NR.

INVENTAR: 3259

ARHIVELE NAŢIONALE BIROUL ARHIVE CONTEMPORANE FOND C.C. al P.C.R. – COLEGIUL CENTRAL DE PARTID (1945-1989)

INVENTAR
Litera „B” 3.607 u.a.

PREFAŢĂ
Pentru prezentarea părţii structurale Colegiul Central de Partid, de la Fond CC al PCR, trimitem la Inventarele „Litera A” (Nr. 3145) şi „Documente Interne” (Nr. 3151). Printre persoanele cele mai importante din acest inventar de la litera „B” menţionăm: Brill Sulam Iosif (Suly), şef al Serviciului învăţământ din Direcţia Superioară Politică a Armatei; Bălan Ştefan Gh., preşedinte al Sfatului Popular al Capitalei; Balazs Eugen (Balas, Blatt Egon), director în Direcţia economică a MAE; Bâgu Vasile C., membru de partid din ilegalitate; Brucan Silviu (Brucăr Saul); Braia Mia (Blaga Maria), artistă; Belle Petre, director general al Treburilor Consiliului de Miniştri; Bogdan Alexandru (Lam Jack), director adjunct la Tehnoimport; Biji Mircea, director general adjunct la Direcţia Centrală de Statistică; Blehan Octavian, ofiţer de Securitate; Belea Octavian, preşedinte al Comitetului Central al Crucii Roşii; Banyai Ladislau, rector al Universităţii Bolyai din Cluj; Bărbulescu Valeriu, inspector general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Brill Jana, membră de partid din ilegalitate; Bodnăraş Florica, membră de partid din ilegalitate; Birman Elisabeta (Luca Betti), membră de partid din ilegalitate; Bălteanu Mihai (Bălţeanu / Colcher), şef al Direcţiei Cadre din Direcţia Generală Politică a MAI; Bragye Iosif, preşedinte al Tribunalului Militar Teritorial Oradea; Bălăceanu Petre, preşedinte al Băncii Populare Române; Bellu Petre, scriitor; Bereziţchi Dumitru, prim-secretar al Comitetului regional de Partid Bacău; Bolojan Victor, prim-secretar al Comitetului regional PMR Oradea; Bădeţ Ioan I. (Ion), şeful Sectorului Apeluri de la CCP; Birtaş Gavril, inspector regional de Siguranţă la Oradea; Birtaş Eva, membră de partid din ilegalitate; Boureanu Radu, scriitor; Bălan Dumitru, prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Brăila; Bădiţoiu Gheorghe, prim-secretar al Comitetului de Partid al oraşului Sibiu; Băltăreţu Corneliu C., internat în azil psihiatric; Bălănescu Ion N. (Rozenzweig Arnold), conferenţiar la Facultatea de Filosofie a Universităţii „C.I. Parhon” din Bucureşti; Boico Mihail (Rosner Maier - Bibi), şef al Serviciului politic al Comandamentului Trupelor de Grăniceri; Breiner Paraschiva (Abraham Piri), membră a CC al PCdR în ilegalitate; Berman Jacques, condamnat politic în procesul Lucreţiu Pătrăşcanu; Bereanu Bernard, preşedinte al Uniunii Internaţionale a Studenţilor; Berger Wolf, director la Direcţia Centrală de Statistică; Bobe Aurel R., locţiitor al şefului Direcţiei regionale de Securitate

I

Galaţi; Boboş Ştefan, prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Neamţ; Bexa Ion I., responsabil al Serviciului de cadre al Şcolii superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu”; Burcă Galia (Sincari), fostă membră a Brigăzilor Internaţionale din Spania; Bugnariu Teodor, profesor de filosofie la Universitatea din Cluj; Bondrea Aurel Gh., director general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Babenco Gertruda (Redlinger), directoare a Creşei şi căminului de copii ale aparatului CC al PCR; Bazavan Constantin M., director adjunct al Direcţiei penitenciare, lagăre şi colonii din MAI; Bona Mihai, secretar general la Ministerul Justiţiei şi consilier al ministrului; Beldeanu Ion (Ioan), prim-secretar al Comitetului de partid regional Arad; Baranga Aurel, redactor-şef la revista „Urzica”; Bădică Ilie M., director general adjunct al Direcţiei Generale a Recrutării şi Repartizării Forţelor de Muncă; Băzălan Dumitru D., director general al Penitenciarelor; Bordeianu Constantin, prefect de Iaşi; Buicliu Nicolae, compozitor şi profesor de muzică la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti; Banc Iosif, prim-secretar al Comitetului regional de Partid Oradea; Bondrescu Aurel I., director al Siguranţei Capitalei; Boico Cristina (Marcuson Bianca), fostă combatantă în Rezistenţa Franceză (FTP-MOI); Botnar Octav (Bodnar / Bundorf Osvald), fost combatatant în Rezistenţa Franceză (FTP-MOI); Butnărescu Gheorghe C., director al Penitenciarului Văcăreşti; Borşan Dumitru, şef de serviciu în Securitate; Berciu Dumitru, conferenţiar la Institutul de Istorie şi Geografie al RPR; Beniuc Emma (Friedman-Bresliska), şefă de serviciu la Institutul „Maxim Gorki”; Beniuc Mihai A., secretar al Uniunii Scriitorilor şi profesor universitar; Bâtu Aurel, director al penitenciarului Călăraşi; Bârlădeanu Alexandru, membru de partid din ilegalitate; Alexandru Baciu, deputat în MAN; Bulz Gheorghe V., ofiţer politic în Armată; Bulan Iacob St., general-maior în MAI; Bucur Şchiopu, ministru al Comerţului şi Alimentaţiei; Breslaşu Marcel (Breslinka), secretar al organizaţiei de bază a Uniunii Scriitorilor. Inventarul de faţă cuprinde dosare individuale şi colective (referitoare la persoane), totalizând un număr de 3607 u.a., reprezentând o cantitate de 8,70 m.l. arhivă, anii extremi 1945-1989. Cu câteva excepţii, dosarele au fost legate de creator. Operaţiunile arhivistice au fost desfăşurate de arhivistul Mircea Stănescu şi arhivarul Ioana Mihai.

30.12.2011 Mircea Stănescu, consilier principal II

Fond: Comitetul Central al Partidului Comunist Român Parte structurală: Colegiul Central de Partid (1945-1989) Alfabetic LITERA B
Nr. de inv. Numărul vechi al unităţii arhivistice Cuprinsul unităţii arhivistice Datele extreme Nr. filelor Obs.

1

686

Baba Aurel Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut legionar, fost şef 24.01. de cuib, care în timpul Rebeliunii a 1952 participat la jafuri; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2

687

Baba Constantin D. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. 31.03. Întrucât a renunţat la apel, CCP a 1959 clasat cazul. În 1960 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

6

1

3

685

Baba Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Ostrov, judeţul Tulcea, exclus din Partid pentru că: a făcut politică 17.09. legionară; a întreţinut legături cu 1954 chiaburii; s-a dovedit a fi un element necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

4

688

Baba Ioan G. Membru de partid exclus pentru că în 1957-1958, în calitate de secretar al organizaţiei de bază a grupului de ofiţeripompieri români aflaţi la studii în URSS, 10.03. s-a dedat la acţiuni speculative şi imorale; 1959 alte abateri. Întrucât şi-a retras apelul, CCP a clasat cazul. Originale. Baba Ion Secretar adjunct al Comitetului regional PMR Arad, cercetat la sesizarea lui Ion Şopron (Schwartz) pentru că ar fi fost legionar. CCP a stabilit că acuza era 24.02. neîntemeiată. 1951 În 1953 CCP a propus, iar Secretariatul CC a aprobat, sancţionarea lui cu „vot de blam” pentru acte huliganice în problema colectărilor şi a încasării impozitelor. Originale. Baba Ion (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1938 a venit în ţară din URSS cu familia, dorind ca Antonescu să-i boteze copiii; în 1940 a trecut clandestin în Basarabia; ca membru de partid era fracţionist, beţiv, bătăuş, antisovietic, afemeiat şi dornic să devină primar în comună. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

2

5

2594

3

6

2886

2.10. 1948

1

2

7

35

Bába Nicolae (Mikloş) Şeful Secţiei planificare a Sfatului Popular al oraşului Târgu Mureş, membru de partid exclus pentru că: sub regimul hortyst a avut relaţii de prietenie cu elemente exploatatoare şi de încredere 21.03. ale acelui regim; a avut sarcini în 1958 inventarierea bunurilor evreilor deportaţi; era un element carierist; în 1956, în timpul evenimentelor din Ungaria, a avut atitudine „nejustă”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baba Teodor Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sâniacob, judeţul Năsăud, exclus din Partid pentru că: în timpul alegerilor din 1948 a călcat legile electorale; a neglijat munca şi avea dese 24.04. abateri de la morală. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei, i-a cerut să muncească pentru reabilitare, iar peste doi ani să ceară primirea în rândul candidaţilor de partid. Originale. Baba Teodor T. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Ghergheluş, raionul Ineu, exclus din Partid pentru că: în 1940 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; în postul avut era beţiv şi ţinea legătura cu 10.08. elemente legionare. 1956 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât ridicarea sancţiunii, organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor. Originale. Babaca Valentina Responsabilă de cadre a Întreprinderii economice interraionale Târgu Ocna, membră de partid exclusă în 1958 pentru 11.06. că a fost condamnată penal pentru 1959 înşelăciune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

8

33

3

9

32

3

10

11

4

3

11

10

Baban Alexandru T. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1939-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960 şi 1962. Originale.

5.03. 1960

16

12

3415

Baban Nicolae Membru de partid exclus pentru că a fost implicat în ilegalităţile comise de unele cadre didactice de la Academia de 10.10. Studii Economice din Bucureşti. 1977 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

4

13

9

Baban Teodor T. Instructor la Comitetul regional de Partid Ploieşti, exclus din Partid în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie de 19.11. exploatatori; era căsătorit cu fiica unui 1957 chiabur; în funcţia avută a avut o comportare imorală (beţie, femei). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

14

8

Babarţi Costică (Barbaţi) Membru de partid exclus pentru că în trecut a avut legături cu agenţi de Siguranţă. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale, copie.

6.06. 1950

9

15

6

Babaş Traian (Boboş) Membru de partid exclus pentru că: era de origine chiabură; ca şef de gară a 24.01. luat şperţuri. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

4

16

3113

Babenco Gertruda (Redlinger) Fostă directoare a Creşei şi căminului de copii ale aparatului CC al PCR (1952-1954), membră de partid care a solicitat să fie luată în evidenţă, dată fiind contribuţia ei mişcarea revoluţionară din ilegalitate (locuinţa sa a fost casă 14.05. conspirativă a Secretariatului CC al 1974 PCR). CCP a hotărât luarea ei în evidenţă. Ulterior a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, acordarea stagiului din 1941. Originale. Babescu Gheorghe Gh. Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar a vândut produse la 29.02. suprapreţ. 1980 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale. Babeş Alexandru Fost membru de partid în ilegalitate, care a solicitat reîncadrarea în Partid. CCP a amânat rezolvarea cazului, pentru a fi chemat la discutarea situaţiei sale. Întrucât la Siguranţă a avut purtare trădătoare, în acelaşi an s-a hotărât respingerea solicitării. În 1956 s-a hotărât că, pe baza activităţii depuse, organizaţia de bază poate să-l primească în rândul candidaţilor de partid. Originale, copie.

5

17

3297

3

18

3

6.05. 1948

6

19

2

Babeş Ilie Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propaganda partidelor burghezo-moşiereşti; a avut manifestări 10.08. naţionalist-şovine, fiind şi element de 1951 încredere al Poliţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

5

20

1

Babeş Ioan I. Membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: a fost omul de încredere al administraţiei IAR Braşov; a fost în relaţii cu elemente duşmănoase, 27.08. agenţi şi comisari de poliţie; în 1940 s-a 1960 căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât transformarea deciziei în excludere din Partid. Originale.

6

21

86

Babi Gheorghe F. Activist la Direcţia de Turism şi Excursii de pe lângă CCS, exclus din Partid în 1958 pentru că: a furat din 12.07. avutul obştesc. 1961 Întrucât acuza nu era dovedită, CCP a solicitat Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti adâncirea cercetărilor. Originale.

2

22

85

Babi Ion I. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: a fost în preajma unor elemente legionare; i-a favorizat pe 26.07. speculanţi; alte abateri. 1958 Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

1

23

82

Babici Aristid Membru de partid exclus pentru că: a făcut abuz de carnetul de partid, cu care 23.03. s-a legitimat; era un element afacerist. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958. Originale.

10

6

24

81

Babici Ioan Membru de partid exclus pentru că a fost vicepreşedinte al Centrului Naţional 25.09. de Muncă (MNK). 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

25

83

Babih Niculae (Nicolae) Preşedinte al Consiliului de administraţie al Băncii Populare „Calatis”, membru de partid exclus pentru că: a fost notar; a luat parte la 31.12. războiul antisovietic; a promovat în 1952 posturi de răspundere elemente duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

26

84

Babii Ştefan Vicepreşedinte al URCC Siret, membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1938-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale, copie.

3.06. 1960

7

27

75

Babin Petru Membru de partid exclus pentru că în 1944 s-a refugiat din Basarabia în 21.12. România. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

7

28

Babinin T. (Marinescu Grosu) Persoană domiciliată în comuna Novo-Nicolaevka, RSS Kirghiză, URSS, care a activat în mişcarea muncitorească revoluţionară ilegală din România. A solicitat să primească o felicitare cu prilejul împlinirii vârstei de 65 de ani, iar 62/1977 soţia şi fiul său, care au fost executaţi în aprilie 1940, să fie consideraţi victime ale fascismului. Întrucât nu au fost găsite documente care să confirme cele indicate în solicitare, CCP a propus clasarea cererii. Originale.

1.10. 1977

15

29

74

Baboi Antoniu I. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a avut legături cu legionarii de la fabrica IAR Braşov; a fost amendat şi 29.11. condamnat penal pentru scandaluri şi 1957 certuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

30

73

Baboi Eftimie I. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de vizitiu şi logofăt la moşia unui boier a avut purtare proastă faţă de 17.07. muncitori; ca primar în comună s-a 1952 ocupat de interesele sale personale şi şi-a sprijinit rudele, care erau chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

8

31

48

Baboi Timoftei Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost 12.02. informator; alte abateri. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

32

3217

Baboi Zamfira Membră de partid exclusă în 1978 pentru că fiind suferindă cu nervii, a devenit iresponsabilă şi vorbea 29.09. necontrolat. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei, reconfirmată în 1979. Originale.

41

47

33 (vol. I-II)

Baboian Artin Membru al Conducerii Comitetului 15.06. Democrat Armean, membru de partid 1956 căruia i s-a anulate calitatea pentru că ar fi lucrat în slujba spionajului antonescian; alte abateri. Deşi acuza principală nu s-a putut clarifica pe deplin, CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1957 şi 1960. Originale. Idem. Originale, copie, fotografii. 28.01. 1957

58 (vol. I)

64/1957

122 (vol. II)

9

5/1959

34 (vol. I-II)

Baboian Dickran A. (Dicran) 24.06. Maior în Armată, confirmat ca 1950 membru de partid în 1949, cercetat în legătură cu: activitatea duşmănoasă a tatălui său (motiv pentru care a şi fost anchetat de Securitate), pe care nu a declarat-o la verificare; alte abateri. Pentru a nu deconspira ancheta Securităţii, Comisia de Verificare a Organizaţiei de Partid – Armata, a hotărât să-i elibereze carnetul de membru provizoriu. În 1959, ca ziarist la revista „Flacăra”, a fost cercetat pe baza unei note adresate de Serviciul Paşapoarte din MAI, prin care se sesiza că: în timpul războiului a nutrit sentimente progermane; în organizaţia „Frontul Armeniei” a făcut o serie de abuzuri; a dus acţiuni de scoatere din ţară a unor industriaşi armeni contra mitei; a defăimat unii ofiţeri de Securitate. Întrucât informaţiile sesizate erau o reluare a unor acuze mai vechi, cercetate anterior şi care s-au dovedit a fi neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Totodată Secţia de propagandă şi agitaţie a CC al PMR a fost sesizată cu privire la componenţa necorespunzătoare a cadrelor de la ziarul armean „Nor Ghiank”. Originale, copii, ziare. Idem. Originale. 15.06. 1956

138

46

8

35

45

Baboianu Gheorghe A. Maior la Batalionul de Securitate Sibiu, membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză; ca ofiţer al vechii armate s-a dovedit 16.06. necinstit, luând şperţuri; a întreţinut 1952 legături cu elemente deblocate din armată. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

6

10

36

2929

Baboiu Alexandru (Baboi) Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost şef legionar de plasă; 17.05. alte abateri. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Baboş Arpad N. Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1944 a fost membru al Partidului 31.10. „Imrédi”; în 1957-1959 nu a trăit viaţă de 1962 partid”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

37

43

5

38

42

Babuş Vasile Ziarist la „Dobrogea Nouă”, membru de partid exclus pentru că: a sprijinit Mişcarea Legionară; pe frontul antisovietic a luat parte, ca translator, la 25.12. interogarea prizonierilor sovietici; avea 1954 rude chiabure şi expropriate, cu care se afla în relaţii bune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Bacal Alfons Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea, pentru că: provenea dintr-o familie de mari negustori; în perioada 12.05. războiului nu a făcut muncă obligatorie, 1952 plătindu-şi scutirea; alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. Original. Bacal David Ofiţer la Direcţia Regională de Securitate Stalin (Braşov), membru de partid exclus pentru că în lagărul de la 16.07. Murafa-Moghilev a fost informatorul 1955 jandarmilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

39

716

2

40

717

1

11

41

718

Bacaloianis Dumitru Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din 26.12. Mişcarea Legionară; alte abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

42

3438

Bacalu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de angajat pe un vas de pescuit oceanic, aflându-se în portul Las Palmas, s-a prezentat la poliţia spaniolă şi a cerut azil politic. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

9.12. 1982

5

43

719

Bacalu Frida (Zell / Zel) Membră de partid exclusă în 1950 pentru că: provenea din părinţi 17.02. exploatatori; soţul ei a fost exploatator. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

44

720

Bacalu Miluţă St. Preşedinte al Sfatului Popular al oraşului Adjud, membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

9.03. 1961

3

45

3060

Bacalu Petre Membru de partid exclus pentru că a făcut speculă cu material lemnos şi fals în 13.11. acte oficiale. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

12

46

2830

Bacalu Riven Membru de partid exclus pentru că:a făcut speculă cu talpă de piele; deşi era membru de partid, a făcut parte din 28.10. organizaţia sionistă „Poale Sion”; 1948 a 1950 depus cerere de plecare în Israel. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

47

721

Bacalu Vasile D. Membru de partid exclus în 1957 întrucât la primirea în rândul candidaţilor a ascuns că în liceu şi la facultate a fost în anturajul unor legionari originari din 12.02. Tulcea, condamnaţi ulterior pentru că au 1960 făcut parte dintr-o organizaţie subversivă (între aceştia şi Gheorghe Calciu). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baccela Elena (Trandafir / Trandafirescu) Membră de partid exclusă pentru că şi-a pierdut carnetul de partid. CCP a hotărât anularea deciziei. reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior şi a cerut organizaţiei de 18.04. bază să o ajute să-şi ridice nivelul politic. 1955 În 1980 a solicitat să fie luată în evidenţa celor care au desfăşurat activitate în mişcarea revoluţionară ilegală. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. Bacher Samuel Avocat, membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1942-1944, în calitate de preşedinte al Oficiului judeţean Putna al Centralei Evreilor, a contribuit la 13.08. oprimarea şi jefuirea populaţiei evreieşti 1957 de către regimul antonescian. Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Original.

6

48

3342

6

49

615

1

13

50

617

Bachide Teodor V. Fost primar al oraşului Piteşti, membru de partid exclus în 1951 pentru că: a făcut politică PNŢ; a făcut afaceri cu comercianţii şi negustorii; în anii 1937-1938 s-a înscris la cuzişti; în 19381940 a fost comandantul FRN din oraşul Piteşti; în 1940-1941 a contribuit cu bani la „ajutorul legionar”; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale, copii.

5.02. 1957

42

51

618

Bachman Marcel T. Medic chirurg la Spitalul Militar Central, maior, membru de partid exclus în 1959 pentru că după ce s-a înscris în UTC, în 1944-1945 a activat în organizaţia sionistă „Hanoar Haţioni”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2.09. 1960

4

52

616

Bachmayer Nicolae Al. Şef al Serviciului comercial din Direcţia generală a comerţului cu ridicata, membru de partid exclus pentru că în timpul dictaturii antonesciene a fost membru activ al Grupului Etnic German. 31.10. Întrucât pe linie profesională a muncit 1962 bine, iar ca membru de partid şi-a dus la îndeplinire sarcinile primite, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Originale.

5

14

53

2626

Baciki Liubomir Gheorghe (Weiss Gheorghe) Membru de partid exclus pentru că: în anii 1946-1948, în calitate de conducător tehnic la Tipografia „Horia” din Timişoara, a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori; a fost un element afacerist; perioada în care a fost în Iugoslavia (până în 1922), în Austria, Ungaria şi Iugoslavia (1930-1945) nu putea fi verificată. Întrucât la înscrierea în Partid nu era cetăţean român, CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării. Originale.

5.03. 1957

4

54

619

Bacila Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a activat în Mişcarea Legionară; pe 22.09. frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 1950 contra partizanilor; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Bacinschi Stanislav Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că: la cotropirea Basarabiei de către fascişti, în 1941, a rămas sub administraţia antonesciană; în 18.05. 1942 s-a oferit voluntar în armată, apoi a 1950 urmat şcoala de subofiţeri de la Odobeşti; după 23 august 1944, deşi este cetăţean sovietic, nu s-a reîntors în URSS. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baciu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la şedinţe legionare şi la Rebeliune; a fost condamnat penal pentru furt de aur şi contrabandă de valută; a 24.05. fost informator al Siguranţei; în 1945 s-a 1954 înscris în PSD, făcând parte din gruparea de dreapta; în timp ce era director la SMT Buziaş, a furat din raţiile muncitorilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

55

701

1

56

705

1

15

în mod excepţional. la 2200 lei. Originale.12. copie. În 1973 s-a propus majorarea pensiei sale. 6 16 . Partid şi ridicarea imunităţii parlamen. duşmănoase plecate din ţară. În 1972 a fost reîncadrat în Partid cu stagiu de la data deciziei.57 2591 Baciu Alexandru I.1951 tare. care i-a sustras declaraţiile din dosarele de la Tribunal şi Siguranţă. cu ocazia naţionalizării locuinţei manistului Boilă şi-a însuşit mai multe lucruri. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţia de responsabil al unei gospodării de stat. 23 58 587 Baciu Augustin Fost secretar de partid de plasă. a susţinut 1960 idei potrivnice liniei Partidului. Deputat în Marea Adunare Naţională. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. a fost prieten cu Augustin Albon.04. Hotărâre reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi a propus ca Augustin Albon să fie cercetat de către „organele în drept”. Originale. alte abateri.01. CCP a hotărât excluderea lui din 16. Original. 5. membru de partid exclus în 1960 pentru că: a întreţinut legături cu elemente 26. 1957 şi 1961. în postul avut a întreţinut relaţii cu elemente duşmănoase. 1951 1 59 588 Baciu Camillo (Kaufman) Redactor la revista „Flacăra”. membru de partid cercetat pentru că: la ancheta Siguranţei şi la proces a avut purtare proastă. a sprijinit interesele chiaburilor.

care erau cercetate 1970 de organele de stat. iar stagiul avut anterior i-a fost recunoscut.03. În 1963 a fost reprimit în Partid.12. făcut afaceri şi a avut grave abateri 1951 morale. Instructor al Raionului PMR Huşi. Membru de partid exclus pentru că fiind stăpânit de interese personale. faptă pentru care a fost 1980 condamnată penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2. Baciu Ecaterina Lector la Catedra de matematică a ASE din Bucureşti. Baciu Constantin St. Baciu Emil R. a avut legături cu chiaburii. alte abateri.02. membru de partid exclus pentru că: a luat apărarea unor 26. afemeiat 24.08. Originale. a 27. de la candidaţi. era beţiv. Originale.08. 1950 2 61 3045 Baciu Constantin Comandant al Grupului PCI Iaşi. membru de partid exclus pentru că a pretins şi a primit mită 31. Originale. elemente necinstite. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid în 1952 pentru că: a avut abateri de la linia Partidului. a întreţinut relaţii cu diverse femei. locotenent-colonel.60 589 Baciu Carol Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de organizaţie PSD a făcut greutăţi în munca de unificare. CCP a hotărât clasarea cazului. Întrucât a renunţat la apel. şi bătăuş. Original. reconfirmată în 1956 şi 1958. Originale. 12 62 15 1 63 3240 3 64 16 14 17 . 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

În plus. Baciu Gheorghe Gh. CCP a hotărât clasarea cazului. Maestru de balet la Ansamblul de Cântece şi Dansuri al MFA. Originale. S-a constatat că în ilegalitate a fugit 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. simpatizant legionar. în posturile avute. CCP a hotărât să fie anchetat şi judecat de „organele în drept”. CCP a propus să fie judecat de către „organele în drept”. la fel cum după 1954 23 august 1944.65 2684 Baciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a întreţinut legături cu elemente chiabure şi foşti legionari.04. decizie reconfirmată în 1968. 17. cu fondurile Partidului. 8. cu care a făcut chefuri. reconfirmată în 1960. Întrucât era necinstit şi şi-a însuşit 1954 bani din fondurile Partidului.04. Originale. Originale. a luat mită. membru de partid cercetat în legătură cu ancheta colectivă a unor foşti membri ai Comitetului regional PMR Moldova din perioada 1940-1944. Referinţă semnată de: Bercu Feldman.04. Baciu Gheorghe Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din Moldova din perioada 1940-1944. avea viciul beţiei. 23 67 17 2 68 18 16 18 . Originale. 1958 5 66 322 Baciu Gheorghe Secretar al Plăşii Copou a Frontului Plugarilor. Întrucât şi-a recunoscut abaterile.01. membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost 29. s-a dovedit necinstit. a jucat în piese cu 1957 caracter antisovietic.

11. hotărâre reconfirmată în 1959 şi 1960. 14 70 20 18 71 21 6 72 23 1 19 . a bârfit membrii Biroului raional PMR. că s-a dovedit a fi necinstit. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut 20. Preşedinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular raional Bacău. întreţinea legături cu chiaburii. Excludere reconfirmată în 1973. CCP a hotărât clasarea cazului. anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Originale. Mureş. În anul următor. Bucureşti.69 19 Baciu Gheorghe I.V. Originale. Baciu Ilie I. Partid pentru că a fost condamnat penal 1952 pentru fapte de necinste. Instructor la Secţia comercială a Raionului „I.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1956 pentru că a fost 19. membru de partid exclus în 1953 pentru 13. exclus din 14. regiunea Stalin (Braşov). Baciu Gheorghe T. a avut servitori pe care i-a exploatat. CCP a hotărât anularea deciziei. 1954 În 1959 a fost din nou exclus din Partid pentru abateri grave în muncă (s -a sustras controlului Partidului) şi în viaţa personală (era beţiv şi afemeiat).10. Stalin”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. condamnat penal pentru fapte de 1956 necinste. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost membru al PNL. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1961 şi 1968. Baciu Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Burduleni.07. Preşedinte al GAC din comuna Archita. Original. 1959 Întrucât şi-a recunoscut faptele.

08. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a neglijat sarcinile de partid. 1 75 25 Baciu Livia Membră de partid exclusă pentru că: având legături intime cu Galea Alexandru. 16 74 22 Baciu Ionel Membru de partid exclus pentru că: a 23. iar organizaţia de bază putea să o primească în rândul candidaţilor.10. au făcut parte din organizaţii subversive legionare. Originale. Întrucât a căutat să-şi lichideze 1957 lipsurile avute. dinăuntru şi a fost primit ca membru din 1950 lipsă de vigilenţă.06. după 23 august 1944. motiv pentru care au fost condamnaţi 1960 penal. Originale. Original. Membru de partid exclus în 1959 pentru că a ascuns Partidului că avea trei fraţi care. fost legionar activ. exploatat braţe de muncă. 3 76 26 6 77 2589 3 20 .07. Baciu Marcu N. alte abateri. 28. 11. 19. Baciu Nicolae Membru de partid exclus pentru că sa înscris cu scopul de a lovi Partidul 30. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. reconfirmată în 1962. 1961 reconfirmată în 1962.73 24 Baciu Ion C. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.

a dus o viaţă de desfrâu. iar în primăvara 27. s-a ocupat cu diferite 29. în 1944 s-a refugiat din nou în România. 82 79 27 7. membru de partid exclus pentru că: i-a protejat pe chiaburi. a folosit metode „stângiste” în muncă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. afacerist. de la care primea plocoane. în Basarabia. Originale. în 1940 a rămas sub regimul sovietic.06. Original. Originale. membru de partid exclus pentru că: a tăiat cu cuţitul pe Greab Gavrilă. chiabur şi reacţionar. 21 81 29 1 21 . s-a manifestat duşmănos faţă de Sindicat şi Partid. după 22 1951 iunie 1941 s-a reîntors în Basarabia. Membru de partid exclus pentru că: în 1918-1938 a fost negustor. Secretar PCR de plasă. Originale. reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. în anii 1945-1948 s-a ocupat cu afacerile. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.78 2692 Baciu Onoriu Al. Baciu Ştefan I.03. alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie supravegheat de „organele în drept”. s-a înscris în FNR. exclus din partid pentru că era un element carierist şi 15. anului 1941 a venit în România.05. 1950 2 80 28 Baciu Ştefan Şef de agenţie la Banca RPR (1948-1950). afaceri. Baciu Simion Secretar al Sindicatului Salariaţilor Agricoli. Hotărâre reconfirmată în 1959 şi 1961.02.

CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.01. 4 84 3150 Baciu Victor Director la Întreprinderea textilă „Flamura roşie” din Bucureşti. membru de partid exclus în 1976 pentru că a făcut 25.12. Originale. Originale. 1976 CCP a propus.82 2588 Baciu Teodor Preşedinte al Sindicatului judeţean Turda. 3 22 . CCP a constatat că nu îndeplineşte 1971 condiţiile necesare. 1979 CCP a propus. 9 85 3054 Baclanov Nichifor Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1928. Hotărâre reconfirmată în 1980. fost membru al Comitetului judeţean PMR. Originale. să aibă legături apropiate cu o activistă 1951 tânără. 2 83 3274 Baciu Vasile Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals inte25. cercetat pentru că a căutat 20.07. 23.05. parte din organizaţia legionară. menţinerea deciziei. lectual şi uz de fals.

membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. Bacoşcă Andrei Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. 1956 3 87 2767 2. faptă pentru care a fost condamnat penal. 4 89 31 2. s-a purtat brutal cu muncitorii de la Fabrica „1 Mai” din Piatra Neamţ. Membru de partid exclus pentru că în calitate de controlor la comitetul cetăţenesc a luat mită. Cele de-al doilea. august 1944 a avut manifestări „nejuste” 1954 faţă de Armata Sovietică.04. după 23 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. reconfirmată în 1956.10. (Vezi şi cota 86. (Vezi şi cota 89.03. exclusă din partid pentru că: a primit în casă mărfuri sustrase de fostul ei soţ. în liceu a cântat cântece legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8. 1955 3.86 30 Bacoş Ecaterina (Bakos. reconfirmată în 1956. Bacoş Iuliu V. a făcut intervenţii pentru a-l scoate din închisoare.) Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 2 23 . 1948 20 88 61 Bacoşca Ionel I.) Originale.09. Klug) Bacoşcă Andrei Prima. s-a purtat brutal cu muncitorii de la Fabrica „1 Mai” din Piatra Neamţ. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată în 1960. secretar tehnic la Judeţeana de Partid Timişoara. Originale.

la proces a fost martor 19. pe care ulterior a 1961 părăsit-o. 2 24 . 6 93 2593 Bacs Tereza Membră de partid cercetată în cazul revizuirii căderilor din Ardealul de Nord. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 91 60 Bacrău Iosif Al. Ofiţer de Securitate. la cădere a avut purtare trădătoare. al acuzării.05. Original. din 1941 (Madefalva). i s-a acordat un ajutor de 800 lei. 22. membru de partid exclus pentru că şi-a bătut în mod 10.90 62 Bacoti Cristofor Ofiţer MAI.06. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element decăzut din punct de vedere moral. 23. În 1982 soţia sa (titularul decedase în 1956) a solicitat majorarea pensiei. 4 92 631 Bacs Domokos (Dominic) Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din 1941 din Ardealul de Nord. huliganic soţia. alte abateri. CCP a constatat că: a intrat voluntar în armata hortystă. Întrucât era luat „în evidenţă”. Întrucât la anchetă şi la proces a avut 1953 purtare proastă. practicând viciul homosexualităţii cu 1954 ostaşi din subordinea sa.05. Original. Originale. CCP a propus excluderea ei din Partid.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. A propus 1953 excluderea lui din Partid şi să fie demascat.

exploatat şi a făcut speculă. la un control a fost găsit cu două săpunuri pe care le sustrăsese din coletele sosite din America. 1951 2 97 633 Baculea Vladimir Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic.07. Originale. reprimirea lui în Partid şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. prin care au fost transmise informaţiile solicitate. 1 95 433 13 96 2625 Bacu Staicu Membru de partid exclus pentru că. copie. avea un 19. voluntar în armata fascistă a lui Szálasi.08. Ţinând cont de originea sa şi de munca politică depusă în timpul stagiului militar. 5. 2 98 634 1 25 . 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. română.01. Original.05. Baczur Vilhelm Activist la Comitetul judeţean de Partid Satu Mare.94 632 Bacsa Eugen Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist. 1954 „Hunyadi Pancelus Hadostaly”. 24. trecut duşmănos. Original. Bacso Vilmos Persoană pentru care CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a solicitat referinţe. lb. care în trecut a 27. Originale.01. Original. exclus din Partid în 1951 pentru că în 1944 s-a înscris 23. în calitate de factor poştal la Oficiul 7 Vamă. Adresă a Comitetului judeţean PMR 1950 Hunedoara. CCP a hotărât menţinerea deciziei. maghiară. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei.

12. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi să fie traşi la răspundere cei care au dat referinţe pătimaşe despre el. Originale. regiunea Craiova. hotărâre reconfirmată în 1966. faţă de muncitori. pentru că: a avut 11.04. 3 102 65 Badea Benone Gh. relaţii cu femei. 3 100 635 Badae Grigore Al. Originale. avea viciul băuturii şi al 1950 jocului de cărţi.03. era interesat de câştiguri materiale. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. 16.99 2822 Badac Ioan (Baidoc) Membru de partid pentru care Comisia judeţeană de Verificare Iaşi a propus excluderea. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a fost de acord. Instructor la Secţia Agrară a CC al PMR. dădea bani cu camătă. exclus din Partid în 1952 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât acuzele s-au dovedit 1954 neîntemeiate.04. exclus din Partid în 1954 pentru că: în trecut a avut comportare nejustă 12. Originale. a făcut politică legionară. 1961 5 26 . insulta oamenii. 8 101 638 Badanac Ioan Secretar al organizaţiei de bază la SMT Corabia. 1956 a fost înscris în FRN. 8.

membru de partid exclus pentru că: era stăpânit de viciul 11.09. Ofiţer politic în Armată. 2 106 69 Badea Florea Inspector al Secţiei de învăţământ a Raionului de Partid Pleniţa.01. s-a dovedit a fi 1957 necinstit. avea rude 1953 elemente reacţionare. în perioada grea economică a făcut propagandă reacţionară. în 1947 a intenţionat să plece clandestin în America.10.103 66 Badea Constantin Fost secretar al Comitetului sindical Giurgiu (1945-1947). Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost decorat. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: era un element scandalagiu. exclus din Partid pentru că: în 1941-1942 a luat parte la adunări legionare. 1956 2 27 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. beţiei şi scandalagiu.05. 1954 1 105 68 Badea Dumitru M. făcut speculă cu ţuică. în postul deţinut a băut prin restaurante şi a avut relaţii intime cu directoarea unei şcoli. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în perioada grea economică a 27. 9. Original. Original. Originale. 4 104 67 Badea Constantin St. alte măsuri.

02. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.04. cu care a continuat 1967 să întreţină relaţii.107 1715 Badea Florea Membru de partid exclus pentru că: în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. băuturi alcoolice. menţinerea deciziei. 3 28 . exclus din Partid întrucât consuma 26. secretar al organizaţiei de bază de la Tipografia „Progresul” din Câmpulung Muscel.09. 7 108 70 Badea Florea I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. legionară. reconfirmată în 1970. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia 21. 1979 CCP a propus.23. Originale. menţinerea deciziei. Originale. conducători manişti. toria şi plecarea definitivă din ţară. întârzia de la lucru şi 1980s provoca certuri.08. avea rude şi fraţi chiaburi şi foşti 18. Originale. CCP a propus. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. solicitând să i se aprobe căsă. 2 109 3339 Badea Florian Fost ofiţer de Securitate. 5 110 3263 Badea Georgeta Membră de partid exclusă pentru că a intrat în relaţii cu un cetăţean vestgerman.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1982 5 113 3259 Badea Gheorghe Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei.) Comandant al Secţiei Pază contra incendiilor din Arad. iar la data discutării apelului se afla 1979 internat într-un spital de psihiatrie. 2 114 71 6. Originale. Întrucât nu îndeplinea criteriile sta.05. CCP a propus. membru de partid exclus pentru că era un duşman al clasei muncitoare.26. a ascuns faptul că socrul său a fugit din ţară în 1939 şi s-a înrolat în trupele SS. Originale. în calitate de ofiţer. în timpul preschimbării carnetului de partid. de unde a revenit în iulie 1945. element social-democrat trădător. informator şi unealtă a administraţiei. Badea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că.111 40 Badea Gheorghe (Modrogoiu) Inspector la Oficiul de Presă. la completarea cărţii de evidenţă personală. scoaterea lui din post şi cercetarea de către „organele în drept”. bilite. Editură şi Documentare din Departamentul CFR.01.05. a întreţinut relaţii cu unele rude ale soţiei sale. CCP a hotărât clasarea cazului. 1957 şi 1959. Hotărâre reconfirmată în 1956. menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1954. 1951 14 112 3425 7. Originale. semnalate cu manifestări duşmănoase.03. 1950 1 29 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. în septembrie 1944 s-a retras cu trupele fasciste în Germania. 9. Badea Gheorghe (Anghel Gheorghe B. Original.

Activist al Secţia Industrie Grea a CC al PMR. exclus din Partid în 1952 pentru că: în 1946 a lipit afişe maniste. a promovat elemente necorespunzătoare.115 3005 Badea Gheorghe N. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât acuza principală s-a dovedit 24. Original.11. 1 117 2802 Badea Harlambie Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator care căuta să recupereze pe spinarea ţărănimii munci13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.11. copil. Locţiitor al comandantului Miliţiei raionale Turda. reconfirmată în 1961. 1950 de unde s-a refugiat în urma Acordului de la Craiova. CCP a hotărât anularea 1954 deciziei. Originale. membru de partid exclus pentru că a luat mită de la 16. Original. Originale. 1968 faptă pentru care a fost condamnat penal. în calitate de şofer. maior. 1 118 36 Badea Ilie Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că.04. 7 30 .06. toare tot ceea ce a pierdut în Cadrilater. a accidentat mortal un 29. sancţiune care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 116 12 Badea Grigore I. neîntemeiată. elemente infractoare aflate în cercetare.

Original.10. Badea Ioan Ş. membru de partid exclus în 1976 pentru abateri 11. 27. maior.04. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de administrator al unei mori naţionalizate. 1 121 3211 3 122 53 2 123 2811 4 31 . Bucureşti.1953 nară. a refuzat să predea 15. Original. Originale.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1941-1942 a activat în organizaţia legio. membru de partid exclus în 1956 întrucât a fost condamnat penal pentru abateri de 17. Badea Ioan Ofiţer de Armată. abuz şi neglijenţă în 1962 muncă. Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă. Originale.119 13 Badea Ilie (Alexandru) Şef al Plutonului de miliţie călare. 1977 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. de la care lua mită. 3 120 14 Badea Ilie I. menţinerea deciziei. inventarul cu care s-a înscris în GAC. Activist la Raionul PMR „23 August”. la disciplina militară. disciplinare. Badea Ioan M. Sectorul Învăţământ Public.03. duşman al clasei muncitoare. i-a protejat pe chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. alte 1957 abateri.06. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. exclus din Partid pentru că în 27.

Originale. organizaţia legionară.124 586 Badea Ion Responsabil cu agitaţia şi propaganda la Biroul de plasă Hârşova. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. Badea Ion D. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. reconfirmată în acelaşi an şi în 1966. Originale. începând din 194527. Originale. membru de partid exclus în 1976 pentru că: a săvârşit abateri de la disciplina militară.05. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în 1923-1938 a fost membru al PNŢ. reconfirmată în 1956. Badea Ion D. 16. În 1983 sancţiunea i-a fost ridicată. Original. 9 126 583 4 127 585 12 128 55 12 32 .10. Badea Ion C. s-a dovedit a fi necinstit. s-a despărţit de soţie. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1939-1940 a făcut parte din 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Tuzla. alte abateri. Germania. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută a îndemnat pe unii ţărani să iasă din GAC. 6.05. era stăpânit de concepţii mistice. M.04. 1978 CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost condamnat penal în 27. 1954 1 125 3214 Badea Ion Locotenent-major la UM 02616 Babadag. fapt pe care l-a ascuns. regiunea Constanţa. schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. 1950 a fost cântăreţ bisericesc şi a 1960 propagat misticismul.

06.11. 4 133 54 Badea Ion M. cuzistă şi legio.12.129 584 Badea Ion Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1941 a fost informator al pazei militari30. Originale. 1963 alte abateri. Originale. 3 132 3001 Badea Ion M. 2 33 . 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. condamnat penal pentru furt din avutul 1968 obştesc. Membru de partid care a solicitat rectificarea unei erori de încadrare.20. zate de la fabrica în care lucra. Originale. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 44 131 56 Badea Ion I. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică averescană. reconfirmată în 1956 şi 1961. Original. nară.05. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în anii 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. 31. în 1948 a fost 27. CCP a hotărât stabilirea vechimii sale 1957 în Partid din 1944. Candidat de partid exclus în 1959 pentru că: în calitate de şef de şantier a 20. 5 130 2660 Badea Ion I. fost condamnat penal pentru neglijenţă.08.

07. cărora le-a divulgat secretul militar. alte abateri. 3 135 51 Badea Ion S. a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. 10 137 50 Badea Ion T. 2 34 . CCP a trimis cazul spre recercetare 1961 Comitetului regional PMR Bucureşti. Locţiitor politic la Batalionul de Securitate Stalin (Braşov).04. 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. foşti legionari.134 52 Badea Ion R. deşi era căsătorit. Originale. cu care asculta posturi17. ale căror ştiri le răspândea în comună. 8. Original. le de radio „Vocea Americii” şi „Europa 1961 Liberă”. Originale. a întreţinut legături cu femei de moravuri uşoare. făcut parte din organizaţia legionară. copie.07. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. Original.12. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că a 27. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. În 1962 a fost reîncadrat în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că ar fi făcut parte din Mişcarea Legionară. reconfirmată în 1963. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 136 2769 Badea Ion T.

după „devierea de 17. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că în anii 1940-1941 a făcut politică legionară. Originale. exclusă din Partid pentru că: la primire a ascuns originea sa burgheză. Originale. CCP a constatat că decizia a fost luată fără o cercetare temeinică a întregii activităţi a apelantului şi a recomandat Comitetului regional PMR Argeş să adâncească cercetările. Originale.138 3406 Badea Iris Tatiana Ligia Şefă a Secţiei de boli interne Găeşti. 1981 CCP a propus.07. 1959 şi 1960.02. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a participat la şedinţe legionare şi a plătit cotizaţie. menţinerea deciziei. Întrucât apelantul nu îşi ascunsese 13. 26 141 691 Badea Marin C. contingenţa cu organizaţia legionară. redactor la Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. 6 139 689 Badea Lazăr N. dreapta” s-a inspirat dintr-un articol scris 1954 de Ana Pauker. 3 35 . exclusă din Partid pentru că a menţinut o atmosferă încordată şi a făcut numeroase 24. 4. reconfirmată de CCP în 1955.11. 1962 2 140 690 Badea Lila (Marcovici) Responsabilă cu propaganda şi agitaţia în BOB. 1965 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. reclamaţii calomnioase.10.

din Partid pentru că la primirea unor 1958 membri de partid a completat acte false.142 2597 Badea Marin I. a luat parte la demonstraţia din 9 noiembrie 1945. Badea Marin St. exclus 19. Membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al vechii conduceri a Poştelor. a luat o cotă mai mare de mărfuri decât i se cuvenea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. În 1949 a fost numit responsabil de 28. Originale. s-a abătut de la disciplina financiară şi legile statului. motiv pentru care a fost mutat disciplinar ca director la Institutul Zootehnic. cazul a fost clasat. În 1955 a fost reîncadrat în Partid. Întrucât în 1960 a decedat. a fost membru al PSD. reconfirmată în 1956 şi 1959. 16 36 . sancţionat cu interdicţia de a ocupa funcţii în partid timp de doi ani pentru că: în calitate de controlor al economatului de la fabrica în care lucra a băut cu speculanţii şi furnizorii. Secretar al organizaţiei de partid „Motoare”. a fost informatorul Comandamentului Militar. motive pentru care a fost exclus din Partid. 6 143 34 4.05. fiind în anturajul socialdemocraţilor de dreapta. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Originale. alte abateri. cadre şi apoi director la Centrul Mecanic 1949 Otopeni. unde a fost în bune relaţii cu elementele duşmănoase. CCV a hotărât reducerea interdicţiei la şase luni. Originale. Ofiţer MFA şi secretar al organizaţiei de bază de la UM 03398 Lugoj. 1954 16 144 37 Badea Mihai A. În 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09.

Membru de partid exclus pentru că: era căsătorit cu fiica unor foşti chiaburi. exclus din Partid pentru că în funcţia avută şi-a însuşit o sumă de bani. şi-a însuşit mărfuri. Original. 28. Originale. progrese în comportarea sa. CCP a propus. pentru a-şi forma o educaţie sănătoasă.145 38 Badea Mihail I. făcut politică averescană. a protejat chiaburii. cuzistă şi 1950 ţărănistă. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. membru de partid exclus pentru că: în trecut a 14.12. regiunea Teleorman. CCP a 1956 hotărât ridicarea sancţiunii şi a recomandat organizaţiei de bază să-l primească în rândul candidaţilor.07. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. împreună cu alţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Badea Nicolae I.08. (Mihai) Activist la Consiliul Sindical judeţean Severin. CCV a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. Gh. 1958 CCP a hotărât transformarea hotărârii în „retragerea calităţii” de membru. Originale. întrucât a fost condamnat pentru delapidare. nu a muncit 17.05. 1 147 354 Badea Nicolae F. cu care a menţinut legăturile. 3 146 39 Badea Miloş Preşedinte al cooperativei din comuna Calonfireşti. 4 148 3396 11 37 . 1981 În 1986 a fost exclus din Partid şi i s-a desfăcut contractul de muncă. Originale. a comis abateri de la disciplina de partid (abuzuri şi acte de necinste). Întrucât de la excludere a înregistrat 19.

membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a făcut parte dintr-o companie de poliţie militară. Originale. unde a avut manifestări nejuste.10. 1954 2 150 356 Badea Radu (Bodea) Director al fabricii „Săteanca”. reconfirmată de CCP în 1958. 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei. împuşte ostaşii care dezertau. în 1947 a fost trimis la Şcoala politică de la Breaza. iar în 1938-1940 la Doftana. Originale. în 1937 a votat cu legionarii. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut atitudine duşmănoasă faţă de URSS şi Partid.149 355 Badea Petrache I. a vrut să fugă din ţară. 1957 4 38 . Fost ofiţer de marină. care avea ca misiune să aresteze şi să 16. după care s-a înscris în Partidul cuzist. reconfirmată în 1956.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1933-1936 a fost gardian la închisoarea Craiova. 5. din care a făcut parte până în 1936. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 151 2682 Badea Raicu Membru de partid exclus pentru că: în 1932 a participat la o întrunire cuzistă. motiv pentru care a fost trecut în rezervă. Originale.04. aresta 1951 suspecţii şi participa la descoperirea partizanilor şi paraşutiştilor sovietici.

a divulgat secrete şi a făcut afaceri. Badea Traian Director al Fabricii de rulmenţi Bârlad. a cerut să fie trimis la o şcoală de partid de 3 luni. iar pe legionari i-a ajutat cu bani. membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 s-a ocupat cu prinderea paraşutiştilor sovietici. Subofiţer de Securitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul avut. Original.07. au fost clasate. comandă faţă de muncitori. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca respectivul caz să fie prelucrat în şedinţa organizaţiei de bază. Hotărâre reconfirmată în 1960 şi 1965. membru de partid exclus pentru că: în 1938 a fost spărgător de grevă la Uzinele Corvinus.10. Original. 1945 Întrucât acuza că a fost spărgător de grevă s-a dovedit neîntemeiată. după 23 august 1944 a avut o comportare duşmănoasă. din 1972 şi 1980. în funcţia avută a făcut familiarism şi folosea metode de 17. Badea Ştefania Membru de partid exclus pentru că: i-a sprijinit pe moşieri şi pe chiaburi.152 357 Badea Stan N. Alte două apeluri. fapte 25. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. de Partid şi a ţinut legătura cu duşmanul 1951 de clasă. Totodată.05. în timpul războiului antisovietic a fost omul direcţiunii la Uzinele IAR. pentru care a fost condamnat la închi1950 soare şi mutat la alte unităţi. Cluj. 23 153 358 1 154 359 3 39 . Original. după 23 august 1944 s-a manifestat duşmănos faţă 12. pentru a-şi ridica nivelul politic.

07.06. 10. Badiu Constantin Z. 25. judeţul Covurlui. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. membru de partid exclus pentru că: în 26. 1950 s-a dovedit necinstit. 5. Persoană care fost lăsată în afara Partidului pentru că nu s-a prezentat la preschimbarea documentelor de partid. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de maistru la Pirotehnia Armatei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 157 498 Badiu Constantin Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1964 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale. în 1944 a fost recrutat ca informator al Serviciului de informaţii de la uzinele „Sadu”. 7 158 768 30 40 . 1971 25 156 497 Badiu Achile Preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Folteşti. 1956 reconfirmată în 1961. Originale.06. 1956 reconfirmată în 1964 (de două ori) şi 1966.12. trecut a făcut politică PNŢ. Originale. Întrucât numele i-a fost trecut pe tabelul informatorilor fără consimţământul său. în mai multe rânduri a fost trimis în străinătate pentru recepţionarea armamentului. a fost primar. Original.155 3052 Badea Vasile Gh.

În 1961 a fost reprimit în Partid. (Mihail) Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru lovire.11. lovit un ostaş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. maior la UM 01766 Slobozia. 3 161 767 Badiu Mihai V. 5 41 . Originale. copie. 1956 4 160 766 Badiu Elena (Sunder) Membră de partid exclusă pentru că s-a dovedit a fi un afaceristă. Secretar al organizaţiei de bază.159 499 Badiu Dumitru D.11.06. 8. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: trimis în 1943-1944 cu serviciul la Odessa. 3 162 3325 Badiu Năstase I. Originale. 1980 Întrucât între timp sancţiunea i-a fost ridicată. iar apelantul şi-a retras apelul. CCP a constatat că decizia nu ţinuse 11. seama de circumstanţele săvârşirii faptei 1960 (legitimă apărare) şi a recomandat recercetarea cazului. alte abateri. şi-a însuşit diverse bunuri de la populaţia sovietică. imorală şi a 17. Originale. întreţinut legături cu elemente duşmănoa1954 se. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că a 31.05. CCP hotărât clasarea cazului.

163 2586 Badiu Sabin N. Baer Andrei Asesor procuror la Oradea. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. În 1964 i s-a acordat stagiu din 1934. Originale. 1950 14 165 200 Badovici Aurel Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a fost 27. 1950 2 42 .05. decorat. CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Original. CCP a hotărât respingerea cererii.07. 19. 2. 2 166 198 Badulescu Iosif Petrica Candidat de partid exclus în 1958 pentru că nu a depus eforturi pentru a se ridica la nivelul cerinţelor unui membru. 7 164 203 Badiu Victor T. fugit în 1946 din URSS. Originale. (Dumitrescu) Membru de partid exclus pentru că: până în 1944 a activat în diferite partide burgheze.11. în 1941-1942 a scris articole calomniatoare la adresa URSS. Întrucât a recunoscut situaţia şi şi-a retras apelul. care a solicitat primirea în Partid. 1959 1 167 2604 7. Director de cadre la Sovrom-Petrol. Original. 5. alte abateri. în 1948 s-a ocupat cu negustoria 1953 de vinuri. reconfirmată în 1960 (de două ori). CCP a hotărât acordarea stagiului din 1952 aprilie 1944.

în perioada războiului a fost informator al 27. fost 10. Bagdazar Ionel Director al fabricii de textile „7 Noiembrie” Bucureşti.07. 35 169 193 Bagaria Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. 1954 Întrucât acuzele s-a dovedit neîntemeiate. lb. Originale. Bucureşti. 1 170 192 2 171 2813 2 43 . în funcţia pe care o avea se 1951 purta cu muncitorii asemeni unui patron. copii. Lenin”.168 Baer Irina (Rudolf) Activistă la Comitetul de Partid al Regiunii Stalin (Braşov).03. s-a ocupat cu afaceri 24. maghiară. întreţinea legături intime cu Mihai Hotoran.11. alte 11. română. Comandamentului militar din uzina în 1951 care lucra. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Colegiului de Partid să-l scoată din funcţie. 21/1954 abateri.I. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. Bagdasarov Valentina Secretară de partid şi lector de limba rusă la I. pe care l-a determinat să-şi părăsească soţia şi copiii. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-un mediu mic burghez. „V. exclusă din Partid pentru că: în trecut a scris o lucrare cu conţinut antisovietic.P.S. cercetată pentru că: tatăl său ar fi fost hitlerist. CCV a hotărât menţinerea deciziei. şi excrocherii. Original. Original. Originale. condamnat legionar. CCP a clasat dosarul.E. în 1948 s-a logodit cu Ion Truşcă. a creat mahalagisme 1953 şi a avut un comportament anarhic.

în anii 23. cercetat în legătură cu căderile colective din 1934 de la Oradea. pentru cel de-al doilea datele furnizate nu au fost suficiente pentru a putea obţine informaţii. 4 174 111 Bagone Ştefan Persoană pentru care CC al Partidului Comunist Cehoslovac a cerut referinţe. maghiară. 10 175 2889 Bagosi Francisc Şeful Sectorului de Verificare a Cadrelor de la organizaţia PMR din regiunea Baia Mare. 1961 Notă a CCP prin care se confirmă solicitarea. 6. Adresă de răspuns a CCP prin care 1952 s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale. pentru primul. Deşi la cădere a avut o purtare slabă. copie.01. română. 1951 1 44 . fotografie. rusă. copii. pentru primul. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.172 709 Baghi Antal Várnay Jenö Persoane cercetate în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se indica stagiul de muncă.02. şi de a se comunica informaţii cu privire la activitatea depusă în mişcarea muncitorească din România. 1923-1934. pentru al doilea. 28. Copie. Originale. lb. Originale. organizaţia legionară. pentru atitudinea lui sinceră şi munca depusă după 23 august 1944 CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru.12. Membru de partid exclus în 1957 pentru că a fost înscris şi a activat în 14. 15 173 500 Bagia Hristu V.10.

06. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. Întrucât Comitetul orăşenesc PCR i-a 1975 acordat stagiul de partid din 1940 şi s-a declarat mulţumită. 29.03. 5 45 . Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1928-1933 a fost secretar al avocatului legionar Lazăr Saghin. necesară la 1965 pensionare.176 503 Bagus Ilie Activist la Comisia locală sindicală Câmpulung-Moldova. 15 178 3204 Bahnaru Maricica Membră de partid care a solicitat ca în documentele sale de partid să se menţioneze că în ilegalitate a fost arestată şi condamnată. 1 177 678 Bahcevan Ivan Antonovici Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme că a fost condamnat pentru activitate revoluţionară 15.10. legionară şi a participat la Rebeliune. Original. desfăşurată în România. a fost înscris în organizaţia 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul de funcţionar la Sfatul Popular. a 1951 făcut afaceri. alte abateri. CCP a hotărât clasare cazului. Originale.

5 Bahnaru Nicolae C. 12 (vol. În 1964 a solicitat acordarea stagiului din 1929. A fost primit în Partid în 1959.01. II) Originale. 1959 37 181 506 Bahrim Constantin Fost inspector general în Ministerul Învăţământului Public şi membru în conducerea Uniunii Învăţământului. raionul Vrancea. Originale. regiunea Galaţi. a fost 26. reconfirmată în 1955 şi 1966. Tehnician la MAI. 6 46 . antisemit. Bahnă Ştefan St. întrucât era cetăţean sovietic. în funcţiile avute a permis angajarea unor elemente necorespunzătoare politic. CCP a clasat cazul.09. Idem. Originale. 180 504 5. I-II) 505 8 (vol. care a solicitat 1957 încadrarea în Partid. reconfirmată în acelaşi an şi în 1960. CCP a lăsat decizia la nivelul organizaţiei de bază de la locul său de muncă.10. I) 179 (vol. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Cetăţean sovietic care a cerut repatri. Întrucât cererea era neîntemeiată. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. membru de partid exclus în 1958 pentru că a folosit metode huliganice pentru a forţa ţăranii să intre în GAC (în urma acelor acte GAC s-a destrămat). Notă a CCP către Ministerul Afacerilor Străine în care se spune că. Originale. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Păuleşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. partea română nu îi poate satisface solicitarea.<1948> erea în România. 18. a făcut propagandă 1951 antisovietică.

07. reconfirmată în 1965 şi 1966.07. Copie. 1 186 512 Baican Constantin N. Cruce” legionare. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din „Frăţiile de 24. 5. Original. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 184 511 Baias Simion (Băias) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât respingerea solicitării. care a cerut încadrarea în Partid. 24. 6 183 509 Baias Maria (Balaş) Membră de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. Întrucât a avut purtare proastă la 1953 ancheta din 1933. Originale. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1963 14 47 . Original. 1953 2 185 2930 Baibarac Vasile Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar şi primar al comunei 24.09.182 507 Baia Alexandru G. Moşoaia.10. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. 2. Originale. judeţul Argeş. Membru de partid exclus în 1956 întrucât a fost condamnat penal pentru delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

187

1/1970

Baican Petre Director al Întreprinderii de construcţii-montaj pentru industria alimentară Bucureşti, membru de partid cercetat pentru că: avea o comportare imorală; menţinea în funcţii de 19.04. răspundere diferite elemente necorespun1972 zătoare. Deşi majoritatea problemelor semnalate s-au dovedit neîntemeiate, titularul dosarului (alături de alţii) a fost scos din funcţie. Originale.

16

188

513

Baican Spiridon C. Lucrător la Miliţia Sighişoara, membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1943 a plecat voluntar în armată, de 29.01. unde a mers la o şcoală militară din 1960 Germania pentru specializare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baican Teodor Membru de partid exclus în 1952 pentru că: până în 1949 a exploatat braţe de muncă; în 1948 a fost deţinut pentru 14.09. activitate duşmănoasă faţă de regim; a 1954 fost categorisit chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baicău Constantin C. Secretar al Plăşii de Partid Pârscov, regiunea Buzău, exclus din Partid pentru că: a fost în slujba fasciştilor germani, contribuind la jefuirea unor bunuri 28.07. sovietice; în funcţia avută a folosit 1954 metode huliganice; a avut manifestări şovine; a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4

189

514

1

190

515

1

48

191

3006

Baicon Ion Membru de partid exclus pentru că a 16.11. fost trimis în judecată pentru delapidare. 1968 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

192

530

Baicu Constantin Sublocotenent de Miliţie, membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului, ca poliţist, a fost trimis în misiuni speciale; a avut legături cu elemente duşmane. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2.02. 1951

1

193

531

Baicu Constantin M. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a luat parte la 29.10. manifestări legionare. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baicu Ion I. Membru de partid exclus pentru că în funcţiile administrative avute s-a dovedit necinstit, motiv pentru care a fost 27.05. condamnat penal de două ori. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale. Baicu Ion Ş. Membru de partid sancţionat cu „mustrare” de către Secretariatul CC al PCR, pentru că la organizarea ediţiei jubiliare a Universitatea de vară „Nicolae Iorga”, de la Vălenii de Munte, a iniţiat 24.11. editarea foii volante Neamul românesc, 1981 preluând necritic titlul unei publicaţii interbelice. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

4

194

532

3

195

3408

3

49

196

533

Baicu Stan M. Şef al Serviciului de cadre de la Fabrica de produse zaharoase Bucureşti, membru de partid exclus în 1959 pentru 24.04. că: în timpul războiului a fost informator 1963 al conducerii fabricii de paraşute I.R.V.I.N. din Bucureşti; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

197

3/1975

Baidoc Roman Secretar al Consiliului Popular comunal Studina, în legătură cu care s-a primit o anonimă în care se semnala că la primirea în Partid nu a arătat că în 1953 a fost condamnat penal pentru întocmirea unor ştate de plată şi fişe de pontaj 24.06. fictive. 1975 CCP a constatat că pentru respectivele fapte a fost sancţionat cu „vot de blam”, sancţiune neconformă cu statutul PCR, a cerut ca situaţia lui să fie clarificată cu prilejul semnării „angajamentului solemn” şi a clasat cazul. Original, copie.

2

198

535

Baier Tiberiu Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă, care a sprijinit regimul hortyst. 24.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 1951 a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. Original. Baim Adalbert Membru de partid exclus pentru că: sa preocupat de interesele sale personale; a dus o viaţă imorală. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

199

536

3.07. 1950

1

50

200

540

Baisoiu Elena (Alexandrescu) Persoană angajată în Securitate, membră de partid exclusă pentru că unchiul ei a fost arestat ca membru al unei organizaţii subversive (MNR); l-a găzduit pe acesta în locuinţa sa fără forme legale. Întrucât nu a avut cunoştinţă de trecutul unchiului ei, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

7.01. 1954

2

201

495

Bait Iosif (Boit) Secretar al organizaţiei de bază la I.P.E.I.L. Drecova, regiunea Timişoara, 25.11. exclus din Partid în 1952 pentru că era un 1954 element imoral, stăpânit de viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

202

3089

Baitzar Petru Membru de partid exclus pentru că vagabonda prin diferite localităţi din ţară, şi-a neglijat familia, lăsându-şi soţia şi cei doi copii minori fără întreţinere; a fost condamnat pentru viol şi călătorie frauduloasă pe tren. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1.02. 1973

4

203

2931

Baiu Grigore Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut dubios, un slugoi 31.12. al chiaburilor, necinstit şi carierist. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

51

204

626

Baiu Sigismund Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; a luat parte la războiul 25.07. antisovietic. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca situaţia lui să fie prelucrată în şedinţa organizaţia de bază. Original.

1

205

624

Bajdechi Tache S. Ofiţer, secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că a ascuns că tatăl său a fost dislocat din regiunea de frontieră cu Iugoslavia. 28.12. Întrucât motivul s-a dovedit neînte- 1956 meiat, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale. Bajin Romulus Preşedinte al Comitetului PCR de la Halta Griviţa, exclus din Partid pentru că: a luat parte la „ajutorul legionar”; după 20.09. 23 august 1944 s-a alăturat elementelor 1950 de dreapta, titeliste; a luat şperţuri; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

206

152

1

207

537

Bajor Alexandru Membru de partid exclus în 1960 pentru că ar fi ascuns că anterior a mai fost membru (1945-1948). CCP a constata că hotărârea a fost 10.05. luată fără o cercetare temeinică şi a cerut 1963 Comitetului regional Maramureş adâncirea cercetărilor. Întrucât era tractorist fruntaş, sancţiunea a fost transformată în „vot de blam”. Originale.

4

52

208

538

Bajor Andrei Membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză; a făcut parte 21.06. dintr-o organizaţie catolică; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

209

2974

Bajureanu Constantin A. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţiile cuzistă şi legionară; împreună cu familia sa a luat parte la alungarea cetăţenilor evrei din comuna Horodiştea, raionul Dorohoi, 18.10. regiunea Suceava. 1967 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Bakai Domokoş D. Director al Întreprinderii Industriale regionale de vin şi produse alcoolice Sibiu, membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost în dezacord cu hotărârea Ministerului de Finanţe privind reducerea cu 50% a diurnelor de deplasare; alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. În 1961 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate, solicitare respinsă. Hotărâre reconfirmată în 1963. Originale; lb. română, maghiară. Baki Andrei Secretar al organizaţiei de bază de la fabrica Tehnofrig Cluj, cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. Pentru purtare laşă în faţa duşmanului de clasă, CCP a hotărât să fie sancţionat cu „vot de blam”. Originale.

4

210

154

1.07. 1954

14

211

150

2.03. 1953

3

53

212

490

Baki Elisabeta Şefă de cadre la Întreprinderea de Locuinţe şi Localuri Cluj, membră de partid cercetată în legătură cu căderile de 26.10. la Someşeni . 1952 Deşi a avut purtare proastă la căderea din 1941, CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru. Original.

3

213

491

Baki Ludovic A. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: a fost un element naţionalist, dictatorial şi beţiv, care ducea muncă de subminare a Partidului; a activat într-o organizaţie fascistă subversivă, motiv pentru care a fost arestat de „organele statului”. CCP a hotărât clasarea cazului. În 1959 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

4.11. 1957

6

214

492

Bako Ioan Membru de partid exclus pentru că a 11.07. fost informator al regimului hortyst. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

215

697

Bako Margit (Barabas Margareta) Cercetată în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. S-a constatat că avut legături dubioase cu agenţii contraspionajului maghiar şi cu Balazs 29.01. Eugen (Blatt Egon); după 1944 a dus o 1958 viaţă depravată şi s-a căsătorit cu un element duşmănos. CCP a hotărât că situaţia ei nu se revizuieşte. Originale.

3

54

216

698

Bakos Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1944 a fost membru al Partidului Maghiar; în timpul războiului antisovietic 25.04. a avut atitudine duşmănoasă faţă de 1950 cumnatul său, simpatizant al PCdR; era un element scandalagiu şi beţiv. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

217

2975

Baksai Iosif I. Membru de partid exclus pentru că: sa manifestat „cu cuvinte de sfidare” la adresa Constituţiei RSR; la locul de muncă era un element carierist şi 18.10. nemulţumit. 1967 Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Bal Ilie I. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a făcut parte din organizaţia legionară; în 1954, în calitate de şef al 21.04. Ocolului Silvic Gherla, a fost condamnat 1959 penal pentru abuz şi delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Balaban Gheorghe C. Membru de partid exclus pentru că în perioada evenimentelor din Ungaria a elogiat acţiunile elementelor contrarevoluţionare, motiv pentru care a fost condamnat la 7 ani de închisoare 23.05. corecţională. 1969 Întrucât motivele excluderii s-au dovedit neîntemeiate (a fost anchetat prin „metode de constrângere fizică”), CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

218

699

4

219

3021

4

55

220

752

Balaban Gheorghe C. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur; avea un unchi moşier, cu care se afla în relaţii bune; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958. Originale.

4.07. 1956

17

221

753

Balaban Gheorghe I. Şef al Sectorului Verificări de la Raionul de Partid Moineşti, exclus din Partid pentru că: a întrebuinţat metode de comandă în muncă; a dat dovadă de atitudine netovărăşească; a întrebuinţat 17.02. metode greşite în problema ridicării 1953 cotelor; alte abateri. Întrucât era un element muncitor, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original.

3

222

754

Balaban Gheorghe St. Ajutor de comandant al Regiunii de Securitate Bacău, căpitan, membru de partid exclus pentru că în 1930-1934 a 23.05. activat în organizaţia legionară. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale.

8

223

3023

Balaban Ion Membru de partid exclus pentru diverse abateri (s-a prezentat la serviciu în stare de ebrietate, a pretins bani şi alimente de la cei care solicitau să fie 17.06. angajaţi la întreprindere, furt, falsificare 1969 de ştate de plată). CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1970. Originale.

10

56

224

2932

Balaban Maria Şefă de cabinet la tovarăşul Daicovici<u>, membră de partid cercetată pentru că era un element 10.05. nesincer, neserios şi cu legături suspecte. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie îndepărtată din postul deţinut. Copie.

1

225

493

Balaban Profira Secretară a organizaţiei de bază din comuna Dofteana, raionul Târgu Ocna, regiunea Bacău, exclusă din Partid în 1952 pentru că: părinţii ei au fost cârciumari; a folosit pe cumnatul său la redactarea documentelor organizaţiei de bază, deşi nu era membru. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

4.10. 1954

1

226

2598

Balaban Stelian P. Fost instructor la raionul PMR Rupea, regiunea Braşov, exclus din Partid în 1960 pentru că: a ameninţat ţăranii să intre în GAC; alte abateri. Întrucât abaterile săvârşite nu erau de 27.09. natură să ducă la excludere, CCP a 1961 solicitat Comitetului regional PMR Braşov recercetarea cazului. În 1962 a fost reprimit în Partid şi sancţionat cu „vot de blam”. Originale. Balaban Ştefan Gh. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din 20.04. organizaţia legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale, copie.

7

227

494

6

57

228

2596

Balaban Traian M. Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate duşmănoasă regimului. care avea legături cu elemente 26.04. reacţionare. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1959. Originale.

6

229

3141

Balaci Alexandru Membru de partid exclus pentru că: la primire a ascuns că a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc; alte abateri. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24.12. Comitetului judeţean Dolj al PCR. 1975 Decizia a fost menţinută. În 1976 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

7

230

373

Balaci Aurel P. Casier la o unitate de grăniceri din Cetate, regiunea Craiova, membru de partid exclus întrucât: a fost condamnat 22.03. penal pentru abuz în serviciu; în 1947 s-a 1960 căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

231

372

Balaci Crăciun M. Secretar al organizaţiei de bază de pe şantierul Hidrocentralei Moroeni, exclus din Partid pentru că: a angajat ca paznici 13.10. chiaburi şi foşti negustori; a făcut beţii şi 1958 s-a dovedit depravat şi necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

58

232

451

Balaci Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a fost pe frontul antisovietic în cadrul Marelui Cartier General, făcând parte din Grupul general de comandă; a fost avansat în grad şi decorat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2,01. 1951

6

233

452

Balaci Vasile I. Membru de partid exclus pentru că a sustras material lemnos din pădurea statului, faptă pentru care a fost condamnat penal. 15.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1962 reconfirmată în 1966. În 1975 cazul a fost retrimis spre rezolvare Comitetului judeţean PCR Mehedinţi, care a reconfirmat decizia. Originale.

16

234

446

Balaciu Gheorghe Membru al Diviziei „Tudor Vladimirescu”, în care a ocupat funcţii de răspundere, membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 15.09. chiaburi cu activitate politică reacţionară; 1954 a manifestat puternice sentimente antisemite şi a simpatizat cu organizaţia legionară; a întrerupt munca de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balaeş Haralambie (Balaieş) Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a intrat voluntar la Şcoala de subofiţeri de jandarmi Bucureşti, unitate cu care a participat la războiul antisovietic; după 23 august 1944 s-a ocupat cu furturile şi specula. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

1

235

445

2.06. 1952

3

59

236

447

Balahura Constantin A. Fost responsabil cu organizaţiile de masă la Comitetul judeţean PCR Bacău (1947), căruia i s-a anulat calitatea de 11.04. membru pentru că: a făcut parte din 1951 organizaţia legionară; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

237

453

Balaj Grigore Primar şi preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Corond, Raionul Odorhei Regiunea Autonomă Maghiară, exclus din Partid pentru că în perioada războiului a fost concentrat în armata hortystă, a fost avansat în grad şi a făcut educaţie fascistă ostaşilor, faţă de care a avut un comportament brutal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3.03. 1953

2

238

455

Balaj Ioan I. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Întrucât a recunoscut acuzele, CCP a hotărât clasarea cazului. Original.

7.10. 1958

1

239

454

Balaj Ioan I. Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1936-1938 a fost membru al PNŢ; a fost şef de cuib legionar; în 1936-1938 a fost poliţist şi a avut 10.08. atitudine brutală faţă de populaţie; alte 1956 abateri. Întrucât majoritatea acuzelor s-au dovedit întemeiate, CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

60

240

569

Balaj Mihai Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică ţărănistă şi a fost comandant străjer de plasă; în 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară şi a luat 21.03. parte la Rebeliune; pe frontul antisovietic 1952 a participat la crime şi jafuri contra populaţiei civile, fapte pentru care a fost decorat; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

241

570

Balaj Nicolae Al. Şef al formaţiunii economice de la Miliţia raională Reghin, membru de 22.12. partid exclus în 1965 pentru că a dus o 1965 viaţă imorală şi şi-a abandonat familia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

242

574

Balaj Ştefan Cr. Membru de partid exclus pentru că ar fi luat parte la „ajutorul legionar”, ar fi fost simpatizant şi ar fi participat la un marş al legionarilor. Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică, CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Banat. În 1962 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

2.02. 1961

4

243

571

Balamia Ion I. Şef al Serviciului gospodărie orăşenească Băicoi, membru de partid exclus în 1959 pentru că a fost condamnat penal pentru întocmirea de ştate de plată fictive. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5.02. 1963

11

61

244

88

Balanovici Niculina (Ştefanov) Membră de partid exclusă în 1952 pentru că: în 1953 s-a căsătorit cu fiul unui fost fabricant; ca muncitoare a dat produse de proastă calitate. 23.02. Întrucât acuza principală s-a dovedit 1957 neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

245

120

Balas Aurel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de inspector la Legea Speculei s-a dovedit necinstit; s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.06. 1950

1

246

371

Balasko Dezideriu Membru de partid exclus pentru că, deşi în ilegalitate a făcut parte din UTC, ulterior a intrat în legătură cu un element declasat, cu care a luat parte la furturi şi 23.05. spargeri de locuinţe, faptă pentru care a 1956 fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1968. Originale.

7

247

263

Balasz Ioan Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. 15.08. Adresă de răspuns a CCP prin care 1955 s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale, copii; lb. română, maghiară.

14

62

248

611

Balaş Elena Secretară a organizaţiei de bază, membră de partid exclusă pentru că: era un element cu concepţii burgheze; a ţinut 23.12. conferinţe cu caracter antisovietic; alte 1952 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

249

714

Balaş Ioan Şef al Depozitului de butuci la IPEIL Comăneşti, membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost unealta 29.05. patronilor; era un element duşmănos şi 1951 şperţar. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Original.

2

250

755

Balaş Iosif Persoană cercetată cu prilejul revizuirii căderilor de la Someşeni. Întrucât la Someşeni a avut purtare 27.01. trădătoare, CCP i-a respins cererea de 1953 primire în Partid şi i-a recomandat să adreseze organizaţiei de bază o cerere de primire în rândul candidaţilor. Originale.

6

251

756

Balaş Niculae (Balazs) Membru de partid exclus pentru că era un element aventurier, care s-a prezentat voluntar în armata germană, 19.06. contribuind astfel la războiul antisovietic. 1950 CCV a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. Original.

1

63

252

757

Balaş Pavel A. Membru al Companiei speciale de pază a criminalilor de război a MAI, membru de partid exclus pentru că: şi-a 24.06. părăsit postul fără ca să anunţe pe cineva; 1952 element nestatornic, care s-a dedat beţiei şi şi-a pierdut carnetul de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

253

2894

Balaş Petre Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară; a 11.11. avut prăvălie, cu care a speculat 1947 populaţia; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

254

758

Balaş Petru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări 15,10. legionare. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

255

Balaşiu Otilia Membră de partid pentru care soţul său, Balaşiu Gheorghe, a adresat o scrisoare preşedintelui CCP, Mihai Dalea, în care reclama faptul că soţia sa era persecutată de către şefa Serviciului Contabilităţii de la Întreprinderea pentru 17/1971 <1971> Imprimate şi Administrarea Publicaţiilor, Viorica Ardeleanu. Conducerea întreprinderii a hotărât transferarea apelantei la Serviciul Aprovizionării, soluţie cu care aceasta s-a declarat de acord. Originale.

8

64

256

2599

Balaure Constantin V. Secretar al judeţenei UTC Mehedinţi, exclus din Partid pentru că: era un element decăzut din punct de vedere 22.06. moral, care a fost folosit de duşmanii de 1950. clasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1960. Originale. Balaure Virgil C. Membru de partid din ilegalitate, care a solicitat să i se acorde stagiul din 1921. 17.09. Întrucât a fost înscris şi a activat în 1964 Partid din acel an, CCP a hotărât acceptarea cererii. Original. Balazs Andrei Membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a făcut politică naţionalistă, şovină şi cu caracter de ură 24.05. de rasă; pe frontul antisovietic a 1950 participat la executarea cetăţenilor sovietici; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balazs Anton D. Organizator de partid la GAS Hărmani, raionul Sfântu Gheorghe, regiunea Braşov, care a solicitat 18.10. acordarea stagiului de partid din 1961 ilegalitate. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1937. Originale. Balazs Arpad Membru de partid exclus pentru că: urmare a consumului de băuturi alcoolice a produs scandal în public şi în familie; a lipsit de nenumărate ori de la serviciu; 24.12. alte abateri. 1974 CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Bihor al PCR. În 1975 hotărârea a fost menţinută. Originale.

9

257

352

3

258

678

1

259

677

3

260

3131

5

65

Blatt Egon) 12/1958 Director în Direcţia economică a <1958> MAE. I) 29 (vol. Originale. Referinţe semnate de: Mihai Patriciu. Originale. 267 (vol. Acuzele nu s-a confirmat.11. în 1948.261 679 Balazs Emil Fost chestor al Poliţiei Oradea. română.” pentru că: în perioada hortystă a evadat din lagăr în condiţii suspecte. a dus o viaţă imorală. Hotărâre reconfirmată în 1960. 8. Original.I. I-II) Balazs Eugen (Balas. 1952 3 262 (vol. îndepărtarea lui din Institutul de cercetări economice unde lucra şi „demascarea concepţiilor şi tezelor debitate de el”. II) 66 . membru de partid din ilegalitate exclus din Partid în 1952 şi arestat de „organele M. a fost bănuit că are legături cu spionajul englez. maghiară. 680 Idem. CCP propus Biroului Politic al CC al PMR (iar acesta a probat) menţinerea deciziei de excludere. În 1966 a emigrat în Israel. însă a 1958 reieşit că era un element cu concepţii şi manifestări antipartinice. 21. oportuniste şi revizioniste. copie. în calitate de consilier la Legaţia RPR din Anglia. Gogu Rădulescu.A. lb. în 1946 a devenit exploatator. Vladimir Trebici. membru de partid exclus pentru că: s-a rupt de viaţa de partid. s-a înconjurat de elemente străine de clasa muncitoare şi duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fotografii. George Macovescu şi Emeric Toth. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07.

Întrucât nu îndeplinea criteriile 1978 stabilite.263 681 Balazs Ioan Membru de partid exclus pentru că: în timpul Grevei generale din 1920 a devenit omul patronilor şi spărgător de 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu care s-a retras în 1944.07. burghezo-moşieresc. în timpul războiului 1953 a făcut parte din armata hortystă. Originale. grevă. maghiare. alte abateri. a avut ieşiri duşmănoase faţă 1950 de Partid. 1 264 682 Balazs Iuliu Membru de partid exclus pentru că: în calitate de perceptor a făcut parte din aparatul de opresiune al regimului 26. 24.01. motiv pentru care a fost internat în lagărul de la Caracal. 1 266 3253 Balazs Marton Membru de partid care a solicitat să fie luat în evidenţa celor care au desfăşurat activitate ilegală. CCP a propus. respingerea cererii. a făcut parte din conducerea unei organizaţii fasciste 31.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul dictaturii fasciste a 1951 contribuit la educarea muncitorilor în spirit fascist. Original. Original. 2 265 683 Balazs Iuliu Membru de partid exclus pentru că: în 1929-1948 a avut o frizerie. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. unde a folosit muncă salariată. 4 67 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.11. Original.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte 22. respingerea cererii. 14 270 646 Balcu Liviu V. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la Rebeliunea legionară. până în 1946 a făcut parte din organizaţia 22. 3 269 3268 Balcu Avram Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1940. Originale. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 8. Originale. abateri. a vrut să emigre.267 640 Balázs Péter St. română.06. (Petru) Membru de partid exclus în 1952. 1 68 .06. reconfirmată de CCP în 1956. iar Secretariatul 1978 CC al PCR a aprobat. (Bălcea) Membru de partid exclus pentru că: până la 12 ani a locuit în Canada. lb. „Româno-Americană”. Originale. în urma arestării sale.12. Întrucât nu îndeplinea criteriile 20. CCP a propus. reconfirmată în 1961. stabilite. 1956 37 268 643 Balcea Ioan I.06. pe frontul antisovietic a fost decorat. 1966 şi 1970. maghiară. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1985. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1950 ze. pentru că în anii 1942-1944 a lucrat la serviciul de contraspionaj hortyst din Cluj.

02. Originale. Întrucât între timp a fost încadrată în muncă şi s-a declarat mulţumită. 7 272 648 Baldan Aurel Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în calitate de director la Şcoala de meserii Arad. şi-a însuşit banii din cotizaţii. era beţiv şi scandalagiu. a 12. afară din serviciu şi nu-şi poate creşte 1956 copilul bolnav. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. În 1961 a fost exclusă din Partid pentru motive similare. 2 273 1408 Baldinag Ilie Secretar al organizaţiei de bază din comuna Mircea Vodă. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Banat. Originale. exclus din Partid în 1949 pentru că: a făcut parte din poliţia burgheză. alte abateri. avut manifestări duşmănoase faţă de 1957 hotărârile Partidului. a întreţinut relaţii cu elemente necorespunzătoare.12. pentru că a avut legături intime în sediul de partid cu Szakacs Francisc.03. 8 69 . sancţionată cu „vot de blam”. 1951 Întrucât nu existau dovezi suficiente în sprijinul acuzaţiilor. iar în 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fost prim-secretar al Comitetului raional PMR Zalău. originea sa socială. (Toth) Fostă activistă a Comitetului raional de Partid Zalău.271 647 Balcza Ileana A. a ascuns 25. Originale. A reclamat faptul că a fost dată 21. şi scoaterea din activul de partid.

Originale. acte de necinste. 1955 1 275 596 Balf . Originale. 3. reconfirmată în 1956. 3 277 124 Balica Dumitru D. avea relaţii cu rude stabilite în străinătate. Membru de partid exclus pentru că: de pe frontul antisovietic a adus bunuri jefuite. exploatare.03.274 649 Baldovin Alexandru Membru de partid exclus în 1954 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a recomandat Comitetului 1960 regional PMR Timişoara adâncirea cercetărilor. Membru de partid exclus în 1961 întrucât a fost condamnat penal pentru 24. Original.03. 1953 23 276 126 Balica Doru Membru de partid exclus pentru că a fost membru al PNŢ şi PNL. Original. Balica Gheorghe (Balică) Membru de partid exclus pentru că a fost omul de încredere al regimurilor de 28. tatăl şi socrul său au fost unelte de încredere ale elementelor exploatatoare. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. soţia sa era de origine chiabură. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. Originale. 3.Ghenciu Gheorghe Gh. 22. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 şi 1966. 5 278 123 1 70 .06.04.07.

Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Holânga. care a solicitat stabilirea stagiului în 14. Originale. viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1958. 6 282 75 Balika Istvan (Ştefan) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. Originale. Originale. 22 280 100 Balica Mihai D. şi a jefuit casele evreilor deportaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. maghiară. română. între care aceea că 1951 a avut manifestări şovine faţă de români şi evrei.279 101 Balica Liviu Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost decorat. informaţiile solicitate. Director administrativ al Ansamblului CCS. membru de partid exclus în 1957 pentru că: era stăpânit de 12. copii. căsătorit cu o refugiată din Basarabia. copie. 2 281 99 Balica Nicolae I. Original. a avut legături intime cu elemente reacţionare şi s-a 25.09. Partid. 1954 este un element beţiv. 28 71 . reconfirmată în 1966. lb.05. 1954 CCP a hotărât să i se recunoască stagiul din 1933.10. Adresă a CCP prin care s-au transmis 20.11. a luat mită de la un chiabur 1958 care urma să fie dislocat.

1950 1 285 606 Balint Alexandru Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de preşedinte al Cooperativei „Unitatea” a făcut 28.283 2969 Balinca Gheorghe N. Original. familiarism cu elemente necinstite. Întrucât trecuse prea mult timp de la excludere şi considera că are merite.12. iar învinuirile aduse nu constituiau motive de excludere. 4. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 29. a fost membru al Partidului Ardelean. alte abateri.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. drept pentru care a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1967 7 284 607 2. Balint Adalbert Membru de partid exclus pentru că: a fost patron de croitorie şi a exploatat braţe de muncă. avea legături cu chiaburii.02. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit ca membru nou. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului a trecut pe numele său firme evreieşti. ilegalitate. 2 286 2993 3 72 . Originale.06. copie. a fost în relaţii de prietenie cu Titel Petrescu. În 1968 CCP a constatat că în perioada cât a fost membru s-a achitat de sarcinile primite. fapt pentru care a fost arestat. 1968 CCP a retrimis cazul spre soluţionare Comitetului judeţean PCR Cluj. Balint Andrei A. a 1955 furat din cooperativă. Membru de partid exclus pentru că: fiind ginerele lui Ilie Moscovici. Original. Original. de pe urma cărora a realizat venituri importante.

1960 pe care nu i-a mai restituit. Originale. Balint Gal Kozma Károly D. la mişcarea muncitorească din Maroshéviz.04. 15 288 168 Balint Antal Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 19. în 1928-1939. Originale. faptul că până în 1946 primul a lucrat la o 1961 societate forestieră pe acţiuni în Valea Mureşului. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. reconfirmată în acelaşi an şi în 1961. lb. Originale. împroprietărit fără să aibă dreptul. întors în ţară a divorţat de ea. în 29. română. Persoane pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat relaţii. rusă. Balint Bucur Gh. însă s-a constatat în calitate de secretar al Comisiei de reformă agrară s-a 10. Motivul s-a dovedit neîntemeiat. copii.12. informaţii. Originale. Membru de partid exclus pentru că: părinţii lui au fost chiaburi.08. URSS a luat bani de le diferite persoane. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 23.287 605 Balint Andrei P. În 1969 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: fiind căsătorit cu o cetăţeană sovietică.05. 30 289 603 8 290 710 5 73 . fapt 1956 pentru care CCP hotărât menţinerea deciziei. iar cel de-al doilea a luat parte.

04. Originale. pensia i-a fost majorată de la 100 la 2000 lei. Originale. exclusă din Partid în 1963 pentru că: avea viciul beţiei. în locuinţa sa mai multe tinere cu care 1963 făcea chefuri şi pe care le-a antrenat la fapte imorale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. Balint Iosif Membru de partid exclus pentru că: era un element naţionalist. acordarea stagiului din 1978 1932. iar Secretariatul CC al 26. a făcut 14. reconfirmată de CCP în 1960. prin decret prezidenţial. a atras 10. împotriva partizanilor şi a populaţiei 1951 civile. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 12 293 115 Balint Iosif Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 26.06.09. Membru de partid exclus pentru că era un element necinstit. CCP a propus. afacerist şi antisemit. Balint Ioan I. parte dintr-o comisie de deportare a 1950 evreilor din Cehul Silvaniei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 294 114 1 295 113 5 74 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. Secretara organizaţiei de bază din comuna Sântandrei. care a fost membru al Partidul Maghiar. În 1979.10. Original. 5 292 116 5. Balint Maria I. Originale. PCR a hotărât.291 3161 Balint Ianoş Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate.

6. unde a fost luat prizonier de către englezi. luat parte la războiul antisovietic.01. 1 300 109 Balint Traian Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a fost legionar. a 27.09. 1 75 . 1950 1 298 111 Balint Ştefan Membru de partid exclus pentru că: provine dintr-o familie de negustori. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 297 112 Balint Paul (Pal) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din armata fascistă maghiară. să fie scutit de obligaţiile care îi 1971 reveneau. este un element beţiv. Original. scandalagiu şi imoral.296 3048 Balint Mihai Membru de partid exclus pentru că nu a mai participat la adunările organizaţiei de bază. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. <1958> Întrucât şi-a recunoscut faptele săvârşite. Original. CCP a hotărât clasarea cazului. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1937 a fost şef de cuib legionar.06. Original. nu a mai plătit cotizaţia şi a cerut 25. iar în 1944 s-a retras cu unitatea sa în Austria. 1 299 110 Balint Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 14.05.

1969 4 302 2712 Baliu Mihai Membru de partid exclus pentru că era ul element dubios. Originale. 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. 1948 7 303 108 Balkany Andrei Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în 1951 a făcut cerere de 20. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru înşelăciune în dauna avutului obştesc.301 3017 Balintfi Nicolae Fost locotenent de Securitate la raionul Lugoj (1951-1956).01.02. 1955 şi 1957.05. Originale.10. 14 76 . 5 304 2713 Balkany Nicolae Membru de partid în ilegalitate. Originale. Pentru că a avut purtare proastă la 27. emigrare în Israel. necinstit. decizie reconfirmată în 1952. CCP i-a 1949 respins cererea. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. ancheta Siguranţei din 1941. Originale. reconfirmată în 1958 şi 1980. afacerist şi carierist. care a solicitat reîncadrarea.

CCP a constatat că: în trecut a fost sionist activ. când s-a reîncadrat în 15. iar CCP a hotărât menţinerea calităţii ei de membră cu stagiul avut anterior. purtare proastă. Originale. muncă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Balkanyi Iulia (Ferenc Iuliana) persoană cercetată pentru că: la căderea din 1941 a avut purtare slabă. În 1953 a fost cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. la căderea din 1941 a avut 17. partid exclus pentru că a făcut parte din 1960 organizaţia legionară. motive 1953 pentru care a hotărât excluderea lui din Partid. În 1957 a fost reprimit în Partid cu stagiu de la data deciziei.04. 1948 În 1953 a fost cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. Originale.05. Originale. CCP a hotărât primirea ei în Partid cu stagiul din 1946. Balla Berta Simpatizantă a mişcării comuniste în ilegalitate. Balla Carol Director al Întreprinderii de construcţii 504 din Făgăraş. cu stagiu de la data primirii în cercetare a 1949 cazului. 8 306 106 4 307 2601 4 308 762 4 77 . moment în care i-a fost reconfirmată calitatea de membră. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1956.08.06. membru de 27.305 107 Balkanyi Andrei Membru de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. care a solicitat încadrarea în Partid. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid 27. alte abateri.

provine dintr-o familie de chiaburi. Fost responsabil de cadre la Sfatul Popular raional Beiu şi activist sindical.08. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru a-şi însuşi conştiinţa de muncitor. Originale. Originale. 5 78 .309 2611 Balla Carol Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în trecut a lucrat ca ziarist pentru diferite ziare burgheze. a avut atitudine duşmănoasă faţă de URSS.07. maghiară. cehă. lb. rusă. 24 311 869 Balla Pavel C. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie supravegheat de „organele în drept”. unde a trăit în mijlocul 1952 unor elemente burgheze. 15. membru de partid exclus pentru că 26. Hotărâre reconfirmată în 1985.07. şi Grosulovo. copie. română. a fost deportat în lagărele de la Vapniarka 11. s-a ocupat cu specula. 14 310 274 Balla Ladislau Persoană pentru care CC al Partidului Comunist Cehoslovac a solicitat relaţii. Adresă a CCP prin care s-au 1955 comunicat informaţiile cerute. Originale.

şi dovedeşte că a fost spiona l contraspionajului hortyst şi german. hotărâre reconfirmată în 1966 şi 1970. I închis în lagărul de la Someşeni.07. română. 90 (vol. perioada activităţii sale din timpul Comunei din Ungaria (1919) nu se poate verifica.851 312 (vol. maghiară. maghiară. Originale. Originale. IV) 79 . 122 (vol. Titularul a solicitat să fie luat în 22. unde a primit o educaţie naţionalistă germană. 32/1952. evidenţa foştilor luptători antifascişti. În 1961 CCP i-a respins cererea de încadrare în Partid. III) 32/1952. lb. Referinţă semnată de Hillel Kohn. I) 32/1952. alte abateri. În 1977 şi 1980 CCP a propus. II Idem. Originale. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1963 Colegiul de Partid a propus. 28. vol. CCP a propus menţinerea în arest şi cercetarea sa temeinică. vol. iar fiica sa a lucrat la Gestapo).07. vol. menţinerea hotărârii. lb. În 1962 a solicitat luarea în evidenţa foştilor luptători antifascişti din ilegalitate şi pensionarea sa. În 1948 a fost arestat. pentru că: a fost crescut într-un orfelinat 1952 german. Iakob <Iakab> Alexandru. III Idem. toată activitatea sa în mişcarea muncitorească este suspectă (a fost membru al Volksbund şi SS.12. I-IV) Ballauer Anton (Anton) Membru de partid în ilegalitate exclus 12. Declaraţii (note informative) din timpul detenţiei la penitenciarul Cluj. II) 1952 30 (vol. română. 83 (vol. La data respectivă era arestat de Securitate pentru a fi cercetat temeinic şi a se face lumină şi în cazul altui fost ilegalist. bănuit 1953 că după eliberare a fost agent al contraspionajului maghiar. copii. Membru de partid din ilegalitate. iar Secretariatul Comitetului regional de Partid Cluj a aprobat respingerea cererii.

5 314 105 Balmuş Vasile Gh. Original. în timpul alegerilor din 1946 a făcut propagandă reacţionară. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.01.313 3024 Ballo Vasile Membru de partid exclus pentru că. 14. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. copie. 9.11. legionară. cetăţeană a statului elveţian expulzată din România 25. 3 315 104 5 316 103 Balnos Niculae (Nicolae) Membru de partid exclus pentru că: a avut relaţii cu legionarii.04. s-a întâlnit în diferite ţări cu Ninon Remy. Secretar al organizaţiei de bază de la Întreprinderea de încălţăminte „Flamura Roşie”. 1963 Întrucât la primirea în Partid nu ascunsese situaţia. 1969 Ţinând cont de activitatea lui pozitivă. în 1950 pentru spionaj. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Iaşi. Originale. Originale.07. Balmuş Vladimir T. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Întrucât decizia a fost luată fără o 1961 cercetare temeinică. exclus din Partid în 1958 pentru că: în 1938 s-a înscris în organizaţia 24. în calitate de pilot comandant de aeronavă pe liniile aeriene externe. 1951 1 80 .

06. În 1969 a fost reprimit în Partid. ocupat cu specula. 11 81 . a 26. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. s-a 26. Originale. membru de partid exclus pentru că a participat la descinderi ilegale şi a luat mită. 2. În 1957 sancţiunea i-a fost ridicată şi s-a recomandat primirea sa în rândul candidaţilor de partid. 1 318 425 Baloescu Ion N. 1 319 852 Balog Alexandru Al. 1966 5 320 2715 Balog Aurel Agent de poliţie în Bucureşti. Originale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 10. furat o servietă din tren. să 1948 activeze într-o organizaţie de masă.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. i-a recomandat ca. a luat şperţ. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.08.04. Originale.317 102 Balo Ludovic Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. pentru a se reabilita. (Baloc) Membru de partid exclus pentru că înainte de 23 august 1944 a desfăşurat activitate antimuncitorească.

la fel ca şi în 1958. În 1955 decizia de excludere a fost menţinută. 3. În 1968 a fost repus în drepturile de membru cu stagiu din 1926.04. Originale. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă informaţia. prin care s-a cerut să se confirme 18.11. copie. Originale. CCP 1961 a hotărât menţinerea stagiului din 1957 şi menţionarea faptului că în 1943-1945 a fost membră. Partid – şi reprimită apoi în 1957 –. membru de partid în ilegalitate. avea 10. Originale. 5 323 519 Balog Iosif Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică nilosistă. apartenenţa sa la PCR în perioada 1966 1960-1963. 2 324 2585 Balog Leia (Grunberg) Membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1943.321 421 Balog Dumitru (Balogh) Preşedinte al ARLUS regiunea Oradea. 1953 17 322 945 Balog Eden (Balogh Edmund) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.09. CCP a propus menţinerea deciziei. viciul beţiei şi provoca scandal. Original. exclus pentru comportarea trădătoare din trecut şi metodele dictatoriale folosite în muncă. 3 82 . Întrucât în 1945 a fost exclusă din 18.06. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

română.325 520 Balog Mihai Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. reconfirmată în 1961. Original. lb.03. şi-a neglijat familia şi şi-a bătut soţia. a avut 1950 manifestări antisemite. Originale. maghiară. a fost destituit pentru distrugere de documente şi a părăsit ilegal ţara.03. Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat faptul că în 1946-1947 a fost comisar-şef la Serviciul de Siguranţă al Chesturii oraşului Oradea. ca primar de comună a slujit interesele 24. regimului reacţionar PNŢ. CCV a hotărât menţinerea deciziei. ca responsabil de cinematograf a fost condamnat penal pentru abuz de putere. 1957 6 326 625 Balog Rudolf R. prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în România. 1 83 . alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. rusă. 4. Originale. (Balogh) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac. 1960 27 327 521 Balog Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost proprietarul unei măcelării. 4. Referinţă a lui Gavril Birtaş.

328

525

Balog Valentina (Preoteasa) Regizor la Teatrul de Stat din Petroşani, membră de partid exclusă în 1954 pentru că: în 1940 s-a refugiat din Basarabia, unde s-a reîntors în 1941, pentru ca în 1944 să se refugieze încă o 12.12. dată; a avut abateri imorale. 1956 Întrucât cea de-a doua acuză s-a dovedit neîntemeiată, iar în muncile încredinţate s-a achitat de sarcini, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

6

329

423

Balogh Alexandru Membru de partid exclus pentru că a urmat două şcoli de jandarmi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.06. 1950

1

330

424

Balogh Alexandru Membru de partid exclus pentru că a deţinut un atelier; alte abateri. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit în parte exagerate, în parte neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

7.05. 1953

2

331

422

Balogh Alexandru L. Director la GAS „1 Mai” Târgu Mureş, membru de partid exclus pentru că: a avut purtare laşă şi trădătoare la ancheta Siguranţei; a devenit mic patron şi s-a înscris în Partidul Ardelean, formaţiune cu caracter naţionalist-şovin. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958, 1960 şi 1967. Originale, copie; lb. română maghiară.

1951

18

84

332

278

Balogh András (Balog) Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. 17.07. Adresă a CCP prin care s-au 1956 comunicat informaţiile cerute. Originale; lb. română, maghiară.

20

333

420

Balogh Edgar L. Profesor la Universitatea „Bolyai” din Cluj, membru de partid exclus pentru că era un vechi troţkist, care tot timpul a fost în anturajul unor elemente dubioase şi spioni, iar în timpul războiului a luat parte la acţiunile imperialiştilor angloamericani în vederea organizării unei reţele de spionaj în Ardealul de Nord. CCP a propus excluderea lui din Partid şi cercetarea de către „organele în drept”. A fost anchetat de Securitate în legătură cu procesele Nagy Ferencz şi Rajk Laszlo din Ungaria, pentru care a fost condamnat. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, în 1956 a fost repus în drepturile sale de membru. Originale.

3.07. 1952

11

334

419

Balogh Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: începând din 1940 a făcut parte din organizaţia profascistă „Baros 10.12. Sözvetseg”; sub regimul hortyst a luat 1954 parte la acţiuni împotriva partizanilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

85

335

2671

Balogh Ignat I. Membru de partid care a reclamat faptul că stagiul trecut pe carnetul său a fost din 1939, în loc de 1938, solicitând rectificarea. CCP a stabilit că nu s-a făcut nicio greşeală, apelantul fiind încadrat în Partid în 1939. În 1960 s-a adresat lui Emil Bodnăraş, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, cerând rezolvarea mai multor probleme personale. În urma discuţiei de la CCP, în 1961 Comitetul regional de Partid Banat i-a majorat pensia la 1900 lei lunar, iar soţia sa a fost luată în evidenţa AFDA şi s-a propus să fie pensionată cu 1400 lei lunar. Originale.

5.09. 1957

27

336

426

Balogh Iosif Membru de partid exclus pentru că în timpul ocupaţiei hortyste a Transilvaniei a făcut parte din Partidul „Nyilas”; a fost omul de încredere al patronilor; a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balogh Ladislau Al. Conferenţiar la Institutul MedicoFarmaceutic Târgu Mureş, membru de partid exclus în 1959 pentru că a avut manifestări naţionaliste, antipartinice. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1970. Originale, copie. Balogh Ludovic Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a făcut parte din organizaţii fasciste maghiare şi a fost informator al Siguranţei hortyste; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.01. 1958

1

337

517

5.03. 1960

11

338

518

-.12. 1955

2

86

339

2714

Balogh Ludovic L. Secretar al Comitetului judeţean PMR Arad, membru de partid exclus la solicitarea CCP pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost plecat în Ungaria şi, în fabrica unde a lucrat, a făcut propagandă printre tineri ca să se înroleze în armata SS germană; în 1944 a fost voluntar în armata szalasistă; ca 16.01. membru de partid a avut ieşiri antisemite; 1951 alte abateri. Decizie reconfirmată în acelaşi an de CCV. Întrucât motivele de bază s-au dovedit neîntemeiate, în 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în partid cu vechimea avută anterior. Originale. Balogh Margit Membră de partid cu stagiul din 1932, care a solicitat să i se acorde pensie pentru activitatea desfăşurată în mişcarea revoluţionară ilegală, întrucât, neavând vechime în câmpul muncii, nu primea pensie. 11.10. Pe baza indicaţiilor lui Petre Lupu, 1980 CCP i-a respins cererea, pe motiv că în trecut apelanta a primit ajutoare de la Comitetul judeţean de Partid Bihor, pe care le va primi şi în continuare, în limita posibilităţilor. Originale. Balogh Pavel Fost membru al Biroului Comitetului judeţean de Partid Trei Scaune, responsabil cu educaţia politică, exclus din Partid în 1950 pentru că: în 19391941 a făcut parte din Organizaţia Tineretului Maghiar din Timişoara; în 17.08. timpul războiului antisovietic a fost în 1956 Ungaria, unde s-a ocupat cu comerţul ambulant; în funcţia avută şi-a însuşit unele bunuri confiscate de la elemente fasciste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9

340

3368

10

341

522

3

87

342

523

Balogh Stefan Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a făcut parte din Partidul Ardelean şi din Societatea Ţintaşilor („Vaselenyi Lovesz Egylet”); a informat Siguranţa 27.03. hortystă despre comuniştii pe care îi 1950 cunoştea; după 23 august 1944, ca şef al Poliţiei Dej, a informat foştii szalasişti că sunt urmăriţi de Siguranţă; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

343

524

Balogh Terezia Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că era un element mistic; nu a dus viaţă de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale.

9-02. 1954

4

344

189

Balomireanu Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 31.08. 1948 a fost condamnat pentru sabotaj. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

345

3072

Baloniu Gheorghe N. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că, în calitate de şofer, în loc să se ocupe de transportul muncitorilor pentru mitingul de 23 august, din oraşul Motru, a plecat cu maşina 13.05. întreprinderii să care mălai pentru 1972 magazinul alimentar. Cu acel prilej a oprit, pentru el şi salariaţi, 12 saci, deşi în acelaşi timp muncitorii din oraş stăteau la coadă pentru a-l procura. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

88

346

187

Balosin Maria (Baksa, Varadi Jren) Activistă la Consiliul judeţean de Partid Bihor, exclusă din Partid pentru că: în trecut a fost guvernantă la contele Teleki; a avut manifestări antisovietice; a falsificat acte pentru a-şi ascunde 25.02. trecutul; este imorală, mincinoasă şi a 1954 săvârşit acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1962. A fost reprimită în Partid în 1964. În 1984 a solicitat acordarea stagiului anterior excluderii, cerere respinsă. Originale. Baloşin Mircea D. Maior la o unitate de grăniceri, membru de partid exclus în 1958 pentru că: tatăl său a fost maior de jandarmi; soţia sa poseda un imobil în Râmnicu 31.03. Vâlcea; a fost simpatizant al Monarhiei. 1960 Întrucât la primire arătase faptele respective, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Balotă Ioan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al PSD a făcut propagandă duşmănoasă faţă de PCR; ca 14.08. membru al Comisiei de colectări a băut 1950 alături de chiaburi, pe care căuta să-i scutească de cote; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balş Florea I. Fost ofiţer MAI, candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: a avut o comportare imorală (beţii, relaţii cu diferite femei ş.a.); alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

19

347

188

6

348

186

1

349

185

5.02. 1963

5

89

350

182

Baltac Alexandru M. Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a fost înscris în Mişcarea Legionară; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7.03. 1951

1

351

181

Baltac Vasile P. Candidat de partid exclus în 1956 pentru că, în calitate de şef de sector la Minele Cavnic, a comis o serie de greşeli în muncă. 29.01. Întrucât motivele s-au dovedit 1958 neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în rândurile Partidului. Original, copii.

5

352

179

Baltag Ana Membră de partid exclusă pentru că: în toamna anului 1940 a desfăşurat activitate legionară; soţul ei, fost magistrat, a fost legionar şi şef al unui serviciu de informaţii de pe frontul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1.11. 1959

4

353

2716

Baltag Enache Membru de partid exclus pentru că: mai întâi a fost simpatizant cuzist, apoi a activat în organizaţia legionară; pe frontul antisovietic s-a ocupat cu culegerea de informaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1963. Originale.

1.10. 1959

5

90

354

178

Baltag Gheorghe (Baltoc) Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a luat parte la acţiuni contra paraşutiştilor sovietici; a făcut 13.02. parte dintr-un batalion de sacrificiu; după 1951 război s-a ocupat cu afacerile; în posturile ocupate s-a dovedit a fi necinstit. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baltag Ion I. (Ioan) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era căsătorit cu fiica unor 14.02. chiaburi; alte abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baltag Mihai Casier la Opera din Timişoara, membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu specula; a făcut o listă de subscripţie pentru a recupera o sumă care 17.12. pretindea că i s-a furat; a dus o viaţă 1949 imorală, întreţinând legături cu femei de moravuri uşoare; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Baltag Mihai C. Membru de partid exclus pentru că şia însuşit ilegal suma de 2597 lei, faptă pentru care a fost condamnat penal; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

355

177

5

356

2933

1

357

3096

5.07. 1973

4

358

2710

Baltazar Ionel (Bercovici) Membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 s-a ocupat cu afaceri ilegale, motiv pentru care a suferit 28.12. o condamnare de drept comun; ulterior, a 1955 continuat să facă afaceri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în. 1960. Originale.

23

91

359

184

Baltă Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de gardian la Poliţie lua şperţuri 29.03. şi făcea afaceri; s-a înscris în Partid 1952 pentru a putea să se angajeze. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baltă Constantin Vicepreşedinte al Sindicatului Funcţionarilor Publici, membru de partid exclus 17.05. pentru că: era un element imoral şi 1949 pervers. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

360

2607

1

361

183

Baltă Gheorghe Membru de partid exclus în 1947 pentru că: era căsătorit cu fiica unui 26.06. chiabur; a luat apărarea unui element 1950 duşmănos; avea obiceiul să bea. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

362

465

Balter Chivu Membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 a activat în organizaţia sionistă „Bethar”; în 1947 19.12. nu a demascat patronul morii „Chicoş”, 1957 deşi ştia că face speculă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Balter Forica (Leibovici) Secretară a Direcţiei de Cadre a Ministerului Construcţiilor, membră de partid exclusă pentru că: în repetate rânduri şi-a manifestat nemulţumirea faţă 22.09. cu munca desfăşurată; a avut manifestări 1953 naţionaliste şi dorea să plece în Israel; în timpul reformei băneşti a difuzat zvonuri mincinoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4

363

464

1

92

364

463

Balteş Constantin I. Membru de partid exclus pentru că în 1958, în calitate de intendent la Institutul Medico-Farmaceutic Bucureşti, şi-a însu- 20.12. şit o sumă de bani, faptă pentru care a 1965 fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baltuch Iosif Membru de partid în ilegalitate, exclus pentru că din 1930 nu a mai activat, care a solicitat reîncadrarea în 15.03. Partid. 1947 CCP a hotărât primirea lui în Partid ca membru nou, cu stagiu de la data deciziei. Copie.

3

365

2935

1

366

2612

Bamzu Dezideriu Plutonier de Miliţie, membru de partid exclus pentru că în trecut a fost agent de Poliţie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.01. 1950

1

367

487

Ban Andrei Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori; 23.02. a intrat în Partid în mod nestatutar; era un 1953 element străin de interesele Partidului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Ban Dumitru Membru de partid exclus în 1953 pentru că a fost gardian la Poliţia din Oradea şi a luat parte la acţiuni anticomuniste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960 şi 1965. Originale, chitanţe.

1

368

488

8.04. 1954

14

93

369

489

Ban Ecaterina (Adorian) Membră de partid exclusă pentru că: a fost crescută şi educată în spirit micburghez; perioada de până în 1945, când a trăit la Budapesta, nu era verificată; era soţia lui Andrei Adorian, fost capitalist, 21.11. duşman al clasei muncitoare; avea rude în 1952 America şi Anglia, cu care întreţinea corespondenţă; în 1950 a completat formularul de emigrare în Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

370

443

Ban Emeric Şef de serviciu la Prod-Alimentara Bucureşti, membru de partid cercetat pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori şi, în perioada 1924-1944, a exploatat el însuşi; a făcut sabotaje şi 24.01. fraude, fapte pentru care a fost 1952 condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Hotărâre reconfirmată în 1955, 1960 şi 1962. Originale, fotografii.

14

371

442

Ban Iosif Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Partidul „Crucea cu 14.08. Săgeţi”; alte abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Ban Moise G. Secretar PMR de plasă, exclus din partid pentru că a fost înscris şi a activat în Mişcarea Legionară; alte abateri. 21.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei, 1950 reconfirmată de CCP în 1953, 1957 şi 1960. Originale.

1

372

2711

13

94

373

2915

Banc Iosif Prim-secretar al Comitetului regional de Partid Oradea, cercetat în urma unei scrisori anonime, în care se spunea că la Conferinţa orăşenească din 22-23 septembrie 1956 a fost încălcată „demo- 18.03. craţia internă de partid” prin conducerea 1957 discreţionară a şedinţei. Întrucât a stabilit că cele sesizate s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Original. Banc Traian Membru de partid exclus pentru că a furat din avutul obştesc şi a falsificat unele ştampile, faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

374

3091

9.05. 1973

6

375

437

Banciog Dorin Secretar al organizaţiei de bază la întreprinderea „Fructonil” din Giurgiu, exclus din Partid întrucât: a ascuns că tatăl său a făcut politică legionară, iar în 1959 a fost arestat pentru activitate duşmănoasă; în funcţia avută nu şi-a îndeplinit sarcinile, făcând chefuri împreună cu elemente din administraţia întreprinderii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Banciu Antone Preşedinte al Comisiei Locale a Sindicatelor Alba Iulia, membru de partid exclus în 1945 pentru că: la un banchet dat în cinstea Armatei Roşii, fiind în stare de ebrietate, a ţinut o cuvântare jignitoare la adresa invitaţilor. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

1.12. 1961

5

376

436

9.03. 1957

4

95

377

3216

Banciu Daniel Membru de partid exclus în 1975 pentru repetate abateri de la disciplina de partid şi a muncii. 12.04. CCP a propus, iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât, schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. Originale. Banciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte 25.10. dintr-o unitate de aviaţie; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955. Originale.

4

378

435

2

379

434

Banciu Vasile N. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: a activat în organizaţia legionară. 26.03. Întrucât a recunoscut acuza, CCP a 1958 hotărât clasarea cazului. Hotărâre menţinută în 1958 şi 1961. Originale.

11

380

431

Bancoş Ioan Preşedinte al Comitetului provizoriu al comunei Asuajul de Jos, judeţul Sălaj, membru de partid exclus pentru că: a fost şef de cuib legionar; în funcţia avută a avut legături cu chiaburii, cu care făcea afaceri speculative . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

6.03. 1952

2

381

430

Bancov Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. 21.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1957 reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale.

17

96

382

2763

Bancsov Nicolae Membru de partid în ilegalitate care a solicitat reîncadrarea în Partid. Întrucât a avut purtare proastă la ancheta Siguranţei, iar după 23 august 21.01. 1944, în munca sindicală, a colectat bani 1948 fără aprobarea Partidului, CCP hotărât respingerea cererii, iar organizaţia de partid putea cere reîncadrarea lui după ce va mai depune muncă de reabilitare. Originale, copie.

3

383

429

Bancu Ilie Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. 26.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei, 1951 reconfirmată în 1958. Originale.

14

384

428

Bandea Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor; a avut manifestări şovine. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4.02. 1953

2

385

2876

Bandea Rodica Preşedintă a UFDR, membră de partid exclusă pentru că: a făcut parte din 11.01. organizaţia legionară; alte abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Bandel Pincu Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a plecat în URSS, unde a lucrat la mai multe întreprinderi; în 1947 a revenit 30.03. în ţară, unde s-a ocupat cu comerţul. 1950 CCV a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării. Original.

2

386

2614

1

97

387

427

Bandi Beniamin L. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Partidul „Nyilas”. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955. Originale. Bandi Vasile L. (Ladislau) Instructor şi membru supleant al Comitetului raional de Partid V.I. Lenin, Bucureşti, exclus din Partid în 1958 pentru „manifestări negative”. Întrucât CCP a constatat că decizia a fost luată în mod abuziv, a trimis cazul spre recercetare Comitetului raional de Partid V.I. Lenin; alte măsuri. Originale.

5.08. 1953

4

388

209

6.03. 1959

4

389

208

Bandici Alexandru I. Ofiţer de Miliţie, locotenent-major la Direcţia regională a Miliţiei Oradea, membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de controlor economic a 14.09. primit şperţuri; în cercetările făcute a 1954 folosit metode barbare; era fiul unui cârciumar manist. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1963. Originale. Bandner Iţhoc Beir Şef al transporturilor la Trustul Alimentaţiei Publice al raionului „23 August”, Bucureşti, membru de partid 12.12. exclus în 1958 pentru că a fost judecat şi 1960 condamnat pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Bandner Solomon M. Membru de partid exclus în 1963 întrucât a fost condamnate penal pentru 21.12. delapidare şi fals în acte. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

390

207

2

391

206

4

98

392

205

Bandrabur Iancu Membru de partid exclus pentru că: a plecat voluntar pe frontul antisovietic; căzut prizonier la germani, a făcut parte 21.02. din Armata lui Horia Sima; după 1951 întoarcerea în ţară s-a ocupat cu negustoria. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

393

204

Bandrovschi Vladimir S. Inspector-şef la cabinetul locţiitorului ministrului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, membru de partid exclus în 1958 pentru că: tatăl său a fost administrator de moşie; în trecut a colaborat cu organele de poliţie; în timpul 26.09. războiului antisovietic a fost şeful unui 1958 birou de anchete şi cercetări din cadrul Inspecţiei de mişcare de la Odessa; în 1951, ca martor în procesul unor elemente duşmănoase, le-a luat apărarea. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

17

394

3011

Bandy Belo Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 27.12. CCP a recomandat Comitetului 1968 municipal Bucureşti al PCR reexaminarea cazului. Originale.

3

395

2836

Banea Tudor T. Membru partid exclus pentru că în 1946, în timp ce era membru de partid, a 24.05. organizat Partidul manist din comună; 1950 alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

99

396

218

Banga Mihai Membru de partid exclus în 1953 pentru că în 1919 a făcut parte dintr-o unitate militară contrarevoluţionară; în 20.01. timpul războiului antisovietic a făcut 1955 parte dintr-o organizaţie profascistă maghiară; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

397

219

Banghi Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori; el însuşi a exploatat braţe de muncă; a făcut politică liberală; a sprijinit regimul antonescian. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1.06. 1953

2

398

223

Bánhegyi Ioan I. (Theisz / Theiss / Theis / Thais) Membru de partid exclus pentru că: era membru în conducerea Parohiei romano-catolice din colonia Iris, Cluj; a făcut parte din organizaţii fasciste; a avut atitudine şovină. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1952 şi 1960. Originale.

1.06. 1950

11

399

240

Baniţă Nicolae I. (Băniţă) Director al DCA Ploieşti, membru de partid exclus în 1951 pentru că: în timpul războiului antisovietic, pe când lucra ca sondor, a fost informator al şefului schelei; în funcţiile avute a angajat 13.05. elemente străine de Partid. 1957 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

100

400

241

Baniţă Vasile D. Membru de partid exclus în 1958 pentru că, în calitate de angajat la Sfatul Popular comunal Breaza, regiunea 27.08. Ploieşti, s-a dovedit a fi un element 1960 necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

401

2708

Bantea Eugen I. (Beer) Fost locţiitor politic al şefului Direcţiei Propagandă şi Agitaţie a Direcţiei Superioare Politice a Armatei, locţiitor-şef al Casei Centrale a Armatei, membru de partid cercetat pentru că în 22.07. trecut a fost în contact cu Misiunea 1952 Norvegiană din Galaţi. CCP a solicitat să fie prelucrat în legătură cu cele imputate şi să nu fie promovat în munci de răspundere. Original. Banţa Marin D. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a 24.11. ascuns că părinţii săi erau chiaburi. 1978 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

402

3251

4

403

242

Banţă Marin D. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Amărăşti, regiunea Craiova, exclus din Partid în 1953 pentru că: în trecut a făcut politică legionară; în funcţia avută a făcut propagandă împotriva GAC. 25.07. Deşi acuza principală s-a dovedit 1956 neîntemeiată, CCP a constatat că: în trecut a fost vânzător ambulant; avea rude foşti legionari; ca agent fiscal a mâncat şi a băut la chiaburi, motive pentru care a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

101

fost membru. 1951 2 408 3307 Banu Gheorghe A. 4 406 245 Banu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică legionară.404 246 Banu Broder Emil Membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. în concediile de vară a fost administrator de moşie. pe frontul 23. membru de 31. antisovietic a fost decorat.07. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. partid exclus întrucât a fost condamnat 1980 pentru acte de necinste. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. având sub conducerea sa prizonieri sovietici.03. 1950 1 405 243 Banu Constantin Gh. fiind exclus în 1950 pentru 1963 crime pe frontul antisovietic. alte abateri. Original. Original. Originale. Originale. 2 407 244 Banu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost şef al Apărării pasive din Portul Constanţa. 3 102 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.07.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1919-1947 a fost proprietar de întreprindere şi a exploatat braţe de muncă. judeţul Dâmboviţa. Şef al Centrului de reţele electrice Pucioasa. Membru de partid exclus în 1961 pentru că nu a arătat că în trecut a mai 11. 3.

Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie (la data respectivă director adjunct la Centrocoop Bucureşti) şi trimis în producţie. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a luat parte la 27. Original. membru de partid exclus în 1958 întrucât 29. 2 412 249 Banu Mircea V. 14. în funcţia avută a lovit în elementele muncitoreşti. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1957 şi 1960.12.09. 5. 1951 10 411 248 Banu Lazăr Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Inghişul Nou. 1 103 . 2 410 247 Banu Ion Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. manifestări legionare. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la manifestări legionare. CCP a 1961 hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Ploieşti. Vicepreşedinte al Uniunii Cooperaţiei Constanţa. Pentru adâncirea cercetărilor. Lucrător la Securitatea raională Roman. avea rude legionari 1955 activi.409 141 Banu Gheorghe M.04. alte abateri. a fost condamnat penal pentru fapte de 1960 necinste. Originale. raionul Mediaş.07.

Originale. reconfirmată în 1969. Originale. lb. Membru de partid exclus pentru că a fost cioban. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1949 a săvârşit abuzuri. acordarea stagiului din 1932. element exploatator.12. Membru de partid care a solicitat 11. Originale. fiind un 24. 5 414 263 Banu Nicolae V. Original.02. membru al organizaţiei de tineret a PNŢ. 1961 Notă a CCP prin care se confirmă cererea. rusă. 15 104 . 3 417 738 Bányai András Persoană cercetată în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se confirma participarea sa la 31. 13 416 149 Banulescu Ioan I. mişcarea muncitorească din România. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 415 262 Banu Victor Căpitan de aviaţie. manifestat tendinţe de căpătuire.03.413 264 Banu Mişu V. română. a posedat 500 de oi. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru de partid exclus pentru că în 1945-1946 a fost 28. a 25.02. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1957 CCP a hotărât acceptarea cererii.03.

Întrucât nu a mai săvârşit alte abateri. acordarea stagiului de partid din ilegali. căruia i s-a întocmit un dosar de cercetare pe motiv că avea legături 26/1959 elementele duşmane. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.1955 tate. care în trecut. respingerea cererii. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. Originale. 1957 16 419 2706 Banyai Margareta Inspectoare la Ministerul Învăţământului Public. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. 2 420 224 Banyai Nicolae Membru de partid exclus pentru că era un element naţionalist. a susţinut 1951 regimul hortyst şi szalasist. Banyasz Gavril C.08.05. 24. soţia lui Ladislau Banyai.10. 2. CCP a hotărât respingerea cererii.418 Banyai Ladislau Rector al Universităţii Bolyai din Cluj. Originale.05. prin activitatea lui fascistă. 22. Copie.10. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. Originale. Întrucât nu se încadra în normele 1975 stabilite. membră de partid care a solicitat 25. pe care le sprijinea. 1 421 541 2. CCP a clasat cazul. Referinţă semnată de Mihai Patriciu. Membru de partid exclus în 1950 pentru că a fost judecat pentru speculă. 3 105 . 1956 2 422 3142 Banyay Ludovic Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Din ordinul lui Ion Vinţe.

1977 6 106 . 4 425 145 Bara Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar activ. completat formularul de emigrare în 1959 Israel. CCP a propus. anularea deciziei.05.06. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 5. reconfirmată în 1960 şi 1962. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. CCP a propus. Originale. Originale. 1950 16 426 2664 6. Membru de partid exclus pentru că a săvârşit abateri de la disciplina de partid (se îmbăta deseori. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. menţinerea deciziei. 1982 5 424 146 Bar Samuil I. iar în 1950 a 31. 3. Originale. Originale. Bara Simion Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru bruscarea şi ultragierea unui agent de circulaţie.423 3427 Banzea Ion Gh. reîncadrarea lui în partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. a fost căsătorit legitim de două ori).08. după 23 august 1944 a dus activitate intensă împotriva comuniştilor.06.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1978. 1959 23 427 3186 5. Bara Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1946 s-a înscris în organizaţia sionistă „Ichud”.

02. lăsat antrenat de massă în problema 1953 cartelelor. dând dovadă de „codism”. 14 107 . Adresă a CCP prin care s-au transmis 1951 informaţiile solicitate.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. când a făcut parte din armata hortystă. română. copii. copii. Originale.11. ulterior a făcut parte din 1951 Partidul Micilor Agrarieni. membru de partid exclus pentru că s-a 22. între care aceea că a avut manifestări naţionalist-şovine. 1 431 69 Barabas Laszlo (Almoş) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. 2 429 613 Barabás Dénes Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. comunistă. lb. a căzut prizonier la 15. 1960 Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă situaţia pentru perioada 19411943. Original. 10 430 176 Barabas Karol (Barabaş) Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului. americani. română. lb. 24. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. rusă. Original. prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea 23.428 143 Barabancea Tudor Secretarul Sindicatului de la Spălătoria „Luceafărul” din Bucureşti. maghiară. Originale.05.

13. română.04.06. 1956 1 (vol.04. I-II) Barabaş Andrei D. 1950 1 433 142 Barabaş Alexandru Al. Original. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Vicepreşedinte al Comitetului 13. I) 14/1956 80 (vol. 17. lb.03. viaţă depravată.432 593 Barabássy Elisabeta (Keki) Ajutoare de regizor la Teatrul de Stat. Preşedinte al Uniunii Sindicatelor din Industria Lemnului şi Forestieră. executiv al Sfatului Popular al regiunii 1956 Cluj. 3 175 435 (vol. avea pământ în proprietate. membră de partid exclusă pentru că: era de origine burgheză.09. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1929. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. 6 434 174 Barabaş Alexandru St. cercetat în legătură cu acuzaţia că în 1949 ar fi primit o cantitate de bijuterii confiscate de către organele de stat. Originale. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1956 1942. Original. în perioada interbelică a 1956 fost agent al Siguranţei. II) 108 . CCP a clasat cazul. 6. maghiară. Idem. membru de partid cercetat pentru că: a promovat în funcţii elemente duşmănoase. a dus o 24.

imoral şi afacerist. a întreţinut relaţii sentimentale cu o femeie. deşi era căsătorit. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.09. 14. lb. comuna sa. a contribuit la ascuţirea şovinismului în 25. maghiară. a îndepărtat elementele 1950 cinstite de Partid. 5. română. CCP a hotărât anularea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: era un element necinstit. 28 437 172 Barabaş Iosif S.436 502 Barabaş Dénesné (Kocsis Iuliana) Cetăţeană maghiară cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă cu privire la activitatea revoluţionară depusă în România. Întrucât era un element muncitor. a făcut speculă. 1 438 173 Barabaş Marton Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit acte de necinste. prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale. iar cazul să fie prelucrat în şedinţa organizaţiei de bază. Original. Original. Original. Adresă de răspuns a CCP către CC al 1958 Partidului Socialist Muncitoresc din Ungaria. copii. 1951 1 109 . 2 2 439 171 Barabaş Mihai Membru de partid exclus pentru că era un element aventurier. reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam cu avertisment”.04.

03. CCV a hotărât: anularea deciziei şi confirmarea calităţii de membru. (Gaspar) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului celor ce muncesc din Ungaria de a se trimite relaţii cu privire la 13.10. Barac Gheorghe Membru de partid exclus în 1957 pentru că în trecut a luat parte la şedinţe 31. Barabaş Zoltan Secretar OSP în judeţul Trei Scaune. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată în 1959. 1949 1 442 592 Barac Alexandru Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar la cooperativă a avut 31. copie. pentru că: la arestarea sa din 1924 a avut 1956 purtare proastă în faţa duşmanului de clasă. 4 441 2609 7.07.440 170 Barabaş Mihail M.04. Original. alte măsuri. lipsă în gestiune.07. Original. membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic. 1950 Adresă a CCP prin care s-a comunicat că în perioada 1946-1949 a fost membră a PCR. Preşedintele Comitetului de secţie sindicală de la Direcţia Generală Radio Bucureşti. 5 110 . membru de partid exclus 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. legionare şi a plătit cotizaţie. activitatea sa. 1 443 601 11 444 27 Baracs Ileana M.

motiv pentru care şi-a părăsit familia. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. iar după 1951 23 august 1944 a refuzat „repatrierea”.02. 1 111 .445 3208 Baracu Gheorghe Subofiţer de Miliţie. Original.09. Membru de partid exclus pentru că: deşi în 1940 a trăit sub regimul sovietic. a nedreptăţit ţărănimea săracă. 7. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1940 a trăit sub regimul sovietic. ulterior a refuzat să se „repatrieze”. 1977 CCP a propus. Original. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1945-1946 a făcut propagandă 21. Original.12. menţinerea deciziei. 19. 26. manistă. alte abateri. 1955 1 448 137 Baran Gheorghe M. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 26. 1950 avea viciul beţiei.11.12. membru de partid exclus în 1975 pentru că: a întreţinut relaţii cu o femeie din comună. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. 1 447 138 Baran Aurel Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. 1 449 136 Baranciu Simion Preşedintele cooperativei din comuna Pleşcuţa. 3 446 139 Baran Alexandru M.

11. 13.09. Originale. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. din 1933. Original. fals. CCP a hotărât respingerea cererii. la înăbuşirea grevei de la 1951 Griviţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1937. Totodată. copii. Barangă Marin Secretar al organizaţiei de bază şi primar în comuna Bărăşti de Vede. 1956 3 452 3127 Baranga Aurel Redactor-şef la revista „Urzica”. Întrucât nu se încadra în criteriile stabilite. 1 451 134 3.05. în 1948 a colectat 5 vagoane de cereale peste cota prevăzută. Referinţe semnate de: Rodica Socor. Originale. exclus din Partid pentru că: a participat. 22 453 133 7 454 132 4 112 . Barangă Ion N. Baraneţchi Dichea Membră de partid exclusă în 1954 pentru că provenea dintr-o familie de exploatatori.07. Traian Şelmaru şi Ştefan Voicu. contribuit cu bani la „ajutorul legionar”.450 135 Baranescu Nicolae (Bărănescu) Membru de partid exclus pentru că: a exploatat braţe de muncă şi a speculat. Originale. Biroul Comitetului 10.02. Originale. Membru de partid exclus în 1956 pentru că a fost condamnat penal pentru 14. a 12. municipal Bucureşti a hotărât să fie luat 1977 în evidenţa celor care au contribuit la lupta mişcării revoluţionare din perioada ilegalităţii. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca jandarm.

10. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Membru al Comitetului regional de Partid Bacău şi director al Şcolii de Partid de un an.455 131 Baranyai Francisc F. necesară la stabilirea pensiei. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1927-1940 a activat în „Ajutorul Roşu” şi a luat parte la alte acţiuni comuniste. refuzat să participe la programul gărzilor 1960 muncitoreşti. Baraş Molka Meerova (Malea) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme participarea sa la mişcarea comunistă din România. sancţionat în 1956 cu „vot de blam” şi scoaterea din funcţia de director pentru că: în ilegalitate a avut o poziţie de capitulare în faţa duşmanului de clasă. 1962 23 113 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a fost membru al Partidului 13. Originale. Originale. Originale. hotărâre reconfirmată în 1959. 1958 21 458 760 9. Originale. În 1963 a fost reprimit în Partid. Baras Marcu I. fascist „Imredi”. a 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. română şi rusă. în funcţia avută a folosit metode nepartinice şi nu a acceptat critica. în 1955 a dat declaraţii 1961 false despre un membru de partid. lb.01. 5 456 130 Barar Ştefan Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a furat din avutul obştesc. 3 457 129 3.12. copie. decizie confirmată de CCP în anul următor. copie.

07. Original. Originale. copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. 1960 5 460 168 Barat Solomon Membru al Comitetului judeţean PMR Olt. 1961 5 114 .09. Originale.Lehru) Şef de serviciu în Direcţia Aprovizionare a MAI. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1937-1938 a fost membru al organizaţiei sioniste „Menorah” şi s-a pregătit să emigreze în Palestina. în timpul 11. (Israel . reconfirmată în 1963. sionistă „Hanoar Haţioni”.459 169 Barat Liviu M. membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1932-1933 a fost membru al organizaţiei sioniste „Hanoar Haţioni”.02. 7 461 167 Barath Adalbert Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1945 a făcut parte din organizaţia 16. exclus din Partid pentru că: a fost membru al PNL şi secretar al avocatului liberal Tomescu. dictaturii antonesciene a fost preşedinte al 1949 Comunităţii Evreieşti din judeţul Olt. 1 462 127 Barăscu Gheorghe Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în timpul guvernării legionare a luat parte la şedinţe şi a contribuit cu bani la „ajutorul legionar”. reconfirmată în 1966. 2.

relaţii extraconjugale cu o altă femeie.T. şi operator de dană la Întreprinderea Frigorifer Port Constanţa. 4 464 2678 Barbarigo Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în calitate de gestionar la cantina Şantierului Naval „Viitorul”. a 23.463 416 Barău Alexandru Director al Tipografiei Ministerului Învăţământului Public. a întreţinut 31. cu fostul guvernator al Transnistriei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.05. reconfirmată în 1955.08. Originale. membru de partid exclus pentru că: a fost în strânsă legătură 11. alte 1954 abateri. CCP a propus. din Brăila. membru de partid exclus pentru că: deşi era căsătorit. întreţinut legături intime cu Olga 1955 Vintilescu. 1 465 3324 Barbarino Dumitru Şef al Serviciului A. Întrucât avea şi părţi pozitive. a împrumutat bani muncitorilor de pe şantier. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. abateri în munca desfăşurată. menţinerea deciziei. Originale. 5 115 . 1980 care a născut doi copii.D. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original.

română.14/1952 466 (vol. 22 468 414 Barbă Gheorghe C. maghiară. Idem. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor.04. întrucât şi-a desfăşurat activitatea la Budapesta.07. în 1944 s-a refugiat în judeţul Dolj. CCP a hotărât: continuarea anchetei. când se afla la Ismail. la înaintarea trupelor sovietice. I) 411 9. membru de partid exclus pentru că în 1944. I-II) Barbath Carol Membru de partid în ilegalitate. Totodată. august 1944 a refuzat „repatrierea” în 1950 URSS. CCP a hotărât anularea deciziei. iar ulterior a avut activitate pe linie de UTC. a refuzat să se retragă în interiorul URSS. CCP a hotărât anularea încadrării lui în Partid. s-a refugiat din Ismail în România. Originale. II) 467 415 Barbă Calistrat A. Întrucât a fost informator al contraspionajului maghiar. 1952 2 (vol. lb. 4 116 . Originale. 1952 17 (vol. 16. cercetat în legătură cu cazul Someşeni. decizie reconfirmată în 1956 (de două ori). iar la data anchetei era reţinut la Securitatea din Arad. Original. Originale. Întrucât la plecarea din Basarabia 1956 avea doar 14 ani. a propus ca autorităţile maghiare să fie informate de rezultate. (Barbaşov) Membru de partid cercetat pentru că: în 1941.07. după 23 14. (Barbaşov) Asistent la Facultatea de filologie Bucureşti. 9.05.

2 472 2936 Barbălată Leizer Membru de partid în ilegalitate.04. de unde s-a întors în 1947 fără permisiunea autorităţilor sovietice.04.05. care a solicitat reîncadrarea în Partid. Original. în timp ce era membru al PCR. iar în 1940 a plecat în URSS. după 23 august 1944 a refuzat „repatrierea” în URSS. Originale. Originale. cu scopul de a emigra în 1950 Palestina. când se afla la Ismail. 1 470 3104 Barbălat Boris Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tâlhărie. vătămare corporală. huliganism şi violare 1974 de domiciliu. Întrucât la căderea din 1934 a avut purtare proastă la Siguranţă (a declarat că 22. 11 471 2666 Barbălată Iosub Membru de partid exclus pentru că. era înscris şi 27. se desolidarizează de mişcarea comunis1948 tă). Copie. a refuzat să se retragă în interiorul URSS. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât respingerea cererii. la sionişti. CCV a hotărât anularea încadrării ei.469 413 Barbă Nina Membră de partid cercetată pentru că: în 1941. 1 117 .01. 19. în 1944 14. s-a refugiat în judeţul Dolj. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

02. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. iar în 1972 aceasta din urmă i-a fost ridicată. organizaţiei legionare. Barbescu Simion Membru de partid exclus pentru că: fiind stăpânit de viciul beţiei. 1959 În 1961 sancţiunea i-a fost transformată în „vot de blam”. menţinerea deciziei. a recurs la metode străine procesului instructiv-educativ. Originale. alte abateri. membru de partid exclus pentru că: a făcut politică legionară. Membru de partid exclus pentru beţii şi manifestări străine de conduita unui membru de partid.09. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât şi-a retras apelul. a decăzut din punct de vedere moral. Barbeş Petre D. Originale. hotărât clasarea cazului.02. 1954 1 474 3386 Barbălată Viorel T. Membru de partid exclus pentru că în anii 1937-1941 a fost membru al 28.473 412 Barbălată Vasile Responsabil al Centrului DCA Brăila. încât a ajuns 19. 1981 CCP a propus. 6 475 2667 9 476 3092 5 477 408 9 118 . Originale. Originale.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. preschimbe carnetul . reconfirmată în acelaşi an.05. CCP a 25. să sustragă bani din genţile colegilor. Barbăroşie Ion I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. ca 1973 profesor. Membru de partid exclus pentru că timp de un an a refuzat să participe la viaţa de partid şi nu s-a prezentat să-şi 29.

1 480 400 Barbonie Constantin I. Originale. ca ostatic. a avut servitor.04. 1 479 401 Barboni Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost agent al Siguranţei. ca locotenent activ a luat parte 1949 la reprimarea revoluţiei din Ungaria. obştesc.02. 1957 10 481 399 Barbonţa Ioan I. a trădat în mod 20. împreună cu un grup format din ofiţeri şi familia lui Iuliu Maniu. a avut strânse legături cu Iuliu Maniu. Membru de partid exclus pentru că: în trecut ar fi cântat cântece legionare. în 1938 s-a înscris în FRN. a luat parte la Rebeliune.478 402 Barboloviciu Virgil Fost membru al Comitetului judeţean PMR Sălaj. folosea braţe de muncă salariate. a fost trimis în judecată pentru furt din avutul 27. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5. Originale. Originale. Original. din 1927 a activat în Partidul averescan. 1960 Pentru adâncirea cercetărilor. Bella Kun. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1946 a refuzat să se prezinte la vot.06. exclus din partid pentru că: în 1919 a fost schimbat. 2 119 . fiind printre elementele reacţionare.05. reconfirmată în 1960. deschis clasa muncitoare înscriindu-se la 1950 legionari. CCP a retrimis cazul Comitetului regional PMR Timişoara. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu familia lui 19. unde a fost avansat în grad şi a fost decorat.

Original.11.08. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. exploatat salariaţii. 2 483 394 3 484 393 1 485 390 1 486 2981 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. membru de partid exclus pentru că: era un element care a contribuit la 22. în postul deţinut a avut o comportare imorală. Barbu Aurelia (Mozes) Membru de partid exclus pentru că făcea parte dintr-o familie de exploatatori care şi după 23 august 1944 a continuat să exploateze munca salariată (a deţinut un laborator chimic). 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic a urmat o 17. Originale. s-a căsătorit cu fiica unui poliţist al regimului burghez.06. Barbu Anastasia Membră de partid exclusă pentru că a fost proprietară de atelier textil şi a 14.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Barbu Alexandru Gh. 1951 3 120 . Barbu Alexandru Responsabil de cadre la Comitetul Provizoriu al Sfatului Popular orăşenesc Brăila. fost numit primar al comunei Fântânele.03. în timpul guvernului Rădescu a 19. 1950 judeţul Teleorman. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a întreţinut relaţii cu chiaburii.482 395 Barbovschi Alexandru Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la manifestaţii legionare. crime şi jafuri pe teritoriul Uniunii 1950 Sovietice. şcoală de ofiţeri şi a fost instruit de 1953 instructori hitlerişti.

şi-a 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.06. Întrucât abaterile avute nu constituiau motive de excludere. reconfirmată în 1966. Original. s-a dovedit a fi un element necinstit şi anarhic. alte 1959 abateri. însuşit o sumă din banii ostaşilor din 1956 subordine.09. Barbu Dittrich Iosif Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a fost membru al Grupului Etnic German şi în organizaţia 17. şi-a manifestat nemulţumirea faţă de gradul pe care îl avea. paramilitară „Deutsche Manschaft”. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus pentru că: în funcţia avută a lucrat superficial şi a adat dovadă de indisciplină.04. el însuşi ocupându-se cu comerţul. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. având atelier cu angajaţi). Şef de birou în Regimentul 6 Securitate. Originale. 4 490 791 34 121 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 4 488 391 Barbu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost un element exploatator (şef 11. 4. 1961 şi 1972. Originale. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. reconfirmată în 1960. maistru ţesător.487 2707 Barbu Bernard (Ettinger) Responsabil al gărzilor cetăţeneşti din Alexandria.10. 1 489 389 Barbu Constantin M.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. reconfirmată în 1962. şef al Spaţiului Locativ. a dus activitate 1953 reacţionară împotriva PCR. apoi s-a înscris în PNL şi PSD – 11. a 18.10. făcut parte din PNL. a luat parte la 1953 războiul antisovietic. 6. 6 122 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.491 388 Barbu Dumitru Membru al Comitetului de Partid al Sfatului Popular orăşenesc Ploieşti. 6 494 385 Barbu Dumitru I. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. Originale. 3 492 387 Barbu Dumitru D.08. Originale. membru de partid exclus pentru că: în regimul burghezomoşieresc a fost agent de percepţie. Activist la Comitetul raional PMR Piteşti. în funcţia avută a întrebuinţat metode de comandă. Originale. reconfirmată în 1956. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost în anturajul elementelor din PNL. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. legionară. fracţiunea Titel Petrescu. Membru de partid exclus pentru că în 1935-1937 a făcut parte din organizaţia 26. 1962 5 493 386 Barbu Dumitru Gh.

28. Original. Original.06. timpul şi-l pierdea prin cârciumi. 1 497 382 Barbu Gabriel (Feldman Henri) Şef al sectorului Istoria medicinei de la Institutul de Igienă şi sănătate publică. sancţionarea cu „vot de blam” şi i-a interzis ca timp de un an să ocupe posturi de răspundere în Partid. Ţinând cont de activitatea lui. confirmarea calităţii de membru. membru de partid care a solicitat 23. 26. CCP a hotărât confirmarea stagiului din 1942. confirmarea stagiului de partid din 1961 ilegalitate. După 23 august 1944 a denunţat un grup de manişti.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 123 . 8. CCV a 1950 hotărât anularea deciziei. Originale.02. 3 498 848 Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară.12. alte abateri. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid.495 384 Barbu Enache Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în 1940 şi 1944 s-a refugiat de la Cernăuţi în ţară. exclus din partid pentru că: în 1941 a avut legături cu conducătorii legionari. 1954 1 496 383 Barbu Florea Activist la Judeţeana PMR Râmnicu Sărat. între care era şi fratele său. alte 1950 abateri.

Barbu Gheorghe Membru de partid exclus în 1976 pentru că: fiind plecat într-o excursie organizată de ONT în Bulgaria şi Grecia. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a mers la reacţionarul Traian 22. 1973 CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a întors cu 13 zile mai târziu decât 21. în 1951 a fost condamnat penal pentru deţinerea unui pistol şi a unei arme militare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Originale.09. Original. 1957 4 124 . prilej cu care a 1950 căutat să-l compromită îmbătându-l. grupul din care făcea parte.10. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.499 847 Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. Dâmboviţa. reconfirmată în 1962. Geagu. 1940 a activat în organizaţia legionară. 6 500 3093 5 501 381 Barbu Gheorghe Primar în comuna Isvoarele.07. Originale. Barbu Gheorghe I. exclus din partid în 1949 pentru că: şi-a însuşit 38000 de mii lei proveniţi din vânzarea ziarului „Scânteia”. Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 19. 1978 CCP a propus. Secretar al organizaţiei de bază. copie. Hotărâre reconfirmată în 1979. abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. care fierbea ţuică. alte 15. 1 502 3237 9 503 849 5.04.

l-a favorizat pe şeful Centrului de colectare a 26. fiind judecat pe baza Legii 18/1968. intrat în ilegalitate. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. era un element beţiv şi antisemit. alte abateri. CCV a hotărât anularea deciziei şi 1950 confirmarea calităţii lui de membru. 22. în timpul războiului a avut manifestări antisovietice. Originale.06.03. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost gardian la Poliţia Capitalei. 1 505 2812 2 506 3313 10 507 3209 7 125 . menţinerea deciziei. apoi camerist la Ministerul Domeniilor.06. instanţa a stabilit că nu poate justifica faptul că a obţinut prin 25. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. nu a mai vrut să lupte 1951 pentru Partid.504 871 Barbu Grigore Membru de partid exclus pentru că sub ameninţarea şefului său de atelier s-a înscris la legionari. Hotărâre reconfirmată în 1980. Totodată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. muncă suma de 41000 lei. Original. Barbu Ilie Membru de partid exclus în 1974 pentru că: în calitate de şef de post de miliţie în comuna Dor Mărunt. laptelui să delapideze o sumă mare de 1977 bani. 2 Craiova. 1980 Întrucât motivele pentru care a fost exclus s-au dovedit neîntemeiate. CCP a propus. după care. a luat parte la mai multe greve. Barbu Ilie Şef de coloană şi secretar al BOB de la Autobaza nr. i-a interzis ca timp de doi ani să ocupe funcţii de răspundere. Original. Barbu Iacob I. atunci când PCR a 19.04. membru de partid exclus pentru că.

11. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.508 872 Barbu Ilie V. menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a bătut tractoriştii. Originale. 4 509 875 4 510 828 4 511 3387 5 126 . membru de partid exclus pentru scandaluri. În 1979 sancţiunea i-a fost ridicată.05. iar pentru atitudinea lui 1954 nepartinică faţă de tractorişti l-a sancţionat cu „vot de blam”. regiunea Ploieşti.10. bază şi nici la munca în CAP. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut 22. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. beţie şi 13. concubinaj cu o femeie de moravuri 1954 uşoare. regimului. În 1956 hotărârea a fost anulată şi a fost reprimit în Partid cu vechimea din 1945. Originale. Barbu Ioan Fost preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Vulcana-Pandele. anterior.07. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Barbu Ioana Membră de partid exclusă pentru că timp de trei ani nu a participat la adunările generale ale organizaţiei de 29. regiunea Baia Mare. Original. 1981 CCP a propus. Barbu Ioan Director la SMT Ardus. (Kraus Richard) Membru de partid exclus pentru că era un exploatator care în perioada dictaturii antonesciene a fost o unealtă a 26.

în 17. CCP a propus.01. CCP a propus. judeţul Ilfov.07. a cerut să fie scos din funcţie. 2 513 3270 Barbu Ion Şef al postului de Miliţie din comuna Ghimpaţi. 5 515 829 Barbu Ion C. 1952 în calitate de comandant de vas. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar trecutul lui să fie cercetat de „organele în drept”. Originale. 28. menţinerea deciziei. german. în timpul războiului antisovietic. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1983. Original. 25 514 3401 Barbu Ion A. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. Original. (II) Responsabil la Grupul sindical agricol. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. a transportat trupe şi material militar.03. funcţia avută a sprijinit interesele 1951 chiaburilor. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. a fost informatorul Siguranţei şi a ţinut legătura cu Gestapoul 12. 23. Originale.07. membru de partid exclus pentru că a săvârşit diverse abuzuri şi ilegalităţi. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei.512 873 Barbu Ion Căpitan de vas la Agenţia Sovrom Transport Galaţi. Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul de partid. 1 127 .

că în 1940-1941 a desfăşurat activitate 1963 legionară. Membru al Comitetului judeţean PCR Buzău şi Preşedinte al Federalei Cooperativelor. a avut legături intime cu Elisabeta Apostol şi şi-a părăsit soţia. (A făcut parte din Divizia „Tudor Vladimirescu”. Originale.04. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Galaţi. Membru în BOB al Atelierelor Griviţa.03. Membru de partid exclus în 1959 pentru că din 1937 a fost membru al organizaţiei legionare din Balş. 6 519 790 Barbu Ivanciu Director al Fabricii de paste făinoase şi biscuiţi „Dunăreana”.03. dovedit necinstit. reconfirmată în 1956 şi 1966. 4 128 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care a fost 1951 condamnat penal. condusă de Iancu 1960 Tăbăcaru. „Banda neagră”.516 793 Barbu Ion F. membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1928 s-a înscris în organizaţia fascistă 15. exclus din Partid pentru că în funcţia avută folosea metode dictatoriale. copie.10. Originale. a luat parte la manifestări legionare. 5. 1960 5 517 874 Barbu Ion N. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Iliescu. exclus din Partid în 1961 pentru 18. 6 518 792 Barbu Ionel V. cuib condus de Mihai D. s-a 30.

Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al cooperativei de consum. 13. Original. munca. Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni poliţieneşti. Originale.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1971 şi-a pierdut carnetul de partid şi a refuzat să participe la adunarea de partid în care s-a analizat situaţia lui. Original. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.520 789 Barbu Marin Activist la Raionul PMR Alexandria.12. membru de partid exclus în 1964 pentru că a fost condamnat penal 19. reconfirmată în 1966. Barbu Matei I.11. Plutonier la UM 01256 Caracal. frate al său.08. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. faptă pentru care a fost condamnat penal. a semnat un act fictiv. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru a acoperi lipsa în gestiune a unui gestionar. exclus din Partid pentru că s-a ocupat de interesele sale personale şi a părăsit 12. Originale. exclus din Partid pentru că a avut un comportament brutal faţă de soţie şi un 24. Diriginte al Oficiului PTTR din comuna Zorleni. 2 521 3407 4 522 788 8. 1954 1 523 3059 Barbu Marin I. CCP hotărât menţinerea deciziei. 1981 CCP a propus. Originale. Barbu Marin D. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei. Barbu Marin Gh. 4 524 79 7 129 . copie. menţinerea deciziei. pentru delapidare.02.

reconfirmată în 1956. reconfirmată în 1957. Originale.10. Originale. fapte pentru care a 1955 fost arestat şi cercetat. 1957 şi 1960. Original. exclus din Partid în 1954 pentru că: a luat parte la acţiuni legionare. muncitori. reconfirmată în 1967. 5.525 810 Barbu Mihai Şef al Serviciului de Cadre de la Banca de Stat. de bani provenite din vânzarea cărţilor şi 1952 a broşurilor de partid). Responsabil al Secţiei de Educaţie Politică de la Judeţeana PMR Ialomiţa. 1960 şi 1961.04. 1955 14 526 809 Barbu Mihai G. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1954 pentru că a întreţinut legături cu elemente duşmănoase şi a transportat peste graniţă 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Barbu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară şi a dat informaţii despre 31. în funcţia avută a angajat elemente necorespunzătoare. 6 527 808 Barbu Morel I. (Burach.05. era stăpânit de spiritul mistic (merge duminica la biserică). 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trecut în evidenţa „organelor în drept”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. exclus din Partid pentru că s-a dovedit necinstit (nu a putut justifica sume mari 23. obiecte de valoare. 21 528 807 1 130 .11. Burah) Secretar al Legaţiei RPR din Belgia.

529 3188 Barbu Nicolae C. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1935-1940 a activat în organizaţia 29. în muncile avute s-a 13. pe frontul de la Odessa. membru de partid exclus în 1959 pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare. Activist de partid. legionară. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare şi abuz în serviciu. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Lucrător politic în mai multe unităţi militare. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. reconfirmată în 1961. CCP a propus.05. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. lăsat corupt de elemente afaceriste. pe care le-a sprijinit.05. Originale. 1951 speculative. Original. 5. reconfirmată în 1979 şi 1980.12. 1977 3 530 806 Barbu Nicolae D. 2 131 . menţinerea deciziei. 5 532 804 Barbu Nicolae N. cupură ziar.08. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1962 55 531 805 Barbu Nicolae H.

a refuzat 19. a favorizat 17. după 25. Întrucât a renunţat la apel. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. a fost de acord ca 1952 fiica sa să se căsătorească cu un ofiţer deblocat. Secretar al organizaţiei de bază din Secţia mobilă – Sălătruc. exclus din Partid în 1965 pentru că: a folosit banii din cotizaţii în scop personal. fiind în stare de ebrietate.I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întreţinea legături cu chiaburii. membru de partid exclus pentru că: în postul avut s-a înconjurat de elemente duşmănoase.01. CCP a hotărât clasarea cazului. 4 132 . a făcut parte 1957 din „secta religioasă” „Oastea Domnului”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 5. a fost condamnat penal pentru sustrageri de materiale din întreprindere. care. Originale. 5 535 802 Barbu Ofiţă (Ofiţa) Director al Magazinului textil Giurgiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Moineşti.04.11. din cadrul I.533 803 Barbu Nicolae V. ca responsabil al Cantinei i s-a găsit lipsă în gestiune. 1 536 2683 Barbu Oprea M. Original.R. să predea cotele de cereale. 1965 4 534 3410 Barbu Niţă Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că împreună cu un coleg de serviciu a mers la un restaurant. s-au lovit 1981 reciproc. al cărui tată a fost mare negustor. elemente afaceriste. Originale.

alte abateri. Original. 1954 Întrucât era un element tânăr. Barbu Romulus Ofiţer de Securitate.537 801 Barbu Pavel A. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de Ziua minerului.12.11. în 1953. legionară. 18. CCP a hotărât anularea deciziei. întrucât avea relaţii cu militanţi politici manişti (Ilie Lazăr. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940 a avut activitate 24. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în acelaşi an a fost reţinut de Securitate.a) şi titelişti. CCP a hotărât anularea deciziei. Întrucât motivele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. iar abaterile nu constituiau motive de excludere. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a ascuns faptul că părinţii lui erau chiaburi. 4 539 799 1 540 392 1 133 . Original. Originale. manifestări şovine. membru de partid exclus pentru că: a neglijat cercetările privind sustragerea unei cantităţi de benzină din depozit. Nicolae Carandino. a avut atitudine nesănătoasă faţă de critica organizaţiei de bază. Dobrescu ş. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.10. pentru un an. Şef al Bibliotecii Centrale a Armatei. şi că tatăl său fusese exclus din Partid. 1956 6 538 800 Barbu Pavel N. Originale. Barbu Sabin-Alexandru Locţiitor politic la un batalion de deservire a Aerodromului Caracal. 4. locotenent major. a provocat scandal şi a avut 25. Rodocea. reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. alte abateri.05.

04. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1959. 1 134 . membru de partid exclus în 1952 pentru 20.541 798 Barbu Silviu Gh. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Bucureşti.12. alte abateri. alte abateri. 1960. Originale.10. -. manifestaţii legionare. alte abateri. 38 542 797 Barbu Solomon (Bercu) Activist PMR la Sectorului „II Negru”.03. 1955 6 543 796 Barbu Stan D. tipografia unui evreu.08. Membru de partid exclus pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a preluat 27. 1979 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. faptă pentru care a fost condamnat penal. 31. exclus din Partid în 1952 pentru că: în 1947 l-a ajutat pe fratele său să plece clandestin în Palestina. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 7 545 795 Barbu Stoica Preşedinte al Sfatului Popular Comunal Baloteşti. reconfirmată în 1980. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în trecut a luat parte la 19. că: a servit interesele chiaburilor. 6 544 3285 Barbu Steţenco-Marin Membru de partid exclus în 1979 pentru că: a încercat să acopere lipsa în gestiune cu bunuri provenite din furt. a luat 1954 şperţ.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului regional PMR Hunedoara. 2 549 817 Barbu Traian Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 548 818 Barbu Toma T.07.546 2688 Barbu Tase (Bădărănescu) Membru de partid exclus pentru că: a fost proprietar de trăsură şi a avut un angajat.04. Original. în calitate de secretar al organizaţiei de bază săteşti. bătut ţărănimea săracă. Original. a fost apoi proprietar de birt şi a 25. 1950 1 135 . 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1. 10. 2 547 794 Barbu Tilea D. Original. alte abateri.07. copie. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 1961 cercetare temeinică. a făcut afaceri cu mai mulţi negustori de vinuri. făcut comerţ clandestin cu băuturi 1956 spirtoase. în timpul colectărilor a 21. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 20. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de primar. 1956 care ulterior a fost masacrată. 2 550 816 Barbu Traian Membru de partid exclus pentru că. strângerea populaţiei civile de la Odessa. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.02. Original.

era un 27. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. menţinerea deciziei. Copie. Originale. 21. 1 136 . Membru de partid exclus pentru că: în 1924-1944 a fost membru al PNL. afacerist şi descompus din punct de vedere moral. 7 553 815 Barbu Vasile I. a depus carnetul de partid. reconfirmată în 1956 şi 1959. CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. element necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei.551 3212 Barbu Traian C. Ţinând seama de faptul că sprijinise 1951 mişcarea muncitorească în perioada războiului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1977 3 552 814 Barbu Vasile (Krauss) Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate anticomunistă şi de trădare a clasei muncitoare. 1954 întreţinea legături intime cu o muncitoare în sediul organizaţiei de bază. era exploatator. Brăila. 10 554 2881 Barbu Vasile S. Membru de partid exclus în 1974 pentru că: a fost judecat pentru provenienţa ilicită a unor bunuri.09. exclus din Partid pentru că în 1947-1948 a fost proprietar de atelier mecanic şi a 15. exploatator. Secretar al organizaţiei de bază de la fabrica „Salomir”. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. considerându-se nedreptăţit.05. 5.02. CCP a propus. exploatat braţe de muncă salariate. străin de 1949 interesele poporului.

luat parte la şedinţe legionare. Ţinând cont că era un element tânăr. 1 557 230 Barbulovici Iancu Activist al PMR. a făcut afaceri ş. alte abateri. agent de poliţie şi agent acoperit al SSI.06.555 2652 Barbu Vilan Membru de partid exclus pentru că avea un trecut duşmănos faţă de clasa muncitoare (fusese membru al FNR. CCP a constatat că într-o misiune de recunoaştere apelantul a luat iniţiativa de a trece de partea armatelor sovietice. în calitate de şef de patrulă şi comandant de gardă la o fabrică de textile din Cernăuţi. 16 556 813 Barbu Voicu Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar i s-a găsit un deficit în gestiune. Original. a avut 1950 funcţii importante în administraţia de stat.04. 30. 1951 CCV a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. Original. alte măsuri. exclus din partid pentru că în trecut a fost 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8.). 1957 4 558 232 Barbura Augustin Director la Uzina Electrică din Aiud.05. motiv pentru care a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. exclus din Partid în 1956 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Originale. 2 137 . 1953 CCP a propus menţinerea deciziei.06. a 27. Originale.a.

a luat parte la războiul 1950 antisovietic.01. s-a dovedit a fi necinstit. alte abateri. 1 560 165 Barbus Niculae Membru de partid exclus pentru că: în 1934-1941 a făcut politică legionară şi a 17. CCP a hotărât menţinerea stagiului <1951> din 1945. 1954 1 562 163 Barbuţ Gheorghe D. 8 138 . Originale. Originale. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 561 164 Barbuţ Elena (Tunea) Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (Poliţie şi Siguranţă). fost şef de cuib. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în 1940-1944 a fost agent telegrafist la Serviciul Special de 28.559 233 Barbura Valeriu Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Informaţii. în 1947 10. Originale.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 563 155 Barcari Timoftei Membru de partid cercetat în legătură cu stabilirea stagiului în Partid. alte abateri. a fost martor al apărării în procesul unui 1951 sabotor.11. avea 1965 viciul beţiei. Original. Original. Hotărâre reconfirmată în 1963.

3. reconfirmată în acelaşi an. alte 11. copie. Vicepreşedinte al Sfatului Popular al raionului Loviştea. membru de partid exclus pentru că în funcţia avută s-a dovedit a fi un element afacerist. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 565 220 Barcuţeanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. 1 566 222 1 567 324 Bardac Dumitru N. abateri. alte 1949 abateri. Original. informaţii despre starea de spirit a 1951 muncitorilor. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07.04. legionară şi a luat parte la Rebeliune. 3.12. 4 139 . Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. Membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al capitalismului. 1960 13 568 2937 Bardac Ioan Responsabil cu agitaţia şi propaganda al organizaţiei de bază din comuna RâuBărbat. Bardac Aurelian N. Valea Jiului. alte măsuri. exclus din Partid pentru că: a activat în organizaţia 17.564 221 Barcsik Iosif Membru de partid exclus în 1952 pentru că a fost categorisit chiabur.06. Original. în timpul războiului antonescian dădea 11. Originale. Original.

7 572 556 1 140 . CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24. 1948 1 570 2919 Bardan Vasile Profesor la Institutul Politehnic din Timişoara. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. menţinerea deciziei. În 1968 CCP a propus. 6. ca secretar al Preturii Părincea. Originale. membru de partid exclus în 1950 pentru că a activat în PNŢ.1967 onară ilegală. Comitetului judeţean Hunedoara al PCR. (Bărdan) Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturilor carlistă şi legionaroantonesciană a fost instructor de premilitari.10. Bardaş Ioan Responsabil cu munca de tineret la Comitetul PMR de plasă Făgăraş şi 18. în 1945 a fost încadrat în Frontului Plugarilor şi numit preşedinte al Plăşii Părincea. secretar al UTM. faţă de care a întrebuinţat bătaia şi înjurătura. exclus din Partid pentru 1950 că era un element afacerist şi beţiv.569 2884 Bardan Nicolae V. unde a ocupat funcţii de răspundere. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. după 23 august 1944.12.04. judeţul Bacău. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât a sprijinit activitatea revoluţi.05. 1976 Decizia a fost menţinută. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1947. 18. a protejat pe chiaburi. 9 571 3133 Bardar Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. Original. Copie.

unde a 14. Întrucât a fost şofer. Originale. octombrie 1922 din Mediaş. membru de partid exclus în 1955 pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale.07.08. 1952 2 577 1156 Bardoczy Iozsef Cetăţean ungar pentru care Ambasada Ungariei în România a cerut să se confirme dacă a luat parte la greva din 28. 1977 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că în arhive nu se regăseşte informaţia solicitată. deci necombatant. a luptat contra Uniunii Sovietice. Bardocz Zoltan Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 6.08. Bárdi Rozália Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. copii. alte abateri CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1953 4 575 823 Bardocz Adalbert (Bella) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic.02. reconfirmată în 1960. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Mircea Vodă. regiunea Galaţi. Original.04. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. 5 141 . 1 576 824 4. 1958 10 574 182 4. fiind încorporat în Armata maghiară. făcut parte din plutonul care executa 1950 dezertorii. Original.573 555 Bardaş Radu Al.

03. 1 142 . perioada războiului a făcut parte din 1958 PCdR.05.1952 au comunicat informaţiile solicitate. maghiară. Adresă de răspuns a CCP prin care s. Originale. 27 581 827 Bargu Ştefan Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor. Adresă a CCP prin care se confirmă 1961 solicitarea.02. 19. română. rusă.578 124 Bárdos Ladislau Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. alte 1950 abateri. ca primar al 17. 31. lb. Notă de răspuns a CCP adresată CC al PCUS prin care se confirmă solicitarea. Originale. Originale. copie. Original. 29 579 715 Baremboim Avram Persoană pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat să se confirme dacă a fost membru al PCdR.03. copii. Referinţe semnate de Ida Felix şi Bercu Feldman. 10 580 603 Barenboim Oişie (Basca) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării soţiei sale de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte că în 22. lb. CCV a hotărât menţinerea deciziei. comunei l-a bătut pe secretarul UTM. română.

14.05. CCP a hotărât respingerea cererii. Întrucât acuza s-a dovedit neînteme. Original. Secretar al organizaţiei de bază nr. 3 585 853 Barna Ecaterina (Fodor) Membră de partid exclusă pentru că în 1944. 1978 CCP a propus. 3 143 .09.582 2655 Barhard Aurel S. 15. reconfirmată în 1956. student. 1951 cât a fost în Israel şi Turcia. 9. Întrucât o perioadă de peste doi ani. menţinerea deciziei. avutul obştesc.08. exclus din Partid pentru că în perioada grea economică a întreţinut legături cu elemente afaceriste şi a făcut speculă cu medicamente. Originale. în timpul deportării populaţiei evreieşti. 1955 2 583 854 Barhard Jean Responsabil organizatoric al organizaţiei UTM de la Institutul Politehnic Bucureşti.1957 iată. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 din Ministerul Sănătăţii. nu se putea verifica. Originale. a luat parte la percheziţionarea femeilor.04. CCP a hotărât anularea deciziei şi i-a recomandat ca pentru reprimirea în Partid să se adreseze organizaţiei de bază. 2 584 3245 Bari Toader Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru furt din 29. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. care a solicitat încadrarea în Partid.

1 144 . copii.586 1146 Barna Ferenc (Francisc) Cetăţean maghiar pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a 28. Originale. CCP a hotărât anularea 1957 deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la şedinţe legionare. Originale. 3 589 855 Barna Moise Angajat al Miliţiei Baia Mare.03. 7 587 856 Barna Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1930-1940 a cântat cântece legionare şi a participat la inaugurarea monumentului lui Moţa şi Marin. Original. 1976 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. 6 588 857 Barna Mihai Membru de partid exclus pentru că în 1944. neîntemeiat. Ţinând cont de activitatea pozitivă şi 17. de transformarea sa de la excludere. CCP 1958 a hotărât anularea deciziei şi a recomandat organizaţiei de bază să pună în discuţie cererea sa de primire în rândul candidaţilor. în 26.05. ca om de serviciu la Primărie.07. Întrucât de la excludere (1950) a trecut prea mult timp. Originale. pentru reîncadrarea în Partid urma să se adreseze organizaţiei de bază. 1942 a intrat voluntar la Şcoala de 1954 subofiţeri de jandarmi Timişoara. cerut să se confirme apartenenţa la PCR. Întrucât motivul s-a dovedit a fi 15. a luat parte la deportarea populaţiei evreieşti din oraşul Sighet. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08.

1 591 821 Barna Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost patron în Arad. a fost slugă 14. alte abateri. Original. Şef al Sectorului de cadre al Sfatului Popular raional Râmnicu-Vâlcea.06. 19. membru de partid exclus pentru că: a încadrat în funcţii de răspundere elemente duşmănoase. Original. 1956 4 593 820 Barnea Constantin Membru de partid exclus pentru că a neglijat viaţa de partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 21. 1 592 1534 Barnac Dumitru Gh. 1951 CCV a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid.05. 2. 1972 4 145 .590 822 Barna Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost patron de drogherie.06. Întrucât în ilegalitate a ajutat Partidul. Originale. fals în acte şi uz de fals. 4. 2 594 3078 Barnea Margareta Membră de partid exclusă pentru că a fost condamnată penal pentru delapidare.05. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1951 reprimirea lui în Partid. a falsificat acte pentru a-şi însuşi bani. Originale.12. Originale. a protejat unii chiaburi. credincioasă a capitaliştilor români şi 1951 germani. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. regiunea Piteşti. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. exclus din Partid pentru că: a furat o serie de lucruri şi a introdus în sediu femei de moravuri uşoare. alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. abateri. Original. în producţie. membru de partid exclus pentru că: s-a purtat rău cu populaţia. Instructor la Judeţeana de Partid Ilfov. alte 31. avertisment” şi trimiterea în producţie pe 1951 timp de 2 ani. Original. Partidul „Crucea cu săgeţi”. 2 597 843 Barok Mihail Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1942-1944 a făcut parte din 25.595 819 Barnuţ Constantin Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la acţiuni legionare. fapte pentru care a fost sancţionat cu „vot de blam cu 13.10.08. 1 596 844 Baroc Atanasie L.10.12. şi-a însuşit o sumă de bani. Originale. a dobândit cartele de alimente şi îmbrăcăminte pe nedrept. 4 598 842 Baron Constantin Secretar la Sfatul Popular al comunei Frânceşti. a insultat un activist de partid. 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trimis în producţie ca brutar. cu care a întreţinut relaţii intime. 1954 2 146 . ca responsabil sportiv al Sindicatului. Original.

03. 1967 CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit obiecte de la o persoană căreia i-a făcut percheziţie domiciliară. 13. Originale. 24 147 . Originale. 1959 reconfirmată în 1960 (de două ori) şi 1968. raionul Arad. Original. CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru.599 841 Baron Eugen I. Original. a avut relaţii cu diferite femei şi s-a despărţit de soţie. 1956 2 602 840 Barosan Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în Mişcarea Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. nu era verificată. în timp ce era şeful unei echipe de cercetare din MAI. în 1953. din organizaţia legionară. 1953 2 600 2920 Baron Vasile Membru de partid exclus în 1955 pentru că în anii 1939-1941 a făcut parte 18. cât a stat în Basarabia. Întrucât a fost greşit încadrat. Secretar la Sfatul Popular Mândruloc.01. membru de partid exclus pentru că: perioada de până în 1944. 7. 2309. 2 601 2638 Baroncea Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 s-a ocupat cu afacerile. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. a fost în relaţii bune cu chiaburii. era beţiv. faptă pentru care a fost condamnat penal.

Originale. trăia cu diferiţi bărbaţi). cât şi activitatea din Austria nu au putut fi verificate. iar după Eliberare a lucrat la poliţia din oraşul 13. 2 604 2885 Barovschi Ştefania (Barowschi) Persoană care a solicitat încadrarea în PMR. Bad-Vöslau şi s-a încadrat în Partidul 1948 Comunist Austriac. gestionar de cooperativă s-a dovedit 1950 necinstit. Original.06. Membru de partid exclus în 1959 întrucât: a fost condamnat penal pentru 21. nu trăia viaţă de partid. ca 20. deportat-o la Auschwitz şi. care avea o comportare imorală (a acuzat pe Paul Daicovici că a 27.603 839 Baroth Iudith (Iudita) Membră de partid exclusă pentru că era un element crescut şi educat într-un mediu burghez.08. CCP a hotărât respingerea cererii. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 606 837 Barsasteanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1941 a plecat în Austria. Originale.10. deşi s-a 1951 dovedit că făcea o confuzie. fapte de necinste.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Întrucât atât împrejurările în care a plecat din ţară. unde a lucrat la o fabrică de zahăr. 1 148 . 1 605 144 Barra Zoltan A. a stăruit în acuze.

Comitetului municipal Bucureşti al PCR. 1 608 835 Barstan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a 10. copie. Original. în 1975 cazul a fost clasat.607 836 Barsony Ştefan Membru de partid exclus pentru că era un element care a exploatat clasa 25. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. care i-a fost greşit acordat de către Comisia de Verificare şi să i se acorde vechimea în Partid din 1944. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. muncitoare. 4 149 . membru de partid. 1974 Întrucât apelantul nu a adus dovezi în sprijinul cererii.10.05. 4 609 838 Barşai Oscar Membru de partid reverificat. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 30.01.12. 3 610 3134 Bart Aurel Membru de partid care a solicitat să fie luat în evidenţa celor care au activat în mişcarea revoluţionară ilegală. Originale. făcut parte din organizaţia legionară. Original. întrucât cazul său nu a fost cercetat suficient. CCP a propus: menţinerea calităţii de 17. să i se anuleze stagiul 1952 din 1926. Originale.

reconfirmată în 1959. 10 150 . Originale. care a solicitat reprimirea în 29. Originale. 1. funcţie în care s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 Întrucât a fost informator al contraspionajului hortyst. Partid. membru de partid în ilegalitate.611 831 Barta Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a trecut persoane peste frontieră în mod clandestin. Hotărâre reconfirmată în 1961. 7 Petroşani. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. Originale. copii. făcea parte dintr-o sectă religioasă. 1975 5 613 304 Barta Vasile Şeful Serviciului de Muncă şi Salarii de la Trustul de Construcţii nr. a fost preşedinte al organizaţiei Uniunea Populară Maghiară din comuna Bogata. a făcut greutăţi în campania de treieriş. raionul Luduş.10. 1953 8 612 1141 Barta Janos Persoană pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a cerut referinţe.10. pentru bani. cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. CCP a hotărât respingerea cererii şi scoaterea lui din postul deţinut. 4.12.

Originale.614 834 Bartalis Francisc Membru de partid exclus pentru că: înainte de 1944 a exploatat muncă salariată. maghiară. apoi s-a retras în Germania.07. 1 617 1198 Bartha Carol (Károly) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la 27. 10 615 833 Bartha Alexandru Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut ostil Uniunii Sovietice. 1982 Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. în toamna anului 1944. în timp ce era şeful Gărzilor Populare din Odorhei. 7 151 . apartenenţa la PCR. 1947 CCP a hotărât acceptarea cererii. la o percheziţie i s-au găsit 1957 arme.12.05. Întrucât s-a dovedit că era nevinovat. în 1968 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1944. a bătut mai mulţi soldaţi 15. muniţie şi alte obiecte militare. Originale. Original. Partid. sovietici. 1952 unde a fost luat prizonier de către americani. care a luptat în armata fascistă 22. copii.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. 1 616 2898 Bartha Carol Persoană care a solicitat primirea în 22.

întrucât a renunţat la cetăţenia română. 8 621 186 Bartha Ioan Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Membru de partid exclus pentru că a 28. făcut parte din organizaţia legionară. Adresă de răspuns a CCP prin care s-a 1978 comunicat faptul că. grav militari din subordinea sa. membru de partid exclus şi trecut în rezervă pentru că a aplicat pedepse neregulamentare şi a lovit 21. Originale. Originale. 7 619 832 Bartha Geza M. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 152 . 21. 4.618 1162 Bartha Ernest (Ernö) Cetăţean ungar pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privind apartenenţa la PCR. copii. menţinerea deciziei. Original.12.12. a pierdut şi calitatea de membru al PCR. 1953 20 622 299 5. Originale. copii. 1979 CCP a propus.07.12. Bartha Iuliu Membru de partid exclus pentru că era un element care toată viaţa lui a servit credincios pe moşieri şi a luat parte activă la exploatarea ţărănimii muncitoare. 4 620 3296 Bartha Grigore Ofiţer de armată.02.

Membru de partid exclus pentru că în 1940 s-a înrolat voluntar în armata hortystă. Original. 1 626 303 Bartha Ştefan Gh.05. depusă de la excludere. 1957 CCP a hotărât confirmarea stagiului. care a solicitat să i 24.06. când a fost concentrat în armata maghiară.08. 8. CCV a hotărât menţinerea excluderii din Partid. fiind repartizat la un 17. 1950 i-a schingiuit şi le-a cerut bani. Ţinând cont de activitatea lui pozitivă în organizaţiile de masă. Originale. 3 625 302 Bartha Sigismund Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu naţionalist-şovinist: a făcut parte din organizaţii fasciste. participat activ la războiul de jaf şi 1951 cotropire a Uniunii Sovietice. se recunoască stagiul de partid din 1945.623 300 Bartha Nicolae Membru de partid suspendat pentru că în 1944. a 15. 1956 3 153 .07. Original. Originale. ca şi de atitudinea sa pozitivă de la locul de muncă. 1 624 301 Bartha Pavel Prim-secretar al Comitetului raional PMR Târgu-Secuiesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiu de la data rezolvării apelului. detaşament de muncă alcătuit din evrei.

exclus din Partid pentru că era un 18. 2 629 544 Bartok Viorica (Ilie) Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: întrucât a trăit din exploatare. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să se prelucreze cazul în organizaţia de bază. a participat la acţiuni legionare. alte abateri. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1944-1946 (a fost închisă la Auschwitz. la excursii organizare de asociaţia „Muncă şi Voe Bună”.01. Originale. a însuşit diverse sume de bani provenite 1949 din vânzarea presei de partid. 1951 apoi a fost trimisă de americani în Suedia). CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. În 1955 a fost reîncadrată în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. împreună cu patronul său. era străină de interesele clasei muncitoare. 4 630 2939 Bartolomeu Virgil Responsabil de presă la Secţia de Propagandă şi Agitaţie a Sectorului Ministere. exclus din Partid pentru că: şi. Originale. 6.12. Copie. element beţiv şi scandalagiu.08. 1 154 .627 305 Barti Ştefan Gh. 1953 7 628 307 Bartiş Gavril Secretar al organizaţiei de bază din comuna Frâncenii de Piatră. alte abateri. regiunea Cluj.11. (Barty) Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a luat parte. avea neverificată perioada 16.

10.04.10. companie de „Levente” în comuna 1956 Sânzieni. brutal cu populaţia. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al lui Mişa 24.631 545 Bartoş Alexandru Membru de partid exclus în 1950 pentru că. 1 155 . pe 1950 care îl regreta. Original. 2 633 295 Bartoş Ion I. Originale. Bucureşti. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. moşier şi conducător cuzist. diferiţi bărbaţi. adunând referinţe de la alţi membri de partid. 1 634 296 Bartoş Paraschiva Fostă responsabilă la Căminul cultural „Nicolae Bălcescu”. s-a purtat 26. Original.11. în calitate de pretor. Aron. membră de partid exclusă pentru că: a trăit o viaţă uşuratică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a procedat în mod 1953 anarhic. reconfirmată de CCP în 1960. membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a fost comandant de 22. 9 632 294 Bartoş Andrei Ziarist la „Făclia” (Fáklya) din Oradea. CCV a hotărât menţinerea deciziei. având relaţii cu 10. în 1943 s-a înscris în Partidul Crucilor cu Săgeţi (Nyilas). Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. al Gestapoului. verificare să-i procure o copie după 1954 caracterizarea sa. 1 636 306 Barţichi Iacob Membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente străine clasei muncitoare. Întrucât în 1940 prin Willman. alte abateri. 1 638 1083 Baruzaru Cezar Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică cuzistă. 1 156 .02. 1954 1 637 2896 Baruch Hermeliu (Barbu) Persoană care a solicitat primirea în Partid. Original. Copie. a obţinut un carnet de 1949 scutire de muncă şi un post la Centrala Evreilor. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.635 297 Bartoş Petru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de subofiţer de armată a bătut ofiţeri din cadrul aparatului politic. Original. a îndemnat un membru al Subcomisiei de 25. CCP a hotărât respingerea cererii. era un element 15. Originale. pe care nu le-a demascat. agent 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. la verificare a avut o atitudine duşmănoasă. a dus o viaţă uşuratică. imoral şi beţiv.05. 9. deşi este căsătorit.11.

tatăl 1960 său a fost cuzist. 1952 2 641 322 Bas Florian Primar în comuna Tinca. în 1941 a fost trimis la Cernăuţi. fiind casier al cuibului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară.639 318 Barza Samson Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a fost agent de poliţie. a avut legături cu elemente chiabure şi maniste şi s-a manifestat duşmănos faţă de Partid. Original. 2 157 .04. 1 642 334 Basalic Iordache M. (Iorgu) Membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat pentru trafic de influenţă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 1 640 323 Barzache Nicolae Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. Original. unde a participat la arestări şi percheziţii ale civililor. 5. care în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. membru de partid exclus pentru că 24.03. a făcut parte din organizaţia 27.08. s-a dovedit necinstit şi a protejat elemen1951 te duşmănoase regimului.07. Originale. 6. în aceeaşi calitate. regiunea Bihor. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

08. afacerist şi speculant.) CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. alte abateri.03. Membru de partid exclus pentru că a furat cereale de la GAS Băneasa. Originale. (A făcut parte din Divizia „Tudor Vladimirescu”. 19. 1 646 337 Basarab Ioan Membru de partid exclus pentru că: era un element nesincer faţă de Partid. 3. alte abateri.11. 2 645 2897 Basarab Georgeta Membră de partid exclusă pentru că: în 1940 s-a căsătorit cu Nicolae Basarab. 1 158 .02. legionar. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Locţiitor politic al Detaşamentului de muncă Băneasa (Securitate). Originale. pentru care a fost condamnat penal. 1954 1 644 336 Basangeac Gheorghe T. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 şi el legionar notoriu. Original. faptă 10.643 335 Basamac Radu D. 14. membru de partid exclus pentru că: a dat dovadă de lipsă de vigilenţă şi orientare în descoperirea unor elemente duşmănoase. fiind cununată de Florin Miroiu.

chiaburi.647 338 Basarab Mircea M. Locotenent de armată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 26. era în relaţii cu un legionar notoriu.11. pe care a căutat să le menţină în posturi de răspundere. 37 159 . alte abateri. Secretar al organizaţiei de partid de la Ministerul Minelor şi Petrolului. 1 650 744 Basarabu Virgiliu (Virgil) Membru de partid exclus pentru că în 1949-1950 a făcut închisoare. membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a căsătorit în uniformă legionară la Biserica 17. comandant de companie. avea rude elemente duşmănoa. Original. 17 649 743 Basarab Ovidiu Membru de partid exclus pentru că: a fost ajutor de inspector de Jandarmi.09. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1946 a 1950 sprijinit PNŢ. Originale. a avut legături cu elemen1949 te duşmănoase.1954 se. „Ilie Gorgani”. pe motiv că 20. 2 648 2764 Basarab Nicolae I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fotografii. cu care întreţinea legături. Original. militar şi a fost decorat. alte abateri. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. pe frontul antisovietic a fost judecător 22.02. Originale.

1953 8 160 . el însuşi fost proprietar de atelier.05. 17 653 737 Basch Emeric Fost responsabil al Secţiei organizatorice a Comitetului judeţean de Partid Hunedoara. 8. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1944 a fost deportată în Germania. CCP a hotărât anularea deciziei. au emigrat în Israel. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. rudele sale. când s-a întors în 1952 ţară (perioadă neverificată).06. a promovat şi menţinut în funcţii elemente duşmănoase. apoi director general al centralelor mecanice din Ministerul Agriculturii. Original. a sabotat realizarea sarcinilor de plan. Hotărâre reconfirmată în 1957. copie. a fost şef de grup într-o organizaţie sionistă.651 812 Basch Andrei Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator. alte abateri. foşti capitalişti. 1 652 811 Basch Elena Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie de burghezi. Originale. viaţa a trăit din afaceri.10. până în 1946. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea ei din Partid. după care în 1945 a stat în zona engleză de ocupaţie şi în 12. exclus din Partid pentru că: era fiu de exploatator. Suedia. care toată 30. Originale.

CCV a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. 2. Originale. 1 656 859 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.02. 1948 8 655 738 Basculescu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost omul patronilor capitalişti. Şef de Stat Major la Batalionul de Paraşutişti Bucureşti. cu interdicţia ca timp de un an să ocupe posturi de conducere în Partid.02. unde a fost decorat cu „Coroana României”. susţinând războiul cotropitor. Originale. a admonestat Judeţeana Maramureş a PCR pentru că l-a primit în Partid fără să aibă situaţia clarificată. 1953 2 657 861 Bastan Gheorghe S. locotenent-major.08. ca directoare la Liceul Comercial Sibiu a făcut propagandă fascistă. CCP a hotărât: primirea lui în Partid ca membru nou. războiului antisovietic a făcut propagandă 1951 fascistă. 1951 Întrucât după 23 august 1944 a dovedit că a rupt cu educaţia din trecut. (Petru) Responsabil al Resortului de studii şi documentare din Secţia de educaţie politică a Judeţenei PCR Maramureş. Originale. Decizie reconfirmată în 1953. 4 161 . membru de partid exclus pentru că în perioada războiului a primit o educaţie 19. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1944. Basoc Aurelia Membru de partid exclus pentru că: era fiică de exploatator.06.654 2642 Basch Francisc E. cercetat pentru că la căderea din 1941 a avut purtare proastă. soţul ei a fost ofiţer pe frontul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. antisovietică. în timpul 27. fascistă.

Originale. Totodată. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al 16.08.11. Originale.T.05. Notă de răspuns a CCP prin care s-au cerut relaţii suplimentare. dat Comitetului judeţean de Partid Galaţi 1971 să-l ia în evidenţă. închisoare pentru aruncarea în aer a 1960 podului de pe râul Apele Negre. În 1979 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. alte abateri. a recoman.A. 4. întrucât nu au fost găsite documente care să se refere la situaţia indicată. era un element necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. în timpul războiului antisovietic a cerut să fie transferat cu serviciul la Portul Odessa. 4 660 3058 13 661 648 5 162 . Originale. Originale. reconfirmarea deciziei. 1953 16 659 866 Basz Coloman I. unde a avut o atitudine duşmănoasă faţă de populaţia sovietică. CCP a hotărât că nu îndeplineşte condiţiile necesare. şi spărgător de 1957 grevă. Başchir Teodor Membru de partid care a solicitat să i se acorde stagiul din ilegalitate şi să fie luat în evidenţă. membru de partid exclus pentru că: în trecut a servit burghezia.658 2640 Baston Ovidiu Fost director al Sovromtransport. Başlîi Semion Vasilievici (Alexonescu / Prosan) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti prin care se solicita să se confirme că în anul 1943 a fost condamnat la 5 ani de 21. iar faţă de muncitori s-a purtat brutal. patronului uzinei I. CCP a hotărât menţinerea deciziei.24. sucursala Galaţi.

3 663 952 Başoer Manea Zaharova Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să i se confirme activitatea în mişcarea revoluţionară din România între 15. română.04. pe care a sprijinit-o 1952 material. Mişcarea Legionară. 2 163 . rusă. Originale. lb. 9. iar faţă de muncitori a avut o purtare duşmănoasă. Referinţă a lui Marin Florea Ionescu. Originale.07. 1958 20 665 860 Baştă Gheorghe I. 1929-1940. copii. necesară pentru pensionare. Adresă a CCP către CC al PCUS prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. a simpatizat cu 16. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în perioada dictaturii antonesciene a fost la Odessa. Referinţe semnate de Ghizela Vass şi Ida Felix. 33 664 446 Başoer Sprinţa Boruhovna Cetăţeană sovietică.662 858 Başna Stan Membru de partid exclus pentru că a 11.06. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al patronilor. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea sa în PCdR. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.04. 1966 Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. făcut parte din organizaţia legionară.

Originale. 7. Original. alte 1954 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. hitleriste şi a regimului antonescian. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. reconfirmarea deciziei. 1 669 772 Batalan Vasile Preşedinte al Comitetului de conducere al Cooperativei CFR Arad. 1956 8 667 863 Baştea Ioan Gh.09. a făcut parte din organizaţia legionară. care în 1940 s. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. a contopit cu organizaţia profascistă 1959 „Muncă şi Lumină”.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Originale. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. Original. a făcut propagandă în favoarea armatelor 11.666 862 Baştea Costică I.15. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. În 1980 CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 a făcut parte dintr-o asociaţie cu caracter naţionalist-şovin. (Başcă) Prorector al Institutului Agronomic Bucureşti.04. 1954 2 668 864 Baştea Nicolae N. 2 164 . alte abateri. membru de partid exclus pentru că: a luat parte la Rebeliunea legionară. a dat burse unor elevi care erau „elemente necorespunzătoare”.

membru de partid exclus pentru că: a avut comportare brutală faţă de populaţie. CCP a hotărât anularea deciziei. Întrucât a reuşit în bună măsură să rupă cu mediul în care s-a format. a dus propagandă împotriva înfiinţării GAC. văzut beat prin comună şi juca jocuri de 1952 noroc (barbut). motiv pentru care în 19521954 a fost deţinut. regiunea Constanţa.07. Originale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. fapt care în acelaşi an s-a şi petrecut. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 2 673 777 Bathori Margareta (Csisar . era 13.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. Originale.Sarkani) Membru de partid exclus pentru că 15. Original. CCP a recomandat Comitetului 1962 regional PMR Bucureşti să i se retragă calitatea. era un element imoral. alte abateri. 1. Original. 3 671 775 Batcu Alexandru Asistent la Institutul de Medicină Iaşi. 27.670 773 Batali Adrian Candidat de partid exclus pentru că avea un frate care a făcut parte din Siguranţă. membru de partid exclus pentru că era de origine burgheză. 1 165 . 1954 1 672 776 Batcu Constantin Preşedinte al Sfatului Popular din comuna Beidaud.05.

mahiară şi rusă. 4 678 140 Batori Adalbert Cetăţean ungar cercetat în urma solicitării Partidului celor ce Muncesc din Ungaria. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. română. Original. 1 675 780 BatkayAdalbert I. 9. Originale. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1957 Întrucât a renunţat la apel. intrat în Partid cu 1950 scopuri personale.04. Membru de partid exclus pentru că în 1943-1946 a fost în Ungaria şi Germania. element exploatator. Adresă similară din 1953. Adresă a CCP prin care s-a comunicat faptul că în perioada interbelică a fost membru al Partidului nylasist şi al organizaţiei fasciste „Bathori Löverszegyesület”. că era un element exploatator şi afacerist. copii. Original. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. făcut parte din organizaţia legionară.06. 31. membru de partid exclus pentru 19. perioadă care nu putea fi verificată. copie.12. lb.01. 2 676 771 Bato Iosif Preşedintele Sindicatului IPEIL Odorhei. 1 677 770 Batog Solomon Membru de partid exclus pentru că a 15. 1952 35 166 .06.674 778 Batica Ioniţă Membru de partid exclus pentru că: în 1924-1948 a fost agent fiscal de urmărire. Originale. 20.

necesare pentru stabilirea unei pensii a 1962 tatălui său. rii. Baum Iosif Membru de partid exclus pentru că: după reîntoarcerea din zona de ocupaţie americană. unde a ajuns în urma deportă19. Originale.679 786 Bau Radu I. a fost arestat torturat şi ucis. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. s-a ocupat cu fabricarea ţuicii şi a 1950 deschis o cârciumă. adresate CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. 3 680 850 7 681 266 53 682 784 1 167 .08.12. Adresă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar prin care se confirmă că a făcut parte din mişcarea de rezistenţă din Ungaria. reconfirmată de CCP în 1956. lb. Secretar al organizaţiei de bază. de a se trimite informaţii cu privire la participarea lui la mişcarea revoluţionară din Ungaria. Originale. copii. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 20.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Adresă de răspuns a CCP prin care 15. Originale. în anii de secetă a făcut speculă. împotriva partizanilor. Bauch Sándor (Bauc Alexandru) Persoană cercetată în urma solicitării CCP.05. s-au comunicat informaţiile solicitate (în 1955 perioada interbelică a avut atitudine slugarnică faţă de moşier şi de sfidare a cetăţenilor). română şi maghiară. a fost decorat cu 1950 „Crucea de Fier” germană. 14. Bauer Carol (Hajdu) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.

iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1954 2 685 1514 Bay Emilia Membră de partid exclusă pentru că tatăl său a făcut parte din Grupul Etnic German.10. pentru favorizarea infractorului la 1969 săvârşirea infracţiunii de uneltire contra ordinii sociale. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 30. Originale.12.05. membru de partid exclus în 1955 pentru că a fost condamnat la 5 ani de închisoare 12. legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat acordarea 18. lagăre şi colonii din MAI. Bazavan Marin I. Instructor la Comitetul regional PMR Braşov. 4 684 783 6.683 785 Baum Iosif A. Original. 5 686 3019 5 687 782 4 168 . alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Ţinând seama de activitatea ei 25. Originale. membru de partid exclus pentru că s-a înconjurat de elemente duşmănoase.01. Director adjunct al Direcţiei penitenciare. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. Bauman Dumitru Director al Trustului (de alimentaţie) Bucureşti. pozitivă pe tărâm profesional şi obştesc. Bazavan Constantin M.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1980 CCP a propus. stagiului de partid din ilegalitate. anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. 1961 CCP i-a respins cererea.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Suceava.10. Întrucât nu îndeplinea condiţiile cerute. membru de partid exclus pentru că din 1939 a activat în organizaţia legionară. Originale. în calitate de agent încasator (1949-1950) 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fapte pentru care a fost condamnat penal. 1 690 4 Băbeanu Victor Preşedinte al Tribunalului Popular Regional Craiova. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1962. raionul Dorohoi. Preşedinte al GAC „Victoria” din Brăeşti. cererea i-a fost respinsă. a falsificat acte şi şi-a însuşit o sumă de 1955 bani.10. 5. Original. Originale. Originale. 1960 7 691 3129 Băbescu Solomon Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi să fie luat în evidenţa ilegaliştilor. exclus din partid pentru că: în 1936-1937 a făcut politică cuzistă. 16.688 781 Bazic Ştefan I.03. 41 169 . 1960 6 689 5 Băbăţ Constantin Fost secretar al Comitetului PCR de plasă Bălăciţa. 4.12. membru de partid exclus pentru că a avut atitudine duşmănoasă împotriva comuniştilor judecaţi în 1936 în procesul de la Craiova. reconfirmată în 1962. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1975 Comitetului municipal Bucureşti al PCR.

04. în schimbul sumei de 2000 lei. 8.11. 7. unei sume de bani. Original. a sustras un dosar pe care l-a dat unui avocat în contul 30.10. 1959 4 170 . Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. Original. membru de partid exclus pentru că: în 1946. când lucra la SSI.692 72 Băboi Ion (Ioan) Ofiţer la Direcţia 11. 1 695 723 Băcanu Constantin G. le-a sprijinit cu acte false în vederea şantajării unei doctoriţe.08. era împotriva GAC şi exploata braţe de muncă. a 1954 divulgat secretul de partid. alte abateri. a luat parte la beţii şi a avut legături cu chiaburii. 1 693 41 Băbuţ Matilda Membră de partid exclusă pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. în 1953 a intrat în 1954 anturajul unor elemente necinstite şi cu trecut dubios. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care. Serviciul comandatură din Securitate. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. la morală cu mai multe femei din sat. 1954 1 694 582 Băbuţă Ion Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de pădurar a făcut afaceri cu lemne. Originale. avea abateri de 29. sublocotenent.

4 171 . Originale. regiunea Dobrogea. războiul antisovietic. 5 699 715 Băcăiţă Dumitru Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1940.28. alte abateri. în calitate de comandant de companie a luat parte la 13. 1 697 724 Băcanu Dumitru Agent agricol. Decizie menţinută. a avut funcţie importantă în PSD. Original. 1981 CCP a propus. CCP a trimis cazul spre recercetare 1961 Comitetului regional PMR Bacău. 1941 a făcut parte din organizaţia 1961 legionară. menţinerea deciziei. motiv pentru care 27.696 578 Băcanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică PNŢ. 5 698 3375 Băcanu Vasile Membru de partid exclus pentru că a comis acte de necinste.02. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.02.06. ajutor de primar şi preşedinte al GAC din comuna Negru Vodă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost condamnat penal. a fost condamnat penal pentru abuzuri şi metode huliganice. a asuprit şi jefuit 1950 populaţia sovietică. Originale. 28.02.

Originale. 1962 10 702 581 Băcăuanu Artur (Goldenstein) Medic la Institutul Sanitar Militar. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică. Originale.11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. pentru că în trecut a deţinut o prăvălie şi a 1950 exploatat muncitori. Original. membru de partid exclus în 1951 pentru că: a divulgat 21. 2 172 . regiunea Craiova. Original.09.09. raionul Baia de Aramă. 1958 pentru că în trecut a făcut parte din 1960 organizaţia legionară. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Oltenia. Decizie reconfirmată de CCP în 1963. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. secretul militar. 2 703 612 Băcăuanu Miltiade Director la Departamentul Aprovizionării Armatei.700 579 Băcărin Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Zegujani. 6. 1952 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Decizia a fost menţinută. locotenent-major. membru de partid exclus 28. copie. exclus din Partid în 22.03. 5 701 580 Băcărin Grigore I.

4 173 . munca organelor de stat în urmărirea 1950 „fugarilor din păduri”. după 23 august 1944 a făcut 29. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1940-1941 a activat în 22. membru de partid exclus în 1957 29. prin care a compromis Partidul şi a îngreunat 23. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.704 613 Băcescu Ion P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 706 684 Băcilă Ilie Membru de partid exclus pentru că în 1949 a întreprins o acţiune anarhică. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Original. copie. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a ocupat cu specula. 1 707 700 Băcilă Ion Gh.05. Şef al postului de miliţie din comuna Cincu. 11 705 614 Băceu Gheorghe Gh. Originale. pentru că în 1939-1940 a activat în 1960 organizaţia legionară. organizaţia legionară. Originale.08.04. a fost 1959 condamnat penal pentru fals în acte publice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. parte din „secta” baptistă.10. reconfirmată în 1960. Originale.

10. întrucât Comitetul raional de Partid I. Original. Originale. alte abateri. ca gestionari 1954 la cooperativă au fost numiţi cumnaţii săi. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia 25. regiunea Ploieşti.02.V. Bucureşti. care s-au dovedit a fi elemente necinstite. Trustul nr. copie. 2 709 703 5 710 704 2 711 529 1.708 702 Băcioiu Maria Membră de partid care a solicitat să i se verifice activitatea din ilegalitate. său. Stalin i-a comunicat că are situaţia neclară şi a scos-o din munca de secretară 16.12. Redactor la ziarul „Flamura Prahovei”. prin influenţa sa. raionul Râmnicu-Sărat. Originale. Băcioiu Simion Secretar al organizaţiei de bază din comuna Jitia. membru de partid exclus pentru că: a promovat în funcţii elemente duşmănoase. Gheorghe Pleşa. legionar evadat din 1952 închisoare. CCP a propus: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. alte măsuri. 4 Foraje. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a întreţinut legături cu unchiul 31.08. a organizaţiei de bază. 1953 3 174 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Băcioiu Ovidiu Gh. sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 1955 CCP a hotărât scoaterea ei de sub ancheta CCP şi a recomandat-o pentru a fi folosită la munci corespunzătoare pregătirii şi capacităţilor ei. Copie. Băcioiu Vasile Director la Sovromconstrucţie. alte abateri. reconfirmată în 1957. legionară.

apoi agent de 26. tot timpul a citit ziarele reacţionare „Dreptatea” şi 22.08. Originale.05. 3 175 . CCP a retrimis apelul 25. 1 714 2809 Bădană Cristache I. Comitetului regional PMR Bucureşti. date cu patimă.05. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică în Partidul cuzist şi în organizaţia legionară. poliţie.07.712 2888 Băcueţ Gheorghe Responsabil de partid la plasa Brad. cinarea era prea mare pentru capacităţile 1948 sale. Copie. dezertând. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. în 1966 s-a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Original. „Liberalul”. Originale. dat fiind că însăr11. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 715 639 Bădâră Virgil Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. soţia sa provenea dintr-o 1951 familie înstărită. 1 713 637 Bădan Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost gardian public. CCV a hotărât menţinerea deciziei. cercetat pentru că a părăsit munca încredinţată. Întrucât de la data excluderii au trecut mai mult de 4 ani. reconfirmată în 1962. 1963 Întrucât s-a constatat că a fost exclus pe baza unor declaraţii neobiective.

a fost 11. Petre Lupu şi Emil Bobu i-au recomandat lui Alexa Haralambie. Originale.716 636 Bădăluţă Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică PNŢ. 2 717 Bădănac Alexandru Director al Întreprinderii judeţene de construcţii-montaj Botoşani. Originale. a făcut propagandă 1950 antisovietică. organizaţia legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid cercetat pentru că: în trecut a făcut un an închisoare. Legionară. 2.07. fiind şi şef de cuib. alte abateri. Originale.04. simpatizant legionar.06. primsecretar al Comitetului judeţean PCR Botoşani. Original. 1978 12 718 642 Bădănoiu Cristea M. 12 719 57 Bădărău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1940 a făcut parte din Mişcarea 15. 2 176 . să-l înlocuiască din funcţie. motiv pentru care a 46/1977 fost condamnat penal. reconfirmată în 1980. părinţii săi au fost excluşi din Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. tatăl său a făcut parte din vechea poliţie.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută se comporta dur cu oamenii şi îi înjură. alte 1951 abateri. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 17.

a dus o viaţă de desfrâu prin chefuri cu 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Olt. Originale. fost secretar al 1948 Comitetului judeţean de Partid Turda. pentru uşurinţa cu care l-au exclus din Partid. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. de mitraliere. femei şi anturaj de elemente duşmănoase. a avut purtare anarhică. şi lui Ion Gluvacov. Original. CCP a hotărât: sancţionarea lui cu „vot de blam”. 2 721 59 2 722 3409 Bădărău Toma-Pavel Primar şi vicepreşedinte al Sfatului Popular Sâmbureşti. avertisment” pentru nereguli şi abuzuri în 1981 muncă. la împărţirea porumbului către populaţie.720 58 Bădărău Gheorghe A. iar pentru devotament în 1956 luptă a fost avansat în grad şi decorat. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu 25. CCP a hotărât clasarea cazului.12. Constantin Cabaş. 5 723 2887 1 177 . responsabil de cadre.09.10. Bădău Artenie Membru de partid exclus pentru că în 1947. Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1936-1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară. Copie. să se atragă atenţia lui 12. Bădărău Nicolae Membru al aparatului politic al Diviziei „Tudor Vladimirescu”.08. când s-a cerut şi scoaterea sa din Direcţia Politică a Armatei. în timpul războiului antisovietic a fost comandant de pluton 19. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. Decizie reconfirmată în acelaşi an. Întrucât a renunţat la apel.

1. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 1 178 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. motiv pentru care a fost condamnat penal. asculta Radio America şi avea manifes1954 tări naţionalist-şovine.724 63 Bădău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Tineretul PNŢ. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 726 80 Bădeanu Haralambie I. încredere al patronului. batjocorit populaţia. Originale. a fost omul de 31.08. 1957 11 725 64 Bădău Ion Membru de partid exclus pentru că: a avut o funcţie de răspundere în PNŢ. Original. reconfirmată în acelaşi an. 16. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1963 şi 1966. alte abateri. (Şerbănescu) Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la atrocităţi. 1 728 361 Bădescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a jefuit şi 11. 1954 8 727 360 Bădescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur.04. Original. ca preşedinte al Sectorului I Timişoara. Originale. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1979.10.12.

Originale. căsătorit cu fiica unui chiabur. membru de partid exclus pentru 29. îndemnând oamenii să 17. Bădescu Benone Membru de partid exclus pentru că: a posedat mijloace de exploatare. Original. la verificări nu a luat atitudine să-l 1960 demaşte. Ofiţer de marină pe linie de comandă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1962. 7 733 366 1 179 .03. Bădescu Gheorge A. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 730 363 1 731 2775 1 732 364 Bădescu Emanoil I. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.02.10. alte 1954 abateri. pe frontul antisovie24.10. Original. că a activat în organizaţia legionară. 19. tic a sprijinit regimul fascist. căpitan. Bădescu Constantin N. se ţinea de 1950 beţii. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din gruparea PSD Independent. la alegerile din 1946 a făcut propagandă. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost legionar. voteze pe Iuliu Maniu şi Constantin 1966 (Titel) Petrescu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. deşi a cunoscut că soţul ei a fost legionar. Întrucât apelantul şi-a recunoscut faptele.05. era 25. CCP a retrimis cazul spre soluţionare organizaţiei de bază.729 362 Bădescu Ana (Butoiu) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi.

734 Bădescu Gheorghe Secretar al Comitetului de partid al comunei Liebling. 24. CCP trimis cazul 1961 spre recercetare Comitetului regional PMR Argeş. a fost membru al PNŢ şi a făcut politică legionară. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică legionară. 17 735 365 Bădescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1939 a fost simpatizant al Frontului Renaşterii Naţionale. 1960 reconfirmată în 1961 şi 1975. 40/1977 pentru că ar fi săvârşit abuzuri. 3 180 . 17 737 368 Bădescu Ion D. Originale.12. 1978 Întrucât acuzele nu s-au verificat. Originale.10. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 19.08. cercetare temeinică. Originale. 1. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.11. judeţul Timiş. 1951 2 736 367 Bădescu Ion Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărârea a fost menţinută. CCP a clasat cazul. Original. cercetat 10.

Bădescu Ion M. trăind în concubinaj cu o altă femeie. Hotărâre reconfirmată în 1980. în 1944 s-a căsătorit cu fiica 17. Membru de partid exclus pentru că: şi-a părăsit întreprinderea şi familia. 1979 CCP a propus. 1952 după 23 august 1944 a menţinut legături cu diferite elemente duşmănoase. CCP a hotărât că apelurile celor 1973 excluşi la verificare nu se mai examinează. 1980 1 181 . semnat „Angajamentul solemn”. 18.07. Răspuns al Colegiului de Partid Constanţa către CCP în care se spune că apelantul a renunţat la apel. fapt pentru care a fost cercetat în numeroase rânduri de către „organele în drept”. Original. întrucât nu a prezentat dosarul de primire organizaţiei de bază. membru de partid exclus pentru că: a fost avocat în Baroul Vâlcea şi a făcut politica PNŢ. în 1938 a participat la constituirea Asociaţiei avocaţilor români creştini din Vâlcea.738 369 Bădescu Ion I. Original. (Binder) Procuror la Tribunalul Vâlcea. nu a mai dus activitate de partid şi nu a 25. pentru că în 1940 a luat parte la diverse manifestări legionare. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Bădescu Marcel N. Bădescu Marin Persoană care a solicitat primirea în Partid. fostului administrator al moşiei Brătianu. foşti legionari şi manişti. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei.01. la verificare. 1 739 3275 8 740 3082 11 741 3360 9. motiv pentru care cazul a fost clasat.05.01. Membru de partid exclus în 1949. Originale.

părinţii lui erau chiaburi. Originale.742 2776 Bădescu Mihai Membru de partid exclus pentru că în calitate de lucrător la Sectorul carnet de partid al raionului PMR Turnu Severin şi-a însuşit bani din cotizaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat acordarea stagiului de partid din 26. 1980 CCP a propus.09. 6 744 370 Bădescu Stanciu Sublocotenent MAI. în Jandarmerie – aparat de oprimare al 1952 clasei muncitoare. 1966 3 743 3340 Bădescu Nicolae Membru al CC al PCR. Ofiţer MAI. ilegalitate. a luat şperţuri. a dat dovadă de 17. membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: în 19481952. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. membru de partid exclus pentru că: în trecut a slujit 22.04. Original. Originale. în funcţia avută. 1958 se afla sub influenţa misticismului. ministru adjunct al Lucrărilor Publice.07. acordarea stagiului din 1940. 5.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. împăciuitorism şi a tolerat familiarismul. 2 745 706 Bădescu Ştefan C. avea rude moşieri. 6 182 .

1957 lui CCP.T. A fost cercetat întrucât figura pe două 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. tabele ca agent informator la fosta fabrică 1959 „S. informator. 5 (vol. Original.”. duşmani ai regimului. fotografii. 1952 1 183 . în funcţia avută a făcut greutăţi politicii regimului. regiunea Argeş. „Ştefan Gheorghiu”.707 Bădeţ Ioan I. Idem.11. Originale. membru al aparatu. CCP nu a putut stabili dacă a fost recrutat şi folosit ca informator. Atelierul de sculărie.E. I) 746 (vol. pe care nu l-a demascat. raionul Câmpulung. a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam” şi scoaterea din aparatul CCP. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1942. Originale. 3. copii. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. în 1946 a făcut propagandă contra BPD. II) 747 765 Bădic Gheorghe Preşedinte al cooperativei din comuna Pucheni.05. însă întrucât a întreţinut relaţii cu Stancu Soancă. (Ion) Student la Şcoala Superioară de Partid 23. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1941. I-II) 22 441 (vol. În 1965 i-a fost ridicată sancţiunea de „vot de blam” dată în 1959.

în aprilie 1944. în 1949 a devenit comandant al Miliţiei judeţului Hunedoara. Originale.12.01. 2. duşmani ai regimului.A. a avut misiuni în Crimeea. reconfirmată în 1962 şi 1966. apoi un curs de pregătire militară. în 1946 s-a căsătorit cu Bădică Ilie. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. a fost numit comandant al Detaşamentului de 17. la Moscova a urmat o „şcoală antifascistă”. pe care l-a despărţit de soţia sa. nu a trăit viaţă de partid.”. a fost luat prizonier. membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. cu care avea un copil. CCP a hotărât acordarea stagiului din mai 1944. a organizat preluarea Prefecturii Dolj (24. după 23 august 1944 a fost numit comandantul Forţelor Patriotice din Craiova.I. Director general adjunct al Direcţiei Generale a Recrutării şi Repartizării Forţelor de Muncă de pe lângă Consiliul de Miniştri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în mai 1944 1963 a fost trimis în România. cu care. după care. în 19501958 a avut „diferite funcţii în M. CCP a constatat că: în 1942. pe frontul antisovietic. apoi şef al Inspectoratului de Poliţie Galaţi (19471948).748 763 Bădică Cecilia Fostă responsabilă cu cadrele la Banca RPR Hunedoara. 1952 4 749 764 Bădică Ilie M. unde a luat parte la incendierea unor trenuri petroliere.1945). Originale. ofiţer de Miliţie. 3 184 . partizani „Carpaţi”.02. din martie 1945 a fost chestor la Craiova.

aflată 22. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. Originale. a lucrat birocratic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 751 650 2 752 652 1 753 3260 Bădici Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals în acte.01.04. CCP a propus. Originale. a avut 1953 abateri de la morală (beţie). cercetat pentru că: a avut rezultate slabe în munca de control. după 1976 23 august 1944 s-a ocupat cu specula. Originale. a lăsat să se strecoare 1951 în subordinea sa mai multe elemente duşmănoase. 10. menţinerea deciziei.750 3203 Bădică Ştefan Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în timpul războiului a lucrat la Comenduirea pieţei din Chişinău. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. Bădiceanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost cârciumar. Bădici Ioan Şef al Secţiei de agitaţie şi propagandă a Comitetului regional de Partid Teleorman. duşman al regimului. Bădici Anişoara Membră de partid exclusă pentru că: era de origine chiabură. era soţia unui 18.07. a fost condamnat penal pentru fapte de necinste.01. CCP a propus sancţionarea lui cu „vot de blam”.04. de prietenie cu elemente titeliste. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. într-o frizerie luată de la un evreu. a fost în relaţii 15. Original. 3 754 651 4 185 . 26.

cu care frecventa restaurantele. Oprişeneşti. menţinerea deciziei. a avut neînţelegeri cu responsabilul de cadre.04.09. CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1945 şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. 1979 CCP a propus. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. afaceri cu chiaburii. exclus din Partid în 1953 pentru că: a înşelat oamenii. alte abateri. în calitate de preşedinte al Cooperativei de producţie 26. a săvârşit 1977 abuzuri şi abateri de la disciplina de partid. Originale.755 3294 Bădilă Aurel Profesor la Şcoala generală nr. Original. 1 186 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. a făcut chefuri şi 20.C. 3 756 3174 3 757 653 6. ţară. director la O. Bădilă Dumitru Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” în 1975 pentru că. a făcut speculă cu carne. 1954 10 758 654 Bădilă Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Turnişor. membru de partid exclus şi destituit din funcţie pentru că: s-a înconjurat de foşti comercianţi. 3 din Făgăraş. Bădilă Florea Fost simpatizant al Partidului în ilegalitate. În 1957 a solicitat stagiu de Partid din 1936 şi i s-a acordat din 1944.12.L. judeţul Brăila. Sibiu. 1954 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.03. membru de partid exclus pentru că a depus cerere de plecare definitivă din 21. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Pâinea.

Originale. a falsificat acte şi 16. 1958 alte abateri. a terorizat cetăţenii. 1951 11 187 . Originale. reconfirmată de CCP în 1956.04. era palavragiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 ca elev de liceu a participat la marşuri şi cântece legionare. Partid pentru că: s-a dovedit a fi afacerist 1955 şi beţiv. faptă pentru 1957 care a fost dat în judecată. 10 761 693 Bădilă Petru Membru de partid exclus pentru că: în timp ce era contabil la Sfatul Popular al raionului Gheorghieni. nesincer şi lipsit complet de conştiinţă de clasă. Original.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 760 692 Bădilă Iosif V. judeţul Mureş. era necinstit şi carierist.01. şi-a însuşit o sumă de bani. provine 26. 4.759 655 Bădilă Ion (<al> lui Filip) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Filea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 762 501 Bădin Kivu N. dintr-o familie de chiaburi şi negustori. exclus din 28. (Chivu) Membru de partid exclus pentru că: a avut atelier şi a exploatat braţe de muncă.03.

5 188 .06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic 15. Original. a ocupat funcţii de răspundere în organi. 1972 CCP a hotărât menţinerea deciziei.763 694 Bădină Aurel G. (Bădiţa) Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru însuşirea 14. Originale.12. unei sume de bani din gestiune. 4 764 695 Bădiţă Alexandru Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de liberali şi ţărănişti. Original. 1 765 3080 7 766 696 3. cărora le-a divulgat secrete de partid. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă fascistă şi a simpatizat cu Mişcarea Legionară. iar 1982 apelantul şi-a retras apelul. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1957.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. zaţia fascistă „Muncă şi Lumină” din 1953 întreprinderea în care lucra. Întrucât Biroul Comitetului judeţean 30. Membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu chiaburi.13. Bădiţă Ion M. CCP a clasat cazul. alte abateri.04. Originale. reconfirmată în 1975. Bădiţă Dumitru C. Vâlcea al PCR i-a redat calitatea. a luat parte la jafuri contra populaţiei 1951 civile. 1958 3 767 3428 Bădiţă Marin Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul de partid.

reconfirmată în 1960.10. 14/1955 vol. I) 2 (vol. motive pentru care a solicitat să fie trecut într-o muncă administrativă. Originale. alte abateri.768 3250 Bădiţă Nicolae Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că în calitate de director la Şcoala generală din 24. a întreţinut relaţii neprincipiale cu Guţea Ana.07. trimiterea în producţie şi să i se stabilească termenul de returnare a banilor lipsă pe care îi gestiona. şi că este bolnav. Bădiţă Stelian Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 34 769 2590 3. satul Roşieni.11. comuna Dobrun. judeţul 1978 Olt. şi în special în oraşul Sibiu. s-a dovedit ataşat armatei fasciste maghiare. 496 Idem. avea obiceiul de a frecventa în grup diferite localuri. 189 . La discutarea cazului său la CCP. CCP hotărât menţinerea deciziei. a avut o comportare incorectă faţă cu fondurile băneşti ale Comitetului regional Stalin. Originale. VI al oraşului Sibiu cercetat pentru că: în <1955> calitate de membru al Biroului regional de Partid Stalin (Braşov) a avut o poziţie împăciuitoristă şi de cocoloşire a unor abateri ale unor lucrători din aparatul de partid. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam”. CCV a hotărât menţinerea deciziei.11. copie. II) Original. în 1953 s-a prezentat băut la fabrica „Vasia Vasilescu”. 1950 10 770 (vol. a spus că din pricina lipsurilor avute nu mai poate munci în funcţia avută. cupură ziar. unde a lăsat o impresie proastă. 5. a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a fost decorat. 1956 73 (vol. I-II) Bădiţoiu Gheorghe Prim-secretar al Comitetului de partid 2. a săvârşit abuzuri în muncă. Originale.

a participat şi Mihail Roşianu. 1961 6 772 3083 Bădîrcă Ion Gh.03. exclus din Partid în 1959 pentru că: a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. 9. Membru de partid exclus pentru că în 1946 a fost membru al PNŢ şi.06. reconfirmată în 1963. 4 773 202 Bădoi Nicolae D. 16 774 2587 Bădoiu Grigore I. copie. reconfirmată în acelaşi an. Întrucât şi-a retras cererea. Hotărâre reconfirmată în 1964. partid din care a făcut parte. Originale. Cererea şi-a bazat-o pe faptul că la unele şedinţe ale PNŢ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1936. perioadă. Originale. Director al fabricii de tâmplărie Budeşti. tot în acea 30. pentru abuz şi neglijenţă în serviciu. alte 1960 abateri. membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a luat parte la o şedinţă legionară. 1959 5 190 .01.771 2602 Bădiţoiu Ion D. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. a fost condamnat penal 24. s-a încadrat într-o organizaţie 1973 subversivă legionară . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1. Secretar de celulă de partid la Atelierele principale CFR Turnu-Severin.10. Originale.

îşi bătea soţia şi se ţinea de 1951 beţii. Originale. 1952 1 191 . Original. 5. 6 776 201 Bădoiu Romică St. necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. Originale. menţinerea deciziei. misiunea de a-i urmări pe comunişti.05.05. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus.12. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a activat în 21. membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat penal pentru acte de 25. Originale.10. Bădulescu Gheorghe N. reconfirmată în 1960. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 31. 20 779 196 Băduleţ Maria Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a trăit în Basarabia (perioadă neverificată). având 29. Director al CAP „Ilie Pintilie”. organizaţia legionară. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât. Originale.775 3156 Bădoiu Petre Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat de mai multe ori pentru fapte de necinste. reconfirmată în 1957. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a fost informator al Siguranţei. 5 777 199 4 778 197 Bădulescu Tiberiu A. Hotărâre reconfirmată în 1980.

beţiv şi 1959 scandalagiu. sub influenţa cărora a dat sentinţe mai reduse în raport cu faptele comise. exclus din Partid în 1958 pentru că s-a 30. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940 a făcut politică legionară. Activist de partid la regiunea PMR Piteşti şi raionul Loviştea şi Costeşti. Pentru reprimirea în Partid. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât menţinerea deciziei Originale. Originale. 8.05. dovedit a fi un element viciat. CCP a constatat că sesizarea nu are temei. 1979 5 782 195 Băetu Scarlat Gh.07. în timp ce era 14. asesor şi judecător militar. 10.12. în 1949-1953. a întreţinut 1960 legături de prietenie cu elemente necinstite.09. 4 783 194 2 192 .780 2741 Băduţ Ştefan I. Băgălin Constantin Gh. membru de partid cercetat pentru că în adunarea generală a organizaţiei de bază a luat apărarea lui 61/1979 Grigore Ciolacu. Membru de partid exclus pentru că: în 1933-1938 a fost ofiţer de jandarmi la Centrul de instrucţie Târgu Ocna. CCP i-a 1962 recomandat să se adreseze organizaţiei de bază de la locul de muncă. 5 781 Băetaniu Ion (Băetănoiu) Director al Bazei judeţene de aprovizionare tehnico-materială Mehedinţi. Întrucât şi-a retras apelul. Originale. în 1937 a fost sub influenţa propagandei legionare. pentru a nu fi exclus din Partid. deşi acesta fusese condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. Original.

784 191 Băgeag Vasile A. care în perioada 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. condamnat penal pentru însuşirea unei 1965 sume prin falsificarea actelor. 2 785 190 Băghină Nicolae Membru de partid exclus pentru că. exclus din Partid în 1952 pentru că. 5 193 . Fost secretar al organizaţiei de bază din comuna Prisăcani. aparatului de opresiune al regimului 1951 burghezo-moşieresc. Originale. calitate de gestionar. a fost condamnat 1956 penal pentru sustragere de bani şi fals în acte. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.09.09. Original. regiunea Iaşi. a fost 27. grea economică (1947) a speculat pe 1951 ţăranii săraci. 1 786 1157 Băgiu Valeriu B.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de gestionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist. 2 787 510 Băias Mihai Membru de partid exclus în 1965 pentru că. în calitate de agent de poliţie şi funcţionar la diferite închisori. a fost în slujba 19. în 19.

reconfirmată în 1955 şi 1957. 5 789 508 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. s-a îmbătat în mod repetat. Original. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „vot de blam”. în care se spune că 1979 apelantul nu a dorit să fie pus în discuţia organizaţiei de bază pentru că a suferit două condamnări penale. exclus din Partid în 1953 pentru că în 1940 a fost membru al organizaţiei legionare. din 1980.12. primind şperţuri de la evreii cărora le făcea favoruri. Întrucât era un muncitor tânăr. Băiaş Francisc Secretar al organizaţiei de bază al Secţiei mecanice de la Mina Anina. 1954 1 790 516 6. s-a căsătorit cu fiica unui exploatator. Originale.788 3359 Băiaş Filip Persoană care a solicitat primirea în partid. membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de arendaş de moşie. Băiceanu Moise (Cuperman) Fost referent juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. fiind concentrat la muncă obligatorie. a 1956 pierdut corespondenţă secretă. către CCP. termen. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul dictaturii antonesciene. Originale.11.11. Membru de partid sancţionat în 1954 cu „vot de blam cu avertisment” şi trecerea sancţiunii în cartea de evidenţă pentru că: în timp ce era militar în 11. 3 194 . Adresă a Colegiului de Partid Braşov 28.05. a făcut afaceri. 1952 7 791 528 Băiceanu Nicolae V.

era un element beţiv şi 1958 afemeiat. CCP a hotărât clasarea cazului. 2 195 . Întrucât şi-a recunoscut abaterile. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.01. 20. 1956 2 794 2686 Băicuş Ioan M. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus ca organizaţia de partid 1951 din care făcea parte să-i analizeze trecutul. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. Originale.792 2605 Băicoianu Gheorghe (Băicăianu) Membru de partid exclus în 1951 pentru că a refuzat învăţământul de partid 14. 1 795 2980 Băieş Eugen Revizor la Ministerul de Finanţe. Secretar al organizaţiei de bază. Ţinând cont de activitatea lui pozitivă. împăciuitoristă. Original. membru de partid exclus în 1952 pentru că a înlesnit legionarului Alexandru Logofătu să ajungă activist al aceluiaşi sindicat. 1 793 534 Băicuş Florea Activist al Consiliului sindical regional Craiova. Original.01.01. Copie. şi sarcinile date de organizaţia de bază. 9.04. comandant de pluton la frontieră. exclus din Partid pentru că: a avut atitudine 24.

exclus din Partid şi cercetat pentru că în timpul căderii a grupului condus de Marcu Schön. Referinţă semnată de Alexandru Sencovici. care au 1969 comis crime şi jafuri în Ardealul de Nord. alte măsuri. română. raionul Dej. lb.796 2595 Băieş Petre Secretar al organizaţiei de bază şi preşedinte al Sfatului Popular din comuna Jurca. în funcţia avută a fost preocupat de interesele sale personale (a deţinut 1/3 dintr-o batoză). motiv pentru care a fost arestat de Securitate. era bănuit a fi agent provocator al Siguranţei.04. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. exclus din Partid pentru că: în 1937 a fost condamnat pentru complicitate la falsificare de bani. 1948 48 196 . Fostul comisar-şef Ion Taflaru l-a indicat ca agent al Siguranţei. Original. din aprilie 1942. Moşu) Membru de partid în ilegalitate. Ofiţer la Trupele de grăniceri şi Securitate. maghiară.10. copii. parte din Gărzile lui Maniu. iar în 1949 a recunoscut acuzele. 7. Originale. 1953 1 797 3018 Băieşu Andrei V. 5 798 17 Băieşu Grigore (Băieş. membru de partid exclus pentru că în toamna anului 1944 a făcut 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1950 19 800 2694 Băilă Gheorghe Membru de partid exclus întrucât în calitate de casier a săvârşit fapte de necinste pentru care a fost condamnat penal. ca şef al Depoului din Timişoara. 1950 4 802 539 Băisan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a fost un 28. 1 197 . a făcut 1950 propagandă fascistă. menţinerea deciziei. Original. 2. reconfirmată în 1959. s-a purtat rău cu muncitorii. Originale. 8. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1941 a fost secretar al ataşatului militar la Belgrad. a protejat elementele reacţionare. reconfirmată în 1956 şi 1966. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. după 23 august 1944. CCP a propus.02. pe frontul antisovietic a fost dactilograf la Marele Cartier General. aprig prigonitor al evreilor. (Băiaş) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi.08. Originale. 1. a avut manifestări antisovietice şi a făcut propagandă manistă.08. 1975 3 801 76 Băin Constantin C. ca membru de partid nu a avut niciun fel de activitate.799 2766 Băieşu Vasile M.

nu a înlăturat la timp elementele necorespunzătoare din 23. 3 198 . Şef al Secţiei învăţământ de la Raionul de Partid Calafat. Originale. 23. În 1958 sancţiunea i-a fost ridicată şi i s-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. Bucovinei.01.05. Originale. Membru de partid exclus pentru că a condus un motoscuter sub influenţa alcoolului. 6 804 3369 Băjan Victor C. Original. pentru că în trecut a fost legionar.03. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. CCP a hotărât clasarea cazului. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 806 622 Băjenaru Costache R. iar apelantul s-a declarat mulţumit. faptă pentru care a fost condamnat penal cu suspendare. 6 805 623 Băjenaru Aurel Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost condamnat penal pentru fals în acte. calitate în care a luat parte la 1951 internarea în ghetou a evreilor şi comuniştilor. Întrucât Biroul Comitetului judeţean 1981 de Partid Vâlcea a revenit asupra deciziei. a fost delegat al Guvernământului 25.803 625 Băjan Nicolae Z. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în 1944 s-a căsătorit cu fiica unui cârciumar. (Constantin) Membru de partid exclus în 1955 17. învăţământ.

CCP a hotărât anularea deciziei şi 1954 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Băjenaru Vasile M. 1951 reconfirmată de CCP în 1977. Plopana. raionul Bacău. a comis abuzuri.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. avea un frate fost legionar. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 31. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la manifestaţii legionare.807 621 Băjenaru Mihai N. alte abateri. reconfirmată în 1955. 15.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1950 ne. 4 808 620 Băjenaru Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în PNŢ şi a făcut propagandă ţărănistă. Membru de partid exclus în 1963 pentru că: a fost angajat ca inginer în 21. Băjenaru Teodor C. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care a 1964 fost condamnat penal. baza unor acte false. Originale.12. Membru de partid exclus în 1953 pentru că era de origine chiabură. Întrucât motivele s-au dovedit neînte.04. 1 809 119 5 810 118 Băjenaru Vasile Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de primar în comuna 17. meiate.10. Original.25. Originale. 1958 şi 1959. Originale. condamnat pentru participare la Rebeliu. 14 811 117 1 199 .

Originale.08. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea ei cu „vot de blam”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. în acelaşi timp a fost şi cântăreţ bisericesc. 1962 5 813 456 Bălaj Iosif V. Originale.10. Original. Bălan Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1941-1942 a lucrat la Legaţia Română din Viena. iar în ţară trăia nelegitim cu o altă femeie.812 153 Băjenica Neaga (Chitimia) Membră de partid căreia i s-a retras calitatea în 1961 pentru că: şi-a pierdut carnetul de partid. unde a luat şperţ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. nare. 1950 1 815 673 Bălan Alexandru Secretar al organizaţiei de bază de la Circa a IV-a. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legio. exclus pentru că întreaga sa viaţă a căutat să ducă o muncă 29. CCV a hotărât menţinerea deciziei. necinstite. a profitat de legile rasiale şi a ocupat casa unor evrei din Viena. Bălan Aurel N. 5 814 672 1. Originale. 1 816 671 4 200 . a săvârşit furturi din avutul 1962 obştesc. fără a se încadra într-una produc. Membru de partid exclus pentru că intrând în anturajul unor elemente 30. uşoară.05.27.1951 tivă şi a devenit patron de atelier. s-a căsătorit cu un fost legionar. Bucureşti. şi-a lăsat soţia şi copilul acolo.11.

02. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiaburi. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul 1961 Olteniţa. 1961 2 201 . 2 820 473 Bălan Constantin I. Originale. alte abateri. CCP a stabilit că decizia a fost luată fără o cercetare temeinică şi a trimis cazul pentru recercetare la Comitetului regional PMR Olteniţa. reconfirmată în 1956 de CCP. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tentativă de crimă şi acte de huliganism.08.04. ca şef de atelier bătea şi înjura tractoriştii. Întrucât motivul principal de exclude1956 re s-a dovedit neîntemeiat. 9. 2 819 472 Bălan Constantin I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original.817 87 Bălan Bunavestina (Sasu) Membru de partid exclus pentru că: a slujit regimul antonescian lucrând pentru Biroul MONT. Vulcănescu din comuna Veleşti.06. 1951 2 818 471 Bălan Constantin C. 18. Membru de partid exclus pentru că: în anii 1937-1940 a făcut parte din Consiliul de conducere al căminului cultural şi a participat la o manifestaţie în favoarea lui Carol al II-lea. în aceeaşi perioadă a fost omul de încredere al moşierului Nustin 30. Originale. 5.

în care se arăta că: se ocupa cu comerţul de maşini 25. Membru de partid exclus pentru că din 1935 până în 1946.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.19. copie. cercetat în urma unei sesizări a unui grup de ofiţeri MAI. 1954 1 822 475 Bălan Costache C. a fost subofiţer activ.09. 1956 Întrucât a renunţat la apel. 1977 Nicolae Ceauşescu a cerut lui Emil Bobu şi Petre Lupu să discute cu el. 1 823 Bălan Dumitru Prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Brăila. Membru de partid exclus pentru că în 1937-1940 a activat în organizaţia legio. În 1978 a fost eliberat din funcţie. CCP a hotărât clasarea cazului. alte abateri. Original. Originale. Bălan Dumitru S. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. deblocat. 1 825 477 5 202 . nară. 1.07. 1951 CCV a hotărât anularea calităţii de membru de partid. 74/1977 provenite din străinătate. când a fost 26. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la masacre. iar aceştia i-au cerut „să ia poziţie în scris”. depus vreo activitate. Originale. 8 824 476 Bălan Dumitru Persoană cercetată întrucât nu poseda niciun act de membru de partid şi nu a 12.821 474 Bălan Constantin P.10. copii.

Întrucât motivele de excludere nu erau întemeiate. în 1947 a fost 1954 comprimat din serviciu pentru atitudine duşmănoasă faţă de Partid.08. Întrucât nu a făcut parte dintr-o celulă 1956 de partid. a 21. Original.01. dată la care a dat adeziune la Partid. 1980 CCP constatat că nu îndeplineşte condiţiile stabilite. majoreze pensia. ca membru al PSD a 15. 4 828 459 Bălan Emil Membru de partid exclus pentru că: la alegerile din 1946 a făcut propagandă împotriva BPD.05. Originale. 2 827 3323 Bălan Elena (Gligor) Membră de partid care a solicitat să fie luată în evidenţa ilegaliştilor şi să i se 31. 1 829 458 Bălan Eugen Responsabil cu cadrele şi organizatoricul în BOB de la Banca Naţională. exclus din partid pentru că: având unele dificultăţi familiale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a refuzat să muncească la Ministerul de Interne. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1945. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Original. 2 203 . făcut politică titelistă.03.826 478 Bălan Elena Simpatizantă a mişcării comuniste în ilegalitate care a solicitat acordarea stagiului din 1929. Original. întrebuinţat metode de comandă faţă de 1953 membrii de partid. 29.

fost comandant secund la Flotila 4 Bombardament Tecuci. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. trecut în cadru disponibil.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. calitate 1954 în care a maltratat muncitorii.830 457 Bălan Florea N. Membru de partid exclus pentru provenea dintr-o familie de chiaburi. a fost informator. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. jandarm. că ca de de 1.06. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în 1937-1942 a fost logofăt de 10. faptă pentru care a fost decorat. moşier în comuna Izvorul Mare.25. Originale. ră. 1 204 . 1951 1 831 63 Bălan Gheorghe Membru de partid. Original. în calitate secretar de Poliţie. Original. pentru care s-au primit note informative referitoare la activitatea sa dubioasă din trecut (a făcut parte dintr-o organizaţie comunistă pe care a denunţato Siguranţei. 5 833 664 Bălan Gheorghe Alex.09. 19461947 10 832 656 Bălan Gheorghe Membru de partid exclus în 1958 pentru că a activat în organizaţia legiona. alte abateri). a urmat un curs de spionaj la Odessa. comandor. a fost un instrument opresiune al burgheziei.

10.09. Locţiitor şi instructor politic la UM 01401 Tecuci. Întrucât recunoscuse faptele la 1962 încadrare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 3 205 . CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. alte abateri. Secretar al Comitetului de partid al CAP. 5 836 666 Bălan Gheorghe N. Originale.02. 29. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la şedinţe şi alte manifestări legionare. Întrucât nu a avut activitate deosebită la cuzişti şi a fost sincer la primire. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a fost conducător legionar. a încercat să-şi procure acte fictive pentru 1969 a se angaja la Combinatul chimic din Craiova. 1963 4 835 3029 Bălan Gheorghe I.05. Originale. 5 837 667 Bălan Gheorghe P. 1950 reconfirmată de CCP în 1954. 5. Originale. exclus din Partid pentru că: a fost prins că a sustras lână din magazia CAP. 24. 10. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1939 a făcut politică cuzistă. Originale.834 665 Bălan Gheorghe I.

09. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. făcut parte din organizaţia legionară.09. Original. a încercat să siluiască pe Maria Niculescu. 1960 beţiv şi scandalagiu. Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate duşmănoasă faţă de Uniunea Sovietică şi clasa 19. Originale. a avut alte abateri similare.07. 1948 1 841 669 Bălan Ion Membru de partid exclus pentru că a 19. 4. cercetat pentru că: în deplasările sale pe teren lua brânză şi ulei de la ţărani fără să le plătească. 12 840 2890 Bălan Ioan Membru al Comitetului judeţean de Partid Vlaşca. membră UTM.838 668 Bălan Gheorghe S. Şef al postului de miliţie din staţia CFR Vatra Dornei. exclus pentru că: era un element viciat. 1 206 . 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. pe care a dus-o într-o casă de moravuri uşoare. membru de partid 27. reconfirmată de CCP în 1960 (de două ori) şi 1962. Originale. Copie. muncitoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 4 839 2603 Bălan Grigore C. alte abateri.

3 843 670 Bălan Ion C. Întrucât în ilegalitate nu a fost 1964 membru al Partidului. în calitate de profesor suplinitor. 23 207 . Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. Originale. 47 845 3148 Bălan Ion Şt. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. Membru de partid exclus pentru că a fost francmason. 1980 Întrucât sancţiunea i-a fost retrasă. (Jean) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1938. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1966. locotenent-colonel. a avut abateri de la disciplina 23. şcolară.01.842 3033 Bălan Ion Comandant al Batalionului de grăniceri Constanţa. 1977 CCP a propus.04. Membru de partid exclus în 1977 pentru că. membru de partid exclus pentru că prin portul Mangalia au reuşit să evadeze cu 25. şalupa doi „fugari”. Hotărâre reconfirmată în 1978. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. 1.09. menţinerea deciziei. 29. 1963 10 844 572 Bălan Ion I. Referinţe semnate de Neculai Prosan şi Constantin Cîmpeanu. Originale.07. iar el şi-a retras apelul.

1975 4 848 3356 Bălan Mihai Membru de partid exclus care a solicitat reprimirea în Partid. Original. Galaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 23. 5 849 575 Bălan Moise Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost şef al lagărului de evrei din Str. avea rude în străinătate. judeţul Ialomiţa. copie.846 573 Bălan Marin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte 29. Preşedinte al Cooperativei de consum Ştefan cel Mare. Originale. CCP a retrimis cererea spre rezolvare 1980 Comitetului judeţean Suceava al PCR. alte abateri. În 1975 decizia a fost menţinută. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. 5. 2 847 3130 Bălan Marin S.01. alte abateri.04. Originale. membru de partid exclus întrucât: a fost judecat şi condamnat pentru lipsă în gestiune. 4. alte abateri. Războieni. 1950 1 208 . şi-a bătut soţia. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Constanţa al PCR. dintr-o unitate care a luptat împotriva 1953 partizanilor.07. Originale.

alte măsuri.03. 1972 CCP a stabilit că acuzaţiile care i se aduceau erau reale. Activist al Comitetului raional de PMR Lehliu.12. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. Copie. pe nedrept de conduită imorală. legionară. membră de partid care a solicitat înlăturarea unor documente din dosarul său personal în care era învinuită 13. fals în acte. Originale. Original.01. propună excluderea lui şi din sindicat. exclus din Partid în 1951 pentru că: a fost condamnat penal pentru 20. iar solicitarea neîntemeiată. a încălcat instrucţiunile CC al 1956 PMR privitoare la alegerile în BOB. 13 209 . 2 851 576 1 852 577 Bălan Niculae M. Bălan Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1941 a făcut parte din organizaţia 17. dovedită şi în alte cazuri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.850 2875 Bălan Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului antonescian a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori. 3 853 2/1972 Bălan Olimpia Merceolog principal la ISCE „Chimimport”. alte abateri.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 1947 atras atenţia organizaţiei de partid de la fabrica Herdan pentru lipsa de vigilenţă arătată cu ocazia primirii lui în Partid. Comitetul de Partid al Capitalei să 31. Comitetul de Partid al Capitalei să verifice întreaga organizaţie de partid. Originale. aceeaşi atitudine o avea şi după 23 august 1944.

exploatatori. Original. i s-a permis să activeze în organizaţiile de masă. Original. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1963. Ofiţer la Miliţia regională Ploieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei.854 657 Bălan Petrache I.03.10. a colectat ilegal de la cetăţeni 1956 ţuică. pe care o specula. Legionară. 1955 CCP a hotărât: menţinerea deciziei. Secţia Anchete. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1966 şi 1976. 1955 13 855 658 Bălan Petre V. 1 210 . Originale. a aderat la „secta” penticostală. 5. a săvârşit abateri de la disciplina şi „morala 26. 3 856 659 Bălan Petru Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din PNL. 1 857 660 Bălan Petru P. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (Jandarmerie). membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 17.04.01. alte abateri. Membru de partid exclus în 1954 pentru că: fiind stăpânit de viciul beţiei. de partid”. reconfirmată în 1956. Originale. FRN şi Mişcarea 19.

858 661 Bălan Sava Secretar al organizaţiei de bază din comuna Berezeni. avea maşină de bătut porumb.11. Original. Original. 5. 2 211 . contribuind la asuprirea ţărănimii sărace. 15. Original. raionul Murgeni. raionul Beceşti. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 27. 1 859 662 Bălan Stan Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Jandarmerie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. pe 1954 care o închiria. alte abateri. în 1956 1947 a fost arestat pentru furt. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. GAC. 1951 1 860 663 Bălan Stanciu C. nu a tot pământul la 20.10. regiunea Bârlad. regiunea Ploieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Scorţoasa.04. exclus în 1951 pentru că: a întreţinut legături cu şefii legionari. împotriva populaţiei civile şi a partizani.08. a făcut speculă cu cereale şi băuturi. Originale. 4 861 628 Bălan Stelian L.1960 lor. exclus din Partid în 1953 pentru că: a stricat o pompă şi un motor ale GAC. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost subofiţer în armata burghezo-moşierească. de pe front a adus în ţară obiecte jefuite.

Idem. CCP a hotărât anularea deciziei. însă a propus Secţiei de 23. copii. I-II) Bălan Ştefan Gh. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a făcut parte din Jandarmerie. lipsă în gestiune. fotografii. broşuri. 11 865 629 Bălan Ştefan I. II) 864 630 Bălan Ştefan I. 1947 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 1 15/1955. reconfirmată în acelaşi an. în 1958 a fost condamnat penal pentru 29. CCP stabilit că sesizările erau neîntemeiate. Originale. 311 (vol. Preşedinte al Sfatului Popular al Capitalei. II 115 (vol. Original. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid verificat pentru suspiciunea că ar fi fost legionar. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid nu a fost activ. Originale. ca 11. a participat la incendierea sinagogii de pe strada Căuzaşi. vol. I 863 (vol. membru de partid exclus pentru că: a fost legionar. vol. Copie. salariată a 12 pescari.04. fotografii. alte abateri. Originale.05.02. Membru de partid exclus în 1952 pentru că până în 1949 a exploatat munca 17. Cadre a CC al PMR să adâncească 1955 cercetările. 1 212 .11.862 2891 Bălan Ştefan Profesor la Politehnica Bucureşti. I) 15/1955.

şi a adus daune muncii politice. regiunea Iaşi.07. Originale. membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a făcut politică legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1951 cerut să fie scos din postul deţinut. 13. 1. Întrucât acuzele nu s-au verificat. alte abateri. 5. a luat parte la manifestări legionare. Originale. copii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat pentru perioada războiului. Hotărâre reconfirmată în 1955 şi 1960. 1 867 610 Bălan Vasile Director al Contabilităţii la Ministerul Afacerilor Externe. Originale. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară „Mănunchiul de prieteni”. 22 868 609 Bălan Vasile M. CCP a hotărât menţinerea deciziei.866 627 Bălan Teodor Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sculeni. CCP a clasat cazul. membru de partid cercetat pentru că a săvârşit abuzuri şi ilegalităţi. Original. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a 14. jefuit populaţia civilă.08.12.12. 1977 30 213 . 1962 6 869 5 Bălan Viorel Primar al comunei Băneasa.

12. 5 871 759 Bălaşa Savu Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. Originale. membru de partid cercetat pentru că într-o scrisoare anonimă era acuzat că a săvârşit abuzuri şi ilegalităţi cu prilejul renovării locuinţei personale şi 24. 1971 Comitetul judeţean Dolj al PCR a hotărât excluderea lui din Comitetul orăşenesc de Partid.03. Originale. membru de partid sancţionat cu „mustrare” pentru că şi-a pierdut carnetul de partid. 9. Originale. 37/1971 a organizării nunţii fiului său.870 3423 Bălaşa Ion Membru de partid exclus pentru comportare reprobabilă în familie şi 30. 1960 4 872 Bălaşa Ştefan Preşedinte al Cooperaţiei de consum din Calfat. societate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1982 CCP a propus.09. menţinerea deciziei.04. iar CCP a clasat cazul. Originale. 18 873 3035 Bălaşa Titus A. Asistent universitar la Facultatea de Filologie din Craiova. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 5. l-a sancţionat cu „vot de blam” şi l-a destituit din funcţie. 1970 3 214 .

a violat domiciliul unei femei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 878 870 Bălăban Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a declarat că s-a înscris în Partid „pentru a 27. 3 875 867 Bălă Emil M. fapte 1974 pentru care a fost condamnat penal. a sustras 10. 8 876 868 Bălă Marin I. menţinerea deciziei. 5 877 3330 Bălă Nicolae Membru de partid exclus pentru că a întocmit pontaje fictive.06. Originale. Originale. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în timp ce era elev la Şcoala de Partid de 6 luni din Craiova. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. fost înscris în organizaţia legionară. nu i se lua pensia”. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. faptă pentru care 27.12. Membru de partid exclus pentru că în 1957-1958.10. Originale. CCP a propus. iar în 1972 17. menţinerea deciziei.02. din buzunarul unui coleg suma de 600 lei. judeţul Dolj. a fost condamnat penal.09. Membru de partid exclus pentru că a 10.874 3122 Bălă Dumitru Membru de partid exclus pentru că a ultragiat şi lovit pe unii cetăţeni din comuna Scăeşti. 1980 CCP a propus. reconfirmată în acelaşi an. Originale. 1 215 .

Culiţă. membră de partid exclusă pentru că: s-a dovedit a fi un element dizolvant. 1959 228 216 . reconfirmată în acelaşi an (de trei ori). alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. pentru a-şi atinge scopurile carieriste. 6. Originale.879 380 Bălăceanu Constantin D. fiind lipsit de vigilenţă. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că. membru de partid exclus pentru că: tatăl său a avut 8 ha de pământ. 4 880 379 Bălăceanu Constantin M. Ulterior a fost reprimită în Partid şi a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 1956 6 881 49 Bălăceanu Gabriela (Pop) Proiectantă la IPROMET. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cerere respinsă. la locurile sale de muncă a dat dovadă de „indisciplină şi liberalizm”. împreună cu alţi doi inşi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1965. s-a dus noaptea la Floarea 17. în 1960 şi 1961. s-a folosit de elemente legionare. fotografii. lucrând anarhic. nu a respectat secretul de stat. Originale. pe care a înţepat-o cu cuţitul şi a 1963 încercat să o violeze. s-a ocupat cu negustoria şi a exploatat braţe de muncă. Secretar al Comitetului de secţie sindicală. Originale. intrigant şi anarhist.08.03. Bucureşti.

2. 21. Titularul dosarului nu a făcut apel. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior.01.1958 meiate. 14 884 376 Bălăceanu Ion Membru de partid exclus pentru că: era fiu de negustor de cereale. în calitate de şef al Serviciului dublaj de la Studioul de film „Alexandru Sahia”. Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de foşti moşieri. 43/1952 adus soţia să facă figuraţie şi a decontat 1952 sume fictive. 1951 1 885 377 Bălăceanu Ion Membru al Comitetului executiv al Uniunii Sindicatelor Textile. şi-a 15. 2. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 6 883 Bălăceanu Ion Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în trecut a votat cu PNL.04. a fost simpatizant legionar. în 1938-1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. exclus din Partid pentru că: a fost legionar. în 1945 a fost condamnat pentru furt de la CFR. Originale. alte abateri. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. Original. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte.03. Originale. 1956 4 217 .882 378 Bălăceanu Ioana Maria P.

a fost detaşat la Fabrica „Saturn”. trimis la studii în URSS. succesiv. a întreţinut relaţii cu diferite femei. Originale. leneş la învăţătură şi imoral. copie. şi-a însuşit cereale din uiumul morii de stat. nu şi-a declarat întreaga suprafaţă de teren arabil. consilier economic la Washington şi ambasador în Argentina. de la care a luat alimente şi băutură. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. Finanţe. alte abateri.07.06. Comerţ a CC al PMR a sesizat următoarele: în 1941 a fost detaşat de la BNR la cabinetul lui Ică Antonescu. în 1948 a fost 26. reconfirmată în 1960. membru în Comitetul judeţean PMR Ilfov. membru de partid cercetat pentru care Secţia Plan.07. 1953 3 218 . a avut 1957 legături cu unii chiaburi. Original.886 375 Bălăceanu Ion P. unde s-a dovedit 1949 a fi duşmănos Uniunii Sovietice. 13. Hotărâre menţinută de CCV în 1950. 7 887 2600 3 888 Bălăceanu Petre Preşedinte al Băncii Populare Române. CCP a hotărât clasarea cazului. la compartimentul Verificarea gestiunii timbrului. s-a purtat brutal cu cetăţenii. Bălăceanu Nicolae N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca director de românizare. Membru de partid cercetat în urma cererii Secţiei Cadre a CC pentru că: în 1947 a fost arestat şi deţinut la Bacău pentru atitudini şovine. după 1944 a fost. perioadă în care s-a apropiat de 29/1953 Partid. Originale. responsabil al Secţiei Economice a CC. legătura sa superioară fiind Remus Koffler. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular al comunei Filiaşi.

Hotărârea a fost menţinută. 5 892 448 Bălăiţă Mişu N. CCP a retrimis cazul Comitetului 1979 judeţean PCR Prahova. Originale. a ascuns faptul că socrii săi au luat parte la manifestările duşmănoase care au avut loc în 1946 în 14. 1980 CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că era un om necinstit. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului regional PMR Bacău. a avut comportare 31.889 2999 Bălăceanu Toader Gh. menţinerea deciziei. a participat la manifestaţii legionare. prins cu furturi de lemne din pădure şi care provoca 19. fapte pentru care a fost trimis 1968 de mai multe ori în judecată. Originale. scandaluri. Membru de partid exclus pentru că: pe când era elev. Fără decizie. 4 890 3305 Bălăceanu Victor Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit abuzuri în muncă.07.03. nedemnă în familie.11. 3 219 . pentru care a fost condamnat penal. Originale. 3 891 3365 Bălăiţă Adriana Persoană care a solicitat primirea în Partid. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. satul Schitu-Frumoasa.09. 28. 1961 Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică.

893 449 Bălăiţă Vasile Membru de partid exclus pentru că a 23. a luat parte la lupte 13. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1977 CCP a propus. înşelăciune. 3 897 3306 4 220 . menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 895 3366 Bălăiţă Viorel . CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1979 Comitetului judeţean PCR Prahova. împotriva partizanilor. în calitate de comandant de pluton de mitraliere pe frontul antisovietic. Originale.05. Originale. în 1957 1932-1938 a făcut politică liberală. activat în organizaţia legionară. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute.11. 31. 28. Originale.09. a fost decorat. 4 894 450 Bălăiţă Vasile G. 1980 CCP a hotărât respingerea cererii.12. Original. 2 896 3191 Bălălău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals şi 23. Bălănescu Costică Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1922.Nicolai Persoană care a solicitat primirea în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Originale. în 1940 a luat parte la şedinţe legionare. Fără decizie. copie.

Original. s-a 1948 opus expunerii tabloului lui Petru Groza în localul Frontului Plugarilor. CCV a hotărât menţinerea deciziei. şi cotropire împotriva Uniunii Sovietice. Legionară şi a luat parte la Rebeliune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. în 25.898 98 Bălănescu Edgard Membru de partid exclus pentru că: în 1928-1933 a făcut studii militare în Germania. 1 221 .06. complicitate cu un lucrător de la cadre. 1950 a avut atitudine duşmănoasă faţă de regim. 1 899 77 Bălănescu Emilian Director în Ministerul Economiei Forestiere.09. 1964 faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14 900 2892 Bălănescu Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sântuholm. în 1960 şi-a distrus dosarul. reconfirmată în 1966 şi 1970. Originale. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din Mişcarea 16.09. membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a dus activitate legionară. a luat parte la războiul de jaf 27.

pentru că la primire a ascuns faptele săvârşite în ilegalitate şi pentru că în activitatea de după 23 august 1944 s-a dovedit a fi un element linguşitor faţă de şefi şi neprincipial faţă cu colegii de muncă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întrucât în ilegalitate a sprijinit acţiunea fracţionistă din Comitetul regional de Partid Iaşi. În 1958 a fost încadrat în Partid. cercetat pentru că: a făcut mai multe cereri de a fi primit în Partid. s-a luat hotărârea că organizaţia de bază poate săl primească în Partid pe baza activităţii depuse. a luat parte la omorârea Elenei Gavrilescu.I. pe motiv că la data săvârşirii actelor încriminate era tânăr. care au fost respinse. 16 222 . CCP a hotărât.901 2759 Bălănescu Ion N. În 1962. Originale. apoi conferenţiar la Facultatea de Filosofie a Universităţii „C. În 1956. iar în 1960 i-a fost retrasă calitatea. în timp ce era conferenţiar la Catedra de Psihologie a Universităţii Bucureşti şi şef de secţie la Institutul de Psihologie al Academiei RPR. lipsit de 15. iar de 1954 atunci a dus o activitate pozitivă. responsabil al şcolilor de cadre ale CC al UTC (1947). provocată de Eugen Brauner. menţinerea deciziei. Parhon” din Bucureşti. experienţă şi de pregătire politică. (Rozenzweig Arnold) Membru de partid în ilegalitate.04.

11. reconfirmată în 1957.10. alte abateri. 3. 2 904 95 Bălănescu Sandu V. 1960 6 905 94 Bălănescu Tache N. 1956 5 223 . 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1918-1920 a luat parte la reprimarea revoluţiei ungare. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.902 97 Bălănescu Petre N. în 19271946 s-a ocupat cu negustoria. legionară.06. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din organizaţia 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Inspector metodist cultural la Secţia învăţământ şi cultură de pe lângă Sfatul Popular raional Târgu Lăpuş. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru 12. a luat parte la războiul antisovietic. 5 903 96 Bălănescu Radu P. Originale. Originale.06. Originale. 4. membru de partid exclus în 1959 pentru că: a avut manifestări mistico-religioase şi idealiste. neglijenţă în serviciu. în 1940-1941 a fost în anturajul elementelor legionare.

reconfirmată în 1985. Muereasca. a luat parte la războiul antisovietic. Originale. sancţionată cu „vot de blam cu avertisment” în 1953. mergea să se plimbe cu bărbaţi. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca pontator a luat mită de la muncitori. 2. a participat la manifestări legionare.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. din 1933. alte abateri. Pentru că sancţiunea era prea mare. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea ei cu „admonestare scrisă”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 3 908 92 Bălănescu Victoria (Mateescu) Şefa Sectorului Cultură Fizică şi Sport de la Comitetul raional de Partid „Griviţa Roşie”. 1954 1 909 91 Bălăngeanu Gruia Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost legionar activ. 5 907 93 Bălănescu Victor Activist la judeţeana PMR Râmnicu Sărat.06. 1955 1 224 . s-a dovedit a fi necinstit. a vândut grâu 1948 la preţ de speculă. care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. Original. s-a ocupat cu afacerile. exclus din Partid pentru că: în timpul grevei de la Atelierele Griviţa. pentru că: a refuzat sarcinile încredinţate.11. alte abateri. ca preşedinte al CAP din comuna 29. judeţul Vâlcea.906 2893 Bălănescu Vasile Preot. Original. element afacerist.09. Originale. 9. 7. a fost omul conducerii.

la căderea din 1943 are purtare slabă.05. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cerându-i-se să muncească pentru reabilitare. I-II) Bălănică Marin Membru de partid cercetat pentru că 17. întrucât apelantul a decedat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. I) 43Profesor la Şcoala superioară de 17. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. 3 225 . la care să fie chemat şi Gheorghe Gheorghiu-Dej. 6 912 89 Bălănoiu Damian C. pentru a le expune „situaţia reală”. 13 (vol. II) 911 90 Bălănică Ştefan V. copii. după 23 august 26. În 1960 a mai făcut o cerere. era un 1965 element beţiv. 89 (vol. 23/1958 Partid „Ştefan Gheorghiu”. 1944 s-a înscris în PNŢ. În 1958 i s-a respins cererea de revizuire a situaţiei sale de partid.10. Membru de partid exclus în 1965 pentru că: a fost condamnat penal pentru 13. membru de 1958 partid exclus pentru că a fost de acord cu ideea lui Eugen Genad şi a lui Constantin Moflic de a de a organiza o consfătuire a foştilor ilegalişti.12. s-a căsătorit cu 1958 fiica unui chiabur expropriat. fals în acte publice şi delapidare.07. clasată însă în acelaşi an. Originale. 1948 CCP a hotărât sancţionarea cu „vot de blam”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.2653 910 (vol. Originale.

01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 26. în 1943 a urmat o şcoală militară în Germania. Credinţă” şi „Serviciul Credincios”. 2 914 121 Bălărie Voicu I. lucra. clasa 1951 a III-a.04.06. Original. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a luat parte la manifestări legionare. Original. 4 915 760 2. activat în organizaţia legionară.913 122 Bălănucă Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost informator şi şef al Biroului de mobilizare din întreprinderea în care 16. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a fost decorat cu ordinele „Bărbăţie şi 16.07. organizaţia legionară. 5 917 349 2 226 . Membru de partid exclus pentru că a 31. Bălăşoiu Alexandru Activist la Comitetul Plăşii PCR Roşiorii de Vede. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 1 916 761 Bălăşel Dumitru Gh. Bălăşan Petru N. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut prelucrarea cazului de către organizaţia de bază.06. pe frontul antisovietic a avut o 1953 comportare brutală faţă de ostaşi. Originale.

Originale. descompus moral şi străin de interesele 1950 Partidului (corupt. 1972.05. 6 919 2828 Bălăşoiu Gheorghe Membru partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că nu a controlat personalul din subordine în privinţa avutului obştesc. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în comuna Topraisar a 1952 organizat o comisie de judecată a chiaburilor. 1 227 .05. Original.08. 4. beţiv şi afemeiat). până ce a murit. 1.918 3074 Bălăşoiu Emil Secretar al Comitetului executiv al Consiliului Popular orăşenesc Novaci. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că era un element 30. CCP a hotărât clasarea cazului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1983 5 920 350 Bălăşoiu Vasile Fost instructor al Judeţenei Frontului Plugarilor Târnava Mare. exclus din partid pentru că: a dat un chiabur din comuna Filimon Sârbu pe mâna a doi tractorişti. care l-au bătut 13. hoţ. iar apelantul s-a declarat mulţumit. care au fost terorizaţi de către utemişti. Original. Întrucât sancţiunea a fost transformată în „mustrare”. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste.07. 1 921 351 Bălău Traian Instructor la Judeţeana PMR Constanţa. copie.

exclus din Partid pentru că: în 1936-1937 a fost simpatizant şi a luat 19.07. a luat mită pentru a elibera unor persoane acte false 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 1953 făcut parte din PSD. Originale. 2 925 641 Bălcăceanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: era un element exploatator (a folosit 15. însuşit o cantitate de ciment. Membru al BOB de la UCECOM Tecuci.09. 13 924 676 Bălăuţescu Constantin C. unde a avut funcţii. 3 923 675 Bălăuţă Teodor-Paul P. CCP a hotărât menţinerea deciziei.922 674 Bălăuţă Gheorghe C. în calitate de funcţionar la CFR. reconfirmată în 1961 şi 1966. Originale. 2 228 . Original. CCP a propus menţinerea deciziei. muncitori sezonieri în agricultură). Membru de partid exclus pentru că. faptă pentru care a 1960 fost condamnat penal. faptă pentru 1965 care a fost condamnat pentru delapidare. parte la manifestaţii ale organizaţiei 1956 legionare.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1941 s-a angajat în poliţia antonesciană şi a luat şperţuri.05. Membru de partid exclus pentru că în calitate de şef al unui depozit de materiale de construcţii din Ploieşti şi-a 16. Originale. în vederea pensionării.

1 928 2755 Bălcuş Maria S. a 31. În 1957 s-a constatat că motivele de excludere au fost neîntemeiate. acţiuni împotriva partizanilor şi a fost 1951 decorat. (Petre) Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a trăit în anturajul unor elemente foste legionare. drept pentru care s-a hotărât reîncadrarea ei în Partid ca membru nou. Dâmboviţa. reconfirmată de CCP în 1956. în public. alte abateri. o ajute să ocupe un post. 5 927 645 Bălcescu Mihail Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 27. ca gestionar a avut lipsă în gestiune. împreună cu alţii. fapt pentru care a fost arestat de Securitate.03. cântat. şi s-o îndrume către o organizaţie de masă în care să muncească pentru reabilitare. Originale.P. membră de partid exclusă pentru că a întreţinut relaţii de dragoste cu mai mulţi indivizi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. duşmănoase. în plin restaurant. dând ocazia la diferite comentarii.926 374 Bălcăceanu Petru P. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12.10. Fost instructor al Comitetului regional al T. Original. iar organizaţia judeţeană a primit sarcina să 16. asupra comportării sale morale. având atitudine ostilă faţă de regimul democrat-popular. 3 229 . Originale. cântece 1950 reacţionare. pentru a-şi 1947 câştiga existenţa.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. cărora le făcea favoruri. împreună cu alţii a provocat scandal.04. ajutor de poliţie. Băleanu Vasile Gh. Preşedinte al Comitetului de Partid de la Întreprinderea Energo-construcţia Doiceşti. raionul Strehaia.22. că în 1940-1941 a făcut parte din 1962 organizaţia legionară. exclus din Partid pentru că la un bal. pe care le-a favorizat la scăderea cotelor. Decizie similară din 6.1953. membru de partid exclus în 1954 pentru că în timpul dictaturii antonesciene a fost comisar. iar 26. 1952 Întrucât era un bun muncitor stahanovist. 1964 şi 1967.01. Bălescu Dumitru P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. tăiat cu cuţitul. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut legături cu chiaburii. alte abateri. fiind în stare de ebrietate. Originale. ţărănimea săracă o persecuta. Originale. regiunea Craiova. Originale. exclus din Partid în 1962 pentru 27.929 600 Băleanu Dumitru Responsabil al Secţiei Agitaţie şi Propagandă a Comitetului de Partid al comunei Văliuzg.03. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Ofiţer de Miliţie. 4 930 599 6 931 598 39 932 597 3 230 . 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în urma căruia un cetăţean a fost 30. Bălescu Emil Preşedinte al Sfatului Popular comunal Siliveşti.10.05. reconfirmată în 1962. a avut 1953 abateri de la morală cu diferite femei şi fiice de chiaburi.

şia urmărit scopurile personale. copie. elemente necinstite.06.03. 2 936 608 Bălineanu Mihai Membru de partid exclus pentru că: intrat în Partid prin unificarea cu PSD. 2 231 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. activitate legionară.11. 1979 Întrucât nu îndeplinea condiţiile cerute şi şi-a retras apelul. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. Originale. a susţinut 13.933 3295 Bălescu Ioan I. CCP a clasat cazul. Original. 1973 8 935 594 Bălhăceanu Gheorghe Preşedinte al Comitetului Provizoriu al plasei Pătârlagele. 7. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din conducerea cooperativei „Voinţa Socialistă”. în posturile avute a 1953 sustras bunuri şi şi-a însuşit banii statului. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut 20. 6 934 1099 Bălev Staniu (Vîliu Stan) Cetăţean bulgar care a solicitat relaţii despre activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România în perioada 1927-1935. Original.12. şi să i se acorde stagiu în 21. Partid din 1943. (Ion) Membru de partid care a solicitat să i se recunoască activitatea de simpatizant al clasei muncitoare şi de luptător antifascist. Originale.

CCP a hotărât să claseze cazul. Original. dat fiind că a mai adresat şi în trecut solicitări neîntemeiate. iar pe viitor să nu se mai dea curs solicitărilor sale. menţinerea deciziei. a adus daune 26. în 1947 s-a înscris în PSD. Băloi Floarea Membră de partid exclusă în 1975 pentru că s-a căsătorit cu un preot. 2 938 Băloi Aurel Membru de partid care a solicitat să fie primit în audienţă la Petre Lupu.937 604 Bălineanu Transivol Director al Şantierului Naval „7 Noiembrie” din Galaţi şi al Şantierului Naval „Viitorul” din Brăila. întreprinderii şi a încurajat specula. 30. I s-a explicat că rezolvarea lor nu este de competenţa CCP. Băloiu Constantin V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 11 939 3221 3 940 526 7 232 . pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. recomandându-i-se ca. membru de partid exclus pentru că: a angajat elemente duşmănoase. pentru a-i sesiza unele probleme.04. ca membru al UTM şi-a neglijat sarcinile.08. 67/1977 cu care a indicat neajunsuri în 1978 administrarea localităţii. 1953 În 1958 sancţiunea i-a fost ridicată. preşedintele CCP.01. S-a discutat cu el la sediul Comitetului orăşenesc PCR Orşova. 12. CCP a propus. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. 1953 Întrucât era un muncitor format în producţie. Originale. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era de origine chiabură.07. să se adreseze organizaţiei de bază. Originale. prilej 14. Totodată. Originale.

01. 11 942 180 4 943 2874 Băltăceanu Marcel Responsabil al Secţiei organizatorice a organizaţiei de bază MICA. Copie. Originale. Originale.01. alte abateri. iar apoi a cerut să plece 1981 definitiv din ţară. alte abateri. CCP a hotărât excluderea lui din partid. membru de partid cercetat pentru că a luat parte activă la acţiunea trădătoare organizată de elementele duşmănoase regimului pentru schimbarea conducerii vechi de la Societatea MICA. sub influenţa căreia a refuzat să mai activeze pe linie de partid. Membru de partid exclus pentru că era bolnav de „schizofrenie paranoidă”. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNL. legionare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. A fost internat la Spitalul clinic „Dr. pe care l-a muncit în dijmă. 9. 1951 În 1958 CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru de partid. a trimis carnetul la Comitetul municipal de Partid 23.941 527 Băloiu Ion I. Gh. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a luat parte la acţiuni 27. copie. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Marinescu”. Băltăceanu Dumitru C. 10.11. Hotărâre reconfirmată în 1960. în 1947 s-a înscris în PSD.08. pe motiv că suferea de „delir de persecuţie”. 1948 1 944 3372 Băltăreţu Corneliu C. a avut 10 ha de pământ. a avut atitudine şovină şi antisemită. Bucureşti. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. menţinerea deciziei. 4 233 .

Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost şef de post de jandarmi. Originale. 1 946 3292 Băltăreţu Miron Membru de partid exclus în 1958 pentru că în calitate de şef de restaurant şi-a însuşit bani şi produse din gestiune. 1959 CCP a hotărât transformarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. Bîlteanu) Instructor al Comitetului PMR Mehadia.01.10. în 14. 4 947 712 Băltăţeanu Grigore V. Întrucât a muncit pentru reabilitare. 1959 4 234 . Membru de partid exclus în 1953 pentru că: provenea dintr-o familie de foşti exploatatori şi politicieni burghezo. 5. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.02. exclus din Partid pentru că a făcut beţii repetate şi a avut relaţii imorale cu fiica unui chiabur.945 713 Băltăreţu Ioan C. Original.10. 4 948 444 Băltean Gheorghe Gh. (Bălteanu. 1979 CCP a propus. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor. menţinerea deciziei.06. alte abateri. Originale. moşiereşti. 26. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. faptă pentru care a fost condamnat penal. 1946 a deschis un restaurant şi a 1950 exploatat braţe de muncă.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare” şi scoaterea din funcţia deţinută.02. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ şi PNL. Originale. Plăşii Brăneşti. Originale. afaceriste şi duşmănoase. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 951 708 Bălteanu Gheorghe D. 5. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 22 952 470 Bălteanu Ioan I.07.11. membru de partid cercetat pentru că: nu a verificat angajaţii Secţiei şi nu a luat măsuri pentru curmarea atmosferei de mahalagism şi intrigă. a fost lipsit de vigilenţă în cazul 30. Membru de partid exclus pentru că a 14. 1959 4 235 . a activat în organizaţia legionară. unde în organizaţia de 1948 partid au pătruns elemente dubioase. 1959 4 950 2873 Bălteanu Gheorghe Responsabil al Secţiei de cadre de la Judeţeana PMR Ilfov. D.949 709 Bălteanu Aron Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară.08. 2.

Originale. rezolvată atunci când va putea să-şi 1949 procure documentele care să confirme calitatea de membru al PC(b) al Uniunii Sovietice şi data încadrării. CCP a hotărât menţinerea deciziei. necinste. 3 954 469 Bălteanu Petre Membru de partid exclus întrucât în calitate de casier a comis acte de 19. 4. 6 955 468 Bălteanu Raul Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de patron frizer.11.953 2815 Bălteanu Mihail (Bălţeanu / Colcher) Membru de partid din ilegalitate. un frate al său a făcut politică legionară. pentru care a fost condamnat 1965 penal. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid cu începere din 1949. 1954 1 236 . când s-a întors în ţară. Originale. iar în 1952 a fost arestat pentru activitate duşmănoasă.02. când a fost încadrat în Divizia „Tudor Vladimirescu”. care a solicitat rezolvarea situaţiei lui de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. În 1950 CCP a propus să i se recunoască vechimea în Partid din 1943. colonel. şef al Direcţiei Cadre din Direcţia Generală Politică a MAI. urmând ca problema stagiului să fie 29. tatăl său a făcut politica tuturor partidelor burgheze. Original.10. a avut atitudini şovine.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. iar cu banii a făcut chefuri. CCP a propus acordarea stagiului din 1938. după 23 august 1944 a făcut politică liberală. Original. Vaslui la distribuirea porumbului către 1948 ţărani. Copie. iar 19. 27. solicitând acordarea lui din 1938. membru de partid exclus pentru că. I s-a răspuns că CCP nu eliberează asemenea adeverinţe. În 1967. a solicitat o adeverinţă din care să rezulte continuitatea sa în mişcarea revoluţionară şi antifascistă pentru perioada 1 septembrie 1944-mai 1949. alte abateri. Original. Băltescu Elena Membră de partid exclusă pentru că din 1946 era chiabură şi deţinea o 18.15.05.956 2816 Bălteanu Rita Membră de partid care a făcut apel împotriva deciziei de acordare a stagiului din 1943.12. în alegeri a făcut propagandă duşmănoasă 1952 împotriva Partidului. în calitate de trimis al Prefecturii 15. 4 957 467 Bălteanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Originale. 12 958 2934 Bălteanu Vasile Secretar al Tineretului Progresist Vaslui. reconfirmată în 1958. pentru revizuirea cuantumu1950 lui pensiei. când a fost decorat şi avansat în grad. băcănie. 1 959 462 1 237 . 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. l-a vândut la suprapreţ.

3 964 2709 Bălţatu Gheorghe Profesor la Institutul Agronomic din Iaşi. CCP a a clasat cazul. Original. în 1945-1948 s-a ocupat cu 1951 specula. în 1940 a participat la acţiuni legionare. Originale. în calitate de preşedinte al GAC Butculeşti.05. era abuziv şi avea viciul beţiei. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a avut băcănie şi cârciumă. 1957 reconfirmată în 1960 (de două ori). membru de partid exclus pentru că 19. de partid exclus pentru că a întocmit acte 1980 de decont fictive. 4 962 484 Băltoiu Elefterie Şef al Biroului spaţiu locativ în Bucureşti. 1 963 3343 Băltuţă Gheorghe Secretar al Consiliului judeţean de educaţie fizică şi sport Botoşani. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. 18.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.960 461 Băltescu Marin G. 1 961 485 Băltoiu Constantin (Bălţoiu) Membru de partid exclus în 1960 întrucât a fost condamnat penal pentru 10. a făcut 1954 greutăţi GAC. membru 31. neglijenţă în gestionarea banilor. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.10. din fostul judeţ Roşiorii de Vede. 57 238 . cupuri ziare. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost 19. Originale. decorat. fotografii.06.08.

a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. Original. a fost de jandarm pe teritoriul sovietic. Originale. 1 966 466 Bălţatu Simion Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat la o şcoală de specializare militară în Germania. 8. CCP a hotărât clasarea cazului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. care 13. 7.06.04. 1 968 460 Bălţoi Constantin D.12. la manifestări cu caracter legionar. Original. documentelor de primire în Partid. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că în perioada guvernării legionare a luat parte 17. agent al Siguranţei. 1950 alte abateri. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că a tărăgănat întocmirea 31.01. Original. 3 969 483 Bălţoiu Nicon Membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu Costin Ionescu. care ulterior a fost arestată. 1954 1 967 711 Bălţăţeanu Iulian C.07.965 710 Bălţatu Marin Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate fascistă. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 239 . 1959 Întrucât a recunoscut acuza. în 1948 a întreţinut legături intime cu o funcţionară de la închisoarea Târgşor.

12.06. Originale. menţinerea stagiului avut anterior. reconfirmată în 1978. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. 1951 alăturându-se elementelor de dreapta.12. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. Bălu Stelian Membru de partid exclus în 1976 pentru că a fost condamnat penal pentru tentativă de înşelăciune şi fals intelectual. 1965 41 240 . 27. 24.970 479 Bălu Constantin C. Bălu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat pentru delapidare.10. Originale. Bălulescu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Prahova al PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1977 decizia a fost menţinută. CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că: era un element duşmănos faţă de Uniunea Sovietică. Originale. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. 3 971 3132 3 972 3232 5 973 3374 5 974 480 8. după 23 28. alte abateri. Originale. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a propus. august 1944 a intrat în PSD. Bălulescu Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.02. 30.

în 26. Băluţă Constantin Primar şi secretar al Comitetului comunal de Partid Ostrov. iar apelantul s-a declarat mulţumit. 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a participat la manifestări legionare. 1947 a fost membru al PSD (Titel 1954 Petrescu). Originale. Originale. tânăr care păştea oile pe un teren al CAP. sancţionat cu „vot de blam” şi scoaterea din funcţiile avute. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. abateri. reconfirmată în 1961 şi 1970. judeţul Tulcea. Originale. Întrucât Comitetul judeţean Gorj a 1981 revenit asupra deciziei. reprimindu-l în Partid. alte 22. CCP a hotărât clasarea cazului. 8 979 486 1 241 .12. a făcut afaceri cu lemne şi fân. biografia sa din perioada războiului antisovietic era insuficient verificată. Originale.06. Băluţă Nicolae Membru de partid exclus în 1949 pentru că: era un element afacerist. judeţul Gorj. 21 976 3371 7 977 502 2.01. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că: a bătut un 23. CCP a hotărât clasarea cazului. 1952 4 978 3389 Băluţă Ion Membru de partid exclus pentru că a sustras 12 stupi de la stupina IAS Găieşti. Întrucât şi-a retras apelul.03.975 481 Băluş Ion I. copie. 1981 în funcţiile avute a folosit un stil de muncă necorespunzător. Băluţă Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost condamnat pentru furt.11. copie.

din comuna Traian. judeţul Olt.06. Odessa. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a 28. Membru partid exclus pentru că: era stăpânit de viciul beţiei şi al jocurilor de 14. 1972 CCP a recomandat Comitetului judeţean de Partid Olt să îndrume organizaţia de bază să-i analizeze activitatea şi să hotărască asupra solicitării sale. Fost instructor la Comitetul raional PMR Vâlcea. 4 982 3098 Bănărescu Virgil Membru de partid exclus pentru că a 27. ca membru a avut o slabă 1966 activitate. reconfirmată în 1956. fost decorat. a fost omul de încredere al generalului Bădescu. 16 981 3068 Băluţescu Haralambie Membru de partid exclus pentru că.980 482 Băluţă Nicolae D. Originale. nu a dus viaţă de partid şi nu 1953 şi-a plătit cotizaţia. A cerut să fie reprimit în Partid. fost condamnat penal pentru delapidare 1973 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în timpul războiului antisovietic a luat parte la împuşcarea populaţiei civile din 12. în funcţia avută a muncit în dijmă pământul chiaburilor.04.12. 7 983 2825 Bănăţeanu Vasile N. 2 242 . Originale. Originale. 1960. 1962 şi 1966. noroc.10.

Original. 1 986 2679 Băncilă Gheorghe Asistent la Şcoala ţărănească de Partid (1949-1950). CCP a hotărât menţinerea deciziei. salariul primit. Fiul pictorului Octav Băncilă. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1953 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în 1933 a luat parte la Congresul studenţilor legionari de la Craiova. faţă de cursanţi folosea 1953 metode de comandă.05. Original. 2 987 439 Băncilă Ion Andrei O. exclus din Partid pentru că: era nemulţumit de 27. 6. ca agent electoral a participat la bătăi. s-a dovedit a fi necinstit. Originale.984 441 Băncescu Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al unor organizaţii naţionaliste.09. 1958 4 985 440 Băncescu Mihai Membru de partid exclus pentru că 19.08. Original. din 1928 a fost informator al Siguranţei.07. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru motive neprecizate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. apoi la Şcoala de Partid de 3 luni (1950-1951). mergea la serviciu în stare de ebrietate. 16. a fost cuzist. omorând mai mulţi oameni. 2 243 .

Originale. Originale. 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în calitate de student. a avut o comportare imorală. 28. Întrucât avea un frate arestat pentru 1954 sabotaj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cupuri presă. 20 990 432 Bănciulescu Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1948 a fost corespondent al ziarului francez L’Equipe. a făcut politică cuzistă şi a luat parte la acţiuni huliganice.12. Originale. sprijinit direct elementele titeliste.988 438 Băncilă Mircea Şef al Ocolului Silvic din Cugir. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. postul avut a primit cadouri de la pădurari 1954 şi a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. reconfirmată în 1959 şi 1960. a 26. 1 244 . la dizolvarea organizaţiei de la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor. 3 991 212 Bănescu Aurelia Membru de partid exclus în 1953.12. trimis în 1948 la Praga. 6 989 433 Bănciulescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a avut atitudine duşmănoasă faţă de clasa muncitoare. Original. iar un altul a făcut în 1946 propagandă ţărănistă.12. în calitate de corespondent al ziarului 1965 „Scânteia”.04.

membru de partid exclus în 1953 întrucât: a fost 10. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 993 214 Bănescu David (Bercovici) Membru de partid exclus în 1950 pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. alte abateri.04. şi avea doi fraţi „fugiţi” în străinătate. regiunea Constanţa. a 1957 fost condamnat penal pentru neglijenţă în păstrarea bunurilor Armatei. Originale. condamnat penal pentru fapte de 1954 necinste.12.992 213 Bănescu Constantin Preşedinte al CAP Cârliţa. 4 995 216 Bănescu Marcel M. negustoria. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Membru de partid exclus pe motiv că: în trecut a fost jandarm. Ofiţer responsabil cu aprovizionarea la Regimentul 1 Transmisiuni Bucureşti. raionul Băneasa. Original. războiului antisovietic a luat parte la 1950 oprimarea populaţiei sovietice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul 22. 8 245 . el însuşi s-a ocupat cu 22. Originale.09. membru de partid exclus în 1952 pentru că: soţia sa a fost simpatizantă legionară 25. În 1965 a fost reprimit în Partid. 5 994 215 Bănescu Ion I. Originale. reconfirmată în 1956.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. i-a comunicat date eronate cu caracter 23. partid (a circulat cu motoreta pe 1977 drumurile publice fără să aibă permis ş.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 Întrucât acuzaţiile nu au fost dovedite. fiind vizitat de o rudă din SUA. alte abateri. în 1941 29. duşmănos. alte 1948 abateri.07. Copie. şi şi-a însuşit diferite sume de bani. a participat la manifestări legionare şi la 1948 Rebeliune. 1 997 217 Bănescu Milică Membru de partid exclus pentru că. Copie. Originale. CCP a recomandat Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti recercetarea cazului. 3 246 .).02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 999 3169 Bănică Alexandru Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” în 1975 pentru că a comis abateri de la disciplina de 19. 2 998 2878 Bănică Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar tehnic pe lângă Comisia electorală a BPD a comis falsuri 13.11.996 2877 Bănescu Marin Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a făcut parte din PNŢ.a. Originale.

6 1001 543 Bănică Ion Membru de partid exclus pentru că a întreţinut legături intime cu o femeie 17. 2. avea viciul beţiei. 25. uşuratică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât a renunţat la apel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. subordonata sa. Şef de secţie la Direcţia Controlul Străinilor din Miliţie.02. În 1962 hotărârea de excludere a fost confirmată. în funcţia 22. Original. urmărită pentru crimă. reconfirmată în 1956 şi 1960.04. membru de partid exclus în 1955 pentru că: a fost condamnat penal pentru lovire şi tentativă de viol. Plutonier la Miliţia raionului Panciu. alte abateri. membru de partid exclus în 1951 pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte dintr-o companie de poliţie. 5 247 . consuma băuturi alcoolice în unitate şi a întreţinut legături sentimentale cu Liubea Răpeanu. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a fost omul de încredere al conducerii militare din întreprinderea în care lucra.1000 542 Bănică Constantin T.02. 1953 2 1003 211 Bănică Ion C. 2 1002 210 Bănică Ion A.06. CCP a 1959 hotărât clasarea cazului. Originale. Original. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. avută se prezenta la serviciu în stare de 1954 ebrietate.

4 1007 140 Bănică Octavian Gh. alte abateri. exclus întrucât a săvârşit falsuri în acte 1959 publice şi şi-a însuşit bani.1004 2670 Bănică Ion I. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente duşmănoase. membru de partid exclus în 1957 pentru că: avea viciul beţiei şi provoca scandal. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1960 cerut ca la locul de muncă să-i fie demascată activitatea fascistă. foşti 20. membru de partid 24. CCP a hotărât clasarea cazului. Preşedinte al GAC din comuna Nazâru. 5 248 . Originale. Originale. regiunea Constanţa. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. 4 1006 320 Bănică Nicolae Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Eschibaba. raionul Istria. 24. Decizia de excludere a fost menţinută în 1961. regiunea Galaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost eliminat din Şcoala CC al Frontului Plugarilor. faptă pentru care a fost condamnat penal.10. Originale. Originale. pentru 1954 atitudine duşmănoasă faţă de elevi. 4 1005 319 Bănică Ion V. ca şef de cuib. legionari.12. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Dridu. cu care făcea chefuri.10. raionul Urziceni. alte abateri. <1958> Întrucât a renunţat la apel.

reconfirmată în 1959 şi 1968. în 1946-1947 s-a ocupat cu 1950 specula. Cluj. din 1946.1008 321 Bănică Stelian Instructor al Comitetului raional PMR Hârşova.03.06. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. hotărâre reconfirmată în 1959.07. exclus din Partid pentru că şi-a însuşit bani din cotizaţii. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. Originale. era căsătorit cu fiica unui 1953 chiabur. membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în calitate de membru al PSD a făcut greutăţi Tineretului 29. Original. 1963 5 1009 2613 Bănică Titus St. 1.01. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a luat parte la 1950 Greva studenţilor de la Cluj. după 23 august 1944 a fost preşedintele Tineretului Naţional 20. 1 1011 148 Bănulescu Tiberiu Îndrumător la Ministerul Artelor. a susţinut regimul Antonescu şi s-a manifestat împotriva Uniunii 31. Originale. Progresist. 16 1010 235 Bănicescu Marcel Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar activ. CCV a hotărât menţinerea deciziei. copie. 11 249 . Sovietice. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. Ţărănesc – Maniu. alte abateri.

era un element necinstit. dovezi de reabilitare. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1979 Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. Originale. Copii. preşedinte al Sindicatului ziariştilor din Banat.06. 6 250 . Membru de partid exclus pentru că a comis fapte de necinste. cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de conducere.06. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al primăriei comunei Cerdac. CCP a propus. 5. CCP a hotărât 1946 respingerea cererii şi propus să fie trimis să lucreze în organizaţiile de masă. reşti. Originale. menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a luat parte la acţiuni împotriva 1951 paraşutiştilor sovietici. CCP a hotărât clasarea cazului.10.19. 2 1013 147 Bănuţoiu Ion Gh. a servit cu ataşament interesele regimurilor burghezo-moşie. 1977 3 1015 3290 Bărăbaş Gheorghe M.08.1012 2879 Bănuţă Ion Secretar al Regionalei A. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi a unei pensii pentru activitate în mişcarea 26.P. Bacău. membru de partid exclus care a solicitat reîncadrarea în PCR.. În 1947 a fost primit în Partid ca membru nou. Întrucât în 1940 s-a purtat foarte prost la Siguranţă şi nu dăduse suficiente 28. Originale. ilegală. 2 1014 3187 Băraru Vasile I.

Originale. Originale. 1956 reconfirmată în 1962.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1953 1 1017 590 Bărăian Ion Membru de partid exclus în 1964 pentru că în calitate de gestionar a produs 28. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut politică legionară. 25. Originale. liberală şi legionară. Activist PMR la Raionul Hurezani. 7 1018 2717 Bărăitaru Petre (Bărăitar) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. 7 251 . 8. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. de la Gara Feteşti.07.1016 591 Bărăgan Aristică St.07. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a făcut politică 16. a luat şperţ de la 1956 părinţii copiilor şi i-a folosit pe copii la unele munci personale. reconfirmată în 1958. pagube întreprinderii la care lucra.04. raionul Feteşti. 5 colonişti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 1019 128 Bărăscu Dumitru Director al Şcolii Elementare nr. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

membru de partid cercetat pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară.06. În 1967 a fost reprimit în Partid. Copie.1020 2665 Bărăscu Ion P. CCP a hotărât: să fie exclus din Partid. verificarea altor persoane. care i-a confirmat primirea în Partid şi l-a promovat în postul deţinut. în lagărul de la Târgu Jiu.09. în timp ce era arestat în 1947 închisoarea pe care o condusese. Originale. de la care a 16. Originale. 9. 1961 4 1022 2880 Bărbăteiu Nicolae Subdirector la Federala Cooperativelor din Arad. a încercat să organizeze o rebeliune împotriva administraţiei. 1948 2 252 . reconfirmată în 1960. alte abateri. a avut purtare proastă (întreţinea legături cu provocatorul Constantin Smadu). a propus ca organele de Securitate să-l supravegheze pe Traian Hedeş. 17 1021 410 Bărbat Nicolae N. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. cu stagiul din 1933. CCP a trimis cazul spre recercetare Biroului regional de Partid Braşov. ca administrator al închisorii civile Sibiu (1945) a pus în libertate deţinuţi speculanţi. 7. (Ioan) Membru de partid exclus în 1945 pentru că: în 1942-1943. luat mită. a sancţionat cu „admonestare” Comitetul judeţean Arad. fost şef legionar al judeţului Arad. În acelaşi an a fost reîncadrat.

acţiuni împotriva partizanilor şi a fost 1962 decorat. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Jijila.06. Întrucât în dosarul de cercetare erau declaraţii care se contraziceau.1023 409 Bărbătescu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1935-1937 a avut o participare activă în 20. 1 1024 3288 Bărbieru Dănuţ Ofiţer la Biroul de cercetări penale al Miliţiei municipiului Focşani. pe frontul antisovietic a luat parte la 21. Originale. 16 1025 407 Bărbieru Iordan V. Original. Originale. tatăl său a fost cuzist. 1979 CCP a propus. „etica comunistă”. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Dobrogea. pe frontul antiso1950 vietic a luat parte la jafuri. raionul Măcin. exclus din Partid pentru că: a participat la o întrunire legionară şi a trăit în anturajul unor elemente legionare.10. organizaţia legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 253 . Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. menţinerea deciziei.06. membru de partid exclus în 1979 pentru că: a comis abateri de la disciplina profesională şi 28.

în perioada evenimentelor din Ungaria a avut manifestări negative. exclus din Partid pentru că: în anii 1936-1937 a făcut parte din organizaţia sionistă „Concordia”. Bărbieru Mircea N. membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1945-1946 a fost înscris în YMCA. Original. 28. 2 1027 406 3 1028 405 13 1029 404 2 254 . PMR Lehliu s-a dovedit a fi necinstit. Bărbieru Voinea (Voina) Şef de stat major la Batalionul de grăniceri Eforie. Preşedintele Sfatului Popular al raionului Vânju Mare. membru de partid exclus în 1954 pentru că în calitate de gestionar al bunurilor Comitetului raional 12. Originale.1026 2669 Bărbieru Isac Membru în Comitetul de plasă Darabani al PCR. a părăsit munca şi 12. a fabricat rachiu în mod clandestin.02. după 1949 excludere. CCP a hotărât anularea deciziei. reconfirmată în 1956. Bărboi Alexandru Preşedintele Sfatului Popular al raionului Vânju Mare. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Original. Originale.11. a activat în organizaţia sionistă „Poale Zion”. 1957 CCP a hotărât anularea deciziei. reconfirmată acelaşi an şi în 1960. copie. 1961 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”.03. fiind nemulţumit de salariu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a ascuns trecutul 24. rudelor sale cu activitate duşmănoasă faţă 1958 de regim.04. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare.

11. Hotărâre reconfirmată în 1983. alte 12. Originale. legionară. reconfirmată în 1956 şi 1960. 3 1032 398 Bărbosu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a fost educat în spiritul naţionalismului burghez. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de ebrietate a bătut un căpitan. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. membru de partid exclus pentru că era un element care avea viciul beţiei (în stare 24. menţinerea deciziei.1030 403 Bărboi Dumitru Membru de partid exclus pentru că nu a fost suficient de combativ faţă de unele manifestări ale muncitorilor faţă de reforma bănească din ianuarie 1952. 7 1033 397 Bărbosu Romeo I. 1951 cu care s-a înrudit. Originale. a fost condamnat penal pentru 26. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. a trăit în anturajul chiaburilor. 1 1031 3162 Bărbosu Constantin Membru de partid exclus în 1975 pentru că: în calitate de şofer. 1976 care nu mai voia să convieţuiască cu el.06. a folosit în mod repetat maşina de serviciu în scopuri personale. Locotenent în Trupele de grăniceri. abateri. CCP a propus. faptă 1954 pentru care a fost condamnat penal). a luat parte la Rebeliunea 28. 1 255 . că a încercat să-şi desfigureze concubina. Originale. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”.12.

reconfirmată în 1966. 6 1036 734 Bărbuceanu Gheorghe V. 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.05. 10 1035 2817 Bărbuceanu Dumitru Membru partid exclus pentru că: în calitate de director al Asistenţei CFR s-a înconjurat de o clică afaceristă. a intrat în dispută cu un alt element afacerist. Originale.09. Întrucât parte din acuze s-au dovedit neîntemeiate. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru al organizaţiei legionare. Şef al Staţiei CFR Satu-Mare. în postul avut a avut atitudine de „gâtuire a criticii de jos” (pentru că l-a criticat. membru de partid exclus pentru că: rudele sale erau elemente duşmănoase regimului. a refuzat să încadreze în muncă o salariată care se întorsese de la o şcoală 10. În 1968 sancţiunea i-a fost ridicată. de partid). în 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. alte abateri. membru de partid exclus pentru că a fost 18. Judecător la Tribunalul raional Piteşti.03. alte abateri. Spiridon Dumitru. 1955 CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Baia-Mare.1034 396 Bărbosu Ştefan St. Originale. a făcut beţii şi acte 1947 imorale cu femei din Spitalul 2 CFR. 4 256 .

04. membru 27. 3.06. pe care o informa despre acţiunile de sabotaj ale muncitorilor.1037 735 Bărbuceanu Ştefan M. Originale. reconfirmată în 1960. V. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 4 1039 418 Bărbuceanu Virgil V. Membru de partid exclus pentru că: în 1944 a plecat în Germania la specializare. 7 1038 736 Bărbuceanu Titu Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. în 1944-1945 a fost internat în diferite 13. după 23 august 1944 a continuat să ducă activitate duşmănoasă. Originale. (Cornel) Sublocotenent de Securitate. 14 1040 830 Bărbulescu Alexandru Al. Membru de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a fost poliţist. a fost om de încredere al organelor de represiune burghezo. Întrucât acuzele s-au dovedit nefondate.16. de partid exclus pentru că era un element 1960 imoral.01. moşiereşti. în anii 1938-1945 a fost omul de încredere al conducerii fabricii IAR Braşov. 6 257 . 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. lagăre din Germania. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a participat la percheziţiona. Originale. beţiv şi necinstit.1963 rea muncitorilor.

04. 1 1043 730 Bărbulescu Constantin Membru de partid exclus în 1954 pentru că în 1940 a dus activitate legionară. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3.12.06. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a fost şef de post de 31. Original. acte de necinste. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 2 258 . alte abateri. 1957 3 1044 731 Bărbulescu Constantin Gr.05. jandarmi. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 2 1042 729 Bărbulescu Constantin Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a executat 27. partizani.1041 728 Bărbulescu Aurel Membru de partid exclus pentru că a fost judecat şi condamnat penal pentru 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

reconfirmată în 1956 şi 1975. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut activitate legionară. a întreţinut legături 18. în timpul războiului. Bărbulescu Constantin Ş. s-a îmbrăcat în 1954 haine de miliţian şi a arestat ţăranii care nu-şi predau la timp cotele. femei. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă şi legionară. un patron. pentru a primi mită a şantajat 13. Originale. în calitate de agent al Prefecturii Poliţiei Capitalei. 1962 3 259 . alte abateri. 5 1046 733 2 1047 2882 4 1048 850 8. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. raionul Pleniţa. Originale. copie. regiunea Arad. reconfirmată în 1968.09. cu elemente duşmănoase. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică. CCP a solicitat Comitetului regional PMR Crişana reanalizarea cazului. era un element scandalagiu şi imoral. Bărbulescu Cornel Membru de partid exclus pentru că.1045 732 Bărbulescu Constantin N. Originale. regiunea Craiova. Secretar al organizaţiei de bază şi şeful Poştei din comuna Sebiş. a făcut greutăţi Partidului în 1956 timpul creării GAC din comuna Căciulatu. s-a purtat brutal cu soldaţii. care a avut relaţii cu diferite 29. în calitate de comandant de companie. Bărbulescu Dumitru Gh. Original. exclus din Partid în 1951 pentru că: la alegerile din 1946 a rupt afişele BPD şi a lipit afişe maniste.08.

solicitat acordarea stagiului din 1937.10. Originale. 3. situaţie pe care a ascuns-o. Originale. în 1947 s-a ocupat cu specula de alimente. a luat parte la Rebeliune. menţinerea deciziei.03. Membru de partid exclus pentru că anterior primirii în Partid a fost condam31. copie. 1980 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 CCP a hotărât respingerea solicitării. Hotărâre reconfirmată în 1983 (de două ori). iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1977 19 1050 725 Bărbulescu Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că: a făcut politică legionară. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Preşedinte al Consiliului Popular comunal Oteşani. menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. 5 260 . 4 1052 726 Bărbulescu Floarea (Dreve Florica) Membră de partid din 1945 care a 26. 1951 5 1051 3347 Bărbulescu Eugeniu J.1049 3147 Bărbulescu Dumitru I. nat penal. CCP a propus.08. Originale. judeţul Vâlcea. în munca avută la Frontul Plugarilor a avut o comportare imorală. membru de partid exclus în 1975 pentru diferite abuzuri şi ilegalităţi. 5. Originale.01.

1959 4 1054 3183 Bărbulescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. 3 1056 741 Bărbulescu Iancu M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. Responsabil de presă la Secţia Agitaţie şi Propagandă a judeţenei PMR Arad.02.04. Originale. a comis abuzuri.06. pentru că în activitatea 19. 1957 şi 1960. în funcţia avută s-a alăturat 1951 elementelor duşmănoase din conducerea ziarului „Flacăra Roşie”. Originale. Originale. era un element nesincer şi imoral. America.12. în urma cărora a adus daune 11. Originale. 1. profesională şi de partid a avut repetate 1977 acte de indisciplină. după 23 august 1944 a făcut propagandă manistă şi a căutat să emigreze în 22. 17 261 . în calitate de medic veterinar. materiale CAP Moşteni. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. comuna 1977 Furculeşti. reconfirmată în 1956. exclus din Partid pentru că: fiind stăpânit de educaţia naţionalistă primită. CCP a propus. judeţul Teleorman. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1053 727 Bărbulescu Georgeta Membră de partid exclusă în 1958 pentru că în 1940 a luat parte la manifestaţii legionare. 3 1055 3170 Bărbulescu Gheorghiţa Membră de partid sancţionată cu „vot de blam” în 1976.

1950 întreţinea legături cu elemente duşmănoase regimului. 6 1058 2622 Bărbulescu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. fiica unui chiabur.03.1057 742 Bărbulescu Ilie A. Fost ofiţer controlor la Secţia financiară a Regiunii a II-a Militare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul Rebeliunii a luat parte la manifestări de stradă.01. membru de partid exclus pentru că: a făcut deconturi false pentru deplasări. 1952 CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. încredere al patronului. 1 262 . pe 24. 13 1060 2883 Bărbulescu Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. purtat discuţii nepartinice. exclus din rândul candidaţilor de partid. Copie.06. Originale. Originale. 2 1059 261 Bărbulescu Ioan N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost omul de 12. nu a raportat 1958 poziţia duşmănoasă a locotenent-colonelului Ovidiu. a 13. îndeplinind funcţia de agent electoral. s-a căsătorit cu 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a făcut afaceri. reconfirmată în 1961. frontul antisovietic a fost decorat.11. pe care îl informa 1954 despre muncitori. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNL.

1955 1 1064 257 -.1061 2668 Bărbulescu Ion P. Ulterior a solicitat de mai multe ori să fie luat în evidenţa celor care au desfăşurat activitate în mişcarea ilegală. nu a fost membru. carnete de cotizaţii şi legitimaţii cu semnătura sa. în 1949. cereri care i-au fost respinse. pe care o avea în gazdă. membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că a încercat să siluiască o elevă de 13 ani 15. 1955 12 263 .07. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Hotărâre reconfirmată în 1966. după 23 august 1944 a făcut politică manistă. Bărbulescu Mihai Membru de partid exclus pentru că ar fi participat la reprimarea sângeroasă a grevei din februarie 1933. Originale.12. Totodată. deşi în ilegalitate a avut legături cu mişcarea comunistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. Original. Originale. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. Originale. întrucât s-a constatat că a făcut comerţ „la negru” cu articole de pielărie. la locuinţa lui au fost găsite tablouri cu Ion Antonescu şi Regele Mihai. 3 1063 259 7. CCP a constatat că. acumulând avere pe spinarea oamenilor muncii. a hotărât să-i respingă cererea de primire în Partid. 7.12. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din învăţământ. Bărbulescu Nicolae Fost membru al CC al Uniunii Sindicatelor.05. 1956 6 1062 260 Bărbulescu Marin Învăţător.

membru de partid exclus pentru că: în 1932 a fost şeful organizaţiei de studenţi din Cluj a LANC. alte abateri. 1953. ulterior a continuat să 1951 activeze în organizaţia legionară. 6 264 . în timpul războiului antisovietic a colaborat la revista „Gândirea”. a făcut 1953 apel.05. pe care nu le-a plătit. a persecutat sistematic studenţii evrei. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Secretar al Sfatului Popular din comunele Lăiceşti şi Ioneşti.06.01. Cruce” legionare. 1 1066 255 2 1067 258 4. candidat de partid exclus în 1956 pentru că: a luat de la chiaburi alimente şi 26. întrucât principala acuză s-a dovedit neîntemeiată. băutură. 1951 9 1068 254 Bărbulescu Octavian Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1968. În 12. Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1938 a făcut parte din „Frăţiile de 29.08. Original. Membru de partid exclus în 1949 pentru că nu a depus activitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fiind preocupat de interesele sale personale. a luat din 1961 pădurea statului o căruţă cu lemne fără să aibă aprobare. Bărbulescu Niculae Decan al facultăţii de Chimie din Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bărbulescu Nicolae N. regiunea Argeş. când era categorisit chiabur.1065 256 Bărbulescu Nicolae I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. care era condusă de „criminalul de războiu” Pamfil Şeicaru. Original. şi ţinând seama de activitatea lui pozitivă dusă după 1944.

a minţit Partidul. spunând că a ţinut legătura cu organizaţia comunistă din 1941.1069 234 Bărbulescu Petre Şef al Serviciului protocol de la Ministerul Afacerilor Externe. la Iaşi. a trecut de partea Armatei sovietice. CCP a propus: excluderea lui din Partid. în 1943. Gheorghe Pintilie. În 1955 s-a constatat că acuzele erau neîntemeiate şi a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. să nu mai ocupe funcţii de răspundere în aparatul administrativ: să fie controlat în muncă. Informare semnată de ministrul adjunct al Afacerilor Interne. În 1963 a solicitat acordarea stagiului din 1941. şi că în 1944. Membru de partid cercetat pentru că: era fiu de chiabur. 9.03. membru de partid cercetat pentru că a luat parte la războiul antisovietic. a fost trimis pe teritoriul sovietic pentru a strânge date statistice (material informativ). motiv pentru care ar fi fost condamnat la moarte. în calitate de ofiţer. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. perioadă în care s-a ocupat cu culegerea de informaţii. 1951 38 1070 102/D Bărbulescu Petre N. cerere respinsă. alte abateri. să nu mai ocupe munci de răspundere. 1951 168 265 . să fie controlat. Originale. în 1944 a luat parte la o manifestaţie studenţească de factură şovină. Originale.

Membru de partid exclus în 1952 pentru că: provenea din părinţi chiaburi. Şef al Biroului Anchete din Direcţia Miliţiei regionale Bucureşti. Originale. Originale. comandant al UM 03476 Bucureşti. alte abateri. 1959 în 1941 a organizat „pluguşorul legionar”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 1074 251 Bărbulescu Ştefan B. reconfirmată în 1964. Originale.10. speculând oamenii săraci. cetăţeancă sovietică. 14 1073 225 Bărbulescu Stelian I. refugiată. 27. 2 1072 252 Bărbulescu Simion D. alte abateri. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 19401941 a făcut parte din organizaţia legionară. era căsătorit cu o 19. Ofiţer de armată. reconfirmată în 1961 şi 1966.01. 1960 4 266 . Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la jefuirea populaţiei civile şi a batjocorit femeile sovietice. 7. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1071 253 Bărbulescu Petru Gh. are rude foşti exploatatori. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1941. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. în 19451951 1946 a făcut comerţ. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. sub 24. influenţa fratelui său şi a altor legionari. Originale. copie.

06. reprezentan. Membru de partid exclus în 1958 întrucât a fost condamnat penal pentru 18. 29. exclus din Partid pentru că a semnat şi a eliberat o adresă prin care a permis pătrunderea în mai multe instituţii din Bucureşti a transfugului Nicolae Stoian. nice de calomniere a liniei politice şi a 1960 Partidului.1075 3391 Bărbulescu Ştefan C. a avut manifestări antiparti27. Originale. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. 24 1076 226 Bărbulescu Traian Membru de partid exclus în 1958 pentru că. menţinerea deciziei. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bărbulescu Valeriu Inspector general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. Membru de partid exclus pentru că la primirea în Partid a ascuns faptul că a fost condamnat penal de două ori pentru fapte de necinste.03.01. menţinerea deciziei. CCP a propus. Originale. reconfirmată în 1964. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. copii. În 1983 apelantul a renunţat la un al doilea memoriu. tul sectei mistice „Meditaţia 1982 transcedentală”.13.08. iar cazul a fost clasat. 6 1077 227 Bărbulescu Traian P. Originale. 6 1078 3430 12 267 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a propus. Hotărâre reconfirmată în 1985 şi 1988. aflat sub influenţa propagandei imperialiste. fapte de necinste.

1964 şi 1969. Bărbuliceanu Ion A. Originale.03.1952 ţat metode străine de linia Partidului.12. Originale. după 23 august 1944 s-a ocupat cu afacerile. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1958 25. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1083 162 8. Membru de partid exclus pentru că: a fost funcţionar la YMCA. 2 1080 231 Bărbuliceanu Ion Şef al Serviciului cadre de la Întreprinderea 168 Utilaj-Transport.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960.1079 228 Bărbulescu Vasile N. Bucureşti. alte abateri. 22 1081 229 4. Bărbuţ Ilie Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din FRN şi Mişcarea Legionară. 1961 4 1082 166 Bărburescu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi necinstit. Originale. reconfirmată în 1956. CCV a hotărât menţinerea deciziei. mului.12. a fost în legătură cu elemente duşmănoase regi. 1950 2 268 . avute pe linie administrativă a întrebuin. reconfirmată în 1963. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că a fost condamnat penal pentru 1959 fals în acte publice şi abuz în serviciu.02.08. în funcţiile 20.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. înconjurat de elemente necorespun1962 zătoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1084 161 Bărbuţă Alexandru P. Originale. a folosit muncitorii din subordine la construcţia casei sale. a făcut afaceri cu alcool. în urma dizolvării organizaţiei de partid din Ministerul de Finanţe. reconfirmată în 1962. fost înscris şi a activat în organizaţia 1962 legionară. în 1941 a luat parte la dezordinea legionară. membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1937-1939 a 10. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legionare. alte abateri. Originale. Originale.03. 4 1087 158 Bărbuţă Vasile V. ca maistru s-a 10. Plutonier-major al o unitatea militară din Piatra Neamţ. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a luat parte la războiul 21. a avut atitudine duşmănoasă 1956 faţă de regimul comunist. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că: în trecut tatăl său a avut prăvălie. 15 1085 160 Bărbuţă Constantin I. Membru de partid exclus în 1952. cupură ziar.10. 8. 1954 2 269 .12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. antisovietic.12. 15 1086 159 Bărbuţă Ioan T.

fost informator al Siguranţei din Iaşi. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. menţinerea deciziei. insulte. 3 1092 326 4 270 . Originale. Originale. Originale. iar prin certuri şi procese cu vecinii s-a compromis (în ultimii 10 ani a 26.11. organizaţia legionară. avut 37 de procese pentru injurii. Original. membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ şi FRN.1088 3377 Bărcan Ion Membru de partid exclus pentru că a săvârşit repetate abateri de la disciplina de partid. CCP a propus. 10. Membru de partid exclus pentru că în timpul regimului burghezo-moşieresc a 26.04. unde a avut 1960 activitate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1966 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1091 2774 Bărculescu Dimitrie Gh. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Bărdaş Dionisie Gh. 3 1089 157 Bărcănescu Constantin Avocat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1090 156 Bărcănescu Stelian Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a făcut parte din 12. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 20.03.03. abateri. 1981 calomnii şi lovire). a menţinut în posturi elemente 1950 duşmănoase regimului.04.

05. 1. a condamnat ostaşii care nu voiau să lupte împotriva 21.11. 1953 3 1095 826 Bărduşelu Traian Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost membru activ al Mişcării 29. Uniunii Sovietice. CCP a propus menţinerea calităţii lui de membru de partid din 1945. Originale. să fie schimbat din funcţie. Original. 3 271 . Original.12. Legionare. În 1955 i s-a anulat calitatea. 1 1096 825 Bărgău Ioan Judecător la Tribunalul Popular al raionului Criş. 4.04. Deşi a constatat că a avut purtare slabă în faţa duşmanului de clasă. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. 1962 6 1094 845 Bărdăsan Ioan Membru de partid care în ilegalitate a avut legătură cu mişcarea muncitorească. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic. alte abateri. cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (cazul Acăţari). ca grefier. Originale. (Milica) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la Rebeliune. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1093 325 Bărdăhan Petre I. regiunea Arad. în campania electorală 1950 din 1946 a avut atitudine ostilă faţă de tovarăşii care au vopsit semnul „soarele”.

11. 1 Turnu-Măgurele. 2 1098 2745 Băruţ Constantin Membru de partid exclus pentru că: deşi nu s-a înscris în organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că: a 20. reconfirmată în 1970. 3 1100 2743 Băruţă Ilie Ofiţer de Miliţie la Cluj. alte 1954 abateri. a falsificat documente ale Miliţiei. 1. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 21 272 .01. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că a căzut sub influenţa unor 14. membru de partid exclus pentru că: în complicitate cu chiaburul Mocanu Vasile şi-a însuşit obiecte luate de la infractori. a participat la toate acţiunile ei 31.1097 2895 Bărsăşteanu Vasile Responsabil organizatoric al Celulei nr. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 21 1099 298 Băruţă Dănilă Fost preşedinte al Cooperativei de Consum Vaşcău. Originale.04. reconfirmată în 1959.10. făcut parte din organizaţia legionară. elemente fracţioniste. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. 1950 alte abateri. şi la devastarea magazinelor evreieşti. Originale. regiunea Oradea.

01.08. 2 1102 739 Băşescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris la cuzişti. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic. 1. alte abateri. 1950 1 1103 2641 Băşică Ioan C. în funcţia avută a susţinut elemente duşmănoase şi a 10. 5. Original. Original. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a făcut politică legionară. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte. a fost complice cu un bandit care dădea atacuri la drumul mare. a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la acţiuni represive împotriva populaţiei sovietice şi a ostaşilor români care refuzau să lupte împotriva Armatei Roşii. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1956 nii. Original.04. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1959 11 1104 1504 Băşteanu Iosif Şef al Serviciului cadre de la Sfatul Popular orăşenesc Timişoara. 3 273 .1101 745 Băsceanu Ion D.21. reconfirmată în 1962. întrebuinţat metode dictatoriale. meiate. 1953 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. organizaţia de bază putând să-l primească în calitate de candidat de partid. Originale. CCP a hotărât ridicarea sancţiu.06.

Întrucât a renunţat la apel. cu care să se 1981 răzbune pe profesorii care îl notau prost). alte abateri. tatăl său a făcut 13. 6 1108 2960 Băţăgoi Constantin Ofiţer de Miliţie la Râmnicu-Vâlcea. politică legionară. stagiului de partid din ilegalitate.04. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: în timp ce era elev. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. 6 274 . în 29. 1 1106 779 Bătinaş Gheorghe B.04. CCP a hotărât clasarea cazului. munţi ca să caute arme. Originale. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 1107 787 Bătrînca Dumitru C.1105 865 Băşuţ Elena (Buzoianu) Membră de partid exclusă pentru că: nu a dus viaţă de partid. Fost secretar PCR de plasă.02. Original.09. 1946 a participat la şedinţe PNŢ. a avut abateri de la regulament (împreună cu alţii a mers în 27. membru de partid care a solicitat acordarea 20. 1961 CCP a hotărât respingerea cererii. Originale.

1948 7 1111 2592 1.10.1109 774 Băţău Nicolae Responsabil organizatoric în Biroul judeţean PMR Ilfov. 1952 9 1110 2899 Băzălan Dumitru D. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 4 275 . a solicitat reabilitarea lui post-mortem (titularul dosarului decedase în 1967). Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată. Petre Băzălan. în postul deţinut a dat dovadă de lipsă de vigilenţă. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam cu avertisment”. pentru reabilitare. 4. Originale. În 1976 fiul său. 4. membru de partid cercetat pentru că: a fost primar gogo-cuzist în Vânju-Mare. reconfirmată în 1955. Director general al Penitenciarelor.04. păstrând în funcţii elemente duşmane. în postul avut s-a dovedit şovăielnic. fapt pe care le-a ascuns Partidului şi nu l-a recunoscut decât la a patra biografie. în 1966 CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea lui în drepturile de membru de partid. a avut relaţii cu elemente reacţionare.04. era sectar şi îi lipsea „ura contra duşmanului”. exclus din Partid pentru că: a organizat o fracţiune în Biroul Comitetului judeţean. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni represive împotriva populaţiei civile. scoaterea din postul avut şi trimiterea la „munca de jos”. moment în care i s-a comunicat că la data deciziei sancţiunea fusese întemeiată. Bâc Ioan (Bac) Membru al conducerii judeţene Arad a Frontului Plugarilor. a făcut speculă cu lemne.

elemente chiabure. 1 276 . Adresă a CCP către CC al PCUS. română. alte abateri. prilej cu care a abuzat de funcţie. 28. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. Nicolae Moraru şi Gavril Birtaş. Originale. 1 1114 1161 Bâgu Nicolae V. 25 1113 1158 Bâgu Gheorghe Membru de partid cercetat pentru că: în calitate de contabil al Judeţenei PMR Tecuci. CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea legături cu rude ale sale. i-a demascat în şedinţa organizaţiei de bază.a. reţinând vinovaţii de sustrageri şi luându-le declaraţii. Original. judeţul Neamţ. rusă. Referinţe semnate de Mihail Novicov. copii. „tâlhari” ş. în vederea rezolvării situaţiei sale de partid. prin 1958 care s-au comunicat informaţiile solicitate. folosind cuvinte <1952exagerate ca: „duşmani încarnaţi ai clasei 1953> muncitoare”. la şedinţele Sfatului 1951 Popular se prezenta beat şi ridica probleme nesănătoase. lb.1112 475 Bâcicov Victor Cetăţean sovietic care. CCP a propus ca Regionala PMR Tecuci să revizuiască situaţia lui Gheorghe Anton. a anchetat lipsurile de la magazia Cantinei Gospodăriei de Partid.06. şi să prelucreze abaterile săvârşite în organizaţia de bază (inclusiv cea a lui Bâgu). unul dintre demascaţi. care erau 22. Original.12. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al organizaţiei de bază din comuna Bărgăoani.

I) 4312/1958 159 (vol. „Crucea de Fier” germană. care 25. Originale. La Plenara CC al PMR din 9-13 iunie 1958 a fost sancţionat în cadrul cu „vot de blam cu avertisment” pentru discuţii antipartinice duse în afara cadrului organizat. ca şef al producţiei. Bâlgă Lazăr P.12. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1945 a fost transferat la închisoarea Aiud. cu specula şi afacerile.1160 1115 (vol. 1952 CCP a propus respingerea cererii şi acordarea stagiului din 1934. II) 1116 1162 Bâjă Martin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică cuzistă. a încredinţat aprovizionarea închisorii unui vechi speculant. 1958 9 (vol.08. I-II) Bâgu Vasile C. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fotografie. reconfirmată în 1959.05. Originale. şi pentru calomnierea organelor centrale de partid şi de stat. unde s-a dovedit a fi neglijent. sancţiune ridicată de Biroul Politic în 1965. alte abateri. în calitate de contabil. s-a ocupat 23. 1953 12 277 . Membru de partid din ilegalitate. a solicitat acordarea stagiului din 1921. Originale. Original.10. membru de partid exclus pentru că: în 1944. Idem. moment în care a fost încadrat în Partid şi a activat neîntrerupt. copii. Bâjnea Niculae (Nicolae) Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat cu 22. Gardian la penitenciarul Văcăreşti. 1 1117 151 1 1118 1173 6.

1 1120 1025 Bârlădeanu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul de jaf şi cotropire a 25. a divulgat Siguranţei militanţi 1950 comunişti. Original.05. abateri. alte 22. 26. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1950 1943. URSS. Original. a jefuit personal poporul sovietic. Original.09.1119 1026 Bârlădeanu Alexandru Membru de partid cercetat în legătură cu acordarea stagiului. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960 şi 1963. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1122 1051 Bârligea Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost membru al Mişcării 21. 2 1121 1024 Bârlădeanu Ion Pascu Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. Originale. şedinţe legionare. 36 278 .08. alte abateri.11. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la 25. 1 1123 1022 Bârsan Ion Gh. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Legionare.

(Ioan) Preşedinte al cooperativei din comuna Filimon Sârbu.1124 1048 Bâtu Aurel Director al penitenciarului Călăraşi. 1949 6 1127 2826 Beacă Petre T. exclus din Partid în 1954 pentru că: în 26. (Cocio) Prim-secretar al Legaţiei Române la Belgrad (1946-1948).1950 itoare faţă de deţinuţii legionari. era beţiv şi imoral. pe frontul antisovietic. timp de câteva luni a lucrat la Serviciul de cenzură a corespondenţei. 1940 a fost şef de cuib legionar. a propus îndepărtarea lui din diplomaţie şi continuarea cercetărilor pe linie administrativă.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 279 . în postul avut privea 23. translator cu prilejul interogării 1966 prizonierilor sovietici.09. alte abateri. Hotărâre reconfirmată în 1960. a fost 21.07. membru de partid cercetat pentru că: a fost legionar. alte abateri. Beaca Constantin N. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. a participat la persecuţii rasiale şi la deposedarea populaţiei evreieşti. s-a dovedit a fi necinstit. regiunea Constanţa. în 1943-1944 a fost şef de birou la Guvernământul Transnistriei. Originale. Bâţoi Ion I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. cu ură PCR şi avea atitudine împăciu. Originale. 1 1125 1036 2 1126 2639 6. ca 1956 gestionar a avut lipsă în gestiune. Totodată. Originale.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în anii 1930-1944 a fost gardian la mai multe penitenciare. Membru partid exclus pentru că: în 1942.

10. reconfirmată în 1972. Întrucât decizia a fost luată fără nicio 1961 motivare. CCP a propus. candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: nu s-a ridicat la nivelul cerinţelor unui membru de partid. Originale. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1936-1937 a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. Originale.03.06. Locotenent-major la Miliţia raională Piteşti. Original. şi-a însuşit bani din casa Partidului şi din abonamentele la „Scânteia”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1962 23 1130 3152 Becec Gheorghe Căpitan de Securitate la Direcţia de Contraspionaj. membru de partid exclus în 1968 pentru că: a transformat relaţiile de serviciu cu unii informatori în relaţii 30. personale.1128 945 Bearz Silvian Locotenent-major la UM 01326 Oradea. Bebeşelea Nicolae N. Origina.09. a primit cadouri de la aceştia şi 1975 i s-au făcut favoruri (inclusiv sexuale). 1967 3 280 .01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Becheanu Mihalache Gh. membru de partid exclus în 1962 pentru că în anii 1938-1941 a desfăşurat activitate legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bech Bernhard (Beck) Membru de partid exclus pentru că: în 1928-1940 a făcut parte dintr-o organizaţie sionistă. copie.10. CCP a trimis cazul Comisiei de Partid de pe lângă DSPA pentru a fi recercetat. 2 1129 944 6. 3 1131 1333 7. 1951 1 1132 2247 5.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a comis fraude. a pierdut 1955 carnetul de partid. era un element necinstit. membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză. Originale. motiv pentru care a fost condamnat penal. CCP a propus să i se acorde vechimea de la 23 august 1944. Întrucât nu s-a stabilit că ar fi fost membru de partid în ilegalitate. 4 1135 1347 Becherschi Victor Secretar al Comitetului Sindical al funcţionarilor din bănci. Originale. 1 281 .10. alte abateri. reconfirmată în 1956 şi 1960. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1133 1344 Becheneu Gheorghe Director administrativ la UCECOM. În 1973 CCP i-a confirmat vechimea în Partid din 1940. afacerist. Originale. Original. dată când a început să activeze în cadrul Secţiei Administrative a Comitetului judeţean PCR Ilfov. activat în organizaţia legionară. acordată anterior de către Comitetul municipal Bucureşti. 4. care a 10. membru de partid care a solicitat rectificarea stagiului în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 1954 4 1134 1345 Becher Ştefan Membru de partid exclus pentru că a 14.04. înşelat ţăranii şi muncitorii. 1952 32 1136 1346 Becherte Toma Membru de partid exclus pentru că: era cunoscut ca politician liberal.

1972 5 282 . Originale. 4 1139 1348 Becheru Ion M. -01.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Director la GAS Luciu-Giurgeni.1137 3363 Becheru Constantin Candidat de partid care a solicitat primirea în Partid.08. a recomandat Comitetul judeţean PCR Constanţa ca după doi ani să îndrume organizaţia de bază să-i analizeze activitatea. a 1978 obţinut rezultate slabe.12. municipal PCR Bucureşti. şef la CAP Lădeşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. alte abateri. a avut relaţii cu elemente duşmănoase. Totodată. Originale. CCP a retrimis cazul Comitetului 10. în viaţa personală a avut comportare imorală. 1957 5 1140 3067 1. judeţul Vâlcea. întrucât nu a arătat în biografie că socrii săi au fost excluşi din Partid şi condamnaţi pentru activitate legionară. 10 1138 3239 Becheru Constantin Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că în funcţia de inginer31. copie. Originale. judeţul Constanţa. Becheru Paraschiva Membră a Comitetului de Partid al CAP Săcele. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclusă din Partid pentru că: nu a respectat hotărârea adunării generale a membrilor de partid privind susţinerea propunerilor pentru Consiliul de conducere al CAP. care i-a respins 1979 cererea. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară şi a participat la Rebeliune.

Originale. Beciuc Ioan Persoană cercetată pentru că: nu a fost membru de partid. Gheorghe Adorian şi Pavel Cristescu. s-au ocupat cu ajutorarea combatanţilor din Brigăzile internaţionale şi au activat în unităţile de partizani. 4 1142 657 20 1143 2940 1 1144 1350 1 283 . şi-a părăsit familia şi trăia cu Aurelia Ianoş. Referinţe ale lui Boris Holban. confirmă solicitarea. şi unde şi-a înstrăinat carnetul 1959 de partid. Original. care până în 1957 a practicat prostituţia.02. a 28.05. Originale. Liuba – necesar la pensionare. cu stagiu de la 23 august 1944 şi a cerut să fie ajutat să-şi îngrijească sănătatea. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid 1947 ca membru nou. Copie. Copiii săi au fost în 1962 perioada interbelică membri ai PC Francez. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Becicurinski Volf Bercovici Cetăţean ucrainean cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme activitate revoluţionară a copiilor săi – Aron (Arnold) şi Liuba. prostituţia. şi a soţiei fiului său. şef al Biroului Pază şi Ordine de la Miliţia oraşului Stalin (Braşov). CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. membru de partid exclus pentru că: a frecventat o casă unde se practica 28. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 16. în urma bătăilor de la Siguranţă a suferit un şoc de epilepsie. Beclenaş Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni contra partizanilor. 26.1141 1349 Bechianu Anghel Ofiţer de Miliţie. participat la acţiuni huliganice antimunci. ulterior. la căderea din 1940 a avut purtare slabă.08.07.1954 toreşti.

2 1148 3009 Bectas Ali Omer Membru de partid exclus pentru că a avut abateri de la conduita morală (beţii 24. Întrucât a rupt legăturile cu fraţii săi 25. un alt frate al său a fost legionar. 4 284 . Originale. repetate. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.05. 6 1147 909 Becşan Mircea I. Totodată a cerut Colegiului să solicite organizaţiei de bază să-l îndrume să se califice în producţie. Fost activist la Raionul de partid Vâlcea. CCP a hotărât 1952 anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Original. jură. scandaluri şi injurii aduse 1968 organelor de stat). exclus din Partid pentru că avea un frate deţinut pentru activitate duşmănoasă împotriva regimului.1145 180 Becsek Emeric Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii.31. 1980 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 40 1146 3322 Becsi Sandor . Originale. 4.11.Csaba Membru de partid exclus pentru că în calitate de maistru militar a încălcat grav prevederile regulamentelor militare. menţinerea deciziei. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. elemente duşmănoase. mântul militar şi disciplina de partid.02. copii.12.

a fost încadrat în armată prin intervenţia lui Zoltan Eidlitz. 1 1151 896 Bedeleanu Ion M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. Ionel) Fost şef al Biroului cu materiale politice din DSPA. fost director de cabinet al lui Vasile Luca.08. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din aparatul de stat. când a fost pe frontul 27. a participat la crime 1949 împotriva populaţiei civile.09. 1 1150 910 Bede Ludovic (Bende) Membru de partid exclus pentru că în 1942-1943.11.1149 2900 Becu Sebastian Ajutor de comisar la Poliţia Giurgiu. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte din Comitetul organizaţiei profasciste „Muncă şi Lumină”. Copie. CCP a hotărât anularea 1948 deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Copie. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element afacerist. şperţuri. 1 285 . s-a dovedit a fi un element necinstit. Original. neîntemeiate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât a constata că acuzele erau 15.05. (Ioan. Originale. antisovietic. reconfirmată în 1955. care lua 25. 1953 7 1152 2941 Beder Alexandru Membru de partid exclus pentru că ar fi fost un element anarhic şi indisciplinat.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. proastă faţă de muncitori. Bedó Arpad Membru de partid exclus pentru că: era un chiabur exploatator. 1 1157 964 16 286 . duşman al clasei muncitoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1951 toare şi ale ţărănimii muncitoare. regimul fascist szalasist. reconfirmată în 1960.06. pentru a lovi în interesele clasei munci. Originale.05. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu stagiu din 1928.1153 930 Beder Alexandru Membru de partid exclus în 1958 pentru că a activat în Partidul fascist 24. Bedö Iosif I. Originale. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1933.09. Originale. a avut purtare 13. „Crucea cu săgeţi”. a luat parte la 1951 războiul antisovietic. 1957 În 1968 a fost luat în evidenţa ilegaliştilor. 30. 8 1155 962 1 1156 961 Bedö Bela (Adalbert) Membru de partid exclus pentru că: a fost un exploatator afacerist. 4 1154 931 Bednarcic Giovani Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a fost omul de încredere al administraţiei burgheze a întreprinderii în care lucra. Original. pătruns în Partid 21.06.05. copie. Original. a susţinut 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât respingerea cererii. a simpatizat cu 1956 organizaţia legionară.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. exclus din Partid pentru că în anii 1946-1947 a făcut speculă cu alimente. s-a ocupat cu negus1957 toria. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” întrucât a primit un miel de la o persoană. Original. 1952 1 1159 3418 Bedreag Ion Director la Întreprinderea de stat mixtă din Breaza. 1982 Întrucât şi-a retras apelul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. antimuncitorească. o angaja ca lucrătoare în comerţ. alte abateri. Bedros Petre Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a avut atitudine 19. pentru a 26. a făcut 11. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 1160 965 2 1161 917 Beer Mendel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a exploatat braţe de muncă.02. 1 287 . Întrucât este un element tânăr şi nu a reieşit să fi avut şi alte abateri. 12. străin de interesele şi de lupta Partidului.12. speculă.05. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. recunoscându-şi vina.1158 963 Bedö Ludovic Secretar al organizaţiei de bază de la Abatorul Bucureşti. 4. 2 1162 746 Began Dumitru Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator (comerciant).06. Original.

6 (vol. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică cuzistă.07. II) 1165 748 Beglet Grigore Gh. 9. 1953 2 1166 749 Begu Iosif Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că a activat în organizaţia legionară. I-II) Begidsán Tivadárné (Tárkány Maria) Cetăţean maghiar pentru care CC al 25. 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât schimbarea deciziei în: greşit încadrat în Partid. 9. neavând cetăţenia română. Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 1956 3 1140 1164 (vol. a trăit o viaţă depravată. 1955 1 288 . Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a 1978 cerut referinţe. Originale. I) 1175 Idem. 7. copii. a fost unealta patronului. Originale. Original.01.11. Membru de partid exclus pentru că. 1981 5 (vol. Originale.06. Şef de cadre la Întreprinderea „Electro Cablul”. a fost greşit încadrat.12. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere.1163 747 Beghian Grigore O. Original.

„Tehnolemn”. membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: avea atitudine duşmănoasă faţă de Partid. eroare organele Miliţiei.09. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. acordarea stagiului din 1936. 1958 reconfirmată în acelaşi an.1167 750 Begulescu Ion C. 16 1170 889 1 1171 3041 4 289 . Beinglas Lazăr Fost şef al Serviciului personal de la Uniunea Cooperativelor Meşteşugăreşti. Originale.04. a divulgat unele secrete ale 1954 întreprinderii. reuşind astfel să 1954 obţină buletin de identitate. bani. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că în calitate de casier şi-a însuşit o sumă de 24. Original. 1 1169 888 Beianu Teodor C.10.05. Beilerian Miron (Dohlete) Fost administrator al redacţiei ziarului „Drumul Socialismului”. membru de partid care a solicitat 14. a indus în 11. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1970 CCP a constatat că nu îndeplineşte criteriile cerute. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 5 1168 751 Behm Carol Membru de partid exclus pentru că. 11. în calitate de contabil-şef la Întreprinderea 29. nu era cetăţean român. Originale. Întrucât motivele s-au dovedit a fi neîntemeiate.10.

03. Original. Beizadea Marcela Gh.12.03. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca cercetările să fie continuate de către „organele în drept”. 1952 1 1175 900 5. 1956 2 1176 901 Bejan Alexandru I. membru de partid exclus pentru că: era un element dubios.04. Original. 27. furturi şi jafuri de obiecte de valoare. Original. Original. condamnat pentru delapidare din avutul 1961 obştesc şi fals în acte publice.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 1951 a cerut Colegiului de Partid al Regiunii PMR Cluj să-l excludă din cadrele Miliţiei. care în postul avut a avut activitate duşmănoasă. Beiu Olga (Zardeţchi) Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1172 899 Beion Nicolae (Beian) Sublocotenent la Miliţia Cluj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 1173 915 2 1174 914 4. avea o perioadă neverificată. şi a organizat 15. membru de partid exclus pentru că în 1952 a fost 20. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. Fost preşedinte al Sfatului Popular al comunei Obârşia Veche. 2 290 . Membră de partid exclusă pentru că în 1939-1941 a fost simpatizantă legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Beiu Ion Inspector la Ministerul Justiţiei.

CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. în timpul războiului antisovietic a fost prefect. 5.) CCP a hotărât confirmarea calităţii şi acordarea stagiului din 1938. Cloşca şi Crişan”. 5. verificat în vederea confirmării calităţii de membru şi stabilirea stagiului în Partid.04. 27. atitudine duşmănoasă faţă de regim şi 1951 ţărănimea săracă.1177 902 Bejan Anton Membru al aparatului politic al Comandamentului Marinei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. apoi instructor administrativ în Basarabia. alte abateri.03. Original. 1950 1 1180 905 Bejan Dumitru Secretar al Comitetului Provizoriu din comuna Sânger. Original. alte abateri.06. 1 291 . 7 1178 904 Bejan Aurel Membru de partid exclus pentru că a activat în Mişcarea Legionară. membru de partid exclus pentru că: în 1947 a fost arestat pentru 26. 1950 1 1179 906 Bejan Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. (A făcut parte din aparatul politic al 1951 Diviziei „Horea. Original. Original.

din YMCA. 3 292 .05. pentru că: la verificare nu a arătat că tatăl său a avut batoză. Întrucât a fugit de regimul sovietic. 3 1183 2637 Bejan Gheorghe Membru lăsat în afara rândurilor Partidului prin dizolvarea organizaţiei de bază. de staţie CFR Filiaşi a primit cadouri în 1957 bani şi alimente. şef de cuib.01. Originale. motiv pentru care a solicitat Comitetului regional PMR Braşov recercetare cazului. Originale. 2. CCP a constatat că excluderea s-a 1961 făcut fără o investigare temeinică. Decizie reconfirmată în 1963. Originale. în 1946-1947 a făcut parte 25.01. 17.1181 907 Bejan Dumitru N. Originale. membru de partid căruia i s-a retras calitatea.08. CCP a hotărât clasarea cazului. iar în ultimul timp se îmbăta frecvent. soţia sa adus activitate în Grupul Etnic German. 4 1182 908 Bejan Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că tatăl său a deţinut o băcănie. 1956 3 1184 1351 Bejan Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului burghezo-moşieresc a votat cu toate partidele. în funcţia de şef 21. în funcţia avută s-a 1960 compromis prin relaţiile sale imorale cu o serie de funcţionare din unitate. iar fratele ei a fost legionar. alte abateri. Şef al Direcţiei Financiare a Ministerului Forţelor Armate. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea sa din Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

alte abateri. Original.03. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a 13. s-a dovedit a fi 21.01. în calitate de translatoare 18. Original. Nicolaie. membră de partid exclusă pentru că a avut atitudini 26.1185 1352 Bejan Iosif I. Membră de partid exclusă pentru că: în timpul războiului a avut legături cu ofiţeri germani. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. 4 1189 740 Bejan Nicolae C. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Neculai) Secretar al Sfatului Popular al oraşului Adjud.1956 rea aparatului de stat. 1 1187 1354 Bejan Livia S. duşmănoase faţă de ţărănimea săracă şi a 1951 colaborat cu chiaburii. ocazională. 2 1188 879 Bejan Nicolae C. (Niculae. Originale. făcut parte din Mişcarea Legionară. Original. Membru de partid exclus pentru că: avea un trecut dubios. Originale.08. lipsit de ataşament faţă de regim. membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. 2 1186 1353 Bejan Letiţia Funcţionară la Comitetul Provizoriu din comuna Sânger.10.04. şi cu elemente din conduce. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1961 5 293 .

11. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1965 4 1191 884 Bejan Petre Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate duşmănoasă regimului de democraţie populară.11. 5. 1 1192 885 Bejan Vasile Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte 24.1190 883 Bejan Nicolae Gh. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. trecut a făcut politica partidelor istorice şi 1950 fasciste. Original. la lupte împotriva partizanilor. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. care în 21. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.12. 1946-1947 a făcut speculă cu cereale. 1 294 . 1 1193 886 Bejat Constantin Membru de partid exclus pentru că în 19. Original.10.

2. prin care se confirmă solicitarea. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în alegerile 19.03. Original. Cetăţean român care a adresat o cerere Comitetului regional Cernăuţi al PC din Ucraina. Adresă a Institutului de marxismleninism de pe lângă CC al PCUS către Institutul de istorie a Partidului de pe lângă CC al PMR.09. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de moşier. 2 295 . 22. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de chiabur. Originale. fost agent de percepţie. în timpul războiului a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. 1962 21 1196 938 Bejenaru Florentina A. 4 1195 854 Bejenaru Dumitru F. era căsătorită cu un 1957 element străin de Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. purtare proastă. (Cazacencu) Membră de partid exclusă în 1949 pentru că: la arestarea sa din 1937 a avut 10. din 1946 a făcut propagandă reacţionară.1194 939 Bejenaru Constantin C. alte abateri. Întrucât motivele s-au dovedit 1957 neîntemeiate. Originale.05. pentru a i se confirma participarea la munca ilegală a PCdR din perioada 1940-1941. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 5 1197 937 Bejenaru Ion C.06.

Gyarfas Elemer. cât şi în 1952 1944. aflat în URSS. membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al lui 30. 4 296 . fost perceptor în Bucovina. atât în 1940. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Întrucât în 1940 a plecat în URSS fără aprobarea Partidului. 42 1199 936 Bejenaru Simion Membru de partid exclus pentru că: fiind originar din Basarabia. Armata Română. CCP a hotărât 17.1198 374 Bejenaru Neculai (Nicolaie. respingerea cererii şi clasarea ei în arhivă. a 1953 avut atitudini naţionalist-şovine. Biroul Comitetului raional nu l-a confirmat ca membru. Originale. s-a retras cu 28. reconfirmată în 1955.07.05. criminal de război. Original. şi a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid şi luare în evidenţă. 1 1201 934 Bekesi Iosif Activist la Sindicatul Comerţ şi cooperaţie. alte abateri. 1957 În 1961 apelantul s-a repatriat. Original.01. 1 1200 935 Bejenaru Teodor Membru de partid exclus pentru că: a 15. care a solicitat să fie chemat în ţară împreună cu soţia şi fiica sa. Originale. Nicolae) Membru de partid din 1928. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05.

05. a luat parte la 1950 luptele împotriva Armatei Roşii până la capitularea Germaniei. Original. Belba Dionisie Secretar PMR de plasă. Bektemir Ferid Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (portărel la Tribunal. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. Original. Originale.12. SS „Hunyadi Poncelasok”. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. Original. 31.02. Belcescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: faţă de PCR a avut atitudine duşmănoasă. apoi judecător). s-a căsătorit cu fiica unui 1952 moşier.06. în postul avut s-a înconjurat 24. 1950 1 297 . Beko Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1942 s-a înscris în armata fascistă maghiară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de elemente reacţionare şi a negat 1950 posibilitatea luptei de clasă între macedoneni. 24 1203 933 1 1204 932 1 1205 954 1 1206 644 8. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului a căzut prizonier la americani în condiţii nelămurite. părinţii săi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1944 s-a înrolat în trupele 18. copii. alte abateri.1202 161 Bekesi Istvan Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii cu privire la 15. tot timpul a fost alături de Monarhie. Original. alte abateri.

07. Originale.1207 1326 Belcescu Constantin Ch. legionară. copie. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a făcut parte din organizaţia 10. Membru de partid exclus pentru fapte de necinste. judeţean Constanţa al PCR. CCP a trimis cazul 1962 spre recercetare Comitetului regional PMR Dobrogea. CCP a retrimis memoriul Comitetului 28.02. 6 1210 952 Belcineanu Ion D.11. reconfirmată în 1966. În 1963 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior.06. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. în 1952-1953 a luat cartele fără să aibă dreptul. Originale. Belciu Pintilie D. 4 1211 979 4 298 . Originale. care în 1981 1979 a stabilit că nu avea merite deosebite. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la crime şi jafuri. unor dispoziţii pe linie de stat.12. nu era sincer şi era fiu de exploatator. abuz în serviciu şi divulgarea 13. Originale. a luat parte la războiul 1959 antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 1208 953 6. Întrucât decizia a fost luată fără o 21. Originale. 1955 7 1209 3382 Belcin Samuel Fost membru care a solicitat reprimirea în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Belchim Vasile T. cercetare temeinică.

avea legături cu chiaburii. a fost decorat. exclus din Partid în 1955 pentru că: a avut prieteni legionari. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. parte la acţiuni împotriva populaţiei 1957 civile. 1950 1 299 . Original. în 1948 a fost arestat de Securitate pentru manifestări antisemite. pe frontul antisovietic a luat 21. 8 1214 958 Beldean Ilia Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. CCP a hotărât repunerea lui în 1968 drepturile de membru de partid cu stagiul avut anterior.04. Originale. reconfirmată în 1966.08. Fost secretar al Comitetului plăşii PCR Brabova (1948-1952). 27.01. 7. 1951 1 1215 957 Beldeanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut de pază la generalul Mocinschi <Mociulschi>. la data aceea condamnat pentru crime de război. 5.1212 1018 Belciug Ion Gh. Originale. era un element necinstit şi beţiv. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1947 s-a ocupat cu specula. 41 1213 980 Beldea Preda Membru de partid exclus în 1954 pentru că era de origine chiabură şi s-a căsătorit cu fiica unui chiabur.06.

1216 2659 Beldeanu Ion (Ioan) Prim-secretar al Comitetului regional de Partid Arad. 4 300 . iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1 1219 943 Beldie Catinca (Gheorghe) Membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie de 23. cercetat în urma abaterilor săvârşite în campania de colectare a cerealelor. dând loc la numeroase abuzuri şi 10. 6 1218 940 Beldic Dumitru Membru de partid exclus pentru că: era fiu de moşier expropriat. munca de colectări. 1 1217 887 Beldeanu Maria Secretară cu probleme agrare la Comitetul Raional de Partid Arad. copie. exploatatori. aplicând o linie a lor proprie.) CCP a hotărât. Original. sancţionarea lui cu „vot de blam”.07. ilegalităţi. de pe urma cărora 70 de 1953 activişti de partid. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. cercetată pentru că a avut abateri în 10. de stat şi ai organizaţiilor de masă au fost acţionaţi în justiţie. făcut politică liberală. Original. în trecut a 20. 1953 CCP a hotărât sancţionarea cu „vot de blam”.09. Originale.07. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.07. (Împreună cu Ştirbu Solomon a denaturat şi călcat hotărârile Partidului.

Originale. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în timpul războiului a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut 13. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960 şi 1962. 19.10. Original. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 19291931 şi-a făcut studiile în Germania. soţia sa a făcut parte din Grupul Etnic German. 5. alte abateri. alte abateri.1220 942 Beldie Nicolae Avocat în Bucureşti. 1959 4 1222 891 Beldiman Octavian Şef al Biroului judiciar de la raionul de Miliţie Râmnicu-Vâlcea. 5 301 . CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1961 cerut ca activitatea sa să fie demascată în cadrul instituţiei unde lucra. până în 1954 1946 a fost judecător. 1 1221 941 Beldiman Gheorghe I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. unde s-a căsătorit cu fiica unui temnicer de la 15.12. 1958 legionari. Originale.12. legături cu elemente duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 16 1223 916 Belea Gheorghe Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare.01. închisoarea Busbach. în ţară.

V) 302 . Ulterior a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. fals în declaraţii. În 1958 a fost exclus din Partid pentru 27. I pentru că 1946-1959. II 3002 (vol. Preşedinte al Comitetului Central al 16. III) Idem. Originale. iar în 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1965 i s-a acordat vechimea în Partid din 1942. III) – – – – 263 (vol. IV) 283 (vol. împreună cu alte elemente din conducerea organizaţiei. „discuţii antipartinice cu tendinţe 1946 fracţioniste”. I) 112 (vol. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Idem. Originale. Originale. exclus din partid de CCP 1959 vol. Idem. copii. 1225 (vol. facilitarea emigrării unor persoane). copii. II) -. În 1977 CCP a propus. iar CC a propus să i se acorde din 1942. Decizie reconfirmată în 1971. menţinerea deciziei. 50 Belea Octavian 29/1/1959.04. Idem. cu menţiunea că în 1942-1958 a mai fost membru. Crucii Roşii. fotografii. cu indicarea perioadei în care a fost exclus. 1965 57 (vol. Originale. Membru în Biroul regional de Partid Deva. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 1959 278 (vol.12. I-V) 29/1/1959. sancţionat cu „vot de blam” pentru atitudine nepartinică şi participare la intrigi. Originale. În 1963 a fost reîncadrat în Partid cu stagiu de la data hotărârii. a comis abuzuri şi ilegalităţi (şi-a însuşit lei şi valută. Originale. copii.1224 2499 Belea Miron M. vol.

legionară.1226 2650 Belega Constantin Preşedintele Sindicatului alimentar. reconfirmată în 1956 şi 1966. Originale. Belei Rovin I.03. Belei Costică I. ocupându-se de chefuri. CCP a hotărât anularea deciziei şi a recomandat organizaţiei de bază să-l primească în rândul candidaţilor de partid. cu de la sine putere. serviciu. Belega Marin C. Comandantul Securităţii raionului Câmpina. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. carierist 18. copie. după 23 august 1944 a bătut un număr de cetăţeni în primărie. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 a făcut parte din organizaţia 17.10. faptă pentru care a fost judecat şi condamnat. 4 1227 2784 6 1228 898 4 1229 897 4 303 . în 1947. Originale. membru de partid exclus pentru că: a fost membru activ al PNL. reconfirmată în 1965. regiunea Craiova. copie. 3000 kg de porumb. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi lipsit de simţul răspunderii şi al vigilenţei. a accidentat maşina de 27.05. şi necinstit. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element afacerist. 1947 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a spart 1958 magazia cooperativei şi a împărţit cetăţenilor cca.02. Preşedinte al Întovărăşirii agricole „8 Martie” din comuna Seaca de Pădure. a întreţinut legături cu elemente 1953 duşmănoase. tatăl său era condamnat la 12 ani de închisoare pentru furt. Originale. Originale. Pe baza activităţii lui pozitive. 12.

s-a dovedit necinstit. lb. 23. prin care se solicita să se confirme că în perioada interbelică a fost arestată şi condamnată pentru activitate comunistă. 3 1231 979 Belenstein Zlota Şulimovna (Braver) Cetăţeană sovietic cercetată în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Gostatul din comuna Ciacova. 1 1233 881 Beleuţ Dumitru D. Original. creştini (Keresztery Maganalkalmazotth 1950 Kakoservezete) şi din organizaţia „Zece” (Tizes Szerdezet). alte abateri.1230 3192 Beleneşi Florian Membru de partid exclus pentru că a renunţat la calitatea de membru de partid. rusă. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost chiabur. CCP a propus. 1966 35 1232 880 Belenyesi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a făcut parte din Partidul „Imredi”. din organizaţia funcţionarilor 14. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 2. menţinerea deciziei. ca responsabil la 30. regiunea 1956 Timişoara.11. 2 304 .09. Original. română. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. Originale. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă situaţia. copii.

Originale. 4 1236 3225 Belgia Ilie Membru de partid exclus în 1974 pentru că a fost condamnat penal pentru 16. Originale. membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. în funcţia avută s-a 22. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut prelucrarea cazului în organizaţia de bază din care făcuse parte. dovedit necinstit. 1978 CCP a propus. conducere sub influenţa alcoolului. 21.02. Originale. 1 1235 926 Beleznai Attila Membru de partid exclus în 1950 pentru că în 1940-1945 a fost în Austria. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 1956 2 305 . 3.01. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original. în 1936-1938 a sprijinit organizaţia sionistă. CCP a hotărât transformarea deciziei 1957 în anularea încadrării în Partid. 3 1237 927 Belgrader Ştefan Şef al Secţiei administrative de la Camera de comerţ a RPR.1234 882 Beleuţă Petre Fost organizator al Gărzilor cetăţeneşti (1945).05. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului s-a ocupat cu afacerile. în 1931-1940 a fost el însuşi proprietar al unui magazin de textile.

în 11.09. alte abateri. Original. Original. timpul dictaturii antonesciene a servit 1951 interesele regimului. 1 1242 895 Beligan Mandache Fost activist de partid la Comitetul judeţean Suceava.03. în 16. era un element afacerist şi şperţar. pentru că era de origine burgheză.04. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost agent 11. regiunea Timişoara. exclus din Partid pentru că: fiind în stare de ebrietate. gara Iţcani a pierdut materialul de 1954 propagandă. fiscal. Originale. 4 1241 893 Belicovici Eugenia Gh. 1951 care a colaborat cu elementele duşmănoase. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1238 928 Belia Ilie Primar în comuna Ticvanul Mare. Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de reacţionari. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pleca de la şedinţe pentru a se întâlni cu femei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. cuzistă.11. Original. 1 1239 929 Belian Rodica (Fischer) Membră de partid exclusă în 1952 27. Membru de partid exclus pentru că în 1934-1938 a făcut parte din organizaţia 17. 1 306 . Original. 1 1240 892 Belicencu Teodor I.

translator al Siguranţei. În 1956 s-a hotărât ridicarea sancţiunii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte voluntar la războiul antisovietic şi a fost decorat. alte abateri. Originale. îi dă posibilitatea să se reabiliteze prin muncă serioasă şi atitudine exemplară.09.1243 2658 Belinchevici Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1947. abateri.03.01. 1. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a menţionat că. Original. şi-a însuşit o cantitate din el. 1 307 . 1 1246 913 Beliu Andrei Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost 26.04. fiind trimis la Federala Muscel în calitate de delegat. putând fi primit în calitate de candidat de partid. dată fiind originea sa socială. 3. alte 16. 1950 2 1244 2657 Belingher Alexandru I. cu sarcina de a ridica porumb pentru muncitorii de la uzina unde lucra. alte abateri. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1951 3 1245 894 Belisna Iosif Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară.

Original.08. în 24. Original. a 1950 fost membru al PSD. era viciat de alcool. 1950 unde a exploatat ţărănimea săracă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.11. 1941 a cerut să fie colonizat în Basarabia. 1 1248 956 Bella Samoilă (Balla) Membru de partid exclus pentru că în 1944 s-a retras cu trupele fasciste în Germania.10. şovine faţă de populaţia românească. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 308 .1247 912 Belivaca Manea Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. a refuzat să voteze la 30. 1 1250 890 Belle Adalbert (Bela) Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturii hortyste a avut ieşiri 12. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCV a hotărât menţinerea deciziei. unde a fost prizonier la americani. 1. alegerile sindicale. Original. 1955 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. în trecut a exploatat muncă salariată. 1951 1 1249 955 Bellan Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost împotriva hotărârilor CC al PMR şi Guvernului cu privire la distribuirea cartelelor şi reducerea personalului administrativ. Original.

a avut o poziţie împăciuitoristă faţă cu cazurile deviatorilor Ana Pauker şi Teohari Georgescu. (Belu) Membru de partid exclus pentru că în trecut a deţinut diferite posturi. În 1968 a fost reprimit în Partid. Originale. S-a stabilit că: a fost membru PSD. 3 309 . 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a avut manifestări antipartinice. a trăit în preajma unor elemente depravate. să i se acorde stagiu de partid. în care a 21. Director general al Treburilor Consiliului de Miniştri. respingerea apelului. În 1960 a fost din nou exclus din Partid. şi al trădătorului Vasile Luca.12. de calomniere a unor lideri ai Biroului Politic. Hotărâre reconfirmată în 1966. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. pentru că: în calitate de decan la Facultatea Juridică nu a luat poziţie împotriva unor teze revizioniste introduse în conferinţe de unii profesori. era căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a propus. 1953 22 1252 2656 Bellu Gheorghe Gh. fiind reîncadrat în Partid cu vechimea avută anterior.02. a înlăturat din facultate cadre corespunzătoare şi a adus elemente străine şi duşmănoase. 6.1251 2787 Belle Petre T. fiind în conducerea tineretului socialdemocrat. În 1976 a solicitat ca. În 1956 s-a revenit asupra deciziei. pe baza activităţii în PSD. beneficiat de încrederea capitaliştilor. cu manifestări duşmănoase. membru de partid cercetat pentru legături cu elemente chiabureşti.

Partidul lui Iunian. membru de partid exclus pentru că: după ce în 1922 a fost membru de partid. în 1934 s-a înscris în 22. a fost salarizat de Malaxa. alte abateri. Originale. 6 1255 1334 Beloiu Eugenia (Secară) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. să se menţioneze în documentele sale de partid că în 1947-1959 a mai fost membru. a luat parte la 1965 câteva şedinţe legionare şi nu a reieşit să fi avut altă activitate. Medic la Institutul de Endocrinologie al Academiei RPR. 100 1254 911 Beloiu Dumitru D. a rupt legăturile cu acesta şi s-a înscris în PSD. a avut legături cu 1950 Panait Istrati şi a scris la revista „Cruciada Românismului”. influenţa unor colegi.01. 1951 79 310 . Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1253 2806 Bellu Petre Scriitor. reconfirmată în 1959.05.01. Referinţă semnată de Zaharia Stancu. ziare. broşură. 1960 şi 1961. sub 20. alte abateri. Întrucât a constatat că în documentele sale de partid recunoscuse că. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu data înaintării apelului. 4. Originale. membru de partid exclus pentru că în timp ce era student a făcut parte din organizaţia legionară.

scos din funcţie în 1957 pentru că s-a folosit de poziţia avută în 13.05. făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Secretar al Comitetului raional de Partid Băileşti. scop personal şi a creat mahalagisme. 4. Originale. 1953 10 1259 2916 Belu Constantin A. Original. copii. 2 1258 191 Bélteki Alexandru (Sándor) Fost medic al Ghetoului din Reghin (1944). 1951 1 1257 1336 Belovici Vasile D. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 311 . CCP a hotărât clasarea cazului. ca plutonier de jandarmi al regimului burghezo-moşieresc.10. 1958 Întrucât motivele s-au dovedit întemeiate.02. Membru de partid exclus pentru că a 10. pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii.1256 1335 Belote Vasile Membru de partid exclus pentru că în 1917. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. Original. Original. 5. a împuşcat mortal un dezertor din armata austroungară.

alte persoane reclamate.1260 Belu Dumitru Director al Întreprinderii de Textile Lugoj. muncitoare în aceeaşi fabrică. în calitate de casieră la magazinul de stat „Tractorul” din Brăila a sustras o sumă de bani.09. 15. 17 312 . 14. Original. (Dosarul conţine şi decizia de 1956 excludere din partid a lui Belu Gheorghe.05. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus pentru că a 26. iar restul reclamaţiilor nu s-au confirmat. Original. Originale. membru de partid cercetat în legătură cu o serie de ilegalităţi şi abuzuri reclamate de Florica Toth. 54 1261 1337 Belu Dumitru C. a 1951 solicitat să fie cercetată de „organele în drept” şi să fie scoasă din postul deţinut.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că a fost informatoarea Siguranţei. 34/1979 Întrucât cele sesizate fuseseră deja 1979 remediate. reconfirmată în 1959 şi 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1263 1339 Belu Marioara (Gheorghe) Membră de partid exclusă pentru că: a lucrat la Poliţia din Cernăuţi ca funcţionară.09.04. copie. fost membru activ al Mişcării Legionare. 2 1262 1338 Belu Irina Telegrafistă la PTT. 26. Originale.

partid. Originale.02. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 1950 faptul că în 1944 a fost deportată la Bergen Belsen.12. Original. primeşte cartelă. 1954 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.02. CCP a hotărât clasarea cazului. 6 1265 1340 Beluşinschi Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 1 1267 14 Benamy Olga (Abel) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului celor ce muncesc din Ungaria de a se trimite relaţii cu privire la activitatea sa. menţinerea deciziei. Întrucât a renunţat la apel. 2.1264 3419 Belu Oprea Membru de partid exclus pentru că a avut abateri repetata de la disciplina de 26. Original. Original. 2 313 . şi-a manifestat nemulţumirea cu privire la salariu şi la faptul că nu 11. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1982 CCP a propus. iar în 1947-1949 a fost membră a PCR. 1959 1 1266 1341 Benach Alexandru (Andrei) Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu comerţul de carne. untură şi făină. 13.07.

Întrucât cele sesizate nu ţineau de competenţa instituţiei. Idem. Informaţii despre Guzoran Gaspar şi Olah Lojaşné. română şi rusă. Originale. Totodată. în care se afirma că: a făcut politică sionistă. iar acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 1957 6 (vol. CCP a hotărât clasarea cazului. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 1967 comunicat că în perioada 1939-1940 a fost membră a UTC. iar ulterior scoasă din cadrele Universităţii „C. 20. întrucât trecutul său fusese cercetat anterior. În 1957 a solicitat să se analizeze cauzele pentru care a fost scoasă din cadrele Ministerului Învăţământului Public. Întrucât trecutul ei politic era cunoscut de Partid. 13. Parhon” şi trimisă ca profesoară în învăţământul mediu.2917 1268 (vol. Originale. II) 1269 990 Bence Mikloşné (Trebici Justina / Irina) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar prin care se cereau informaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. copii. I) 9/1957 18 (vol. s-a propus scoaterea ei de sub anchetă. şi directoare la Şcoala Superioară 1952 Pedagogică. cercetată în urma primirii unei note informative. I-II) Benari Lenormanda Deputată în Marea Adunare Naţională 30.02.11. iar în 1940 a fost arestată şi condamnată pentru răspândire de manifeste comuniste. CCP a clasat cazul. Originale.04. avea legături cu Legaţiile elveţiană şi israeliană din Bucureşti. în funcţiile avute după 23 august 1944 a promovat elemente reacţionare şi afaceriste. lb. 19 314 .I.

Original. a 27. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 315 . reconfirmată în 1956. funcţia avută a avut legături cu elemente 1954 duşmănoase şi şi-a pierdut servieta cu documente de partid.04. 2 1272 1372 Bencu Ion Gh. în 22. s-a ocupat cu afaceri. exclus din Partid 29. exclus din Partid în 1949 pentru că: era fiul unui fost colonel de jandarmi. Originale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. responsabil cu munca de îndrumare la sate. Originale.07. 1950 alte abateri. pentru că în trecut a fost legionar.1270 1342 Benchea Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cergăul Mare. Activist de partid la judeţeana Tecuci.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1271 1343 Benciu Iulian Membru de partid exclus pentru că: a avut cârciumă.11 avut manifestări şovine şi antisovietice.

II) cunoscută. la 1500 de lei. copie.57/1957 1273 (vol.07. în calitate de corespondent al Biroului Congresului Mondial Evreiesc a desfăşurat o activitate dubioasă. în detaşamentele de muncă şi în lagărele în care a fost a avut o atitudine egoistă şi a sprijinit acţiunile duşmănoase ale administraţiei. 5 (vol. membru de partid exclus în 1951 pentru că: în trecut a deţinut o agenţie comercială. I) Idem. întrucât de la întoarcerea lui în ţară nu a trecut timp suficient pentru a putea fi cunoscut. CCP a propus. 28. majorarea pensiei de 1034 lei pe care o primea lunar. copii. a sprijinit acţiunile socialdemocraţilor de dreapta. care a solicitat primirea în Partid. Originale. CCP a clasat cazul. CCP a propus clasarea cererii. a hotărât să fie chemat la Colegiul de Partid de pe lângă Comitetul regional de Partid Cluj pentru a i se explica faptul că. I-II) 1371 Benczédi Miklós (Nicolae) Persoană repatriată din Argentina. 1954 2 316 . iar peste câţiva ani să adreseze o nouă cerere. În 1972 i s-a recunoscut stagiul din 1930. română. Originale. 1274 1370 Benczel Adalbert L. (Bela) Secretar al Comitetului judeţean ARLUS Târgu Mureş. lb. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în anul următor apelantul a cerut o pensie de ilegalist.01. 6. Totodată. spaniolă. 1957 Întrucât a trăit 29 de ani în străinătate şi nu i se cunoştea activitatea. <1956> 10 Întrucât activitatea lui nu era (vol. este necesar să muncească în organizaţiile de masă. Originale.

1980 CCP a hotărât menţinerea deciziei. funcţie deţinută până în 1944. a întreţinut relaţii cu elemente duşmănoase. a avut activitate la titelişti. Pentru că a avut şi o activitate pozitivă. Original. Originale. Originale.03.1275 1368 Benderli Manole O. CCP a cerut organizaţiei de bază să examineze dacă s-a ridicat la conştiinţa unui membru de partid. s-a dovedit a fi omul de încredere al administraţiei. 9. Original. exclus din Partid în 1953 pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost omul de încredere al administraţiei. 1956 2 1276 2615 Benderlin Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost informator al Poliţiei.05. pe frontul antisovietic era cunoscut ca un ofiţer cu 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază de la Depoul Craiova. 9. 10 317 . 1 1277 1367 Benderliu Vasile Mihail B.03. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţia de controlor PTT. solicitat plecare definitivă din ţară. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în calitate de şef al Biroului de personal de la Direcţia financiară a CFR. 1957 4 1278 3308 Bendescu Eugen Membru de partid exclus pentru că a 31. în 1946 a făcut propagandă reacţionară. spirit de sacrificiu.11.

iar în Partid a dus o activitate pozitivă. alte abateri. reconfirmată în 1955. Bendit Herşcu Membru de partid exclus pentru că: în acelaşi timp s-a înscris în organizaţia sionistă „Barhovia”. 4 1280 1365 1 1281 1364 Bendorfeanu Gheorghe Secretar II al Raionului de PRM Sibiu. 11 1282 3036 Bene Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1941 s-a înscris în Partidul fascist maghiar „Crucile cu Săgeţi”. Originale. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. sovietic. Originale. Întrucât CCP constatat că la intrarea în Partid a arătat în mod sincer situaţia. exclus din Partid pentru că: a fost simpatizant legionar. nu a rezultat că a desfăşurat activitate în acea organizaţie. a bătut un ostaş 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 Întrucât principalele motive de excludere s-au dovedit neîntemeiate. 9.11. la dizolvarea ei. a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. s-a înscris pe listele de emigrare în Israel. unde a activat până 28.09.1279 1366 Bendic Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1949 a fost martor al apărării în procesul inginerului Dumitru Samoilă. 1961 şi 1962.12. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul de la data deciziei. în 1945-1946 s-a ocupat 1950 cu specula. Originale. s-a dovedit a 19. Original. arestat pentru activitate subversivă.04. fi necinstit. 1970 4 318 .

6. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Comitetului judeţean de Partid Valea Jiului să cerceteze trecutul lui Gavril Lupu. Responsabil cu propaganda şi agitaţia la organizaţia de bază de la Industria Textilă Arad. în societate. Original. Benea Florin Membru de partid exclus pentru că în calitate de locţiitor al secretarului Comitetului de Partid din comuna 17. minţind că a fost dus cu forţa în URSS. 2 1286 3032 4 319 . şi legăturile lui cu Vasile Bene.05. judeţul Hunedoara.02. 1948 1 1285 1363 Bene Viorel I. CCP a hotărât anularea deciziei şi menţinerea sancţiunii cu „vot de blam”.05. lb. Originale. exclus din Partid pentru că: fiind beat. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. a insultat doi ofiţeri de Miliţie. imoral. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 11 1284 2942 Bene Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de însărcinat al CFR cu aprovizionarea muncitorilor a dispărut cu o sumă de bani şi s-a întors după 6 luni.1283 108 Bene Rozalia (Ianki) Cetăţeană maghiară pentru care CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a cerut referinţe. Copie. administratorul Oficiului de Aprovizionare CFR.01. română. Originale. în urma cărui fapt a fost sancţionat cu 1951 „vot de blam”. Luncoiu. 9. alte abateri. 25. a avut un 1970 comportament nedemn. maghiară.

iar apelantul a depus o activitate pozitivă. în timpul războiu27. Originale. sancţionat cu interdicţia de a ocupa posturi de conducere pe linie de partid şi de stat timp de un an. avea legături cu duşmanul de clasă. alte abateri. Întrucât majoritatea motivelor de excludere s-au dovedit neîntemeiate.04. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1938-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. alte abateri. 23 1290 1360 Benea Ion P. Originale. a întreţinut legături intime cu Victoria 1956 Şerbănescu.04. reconfirmată în 1960. reconfirmată în 1960.08. 1962. În 1970 a fost exclus din Partid. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 1288 1362 6. legionare. îşi brutaliza soţia. activistă în secţia sa. a plecat voluntar pe front. 1966 şi 1975. lui antisovietic a fost informator în rândul 1959 muncitorilor şi prizonierilor sovietici. Benea Hristache Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în timpul războiului a scris articole cu caracter antisovietic. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că: 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 5 1289 78 Benea Ioan I. 3 320 . s-a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1947. Şef al Secţiei de Propagandă şi Agitaţie a Comitetului raional de Partid Corabia.12.1287 1361 Benea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestări 10. Originale.

1936 a fost spărgător de grevă. 5. prinderea partizanilor sovietici. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. era descompus moral.12. lucrător la Secţia Anchete Penale din Direcţia Regională MAI Suceava (Securitate). 2 321 . a trăit în anturajul elementelor legionare.1291 1359 Benea Silviu Procuror-şef la Tribunalul raional Sighet. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv 1954 pentru care a fost decorat cu „Coroana României” şi „Steaua României”. 1963 17 1293 1324 Benedecsics Albert Membru de partid exclus pentru că în 14. reconfirmată în 1959 şi 1960. membru de partid exclus pentru că a folosit bătaia şi tortura. 1 1294 1357 Benedek Adela Membră de partid sancţionată cu „mustrare” pentru mahalagisme şi 13.02. formarea de grupuleţe în redacţia ziarului 1958 „Făclia” din Cluj. în urma cărora Nicu Chicoş. Originale. din care a executat 8 luni. pe frontul antisovietic a luat parte la 16. (A fost judecat şi condamnat la 3 ani de închisoare corecţională.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1971. a decedat. Original.01.06. restul pedepsei fiindu-i graţiată. membru de partid exclus pentru că: a făcut politica PNL. 19 1292 1358 Benea Teodor (Toader) Ofiţer. fost legionar.

Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. a întreţinut legături cu 26. 6 322 . 1955 36 1297 121 Benedek Andras (Andrei) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informa17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. rudele sale din America. în trecut a fost condamnat penal pentru evaziune fiscală.1295 1355 Benedek Alexandru Membru al BOB de la fabrica „Haia Lifşiţ” din Oradea. exclus din Partid pentru că: în fabrica în care a lucrat a fost omul patronului. reconfirmată în 1957.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. în 1952 tatăl său a emigrat în Israel. Originale. Originale.08. el însuşi ocupându-se cu negustoria. în timpul 1954 alegerilor sindicale din mai 1952 a încercat să fure voturi. Originale. reconfirmată în 1955. 3 1296 2699 Benedek Alexandru H.05. ţii. 1952 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 1. 1958 şi 1960.

să fie deferit Justiţiei. a 23. 4. a făcut chefuri cu femei de moravuri uşoare. a colaborat cu patronii reacţionari. în 1948. în postul avut a susţinut elemente dubioase.06. Întrucât după 1940 părinţii săi nu au exploatat. a fost autorul moral al spargerii unităţii din cadrul Comitetului Executiv al sindicatului. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. în timp ce făcea parte din armata hortystă. în 1944. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. Original. unde a stat în 1953 captivitate la americani. a jefuit fondurile Uniunii. să fie demascat ca trădător al clasei muncitoare. când a început să depună activitate. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost condamnat penal pentru furt.01. în funcţiile avute s-a dovedit necinstit. unde tineretul evreiesc era pregătit pentru plecarea în Israel. 1 1300 2943 Benedek Eugen Responsabil economic al Sindicatului Textil. iar celelalte motive de excludere s-au dovedit neîntemeiate.1298 1311 Benedek David Responsabil cu cadrele la Sfatul Popular Regional Carei. Original. Copie. 1955 1 1299 1312 Benedek Ernest Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu nesănătos. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechime din 1948. 1. fost dus în Germania. de la care lua bani şi produse textile. 1948 2 323 . s-a încadrat în muncă la Staţia de restratificare din Carei. fiind sub influenţa sioniştilor.

şi a fost în 1953 relaţii cu spionajul hortyst. Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a fost membru al Partidului 28.03. 3 324 . Întrucât era un duşman al clasei muncitoare. CCP a propus: menţinerea excluderii din Partid. 1 1303 1317 Benedek Francisc I.12. Originale. 6 1304 1318 Benedek Ioan Fost membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. scoaterea din funcţia de achizitor al Uzinei „Janos Herbak”. să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. 1955 CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid ca membru nou. având cârciumă. Original.10. ulterior. Original. Original. ulterior a participat la 1960 manifestaţii cu caracter legionar.1301 878 Benedek Francisc Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că în perioada războiului a fost în Germania şi. lagăr american. într-un 28. care în trecut a trăit mai mult 10. din speculă. fascist Goga-Cuza. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1302 1369 Benedek Francisc Membru de partid exclus pentru că în calitate de vânzător la cooperativa din 22. comuna Ungheni a fost condamnat penal 1950 pentru lipsă în gestiune.03.

reconfirmată în 1960 şi 1962.04. Benedek Ştefan Membru de partid exclus pentru că a susţinut teze revizioniste cu privire la acţiunile contrarevoluţionare din Ungaria. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru în organizaţiile fasciste. Originale.08. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată.10. 1 1307 1321 1 1308 3314 Benedek Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1974 a cerut să plece definitiv din ţară. 1959 35 325 . 5 1309 1322 1.25. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1980 CCP a propus. Benedek Iuliu Membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a devenit 22. menţinerea deciziei.04. alte 1951 abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. din noiembrie 1956. în 1975 a refuzat să semneze „Angajamen.05.1305 1319 Benedek Ioana Directoare a Societăţii SovromAsigurare. membră de partid exclusă pentru că s-a înconjurat de elemente străine de regim. fapt 14. Original. tul solemn”. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. Original. dovedit prin retragerea ei în faţa trupelor 1950 sovietice eliberatoare. 1955 1 1306 1320 Benedek Irina Membră de partid exclusă pentru că a fost ataşată regimului hortyst. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.

05. Originale. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a hotărât. calităţii. din 1937. în calitate de ofiţer mecanic de nave. Originale. împrumuturi de 11. 5 326 . Ofiţer de Securitate în SfântuGheorghe şi Stalin (Braşov).06.03. Originale. 1957 CCP a stabilit că cererea era neîntemeiată. 5 1311 1356 Benedek Zoltan Instructor la Sectorul Gospodăriei din Secţia Gospodăriei de Partid a CC al PMR. 1958 CCP a hotărât confirmarea vechimii lui în Partid din 1935. lemne şi bani). Hotărâre reconfirmată în 1987. 8 1312 3424 Benedic Constantin Membru de partid exclus pentru că. care a solicitat acordarea stagiului 19. a făcut speculă cu obiecte aduse din străinătate. 30.08. 36 1313 1325 Benedict Ioan M. Membru de partid exclus pentru că în funcţiile administrative avute a săvârşit unele greşeli (cumpărarea unui autoturism pe numele personal. 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.1310 1323 Benedek Ştefan St. Originale. membru de partid verificat în vederea confirmării 23. menţinerea deciziei. CCP a propus.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. cumpăra materiale necesare serviciului. membru de partid exclus pentru că: a ridicat de la casierie 150 de milioane.01. antihitlerist şi a refuzat să lupte împotriva 1953 armatei germane. luate de Partid împotriva lui Constantin 1960 Doncea. soţia sa a fost condamnată pentru prostituţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1949 după care a fugit cu banii. membru de partid exclus pentru că: a dezertat de pe frontul 11. membru de partid exclus pentru că: a luat mită de la muncitori. Ovidiu Şandru şi Vasile Bâgu. Copie.1314 1327 Benescu Constantin Secretar al organizaţiei de bază din comuna Vişineşti. Şef al Serviciului de Cadre şi Personal de la Uzina „21 Decembrie” Bucureşti. a întreţinut relaţii cu chiaburii. 29.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. CCP a 1960 hotărât clasarea cazului. în 1958 s-a manifestat împotriva hotărârilor 27. Original. era un element beţiv. 1 1316 2944 Benetand Gheorghe Şef al Serviciului de radioemisiune din Direcţia Generală a Poliţiei. a practicat jocuri de noroc. alte abateri.05. 2 1315 1328 Benescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru lovire. 1 1317 1329 4 327 . Întrucât şi-a retras apelul. Originale. intenţionând să treacă graniţa. Benga Ion Gh. regiunea Ploieşti. pentru a 10. raionul Pucioasa.

alte abateri. CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării în Partid.06. era un element vicios (beţiv). a făcut 1954 pază în ghetou. 1 1319 1330 Bengescu Petre Ofiţer SSI (Securitate). Original. 2 1320 1332 Benghe Marin D. 1959 4 1321 877 Bengheanu Lazăr Membru de partid exclus pentru că: în unele localuri. Originale. a avut discuţii neprincipiale la adresa unor activişti de partid.1318 1331 Bengescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 17. Original. care erau elemente reacţionare. alte abateri.10. 5.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. 19. 1954 1 328 . în 1948-1951. alte abateri. 2. sancţionat cu „vot de blam” pentru mahalagisme. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. arestarea populaţiei sovietice. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1954 cerut să i se pună în vedere să rupă cu fraţii săi.

Originale. 9. în trecut a fost omul de încredere al administraţiei CFR.1322 876 Benghia Mihalache Membru de partid exclus pentru că: era chiabur. 21 1325 1309 Beniamin Elena Membră de partid exclusă pentru că: părinţii ei au fost comercianţi. 1 329 . a ocupat cu diverse afaceri. Original. Original. În 1968 a fost reprimit în Partid. Originale.07. reconfirmată în 1959. fiind vice-preşedinte al Asociaţiei „Tracţiunea”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 şi 1961.08. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era un element care aparţinea claselor exploatatoare. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 13 1323 991 Benglas Roza (Olier) Ziaristă la „Viaţa Sindicală”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 27. 2 1324 992 Bengulescu Alexandru I. înainte de 23 august 1944 a dus o viaţă imorală şi s. speculă cu textile. a făcut 30. avea rude în 1953 străinătate. alte abateri. alte abateri.08. de la care primea pachete. membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză.19. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 reconfirmată în 1956.09.

a încercat să violeze o fată de 13 ani. 1951 41 330 .01. 2 1328 996 Beniş Carol S. membru de partid cercetat pentru că: era un element mic-burghez. motiv pentru care a hotărât menţinerea deciziei şi le-a cerut părinţilor fetei să-l defere justiţiei. 3. 11. alte abateri.1326 1310 Beniamin Ernest M. CCP a constata că 1950 în timpul războiului a scris articole antisovietice. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Originale. scoaterea din funcţie şi cercetarea de către „organele în drept” (propunere acceptată). 9. Instructor la Comisia de stat pentru aplicarea legii Sfaturilor Populare. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de magazioner a sustras grâu. în 1953 s-a propus reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior (propunere acceptată). alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. exclus din Partid pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei în 1961 şi 1970. faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a propus excluderea lui din Partid. Copie. fiind trimis pe teren.05.07. la prima confruntare cu duşmanul de clasă a avut purtare trădătoare. În cursul anchetei. 1956 3 1327 2901 Benisache Virgil Activist al judeţenei de PMR Argeş. În 1959 a fost exclus din nou din Partid pentru mită şi trafic de influenţă.

membră de partid cercetată pentru că: era educată în spirit burghez. şi alţii). iar în articolele scrise aducea laude lui Hitler şi politicii lui. deşi era membru al Comitetului regional de Partid Braşov. în timpul războiului antisovietic a fost concentrat la SSI.1329 995 Beniuc Emma (Friedman-Bresliska) Şefă de serviciu la Institutul Maxim Gorki. Ion Meţiu şi Mircea Bălănescu.07. copii. a colaborat la ziarul profascist „Ţară Nouă”. Pârvănescu. alte abateri. în 1957 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul de la data trimiterii apelului. în cadrul Biroului II de Informaţii şi contrainformaţii al MStM. să fie cercetată şi ţinută în evidenţa „organele în drept”. şi declaraţii ale lui Traian Borcescu şi Herbert Zilber. întrucât a avut legături cu persoane din „grupul trădător” Foriş. membru de partid cercetat pentru că: în 1940-1941. Originale. în 1944 a acceptat propunerea lui Traian Borcescu (şef al Biroului II din MStM) de a da informaţii despre intelectualii „democraţi”. fapt interzis de legătura sa superioară. Referinţe semnate de: Mircea Biji. soţia lui Mihai Beniuc. <1951> CCP a propus excluderea ei din Partid şi. În 1956 s-a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea din 1945. la cădere a avut purtare trădătoare şi imorală faţă de duşmanul de clasă (la Siguranţa Ploieşti a întreţinut relaţii intime cu procurorul Curţii marţiale. Originale. la Cenzura presei externe şi întocmirea Buletinului politic intern. Beniuc Mihai A. Întrucât s-a considerat că s-a reabilitat. 9 1330 994 3. 1952 35 331 . În 1961 i s-a acordat stagiul din 1940. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Secretar al Uniunii Scriitorilor şi profesor universitar.

Original. membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea 14. maghiară.IIIkerületi alapszervezet. 1949 Adresă prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. (Gavril) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: datorită mentalităţii lui carieriste a lucrat cu elemente trădătoare. 1953 7 1332 435 Benke Lajos (Ladislau) Persoană pentru care „M. 7 1334 999 Benkö Juliu (Julia) Membru de partid exclus pentru că: a dat dovadă de sentimente naţionaliste. în 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.P. s-a înscris în Partidul szalasist. motiv pentru care a fost demascat.09.12. căderilor din Ardealul de Nord.06. denaturate şi nestatutare”. lb. română. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1953 CCP a hotărât menţinerea calităţii lui de membru cu stagiul din 1945.D. 1. a luat parte la acţiunea de sprijinire a războiului antisovietic. Originale. Cegled” din Ungaria a solicitat referinţe Comitetului 29. Originale. 8 1333 998 Benke Pavel Activist UPM. judeţean PMR Odorheiu. 1950 1 332 .1331 997 Benke Gabor G. 6. copii.05. a devenit omul lor de încredere şi a trădat clasa muncitoare. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit „tendenţioase. alte abateri.

04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Benkö Şamuel (Samuilă) Membru de partid exclus pentru că: era fiul unui preot exploatator. 3 333 . Sindicale şi de UTM a CC al PMR. s-a înconjurat de elemente străine de clasa muncitoare. tatăl său a fost legionar 1959 activ. creat familiarism. Bensimon Adrian Membru de partid exclus în 1953 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. şi-a pierdut carnetul de membru.Luisa (Roth) Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: era de origine burgheză. 1950 1 1337 1002 Benone Iacob Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a luat parte la o 25. reconfirmată în 1955.05. 1954 4 1339 1010 Bensimon Ana . Original. 4 1336 1001 5.07.06. a pierdut documente de partid.1335 1000 Benkö Rozalia Instructoare la Secţia Organelor Conducătoare de Partid. şedinţă legionară. în muncă a 23. s-a manifestat ca naţionalist maghiar. Originale. Original. reconfirmată de CCP în 1956. Originale. 1 1338 1003 7. cercetată pentru că a avut ieşiri antipartinice şi a creat <1951> mahalagisme la adresa unor membri ai conducerii Partidului. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât sancţionarea ei cu „admonestare scrisă”.

Originale. copii. prin care s-au cerut relaţii cu privire la 27. la verificare a avut 17.1340 1012 Bente Ioan (Ion) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 8 1342 1011 Benţaru Gheorghe P. reconfirmată în 1958. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 1960 4 1343 814 Benţe Miclos (Burger Niculae) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. „Haovett”. a făcut parte din PSD. Preşedinte al cooperativei săteşti Borduşani. 11 334 . membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru înlesnirea speculării unei cantităţi de tablă zincată. Originale. 4 1341 989 Bentin David Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost patron de atelier.09. raionul Buzău. Originale. comuna Săgeata. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat situaţia.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1962. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. activitatea sa în mişcarea revoluţionară în 1962 perioada 1940-1941.09. atitudine recalcitrantă. alte abateri. 2. în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă 28.

2 1347 2654 Benzion Iacob A.1344 1013 Benţe Nicolae (Benţa) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. în 1950 a 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. şi-a scos formular de plecare în Israel. 7. Originale.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 5 335 . completat formularul de emigrare în 1956 Israel. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: era fiu de burghez.06. alte abateri. greutăţi în munca de preschimbare a 1953 banilor. 6 1346 992 Benvenisti Jacques M. a făcut 22. făcea propagandă împotriva Uniunii 1950 Sovietice. 2 1345 2786 Benuci Anastase P. alte abateri.04. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a fost omul de încredere al patronului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. prin care se 11. reconfirmată în 1962. (Jacob) Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a făcut parte din organizaţia sionistă „Hapel Hadate”. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10. a întreţinut legături cu chiaburii. Originale. reconfirmată de CCP în 1960. a fost în fruntea Cercului Cultural „Muncă şi Lumină”.

Originale. 3 1349 919 Beral Stela (Haim) Angajată la Direcţia Înscrierii şi evidenţei populaţiei din Direcţia Generală a Miliţiei. copii. 5. Israel. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. a plecat voluntar pe 1960 frontul antisovietic. 1955 1 1350 921 Berariu Gheorghe Ajutor de comisar la Poliţia din Roman.07. menţinerea deciziei.1348 918 Beral Avram (Berall) Membru de partid exclus pentru că: în 1950 a depus actele pentru emigrare în 13. în funcţia avută a luat şperţ. Originale. membru de partid exclus în 1948 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din 29. 14 336 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a aprobat. 9 1351 3432 Berariu Luminiţa Membră de partid exclusă pentru că a participat la şedinţele şi ritualurile mistice ale sectei „Meditaţia transcedentală”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că nu primea uşor critica şi comenta cu privire la lipsurile care i se arătau.08. organizaţia legionară. CCP a propus. în trecut a făcut parte din 1956 organizaţia sionistă „Mişmar”. 13.04. Hotărâre reconfirmată în 1985. Originale.06. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.

Originale. 7 1353 920 Berarov Ilie Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Berecsăul Mic. şi-a însuşit cereale şi alte obiecte de la cetăţenii din comună care fuseseră dislocaţi. 1951 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1940. legături cu unii chiaburi.23. stagiului din ilegalitate. reconfirmată în 1959. după 23 august 1944. 13.08. 3 1354 922 Beraru George (Strul) Funcţionar la Direcţia Cadrelor din Ministerul Afacerilor Externe.06. Hotărâre reconfirmată în 1985.08. regiunea Timişoara.07. 13 337 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid care a solicitat acordarea 30.1352 3431 Berariu Maria Membră de partid exclusă pentru că a participat la şedinţele şi ritualurile mistice ale sectei „Meditaţia transcedentală”. în postul avut a avut 29. democrat de dreapta. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a aprobat. fiind social. menţinerea deciziei. Original. Originale. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1936 a făcut parte din Partidul cuzist. membru de partid exclus pentru că: era un element care a trăit într-un mediu mic-burghez. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1355 923 Beraru Ion Căpitan în Portul Constanţa. Original. a făcut greutăţi 1951 Partidului. CCP a propus. pe care i-a 1956 favorizat.

reconfirmată în 1961. 1977 CCP a propus. după 23 15. menţinerea deciziei. Original. alte abateri. în 1948-1949 a frecventat locuinţa unui element reacţionar. 1959 11 1358 1017 Berbecaru Ion Director general adjunct al Băncii sovieto-române. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în perioada guvernării legionare a educat elevii în spirit naţionalist.03.11. 3 338 . a lovit în membrii de partid şi a menţinut în posturi elemente reacţionare. 4. 4. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: era fiu de exploatator.02. august 1944 s-a înconjurat de elemente 1954 duşmănoase regimului.1356 924 Beraru Ion I. a fost susţinut de elemente duşmănoase din Ministerul de Finanţe. Originale. copie. precum Vasile Modoran şi Aurel Vijoli. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. definitivă din ţară.10. Originale. 1953 2 1359 3176 Berbecaru Oprea Membru de partid exclus în 1975 pentru că a făcut cerere de plecare 26. 3 1357 925 Berbecaru Constantin P. alte abateri. membru de partid exclus pentru că: a fost unealta Monarhiei şi a burgheziei.

7. 4. într-un anturaj reacţionar. membru de partid exclus pentru că şi-a însuşit din banii rezultaţi din vânzarea materialelor de propagandă. 3 1362 1005 Berbecaru Vasile V. de mama sa. Originale.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.03. Originale. pentru că a avut un comportament reprobabil faţă 21. reconfirmată în 1957. care era preşedintele CAP din comună. în calitate de ajutor de primar a folosit metode legionare de comandă şi dictatură. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14 1361 3234 Berbecaru Petre Membru de partid sancţionat în 1976 cu vot de blam cu avertisment”. 1950 8 339 . trăia 17.1360 1004 Berbecaru Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a lucrat la Comitetul Naţional de Românizare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care a fost 1978 cercetat de Miliţie şi Procuratură. a speculat populaţia împreună cu tatăl său. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar. Originale. în numele Partidului şi-a însuşit diferite sume de bani. 1955 1 1363 2821 Berbece Sever C. Angajat al Miliţiei. a făcut parte din PNL.07.

Întrucât motivul s-a dovedit neîntemeiat. 12 1365 1006 Berbecel Petre M.05. sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a 24. pentru acelaşi motiv. În 1960 a fost din nou exclus. 3 1367 1008 Berber Israel Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în timpul regimului Antonescu 28. Original. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 340 . Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la adunări legionare. Originale. CCP a hotărât anularea sancţiunii. a ascuns 1954 originea socială a tatălui său.08. membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de 12. şef al Biroului calificare şoferi din Serviciul inspecţii auto şi circulaţie al Direcţiei Miliţiei regionale Braţov. 1949 5 1366 1007 Berbecel Vasile N. CCP a hotărât anularea deciziei.04.08. Întrucât învinuirile aduse s-au dovedit neîntemeiate. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar CCP a hotărât menţinerea deciziei. faţă de organele de Partid a avut 1957 o atitudine de îngâmfare. Ofiţer de Armată. Ofiţer de Miliţie. 5. semnalat diverse abateri de la locul său 1968 de muncă. Hotărâre reconfirmată în 1961. chiabur.1364 2990 Berbece Victor V. copie. a fost în slujba Siguranţei.

copie. şi-a persecutat subalternii. membru de partid exclus în 1974 întrucât a săvârşit fapte de necinste pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1 1370 3219 Berca Ion Gh. 4 1369 1009 Berca Ion Şef al Secţiei culturale la regionala PMR Ialomiţa. în 1940 a activat în organizaţia 1954 legionară.03.1954 meiate. alte abateri. în 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 3 341 .08. liberală.11. Şef al Serviciului financiar la Consiliul Popular Gorj. (Curglea) Membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de chiabur. contabilă. 1978 3 1371 1015 Berca Ion Gh. alte abateri. menţinerea deciziei. instructaj. exclus din Partid în 1959 pentru că: părinţii lui au făcut politică 16.1368 1016 Berca Ioan V. a 1954 întreţinut legături imorale cu Maria Stănescu. 25. CCP a propus. a fost judecat pentru fapte de necinste. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de propagandist la cursul de Istorie a PC(b) al Uniunii Sovietice a refuzat să se prezinte la 18.10. Original. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte. 6.

4 1374 Bercan Ion BuzatuVasile Primul. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. guvernului Dr. a fost sancţionată cu retragerea indemnizaţiei de conducere pe timp 3 luni. iar Constantin Duminică (funcţie neprecizată) cu reţinerea a 10% din salariu pe timp 3 luni. în cazul în care va repeta abaterea.12. inginer-şef la CAP Alunişu. Petru Groza. 1966 Întrucât a fost exclus pe baza unor sesizări tendenţioase. Originale.1372 988 Berca Nicolai M. care nu a luat poziţie faţă de abaterile primului. judeţul Olt. 4. cel de-al doilea. exclus din Partid pentru că: în 1942-1943 a lucrat ca funcţionar la Prefectura judeţului Vlaşca. membru de partid exclus pentru că 25. CCP a recomandat Comitetului regional PCR Bucureşti să ia măsuri ca organizaţia de bază să pună în discuţie cererea lui de reprimire în Partid.05. Totodată. Originale. Maria Drăguşin. Primul a fost sancţionat cu „vot de blam” şi transferat la altă fermă. preşedinta CAP Alunişu. 1978 11 342 . s-a dovedit a fi necinstit. (Nicolae) Şeful Ocolului Silvic Curtea de Argeş. Original.04. 2 1373 2808 Berca Stelian I. în cadrul Comitetului de Patronaj. şi-a părăsit postul de activist şi s-a manifestat contra 24. 73/1977 Cel de-al doilea a fost pus în discuţia Secretariatului Comitetului judeţean PCR Olt şi avertizat cu schimbarea din funcţie. care a sustras ciment şi lemne din cooperativă. instructor la Comitetul judeţean PCR Olt. Membru al Biroului judeţean PCR Vlaşca.

bisericesc. reconfirmată în 1975. CCP a stabilit că pentru destrămarea căsniciei se făcea vinovată fosta lui soţie şi a clasat cazul.01. comunice criteriile în baza cărora 1977 excluderea a fost infirmată şi înlocuită cu „mustrare”. Membru de partid exclus pentru că la primirea în organizaţie nu a arătat că a fost condamnat penal de două ori.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. 1973 35 343 . Originale. alte abateri. Păuna Diaconeasa şi Ilie Ocănoaia.05. în 1939-1941 a luat parte la 1954 şedinţe legionare. 1 1376 1313 Bercaru Nicolae Activist PRM la Raionul Făurei. 9 1378 3086 Bercea Dumitru I. 1. a înaintat acţiune de divorţ şi întreţinea relaţii cu alte femei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 2 1377 2/1976 Bercă Mihail Membru PCR. iniţial exclus din Partid pentru că şi-a alungat soţia din casă.1375 990 Bercan Iosif Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a fost cântăreţ 24. exclus din Partid pentru că era preocupat de interese personale. Original. Original. au solicitat să li se 27. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. membri de partid.

Secretar al organizaţiei de bază din comuna Păuşeşti-Otăsău. în 1945 a compărut ca martor al apărării fratelui chiaburului Ion Tomescu.12. regiunea Piteşti. raionul Băbeni. În 1978 a fost exclus din nou din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru înşelăciune în dauna avutului obştesc. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. motiv pentru care în acelaşi an CCP a propus. Originale. alte abateri. Originale.01. iar după 3 ani să ceară revizuirea situaţiei sale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1957 6 1380 1314 Bercea Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în Frontul Renaşterii Naţionale. bănuit de asasinarea unui ostaş sovietic.1379 2680 Bercea Gheorghe D. 8. 1954 1 344 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. în alegerile din 1946 era împotriva BPD. exclus din Partid pentru că: s-a lăsat antrenat la băutură. nu s-a străduit să-şi ridice nivelul politic. 8.07. 1957 4 1381 1315 Bercea Moise N. 7. menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare.

pentru că în 1940-1941 a fost legionar. a avut legături cu chiaburii. 2 1385 250 Berceanu Ioachim A. 3 345 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 18 1384 2651 Berceanu Dumitru D. în funcţia avută a şantajat 11. Instructor la Judeţeana PCR Dolj. a avut legături cu chiaburii. cu 1951 care dădea petreceri.01. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică fascistocuzistă. reconfirmată în 1958. după 23 august 1944 s-a manifestat ca social-democrat de 21. a fost informatorul conducerii 19. fabricii Astra. dreapta. a avut manifestări şovine. 2 1383 1014 Bercea Ştefan Pretor în plasa Târnava. cetăţenii.07. care a fost condamnat penal. Originale. membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu legionarii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus în 1955 17. făcând propagandă împotriva 1951 clasei muncitoare. Originale. era un element afacerist şi necinstit. resortul ţărănesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.1382 1316 Bercea Novac Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica partidelor burghezo-moşiereşti. reconfirmată în 1963. 1951 antimaghiare. Original.

CCP a hotărât clasarea cazului. relaţii. Întrucât şi-a retras apelul. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.1386 554 Berceanu Ion Redactor la revista Institutului de Istorie al CC al PMR. Originale. CCP a hotărât acordarea stagiului de la 23 august 1944. Original.05. copie. Întrucât în ilegalitate nu a fost membru.11. 27. 2.04. căreia i-a promis că o va lua de soţie. 1956 12 1387 2814 Berceanu Nicolae (Bercovici) Membru al Biroului organizaţiei de bază a surdo-muţilor. Originale. 4 346 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost condamnat penal. 8. 2 1389 60 Bercek Ferenţ (Bencze Francisc) Persoană pentru care CC al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 28. după care a alungat-o. 1954 1 1388 3248 Berceanu Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a convieţuit timp de două luni cu minora Marieta Căldăraru. 1978 alte abateri. 1951 Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. exclus din Partid pentru că şi-a însuşit bilete de tren ale membrilor asociaţiei. În 1971 i s-a acordat stagiu din 1941. Originale.10.

unde i s-a atras atenţia asupra gravităţii afirmaţiilor sale şi avertizat că dacă va mai avea manifestări similare. nu însă şi cu scoaterea din învăţământ. alte abateri. învăţământ. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” (1968) şi „mustrare” (1979).07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în care s-a arătat nemulţumit că nu a fost primit în audienţă la conducerea superioară de partid şi pentru că nu a fost reîncadrat în 31. va fi pus în discuţia organizaţiei de bază şi tras la răspundere. organizaţia legionară şi a participat la 1966 Rebeliune. Originale. 2 347 .08. şi îndepărtat din învăţământ pentru că: a falsificat notele unor elevi şi a divulgat subiectele la teze. motive pentru care a spus că 1981 va declara greva foamei şi se va adresa unor agenţii de presă şi posturi străine de radio. Originale. La discutarea apelului s-a declarat de acord cu sancţiunea pe linie de partid. Membru de partid exclus pentru că în anii 1936-1941 a fost înscris în 14. 31 1391 2824 Bercescu Traian C. În 1988 a înaintat un memoriu. CCP a retrimis cazul spre soluţionare Comitetului judeţean PCR BistriţaNăsăud. prim-secretar al Comitetului judeţean de Partid.1390 3402 Berceni Romulus Profesor. unde a fost primit în audienţă de către Nicolae Buşui.

05. Originale. Originale. Originale.06. care şi-a pus toată activitatea în slujba fascismului. 2 1393 978 Berchiu Dumitru Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940 s-a înscris şi a activat 11. 4 1394 2840 Berci Vasile Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. 1967 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Întrucât principala acuză s-a dovedit 1954 neîntemeiată. a luat parte la 1959 Rebeliune. membru de partid exclus pentru că: era un duşman al Uniunii Sovietice. copie. 18. 4 1395 960 Berciu Dumitru Conferenţiar la Institutul de Istorie şi Geografie al RPR. Hotărâre reconfirmată de CCP în 1960. CCV a hotărât: menţinerea deciziei. Întrucât acuzele nu s-au verificat. în organizaţia legionară.1392 553 Berchită Aurel Membru de partid exclus pentru că: în 1946 a făcut propagandă manistă.01. 49 348 . pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. Original. 20. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 22. 1951 să fie supravegheat îndeaproape. să fie scos din învăţământ.01. alte abateri.

cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord. organizaţia sionistă „Dror Habonim”. copie. Original.1396 959 Berciu Ştefan Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. (Andor) Locţiitor politic de escadrilă la UM 04761. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. care sabota aprovizionarea magazinului. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.05. 2. avea relaţii cu chiaburii. Original. S-a constatat că: la căderea din 1941 a 26. CCP a propus schimbarea deciziei în excludere din Partid. 1 1398 948 Bercovici Andrei L. iar 1958 în 1948 a devenit membru. membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1941 a simpatizat cu 18. alte abateri. Copie. omul patronilor. 8 1399 2902 Bercovici Bella Secretară de celulă de partid la magazinul „Sora” din Bucureşti.07. avut purtare laşă şi a devenit informator 1953 al contraspionajului maghiar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care 22. 2 1397 950 Bercov Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist şi speculant. reconfirmată în acelaşi an. exclusă din Partid pentru că: a colaborat cu Gatemberg. 1948 1 349 . Originale.06.

-.Leia (Nudelman) Membră de partid exclusă în 1961 pentru că: în timp ce era membră de partid. a exploatat el însuşi (a avut un 1952 magazin de coloniale). 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1400 947 Bercovici Burah Şef de secţie la Direcţia generală de Aprovizionare din Ministerul Industriei Uşoare. 7 350 . reconfirmată în 1966. a făcut parte şi din organizaţia 31.08. 2 1403 966 Bercovici Haia . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a fost omul de încredere al 20. reconfirmată de CCP în 1962. 1955 2 1401 971 Bercovici Edith Membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie 29. burgheză. membru de partid exclus în 1950 pentru că şi-a manifestat intenţia de a emigra în Israel. Original. a făcut parte din PNŢ.03. 3 1402 970 Bercovici Gherzon Membru de partid exclus pentru că: era de origine mic-burgheză. sionistă „Ichud”.12.02. Originale. cu care a menţinut relaţiile. CCP a hotărât menţinerea deciziei. patronilor.

Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în trecut s-a ocupat cu diverse afaceri. În 1958 apelantul a solicitat acordarea stagiului de partid din 1924. 1. Originale. cu stagiul din 1947. şi a cerut majorarea ei. 1956 31 1405 2649 Bercovici Iosub . Originale.Herş Angajat la revista literară „Flacăra” din Bucureşti. reconfirmată în 1959. 1957 CCP a hotărât respingerea cererii.05. În 1967 s-a declarat nemulţumit de cuantumul pensiei de 1800 lei. 6. 1948 18 1406 968 Bercovici Iudita (Didi) Membră de partid care a solicitat 21. În 1978 pensia i-a fost majorată la 2600 lei. Originale. în 1945-1946 a fost proprietar al unei fabrici.12. Solicitarea i-a fost respinsă. cazul a fost clasat. pe care o primea pentru activitate în mişcarea revoluţionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât nu fusese membru în ilegalitate şi şi-a retras apelul. acordarea stagiului din ilegalitate.02. 4 351 . 1960 şi 1961. CCP a hotărât extinderea cercetărilor.1404 969 Bercovici Iancu H. în legătură cu zvonul că ar fi fost informator al Siguranţei. În 1964 i s-a stabilit stagiul din 1944. în 1949 a fost repus în drepturile de membru de partid. în timpul dictaturii antonesciene a fost omul de încredere al moşierului Stănescu. Întrucât suspiciunile s-au dovedit neîntemeiate.

11. împreună 19. proprietar de manufactură. reconfirmată în 1958. a făcut parte din Gruparea 28. 1954 1 1409 560 Bercovici Moise (Băcăuanu) Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în anii 1931-1934 a fost mic comerciant. 6 352 . până în 1940 a deţinut. cu tatăl său. 8 1410 561 Bercovici Moise I.05. Membru de partid exclus în 1954 pentru că în trecut a fost comerciant şi 14. calitate în care a divulgat secrete chiaburilor şi a luat mită de la speculanţi. o băcănie şi o cârciumă în 1954 Arad. 5. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1958. Original. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. ghelerteristă a PSD. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.12.10. 1 1408 559 Bercovici Moise Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în 1933 a fost spărgător de grevă la Tipografia „Opinia”. în 1950 a depus actele de emigrare în Israel. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944 a fost agent de Siguranţă.1407 967 Bercovici Ladislau Membru de partid exclus în 1956 pentru că: provenea dintr-o familie de moşieri.

copie. în 1958. 23. a fost conducătorul organizaţiei 1950 sioniste din Piteşti. care a solicitat reîncadrarea în Partid. Originale. Partid.03. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP i-a respins cererea. a luat apărarea unor elemente necinstite. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât în ilegalitate nu fusese membră. motiv pentru care a hotărât reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original. în calitate de vicepreşedinte al Sfatului Popular raional Oradea. 17 1412 562 Bercovici Pincu Membru de partid exclus pentru că: era fiu de negustor. pentru a nu fi trimise în justiţie. alte abateri. împreună cu întreaga sa familie.12. CCP a hotărât reîncadrarea ei în 12. a depus actele de emigrare în Israel. 1 1413 3293 Bercovici Rebeca (Marcus) Persoană care a activat în ilegalitate pe linia Ajutorului Roşu. În 1961 CCP a constatat că a fost înscrisă pentru emigrare în Israel fără să aibă cunoştinţă.07.1411 2620 Bercovici Pepi (Davidovici) Membră de partid exclusă pentru că: în 1956-1958. Hotărâre reconfirmată în 1980. 1959 reconfirmată în 1959 şi 1960. 1949 În 1979 a solicitat acordarea stagiului din 1941. patron. fostă deportată la Vapniarka şi Grosulovo. el însuşi a fost 17. 6 353 .

1953 2 1416 565 8.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. închisoare purtare laşă (motiv pentru care 1951 a şi fost exclus). CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7. pentru a şantaja unele persoane. Bercovici Simion P. Membru de partid exclus în 1947 pentru că a fost preocupat numai de interesele sale personale. avea rude emigrate în Israel. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1952 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. Bercovici Simcha I.1414 563 Bercovici Riven (Berceanu Radu) Membru de partid exclus în 1953 pentru că: s-a dat drept ilegalist şi ofiţer de Securitate. Copie. alte abateri. Şef al Departamentului Aprovizionării Armatei la unitatea din Timişoara. 1954 2 1415 564 9. Originale. 1956 8 1417 566 Bercovici Ştrul M.06. sa despărţit de soţie şi a întreţinut legături cu o altă femeie. CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1944. s-a încadrat în muncă şi a dat dovadă de ataşament faţă de Partid. iar pe de altă parte. Hotărâre reconfirmată în 1957 şi 1962. 9 354 . cercetat pentru stabilirea stagiului. reconfirmată în 1960 şi 1961.07.) Pentru că. Original. la căderea din 1935 a avut purtare proastă. Şef al Secţiei comerciale de la Sfatul Popular Iaşi. pe de o parte. fost membru de partid în ilegalitate. (A fost închis în lagărele Vapniarka şi Grosulovo.05. iar în 26.

7. Întrucât acuza s-a dovedit 1953 neîntemeiată. 1 1421 269 2 355 . între care aceea că era un trădător al intereselor clasei muncitoare. 1950 1 1420 297 Bercu Leon Medic la Spitalul Elias din Bucureşti.08.06.06. soţia sa a făcut parte din conducerea organizaţiei „Ichud”. CCP a propus clasarea cazului. Ilieş) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. Membru de partid exclus pentru că ar fi practicat inversiunea sexuală. 1951 49 1419 280 1. Întrucât nu existau dovezi convin. a fost proprietarul unui depozit de cherestea.) Original.1418 82 Bercsényi Illés (Berceni Ilie. română. gătoare. CCP a trimis cazul spre 1960 recercetare Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti. alte abateri.11. membru de partid cercetat pentru că fiind concentrat la muncă obligatorie în timpul regimului Antonescu. Bercu Ghidale Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar”. 18. ar fi denunţat un coleg.12. Originale. maghiară. Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. Bercu Solomon A. CCV a hotărât menţinerea deciziei. copii. Originale. lb. (În timpul cercetării a mai reieşit că întreţinea corespondenţă cu rude emigrate în Israel. Original.

şi-a însuşit ţuică şi bani. salariate să aibă relaţii intime cu el. Original. în calitate de responsabil al cazanului de ţuică al Sfatului Popular al comunei 29. fiind omul de încredere al 1951 moşierilor. Originale.01. Originale. lb.01. 1960 faptă pentru care a fost condamnat penal. Adresă a CCP prin care s-au 1952 comunicat informaţiile solicitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. politice.12. judeţul Bihor. 4 1425 271 Berdilă Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut s-a perindat prin toate partidele 25. Membru de partid exclus pentru că. copie. maghiară. 1 356 . română. 5 1424 270 Berdilă Constantin T. 52 1423 3101 Berdan Dan Dumitru Şeful Biroului export de la Fabrica de confecţii Marghita. a corupt mai multe 27. iar 1973 cele care refuzau le brusca sau propunea să fie sancţionate administrativ (una dintre ele a încercat să se sinucidă). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Primul dintre ei a lucrat la Siguranţa din Oradea (1945-1947). CCV a hotărât menţinerea deciziei. copii. membru de partid exclus şi scos din funcţie pentru că: se prezenta la serviciu în stare de ebrietate. 19.1422 116 Berczes Iosif Berczes Elisabeta (Korn) Persoane pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe.05. Petreşti – Bacău.

membru de partid verificat. alte 1955 abateri.10. 1953 CCP a propus confirmarea calităţii de membru de partid cu vechimea din 1945. 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii.1426 2906 Berea Maria Instructoare pe linie de femei la Comitetul PMR de plasă Vaslui. rusă. care prin căsătorie a devenit cetăţeană română şi a solicitat primirea în PMR. Original. exclusă din Partid pentru că: a luat bani de la 11. 2 357 . 12 1429 273 Berechet Nichita Activist al Regiunii PMR Bârlad. 1 1427 272 Bereanu Bernard Preşedinte al Uniunii Internaţionale a Studenţilor. lb. Întrucât ulterior a fost angajată la 1955 Ambasada Bulgară. 2 1428 628 Bereanu Raina Gheorghievna Membră a PC Bulgar. exclus din Partid pentru că: provenea 21. Copie. apelanta şi-a retras cererea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. diverşi cetăţeni. pe care i-a cheltuit 1948 petrecând. alte abateri.06. de partid fusese la Praga.01. Originale. întrucât în perioada verificării membrilor 29.12. română. dintr-o familie de exploatatori. Original.

membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Partidul szalasist. alte abateri. CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea calităţii de membru de partid. Originale. 1964 5 358 . 6. 2 1432 276 Bereczki Eugen Fost locţiitor de secretar la Comitetul judeţean PMR Oradea. Original. Naţiune şi Teritoriu” de la 26. Membru de partid exclus pentru că a folosit iniţialele Partidului în înjurături. 8.09.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 1431 275 Berecz Ioan Membru de partid exclus pentru că în timpul regimului hortyst a fost conducător al Oficiului „Mobilizare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1430 274 Berecz Gavril Membru de partid exclus pentru că: datorită educaţiei naţionaliste s-a retras cu trupele fasciste în Ungaria. Originale. primăria Satu-Mare.04.02. În 1965 a solicitat stabilirea vechimii în Partid. 5. Organizare. Original. 1954 1 1433 277 Bereczki Francisc Fr. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

5 359 . pe care le bătea şi înjura. 4 1437 239 Berendei Ion M. 2.1434 278 Bereczki Lili Membră de partid exclusă pentru că: în trecut a posedat un atelier de lenjerie. a avut femei de serviciu. Membru de partid exclus în 1961 pentru că a făcut parte din Mişcarea 15. Original. CCP a hotărât respingerea cererii şi a 1973 recomandat Comitetului judeţean Braşov să fie luat în evidenţă. 25. Legionară. Originale.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. 1955 3 1435 2690 Bereczky Francisc Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Partidul Imredi. Originale. reconfirmată în acelaşi an. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În acelaşi an a fost luat în evidenţă.11. 1953 2 1436 3084 Bereczky Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi să fie luat în evidenţă.01.04. Originale. cu angajaţi.

03.06. membru de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. în 1956 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul de la data hotărârii. 1 1439 238 Berenyi Ernest St. (Senior) Lucrător la Sectorul de Verificare a Cadrelor de la Comitetul regional Oradea al PMR. pe care a ascuns-o Partidului. 1953 11 360 . CCP a hotărât excluderea lui din Partid. împreună cu 18. În 1978 CCP a propus Comitetului judeţean Bihor al PCR să fie luat în evidenţa celor care au avut activitate în mişcarea revoluţionară ilegală.1438 339 Berenştain Rahmil Membru de partid exclus pentru că: era un element necinstit. În 1956 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. Întrucât acuza că ar fi ascuns situaţia sa Partidului s-a dovedit neîntemeiată. 4. Întrucât la arestare a avut atitudine de ploconire şi slugărnicie faţă de duşman. 4. Originale.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. contribuind la întocmirea schemelor organizaţiilor comuniste din Ardealul de Nord. membru de partid cercetat pentru că la căderea din 1941 a avut purtare slugarnică şi laşă în faţa duşmanului de clasă. 1953 9 1440 237 Berényi Ernest Ştefan (Junior) Casier al Comitetului judeţean de Partid Bihor. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. soţia sa a completat formularul de 1955 emigrare în Israel.

era un element duşmănos. Breslei funcţionarilor particulari din 1949 Timişoara l-a denunţat Siguranţei pe comunistul Iszak Ladislau.05. în perioada războiului s-a înscris în Volksgruppe şi a purtat zvastica.04. că a făcut parte din Mişcarea Legionară. în timp ce avea funcţie de răspundere. din 1941. 1951 fiind şef de cuib. CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1945. membru de partid exclus pentru că: în trecut s-a ocupat cu specula. membru de partid 14.05. 2 1444 340 Bereşteanu Alexandru Responsabil de cadre la Societatea Comcar. CCP a hotărât respingerea cererii pentru că: în calitate de membru al 26. a 24. Original. 1 361 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. alte abateri.1441 2903 Berényi Ludovic Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. Berenyi Nicolae Responsabil organizatoric al CDE Satu Mare. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. Original. cercetat în legătură cu căderile de la 1953 Someşeni. membru de partid exclus pentru 22. 1 1442 236 1 1443 546 Berenyi Zoltan Referent la Secţia organelor conducătoare de Partid. Original. Sindicale şi de UTM a CC al PMR. în 1948 s-a înscris pentru emigrare în Palestina. fost şi secretar al organizaţiei sioniste 1950 „Ichud”.

menţinerea deciziei. dactilografă la Comitetul Raional de Partid Târgu11. 6 362 . de la GAC din comuna Făget. CCP a propus. 12 1446 2619 Beretean Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legio.22. exclusă pentru că a furat bani de 1956 la colegă de muncă.09. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1448 342 Berevoianu Maria (Tulici) Membră a PRM. reconfirmată în 1958. Originale. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1980. regiunea 1954 Timişoara. 6 1447 341 Beretzki Anton Membru de partid exclus pentru că: în calitate de responsabil la Baza de recepţie 25. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât. nară. Originale. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 31.10. Lăpuş. a comis fraude.1445 3157 Bereşteanu Vasile Membru de partid exclus în 1976 întrucât a ascuns că a fost condamnat pentru ultraj.05.09.

Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme că în trecut a fost arestat pentru activitate revoluţionară.1449 2742 Berevoiescu Ioan I. iar Plenara CC al PMR din 1959 l-a exclus din CC. cercetat în urma sesizărilor privind trecutul său legionar. 1962 15 1452 343 Berg Maximilian Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost afacerist. era orgolios şi 21. 1 363 .11.01. Original. Originale. Originale. CCP a stabilit că acuzele erau întemeiate. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. copii. ţinând cont de trecutul său întunecat şi duşmănos. în 19461947 s-a ocupat cu specula. 1950 4 1450 8/1959 1959 346 1451 673 Berezovski Eugen Ş. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. 3. 4. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Bereziţchi Dumitru Membru al CC al PMR. fotografii. necesar la pensionare. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept” în legătură cu trecutul său politic şi modul în care a pătruns într-o uzină de mare importanţă pentru industria ţării.02. individualist. Şofer la Uzina Călan. prim-secretar al Comitetului regional de Partid Bacău. Comitetul regional de Partid Bacău la destituit din funcţie.

o batoză. Originale.1453 2904 Berger Iosif Colector la Societatea de stat alimentară „Someşul”.) CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul deţinut. membru în conducerea PSD şi în 1953 Consiliul Sindical. 1950 (A fost deţinut în mai multe lagăre de muncă din Germania. 4 364 . Originale. a deţinut o fabrică forestieră şi 11. Original. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1456 346 Berger Nicolae I. 1 1455 345 Berger Marcel Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord. Fost ofiţer de Miliţie. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost cârciumar. ziarist.) CCP a stabilit că: în trecut a fost 14. 1 1454 344 Berger Loti Membră de partid care a solicitat confirmarea calităţii. (În 1944 a fost închis în lagărul de la Bergen-Belsen. 16. unde a dus o politică de dreapta.05.02. membru de partid exclus pentru că în 1945 s-a înscris 24. CCV a hotărât confirmarea ei ca 1949 membră cu vechimea din 1946. Original. alte abateri. motive pentru care a propus excluderea lui din Partid. în organizaţia sionistă „Ichud”.09.09. ostilă Partidului şi clasei muncitoare.

6 365 . În 1967 s-a constatat că acuzele erau neîntemeiate. Siguranţei şi a avut un comportament 1952 trădător la anchetă. Întrucât a fost informator al 16. membru de partid exclus pentru că: în 1922-1926 a fost înscris în organizaţia sionistă „Haşmonea”.1457 347 Berger Paul Şeful Centralei electrice de la Uzinele „Janos Herbak” din Cluj. membru al Comitetului antifascist german din Regiunea Sibiu şi deputat în Sfatul regional. Originale. 2 1458 348 Berger Victor Membru al unei celule a Ajutorului Roşu în ilegalitate. care în 1925 l-a trimis ca delegat la deschiderea Universităţii Ebraice din Ierusalim. Someşeni. Original. asculta posturi imperialiste. a întreţinut 28. În 1958 i s-a recomandat să mai muncească timp de doi ani pentru reabilitare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat rezolvarea situaţiei sale de partid. membru de partid cercetat în legătură cu cazul 11.06. motiv pentru care a fost reîncadrat în Partid cu stagiul din 1938.01. CCP a hotărât respingerea cererii lui de încadrare în Partid şi a cerut să fie scos din funcţiile avute.12. 8 1459 268 Berger Wolf Fost director la Direcţia Centrală de Statistică (1951-1953). s-a căsătorit cu cumnata unui patron. Originale. apoi Comitetul orăşenesc PMR Bucureşti va hotărî asupra situaţiei lui. 1953 CCP a propus menţinerea calităţii lui de membru cu stagiu din 1945. corespondenţă cu cumnatul său „fugit” 1955 din ţară.

Original.06. Original. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. economic la Comitetul regional Banat al 1946 PCR. a propus: să fie scos din funcţia de responsabil 28. să lucreze în organizaţia de masă.09. Totodată. a făcut cerere de emigrare în Israel. până când Partidul i-a atras atenţia că respectivii trebuie 25. 1 1461 266 Berghezan Ilie Membru de partid exclus pentru că: a trăit în anturajul elementelor legionare.03. copie. În 1947 a fost încadrat în Partid ca membru nou. 2 366 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.1460 267 Bergfeld Samoilă M. cu stagiu din acelaşi an şi cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de conducere în Partid. făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât respingerea cererii. „apăraţi” de avocaţi din oficiu. a 17. după ce a 1950 fost exclus. 5 1462 2905 Bergman Gheorghe Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. Întrucât la căderea din 1942 a avut purtare foarte proastă. Membru de partid exclus pentru că: în timpul perioadei de secetă a fost avocat în procesele sabotorilor. pentru a se reabilita. Originale.

maghiară. ca atare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 22. lb. 1950 16 1464 290 Berianu Ştefan I. Originale. era străin de interesele clasei muncitoare.1463 265 Bergner Zoltan M. 8. 3 1466 293 Berindan Mihai Membru de partid exclus pentru că provenea dintr-o familie de chiaburi. Decizie reconfirmată de CCP în 1956 şi în 1958 (de două ori). Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator. Originale. el a fost tot timpul un element 1952 exploatator. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01.08. 3 367 . care toată viaţa lui a fost fabricant şi. Membru de partid exclus pentru că a fost legionar activ. CCP a recomandat Biroului Comite1960 tului orăşenesc PMR Bucureşti să adâncească cercetările. iar 29. 1957 10 1465 292 Berindan Ana Membră de partid exclusă pentru că a simpatizat cu organizaţia legionară. reconfirmată în 1960.04. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. română.07. Originale.

1 1470 291 Berindei Traian Gh. 1952 4 1469 289 Berindei Aron Membru al Biroului Comitetului de Partid al uzinei „Zlatna”. a posedat atelier. Membru de partid exclus pentru motive neprecizate. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. după 23 august 1951 1944 a ţinut legătura cu duşmanul de clasă. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut parte 15. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. reconfirmată în 1965. în trecut a făcut politică liberală şi a avut legături cu elemente legionare. iar faţă de salariaţi nu a avut atitudine justă.09. Întrucât excluderea s-a făcut în mod nestatutar. 1955 1 368 .04. Original. 5.04. 8. CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea cazului în discuţia organizaţiei de bază. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Original. 1954 1 1468 946 Berinde Iuliu Membru de partid exclus pentru că: era de origine mic-burgheză.1467 288 Berinde Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost crescută într-un mediu mistic.07. din organizaţii fasciste.

8 369 . greutăţi Subcomisiei de verificare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. organizaţie sionistă. membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat voluntar la o şcoală din Germania. CCV a hotărât menţinerea deciziei. de necinste. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea legături cu femei de moravuri uşoare. Original. a pactizat cu duşmanul de clasă (a frecventat localul unui cârciumar. căruia 14. a făcut 21. Originale. Original.11. i-a dat mai multe numere din „Glasul 1951 Armatei”.05. Regiunea autonomă maghiară. unde a fost educat în spirit fascist. alte 1950 abateri.06. exclus din Partid în 1950 pentru că: s-a dedat la acte 17. faptă pentru care a fost condamnat penal. 1 1472 284 Berindei Vasile P. subofiţer de armată. Original. Membru de partid exclus pentru că: fiind influenţat de manişti. împreună cu alţii a bătut un 1954 cetăţean. care ulterior a decedat.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care le introducea în unitate şi a împiedicat ostaşii să ia parte la serbarea de ziua „Scânteii”). copie.1471 285 Berindei Vasile Locţiitor politic. 1 1473 951 Berki Ioan Fost secretar al organizaţiei de bază din comuna Sâncraiul de Mureş. 1 1474 567 Berkovici Vasile (Bercovici) Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1946 s-a înscris într-o 12. reconfirmată în 1960.

Originale.09. Originale. iar în acelaşi timp a activat şi în organizaţia sionistă. în 1950 a depus formele de emigrare în Israel. 2 1476 557 Berkovics Mendel (Koczkas) Activist la Consiliul Sindical regional Baia Mare. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. deţinea o batoză 27. Originale. şi era un element exploatator.04. 8. 1953 7 1477 281 Berkovits Lazăr (Berkovici) Secretar al Comitetului sindical al fabricii „Ceramica” din Turda (19461947). Întrucât la cădere a avut purtare proastă.1475 558 Berkovics Mendel Membru de partid exclus pentru că: era de origine chiabură. CCP a propus respingerea cererii lui de încadrare în Partid. Originale. cercetat în cadrul revizuirii căderilor din Ardealul de Nord din 1941. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. membru de partid exclus pentru că: în 1944 s-a înscris şi a activat în organizaţia sionistă „Gordania” <Gordonia>. CCP a hotărât excluderea lui din Partid pentru că: a fost informatorul contraspionajului hortyst.04. a fost omul de încredere al patronului. Berkovits Nicolae Membru de partid cercetat cu ocazia revizuirii căderilor de la Someşeni. Hotărâre reconfirmată în 1958 (de două ori). Hotărâre reconfirmată în 1960 şi 1962. 1953 14 370 . în 1947-1948 a activat în organizaţia sionistă „Mişmar”. 3. 1959 3 1478 2746 2.

s-a 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1966 memoriul său a fost clasat. respingerea apelului. Originale.10. Original. în 1950 a făcut cerere 1953 de emigrare în Israel. 14. Berlogea Iacob Şef al Laboratorului de microbiologie de la Spitalul Militar Central.04. 1977 CCP a propus.04. 3 1482 949 6 371 .04. 1 1481 3181 Berlinschi Ion Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tăinuire şi complicitate la furt.) CCV a hotărât menţinerea deciziei. ocupat cu specula. 3 1480 286 Berler Mihail Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost zbirul muncitorilor şi omul de încredere al patronilor. Original. 11. pe motiv că între timp sancţiunea îi fusese ridicată.23. A solicitat reîncadra. (A fost deportat în diferite lagăre de 1950 pe teritoriul vremelnic ocupat al Uniunii Sovietice. Originale. membru de partid sancţionat în 1962 cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a căutat să aibă relaţii amoroase cu două laborante din subordine şi elevele care făceau practică. Hotărâre reconfirmată de CCP în 1964. Comisia de Partid a DSPA a hotărât 1963 menţinerea deciziei.1479 568 Berkovits Rudolf (Bercovici) Membru de partid exclus pentru că: la căderea din 1935 a avut purtare laşă. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. rea în Partid cu stagiul din 1932. locotenentcolonel.

când era furier la Detaşamentul de muncă obligatorie 105 CFR Bacău. 30. 1 1484 2985 Berman Beniamin Membru de partid exclus pentru că: în 1944.02. ocupându-se şi cu „afacerismul”. a luat diverse sume de bani de la evrei pentru a le obţine învoiri.08. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus Comitetului judeţean să-l dea în judecată pentru pagubele provocate. în calitate de şef al Economatului de la Fabrica de Postav din Azuga.05. Copie. 1. Copie.1483 2979 Berman Alexandru (Bogdan Iancu) Responsabil al Fermei Partidului din judeţul Timiş-Torontal. membru de partid exclus pentru că a făcut afaceri în numele 12. 1 1485 2945 Berman Elias Persoană care a solicitat încadrarea în Partid.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lucrând pe linia Ajutorului Roşu. Copie. 1949 1 1486 287 Berman Iosif Membru de partid exclus pentru că în trecut a servit fidel interesele patronilor. CCP a hotărât respingerea cererii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a fost omul direcţiunii reacţionare. Original. 1 372 . la căderea sa din 1943 a avut purtare laşă şi a semnat un angajament de colaborare cu Siguranţa. motivând că sunt cerute 19. Întrucât. după 23 august 1951 1944. şi în dauna Partidului. de ofiţeri şi subofiţeri. cu drept de reabilitare.

1960. 78 (vol. Originale. CCP a propus să i se ridice calitatea de membru de partid şi să fie cercetat de „organele în drept”. hotărâre reconfirmată în 1959. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Ana Toma şi Alexandru Buican. 1963 şi 1964. Originale. Paul Bacalu. Emil Calmanovici.06. Întrucât era un element cu trecut exploatator şi dubios. Condamnat politic în procesul 17.07. carnet de partid. I) Idem. 7. Lucreţiu Pătrăşcanu. II) 1488 551 Berman Niculae Membru de partid exclus în pentru că în acelaşi timp s-a înscris într-o organizaţie sionistă. I-II) 317 Berman Jacques Membru de partid în ilegalitate care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid.11/1950 1487 (vol. În 1968 Comitetul Executiv al CC al PCR l-a reabilitat şi l-a reîncadrat în Partid cu vechimea din 1933. Referinţe semnate de: Egon Weigl. 1950 1 373 . care a solicitat 1958 reprimirea în partid. Original.11. Aurel Vijoli. 2. CCP a hotărât respingerea cererii. 1950 102 (vol.

Întrucât din 1943 a avut legături cu Partidul. Ulterior. 5.1489 552 Bernachi Ion Membru de partid exclus în 1951 pentru că: până la 23 august 1944 a fost exploatator. apoi de director al Fondului Bisericesc. a solicitat mărirea ei. 1 374 . Totodată. Director al GAS „Iosif Clisici <Clisci>”. Original. membru de partid exclus 24. Original. alte 1956 abateri. însă.08.10. Originale. 2 1491 283 Bernad Iacob (Bernard) Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator (până în 1949 13. în 1968 cererea i-a fost respinsă de Secretariatul CC al PCR. în calitate de director general la CFR. pentru că: în trecut a fost legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în ciuda propunerii favorabile a CCP de majorare la 4000 lei.10. a avut farmacie proprie). 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 14 1490 282 Bernaciuc Ion St. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. i s-a acordat o pensie specială de 3450 lei. a promovat în funcţii elemen te duşmănoase regimului. În 1965 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi i s-a acordat din 1943.

în trecut s-a alăturat elementelor duşmănoase (social-democraţi de dreapta). 9. Original.1492 308 Bernad Ştefan Membru de partid exclus pentru că era speculant. Original. un element necinstit şi afacerist. 1 375 . deşi era evreu. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. 1 1493 484 Bernard Adolf (Bernhard Adler) Cetăţean sovietic care a solicitat o adeverinţă din care să reiasă că în anii 1942-1944 a fost închis pentru activitate 17. cu scopuri de parvenire. comunistă. necesară pentru pensionare.05.12. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1958 Adresă a CCP către CC al PCUS. 1951 7 1495 311 Bernat Ion I. copii. Originale. 12 1494 309 Bernard Lazăr C. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1958.07. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. prin care se comunică faptul că în arhive nu a fost regăsită informaţia cerută. a servit interesele burgheziei. în timpul războiului antisovietic a colaborat cu nemţii. afacerist şi a intrat în Partid 29.09. era 27. (Bernea) Membru de partid exclus pentru că: era un element carierist şi îngâmfat.

era un element beţiv 28. mult timp patroana unei farmacii. Membru de partid exclus pentru că sa ocupat cu specula. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.08.09. În 1965 CCP a hotărât. În 1953. cu care întreţinea relaţii. Întrucât în timpul războiului a fost inactiv. 27. şi a propus să fie scos din postul de activist la Secţia Economică a CC al PCR şi trimis în producţie. Bernath Segall Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de casier la Rafinăria „Vacuum Oil” a bruscat muncitorii. şi scandalagiu. Original. reconfirmată în 1958 şi 1960.04. alte abateri. 51 1497 310 7 1498 2677 1 376 . soţia sa a fost 25. avea 1954 rude în ţările capitaliste. anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea din 1921. Hotărâre reconfirmată în 1956 şi 1961. care în momente grele a dezertat de la muncă şi a trădat mişcarea muncitorească. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timp ce era director în 1946 Ministerul Industriei Uşoare. În 1948 CCP a reconfirmat decizia. Originale. care a fost cercetat. În 1938 a plecat voluntar în Spania Republicană. Bernáth Ioan A. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid ca membru nou. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1496 1307 Bernath Abraham L. Originale. cu interdicţia ca timp de 5 ani să ocupe funcţii de partid. a fost exclus din Partid şi scos din funcţie. Membru de partid în ilegalitate. pe motiv că s-a dovedit a fi un element carierist şi oportunist.

1954 5 1501 312 Berner Mor Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1934 a fost preşedintele organizaţiei sioniste „Haşomer Haţair”. alte abateri. română. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1941 a plecat în URSS. rusă. Originale. alte abateri. Originale. Referinţă semnată de Boris Holban. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 19. unde a depus activitate intensă.07.1499 463 Bernaţschi Fedor Fedorovici Cetăţean sovietic pentru care CC al PCUS a solicitat eliberarea unei adeverinţe privitoare la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. a fost închis în lagărul de la Auschwitz. de negustor. reconfirmată în 1958. iar ulterior a fost închis în lagărele din Franţa. 1950 1 377 . 10 1500 2648 Bernea Sandu (Bercovici Şmil) Director adjunct la Direcţia producţiei din cadrul Centrocoop. era un element cu mentalitate micburgheză. în 1948 s-a înscris pe lista de emigrare în Israel. lb. de unde a fost eliberat de americani. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luptat în 1958 Brigăzile Internaţionale din Spania. copie. 6.04. 8. Original. că: a fost membru de partid.08.

CCV a hotărât menţinerea deciziei.1502 313 Bernescu Eugenia (Mateescu) Responsabilă cu propaganda şi agitaţia în Biroul organizaţiei de bază de la uzina de Utilaj Poiana Câmpina. 1950 1 1505 316 Bernovschi Ioan Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a pus în 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. „Centrul Naţional de Românizare”. 1 378 . deşi era originar din Basarabia. Original. alte abateri. slujba fasciştilor ca translator. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a avut comportare uşuratică.04. 1 1504 314 Bernig Ilie Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare. Copie.10. Originale. exclusă din Partid pentru că: în 19421944 a fost în serviciul instituţiei 30.06. în 1950 şi-a scos acte pentru a emigra în Israel. nu s-a repatriat. 1931-1940 şi 1945-1948 a avut cabinet 1956 medical particular. în 19381951 1940 a fost gardian public la Tighina. Membru de partid exclus pentru că: în 1922-1932 a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Poale Zion”. din 1956 cadrul fostului Guvernământ al Bucovinei din Cernăuţi. Original. în 29. ceea ce dovedea că era un element duşmănos Uniunii Sovietice. 3 1503 2628 Bernhard Friedel I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a căsătorit cu un element cu activitate legionară.10. 9.

2 379 . 19. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. să emigreze în Palestina. în lagăr a 14. Copie. Copie. cu stagiu de la data deciziei. alte abateri.1506 2946 Bernstein Betty Membră de partid în ilegalitate.05. 1 1507 2907 Bernstein Emil Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al economatului s-a dovedit a fi un element mic-burghez. împreună cu alţii procura acte false pentru evreii care voiau 19. Israel. Original. în 1951 şi-a 1955 depus actele de emigrare în Israel. orgolios. Original. cercetată pentru că: la căderea sa din 1940 a avut purtare proastă. alte abateri. 1 1509 315 Berştein Iosif (Bernstein) Membru de partid exclus pentru că a completat documente pentru emigrarea în 27.05.07. 1947 CCP a hotărât primirea ei în Partid ca membru nou. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. manifestat şovăială şi frică. 1 1508 547 Bernstein Mendel Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu afacerile.10. care nu a ajutat celula de partid 1948 de la Fabrica „Apretura”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

9. copie. Originale. Adresă a CCP prin care s-a transmis o 1951 parte din informaţiile solicitate. în 27. în urma căruia act a fost condamnat penal.03. 6.11. 1981 9 1511 87 Berta Pavel Persoană pentru care CC al PC Cehoslovac a cerut relaţii. 14.11. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. Originale.1510 1174 Berta Dezideriu Persoană pentru care Secţia Externă a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.01. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1513 549 Bertea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia legionară şi a luat parte la 1960 Rebeliune. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din 29. 4 380 . 1959 8 1514 550 Bertea Vasile Gh. reconfirmată în 1960. funcţia avută a făcut o percheziţie 1957 domiciliară unui cetăţean. Originale. 11 1512 548 Berta Teodor Inspector al Comitetului de stat pentru colectarea produselor agricole. copii.

CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a solicitat să fie supravegheat de „organele în drept”. reconfirmată în 1960 şi 1962. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. în dauna ţărănimii 1950 muncitoare. membru de partid cercetat pe motiv 19. Bertók Alexandru St. Berzescu Ilie I. Originale. Bertuş Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost o unealtă credincioasă a moşierilor şi a asuprit muncitorii.11. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.05. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. 1954 legionară. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 25. Original. 1957 Întrucât informaţia nu s-a verificat.1515 1296 Berteanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 21. că ar fost informator al Siguranţei. Originale.07. unealta moşierilor. 1 1516 1297 2 1517 1306 5. alte abateri. 1 1519 1304 13 381 . Şef al Serviciului administrativ de la Fabrica de textile „30 Decembrie” din Arad.07. a fost informator al vechii direcţii de la „Astra Română”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 1 1518 1305 Berzediczi Ludovic Membru de partid exclus pentru că toată viaţa lui a fost un exploatator şi 11. legionară.05.

03. motiv pentru care a fost 1955 condamnat penal. Originale. rusă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 31. 7 1523 330 Besoiu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al pazei de la Fabrica de 28. română. a fost gardian în poliţia din Turnu Măgurele 24.08. 5 382 . alte abateri.02. Ofiţer de grăniceri. Original. a acoperit furturile din 1961 fabrică. 1 1522 716 Besedinskaia Eleonora Iakimovna (Varlam) Persoană pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat relaţii. în 19521953 a lucrat la revista „Rezervele de Muncă”. 1 1521 1300 Besciu Marin Gh. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element uşuratic şi 10. Original. Referinţe semnate de Ida Felix şi Bercu Feldman. Originale. zahăr „Banatul”. în 1948-1951 a fost activistă a UTM 1961 Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (1930-1934) şi la penitenciarele Turnu 1950 Măgurele şi Văcăreşti (1938-1945). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Sectorul III Albastru.1520 1301 Besciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă.10. necinstit. Adresă a CCP prin care s-a comunicat că: a fost membră a PCR în 1947-1950. locotenent. lb.

CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Originale. copie.T. CCV a hotărât anularea deciziei şi confirmarea calităţii 23. Membru de partid exclus pentru că era fiu de moşier. membru de partid exclus pentru că: s-a 25. 1952 alte abateri. 41 1525 976 5 1526 1303 3 1527 1302 2 383 . În 1956 CCP a hotărât reprimirea sa în Partid cu stagiu de la data rezolvării apelului. Beşchea Alexandru Responsabil cu cadrele administrative la Regionala P. Hotărâre reconfirmată în 1960.02. Întrucât şi-a recunoscut fapta şi şi-a 1959 retras apelul. reconfirmată în acelaşi an şi în 1960.T. în 1943-1944 a făcut parte din 26.09. Stalin (Braşov). dovedit un element necinstit şi carierist. 11. iar ca membru de partid a căutat să se achite de sarcini. Originale. sale de membru. Beszterczei Geza Membru de partid căruia i s-a retras calitatea în 1959 pentru că în trecut a fost înscris în Partidul fascist maghiar „Imredi”. 1950 În 1952 a fost categorisit chiabur şi exclus încă o dată.1524 977 Besoiu Traian N. Beşa Iosif I. Originale. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1940 a fost înscris în PNŢManiu. Grupul de intervenţie în caz de grevă sau 1959 mişcări ale muncitorilor de la Atelierele CFR Simeria. Întrucât nu a folosit braţe de muncă salariate. în 1940-1944 a fost omul de încredere al Direcţiei Atelierelor CFR Simeria.

faptă pentru care a fost condamnat penal.04. 1958 1 1530 3440 Beşleagă Sterea Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru conducere în stare de ebrietate. 1 384 .1528 3233 Beşchea Dumitru I. membru de partid exclus pentru că: era indisciplinat. 2. CCV a hotărât menţinerea deciziei. umbla în stare de ebrietate. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 2 1529 1298 Beşleagă Gheorghe C. Originale. Original. Hotărâre reconfirmată în 1985. Întrucât a renunţat la apel şi a declarat că va munci pentru reabilitare. CCP a hotărât clasarea cazului. 1982 8 1531 331 Beşliu Ioan Gh. Originale. Membru de partid sancţionat cu vot de blam în 1977 pentru că în cadrul colectivului de muncă a menţinut o 16. 1978 calomniind colegii şi conducerea unităţii. CCP a hotărât clasarea cazului.12. Original.06. Întrucât a renunţat la apel. CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a avut un comporta26. Ofiţer MAI. 9.06. ment duşmănos faţă de trupă şi a luat 1950 parte la distrugerea colhozurilor. a lovit un cetăţean. atmosferă de suspiciune şi intrigă. menţinerea deciziei.

Originale. în viaţa personală a fost viciat. a susţinut în 27. Originale. exclus din Partid pentru că: şi-a arogat meritul că ar fi fost membru de partid din 12.08. 7 1534 333 Beşliu Marin C. raionul Huşi. a dus o activitate politică distruc1958 tivă. Secretar al organizaţiei de bază din Comuna Beceni. Beşliu Mihalache Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cosmeşti. reconfirmată în 1963. alte abateri. în 1940-1941 a 1957 făcut politică legionară. exclus din Partid pentru că: a creat două grupuleţe în Biroul raional. Prim-secretar al Raionului PMR Balş. întrucât deţinea un cazan de ţuică şi pământ pe care îl lucra cu braţe salariate. alte abateri. s-a sustras de la predarea cotelor. satul Podolenii de Sus. Original. 5 1535 329 9. regiunea Ploieşti.06.11. în 1957 a fost judecat şi condamnat pentru ultraj. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică liberală. funcţii elemente duşmănoase şi necinsti1956 te. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1532 1299 Beşliu Ion C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1533 332 Beşliu Ion St. 1931. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit banii din cotizaţiile de partid. era categorisit chiabur. Originale. 1954 1 385 . interesele chiaburilor. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar la primărie a servit 12. beţiv şi afemeiat.12. regiunea Iaşi.

01. 1 1539 975 Beşteli Petre Gh. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia legionară. 1 1538 328 Beşoiu Ioan Şef al Secţiei organizaţii de partid. 22. CCP a hotărât clasarea cazului. Original. sindicat şi UTM la Raionul de Partid Sebeş. 1974 În 1975 CCP a propus. 1 386 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.03. menţinerea deciziei. după 23 1951 august 1944 a făcut politică manistă. exclus din Partid pentru că a 23. 1955 pe care le susţinea să ocupe munci de răspundere. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. în cadrul căreia a avut misiuni speciale 26. Original. Întrucât şi-a recunoscut faptele şi a 1959 renunţat la apel. 10. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul Jandarmeriei burghezo-moşiereşti. 8 1537 327 Beşoiu Gheorghe N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a înşelat o familie de bătrâni pentru a le acapara averea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut legături cu chiaburimea satelor.04.09. împotriva clasei muncitoare. întreţinut legături cu elemente legionare.1536 3110 Beşliu Victor Membru de partid exclus pentru că: a comis o serie de abateri de la disciplina de partid.

04. Originale. Original. pe frontul antiso1951 vietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor şi a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 25.02. manifestaţii legionare. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în trecut a fost şef de cuib legionar.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a constatat. că solicitarea era neîntemeiată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. exclus din Partid pentru că: în trecut a participat la 20. în perioada războiului antisovietic a fost informator al Serviciului de contrasabotaj condus de inginerul Liviu Caba. alte abateri.1540 974 Betea Petru Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost omul de încredere al conducerii administrative de la Societatea „Mica” Brad. iar Secretariatul CC 1980 al PCR a fost de acord. Originale. 1961 6 1541 3315 Betea Traian Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi luarea în evidenţă. 2 387 .11. 9. 4 1542 973 Beteagu Vasile C. 1965 2 1543 984 Beteringhe Niculae (Nicolae) Membru al Comitetului PMR de la Întreprinderea Nehoiu. Originale.

Spineni. Original. ca 1951 pretor al plăşii Târgu Lăpuş. organizaţiei fasciste Goga-Cuza. după 23 august 1944. s-a purtat brutal cu 1950 subalternii. Original. Originale. copie. în perioada guvernării Antonescu a fost numit pretor al plăşii 15. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1936-1937 a fost membru al 24. sprijinit chiaburii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. 4 1546 981 Beudeanu Dumitru Fost secretar de Plasă PMR. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1547 972 Beudeanu Liviu Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut strânse legături cu legionarii. 1950 1 1545 982 Beudean Valentin I. a avut manifestări şovine. a 23.1544 983 Betoianu Romulus Membru de partid exclus pentru că a fost şef de garnizoană legionară. a avut legături strânse cu elementele reacţionare.05. 7. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. 1 388 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Olt.04. judeţul Someş.05. era 1960 cantor bisericesc.

1548 987 Beuran Gheorghe Inspector şcolar. 4 1550 1294 Bexa Ion I. să fie îndepărtat din învăţământ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. (Beyasgian / Bejazdjian) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. avea o soră în Franţa. 1959 şi 1961. 27. în funcţia avută nu a avut o evidenţă 1954 clară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1949 pentru că: a scris articole şi a ţinut conferinţe cu caracter legionar. 1950 11 1549 1295 Bexa Anghel A. 1961 CCP a hotărât confirmarea stagiului din 1943. cu care întreţinea relaţii.04. 1. Original.04. Original. Hotărâre reconfirmată în 1968 şi 1980. reconfirmată în 1956. legătură cu stabilirea stagiului.03.10. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. Original. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. Responsabil al Serviciului de cadre al Şcolii superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu”. fiind învinuit pentru pagube. 16 389 . 1 1551 903 Beyazgian Vahe E. în 1950 a fost condamnat penal pentru 1960 deţinere ilegală de armă. membru de partid cercetat în 31. până în 1949 s-a ocupat şi el cu comerţul. 15.

01. alte abateri). şi a hotărât respingerea cererii. Idem.09. II) 24/1957. Partid. Originale. Original. 1957 CCP a constatat că în 1941 a avut legături cu organizaţia de spionaj condusă de Rică Georgescu (descoperită de regimul Antonescu). Partid. Vol. I) 24/1957. 1956 4 (vol. CCP a hotărât menţinerea deciziei. titular. Persoană care a solicitat încadrarea în 12. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. a avut legături cu spionajul britanic. Romulus Zăroni şi Petre Pandrea. Originale. Originale. I 1552 (vol. Idem.09.986 Beza Constantin D. III) 985 1553 (vol.11. II) 1554 1373 Bezdedeanu Ion V. semnată de ministrul de Interne 1957 Alexandru Drăghici. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. I-II) 25/1957 Beza Gheorghe D. copii. I-III) 56 (vol. 1957 Originale.09. I) 64 (vol. 5. 12. copie. copie. 5 (vol.) 1957 CCP a stabilit că nu îndeplinea condiţiile cerute (ca ofiţer de marină la Ierusalim. Idem. care lucra pentru englezi. Informare a Securităţii privindu-l pe 12. 4. Vol. Referinţe semnate de: Niculae Bellu. II 19 (vol.09. 1958 8 390 . (George) Persoană care a solicitat încadrarea în 12. (Frate cu Ion şi Constantin Beza. Originale. copii.

exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Membru de partid căruia în 1952 i s-a anulat calitatea pentru că: la arestarea din 1935 a avut purtare proastă. 3 391 .05. 8 1556 3215 Bezman Grigore Mihail Medic la UM 0811 (Trupele de Securitate). Originale. 1978 CCP a propus. 4 1557 1123 Biaj Ioan Secretar al organizaţiei de partid. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original. 1 1558 1122 Bianchi Constantin Membru de partid exclus pentru că: în 1919 a fost subcomisar la Chestura poliţiei din Chişinău. şi-a însuşit alimente şi 11.1555 1374 Bezerian Jirair A. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut chefuri împreună cu 1950 elemente dubioase.07. armata burghezo-moşierească. a fost ofiţer activ în 13. alte abateri. de unde s-a întors în 1945. membru de partid exclus în 1977 pentru că: a falsificat acte de decont. mărfuri. necorespunzătoare. Originale. eliberarea din închisoare a plecat în 1957 Liban. schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. a fost 1956 patron al unui cinematograf şi al unui magazin de fructe. după 29. şi în familie a avut o comportare 16.06.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

În 1979 CCP a propus. în care se spunea că apelantul aştepta să-şi completeze dosarul. divulga secretele de partid. Răspuns al Colegiului de Partid Constanţa către CCP. Totodată. care au făcut afirmaţii nejuste. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât anularea 20. 10 1560 1121 1 1561 1120 2 1562 3362 9. CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. Originale. a avut manifestări 1950 naţionaliste şi şovine. stagiul de la data deciziei.07. alte abateri. Bianu Gheorghe Persoană care a solicitat reprimirea în Partid.02. Bianu Dezideriu (Izsak) Membru de partid exclus pentru că: în perioada muncii obligatorii a acceptat propunerea patronului de a lucra în acord. Originale. Bianchi Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1940 a fost impiegat (de birou) la Tribunalul din Cernăuţi. Întrucât a fost apărător în procesele comuniştilor din timpul ilegalităţii.1559 3271 Bianchi Ion H. Original. Original. 1980 1 392 . la Sighişoara şi Cluj. era îngâmfat şi beţiv. respingerea solicitării. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru dare de mită. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1970 În 1978 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Gheorghe Rafiu şi Cristea Bocioga. apoi funcţionar 19. deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu 1951 stagiul avut anterior. CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu 17.06. Colegiului de Partid i s-a trasat sarcina să fie cercetaţi: Alexandru Cornea.

reconfirmată în 1960.08. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Totodată. Întrucât în ilegalitate nu a fost membră de partid. Originale. CCP a hotărât respingerea cererii.01. Bianu Rozalia (Bergman) Angajată a Securităţii.05. 1964 Întrucât fusese exclus din Partid pentru comportarea avută la arestarea din 1942. Originale. în timpul războiului antisovietic a fost scutit de muncă obligatorie pentru că a lucrat ca secretar 19. a lăsat să pătrundă în şcolile de partid elemente cu trecut necorespunzător. A fost reprimit în Partid în 1947. moşierilor şi sabotorilor. 29. 1953 2 1566 1124 Biber Wolf Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. în 1947-1949 şi-a 28. deschis o cârciumă. care a solicitat acordarea stagiului din 1940. 21 1564 1119 23 1565 1118 2. a cerut organizaţiei de bază să o ajute să lichideze lipsurile pe care le avea. 14 393 . În 1945 şef al Secţiei agitaţie şi propagandă de la Judeţeana PCR Ialomiţa. CCP a propus respingerea apelului. exclus din Partid pentru că: tatăl său a fost negustor. reconfirmată în 1960. a 1953 susţinut procesele chiaburilor. membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. al Comunităţii Evreieşti din Călăraşi.04. Originale.1563 2721 Bianu Gheorghe (Bergman Gustav) Membru de partid în ilegalitate. Bianu Ion A.

iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. În 981 a decedat. 3.09. Originale. În 1970 i s-a respins din nou cererea de acordare a unei pensii speciale. În 1968 a fost primit în Partid. 9. CCP a hotărât respingerea cererii.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. serviciu.1567 2908 Bibescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de instructor voluntar pe lângă celula Mica. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. 4 1570 3114 Bibire Costache Membru de partid exclus pentru că. 1967 15 1569 3255 Bibicu Marin Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în 20. şi apoi i s-a acordat stagiul din 1923. 1978 CCP a propus. în calitate de magaziner. a căutat să antreneze în acţiunea trădătoare a lui Minovici şi alţi angajaţi.10. 1948 1 1568 2973 Bibicescu Ion C. pe care o vindea la diferiţi cetăţeni. Persoană care a solicitat să fie primită în Partid. cu scopul de a instala o nouă direcţie în slujba patronilor.08. Originale. să i se ia în considerare activitatea depusă înainte de 23 august 1944 în PSD şi să i se acorde pensie de merit. Originale. a sustras de mai multe ori carne. 4. 1974 3 394 . iar cazul a fost clasat.

reconfirmată în 1961 şi 1962. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. subofiţer în Jandarmeria burghezo1968 moşierească. 4 1574 3227 Bica Gheorghe Membru de partid exclus în 1975 pentru că făcea parte din cultul baptist. membru de partid exclus pentru că: din 1940 a fost 26. CCP a propus. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1572 1125 Bibiu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1943 a fost recrutat ca agent de poliţie la Brigada de moravuri din Bucureşti.05. 3 395 .12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Subofiţer de Miliţie. după 23 august 1944 şi-a însuşit banii din difuzarea ziarului „Scânteia”. Originale. Originale. 1953 7 1573 3012 Bibu Iosif I.1571 3016 Bibiri Nicolae I. 16. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din PNŢ.01. Goga-Cuza şi Frontul Renaşterii Naţiona1969 le. 3.01. alte abateri. Partidul 11. Originale. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât.

1959 şi 1960 excluderea a fost reconfirmată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în urma discutării cazului său.08. Original. Întrucât şi-a retras apelul. în funcţia de director al GAS Seleuş. când era administratorul unui lagăr din Transnistria. 20. română. 1956 27 1576 1145 Bicaş Andrei Membru de partid exclus pentru că. să se continue cercetările pe cale administrativă şi să se redeschidă procesul său. însă. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. Pantazi. copie. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1963. din comuna Bolintinul din Vale. iar Secretariatul CC al PCR a confirmat încă o dată decizia. Bică Alexandru Gh. maghiară. 1963 În 1985 CCP a propus. a 20. Copie. lb.07. alte abateri. Bicaşu Mandea Membru de partid cercetat pentru că în 1942.12. deturnat fonduri şi a făcut chefuri. în legătură cu referinţa pe care a dat-o despre cercetat. Originale. CCP a clasat cazul. judeţul Ilfov. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. În 1958. Originale. unde conducea 800 de oameni. administrator agricol în comuna Malul 1948 Spart. 1 1577 2909 1 1578 2768 53 396 . casier şi 11. Întrucât era criminal de război. În 1957 apelantul a cerut să fie reabilitat.09. a omorât două femei gravide. să fie cercetat Radu C. scoaterea din postul de secretar. 5. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. copie. şi-a retras din nou apelul.1575 1148 Bican Ioan T.

s-a ocupat cu specula. fapt pentru care 40 ha de porumb au fost compromise. Original. alte abateri. politică liberală. nu s-a preocupat de asigurarea braţelor de muncă necesare. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. 3. 1 1581 1132 Bică Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director de GAS. pe frontul antisovietic 27. a făcut 23.02.1579 1134 Bică Antonie M. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. a dus în eroare forturile superioare cu privire la încheierea secerişului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original. a III-a.08. cl. 1955 Întrucât motivele nu s-au dovedit pe deplin întemeiate. în calitate de preşedinte 1954 al CAP şi al Sfatului Popular a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. 3 1582 1131 Bică Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut cârciumă şi băcănie şi a exploatat ţărănime muncitoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.09. a fost decorat cu ordinul „Serviciu 1954 Credincios”. CCP a hotărât anularea deciziei. şi-a părăsit soţia şi 21. 1959 4 1580 1133 Bică Aurel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. 2 397 . cei doi copii. Originale.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cetate. în 1935-1938 a făcut politică liberală. dictaturii antonesciene a avut purtare 1951 proastă faţă cu muncitorii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. copie. CCP a hotărât anularea deciziei. tatăl său a fost condamnat pentru atitudine 25. în 1947 s-a manifestat duşmănos faţă de regim. duşmănoasă faţă de regimul democrat1960 popular. Plugarilor din comuna Cincul.05. Bică Gheorghe D. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. şi-a însuşit diverse mărfuri din cooperativă. Originale. Originale.06. în calitate de preşedinte al Frontului 29. regiunea 1951 Sibiu. Bică Ioan Membru de partid exclus pentru că: avea pământ pe care îl lucra în dijmă. alte abateri. regiunea Craiova.10. colectivişti. Bică Ioan I. Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1929-1933 a fost membru al PNŢ (situaţie pe care o indicase la înscriere).1583 1130 Bică Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în timpul legionarilor a luat parte la şedinţe şi a cântat cântece fasciste. Original.01. 3 1584 1129 6 1585 1128 1 1586 1127 7 398 . situaţie pe care a ascuns-o la primirea în Partid. în timpul 28. a purtat discuţii nepartinice. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 1959 Întrucât la discutarea apelului a luat poziţie autocritică şi în funcţia avută a avut activitate pozitivă. a folosit metode neprincipiale faţă de 17.

exploatat salariaţi. 1 399 . Fost membru al Comitetului regionalei PCR Oltenia (1940).08. a făcut greutăţi în problema creării GAC. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Regiunea Piteşti. Întrucât excluderea a fost dată la 10 11. reconfirmată în 1960 (de două ori). solicitat examinarea vechimii în Partid. Original. 2. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular din comuna Zlătărei. atât înainte cât şi după 1951 23 august 1944. ani de la săvârşirea faptei. Originale. care a 23. fără să se ţină 1964 seama de munca şi comportarea pozitivă a apelantului. a luat parte la şedinţe legionare şi la Rebeliune. faptă pentru care a fost condamnat penal. ca gestionar de bani şi bunuri la Raionul PMR Drăgăşani s-a dovedit necinstit. 5 1589 2698 Bică Marin C. Originale. copie. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 3 1588 1137 Bică Ioniţă T. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de gestionar la cooperativă a avut lipsă în gestiune.1587 1126 Bică Ion M. a 23.01. 1961 CCP a hotărât acordarea stagiului de partid din 1934. Originale. 1954 38 1590 1139 Bică Nicolae Membru de partid exclus pentru că a purtat cămaşa verde.07.

13. reconfirmată în 1960. s-a căsătorit cu fiica unui preot şi 1958 locuia împreună cu socrii. reconfirmată în 1966. CCP a propus. alte abateri. Originale. 11 1592 1151 Bică Octavian Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1930-1945 a făcut parte din aparatul de stat burghezo-moşieresc (ca notar şi pretor). 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. din cauza unor nemulţumiri personale (legate de extinderea spaţiului locativ) cu 29. Bică Sabin Persoană care a solicitat confirmarea calităţii de membru de partid. 1959 În 1979 CCP a propus. Original. de la excludere a avut manifestări naţionalist-şovine. a refuzat să mai parti1981 cipe la viaţa de partid.07.06. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru manifestări huliganice. 6 400 .11. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 1593 1149 1 1594 3394 Bichea Paraschiva Membră de partid exclusă pentru că. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a reconfirmat încă o dată decizia.1591 2788 Bică Nicolae D. noasă. Originale.12. totul nejustificate. CCP nu a fost de acord şi a retrimis 1954 cazul organizaţiei de bază pentru a decide conform Instrucţiunilor CC al PMR. Originale. faţă de ţărănimea muncitoare a avut o comportare duşmă26.

CCP a hotărât primirea sa în partid cu 1956 începere din 1953. în 1951 la 20 de ani închisoare pentru 1966 crime pe frontul antisovietic. CCP i-a clasat apelul. 2 1596 1146 Bichir Ioan T. Membru de partid exclus întrucât în calitate de agent fiscal a fost judecat şi 20. care a cerut să fie reprimit în Partid. Originale.07. 2 1598 1144 Bichiş Ioan Membru al PCR în ilegalitate. 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1595 2807 Bichi Dumitru I. Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la Rebeliunea legionară. 1952 2 1597 1147 Bichiş Emil P. Întrucât a recunoscut faptele.09. Originale. condamnat penal pentru falsificarea chi1951 tanţelor de încasare a impozitului. Original. a abuzat de calitatea de colectivist şi a folosit pământul unor văduve de război. alte abateri. 2 401 . Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica partidelor burghezo-moşiereşti.05. dată la care a depus solicitarea. 1. alte abateri. a ascuns că socrul său a fost condamnat 24.04. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Original. Original.05. 1957 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. copii. 1958 Adresă a CCP către CC al PCUS. 12 1602 1135 Bick Fany Membră de partid exclusă pentru că: în trecut a dus o viaţă burgheză.01. cu soţul ei în excursii în străinătate. 1 402 .01. său.1599 1143 Bichiş Ioan I. 3 1600 1142 Biciuşcă Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost legionar activ. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. M. lb.05. acoperit unele elemente hitleriste. 9. Bacaliar a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea în mişcarea revoluţionară din România a unchiului 16. a mers 19. a sustras diferite bunuri de la reforma agrară. prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Membru de partid exclus pentru că: în perioada cât a fost secretar al Sfatului Popular din comuna Tâlmaci. rusă. a 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 1601 462 Biciuţchi Mendl Şomovici Cetăţeanul sovietic D. română. a ocupat funcţii de răspundere şi a participat la Rebeliune. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. a 1955 urmat o şcoală tehnică la Paris.

12.1603 1141 Bicleşan Gheorghe P.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. faţă de salariaţi avea atitudine de respingere. 3. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 1604 1140 Bics Ana (Weiss) Membră de partid exclus întrucât ar fi avut manifestări duşmănoase faţă de colegi. Original. Original. sprijinind în posturi de conducere elemente duşmănoase. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi lipsit de simţ de răspundere. copie. Întrucât acuza s-a dovedit neînteme1953 iată. Originale. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. alte abateri. 17. ca preşedinte al Frontului Plugarilor din comună şi membru în conducerea cooperativei a profitat de situaţie. 1950 1 1606 1136 Biculescu Eracle C. abateri. alte abateri. iar de la unii dintre ei a împrumutat diverse sume de bani. însuşindu-şi anumite bunuri. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 3 403 . 1. Contabil-şef la Regiunea ADAS Craiova. pe care nu le-a restituit.12. Membru de partid exclus pentru că: în 1933 a fost secretarul Tineretului Manist din comuna Mehedinţa.10. alte 12. legionare. 2 1605 1138 Bicu Toma P.

maghiară. în 1952 a fost condamnat penal pentru deţinere şi port ilegal de armă. 1954 2 1609 1153 Bidihan Gheorghe G. la retragerea trupelor hitleriste. nu s-a achitat de sarcini. copii. Adresă de răspuns a CCP prin care 1952 s-au comunicat informaţiile cerute. română. 8. fiind în cadrele armatei. în 1952. ca secretar al organizaţiei de bază de la Depozitul de bere Târgovişte.02. 12 1608 1184 Bider Oscar O. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut propagandă în favoarea trupelor hitleriste. 1954 2 404 . reconfirmată în 1956.1607 122 Biczkei Ienö Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1610 1150 Bidilici Constantin Gh.08. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia 16. legionară. Originale. Originale. 28. a fost sancţionat cu „vot de blam”. 9. Originale. Membru de partid exclus pentru că a înşelat pe Maria Ionescu. a participat la distrugerea arhivei preturii Aleşd. căreia i-a spus că o va lua de soţie pentru a o determina să treacă mai multe imobile pe numele lui. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. Originale.05.04. cu care avea legături intime.

3 1613 1154 Biegel Emanoil Membru al Comitetului PMR din Ministerul de Finanţe.07. fapt care arăta că era 1950 duşmănos Uniunii Sovietice. CCP a hotărât anularea 1953 deciziei. iar pentru lipsurile avute să fie sancţionat cu „vot de blam”.03.1611 1152 Bidneac Vasile Membru de partid exclus pentru că. sume de bani. avea legături cu elementele foste exploatatoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. neîntemeiate. 1951 1 405 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. exclus cu ocazia dizolvării organizaţiei pe motiv că era delăsător în muncă Întrucât motivele s-au dovedit a fi 20. Originale. afemeiat. Bucureşti. 1977 CCP a propus. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. la „eliberarea” teritoriului Bucovinei de către armatele sovietice. s-a refugiat la 11. 1. Original.12. Original. Original. 1 1612 3178 Biega Robert Membru de partid exclus în 1975 pentru că a favorizat delapidarea unor 26. 3 1614 1155 Bielusici Adalbert Membru de partid exclus pentru că: era un element vicios.05.

1615

1159

Bighescu Mihai I. Membru de partid exclus pentru că: avea viciul beţiei; şi-a însuşit din banii salariaţilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.12. 1953

4

1616

1190

Bihari Elisabeta (Andrásné) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la 10.11. apartenenţa sa la PCR. 1981 Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. Original, copii.

7

1617

1098

Bihari László (Vasile) Bihari Laszloné (Ibolya) Cetăţeni maghiari care au solicitat să li se confirme apartenenţa la PCR pentru perioada 1945-1971. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată solicitarea. Originale, copie.

7.11. 1973

7

1618

2910

Biji Ioan Membru de partid exclus pentru că a 16.02. făcut parte din Mişcarea Legionară. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

406

1164

1619 (vol. I-II)

Biji Mircea Director general adjunct la Direcţia 11.07. Centrală de Statistică, şef de catedră la 1957 Facultatea de Statistică a Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare „V.I. Lenin”, Bucureşti, membru de partid din ilegalitate exclus în 1943, care a cerut să fie reabilitat. Întrucât din laşitate, la ancheta de la Siguranţă a recunoscut întreaga sa activitate, provocând căderea unui grup numeros de comunişti, CCP a propus, iar Secretariatul CC al PMR a aprobat, să se recomande organizaţiei de partid din care făcea parte să analizeze cererea lui de primire în rândul candidaţilor de partid, în lumina activităţii depuse şi conform Instrucţiunilor CC al PMR. În 1965 Biroul Comitetului municipal Bucureşti a propus să i se acorde stagiul de partid din 1933, cu întrerupere în perioada 1943-1959. Propunerea a fost aprobată de „colectivul de la CC al PCR” format din Virgil Trofin şi Dumitru Coliu. Originale, copie. Idem. 11.07. Referinţe semnate de: Mihail Levente, 1957 Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, Ion Meţiu şi Al. Roşca. Originale,copii.

11 (vol. I)

35/1957

116 (vol. II)

1620

1167

Bilan Dumitru G. Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui chiabur; în munca de partid a avut întreruperi şi a manifestat dezinteres. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4.06. 1956

3

407

1621

1166

Bilan Gheorghe Al. Membru de partid exclus în 1952, odată cu dizolvarea organizaţiei de bază din Ministerul de Finanţe, pentru că: tatăl său a avut cârciumă; a simpatizat cu organizaţia legionară; ca director al 26.04. Cooperativei „Solidaritatea” din Suceava 1954 a dat posibilitatea unor elemente afaceriste să păgubească instituţia; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale. Bilanici Ioan Gh. Membru de partid exclus pentru că: în 1944, împreună cu tatăl său, a asistat la executarea a doi prizonieri sovietici; ca primar, s-a îmbogăţit. Deşi acuzele s-au dovedit neînteme16.02. iate, întrucât în cursul cercetări-lor a 1957 reieşit că în regimul hortyst a furnizat unele informaţii jandarmilor, CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1962. Originale.

11

1622

2700

13

1623

714

Bilaus Pantelimon Persoană condamnată în 1937 la 5 ani de închisoare, în contumacie, pentru că a făcut parte din organizaţia „Şcolarul Roşu” din Hotin. Fără decizie. Copii.

1937

7

1624

1165

Bilav Pavel Membru de partid exclus pentru că din 1936 a făcut parte din „secta 13.03. baptistă”. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1964. Original.

3

408

1625

2959

Bilciurescu Maria Medic al Dispensarului SSI, membră de partid exclusă pentru că: a sustras medicamente şi pretindea servicii pentru 17.12. tratamentul făcut; a avut atitudini antise- 1949 mite; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

1626

1168

Bilek Carol Membru de partid exclus pentru că: era un element beţiv şi scandalagiu; în funcţia de director al Atelierelor CFR Timişoara s-a înconjurat de elemente 28.10. necinstite. 1965 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

1627

1004

Bilevschi Adela (Belevschi Eidel) Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti, prin care se solicita să se confirme că în 13.12. perioada interbelică a fost condamnată la 1967 un an închisoare pentru activitate comunistă. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată informaţia. Originale, copii. Bilghiru Petre C. Membru de partid exclus pentru că: a refuzat să participe la adunările generale ale organizaţiei de bază şi să plătească cotizaţia; a renunţat la carnetul de partid, 31.10. întrucât nu i s-au rezolvat unele pretenţii 1980 nejustificate. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

13

1628

3346

4

409

1629

1172

Bilibău Iţcu Membru de partid exclus pentru că, împreună cu familia, a înaintat actele în 23.04. vederea plecării definitive în Israel. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

1630

3341

Biliboc Janoş Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegali31.10. tate. 1980 Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

3

1631

196

Bilibok Iacob (Jakab) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. Originale, copii.

4.02. 1953

26

1632

1171

Bilici Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost un element de încredere al partidelor burgheze şi şef de cuib legionar; în 1945 s-a înrolat voluntar în Armata Sovietică, a fost rănit şi, profi- 15.12. tând de situaţie, s-a ocupat apoi cu afaceri 1951 speculative; a luat parte la şedinţe sioniste, încurajând manifestările naţionaliste ale populaţiei evreieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

410

1633

3071

Bilici Alexandru Ofiţer de Miliţie la Galaţi, membru de partid exclus pentru că: a multiplicat şi difuzat o fotografie măsluită, cu scopul de a compromite şi defăima soţia unui vecin de apartament cu care avea neînţelegeri; prin abuz, a făcut schimb de 13.05. locuinţă. 1972 CCP hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în acelaşi an. În 1975 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, încă o dată, menţinerea deciziei. Originale. Biloiu Constantin Gh. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator, care în trecut a fost proprietar de bancă; a luat parte la Rebeliunea legionară; era căsătorit cu fiica unui fost controlor financiar înlăturat din post pentru că era ostil regimului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Biloiu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică liberală; a înfiinţat Banca Populară din comuna Bucium; a dat bani cu camătă, exploatând ţărănimea săracă; avea 7 ha. de pământ şi exploata braţe de muncă; avea un fiu scos din armată pentru atitudine duşmănoasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

35

1634

1170

4.01. 1951

1

1635

1174

4.01. 1951

1

1636

1175

Biluţă Viorel Gh. Membru de partid exclus pentru că, în calitate de şef al Depozitului de materiale, cazarmare şi combustibil de la UM 01223, şi-a însuşit o cantitate de 25.06. lemne şi nu a putut justifica alte lipsuri de 1964 materiale din gestiune. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1965. Originale.

7

411

1637

1181

Bimbea Iosif Membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a dat informaţii unui agent al Siguranţei şi unui şef de post de 13.10. jandarmi, despre activitatea muncitoreas1965 că ilegală; a fost membru al PSD – Aripa Titel Petrescu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

1638

1182

Binchici Traian T. Locotenent-colonel (r), membru de partid exclus pentru că în 1936-1938 a desfăşurat activitate legionară. Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică, CCP a recomandat 25.10. Comisiei de Partid din DSPA să reexami- 1962 neze cazul. În acelaşi an, Comisia a revenit asupra cazului, reîncadrându-l în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.

3

1639

1183

Bindas Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1918 a intrat voluntar în armata maghiară şi a luptat contra Armatei Roşii Maghiare; în perioada războiului a fost 15.04. înscris în Partidul Ardelenesc al Micilor 1951 Agrarieni şi în sindicatul fascist (Hivalos szervezet); alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

412

1640

2747

Bindaţiu Viorica (Roth) Membră de partid care în perioada interbelică a avut legături cu mişcarea comunistă, căreia i s-a anulat calitatea pentru că: a lucrat la biroul avocatului Ştefan Isekutz, un duşman al clasei muncitoare; în calitate de funcţionară la MAE, a deconspirat faţă de soţul ei, 29.11. element cu trecut fascist, chestiuni de 1951 serviciu. (În 1942-1944 a fost internată la Vapniarka şi Olgopol.) CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea ei din Partid. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale.

23

1641

1187

Binder Ludovic Angajat la Secţia de statistică a CC al UTM, membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a fost recrutat ca informator al Serviciului de spionaj maghiar din Cluj şi a fost folosit în arestările din 1941 (cazul Someşeni); la proces a fost folosit ca martor al 17.04. acuzării; după 23 august 1944 s-a înscris 1953 în PSD şi a avut activitate duşmănoasă împotriva PCR; alte abateri. CCP a hotărât: menţinerea deciziei; să fie demascat ca trădător al clasei muncitoare şi al Partidului; să fie ţinut în evidenţa „organelor de stat”. Original. Bindştein Rubin Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte activitatea lui în mişcarea revoluţionară din România. 19.11. Notă de răspuns a CCP adresată CC al 1959 PCUS, prin care s-a confirmat că în 1934-1936 a activat în Ajutorul Roşu, fără să fi fost membru de partid. Originale.

4

1642

513

7

413

1643

1185

Biner Gizella (Locker) Membră de partid care în 1941 a plecat în URSS din pricina legilor rasiale, iar la verificare i s-a anulat calitatea. 11.01. CCP a hotărât să fie primită în rândul 1954 candidaţilor de partid, dacă organizaţia de bază consideră că merită. Original.

2

1644

1188

Binet Ladislau B. Ofiţer de Miliţie, membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui fost exploatator, dar tatăl acesteia nu are vreo influenţă asupra lui; în faţa Biroului organizaţiei de bază a făcut afirmaţii nepartinice. Întrucât abaterile săvârşite nu constituiau motiv de excludere, CCP a hotărât anularea deciziei, organizaţia de partid putând să-l primească în rândul candidaţilor. În 1957 CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.

3.08. 1956

4

1645

3062

Biolan Ion Membru de partid exclus pentru că în 24.11. 1938 a fost înscris în organizaţia cuzistă. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

1646

1189

Biolănescu Ştefan Membru de partid exclus pentru că era fiu de preot; privea războiul 26.03. antisovietic ca pe unul „drept şi sfânt”; pe 1951 front a luat parte la jafuri şi percheziţii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

414

1647

1064

Birar Cristofor Membru partid căruia la verificare i s-a anulat calitatea pentru motive neprecizate. 28.05. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1952 reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original, copie.

2

1648

2647

Birăescu Vasile Secretar al organizaţiei de bază din comuna Hodoş. Judeţul Lugoj, exclus din Partid pentru că: era un element afacerist, 27.05. geambaş de cai; şi-a lăsat carnetul de 1950 partid ca amanet. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

1649

1063

Birău Constantin Membru partid exclus pentru că: a ascuns activitatea legionară a fratelui său; a avut relaţii cu chiaburii; în muncile avute s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1964. Originale.

6.10. 1954

5

1650

1062

Birău Constantin Gh. (Gr.) Membru partid exclus pentru că: în timpul regimului burghezo-moşieresc a fost grefier la Tribunal; a participat la războiul antisovietic, făcând parte dintr-o 13.11. unitate care a jefuit populaţia civilă; era 1952 un element şperţar, care a exploatat ţărănimea săracă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

415

1651

1075

Birău Constantin N. Membru de partid exclus pentru că: pe baza unor declaraţii nereale şi-a însuşit 20.07. ilegal suma de 9427 lei; a ascuns originea 1963 socială a părinţilor săi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7

1652

1074

Birău Ionel Gh. Membru de partid exclus pentru că a ascuns faptul că părinţii săi au fost 26.02. chiaburi. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

1653

3252

Birău Nicolae T. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi acordarea unei pensii personale. 24.11. Întrucât nu îndeplinea criteriile 1978 stabilite, CCP a hotărât respingerea cererii. Originale.

3

1654

3229

Birău Trandafira (Sprîncenatu) Membră de partid exclusă în 1964 pentru că a fost condamnată penal pentru 16.05. fapte de necinste. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

3

1655

1209

Biris Emil Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu legionarii; pe 31.08. frontul antisovietic a luat parte la lupte 1950 împotriva partizanilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale, copie.

4

416

1656

1070

Biriş Gavrilă Fost preşedinte al Comitetului plăşii Frontului Plugarilor Sebeş (1946-1948), exclus din Partid pentru că, în calitate de preşedinte al GAC din comuna Vingard, judeţul Alba, şi-a numit rudele în diferite 23.03. posturi. 1955 CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă personală. Original.

1

1657

1069

Biriş Ioan Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur; ca învăţător în comuna Dăbâca, a folosit cuvinte nedemne faţă de eleve. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă personală. În 1972 CCP a fost de acord cu ridicarea sancţiunii. Originale.

9.10. 1954

4

1658

1068

Biriş Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi; în funcţiile avute a folosit metode dictatoriale; în organizaţia de bază s-a dovedit a fi intrigant. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original.

8.12. 1953

2

417

1659

1067

Biriş Iuliana Directoare a GAS din comuna Zăgujeni, regiunea Timişoara, membră de partid exclusă pentru că: ar fi făcut parte din organizaţia legionară; alte abateri. Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Totodată, a cerut Comitetului PMR Timişoara să-i sancţioneze pe cei care au influenţat excluderea ei din Partid. Originale.

8.09. 1955

2

1660

1103

Biriş Ludovic I. Membru de partid care a solicitat recunoaşterea stagiului din 1929. Întrucât în 1934-1938 a întrerupt în mod nejustificat legătura cu Partidul, CCP a hotărât acordarea stagiului din 1938. Originale.

5.01. 1962

3

1661

3007

Biriş Vasile Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că l-a sfătuit pe Ion Sătmar, prieten al său, care a sustras 16.12. materiale de construcţie din întreprindere, 1969 să nu recunoască fapta. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7

418

1662

1101

Birkas Ladislau Activist al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a regiunii PMR Arad, exclus din Partid pentru că: a fost de acord ca mama sa să se căsătorească cu Ioan Eisele, fost hitlerist şi chiabur; după ce a participat la demascarea respectivului chiabur, s-a dus acasă la el şi i-a divulgat cele discutate în organizaţia de bază; a luat parte la nunta fiicei chiaburului; în timp ce era la Şcoala 19.10. de Partid de 6 luni, a menţinut relaţiile de 1954 prietenie cu legionarul Gheorghe Pop. Întrucât era un element muncitor tânăr şi şi-a luat un angajament, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Totodată, i s-a recomandat să rupă legăturile cu elementele indicate. Original.

1

1663

1028

Birkenfeld Max Membru de partid cercetat pentru că: în 1941 nu s-a retras cu trupele sovietice; în acelaşi an fost internat în lagăr, de unde a fost eliberat de trupele sovietice; a fost trimis de sovietici să lucreze într-o fabrică de cherestea, de unde în 1945 a fugit în România. CCV a hotărât anularea încadrării lui. Original.

4.04. 1950

1

419

1664

2835

Birman Elisabeta (Luca Betti) Membră de partid exclusă în 1955 pentru că: în 1934, la Cernăuţi, a avut purtare laşă la Siguranţă, recunoscând activitatea şi legăturile ei în cadrul Ajutorului Roşu; în timp ce era arestată, a avut relaţii intime cu un agent de Siguranţă; în 1936, în timpul procesului, a dezertat din muncă şi a părăsit ţara fără aprobarea Partidului; a cunoscut atitudinea duşmănoasă a lui Vasile Luca faţă de conducerea Partidului, precum şi legăturile lui cu o serie de elemente duşmane; s-a 16.02. solidarizat cu soţul ei şi nu a sesizat 1957 Partidul despre faptele şi poziţia lui; în 1947, după o călătorie în Egipt şi Israel, a adus elogii regimului sionist din Palestina; a sprijinit elementele burgheze şi sioniste. Întrucât a apreciat că excluderea sa a fost legată de situaţia soţului ei, în 1968 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, repunerea sa în drepturile de membră de partid cu stagiul din 1935. În 1972 Secretariatul CC al PCR a aprobat majorarea pensiei de la 2000 la 3000 lei. Originale, copie.

17

1665

1023

Birman Haim Cetăţean sovietic pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare des10.12. făşurate în România în perioada 19321968 1933. Adresă a CCP prin care au fost comunicate informaţiile cerute. Originale.

8

420

1666

1066

Birnbaum Leon Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea, pentru că: era de origine 14.04. burgheză; în 1946 a „fugit” din Basarabia 1950 în România. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

1667

1206

Biró Alexandru S. Sublocotenent de Securitate (19471952), membru de partid exclus pentru că a divulgat secrete profesionale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1.04. 1959

4

1668

1207

Biro Antal (Anton) Membru de partid exclus pentru că: a sustras talpă şi piele, şi a făcut speculă la bursa neagră; a întreţinut relaţii intime cu unele femei. Întrucât motivele excluderii sau dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 19.11. În 1957 a fost din nou exclus, întrucât 1954 s-a aflat că în 1943-1944 a avut legături cu militarii hitlerişti, cu care a făcut chefuri. În 1961, CCP a recomandat Biroului Comitetului regional de Partid Braşov să adâncească cercetările, iar în acelaşi an a fost reîncadrat în Partid. Originale, copie. Biró Elek (Eleca) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea 24.03. muncitorească din România. 1960 Notă de răspuns a CCP în care s-a comunicat că în perioada 1913-1924 a făcut parte din Partidul Social-Democrat. Originale, copie; lb. română, rusă.

4

1669

630

12

421

1670

1208

Biro Eva (Klein) Inspector de cadre la Banca RPR, cercetată în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (1941). CCP a constatat că: în perioada interbelică a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”, apoi din UTC; a avut purtare proastă la Siguranţă; a fost deportată în lagărele de la Auschwitz şi Bernsdorf; alte abateri, şi a propus: menţinerea calităţii de membră de partid cu stagiul din 1947; să fie scoasă din munca de cadre. În 1957, întrucât se făcuse o greşeală, i s-a stabilit stagiul de partid din 1946. Originale, copie. Biro Francisc Membru partid exclus pentru că: avea legături cu chiaburii, pe care îi sprijinea şi favoriza; avea manifestări contra Partidului; a folosit cartelele de alimente şi de îmbrăcăminte ale unor salariaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale.

7.09. 1953

5

1671

1058

8.10. 1954

8

1672

3135

Biro Francisc Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. 24.12. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Satu Mare al PCR. În 1975 decizia a fost menţinută. Originale.

5

1673

1057

Biro Francisc Secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid pentru că: s-a angajat voluntar în Jandarmeria hortystă; a luptat contra armatelor sovietice; a arestat comunişti; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.06. 1950

1

422

1674

1056

Biro Gabor T. Membru de partid exclus pentru că: în 1941-1944 a făcut parte din Partidul fascist maghiar „Imredi”; în timp ce era director al I.L.E.F.O.R. Sovata, a angajat fictiv un chiabur, respectivul obţinând unele avantaje materiale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9.06. 1961

4

1675

1055

Biro Gabriela (Petrescu) Membră de partid exclusă pentru că, în calitate de mandatară CEC la uzina 28.10. „Electroputere” Craiova, şi-a însuşit banii 1965 de pe libretele unor muncitori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

1676

1054

Biro Gaspar Membru partid exclus pentru că, în calitate de gestionar la un bufet, a 17.11. delapidat diverse sume de bani, faptă 1965 pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

1677

2911

Biro Geza Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. Întrucât era un vechi oportunist, 26.05. element necinstit şi lipsit de ataşament 1949 faţă de Partid, al cărui trecut n-a putut fi pe deplin verificat, CCP a hotărât respingerea cererii. Copie.

1

423

10. 1 1681 2739 Biro Ioan Fost activist PMR la Comitetul judeţean al Sindicatelor Mureş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului a fost informatorul direcţiei întreprinderii în care lucra. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 20 424 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. maţii. care a fost mereu nemulţumit de politica economică a Partidului.1678 163 Biro Ianoş (Janos. lb. Ioan) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat infor15. maghiară. reconfirmată în 1958 şi 1960. a fost un membru de partid 21.04. alte abateri. de mai multe ori a venit la serviciu 1960 în stare de ebrietate.12. Originale. copii. Originale. Originale. română.12. pasiv. Membru de partid exclus pentru că: era un element înapoiat. exclus din Partid pentru că: în 1934 a fost spărgător de grevă. reconfirmată în 1961. titelist convins şi a luptat contra unităţii 1951 clasei muncitoare. Original. 24 1679 1196 Biro Imre L. 6 1680 1194 Biro Ioan Membru de partid exclus pentru că: era un element care a servit interesele regimului burghezo-moşieresc. a fost 29. copie. -.

alte abateri. exclus din Partid pentru că: în calitate de responsabil al resortului administrativ al judeţului Trei Scaune s-a dovedit a fi indisciplinat. drept pentru care a fost reîncadrat în Partid cu stagiul din 1945. 1950 1 1684 2793 Biro Iosif Simpatizant al Partidului în ilegalitate. a sabotat producţia. să fie scos din funcţia pe care o are la fabrică. cere reîncadrarea lui în Partid după o 1947 perioadă de muncă de reabilitare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. din lipsă de vigilenţă.K. În 1970 s-a stabilit că abaterile sale din trecut nu erau fost de natură să ducă la pierderea calităţii de membru. în care a avut funcţii. a dat o adeverinţă de bună purtare unui fascist nyilasist. română.M.09. Original. 2 1683 1198 9. Originale.). Original. a fost unealta patronului. 18 425 . calitate în care a 22. după naţionalizarea fost numit director de întreprindere. motiv pentru care decizia de excludere a fost reconfirmată. Biro Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1925 a trădat o grevă a muncitorilor. a avut ieşiri şovine.10. CCV a hotărât: menţinerea deciziei. lb. maghiară.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1682 1199 Biro Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar activ. alte abateri. după ce a fost destituit. În 1953 s-a aflat că a avut o comportare nedemnă la ancheta Contraspionajului hortyst. cu precizarea că organizaţia locală poate 24. menţinut în posturi elemente duşmănoase 1952 regimului. să fie pus la muncă necalificată. în 1940 s-a înscris în Centrul Naţional de Muncă (N.

s-a retras cu unitatea din care făcea parte 1950 până în Ungaria. Originale. Original. (Brener) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director adjunct la Sovromasigurare din regiunea Cluj a introdus măsuri care au adus daune avutului 21. Original.1685 1195 Biro Ladislau Al. s-a ocupat cu specula. (Laioş) Membru de partid exclus pentru că în 1943 s-a înscris în Partidul lui Imrédy. CCP a hotărât menţinerea deciziei. obştesc. a educat pe fiul său în concepţie 1960 burgheză. care a solicitat acor. 1954 CCP a hotărât admiterea apelului.08.20. 1.10. 1959 5 426 .04. copie. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. darea stagiului de partid din 1945. 5 1686 1193 Biro Ludovic Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat cu „Crucea de foc” şi cu Medalia de bronz.06. de unde a dezertat şi s-a întors acasă. 1 1687 1200 Biro Ludovic Student la Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. care a devenit tâlhar şi crimi nal. 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1688 1197 Biro Ludovic F.

Original. a avut un comportament şovin faţă de muncitori. s-a stabilit la Cluj. cu ocazia cedării Ardealului. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. armata hortystă. şi-a însuşit 5000 de 16.05. Originale. diferiţi bărbaţi.1689 1192 Biro Margareta Membră de partid exclusă pentru că: era de origine mic-burgheză. tatăl ei a simpatizat cu 1953 Mişcarea Legionară şi a făcut politică manistă. 3 1691 3228 Biro Petru Membru de partid exclus în 1977 pentru că. a fost director la mai multe întreprinderi şi a fost concentrat în 17.11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1978 CCP a propus. Biro Tiberiu Membru de partid exclus pentru că: în 1940. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea calităţii ei de membră de partid din 1945 şi sancţionarea cu „admonestare”. maghiar a recunoscut că a contribuit cu 1953 bani pentru Partidul Păcii. a lucrat la Ministerul 1950 Industriei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fapt pe care l-a ascuns Partidului. 3 1692 1190 2 427 . prin fals.04. lei. membră a Partidului Păcii.06. nu a trăit viaţă de partid. cercetată în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni (1943). Original. alte abateri. 1 1690 1191 Biro Matilda (Balazs) Membră de partid din ilegalitate. Originale. Întrucât la ancheta contraspionajului 16. a întreţinut relaţii cu 16. menţinerea deciziei.

1 1694 1089 Birt Niculae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 22. Original. Legionară şi din Poliţia Legionară. alte 1956 abateri.06. a căutat să se 13.08. Original. Original. a reuşit să genereze intrigi 1950 între conducerea judeţeană a Partidului şi Comisia Aliată de Control. 1 428 . 1 1695 1088 Birta Valentin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 18. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. a introdus desfrâul în spital. 1950 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1933. Original. 2 1696 1087 Birtaş Eva Membră de partid cercetată în legătură cu acordarea stagiului din 15. membru de partid exclus pentru că: a devenit unealta reacţiunii. ilegalitate. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. îmbogăţească. Legionară. şi-a însuşit mobilierul fostului director al spitalului.1693 1104 Biro Vasile Director al Spitalului din Dej.

Şef al Biroului de Miliţie din Ocna Mureş. II ră. cercetat în legătură cu purtarea laşă avută la căderea din 1941.2720 1697 (vol. maghiară. copii. membru de partid exclus pentru că: în cursul unor anchete „a folosit metode nepermise de legalitatea socialistă”. vol. 5. a solicitat acordarea stagiului de partid din 1922. cerere respinsă de CCP în 1956. copii. 20. CCP a hotărât primirea sa în Partid ca membru nou. III) 1698 1086 Birtaş Ilie G.10. În 1955. Inspector regional de Siguranţă la 14. CCP a cerut Comitetului regional de Partid Mureş reexaminarea cazului. Originale. II) 25/1956. 1956 14 (vol. 1961 8 429 .01. I 316 (vol. Originale. cu interdicţia ca timp de 3 ani să ocupe posturi de conducere în Partid. În 1965 i s-a aprobat stagiul solicitat. Originale. Întrucât abaterile săvârşite nu erau de natură să ducă la pierderea calităţii de membru. în timp ce era director în cadrul Ministerului Gospodăriei Locale (anterior fusese şef al Direcţiei a III-a a Securităţii). membru al Secretariatului CC al 1948 PCR în ilegalitate. s-a compromis în faţa subalternilor prin beţii repetate. fotografie. 1964. vol. lb. Idem.1961 427 (vol. 1962. română. I) 25/1956. maghia. Originale. Oradea. Fără hotărâre. română.05. lb. Idem. I-III) Birtaş Gavril Gh.

3 1700 1059 Birţ Nicolae Director regional la R. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic făcea chefuri şi a adus în ţară diferite obiecte.T. exclus din Partid pentru 28. Regiunea Galaţi. Originale.1699 3136 Birth Ovidiu N. Original. 24. 4 1702 1034 Biscan Gheorghe Director general ale Direcţiei Efective din cadrul Serviciului Muncii. în trecut a fost şef de cuib legionar. 1 1701 1084 Biru Vasile Secretar cu propaganda şi agitaţia pe probleme agrare la Raionul Bujoru. Bucureşti. CCP a hotărât scoaterea lui de sub anchetă. 1950 alte abateri. 1953 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.A.12.08. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Galaţi al PCR.07. a avut abateri imorale cu Tamara Damaschin. Original. activistă a UFDR. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. că: în 1940 a cântat cântece legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.A.02. 1953 deşi căsătorit. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a fost condamnat penal pentru delapidare. alte abateri. sustras alimente din raţiile muncitorilor. membru de partid cercetat pentru a se stabili dacă 24. În 1975 decizia a fost menţinută. a 11. 2 430 .

04.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 431 . Originale. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti. 9. 1954 12 1704 932 Bisco Vasile N. exclus din Partid pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor.12. GAC a folosit „metode neprincipiale”. la constituirea 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată informaţia.03. 1960 şi 1966. copii.1703 2687 Biscariu Ioan V. exclus din Partid în 1953 pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 1. Originale. a 1954 făcut chefuri cu chiaburii. Mişcării legionare. Originale. Activist la Sectorul Cadre al Judeţenei PMR Hunedoara. 1966 9 1705 1033 Bisericaru Ion T. reconfirmată în 1956. Originale. prin care se solicita să se confirme că în 1942 a fost condamnat de Curtea Marţială din Cernăuţi pentru activitate comunistă. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9 1706 1032 Bisorcă Ion Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1938-1941 a fost membru al 17. Activist la raionul PMR Craiova. reconfirmată în 1957.

clandestin. Original. 1 1709 3243 Bişa Dragne Membru de partid exclus pentru că a săvârşit un accident de circulaţie. Originale. în urma căruia a murit o persoană. era şovin şi 1950 antisemit.1707 1031 Bistrian Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost membru al Mişcării 24. 1 1708 1030 Biszak Mihai Membru de partid exclus pentru că: în calitate de controlor financiar s-a 12.06. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.05. menţinerea deciziei. 6 432 .08. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. îmbogăţit luând şperţuri. 11 1710 1029 Bişa Ştefan Membru de partid exclus în 1958 pentru că: a deţinut un atelier de cizmărie 21. Hotărâre reconfirmată în 1980. Originale.12. alte abateri. legionare. alte abateri. alte abateri. faptă pentru 31. 1978 CCP a propus. care a fost condamnat penal.

5 433 . Original.1711 1042 Bitai Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Tuşnad. a 12. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. Originale. în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. 2 1712 1038 Bitir Nicolae N. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost condamnat penal pentru 25.09. Originale. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. apoi 1953 a stat în Zona engleză. era beţiv şi 1954 afemeiat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. 28. respingerea apelului. însuşirea de bani şi acte false. 1961 6 1713 1037 Bitoancă Ioan V.02. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1 1714 3400 Bittel Moisă Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. exclus pentru că: în timpul regimului hortyst a făcut afaceri. fugit cu trupele fasciste în Germania. 6. Originale.07.01. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 1981 cerute. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

regiunea Craiova.1715 1039 Bitter Grigore D. Originale. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. în calitate de gestionar la DCA. 1956 27 1716 158 Bittner Ioan Persoană pentru care CC al CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a 23. în 1952. regiunea Piteşti. Originale. 1960 şi 1961.12. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 1955 2 434 . copii. cerut referinţe. a luat şperţ. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei UTM şi al Sfatului Popular al comunei Morteni.10. Originale.07. Originale. Secretar al Comitetului PMR din comuna Vânju-Mare. Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în calitate de grefier la Tribunalul Militar Cernăuţi. a avut lipsă în gestiune.06. de partid exclus în 1952 pentru că: 1956 părinţii săi erau chiaburi şi au deţinut o cârciumă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Găeşti. 23 1717 1046 Bituleanu Eugeniu C. a participat la interogarea deţinuţilor politici comunişti. alte abateri. 2. 4 1718 1045 Biţă Gheorghe M. reconfirmată în 1957. membru 26. exclus din Partid în 1953 pentru că: era împotriva întovărăşirilor agricole. alte abateri.

copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Făgăraş. 1958 din 1955. se ocupa cu jocul de cărţi. membru de partid care a solicitat recunoaşterea vechimii în Partid din 1945. 5 1720 1044 Biţă Ion I. Hotărâre reconfirmată în 1963. membră de partid exclusă în 1954 pentru că: a întreţinut relaţii intime cu diferiţi salariaţi. Originale. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Şercăiţa.04. 1956 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 11. 4 435 .05. Originale. CCP a constatat că cererea era 17. În 1959 a fost exclus din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru acte de necinste. motiv pentru care a fost 25. condamnat penal. reîncadrarea ei în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam” (pentru pierderea carnetului de partid). 7 1721 1041 Biţău Aneta Secretară a organizaţiei de bază şi activistă la judeţeana Ilfov a UFDR.12. neîntemeiată şi i-a păstrat vechiul stagiu. Originale.1719 1043 Biţă Ioan P. CCP a hotărât anularea deciziei. pe motiv că nu ar fi fost verificat întrucât i s-a pierdut dosarul. divulgat secretul lucrărilor. (Ioan) Membru de partid exclus în 1962 pentru că în calitate de agent fiscal s-a dovedit necinstit. reconfirmată în 1966.

a cerut să fie scos din funcţia de secretar 1950 de redacţie la „Gazeta Învăţământului”. ca ziarist a scris articole antisovietice. Originale. 2 1725 1107 Bivolaru Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă.06. era stăpânit de viciul beţiei. 4 1723 1047 Biţu Iordache I. situat în fruntea elementelor duşmănoase 1963 din comună. 6 436 . 5 1724 2705 Bivolan Aurel Secretar al organizaţiei de bază UTM. CCP a hotărât reconfirmarea deciziei în 1955 şi 1962. Originale.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 24. Original. Membru de partid exclus în 1962 întrucât.02.1722 1049 Biţoiu Dumitru F.10. scule şi piese de la Uzinele Malaxa. în 1949 a fost 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a 26. Originale. membru de partid exclus pentru că a furat 20. cu prilejul împărţirii grâului. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1944-1945 a fost în Austria (perioadă insuficient neverificată). condamnat penal pentru neglijenţă în 1955 serviciu.

exclus din Partid pentru că: în calitate de agent agricol. 4 1727 1050 Bivolaru Sever Profesor la Şcoala Pedagogică din Deva. CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost condam1956 nat la 8 luni de închisoare şi amendă penală. de închisoare pentru fals în acte publice şi 1962 neglijenţă în serviciu. a luat 1952 parte la războiul antisovietic.04. a comis acte de necinste. şi-a însuşit o cantitate de 31. 2 1728 3050 Bizadea Trandafir Membru de partid exclus pentru că în calitate de magaziner la CAP Dumitreşti. cereale.10. judeţul Vrancea. a scris o carte cu scopul de a 28. după 23 august 1944 s-a înscris în PNL-Brătianu. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât reconfirmarea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.1726 1106 Bivolaru Nicolae C. 1971 În 1978 CCP a propus.11. 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 14 1729 1114 Bizău Ioan Gh. educa tineretul în sens naţionalist. Membru de partid exclus pentru că în calitate de administrator al Raionului MAI Beclean a fost condamnat la 2 ani 29. Originale. 4 437 . Originale. Original. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din comandamentul Străjii Ţării. alte abateri.

1730 1113 Bizău Ioan I. 2 438 . CCP a recomandat Comitetului regional PMR Maramureş recercetarea 15. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. a avut abateri de la morală. în postul deţinut a dovedit neglijenţă şi a întrebuinţat metode de 19. cazului şi documentarea lui în mod 1962 convingător. 4 1732 1110 Bizic Ion G.08. 4 1731 1112 Bizdadea Nicolae F.09. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat la 3 ani de închisoare 24. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 18. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru fapte de necinste. Originale. Originale. 5 1733 1109 Bizim Nicolae Director la Întreprinderea industriei cărnii Buzău. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. comandă. Întrucât acuza de apartenenţă legionară s-a dovedit neîntemeiată. 1953 Întrucât nu toate motivele s-au dovedit întemeiate. apelantul a fost reîncadrat în Partid. Membru de partid exclus pentru că în 1937-1938 a făcut parte din organizaţia legionară. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1962 meiate.04.11. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. Originale.

Originale. 1977 crea mahalagisme şi certuri). 1977 CCP a propus. legionară şi a participat la Rebeliune. reconfirmată în 1960. menţinerea deciziei. a primit 27.1734 1108 Bizon Ion I. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. menţinerea deciziei. educaţie fascistă. CCP a propus.05. Originale. 2 1735 2646 Bizon Ştefan Director al Sovromasigurare Cluj.05. membru de partid exclus pentru că: în calitate de subofiţer auto.06. Originale. alte abateri. în 1946-1947 s-a ocupat 1953 cu specula. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 25. Originale. 22 1736 3184 Bîcu Constantin Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru abuz în 11. în familie şi societate avea o comportare 26. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. serviciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 3 1737 3177 Bîcu Terezia Membră de partid exclusă în 1975 pentru că: nu a dus viaţă de partid. 3 439 . 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reprobabilă (consuma băuturi alcoolice.

fapte de necinste. a luat 25 de kg. s-a abătut de la itinerariul stabilit pentru a-şi vedea rudele din ţară. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a cerut să muncească pentru reabilitare. <1958> Întrucât şi-a retras apelul.05. deşi l-a cunoscut în 1950 perioada 1940-1941. iar foile de drum nu le-a restituit. de brânză de la magazinul muncitorilor şi nu le-a plătit decât după ce faptul a fost descoperit de organele de control.02.1738 1156 Bîgea Costache C. 1957 3 1739 1163 Bîjenco Ioan Membru de partid exclus pentru că era un element duşmănos. care a fugit de 18. CCP a hotărât clasarea cazului. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus întrucât: în funcţia de director al Direcţiei Navigaţiei Maritime Constanţa.05. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. Original. 2. a folosit în scopuri personale două garnituri de mobilă repartizate întreprinderii. 1978 CCP a propus. Original. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 3 1741 1180 Bîlbă Vasile V. 1 1740 3230 Bîlă Constantin Membru de partid exclus în 1975 întrucât a fost condamnat penal pentru 16. regimul sovietic. 1 440 .

în 1946 a purtat pistol fără să 1957 deţină autorizaţie. Membru de partid sancţionat în 1977 cu „vot de blam cu avertisment”. 1 1745 3236 3 441 . pentru 21. 4 1744 1177 Bîlcu Ştefan Membru de partid exclus în 1952. în 1947 a făcut speculă cu cereale. a depus o slabă activitate de partid. a făcut parte din Frontul 1955 Renaşterii Naţionale şi din Partidul Naţiunii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotri25.07. că a sustras doi buşteni din pădurea 1978 statului. Originale.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1742 1179 Bîlbîie Nicolae N. Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a participat la unele activităţi conduse de legionari. va partizanilor. a dus o viaţă 20.07. pentru că provenea dintr-o familie de foşti chiaburi. burgheză. la dizolvarea organizaţiei din Ministerul de Finanţe. radio. Original. şi a adus acasă un patefon şi un 24. care au exploatat braţe de muncă. Originale.10. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 6 1743 1178 Bîlc Vasile Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la jafuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bîldea Alexandru S. Originale. 1964 Întrucât învinuirile s-au dovedit neîntemeiate.

01. Original. 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1978 şi 1980. menţinerea deciziei. Originale. 1 1748 3151 21 1749 1186 Bîndea Gavril G.04. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât. Originale.04. Originale. copie. reconfirmată în 1956. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare.07. a servit 25. Originale. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetul orăşenesc PMR Bucureşti. 1961 9 1747 1169 Bîloiu Elvira Membră de partid exclusă pentru că era o exploatatoare şi. 9. 1954 4 1750 1065 Bîră Marin Ş. conştiincios cauza războiului antisovietic 1951 şi regimul fascist antonescian. CCP a propus. Membru partid exclus pentru că în 1938-1939 ar fi făcut parte din organizaţia legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 6. din ura ei împotriva Uniunii Sovietice.1746 1176 Bîldea Dumitru Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost membru al organizaţiei legionare. 17. Bîncă Constantin Membru de partid exclus în 1975 întrucât a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. 2 442 .07. Întrucât referinţele de la dosar nu 1962 conţineau dovezi.

4 1752 2958 Bîrcă Ioan Medic la Spitalul din Orăştie. motive pentru care a fost strămutat împreună cu familia în comuna Pelicanu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. mente cumpărate de bolnavi. la scrierea unor cărţi cu conţinut antisovietic. Ion Bîrcă. Originale. şi-a însuşit medica18. 18. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1 1753 2719 5 443 .09. în 1943 a colaborat cu soţul său. alte abateri. „Crucea Roşie” şi „Principele Mircea”. şi-a însuşit medicamente de la spitalul unde lucra.09. de masă şi institute publice”. Copie. a fost membră în societăţile „Consiliul de Patronaj”. 25. 1947 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de medic la Orhei. 1969 Întrucât motivele de excludere s-a dovedit neîntemeiate. judeţul Ialomiţa (1951-1954).07. Decizie reconfirmată în 1955. a 1947 cerut ca organizaţia locală să-l demaşte în faţa maselor ca pe un escroc şi duşman al Uniunii Sovietice şi să propună excluderea lui din toate organizaţiile de masă şi instituţiile publice. Bîrcă Laurenţia Membră de partid exclusă pentru că: în 1942. Membru de partid exclus pentru că după 23 august 1944 a fost chiabur şi a avut atitudine duşmănoasă faţă de regim. iar organizaţiei locale de partid i s-a cerut să o demaşte ca pe o „excroacă şi duşman al Uniunii Sovietice şi să propună excluderea ei din toate org. membru de partid exclus în 1947 pentru că: în 1941-1943 a scris texte cu conţinut antisovietic.1751 3025 Bîrborică Dumitru St.

Originale. Legionară. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 19. Copie. iar Secretariatul 1977 CC al PCR a hotărât. exclus din Partid pentru că în 1946 a trădat interesele salariaţilor.1754 2957 Bîrcă Rodica Membră a colectivului Secţiei Administrative a Sectorului IV Roşu. 19. ca jandarm. 35 1756 3171 11 1757 1071 Bîrdac Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 21. 3. alte abateri.02. exclusă din Partid pentru că a sustras o sumă de bani. 1948 1 1755 1073 Bîrcă Stoica Membru de partid exclus pentru că: în 1933. CCP a propus. Bîrceru Petre Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1942. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut organizaţiei de partid să-i dea posibilitatea să ducă muncă de reabilitare într-o organizaţie de bază. 1958. 4 444 .02. pe care a împărţit-o cu complicii ei. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1985.) Originale.1951 privitoare la Buxbaum Jean.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei.08.01. menţinerea stagiului avut anterior. reconfirmată în 1955. lăsându-se mituit de patron. unde a luptat contra partizanilor. 1951 (Dosarul conţine şi hotărârea CCV din 25. 1960 şi 1966. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat parte la războiul antisovietic. cerute. a luat parte la înăbuşirea grevei de la Griviţa.

1758 1072 Bîrdă Ignat Membru exclus din partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 23.07. nară. Originale.05. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1959. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.08. Original. în 1940 a activat în organizaţia legionară. Bîrgăoanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legio. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14 1760 1204 6 1761 1203 1 1762 1076 Bîrgoveanu Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a sprijinit politica partidelor burgheze. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. Originale. legionar şi a încercat să-l apere. legionară şi a luat parte la Rebeliune. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi a participat la Rebeliune. Bîrgăoanu Eugen Membru de partid exclus pentru că a ascuns că tatăl său a fost şef de cuib 28. prezen1959 tându-l ca pe un om cinstit. membru de partid considerat greşit încadrat pentru că în 1940-1941 a trăit în anturajul legionarilor 20. 4 1759 846 Bîrdea Gheorghe Secretar tehnic la Consiliul Sindical judeţean Călăraşi.25. 2. 1959 4 445 . Originale.10.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. exclus din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru ultraj şi prejudiciu adus CAP. 11. 26. Originale.07. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Locţiitor politic la Secţia Pază contra incendiului Salonta. membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a 19. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea încadrării. Originale. reconfirmată în 1957. Secretar al organizaţiei de bază. membru de partid exclus pentru că: a luat mită. şi-a părăsit soţia. 4 1765 1027 Bîrla Virgil E. alte abateri. Originale. fost simpatizant legionar. Dat fiind că acuzele s-au dovedit 1965 neîntemeiate.1763 2718 Bîrjac Gheorghe Comisar ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. copii. ducând o viaţă în chefuri şi desfrâu. 4 1766 3040 Bîrlă Ioan Membru de partid exclus pentru că a avut atitudine nejustă faţă de unii membri 13. 5 1764 1099 Bîrjoveanu Vasile C.03.12. a falsificat acte pentru a-şi însuşi bani. 5 446 . şi organe de partid. s-a 1949 folosit de un certificat de liceu şi o diplomă de facultate false.

soţul ei a fost conducător legionar (la data 1950 cercetării era arestat).12.08. ofiţer. A solicitat să i 17. 1. 4 1769 1023 Bîrlea Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din satul Corneşti. membru de partid exclus pentru că s-a dedat la o serie de acte de necinste. alte abateri. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trimis ca muncitor într-o fabrică. se dea dreptul de reabilitare prin muncă. întreţinea legături cu foşti legionari. Original. copii.1767 3085 Bîrlădeanu Constantin Inspector la Miliţia oraşului Ploieşti. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. paznic de câmp a fost trimis în judecată 1954 pentru neglijenţă în muncă. în 1940-1941 29. raionul Sighet. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste.12.02. 1 1770 1102 Bîrleanu Elvira Membră de partid exclusă pentru că în 1925-1940 a fost la Cernăuţi (perioadă care nu se putea verifica). CCP a hotărât menţinerea deciziei. întrucât în munca de contabil nu prezenta garanţie. 1 447 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. 1973 4 1768 2956 Bîrlădeanu Vasile Preşedinte al Consiliului de administraţie al cooperativei „Avântul”. a avut relaţii cu chiaburii. exclus din Partid în 1953 pentru că: în calitate de 27.

08. Original. 3 1774 1202 Bîrlogeanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în perioada guvernării Antonescu s-a purtat rău cu muncitorii.12. Membru partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legio. a deţinut material explozibil 1951 cu intenţii necunoscute. Original. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 era un element naţionalist-şovin. Originale. avut relaţii cu elemente ostile regimului. 1 448 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. condamnat penal. 1978 CCP a propus. Original. nară.30. faptă pentru care a fost condamnat penal (de drept comun).07. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Antonescu.1771 1053 Bîrliba Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte din garda personală a lui Ion 28. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. menţinerea deciziei. 1 1772 1052 Bîrliga Ioan I. 4 1773 3244 Bîrliga Nicolae Membru de partid exclus întrucât a săvârşit acte de necinste pentru care a fost 31. ca membru de partid a 11.06.

la un bal. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. În fine. Originale. antrenat în mahalagisme. i-a recomandat să muncească pentru 1962 reabilitare. elemente reacţionare. 7 1777 1077 Bîrluţ Iacob Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. menţinerea deciziei.03. pe motiv că în 1966 fusese condamnat pentru delapidare. 1954 1 449 . poate să-l primească în rândul candidaţilor. Original. în 1945. a cerut să i se ceară să ia poziţie faţă de rudele sale. Hotărâre reconfirmată în 1985. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. copie. Întrucât o parte dintre motive s-au dovedit neîntemeiate. Totodată. a precizat că atunci când organizaţia de bază va constata că a lichidat cu viciul beţiei. 13 1776 1078 Bîrloiu Lucreţia I. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru vânzarea ilegală a unor baticuri aduse din străinătate. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 18. (Florescu) Membră de partid exclusă pentru că a devenit depravată în viaţa personală şi s-a 14. a bătut doi ostaşi sovietici şi doi activişti de partid.09. era un element imoral şi se legitima cu carnetul de partid. CCP a hotărât anularea deciziei. în 1946 a rupt afişele BPD. Originale. În 1979 CCP a propus. Secretar II la Ambasada RPR din Grecia.1775 1201 Bîrlogeanu Gheorghe M.07.

Membru de partid care a solicitat rectificarea datei primirii în Partid. 5 1782 1020 Bîrsan Constantin V. Original.08. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. 6.11. 19. s-a dovedit a fi necinstit. Membru de partid exclus în 1960 întrucât a fost condamnat pentru abuz în 31. 3 1779 1205 Bîrnea Ion P. reconfirmată în 1965. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 450 . Originale. serviciu şi delapidare. manistă şi a luat parte la acţiuni împotriva 1955 comuniştilor. membru de partid exclus pentru că în timpul 21. Originale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 20. 1 1780 1105 1 1781 1019 Bîrsan Constantin I.08. războiului antisovietic a luat parte la 1950 atrocităţi şi crime. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Adresă a CCP prin care solicitarea a 1989 fost retrimisă Comitetului judeţean Gorj al PCR. membru de partid exclus în 1953 pentru că: a făcut parte din vechea Poliţie. (Bîrşan) Miliţian.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Bîrsan Adrian Ajutor de judecător în comuna Grigoreni.12.1778 3641 Bîrnava Petre M. regiunea Bacău.

exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a propus. pe care îi bătea. a cultivat 24. Instructor de partid la Regiunea Autonomă Maghiară. a fost condamnat pentru speculă. 4 1785 1098 Bîrsan Ioan D. copie. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1 1786 1097 Bîrsan Ioan I. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Ploieşti.1783 1021 Bîrsan Ecaterina Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la acţiuni legionare.05. 31. pe frontul antisovietic s-a purtat rău cu soldaţii. a 25. Original. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.05. Original. iar Secretariatul CC al 1980 PCR a aprobat. întreţinut relaţii cu o femeie. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia cuzistă. 2 1784 1884 Bîrsan Francisc Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.02. pământul folosind braţe de muncă 1955 salariate. Întrucât decizia a fost luată fără o 1963 cercetare temeinică. din care a 1954 rezultat un copil. Originale. respingerea apelului. 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a ocupat cu comerţul.08. 2 451 . Original.

07. pe care le-a trecut pe listele de 1948 marinari ale unor vapoare.1787 2701 Bîrsan Ion Membru de partid cercetat pentru că: în calitate de director la Preşedinţia Consiliului de Miniştri a facilitat plecarea în străinătate a unor elemente duşmane şi 12.11. să-l primească în rândul candidaţilor. alte abateri. Original. Totodată (în mod contradictoriu). i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. afaceriste. în perioada grea 1953 economică de după război a deţinut un magazin de coloniale. a luptat pe frontul antisovietic. a sprijinit elementele exploatatoare. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. 8 1788 1096 Bîrsan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu partidele istorice. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Întrucât nu s-a dovedit că ar fi strigat lozinci maniste. era un element beţiv şi viciat. Originale. unde a fost decorat cu „Coroana 20. Hotărâre reconfirmată în 1957. iar atunci când organizaţia de bază va considera că s-a ridicat la conştiinţa unui membru de partid. a V-a. 1955 1 1789 1095 Bîrsan Mircea Secretarul organizaţiei de bază de la Ministerul Comerţului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. României” cl. 2 452 . 5. Original.10. CCP a hotărât anularea excluderii.

în calitate de diriginte al Oficiului PTT Pângăraţi. menţinerea deciziei. CCP a solicitat Comitetului regional PMR Bucureşti reexaminarea cazului. exclus din Partid pentru că în trecut a luat parte la 20. 1974 CCP a propus. candidat a rezultat că apelantul nu a 1962 ascuns ceea ce i se reproşa. unde a depus activitate. 17.12. Hotărâre reconfirmată în 1978. judeţul Neamţ. Candidat de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a făcut parte din organizaţiile cuzistă şi legionară. 1980 şi 1985. iar pentru nesiceritate a fost sancţionat cu „vot de blam”. Apelantul a fost primit în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. faptă pentru care a fost condamnat penal. Originale. judeţul Făgăraş. Întrucât din consultarea dosarului de 27. iar în 1942 a fost 1954 judecat şi condamnat pentru acelaşi tip de activitate. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale.09. 1 1791 3120 Bîrsan Nicolae Membru de partid exclus pentru că.08. s-a căsătorit cu fiica unor chiaburi. şedinţe legionare.1790 1094 Bîrsan Nicolae Membru al Comitetului de Partid al plăşii Voila. Original. şi-a însuşit o sumă de bani din gestiunea unei salariate. 39 1792 1093 Bîrsan Severin D. 3 453 .

1 1794 2841 Bîrsan Vasile V. făcând 29. că în 1950 i s-a anulat calitatea. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 30. deşi era cetăţean sovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a abuzat de funcţie. Membru partid exclus pentru că: în calitate de ajutor de comisar la Siguranţă a cântat într-un restaurant „Sfântă tinereţe legionară”. a făcut instrucţie neregulamentară.1793 1092 Bîrsan Valeriu M.04. s-a evacuat cu trupele române de pe teritoriul URSS. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: de mai multe ori a încălcat consemnul. părăsind frontiera pentru a pleca în comunele din jur la 16. împreună cu ofiţerul politic al 1955 unităţii. Original. ca şef de cuib. Originale. Original. copie. poseda pământ 10. arabil şi vie. alte abateri.03. Bîrsănescu Virgil Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară.07. trimis la muncă în PPC să verifice taxiurile. Copie. întrucât 1957 în 1944. fapte pentru care a fost condamnat la închisoare şi a fost trimis în producţie. pe care le muncea cu braţe 1950 salariate. 6 1796 1061 1 454 . propuneri amoroase unei femei convocată 1948 la Siguranţă. a luat şperţ. 1 1795 383 Bîrsă Vasile T. Ofiţer de grăniceri.03. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării CC al PCUS de a confirma apartenenţa sa la PMR. CCV a hotărât menţinerea deciziei. baluri.

la manifestări legionare.08. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din munca de inginerşef la Ministerul Construcţiilor. 11 455 .1797 1060 Bîrsu Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost în slujba Siguranţei reacţionare şi a exploatatorilor.03. Original. 1962 şi 1970.10. Originale. legionară. Originale. care au reclamat 27. 1959 reconfirmată în 1960 (de două ori). a făcut parte din organizaţia legionară.04. a avut atitudine antimuncitorească. reconfirmată în 1958. Originale. 8 1800 2744 Bîrzache Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 16. 27 1799 Bîrţan Reveca Popa Iulia Membre de partid sancţionate cu „mustrare” pentru că au întreţinut o atmosferă de bârfă. a participat 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 27. Cazul a rămas în rezolvarea Colegiului de Partid Olt. 1 1798 1085 Bîrtea Gheorghe Membru exclus din partid pentru că: provenea dintr-o familie de poliţişti. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 18/1971 faptul că persoane cu funcţii de 1971 răspundere din Consiliul popular orăşenesc Corabia au făcut un abuz.

la care a muncit pe linia organizaţiilor de 1957 masă. 2 1803 1080 Bîrzescu Maria C. Membru de partid exclus pentru că 17. scos din muncă şi trimis în producţie. alte abateri. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 2 456 .05. cercetat pentru adâncirea trecutului său.12.12. la vigilenţa de partid” (a divulgat soţiei 1952 secrete).01. Original.1801 1082 Bîrzan Virgil Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1942 a trăit într-un anturaj format din foşti legionari şi funcţionari cu 22. la verificare. în mod nestatutar. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membră a Comitetului raional PMR Vâlcea. în legătură cu „abaterile de 16. CCP a hotărât să fie folosit în aparatul de partid. atitudine duşmană faţă de URSS. a făcut 1950 politică titelistă. a fost încadrată. cercetată pentru că în 1949. dată de 29. Întrucât activitatea ei a fost pozitivă. CCP a hotărât rectificarea încadrării cu anul 1949. cu vechimea din 1946. 1 1802 1081 Bîrzea Gheorghe N. s-a ocupat cu negustoria. Original. 4 1804 1079 Bîrzoi Ion Membru al Colegiului de Partid Bacău. Originale.

care spărgea magazine 1955 evreieşti. membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a făcut parte din banda 22. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a urmat şcoala profascistă M. 9. de pe frontul antisovietic a trimis scrisori cu conţinut huliganic. aflându-se în portul spaniol Las Palmas. membru de partid exclus pentru că: în 1934 s-a înscris în LANC. 1977 4 1806 1091 3. unde a avut funcţia de secretar tehnic. Original. evrei de la Poştă Telegraf Telefon (PTT) 1947 Bucureşti. a dezertat de pe navă. alte abateri.12. Bîrzu Mircea D. Original. menţinerea deciziei. a fost condamnat penal. 1957 10 1807 2842 Bîrzu Petre Şef al Poliţiei de Siguranţă din Prefectura Poliţiei Capitalei (1946). Originale. Original.R. Întrucât CCP a descoperit că în 1940 a activat şi în organizaţia legionară. (Munca Tineretului Român) de la Breaza. „Masca Neagră”. în 1960 a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie îndepărtat şi din CC al ARLUS. Bîrzuică Ion Ofiţer la Marina Militară.1805 3213 Bîrzoi Vasile Membru de partid exclus în 1976 pentru că în 1975. a fost trimis în Germania la specializare militară (1942-1944). 2 1808 1090 1 457 . în timpul Rebeliunii legionare a epurat funcţionarii 14.09.T.11. alte abateri.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pedeapsă executată în 1952. CCP a propus.

10.1809 1035 Bîscă Traian Profesor de desen la Şcoala Medie Textilă Mediaş. Originale. Decizia anterioară a fost anulată şi a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. Copie.11. membru de partid exclus în 1949 pentru că: în trecut a fost legionar şi a luat parte la Rebeliune. să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. regiunea Stalin (Braşov). PMR Crişana să-i reexamineze situaţia. copie. 1 1810 2843 Bîstreanu Carol Membru partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al cooperativei din comuna Comloşul Mic. 1 1811 1040 Bîtea Dumitru Membru de partid exclus în 1960 pentru că a calomniat diverse cadre de partid şi i-a antrenat şi pe alţii să facă la fel. împărţirea loturilor de pământ a favorizat 1948 pe nemţii bogaţi în schimbul unor avantaje materiale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut: să fie scos din postul deţinut. să fie cercetaţi cei care l-au îndemnat să facă contestaţie. ca primar al comunei. la 19. legionară. 1962 pentru a vedea dacă după ce a fost sancţionat cu „vot de blam” a recidivat. 3 458 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Original. CCP a cerut Comitetului regional 17. a făcut parte din Poliţia 12. fapte pentru care a fost condamnat penal. a vândut mărfuri la suprapreţ.

CCP a hotărât anularea deciziei. alte abateri. a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori. menţinerea deciziei. din decembrie 29. cu care a întreţinut relaţii intime. Original. 3 459 . a făcut propagandă antisovietică. 1. exclus din Partid pentru că: în trecut fost înscris în PNŢ. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. alimentară unui copil născut cu fosta sa 1977 elevă Ghinea Niculina. CCP a propus.Marian Membru de partid exclus pentru că: în calitate de profesor la Şcoala generală din comuna Grădiştea. a fost obligat de Justiţie să plătească pensie 11. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a propus. Originale. 5 1813 2675 Bîtlan Ştefan Prefect al judeţului Ialomiţa şi membru al Comitetului judeţean de Partid.12.06. 1954 2 1814 3185 Bîzgă Dragomir . iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale.06. judeţul Ilfov. Întrucât acuzele principale s-au dovedit neîntemeiate.1812 3393 Bîtea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit în mod repetat acte de indisciplină în muncă. 1979 nu a mai participat la viaţa de 1981 partid. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. menţinerea deciziei.

08. 5 1816 1115 Bîzocu Dumitru Prim-secretar al Raionului UTM Stalin (Braşov).1815 1111 Bîzgă Florian I. nu plătea 13. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. 17 460 . iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. exclus din Partid pentru că s-a dovedit a fi puternic stăpânit de viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 23. Originale. a avut atitudine micburgheză. Originale.02. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. colaborat cu tovarăşii utemişti. În 1975 CCP a propus.09. Secretar al organizaţiei de bază. cotizaţie şi era împotriva întovărăşirilor 1956 agricole. ca membru de partid nu era activ. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 16. În 1958 sancţiunea a fost transformată în „retragerea calităţii” de membră. încrezută şi nu a 28. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. exclus din Partid întrucât a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru furt din întreprinderea la care lucra. 1965 În 1975 CCP a propus. 3 1818 1116 Bîzu Felicia Gh. i-a recomandat să muncească pentru 1960 reabilitare. era nervoasă. (Bâzu) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost plutonier major de armată. (Tircă) Membru de partid exclus pentru că: fiind profesoară.06. 10 1817 1117 Bîzu Constantin G.

09. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 19. alte 1952 abateri. Blaga Martin I. a avut funcţii în asociaţiile religioase. i-a slujit zelos.1819 1281 Blaeyschier Adolf Membru de partid exclus pentru că toată viaţa s-a ocupat cu afacerile şi a fost omul de încredere al patronilor. a urmat 20.02.08.09. alte abateri. CCP a hotărât clasarea cazului. Original.10. Originale. Blaga Gheorghe I. reconfirmată de CCP în 1963. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a luat parte la Rebeliune. 1 1823 1286 10 461 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1820 2645 4 1821 1230 7. Original. Blaga Gheorghe Gh. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. şcoala de subofiţeri şi în 1044 s-a retras 1957 în Germania. pe care 20. Întrucât a recunoscut acuzele şi şi-a retras apelul. reconfirmată de CCP în 1955. Originale. după 23 august 1944 20. Persoană căreia i s-a respins cererea de primire în Partid pentru că în 1943 a intrat voluntar în armata hortystă. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare şi a săvârşit o serie de acte huliganice. 1958 1 1822 1287 Blaga Grigore Membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a avut legături cu elemente legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

08. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 10. cu care a înstrăinat mărfurile din 1954 comerţul de stat. 25. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 462 . Originale. Originale. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. necinstit şi care a avut relaţii cu elemente duşmănoase. legionară. reconfirmată în 1960.04. abatere pentru care a fost condamnat penal. Original. Cererea a fost respinsă.06. 6 1825 2644 Blaga Ştefan Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 1953 În 1980 soţia sa a solicitat majorarea pensiei de urmaş (titularul decedase în 1959). membru de partid cu stagiul avut anterior. 13 1826 1284 Blaga Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de vânzător s-a dovedit a fi un element îngâmfat.1824 1285 Blaga Petru Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din 1941. din Ardealul de Nord. CCP a propus menţinerea calităţii de 18. Originale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. alte abateri. 1 1827 1283 Blaga Vasile G. împreună 25.

Originale. alte abateri. Motivul s-a dovedit a fi neîntemeiat. şi că după 23 august 1944 ar fi lucrat la Comandamentul Sovietic din Arad.1828 1293 Blagoev Bogdan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al Organizaţiei slave a luat parte la o manifestaţie în Timişoara. fost infirmate informaţiile comunicate de 1954 ea: că tatăl său ar fi fost membru al PMR. că în perioada interbelică ar fi participat la munca ilegală a Partidului. pentru a fi reprimit în Partid. organizaţia de partid putând să-l primească în rândul candidaţilor. CCP a hotărât anularea deciziei. 2 1829 241 10 1830 114 7 1831 3326 9 463 .07. naţionaliste. Originale. apelantul să se adreseze organizaţiei de bază. 1956 Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată. organizată de elemente 17. Original.05. Blaho Karl Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc 17. CCP a propus.05. din Ungaria a cerut referinţe. Blahoianu Ion Membru de partid exclus pentru că în 1950 a făcut agitaţie printre ţărani pentru a nu însămânţa grâu. prin care s-au cerut informaţii despre activitatea sa. copii.08. Originale. 31. 1952 Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât ca. Blaha Maria I. însă întrucât de la excludere a trecut prea 1980 mult timp. Adresă de răspuns a CCP prin care au 31. (Hass) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac.

3 464 . Partid. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 2 1833 1251 Blaj Aurel S. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de instructor la Şcoala de şoferi. Original. 1 1835 1249 Blaj Ianus Gh. 20. manistă fugită de sub escortă. 20. Original.05.10. fapt pentru care a fost condamnat penal. 4 1834 1250 Blaj Ferenţ Judecător ajutor la Tribunalul Bacău.1832 1252 Blaj Alexandru S. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că şia însuşi bani din avutul obştesc. a adăpostit în casa lui pe Elena 1952 Borcoi. consuma băuturi alcoolice cu elevii. legionară şi din poliţia legionară. s-a rupt complet de 27.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: fiind sub influenţa soţiei şi a cumnatului său (legionar arestat). a 1956 participat la Rebeliune. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 1963 i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. Original. venea la serviciu în stare de ebrietate.01. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 22. în 1965 1963 a fost condamnat penal pentru conducere sub influenţa alcoolului.

5. 1977 3 1839 1220 Blajin Vasile (Blazin) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din toate partidele fasciste naţionaliste.05. menţinerea deciziei. promovat 11. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. exclus din Partid pentru că a făcut afirmaţii calomnioase la adresa politicii regimului.07. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat încă o dată. 19.09.08. 12 1838 3201 Blaj Petre Membru de partid exclus în 1974 întrucât: a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. 30 1837 2643 Blaj Ion Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. a făcut 1950 chefuri în societatea unor elemente imorale şi duşmănoase. ca secretar al organizaţiei de partid a luat de la economat mărfuri fără bon. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut propagandă antisovietică. Originale. activitate ca şef de cuib şi apoi ca şef de 1952 garnizoană.1836 1248 Blaj Ilie I. CCP a propus. menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1958. Locotenent-major la Academia Militară Generală. în perioada legionară a dus 30. În 1975 CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în muncă la Centrala Hârtiei. 1 465 . iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. reconfirmată în 1959 (de trei ori) şi în 1958 1960.

Original.12.1840 1222 Blaju Alexandru Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element necinstit. duşmănos. a avut ieşiri naţiona1953 liste şi antisemite. 1 466 . a fost 1953 informator al Siguranţei. 21. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Întrucât acuzele nu s-au confirmat. Original. 3 1842 1228 Blanc Glat Wolff Membru de partid exclus pentru că: era un element naţionalist şovin. care propaga şi la momentul cercetării aceleaşi idei. CCP a hotărât anularea deciziei. s-a dovedit a fi un element 20. care şi-a înaintat cererea de 1951 emigrare în Israel şi a făcut propagandă în acest sens. 1 1841 1219 Blană Mihalache Fost subinspector special în SSI (trimis în producţie din cauza viciului beţiei). elemente duşmănoase (dislocaţi). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. datorită anturajului.08. membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al Secţiei Gospodăriei Anexe de la Medgidia (Canalul Dunăre-Marea Neagră) a lovit în membrii de partid şi a făcut chefuri cu 24.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

10. în Regimentul de escortă regală. a divorţat şi s-a recăsătorit cu o subalternă. în acelaşi an CCP a propus. Original.1843 1227 Blank Martin (Leiba) Instructor al Comitetului de Partid pentru organizaţia de bază de la Serviciul paşapoarte al Ministerului de Interne. reconfirmată în 1957. poate cere revizuirea situaţiei sale de partid. ofiţer.12. exclus din Partid pentru că: a 31. 2 467 . respingerea cererii. despre care ulterior s-a aflat că în 1946-1948 a 23. Originale. alte abateri. 1967 7 1845 1217 Blasca Alexandru Fost activist la Judeţeana de Partid Buzău. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: provine dintr-o familie cu trecut reacţionar. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât a constata că nu îndeplineşte criteriile stabilite. alte abateri. a făcut parte din armata burgheză. avut relaţii cu elemente ostile. exclus din Partid pentru că: deşi era căsătorit şi avea doi copii. 3 1844 2970 Blaremberg Nicolae E. Originale. pe care le-a răspândit pe la prieteni. CCP a hotărât repunerea sa în drepturi cu stagiul avut anterior. apoi director al Centrului SMT. În 1980 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. alte 1954 abateri. când i s-a comunicat că. era un element imoral. confecţionat zvastici în atelierul tatălui 1953 său. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. după o muncă de reabilitare de 3 ani. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.

copie. fiind citat „pe naţiune”. membru de partid exclus pentru că: în 1937-1939 a participat la manifestări cu caracter fascist. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 27. motiv pentru care a fost condamnat penal. descoperind doi plutonieri 18. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Originale.11.1846 1238 Blasian Romeo V. parte la războiul antisovietic şi a fost 1952 decorat.06. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat 12. după care a deţinut o firmă de expertize şi reprezentări tehnice. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Original. legionare. copie. 2 1847 1213 4. Originale. Blaşca Ioan Şef de birou al Centrului de Instrucţie de Infanterie şi Cavalerie din SfântuGheorghe. alte abateri. Originale. Blaşcu Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de membru al Divizionului Miliţie Călare. Blassian Flaviu Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică a fost asociatul patronului. legionară. 1960 5 1848 1216 Blaşca Aurel Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la manifestări 30. 4 1849 12152 2 1850 1214 2 468 . 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. în loc să ia măsuri 1953 s-a complăcut în aceeaşi situaţie. care abuzau o femeie. copie.

4 469 . Original. în timp ce soţia şi familia lui au fost exterminaţi 11. activitate slabă.1851 1279 Blau Leopold Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui moşier. 2 1853 3090 Blaunstein Laurenţiu Fost ofiţer la Direcţia Generală a Miliţiei.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a clasat cazul. iar cu suma obţinută a trăit luxos şi a locuit singur în trei camere. la Auschwitz.11. Original. copie. după stabilizare. în timpul deportării evreilor a stat internat la o clinică.07. în 1947. deşi în 1940-1945 s-a refugiat în URSS şi 20. a avut 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de plecare definitivă din ţară şi şi-a depus 1973 carnetul de partid. Serviciul Judiciar. fiind bolnav de plămâni. 1 1852 1278 Blaunstein Beatrice Membră de partid exclusă pentru că. Originale. fiind un element împăciuitorist. membru de partid exclus pentru că a înaintat cerere 10. 10 1854 1277 Blaunstein Leon Membru de partid exclus pentru că: nu s-a încadrat pe linia Partidului.01. a devenit cetăţeană sovietică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dovedit că 1951 a rămas un element mic-burghez. a 1950 vândut moşia pe care o deţinea. Originale. nu a demascat elementele 1953 duşmane.

1959 4 1857 1282 Blăgăilă Ion Membru de partid exclus pentru că în 1941 a participat la o manifestaţie legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Blăgău Ion N. 2 1858 3309 Blăgăilă Ion Şef al Serviciului producţie de la Întreprinderea forestieră Bozovici.Emanoil Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic şi. 2 1856 1275 Blazsanyi Nicolae G. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 25. condamnat penal pentru abuz şi neglijen. CCP a hotărât anularea deciziei.03. Originale. s-a dovedit a fi un 15.10. legionară. membru de partid exclus întrucât a fost 31. ulterior. Membru de partid exclus pentru că în calitate de casier dădea bani cu împrumut. duşman al Uniunii Sovietice şi al clasei 1952 muncitoare.05. pentru care percepea un comision. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. în calitate de medic.1980 ţă în serviciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 4 1859 1292 4 470 . Original. 3.1855 1276 Blazian Emeric . CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. 1953 reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam”.01. 25.

06. Originale. Basarabia. Ofiţer (locotenent-major) la Direcţia regională MAI Dobrogea. exclus din Partid pentru că: în perioada grea economică a exploatat un element 13. Original. Membru de partid care a solicitat stabilirea vechimii. copie. Originale. nu a avut activitate de partid. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1957 1929.04.06. 1951 Întrucât după excludere s-a achitat de sarcinile primite. Întrucât la luarea deciziei nu s-au 1963 respectat prevederile statutare. alte abateri. tânăr. copie.09. 10. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. 3 1862 1247 Blăjan Teodor Membru al Sectorului de cadre administrative de la Sovrom-Construcţii. 11. 2 1863 1221 Blăjanu Nicolae F. căruia i s-a retras calitatea de candidat de partid. 4 1861 1253 Blăgoiu Mihai M. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut o comportare nejustă 1959 faţă de populaţia sovietică.1860 1280 Blăgoi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut relaţii cu membri ai Partidului cuzist. ca învăţător în 30. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Dobrogea să reexamineze cazul. 4 471 .

Originale. 1954 1 1868 2663 Blănaru Steliana Secretară a organizaţiei de bază din instituţiile publice din Cluj. Membru de partid exclus întrucât.1864 2799 Blănariu Gheorghe Gh. 1978 CCP a propus. Original.09. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 2 472 . Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. alte abateri. 5 1866 1223 Blănaru Iacob Gh.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1966. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 7 1865 3160 Blănaru Gheorghe Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Original. Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1946 a făcut parte din Jandarmerie. 31. Original. respingerea cererii. acţiuni împotriva partizanilor. a comis 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 10. 3 1867 1224 Blănaru Orest Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a participat la Rebeliune. pentru care a fost 1962 condamnat penal. 6. în calitate de gestionar la un bufet. pe frontul antisovietic a luat parte la 17.09. exclusă pentru că era de origine chiabură. a 1952 cerut să fie scoasă din funcţia deţinută şi trimisă în producţie. acte de necinste. Originale.06.

04. colectare a cerealelor din 1952. prin care a 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1958 şi 1960. cercetat în legătură cu abaterile săvârşite în campania de 10. Original. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. obţinut 3000 kg de ciment pentru interese 1957 personale.10. 1 1870 1226 Blănaru Vasile C. 1959 şi 1960. 1953 Pentru lipsă de răspundere şi combativitate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 25 473 . a făcut afaceri pe seama 1959 muncitorilor ceferişti. Originale. a întocmit o adresă falsă. care a deţinut o loterie la Bârlad.1869 1225 Blănaru Ştefan Secretar cu probleme de propagandă şi agitaţie al Comitetului regional de Partid Suceava. Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. în calitate de şef al Secţiei administrative a Sfatului Popular regional Bacău. reconfirmată în 1958 (de două ori). în timpul dictaturii antonesciene şi-a cumpărat o casă în 13.07. 18 1871 769 Blănaru Vasile M. Originale. 104 1872 1229 Blănaru Vasile V. a plecat voluntar pe frontul 11. alte abateri.04. Bucureşti. antisovietic. Membru de partid exclus pentru că. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1959. Originale.

în 1950-1952. Originale. s-a înrolat voluntar şi a luptat pe frontul antisovietic. exclus din Partid pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar. ca ofiţer de 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. copie. în calitate de colector la Direcţia Colectări şi Achiziţii a raionului Hănţeşti.08. Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a făcut propagandă contra Uniunii Sovietice. 5. a promovat în funcţii 11. 3 474 . Şef al Secţiei de Cadre la Direcţia regională a Miliţiei Suceava. 1 1874 1257 Bleaju Vasile V. Originale.10. regiunea Bârlad. elemente duşmănoase regimului. în calitate de secretar al Sfatului Popular al raionului Beiuş.1873 1218 Blănuţă Dumitru T. a 1958 refuzat să sprijine munca de partid şi a sabotat campania agricolă de vară. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Întrucât apelantul a recunoscut învinuirile. Original. 1953 5 1875 1256 Bleandă Matei N. miliţie (1950-1953) nu s-a străduit să 1965 îndeplinească sarcinile primite. a participat la şedinţe legionare ţinute de tatăl său.08. Întrucât acuzele care îl priveau pe el însuşi s-au dovedit neîntemeiate. a folosit metode străine liniei Partidului. a întreţinut relaţii cu chiaburii. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi.

a fost trimis la specializare în Germania. regiunea Stalin (Braşov).04. 1950 1 475 . organizaţia legionară. condusă de legionarul Constantinescu. Original. cu care s-a solidarizat. 1951 6 1877 1254 Blebea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în anii 1936-1941 a fost membru în 11. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.G.06.1876 1258 Blebea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în perioada regimului fascist şi a războiului antisovietic s-a pus în slujba fasciştilor. pregătind piloţi pentru front. după 23 august 1944 a fost secretara directorului Negru de la CSP.11. care a participat a uciderea lui I. alte abateri. Duca. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. era un element necinstit. conducător legionar dat afară în 1948. 1 1878 1259 Blebea Victoria Membră de partid exclusă pentru că: în 1930 a făcut parte din Asociaţia studenţilor din Covurlui. 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Colegiului să fie schimbat din funcţia de instructor la Şcoala de zbor Sâmpetru. 4. În 1956 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea de la data pronunţării deciziei.

reconfirmată în acelaşi an şi în 1961 (de trei ori). Originale. a fost casnică. în calitate de preşedinte al Sfatului Popular al comunei Săsărău.06. legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. comercianţi. care erau chiaburi. 3. 2 1881 1234 Bledea Vasile Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare şi la Rebeliune.07. Membru de partid exclus întrucât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. soţul ei s-a ocupat cu 1953 negustoria. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru care a 1959 fost condamnat penal. întreţinea relaţii cu rudele 1954 apropiate.10. 1960 17 1882 1233 Blegu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la înmormântarea unui 12. 1 476 . Original.1879 1236 Blecher Raia Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de foşti 14.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. copie. necinste şi abuz în serviciu. 1 1880 1235 Bledea Gheorghe I. Originale. a săvârşit acte de 30.

fiind însă sub influenţa tatălui său. care după 23 august 1944 a 1951 făcut afaceri. 1952 55 1884 1212 Bleicher Iulius Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist şi speculant. a fost membru PNŢ-Maniu. care era dascăl bisericesc şi fost cuzist. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. motive pentru care a menţinut decizia. 20. 4. exploatând muncitorii.09. copie. a avut şi el manifestări naţionaliste şi antisemite. 14 477 . burgheze. a fost un element uşuratic.09. timp în care era şi informator al Siguranţei comunizate. în timpul Pogromului de la Iaşi. care s-a compromis. 1 1885 1210 Bleier Adalbert Membru de partid exclus pentru că era bun element cu concepţii mic26. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a luat parte la Rebeliune. a făcut parte din PNŢ. a luat parte la acţiunile huliganice împotriva populaţiei evreieşti. era un element imoral.08. alte abateri.1883 1232 Blehan Octavian Ofiţer de Securitate. Originale. cu viciul beţiei şi afemeiat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie dat afară din Securitate. În 1960 CCP a stabilit că: acuza privitoare la apartenenţa legionară şi participarea la Rebeliune nu se bazau pe fapte concrete. străin de interesele clasei muncitoare.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.12. unde a luat parte la luptele împotriva partizanilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. unitatea sa a 1958 participat la luptele împotriva partizanilor. fost condamnat penal pentru acte de 1951 necinste. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1887 3220 4 1888 1246 4 1889 1245 8. Caracal. Şef al Cercetării la Regimentul 153 A. a 28. CCP a hotărât anularea deciziei. Serviciului Credincios”. reconfirmată de CCP în 1956. şi-a însuşit bumbac şi zahăr de la cooperativă. membru de partid exclus în 1967 întrucât a fost condamnat penal 12. menţinerea deciziei. 1950 6 478 . Blejan Gheorghe A. Originale.T. a luptat pe frontul antisovietic şi unde a fost decorat cu medaliile „Serviciul Credincios” şi „Crucea 23.08. pentru abuz în serviciu.1886 1237 Bleja Toma Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator. Blejan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat pe frontul antisovietic. candidat de partid exclus pentru că: în 1939 s-a înrolat voluntar în Armată. ca secretar al organizaţiei de bază a permis ca la Căminul Cultural să se joace o piesă cu caracter antisovietic. Originale. Blejan Alexandru Vicepreşedinte al Sfatului Popular al oraşului Gherla.04. a luptat pe frontul antisovietic şi a fost decorat. Original. 1978 CCP a propus. Întrucât apelantul se dovedise a fi un ofiţer ataşat regimului.01. Originale.

în care comentau politica Partidului. a folosit maşinile şi salariaţii întreprinderii în interese personale. împreună cu alţii a făcut o organizaţie secretă. exclus din Partid pentru că: s-a dovedit a fi un 28. Cruce” legionare. 1968 4 1892 1270 Bleoancă Ioan Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de 28. membru de partid pentru care Comisia de Partid a Direcţiei Politice a MAI a propus 25. element beţiv. confirmarea calităţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08.05. 4 1893 1243 Bleoca Ambrozie Şef al Sectorului Învăţământ de la Secţia Agitaţie şi Propagandă a comitetului regional Sibiu. Original. Originale.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 479 .02. Originale. 1 1891 3010 Blendea Petru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de depozit şi-a însuşit materiale de construcţie. care făcea 1952 chefuri. 2. 1954 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru.1890 1244 Blejan Pavel P. Originale. alte abuzuri şi ilegalităţi. Plutonier de pompieri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. afemeiat.

V. 4 1897 1241 Blezniuc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la Rebeliune. 1960 1 1895 1211 Bleyer Gheorghe Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie de moşieri şi. unde s-a 19. ocupat cu plasarea în serviciu a unor 1957 legionari. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a lucrat la Oficiul Central de Românizare. ca membru de partid nu a depus activitate. 1951 2 480 . personale.07.06. Original. luat la muncă obligatorie a 1952 avut o atitudine distantă faţă de ceilalţi membri ai detaşamentului. Original.1894 1255 Bleotu Dumitru I. 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 2 1896 1242 Blezius Paul C.05. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară. S. CCP a hotărât anularea deciziei şi înlocuirea ei cu excluderea din Partid. Întrucât la discutarea apelului său a recunoscut acuzele. a fost preocupat de interesele 20.09. Original. 3. datorită situaţiei materiale bune. a putut studia în străinătate. alte abateri.

s-a căsătorit cu un legionar. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. s-a exprimat duşmănos faţă de regim.11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. era un alcoolic incorigibil. avea legături strânse cu chiaburii. cu atitudine antisovietică. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 1950 2 481 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de exploatatori 13. 6. propagandă legionară şi a participat la 1951 Rebeliune. 1 1899 1239 Blidariu Adela Membră de partid exclusă pentru că: în perioada guvernării legionare a simpatizat cu legionarii şi a participat la 21. copii. două manifestări ale lor.09. 44 1901 1260 Blidaru Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular din comuna Brecţiu – Bihor. a făcut 21. Original. era afacerist. Originale.02.1898 1240 Blezniuc Maria Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. 4 1900 1261 Blidaru Constantin C. soţul ei a fost legionar. a sustras o cantitate de grâu. reconfirmată de CCP în 1956 şi 1958. Originale. Originale. în 1941 a fost 1959 înscrisă în Grupul Etnic German.

Original. a locotenentului Gheorghe Georgescu şi a plutonierului Rădoiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1904 2955 Blidaru Stroe Secretar al plăşii Gura-Fimienii. Copie. a trăit într-un mediu de 22. Totodată. membru de partid exclus 31. alte abateri. din ordinul cărora au fost arestaţi şi executaţi cinci partizani sovietici. 1 1905 1273 Blidaru Teodor Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate de jandarmi care opera în spatele frontului şi lupta împotriva partizanilor.1902 1231 Blidaru Ion V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 Deşi nu a confirmat acuza de legionarism. Membru de partid exclus pentru că: era cunoscut ca legionar. 1954 2 482 . 7. Original. pentru că în trecut a fost legionar. a trimis Securităţii o adresă prin care a propus identificarea şi tragerea la răspundere a căpitanului Stănescu. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. decorat.10. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. comercializa lucruri de furat. borfaşi. era un element afemeiat.07. judeţul Buzău. 1 1903 1274 Blidaru Ionaşcu Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic şi a fost 13.10.12.

Originale.05. în 1941 a refuzat să se evacueze în URSS. Originale. Blomstein Emeric Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 1956 reconfirmată în acelaşi an. alte abateri. în 1944 10. 24. 9 1907 2913 Blinov Vera Membră de partid cercetată pentru că: fiind originară din Basarabia. în perioada războiului antisovietic a construit barăci pentru 27. 19 1909 3088 1.Selinger) Membră a Biroului de bază de la „Maşini import” (1950-1953). 1948 CCP a hotărât să fie cercetată de Secţia sa Specială.10. până în 1947a fost 1957 coproprietar şi acţionar la Societatea „Cissa”. reconfirmată în 1962. 1973 4 483 . alte abateri.06. în funcţia avută făcea critici distructive. exclusă din Partid pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. s-a refugiat în România. În acelaşi an a fost exclusă din Partid ca „greşit încadrată”. armatele hitleriste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. cu menţiunea că după patru ani de muncă de reabilitare putea cere revizuirea situaţiei sale de partid. 2 1908 1271 Blitz Emanuel Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în trecut a fost antreprenor şi a exploatat muncă salariată. Originale.1906 1272 Blimes Luiza (Segal . CCP a stabilit că nu îndeplinea criteriile cerute şi a hotărât respingerea cererii. Original.

copie. Originale. folosea maşina instituţiei în scopuri personale. făcea chefuri. Originale. în schimbul 29. CCP a propus. Originale. cu care purta corespondenţă. Original. copie. 3 1913 1085 Blum Adolf Cetăţean sovietic care a solicitat o adeverinţă din care să rezulte activitatea desfăşurată în mişcarea comunistă ilegală din România. a neglijat munca de îndrumare şi control. 1954 4 1912 3298 Blujdea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în calitate de profesor a pretins şi primit cadouri de la elevi. Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de director al Băncii de Stat din Baia-Mare (1950-1953) s-a înconjurat de elemente duşmănoase.02. lua diferite plocoane pentru a suspenda procesele 17. celor judecaţi. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1910 1269 Bloţ Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de judecător la Bălceşti.) Fără răspuns. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. promisiunii că îi va trece la examene.11. 3. (Referinţă semnată de Tudor Avădanei.11. a fost în strânse legături cu chiaburii. alte abateri. 1 1911 1268 5. alte 1980 abateri. 1965 7 484 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. în perioada 1929-1940.06. avea un cumnat deţinut 1950 politic. Bloţ Trofim D.

1973 CCP a constatat că nu îndeplineşte condiţiile cerute. date privind apartenenţa la PCR. perioada 1929-1936. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. Blum Paul Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al patronilor.11. Blum Jean Membru de partid care a solicitat să i se confirme activitatea de partid în 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1972 Notă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate.11.03. Originale. Copie. 3. Original. Originale. Tipografia „Glasul Armatei” a introdus în 1951 instituţie mai multe elemente dubioase. 1954 1 1916 1071 Blum Györgyné (Pasztor Margit Katalin) Persoană pentru care CC al Partidul Socialist Muncitoresc Ungar a solicitat 12. ştampilată cu ştampila Secţiei de cadre. nu a luat atitudine hotărâtă împotriva unui gestionar care a comis o serie de acte de necinste.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timp ce lucra la Serviciul de cadre al întreprinderii IRAB din Bucureşti. Blum Dănilă Membru de partid exclus pentru că. 1954 1 1915 1266 1. în calitate de vânzător la cooperativa „Steagul Roşu” din Timişoara. Original. copie.1914 1267 Blum Catalina Membră de partid exclusă pentru că. 6 1917 3099 4 1918 1264 2 485 . a încercat să sustragă hârtie în alb. în funcţia de director tehnic la 20.

1953 2 1920 2689 Blum Trepner Hedi Membră de partid în ilegalitate.04. Copie.1956. s-a folosit de maşina fabricii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1948 (La data deciziei era şofer la Siguranţa Generală a Statului. a încercat să submineze 22. cerându-i bani. a minţit Partidul că a avut activitate ilegală.12. 18.01. 7. În urma apelului. 2 1921 2954 Blum Vasile Preşedinte al Comitetului de Partid al Fabricii de cauciuc „Superterm”.01. Original.1919 1265 Blum Rubin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost funcţionar al „Bank of Roumanie” din Bucureşti şi a sprijinit conducerea ei reacţionară. 6.) Întrucât era un element necinstit şi anarhic. unitatea sindicală. Original. care a solicitat reîncadrarea în Partid. CCP a hotărât acordarea stagiului în Partid din 1944. exclus din Partid pentru că: a încercat să şantajeze conducerea fabricii. Original. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid 1957 cu data de 15. pe care a defectat-o. 1 1922 1263 Blumen David Membru de partid căruia la preschimbarea documentelor de partid i s-a eliberat un carnet cu vechimea din 1947. 1955 1 486 . după 23 august 1944 a avut manifestări duşmănoase.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

în 1945-1949 s-a ocupat cu diverse afaceri. pentru că în 1946 a 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1958 (când s-a aflat şi că a fost informator al Siguranţei din Bacău). avea atitudine duşmănoa1951 să faţă de Partid. nutrit sentimente naţionaliste.06. avea rude în America. a refuzat să citească şi să 20. cu stagiu din 1948.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei. însă ulterior a depus muncă de reabilitare. Blumenfeld Iosif Membru de partid care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. cu care purta 25. alte abateri.1951 nând să plece în Palestina. căruia i s-a anulat calitatea de membru. Membru de partid exclus pentru că: pe toată durata dictaturii antonesciene a fost magazioner la Centrala Evreilor.04. cumpere ziarul „Scânteia”. Blumenfeld Hari Secretar al organizaţiei de bază de la magazinul „Victoria”.) 16. Blumenfeld Iulius L. 1 1924 1262 1 1925 2914 1 1926 1291 5 487 . Întrucât la căderea din 1940 a avut 1949 purtare proastă. fiind mutat la Atelierele CFR Griviţa.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Copie. exclus din Partid în 1947 pentru că. şi a calomniat 1948 pe Miron Constantinescu şi redactorii ziarului. CCP a hotărât încadrarea sa ca membru nou. intenţio. Originale. Original. Copie. (A fost închis în lagărul de la Vapniarka. corespondenţă.1923 2953 Blumen Jean Fost şef al Celulei de Partid de la Atelierele Otopeni.

1 1928 1290 Blumenthal Max Membru de partid exclus pentru că: în perioada grea economică (1946-1948) s-a ocupat cu afacerile şi specula.06. tatăl 15. membru pentru că în trecut a fost 1950 proprietar de farmacie. exclus pentru că: a solicitat formularul 1954 pentru emigrare în Israel. era un element nestatornic. 4 1929 1289 Blumentweig Iosif Secretar al Comitetului judeţean Fălticeni al ARLUS. reconfirmată în 1955.06.1927 2844 Blumenfeld . alte abateri.11. 1 1930 1288 Blumer Leon Membru de partid verificat. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1946 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie îndrumat să activeze în PNP. 1 488 .04. unde să-şi dovedească prin muncă ataşamentul faţă de clasa muncitoare.Sascuteanu Persoană căreia i s-a amânat încadrarea în Partid pentru că: nu fusese neverificat. Originale. său este emigrat în Israel. situaţia personală. membru de partid 17. CCV a hotărât anularea calităţii de 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar fraţii săi au 1953 fost sionişti (unul dintre ei fiind exclus din Partid la verificare). Copie. care prin scurta sa activitate de după 23 august 1944 a căutat să-şi aranjeze 28. Original. s-a înscris în organizaţia sionistă „Mişmar”.

Originale. Sovietice. cercetat pentru că: în perioada 1946-1947 s-a alăturat elementelor reacţionare din întreprindere. membru de partid cercetat pentru 20. interdicţia de a ocupa funcţii în Partid timp de 5 ani şi trimiterea în producţie. 3 489 . 1 1932 Boac Virgil Director general la Combinatul de exploatare şi prelucrare a lemnului Topliţa. raionul DrăgăneştiVlaşca. care exploatau braţe de muncă 31. alte abateri. Preşedinte al cooperativei de consum din comuna Bila. Original.03. era un element înapoiat. şovine. Întrucât acuzele privitoare la abuzuri nu s-au dovedit. CCP a clasat cazul. 6 1933 1820 2. Întrucât învinuirea s-a dovedit neîntemeiată. 1951 CCP a propus Secretariatului CC al PMR să fie sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1936-1941 a fost membru al organizaţiei legionare.12. salariate. Originale. sa manifestat contra Partidului şi Uniunii 14.06.06. Original.1931 1822 Boabă Ştefan Traian Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de foşti negustori. 1953 CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea calităţii. care l-au antrenat în acţiuni duşmănoase. 1966 3 1934 2834 Boacă Nicolae Prim-secretar PMR al Raionului Luduş. 13/1978 că ar fi săvârşit abuzuri şi avea rude în 1978 străinătate. Boacă Marin T.

Originale. care în trecut a făcut politica tuturor partidelor burgheze. Original. exclus din Partid în 1958 pentru că: în 1940. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1941 a fost membru în organizaţia 1961 legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 4. alte abateri. 4 1936 1828 Boalcă Gheorghe Director al Bazei de aprovizionare Chitila. 8.10. alte abateri. 3.13. 1952 2 490 .1935 1821 Boacără Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Pristol. alte abateri. Secretar al organizaţiei de bază dintro unitate militară. membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în organizaţia legionară. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 1938 1825 Boampă Anica Gh.03. 1960 7 1937 1827 Boamfă Viorel P.06. Originale. a avut atitudini „antidemocratice”. exclus din Partid în 1953 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la acţiuni legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Membră de partid exclusă pentru că: l-a sprijinit pe soţul său. regiunea Oltenia.

1939 1826 Boampă Gheorghe S. menţinerea deciziei. 1 1942 3316 Boar Marioara Membră de partid exclusă pentru că a fost condamnată penal pentru luare de 25. mită. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. care au 1951 fost deportaţi pe teritoriile Uniunii Sovietice.06. 3. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. strângerea romilor din Constanţa. Copie. 9 491 . Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica tuturor partidelor burgheze. a activat la cuzişti şi a persecutat populaţia evreiască. în timpul regimului Antonescu a luat parte la 13. Originale. Original. 1 1941 1824 Boancă Ion (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de agent de poliţie a participat la arestarea unor comunişti. Original. s-a ocupat cu afacerile. 1980 CCP a propus.04.02. 1952 1 1940 2845 Boancă Grigore Membru partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost şef de cuib în Mişcarea 16. Legionară şi a participat la Rebeliune. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

copie. în 1947 1953 a vrut să fugă în SUA. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că s-a dovedit a fi necinstită. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1952 posturile avute a susţinut elemente duşmănoase. Ofiţer de Armată. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 492 .02. Negre”. Original.07. Originale. în perioada grea 31. 5 1946 1837 Boariu Valeriu Z. activat în organizaţia legionară. 23.1943 1830 Boarcăş Zoia Responsabilă a raionului UFDR Mizil pe linie socială. economică s-a ocupat cu specula.04. era un element imoral. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a înscris în organizaţia fascistă italiană „Cămăşile 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1945 1831 Boariu Simion Gh. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. motiv pentru care a fost condamnată 1954 penal.10. alte abateri. 1 1944 1829 Boarii Iulian Director la Comcar Vâlcea. a exploatat braţe de muncă. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a 20. Original.

Originale. Mişcarea Legionară. 4. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la atrocităţi împotriva populaţiei civile şi a fost decorat. era în bune relaţii cu 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1949 1 1950 1823 Boaşu Mircea Membru de partid exclus în 1957 pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar şi primar. Original. era un element intrigant.06. 1955 1 1948 1833 Boarnă Petru M. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1959 şi 1962. 4 1949 1834 Boaru Ioan Secretar al Comitetului PMR din plasa Târnăveni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5.04. a primit educaţie naţionalist1957 şovină.1947 1832 Boarnă Adalbert Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a fost procurist. tatăl său. 13 493 . a avut legături cu un duşman exclus din Partid. avea viciul beţiei. Original. Originale. copie. Membru de partid exclus în 1955 pentru că în 1938-1940 a activat în 14.08.09. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

membră de partid exclusă pentru că ar fi avut manifestări antisemite. cadre didactice şi a refuzat să se prezinte 1980 la BOB pentru discuţii. 3 1954 1818 Bob Dumitru C. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţă (a „organelor în drept”). 15. care a menţinut decizia.07. legionară. în timpul regimului Antonescu a fost omul de încredere al patronilor. CCP hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 19. 1951 1 1952 1836 Boatcă Ruxandra Responsabilă de cadre la Cooperativa de consum „Drum Nou” din Bacău. Întrucât acuza s-a dovedit neînte.04.09. Original.1953 meiată. 1962 CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Bucureşti. Originale.06. Secretar al unei organizaţii de bază. Originale. 9. 5 494 . 2 1953 3328 Bob Adam Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că a insultat mai multe 27.1951 1835 Boatcă Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. Original.

3 1956 2765 Bob Liviu A. Originale. Fost activist la Sindicatul CFR Bistriţa.07. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. 3 1957 1815 Bob Teofil Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1938-1940 a fost şef de cuib 15.1955 1819 Bob Ion C. purtat portretul Regelui pe piept şi a făcut 1952 propagandă monarhistă).07. alte abateri. legionar. a întreţinut legături cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Era bănuit că în <1950> trecut a fost agent al Siguranţei. 15. Membru de partid exclus pentru motive neprecizate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1954 a făcut afaceri cu lemne. Originale. 1 1958 44 Bobaiţă Florea (Boboiţă. 1950 reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca membru de partid a avut manifestări „naţionaliste” (a 12. Bobiţă) Membru de partid exclus pentru că: familia sa era reacţionară.) CCP a propus încadrarea lui în Partid cu vechimea din 1944.10. Original. 2 495 .

Membru de partid exclus în 1961 întrucât a fost condamnat penal pentru 28.06. Original. însuşit un aparat medical. avea viciul beţiei şi invoca numele lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1962 7 Bobartz Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut afaceri şi a avut legături cu un agent al Siguranţei. Şef al Serviciului medical din Direcţia regională CFR Stalin (Braşov). huliganism. Originale. care afirma că este prieten. 6 1961 1798 Bobar Ioan Membru de partid exclus. cu 29. ilegalitate. care a solicitat acordarea stagiului de partid din 24.1959 1816 Bobancu Lucian A. faptă pentru 1959 care a fost condamnat penal. membru de partid exclus în 1958 pentru că şi-a 24.08. 3 1960 1817 Bobancu Petru C. Originale.03. Original. 1954 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1939. a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. 1951 Întrucât CCP a constatat că se putea îndrepta. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 496 .10.

3 497 .10. 1 1965 3194 Bobei Corneliu D. 3 1966 3267 Bobeică Dumitru Primar şi secretar de partid al comunei Mera. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru abuz în 31. Original. Originale.04. 1977 CCP a propus. 5 1964 1807 Bobe Petre P. judeţul Vrancea. 1971 CCP i-a comunicat că solicitarea nu priveşte atribuţiunile instituţiei.03. Originale.1963 Bobe Aurel R. care a solicitat cercetarea cazului 13. frontul antisovietic a luat parte la crime. sancţionat cu „mustrare” pentru delăsare 23. Originale. iar cazul a fost clasat. Membru de partid. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus pentru că pe 11. 1979 Întrucât a renunţat la apel. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 10/1971 său şi reîncadrarea în Securitate. menţinerea deciziei. în muncă.07. fost locţiitor al şefului Direcţiei regionale de Securitate Galaţi (cu gradul de maior) scos din funcţie. serviciu. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.

1950 1 498 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. copii. a avut abateri imorale. s-a ocupat cu comerţul şi specula. a simpatizat cu legionarii. 29. 4 1968 2991 Bobeică Fănică N. de la disciplina de partid. Original. Originale. 27 1969 1804 Bobeică Mihail. CCP a hotărât menţinerea deciziei. N. era stăpânit de 1968 viciul beţiei. exclusă din Partid în 1957 pentru că: a trăit în anturajul unor 28.08. Originale. reconfirmată în 1972. candidat de partid exclus pentru că a săvârşit diverse abateri 24. elemente legionare. 7. (Mihai) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1932. în funcţia avută a fost 1954 împăciuitoristă faţă cu elementele legionare.11. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1961 1936. Comandant de pluton la unitatea militară din Slobozia.06. Original.1967 1803 Bobeică Eva Secretara organizaţiei de bază de la Spitalul TBC Sibiu. 1983 şi 1985.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1970 1805 Bobeş Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost crescut în spirit naţionalist.

în 1940-1941 a activat în 1959 organizaţia legionară. putere. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a sprijinit toate grupările burgheze care s-au perindat la 29. Legionară.1971 1806 Bobia Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 28.05. 5 1974 3020 Bobin Ion Gh. Notă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că în arhivă nu se regăseşte dosarul său de judecată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Dolj. română. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Dobridor. 1962 6 1973 1802 Bobic Vasile L. a 1969 fost condamnat penal pentru abuzuri. lb.04. Originale. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 499 . Originale. Originale. Originale. a făcut parte din organizaţia legionară.09. ci că figurează doar într-un tabel al Siguranţei din Basarabia cuprinzând persoanele bănuite de activitate comunistă.10. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 12. 3 1972 795 Bobic Procopie Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se confirma că în 1919 a fost condamnat pentru participare la insurecţia armată din Hotin. 9. rusă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

membru de partid căruia i s-au anulat documentele de partid 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. (Oneşti). CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.05.05. 16 1977 2846 Bobîlcă Petre Comisar la Circa 19 de Poliţie Bucureşti. 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Întrucât acuza s-a dovedit neînte. 3 500 .09. Copie. membru partid în ilegalitate suspendat pentru că ar fi fost legionar. Mobilizării de la Întreprinderea Malaxa 1950 din Braşov (ulterior „6 Martie Tohan”). a aprobat reexaminarea unor 1969 elevi fără a respecta prevederile legale. Originale. Locţiitor politic la Unitatea de grăniceri 0208 Iaşi. 1 1978 1800 Bobîrsc Petre Gr. Original. Originale. întrucât a rămas neverificat. 19. 1 1976 3022 Bobiţan Iosif Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” întrucât: ca director la Grupul şcolar chimie din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 23. alte abateri.1975 1801 Bobincă Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator al Biroului 22.1949 meiată. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1979 1799 Boboc Alexandrina Membră de partid exclusă pentru că împreună cu soţul ei a creat o atmosferă nesănătoasă în rândul membrilor de 21. CCP a hotărât: repunerea lui în drepturile de membru. 1951 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid. a luat şperţ. Originale.11. 3 501 . acte publice. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a fost bănuit ca informator al Siguranţei. 1979 CCP a propus. 1950 1 1982 3283 Boboc Dumitru Membru de partid exclus în 1973 întrucât: a fost condamnat pentru delapidare din avutul obştesc şi fals în 27. Original. Întrucât învinuirile s-au dovedit neîntemeiate. s-a dovedit a fi un element anarhic. alte măsuri. Originale.07.09. a avut legături cu elemente descompuse moral. menţinerea deciziei. Original. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost gardian de poliţie şi a participat la arestări. 1956 10 1981 1809 Boboc Dănilă V. 1 1980 1808 Boboc Constantin Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al UTC în ilegalitate. partid. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. cerere acceptată. 2. 9. Ulterior a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate (1931).04.

3 502 . CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. motiv pentru care a fost condamnat penal. a 29. 1981 7 1985 1811 Boboc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât apelantul a declarat că nu mai doreşte să fie membru de partid şi renunţă la apel.1983 1797 Boboc Emanoil Şef al Postului de Miliţie din comuna Sprîncenata. regiunea Bucureşti.05. alte abateri. reconfirmată în 1955. după care nu a mai participat la adunări şi nu a plătit cotizaţie.10. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în perioada războiului a 11. participat la acţiuni împotriva partizanilor 1951 şi a fost decorat. Originale. exclus în 1952 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a participat la 28. 4 1984 3380 Boboc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1978 a plecat din organizaţia de bază fără forme de mutare pe linie de partid. Original. 1 1986 1810 Boboc Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cocioc. s-a ţinut 1956 de beţii şi a avut legături cu chiaburii. în posturile 1954 avute s-a dovedit a fi necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5.04. Originale. fost la specializare în Germania. CCP a hotărât menţinerea deciziei. acţiuni împotriva partizanilor.06.

deşi a cunoscut manifestările duşmănoase 23. în 1951 postul avut s-a dovedit a fi necinstit. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus 12. 2 503 . nu a 1967 luat poziţie pentru demascarea lor. a 25. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 1990 1812 Boboc Ioan Membru de partid exclus pentru că era un element îmbâcsit de educaţia 30. copie. Original. Membru de partid exclus pentru că în 1964-1965. în timp ce era student la Facultatea de Filosofie din Bucureşti. din Partid pentru că s-a alăturat 1953 elementelor reacţionare. huligan).02. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară. alte abateri. la adresa regimului ale unor studenţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Original.1987 2925 Boboc Gheorghe St. luat parte la războiul antisovietic. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 14 1988 1814 Boboc Ioan Responsabil cu strângerea banilor pentru abonamentele la „Scânteia”.06. raionul Olteniţa. Originale. reconfirmată în 1970. imorală căpătată (afacerist.04. 1 1989 1813 Boboc Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Crivăţ.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original. 9. cu care făcea 16.09. Originale. 1960 5 1992 2952 Boboc Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în posturile avute s-a dovedit necinstit. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. alte abateri. 1 504 . chefuri. alte abateri. Copie. însuşindu-şi diferite sume de bani. a fost simpatizant 1950 legionar. 1 1993 1795 Boboc Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1932 a luat parte la spargerea grevei de la 17.1991 1796 Boboc Marin N. 1949 concomitent s-a înscris şi în PSD.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. 1982 16 1995 1794 Boboc Petre I. Original. menţinerea deciziei. 1 1994 3439 Boboc Petre Membru de partid exclus pentru că a săvârşit acte de necinste în dauna avutului obştesc. Membru de partid exclus pentru că avea legături cu chiaburii. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. 26.12. Atelierele Vasilescu. Originale. CCP a propus.

membru de partid reclamat de soţia sa. tovarăşi. alte abateri. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. refuzând să ajute pe ceilalţi 26. cu care se afla în divorţ. sancţionat cu „vot de blam” pentru că: în 1941.1996 31 Boboc Spiridon Şef de serviciu la „Mecanoexportimport”. că i-a sustras anumite bunuri proprietate 28. membru de partid exclus pentru 29. eliberat. 13 1997 1793 Boboc Valeriu V.02. 15 1998 1792 Bobocea Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica tuturor partidelor 11. că în trecut a ascuns că a fost condamnat 1952 penal pentru dezertare. 11 505 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. Reporter la ziarul „Scânteia”. 1978 Întrucât cei doi au divorţat şi au declarat că nu mai au nicio pretenţie. Originale. decizie reconfirmată în <1954> şi 1957. lipsit de vigilenţă şi necinstit. Originale. Original. 1 1999 1889 Bobocea Ion Activist al Comitetului judeţean de Partid Putna. burgheze. nedisciplinat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secţia Agrară. a refuzat orice contact 1952 cu mişcarea muncitorească. s-a dovedit a fi individualist.07. personală. CCP a hotărât clasarea cazului. a avut comportare laşă la Siguranţă.12. internat în lagăr. Originale. în munca de partid a fost comod. a avut manifestări 1950 antisovietice. când a fost arestat pentru contribuţia la Ajutorul Roşu.

când în şedinţa organizaţiei de bază au fost alese organele conducătoare. în funcţia de colector comunal a protejat chiaburii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. fiind sub influenţa chiaburilor. Original. a părăsit sala. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.2000 1890 Bobocea Ion I.03. deşi era căsătorit. Original.11. Membru în Biroul organizaţiei de bază de la Direcţia Hidrometeorologiei. 1977 3 2002 1888 Bobocescu Ion Membru de partid exclus pentru că: la alegerile de deputaţi din 3 decembrie 1950. 9 2001 3189 Bobocea Nicolae Membru de partid exclus pentru că obişnuia să consume în mod excesiv băuturi alcoolice şi să întreţină relaţii cu diferite femei. menţinerea deciziei. 2. a rupt afişele şi a spart un felinar de la moara din comună. 1954 1 506 . comod şi superficial. exclus din Partid pentru că: tatăl său ar fi fost cuzist. Pentru că acuzaţia privitoare la tatăl său s-a dovedit neîntemeiată.08. în 1951. în munca profesională a fost 18. a încercat să 1957 compromită Biroul organizaţiei de bază. CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 5. Zlotescu. informator al Siguranţei şi al comandantului lagărului de la Târgu Jiu. depunând carnetul de partid.

09. 30. în munca avută a făcut anumite lucrări împreună cu soţul său. alte abateri. cl. Originale. s-a împrietenit cu elemente care aveau un trecut duşmănos. 1 2004 1886 Bobocică Alexandru Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat cu „Bărbăţie şi Credinţă”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. căruia i-a divulgat astfel 1954 secrete de partid. Original. 4.2003 1887 Bobocescu Lucreţia Membră a Biroului organizaţiei de bază de la Palatul Telefoanelor. a IIa şi a III-a. 1961 4 507 . pe care le-a tolerat în muncă la poziţii telefonice speciale. reconfirmată în 1956.02. la întoarcere s-a apucat de negustorie. ofiţer deblocat. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a trasat ca sarcină organizaţiei de bază din sat să-i demaşte activitatea legionară. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 2 2005 1885 Bobora Petru Gh.01. exclusă din Partid pentru că: tatăl său a făcut politică liberală. Original. speculând populaţia săracă.

În 1980 CCP a propus. CCP stabilit că majoritatea acuzelor nu s-au verificat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 9. Idem. a fost exclus din Partid pentru că s-a făcut vinovat de construirea unor vile. menţinerea deciziei. în timp ce era membru al CC şi prim-secretar al Comitetului judeţean Neamţ al PCR. În 1978. alte abateri.03. 1972 15 (vol. copii. I-II) Boboş Ştefan Prim-secretar al Comitetului regional 10.07. Originale.3321 2006 (vol. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. iar Comitetul Politic Executiv al CC al PCR a aprobat. reconfirmată în 1955. de Partid Suceava. Originale. CCP a propus. sancţionat cu „vot de 1953 blam” pentru că a avut abateri grave de la politica Partidului în problema colectărilor agricole (i-a pus pe ţărani să cumpere cereale pentru a le preda statului şi a ameninţat activiştii de partid). 1954 3 508 . a avut manifestări naţionalist-şovine. prin care s-au adus prejudicii avutului obştesc. Cercetat în legătură cu construcţia vilelor. II) 2007 1883 Boboş Teodor Membru de partid exclus pentru că: în calitate de activist s-a dovedit a fi un element necinstit. I) 2/1974 6 (vol.

scris că renunţă la calitatea de membru. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Hotărâre reconfirmată în 1983. Originale. 1958 9 2009 1891 Bobulescu Leon S. 1 2010 3163 Bobulete Virgil Membru de partid exclus în 1975 pentru că a refuzat să semneze „Angajamentul solemn” şi a declarat în 26. după excludere a completat formular de emigrare în Palestina. 27. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. menţinerea deciziei. 1976 CCP a propus. 3. cl. a V-a şi a IV-a. în timpul războiului antisovietic a luat parte la atrocităţi împotriva populaţiei civile şi a fost decorat cu „Coroana României”.09. în muncă a întrebuinţat metode de 1950 comandă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. era stăpânit de morala burgheză şi întreţinea legături cu „anumite femei”.2008 1882 Bobu Ioan Al. ambele în grad de cavaler cu panglică de „Virtute Militară”.12. 6 509 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. s-a ocupat cu jocul de poker şi de chefuri. Originale. alte abateri.11. Membru de partid exclus pentru că: la locul de muncă a fost omul patronului. reconfirmată în 1961.

s-a ocupat cu furturile. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. sub influenţa 1966 cărora s-a manifestat împotriva politicii PCR. şef al Secţiei politice a Regimentului 4 Pază Cluj. Şef al Biroului organizare de partid al Trupelor de Securitate. anularea deciziei. Originale. a avut legături cu elementele social.09.04. după ce s-a întors.01. 5 2013 1861 Boca Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. Original. 1950 motiv pentru care a fost condamnat penal de mai multe ori. 1951 1 510 . sa oferit voluntar pe frontul antisovietic. CCP a propus. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. democrate de dreapta. 14. urmând ca organizaţia de bază să-l sancţioneze conform statutului. Originale.30. Original. 23. CCV hotărât menţinerea deciziei. 5. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut parte din sindicatele reformiste.2011 2831 Boca Florea N. 1 2014 1869 Boca Pompei Membru de partid exclus pentru că a fost informator al serviciului de spionaj antonescian. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. 5 2012 3373 Boca Grigore Membru de partid exclus pentru că nu şi-a făcut formele de mutare şi nu a mai participat la viaţa de partid.

apropiate. Boca Vasile Membru de partid exclus pentru că: în trecut a trăit în anturajul legionarilor. a făcut parte din Gărzile „Iuliu 1954 Maniu” şi a participat la devastarea comunelor cu populaţie maghiară din Ardealul de Nord. Originale. Originale. după 23 august 1944 a primit material de partid ca să îl răspândească.11. Bocan Aron A.2015 2938 Boca Romulus E. 1960 5 2019 3352 1. Membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a căsătorit cu fiica unui moşier. candidat de partid exclus pentru că a ascuns trecutul politic al rudelor sale 13. 3 2017 1867 1 2018 1866 4.10. Judecător la Tribunalul regional Oradea. 1958 CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea sa în drepturile de membru cu stagiul din 1959. Originale. Copie. distrus. tului regional PMR Craiova adâncirea 1960 cercetărilor. 4 2016 1868 Boca Traian I.23.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. care în anul următor i-a respins apelul. Bocancea Gheorghe Persoană pentru care CCP a fost informat că i-a fost confirmată definitiv calitatea de membru de partid. 1980 1 511 . când a fost exclus.04.03. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar el l-a 15. Ofiţer cu evidenţa cadrelor la Şcoala de conducători auto Giurgiu din MAI. CCP recomandat Biroului Comite.

2 2021 1865 Bocanu Vasile I. 30. Originale. căruia i s-a anulat calitatea de membru pe motiv că în trecut a fost legionar. Întrucât acuza s-a dovedit neînte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. în 1948 a înlesnit fuga legionarului Ion Lupaşcu. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 19. Bocăneţ Manolache I. Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică a fost omul de încredere al patronului şi a folosit metode antimuncitoreşti. fostul şef de cadre de la 1953 Sfatul Popular Raional Tecuci. Ştefan Grigoraş.2020 722 Bocaneţ Lazăr (Băcăneţ) Secretar al Comitetului de Partid al comunei Bosancea. Bocăneală Maria Membră de partid exclusă pentru că soţul său s-a ocupat de comercializarea băuturilor alcoolice. Membru de partid exclus pentru că a deţinut ilegal armament şi muniţie. Original. Întrucât decizia a fost influenţată de 29. menţinerea deciziei.06. alte abateri.09. CCP a propus. având 1959 atitudine duşmănoasă faţă de PCR. în 1946 s-a alăturat elementelor social-democrate de dreapta 13. 5 2022 1864 2 2023 3153 3 512 . şi a făcut propagandă titelistă. iar Secretariatul CC al 1975 PCR a hotărât. care nutrea ură faţă de apelantă.01. Original.1951 meiată.10.

după ce a 23. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. dând loc la discuţii nesănătoase. exclus din Partid pentru că: în perioada interbelică a fost condamnat de drept comun.10. în funcţia 13. Originale. copie. 3 2027 1871 Bocereg Milivoi Membru de partid exclus în urma unei note informative date de către un element duşmănos.2024 1863 Boceanu Constantin Activist de partid al Sectorului IV Roşu Bucureşti. s-a ocupat cu negustoria. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. alte abateri. exclusă din Partid pentru că: în timpul războiului antisovietic a avut relaţii cu unii ofiţeri hitlerişti. 1. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. a întreţinut 1957 relaţii intime cu unii bărbaţi. alte abateri. Membră a Comitetului orăşenesc de Partid Iaşi. 2 2025 1862 Boceanu Matei V. 1952 19 2026 1877 Boceg Maria C. ajuns în funcţia de partid. Originale. avută s-a dovedit a fi un element uşuratic.04. în 1942 a furat dinamită de la magazia CFR. În 1960 CCP i-a respins din nou apelul. 1954 beţiv şi scandalagiu.02. 1955 1 513 . Copie.

Original.2028 1872 Bochis Aurel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă legionară.01. 5. decorat cu ordinele „Iarna în Rusia” şi 1950 „Bărbăţie şi Credinţă”. pentru participarea la războiul antisovietic a fost 11. membru de partid exclus pentru că: în timpul ocupaţiei hortyste a avut 25. Original.1956 bru de partid a dus o viaţă depravată. CCV a hotărât menţinerea deciziei. munca sa să fie controlată şi să fie tras la răspundere pentru neîndeplinirea sarcinilor.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. ca mem. 1 2029 1873 Bochman Alexandru Gardian la Colonia de muncă Valea Nistrului. CCP a propus: sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. membru de partid cercetat în legătură cu lipsa lui de vigilenţă care a dus la sustragerea de materiale de pe şantierul Teatrului de vară din localitate. Original. 2 2030 1875 Bocioacă Ion Vicepreşedinte al Sfatului Popular al oraşului Ploieşti. a luat parte la Rebeliune. manifestări naţionalist-şovine. a făcut propagandă manistă.07. 1953 2 514 .

Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la percheziţii şi şi-a însuşit obiecte provenite din jafuri. înconjurându-se de elemente duşmănoa1959 se. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. ca primar şi 24. pe care le-a folosit la locuinţa proprie. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut o atmosferă de familiarism cu soldaţii şi sergenţii. s-a rupt de activitatea organizaţiei de bază. confecţionându-şi anumite obiecte. lipsind de la orele de educaţie şi nu a combătut manifestările nesănătoase ale unor ostaşi. a avut 1954 legături cu chiaburii şi a făcut greutăţi creării GAC.08. 1955 6 2033 1874 Bocîncă Vasile D. cu care a făcut chefuri. 8 2032 1870 Bociu Stefan St. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1959. şi-a însuşit materiale de construcţie. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director al Combinatului „23 August” din Câmpina. Original. CCP a hotărât transformarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”.2031 1876 Bociu Ion I. 23. În 1964 sancţiunea i-a fost ridicată. a neglijat pregătirea politică. s-a străduit să se achite de sarcini şi era la prima abatere. Originale. Originale.07. 3. a luat bani din fondul întreprinderii. preşedinte al Sfatului Popular. (Niculae) Locţiitor politic la UM 278 Ploieşti. 1 515 . a dus o viaţă imorală. Întrucât apelantul era de origine socială muncitor. a profitat de funcţia avută.

calitate în care îi condamna pe dezertori. 4 516 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. abuzuri şi acte de necinste pentru care a 1980 fost condamnat penal. Original. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3. Originale.07. Original. s-a manifestat ostil faţă de regimul comunist. 1960 şi 1961. 1951 2 2038 3334 Bodac Pavel Preşedinte al CAP „Olteanca”. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. membru de partid exclus pentru că a săvârşit 25. a exploatat braţe de muncă. (Lichtman) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost coproprietar de întreprindere. 25 2037 1878 Bocu Ana Membră de partid exclusă pentru că: a simpatizat cu cuziştii.2034 1881 Bocor Alexandru A. din comuna Glăvile.07. 1957 4 2035 1880 Bocos Emil Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a îndeplinit funcţia de comisar special. 1954 1 2036 1879 Bocşa Aurel Gh. judeţul Vâlcea. CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris în organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. 1951 reconfirmată de CCP în 1959.10. Originale.02. 21.07.

Original. în 1963 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior şi. CCP a clasat cazul. general-maior. Bodea Florian Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1945. perioadă care nu putea fi 1957 verificată. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute.09. 1975 CCP a propus. era sub influenţa „sectei” baptiste. cu mărfurile primite şi a falsificat 1954 băuturile alcoolice. din Germania. respingerea cererii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea. Şef al Direcţiei Învăţământului militar. alte abateri. ca gestionar la cooperativă a făcut speculă 10. reconfirmată în 1960. a bătut trei soldaţi sovietici. împreună cu socrul său. Originale. Întrucât şi-a retras apelul. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. Originale. membru de partid exclus în 1959 pentru că: s-a înconjurat de o serie de elemente duşmănoase. 15. pentru că în 1944-1945 a fost deţinut într-un lagăr de ofiţeri prizonieri 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.05. pentru lipsurile avute. Bodea Gheorghe V. a fost sancţionat cu „vot de blam”. 1959 Întrucât acuzele au fost exagerate sau ireal prezentate.04. 24. 30 2041 1854 1 2042 2737 2 517 . 3 2040 1855 Bodea Constantin N.2039 3155 Bodale Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.

1959 Întrucât a recunoscut că decizia a fost justă.2043 1856 Bodea Ioan Membru de partid exclus în 1950 pentru că: pe frontul antisovietic.01.05. a însoţit detaşamentele de romi 19. în 19451946 a fost căsătorit cu fiica unui mare comerciant (de care ulterior a divorţat). şi cetăţeni sovietici când erau duşi la 1958 exterminare şi în lagăre. 1957 5 518 . Originale. CCP a hotărât clasarea cazului.05. Original. pe comerciantul evreu Armin Gutman pentru o sumă de bani datorată. ca jandarm. CCP a hotărât menţinerea deciziei. soţia lui a fost exclusă din Partid pentru manifestări antisovietice în timpul războiului. 1952 după ce a pătruns în Partid. Originale.05. 1 2045 1858 Bodea Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a avut serviciu pe „teritoriul vremelnic cotropit”. Bodea Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în perioada guvernării legionare a reclamat patronului său. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut un atelier de tăbăcărie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2044 1853 Bodea Ioan Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940 s-a încadrat în 30. 1946 a susţinut partidele reacţionare. Original. 1 2046 1857 9. în alegerile din 24. după 23 august 1944 a fost afacerist şi speculant. organizaţia legionară. conducător legionar. a continuat să aibă relaţii cu elemente afaceriste şi duşmănoase regimului comunist. copie.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2049 1852 Bodescu Petre C. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 1956 13 519 . Original. chiaburii. a făcut parte din PNL-Tătărescu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de pedagog de 1953 internat. Originale. a făcut petreceri şi a provocat scandal. martor al apărării în procesul unor 1955 elemente duşmănoase Partidului.02. 6.01. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în calitate de activist la Comitetul sindical agricol judeţean 16. în perioada interbelică a participat la două şedinţe legionare. maghiară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2048 1860 Bodeanu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei. Original. şi-a însuşit o sumă de 1954 bani. Originale. a dus de mai multe ori elevii la biserica baptistă. a fost 27. a întreţinut legături cu 29. lb. Râmnicu-Vâlcea. 1 2050 283 Bodi Ferencz Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe.2047 1859 Bodea Ştefan Membru de partid exclus pentru că. română.06. copii.08.

2 520 . Original. Original. De asemenea. cu care coresponda şi de la care primea pachete. avea rude în SUA şi Israel. 2 2053 1849 Bodingher Emanoil Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei în problema comunistă.05. în perioada grea 1952 economică a făcut comerţ ambulant. soţul ei a fost comprimat din învăţământ.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 din Ministerul Lucrărilor Publice. a propus să fie înlocuită din funcţia 1948 administrativă de şefă de cabinet cu un element de origine socială „mai corespunzătoare regimului de democraţie populară”. cercetată pentru că: a menţinut o stare de familiarism nesănătoasă. CCP a hotărât scoaterea ei din BOB şi 11. regiunea Stalin (Braşov) şi a 1951 făcut greutăţi conducerii din acea perioadă. pentru a pleca în Israel. era de origine burgheză.11. s-au făcut următoarele menţiuni: să fie prelucrat cazul cu responsabilii politici din Minister şi în cadrul organizaţiei de bază. a făcut parte din organizaţia sionistă şi şi-a scos formular 24.2051 1850 Bodian Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în perioada secetei a instigat populaţia să spargă magazia de cereale din comuna 30. alte abateri. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2052 2847 Bodin Iulia Responsabilă cu agitaţia şi propaganda în organizaţia de bază nr. iar unul dintre fraţi era urmărit de Securitate. Verghiş.

a fost administrator la un proprietar de moară. Bodnár Ludovic . (Bodinger) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1944 a încercat să emigreze în Palestina. reconfirmată în 1957.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 1950 5 2056 1177 9. Deşi la primirea în Partid arătase activitatea sa sionistă.2054 1851 Bodingher Martin M. reconfirmată în 1960. 8. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944 s-a înscris şi a activat în organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. responsabil al Spaţiului locativ (1949). Originale.04. 5 521 . Director al Aprozarului din Oradea. 1981 17 2057 1844 Bodnariuc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a făcut parte din FRN.08. pe care îi făcea scăpaţi de rechiziţionarea locuinţelor. ca 11. 8. membru de partid exclus pentru că: a fost membru al Partidului imredist. 1951 făcea chefuri cu negustorii. în postul avut s-a înconjurat de elemente foşti comercianţi şi fascişti. în 1945-1947 a făcut speculă.Anton (Lajos) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la apartenenţa la PCR. a bombardat oraşele sovietice şi a fost decorat. 1961 4 2055 1848 Bodnar Adalbert I. Originale. pe frontul antisovietic a fost pilot de avion. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Copii.11.

04.12. pentru că a făcut parte din Mişcarea 1954 Legionară. 1 2059 1846 Bodnăraş Casandra (Botnăraş) Muncitoare. CCP a propus acordarea stagiului din 1942. Copie. membră de partid exclusă în 1955 pentru că: fiind stăpânită de viciul beţiei. reconfirmată în acelaşi an. Original. a uzat de numele ce îl purta şi a şantajat oficialităţi şi chiaburi din comuna Pietroşiţa pentru a-i da alimente şi băutură. 1950 La rândul său. era timidă şi avea un 15. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.01. rectificarea stagiului din 1945 în 1942. În urma actelor sale. nivel politic scăzut. 1 2061 1845 2 522 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9.09. membru de partid exclus în 1953 18. Original. Bodnărescu Sidonia Secretară a Comitetului de Cruce Roşie al raionului Câmpulung Moldova. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că: tatăl său ar fi fost primar. a fost arestată şi deţinută timp de doi ani într-o colonie de reeducare.2058 1843 Bodnariuc Ştefan Secretar al plasei ARLUS Sânicolaul Mare. 1958 8 2060 2848 Bodnăraş Florica Membră de partid din ilegalitate pentru care Comisia de Verificare a activului CC al PMR a propus 30.

copie.C. Membru de partid cercetat în cazul revizuirii căderilor din Acăţari.A. 1955 În 1966 s-a hotărât anularea sancţiunii şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1962. reconfirmată în 1958. când a fost reprimit de către organizaţia de bază. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. fotografii. secretar al CC al PCR. în timp ce era membru de partid. 49 2063 1842 Bodo Mihai M. în 1942 a fost secretarul organizaţiei profasciste „Centrul Naţional de Muncă” (N. 7 523 . română. CCP a hotărât clasarea cazului.M.03. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în 1948. Fost şef al Serviciului Planificare de la Direcţia Generală a Morăritului din cadrul C. 20. de Nord. În 1972 Iosif Banc. maghiară. preşedinte al CCP.K. 1957 Întrucât nu i-a găsit fapte compromiţătoare.07. în branşa lucrătorilor brutari. Originale. 3 2064 1839 Bodoagă Zalman Maer L.01. alte măsuri. s-a înscris în organizaţia 13. Originale. lb.2062 1722 Bodo Carol Şt.). Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: la arestările din 1934 a avut purtare slabă. sionistă „Mişmar”. au propus să i se acorde o pensie excepţională de 2500 lei pe lună. alte abateri. Ardealul 24.P. şi Nicolae Guină.S..

copie. Originale.2065 Bodoaşcă Mihai Secretar cu probleme organizatorice la Comitetul orăşenesc PCR Paşcani. 1949 Întrucât în trecut a avut atitudine democrată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în timpul regimului hortyst şi ulterior a avut relaţii cu preoţii catolici. 32 2066 1838 Bodon Anton Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de impiegat CFR s-a purtat brutal cu populaţia. prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Iaşi.07. 1954 34 2067 1726 Bodor Andrei Preşedintele Sindicatului Micilor Patroni. în 1950 a săvârşit acte de necinste.02. iar la prima şedinţă de instruire 1978 cu aparatul Comitetului să se atragă din nou atenţia asupra necesităţii ca toţi activiştii şi cadrele de partid să vegheze la respectarea întocmai a hotărârilor şi instrucţiunilor CC al PCR care reglementau modul de cercetare a membrilor de partid din nomenclatură care săvârşeau abateri. cercetat pentru că a dispus în mod abuziv arestarea lui Prisecariu Mihai.06. 3 524 . reconfirmată în 1959. 48/1977 săvârşite. mod ilegal. CCV a hotărât anularea deciziei. pentru care a fost condamnat penal. 8. a hotărât să fie chemat la prima şedinţă a Biroului Comitetului şi criticat pentru abaterile 27. ridicarea carnetului şi excluderea lui din Partid. membru de partid exclus pentru că a eliberat carnete pentru muncitori în 11. Originale. Ion Iliescu.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1966 fapte pentru care a fost condamnat penal. Originale.06. 4 525 . membru de partid exclus pentru că în 21. Originale. şi acordarea lui de la 23 august 1944. reconfirmată în 1958. Întrucât nu i s-a comunicat că în ilegalitate a fost primit ca membru. CCP a hotărât anularea stagiului anterior. Originale. Bodor Ştefan B. a făcut propagandă împotriva 23. 1962 2 2071 1724 3.12.09. Membru de partid cercetat în legătură cu confirmarea stagiului din 1943.03. raionul Cluj. ca nestatutar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv 1966 pentru care a fost condamnat la 3 ani de închisoare corecţională. 1953 3 2072 1723 Bodor Victor Lucrător de Securitate (1948-1950). CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. 1 2069 1721 3 2070 1725 7. muncitori cu care lucra şi a furat ciment. orânduirii sociale (comuniste). Bodor Ştefan Gh. 1940 a făcut parte din organizaţia 1957 legionară. Membru al BOB din comuna Mera. Bodor Petru Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2068 2829 Bodor Iosif Membru partid exclus pentru că a comis acte de huliganism faţă de unii 13. exclus din Partid pentru că a refuzat să intre în GAC şi a făcut propagandă împotriva înscrierilor. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru în secta religioasă „Ehovist” din 1924.

02. copie.2073 1840 Bodoriu Andrei Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit de regimul sovietic. iar ca membru de partid a fost cinstit şi devotat. regimului antonescian. în 1941 a devenit un element de încredere al 19. 4. apoi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1 2074 145 Bodron Ioan Matei Ponco Persoane cercetate în urma solicitării Comitetului Central al Partidului Comunist Cehoslovac. reconfirmată de CCP în 1975 şi 1982. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că: primul era de origine socială ţăran sărac.06. despre cel de-al doilea nu se cunoştea nimic. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut organizaţiei de bază să prelucreze cazul. trecut dubios. Originale. 12 2076 1719 Boengiu Stelian Inginer-şef la GAS Buciumeni. a fi recrutat în „Frăţiile de Cruce” 1961 legionare.04. 5 526 . Original. 1953 8 2075 1841 Bodrug Ştefan Membru de partid exclus pentru că: fugise din URSS (Basarabia) şi avea un 14. candidat de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost luat în pregătire pentru 26. Originale.06.

Originale. română. Originale. Originale. Gheorghe) Secretar PRM la Plasa Baraolt. CCP a hotărât clasarea cazului. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută s-a 27. 12 2078 3310 7 2079 3205 Boerescu Ion (Buescu) Membru de partid exclus în 1949 pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 12. (Informaţii despre alte persoane sancţionate: Ion Barbu. fotografie.08.08.) Originale. 18. exclus din Partid pentru că: în trecut a deţinut o prăvălie. 6.11. Dumitru Zgubea. dovedit a fi un element împăciuitorist. reconfirmată în 1957. copii.2077 1720 Boer Gergely (Grigore. sancţionat de Comitetul judeţean de Partid cu „vot de blam” pentru abateri de la disciplina de partid şi de stat. 78/1977 CCP a hotărât mutarea lui pe aceleaşi 1979 funcţii în comuna Letca Nouă. maghiară. Hotărâre reconfirmată în 1980. 1975 2 2080 Boerescu Nicolae Secretar al Comitetului de Partid şi primar al comunei Ghimpaţi. şi de la normele de conduită morală. lb. Boerescu Anghel Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Vladimir Sederliuc şi Vladimir Butnărescu.06. rusă. CCP a constatat că nu îndeplinea 1967 criteriile cerute. judeţul Ilfov. În 1975 a fost reprimit în Partid. 28 527 .

favoriza gestionarii necinstiţi şi a accidentat mortal un ostaş. 15. Originale. Originale. în 11. Ion Dan. Boeşan Silviu Şef al Serviciului Gospodăriei de la Întreprinderea de Canal şi Apă Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2081 1718 Boeru Dumitru C. 3 2084 1716 5. Originale. care sustrăgea materiale din întreprindere. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a întreprins acţiuni de reprimare a populaţiei civile. CCP l-a destituit din funcţie şi a sesizat organele de cercetare penală. 1979 7 2083 1717 Boeru Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 1960 4 528 . membru de partid care a fost reclamat într-o scrisoare anonimă că: în trecut a fost trimis în judecată pentru gestiune 69/1979 frauduloasă. cupură ziar. drept pentru care sancţiunea i-a fost ridicată. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. timpul alegerilor din 1946 a făcut 1953 propagandă duşmănoasă. În 1956 s-a constatat că motivul de 1955 excludere s-a dovedit neîntemeiat. organizaţia de partid de la locul de muncă putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid.03.02. în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. 5 2082 Boeru Ion Director la Agrocoop Constanţa. membru de partid exclus pentru că nu a luat atitudine împotriva directorului său. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.10. 6.

ministrul adjunct pentru Trupele MAI. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întrucât măsura luată nu a fost justă.02. cel de-al doilea. Cei doi au fost pedepsiţi cu 7 şi. să le ridice sancţiunea celor doi ofiţeri. a avut o comportare imorală. primul. a 1971 redactat şi expediat pe adresa unor familii scrisori calomnioase. respectiv. pedepsiţi pe linie de comandă întrucât au înaintat o informare de partid. 45 529 . s-a căsătorit cu fiica unui general din 1951 vechea armată burghezo-moşierească. CCP a hotărât menţinerea deciziei. candidat de partid. 10 2087 Boga Nicolae Dănău Ion Ofiţeri cu gradul de locotenentcolonel în Trupele MAI.2085 1743 Boeşteanu Vladimir Victor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de mici patroni. 20. 17. O comisie comună a CCP şi a Secţiei Administrative a CC al PMR a dispus ca generalul-maior Ion Şerb. Originale.12. 2 2086 3063 Bog Florica Economistă la Consiliul Popular judeţean Sălaj. secretar al Organizaţiei de bază spate din Direcţia Generală a Trupelor MAI. Originale.08. Originale. deşi era 30. căsătorită. cu scopul de le dezbina. 10 zile de arest la garnizoană. Primul l-a informat pe cel de-al doilea că maiorul Ovidiu Neagu. exclusă din Partid pentru că: în calitate de contabilă a săvârşit falsuri în ştatele de plată. 21/1958 a fost legionar şi despre alte deficienţe 1958 administrative. şeful Direcţiei financiare a MAI.

Deşi acuza nu s-a confirmat. exclus din Partid în 1953 pentru că: după întoarcerea din prizonie19. pentru alte abateri CCP a hotărât trecerea ei în rândul candidaţilor. alte abateri. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 12. organizaţia ARLUS şi ziarul „Veac Nou”. 3 2090 2849 1 2091 3242 Bogatu Ştefan Membru de partid exclus pentru că a sustras benzină de la locul său de muncă.08. Original.03. membră de partid exclusă în 1953 pentru 19. copie. 3 2092 1772 1 530 . Bucureşti. Original. Bogatu Maria Membră de partid exclusă pentru că: a adus injurii Partidului şi guvernului.07. Original. ratul sovietic a avut manifestări 1954 nesănătoase faţă de URSS. 31. menţinerea deciziei. Bogatu Viorica Dactilografă la Direcţia I din MAI. că: era de origine chiabură. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a aprobat.2088 1774 Bogatu Adela (Cojan) Membră de partid exclusă pentru că: în trecut ar fi desfăşurat activitate antimuncitorească. a difuzat 1954 diferite zvonuri despre conducerea MAI. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3.07. făcut parte din organizaţia legionară. CCP a propus. 1954 1 2089 1773 Bogatu Alexandru Secretar al organizaţiei de bază de la Centrala Automată de Telefoane.08.

română. la data respectivă 1959 condamnat pentru activitate subversivă. Membru de partid cercetat în legătură 30. 23 2094 1766 Bogătan Miron Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în timpul evenimentelor contrarevoluţionare din Ungaria l-a 29. I) 2095 (vol. Ion Drancă.11. care a furnizat informaţii despre mai multe persoane. 1958 deputat în Marea Adunare Naţională.07. Vasile Bâgu.2093 1765 Bogăceanu Ion Locţiitor al însărcinatului cu afaceri de la Legaţia RPR din Sofia. Grigore Răceanu. Alexandru Tudor şi alţii. între care „grupul antipartinic şi fracţionist” Constantin Doncea. susţinut pe Ilie Dancu. Idem.05.08. I-II) 4344/1958 146 (vol. Fost şef al Serviciului de protecţia 27. lb. Originale. Ovidiu Şandru. Originale. bulgară. membru de 27. 1953 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru cu stagiul din 1945. Originale. Originale. 4 1767 Bogătoiu Panait C. 1951 CCP a hotărât menţinerea încadrării cu vechimea din 1945. muncii din Ministerul Căilor Ferate. 10 (vol. partid cercetat îl legătură cu trecutul său. II) 531 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu activitatea sa din ilegalitate.

I subdirector administrativ la SSI (1945. Director adjunct la Tehnoimport. 1769. Original. 1 532 . I) 2 (vol. iar după „eliberare” a depus o muncă pozitivă. 9. 1947 4 2098 1770 Bogdan Alexandru Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur exploatator. vol. a dus o politică de cadre duşmănoasă. Originale. înainte de 23 august 1944 a condus o firmă de transport de mărfuri.1954 1946). Întrucât în închisori şi lagăre a avut purtare demnă. Originale.2096 (vol.09.12. În 1952 a fost cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. vol. Întrucât dusese o muncă sub acoperire. a întreţinut relaţii cu diverşi capitalişti şi şi-ar fi făcut depozite de aur şi valută în străinătate. Originale. Original.09. vol. II) 36 (vol. membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator. fost 21. prilej cu care i sau reconfirmat calitatea şi stagiul avut. II Idem. cercetat întrucât în 1941 a avut purtare proastă la Siguranţă. Idem. care a pătruns în Partid 1950 cu intenţii de a subminare. II 24/1954. clasei muncitoare. CCP a propus reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. III) 2097 2736 Bogdan Alexandru (Goldemberg / Goldenberg) Membru de partid în ilegalitate. iar acuzele se dovediseră a fi neîntemeiate. 24. I-III) Bogdan Alexandru (Lam Jack) 24/1954. duşman al 29. 1954 1954 85 (vol. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât primirea lui în Partid ca membru nou.08.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 4 2102 2771 Bogdan Constantin Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost informator al Companiei 36 Poliţie. 1953 2 2100 1768 Bogdan Alexandru M.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a întreţinut legături 1968 de prietenie cu un protopop. Originale. parte la acţiuni împotriva partizanilor 1950 sovietici şi a personalului Operei de stat din Odessa. s-a dovedit a fi necinstit.10. a luat 31.08.06. în calitate de preşedinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular raional 17. a batjocorit femei sovietice. 1 533 . a încălcat hotărârile Partidului. (Almosnino Haim) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era un element decăzut din punct de vedere moral. Membru de partid exclus pentru că era un element chiabur. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Câmpulung Muscel. 4. 1 2101 2994 Bogdan Bănică Membru de partid exclus pentru că. duşmănos 15.2099 1771 Bogdan Alexandru C. regimului. Originale.

tatălui său. când respectivul a 1962 fost arestat. cu care a participat la şedinţe de 28. nepotul lui R. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. ţărănistă. Bogdan Dionisie Membru de partid exclus pentru că: în 1922-1940 a făcut politică naţional. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 534 . reconfirmată în 1960. ambii condamnaţi pentru activităţi duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cuib. Originale. bani organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07.12. Original.18.08.07. preşedinte al organizaţiei PNŢ Maniu din 1966 Bucureşti. Activist la Raionul de Partid Buzău. 21 2107 2823 Bogdan Elena (Popescu) Membră de partid exclusă pentru că: în 1938 s-a căsătorit cu Teodor Bogdan.03. a ascuns activitatea 26. Originale. i-a luat apărarea. Membru de partid exclus pentru că: a fost în anturajul legionarului Nicolae Obrejan. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bogdan Cornel T. 1 2104 1708 4 2105 2681 4 2106 1702 Bogdan Dumitru V. iar în 1959. nu a depus activitate de partid. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. avea un frate chiabur şi un cumnat 1959 legionar activ. moşier şi 21. s-a ocupat cu afacerile.2103 2773 Bogdan Constantin T. exclus din Partid pentru că a ajutat cu 26. Originale. Constantinescu.

01.05. Originale.04. cerere respinsă. 1972 5 2111 1791 Bogdan Gheorghe Membru de partid căruia i s-a retras calitatea în 1955 pentru că: era fiu de chiabur. Întrucât lista cu chiaburii a fost 1958 revizuită. 8. judeţul Galaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 23. În 1962 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: a organizat chefuri în camerele oficiale. nu a luat măsuri împotriva unor persoane care au comis acte de necinste.2108 1783 Bogdan Elisabeta (Salamon) Conferenţiar la Catedra de marxismleninism a Universităţii „Bolyai” din Cluj. copii. i-a menţinut calitate a de membră cu stagiul din 1946. 8. 2. 4 535 . Original.12. avea viciul beţiei. membră de partid cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. Deşi CCP a constatat că a avut purtare slabă la anchetă. alte abateri. 1953 6 2109 1780 Bogdan Florian Angajat al Miliţiei. 1954 1 2110 3079 Bogdan Florin Secretar al BOB şi şef al postului de miliţie în comuna Vlădeşti. Originale. membru de partid exclus în 1952 pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a comis masacre. părinţii săi fiind scoşi de pe ea. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi a cerut să fie criticat de organizaţia de bază. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit din Basarabia. iar în 1941 s-a 17. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1940 a luat parte la adunări legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. 1 2116 1701 Bogdan Gheorghe Gh.11. Original. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia 1952 deţinută s-a dovedit necinstit. 4. alte abateri.03. 1 2113 1789 Bogdan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost informator al Siguranţei. 1951 2 2115 1781 Bogdan Gheorghe Directorul Şcolii de Partid de la Judeţeana Arad.01. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. luat parte la şedinţe legionare. 1 2114 1782 Bogdan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului a fost la specializare militară în Germania. membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a 15. membru de partid exclus 19. în 1949 pentru că în trecut a luat parte la 1954 manifestări legionare. 1 536 . beţiv şi scandalagiu. Original.10.2112 1790 Bogdan Gheorghe Director la Întreprinderea petroliferă Mărgineni (1948-1949). reîntors. 17. 1950 era necinstit. Originale.

1 2119 1707 Bogdan Ioan Al. înăbuşea critica. legionară. a făcut speculă cu cereale.2117 1705 Bogdan Grecu N.06. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Belegeni. în 1955. de la Sibiu. Originale. 1957 5 537 . 9 2118 1703 Bogdan Ioan Membru de partid exclus pentru că. de la care a primit cadouri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Beiuş. a încadrat în Partid foşti legionari şi alţi reacţionari. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.10. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1950 a avut piuă de bătut stofe pentru sumane. reconfirmată în acelaşi an şi în 1962. exclus din Partid pentru că: în 1938 a fost înscris în organizaţia 27. în timp ce ocupa funcţia de şef al Secţiei gospodărie şi industrie locală de la Sfatul Popular al raionului Zeletin. copie.10. exclus din Partid pentru că: nu colabora cu ceilalţi membri ai Biroului. regiunea Crişana. a ascultat posturi de radio 1951 imperialiste şi a făcut propaganda lor. 1962 5 2120 2735 Bogdan Ion Secretar al Comitetului judeţean PCR Severin.04. în 1957 a fost condamnat penal 1961 pentru delapidare şi abuz în serviciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. era căsătorit cu fiica unui chiabur. în calitate de elev la Şcoala medie de Partid 19. 3. a fost condamnat penal pentru delapidare.

Originale. copii. I) 1714 3 (vol.12. ARLUS şi locţiitor al ministrului 1959 Sănătăţii. ocupându-se şi el cu negustoria. ca normator-şef în fabrică avea atitudine netovărăşească. 11.12 1954 1 2122 1706 Bogdan Ion D. Copie. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 27. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru inactivitate. Salamon) Vicepreşedinte al Consiliului General 23. Originale.06. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a fost înscris în organizaţia 26. 23. II) 538 .02. 1959 117 (vol. în 1943.02. Originale. Idem. CCP a 1980 hotărât clasarea cazului. legionară. Referinţă semnată de Méliusz József. 5 2123 3332 Bogdan Ion I. Întrucât nu s-a dovedit că ar fi avut vreo legătură cu Siguranţa. CCP a clasat cazul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid în ilegalitate. 6 7/1959 2124 (vol. Întrucât a renunţat la apel. cercetat pentru a se verifica împrejurările în care a fost numit medic la penitenciarul Caransebeş. Original. I-II) Bogdan Iosif (Solomon. nu răspundea la chemările Partidului. şi pentru a clarifica purtarea avută cu ocazia arestărilor din 1942 şi 1944 din Timişoara.2121 1704 Bogdan Ion Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui negustor.

2125 2734 Bogdan Jean (Berman Iancu) Activist al Secţiei Administrative a CC al PCR. menţinerea deciziei. deconspirat munca Secţiei.11. de partid. partid şi neplata cotizaţiei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1 2128 3241 Bogdan Micloş Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit abateri repetate de la disciplina de partid şi a muncii. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a dat dovadă 1948 de neglijenţă în mânuirea fondurilor. nu era în stare să-şi facă o autocritică sănătoasă. 3 539 . cu care a întreţinut relaţii. a menţinut legăturile cu acesta. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2127 1713 Bogdan Maria Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie care a făcut parte din partidele burghezo-moşiereşti. În 1953 CCP a hotărât reprimirea lui în Partid. exclus din Partid pentru că: în muncă a avut legături cu capitalistul Hugo Romniceanu. după fuga lui din ţară. care a fost arestat de „organele de stat”.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1978 CCP a propus. menţinerea deciziei. Originale. 1980 CCP a propus. Originale.08. 20. şi-a pierdut carnetul 31. 6 2126 3349 Bogdan Lucia Membră de partid exclusă pentru că a refuzat să mai participe la viaţa internă de 28.08. Original. avea un frate 1954 preot. Originale. a 12.

tic a fost informator al conducerii 1958 administrative a fabricii „Nitrogen” din Târnăveni. exclus din Partid pentru că: a încurajat furturile. imoral. 1960 4 2130 1711 Bogdan Nicolae Activist al Judeţenei PCR Târnava Mică. Originale.08. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de 18.04. 1 2133 1709 8. Originale.06.2129 1712 Bogdan Mihail (Berman) Membru de partid exclus pentru că a făcut cerere pentru a emigra în Israel. Bogdan Petre Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. judecător la Judecătoria Lugoj. CCV a hotărât menţinerea deciziei. beţiv. 4 2131 2634 3 2132 1710 Bogdan Petru Fost activist la Comitetul judeţean PCR Lugoj. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1953 Pentru că era un element tânăr. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei.17. era un element cu trecut duşmănos. afemeiat şi scandalagiu. Cruce” legionare. în timpul războiului antisovie. 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element carierist şi afacerist. Originale.11.10. 1950 2 540 . Bogdan Simion Membru al BOB din întreprindere. 5. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a luat parte la adunări legionare. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1. Original. american. avea rude cu activitate duşmănoasă. membru de partid exclus pentru că: în timpul Rebeliunii legionare a luat parte la 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1951. provenea dintr-o familie de exploatatori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 2137 1777 Bogdan Vasile I. 1 2135 1775 18 2136 1776 Bogdan Valentina Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară şi a contribuit cu obiecte de îmbrăcăminte la „ajutorul legionar”. de la care a luat mită. după eliberare a avut legături cu un ofiţer 25. Original. după întoarcerea în ţară a avut 1951 unele manifestări cu caracter şovin. 1960 şi 1962. elemente duşmane. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia sionistă „Dror Habonim”. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Director al Gospodăriei Silvice de Stat din regiunea Stalin (Braşov).07. a fost numită şefă de baracă. Bogdan Tiberiu Fost inspector în învăţământ.2134 1785 Bogdan Suzana (zisă Eva) Membră de partid exclusă pentru că: fiind internată în lagărul de la Auschwitz. Originale.05. 25 541 . Originale. reconfirmată în 1956. a fost şi simpatizantă PNŢ.11. în posturile 1952 ocupate a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. jefuirea populaţiei evreieşti.03. în funcţia avută a sprijinit 21.

2 542 . Medic în Bacău. alte abateri. Basarabia. de unde a fugit de două ori de 1951 sub regimul sovietic.03. de unde a fugit de două ori de 12. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a 1960 refuzat să mai ducă viaţă de partid. 1 2140 1788 1 2141 1786 Bogdanovici Eufrosina C. 14 2142 1760 Bogdanovici Teodor Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a fost 19. 1951 CCV a hotărât schimbarea deciziei în excludere. Originale. sub regimul sovietic. fiind transferată la Timişoara. Bogdaneţ Vasile Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: era originar din Basarabia. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2138 2819 Bogdana Milla Membră de partid exclusă pentru că: era a fost unealta burgheziei. copie. alte abateri.06. 1951 1 2139 1787 Bogdaneţ Larisa Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: era originară din 12. decorat cu „Steaua României”. Original.06. trăindu-şi viaţa în desfrâu. „Coroana 1950 României” şi alte ordine şi medalii. soţul ei a fost exclus din Partid pentru activitate duşmănoasă. că. membră de partid căreia i s-a retras calitatea în 1956. Original. 4.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru 24.

08. Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a participat la acţiuni împotriva partizanilor şi comuniştilor. a fost paraşutat în spatele frontului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost comandant al unui 16. Originale. Generală a Treburilor CC al PMR. 1 2693 2144 (vol. copii. Idem. 1957 membru de partid exclus pentru că în 1935 s-a înscris în organizaţia legionară. În 1973 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. pluton care a comis atrocităţi. când. în 1965 CCP a propus. Original. I-II) Bogdănescu Dumitru N. reconfirmată în 1959. după ce a urmat cursurile unei „şcoli antifasciste” din URSS. reprimirea sa în Partid cu vechimea avută anterior.2143 1778 Bogdănescu Constantin P. Întrucât a muncit pentru reabilitare. a fost 1951 decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. II) 543 .10.10. unde fusese în prizonierat. Originale. 25. în cartea de evidenţă menţionându-se că în anii 19561965 a fost exclus din Partid. Director general adjunct la Direcţia 25. iar CCP i l-a acordat din iunie 1944. I) 27/1955 404 (vol. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1957 33 (vol.

1953 2 2147 1762 Bogen Otilia Membră de partid exclusă pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a întreţinut legături intime cu un comisar din poliţia antonesciană. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 544 . 2 2146 1761 Bogen Benhard Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar”. Originale. Original. reconfirmată în 1964.2145 1779 Bogdănescu Titu Membru în Biroul judeţean ARLUS din Galaţi şi Oradea.12.01. împreună cu soţia sa şi-a scos formularul de emigrare în Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. care a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar” şi a fost agent al poliţiei antonesciene din ghetoul Sargorod. în perioada războiului a făcut parte din completul de judecată al Curţii 20. care a condamnat la 1954 ani grei de închisoare prizonierii sovietici şi muncitorii de diferite naţionalităţi care sabotau războiul antisovietic. Marţiale din Galaţi.12. Original. 5. a fost agent al poliţiei antonesciene din ghetoul Sargorod (19411944). împreună cu soţul ei şi-a scos formularul de emigrare în Israel. în 1945 s-a căsătorit cu Bogen Benhard.

2148 1759 Boghean Gheorghe T. Ofiţer la UM 0174 Craiova. membru de partid exclus pentru că: în repetate rânduri a împrumutat bani de la ofiţeri. 4 2150 1758 Bogheanu Enita S. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca diriginte al Oficiului PTT Boteni a ţinut legătura cu elemente duşmănoase regimului şi a dosit acasă medicamente. restituit numai prin reţinerea din salariu.02. a sabotat reforma bănească din ianuarie 1952.02. promiţândule că-i va scuti de concentrare. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară. Originale. Originale. 6. 9.07. unele acţiuni ale legionarilor şi a fost 1958 numit primar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 4 545 .06. 1966 a pretins bani de la cetăţeni. 3 2149 1763 Bogheanu Aurel Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a participat la 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie schimbat din funcţie şi să i se retragă mandatul de deputat al Sfatului Popular comunal. Originale. Originale. 1961 4 2151 1757 Boghez Ilie Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element afacerist. subofiţeri şi militari în termen. pe care i-a 10. alte abateri.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. brutaliza ţăranii. română. în 13. a făcut 22. 4. Originale. Original. a fost decorat.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de negustori. reconfirmată în 1961. 1960 21 2155 1784 Boghiu Carol Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar la CFR a fost omul de încredere al administraţiei. în perioada guvernării legionare a participat la unele şedinţe ale organizaţiei. lb. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. împreună cu provocatorul Miron a spart greva din 1935 de la fabrica Buhuşi. regiunea Bacău. 1 2153 288 Boghina Elemer Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. 1973 şi 1976. Adresă a CCP prin care s-au 1956 comunicat informaţiile cerute. 20. care 1950 în 1943 a controlat bunurile jefuite de pe teritoriul sovietic. maghiară.09.02. parte dintr-o comisie de la Odessa. 1 546 . în Partid a dus activitate duşmănoasă. 53 2154 1764 Boghiu Alecu Membru de partid exclus în 1947 pentru că: în calitate de secretar şi casier la primăria comunei Ursa. 1936 s-a înscris la cuzişti. s-a ocupat cu 1951 afacerile.07.2152 1756 Boghici Ion V.

întrucât a avut activitate fascistă. alte abateri. 1950 1 547 . intra beat 1950 în fabrică şi trăgea cu pistolul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 27. Secretar al organizaţiei de partid de la Societatea „Româno – Americană” Constanţa. Originale. membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. CCP a propus menţinerea deciziei. Original. Şef al Serviciului de cadre de la Comitetul Provizoriu judeţean Timişoara. 10 2158 1483 7 2159 1482 2. 1957 a purtat discuţii cu caracter 1959 calomnios faţă de politica URSS în Orientul Mijlociu. exclus din Partid pentru că: sa căsătorit cu nevasta unui fost legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută a făcut afaceri. În 1961 s-a constatat că acuza s-a dovedit neîntemeiată.04.02. iar organizaţiei de bază de la locul de muncă i s-a recomandat să ia în discuţie primirea sa în Partid. Bogoi Stefan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a fost şef de cancelarie la organizaţia „Crucile cu Săgeţi” din Oradea. reconfirmată în 1956. Originale. după 23 august 1944 a fost internat în lagărul Marghita. în 1946 s-a înscris în PSD. membru de partid exclus pentru că: în anii 1942-1948 a făcut parte din „secta” adventistă. 17. Originale.03.2156 1475 Bogobia Ion D. Bogoi Nicolae I. – 52 2157 1449 Bogodoi Mihai Vasile Ofiţer politic în MFA.

membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că s-au 26. s-a 1952 manifestat duşmănos faţă de regimul democrat-popular. Întrucât şi-a retras apelul. 5 548 .02. alte abateri. în 1969 a fost repus în drepturile de membru. 1 2163 1479 Bogorin Vasile Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Original. 24. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. fascistă „Muncă şi Lumină”. începând cu data hotărârii. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2161 3417 Bogolea Gheorghe Şef de secţie la Întreprinderea de industrializare a laptelui Bucureşti.05.2160 1481 Bogokowschi Gustav Judecător la Tribunalul Regional Bucureşti. 5 2162 1480 Bogorin Simion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare.05. sectorul 6. a făcut parte din organizaţia 24. înregistrat rămâneri în urmă în realizarea 1982 planului şi alte nereguli.06. 14. Întrucât a avut şi rezultate pozitive. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 Întrucât acuza nu s-a confirmat. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei.

3 2165 3422 6 2166 1477 30 2167 1476 1 2168 3399 5 549 . Legionară. 1982 CCP a propus. Original. alcoolice. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bogu Constantin Membru de partid exclus pentru că a condus autoturismul personal sub influenţa băuturilor alcoolice. ocupat cu contrabanda. Subofiţer de miliţie.2164 1478 Bogoş Iosif L. membru de partid exclus pentru abuz de băuturi 30. a fost folosit de organele burgheze pentru a da unele informaţii.07. menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. iar în ţările 1959 capitaliste lua legătura cu diferite elemente fugite din ţară.03. s-a 29. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. pe care le-a servit cu 25. faptă 28.03. Bogşa Balint Membru de partid exclus pentru că: a fost şef de post de jandarmi în regimurile trecute. conştiinciozitate. Originale. Originale. pentru care a fost condamnat penal.05. Originale. reconfirmată în 1960. Bögözi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: îmbarcat pe vase care făceau curse în Orient.06. Originale. pe frontul antisovietic a 1951 ordonat împuşcarea a trei partizani. Membru de partid exclus pentru că în 1930 s-a înscris şi a activat în Mişcarea 12. 1981 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bogoşel Gheorghe I. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.

a fost bun prieten cu nemţii. a avut atitudine filogermană şi antisovietică. lb. alte abateri. CCP a hotărât: menţinerea deciziei.06. prin care s-a comunicat că în anii 1931-1940 a fost membră a PCdR. fost membru al PC Maghiar căruia i s-a respins cererea de încadrare în PMR pentru că: în trecut a făcut parte din Partidul szalasist.2169 311 Boguslavscaia Pesea Iacovlevna (Torban Polea) Persoană care a solicitat eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că a fost membră a PCdR.11. 2 2172 1473 1 550 . copii. 1956 20 2170 2855 2. Original. Adresă a CCP către CC al PCUS. Originale. 2. rusă. 1948 1 2171 1755 Bogyo Elisabeta (Szabo) Membră de partid cercetată în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (Acăţari). să fie arestat şi cercetat amănunţit de Siguranţă în calitate de colaboraţionist jefuitor şi criminal de război. Secţia de cadre să-i verifice pe cei care l-au propus şi încadrat în Partid. Original. în 19. CCV a hotărât menţinerea deciziei. .10. 27. CCP a hotărât să fie menţinută în afara rândurilor Partidului. Bogza Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost soţie de comisar de Poliţie. Copie. română. Întrucât a avut purtare proastă la 1953 ancheta contraspionajului hortyst.05. perioada antonesciană a fost membră în 1950 conducerea Crucii Roşii. Bogye Ştefan Membru al unei echipe de Securitate. alte abateri.

Originale. Originale. 1958 CCP a hotărât respingerea solicitării. Originale. 13 551 .02. Membru de partid care a solicitat 26. alte abateri. Originale. 4 2175 1447 Bohotineanu Alexandru Şef al Serviciului de cadre la CSC regiunea Bârlad. 1954 3 2176 3434 Boia Stelian-Ioan V.2173 1474 Bogza Ioan Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1938 a fost înscris în 17. CCP apreciat că sancţiunea nu era în 12. În 1979 şi 1982 a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru motive identice. raport cu gravitatea faptei şi a 1972 recomandat Comitetului judeţean Dolj să reexamineze cazul. 4 2174 1448 Bohălteanu Vasile G. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a făcut politică legionară.03. iar într-o adunare a organizaţiei de bază a purtat discuţii neprincipiale la adresa unor cadre didactice.04. 4. ultima decizie fiind confirmată de CCP. copii.10. acordarea stagiului din ilegalitate. organizaţia cuzistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a dovedit necinstit. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că şi-a format un anturaj cu care se ţinea de beţii.

08. reconfirmată în 1955. pe care o informa despre starea de spirit a muncitorilor. pe frontul 24. Originale. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. a dus activitate social-democrată de dreapta şi s-a declarat împotriva prezentării în alegeri alături de BPD. element imoral. după 23 august 1956 1944. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.25. 4 2180 1444 Boian Nicolae Şeful Secţiei comerciale de la Sfatul Popular raional Târgu Jiu. antisovietic a luat parte la jafuri 1954 împotriva populaţiei civile. Secretar al organizaţiei de partid a cartierului Colentina din Bucureşti.11.06. ţiilor „fasciste” armene „Taşnag” şi 1960 „Rafii”. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 25. Originale.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 552 . cu manifestări naţionaliste. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1939 a fost omul de încredere al administraţiei ziarului „Universul”.2177 1446 Boiagian Artin T. 5 2178 2818 Boian Iacob D. în 1940-1941 s-a ocupat de 21. Originale. organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca secretar PSD al plăşii Rupea. exclus din partid în 1956 pentru că: în 1940-1944 a fost membru al organiza. 5 2179 1445 Boian Ioan D. CCP a hotărât menţinerea deciziei. afaceri cu mărci germane.

CCP a propus.09. Original.2181 1442 Boian Nicolae N. introducând 1953 astfel morala putredă burgheză în institut. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 13 2182 1443 Boiangiu Alexandru Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 12. menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. alte abateri. a fost decorat. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 553 . strângerea şi masacrarea populaţiei civile 1950 de la Odessa. Boiangiu Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legio. a antrenat unii membri de partid la acţiuni 22. 23.21. nare. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12.01.02. 1941 a făcut parte din organizaţia 1958 legionară. alte abateri. locotenent. 3 2185 1434 Boiangiu Ion Membru al BOB de la Institutul de Construcţii din Bucureşti.04. Original. Originale. Originale. membru de partid exclus în 1956 pentru că în 193926. Şeful Biroului economic de la raionul de Miliţie Mediaş. Original. 1 2183 1441 1 2184 3193 Boiangiu Dumitru Membru de partid exclus pentru că a comis fapte de necinste. de compromitere (beţii). exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. era un element necinstit.

fost şef al Siguranţei 1951 Bucureşti. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de agent colector a făcut modificări în registrul agricol. copii. copii. Referinţe semnate de Bercu Feldman. Referinţă semnată de Ida Felix.2186 3014 Boiangiu Ion M. fost deţinut în lagărele de la Târgu-Jiu. rusă. CCP a hotărât că organizaţia de bază din cartierul său poate să-l primească în rândul candidaţilor. Vapniarka şi Grosulovo. (Iatenko) Membră de partid exclusă pentru că în trecut a avut relaţii cu Sava 27. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 12 2189 1438 1 554 . 1956 185 2188 485 Boiarscaia Roza Ianchelevna Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte că în perioada 19321935 a fost deţinută politică antifascistă. Original. a 1968 avut comportare imorală (legături cu femei. Originale. Notă de răspuns a CCP adresată CC al 1958 PCUS prin care s-a confirmă că în 1935 a fost arestată şi condamnată la 3 luni de închisoare. Boiangiu Smerl Vainstain (A. beţii. faptă 26.12. Dumitrescu.05. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2187 439 6. Ebion) Scriitor de limbă idiş la CDE (19471950). Boiatji Nadejda St. pentru care a fost condamnat penal. lb.03. română. Originale. scandaluri). Ida Felix şi Tudor Avădanei. 17. Hotărâre reconfirmată în 1961 şi 1980. care a solicitat primirea în Partid.08.

copie. Original. 1950 a participat la Rebeliune. română. 2. 1 2191 3051 Boiciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în perioada 1939-1941 a făcut parte din 28. 10 2194 1486 Boiciuc Simion Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. alte abateri. copii. Originale. 1957 unor elemente maniste. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. 5 2192 535 Boiciuc Cuzma Dimitrievici Cetăţean sovietic pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România.11. organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. rusă. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost în anturajul 19. alte abateri.04. Original. lb. Originale. 1951 1 555 . Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în Mişcarea Legionară şi 19.09.2190 1487 Boican Constantin I. pentru că în 1944 s-a refugiat din Bucovina în România.04. 1962 25 2193 1484 Boiciuc Ioan Responsabil de cadre la Comitetul PMR al plăşii Geoagiu. Originale. 9.

cu specificarea că din 1940 a fost membră a PCF. A făcut parte din Rezistenţa Franceză. dată la care a completat adeziunea la PCR. iar la întoarcerea în ţară a fost nejust încadrată.Bianca) Membră de partid cercetată pentru că CCP a fost sesizată că are stagiu în Partid din 1940 pe nedrept. care a fost condamnat penal.2195 1752 Boico Cristina (Marcuson Luca . fără să aibă aprobarea Partidului.02. În 1966 Biroul Comitetului municipal Bucureşti al PCR i-a acordat stagiul din 1932.01. 5 556 . 1980 CCP a retrimis cererea spre rezolvare Comitetului judeţean Suceava al PCR. faptă pentru 23. Membră a PC Francez (1940-1946). CCP a hotărât anularea stagiului anterior şi stabilirea lui din 1946. În 1938 a plecat la Paris pentru studii. Originale. Originale. socotindu-i-se vechimea din 1940. în 1943 devenind responsabila Serviciului de informaţii al FTP-MOI. 14. Întrucât prin plecarea la Paris a 1958 pierdut calitatea de membru al PCR din 1933. iar în 1944 responsabilă cu cadrele. copie. 10 2196 3357 Boico Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a sustras cartofi de la CAP.

a încălcat grav liberul 12. membru de partid cercetat în legătură cu confirmarea calităţii.2197 2740 Boico Mihail (Rosner Maier .11. În 1957. Originale. CCP i-a confirmat calitatea de membru al PCR din decembrie 1943. alte abateri. Original. consimţământ al ţăranilor în crearea 1955 GAC. în 1946-1947 a făcut speculă. 27.Bibi) Şef al Serviciului politic al Comandamentului Trupelor de Grăniceri. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Boieriu Gheorghe Activist al Comitetului raional de Partid Agnita. În 1960 CCP l-a sancţionat cu „vot de blam” pentru motive neprecizate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. i s-a reconfirmat încă o dată stagiul acordat.05. 13 2198 1751 12 2199 1753 1 557 . legionare. în acelaşi an. Originale. Membru al PC Spaniol şi PC Francez. iar ulterior a ajuns în URSS. când a intrat în Divizia „Tudor 1950 Vladimirescu”. regiunea Stalin (Braşov). CCP s-a declarat de acord. în timp ce era ataşat comercial la Moscova. A făcut parte din Brigăzile Internaţionale din Spania. În 1947 Direcţia Cadre a CC al PCR i-a făcut transferul din PCF în PCR. În 1966 Comitetul orăşenesc Bucureşti al PMR a propus ridicarea sancţiunii şi. şi-a pierdut documentele de partid. Membru de partid exclus pentru că: din 1935 a fost membru al organizaţiei 23. cu stagiul din 1935. Hotărâre reconfirmată de Secretariatul CC al PMR şi CCP în 1951. exclus din Partid pentru că: a dus o viaţă imorală. Boiculesi Isidor A.12.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 4 2201 Boilă Doina Secretară cu probleme de propagandă la Comitetul municipal de Partid Mediaş. 1951 2 558 . 1980 CCP a propus. Originale. 1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. cercetată cu privire la mai multe abateri sesizate într-o scrisoare 20.06. a săvârşit acte de necinste. 1967 3 2204 84 2. Bojai Elisabeta (Iozsefine) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element viciat (beţiv) şi a provocat scandaluri.06. Originale. a fost condamnat penal pentru furt. 3 2203 2971 4. Originale. Original. 7 2202 3331 Boitor Iosif Membru de partid exclus pentru că în 1975 a făcut cerere de plecare definitivă 27. Boitoş Dumitru Membru de partid exclus în 1961 pentru că în 1944 a făcut parte din Gărzile lui Iuliu Maniu.08. 9.06. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât clasarea cazului. care au săvârşit crime şi jafuri în Ardealul de Nord. Originale.2200 2789 Boieru Iosif G.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în Canada. Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. menţinerea deciziei. judeţul Sibiu. copie. 60/1979 anonimă.

2205 1733 Bojan Agneta (Roth) Activistă la CC al Crucii Roşii. 1951 12 2206 1742 Bojan Dumitru N. 6. raional PMR Oraviţa a refuzat să 1961 intervină pentru eliberarea ei. Avocat pledant la Biroul de asistenţă juridică din Cluj. CCP a hotărât clasarea cazului. reconfirmată în 1969. cerere respinsă în 1958 şi 1965. Originale. Secretar-şef al Tribunalului Popular al Raionului Oraviţa. CCV a hotărât menţinerea deciziei. fiind nemulţumit de faptul că soţia sa a fost arestată pentru lipsă în gestiune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 559 . iar Biroul Comitetului 21.12.05. Originale. 1950 burgheze. Original. 12 2208 1740 Bojan Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei 29.01. CCP a propus menţinerea calităţii de membră de partid din 1945 şi sancţionarea cu „vot de blam”. cercetată în legătură cu căderile de la Oradea din 1934. din 1946 a participat ca delegat al PNŢ. a trecut la calomnierea primului secretar al respectivului organ de partid.1968 Maniu la Fabrica „Dermata”. Întrucât la anchetă a avut purtare proastă. membru de partid exclus pentru că. alte abateri.08. Originale. membru de partid exclus pentru că: a ascuns că la alegerile 24. 8 2207 2992 Bojan Ioan S. În 1957 a solicitat acordarea stagiului din 1938.

2209 1741 Bojan Ion Membru de partid cercetat întrucât în 1945 a fost membru al PSD din Ungaria. Membru al BOB de la MAE. CCP a hotărât menţinerea calităţii de 1951 membru de partid din 1945.07. 18 2211 1739 Bojan Ladislau I.11. în 1944 a devenit redactor al ziarului brătienist „Vestea” din Sibiu. alte abateri. administrator. a fost condamnat 30.12. la data respectivă exclus din Partid ca „element duşmănos”. un vechi prieten al său. 3 2210 2820 Bojan Iuliu P. 4 560 . 13. a intrat în Tineretul 1952 Progresist la recomandarea lui Balaş Eugen. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. iar mai târziu 23. a trăit o viaţă destrăbălată. Membru de partid exclus pentru că. în calitate de responsabil la Biroul de Turism din Timişoara. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. penal pentru neglijenţă în serviciu (lipsă 1960 în gestiune). reconfirmată în 1960. Originale.

08. Deşi a avut purtare slabă în faţa 12. duşmanului de clasă. Întrucât din cercetări a reieşit că a 13. i-a interzis ca timp de doi ani să ocupe posturi de răspundere în Partid. 5. membru de partid cercetat în urma reconstituirii căderilor de la Someşeni. exclus din Partid pentru că a fost sub influenţa unui unchi reacţionar. întrucât şi-a 1952 recunoscut slăbiciunile avute. exclusă din Partid pentru abateri imorale. 2 2214 1736 Bojenaru Dumitru Director al Şcolii ţărăneşti (1948). Originale. însă de fiecare dată a fost părăsită. Original. Original. CCP a propus menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1932. CCV a hotărât: anularea deciziei şi i-a confirmat calitatea de membru. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. iar în acelaşi an i s-a majorat la 3600 lei (de la 3080 plus 214 pensie suplimentară).10. În 1979 a solicitat o pensie de merit. trăit în concubinaj cu mai mulţi bărbaţi 1953 pentru că intenţiona să se căsătorească. 1949 1 561 . şef al Direcţiei de cadre din Direcţia generală a rezervelor de muncă de pe lângă Consiliul de Miniştri.10. iar la alegerile din 1946 a votat cu „ochiul” (PNŢ). 8 2213 1737 Boje Amelia Responsabilă la Resortul Organizatoric în BOB de la fabrica „1 Mai” din Bucureşti.2212 1738 Bojan Pavel Fost preşedinte al Comisiei de Verificare a judeţului Bihor.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. familie şi societate avea o comportare 1980 reprobabilă. Director al Trustului de alimentaţie publică din Craiova. iar în 31. a făcut parte din organizaţia 19. alte măsuri. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la 14. Originale.10. în funcţia avută s-a purtat 1965 brutal cu salariaţii. 11 562 . 2 2217 1744 Bojin Ilie I. menţinerea deciziei. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.02. membru de partid exclus pentru că: în trecut a dus o viaţă destrăbălată. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Întrucât acuzele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. 3 2216 1735 Bojin Alexandru Profesor. legionară. CCP a propus. Rebeliune.2215 3348 Bojescu Ioan Membru de partid exclus pentru că în repetate rânduri a săvârşit abateri de la disciplina de partid şi profesională.06. Întrucât majoritatea acuzelor s-au dovedit întemeiate.

Böjte Andráş (Andrei) Membru de partid exclus pentru că în 1943 s-a înscris în Partidul fascist 30. în calitate de magaziner la Staţia CFR Segarcea. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. iar în 1963 hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1964. 32 2219 1745 Bojină Alexandru V.11.06. că ar fi fost legionar. CCP a hotărât anularea deciziei. stăpânit de viciul beţiei. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. s-a dovedit neîntemeiată. În 1962 CCP a recomandat recercetarea cazului. în perioada guvernării legionare a făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că era un element 12. Originale. maghiar „Imredi”. În 1964 a fost din nou primit în Partid. Original. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Originale. În 1959 a fost din nou exclus din 1954 Partid întrucât. Locţiitor politic la raionul de Miliţie Secuieni.10. 24.2218 1734 Bojin Ion N. care a compro1954 mis organele de stat făcând chefuri cu diferiţi chiaburi. Organizator de partid la mai multe GAS din raionul Băileşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar CCP a solicitat Comitetului regional PCR Oltenia să-i analizeze cererea de stagiu. Întrucât acuza principală. regiunea Oradea. 1 2220 1748 4 563 . exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. a fost condamnat penal pentru fapte de necinste.

1954 1 2222 1746 Boju Evdochia Membră de partid verificată pentru că: după ce în 1940-1941 a trăit în Basarabia. alte abateri.2221 1747 Böjte Coloman Membru de partid exclus pentru că: în 1941 s-a înrolat voluntar în armata hortystă. deşi s-a născut şi a trăit în Basarabia. 8. CCV a hotărât anularea încadrării în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a colaborat cu trupele 1949 germane de ocupaţie şi făcea chefuri cu ofiţerii.11. în 1944 s-a refugiat în ţară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. în 1944 s-a refugiat în judeţul Dolj. în postul de paznic de câmp a furat din avutul obştesc.06. în judeţul Dolj. după 23 august 1944 nu s-a „repatriat”. 6. 8. Original. 1 564 . a dus activitate de subminare a organizaţiei de bază. 1950 1 2224 2951 Bokor Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că: în timpul dictaturii hortyste a colaborat cu autorităţile împotriva populaţiei sărace 24. Copie.06.09. şi a cele evreieşti. 1950 1 2223 1750 Boju Nicolae Membru de partid exclus pentru că. ca cetăţeană sovietică.

Originale.08.01. a avut manifestări şovine. 1951 1 2228 1732 9. 28. 1951 2 565 . cercetat pentru că s-a împrietenit cu elemente mic-burgheze şi a avut poziţie neprincipială faţă de manifestările naţionalist-şovine maghiare din raion. 4. Original. întrucât nu i s-a preschimbat carnetul pentru că nu i s-a 10. 2 2226 1730 3 2227 1393 Bokor Iuliu Membru de partid exclus pentru că: a fost condamnat penal pentru şantaj. Regiunea Autonomă Maghiară.09. Original. Întrucât motivele s-au dovedit 1954 neîntemeiate.06. găsit dosarul de partid. iar Secretariatul CC al PMR a aprobat. Bokor Iuliu Ajutor de procuror la Procuratura Raionului Reghin. 1957 CCP a hotărât confirmarea calităţii sale de membru din 1947 şi a dispus să i se elibereze noul document de partid. CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1946-1948 a avut atelier de tâmplărie cu angajaţi. Original. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. reîncadrarea sa în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. element imoral şi nesincer. CCP a hotărât anularea deciziei. În 1974 sancţiunea i-a fost ridicată. Bokor Moise Prim-secretar al Comitetului raional de Partid Odorhei.2225 1731 Bokor Iosif Membru de partid care a solicitat clarificarea situaţiei sale. să fie sancţionat cu „admonestare scrisă” şi trimis să muncească în alt raion.

unificării mişcării de tineret. a avut manifestări şi acţiuni împotriva PCR şi a 14.04. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.09. Originale. Original. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la 25. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 2 2231 1379 Bolat Ion M.05. Originale. 1981 5 566 . în calitate de responsabil de sector al Tineretului social-democrat. Legionară. reconfirmată în 1960.2229 1388 Bola Cezar Membru de partid exclus pentru că. menţinerea deciziei. să rămână în producţie (la GAS) timp de un an. 1 2230 1385 Bolan Ilie Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 25. 1950 Pentru că era un element tânăr. pentru a putea fi controlat şi ajutat. Originale. CCV a hotărât: anularea deciziei.12. CCP a propus. 5. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 22 2232 3383 Bolat Sabechi Membră de partid exclusă pentru că din 1974 nu a mai participat la adunările generale ale organizaţiei de bază şi nu şia achitat cotizaţia. manifestări legionare.

alte abateri. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1978.2233 1389 Bolănduţ Cornel I. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. CCP a propus. 16 2235 1386 4. reconfirmată în 1959. 26. pentru că.05. Bolba Teodor P. a făcut politică ţărănistă. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a hotărât. Bolboceanu Marcu Preşedinte al ARLUS din judeţul Neamţ. a avut atitudini huliganice. a fost ajutor de comisar la Poliţia Lugoj şi simpatizant legionar. Secretar al Comitetului raional de Partid Agnita. cel din urmă a violat o fată de 15 ani. pe nume Elena Cimpu. menţinerea deciziei. 1950 4 567 . sancţionat în 1955 cu „vot de blam”. membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în organizaţia fascistă „Harand”. 8. muncitoare. antisemite şi făcea scandaluri prin cârciumi. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. 1979 şi 1983.) Întrucât a renunţat la apel. 1952 19 2236 2703 6. în timp ce era pe teren împreună cu Ilie Băluţ şi Gheorghe Mocanu. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.11. membru de partid exclus în 1970 pentru abateri de la disciplina militară. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie cercetat de Securitate cu privire la trecutul său. 1956 3 2234 3149 Bolba Aurel Subofiţer telegrafist. (La data deciziei era instructor al Comitetului raional de Partid Sighişoara.10.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1953 2 2239 3385 Bold Spiru Membru de partid exclus pentru că a comis acte de necinste pentru care a fost 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956.05. menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în muncile avute a adat dovadă de nepăsare. 1 568 . legionare. insulta tovarăşii 31.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2237 1377 Bolcaş Augustin Director al Secretariatului din Ministerul Învăţământului Superior. s-a dovedit a fi necinstit şi 1954 depravat. 4. 1981 CCP a propus. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a luat parte la şedinţe 20. condamnat penal. de celulă. Original. 6 2238 1414 Bold Dumitru Membru al BOB de la Inspectoratul general CFR Bucureşti. Original. 5 2240 1387 Bold Traian Membru de partid exclus pentru că: avea legături ci chiaburii. Originale. Originale. element carierist. alte abateri.05.01.

2241

1413

Boldea Gheorghe Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1938 s-a înscris în FRN şi a purtat uniformă; a făcut propagandă antisovietică; a calomniat activişti de 14.12. partid. 1965 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

3

2242

2923

Boldea Ioan C. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: era stăpânit de viciul beţiei şi 18.05. provoca scandaluri; în 1949 s-a căsătorit 1967 cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2243

1412

Boldea Niculae Membru de partid exclus pentru că, în calitate de lucrător la o cantină, şi-a însuşit 1 kg de carne. 15.10. CCP a hotărât CCP a hotărât anularea 1953 deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Original.

2

2244

1411

Boldea Simion Instructor al Comitetului raional de Partid Sibiu, sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a folosit Miliţia <1951> pentru a-i determina pe ţărani să intre în GAC-uri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

569

2245

1410

Boldea Toma Gr. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1936-1940 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1966. 12.11. În 1976 CCP a propus, iar 1960 Secretariatul CC al PCR a hotărât, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avute anterior (minus perioada cât a fost exclus). Originale.

15

2246

1409

Boldeanu Valeriu Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. 24.03. Întrucât apelantul şi-a retras apelul, 1958 CCP a hotărât clasarea cazului. În 1959 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

13

2247

2950

Boldescu Ana (Săracu) Persoană cercetată pentru stabilirea situaţiei de partid. Întrucât în perioada interbelică a făcut spionaj pentru sovietici, la căderea din 15.05. 1936 a avut purtare proastă, iar după 23 1947 august 1944 s-a încadrat în muncă cu devotament, CCP a hotărât încadrarea ei în Partid ca membru nou, cu stagiu de la data deciziei. Copie.

1

570

2248

770

Boldescu Daniil Alekseevici (Dănilă) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a se confirma că în 1936 a fost condamnat pentru activitate informativă în favoarea URSS şi să se dea relaţii despre comportarea sa în perioada 1936-1940, când a fost închis la Doftana. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat situaţia, iar comportamentul său a fost apreciat ca bun. Referinţe semnate de: Valeriu Bucicov, Petre Goncearuc şi Vasile Posteucă. Originale, copii.

9.04. 1962

19

2249

1429

Boldiş Vasile Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului hortyst a fost instructor de levente; a luat parte la războiul antisovietic; după 23 august 1944 s-a alăturat elementelor naţionalist-şovine şi social-democrate de dreapta, cu care a făcut campanie anticomunistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4.10. 1952

2

2250

3094

Boldoaşă Ilie I. Membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că a refuzat să participe la 19.09. adunările generale ale organizaţiei de 1973 bază şi să plătească cotizaţia de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

571

2251

3284

Boldoi Alexandru Membru de partid exclus în 1957 pentru că: din imprudenţă a incendiat Cooperativa de consum din comuna 27.07. Vâlcele, judeţul Olt, producând o pagubă 1979 de peste 180000 lei. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

4

2252

1428

Boldor Ioan Membru de partid exclus în 1957 pentru că din 1936 a activat în organizaţia 21.04. legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

7

2253

1427

Boldor Octavian Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1937 s-a înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

9.01. 1959

4

2254

2623

Boldur Eugen M. Membru de partid exclus pentru că: a fost secretar particular al lui Constantin Flondor, fost ministru, ulterior arestat; a luat parte la războiul antisovietic, la 22.09. postul de ascultare al Cartierului General 1950 al MStM; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1957 şi 1966. Originale, copie.

6

572

2255

1426

Boldur Ştefan V. Secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că: a 27.02. muncit formal; a creat greutăţi GAC. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

2256

2983

Boldurean Victor C. Membru de partid exclus pentru că împreună cu alţii a sustras 720 kg de 15.01. porumb din avutul obştesc, motiv pentru 1968 care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2257

602

Bolea Ion I. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: de pe frontul antisovietic a adus în ţară diferite lucruri; a fost 18.01. decorat; în 1954 a fost condamnat penal 1957 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2258

1425

Bolea Ion I. Secretar al organizaţiei de bază Bogdăniţa, regiunea Iaşi, exclus din Partid în 1952 pentru că: în trecut a luat 26.02. parte la acţiuni cuziste şi legionare; s-a 1954 dedat la acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

3

573

2259

1424

Bolea Teodor Membru de partid exclus în 1952 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

8.10. 1965

4

2260

1423

Boleanţu Lazăr I. Vicepreşedinte al Sfatului Popular Timişoara, membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; în 1945-1946 a făcut parte din Tineretul PNŢ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6.01. 1961

4

2261

1422

Bolescu Lazăr A. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în timp ce era student la Academia Militară din URSS, a întreţinut 23.05. relaţii intime cu diferite femei, neglijând 1956 învăţătura; a sustras bani de la un coleg. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2262

536

Boleslaw Brzezicki Cetăţean polonez pentru care Asociaţia Luptătorilor pentru Libertate a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. Adresă a CCP către CC al Partidului Muncitoresc Polonez prin care s-a comunicat că un anume Brzezinschi Heinric Boleslaw a fost condamnat în 1941 pentru activitate informativă în favoarea Uniunii Sovietice şi trecere frauduloasă a frontierei. Originale.

6.08. 1959

11

574

2263

1420

Bolfan Nicolae Candidat de partid exclus în 1957 pentru că: în trecut a fost condamnat penal pentru viol, furt şi jaf; a făcut 14.01. spionaj împotriva URSS. 1963 CCP a clasat cazul, hotărâre reconfirmată în 1969 şi 1970. Originale. Bolfosu Nicolae Membru de partid exclus pentru că era un element duşmănos, străin de lupta clasei muncitoare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

36

2264

595

5.04. 1950

1

2265

83

Bolgar Ştefan (Istvan) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 27.07. relaţii. 1951 Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. Originale, copie. Bolintiş Marin I. Membru de partid exclus pentru că: a fost patron de bodegă; s-a ocupat cu specula, motiv pentru care a fost condamnat penal; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale. Boloaje Ilie Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut politică legionară. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică, CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Hunedoara. Originale.

5

2266

1421

6.03. 1952

2

2267

1419

8.12. 1960

2

575

2268

2704

Boloanţă Gheorghe P. Membru de partid exclus pentru că: şi-a declarat averea „la două poziţii” (a sa şi a soacrei sale), pentru a se sustrage de la plata îndatoririlor faţă de stat; în trecut 29.10. a fost legionar. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru transformarea socialistă a agriculturii. Originale.

5

2269

3043

Boloca Miron Membru de partid exclus pentru că la primire nu a arătat că a fost condamnat 26.12. penal la 2 ani de închisoare. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2270

1418

Bolocan Aurel D. Membru de partid exclus în 1955 pentru că în 1946, după ce s-a înscris în 18.08. Partid, şi-a rupt adeziunea. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1980. Originale.

16

2271

1417

Bolocan Constantin S. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1934-1937 a fost membru al 29.04. PNL; în 1937 s-a înscris la cuzişti şi a 1959 fost numit primar de comună. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

576

2272

1380

Bolocan Dumitru P.S. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de locţiitor (ofiţer) politic în Armată, a fost alături de elementele duşmănoase; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1961 şi 1962. Originale.

8.08. 1950

14

2273

1381

Bolocan Ioana T. Sergent-major la Miliţia oraşului Stalin (Braşov), membră de partid exclusă în 1953 pentru că din 1942 a 21.09. făcut parte din vechea Poliţie, unde a avut 1956 un post de încredere. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

2274

2978

Bolocan Nicolae Membru al Comitetului judeţean UTM Sibiu, membru de partid exclus pentru că: în 1944-1945 a fost plecat în Anglia; a sustras bani din fondul 10.04. organizaţiei. 1948 CCP a hotărât: menţinerea deciziei; să fie supravegheat; să fie ajutat să intre în producţie. Copie.

1

2275

Bolog Vasile Şef de sector la Secţia de propagandă a Comitetului judeţean de Partid Timiş, cercetat cu privire la mai multe ilegalităţi. 37/1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

2.11. 1979

17

577

2276

3388

Bolog Viorel Secretar al BOB Staţia 1, tura 3, de la Combinatul Siderurgic Hunedoara, exclus din Partid pentru că a fost 29.05. condamnat penal pentru tăinuire la furt 1981 din avutul obştesc. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

6

2277

2986

Bologa Doroftei Membru de partid exclus pentru că a sustras din fabrica unde lucra bumbac şi mătase. 19.02. Întrucât dusese o muncă pozitivă pe 1951 linie de partid şi sindicat, CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. Copie.

1

2278

3395

Bologa Ilie P. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Deşi a constatat că nu făcuse parte din Mişcarea Legionară, participând doar la 29.06. unele manifestaţii ale organizaţiei, 1981 întrucât excluderea s-a făcut cu 24 de ani înainte, timp în care nu s-a interesat de situaţia lui de partid, CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

4

2279

1382

Bologa Remus Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi; în regimul burghezo-moşieresc a fost agent fiscal de percepţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9.07. 1953

1

578

2280

1375

Bologa Vasile Şef al Serviciului de evidenţa populaţiei de la Direcţia Miliţiei Regionale Cluj, membru de partid exclus în 1962 pentru că: a întreţinut relaţii cu elemente necinstite şi duşmănoase, care 11.07. au făcut cereri de plecare definitivă în ţări 1963 capitaliste, de la care a primit diverse cadouri; a întreţinut relaţii imorale cu mai multe femei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

16

2281

1384

Bologo Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1040-1941 a făcut parte din organizaţia 15.11. legionară; alte abateri. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2282

1383

Bolohan Constantin I. (Costache) Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a activat în 19.12. organizaţia legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2283

1390

Bolohan Dragoş Maior la Comisariatul Militar „Tudor Vladimirescu”, membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legionare; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 24.12, reconfirmată în 1960, 1970 şi 1975. 1959 În 1965 a fost prins de Securitate în timp ce împrăştia manifeste cu zvastica şi, în acelaşi an, a fost internat într-un azil psihiatric. Originale.

98

579

2284

3403

Bolohan Maria Membră de partid exclusă pentru că a săvârşit acte de necinste, pentru care a 31.08. fost condamnată penal. 1981 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

5

2285

1378

Bolohan Nina Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie burgheză; 11.07. împreună cu soţul ei şi-a însuşit lucruri de 1950 la populaţia evreiască; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2286

1415

Bolohan Petru Membru al Comitetului judeţean PMR Turda, exclus din Partid pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui ofiţer ţarist 18.05. refugiat din URSS; era o persoană 1950 duşmănoasă, care s-a înconjurat de elemente antisovietice; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2287

2/1959

Bolojan Victor Prim-secretar al Comitetului regional PMR Oradea, cercetat pentru că, pe frontul antisovietic, a împuşcat un cetăţean sovietic în localitatea Vistopovici. Întrucât era vorba de o confuzie, CCP a clasat cazul. Totodată, a cerut să fie sesizate organele de stat din RP Ungară pentru a-l pedepsi pe Bolojan Ştefan, adevăratul responsabil de crimele săvârşite pe teritoriul sovietic. Originale.

5.01. 1959

17

580

2288

1416

Bölöni Andrei Membru de partid exclus în 1957 întrucât a săvârşit furturi din avutul 14.12. obştesc, faptă pentru care a fost condam1965 nat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2289

1433

Bölöni Emeric S. Şofer la Securitatea din SfântuGheorghe, membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1941-1944 a fost în anturajul unor elemente fasciste din Partidul „Crucea cu Săgeţi”, cu care a luat parte la întruniri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5.10. 1961

5

2290

1432

Bölönyi Stefan S. Şef al cadrelor administrative de la fabrica „Republica”, oraşul Stalin (Braşov), membru de partid exclus pentru că: în 1930-1944 a fost omul de încredere 21.03. al comandantului pompierilor din Braşov; 1958 s-a purtat urât cu muncitorii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu data hotărârii. Originale, copie.

6

2291

1431

Bólós Ion Lucrător de Securitate, membru de partid exclus pentru că a încercat să-şi 18.05. însuşească lucruri din instituţie. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

581

2292

1430

Boloţ Victor I. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară; pe frontul antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

8.04. 1957

43

2293

1376

Bolovan Gheorghe Membru de partid căruia în 1956 i s-a retras calitatea pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar; a fost condamnat 17.07. penal pentru furt. 1958 CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. Hotărâre reconfirmată în 1959. Originale.

14

2294

3115

Bolovan Ion Membru lăsat în afara rândurilor Partidului, întrucât din 1950 nu a mai luat parte la viaţa de partid şi nu şi-a plătit 18.06. cotizaţia. A solicitat reprimirea în Partid 1974 cu stagiul din ilegalitate. CCP a clasat cazul. Originale.

7

2295

2702

Bölönyi Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1933 a fost gardian public în serviciul Poliţiei Bucureşti, calitate în care escorta deţinuţii politici; în 1933 a fost folosit ca agent informator la „Cartea Românească”. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1957. Originale.

5.08. 1949

6

582

2296

1392

Bombescu Ion Vicepreşedinte al Sfatului Popular al comunei Traian Vuia, membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a 17.11. făcut parte din organizaţia legionară; alte 1958 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2297

1391

Bomboş Ion I. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost în bune relaţii cu elementele reacţionare şi a făcut propagandă manistă; a avut manifestări şovine faţă de cetăţenii maghiari. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2.07. 1954

1

2298

1591

Bon Petru Responsabil cu aprovizionarea la Comitetul de Partid Dolj, membru exclus 11.08. din Partid pentru că s-a dovedit a fi 1950 necinstit şi afacerist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2299

1596

Bona Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul de stat al regimului burghezo-moşieresc (notar); a 12.04. făcut politică manistă. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale.

36

583

2300

2633

Bona Mihai Secretar general la Ministerul Justiţiei şi consilier al ministrului (1948-1951), membru de partid exclus pentru că s-a înconjurat de elemente necinstite şi afaceriste, care au comis abuzuri şi delapidări, însuşindu-şi bunuri confiscate drept corpuri delicte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

-.12. 1955

19

2301

3224

Bona Nicolae Alexandru Vasile M. Membru de partid exclus în 1977 întrucât a săvârşit fapte de necinste, 16.05. pentru care a fost condamnat penal. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

3

2302

1592

Bona Petru Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a făcut parte din 18.11. organizaţia legionară; alte abateri. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2303

1598

Boncea Gheorghe N. Inspector la Ministerul Agriculturii, Serviciul învăţământ profesional, şi secretar al unei organizaţii de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că: era 23.04. de origine chiabură; era un element 1954 „decăzut din punct de vedere moral” (homosexual). CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955 şi 1960. Originale.

13

584

2304

1599

Boncea Maria Secretară la Raionul UFDR Cluj, exclusă din Partid pentru că în 1952 s-a situat pe o poziţie de nemulţumire faţă de reforma bănească. 23.06. Ţinând cont de originea ei şi de faptul 1952 că a muncit cu rezultate bune, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

2

2305

1597

Boncia Alexa T. (Alexandru) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Nimigea, raionul Năsăud, exclus din Partid în 1955 pentru că: a avut atitudine duşmănoasă faţă de politica 26.11. Partidului în problema transformării 1956 socialiste a agriculturii; în funcţiile avute a muncit formal; a fost condamnat pentru delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

2306

1400

Boncu Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 17.11. Legionară; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2307

3370

Boncuţ Emil Ioan Membru de partid exclus întrucât a săvârşit mai multe infracţiuni, pentru care 23.01. a fost condamnat penal. 1981 Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

6

585

2308

3436

Boncuţiu Constantin Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că organiza la serviciu sărbătorirea zilelor de 11.11. naştere ale unor cadre de conducere. 1982 Întrucât ulterior sancţiunea i-a fost ridicată şi şi-a retras apelul, CCP a clasat cazul. Originale.

8

2309

1595

Boncz Andrei A. (Karinka) Membru de partid exclus pentru că: fiind sub influenţa elementelor naţionaliste maghiare, a luat parte la acţiuni huliganice contra cetăţenilor români; era beţiv şi bătăuş. 27.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1952 reconfirmată în 1960. În 1964 a fost reprimit în Partid cu stagiul din 1945, iar Comitetului judeţean PMR Cluj i s-a recomandat să-l ia în evidenţa ilegaliştilor. Originale.

20

2310

2794

Boncz Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost membru al Partidului nyilasist; a avut atitudine duşmănoasă 18.08. faţă de regimul comunist; a făcut 1952 propagandă titoistă şi imperialistă; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

586

CCP i-a menţinut calitatea de membru cu stagiul din 1945. şi cu care în 1949 s-a 1957 căsătorit oficial. care s-a dovedit a fi un trădător al mişcării 13. membru de partid exclus pentru că în 1934 a devenit agent informator al Siguranţei. activist cu muncă de răspundere în UTM. organizaţia de bază putând să o primească în rândul candidaţilor de partid. Originale. membră de partid exclusă pentru că a avut relaţii cu Bonczos Ştefan. Originale. „organele în drept” să continue cercetările.01. Ulterior a refuzat să se despartă de respectivul. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. cu doi copii. duşman al clasei muncitoare. Hotărâre reconfirmată în 1956 şi 1968. CCP a propus.Nagy Ileana) Activistă a organizaţiei judeţene a UPM Oradea. respingerea cererii. organ cultural-politic din Cluj. 6. Întrucât a condamnat atitudinea soţului ei. În 1975 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 1951 2 2313 2631 6.01. căsătorit.08. 1951 19 587 . 10 2312 2854 Bonczos Mihai Membru de partid în ilegalitate cercetat în legătură cu căderea colectivă din 1934 de la Oradea. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.2311 2632 Bonczos Ilona (Heyizi . În 1968 a fost reprimit în Partid. Copie. Bonczos Ştefan (Istvan) Activist al UPM din Oradea. să fie scos din postul de la ziarul „Utunk”. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. muncitoreşti.

motiv pentru care a fost 1968 condamnat penal. provocat daune.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2315 2995 Bondar Iuliana Membră de partid exclusă. 27. În 1968 a solicitat reprimirea în 1960 Partid. 10 588 . Originale. iar în acelaşi an organizaţia de bază a fost de acord. care a tamponat un număr de vagoane şi a 13.2314 2987 Bonda Dionisie V.09. în calitate de acar. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 20. 11 2317 1593 Bondoc Dumitru C. a ponegrit regimul politic din URSS. reconfirmată în 1957 şi 1969. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizani26. pe 1961 frontul antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât respingerea cererii. 10 2316 1594 Bondoc Constantin Inspector şcolar. Membru de partid exclus pentru că. 1951 alte abateri. iar o soră şi un frate erau chiaburi. Originale. Originale. care a solicitat luarea în evidenţa ilegaliştilor. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: părinţii săi au fost comercianţi. a dirijat greşit un tren. lor. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.

06. 3 2319 1601 Bondoc Gheorghe I. Candidat de partid exclus în 1959 pentru că în 1945-1946 a participat la 31. manifestaţii monarhiste şi liberale.10.10. 25. căpitan. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a retrimis apelul. spre rezolvare. Originale. Redactor principal la redacţia publicaţiilor de comerţ. În 1980 a fost primit în Partid.2318 2754 Bondoc Dumitru I. membru de partid exclus pentru că: a încălcat disciplina de partid şi militară. 4 589 . reconfirmată în 1975. în timpul unui chef şi-a pierdut pistolul. 33 2321 1600 Bondoc Nicolae Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în calitate de şef de post al comunei Dumbrăveni. întreţinut relaţii cu chiaburii. era beţiv şi 1956 afemeiat. 27.11. 6 2320 3118 Bondoc Mircea Ofiţer la Serviciul de inspecţii şi control al MAI (1964-1973). discutând în restaurant cu alţi ofiţeri 1974 probleme de muncă. a 13. raionul Băneasa. Originale. care a solicitat să fie primit în Partid. alte abateri. „Publicom”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1979 Comitetului municipal Bucureşti al PCR.

în funcţia 1954 avută şi-a însuşit mai multe obiecte de la GAS şi a întreţinut relaţii cu chiaburii. iar apelantul şi-a retras apelul. 1974 14 2325 1401 Bondrea Ioan Preşedintele Sindicatului salariaţilor agricoli din raionul Satu Mare. CCP a hotărât clasarea cazului. bandă la graniţa maghiară. Originale. CCP a constatat că acuzele erau neîntemeiate şi a clasat cazul.06. 1975 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a trimis o referinţă conţinând informaţiile cerute. pe care i-a favorizat. 1 590 . Originale.23-07. 1979 Întrucât nu îndeplinea criteriile stabilite. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5.04.03. Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1944 a fost ordonanţa unui colonel din armata hortystă. pe baza activităţii depuse 27. Original. copii. Director general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. 4 2323 3269 3 2324 3/1974 Bondrea Florica Membră de partid care a sesizat că secretarul Comitetului de Partid şi primarul comunei în care domicilia au scos-o în mod abuziv din imobilul în care a locuit timp de 20 de ani şi refuzau să-i elibereze o autorizaţie de construire a unei case pe terenul primit de la CAP.2322 1130 Bondor Géza Cetăţean maghiar pentru care Partidul Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat referinţe cu privire la activitatea sa în 24. PCdR în timpul ilegalităţii. în 1945-1946 a făcut contra. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. în UTC. Bondrea Aurel Gh.

Originale. asuprit populaţia săracă. pe care îi promova şi a întreţinut relaţii intime cu unele subalterne. iar ca agent de percepţie a 10. membru de partid exclus în 1949 pentru că: în timpul liceului a fost abonat la un ziar cuzist şi a participat la o manifestaţie huliganică în Bucureşti. apoi FRN. Preşedinte al GAC „Vasile Roaită” din comuna Pişcani. în 1941 s-a înscris în organizaţia legionară.02. la Siguranţă s-a înconjurat de vechi poliţişti. putând adresa cerere de primire în rândul candidaţilor. Originale. fost agent electoral.2326 1402 Bondrea Ion P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956. legionară. Bonea Gheorghe R. Originale.01. 2 2327 1403 Bondrescu Aurel I. 1959 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. dizolvarea organizaţiei.08. membru de partid exclus odată cu 30. regiunea Baia Mare. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. 22 2329 1407 2 591 . 4.07. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 20. Originale. a fost membru PNŢ. Director al Siguranţei Capitalei. ca şef al Controlului străinilor a protejat persoane dubioase. 1957 33 2328 1404 Bone Ilie Membru de partid exclus pentru că era un politician vechi. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor.

a fost condamnat penal pentru fals în acte publice. 30.05. gestiune. 2 592 . a trimis cazul spre recercetare Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti. copie. 2 2333 1399 Boneu Vladimir Membru de partid exclus pentru că: a primit educaţie burgheză. Întrucât CCP a constatat că exclu. alte abateri.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: a fost cântăreţ de biserică şi a desfăşurat propagandă religioasă în comuna Sadova. 1956 3 2332 1602 Bonea Tudor Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în perioada guvernării legionare a îmbrăcat uniforma organizaţiei. 5 2331 1603 Bonea Oprea T.07. Originale. Originale. Membru de partid exclus în 1960 pentru că a fost condamnat penal pentru 28.2330 1394 Bonea Ioan D. Original.1963 derea s-a făcut fără o cercetare temeinică. raionul Gura Jiului. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. discreditarea conducerii GAC. Originale. a avut lipsă în 24.05. regiunea Craiova (membru în organizaţia „Oastea Domnului”). 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

11 593 . antisovietic a avut atitudine duşmănoasă 1950 faţă de URSS. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de chiabur. exclus din 28. legionară. în timpul războiului 27. 4 2337 1396 Bontaş Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a cântat cântece legionare în şcoala la care învăţa. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. Originale.2334 2949 Boni Aristotel Membru de partid cercetat pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 10. Originale. Partid şi scos din învăţământ pentru că a 1981 cerut bani studenţilor pentru a-i promova la examene. ca şef contabil la 1954 URCC Târnăveni a muncit în dauna cooperativei.10. alte abateri.05. 4 2336 1397 Bonta Victor C. Copie. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 20. 1948 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. 1 2335 3398 Boniş Ioji Lector de filosofie şi logică la Institutul Politehnic Bucureşti. reconfirmată în 1960. Originale. împotriva partizanilor.04.

alte abateri. candidat de partid căruia în 1958 i s-a retras calitatea pentru că a 14. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în trecut a fost gardian la 24. alte abateri. 2 2341 1398 Bonţ Valeriu Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. CCP a propus.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cârciumar a vândut ţuică în mod 1950 clandestin. 5.05. 1 2339 1405 Bontea Nicolae N. Originale. întreţinut relaţii cu elemente străine de 1959 Partid şi a avut manifestări huliganice.2338 1395 Bontea Adrian Membru de partid exclus pentru că: a servit regimul hortyst. membru de partid exclus pentru că timp îndelungat a făcut politică manistă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a aprobat. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 1 2342 3143 Boos Hagic Fost prefect al judeţului Putna (19441945).07. Hotărâre reconfirmată în 1980. în calitate de 28. menţinerea deciziei. 4 2340 1406 Bontea Nicolae St. Original. alte abateri. Originale. 6 594 . 28. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şef al postului de Miliţie din portul Moldova Veche. Poliţie. Original.07.03.

reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Locţiitor politic la Comisariatul militar Huşi. 1 595 . Original. 3. Original. CCP a hotărât anularea deciziei. Original.01. scandaluri şi acte de violenţă. luat parte la războiul antisovietic. 1953 2 2346 1557 Bora Ilarie I. a luat parte la războiul antisovietic. căpitan. afemeiat şi scandalagiu. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. Întrucât avea perspective de îndreptare. 1952 2 2344 1586 Bora Emil Membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară. în funcţia avută a provocat discuţii cu caracter duşmănos la adresa conducăto-rilor Partidului şi a URSS. a 10.05. membru de partid exclus pentru beţii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2345 1556 Bora Gheorghe T. Elev la Şcoala de ofiţeri de Securitate Sibiu. membru de partid exclus în 1950 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2343 1587 Bora Alexandru Instructor de partid la Comandamentul Marinei Militare. pentru că în 1938 a fost înscris în 1954 organizaţia legionară.01. era un 1951 element beţiv. Original.05. 3.

membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. sindicat condus de 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1959. Originale. perioada guvernării legionare toţi ucenici 1958 de la Şcoala Profesională CFR Constanţa au fost obligaţi să se înscrie în FDC. Originale. şi. a făcut parte din Sindicatul Galben de la CFR.10.04. în trecut. 5. Membru de partid exclus în 1952 pentru că. 1957 37 596 .12. reconfirmată în 1960. 12 2349 1583 Bora Ştefan St. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. în 1951 s-a căsătorit cu fiica unui fost plutonier major de jandarmi. 16 2348 1585 Bora Nicolae P. Şef al Sectorului Cadre de la Comandamentul Trupelor de Grăniceri. întrucât de la excludere a avut o comportare bună. „reformiştii trădători ai clasei munci.2347 1584 Bora Iulian I. reconfirmată în 1955. a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în trecut s-a ocupat cu diverse afaceri . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. ca social-democrat de dreapta. 1964 şi 1966.1954 toare”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1962 CCP a constatat că în 26.

exclus din Partid pentru că s-a lăsat antrenat de elementele foste legionare la fapte imorale (beţii. judeţul Sălaj.06.01. 4 2352 1582 Boran Nicolae N. atunci când a văzut că reacţiunea a fost 1950 înfrântă politiceşte. şi l-a înlocuit din funcţia de preşedinte al CAP. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1 2353 1581 2. Membru de partid exclus pentru că: era un element cu trecut politicianist care. Original. Întrucât era un element muncitor. femei etc. 1974 15 2351 2997 Boraciu Calache C. Ofiţer MAI. copie. căpitan. Original.06.). CCP a constatat că acuzele erau 10/1973 întemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 13. 4. motiv pentru care l-a sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. s-a înscris în Partid. Originale. reclamat într-o scrisoare anonimă că săvârşea abuzuri şi fapte de necinste. 1952 2 597 . Boran Ştefan Secretar al unei organizaţii de partid de fabrică. membru de partid exclus pentru că în perioada 195522.09. l-a exclus din Comitetul comunal de Partid şi din Comitetul de Partid pe CAP. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2350 Bora Teodor Preşedinte al CAP din comuna Rus. 1966 a divorţat în trei rânduri de soţiile 1968 pe care le-a avut.

membru de partid exclus în 1958 pentru că în 194221.12. (Borânescu) Membru de partid exclus pentru că era element exploatator. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior.03.12. Original. CCP a propus. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. interesele clasei muncitoare. Original. Hotărâre reconfirmată în 1979. respingerea cererii. judeţul Ilfov. retragere din GAC. 1 2355 2630 Borangic Ioan V. 1 2356 3159 Borangic Ştefan C. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. membru de partid exclus pentru că din cauza unor nemulţumiri personale a făcut cerere de 15. 15 2357 1560 Borbath Ştefan Sergent-major de Miliţie. străin de 28.03. 25. Original. 1955 Ţinând cont de faptul că era un element tânăr. 1944 a fost membru în Partidul „Crucea 1959 cu Săgeţi”. Originale. 1 598 .2354 1561 Boranescu Nicolae I. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. 1980 şi 1985. Fost instructor de plasă la UTM Fierbinţi.

Zsizsik Andras. 15 2359 1559 Borbely Mihai M. 1959 5 2360 708 Borbély Sándor Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se trimite o informare cu privire la comportarea lui la Casa Asigurărilor Sociale din Zalău în 23. copii. informaţiile cerute.) Originale. 1961 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că a avut o comportare corectă. Originale. Notă a CCP prin care s-au transmis 25. lb. Originale. de partid.12.03. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1942-1944 a fost membru în Partidul „Crucea cu Săgeţi”.04. Szás Ferenc şi Hornyák István. Originale. alte abateri. 5 599 . 1971 (Informaţii cu privire la: Szabó Géza István. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. perioada 1942-1944. Zsizsik Andrásné (Iren). 18 2361 1589 Borbilău Petre Candidat de partid exclus în 1957 pentru că s-a dovedit a fi indisciplinat în muncă şi a refuzat să ia parte la şedinţele 13. 1. 1961 CCP a hotărât transformarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru.09. maghiară.2358 1063 Bórbély Berta Persoană pentru care CC al Partidul Socialist Muncitoresc Ungar a solicitat date privind apartenenţa la PCR. română.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 s-a alăturat 25. Originale. membru de partid exclus pentru că a comis abateri repetate de la disciplina de partid şi 26.2362 1590 Borbily Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al regimului hortyst.11. alte abateri. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 600 . datorită educaţiei mistice.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Huedin. CCP a propus. alte 1951 abateri. Fost comisar de poliţie. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 29. membru de partid exclus în 1951 pentru că a fost 14. 3 2364 3378 5 2365 1555 Borcan Marin D. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Borcan Dumitru Fost ofiţer de Miliţie. Originale.07. copie.03. menţinerea deciziei. Original. 6. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. normele de conduită morală (relaţii 1981 extraconjugale. elementelor duşmănoase regimului. 4 2366 1554 Borcan Nicolae St. Legionară. 1953 1 2363 1588 Borca Gheorghe P. a făcut parte din Consiliul bisericesc din comuna Tetiş. părăsirea familiei). Originale. condamnat penal pentru contrabandă cu 1956 aur.12.

CCP a hotărât că nu îndeplinea condiţiile stabilite. ca subofiţer în armata burgheză a avut 1957 comportare brutală faţă de ostaşi. unde din pricina tratamentului prost au murit 600 de persoane. şi-a însuşit o parte din mărfurile confiscate de la negustori. a fost informatorul regimentului. Originale. 11 601 . în calitate de responsabil al 30. 12 2369 2838 Borcea Constantin Membru de partid cercetat pentru că: în trecut a fost legionar. Originale. reconfirmată în 1960. în 1940.11. Argeş. 10 2368 3042 Borcea Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. copie. CCP a hotărât: excluderea lui din partid. Secţiei Administrative a Comitetului 1948 judeţean PMR Argeş. iar el însuşi a omorât 2-3 prizonieri. 13. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în 1946-1948 a dus activitate duşmănoasă împotriva membrilor PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1980.2367 1546 Borcan Titus D. 29. menţinerea deciziei. Originale.07. copie.05. ca locotenent de jandarmi. Direcţia Organizatorică a CC să ia măsuri pentru a fi deferit „autorităţilor în drept”. să fie îndepărtat din postul pe care îl ocupa la vremea respectivă în Ministerul Silviculturii. iar 1970 Secretariatul CC al PCR a aprobat. în timpul războiului antisovietic a fost însărcinat cu aprovizionarea lagărului de prizonieri sovietici de la Corbeni. Decizie reconfirmată în 1966. În 1976 CCP a propus.

Original. CCP a hotărât schimbarea deciziei în 1955 „anularea calităţii” de membru de partid. alte abateri. 8 2374 1550 Borcoman Gheorghe Membru de partid exclus în pentru că era un vechi politician PNŢ. 1 2371 1552 Borcea Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Serviciul MONT. în ţară. legionară. (Bernfeld) Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: deşi era cetăţean sovietic (din Basarabia). Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 14. CCP a hotărât acceptarea solicitării.03. în 1946 a venit 20. reconfirmată în 1956. 1 2372 1551 Borcea Leon S. alte abateri.2370 1553 Borcea Gheorghe Persoană pentru care Colegiul de Partid al regiunii Ploieşti a propus 10.06. ca şef al Apărării pasive. Original. 1 602 . 12. a fost 1951 informatorul patronilor.08. Originale. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 2373 3003 Borcoman Aurel Gh. 1968 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 30.10. reconfirmată în 1985. confirmarea calităţii de membru de 1954 partid. Originale.08. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1 2376 1571 37 2377 2798 41 2378 3137 Borcsök Pavel Persoană care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. iar cazul a fost clasat. Original. întreţinut legături de prietenie cu diferite 1957 elemente duşmănoase. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Arad al PCR. alte abateri. 1966. a 24. În 1975 apelantul a renunţat la cerere. 1 603 .09. parte din „Frăţiile de Cruce” legionare şi 1951 a luat parte la Rebeliune. exclus din partid pentru că: în perioada 1939-1941 a făcut 16. 1960 şi 1962.06.2375 2853 Borcoman Ioan Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. Procuror la Raionul Huedin. 1955 CCP a hotărât acceptarea solicitării. susţinut unii afacerişti. 1959. 1969 şi 1970. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. 3. membru de partid exclus în 1957 pentru că: a ascuns că era fiu de chiabur. Membru al BOB. 1975 4 2379 1549 Borcuti Ioan Persoană pentru care Colegiul de Partid Baia Mare a propus primirea în 12. 1961. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. a 30. Borconi Gheorghe I. reconfirmată în 1958.09.02. 1963. alte abateri. reconfirmată în 1960 (de două ori). Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Partid. Copie. Borcoman Octavian I. În 1973 a fost luat în evidenţă. Director la Spitalul TBC Sibiu.01.

23 august 1944 s-a alăturat elementelor 1956 maniste şi reacţionare din uzina în care lucra. a luat parte la războiul antisovietic. alte abateri. lant. trimis în Germania. era afacerist şi specu. 1950 1 2381 1573 Borda Dănilă Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a fost omul de încredere al administraţiei burgheze. 1 604 .2380 1547 Borda Carol (Valea) Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la şedinţe legionare. 1950 CCV a hotărât schimbarea deciziei în excludere din Partid. Original. Original. Original.10. 3 2382 1548 Borda Simion Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. după 22. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1.31. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.08.09. la specializare.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 2383 1574 Bordaş Emeric Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că regimul hortyst l-a 27.

1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei. afaceriste.01. ca învăţător a făcut politică antisovietică. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară. 5 2385 1577 Bordea Alexandru D. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul de la data deciziei. Original.11. 1956 2 605 .2384 1572 Bordaş Petru Al. Originale. părinţii săi erau chiaburi. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi ţărănistă. 23 august 1944 s-a alăturat social1952 democraţilor de dreapta. Originale. Întrucât prima acuză s-a dovedit neîntemeiată şi nu a fost un element fascist.04. după 15.10. reconfirmată în 1960. 4 2387 1578 Bordea Dumitru R. 10 2386 3111 Bordea Aurelia Membru de partid exclus pentru că 10. 5. de la diferite magazine a luat 1961 alimente şi băutură pe care nu le-a achitat. Originale. Candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: în postul de ofiţer de Miliţie pe probleme judiciare a legat relaţii cu elemente speculante şi 23. a luat parte la Rebeliune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

a expropriat şi arestat 1950 un popă. 1977 CCP i-a explicat că cererea sa nu face obiectul activităţii instituţiei. regiunea Prahova. Originale. 9 2389 1579 Bordea Niculae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut activitate legionară.12. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 19.2388 3256 Bordea Florian Membru de partid exclus pentru că la primire a ascuns că a fost condamnat 20. CCV a hotărât menţinerea deciziei. penal în două rânduri. exclus din Partid pentru că. 1978 CCP a propus. a furat păsări şi a valorificat produse de la GAS.12.06. 1 2390 2761 Bordea Petre M. membru de partid care a solicitat să fie sprijinit în probleme 28. iar cazul a fost clasat.09. 4 606 . să anunţe Partidul. Secretar al organizaţiei de bază şi subdirector la GAS Drajna. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. împotriva partizanilor şi a populaţiei 1950 civile. locative. 1 2391 23 Bordeanu Horia Inginer la Trustul de construcţiimontaj minier. fără 22. Original. menţinerea deciziei.

1982 7 2393 3353 5.12. iar cazul a fost trimis spre rezolvare Comitetului orăşenesc PCR Bucureşti. Membru de partid exclus care a solicitat reprimirea în Partid. CCP a hotărât sancţionarea sa cu „vot de blam” şi a propus Ministrului de Interne să fie mutat într-o altă Judeţeană de partid. În 1967 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. trăia în concubinaj cu văduva fostului 1948 ministru Iamandi.05. menţinerea deciziei. Originale. CCP a propus. a recomandat în Partid şi în aparatul de stat elemente duşmănoase. pe care l-a distrus. a sustras dosarul prin care era dat în judecată pentru nereguli financiare săvârşite înainte de 23 august 1944 la cooperativa StânceştiBotoşani.09.05. Bordeianu Emilia Membră de partid care a solicitat 14.2392 3426 Bordeanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: la locul său de muncă a provocat certuri şi scandaluri. Originale. s-a îmbătat în văzul populaţiei şi 14. a făcut diverse chefuri. 7. Bordei Mihai Gh. membru de partid cercetat pentru că: în 1945. copie. 2 2395 1538 7 607 . alte abateri. profitând de calitatea pe care o avea. s-a declarat în dezacord cu măsurile adoptate de conducerea de partid şi de stat. acordarea stagiului din aprilie 1944. 1970 CCP a hotărât respingerea cererii. copie. Original. CCP a retrimis cererea spre rezolvare Comitetului judeţean Suceava al PCR. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1978 3 2394 2948 Bordeianu Constantin Prefect de Iaşi.

Originale. membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în 18. 4 2399 1540 Bordeianu Traian S. 4.05. frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 1950 împotriva partizanilor. 10 608 . 1956 4 2398 1580 Bordeianu Marcel St. muncă. Director la Agevacoop. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată în 1960 şi 1962.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de acolo a adus un pian. membru de partid exclus în 1951 pentru că: tatăl său a simpatizat cu liberalii şi ţărăniştii. antonesciene a fost subinspector şcolar la 1957 Odessa.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. soţia sa a fost simpatizantă legionară. el însuşi a fost simpatizant cuzist şi s-a dovedit a fi necinstit. 1 2397 1539 Bordeianu Haralambie Gh.06. Sergent reangajat la Comisariatul Militar Sebeş. copie. Original. Originale. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în perioada guvernării 23. pe 31.2396 1545 Bordeianu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ.

în articolele scrise în perioada războiului.06. 1950 4 2401 1542 Bordeianu Vasile (Bordianu) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost gardian de poliţie. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 4. Originale.04.09. 1.2400 1543 Bordeianu Vasile Membru de partid exclus în pentru că era un element duşmănos care. 1951 1 2402 3231 Bordi Alexandru Membru de partid exclus în 1973 întrucât a fost condamnat penal pentru 16. Original. 5. 1951 1 609 . CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. Originale. Original. a calomniat Uniunea Sovietică. 1978 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. apoi în Mişcarea Legionară. menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. trecut a depus jurământ faţă de regimul 1950 szalasist. 1 2404 1541 Bordoş Andrei Membru de partid exclus pentru că în 1937-1940 a activat în organizaţia cuzistă. 3 2403 1544 Bordos Gheorghe Responsabil cu brutăriile din Braşov. membru de partid exclus pentru că în 11.07. Hotărâre reconfirmată în 1955. prejudicierea avutului obştesc. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru acte de necinste.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1953 1 610 . care a fost condamnat penal. faptă pentru 25. menţinerea deciziei. 1955 6 2406 1576 Borduz Lazăr L. Original.2405 1575 Bördöş Ioan Preşedinte al cooperativei „1 Mai” Oraviţa.09. 1981 CCP a propus. 7.03. 6 2407 3414 Borea Mircea Membru de partid exclus întrucât a accidentat mortal o persoană. Originale. exclus din 31. Partid în 1961 pentru că în 1940-1941 a 1962 fost membru al organizaţiei legionare. (II) Secretar al organizaţiei de bază de la Combinatul Siderurgic Reşiţa. reconfirmată în 1959. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. fiind sub influenţa curentului sionist.12. 5 2408 1570 Borghida Emanuel Membru de partid exclus pentru că. 4. în 1950 a depus actele de emigrare în Israel. Originale.

2409 1565 Borgos Elena Angajată a Securităţii. 1 2410 3102 Borhidan Gheorghe Activist al Comitetul raional UTC Vişeu. 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. Originale.09. fost condamnat penal pentru fapte de 1973 necinste. 1968 28 611 . Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. între care unul arestat pentru spionaj. la 1954 locul de muncă a provocat intrigi. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă în 1953 pentru că: a avut comportare imorală cu diferite elemente.12. Original. 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. membru de partid exclus întrucât a 27.03. până la 23 august 1944 s-a ocupat cu 1957 afacerile. Referinţe semnate de: Petre Grosu şi Şarolta Gruia. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. 4 2411 1567 Boriceanu Constantin Gh. Originale. copie. Originale.06. 5 2412 1034 Borifcher Hana (Ana) Borifcher Ella Persoane pentru care Borifcher Rulf a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România.

04. a fost în captivitatea Armatei Americane.07. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi a deţinut funcţii de încredere în aparatul de stat burghezo-moşieresc. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1940 a fost înscris în organizaţia legionară. Original. 1952 1 612 . 2 2416 1569 Borla Zoltan (Berger / Bergher) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Valea lui Mihai. alte abateri.11. copie. Original. 1960 10 2415 1568 Boriţa Ioan Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în munca de colector a avut 19. Întrucât la primire arătase situaţia. legături cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2413 1566 Borisciuc Simion D. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 24. Originale. reconfirmată în 1964 şi 1966. avea viciul beţiei. 4. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2414 1536 Borişteac Ioan I. 6. după ce a fost deţinut în lagărul de la Auschwitz. 1956 era necinstit. 1963 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.12.

percepţie. română. în 23.07.05. Originale. lb. Original. nu a trăit viaţă de partid. Membru de partid exclus pentru că: în perioada antonesciană a fost agent de 19. rusă. era 1956 stăpânit de viciul beţiei.11. între care aceea că era fiu de moşier. 1 2419 1533 Bornea Ion D. 41 613 . din „cunoscuta bandă «Ilie Lazăr»”.2417 1521 Borlea Traian Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat.10. 1946-1948 a fost cârciumar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din conducerea cooperativei. În 1956 s-a revenit încă o dată. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2418 1535 Borleanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a sprijinit acţiunile maniştilor. Original. 30. 2 2420 289 Bornemisa György (Georg / Gheorghe) Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. maghiară. constatându-se că era fiu de moşier. a făcut parte 24. în 1946-1947 a făcut politică titelistă. 1954 în care informaţia cu privire la originea socială a tatălui era corectată. În 1955 s-a revenit cu o nouă adresă.

5 2423 1530 Boroda Pavel Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 13. Original. legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 65 614 .03. Originale. 8 2424 102 Borodenko Grigori Vasilevici (Prepeliţă Mihail. Suman Maria Iosefina. Moş Prepeliţă) Persoană care a solicitat un „act” din care să rezulte activitatea revoluţionară a sa şi a soţiei sale. care a participat şi el. 5. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii.06. prin care s-au comunicat că în 1933 a fost condamnat la 15 ani de muncă silnică pentru spionaj în favoarea URSS. a făcut propagandă antisovie1950 tică. în mişcarea comunistă din România. alte abateri. era un element 1961 viciat.12. Referinţe semnate de: Alexandru Guţan. alte abateri. beţiv şi scandalagiu. Ana Pauker şi Alexandru Rogojinschi. Originale. Originale. 1 2422 1531 Bornuz Ilie Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2421 1532 Bornoiu Dragomir Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 22. Adresă de răspuns a CCP către CC al PCUS. legionară.06. Membru de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a fost membru al organizaţiei legionare şi a ţinut şedinţe la 13. reconfirmată în 1972.

sadice şi imoralitate. în 1945 a fost exclus din Partid pentru atitudini brutale.03.06. care a fost exclus din PC Francez. 7 2428 1525 Boros Aron A.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 Întrucât a avut purtare proastă la arestare şi la proces (şi alte abateri). CCP a propus menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. Ardealul de Nord. 5. făcând parte din fracţiunea troţkistului Molnar Gabor. Originale. a fost în dezacord cu linia politică 1950 a Partidului. şi arestat în 1947. 1 2426 3030 Borontiş Walter I. 9 615 . Fost director al penitenciarului Miercurea Ciuc (1945-1946). 1970 4 2427 1528 Boros Adalbert (Bela) Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de agent voluntar în Garda controlului cetăţenesc a săvârşit abuzuri. Partid. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru fals în acte publice. din 25. membru de partid exclus pentru că era un element beţiv. care provoca scandaluri. alte abateri. după ce s-a strecurat din nou în 19. PC Maghiar şi PCR. Originale. în 1946. cercetat în urma revizuirii situaţiei căderilor din 1941. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.05. membru exclus din Partid. 27. Originale.2425 1529 Borodi Alexandru Miliţian la Cluj.

iar în parte motivele excluderii s-au dovedit neîntemeiate. a prădat şi jefuit populaţia sovietică.10. CCP a propus: menţinerea deciziei. 3. 1952 2 2430 1520 Boros Gheorghe (Boroş) Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut speculă. 2 616 .06. să fie exclusă din organizaţia de masă din care făcea parte. Original. 9. Original.06. 2 2432 1564 Boros Ioan Membră de partid cercetată în legătură cu căderile din 1941 din judeţul Bihor. 1950 1 2431 2672 Boros Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost negustor şi s-a comportat brutal faţă de salariaţi. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. CCP a constatat că la căderea sa din 1953 1943 a avut purtare slabă şi a propus să-i fie menţinută calitatea de membru deciziei. 25. să fie cercetată de „organele în drept”. 12.12.2429 1524 Boros Estera (Boroş) Membră de partid cercetată în urma revizuirii căderilor de la Someşeni. Întrucât a fost informatoare a contraspionajului hortyst (la fel ca şi soţul ei). CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât în perioada ilegalităţii a fost 1954 simpatizant activ al Partidului. în 1941-1942 a vândut material de propagandă hitleristă. după 23 august 1944 a refuzat să vândă cărţi „progresiste”. Original.

la căderea din 1941 a 1953 avut purtare slabă. Original. Întrucât a fost informator al Contraspionajului hortyst.12. membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. alte abateri. 4 2436 1537 Boroş Alexandru Membru de partid exclus pentru că în calitate de controlor financiar a fost 27. să fie cercetat de „organele în drept”. 1 617 .12. CCP a hotărât: 10.03. excluderea lui din Partid şi din 1952 organizaţiile de masă. era „chiaburoaică”. Original. condamnat penal pentru acte de necinste. Hotărâre reconfirmată în 1968. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 2435 1522 Boros Tereza (Sarosi Terezia) Membră de partid exclusă pentru că: 20. (Boroş) Dispecer la Fabrica „Ianoş Herbak”. 1955 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membră. 12 2434 1558 Boros Suzana Plutonier la Miliţia raională Oradea. să fie scos din postul deţinut. CCP a propus menţinerea deciziei. Originale. revizuirea cazului Someşeni. să fie demascat ca informator. membră de partid cercetată în legătură cu 28. Originale.06.2433 1562 Boros Iosif I.

4 2439 Boroş Francisc (Boraş) Director al Fabricii de ţigle şi ceramică „Mondial” din Lugoj. Ungaria. de unde s-a întors în septembrie acelaşi an.2437 1527 Boroş Ana Membră de partid exclusă pentru că: în 1937 şi-a deschis cârciumă. judeţul Odorhei. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru de partid. era cunoscută ca o femeie uşuratică şi 25. unde a fost internat 27. a plecat în Germania. 1952 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru de partid. el însuşi fiind o perioadă negustor. în timp ce era muncitor la fabrica de vagoane din Györ. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi cerut să fie scos din postul deţinut.11. Boroş Gavrilă Secretar-casier la Sfatul Popular al comunei Beclean. 8 2440 1523 2.05. CCP a hotărât clasarea cazului. mahalagioaică. Original. 22/1972 anonimă se spunea că în postul avut ar fi 1972 obţinut foloase necuvenite. a continuat să se îndeletnicească cu afacerile. membru de partid cercetat pentru că într-o sesizare 23. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. Întrucât acuzele nu s-au verificat. Membru de partid exclus pentru că în februarie 1945. 1951 1 618 . Originale. Original. în calitate de funcţionar. Originale. într-un lagăr administrat de armata 1960 americană.02.04. 1 2438 1526 Boroş Andrei A.

sancţionată cu „vot de blam” pentru că: „a dus munca sectar” şi a întrebuinţat metode de comandă. în funcţia avută s-a comportat dictatorial.10. 9 2442 2852 6. 30/1955 în legătură cu însuşirea din locuinţa unui 1951 fost moşier a unei cantităţi de mobilă. student la Şcoala Centrală din Moscova a PCUS. Fără decizie. a atras atenţia Comitetului judeţean PMR Cluj pentru atitudinea sa nejustă. întrucât nu a ajutat-o să lichideze slăbiciunile pe care le avea în muncă. Boroş Stefan Responsabil de cadre la Sfatul Popular orăşenesc Oradea.06. naţionalist. Original. judeţul Cluj. 1948 1 2443 1563 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. dar i-a menţinut-o pe cea de trimitere în producţie. 1 619 . CCP a hotărât anularea sancţiunii.09. Boroş Matilda Responsabilă de partid în comuna Bonţida.07. în lupta contra reacţiunii şi a chiaburimii s-a lansat în „certuri şi dueluri verbale cu epitete”.2441 Boroş Karol Fost secretar al Comitetului regional de Partid Galaţi. Copie. ieşiri ostile regimului. cercetat 11. a avut 13. Originale. 1954 3 2444 1623 Boroş Vasile Membru de partid exclus pentru că: era un element şovin. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” şi trimiterea în producţie pentru că: în 1938 a frecventat Casa Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale. Totodată. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. aur şi pietre scumpe.

pe front a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. Originale. cercetat pentru că: la căderea din 1934 şi în închisoare a avut purtare proastă. Borsoveczki Adalbert A. Membru al CC al UPM. Originale. În 1970 i s-a respins cererea acordare a stagiului din ilegalitate. 1951 14 2447 1611 Borsic Carol C. s-a cerut Comitetului regional PMR Banat să-l primească în Partid fără stagiu de candidat. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 2448 1624 4 620 . Originale. CCP a propus Secretariatului CC încadrarea lui în Partid cu stagiu de la 15. Membru al PC Cehoslovac care.01. data deciziei. (Béla) Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1943-1944 a făcut parte din 18. În 1958 i s-a ridicat sancţiunea şi i s-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. Partidul „Imredi”. 1959 şi 1960. s-a dovedit a fi necinstit şi duşman al Partidului. Originale. În acelaşi an. 6. 5. după ce s-a repatriat. însă propunerea a fost 1963 respinsă. a solicitat primirea în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 30 2446 2731 Borsi Iosif I.05. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. era un element carierist şi individualist.02.01. reconfirmată în 1956.2445 1622 Borozan Iosif Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă naţionalistă şi antisovietică. iar în 1965 a fost reprimit în partid.

2449 1621 Borş Alexandru Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1937-1940 a fost spărgător 23. 3 2452 1618 Borş Ioan Gh. Originale. 3 621 . Membru de partid exclus pentru că în 1936-1940 a fost legionar. 3. CCP a trimis cazul 1961 spre recercetare Comitetului regional PMR Iaşi.11.07. copie. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1956 meiate.09.07. Deoarece excluderea a fost făcută fără 14. Original. 14. Originale. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 4 2450 1620 Borş Constantin Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a fost legionar activ. o cercetare temeinică. de grevă. a făcut propagandă în favoarea reacţiunii. Membru de partid exclus în 1952 pentru că era chiabur şi exploata braţe de muncă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 2451 1619 Borş Ioan A. Originale.

după ce a ajuns în Austria s-a rupt de grupul de excursionişti români cu care plecase şi a rămas la Viena. Originale. Originale. a luat parte la prinderea paraşutiştilor sovietici. iar după 23 august 1944 a refuzat să se „repatrieze”. de unde s-a reîntors în ţară după trei ani.09. Secretar al Comitetului raional PMR Pecica. războiului antisovietic s-a înscris voluntar 1958 la Şcoala de subofiţeri de jandarmi. exclus din Partid în 1959 pentru 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 3 2454 1616 Borş Petru Şt. 1972 13 622 . în timpul 19.2453 1617 Borş Ioan S. Originale. 1.07. când şi-a dat seama că nu se poate sprijini pe „fugarii” cu care acolo luase legătura. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în 1940 a devenit cetăţean sovietic. 6 2455 3075 Borşan Alexandru I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1975. Membru de partid exclus pentru că în 1968. fiind plecat într-o excursie în străinătate. că în 1940-1941 a fost membru al 1960 organizaţiei legionare.

cu fiica unui negustor. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat constatarea. Întrucât principalele acuze s-au dovedit neîntemeiate. Originale. membru de partid exclus în 1952 pentru că: era de origine chiabură. Originale. 1952 5 2457 1614 Borşan Ion Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din cadrele vechii Armate burgheze. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost comandant de pluton şi comandant al Sectorului de jandarmi din Slobozia-Tiraspol. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1978 CCP a constatat. în 1942 a primit din partea Guvernământului Transnistriei misiunea să elibereze autorizaţii şi permise pentru populaţia civilă. Originale. s-a dovedit a fi 1953 necinstit. reconfirmată în 1958. era căsătorit 28. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1983.04. 1970 reconfirmată în 1973 şi 1976. a plecat pe frontul antisovietic. 21. Borşan Ioniţă I.09. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. în 1955 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. 3 2458 2778 31 623 .08. avea un cumnat fost legionar şi o altă rudă care a făcut parte din vechea Poliţie.2456 1615 Borşan Dumitru Şef de serviciu la Direcţia Generală a Securităţii Statului. fiind sub influenţa propagandei fasciste antonesciene. că apelantul a fost greşit încadrat în Partid. unde s-a purtat prost cu ostaşii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2.

1963 4 2461 1610 Borşoş Iosif Membru de partid căruia în 1950 i s-a anulat calitatea pentru că: a fost şofer al ataşatului comercial american. a căutat să 23. membru de partid exclus pentru că era beţiv şi provoca scandaluri.06. a fost membru al organizaţiei „Baros Sövetseg”. 1977 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a săvârşit repetate acte 26. Deoarece excluderea a fost făcută fără o cercetare temeinică. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Maramureş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. inducă în eroare Partidul susţinând că a 1953 avut activitate în mişcarea comunistă ilegală. alte abateri. copie. 4. reprobabile.04.2459 1613 Borşe Gheorghe Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Valea Vinului. Original. 1960 6 2460 1612 Borşi Carol Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în trecut a deţinut o prăvălie şi o cârciumă. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. menţinerea deciziei. Originale. alte abateri.) Originale. 2 2462 3179 Borta Pavel Membru de partid exclus în 1975 pentru că. datorită consumului excesiv de băuturi alcoolice. 3. 3 624 .03. (Excluderea a fost anulată şi a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”.01.

1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. activ. a deţinut un atelier şi a exploatat muncă salariată. soţul Nataliei Bortaş (Burcă) şi cumnat al lui Mihail Burcă. alte abateri.) 1980 CCP a recomandat Comitetului judeţean Suceava al PCR luarea ei în evidenţă. republicană. Original. 5.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. A solicitat ca pentru activitatea dusă în cadrul mişcării muncitoreşti 29. 3 2465 1626 Bortemir Emin E. 3 2464 3300 Bortaş Natalia (Burcă) Membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 1980 CCP a constatat că nu îndeplinea criteriile cerute şi a hotărât clasarea cazului. Original. Originale. revoluţionare să fie luat în evidenţă. 1950 1 625 .02. 3 2466 1628 Bortnyk Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1941 s-a înscris în Partidul Ardelenesc. (Fraţii săi au luptat în Spania 29. Membru de partid exclus în 1947 pentru că: în 1938-1940 a fost legionar 12.03.2463 3299 Bortaş Dumitru Membru de partid.

a avut 1953 nereguli în gestiune. Originale.05. 5 2469 3335 Borţa Petre Preşedinte al CAP Cârlogani. în 1940-1941 a fost şeful Secţiei manufactură şi textile a cooperativei „Aurora. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. negustori. 2 2468 3073 Bortuzzo Anton Membru de partid exclus pentru că: în 1933 a demisionat din PSD şi s-a înscris în PNŢ Maniu. nari. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2467 1625 Bortstein Izidor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de foşti 16. era un element afacerist. membru de partid sancţionat cu „vot 27. judeţul Olt. 6 626 . de blam cu avertisment” pentru că a adus 1981 daune cooperativei. a deţinut un atelier de cizmărie. condusă de legio31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 2470 2616 Borţan Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la crime împotriva populaţiei sovietice de la Odessa. în 1946 a 1960 luat parte la şedinţe ale PSD-Titel Petrescu. 27. reconfirmată în 1962. Originale. în timpul detenţiei (1943) s-a declarat german şi a cerut Comisiei de repatriere să fie repatriat în Germania. în care a exploatat muncitori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1941 a fost condamnat penal 1972 pentru deţinere ilegală de armă şi efecte militare.04. Original. Originale.02.

7 2472 1627 Borţescu Alexandru R.12. membru de partid exclus în 1952 pentru că a transportat cu maşina şcolii pe speculantul Nicu Gălăţeanu. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în trecut a făcut politică legionară. reconfirmată în 1985. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.2471 3311 Borţan Sebastian C. 1951 4 2474 1630 Borţun Dumitru M. acceptarea cererii. cu dreptul de a se adresa organizaţiei de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. CCP a propus. În 1965 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1930.03. medicamente şi alte articole). Original. Şef al Biroului administrativ de la Şcoala de şefi de post de Miliţie din Alexandria. 1958 19 627 . 4. iar Secretariatul CC al PMR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Mecanic-şef pe nava „Midia”. 3. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste (contrabandă cu 31. pentru care 1980 a fost condamnat penal în Turcia.02. reconfirmată în 1959 şi 1960. 1957 4 2473 1629 Borţoi Tănase Director adjunct la Direcţia Generală DCA. Originale. Originale.

condamnat penal de trei ori pentru 1958 neglijenţă în serviciu. 5 628 . membru de partid exclus în 1962 întrucât a săvârşit 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2475 1631 Borţun Nicolae Responsabil organizatoric la Fabrica de încălţăminte „Kirov” din Bucureşti. exclus din Partid în 1953 pentru că: în 22.03. pentru care a fost 1963 condamnat penal. Originale. postul avut a urmărit scopuri personale. 2 2476 1485 Borţuş Nicolae (Neculai) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară.05. diverse abuzuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost 25. Originale. Director al Organizaţiei Comerciale Locale (OCL) Turnu Severin.04. 1954 avea viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2477 1440 Borugă Ion P. Original.

a pus în funcţii de conducere la cooperative şi la Trustul Morilor subofiţeri deblocaţi.06. 5. alte abateri. elementele duşmane indicate. copie. În 1963 şi 1966 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a sprijinit elementele duşmănoase. să fie cercetaţi mai mulţi responsabili cu cadrele din Regionala de Partid.04. alte abateri. Originale. a bătut un fiu de ţăran sărac. iar lipsurile sale să fie prelucrate în şedinţa Comitetului regional. pentru încercarea de a induce în eroare a Partidul. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a făcut parte din aparatul de oprimare şi represiune al regimului burghezo. a făcut greutăţi în acţiunea de creare a întovărăşirilor agricole. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2478 2801 Borugă Nicolae Prim-secretar al Comitetului de Partid al Raionului Pleniţa. moşieresc.10. la fel ca şi autorii sesizărilor. Original. verificat pentru că: a numit ca activist al Sectorului de verificare al raionului un fost legionar. a fost exclus din Partid pentru că şi-a însuşit banii din cotizaţii. CCP a hotărât transformarea deciziei în „anularea calităţii” de membru. în calitate de şef al Sectorului carnet şi statistică de la Comitetul orăşenesc PMR Craiova. În 1961. 1951 24 2479 1435 5. regiunea Dolj. 1957 4 2480 1436 Boruzescu Tudor N. Judecător la Tribunalul Vaslui. s-a căsătorit cu fiica unui 1954 moşier. 1 629 . CCP a propus: să fie criticat.29. Boruz Ştefan Membru de partid exclus în 1952 pentru că: nu a dus viaţă de partid. Original.

a înfăptuit o crimă. 1 2482 2608 Borzaş Cornel Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic.2481 1437 Borza Mihai Responsabil al Grupei sindicale din cadrul Reviziei de vagoane CFR Lugoj. Original. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. 1950 Întrucât excluderea s-a făcut pe baza referinţelor unor persoane cu care apelantul a avut conflicte. s-a purtat ca un zbir cu ţăranii şi 12. CCV a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. 2 630 . regiunea Bârlad. cu evreii din detaşamentele de muncă. 3 2483 1488 Borzoş Francisc Membru de partid exclus pentru că în 24.09. Original. în 1949 calitate de subprefect al judeţului Tutova (1945) a luat şperţ şi i-a sprijinit pe legionari. 12. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.01. a fost cuzist şi era fiu 14. 1 2484 1512 Bosănceanu Gheorghe Responsabil cu cadrele în organizaţia de partid şi preşedinte al cooperativei din plasa Răducăneni. Tutova (19431944). trecut a făcut parte din Partidul Nyilas. membru de partid exclus pentru că 1955 ameninţa muncitorii şi îşi bătea soţia.08. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. ca pretor al plăşii Pueşti.

rezultatul 10.2485 1493 Boscu Iacob Gh. „bandei” Uţă. în 1954 a acţionat 1958 împotriva unei „bande” din Făgăraş. Bucureştii Noi. lichidând doi „bandiţi” din grupul lui Motrescu şi a prins unul. a purtat discuţii cu caracter nepartinic şi naţionalist. membru de partid exclus pentru că: în 1944-1946 a făcut politică ţărănistă.07.02. 1 631 . Originale. iar în 1955 a condus unitatea în zona Rădăuţi. CCP a hotărât anularea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. comandant de regiment în Trupele de Securitate. (În 1948 a participat la prinderea 18. 3 2487 1513 Bosman Persida (Tokai) Membră de partid exclusă pentru că: în calitate de responsabilă a creşei de copii de la Filatura Daci. CCP a hotărât: anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam cu avertisment”. Original. din 1956. din lipsă de vigilenţă a primit un copil bolnav de o boală venerică. în funcţia deţinută a avut o 1956 comportare imorală (beţii. la 1954 inventar i s-au găsit lipsă 10 cutii de compot şi 100 de napolitane. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică 16. fiind îmbolnăvirea celorlalţi copii. în perioada evenimentelor din Ungaria. Ofiţer.) Întrucât a avut o poziţie autocritică.04. a tras cu pistolul). legături cu femei uşuratice. 5 2486 1494 Boscu Marin P. alte măsuri. Activist la Comisia locală a sindicatelor Buzău. reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. legionară.

Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a scris articole cu conţinut antisovietic. avea atitudine 23.09. reconfirmată în 1960.04. Originale. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la prinderea partizanilor şi a fost decorat. 1952 25 632 . în calitate de controlor economic (1946-1947) a susţinut elementele afaceriste. cupură ziar.2488 3182 Bosoancă Constantin Dan Z. 9. 4. Originale. necorespunzătoare faţă de colegii de 1977 muncă. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. Membru de partid exclus pentru că: frecventa localurile publice. 13 2489 1515 Bosog Nicolae N. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. reconfirmată în 1956 şi 1960.11. 1957 3 2490 1517 Bosoltea Gheorghe I. menţinerea deciziei. 7 2491 1509 Bossum Ştefan F. penal pentru fals şi însuşirea unei sume 1959 de bani. se comporta brutal cu soţia sa şi consuma cantităţi excesive de alcool. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la prinderea partizanilor.04. a fost condamnat 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. Originale. Originale.

09. menţinerea deciziei.11. în calitate de şef de cuib în Mişcarea Legionară. Copie. menţinerea deciziei. necinste.02. CCP a propus. 1 2494 2851 Bostan Dumitru Prefect al judeţului CâmpulungMoldova. De asemenea. care privea cu ură 1951 politica muncitorească. membru de partid cercetat pentru că în 1940-1941. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. burghezo-moşieresc. 3 633 . unealtă credincioasă a regimului 21. 1 2495 3164 Bostan Dumitru Membru de partid exclus în 1974 pentru că: a întreţinut relaţii extraconjugale cu diverse femei. Original. Originale. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.2492 3158 Bostaca Dumitru (Bostacă) Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru luare de mită. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1948 Întrucât acuzele s-au verificat.09. 11 2493 1518 Bostan Aftenie Membru de partid exclus pentru că a fost pretor al plăşii Tulcea (numit de PSD). a săvârşit 15. 16. 1976 CCP a propus. a comis fapte de 26. şi a patronat acte de teroare. a recomandat scoaterea lui din funcţie. Hotărâre reconfirmată în 1985. Originale.

membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. condamnat penal pentru că a acoperit 1956 faptele săvârşite de elementele necorespunzătoare cu care s-a înconjurat. 1961 5 2497 1495 Bostan Gheorghe C. Originale. Originale. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1956 meiate. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut legături cu chiaburii. 2 2498 1507 Bostan Gheorghe I. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. exclus din Partid pentru că în 1939-1940 a activat în organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. fost condamnat penal pentru huliganism. 19. Director al GAS Serbeşti. 5 634 . 3 2499 1497 Bostan Ioan I. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.03. alte abateri. a fost 16. Originale.2496 1519 Bostan Gheorghe Activist la Secţia de propagandă şi agitaţie a Comitetului regional de Partid Bacău. Membru de partid exclus pentru că a 11.07.03. regiunea Bacău. a luptat pe frontul antisovietic. Originale. 9.

04. Originale. cazul a fost clasat. alte abateri. 9. 6 2503 1500 Bostan Vasile I. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. în 18. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru motive neprecizate. 1 2502 1499 Bostan Vasile C. În 1959 a fost exclus din Partid pentru că în anii 1940-1941.2500 1496 Bostan Ion C. 1955 15 635 .14. Basarabia. 1940 a luat parte la o şedinţă legionară. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. la Orhei. Original. 4 2501 1498 Bostan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1936 a luat parte la pelerinajul legionar Moţa şi Marin. în 1940 a fugit din 30. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi primirea lui în Partid ca membru nou. CCV a hotărât menţinerea deciziei. În 1958 a solicitat acordarea stagiului din 1945. sub regimul sovietic. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1969 a fost repus în drepturile de membru de partid. întrucât şi-a retras apelul.03. moşierească. în 1941 s-a dus la Cernăuţi.08. a avut manifestări antisovietice şi a adăpostit în casă elemente duşmănoase. 1950 până în 1944.02. Membru de partid exclus pentru că a fost comisar în poliţia burghezo. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 s-a înscris în Partidul cuzist. Hotărâre reconfirmată în 1967. însă. când s-a refugiat din nou. Originale.

Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1941-1942. Originale. 1950 1 2506 1489 Boşcenco Ştefan Membru de partid exclus pentru că în timpul stagiului militar (1951-1952) a 17. 1959 alte abateri. 6. la disciplina de partid şi de stat.12. membru de partid sancţionat în 1961 cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: a săvârşit o serie de abateri de 19. alte abateri. că: în trecut a activat în organizaţia 1960 legionară. CCP a propus menţinerea deciziei.10. Originale.02.05. 4 2505 1502 Bosteag Gheorghe Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că în 1941 s-a refugiat din calea Armatei Roşii. reconfirmată în 1979. a participat la jefuirea colhozurilor.09. alte 1965 abateri. Originale. 1 2507 1511 Boşică Gheorghe Director al Laminorului de ţevi din Roman. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 2508 3291 Boşneag Dimitrie Toma Director al Întreprinderii „Marmura” din Simeria. Original. membru de partid exclus pentru 12. 10 636 . tice. avut manifestări duşmănoase faţă de 1954 URSS şi regimul de democraţie populară. Original.2504 1501 Bostănică Ion V. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul antisovie29. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în anii 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. Originale. a comis o serie 1954 de acte de necinste. 5. cercetare temeinică. Boşteanu Constantin Şef al Secţiei Artă şi cultură al Raionului PMR Baia (1948-1953). a fost 21. Originale. a făcut 1959 afaceri speculative. 23 2511 1503 1 2512 1505 3 2513 1508 47 637 . războiul antisovietic. (Decizia a fost menţinută). Originale. Boştina Constantin Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. 1960 5 2510 1510 Boşoteanu Florea Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu mic-burghez şi în anturajul unor legionari activi. pe frontul 12.11. unde a participat la 1954 jafuri şi a fost decorat. Originale. reconfirmată în 1960 (de două ori). exclus din Partid pentru că: a luat parte la 16. CCP a recomandat 1963 Comitetului regional PMR Banat recercetarea cazului.03. alte abateri. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. (Buştenaru) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a obţinut un loc de muncă prin susţinerea politicii lui Argetoianu.2509 1516 Boşoiu Petrache Membru de partid exclus pentru că. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. începând din 1932. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. Boştinaru Ilie I. s-a manifestat ca legionar. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 30.05. influenţat de elementele legionare.

Originale. A solicitat să fie examinat cazul său şi să fie reîncadrată în Partid. după verificare. CCP a hotărât respingerea propunerii 17. nu s-a mai interesat de situaţia sa.2514 3087 Boştină Petria Membră de partid exclusă pentru că a trimis de două ori carnetul de partid la CC al PCR. reconfirmată în 1980. dobândind astfel bunuri în mod 18. 3 2516 1669 Bot Silviu Gh. însoţit de declaraţii în care renunţa la calitatea de membră. 1.02. a avut atitudine duşmănoasă faţă de PCR. a săvârşit acte de necinste.08. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al PSD. 1951 7 2517 1668 Bota Alexandru Persoană pentru care s-a propus primirea în rândul candidaţilor de partid. în timpul secetei a făcut afaceri cu alimente. Original. 4. şi anularea încadrării ca membru de 1955 partid din anul 1946. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. menţinerea deciziei.04. CCP a propus. În 1982 a fost reprimită în Partid. ilicit. reconfirmată de CCP în 1955. 1 638 . întrucât nu a trăit viaţă de partid şi. Originale. în calitate de gestionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. faptă pentru care a fost judecat pe 1975 baza Legii 18. 1973 41 2515 3125 Boştiog Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.

în 1945 s-a recăsătorit cu un negustor. a avut 1950 ieşiri şovine. când soţul său a divorţat de ea pe motive 28. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că a făcut diverse afaceri.2518 1670 Bota Clara (Segal) Membră de partid exclusă pentru că: în trecut soţul ei a fost funcţionar la Legaţia Română din Berlin. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. să 29. CCV a hotărât menţinerea deciziei. legionară. avea aceeaşi mentalitate burgheză.07. fie deferit justiţiei pentru a răspunde de 1948 faptele comise. Original. 4 2521 1698 Bota Ioan (Costin) Responsabil de cadre al organizaţiei de bază din comuna Band. judeţul Mureş. rasiale. Original. din 1941. ea însăşi a fost traducătoare la Misiunea Militară română de pe lângă Legaţie. cu care în 1946 a plecat în Palestina (împreună cu acesta a participat la o şedinţă sionistă). 1 2520 1671 Bota Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 29. să se verifice averea pe care a acumulat-o în urma metodelor necinstite. exclus din Partid pentru că: a întreţinut 12. alte abateri.06. CCP a hotărât: menţinerea deciziei.08. legături cu elemente chiabure.09. Copie. Originale. 1 2519 2858 Bota Gheorghe Secretar al Comitetului de plasă Lăpuş. a lucrat ca guvernantă la diferiţi 1950 boieri. 1 639 .

motiv pentru care în 1970 a fost exclus din nou.01. când s-a înscris în PSD. CCP a hotărât transformarea sancţiunii în „retragerea calităţii” de membru. 1957 4 2523 1700 Bota Mihai Membru de partid exclus pentru că în 15. (Ion) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Originale.12. alte abateri. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. de după 23 august 1944. Ulterior a făcut cerere de acordare a stagiului de partid din 1928. trecut a fost şef de cuib legionar.2522 1699 Bota Ioan I. solicitare acceptată.10. A condiţionat însă primirea în Partid de acordarea unei pensii de ilegalist şi. a dezbinat muncitorii din întreprinderi. deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu 1968 stagiul avut anterior. Membru de partid exclus pentru că: în munca de organizare a sindicatelor din judeţul Făgăraş. alte abateri. Întrucât motivul principal de excludere (că ar fi acţionat împotriva unităţii de acţiune a clasei muncitoare) s-a dovedit neîntemeiat. Originale. 1 2524 2984 Bota Mihai M. 22 640 . CCP a hotărât anularea 15. a făcut greutăţi Frontului Unic Muncitoresc. 4. în 1946 a refuzat să meargă în alegeri cu BPD. a declarat că renunţă la calitatea de membru de partid. pentru că nu i s-a dat satisfacţie.

În urma apelului. II) 2526 2850 Bota Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a fost primar în comuna Moghilev. sancţiunea de „mustrare”. în 1945. sancţionat cu „admonestare” pentru „atitudine nepartinică”.10. exclus din Partid pentru că în timpul studenţiei a făcut propagandă antisovietică şi a participat la şedinţe legionare. Copie. secretar al organizaţiei de bază. 3 (vol. Originale. Comitetele de control cetăţenesc. iar copilul a fost dus la Casa Copilului unde.12. după 5 luni. în timp ce făcea parte din 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP i-a menţinut 17. a primit 1947 mită. 4. Titularul dosarului nu a făcut apel. 4 641 . câteva şedinţe legionare.44/1957 2525 (vol. Bota Vasile Profesor la Liceul mixt german din oraşul Stalin (Braşov).01. 1957 29 (vol.04. întrucât fiica sa a născut un copil fără să fie căsătorită. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a participat la 25. I) 1683 Idem. Originale. I-II) Bota Nicolae Secretar al Comitetului regional de Partid Cluj. a murit de hepatită epidemică. 1957 Originale. 1953 2 2528 1685 Bota Vasile Gh. Original. era un element 1962 afemeiat şi avea viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut scoaterea lui din cadrele învăţământului. Cadru al Miliţiei. 1 2527 1686 1.09.

Hotărâre reconfirmată în 1980.05. Ofiţer de Securitate la Regiunea Stalin (Braşov). fiind introdus în lagărul de la Slobozia. prin 1956 fals. Copie. 70 2530 1454 3 2531 2856 6. Originale. Botârloianu Dumitru D. pentru respectivele fapte a fost „reţinut” doi ani pentru reeducare. CCP a propus. 22. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat.06.) CCP a constatat că a fost înscris în scriptele MAI după indicaţiile Partidului şi a propus Direcţiei de Cadre să ia măsuri ca numele său să fie şters de acolo. el era informator acoperit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente duşmănoase regimului. cu care avea un copil. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în care susţinea pe Ion 24. (În realitate.12. reconfirmată în 1960. o sumă de bani din Fondul special. Originale. a divorţat de soţia sa. şi-a însuşit. menţinerea deciziei. Originale. Antonescu şi calomnia URSS şi Armata 1951 Sovietică. Activist al CC al UTM. căsătorindu-se 13. reconfirmată de CCP în 1957.01. 1948 1 2532 3279 Botea Vasile V. Botea Mihalache Membru de partid cercetat pentru că în 1945 a fost trecut în toate registrele Ministerului de Interne ca legionar. Membru de partid exclus în 1978 pentru că a comis ilegalităţi şi a pretins bani sau alte foloase necuvenite. 8 642 . cu fiica unui fabricant.2529 1687 Botău Ion St. membru de partid exclus pentru că a compus poezii fasciste.

CCP a hotărât anularea deciziei. Bacău. Original. membru de partid exclus pentru că: a servit interesele 10. cărora le făcea favoruri.07. pentru reîncadrare urmând a se adresa organizaţiei de partid de la locul său de muncă. 18. Preşedinte al Sindicatului Forestier Dărmăneşti.10. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. patronilor. membru de partid exclus pentru că a întreţinut relaţii cu chiaburii. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 a fost informatorul Legiunii de Jandarmi şi provocator. Boteanu Petre Activist al CC al Frontului Plugarilor. 60 2534 1679 Boteanu Dumitru N. în calitate de preşedinte al Sindicatului CFR s-a dovedit necinstit. Originale. acordarea stagiului din 1939. motiv pentru care sancţiunea i-a fost ridicată. 1963 CCP i-a acordat stagiu de la 23 august 1944. reconfirmată în 1959. Ţinând cont de activitatea lui poziti1954 vă. 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 6 2535 1678 4 2536 1677 1 643 . perioada frontului antisovietic 1951 o avea neverificată. care a solicitat 19. alte abateri. Originale. Boteanu Ioan B. 1947 În 1961 s-a constatat că acuza principală era neîntemeiată. Activist la Comitetul regional de Partid Constanţa.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2533 2627 Boteanu Constantin Gh.06.

09. în 1946 a fost condamnat penal pentru bigamie.05.2537 1676 Boteanu Săndiţa A. întrucât a rămas neverificat. 5 644 . reconfirmată în 1960. reconfirmată în 1958. 2 2540 1673 Botez Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de Cruce legionare”. alte abateri. Originale. Originale.12. Originale.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element afacerist şi vicios. iar CCP a hotărât clasarea cazului.12. 1952 5 2539 1674 Botez Alecu Persoană care a cerut clarificarea situaţiei de partid. 10. soţul ei era fiu de moşier şi 17. a cerut să fie ţinută în evidenţa „organelor în drept” şi să fie scoasă din învăţământ. (Măgureanu Sanda) Profesoară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat voluntar pe frontul antisovietic. duşman al regimului. membră de partid exclusă pentru că: a trăit în anturajul elementelor duşmănoase. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. 1958 5 2541 1672 Botez Constantin Membru de partid exclus pentru că 24. Originale. a renunţat la apel. 3. 2 2538 1675 Botescu Constantin D. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât între timp i s-a dat 1956 posibilitatea să devină candidat de partid.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. Viena să-şi ia fiica. CCP a propus. 28. CCP a constatat că apelantul a dat dovadă de lipsă de vigilenţă faţă de rudele sale. Şef al Secţiei Organelor conducătoare de Partid. Membru de partid exclus pentru că: a luptat pe frontul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. scoaterea sa din funcţie şi trimiterea în producţie.12. iar în 1947 a dus-o 1954 înapoi. avea fraţi legionari notorii. cercetat pentru că: ar fi promovat în funcţii de răspundere elemente duşmănoase. Original. în 1937 soţul ei a plecat la Viena. Originale. alte abateri. participat la evacuarea forţată a populaţiei 1950 civile. a avut legături de prietenie cu legionarii. sindicale şi UTM de la Regiunea PMR Putna.04. iar Secretariatul CC al 1951 PMR a aprobat. reconfirmată în 1970.07. căruia i s-a anulat calitatea de membru deoarece a cerut să plece în regiunea Iaşi. însă restul acuzelor erau neîntemeiate. pentru că 28. avea neînţelegeri în familie. în 1937 a mers la 12. unde a 23. În august acelaşi an. 2 2543 1696 7 2544 1695 1 2545 1694 6 645 .2542 1697 Botez Constantin Activist la Secţia de propagandă şi agitaţie a Comitetului raional de Partid Sânicolaul Mare (1950-1951). alte abateri. Botez Elena Membră de partid exclusă pentru că: fiind urmărit de Siguranţă. Botez Gheorghe C. 1955 Întrucât situaţia sa nu a fost analizată temeinic. Botez Ion I. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original.06.

Original. femei). ducea o viaţă uşuratică (chefuri. 1 2550 1658 1 646 . Botez Teodor Membru de partid exclus pentru că: a fost ofiţer superior în vechea armată. conducătoare ale partidelor reacţionare.09. Ana Golovanu şi Mudiţ. 1948 1 2547 417 Botez Nicolae Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 1 2549 1663 Botez Pavel Secretar al organizaţiei AP Bacău.08. a 14.08. Originale. Originale. Original. alte 1950 abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 era un pasionat jucător de cărţi.2546 2857 Botez Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din cercurile 24. luat parte la acţiuni împotriva partizanilor 1950 sovietici. 9. 26. să fie cercetaţi Luca Golovanu. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. alte abateri. Copie. 5 2548 1662 Botez Nicolae I. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1970 1930. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte 19. la acţiuni împotriva partizanilor. care au propus să fie primit în Partid.03.

Originale. 5. CCP a hotărât clasarea cazului. în 1946 s-a 1951 încadrat în PNŢ.06. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. În 1966 sancţiunea i-a fost ridicată. CCP a hotărât anularea deciziei. 8 2552 1657 Botez Traian D. avută anterior şi sancţionarea cu „vot de 1955 blam”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid în 1952 pentru că şi-a însuşit banii de la CAP Laza.10. Originale. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea 19. Întrucât apelantul a recunoscut acuze. Originale. 3 2553 1656 Botez Trifan Fost activist la Judeţeana PMR Vaslui. a avut 19. 4 647 .04.05. Originale. copie. Hotărâre reconfirmată în 1962 şi 1965.2551 1680 Botez Traian D. CCP a hotărât menţinerea deciziei. manifestări duşmănoase. Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul. 1954 3 2554 1729 Botez Tudor Gh. motiv pentru care a fost condamnat penal. 15. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.1959 le. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi la acţiuni împotriva partizanilor. Preşedinte al Comisiei de revizie a Comitetului raional de Partid Murgeni.

exclus din Partid pentru că în trecut a făcut politică cuzistă şi legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că.11. Original. 1960 În acelaşi an. Secretar de partid al plăşii Negreşti. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 29. regiunea Iaşi.05. Originale. reconfirmată în 1955. 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. dată fiind poziţia lui autocritică. ulterior a 16. 4 648 .2555 1728 Botez Vasile P.07.07. a 1953 avut manifestări reacţionare. Originale. luând parte la toate acţiunile huliganice întreprinse de respectivele 13. Locţiitor politic de companie la Regimentul de Securitate Bucureşti. sub influenţa propagandei burgheze. 13 2558 1688 Botezan Petre P. membru de partid exclus pentru că: folosea metode de comandă. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. a făcut afirmaţii antipartinice. 1954 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Fost secretar al Filialei ARLUS Ilfov. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2556 1727 Botezan Eugeniu V. 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară. organizaţii politice. 4 2557 1682 Botezan Ioan Gr. căpitan. s-a recomandat organizaţiei de bază să-i examineze cererea de primire în rândul candidaţilor de partid. fost condamnat penal pentru delapidare.

1958 4 649 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu legionar. 1951 alte abateri. a avut manifestări reacţionare. copie. moşieresc (ca ajutor de comisar la 1985 Chestura Poliţiei din Sibiu). parte la acţiuni împotriva partizanilor. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2561 1690 Botezatu Damian S. Activist la Secţia de agitaţie şi propagandă a Comitetului judeţean PMR Buzău. munca avută şi-a însuşit din bunurile 1949 organizaţiilor.2559 3354 Botezan Remus Membru de partid exclus pentru că înainte de 23 august 1944 a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo26. Originale. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat 25. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original. Original.04. copie.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9.03. Originale. în 16. CCP a propus.01. 4 2560 1689 Botezatu Constantin Secretar de plasă. 1 2562 1691 Botezatu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1946 a fost în anturajul unor elemente reacţionare şi făcea propagandă împotriva Partidului. menţinerea deciziei.

cărora le-a divul. 14 2566 1660 Botezatu Janică V. 5. fiind şi primar. Original.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a întreţinut legături cu 14. (Jănică) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1936 s-a înscris şi a activat în Partidul cuzist. elemente duşmănoase. copie. a fost condamnat penal pentru acte de necinste. a avut abateri de la morală. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi 19. alte abateri.1960 gat secretul de partid. 1954 1 2564 1693 Botezatu Gavrilă Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat la cuzişti. 1952 1 2565 1661 Botezatu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur cârciumar.12. i-a recomandat să se adreseze organizaţiei 1957 de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. 4 650 . Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.10. Original.10. 3. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. exclusă din Partid pentru că: era fiică de chiabur. Originale. Originale.2563 1692 Botezatu Ecaterina Activistă la Raionul de partid Iaşi. avea viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

nu i se dădeau o funcţie şi o retribuţie mai 1980 mari. Originale. 1958 1 651 . Botezatu Vasile Persoană exclusă din rândul candidaţilor de partid pentru că: în anii 19481949 s-a ocupat cu specula. copii. candidat de partid exclus în 1958 pentru că: nu a făcut eforturi pentru ridicarea nivelului 30. părinţii săi s-au ocupat cu negustoria şi au avut atitudine duşmănoasă faţă de Partid şi regim.05. locotenent-major. 4 2568 3317 5 2569 Botezatu Vasile Vice-preşedinte al Sfatului Popular al regiunii Timişoara. adresate lui Petru Groza. prin care i se imputau anumite aserţiuni 10. a făcut parte dintr-o bandă care se ocupa cu spargerea vagoanelor de marfă. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „retragerea calităţii” de candidat de partid. său politico-ideologic şi profesional. Întrucât şi-a recunoscut abaterile. avându-şi originea în conflictele de natură personală.2567 1659 Botezatu Spiridon Comandant de companie la UM 03869 Bacău. motiv pentru care a propus clasarea cazului.04. CCP a clasat cazul. cercetat în urma sesizării mitropolitului Banatului. Originale. alte 1959 abateri. Botezatu Toader Membru de partid exclus pentru că a refuzat să mai plătească cotizaţia şi să participe la viaţa de partid. Originale. 1954 CCP a constatat că cele imputate erau neîntemeiate.01. Vasile Lăzărescu. 22/1954 „provocatoare”. 44 2570 2685 4. pe motiv că 25.06. CCP a hotărât clasarea cazului. Întrucât şi-a recunoscut lipsurile şi şia retras apelul. Original.

3 2572 1665 Botgros Atanase Preşedinte al Comitetului Provizoriu al comunei Văgiuleşti. în 19451950 1948 s-a ocupat cu negustoria. din Comisia de triere a evreilor.2571 1664 Botezatu Vasile N. CCV a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Gorj. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dus 1951 activitate de subminarea a transformării socialiste a agriculturii. organizaţia legionară. Membru al Comitetului raional de Partid Turnu Severin. membru de partid exclus pentru că: în 28. 1 652 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. bigotă şi străină de 1949 „morala proletară”. în 1941-1944 a fost agent la Siguranţa din Cernăuţi. unde a făcut parte 14. Originale.12. 1 2573 1666 Botgros Ion C. membră de partid exclusă pentru că s-a 29. reconfirmată în 1960 şi 1961.10.08. exclus din Partid în 1957 pentru că în trecut a făcut parte din 10.02. 25 2574 2947 Both Ecaterina Responsabilă cu cadrele la CFR Cluj. Original. dovedit a fi necinstită. Originale. era beţiv şi afemeiat. copii. trecut a fost şef de post de Poliţie. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. reconfirmată de CCP în 1966.

Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte 1962 abateri. Original. 5 653 . 6 2576 1470 Both Teodor Membru de partid exclus pentru că în 27. căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca redactor la ziarul „Drumul 28. Originale. membru de partid exclus în 1958 pentru că era un element beţiv şi afemeiat. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de administrator la diverse firme.03. s-a 12. a avut lipsuri în gestiune. 1 2577 1469 Both Viorel Comandant de companie la Batalionul de Securitate Dej. trecut a fost poliţist. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11 socialismului”. reconfirmată în 1958 şi 1963.2575 1471 Both Francisc Fost secretar al judeţenei UPM Hunedoara. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. alte abateri. nu a controlat articolul de 1954 fond. Cercetător la Institutul Politehnic Cluj. care şi-a părăsit familia. care a apărut cu greşeli politice.03. membru de partid exclus în 1958 pentru că: a exploatat braţe de muncă.02 1959 4 2578 1468 Botha Liviu V. 10. Originale.

misiuni speciale. pentru care a fost 1952 decorat. membru de partid cercetat pentru că: fiind membru al UTC din 1931.2579 1467 Botici Zaharia Gh. la căderile avute a avut purtare proastă în faţa duşmanului de clasă. CCP a hotărât anularea încadrării în Partid şi a cerut să fie scos din funcţia deţinută. 2 2580 1455 Botilă Marcu Administrator la Oficiul CFR. a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din poliţia burghezo-moşierească. a fost membru al PC Francez. unde a făcut parte din Rezistenţa Franceză – FTP (Franctirori şi Partizani). în 1938-1946 a fost în Franţa. s-a dovedit necinstit. 2 2581 1847 Botnar Octav (Bodnar / Bundorf Osvald) Inspector la Direcţia Vămilor. 27. Original. iar activitatea lui din Franţa nu putea fi verificată. Întrucât CCP a constatat că acuza era 1951 neîntemeiată. În 1955 a fost reîncadrat în Partid cu vechimea din 1946. Întrucât a ascuns purtarea proastă la căderi. cu menţiunea că din 1941 a fost membru al PCF. cu care a făcut afaceri.03. Plutonier la Miliţia Arad. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. a îndeplinit 21. Original. 1952 38 654 .06. membru de partid exclus pentru că şi-ar fi însuşit mărfuri. Originale.11.

regiunea Bucureşti. 1954 1 2583 1452 Botoacă Constantin Secretar al Comitetului de Partid din plasa Cilău. a încălcat dispoziţiile Ocolului Silvic. sancţiune care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. Originale. ca primar de comună şi-a 24.2582 1453 Botnaru Constantin Magazioner la GAC „Ilie Pintilie” din Dorneşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 24. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2585 1450 Botoc Ioan Membru de partid exclus în 1951 pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar.01. 1954 1 2584 1451 Botoagă Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Progresul.01. regiunea Cluj. raionul Rădăuţi. a promovat în munci de răspundere elemente imorale. 6. Original. 15 655 . raionul Brăneşti. exclus din Partid în 1952 pentru că. alte abateri.06. a ascultat posturi de radio imperialiste.08. pe care l-a vândut la piaţă. a distrus carnetul de partid al soţiei sale. 8. sprijinit rudele chiabure. membru de partid exclus în 1952 pentru că a furat o cantitate de grâu. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost condamnat penal. 1956 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. în calitate de pădurar. Original. exclus din Partid în 1949 pentru că: a avut abateri imorale. Original. regiunea Suceava.

a afirmat că acolo este ca întrun „lagăr imperialist”. Membru de partid exclus în pentru că: în trecut a fost ofiţer activ. copii. 1953 70 656 .2586 1472 Botoman Ion R. a umblat în stare de ebrietate şi a întreţinut legături cu diverse femei. şi-a neglijat 1951 familia şi copiii. 5. 1954 1 2588 2790 Botoran Ştefan D. 8. a dus o politică de aţâţare contra URSS.06. 1 2587 1466 Botoncea Alexandru Membru de partid exclus în 1953 pentru că. cu care întreţinea legături. reconfirmată în 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 10 2589 1458 Botos Iosif Membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor din 1941 (Acăţari). avea un frate „fugit” în Franţa. Originale. fiind trimis la Şcoala de Partid de 6 luni. CCV a hotărât menţinerea deciziei.02. Originale. motive pentru care a propus cercetarea lui de către „organele în drept”.05. pe frontul 13. a ţinut legătura cu contraspionajul hortyst. antisovietic a fost decorat. întreţinea legături cu socrii săi chiaburi. CCP a constatat că: era un vechi trădător al clasei muncitoare. a făcut speculă. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost subofiţer de jandarmi şi a făcut politică liberală. Originale. Original.05. care încă de la arestarea sa în 1925 a devenit informator al Siguranţei române. 3. alte abateri.

1952 Întrucât era un element muncitoresc. împotriva populaţiei civile. membru de partid exclus pentru că: fiind implicat într-o altercaţie într-o cârciumă. care în ilegalitate s-a alăturat mişcării muncitoreşti. a căsătorit cu fiica unui fost moşier 1955 dislocat.28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2592 1456 Botoş Elek Angajat al Poliţiei judiciare din Oradea.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2591 2733 Botoş Aurel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de inspector pentru Legea speculei a primit mită de la diverşi negustori. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 2593 3144 Botoş Ioachim L. a rănit mortal un negustor şi mai uşor alţi doi consumatori. s-a lăsat antrenat de către troţkistul Gavril Molnar 21.05.12. Originale. sociale (a trimis o scrisoare anonimă cu 1976 conţinut „calomnios”).2590 1461 Botos Traian Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 24. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. Original. 3 657 . Membru de partid exclus pentru că în 1960 a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru uneltire contra ordinii 28. s. Originale.05. în acţiuni anarhice.

Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1942 s-a înscris în Partidul fascist „Imredi”. alte abateri. s-a dovedit necinstit.04. 19 2597 1462 Botoşan Dumitru A. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a 24.2594 1457 Botoş Ioan L. Originale. Biroului juridic al Poliţiei Populare şi şef 1961 al Legiunii de jandarmi a judeţului Maramureş. s-a înconjurat de elemente duşmănoase. 5. 4 2595 1459 Botoş Ştefan K. ca şef al 27. reconfirmată în 1964. 1960 4 2596 1460 Botoş Titus V. în 18.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Originale. Membru de partid exclus pentru că. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1932-1938 a avut manifestări şovine. Originale. Director al Direcţiei regionale de statistică Baia Mare. în 1942-1944 a urmat Şcoala de teologie din Oradea. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. a fost membru al organizaţiei „Centrul Naţional de Muncă”. a luat şperţ. 4 658 . făcut parte din Mişcarea Legionară. Originale. calitate de gestionar.

25.05. 5 2601 1465 Botu Grigore Director la Direcţia Generală GAS din Ministerul Agriculturii. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 2600 1667 Bott Iuliana (Kaszteiner) Membră de partid exclusă pentru că sub influenţa lui Bott Ştefan (element duşmănos.05. Întrucât faptele i-au fost tendenţios 1964 interpretate. alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.04. a 31. Original. a fost om de 1954 încredere al lui Emil Haţieganu. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2598 1463 Botoşan Maria Membră de partid exclusă pentru că: în 1920 a fost spărgătoare de grevă. Original. 6. organizaţii naţionaliste. 2 659 . avut legături cu elemente social-demo1950 crate de dreapta. CCV a hotărât excluderea ei din Partid. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a făcut parte din conducerile diferitelor 21. 1 2599 1464 Botoşneanu Maria Membră de partid exclusă pentru că în 1940 a făcut propagandă antisovietică în Basarabia şi s-a refugiat în România. titelist) ar fi neglijat munca de partid.05.

pentru ca în 1956 CCP să-i admită cererea. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1934. Ulterior. Original. 1941 2 2605 3421 Boţan Simion Membru de partid exclus pentru furt şi complicitate la delapidare din avutul 30. Originale. 8. fost condamnată penal pentru fals în acte. verificată întrucât la căderea din 1940 a avut purtare proastă. în calitate de activistă a Direcţiei Treburilor CC al PMR. CCP a propus acordarea stagiului cerut. cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de răspundere în Partid. 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât primirea ei în partid ca membru nou. 1948 4 2603 3105 Boţa Maria Membră de partid exclusă pentru că a 19.01. menţinerea deciziei. obştesc.01.04. 1982 CCP a propus.03. 4 2604 1684 Boţa Nicolae Responsabil artistic la Ansamblul Artistic al CGM. Originale. 5 660 . a solicitat acordarea stagiului de partid din 1934. Originale.2602 2629 Boţa Elisabeta (Negruti) Secretară a Uniunii sindicatelor de salariaţi casnici.

iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. abateri. fată de origine germană.07. a fost negustor şi comandant al garnizoanei legionare Târgu Neamţ. a sustras ulei pe care l-a vândut la preţ de speculă. în calitate de 1948 funcţionar la Fabrica de ulei CFR din Titu. 1 661 . 1971 legionară. 1979 CCP a propus. o altă femeie.09. membru de partid exclus în 1975 pentru că: a săvârşit repetate abateri de la ordinea şi disciplina militară. Copie. Hotărâre reconfirmată în 1985. 4 2607 3289 Boţoc Viorel Subofiţer de Armată. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. s-a căsătorit cu o 29. alte 27.2606 3049 Boţoc Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.03. 4 2609 2859 Boureanu Eduard Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. Originale.03. a convieţuit cu 26. deşi era căsătorit. Originale. reconfirmată în 1955. 9 2608 1490 Bouleanu Stan Membru de partid exclus pentru că: era un element cu trecut fascist şi atitudine duşmănoasă faţă de URSS.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Idem. CCP a hotărât clasarea cazului.2610 1492 Boureanu Florin Membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în „Frăţiile de Cruce” 20. Copie. 1957 32 (vol. Boureanu Natalia Membră de partid exclusă pentru că a avut atitudini nejuste faţă de colectivul în care lucra. legionare. scriitori legionari şi că ar fi fost în slujba Siguranţei. Originale. în care 1957 se spunea că înainte de 23 august 1944 a avut legături cu elemente dubioase. română.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. era beţiv şi imoral. membru de partid pentru care 18. (În perioada 1934-1948 a fost soţia lui 1955 Radu Boureanu.09. CCP a constatat că nu a contribuit cu bani la Ajutorul Roşu. lb. 3 662 . s-a primit o notă de la Securitate. se ocupa cu diverse afaceri. A 16.09. I) 2691 1 (vol. II) 2613 1754 Boylla Bronislav Activist la plasele PCR Sebeş şi Aiud (1945-1946).05. 1 2611 1491 1 22/1957 2612 (vol. exclus din Partid pentru că: a refuzat să ducă la îndeplinire sarcinile de partid şi a aruncat carnetul. alte abateri.07. solicitat reîncadrarea în Partid şi 1965 acordarea unei pensii speciale pentru activitate în ilegalitate. 18. Originale. Întrucât acuzaţiile nu s-au putut proba. şi a hotărât clasarea cazului. aşa cum pretindea.09. Scriitor. maghiară. 24. I-II) Boureanu Radu E.

1959 reconfirmată în acelaşi an. 1 2617 1605 Bozbici Cornel Redactor la revista „Flacăra” din Bucureşti. trecut a fost membru al PNŢ-Maniu. a fost decorat.02.05. 16 2615 1607 Bozagiu Constantin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a participat la 22.2614 2792 Boza Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 26. Ţinând cont că era un element tânăr. acţiuni împotriva populaţiei civile şi a 1951 partizanilor. a făcut afaceri. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 alte abateri. Original. de origine sănătoasă. 5. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar şi vameş în porturile Corabia şi Constanţa a fost 23. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. informator al Siguranţei.05. membru de partid exclus pentru că din lipsă de vigilenţă şi-a pierdut carnetul de partid. 1953 2 663 . Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. 1 2616 1608 Bozan Alexandru P.

22. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era căsătorit cu fiica unui chiabur. 25 2620 3350 Bozdog Emil Membru de partid care a solicitat luarea în evidenţă pentru activitate dusă în ilegalitate şi acordarea unei pensii. fotografie.2618 1604 Bozbici Ioan Al. reconfirmată în 1959. apoi a fost numit şef de cuib de către şeful de garnizoană legionară Ion Mureşan.12. 18.07. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în posturile deţinute s-a dovedit 18. copii. 1960 şi 1961.03. bulgară. română. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus în 1949 pentru că în 1937 s-a înscris în organizaţia legionară. 5. cupură ziar.11 1963 14 664 . CCP a constatat că nu întrunea 1980 condiţiile cerute. necinstit. Originale. lb. 1960 4 2619 1606 Bozdoc Gheorghe I. Originale. Originale. 25 2621 886 Bozero Lajos Cetăţean bulgar cercetat în urma cererii Ambasadei Bulgare la Bucureşti de a i se confirma activitatea depusă în perioada 1921-1923 în PCdR. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea.

motiv 12.10. 1 665 . 1 2624 1609 Boztuna Gevdet Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: era un element dubios. fiind şef de cuib. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.2622 2618 Bozocea Toma T.06. care în trecut a activat în partidele 24. reconfirmată în 1958 şi 1969. exclus din Partid pentru că a furat de la gazda sa bijuterii de mare valoare şi alte lucruri. 23 2623 1749 Bozon Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 13. alte abateri. pentru care în 1945 a fost închis în 1950 lagărul de la Caracal. În 1950 a fost condamnat la 1 an închisoare pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale. Legionară. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a propagat misticis1952 mul. burghezo-moşiereşti. Originale. În 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 2625 2014 Bracaciu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a avut activitate legionară. Fost responsabil organizatoric şi membru în Biroul Comitetului judeţean PCR Câmpulung Muscel.12. cerut să fie scos din munca de secretar al 1948 Sindicatului metalo-chimic. Originale.04. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere.

iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1981 CCP a propus. În 1977 CCP a propus. partid şi nu şi-a plătit cotizaţia. căruia i-a divulgat secretul de partid. iar dacă refuză să examineze dacă mai poate rămâne membru de partid. a recomandat Comitetului judeţean Vaslui al PCR să-l ajute să se 30. apoi de secretar al Comitetului Provizoriu din comuna 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original. Originale. Miniş.12. Totodată.12.2626 3413 Bracău Vasile Membru de partid exclus pentru că timp de 11 luni nu a participat la viaţa de 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. În 1972 a fost exclus din Partid şi a făcut apel. menţinerea deciziei. 6 2627 3066 14 2628 2012 1 2629 2009 3 666 . a comis repetate abateri de la disciplina de partid şi profesională. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. în calitate de casier la Autobaza Bârlad.08.05. menţinerea deciziei. încadreze în muncă la una dintre unităţile 1971 economice din judeţ. Bradin Gheorghe V. Brad Nicuşor Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. a întreţinut relaţii de prietenie cu 1957 elemente duşmănoase (chiaburi). 27. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de notar. Bradea Maria Membru de partid exclus pentru că sa căsătorit cu fiul unui chiabur. Originale. Întrucât motivele s-au dovedit a fi 1954 neîntemeiate. alte abateri.

01.04. faptă pentru care a fost condamnat 1956 penal. În 1968 s-a revenit încă o dată asupra deciziei. la 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de şef al unei secţii a GAS Popricani a delapidat mai multe sume de 10. să fugă din 1950 nou. era un element cu activitate dubioasă. a fugit de sub regimul sovietic. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Decizie reconfirmată în 1960 şi 1966. apropierea trupelor sovietice. fiind reîncadrat în Partid cu stagiul din 1945. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru ca în 1944. anulată şi a fost încadrat în Partid cu 1953 vechimea avută anterior. după ocuparea Bucovinei de către URSS. 2 2632 2007 1 667 . decizia a fost 29.11. întrucât învinuirile care i sau adus erau neîntemeiate. a revenit în 1943. a fost menţinută decizia din 1953.David (Herscovici David) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Poalei Sion”. în consecinţă. 27 2631 2008 Bradu Boris I. a fost omul de încredere al burgheziei. alte abateri.2630 2797 Bradu Amos . sub regimul Antonescu a fost comandant al lagărului de evrei Galaţi. bani. În 1955. Bradu Chirică Membru de partid exclus pentru că: în 1940. ţinea legătura cu comandantul militar şi îi furniza informaţii. Original. În 1959 s-a constatat că decizia de reîncadrare în Partid a fost făcută pe baza unui referat care conţinea concluzii nereale (semnat de instructorul Constantin Micşunescu) şi. Original.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a trimis la CC al PCR o scrisoare anonimă prin care calomnia politica Partidului de 19. prin 1951 căsătorie. 4 2634 2006 Bradu Elias Membru de partid exclus pentru că. în timp ce era socotitor la CAP. a luat parte la războiul antisovietic.2633 3000 Bradu Constantin V. în calitate de redactor şef adjunct la redacţia ziarului „Făclia”. nu a luat poziţie faţă de lipsurile manifestate de Vasile Topan. URSS şi-a însuşit diverse lucruri. transformare socialistă a agriculturii. a 1968 fost condamnat penal pentru delapidare din avutul obştesc. s-a înconjurat de elemente chiabure. o funcţionară de la Banca de Stat care a 1951 simpatizat cu legionarii. 3 2635 2005 Bradu Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat voluntar la o şcoală militară în Germania. reconfirmată de CCP în 1957.07. Original. redactor şef al ziarului.06. 2 668 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. care avea 1957 comportare imorală şi „gâtuia critica venită de jos”. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1956. 3 2636 2617 Bradu Mihai Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a întreţinut legături intime cu o fostă legionară.11. Originale. de la populaţia civilă a 25. în 1947 s-a căsătorit cu 20. 19.04.

împreună cu fiica sa.07. Original. după ocuparea Basarabiei de către URSS. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că: în 1940. în 1950. în 1944 a făcut afirmaţii duşmănoase la adresa Armatei Sovietice „eliberatoare”. exclus din Partid pentru că: în trecut a deţinut un depozit de vinuri şi a exploatat forţă de muncă salariată. 4 Centrocoop. Original. 1 2639 2662 Brafman Iancu Secretar al organizaţiei de bază de la Baza de aprovizionare nr. 3. era un 22. a refuzat să se întoarcă în Hotin. 1 2638 2003 Bradu Vladimir Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. în 1941 a 19.01. Bucureşti. a scos fişă pentru plecarea în Israel. element uşuratic şi scandalagiu. în 1847-1948 a făcut parte din organizaţia sionistă „Ichud”. unde a 1954 participat la masacrele împotriva civililor.11. plecat pe frontul antisovietic.2637 2004 Bradu Sultana Membru de partid exclus pentru că provenea dintr-o familie burgheză. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. Original. 1954 1 669 . 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

s-a înscris în FRN şi a fost ales senator. În 1965 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. în 1940 s-a înscris în Partidul Naţiunii. Director al Învăţământului în Ministerul Silviculturii (1948). după 23 august 1944 a făcut greutăţi în 28. în 1949-1953 a fost internat administrativ în „coloniile de muncă”. 22. de colaborare cu patronii. membru de partid exclus pentru că: în 1933-1937 a fost membru al PNŢ. Originale. CCP a solicitat Comitetului orăşenesc PCR să-i analizeze cererea. a luat parte la războiul antisovietic. Originale. În 1958 CCP a transformat excluderea 1951 în „anularea primirii” în Partid. motiv pentru care a fost reprimit în Partid cu stagiul din 1945. 1967 Pentru atitudinea sa politică din trecut. iar nu cea a luptei de clasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a promovat linia reformistă. 13 670 .2640 2000 Braga Constantin T. unde a fost decorat cu „Coroana României”. În 1968 s-a hotărât repunerea sa în drepturile de membru de partid. În 1963 s-a constatat că motivele excluderii şi anulării calităţii erau neîntemeiate.05.07. mişcarea sindicală. 14 2641 2927 Bragadireanu Cornel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de conducător în mişcarea sindicală şi membru al PSD.

exclus din Partid în 1952 pentru că: în timpul funeraliilor lui Stalin a venit la 15. până la 23 august 1944.11. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Deleni. reconfirmată în 1960 şi 1962. Braharu Niculae Activist la Raionul de Partid Bârlad. 1.06. raionul Hârlău. 1959 5 2643 1997 Bragye Iosif Preşedinte al Tribunalului Militar Teritorial Oradea. membru de partid verificat. a fost prins sustrăgând o cantitate de cereale. Originale. CCP a hotărât să fie pus în discuţia organizaţiei de bază. Originale. a avut comportare nedemnă faţă de deţinuţi. şedinţa de partid în stare de ebrietate.2642 1998 Braghina Ion D. În 1954 a fost exclus din Partid. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât a ascuns Partidului că în 1942 a fugit din România în Ungaria. 9 2644 2015 9 2645 1632 1 671 . iar la revenire a fost arestat şi anchetat de 15. şi pentru că în funcţia 1954 deţinută avea o atitudine împăciuitoristă. alte 1954 abateri. în calitate de paznic de întreprindere. Întrucât a renunţat la apel. Brahariu Vasile I. Contraspionaj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. decizie reconfirmată de CCP în 1955 şi 1960. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1950 a fost gardian la diferite penitenciare. a făcut parte din organizaţia legionară.10. În 1961 excluderea a fost menţinută. CCP a hotărât clasarea cazului.11. Original. unde. exclus din Partid pentru că în trecut 10. regiunea Iaşi. Originale. în 1957.

CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. Întrucât până în 1965 nu a contestat excluderea. s-a căsătorit cu 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. întreţinea relaţii cu elemente burgheze. iar motivele s-au dovedit neîntemeiate. care a făcut 25. a avut atitudine potrivnică PCR. 6 672 . Originale. 7.2646 2781 Braia Mia (Blaga Maria) Membră de partid exclusă pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a făcut parte din echipele de propagandă pentru susţinerea războiului de la posturile de radiodifuziune. a întreţinut legături cu 1955 elemente reacţionare. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2648 1634 Braica Ion I. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist.07. politica partidelor istorice şi fasciste. 1966 3 2647 1633 Braic Emil Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. a fost informator al Poliţiei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu data rezolvării apelului. fiica unui chiabur. s-a ocupat cu 1971 specula de fructe şi zarzavaturi. 23. Original. Original. Originale. 1 2649 3057 Braica Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din „sindicatul galben”.04.03.

exclusă din Partid pentru că ar fi avut legături cu „banditul” Trocan şi ar fi divulgat secretul de partid. CCP a hotărât ca organizaţia de bază 29. Întrucât motivele excluderii s-au 10. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. să-l primească.05.02.03. 11. dovedit neîntemeiate. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Braiţiu Ion Membru de partid exclus pentru că: în calitate de notar a făcut parte din aparatul de stat burghezo-moşieresc. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Originale. 1 2651 1928 Brait Nicolae Membru de partid exclus pentru că: era chiabur. a susţinut şi a făcut politica partidelor reacţionare.2650 1927 Braina Ioan Persoană care a solicitat să fie primită în rândul candidaţilor de partid . Original. în 1940 s-a încadrat în Mişcarea Legionară. Pentru că „a creat mahalagisme”.1955 ţiile conforme cu Instrucţiunilor CC al PMR. în trecut a făcut politică 24. în 1946 a făcut propagandă manistă. până în 1950 a exploatat muncă salariată.07. CCP a hotărât 1955 anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. liberală . 1 2652 1929 Braiter Domnica Activistă la Comitetul raional de Partid Turnu Severin. a fost sancţionată cu „admonestare scrisă”. a luat parte la războiul antisovietic 1953 (perioadă neverificată). dacă îndeplineşte condi. 1 2653 1931 2 673 .

4 2655 1934 Bran Aurel Activist al Comitetului raional de Partid Gurahonţ. 1 2656 1935 Bran Constantin Al. Original. trimiterea într-o altă muncă şi neacordarea concediului anual legal. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 19. exclus din Partid pentru că şi-a neglijat sarcinile şi. Originale. 4 674 . a hotărât clasarea cazului. 1957 Întrucât şi-a recunoscut vina în mod autocritic şi a lichidat cu viciul beţiei. dovedit neîntemeiat (procesul în cauză a 1965 fost rejudecat. Întrucât motivul excluderii s-a 14. 25. în loc să lupte împotriva chiaburilor. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. Originale. sancţionat cu: scoatere din aparatul de partid.2654 1932 Braja Mihai Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 a activat în organizaţia 29. regiunea Bacău. iar apelantul a fost achitat). Întrucât CCP a luat la cunoştinţă că 1957 nemulţumirile apelantului au fost rezolvate de Regionala de Partid Oradea şi acesta s-a declarat mulţumit.01. 7 2657 1933 Bran Ilie Alexandru Primar al comunei Măgireşti. Membru de partid exclus pentru că în 1949 a fost condamnat la 6 luni de închisoare pentru neglijenţă în serviciu. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.12. mergea să bea împreună cu ei. raionul Moineşti.01. Originale.12. legionară.

02.02. 1 675 . 3 2660 1970 Bran Nicolae N. a făcut 1951 propagandă manistă. legionară. Originale. Originale. 4.2658 1936 Bran Ioan V. Membru de partid exclus pentru că în 1945-1946 a făcut politica PNŢ-Maniu şi a participat la acţiuni duşmănoase împotriva forţelor democratice. Originale. Original. reconfirmată în 1960. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 6 2659 2912 Bran Nicolae M. a fost membru al PNŢ.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. afemeiat şi şi-a 16.07. 1966 3 2661 1937 Bran Vasile I. 1958 14 2662 1938 Branaş Anastasie Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar s-a dovedit a fi un element şperţar în dauna ţărănimii sărace.09. 2. Membru de partid exclus pentru că a devenit un element beţiv. 1967 CCP a hotărât menţinerea deciziei. neglijat familia. 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Membru de partid exclus pentru că: în 1955-1960. Originale. Legionară.02. mină a completat ştate de salarii fictive. în calitate de normator la o 26. Original. Original. Original. 2 2664 2046 Brandabur Toma Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 22. în care a favorizat elementele exploatatoare şi necinstite. 9. a dat mai multe sentinţe „neobiective”. motiv pentru care a fost arestat şi cercetat de Securitate.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2. 1951 1 676 . 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.2663 1923 Brancu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. Întrucât în 1921-1929 a fost agent al Siguranţei.10. 1 2665 2044 Brandula Ioan I. 1956 faptă pentru care era cercetat de Procuratură. a întreţinut relaţii cu Ilie Băncilă. CCV a hotărât respingerea cererii.05. 1962 4 2666 2089 Brânduşa Damaschin Persoană care solicitat să fie încadrată în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca preşedinte al Tribunalului Popular al raionului Caransebeş. exclus din Partid pentru activitate legionară şi condamnat penal pentru patronarea prostituţiei cu minore.

04. 27. 6 2669 1653 Brânzan Vasile Membru de partid exclus pentru că s-a preocupat de interesele sale personale. după 23 august 1944 s-a dovedit a fi un element 22. CCV a hotărât menţinerea deciziei. luat parte la strângerea populaţiei civile şi 1950 internarea ei în lagăre. CCP a stabilit că decizia a fost luată 1962 fără o cercetare temeinică. Original. 15. 2 2670 1648 Brânzei Aurelian Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1940 a fost poliţist la Chişinău. Original. necinstit. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2667 2085 Brânduşescu Marin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor.06. 1 2668 2042 Branişte Lazăr Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.08. (În acelaşi an a fost reîncadrat în Partid. care i-a sprijinit pe speculanţi. a 12. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1953 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.05. 1951 şi-a însuşit o sumă de bani din cotizaţia la sindicat. Original.) Originale. 1 677 .

în calitate de ofiţer de armată.2671 1909 Brasat Romeo Membru de partid exclus pentru că. 4 2674 2033 Braşoveanu Axente Membru de partid exclus pentru că: începând din 1933 a făcut parte din Liga antirevizionistă. cu funcţie de consilier comunal. sindicat al administraţiei. demisionând din armată.05. în 1945-1947 a 1959 fost în anturajul unor elemente titeliste şi a făcut propagandă împotriva acţiunilor PCR. 2 2672 1911 Braserman Kivu Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. în 1940-1941 a fost cetăţean 29. după 23 august 1944 a avut o atitudine consecvent duşmănoasă faţă de PCR. Original. antonesciană şi în 1946 s-a manifestat 1951 ostil regimului comunist. 4. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2673 1913 Braşov Dumitru Gh. organizaţie iredentistă. 1950 1 678 .06.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. perioadă care nu se putea 1950 verifica. pentru că: era de origine micburgheză. în 19361937 a contribuit la organizarea unui 25. Original. Originale. alte abateri. sovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. a servit conştient regimul fascist de dictatură 27. Membru de partid exclus pentru că: în 1927-1938 a fost membru al PNL.

reconfirmată în 1983. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” şi trecerea în rezervă pentru conduită imorală (a întreţinut relaţii 11. Original. Braşoveanu Ion Maior de Securitate.2675 2050 Braşoveanu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost coproprietar de fabrică. sancţionat cu „mustrare”. totodată. în 1946 a deschis un magazin de manufactură. 1 2676 2049 8. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. Originale. copie. Braşoveanu Haralambrie Gh.10. Locotenent-major de armată. extraconjugale cu anumite femei. s-a înscris în 1950 PSD din interese personale . carnetului provizoriu a primit carnetul 1956 unui omonim. CCP a recomandat adâncirea cercetărilor.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât menţinerea excluderii. s-a 31. făcând parte dintr-un regiment care a participat la masacre şi la jefuirea populaţiei. Originale. purtat brutal cu muncitorii. În 1980 CCP a propus.10. din care 1982 una avea rude în străinătate) şi pentru că s-a deconspirat. a luat parte la războiul antisovietic. CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. pentru că la înmânarea 10. încadrat în Partid şi. În 1959 sancţiunea i-a fost ridicată. 1962 9 2677 2695 Braşoveanu Ioan C. 3 2678 3435 25 679 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

menţinerea deciziei. partizanilor. Membru de partid exclus pentru că. Originale. 5 2681 2048 Brata Mihai Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu negustoria. 1 2680 3195 Braşoveanu Ştefan Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru conducerea automobilului personal sub influenţa 31. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2682 2032 Bratcu Anton D. ca vânzător la cooperativă a 31. Original.05. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. iar cu subordonaţii 13. favorizat chiaburii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. se purta brutal. 1977 CCP a propus. Originale.10. luând parte la acţiuni împotriva 31. pe frontul antisovietic a luptat la Odessa şi Stalingrad. CCV a hotărât menţinerea deciziei. soţia sa a fost 1950 condamnată pentru spionaj în favoarea nemţilor. a fost în relaţii prieteneşti cu 1950 soldaţii hitlerişti. 13 680 .03.03. alcoolului. reconfirmată în 1960. a primit decoraţii germane şi româneşti.2679 2782 Braşoveanu Petre Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a primit misiuni speciale. în calitate de şef de staţie CFR. sustrăgea cereale din vagoane. Original.

1 2687 1903 Bratosin Constantin Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Armata Naţională” a lui Horia Sima din Austria.19. Originale. reconfirmată în 1973. alte abateri. 5. Original. Original. antisovieti.07.04. membru de partid exclus pentru că: a avut atitudine dictatorială faţă de oameni şi înăbuşea critica.05. 1951 1 681 . 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. alte abateri.12. ră. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut nereguli în predarea cotizaţiilor membrilor de partid. Original. se ocupa cu bârfe şi intrigi.2683 2031 Brateş Avram Secretar al organizaţiei de bază la „Româno-Export”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1954 6 2684 1892 Brateş Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legiona. s-a 22. înscris în Partid pentru a-şi păstra postul 1950 de şef de secţie şi a-şi acoperi trecutul. ce şi refuza sarcinile de partid. 1 2685 1899 Bratinca Mihai Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic.24. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2686 1902 Bratoloveanu Elena Membră de partid exclusă pentru că a avut manifestări naţionaliste.11.

Original.2688 1904 Bratosin Constantin T. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că nu a dus activitate pe 10. motiv pentru care a şi fost închisă. Original. Activist al judeţenei PMR Buzău. 1957 reconfirmată în 1969. exclus din Partid pentru că: în timpul regimului antonescian a activat în organizaţia „Muncă şi Lumină”. 26. din 1945 a făcut propagandă monarhistă şi manistă.12. 1 2692 2096 Bratosin Mihalache Persoană care în ilegalitate a avut legătură cu mişcarea comunistă. 1 2690 1906 Bratosin Gheorghe N. 1961 şi 1969.01. 8 2689 1905 Bratosin Gheorghe Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă şi cu 19. Originale. 2 682 . 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 9 2691 1907 Bratosin Jorel M. linie de partid. Original.11. a avut legături cu elemente duşmănoase regimului comunist. 1950> CCP a hotărât să fie considerat membru de partid cu stagiul din 1945. reconfirmată în 1954. trecut dubios.06. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. A solicitat <1946clarificarea situaţiei sale de partid.

Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.05. 6 călători din cadrul ITA Prahova. 1956 2 2694 3420 Bratosin Nicolae Secretar al Comitetului de partid de la Autobaza nr.08. 7.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a cerut să muncească pentru reabilitare. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. 1952 26 2696 2098 Bratosin Tudor C. a recurs la dezinformare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. sancţionat cu „vot de blam” pentru că nu a ţinut cu regularitate şedinţele de comitet şi.2693 2097 Bratosin Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 1947 a refuzat să lucreze până nu i se mărea salariul. Cererile sale au rămas fără răspuns. Originale. 9. Originale. 2 683 .20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1982 5 2695 402 Bratosin Tănase Membru de partid în ilegalitate exclus ca „provocator”. pentru a-şi acoperi faptele. în perioada războiului antiso.08. vietic a fost membru al unei companii de 1956 poliţie care a participat la crime. Originale. 7.

Originale. trădându-şi conaţionalii evrei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1956 CCP a hotărât admiterea apelului şi ridicarea sancţiunii. a avut legături cu Legaţia 1949 Americană. 1947 Ulterior a solicitat acordarea stagiului din 1945 şi a contestat sancţiunea. (Braverman Iancu) Persoană cercetată pentru purtare proastă la arestarea sa din 1939. iar în casa lor aveau loc chefuri împreună 12. ca membră a UFDR s-a împrietenit cu un tovarăş din conducerea Judeţenei PCR Satu-Mare. 5 2699 2038 Bratu Ana Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. 1 2698 2099 Bratu Adrian N. cu fasciştii. pe care-l corupea cu diferite atenţii. a făcut cerere de emigrare în Israel (la care 10.09. Original. ulterior a renunţat). CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. CCP a hotărât primirea ca membru nou şi interdicţia ca timp de 3 ani să 15. soţul ei s-a botezat în timpul războiului. era un element şovăielnic.2697 2760 Bratter Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost funcţionară la biroul avocatului Anderea. Original. a dus o viaţă imorală. 2 684 . şi-a pierdut carnetul 1952 de partid.03. care îi fusese prelungită de CCV cu încă un an. secretar general al PNŢ în 1941-1944. ocupe funcţii de răspundere în Partid.

3. 4 2701 2039 Bratu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1941 s-a înrolat voluntar în armată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în calitate de directoare a Şcolii Speciale nr.11. şi-a însuşit diferite bunuri.2700 1992 Bratu Dragomir Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 29. 4. în 1943 a plecat la specializare în Germania. 1954 1 685 . 1954 1 2702 1995 Bratu Ecaterina C. a dus o activitate distructivă. motiv pentru care a fost condamnată penal. trecut a activat în organizaţia legionară. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. (Birzu) Membră de partid exclusă pentru că. Original. 1962 5 2703 1994 Bratu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1950-1951.11. CCP a hotărât anularea deciziei. când a luat legătura cu elementele legionare de acolo. 10 din Bistriţa. Original. Originale.02. în calitate de preşedinte al Sindicatului Canalul Dunăre-Marea Neagră. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. unde a stat până în 1946.10. Întrucât parte dintre motive s-au dovedit neîntemeiate. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a deturnat fonduri şi a făcut chefuri.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 12. În 1975 CCP a propus. în 1937 a făcut politică cuzistă.06.02.08. a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. în calitate de gestionar. 1977 3 2706 1969 Bratu Ion I. 27. CCP a propus.2704 1993 Bratu Gheorghe Preşedinte al Colegiului de Partid al Regiunii PMR Dolj. membru de partid verificat în legătură cu stabilirea stagiului. a luat parte la războiul antisovietic. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. iar în anul următor Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. a fost condamnat penal pentru că şi-a însuşit bani de la muncitori şi de la stat. 5. Originale. în perioada grea economică (1946-1947) a făcut speculă. 3 686 . iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. menţinerea deciziei. CCP a hotărât stabilirea vechimii de la 23 august 1944 şi a cerut să fie ajutat să-şi lichideze lipsurile. menţinerea deciziei. 19 2705 3190 Bratu Ion Membru de partid exclus pentru că. reconfirmată în 1956. Hotărâre reconfirmată în 1978 şi 1979. În 1971 s-a stabilit că nu îndeplinea 1952 condiţiile pentru acordarea stagiului din ilegalitate. în 1950-1951. în calitate de contabil la 1952 CEC.

11. 2 687 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. raionul Crevedia. Original. alte abateri. 3 2708 2037 Bratu Marin P.09. nu şi-a achitat cotele şi a falsificat chitanţele doveditoare. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. la colectări.09. Original. 1960 5 2710 2105 Bratu Nicolae P. Originale. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sterea. Originale. unde a dus 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei 28. a dat pământ în dijmă unor 1956 ţărani.2707 1968 Bratu Ion M. 5 2711 2035 Bratu Octavian Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 25. 4 2709 2036 Bratu Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în Partid a 1965 folosit metode anarhice. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. exclus din Partid pentru că: a sustras cereale de 11. legionare şi a participat la şedinţe de 1962 cuib. legionară.12. activitate ca agent electoral. 3. (Mocanu Mitrică) Membru de partid exclus pentru că: din 1936 s-a înscris în PNŢ. Originale.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: el şi tatăl său au fost legionari. Membru de partid exclus pentru că: a exploatat forţă de muncă salariată. în 1947. 3. ca activist al 1956 ARLUS (1950-1951). Original. 2 2715 2058 Braun Herman Membru de partid exclus pentru că era un element intrigant. 3 2713 2062 Bratu Stan D. alte abateri.11. 1954 1 688 . să fie sancţionat cu „vot de blam”. a provocat scandal în cadrul întreprinderii şi a bătut o muncitoare. în funcţia avută s-a purtat brutal cu 1956 cetăţenii. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Originale. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. ocupat cu diverse afaceri.07. s-a 20. după ce a fost comprimat din serviciu. abateri.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Vlad Ţepeş. difuzând diverse zvonuri. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut manifestări şovine faţă de evrei. Original.2712 2034 Bratu Radu Şef de echipă la Canalul DunăreMarea Neagră (Culme). 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. asculta posturi de radio imperialiste. reconfirmată în 1958.08. 20. Original. 14 2714 2061 Bratu Stan I. alte 16.

alte abateri. 3 2718 2056 Braun Maximilian Membru de partid exclus pentru că în fabrica unde a lucrat a fost acţionar şi om 18. divulgând 19. legăturile avute. a făcut cerere de emigrare în Israel. având unele legături cu mişcarea muncitorească.04.05. Originale. CCP a propus menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Adresă a CCP către CC al PCUS prin 1956 care s-au confirmat parţial informaţiile solicitate. lb. Referinţe semnate de: Gheorghe Vasilichi.08. particular şi a exploatat forţă de muncă 1950 salariată. 4 2719 2055 Braun Nicolae (Niculae) Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică. care a solicitat o adeverinţă privitoare la activitatea ei ca membră a PCdR în perioada 1922-1932. reconfirmată de CCP în 1955. Petre Grosu şi Sali Clejan. română. a avut purtare proastă la Siguranţă. alte abateri. Original. de încredere al patronilor. Originale. în închisoare a părăsit 1953 colectivul. a divulgat Siguranţei tot ce ştia.07. 20 2717 2057 Braun Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în ilegalitate. copii. a fost comerciant 11. 13. s-a înscris pentru emigrare în Israel. 1951 CCV a propus menţinerea deciziei. rusă. ca membru al UTC. 1 689 .2716 321 Braun Irina Evseevna (Silberman Riva) Persoană domiciliată în Chişinău. Original.

Originale.2720 1996 Braun Nicolae I.12. căruia în urma cercetării arestărilor din Ardealul de Nord (Someşeni) din 1941-1943 i s-a 19. când i s-a 1954 recomandat să muncească „pentru a se transforma şi a-şi forma o conştiinţă socialistă”. anulat calitatea de membru de partid. 10. duşmănoasă faţă de regimul de 1951 democraţie populară. CCP hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut afaceri. reconfirmată în 1956 şi 1961.05. 1953 CCP a propus reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1945. 9. 1 690 .07. 1956 3 2722 1917 Braun Tiberiu Membru al UTC din ilegalitate. Original. 3 2723 2045 Braundenburg Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din partidele burghezo-moşiereşti. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator. Original. a avut atitudine 12.09. a avut tendinţe de îmbogăţire şi a exploatat ţăranii săraci. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 17 2721 1916 Braun Sara (Binder) Membră de partid exclusă pentru că: în 1946 a fost înscrisă în Societatea „Amicii Statelor Unite”. ca dactilografă la MAI a avut abateri de la morală.

din neglijenţă.12. o simpatizan. un element care a avut acţiuni provocatoare. Israel. antipartinice şi anarhiste ale căror consecinţe au fost spargerea unităţii Partidului şi destrămarea organizaţiei de la Iaşi. Fost secretar al Comitetului local UTC Iaşi în ilegalitate. 11 2725 1910 2 2726 2051 1. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid în urma muncii depuse în organizaţiile de masă. Originale. bănuită a fi informatoare a Siguranţei. Original. a luat parte la 13. Braunstein Izidor Membru de partid exclus în urma dizolvării organizaţiei de bază de la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor. 1952 CCP a hotărât să fie primit în Partid cu vechimea din 1947. 1954 1 691 . şi o cumnată în SUA.2724 1918 Brauner Edgar S.04. Braunstein Adolf Militant comunist din ilegalitate implicat în procesul din Dealul Spirii. uciderea Elenei Gavrilescu. s-a întocmit dosarul. Original. cu care a purtat corespondenţă şi de la care a primit pachete. În 1956 s-a hotărât ridicarea sancţiunii.02. pentru că avea doi fraţi plecaţi în Franţa şi. pentru că: în perioada interbelică s-a aflat sub influenţa fratelui său. când a depus adeziunea. respectiv. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. căruia la verificare. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.1954 tă activă a Partidului. nu i 26. în 1948 lăsat în afara Partidului până la verificarea situaţiei sale.

Întrucât a renunţat plece în Israel. Întrucât în 1940 a părăsit munca pe 1957 care o ducea pe linie sindicală. 26. Original. 1 2730 1982 Braunştain Sima (Brunstein. fără a avea aprobarea legăturii sale superioare.05. 5 2729 2054 Braunstein Sandu Membru de partid exclus pentru că a 24.10. la UCFS şi BRPR a săvârşit fapte de 1960 necinste. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.09.01. Mendelevici) Persoană cercetată în urma cererii de a fi primită în Partid. în 1947 a lucrat ca şofer la Misiunea Engleză din Bucureşti. fost comerciant şi s-a ocupat cu specula. Original. 2 2728 2053 Braunstein Samuel (Robert) Membru de partid exclus pentru că: a avut relaţii cu familia comisarului de poliţie Nicolae Turcu. 18. 1951 CCP a hotărât anularea deciziei. Original. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi prelucrarea cazului în organizaţia de bază. 1 692 . ca şofer la ARLUS şi apoi ca şef al Sectorului de transport de 27. CCP a hotărât respingerea solicitării. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2727 2052 Braunstein Leonard Membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă „Haşomer Haţair” cu copul de a emigra în Palestina. Originale.

toare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944 a fost negustor şi a speculat populaţia munci. Originale. Original.07. 1953 4 2732 2064 Braunştein Bernard Secretar al comitetului de fabrică la un atelier de tricotaje exclus din Partid pentru că: în 1931 a fost înscris în organizaţia sionistă „Gordonia”. alte abateri. 8. 7. în 19451946 a fost judecat şi condamnat pentru sabotaj. 2 693 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Original. 1950 1 2733 2065 Braunştein Herman Membru de partid exclus pentru că: în perioada muncii obligatoriii din timpul guvernării lui Ion Antonescu a fost unealta de încredere a comandantului militar. în perioada 1944-1947 a făcut parte 1952 din organizaţia sionistă „Ichud”.2731 2063 Braunştein Bella Activistă de partid exclusă pentru că: în 1947 şi-a pierdut carnetul de membră şi de liberă trecere.08. a săvârşit acte de necinste. în funcţia avută s-a ocupat cu lucrări particulare. În 1956 s-a revenit asupra deciziei şi a fost reîncadrată în Partid cu vechimea avută anterior. ocupându-se de pregătirea celor care voiau să emigreze în Palestina.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

care a solicitat să-i fie verificat trecutul şi să i se dea posibilitatea să participe la cursurile de istorie a PC(b) al URSS. cercetat 12. linia politică şi rolul 28. a calomniat şi ponegrit conducăto-rii de partid şi de stat. student la Academia „Ştefan Gheorghiu”. precum şi statul 1963 de democraţie populară. CCP a propus să i se dea posibilitatea 17. Braverman Nahman Membru de partid exclus pentru că în 1956-1957. iar în 1954 CCP a hotărât să fie primită în Partid cu vechimea din 1933. pentru a putea fi plătită. CCP a 1959 hotărât clasarea cazului. (În perioada războiului a fost închis în lagărul de la Vapniarka. Întrucât şi-a retras apelul. Originale. să participe la cursuri şi să i se dea o 1951 muncă de traducătoare. emigrat în Israel. Originale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. Brădăţan Viorel M.08. pentru că ar fi avut comportare imorală (a 1977 despărţit două familii). prin discuţiile şi corespondenţa cu fiul său.12. judeţul Suceava. Întrucât acuzele nu s-au verificat. Originale. CCP a clasat cazul.) CCP a hotărât menţinerea deciziei.2734 2016 Braunştein Sely Persoană care în perioada interbelică a avut legături cu mişcarea comunistă. Brădăţeanu Gheorghe Preşedinte al CAP din comuna Drăgoieşti. 29. A solicitat în mai multe rânduri clarificarea situaţiei de partid. 5 2735 2017 7 2736 2013 1 2737 6 3 694 .04.05. conducător al Partidului. Original.

1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: şi-a pierdut carnetul de partid.2738 3180 Brădeanu Ion N. legionară. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză.01. Originale. CCP a constatat că nu îndeplinea 1974 condiţiile cerute. 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi trecerea ei în rândul candidaţilor de partid. 4 2739 2011 Brădeanu Maria Gh. Hotărâre reconfirmată în 1980. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1978 cerut să se ia măsuri pentru trecerea în proprietatea statului a unuia dintre cele două apartamente pe care le deţinea. 20. ocupându-se de construirea unei vile proprietate personală. 4 2740 2010 Brădeţeanu Cornel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 27.12. în calitate de contabil-şef UJCM Vâlcea şi-a neglijat atribuţiile.03.05. în timpul guvernării legionare a subscris la ajutorul legionar. 1 2741 3103 Brădiceanu Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 23 695 . 19. Originale. întrucât deţinerea a două proprietăţi era interzisă prin Legea 4/1976. alte abateri. Întrucât acuzele nu s-au verificat. Original. Originale. 10.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. acolo. Original. Originale. nu şi-a însuşit nimic din morala proletară. Hotărâre reconfirmată în 1962.2742 3437 Brădiceanu Marin Membru de partid exclus pentru că. 7. Originale. 1 2745 2001 Brăeşteanu Anton P. 1959 4 696 . în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi scoaterea sa din postul deţinut.01.08. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burghezomoşierească. alte abateri. în funcţia de contabil-şef la Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului 11.11. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. menţinerea deciziei.08. Dolj. a „fugit” de 16. după 23 august 1944 a făcut parte din PSD. a săvârşit abateri grave de la 1982 disciplina financiară. Originale. aripa dreaptă. 1951 3 2744 2002 Brăduţeanu Alexandru Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: la ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice. 5. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a fost membru al Partidului cuzist. a fost crescut în spiritul moralei burgheze şi a trăit într-un mediu vicios. CCP a propus. 6 2743 2661 Brădişteanu Victor Referent-şef la Departamentul CFR.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9 2749 1635 Brăilescu Constantin Membru de partid exclus pentru că în 14. exclus din Partid pentru că: a avut abateri de la morala proletară (beţii. relaţii imorale cu femei etc. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. a luat parte la războiul antisovietic. pentru că a fost condamnat penal pentru 1975 delapidare şi neglijenţă în serviciu. cu care ţinea legătura. avea un frate fost legionar. Originale. comandant de companie. 1 697 .). trecut a făcut politică legionară. jocuri de noroc. de afaceri personale. în calitate de 19.05. Originale. membru de Partid exclus 30. alte abateri. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2747 3128 Brăgărea Achim F. a condus 1951 acţiunile împotriva partizanilor şi a săvârşit crime.08.06. În 1976 Comitetul judeţean Brăila al PCR a hotărât reprimirea lui în Partid. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. Secretar al Comitetului de Partid de la Întreprinderea „1 Mai” (SRT). Originale. unde. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. la data respectivă deţinut politic.2746 1999 Brăgaru Alexandru Gh. Şef al Popotei Direcţiei regionale MAI Piteşti. 3 2748 2730 Brăileanu Ilie Gh. s-a ocupat 19. Original. reconfirmată în 1956.

Original. săpun 1953 lemne etc.11. Original. faptă pentru care a fost condamnat penal. în calitate de medic dentist. 1 2752 1924 Brăiloiu Iacob Locotenent de Securitate. ame. s-a ocupat cu 19. în timpul reformei monetare.04. comerţul de mărunţişuri (ciorapi. în repetate rânduri a pretins şi a primit mită de la pacienţi. 1975 3 2751 1636 Brăilescu Iordache Membru de partid exclus pentru că s26. Original.08. a dovedit a fi necinstit. a făcut campanie 24. şi-a părăsit soţia şi cei doi copii.). în 1952. CCP a propus.08. a profitat de funcţie ca să preschimbe bani.2750 3123 Brăilescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că.1949 ninţa activistele care îi refuzau propunerile imorale. 2 2753 1925 Brăiloiu Ion (Ioan) Activist la Sectorul STB. 2. membru de partid exclus pentru că: anterior a făcut parte din organizaţia sionistă cu caracter fascist „Bet<h>ar”. Originale. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost şef de cuib legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic a fost decorat cu ordinul „Bărbăţie şi Credinţă”. împotriva întovărăşirilor agricole. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1 698 . menţinerea deciziei.

1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”.10 1979 10 2756 2043 Brănicican Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost membru al PNL. avea rude apropiate foşti 17. a făcut parte dintr-o unitate cu care a luat parte la masacrarea populaţiei sovietice şi la 22. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât să i se comunice că solicitarea era lipsită de temei. când a fost pensionat şi. acţiuni contra partizanilor. a întreţinut legături cu chiaburii. copie. Original. în funcţie de aceasta. Originale.12.2754 1926 Brăilov Dumitru Membru de partid exclus pentru că.08.05. alte abateri. în timpul războiului antisovietic. Originale. 4 2757 2041 Brănişteanu Florian Membru de partid exclus pentru că: împreună cu soţia sa a făcut politică legionară. 20. 1 2755 79 Brănescu Gavrilă Fost inspector de cadre la Direcţia regională a Miliţiei Hunedoara. speculă. 17 699 . reconfirmată în 1961. conducători legionari. a făcut 17. arestaţi după 23 1954 august 1944. să i se recalculeze şi pensia. membru de partid care a solicitat să i se recalculeze retribuţia conform cu gradul şi funcţia avute în 1956.

ca 28. Instructor la Secţia Organizatorică din Direcţia Trupelor Operative şi de Pază din MAI.2758 2040 Brănişteanu Petru F. 1979 CCP a propus. în 1935-1937 a 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. descompunere morală” (inversiune se1960 xuală). exclus din Partid pentru că a comis „fapte de 15. Original. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că a săvârşit repetate abateri de la principiile 23.02.09. Şef al Secţiei Propagandă a Comitetului raional de Partid Măcin. alte abateri. Original. Originale. exclus din Partid pentru că: a urmat liceul militar la Chişinău. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dat 1954 informaţii asupra acţiunilor revendicative ale muncitorilor. 3 700 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. simpatizat cu legionarii.08. pe frontul 1953 antisovietic a fost secretar al Biroului mobilizări. menţinerea deciziei. 1 2759 1908 Brănoaie Dimitrie V.Stelian N.04. 2 2761 3264 Brăslaşu Pascale . fabricant. fiind membru al PNL georgist. funcţionar la unchiul său. Originale. 10 2760 1912 Brăslaşu Ion Membru de partid exclus pentru că: a fost educat în mediul burghez. reconfirmată în acelaşi an. tatăl său a avut cârciumă şi a făcut politică PNŢ. copie. eticii şi echităţii socialiste.

(Bratu) Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. CCP hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. 4. Original. Original. copie. Întrucât motivul s-a dovedit neînte1952 meiat. de la care primea bani şi obiecte. calitate în care la Bălţi a maltratat şi jefuit cetăţenii internaţi în lagăr. 1954 3 701 . 2 2764 1914 Brătan Lucian D. în 1941 a fost angajat ca agent de poliţie.11. ca director al O. în trecut a fost legionar. după 23 august 1944 a fost în legătură cu o bandă de hoţi. a avut întreruperi mari în activitate de partid.C. 1955 1 2763 1915 Brătan Ion Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea întrucât a întrerupt şcoala de calificare profesională pe care o urma. 10. Original. 1952 2 2765 2100 Brătescu Alexandru M. fiind grav bolnav de TBC. Roşiorii de Vede a fost apropiat de elementele duşmănoase regimului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. 1.02.2762 2047 Brătan Florea Membru de partid exclus pentru că. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. Originale.L.04.

2766 1893 Brătescu Aurelian Membru de partid exclus pentru că: şi-a însuşit bani de la întreprinderea în care lucra şi. (Dosarul conţine stenogramele şedinţelor din 27. Originale. în acelaşi timp a făcut chefuri 1956 şi scandaluri. reconfirmată în 1960 (de două ori). exclus din Partid pentru că în perioada liceului a avut relaţii strânse cu conducătorii legionari din Vălenii de Munte.07. Instructor la Secţia Organelor Conducătoare de Partid a CC al PMR. pe frontul 28. fiind acuzat că a fost legionar şi că în timpul guvernării legionare a avut o atitudine prolegionară). Originale. când 1956 titularul a fost anchetat de către Nicolae Ceauşescu. atunci când respectivului i s-a făcut percheziţie.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1954 de la 31. Original. 3 2767 1894 Brătescu Gheorghe Gh. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. acte false. În 1968 hotărârea a fost anulată şi a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. a prezentat 26. antisovietic a luat parte la acţiuni împotri1950 va partizanilor şi a fost decorat. 1 702 . 81 2768 2624 Brătescu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. şi 19. Direcţia Treburilor a CC al PMR.10. spre justificare.12.06. a participat la manifestări legionare şi a păstrat pistolul unui şef legionar. Cristian şi Duma.

pe care le plasa la bursa neagră. iar prin munca depusă timp de doi ani a dat concurs maşinăriei de război hitleriste. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2769 2928 Brătfăleanu Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1933-1938 a trădat grevele muncitorilor de la tipografiile „Adevărul” şi „Dimineaţa”. a susţinut interesele patronilor. Pentru aspectele pozitive ale 1967 activităţii sale în mişcarea muncitorească.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 6.01. i s-a rectificat şi stagiul de la acea dată. în baza prezentării carnetului de membru al PSD din 1921. când s-a înscris în PSD. Originale. se purta rău cu subordonaţii. a sustras alimente şi medicamente. Original. a făcut afaceri cu grâu şi făină în dauna salariaţilor. poziţia autocritică şi buna comportare în cartierul în care locuia. 5 2770 1901 Brătianu Florea Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a plecat în Germania la specializare. 28. Original. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi repunerea sa în drepturile de membru de partid cu stagiul din 1927. s-a înrolat în FRN şi a susţinut breslele organizate de Carol al II-lea. 4. după 23 august 1944 s-a situat pe poziţia social-democraţilor de dreapta şi a făcut greutăţi creării Frontului Unic Muncitoresc. 1950 1 703 .06. 1951 2 2771 1895 Brătianu Pompiliu Membru de partid exclus pentru că: în calitate de contabil. unde a primit o educaţie fascistă. alte abateri. Ulterior.

01. a luptat pe 1951 frontul antisovietic. înşelăciune în dauna avutului obştesc. Original. Original. CCP a stabilit că cererea era neînte.08. Membru de partid exclus pentru că a 24. părinţii lui au posedat 150 ha de 19. CCP a hotărât anularea deciziei. 1 2773 1897 Brătilă Aurel I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pământ. 2 2775 1900 Brătoiu Dumitru Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului în Partid din 1924. fost condamnat penal pentru furt. sancţionarea lui cu „vot de blam” şi 1951 reîncadrarea în Partid cu stagiul avut anterior. 20. 23. Originale.1957 meiată.2772 1896 Brătianu Şerban Membru de partid exclus pentru că: provenea din familia marilor moşieri Brătianu. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.02. Original. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 2776 3165 Brătoiu Ion Membru de partid exclus în 1975 pentru că a fost condamnat penal pentru 26. Originale.10. Membru de partid exclus pentru că a avut legături imorale cu Iulia Stan. 2 2774 1898 Brătilă Grigore I. 1976 CCP a propus.11. menţinerea deciziei. a făcut politica PNL. 3 704 .

Originale. În 1961 i s -a recomandat să mai muncească pentru reabilitare. a întreţinut relaţii cu elemente străine de Partid. în perioada antonesciană a urmat şcoala de subofiţeri. Originale.01. membru de partid exclus pentru că a ascuns că în 1946 a făcut parte din completul de judecată care i-a dat câştig de cauză lui Ion Mihalache în contestaţia 23.2777 2060 Brătucu Mircea Gh. să fie reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus pentru că: era fiu de moşier. 4 705 . unde a primit o educaţie 22. Secretar general. Întrucât a renunţat la apel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1965 apelantul a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. în 1956 funcţia de comandant de unitate militară s-a purtat brutal cu ostaşii. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. depusă pentru a nu fi şters de pe listele 1981 electorale. a desconsiderat locţiitorul politic al unităţii. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. apoi director al personalului din Prefectura Poliţiei Capitalei (1945-1949). Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. în timpul războiului antisovietic a fost funcţionar la Cernăuţi. CCP a propus. în perioada interbelică a avut manifestări huliganice cu caracter antisemit. 1959 10 2778 2101 Brătuianu Ion I.09. 9 2779 3337 Brătulescu Aurel Preşedinte al Judecătoriei Câmpulung. antisovietică. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. nu a trăit viaţă de partid.

Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de diriginte al Oficiului PTTR Câmpulung Moldovenesc a săvârşit abateri de la disciplina de stat. Originale. reconfirmată în 1960 (de două ori) şi 1961. 16 2783 2020 Breahnă Iorgu Membru de partid exclus pentru că în funcţia de brigadier silvic a folosit unele terenuri în scop personal. În 1960 excluderea a fost menţinută. Originale.22. din 1943 a fost furier la Curtea Marţială Iaşi.2780 2059 Brătulescu Vasile Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator în slujba burghe. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. ţărăniste. 1 2781 2018 14 2782 2019 Breabăn Liviu P. În 1963 excluderea a fost menţinută.11. în 19361938 a participat la şedinţe cuziste şi 28. CCP a hotărât clasarea cazului. ziei. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Suceava să aprofundeze cazul. trădător al clasei muncitoare. faptă pentru 23. 19 706 .06. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Breabăn Dumitru Gh. <1958> Întrucât a recunoscut acuzele şi şi-a retras apelul. care a fost condamnat penal. Original. pentru care a fost condamnat penal. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a cerut să fie repartizat ca funcţionar la Guvernământul Basarabiei.12. 1962 Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică.

12 2786 3031 Breazu Dumitru I. în 1958 a 31. în 1949. reconfirmată în 1971. (Lupu) Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a întreţinut legături cu organele Siguranţei şi Jandarmeriei. în 1949 a fost condamnat penal 26. Originale. 4 707 . alte 1960 abateri. în calitate de secretar al BOB din comuna Simian.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1938 a fost condamnat pentru uz de armă (în stare de ebrietate a rănit două persoane). judeţul Mehedinţi.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru furt din avutul obştesc.02. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. 1970 4 2787 2027 Breazu Ioan T. 5 2785 2026 Breaz Mihăilă Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 16. a fost condamnat penal pentru însuşirea unei sume de bani şi a unei cantităţi de cereale. 5. Originale. în care a îndeplinit funcţia de 1965 şef de cuib. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.2784 2021 Breaz Florian P. legionară. defăimat şi calomniat unii membri şi 1962 activişti de partid.

05. Activist. Original. 5. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. menţinerea deciziei. 4 2789 2028 Breazu Nicolae N. reconfirmată în 1958.12.06. Original. 1950 5 2791 2030 Breb Traian Gh. având mari lipsuri la cereale şi alte 14. Originale. 1957 3 2792 2084 Breb Vasile Membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element necinstit.09. pagubă de 7 milioane lei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care 1954 a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară şi a participat la Rebeliune. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1944. 2 2790 2029 Breazu Stelian D. alte 1951 abateri. CCP a hotărât admiterea apelului. Originale. 4. iar în funcţia avută a aplicat metode cazone de muncă şi a intervenit pentru rudele sale pentru a fi scutite de datorii către stat. 1979 CCP a propus.2788 3280 Breazu Mihai Inginer-şef la Uzina de preparare Teliuc. membru de partid exclus în 1971 pentru că a produs economiei naţionale o 22. Originale. membru de partid exclus pentru că s-a ocupat cu afacerile. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 26.06. materiale din gestiune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 708 .

A solicitat apoi majorarea pensiei (nu i s-a acordat). 1960 şi 1962. în închisoare a avut purtare provocatoare. antrenând colectivul în acţiuni anarhice. Hotărâre reconfirmată în 1955. CCP a hotărât respingerea cererii şi a 1948 cerut ca cercetările să fie continuate de „organele în drept”. Originale. a devenit agent al Siguranţei. 1975 5 2795 2103 Breban Trifu A.2793 2102 Breban Ioan Arestat pentru activitate revoluţionară în 1933. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 50 709 . 7. Ofiţer de armată. a denunţat conducerea colectivului. 1957. 8. în 1940. absolvent al Academiei Militare Frunze.12.10. 1958. 13. CCP a hotărât clasarea cazului. după eliberare. apoi a adresat cerere de acordare a stagiului şi a pensiei de merit (ambele satisfăcute). membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la şedinţe ale „Frăţiilor de Cruce” legionare şi la alte acţiuni. în 1941-1944 a urmat cursuri de specializare în Germania pe linie de aviaţie. Originale.08. a devenit credincios şi a făcut propagandă religioasă printre deţinuţi. s-a desolidarizat în scris de mişcare. Originale. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară. În 1967 a fost primit în Partid. A solicitat încadrarea în Partid. 1959 şi 1960 (când s-a cerut să fie demascat la locul de muncă). reconfirmată în 1959 (de trei ori). 140 2794 3206 Breban Nicolae S.

1951 16 2798 2080 Brebu Liviu Membru de partid exclus pentru că părinţii săi erau elemente duşmănoase.04.1954 ghez. condamnat penal pentru neglijenţă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element cu trecut duşmănos clasei 27. membră de partid. Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu legionarii. Originale. 5 710 . să fie cercetată de către Colegiul de Partid din Regiunea Teleorman. în timpul războiului a participat la jafuri pe teritoriul cotropit. Original. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. 5. a fost 27.2796 2104 Brebanaru Ştefan St. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. muncitoare. în calitate de gestionar la cooperativă. 2 2799 2079 Brebu Pavel Membru de partid exclus pentru că. În 1956 şi 1960 excluderea a fost reconfirmată. fiind vechi politician bur. 1 2797 2081 Brebenaru Haralambie P. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Original.07. a fost unealta de încredere a regimului antonescian. Întrucât motivul s-a dovedit neînte1953 meiat. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 11. iar soţia sa.07.

4 711 . Pentru activitatea pozitivă depusă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2802 2076 Breharu Teodor T. era căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi 1957 primirea sa în rândul candidaţilor de partid.09. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de plutonier de jandarmi. Originale. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960.04. Originale. pe frontul antisovietic a fost decorat cu 21.03. 20 2803 2075 Brehui Ion F. copie.03. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. alte abateri. 2. a servit regimul burghezo-moşieresc. faptă pentru care a fost condamnată la 3 luni de închisoare. ordinul „Mihai Viteazul” cl. ca sergent30. (Dobra) Membră de partid exclusă pentru că: la întocmirea dosarului de pensionare s-a folosit de adeverinţe false pentru justificarea anilor de serviciu. major de Miliţie s-a purtat rău cu 1956 cetăţenii.2800 2078 Brebu Zoe V. Originale. 1964 11 2801 2077 Breharu Fabian I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 27. a avut o slabă activitate politică. Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur. a III-a. Originale.

când au fost arestaţi şi: 1956 Teohari Georgescu.08. copii. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul ocupat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Cercetată în legătură cu arestările din 23. a avut purtare trădătoare. care a solicitat reîncadrarea în Partid. 1950 1 2729 2806 (vol.10. ca membru de partid a avut o 1960 poziţie pasivă. II) 712 . Thea Kaplan şi alţii. Idem. Originale. Originale. 9. 1947 Pentru că în 1941. 6 2805 1963 Breileanu Bernard (Bercu) Salariat al Conservatorului Ploieşti. I-II) Breiner Paraschiva (Abraham Piri) Membră a CC al PCdR în ilegalitate. Originale. Originale. membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă „Mişmar”. fotografii. la arestare. reconfirmată în 1962. 11 (vol. I) 27/1953 76 (vol. Zion>”. Membru de partid exclus pentru că: în 1947-1948 a făcut politică sionistă.2804 2074 Breier David M. CCP a hotărât respingerea cererii.01. În 1956 i s-a menţinut stagiul din 1949. 12. fiind înscris în organizaţia „Polizion <Poale 31.07. aprilie 1941. În 1949 a fost reîncadrată în Partid cu interdicţia ca timp de cinci ani să ocupe funcţii de răspundere în organizaţie. alte abateri. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1924.

CCP a constatat că la arestarea din 1943 a avut purtare foarte proastă. sancţionat cu „vot de blam” pentru că: a activat în organizaţia profascistă catolică „Colping”.08.05. Breitholtz Rosina Membră de partid căreia Subcomisia de Verificare i-a stabilit vechimea în Partid din ianuarie 1948. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei şi acordarea vechimii din august 1945. 1954 1 2810 1961 Brejan Vasile V. inactivitate. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. motive pentru care i-a respins cererea şi a cerut să fie scos din muncă. Originale. În 1956 s-a hotărât reprimirea sa în Partid. Originale. recunoscut metodele de muncă ale 1949 Partidului şi lupta fracţionistă. 3 713 .04. copie. legionară şi a participat la Rebeliune. 8. în calitate de director regional al SMT Oradea. Original. a 19. pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a săvârşit atrocităţi împotriva partizanilor. s-a înrolat în Armata maghiară. pe motiv de 20.09. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 30. cercetat pentru că a solicitat încadrarea în Partid. a călcat liberul consimţământ în organizarea întovărăşirilor agricole.2807 2728 Breitenstein Ernest C. Original. Responsabil la ziarul „România Viitoare” din Sibiu. 4 2808 1930 1 2809 1962 Breizik Zoltan (Alex) Fost activist al Sectorului I PMR Oradea.

ilegalitate.01. 4 2815 1952 Breslaşu Marcel A.2811 2082 Brendea Emanoil Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist.08.05. Original. Originale. 1.11. alte abateri. 2 714 . CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut „să fie ţinut în evidenţa organelor în drept”. Original. 1950 1 2812 2727 Brener Miron Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost agent al Siguranţei. 1 2814 1953 Brescan Ion I. avea legături cu o femeie de moravuri uşoare. 1951 40 2813 2083 Brerai Petre Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al 19. Original. Hotărâre reconfirmată în 1955 şi 1960. care a solicitat confirmarea stagiului de partid din 23. cărora le-a servit interesele 1951 asuprind muncitorii. capitaliştilor. legionară.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 10. 1. Originale. copie. 1962 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru din 1942. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Breslika) Secretar al organizaţiei de bază a Uniunii Scriitorilor. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

alte abateri. fără motive 28.02.) Originale. exclus din Partid pentru că: a întocmit un dosar fals lui Rizea Alexandru şi a semnat în fals pe Mihail Roşianu şi Nicolae Guină. 1951 4 2818 810 Brett József (Joska) Membru al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar (la acea vreme decedat). Originale. 1958 Deşi acuzaţia că a fost legionar s-a dovedit neîntemeiată.2816 1951 Bresniceanu Gheorghe S. necesare la stabilirea pensiei sporite pentru soţia şi copilul său. 5 2817 1949 2. pentru care s-au cerut relaţii cu privire la participarea sa la mişcarea muncitorească. În 1970 a solicitat pensie pentru activitate comunistă ilegală. Membru de partid din ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea stagiului din 1945.01. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor şi a confiscat obiecte de la oamenii săraci. 1962 4 2819 1950 Bretter Emanoil I. a făcut parte 24. din organizaţia legionară. Notă de răspuns a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. pentru a-l recomanda pe Vasile Bretoiu. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întemeiate.03. care a solicitat acordarea unui stagiu mai mare. copie. 14 715 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. 9. Originale. Întrucât în 1937-1944. (Referinţă semnată de Valter Roman. Bretoiu Vasile Activist al Secţiei Cadre a Judeţenei PMR Dolj.04. a întrerupt legătura cu 1957 Partidul.

1953 2 716 . care. Brezaie Grigore Director politic al GAS Dealul Ocnei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar la discutarea apelului său a avut o poziţie justă. 8. s-a 1952 ocupat cu specula. 1954 1 2821 2860 Breuer Ştefan Membru de partid exclus pentru că: era un element oportunist. alte abateri. Copie. deşi în tinereţe a luat parte activă la mişcarea 19. reprimirea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare”. Elev la Şcoala de ofiţeri politici nr. Întrucât nu a reieşit că era un duşman al clasei muncitoare. 1 2822 1947 6 2823 1946 1. Originale.09. după ce a fost comprimat din serviciu. Întrucât era de origine muncitorească. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din PNŢ şi PNL.05. 18. a avut pământ. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. în timpul guvernării legionare a participat la şedinţe. a intrat în rândul exploata1949 torilor şi şi-a însuşit mentalitatea şi metodele lor.09. CCP a hotărât anularea deciziei. în funcţia avută a dus o viaţă imorală. pe care l-a lucrat cu braţe salariate. s-a înscris apoi în PSD. reconfirmată în 1969. revoluţionară. a fost beţiv şi scandalagiu. Original. exclus din Partid şi din şcoală pentru că era înfumurat şi a făcut comentarii politice „hazardate”. Originale. a avut atitudini duşmănoase regimului. Brezan Dumitru Gh. 1 din Ineu.08.2820 1948 Breuer Ludovic (Laioş) Membru de partid exclus pentru că în 1939-1942 a posedat un restaurant.

07. membru al PSD. CCP a hotărât menţinerea deciziei. excluderea ei din Partid şi i-a recomandat să muncească în organizaţiile de masă.11. Activist al Comitetului raional PMR Călăraşi. s-a căsătorit cu fiica unui negustor. 5 2827 1942 Brezeanu Niculina Şefa Serviciului de cadre administrative de la fabrica „Electrofar” membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că a creat o atmosferă proastă şi fami liarism. a făcut comerţ cu alimente. a 1957 divulgat secretul reformei băneşti din 1952. Originale.03.2824 1945 Brezeanu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1941-1944 a luat parte la războiul antisovietic cu distrugătorul „Mărăşeşti”. în 1952. 1953 4 717 . 1. Originale. a fost 12. în funcţia de responsabil cu aprovizionarea la Marina Militară. exclus din Partid pentru că: în 1945-1946 s-a ocupat cu specula. şi-a însuşit din alimentele ostaşilor. în 1951 16. 1 2826 1943 Brezeanu Ilie Gh. a avut abateri de la 1954 morală cu femeile din uzina în care lucra.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. reconfirmată în 1961. În 1955 a fost reprimită în Partid. 1955 3 2825 1944 Brezeanu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut legături cu legionarii. CCP a hotărât anularea deciziei. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

5 2830 2791 Brezovan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost înscris în organizaţia cuzistă. 7. 1950 1 718 . reconfirmată în 1966. unde s-a 1950 dovedit anarhic şi indisciplinat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Prefectura Poliţiei Capitalei. reconfirmată în 1956. 1961 4 2829 2023 Brezoiu Gheorghe D. Satu Mare).2828 2092 Brezeanu Spiridon Gh. 9. în 1945 s-a angajat ca gardian la 27. alte abateri. a avut manifestări antisemite.01. pe distrugătorul Mărăşeşti. 10 2831 1958 Brezovski Adam Membru de partid exclus pentru că: a fost un exploatator şi un şovin care s-a strecurat în Partid (a deţinut cel mai mare restaurant din Seini.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de necinste. Original. Originale.10. alte abateri. a fost judecat şi condamnat pentru fapte 26. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. comise în timp ce era primar 1959 şi preşedinte de cooperativă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat ca voluntar în marina antonesciană.11.

Originale. averea în păstrare. civile de la Odessa. Membru de partid exclus pentru că nu a mai luat parte la adunările organizaţiei de bază şi nu şi-a achitat cotizaţia. Originale. Brici Lorin A. reconfirmată în 1960. pe frontul antisovietic a luat parte la jefuirea şi reprimarea populaţiei 17. CCP a propus. fiica sa a avut legături 1950 cu o organizaţie subversivă ai cărei membri au fost arestaţi în 1949. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit de regimul sovietic.12. Original. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. 23. (Liviu) Membru de partid exclus pentru că: în 1958 nu l-a demascat pe colegul său. 1 719 . Hotărâre reconfirmată în 1980. a participat la şedinţe şi manifestaţii legionare. 1961 10 2835 2770 Briciag Constantin (Briceag) Membru de partid exclus pentru că: a avut legături strânse cu proprietarul moarei Becker. şi a fost decorat cu 1954 „Coroana României” cu spade şi panglici. Vasile Pîrvan. în fabrica unde lucra a luat şperţ de la muncitori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare.07.2832 3265 Bria Mihai G. menţinerea deciziei. 8 2833 1959 40 2834 2024 3. care la venirea trupelor sovietice s-a retras cu hitleriştii şi i-a lăsat 29. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Briceag Vasile I.02. student la Academia de Partid „Ştefan Gheorghiu”. a avut el însuşi asemenea manifestări.12. care a avut manifestări antipartinice.

2836 1960 Briciu Veniamin Şef al Ocolului silvic din comuna Buteni. în 1949 a fost judecat şi condamnat pentru speculă. apoi a simpatizat cu PNŢ. 1 2837 2073 Briciu Victor I. copie. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1960. Brie Ileana A.1957 ţie din Focşani.04.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a fost patron şi a exploatat forţă de muncă salariată. Original. Membru de partid exclus pentru că în 1938-1940 a avut activitate legionară. Originale. a avut manifestări naţiona1959 liste. reconfirmată în 1963. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un 21. în calitate de 19. regiunea Arad. 16 2840 2068 4 720 . Membră de partid exclusă pentru că: fiind sub influenţa mediului legionar din 12. Brigher Ira H. (II) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost înscris în „Frăţiile de Cruce” 15. conducător tehnic la Trustul de Panifica.03. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 13 2838 2072 3 2839 2071 Brie Ioan I. element afacerist. care provenea. alte abateri. legionare. a sustras bani din 1950 vânzările de lemne.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a comis nereguli în muncă. 27.

CCP a constatat că solicitarea era neîntemeiată. 3 2843 2861 Brill Jana Membră de partid din ilegalitate exclusă în 1940 pentru că: la arestarea ei de către poliţia legionară a divulgat toate legăturile pe care le-a avut cu mişcarea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 6 721 . Întrucât în ilegalitate a avut legătură 24. motiv că fratele său. 1957 Întrucât bănuielile s-au dovedit neîntemeiate. însă nu a fost 1956 membru. CCP a hotărât admiterea apelului. Membru de partid cercetat în urma sesizării Elenei Tudorache că a fost informator al Siguranţei şi pentru că a solicitat acordarea stagiului de partid din 21. deşi nu era membru de partid. 1948 1 2844 2069 Brill Mircea (Moritz) Membru de partid care a cerut acordarea stagiului din 1939.11.2841 2067 Brihac Constantin Gh. 2. Persoană care. a dus o viaţă de femeie uşoară. CCP a hotărât menţinerea stagiului anterior.07. în timpul războiului a condus atelierul tatălui ei. Originale. 4 2842 3301 Brihac Ion Gh. în care a reparat maşinile nemţilor. 1934.01.02. cu membri de partid. pe 29. Hotărâre reconfirmată în 1962. Copie. Constantin Brihac 1980 (Frunză) l-a atras în acţiuni revoluţionare. Originale. a solicitat să fie luat în evidenţa ilegaliştilor şi să i se acorde drepturile care decurg din respectivul statut.

4 722 . Originale. În <1970> i s-a acordat stagiul de partid din 1933. director de spital a întrebuinţat metode de 1953 comandă. membru al PC Spaniol. Cloşca şi Crişan”.2845 2070 Brill Sulam Iosif (Suly) Fost membru al Partidului Comunist Francez. cu tendinţe carieriste.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 În 1954 s-a revenit asupra deciziei. să se menţioneze în documentele sale de partid că din 1938 a fost membru al PC Spaniol.10. iar viaţa şi activitatea sa nu erau suficient verificate. CCP a hotărât să i se anuleze calitate de membru. după 23 august 1944 a fost simpatizant al PNŢ. când s-a înscris în Divizia „Tudor Vladimirescu”. lucreze pe linie profesională. şef al Serviciului învăţământ din Direcţia Superioară Politică a Armatei. să fie scos din Armată şi să 25. urmând ca perioadele neverificate să fie investigate în viitor. Originale. brigadist în Spania. alte abateri. a făcut parte din Diviziile „Tudor Vladimirescu” şi „Horea. în funcţia de 29. copii. 48 2846 2066 Brinaru Pompiliu Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi care a exploatat ţăranii. Întrucât era un element şovăielnic. propunându-se: să i se menţină calitatea de membru de partid cu vechimea din martie 1944. Hotărâre reconfirmată în 1963. reconfirmată în 1955. membru PMR reverificat.

ca proprietari ai unui depozit de tuburi de oxigen din Bucureşti. exclus din Partid pentru că: în perioada războiului a făcut parte dintr-o organizaţie profascistă.02. activitate legionară.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată în 1957 şi 1960. era beţiv şi a bătut un cetăţean. Originale. iar după înlăturarea Monarhiei a avut o 1950 poziţie duşmănoasă faţă de conducătorii Partidului şi ai Guvernului. 6 723 . 11 2848 1954 Brinder Bernanrd Membru de partid exclus pentru că împreună cu tatăl său a contribuit la exploatarea clasei muncitoare. 1 2850 1644 Briotă Ion Membru de partid exclus în 1960 pentru că în anii 1940-1941 a desfăşurat 17.2847 1955 Brindaş Ioan I. a făcut parte din 1953 grupul troţkistului Molnar. 2. în 1946 a făcut 20.10. alte abateri.11. (Brindas János) Activist la Comitetul orăşenesc PMR Oradea. 21. 1951 2 2849 1939 Brindu Petre Membru de partid exclus pentru că în perioada guvernării legionare a avut legături strânse cu fostul subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe. propagandă manistă. Papanace. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

judeţul Sălaj. 6. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 4 724 . în 1942 a fost trimis în Germania la specializare.08. menţinerea deciziei. Originale. 1976 4 2853 1642 Bristan Grigore I. a însuşit 4 saci cu grâu din cel distribuit 1963 de stat pentru însămânţări. membru de partid exclus în 1972 întrucât a fost condamnat penal pentru delapidare. Originale.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2851 1643 Brisan Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. Original. la data respectivă era arestat pentru sabotaj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. a avut manifestări „nesănătoase” în legătură cu arestarea tatălui său de către „organele de Stat”. 8. reconfirmată în 1957 şi 1960. CCP a propus.06. a avut ieşiri antisemite. 1953 1 2852 3146 Brisc Ioan Director la Şcoala specială din Şimleul Silvaniei. Membru de partid exclus pentru că în 1954 a fost condamnat penal pentru că şi24. 1950 8 2854 1967 Brînceanu Anghel T.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. un dezertor comunist. în 1941 a denunţat 11. 7 2856 1965 Brîncoveanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ. în urma cărora a rezultat un copil. la Odessa a făcut propagandă fascistă.07. exclus din Partid pentru că în două rânduri a fost condamnat 16. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 2857 1964 Brîncuş Dumitru Membru de partid exclus pentru că la preschimbarea documentelor de partid nu 23. s-a prezentat. 1970 4 725 . Şef al Secţiei sanitare la raionul Buzău. 9. motiv pentru care 1950 în 1945 a fost arestat şi cercetat. a luat parte la războiul antisovietic. alte abateri. a violat o minoră. Fost activist la Comitetul raional de Partid Zimnicea. pentru furt de produse agricole şi fals în 1963 acte. 3 2858 3037 Brîncuş Valeriu C.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.10.2855 1966 Brînceanu Ilie T. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut relaţii intime cu Stela Conţ. Originale. 1955 CCP a hotărât anularea vechilor sale documente de partid. faptă pentru care a fost trimis în judecată. Originale. căreia i-a promis că o va lua în căsătorie.

1 2860 1956 Brînda Aurel Secretar al organizaţiei de bază din comuna Burjuc. Întrucât motivele s-au dovedit 1957 neîntemeiate. 1959 3 2862 2086 Brînduş Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost înscris în organizaţia legionară. Originale.11. 4 2861 1941 Brînduş Andrei Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Original. 7.2859 1940 Brîncuşi Elena Membră de partid exclusă pentru că a fost element afacerist şi unealta patroni. 15.03. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.08. lor. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. -. 1955 2 726 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.26. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.

reconfirmată în 1956. care a solicitat confirmarea calităţii de 1961 membru din 1944 CCP a hotărât admiterea apelului. alte abateri. Original.03.2863 2087 Brînduş Irina V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în perioada războiului şi-a 27. însuşit o sumă din banii satului Hodiş. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 11. a sprijinit activ 1954 acţiunile iniţiate de regimul antonescian pentru ducerea războiului antisovietic. legionară. 18. simpatizant activ al Partidului din ilegalitate. (Ion) Curier diplomatic la MAE. sentimente naţionaliste. Originale. ca învăţător. 3 727 . părinţii săi au fost categorisiţi chiaburi. Originale.07. 1956 destinaţi pentru construirea şcolii. fiind pătrunsă de 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2865 2090 Brînduşa Ioan N. 2 2864 2088 Brînduş Mihai Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1945 a fost cantor bisericesc. Originale.10. (Niţescu) Membră de partid exclusă pentru că: în perioada interbelică a întreţinut relaţii cu elemente cuziste şi liberale. 3 2866 2091 Brînduşescu Gheorghe N. a deţinut funcţii de răspundere în aparatul de stat burghezo-moşieresc.

altele le-a şantajat cu concedierea. „mustrare” pentru că a organizat botezul 1980 religios al fiului său. (Brânza) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte de cooperativă s-a dovedit a fi un element afacerist. Originale. membru de partid sancţionat cu 22. 5. 1950 1 2870 3351 Brînzan Gheorghe Ofiţer la Serviciul Economic din Inspectoratul orăşenesc Moldova Nouă al Miliţiei. alte abateri.05. CCP a hotărât adâncirea cercetărilor. Original. menţinerea deciziei. iar pe 26.11. CCP a propus. Originale.09. 3 728 . 1960 3 2869 1921 Brînza Ion St.12. iar ulterior Comitetul regional de Partid Oltenia i-a respins apelul.2867 3166 Brînduşoiu Gheorghe Membru al Comitetului de Partid de la Preparaţia cărbunelui Coroeşti. 5. exclus din Partid în 1974 pentru că: a promis mai multor femei că le angajează în schimbul unor propuneri imorale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 2868 1922 Brînduşoiu Petre I. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 1976 pretins bani şi băutură. Originale. a fost amendat pentru insultă şi ameninţare cu cuţitul.

2. Original. CCP a hotărât clasarea cazului. Întrucât şi-a retras apelul. Originale. Brînzan Ion Ofiţer la UM 01256 Caracal. CCP i-a sugerat ca pentru sancţiunea 1980 de partid să se adreseze Consiliului Politic Superior al Armatei. care a solicitat ridicarea sancţiunii. Brînzan Iordache M. membru de partid sancţionat cu „mustrare”. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Oltenia. membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu.06. 29. Originale. raionul Craiova. Preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Pleşoiu. schimbarea calificativului de la locul de muncă şi avansarea în grad. Deoarece excluderea a fost făcută fără 1963 o cercetare temeinică (la revizuirea juridică a cazului s-a constatat că fusese nevinovat). 30. 1959 10 2872 3390 Brînzan Grigore Membru de partid exclus pentru că în calitate de subofiţer MApN a comis abateri de la disciplina de partid şi 29.02. În 1959 şi 1962 excluderea a fost menţinută.02. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. iar pentru celelalte probleme ministrului Apărării Naţionale. 6 2873 3302 3 2874 1654 2 729 . Originale. copie.2871 1655 Brînzan Gheorghe D. 1981 Întrucât a renunţat la apel. regulamentele militare.07.

a făcut parte din Jandarmerie şi din Poliţie (1945-1946). Anchetator penal la Procuratură. În 1956 a fost reprimit în Partid.2875 1652 Brînzaş Gheorghe Membru al aparatului Ministerului muncii şi prevederilor sociale.07. Originale. timp în care sa dovedit indisciplinat. iar respectivul a evadat.12. copie. cerere respinsă în 1975. Originale. Originale. 4 2877 1650 Brînzaş Traian Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7. membru de partid exclus pentru că a avut manifestări duşmănoase la adresa 23. organelor de partid şi de stat şi a 1959 întreţinut relaţii de prietenie cu unii inculpaţi. ca angajat al Miliţiei a fost trimis să escorteze un fost hitlerist. „Frăţiile de Cruce” legionare.09. alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei. 5 730 . Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1936-1937 a făcut parte din 19. 1954 5 2876 1651 Brînzaş Miron L. 8. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. Ulterior a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1950 pentru că a ascuns că în trecut a fost condamnat penal pentru nesupunere la concentrare. 1954 1 2878 1920 Brînză Niţu L. cu care mergea la chefuri.

1962 şi 1966. 3 2880 3154 Brînză Vasile P. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. fie demascat în faţa maselor. judeţul Vaslui. să fie 1947 îndepărtat din orice organizaţie politică sau întreprinderi de stat. Hotărâre reconfirmată în 1957. pe frontul antisovietic a fost decorat cu „Crucea de 25. alte abateri. 3 2881 1649 Brînzea Andrei N. în 19401941 a luat parte la manifestaţii legionare. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. din acelaşi an a fost provocator şi agent al Siguranţei. 32 2882 1647 Brînzei Petru P.05. a participat la războiul antisovietic. 1961. Membru de partid exclus pentru că: era fiu şi ginere de chiabur. Fier” şi „Virtutea Militară”. să 16.06.09. Membru de partid exclus pentru că: în 1939 făcea propagandă troţkistă şi contra URSS.2879 1919 Brînză Ştefan V. Originale. Originale. Membru al Biroului Comitetului comunal de Partid Hoceni. ca secretar al 1956 Sfatului Popular i-a protejat pe chiaburi.06. avutul obştesc. exclus din Partid în 1972 pentru furt din 30. 1957 şi 1960. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. menţinerea deciziei. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. 1975 CCP a propus. 1955 29 731 . 6. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: era fiu de chiaburi.

alte 1951 abateri.04. iar Secretariatul 1980 CC al PCR a hotărât.2883 1646 Brînzei Vasile Membru de partid exclus în 1948 pentru că în 1940-1941 a desfăşurat activitate legionară. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. 6 732 . în timpul Rebeliunii legionare a luat parte la jafuri. Originale. CCP a propus. a participat la războiul antisovietic. Originale. 1957 17 2884 1645 Brînzoi Victor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. 9 2886 1641 Broască Ilie Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a fost comerciant şi a fost condamnat penal. a 21. cerute.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 25. reconfirmată în 1956 şi 1969. reconfirmată în 1958 şi 1959. Originale. jucat cărţi şi a luat parte la beţii. 5.10.02. 13. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2885 3318 Brmbolich Francisc Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi luarea în evidenţă. respingerea apelului. alte 1954 abateri.

condamnat penal în 1955 pentru 29.2887 1640 Broască Mihai I.06. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. copie. 2 Câmpulung a confirmat foi de parcurs 23. copie. 1958 5 2890 3336 Brocea Ion I. din Jandarmeria antonesciană. Originale. reconfirmată în 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1963 şi 1966. voluntar. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a făcut parte. CCP a propus. membru de partid exclus în 1959 pentru că a ascuns că tatăl său a fost poliţist. regiunea Piteşti.01. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de şef de coloană la Autobaza nr. 8 2888 1639 Broboană Ioan M. Originale. copie. faptă pentru care a fost 1981 condamnat penal. alte abateri. 3. Plutonier la Secţia 15 de Miliţie Bucureşti. fictive. reconfirmată în 1967. în 1945 s-a ocupat cu specula. Originale. Originale. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Mălureni.01. 6 733 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. 1960 9 2889 1638 Broc Nicolae C. 9.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. activitate duşmănoasă contra clasei 1961 muncitoare.

1 (vol. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru perioada frontului să fie cercetat de „organele în drept”.2891 1637 Brodeală Ion A. pe motiv că ar fi fost informator al Siguranţei. CCP a constatat că acuza era neîntemeiată. Idem. Preşedinte al Comitetului provizoriu din comuna Bodeşti. Original. a lui Ioan Răţescu. alte abateri. 1952 1 1971 Broder Zalman (Sandu) Persoană căreia s-a acordat stagiu de 15. membru de partid 10.11. 2 2892 1681 Brodeală Ion Gh. copii. Original. în postul avut a ţinut legătura cu elemente duşmănoase. Original. fost comisar-ajutor la 1952 Poliţia din Botoşani. exclus pentru că: în trecut a făcut parte 1953 din aparatul de opresiune al regimului burghezo-moşieresc (a fost jandarm). 3. dată de la care activa în 1950 organizaţie. II) 734 . membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară. Comandant al Companiei de gospodărie de la Serviciul Centrul de instrucţie Dumbrăveni din MAI.01. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. Originale. I) 2893 (vol. fiind dată cu scop de răzbunare. judeţul Vâlcea. pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a participat la crime şi jafuri. I-II) 1 21 (vol. partid din 1936.03.08. A fost cercetat în urma unei declaraţii 25.

Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. 9. lb. rusă. Notă de răspuns a CCP prin care au fost transmise informaţiile solicitate. II Negru. Costache) Cercetat în urma solicitării Comitetului Regional Cernăuţi al PC al Ucrainei. copii. Originale. Originale. 3. rusă. română. copii. prin care se cerea să se confirme că a fost membru al PCR între anii 1932-1940 şi 23. fotografii. copii. 1973 27 2895 653 Broitman Mihail Iţcovici (Meer. rusă. sect. 19 2896 675 Broitman Moise Marcovici Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme că a fost arestat pentru participare la mişcarea muncitorească revoluţionară. română. că în 1935-1939 a lucrat în tipografia 1961 ilegală a PCR din Bucureşti.2894 1097 Brohman Abram Ştrulevici Cetăţean sovietic despre care Institutul de Marxism-leninism de pe lângă CC al PCUS a solicitat relaţii cu privire la activitatea sa în România. lb. Originale. 1962 79 735 .11.01. română. lb. Notă de răspuns a CCP prin care informaţiile au fost confirmate parţial.12.

1 din Târgovişte. reconfirmată în 1966. Uniunii Sovietice. lb.) Originale. să fie scos din postul deţinut şi încadrat în producţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2897 1972 Brojbeanu Vasile Mecanic la Liceul Teoretic de Fete nr. Adresă de răspuns a CCP prin care sau confirmat informaţiile solicitate. Broncea Gheorghe Instructor la Judeţeana PMR Olt. Originale. exclus din partid pentru că: şi-a însuşit banii pentru abonamente la „Scânteia” şi pentru cumpărarea Istoriei PC(b) al 21. română. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a participat la Rebeliune.1951 a cu spade. 1 2898 2796 4 2899 1147 4. Broniţki Ilarion Panteevici Cetăţean sovietic pentru care CC al PCUS a cerut să se confirme că în 1941 a fost condamnat pentru participare la lupta antifascistă. Originale. 1975 7 2900 487 Bronştein Enea B. (Braunştein Netty) Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte activitatea sa în 15. copii. într-un post unde putea fi supravegheat. (Referinţă semnată de Ida Felix.12.01.04. a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. Originale. ordinul „Bărbăţie şi Credinţă” clasa a III. era un element 1952 afemeiat şi beţiv. 1958 Notă de răspuns a CCP adresată CC al PCUS prin care s-a confirmat solicitarea. alte abateri. copii. 37 736 . unde a fost decorat cu 25. mişcarea revoluţionară din România.03. rusă.

s-a ocupat cu afacerile. copii.06. lb. Original.10. reconfirmată în 1960. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea.07. 1959 3 2905 587 Brover Liubov Ovşina Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se confirma apartenenţa la PCdR în perioada 1938-1940. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fotografii. Membru de partid exclus pentru că în 1040-1941 a făcut parte din organizaţia 26.08. mişcarea revoluţionară din România. 1 2904 1975 Broştic Ion Membru de partid exclus pentru că în calitate de agent încasator la pieţe s-a dovedit necinstit. legionară şi a participat la Rebeliune. Originale. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din PNŢ 19. (1935-1944). Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul deţinut.06. rusă. motiv pentru care a fost condamnat penal. română. Originale.2901 798 Bronştein Zeilic Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme participarea sa la 27. 1962 necesară la stabilirea pensiei. 15. Originale. copii. 7. 3 2903 1973 Broşteanu Ion Inspector şcolar. 22 737 . 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 1965 confirmat solicitarea. 10 2902 1974 Broscaru Constantin M.

Originale. membru de partid exclus pentru că în 1935 a fost spărgător de grevă. 11. menţinerea deciziei. 1960 5 2909 1976 Brucăr Coloman (Karol) Director adjunct la fabrica „Partizanul Roşu”. 1977 CCP a propus. din oraşul Stalin (Braşov). Original. În 1988 a fost exclus din partid de 1965 către organizaţia de bază nr. vătămare corporală gravă. hotărâre reconfirmată în 1970.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe motiv că „a avut manifestări duşmănoase.2906 2772 Brucan Silviu (Brucăr Saul) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1943. 1 Medicină generală din cadrul IMF.12.12. 1940 informator al Siguranţei. 9 2907 3172 Brucă Constantin Membru de partid exclus în 1976 pentru că a fost condamnat penal pentru 19. 4 2908 2025 Brucă Gheorghe N.03. 5. 1953 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 2 738 . iar în 28. Originale. denigratoare şi a făcut declaraţii profund ostile faţă de politica Partidului şi statului”. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. CCP a stabilit că cererea era nejustificată. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.

fiind sub influenţa propagandei sio. Bruckler Gheorghe Gh. Bruckner Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost redactor şi proprietar la mai multe ziare („Aradi Elet”.18.05. participând la chefuri şi jocuri de noroc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. şi-a depus actele pentru emigrare în 1953 Israel. Întrucât şi-a recunoscut faptele. „Heti Lap”).12. alte abateri. care a publicat articole cu caracter 1956 duşmănos. CCP 1966 a clasat apelul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 23. a avut legături cu ofiţeri germani.2910 2806 Brucher Margareta Membră de partid exclusă pentru că: soţul ei a fost ofiţer în armata burgheză. în 23. Brucker Isac Membru al BOB de la Centrala Artelor Grafice.05. Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a fost membru al Grupului Etnic German şi al 17. a dus o viaţă depravată. formaţiuni paramilitare „Deutsche 1959 Mannschaft”. În 1972 s-a stabilit că excluderea ei sa făcut pe baza unor învinuiri neobiective. în timpul războiului antisovietic translator la Comandamentul german. 7 2911 1978 2 2912 1979 4 2913 1977 3 739 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. exclus din Partid pentru că. anticomunist. niste. la manifestările căreia a luat parte ca muzicant. iar decizia reprimirii ei în Partid a fost lăsată la latitudinea organizaţiei de bază. Originale.10. Originale. Originale.

motiv pentru care cazul a fost clasat. în calitate de controlor economic. din 1923. 1979 3 2915 1980 Brudaşca Petru Membru de partid exclus pentru că: în 1947-1948. a votat afilierea la Sindicatele de la 27.09. a 1950 susţinut autonomia regiunii. Originale. Originale. 1 740 . după cedarea Ardealului. Original. reconfirmată de CCP în 1957. 9. motiv pentru care solicitarea ia fost respinsă. 26. a avut atitudine duşmănoasă faţă de comunişti.07. 1980 1 2917 1981 Bruder Francisc Membru de partid exclus pentru că: la Congresul sindicatelor de la Cluj. 1951 În 1958 şi-a retras apelul. Original.03. În 1959 excluderea a fost reconfirmată. s-a lăsat mituit. care a răspuns în 1980 că apelantul nu s-a remarcat cu nimic în activitatea profesională şi obştească. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Amsterdam. 17 2916 3355 Brudel Cazimir Persoană pentru care CCP a fost informat că adunarea generală a organizaţiei de bază de la Întreprinderea Metalurgică Iaşi a refuzat să-l primească în Partid.12.2914 3361 Brucmaier Ghidu Persoană care a solicitat primirea în Partid. 5. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. CCP a retrimis cazul Comitetului judeţean PCR Timiş.

România.06. 6 2921 345 Bruhman Lazăr Persoană domiciliată în Cernăuţi. Originale. reconfirmată în 1962. care a solicitat CCP să confirme apartenenţa sa la UTC şi PCdR în perioada interbelică. (Referinţe semnate de: Elvira Gaisinschi şi Simion Zeigher. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de 24. Cruce” legionare.01.07.2918 172 Bruder László (Bánki) Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 2920 836 Bruhis Isaac Markovici (Brubis Ithok) Persoană cercetată în urma solicitării CC al PC din RSS Moldovenească. maghiară.09. 1963 Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. copii. copii. nu există adresă de răspuns a CCP. Originale. Deşi în dosar se află documente care atestă respectiva activitate. prin care s-a cerut confirmarea participării sale la mişcarea revoluţionară din 19. 9. 1953 39 2919 1987 Brughiu Georgică C. Originale.) Originale. română. 5. lb. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 1957 5 741 .

iar Secretariatul CC al 1978 PCR a aprobat. 4 2924 1986 Brüll Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1923-1938 a fost redactor al ziarului social-democrat de dreapta „Vorwörts 22. menţinerea deciziei. 1979 Întrucât şi-a retras apelul. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.22. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1985. <Vorvärts>”. 38 2923 3273 Brujan Gheorghe Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că frecventa restaurantele şi provoca scan. CCP a propus.11.2922 3254 Bruiuverde Ştefan Membru de partid exclus pentru că: nu a arătat situaţia tatălui său. Originale. 1 742 . Originale. dal.06. alte abateri. condamnat la 25 de ani pentru crime împotriva umanităţii. 24. CCP a hotărât clasarea cazului. în 1938-1940 a editat 1950 revista „Albumul Bucovinei de Sud”.06. a comis acte de indisciplină.

12. 6. Originale. În 1960 a solicitat acordarea stagiului de partid din 1937. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1940. ca gazetar a scris articole 19. 1 2927 3100 Brumaru Zamfir (Brummer) Redactor-şef adjunct la ziarul „Munca”.Zucker) Persoană cercetată.02. CCP a propus să-i fie menţinută calitatea de membră. 1949 17 2926 2862 Bruma Gabriel Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1944 a fost inspector şi revizor şcolar. când a fost primită în PCdR. română.07. Copie. să i se menţioneze în cartea de evidenţă că a fost membră de partid în 1938-1941. Deşi a avut purtare proastă la anchetă. 1973 4 743 . În 1953 a fost reverificată cu prilejul căderilor din Oradea. 8. care a avut activitate comunistă în ilegalitate. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid cu stagiul din 1948. când a cerut verificarea cazului său. Originale. maghiară. dată la care a depus prima adeziune de după „eliberare”. dată la care a fost primit în UTC. În anul următor CCP a hotărât: acordarea stagiului din 1946. pe baza activităţii depuse în mişcarea revoluţionară ilegală. din 1941. duşmănoase şi şovine la adresa URSS. membru de partid care a solicitat luarea în evidenţă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 alte abateri. lb.2925 2800 Brüll Rozalia (Friedman .

12. a fost voluntar pe frontul antisovietic.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 2 2931 1991 5.06.08. Membru de partid exclus pentru că: în 1934-1938 a simpatizat cu cuziştii şi legionarii şi a făcut propagandă în favoarea lor. Original. Originale. Brumă Nicolae N. în 1959 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2928 1988 Brumă Eugen C. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: avea o educaţie mistică. unde a fost decorat cu 14. Dat fiind că ulterior s-a stabilit că şi-a ascuns o parte din activitate. în timpul războiului antisovietic a fost avansat şi decorat. Hotărâre reconfirmată în 1961. 1957 10 2930 1990 Brumă Tache I. Originale. 9. a 1954 fost căsătorit cu fiica unui comerciant de origine germană care a avut un frate în trupele SS. Membru de partid exclus pentru că: a trăit în anturajul elementelor legionare. 1957 4 744 . CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în 1935-1947 a fost cântăreţ bisericesc. apoi s-a căsătorit cu fiica unui fost colonel de jandarmi. ca membru de partid a cerut să fie exclus din Partid şi şi-a trimis carnetul organizaţiei de bază. Întrucât la primirea în Partid şi-a recunoscut activitatea. Originale. Brumăreţchi Vasile A. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a participat la şedinţe şi la alte manifestări legionare. 3 2929 1989 2.

01. văduva unui căpitan 22. cu stagiu de la data rezolvării apelului.2932 1985 Brumfeld Ana (Leibu) Membră de partid în ilegalitate. a decedat pe frontul antisovietic. încadrat cu devotament în muncă. 20 2933 1984 Brunea Adelina (Postescu) Membră de partid exclusă pentru că: tatăl ei a fost comandant de garnizoană la Cernăuţi. a reuşit prin intervenţii să-şi recapete pensia retrasă în 1948. În 1962 i s-a acordat stagiu de la 23 august 1944. cercetată pentru clarificarea situaţiei de partid.) Întrucât după 23 august 1944 s-a 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2934 1983 Brunea Ion Responsabil al Secţiei de Cadre la judeţeana PMR Dolj. ca 1956 dactilografă la IOVR. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a divorţat de 1952 soţia sa muncitoare şi s-a căsătorit cu amanta. fost căpitan. mort pe frontul antisovietic). a refuzat să se supună hotărârii. soţul ei. în 1949. trimis în producţie.) Originale. 2 745 .03. (Referinţă semnată de Leon Naş.07. (La căderea din 1942 a avut purtare proastă la Siguranţă. a făcut politică 11. Original. copii. exclus din Partid pentru că: a avut legături imorale cu Adelina Postescu (fiică de colonel în armata burgheză. CCP a 1947 hotărât primirea ei ca membru nou. social-democrată de dreapta.

în 1950 s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. cu 1954 care au făcut diverse afaceri. În 1971 CCP i-a confirmat stagiul din 1930. 18. 1 746 . Măgurele (tatăl său era translator). CCV a hotărât menţinerea deciziei.10. Original. în 1940-1944 au fost oamenii de încredere ai comandanţilor armatei germane din Turnu 15. 17 2936 2094 Brusanovscki Rudolf (Brusanovschi) Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat în Germania şi apoi a mers în Austria.2935 3055 Brunstein Schulim Persoană cercetată întrucât a făcut cerere de primire în rândul candidaţilor de partid. în 1946 s-a înapoiat fraudulos în 1950 ţară şi a susţinut că este de origine polonă. Originale. În 1960 a fost reprimit în Partid şi a 1957 cerut să i se acorde stagiu din 1930. a manifestat ataşament faţă de 13.06.07. Original. cerând ca în documentele sale de partid să se menţioneze că a fost membru în 19301940. pe motiv că în 1940 a părăsit munca încredinţată fără să aibă aprobarea Partidului şi a plecat în URSS. 1 2937 2676 Brust Paul (Moris) Membru de partid exclus pentru că: împreună cu tatăl său. Hotărâre reconfirmată în 1960. fascişti. CCP a hotărât respingerea solicitării. CCP i-a respins apelul. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. 6. Originale. a fost luată în considerare cererea sa de transfer. a solicitat să fie 24. 48/1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 1956 3 2939 Brutaru Nicolae Secretar al Comitetului comunal de Partid Găneasa. CCP a hotărât clasarea cazului.2938 2093 Bruş Constantin (Groisman Kopel) Activist la Regionala PCR Valea Trotuşului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1979 23 747 . după 23 august 1944 a purtat uniforma armatei sovietice şi făcea percheziţii la cetăţeni. care a solicitat să fie primit în audienţă pentru a relata unele aspecte privind tovarăşii din conducerea Comitetului judeţean de Partid. judeţul Olt.08. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului (1942-1944) a purtat uniforma armatei germane şi a fost translator al ei. 9. cupuri din ziare. 20 2940 Brutaru Nicolae Instructor la Comitetul judeţean de Partid Olt. CCP a constatat că apelantul nu a prezentat niciun aspect relevant şi a clasat cazul. 32/1971 transferat cu serviciul într-o zonă de 1971 munte.12. Totodată. Totodată. cercetat cu privire la mai multe ilegalităţi.08.

Munte) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1934-1940 a scris articole cu caracter naţionalist-şovin. Idem.02. CCP a hotărât admiterea apelului. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate: a fost agent al serviciului englez. CCP a propus menţinerea încadrării lui în Partid cu 13. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1930. era un element beţiv. copii. membru de partid în ilegalitate (exclus în acea perioadă şi demascat ca duşman şi agent al Siguranţei). Originale. lb. copii. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit neîntemeiate. stagiu din 1945. 138 – 88 3/1956 115 2942 2095 8. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. în 1940-1944 a făcut propagandă fascistă. cercetat în legătură cu clarificarea situaţiei sale de partid. Originale. Originale.02. 1953 13 2944 2239 7. Originale. Bubă Ioan (B. Şeful Serviciului de valorificarea unor bunuri ale statului din ministerul de Finanţe. Idem. 1959 4 748 . rusă. când a început să lucreze 1951 în organizaţie. română.08. 1957 4 2943 220 4.372 2941 (vol. Originale. Recercetat în 1956. a avut manifestări naţionalist-şovine. Originale. Buban Ion Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac.12. Brutus Ion M. I-III) Brutus Ion Director al Întreprinderii ceramice din Bucureşti.

care a solicitat să fie luat în evidenţă pentru activitatea desfăşurată în mişcarea revoluţionară ilegală şi să primească pensie pe linie de partid. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei.) În 1960 a solicitat acordarea stagiului din 1934.07. CCP i-a clasat memoriul. cerere respinsă în acelaşi an (de două ori). bijuterii şi medicamente aduse din 30. 1971 împreună cu un grup de elemente speculante fugite de regimul sovietic.2945 2240 Bubenic Ana (Schvartz) Membră de partid în ilegalitate cercetată în legătură cu cererea sa de reîncadrare în Partid. (În 1958 a fost reprimită.10. întrucât: în 1940 a plecat în URSS fără să aibă aprobarea Partidului. Întrucât în 1946 a venit din URSS fără aprobarea Partidului. Originale. CCP a hotărât respingerea solicitării. Originale.12. fotografii. în acelaşi an a fost exclus din Partid şi nu a contestat excluderea. iar în 1946 s-a 19. în 1966 a fost judecat şi condamnat pentru abuz de încredere în dauna avutului obştesc şi furt. Bubenic Robert Membru de partid în ilegalitate. străinătate. Totuşi. înapoiat în ţară fără forme legale. hotărască reprimirea ei în rândul 1949 candidaţilor de partid. Originale. Bubenik Ana Membră de partid exclusă pentru că a făcut speculă cu obiecte de îmbrăcăminte. 31 2946 2022 36 2947 3065 17 749 . primit în Partid în 1962. În 1956 s-a hotărât că organizaţia de bază de la locul de muncă poate să 18. în carnet i s-a menţionat că în 1936-1940 a fost membră de partid. reconfirmată în 1980.

2948 466 Bubis I. în 1941-1944 a fost gardian la penitenciarul Chişinău. Cetăţeană sovietică. adeverinţa cerută nu putea fi eliberată. Adresă a CCP către CC al PCUS prin care s-a comunicat că cel care putea să 28. 5 750 . Elvira Gaisinschi. în consecinţă. copii. M. dea referinţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 9 2950 2810 Bubliţchi Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost gardian la penitenciarele Alba-Iulia. Leonte Răutu şi Simion Zeigher. reconfirmată în 1966. copii.06. unde au fost închişi deţinuţi politici 1956 comunişti. iar celui de-al doilea 27. 12 2949 1210 Bubiş Isac Marcovici Şleahu Samson Herşcovici Cetăţeni sovietici pentru care Secţia Relaţii Externe a CC al PCUS a solicitat – pentru primul – să se confirme apartenenţa la PCR. Aiud şi Oneşti. activitatea desfăşurată în mişcarea 1987 muncitorească din România. lb.) Originale. rusă. Avram Gaisiner (Buma).03. 21. (Referinţe semnate de: Iosif Rangheţ. română. Originale. română. lb. a 1958 decedat şi. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la stagiul său în PCdR. rusă. Notă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că cei doi nu figurau în evidenţa Arhivei CC al PCR.03.

04. 1 751 . 36 2952 3126 Buboi Dobre C.12. Originale. 21. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. română. Milea. Originale. cercetat în urma solicitării CC al PCUS prin care se cerea să i se verifice datele 23. biografice. Fost instructor al Comitetului raional de Partid Feteşti. 1958 reconfirmată în 1959. lb.08. legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14 2954 2259 Buca Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din partidele 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei.04. era un 1951 element necinstit. 1961 Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că a fost membru al Partidului comunist începând din 1920 şi a fost condamnat în procesul din Dealul Spirii. Saia Frank) Fost membru al PCR din 1919. Aurel. copii. rusă. Marcel. Original. reacţionare burghezo-moşiereşti. exclus din Partid pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 18. 1975 CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. 3 2953 2241 Bubosu Ion D.2951 652 Bubnovski Samuel Marcovici (Şmil.

2955 2276 Buca Victor Secretar tehnic la Raionul de Partid Târgu Jiu. Membru de partid exclus pentru că. Întrucât motivarea nu a fost 1960 documentată corespunzător. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. 6 2956 2273 Bucan Vasile C. exclus din Partid pentru acte 22. dovedita fi necinstit. Întrucât a fost arestată şi condamnată 1954 abuziv. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadarea ei în Partid cu stagiul avut anterior.05. Originale. reconfirmată în 1975.12. 1 752 . 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a 30. CCP a cerut Comitetului regional PMR Iaşi adâncirea cercetărilor. Original. 3 2957 2238 Bucăloiu Savu Gh.09. 20 2958 2274 Bucătaru Alexandrina (Păduraru) Membră de partid exclusă pentru că a fost arestată şi condamnată pentru calomnie şi delapidare. în calitate de şef de secţie la Direcţia regională CFR Craiova. Originale. Originale. de necinste. 19. 22.11. s-a dovedit a fi un element necinstit.

Originale. cercetat pentru că în trecut a fost omul administraţiei CFR Sibiu. CCP a propus (şi s-a hotărât) excluderea lui din Partid şi scoaterea din funcţia de director al fabricii de ciment Turda.2959 2284 Bucătaru Alionte Gh. cercetaţi pentru lipsă de vigilenţă (cu prilejul unui control. în coşul cu hârtii al instituţiei. În 1961 CCP i-a respins un nou apel. În 1957 a fost condamnat penal pentru neglijenţă şi fals în acte publice. 3 2960 3/1948 Bucătaru Dumitru Kiraly Francisc Secretarul şi responsabilul cu cadrele de la Comitetului Judeţean PMR Severin.04. iar direcţiile Cadre şi Organizatoric ale PMR au primit sarcina să prelucreze cazul împreună cu inspectorii CCP. 1951 40 753 . 11. CCP i-a sancţionat cu „admonestare”. Membru de partid exclus pentru că: la alegerile din 1946 a rupt afişele cu semnul „soarele” şi a lipit afişe maniste. 41 2961 2275 Bucătaru Dumitru T. s-au găsit 1948 documente de partid). şi a trăit într-un anturaj fascist. CCP a hotărât anularea deciziei. a muncit în dijmă pământul unui chiabur. 9. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte1956 meiate.05. Originale. Originale. indicându-i totodată apelantului că poate să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor. cât şi 22. Fost secretar adjunct al Comitetului judeţean PMR Constanţa. Întrucât s-a aflat că a fost informator al Jandarmeriei şi al administraţiei CFR Ciceu şi Sibiu. atât pe biroul.07.

Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. alte abateri.06. 6. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 2. Originale. Originale.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. reconfirmată în 1961. 1961 2 2963 3329 Bucătaru Lucreţia Membră de partid exclusă pentru că a săvârşit diferite fapte de indisciplină şi a 27.05. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 1950 1 754 . Original. 20 2964 2272 Bucătaru Neculai Gh. a făcut parte din Mişcarea Legionară. menţinerea deciziei. ca ofiţer în lagărele de prizonieri de la Dorneşti şi Calafat a dus o politică de exterminare a lor. 1959 8 2965 2260 Bucătaru Traian Membru de partid exclus pentru că: în calitate de perceptor şi controlor de urmărire a persecutat populaţia săracă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1980 CCP a propus. 5. refuzat să participe la viaţa de partid.2962 2271 Bucătaru Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat pentru acte de necinste.

Originale. Original.07. alte abateri. 1944 a fost poliţist la Chişinău.2966 2261 Bucătea Ştefan Miliţian în comuna Băileşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din cadrele Miliţiei. calitate în care s-a purtat urât cu celelalte deportate. a făcut parte din organizaţia 1963 sionistă „Ichud”. 51 755 . Oradea. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei. 9. având şi funcţie de conducere. organizaţia de bază putând să o primească în rândul candidaţilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 1970 şi 1972. a îndeplinit funcţia de „stubedienst”. 1 2967 2262 Buchalter Agneta (Mozes) Instructor de cadre la URCC. Întrucât la completarea chestionarului de candidat nu a arătat că a făcut parte dintr-o organizaţie sionistă.06. Membru de partid exclus pentru că: în 1932-1938 a fost membru al organizaţiei sioniste „Mizrachi”. în postul deţinut a susţinut elemente duşmănoase regimului. în 1944. în 1957 CCP i-a respins apelul. 1954 5 2968 2263 Bucholtz Lupu N. membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. membră de partid exclusă pentru că: în 1939 a fost înscrisă în organizaţia sionistă „Habonim”. în timpul deportării la Auschwitz. reconfirmată în 1963. partid. Întrucât motivul principal de excludere s-a dovedit neîntemeiat. în timp ce era membru de 26. era un 1951 element afacerist. în 194118.

trădând astfel interesele 1960 muncitorilor. 8 2971 782 Bucicov Boris P.05. Originale. a fost scoasă din ghetoul 13. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant al Partidului averescan. 23 august 1944 a avut manifestări 1955 naţionaliste. după 17. alte abateri. apoi angajată a MAI. Originale.09. alte abateri.2969 2725 Buchsbaum Jean (Ionas) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de sindicat la magazinul „En Vogue” din Bucureşti s-a lăsat mituit 12. Berşad. Originale.04. 1962 38 2972 2265 Bucicov Mira Membră a colectivului Secţiei militare a CC al PCR. cercetată pentru a se stabili condiţiile în care. în 1943. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1932-1935 a fost membru de partid şi a fost arestat de Siguranţă. reconfirmată în 1960. 9. 6 2970 2264 Bucică Dumitru C. apoi membru al FRN. s-a bucurat de încrederea legionarilor. 2 756 .01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de patron. (Bîcicov) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme că în perioada 1932-1940 a fost membru al PCdR. 1954 CCP a propus ca Biroul organizaţiei de Partid din MAI să prelucreze cu ea lipsurile avute şi să fie ajutată să le lichideze. Original. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

a 11. Originale.2973 2266 Bucioagă Ioan M.09. Originale.06. avutul obştesc. alte abateri. ţinut legătura cu nepotul său. exclus din Partid în 1947 pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Comitetului judeţean Suceava să îl demaşte ca duşman al regimului de democraţie populară. după 1948 care a fost depus în acelaşi penitenciar. arestat pentru sabotaj economic. 1954 1 2974 2267 Buciu Ion Gh. Original. 2. alte abateri. T. 1 757 . 3 2975 2268 Buciuc Vasile Gh. ca director al închisorii Suceava (1946-1947) a fost 15. alte abateri. fost 1956 legionar. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1969. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar de vamă a luat şperţuri. (Ion) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi cuzistă.04. Secretar al Celulei de Partid din închisoarea Suceava. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru furt din 15. 8 2976 2961 Buciuceanu Ioan Gh. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut abateri disciplinare.05. a fost director la mai multe penitenciare.

Originale.2977 2962 Buciuceanu Ştefan Lucrător la Secţia de Cadre a MAI. cercetat în legătură cu clarificarea situaţiei sale de partid.07. 1948 1 2980 2270 Buciuman Ioan G. legionară. 2. a luat şperţ. ulterior s-a încadrat în 1947 muncă cu devotament. 1 2978 2269 Buciumac Ion (Preda) Membru de partid exclus pentru că în 1940 s-a înscris şi a activat în organizaţia 31. Copie. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era influenţabil şi beţiv. Original. Deşi la căderea din 1942 a avut 31. a luat parte la unele 1956 manifestaţii legionare. judeca problemele superficial. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut legături cu agenţii şi 26. motiv pentru care CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1945. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „vot de blam” şi să se cerceteze cine a impus decizia sa de excludere.10. comisarii de poliţie.08. purtare proastă. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. 2 758 . 4 2979 2863 Buciuman Dumitru Membru de partid exclus pentru că: nu avea continuitate în muncă. alte abateri.

Original. alte 1955 abateri. Original. lb. afacerist şi specu1950 lant.06.04. a exploatat forţă de muncă salariată. în care 30. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a 15. (Bucovanu) Secretar al Plăşii de Partid Paşcani. pierdut servieta cu documente de partid. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost simpatizant cuzist şi legionar. CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. (Referinţă a lui Ludovic Czeller şi interogatoriu al lui Constantin Maimuca. 1951 alte abateri.08. română şi rusă. copii. spion al 25. 5. Original.2981 549 Bucova Francisc (Bucov Ferencz) Cetăţean ungar cercetat în urma solicitării Partidului celor ce Muncesc din Ungaria. Bucsi Francisc (Bucşi) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost membru în organizaţia 12. în 1946 şi-a deschis un atelier.) Originale. reconfirmată în 1958. Bucser Alexandru Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut fascist. Adresă a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1922-1928 a activat în mişcarea muncitorească din Arad. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fascistă de tir. 1952 141 2982 2299 Bucovan Dumitru C. Bucsinescu Nicolae Gh. armatei antonesciene.08. 1 2983 2303 1 2984 2304 1 2985 2306 2 759 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a simpatizat cu organizaţia legionară.

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 61 2989 2864 1 760 . lb. Copie. Originale. stăpânită de viciul beţiei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. română. 1953 În 1958 a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. maghiară. Originale. Bucşa Gavril Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a făcut parte din organizaţia legionară. ] Inspector general la Departamentul CFR.10. respins de CCP. Întrucât la legionari nu a avut activitate deosebită.2986 66 Bucsko Iosif Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii din perioada 1945-1947. Dat fiind că s-a aflat că şi-a minimalizat activitatea la legionari şi în 1953 s-a dovedit necinstit în funcţia de delegat sătesc.02. hotărâre reconfirmată în 1962 şi 1968.08. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. drept” (propunere aprobată). 14 2987 2300 4. Bucşa Paraschiva Responsabilă cu munca de femei. membră de partid exclusă pentru că era 12. CCP a propus să fie exclus din Partid şi să fie ţinut în evidenţa „organelor în 23. 1957 6 2988 2301 Bucşa Iuliu I. indisciplinată şi 1948 „palavragistă”. copii. alte abateri. în 1959 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Adresă a CCP prin care s-au transmis 1951 informaţiile cerute.12. În 1961 a făcut apel. 24.

1950 5 761 . Originale. 20 2992 2305 Bucu Nicolae (Schachter Conrad) director la Fabrica de ulei „Filimon Sârbu” din Bucureşti. Originale. în funcţia avută a lucrat 17. 1. reconfirmată de CCP în 1954 şi 1978. Ulterior i-a fost acordat stagiu din 1936. Întrucât în 1940 a rămas în URSS fără 1961 aprobarea Partidului. alte abateri. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. Hotărâre reconfirmată în 1983 şi 1985. CCP a hotărât respingerea cererii. 22. 9 2991 3196 Bucşă Aurel Membru de partid exclus în 1975 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. împotriva indicaţiilor date de organele 1958 locale.07. menţinerea deciziei. 26 2993 2307 Buculei Ion C. CCP a propus. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1948 s-a căsătorit cu fiica unor chiaburi.10. reconfirmată în 1969. 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1932.02.2990 2302 Bucşa Tiberiu Preşedinte al Tribunalului orăşenesc Cluj. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a activat în organizaţia legionară.11.

În 1985 CCP a propus. alte abateri. Originale. 4 2995 2295 Bucur Alexandru Al. Originale. nase starea materială a părinţilor. Întrucât la primirea în Partid menţio20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Comitetului judeţean Prahova al PCR.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8. Originale. 1962 7 2997 3138 Bucur Alexandru M.11. 4 2996 2294 Bucur Alexandru Al. Candidat de partid exclus pentru că: în calitate de medic. iar în urma tratamentului greşit pe care i l-a aplicat. Procuror la Procuratura Raionului Negreşti. respectiva a decedat. Originale. fapt pe care l-a ascuns. 1974 În 1975 excluderea a fost menţinută. CCP a hotărât menţinerea deciziei. candidat de Partid exclus pentru 20. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24. 7 762 . Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru instigare la fals intelectual.12.03. în 1978 1954 CCP a propus. că a ascuns că în 1954 fratele său a făcut 1963 parte dintr-o organizaţie subversivă. menţinerea deciziei. să se recomande organizaţiei de bază să-i ia în discuţie cererea de reprimire în Partid. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. a tratat ilegal o femeie care dorea să avorteze. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.2994 2308 Buculei Margareta Membră de partid exclusă pentru că părinţii ei au fost chiaburi.

Original. 9. deţinea utilaje agricole şi muncea pământul cu braţe salariate. – 1 2999 2297 Bucur Bordei Membru de partid exclus pentru că era chiabur. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. reconfirmată în 1961. Întrucât parte din învinuiri s-au dovedit neîntemeiate. raionul Focşani. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. Original. CCP a hotărât anularea deciziei.11. 7 763 . CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1956 3 3000 2298 Bucur Coman Secretar al BOB din comuna Slobozia-Ciorăşti. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1938 a făcut parte din organizaţia 12.12. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.02. 4. fascistă „Svastica de Foc” 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.2998 2296 Bucur Aurel Membru de partid cercetat pentru că: Silviu Dan a sesizat că în trecut ar fi fost legionar activ şi a participat la Rebeliune. reîncadrarea în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam cu avertisment”. 1953 2 3001 2285 Bucur Constantin Gh. exclus din Partid pentru că: s-a compromis în faţa cetăţenilor. Originale. iar el nu a fost ajutat de către organizaţia de bază. alte abateri.

22 3005 2287 Bucur Dumitru C.08.04. 1966 3 3003 2286 Bucur Constantin I. era un 1950 element afacerist. în vara anului 1944. Originale.11.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1978 CCP a propus. Originale. la cercetarea apelului s-a aflat că în 19401941 a fost membru al organizaţiei legionare. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că: nu a dus viaţă de partid. şi-a pierdut carnetul de membru. Originale. 1960 4 764 . 3 3004 3257 Bucur Dumitru Membru de partid exclus pentru că a comis ilegalităţi şi fapte de necinste 20. pentru care a fost condamnat penal. 7. menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază de la Telefoane. CCV a hotărât menţinerea deciziei.3002 2780 Bucur Constantin I. în 1936 a 14. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. cupură ziar. fost adept al Partidului cuzist. s-a manifestat ostil şi opus comasării terenurilor din comună. 4. a strâns circa 60 de tineri cu intenţia de a pleca cu ei în Germania. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: a dus activitate de „fracţionare”. Originale. în calitate de comandant de subcentru de pregătire premilitară.

Original.05. 20. 1 765 . exclusă din Partid pentru că „sa îngâmfat” şi a folosit metode „patronale” faţă de salariaţi.04. CCP a hotărât anularea deciziei.08. a fost decorat şi a făcut parte 1949 dintr-o unitate „de sacrificiu”. ră. Original. Original. sancţionat cu „vot de blam” 19. reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Originale.3006 2989 Bucur Dumitru S. Întrucât a dovedit putere de muncă şi 1954 ataşament faţă de Partid. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul 16. Director la Întreprinderea „Flacăra”. 2 3009 2606 Bucur Gheorghe Secretar de plasă la Frontul Plugarilor. pentru diverse abuzuri şi abateri. 7 3007 2288 Bucur Eugenia Secretară a organizaţiei de bază la Întreprinderea Aro. 1 3008 2289 Bucur Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu Mişcarea Legiona17. oraşul Stalin (Braşov). s-a dovedit necinstit.12. antisovietic. 1951 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru. 1068 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Buzău.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. activitatea legionară a tatălui său. cu care a format gruparea 26. Director al Întreprinderii de transport gaz metan Mediaş.05. Original. Originale. locotenent-major. 1 3012 2292 Bucur Gheorghe N.07. provocat scandal într-un restaurant). raionul Sighişoara.11. Ofiţer MAI. locotenent. regiunea Stalin (Braşov).10. CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea sa în drepturile de membru cu stagiu din 1944.3010 2290 Bucur Gheorghe C. membru de 29. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1953 că în 1930 a întrerupt legătura cu mişcarea muncitorească revoluţionară şi s-a alăturat elementelor oportuniste. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru huliganism (s-a îmbătat şi a 26. Originale. Originale. 1962 CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază de la locul său de muncă. ghelerteristă din Moreni. reconfirmată în 1960 şi 1962. 12 3013 2924 Bucur Gheorghe R. membru de partid exclus pentru că a ascuns 17. 5 3011 2291 Bucur Gheorghe M. 1967 Având în vedere munca pozitivă desfăşurată înainte şi după 23 august 1944. 8 766 . Secretar al organizaţiei de bază din comuna Soard. Ofiţer la Direcţia de contrainformaţii militare. partid exclus pentru că în 1940-1941 a 1954 fost şef de cuib legionar.

alte măsuri. 1970 CCP a propus: să se analizeze oportunitatea rămânerii lui în funcţie. membru de partid exclus pentru că a întreţinut legături cu elemente necinstite pătrunse în comerţul <1958> de stat. element imoral şi necinstit. Întrucât a renunţat la apel. exclus din Partid în 1975 pentru că: nu a arătat că tatăl său a fost şef de cuib legionar.12. 1 3016 2277 Bucur Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 26.3014 3167 Bucur Iacob Membru al Comitetului de Partid al Complexului CFR Cluj-Napoca. Originale. 1 3017 5/1970 Bucur Ioan Vicepreşedinte al Consiliului Popular al oraşului Vaslui. 9 767 . motiv pentru care în 1950-1952 a fost reţinut administrativ. CCP a propus. membru de partid cercetat pentru că a dat dovadă de uşurinţă la angajarea lui Iordan Gavril. menţinerea deciziei. Original. a trimis Comitetului 26. Originale. 5 3015 2280 Bucur Ioan Secretar al Comitetului orăşenesc PMR Râmnicu-Sărat. Original. în 1976 care făcea afirmaţii duşmănoase faţă de politica economică a Partidului şi statului. CCP a hotărât clasarea cazului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. cu care făcea chefuri. a avut atitudine 26. judeţean de Partid o scrisoare anonimă.06.11. alte 1950 abateri. duşmănoasă faţă de Partid şi URSS.

Întrucât a constatat că era vorba des1951 pre o acţiune de compromitere organizată de duşmani. cercetat pentru că era bănuit că a fost legionar. 20. În 1965 i s-a recunoscut stagiul din 1929. CCP a hotărât că poate munci în continuare ca activist al Regiunii. în timp ce era director al Căminului cultural al comunei Drăghici.02. Membru de partid exclus întrucât în 1955. Bucur Ion Gh. şi-a însuşit unele materiale. 24 3020 2279 4 3021 2805 3 768 . CCP a hotărât acordarea stagiului din 1931. motiv 1966 pentru care a fost condamnat penal. În 1978 i s-a majorat pensia la 2800 lei lunar.11. Originale. Original. Instructor la Secţia de propagandă a Direcţiei politice a regiunii a II-a militare. tatăl său a fost şef de 26. Originale.01.3018 2293 Bucur Ioan (Ion) Responsabil al Secţiei de cadre de la Uniunea Port-Transport. ataşat regimului. 4. Bucur Ion (Ioan) Responsabil al Secţiei propagandă şi agitaţie la Biroul judeţean PMR Bacău. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Originale. 1953 21 3019 2281 Bucur Ioan I.05. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. garnizoană legionară. 1959 Întrucât la primirea în Partid arătase ceea ce i se reproşase şi era un element pozitiv. căpitan. Argeş. exclus din Partid pentru că: în trecut a simpatizat cu organizaţia legionară. regiunea 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. În 1965 a fost reprimit în Partid. (Soare) Membru de partid exclus pentru că în anii 1940-1944 a făcut parte din personalul informativ al Serviciului Special de 15.07. a fost trimis în Germania pentru specializare.3022 2278 Bucur Ion Gh. 1957 reconfirmată în 1959. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 10 3025 2243 Bucur Mihai V. 1. 1.11. Originale. Informaţii (SSI). în 1946 a participat la Greva studenţilor de la Cluj. antisemite. alte abateri. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Originale. reconfirmată în 1960.04. 1950 15 3024 2283 Bucur Mihai M. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru favorizare la fraudă. reconfirmată în 1958. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 12. 1963 2 3026 2762 Bucur Narcis Membru de partid exclus pentru că: a format o clică în cadrul organizaţiei de bază şi a avut ieşiri şovine. 1954 29 769 . Membru de partid exclus întrucât: pe frontul antisovietic a fost decorat pentru crimele săvârşite. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar. copie.04. 21 3023 2282 Bucur Lazăr L. Originale. 6.

11 770 . iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. a avut manifestări 1960 antipartinice. Originale. menţinerea deciziei.11. reconfirmată în 1960 şi 1962. 5 3028 3198 Bucur Petre A. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: provenea dintr-o familie de 21. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a făcut politică 26.3027 2244 Bucur Paulina P. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. foşti exploatatori. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.02. perioadă 23. Membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1939-1941 a desfăşurat activitate legionară. hotărâre reconfirmată în 1965. 9. legionară. Originale. Originale. 2 3030 2246 Bucur Petre P. Originale. sub ocupaţie americană. care nu putea fi verificată. 1954 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii”.12. Membru de partid exclus pentru că: în octombrie 1944-octombrie 1945 a fost în mai multe lagăre din Germania Occidentală. CCP a propus. 1977 3 3029 2245 Bucur Petre M.

În acelaşi an. să nu fie folosit în munci administrativ-politice de mare răspundere. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a susţinut propaganda fascistă. criticat. reconfirmată în 1976.01. Original. CCP a propus (şi s-a acceptat) menţinerea deciziei. În 1954 CCP a propus (iar Biroul Politic a acceptat): anularea hotărârii.3031 2833 Bucur Socrat Secretar de plasă. a depus carnetul de partid. 7. profesor universitar şi membru în Marea Adunare Naţională. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.01. 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Originale. în 1943 a împuşcat prizonieri sovietici. Biroul Politic a hotărât să-i recunoască stagiul din 1940. 21 3033 2248 Bucur Şchiopu Ministru al Comerţului şi Alimentaţiei. Totodată s-a cerut ca organele de Securitate să-l ancheteze cu privire la acţiunile din timpul războiului. fiind 18. Originale. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1940. 1952 40 771 . pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni contra partizanilor. 1950 1 3032 3117 Bucur Stelian Membru de partid exclus pentru că: în mod repetat a comis abateri de la disciplina de partid şi profesională. să fie sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. în postul administrativ avut s-a înconjurat de elemente duşmănoase regimului.

01. 4 3036 2257 Bucur Vasile Membru de partid exclus pentru că: în trecut a scris articole naţionaliste. 3 3035 2256 Bucur Teodor Gh. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1935. membru 30. duşmănoase împotriva Uniunii Sovietice.10. 1950 întreţinea legături cu duşmanii regimului şi chiaburii.3034 2255 Bucur Ştefan G. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Bacău să adâncească cercetările. (Decizia a fost menţinută. Responsabil cu mu