalu. 1963 şi 1964.

5.1489 552 Bernachi Ion Membru de partid exclus în 1951 pentru că: până la 23 august 1944 a fost exploatator.10. i s-a acordat o pensie specială de 3450 lei. alte 1956 abateri.10. a solicitat mărirea ei. În 1965 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi i s-a acordat din 1943. pentru că: în trecut a fost legionar. a promovat în funcţii elemen te duşmănoase regimului. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 14 1490 282 Bernaciuc Ion St. Întrucât din 1943 a avut legături cu Partidul. în 1968 cererea i-a fost respinsă de Secretariatul CC al PCR. membru de partid exclus 24. a avut farmacie proprie). Director al GAS „Iosif Clisici <Clisci>”. Ulterior. Original. în calitate de director general la CFR. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. în ciuda propunerii favorabile a CCP de majorare la 4000 lei. însă. Originale. Totodată. apoi de director al Fondului Bisericesc. 2 1491 283 Bernad Iacob (Bernard) Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator (până în 1949 13. 1 374 .08. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1 375 . deşi era evreu. prin care se comunică faptul că în arhive nu a fost regăsită informaţia cerută.1492 308 Bernad Ştefan Membru de partid exclus pentru că era speculant. CCV a hotărât menţinerea deciziei. necesară pentru pensionare. comunistă. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1951 7 1495 311 Bernat Ion I. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.12. a servit interesele burgheziei. în timpul războiului antisovietic a colaborat cu nemţii. Originale. era 27. în trecut s-a alăturat elementelor duşmănoase (social-democraţi de dreapta). 9. 12 1494 309 Bernard Lazăr C.07. copii. 1958 Adresă a CCP către CC al PCUS. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. un element necinstit şi afacerist. cu scopuri de parvenire. reconfirmată de CCP în 1958.05.09. (Bernea) Membru de partid exclus pentru că: era un element carierist şi îngâmfat. afacerist şi a intrat în Partid 29. Originale. 1 1493 484 Bernard Adolf (Bernhard Adler) Cetăţean sovietic care a solicitat o adeverinţă din care să reiasă că în anii 1942-1944 a fost închis pentru activitate 17.

Hotărâre reconfirmată în 1956 şi 1961. cu interdicţia ca timp de 5 ani să ocupe funcţii de partid. În 1948 CCP a reconfirmat decizia. cu care întreţinea relaţii.08. 27. era un element beţiv 28. mult timp patroana unei farmacii. 51 1497 310 7 1498 2677 1 376 . CCP a hotărât încadrarea lui în Partid ca membru nou. şi scandalagiu. Originale. alte abateri. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că sa ocupat cu specula. Original. care a fost cercetat. Bernáth Ioan A. anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea din 1921. care în momente grele a dezertat de la muncă şi a trădat mişcarea muncitorească. a fost exclus din Partid şi scos din funcţie. Întrucât în timpul războiului a fost inactiv. soţia sa a fost 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1938 a plecat voluntar în Spania Republicană. avea 1954 rude în ţările capitaliste.09.04. pe motiv că s-a dovedit a fi un element carierist şi oportunist.1496 1307 Bernath Abraham L. Bernath Segall Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de casier la Rafinăria „Vacuum Oil” a bruscat muncitorii. Originale. În 1965 CCP a hotărât. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. în timp ce era director în 1946 Ministerul Industriei Uşoare. Membru de partid în ilegalitate. reconfirmată în 1958 şi 1960. şi a propus să fie scos din postul de activist la Secţia Economică a CC al PCR şi trimis în producţie. În 1953.

de negustor. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1948 s-a înscris pe lista de emigrare în Israel. era un element cu mentalitate micburgheză. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. a luptat în 1958 Brigăzile Internaţionale din Spania. iar ulterior a fost închis în lagărele din Franţa. a fost închis în lagărul de la Auschwitz. alte abateri.07.1499 463 Bernaţschi Fedor Fedorovici Cetăţean sovietic pentru care CC al PCUS a solicitat eliberarea unei adeverinţe privitoare la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. Referinţă semnată de Boris Holban. unde a depus activitate intensă. Originale. 8. 1954 5 1501 312 Berner Mor Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1934 a fost preşedintele organizaţiei sioniste „Haşomer Haţair”. reconfirmată în 1958. copie. 10 1500 2648 Bernea Sandu (Bercovici Şmil) Director adjunct la Direcţia producţiei din cadrul Centrocoop.04. 1950 1 377 .08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. că: a fost membru de partid. alte abateri. de unde a fost eliberat de americani. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 19. în 1941 a plecat în URSS. română. rusă. lb. Original. 6. Originale.

1 378 . slujba fasciştilor ca translator. a avut comportare uşuratică. Originale. 1 1504 314 Bernig Ilie Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare. în 1950 şi-a scos acte pentru a emigra în Israel. în 19381951 1940 a fost gardian public la Tighina. 1931-1940 şi 1945-1948 a avut cabinet 1956 medical particular. în 29. 1950 1 1505 316 Bernovschi Ioan Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a pus în 15. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. exclusă din Partid pentru că: în 19421944 a fost în serviciul instituţiei 30. nu s-a repatriat. 3 1503 2628 Bernhard Friedel I.10.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ceea ce dovedea că era un element duşmănos Uniunii Sovietice. Copie. Original. 9. „Centrul Naţional de Românizare”. din 1956 cadrul fostului Guvernământ al Bucovinei din Cernăuţi.1502 313 Bernescu Eugenia (Mateescu) Responsabilă cu propaganda şi agitaţia în Biroul organizaţiei de bază de la uzina de Utilaj Poiana Câmpina.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. deşi era originar din Basarabia.10. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1922-1932 a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Poale Zion”. s-a căsătorit cu un element cu activitate legionară.

05. împreună cu alţii procura acte false pentru evreii care voiau 19. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 19. orgolios. alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. 1 1509 315 Berştein Iosif (Bernstein) Membru de partid exclus pentru că a completat documente pentru emigrarea în 27.07. Original. cu stagiu de la data deciziei. 1 1508 547 Bernstein Mendel Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu afacerile. 2 379 . 1 1507 2907 Bernstein Emil Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al economatului s-a dovedit a fi un element mic-burghez.10.1506 2946 Bernstein Betty Membră de partid în ilegalitate. în 1951 şi-a 1955 depus actele de emigrare în Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1947 CCP a hotărât primirea ei în Partid ca membru nou. în lagăr a 14. Israel. manifestat şovăială şi frică. să emigreze în Palestina. cercetată pentru că: la căderea sa din 1940 a avut purtare proastă.05. care nu a ajutat celula de partid 1948 de la Fabrica „Apretura”. Original. Copie. alte abateri. Copie.

01. 1981 9 1511 87 Berta Pavel Persoană pentru care CC al PC Cehoslovac a cerut relaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia legionară şi a luat parte la 1960 Rebeliune.04.11. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. 9. Originale. Originale. 6. în 27. funcţia avută a făcut o percheziţie 1957 domiciliară unui cetăţean. 4 380 .03. 14.1510 1174 Berta Dezideriu Persoană pentru care Secţia Externă a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii. Originale.11. Adresă a CCP prin care s-a transmis o 1951 parte din informaţiile solicitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. Originale. copie. în urma căruia act a fost condamnat penal. 4 1513 549 Bertea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. copii. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1959 8 1514 550 Bertea Vasile Gh. 11 1512 548 Berta Teodor Inspector al Comitetului de stat pentru colectarea produselor agricole.

1 1516 1297 2 1517 1306 5. 1954 legionară. membru de partid cercetat pe motiv 19. în dauna ţărănimii 1950 muncitoare. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. 1957 Întrucât informaţia nu s-a verificat.05.07. că ar fost informator al Siguranţei. legionară. a fost informator al vechii direcţii de la „Astra Română”. 1951 1 1518 1305 Berzediczi Ludovic Membru de partid exclus pentru că toată viaţa lui a fost un exploatator şi 11. Berzescu Ilie I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.1515 1296 Berteanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 21. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 25. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a solicitat să fie supravegheat de „organele în drept”. Bertuş Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost o unealtă credincioasă a moşierilor şi a asuprit muncitorii. reconfirmată în 1960 şi 1962. unealta moşierilor. CCP a hotărât clasarea cazului. Şef al Serviciului administrativ de la Fabrica de textile „30 Decembrie” din Arad. Originale.07.05. Bertók Alexandru St.11. alte abateri. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1519 1304 13 381 .

Sectorul III Albastru. Adresă a CCP prin care s-a comunicat că: a fost membră a PCR în 1947-1950. Referinţe semnate de Ida Felix şi Bercu Feldman. Ofiţer de grăniceri.10. în 19521953 a lucrat la revista „Rezervele de Muncă”.02. 31. lb. motiv pentru care a fost 1955 condamnat penal. română.03. Originale. alte abateri. 5 382 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. rusă. în 1948-1951 a fost activistă a UTM 1961 Bucureşti. a fost gardian în poliţia din Turnu Măgurele 24. zahăr „Banatul”. 1 1521 1300 Besciu Marin Gh.1520 1301 Besciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. a acoperit furturile din 1961 fabrică. 7 1523 330 Besoiu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al pazei de la Fabrica de 28. locotenent. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element uşuratic şi 10. (1930-1934) şi la penitenciarele Turnu 1950 Măgurele şi Văcăreşti (1938-1945). 1 1522 716 Besedinskaia Eleonora Iakimovna (Varlam) Persoană pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat relaţii. necinstit. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Original.1524 977 Besoiu Traian N. CCP a hotărât clasarea cazului. dovedit un element necinstit şi carierist. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 1952 alte abateri. Beszterczei Geza Membru de partid căruia i s-a retras calitatea în 1959 pentru că în trecut a fost înscris în Partidul fascist maghiar „Imredi”. Originale. Beşchea Alexandru Responsabil cu cadrele administrative la Regionala P. CCV a hotărât anularea deciziei şi confirmarea calităţii 23. membru de partid exclus pentru că: s-a 25. Hotărâre reconfirmată în 1960. Originale. 41 1525 976 5 1526 1303 3 1527 1302 2 383 . Membru de partid exclus pentru că era fiu de moşier. Întrucât şi-a recunoscut fapta şi şi-a 1959 retras apelul. În 1956 CCP a hotărât reprimirea sa în Partid cu stagiu de la data rezolvării apelului.02.06. în 1943-1944 a făcut parte din 26. Grupul de intervenţie în caz de grevă sau 1959 mişcări ale muncitorilor de la Atelierele CFR Simeria. Întrucât nu a folosit braţe de muncă salariate.09. Beşa Iosif I. iar ca membru de partid a căutat să se achite de sarcini. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1940 a fost înscris în PNŢManiu. 1950 În 1952 a fost categorisit chiabur şi exclus încă o dată.T. 11. în 1940-1944 a fost omul de încredere al Direcţiei Atelierelor CFR Simeria. reconfirmată în acelaşi an şi în 1960. Stalin (Braşov).T. sale de membru. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

Întrucât a renunţat la apel şi a declarat că va munci pentru reabilitare. CCP a hotărât clasarea cazului. 1978 calomniind colegii şi conducerea unităţii. a lovit un cetăţean.06. Originale. membru de partid exclus pentru că: era indisciplinat. Original. 1982 8 1531 331 Beşliu Ioan Gh. Originale. Întrucât a renunţat la apel. menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. 1958 1 1530 3440 Beşleagă Sterea Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru conducere în stare de ebrietate.04. Original. 2 1529 1298 Beşleagă Gheorghe C. 1 384 . faptă pentru care a fost condamnat penal. ment duşmănos faţă de trupă şi a luat 1950 parte la distrugerea colhozurilor.1528 3233 Beşchea Dumitru I. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a avut un comporta26.06. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a propus.12. 9. Ofiţer MAI. 2. umbla în stare de ebrietate. atmosferă de suspiciune şi intrigă. Hotărâre reconfirmată în 1985. Membru de partid sancţionat cu vot de blam în 1977 pentru că în cadrul colectivului de muncă a menţinut o 16. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

era categorisit chiabur. Originale. întrucât deţinea un cazan de ţuică şi pământ pe care îl lucra cu braţe salariate. 1954 1 385 .08. funcţii elemente duşmănoase şi necinsti1956 te. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a sustras de la predarea cotelor. 7 1534 333 Beşliu Marin C. raionul Huşi. în 1940-1941 a 1957 făcut politică legionară. Secretar al organizaţiei de bază din Comuna Beceni. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar la primărie a servit 12. Prim-secretar al Raionului PMR Balş. 1931. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică liberală. exclus din Partid pentru că: şi-a arogat meritul că ar fi fost membru de partid din 12. Original. reconfirmată în 1963. a dus o activitate politică distruc1958 tivă. regiunea Iaşi. beţiv şi afemeiat. alte abateri. Beşliu Mihalache Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cosmeşti. şi-a însuşit banii din cotizaţiile de partid. regiunea Ploieşti.11. Originale. în viaţa personală a fost viciat.12.1532 1299 Beşliu Ion C. satul Podolenii de Sus.06. Originale. în 1957 a fost judecat şi condamnat pentru ultraj. exclus din Partid pentru că: a creat două grupuleţe în Biroul raional. 3 1533 332 Beşliu Ion St. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a susţinut în 27. interesele chiaburilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 1535 329 9.

03. a înşelat o familie de bătrâni pentru a le acapara averea. 1974 În 1975 CCP a propus. sindicat şi UTM la Raionul de Partid Sebeş. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia legionară.1536 3110 Beşliu Victor Membru de partid exclus pentru că: a comis o serie de abateri de la disciplina de partid. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 386 . 22. exclus din Partid pentru că a 23. 1 1539 975 Beşteli Petre Gh. 1955 pe care le susţinea să ocupe munci de răspundere. Originale. Original. Original. a avut legături cu chiaburimea satelor. după 23 1951 august 1944 a făcut politică manistă. CCP a hotărât clasarea cazului. Întrucât şi-a recunoscut faptele şi a 1959 renunţat la apel.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. Original. 8 1537 327 Beşoiu Gheorghe N. menţinerea deciziei. împotriva clasei muncitoare.04. în cadrul căreia a avut misiuni speciale 26. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul Jandarmeriei burghezo-moşiereşti. 10. 1 1538 328 Beşoiu Ioan Şef al Secţiei organizaţii de partid. întreţinut legături cu elemente legionare.

11. 4 1542 973 Beteagu Vasile C. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în trecut a fost şef de cuib legionar. 9. exclus din Partid pentru că: în trecut a participat la 20. că solicitarea era neîntemeiată. Original. alte abateri. 25.1540 974 Betea Petru Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost omul de încredere al conducerii administrative de la Societatea „Mica” Brad. 5. iar Secretariatul CC 1980 al PCR a fost de acord.04. manifestaţii legionare. Originale. pe frontul antiso1951 vietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor şi a fost decorat. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.02. în perioada războiului antisovietic a fost informator al Serviciului de contrasabotaj condus de inginerul Liviu Caba. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1965 2 1543 984 Beteringhe Niculae (Nicolae) Membru al Comitetului PMR de la Întreprinderea Nehoiu. CCP a constatat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 387 . 1961 6 1541 3315 Betea Traian Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi luarea în evidenţă.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 1545 982 Beudean Valentin I. a avut manifestări şovine. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1936-1937 a fost membru al 24. era 1960 cantor bisericesc.05. judeţul Someş. organizaţiei fasciste Goga-Cuza. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. copie. în perioada guvernării Antonescu a fost numit pretor al plăşii 15. după 23 august 1944. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Olt. sprijinit chiaburii. a 23. 4 1546 981 Beudeanu Dumitru Fost secretar de Plasă PMR. Original. 1 1547 972 Beudeanu Liviu Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut strânse legături cu legionarii. Original. 7. Originale. 1 388 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. Originale. a avut legături strânse cu elementele reacţionare.1544 983 Betoianu Romulus Membru de partid exclus pentru că a fost şef de garnizoană legionară.04.05. Spineni. s-a purtat brutal cu 1950 subalternii. ca 1951 pretor al plăşii Târgu Lăpuş.

1. Responsabil al Serviciului de cadre al Şcolii superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu”. 1959 şi 1961. să fie îndepărtat din învăţământ. legătură cu stabilirea stagiului. avea o soră în Franţa. cu care întreţinea relaţii. în funcţia avută nu a avut o evidenţă 1954 clară. Original. 1961 CCP a hotărât confirmarea stagiului din 1943.04. 16 389 .1548 987 Beuran Gheorghe Inspector şcolar. 1950 11 1549 1295 Bexa Anghel A. 27. Original. 1 1551 903 Beyazgian Vahe E. fiind învinuit pentru pagube. 15. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid cercetat în 31. până în 1949 s-a ocupat şi el cu comerţul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1550 1294 Bexa Ion I.03. alte abateri. membru de partid exclus în 1949 pentru că: a scris articole şi a ţinut conferinţe cu caracter legionar. Original. Hotărâre reconfirmată în 1968 şi 1980. în 1950 a fost condamnat penal pentru 1960 deţinere ilegală de armă.04. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât: menţinerea deciziei.10. (Beyasgian / Bejazdjian) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi.

II) 24/1957. 5. I 1552 (vol. (George) Persoană care a solicitat încadrarea în 12. I-II) 25/1957 Beza Gheorghe D. (Frate cu Ion şi Constantin Beza. Persoană care a solicitat încadrarea în 12. Informare a Securităţii privindu-l pe 12.09. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară.11. I) 24/1957. III) 985 1553 (vol. copii. alte abateri). 4. Romulus Zăroni şi Petre Pandrea. Idem. Idem. 12. 1956 4 (vol. 5 (vol.) 1957 CCP a stabilit că nu îndeplinea condiţiile cerute (ca ofiţer de marină la Ierusalim. copie. copie.09. II) 1554 1373 Bezdedeanu Ion V. semnată de ministrul de Interne 1957 Alexandru Drăghici. titular.986 Beza Constantin D. Vol. care lucra pentru englezi. Originale. 1958 8 390 . Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Referinţe semnate de: Niculae Bellu.09. a avut legături cu spionajul britanic. Partid. 1957 Originale. 1957 CCP a constatat că în 1941 a avut legături cu organizaţia de spionaj condusă de Rică Georgescu (descoperită de regimul Antonescu).01. Partid. II 19 (vol.09. I) 64 (vol. copii. I-III) 56 (vol. Originale. Idem. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. Originale. Vol. şi a hotărât respingerea cererii.

05. a fost ofiţer activ în 13. Original. eliberarea din închisoare a plecat în 1957 Liban. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1977 pentru că: a falsificat acte de decont.05. 3 391 . schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. alte abateri. Originale. de unde s-a întors în 1945. şi-a însuşit alimente şi 11. armata burghezo-moşierească.1555 1374 Bezerian Jirair A. 1 1558 1122 Bianchi Constantin Membru de partid exclus pentru că: în 1919 a fost subcomisar la Chestura poliţiei din Chişinău. şi în familie a avut o comportare 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1557 1123 Biaj Ioan Secretar al organizaţiei de partid. a făcut chefuri împreună cu 1950 elemente dubioase. 8 1556 3215 Bezman Grigore Mihail Medic la UM 0811 (Trupele de Securitate). CCP a hotărât menţinerea deciziei. mărfuri.06. Originale. 1978 CCP a propus.07. Membru de partid căruia în 1952 i s-a anulat calitatea pentru că: la arestarea din 1935 a avut purtare proastă. exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. necorespunzătoare. a fost 1956 patron al unui cinematograf şi al unui magazin de fructe. după 29.

divulga secretele de partid. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. apoi funcţionar 19. Originale. a avut manifestări 1950 naţionaliste şi şovine.08. 1970 În 1978 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. era îngâmfat şi beţiv. În 1979 CCP a propus. Răspuns al Colegiului de Partid Constanţa către CCP. Bianu Dezideriu (Izsak) Membru de partid exclus pentru că: în perioada muncii obligatorii a acceptat propunerea patronului de a lucra în acord. respingerea solicitării. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Colegiului de Partid i s-a trasat sarcina să fie cercetaţi: Alexandru Cornea. Bianu Gheorghe Persoană care a solicitat reprimirea în Partid.06. Originale.02. 10 1560 1121 1 1561 1120 2 1562 3362 9. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Original. Bianchi Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1940 a fost impiegat (de birou) la Tribunalul din Cernăuţi. 1980 1 392 . care au făcut afirmaţii nejuste. alte abateri. Totodată.07. deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu 1951 stagiul avut anterior.1559 3271 Bianchi Ion H. CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu 17. stagiul de la data deciziei. la Sighişoara şi Cluj. CCP a hotărât anularea 20. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru dare de mită. în care se spunea că apelantul aştepta să-şi completeze dosarul. Întrucât a fost apărător în procesele comuniştilor din timpul ilegalităţii. Gheorghe Rafiu şi Cristea Bocioga.

Originale. Întrucât în ilegalitate nu a fost membră de partid. Originale. deschis o cârciumă. 29. Original. 14 393 . care a solicitat acordarea stagiului din 1940. Originale. Totodată. 1953 2 1566 1124 Biber Wolf Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. 21 1564 1119 23 1565 1118 2. reconfirmată în 1960. a lăsat să pătrundă în şcolile de partid elemente cu trecut necorespunzător. reconfirmată în 1960. exclus din Partid pentru că: tatăl său a fost negustor. al Comunităţii Evreieşti din Călăraşi. Bianu Ion A. a 1953 susţinut procesele chiaburilor.08. moşierilor şi sabotorilor. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a cerut organizaţiei de bază să o ajute să lichideze lipsurile pe care le avea. A fost reprimit în Partid în 1947.1563 2721 Bianu Gheorghe (Bergman Gustav) Membru de partid în ilegalitate. CCP a propus respingerea apelului.01. CCP a hotărât respingerea cererii. 1964 Întrucât fusese exclus din Partid pentru comportarea avută la arestarea din 1942.04. în timpul războiului antisovietic a fost scutit de muncă obligatorie pentru că a lucrat ca secretar 19. membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Bianu Rozalia (Bergman) Angajată a Securităţii. În 1945 şef al Secţiei agitaţie şi propagandă de la Judeţeana PCR Ialomiţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1947-1949 şi-a 28.05.

a căutat să antreneze în acţiunea trădătoare a lui Minovici şi alţi angajaţi.10. Originale. 4 1570 3114 Bibire Costache Membru de partid exclus pentru că. pe care o vindea la diferiţi cetăţeni. 1967 15 1569 3255 Bibicu Marin Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în 20. CCP a hotărât respingerea cererii. Originale. să i se ia în considerare activitatea depusă înainte de 23 august 1944 în PSD şi să i se acorde pensie de merit. şi apoi i s-a acordat stagiul din 1923. 3. Originale. Persoană care a solicitat să fie primită în Partid. serviciu. 1948 1 1568 2973 Bibicescu Ion C.09.1567 2908 Bibescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de instructor voluntar pe lângă celula Mica. 9. cu scopul de a instala o nouă direcţie în slujba patronilor. iar cazul a fost clasat. în calitate de magaziner.08. În 1968 a fost primit în Partid. a sustras de mai multe ori carne. 1974 3 394 .12. În 1970 i s-a respins din nou cererea de acordare a unei pensii speciale. menţinerea deciziei. În 981 a decedat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. 1978 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 4.

alte abateri. subofiţer în Jandarmeria burghezo1968 moşierească. după 23 august 1944 şi-a însuşit banii din difuzarea ziarului „Scânteia”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei.01. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. reconfirmată în 1961 şi 1962. Originale. 4 1574 3227 Bica Gheorghe Membru de partid exclus în 1975 pentru că făcea parte din cultul baptist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 16. CCP a propus. Subofiţer de Miliţie. Originale. alte abateri.12. 4 1572 1125 Bibiu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1943 a fost recrutat ca agent de poliţie la Brigada de moravuri din Bucureşti. 1953 7 1573 3012 Bibu Iosif I. membru de partid exclus pentru că: din 1940 a fost 26. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din PNŢ.01.05. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 395 . Goga-Cuza şi Frontul Renaşterii Naţiona1969 le. Originale. Originale.1571 3016 Bibiri Nicolae I. Partidul 11.

1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât şi-a retras apelul. 1959 şi 1960 excluderea a fost reconfirmată. reconfirmată în 1963. însă.07. scoaterea din postul de secretar.12. 1956 27 1576 1145 Bicaş Andrei Membru de partid exclus pentru că. unde conducea 800 de oameni. Originale.08. 1963 În 1985 CCP a propus. în legătură cu referinţa pe care a dat-o despre cercetat. deturnat fonduri şi a făcut chefuri. în urma discutării cazului său. iar Secretariatul CC al PCR a confirmat încă o dată decizia. română. 1 1577 2909 1 1578 2768 53 396 . când era administratorul unui lagăr din Transnistria. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. lb. Pantazi. 20. Bică Alexandru Gh. copie. a 20. copie.1575 1148 Bican Ioan T.09. CCP a clasat cazul. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. Original. Bicaşu Mandea Membru de partid cercetat pentru că în 1942. judeţul Ilfov. administrator agricol în comuna Malul 1948 Spart. în funcţia de director al GAS Seleuş. casier şi 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. Copie. alte abateri. şi-a retras din nou apelul. Întrucât era criminal de război. maghiară. a omorât două femei gravide. să fie cercetat Radu C. din comuna Bolintinul din Vale. 5. Originale. să se continue cercetările pe cale administrativă şi să se redeschidă procesul său. În 1957 apelantul a cerut să fie reabilitat. În 1958.

şi-a părăsit soţia şi 21. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. cl. politică liberală. a dus în eroare forturile superioare cu privire la încheierea secerişului. a fost decorat cu ordinul „Serviciu 1954 Credincios”. 3. 2 397 . Original. 1959 4 1580 1133 Bică Aurel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cei doi copii. Original.08. s-a ocupat cu specula. 3 1582 1131 Bică Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut cârciumă şi băcănie şi a exploatat ţărănime muncitoare. în calitate de preşedinte 1954 al CAP şi al Sfatului Popular a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. Originale. a făcut 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei. 1 1581 1132 Bică Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director de GAS. alte abateri. 1955 Întrucât motivele nu s-au dovedit pe deplin întemeiate.09.02.1579 1134 Bică Antonie M. nu s-a preocupat de asigurarea braţelor de muncă necesare. pe frontul antisovietic 27. fapt pentru care 40 ha de porumb au fost compromise. a III-a. Originale.09. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.

Bică Ioan Membru de partid exclus pentru că: avea pământ pe care îl lucra în dijmă. în 1935-1938 a făcut politică liberală. regiunea 1951 Sibiu. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. alte abateri. în 1947 s-a manifestat duşmănos faţă de regim. dictaturii antonesciene a avut purtare 1951 proastă faţă cu muncitorii. Plugarilor din comuna Cincul. Bică Gheorghe D. Originale. Original. tatăl său a fost condamnat pentru atitudine 25. 1959 Întrucât la discutarea apelului a luat poziţie autocritică şi în funcţia avută a avut activitate pozitivă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Bică Ioan I. a purtat discuţii nepartinice. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit diverse mărfuri din cooperativă. a folosit metode neprincipiale faţă de 17.10.01. membru de partid exclus pentru că: în 1929-1933 a fost membru al PNŢ (situaţie pe care o indicase la înscriere).06. Originale. duşmănoasă faţă de regimul democrat1960 popular.05. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cetate. situaţie pe care a ascuns-o la primirea în Partid. CCP a hotărât anularea deciziei. în calitate de preşedinte al Frontului 29. 3 1584 1129 6 1585 1128 1 1586 1127 7 398 . colectivişti. în timpul 28.1583 1130 Bică Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în timpul legionarilor a luat parte la şedinţe şi a cântat cântece fasciste. regiunea Craiova.

Membru de partid exclus pentru că în funcţia de gestionar la cooperativă a avut lipsă în gestiune. 1954 38 1590 1139 Bică Nicolae Membru de partid exclus pentru că a purtat cămaşa verde. Fost membru al Comitetului regionalei PCR Oltenia (1940). atât înainte cât şi după 1951 23 august 1944.08. a 23. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular din comuna Zlătărei.07.03. Originale. copie. solicitat examinarea vechimii în Partid. Originale. Originale. care a 23. ani de la săvârşirea faptei. ca gestionar de bani şi bunuri la Raionul PMR Drăgăşani s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat parte la şedinţe legionare şi la Rebeliune.1587 1126 Bică Ion M. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. fără să se ţină 1964 seama de munca şi comportarea pozitivă a apelantului. Întrucât excluderea a fost dată la 10 11. faptă pentru care a fost condamnat penal. Original. reconfirmată în 1960 (de două ori). exploatat salariaţi. 3 1588 1137 Bică Ioniţă T. Regiunea Piteşti. 1 399 . a făcut greutăţi în problema creării GAC. 1961 CCP a hotărât acordarea stagiului de partid din 1934. 5 1589 2698 Bică Marin C. 2.

Originale. noasă.06. de la excludere a avut manifestări naţionalist-şovine. 28. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1966. din cauza unor nemulţumiri personale (legate de extinderea spaţiului locativ) cu 29. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru manifestări huliganice. s-a căsătorit cu fiica unui preot şi 1958 locuia împreună cu socrii. alte abateri. reconfirmată în 1960.12. faţă de ţărănimea muncitoare a avut o comportare duşmă26. totul nejustificate.07. CCP nu a fost de acord şi a retrimis 1954 cazul organizaţiei de bază pentru a decide conform Instrucţiunilor CC al PMR. iar Secretariatul CC al PCR a reconfirmat încă o dată decizia. 1959 În 1979 CCP a propus.1591 2788 Bică Nicolae D. menţinerea deciziei. a refuzat să mai parti1981 cipe la viaţa de partid. 11 1592 1151 Bică Octavian Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1930-1945 a făcut parte din aparatul de stat burghezo-moşieresc (ca notar şi pretor). iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. 6 400 . 8 1593 1149 1 1594 3394 Bichea Paraschiva Membră de partid exclusă pentru că. Original.11. Bică Sabin Persoană care a solicitat confirmarea calităţii de membru de partid. 13. Originale.

alte abateri. Întrucât a recunoscut faptele. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 2 1597 1147 Bichiş Emil P. 2 1596 1146 Bichir Ioan T. CCP i-a clasat apelul. condamnat penal pentru falsificarea chi1951 tanţelor de încasare a impozitului. Originale.09. Membru de partid exclus întrucât în calitate de agent fiscal a fost judecat şi 20. care a cerut să fie reprimit în Partid. a abuzat de calitatea de colectivist şi a folosit pământul unor văduve de război. 2 401 . 2 1598 1144 Bichiş Ioan Membru al PCR în ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 24. alte abateri. a ascuns că socrul său a fost condamnat 24. dată la care a depus solicitarea. în 1951 la 20 de ani închisoare pentru 1966 crime pe frontul antisovietic. Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la Rebeliunea legionară.04. CCP a hotărât primirea sa în partid cu 1956 începere din 1953. Original.05.1595 2807 Bichi Dumitru I. 1. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica partidelor burghezo-moşiereşti.07.

prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 3 1600 1142 Biciuşcă Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost legionar activ. a sustras diferite bunuri de la reforma agrară.05. 1958 Adresă a CCP către CC al PCUS. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1 402 . 9. a 18. Membru de partid exclus pentru că: în perioada cât a fost secretar al Sfatului Popular din comuna Tâlmaci. Originale. Original. 12 1602 1135 Bick Fany Membră de partid exclusă pentru că: în trecut a dus o viaţă burgheză.1599 1143 Bichiş Ioan I. lb. său. M. Originale. acoperit unele elemente hitleriste. a 1955 urmat o şcoală tehnică la Paris. 1953 2 1601 462 Biciuţchi Mendl Şomovici Cetăţeanul sovietic D. Bacaliar a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea în mişcarea revoluţionară din România a unchiului 16.01. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. română. copii.05. a ocupat funcţii de răspundere şi a participat la Rebeliune.01. 1957 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. a mers 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. rusă. cu soţul ei în excursii în străinătate.

1956 3 403 . Original. ca preşedinte al Frontului Plugarilor din comună şi membru în conducerea cooperativei a profitat de situaţie. Original. pe care nu le-a restituit. alte abateri. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1605 1138 Bicu Toma P. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. 1. Întrucât acuza s-a dovedit neînteme1953 iată.1603 1141 Bicleşan Gheorghe P.12. Originale. 1950 1 1606 1136 Biculescu Eracle C. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi lipsit de simţ de răspundere. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar de la unii dintre ei a împrumutat diverse sume de bani. 4 1604 1140 Bics Ana (Weiss) Membră de partid exclus întrucât ar fi avut manifestări duşmănoase faţă de colegi. sprijinind în posturi de conducere elemente duşmănoase.12. Contabil-şef la Regiunea ADAS Craiova. Membru de partid exclus pentru că: în 1933 a fost secretarul Tineretului Manist din comuna Mehedinţa. legionare. alte 12.11.10. 3. alte abateri. faţă de salariaţi avea atitudine de respingere. însuşindu-şi anumite bunuri. abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. Original. 17.

maghiară. a participat la distrugerea arhivei preturii Aleşd.1607 122 Biczkei Ienö Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii.04. copii. lb. Originale. nu s-a achitat de sarcini.02. română. fiind în cadrele armatei. 3 1610 1150 Bidilici Constantin Gh. Originale.05. 8. reconfirmată în 1956. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia 16. la retragerea trupelor hitleriste. a fost sancţionat cu „vot de blam”. căreia i-a spus că o va lua de soţie pentru a o determina să treacă mai multe imobile pe numele lui. în 1952. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 28. ca secretar al organizaţiei de bază de la Depozitul de bere Târgovişte. Adresă de răspuns a CCP prin care 1952 s-au comunicat informaţiile cerute. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a înşelat pe Maria Ionescu. 1954 2 1609 1153 Bidihan Gheorghe G. legionară. 9. în 1952 a fost condamnat penal pentru deţinere şi port ilegal de armă. 1954 2 404 . Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut propagandă în favoarea trupelor hitleriste. Originale. 12 1608 1184 Bider Oscar O. cu care avea legături intime.08.

1977 CCP a propus. Original. afemeiat. iar pentru lipsurile avute să fie sancţionat cu „vot de blam”. 1 1612 3178 Biega Robert Membru de partid exclus în 1975 pentru că a favorizat delapidarea unor 26.07. 3 1614 1155 Bielusici Adalbert Membru de partid exclus pentru că: era un element vicios. Bucureşti. Originale. 1. avea legături cu elementele foste exploatatoare.05. fapt care arăta că era 1950 duşmănos Uniunii Sovietice. menţinerea deciziei. s-a refugiat la 11. Original. 1951 1 405 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original.12. CCP a hotărât anularea 1953 deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.1611 1152 Bidneac Vasile Membru de partid exclus pentru că. la „eliberarea” teritoriului Bucovinei de către armatele sovietice. sume de bani. neîntemeiate. exclus cu ocazia dizolvării organizaţiei pe motiv că era delăsător în muncă Întrucât motivele s-au dovedit a fi 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 3 1613 1154 Biegel Emanoil Membru al Comitetului PMR din Ministerul de Finanţe.

1615

1159

Bighescu Mihai I. Membru de partid exclus pentru că: avea viciul beţiei; şi-a însuşit din banii salariaţilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.12. 1953

4

1616

1190

Bihari Elisabeta (Andrásné) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la 10.11. apartenenţa sa la PCR. 1981 Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. Original, copii.

7

1617

1098

Bihari László (Vasile) Bihari Laszloné (Ibolya) Cetăţeni maghiari care au solicitat să li se confirme apartenenţa la PCR pentru perioada 1945-1971. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată solicitarea. Originale, copie.

7.11. 1973

7

1618

2910

Biji Ioan Membru de partid exclus pentru că a 16.02. făcut parte din Mişcarea Legionară. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

406

1164

1619 (vol. I-II)

Biji Mircea Director general adjunct la Direcţia 11.07. Centrală de Statistică, şef de catedră la 1957 Facultatea de Statistică a Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare „V.I. Lenin”, Bucureşti, membru de partid din ilegalitate exclus în 1943, care a cerut să fie reabilitat. Întrucât din laşitate, la ancheta de la Siguranţă a recunoscut întreaga sa activitate, provocând căderea unui grup numeros de comunişti, CCP a propus, iar Secretariatul CC al PMR a aprobat, să se recomande organizaţiei de partid din care făcea parte să analizeze cererea lui de primire în rândul candidaţilor de partid, în lumina activităţii depuse şi conform Instrucţiunilor CC al PMR. În 1965 Biroul Comitetului municipal Bucureşti a propus să i se acorde stagiul de partid din 1933, cu întrerupere în perioada 1943-1959. Propunerea a fost aprobată de „colectivul de la CC al PCR” format din Virgil Trofin şi Dumitru Coliu. Originale, copie. Idem. 11.07. Referinţe semnate de: Mihail Levente, 1957 Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, Ion Meţiu şi Al. Roşca. Originale,copii.

11 (vol. I)

35/1957

116 (vol. II)

1620

1167

Bilan Dumitru G. Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui chiabur; în munca de partid a avut întreruperi şi a manifestat dezinteres. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4.06. 1956

3

407

1621

1166

Bilan Gheorghe Al. Membru de partid exclus în 1952, odată cu dizolvarea organizaţiei de bază din Ministerul de Finanţe, pentru că: tatăl său a avut cârciumă; a simpatizat cu organizaţia legionară; ca director al 26.04. Cooperativei „Solidaritatea” din Suceava 1954 a dat posibilitatea unor elemente afaceriste să păgubească instituţia; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale. Bilanici Ioan Gh. Membru de partid exclus pentru că: în 1944, împreună cu tatăl său, a asistat la executarea a doi prizonieri sovietici; ca primar, s-a îmbogăţit. Deşi acuzele s-au dovedit neînteme16.02. iate, întrucât în cursul cercetări-lor a 1957 reieşit că în regimul hortyst a furnizat unele informaţii jandarmilor, CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1962. Originale.

11

1622

2700

13

1623

714

Bilaus Pantelimon Persoană condamnată în 1937 la 5 ani de închisoare, în contumacie, pentru că a făcut parte din organizaţia „Şcolarul Roşu” din Hotin. Fără decizie. Copii.

1937

7

1624

1165

Bilav Pavel Membru de partid exclus pentru că din 1936 a făcut parte din „secta 13.03. baptistă”. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1964. Original.

3

408

1625

2959

Bilciurescu Maria Medic al Dispensarului SSI, membră de partid exclusă pentru că: a sustras medicamente şi pretindea servicii pentru 17.12. tratamentul făcut; a avut atitudini antise- 1949 mite; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

1626

1168

Bilek Carol Membru de partid exclus pentru că: era un element beţiv şi scandalagiu; în funcţia de director al Atelierelor CFR Timişoara s-a înconjurat de elemente 28.10. necinstite. 1965 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

1627

1004

Bilevschi Adela (Belevschi Eidel) Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti, prin care se solicita să se confirme că în 13.12. perioada interbelică a fost condamnată la 1967 un an închisoare pentru activitate comunistă. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată informaţia. Originale, copii. Bilghiru Petre C. Membru de partid exclus pentru că: a refuzat să participe la adunările generale ale organizaţiei de bază şi să plătească cotizaţia; a renunţat la carnetul de partid, 31.10. întrucât nu i s-au rezolvat unele pretenţii 1980 nejustificate. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

13

1628

3346

4

409

1629

1172

Bilibău Iţcu Membru de partid exclus pentru că, împreună cu familia, a înaintat actele în 23.04. vederea plecării definitive în Israel. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

1630

3341

Biliboc Janoş Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegali31.10. tate. 1980 Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

3

1631

196

Bilibok Iacob (Jakab) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. Originale, copii.

4.02. 1953

26

1632

1171

Bilici Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost un element de încredere al partidelor burgheze şi şef de cuib legionar; în 1945 s-a înrolat voluntar în Armata Sovietică, a fost rănit şi, profi- 15.12. tând de situaţie, s-a ocupat apoi cu afaceri 1951 speculative; a luat parte la şedinţe sioniste, încurajând manifestările naţionaliste ale populaţiei evreieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

410

1633

3071

Bilici Alexandru Ofiţer de Miliţie la Galaţi, membru de partid exclus pentru că: a multiplicat şi difuzat o fotografie măsluită, cu scopul de a compromite şi defăima soţia unui vecin de apartament cu care avea neînţelegeri; prin abuz, a făcut schimb de 13.05. locuinţă. 1972 CCP hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în acelaşi an. În 1975 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, încă o dată, menţinerea deciziei. Originale. Biloiu Constantin Gh. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator, care în trecut a fost proprietar de bancă; a luat parte la Rebeliunea legionară; era căsătorit cu fiica unui fost controlor financiar înlăturat din post pentru că era ostil regimului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Biloiu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică liberală; a înfiinţat Banca Populară din comuna Bucium; a dat bani cu camătă, exploatând ţărănimea săracă; avea 7 ha. de pământ şi exploata braţe de muncă; avea un fiu scos din armată pentru atitudine duşmănoasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

35

1634

1170

4.01. 1951

1

1635

1174

4.01. 1951

1

1636

1175

Biluţă Viorel Gh. Membru de partid exclus pentru că, în calitate de şef al Depozitului de materiale, cazarmare şi combustibil de la UM 01223, şi-a însuşit o cantitate de 25.06. lemne şi nu a putut justifica alte lipsuri de 1964 materiale din gestiune. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1965. Originale.

7

411

1637

1181

Bimbea Iosif Membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a dat informaţii unui agent al Siguranţei şi unui şef de post de 13.10. jandarmi, despre activitatea muncitoreas1965 că ilegală; a fost membru al PSD – Aripa Titel Petrescu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

1638

1182

Binchici Traian T. Locotenent-colonel (r), membru de partid exclus pentru că în 1936-1938 a desfăşurat activitate legionară. Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică, CCP a recomandat 25.10. Comisiei de Partid din DSPA să reexami- 1962 neze cazul. În acelaşi an, Comisia a revenit asupra cazului, reîncadrându-l în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.

3

1639

1183

Bindas Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1918 a intrat voluntar în armata maghiară şi a luptat contra Armatei Roşii Maghiare; în perioada războiului a fost 15.04. înscris în Partidul Ardelenesc al Micilor 1951 Agrarieni şi în sindicatul fascist (Hivalos szervezet); alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

412

1640

2747

Bindaţiu Viorica (Roth) Membră de partid care în perioada interbelică a avut legături cu mişcarea comunistă, căreia i s-a anulat calitatea pentru că: a lucrat la biroul avocatului Ştefan Isekutz, un duşman al clasei muncitoare; în calitate de funcţionară la MAE, a deconspirat faţă de soţul ei, 29.11. element cu trecut fascist, chestiuni de 1951 serviciu. (În 1942-1944 a fost internată la Vapniarka şi Olgopol.) CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea ei din Partid. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale.

23

1641

1187

Binder Ludovic Angajat la Secţia de statistică a CC al UTM, membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a fost recrutat ca informator al Serviciului de spionaj maghiar din Cluj şi a fost folosit în arestările din 1941 (cazul Someşeni); la proces a fost folosit ca martor al 17.04. acuzării; după 23 august 1944 s-a înscris 1953 în PSD şi a avut activitate duşmănoasă împotriva PCR; alte abateri. CCP a hotărât: menţinerea deciziei; să fie demascat ca trădător al clasei muncitoare şi al Partidului; să fie ţinut în evidenţa „organelor de stat”. Original. Bindştein Rubin Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte activitatea lui în mişcarea revoluţionară din România. 19.11. Notă de răspuns a CCP adresată CC al 1959 PCUS, prin care s-a confirmat că în 1934-1936 a activat în Ajutorul Roşu, fără să fi fost membru de partid. Originale.

4

1642

513

7

413

1643

1185

Biner Gizella (Locker) Membră de partid care în 1941 a plecat în URSS din pricina legilor rasiale, iar la verificare i s-a anulat calitatea. 11.01. CCP a hotărât să fie primită în rândul 1954 candidaţilor de partid, dacă organizaţia de bază consideră că merită. Original.

2

1644

1188

Binet Ladislau B. Ofiţer de Miliţie, membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui fost exploatator, dar tatăl acesteia nu are vreo influenţă asupra lui; în faţa Biroului organizaţiei de bază a făcut afirmaţii nepartinice. Întrucât abaterile săvârşite nu constituiau motiv de excludere, CCP a hotărât anularea deciziei, organizaţia de partid putând să-l primească în rândul candidaţilor. În 1957 CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.

3.08. 1956

4

1645

3062

Biolan Ion Membru de partid exclus pentru că în 24.11. 1938 a fost înscris în organizaţia cuzistă. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

1646

1189

Biolănescu Ştefan Membru de partid exclus pentru că era fiu de preot; privea războiul 26.03. antisovietic ca pe unul „drept şi sfânt”; pe 1951 front a luat parte la jafuri şi percheziţii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

414

1647

1064

Birar Cristofor Membru partid căruia la verificare i s-a anulat calitatea pentru motive neprecizate. 28.05. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1952 reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original, copie.

2

1648

2647

Birăescu Vasile Secretar al organizaţiei de bază din comuna Hodoş. Judeţul Lugoj, exclus din Partid pentru că: era un element afacerist, 27.05. geambaş de cai; şi-a lăsat carnetul de 1950 partid ca amanet. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

1649

1063

Birău Constantin Membru partid exclus pentru că: a ascuns activitatea legionară a fratelui său; a avut relaţii cu chiaburii; în muncile avute s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1964. Originale.

6.10. 1954

5

1650

1062

Birău Constantin Gh. (Gr.) Membru partid exclus pentru că: în timpul regimului burghezo-moşieresc a fost grefier la Tribunal; a participat la războiul antisovietic, făcând parte dintr-o 13.11. unitate care a jefuit populaţia civilă; era 1952 un element şperţar, care a exploatat ţărănimea săracă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

415

1651

1075

Birău Constantin N. Membru de partid exclus pentru că: pe baza unor declaraţii nereale şi-a însuşit 20.07. ilegal suma de 9427 lei; a ascuns originea 1963 socială a părinţilor săi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7

1652

1074

Birău Ionel Gh. Membru de partid exclus pentru că a ascuns faptul că părinţii săi au fost 26.02. chiaburi. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

1653

3252

Birău Nicolae T. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi acordarea unei pensii personale. 24.11. Întrucât nu îndeplinea criteriile 1978 stabilite, CCP a hotărât respingerea cererii. Originale.

3

1654

3229

Birău Trandafira (Sprîncenatu) Membră de partid exclusă în 1964 pentru că a fost condamnată penal pentru 16.05. fapte de necinste. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

3

1655

1209

Biris Emil Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu legionarii; pe 31.08. frontul antisovietic a luat parte la lupte 1950 împotriva partizanilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale, copie.

4

416

1656

1070

Biriş Gavrilă Fost preşedinte al Comitetului plăşii Frontului Plugarilor Sebeş (1946-1948), exclus din Partid pentru că, în calitate de preşedinte al GAC din comuna Vingard, judeţul Alba, şi-a numit rudele în diferite 23.03. posturi. 1955 CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă personală. Original.

1

1657

1069

Biriş Ioan Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur; ca învăţător în comuna Dăbâca, a folosit cuvinte nedemne faţă de eleve. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă personală. În 1972 CCP a fost de acord cu ridicarea sancţiunii. Originale.

9.10. 1954

4

1658

1068

Biriş Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi; în funcţiile avute a folosit metode dictatoriale; în organizaţia de bază s-a dovedit a fi intrigant. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original.

8.12. 1953

2

417

1659

1067

Biriş Iuliana Directoare a GAS din comuna Zăgujeni, regiunea Timişoara, membră de partid exclusă pentru că: ar fi făcut parte din organizaţia legionară; alte abateri. Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Totodată, a cerut Comitetului PMR Timişoara să-i sancţioneze pe cei care au influenţat excluderea ei din Partid. Originale.

8.09. 1955

2

1660

1103

Biriş Ludovic I. Membru de partid care a solicitat recunoaşterea stagiului din 1929. Întrucât în 1934-1938 a întrerupt în mod nejustificat legătura cu Partidul, CCP a hotărât acordarea stagiului din 1938. Originale.

5.01. 1962

3

1661

3007

Biriş Vasile Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că l-a sfătuit pe Ion Sătmar, prieten al său, care a sustras 16.12. materiale de construcţie din întreprindere, 1969 să nu recunoască fapta. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7

418

1662

1101

Birkas Ladislau Activist al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a regiunii PMR Arad, exclus din Partid pentru că: a fost de acord ca mama sa să se căsătorească cu Ioan Eisele, fost hitlerist şi chiabur; după ce a participat la demascarea respectivului chiabur, s-a dus acasă la el şi i-a divulgat cele discutate în organizaţia de bază; a luat parte la nunta fiicei chiaburului; în timp ce era la Şcoala 19.10. de Partid de 6 luni, a menţinut relaţiile de 1954 prietenie cu legionarul Gheorghe Pop. Întrucât era un element muncitor tânăr şi şi-a luat un angajament, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Totodată, i s-a recomandat să rupă legăturile cu elementele indicate. Original.

1

1663

1028

Birkenfeld Max Membru de partid cercetat pentru că: în 1941 nu s-a retras cu trupele sovietice; în acelaşi an fost internat în lagăr, de unde a fost eliberat de trupele sovietice; a fost trimis de sovietici să lucreze într-o fabrică de cherestea, de unde în 1945 a fugit în România. CCV a hotărât anularea încadrării lui. Original.

4.04. 1950

1

419

1664

2835

Birman Elisabeta (Luca Betti) Membră de partid exclusă în 1955 pentru că: în 1934, la Cernăuţi, a avut purtare laşă la Siguranţă, recunoscând activitatea şi legăturile ei în cadrul Ajutorului Roşu; în timp ce era arestată, a avut relaţii intime cu un agent de Siguranţă; în 1936, în timpul procesului, a dezertat din muncă şi a părăsit ţara fără aprobarea Partidului; a cunoscut atitudinea duşmănoasă a lui Vasile Luca faţă de conducerea Partidului, precum şi legăturile lui cu o serie de elemente duşmane; s-a 16.02. solidarizat cu soţul ei şi nu a sesizat 1957 Partidul despre faptele şi poziţia lui; în 1947, după o călătorie în Egipt şi Israel, a adus elogii regimului sionist din Palestina; a sprijinit elementele burgheze şi sioniste. Întrucât a apreciat că excluderea sa a fost legată de situaţia soţului ei, în 1968 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, repunerea sa în drepturile de membră de partid cu stagiul din 1935. În 1972 Secretariatul CC al PCR a aprobat majorarea pensiei de la 2000 la 3000 lei. Originale, copie.

17

1665

1023

Birman Haim Cetăţean sovietic pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare des10.12. făşurate în România în perioada 19321968 1933. Adresă a CCP prin care au fost comunicate informaţiile cerute. Originale.

8

420

1666

1066

Birnbaum Leon Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea, pentru că: era de origine 14.04. burgheză; în 1946 a „fugit” din Basarabia 1950 în România. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

1667

1206

Biró Alexandru S. Sublocotenent de Securitate (19471952), membru de partid exclus pentru că a divulgat secrete profesionale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1.04. 1959

4

1668

1207

Biro Antal (Anton) Membru de partid exclus pentru că: a sustras talpă şi piele, şi a făcut speculă la bursa neagră; a întreţinut relaţii intime cu unele femei. Întrucât motivele excluderii sau dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 19.11. În 1957 a fost din nou exclus, întrucât 1954 s-a aflat că în 1943-1944 a avut legături cu militarii hitlerişti, cu care a făcut chefuri. În 1961, CCP a recomandat Biroului Comitetului regional de Partid Braşov să adâncească cercetările, iar în acelaşi an a fost reîncadrat în Partid. Originale, copie. Biró Elek (Eleca) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea 24.03. muncitorească din România. 1960 Notă de răspuns a CCP în care s-a comunicat că în perioada 1913-1924 a făcut parte din Partidul Social-Democrat. Originale, copie; lb. română, rusă.

4

1669

630

12

421

1670

1208

Biro Eva (Klein) Inspector de cadre la Banca RPR, cercetată în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (1941). CCP a constatat că: în perioada interbelică a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”, apoi din UTC; a avut purtare proastă la Siguranţă; a fost deportată în lagărele de la Auschwitz şi Bernsdorf; alte abateri, şi a propus: menţinerea calităţii de membră de partid cu stagiul din 1947; să fie scoasă din munca de cadre. În 1957, întrucât se făcuse o greşeală, i s-a stabilit stagiul de partid din 1946. Originale, copie. Biro Francisc Membru partid exclus pentru că: avea legături cu chiaburii, pe care îi sprijinea şi favoriza; avea manifestări contra Partidului; a folosit cartelele de alimente şi de îmbrăcăminte ale unor salariaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale.

7.09. 1953

5

1671

1058

8.10. 1954

8

1672

3135

Biro Francisc Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. 24.12. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Satu Mare al PCR. În 1975 decizia a fost menţinută. Originale.

5

1673

1057

Biro Francisc Secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid pentru că: s-a angajat voluntar în Jandarmeria hortystă; a luptat contra armatelor sovietice; a arestat comunişti; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.06. 1950

1

422

1674

1056

Biro Gabor T. Membru de partid exclus pentru că: în 1941-1944 a făcut parte din Partidul fascist maghiar „Imredi”; în timp ce era director al I.L.E.F.O.R. Sovata, a angajat fictiv un chiabur, respectivul obţinând unele avantaje materiale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9.06. 1961

4

1675

1055

Biro Gabriela (Petrescu) Membră de partid exclusă pentru că, în calitate de mandatară CEC la uzina 28.10. „Electroputere” Craiova, şi-a însuşit banii 1965 de pe libretele unor muncitori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

1676

1054

Biro Gaspar Membru partid exclus pentru că, în calitate de gestionar la un bufet, a 17.11. delapidat diverse sume de bani, faptă 1965 pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

1677

2911

Biro Geza Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. Întrucât era un vechi oportunist, 26.05. element necinstit şi lipsit de ataşament 1949 faţă de Partid, al cărui trecut n-a putut fi pe deplin verificat, CCP a hotărât respingerea cererii. Copie.

1

423

română. pasiv. copii. de mai multe ori a venit la serviciu 1960 în stare de ebrietate. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. Originale. Ioan) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat infor15. lb. 1955 20 424 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.1678 163 Biro Ianoş (Janos.12. copie. care a fost mereu nemulţumit de politica economică a Partidului. 1 1681 2739 Biro Ioan Fost activist PMR la Comitetul judeţean al Sindicatelor Mureş. Originale. 24 1679 1196 Biro Imre L. alte abateri.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. exclus din Partid pentru că: în 1934 a fost spărgător de grevă. în timpul războiului a fost informatorul direcţiei întreprinderii în care lucra. Originale. Membru de partid exclus pentru că: era un element înapoiat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. maghiară. reconfirmată în 1961. -. maţii. a fost un membru de partid 21. Original. a fost 29.12. 6 1680 1194 Biro Ioan Membru de partid exclus pentru că: era un element care a servit interesele regimului burghezo-moşieresc. reconfirmată în 1958 şi 1960. titelist convins şi a luptat contra unităţii 1951 clasei muncitoare.

a dat o adeverinţă de bună purtare unui fascist nyilasist. CCV a hotărât: menţinerea deciziei.10. exclus din Partid pentru că: în calitate de responsabil al resortului administrativ al judeţului Trei Scaune s-a dovedit a fi indisciplinat.M. alte abateri. să fie pus la muncă necalificată.1682 1199 Biro Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar activ. maghiară. română. Biro Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1925 a trădat o grevă a muncitorilor. 18 425 . Originale. să fie scos din funcţia pe care o are la fabrică. În 1970 s-a stabilit că abaterile sale din trecut nu erau fost de natură să ducă la pierderea calităţii de membru. lb.). drept pentru care a fost reîncadrat în Partid cu stagiul din 1945. în care a avut funcţii.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1683 1198 9. a sabotat producţia. în 1940 s-a înscris în Centrul Naţional de Muncă (N. a fost unealta patronului. menţinut în posturi elemente duşmănoase 1952 regimului. din lipsă de vigilenţă. calitate în care a 22. după naţionalizarea fost numit director de întreprindere. Original. În 1953 s-a aflat că a avut o comportare nedemnă la ancheta Contraspionajului hortyst. motiv pentru care decizia de excludere a fost reconfirmată. Original. cu precizarea că organizaţia locală poate 24. alte abateri.10.K. cere reîncadrarea lui în Partid după o 1947 perioadă de muncă de reabilitare. 1950 1 1684 2793 Biro Iosif Simpatizant al Partidului în ilegalitate. a avut ieşiri şovine. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după ce a fost destituit.

care a solicitat acor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 5 426 .04. Original. 1 1687 1200 Biro Ludovic Student la Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”.1685 1195 Biro Ladislau Al.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a ocupat cu specula. obştesc.10. 1 1688 1197 Biro Ludovic F. 5 1686 1193 Biro Ludovic Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat cu „Crucea de foc” şi cu Medalia de bronz. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a educat pe fiul său în concepţie 1960 burgheză. Originale.20. (Brener) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director adjunct la Sovromasigurare din regiunea Cluj a introdus măsuri care au adus daune avutului 21. darea stagiului de partid din 1945. Original. (Laioş) Membru de partid exclus pentru că în 1943 s-a înscris în Partidul lui Imrédy.08. care a devenit tâlhar şi crimi nal. 1. copie. Original. s-a retras cu unitatea din care făcea parte 1950 până în Ungaria. 14. de unde a dezertat şi s-a întors acasă. 1954 CCP a hotărât admiterea apelului.

s-a stabilit la Cluj. Întrucât la ancheta contraspionajului 16. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. alte abateri.11. 1978 CCP a propus. prin fals. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. lei.05. tatăl ei a simpatizat cu 1953 Mişcarea Legionară şi a făcut politică manistă.1689 1192 Biro Margareta Membră de partid exclusă pentru că: era de origine mic-burgheză. cercetată în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni (1943). a avut un comportament şovin faţă de muncitori. 3 1692 1190 2 427 . Original. a lucrat la Ministerul 1950 Industriei. fapt pe care l-a ascuns Partidului. maghiar a recunoscut că a contribuit cu 1953 bani pentru Partidul Păcii. Biro Tiberiu Membru de partid exclus pentru că: în 1940. a întreţinut relaţii cu 16. CCP a hotărât menţinerea calităţii ei de membră de partid din 1945 şi sancţionarea cu „admonestare”. nu a trăit viaţă de partid. armata hortystă. membră a Partidului Păcii. Original. menţinerea deciziei. 3 1691 3228 Biro Petru Membru de partid exclus în 1977 pentru că. a fost director la mai multe întreprinderi şi a fost concentrat în 17. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. diferiţi bărbaţi.06.04. şi-a însuşit 5000 de 16. Originale. 1 1690 1191 Biro Matilda (Balazs) Membră de partid din ilegalitate. cu ocazia cedării Ardealului.

Original. Legionară. membru de partid exclus pentru că: a devenit unealta reacţiunii. 2 1696 1087 Birtaş Eva Membră de partid cercetată în legătură cu acordarea stagiului din 15. a introdus desfrâul în spital.06. 1950 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1933. 1 428 . 1 1695 1088 Birta Valentin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 18.07. Original. 1 1694 1089 Birt Niculae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 22. a reuşit să genereze intrigi 1950 între conducerea judeţeană a Partidului şi Comisia Aliată de Control. alte 1956 abateri. a căutat să se 13. şi-a însuşit mobilierul fostului director al spitalului. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Legionară şi din Poliţia Legionară.1693 1104 Biro Vasile Director al Spitalului din Dej. îmbogăţească. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. ilegalitate.08.06.

În 1965 i s-a aprobat stagiul solicitat. II) 25/1956. cu interdicţia ca timp de 3 ani să ocupe posturi de conducere în Partid. 1961 8 429 . I) 25/1956. Originale. Originale. Originale. s-a compromis în faţa subalternilor prin beţii repetate. CCP a cerut Comitetului regional de Partid Mureş reexaminarea cazului. I 316 (vol. 1962. III) 1698 1086 Birtaş Ilie G. 5. Originale. lb. 1956 14 (vol. În 1955. CCP a hotărât primirea sa în Partid ca membru nou. copii. a solicitat acordarea stagiului de partid din 1922. în timp ce era director în cadrul Ministerului Gospodăriei Locale (anterior fusese şef al Direcţiei a III-a a Securităţii).1961 427 (vol. maghia. vol. Fără hotărâre. Şef al Biroului de Miliţie din Ocna Mureş. Inspector regional de Siguranţă la 14. Întrucât abaterile săvârşite nu erau de natură să ducă la pierderea calităţii de membru.01.10. română.05. II ră. fotografie. 1964. 20. I-III) Birtaş Gavril Gh. vol. membru de partid exclus pentru că: în cursul unor anchete „a folosit metode nepermise de legalitatea socialistă”. Idem. Oradea. cercetat în legătură cu purtarea laşă avută la căderea din 1941.2720 1697 (vol. cerere respinsă de CCP în 1956. copii. maghiară. Idem. lb. membru al Secretariatului CC al 1948 PCR în ilegalitate. română.

A. a avut abateri imorale cu Tamara Damaschin.12. CCP a hotărât scoaterea lui de sub anchetă. Originale. Originale. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic făcea chefuri şi a adus în ţară diferite obiecte. În 1975 decizia a fost menţinută. 2 430 . 1 1701 1084 Biru Vasile Secretar cu propaganda şi agitaţia pe probleme agrare la Raionul Bujoru. 4 1702 1034 Biscan Gheorghe Director general ale Direcţiei Efective din cadrul Serviciului Muncii. Regiunea Galaţi.08. 24. exclus din Partid pentru 28. alte abateri.T. Original. sustras alimente din raţiile muncitorilor. în trecut a fost şef de cuib legionar. Membru de partid exclus pentru că: a fost condamnat penal pentru delapidare. că: în 1940 a cântat cântece legionare. Bucureşti. membru de partid cercetat pentru a se stabili dacă 24. activistă a UFDR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Galaţi al PCR. 1950 alte abateri. 3 1700 1059 Birţ Nicolae Director regional la R.A. 1953 deşi căsătorit.1699 3136 Birth Ovidiu N. Original.07. a 11.

03.12. 1954 12 1704 932 Bisco Vasile N. 1. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Mişcării legionare. Originale. 1966 9 1705 1033 Bisericaru Ion T. exclus din Partid pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. reconfirmată în 1956. Originale. Originale. a 1954 făcut chefuri cu chiaburii. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti.04. exclus din Partid în 1953 pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. reconfirmată în 1957.1703 2687 Biscariu Ioan V. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată informaţia. copii. 1960 şi 1966. Activist la Sectorul Cadre al Judeţenei PMR Hunedoara. 9 1706 1032 Bisorcă Ion Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1938-1941 a fost membru al 17. Activist la raionul PMR Craiova. CCP a hotărât menţinerea deciziei. GAC a folosit „metode neprincipiale”. 4 431 .11. prin care se solicita să se confirme că în 1942 a fost condamnat de Curtea Marţială din Cernăuţi pentru activitate comunistă. la constituirea 16.

Originale. care a fost condamnat penal. alte abateri. 1978 CCP a propus. 1 1708 1030 Biszak Mihai Membru de partid exclus pentru că: în calitate de controlor financiar s-a 12. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. îmbogăţit luând şperţuri. 11 1710 1029 Bişa Ştefan Membru de partid exclus în 1958 pentru că: a deţinut un atelier de cizmărie 21. în urma căruia a murit o persoană. 6 432 .05. Originale. legionare. 1 1709 3243 Bişa Dragne Membru de partid exclus pentru că a săvârşit un accident de circulaţie. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Original. Originale. menţinerea deciziei.08. clandestin. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1980. alte abateri.12. faptă pentru 31. era şovin şi 1950 antisemit. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1707 1031 Bistrian Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost membru al Mişcării 24.

era beţiv şi 1954 afemeiat.09. apoi 1953 a stat în Zona engleză. 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost condamnat penal pentru 25.07. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1961 6 1713 1037 Bitoancă Ioan V. Originale. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 1981 cerute. în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. a 12. Originale. CCP a propus. însuşirea de bani şi acte false. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. respingerea apelului. 6.02.1711 1042 Bitai Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Tuşnad. Original. 5 433 . exclus pentru că: în timpul regimului hortyst a făcut afaceri. 2 1712 1038 Bitir Nicolae N.01. 1 1714 3400 Bittel Moisă Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. fugit cu trupele fasciste în Germania.

a participat la interogarea deţinuţilor politici comunişti. Originale. 1956 27 1716 158 Bittner Ioan Persoană pentru care CC al CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a 23. copii. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. de partid exclus în 1952 pentru că: 1956 părinţii săi erau chiaburi şi au deţinut o cârciumă. în calitate de gestionar la DCA. regiunea Piteşti.10. în 1952. alte abateri. exclus din Partid în 1953 pentru că: era împotriva întovărăşirilor agricole. 23 1717 1046 Bituleanu Eugeniu C. regiunea Craiova.06. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Găeşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. alte abateri. Secretar al Comitetului PMR din comuna Vânju-Mare. reconfirmată în 1957. cerut referinţe. a avut lipsă în gestiune. membru 26. Originale. 1955 2 434 .12. Secretar al organizaţiei UTM şi al Sfatului Popular al comunei Morteni. Originale. 4 1718 1045 Biţă Gheorghe M.1715 1039 Bitter Grigore D. 1960 şi 1961. Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în calitate de grefier la Tribunalul Militar Cernăuţi.07. 6. Originale. a luat şperţ.

membră de partid exclusă în 1954 pentru că: a întreţinut relaţii intime cu diferiţi salariaţi. 1958 din 1955. 1956 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.05. 5 1720 1044 Biţă Ion I. 4 435 . 7 1721 1041 Biţău Aneta Secretară a organizaţiei de bază şi activistă la judeţeana Ilfov a UFDR. a 11. În 1959 a fost exclus din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru acte de necinste. CCP a constatat că cererea era 17. Originale. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Şercăiţa. Hotărâre reconfirmată în 1963. pe motiv că nu ar fi fost verificat întrucât i s-a pierdut dosarul. motiv pentru care a fost 25. (Ioan) Membru de partid exclus în 1962 pentru că în calitate de agent fiscal s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât anularea deciziei.04. neîntemeiată şi i-a păstrat vechiul stagiu. condamnat penal. se ocupa cu jocul de cărţi.12. Originale. Originale. divulgat secretul lucrărilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Făgăraş.1719 1043 Biţă Ioan P. reîncadrarea ei în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam” (pentru pierderea carnetului de partid). membru de partid care a solicitat recunoaşterea vechimii în Partid din 1945. reconfirmată în 1966. copie. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

situat în fruntea elementelor duşmănoase 1963 din comună. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a cerut să fie scos din funcţia de secretar 1950 de redacţie la „Gazeta Învăţământului”. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus în 1962 întrucât. în 1949 a fost 29. 6 436 . ca ziarist a scris articole antisovietice. CCP a hotărât reconfirmarea deciziei în 1955 şi 1962. membru de partid exclus pentru că a furat 20. era stăpânit de viciul beţiei. Originale. s-a 26. scule şi piese de la Uzinele Malaxa. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1722 1049 Biţoiu Dumitru F.10. 4 1723 1047 Biţu Iordache I. Originale. 5 1724 2705 Bivolan Aurel Secretar al organizaţiei de bază UTM.03. condamnat penal pentru neglijenţă în 1955 serviciu. Membru de partid exclus pentru că: în 1944-1945 a fost în Austria (perioadă insuficient neverificată). Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 24. 2 1725 1107 Bivolaru Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. cu prilejul împărţirii grâului.02.06.

după 23 august 1944 s-a înscris în PNL-Brătianu. a luat 1952 parte la războiul antisovietic. şi-a însuşit o cantitate de 31. 1971 În 1978 CCP a propus.11.04. 4 1727 1050 Bivolaru Sever Profesor la Şcoala Pedagogică din Deva. 28. alte abateri. 14 1729 1114 Bizău Ioan Gh. faptă pentru care a fost condam1956 nat la 8 luni de închisoare şi amendă penală. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din comandamentul Străjii Ţării. exclus din Partid pentru că: în calitate de agent agricol. cereale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât reconfirmarea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1728 3050 Bizadea Trandafir Membru de partid exclus pentru că în calitate de magaziner la CAP Dumitreşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază. a scris o carte cu scopul de a 28. Originale.1726 1106 Bivolaru Nicolae C. de închisoare pentru fals în acte publice şi 1962 neglijenţă în serviciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Vrancea.12. educa tineretul în sens naţionalist. Original. Membru de partid exclus pentru că în calitate de administrator al Raionului MAI Beclean a fost condamnat la 2 ani 29. Originale. Originale. 4 437 .10. a comis acte de necinste.

Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.08. cazului şi documentarea lui în mod 1962 convingător. 18. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Maramureş recercetarea 15. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat la 3 ani de închisoare 24. Originale. apelantul a fost reîncadrat în Partid. a avut abateri de la morală. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1962 meiate. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. Întrucât acuza de apartenenţă legionară s-a dovedit neîntemeiată. Membru de partid exclus pentru că în 1937-1938 a făcut parte din organizaţia legionară. comandă. 1953 Întrucât nu toate motivele s-au dovedit întemeiate. Originale. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 1733 1109 Bizim Nicolae Director la Întreprinderea industriei cărnii Buzău.09. 4 1731 1112 Bizdadea Nicolae F. 2 438 . pentru fapte de necinste. în postul deţinut a dovedit neglijenţă şi a întrebuinţat metode de 19.1730 1113 Bizău Ioan I.11. Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară.04. Originale. 4 1732 1110 Bizic Ion G.

reprobabilă (consuma băuturi alcoolice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. menţinerea deciziei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. Originale.03. membru de partid exclus pentru că: în calitate de subofiţer auto. 3 1737 3177 Bîcu Terezia Membră de partid exclusă în 1975 pentru că: nu a dus viaţă de partid.05. 1977 CCP a propus.06. serviciu. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 25.05. menţinerea deciziei. Originale. 1977 crea mahalagisme şi certuri). Originale. 3 439 .1734 1108 Bizon Ion I. 2 1735 2646 Bizon Ştefan Director al Sovromasigurare Cluj. reconfirmată în 1960. legionară şi a participat la Rebeliune. 22 1736 3184 Bîcu Constantin Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru abuz în 11. educaţie fascistă. a primit 27. Originale. în familie şi societate avea o comportare 26. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. în 1946-1947 s-a ocupat 1953 cu specula.

CCP a hotărât clasarea cazului. Original. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. fapte de necinste. 1978 CCP a propus. 1 1740 3230 Bîlă Constantin Membru de partid exclus în 1975 întrucât a fost condamnat penal pentru 16. <1958> Întrucât şi-a retras apelul. 1957 3 1739 1163 Bîjenco Ioan Membru de partid exclus pentru că era un element duşmănos. Original.05. Membru de partid exclus întrucât: în funcţia de director al Direcţiei Navigaţiei Maritime Constanţa. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare.05.02. s-a abătut de la itinerariul stabilit pentru a-şi vedea rudele din ţară. care a fugit de 18. 1 440 . Original. 3 1741 1180 Bîlbă Vasile V. regimul sovietic. iar foile de drum nu le-a restituit. a folosit în scopuri personale două garnituri de mobilă repartizate întreprinderii.1738 1156 Bîgea Costache C. de brânză de la magazinul muncitorilor şi nu le-a plătit decât după ce faptul a fost descoperit de organele de control. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a cerut să muncească pentru reabilitare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2. a luat 25 de kg. deşi l-a cunoscut în 1950 perioada 1940-1941. Originale.

că a sustras doi buşteni din pădurea 1978 statului. a depus o slabă activitate de partid. Original. şi a adus acasă un patefon şi un 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1946 a purtat pistol fără să 1957 deţină autorizaţie. a făcut parte din Frontul 1955 Renaşterii Naţionale şi din Partidul Naţiunii. 6 1743 1178 Bîlc Vasile Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la jafuri. a dus o viaţă 20.06. Membru de partid sancţionat în 1977 cu „vot de blam cu avertisment”.1742 1179 Bîlbîie Nicolae N. 1 1745 3236 3 441 . CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a participat la unele activităţi conduse de legionari. la dizolvarea organizaţiei din Ministerul de Finanţe. va partizanilor. care au exploatat braţe de muncă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1964 Întrucât învinuirile s-au dovedit neîntemeiate. Originale.07. burgheză. Originale. pentru 21.10. 4 1744 1177 Bîlcu Ştefan Membru de partid exclus în 1952. pentru că provenea dintr-o familie de foşti chiaburi. Bîldea Alexandru S. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotri25. radio. în 1947 a făcut speculă cu cereale.

1746 1176 Bîldea Dumitru Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost membru al organizaţiei legionare. Membru partid exclus pentru că în 1938-1939 ar fi făcut parte din organizaţia legionară. Originale.04. reconfirmată în 1956. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 23. a servit 25. 2 442 .04.07. 1961 9 1747 1169 Bîloiu Elvira Membră de partid exclusă pentru că era o exploatatoare şi. 17. Hotărâre reconfirmată în 1978 şi 1980. Originale. din ura ei împotriva Uniunii Sovietice. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. Original. 9. 1 1748 3151 21 1749 1186 Bîndea Gavril G. Bîncă Constantin Membru de partid exclus în 1975 întrucât a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc.01.07. Originale. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetul orăşenesc PMR Bucureşti. 1954 4 1750 1065 Bîră Marin Ş. Întrucât referinţele de la dosar nu 1962 conţineau dovezi. 6. copie. conştiincios cauza războiului antisovietic 1951 şi regimul fascist antonescian.

1947 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 18. membru de partid exclus în 1947 pentru că: în 1941-1943 a scris texte cu conţinut antisovietic. 25. la scrierea unor cărţi cu conţinut antisovietic. 1 1753 2719 5 443 . şi-a însuşit medicamente de la spitalul unde lucra. în 1943 a colaborat cu soţul său. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că după 23 august 1944 a fost chiabur şi a avut atitudine duşmănoasă faţă de regim. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de masă şi institute publice”.07.09. în calitate de medic la Orhei. iar organizaţiei locale de partid i s-a cerut să o demaşte ca pe o „excroacă şi duşman al Uniunii Sovietice şi să propună excluderea ei din toate org. Copie. Originale. şi-a însuşit medica18. Ion Bîrcă. 4 1752 2958 Bîrcă Ioan Medic la Spitalul din Orăştie. Originale. „Crucea Roşie” şi „Principele Mircea”. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. motive pentru care a fost strămutat împreună cu familia în comuna Pelicanu. a 1947 cerut ca organizaţia locală să-l demaşte în faţa maselor ca pe un escroc şi duşman al Uniunii Sovietice şi să propună excluderea lui din toate organizaţiile de masă şi instituţiile publice. Decizie reconfirmată în 1955. Bîrcă Laurenţia Membră de partid exclusă pentru că: în 1942. judeţul Ialomiţa (1951-1954). 1969 Întrucât motivele de excludere s-a dovedit neîntemeiate. a fost membră în societăţile „Consiliul de Patronaj”.1751 3025 Bîrborică Dumitru St.09. mente cumpărate de bolnavi.

Legionară. alte abateri. reconfirmată în 1955.) Originale. 1951 (Dosarul conţine şi hotărârea CCV din 25. a luat parte la războiul antisovietic. 19. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 şi 1966. Copie. a luat parte la înăbuşirea grevei de la Griviţa. exclusă din Partid pentru că a sustras o sumă de bani. 1958.08.02.01. unde a luptat contra partizanilor. cerute. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 35 1756 3171 11 1757 1071 Bîrdac Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 21. Originale.1754 2957 Bîrcă Rodica Membră a colectivului Secţiei Administrative a Sectorului IV Roşu. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 19. 1948 1 1755 1073 Bîrcă Stoica Membru de partid exclus pentru că: în 1933.01. CCP a propus. Hotărâre reconfirmată în 1985. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut organizaţiei de partid să-i dea posibilitatea să ducă muncă de reabilitare într-o organizaţie de bază. 4 444 . Originale. Bîrceru Petre Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1942. pe care a împărţit-o cu complicii ei. 3.1951 privitoare la Buxbaum Jean. ca jandarm. lăsându-se mituit de patron. exclus din Partid pentru că în 1946 a trădat interesele salariaţilor.02. iar Secretariatul 1977 CC al PCR a hotărât. menţinerea stagiului avut anterior.

1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. Bîrgăoanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legio. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14 1760 1204 6 1761 1203 1 1762 1076 Bîrgoveanu Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a sprijinit politica partidelor burgheze. Originale. 4 1759 846 Bîrdea Gheorghe Secretar tehnic la Consiliul Sindical judeţean Călăraşi. în 1940 a activat în organizaţia legionară.25. şi a participat la Rebeliune.08. 2.06. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1959.1758 1072 Bîrdă Ignat Membru exclus din partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 23.07. legionară şi a luat parte la Rebeliune. prezen1959 tându-l ca pe un om cinstit. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. Originale. Original. legionar şi a încercat să-l apere.05. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. nară. 1959 4 445 . Originale. membru de partid considerat greşit încadrat pentru că în 1940-1941 a trăit în anturajul legionarilor 20. Bîrgăoanu Eugen Membru de partid exclus pentru că a ascuns că tatăl său a fost şef de cuib 28.

5 1764 1099 Bîrjoveanu Vasile C.12.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 26. Originale. şi organe de partid. Secretar al organizaţiei de bază. Locţiitor politic la Secţia Pază contra incendiului Salonta. s-a 1949 folosit de un certificat de liceu şi o diplomă de facultate false. a falsificat acte pentru a-şi însuşi bani. 1957 CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea încadrării. copii. membru de partid exclus pentru că: a luat mită. Originale. 11. 4 1766 3040 Bîrlă Ioan Membru de partid exclus pentru că a avut atitudine nejustă faţă de unii membri 13.1763 2718 Bîrjac Gheorghe Comisar ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei.03. ducând o viaţă în chefuri şi desfrâu. reconfirmată în 1957. Dat fiind că acuzele s-au dovedit 1965 neîntemeiate.07. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. 4 1765 1027 Bîrla Virgil E. membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a 19. Originale. fost simpatizant legionar. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. şi-a părăsit soţia. exclus din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru ultraj şi prejudiciu adus CAP. 5 446 .

exclus din Partid în 1953 pentru că: în calitate de 27. alte abateri. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste. în 1940-1941 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1769 1023 Bîrlea Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din satul Corneşti. 1973 4 1768 2956 Bîrlădeanu Vasile Preşedinte al Consiliului de administraţie al cooperativei „Avântul”.12.08. Original. se dea dreptul de reabilitare prin muncă. paznic de câmp a fost trimis în judecată 1954 pentru neglijenţă în muncă.12. ofiţer. raionul Sighet. CCV a hotărât menţinerea deciziei. A solicitat să i 17. Original. întreţinea legături cu foşti legionari. a avut relaţii cu chiaburii.1767 3085 Bîrlădeanu Constantin Inspector la Miliţia oraşului Ploieşti. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trimis ca muncitor într-o fabrică. copii. întrucât în munca de contabil nu prezenta garanţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. soţul ei a fost conducător legionar (la data 1950 cercetării era arestat). 1 1770 1102 Bîrleanu Elvira Membră de partid exclusă pentru că în 1925-1940 a fost la Cernăuţi (perioadă care nu se putea verifica). Originale. 1 447 . Original. 1. membru de partid exclus pentru că s-a dedat la o serie de acte de necinste.02.

condamnat penal. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. nară.06.12. menţinerea deciziei. Original.08. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a deţinut material explozibil 1951 cu intenţii necunoscute. Original. 1950 era un element naţionalist-şovin. Membru partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legio. 1 448 . 3 1774 1202 Bîrlogeanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în perioada guvernării Antonescu s-a purtat rău cu muncitorii. avut relaţii cu elemente ostile regimului. 1 1772 1052 Bîrliga Ioan I. Original. faptă pentru care a fost condamnat penal (de drept comun).07.1771 1053 Bîrliba Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte din garda personală a lui Ion 28. 4 1773 3244 Bîrliga Nicolae Membru de partid exclus întrucât a săvârşit acte de necinste pentru care a fost 31. Originale. Antonescu. ca membru de partid a 11. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCV a hotărât menţinerea deciziei.30. 1978 CCP a propus.

1954 1 449 . pe motiv că în 1966 fusese condamnat pentru delapidare. În fine. elemente reacţionare. Hotărâre reconfirmată în 1985. în 1945. copie. Secretar II la Ambasada RPR din Grecia. era un element imoral şi se legitima cu carnetul de partid. Original. 7 1777 1077 Bîrluţ Iacob Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. menţinerea deciziei. Totodată. antrenat în mahalagisme. În 1979 CCP a propus.07. a bătut doi ostaşi sovietici şi doi activişti de partid. CCP a hotărât anularea deciziei.09. a cerut să i se ceară să ia poziţie faţă de rudele sale. 13 1776 1078 Bîrloiu Lucreţia I. în 1946 a rupt afişele BPD. i-a recomandat să muncească pentru 1962 reabilitare. la un bal. (Florescu) Membră de partid exclusă pentru că a devenit depravată în viaţa personală şi s-a 14.03. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 3. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 18. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru vânzarea ilegală a unor baticuri aduse din străinătate. Întrucât o parte dintre motive s-au dovedit neîntemeiate. poate să-l primească în rândul candidaţilor.1775 1201 Bîrlogeanu Gheorghe M. a precizat că atunci când organizaţia de bază va constata că a lichidat cu viciul beţiei. Originale. Originale.

1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Adresă a CCP prin care solicitarea a 1989 fost retrimisă Comitetului judeţean Gorj al PCR. regiunea Bacău. Membru de partid exclus în 1960 întrucât a fost condamnat pentru abuz în 31. serviciu şi delapidare. 5 1782 1020 Bîrsan Constantin V.09. Original. Membru de partid care a solicitat rectificarea datei primirii în Partid. Originale. 6. războiului antisovietic a luat parte la 1950 atrocităţi şi crime. 1 1780 1105 1 1781 1019 Bîrsan Constantin I. 19.1778 3641 Bîrnava Petre M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.12.08. Original. membru de partid exclus în 1953 pentru că: a făcut parte din vechea Poliţie. manistă şi a luat parte la acţiuni împotriva 1955 comuniştilor. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 20. 3 1779 1205 Bîrnea Ion P. Originale. (Bîrşan) Miliţian.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bîrsan Adrian Ajutor de judecător în comuna Grigoreni. membru de partid exclus pentru că în timpul 21. s-a dovedit a fi necinstit. 1954 1 450 . reconfirmată în 1965.08.

CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Ploieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 25. Întrucât decizia a fost luată fără o 1963 cercetare temeinică. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 2 451 . Originale. s-a ocupat cu comerţul. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia cuzistă. 31. copie. iar Secretariatul CC al 1980 PCR a aprobat. 1 1786 1097 Bîrsan Ioan I. 10. CCP a propus. respingerea apelului. Original. 4 1785 1098 Bîrsan Ioan D. 2 1784 1884 Bîrsan Francisc Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. pe care îi bătea. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.1783 1021 Bîrsan Ecaterina Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la acţiuni legionare. din care a 1954 rezultat un copil.05.08. a cultivat 24. Instructor de partid la Regiunea Autonomă Maghiară. pământul folosind braţe de muncă 1955 salariate. Original. a fost condamnat pentru speculă. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară.02. întreţinut relaţii cu o femeie. pe frontul antisovietic s-a purtat rău cu soldaţii.05.

Original. afaceriste. 8 1788 1096 Bîrsan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu partidele istorice. pe care le-a trecut pe listele de 1948 marinari ale unor vapoare. era un element beţiv şi viciat.11. i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. a V-a.10. Hotărâre reconfirmată în 1957. a luptat pe frontul antisovietic.1787 2701 Bîrsan Ion Membru de partid cercetat pentru că: în calitate de director la Preşedinţia Consiliului de Miniştri a facilitat plecarea în străinătate a unor elemente duşmane şi 12. 5. Totodată (în mod contradictoriu). să-l primească în rândul candidaţilor. Original. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. Întrucât nu s-a dovedit că ar fi strigat lozinci maniste. alte abateri. a sprijinit elementele exploatatoare. iar atunci când organizaţia de bază va considera că s-a ridicat la conştiinţa unui membru de partid. 2 452 . în perioada grea 1953 economică de după război a deţinut un magazin de coloniale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. unde a fost decorat cu „Coroana 20. Originale. CCP a hotărât anularea excluderii. României” cl. 1955 1 1789 1095 Bîrsan Mircea Secretarul organizaţiei de bază de la Ministerul Comerţului.07.

1974 CCP a propus. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1980 şi 1985. Originale. iar pentru nesiceritate a fost sancţionat cu „vot de blam”. copie. s-a căsătorit cu fiica unor chiaburi. Candidat de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a făcut parte din organizaţiile cuzistă şi legionară. Original. în calitate de diriginte al Oficiului PTT Pângăraţi. 17. menţinerea deciziei.09. şedinţe legionare. iar în 1942 a fost 1954 judecat şi condamnat pentru acelaşi tip de activitate.12. candidat a rezultat că apelantul nu a 1962 ascuns ceea ce i se reproşa. Întrucât din consultarea dosarului de 27. judeţul Făgăraş. Apelantul a fost primit în Partid. 39 1792 1093 Bîrsan Severin D.08. exclus din Partid pentru că în trecut a luat parte la 20. faptă pentru care a fost condamnat penal. şi-a însuşit o sumă de bani din gestiunea unei salariate. unde a depus activitate. 1 1791 3120 Bîrsan Nicolae Membru de partid exclus pentru că. Hotărâre reconfirmată în 1978.1790 1094 Bîrsan Nicolae Membru al Comitetului de Partid al plăşii Voila. CCP a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Neamţ. 3 453 . CCP a solicitat Comitetului regional PMR Bucureşti reexaminarea cazului.

baluri. membru de partid exclus pentru că: de mai multe ori a încălcat consemnul.1793 1092 Bîrsan Valeriu M. Original. părăsind frontiera pentru a pleca în comunele din jur la 16. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a abuzat de funcţie.03. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării CC al PCUS de a confirma apartenenţa sa la PMR. propuneri amoroase unei femei convocată 1948 la Siguranţă.03. făcând 29. fapte pentru care a fost condamnat la închisoare şi a fost trimis în producţie. împreună cu ofiţerul politic al 1955 unităţii. arabil şi vie. întrucât 1957 în 1944. ca şef de cuib. că în 1950 i s-a anulat calitatea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care le muncea cu braţe 1950 salariate. Ofiţer de grăniceri.07. copie. a luat şperţ. poseda pământ 10. Membru partid exclus pentru că: în calitate de ajutor de comisar la Siguranţă a cântat într-un restaurant „Sfântă tinereţe legionară”. Original. deşi era cetăţean sovietic. s-a evacuat cu trupele române de pe teritoriul URSS. Bîrsănescu Virgil Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. trimis la muncă în PPC să verifice taxiurile. a făcut instrucţie neregulamentară. 1 1794 2841 Bîrsan Vasile V. 1 1795 383 Bîrsă Vasile T. Originale. alte abateri. 6 1796 1061 1 454 . Adresă a CCP prin care s-a comunicat 30.

10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 1800 2744 Bîrzache Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 16. a avut atitudine antimuncitorească. Cazul a rămas în rezolvarea Colegiului de Partid Olt. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 27 1799 Bîrţan Reveca Popa Iulia Membre de partid sancţionate cu „mustrare” pentru că au întreţinut o atmosferă de bârfă. a participat 18. reconfirmată în 1958.03. Originale. 11 455 . 27. 1962 şi 1970. legionară. Original. 1 1798 1085 Bîrtea Gheorghe Membru exclus din partid pentru că: provenea dintr-o familie de poliţişti.1797 1060 Bîrsu Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost în slujba Siguranţei reacţionare şi a exploatatorilor.08. care au reclamat 27. a făcut parte din organizaţia legionară. la manifestări legionare. 18/1971 faptul că persoane cu funcţii de 1971 răspundere din Consiliul popular orăşenesc Corabia au făcut un abuz. Originale.04. Originale. 1959 reconfirmată în 1960 (de două ori). 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din munca de inginerşef la Ministerul Construcţiilor.

Membră a Comitetului raional PMR Vâlcea. 2 456 . CCP a hotărât să fie folosit în aparatul de partid. Întrucât activitatea ei a fost pozitivă. cercetată pentru că în 1949. dată de 29. 2 1803 1080 Bîrzescu Maria C. Originale. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. la verificare.12.12.05. în mod nestatutar. atitudine duşmană faţă de URSS. s-a ocupat cu negustoria. scos din muncă şi trimis în producţie. Membru de partid exclus pentru că 17. Original. la care a muncit pe linia organizaţiilor de 1957 masă.1801 1082 Bîrzan Virgil Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1942 a trăit într-un anturaj format din foşti legionari şi funcţionari cu 22. în legătură cu „abaterile de 16. cercetat pentru adâncirea trecutului său.01. la vigilenţa de partid” (a divulgat soţiei 1952 secrete). CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 1804 1079 Bîrzoi Ion Membru al Colegiului de Partid Bacău. Original. alte abateri. 1 1802 1081 Bîrzea Gheorghe N. a făcut 1950 politică titelistă. a fost încadrată. Original. cu vechimea din 1946. CCP a hotărât rectificarea încadrării cu anul 1949.

de pe frontul antisovietic a trimis scrisori cu conţinut huliganic.05.12. Bîrzu Mircea D. în timpul Rebeliunii legionare a epurat funcţionarii 14. evrei de la Poştă Telegraf Telefon (PTT) 1947 Bucureşti. unde a avut funcţia de secretar tehnic.11. a dezertat de pe navă. care spărgea magazine 1955 evreieşti. 1977 4 1806 1091 3. (Munca Tineretului Român) de la Breaza. în 1960 a hotărât menţinerea deciziei. 9.R. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Bîrzuică Ion Ofiţer la Marina Militară. a fost condamnat penal. CCP a propus. membru de partid exclus pentru că: în 1934 s-a înscris în LANC. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a urmat şcoala profascistă M. Întrucât CCP a descoperit că în 1940 a activat şi în organizaţia legionară. menţinerea deciziei. aflându-se în portul spaniol Las Palmas.1805 3213 Bîrzoi Vasile Membru de partid exclus în 1976 pentru că în 1975. „Masca Neagră”. alte abateri. Originale. a fost trimis în Germania la specializare militară (1942-1944).T.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie îndepărtat şi din CC al ARLUS. membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a făcut parte din banda 22. Original. 1957 10 1807 2842 Bîrzu Petre Şef al Poliţiei de Siguranţă din Prefectura Poliţiei Capitalei (1946). pedeapsă executată în 1952. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1808 1090 1 457 . Original. Original.

Original.03. a făcut parte din Poliţia 12.11. PMR Crişana să-i reexamineze situaţia.1809 1035 Bîscă Traian Profesor de desen la Şcoala Medie Textilă Mediaş. Copie. a vândut mărfuri la suprapreţ. ca primar al comunei.10. să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. 1962 pentru a vedea dacă după ce a fost sancţionat cu „vot de blam” a recidivat. 3 458 . copie. la 19. împărţirea loturilor de pământ a favorizat 1948 pe nemţii bogaţi în schimbul unor avantaje materiale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Decizia anterioară a fost anulată şi a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. 1 1810 2843 Bîstreanu Carol Membru partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al cooperativei din comuna Comloşul Mic. Originale. legionară. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut: să fie scos din postul deţinut. fapte pentru care a fost condamnat penal. membru de partid exclus în 1949 pentru că: în trecut a fost legionar şi a luat parte la Rebeliune. să fie cercetaţi cei care l-au îndemnat să facă contestaţie. CCP a cerut Comitetului regional 17. 1 1811 1040 Bîtea Dumitru Membru de partid exclus în 1960 pentru că a calomniat diverse cadre de partid şi i-a antrenat şi pe alţii să facă la fel. regiunea Stalin (Braşov).

1954 2 1814 3185 Bîzgă Dragomir . Originale. 5 1813 2675 Bîtlan Ştefan Prefect al judeţului Ialomiţa şi membru al Comitetului judeţean de Partid. Originale. 3 459 . CCP a propus. Original.12. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. alimentară unui copil născut cu fosta sa 1977 elevă Ghinea Niculina.1812 3393 Bîtea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit în mod repetat acte de indisciplină în muncă. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Întrucât acuzele principale s-au dovedit neîntemeiate. CCP a propus. a fost obligat de Justiţie să plătească pensie 11. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.06.06. menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în trecut fost înscris în PNŢ. 1. judeţul Ilfov. a făcut propagandă antisovietică. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. CCP a hotărât anularea deciziei. a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori. cu care a întreţinut relaţii intime. din decembrie 29. 1979 nu a mai participat la viaţa de 1981 partid. menţinerea deciziei.Marian Membru de partid exclus pentru că: în calitate de profesor la Şcoala generală din comuna Grădiştea.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 23.02. era nervoasă.06.08. ca membru de partid nu era activ. 10 1817 1117 Bîzu Constantin G. Originale. Originale. menţinerea deciziei. încrezută şi nu a 28. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 3 1818 1116 Bîzu Felicia Gh. a avut atitudine micburgheză. În 1975 CCP a propus. (Tircă) Membru de partid exclus pentru că: fiind profesoară. menţinerea deciziei. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1965 În 1975 CCP a propus. i-a recomandat să muncească pentru 1960 reabilitare. colaborat cu tovarăşii utemişti. exclus din Partid întrucât a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru furt din întreprinderea la care lucra. 17 460 . 5 1816 1115 Bîzocu Dumitru Prim-secretar al Raionului UTM Stalin (Braşov). Secretar al organizaţiei de bază. (Bâzu) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost plutonier major de armată.09.1815 1111 Bîzgă Florian I. exclus din Partid pentru că s-a dovedit a fi puternic stăpânit de viciul beţiei. În 1958 sancţiunea a fost transformată în „retragerea calităţii” de membră. nu plătea 13. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cotizaţie şi era împotriva întovărăşirilor 1956 agricole.

alte 1952 abateri. pe care 20. 1958 1 1822 1287 Blaga Grigore Membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a avut legături cu elemente legionare.08. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Persoană căreia i s-a respins cererea de primire în Partid pentru că în 1943 a intrat voluntar în armata hortystă. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a luat parte la Rebeliune. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare şi a săvârşit o serie de acte huliganice.09. reconfirmată de CCP în 1963. Original. Blaga Martin I. 3 1820 2645 4 1821 1230 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a urmat 20. a avut funcţii în asociaţiile religioase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Blaga Gheorghe I.10. i-a slujit zelos. şcoala de subofiţeri şi în 1044 s-a retras 1957 în Germania.1819 1281 Blaeyschier Adolf Membru de partid exclus pentru că toată viaţa s-a ocupat cu afacerile şi a fost omul de încredere al patronilor.09. CCP a hotărât clasarea cazului. alte abateri. Originale. 1 1823 1286 10 461 . Întrucât a recunoscut acuzele şi şi-a retras apelul. Original.02. reconfirmată de CCP în 1955. după 23 august 1944 20. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 19. Blaga Gheorghe Gh.

împreună 25.04. reconfirmată în 1960. abatere pentru care a fost condamnat penal. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. 6 1825 2644 Blaga Ştefan Gh.1824 1285 Blaga Petru Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din 1941. 13 1826 1284 Blaga Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de vânzător s-a dovedit a fi un element îngâmfat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus menţinerea calităţii de 18. din Ardealul de Nord. Original. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 25. Originale. Cererea a fost respinsă.06. cu care a înstrăinat mărfurile din 1954 comerţul de stat. 1953 În 1980 soţia sa a solicitat majorarea pensiei de urmaş (titularul decedase în 1959). Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 10. membru de partid cu stagiul avut anterior.08. legionară.06. Originale. 4 462 . 1 1827 1283 Blaga Vasile G. Originale. necinstit şi care a avut relaţii cu elemente duşmănoase. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

05. Motivul s-a dovedit a fi neîntemeiat. 1956 Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată. pentru a fi reprimit în Partid. prin care s-au cerut informaţii despre activitatea sa. naţionaliste. şi că după 23 august 1944 ar fi lucrat la Comandamentul Sovietic din Arad. Original. organizată de elemente 17. copii.08. 31. însă întrucât de la excludere a trecut prea 1980 mult timp. Originale.05. CCP a propus. Blaha Maria I.1828 1293 Blagoev Bogdan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al Organizaţiei slave a luat parte la o manifestaţie în Timişoara. CCP a hotărât anularea deciziei. că în perioada interbelică ar fi participat la munca ilegală a Partidului. Originale. alte abateri. Originale. Blaho Karl Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc 17. 2 1829 241 10 1830 114 7 1831 3326 9 463 . organizaţia de partid putând să-l primească în rândul candidaţilor. din Ungaria a cerut referinţe. Adresă de răspuns a CCP prin care au 31. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât ca. 1952 Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Blahoianu Ion Membru de partid exclus pentru că în 1950 a făcut agitaţie printre ţărani pentru a nu însămânţa grâu. fost infirmate informaţiile comunicate de 1954 ea: că tatăl său ar fi fost membru al PMR. apelantul să se adreseze organizaţiei de bază. (Hass) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac.07.

Membru de partid exclus pentru că: în calitate de instructor la Şcoala de şoferi. copie.10. 20.1832 1252 Blaj Alexandru S. a adăpostit în casa lui pe Elena 1952 Borcoi. 20.12. 1 1835 1249 Blaj Ianus Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 1963 i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. manistă fugită de sub escortă.01.05. a 1956 participat la Rebeliune. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1833 1251 Blaj Aurel S. Original. 4 1834 1250 Blaj Ferenţ Judecător ajutor la Tribunalul Bacău. legionară şi din poliţia legionară. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 22. exclus din Partid pentru că: fiind sub influenţa soţiei şi a cumnatului său (legionar arestat). Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. consuma băuturi alcoolice cu elevii. 3 464 . s-a rupt complet de 27. venea la serviciu în stare de ebrietate. fapt pentru care a fost condamnat penal. Partid. în 1965 1963 a fost condamnat penal pentru conducere sub influenţa alcoolului. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că şia însuşi bani din avutul obştesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

reconfirmată de CCP în 1958. exclus din Partid pentru că a făcut afirmaţii calomnioase la adresa politicii regimului. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.07. în perioada legionară a dus 30. Originale. menţinerea deciziei.05. Locotenent-major la Academia Militară Generală. Original. 1977 3 1839 1220 Blajin Vasile (Blazin) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din toate partidele fasciste naţionaliste. CCP a propus. Originale.08. reconfirmată în 1959 (de trei ori) şi în 1958 1960. a făcut 1950 chefuri în societatea unor elemente imorale şi duşmănoase. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 30 1837 2643 Blaj Ion Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Originale.1836 1248 Blaj Ilie I. 19. activitate ca şef de cuib şi apoi ca şef de 1952 garnizoană. 12 1838 3201 Blaj Petre Membru de partid exclus în 1974 întrucât: a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc.09. a făcut propagandă antisovietică. în muncă la Centrala Hârtiei. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat încă o dată. ca secretar al organizaţiei de partid a luat de la economat mărfuri fără bon. 1 465 . promovat 11. În 1975 CCP a propus. 5.

Original.1840 1222 Blaju Alexandru Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element necinstit.01. duşmănos. 1 1841 1219 Blană Mihalache Fost subinspector special în SSI (trimis în producţie din cauza viciului beţiei). s-a dovedit a fi un element 20. membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al Secţiei Gospodăriei Anexe de la Medgidia (Canalul Dunăre-Marea Neagră) a lovit în membrii de partid şi a făcut chefuri cu 24. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original. 21. care şi-a înaintat cererea de 1951 emigrare în Israel şi a făcut propagandă în acest sens.08. 3 1842 1228 Blanc Glat Wolff Membru de partid exclus pentru că: era un element naţionalist şovin. 1 466 . datorită anturajului. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. a avut ieşiri naţiona1953 liste şi antisemite. a fost 1953 informator al Siguranţei. elemente duşmănoase (dislocaţi). Întrucât acuzele nu s-au confirmat. care propaga şi la momentul cercetării aceleaşi idei. CCP a hotărât anularea deciziei.

1843 1227 Blank Martin (Leiba) Instructor al Comitetului de Partid pentru organizaţia de bază de la Serviciul paşapoarte al Ministerului de Interne. Originale. era un element imoral. a făcut parte din armata burgheză. poate cere revizuirea situaţiei sale de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât repunerea sa în drepturi cu stagiul avut anterior. exclus din Partid pentru că: a 31. în acelaşi an CCP a propus. reconfirmată în 1957.04. 2 467 . alte abateri. după o muncă de reabilitare de 3 ani. 1967 7 1845 1217 Blasca Alexandru Fost activist la Judeţeana de Partid Buzău. 3 1844 2970 Blaremberg Nicolae E. ofiţer. alte abateri. când i s-a comunicat că. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. apoi director al Centrului SMT. alte 1954 abateri. exclus din Partid pentru că: deşi era căsătorit şi avea doi copii. în Regimentul de escortă regală. a divorţat şi s-a recăsătorit cu o subalternă. respingerea cererii. Originale. avut relaţii cu elemente ostile. pe care le-a răspândit pe la prieteni. Original. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: provine dintr-o familie cu trecut reacţionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1980 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Întrucât a constata că nu îndeplineşte criteriile stabilite. confecţionat zvastici în atelierul tatălui 1953 său.10.12. despre care ulterior s-a aflat că în 1946-1948 a 23. 4.

Original. fiind citat „pe naţiune”. Blaşca Ioan Şef de birou al Centrului de Instrucţie de Infanterie şi Cavalerie din SfântuGheorghe. Originale. 4 1849 12152 2 1850 1214 2 468 .06. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. alte abateri. 2 1847 1213 4. legionare. după care a deţinut o firmă de expertize şi reprezentări tehnice.12. membru de partid exclus pentru că: în 1937-1939 a participat la manifestări cu caracter fascist. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. copie. 1960 5 1848 1216 Blaşca Aurel Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la manifestări 30. parte la războiul antisovietic şi a fost 1952 decorat.06. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care a fost condamnat penal. Blassian Flaviu Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică a fost asociatul patronului. copie. care abuzau o femeie. a luat 12. legionară. Blaşcu Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de membru al Divizionului Miliţie Călare. Originale.11.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1846 1238 Blasian Romeo V. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 27. descoperind doi plutonieri 18. în loc să ia măsuri 1953 s-a complăcut în aceeaşi situaţie.

Serviciul Judiciar.11. 1 1852 1278 Blaunstein Beatrice Membră de partid exclusă pentru că. a 1950 vândut moşia pe care o deţinea. 2 1853 3090 Blaunstein Laurenţiu Fost ofiţer la Direcţia Generală a Miliţiei. copie. fiind bolnav de plămâni.04. în timpul deportării evreilor a stat internat la o clinică. în timp ce soţia şi familia lui au fost exterminaţi 11. Originale. fiind un element împăciuitorist. 10 1854 1277 Blaunstein Leon Membru de partid exclus pentru că: nu s-a încadrat pe linia Partidului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dovedit că 1951 a rămas un element mic-burghez. după stabilizare. Original. membru de partid exclus pentru că a înaintat cerere 10. deşi în 1940-1945 s-a refugiat în URSS şi 20. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. în 1947. a avut 12. CCP a clasat cazul. la Auschwitz. nu a demascat elementele 1953 duşmane. Original. iar cu suma obţinută a trăit luxos şi a locuit singur în trei camere.07. a devenit cetăţeană sovietică. de plecare definitivă din ţară şi şi-a depus 1973 carnetul de partid. activitate slabă. Originale. 4 469 .1851 1279 Blau Leopold Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui moşier. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. condamnat penal pentru abuz şi neglijen. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 25. 2 1858 3309 Blăgăilă Ion Şef al Serviciului producţie de la Întreprinderea forestieră Bozovici. CCP a hotărât anularea deciziei.10. duşman al Uniunii Sovietice şi al clasei 1952 muncitoare. 2 1856 1275 Blazsanyi Nicolae G. Membru de partid exclus pentru că în calitate de casier dădea bani cu împrumut. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a dovedit a fi un 15. legionară.01.1980 ţă în serviciu. în calitate de medic. 1953 reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. 1959 4 1857 1282 Blăgăilă Ion Membru de partid exclus pentru că în 1941 a participat la o manifestaţie legionară.03. pentru care percepea un comision. ulterior. Original.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.Emanoil Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic şi. membru de partid exclus întrucât a fost 31.1855 1276 Blazian Emeric .09. 4 1859 1292 4 470 . 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. 3. Blăgău Ion N.

CCP a recomandat Comitetului regional PMR Dobrogea să reexamineze cazul. Original. Original. Membru de partid care a solicitat stabilirea vechimii.06. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. exclus din Partid pentru că: în perioada grea economică a exploatat un element 13. tânăr. Întrucât la luarea deciziei nu s-au 1963 respectat prevederile statutare.09. 4 471 . 2 1863 1221 Blăjanu Nicolae F.06. alte abateri. Ofiţer (locotenent-major) la Direcţia regională MAI Dobrogea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. copie. a avut o comportare nejustă 1959 faţă de populaţia sovietică. 1951 Întrucât după excludere s-a achitat de sarcinile primite. 4 1861 1253 Blăgoiu Mihai M. 3 1862 1247 Blăjan Teodor Membru al Sectorului de cadre administrative de la Sovrom-Construcţii.04. căruia i s-a retras calitatea de candidat de partid.1860 1280 Blăgoi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut relaţii cu membri ai Partidului cuzist. copie. Originale. 11. Basarabia. nu a avut activitate de partid. ca învăţător în 30. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1957 1929. 10.

respingerea cererii. acte de necinste. Membru de partid exclus întrucât. în calitate de gestionar la un bufet. 31. Originale. 6. 5 1866 1223 Blănaru Iacob Gh. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. Original. a comis 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1867 1224 Blănaru Orest Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a participat la Rebeliune. alte abateri.06.09. pe frontul antisovietic a luat parte la 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclusă pentru că era de origine chiabură. a 1952 cerut să fie scoasă din funcţia deţinută şi trimisă în producţie. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1978 CCP a propus.08. 2 472 . 10. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1946 a făcut parte din Jandarmerie. pentru care a fost 1962 condamnat penal. 7 1865 3160 Blănaru Gheorghe Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. reconfirmată în 1966. Original. Original. Originale. acţiuni împotriva partizanilor.1864 2799 Blănariu Gheorghe Gh. 1954 1 1868 2663 Blănaru Steliana Secretară a organizaţiei de bază din instituţiile publice din Cluj. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08.09.

în timpul dictaturii antonesciene şi-a cumpărat o casă în 13. 1953 Pentru lipsă de răspundere şi combativitate.1869 1225 Blănaru Ştefan Secretar cu probleme de propagandă şi agitaţie al Comitetului regional de Partid Suceava. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. antisovietic. a făcut afaceri pe seama 1959 muncitorilor ceferişti.07. 1959 şi 1960. prin care a 11. Membru de partid exclus pentru că. care a deţinut o loterie la Bârlad. Originale. obţinut 3000 kg de ciment pentru interese 1957 personale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. a plecat voluntar pe frontul 11. Originale.10. în calitate de şef al Secţiei administrative a Sfatului Popular regional Bacău.04. colectare a cerealelor din 1952. alte abateri.04. Originale. 25 473 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bucureşti. reconfirmată în 1958 (de două ori). reconfirmată în 1959. 18 1871 769 Blănaru Vasile M. reconfirmată în 1958 şi 1960. a întocmit o adresă falsă. 104 1872 1229 Blănaru Vasile V. 1 1870 1226 Blănaru Vasile C. Original. cercetat în legătură cu abaterile săvârşite în campania de 10.

în 1950-1952. a folosit metode străine liniei Partidului. în calitate de colector la Direcţia Colectări şi Achiziţii a raionului Hănţeşti. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1 1874 1257 Bleaju Vasile V. a participat la şedinţe legionare ţinute de tatăl său. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Şef al Secţiei de Cadre la Direcţia regională a Miliţiei Suceava. copie. ca ofiţer de 13. Originale.08. s-a înrolat voluntar şi a luptat pe frontul antisovietic. a 1958 refuzat să sprijine munca de partid şi a sabotat campania agricolă de vară. Întrucât apelantul a recunoscut învinuirile. alte abateri. a întreţinut relaţii cu chiaburii. 1953 5 1875 1256 Bleandă Matei N. a promovat în funcţii 11. CCP a hotărât clasarea cazului.10. miliţie (1950-1953) nu s-a străduit să 1965 îndeplinească sarcinile primite. Original. Întrucât acuzele care îl priveau pe el însuşi s-au dovedit neîntemeiate. exclus din Partid pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar. regiunea Bârlad. 3 474 . elemente duşmănoase regimului. 5. Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a făcut propagandă contra Uniunii Sovietice. Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. Originale.1873 1218 Blănuţă Dumitru T. în calitate de secretar al Sfatului Popular al raionului Beiuş.

06. Duca. regiunea Stalin (Braşov). era un element necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Colegiului să fie schimbat din funcţia de instructor la Şcoala de zbor Sâmpetru. pregătind piloţi pentru front.11.G. Original. condusă de legionarul Constantinescu. În 1956 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea de la data pronunţării deciziei.1876 1258 Blebea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în perioada regimului fascist şi a războiului antisovietic s-a pus în slujba fasciştilor. a fost trimis la specializare în Germania. care a participat a uciderea lui I. 1.04. conducător legionar dat afară în 1948. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia legionară. Originale. 4. 1 1878 1259 Blebea Victoria Membră de partid exclusă pentru că: în 1930 a făcut parte din Asociaţia studenţilor din Covurlui. alte abateri. cu care s-a solidarizat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 475 . după 23 august 1944 a fost secretara directorului Negru de la CSP. 1951 6 1877 1254 Blebea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în anii 1936-1941 a fost membru în 11. Original.

1960 17 1882 1233 Blegu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la înmormântarea unui 12. pentru care a 1959 fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. legionar.11. comercianţi.1879 1236 Blecher Raia Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de foşti 14. întreţinea relaţii cu rudele 1954 apropiate. Original. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.10. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1881 1234 Bledea Vasile Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare şi la Rebeliune. a săvârşit acte de 30.06. Membru de partid exclus întrucât. necinste şi abuz în serviciu. soţul ei s-a ocupat cu 1953 negustoria. reconfirmată în acelaşi an şi în 1961 (de trei ori). 1 476 . copie. a fost casnică. care erau chiaburi. în calitate de preşedinte al Sfatului Popular al comunei Săsărău.07. 1 1880 1235 Bledea Gheorghe I. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în timpul Pogromului de la Iaşi. exploatând muncitorii. motive pentru care a menţinut decizia. Originale. alte abateri.09.08. era un element imoral. timp în care era şi informator al Siguranţei comunizate. În 1960 CCP a stabilit că: acuza privitoare la apartenenţa legionară şi participarea la Rebeliune nu se bazau pe fapte concrete. străin de interesele clasei muncitoare. Original. 20. burgheze. copie. care după 23 august 1944 a 1951 făcut afaceri. a luat parte la acţiunile huliganice împotriva populaţiei evreieşti. a fost membru PNŢ-Maniu. fiind însă sub influenţa tatălui său. care s-a compromis.1883 1232 Blehan Octavian Ofiţer de Securitate. a fost un element uşuratic. 14 477 .09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie dat afară din Securitate. 4. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a luat parte la Rebeliune. cu viciul beţiei şi afemeiat. 1952 55 1884 1212 Bleicher Iulius Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist şi speculant. Originale. a avut şi el manifestări naţionaliste şi antisemite. 1 1885 1210 Bleier Adalbert Membru de partid exclus pentru că era bun element cu concepţii mic26. care era dascăl bisericesc şi fost cuzist. a făcut parte din PNŢ.

12.08.1886 1237 Bleja Toma Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator. Originale. şi-a însuşit bumbac şi zahăr de la cooperativă. Blejan Alexandru Vicepreşedinte al Sfatului Popular al oraşului Gherla. unde a luat parte la luptele împotriva partizanilor. membru de partid exclus în 1967 întrucât a fost condamnat penal 12. Originale.04. Şef al Cercetării la Regimentul 153 A. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Serviciului Credincios”. menţinerea deciziei. Întrucât apelantul se dovedise a fi un ofiţer ataşat regimului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a 28. Original. CCP a hotărât anularea deciziei.01. 1 1887 3220 4 1888 1246 4 1889 1245 8. ca secretar al organizaţiei de bază a permis ca la Căminul Cultural să se joace o piesă cu caracter antisovietic. reconfirmată de CCP în 1956. Blejan Gheorghe A. candidat de partid exclus pentru că: în 1939 s-a înrolat voluntar în Armată. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.T. unitatea sa a 1958 participat la luptele împotriva partizanilor. 1978 CCP a propus. Caracal. a luptat pe frontul antisovietic şi unde a fost decorat cu medaliile „Serviciul Credincios” şi „Crucea 23. fost condamnat penal pentru acte de 1951 necinste. Originale. a luptat pe frontul antisovietic şi a fost decorat. 1950 6 478 . Blejan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat pe frontul antisovietic. pentru abuz în serviciu.

1890 1244 Blejan Pavel P.05. afemeiat. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 479 . 4 1893 1243 Bleoca Ambrozie Şef al Sectorului Învăţământ de la Secţia Agitaţie şi Propagandă a comitetului regional Sibiu.08. exclus din Partid pentru că: s-a dovedit a fi un 28.08. alte abuzuri şi ilegalităţi. element beţiv. 2. împreună cu alţii a făcut o organizaţie secretă. Originale. 1968 4 1892 1270 Bleoancă Ioan Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de 28. membru de partid pentru care Comisia de Partid a Direcţiei Politice a MAI a propus 25. confirmarea calităţii. în care comentau politica Partidului. Original.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1891 3010 Blendea Petru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de depozit şi-a însuşit materiale de construcţie. Plutonier de pompieri. Originale. 1954 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru. Originale. Cruce” legionare. care făcea 1952 chefuri. a folosit maşinile şi salariaţii întreprinderii în interese personale.

datorită situaţiei materiale bune. 4 1897 1241 Blezniuc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la Rebeliune. luat la muncă obligatorie a 1952 avut o atitudine distantă faţă de ceilalţi membri ai detaşamentului. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară. Original. a fost preocupat de interesele 20. CCP a hotărât clasarea cazului. Original. 1951 2 480 . ca membru de partid nu a depus activitate. 3. 2 1896 1242 Blezius Paul C.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 1 1895 1211 Bleyer Gheorghe Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie de moşieri şi. Original. unde s-a 19. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. V. ocupat cu plasarea în serviciu a unor 1957 legionari.06. S. Original. a putut studia în străinătate. 7.1894 1255 Bleotu Dumitru I. CCP a hotărât anularea deciziei şi înlocuirea ei cu excluderea din Partid.05. Întrucât la discutarea apelului său a recunoscut acuzele. Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a lucrat la Oficiul Central de Românizare. personale.09.

soţul ei a fost legionar. 1 1899 1239 Blidariu Adela Membră de partid exclusă pentru că: în perioada guvernării legionare a simpatizat cu legionarii şi a participat la 21. 44 1901 1260 Blidaru Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular din comuna Brecţiu – Bihor.09. 6. propagandă legionară şi a participat la 1951 Rebeliune. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 2 481 . Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de exploatatori 13. cu atitudine antisovietică. a sustras o cantitate de grâu.02. Originale. s-a exprimat duşmănos faţă de regim. Original. în 1941 a fost 1959 înscrisă în Grupul Etnic German. a făcut 21. era afacerist. reconfirmată de CCP în 1956 şi 1958.11.1898 1240 Blezniuc Maria Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. era un alcoolic incorigibil. avea legături strânse cu chiaburii.06. s-a căsătorit cu un legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. două manifestări ale lor. 4 1900 1261 Blidaru Constantin C. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Totodată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. 1 1903 1274 Blidaru Ionaşcu Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic şi a fost 13.10. a trimis Securităţii o adresă prin care a propus identificarea şi tragerea la răspundere a căpitanului Stănescu.10. Membru de partid exclus pentru că: era cunoscut ca legionar.07. borfaşi. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element afemeiat. din ordinul cărora au fost arestaţi şi executaţi cinci partizani sovietici. decorat. comercializa lucruri de furat. Original. a trăit într-un mediu de 22. Original.12. 1954 2 482 . 1954 Deşi nu a confirmat acuza de legionarism. 1 1905 1273 Blidaru Teodor Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate de jandarmi care opera în spatele frontului şi lupta împotriva partizanilor. judeţul Buzău. pentru că în trecut a fost legionar. alte abateri. membru de partid exclus 31. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1902 1231 Blidaru Ion V. a locotenentului Gheorghe Georgescu şi a plutonierului Rădoiu. 2 1904 2955 Blidaru Stroe Secretar al plăşii Gura-Fimienii. 7. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

exclusă din Partid pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. Originale. Blomstein Emeric Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 9 1907 2913 Blinov Vera Membră de partid cercetată pentru că: fiind originară din Basarabia. 1973 4 483 . în 1941 a refuzat să se evacueze în URSS. în 1944 10.Selinger) Membră a Biroului de bază de la „Maşini import” (1950-1953). 19 1909 3088 1. până în 1947a fost 1957 coproprietar şi acţionar la Societatea „Cissa”.05. reconfirmată în 1962. în perioada războiului antisovietic a construit barăci pentru 27. armatele hitleriste. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. alte abateri. 2 1908 1271 Blitz Emanuel Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în trecut a fost antreprenor şi a exploatat muncă salariată.10. Originale.02. 1956 reconfirmată în acelaşi an. s-a refugiat în România. alte abateri. cu menţiunea că după patru ani de muncă de reabilitare putea cere revizuirea situaţiei sale de partid.1906 1272 Blimes Luiza (Segal . 24. CCP a stabilit că nu îndeplinea criteriile cerute şi a hotărât respingerea cererii. În acelaşi an a fost exclusă din Partid ca „greşit încadrată”. Original. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută făcea critici distructive. 1948 CCP a hotărât să fie cercetată de Secţia sa Specială.

Originale. copie. 1954 4 1912 3298 Blujdea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în calitate de profesor a pretins şi primit cadouri de la elevi. lua diferite plocoane pentru a suspenda procesele 17. 3 1913 1085 Blum Adolf Cetăţean sovietic care a solicitat o adeverinţă din care să rezulte activitatea desfăşurată în mişcarea comunistă ilegală din România. făcea chefuri. 1 1911 1268 5.11. în schimbul 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în perioada 1929-1940. Originale. cu care purta corespondenţă. Bloţ Trofim D. a fost în strânse legături cu chiaburii.02.) Fără răspuns. copie. alte 1980 abateri. alte abateri. CCP a propus. promisiunii că îi va trece la examene. (Referinţă semnată de Tudor Avădanei. Original.1910 1269 Bloţ Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de judecător la Bălceşti. menţinerea deciziei. 1965 7 484 . 3. folosea maşina instituţiei în scopuri personale.06.11. celor judecaţi. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. avea un cumnat deţinut 1950 politic. a neglijat munca de îndrumare şi control. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de director al Băncii de Stat din Baia-Mare (1950-1953) s-a înconjurat de elemente duşmănoase.

11. Blum Dănilă Membru de partid exclus pentru că.10. 6 1917 3099 4 1918 1264 2 485 . 1973 CCP a constatat că nu îndeplineşte condiţiile cerute.06. în funcţia de director tehnic la 20. 1954 1 1915 1266 1.03. Blum Paul Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al patronilor. ştampilată cu ştampila Secţiei de cadre. Copie. 3. perioada 1929-1936. 1972 Notă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. copie. 1954 1 1916 1071 Blum Györgyné (Pasztor Margit Katalin) Persoană pentru care CC al Partidul Socialist Muncitoresc Ungar a solicitat 12. în timp ce lucra la Serviciul de cadre al întreprinderii IRAB din Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.1914 1267 Blum Catalina Membră de partid exclusă pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Original. Originale. Original. a încercat să sustragă hârtie în alb. date privind apartenenţa la PCR. nu a luat atitudine hotărâtă împotriva unui gestionar care a comis o serie de acte de necinste. Tipografia „Glasul Armatei” a introdus în 1951 instituţie mai multe elemente dubioase. Blum Jean Membru de partid care a solicitat să i se confirme activitatea de partid în 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de vânzător la cooperativa „Steagul Roşu” din Timişoara.

1948 (La data deciziei era şofer la Siguranţa Generală a Statului. CCP a hotărât acordarea stagiului în Partid din 1944. 1 1922 1263 Blumen David Membru de partid căruia la preschimbarea documentelor de partid i s-a eliberat un carnet cu vechimea din 1947. În urma apelului.1919 1265 Blum Rubin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost funcţionar al „Bank of Roumanie” din Bucureşti şi a sprijinit conducerea ei reacţionară.12.) Întrucât era un element necinstit şi anarhic. după 23 august 1944 a avut manifestări duşmănoase. care a solicitat reîncadrarea în Partid. s-a folosit de maşina fabricii. Original.04. pe care a defectat-o. Original. 2 1921 2954 Blum Vasile Preşedinte al Comitetului de Partid al Fabricii de cauciuc „Superterm”. 7. a încercat să submineze 22. a minţit Partidul că a avut activitate ilegală. 18. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid 1957 cu data de 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. unitatea sindicală. exclus din Partid pentru că: a încercat să şantajeze conducerea fabricii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cerându-i bani. Copie.01. 6. 1955 1 486 .01. Original.03. 1953 2 1920 2689 Blum Trepner Hedi Membră de partid în ilegalitate.1956.

Blumenfeld Hari Secretar al organizaţiei de bază de la magazinul „Victoria”. 1 1924 1262 1 1925 2914 1 1926 1291 5 487 . Copie. Original. cu care purta 25. intenţio. şi a calomniat 1948 pe Miron Constantinescu şi redactorii ziarului. cumpere ziarul „Scânteia”. alte abateri. căruia i s-a anulat calitatea de membru. pentru că în 1946 a 13. nutrit sentimente naţionaliste.1923 2953 Blumen Jean Fost şef al Celulei de Partid de la Atelierele Otopeni. cu stagiu din 1948. fiind mutat la Atelierele CFR Griviţa.04.06. Blumenfeld Iulius L. CCP a hotărât încadrarea sa ca membru nou. însă ulterior a depus muncă de reabilitare.02. Membru de partid exclus pentru că: pe toată durata dictaturii antonesciene a fost magazioner la Centrala Evreilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât la căderea din 1940 a avut 1949 purtare proastă.1951 nând să plece în Palestina.) 16. Copie. avea atitudine duşmănoa1951 să faţă de Partid. corespondenţă. exclus din Partid în 1947 pentru că. Originale.01. a refuzat să citească şi să 20. în 1945-1949 s-a ocupat cu diverse afaceri. (A fost închis în lagărul de la Vapniarka. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1958 (când s-a aflat şi că a fost informator al Siguranţei din Bacău). avea rude în America. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Blumenfeld Iosif Membru de partid care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid.

Sascuteanu Persoană căreia i s-a amânat încadrarea în Partid pentru că: nu fusese neverificat. CCV a hotărât anularea calităţii de 13. 4 1929 1289 Blumentweig Iosif Secretar al Comitetului judeţean Fălticeni al ARLUS. 1946 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie îndrumat să activeze în PNP. unde să-şi dovedească prin muncă ataşamentul faţă de clasa muncitoare. 1 1930 1288 Blumer Leon Membru de partid verificat. său este emigrat în Israel. Originale. reconfirmată în 1955. era un element nestatornic. membru de partid 17. 1 1928 1290 Blumenthal Max Membru de partid exclus pentru că: în perioada grea economică (1946-1948) s-a ocupat cu afacerile şi specula. exclus pentru că: a solicitat formularul 1954 pentru emigrare în Israel.06. Original. membru pentru că în trecut a fost 1950 proprietar de farmacie. situaţia personală. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar fraţii săi au 1953 fost sionişti (unul dintre ei fiind exclus din Partid la verificare).1927 2844 Blumenfeld .06. care prin scurta sa activitate de după 23 august 1944 a căutat să-şi aranjeze 28. 1 488 . alte abateri. s-a înscris în organizaţia sionistă „Mişmar”.04. tatăl 15. Original.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

3 489 . Întrucât acuzele privitoare la abuzuri nu s-au dovedit. 1966 3 1934 2834 Boacă Nicolae Prim-secretar PMR al Raionului Luduş. cercetat pentru că: în perioada 1946-1947 s-a alăturat elementelor reacţionare din întreprindere. raionul DrăgăneştiVlaşca. 1953 CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea calităţii.03. Întrucât învinuirea s-a dovedit neîntemeiată. Originale. CCP a clasat cazul. interdicţia de a ocupa funcţii în Partid timp de 5 ani şi trimiterea în producţie. 6 1933 1820 2. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. sa manifestat contra Partidului şi Uniunii 14. 13/1978 că ar fi săvârşit abuzuri şi avea rude în 1978 străinătate. Originale. membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1936-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. 1 1932 Boac Virgil Director general la Combinatul de exploatare şi prelucrare a lemnului Topliţa. Boacă Marin T. Original. alte abateri. 1951 CCP a propus Secretariatului CC al PMR să fie sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. salariate.06. membru de partid cercetat pentru 20. Sovietice. Preşedinte al cooperativei de consum din comuna Bila. care exploatau braţe de muncă 31. care l-au antrenat în acţiuni duşmănoase. şovine.06.1931 1822 Boabă Ştefan Traian Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de foşti negustori.12. Original. era un element înapoiat.

1941 a fost membru în organizaţia 1961 legionară. 4 1936 1828 Boalcă Gheorghe Director al Bazei de aprovizionare Chitila. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut atitudini „antidemocratice”.1935 1821 Boacără Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Pristol. exclus din Partid în 1958 pentru că: în 1940. Originale. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 1960 7 1937 1827 Boamfă Viorel P. Membră de partid exclusă pentru că: l-a sprijinit pe soţul său. care în trecut a făcut politica tuturor partidelor burgheze. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.06.11.13. alte abateri. 4. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.10. membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în organizaţia legionară. 1954 1 1938 1825 Boampă Anica Gh. regiunea Oltenia. exclus din Partid în 1953 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la acţiuni legionare. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 2 490 . 3. Secretar al organizaţiei de bază dintro unitate militară. 8. Originale. Original.

04. alte abateri. 1952 1 1940 2845 Boancă Grigore Membru partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost şef de cuib în Mişcarea 16. care au 1951 fost deportaţi pe teritoriile Uniunii Sovietice. Original.1939 1826 Boampă Gheorghe S. a activat la cuzişti şi a persecutat populaţia evreiască. mită. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei.10. în timpul regimului Antonescu a luat parte la 13. 9 491 . s-a ocupat cu afacerile.06. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Copie. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica tuturor partidelor burgheze. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. strângerea romilor din Constanţa. 3. Legionară şi a participat la Rebeliune. 1 1941 1824 Boancă Ion (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de agent de poliţie a participat la arestarea unor comunişti. 1 1942 3316 Boar Marioara Membră de partid exclusă pentru că a fost condamnată penal pentru luare de 25. 1980 CCP a propus.

Original. 2 1945 1831 Boariu Simion Gh. în perioada grea 31. Originale. în 1947 1953 a vrut să fugă în SUA. activat în organizaţia legionară. 1 1944 1829 Boarii Iulian Director la Comcar Vâlcea. Original.10. era un element imoral. Negre”. Originale. 5 1946 1837 Boariu Valeriu Z. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a 20. economică s-a ocupat cu specula.07. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1952 posturile avute a susţinut elemente duşmănoase. Ofiţer de Armată. alte abateri.02. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. motiv pentru care a fost condamnată 1954 penal.1943 1830 Boarcăş Zoia Responsabilă a raionului UFDR Mizil pe linie socială.04. 3 492 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 23. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a înscris în organizaţia fascistă italiană „Cămăşile 21. membră de partid exclusă pentru că s-a dovedit a fi necinstită. a exploatat braţe de muncă.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. 13 493 . exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la atrocităţi împotriva populaţiei civile şi a fost decorat. a avut legături cu un duşman exclus din Partid.04. Mişcarea Legionară.08. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 1 1948 1833 Boarnă Petru M. copie. Originale. a primit educaţie naţionalist1957 şovină.09. era un element intrigant. avea viciul beţiei. 1949 1 1950 1823 Boaşu Mircea Membru de partid exclus în 1957 pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar şi primar. era în bune relaţii cu 27. 5. reconfirmată în 1959 şi 1962. 4 1949 1834 Boaru Ioan Secretar al Comitetului PMR din plasa Târnăveni. Originale.1947 1832 Boarnă Adalbert Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a fost procurist.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. Original. tatăl său. Membru de partid exclus în 1955 pentru că în 1938-1940 a activat în 14.

cadre didactice şi a refuzat să se prezinte 1980 la BOB pentru discuţii. 5 494 .07. legionară. 1962 CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Bucureşti. în timpul regimului Antonescu a fost omul de încredere al patronilor.09.04. 15. Original. Originale. membră de partid exclusă pentru că ar fi avut manifestări antisemite. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. 9. Secretar al unei organizaţii de bază. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 19. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţă (a „organelor în drept”).1951 1835 Boatcă Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. 3 1954 1818 Bob Dumitru C. 1951 1 1952 1836 Boatcă Ruxandra Responsabilă de cadre la Cooperativa de consum „Drum Nou” din Bacău.06. 2 1953 3328 Bob Adam Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că a insultat mai multe 27.1953 meiată. care a menţinut decizia. Original. Întrucât acuza s-a dovedit neînte. CCP hotărât menţinerea deciziei.

1954 a făcut afaceri cu lemne.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. (Era bănuit că în <1950> trecut a fost agent al Siguranţei. ca membru de partid a avut manifestări „naţionaliste” (a 12. legionar.07. 3 1956 2765 Bob Liviu A.) CCP a propus încadrarea lui în Partid cu vechimea din 1944. 2 495 . 1 1958 44 Bobaiţă Florea (Boboiţă. 3 1957 1815 Bob Teofil Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1938-1940 a fost şef de cuib 15. Original.07. 1950 reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 15. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. Membru de partid exclus pentru motive neprecizate. Originale. a întreţinut legături cu chiaburii. purtat portretul Regelui pe piept şi a făcut 1952 propagandă monarhistă). Bobiţă) Membru de partid exclus pentru că: familia sa era reacţionară. Originale. Fost activist la Sindicatul CFR Bistriţa.1955 1819 Bob Ion C.

cu 29. a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid.10. 1951 Întrucât CCP a constatat că se putea îndrepta. Originale.08. ilegalitate. faptă pentru 1959 care a fost condamnat penal. membru de partid exclus în 1958 pentru că şi-a 24. Original. 6 1961 1798 Bobar Ioan Membru de partid exclus.1959 1816 Bobancu Lucian A. 2 496 . care afirma că este prieten. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Şef al Serviciului medical din Direcţia regională CFR Stalin (Braşov). care a solicitat acordarea stagiului de partid din 24. huliganism. 3 1962 7 Bobartz Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut afaceri şi a avut legături cu un agent al Siguranţei. însuşit un aparat medical. 3 1960 1817 Bobancu Petru C. avea viciul beţiei şi invoca numele lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.06. Original. Membru de partid exclus în 1961 întrucât a fost condamnat penal pentru 28. 1954 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1939. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

3 1966 3267 Bobeică Dumitru Primar şi secretar de partid al comunei Mera. care a solicitat cercetarea cazului 13.07. 1971 CCP i-a comunicat că solicitarea nu priveşte atribuţiunile instituţiei. fost locţiitor al şefului Direcţiei regionale de Securitate Galaţi (cu gradul de maior) scos din funcţie. Membru de partid exclus pentru că pe 11. 5 1964 1807 Bobe Petre P. Originale. Originale. Membru de partid. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. sancţionat cu „mustrare” pentru delăsare 23.03. frontul antisovietic a luat parte la crime. Originale. iar cazul a fost clasat. judeţul Vrancea.04.10. 3 497 . Original. 1977 CCP a propus. 1979 Întrucât a renunţat la apel. serviciu. CCP a hotărât clasarea cazului.1963 Bobe Aurel R. 10/1971 său şi reîncadrarea în Securitate. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru abuz în 31. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1 1965 3194 Bobei Corneliu D. în muncă.

candidat de partid exclus pentru că a săvârşit diverse abateri 24. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1961 1936. a avut abateri imorale. Original. Originale. de la disciplina de partid. elemente legionare.11.05. (Mihai) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1932. în funcţia avută a fost 1954 împăciuitoristă faţă cu elementele legionare. era stăpânit de 1968 viciul beţiei. s-a ocupat cu comerţul şi specula. 27 1969 1804 Bobeică Mihail. Comandant de pluton la unitatea militară din Slobozia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 3 1970 1805 Bobeş Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost crescut în spirit naţionalist. Originale.08. 7. a simpatizat cu legionarii.06. reconfirmată în 1972. N. 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1967 1803 Bobeică Eva Secretara organizaţiei de bază de la Spitalul TBC Sibiu. copii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 498 . 4 1968 2991 Bobeică Fănică N. 1983 şi 1985. exclusă din Partid în 1957 pentru că: a trăit în anturajul unor 28.

5 1974 3020 Bobin Ion Gh. 3 1972 795 Bobic Procopie Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se confirma că în 1919 a fost condamnat pentru participare la insurecţia armată din Hotin. Originale. Originale.09. în 1940-1941 a activat în 1959 organizaţia legionară. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. lb. Legionară. rusă. putere.1971 1806 Bobia Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 28. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Dobridor. 1962 6 1973 1802 Bobic Vasile L. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a sprijinit toate grupările burgheze care s-au perindat la 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. judeţul Dolj. 9. ci că figurează doar într-un tabel al Siguranţei din Basarabia cuprinzând persoanele bănuite de activitate comunistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 1969 fost condamnat penal pentru abuzuri. română. Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 12.10. 4 499 . a făcut parte din organizaţia legionară. Notă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că în arhivă nu se regăseşte dosarul său de judecată.04.

Locţiitor politic la Unitatea de grăniceri 0208 Iaşi. 16 1977 2846 Bobîlcă Petre Comisar la Circa 19 de Poliţie Bucureşti. membru de partid căruia i s-au anulat documentele de partid 11. 19. (Oneşti).1975 1801 Bobincă Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator al Biroului 22.05. 1 1976 3022 Bobiţan Iosif Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” întrucât: ca director la Grupul şcolar chimie din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 23. a aprobat reexaminarea unor 1969 elevi fără a respecta prevederile legale. Copie.1949 meiată.05. 3 500 . Mobilizării de la Întreprinderea Malaxa 1950 din Braşov (ulterior „6 Martie Tohan”). 1 1978 1800 Bobîrsc Petre Gr. Originale. alte abateri. Întrucât acuza s-a dovedit neînte. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Original. membru partid în ilegalitate suspendat pentru că ar fi fost legionar. 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.05. întrucât a rămas neverificat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

07. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât: repunerea lui în drepturile de membru. Întrucât învinuirile s-au dovedit neîntemeiate. 1950 1 1982 3283 Boboc Dumitru Membru de partid exclus în 1973 întrucât: a fost condamnat pentru delapidare din avutul obştesc şi fals în 27. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost gardian de poliţie şi a participat la arestări. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. 2. 1956 10 1981 1809 Boboc Dănilă V.04. menţinerea deciziei.09.1979 1799 Boboc Alexandrina Membră de partid exclusă pentru că împreună cu soţul ei a creat o atmosferă nesănătoasă în rândul membrilor de 21. 1 1980 1808 Boboc Constantin Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al UTC în ilegalitate. Original. Original. Originale. s-a dovedit a fi un element anarhic.11. a avut legături cu elemente descompuse moral. alte măsuri. 1979 CCP a propus. 3 501 . acte publice. Ulterior a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate (1931). partid. a fost bănuit ca informator al Siguranţei. 9. a luat şperţ. 1951 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid. cerere acceptată.

1983 1797 Boboc Emanoil Şef al Postului de Miliţie din comuna Sprîncenata. Originale. 4 1984 3380 Boboc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1978 a plecat din organizaţia de bază fără forme de mutare pe linie de partid. 3 502 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1955.06. participat la acţiuni împotriva partizanilor 1951 şi a fost decorat. a 29. 1981 7 1985 1811 Boboc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Întrucât apelantul a declarat că nu mai doreşte să fie membru de partid şi renunţă la apel.05. motiv pentru care a fost condamnat penal. alte abateri. Originale. fost la specializare în Germania. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. acţiuni împotriva partizanilor.04. în posturile 1954 avute s-a dovedit a fi necinstit. 5. Originale. 1 1986 1810 Boboc Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cocioc. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în perioada războiului a 11.10. Original. după care nu a mai participat la adunări şi nu a plătit cotizaţie. exclus în 1952 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a participat la 28. s-a ţinut 1956 de beţii şi a avut legături cu chiaburii. regiunea Bucureşti.

în timp ce era student la Facultatea de Filosofie din Bucureşti. exclus 12. 2 503 .1987 2925 Boboc Gheorghe St.02. 14 1988 1814 Boboc Ioan Responsabil cu strângerea banilor pentru abonamentele la „Scânteia”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară. raionul Olteniţa. alte abateri. Original. în 1951 postul avut s-a dovedit a fi necinstit. 1 1989 1813 Boboc Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Crivăţ.06. din Partid pentru că s-a alăturat 1953 elementelor reacţionare. Originale. la adresa regimului ale unor studenţi. Membru de partid exclus pentru că în 1964-1965.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 1990 1812 Boboc Ioan Membru de partid exclus pentru că era un element îmbâcsit de educaţia 30. deşi a cunoscut manifestările duşmănoase 23. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. a 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. reconfirmată în 1970. Original. imorală căpătată (afacerist. nu a 1967 luat poziţie pentru demascarea lor. luat parte la războiul antisovietic. huligan). copie.

Original.07.09.03. 1982 16 1995 1794 Boboc Petre I. Atelierele Vasilescu. chefuri. 1949 concomitent s-a înscris şi în PSD. Originale.12. pentru care a fost condamnat penal. menţinerea deciziei. cu care făcea 16. 1 1993 1795 Boboc Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1932 a luat parte la spargerea grevei de la 17. 3. 1 504 . Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. 9. însuşindu-şi diferite sume de bani. CCP a propus.1991 1796 Boboc Marin N. 1960 5 1992 2952 Boboc Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în posturile avute s-a dovedit necinstit. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că avea legături cu chiaburii.12. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. Original. a fost simpatizant 1950 legionar. 26. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1994 3439 Boboc Petre Membru de partid exclus pentru că a săvârşit acte de necinste în dauna avutului obştesc. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

personală. nedisciplinat.01. 11 505 . membru de partid reclamat de soţia sa. a refuzat orice contact 1952 cu mişcarea muncitorească. lipsit de vigilenţă şi necinstit. Secţia Agrară. 15 1998 1792 Bobocea Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica tuturor partidelor 11. a avut manifestări 1950 antisovietice.12.02. sancţionat cu „vot de blam” pentru că: în 1941. 1978 Întrucât cei doi au divorţat şi au declarat că nu mai au nicio pretenţie. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. internat în lagăr. Originale. s-a dovedit a fi individualist. CCV a hotărât menţinerea deciziei. că în trecut a ascuns că a fost condamnat 1952 penal pentru dezertare. burgheze.1996 31 Boboc Spiridon Şef de serviciu la „Mecanoexportimport”.07. a avut comportare laşă la Siguranţă. tovarăşi. Original. cu care se afla în divorţ. membru de partid exclus pentru 29. în munca de partid a fost comod. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1999 1889 Bobocea Ion Activist al Comitetului judeţean de Partid Putna. refuzând să ajute pe ceilalţi 26. când a fost arestat pentru contribuţia la Ajutorul Roşu. 13 1997 1793 Boboc Valeriu V. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. Reporter la ziarul „Scânteia”. că i-a sustras anumite bunuri proprietate 28. decizie reconfirmată în <1954> şi 1957. eliberat. Originale. alte abateri.

2. în munca profesională a fost 18. comod şi superficial. deşi era căsătorit. a încercat să 1957 compromită Biroul organizaţiei de bază.11. 1954 1 506 . informator al Siguranţei şi al comandantului lagărului de la Târgu Jiu. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. exclus din Partid pentru că: tatăl său ar fi fost cuzist. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Membru în Biroul organizaţiei de bază de la Direcţia Hidrometeorologiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9 2001 3189 Bobocea Nicolae Membru de partid exclus pentru că obişnuia să consume în mod excesiv băuturi alcoolice şi să întreţină relaţii cu diferite femei. CCP a propus.03. 5. Pentru că acuzaţia privitoare la tatăl său s-a dovedit neîntemeiată. a părăsit sala. a rupt afişele şi a spart un felinar de la moara din comună. menţinerea deciziei. în 1951. Original. în funcţia de colector comunal a protejat chiaburii. când în şedinţa organizaţiei de bază au fost alese organele conducătoare. Originale.08. depunând carnetul de partid. fiind sub influenţa chiaburilor. Original.2000 1890 Bobocea Ion I. Zlotescu. 1977 3 2002 1888 Bobocescu Ion Membru de partid exclus pentru că: la alegerile de deputaţi din 3 decembrie 1950.

Original.01. speculând populaţia săracă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care le-a tolerat în muncă la poziţii telefonice speciale. cl. alte abateri. 4. a IIa şi a III-a. s-a împrietenit cu elemente care aveau un trecut duşmănos. 1961 4 507 . 30. căruia i-a divulgat astfel 1954 secrete de partid. la întoarcere s-a apucat de negustorie. 4. exclusă din Partid pentru că: tatăl său a făcut politică liberală. 1 2004 1886 Bobocică Alexandru Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat cu „Bărbăţie şi Credinţă”.09.2003 1887 Bobocescu Lucreţia Membră a Biroului organizaţiei de bază de la Palatul Telefoanelor. Original. în munca avută a făcut anumite lucrări împreună cu soţul său. ofiţer deblocat. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a trasat ca sarcină organizaţiei de bază din sat să-i demaşte activitatea legionară. 1951 2 2005 1885 Bobora Petru Gh.

07. 9. Originale. de Partid Suceava. CCP stabilit că majoritatea acuzelor nu s-au verificat. I) 2/1974 6 (vol. în timp ce era membru al CC şi prim-secretar al Comitetului judeţean Neamţ al PCR. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. II) 2007 1883 Boboş Teodor Membru de partid exclus pentru că: în calitate de activist s-a dovedit a fi un element necinstit. Originale. iar Comitetul Politic Executiv al CC al PCR a aprobat. alte abateri.03. 1954 3 508 . a avut manifestări naţionalist-şovine. reconfirmată în 1955. a fost exclus din Partid pentru că s-a făcut vinovat de construirea unor vile.3321 2006 (vol. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Cercetat în legătură cu construcţia vilelor. CCP a propus. Idem. sancţionat cu „vot de 1953 blam” pentru că a avut abateri grave de la politica Partidului în problema colectărilor agricole (i-a pus pe ţărani să cumpere cereale pentru a le preda statului şi a ameninţat activiştii de partid). În 1980 CCP a propus. În 1978. menţinerea deciziei. copii. I-II) Boboş Ştefan Prim-secretar al Comitetului regional 10. prin care s-au adus prejudicii avutului obştesc. 1972 15 (vol.

ambele în grad de cavaler cu panglică de „Virtute Militară”. Originale. scris că renunţă la calitatea de membru. CCV a hotărât menţinerea deciziei. era stăpânit de morala burgheză şi întreţinea legături cu „anumite femei”. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.12.11. 1976 CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că: la locul de muncă a fost omul patronului. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 509 . cl. Hotărâre reconfirmată în 1983. 1 2010 3163 Bobulete Virgil Membru de partid exclus în 1975 pentru că a refuzat să semneze „Angajamentul solemn” şi a declarat în 26. a V-a şi a IV-a. în muncă a întrebuinţat metode de 1950 comandă. 1958 9 2009 1891 Bobulescu Leon S. Original. 27.2008 1882 Bobu Ioan Al.09. după excludere a completat formular de emigrare în Palestina. în timpul războiului antisovietic a luat parte la atrocităţi împotriva populaţiei civile şi a fost decorat cu „Coroana României”. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. s-a ocupat cu jocul de poker şi de chefuri. reconfirmată în 1961. 3. alte abateri. Originale.

14. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Şef al Biroului organizare de partid al Trupelor de Securitate. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut parte din sindicatele reformiste. anularea deciziei. sub influenţa 1966 cărora s-a manifestat împotriva politicii PCR. urmând ca organizaţia de bază să-l sancţioneze conform statutului. 1951 1 510 .30. s-a ocupat cu furturile.04. după ce s-a întors.2011 2831 Boca Florea N. democrate de dreapta. 5 2012 3373 Boca Grigore Membru de partid exclus pentru că nu şi-a făcut formele de mutare şi nu a mai participat la viaţa de partid. Original. CCP a propus. 5.01. 1 2014 1869 Boca Pompei Membru de partid exclus pentru că a fost informator al serviciului de spionaj antonescian.09. 1950 motiv pentru care a fost condamnat penal de mai multe ori. şef al Secţiei politice a Regimentului 4 Pază Cluj. Original. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. Originale. Originale. 23. sa oferit voluntar pe frontul antisovietic.04. a avut legături cu elementele social. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCV hotărât menţinerea deciziei. 5 2013 1861 Boca Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar.

Copie.2015 2938 Boca Romulus E. 1960 5 2019 3352 1. CCP recomandat Biroului Comite.11. Ofiţer cu evidenţa cadrelor la Şcoala de conducători auto Giurgiu din MAI. Membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a căsătorit cu fiica unui moşier. a făcut parte din Gărzile „Iuliu 1954 Maniu” şi a participat la devastarea comunelor cu populaţie maghiară din Ardealul de Nord. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. când a fost exclus. Bocancea Gheorghe Persoană pentru care CCP a fost informat că i-a fost confirmată definitiv calitatea de membru de partid. Originale.23. apropiate. 4 2016 1868 Boca Traian I. 3 2017 1867 1 2018 1866 4. Judecător la Tribunalul regional Oradea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bocan Aron A. Originale. Originale. care în anul următor i-a respins apelul. distrus. Boca Vasile Membru de partid exclus pentru că: în trecut a trăit în anturajul legionarilor.10. iar el l-a 15. candidat de partid exclus pentru că a ascuns trecutul politic al rudelor sale 13. tului regional PMR Craiova adâncirea 1960 cercetărilor.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1980 1 511 .04. Original. 1958 CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea sa în drepturile de membru cu stagiul din 1959.03. după 23 august 1944 a primit material de partid ca să îl răspândească.

06. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. în 1948 a înlesnit fuga legionarului Ion Lupaşcu. alte abateri. Ştefan Grigoraş. şi a făcut propagandă titelistă. fostul şef de cadre de la 1953 Sfatul Popular Raional Tecuci. CCP a propus. Original. în 1946 s-a alăturat elementelor social-democrate de dreapta 13. care nutrea ură faţă de apelantă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât decizia a fost influenţată de 29. Original. Membru de partid exclus pentru că a deţinut ilegal armament şi muniţie. 30. iar Secretariatul CC al 1975 PCR a hotărât.10. Originale. Întrucât acuza s-a dovedit neînte.1951 meiată.2020 722 Bocaneţ Lazăr (Băcăneţ) Secretar al Comitetului de Partid al comunei Bosancea. Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică a fost omul de încredere al patronului şi a folosit metode antimuncitoreşti. căruia i s-a anulat calitatea de membru pe motiv că în trecut a fost legionar.09. Bocăneţ Manolache I. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 2 2021 1865 Bocanu Vasile I. având 1959 atitudine duşmănoasă faţă de PCR. 19.01. Bocăneală Maria Membră de partid exclusă pentru că soţul său s-a ocupat de comercializarea băuturilor alcoolice. menţinerea deciziei. 5 2022 1864 2 2023 3153 3 512 .

CCV a hotărât menţinerea deciziei. copie. în 1942 a furat dinamită de la magazia CFR. exclusă din Partid pentru că: în timpul războiului antisovietic a avut relaţii cu unii ofiţeri hitlerişti. 1955 1 513 . 3 2027 1871 Bocereg Milivoi Membru de partid exclus în urma unei note informative date de către un element duşmănos. a întreţinut 1957 relaţii intime cu unii bărbaţi. în funcţia 13. exclus din Partid pentru că: în perioada interbelică a fost condamnat de drept comun. 2 2025 1862 Boceanu Matei V. s-a ocupat cu negustoria. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.2024 1863 Boceanu Constantin Activist de partid al Sectorului IV Roşu Bucureşti.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. alte abateri. Copie. 5. Originale. 1954 beţiv şi scandalagiu. alte abateri. după ce a 23. avută s-a dovedit a fi un element uşuratic. 1.10. dând loc la discuţii nesănătoase. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. În 1960 CCP i-a respins din nou apelul.04. 1952 19 2026 1877 Boceg Maria C.04. Membră a Comitetului orăşenesc de Partid Iaşi. Originale. ajuns în funcţia de partid.

5.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru participarea la războiul antisovietic a fost 11. CCP a propus: sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. ca mem. a luat parte la Rebeliune. Original. 1953 2 514 . membru de partid exclus pentru că: în timpul ocupaţiei hortyste a avut 25.01. manifestări naţionalist-şovine.07. decorat cu ordinele „Iarna în Rusia” şi 1950 „Bărbăţie şi Credinţă”. membru de partid cercetat în legătură cu lipsa lui de vigilenţă care a dus la sustragerea de materiale de pe şantierul Teatrului de vară din localitate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2029 1873 Bochman Alexandru Gardian la Colonia de muncă Valea Nistrului. Original. a făcut propagandă manistă. alte abateri. Original. 2 2030 1875 Bocioacă Ion Vicepreşedinte al Sfatului Popular al oraşului Ploieşti.1956 bru de partid a dus o viaţă depravată.2028 1872 Bochis Aurel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă legionară. munca sa să fie controlată şi să fie tras la răspundere pentru neîndeplinirea sarcinilor.

Originale. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director al Combinatului „23 August” din Câmpina. înconjurându-se de elemente duşmănoa1959 se. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 6 2033 1874 Bocîncă Vasile D. 3.2031 1876 Bociu Ion I. În 1964 sancţiunea i-a fost ridicată. ca primar şi 24. a avut 1954 legături cu chiaburii şi a făcut greutăţi creării GAC. şi-a însuşit materiale de construcţie.08. preşedinte al Sfatului Popular. a luat bani din fondul întreprinderii. s-a rupt de activitatea organizaţiei de bază. CCP a hotărât transformarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât apelantul era de origine socială muncitor. Original. 8 2032 1870 Bociu Stefan St. Originale. cu care a făcut chefuri. 23. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la percheziţii şi şi-a însuşit obiecte provenite din jafuri. pe care le-a folosit la locuinţa proprie. a profitat de funcţia avută. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut o atmosferă de familiarism cu soldaţii şi sergenţii.07. s-a străduit să se achite de sarcini şi era la prima abatere. 1 515 .03. reconfirmată în 1959. lipsind de la orele de educaţie şi nu a combătut manifestările nesănătoase ale unor ostaşi. confecţionându-şi anumite obiecte. a neglijat pregătirea politică. a dus o viaţă imorală. (Niculae) Locţiitor politic la UM 278 Ploieşti.

1954 1 2036 1879 Bocşa Aurel Gh. din comuna Glăvile.02.10. (Lichtman) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost coproprietar de întreprindere.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei. s-a manifestat ostil faţă de regimul comunist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 516 . 1957 4 2035 1880 Bocos Emil Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a îndeplinit funcţia de comisar special. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a exploatat braţe de muncă. 25 2037 1878 Bocu Ana Membră de partid exclusă pentru că: a simpatizat cu cuziştii. alte abateri. 3. CCP a propus. 1951 reconfirmată de CCP în 1959. calitate în care îi condamna pe dezertori. abuzuri şi acte de necinste pentru care a 1980 fost condamnat penal. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris în organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. 1960 şi 1961. membru de partid exclus pentru că a săvârşit 25.2034 1881 Bocor Alexandru A. 1951 2 2038 3334 Bodac Pavel Preşedinte al CAP „Olteanca”. 21. Original.07. 9. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. judeţul Vâlcea. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. menţinerea deciziei. 9. Original.

din Germania. membru de partid exclus în 1959 pentru că: s-a înconjurat de o serie de elemente duşmănoase. în 1963 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior şi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2040 1855 Bodea Constantin N. Originale. respingerea cererii. Şef al Direcţiei Învăţământului militar. pentru că în 1944-1945 a fost deţinut într-un lagăr de ofiţeri prizonieri 21.09. cu mărfurile primite şi a falsificat 1954 băuturile alcoolice.10. 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 24. pentru lipsurile avute. a fost sancţionat cu „vot de blam”. alte abateri.04. a bătut trei soldaţi sovietici. Original. general-maior. Bodea Gheorghe V. era sub influenţa „sectei” baptiste. Bodea Florian Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1945. Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea. reconfirmată în 1960. Întrucât şi-a retras apelul. CCP a clasat cazul. Originale. 1975 CCP a propus.05. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. împreună cu socrul său. 1959 Întrucât acuzele au fost exagerate sau ireal prezentate. perioadă care nu putea fi 1957 verificată. ca gestionar la cooperativă a făcut speculă 10. Originale. 30 2041 1854 1 2042 2737 2 517 . Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute.2039 3155 Bodale Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.

soţia lui a fost exclusă din Partid pentru manifestări antisovietice în timpul războiului. a continuat să aibă relaţii cu elemente afaceriste şi duşmănoase regimului comunist. copie.01. 1959 Întrucât a recunoscut că decizia a fost justă. după 23 august 1944 a fost afacerist şi speculant. 1957 5 518 . 1 2045 1858 Bodea Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a avut serviciu pe „teritoriul vremelnic cotropit”. a avut un atelier de tăbăcărie. Originale. Original.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi cetăţeni sovietici când erau duşi la 1958 exterminare şi în lagăre. 1 2046 1857 9. în alegerile din 24. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.2043 1856 Bodea Ioan Membru de partid exclus în 1950 pentru că: pe frontul antisovietic. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1946 a susţinut partidele reacţionare. a însoţit detaşamentele de romi 19. ca jandarm. 1952 după ce a pătruns în Partid. pe comerciantul evreu Armin Gutman pentru o sumă de bani datorată. conducător legionar. organizaţia legionară. Bodea Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în perioada guvernării legionare a reclamat patronului său. în 19451946 a fost căsătorit cu fiica unui mare comerciant (de care ulterior a divorţat). 4 2044 1853 Bodea Ioan Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940 s-a încadrat în 30.05.05.

martor al apărării în procesul unor 1955 elemente duşmănoase Partidului. Originale.02. a întreţinut legături cu 29. în perioada interbelică a participat la două şedinţe legionare. copii. 1956 13 519 . a făcut petreceri şi a provocat scandal. maghiară. în calitate de pedagog de 1953 internat. Original. chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în calitate de activist la Comitetul sindical agricol judeţean 16. Originale. a dus de mai multe ori elevii la biserica baptistă. 1 2050 283 Bodi Ferencz Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe. 1 2049 1852 Bodescu Petre C.2047 1859 Bodea Ştefan Membru de partid exclus pentru că.01. română. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. Râmnicu-Vâlcea. şi-a însuşit o sumă de 1954 bani. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. a fost 27. Original.06. a făcut parte din PNL-Tătărescu.08. lb. 1 2048 1860 Bodeanu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei.

De asemenea. regiunea Stalin (Braşov) şi a 1951 făcut greutăţi conducerii din acea perioadă. s-au făcut următoarele menţiuni: să fie prelucrat cazul cu responsabilii politici din Minister şi în cadrul organizaţiei de bază.2051 1850 Bodian Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în perioada secetei a instigat populaţia să spargă magazia de cereale din comuna 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar unul dintre fraţi era urmărit de Securitate. Original. era de origine burgheză. a făcut parte din organizaţia sionistă şi şi-a scos formular 24. Verghiş. în perioada grea 1952 economică a făcut comerţ ambulant. pentru a pleca în Israel. cercetată pentru că: a menţinut o stare de familiarism nesănătoasă. 2 520 . 1 2052 2847 Bodin Iulia Responsabilă cu agitaţia şi propaganda în organizaţia de bază nr.11. CCP a hotărât scoaterea ei din BOB şi 11. alte abateri. cu care coresponda şi de la care primea pachete. Original. 2 2053 1849 Bodingher Emanoil Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei în problema comunistă. Original. avea rude în SUA şi Israel.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a propus să fie înlocuită din funcţia 1948 administrativă de şefă de cabinet cu un element de origine socială „mai corespunzătoare regimului de democraţie populară”. 3 din Ministerul Lucrărilor Publice.05. soţul ei a fost comprimat din învăţământ.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul antisovietic a fost pilot de avion. 1961 4 2055 1848 Bodnar Adalbert I. a fost administrator la un proprietar de moară. ca 11. reconfirmată în 1960. Originale. 1981 17 2057 1844 Bodnariuc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a făcut parte din FRN.04. Director al Aprozarului din Oradea. în 1945-1947 a făcut speculă. 1951 făcea chefuri cu negustorii. reconfirmată în 1957. responsabil al Spaţiului locativ (1949). în postul avut s-a înconjurat de elemente foşti comercianţi şi fascişti.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Deşi la primirea în Partid arătase activitatea sa sionistă. (Bodinger) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1944 a încercat să emigreze în Palestina.Anton (Lajos) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la apartenenţa la PCR.2054 1851 Bodingher Martin M. Originale. Copii. a bombardat oraşele sovietice şi a fost decorat. 5 521 . Bodnár Ludovic . Originale. membru de partid exclus pentru că: a fost membru al Partidului imredist.11. pe care îi făcea scăpaţi de rechiziţionarea locuinţelor. 8. după 23 august 1944 s-a înscris şi a activat în organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 8. 1950 5 2056 1177 9.

CCP a propus acordarea stagiului din 1942. rectificarea stagiului din 1945 în 1942. membră de partid exclusă în 1955 pentru că: fiind stăpânită de viciul beţiei. 9. pentru că a făcut parte din Mişcarea 1954 Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 8 2060 2848 Bodnăraş Florica Membră de partid din ilegalitate pentru care Comisia de Verificare a activului CC al PMR a propus 30. 1 2059 1846 Bodnăraş Casandra (Botnăraş) Muncitoare.12. membră de partid exclusă pentru că: tatăl său ar fi fost primar.2058 1843 Bodnariuc Ştefan Secretar al plasei ARLUS Sânicolaul Mare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. În urma actelor sale. Copie. reconfirmată în acelaşi an. 1 2061 1845 2 522 . a fost arestată şi deţinută timp de doi ani într-o colonie de reeducare. Originale. 1950 La rândul său. Original. membru de partid exclus în 1953 18. a uzat de numele ce îl purta şi a şantajat oficialităţi şi chiaburi din comuna Pietroşiţa pentru a-i da alimente şi băutură. Bodnărescu Sidonia Secretară a Comitetului de Cruce Roşie al raionului Câmpulung Moldova.04. nivel politic scăzut.09. Original. era timidă şi avea un 15.

). secretar al CC al PCR. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.S. şi Nicolae Guină. 1955 În 1966 s-a hotărât anularea sancţiunii şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1962. au propus să i se acorde o pensie excepţională de 2500 lei pe lună. Originale.A. de Nord. CCP a hotărât menţinerea deciziei.M. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în 1948. în timp ce era membru de partid. s-a înscris în organizaţia 13. fotografii. alte măsuri. Ardealul 24. alte abateri. în 1942 a fost secretarul organizaţiei profasciste „Centrul Naţional de Muncă” (N.01.07. preşedinte al CCP. CCP a hotărât clasarea cazului. 7 523 . 49 2063 1842 Bodo Mihai M. maghiară.03. membru de partid exclus pentru că: la arestările din 1934 a avut purtare slabă. În 1972 Iosif Banc. reconfirmată în 1958.. Originale. română.C. Membru de partid cercetat în cazul revizuirii căderilor din Acăţari. sionistă „Mişmar”. 3 2064 1839 Bodoagă Zalman Maer L. 20. în branşa lucrătorilor brutari. Fost şef al Serviciului Planificare de la Direcţia Generală a Morăritului din cadrul C. Originale. copie.2062 1722 Bodo Carol Şt. lb.K. 1957 Întrucât nu i-a găsit fapte compromiţătoare. când a fost reprimit de către organizaţia de bază.P.

mod ilegal. în timpul regimului hortyst şi ulterior a avut relaţii cu preoţii catolici. a hotărât să fie chemat la prima şedinţă a Biroului Comitetului şi criticat pentru abaterile 27. 32 2066 1838 Bodon Anton Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de impiegat CFR s-a purtat brutal cu populaţia. prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Iaşi.2065 Bodoaşcă Mihai Secretar cu probleme organizatorice la Comitetul orăşenesc PCR Paşcani. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a eliberat carnete pentru muncitori în 11.07.06. în 1950 a săvârşit acte de necinste. copie. 3 524 . ridicarea carnetului şi excluderea lui din Partid. reconfirmată în 1959. CCV a hotărât anularea deciziei. pentru care a fost condamnat penal. Ion Iliescu. iar la prima şedinţă de instruire 1978 cu aparatul Comitetului să se atragă din nou atenţia asupra necesităţii ca toţi activiştii şi cadrele de partid să vegheze la respectarea întocmai a hotărârilor şi instrucţiunilor CC al PCR care reglementau modul de cercetare a membrilor de partid din nomenclatură care săvârşeau abateri. cercetat pentru că a dispus în mod abuziv arestarea lui Prisecariu Mihai. 8. Originale. 48/1977 săvârşite. 1954 34 2067 1726 Bodor Andrei Preşedintele Sindicatului Micilor Patroni. 1949 Întrucât în trecut a avut atitudine democrată.02. Originale.

Originale. orânduirii sociale (comuniste). 1953 3 2072 1723 Bodor Victor Lucrător de Securitate (1948-1950).03. ca nestatutar. Întrucât nu i s-a comunicat că în ilegalitate a fost primit ca membru. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Originale. Originale. CCP a hotărât anularea stagiului anterior.2068 2829 Bodor Iosif Membru partid exclus pentru că a comis acte de huliganism faţă de unii 13. raionul Cluj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 525 .09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid cercetat în legătură cu confirmarea stagiului din 1943.12. Bodor Ştefan B. a făcut propagandă împotriva 23. Membru al BOB din comuna Mera. şi acordarea lui de la 23 august 1944. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2069 1721 3 2070 1725 7. 1966 fapte pentru care a fost condamnat penal. exclus din Partid pentru că a refuzat să intre în GAC şi a făcut propagandă împotriva înscrierilor. 1940 a făcut parte din organizaţia 1957 legionară. Bodor Ştefan Gh. 1962 2 2071 1724 3. muncitori cu care lucra şi a furat ciment.02. reconfirmată în 1958. membru de partid exclus pentru că în 21. Bodor Petru Gh. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru în secta religioasă „Ehovist” din 1924. motiv 1966 pentru care a fost condamnat la 3 ani de închisoare corecţională.

12 2076 1719 Boengiu Stelian Inginer-şef la GAS Buciumeni. despre cel de-al doilea nu se cunoştea nimic. copie. Originale. Original. iar ca membru de partid a fost cinstit şi devotat.02. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut organizaţiei de bază să prelucreze cazul.2073 1840 Bodoriu Andrei Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit de regimul sovietic. trecut dubios. 1 2074 145 Bodron Ioan Matei Ponco Persoane cercetate în urma solicitării Comitetului Central al Partidului Comunist Cehoslovac. regimului antonescian. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că: primul era de origine socială ţăran sărac.06. 4. Originale. reconfirmată de CCP în 1975 şi 1982.04.06. 1953 8 2075 1841 Bodrug Ştefan Membru de partid exclus pentru că: fugise din URSS (Basarabia) şi avea un 14. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1941 a devenit un element de încredere al 19. Originale. a fi recrutat în „Frăţiile de Cruce” 1961 legionare. candidat de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost luat în pregătire pentru 26. 5 526 . apoi.

Hotărâre reconfirmată în 1980. 12. Originale. copii. dovedit a fi un element împăciuitorist. 18. Boerescu Anghel Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate.08.11. şi de la normele de conduită morală. 1975 2 2080 Boerescu Nicolae Secretar al Comitetului de Partid şi primar al comunei Ghimpaţi. 28 527 .2077 1720 Boer Gergely (Grigore. CCP a constatat că nu îndeplinea 1967 criteriile cerute. română. 12 2078 3310 7 2079 3205 Boerescu Ion (Buescu) Membru de partid exclus în 1949 pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 6. sancţionat de Comitetul judeţean de Partid cu „vot de blam” pentru abateri de la disciplina de partid şi de stat. fotografie. în funcţia avută s-a 27. În 1975 a fost reprimit în Partid. Gheorghe) Secretar PRM la Plasa Baraolt. lb. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 78/1977 CCP a hotărât mutarea lui pe aceleaşi 1979 funcţii în comuna Letca Nouă. judeţul Ilfov. Originale. rusă. Vladimir Sederliuc şi Vladimir Butnărescu.08.) Originale. maghiară. CCP a hotărât clasarea cazului. exclus din Partid pentru că: în trecut a deţinut o prăvălie. reconfirmată în 1957. Originale. Dumitru Zgubea. (Informaţii despre alte persoane sancţionate: Ion Barbu.06.

02. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a întreprins acţiuni de reprimare a populaţiei civile. drept pentru care sancţiunea i-a fost ridicată.03. membru de partid exclus pentru că nu a luat atitudine împotriva directorului său. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 11. 3 2084 1716 5. 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. membru de partid care a fost reclamat într-o scrisoare anonimă că: în trecut a fost trimis în judecată pentru gestiune 69/1979 frauduloasă. favoriza gestionarii necinstiţi şi a accidentat mortal un ostaş. 1979 7 2083 1717 Boeru Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. Originale. Originale.2081 1718 Boeru Dumitru C. CCP l-a destituit din funcţie şi a sesizat organele de cercetare penală. 6. Originale. 1960 4 528 . Ion Dan. cupură ziar. 5 2082 Boeru Ion Director la Agrocoop Constanţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Boeşan Silviu Şef al Serviciului Gospodăriei de la Întreprinderea de Canal şi Apă Bucureşti.10.10. care sustrăgea materiale din întreprindere. timpul alegerilor din 1946 a făcut 1953 propagandă duşmănoasă. Originale. organizaţia de partid de la locul de muncă putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. În 1956 s-a constatat că motivul de 1955 excludere s-a dovedit neîntemeiat.

21/1958 a fost legionar şi despre alte deficienţe 1958 administrative. pedepsiţi pe linie de comandă întrucât au înaintat o informare de partid. a 1971 redactat şi expediat pe adresa unor familii scrisori calomnioase. O comisie comună a CCP şi a Secţiei Administrative a CC al PMR a dispus ca generalul-maior Ion Şerb. s-a căsătorit cu fiica unui general din 1951 vechea armată burghezo-moşierească. CCP a hotărât menţinerea deciziei. deşi era 30. candidat de partid. secretar al Organizaţiei de bază spate din Direcţia Generală a Trupelor MAI. cu scopul de le dezbina. 45 529 .2085 1743 Boeşteanu Vladimir Victor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de mici patroni.12. ministrul adjunct pentru Trupele MAI. Cei doi au fost pedepsiţi cu 7 şi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întrucât măsura luată nu a fost justă.02. exclusă din Partid pentru că: în calitate de contabilă a săvârşit falsuri în ştatele de plată. Primul l-a informat pe cel de-al doilea că maiorul Ovidiu Neagu. 2 2086 3063 Bog Florica Economistă la Consiliul Popular judeţean Sălaj. respectiv. şeful Direcţiei financiare a MAI.08. 17. să le ridice sancţiunea celor doi ofiţeri. căsătorită. 20. 10 zile de arest la garnizoană. cel de-al doilea. 10 2087 Boga Nicolae Dănău Ion Ofiţeri cu gradul de locotenentcolonel în Trupele MAI. a avut o comportare imorală. Originale. Originale. primul. Originale.

3 2092 1772 1 530 .2088 1774 Bogatu Adela (Cojan) Membră de partid exclusă pentru că: în trecut ar fi desfăşurat activitate antimuncitorească. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3.07. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 31. Originale. exclus din Partid în 1953 pentru că: după întoarcerea din prizonie19. membră de partid exclusă în 1953 pentru 19. 3 2090 2849 1 2091 3242 Bogatu Ştefan Membru de partid exclus pentru că a sustras benzină de la locul său de muncă. alte abateri. făcut parte din organizaţia legionară.03. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a aprobat. Copie. pentru alte abateri CCP a hotărât trecerea ei în rândul candidaţilor.08. copie.08. 1954 1 2089 1773 Bogatu Alexandru Secretar al organizaţiei de bază de la Centrala Automată de Telefoane. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. Bucureşti.07. Original. ratul sovietic a avut manifestări 1954 nesănătoase faţă de URSS. Original. a 12. menţinerea deciziei. a difuzat 1954 diferite zvonuri despre conducerea MAI. Original. că: era de origine chiabură. organizaţia ARLUS şi ziarul „Veac Nou”. Deşi acuza nu s-a confirmat. Bogatu Viorica Dactilografă la Direcţia I din MAI. Bogatu Maria Membră de partid exclusă pentru că: a adus injurii Partidului şi guvernului.

II) 531 . 23 2094 1766 Bogătan Miron Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în timpul evenimentelor contrarevoluţionare din Ungaria l-a 29.11. partid cercetat îl legătură cu trecutul său. Vasile Bâgu. I-II) 4344/1958 146 (vol. Originale. Alexandru Tudor şi alţii. Fost şef al Serviciului de protecţia 27. cu activitatea sa din ilegalitate.07. 10 (vol. care a furnizat informaţii despre mai multe persoane.05. bulgară. între care „grupul antipartinic şi fracţionist” Constantin Doncea. muncii din Ministerul Căilor Ferate. I) 2095 (vol. 1951 CCP a hotărât menţinerea încadrării cu vechimea din 1945. 1958 deputat în Marea Adunare Naţională. Idem. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. membru de 27. susţinut pe Ilie Dancu.2093 1765 Bogăceanu Ion Locţiitor al însărcinatului cu afaceri de la Legaţia RPR din Sofia. Grigore Răceanu. Ovidiu Şandru. la data respectivă 1959 condamnat pentru activitate subversivă. Originale. 4 1767 Bogătoiu Panait C. Membru de partid cercetat în legătură 30. Originale. 1953 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru cu stagiul din 1945. Originale. Ion Drancă. română.08.

iar după „eliberare” a depus o muncă pozitivă. Idem. II) 36 (vol.1954 1946). vol. III) 2097 2736 Bogdan Alexandru (Goldemberg / Goldenberg) Membru de partid în ilegalitate.09. Director adjunct la Tehnoimport. 1947 4 2098 1770 Bogdan Alexandru Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur exploatator. a întreţinut relaţii cu diverşi capitalişti şi şi-ar fi făcut depozite de aur şi valută în străinătate.12. I-III) Bogdan Alexandru (Lam Jack) 24/1954. prilej cu care i sau reconfirmat calitatea şi stagiul avut. Original. I subdirector administrativ la SSI (1945. 24. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.2096 (vol. Originale. iar acuzele se dovediseră a fi neîntemeiate. duşman al 29. Întrucât dusese o muncă sub acoperire. II 24/1954. fost 21. vol. 1769. I) 2 (vol. 9. CCP a hotărât primirea lui în Partid ca membru nou. II Idem. vol. Originale. clasei muncitoare. 1954 1954 85 (vol.09. a dus o politică de cadre duşmănoasă. cercetat întrucât în 1941 a avut purtare proastă la Siguranţă. Original. membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator. 1 532 . Originale.08. Întrucât în închisori şi lagăre a avut purtare demnă. În 1952 a fost cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. care a pătruns în Partid 1950 cu intenţii de a subminare. înainte de 23 august 1944 a condus o firmă de transport de mărfuri.

a întreţinut legături 1968 de prietenie cu un protopop.04.08. 1 2101 2994 Bogdan Bănică Membru de partid exclus pentru că. Membru de partid exclus pentru că era un element chiabur. regimului.2099 1771 Bogdan Alexandru C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de preşedinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular raional 17. Original. (Almosnino Haim) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era un element decăzut din punct de vedere moral. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Câmpulung Muscel.06. 1953 2 2100 1768 Bogdan Alexandru M. Originale.10. Originale. parte la acţiuni împotriva partizanilor 1950 sovietici şi a personalului Operei de stat din Odessa. Originale. 4 2102 2771 Bogdan Constantin Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost informator al Companiei 36 Poliţie. s-a dovedit a fi necinstit. 1 533 . 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. duşmănos 15. a batjocorit femei sovietice. a luat 31. a încălcat hotărârile Partidului.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. s-a ocupat cu afacerile. Original. 1 534 . exclus din Partid pentru că a ajutat cu 26. tatălui său.07. preşedinte al organizaţiei PNŢ Maniu din 1966 Bucureşti. Bogdan Cornel T.07. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. cuib. Membru de partid exclus pentru că: a fost în anturajul legionarului Nicolae Obrejan.08. Constantinescu. a ascuns activitatea 26. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. avea un frate chiabur şi un cumnat 1959 legionar activ. ţărănistă. cu care a participat la şedinţe de 28. Originale. Originale. Bogdan Dionisie Membru de partid exclus pentru că: în 1922-1940 a făcut politică naţional. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. Original. nu a depus activitate de partid. bani organizaţia legionară. nepotul lui R. 21 2107 2823 Bogdan Elena (Popescu) Membră de partid exclusă pentru că: în 1938 s-a căsătorit cu Teodor Bogdan. 1 2104 1708 4 2105 2681 4 2106 1702 Bogdan Dumitru V. iar în 1959. moşier şi 21. când respectivul a 1962 fost arestat. ambii condamnaţi pentru activităţi duşmănoase. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Activist la Raionul de Partid Buzău.2103 2773 Bogdan Constantin T. Originale. i-a luat apărarea. CCP a hotărât menţinerea deciziei.18.

Deşi CCP a constatat că a avut purtare slabă la anchetă.05.12. alte abateri. 23. 8. părinţii săi fiind scoşi de pe ea. cerere respinsă. copii. membru de partid exclus în 1952 pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a comis masacre. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8.2108 1783 Bogdan Elisabeta (Salamon) Conferenţiar la Catedra de marxismleninism a Universităţii „Bolyai” din Cluj. 1954 1 2110 3079 Bogdan Florin Secretar al BOB şi şef al postului de miliţie în comuna Vlădeşti.01. 2. În 1962 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Original. 1953 6 2109 1780 Bogdan Florian Angajat al Miliţiei. avea viciul beţiei. membră de partid cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: a organizat chefuri în camerele oficiale. Întrucât lista cu chiaburii a fost 1958 revizuită. Originale. nu a luat măsuri împotriva unor persoane care au comis acte de necinste. Original.04. Originale. 4 535 . 1972 5 2111 1791 Bogdan Gheorghe Membru de partid căruia i s-a retras calitatea în 1955 pentru că: era fiu de chiabur. i-a menţinut calitate a de membră cu stagiul din 1946. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi a cerut să fie criticat de organizaţia de bază. judeţul Galaţi.

membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a 15. 1 2116 1701 Bogdan Gheorghe Gh.2112 1790 Bogdan Gheorghe Director la Întreprinderea petroliferă Mărgineni (1948-1949). iar în 1941 s-a 17.01.11. în funcţia 1952 deţinută s-a dovedit necinstit. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1940 a luat parte la adunări legionare. Original. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 2 2115 1781 Bogdan Gheorghe Directorul Şcolii de Partid de la Judeţeana Arad. membru de partid exclus 19. 1950 era necinstit. Original.03. 1 2114 1782 Bogdan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului a fost la specializare militară în Germania. Originale. 17. 1 536 . beţiv şi scandalagiu. reîntors. în 1949 pentru că în trecut a luat parte la 1954 manifestări legionare.01. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit din Basarabia. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. luat parte la şedinţe legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. Original. 1 2113 1789 Bogdan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost informator al Siguranţei.

legionară. a fost condamnat penal pentru delapidare. 4.10. copie. de la Sibiu. în timp ce ocupa funcţia de şef al Secţiei gospodărie şi industrie locală de la Sfatul Popular al raionului Zeletin. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. în 1957 a fost condamnat penal 1961 pentru delapidare şi abuz în serviciu. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Belegeni. reconfirmată în acelaşi an şi în 1962.10. exclus din Partid pentru că: în 1938 a fost înscris în organizaţia 27. Originale. în calitate de elev la Şcoala medie de Partid 19. 1957 5 537 . a făcut speculă cu cereale. înăbuşea critica.2117 1705 Bogdan Grecu N. a încadrat în Partid foşti legionari şi alţi reacţionari. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1950 a avut piuă de bătut stofe pentru sumane. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Crişana. de la care a primit cadouri. 1962 5 2120 2735 Bogdan Ion Secretar al Comitetului judeţean PCR Severin. raionul Beiuş. 9 2118 1703 Bogdan Ioan Membru de partid exclus pentru că. 1 2119 1707 Bogdan Ioan Al. Original. a ascultat posturi de radio 1951 imperialiste şi a făcut propaganda lor. în 1955. exclus din Partid pentru că: nu colabora cu ceilalţi membri ai Biroului. era căsătorit cu fiica unui chiabur.04.

Salamon) Vicepreşedinte al Consiliului General 23. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru inactivitate. CCP a clasat cazul. Originale. CCP a 1980 hotărât clasarea cazului. legionară.2121 1704 Bogdan Ion Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui negustor. I) 1714 3 (vol. Întrucât a renunţat la apel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. şi pentru a clarifica purtarea avută cu ocazia arestărilor din 1942 şi 1944 din Timişoara. Copie. în 1943. 23. 6 7/1959 2124 (vol. Idem. copii. Întrucât nu s-a dovedit că ar fi avut vreo legătură cu Siguranţa. II) 538 . ARLUS şi locţiitor al ministrului 1959 Sănătăţii. ocupându-se şi el cu negustoria. ca normator-şef în fabrică avea atitudine netovărăşească. I-II) Bogdan Iosif (Solomon. 27.06. membru de partid în ilegalitate. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Referinţă semnată de Méliusz József. nu răspundea la chemările Partidului. Originale.12. Originale. 5 2123 3332 Bogdan Ion I. 1959 117 (vol. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a fost înscris în organizaţia 26.12 1954 1 2122 1706 Bogdan Ion D.02. 11.02. cercetat pentru a se verifica împrejurările în care a fost numit medic la penitenciarul Caransebeş.

cu care a întreţinut relaţii. deconspirat munca Secţiei. nu era în stare să-şi facă o autocritică sănătoasă. 1 2128 3241 Bogdan Micloş Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit abateri repetate de la disciplina de partid şi a muncii. 1980 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 1978 CCP a propus. de partid. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. Originale. Original. 3 539 . şi-a pierdut carnetul 31. 6 2126 3349 Bogdan Lucia Membră de partid exclusă pentru că a refuzat să mai participe la viaţa internă de 28. după fuga lui din ţară. care a fost arestat de „organele de stat”. În 1953 CCP a hotărât reprimirea lui în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în muncă a avut legături cu capitalistul Hugo Romniceanu. menţinerea deciziei. partid şi neplata cotizaţiei. Originale. avea un frate 1954 preot. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.2125 2734 Bogdan Jean (Berman Iancu) Activist al Secţiei Administrative a CC al PCR. a dat dovadă 1948 de neglijenţă în mânuirea fondurilor. a menţinut legăturile cu acesta.11. 3 2127 1713 Bogdan Maria Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie care a făcut parte din partidele burghezo-moşiereşti.08.11. a 12. 20.

4 2131 2634 3 2132 1710 Bogdan Petru Fost activist la Comitetul judeţean PCR Lugoj. Originale. Cruce” legionare.17. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. 1960 4 2130 1711 Bogdan Nicolae Activist al Judeţenei PCR Târnava Mică. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”.04.08. exclus din Partid pentru că: a încurajat furturile.2129 1712 Bogdan Mihail (Berman) Membru de partid exclus pentru că a făcut cerere pentru a emigra în Israel. 1953 Pentru că era un element tânăr. în timpul războiului antisovie. era un element cu trecut duşmănos. 1950 2 540 . 5. 1 2133 1709 8. imoral. Originale. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a luat parte la adunări legionare. 30. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. judecător la Judecătoria Lugoj. Bogdan Petre Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. tic a fost informator al conducerii 1958 administrative a fabricii „Nitrogen” din Târnăveni. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. beţiv. Originale.10. era un element carierist şi afacerist. afemeiat şi scandalagiu. Bogdan Simion Membru al BOB din întreprindere.

1. reconfirmată în 1956. membru de partid exclus pentru că: în timpul Rebeliunii legionare a luat parte la 14. reconfirmată de CCP în 1951. după întoarcerea în ţară a avut 1951 unele manifestări cu caracter şovin.03. de la care a luat mită. Original. Originale. 1954 1 2137 1777 Bogdan Vasile I.11. Director al Gospodăriei Silvice de Stat din regiunea Stalin (Braşov). în funcţia avută a sprijinit 21. a fost şi simpatizantă PNŢ. Originale.07. provenea dintr-o familie de exploatatori.2134 1785 Bogdan Suzana (zisă Eva) Membră de partid exclusă pentru că: fiind internată în lagărul de la Auschwitz. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 25 541 . Bogdan Tiberiu Fost inspector în învăţământ. 1960 şi 1962. în posturile 1952 ocupate a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. jefuirea populaţiei evreieşti.05. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia sionistă „Dror Habonim”. Original. american. a fost numită şefă de baracă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. elemente duşmane. avea rude cu activitate duşmănoasă. după eliberare a avut legături cu un ofiţer 25. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2135 1775 18 2136 1776 Bogdan Valentina Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară şi a contribuit cu obiecte de îmbrăcăminte la „ajutorul legionar”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

4. Originale. membră de partid căreia i s-a retras calitatea în 1956. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. că. 1951 CCV a hotărât schimbarea deciziei în excludere.03. copie. alte abateri. fiind transferată la Timişoara. decorat cu „Steaua României”.05. pentru 24. 1951 1 2139 1787 Bogdaneţ Larisa Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: era originară din 12. alte abateri.06.06. 14 2142 1760 Bogdanovici Teodor Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a fost 19. „Coroana 1950 României” şi alte ordine şi medalii. sub regimul sovietic. Originale. 2 542 . de unde a fugit de două ori de 12. a 1960 refuzat să mai ducă viaţă de partid. trăindu-şi viaţa în desfrâu. soţul ei a fost exclus din Partid pentru activitate duşmănoasă. Original. Bogdaneţ Vasile Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: era originar din Basarabia.2138 2819 Bogdana Milla Membră de partid exclusă pentru că: era a fost unealta burgheziei. 1 2140 1788 1 2141 1786 Bogdanovici Eufrosina C. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. Basarabia. de unde a fugit de două ori de 1951 sub regimul sovietic. Medic în Bacău. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a participat la acţiuni împotriva partizanilor şi comuniştilor. 1957 membru de partid exclus pentru că în 1935 s-a înscris în organizaţia legionară. în 1965 CCP a propus. a fost comandant al unui 16.10. unde fusese în prizonierat. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. pluton care a comis atrocităţi. Generală a Treburilor CC al PMR. a fost paraşutat în spatele frontului. copii. Întrucât a muncit pentru reabilitare.08. a fost 1951 decorat. II) 543 . când. 1 2693 2144 (vol. 25. Originale. Director general adjunct la Direcţia 25. 1957 33 (vol. I-II) Bogdănescu Dumitru N. În 1973 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Originale. iar CCP i l-a acordat din iunie 1944. I) 27/1955 404 (vol. reprimirea sa în Partid cu vechimea avută anterior. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Original. după ce a urmat cursurile unei „şcoli antifasciste” din URSS. reconfirmată în 1959.10. în cartea de evidenţă menţionându-se că în anii 19561965 a fost exclus din Partid. Idem.2143 1778 Bogdănescu Constantin P.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. în perioada războiului a făcut parte din completul de judecată al Curţii 20. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2145 1779 Bogdănescu Titu Membru în Biroul judeţean ARLUS din Galaţi şi Oradea. care a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar” şi a fost agent al poliţiei antonesciene din ghetoul Sargorod. reconfirmată în 1964. 1953 2 544 . 5. care a condamnat la 1954 ani grei de închisoare prizonierii sovietici şi muncitorii de diferite naţionalităţi care sabotau războiul antisovietic. 1953 2 2147 1762 Bogen Otilia Membră de partid exclusă pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a întreţinut legături intime cu un comisar din poliţia antonesciană. 5.12. Original. Marţiale din Galaţi. Originale. a fost agent al poliţiei antonesciene din ghetoul Sargorod (19411944). 2 2146 1761 Bogen Benhard Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar”. în 1945 s-a căsătorit cu Bogen Benhard.01. împreună cu soţul ei şi-a scos formularul de emigrare în Israel. împreună cu soţia sa şi-a scos formularul de emigrare în Israel.

Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară. ca diriginte al Oficiului PTT Boteni a ţinut legătura cu elemente duşmănoase regimului şi a dosit acasă medicamente. subofiţeri şi militari în termen. Ofiţer la UM 0174 Craiova. Originale.2148 1759 Boghean Gheorghe T. unele acţiuni ale legionarilor şi a fost 1958 numit primar.07.02.06. 1961 4 2151 1757 Boghez Ilie Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element afacerist. 1952 4 545 .02. 3 2149 1763 Bogheanu Aurel Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a participat la 19. Originale. Originale. 4 2150 1758 Bogheanu Enita S. Originale. 6. pe care i-a 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie schimbat din funcţie şi să i se retragă mandatul de deputat al Sfatului Popular comunal. membru de partid exclus pentru că: în repetate rânduri a împrumutat bani de la ofiţeri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. restituit numai prin reţinerea din salariu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. promiţândule că-i va scuti de concentrare. a sabotat reforma bănească din ianuarie 1952. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1966 a pretins bani de la cetăţeni.

brutaliza ţăranii. maghiară. a făcut 22. Originale. 20. care 1950 în 1943 a controlat bunurile jefuite de pe teritoriul sovietic. Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de negustori.07. în Partid a dus activitate duşmănoasă. regiunea Bacău. reconfirmată în 1961. 1936 s-a înscris la cuzişti. în 13. a fost decorat. s-a ocupat cu 1951 afacerile. 1960 21 2155 1784 Boghiu Carol Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar la CFR a fost omul de încredere al administraţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2153 288 Boghina Elemer Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. împreună cu provocatorul Miron a spart greva din 1935 de la fabrica Buhuşi. 53 2154 1764 Boghiu Alecu Membru de partid exclus în 1947 pentru că: în calitate de secretar şi casier la primăria comunei Ursa. lb. 4.02. Originale.09.2152 1756 Boghici Ion V. 1 546 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. în perioada guvernării legionare a participat la unele şedinţe ale organizaţiei.03. Adresă a CCP prin care s-au 1956 comunicat informaţiile cerute. parte dintr-o comisie de la Odessa. română. 1973 şi 1976. Original.

04. exclus din Partid pentru că: sa căsătorit cu nevasta unui fost legionar. intra beat 1950 în fabrică şi trăgea cu pistolul. Bogoi Nicolae I. În 1961 s-a constatat că acuza s-a dovedit neîntemeiată. în funcţia avută a făcut afaceri. – 52 2157 1449 Bogodoi Mihai Vasile Ofiţer politic în MFA. Originale. întrucât a avut activitate fascistă. Originale. 1957 a purtat discuţii cu caracter 1959 calomnios faţă de politica URSS în Orientul Mijlociu. reconfirmată în 1956. 1950 1 547 . iar organizaţiei de bază de la locul de muncă i s-a recomandat să ia în discuţie primirea sa în Partid. 10 2158 1483 7 2159 1482 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 27. membru de partid exclus pentru că: în anii 1942-1948 a făcut parte din „secta” adventistă. CCP a propus menţinerea deciziei. alte abateri. în 1946 s-a înscris în PSD. Bogoi Stefan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a fost şef de cancelarie la organizaţia „Crucile cu Săgeţi” din Oradea. după 23 august 1944 a fost internat în lagărul Marghita.2156 1475 Bogobia Ion D. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şef al Serviciului de cadre de la Comitetul Provizoriu judeţean Timişoara. Secretar al organizaţiei de partid de la Societatea „Româno – Americană” Constanţa. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03.02. Original. membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. Originale. 17.

membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că s-au 26. Întrucât a avut şi rezultate pozitive. a făcut parte din organizaţia 24. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. 14.02. 2 2161 3417 Bogolea Gheorghe Şef de secţie la Întreprinderea de industrializare a laptelui Bucureşti. 24. 5 2162 1480 Bogorin Simion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare.06. fascistă „Muncă şi Lumină”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a 1952 manifestat duşmănos faţă de regimul democrat-popular. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original. Original. 1954 Întrucât acuza nu s-a confirmat.2160 1481 Bogokowschi Gustav Judecător la Tribunalul Regional Bucureşti. Originale. 1 2163 1479 Bogorin Vasile Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. în 1969 a fost repus în drepturile de membru.05. Originale. alte abateri. 5 548 .05. Întrucât şi-a retras apelul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei. sectorul 6. începând cu data hotărârii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. înregistrat rămâneri în urmă în realizarea 1982 planului şi alte nereguli.

menţinerea deciziei. a fost folosit de organele burgheze pentru a da unele informaţii. Membru de partid exclus pentru că în 1930 s-a înscris şi a activat în Mişcarea 12. Bögözi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: îmbarcat pe vase care făceau curse în Orient.2164 1478 Bogoş Iosif L.05. membru de partid exclus pentru abuz de băuturi 30. Originale. 3 2165 3422 6 2166 1477 30 2167 1476 1 2168 3399 5 549 . Bogşa Balint Membru de partid exclus pentru că: a fost şef de post de jandarmi în regimurile trecute. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. conştiinciozitate. Originale.06.03. s-a 29. pentru care a fost condamnat penal. ocupat cu contrabanda. faptă 28. 1981 CCP a propus. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Subofiţer de miliţie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Bogoşel Gheorghe I. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.07. pe frontul antisovietic a 1951 ordonat împuşcarea a trei partizani. Original. iar în ţările 1959 capitaliste lua legătura cu diferite elemente fugite din ţară.03. 1982 CCP a propus. Legionară. alcoolice. Bogu Constantin Membru de partid exclus pentru că a condus autoturismul personal sub influenţa băuturilor alcoolice. pe care le-a servit cu 25. reconfirmată în 1960. Originale.

prin care s-a comunicat că în anii 1931-1940 a fost membră a PCdR.11. să fie arestat şi cercetat amănunţit de Siguranţă în calitate de colaboraţionist jefuitor şi criminal de război. română. copii.2169 311 Boguslavscaia Pesea Iacovlevna (Torban Polea) Persoană care a solicitat eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că a fost membră a PCdR. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. 1948 1 2171 1755 Bogyo Elisabeta (Szabo) Membră de partid cercetată în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (Acăţari). 2 2172 1473 1 550 . Secţia de cadre să-i verifice pe cei care l-au propus şi încadrat în Partid.05. alte abateri. lb. Bogza Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost soţie de comisar de Poliţie. Copie. a avut atitudine filogermană şi antisovietică. .10. Bogye Ştefan Membru al unei echipe de Securitate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Întrucât a avut purtare proastă la 1953 ancheta contraspionajului hortyst. fost membru al PC Maghiar căruia i s-a respins cererea de încadrare în PMR pentru că: în trecut a făcut parte din Partidul szalasist. 27. Original. 1956 20 2170 2855 2.06. perioada antonesciană a fost membră în 1950 conducerea Crucii Roşii. Adresă a CCP către CC al PCUS. Originale. alte abateri. rusă. CCP a hotărât să fie menţinută în afara rândurilor Partidului. 2. în 19. a fost bun prieten cu nemţii.

alte abateri. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. acordarea stagiului din ilegalitate. 1954 3 2176 3434 Boia Stelian-Ioan V. Membru de partid care a solicitat 26. Originale. 4. ultima decizie fiind confirmată de CCP. 13 551 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar într-o adunare a organizaţiei de bază a purtat discuţii neprincipiale la adresa unor cadre didactice. 4 2175 1447 Bohotineanu Alexandru Şef al Serviciului de cadre la CSC regiunea Bârlad.10. s-a dovedit necinstit. 4 2174 1448 Bohălteanu Vasile G. copii.2173 1474 Bogza Ioan Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1938 a fost înscris în 17. Originale.03. CCP apreciat că sancţiunea nu era în 12. raport cu gravitatea faptei şi a 1972 recomandat Comitetului judeţean Dolj să reexamineze cazul. Originale.02.04. Originale. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că şi-a format un anturaj cu care se ţinea de beţii. În 1979 şi 1982 a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru motive identice. 1958 CCP a hotărât respingerea solicitării. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a făcut politică legionară. organizaţia cuzistă.

25. cu manifestări naţionaliste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2180 1444 Boian Nicolae Şeful Secţiei comerciale de la Sfatul Popular raional Târgu Jiu. ţiilor „fasciste” armene „Taşnag” şi 1960 „Rafii”.09. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 25. 4 552 . Originale. în 1940-1941 s-a ocupat de 21. după 23 august 1956 1944. 5 2179 1445 Boian Ioan D. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1939 a fost omul de încredere al administraţiei ziarului „Universul”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Secretar al organizaţiei de partid a cartierului Colentina din Bucureşti.2177 1446 Boiagian Artin T. organizaţia legionară. pe care o informa despre starea de spirit a muncitorilor. Originale. reconfirmată în 1955. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. antisovietic a luat parte la jafuri 1954 împotriva populaţiei civile.06. element imoral.08. exclus din partid în 1956 pentru că: în 1940-1944 a fost membru al organiza. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2178 2818 Boian Iacob D. pe frontul 24. afaceri cu mărci germane. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. a dus activitate social-democrată de dreapta şi s-a declarat împotriva prezentării în alegeri alături de BPD. ca secretar PSD al plăşii Rupea.11.

1941 a făcut parte din organizaţia 1958 legionară. 23. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat.01. Original. Original. 1 2183 1441 1 2184 3193 Boiangiu Dumitru Membru de partid exclus pentru că a comis fapte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 553 .2181 1442 Boian Nicolae N. introducând 1953 astfel morala putredă burgheză în institut. 3 2185 1434 Boiangiu Ion Membru al BOB de la Institutul de Construcţii din Bucureşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1956 pentru că în 193926. Originale. reconfirmată în 1960. de compromitere (beţii). strângerea şi masacrarea populaţiei civile 1950 de la Odessa. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Boiangiu Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legio. Şeful Biroului economic de la raionul de Miliţie Mediaş.09. alte abateri. locotenent. alte abateri.21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.04. 13 2182 1443 Boiangiu Alexandru Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 12. nare.12. CCP a propus. a antrenat unii membri de partid la acţiuni 22.02. Originale. era un element necinstit. a fost decorat. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. menţinerea deciziei.

Ida Felix şi Tudor Avădanei. Referinţe semnate de Bercu Feldman. lb.12. Hotărâre reconfirmată în 1961 şi 1980. copii. beţii. pentru care a fost condamnat penal. faptă 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ebion) Scriitor de limbă idiş la CDE (19471950). 17.2186 3014 Boiangiu Ion M. Vapniarka şi Grosulovo.03. fost şef al Siguranţei 1951 Bucureşti. 1956 185 2188 485 Boiarscaia Roza Ianchelevna Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte că în perioada 19321935 a fost deţinută politică antifascistă. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de agent colector a făcut modificări în registrul agricol. scandaluri). fost deţinut în lagărele de la Târgu-Jiu. Boiatji Nadejda St.08. copii. Referinţă semnată de Ida Felix. care a solicitat primirea în Partid.05. Dumitrescu. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. rusă. Notă de răspuns a CCP adresată CC al 1958 PCUS prin care s-a confirmă că în 1935 a fost arestată şi condamnată la 3 luni de închisoare. (Iatenko) Membră de partid exclusă pentru că în trecut a avut relaţii cu Sava 27. CCP a hotărât că organizaţia de bază din cartierul său poate să-l primească în rândul candidaţilor. română. a 1968 avut comportare imorală (legături cu femei. 12 2189 1438 1 554 . 4 2187 439 6. Originale. Boiangiu Smerl Vainstain (A. Originale.

01. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 a participat la Rebeliune. română. Originale. 10 2194 1486 Boiciuc Simion Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. 2.04.09. alte abateri. copii.11. 5 2192 535 Boiciuc Cuzma Dimitrievici Cetăţean sovietic pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. rusă. Original. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. Originale. organizaţia legionară. 9. pentru că în 1944 s-a refugiat din Bucovina în România. copie. Originale.04. 1957 unor elemente maniste.2190 1487 Boican Constantin I. 1962 25 2193 1484 Boiciuc Ioan Responsabil de cadre la Comitetul PMR al plăşii Geoagiu. 1 2191 3051 Boiciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în perioada 1939-1941 a făcut parte din 28. 1951 1 555 . Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în Mişcarea Legionară şi 19. lb. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost în anturajul 19. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

fără să aibă aprobarea Partidului. Originale. iar în 1944 responsabilă cu cadrele.2195 1752 Boico Cristina (Marcuson Luca . În 1938 a plecat la Paris pentru studii. copie. 10 2196 3357 Boico Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a sustras cartofi de la CAP. CCP a hotărât anularea stagiului anterior şi stabilirea lui din 1946. care a fost condamnat penal. 1980 CCP a retrimis cererea spre rezolvare Comitetului judeţean Suceava al PCR. Originale. faptă pentru 23. Întrucât prin plecarea la Paris a 1958 pierdut calitatea de membru al PCR din 1933. iar la întoarcerea în ţară a fost nejust încadrată.02. cu specificarea că din 1940 a fost membră a PCF. socotindu-i-se vechimea din 1940. în 1943 devenind responsabila Serviciului de informaţii al FTP-MOI.Bianca) Membră de partid cercetată pentru că CCP a fost sesizată că are stagiu în Partid din 1940 pe nedrept. 14. 5 556 . Membră a PC Francez (1940-1946). A făcut parte din Rezistenţa Franceză. dată la care a completat adeziunea la PCR.01. În 1966 Biroul Comitetului municipal Bucureşti al PCR i-a acordat stagiul din 1932.

În 1966 Comitetul orăşenesc Bucureşti al PMR a propus ridicarea sancţiunii şi. şi-a pierdut documentele de partid. consimţământ al ţăranilor în crearea 1955 GAC. regiunea Stalin (Braşov). A făcut parte din Brigăzile Internaţionale din Spania. Hotărâre reconfirmată de Secretariatul CC al PMR şi CCP în 1951. când a intrat în Divizia „Tudor 1950 Vladimirescu”. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid cercetat în legătură cu confirmarea calităţii.11. Boieriu Gheorghe Activist al Comitetului raional de Partid Agnita.05. În 1957. alte abateri. a încălcat grav liberul 12. Original. exclus din Partid pentru că: a dus o viaţă imorală. Boiculesi Isidor A. Originale. În 1947 Direcţia Cadre a CC al PCR i-a făcut transferul din PCF în PCR. Membru de partid exclus pentru că: din 1935 a fost membru al organizaţiei 23. i s-a reconfirmat încă o dată stagiul acordat. 13 2198 1751 12 2199 1753 1 557 . În 1960 CCP l-a sancţionat cu „vot de blam” pentru motive neprecizate. iar ulterior a ajuns în URSS. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2197 2740 Boico Mihail (Rosner Maier . în acelaşi an. 27.Bibi) Şef al Serviciului politic al Comandamentului Trupelor de Grăniceri. Membru al PC Spaniol şi PC Francez.12. legionare. în 1946-1947 a făcut speculă. în timp ce era ataşat comercial la Moscova. CCP s-a declarat de acord. CCP i-a confirmat calitatea de membru al PCR din decembrie 1943. Originale. cu stagiul din 1935.

Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element viciat (beţiv) şi a provocat scandaluri.2200 2789 Boieru Iosif G. 1967 3 2204 84 2. 7 2202 3331 Boitor Iosif Membru de partid exclus pentru că în 1975 a făcut cerere de plecare definitivă 27. Original. Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a săvârşit acte de necinste. judeţul Sibiu. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. 1980 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale.06. menţinerea deciziei. care au săvârşit crime şi jafuri în Ardealul de Nord. copie. Boitoş Dumitru Membru de partid exclus în 1961 pentru că în 1944 a făcut parte din Gărzile lui Iuliu Maniu. cercetată cu privire la mai multe abateri sesizate într-o scrisoare 20. 60/1979 anonimă. Originale. 1951 2 558 .06. 1961 4 2201 Boilă Doina Secretară cu probleme de propagandă la Comitetul municipal de Partid Mediaş. 1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.06. Bojai Elisabeta (Iozsefine) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. în Canada.10. 9. a fost condamnat penal pentru furt. 3 2203 2971 4.08.

iar Biroul Comitetului 21.1968 Maniu la Fabrica „Dermata”. 1951 12 2206 1742 Bojan Dumitru N. Secretar-şef al Tribunalului Popular al Raionului Oraviţa. din 1946 a participat ca delegat al PNŢ. a trecut la calomnierea primului secretar al respectivului organ de partid. raional PMR Oraviţa a refuzat să 1961 intervină pentru eliberarea ei. cercetată în legătură cu căderile de la Oradea din 1934. Originale. alte abateri. 8 2207 2992 Bojan Ioan S. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată în 1969. Avocat pledant la Biroul de asistenţă juridică din Cluj. 1950 burgheze.08. 12 2208 1740 Bojan Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei 29. Originale.05. În 1957 a solicitat acordarea stagiului din 1938. CCP a propus menţinerea calităţii de membră de partid din 1945 şi sancţionarea cu „vot de blam”. membru de partid exclus pentru că.01. 6. cerere respinsă în 1958 şi 1965. fiind nemulţumit de faptul că soţia sa a fost arestată pentru lipsă în gestiune. 1 559 . Întrucât la anchetă a avut purtare proastă. membru de partid exclus pentru că: a ascuns că la alegerile 24.2205 1733 Bojan Agneta (Roth) Activistă la CC al Crucii Roşii. CCP a hotărât clasarea cazului.12.

Original. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. un vechi prieten al său. 13.11. 3 2210 2820 Bojan Iuliu P. CCP a hotărât menţinerea calităţii de 1951 membru de partid din 1945. a trăit o viaţă destrăbălată. Membru al BOB de la MAE. 18 2211 1739 Bojan Ladislau I. Originale. alte abateri.07. în calitate de responsabil la Biroul de Turism din Timişoara. a fost condamnat 30.2209 1741 Bojan Ion Membru de partid cercetat întrucât în 1945 a fost membru al PSD din Ungaria. reconfirmată în 1960.12. iar mai târziu 23. a intrat în Tineretul 1952 Progresist la recomandarea lui Balaş Eugen. Membru de partid exclus pentru că. 4 560 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1944 a devenit redactor al ziarului brătienist „Vestea” din Sibiu. la data respectivă exclus din Partid ca „element duşmănos”. administrator. Originale. penal pentru neglijenţă în serviciu (lipsă 1960 în gestiune). CCP a hotărât menţinerea deciziei.

10. exclusă din Partid pentru abateri imorale. i-a interzis ca timp de doi ani să ocupe posturi de răspundere în Partid. şef al Direcţiei de cadre din Direcţia generală a rezervelor de muncă de pe lângă Consiliul de Miniştri.2212 1738 Bojan Pavel Fost preşedinte al Comisiei de Verificare a judeţului Bihor. trăit în concubinaj cu mai mulţi bărbaţi 1953 pentru că intenţiona să se căsătorească. CCP a propus menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1932. 8 2213 1737 Boje Amelia Responsabilă la Resortul Organizatoric în BOB de la fabrica „1 Mai” din Bucureşti. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. În 1979 a solicitat o pensie de merit. Originale. exclus din Partid pentru că a fost sub influenţa unui unchi reacţionar.08. membru de partid cercetat în urma reconstituirii căderilor de la Someşeni. CCV a hotărât: anularea deciziei şi i-a confirmat calitatea de membru.10. însă de fiecare dată a fost părăsită. Original. 2 2214 1736 Bojenaru Dumitru Director al Şcolii ţărăneşti (1948). Întrucât din cercetări a reieşit că a 13. duşmanului de clasă. iar în acelaşi an i s-a majorat la 3600 lei (de la 3080 plus 214 pensie suplimentară). Original. întrucât şi-a 1952 recunoscut slăbiciunile avute. 1949 1 561 . 5. iar la alegerile din 1946 a votat cu „ochiul” (PNŢ). Deşi a avut purtare slabă în faţa 12.

Originale. legionară. membru de partid exclus pentru că: în trecut a dus o viaţă destrăbălată. Originale. 3 2216 1735 Bojin Alexandru Profesor. menţinerea deciziei. în funcţia avută s-a purtat 1965 brutal cu salariaţii. Întrucât majoritatea acuzelor s-au dovedit întemeiate. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.10. Original.06. alte măsuri. alte abateri. Întrucât acuzele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. a făcut parte din organizaţia 19.02. CCP a propus. Director al Trustului de alimentaţie publică din Craiova. CCP a hotărât menţinerea deciziei. familie şi societate avea o comportare 1980 reprobabilă. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la 14. 11 562 . iar în 31.2215 3348 Bojescu Ioan Membru de partid exclus pentru că în repetate rânduri a săvârşit abateri de la disciplina de partid şi profesională. Rebeliune. 2 2217 1744 Bojin Ilie I.

că ar fi fost legionar. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. alte abateri. stăpânit de viciul beţiei. regiunea Oradea. a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. în calitate de magaziner la Staţia CFR Segarcea. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Organizator de partid la mai multe GAS din raionul Băileşti. În 1959 a fost din nou exclus din 1954 Partid întrucât. 32 2219 1745 Bojină Alexandru V.2218 1734 Bojin Ion N. care a compro1954 mis organele de stat făcând chefuri cu diferiţi chiaburi. În 1964 a fost din nou primit în Partid. În 1962 CCP a recomandat recercetarea cazului. Locţiitor politic la raionul de Miliţie Secuieni. maghiar „Imredi”. Original. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. iar în 1963 hotărât menţinerea deciziei. Originale. Întrucât acuza principală. reconfirmată în 1964. CCP a hotărât anularea deciziei.11. în perioada guvernării legionare a făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că era un element 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. s-a dovedit neîntemeiată. Originale.06. Böjte Andráş (Andrei) Membru de partid exclus pentru că în 1943 s-a înscris în Partidul fascist 30. 24. 1 2220 1748 4 563 . iar CCP a solicitat Comitetului regional PCR Oltenia să-i analizeze cererea de stagiu.

în judeţul Dolj. Copie.2221 1747 Böjte Coloman Membru de partid exclus pentru că: în 1941 s-a înrolat voluntar în armata hortystă. după 23 august 1944 nu s-a „repatriat”. 1 564 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6.06. 8. şi a cele evreieşti. în 1944 s-a refugiat în ţară. ca cetăţeană sovietică. CCV a hotărât anularea încadrării în Partid. 8. în postul de paznic de câmp a furat din avutul obştesc. în 1944 s-a refugiat în judeţul Dolj. deşi s-a născut şi a trăit în Basarabia. 1950 1 2223 1750 Boju Nicolae Membru de partid exclus pentru că. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a colaborat cu trupele 1949 germane de ocupaţie şi făcea chefuri cu ofiţerii. 1950 1 2224 2951 Bokor Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că: în timpul dictaturii hortyste a colaborat cu autorităţile împotriva populaţiei sărace 24. 1954 1 2222 1746 Boju Evdochia Membră de partid verificată pentru că: după ce în 1940-1941 a trăit în Basarabia.11. a dus activitate de subminare a organizaţiei de bază. Original. Original.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.06.

01. Original. element imoral şi nesincer. 4. Întrucât motivele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. cercetat pentru că s-a împrietenit cu elemente mic-burgheze şi a avut poziţie neprincipială faţă de manifestările naţionalist-şovine maghiare din raion. Original. întrucât nu i s-a preschimbat carnetul pentru că nu i s-a 10. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. 1951 1 2228 1732 9. 1957 CCP a hotărât confirmarea calităţii sale de membru din 1947 şi a dispus să i se elibereze noul document de partid. În 1974 sancţiunea i-a fost ridicată. reîncadrarea sa în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 1951 2 565 . iar Secretariatul CC al PMR a aprobat. CCP a propus. 2 2226 1730 3 2227 1393 Bokor Iuliu Membru de partid exclus pentru că: a fost condamnat penal pentru şantaj. să fie sancţionat cu „admonestare scrisă” şi trimis să muncească în alt raion.08. Originale. Regiunea Autonomă Maghiară. 28. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a avut manifestări şovine.06. CCP a hotărât anularea deciziei.2225 1731 Bokor Iosif Membru de partid care a solicitat clarificarea situaţiei sale. Bokor Moise Prim-secretar al Comitetului raional de Partid Odorhei. Original.09. Bokor Iuliu Ajutor de procuror la Procuratura Raionului Reghin. membru de partid exclus pentru că: în 1946-1948 a avut atelier de tâmplărie cu angajaţi. găsit dosarul de partid.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960.2229 1388 Bola Cezar Membru de partid exclus pentru că.05. 22 2232 3383 Bolat Sabechi Membră de partid exclusă pentru că din 1974 nu a mai participat la adunările generale ale organizaţiei de bază şi nu şia achitat cotizaţia. Original. manifestări legionare.04. menţinerea deciziei.09. CCV a hotărât: anularea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Legionară. să rămână în producţie (la GAS) timp de un an. a avut manifestări şi acţiuni împotriva PCR şi a 14. Originale. în calitate de responsabil de sector al Tineretului social-democrat. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5.12. 1981 5 566 . pentru a putea fi controlat şi ajutat. alte abateri. Originale. unificării mişcării de tineret. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la 25. CCP a propus. 1950 Pentru că era un element tânăr. 2 2231 1379 Bolat Ion M. 1 2230 1385 Bolan Ilie Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 25. Originale.

a avut atitudini huliganice. membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în organizaţia fascistă „Harand”. Bolba Teodor P. în timp ce era pe teren împreună cu Ilie Băluţ şi Gheorghe Mocanu. 1952 19 2236 2703 6. 8. CCP a propus. Originale. Originale. Secretar al Comitetului raional de Partid Agnita. a fost ajutor de comisar la Poliţia Lugoj şi simpatizant legionar. 26.) Întrucât a renunţat la apel.05. (La data deciziei era instructor al Comitetului raional de Partid Sighişoara. reconfirmată în 1959. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1978. Originale. 16 2235 1386 4. CCP a hotărât clasarea cazului. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a hotărât. pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie cercetat de Securitate cu privire la trecutul său. 1956 3 2234 3149 Bolba Aurel Subofiţer telegrafist. 1950 4 567 . Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. muncitoare. antisemite şi făcea scandaluri prin cârciumi.2233 1389 Bolănduţ Cornel I. membru de partid exclus în 1970 pentru abateri de la disciplina militară. pe nume Elena Cimpu. a făcut politică ţărănistă. Bolboceanu Marcu Preşedinte al ARLUS din judeţul Neamţ. sancţionat în 1955 cu „vot de blam”. cel din urmă a violat o fată de 15 ani. menţinerea deciziei.11.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 1979 şi 1983. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. alte abateri.

exclus din Partid pentru că: în muncile avute a adat dovadă de nepăsare. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de celulă. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a luat parte la şedinţe 20.05. Originale. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionare. condamnat penal.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. element carierist. insulta tovarăşii 31.2237 1377 Bolcaş Augustin Director al Secretariatului din Ministerul Învăţământului Superior. s-a dovedit a fi necinstit şi 1954 depravat. 5 2240 1387 Bold Traian Membru de partid exclus pentru că: avea legături ci chiaburii. 1981 CCP a propus. menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956. Originale. 6 2238 1414 Bold Dumitru Membru al BOB de la Inspectoratul general CFR Bucureşti. alte abateri.09. 1 568 . 1953 2 2239 3385 Bold Spiru Membru de partid exclus pentru că a comis acte de necinste pentru care a fost 29.05. Original. Original.

2241

1413

Boldea Gheorghe Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1938 s-a înscris în FRN şi a purtat uniformă; a făcut propagandă antisovietică; a calomniat activişti de 14.12. partid. 1965 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

3

2242

2923

Boldea Ioan C. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: era stăpânit de viciul beţiei şi 18.05. provoca scandaluri; în 1949 s-a căsătorit 1967 cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2243

1412

Boldea Niculae Membru de partid exclus pentru că, în calitate de lucrător la o cantină, şi-a însuşit 1 kg de carne. 15.10. CCP a hotărât CCP a hotărât anularea 1953 deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Original.

2

2244

1411

Boldea Simion Instructor al Comitetului raional de Partid Sibiu, sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a folosit Miliţia <1951> pentru a-i determina pe ţărani să intre în GAC-uri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

569

2245

1410

Boldea Toma Gr. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1936-1940 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1966. 12.11. În 1976 CCP a propus, iar 1960 Secretariatul CC al PCR a hotărât, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avute anterior (minus perioada cât a fost exclus). Originale.

15

2246

1409

Boldeanu Valeriu Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. 24.03. Întrucât apelantul şi-a retras apelul, 1958 CCP a hotărât clasarea cazului. În 1959 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

13

2247

2950

Boldescu Ana (Săracu) Persoană cercetată pentru stabilirea situaţiei de partid. Întrucât în perioada interbelică a făcut spionaj pentru sovietici, la căderea din 15.05. 1936 a avut purtare proastă, iar după 23 1947 august 1944 s-a încadrat în muncă cu devotament, CCP a hotărât încadrarea ei în Partid ca membru nou, cu stagiu de la data deciziei. Copie.

1

570

2248

770

Boldescu Daniil Alekseevici (Dănilă) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a se confirma că în 1936 a fost condamnat pentru activitate informativă în favoarea URSS şi să se dea relaţii despre comportarea sa în perioada 1936-1940, când a fost închis la Doftana. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat situaţia, iar comportamentul său a fost apreciat ca bun. Referinţe semnate de: Valeriu Bucicov, Petre Goncearuc şi Vasile Posteucă. Originale, copii.

9.04. 1962

19

2249

1429

Boldiş Vasile Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului hortyst a fost instructor de levente; a luat parte la războiul antisovietic; după 23 august 1944 s-a alăturat elementelor naţionalist-şovine şi social-democrate de dreapta, cu care a făcut campanie anticomunistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4.10. 1952

2

2250

3094

Boldoaşă Ilie I. Membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că a refuzat să participe la 19.09. adunările generale ale organizaţiei de 1973 bază şi să plătească cotizaţia de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

571

2251

3284

Boldoi Alexandru Membru de partid exclus în 1957 pentru că: din imprudenţă a incendiat Cooperativa de consum din comuna 27.07. Vâlcele, judeţul Olt, producând o pagubă 1979 de peste 180000 lei. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

4

2252

1428

Boldor Ioan Membru de partid exclus în 1957 pentru că din 1936 a activat în organizaţia 21.04. legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

7

2253

1427

Boldor Octavian Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1937 s-a înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

9.01. 1959

4

2254

2623

Boldur Eugen M. Membru de partid exclus pentru că: a fost secretar particular al lui Constantin Flondor, fost ministru, ulterior arestat; a luat parte la războiul antisovietic, la 22.09. postul de ascultare al Cartierului General 1950 al MStM; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1957 şi 1966. Originale, copie.

6

572

2255

1426

Boldur Ştefan V. Secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că: a 27.02. muncit formal; a creat greutăţi GAC. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

2256

2983

Boldurean Victor C. Membru de partid exclus pentru că împreună cu alţii a sustras 720 kg de 15.01. porumb din avutul obştesc, motiv pentru 1968 care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2257

602

Bolea Ion I. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: de pe frontul antisovietic a adus în ţară diferite lucruri; a fost 18.01. decorat; în 1954 a fost condamnat penal 1957 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2258

1425

Bolea Ion I. Secretar al organizaţiei de bază Bogdăniţa, regiunea Iaşi, exclus din Partid în 1952 pentru că: în trecut a luat 26.02. parte la acţiuni cuziste şi legionare; s-a 1954 dedat la acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

3

573

2259

1424

Bolea Teodor Membru de partid exclus în 1952 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

8.10. 1965

4

2260

1423

Boleanţu Lazăr I. Vicepreşedinte al Sfatului Popular Timişoara, membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; în 1945-1946 a făcut parte din Tineretul PNŢ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6.01. 1961

4

2261

1422

Bolescu Lazăr A. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în timp ce era student la Academia Militară din URSS, a întreţinut 23.05. relaţii intime cu diferite femei, neglijând 1956 învăţătura; a sustras bani de la un coleg. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2262

536

Boleslaw Brzezicki Cetăţean polonez pentru care Asociaţia Luptătorilor pentru Libertate a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. Adresă a CCP către CC al Partidului Muncitoresc Polonez prin care s-a comunicat că un anume Brzezinschi Heinric Boleslaw a fost condamnat în 1941 pentru activitate informativă în favoarea Uniunii Sovietice şi trecere frauduloasă a frontierei. Originale.

6.08. 1959

11

574

2263

1420

Bolfan Nicolae Candidat de partid exclus în 1957 pentru că: în trecut a fost condamnat penal pentru viol, furt şi jaf; a făcut 14.01. spionaj împotriva URSS. 1963 CCP a clasat cazul, hotărâre reconfirmată în 1969 şi 1970. Originale. Bolfosu Nicolae Membru de partid exclus pentru că era un element duşmănos, străin de lupta clasei muncitoare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

36

2264

595

5.04. 1950

1

2265

83

Bolgar Ştefan (Istvan) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 27.07. relaţii. 1951 Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. Originale, copie. Bolintiş Marin I. Membru de partid exclus pentru că: a fost patron de bodegă; s-a ocupat cu specula, motiv pentru care a fost condamnat penal; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale. Boloaje Ilie Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut politică legionară. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică, CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Hunedoara. Originale.

5

2266

1421

6.03. 1952

2

2267

1419

8.12. 1960

2

575

2268

2704

Boloanţă Gheorghe P. Membru de partid exclus pentru că: şi-a declarat averea „la două poziţii” (a sa şi a soacrei sale), pentru a se sustrage de la plata îndatoririlor faţă de stat; în trecut 29.10. a fost legionar. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru transformarea socialistă a agriculturii. Originale.

5

2269

3043

Boloca Miron Membru de partid exclus pentru că la primire nu a arătat că a fost condamnat 26.12. penal la 2 ani de închisoare. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2270

1418

Bolocan Aurel D. Membru de partid exclus în 1955 pentru că în 1946, după ce s-a înscris în 18.08. Partid, şi-a rupt adeziunea. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1980. Originale.

16

2271

1417

Bolocan Constantin S. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1934-1937 a fost membru al 29.04. PNL; în 1937 s-a înscris la cuzişti şi a 1959 fost numit primar de comună. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

576

2272

1380

Bolocan Dumitru P.S. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de locţiitor (ofiţer) politic în Armată, a fost alături de elementele duşmănoase; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1961 şi 1962. Originale.

8.08. 1950

14

2273

1381

Bolocan Ioana T. Sergent-major la Miliţia oraşului Stalin (Braşov), membră de partid exclusă în 1953 pentru că din 1942 a 21.09. făcut parte din vechea Poliţie, unde a avut 1956 un post de încredere. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

2274

2978

Bolocan Nicolae Membru al Comitetului judeţean UTM Sibiu, membru de partid exclus pentru că: în 1944-1945 a fost plecat în Anglia; a sustras bani din fondul 10.04. organizaţiei. 1948 CCP a hotărât: menţinerea deciziei; să fie supravegheat; să fie ajutat să intre în producţie. Copie.

1

2275

Bolog Vasile Şef de sector la Secţia de propagandă a Comitetului judeţean de Partid Timiş, cercetat cu privire la mai multe ilegalităţi. 37/1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

2.11. 1979

17

577

2276

3388

Bolog Viorel Secretar al BOB Staţia 1, tura 3, de la Combinatul Siderurgic Hunedoara, exclus din Partid pentru că a fost 29.05. condamnat penal pentru tăinuire la furt 1981 din avutul obştesc. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

6

2277

2986

Bologa Doroftei Membru de partid exclus pentru că a sustras din fabrica unde lucra bumbac şi mătase. 19.02. Întrucât dusese o muncă pozitivă pe 1951 linie de partid şi sindicat, CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. Copie.

1

2278

3395

Bologa Ilie P. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Deşi a constatat că nu făcuse parte din Mişcarea Legionară, participând doar la 29.06. unele manifestaţii ale organizaţiei, 1981 întrucât excluderea s-a făcut cu 24 de ani înainte, timp în care nu s-a interesat de situaţia lui de partid, CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

4

2279

1382

Bologa Remus Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi; în regimul burghezo-moşieresc a fost agent fiscal de percepţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9.07. 1953

1

578

2280

1375

Bologa Vasile Şef al Serviciului de evidenţa populaţiei de la Direcţia Miliţiei Regionale Cluj, membru de partid exclus în 1962 pentru că: a întreţinut relaţii cu elemente necinstite şi duşmănoase, care 11.07. au făcut cereri de plecare definitivă în ţări 1963 capitaliste, de la care a primit diverse cadouri; a întreţinut relaţii imorale cu mai multe femei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

16

2281

1384

Bologo Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1040-1941 a făcut parte din organizaţia 15.11. legionară; alte abateri. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2282

1383

Bolohan Constantin I. (Costache) Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a activat în 19.12. organizaţia legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2283

1390

Bolohan Dragoş Maior la Comisariatul Militar „Tudor Vladimirescu”, membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legionare; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 24.12, reconfirmată în 1960, 1970 şi 1975. 1959 În 1965 a fost prins de Securitate în timp ce împrăştia manifeste cu zvastica şi, în acelaşi an, a fost internat într-un azil psihiatric. Originale.

98

579

2284

3403

Bolohan Maria Membră de partid exclusă pentru că a săvârşit acte de necinste, pentru care a 31.08. fost condamnată penal. 1981 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

5

2285

1378

Bolohan Nina Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie burgheză; 11.07. împreună cu soţul ei şi-a însuşit lucruri de 1950 la populaţia evreiască; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2286

1415

Bolohan Petru Membru al Comitetului judeţean PMR Turda, exclus din Partid pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui ofiţer ţarist 18.05. refugiat din URSS; era o persoană 1950 duşmănoasă, care s-a înconjurat de elemente antisovietice; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2287

2/1959

Bolojan Victor Prim-secretar al Comitetului regional PMR Oradea, cercetat pentru că, pe frontul antisovietic, a împuşcat un cetăţean sovietic în localitatea Vistopovici. Întrucât era vorba de o confuzie, CCP a clasat cazul. Totodată, a cerut să fie sesizate organele de stat din RP Ungară pentru a-l pedepsi pe Bolojan Ştefan, adevăratul responsabil de crimele săvârşite pe teritoriul sovietic. Originale.

5.01. 1959

17

580

2288

1416

Bölöni Andrei Membru de partid exclus în 1957 întrucât a săvârşit furturi din avutul 14.12. obştesc, faptă pentru care a fost condam1965 nat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2289

1433

Bölöni Emeric S. Şofer la Securitatea din SfântuGheorghe, membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1941-1944 a fost în anturajul unor elemente fasciste din Partidul „Crucea cu Săgeţi”, cu care a luat parte la întruniri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5.10. 1961

5

2290

1432

Bölönyi Stefan S. Şef al cadrelor administrative de la fabrica „Republica”, oraşul Stalin (Braşov), membru de partid exclus pentru că: în 1930-1944 a fost omul de încredere 21.03. al comandantului pompierilor din Braşov; 1958 s-a purtat urât cu muncitorii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu data hotărârii. Originale, copie.

6

2291

1431

Bólós Ion Lucrător de Securitate, membru de partid exclus pentru că a încercat să-şi 18.05. însuşească lucruri din instituţie. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

581

2292

1430

Boloţ Victor I. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară; pe frontul antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

8.04. 1957

43

2293

1376

Bolovan Gheorghe Membru de partid căruia în 1956 i s-a retras calitatea pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar; a fost condamnat 17.07. penal pentru furt. 1958 CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. Hotărâre reconfirmată în 1959. Originale.

14

2294

3115

Bolovan Ion Membru lăsat în afara rândurilor Partidului, întrucât din 1950 nu a mai luat parte la viaţa de partid şi nu şi-a plătit 18.06. cotizaţia. A solicitat reprimirea în Partid 1974 cu stagiul din ilegalitate. CCP a clasat cazul. Originale.

7

2295

2702

Bölönyi Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1933 a fost gardian public în serviciul Poliţiei Bucureşti, calitate în care escorta deţinuţii politici; în 1933 a fost folosit ca agent informator la „Cartea Românească”. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1957. Originale.

5.08. 1949

6

582

2296

1392

Bombescu Ion Vicepreşedinte al Sfatului Popular al comunei Traian Vuia, membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a 17.11. făcut parte din organizaţia legionară; alte 1958 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2297

1391

Bomboş Ion I. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost în bune relaţii cu elementele reacţionare şi a făcut propagandă manistă; a avut manifestări şovine faţă de cetăţenii maghiari. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2.07. 1954

1

2298

1591

Bon Petru Responsabil cu aprovizionarea la Comitetul de Partid Dolj, membru exclus 11.08. din Partid pentru că s-a dovedit a fi 1950 necinstit şi afacerist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2299

1596

Bona Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul de stat al regimului burghezo-moşieresc (notar); a 12.04. făcut politică manistă. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale.

36

583

2300

2633

Bona Mihai Secretar general la Ministerul Justiţiei şi consilier al ministrului (1948-1951), membru de partid exclus pentru că s-a înconjurat de elemente necinstite şi afaceriste, care au comis abuzuri şi delapidări, însuşindu-şi bunuri confiscate drept corpuri delicte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

-.12. 1955

19

2301

3224

Bona Nicolae Alexandru Vasile M. Membru de partid exclus în 1977 întrucât a săvârşit fapte de necinste, 16.05. pentru care a fost condamnat penal. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

3

2302

1592

Bona Petru Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a făcut parte din 18.11. organizaţia legionară; alte abateri. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2303

1598

Boncea Gheorghe N. Inspector la Ministerul Agriculturii, Serviciul învăţământ profesional, şi secretar al unei organizaţii de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că: era 23.04. de origine chiabură; era un element 1954 „decăzut din punct de vedere moral” (homosexual). CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955 şi 1960. Originale.

13

584

2304

1599

Boncea Maria Secretară la Raionul UFDR Cluj, exclusă din Partid pentru că în 1952 s-a situat pe o poziţie de nemulţumire faţă de reforma bănească. 23.06. Ţinând cont de originea ei şi de faptul 1952 că a muncit cu rezultate bune, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

2

2305

1597

Boncia Alexa T. (Alexandru) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Nimigea, raionul Năsăud, exclus din Partid în 1955 pentru că: a avut atitudine duşmănoasă faţă de politica 26.11. Partidului în problema transformării 1956 socialiste a agriculturii; în funcţiile avute a muncit formal; a fost condamnat pentru delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

2306

1400

Boncu Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 17.11. Legionară; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2307

3370

Boncuţ Emil Ioan Membru de partid exclus întrucât a săvârşit mai multe infracţiuni, pentru care 23.01. a fost condamnat penal. 1981 Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

6

585

2308

3436

Boncuţiu Constantin Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că organiza la serviciu sărbătorirea zilelor de 11.11. naştere ale unor cadre de conducere. 1982 Întrucât ulterior sancţiunea i-a fost ridicată şi şi-a retras apelul, CCP a clasat cazul. Originale.

8

2309

1595

Boncz Andrei A. (Karinka) Membru de partid exclus pentru că: fiind sub influenţa elementelor naţionaliste maghiare, a luat parte la acţiuni huliganice contra cetăţenilor români; era beţiv şi bătăuş. 27.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1952 reconfirmată în 1960. În 1964 a fost reprimit în Partid cu stagiul din 1945, iar Comitetului judeţean PMR Cluj i s-a recomandat să-l ia în evidenţa ilegaliştilor. Originale.

20

2310

2794

Boncz Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost membru al Partidului nyilasist; a avut atitudine duşmănoasă 18.08. faţă de regimul comunist; a făcut 1952 propagandă titoistă şi imperialistă; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

586

activist cu muncă de răspundere în UTM.08. organ cultural-politic din Cluj. Ulterior a refuzat să se despartă de respectivul. organizaţia de bază putând să o primească în rândul candidaţilor de partid. membră de partid exclusă pentru că a avut relaţii cu Bonczos Ştefan. „organele în drept” să continue cercetările. muncitoreşti. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. Copie. care s-a dovedit a fi un trădător al mişcării 13.2311 2632 Bonczos Ilona (Heyizi . şi cu care în 1949 s-a 1957 căsătorit oficial. 1951 2 2313 2631 6. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. 6. CCP i-a menţinut calitatea de membru cu stagiul din 1945. 10 2312 2854 Bonczos Mihai Membru de partid în ilegalitate cercetat în legătură cu căderea colectivă din 1934 de la Oradea.Nagy Ileana) Activistă a organizaţiei judeţene a UPM Oradea. Întrucât a condamnat atitudinea soţului ei. În 1975 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.01. Originale.01. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a propus. cu doi copii. 1951 19 587 . duşman al clasei muncitoare. Hotărâre reconfirmată în 1956 şi 1968. În 1968 a fost reprimit în Partid. Bonczos Ştefan (Istvan) Activist al UPM din Oradea. căsătorit. respingerea cererii. Originale. membru de partid exclus pentru că în 1934 a devenit agent informator al Siguranţei. să fie scos din postul de la ziarul „Utunk”.

Originale. motiv pentru care a fost 1968 condamnat penal. 4 2315 2995 Bondar Iuliana Membră de partid exclusă. 20. în calitate de acar. iar o soră şi un frate erau chiaburi. CCP a hotărât respingerea cererii. Originale. a ponegrit regimul politic din URSS. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în acelaşi an organizaţia de bază a fost de acord. Originale. lor. 27.12. Originale. care a tamponat un număr de vagoane şi a 13. 10 588 . a dirijat greşit un tren. pe 1961 frontul antisovietic a fost decorat.04. 1951 alte abateri. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizani26. provocat daune. 11 2317 1593 Bondoc Dumitru C. Membru de partid exclus pentru că.09. care a solicitat luarea în evidenţa ilegaliştilor.2314 2987 Bonda Dionisie V.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1957 şi 1969. În 1968 a solicitat reprimirea în 1960 Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: părinţii săi au fost comercianţi. 10 2316 1594 Bondoc Constantin Inspector şcolar.

2318 2754 Bondoc Dumitru I. „Publicom”. CCP a retrimis apelul. Originale. 25. 3 2319 1601 Bondoc Gheorghe I. care a solicitat să fie primit în Partid. 1979 Comitetului municipal Bucureşti al PCR. Candidat de partid exclus în 1959 pentru că în 1945-1946 a participat la 31.11. 6 2320 3118 Bondoc Mircea Ofiţer la Serviciul de inspecţii şi control al MAI (1964-1973). În 1980 a fost primit în Partid. era beţiv şi 1956 afemeiat. întreţinut relaţii cu chiaburii. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. căpitan. Redactor principal la redacţia publicaţiilor de comerţ. spre rezolvare.10. alte abateri. Originale. membru de partid exclus pentru că: a încălcat disciplina de partid şi militară. a 13. raionul Băneasa. Originale. reconfirmată în 1975. CCP a hotărât menţinerea deciziei. manifestaţii monarhiste şi liberale. discutând în restaurant cu alţi ofiţeri 1974 probleme de muncă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 589 . 27.10. în timpul unui chef şi-a pierdut pistolul.06. Originale. 33 2321 1600 Bondoc Nicolae Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în calitate de şef de post al comunei Dumbrăveni.

Original. 1 590 . în funcţia 1954 avută şi-a însuşit mai multe obiecte de la GAS şi a întreţinut relaţii cu chiaburii. Bondrea Aurel Gh. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. membru de partid exclus pentru că: în 1944 a fost ordonanţa unui colonel din armata hortystă.2322 1130 Bondor Géza Cetăţean maghiar pentru care Partidul Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat referinţe cu privire la activitatea sa în 24. copii. 1975 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a trimis o referinţă conţinând informaţiile cerute.23-07. 1974 14 2325 1401 Bondrea Ioan Preşedintele Sindicatului salariaţilor agricoli din raionul Satu Mare. 1979 Întrucât nu îndeplinea criteriile stabilite. CCP a constatat că acuzele erau neîntemeiate şi a clasat cazul. în UTC. pe care i-a favorizat.06. Director general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. PCdR în timpul ilegalităţii. bandă la graniţa maghiară.04. 4 2323 3269 3 2324 3/1974 Bondrea Florica Membră de partid care a sesizat că secretarul Comitetului de Partid şi primarul comunei în care domicilia au scos-o în mod abuziv din imobilul în care a locuit timp de 20 de ani şi refuzau să-i elibereze o autorizaţie de construire a unei case pe terenul primit de la CAP. iar apelantul şi-a retras apelul.03. Originale. Originale. Originale. pe baza activităţii depuse 27. 5. în 1945-1946 a făcut contra. CCP a hotărât clasarea cazului.

01. Preşedinte al GAC „Vasile Roaită” din comuna Pişcani. ca şef al Controlului străinilor a protejat persoane dubioase. Originale. a fost membru PNŢ. apoi FRN. Bonea Gheorghe R. putând adresa cerere de primire în rândul candidaţilor. fost agent electoral.02. 4. pe care îi promova şi a întreţinut relaţii intime cu unele subalterne. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. la Siguranţă s-a înconjurat de vechi poliţişti. Originale. Originale. regiunea Baia Mare. dizolvarea organizaţiei. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor.07. Originale. 1957 33 2328 1404 Bone Ilie Membru de partid exclus pentru că era un politician vechi. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. iar ca agent de percepţie a 10. legionară. 1959 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. asuprit populaţia săracă.2326 1402 Bondrea Ion P. reconfirmată în 1956. Director al Siguranţei Capitalei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 20. membru de partid exclus odată cu 30. membru de partid exclus în 1949 pentru că: în timpul liceului a fost abonat la un ziar cuzist şi a participat la o manifestaţie huliganică în Bucureşti. în 1941 s-a înscris în organizaţia legionară. 22 2329 1407 2 591 . 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 2327 1403 Bondrescu Aurel I.

a avut lipsă în 24.05. 9.07.04. regiunea Craiova (membru în organizaţia „Oastea Domnului”).1963 derea s-a făcut fără o cercetare temeinică. discreditarea conducerii GAC. a fost condamnat penal pentru fals în acte publice. Întrucât CCP a constatat că exclu. 2 2333 1399 Boneu Vladimir Membru de partid exclus pentru că: a primit educaţie burgheză.2330 1394 Bonea Ioan D. 1956 3 2332 1602 Bonea Tudor Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în perioada guvernării legionare a îmbrăcat uniforma organizaţiei. 30. Original. Originale. Originale. copie. a trimis cazul spre recercetare Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti. Originale. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.05. raionul Gura Jiului. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 2331 1603 Bonea Oprea T. gestiune. 2 592 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: a fost cântăreţ de biserică şi a desfăşurat propagandă religioasă în comuna Sadova. Membru de partid exclus în 1960 pentru că a fost condamnat penal pentru 28.

10. 1 2335 3398 Boniş Ioji Lector de filosofie şi logică la Institutul Politehnic Bucureşti. Copie. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de chiabur. 4 2337 1396 Bontaş Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a cântat cântece legionare în şcoala la care învăţa. 1948 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 11 593 .07. împotriva partizanilor. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 20. exclus din 28. Originale.04. în timpul războiului 27.05. Partid şi scos din învăţământ pentru că a 1981 cerut bani studenţilor pentru a-i promova la examene. legionară. antisovietic a avut atitudine duşmănoasă 1950 faţă de URSS. reconfirmată în 1960. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 2336 1397 Bonta Victor C. ca şef contabil la 1954 URCC Târnăveni a muncit în dauna cooperativei.2334 2949 Boni Aristotel Membru de partid cercetat pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 10. alte abateri. alte abateri.

28. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Şef al postului de Miliţie din portul Moldova Veche. alte abateri.07. Originale. Original. membru de partid exclus pentru că timp îndelungat a făcut politică manistă. cârciumar a vândut ţuică în mod 1950 clandestin. alte abateri. 2 2341 1398 Bonţ Valeriu Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. Originale. 1 2339 1405 Bontea Nicolae N. 5. 6 594 . în calitate de 28. 1951 1 2342 3143 Boos Hagic Fost prefect al judeţului Putna (19441945). candidat de partid căruia în 1958 i s-a retras calitatea pentru că a 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1980. întreţinut relaţii cu elemente străine de 1959 Partid şi a avut manifestări huliganice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2340 1406 Bontea Nicolae St.07.03. Original. Originale. Poliţie. alte abateri.07. menţinerea deciziei. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în trecut a fost gardian la 24. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a aprobat.05.2338 1395 Bontea Adrian Membru de partid exclus pentru că: a servit regimul hortyst. CCP a propus.

a luat parte la războiul antisovietic. Locţiitor politic la Comisariatul militar Huşi. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2345 1556 Bora Gheorghe T. în funcţia avută a provocat discuţii cu caracter duşmănos la adresa conducăto-rilor Partidului şi a URSS.2343 1587 Bora Alexandru Instructor de partid la Comandamentul Marinei Militare. membru de partid exclus pentru beţii. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.05. 1 595 . a 10. 1952 2 2344 1586 Bora Emil Membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară. CCP a hotărât anularea deciziei. 3. era un 1951 element beţiv. membru de partid exclus în 1950 25. Elev la Şcoala de ofiţeri de Securitate Sibiu. căpitan. CCP a hotărât menţinerea deciziei. luat parte la războiul antisovietic. pentru că în 1938 a fost înscris în 1954 organizaţia legionară. 1953 2 2346 1557 Bora Ilarie I. afemeiat şi scandalagiu. CCV a hotărât menţinerea deciziei. scandaluri şi acte de violenţă.01. Original. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. Original. Original.01.05. Întrucât avea perspective de îndreptare. 3.

Membru de partid exclus în 1952 pentru că. Originale. în trecut s-a ocupat cu diverse afaceri .12. în 1951 s-a căsătorit cu fiica unui fost plutonier major de jandarmi. „reformiştii trădători ai clasei munci. întrucât de la excludere a avut o comportare bună. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. reconfirmată în 1960. în trecut. 5. şi. ca social-democrat de dreapta. 16 2348 1585 Bora Nicolae P. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. a făcut parte din Sindicatul Galben de la CFR. 1964 şi 1966. Originale. perioada guvernării legionare toţi ucenici 1958 de la Şcoala Profesională CFR Constanţa au fost obligaţi să se înscrie în FDC. Originale.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şef al Sectorului Cadre de la Comandamentul Trupelor de Grăniceri.2347 1584 Bora Iulian I. 1957 37 596 . 12 2349 1583 Bora Ştefan St. sindicat condus de 22.1954 toare”. În 1962 CCP a constatat că în 26. a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. reconfirmată în 1959. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1955.

1974 15 2351 2997 Boraciu Calache C. 4 2352 1582 Boran Nicolae N. reclamat într-o scrisoare anonimă că săvârşea abuzuri şi fapte de necinste. 1952 2 597 . şi l-a înlocuit din funcţia de preşedinte al CAP. copie. atunci când a văzut că reacţiunea a fost 1950 înfrântă politiceşte. Original. 1 2353 1581 2. exclus din Partid pentru că s-a lăsat antrenat de elementele foste legionare la fapte imorale (beţii.01. motiv pentru care l-a sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. Întrucât era un element muncitor. s-a înscris în Partid. 4. CCP a constatat că acuzele erau 10/1973 întemeiate. Originale. Boran Ştefan Secretar al unei organizaţii de partid de fabrică.09.). CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1966 a divorţat în trei rânduri de soţiile 1968 pe care le-a avut.06. Originale. căpitan. Original. Membru de partid exclus pentru că: era un element cu trecut politicianist care. Ofiţer MAI. l-a exclus din Comitetul comunal de Partid şi din Comitetul de Partid pe CAP.2350 Bora Teodor Preşedinte al CAP din comuna Rus.06. judeţul Sălaj. 13. membru de partid exclus pentru că în perioada 195522. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. femei etc.

1944 a fost membru în Partidul „Crucea 1959 cu Săgeţi”. CCP a propus. 1 2356 3159 Borangic Ştefan C. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. interesele clasei muncitoare. (Borânescu) Membru de partid exclus pentru că era element exploatator. retragere din GAC. Hotărâre reconfirmată în 1979. judeţul Ilfov. 1980 şi 1985. 25. străin de 28. membru de partid exclus pentru că din cauza unor nemulţumiri personale a făcut cerere de 15. 15 2357 1560 Borbath Ştefan Sergent-major de Miliţie. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. 1 2355 2630 Borangic Ioan V. Originale.12.03. Original.03. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 1955 Ţinând cont de faptul că era un element tânăr. Original. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Fost instructor de plasă la UTM Fierbinţi. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a hotărât.2354 1561 Boranescu Nicolae I. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 194221. respingerea cererii. 1 598 .

5 599 . copie. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1942-1944 a fost membru în Partidul „Crucea cu Săgeţi”. 1971 (Informaţii cu privire la: Szabó Géza István. Szás Ferenc şi Hornyák István. Originale. Notă a CCP prin care s-au transmis 25. 1. Zsizsik Andras. maghiară.04. perioada 1942-1944. copii.03. de partid. Originale.) Originale. informaţiile cerute. CCP a hotărât menţinerea deciziei. română. 1961 CCP a hotărât transformarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. Originale.09. Zsizsik Andrásné (Iren). alte abateri. 18 2361 1589 Borbilău Petre Candidat de partid exclus în 1957 pentru că s-a dovedit a fi indisciplinat în muncă şi a refuzat să ia parte la şedinţele 13. lb. 1961 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că a avut o comportare corectă. 1959 5 2360 708 Borbély Sándor Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se trimite o informare cu privire la comportarea lui la Casa Asigurărilor Sociale din Zalău în 23.12. 15 2359 1559 Borbely Mihai M.2358 1063 Bórbély Berta Persoană pentru care CC al Partidul Socialist Muncitoresc Ungar a solicitat date privind apartenenţa la PCR.

Originale. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a făcut parte din Consiliul bisericesc din comuna Tetiş. Originale. 3 2364 3378 5 2365 1555 Borcan Marin D. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. 4 2366 1554 Borcan Nicolae St. datorită educaţiei mistice. membru de partid exclus în 1951 pentru că a fost 14. elementelor duşmănoase regimului.11. Legionară. membru de partid exclus pentru că a comis abateri repetate de la disciplina de partid şi 26. CCV a hotărât menţinerea deciziei. condamnat penal pentru contrabandă cu 1956 aur. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 29.04. raionul Huedin. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Fost comisar de poliţie. alte abateri. părăsirea familiei).2362 1590 Borbily Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al regimului hortyst. normele de conduită morală (relaţii 1981 extraconjugale. Originale.07. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. 1953 1 2363 1588 Borca Gheorghe P.03. Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 s-a alăturat 25. 6. 4 600 .12. Borcan Dumitru Fost ofiţer de Miliţie. alte 1951 abateri.

Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în 1946-1948 a dus activitate duşmănoasă împotriva membrilor PCR. 10 2368 3042 Borcea Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. în calitate de responsabil al 30. ca subofiţer în armata burgheză a avut 1957 comportare brutală faţă de ostaşi. Originale. CCP a hotărât că nu îndeplinea condiţiile stabilite. 29. în 1940. a fost informatorul regimentului. CCP a hotărât: excluderea lui din partid. Direcţia Organizatorică a CC să ia măsuri pentru a fi deferit „autorităţilor în drept”. reconfirmată în 1980. 13. 11 601 . şi-a însuşit o parte din mărfurile confiscate de la negustori. Originale. unde din pricina tratamentului prost au murit 600 de persoane. iar el însuşi a omorât 2-3 prizonieri.11.07. menţinerea deciziei.2367 1546 Borcan Titus D. Originale.05. iar 1970 Secretariatul CC al PCR a aprobat. în timpul războiului antisovietic a fost însărcinat cu aprovizionarea lagărului de prizonieri sovietici de la Corbeni. copie. 12 2369 2838 Borcea Constantin Membru de partid cercetat pentru că: în trecut a fost legionar. reconfirmată în 1960. Decizie reconfirmată în 1966. În 1976 CCP a propus. ca locotenent de jandarmi. Argeş. copie. Secţiei Administrative a Comitetului 1948 judeţean PMR Argeş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. să fie îndepărtat din postul pe care îl ocupa la vremea respectivă în Ministerul Silviculturii.

30. 1968 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956. alte abateri.10. ca şef al Apărării pasive.08.2370 1553 Borcea Gheorghe Persoană pentru care Colegiul de Partid al regiunii Ploieşti a propus 10. confirmarea calităţii de membru de 1954 partid. 1 602 .08.06.03. a fost 1951 informatorul patronilor. CCP a hotărât acceptarea solicitării. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 3 2373 3003 Borcoman Aurel Gh. reconfirmată în 1985. legionară. în 1946 a venit 20. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 14. 1 2372 1551 Borcea Leon S. 12. Original. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în ţară. CCP a hotărât schimbarea deciziei în 1955 „anularea calităţii” de membru de partid. Originale. (Bernfeld) Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: deşi era cetăţean sovietic (din Basarabia). alte abateri. 1 2371 1552 Borcea Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Serviciul MONT. 8 2374 1550 Borcoman Gheorghe Membru de partid exclus în pentru că era un vechi politician PNŢ.

1966. iar cazul a fost clasat. Originale. Partid. 3. Procuror la Raionul Huedin.2375 2853 Borcoman Ioan Gh. Borcoman Octavian I.01. Membru al BOB. susţinut unii afacerişti. 1975 4 2379 1549 Borcuti Ioan Persoană pentru care Colegiul de Partid Baia Mare a propus primirea în 12. Director la Spitalul TBC Sibiu. reconfirmată în 1960 (de două ori). alte abateri. Original. parte din „Frăţiile de Cruce” legionare şi 1951 a luat parte la Rebeliune. În 1973 a fost luat în evidenţă. întreţinut legături de prietenie cu diferite 1957 elemente duşmănoase. Borconi Gheorghe I. membru de partid exclus în 1957 pentru că: a ascuns că era fiu de chiabur.09. Copie. reconfirmată în 1958. a 30.06. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Arad al PCR. alte abateri. 1 603 . Originale. 1963.09. 1 2376 1571 37 2377 2798 41 2378 3137 Borcsök Pavel Persoană care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. 1961. 1969 şi 1970. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 CCP a hotărât acceptarea solicitării. alte abateri. exclus din partid pentru că: în perioada 1939-1941 a făcut 16. 1959.02. Originale. 1960 şi 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1975 apelantul a renunţat la cerere. a 24.

după 22. 1950 CCV a hotărât schimbarea deciziei în excludere din Partid.10.31.2380 1547 Borda Carol (Valea) Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la şedinţe legionare. lant. Original. 23 august 1944 s-a alăturat elementelor 1956 maniste şi reacţionare din uzina în care lucra. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 2382 1548 Borda Simion Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. 1 604 . 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. la specializare. a luat parte la războiul antisovietic. Original. 1 2383 1574 Bordaş Emeric Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că regimul hortyst l-a 27. Original.09. era afacerist şi specu. Original. trimis în Germania. 1. 1950 1 2381 1573 Borda Dănilă Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a fost omul de încredere al administraţiei burgheze.06.08.

Întrucât prima acuză s-a dovedit neîntemeiată şi nu a fost un element fascist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de la diferite magazine a luat 1961 alimente şi băutură pe care nu le-a achitat. afaceriste. ca învăţător a făcut politică antisovietică. Original. 5.10. 10 2386 3111 Bordea Aurelia Membru de partid exclus pentru că 10. 4 2387 1578 Bordea Dumitru R. după 15. 1956 2 605 . 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. a luat parte la Rebeliune.01. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară. reconfirmată în 1960. părinţii săi erau chiaburi. 23 august 1944 s-a alăturat social1952 democraţilor de dreapta. Candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: în postul de ofiţer de Miliţie pe probleme judiciare a legat relaţii cu elemente speculante şi 23. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi ţărănistă. Originale.04.2384 1572 Bordaş Petru Al. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul de la data deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2385 1577 Bordea Alexandru D.

membru de partid care a solicitat să fie sprijinit în probleme 28. 1978 CCP a propus. Original. împotriva partizanilor şi a populaţiei 1950 civile. a furat păsări şi a valorificat produse de la GAS. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fără 22.06. 9 2389 1579 Bordea Niculae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut activitate legionară. regiunea Prahova. Secretar al organizaţiei de bază şi subdirector la GAS Drajna. a expropriat şi arestat 1950 un popă. Originale. 4 606 . iar cazul a fost clasat. penal în două rânduri. exclus din Partid pentru că.2388 3256 Bordea Florian Membru de partid exclus pentru că la primire a ascuns că a fost condamnat 20. Original.09. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 19. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. locative. să anunţe Partidul.12. 1977 CCP i-a explicat că cererea sa nu face obiectul activităţii instituţiei. 1 2391 23 Bordeanu Horia Inginer la Trustul de construcţiimontaj minier.12. 1 2390 2761 Bordea Petre M.

a făcut diverse chefuri. a sustras dosarul prin care era dat în judecată pentru nereguli financiare săvârşite înainte de 23 august 1944 la cooperativa StânceştiBotoşani. Bordeianu Emilia Membră de partid care a solicitat 14. CCP a retrimis cererea spre rezolvare Comitetului judeţean Suceava al PCR. pe care l-a distrus. a recomandat în Partid şi în aparatul de stat elemente duşmănoase. Original. copie. CCP a propus. 2 2395 1538 7 607 .2392 3426 Bordeanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: la locul său de muncă a provocat certuri şi scandaluri. s-a îmbătat în văzul populaţiei şi 14. Membru de partid exclus care a solicitat reprimirea în Partid. 1982 7 2393 3353 5. 7. menţinerea deciziei. trăia în concubinaj cu văduva fostului 1948 ministru Iamandi. s-a declarat în dezacord cu măsurile adoptate de conducerea de partid şi de stat.12. Originale. iar cazul a fost trimis spre rezolvare Comitetului orăşenesc PCR Bucureşti. acordarea stagiului din aprilie 1944.05. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. În 1967 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Bordei Mihai Gh. 1978 3 2394 2948 Bordeianu Constantin Prefect de Iaşi.09. Originale. profitând de calitatea pe care o avea. copie. CCP a hotărât sancţionarea sa cu „vot de blam” şi a propus Ministrului de Interne să fie mutat într-o altă Judeţeană de partid. membru de partid cercetat pentru că: în 1945. alte abateri. 1970 CCP a hotărât respingerea cererii.05. Originale.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. muncă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Director la Agevacoop. frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 1950 împotriva partizanilor. 1956 4 2398 1580 Bordeianu Marcel St. membru de partid exclus în 1951 pentru că: tatăl său a simpatizat cu liberalii şi ţărăniştii.05. el însuşi a fost simpatizant cuzist şi s-a dovedit a fi necinstit. antonesciene a fost subinspector şcolar la 1957 Odessa. 1 2397 1539 Bordeianu Haralambie Gh.01. Sergent reangajat la Comisariatul Militar Sebeş. soţia sa a fost simpatizantă legionară. 4 2399 1540 Bordeianu Traian S. pe 31.01. Originale. 10 608 . copie. de acolo a adus un pian. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. alte abateri. 4. reconfirmată în 1960 şi 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în perioada guvernării 23.2396 1545 Bordeianu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ.06. membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în 18.

membru de partid exclus pentru că în 11. trecut a depus jurământ faţă de regimul 1950 szalasist. în articolele scrise în perioada războiului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1955. Original. apoi în Mişcarea Legionară. 4. Original. prejudicierea avutului obştesc. a calomniat Uniunea Sovietică. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.01. Original. 3 2403 1544 Bordos Gheorghe Responsabil cu brutăriile din Braşov. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.09.04. 1951 1 609 . 1 2404 1541 Bordoş Andrei Membru de partid exclus pentru că în 1937-1940 a activat în organizaţia cuzistă. 1.06. 1978 CCP a propus. 1951 1 2402 3231 Bordi Alexandru Membru de partid exclus în 1973 întrucât a fost condamnat penal pentru 16.2400 1543 Bordeianu Vasile Membru de partid exclus în pentru că era un element duşmănos care. 1950 4 2401 1542 Bordeianu Vasile (Bordianu) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost gardian de poliţie. 5.

faptă pentru 25. care a fost condamnat penal. 1981 CCP a propus. 1955 6 2406 1576 Borduz Lazăr L. (II) Secretar al organizaţiei de bază de la Combinatul Siderurgic Reşiţa.09. Originale. 1953 1 610 . 5 2408 1570 Borghida Emanuel Membru de partid exclus pentru că. Original. în 1950 a depus actele de emigrare în Israel. menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru acte de necinste.10.2405 1575 Bördöş Ioan Preşedinte al cooperativei „1 Mai” Oraviţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din 31.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. Originale.03. reconfirmată în 1959. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fiind sub influenţa curentului sionist. 6 2407 3414 Borea Mircea Membru de partid exclus întrucât a accidentat mortal o persoană. Partid în 1961 pentru că în 1940-1941 a 1962 fost membru al organizaţiei legionare. 7.

1968 28 611 . la 1954 locul de muncă a provocat intrigi. până la 23 august 1944 s-a ocupat cu 1957 afacerile. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 15. 1 2410 3102 Borhidan Gheorghe Activist al Comitetul raional UTC Vişeu. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori.06. membră de partid exclusă în 1953 pentru că: a avut comportare imorală cu diferite elemente. copii. 4 2411 1567 Boriceanu Constantin Gh. Originale. 6.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus întrucât a 27. între care unul arestat pentru spionaj. Referinţe semnate de: Petre Grosu şi Şarolta Gruia. alte abateri.03. 10.09. Originale. 5 2412 1034 Borifcher Hana (Ana) Borifcher Ella Persoane pentru care Borifcher Rulf a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. Originale. fost condamnat penal pentru fapte de 1973 necinste. Original.2409 1565 Borgos Elena Angajată a Securităţii. copie. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2416 1569 Borla Zoltan (Berger / Bergher) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Valea lui Mihai. 1960 10 2415 1568 Boriţa Ioan Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în munca de colector a avut 19. reconfirmată în 1964 şi 1966. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur.12. avea viciul beţiei. alte abateri. 1956 era necinstit. după ce a fost deţinut în lagărul de la Auschwitz. copie.2413 1566 Borisciuc Simion D. 4. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1940 a fost înscris în organizaţia legionară. 24. Întrucât la primire arătase situaţia. Originale. Original.04. 1963 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.11. copie. legături cu chiaburii. 1952 1 612 . 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2414 1536 Borişteac Ioan I. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi a deţinut funcţii de încredere în aparatul de stat burghezo-moşieresc. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. a fost în captivitatea Armatei Americane.

percepţie. din „cunoscuta bandă «Ilie Lazăr»”. rusă. era 1956 stăpânit de viciul beţiei. între care aceea că era fiu de moşier. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din conducerea cooperativei. română. Membru de partid exclus pentru că: în perioada antonesciană a fost agent de 19. 30. 41 613 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1946-1947 a făcut politică titelistă. nu a trăit viaţă de partid. În 1956 s-a revenit încă o dată. Original.05. Original. Original. în 23. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. maghiară.2417 1521 Borlea Traian Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. În 1955 s-a revenit cu o nouă adresă.10. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2418 1535 Borleanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a sprijinit acţiunile maniştilor. a făcut parte 24. Originale. 1 2419 1533 Bornea Ion D. 2 2420 289 Bornemisa György (Georg / Gheorghe) Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. constatându-se că era fiu de moşier.11.07. lb. 1946-1948 a fost cârciumar. 1954 în care informaţia cu privire la originea socială a tatălui era corectată.

legionară. alte abateri. Originale. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. beţiv şi scandalagiu. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Referinţe semnate de: Alexandru Guţan. Originale.2421 1532 Bornoiu Dragomir Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 22. Membru de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a fost membru al organizaţiei legionare şi a ţinut şedinţe la 13.03. reconfirmată în 1972. prin care s-au comunicat că în 1933 a fost condamnat la 15 ani de muncă silnică pentru spionaj în favoarea URSS. 8 2424 102 Borodenko Grigori Vasilevici (Prepeliţă Mihail. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element 1961 viciat. Original. legionară. 5 2423 1530 Boroda Pavel Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 13. Suman Maria Iosefina.12. în mişcarea comunistă din România. Adresă de răspuns a CCP către CC al PCUS. Originale. 5. alte abateri. 1 2422 1531 Bornuz Ilie Gh. copii. care a participat şi el. Moş Prepeliţă) Persoană care a solicitat un „act” din care să rezulte activitatea revoluţionară a sa şi a soţiei sale. 1951 65 614 . a făcut propagandă antisovie1950 tică.06. Ana Pauker şi Alexandru Rogojinschi.06.

în 1945 a fost exclus din Partid pentru atitudini brutale. Originale. Originale.06. membru exclus din Partid. 1 2426 3030 Borontiş Walter I. 7 2428 1525 Boros Aron A. cercetat în urma revizuirii situaţiei căderilor din 1941. 5. Original. 27.02. 1970 4 2427 1528 Boros Adalbert (Bela) Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de agent voluntar în Garda controlului cetăţenesc a săvârşit abuzuri. Fost director al penitenciarului Miercurea Ciuc (1945-1946). CCP a propus menţinerea deciziei. PC Maghiar şi PCR. făcând parte din fracţiunea troţkistului Molnar Gabor. alte abateri. în 1946. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9 615 . care a fost exclus din PC Francez.03. sadice şi imoralitate. 1953 Întrucât a avut purtare proastă la arestare şi la proces (şi alte abateri). a fost în dezacord cu linia politică 1950 a Partidului. şi arestat în 1947.2425 1529 Borodi Alexandru Miliţian la Cluj. membru de partid exclus pentru că era un element beţiv. care provoca scandaluri. din 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. Partid.05. după ce s-a strecurat din nou în 19. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru fals în acte publice. Ardealul de Nord.

1950 1 2431 2672 Boros Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost negustor şi s-a comportat brutal faţă de salariaţi. iar în parte motivele excluderii s-au dovedit neîntemeiate.2429 1524 Boros Estera (Boroş) Membră de partid cercetată în urma revizuirii căderilor de la Someşeni. a prădat şi jefuit populaţia sovietică. Întrucât a fost informatoare a contraspionajului hortyst (la fel ca şi soţul ei). 3. Original. să fie cercetată de „organele în drept”. 2 2432 1564 Boros Ioan Membră de partid cercetată în legătură cu căderile din 1941 din judeţul Bihor. Întrucât în perioada ilegalităţii a fost 1954 simpatizant activ al Partidului. după 23 august 1944 a refuzat să vândă cărţi „progresiste”. 25. 1952 2 2430 1520 Boros Gheorghe (Boroş) Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut speculă. Original. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 12.12.06.06. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original.10. în 1941-1942 a vândut material de propagandă hitleristă. 2 616 . 9. să fie exclusă din organizaţia de masă din care făcea parte. CCP a propus: menţinerea deciziei. CCP a constatat că la căderea sa din 1953 1943 a avut purtare slabă şi a propus să-i fie menţinută calitatea de membru deciziei.

06. CCP a propus menţinerea deciziei.03. 4 2436 1537 Boroş Alexandru Membru de partid exclus pentru că în calitate de controlor financiar a fost 27. CCP a hotărât: 10. să fie scos din postul deţinut. membră de partid cercetată în legătură cu 28. revizuirea cazului Someşeni. era „chiaburoaică”. excluderea lui din Partid şi din 1952 organizaţiile de masă. 1955 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membră. Originale.12. să fie cercetat de „organele în drept”. Original. Hotărâre reconfirmată în 1968. condamnat penal pentru acte de necinste. membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni.2433 1562 Boros Iosif I. (Boroş) Dispecer la Fabrica „Ianoş Herbak”.12. Original. Întrucât a fost informator al Contraspionajului hortyst. 3 2435 1522 Boros Tereza (Sarosi Terezia) Membră de partid exclusă pentru că: 20. 12 2434 1558 Boros Suzana Plutonier la Miliţia raională Oradea. Originale. alte abateri. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. să fie demascat ca informator. 1 617 . la căderea din 1941 a 1953 avut purtare slabă.

CCP a hotărât menţinerea deciziei şi cerut să fie scos din postul deţinut. judeţul Odorhei. era cunoscută ca o femeie uşuratică şi 25. CCP a hotărât clasarea cazului.11. de unde s-a întors în septembrie acelaşi an. mahalagioaică. Ungaria. 8 2440 1523 2. unde a fost internat 27. în calitate de funcţionar. a plecat în Germania. 4 2439 Boroş Francisc (Boraş) Director al Fabricii de ţigle şi ceramică „Mondial” din Lugoj. membru de partid cercetat pentru că într-o sesizare 23. într-un lagăr administrat de armata 1960 americană. Originale. în timp ce era muncitor la fabrica de vagoane din Györ.04. Original. Originale. a continuat să se îndeletnicească cu afacerile. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru de partid. el însuşi fiind o perioadă negustor. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. 22/1972 anonimă se spunea că în postul avut ar fi 1972 obţinut foloase necuvenite. Original.05. Boroş Gavrilă Secretar-casier la Sfatul Popular al comunei Beclean.02. 1952 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru de partid.2437 1527 Boroş Ana Membră de partid exclusă pentru că: în 1937 şi-a deschis cârciumă. 1 2438 1526 Boroş Andrei A. Întrucât acuzele nu s-au verificat. 1951 1 618 . Membru de partid exclus pentru că în februarie 1945.

Originale. Original. Boroş Stefan Responsabil de cadre la Sfatul Popular orăşenesc Oradea. în funcţia avută s-a comportat dictatorial. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1954 3 2444 1623 Boroş Vasile Membru de partid exclus pentru că: era un element şovin. întrucât nu a ajutat-o să lichideze slăbiciunile pe care le avea în muncă. Fără decizie. dar i-a menţinut-o pe cea de trimitere în producţie. 1948 1 2443 1563 3. 30/1955 în legătură cu însuşirea din locuinţa unui 1951 fost moşier a unei cantităţi de mobilă. CCP a hotărât anularea sancţiunii. Boroş Matilda Responsabilă de partid în comuna Bonţida. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” şi trimiterea în producţie pentru că: în 1938 a frecventat Casa Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale. a avut 13. ieşiri ostile regimului.2441 Boroş Karol Fost secretar al Comitetului regional de Partid Galaţi. a atras atenţia Comitetului judeţean PMR Cluj pentru atitudinea sa nejustă.06. în lupta contra reacţiunii şi a chiaburimii s-a lansat în „certuri şi dueluri verbale cu epitete”.09. Copie. student la Şcoala Centrală din Moscova a PCUS. sancţionată cu „vot de blam” pentru că: „a dus munca sectar” şi a întrebuinţat metode de comandă. aur şi pietre scumpe. Totodată. naţionalist. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 1 619 . cercetat 11.10. judeţul Cluj. 9 2442 2852 6. Originale.

02. Membru al CC al UPM. 6 2448 1624 4 620 . (Béla) Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1943-1944 a făcut parte din 18. Membru al PC Cehoslovac care. Originale. iar în 1965 a fost reprimit în partid. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. era un element carierist şi individualist. CCP a propus Secretariatului CC încadrarea lui în Partid cu stagiu de la 15. 1959 şi 1960. 6.01. Originale. cercetat pentru că: la căderea din 1934 şi în închisoare a avut purtare proastă. însă propunerea a fost 1963 respinsă. reconfirmată în 1956. Borsoveczki Adalbert A. Originale. data deciziei. Originale. Partidul „Imredi”. 1952 30 2446 2731 Borsi Iosif I. În 1970 i s-a respins cererea acordare a stagiului din ilegalitate. 1951 14 2447 1611 Borsic Carol C. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. În 1958 i s-a ridicat sancţiunea şi i s-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. a solicitat primirea în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a dovedit a fi necinstit şi duşman al Partidului. pe front a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. s-a cerut Comitetului regional PMR Banat să-l primească în Partid fără stagiu de candidat. 5. În acelaşi an.05.2445 1622 Borozan Iosif Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă naţionalistă şi antisovietică. după ce s-a repatriat.

o cercetare temeinică. 3 621 .11.07. 3. Originale. 4 2450 1620 Borş Constantin Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a fost legionar activ. Original. 14.07. copie. de grevă. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.2449 1621 Borş Alexandru Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1937-1940 a fost spărgător 23. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a făcut propagandă în favoarea reacţiunii. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1956 meiate. CCP a trimis cazul 1961 spre recercetare Comitetului regional PMR Iaşi. Originale. 3 2452 1618 Borş Ioan Gh. 1950 1 2451 1619 Borş Ioan A. Deoarece excluderea a fost făcută fără 14.09. Originale. Membru de partid exclus în 1952 pentru că era chiabur şi exploata braţe de muncă. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1940 a fost legionar.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în 1940 a devenit cetăţean sovietic. 6 2455 3075 Borşan Alexandru I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fiind plecat într-o excursie în străinătate. că în 1940-1941 a fost membru al 1960 organizaţiei legionare. Originale.07. Originale. în timpul 19. iar după 23 august 1944 a refuzat să se „repatrieze”.2453 1617 Borş Ioan S. Membru de partid exclus pentru că în 1968. 1. după ce a ajuns în Austria s-a rupt de grupul de excursionişti români cu care plecase şi a rămas la Viena. reconfirmată în 1975. de unde s-a reîntors în ţară după trei ani. Secretar al Comitetului raional PMR Pecica.07.09. războiului antisovietic s-a înscris voluntar 1958 la Şcoala de subofiţeri de jandarmi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 3 2454 1616 Borş Petru Şt. a luat parte la prinderea paraşutiştilor sovietici. exclus din Partid în 1959 pentru 22. când şi-a dat seama că nu se poate sprijini pe „fugarii” cu care acolo luase legătura. 1972 13 622 .

reconfirmată în 1958. Borşan Ioniţă I.08. În 1978 CCP a constatat. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a dovedit a fi 1953 necinstit. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat constatarea. Întrucât principalele acuze s-au dovedit neîntemeiate. membru de partid exclus în 1952 pentru că: era de origine chiabură. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1983. 21. 2. avea un cumnat fost legionar şi o altă rudă care a făcut parte din vechea Poliţie. că apelantul a fost greşit încadrat în Partid. 1952 5 2457 1614 Borşan Ion Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din cadrele vechii Armate burgheze.2456 1615 Borşan Dumitru Şef de serviciu la Direcţia Generală a Securităţii Statului. 3 2458 2778 31 623 . cu fiica unui negustor.04. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a plecat pe frontul antisovietic. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. unde s-a purtat prost cu ostaşii. în 1955 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. 1970 reconfirmată în 1973 şi 1976. în 1942 a primit din partea Guvernământului Transnistriei misiunea să elibereze autorizaţii şi permise pentru populaţia civilă. era căsătorit 28. fiind sub influenţa propagandei fasciste antonesciene. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost comandant de pluton şi comandant al Sectorului de jandarmi din Slobozia-Tiraspol.09.

Deoarece excluderea a fost făcută fără o cercetare temeinică. alte abateri. 1963 4 2461 1610 Borşoş Iosif Membru de partid căruia în 1950 i s-a anulat calitatea pentru că: a fost şofer al ataşatului comercial american. a căutat să 23.03. reprobabile. 1977 CCP a propus.06. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Maramureş. inducă în eroare Partidul susţinând că a 1953 avut activitate în mişcarea comunistă ilegală. menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. 3 624 . a fost membru al organizaţiei „Baros Sövetseg”.2459 1613 Borşe Gheorghe Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Valea Vinului. a săvârşit repetate acte 26.04. 2 2462 3179 Borta Pavel Membru de partid exclus în 1975 pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. copie. Originale. 3. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.) Originale. (Excluderea a fost anulată şi a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. Original. 1960 6 2460 1612 Borşi Carol Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în trecut a deţinut o prăvălie şi o cârciumă. datorită consumului excesiv de băuturi alcoolice. membru de partid exclus pentru că era beţiv şi provoca scandaluri.

(Fraţii săi au luptat în Spania 29. revoluţionare să fie luat în evidenţă.2463 3299 Bortaş Dumitru Membru de partid. Original. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5.) 1980 CCP a recomandat Comitetului judeţean Suceava al PCR luarea ei în evidenţă. 3 2465 1626 Bortemir Emin E.03.07. 1980 CCP a constatat că nu îndeplinea criteriile cerute şi a hotărât clasarea cazului. a deţinut un atelier şi a exploatat muncă salariată. 1950 1 625 . Originale. alte abateri. republicană. activ. Membru de partid exclus în 1947 pentru că: în 1938-1940 a fost legionar 12. 3 2466 1628 Bortnyk Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1941 s-a înscris în Partidul Ardelenesc.02.02. A solicitat ca pentru activitatea dusă în cadrul mişcării muncitoreşti 29. Original. soţul Nataliei Bortaş (Burcă) şi cumnat al lui Mihail Burcă. Originale. 3 2464 3300 Bortaş Natalia (Burcă) Membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

6 626 .02. 2 2468 3073 Bortuzzo Anton Membru de partid exclus pentru că: în 1933 a demisionat din PSD şi s-a înscris în PNŢ Maniu. Originale. membru de partid sancţionat cu „vot 27. reconfirmată în 1962. în 1940-1941 a fost şeful Secţiei manufactură şi textile a cooperativei „Aurora. în 1941 a fost condamnat penal 1972 pentru deţinere ilegală de armă şi efecte militare. Originale. nari. judeţul Olt. în care a exploatat muncitori.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2469 3335 Borţa Petre Preşedinte al CAP Cârlogani. era un element afacerist. negustori. în 1946 a 1960 luat parte la şedinţe ale PSD-Titel Petrescu. 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. condusă de legio31. 8 2470 2616 Borţan Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la crime împotriva populaţiei sovietice de la Odessa. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2467 1625 Bortstein Izidor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de foşti 16.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul detenţiei (1943) s-a declarat german şi a cerut Comisiei de repatriere să fie repatriat în Germania.08. Originale. a avut 1953 nereguli în gestiune. de blam cu avertisment” pentru că a adus 1981 daune cooperativei. a deţinut un atelier de cizmărie. Original.

membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1930. Mecanic-şef pe nava „Midia”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 4 2473 1629 Borţoi Tănase Director adjunct la Direcţia Generală DCA. Şef al Biroului administrativ de la Şcoala de şefi de post de Miliţie din Alexandria. membru de partid exclus în 1952 pentru că a transportat cu maşina şcolii pe speculantul Nicu Gălăţeanu.12. Originale. 4. Originale. 3.2471 3311 Borţan Sebastian C. cu dreptul de a se adresa organizaţiei de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. 7 2472 1627 Borţescu Alexandru R. Originale.03. 1958 19 627 . pentru care 1980 a fost condamnat penal în Turcia. 1951 4 2474 1630 Borţun Dumitru M. Original. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. reconfirmată în 1985. În 1965 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în trecut a făcut politică legionară. CCP a propus.02. medicamente şi alte articole). membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste (contrabandă cu 31. acceptarea cererii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PMR a hotărât. reconfirmată în 1959 şi 1960.

Originale.05.03. postul avut a urmărit scopuri personale. exclus din Partid în 1953 pentru că: în 22. membru de partid exclus în 1962 întrucât a săvârşit 18. Director al Organizaţiei Comerciale Locale (OCL) Turnu Severin. 1954 avea viciul beţiei. pentru care a fost 1963 condamnat penal. condamnat penal de trei ori pentru 1958 neglijenţă în serviciu. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2477 1440 Borugă Ion P.04. diverse abuzuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2476 1485 Borţuş Nicolae (Neculai) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. Originale. a fost 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 628 .2475 1631 Borţun Nicolae Responsabil organizatoric la Fabrica de încălţăminte „Kirov” din Bucureşti.

În 1961. alte abateri. în calitate de şef al Sectorului carnet şi statistică de la Comitetul orăşenesc PMR Craiova. CCP a hotărât transformarea deciziei în „anularea calităţii” de membru. s-a căsătorit cu fiica unui 1954 moşier. a fost exclus din Partid pentru că şi-a însuşit banii din cotizaţii. 1951 24 2479 1435 5. pentru încercarea de a induce în eroare a Partidul. iar lipsurile sale să fie prelucrate în şedinţa Comitetului regional. alte abateri. la fel ca şi autorii sesizărilor. Original. elementele duşmane indicate. a sprijinit elementele duşmănoase. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a făcut parte din aparatul de oprimare şi represiune al regimului burghezo.29.06. CCP a propus: să fie criticat. regiunea Dolj.2478 2801 Borugă Nicolae Prim-secretar al Comitetului de Partid al Raionului Pleniţa.04. moşieresc. 1957 4 2480 1436 Boruzescu Tudor N. a făcut greutăţi în acţiunea de creare a întovărăşirilor agricole. În 1963 şi 1966 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. verificat pentru că: a numit ca activist al Sectorului de verificare al raionului un fost legionar. a pus în funcţii de conducere la cooperative şi la Trustul Morilor subofiţeri deblocaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a bătut un fiu de ţăran sărac. Originale. Boruz Ştefan Membru de partid exclus în 1952 pentru că: nu a dus viaţă de partid. 1 629 . copie. Original. Judecător la Tribunalul Vaslui.10. să fie cercetaţi mai mulţi responsabili cu cadrele din Regionala de Partid.

3 2483 1488 Borzoş Francisc Membru de partid exclus pentru că în 24.2481 1437 Borza Mihai Responsabil al Grupei sindicale din cadrul Reviziei de vagoane CFR Lugoj. 1950 Întrucât excluderea s-a făcut pe baza referinţelor unor persoane cu care apelantul a avut conflicte. de chiabur. 2 630 .01. Original. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Tutova (19431944). 1 2482 2608 Borzaş Cornel Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. s-a purtat ca un zbir cu ţăranii şi 12. CCV a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2484 1512 Bosănceanu Gheorghe Responsabil cu cadrele în organizaţia de partid şi preşedinte al cooperativei din plasa Răducăneni. Original. 12. cu evreii din detaşamentele de muncă. în 1949 calitate de subprefect al judeţului Tutova (1945) a luat şperţ şi i-a sprijinit pe legionari. a înfăptuit o crimă. trecut a făcut parte din Partidul Nyilas.07. a fost cuzist şi era fiu 14. membru de partid exclus pentru că 1955 ameninţa muncitorii şi îşi bătea soţia. Original.08.09. Originale. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. ca pretor al plăşii Pueşti. regiunea Bârlad.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. în perioada evenimentelor din Ungaria. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât: anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam cu avertisment”. Activist la Comisia locală a sindicatelor Buzău. Bucureştii Noi. din 1956. fiind îmbolnăvirea celorlalţi copii. în 1954 a acţionat 1958 împotriva unei „bande” din Făgăraş. legături cu femei uşuratice. la 1954 inventar i s-au găsit lipsă 10 cutii de compot şi 100 de napolitane. iar în 1955 a condus unitatea în zona Rădăuţi. Originale. legionară.02. membru de partid exclus pentru că: în 1944-1946 a făcut politică ţărănistă. lichidând doi „bandiţi” din grupul lui Motrescu şi a prins unul. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică 16. a purtat discuţii cu caracter nepartinic şi naţionalist. reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Ofiţer. alte măsuri. 5 2486 1494 Boscu Marin P. comandant de regiment în Trupele de Securitate. rezultatul 10. 3 2487 1513 Bosman Persida (Tokai) Membră de partid exclusă pentru că: în calitate de responsabilă a creşei de copii de la Filatura Daci. „bandei” Uţă. (În 1948 a participat la prinderea 18. din lipsă de vigilenţă a primit un copil bolnav de o boală venerică.2485 1493 Boscu Iacob Gh. 1 631 . în funcţia deţinută a avut o 1956 comportare imorală (beţii. Originale. a tras cu pistolul). Original.04.) Întrucât a avut o poziţie autocritică.

CCP a propus. în calitate de controlor economic (1946-1947) a susţinut elementele afaceriste. menţinerea deciziei. Originale.11. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a scris articole cu conţinut antisovietic. Originale. reconfirmată în 1960. cupură ziar.04. Originale. 7 2491 1509 Bossum Ştefan F. reconfirmată în 1956 şi 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la prinderea partizanilor şi a fost decorat. necorespunzătoare faţă de colegii de 1977 muncă. 13 2489 1515 Bosog Nicolae N.04. 1952 25 632 . 1957 3 2490 1517 Bosoltea Gheorghe I. se comporta brutal cu soţia sa şi consuma cantităţi excesive de alcool. Membru de partid exclus pentru că: frecventa localurile publice. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. 4. a fost condamnat 15.2488 3182 Bosoancă Constantin Dan Z. penal pentru fals şi însuşirea unei sume 1959 de bani. 9. avea atitudine 23.09. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la prinderea partizanilor. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. a săvârşit 15. Originale. 1948 Întrucât acuzele s-au verificat.02. 1 2495 3164 Bostan Dumitru Membru de partid exclus în 1974 pentru că: a întreţinut relaţii extraconjugale cu diverse femei.11. 1 2494 2851 Bostan Dumitru Prefect al judeţului CâmpulungMoldova. care privea cu ură 1951 politica muncitorească.09. membru de partid cercetat pentru că în 1940-1941. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. necinste. 11 2493 1518 Bostan Aftenie Membru de partid exclus pentru că a fost pretor al plăşii Tulcea (numit de PSD). burghezo-moşieresc. Hotărâre reconfirmată în 1985. menţinerea deciziei. a comis fapte de 26. Original. şi a patronat acte de teroare. a recomandat scoaterea lui din funcţie. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.09. 1976 CCP a propus. menţinerea deciziei. CCP a propus. unealtă credincioasă a regimului 21. 16. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât.2492 3158 Bostaca Dumitru (Bostacă) Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru luare de mită. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. în calitate de şef de cuib în Mişcarea Legionară. 3 633 . De asemenea.

2496 1519 Bostan Gheorghe Activist la Secţia de propagandă şi agitaţie a Comitetului regional de Partid Bacău. 1961 5 2497 1495 Bostan Gheorghe C.07. 19. Membru de partid exclus pentru că a 11. 3 2499 1497 Bostan Ioan I. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1956 meiate. alte abateri. Director al GAS Serbeşti. Originale. a avut legături cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. condamnat penal pentru că a acoperit 1956 faptele săvârşite de elementele necorespunzătoare cu care s-a înconjurat.08. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. Originale. 2 2498 1507 Bostan Gheorghe I. Originale. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. 9.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 634 . CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. fost condamnat penal pentru huliganism. a fost 16. a luptat pe frontul antisovietic. regiunea Bacău. Originale. exclus din Partid pentru că în 1939-1940 a activat în organizaţia legionară.03.

1940 a luat parte la o şedinţă legionară.02. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 s-a înscris în Partidul cuzist. Membru de partid exclus pentru că a fost comisar în poliţia burghezo.03. Basarabia. Hotărâre reconfirmată în 1967. 6 2503 1500 Bostan Vasile I. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi primirea lui în Partid ca membru nou. 4 2501 1498 Bostan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1936 a luat parte la pelerinajul legionar Moţa şi Marin. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.08. În 1958 a solicitat acordarea stagiului din 1945. 1955 15 635 . în 1969 a fost repus în drepturile de membru de partid. a avut manifestări antisovietice şi a adăpostit în casă elemente duşmănoase. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. sub regimul sovietic. însă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. cazul a fost clasat. alte abateri. în 1941 s-a dus la Cernăuţi. Originale. întrucât şi-a retras apelul. moşierească. în 18. Originale. În 1959 a fost exclus din Partid pentru că în anii 1940-1941.2500 1496 Bostan Ion C. Originale. la Orhei.04. 1950 până în 1944. 1 2502 1499 Bostan Vasile C. când s-a refugiat din nou.14. în 1940 a fugit din 30. 9. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru motive neprecizate.

10 636 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. CCP a propus menţinerea deciziei.12. 1950 1 2506 1489 Boşcenco Ştefan Membru de partid exclus pentru că în timpul stagiului militar (1951-1952) a 17. Original. reconfirmată în 1979. tice. 6. la disciplina de partid şi de stat. că: în trecut a activat în organizaţia 1960 legionară. membru de partid sancţionat în 1961 cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: a săvârşit o serie de abateri de 19. 1 2507 1511 Boşică Gheorghe Director al Laminorului de ţevi din Roman. avut manifestări duşmănoase faţă de 1954 URSS şi regimul de democraţie populară. 4 2505 1502 Bosteag Gheorghe Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că în 1941 s-a refugiat din calea Armatei Roşii. membru de partid exclus pentru 12.09.02. Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1941-1942.2504 1501 Bostănică Ion V. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 alte abateri. a participat la jefuirea colhozurilor.05. alte 1965 abateri. Originale. pe frontul antisovie29. alte abateri.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 2508 3291 Boşneag Dimitrie Toma Director al Întreprinderii „Marmura” din Simeria. Original.

Întrucât excluderea s-a făcut fără o 30. (Decizia a fost menţinută). s-a manifestat ca legionar. influenţat de elementele legionare. alte abateri.03. Originale. Boşteanu Constantin Şef al Secţiei Artă şi cultură al Raionului PMR Baia (1948-1953). CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. pe frontul 12. Original. exclus din Partid pentru că: a luat parte la 16.07. reconfirmată în 1960 (de două ori). Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în anii 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. Boştinaru Ilie I. Originale. 5. unde a participat la 1954 jafuri şi a fost decorat. războiul antisovietic.11.2509 1516 Boşoiu Petrache Membru de partid exclus pentru că. a comis o serie 1954 de acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.03. 1960 5 2510 1510 Boşoteanu Florea Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu mic-burghez şi în anturajul unor legionari activi. a făcut 1959 afaceri speculative. a fost 21. Boştina Constantin Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. cercetare temeinică. începând din 1932. CCP a recomandat 1963 Comitetului regional PMR Banat recercetarea cazului. antisovietic a fost decorat. (Buştenaru) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a obţinut un loc de muncă prin susţinerea politicii lui Argetoianu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 23 2511 1503 1 2512 1505 3 2513 1508 47 637 .

Originale. faptă pentru care a fost judecat pe 1975 baza Legii 18.2514 3087 Boştină Petria Membră de partid exclusă pentru că a trimis de două ori carnetul de partid la CC al PCR. dobândind astfel bunuri în mod 18. în calitate de gestionar. În 1982 a fost reprimită în Partid.01. 1973 41 2515 3125 Boştiog Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a avut atitudine duşmănoasă faţă de PCR. CCP a hotărât respingerea propunerii 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 638 . A solicitat să fie examinat cazul său şi să fie reîncadrată în Partid. 1951 7 2517 1668 Bota Alexandru Persoană pentru care s-a propus primirea în rândul candidaţilor de partid. ilicit. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al PSD. Original. reconfirmată de CCP în 1955. CCP a propus. întrucât nu a trăit viaţă de partid şi.08. a săvârşit acte de necinste. însoţit de declaraţii în care renunţa la calitatea de membră. 3 2516 1669 Bot Silviu Gh. menţinerea deciziei. nu s-a mai interesat de situaţia sa. 4. Originale. reconfirmată în 1980. 1. în timpul secetei a făcut afaceri cu alimente. după verificare.04. şi anularea încadrării ca membru de 1955 partid din anul 1946.02. Originale.

să 29. CCV a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Mureş. exclus din Partid pentru că: a întreţinut 12. alte abateri. 4 2521 1698 Bota Ioan (Costin) Responsabil de cadre al organizaţiei de bază din comuna Band. 1 2519 2858 Bota Gheorghe Secretar al Comitetului de plasă Lăpuş. exclus din Partid pentru că a făcut diverse afaceri. să se verifice averea pe care a acumulat-o în urma metodelor necinstite.2518 1670 Bota Clara (Segal) Membră de partid exclusă pentru că: în trecut soţul ei a fost funcţionar la Legaţia Română din Berlin. a avut 1950 ieşiri şovine. când soţul său a divorţat de ea pe motive 28.07.06. fie deferit justiţiei pentru a răspunde de 1948 faptele comise.08. avea aceeaşi mentalitate burgheză. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. 1 2520 1671 Bota Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 29. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. ea însăşi a fost traducătoare la Misiunea Militară română de pe lângă Legaţie. rasiale. cu care în 1946 a plecat în Palestina (împreună cu acesta a participat la o şedinţă sionistă). CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Copie. Original. legionară.09. în 1945 s-a recăsătorit cu un negustor. 1 639 . legături cu elemente chiabure. Originale. din 1941. a lucrat ca guvernantă la diferiţi 1950 boieri.

Membru de partid exclus pentru că: în munca de organizare a sindicatelor din judeţul Făgăraş.10. când s-a înscris în PSD. alte abateri. 1957 4 2523 1700 Bota Mihai Membru de partid exclus pentru că în 15. deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu 1968 stagiul avut anterior. (Ion) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. A condiţionat însă primirea în Partid de acordarea unei pensii de ilegalist şi. 1 2524 2984 Bota Mihai M. a dezbinat muncitorii din întreprinderi.2522 1699 Bota Ioan I.01. motiv pentru care în 1970 a fost exclus din nou. alte abateri. Originale. a făcut greutăţi Frontului Unic Muncitoresc. 22 640 . 4. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât motivul principal de excludere (că ar fi acţionat împotriva unităţii de acţiune a clasei muncitoare) s-a dovedit neîntemeiat. CCP a hotărât transformarea sancţiunii în „retragerea calităţii” de membru. pentru că nu i s-a dat satisfacţie. a declarat că renunţă la calitatea de membru de partid. Originale. trecut a fost şef de cuib legionar. în 1946 a refuzat să meargă în alegeri cu BPD. CCP a hotărât anularea 15. Original.12. de după 23 august 1944. solicitare acceptată. Ulterior a făcut cerere de acordare a stagiului de partid din 1928.

în timp ce făcea parte din 23. I) 1683 Idem. 4. era un element 1962 afemeiat şi avea viciul beţiei. 1957 Originale.12. 3 (vol. 1957 29 (vol. a primit 1947 mită.44/1957 2525 (vol. sancţiunea de „mustrare”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. CCP i-a menţinut 17.09. Original. a murit de hepatită epidemică. Comitetele de control cetăţenesc. Originale. 1953 2 2528 1685 Bota Vasile Gh. II) 2526 2850 Bota Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a fost primar în comuna Moghilev. în 1945. Cadru al Miliţiei. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a participat la 25. Originale. Titularul dosarului nu a făcut apel. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut scoaterea lui din cadrele învăţământului. exclus din Partid pentru că în timpul studenţiei a făcut propagandă antisovietică şi a participat la şedinţe legionare. după 5 luni. întrucât fiica sa a născut un copil fără să fie căsătorită. sancţionat cu „admonestare” pentru „atitudine nepartinică”. 1 2527 1686 1. Bota Vasile Profesor la Liceul mixt german din oraşul Stalin (Braşov). Copie.10. I-II) Bota Nicolae Secretar al Comitetului regional de Partid Cluj. secretar al organizaţiei de bază. 4 641 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. câteva şedinţe legionare.01. iar copilul a fost dus la Casa Copilului unde. În urma apelului.

reconfirmată de CCP în 1957. menţinerea deciziei. 70 2530 1454 3 2531 2856 6. Hotărâre reconfirmată în 1980. Membru de partid exclus în 1978 pentru că a comis ilegalităţi şi a pretins bani sau alte foloase necuvenite.) CCP a constatat că a fost înscris în scriptele MAI după indicaţiile Partidului şi a propus Direcţiei de Cadre să ia măsuri ca numele său să fie şters de acolo. Copie. Antonescu şi calomnia URSS şi Armata 1951 Sovietică. Ofiţer de Securitate la Regiunea Stalin (Braşov). iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. reconfirmată în 1960. CCP a propus. Botea Mihalache Membru de partid cercetat pentru că în 1945 a fost trecut în toate registrele Ministerului de Interne ca legionar.06. o sumă de bani din Fondul special.2529 1687 Botău Ion St. membru de partid exclus pentru că a compus poezii fasciste. cu fiica unui fabricant. cu care avea un copil. şi-a însuşit. căsătorindu-se 13.05. Activist al CC al UTM. a divorţat de soţia sa. 1948 1 2532 3279 Botea Vasile V.01. Originale. Originale. 22. el era informator acoperit. 8 642 . (În realitate.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. prin 1956 fals. pentru respectivele fapte a fost „reţinut” doi ani pentru reeducare. fiind introdus în lagărul de la Slobozia. în care susţinea pe Ion 24. Originale. membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente duşmănoase regimului. Botârloianu Dumitru D. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. Bacău. patronilor. Boteanu Ioan B. alte abateri. perioada frontului antisovietic 1951 o avea neverificată. care a solicitat 19. membru de partid exclus pentru că a întreţinut relaţii cu chiaburii. în calitate de preşedinte al Sindicatului CFR s-a dovedit necinstit. 1963 CCP i-a acordat stagiu de la 23 august 1944. acordarea stagiului din 1939. 6 2535 1678 4 2536 1677 1 643 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 60 2534 1679 Boteanu Dumitru N. Originale. cărora le făcea favoruri. Originale. 18. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Original.2533 2627 Boteanu Constantin Gh. membru de partid exclus pentru că: a servit interesele 10. 10. CCP a hotărât anularea deciziei. pentru reîncadrare urmând a se adresa organizaţiei de partid de la locul său de muncă. reconfirmată în 1959. Preşedinte al Sindicatului Forestier Dărmăneşti.07.08. Ţinând cont de activitatea lui poziti1954 vă. motiv pentru care sancţiunea i-a fost ridicată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1947 În 1961 s-a constatat că acuza principală era neîntemeiată.06. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 a fost informatorul Legiunii de Jandarmi şi provocator. Boteanu Petre Activist al CC al Frontului Plugarilor. Activist la Comitetul regional de Partid Constanţa.10.

alte abateri. 1952 5 2539 1674 Botez Alecu Persoană care a cerut clarificarea situaţiei de partid. întrucât a rămas neverificat. Originale. membră de partid exclusă pentru că: a trăit în anturajul elementelor duşmănoase. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. era un element afacerist şi vicios. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2540 1673 Botez Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de Cruce legionare”. 10. a renunţat la apel.2537 1676 Boteanu Săndiţa A. a cerut să fie ţinută în evidenţa „organelor în drept” şi să fie scoasă din învăţământ. Originale. 1958 5 2541 1672 Botez Constantin Membru de partid exclus pentru că 24. Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat voluntar pe frontul antisovietic. Originale.12. soţul ei era fiu de moşier şi 17. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. duşman al regimului. (Măgureanu Sanda) Profesoară. iar CCP a hotărât clasarea cazului.12. 2 2538 1675 Botescu Constantin D. 3. reconfirmată în 1958.03. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 5 644 . reconfirmată în 1960. Întrucât între timp i s-a dat 1956 posibilitatea să devină candidat de partid.05. în 1946 a fost condamnat penal pentru bigamie.09. Originale.

avea fraţi legionari notorii. alte abateri. Originale. căruia i s-a anulat calitatea de membru deoarece a cerut să plece în regiunea Iaşi.07.2542 1697 Botez Constantin Activist la Secţia de propagandă şi agitaţie a Comitetului raional de Partid Sânicolaul Mare (1950-1951).06. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că 28. unde a 23. Botez Elena Membră de partid exclusă pentru că: fiind urmărit de Siguranţă. avea neînţelegeri în familie. Viena să-şi ia fiica.04. participat la evacuarea forţată a populaţiei 1950 civile. iar Secretariatul CC al 1951 PMR a aprobat. Original. cercetat pentru că: ar fi promovat în funcţii de răspundere elemente duşmănoase. în 1937 a mers la 12. Membru de partid exclus pentru că: a luptat pe frontul antisovietic. sindicale şi UTM de la Regiunea PMR Putna. reconfirmată în 1970. Botez Gheorghe C. În august acelaşi an. 28. în 1937 soţul ei a plecat la Viena.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1955 Întrucât situaţia sa nu a fost analizată temeinic. a avut legături de prietenie cu legionarii. Originale. 2 2543 1696 7 2544 1695 1 2545 1694 6 645 . CCP a constatat că apelantul a dat dovadă de lipsă de vigilenţă faţă de rudele sale. CCP a propus. iar în 1947 a dus-o 1954 înapoi. Botez Ion I. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Şef al Secţiei Organelor conducătoare de Partid. scoaterea sa din funcţie şi trimiterea în producţie. Original. însă restul acuzelor erau neîntemeiate.

Botez Teodor Membru de partid exclus pentru că: a fost ofiţer superior în vechea armată. Original. Ana Golovanu şi Mudiţ. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9. conducătoare ale partidelor reacţionare. Original. a 14. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2550 1658 1 646 . CCP a hotărât: menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din cercurile 24. 1 2549 1663 Botez Pavel Secretar al organizaţiei AP Bacău. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte 19. alte 1950 abateri. care au propus să fie primit în Partid. alte abateri.08. Copie.07. luat parte la acţiuni împotriva partizanilor 1950 sovietici. Originale. 1948 1 2547 417 Botez Nicolae Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.03.08. 26. să fie cercetaţi Luca Golovanu. 1950 era un pasionat jucător de cărţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2548 1662 Botez Nicolae I. femei).09. ducea o viaţă uşuratică (chefuri. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1970 1930. la acţiuni împotriva partizanilor.2546 2857 Botez Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. Originale.

sancţiune trecută în cartea de evidenţă. motiv pentru care a fost condamnat penal. 1954 3 2554 1729 Botez Tudor Gh. 8 2552 1657 Botez Traian D.2551 1680 Botez Traian D.1959 le. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. Întrucât apelantul a recunoscut acuze. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul. manifestări duşmănoase. Originale. în 1946 s-a 1951 încadrat în PNŢ. avută anterior şi sancţionarea cu „vot de 1955 blam”. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi la acţiuni împotriva partizanilor. 3 2553 1656 Botez Trifan Fost activist la Judeţeana PMR Vaslui. Originale. În 1966 sancţiunea i-a fost ridicată. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. Preşedinte al Comisiei de revizie a Comitetului raional de Partid Murgeni.04.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid în 1952 pentru că şi-a însuşit banii de la CAP Laza. a avut 19. Hotărâre reconfirmată în 1962 şi 1965. 5. 15. CCP a hotărât anularea deciziei. copie. Originale. 4 647 . reîncadrarea lui în Partid cu vechimea 19.06.

ulterior a 16. reconfirmată în 1955.2555 1728 Botez Vasile P. 14.05. fost condamnat penal pentru delapidare. Fost secretar al Filialei ARLUS Ilfov. 4 2557 1682 Botezan Ioan Gr. dată fiind poziţia lui autocritică. s-a recomandat organizaţiei de bază să-i examineze cererea de primire în rândul candidaţilor de partid.07. a 1953 avut manifestări reacţionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 În acelaşi an. luând parte la toate acţiunile huliganice întreprinse de respectivele 13. regiunea Iaşi. Locţiitor politic de companie la Regimentul de Securitate Bucureşti. membru de partid exclus pentru că: folosea metode de comandă. Secretar de partid al plăşii Negreşti.11. 13 2558 1688 Botezan Petre P.07. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. sub influenţa propagandei burgheze. Originale. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut politică cuzistă şi legionară. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară. 1 2556 1727 Botezan Eugeniu V. Membru de partid exclus pentru că în 29. Original. 1954 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. căpitan. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că. organizaţii politice. a făcut afirmaţii antipartinice. Originale. 4 648 .

munca avută şi-a însuşit din bunurile 1949 organizaţiilor. membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu legionar. 9. Originale. CCP a propus. 1951 alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2562 1691 Botezatu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1946 a fost în anturajul unor elemente reacţionare şi făcea propagandă împotriva Partidului. în 16. copie. menţinerea deciziei. 4 2560 1689 Botezatu Constantin Secretar de plasă. Originale. copie.01. 1 2561 1690 Botezatu Damian S. 1958 4 649 . a avut manifestări reacţionare. parte la acţiuni împotriva partizanilor.2559 3354 Botezan Remus Membru de partid exclus pentru că înainte de 23 august 1944 a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo26. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat 25.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.04. moşieresc (ca ajutor de comisar la 1985 Chestura Poliţiei din Sibiu).03. Original. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Activist la Secţia de agitaţie şi propagandă a Comitetului judeţean PMR Buzău. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Original. 14 2566 1660 Botezatu Janică V. 4 650 .12. alte abateri.01.10. a întreţinut legături cu 14. elemente duşmănoase. Originale. exclusă din Partid pentru că: era fiică de chiabur. i-a recomandat să se adreseze organizaţiei 1957 de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. Original. 1954 1 2564 1693 Botezatu Gavrilă Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat la cuzişti. copie. a avut abateri de la morală. a fost condamnat penal pentru acte de necinste. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. (Jănică) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1936 s-a înscris şi a activat în Partidul cuzist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 1 2565 1661 Botezatu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur cârciumar.1960 gat secretul de partid. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi 19. 3.2563 1692 Botezatu Ecaterina Activistă la Raionul de partid Iaşi.10. avea viciul beţiei. Originale. cărora le-a divul. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. fiind şi primar.

1958 1 651 . CCP a hotărât clasarea cazului.05. Botezatu Vasile Persoană exclusă din rândul candidaţilor de partid pentru că: în anii 19481949 s-a ocupat cu specula. a făcut parte dintr-o bandă care se ocupa cu spargerea vagoanelor de marfă. părinţii săi s-au ocupat cu negustoria şi au avut atitudine duşmănoasă faţă de Partid şi regim. avându-şi originea în conflictele de natură personală. Întrucât şi-a recunoscut abaterile.01. Botezatu Toader Membru de partid exclus pentru că a refuzat să mai plătească cotizaţia şi să participe la viaţa de partid. pe motiv că 25. 1954 CCP a constatat că cele imputate erau neîntemeiate. copii. nu i se dădeau o funcţie şi o retribuţie mai 1980 mari. Original. locotenent-major. Originale.06. Originale. Întrucât şi-a recunoscut lipsurile şi şia retras apelul. Vasile Lăzărescu. Originale. prin care i se imputau anumite aserţiuni 10. alte 1959 abateri.04. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „retragerea calităţii” de candidat de partid. motiv pentru care a propus clasarea cazului. 44 2570 2685 4. candidat de partid exclus în 1958 pentru că: nu a făcut eforturi pentru ridicarea nivelului 30.2567 1659 Botezatu Spiridon Comandant de companie la UM 03869 Bacău. 22/1954 „provocatoare”. adresate lui Petru Groza. CCP a clasat cazul. 4 2568 3317 5 2569 Botezatu Vasile Vice-preşedinte al Sfatului Popular al regiunii Timişoara. cercetat în urma sesizării mitropolitului Banatului. său politico-ideologic şi profesional.

a dus 1951 activitate de subminarea a transformării socialiste a agriculturii. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 28. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2572 1665 Botgros Atanase Preşedinte al Comitetului Provizoriu al comunei Văgiuleşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că s-a 29. Copie. unde a făcut parte 14. Membru al Comitetului raional de Partid Turnu Severin.10.12.02. 1 2573 1666 Botgros Ion C. în 19451950 1948 s-a ocupat cu negustoria. reconfirmată de CCP în 1966. Originale. 25 2574 2947 Both Ecaterina Responsabilă cu cadrele la CFR Cluj. copii. din Comisia de triere a evreilor. regiunea Gorj. trecut a fost şef de post de Poliţie. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 652 . reconfirmată în 1960 şi 1961. în 1941-1944 a fost agent la Siguranţa din Cernăuţi. dovedit a fi necinstită.08.2571 1664 Botezatu Vasile N. era beţiv şi afemeiat. exclus din Partid în 1957 pentru că în trecut a făcut parte din 10. bigotă şi străină de 1949 „morala proletară”. organizaţia legionară.

căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Cercetător la Institutul Politehnic Cluj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a apărut cu greşeli politice. 10. s-a 12.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. reconfirmată în 1958 şi 1963.2575 1471 Both Francisc Fost secretar al judeţenei UPM Hunedoara.03. membru de partid exclus în 1958 pentru că: a exploatat braţe de muncă. Originale. Originale. a avut lipsuri în gestiune. alte 1962 abateri. Original. membru de partid exclus în 1958 pentru că era un element beţiv şi afemeiat. Originale. trecut a fost poliţist. 1 2577 1469 Both Viorel Comandant de companie la Batalionul de Securitate Dej. 5 653 .02 1959 4 2578 1468 Botha Liviu V. care şi-a părăsit familia. 6 2576 1470 Both Teodor Membru de partid exclus pentru că în 27. nu a controlat articolul de 1954 fond. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de administrator la diverse firme. ca redactor la ziarul „Drumul 28.11 socialismului”.

cu care a făcut afaceri.11. Originale. s-a dovedit necinstit. pentru care a fost 1952 decorat. Original. la căderile avute a avut purtare proastă în faţa duşmanului de clasă. membru de partid cercetat pentru că: fiind membru al UTC din 1931. cu menţiunea că din 1941 a fost membru al PCF. 2 2580 1455 Botilă Marcu Administrator la Oficiul CFR. 1952 38 654 . iar activitatea lui din Franţa nu putea fi verificată. În 1955 a fost reîncadrat în Partid cu vechimea din 1946. Original. Întrucât a ascuns purtarea proastă la căderi. Plutonier la Miliţia Arad. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din poliţia burghezo-moşierească. CCP a hotărât anularea încadrării în Partid şi a cerut să fie scos din funcţia deţinută. în 1938-1946 a fost în Franţa.06. 4. 27. membru de partid exclus pentru că şi-ar fi însuşit mărfuri. 2 2581 1847 Botnar Octav (Bodnar / Bundorf Osvald) Inspector la Direcţia Vămilor. Întrucât CCP a constatat că acuza era 1951 neîntemeiată. a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. unde a făcut parte din Rezistenţa Franceză – FTP (Franctirori şi Partizani). a îndeplinit 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost membru al PC Francez.2579 1467 Botici Zaharia Gh.03. misiuni speciale.

a distrus carnetul de partid al soţiei sale. 6. sprijinit rudele chiabure. exclus din Partid în 1952 pentru că. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2585 1450 Botoc Ioan Membru de partid exclus în 1951 pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar.08.06.01. 8. exclus din Partid în 1949 pentru că: a avut abateri imorale. Original. 1954 1 2583 1452 Botoacă Constantin Secretar al Comitetului de Partid din plasa Cilău. faptă pentru care a fost condamnat penal. regiunea Bucureşti.2582 1453 Botnaru Constantin Magazioner la GAC „Ilie Pintilie” din Dorneşti. membru de partid exclus în 1952 pentru că a furat o cantitate de grâu. raionul Rădăuţi. reconfirmată în 1960. a ascultat posturi de radio imperialiste. raionul Brăneşti.01. 1956 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. a promovat în munci de răspundere elemente imorale. 1954 1 2584 1451 Botoagă Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Progresul. ca primar de comună şi-a 24. regiunea Suceava. 15 655 . 24. în calitate de pădurar. Original. sancţiune care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. Original. pe care l-a vândut la piaţă. a încălcat dispoziţiile Ocolului Silvic. CCP a hotărât anularea deciziei. regiunea Cluj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

02. a umblat în stare de ebrietate şi a întreţinut legături cu diverse femei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1966. a dus o politică de aţâţare contra URSS. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a constatat că: era un vechi trădător al clasei muncitoare. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost subofiţer de jandarmi şi a făcut politică liberală. Originale. 1957 10 2589 1458 Botos Iosif Membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor din 1941 (Acăţari). 8. a ţinut legătura cu contraspionajul hortyst. Membru de partid exclus în pentru că: în trecut a fost ofiţer activ. 1 2587 1466 Botoncea Alexandru Membru de partid exclus în 1953 pentru că. a făcut speculă. copii. motive pentru care a propus cercetarea lui de către „organele în drept”. 5.05. Originale. fiind trimis la Şcoala de Partid de 6 luni. alte abateri. cu care întreţinea legături. întreţinea legături cu socrii săi chiaburi. Originale. antisovietic a fost decorat. 1954 1 2588 2790 Botoran Ştefan D. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2586 1472 Botoman Ion R. a afirmat că acolo este ca întrun „lagăr imperialist”.05. pe frontul 13. 3. Original.06. avea un frate „fugit” în Franţa. 1953 70 656 . care încă de la arestarea sa în 1925 a devenit informator al Siguranţei române. şi-a neglijat 1951 familia şi copiii. alte abateri.

sociale (a trimis o scrisoare anonimă cu 1976 conţinut „calomnios”). care în ilegalitate s-a alăturat mişcării muncitoreşti. în acţiuni anarhice.28. împotriva populaţiei civile.12. a căsătorit cu fiica unui fost moşier 1955 dislocat.2590 1461 Botos Traian Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 24.05. 2 2592 1456 Botoş Elek Angajat al Poliţiei judiciare din Oradea. s-a lăsat antrenat de către troţkistul Gavril Molnar 21. 1952 Întrucât era un element muncitoresc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”.05. Original. membru de partid exclus pentru că: fiind implicat într-o altercaţie într-o cârciumă. 3 657 . 3 2593 3144 Botoş Ioachim L. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. 1 2591 2733 Botoş Aurel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de inspector pentru Legea speculei a primit mită de la diverşi negustori. Originale. s. Original. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1960 a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru uneltire contra ordinii 28. a rănit mortal un negustor şi mai uşor alţi doi consumatori.

Originale.04. a fost membru al organizaţiei „Centrul Naţional de Muncă”. Membru de partid exclus pentru că a 24. în 1942-1944 a urmat Şcoala de teologie din Oradea.2594 1457 Botoş Ioan L. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Director al Direcţiei regionale de statistică Baia Mare.06. a luat şperţ. Biroului juridic al Poliţiei Populare şi şef 1961 al Legiunii de jandarmi a judeţului Maramureş.03. alte abateri. s-a dovedit necinstit. ca şef al 27. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2595 1459 Botoş Ştefan K. 19 2597 1462 Botoşan Dumitru A. în 18. 4 658 . s-a înconjurat de elemente duşmănoase. membru de partid exclus pentru că: în 1932-1938 a avut manifestări şovine. 5. Membru de partid exclus pentru că. reconfirmată în 1964. făcut parte din Mişcarea Legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. 1960 4 2596 1460 Botoş Titus V.09. calitate de gestionar. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1942 s-a înscris în Partidul fascist „Imredi”.

Original. 1950 1 2600 1667 Bott Iuliana (Kaszteiner) Membră de partid exclusă pentru că sub influenţa lui Bott Ştefan (element duşmănos. organizaţii naţionaliste. alte abateri. CCV a hotărât excluderea ei din Partid. 6. Original. Întrucât faptele i-au fost tendenţios 1964 interpretate.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. 2 659 . a 31.05.2598 1463 Botoşan Maria Membră de partid exclusă pentru că: în 1920 a fost spărgătoare de grevă. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a făcut parte din conducerile diferitelor 21. 1 2599 1464 Botoşneanu Maria Membră de partid exclusă pentru că în 1940 a făcut propagandă antisovietică în Basarabia şi s-a refugiat în România. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. a fost om de 1954 încredere al lui Emil Haţieganu.05. 5 2601 1465 Botu Grigore Director la Direcţia Generală GAS din Ministerul Agriculturii. 25. alte abateri. Original. avut legături cu elemente social-demo1950 crate de dreapta. titelist) ar fi neglijat munca de partid. Originale.

în calitate de activistă a Direcţiei Treburilor CC al PMR.04. 1941 2 2605 3421 Boţan Simion Membru de partid exclus pentru furt şi complicitate la delapidare din avutul 30. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 5 660 . CCP a hotărât primirea ei în partid ca membru nou. Originale. obştesc. 4 2604 1684 Boţa Nicolae Responsabil artistic la Ansamblul Artistic al CGM. menţinerea deciziei. Ulterior. 1982 CCP a propus.01.03. Originale. a solicitat acordarea stagiului de partid din 1934. CCP a propus acordarea stagiului cerut. Originale. Original. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1934. cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de răspundere în Partid. 8.2602 2629 Boţa Elisabeta (Negruti) Secretară a Uniunii sindicatelor de salariaţi casnici. pentru ca în 1956 CCP să-i admită cererea. 3. fost condamnată penal pentru fals în acte.01. verificată întrucât la căderea din 1940 a avut purtare proastă. 1948 4 2603 3105 Boţa Maria Membră de partid exclusă pentru că a 19. 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

9 2608 1490 Bouleanu Stan Membru de partid exclus pentru că: era un element cu trecut fascist şi atitudine duşmănoasă faţă de URSS. alte 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2606 3049 Boţoc Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 19.07. Hotărâre reconfirmată în 1985. 1971 legionară.03. membru de partid exclus în 1975 pentru că: a săvârşit repetate abateri de la ordinea şi disciplina militară. o altă femeie. Originale. 4 2607 3289 Boţoc Viorel Subofiţer de Armată. 1979 CCP a propus. reconfirmată în 1955. a fost negustor şi comandant al garnizoanei legionare Târgu Neamţ. Originale. 1 661 . s-a căsătorit cu o 29. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. abateri. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a convieţuit cu 26.03. în calitate de 1948 funcţionar la Fabrica de ulei CFR din Titu.09. deşi era căsătorit. fată de origine germană. a sustras ulei pe care l-a vândut la preţ de speculă. menţinerea deciziei. 4 2609 2859 Boureanu Eduard Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară.

era beţiv şi imoral.09. CCP a constatat că nu a contribuit cu bani la Ajutorul Roşu. solicitat reîncadrarea în Partid şi 1965 acordarea unei pensii speciale pentru activitate în ilegalitate. I-II) Boureanu Radu E. 24. şi a hotărât clasarea cazului. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Idem. 1 2611 1491 1 22/1957 2612 (vol.07. Scriitor. scriitori legionari şi că ar fi fost în slujba Siguranţei. lb. I) 2691 1 (vol. Copie. maghiară. în care 1957 se spunea că înainte de 23 august 1944 a avut legături cu elemente dubioase. 18. Originale. alte abateri. CCP a hotărât clasarea cazului.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. se ocupa cu diverse afaceri. II) 2613 1754 Boylla Bronislav Activist la plasele PCR Sebeş şi Aiud (1945-1946).05. legionare. (În perioada 1934-1948 a fost soţia lui 1955 Radu Boureanu. Originale. A 16. Original. 1957 32 (vol. s-a primit o notă de la Securitate.09.09. 3 662 . română. Boureanu Natalia Membră de partid exclusă pentru că a avut atitudini nejuste faţă de colectivul în care lucra. aşa cum pretindea. Întrucât acuzaţiile nu s-au putut proba.2610 1492 Boureanu Florin Membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în „Frăţiile de Cruce” 20. membru de partid pentru care 18. exclus din Partid pentru că: a refuzat să ducă la îndeplinire sarcinile de partid şi a aruncat carnetul.

05. de origine sănătoasă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 663 . trecut a fost membru al PNŢ-Maniu. 1 2617 1605 Bozbici Cornel Redactor la revista „Flacăra” din Bucureşti. 16 2615 1607 Bozagiu Constantin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a participat la 22. CCP a hotărât anularea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. Originale. Original. 5. a fost decorat. acţiuni împotriva populaţiei civile şi a 1951 partizanilor.05. a făcut afaceri. 1 2616 1608 Bozan Alexandru P. Original. informator al Siguranţei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1959 reconfirmată în acelaşi an. membru de partid exclus pentru că din lipsă de vigilenţă şi-a pierdut carnetul de partid. Ţinând cont că era un element tânăr.2614 2792 Boza Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 26. 1950 alte abateri. Original. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar şi vameş în porturile Corabia şi Constanţa a fost 23.02. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.

Membru de partid exclus în 1949 pentru că în 1937 s-a înscris în organizaţia legionară. lb. în posturile deţinute s-a dovedit 18. 1960 4 2619 1606 Bozdoc Gheorghe I. necinstit.12. cupură ziar. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era căsătorit cu fiica unui chiabur. reconfirmată în 1959.03. CCP a constatat că nu întrunea 1980 condiţiile cerute. fotografie. Originale. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 25 2621 886 Bozero Lajos Cetăţean bulgar cercetat în urma cererii Ambasadei Bulgare la Bucureşti de a i se confirma activitatea depusă în perioada 1921-1923 în PCdR. 1960 şi 1961. 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. copii.07.2618 1604 Bozbici Ioan Al. 18.11 1963 14 664 . 5. apoi a fost numit şef de cuib de către şeful de garnizoană legionară Ion Mureşan. Originale. română. 25 2620 3350 Bozdog Emil Membru de partid care a solicitat luarea în evidenţă pentru activitate dusă în ilegalitate şi acordarea unei pensii. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. bulgară.

1 665 . reconfirmată în 1958 şi 1969. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Fost responsabil organizatoric şi membru în Biroul Comitetului judeţean PCR Câmpulung Muscel. cerut să fie scos din munca de secretar al 1948 Sindicatului metalo-chimic. Original. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. motiv 12. Originale. a propagat misticis1952 mul. care în trecut a activat în partidele 24. alte abateri. burghezo-moşiereşti. pentru care în 1945 a fost închis în 1950 lagărul de la Caracal. 23 2623 1749 Bozon Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 15. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că a furat de la gazda sa bijuterii de mare valoare şi alte lucruri. 7 2625 2014 Bracaciu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a avut activitate legionară. În 1950 a fost condamnat la 1 an închisoare pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale.06.12. În 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 13. Originale. 1 2624 1609 Boztuna Gevdet Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: era un element dubios. Originale. Legionară.2622 2618 Bozocea Toma T.04.10. fiind şef de cuib.

apoi de secretar al Comitetului Provizoriu din comuna 15. menţinerea deciziei.12. încadreze în muncă la una dintre unităţile 1971 economice din judeţ.05.12. în calitate de casier la Autobaza Bârlad. căruia i-a divulgat secretul de partid. a recomandat Comitetului judeţean Vaslui al PCR să-l ajute să se 30. În 1977 CCP a propus. 6 2627 3066 14 2628 2012 1 2629 2009 3 666 . În 1972 a fost exclus din Partid şi a făcut apel. alte abateri.08. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Brad Nicuşor Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. a comis repetate abateri de la disciplina de partid şi profesională. 27. a întreţinut relaţii de prietenie cu 1957 elemente duşmănoase (chiaburi).2626 3413 Bracău Vasile Membru de partid exclus pentru că timp de 11 luni nu a participat la viaţa de 25. menţinerea deciziei. Miniş. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. Originale. Bradea Maria Membru de partid exclus pentru că sa căsătorit cu fiul unui chiabur. iar dacă refuză să examineze dacă mai poate rămâne membru de partid. partid şi nu şi-a plătit cotizaţia. Original. Totodată. Bradin Gheorghe V. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de notar. Original. Întrucât motivele s-au dovedit a fi 1954 neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1981 CCP a propus.

Bradu Chirică Membru de partid exclus pentru că: în 1940. să fugă din 1950 nou. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întrucât învinuirile care i sau adus erau neîntemeiate. în consecinţă. anulată şi a fost încadrat în Partid cu 1953 vechimea avută anterior. a fost omul de încredere al burgheziei. 27 2631 2008 Bradu Boris I. apropierea trupelor sovietice. Originale. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei.11. era un element cu activitate dubioasă. a fost menţinută decizia din 1953.01. a revenit în 1943. sub regimul Antonescu a fost comandant al lagărului de evrei Galaţi. fiind reîncadrat în Partid cu stagiul din 1945. Original. ţinea legătura cu comandantul militar şi îi furniza informaţii. pentru ca în 1944. după ocuparea Bucovinei de către URSS. În 1959 s-a constatat că decizia de reîncadrare în Partid a fost făcută pe baza unui referat care conţinea concluzii nereale (semnat de instructorul Constantin Micşunescu) şi. 2 2632 2007 1 667 . În 1955. alte abateri. a fugit de sub regimul sovietic. la 14. alte abateri.04.2630 2797 Bradu Amos . bani. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Decizie reconfirmată în 1960 şi 1966. faptă pentru care a fost condamnat 1956 penal. decizia a fost 29. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de şef al unei secţii a GAS Popricani a delapidat mai multe sume de 10. În 1968 s-a revenit încă o dată asupra deciziei.David (Herscovici David) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Poalei Sion”.

reconfirmată de CCP în 1957. transformare socialistă a agriculturii. în 1947 s-a căsătorit cu 20. prin 1951 căsătorie. Membru de partid exclus pentru că: în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a trimis la CC al PCR o scrisoare anonimă prin care calomnia politica Partidului de 19. de la populaţia civilă a 25. 4 2634 2006 Bradu Elias Membru de partid exclus pentru că. a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2636 2617 Bradu Mihai Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a întreţinut legături intime cu o fostă legionară. în timp ce era socotitor la CAP. a 1968 fost condamnat penal pentru delapidare din avutul obştesc. care avea 1957 comportare imorală şi „gâtuia critica venită de jos”. în calitate de redactor şef adjunct la redacţia ziarului „Făclia”.2633 3000 Bradu Constantin V.11.06. Originale.04. URSS şi-a însuşit diverse lucruri. 3 2635 2005 Bradu Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat voluntar la o şcoală militară în Germania. 19. 2 668 . s-a înconjurat de elemente chiabure. CCP a hotărât menţinerea deciziei. o funcţionară de la Banca de Stat care a 1951 simpatizat cu legionarii. Originale. Originale. nu a luat poziţie faţă de lipsurile manifestate de Vasile Topan.07. redactor şef al ziarului. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

a scos fişă pentru plecarea în Israel.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. în 1941 a 19.01. pentru că: în 1940. 1954 1 669 . în 1950. Original. Original.2637 2004 Bradu Sultana Membru de partid exclus pentru că provenea dintr-o familie burgheză. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. plecat pe frontul antisovietic. 4 Centrocoop. în 1944 a făcut afirmaţii duşmănoase la adresa Armatei Sovietice „eliberatoare”. împreună cu fiica sa. 3. 1 2639 2662 Brafman Iancu Secretar al organizaţiei de bază de la Baza de aprovizionare nr. în 1847-1948 a făcut parte din organizaţia sionistă „Ichud”. a refuzat să se întoarcă în Hotin. era un 22.11. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bucureşti. unde a 1954 participat la masacrele împotriva civililor. 1 2638 2003 Bradu Vladimir Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. exclus din Partid pentru că: în trecut a deţinut un depozit de vinuri şi a exploatat forţă de muncă salariată. element uşuratic şi scandalagiu. după ocuparea Basarabiei de către URSS.

în 1949-1953 a fost internat administrativ în „coloniile de muncă”. s-a înscris în FRN şi a fost ales senator. 13 670 . Originale. a luat parte la războiul antisovietic. În 1963 s-a constatat că motivele excluderii şi anulării calităţii erau neîntemeiate. 22. Director al Învăţământului în Ministerul Silviculturii (1948). în 1940 s-a înscris în Partidul Naţiunii. membru de partid exclus pentru că: în 1933-1937 a fost membru al PNŢ. CCP a solicitat Comitetului orăşenesc PCR să-i analizeze cererea. unde a fost decorat cu „Coroana României”. În 1958 CCP a transformat excluderea 1951 în „anularea primirii” în Partid. motiv pentru care a fost reprimit în Partid cu stagiul din 1945.05. În 1965 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. a promovat linia reformistă. În 1968 s-a hotărât repunerea sa în drepturile de membru de partid.2640 2000 Braga Constantin T. mişcarea sindicală. Originale. de colaborare cu patronii. 14 2641 2927 Bragadireanu Cornel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de conducător în mişcarea sindicală şi membru al PSD.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar nu cea a luptei de clasă. 1967 Pentru atitudinea sa politică din trecut. după 23 august 1944 a făcut greutăţi în 28.

a fost prins sustrăgând o cantitate de cereale. şi pentru că în funcţia 1954 deţinută avea o atitudine împăciuitoristă. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Deleni. Originale. a avut comportare nedemnă faţă de deţinuţi. raionul Hârlău. exclus din Partid pentru că în trecut 10. 1959 5 2643 1997 Bragye Iosif Preşedinte al Tribunalului Militar Teritorial Oradea.2642 1998 Braghina Ion D. Întrucât a renunţat la apel. Original. decizie reconfirmată de CCP în 1955 şi 1960. În 1961 excluderea a fost menţinută. în calitate de paznic de întreprindere. membru de partid verificat.11. exclus din Partid în 1952 pentru că: în timpul funeraliilor lui Stalin a venit la 15. alte 1954 abateri. regiunea Iaşi. Originale. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Întrucât a ascuns Partidului că în 1942 a fugit din România în Ungaria. În 1954 a fost exclus din Partid. Contraspionaj. în 1957. a făcut parte din organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1950 a fost gardian la diferite penitenciare.06. Brahariu Vasile I. reconfirmată în 1960 şi 1962. 9 2644 2015 9 2645 1632 1 671 . până la 23 august 1944. CCP a hotărât să fie pus în discuţia organizaţiei de bază. unde. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului.11. 1. şedinţa de partid în stare de ebrietate.10. Braharu Niculae Activist la Raionul de Partid Bârlad. iar la revenire a fost arestat şi anchetat de 15.

6 672 . s-a căsătorit cu 29. a întreţinut legături cu 1955 elemente reacţionare. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu data rezolvării apelului. 7. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist.2646 2781 Braia Mia (Blaga Maria) Membră de partid exclusă pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a făcut parte din echipele de propagandă pentru susţinerea războiului de la posturile de radiodifuziune. 1966 3 2647 1633 Braic Emil Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist.04. s-a ocupat cu 1971 specula de fructe şi zarzavaturi. 23.10. întreţinea relaţii cu elemente burgheze. a avut atitudine potrivnică PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2649 3057 Braica Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din „sindicatul galben”.07. Original. fiica unui chiabur.03. politica partidelor istorice şi fasciste. Originale. iar motivele s-au dovedit neîntemeiate. care a făcut 25. Originale. Întrucât până în 1965 nu a contestat excluderea. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. Original. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2648 1634 Braica Ion I. a fost informator al Poliţiei.

Braiţiu Ion Membru de partid exclus pentru că: în calitate de notar a făcut parte din aparatul de stat burghezo-moşieresc. Pentru că „a creat mahalagisme”. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. a fost sancţionată cu „admonestare scrisă”. în trecut a făcut politică 24. Originale. să-l primească. a susţinut şi a făcut politica partidelor reacţionare.1955 ţiile conforme cu Instrucţiunilor CC al PMR. CCP a hotărât 1955 anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. dovedit neîntemeiate. Original. 1 2651 1928 Brait Nicolae Membru de partid exclus pentru că: era chiabur. liberală . Original.05. în 1946 a făcut propagandă manistă. până în 1950 a exploatat muncă salariată. 1 2652 1929 Braiter Domnica Activistă la Comitetul raional de Partid Turnu Severin.2650 1927 Braina Ioan Persoană care a solicitat să fie primită în rândul candidaţilor de partid . în 1940 s-a încadrat în Mişcarea Legionară. Original.07. exclusă din Partid pentru că ar fi avut legături cu „banditul” Trocan şi ar fi divulgat secretul de partid. CCP a hotărât ca organizaţia de bază 29. 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât motivele excluderii s-au 10. a luat parte la războiul antisovietic 1953 (perioadă neverificată). 1 2653 1931 2 673 .02. dacă îndeplineşte condi.

1957 Întrucât şi-a recunoscut vina în mod autocritic şi a lichidat cu viciul beţiei. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. regiunea Bacău. legionară. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1949 a fost condamnat la 6 luni de închisoare pentru neglijenţă în serviciu. Întrucât motivul excluderii s-a 14. 7 2657 1933 Bran Ilie Alexandru Primar al comunei Măgireşti.12. trimiterea într-o altă muncă şi neacordarea concediului anual legal. exclus din Partid pentru că şi-a neglijat sarcinile şi. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. mergea să bea împreună cu ei.12. Întrucât CCP a luat la cunoştinţă că 1957 nemulţumirile apelantului au fost rezolvate de Regionala de Partid Oradea şi acesta s-a declarat mulţumit. a hotărât clasarea cazului. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în loc să lupte împotriva chiaburilor. Originale. sancţionat cu: scoatere din aparatul de partid. 19. Original. raionul Moineşti. 4 674 . 1 2656 1935 Bran Constantin Al.2654 1932 Braja Mihai Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 a activat în organizaţia 29.01. 4 2655 1934 Bran Aurel Activist al Comitetului raional de Partid Gurahonţ. iar apelantul a fost achitat).01. 25. Originale. dovedit neîntemeiat (procesul în cauză a 1965 fost rejudecat.

Membru de partid exclus pentru că în 1945-1946 a făcut politica PNŢ-Maniu şi a participat la acţiuni duşmănoase împotriva forţelor democratice. a făcut 1951 propagandă manistă. 2. a fost membru al PNŢ.07.02. Originale.09. 1966 3 2661 1937 Bran Vasile I. Membru de partid exclus pentru că a devenit un element beţiv. 4. 1 675 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2660 1970 Bran Nicolae N. reconfirmată în 1960. legionară. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.02. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 28.2658 1936 Bran Ioan V. 1967 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.04. 1958 14 2662 1938 Branaş Anastasie Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar s-a dovedit a fi un element şperţar în dauna ţărănimii sărace. neglijat familia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. afemeiat şi şi-a 16. 26. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Original. 6 2659 2912 Bran Nicolae M.

a întreţinut relaţii cu Ilie Băncilă. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 faptă pentru care era cercetat de Procuratură. motiv pentru care a fost arestat şi cercetat de Securitate. 9. ca preşedinte al Tribunalului Popular al raionului Caransebeş. în care a favorizat elementele exploatatoare şi necinstite. în calitate de normator la o 26.02. 1 2665 2044 Brandula Ioan I.01. Întrucât în 1921-1929 a fost agent al Siguranţei. Originale.05.10. exclus din Partid pentru activitate legionară şi condamnat penal pentru patronarea prostituţiei cu minore. Membru de partid exclus pentru că: în 1955-1960. Original. 1951 1 676 . 1962 4 2666 2089 Brânduşa Damaschin Persoană care solicitat să fie încadrată în Partid. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. mină a completat ştate de salarii fictive.2663 1923 Brancu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. 2. Legionară. CCV a hotărât respingerea cererii. 2 2664 2046 Brandabur Toma Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dat mai multe sentinţe „neobiective”.

care i-a sprijinit pe speculanţi.08. 1 677 . 2 2670 1648 Brânzei Aurelian Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1940 a fost poliţist la Chişinău. 6 2669 1653 Brânzan Vasile Membru de partid exclus pentru că s-a preocupat de interesele sale personale. necinstit.2667 2085 Brânduşescu Marin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor.04. 1 2668 2042 Branişte Lazăr Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. a 12. 1951 şi-a însuşit o sumă de bani din cotizaţia la sindicat.06. luat parte la strângerea populaţiei civile şi 1950 internarea ei în lagăre. (În acelaşi an a fost reîncadrat în Partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 27. CCP a stabilit că decizia a fost luată 1962 fără o cercetare temeinică.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.) Originale. Original. după 23 august 1944 s-a dovedit a fi un element 22. 15. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1953 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.

alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1940-1941 a fost cetăţean 29. antonesciană şi în 1946 s-a manifestat 1951 ostil regimului comunist.03. Originale. organizaţie iredentistă. a servit conştient regimul fascist de dictatură 27. demisionând din armată.06. 2 2672 1911 Braserman Kivu Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. sindicat al administraţiei. Original.05. 4 2674 2033 Braşoveanu Axente Membru de partid exclus pentru că: începând din 1933 a făcut parte din Liga antirevizionistă. pentru că: era de origine micburgheză. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1927-1938 a fost membru al PNL. 1950 1 678 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. cu funcţie de consilier comunal.12. în calitate de ofiţer de armată. în 19361937 a contribuit la organizarea unui 25. după 23 august 1944 a avut o atitudine consecvent duşmănoasă faţă de PCR. 1 2673 1913 Braşov Dumitru Gh. Original. perioadă care nu se putea 1950 verifica. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1945-1947 a 1959 fost în anturajul unor elemente titeliste şi a făcut propagandă împotriva acţiunilor PCR. Original.2671 1909 Brasat Romeo Membru de partid exclus pentru că. sovietic.

În 1980 CCP a propus. a luat parte la războiul antisovietic. s-a înscris în 1950 PSD din interese personale .11. Originale. din care 1982 una avea rude în străinătate) şi pentru că s-a deconspirat. Originale. sancţionat cu „mustrare”. reconfirmată în 1983.08. pentru că la înmânarea 10. 3 2678 3435 25 679 .10. Locotenent-major de armată. s-a 31. extraconjugale cu anumite femei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. încadrat în Partid şi.10.2675 2050 Braşoveanu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost coproprietar de fabrică. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” şi trecerea în rezervă pentru conduită imorală (a întreţinut relaţii 11. Originale. 1 2676 2049 8. copie. făcând parte dintr-un regiment care a participat la masacre şi la jefuirea populaţiei. în 1946 a deschis un magazin de manufactură. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1959 sancţiunea i-a fost ridicată. CCP a recomandat adâncirea cercetărilor. 1962 9 2677 2695 Braşoveanu Ioan C. carnetului provizoriu a primit carnetul 1956 unui omonim. purtat brutal cu muncitorii. totodată. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Braşoveanu Ion Maior de Securitate. Braşoveanu Haralambrie Gh. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât menţinerea excluderii.

ca vânzător la cooperativă a 31. favorizat chiaburii. 1 2680 3195 Braşoveanu Ştefan Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru conducerea automobilului personal sub influenţa 31. Original. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată în 1960. 1 2682 2032 Bratcu Anton D.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a primit decoraţii germane şi româneşti. se purta brutal. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.2679 2782 Braşoveanu Petre Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a primit misiuni speciale.03. în calitate de şef de staţie CFR. a fost în relaţii prieteneşti cu 1950 soldaţii hitlerişti. 1977 CCP a propus. Originale.03. 5 2681 2048 Brata Mihai Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu negustoria. Original. partizanilor. menţinerea deciziei. sustrăgea cereale din vagoane. luând parte la acţiuni împotriva 31. iar cu subordonaţii 13. soţia sa a fost 1950 condamnată pentru spionaj în favoarea nemţilor. Membru de partid exclus pentru că. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 13 680 . pe frontul antisovietic a luptat la Odessa şi Stalingrad. alcoolului.10.

24. s-a 22.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. antisovieti. 1 2685 1899 Bratinca Mihai Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. a avut nereguli în predarea cotizaţiilor membrilor de partid. 1 2686 1902 Bratoloveanu Elena Membră de partid exclusă pentru că a avut manifestări naţionaliste. se ocupa cu bârfe şi intrigi. 1. membru de partid exclus pentru că: a avut atitudine dictatorială faţă de oameni şi înăbuşea critica. înscris în Partid pentru a-şi păstra postul 1950 de şef de secţie şi a-şi acoperi trecutul. 1 2687 1903 Bratosin Constantin Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Armata Naţională” a lui Horia Sima din Austria.19. ră. reconfirmată în 1973. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 1954 6 2684 1892 Brateş Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legiona. Original. Original. 1951 1 681 .12.11. ce şi refuza sarcinile de partid. Originale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. alte abateri.05. Original. alte abateri.2683 2031 Brateş Avram Secretar al organizaţiei de bază la „Româno-Export”.

1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. 1961 şi 1969. A solicitat <1946clarificarea situaţiei sale de partid. motiv pentru care a şi fost închisă.2688 1904 Bratosin Constantin T. Original. trecut dubios. 1951 9 2691 1907 Bratosin Jorel M. 1957 reconfirmată în 1969. 2 682 .06. reconfirmată în 1954.11. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950> CCP a hotărât să fie considerat membru de partid cu stagiul din 1945. exclus din Partid pentru că: în timpul regimului antonescian a activat în organizaţia „Muncă şi Lumină”. a avut legături cu elemente duşmănoase regimului comunist. 26. 1 2692 2096 Bratosin Mihalache Persoană care în ilegalitate a avut legătură cu mişcarea comunistă. Original. 3. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. Originale. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că nu a dus activitate pe 10.12. Activist al judeţenei PMR Buzău. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2690 1906 Bratosin Gheorghe N. linie de partid. 8 2689 1905 Bratosin Gheorghe Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă şi cu 19. din 1945 a făcut propagandă monarhistă şi manistă.

1956 2 2694 3420 Bratosin Nicolae Secretar al Comitetului de partid de la Autobaza nr. Originale. Originale. 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a cerut să muncească pentru reabilitare. Originale. a recurs la dezinformare.20.08. 6 călători din cadrul ITA Prahova. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. 1952 26 2696 2098 Bratosin Tudor C. pentru a-şi acoperi faptele. CCP a hotărât menţinerea deciziei. vietic a fost membru al unei companii de 1956 poliţie care a participat la crime. 9. sancţionat cu „vot de blam” pentru că nu a ţinut cu regularitate şedinţele de comitet şi.05. 1982 5 2695 402 Bratosin Tănase Membru de partid în ilegalitate exclus ca „provocator”. în perioada războiului antiso.08. Cererile sale au rămas fără răspuns.2693 2097 Bratosin Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 1947 a refuzat să lucreze până nu i se mărea salariul. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 2 683 .06. 7.

Original. care îi fusese prelungită de CCV cu încă un an. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 684 . a avut legături cu Legaţia 1949 Americană.2697 2760 Bratter Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost funcţionară la biroul avocatului Anderea. şi-a pierdut carnetul 1952 de partid.03. cu fasciştii. a dus o viaţă imorală. În 1956 CCP a hotărât admiterea apelului şi ridicarea sancţiunii. ulterior a renunţat). trădându-şi conaţionalii evrei. 1 2698 2099 Bratu Adrian N. era un element şovăielnic. ca membră a UFDR s-a împrietenit cu un tovarăş din conducerea Judeţenei PCR Satu-Mare. ocupe funcţii de răspundere în Partid. iar în casa lor aveau loc chefuri împreună 12. 5 2699 2038 Bratu Ana Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. Original.09. secretar general al PNŢ în 1941-1944. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. (Braverman Iancu) Persoană cercetată pentru purtare proastă la arestarea sa din 1939.07. pe care-l corupea cu diferite atenţii. soţul ei s-a botezat în timpul războiului. 1947 Ulterior a solicitat acordarea stagiului din 1945 şi a contestat sancţiunea. a făcut cerere de emigrare în Israel (la care 10. CCP a hotărât primirea ca membru nou şi interdicţia ca timp de 3 ani să 15.

Originale. Original. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.2700 1992 Bratu Dragomir Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 29. Întrucât parte dintre motive s-au dovedit neîntemeiate. 1954 1 2702 1995 Bratu Ecaterina C. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1943 a plecat la specializare în Germania.02. 4 2701 2039 Bratu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1941 s-a înrolat voluntar în armată. motiv pentru care a fost condamnată penal.11.10. 1962 5 2703 1994 Bratu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1950-1951. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. Originale. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. (Birzu) Membră de partid exclusă pentru că. 4. CCP a hotărât anularea deciziei. în calitate de directoare a Şcolii Speciale nr. unde a stat până în 1946.11. trecut a activat în organizaţia legionară. 1954 1 685 . a deturnat fonduri şi a făcut chefuri. 10 din Bistriţa. Original. în calitate de preşedinte al Sindicatului Canalul Dunăre-Marea Neagră. când a luat legătura cu elementele legionare de acolo. 3. a dus o activitate distructivă. şi-a însuşit diferite bunuri.

iar în anul următor Secretariatul CC al PCR a aprobat. Hotărâre reconfirmată în 1978 şi 1979. în perioada grea economică (1946-1947) a făcut speculă. reconfirmată în 1956. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. Originale. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. 19 2705 3190 Bratu Ion Membru de partid exclus pentru că.06.2704 1993 Bratu Gheorghe Preşedinte al Colegiului de Partid al Regiunii PMR Dolj. a luat parte la războiul antisovietic. CCP a propus. În 1971 s-a stabilit că nu îndeplinea 1952 condiţiile pentru acordarea stagiului din ilegalitate.02. menţinerea deciziei. 12. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 5. în calitate de contabil la 1952 CEC. 3 686 . Originale. a fost condamnat penal pentru că şi-a însuşit bani de la muncitori şi de la stat. Originale. În 1975 CCP a propus. în 1950-1951. în 1937 a făcut politică cuzistă. 27.08. CCP a hotărât stabilirea vechimii de la 23 august 1944 şi a cerut să fie ajutat să-şi lichideze lipsurile. membru de partid verificat în legătură cu stabilirea stagiului. în calitate de gestionar. 1977 3 2706 1969 Bratu Ion I.

1960 5 2710 2105 Bratu Nicolae P. (Mocanu Mitrică) Membru de partid exclus pentru că: din 1936 s-a înscris în PNŢ.09. copie. Originale. 3 2708 2037 Bratu Marin P. la colectări. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. nu şi-a achitat cotele şi a falsificat chitanţele doveditoare.2707 1968 Bratu Ion M. Originale.09. legionară. unde a dus 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2709 2036 Bratu Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. Original. exclus din Partid pentru că: a sustras cereale de 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sterea. alte abateri. Originale. Original. 3. raionul Crevedia. activitate ca agent electoral. legionare şi a participat la şedinţe de 1962 cuib. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei 28. a dat pământ în dijmă unor 1956 ţărani.01. 2 687 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. 5 2711 2035 Bratu Octavian Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 25. în Partid a 1965 folosit metode anarhice.

ocupat cu diverse afaceri. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2713 2062 Bratu Stan D.08. abateri. după ce a fost comprimat din serviciu. alte abateri.07. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. în funcţia avută s-a purtat brutal cu 1956 cetăţenii. s-a 20. exclus din Partid pentru că: el şi tatăl său au fost legionari. 3. 1954 1 688 . alte 16. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Vlad Ţepeş. să fie sancţionat cu „vot de blam”. Membru de partid exclus pentru că: a exploatat forţă de muncă salariată.11. difuzând diverse zvonuri. a provocat scandal în cadrul întreprinderii şi a bătut o muncitoare. asculta posturi de radio imperialiste. Originale.2712 2034 Bratu Radu Şef de echipă la Canalul DunăreMarea Neagră (Culme). 14 2714 2061 Bratu Stan I. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. reconfirmată în 1958.09. ca activist al 1956 ARLUS (1950-1951). membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut manifestări şovine faţă de evrei. în 1947. Original. 2 2715 2058 Braun Herman Membru de partid exclus pentru că era un element intrigant. Original.

alte abateri. în închisoare a părăsit 1953 colectivul. Original.05. a fost comerciant 11. Original. având unele legături cu mişcarea muncitorească. a divulgat Siguranţei tot ce ştia.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei. copii. legăturile avute. Referinţe semnate de: Gheorghe Vasilichi. 13. divulgând 19. care a solicitat o adeverinţă privitoare la activitatea ei ca membră a PCdR în perioada 1922-1932. Adresă a CCP către CC al PCUS prin 1956 care s-au confirmat parţial informaţiile solicitate. 1 689 . reconfirmată de CCP în 1955. română. lb. particular şi a exploatat forţă de muncă 1950 salariată. de încredere al patronilor. ca membru al UTC.2716 321 Braun Irina Evseevna (Silberman Riva) Persoană domiciliată în Chişinău. rusă. 3 2718 2056 Braun Maximilian Membru de partid exclus pentru că în fabrica unde a lucrat a fost acţionar şi om 18. a avut purtare proastă la Siguranţă.08. a făcut cerere de emigrare în Israel. 4 2719 2055 Braun Nicolae (Niculae) Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică. Petre Grosu şi Sali Clejan. Originale.04. s-a înscris pentru emigrare în Israel. 1951 CCV a propus menţinerea deciziei. alte abateri. CCP a propus menţinerea deciziei. Originale. 20 2717 2057 Braun Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în ilegalitate.

1956 3 2722 1917 Braun Tiberiu Membru al UTC din ilegalitate. anulat calitatea de membru de partid. a avut atitudine 12. ca dactilografă la MAI a avut abateri de la morală. Original. 10.12. 3 2723 2045 Braundenburg Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din partidele burghezo-moşiereşti. a făcut afaceri. duşmănoasă faţă de regimul de 1951 democraţie populară. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator. Originale. CCP hotărât menţinerea deciziei. când i s-a 1954 recomandat să muncească „pentru a se transforma şi a-şi forma o conştiinţă socialistă”.05. căruia în urma cercetării arestărilor din Ardealul de Nord (Someşeni) din 1941-1943 i s-a 19. 17 2721 1916 Braun Sara (Binder) Membră de partid exclusă pentru că: în 1946 a fost înscrisă în Societatea „Amicii Statelor Unite”.09.07. reconfirmată în 1956 şi 1961. 9. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2720 1996 Braun Nicolae I. a avut tendinţe de îmbogăţire şi a exploatat ţăranii săraci. 1 690 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 CCP a propus reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1945.

pentru că: în perioada interbelică s-a aflat sub influenţa fratelui său. Israel. a luat parte la 13. şi o cumnată în SUA. Original. 11 2725 1910 2 2726 2051 1.2724 1918 Brauner Edgar S. în 1948 lăsat în afara Partidului până la verificarea situaţiei sale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale. 1952 CCP a hotărât să fie primit în Partid cu vechimea din 1947. bănuită a fi informatoare a Siguranţei. căruia la verificare. respectiv.12. nu i 26. În 1956 s-a hotărât ridicarea sancţiunii. când a depus adeziunea.04. o simpatizan. din neglijenţă.02. cu care a purtat corespondenţă şi de la care a primit pachete. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. 1954 1 691 . Braunstein Adolf Militant comunist din ilegalitate implicat în procesul din Dealul Spirii. s-a întocmit dosarul. antipartinice şi anarhiste ale căror consecinţe au fost spargerea unităţii Partidului şi destrămarea organizaţiei de la Iaşi. uciderea Elenei Gavrilescu. Original. Fost secretar al Comitetului local UTC Iaşi în ilegalitate. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid în urma muncii depuse în organizaţiile de masă. pentru că avea doi fraţi plecaţi în Franţa şi. un element care a avut acţiuni provocatoare.1954 tă activă a Partidului. Braunstein Izidor Membru de partid exclus în urma dizolvării organizaţiei de bază de la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2730 1982 Braunştain Sima (Brunstein. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât în 1940 a părăsit munca pe 1957 care o ducea pe linie sindicală. în 1947 a lucrat ca şofer la Misiunea Engleză din Bucureşti. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi prelucrarea cazului în organizaţia de bază. ca şofer la ARLUS şi apoi ca şef al Sectorului de transport de 27. Original. fost comerciant şi s-a ocupat cu specula. 5 2729 2054 Braunstein Sandu Membru de partid exclus pentru că a 24. Original. fără a avea aprobarea legăturii sale superioare.10. 1 692 . Mendelevici) Persoană cercetată în urma cererii de a fi primită în Partid.01. Întrucât a renunţat plece în Israel. la UCFS şi BRPR a săvârşit fapte de 1960 necinste. Original. CCP a hotărât respingerea solicitării. Originale.05.2727 2052 Braunstein Leonard Membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă „Haşomer Haţair” cu copul de a emigra în Palestina. 2 2728 2053 Braunstein Samuel (Robert) Membru de partid exclus pentru că: a avut relaţii cu familia comisarului de poliţie Nicolae Turcu. 18. 26. 1951 CCP a hotărât anularea deciziei.09.

Original. Originale. în perioada 1944-1947 a făcut parte 1952 din organizaţia sionistă „Ichud”. 2 693 . toare. a săvârşit acte de necinste. în 19451946 a fost judecat şi condamnat pentru sabotaj. alte abateri. Original.08. 1950 1 2733 2065 Braunştein Herman Membru de partid exclus pentru că: în perioada muncii obligatoriii din timpul guvernării lui Ion Antonescu a fost unealta de încredere a comandantului militar.07. 7. În 1956 s-a revenit asupra deciziei şi a fost reîncadrată în Partid cu vechimea avută anterior. CCV a hotărât menţinerea deciziei.11.2731 2063 Braunştein Bella Activistă de partid exclusă pentru că: în 1947 şi-a pierdut carnetul de membră şi de liberă trecere. 1953 4 2732 2064 Braunştein Bernard Secretar al comitetului de fabrică la un atelier de tricotaje exclus din Partid pentru că: în 1931 a fost înscris în organizaţia sionistă „Gordonia”. 8. în funcţia avută s-a ocupat cu lucrări particulare. după 23 august 1944 a fost negustor şi a speculat populaţia munci.07. ocupându-se de pregătirea celor care voiau să emigreze în Palestina. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

pentru a putea fi plătită. CCP a propus să i se dea posibilitatea 17. judeţul Suceava. CCP a 1959 hotărât clasarea cazului. iar în 1954 CCP a hotărât să fie primită în Partid cu vechimea din 1933. Braverman Nahman Membru de partid exclus pentru că în 1956-1957.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 29. Întrucât acuzele nu s-au verificat. prin discuţiile şi corespondenţa cu fiul său. Originale. student la Academia „Ştefan Gheorghiu”.12.05. Original. Originale. să participe la cursuri şi să i se dea o 1951 muncă de traducătoare. 5 2735 2017 7 2736 2013 1 2737 6 3 694 . (În perioada războiului a fost închis în lagărul de la Vapniarka. emigrat în Israel. conducător al Partidului. cercetat 12. Brădăţeanu Gheorghe Preşedinte al CAP din comuna Drăgoieşti. Brădăţan Viorel M. pentru că ar fi avut comportare imorală (a 1977 despărţit două familii).2734 2016 Braunştein Sely Persoană care în perioada interbelică a avut legături cu mişcarea comunistă.08. A solicitat în mai multe rânduri clarificarea situaţiei de partid. a calomniat şi ponegrit conducăto-rii de partid şi de stat.04. linia politică şi rolul 28. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. care a solicitat să-i fie verificat trecutul şi să i se dea posibilitatea să participe la cursurile de istorie a PC(b) al URSS. precum şi statul 1963 de democraţie populară. CCP a clasat cazul. Întrucât şi-a retras apelul.

19. ocupându-se de construirea unei vile proprietate personală. în calitate de contabil-şef UJCM Vâlcea şi-a neglijat atribuţiile. CCP a constatat că nu îndeplinea 1974 condiţiile cerute. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât acuzele nu s-au verificat.03. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: şi-a pierdut carnetul de partid.05.12. Originale. alte abateri. 10. Originale. 23 695 .01. în timpul guvernării legionare a subscris la ajutorul legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1978 cerut să se ia măsuri pentru trecerea în proprietatea statului a unuia dintre cele două apartamente pe care le deţinea. 20. Originale. legionară. întrucât deţinerea a două proprietăţi era interzisă prin Legea 4/1976. 4 2740 2010 Brădeţeanu Cornel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 27. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. Hotărâre reconfirmată în 1980. Original. 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi trecerea ei în rândul candidaţilor de partid. 1 2741 3103 Brădiceanu Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 4 2739 2011 Brădeanu Maria Gh.2738 3180 Brădeanu Ion N.

a fost crescut în spiritul moralei burgheze şi a trăit într-un mediu vicios. 5. 1951 3 2744 2002 Brăduţeanu Alexandru Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: la ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a fost membru al Partidului cuzist.08. CCP a propus. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi scoaterea sa din postul deţinut. în funcţia de contabil-şef la Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului 11. 1 2745 2001 Brăeşteanu Anton P. Originale. alte abateri. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burghezomoşierească. Originale. menţinerea deciziei. după 23 august 1944 a făcut parte din PSD. Original. Hotărâre reconfirmată în 1962. acolo. 7. a săvârşit abateri grave de la 1982 disciplina financiară. Originale.08. nu şi-a însuşit nimic din morala proletară. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1959 4 696 . Dolj. aripa dreaptă. în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare.11. 6 2743 2661 Brădişteanu Victor Referent-şef la Departamentul CFR. a „fugit” de 16.2742 3437 Brădiceanu Marin Membru de partid exclus pentru că.

jocuri de noroc.06.02.05. 4 2747 3128 Brăgărea Achim F. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. la data respectivă deţinut politic. exclus din Partid pentru că: a avut abateri de la morala proletară (beţii.08. alte abateri. s-a ocupat 19. Originale. 1 697 . pentru că a fost condamnat penal pentru 1975 delapidare şi neglijenţă în serviciu. Secretar al Comitetului de Partid de la Întreprinderea „1 Mai” (SRT). în calitate de 19. În 1976 Comitetul judeţean Brăila al PCR a hotărât reprimirea lui în Partid. Originale. unde. reconfirmată în 1956. a luat parte la războiul antisovietic. Originale.2746 1999 Brăgaru Alexandru Gh. a condus 1951 acţiunile împotriva partizanilor şi a săvârşit crime. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de afaceri personale. 9 2749 1635 Brăilescu Constantin Membru de partid exclus pentru că în 14. comandant de companie. trecut a făcut politică legionară. membru de Partid exclus 30. Şef al Popotei Direcţiei regionale MAI Piteşti. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea un frate fost legionar. cu care ţinea legătura. relaţii imorale cu femei etc. 3 2748 2730 Brăileanu Ilie Gh. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.).

s-a ocupat cu 19. 1975 3 2751 1636 Brăilescu Iordache Membru de partid exclus pentru că s26. 1 698 . exclus din Partid pentru că: în trecut a fost şef de cuib legionar. 2 2753 1925 Brăiloiu Ion (Ioan) Activist la Sectorul STB.2750 3123 Brăilescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2. în timpul reformei monetare. şi-a părăsit soţia şi cei doi copii. în repetate rânduri a pretins şi a primit mită de la pacienţi. membru de partid exclus pentru că: anterior a făcut parte din organizaţia sionistă cu caracter fascist „Bet<h>ar”. CCP a propus. Original. săpun 1953 lemne etc.). împotriva întovărăşirilor agricole. a dovedit a fi necinstit.11. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. în timpul războiului antisovietic a fost decorat cu ordinul „Bărbăţie şi Credinţă”.04.08. Original. a profitat de funcţie ca să preschimbe bani. Original. menţinerea deciziei.1949 ninţa activistele care îi refuzau propunerile imorale. faptă pentru care a fost condamnat penal. în calitate de medic dentist. a făcut campanie 24. ame. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1952. 1 2752 1924 Brăiloiu Iacob Locotenent de Securitate. Originale. comerţul de mărunţişuri (ciorapi. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.

în funcţie de aceasta. speculă. a făcut parte dintr-o unitate cu care a luat parte la masacrarea populaţiei sovietice şi la 22. 1 2755 79 Brănescu Gavrilă Fost inspector de cadre la Direcţia regională a Miliţiei Hunedoara. 4 2757 2041 Brănişteanu Florian Membru de partid exclus pentru că: împreună cu soţia sa a făcut politică legionară. membru de partid care a solicitat să i se recalculeze retribuţia conform cu gradul şi funcţia avute în 1956. să i se recalculeze şi pensia. a făcut 17. arestaţi după 23 1954 august 1944.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât să i se comunice că solicitarea era lipsită de temei. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale.2754 1926 Brăilov Dumitru Membru de partid exclus pentru că.05. în timpul războiului antisovietic.12. Original. conducători legionari. Originale. a întreţinut legături cu chiaburii. acţiuni contra partizanilor. copie. când a fost pensionat şi. avea rude apropiate foşti 17. 20. reconfirmată în 1961. 17 699 .10 1979 10 2756 2043 Brănicican Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost membru al PNL. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. alte abateri.

Originale. Membru de partid exclus pentru că a săvârşit repetate abateri de la principiile 23. Original. simpatizat cu legionarii. Original. 2 2761 3264 Brăslaşu Pascale .2758 2040 Brănişteanu Petru F.09. funcţionar la unchiul său. exclus din Partid pentru că a comis „fapte de 15.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1935-1937 a 18. 1979 CCP a propus. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. tatăl său a avut cârciumă şi a făcut politică PNŢ. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.08. Instructor la Secţia Organizatorică din Direcţia Trupelor Operative şi de Pază din MAI. ca 28. pe frontul 1953 antisovietic a fost secretar al Biroului mobilizări. fiind membru al PNL georgist. 3 700 . Originale. descompunere morală” (inversiune se1960 xuală). Şef al Secţiei Propagandă a Comitetului raional de Partid Măcin. 1 2759 1908 Brănoaie Dimitrie V. fabricant. exclus din Partid pentru că: a urmat liceul militar la Chişinău.Stelian N. 10 2760 1912 Brăslaşu Ion Membru de partid exclus pentru că: a fost educat în mediul burghez. copie. reconfirmată în acelaşi an. eticii şi echităţii socialiste.04. alte abateri. a dat 1954 informaţii asupra acţiunilor revendicative ale muncitorilor.

Întrucât motivul s-a dovedit neînte1952 meiat. 1. Original.2762 2047 Brătan Florea Membru de partid exclus pentru că. CCP hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.04.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. Originale. copie. de la care primea bani şi obiecte.02.C. 2 2764 1914 Brătan Lucian D. ca director al O. 4. a avut întreruperi mari în activitate de partid. în 1941 a fost angajat ca agent de poliţie. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. Original.10. fiind grav bolnav de TBC. calitate în care la Bălţi a maltratat şi jefuit cetăţenii internaţi în lagăr. 1. 1955 1 2763 1915 Brătan Ion Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea întrucât a întrerupt şcoala de calificare profesională pe care o urma. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Bratu) Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Roşiorii de Vede a fost apropiat de elementele duşmănoase regimului. 1954 3 701 . în trecut a fost legionar. după 23 august 1944 a fost în legătură cu o bandă de hoţi. 1952 2 2765 2100 Brătescu Alexandru M.L. 10.

2766 1893 Brătescu Aurelian Membru de partid exclus pentru că: şi-a însuşit bani de la întreprinderea în care lucra şi. 1 702 . fiind acuzat că a fost legionar şi că în timpul guvernării legionare a avut o atitudine prolegionară). CCV a hotărât menţinerea deciziei. Instructor la Secţia Organelor Conducătoare de Partid a CC al PMR. (Dosarul conţine stenogramele şedinţelor din 27.07. şi 19. când 1956 titularul a fost anchetat de către Nicolae Ceauşescu. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a prezentat 26. reconfirmată în 1960 (de două ori).06.1954 de la 31. exclus din Partid pentru că în perioada liceului a avut relaţii strânse cu conducătorii legionari din Vălenii de Munte.10. acte false.12. spre justificare. Original. a participat la manifestări legionare şi a păstrat pistolul unui şef legionar. atunci când respectivului i s-a făcut percheziţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2767 1894 Brătescu Gheorghe Gh. 81 2768 2624 Brătescu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. În 1968 hotărârea a fost anulată şi a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior.07. pe frontul 28. în acelaşi timp a făcut chefuri 1956 şi scandaluri. Originale. Cristian şi Duma. Direcţia Treburilor a CC al PMR. antisovietic a luat parte la acţiuni împotri1950 va partizanilor şi a fost decorat.

după 23 august 1944 s-a situat pe poziţia social-democraţilor de dreapta şi a făcut greutăţi creării Frontului Unic Muncitoresc. 4. pe care le plasa la bursa neagră. în baza prezentării carnetului de membru al PSD din 1921. 1950 1 703 .07. 6. a susţinut interesele patronilor. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi repunerea sa în drepturile de membru de partid cu stagiul din 1927. a sustras alimente şi medicamente. 5 2770 1901 Brătianu Florea Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a plecat în Germania la specializare. 1951 2 2771 1895 Brătianu Pompiliu Membru de partid exclus pentru că: în calitate de contabil. se purta rău cu subordonaţii. iar prin munca depusă timp de doi ani a dat concurs maşinăriei de război hitleriste. Originale. Ulterior. unde a primit o educaţie fascistă.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a făcut afaceri cu grâu şi făină în dauna salariaţilor. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. i s-a rectificat şi stagiul de la acea dată. poziţia autocritică şi buna comportare în cartierul în care locuia. 28.2769 2928 Brătfăleanu Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1933-1938 a trădat grevele muncitorilor de la tipografiile „Adevărul” şi „Dimineaţa”. Original. alte abateri.06. s-a înrolat în FRN şi a susţinut breslele organizate de Carol al II-lea. Pentru aspectele pozitive ale 1967 activităţii sale în mişcarea muncitorească. când s-a înscris în PSD.

a făcut politica PNL. a luptat pe 1951 frontul antisovietic. Original. Original.2772 1896 Brătianu Şerban Membru de partid exclus pentru că: provenea din familia marilor moşieri Brătianu. Originale.08. 2 2775 1900 Brătoiu Dumitru Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului în Partid din 1924.10.02. 2 2774 1898 Brătilă Grigore I. CCP a hotărât anularea deciziei.01. părinţii lui au posedat 150 ha de 19. Membru de partid exclus pentru că a avut legături imorale cu Iulia Stan. Originale. Original. menţinerea deciziei. pământ. CCV a hotărât menţinerea deciziei.11.1957 meiată. fost condamnat penal pentru furt. 3 704 . înşelăciune în dauna avutului obştesc. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 6 2776 3165 Brătoiu Ion Membru de partid exclus în 1975 pentru că a fost condamnat penal pentru 26. sancţionarea lui cu „vot de blam” şi 1951 reîncadrarea în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid exclus pentru că a 24. 1 2773 1897 Brătilă Aurel I. 1976 CCP a propus. 23. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a stabilit că cererea era neînte. 20.

09. apoi director al personalului din Prefectura Poliţiei Capitalei (1945-1949). Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. 1959 10 2778 2101 Brătuianu Ion I. a întreţinut relaţii cu elemente străine de Partid. Întrucât a renunţat la apel. În 1965 apelantul a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Originale.01. 4 705 . Secretar general.2777 2060 Brătucu Mircea Gh. în perioada interbelică a avut manifestări huliganice cu caracter antisemit. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. nu a trăit viaţă de partid. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a propus. membru de partid exclus pentru că a ascuns că în 1946 a făcut parte din completul de judecată care i-a dat câştig de cauză lui Ion Mihalache în contestaţia 23. 9 2779 3337 Brătulescu Aurel Preşedinte al Judecătoriei Câmpulung. depusă pentru a nu fi şters de pe listele 1981 electorale. în timpul războiului antisovietic a fost funcţionar la Cernăuţi. Originale. în 1956 funcţia de comandant de unitate militară s-a purtat brutal cu ostaşii. unde a primit o educaţie 22. membru de partid exclus pentru că: era fiu de moşier. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. să fie reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. în perioada antonesciană a urmat şcoala de subofiţeri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. În 1961 i s -a recomandat să mai muncească pentru reabilitare. a desconsiderat locţiitorul politic al unităţii. antisovietică.

Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. 1962 Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în 19361938 a participat la şedinţe cuziste şi 28. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Suceava să aprofundeze cazul. trădător al clasei muncitoare. Original. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a cerut să fie repartizat ca funcţionar la Guvernământul Basarabiei. ţărăniste.06. 16 2783 2020 Breahnă Iorgu Membru de partid exclus pentru că în funcţia de brigadier silvic a folosit unele terenuri în scop personal. <1958> Întrucât a recunoscut acuzele şi şi-a retras apelul. În 1963 excluderea a fost menţinută. pentru care a fost condamnat penal. care a fost condamnat penal.2780 2059 Brătulescu Vasile Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator în slujba burghe. Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de diriginte al Oficiului PTTR Câmpulung Moldovenesc a săvârşit abateri de la disciplina de stat. Originale. faptă pentru 23. din 1943 a fost furier la Curtea Marţială Iaşi. ziei. În 1960 excluderea a fost menţinută. Breabăn Dumitru Gh. 19 706 . reconfirmată în 1960 (de două ori) şi 1961.11. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. 1 2781 2018 14 2782 2019 Breabăn Liviu P.22.

defăimat şi calomniat unii membri şi 1962 activişti de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în care a îndeplinit funcţia de 1965 şef de cuib. în calitate de secretar al BOB din comuna Simian. a fost condamnat penal pentru însuşirea unei sume de bani şi a unei cantităţi de cereale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 16. în 1958 a 31. reconfirmată în 1971. 12 2786 3031 Breazu Dumitru I. legionară.2784 2021 Breaz Florian P. (Lupu) Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a întreţinut legături cu organele Siguranţei şi Jandarmeriei. în 1949. în 1949 a fost condamnat penal 26. 1970 4 2787 2027 Breazu Ioan T. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 1960 abateri. judeţul Mehedinţi.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. Originale. 5 2785 2026 Breaz Mihăilă Gh.12. pentru furt din avutul obştesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Originale. 4 707 . 5. Membru de partid exclus pentru că: în 1938 a fost condamnat pentru uz de armă (în stare de ebrietate a rănit două persoane).10.

05. Originale. pagubă de 7 milioane lei. reconfirmată în 1958. Original. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1979 CCP a propus.2788 3280 Breazu Mihai Inginer-şef la Uzina de preparare Teliuc.06. 4. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 1951 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. membru de partid exclus în 1971 pentru că a produs economiei naţionale o 22. 5. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 26. 1957 3 2792 2084 Breb Vasile Membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element necinstit. având mari lipsuri la cereale şi alte 14.12. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1944. materiale din gestiune. motiv pentru care 1954 a fost condamnat penal. 2 2790 2029 Breazu Stelian D. iar în funcţia avută a aplicat metode cazone de muncă şi a intervenit pentru rudele sale pentru a fi scutite de datorii către stat.06. legionară şi a participat la Rebeliune. 1950 5 2791 2030 Breb Traian Gh. 4 2789 2028 Breazu Nicolae N.09. membru de partid exclus pentru că s-a ocupat cu afacerile. 1 708 . Activist. CCP a hotărât admiterea apelului.

1959 şi 1960 (când s-a cerut să fie demascat la locul de muncă). A solicitat încadrarea în Partid. Hotărâre reconfirmată în 1955.08. Originale. în 1940. CCP a hotărât respingerea cererii şi a 1948 cerut ca cercetările să fie continuate de „organele în drept”. după eliberare. a devenit credincios şi a făcut propagandă religioasă printre deţinuţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a desolidarizat în scris de mişcare. 8. Originale. în 1941-1944 a urmat cursuri de specializare în Germania pe linie de aviaţie. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la şedinţe ale „Frăţiilor de Cruce” legionare şi la alte acţiuni.12. 1958 50 709 . în închisoare a avut purtare provocatoare. a devenit agent al Siguranţei. 13.10. antrenând colectivul în acţiuni anarhice. În 1967 a fost primit în Partid. absolvent al Academiei Militare Frunze.2793 2102 Breban Ioan Arestat pentru activitate revoluţionară în 1933. reconfirmată în 1959 (de trei ori). 1960 şi 1962. a denunţat conducerea colectivului. 7. 1957. 140 2794 3206 Breban Nicolae S. Ofiţer de armată. 1958. CCP a hotărât clasarea cazului. apoi a adresat cerere de acordare a stagiului şi a pensiei de merit (ambele satisfăcute). Originale. 1975 5 2795 2103 Breban Trifu A. A solicitat apoi majorarea pensiei (nu i s-a acordat).

09. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 5. era un element cu trecut duşmănos clasei 27. condamnat penal pentru neglijenţă. a fost 27. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. în calitate de gestionar la cooperativă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu legionarii. Întrucât motivul s-a dovedit neînte1953 meiat. să fie cercetată de către Colegiul de Partid din Regiunea Teleorman. fiind vechi politician bur. a fost unealta de încredere a regimului antonescian. În 1956 şi 1960 excluderea a fost reconfirmată.04.07. muncitoare. 1 2797 2081 Brebenaru Haralambie P. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. Original. în timpul războiului a participat la jafuri pe teritoriul cotropit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 710 . iar soţia sa.07. Original.1954 ghez. 11.2796 2104 Brebanaru Ştefan St. membră de partid. 2 2799 2079 Brebu Pavel Membru de partid exclus pentru că. 1951 16 2798 2080 Brebu Liviu Membru de partid exclus pentru că părinţii săi erau elemente duşmănoase. Originale.

Originale. a III-a. alte abateri. major de Miliţie s-a purtat rău cu 1956 cetăţenii. Originale. 1964 11 2801 2077 Breharu Fabian I. Originale. Originale. copie. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut o slabă activitate politică. era căsătorit cu fiica unui chiabur. a servit regimul burghezo-moşieresc. 20 2803 2075 Brehui Ion F.03.03. pe frontul antisovietic a fost decorat cu 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. reconfirmată în 1960. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. (Dobra) Membră de partid exclusă pentru că: la întocmirea dosarului de pensionare s-a folosit de adeverinţe false pentru justificarea anilor de serviciu. 4 711 . 2. faptă pentru care a fost condamnată la 3 luni de închisoare.09. ca sergent30.2800 2078 Brebu Zoe V. ordinul „Mihai Viteazul” cl. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de plutonier de jandarmi. Pentru activitatea pozitivă depusă. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi 1957 primirea sa în rândul candidaţilor de partid. 4 2802 2076 Breharu Teodor T. Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur. 27.

Idem. Membru de partid exclus pentru că: în 1947-1948 a făcut politică sionistă. ca membru de partid a avut o 1960 poziţie pasivă. 9. copii. care a solicitat reîncadrarea în Partid. când au fost arestaţi şi: 1956 Teohari Georgescu. Cercetată în legătură cu arestările din 23.10. În 1956 i s-a menţinut stagiul din 1949. la arestare. membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă „Mişmar”. Zion>”.01. fiind înscris în organizaţia „Polizion <Poale 31. I) 27/1953 76 (vol. 1947 Pentru că în 1941. Originale. II) 712 . CCP a hotărât respingerea cererii. Originale.07. Thea Kaplan şi alţii. I-II) Breiner Paraschiva (Abraham Piri) Membră a CC al PCdR în ilegalitate. reconfirmată în 1962. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1924. fotografii. 6 2805 1963 Breileanu Bernard (Bercu) Salariat al Conservatorului Ploieşti. 1950 1 2729 2806 (vol. În 1949 a fost reîncadrată în Partid cu interdicţia ca timp de cinci ani să ocupe funcţii de răspundere în organizaţie. 12. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul ocupat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut purtare trădătoare.2804 2074 Breier David M. Originale. alte abateri. 11 (vol.08. Originale. aprilie 1941.

Original. Responsabil la ziarul „România Viitoare” din Sibiu. 1954 1 2810 1961 Brejan Vasile V. CCP a constatat că la arestarea din 1943 a avut purtare foarte proastă. a călcat liberul consimţământ în organizarea întovărăşirilor agricole. sancţionat cu „vot de blam” pentru că: a activat în organizaţia profascistă catolică „Colping”. În 1956 s-a hotărât reprimirea sa în Partid. motive pentru care i-a respins cererea şi a cerut să fie scos din muncă. cercetat pentru că a solicitat încadrarea în Partid. 4 2808 1930 1 2809 1962 Breizik Zoltan (Alex) Fost activist al Sectorului I PMR Oradea.09. 8. Originale. în calitate de director regional al SMT Oradea. 3 713 . pe motiv de 20. Breitholtz Rosina Membră de partid căreia Subcomisia de Verificare i-a stabilit vechimea în Partid din ianuarie 1948. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.2807 2728 Breitenstein Ernest C. copie. Original.08. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară şi a participat la Rebeliune. Originale. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei şi acordarea vechimii din august 1945. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 30.04. inactivitate. a 19. s-a înrolat în Armata maghiară. pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a săvârşit atrocităţi împotriva partizanilor.05. recunoscut metodele de muncă ale 1949 Partidului şi lupta fracţionistă.

alte abateri.2811 2082 Brendea Emanoil Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. legionară. Originale. Original.05. 1950 1 2812 2727 Brener Miron Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost agent al Siguranţei. Original. (Breslika) Secretar al organizaţiei de bază a Uniunii Scriitorilor. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea legături cu o femeie de moravuri uşoare. 4 2815 1952 Breslaşu Marcel A.05. Original. 1. Hotărâre reconfirmată în 1955 şi 1960. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 10. 1962 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru din 1942.08. 1. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. capitaliştilor. ilegalitate. 1951 40 2813 2083 Brerai Petre Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al 19. 2 714 . copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut „să fie ţinut în evidenţa organelor în drept”. care a solicitat confirmarea stagiului de partid din 23.11. Originale. 1 2814 1953 Brescan Ion I. cărora le-a servit interesele 1951 asuprind muncitorii. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

copii. 14 715 .) Originale. exclus din Partid pentru că: a întocmit un dosar fals lui Rizea Alexandru şi a semnat în fals pe Mihail Roşianu şi Nicolae Guină. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. În 1970 a solicitat pensie pentru activitate comunistă ilegală.2816 1951 Bresniceanu Gheorghe S. necesare la stabilirea pensiei sporite pentru soţia şi copilul său. a întrerupt legătura cu 1957 Partidul. Originale. din organizaţia legionară. a făcut parte 24. Membru de partid din ilegalitate. care a solicitat acordarea unui stagiu mai mare. întemeiate. 5 2817 1949 2.04.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02.01. 1962 4 2819 1950 Bretter Emanoil I. CCP a hotărât menţinerea stagiului din 1945. copie. Notă de răspuns a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. fără motive 28. 9. pentru a-l recomanda pe Vasile Bretoiu. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor şi a confiscat obiecte de la oamenii săraci. Bretoiu Vasile Activist al Secţiei Cadre a Judeţenei PMR Dolj. 1951 4 2818 810 Brett József (Joska) Membru al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar (la acea vreme decedat). (Referinţă semnată de Valter Roman. Întrucât în 1937-1944. Originale. alte abateri. 1958 Deşi acuzaţia că a fost legionar s-a dovedit neîntemeiată. pentru care s-au cerut relaţii cu privire la participarea sa la mişcarea muncitorească.

în timpul guvernării legionare a participat la şedinţe. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei. s-a 1952 ocupat cu specula. 18. a fost beţiv şi scandalagiu.09. Întrucât era de origine muncitorească. exclus din Partid şi din şcoală pentru că era înfumurat şi a făcut comentarii politice „hazardate”. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. pe care l-a lucrat cu braţe salariate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. după ce a fost comprimat din serviciu. Brezan Dumitru Gh. 1 2822 1947 6 2823 1946 1. reprimirea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare”. a avut pământ.09.08. care. 1 din Ineu. Brezaie Grigore Director politic al GAS Dealul Ocnei. alte abateri. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut atitudini duşmănoase regimului. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din PNŢ şi PNL. Elev la Şcoala de ofiţeri politici nr. 1953 2 716 .05. Copie. 1954 1 2821 2860 Breuer Ştefan Membru de partid exclus pentru că: era un element oportunist. deşi în tinereţe a luat parte activă la mişcarea 19. în funcţia avută a dus o viaţă imorală. reconfirmată în 1969. s-a înscris apoi în PSD. Întrucât nu a reieşit că era un duşman al clasei muncitoare. iar la discutarea apelului său a avut o poziţie justă.2820 1948 Breuer Ludovic (Laioş) Membru de partid exclus pentru că în 1939-1942 a posedat un restaurant. revoluţionară. a intrat în rândul exploata1949 torilor şi şi-a însuşit mentalitatea şi metodele lor. 8.

Originale. Activist al Comitetului raional PMR Călăraşi. 1955 3 2825 1944 Brezeanu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut legături cu legionarii.2824 1945 Brezeanu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1941-1944 a luat parte la războiul antisovietic cu distrugătorul „Mărăşeşti”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2826 1943 Brezeanu Ilie Gh.11. exclus din Partid pentru că: în 1945-1946 s-a ocupat cu specula. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. Originale.03. s-a căsătorit cu fiica unui negustor. a făcut comerţ cu alimente. 5 2827 1942 Brezeanu Niculina Şefa Serviciului de cadre administrative de la fabrica „Electrofar” membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că a creat o atmosferă proastă şi fami liarism. 1953 4 717 . reconfirmată în 1961. În 1955 a fost reprimită în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut abateri de la 1954 morală cu femeile din uzina în care lucra.07. a 1957 divulgat secretul reformei băneşti din 1952. a fost 12. şi-a însuşit din alimentele ostaşilor. în 1952. în 1951 16. membru al PSD. excluderea ei din Partid şi i-a recomandat să muncească în organizaţiile de masă.06. 1. în funcţia de responsabil cu aprovizionarea la Marina Militară. 9. CCP a hotărât anularea deciziei.

Originale.01. Originale. 7. a fost judecat şi condamnat pentru fapte 26. Originale.03. 1961 4 2829 2023 Brezoiu Gheorghe D. reconfirmată în 1956. 10 2831 1958 Brezovski Adam Membru de partid exclus pentru că: a fost un exploatator şi un şovin care s-a strecurat în Partid (a deţinut cel mai mare restaurant din Seini. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. Satu Mare). unde s-a 1950 dovedit anarhic şi indisciplinat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1966. 5 2830 2791 Brezovan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost înscris în organizaţia cuzistă.11. alte abateri. alte abateri.10. pe distrugătorul Mărăşeşti. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 718 . în 1945 s-a angajat ca gardian la 27. Prefectura Poliţiei Capitalei. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat ca voluntar în marina antonesciană. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. a avut manifestări antisemite. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2828 2092 Brezeanu Spiridon Gh. comise în timp ce era primar 1959 şi preşedinte de cooperativă. de necinste.

iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. Original. Briceag Vasile I. reconfirmată în 1960. student la Academia de Partid „Ştefan Gheorghiu”. 1 719 . Brici Lorin A. care a avut manifestări antipartinice. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07.12.02. 1961 10 2835 2770 Briciag Constantin (Briceag) Membru de partid exclus pentru că: a avut legături strânse cu proprietarul moarei Becker. 23. CCP a propus.12. civile de la Odessa. menţinerea deciziei. în fabrica unde lucra a luat şperţ de la muncitori. pe frontul antisovietic a luat parte la jefuirea şi reprimarea populaţiei 17. Hotărâre reconfirmată în 1980. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit de regimul sovietic. fiica sa a avut legături 1950 cu o organizaţie subversivă ai cărei membri au fost arestaţi în 1949. Originale. care la venirea trupelor sovietice s-a retras cu hitleriştii şi i-a lăsat 29. averea în păstrare. şi a fost decorat cu 1954 „Coroana României” cu spade şi panglici. 8 2833 1959 40 2834 2024 3. Membru de partid exclus pentru că nu a mai luat parte la adunările organizaţiei de bază şi nu şi-a achitat cotizaţia. a avut el însuşi asemenea manifestări. (Liviu) Membru de partid exclus pentru că: în 1958 nu l-a demascat pe colegul său. Vasile Pîrvan. Originale. a participat la şedinţe şi manifestaţii legionare.2832 3265 Bria Mihai G. Originale.

a sustras bani din 1950 vânzările de lemne. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. conducător tehnic la Trustul de Panifica. în 1949 a fost judecat şi condamnat pentru speculă. Originale. a avut manifestări naţiona1959 liste. apoi a simpatizat cu PNŢ. reconfirmată în 1963. 1 2837 2073 Briciu Victor I. 27. Brigher Ira H. element afacerist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionare. copie. Originale. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a fost patron şi a exploatat forţă de muncă salariată. (II) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost înscris în „Frăţiile de Cruce” 15.04. a comis nereguli în muncă. 16 2840 2068 4 720 . Original.09.1957 ţie din Focşani. Membră de partid exclusă pentru că: fiind sub influenţa mediului legionar din 12. reconfirmată de CCP în 1960. Originale.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Brie Ileana A.03. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un 21. Membru de partid exclus pentru că în 1938-1940 a avut activitate legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2836 1960 Briciu Veniamin Şef al Ocolului silvic din comuna Buteni. care provenea.08. regiunea Arad. alte abateri. în calitate de 19. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 13 2838 2072 3 2839 2071 Brie Ioan I.

Persoană care. pe 29. în care a reparat maşinile nemţilor. Originale. cu membri de partid. Întrucât în ilegalitate a avut legătură 24. însă nu a fost 1956 membru. 1957 Întrucât bănuielile s-au dovedit neîntemeiate. 4 2842 3301 Brihac Ion Gh. CCP a hotărât menţinerea stagiului anterior. Constantin Brihac 1980 (Frunză) l-a atras în acţiuni revoluţionare. Hotărâre reconfirmată în 1962.2841 2067 Brihac Constantin Gh. 6 721 . deşi nu era membru de partid. Copie. 1934.02. CCP a hotărât admiterea apelului. 3 2843 2861 Brill Jana Membră de partid din ilegalitate exclusă în 1940 pentru că: la arestarea ei de către poliţia legionară a divulgat toate legăturile pe care le-a avut cu mişcarea. motiv că fratele său. Membru de partid cercetat în urma sesizării Elenei Tudorache că a fost informator al Siguranţei şi pentru că a solicitat acordarea stagiului de partid din 21. a dus o viaţă de femeie uşoară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.01. CCP a constatat că solicitarea era neîntemeiată. Originale. în timpul războiului a condus atelierul tatălui ei.07. 1948 1 2844 2069 Brill Mircea (Moritz) Membru de partid care a cerut acordarea stagiului din 1939. a solicitat să fie luat în evidenţa ilegaliştilor şi să i se acorde drepturile care decurg din respectivul statut. 2. Originale.

Hotărâre reconfirmată în 1963. alte abateri. să se menţioneze în documentele sale de partid că din 1938 a fost membru al PC Spaniol. să fie scos din Armată şi să 25. şef al Serviciului învăţământ din Direcţia Superioară Politică a Armatei. 48 2846 2066 Brinaru Pompiliu Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi care a exploatat ţăranii. 4 722 . Cloşca şi Crişan”. în funcţia de 29. când s-a înscris în Divizia „Tudor Vladimirescu”. CCP a hotărât să i se anuleze calitate de membru. 1951 În 1954 s-a revenit asupra deciziei. brigadist în Spania.06. În <1970> i s-a acordat stagiul de partid din 1933. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. cu tendinţe carieriste. după 23 august 1944 a fost simpatizant al PNŢ.2845 2070 Brill Sulam Iosif (Suly) Fost membru al Partidului Comunist Francez. lucreze pe linie profesională. membru PMR reverificat. urmând ca perioadele neverificate să fie investigate în viitor. Întrucât era un element şovăielnic. director de spital a întrebuinţat metode de 1953 comandă. membru al PC Spaniol. Originale. propunându-se: să i se menţină calitatea de membru de partid cu vechimea din martie 1944. a făcut parte din Diviziile „Tudor Vladimirescu” şi „Horea. Originale. iar viaţa şi activitatea sa nu erau suficient verificate. reconfirmată în 1955.

11. propagandă manistă.2847 1955 Brindaş Ioan I. Papanace. activitate legionară. era beţiv şi a bătut un cetăţean. 1 2850 1644 Briotă Ion Membru de partid exclus în 1960 pentru că în anii 1940-1941 a desfăşurat 17. 11 2848 1954 Brinder Bernanrd Membru de partid exclus pentru că împreună cu tatăl său a contribuit la exploatarea clasei muncitoare. a făcut parte din 1953 grupul troţkistului Molnar. alte abateri. 6 723 . Original. 2. în 1946 a făcut 20. exclus din Partid pentru că: în perioada războiului a făcut parte dintr-o organizaţie profascistă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar după înlăturarea Monarhiei a avut o 1950 poziţie duşmănoasă faţă de conducătorii Partidului şi ai Guvernului. reconfirmată în 1957 şi 1960.01. Originale. 21. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca proprietari ai unui depozit de tuburi de oxigen din Bucureşti. Originale.02.10. (Brindas János) Activist la Comitetul orăşenesc PMR Oradea. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 2 2849 1939 Brindu Petre Membru de partid exclus pentru că în perioada guvernării legionare a avut legături strânse cu fostul subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe.

în 1942 a fost trimis în Germania la specializare. Membru de partid exclus pentru că în 1954 a fost condamnat penal pentru că şi24. 1950 8 2854 1967 Brînceanu Anghel T. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1976 4 2853 1642 Bristan Grigore I. menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 8. 1953 1 2852 3146 Brisc Ioan Director la Şcoala specială din Şimleul Silvaniei. a însuşit 4 saci cu grâu din cel distribuit 1963 de stat pentru însămânţări. CCP a propus.08. 6. la data respectivă era arestat pentru sabotaj. 8. judeţul Sălaj. Originale.06. a avut ieşiri antisemite. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. membru de partid exclus în 1972 întrucât a fost condamnat penal pentru delapidare. Originale. 4 724 . Originale.10. reconfirmată în 1957 şi 1960.04.2851 1643 Brisan Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. a avut manifestări „nesănătoase” în legătură cu arestarea tatălui său de către „organele de Stat”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

s-a prezentat.04. a violat o minoră. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în urma cărora a rezultat un copil. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Şef al Secţiei sanitare la raionul Buzău. un dezertor comunist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. 1 2857 1964 Brîncuş Dumitru Membru de partid exclus pentru că la preschimbarea documentelor de partid nu 23. căreia i-a promis că o va lua în căsătorie.07.03. 3 2858 3037 Brîncuş Valeriu C. Originale. pentru furt de produse agricole şi fals în 1963 acte. faptă pentru care a fost trimis în judecată. Fost activist la Comitetul raional de Partid Zimnicea. a luat parte la războiul antisovietic.10. alte abateri. la Odessa a făcut propagandă fascistă. în 1941 a denunţat 11. exclus din Partid pentru că în două rânduri a fost condamnat 16. Originale. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut relaţii intime cu Stela Conţ. 7 2856 1965 Brîncoveanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ. 1970 4 725 . 9. 1955 CCP a hotărât anularea vechilor sale documente de partid.2855 1966 Brînceanu Ilie T. motiv pentru care 1950 în 1945 a fost arestat şi cercetat.

1 2860 1956 Brînda Aurel Secretar al organizaţiei de bază din comuna Burjuc. 1955 2 726 . lor. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.03. Originale. 4 2861 1941 Brînduş Andrei Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 7. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 15.11. -.12. Original. Întrucât motivele s-au dovedit 1957 neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1959 3 2862 2086 Brînduş Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost înscris în organizaţia legionară.26. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.2859 1940 Brîncuşi Elena Membră de partid exclusă pentru că a fost element afacerist şi unealta patroni.

3 2866 2091 Brînduşescu Gheorghe N. alte abateri. sentimente naţionaliste. 2 2865 2090 Brînduşa Ioan N. în perioada războiului şi-a 27. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2864 2088 Brînduş Mihai Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1945 a fost cantor bisericesc.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 destinaţi pentru construirea şcolii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. părinţii săi au fost categorisiţi chiaburi. Originale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 11. legionară. 18.2863 2087 Brînduş Irina V. 3 727 . Originale.07. (Niţescu) Membră de partid exclusă pentru că: în perioada interbelică a întreţinut relaţii cu elemente cuziste şi liberale. însuşit o sumă din banii satului Hodiş. reconfirmată în 1956. simpatizant activ al Partidului din ilegalitate. a deţinut funcţii de răspundere în aparatul de stat burghezo-moşieresc. a sprijinit activ 1954 acţiunile iniţiate de regimul antonescian pentru ducerea războiului antisovietic. care a solicitat confirmarea calităţii de 1961 membru din 1944 CCP a hotărât admiterea apelului.10. ca învăţător. (Ion) Curier diplomatic la MAE. Originale. fiind pătrunsă de 19.06.

„mustrare” pentru că a organizat botezul 1980 religios al fiului său. Original. (Brânza) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte de cooperativă s-a dovedit a fi un element afacerist. iar pe 26. 1950 1 2870 3351 Brînzan Gheorghe Ofiţer la Serviciul Economic din Inspectoratul orăşenesc Moldova Nouă al Miliţiei. 3 728 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. a fost amendat pentru insultă şi ameninţare cu cuţitul. Originale. 3 2868 1922 Brînduşoiu Petre I. alte abateri. 5. membru de partid sancţionat cu 22. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. altele le-a şantajat cu concedierea. CCP a hotărât adâncirea cercetărilor. 5. menţinerea deciziei. exclus din Partid în 1974 pentru că: a promis mai multor femei că le angajează în schimbul unor propuneri imorale. 1960 3 2869 1921 Brînza Ion St. iar ulterior Comitetul regional de Partid Oltenia i-a respins apelul.12.05. Originale. a 1976 pretins bani şi băutură. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale.2867 3166 Brînduşoiu Gheorghe Membru al Comitetului de Partid de la Preparaţia cărbunelui Coroeşti.11. CCV a hotărât menţinerea deciziei.09.

Originale.06. Brînzan Ion Ofiţer la UM 01256 Caracal. Original. 1981 Întrucât a renunţat la apel. iar pentru celelalte probleme ministrului Apărării Naţionale. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. Preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Pleşoiu. Brînzan Iordache M. CCP i-a sugerat ca pentru sancţiunea 1980 de partid să se adreseze Consiliului Politic Superior al Armatei. Întrucât şi-a retras apelul. CCP a hotărât clasarea cazului. membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu.02. raionul Craiova. membru de partid sancţionat cu „mustrare”. În 1959 şi 1962 excluderea a fost menţinută. 6 2873 3302 3 2874 1654 2 729 .07. 1959 10 2872 3390 Brînzan Grigore Membru de partid exclus pentru că în calitate de subofiţer MApN a comis abateri de la disciplina de partid şi 29.02. Originale. regulamentele militare. 29. CCP a hotărât clasarea cazului. 2.2871 1655 Brînzan Gheorghe D. schimbarea calificativului de la locul de muncă şi avansarea în grad. Deoarece excluderea a fost făcută fără 1963 o cercetare temeinică (la revizuirea juridică a cazului s-a constatat că fusese nevinovat). 30. care a solicitat ridicarea sancţiunii. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Oltenia. copie.

copie. membru de partid exclus în 1950 pentru că a ascuns că în trecut a fost condamnat penal pentru nesupunere la concentrare. 1954 1 2878 1920 Brînză Niţu L.2875 1652 Brînzaş Gheorghe Membru al aparatului Ministerului muncii şi prevederilor sociale. 1954 5 2876 1651 Brînzaş Miron L.07. timp în care sa dovedit indisciplinat. ca angajat al Miliţiei a fost trimis să escorteze un fost hitlerist. 8. alte abateri.07. 7. Originale. membru de partid exclus pentru că a avut manifestări duşmănoase la adresa 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei. 4 2877 1650 Brînzaş Traian Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. cerere respinsă în 1975.09. 5 730 . Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1936-1937 a făcut parte din 19. Original.12. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. „Frăţiile de Cruce” legionare. Ulterior a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. iar respectivul a evadat. Originale. a făcut parte din Jandarmerie şi din Poliţie (1945-1946). Originale. În 1956 a fost reprimit în Partid. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. cu care mergea la chefuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Anchetator penal la Procuratură. organelor de partid şi de stat şi a 1959 întreţinut relaţii de prietenie cu unii inculpaţi.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. în 19401941 a luat parte la manifestaţii legionare. din acelaşi an a fost provocator şi agent al Siguranţei. Originale. Originale. Originale.05. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. 1957 şi 1960. 1961. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. să 16. a participat la războiul antisovietic. ca secretar al 1956 Sfatului Popular i-a protejat pe chiaburi. menţinerea deciziei. 3 2881 1649 Brînzea Andrei N. 3 2880 3154 Brînză Vasile P. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: era fiu de chiaburi. Membru al Biroului Comitetului comunal de Partid Hoceni. fie demascat în faţa maselor. să fie 1947 îndepărtat din orice organizaţie politică sau întreprinderi de stat.06. pe frontul antisovietic a fost decorat cu „Crucea de 25. 1955 29 731 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 32 2882 1647 Brînzei Petru P.09. Originale. Membru de partid exclus pentru că: era fiu şi ginere de chiabur. Membru de partid exclus pentru că: în 1939 făcea propagandă troţkistă şi contra URSS. avutul obştesc.2879 1919 Brînză Ştefan V. alte abateri. 1962 şi 1966. reconfirmată în 1956. 1975 CCP a propus. 6. Fier” şi „Virtutea Militară”. exclus din Partid în 1972 pentru furt din 30. Hotărâre reconfirmată în 1957. judeţul Vaslui.

Originale. jucat cărţi şi a luat parte la beţii. 6 732 .04. 1957 17 2884 1645 Brînzoi Victor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. CCP a propus. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. 5. 9 2886 1641 Broască Ilie Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a fost comerciant şi a fost condamnat penal. reconfirmată în 1958 şi 1959. 1 2885 3318 Brmbolich Francisc Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi luarea în evidenţă. cerute. alte 1951 abateri. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 25. a participat la războiul antisovietic. 13.02.2883 1646 Brînzei Vasile Membru de partid exclus în 1948 pentru că în 1940-1941 a desfăşurat activitate legionară. a 21. în timpul Rebeliunii legionare a luat parte la jafuri. respingerea apelului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. iar Secretariatul 1980 CC al PCR a hotărât.04. reconfirmată în 1956 şi 1969. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.10. alte 1954 abateri. Original.

reconfirmată în 1963 şi 1966. 1960 9 2889 1638 Broc Nicolae C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. condamnat penal în 1955 pentru 29. reconfirmată în 1967. 2 Câmpulung a confirmat foi de parcurs 23.2887 1640 Broască Mihai I. copie.07. reconfirmată în 1962. 9. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Mălureni. faptă pentru care a fost 1981 condamnat penal. 1958 5 2890 3336 Brocea Ion I.06. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. Originale. în 1945 s-a ocupat cu specula. Originale. regiunea Piteşti. Originale. copie.01. 3. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 733 . fictive. Plutonier la Secţia 15 de Miliţie Bucureşti. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a făcut parte. CCP a propus. 8 2888 1639 Broboană Ioan M. copie. alte abateri.01. Originale. membru de partid exclus în 1959 pentru că a ascuns că tatăl său a fost poliţist. menţinerea deciziei. voluntar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. din Jandarmeria antonesciană. activitate duşmănoasă contra clasei 1961 muncitoare. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de şef de coloană la Autobaza nr.

pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a participat la crime şi jafuri. 1 (vol. Original. CCP a constatat că acuza era neîntemeiată. Preşedinte al Comitetului provizoriu din comuna Bodeşti. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a lui Ioan Răţescu. pentru perioada frontului să fie cercetat de „organele în drept”. fiind dată cu scop de răzbunare. copii. pe motiv că ar fi fost informator al Siguranţei. 2 2892 1681 Brodeală Ion Gh. judeţul Vâlcea.08. CCP a hotărât: menţinerea deciziei.11. Originale. partid din 1936.03. Idem. fost comisar-ajutor la 1952 Poliţia din Botoşani. dată de la care activa în 1950 organizaţie. A fost cercetat în urma unei declaraţii 25. Comandant al Companiei de gospodărie de la Serviciul Centrul de instrucţie Dumbrăveni din MAI.2891 1637 Brodeală Ion A. alte abateri.01. în postul avut a ţinut legătura cu elemente duşmănoase. 1952 1 1971 Broder Zalman (Sandu) Persoană căreia s-a acordat stagiu de 15. 3. membru de partid 10. I) 2893 (vol. membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară. exclus pentru că: în trecut a făcut parte 1953 din aparatul de opresiune al regimului burghezo-moşieresc (a fost jandarm). Original. I-II) 1 21 (vol. II) 734 .

sect. Costache) Cercetat în urma solicitării Comitetului Regional Cernăuţi al PC al Ucrainei.2894 1097 Brohman Abram Ştrulevici Cetăţean sovietic despre care Institutul de Marxism-leninism de pe lângă CC al PCUS a solicitat relaţii cu privire la activitatea sa în România. Notă de răspuns a CCP prin care informaţiile au fost confirmate parţial. copii. 19 2896 675 Broitman Moise Marcovici Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme că a fost arestat pentru participare la mişcarea muncitorească revoluţionară. 3.12. Originale. rusă. II Negru. Originale. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. lb. lb. fotografii. Notă de răspuns a CCP prin care au fost transmise informaţiile solicitate. română.11. prin care se cerea să se confirme că a fost membru al PCR între anii 1932-1940 şi 23. lb. copii.01. că în 1935-1939 a lucrat în tipografia 1961 ilegală a PCR din Bucureşti. română. română. 1962 79 735 . copii. Originale. 9. rusă. 1973 27 2895 653 Broitman Mihail Iţcovici (Meer. rusă.

membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a participat la Rebeliune. ordinul „Bărbăţie şi Credinţă” clasa a III.2897 1972 Brojbeanu Vasile Mecanic la Liceul Teoretic de Fete nr. într-un post unde putea fi supravegheat. exclus din partid pentru că: şi-a însuşit banii pentru abonamente la „Scânteia” şi pentru cumpărarea Istoriei PC(b) al 21. unde a fost decorat cu 25. Adresă de răspuns a CCP prin care sau confirmat informaţiile solicitate. (Braunştein Netty) Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte activitatea sa în 15. Uniunii Sovietice.01. 1 din Târgovişte. a luat parte la războiul antisovietic. mişcarea revoluţionară din România. 1975 7 2900 487 Bronştein Enea B.12. 1 2898 2796 4 2899 1147 4. era un element 1952 afemeiat şi beţiv. CCP a hotărât: menţinerea deciziei.04. reconfirmată în 1966. rusă. (Referinţă semnată de Ida Felix. Originale. lb. 37 736 . Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 Notă de răspuns a CCP adresată CC al PCUS prin care s-a confirmat solicitarea. Broncea Gheorghe Instructor la Judeţeana PMR Olt. Broniţki Ilarion Panteevici Cetăţean sovietic pentru care CC al PCUS a cerut să se confirme că în 1941 a fost condamnat pentru participare la lupta antifascistă.1951 a cu spade. să fie scos din postul deţinut şi încadrat în producţie. alte abateri.03. copii. copii. română.) Originale.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. 1959 3 2905 587 Brover Liubov Ovşina Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se confirma apartenenţa la PCdR în perioada 1938-1940. motiv pentru care a fost condamnat penal. copii. Originale. 7. rusă. Originale. 15. fotografii. copii. lb. română. 3 2903 1973 Broşteanu Ion Inspector şcolar. (1935-1944). 1 2904 1975 Broştic Ion Membru de partid exclus pentru că în calitate de agent încasator la pieţe s-a dovedit necinstit. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară şi a participat la Rebeliune. 22 737 . 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul deţinut. Original. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din PNŢ 19.06.2901 798 Bronştein Zeilic Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme participarea sa la 27. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. Originale. mişcarea revoluţionară din România.08. 10 2902 1974 Broscaru Constantin M. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 1965 confirmat solicitarea.10.07. 1962 necesară la stabilirea pensiei. Originale. s-a ocupat cu afacerile. Membru de partid exclus pentru că în 1040-1941 a făcut parte din organizaţia 26.06.

În 1988 a fost exclus din partid de 1965 către organizaţia de bază nr. 1 Medicină generală din cadrul IMF.02. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. menţinerea deciziei. 1977 CCP a propus.03. denigratoare şi a făcut declaraţii profund ostile faţă de politica Partidului şi statului”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. pe motiv că „a avut manifestări duşmănoase. 1940 informator al Siguranţei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. vătămare corporală gravă. 1953 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Originale. 11. 1960 5 2909 1976 Brucăr Coloman (Karol) Director adjunct la fabrica „Partizanul Roşu”.12. din oraşul Stalin (Braşov). CCP a stabilit că cererea era nejustificată. 9 2907 3172 Brucă Constantin Membru de partid exclus în 1976 pentru că a fost condamnat penal pentru 19.12. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 4 2908 2025 Brucă Gheorghe N. 2 738 . membru de partid exclus pentru că în 1935 a fost spărgător de grevă. Originale.2906 2772 Brucan Silviu (Brucăr Saul) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1943. Originale. hotărâre reconfirmată în 1970. iar în 28.

participând la chefuri şi jocuri de noroc.18. Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a fost membru al Grupului Etnic German şi al 17. iar decizia reprimirii ei în Partid a fost lăsată la latitudinea organizaţiei de bază. „Heti Lap”). care a publicat articole cu caracter 1956 duşmănos.12. 7 2911 1978 2 2912 1979 4 2913 1977 3 739 . exclus din Partid pentru că. în timpul războiului antisovietic translator la Comandamentul german. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. alte abateri.2910 2806 Brucher Margareta Membră de partid exclusă pentru că: soţul ei a fost ofiţer în armata burgheză. Bruckler Gheorghe Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a depus actele pentru emigrare în 1953 Israel. la manifestările căreia a luat parte ca muzicant. Brucker Isac Membru al BOB de la Centrala Artelor Grafice. CCP 1966 a clasat apelul. 23. Originale. Bruckner Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost redactor şi proprietar la mai multe ziare („Aradi Elet”. a avut legături cu ofiţeri germani. Întrucât şi-a recunoscut faptele. În 1972 s-a stabilit că excluderea ei sa făcut pe baza unor învinuiri neobiective. formaţiuni paramilitare „Deutsche 1959 Mannschaft”.05. alte abateri. niste.05. în 23. fiind sub influenţa propagandei sio. a dus o viaţă depravată.10. anticomunist. Originale.

1980 1 2917 1981 Bruder Francisc Membru de partid exclus pentru că: la Congresul sindicatelor de la Cluj. 17 2916 3355 Brudel Cazimir Persoană pentru care CCP a fost informat că adunarea generală a organizaţiei de bază de la Întreprinderea Metalurgică Iaşi a refuzat să-l primească în Partid. alte abateri. motiv pentru care cazul a fost clasat. reconfirmată de CCP în 1957. s-a lăsat mituit. Amsterdam. 26. 1 740 .09. 9. după cedarea Ardealului. 5. CCP a retrimis cazul Comitetului judeţean PCR Timiş. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. a 1950 susţinut autonomia regiunii. Original. Original. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a avut atitudine duşmănoasă faţă de comunişti. motiv pentru care solicitarea ia fost respinsă. din 1923. în calitate de controlor economic. a votat afilierea la Sindicatele de la 27. care a răspuns în 1980 că apelantul nu s-a remarcat cu nimic în activitatea profesională şi obştească.12. În 1959 excluderea a fost reconfirmată.07. Originale. 1979 3 2915 1980 Brudaşca Petru Membru de partid exclus pentru că: în 1947-1948.2914 3361 Brucmaier Ghidu Persoană care a solicitat primirea în Partid. 1951 În 1958 şi-a retras apelul.

Cruce” legionare. reconfirmată în 1962.01. copii. Originale.06. lb. care a solicitat CCP să confirme apartenenţa sa la UTC şi PCdR în perioada interbelică.07. nu există adresă de răspuns a CCP.) Originale. maghiară. 1957 5 741 .2918 172 Bruder László (Bánki) Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de 24. 5.09. română. Originale. 6 2921 345 Bruhman Lazăr Persoană domiciliată în Cernăuţi. prin care s-a cerut confirmarea participării sale la mişcarea revoluţionară din 19. copii. România. Deşi în dosar se află documente care atestă respectiva activitate. 1963 Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. (Referinţe semnate de: Elvira Gaisinschi şi Simion Zeigher. 6 2920 836 Bruhis Isaac Markovici (Brubis Ithok) Persoană cercetată în urma solicitării CC al PC din RSS Moldovenească. Originale. 1953 39 2919 1987 Brughiu Georgică C. 9. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1985. Originale. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a aprobat.06.22. 24. 4 2924 1986 Brüll Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1923-1938 a fost redactor al ziarului social-democrat de dreapta „Vorwörts 22. Originale. în 1938-1940 a editat 1950 revista „Albumul Bucovinei de Sud”. menţinerea deciziei.06. CCP a hotărât clasarea cazului. 1 742 .11. dal. <Vorvärts>”. a comis acte de indisciplină. condamnat la 25 de ani pentru crime împotriva umanităţii. 1979 Întrucât şi-a retras apelul.2922 3254 Bruiuverde Ştefan Membru de partid exclus pentru că: nu a arătat situaţia tatălui său. alte abateri. Original. CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 38 2923 3273 Brujan Gheorghe Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că frecventa restaurantele şi provoca scan.

Deşi a avut purtare proastă la anchetă. dată la care a depus prima adeziune de după „eliberare”.Zucker) Persoană cercetată. Originale. 1 2927 3100 Brumaru Zamfir (Brummer) Redactor-şef adjunct la ziarul „Munca”. când a fost primită în PCdR. când a cerut verificarea cazului său. Copie.12. să i se menţioneze în cartea de evidenţă că a fost membră de partid în 1938-1941. În 1960 a solicitat acordarea stagiului de partid din 1937. 8. 1951 alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid cu stagiul din 1948. membru de partid care a solicitat luarea în evidenţă. CCP a propus să-i fie menţinută calitatea de membră. În anul următor CCP a hotărât: acordarea stagiului din 1946. lb.02. Originale. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1940. română. pe baza activităţii depuse în mişcarea revoluţionară ilegală. ca gazetar a scris articole 19.2925 2800 Brüll Rozalia (Friedman . care a avut activitate comunistă în ilegalitate. maghiară. 1949 17 2926 2862 Bruma Gabriel Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1944 a fost inspector şi revizor şcolar. În 1953 a fost reverificată cu prilejul căderilor din Oradea. 1973 4 743 . din 1941.07. dată la care a fost primit în UTC. duşmănoase şi şovine la adresa URSS.

Întrucât la primirea în Partid şi-a recunoscut activitatea. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: avea o educaţie mistică. apoi s-a căsătorit cu fiica unui fost colonel de jandarmi. a 1954 fost căsătorit cu fiica unui comerciant de origine germană care a avut un frate în trupele SS. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 4 744 .09. 1957 10 2930 1990 Brumă Tache I. Originale. ca membru de partid a cerut să fie exclus din Partid şi şi-a trimis carnetul organizaţiei de bază. în 1935-1947 a fost cântăreţ bisericesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2929 1989 2. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid exclus pentru că: a trăit în anturajul elementelor legionare.06. în 1959 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Brumăreţchi Vasile A.12. unde a fost decorat cu 14. Original. în timpul războiului antisovietic a fost avansat şi decorat. Dat fiind că ulterior s-a stabilit că şi-a ascuns o parte din activitate.2928 1988 Brumă Eugen C.08. ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a. 1956 2 2931 1991 5. Originale. a fost voluntar pe frontul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1934-1938 a simpatizat cu cuziştii şi legionarii şi a făcut propagandă în favoarea lor. Membru de partid exclus pentru că a participat la şedinţe şi la alte manifestări legionare. Hotărâre reconfirmată în 1961. Brumă Nicolae N.

a făcut politică 11. cercetată pentru clarificarea situaţiei de partid. copii.03. Original. cu stagiu de la data rezolvării apelului. a refuzat să se supună hotărârii. trimis în producţie. în 1949.) Originale. Original. văduva unui căpitan 22. exclus din Partid pentru că: a avut legături imorale cu Adelina Postescu (fiică de colonel în armata burgheză.07. ca 1956 dactilografă la IOVR. soţul ei. 2 745 . (La căderea din 1942 a avut purtare proastă la Siguranţă. fost căpitan. 2 2934 1983 Brunea Ion Responsabil al Secţiei de Cadre la judeţeana PMR Dolj. încadrat cu devotament în muncă.) Întrucât după 23 august 1944 s-a 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. mort pe frontul antisovietic). a divorţat de 1952 soţia sa muncitoare şi s-a căsătorit cu amanta. a reuşit prin intervenţii să-şi recapete pensia retrasă în 1948. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2932 1985 Brumfeld Ana (Leibu) Membră de partid în ilegalitate. În 1962 i s-a acordat stagiu de la 23 august 1944. social-democrată de dreapta. CCP a 1947 hotărât primirea ei ca membru nou.01. a decedat pe frontul antisovietic. (Referinţă semnată de Leon Naş. 20 2933 1984 Brunea Adelina (Postescu) Membră de partid exclusă pentru că: tatăl ei a fost comandant de garnizoană la Cernăuţi.

18. Original. în 1950 s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. cerând ca în documentele sale de partid să se menţioneze că a fost membru în 19301940. în 1946 s-a înapoiat fraudulos în 1950 ţară şi a susţinut că este de origine polonă.2935 3055 Brunstein Schulim Persoană cercetată întrucât a făcut cerere de primire în rândul candidaţilor de partid.06. cu 1954 care au făcut diverse afaceri.07. CCP i-a respins apelul. 1 746 . În 1960 a fost reprimit în Partid şi a 1957 cerut să i se acorde stagiu din 1930. 1 2937 2676 Brust Paul (Moris) Membru de partid exclus pentru că: împreună cu tatăl său. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Măgurele (tatăl său era translator). în 1940-1944 au fost oamenii de încredere ai comandanţilor armatei germane din Turnu 15. a manifestat ataşament faţă de 13. Hotărâre reconfirmată în 1960. Original. pe motiv că în 1940 a părăsit munca încredinţată fără să aibă aprobarea Partidului şi a plecat în URSS.10. fascişti. 17 2936 2094 Brusanovscki Rudolf (Brusanovschi) Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat în Germania şi apoi a mers în Austria. În 1971 CCP i-a confirmat stagiul din 1930. CCP a hotărât respingerea solicitării. Originale.

după 23 august 1944 a purtat uniforma armatei sovietice şi făcea percheziţii la cetăţeni. 32/1971 transferat cu serviciul într-o zonă de 1971 munte. Originale. 48/1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. care a solicitat să fie primit în audienţă pentru a relata unele aspecte privind tovarăşii din conducerea Comitetului judeţean de Partid. Originale. 9. cupuri din ziare. 1956 3 2939 Brutaru Nicolae Secretar al Comitetului comunal de Partid Găneasa.08. Totodată. a solicitat să fie 24. 6.2938 2093 Bruş Constantin (Groisman Kopel) Activist la Regionala PCR Valea Trotuşului. Totodată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. judeţul Olt. a fost luată în considerare cererea sa de transfer. 20 2940 Brutaru Nicolae Instructor la Comitetul judeţean de Partid Olt. CCP a constatat că apelantul nu a prezentat niciun aspect relevant şi a clasat cazul.12. cercetat cu privire la mai multe ilegalităţi. 1979 23 747 .08. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului (1942-1944) a purtat uniforma armatei germane şi a fost translator al ei. Originale.

română. Recercetat în 1956. 138 – 88 3/1956 115 2942 2095 8. rusă. cercetat în legătură cu clarificarea situaţiei sale de partid. Idem. 1953 13 2944 2239 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Buban Ion Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit neîntemeiate. Originale. Originale. Munte) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1934-1940 a scris articole cu caracter naţionalist-şovin. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate: a fost agent al serviciului englez. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1930. CCP a hotărât admiterea apelului.02. copii. Brutus Ion M. Originale. lb. copii. stagiu din 1945. în 1940-1944 a făcut propagandă fascistă. Originale.08. Originale. membru de partid în ilegalitate (exclus în acea perioadă şi demascat ca duşman şi agent al Siguranţei). Bubă Ioan (B. a avut manifestări naţionalist-şovine. 1959 4 748 . I-III) Brutus Ion Director al Întreprinderii ceramice din Bucureşti.372 2941 (vol. CCP a propus menţinerea încadrării lui în Partid cu 13. era un element beţiv. copii. Idem.02. Originale. 1957 4 2943 220 4. când a început să lucreze 1951 în organizaţie. Şeful Serviciului de valorificarea unor bunuri ale statului din ministerul de Finanţe.12.

cerere respinsă în acelaşi an (de două ori). 31 2946 2022 36 2947 3065 17 749 . Originale.2945 2240 Bubenic Ana (Schvartz) Membră de partid în ilegalitate cercetată în legătură cu cererea sa de reîncadrare în Partid. Bubenik Ana Membră de partid exclusă pentru că a făcut speculă cu obiecte de îmbrăcăminte. Întrucât în 1946 a venit din URSS fără aprobarea Partidului.10. Originale. CCP i-a clasat memoriul. bijuterii şi medicamente aduse din 30. în carnet i s-a menţionat că în 1936-1940 a fost membră de partid. în acelaşi an a fost exclus din Partid şi nu a contestat excluderea. care a solicitat să fie luat în evidenţă pentru activitatea desfăşurată în mişcarea revoluţionară ilegală şi să primească pensie pe linie de partid. străinătate. hotărască reprimirea ei în rândul 1949 candidaţilor de partid. Bubenic Robert Membru de partid în ilegalitate.07.12. primit în Partid în 1962. (În 1958 a fost reprimită. iar în 1946 s-a 19. fotografii. CCP a hotărât respingerea solicitării. În 1956 s-a hotărât că organizaţia de bază de la locul de muncă poate să 18. 1971 împreună cu un grup de elemente speculante fugite de regimul sovietic. întrucât: în 1940 a plecat în URSS fără să aibă aprobarea Partidului. în 1966 a fost judecat şi condamnat pentru abuz de încredere în dauna avutului obştesc şi furt. reconfirmată în 1980.) În 1960 a solicitat acordarea stagiului din 1934. Originale. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. înapoiat în ţară fără forme legale. Totuşi.

Notă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că cei doi nu figurau în evidenţa Arhivei CC al PCR. copii. (Referinţe semnate de: Iosif Rangheţ.03. lb. copii. în consecinţă. rusă. lb.06. M. Adresă a CCP către CC al PCUS prin care s-a comunicat că cel care putea să 28. română. Avram Gaisiner (Buma). activitatea desfăşurată în mişcarea 1987 muncitorească din România.) Originale. a 1958 decedat şi. Aiud şi Oneşti. Originale. unde au fost închişi deţinuţi politici 1956 comunişti. română. 12 2949 1210 Bubiş Isac Marcovici Şleahu Samson Herşcovici Cetăţeni sovietici pentru care Secţia Relaţii Externe a CC al PCUS a solicitat – pentru primul – să se confirme apartenenţa la PCR. 5 750 . 9 2950 2810 Bubliţchi Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost gardian la penitenciarele Alba-Iulia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. dea referinţa. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la stagiul său în PCdR.03. reconfirmată în 1966. rusă. în 1941-1944 a fost gardian la penitenciarul Chişinău. 21. Elvira Gaisinschi. Leonte Răutu şi Simion Zeigher. Cetăţeană sovietică.2948 466 Bubis I. adeverinţa cerută nu putea fi eliberată. iar celui de-al doilea 27.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Originale. reacţionare burghezo-moşiereşti. 1 751 . română. 1958 reconfirmată în 1959. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1961 Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că a fost membru al Partidului comunist începând din 1920 şi a fost condamnat în procesul din Dealul Spirii. rusă.12.04. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 3 2953 2241 Bubosu Ion D.08. Milea. Saia Frank) Fost membru al PCR din 1919. menţinerea deciziei. legionară. cercetat în urma solicitării CC al PCUS prin care se cerea să i se verifice datele 23. 14 2954 2259 Buca Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din partidele 18. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. 1975 CCP a propus. Original. exclus din Partid pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 18. era un 1951 element necinstit. Marcel. copii. 21. lb. biografice. 36 2952 3126 Buboi Dobre C. Originale. Aurel.2951 652 Bubnovski Samuel Marcovici (Şmil. Fost instructor al Comitetului raional de Partid Feteşti.

12. 3 2957 2238 Bucăloiu Savu Gh. reconfirmată în 1975. 6 2956 2273 Bucan Vasile C. Originale. 22. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadarea ei în Partid cu stagiul avut anterior.09. 20 2958 2274 Bucătaru Alexandrina (Păduraru) Membră de partid exclusă pentru că a fost arestată şi condamnată pentru calomnie şi delapidare. Întrucât motivarea nu a fost 1960 documentată corespunzător. Membru de partid exclus pentru că. în calitate de şef de secţie la Direcţia regională CFR Craiova. 1 752 . 19. s-a 30.05. Întrucât a fost arestată şi condamnată 1954 abuziv. exclus din Partid pentru acte 22. Originale. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.2955 2276 Buca Victor Secretar tehnic la Raionul de Partid Târgu Jiu. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a cerut Comitetului regional PMR Iaşi adâncirea cercetărilor. Original. Originale.11. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. dovedita fi necinstit. s-a dovedit a fi un element necinstit. de necinste.

Întrucât s-a aflat că a fost informator al Jandarmeriei şi al administraţiei CFR Ciceu şi Sibiu. 11.2959 2284 Bucătaru Alionte Gh. Originale. În 1957 a fost condamnat penal pentru neglijenţă şi fals în acte publice. Originale. CCP a propus (şi s-a hotărât) excluderea lui din Partid şi scoaterea din funcţia de director al fabricii de ciment Turda. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte1956 meiate. În 1961 CCP i-a respins un nou apel. iar direcţiile Cadre şi Organizatoric ale PMR au primit sarcina să prelucreze cazul împreună cu inspectorii CCP. Originale. în coşul cu hârtii al instituţiei. atât pe biroul. CCP a hotărât anularea deciziei. şi a trăit într-un anturaj fascist. cât şi 22. cercetaţi pentru lipsă de vigilenţă (cu prilejul unui control. Membru de partid exclus pentru că: la alegerile din 1946 a rupt afişele cu semnul „soarele” şi a lipit afişe maniste. 41 2961 2275 Bucătaru Dumitru T. 9. Fost secretar adjunct al Comitetului judeţean PMR Constanţa. indicându-i totodată apelantului că poate să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor.04. CCP i-a sancţionat cu „admonestare”. a muncit în dijmă pământul unui chiabur.05.07. 1951 40 753 . 3 2960 3/1948 Bucătaru Dumitru Kiraly Francisc Secretarul şi responsabilul cu cadrele de la Comitetului Judeţean PMR Severin. s-au găsit 1948 documente de partid). cercetat pentru că în trecut a fost omul administraţiei CFR Sibiu.

1961 2 2963 3329 Bucătaru Lucreţia Membră de partid exclusă pentru că a săvârşit diferite fapte de indisciplină şi a 27. a făcut parte din Mişcarea Legionară. 6. Original. 1950 1 754 .06. 1980 CCP a propus.05. ca ofiţer în lagărele de prizonieri de la Dorneşti şi Calafat a dus o politică de exterminare a lor. 2. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. alte abateri. 20 2964 2272 Bucătaru Neculai Gh. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1959 8 2965 2260 Bucătaru Traian Membru de partid exclus pentru că: în calitate de perceptor şi controlor de urmărire a persecutat populaţia săracă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08.2962 2271 Bucătaru Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. Originale. menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. 5. reconfirmată în 1961.10. refuzat să participe la viaţa de partid. Originale.

calitate în care s-a purtat urât cu celelalte deportate. în postul deţinut a susţinut elemente duşmănoase regimului.04. partid. 1970 şi 1972. membră de partid exclusă pentru că: în 1939 a fost înscrisă în organizaţia sionistă „Habonim”. 1 2967 2262 Buchalter Agneta (Mozes) Instructor de cadre la URCC. membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. era un 1951 element afacerist. a făcut parte din organizaţia 1963 sionistă „Ichud”. Originale. 1944 a fost poliţist la Chişinău. 51 755 . Oradea. în timp ce era membru de 26. Original. reconfirmată în 1963. a îndeplinit funcţia de „stubedienst”. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din cadrele Miliţiei. CCP a hotărât anularea deciziei. 1954 5 2968 2263 Bucholtz Lupu N. Întrucât la completarea chestionarului de candidat nu a arătat că a făcut parte dintr-o organizaţie sionistă. organizaţia de bază putând să o primească în rândul candidaţilor.07. alte abateri.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1944. în 1957 CCP i-a respins apelul. Membru de partid exclus pentru că: în 1932-1938 a fost membru al organizaţiei sioniste „Mizrachi”. având şi funcţie de conducere. în timpul deportării la Auschwitz. în 194118.2966 2261 Bucătea Ştefan Miliţian în comuna Băileşti. Originale. Întrucât motivul principal de excludere s-a dovedit neîntemeiat. 9.

01. trădând astfel interesele 1960 muncitorilor. Originale. 23 august 1944 a avut manifestări 1955 naţionaliste. 1954 CCP a propus ca Biroul organizaţiei de Partid din MAI să prelucreze cu ea lipsurile avute şi să fie ajutată să le lichideze.09. 2 756 . (Bîcicov) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme că în perioada 1932-1940 a fost membru al PCdR. apoi membru al FRN. Berşad. cercetată pentru a se stabili condiţiile în care. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. după 17. 1962 38 2972 2265 Bucicov Mira Membră a colectivului Secţiei militare a CC al PCR.04. alte abateri. Original. Originale. în 1943. 8 2971 782 Bucicov Boris P. 6 2970 2264 Bucică Dumitru C. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1932-1935 a fost membru de partid şi a fost arestat de Siguranţă. copii.05. de patron. a fost scoasă din ghetoul 13. apoi angajată a MAI. reconfirmată în 1960. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant al Partidului averescan. Originale. s-a bucurat de încrederea legionarilor.2969 2725 Buchsbaum Jean (Ionas) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de sindicat la magazinul „En Vogue” din Bucureşti s-a lăsat mituit 12.

Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar de vamă a luat şperţuri. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.04.2973 2266 Bucioagă Ioan M. Secretar al Celulei de Partid din închisoarea Suceava.06. fost 1956 legionar. 2. a avut abateri disciplinare. a 11. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. a fost director la mai multe penitenciare. Copie.05. alte abateri. 1954 1 2974 2267 Buciu Ion Gh. Originale. 1 757 . alte abateri. arestat pentru sabotaj economic. 8 2976 2961 Buciuceanu Ioan Gh. ca director al închisorii Suceava (1946-1947) a fost 15. exclus din Partid în 1947 pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. 3 2975 2268 Buciuc Vasile Gh. (Ion) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi cuzistă. ţinut legătura cu nepotul său. reconfirmată în 1969. T. avutul obştesc.09. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru furt din 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Comitetului judeţean Suceava să îl demaşte ca duşman al regimului de democraţie populară. după 1948 care a fost depus în acelaşi penitenciar.

motiv pentru care CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1945. 1948 1 2980 2270 Buciuman Ioan G. Deşi la căderea din 1942 a avut 31. Originale. 2.10. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2978 2269 Buciumac Ion (Preda) Membru de partid exclus pentru că în 1940 s-a înscris şi a activat în organizaţia 31. alte abateri. ulterior s-a încadrat în 1947 muncă cu devotament. cercetat în legătură cu clarificarea situaţiei sale de partid. 2 758 . CCP a hotărât schimbarea deciziei în „vot de blam” şi să se cerceteze cine a impus decizia sa de excludere. comisarii de poliţie. legionară. Original.07. a luat parte la unele 1956 manifestaţii legionare. Copie. Copie. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut legături cu agenţii şi 26.10. 4 2979 2863 Buciuman Dumitru Membru de partid exclus pentru că: nu avea continuitate în muncă. judeca problemele superficial. purtare proastă. a luat şperţ. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2977 2962 Buciuceanu Ştefan Lucrător la Secţia de Cadre a MAI.08. era influenţabil şi beţiv.

04.08. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. în care 30. Adresă a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1922-1928 a activat în mişcarea muncitorească din Arad. lb. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost simpatizant cuzist şi legionar. armatei antonesciene. a 15. Original. 1952 141 2982 2299 Bucovan Dumitru C. reconfirmată în 1958. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Bucovanu) Secretar al Plăşii de Partid Paşcani. în 1946 şi-a deschis un atelier.08. copii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bucsi Francisc (Bucşi) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost membru în organizaţia 12. Original. Bucsinescu Nicolae Gh. 5. Original. (Referinţă a lui Ludovic Czeller şi interogatoriu al lui Constantin Maimuca. spion al 25. fascistă de tir. română şi rusă. 1 2983 2303 1 2984 2304 1 2985 2306 2 759 .09.06.) Originale. 1951 alte abateri. a exploatat forţă de muncă salariată. pierdut servieta cu documente de partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. afacerist şi specu1950 lant. alte 1955 abateri. Bucser Alexandru Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut fascist.2981 549 Bucova Francisc (Bucov Ferencz) Cetăţean ungar cercetat în urma solicitării Partidului celor ce Muncesc din Ungaria.

Adresă a CCP prin care s-au transmis 1951 informaţiile cerute. În 1961 a făcut apel.12. hotărâre reconfirmată în 1962 şi 1968. membră de partid exclusă pentru că era 12.2986 66 Bucsko Iosif Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii din perioada 1945-1947. stăpânită de viciul beţiei. Copie. română. indisciplinată şi 1948 „palavragistă”.02.10. lb. în 1959 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. Dat fiind că s-a aflat că şi-a minimalizat activitatea la legionari şi în 1953 s-a dovedit necinstit în funcţia de delegat sătesc. 14 2987 2300 4. Bucşa Paraschiva Responsabilă cu munca de femei. 61 2989 2864 1 760 . Originale. respins de CCP. 24. Originale. 1953 În 1958 a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. maghiară. alte abateri. Bucşa Gavril Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a făcut parte din organizaţia legionară. ] Inspector general la Departamentul CFR. drept” (propunere aprobată). 1957 6 2988 2301 Bucşa Iuliu I.08. Originale. CCP a propus să fie exclus din Partid şi să fie ţinut în evidenţa „organelor în 23. Întrucât la legionari nu a avut activitate deosebită. copii.

1950 5 761 . Originale. 31. reconfirmată în 1969. Originale. reconfirmată de CCP în 1954 şi 1978. 22. Originale. Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a activat în organizaţia legionară.07. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1948 s-a căsătorit cu fiica unor chiaburi.2990 2302 Bucşa Tiberiu Preşedinte al Tribunalului orăşenesc Cluj.02. Ulterior i-a fost acordat stagiu din 1936. menţinerea deciziei. 20 2992 2305 Bucu Nicolae (Schachter Conrad) director la Fabrica de ulei „Filimon Sârbu” din Bucureşti.11. Întrucât în 1940 a rămas în URSS fără 1961 aprobarea Partidului.10. 1. CCP a propus. 26 2993 2307 Buculei Ion C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută a lucrat 17. 9 2991 3196 Bucşă Aurel Membru de partid exclus în 1975 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. împotriva indicaţiilor date de organele 1958 locale. Hotărâre reconfirmată în 1983 şi 1985. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. CCP a hotărât respingerea cererii. alte abateri. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1932. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

în 1978 1954 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 4 2995 2295 Bucur Alexandru Al. menţinerea deciziei. Întrucât la primirea în Partid menţio20.12. 1962 7 2997 3138 Bucur Alexandru M. că a ascuns că în 1954 fratele său a făcut 1963 parte dintr-o organizaţie subversivă.07. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. respectiva a decedat. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru instigare la fals intelectual. 1974 În 1975 excluderea a fost menţinută. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24. Originale. Originale.11. a tratat ilegal o femeie care dorea să avorteze. Candidat de partid exclus pentru că: în calitate de medic. candidat de Partid exclus pentru 20. alte abateri. Procuror la Procuratura Raionului Negreşti. nase starea materială a părinţilor.2994 2308 Buculei Margareta Membră de partid exclusă pentru că părinţii ei au fost chiaburi. 7 762 . În 1985 CCP a propus. fapt pe care l-a ascuns. Originale. 4 2996 2294 Bucur Alexandru Al. să se recomande organizaţiei de bază să-i ia în discuţie cererea de reprimire în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. iar în urma tratamentului greşit pe care i l-a aplicat. 8. Comitetului judeţean Prahova al PCR.

exclus din Partid pentru că: s-a compromis în faţa cetăţenilor. alte abateri. Originale. Întrucât parte din învinuiri s-au dovedit neîntemeiate. reîncadrarea în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam cu avertisment”. 4. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1938 a făcut parte din organizaţia 12. 1956 3 3000 2298 Bucur Coman Secretar al BOB din comuna Slobozia-Ciorăşti. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. fascistă „Svastica de Foc” 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.2998 2296 Bucur Aurel Membru de partid cercetat pentru că: Silviu Dan a sesizat că în trecut ar fi fost legionar activ şi a participat la Rebeliune. 7 763 . CCP a hotărât clasarea cazului. deţinea utilaje agricole şi muncea pământul cu braţe salariate. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. Originale. reconfirmată în 1961. raionul Focşani. Original. alte abateri. – 1 2999 2297 Bucur Bordei Membru de partid exclus pentru că era chiabur. CCP a hotărât anularea deciziei. 1953 2 3001 2285 Bucur Constantin Gh.11. iar el nu a fost ajutat de către organizaţia de bază. 9.12.02.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. Originale. menţinerea deciziei. pentru care a fost condamnat penal. în calitate de comandant de subcentru de pregătire premilitară.04. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a pierdut carnetul de membru.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că: nu a dus viaţă de partid. 1978 CCP a propus.11. 3 3004 3257 Bucur Dumitru Membru de partid exclus pentru că a comis ilegalităţi şi fapte de necinste 20. s-a manifestat ostil şi opus comasării terenurilor din comună.3002 2780 Bucur Constantin I. Originale. era un 1950 element afacerist. a strâns circa 60 de tineri cu intenţia de a pleca cu ei în Germania. Secretar al organizaţiei de bază de la Telefoane. 1960 4 764 . 1966 3 3003 2286 Bucur Constantin I. fost adept al Partidului cuzist. în vara anului 1944. exclus din Partid pentru că: a dus activitate de „fracţionare”. 22 3005 2287 Bucur Dumitru C.08. la cercetarea apelului s-a aflat că în 19401941 a fost membru al organizaţiei legionare. cupură ziar. în 1936 a 14.

7 3007 2288 Bucur Eugenia Secretară a organizaţiei de bază la Întreprinderea Aro. Întrucât a dovedit putere de muncă şi 1954 ataşament faţă de Partid.05. membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul 16. pentru diverse abuzuri şi abateri. oraşul Stalin (Braşov). 2 3009 2606 Bucur Gheorghe Secretar de plasă la Frontul Plugarilor. Original.3006 2989 Bucur Dumitru S. CCP a hotărât anularea deciziei.08.12. ră. 1 3008 2289 Bucur Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu Mişcarea Legiona17. 1068 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 765 . a fost decorat şi a făcut parte 1949 dintr-o unitate „de sacrificiu”. antisovietic. sancţionat cu „vot de blam” 19. alte abateri. s-a dovedit necinstit. Original. 1951 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru.04. 20. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Buzău. reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Director la Întreprinderea „Flacăra”. exclusă din Partid pentru că „sa îngâmfat” şi a folosit metode „patronale” faţă de salariaţi.

locotenent-major. reconfirmată în 1960 şi 1962. locotenent. Originale. provocat scandal într-un restaurant). 1962 CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază de la locul său de muncă. membru de 29. ghelerteristă din Moreni. partid exclus pentru că în 1940-1941 a 1954 fost şef de cuib legionar.10. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Soard.07. Ofiţer la Direcţia de contrainformaţii militare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea sa în drepturile de membru cu stagiu din 1944. Originale. Original. membru de partid exclus pentru că a ascuns 17. Director al Întreprinderii de transport gaz metan Mediaş. activitatea legionară a tatălui său. 5 3011 2291 Bucur Gheorghe M. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru huliganism (s-a îmbătat şi a 26. 1967 Având în vedere munca pozitivă desfăşurată înainte şi după 23 august 1944.11. membru de partid exclus în 1953 că în 1930 a întrerupt legătura cu mişcarea muncitorească revoluţionară şi s-a alăturat elementelor oportuniste. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.3010 2290 Bucur Gheorghe C. Ofiţer MAI.05. 1 3012 2292 Bucur Gheorghe N. raionul Sighişoara. 12 3013 2924 Bucur Gheorghe R. cu care a format gruparea 26. Originale. regiunea Stalin (Braşov). 8 766 .

motiv pentru care în 1950-1952 a fost reţinut administrativ.11. în 1976 care făcea afirmaţii duşmănoase faţă de politica economică a Partidului şi statului. membru de partid cercetat pentru că a dat dovadă de uşurinţă la angajarea lui Iordan Gavril. membru de partid exclus pentru că a întreţinut legături cu elemente necinstite pătrunse în comerţul <1958> de stat. cu care făcea chefuri. 9 767 . alte 1950 abateri. a avut atitudine 26. Originale. judeţean de Partid o scrisoare anonimă. CCP a propus. 1970 CCP a propus: să se analizeze oportunitatea rămânerii lui în funcţie. 1 3017 5/1970 Bucur Ioan Vicepreşedinte al Consiliului Popular al oraşului Vaslui. 1 3016 2277 Bucur Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor. Original. element imoral şi necinstit. Întrucât a renunţat la apel.06. Original. alte măsuri. duşmănoasă faţă de Partid şi URSS. 26. a trimis Comitetului 26. CCV a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. 5 3015 2280 Bucur Ioan Secretar al Comitetului orăşenesc PMR Râmnicu-Sărat. CCP a hotărât clasarea cazului. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.3014 3167 Bucur Iacob Membru al Comitetului de Partid al Complexului CFR Cluj-Napoca.12. Originale. exclus din Partid în 1975 pentru că: nu a arătat că tatăl său a fost şef de cuib legionar.

Originale. 20.3018 2293 Bucur Ioan (Ion) Responsabil al Secţiei de cadre de la Uniunea Port-Transport. Bucur Ion Gh. Întrucât a constatat că era vorba des1951 pre o acţiune de compromitere organizată de duşmani. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.02. În 1965 i s-a recunoscut stagiul din 1929.05.01. Originale. regiunea 23. Instructor la Secţia de propagandă a Direcţiei politice a regiunii a II-a militare. căpitan. exclus din Partid pentru că: în trecut a simpatizat cu organizaţia legionară. 1959 Întrucât la primirea în Partid arătase ceea ce i se reproşase şi era un element pozitiv. Original. tatăl său a fost şef de 26. şi-a însuşit unele materiale. Originale. 24 3020 2279 4 3021 2805 3 768 . În 1978 i s-a majorat pensia la 2800 lei lunar. cercetat pentru că era bănuit că a fost legionar.11. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1931. ataşat regimului. 4. motiv 1966 pentru care a fost condamnat penal. CCP