NR.

INVENTAR: 3259

ARHIVELE NAŢIONALE BIROUL ARHIVE CONTEMPORANE FOND C.C. al P.C.R. – COLEGIUL CENTRAL DE PARTID (1945-1989)

INVENTAR
Litera „B” 3.607 u.a.

PREFAŢĂ
Pentru prezentarea părţii structurale Colegiul Central de Partid, de la Fond CC al PCR, trimitem la Inventarele „Litera A” (Nr. 3145) şi „Documente Interne” (Nr. 3151). Printre persoanele cele mai importante din acest inventar de la litera „B” menţionăm: Brill Sulam Iosif (Suly), şef al Serviciului învăţământ din Direcţia Superioară Politică a Armatei; Bălan Ştefan Gh., preşedinte al Sfatului Popular al Capitalei; Balazs Eugen (Balas, Blatt Egon), director în Direcţia economică a MAE; Bâgu Vasile C., membru de partid din ilegalitate; Brucan Silviu (Brucăr Saul); Braia Mia (Blaga Maria), artistă; Belle Petre, director general al Treburilor Consiliului de Miniştri; Bogdan Alexandru (Lam Jack), director adjunct la Tehnoimport; Biji Mircea, director general adjunct la Direcţia Centrală de Statistică; Blehan Octavian, ofiţer de Securitate; Belea Octavian, preşedinte al Comitetului Central al Crucii Roşii; Banyai Ladislau, rector al Universităţii Bolyai din Cluj; Bărbulescu Valeriu, inspector general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Brill Jana, membră de partid din ilegalitate; Bodnăraş Florica, membră de partid din ilegalitate; Birman Elisabeta (Luca Betti), membră de partid din ilegalitate; Bălteanu Mihai (Bălţeanu / Colcher), şef al Direcţiei Cadre din Direcţia Generală Politică a MAI; Bragye Iosif, preşedinte al Tribunalului Militar Teritorial Oradea; Bălăceanu Petre, preşedinte al Băncii Populare Române; Bellu Petre, scriitor; Bereziţchi Dumitru, prim-secretar al Comitetului regional de Partid Bacău; Bolojan Victor, prim-secretar al Comitetului regional PMR Oradea; Bădeţ Ioan I. (Ion), şeful Sectorului Apeluri de la CCP; Birtaş Gavril, inspector regional de Siguranţă la Oradea; Birtaş Eva, membră de partid din ilegalitate; Boureanu Radu, scriitor; Bălan Dumitru, prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Brăila; Bădiţoiu Gheorghe, prim-secretar al Comitetului de Partid al oraşului Sibiu; Băltăreţu Corneliu C., internat în azil psihiatric; Bălănescu Ion N. (Rozenzweig Arnold), conferenţiar la Facultatea de Filosofie a Universităţii „C.I. Parhon” din Bucureşti; Boico Mihail (Rosner Maier - Bibi), şef al Serviciului politic al Comandamentului Trupelor de Grăniceri; Breiner Paraschiva (Abraham Piri), membră a CC al PCdR în ilegalitate; Berman Jacques, condamnat politic în procesul Lucreţiu Pătrăşcanu; Bereanu Bernard, preşedinte al Uniunii Internaţionale a Studenţilor; Berger Wolf, director la Direcţia Centrală de Statistică; Bobe Aurel R., locţiitor al şefului Direcţiei regionale de Securitate

I

Galaţi; Boboş Ştefan, prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Neamţ; Bexa Ion I., responsabil al Serviciului de cadre al Şcolii superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu”; Burcă Galia (Sincari), fostă membră a Brigăzilor Internaţionale din Spania; Bugnariu Teodor, profesor de filosofie la Universitatea din Cluj; Bondrea Aurel Gh., director general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Babenco Gertruda (Redlinger), directoare a Creşei şi căminului de copii ale aparatului CC al PCR; Bazavan Constantin M., director adjunct al Direcţiei penitenciare, lagăre şi colonii din MAI; Bona Mihai, secretar general la Ministerul Justiţiei şi consilier al ministrului; Beldeanu Ion (Ioan), prim-secretar al Comitetului de partid regional Arad; Baranga Aurel, redactor-şef la revista „Urzica”; Bădică Ilie M., director general adjunct al Direcţiei Generale a Recrutării şi Repartizării Forţelor de Muncă; Băzălan Dumitru D., director general al Penitenciarelor; Bordeianu Constantin, prefect de Iaşi; Buicliu Nicolae, compozitor şi profesor de muzică la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti; Banc Iosif, prim-secretar al Comitetului regional de Partid Oradea; Bondrescu Aurel I., director al Siguranţei Capitalei; Boico Cristina (Marcuson Bianca), fostă combatantă în Rezistenţa Franceză (FTP-MOI); Botnar Octav (Bodnar / Bundorf Osvald), fost combatatant în Rezistenţa Franceză (FTP-MOI); Butnărescu Gheorghe C., director al Penitenciarului Văcăreşti; Borşan Dumitru, şef de serviciu în Securitate; Berciu Dumitru, conferenţiar la Institutul de Istorie şi Geografie al RPR; Beniuc Emma (Friedman-Bresliska), şefă de serviciu la Institutul „Maxim Gorki”; Beniuc Mihai A., secretar al Uniunii Scriitorilor şi profesor universitar; Bâtu Aurel, director al penitenciarului Călăraşi; Bârlădeanu Alexandru, membru de partid din ilegalitate; Alexandru Baciu, deputat în MAN; Bulz Gheorghe V., ofiţer politic în Armată; Bulan Iacob St., general-maior în MAI; Bucur Şchiopu, ministru al Comerţului şi Alimentaţiei; Breslaşu Marcel (Breslinka), secretar al organizaţiei de bază a Uniunii Scriitorilor. Inventarul de faţă cuprinde dosare individuale şi colective (referitoare la persoane), totalizând un număr de 3607 u.a., reprezentând o cantitate de 8,70 m.l. arhivă, anii extremi 1945-1989. Cu câteva excepţii, dosarele au fost legate de creator. Operaţiunile arhivistice au fost desfăşurate de arhivistul Mircea Stănescu şi arhivarul Ioana Mihai.

30.12.2011 Mircea Stănescu, consilier principal II

Fond: Comitetul Central al Partidului Comunist Român Parte structurală: Colegiul Central de Partid (1945-1989) Alfabetic LITERA B
Nr. de inv. Numărul vechi al unităţii arhivistice Cuprinsul unităţii arhivistice Datele extreme Nr. filelor Obs.

1

686

Baba Aurel Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut legionar, fost şef 24.01. de cuib, care în timpul Rebeliunii a 1952 participat la jafuri; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2

687

Baba Constantin D. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. 31.03. Întrucât a renunţat la apel, CCP a 1959 clasat cazul. În 1960 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

6

1

3

685

Baba Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Ostrov, judeţul Tulcea, exclus din Partid pentru că: a făcut politică 17.09. legionară; a întreţinut legături cu 1954 chiaburii; s-a dovedit a fi un element necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

4

688

Baba Ioan G. Membru de partid exclus pentru că în 1957-1958, în calitate de secretar al organizaţiei de bază a grupului de ofiţeripompieri români aflaţi la studii în URSS, 10.03. s-a dedat la acţiuni speculative şi imorale; 1959 alte abateri. Întrucât şi-a retras apelul, CCP a clasat cazul. Originale. Baba Ion Secretar adjunct al Comitetului regional PMR Arad, cercetat la sesizarea lui Ion Şopron (Schwartz) pentru că ar fi fost legionar. CCP a stabilit că acuza era 24.02. neîntemeiată. 1951 În 1953 CCP a propus, iar Secretariatul CC a aprobat, sancţionarea lui cu „vot de blam” pentru acte huliganice în problema colectărilor şi a încasării impozitelor. Originale. Baba Ion (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1938 a venit în ţară din URSS cu familia, dorind ca Antonescu să-i boteze copiii; în 1940 a trecut clandestin în Basarabia; ca membru de partid era fracţionist, beţiv, bătăuş, antisovietic, afemeiat şi dornic să devină primar în comună. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

2

5

2594

3

6

2886

2.10. 1948

1

2

7

35

Bába Nicolae (Mikloş) Şeful Secţiei planificare a Sfatului Popular al oraşului Târgu Mureş, membru de partid exclus pentru că: sub regimul hortyst a avut relaţii de prietenie cu elemente exploatatoare şi de încredere 21.03. ale acelui regim; a avut sarcini în 1958 inventarierea bunurilor evreilor deportaţi; era un element carierist; în 1956, în timpul evenimentelor din Ungaria, a avut atitudine „nejustă”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baba Teodor Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sâniacob, judeţul Năsăud, exclus din Partid pentru că: în timpul alegerilor din 1948 a călcat legile electorale; a neglijat munca şi avea dese 24.04. abateri de la morală. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei, i-a cerut să muncească pentru reabilitare, iar peste doi ani să ceară primirea în rândul candidaţilor de partid. Originale. Baba Teodor T. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Ghergheluş, raionul Ineu, exclus din Partid pentru că: în 1940 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; în postul avut era beţiv şi ţinea legătura cu 10.08. elemente legionare. 1956 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât ridicarea sancţiunii, organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor. Originale. Babaca Valentina Responsabilă de cadre a Întreprinderii economice interraionale Târgu Ocna, membră de partid exclusă în 1958 pentru 11.06. că a fost condamnată penal pentru 1959 înşelăciune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

8

33

3

9

32

3

10

11

4

3

11

10

Baban Alexandru T. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1939-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960 şi 1962. Originale.

5.03. 1960

16

12

3415

Baban Nicolae Membru de partid exclus pentru că a fost implicat în ilegalităţile comise de unele cadre didactice de la Academia de 10.10. Studii Economice din Bucureşti. 1977 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

4

13

9

Baban Teodor T. Instructor la Comitetul regional de Partid Ploieşti, exclus din Partid în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie de 19.11. exploatatori; era căsătorit cu fiica unui 1957 chiabur; în funcţia avută a avut o comportare imorală (beţie, femei). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

14

8

Babarţi Costică (Barbaţi) Membru de partid exclus pentru că în trecut a avut legături cu agenţi de Siguranţă. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale, copie.

6.06. 1950

9

15

6

Babaş Traian (Boboş) Membru de partid exclus pentru că: era de origine chiabură; ca şef de gară a 24.01. luat şperţuri. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

4

16

3113

Babenco Gertruda (Redlinger) Fostă directoare a Creşei şi căminului de copii ale aparatului CC al PCR (1952-1954), membră de partid care a solicitat să fie luată în evidenţă, dată fiind contribuţia ei mişcarea revoluţionară din ilegalitate (locuinţa sa a fost casă 14.05. conspirativă a Secretariatului CC al 1974 PCR). CCP a hotărât luarea ei în evidenţă. Ulterior a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, acordarea stagiului din 1941. Originale. Babescu Gheorghe Gh. Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar a vândut produse la 29.02. suprapreţ. 1980 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale. Babeş Alexandru Fost membru de partid în ilegalitate, care a solicitat reîncadrarea în Partid. CCP a amânat rezolvarea cazului, pentru a fi chemat la discutarea situaţiei sale. Întrucât la Siguranţă a avut purtare trădătoare, în acelaşi an s-a hotărât respingerea solicitării. În 1956 s-a hotărât că, pe baza activităţii depuse, organizaţia de bază poate să-l primească în rândul candidaţilor de partid. Originale, copie.

5

17

3297

3

18

3

6.05. 1948

6

19

2

Babeş Ilie Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propaganda partidelor burghezo-moşiereşti; a avut manifestări 10.08. naţionalist-şovine, fiind şi element de 1951 încredere al Poliţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

5

20

1

Babeş Ioan I. Membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: a fost omul de încredere al administraţiei IAR Braşov; a fost în relaţii cu elemente duşmănoase, 27.08. agenţi şi comisari de poliţie; în 1940 s-a 1960 căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât transformarea deciziei în excludere din Partid. Originale.

6

21

86

Babi Gheorghe F. Activist la Direcţia de Turism şi Excursii de pe lângă CCS, exclus din Partid în 1958 pentru că: a furat din 12.07. avutul obştesc. 1961 Întrucât acuza nu era dovedită, CCP a solicitat Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti adâncirea cercetărilor. Originale.

2

22

85

Babi Ion I. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: a fost în preajma unor elemente legionare; i-a favorizat pe 26.07. speculanţi; alte abateri. 1958 Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

1

23

82

Babici Aristid Membru de partid exclus pentru că: a făcut abuz de carnetul de partid, cu care 23.03. s-a legitimat; era un element afacerist. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958. Originale.

10

6

24

81

Babici Ioan Membru de partid exclus pentru că a fost vicepreşedinte al Centrului Naţional 25.09. de Muncă (MNK). 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

25

83

Babih Niculae (Nicolae) Preşedinte al Consiliului de administraţie al Băncii Populare „Calatis”, membru de partid exclus pentru că: a fost notar; a luat parte la 31.12. războiul antisovietic; a promovat în 1952 posturi de răspundere elemente duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

26

84

Babii Ştefan Vicepreşedinte al URCC Siret, membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1938-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale, copie.

3.06. 1960

7

27

75

Babin Petru Membru de partid exclus pentru că în 1944 s-a refugiat din Basarabia în 21.12. România. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

7

28

Babinin T. (Marinescu Grosu) Persoană domiciliată în comuna Novo-Nicolaevka, RSS Kirghiză, URSS, care a activat în mişcarea muncitorească revoluţionară ilegală din România. A solicitat să primească o felicitare cu prilejul împlinirii vârstei de 65 de ani, iar 62/1977 soţia şi fiul său, care au fost executaţi în aprilie 1940, să fie consideraţi victime ale fascismului. Întrucât nu au fost găsite documente care să confirme cele indicate în solicitare, CCP a propus clasarea cererii. Originale.

1.10. 1977

15

29

74

Baboi Antoniu I. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a avut legături cu legionarii de la fabrica IAR Braşov; a fost amendat şi 29.11. condamnat penal pentru scandaluri şi 1957 certuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

30

73

Baboi Eftimie I. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de vizitiu şi logofăt la moşia unui boier a avut purtare proastă faţă de 17.07. muncitori; ca primar în comună s-a 1952 ocupat de interesele sale personale şi şi-a sprijinit rudele, care erau chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

8

31

48

Baboi Timoftei Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost 12.02. informator; alte abateri. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

32

3217

Baboi Zamfira Membră de partid exclusă în 1978 pentru că fiind suferindă cu nervii, a devenit iresponsabilă şi vorbea 29.09. necontrolat. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei, reconfirmată în 1979. Originale.

41

47

33 (vol. I-II)

Baboian Artin Membru al Conducerii Comitetului 15.06. Democrat Armean, membru de partid 1956 căruia i s-a anulate calitatea pentru că ar fi lucrat în slujba spionajului antonescian; alte abateri. Deşi acuza principală nu s-a putut clarifica pe deplin, CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1957 şi 1960. Originale. Idem. Originale, copie, fotografii. 28.01. 1957

58 (vol. I)

64/1957

122 (vol. II)

9

5/1959

34 (vol. I-II)

Baboian Dickran A. (Dicran) 24.06. Maior în Armată, confirmat ca 1950 membru de partid în 1949, cercetat în legătură cu: activitatea duşmănoasă a tatălui său (motiv pentru care a şi fost anchetat de Securitate), pe care nu a declarat-o la verificare; alte abateri. Pentru a nu deconspira ancheta Securităţii, Comisia de Verificare a Organizaţiei de Partid – Armata, a hotărât să-i elibereze carnetul de membru provizoriu. În 1959, ca ziarist la revista „Flacăra”, a fost cercetat pe baza unei note adresate de Serviciul Paşapoarte din MAI, prin care se sesiza că: în timpul războiului a nutrit sentimente progermane; în organizaţia „Frontul Armeniei” a făcut o serie de abuzuri; a dus acţiuni de scoatere din ţară a unor industriaşi armeni contra mitei; a defăimat unii ofiţeri de Securitate. Întrucât informaţiile sesizate erau o reluare a unor acuze mai vechi, cercetate anterior şi care s-au dovedit a fi neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Totodată Secţia de propagandă şi agitaţie a CC al PMR a fost sesizată cu privire la componenţa necorespunzătoare a cadrelor de la ziarul armean „Nor Ghiank”. Originale, copii, ziare. Idem. Originale. 15.06. 1956

138

46

8

35

45

Baboianu Gheorghe A. Maior la Batalionul de Securitate Sibiu, membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză; ca ofiţer al vechii armate s-a dovedit 16.06. necinstit, luând şperţuri; a întreţinut 1952 legături cu elemente deblocate din armată. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

6

10

36

2929

Baboiu Alexandru (Baboi) Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost şef legionar de plasă; 17.05. alte abateri. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Baboş Arpad N. Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1944 a fost membru al Partidului 31.10. „Imrédi”; în 1957-1959 nu a trăit viaţă de 1962 partid”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

37

43

5

38

42

Babuş Vasile Ziarist la „Dobrogea Nouă”, membru de partid exclus pentru că: a sprijinit Mişcarea Legionară; pe frontul antisovietic a luat parte, ca translator, la 25.12. interogarea prizonierilor sovietici; avea 1954 rude chiabure şi expropriate, cu care se afla în relaţii bune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Bacal Alfons Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea, pentru că: provenea dintr-o familie de mari negustori; în perioada 12.05. războiului nu a făcut muncă obligatorie, 1952 plătindu-şi scutirea; alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. Original. Bacal David Ofiţer la Direcţia Regională de Securitate Stalin (Braşov), membru de partid exclus pentru că în lagărul de la 16.07. Murafa-Moghilev a fost informatorul 1955 jandarmilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

39

716

2

40

717

1

11

41

718

Bacaloianis Dumitru Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din 26.12. Mişcarea Legionară; alte abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

42

3438

Bacalu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de angajat pe un vas de pescuit oceanic, aflându-se în portul Las Palmas, s-a prezentat la poliţia spaniolă şi a cerut azil politic. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

9.12. 1982

5

43

719

Bacalu Frida (Zell / Zel) Membră de partid exclusă în 1950 pentru că: provenea din părinţi 17.02. exploatatori; soţul ei a fost exploatator. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

44

720

Bacalu Miluţă St. Preşedinte al Sfatului Popular al oraşului Adjud, membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

9.03. 1961

3

45

3060

Bacalu Petre Membru de partid exclus pentru că a făcut speculă cu material lemnos şi fals în 13.11. acte oficiale. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

12

46

2830

Bacalu Riven Membru de partid exclus pentru că:a făcut speculă cu talpă de piele; deşi era membru de partid, a făcut parte din 28.10. organizaţia sionistă „Poale Sion”; 1948 a 1950 depus cerere de plecare în Israel. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

47

721

Bacalu Vasile D. Membru de partid exclus în 1957 întrucât la primirea în rândul candidaţilor a ascuns că în liceu şi la facultate a fost în anturajul unor legionari originari din 12.02. Tulcea, condamnaţi ulterior pentru că au 1960 făcut parte dintr-o organizaţie subversivă (între aceştia şi Gheorghe Calciu). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baccela Elena (Trandafir / Trandafirescu) Membră de partid exclusă pentru că şi-a pierdut carnetul de partid. CCP a hotărât anularea deciziei. reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior şi a cerut organizaţiei de 18.04. bază să o ajute să-şi ridice nivelul politic. 1955 În 1980 a solicitat să fie luată în evidenţa celor care au desfăşurat activitate în mişcarea revoluţionară ilegală. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. Bacher Samuel Avocat, membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1942-1944, în calitate de preşedinte al Oficiului judeţean Putna al Centralei Evreilor, a contribuit la 13.08. oprimarea şi jefuirea populaţiei evreieşti 1957 de către regimul antonescian. Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Original.

6

48

3342

6

49

615

1

13

50

617

Bachide Teodor V. Fost primar al oraşului Piteşti, membru de partid exclus în 1951 pentru că: a făcut politică PNŢ; a făcut afaceri cu comercianţii şi negustorii; în anii 1937-1938 s-a înscris la cuzişti; în 19381940 a fost comandantul FRN din oraşul Piteşti; în 1940-1941 a contribuit cu bani la „ajutorul legionar”; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale, copii.

5.02. 1957

42

51

618

Bachman Marcel T. Medic chirurg la Spitalul Militar Central, maior, membru de partid exclus în 1959 pentru că după ce s-a înscris în UTC, în 1944-1945 a activat în organizaţia sionistă „Hanoar Haţioni”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2.09. 1960

4

52

616

Bachmayer Nicolae Al. Şef al Serviciului comercial din Direcţia generală a comerţului cu ridicata, membru de partid exclus pentru că în timpul dictaturii antonesciene a fost membru activ al Grupului Etnic German. 31.10. Întrucât pe linie profesională a muncit 1962 bine, iar ca membru de partid şi-a dus la îndeplinire sarcinile primite, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Originale.

5

14

53

2626

Baciki Liubomir Gheorghe (Weiss Gheorghe) Membru de partid exclus pentru că: în anii 1946-1948, în calitate de conducător tehnic la Tipografia „Horia” din Timişoara, a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori; a fost un element afacerist; perioada în care a fost în Iugoslavia (până în 1922), în Austria, Ungaria şi Iugoslavia (1930-1945) nu putea fi verificată. Întrucât la înscrierea în Partid nu era cetăţean român, CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării. Originale.

5.03. 1957

4

54

619

Bacila Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a activat în Mişcarea Legionară; pe 22.09. frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 1950 contra partizanilor; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Bacinschi Stanislav Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că: la cotropirea Basarabiei de către fascişti, în 1941, a rămas sub administraţia antonesciană; în 18.05. 1942 s-a oferit voluntar în armată, apoi a 1950 urmat şcoala de subofiţeri de la Odobeşti; după 23 august 1944, deşi este cetăţean sovietic, nu s-a reîntors în URSS. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baciu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la şedinţe legionare şi la Rebeliune; a fost condamnat penal pentru furt de aur şi contrabandă de valută; a 24.05. fost informator al Siguranţei; în 1945 s-a 1954 înscris în PSD, făcând parte din gruparea de dreapta; în timp ce era director la SMT Buziaş, a furat din raţiile muncitorilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

55

701

1

56

705

1

15

Hotărâre reconfirmată în 1956. În 1972 a fost reîncadrat în Partid cu stagiu de la data deciziei. 1951 1 59 588 Baciu Camillo (Kaufman) Redactor la revista „Flacăra”. a sprijinit interesele chiaburilor. Originale. şi a propus ca Augustin Albon să fie cercetat de către „organele în drept”. membru de partid exclus în 1960 pentru că: a întreţinut legături cu elemente 26. în postul avut a întreţinut relaţii cu elemente duşmănoase.57 2591 Baciu Alexandru I. în mod excepţional.1951 tare. alte abateri.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţia de responsabil al unei gospodării de stat. Originale. duşmănoase plecate din ţară. a susţinut 1960 idei potrivnice liniei Partidului. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. 5. copie.04. care i-a sustras declaraţiile din dosarele de la Tribunal şi Siguranţă. a fost prieten cu Augustin Albon. la 2200 lei. CCP a hotărât excluderea lui din 16. În 1973 s-a propus majorarea pensiei sale. Partid şi ridicarea imunităţii parlamen. cu ocazia naţionalizării locuinţei manistului Boilă şi-a însuşit mai multe lucruri. 6 16 . 23 58 587 Baciu Augustin Fost secretar de partid de plasă. 1957 şi 1961. Deputat în Marea Adunare Naţională. membru de partid cercetat pentru că: la ancheta Siguranţei şi la proces a avut purtare proastă.12.

de la candidaţi. şi bătăuş. Instructor al Raionului PMR Huşi. Baciu Emil R. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că fiind stăpânit de interese personale. a întreţinut relaţii cu diverse femei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.03. exclus din Partid în 1952 pentru că: a avut abateri de la linia Partidului. Baciu Constantin St.02. Originale.08.60 589 Baciu Carol Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de organizaţie PSD a făcut greutăţi în munca de unificare. Întrucât a renunţat la apel. 2. a 27. elemente necinstite. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar stagiul avut anterior i-a fost recunoscut. 1950 2 61 3045 Baciu Constantin Comandant al Grupului PCI Iaşi. care erau cercetate 1970 de organele de stat. locotenent-colonel. Originale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. alte abateri. era beţiv. faptă pentru care a fost 1980 condamnată penal. Originale. În 1963 a fost reprimit în Partid.08. făcut afaceri şi a avut grave abateri 1951 morale. a avut legături cu chiaburii. reconfirmată în 1956 şi 1958. CCP a hotărât clasarea cazului. membru de partid exclus pentru că a pretins şi a primit mită 31. afemeiat 24.12. membru de partid exclus pentru că: a luat apărarea unor 26. Baciu Ecaterina Lector la Catedra de matematică a ASE din Bucureşti. 12 62 15 1 63 3240 3 64 16 14 17 .

Referinţă semnată de: Bercu Feldman. CCP a hotărât clasarea cazului.65 2684 Baciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a întreţinut legături cu elemente chiabure şi foşti legionari.01. decizie reconfirmată în 1968.04. membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost 29. Maestru de balet la Ansamblul de Cântece şi Dansuri al MFA. la fel cum după 1954 23 august 1944. cu care a făcut chefuri. reconfirmată în 1960. s-a dovedit necinstit. S-a constatat că în ilegalitate a fugit 17. a luat mită. a jucat în piese cu 1957 caracter antisovietic. Întrucât şi-a recunoscut abaterile. cu fondurile Partidului. 8. CCP a hotărât să fie anchetat şi judecat de „organele în drept”. în posturile avute. simpatizant legionar. Baciu Gheorghe Gh.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 5 66 322 Baciu Gheorghe Secretar al Plăşii Copou a Frontului Plugarilor. CCP a propus să fie judecat de către „organele în drept”. Baciu Gheorghe Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din Moldova din perioada 1940-1944. Originale. 23 67 17 2 68 18 16 18 . Originale. Întrucât era necinstit şi şi-a însuşit 1954 bani din fondurile Partidului. membru de partid cercetat în legătură cu ancheta colectivă a unor foşti membri ai Comitetului regional PMR Moldova din perioada 1940-1944. Originale. Originale. avea viciul beţiei. 17.04. În plus.

membru de partid exclus în 1953 pentru 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut 20. Excludere reconfirmată în 1973. condamnat penal pentru fapte de 1956 necinste. întreţinea legături cu chiaburii.V. Original. exclus din 14. regiunea Stalin (Braşov). În anul următor. Baciu Ilie I. Preşedinte al GAC din comuna Archita. Baciu Gheorghe T. membru de partid exclus în 1956 pentru că a fost 19. a avut servitori pe care i-a exploatat.10. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. că s-a dovedit a fi necinstit. 14 70 20 18 71 21 6 72 23 1 19 . a bârfit membrii Biroului raional PMR. 1959 Întrucât şi-a recunoscut faptele. Bucureşti.69 19 Baciu Gheorghe I. Baciu Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Burduleni. Stalin”. Originale.07. CCP a hotărât anularea deciziei. anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.08. CCP a hotărât clasarea cazului. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost membru al PNL. 1954 În 1959 a fost din nou exclus din Partid pentru abateri grave în muncă (s -a sustras controlului Partidului) şi în viaţa personală (era beţiv şi afemeiat). Partid pentru că a fost condamnat penal 1952 pentru fapte de necinste. Preşedinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular raional Bacău. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1961 şi 1968. Mureş. hotărâre reconfirmată în 1959 şi 1960. Instructor la Secţia comercială a Raionului „I.

10. alte abateri.73 24 Baciu Ion C. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. reconfirmată în 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fost legionar activ. şi-a neglijat sarcinile de partid. 1961 reconfirmată în 1962. Originale. 3 76 26 6 77 2589 3 20 . Originale. Originale. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. Baciu Nicolae Membru de partid exclus pentru că sa înscris cu scopul de a lovi Partidul 30.06. Baciu Marcu N. au făcut parte din organizaţii subversive legionare.08. 19. 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 75 25 Baciu Livia Membră de partid exclusă pentru că: având legături intime cu Galea Alexandru. dinăuntru şi a fost primit ca membru din 1950 lipsă de vigilenţă. Întrucât a căutat să-şi lichideze 1957 lipsurile avute. Membru de partid exclus în 1959 pentru că a ascuns Partidului că avea trei fraţi care. motiv pentru care au fost condamnaţi 1960 penal. Original. 16 74 22 Baciu Ionel Membru de partid exclus pentru că: a 23.06. 11. iar organizaţia de bază putea să o primească în rândul candidaţilor. exploatat braţe de muncă. după 23 august 1944.

s-a manifestat duşmănos faţă de Sindicat şi Partid. a folosit metode „stângiste” în muncă. 21 81 29 1 21 . s-a înscris în FNR. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1918-1938 a fost negustor. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în Basarabia. iar în primăvara 27. de la care primea plocoane.78 2692 Baciu Onoriu Al. CCV a hotărât menţinerea deciziei. afacerist. membru de partid exclus pentru că: a tăiat cu cuţitul pe Greab Gavrilă. Secretar PCR de plasă.02. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1959 şi 1961. Baciu Simion Secretar al Sindicatului Salariaţilor Agricoli. în anii 1945-1948 s-a ocupat cu afacerile. afaceri.03. Baciu Ştefan I. 1950 2 80 28 Baciu Ştefan Şef de agenţie la Banca RPR (1948-1950).06. reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Original. a dus o viaţă de desfrâu. CCP a hotărât anularea deciziei. alte abateri. după 22 1951 iunie 1941 s-a reîntors în Basarabia. anului 1941 a venit în România. în 1944 s-a refugiat din nou în România. 82 79 27 7. chiabur şi reacţionar. în 1940 a rămas sub regimul sovietic. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie supravegheat de „organele în drept”. Originale. s-a ocupat cu diferite 29.05. membru de partid exclus pentru că: i-a protejat pe chiaburi. exclus din partid pentru că era un element carierist şi 15.

07. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.82 2588 Baciu Teodor Preşedinte al Sindicatului judeţean Turda. CCP a constatat că nu îndeplineşte 1971 condiţiile necesare.12. 1976 CCP a propus. lectual şi uz de fals. 23. să aibă legături apropiate cu o activistă 1951 tânără. 2 83 3274 Baciu Vasile Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals inte25. menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”.05.01. cercetat pentru că a căutat 20. Originale. menţinerea deciziei. 9 85 3054 Baclanov Nichifor Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1928. membru de partid exclus în 1976 pentru că a făcut 25. fost membru al Comitetului judeţean PMR. parte din organizaţia legionară. 3 22 . Originale. 1979 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Hotărâre reconfirmată în 1980. Originale. 4 84 3150 Baciu Victor Director la Întreprinderea textilă „Flamura roşie” din Bucureşti.

în liceu a cântat cântece legionare. 1956 3 87 2767 2.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956.) Originale. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. copie. august 1944 a avut manifestări „nejuste” 1954 faţă de Armata Sovietică. secretar tehnic la Judeţeana de Partid Timişoara.86 30 Bacoş Ecaterina (Bakos. Klug) Bacoşcă Andrei Prima. (Vezi şi cota 89. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Bacoş Iuliu V.03. 1955 3. 4 89 31 2. a făcut intervenţii pentru a-l scoate din închisoare. Membru de partid exclus pentru că în calitate de controlor la comitetul cetăţenesc a luat mită. după 23 29.09. Originale. 8. exclusă din partid pentru că: a primit în casă mărfuri sustrase de fostul ei soţ. (Vezi şi cota 86.) Originale. 1948 20 88 61 Bacoşca Ionel I. s-a purtat brutal cu muncitorii de la Fabrica „1 Mai” din Piatra Neamţ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a purtat brutal cu muncitorii de la Fabrica „1 Mai” din Piatra Neamţ. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. reconfirmată în 1960.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 2 23 . Cele de-al doilea. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Bacoşcă Andrei Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. faptă pentru care a fost condamnat penal.

4 92 631 Bacs Domokos (Dominic) Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din 1941 din Ardealul de Nord. 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care ulterior a 1961 părăsit-o. CCP a constatat că: a intrat voluntar în armata hortystă. 2 24 .05. Original. la cădere a avut purtare trădătoare. Original. la proces a fost martor 19. Întrucât era luat „în evidenţă”. alte abateri. practicând viciul homosexualităţii cu 1954 ostaşi din subordinea sa. al acuzării. Originale.90 62 Bacoti Cristofor Ofiţer MAI. din 1941 (Madefalva). A propus 1953 excluderea lui din Partid şi să fie demascat. Originale. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element decăzut din punct de vedere moral. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 93 2593 Bacs Tereza Membră de partid cercetată în cazul revizuirii căderilor din Ardealul de Nord. membru de partid exclus pentru că şi-a bătut în mod 10. Ofiţer de Securitate. i s-a acordat un ajutor de 800 lei. CCP a propus excluderea ei din Partid. 22. În 1982 soţia sa (titularul decedase în 1956) a solicitat majorarea pensiei. Întrucât la anchetă şi la proces a avut 1953 purtare proastă. 1 91 60 Bacrău Iosif Al.05.11.06. huliganic soţia.

trecut duşmănos. exclus din Partid în 1951 pentru că în 1944 s-a înscris 23.01. Baczur Vilhelm Activist la Comitetul judeţean de Partid Satu Mare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 24. Originale.94 632 Bacsa Eugen Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist. maghiară. în calitate de factor poştal la Oficiul 7 Vamă. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bacso Vilmos Persoană pentru care CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a solicitat referinţe. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. prin care au fost transmise informaţiile solicitate. 1 95 433 13 96 2625 Bacu Staicu Membru de partid exclus pentru că. avea un 19. Adresă a Comitetului judeţean PMR 1950 Hunedoara.05. exploatat şi a făcut speculă. Original. voluntar în armata fascistă a lui Szálasi. care în trecut a 27. 2 98 634 1 25 . 1951 2 97 633 Baculea Vladimir Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât anularea deciziei. Ţinând cont de originea sa şi de munca politică depusă în timpul stagiului militar.08. copie. Original. la un control a fost găsit cu două săpunuri pe care le sustrăsese din coletele sosite din America. lb.07. română. Original.01. reprimirea lui în Partid şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 5. 1954 „Hunyadi Pancelus Hadostaly”.

exclus din Partid în 1952 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. Originale. Întrucât acuzele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. CCP a fost de acord.03. a făcut politică legionară. era interesat de câştiguri materiale. faţă de muncitori.99 2822 Badac Ioan (Baidoc) Membru de partid pentru care Comisia judeţeană de Verificare Iaşi a propus excluderea. Originale. 16. 1961 5 26 . CCP a hotărât anularea deciziei. Instructor la Secţia Agrară a CC al PMR. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi să fie traşi la răspundere cei care au dat referinţe pătimaşe despre el. dădea bani cu camătă. Originale. insulta oamenii. Originale. 3 102 65 Badea Benone Gh. regiunea Craiova. 8. exclus din Partid în 1954 pentru că: în trecut a avut comportare nejustă 12.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. hotărâre reconfirmată în 1966.04.04. 3 100 635 Badae Grigore Al. pentru că: a avut 11. avea viciul băuturii şi al 1950 jocului de cărţi. 8 101 638 Badanac Ioan Secretar al organizaţiei de bază la SMT Corabia. 1956 a fost înscris în FRN. relaţii cu femei.

beţiei şi scandalagiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. făcut speculă cu ţuică. membru de partid exclus pentru că: era stăpânit de viciul 11. 1954 1 105 68 Badea Dumitru M. exclus din Partid pentru că: în 1941-1942 a luat parte la adunări legionare. membru de partid exclus pentru că: era un element scandalagiu. Ofiţer politic în Armată. Originale. 9. în postul deţinut a băut prin restaurante şi a avut relaţii intime cu directoarea unei şcoli. Original. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost decorat. Original. 4 104 67 Badea Constantin St. în 1947 a intenţionat să plece clandestin în America.01. 2 106 69 Badea Florea Inspector al Secţiei de învăţământ a Raionului de Partid Pleniţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9.05. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 2 27 .10. în perioada grea economică a 27. alte măsuri. avea rude 1953 elemente reacţionare. s-a dovedit a fi 1957 necinstit. în perioada grea economică a făcut propagandă reacţionară.103 66 Badea Constantin Fost secretar al Comitetului sindical Giurgiu (1945-1947).

conducători manişti. menţinerea deciziei. exclus din Partid întrucât consuma 26. CCP a propus.02. cu care a continuat 1967 să întreţină relaţii. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 7 108 70 Badea Florea I. 5 110 3263 Badea Georgeta Membră de partid exclusă pentru că a intrat în relaţii cu un cetăţean vestgerman. băuturi alcoolice. menţinerea deciziei.107 1715 Badea Florea Membru de partid exclus pentru că: în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. reconfirmată în 1970. legionară. secretar al organizaţiei de bază de la Tipografia „Progresul” din Câmpulung Muscel. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1979 CCP a propus. întârzia de la lucru şi 1980s provoca certuri. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. solicitând să i se aprobe căsă. 2 109 3339 Badea Florian Fost ofiţer de Securitate. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.23. toria şi plecarea definitivă din ţară.08.09.04. 3 28 . Membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia 21. avea rude şi fraţi chiaburi şi foşti 18. Originale.

1982 5 113 3259 Badea Gheorghe Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.) Comandant al Secţiei Pază contra incendiilor din Arad. de unde a revenit în iulie 1945. semnalate cu manifestări duşmănoase. Editură şi Documentare din Departamentul CFR. în septembrie 1944 s-a retras cu trupele fasciste în Germania. element social-democrat trădător. în calitate de ofiţer. Întrucât nu îndeplinea criteriile sta. CCP a propus. a întreţinut relaţii cu unele rude ale soţiei sale. 1950 1 29 .111 40 Badea Gheorghe (Modrogoiu) Inspector la Oficiul de Presă. a ascuns faptul că socrul său a fugit din ţară în 1939 şi s-a înrolat în trupele SS. 9. Originale. Badea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că.03. membru de partid exclus pentru că era un duşman al clasei muncitoare. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. scoaterea lui din post şi cercetarea de către „organele în drept”. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Badea Gheorghe (Anghel Gheorghe B. Hotărâre reconfirmată în 1956.05. 1951 14 112 3425 7.01. Originale. în timpul preschimbării carnetului de partid. iar la data discutării apelului se afla 1979 internat într-un spital de psihiatrie. membru de partid exclus pentru că: în 1954.26. informator şi unealtă a administraţiei. menţinerea deciziei. 1957 şi 1959. 2 114 71 6. la completarea cărţii de evidenţă personală. CCP a hotărât clasarea cazului. Original.05. bilite. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

copil. 7 30 . maior. 1950 de unde s-a refugiat în urma Acordului de la Craiova. Originale. Activist al Secţia Industrie Grea a CC al PMR. Originale. sancţiune care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. 1 117 2802 Badea Harlambie Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator care căuta să recupereze pe spinarea ţărănimii munci13.06. 1 118 36 Badea Ilie Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei.115 3005 Badea Gheorghe N. Locţiitor al comandantului Miliţiei raionale Turda. elemente infractoare aflate în cercetare. în calitate de şofer.04. toare tot ceea ce a pierdut în Cadrilater. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 116 12 Badea Grigore I. Original. membru de partid exclus pentru că a luat mită de la 16. exclus din Partid în 1952 pentru că: în 1946 a lipit afişe maniste. a accidentat mortal un 29. reconfirmată în 1961. Original.11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât acuza principală s-a dovedit 24. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.11. 1968 faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât anularea 1954 deciziei. a promovat elemente necorespunzătoare. neîntemeiată.

Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Activist la Raionul PMR „23 August”. membru de partid exclus în 1976 pentru abateri 11.03. Badea Ioan Ofiţer de Armată. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de administrator al unei mori naţionalizate. 1941-1942 a activat în organizaţia legio.119 13 Badea Ilie (Alexandru) Şef al Plutonului de miliţie călare. Bucureşti. menţinerea deciziei. a refuzat să predea 15. la disciplina militară. Originale. disciplinare. exclus din Partid pentru că în 27. Original. 1977 CCP a propus. Originale.04. inventarul cu care s-a înscris în GAC. alte 1957 abateri. abuz şi neglijenţă în 1962 muncă. de la care lua mită.04. 27. Badea Ioan Ş. duşman al clasei muncitoare. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. i-a protejat pe chiaburi. 3 120 14 Badea Ilie I. 1 121 3211 3 122 53 2 123 2811 4 31 . Sectorul Învăţământ Public. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Badea Ioan M. maior. membru de partid exclus în 1956 întrucât a fost condamnat penal pentru abateri de 17.1953 nară.10.06. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.

schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. regiunea Constanţa.10. s-a dovedit a fi necinstit. Germania. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Tuzla. 6. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost condamnat penal în 27. alte abateri.05. Originale. 1954 1 125 3214 Badea Ion Locotenent-major la UM 02616 Babadag. În 1983 sancţiunea i-a fost ridicată. Badea Ion D. reconfirmată în 1956. Originale. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1939-1940 a făcut parte din 24. 9 126 583 4 127 585 12 128 55 12 32 . Original. era stăpânit de concepţii mistice. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Badea Ion D. organizaţia legionară.05. Badea Ion C. exclus din Partid pentru că: în 1923-1938 a fost membru al PNŢ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. în funcţia avută a îndemnat pe unii ţărani să iasă din GAC. 1978 CCP a propus.124 586 Badea Ion Responsabil cu agitaţia şi propaganda la Biroul de plasă Hârşova. fapt pe care l-a ascuns. Originale.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 a fost cântăreţ bisericesc şi a 1960 propagat misticismul. membru de partid exclus în 1976 pentru că: a săvârşit abateri de la disciplina militară. M. Originale. 16. s-a despărţit de soţie. reconfirmată în acelaşi an şi în 1966. începând din 194527. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară.

4 133 54 Badea Ion M. fost condamnat penal pentru neglijenţă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 44 131 56 Badea Ion I. Originale. reconfirmată în 1956 şi 1961.12. Membru de partid care a solicitat rectificarea unei erori de încadrare. Candidat de partid exclus în 1959 pentru că: în calitate de şef de şantier a 20.129 584 Badea Ion Gh. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică averescană.08. Membru de partid exclus pentru că: în anii 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. 3 132 3001 Badea Ion M.06. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1941 a fost informator al pazei militari30. 31.20. zate de la fabrica în care lucra. în 1948 a fost 27. cuzistă şi legio. 2 33 .11. 5 130 2660 Badea Ion I. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. condamnat penal pentru furt din avutul 1968 obştesc. nară. Originale. CCP a hotărât stabilirea vechimii sale 1957 în Partid din 1944. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1963 alte abateri.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 8. a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. cu care asculta posturi17. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. a întreţinut legături cu femei de moravuri uşoare. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. reconfirmată în 1963.07. În 1962 a fost reîncadrat în Partid. CCP a trimis cazul spre recercetare 1961 Comitetului regional PMR Bucureşti. 2 34 .12. Locţiitor politic la Batalionul de Securitate Stalin (Braşov).04. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. le de radio „Vocea Americii” şi „Europa 1961 Liberă”.134 52 Badea Ion R. ale căror ştiri le răspândea în comună. Originale. 3 135 51 Badea Ion S.07. 1954 1 136 2769 Badea Ion T. cărora le-a divulgat secretul militar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că ar fi făcut parte din Mişcarea Legionară. copie. 10 137 50 Badea Ion T. Originale. 12. foşti legionari. Original. făcut parte din organizaţia legionară. deşi era căsătorit. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că a 27.

3 35 . 1962 2 140 690 Badea Lila (Marcovici) Responsabilă cu propaganda şi agitaţia în BOB. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a participat la şedinţe legionare şi a plătit cotizaţie. 1981 CCP a propus.10. Întrucât apelantul nu îşi ascunsese 13. Originale. reclamaţii calomnioase. reconfirmată de CCP în 1955.138 3406 Badea Iris Tatiana Ligia Şefă a Secţiei de boli interne Găeşti.07. 6 139 689 Badea Lazăr N. Membru de partid exclus pentru că în anii 1940-1941 a făcut politică legionară. menţinerea deciziei. exclusă din Partid pentru că: la primire a ascuns originea sa burgheză. dreapta” s-a inspirat dintr-un articol scris 1954 de Ana Pauker. exclusă din Partid pentru că a menţinut o atmosferă încordată şi a făcut numeroase 24.11. 1965 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.02. Originale. 26 141 691 Badea Marin C. 1959 şi 1960. contingenţa cu organizaţia legionară. redactor la Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. CCP a constatat că decizia a fost luată fără o cercetare temeinică a întregii activităţi a apelantului şi a recomandat Comitetului regional PMR Argeş să adâncească cercetările. Originale. 4. CCV a hotărât menţinerea deciziei. după „devierea de 17.

motiv pentru care a fost mutat disciplinar ca director la Institutul Zootehnic. Ofiţer MFA şi secretar al organizaţiei de bază de la UM 03398 Lugoj.09. fiind în anturajul socialdemocraţilor de dreapta. Originale. alte abateri.09. În 1949 a fost numit responsabil de 28.142 2597 Badea Marin I. a luat o cotă mai mare de mărfuri decât i se cuvenea. motive pentru care a fost exclus din Partid. cazul a fost clasat. 1954 16 144 37 Badea Mihai A. Originale. a fost informatorul Comandamentului Militar. Badea Marin St. Membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al vechii conduceri a Poştelor. 6 143 34 4. În 1955 a fost reîncadrat în Partid. CCV a hotărât reducerea interdicţiei la şase luni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost membru al PSD. sancţionat cu interdicţia de a ocupa funcţii în partid timp de doi ani pentru că: în calitate de controlor al economatului de la fabrica în care lucra a băut cu speculanţii şi furnizorii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 16 36 . exclus 19. din Partid pentru că la primirea unor 1958 membri de partid a completat acte false. Întrucât în 1960 a decedat. a luat parte la demonstraţia din 9 noiembrie 1945. unde a fost în bune relaţii cu elementele duşmănoase. s-a abătut de la disciplina financiară şi legile statului. cadre şi apoi director la Centrul Mecanic 1949 Otopeni.05. reconfirmată în 1956 şi 1959. Originale. alte abateri. Secretar al organizaţiei de partid „Motoare”.

şi-a însuşit mărfuri. 1958 CCP a hotărât transformarea hotărârii în „retragerea calităţii” de membru. 4 148 3396 11 37 . Badea Nicolae I. făcut politică averescană. pentru a-şi forma o educaţie sănătoasă. Original. Membru de partid exclus pentru că: era căsătorit cu fiica unor foşti chiaburi. 1 147 354 Badea Nicolae F. Originale. progrese în comportarea sa. CCP a 1956 hotărât ridicarea sancţiunii şi a recomandat organizaţiei de bază să-l primească în rândul candidaţilor. a protejat chiaburii.05. a comis abateri de la disciplina de partid (abuzuri şi acte de necinste). regiunea Teleorman. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că.12. membru de partid exclus pentru că: în trecut a 14. 28. cuzistă şi 1950 ţărănistă.145 38 Badea Mihail I. cu care a menţinut legăturile.08. (Mihai) Activist la Consiliul Sindical judeţean Severin.07. Originale. 1981 În 1986 a fost exclus din Partid şi i s-a desfăcut contractul de muncă. CCP a propus. Întrucât de la excludere a înregistrat 19. Gh. 3 146 39 Badea Miloş Preşedinte al cooperativei din comuna Calonfireşti. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. nu a muncit 17. întrucât a fost condamnat pentru delapidare. menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că în funcţia avută şi-a însuşit o sumă de bani. împreună cu alţii. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

motiv pentru care a fost trecut în rezervă.05. 4 151 2682 Badea Raicu Membru de partid exclus pentru că: în 1932 a participat la o întrunire cuzistă. care avea ca misiune să aresteze şi să 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. împuşte ostaşii care dezertau. după care s-a înscris în Partidul cuzist. a vrut să fugă din ţară. Originale. aresta 1951 suspecţii şi participa la descoperirea partizanilor şi paraşutiştilor sovietici. 5. Fost ofiţer de marină.149 355 Badea Petrache I. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. unde a avut manifestări nejuste. Originale. 2. iar în 1938-1940 la Doftana. membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a făcut parte dintr-o companie de poliţie militară.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956. reconfirmată de CCP în 1958. Originale. în 1933-1936 a fost gardian la închisoarea Craiova. din care a făcut parte până în 1936. în 1947 a fost trimis la Şcoala politică de la Breaza. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut atitudine duşmănoasă faţă de URSS şi Partid. 1957 4 38 . în 1937 a votat cu legionarii. 1954 2 150 356 Badea Radu (Bodea) Director al fabricii „Săteanca”.

pentru a-şi ridica nivelul politic. după 23 august 1944 a avut o comportare duşmănoasă. Totodată. după 23 august 1944 s-a manifestat duşmănos faţă 12. iar pe legionari i-a ajutat cu bani. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul avut. Original. membru de partid exclus pentru că: în 1938 a fost spărgător de grevă la Uzinele Corvinus. au fost clasate. Badea Ştefania Membru de partid exclus pentru că: i-a sprijinit pe moşieri şi pe chiaburi. Subofiţer de Securitate. 1945 Întrucât acuza că a fost spărgător de grevă s-a dovedit neîntemeiată. Cluj. fapte 25.152 357 Badea Stan N. în funcţia avută a făcut familiarism şi folosea metode de 17. a divulgat secrete şi a făcut afaceri.10. Badea Traian Director al Fabricii de rulmenţi Bârlad. 23 153 358 1 154 359 3 39 .05. Original. din 1972 şi 1980. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca respectivul caz să fie prelucrat în şedinţa organizaţiei de bază. pentru care a fost condamnat la închi1950 soare şi mutat la alte unităţi.07. comandă faţă de muncitori. Alte două apeluri. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 s-a ocupat cu prinderea paraşutiştilor sovietici. de Partid şi a ţinut legătura cu duşmanul 1951 de clasă. în timpul războiului antisovietic a fost omul direcţiunii la Uzinele IAR. Hotărâre reconfirmată în 1960 şi 1965. a cerut să fie trimis la o şcoală de partid de 3 luni. Original.

Originale. 1971 25 156 497 Badiu Achile Preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Folteşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în mai multe rânduri a fost trimis în străinătate pentru recepţionarea armamentului. 10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. Badiu Constantin Z. 1956 reconfirmată în 1961. trecut a făcut politică PNŢ. Originale. Originale. Întrucât numele i-a fost trecut pe tabelul informatorilor fără consimţământul său. 7 158 768 30 40 . membru de partid exclus pentru că: în 26. 5. în 1964 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1950 s-a dovedit necinstit.06.155 3052 Badea Vasile Gh. a fost primar. 1956 reconfirmată în 1964 (de două ori) şi 1966.12. Persoană care fost lăsată în afara Partidului pentru că nu s-a prezentat la preschimbarea documentelor de partid. judeţul Covurlui. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de maistru la Pirotehnia Armatei. în 1944 a fost recrutat ca informator al Serviciului de informaţii de la uzinele „Sadu”. 1 157 498 Badiu Constantin Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară.07.06. 25.

11. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că a 31. copie. întreţinut legături cu elemente duşmănoa1954 se. Originale. Originale. alte abateri. seama de circumstanţele săvârşirii faptei 1960 (legitimă apărare) şi a recomandat recercetarea cazului. 1980 Întrucât între timp sancţiunea i-a fost ridicată. 3 161 767 Badiu Mihai V. imorală şi a 17. CCP hotărât clasarea cazului. CCP a constatat că decizia nu ţinuse 11. 3 162 3325 Badiu Năstase I. (Mihail) Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru lovire. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 4 160 766 Badiu Elena (Sunder) Membră de partid exclusă pentru că s-a dovedit a fi un afaceristă.11. 8. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar apelantul şi-a retras apelul. maior la UM 01766 Slobozia. Originale.05. 5 41 . Originale. şi-a însuşit diverse bunuri de la populaţia sovietică.06. Secretar al organizaţiei de bază.159 499 Badiu Dumitru D. În 1961 a fost reprimit în Partid. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: trimis în 1943-1944 cu serviciul la Odessa. lovit un ostaş.

2 166 198 Badulescu Iosif Petrica Candidat de partid exclus în 1958 pentru că nu a depus eforturi pentru a se ridica la nivelul cerinţelor unui membru. în 1941-1942 a scris articole calomniatoare la adresa URSS. alte abateri. reconfirmată în 1960 (de două ori). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1959 1 167 2604 7. 7 164 203 Badiu Victor T. Baer Andrei Asesor procuror la Oradea. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. care a solicitat primirea în Partid. Originale. (Dumitrescu) Membru de partid exclus pentru că: până în 1944 a activat în diferite partide burgheze.11. fugit în 1946 din URSS. CCP a hotărât clasarea cazului. 1950 2 42 . 1950 14 165 200 Badovici Aurel Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a fost 27. Originale. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 5.163 2586 Badiu Sabin N. Director de cadre la Sovrom-Petrol.05.09.03.07. În 1964 i s-a acordat stagiu din 1934. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1952 aprilie 1944. CCP a hotărât respingerea cererii. Original. în 1948 s-a ocupat cu negustoria 1953 de vinuri. Întrucât a recunoscut situaţia şi şi-a retras apelul. decorat. 19. 2.

în 1948 s-a logodit cu Ion Truşcă. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-un mediu mic burghez. „V. 35 169 193 Bagaria Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fost 10. întreţinea legături intime cu Mihai Hotoran. Bucureşti.11. Bagdazar Ionel Director al fabricii de textile „7 Noiembrie” Bucureşti.P. în funcţia pe care o avea se 1951 purta cu muncitorii asemeni unui patron. Original. a creat mahalagisme 1953 şi a avut un comportament anarhic. în perioada războiului a fost informator al 27. 1954 Întrucât acuzele s-a dovedit neîntemeiate. cercetată pentru că: tatăl său ar fi fost hitlerist. Original.168 Baer Irina (Rudolf) Activistă la Comitetul de Partid al Regiunii Stalin (Braşov). 1 170 192 2 171 2813 2 43 . română. condamnat legionar. Comandamentului militar din uzina în 1951 care lucra. s-a ocupat cu afaceri 24.I. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 21/1954 abateri.07. lb. exclusă din Partid pentru că: în trecut a scris o lucrare cu conţinut antisovietic.02. maghiară. Lenin”.03. copii. Bagdasarov Valentina Secretară de partid şi lector de limba rusă la I.S. CCP a clasat dosarul. pe care l-a determinat să-şi părăsească soţia şi copiii. alte 11. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Colegiului de Partid să-l scoată din funcţie. şi excrocherii.E.

pentru al doilea. 1923-1934. şi de a se comunica informaţii cu privire la activitatea depusă în mişcarea muncitorească din România. organizaţia legionară. pentru cel de-al doilea datele furnizate nu au fost suficiente pentru a putea obţine informaţii. pentru primul. copii. pentru atitudinea lui sinceră şi munca depusă după 23 august 1944 CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru. 28. 1951 1 44 . 10 175 2889 Bagosi Francisc Şeful Sectorului de Verificare a Cadrelor de la organizaţia PMR din regiunea Baia Mare. cercetat în legătură cu căderile colective din 1934 de la Oradea. Originale. 1961 Notă a CCP prin care se confirmă solicitarea. maghiară. copie. rusă.01. fotografie.172 709 Baghi Antal Várnay Jenö Persoane cercetate în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se indica stagiul de muncă. 4 174 111 Bagone Ştefan Persoană pentru care CC al Partidului Comunist Cehoslovac a cerut referinţe. Membru de partid exclus în 1957 pentru că a fost înscris şi a activat în 14. Originale.10. 15 173 500 Bagia Hristu V. 6.02. Originale. Copie.12. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Deşi la cădere a avut o purtare slabă. română. Adresă de răspuns a CCP prin care 1952 s-au comunicat informaţiile solicitate. pentru primul. lb. în anii 23.

29. necesară la 1965 pensionare. Întrucât Comitetul orăşenesc PCR i-a 1975 acordat stagiul de partid din 1940 şi s-a declarat mulţumită. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul de funcţionar la Sfatul Popular. 1 177 678 Bahcevan Ivan Antonovici Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme că a fost condamnat pentru activitate revoluţionară 15.03.10. membru de partid exclus pentru că: în 1928-1933 a fost secretar al avocatului legionar Lazăr Saghin. legionară şi a participat la Rebeliune. alte abateri.06. CCP a hotărât clasare cazului. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. 5 45 .176 503 Bagus Ilie Activist la Comisia locală sindicală Câmpulung-Moldova. Originale. a fost înscris în organizaţia 25. 15 178 3204 Bahnaru Maricica Membră de partid care a solicitat ca în documentele sale de partid să se menţioneze că în ilegalitate a fost arestată şi condamnată. desfăşurată în România. a 1951 făcut afaceri. Original. Originale.

întrucât era cetăţean sovietic. 6 46 . membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. regiunea Galaţi. I-II) 505 8 (vol. Originale. reconfirmată în 1955 şi 1966. 18. Întrucât cererea era neîntemeiată. în funcţiile avute a permis angajarea unor elemente necorespunzătoare politic.09. partea română nu îi poate satisface solicitarea. I) 179 (vol. 1959 37 181 506 Bahrim Constantin Fost inspector general în Ministerul Învăţământului Public şi membru în conducerea Uniunii Învăţământului. reconfirmată în acelaşi an şi în 1960.10. membru de partid exclus în 1958 pentru că a folosit metode huliganice pentru a forţa ţăranii să intre în GAC (în urma acelor acte GAC s-a destrămat). Idem. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1964 a solicitat acordarea stagiului din 1929. CCP a clasat cazul. antisemit. a făcut propagandă 1951 antisovietică. care a solicitat 1957 încadrarea în Partid. raionul Vrancea.<1948> erea în România. Notă a CCP către Ministerul Afacerilor Străine în care se spune că. CCP a lăsat decizia la nivelul organizaţiei de bază de la locul său de muncă. a fost 26.5 Bahnaru Nicolae C. II) Originale. 12 (vol. 180 504 5. Originale. Originale. Bahnă Ştefan St. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Păuleşti. A fost primit în Partid în 1959.01. Tehnician la MAI. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Cetăţean sovietic care a cerut repatri.

24. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât a avut purtare proastă la 1953 ancheta din 1933. 1953 2 185 2930 Baibarac Vasile Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar şi primar al comunei 24. Cruce” legionare. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din „Frăţiile de 24. Moşoaia. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1965 şi 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.09. 1 186 512 Baican Constantin N. 1963 14 47 . CCP a hotărât respingerea solicitării. Originale. Original.07. Originale. care a cerut încadrarea în Partid. Original. 2 184 511 Baias Simion (Băias) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Membru de partid exclus în 1956 întrucât a fost condamnat penal pentru delapidare.07.02. 6 183 509 Baias Maria (Balaş) Membră de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni.182 507 Baia Alexandru G. 2.10. judeţul Argeş.

187

1/1970

Baican Petre Director al Întreprinderii de construcţii-montaj pentru industria alimentară Bucureşti, membru de partid cercetat pentru că: avea o comportare imorală; menţinea în funcţii de 19.04. răspundere diferite elemente necorespun1972 zătoare. Deşi majoritatea problemelor semnalate s-au dovedit neîntemeiate, titularul dosarului (alături de alţii) a fost scos din funcţie. Originale.

16

188

513

Baican Spiridon C. Lucrător la Miliţia Sighişoara, membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1943 a plecat voluntar în armată, de 29.01. unde a mers la o şcoală militară din 1960 Germania pentru specializare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baican Teodor Membru de partid exclus în 1952 pentru că: până în 1949 a exploatat braţe de muncă; în 1948 a fost deţinut pentru 14.09. activitate duşmănoasă faţă de regim; a 1954 fost categorisit chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baicău Constantin C. Secretar al Plăşii de Partid Pârscov, regiunea Buzău, exclus din Partid pentru că: a fost în slujba fasciştilor germani, contribuind la jefuirea unor bunuri 28.07. sovietice; în funcţia avută a folosit 1954 metode huliganice; a avut manifestări şovine; a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4

189

514

1

190

515

1

48

191

3006

Baicon Ion Membru de partid exclus pentru că a 16.11. fost trimis în judecată pentru delapidare. 1968 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

192

530

Baicu Constantin Sublocotenent de Miliţie, membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului, ca poliţist, a fost trimis în misiuni speciale; a avut legături cu elemente duşmane. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2.02. 1951

1

193

531

Baicu Constantin M. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a luat parte la 29.10. manifestări legionare. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baicu Ion I. Membru de partid exclus pentru că în funcţiile administrative avute s-a dovedit necinstit, motiv pentru care a fost 27.05. condamnat penal de două ori. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale. Baicu Ion Ş. Membru de partid sancţionat cu „mustrare” de către Secretariatul CC al PCR, pentru că la organizarea ediţiei jubiliare a Universitatea de vară „Nicolae Iorga”, de la Vălenii de Munte, a iniţiat 24.11. editarea foii volante Neamul românesc, 1981 preluând necritic titlul unei publicaţii interbelice. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

4

194

532

3

195

3408

3

49

196

533

Baicu Stan M. Şef al Serviciului de cadre de la Fabrica de produse zaharoase Bucureşti, membru de partid exclus în 1959 pentru 24.04. că: în timpul războiului a fost informator 1963 al conducerii fabricii de paraşute I.R.V.I.N. din Bucureşti; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

197

3/1975

Baidoc Roman Secretar al Consiliului Popular comunal Studina, în legătură cu care s-a primit o anonimă în care se semnala că la primirea în Partid nu a arătat că în 1953 a fost condamnat penal pentru întocmirea unor ştate de plată şi fişe de pontaj 24.06. fictive. 1975 CCP a constatat că pentru respectivele fapte a fost sancţionat cu „vot de blam”, sancţiune neconformă cu statutul PCR, a cerut ca situaţia lui să fie clarificată cu prilejul semnării „angajamentului solemn” şi a clasat cazul. Original, copie.

2

198

535

Baier Tiberiu Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă, care a sprijinit regimul hortyst. 24.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 1951 a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. Original. Baim Adalbert Membru de partid exclus pentru că: sa preocupat de interesele sale personale; a dus o viaţă imorală. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

199

536

3.07. 1950

1

50

200

540

Baisoiu Elena (Alexandrescu) Persoană angajată în Securitate, membră de partid exclusă pentru că unchiul ei a fost arestat ca membru al unei organizaţii subversive (MNR); l-a găzduit pe acesta în locuinţa sa fără forme legale. Întrucât nu a avut cunoştinţă de trecutul unchiului ei, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

7.01. 1954

2

201

495

Bait Iosif (Boit) Secretar al organizaţiei de bază la I.P.E.I.L. Drecova, regiunea Timişoara, 25.11. exclus din Partid în 1952 pentru că era un 1954 element imoral, stăpânit de viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

202

3089

Baitzar Petru Membru de partid exclus pentru că vagabonda prin diferite localităţi din ţară, şi-a neglijat familia, lăsându-şi soţia şi cei doi copii minori fără întreţinere; a fost condamnat pentru viol şi călătorie frauduloasă pe tren. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1.02. 1973

4

203

2931

Baiu Grigore Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut dubios, un slugoi 31.12. al chiaburilor, necinstit şi carierist. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

51

204

626

Baiu Sigismund Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; a luat parte la războiul 25.07. antisovietic. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca situaţia lui să fie prelucrată în şedinţa organizaţia de bază. Original.

1

205

624

Bajdechi Tache S. Ofiţer, secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că a ascuns că tatăl său a fost dislocat din regiunea de frontieră cu Iugoslavia. 28.12. Întrucât motivul s-a dovedit neînte- 1956 meiat, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale. Bajin Romulus Preşedinte al Comitetului PCR de la Halta Griviţa, exclus din Partid pentru că: a luat parte la „ajutorul legionar”; după 20.09. 23 august 1944 s-a alăturat elementelor 1950 de dreapta, titeliste; a luat şperţuri; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

206

152

1

207

537

Bajor Alexandru Membru de partid exclus în 1960 pentru că ar fi ascuns că anterior a mai fost membru (1945-1948). CCP a constata că hotărârea a fost 10.05. luată fără o cercetare temeinică şi a cerut 1963 Comitetului regional Maramureş adâncirea cercetărilor. Întrucât era tractorist fruntaş, sancţiunea a fost transformată în „vot de blam”. Originale.

4

52

208

538

Bajor Andrei Membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză; a făcut parte 21.06. dintr-o organizaţie catolică; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

209

2974

Bajureanu Constantin A. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţiile cuzistă şi legionară; împreună cu familia sa a luat parte la alungarea cetăţenilor evrei din comuna Horodiştea, raionul Dorohoi, 18.10. regiunea Suceava. 1967 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Bakai Domokoş D. Director al Întreprinderii Industriale regionale de vin şi produse alcoolice Sibiu, membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost în dezacord cu hotărârea Ministerului de Finanţe privind reducerea cu 50% a diurnelor de deplasare; alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. În 1961 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate, solicitare respinsă. Hotărâre reconfirmată în 1963. Originale; lb. română, maghiară. Baki Andrei Secretar al organizaţiei de bază de la fabrica Tehnofrig Cluj, cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. Pentru purtare laşă în faţa duşmanului de clasă, CCP a hotărât să fie sancţionat cu „vot de blam”. Originale.

4

210

154

1.07. 1954

14

211

150

2.03. 1953

3

53

212

490

Baki Elisabeta Şefă de cadre la Întreprinderea de Locuinţe şi Localuri Cluj, membră de partid cercetată în legătură cu căderile de 26.10. la Someşeni . 1952 Deşi a avut purtare proastă la căderea din 1941, CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru. Original.

3

213

491

Baki Ludovic A. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: a fost un element naţionalist, dictatorial şi beţiv, care ducea muncă de subminare a Partidului; a activat într-o organizaţie fascistă subversivă, motiv pentru care a fost arestat de „organele statului”. CCP a hotărât clasarea cazului. În 1959 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

4.11. 1957

6

214

492

Bako Ioan Membru de partid exclus pentru că a 11.07. fost informator al regimului hortyst. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

215

697

Bako Margit (Barabas Margareta) Cercetată în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. S-a constatat că avut legături dubioase cu agenţii contraspionajului maghiar şi cu Balazs 29.01. Eugen (Blatt Egon); după 1944 a dus o 1958 viaţă depravată şi s-a căsătorit cu un element duşmănos. CCP a hotărât că situaţia ei nu se revizuieşte. Originale.

3

54

216

698

Bakos Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1944 a fost membru al Partidului Maghiar; în timpul războiului antisovietic 25.04. a avut atitudine duşmănoasă faţă de 1950 cumnatul său, simpatizant al PCdR; era un element scandalagiu şi beţiv. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

217

2975

Baksai Iosif I. Membru de partid exclus pentru că: sa manifestat „cu cuvinte de sfidare” la adresa Constituţiei RSR; la locul de muncă era un element carierist şi 18.10. nemulţumit. 1967 Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Bal Ilie I. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a făcut parte din organizaţia legionară; în 1954, în calitate de şef al 21.04. Ocolului Silvic Gherla, a fost condamnat 1959 penal pentru abuz şi delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Balaban Gheorghe C. Membru de partid exclus pentru că în perioada evenimentelor din Ungaria a elogiat acţiunile elementelor contrarevoluţionare, motiv pentru care a fost condamnat la 7 ani de închisoare 23.05. corecţională. 1969 Întrucât motivele excluderii s-au dovedit neîntemeiate (a fost anchetat prin „metode de constrângere fizică”), CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

218

699

4

219

3021

4

55

220

752

Balaban Gheorghe C. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur; avea un unchi moşier, cu care se afla în relaţii bune; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958. Originale.

4.07. 1956

17

221

753

Balaban Gheorghe I. Şef al Sectorului Verificări de la Raionul de Partid Moineşti, exclus din Partid pentru că: a întrebuinţat metode de comandă în muncă; a dat dovadă de atitudine netovărăşească; a întrebuinţat 17.02. metode greşite în problema ridicării 1953 cotelor; alte abateri. Întrucât era un element muncitor, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original.

3

222

754

Balaban Gheorghe St. Ajutor de comandant al Regiunii de Securitate Bacău, căpitan, membru de partid exclus pentru că în 1930-1934 a 23.05. activat în organizaţia legionară. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale.

8

223

3023

Balaban Ion Membru de partid exclus pentru diverse abateri (s-a prezentat la serviciu în stare de ebrietate, a pretins bani şi alimente de la cei care solicitau să fie 17.06. angajaţi la întreprindere, furt, falsificare 1969 de ştate de plată). CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1970. Originale.

10

56

224

2932

Balaban Maria Şefă de cabinet la tovarăşul Daicovici<u>, membră de partid cercetată pentru că era un element 10.05. nesincer, neserios şi cu legături suspecte. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie îndepărtată din postul deţinut. Copie.

1

225

493

Balaban Profira Secretară a organizaţiei de bază din comuna Dofteana, raionul Târgu Ocna, regiunea Bacău, exclusă din Partid în 1952 pentru că: părinţii ei au fost cârciumari; a folosit pe cumnatul său la redactarea documentelor organizaţiei de bază, deşi nu era membru. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

4.10. 1954

1

226

2598

Balaban Stelian P. Fost instructor la raionul PMR Rupea, regiunea Braşov, exclus din Partid în 1960 pentru că: a ameninţat ţăranii să intre în GAC; alte abateri. Întrucât abaterile săvârşite nu erau de 27.09. natură să ducă la excludere, CCP a 1961 solicitat Comitetului regional PMR Braşov recercetarea cazului. În 1962 a fost reprimit în Partid şi sancţionat cu „vot de blam”. Originale. Balaban Ştefan Gh. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din 20.04. organizaţia legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale, copie.

7

227

494

6

57

228

2596

Balaban Traian M. Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate duşmănoasă regimului. care avea legături cu elemente 26.04. reacţionare. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1959. Originale.

6

229

3141

Balaci Alexandru Membru de partid exclus pentru că: la primire a ascuns că a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc; alte abateri. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24.12. Comitetului judeţean Dolj al PCR. 1975 Decizia a fost menţinută. În 1976 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

7

230

373

Balaci Aurel P. Casier la o unitate de grăniceri din Cetate, regiunea Craiova, membru de partid exclus întrucât: a fost condamnat 22.03. penal pentru abuz în serviciu; în 1947 s-a 1960 căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

231

372

Balaci Crăciun M. Secretar al organizaţiei de bază de pe şantierul Hidrocentralei Moroeni, exclus din Partid pentru că: a angajat ca paznici 13.10. chiaburi şi foşti negustori; a făcut beţii şi 1958 s-a dovedit depravat şi necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

58

232

451

Balaci Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a fost pe frontul antisovietic în cadrul Marelui Cartier General, făcând parte din Grupul general de comandă; a fost avansat în grad şi decorat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2,01. 1951

6

233

452

Balaci Vasile I. Membru de partid exclus pentru că a sustras material lemnos din pădurea statului, faptă pentru care a fost condamnat penal. 15.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1962 reconfirmată în 1966. În 1975 cazul a fost retrimis spre rezolvare Comitetului judeţean PCR Mehedinţi, care a reconfirmat decizia. Originale.

16

234

446

Balaciu Gheorghe Membru al Diviziei „Tudor Vladimirescu”, în care a ocupat funcţii de răspundere, membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 15.09. chiaburi cu activitate politică reacţionară; 1954 a manifestat puternice sentimente antisemite şi a simpatizat cu organizaţia legionară; a întrerupt munca de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balaeş Haralambie (Balaieş) Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a intrat voluntar la Şcoala de subofiţeri de jandarmi Bucureşti, unitate cu care a participat la războiul antisovietic; după 23 august 1944 s-a ocupat cu furturile şi specula. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

1

235

445

2.06. 1952

3

59

236

447

Balahura Constantin A. Fost responsabil cu organizaţiile de masă la Comitetul judeţean PCR Bacău (1947), căruia i s-a anulat calitatea de 11.04. membru pentru că: a făcut parte din 1951 organizaţia legionară; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

237

453

Balaj Grigore Primar şi preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Corond, Raionul Odorhei Regiunea Autonomă Maghiară, exclus din Partid pentru că în perioada războiului a fost concentrat în armata hortystă, a fost avansat în grad şi a făcut educaţie fascistă ostaşilor, faţă de care a avut un comportament brutal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3.03. 1953

2

238

455

Balaj Ioan I. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Întrucât a recunoscut acuzele, CCP a hotărât clasarea cazului. Original.

7.10. 1958

1

239

454

Balaj Ioan I. Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1936-1938 a fost membru al PNŢ; a fost şef de cuib legionar; în 1936-1938 a fost poliţist şi a avut 10.08. atitudine brutală faţă de populaţie; alte 1956 abateri. Întrucât majoritatea acuzelor s-au dovedit întemeiate, CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

60

240

569

Balaj Mihai Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică ţărănistă şi a fost comandant străjer de plasă; în 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară şi a luat 21.03. parte la Rebeliune; pe frontul antisovietic 1952 a participat la crime şi jafuri contra populaţiei civile, fapte pentru care a fost decorat; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

241

570

Balaj Nicolae Al. Şef al formaţiunii economice de la Miliţia raională Reghin, membru de 22.12. partid exclus în 1965 pentru că a dus o 1965 viaţă imorală şi şi-a abandonat familia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

242

574

Balaj Ştefan Cr. Membru de partid exclus pentru că ar fi luat parte la „ajutorul legionar”, ar fi fost simpatizant şi ar fi participat la un marş al legionarilor. Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică, CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Banat. În 1962 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

2.02. 1961

4

243

571

Balamia Ion I. Şef al Serviciului gospodărie orăşenească Băicoi, membru de partid exclus în 1959 pentru că a fost condamnat penal pentru întocmirea de ştate de plată fictive. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5.02. 1963

11

61

244

88

Balanovici Niculina (Ştefanov) Membră de partid exclusă în 1952 pentru că: în 1953 s-a căsătorit cu fiul unui fost fabricant; ca muncitoare a dat produse de proastă calitate. 23.02. Întrucât acuza principală s-a dovedit 1957 neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

245

120

Balas Aurel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de inspector la Legea Speculei s-a dovedit necinstit; s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.06. 1950

1

246

371

Balasko Dezideriu Membru de partid exclus pentru că, deşi în ilegalitate a făcut parte din UTC, ulterior a intrat în legătură cu un element declasat, cu care a luat parte la furturi şi 23.05. spargeri de locuinţe, faptă pentru care a 1956 fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1968. Originale.

7

247

263

Balasz Ioan Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. 15.08. Adresă de răspuns a CCP prin care 1955 s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale, copii; lb. română, maghiară.

14

62

248

611

Balaş Elena Secretară a organizaţiei de bază, membră de partid exclusă pentru că: era un element cu concepţii burgheze; a ţinut 23.12. conferinţe cu caracter antisovietic; alte 1952 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

249

714

Balaş Ioan Şef al Depozitului de butuci la IPEIL Comăneşti, membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost unealta 29.05. patronilor; era un element duşmănos şi 1951 şperţar. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Original.

2

250

755

Balaş Iosif Persoană cercetată cu prilejul revizuirii căderilor de la Someşeni. Întrucât la Someşeni a avut purtare 27.01. trădătoare, CCP i-a respins cererea de 1953 primire în Partid şi i-a recomandat să adreseze organizaţiei de bază o cerere de primire în rândul candidaţilor. Originale.

6

251

756

Balaş Niculae (Balazs) Membru de partid exclus pentru că era un element aventurier, care s-a prezentat voluntar în armata germană, 19.06. contribuind astfel la războiul antisovietic. 1950 CCV a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. Original.

1

63

252

757

Balaş Pavel A. Membru al Companiei speciale de pază a criminalilor de război a MAI, membru de partid exclus pentru că: şi-a 24.06. părăsit postul fără ca să anunţe pe cineva; 1952 element nestatornic, care s-a dedat beţiei şi şi-a pierdut carnetul de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

253

2894

Balaş Petre Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară; a 11.11. avut prăvălie, cu care a speculat 1947 populaţia; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

254

758

Balaş Petru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări 15,10. legionare. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

255

Balaşiu Otilia Membră de partid pentru care soţul său, Balaşiu Gheorghe, a adresat o scrisoare preşedintelui CCP, Mihai Dalea, în care reclama faptul că soţia sa era persecutată de către şefa Serviciului Contabilităţii de la Întreprinderea pentru 17/1971 <1971> Imprimate şi Administrarea Publicaţiilor, Viorica Ardeleanu. Conducerea întreprinderii a hotărât transferarea apelantei la Serviciul Aprovizionării, soluţie cu care aceasta s-a declarat de acord. Originale.

8

64

256

2599

Balaure Constantin V. Secretar al judeţenei UTC Mehedinţi, exclus din Partid pentru că: era un element decăzut din punct de vedere 22.06. moral, care a fost folosit de duşmanii de 1950. clasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1960. Originale. Balaure Virgil C. Membru de partid din ilegalitate, care a solicitat să i se acorde stagiul din 1921. 17.09. Întrucât a fost înscris şi a activat în 1964 Partid din acel an, CCP a hotărât acceptarea cererii. Original. Balazs Andrei Membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a făcut politică naţionalistă, şovină şi cu caracter de ură 24.05. de rasă; pe frontul antisovietic a 1950 participat la executarea cetăţenilor sovietici; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balazs Anton D. Organizator de partid la GAS Hărmani, raionul Sfântu Gheorghe, regiunea Braşov, care a solicitat 18.10. acordarea stagiului de partid din 1961 ilegalitate. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1937. Originale. Balazs Arpad Membru de partid exclus pentru că: urmare a consumului de băuturi alcoolice a produs scandal în public şi în familie; a lipsit de nenumărate ori de la serviciu; 24.12. alte abateri. 1974 CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Bihor al PCR. În 1975 hotărârea a fost menţinută. Originale.

9

257

352

3

258

678

1

259

677

3

260

3131

5

65

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 21.I. însă a 1958 reieşit că era un element cu concepţii şi manifestări antipartinice. 8. CCP propus Biroului Politic al CC al PMR (iar acesta a probat) menţinerea deciziei de excludere. română. 267 (vol. membru de partid din ilegalitate exclus din Partid în 1952 şi arestat de „organele M. copie. II) 66 . Acuzele nu s-a confirmat. Originale. în calitate de consilier la Legaţia RPR din Anglia. Blatt Egon) 12/1958 Director în Direcţia economică a <1958> MAE. CCP a hotărât menţinerea deciziei.” pentru că: în perioada hortystă a evadat din lagăr în condiţii suspecte. fotografii. Vladimir Trebici. oportuniste şi revizioniste. 1952 3 262 (vol. lb. Originale. a dus o viaţă imorală. Referinţe semnate de: Mihai Patriciu.261 679 Balazs Emil Fost chestor al Poliţiei Oradea. I) 29 (vol. s-a înconjurat de elemente străine de clasa muncitoare şi duşmănoase. Original. 680 Idem. În 1966 a emigrat în Israel. I-II) Balazs Eugen (Balas. membru de partid exclus pentru că: s-a rupt de viaţa de partid. Gogu Rădulescu. în 1948. în 1946 a devenit exploatator.11. George Macovescu şi Emeric Toth. maghiară. îndepărtarea lui din Institutul de cercetări economice unde lucra şi „demascarea concepţiilor şi tezelor debitate de el”.07. a fost bănuit că are legături cu spionajul englez.A. Hotărâre reconfirmată în 1960.

motiv pentru care a fost internat în lagărul de la Caracal.11.07. cu care s-a retras în 1944.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.263 681 Balazs Ioan Membru de partid exclus pentru că: în timpul Grevei generale din 1920 a devenit omul patronilor şi spărgător de 25. în timpul războiului 1953 a făcut parte din armata hortystă. 1 266 3253 Balazs Marton Membru de partid care a solicitat să fie luat în evidenţa celor care au desfăşurat activitate ilegală. unde a folosit muncă salariată. maghiare. Întrucât nu îndeplinea criteriile 1978 stabilite.08. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 24. a avut ieşiri duşmănoase faţă 1950 de Partid. Original. grevă. respingerea cererii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. alte abateri. a făcut parte din conducerea unei organizaţii fasciste 31. 1 264 682 Balazs Iuliu Membru de partid exclus pentru că: în calitate de perceptor a făcut parte din aparatul de opresiune al regimului 26. CCV a hotărât menţinerea deciziei. burghezo-moşieresc. 4 67 . în timpul dictaturii fasciste a 1951 contribuit la educarea muncitorilor în spirit fascist. 2 265 683 Balazs Iuliu Membru de partid exclus pentru că: în 1929-1948 a avut o frizerie. CCP a propus.

1966 şi 1970. a vrut să emigre. până în 1946 a făcut parte din organizaţia 22. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. respingerea cererii. CCP a propus. Original. stabilite. pentru că în anii 1942-1944 a lucrat la serviciul de contraspionaj hortyst din Cluj. reconfirmată în 1961. Originale. reconfirmată de CCP în 1956. Originale. 1 68 . lb. (Petru) Membru de partid exclus în 1952. abateri.267 640 Balázs Péter St. 1956 37 268 643 Balcea Ioan I. iar Secretariatul 1978 CC al PCR a aprobat.1950 ze. pe frontul antisovietic a fost decorat. 14 270 646 Balcu Liviu V.06. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la Rebeliunea legionară. maghiară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât nu îndeplinea criteriile 20. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1985. română. (Bălcea) Membru de partid exclus pentru că: până la 12 ani a locuit în Canada. „Româno-Americană”. Originale.12. 8. în urma arestării sale. 3 269 3268 Balcu Avram Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1940. alte 22.

a întreţinut relaţii cu elemente necorespunzătoare. pentru că a avut legături intime în sediul de partid cu Szakacs Francisc.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. afară din serviciu şi nu-şi poate creşte 1956 copilul bolnav. sancţionată cu „vot de blam”. 1951 Întrucât nu existau dovezi suficiente în sprijinul acuzaţiilor. Întrucât între timp a fost încadrată în muncă şi s-a declarat mulţumită. originea sa socială. a 12. avut manifestări duşmănoase faţă de 1957 hotărârile Partidului. 8 69 . a ascuns 25. 7 272 648 Baldan Aurel Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în calitate de director la Şcoala de meserii Arad. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. şi scoaterea din activul de partid. Originale. A reclamat faptul că a fost dată 21. 2 273 1408 Baldinag Ilie Secretar al organizaţiei de bază din comuna Mircea Vodă. iar în 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. era beţiv şi scandalagiu. Originale. şi-a însuşit banii din cotizaţii. În 1961 a fost exclusă din Partid pentru motive similare. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.271 647 Balcza Ileana A. fost prim-secretar al Comitetului raional PMR Zalău. (Toth) Fostă activistă a Comitetului raional de Partid Zalău. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Banat.12. alte abateri. exclus din Partid în 1949 pentru că: a făcut parte din poliţia burgheză.02.

5 278 123 1 70 . reconfirmată în 1956.03. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3. CCP a recomandat Comitetului 1960 regional PMR Timişoara adâncirea cercetărilor. 22.274 649 Baldovin Alexandru Membru de partid exclus în 1954 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. acte de necinste. avea relaţii cu rude stabilite în străinătate. 3. tatăl şi socrul său au fost unelte de încredere ale elementelor exploatatoare.06. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.03. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 şi 1966. 1953 23 276 126 Balica Doru Membru de partid exclus pentru că a fost membru al PNŢ şi PNL. 1955 1 275 596 Balf . Membru de partid exclus pentru că: de pe frontul antisovietic a adus bunuri jefuite. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”.04. soţia sa era de origine chiabură. Originale. Original.07. Membru de partid exclus în 1961 întrucât a fost condamnat penal pentru 24. Balica Gheorghe (Balică) Membru de partid exclus pentru că a fost omul de încredere al regimurilor de 28. exploatare.Ghenciu Gheorghe Gh. 3 277 124 Balica Dumitru D.

copie. membru de partid exclus în 1957 pentru că: era stăpânit de 12. Partid. 1954 este un element beţiv. căsătorit cu o refugiată din Basarabia. şi a jefuit casele evreilor deportaţi. Adresă a CCP prin care s-au transmis 20. română. lb. a luat mită de la un chiabur 1958 care urma să fie dislocat.09. 1954 CCP a hotărât să i se recunoască stagiul din 1933.279 101 Balica Liviu Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 28 71 . reconfirmată în 1966. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Holânga. Original. informaţiile solicitate. Originale. Director administrativ al Ansamblului CCS. a avut legături intime cu elemente reacţionare şi s-a 25. între care aceea că 1951 a avut manifestări şovine faţă de români şi evrei. viciul beţiei. reconfirmată în 1958.11. 2 281 99 Balica Nicolae I. maghiară. copii. 6 282 75 Balika Istvan (Ştefan) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii.05. Originale.10. care a solicitat stabilirea stagiului în 14. 22 280 100 Balica Mihai D.

iar învinuirile aduse nu constituiau motive de excludere. 4. Membru de partid exclus pentru că: fiind ginerele lui Ilie Moscovici. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit ca membru nou. de pe urma cărora a realizat venituri importante. Original. copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei.283 2969 Balinca Gheorghe N. drept pentru care a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.06. a 1955 furat din cooperativă. Balint Adalbert Membru de partid exclus pentru că: a fost patron de croitorie şi a exploatat braţe de muncă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1967 7 284 607 2. alte abateri. Original.02. Original. familiarism cu elemente necinstite. 1968 CCP a retrimis cazul spre soluţionare Comitetului judeţean PCR Cluj. ilegalitate. Balint Andrei A. Întrucât trecuse prea mult timp de la excludere şi considera că are merite.12.10. în timpul războiului a trecut pe numele său firme evreieşti. Originale. fapt pentru care a fost arestat. În 1968 CCP a constatat că în perioada cât a fost membru s-a achitat de sarcinile primite. 1950 1 285 606 Balint Alexandru Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de preşedinte al Cooperativei „Unitatea” a făcut 28. a fost în relaţii de prietenie cu Titel Petrescu. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 29. 2 286 2993 3 72 . a fost membru al Partidului Ardelean. avea legături cu chiaburii.

Persoane pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat relaţii. 15 288 168 Balint Antal Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 19. În 1969 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: fiind căsătorit cu o cetăţeană sovietică.04. lb. în 29.12. Originale. fapt 1956 pentru care CCP hotărât menţinerea deciziei. faptul că până în 1946 primul a lucrat la o 1961 societate forestieră pe acţiuni în Valea Mureşului. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. română. Motivul s-a dovedit neîntemeiat. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 23. în 1928-1939.287 605 Balint Andrei P. însă s-a constatat în calitate de secretar al Comisiei de reformă agrară s-a 10. la mişcarea muncitorească din Maroshéviz.05. 1960 pe care nu i-a mai restituit.08. Membru de partid exclus pentru că: părinţii lui au fost chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar cel de-al doilea a luat parte. împroprietărit fără să aibă dreptul. rusă. informaţii. Balint Gal Kozma Károly D. Originale. Balint Bucur Gh. 30 289 603 8 290 710 5 73 . Originale. reconfirmată în acelaşi an şi în 1961. Originale. URSS a luat bani de le diferite persoane. întors în ţară a divorţat de ea. copii.

Originale. reconfirmată de CCP în 1960. acordarea stagiului din 1978 1932. care a fost membru al Partidul Maghiar. CCP a propus. exclusă din Partid în 1963 pentru că: avea viciul beţiei. pensia i-a fost majorată de la 100 la 2000 lei. împotriva partizanilor şi a populaţiei 1951 civile. Original. 1 294 114 1 295 113 5 74 . Balint Iosif Membru de partid exclus pentru că: era un element naţionalist. Membru de partid exclus pentru că era un element necinstit. În 1979. prin decret prezidenţial.09. Originale.04. parte dintr-o comisie de deportare a 1950 evreilor din Cehul Silvaniei. Original. 1951 12 293 115 Balint Iosif Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 26. Secretara organizaţiei de bază din comuna Sântandrei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10. a făcut 14. PCR a hotărât. a atras 10. afacerist şi antisemit. în locuinţa sa mai multe tinere cu care 1963 făcea chefuri şi pe care le-a antrenat la fapte imorale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.291 3161 Balint Ianoş Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. 5 292 116 5.06. Balint Maria I. Originale. Balint Ioan I.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 26.

iar în 1944 s-a retras cu unitatea sa în Austria. Original. Originale.05. să fie scutit de obligaţiile care îi 1971 reveneau. Original.296 3048 Balint Mihai Membru de partid exclus pentru că nu a mai participat la adunările organizaţiei de bază. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 6. 1950 1 298 111 Balint Ştefan Membru de partid exclus pentru că: provine dintr-o familie de negustori. 1 299 110 Balint Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 14. unde a fost luat prizonier de către englezi. CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. CCP a hotărât clasarea cazului. a 27. nu a mai plătit cotizaţia şi a cerut 25. 1 75 . este un element beţiv. luat parte la războiul antisovietic. <1958> Întrucât şi-a recunoscut faptele săvârşite. Original. Original. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. scandalagiu şi imoral. 4 297 112 Balint Paul (Pal) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din armata fascistă maghiară. 1937 a fost şef de cuib legionar. 1 300 109 Balint Traian Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a fost legionar.01. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.

decizie reconfirmată în 1952. necinstit. Originale. care a solicitat reîncadrarea. emigrare în Israel.05. Originale. ancheta Siguranţei din 1941.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 5 304 2713 Balkany Nicolae Membru de partid în ilegalitate. 7.01. 4. 1955 şi 1957. afacerist şi carierist. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Pentru că a avut purtare proastă la 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 14 76 . 1969 4 302 2712 Baliu Mihai Membru de partid exclus pentru că era ul element dubios. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru înşelăciune în dauna avutului obştesc. 1948 7 303 108 Balkany Andrei Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în 1951 a făcut cerere de 20. CCP i-a 1949 respins cererea.301 3017 Balintfi Nicolae Fost locotenent de Securitate la raionul Lugoj (1951-1956). reconfirmată în 1958 şi 1980.10.

Balkanyi Iulia (Ferenc Iuliana) persoană cercetată pentru că: la căderea din 1941 a avut purtare slabă. Originale.06. muncă. Hotărâre reconfirmată în 1956. la căderea din 1941 a avut 17. Originale. CCP a hotărât primirea ei în Partid cu stagiul din 1946. motive 1953 pentru care a hotărât excluderea lui din Partid. Originale. când s-a reîncadrat în 15. alte abateri. partid exclus pentru că a făcut parte din 1960 organizaţia legionară.05. Balla Carol Director al Întreprinderii de construcţii 504 din Făgăraş. În 1953 a fost cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni.08. Balla Berta Simpatizantă a mişcării comuniste în ilegalitate. moment în care i-a fost reconfirmată calitatea de membră. Originale. membru de 27.04. În 1957 a fost reprimit în Partid cu stagiu de la data deciziei. purtare proastă. CCP a constatat că: în trecut a fost sionist activ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1948 În 1953 a fost cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid 27. 8 306 106 4 307 2601 4 308 762 4 77 .305 107 Balkanyi Andrei Membru de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. iar CCP a hotărât menţinerea calităţii ei de membră cu stagiul avut anterior. cu stagiu de la data primirii în cercetare a 1949 cazului. care a solicitat încadrarea în Partid.

07.07. s-a ocupat cu specula. cehă. Originale. membru de partid exclus pentru că 26.309 2611 Balla Carol Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în trecut a lucrat ca ziarist pentru diferite ziare burgheze. maghiară. lb. a fost deportat în lagărele de la Vapniarka 11. Originale. copie. Hotărâre reconfirmată în 1985. 14 310 274 Balla Ladislau Persoană pentru care CC al Partidului Comunist Cehoslovac a solicitat relaţii. a avut atitudine duşmănoasă faţă de URSS. şi Grosulovo. 5 78 . Originale. provine dintr-o familie de chiaburi. alte abateri. Fost responsabil de cadre la Sfatul Popular raional Beiu şi activist sindical. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru a-şi însuşi conştiinţa de muncitor. 24 311 869 Balla Pavel C. 15.08. română. rusă. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie supravegheat de „organele în drept”. unde a trăit în mijlocul 1952 unor elemente burgheze. Adresă a CCP prin care s-au 1955 comunicat informaţiile cerute.

În 1961 CCP i-a respins cererea de încadrare în Partid. IV) 79 . Iakob <Iakab> Alexandru. iar Secretariatul Comitetului regional de Partid Cluj a aprobat respingerea cererii. III) 32/1952. În 1962 a solicitat luarea în evidenţa foştilor luptători antifascişti din ilegalitate şi pensionarea sa. unde a primit o educaţie naţionalistă germană. vol. română. hotărâre reconfirmată în 1966 şi 1970. 83 (vol. maghiară. Referinţă semnată de Hillel Kohn. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. II Idem. copii. vol. alte abateri. evidenţa foştilor luptători antifascişti. 90 (vol.07. Originale.12. Originale. perioada activităţii sale din timpul Comunei din Ungaria (1919) nu se poate verifica. I) 32/1952. 122 (vol. maghiară. şi dovedeşte că a fost spiona l contraspionajului hortyst şi german. În 1977 şi 1980 CCP a propus. CCP a propus menţinerea în arest şi cercetarea sa temeinică. bănuit 1953 că după eliberare a fost agent al contraspionajului maghiar. română. 1963 Colegiul de Partid a propus. iar fiica sa a lucrat la Gestapo). Titularul a solicitat să fie luat în 22.07. pentru că: a fost crescut într-un orfelinat 1952 german. III Idem. Originale. lb. menţinerea hotărârii. I închis în lagărul de la Someşeni. Membru de partid din ilegalitate.851 312 (vol. 32/1952. II) 1952 30 (vol. 28. În 1948 a fost arestat. lb. Declaraţii (note informative) din timpul detenţiei la penitenciarul Cluj. vol. toată activitatea sa în mişcarea muncitorească este suspectă (a fost membru al Volksbund şi SS. I-IV) Ballauer Anton (Anton) Membru de partid în ilegalitate exclus 12. La data respectivă era arestat de Securitate pentru a fi cercetat temeinic şi a se face lumină şi în cazul altui fost ilegalist.

1969 Ţinând cont de activitatea lui pozitivă.07. Original.01. 1951 1 80 . CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Iaşi. 14. legionară. în 1950 pentru spionaj. în timpul alegerilor din 1946 a făcut propagandă reacţionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9. Întrucât decizia a fost luată fără o 1961 cercetare temeinică. exclus din Partid în 1958 pentru că: în 1938 s-a înscris în organizaţia 24. s-a întâlnit în diferite ţări cu Ninon Remy. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. în calitate de pilot comandant de aeronavă pe liniile aeriene externe. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 3 315 104 5 316 103 Balnos Niculae (Nicolae) Membru de partid exclus pentru că: a avut relaţii cu legionarii. Balmuş Vladimir T. Secretar al organizaţiei de bază de la Întreprinderea de încălţăminte „Flamura Roşie”. Originale. Originale. copie. 5 314 105 Balmuş Vasile Gh. Originale. 1963 Întrucât la primirea în Partid nu ascunsese situaţia.04. cetăţeană a statului elveţian expulzată din România 25.313 3024 Ballo Vasile Membru de partid exclus pentru că.11.

317 102 Balo Ludovic Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. (Baloc) Membru de partid exclus pentru că înainte de 23 august 1944 a desfăşurat activitate antimuncitorească. 11 81 . pentru a se reabilita. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. membru de partid exclus pentru că a participat la descinderi ilegale şi a luat mită. 1 319 852 Balog Alexandru Al.03. Originale. să 1948 activeze într-o organizaţie de masă. În 1969 a fost reprimit în Partid. Original.06. s-a 26. 2. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat şperţ. ocupat cu specula. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 10. În 1957 sancţiunea i-a fost ridicată şi s-a recomandat primirea sa în rândul candidaţilor de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. i-a recomandat ca. a 26. furat o servietă din tren. 1 318 425 Baloescu Ion N. 1966 5 320 2715 Balog Aurel Agent de poliţie în Bucureşti. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. Originale. Originale.04.

09. 2 324 2585 Balog Leia (Grunberg) Membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1943. la fel ca şi în 1958. copie. În 1968 a fost repus în drepturile de membru cu stagiu din 1926. CCP 1961 a hotărât menţinerea stagiului din 1957 şi menţionarea faptului că în 1943-1945 a fost membră. membru de partid în ilegalitate. Întrucât în 1945 a fost exclusă din 18.06. 1953 17 322 945 Balog Eden (Balogh Edmund) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 323 519 Balog Iosif Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică nilosistă. prin care s-a cerut să se confirme 18.04. 3. CCP a propus menţinerea deciziei. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă informaţia. Originale. Originale. 3 82 . În 1955 decizia de excludere a fost menţinută. Original.321 421 Balog Dumitru (Balogh) Preşedinte al ARLUS regiunea Oradea. avea 10. Partid – şi reprimită apoi în 1957 –. apartenenţa sa la PCR în perioada 1966 1960-1963.11. Originale. exclus pentru comportarea trădătoare din trecut şi metodele dictatoriale folosite în muncă. viciul beţiei şi provoca scandal.

Originale. (Balogh) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac. şi-a neglijat familia şi şi-a bătut soţia. rusă. ca primar de comună a slujit interesele 24.02. 1957 6 326 625 Balog Rudolf R. a avut 1950 manifestări antisemite. Originale. Original. prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în România. reconfirmată în 1961. Referinţă a lui Gavril Birtaş. română. lb. CCV a hotărât menţinerea deciziei. maghiară. 4. regimului reacţionar PNŢ.325 520 Balog Mihai Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. alte abateri. a fost destituit pentru distrugere de documente şi a părăsit ilegal ţara.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 83 . Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat faptul că în 1946-1947 a fost comisar-şef la Serviciul de Siguranţă al Chesturii oraşului Oradea. ca responsabil de cinematograf a fost condamnat penal pentru abuz de putere. 1960 27 327 521 Balog Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost proprietarul unei măcelării. 4.03.

328

525

Balog Valentina (Preoteasa) Regizor la Teatrul de Stat din Petroşani, membră de partid exclusă în 1954 pentru că: în 1940 s-a refugiat din Basarabia, unde s-a reîntors în 1941, pentru ca în 1944 să se refugieze încă o 12.12. dată; a avut abateri imorale. 1956 Întrucât cea de-a doua acuză s-a dovedit neîntemeiată, iar în muncile încredinţate s-a achitat de sarcini, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

6

329

423

Balogh Alexandru Membru de partid exclus pentru că a urmat două şcoli de jandarmi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.06. 1950

1

330

424

Balogh Alexandru Membru de partid exclus pentru că a deţinut un atelier; alte abateri. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit în parte exagerate, în parte neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

7.05. 1953

2

331

422

Balogh Alexandru L. Director la GAS „1 Mai” Târgu Mureş, membru de partid exclus pentru că: a avut purtare laşă şi trădătoare la ancheta Siguranţei; a devenit mic patron şi s-a înscris în Partidul Ardelean, formaţiune cu caracter naţionalist-şovin. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958, 1960 şi 1967. Originale, copie; lb. română maghiară.

1951

18

84

332

278

Balogh András (Balog) Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. 17.07. Adresă a CCP prin care s-au 1956 comunicat informaţiile cerute. Originale; lb. română, maghiară.

20

333

420

Balogh Edgar L. Profesor la Universitatea „Bolyai” din Cluj, membru de partid exclus pentru că era un vechi troţkist, care tot timpul a fost în anturajul unor elemente dubioase şi spioni, iar în timpul războiului a luat parte la acţiunile imperialiştilor angloamericani în vederea organizării unei reţele de spionaj în Ardealul de Nord. CCP a propus excluderea lui din Partid şi cercetarea de către „organele în drept”. A fost anchetat de Securitate în legătură cu procesele Nagy Ferencz şi Rajk Laszlo din Ungaria, pentru care a fost condamnat. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, în 1956 a fost repus în drepturile sale de membru. Originale.

3.07. 1952

11

334

419

Balogh Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: începând din 1940 a făcut parte din organizaţia profascistă „Baros 10.12. Sözvetseg”; sub regimul hortyst a luat 1954 parte la acţiuni împotriva partizanilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

85

335

2671

Balogh Ignat I. Membru de partid care a reclamat faptul că stagiul trecut pe carnetul său a fost din 1939, în loc de 1938, solicitând rectificarea. CCP a stabilit că nu s-a făcut nicio greşeală, apelantul fiind încadrat în Partid în 1939. În 1960 s-a adresat lui Emil Bodnăraş, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, cerând rezolvarea mai multor probleme personale. În urma discuţiei de la CCP, în 1961 Comitetul regional de Partid Banat i-a majorat pensia la 1900 lei lunar, iar soţia sa a fost luată în evidenţa AFDA şi s-a propus să fie pensionată cu 1400 lei lunar. Originale.

5.09. 1957

27

336

426

Balogh Iosif Membru de partid exclus pentru că în timpul ocupaţiei hortyste a Transilvaniei a făcut parte din Partidul „Nyilas”; a fost omul de încredere al patronilor; a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balogh Ladislau Al. Conferenţiar la Institutul MedicoFarmaceutic Târgu Mureş, membru de partid exclus în 1959 pentru că a avut manifestări naţionaliste, antipartinice. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1970. Originale, copie. Balogh Ludovic Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a făcut parte din organizaţii fasciste maghiare şi a fost informator al Siguranţei hortyste; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.01. 1958

1

337

517

5.03. 1960

11

338

518

-.12. 1955

2

86

339

2714

Balogh Ludovic L. Secretar al Comitetului judeţean PMR Arad, membru de partid exclus la solicitarea CCP pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost plecat în Ungaria şi, în fabrica unde a lucrat, a făcut propagandă printre tineri ca să se înroleze în armata SS germană; în 1944 a fost voluntar în armata szalasistă; ca 16.01. membru de partid a avut ieşiri antisemite; 1951 alte abateri. Decizie reconfirmată în acelaşi an de CCV. Întrucât motivele de bază s-au dovedit neîntemeiate, în 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în partid cu vechimea avută anterior. Originale. Balogh Margit Membră de partid cu stagiul din 1932, care a solicitat să i se acorde pensie pentru activitatea desfăşurată în mişcarea revoluţionară ilegală, întrucât, neavând vechime în câmpul muncii, nu primea pensie. 11.10. Pe baza indicaţiilor lui Petre Lupu, 1980 CCP i-a respins cererea, pe motiv că în trecut apelanta a primit ajutoare de la Comitetul judeţean de Partid Bihor, pe care le va primi şi în continuare, în limita posibilităţilor. Originale. Balogh Pavel Fost membru al Biroului Comitetului judeţean de Partid Trei Scaune, responsabil cu educaţia politică, exclus din Partid în 1950 pentru că: în 19391941 a făcut parte din Organizaţia Tineretului Maghiar din Timişoara; în 17.08. timpul războiului antisovietic a fost în 1956 Ungaria, unde s-a ocupat cu comerţul ambulant; în funcţia avută şi-a însuşit unele bunuri confiscate de la elemente fasciste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9

340

3368

10

341

522

3

87

342

523

Balogh Stefan Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a făcut parte din Partidul Ardelean şi din Societatea Ţintaşilor („Vaselenyi Lovesz Egylet”); a informat Siguranţa 27.03. hortystă despre comuniştii pe care îi 1950 cunoştea; după 23 august 1944, ca şef al Poliţiei Dej, a informat foştii szalasişti că sunt urmăriţi de Siguranţă; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

343

524

Balogh Terezia Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că era un element mistic; nu a dus viaţă de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale.

9-02. 1954

4

344

189

Balomireanu Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 31.08. 1948 a fost condamnat pentru sabotaj. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

345

3072

Baloniu Gheorghe N. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că, în calitate de şofer, în loc să se ocupe de transportul muncitorilor pentru mitingul de 23 august, din oraşul Motru, a plecat cu maşina 13.05. întreprinderii să care mălai pentru 1972 magazinul alimentar. Cu acel prilej a oprit, pentru el şi salariaţi, 12 saci, deşi în acelaşi timp muncitorii din oraş stăteau la coadă pentru a-l procura. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

88

346

187

Balosin Maria (Baksa, Varadi Jren) Activistă la Consiliul judeţean de Partid Bihor, exclusă din Partid pentru că: în trecut a fost guvernantă la contele Teleki; a avut manifestări antisovietice; a falsificat acte pentru a-şi ascunde 25.02. trecutul; este imorală, mincinoasă şi a 1954 săvârşit acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1962. A fost reprimită în Partid în 1964. În 1984 a solicitat acordarea stagiului anterior excluderii, cerere respinsă. Originale. Baloşin Mircea D. Maior la o unitate de grăniceri, membru de partid exclus în 1958 pentru că: tatăl său a fost maior de jandarmi; soţia sa poseda un imobil în Râmnicu 31.03. Vâlcea; a fost simpatizant al Monarhiei. 1960 Întrucât la primire arătase faptele respective, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Balotă Ioan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al PSD a făcut propagandă duşmănoasă faţă de PCR; ca 14.08. membru al Comisiei de colectări a băut 1950 alături de chiaburi, pe care căuta să-i scutească de cote; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balş Florea I. Fost ofiţer MAI, candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: a avut o comportare imorală (beţii, relaţii cu diferite femei ş.a.); alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

19

347

188

6

348

186

1

349

185

5.02. 1963

5

89

350

182

Baltac Alexandru M. Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a fost înscris în Mişcarea Legionară; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7.03. 1951

1

351

181

Baltac Vasile P. Candidat de partid exclus în 1956 pentru că, în calitate de şef de sector la Minele Cavnic, a comis o serie de greşeli în muncă. 29.01. Întrucât motivele s-au dovedit 1958 neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în rândurile Partidului. Original, copii.

5

352

179

Baltag Ana Membră de partid exclusă pentru că: în toamna anului 1940 a desfăşurat activitate legionară; soţul ei, fost magistrat, a fost legionar şi şef al unui serviciu de informaţii de pe frontul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1.11. 1959

4

353

2716

Baltag Enache Membru de partid exclus pentru că: mai întâi a fost simpatizant cuzist, apoi a activat în organizaţia legionară; pe frontul antisovietic s-a ocupat cu culegerea de informaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1963. Originale.

1.10. 1959

5

90

354

178

Baltag Gheorghe (Baltoc) Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a luat parte la acţiuni contra paraşutiştilor sovietici; a făcut 13.02. parte dintr-un batalion de sacrificiu; după 1951 război s-a ocupat cu afacerile; în posturile ocupate s-a dovedit a fi necinstit. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baltag Ion I. (Ioan) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era căsătorit cu fiica unor 14.02. chiaburi; alte abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baltag Mihai Casier la Opera din Timişoara, membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu specula; a făcut o listă de subscripţie pentru a recupera o sumă care 17.12. pretindea că i s-a furat; a dus o viaţă 1949 imorală, întreţinând legături cu femei de moravuri uşoare; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Baltag Mihai C. Membru de partid exclus pentru că şia însuşit ilegal suma de 2597 lei, faptă pentru care a fost condamnat penal; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

355

177

5

356

2933

1

357

3096

5.07. 1973

4

358

2710

Baltazar Ionel (Bercovici) Membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 s-a ocupat cu afaceri ilegale, motiv pentru care a suferit 28.12. o condamnare de drept comun; ulterior, a 1955 continuat să facă afaceri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în. 1960. Originale.

23

91

359

184

Baltă Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de gardian la Poliţie lua şperţuri 29.03. şi făcea afaceri; s-a înscris în Partid 1952 pentru a putea să se angajeze. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baltă Constantin Vicepreşedinte al Sindicatului Funcţionarilor Publici, membru de partid exclus 17.05. pentru că: era un element imoral şi 1949 pervers. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

360

2607

1

361

183

Baltă Gheorghe Membru de partid exclus în 1947 pentru că: era căsătorit cu fiica unui 26.06. chiabur; a luat apărarea unui element 1950 duşmănos; avea obiceiul să bea. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

362

465

Balter Chivu Membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 a activat în organizaţia sionistă „Bethar”; în 1947 19.12. nu a demascat patronul morii „Chicoş”, 1957 deşi ştia că face speculă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Balter Forica (Leibovici) Secretară a Direcţiei de Cadre a Ministerului Construcţiilor, membră de partid exclusă pentru că: în repetate rânduri şi-a manifestat nemulţumirea faţă 22.09. cu munca desfăşurată; a avut manifestări 1953 naţionaliste şi dorea să plece în Israel; în timpul reformei băneşti a difuzat zvonuri mincinoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4

363

464

1

92

364

463

Balteş Constantin I. Membru de partid exclus pentru că în 1958, în calitate de intendent la Institutul Medico-Farmaceutic Bucureşti, şi-a însu- 20.12. şit o sumă de bani, faptă pentru care a 1965 fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baltuch Iosif Membru de partid în ilegalitate, exclus pentru că din 1930 nu a mai activat, care a solicitat reîncadrarea în 15.03. Partid. 1947 CCP a hotărât primirea lui în Partid ca membru nou, cu stagiu de la data deciziei. Copie.

3

365

2935

1

366

2612

Bamzu Dezideriu Plutonier de Miliţie, membru de partid exclus pentru că în trecut a fost agent de Poliţie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.01. 1950

1

367

487

Ban Andrei Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori; 23.02. a intrat în Partid în mod nestatutar; era un 1953 element străin de interesele Partidului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Ban Dumitru Membru de partid exclus în 1953 pentru că a fost gardian la Poliţia din Oradea şi a luat parte la acţiuni anticomuniste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960 şi 1965. Originale, chitanţe.

1

368

488

8.04. 1954

14

93

369

489

Ban Ecaterina (Adorian) Membră de partid exclusă pentru că: a fost crescută şi educată în spirit micburghez; perioada de până în 1945, când a trăit la Budapesta, nu era verificată; era soţia lui Andrei Adorian, fost capitalist, 21.11. duşman al clasei muncitoare; avea rude în 1952 America şi Anglia, cu care întreţinea corespondenţă; în 1950 a completat formularul de emigrare în Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

370

443

Ban Emeric Şef de serviciu la Prod-Alimentara Bucureşti, membru de partid cercetat pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori şi, în perioada 1924-1944, a exploatat el însuşi; a făcut sabotaje şi 24.01. fraude, fapte pentru care a fost 1952 condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Hotărâre reconfirmată în 1955, 1960 şi 1962. Originale, fotografii.

14

371

442

Ban Iosif Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Partidul „Crucea cu 14.08. Săgeţi”; alte abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Ban Moise G. Secretar PMR de plasă, exclus din partid pentru că a fost înscris şi a activat în Mişcarea Legionară; alte abateri. 21.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei, 1950 reconfirmată de CCP în 1953, 1957 şi 1960. Originale.

1

372

2711

13

94

373

2915

Banc Iosif Prim-secretar al Comitetului regional de Partid Oradea, cercetat în urma unei scrisori anonime, în care se spunea că la Conferinţa orăşenească din 22-23 septembrie 1956 a fost încălcată „demo- 18.03. craţia internă de partid” prin conducerea 1957 discreţionară a şedinţei. Întrucât a stabilit că cele sesizate s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Original. Banc Traian Membru de partid exclus pentru că a furat din avutul obştesc şi a falsificat unele ştampile, faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

374

3091

9.05. 1973

6

375

437

Banciog Dorin Secretar al organizaţiei de bază la întreprinderea „Fructonil” din Giurgiu, exclus din Partid întrucât: a ascuns că tatăl său a făcut politică legionară, iar în 1959 a fost arestat pentru activitate duşmănoasă; în funcţia avută nu şi-a îndeplinit sarcinile, făcând chefuri împreună cu elemente din administraţia întreprinderii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Banciu Antone Preşedinte al Comisiei Locale a Sindicatelor Alba Iulia, membru de partid exclus în 1945 pentru că: la un banchet dat în cinstea Armatei Roşii, fiind în stare de ebrietate, a ţinut o cuvântare jignitoare la adresa invitaţilor. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

1.12. 1961

5

376

436

9.03. 1957

4

95

377

3216

Banciu Daniel Membru de partid exclus în 1975 pentru repetate abateri de la disciplina de partid şi a muncii. 12.04. CCP a propus, iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât, schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. Originale. Banciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte 25.10. dintr-o unitate de aviaţie; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955. Originale.

4

378

435

2

379

434

Banciu Vasile N. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: a activat în organizaţia legionară. 26.03. Întrucât a recunoscut acuza, CCP a 1958 hotărât clasarea cazului. Hotărâre menţinută în 1958 şi 1961. Originale.

11

380

431

Bancoş Ioan Preşedinte al Comitetului provizoriu al comunei Asuajul de Jos, judeţul Sălaj, membru de partid exclus pentru că: a fost şef de cuib legionar; în funcţia avută a avut legături cu chiaburii, cu care făcea afaceri speculative . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

6.03. 1952

2

381

430

Bancov Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. 21.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1957 reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale.

17

96

382

2763

Bancsov Nicolae Membru de partid în ilegalitate care a solicitat reîncadrarea în Partid. Întrucât a avut purtare proastă la ancheta Siguranţei, iar după 23 august 21.01. 1944, în munca sindicală, a colectat bani 1948 fără aprobarea Partidului, CCP hotărât respingerea cererii, iar organizaţia de partid putea cere reîncadrarea lui după ce va mai depune muncă de reabilitare. Originale, copie.

3

383

429

Bancu Ilie Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. 26.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei, 1951 reconfirmată în 1958. Originale.

14

384

428

Bandea Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor; a avut manifestări şovine. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4.02. 1953

2

385

2876

Bandea Rodica Preşedintă a UFDR, membră de partid exclusă pentru că: a făcut parte din 11.01. organizaţia legionară; alte abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Bandel Pincu Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a plecat în URSS, unde a lucrat la mai multe întreprinderi; în 1947 a revenit 30.03. în ţară, unde s-a ocupat cu comerţul. 1950 CCV a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării. Original.

2

386

2614

1

97

387

427

Bandi Beniamin L. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Partidul „Nyilas”. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955. Originale. Bandi Vasile L. (Ladislau) Instructor şi membru supleant al Comitetului raional de Partid V.I. Lenin, Bucureşti, exclus din Partid în 1958 pentru „manifestări negative”. Întrucât CCP a constatat că decizia a fost luată în mod abuziv, a trimis cazul spre recercetare Comitetului raional de Partid V.I. Lenin; alte măsuri. Originale.

5.08. 1953

4

388

209

6.03. 1959

4

389

208

Bandici Alexandru I. Ofiţer de Miliţie, locotenent-major la Direcţia regională a Miliţiei Oradea, membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de controlor economic a 14.09. primit şperţuri; în cercetările făcute a 1954 folosit metode barbare; era fiul unui cârciumar manist. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1963. Originale. Bandner Iţhoc Beir Şef al transporturilor la Trustul Alimentaţiei Publice al raionului „23 August”, Bucureşti, membru de partid 12.12. exclus în 1958 pentru că a fost judecat şi 1960 condamnat pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Bandner Solomon M. Membru de partid exclus în 1963 întrucât a fost condamnate penal pentru 21.12. delapidare şi fals în acte. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

390

207

2

391

206

4

98

392

205

Bandrabur Iancu Membru de partid exclus pentru că: a plecat voluntar pe frontul antisovietic; căzut prizonier la germani, a făcut parte 21.02. din Armata lui Horia Sima; după 1951 întoarcerea în ţară s-a ocupat cu negustoria. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

393

204

Bandrovschi Vladimir S. Inspector-şef la cabinetul locţiitorului ministrului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, membru de partid exclus în 1958 pentru că: tatăl său a fost administrator de moşie; în trecut a colaborat cu organele de poliţie; în timpul 26.09. războiului antisovietic a fost şeful unui 1958 birou de anchete şi cercetări din cadrul Inspecţiei de mişcare de la Odessa; în 1951, ca martor în procesul unor elemente duşmănoase, le-a luat apărarea. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

17

394

3011

Bandy Belo Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 27.12. CCP a recomandat Comitetului 1968 municipal Bucureşti al PCR reexaminarea cazului. Originale.

3

395

2836

Banea Tudor T. Membru partid exclus pentru că în 1946, în timp ce era membru de partid, a 24.05. organizat Partidul manist din comună; 1950 alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

99

396

218

Banga Mihai Membru de partid exclus în 1953 pentru că în 1919 a făcut parte dintr-o unitate militară contrarevoluţionară; în 20.01. timpul războiului antisovietic a făcut 1955 parte dintr-o organizaţie profascistă maghiară; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

397

219

Banghi Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori; el însuşi a exploatat braţe de muncă; a făcut politică liberală; a sprijinit regimul antonescian. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1.06. 1953

2

398

223

Bánhegyi Ioan I. (Theisz / Theiss / Theis / Thais) Membru de partid exclus pentru că: era membru în conducerea Parohiei romano-catolice din colonia Iris, Cluj; a făcut parte din organizaţii fasciste; a avut atitudine şovină. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1952 şi 1960. Originale.

1.06. 1950

11

399

240

Baniţă Nicolae I. (Băniţă) Director al DCA Ploieşti, membru de partid exclus în 1951 pentru că: în timpul războiului antisovietic, pe când lucra ca sondor, a fost informator al şefului schelei; în funcţiile avute a angajat 13.05. elemente străine de Partid. 1957 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

100

400

241

Baniţă Vasile D. Membru de partid exclus în 1958 pentru că, în calitate de angajat la Sfatul Popular comunal Breaza, regiunea 27.08. Ploieşti, s-a dovedit a fi un element 1960 necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

401

2708

Bantea Eugen I. (Beer) Fost locţiitor politic al şefului Direcţiei Propagandă şi Agitaţie a Direcţiei Superioare Politice a Armatei, locţiitor-şef al Casei Centrale a Armatei, membru de partid cercetat pentru că în 22.07. trecut a fost în contact cu Misiunea 1952 Norvegiană din Galaţi. CCP a solicitat să fie prelucrat în legătură cu cele imputate şi să nu fie promovat în munci de răspundere. Original. Banţa Marin D. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a 24.11. ascuns că părinţii săi erau chiaburi. 1978 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

402

3251

4

403

242

Banţă Marin D. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Amărăşti, regiunea Craiova, exclus din Partid în 1953 pentru că: în trecut a făcut politică legionară; în funcţia avută a făcut propagandă împotriva GAC. 25.07. Deşi acuza principală s-a dovedit 1956 neîntemeiată, CCP a constatat că: în trecut a fost vânzător ambulant; avea rude foşti legionari; ca agent fiscal a mâncat şi a băut la chiaburi, motive pentru care a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

101

1950 1 405 243 Banu Constantin Gh. judeţul Dâmboviţa. partid exclus întrucât a fost condamnat 1980 pentru acte de necinste. Original. 1951 2 408 3307 Banu Gheorghe A. Membru de partid exclus în 1961 pentru că nu a arătat că în trecut a mai 11. 9. alte abateri. pe frontul 23. în concediile de vară a fost administrator de moşie. 4 406 245 Banu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică legionară. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1919-1947 a fost proprietar de întreprindere şi a exploatat braţe de muncă. antisovietic a fost decorat. având sub conducerea sa prizonieri sovietici.404 246 Banu Broder Emil Membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză. 2 407 244 Banu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost şef al Apărării pasive din Portul Constanţa.07. fost membru. membru de 31.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. fiind exclus în 1950 pentru 1963 crime pe frontul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 3 102 .05.11.03. Original. Şef al Centrului de reţele electrice Pucioasa. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. a fost condamnat penal pentru fapte de 1960 necinste. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14.409 141 Banu Gheorghe M. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie (la data respectivă director adjunct la Centrocoop Bucureşti) şi trimis în producţie.04. 2 412 249 Banu Mircea V. Hotărâre reconfirmată în 1957 şi 1960. Lucrător la Securitatea raională Roman. avea rude legionari 1955 activi. Pentru adâncirea cercetărilor. în funcţia avută a lovit în elementele muncitoreşti. membru de partid exclus în 1958 întrucât 29. 1951 10 411 248 Banu Lazăr Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Inghişul Nou. 5. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a luat parte la 27. raionul Mediaş. Vicepreşedinte al Uniunii Cooperaţiei Constanţa.12. manifestări legionare. Originale. 1 103 . 2 410 247 Banu Ion Gh. Original. CCP a 1961 hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Ploieşti.07. Originale.09. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la manifestări legionare.

Original.12.02. a posedat 500 de oi. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că în 1945-1946 a fost 28. element exploatator. mişcarea muncitorească din România. Originale. manifestat tendinţe de căpătuire. Membru de partid care a solicitat 11. reconfirmată în 1969. membru al organizaţiei de tineret a PNŢ.03. română. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1949 a săvârşit abuzuri. 3 417 738 Bányai András Persoană cercetată în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se confirma participarea sa la 31. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 CCP a hotărât acceptarea cererii. lb.03. acordarea stagiului din 1932. Membru de partid exclus pentru că a fost cioban. Originale. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 Notă a CCP prin care se confirmă cererea. 15 104 . 5 414 263 Banu Nicolae V. 13 416 149 Banulescu Ioan I. 1 415 262 Banu Victor Căpitan de aviaţie. a 25. Originale.02. Originale. rusă. fiind un 24.413 264 Banu Mişu V.

1955 tate. 24. Originale.10. Originale. pe care le sprijinea. 1957 16 419 2706 Banyai Margareta Inspectoare la Ministerul Învăţământului Public. CCV a hotărât menţinerea deciziei. care în trecut. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. prin activitatea lui fascistă. 1956 2 422 3142 Banyay Ludovic Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Membru de partid exclus în 1950 pentru că a fost judecat pentru speculă. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii.05. Banyasz Gavril C. 2.05. Copie.418 Banyai Ladislau Rector al Universităţii Bolyai din Cluj. Original. Din ordinul lui Ion Vinţe. CCP a propus. 22. căruia i s-a întocmit un dosar de cercetare pe motiv că avea legături 26/1959 elementele duşmane. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. membră de partid care a solicitat 25. Originale.10. CCP a hotărât respingerea cererii. 3 105 . soţia lui Ladislau Banyai. Referinţă semnată de Mihai Patriciu. Întrucât nu a mai săvârşit alte abateri. acordarea stagiului de partid din ilegali.08. a susţinut 1951 regimul hortyst şi szalasist. respingerea cererii. 1 421 541 2. 2 420 224 Banyai Nicolae Membru de partid exclus pentru că era un element naţionalist. CCP a clasat cazul. Întrucât nu se încadra în normele 1975 stabilite.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944 a dus activitate intensă împotriva comuniştilor. 3. 4 425 145 Bara Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar activ. CCP a propus. 1959 23 427 3186 5.12. alte abateri. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. completat formularul de emigrare în 1959 Israel. 5. a fost căsătorit legitim de două ori).06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960 şi 1962. Originale. anularea deciziei. a luat parte la războiul antisovietic. Bara Simion Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru bruscarea şi ultragierea unui agent de circulaţie. Originale. 1982 5 424 146 Bar Samuil I. reconfirmată în 1978. Bara Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. iar în 1950 a 31. 1950 16 426 2664 6. Originale. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1946 s-a înscris în organizaţia sionistă „Ichud”. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că a săvârşit abateri de la disciplina de partid (se îmbăta deseori. reîncadrarea lui în partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. Originale.05.423 3427 Banzea Ion Gh. Originale. 1977 6 106 .06.

1960 Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă situaţia pentru perioada 19411943. copii. 14 107 . Original. 1 431 69 Barabas Laszlo (Almoş) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. lăsat antrenat de massă în problema 1953 cartelelor. comunistă.02.11. lb.428 143 Barabancea Tudor Secretarul Sindicatului de la Spălătoria „Luceafărul” din Bucureşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea 23. 24.04. rusă. dând dovadă de „codism”. maghiară. română. a căzut prizonier la 15. 2 429 613 Barabás Dénes Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. americani. lb. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. membru de partid exclus pentru că s-a 22. când a făcut parte din armata hortystă. copii. Original. Originale. Adresă a CCP prin care s-au transmis 1951 informaţiile solicitate. 10 430 176 Barabas Karol (Barabaş) Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului. română. între care aceea că a avut manifestări naţionalist-şovine. ulterior a făcut parte din 1951 Partidul Micilor Agrarieni.

CCP a clasat cazul. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1956 1942. membră de partid exclusă pentru că: era de origine burgheză. membru de partid cercetat pentru că: a promovat în funcţii elemente duşmănoase. Originale.04. Vicepreşedinte al Comitetului 13. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 13. maghiară. executiv al Sfatului Popular al regiunii 1956 Cluj. 6. Original. Idem. Originale. a dus o 24. română. lb. 1956 1 (vol. în perioada interbelică a 1956 fost agent al Siguranţei. 3 175 435 (vol. viaţă depravată. cercetat în legătură cu acuzaţia că în 1949 ar fi primit o cantitate de bijuterii confiscate de către organele de stat. 6 434 174 Barabaş Alexandru St.03. II) 108 .432 593 Barabássy Elisabeta (Keki) Ajutoare de regizor la Teatrul de Stat. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. I) 14/1956 80 (vol. avea pământ în proprietate. 17.04.06. Original. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.09. Original. Preşedinte al Uniunii Sindicatelor din Industria Lemnului şi Forestieră. 1950 1 433 142 Barabaş Alexandru Al. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1929. I-II) Barabaş Andrei D.

a contribuit la ascuţirea şovinismului în 25. Membru de partid exclus pentru că: era un element necinstit. Original. a îndepărtat elementele 1950 cinstite de Partid. imoral şi afacerist. 2 2 439 171 Barabaş Mihai Membru de partid exclus pentru că era un element aventurier. Întrucât era un element muncitor.04. a făcut speculă.436 502 Barabaş Dénesné (Kocsis Iuliana) Cetăţeană maghiară cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă cu privire la activitatea revoluţionară depusă în România. lb. română. iar cazul să fie prelucrat în şedinţa organizaţiei de bază. a întreţinut relaţii sentimentale cu o femeie. comuna sa. 5. copii. 14. Adresă de răspuns a CCP către CC al 1958 Partidului Socialist Muncitoresc din Ungaria. prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 1 438 173 Barabaş Marton Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit acte de necinste. 1951 1 109 .09. Original. reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam cu avertisment”. maghiară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei. Originale. 28 437 172 Barabaş Iosif S. deşi era căsătorit. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.

activitatea sa. 5 110 . membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic. Original.440 170 Barabaş Mihail M. Barabaş Zoltan Secretar OSP în judeţul Trei Scaune. copie. Barac Gheorghe Membru de partid exclus în 1957 pentru că în trecut a luat parte la şedinţe 31. Originale. CCV a hotărât: anularea deciziei şi confirmarea calităţii de membru. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Preşedintele Comitetului de secţie sindicală de la Direcţia Generală Radio Bucureşti. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 443 601 11 444 27 Baracs Ileana M. 1949 1 442 592 Barac Alexandru Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar la cooperativă a avut 31. alte măsuri. membru de partid exclus 20. lipsă în gestiune. 4 441 2609 7. legionare şi a plătit cotizaţie.07.07.04. Original. reconfirmată în 1959. pentru că: la arestarea sa din 1924 a avut 1956 purtare proastă în faţa duşmanului de clasă.10. Originale.03. Originale. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Gaspar) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului celor ce muncesc din Ungaria de a se trimite relaţii cu privire la 13. 1950 Adresă a CCP prin care s-a comunicat că în perioada 1946-1949 a fost membră a PCR.

Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1945-1946 a făcut propagandă 21. 1 449 136 Baranciu Simion Preşedintele cooperativei din comuna Pleşcuţa. Original. 1 111 .12. Original. ulterior a refuzat să se „repatrieze”. 3 446 139 Baran Alexandru M. Membru de partid exclus pentru că: deşi în 1940 a trăit sub regimul sovietic. CCV a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care şi-a părăsit familia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 avea viciul beţiei. 26. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. în 26.02. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. a nedreptăţit ţărănimea săracă.11. 7. Original. 1955 1 448 137 Baran Gheorghe M.445 3208 Baracu Gheorghe Subofiţer de Miliţie. alte abateri. manistă.12. menţinerea deciziei. Original.09. 1940 a trăit sub regimul sovietic. 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 447 138 Baran Aurel Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. iar după 1951 23 august 1944 a refuzat „repatrierea”. membru de partid exclus în 1975 pentru că: a întreţinut relaţii cu o femeie din comună. 1977 CCP a propus.

450 135 Baranescu Nicolae (Bărănescu) Membru de partid exclus pentru că: a exploatat braţe de muncă şi a speculat. a 12. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât nu se încadra în criteriile stabilite. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1956 pentru că a fost condamnat penal pentru 14. 1956 3 452 3127 Baranga Aurel Redactor-şef la revista „Urzica”. Baraneţchi Dichea Membră de partid exclusă în 1954 pentru că provenea dintr-o familie de exploatatori. Original. contribuit cu bani la „ajutorul legionar”. CCP a hotărât respingerea cererii. la înăbuşirea grevei de la 1951 Griviţa.02. Originale. copii. din 1933. Referinţe semnate de: Rodica Socor. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1937. Originale. 1 451 134 3. Barangă Marin Secretar al organizaţiei de bază şi primar în comuna Bărăşti de Vede. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Traian Şelmaru şi Ştefan Voicu.05. 22 453 133 7 454 132 4 112 . Originale. Originale. Biroul Comitetului 10. Barangă Ion N.09.07. Totodată.11. ca jandarm. fals. municipal Bucureşti a hotărât să fie luat 1977 în evidenţa celor care au contribuit la lupta mişcării revoluţionare din perioada ilegalităţii. exclus din Partid pentru că: a participat. în 1948 a colectat 5 vagoane de cereale peste cota prevăzută.

română şi rusă. refuzat să participe la programul gărzilor 1960 muncitoreşti. Baraş Molka Meerova (Malea) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme participarea sa la mişcarea comunistă din România. 3 457 129 3. Membru al Comitetului regional de Partid Bacău şi director al Şcolii de Partid de un an. în 1955 a dat declaraţii 1961 false despre un membru de partid.455 131 Baranyai Francisc F. a 14. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. copie. Originale. 1958 21 458 760 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1927-1940 a activat în „Ajutorul Roşu” şi a luat parte la alte acţiuni comuniste. lb.10. fascist „Imredi”.12. copie. sancţionat în 1956 cu „vot de blam” şi scoaterea din funcţia de director pentru că: în ilegalitate a avut o poziţie de capitulare în faţa duşmanului de clasă.04. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a fost membru al Partidului 13. hotărâre reconfirmată în 1959.01. Baras Marcu I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută a folosit metode nepartinice şi nu a acceptat critica. În 1963 a fost reprimit în Partid. 5 456 130 Barar Ştefan Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a furat din avutul obştesc. Originale. 1962 23 113 . decizie confirmată de CCP în anul următor. Originale. necesară la stabilirea pensiei. Originale.

1960 5 460 168 Barat Solomon Membru al Comitetului judeţean PMR Olt.09. reconfirmată în 1966.02. 7 461 167 Barath Adalbert Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1945 a făcut parte din organizaţia 16. Originale. sionistă „Hanoar Haţioni”. 2.07. în timpul 11. dictaturii antonesciene a fost preşedinte al 1949 Comunităţii Evreieşti din judeţul Olt.09. 1 462 127 Barăscu Gheorghe Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în timpul guvernării legionare a luat parte la şedinţe şi a contribuit cu bani la „ajutorul legionar”. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 5 114 . copie. în 1937-1938 a fost membru al organizaţiei sioniste „Menorah” şi s-a pregătit să emigreze în Palestina. CCV a hotărât menţinerea deciziei.459 169 Barat Liviu M. reconfirmată în 1963. CCP a hotărât menţinerea deciziei.Lehru) Şef de serviciu în Direcţia Aprovizionare a MAI. Original. membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1932-1933 a fost membru al organizaţiei sioniste „Hanoar Haţioni”. Originale. 4. alte abateri. Originale. exclus din Partid pentru că: a fost membru al PNL şi secretar al avocatului liberal Tomescu. (Israel . alte abateri.

08. a întreţinut 31. reconfirmată în 1955.T. 1 465 3324 Barbarino Dumitru Şef al Serviciului A. membru de partid exclus pentru că: a fost în strânsă legătură 11.05. relaţii extraconjugale cu o altă femeie.04. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. membru de partid exclus pentru că: deşi era căsătorit. abateri în munca desfăşurată. a împrumutat bani muncitorilor de pe şantier.463 416 Barău Alexandru Director al Tipografiei Ministerului Învăţământului Public. menţinerea deciziei. întreţinut legături intime cu Olga 1955 Vintilescu.D. Întrucât avea şi părţi pozitive. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. din Brăila. Original. Originale. cu fostul guvernator al Transnistriei. Originale. şi operator de dană la Întreprinderea Frigorifer Port Constanţa. 1980 care a născut doi copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. a 23. 4 464 2678 Barbarigo Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în calitate de gestionar la cantina Şantierului Naval „Viitorul”. 5 115 . alte 1954 abateri.

1952 2 (vol. după 23 14. (Barbaşov) Asistent la Facultatea de filologie Bucureşti.04. I) 411 9. Originale. Întrucât la plecarea din Basarabia 1956 avea doar 14 ani.14/1952 466 (vol. 1952 17 (vol. Originale.07. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor. decizie reconfirmată în 1956 (de două ori). cercetat în legătură cu cazul Someşeni. I-II) Barbath Carol Membru de partid în ilegalitate. membru de partid exclus pentru că în 1944. a refuzat să se retragă în interiorul URSS. s-a refugiat din Ismail în România. Idem. II) 467 415 Barbă Calistrat A. la înaintarea trupelor sovietice. (Barbaşov) Membru de partid cercetat pentru că: în 1941. Originale. iar la data anchetei era reţinut la Securitatea din Arad. când se afla la Ismail. august 1944 a refuzat „repatrierea” în 1950 URSS. Întrucât a fost informator al contraspionajului maghiar. 16. 9.05. în 1944 s-a refugiat în judeţul Dolj. CCP a hotărât: continuarea anchetei. a propus ca autorităţile maghiare să fie informate de rezultate. 22 468 414 Barbă Gheorghe C. 4 116 . maghiară. Totodată. iar ulterior a avut activitate pe linie de UTC.07. CCP a hotărât anularea încadrării lui în Partid. Original. întrucât şi-a desfăşurat activitatea la Budapesta. lb. română. CCP a hotărât anularea deciziei.

1 117 . a refuzat să se retragă în interiorul URSS.04. huliganism şi violare 1974 de domiciliu. Întrucât la căderea din 1934 a avut purtare proastă la Siguranţă (a declarat că 22. după 23 august 1944 a refuzat „repatrierea” în URSS. CCP a hotărât respingerea cererii.04. cu scopul de a emigra în 1950 Palestina. de unde s-a întors în 1947 fără permisiunea autorităţilor sovietice. s-a refugiat în judeţul Dolj. CCV a hotărât anularea încadrării ei. în timp ce era membru al PCR. Copie. la sionişti. Originale. Original. iar în 1940 a plecat în URSS. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 470 3104 Barbălat Boris Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tâlhărie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era înscris şi 27. 19.01. în 1944 14. 11 471 2666 Barbălată Iosub Membru de partid exclus pentru că. care a solicitat reîncadrarea în Partid.05.469 413 Barbă Nina Membră de partid cercetată pentru că: în 1941. 2 472 2936 Barbălată Leizer Membru de partid în ilegalitate. se desolidarizează de mişcarea comunis1948 tă). când se afla la Ismail. vătămare corporală.

a decăzut din punct de vedere moral. Originale. iar în 1972 aceasta din urmă i-a fost ridicată.02.05. CCP a 25. hotărât clasarea cazului. 4. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.09.02. organizaţiei legionare. a recurs la metode străine procesului instructiv-educativ. preschimbe carnetul . Barbescu Simion Membru de partid exclus pentru că: fiind stăpânit de viciul beţiei. 1959 În 1961 sancţiunea i-a fost transformată în „vot de blam”. alte abateri. Barbăroşie Ion I. Membru de partid exclus pentru beţii şi manifestări străine de conduita unui membru de partid. Întrucât şi-a retras apelul. Membru de partid exclus pentru că în anii 1937-1941 a fost membru al 28.473 412 Barbălată Vasile Responsabil al Centrului DCA Brăila. Originale. să sustragă bani din genţile colegilor. ca 1973 profesor. 1981 CCP a propus. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că timp de un an a refuzat să participe la viaţa de partid şi nu s-a prezentat să-şi 29. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Barbeş Petre D. încât a ajuns 19. Originale. Originale. 6 475 2667 9 476 3092 5 477 408 9 118 . 1954 1 474 3386 Barbălată Viorel T. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a făcut politică legionară. reconfirmată în acelaşi an.

fiind printre elementele reacţionare. unde a fost avansat în grad şi a fost decorat. în 1946 a refuzat să se prezinte la vot. folosea braţe de muncă salariate. cu familia lui 19. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 479 401 Barboni Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost agent al Siguranţei. ca locotenent activ a luat parte 1949 la reprimarea revoluţiei din Ungaria. 5.478 402 Barboloviciu Virgil Fost membru al Comitetului judeţean PMR Sălaj. Originale. în 1938 s-a înscris în FRN. obştesc. 2 119 . Membru de partid exclus pentru că: în trecut ar fi cântat cântece legionare. Originale. a avut strânse legături cu Iuliu Maniu. Original.05. a luat parte la Rebeliune. 1960 Pentru adâncirea cercetărilor. deschis clasa muncitoare înscriindu-se la 1950 legionari. a fost trimis în judecată pentru furt din avutul 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. exclus din partid pentru că: în 1919 a fost schimbat. 1 480 400 Barbonie Constantin I.02. CCP a retrimis cazul Comitetului regional PMR Timişoara. împreună cu un grup format din ofiţeri şi familia lui Iuliu Maniu. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 1957 10 481 399 Barbonţa Ioan I. a trădat în mod 20. reconfirmată în 1960.04. Originale. din 1927 a activat în Partidul averescan. ca ostatic. Bella Kun. a avut servitor.

Original.11. Originale. exploatat salariaţii. şcoală de ofiţeri şi a fost instruit de 1953 instructori hitlerişti. a întreţinut relaţii cu chiaburii. membru de partid exclus pentru că: era un element care a contribuit la 22. în postul deţinut a avut o comportare imorală. 2 483 394 3 484 393 1 485 390 1 486 2981 7. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. în timpul guvernului Rădescu a 19. Barbu Alexandru Gh.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 3 120 . Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 judeţul Teleorman. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.08. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Barbu Anastasia Membră de partid exclusă pentru că a fost proprietară de atelier textil şi a 14. fost numit primar al comunei Fântânele. crime şi jafuri pe teritoriul Uniunii 1950 Sovietice. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. Barbu Aurelia (Mozes) Membru de partid exclus pentru că făcea parte dintr-o familie de exploatatori care şi după 23 august 1944 a continuat să exploateze munca salariată (a deţinut un laborator chimic).482 395 Barbovschi Alexandru Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la manifestaţii legionare. Barbu Alexandru Responsabil de cadre la Comitetul Provizoriu al Sfatului Popular orăşenesc Brăila. s-a căsătorit cu fiica unui poliţist al regimului burghez. în timpul războiului antisovietic a urmat o 17.12.

el însuşi ocupându-se cu comerţul. Originale. 1951 4 488 391 Barbu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost un element exploatator (şef 11.04. paramilitară „Deutsche Manschaft”. Barbu Dittrich Iosif Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a fost membru al Grupului Etnic German şi în organizaţia 17. reconfirmată în 1966.487 2707 Barbu Bernard (Ettinger) Responsabil al gărzilor cetăţeneşti din Alexandria. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 4 490 791 34 121 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.06. 1 489 389 Barbu Constantin M. însuşit o sumă din banii ostaşilor din 1956 subordine. Originale.10. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. având atelier cu angajaţi). şi-a manifestat nemulţumirea faţă de gradul pe care îl avea. şi-a 20. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şef de birou în Regimentul 6 Securitate. 4. alte 1959 abateri. s-a dovedit a fi un element necinstit şi anarhic.09. 1961 şi 1972. maistru ţesător. reconfirmată în 1960. Întrucât abaterile avute nu constituiau motive de excludere. Original. membru de partid exclus pentru că: în funcţia avută a lucrat superficial şi a adat dovadă de indisciplină.

08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fracţiunea Titel Petrescu. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1935-1937 a făcut parte din organizaţia 26.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în regimul burghezomoşieresc a fost agent de percepţie. 6 494 385 Barbu Dumitru I. reconfirmată în 1956. Originale. legionară. reconfirmată în 1962.491 388 Barbu Dumitru Membru al Comitetului de Partid al Sfatului Popular orăşenesc Ploieşti.09. făcut parte din PNL. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost în anturajul elementelor din PNL. 3 492 387 Barbu Dumitru D.09. 6. a luat parte la 1953 războiul antisovietic. 1962 5 493 386 Barbu Dumitru Gh. Originale. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. şef al Spaţiului Locativ. în funcţia avută a întrebuinţat metode de comandă. a dus activitate 1953 reacţionară împotriva PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Activist la Comitetul raional PMR Piteşti. Originale. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. apoi s-a înscris în PNL şi PSD – 11. a 18. 6 122 .

CCP a hotărât confirmarea stagiului din 1942. 3 498 848 Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid.495 384 Barbu Enache Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în 1940 şi 1944 s-a refugiat de la Cernăuţi în ţară.06. După 23 august 1944 a denunţat un grup de manişti.02. între care era şi fratele său. CCV a 1950 hotărât anularea deciziei. 26. 1 497 382 Barbu Gabriel (Feldman Henri) Şef al sectorului Istoria medicinei de la Institutul de Igienă şi sănătate publică. Ţinând cont de activitatea lui. 28. sancţionarea cu „vot de blam” şi i-a interzis ca timp de un an să ocupe posturi de răspundere în Partid. confirmarea calităţii de membru. 1 123 . alte abateri. membru de partid care a solicitat 23. timpul şi-l pierdea prin cârciumi. alte 1950 abateri. Originale. confirmarea stagiului de partid din 1961 ilegalitate.10. 1954 1 496 383 Barbu Florea Activist la Judeţeana PMR Râmnicu Sărat. Original. exclus din partid pentru că: în 1941 a avut legături cu conducătorii legionari. 8.12. Original.

Original. alte 15. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. abateri.06. Barbu Gheorghe I. Dâmboviţa. prilej cu care a 1950 căutat să-l compromită îmbătându-l. 1 502 3237 9 503 849 5. reconfirmată în 1962. exclus din partid în 1949 pentru că: şi-a însuşit 38000 de mii lei proveniţi din vânzarea ziarului „Scânteia”. 1957 4 124 . Originale. Originale.499 847 Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. 1973 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1951 a fost condamnat penal pentru deţinerea unui pistol şi a unei arme militare. 1940 a activat în organizaţia legionară. Geagu.09.04. copie. Originale.10. menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1979. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1978 CCP a propus. Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 19. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a întors cu 13 zile mai târziu decât 21. 6 500 3093 5 501 381 Barbu Gheorghe Primar în comuna Isvoarele. membru de partid exclus pentru că a mers la reacţionarul Traian 22. CCV a hotărât menţinerea deciziei. grupul din care făcea parte. Barbu Gheorghe Membru de partid exclus în 1976 pentru că: fiind plecat într-o excursie organizată de ONT în Bulgaria şi Grecia.07. care fierbea ţuică. Secretar al organizaţiei de bază.

Hotărâre reconfirmată în 1980. Barbu Iacob I. Original. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.06. după care. instanţa a stabilit că nu poate justifica faptul că a obţinut prin 25. nu a mai vrut să lupte 1951 pentru Partid.504 871 Barbu Grigore Membru de partid exclus pentru că sub ameninţarea şefului său de atelier s-a înscris la legionari. menţinerea deciziei. Totodată. i-a interzis ca timp de doi ani să ocupe funcţii de răspundere. alte abateri.03.04. apoi camerist la Ministerul Domeniilor. Originale. CCV a hotărât anularea deciziei şi 1950 confirmarea calităţii lui de membru. CCP a propus. l-a favorizat pe şeful Centrului de colectare a 26. în timpul războiului a avut manifestări antisovietice. Barbu Ilie Şef de coloană şi secretar al BOB de la Autobaza nr.06. 22. Barbu Ilie Membru de partid exclus în 1974 pentru că: în calitate de şef de post de miliţie în comuna Dor Mărunt. 1 505 2812 2 506 3313 10 507 3209 7 125 . Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost gardian la Poliţia Capitalei. era un element beţiv şi antisemit. a luat parte la mai multe greve. Original. membru de partid exclus pentru că. fiind judecat pe baza Legii 18/1968. atunci când PCR a 19. 1980 Întrucât motivele pentru care a fost exclus s-au dovedit neîntemeiate. 2 Craiova. laptelui să delapideze o sumă mare de 1977 bani. muncă suma de 41000 lei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. intrat în ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

regimului. regiunea Baia Mare.05. Barbu Ioan Fost preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Vulcana-Pandele.11. Barbu Ioana Membră de partid exclusă pentru că timp de trei ani nu a participat la adunările generale ale organizaţiei de 29. iar pentru atitudinea lui 1954 nepartinică faţă de tractorişti l-a sancţionat cu „vot de blam”. anterior. Originale. beţie şi 13.508 872 Barbu Ilie V. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut 22.10. În 1979 sancţiunea i-a fost ridicată. Originale. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. membru de partid exclus pentru scandaluri. (Kraus Richard) Membru de partid exclus pentru că era un exploatator care în perioada dictaturii antonesciene a fost o unealtă a 26. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. concubinaj cu o femeie de moravuri 1954 uşoare. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. 1981 CCP a propus. bază şi nici la munca în CAP. Original. 4 509 875 4 510 828 4 511 3387 5 126 . Originale. menţinerea deciziei. regiunea Ploieşti. Barbu Ioan Director la SMT Ardus. membru de partid exclus pentru că a bătut tractoriştii. În 1956 hotărârea a fost anulată şi a fost reprimit în Partid cu vechimea din 1945.07.

03. german. (II) Responsabil la Grupul sindical agricol. membru de partid exclus pentru că a săvârşit diverse abuzuri şi ilegalităţi.07. judeţul Ilfov. a fost informatorul Siguranţei şi a ţinut legătura cu Gestapoul 12. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1983. Originale. 25 514 3401 Barbu Ion A. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. în 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 23. menţinerea deciziei. 1 127 . Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul de partid.07. iar trecutul lui să fie cercetat de „organele în drept”. Original. CCP a propus. 28. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. Original. în timpul războiului antisovietic. CCP a propus. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. 1952 în calitate de comandant de vas.512 873 Barbu Ion Căpitan de vas la Agenţia Sovrom Transport Galaţi. funcţia avută a sprijinit interesele 1951 chiaburilor. a cerut să fie scos din funcţie. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. a transportat trupe şi material militar. 5 515 829 Barbu Ion C. Originale. 2 513 3270 Barbu Ion Şef al postului de Miliţie din comuna Ghimpaţi.

Iliescu. Membru al Comitetului judeţean PCR Buzău şi Preşedinte al Federalei Cooperativelor. membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1928 s-a înscris în organizaţia fascistă 15. Originale. 6 518 792 Barbu Ionel V. Originale.10. copie. a avut legături intime cu Elisabeta Apostol şi şi-a părăsit soţia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cuib condus de Mihai D.) CCP a hotărât menţinerea deciziei.03.516 793 Barbu Ion F. Membru în BOB al Atelierelor Griviţa. reconfirmată în 1956 şi 1966. „Banda neagră”.04. (A făcut parte din Divizia „Tudor Vladimirescu”. motiv pentru care a fost 1951 condamnat penal. s-a 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 128 . a luat parte la manifestări legionare. că în 1940-1941 a desfăşurat activitate 1963 legionară. 1960 5 517 874 Barbu Ion N. Originale. Galaţi. condusă de Iancu 1960 Tăbăcaru. exclus din Partid pentru că în funcţia avută folosea metode dictatoriale.03. 5. exclus din Partid în 1961 pentru 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus în 1959 pentru că din 1937 a fost membru al organizaţiei legionare din Balş. 6 519 790 Barbu Ivanciu Director al Fabricii de paste făinoase şi biscuiţi „Dunăreana”. dovedit necinstit.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al cooperativei de consum. frate al său. munca. Plutonier la UM 01256 Caracal.520 789 Barbu Marin Activist la Raionul PMR Alexandria. Originale. reconfirmată în 1966.11.11. pentru delapidare.08. pentru a acoperi lipsa în gestiune a unui gestionar. Barbu Marin D.12. Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni poliţieneşti. Barbu Matei I. Originale. Original. 1971 şi-a pierdut carnetul de partid şi a refuzat să participe la adunarea de partid în care s-a analizat situaţia lui. exclus din Partid pentru că s-a ocupat de interesele sale personale şi a părăsit 12. Originale. 4 524 79 7 129 . iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. exclus din Partid pentru că a avut un comportament brutal faţă de soţie şi un 24. 1981 CCP a propus. Barbu Marin Gh. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. 1954 1 523 3059 Barbu Marin I. a semnat un act fictiv. membru de partid exclus în 1964 pentru că a fost condamnat penal 19. copie.02. 13. Original. faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP hotărât menţinerea deciziei. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei. Diriginte al Oficiului PTTR din comuna Zorleni. 2 521 3407 4 522 788 8.

21 528 807 1 130 . Barbu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară şi a dat informaţii despre 31. exclus din Partid pentru că s-a dovedit necinstit (nu a putut justifica sume mari 23. (Burach. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1957 şi 1960. Burah) Secretar al Legaţiei RPR din Belgia. 6 527 808 Barbu Morel I. Original. Responsabil al Secţiei de Educaţie Politică de la Judeţeana PMR Ialomiţa. Originale. exclus din Partid în 1954 pentru că: a luat parte la acţiuni legionare. 1960 şi 1961.11. 1955 14 526 809 Barbu Mihai G.05.10. muncitori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era stăpânit de spiritul mistic (merge duminica la biserică). reconfirmată în 1957. membru de partid exclus în 1954 pentru că a întreţinut legături cu elemente duşmănoase şi a transportat peste graniţă 23. 5. obiecte de valoare. reconfirmată în 1967.04.525 810 Barbu Mihai Şef al Serviciului de Cadre de la Banca de Stat. alte abateri. reconfirmată în 1956. fapte pentru care a 1955 fost arestat şi cercetat. în funcţia avută a angajat elemente necorespunzătoare. de bani provenite din vânzarea cărţilor şi 1952 a broşurilor de partid). 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trecut în evidenţa „organelor în drept”.

reconfirmată în 1979 şi 1980. 4. Original. pe care le-a sprijinit. 1977 3 530 806 Barbu Nicolae D. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1961.05. alte abateri. 5. Originale. 2 131 . 5 532 804 Barbu Nicolae N. menţinerea deciziei. în muncile avute s-a 13.08.05.529 3188 Barbu Nicolae C. 1951 speculative. CCP a propus. Originale. pe frontul de la Odessa. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare şi abuz în serviciu. 1962 55 531 805 Barbu Nicolae H. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.12. legionară. lăsat corupt de elemente afaceriste. exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Lucrător politic în mai multe unităţi militare. Membru de partid exclus pentru că în 1935-1940 a activat în organizaţia 29. cupură ziar. membru de partid exclus în 1959 pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Activist de partid. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

exclus din Partid în 1965 pentru că: a folosit banii din cotizaţii în scop personal. elemente afaceriste. 1965 4 534 3410 Barbu Niţă Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că împreună cu un coleg de serviciu a mers la un restaurant. 5 535 802 Barbu Ofiţă (Ofiţa) Director al Magazinului textil Giurgiu.01. din cadrul I. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. s-au lovit 1981 reciproc. ca responsabil al Cantinei i s-a găsit lipsă în gestiune. Originale. Secretar al organizaţiei de bază din Secţia mobilă – Sălătruc.04. 1 536 2683 Barbu Oprea M. Originale.12. Întrucât a renunţat la apel. Original. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară.533 803 Barbu Nicolae V.R. a refuzat 19. fiind în stare de ebrietate. întreţinea legături cu chiaburii. 5.I. Moineşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost de acord ca 1952 fiica sa să se căsătorească cu un ofiţer deblocat. care. a fost condamnat penal pentru sustrageri de materiale din întreprindere. 4 132 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. după 25. al cărui tată a fost mare negustor. a favorizat 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în postul avut s-a înconjurat de elemente duşmănoase. a făcut parte 1957 din „secta religioasă” „Oastea Domnului”. să predea cotele de cereale.

Întrucât motivele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. alte abateri. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a provocat scandal şi a avut 25. întrucât avea relaţii cu militanţi politici manişti (Ilie Lazăr. Originale. legionară. a avut atitudine nesănătoasă faţă de critica organizaţiei de bază. Nicolae Carandino. 1956 6 538 800 Barbu Pavel N. Original. 4. membru de partid exclus pentru că: a neglijat cercetările privind sustragerea unei cantităţi de benzină din depozit. iar abaterile nu constituiau motive de excludere. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în acelaşi an a fost reţinut de Securitate.11.10.12. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. CCP a hotărât anularea deciziei. Barbu Sabin-Alexandru Locţiitor politic la un batalion de deservire a Aerodromului Caracal.537 801 Barbu Pavel A. manifestări şovine. Original. CCP a hotărât anularea deciziei.a) şi titelişti. Dobrescu ş. Originale. Barbu Romulus Ofiţer de Securitate. pentru un an. 1954 Întrucât era un element tânăr.05. de Ziua minerului. alte abateri. reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 18. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940 a avut activitate 24. Rodocea. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a ascuns faptul că părinţii lui erau chiaburi. şi că tatăl său fusese exclus din Partid. 4 539 799 1 540 392 1 133 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şef al Bibliotecii Centrale a Armatei. în 1953. locotenent major.

reconfirmată în 1960. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în trecut a luat parte la 19. 31. tipografia unui evreu. exclus din Partid în 1952 pentru că: în 1947 l-a ajutat pe fratele său să plece clandestin în Palestina.10. alte abateri. Originale. 1 134 . Originale. 6 544 3285 Barbu Steţenco-Marin Membru de partid exclus în 1979 pentru că: a încercat să acopere lipsa în gestiune cu bunuri provenite din furt. -. 1979 CCP a hotărât menţinerea deciziei. că: a servit interesele chiaburilor. 1960. manifestaţii legionare. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 7 545 795 Barbu Stoica Preşedinte al Sfatului Popular Comunal Baloteşti.12. reconfirmată în 1959. a luat 1954 şperţ. reconfirmată în 1980.03. 38 542 797 Barbu Solomon (Bercu) Activist PMR la Sectorului „II Negru”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. faptă pentru care a fost condamnat penal.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1952 pentru 20. alte abateri.541 798 Barbu Silviu Gh. alte abateri. Original. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 6 543 796 Barbu Stan D. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a preluat 27. regiunea Bucureşti. Originale.

07. strângerea populaţiei civile de la Odessa.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului regional PMR Hunedoara. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 20. Original. 10. în timpul colectărilor a 21.11. 1 548 818 Barbu Toma T. 1950 1 135 . Original. 2 549 817 Barbu Traian Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. în calitate de secretar al organizaţiei de bază săteşti.07. copie. 2 550 816 Barbu Traian Membru de partid exclus pentru că. Original. făcut comerţ clandestin cu băuturi 1956 spirtoase. alte abateri. 1. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. bătut ţărănimea săracă. a făcut afaceri cu mai mulţi negustori de vinuri. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 1961 cercetare temeinică. Original. 2 547 794 Barbu Tilea D.546 2688 Barbu Tase (Bădărănescu) Membru de partid exclus pentru că: a fost proprietar de trăsură şi a avut un angajat. 1956 care ulterior a fost masacrată. a fost apoi proprietar de birt şi a 25. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de primar.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. exploatator. 5. Originale. Brăila. CCP a hotărât menţinerea deciziei.551 3212 Barbu Traian C. Membru de partid exclus pentru că: în 1924-1944 a fost membru al PNL. 1977 3 552 814 Barbu Vasile (Krauss) Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate anticomunistă şi de trădare a clasei muncitoare. 7 553 815 Barbu Vasile I. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a propus. exploatat braţe de muncă salariate. străin de 1949 interesele poporului. 10 554 2881 Barbu Vasile S. afacerist şi descompus din punct de vedere moral.08. a depus carnetul de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că în 1947-1948 a fost proprietar de atelier mecanic şi a 15. Copie.05. 1954 întreţinea legături intime cu o muncitoare în sediul organizaţiei de bază.09. 21. Originale. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. Originale.02. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1974 pentru că: a fost judecat pentru provenienţa ilicită a unor bunuri. era exploatator. reconfirmată în 1956 şi 1959. era un 27. Ţinând seama de faptul că sprijinise 1951 mişcarea muncitorească în perioada războiului. Secretar al organizaţiei de bază de la fabrica „Salomir”. considerându-se nedreptăţit. 1 136 . element necinstit.

2 137 . CCP a constatat că într-o misiune de recunoaştere apelantul a luat iniţiativa de a trece de partea armatelor sovietice.). 8. agent de poliţie şi agent acoperit al SSI. Ţinând cont că era un element tânăr. 1953 CCP a propus menţinerea deciziei.555 2652 Barbu Vilan Membru de partid exclus pentru că avea un trecut duşmănos faţă de clasa muncitoare (fusese membru al FNR. 16 556 813 Barbu Voicu Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar i s-a găsit un deficit în gestiune.06. luat parte la şedinţe legionare. exclus din partid pentru că în trecut a fost 10. a 27.06. 1 557 230 Barbulovici Iancu Activist al PMR. a avut 1950 funcţii importante în administraţia de stat. în calitate de şef de patrulă şi comandant de gardă la o fabrică de textile din Cernăuţi. Originale.05. Original. 1951 CCV a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. alte abateri. alte măsuri. a făcut afaceri ş. 1957 4 558 232 Barbura Augustin Director la Uzina Electrică din Aiud. 30. Original.04. exclus din Partid în 1956 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.a.

1954 1 562 163 Barbuţ Gheorghe D. 8 138 . 1 560 165 Barbus Niculae Membru de partid exclus pentru că: în 1934-1941 a făcut politică legionară şi a 17. a fost martor al apărării în procesul unui 1951 sabotor. Original.11. Originale. Originale. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în 1940-1944 a fost agent telegrafist la Serviciul Special de 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.559 233 Barbura Valeriu Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 3 563 155 Barcari Timoftei Membru de partid cercetat în legătură cu stabilirea stagiului în Partid.11. 1. avea 1965 viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a dovedit a fi necinstit. CCP a hotărât menţinerea stagiului <1951> din 1945. Original. în 1947 10. 1 561 164 Barbuţ Elena (Tunea) Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (Poliţie şi Siguranţă). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a luat parte la războiul 1950 antisovietic. alte abateri. fost şef de cuib. Hotărâre reconfirmată în 1963. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. copie. Informaţii.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al capitalismului.06. exclus din Partid pentru că: a activat în organizaţia 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Valea Jiului. Bardac Aurelian N. 3. 1953 2 565 220 Barcuţeanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. alte 11. legionară şi a luat parte la Rebeliune. reconfirmată în acelaşi an. 4 139 . Original. 1960 13 568 2937 Bardac Ioan Responsabil cu agitaţia şi propaganda al organizaţiei de bază din comuna RâuBărbat. 3. membru de partid exclus pentru că în funcţia avută s-a dovedit a fi un element afacerist. alte 1949 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. abateri. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. Vicepreşedinte al Sfatului Popular al raionului Loviştea. copie. Original. alte măsuri. Original.564 221 Barcsik Iosif Membru de partid exclus în 1952 pentru că a fost categorisit chiabur.12.07.12. în timpul războiului antonescian dădea 11. informaţii despre starea de spirit a 1951 muncitorilor. Originale.04. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei. 1 566 222 1 567 324 Bardac Dumitru N.

1948 1 570 2919 Bardan Vasile Profesor la Institutul Politehnic din Timişoara. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. unde a ocupat funcţii de răspundere. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24. în 1945 a fost încadrat în Frontului Plugarilor şi numit preşedinte al Plăşii Părincea. Originale. judeţul Bacău.05. 18. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1947. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1950 pentru că a activat în PNŢ. Copie. secretar al UTM.10. ca secretar al Preturii Părincea. menţinerea deciziei. 1976 Decizia a fost menţinută. 9 571 3133 Bardar Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. În 1968 CCP a propus.04. Originale.12. Comitetului judeţean Hunedoara al PCR. 7 572 556 1 140 . după 23 august 1944. 6. (Bărdan) Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturilor carlistă şi legionaroantonesciană a fost instructor de premilitari. Bardaş Ioan Responsabil cu munca de tineret la Comitetul PMR de plasă Făgăraş şi 18.1967 onară ilegală. a protejat pe chiaburi. Întrucât a sprijinit activitatea revoluţi. faţă de care a întrebuinţat bătaia şi înjurătura.569 2884 Bardan Nicolae V. exclus din Partid pentru 1950 că era un element afacerist şi beţiv.

a luptat contra Uniunii Sovietice. Original. 1 576 824 4.02. membru de partid exclus în 1955 pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. copii.08.04. Întrucât a fost şofer. 1958 10 574 182 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.07. regiunea Galaţi. Originale. octombrie 1922 din Mediaş. deci necombatant. unde a 14. alte abateri CCV a hotărât menţinerea deciziei. copii. Bárdi Rozália Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Mircea Vodă. 6. 1977 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că în arhive nu se regăseşte informaţia solicitată. 5 141 . 1953 4 575 823 Bardocz Adalbert (Bella) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Originale. făcut parte din plutonul care executa 1950 dezertorii. Original. Bardocz Zoltan Membru de partid exclus pentru că. reconfirmată în 1960. Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.08.573 555 Bardaş Radu Al. fiind încorporat în Armata maghiară. 1952 2 577 1156 Bardoczy Iozsef Cetăţean ungar pentru care Ambasada Ungariei în România a cerut să se confirme dacă a luat parte la greva din 28.

comunei l-a bătut pe secretarul UTM. română. perioada războiului a făcut parte din 1958 PCdR. Originale. 10 580 603 Barenboim Oişie (Basca) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării soţiei sale de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte că în 22. 19. Adresă a CCP prin care se confirmă 1961 solicitarea. Originale. Referinţe semnate de Ida Felix şi Bercu Feldman.02. lb. copii. 1 142 . ca primar al 17. Adresă de răspuns a CCP prin care s. rusă. Originale. maghiară. lb.05. alte 1950 abateri. română.578 124 Bárdos Ladislau Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. 29 579 715 Baremboim Avram Persoană pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat să se confirme dacă a fost membru al PCdR. 27 581 827 Bargu Ştefan Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor. Original. copie. 31.03.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1952 au comunicat informaţiile solicitate. Notă de răspuns a CCP adresată CC al PCUS prin care se confirmă solicitarea.

3 585 853 Barna Ecaterina (Fodor) Membră de partid exclusă pentru că în 1944. nu se putea verifica. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. exclus din Partid pentru că în perioada grea economică a întreţinut legături cu elemente afaceriste şi a făcut speculă cu medicamente. în timpul deportării populaţiei evreieşti.1957 iată. Întrucât o perioadă de peste doi ani.582 2655 Barhard Aurel S. menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază nr. avutul obştesc. a luat parte la percheziţionarea femeilor.05. CCP a hotărât anularea deciziei şi i-a recomandat ca pentru reprimirea în Partid să se adreseze organizaţiei de bază. 3 143 . 1978 CCP a propus. Original. 1951 cât a fost în Israel şi Turcia. 15. Originale. care a solicitat încadrarea în Partid. 1955 2 583 854 Barhard Jean Responsabil organizatoric al organizaţiei UTM de la Institutul Politehnic Bucureşti.08. 7 din Ministerul Sănătăţii. CCP a hotărât respingerea cererii. student. reconfirmată în 1956. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 14. Întrucât acuza s-a dovedit neînteme. 9. Originale.09. 2 584 3245 Bari Toader Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru furt din 29. Originale.

membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la şedinţe legionare. Întrucât motivul s-a dovedit a fi 15.03. a luat parte la deportarea populaţiei evreieşti din oraşul Sighet. Originale. Întrucât de la excludere (1950) a trecut prea mult timp.07. 3 589 855 Barna Moise Angajat al Miliţiei Baia Mare. în 26. 1 144 . Original.08.586 1146 Barna Ferenc (Francisc) Cetăţean maghiar pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a 28.05. CCP a hotărât anularea 1957 deciziei. cerut să se confirme apartenenţa la PCR. copii. CCP 1958 a hotărât anularea deciziei şi a recomandat organizaţiei de bază să pună în discuţie cererea sa de primire în rândul candidaţilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. neîntemeiat. 1942 a intrat voluntar la Şcoala de 1954 subofiţeri de jandarmi Timişoara. Ţinând cont de activitatea pozitivă şi 17. 1976 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. 6 588 857 Barna Mihai Membru de partid exclus pentru că în 1944. 7 587 856 Barna Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1930-1940 a cântat cântece legionare şi a participat la inaugurarea monumentului lui Moţa şi Marin. Originale. ca om de serviciu la Primărie. de transformarea sa de la excludere. pentru reîncadrarea în Partid urma să se adreseze organizaţiei de bază. Originale.

12. a fost slugă 14. membru de partid exclus pentru că: a încadrat în funcţii de răspundere elemente duşmănoase.06. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şef al Sectorului de cadre al Sfatului Popular raional Râmnicu-Vâlcea. 19. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1951 reprimirea lui în Partid. a protejat unii chiaburi.05.590 822 Barna Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost patron de drogherie. Originale. a falsificat acte pentru a-şi însuşi bani. 4. credincioasă a capitaliştilor români şi 1951 germani.06. 1 592 1534 Barnac Dumitru Gh. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2. 1956 4 593 820 Barnea Constantin Membru de partid exclus pentru că a neglijat viaţa de partid. 21. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1972 4 145 . alte abateri.05. Întrucât în ilegalitate a ajutat Partidul. 1951 CCV a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. fals în acte şi uz de fals. 1 591 821 Barna Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost patron în Arad. Originale. 2 594 3078 Barnea Margareta Membră de partid exclusă pentru că a fost condamnată penal pentru delapidare. Originale.

cu care a întreţinut relaţii intime. fapte pentru care a fost sancţionat cu „vot de blam cu 13. Instructor la Judeţeana de Partid Ilfov.08.595 819 Barnuţ Constantin Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la acţiuni legionare. 1954 2 146 . 2 597 843 Barok Mihail Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1942-1944 a făcut parte din 25. regiunea Piteşti. abateri. a insultat un activist de partid. membru de partid exclus pentru că: s-a purtat rău cu populaţia. Originale. în producţie. alte 31. Original. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. alte abateri. avertisment” şi trimiterea în producţie pe 1951 timp de 2 ani. 4 598 842 Baron Constantin Secretar la Sfatul Popular al comunei Frânceşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trimis în producţie ca brutar. Partidul „Crucea cu săgeţi”. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. ca responsabil sportiv al Sindicatului.10. exclus din Partid pentru că: a furat o serie de lucruri şi a introdus în sediu femei de moravuri uşoare. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit o sumă de bani. a dobândit cartele de alimente şi îmbrăcăminte pe nedrept. Original.10. 1 596 844 Baroc Atanasie L. 2. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. Original.

599 841 Baron Eugen I. nu era verificată. Secretar la Sfatul Popular Mândruloc. Original. a avut relaţii cu diferite femei şi s-a despărţit de soţie. 1967 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 reconfirmată în 1960 (de două ori) şi 1968. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 2 601 2638 Baroncea Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 s-a ocupat cu afacerile. Întrucât a fost greşit încadrat.01. CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. 1956 2 602 840 Barosan Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în Mişcarea Legionară. 24 147 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit obiecte de la o persoană căreia i-a făcut percheziţie domiciliară. cât a stat în Basarabia. Originale. Originale. a fost în relaţii bune cu chiaburii. 7. din organizaţia legionară. 1953 2 600 2920 Baron Vasile Membru de partid exclus în 1955 pentru că în anii 1939-1941 a făcut parte 18. faptă pentru care a fost condamnat penal. în 1953. membru de partid exclus pentru că: perioada de până în 1944.04. era beţiv. 13. raionul Arad.03. 2309. în timp ce era şeful unei echipe de cercetare din MAI.

Bad-Vöslau şi s-a încadrat în Partidul 1948 Comunist Austriac. deportat-o la Auschwitz şi. Copie. Membru de partid exclus în 1959 întrucât: a fost condamnat penal pentru 21. Originale.10. 1 605 144 Barra Zoltan A. iar după Eliberare a lucrat la poliţia din oraşul 13. Originale. Original. unde a lucrat la o fabrică de zahăr. care avea o comportare imorală (a acuzat pe Paul Daicovici că a 27.12. a stăruit în acuze. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cât şi activitatea din Austria nu au putut fi verificate.603 839 Baroth Iudith (Iudita) Membră de partid exclusă pentru că era un element crescut şi educat într-un mediu burghez. deşi s-a 1951 dovedit că făcea o confuzie.06. trăia cu diferiţi bărbaţi).08. CCP a hotărât respingerea cererii. Întrucât atât împrejurările în care a plecat din ţară. 2 604 2885 Barovschi Ştefania (Barowschi) Persoană care a solicitat încadrarea în PMR. 4 606 837 Barsasteanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. gestionar de cooperativă s-a dovedit 1950 necinstit. În 1941 a plecat în Austria. 1 148 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. nu trăia viaţă de partid. fapte de necinste. ca 20.

muncitoare. 1 608 835 Barstan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a 10. întrucât cazul său nu a fost cercetat suficient. copie.12. Comitetului municipal Bucureşti al PCR. 4 609 838 Barşai Oscar Membru de partid reverificat.01. Original. 3 610 3134 Bart Aurel Membru de partid care a solicitat să fie luat în evidenţa celor care au activat în mişcarea revoluţionară ilegală.607 836 Barsony Ştefan Membru de partid exclus pentru că era un element care a exploatat clasa 25.10. făcut parte din organizaţia legionară. Original. membru de partid. Originale. să i se anuleze stagiul 1952 din 1926. în 1975 cazul a fost clasat. care i-a fost greşit acordat de către Comisia de Verificare şi să i se acorde vechimea în Partid din 1944. CCP a propus: menţinerea calităţii de 17. Originale.05. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 149 . CCP a retrimis cazul spre rezolvare 30. 1974 Întrucât apelantul nu a adus dovezi în sprijinul cererii. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

611 831 Barta Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a trecut persoane peste frontieră în mod clandestin.10.12. a fost preşedinte al organizaţiei Uniunea Populară Maghiară din comuna Bogata. raionul Luduş. făcea parte dintr-o sectă religioasă.10. 1975 5 613 304 Barta Vasile Şeful Serviciului de Muncă şi Salarii de la Trustul de Construcţii nr. CCP a hotărât respingerea cererii şi scoaterea lui din postul deţinut. 1953 8 612 1141 Barta Janos Persoană pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a cerut referinţe. Partid. reconfirmată în 1959. Originale. 10 150 . 1952 Întrucât a fost informator al contraspionajului hortyst. a făcut greutăţi în campania de treieriş. Originale. membru de partid în ilegalitate. care a solicitat reprimirea în 29. 7 Petroşani. 1. Hotărâre reconfirmată în 1961. Originale. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. funcţie în care s-a dovedit necinstit. cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. copii. pentru bani.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1982 Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. a bătut mai mulţi soldaţi 15.614 834 Bartalis Francisc Membru de partid exclus pentru că: înainte de 1944 a exploatat muncă salariată. în 1968 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1944. 1 616 2898 Bartha Carol Persoană care a solicitat primirea în 22. muniţie şi alte obiecte militare. Întrucât s-a dovedit că era nevinovat.07. maghiară. care a luptat în armata fascistă 22. apartenenţa la PCR. copii. sovietici. în timp ce era şeful Gărzilor Populare din Odorhei. la o percheziţie i s-au găsit 1957 arme. Original. Originale. apoi s-a retras în Germania. în toamna anului 1944.12. 1 617 1198 Bartha Carol (Károly) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la 27. Partid. 1947 CCP a hotărât acceptarea cererii. Originale.05. Copie. 7 151 . 1952 unde a fost luat prizonier de către americani. 10 615 833 Bartha Alexandru Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut ostil Uniunii Sovietice.07.

Originale.12. 1950 1 152 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a 28.12. Originale. făcut parte din organizaţia legionară. a pierdut şi calitatea de membru al PCR. 1953 20 622 299 5. membru de partid exclus şi trecut în rezervă pentru că a aplicat pedepse neregulamentare şi a lovit 21.02. 8 621 186 Bartha Ioan Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. Original. copii. grav militari din subordinea sa. Adresă de răspuns a CCP prin care s-a 1978 comunicat faptul că. copii. 4 620 3296 Bartha Grigore Ofiţer de armată. Bartha Iuliu Membru de partid exclus pentru că era un element care toată viaţa lui a servit credincios pe moşieri şi a luat parte activă la exploatarea ţărănimii muncitoare. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4.07. 21. 1979 CCP a propus.618 1162 Bartha Ernest (Ernö) Cetăţean ungar pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privind apartenenţa la PCR. Originale. 7 619 832 Bartha Geza M. întrucât a renunţat la cetăţenia română. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.12.

participat activ la războiul de jaf şi 1951 cotropire a Uniunii Sovietice. 8. Originale. 1 626 303 Bartha Ştefan Gh. 3 625 302 Bartha Sigismund Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu naţionalist-şovinist: a făcut parte din organizaţii fasciste.623 300 Bartha Nicolae Membru de partid suspendat pentru că în 1944. care a solicitat să i 24. 1956 3 153 . 1 624 301 Bartha Pavel Prim-secretar al Comitetului raional PMR Târgu-Secuiesc. ca şi de atitudinea sa pozitivă de la locul de muncă. se recunoască stagiul de partid din 1945. CCV a hotărât menţinerea excluderii din Partid. 1957 CCP a hotărât confirmarea stagiului. detaşament de muncă alcătuit din evrei. Membru de partid exclus pentru că în 1940 s-a înrolat voluntar în armata hortystă. când a fost concentrat în armata maghiară. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiu de la data rezolvării apelului.07. a 15.06. fiind repartizat la un 17. Original.08. depusă de la excludere. 1950 i-a schingiuit şi le-a cerut bani. Originale.05. Original. Ţinând cont de activitatea lui pozitivă în organizaţiile de masă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

regiunea Cluj. În 1955 a fost reîncadrată în Partid. 1944-1946 (a fost închisă la Auschwitz.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a participat la acţiuni legionare. Copie. alte abateri. a însuşit diverse sume de bani provenite 1949 din vânzarea presei de partid. reconfirmată în 1960. Originale.627 305 Barti Ştefan Gh. la excursii organizare de asociaţia „Muncă şi Voe Bună”. element beţiv şi scandalagiu.01. exclus din Partid pentru că era un 18. 4 630 2939 Bartolomeu Virgil Responsabil de presă la Secţia de Propagandă şi Agitaţie a Sectorului Ministere. 6. 1953 7 628 307 Bartiş Gavril Secretar al organizaţiei de bază din comuna Frâncenii de Piatră. 1951 apoi a fost trimisă de americani în Suedia). 2 629 544 Bartok Viorica (Ilie) Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: întrucât a trăit din exploatare. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea neverificată perioada 16. exclus din Partid pentru că: şi. (Barty) Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a luat parte. împreună cu patronul său. 1 154 .08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să se prelucreze cazul în organizaţia de bază.07. era străină de interesele clasei muncitoare. alte abateri.11.

având relaţii cu 10.10. Originale. a procedat în mod 1953 anarhic. Original. membră de partid exclusă pentru că: a trăit o viaţă uşuratică. 1 634 296 Bartoş Paraschiva Fostă responsabilă la Căminul cultural „Nicolae Bălcescu”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bucureşti.11. Originale.04. moşier şi conducător cuzist. Aron. 2 633 295 Bartoş Ion I. Original. 9 632 294 Bartoş Andrei Ziarist la „Făclia” (Fáklya) din Oradea. în 1943 s-a înscris în Partidul Crucilor cu Săgeţi (Nyilas). brutal cu populaţia. în calitate de pretor. 1 155 . diferiţi bărbaţi. companie de „Levente” în comuna 1956 Sânzieni. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al lui Mişa 24. pe 1950 care îl regreta. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1960. s-a purtat 26.631 545 Bartoş Alexandru Membru de partid exclus în 1950 pentru că. membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a fost comandant de 22.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. adunând referinţe de la alţi membri de partid. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.

pe care nu le-a demascat.635 297 Bartoş Petru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de subofiţer de armată a bătut ofiţeri din cadrul aparatului politic.09. 1 636 306 Barţichi Iacob Membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente străine clasei muncitoare. alte abateri.02. alte abateri. 1954 1 637 2896 Baruch Hermeliu (Barbu) Persoană care a solicitat primirea în Partid. a dus o viaţă uşuratică. Original. al Gestapoului. la verificare a avut o atitudine duşmănoasă. verificare să-i procure o copie după 1954 caracterizarea sa. 1 156 . Întrucât în 1940 prin Willman. agent 19. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. Copie. deşi este căsătorit.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât respingerea cererii. Originale. 1 638 1083 Baruzaru Cezar Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică cuzistă. a obţinut un carnet de 1949 scutire de muncă şi un post la Centrala Evreilor. era un element 15. imoral şi beţiv. 9. a îndemnat un membru al Subcomisiei de 25.

(Iorgu) Membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat pentru trafic de influenţă. care în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. a făcut parte din organizaţia 27.08. 6. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 642 334 Basalic Iordache M. în aceeaşi calitate. legionară. 2 157 .04. Original. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.639 318 Barza Samson Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a fost agent de poliţie. 1952 2 641 322 Bas Florian Primar în comuna Tinca. a avut legături cu elemente chiabure şi maniste şi s-a manifestat duşmănos faţă de Partid. 5. membru de partid exclus pentru că 24. unde a participat la arestări şi percheziţii ale civililor. s-a dovedit necinstit şi a protejat elemen1951 te duşmănoase regimului. în 1941 a fost trimis la Cernăuţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. tatăl 1960 său a fost cuzist.07. 1951 1 640 323 Barzache Nicolae Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. Original.03. regiunea Bihor. fiind casier al cuibului. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

03. Locţiitor politic al Detaşamentului de muncă Băneasa (Securitate).02. Originale. 1954 1 644 336 Basangeac Gheorghe T.11. Originale.643 335 Basamac Radu D. 1951 şi el legionar notoriu. alte abateri. Copie. afacerist şi speculant. faptă 10. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru care a fost condamnat penal. membru de partid exclus pentru că: a dat dovadă de lipsă de vigilenţă şi orientare în descoperirea unor elemente duşmănoase. 14. fiind cununată de Florin Miroiu. 19. alte abateri. legionar. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. (A făcut parte din Divizia „Tudor Vladimirescu”. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 646 337 Basarab Ioan Membru de partid exclus pentru că: era un element nesincer faţă de Partid.) CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3. Membru de partid exclus pentru că a furat cereale de la GAS Băneasa.08. 2 645 2897 Basarab Georgeta Membră de partid exclusă pentru că: în 1940 s-a căsătorit cu Nicolae Basarab. 1 158 .

1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1954 se. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 26. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a avut legături cu elemen1949 te duşmănoase. avea rude elemente duşmănoa. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 37 159 . Originale. 17 649 743 Basarab Ovidiu Membru de partid exclus pentru că: a fost ajutor de inspector de Jandarmi. „Ilie Gorgani”. Originale. alte abateri. chiaburi.09. 2 648 2764 Basarab Nicolae I. Secretar al organizaţiei de partid de la Ministerul Minelor şi Petrolului. alte abateri.09. 1 650 744 Basarabu Virgiliu (Virgil) Membru de partid exclus pentru că în 1949-1950 a făcut închisoare.11. pe care a căutat să le menţină în posturi de răspundere.647 338 Basarab Mircea M. comandant de companie. pe motiv că 20. membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a căsătorit în uniformă legionară la Biserica 17.02. Locotenent de armată. era în relaţii cu un legionar notoriu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul antisovietic a fost judecător 22. în 1946 a 1950 sprijinit PNŢ. Original. cu care întreţinea legături. Original. fotografii. militar şi a fost decorat.

1953 8 160 . CCP a hotărât anularea deciziei. el însuşi fost proprietar de atelier. în 1944 a fost deportată în Germania. exclus din Partid pentru că: era fiu de exploatator.651 812 Basch Andrei Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator. Original. până în 1946. Suedia. a fost şef de grup într-o organizaţie sionistă. a sabotat realizarea sarcinilor de plan.10. foşti capitalişti. 8. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea ei din Partid. apoi director general al centralelor mecanice din Ministerul Agriculturii. au emigrat în Israel. Originale. alte abateri. după care în 1945 a stat în zona engleză de ocupaţie şi în 12. când s-a întors în 1952 ţară (perioadă neverificată). 1 652 811 Basch Elena Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie de burghezi. viaţa a trăit din afaceri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. care toată 30. Hotărâre reconfirmată în 1957. copie. Originale. rudele sale.06. a promovat şi menţinut în funcţii elemente duşmănoase. 17 653 737 Basch Emeric Fost responsabil al Secţiei organizatorice a Comitetului judeţean de Partid Hunedoara. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.05.

a admonestat Judeţeana Maramureş a PCR pentru că l-a primit în Partid fără să aibă situaţia clarificată. CCP a hotărât: primirea lui în Partid ca membru nou. cu interdicţia ca timp de un an să ocupe posturi de conducere în Partid. 1 656 859 2. Originale. 1953 2 657 861 Bastan Gheorghe S. Original. Şef de Stat Major la Batalionul de Paraşutişti Bucureşti. 2. 4 161 . Basoc Aurelia Membru de partid exclus pentru că: era fiică de exploatator. unde a fost decorat cu „Coroana României”. ca directoare la Liceul Comercial Sibiu a făcut propagandă fascistă.06. 1951 Întrucât după 23 august 1944 a dovedit că a rupt cu educaţia din trecut. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1944.654 2642 Basch Francisc E.08. Decizie reconfirmată în 1953. susţinând războiul cotropitor. soţul ei a fost ofiţer pe frontul antisovietic. războiului antisovietic a făcut propagandă 1951 fascistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. antisovietică. 1948 8 655 738 Basculescu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost omul patronilor capitalişti. membru de partid exclus pentru că în perioada războiului a primit o educaţie 19. locotenent-major. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.02. în timpul 27.02. (Petru) Responsabil al Resortului de studii şi documentare din Secţia de educaţie politică a Judeţenei PCR Maramureş. CCV a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. cercetat pentru că la căderea din 1941 a avut purtare proastă. fascistă. Originale.

Originale. a recoman. şi spărgător de 1957 grevă. unde a avut o atitudine duşmănoasă faţă de populaţia sovietică. Originale. alte abateri. sucursala Galaţi. Başlîi Semion Vasilievici (Alexonescu / Prosan) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti prin care se solicita să se confirme că în anul 1943 a fost condamnat la 5 ani de 21. Totodată.A. iar faţă de muncitori s-a purtat brutal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1979 CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al 16. Originale. Originale.11.T. membru de partid exclus pentru că: în trecut a servit burghezia. întrucât nu au fost găsite documente care să se refere la situaţia indicată. închisoare pentru aruncarea în aer a 1960 podului de pe râul Apele Negre. era un element necinstit. Başchir Teodor Membru de partid care a solicitat să i se acorde stagiul din ilegalitate şi să fie luat în evidenţă.08.658 2640 Baston Ovidiu Fost director al Sovromtransport. 1953 16 659 866 Basz Coloman I. reconfirmarea deciziei. dat Comitetului judeţean de Partid Galaţi 1971 să-l ia în evidenţă. 4.01. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. patronului uzinei I. Notă de răspuns a CCP prin care s-au cerut relaţii suplimentare. în timpul războiului antisovietic a cerut să fie transferat cu serviciul la Portul Odessa. CCP a hotărât că nu îndeplineşte condiţiile necesare. 4 660 3058 13 661 648 5 162 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.24.05.

1929-1940. Adresă a CCP către CC al PCUS prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale. rusă. lb. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al patronilor.06.07. 9. Referinţe semnate de Ghizela Vass şi Ida Felix. iar faţă de muncitori a avut o purtare duşmănoasă. română. pe care a sprijinit-o 1952 material. a simpatizat cu 16. Originale. 2 163 . 33 664 446 Başoer Sprinţa Boruhovna Cetăţeană sovietică. în perioada dictaturii antonesciene a fost la Odessa. 1966 Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. necesară pentru pensionare.662 858 Başna Stan Membru de partid exclus pentru că a 11. Originale. copii. făcut parte din organizaţia legionară.04. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea sa în PCdR. copii. 3 663 952 Başoer Manea Zaharova Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să i se confirme activitatea în mişcarea revoluţionară din România între 15. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Mişcarea Legionară. 1958 20 665 860 Baştă Gheorghe I.04. Referinţă a lui Marin Florea Ionescu. Original.

4. Originale. În 1980 CCP a propus. reconfirmarea deciziei. care în 1940 s. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. (Başcă) Prorector al Institutului Agronomic Bucureşti. Originale. 1956 8 667 863 Baştea Ioan Gh. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. a făcut propagandă în favoarea armatelor 11. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 a făcut parte dintr-o asociaţie cu caracter naţionalist-şovin. Original. 2 164 .09. membru de partid exclus pentru că: a luat parte la Rebeliunea legionară. 7. a făcut parte din organizaţia legionară. alte abateri.666 862 Baştea Costică I. hitleriste şi a regimului antonescian.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a contopit cu organizaţia profascistă 1959 „Muncă şi Lumină”. alte 1954 abateri. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 2 668 864 Baştea Nicolae N.15. a dat burse unor elevi care erau „elemente necorespunzătoare”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 669 772 Batalan Vasile Preşedinte al Comitetului de conducere al Cooperativei CFR Arad.12. Original.

fapt care în acelaşi an s-a şi petrecut. membru de partid exclus pentru că era de origine burgheză. Original. alte abateri.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.670 773 Batali Adrian Candidat de partid exclus pentru că avea un frate care a făcut parte din Siguranţă. 27. 1954 1 672 776 Batcu Constantin Preşedinte al Sfatului Popular din comuna Beidaud. membru de partid exclus pentru că: a avut comportare brutală faţă de populaţie. 1 165 . 2 673 777 Bathori Margareta (Csisar . era un element imoral. CCP a hotărât anularea deciziei. Întrucât a reuşit în bună măsură să rupă cu mediul în care s-a format.07. CCP a recomandat Comitetului 1962 regional PMR Bucureşti să i se retragă calitatea. era 13. văzut beat prin comună şi juca jocuri de 1952 noroc (barbut). Originale. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 3 671 775 Batcu Alexandru Asistent la Institutul de Medicină Iaşi.05. motiv pentru care în 19521954 a fost deţinut.Sarkani) Membru de partid exclus pentru că 15. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1. regiunea Constanţa.10. Original. a dus propagandă împotriva înfiinţării GAC.

mahiară şi rusă. 1 675 780 BatkayAdalbert I.674 778 Batica Ioniţă Membru de partid exclus pentru că: în 1924-1948 a fost agent fiscal de urmărire. element exploatator. membru de partid exclus pentru 19. 20. Original. intrat în Partid cu 1950 scopuri personale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Adresă similară din 1953. 2 676 771 Bato Iosif Preşedintele Sindicatului IPEIL Odorhei.06. 31.12. CCP a hotărât clasarea cazului.06. 1 677 770 Batog Solomon Membru de partid exclus pentru că a 15. română.01. Membru de partid exclus pentru că în 1943-1946 a fost în Ungaria şi Germania. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. lb. copii. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 4 678 140 Batori Adalbert Cetăţean ungar cercetat în urma solicitării Partidului celor ce Muncesc din Ungaria. copie. Originale. Adresă a CCP prin care s-a comunicat faptul că în perioada interbelică a fost membru al Partidului nylasist şi al organizaţiei fasciste „Bathori Löverszegyesület”. Original. făcut parte din organizaţia legionară. 1957 Întrucât a renunţat la apel. că era un element exploatator şi afacerist. 9. 1952 35 166 . Originale. perioadă care nu putea fi verificată.

reconfirmată de CCP în 1956. rii. în anii de secetă a făcut speculă. Originale. necesare pentru stabilirea unei pensii a 1962 tatălui său.05. copii. unde a ajuns în urma deportă19.12. s-au comunicat informaţiile solicitate (în 1955 perioada interbelică a avut atitudine slugarnică faţă de moşier şi de sfidare a cetăţenilor). Originale. Adresă de răspuns a CCP prin care 15. a fost decorat cu 1950 „Crucea de Fier” germană.06. Bauer Carol (Hajdu) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Secretar al organizaţiei de bază. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. română şi maghiară.08. a fost arestat torturat şi ucis. Bauch Sándor (Bauc Alexandru) Persoană cercetată în urma solicitării CCP. lb. împotriva partizanilor. Adresă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar prin care se confirmă că a făcut parte din mişcarea de rezistenţă din Ungaria. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 680 850 7 681 266 53 682 784 1 167 . 14. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 20.679 786 Bau Radu I. s-a ocupat cu fabricarea ţuicii şi a 1950 deschis o cârciumă. Baum Iosif Membru de partid exclus pentru că: după reîntoarcerea din zona de ocupaţie americană. de a se trimite informaţii cu privire la participarea lui la mişcarea revoluţionară din Ungaria. Original. adresate CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.

Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 30. 1954 2 685 1514 Bay Emilia Membră de partid exclusă pentru că tatăl său a făcut parte din Grupul Etnic German. pozitivă pe tărâm profesional şi obştesc. Bazavan Constantin M. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. Originale. alte abateri. stagiului de partid din ilegalitate. Bazavan Marin I. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.12. Ţinând seama de activitatea ei 25. 5 686 3019 5 687 782 4 168 . Director adjunct al Direcţiei penitenciare. legionară.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că s-a înconjurat de elemente duşmănoase.683 785 Baum Iosif A. membru de partid exclus în 1955 pentru că a fost condamnat la 5 ani de închisoare 12. lagăre şi colonii din MAI. Originale. Instructor la Comitetul regional PMR Braşov. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.10. Bauman Dumitru Director al Trustului (de alimentaţie) Bucureşti.04. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Original. 1961 CCP i-a respins cererea. 4 684 783 6. care a solicitat acordarea 18. anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. 1980 CCP a propus. pentru favorizarea infractorului la 1969 săvârşirea infracţiunii de uneltire contra ordinii sociale.05.

1960 7 691 3129 Băbescu Solomon Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi să fie luat în evidenţa ilegaliştilor. exclus din partid pentru că: în 1936-1937 a făcut politică cuzistă. Original. membru de partid exclus pentru că din 1939 a activat în organizaţia legionară. Originale. 1 690 4 Băbeanu Victor Preşedinte al Tribunalului Popular Regional Craiova. în calitate de agent încasator (1949-1950) 11. Preşedinte al GAC „Victoria” din Brăeşti. 4. 16. 1960 6 689 5 Băbăţ Constantin Fost secretar al Comitetului PCR de plasă Bălăciţa. regiunea Suceava. fapte pentru care a fost condamnat penal. cererea i-a fost respinsă. reconfirmată în 1962. raionul Dorohoi. 5. membru de partid exclus pentru că a avut atitudine duşmănoasă împotriva comuniştilor judecaţi în 1936 în procesul de la Craiova.688 781 Bazic Ştefan I.03. 41 169 . Originale.12. Întrucât nu îndeplinea condiţiile cerute. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a falsificat acte şi şi-a însuşit o sumă de 1955 bani. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1975 Comitetului municipal Bucureşti al PCR. reconfirmată în 1962. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.10.

Original.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.692 72 Băboi Ion (Ioan) Ofiţer la Direcţia 11. a sustras un dosar pe care l-a dat unui avocat în contul 30. când lucra la SSI. membru de partid exclus pentru că: în 1946. le-a sprijinit cu acte false în vederea şantajării unei doctoriţe. alte abateri. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era împotriva GAC şi exploata braţe de muncă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 695 723 Băcanu Constantin G. la morală cu mai multe femei din sat. în schimbul sumei de 2000 lei. 8. Original. 1 693 41 Băbuţ Matilda Membră de partid exclusă pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. unei sume de bani. 7. sublocotenent.11. Serviciul comandatură din Securitate. Originale. a luat parte la beţii şi a avut legături cu chiaburii. în 1953 a intrat în 1954 anturajul unor elemente necinstite şi cu trecut dubios.08. avea abateri de 29. 1959 4 170 . a 1954 divulgat secretul de partid. 1954 1 694 582 Băbuţă Ion Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de pădurar a făcut afaceri cu lemne.04. pe care. Original.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.696 578 Băcanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică PNŢ. 1941 a făcut parte din organizaţia 1961 legionară. Originale.02. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.02. CCP a trimis cazul spre recercetare 1961 Comitetului regional PMR Bacău. 5 698 3375 Băcanu Vasile Membru de partid exclus pentru că a comis acte de necinste. a avut funcţie importantă în PSD. alte abateri. regiunea Dobrogea. războiul antisovietic. Originale. Originale. 1981 CCP a propus. în calitate de comandant de companie a luat parte la 13. menţinerea deciziei. a fost condamnat penal. 28. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Decizie menţinută. a asuprit şi jefuit 1950 populaţia sovietică. ajutor de primar şi preşedinte al GAC din comuna Negru Vodă.02.06. 4 171 . 5 699 715 Băcăiţă Dumitru Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1940.28. Original. a fost condamnat penal pentru abuzuri şi metode huliganice. motiv pentru care 27. 1 697 724 Băcanu Dumitru Agent agricol.

2 172 . Originale. membru de partid exclus 28. regiunea Craiova. raionul Baia de Aramă. pentru că în trecut a deţinut o prăvălie şi a 1950 exploatat muncitori. Originale.09. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Decizia a fost menţinută. 5 701 580 Băcărin Grigore I.09. alte abateri.03. secretul militar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Oltenia. 2 703 612 Băcăuanu Miltiade Director la Departamentul Aprovizionării Armatei. Original. locotenent-major.11. Original.700 579 Băcărin Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Zegujani. copie. Decizie reconfirmată de CCP în 1963. exclus din Partid în 22. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 1958 pentru că în trecut a făcut parte din 1960 organizaţia legionară. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică. 6. membru de partid exclus în 1951 pentru că: a divulgat 21. 1952 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1962 10 702 581 Băcăuanu Artur (Goldenstein) Medic la Institutul Sanitar Militar.

Originale. a fost 1959 condamnat penal pentru fals în acte publice. reconfirmată în 1960.10. 4 706 684 Băcilă Ilie Membru de partid exclus pentru că în 1949 a întreprins o acţiune anarhică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. membru de partid exclus în 1957 29. după 23 august 1944 a făcut 29. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1940-1941 a activat în 22. organizaţia legionară. pentru că în 1939-1940 a activat în 1960 organizaţia legionară. 11 705 614 Băceu Gheorghe Gh. prin care a compromis Partidul şi a îngreunat 23. parte din „secta” baptistă. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a ocupat cu specula. Şef al postului de miliţie din comuna Cincu.704 613 Băcescu Ion P. Originale. munca organelor de stat în urmărirea 1950 „fugarilor din păduri”. copie.08. 4 173 . 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale.04.05. 1 707 700 Băcilă Ion Gh.

2 709 703 5 710 704 2 711 529 1. Original.12. membru de partid exclus pentru că: a promovat în funcţii elemente duşmănoase. Stalin i-a comunicat că are situaţia neclară şi a scos-o din munca de secretară 16. legionar evadat din 1952 închisoare. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia 25.708 702 Băcioiu Maria Membră de partid care a solicitat să i se verifice activitatea din ilegalitate. sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 1953 3 174 . Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.V. CCP a propus: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. alte abateri. întrucât Comitetul raional de Partid I. 4 Foraje. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. alte măsuri. a întreţinut legături cu unchiul 31. regiunea Ploieşti. prin influenţa sa. care s-au dovedit a fi elemente necinstite. a organizaţiei de bază. Bucureşti. Redactor la ziarul „Flamura Prahovei”. raionul Râmnicu-Sărat. Băcioiu Ovidiu Gh. 1955 CCP a hotărât scoaterea ei de sub ancheta CCP şi a recomandat-o pentru a fi folosită la munci corespunzătoare pregătirii şi capacităţilor ei. ca gestionari 1954 la cooperativă au fost numiţi cumnaţii săi. reconfirmată în 1957.10. Copie. Băcioiu Simion Secretar al organizaţiei de bază din comuna Jitia. Gheorghe Pleşa.02. Originale. său. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Băcioiu Vasile Director la Sovromconstrucţie. alte abateri. Trustul nr. legionară.

Original. cinarea era prea mare pentru capacităţile 1948 sale. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. „Liberalul”.05. reconfirmată în 1962. poliţie. 1963 Întrucât s-a constatat că a fost exclus pe baza unor declaraţii neobiective. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. Originale. 3 175 . dat fiind că însăr11.08. CCP a retrimis apelul 25. 1 714 2809 Bădană Cristache I. tot timpul a citit ziarele reacţionare „Dreptatea” şi 22. apoi agent de 26. cercetat pentru că a părăsit munca încredinţată. 1 713 637 Bădan Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost gardian public. în 1966 s-a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Comitetului regional PMR Bucureşti. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”.07. Copie. 4 715 639 Bădâră Virgil Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. Întrucât de la data excluderii au trecut mai mult de 4 ani. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică în Partidul cuzist şi în organizaţia legionară. Originale. dezertând.712 2888 Băcueţ Gheorghe Responsabil de partid la plasa Brad. soţia sa provenea dintr-o 1951 familie înstărită. date cu patimă.

fiind şi şef de cuib. a fost 11. a făcut propagandă 1950 antisovietică. tatăl său a făcut parte din vechea poliţie. primsecretar al Comitetului judeţean PCR Botoşani. 12 719 57 Bădărău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1940 a făcut parte din Mişcarea 15. Petre Lupu şi Emil Bobu i-au recomandat lui Alexa Haralambie.02. 1978 12 718 642 Bădănoiu Cristea M. 2 717 Bădănac Alexandru Director al Întreprinderii judeţene de construcţii-montaj Botoşani.716 636 Bădăluţă Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică PNŢ. Originale. Originale. membru de partid cercetat pentru că: în trecut a făcut un an închisoare. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 17. Legionară.04. organizaţia legionară.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. alte abateri. Original. 2. alte 1951 abateri. 2 176 . simpatizant legionar. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută se comporta dur cu oamenii şi îi înjură. să-l înlocuiască din funcţie. reconfirmată în 1980. CCP a hotărât menţinerea deciziei. părinţii săi au fost excluşi din Partid. motiv pentru care a 46/1977 fost condamnat penal.

când s-a cerut şi scoaterea sa din Direcţia Politică a Armatei. a avut purtare anarhică. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. Originale. femei şi anturaj de elemente duşmănoase. pentru uşurinţa cu care l-au exclus din Partid. judeţul Olt. CCP a hotărât: sancţionarea lui cu „vot de blam”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. să se atragă atenţia lui 12. Decizie reconfirmată în acelaşi an. Originale. iar pentru devotament în 1956 luptă a fost avansat în grad şi decorat. Copie. în timpul războiului antisovietic a fost comandant de pluton 19. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu 25. fost secretar al 1948 Comitetului judeţean de Partid Turda. a dus o viaţă de desfrâu prin chefuri cu 14. CCP a hotărât clasarea cazului. 2 721 59 2 722 3409 Bădărău Toma-Pavel Primar şi vicepreşedinte al Sfatului Popular Sâmbureşti. Constantin Cabaş. membru de partid exclus pentru că: în 1936-1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară. Bădărău Nicolae Membru al aparatului politic al Diviziei „Tudor Vladimirescu”.10.08. responsabil de cadre. şi lui Ion Gluvacov. avertisment” pentru nereguli şi abuzuri în 1981 muncă. Întrucât a renunţat la apel.720 58 Bădărău Gheorghe A. Bădău Artenie Membru de partid exclus pentru că în 1947.12.09. 5 723 2887 1 177 . de mitraliere. la împărţirea porumbului către populaţie. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

16. Original. ca preşedinte al Sectorului I Timişoara. în 1963 şi 1966. Originale.12. reconfirmată în 1979.08.04. Originale. 1 726 80 Bădeanu Haralambie I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. Original. asculta Radio America şi avea manifes1954 tări naţionalist-şovine. batjocorit populaţia. reconfirmată în acelaşi an. alte abateri. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 6. 1954 8 727 360 Bădescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. 1957 11 725 64 Bădău Ion Membru de partid exclus pentru că: a avut o funcţie de răspundere în PNŢ. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a fost omul de 31.10.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 178 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. motiv pentru care a fost condamnat penal. 1 728 361 Bădescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a jefuit şi 11. încredere al patronului. Original. (Şerbănescu) Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la atrocităţi.724 63 Bădău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Tineretul PNŢ.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. că a activat în organizaţia legionară. deşi a cunoscut că soţul ei a fost legionar. la verificări nu a luat atitudine să-l 1960 demaşte. Bădescu Gheorge A. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10.729 362 Bădescu Ana (Butoiu) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. CCP a retrimis cazul spre soluţionare organizaţiei de bază. reconfirmată în 1962. Ofiţer de marină pe linie de comandă. 7 733 366 1 179 .02. pe frontul antisovie24. membru de partid exclus pentru 29. la alegerile din 1946 a făcut propagandă. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din gruparea PSD Independent. căpitan. Original. voteze pe Iuliu Maniu şi Constantin 1966 (Titel) Petrescu. era 25.03. 5 730 363 1 731 2775 1 732 364 Bădescu Emanoil I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost legionar. se ţinea de 1950 beţii. Originale. Original. îndemnând oamenii să 17. Bădescu Constantin N. alte 1954 abateri. căsătorit cu fiica unui chiabur. 19.10. tic a sprijinit regimul fascist.05. Bădescu Benone Membru de partid exclus pentru că: a posedat mijloace de exploatare. Întrucât apelantul şi-a recunoscut faptele. Original.

3 180 . a fost membru al PNŢ şi a făcut politică legionară. Originale. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică legionară. Originale. 1978 Întrucât acuzele nu s-au verificat. Hotărârea a fost menţinută. 1960 reconfirmată în 1961 şi 1975. 1951 2 736 367 Bădescu Ion Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 19. 24. Original. 17 735 365 Bădescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1939 a fost simpatizant al Frontului Renaşterii Naţionale. 17 737 368 Bădescu Ion D.12. cercetare temeinică. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. CCP trimis cazul 1961 spre recercetare Comitetului regional PMR Argeş.08.10.734 Bădescu Gheorghe Secretar al Comitetului de partid al comunei Liebling. 40/1977 pentru că ar fi săvârşit abuzuri. judeţul Timiş. alte abateri.11. cercetat 10. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a clasat cazul.

Răspuns al Colegiului de Partid Constanţa către CCP în care se spune că apelantul a renunţat la apel. la verificare. menţinerea deciziei. 1 739 3275 8 740 3082 11 741 3360 9. trăind în concubinaj cu o altă femeie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bădescu Ion M.01. (Binder) Procuror la Tribunalul Vâlcea. Original. fapt pentru care a fost cercetat în numeroase rânduri de către „organele în drept”. pentru că în 1940 a luat parte la diverse manifestări legionare. motiv pentru care cazul a fost clasat.05. Hotărâre reconfirmată în 1980. 1980 1 181 . Originale.738 369 Bădescu Ion I. CCP a hotărât că apelurile celor 1973 excluşi la verificare nu se mai examinează.01. fostului administrator al moşiei Brătianu. 1952 după 23 august 1944 a menţinut legături cu diferite elemente duşmănoase. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.07. Original. membru de partid exclus pentru că: a fost avocat în Baroul Vâlcea şi a făcut politica PNŢ. 18. Bădescu Marin Persoană care a solicitat primirea în Partid. Originale. nu a mai dus activitate de partid şi nu a 25. foşti legionari şi manişti. în 1938 a participat la constituirea Asociaţiei avocaţilor români creştini din Vâlcea. întrucât nu a prezentat dosarul de primire organizaţiei de bază. Bădescu Marcel N. în 1944 s-a căsătorit cu fiica 17. semnat „Angajamentul solemn”. 1979 CCP a propus. Membru de partid exclus în 1949. Membru de partid exclus pentru că: şi-a părăsit întreprinderea şi familia.

ilegalitate. Originale. 1958 se afla sub influenţa misticismului.07. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Ofiţer MAI. împăciuitorism şi a tolerat familiarismul. acordarea stagiului din 1940.04.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 182 . Originale. Original. care a solicitat acordarea stagiului de partid din 26.742 2776 Bădescu Mihai Membru de partid exclus pentru că în calitate de lucrător la Sectorul carnet de partid al raionului PMR Turnu Severin şi-a însuşit bani din cotizaţii. membru de partid exclus pentru că: în trecut a slujit 22. ministru adjunct al Lucrărilor Publice. 6 744 370 Bădescu Stanciu Sublocotenent MAI. în funcţia avută. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în Jandarmerie – aparat de oprimare al 1952 clasei muncitoare. 1980 CCP a propus. părinţii lui erau chiaburi. 1966 3 743 3340 Bădescu Nicolae Membru al CC al PCR. 2 745 706 Bădescu Ştefan C.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: în 19481952. a luat şperţuri. a dat dovadă de 17. avea rude moşieri.

în 1946 a făcut propagandă contra BPD. (Ion) Student la Şcoala Superioară de Partid 23. Original. Idem. regiunea Argeş. însă întrucât a întreţinut relaţii cu Stancu Soancă.10. copii. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. tabele ca agent informator la fosta fabrică 1959 „S.707 Bădeţ Ioan I. membru al aparatu. raionul Câmpulung. Originale. Atelierul de sculărie.1957 lui CCP. 1952 1 183 .”. II) 747 765 Bădic Gheorghe Preşedinte al cooperativei din comuna Pucheni. pe care nu l-a demascat. Originale. „Ştefan Gheorghiu”. fotografii.05. 5 (vol. 3.11.E. în funcţia avută a făcut greutăţi politicii regimului. În 1965 i-a fost ridicată sancţiunea de „vot de blam” dată în 1959. duşmani ai regimului.T. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1942. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1941. informator. I) 746 (vol. I-II) 22 441 (vol. A fost cercetat întrucât figura pe două 15. CCP nu a putut stabili dacă a fost recrutat şi folosit ca informator. a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam” şi scoaterea din aparatul CCP.

membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. 3 184 . a avut misiuni în Crimeea. la Moscova a urmat o „şcoală antifascistă”. în mai 1944 1963 a fost trimis în România. pe care l-a despărţit de soţia sa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.748 763 Bădică Cecilia Fostă responsabilă cu cadrele la Banca RPR Hunedoara. cu care avea un copil. reconfirmată în 1962 şi 1966. membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. a fost numit comandant al Detaşamentului de 17. a organizat preluarea Prefecturii Dolj (24. 2. apoi un curs de pregătire militară. Director general adjunct al Direcţiei Generale a Recrutării şi Repartizării Forţelor de Muncă de pe lângă Consiliul de Miniştri. Originale.12. în 19501958 a avut „diferite funcţii în M. CCP a constatat că: în 1942. în aprilie 1944. din martie 1945 a fost chestor la Craiova.I. în 1946 s-a căsătorit cu Bădică Ilie.A.01. CCP a hotărât acordarea stagiului din mai 1944. 1952 4 749 764 Bădică Ilie M. a fost luat prizonier. ofiţer de Miliţie. duşmani ai regimului.”. unde a luat parte la incendierea unor trenuri petroliere. nu a trăit viaţă de partid. cu care.1945). în 1949 a devenit comandant al Miliţiei judeţului Hunedoara. după care. după 23 august 1944 a fost numit comandantul Forţelor Patriotice din Craiova.02. apoi şef al Inspectoratului de Poliţie Galaţi (19471948). pe frontul antisovietic. partizani „Carpaţi”.

de prietenie cu elemente titeliste.04. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bădici Ioan Şef al Secţiei de agitaţie şi propagandă a Comitetului regional de Partid Teleorman. 7 751 650 2 752 652 1 753 3260 Bădici Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals în acte. a lăsat să se strecoare 1951 în subordinea sa mai multe elemente duşmănoase. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. aflată 22. după 1976 23 august 1944 s-a ocupat cu specula. era soţia unui 18. duşman al regimului. a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. CCP a propus sancţionarea lui cu „vot de blam”. menţinerea deciziei. într-o frizerie luată de la un evreu. 10. Bădici Anişoara Membră de partid exclusă pentru că: era de origine chiabură. Bădiceanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost cârciumar. CCP a propus. 26.01. a fost în relaţii 15. Originale. 3 754 651 4 185 . a lucrat birocratic. Originale.04. Original. CCP a hotărât clasarea cazului. cercetat pentru că: a avut rezultate slabe în munca de control.750 3203 Bădică Ştefan Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în timpul războiului a lucrat la Comenduirea pieţei din Chişinău.07.01. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a avut 1953 abateri de la morală (beţie).

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a avut neînţelegeri cu responsabilul de cadre.09. exclus din Partid în 1953 pentru că: a înşelat oamenii.03. Originale. Sibiu. membru de partid exclus şi destituit din funcţie pentru că: s-a înconjurat de foşti comercianţi. Originale. cu care frecventa restaurantele. Oprişeneşti. 1954 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. ţară. 1954 10 758 654 Bădilă Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Turnişor. afaceri cu chiaburii.04. Bădilă Dumitru Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” în 1975 pentru că. membru de partid exclus pentru că a depus cerere de plecare definitivă din 21. CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1945 şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. a săvârşit 1977 abuzuri şi abateri de la disciplina de partid. Bădilă Florea Fost simpatizant al Partidului în ilegalitate. a făcut chefuri şi 20. 3 756 3174 3 757 653 6. Original. Pâinea. a făcut speculă cu carne. În 1957 a solicitat stagiu de Partid din 1936 şi i s-a acordat din 1944. 3 din Făgăraş. alte abateri. judeţul Brăila.755 3294 Bădilă Aurel Profesor la Şcoala generală nr. 1979 CCP a propus. director la O.L. 1 186 . Originale. menţinerea deciziei.12. în calitate de preşedinte al Cooperativei de producţie 26.C.

reconfirmată în 1960. era necinstit şi carierist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. provine 26. şi-a însuşit o sumă de bani. CCP a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Mureş. a falsificat acte şi 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a terorizat cetăţenii.04.759 655 Bădilă Ion (<al> lui Filip) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Filea. 10 761 693 Bădilă Petru Membru de partid exclus pentru că: în timp ce era contabil la Sfatul Popular al raionului Gheorghieni. Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 ca elev de liceu a participat la marşuri şi cântece legionare. dintr-o familie de chiaburi şi negustori. (Chivu) Membru de partid exclus pentru că: a avut atelier şi a exploatat braţe de muncă. era palavragiu. Originale.03. Partid pentru că: s-a dovedit a fi afacerist 1955 şi beţiv. Originale. reconfirmată de CCP în 1956.01. exclus din 28. Original. 1958 alte abateri. 1 760 692 Bădilă Iosif V. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 762 501 Bădin Kivu N. 1951 11 187 . faptă pentru 1957 care a fost dat în judecată. 4. Originale. nesincer şi lipsit complet de conştiinţă de clasă.12.

(Bădiţa) Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru însuşirea 14. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă fascistă şi a simpatizat cu Mişcarea Legionară. Întrucât Biroul Comitetului judeţean 30. Vâlcea al PCR i-a redat calitatea. Bădiţă Dumitru C. alte abateri.763 694 Bădină Aurel G. cărora le-a divulgat secrete de partid. alte abateri.12. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bădiţă Ion M. a luat parte la jafuri contra populaţiei 1951 civile. a ocupat funcţii de răspundere în organi. 1972 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 1958 3 767 3428 Bădiţă Marin Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul de partid. 1 765 3080 7 766 696 3. 4 764 695 Bădiţă Alexandru Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de liberali şi ţărănişti. zaţia fascistă „Muncă şi Lumină” din 1953 întreprinderea în care lucra. iar 1982 apelantul şi-a retras apelul. CCP a clasat cazul. Membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu chiaburi. 5 188 . Originale. unei sume de bani din gestiune.12. Original. reconfirmată în 1957. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1975. Originale.13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic 15.04.06.

şi în special în oraşul Sibiu. în 1953 s-a prezentat băut la fabrica „Vasia Vasilescu”.768 3250 Bădiţă Nicolae Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că în calitate de director la Şcoala generală din 24. 496 Idem. cupură ziar. II) Original. I) 2 (vol. trimiterea în producţie şi să i se stabilească termenul de returnare a banilor lipsă pe care îi gestiona. reconfirmată în 1960. 5. I-II) Bădiţoiu Gheorghe Prim-secretar al Comitetului de partid 2. CCP hotărât menţinerea deciziei. 14/1955 vol. La discutarea cazului său la CCP. satul Roşieni. alte abateri. a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a fost decorat. 1956 73 (vol. avea obiceiul de a frecventa în grup diferite localuri. Originale.07. Originale. unde a lăsat o impresie proastă. Bădiţă Stelian Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 189 . VI al oraşului Sibiu cercetat pentru că: în <1955> calitate de membru al Biroului regional de Partid Stalin (Braşov) a avut o poziţie împăciuitoristă şi de cocoloşire a unor abateri ale unor lucrători din aparatul de partid. a avut o comportare incorectă faţă cu fondurile băneşti ale Comitetului regional Stalin. comuna Dobrun. a întreţinut relaţii neprincipiale cu Guţea Ana. Originale. 1950 10 770 (vol. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam”. copie.10. s-a dovedit ataşat armatei fasciste maghiare. judeţul 1978 Olt. a spus că din pricina lipsurilor avute nu mai poate munci în funcţia avută.11.11. a săvârşit abuzuri în muncă. motive pentru care a solicitat să fie trecut într-o muncă administrativă. 34 769 2590 3. şi că este bolnav. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. Secretar de celulă de partid la Atelierele principale CFR Turnu-Severin.06.03. 1961 6 772 3083 Bădîrcă Ion Gh. Originale. 4 773 202 Bădoi Nicolae D. 1959 5 190 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. perioadă.10. partid din care a făcut parte. Originale. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1936. Cererea şi-a bazat-o pe faptul că la unele şedinţe ale PNŢ. reconfirmată în 1963. copie. CCP a hotărât clasarea cazului. membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a luat parte la o şedinţă legionară. pentru abuz şi neglijenţă în serviciu. 9. 1. Întrucât şi-a retras cererea. Director al fabricii de tâmplărie Budeşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în acelaşi an. s-a încadrat într-o organizaţie 1973 subversivă legionară .771 2602 Bădiţoiu Ion D. a fost condamnat penal 24. tot în acea 30. 16 774 2587 Bădoiu Grigore I. exclus din Partid în 1959 pentru că: a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. alte 1960 abateri. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1946 a fost membru al PNŢ şi. Hotărâre reconfirmată în 1964. a participat şi Mihail Roşianu.01.

Originale.12. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a activat în 21. Hotărâre reconfirmată în 1980. 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Director al CAP „Ilie Pintilie”. Originale. reconfirmată în 1960. Bădulescu Gheorghe N.01.05. 20 779 196 Băduleţ Maria Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a trăit în Basarabia (perioadă neverificată). menţinerea deciziei. organizaţia legionară. având 29. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1952 1 191 .10. necinste.775 3156 Bădoiu Petre Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat de mai multe ori pentru fapte de necinste. îşi bătea soţia şi se ţinea de 1951 beţii. 6 776 201 Bădoiu Romică St. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat penal pentru acte de 25. Membru de partid exclus pentru că a fost informator al Siguranţei. 5. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât. misiunea de a-i urmări pe comunişti. reconfirmată în 1957. Original.05. Originale. Originale. 5 777 199 4 778 197 Bădulescu Tiberiu A. CCP a propus.

exclus din Partid în 1958 pentru că s-a 30. Întrucât şi-a retras apelul. CCP a hotărât menţinerea deciziei Originale. Originale. în 1937 a fost sub influenţa propagandei legionare.780 2741 Băduţ Ştefan I. Băgălin Constantin Gh. beţiv şi 1959 scandalagiu. în timp ce era 14. Pentru reprimirea în Partid. CCP a constatat că sesizarea nu are temei. 10. membru de partid cercetat pentru că în adunarea generală a organizaţiei de bază a luat apărarea lui 61/1979 Grigore Ciolacu.07. Membru de partid exclus pentru că: în 1933-1938 a fost ofiţer de jandarmi la Centrul de instrucţie Târgu Ocna. Originale. pentru a nu fi exclus din Partid. asesor şi judecător militar. 4 783 194 2 192 .12. Activist de partid la regiunea PMR Piteşti şi raionul Loviştea şi Costeşti. dovedit a fi un element viciat. 8. a întreţinut 1960 legături de prietenie cu elemente necinstite. în 1949-1953. sub influenţa cărora a dat sentinţe mai reduse în raport cu faptele comise. 1979 5 782 195 Băetu Scarlat Gh.09.05. Original. 5 781 Băetaniu Ion (Băetănoiu) Director al Bazei judeţene de aprovizionare tehnico-materială Mehedinţi. CCP i-a 1962 recomandat să se adreseze organizaţiei de bază de la locul de muncă. CCP a hotărât clasarea cazului. deşi acesta fusese condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940 a făcut politică legionară.

regiunea Iaşi. calitate de gestionar. în calitate de agent de poliţie şi funcţionar la diferite închisori. 2 785 190 Băghină Nicolae Membru de partid exclus pentru că. în 19.784 191 Băgeag Vasile A. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. în calitate de gestionar. a fost condamnat 1956 penal pentru sustragere de bani şi fals în acte.09. Fost secretar al organizaţiei de bază din comuna Prisăcani. Original. a fost 27. condamnat penal pentru însuşirea unei 1965 sume prin falsificarea actelor. 2 787 510 Băias Mihai Membru de partid exclus în 1965 pentru că.09. exclus din Partid în 1952 pentru că. care în perioada 12. a fost în slujba 19. Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist. Original.09. 5 193 . Originale.09. grea economică (1947) a speculat pe 1951 ţăranii săraci. aparatului de opresiune al regimului 1951 burghezo-moşieresc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 786 1157 Băgiu Valeriu B.

reconfirmată în 1955 şi 1957. Membru de partid sancţionat în 1954 cu „vot de blam cu avertisment” şi trecerea sancţiunii în cartea de evidenţă pentru că: în timp ce era militar în 11. exclus din Partid în 1953 pentru că în 1940 a fost membru al organizaţiei legionare. fiind concentrat la muncă obligatorie. Originale. s-a îmbătat în mod repetat. către CCP. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „vot de blam”.788 3359 Băiaş Filip Persoană care a solicitat primirea în partid. termen.11. 5 789 508 1. în timpul dictaturii antonesciene. Originale. Întrucât era un muncitor tânăr. Băiceanu Moise (Cuperman) Fost referent juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Băiaş Francisc Secretar al organizaţiei de bază al Secţiei mecanice de la Mina Anina. 1952 7 791 528 Băiceanu Nicolae V. Original.05. 1954 1 790 516 6. din 1980. în care se spune că 1979 apelantul nu a dorit să fie pus în discuţia organizaţiei de bază pentru că a suferit două condamnări penale. Adresă a Colegiului de Partid Braşov 28. s-a căsătorit cu fiica unui exploatator. a făcut afaceri. membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de arendaş de moşie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.11. 3 194 . Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 1956 pierdut corespondenţă secretă. primind şperţuri de la evreii cărora le făcea favoruri.

2 195 . Originale. 20. Ţinând cont de activitatea lui pozitivă. Secretar al organizaţiei de bază. Întrucât şi-a recunoscut abaterile. 1 795 2980 Băieş Eugen Revizor la Ministerul de Finanţe. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi sarcinile date de organizaţia de bază. membru de partid exclus în 1952 pentru că a înlesnit legionarului Alexandru Logofătu să ajungă activist al aceluiaşi sindicat.01. Copie. Original. 1956 2 794 2686 Băicuş Ioan M.792 2605 Băicoianu Gheorghe (Băicăianu) Membru de partid exclus în 1951 pentru că a refuzat învăţământul de partid 14. CCP a propus ca organizaţia de partid 1951 din care făcea parte să-i analizeze trecutul. 9.04.01. exclus din Partid pentru că: a avut atitudine 24. CCP a hotărât clasarea cazului. comandant de pluton la frontieră. Original. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. era un element beţiv şi 1958 afemeiat. împăciuitoristă.01. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1 793 534 Băicuş Florea Activist al Consiliului sindical regional Craiova.

parte din Gărzile lui Maniu.10. membru de partid exclus pentru că în toamna anului 1944 a făcut 23. iar în 1949 a recunoscut acuzele. Ofiţer la Trupele de grăniceri şi Securitate. Fostul comisar-şef Ion Taflaru l-a indicat ca agent al Siguranţei. 7. 1953 1 797 3018 Băieşu Andrei V. Original.796 2595 Băieş Petre Secretar al organizaţiei de bază şi preşedinte al Sfatului Popular din comuna Jurca. motiv pentru care a fost arestat de Securitate. din aprilie 1942. maghiară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte măsuri. Referinţă semnată de Alexandru Sencovici. copii.04. care au 1969 comis crime şi jafuri în Ardealul de Nord. exclus din Partid pentru că: în 1937 a fost condamnat pentru complicitate la falsificare de bani. lb. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Moşu) Membru de partid în ilegalitate. exclus din Partid şi cercetat pentru că în timpul căderii a grupului condus de Marcu Schön. raionul Dej. în funcţia avută a fost preocupat de interesele sale personale (a deţinut 1/3 dintr-o batoză). Originale. română. 1948 48 196 . Originale. era bănuit a fi agent provocator al Siguranţei. 5 798 17 Băieşu Grigore (Băieş.

8. a făcut 1950 propagandă fascistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 197 . a avut manifestări antisovietice şi a făcut propagandă manistă. reconfirmată în 1956 şi 1966. ca membru de partid nu a avut niciun fel de activitate. reconfirmată în 1959. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2. menţinerea deciziei.08. s-a purtat rău cu muncitorii. a protejat elementele reacţionare. Original.08. Originale. după 23 august 1944. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1941 a fost secretar al ataşatului militar la Belgrad. 1975 3 801 76 Băin Constantin C. 1950 4 802 539 Băisan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a fost un 28. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.799 2766 Băieşu Vasile M.04. aprig prigonitor al evreilor. (Băiaş) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. ca şef al Depoului din Timişoara. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul antisovietic a fost dactilograf la Marele Cartier General. CCP a propus. 1950 19 800 2694 Băilă Gheorghe Membru de partid exclus întrucât în calitate de casier a săvârşit fapte de necinste pentru care a fost condamnat penal. 1. Original.02. alte abateri. Originale.

calitate în care a luat parte la 1951 internarea în ghetou a evreilor şi comuniştilor. 3 198 .05. Originale. 6 805 623 Băjenaru Aurel Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost condamnat penal pentru fals în acte. pentru că în trecut a fost legionar.803 625 Băjan Nicolae Z. Întrucât Biroul Comitetului judeţean 1981 de Partid Vâlcea a revenit asupra deciziei.01. Originale. În 1958 sancţiunea i-a fost ridicată şi i s-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. a fost delegat al Guvernământului 25. nu a înlăturat la timp elementele necorespunzătoare din 23. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 806 622 Băjenaru Costache R. CCP a hotărât clasarea cazului. învăţământ. Şef al Secţiei învăţământ de la Raionul de Partid Calafat.03. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Constantin) Membru de partid exclus în 1955 17. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a condus un motoscuter sub influenţa alcoolului. iar apelantul s-a declarat mulţumit. Bucovinei.12. faptă pentru care a fost condamnat penal cu suspendare. exclus din Partid pentru că: în 1944 s-a căsătorit cu fiica unui cârciumar. Originale. 6 804 3369 Băjan Victor C. 23.

1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 1958 şi 1959. condamnat pentru participare la Rebeliu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la manifestaţii legionare. 15. a comis abuzuri.12. Originale. motiv pentru care a 1964 fost condamnat penal.04. Membru de partid exclus în 1953 pentru că era de origine chiabură. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 808 620 Băjenaru Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în PNŢ şi a făcut propagandă ţărănistă. avea un frate fost legionar. raionul Bacău. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1954 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.10.1950 ne.807 621 Băjenaru Mihai N. 1 809 119 5 810 118 Băjenaru Vasile Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de primar în comuna 17. Băjenaru Vasile M. baza unor acte false.05. Originale.25. Originale. Băjenaru Teodor C. meiate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1963 pentru că: a fost angajat ca inginer în 21. alte abateri. 14 811 117 1 199 . reconfirmată în 1955. 1951 reconfirmată de CCP în 1977. Original. 31. Întrucât motivele s-au dovedit neînte. Plopana.

Originale. uşoară. Bălan Aurel N. CCV a hotărât menţinerea deciziei.27. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legio. 1 816 671 4 200 . Membru de partid exclus pentru că intrând în anturajul unor elemente 30. necinstite. exclus pentru că întreaga sa viaţă a căutat să ducă o muncă 29.10. şi-a lăsat soţia şi copilul acolo. 1962 5 813 456 Bălaj Iosif V. 6. Original.05. fără a se încadra într-una produc. unde a luat şperţ. iar în ţară trăia nelegitim cu o altă femeie. a profitat de legile rasiale şi a ocupat casa unor evrei din Viena. a săvârşit furturi din avutul 1962 obştesc. s-a căsătorit cu un fost legionar.08.11. Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea ei cu „vot de blam”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în acelaşi timp a fost şi cântăreţ bisericesc. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 814 672 1. Originale.1951 tivă şi a devenit patron de atelier. Original.812 153 Băjenica Neaga (Chitimia) Membră de partid căreia i s-a retras calitatea în 1961 pentru că: şi-a pierdut carnetul de partid. nare. 1950 1 815 673 Bălan Alexandru Secretar al organizaţiei de bază de la Circa a IV-a. Bălan Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1941-1942 a lucrat la Legaţia Română din Viena. Originale.10.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 9. 18. Membru de partid exclus pentru că: în anii 1937-1940 a făcut parte din Consiliul de conducere al căminului cultural şi a participat la o manifestaţie în favoarea lui Carol al II-lea. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiaburi.04.02. 5. reconfirmată în 1956 de CCP. Vulcănescu din comuna Veleşti. 2 820 473 Bălan Constantin I. 2 819 472 Bălan Constantin I. raionul 1961 Olteniţa. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.817 87 Bălan Bunavestina (Sasu) Membru de partid exclus pentru că: a slujit regimul antonescian lucrând pentru Biroul MONT. ca şef de atelier bătea şi înjura tractoriştii. în aceeaşi perioadă a fost omul de încredere al moşierului Nustin 30.06.08. Întrucât motivul principal de exclude1956 re s-a dovedit neîntemeiat. alte abateri. 1961 2 201 . 1951 2 818 471 Bălan Constantin C. Original. Originale. CCP a stabilit că decizia a fost luată fără o cercetare temeinică şi a trimis cazul pentru recercetare la Comitetului regional PMR Olteniţa. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tentativă de crimă şi acte de huliganism.

depus vreo activitate.01. Membru de partid exclus pentru că din 1935 până în 1946. 1 825 477 5 202 . 1954 1 822 475 Bălan Costache C. iar aceştia i-au cerut „să ia poziţie în scris”. 1 823 Bălan Dumitru Prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Brăila. Originale.09. 1977 Nicolae Ceauşescu a cerut lui Emil Bobu şi Petre Lupu să discute cu el. cercetat în urma unei sesizări a unui grup de ofiţeri MAI. În 1978 a fost eliberat din funcţie. Originale. în care se arăta că: se ocupa cu comerţul de maşini 25. 8 824 476 Bălan Dumitru Persoană cercetată întrucât nu poseda niciun act de membru de partid şi nu a 12. deblocat.821 474 Bălan Constantin P. 1956 Întrucât a renunţat la apel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.11. 1951 CCV a hotărât anularea calităţii de membru de partid. copie. Original. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 74/1977 provenite din străinătate. când a fost 26. alte abateri. Originale. copii.10. Membru de partid exclus pentru că în 1937-1940 a activat în organizaţia legio. 1. a fost subofiţer activ.19.07. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la masacre. Bălan Dumitru S. nară. CCP a hotărât clasarea cazului.

Original. 2 827 3323 Bălan Elena (Gligor) Membră de partid care a solicitat să fie luată în evidenţa ilegaliştilor şi să i se 31. întrebuinţat metode de comandă faţă de 1953 membrii de partid. 2 203 .08. exclus din partid pentru că: având unele dificultăţi familiale. 29. Întrucât nu a făcut parte dintr-o celulă 1956 de partid.01. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.05. dată la care a dat adeziune la Partid. în 1947 a fost 1954 comprimat din serviciu pentru atitudine duşmănoasă faţă de Partid. 1980 CCP constatat că nu îndeplineşte condiţiile stabilite.826 478 Bălan Elena Simpatizantă a mişcării comuniste în ilegalitate care a solicitat acordarea stagiului din 1929. majoreze pensia. 4 828 459 Bălan Emil Membru de partid exclus pentru că: la alegerile din 1946 a făcut propagandă împotriva BPD. ca membru al PSD a 15. Întrucât motivele de excludere nu erau întemeiate. a 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 1 829 458 Bălan Eugen Responsabil cu cadrele şi organizatoricul în BOB de la Banca Naţională. Original. făcut politică titelistă. a refuzat să muncească la Ministerul de Interne. Original. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1945. Originale.

a fost informator. Original. 19461947 10 832 656 Bălan Gheorghe Membru de partid exclus în 1958 pentru că a activat în organizaţia legiona.09.06. pentru care s-au primit note informative referitoare la activitatea sa dubioasă din trecut (a făcut parte dintr-o organizaţie comunistă pe care a denunţato Siguranţei. 1 204 . fost comandant secund la Flotila 4 Bombardament Tecuci. moşier în comuna Izvorul Mare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a urmat un curs de spionaj la Odessa. alte abateri). 1951 1 831 63 Bălan Gheorghe Membru de partid. 5 833 664 Bălan Gheorghe Alex. calitate 1954 în care a maltratat muncitorii.25. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în 1937-1942 a fost logofăt de 10. jandarm. Original. că ca de de 1.11. faptă pentru care a fost decorat.830 457 Bălan Florea N. comandor. Originale. a fost un instrument opresiune al burgheziei. Membru de partid exclus pentru provenea dintr-o familie de chiaburi. ră. trecut în cadru disponibil. în calitate secretar de Poliţie.

Secretar al Comitetului de partid al CAP. 24. 5. exclus din Partid pentru că: a fost prins că a sustras lână din magazia CAP.02. 5 837 667 Bălan Gheorghe P. Originale. Originale.834 665 Bălan Gheorghe I. alte abateri. 10. 5 836 666 Bălan Gheorghe N. Întrucât nu a avut activitate deosebită la cuzişti şi a fost sincer la primire. Membru de partid exclus pentru că: a fost conducător legionar. Întrucât recunoscuse faptele la 1962 încadrare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1939 a făcut politică cuzistă. 1963 4 835 3029 Bălan Gheorghe I. 1950 reconfirmată de CCP în 1954. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la şedinţe şi alte manifestări legionare.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 205 . a încercat să-şi procure acte fictive pentru 1969 a se angaja la Combinatul chimic din Craiova. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Locţiitor şi instructor politic la UM 01401 Tecuci. 29. alte abateri. Originale.05. Originale.

Originale.09. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Originale. Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate duşmănoasă faţă de Uniunea Sovietică şi clasa 19. exclus pentru că: era un element viciat.08. muncitoare.838 668 Bălan Gheorghe S. cercetat pentru că: în deplasările sale pe teren lua brânză şi ulei de la ţărani fără să le plătească. membră UTM. 4 839 2603 Bălan Grigore C. 1 206 . reconfirmată de CCP în 1960 (de două ori) şi 1962. a avut alte abateri similare. a încercat să siluiască pe Maria Niculescu.07. făcut parte din organizaţia legionară. Original. 12 840 2890 Bălan Ioan Membru al Comitetului judeţean de Partid Vlaşca. pe care a dus-o într-o casă de moravuri uşoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. 1960 beţiv şi scandalagiu. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid 27.09. 1948 1 841 669 Bălan Ion Membru de partid exclus pentru că a 19. alte abateri. 4. Şef al postului de miliţie din staţia CFR Vatra Dornei.

842 3033 Bălan Ion Comandant al Batalionului de grăniceri Constanţa. 29. Originale. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an.04. CCP a hotărât clasarea cazului. Referinţe semnate de Neculai Prosan şi Constantin Cîmpeanu. 1977 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât în ilegalitate nu a fost 1964 membru al Partidului. 23 207 . locotenent-colonel.07. în calitate de profesor suplinitor. 1. 1963 10 844 572 Bălan Ion I.09. 1980 Întrucât sancţiunea i-a fost retrasă. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât clasarea cazului. iar el şi-a retras apelul. Hotărâre reconfirmată în 1978. 47 845 3148 Bălan Ion Şt. 3 843 670 Bălan Ion C. şcolară. Originale. a avut abateri de la disciplina 23. Originale. Membru de partid exclus pentru că a fost francmason. (Jean) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1938. menţinerea deciziei. Originale. şalupa doi „fugari”. membru de partid exclus pentru că prin portul Mangalia au reuşit să evadeze cu 25. reconfirmată în 1966.01. Membru de partid exclus în 1977 pentru că.

avea rude în străinătate. judeţul Ialomiţa. 1950 1 208 .01. 5. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Constanţa al PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 849 575 Bălan Moise Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost şef al lagărului de evrei din Str. copie. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4. dintr-o unitate care a luptat împotriva 1953 partizanilor. 23. Originale. alte abateri. Preşedinte al Cooperativei de consum Ştefan cel Mare.846 573 Bălan Marin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte 29. Originale. În 1975 decizia a fost menţinută. alte abateri. alte abateri.01. 1975 4 848 3356 Bălan Mihai Membru de partid exclus care a solicitat reprimirea în Partid. CCP a retrimis cererea spre rezolvare 1980 Comitetului judeţean Suceava al PCR. Originale. Războieni.07.04. 2 847 3130 Bălan Marin S. şi-a bătut soţia. Galaţi. membru de partid exclus întrucât: a fost judecat şi condamnat pentru lipsă în gestiune.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. aceeaşi atitudine o avea şi după 23 august 1944.01.11. alte măsuri. pe nedrept de conduită imorală. 13 209 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 851 576 1 852 577 Bălan Niculae M.12.850 2875 Bălan Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului antonescian a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori. a încălcat instrucţiunile CC al 1956 PMR privitoare la alegerile în BOB. Comitetul de Partid al Capitalei să verifice întreaga organizaţie de partid. membră de partid care a solicitat înlăturarea unor documente din dosarul său personal în care era învinuită 13. propună excluderea lui şi din sindicat. legionară. Comitetul de Partid al Capitalei să 31. 1972 CCP a stabilit că acuzaţiile care i se aduceau erau reale. fals în acte. iar solicitarea neîntemeiată.03. Bălan Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1941 a făcut parte din organizaţia 17. Originale. alte abateri. dovedită şi în alte cazuri. Copie. Activist al Comitetului raional de PMR Lehliu. exclus din Partid în 1951 pentru că: a fost condamnat penal pentru 20. 3 853 2/1972 Bălan Olimpia Merceolog principal la ISCE „Chimimport”. Original. a 1947 atras atenţia organizaţiei de partid de la fabrica Herdan pentru lipsa de vigilenţă arătată cu ocazia primirii lui în Partid. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. Originale.

Membru de partid exclus în 1953 pentru că: a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (Jandarmerie).01. a aderat la „secta” penticostală. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 857 660 Bălan Petru P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.04. a săvârşit abateri de la disciplina şi „morala 26. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 17. 1963. pe care o specula. Original. 5. Membru de partid exclus în 1954 pentru că: fiind stăpânit de viciul beţiei. Ofiţer la Miliţia regională Ploieşti. Original. alte abateri. 1966 şi 1976. a colectat ilegal de la cetăţeni 1956 ţuică. 3 856 659 Bălan Petru Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din PNL. i s-a permis să activeze în organizaţiile de masă. de partid”. exploatatori. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Legionară.10. 1955 13 855 658 Bălan Petre V.854 657 Bălan Petrache I. 1 210 .03. reconfirmată în 1956. Originale. Secţia Anchete. 1955 CCP a hotărât: menţinerea deciziei. FRN şi Mişcarea 19.

15. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 27. raionul Murgeni.04. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.858 661 Bălan Sava Secretar al organizaţiei de bază din comuna Berezeni. nu a tot pământul la 20. 4 861 628 Bălan Stelian L. 1 859 662 Bălan Stan Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Jandarmerie. regiunea Ploieşti. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. GAC. exclus în 1951 pentru că: a întreţinut legături cu şefii legionari. pe 1954 care o închiria. Original. 2 211 . avea maşină de bătut porumb. contribuind la asuprirea ţărănimii sărace. a făcut speculă cu cereale şi băuturi.08. în 1956 1947 a fost arestat pentru furt. de pe front a adus în ţară obiecte jefuite. împotriva populaţiei civile şi a partizani. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. 5. raionul Beceşti. regiunea Bârlad. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost subofiţer în armata burghezo-moşierească. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Scorţoasa. exclus din Partid în 1953 pentru că: a stricat o pompă şi un motor ale GAC.1960 lor. 1951 1 860 663 Bălan Stanciu C.

salariată a 12 pescari. lipsă în gestiune. reconfirmată în acelaşi an. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. fotografii. Cadre a CC al PMR să adâncească 1955 cercetările. membru de partid verificat pentru suspiciunea că ar fi fost legionar.862 2891 Bălan Ştefan Profesor la Politehnica Bucureşti. II 115 (vol. I-II) Bălan Ştefan Gh. II) 864 630 Bălan Ştefan I. Preşedinte al Sfatului Popular al Capitalei. vol. fotografii. Originale. ca 11. 1947 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. însă a propus Secţiei de 23.05. 311 (vol. Copie. copii. membru de partid nu a fost activ. 11 865 629 Bălan Ştefan I. Originale.02. broşuri. alte abateri. 1 212 . CCP stabilit că sesizările erau neîntemeiate.04. Membru de partid exclus în 1952 pentru că până în 1949 a exploatat munca 17. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a făcut parte din Jandarmerie. 1 15/1955. a participat la incendierea sinagogii de pe strada Căuzaşi. CCP a hotărât anularea deciziei. I) 15/1955. în 1958 a fost condamnat penal pentru 29.11. vol. membru de partid exclus pentru că: a fost legionar. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. Idem. I 863 (vol.

13. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a 14. 22 868 609 Bălan Vasile M.08. jefuit populaţia civilă. 1 867 610 Bălan Vasile Director al Contabilităţii la Ministerul Afacerilor Externe. membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a făcut politică legionară. a luat parte la manifestări legionare. Original. 1. şi a adus daune muncii politice. 1977 30 213 . 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat pentru perioada războiului. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1951 cerut să fie scos din postul deţinut. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară „Mănunchiul de prieteni”. 5. Originale. Originale. copii. Originale. 1962 6 869 5 Bălan Viorel Primar al comunei Băneasa. Hotărâre reconfirmată în 1955 şi 1960. alte abateri. regiunea Iaşi. membru de partid cercetat pentru că a săvârşit abuzuri şi ilegalităţi.866 627 Bălan Teodor Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sculeni. Întrucât acuzele nu s-au verificat. CCP a clasat cazul.12.12.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1970 3 214 . membru de partid cercetat pentru că într-o scrisoare anonimă era acuzat că a săvârşit abuzuri şi ilegalităţi cu prilejul renovării locuinţei personale şi 24. Originale.09. 9. 1982 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 5 871 759 Bălaşa Savu Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. l-a sancţionat cu „vot de blam” şi l-a destituit din funcţie. menţinerea deciziei. 37/1971 a organizării nunţii fiului său. 18 873 3035 Bălaşa Titus A. Originale. 1971 Comitetul judeţean Dolj al PCR a hotărât excluderea lui din Comitetul orăşenesc de Partid. iar CCP a clasat cazul.03. Originale. membru de partid sancţionat cu „mustrare” pentru că şi-a pierdut carnetul de partid. 5.870 3423 Bălaşa Ion Membru de partid exclus pentru comportare reprobabilă în familie şi 30.12. 1960 4 872 Bălaşa Ştefan Preşedinte al Cooperaţiei de consum din Calfat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Asistent universitar la Facultatea de Filologie din Craiova. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. societate.04.

a fost condamnat penal.10. faptă pentru care 27. 1 215 . iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. iar în 1972 17. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. fost înscris în organizaţia legionară. 8 876 868 Bălă Marin I. Membru de partid exclus pentru că în 1957-1958.12. a sustras 10. 1980 CCP a propus. 3 875 867 Bălă Emil M.06.02.874 3122 Bălă Dumitru Membru de partid exclus pentru că a ultragiat şi lovit pe unii cetăţeni din comuna Scăeşti. a violat domiciliul unei femei. nu i se lua pensia”. reconfirmată în acelaşi an. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. judeţul Dolj. menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. CCP a propus. Originale.09. Originale. din buzunarul unui coleg suma de 600 lei. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că a 10. Originale. în timp ce era elev la Şcoala de Partid de 6 luni din Craiova. 5 877 3330 Bălă Nicolae Membru de partid exclus pentru că a întocmit pontaje fictive. fapte 1974 pentru care a fost condamnat penal. 3 878 870 Bălăban Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a declarat că s-a înscris în Partid „pentru a 27.

în 1960 şi 1961.08. reconfirmată în 1965. pe care a înţepat-o cu cuţitul şi a 1963 încercat să o violeze. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 880 379 Bălăceanu Constantin M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. nu a respectat secretul de stat. cerere respinsă. membră de partid exclusă pentru că: s-a dovedit a fi un element dizolvant. Bucureşti. s-a ocupat cu negustoria şi a exploatat braţe de muncă. 1956 6 881 49 Bălăceanu Gabriela (Pop) Proiectantă la IPROMET. pentru a-şi atinge scopurile carieriste. Ulterior a fost reprimită în Partid şi a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. intrigant şi anarhist. 6.879 380 Bălăceanu Constantin D. reconfirmată în acelaşi an (de trei ori). fiind lipsit de vigilenţă. împreună cu alţi doi inşi. la locurile sale de muncă a dat dovadă de „indisciplină şi liberalizm”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a folosit de elemente legionare. Secretar al Comitetului de secţie sindicală. Originale. 1959 228 216 . fotografii. alte abateri. Originale. lucrând anarhic. 6. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că. Culiţă.03. membru de partid exclus pentru că: tatăl său a avut 8 ha de pământ. s-a dus noaptea la Floarea 17.09.

21. şi-a 15.03. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Originale.1958 meiate. exclus din Partid pentru că: a fost legionar. alte abateri. în 1938-1940 a simpatizat cu organizaţia legionară.01. Titularul dosarului nu a făcut apel. 2. în calitate de şef al Serviciului dublaj de la Studioul de film „Alexandru Sahia”. în 1945 a fost condamnat pentru furt de la CFR. 2. a fost simpatizant legionar.04. 1956 4 217 . 14 884 376 Bălăceanu Ion Membru de partid exclus pentru că: era fiu de negustor de cereale. în trecut a votat cu PNL. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 6 883 Bălăceanu Ion Membru de partid exclus pentru că.01. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte. Original. Originale. 1951 1 885 377 Bălăceanu Ion Membru al Comitetului executiv al Uniunii Sindicatelor Textile. 43/1952 adus soţia să facă figuraţie şi a decontat 1952 sume fictive. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de foşti moşieri. Originale.882 378 Bălăceanu Ioana Maria P.

membru de partid cercetat pentru care Secţia Plan. membru în Comitetul judeţean PMR Ilfov. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a întreţinut relaţii cu diferite femei. a avut 1957 legături cu unii chiaburi.07. perioadă în care s-a apropiat de 29/1953 Partid. s-a purtat brutal cu cetăţenii. Original. legătura sa superioară fiind Remus Koffler. Finanţe. a fost detaşat la Fabrica „Saturn”. responsabil al Secţiei Economice a CC. nu şi-a declarat întreaga suprafaţă de teren arabil. la compartimentul Verificarea gestiunii timbrului. de la care a luat alimente şi băutură. şi-a însuşit cereale din uiumul morii de stat. copie. după 1944 a fost. succesiv.886 375 Bălăceanu Ion P. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular al comunei Filiaşi. Membru de partid cercetat în urma cererii Secţiei Cadre a CC pentru că: în 1947 a fost arestat şi deţinut la Bacău pentru atitudini şovine. Hotărâre menţinută de CCV în 1950. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. 7 887 2600 3 888 Bălăceanu Petre Preşedinte al Băncii Populare Române. 1953 3 218 . unde s-a dovedit 1949 a fi duşmănos Uniunii Sovietice. Comerţ a CC al PMR a sesizat următoarele: în 1941 a fost detaşat de la BNR la cabinetul lui Ică Antonescu. 9. leneş la învăţătură şi imoral. consilier economic la Washington şi ambasador în Argentina. ca director de românizare. Bălăceanu Nicolae N.07. alte abateri. 13.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. trimis la studii în URSS. în 1948 a fost 26.

copii. CCP a retrimis cazul Comitetului 1979 judeţean PCR Prahova.889 2999 Bălăceanu Toader Gh. 4 890 3305 Bălăceanu Victor Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit abuzuri în muncă. a participat la manifestaţii legionare. a ascuns faptul că socrii săi au luat parte la manifestările duşmănoase care au avut loc în 1946 în 14. prins cu furturi de lemne din pădure şi care provoca 19. scandaluri. pentru care a fost condamnat penal. a avut comportare 31. Membru de partid exclus pentru că era un om necinstit. Originale. Originale. 5 892 448 Bălăiţă Mişu N. menţinerea deciziei. nedemnă în familie. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Hotărârea a fost menţinută. 1961 Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică. fapte pentru care a fost trimis 1968 de mai multe ori în judecată. 3 219 . Membru de partid exclus pentru că: pe când era elev.09. Originale. Originale.03. 1980 CCP a propus.11. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului regional PMR Bacău.07. satul Schitu-Frumoasa. 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 891 3365 Bălăiţă Adriana Persoană care a solicitat primirea în Partid. Fără decizie.

în 1957 1932-1938 a făcut politică liberală. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944. în calitate de comandant de pluton de mitraliere pe frontul antisovietic. în 1940 a luat parte la şedinţe legionare. activat în organizaţia legionară. 1977 CCP a propus. 4 895 3366 Bălăiţă Viorel . înşelăciune.12. Originale. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 2 896 3191 Bălălău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals şi 23. 28. Original. Originale. Bălănescu Costică Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1922. 3 897 3306 4 220 . Originale.11.05.893 449 Bălăiţă Vasile Membru de partid exclus pentru că a 23. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1980 CCP a hotărât respingerea cererii. împotriva partizanilor. 4 894 450 Bălăiţă Vasile G. menţinerea deciziei. a fost decorat. Fără decizie. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1979 Comitetului judeţean PCR Prahova.03.Nicolai Persoană care a solicitat primirea în Partid. 31.09. copie. a luat parte la lupte 13.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.06. s-a 1948 opus expunerii tabloului lui Petru Groza în localul Frontului Plugarilor. Original. Originale. 14 900 2892 Bălănescu Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sântuholm. în 25. reconfirmată în 1966 şi 1970. în 1960 şi-a distrus dosarul.898 98 Bălănescu Edgard Membru de partid exclus pentru că: în 1928-1933 a făcut studii militare în Germania. 1950 a avut atitudine duşmănoasă faţă de regim. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 221 .09. complicitate cu un lucrător de la cadre. a luat parte la războiul de jaf 27. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din Mişcarea 16. şi cotropire împotriva Uniunii Sovietice. 1964 faptă pentru care a fost condamnat penal.09. Legionară şi a luat parte la Rebeliune. membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a dus activitate legionară. 1 899 77 Bălănescu Emilian Director în Ministerul Economiei Forestiere.

provocată de Eugen Brauner. menţinerea deciziei. a luat parte la omorârea Elenei Gavrilescu. iar în 1960 i-a fost retrasă calitatea. Originale. (Rozenzweig Arnold) Membru de partid în ilegalitate. cercetat pentru că: a făcut mai multe cereri de a fi primit în Partid. În 1956. În 1962. apoi conferenţiar la Facultatea de Filosofie a Universităţii „C. în timp ce era conferenţiar la Catedra de Psihologie a Universităţii Bucureşti şi şef de secţie la Institutul de Psihologie al Academiei RPR. Parhon” din Bucureşti. responsabil al şcolilor de cadre ale CC al UTC (1947). care au fost respinse. lipsit de 15.04. experienţă şi de pregătire politică. s-a luat hotărârea că organizaţia de bază poate săl primească în Partid pe baza activităţii depuse. întrucât în ilegalitate a sprijinit acţiunea fracţionistă din Comitetul regional de Partid Iaşi. CCP a hotărât. 16 222 .I. iar de 1954 atunci a dus o activitate pozitivă. pentru că la primire a ascuns faptele săvârşite în ilegalitate şi pentru că în activitatea de după 23 august 1944 s-a dovedit a fi un element linguşitor faţă de şefi şi neprincipial faţă cu colegii de muncă. pe motiv că la data săvârşirii actelor încriminate era tânăr.901 2759 Bălănescu Ion N. În 1958 a fost încadrat în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 904 95 Bălănescu Sandu V. legionară. Originale. 5 903 96 Bălănescu Radu P. alte abateri. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din organizaţia 17. a luat parte la războiul antisovietic. în 1940-1941 a fost în anturajul elementelor legionare. 4. 3.10. 1956 5 223 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.902 97 Bălănescu Petre N. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1918-1920 a luat parte la reprimarea revoluţiei ungare. Inspector metodist cultural la Secţia învăţământ şi cultură de pe lângă Sfatul Popular raional Târgu Lăpuş.11. membru de partid exclus în 1959 pentru că: a avut manifestări mistico-religioase şi idealiste. în 19271946 s-a ocupat cu negustoria. reconfirmată în 1957.06. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. neglijenţă în serviciu. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru 12. Originale. 1960 6 905 94 Bălănescu Tache N.

alte abateri. s-a dovedit a fi necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. element afacerist. mergea să se plimbe cu bărbaţi. 1951 3 908 92 Bălănescu Victoria (Mateescu) Şefa Sectorului Cultură Fizică şi Sport de la Comitetul raional de Partid „Griviţa Roşie”. pentru că: a refuzat sarcinile încredinţate. alte abateri. Originale. din 1933. 2. a participat la manifestări legionare. Muereasca. ca pontator a luat mită de la muncitori. 5 907 93 Bălănescu Victor Activist la judeţeana PMR Râmnicu Sărat.06. 1954 1 909 91 Bălăngeanu Gruia Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost legionar activ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a ocupat cu afacerile. reconfirmată în 1985. Original.906 2893 Bălănescu Vasile Preot. a vândut grâu 1948 la preţ de speculă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. judeţul Vâlcea. ca preşedinte al CAP din comuna 29. a fost omul conducerii.09.11. 1955 1 224 . Originale. Pentru că sancţiunea era prea mare. exclus din Partid pentru că: în timpul grevei de la Atelierele Griviţa. care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. sancţionată cu „vot de blam cu avertisment” în 1953. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. 9. a luat parte la războiul antisovietic. 7. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea ei cu „admonestare scrisă”.

6 912 89 Bălănoiu Damian C. la care să fie chemat şi Gheorghe Gheorghiu-Dej. cerându-i-se să muncească pentru reabilitare. după 23 august 26.10. Originale.07. În 1960 a mai făcut o cerere. Originale.05. copii. Originale. 3 225 . s-a căsătorit cu 1958 fiica unui chiabur expropriat. 23/1958 Partid „Ştefan Gheorghiu”.12. 89 (vol. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1958 i s-a respins cererea de revizuire a situaţiei sale de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. la căderea din 1943 are purtare slabă. membru de 1958 partid exclus pentru că a fost de acord cu ideea lui Eugen Genad şi a lui Constantin Moflic de a de a organiza o consfătuire a foştilor ilegalişti. II) 911 90 Bălănică Ştefan V. 1944 s-a înscris în PNŢ. întrucât apelantul a decedat. era un 1965 element beţiv. Originale. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. I) 43Profesor la Şcoala superioară de 17.2653 910 (vol. clasată însă în acelaşi an. I-II) Bălănică Marin Membru de partid cercetat pentru că 17. Membru de partid exclus în 1965 pentru că: a fost condamnat penal pentru 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru a le expune „situaţia reală”. 1948 CCP a hotărât sancţionarea cu „vot de blam”. 13 (vol. fals în acte publice şi delapidare.

Original.06. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a fost decorat cu ordinele „Bărbăţie şi 16.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 914 121 Bălărie Voicu I.06. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.07. 4 915 760 2.913 122 Bălănucă Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost informator şi şef al Biroului de mobilizare din întreprinderea în care 16. clasa 1951 a III-a. pe frontul antisovietic a avut o 1953 comportare brutală faţă de ostaşi. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bălăşan Petru N. Originale. Original. Credinţă” şi „Serviciul Credincios”. Originale. 5 917 349 2 226 . Membru de partid exclus pentru că a 31. în 1943 a urmat o şcoală militară în Germania. Bălăşoiu Alexandru Activist la Comitetul Plăşii PCR Roşiorii de Vede. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut prelucrarea cazului de către organizaţia de bază. Original. organizaţia legionară. lucra. activat în organizaţia legionară. 1951 1 916 761 Bălăşel Dumitru Gh. Membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a luat parte la manifestări legionare.

1972. Originale. Original. 1. Original. 4. exclus din partid pentru că: a dat un chiabur din comuna Filimon Sârbu pe mâna a doi tractorişti. iar apelantul s-a declarat mulţumit.08. 1 227 . beţiv şi afemeiat). Întrucât sancţiunea a fost transformată în „mustrare”.918 3074 Bălăşoiu Emil Secretar al Comitetului executiv al Consiliului Popular orăşenesc Novaci. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că era un element 30. 6 919 2828 Bălăşoiu Gheorghe Membru partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că nu a controlat personalul din subordine în privinţa avutului obştesc. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care au fost terorizaţi de către utemişti. copie. până ce a murit. hoţ. 1 921 351 Bălău Traian Instructor la Judeţeana PMR Constanţa. descompus moral şi străin de interesele 1950 Partidului (corupt. în comuna Topraisar a 1952 organizat o comisie de judecată a chiaburilor. Originale.07. CCP a hotărât clasarea cazului.05.05. care l-au bătut 13. 1983 5 920 350 Bălăşoiu Vasile Fost instructor al Judeţenei Frontului Plugarilor Târnava Mare. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 923 675 Bălăuţă Teodor-Paul P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în 1936-1937 a fost simpatizant şi a luat 19. Original. Originale. Originale. parte la manifestaţii ale organizaţiei 1956 legionare.09.07. muncitori sezonieri în agricultură). unde a avut funcţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că. în calitate de funcţionar la CFR. CCP a propus menţinerea deciziei. a luat mită pentru a elibera unor persoane acte false 14.09. Membru al BOB de la UCECOM Tecuci. Originale. reconfirmată în 1961 şi 1966.922 674 Bălăuţă Gheorghe C. în 1941 s-a angajat în poliţia antonesciană şi a luat şperţuri.05. faptă pentru care a 1960 fost condamnat penal. 2 925 641 Bălcăceanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: era un element exploatator (a folosit 15. faptă pentru 1965 care a fost condamnat pentru delapidare. a 1953 făcut parte din PSD. Membru de partid exclus pentru că în calitate de şef al unui depozit de materiale de construcţii din Ploieşti şi-a 16. 13 924 676 Bălăuţescu Constantin C. însuşit o cantitate de ciment. în vederea pensionării. 2 228 .

cântat. iar organizaţia judeţeană a primit sarcina să 16.P.03. ca gestionar a avut lipsă în gestiune. având atitudine ostilă faţă de regimul democrat-popular. drept pentru care s-a hotărât reîncadrarea ei în Partid ca membru nou. fapt pentru care a fost arestat de Securitate. în public. a 31. Originale. membră de partid exclusă pentru că a întreţinut relaţii de dragoste cu mai mulţi indivizi.10. pentru a-şi 1947 câştiga existenţa. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. 5 927 645 Bălcescu Mihail Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 27. dând ocazia la diferite comentarii. Original. 1 928 2755 Bălcuş Maria S. asupra comportării sale morale. în plin restaurant. cântece 1950 reacţionare. Originale. Dâmboviţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 229 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. (Petre) Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a trăit în anturajul unor elemente foste legionare.926 374 Bălcăceanu Petru P. În 1957 s-a constatat că motivele de excludere au fost neîntemeiate. acţiuni împotriva partizanilor şi a fost 1951 decorat. o ajute să ocupe un post. duşmănoase. reconfirmată de CCP în 1956. alte abateri. şi s-o îndrume către o organizaţie de masă în care să muncească pentru reabilitare. Fost instructor al Comitetului regional al T. împreună cu alţii.

în urma căruia un cetăţean a fost 30. ţărănimea săracă o persecuta. 1952 Întrucât era un bun muncitor stahanovist. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Băleanu Vasile Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bălescu Emil Preşedinte al Sfatului Popular comunal Siliveşti. Ofiţer de Miliţie.04. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. împreună cu alţii a provocat scandal. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut legături cu chiaburii. exclus din Partid pentru că la un bal. 1964 şi 1967. Originale. alte abateri. ajutor de poliţie.10. Bălescu Dumitru P.01. reconfirmată în 1962. a avut 1953 abateri de la morală cu diferite femei şi fiice de chiaburi.03. iar 26. pe care le-a favorizat la scăderea cotelor.05. 4 930 599 6 931 598 39 932 597 3 230 . cărora le făcea favoruri. că în 1940-1941 a făcut parte din 1962 organizaţia legionară. Decizie similară din 6. Originale. tăiat cu cuţitul.1953.22. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus în 1954 pentru că în timpul dictaturii antonesciene a fost comisar. exclus din Partid în 1962 pentru 27. fiind în stare de ebrietate. Originale. raionul Strehaia. regiunea Craiova. Preşedinte al Comitetului de Partid de la Întreprinderea Energo-construcţia Doiceşti.929 600 Băleanu Dumitru Responsabil al Secţiei Agitaţie şi Propagandă a Comitetului de Partid al comunei Văliuzg.

1973 8 935 594 Bălhăceanu Gheorghe Preşedinte al Comitetului Provizoriu al plasei Pătârlagele. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. şia urmărit scopurile personale. (Ion) Membru de partid care a solicitat să i se recunoască activitatea de simpatizant al clasei muncitoare şi de luptător antifascist.12. 1979 Întrucât nu îndeplinea condiţiile cerute şi şi-a retras apelul.03.06. 2 231 . elemente necinstite. activitate legionară.933 3295 Bălescu Ioan I. 7.11. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut 20. 2 936 608 Bălineanu Mihai Membru de partid exclus pentru că: intrat în Partid prin unificarea cu PSD. în posturile avute a 1953 sustras bunuri şi şi-a însuşit banii statului. Original. Original. Originale. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din conducerea cooperativei „Voinţa Socialistă”. a susţinut 13. Partid din 1943. 6 934 1099 Bălev Staniu (Vîliu Stan) Cetăţean bulgar care a solicitat relaţii despre activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România în perioada 1927-1935. CCP a clasat cazul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. copie. şi să i se acorde stagiu în 21.

ca membru al UTM şi-a neglijat sarcinile. I s-a explicat că rezolvarea lor nu este de competenţa CCP. 30. Originale.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. dat fiind că a mai adresat şi în trecut solicitări neîntemeiate. S-a discutat cu el la sediul Comitetului orăşenesc PCR Orşova. CCP a propus. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era de origine chiabură.08. Totodată. 2 938 Băloi Aurel Membru de partid care a solicitat să fie primit în audienţă la Petre Lupu. 1953 Întrucât era un muncitor format în producţie. prilej 14. să se adreseze organizaţiei de bază. Băloiu Constantin V. 1953 În 1958 sancţiunea i-a fost ridicată. CCP a hotărât să claseze cazul. Original. iar pe viitor să nu se mai dea curs solicitărilor sale. pentru a-i sesiza unele probleme.937 604 Bălineanu Transivol Director al Şantierului Naval „7 Noiembrie” din Galaţi şi al Şantierului Naval „Viitorul” din Brăila. 12. menţinerea deciziei. în 1947 s-a înscris în PSD. Originale. întreprinderii şi a încurajat specula. membru de partid exclus pentru că: a angajat elemente duşmănoase. a adus daune 26. Băloi Floarea Membră de partid exclusă în 1975 pentru că s-a căsătorit cu un preot.04. 67/1977 cu care a indicat neajunsuri în 1978 administrarea localităţii. 11 939 3221 3 940 526 7 232 . recomandându-i-se ca. pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. preşedintele CCP.07. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam”.

sub influenţa căreia a refuzat să mai activeze pe linie de partid.01. a trimis carnetul la Comitetul municipal de Partid 23. 1951 În 1958 CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru de partid. legionare. Marinescu”.941 527 Băloiu Ion I. iar apoi a cerut să plece 1981 definitiv din ţară. A fost internat la Spitalul clinic „Dr. pe care l-a muncit în dijmă. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a avut atitudine şovină şi antisemită. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a luat parte la acţiuni 27. copie. Bucureşti. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNL. Originale. 11 942 180 4 943 2874 Băltăceanu Marcel Responsabil al Secţiei organizatorice a organizaţiei de bază MICA.01. Copie.08. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Gh. CCP a hotărât excluderea lui din partid. Originale. Originale. membru de partid cercetat pentru că a luat parte activă la acţiunea trădătoare organizată de elementele duşmănoase regimului pentru schimbarea conducerii vechi de la Societatea MICA. Membru de partid exclus pentru că era bolnav de „schizofrenie paranoidă”. a avut 10 ha de pământ. CCP a propus. 10. alte abateri. Hotărâre reconfirmată în 1960. pe motiv că suferea de „delir de persecuţie”. menţinerea deciziei. 9. 1948 1 944 3372 Băltăreţu Corneliu C. Băltăceanu Dumitru C. în 1947 s-a înscris în PSD. 4 233 .11.

(Bălteanu. alte abateri. 1 946 3292 Băltăreţu Miron Membru de partid exclus în 1958 pentru că în calitate de şef de restaurant şi-a însuşit bani şi produse din gestiune. 5. Întrucât a muncit pentru reabilitare. exclus din Partid pentru că a făcut beţii repetate şi a avut relaţii imorale cu fiica unui chiabur. 1959 4 234 . 4 948 444 Băltean Gheorghe Gh. 1979 CCP a propus. menţinerea deciziei. Originale.06. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost şef de post de jandarmi.945 713 Băltăreţu Ioan C.02. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 26. în 14. Original.10. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: provenea dintr-o familie de foşti exploatatori şi politicieni burghezo. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor. 1959 CCP a hotărât transformarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. 4 947 712 Băltăţeanu Grigore V. faptă pentru care a fost condamnat penal. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1946 a deschis un restaurant şi a 1950 exploatat braţe de muncă. Bîlteanu) Instructor al Comitetului PMR Mehadia.01. moşiereşti.10.

Plăşii Brăneşti. făcut parte din organizaţia legionară.02. unde în organizaţia de 1948 partid au pătruns elemente dubioase. 1959 4 235 . 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.07. D. afaceriste şi duşmănoase. a fost lipsit de vigilenţă în cazul 30. a activat în organizaţia legionară. 1959 4 950 2873 Bălteanu Gheorghe Responsabil al Secţiei de cadre de la Judeţeana PMR Ilfov. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ şi PNL. 1 951 708 Bălteanu Gheorghe D. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare” şi scoaterea din funcţia deţinută. Originale. Membru de partid exclus pentru că a 14.11. 2.08. 22 952 470 Bălteanu Ioan I.949 709 Bălteanu Aron Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid cercetat pentru că: nu a verificat angajaţii Secţiei şi nu a luat măsuri pentru curmarea atmosferei de mahalagism şi intrigă. Originale. 5.

tatăl său a făcut politica tuturor partidelor burgheze. când s-a întors în ţară. 4. necinste. 1954 1 236 .953 2815 Bălteanu Mihail (Bălţeanu / Colcher) Membru de partid din ilegalitate. când a fost încadrat în Divizia „Tudor Vladimirescu”.10. 3 954 469 Bălteanu Petre Membru de partid exclus întrucât în calitate de casier a comis acte de 19. În 1950 CCP a propus să i se recunoască vechimea în Partid din 1943. Original. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid cu începere din 1949. urmând ca problema stagiului să fie 29. 6 955 468 Bălteanu Raul Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de patron frizer.11. care a solicitat rezolvarea situaţiei lui de partid. iar în 1952 a fost arestat pentru activitate duşmănoasă.02. şef al Direcţiei Cadre din Direcţia Generală Politică a MAI. Originale. a avut atitudini şovine. colonel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. rezolvată atunci când va putea să-şi 1949 procure documentele care să confirme calitatea de membru al PC(b) al Uniunii Sovietice şi data încadrării. CCP a hotărât menţinerea deciziei. un frate al său a făcut politică legionară. pentru care a fost condamnat 1965 penal. Originale. alte abateri.

12 958 2934 Bălteanu Vasile Secretar al Tineretului Progresist Vaslui. I s-a răspuns că CCP nu eliberează asemenea adeverinţe. Original. 1 959 462 1 237 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. a solicitat o adeverinţă din care să rezulte continuitatea sa în mişcarea revoluţionară şi antifascistă pentru perioada 1 septembrie 1944-mai 1949.956 2816 Bălteanu Rita Membră de partid care a făcut apel împotriva deciziei de acordare a stagiului din 1943. în alegeri a făcut propagandă duşmănoasă 1952 împotriva Partidului. solicitând acordarea lui din 1938.06. l-a vândut la suprapreţ. Vaslui la distribuirea porumbului către 1948 ţărani. CCP a propus acordarea stagiului din 1938. În 1967. membru de partid exclus pentru că.15.05. Băltescu Elena Membră de partid exclusă pentru că din 1946 era chiabură şi deţinea o 18. alte abateri. iar cu banii a făcut chefuri. 27. în calitate de trimis al Prefecturii 15. după 23 august 1944 a făcut politică liberală. 4 957 467 Bălteanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. reconfirmată în 1958. când a fost decorat şi avansat în grad. Original. Copie. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar 19. băcănie.12. pentru revizuirea cuantumu1950 lui pensiei.

1 963 3343 Băltuţă Gheorghe Secretar al Consiliului judeţean de educaţie fizică şi sport Botoşani. copii. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. 1957 reconfirmată în 1960 (de două ori). din fostul judeţ Roşiorii de Vede. în 1945-1948 s-a ocupat cu 1951 specula. de partid exclus pentru că a întocmit acte 1980 de decont fictive. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a avut băcănie şi cârciumă. decorat. cupuri ziare.05. a făcut 1954 greutăţi GAC. Originale. membru 31. era abuziv şi avea viciul beţiei. 1 961 485 Băltoiu Constantin (Bălţoiu) Membru de partid exclus în 1960 întrucât a fost condamnat penal pentru 10.960 461 Băltescu Marin G. Originale. fotografii. neglijenţă în gestionarea banilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.10.08. în calitate de preşedinte al GAC Butculeşti. în 1940 a participat la acţiuni legionare. 4 962 484 Băltoiu Elefterie Şef al Biroului spaţiu locativ în Bucureşti. 57 238 . membru de partid exclus pentru că 19.06. 3 964 2709 Bălţatu Gheorghe Profesor la Institutul Agronomic din Iaşi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 18. CCP a a clasat cazul. Original. Originale. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost 19.

06. Candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că a tărăgănat întocmirea 31. CCP a hotărât clasarea cazului. documentelor de primire în Partid. 1 968 460 Bălţoi Constantin D. în 1948 a întreţinut legături intime cu o funcţionară de la închisoarea Târgşor. 3 969 483 Bălţoiu Nicon Membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu Costin Ionescu. agent al Siguranţei. Original. Original. 7. 1950 alte abateri. 1954 1 967 711 Bălţăţeanu Iulian C. care ulterior a fost arestată. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 8. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. 1950 1 239 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. alte abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. a fost de jandarm pe teritoriul sovietic. 1 966 466 Bălţatu Simion Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat la o şcoală de specializare militară în Germania.07. Original.965 710 Bălţatu Marin Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate fascistă. care 13.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 1959 Întrucât a recunoscut acuza. la manifestări cu caracter legionar. Membru de partid exclus pentru că în perioada guvernării legionare a luat parte 17.

În 1977 decizia a fost menţinută. CCP a propus. alte abateri. 27. Bălulescu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât.970 479 Bălu Constantin C. Originale. Originale. alte abateri. 1965 41 240 . 30. 1951 alăturându-se elementelor de dreapta. Bălu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat pentru delapidare. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. Originale. Membru de partid exclus pentru că: era un element duşmănos faţă de Uniunea Sovietică. Bălulescu Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Bălu Stelian Membru de partid exclus în 1976 pentru că a fost condamnat penal pentru tentativă de înşelăciune şi fals intelectual. 24.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. 3 971 3132 3 972 3232 5 973 3374 5 974 480 8.02. reconfirmată în 1978. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. Originale. după 23 28. menţinerea stagiului avut anterior. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Prahova al PCR. august 1944 a intrat în PSD.12.12.

8 979 486 1 241 . Originale. 21 976 3371 7 977 502 2. a făcut afaceri cu lemne şi fân. Originale. 1981 în funcţiile avute a folosit un stil de muncă necorespunzător. judeţul Gorj.975 481 Băluş Ion I. CCP a hotărât clasarea cazului. în 26.11. Întrucât şi-a retras apelul. iar apelantul s-a declarat mulţumit. Băluţă Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost condamnat pentru furt. Originale. alte 22. abateri. Original.06. CCP a hotărât clasarea cazului. tânăr care păştea oile pe un teren al CAP. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Tulcea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Băluţă Constantin Primar şi secretar al Comitetului comunal de Partid Ostrov.01.12. reprimindu-l în Partid. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a participat la manifestări legionare. Întrucât Comitetul judeţean Gorj a 1981 revenit asupra deciziei. sancţionat cu „vot de blam” şi scoaterea din funcţiile avute. 1952 4 978 3389 Băluţă Ion Membru de partid exclus pentru că a sustras 12 stupi de la stupina IAS Găieşti. copie. biografia sa din perioada războiului antisovietic era insuficient verificată. reconfirmată în 1961 şi 1970. 1947 a fost membru al PSD (Titel 1954 Petrescu). pentru că: a bătut un 23. 29. copie. Băluţă Nicolae Membru de partid exclus în 1949 pentru că: era un element afacerist. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03.

4 982 3098 Bănărescu Virgil Membru de partid exclus pentru că a 27.06.10.04. A cerut să fie reprimit în Partid. a fost omul de încredere al generalului Bădescu. din comuna Traian. în funcţia avută a muncit în dijmă pământul chiaburilor. Originale. 16 981 3068 Băluţescu Haralambie Membru de partid exclus pentru că.980 482 Băluţă Nicolae D. 1962 şi 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. noroc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. ca membru a avut o slabă 1966 activitate. Fost instructor la Comitetul raional PMR Vâlcea. Originale. 1972 CCP a recomandat Comitetului judeţean de Partid Olt să îndrume organizaţia de bază să-i analizeze activitatea şi să hotărască asupra solicitării sale. nu a dus viaţă de partid şi nu 1953 şi-a plătit cotizaţia. Membru partid exclus pentru că: era stăpânit de viciul beţiei şi al jocurilor de 14. fost decorat.12. Originale. în timpul războiului antisovietic a luat parte la împuşcarea populaţiei civile din 12. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a 28. 2 242 . Odessa. fost condamnat penal pentru delapidare 1973 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 983 2825 Bănăţeanu Vasile N. judeţul Olt. reconfirmată în 1956. 1960.

6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1953 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 2 243 . 1958 4 985 440 Băncescu Mihai Membru de partid exclus pentru că 19. Original. faţă de cursanţi folosea 1953 metode de comandă. 1 986 2679 Băncilă Gheorghe Asistent la Şcoala ţărănească de Partid (1949-1950). Original.05. 2 987 439 Băncilă Ion Andrei O. salariul primit. s-a dovedit a fi necinstit. Originale. 16. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. din 1928 a fost informator al Siguranţei. apoi la Şcoala de Partid de 3 luni (1950-1951). exclus din Partid pentru că: era nemulţumit de 27. mergea la serviciu în stare de ebrietate.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. a fost cuzist. Original. Fiul pictorului Octav Băncilă. membru de partid exclus pentru motive neprecizate. omorând mai mulţi oameni.984 441 Băncescu Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al unor organizaţii naţionaliste. în 1933 a luat parte la Congresul studenţilor legionari de la Craiova.08. ca agent electoral a participat la bătăi.

Originale. trimis în 1948 la Praga. Originale. postul avut a primit cadouri de la pădurari 1954 şi a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 244 . a avut o comportare imorală. în 17. 28. la dizolvarea organizaţiei de la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor. 20 990 432 Bănciulescu Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1948 a fost corespondent al ziarului francez L’Equipe. reconfirmată în 1959 şi 1960. membru de partid exclus pentru că: în calitate de student. a 26. iar un altul a făcut în 1946 propagandă ţărănistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut politică cuzistă şi a luat parte la acţiuni huliganice. cupuri presă. 6 989 433 Bănciulescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a avut atitudine duşmănoasă faţă de clasa muncitoare. Originale. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. sprijinit direct elementele titeliste. Întrucât avea un frate arestat pentru 1954 sabotaj. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.988 438 Băncilă Mircea Şef al Ocolului Silvic din Cugir.12. 3 991 212 Bănescu Aurelia Membru de partid exclus în 1953. 24. Original.12. în calitate de corespondent al ziarului 1965 „Scânteia”.12.

regiunea Constanţa.06. membru de partid exclus în 1953 întrucât: a fost 10. şi avea doi fraţi „fugiţi” în străinătate.992 213 Bănescu Constantin Preşedinte al CAP Cârliţa. 8 245 . 1 993 214 Bănescu David (Bercovici) Membru de partid exclus în 1950 pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. condamnat penal pentru fapte de 1954 necinste. războiului antisovietic a luat parte la 1950 oprimarea populaţiei sovietice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1965 a fost reprimit în Partid. alte abateri. 5 994 215 Bănescu Ion I. Original. el însuşi s-a ocupat cu 22. membru de partid exclus în 1952 pentru că: soţia sa a fost simpatizantă legionară 25. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Băneasa. Ofiţer responsabil cu aprovizionarea la Regimentul 1 Transmisiuni Bucureşti. Originale. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. în timpul 22. Originale.04.09. a 1957 fost condamnat penal pentru neglijenţă în păstrarea bunurilor Armatei. negustoria. Membru de partid exclus pe motiv că: în trecut a fost jandarm. 4 995 216 Bănescu Marcel M. Originale.

996 2877 Bănescu Marin Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a făcut parte din PNŢ. duşmănos. Originale. fiind vizitat de o rudă din SUA. CCP a hotărât menţinerea deciziei. partid (a circulat cu motoreta pe 1977 drumurile publice fără să aibă permis ş. CCP a recomandat Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti recercetarea cazului. alte abateri. Copie. 1960 Întrucât acuzaţiile nu au fost dovedite.). Originale. i-a comunicat date eronate cu caracter 23.a. a participat la manifestări legionare şi la 1948 Rebeliune.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1941 29.10. 1 997 217 Bănescu Milică Membru de partid exclus pentru că.02. alte 1948 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 246 . Copie.07. şi şi-a însuşit diferite sume de bani. 2 998 2878 Bănică Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar tehnic pe lângă Comisia electorală a BPD a comis falsuri 13. 1 999 3169 Bănică Alexandru Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” în 1975 pentru că a comis abateri de la disciplina de 19.

Original.02. Originale. alte abateri. urmărită pentru crimă. 25. Originale.04. subordonata sa. În 1962 hotărârea de excludere a fost confirmată. Plutonier la Miliţia raionului Panciu. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1000 542 Bănică Constantin T. 1953 2 1003 211 Bănică Ion C. avută se prezenta la serviciu în stare de 1954 ebrietate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. reconfirmată în 1956 şi 1960.02. CCP a 1959 hotărât clasarea cazului. avea viciul beţiei.06. în funcţia 22. consuma băuturi alcoolice în unitate şi a întreţinut legături sentimentale cu Liubea Răpeanu. membru de partid exclus în 1955 pentru că: a fost condamnat penal pentru lovire şi tentativă de viol. uşuratică. 2 1002 210 Bănică Ion A. 2. Şef de secţie la Direcţia Controlul Străinilor din Miliţie. Întrucât a renunţat la apel. membru de partid exclus în 1951 pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte dintr-o companie de poliţie. Membru de partid exclus pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a fost omul de încredere al conducerii militare din întreprinderea în care lucra. 6 1001 543 Bănică Ion Membru de partid exclus pentru că a întreţinut legături intime cu o femeie 17. 5 247 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât clasarea cazului. exclus întrucât a săvârşit falsuri în acte 1959 publice şi şi-a însuşit bani.10. Decizia de excludere a fost menţinută în 1961. Originale. 5 248 . legionari. foşti 20. membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente duşmănoase. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Dridu. 4 1007 140 Bănică Octavian Gh.12. regiunea Constanţa. 4 1006 320 Bănică Nicolae Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Eschibaba. faptă pentru care a fost condamnat penal. Originale. alte abateri. Originale. membru de partid exclus în 1957 pentru că: avea viciul beţiei şi provoca scandal. alte abateri. regiunea Galaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1004 2670 Bănică Ion I. Originale.10. raionul Istria. 4 1005 319 Bănică Ion V. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1960 cerut ca la locul de muncă să-i fie demascată activitatea fascistă. 24. raionul Urziceni. alte abateri. ca şef de cuib. membru de partid 24. pentru 1954 atitudine duşmănoasă faţă de elevi. <1958> Întrucât a renunţat la apel. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Preşedinte al GAC din comuna Nazâru. cu care făcea chefuri. a fost eliminat din Şcoala CC al Frontului Plugarilor.

1 1011 148 Bănulescu Tiberiu Îndrumător la Ministerul Artelor.06. exclus din Partid pentru că şi-a însuşit bani din cotizaţii. 11 249 . Cluj. 1. membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în calitate de membru al PSD a făcut greutăţi Tineretului 29. 16 1010 235 Bănicescu Marcel Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar activ. hotărâre reconfirmată în 1959. în 1946-1947 s-a ocupat cu 1950 specula. Sovietice. CCV a hotărât menţinerea deciziei. din 1946.01. Originale. 1963 5 1009 2613 Bănică Titus St.03. reconfirmată în 1959 şi 1968. copie. Original. după 23 august 1944 a fost preşedintele Tineretului Naţional 20. Ţărănesc – Maniu. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. era căsătorit cu fiica unui 1953 chiabur. a luat parte la 1950 Greva studenţilor de la Cluj.1008 321 Bănică Stelian Instructor al Comitetului raional PMR Hârşova. alte abateri.07. Progresist. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. a susţinut regimul Antonescu şi s-a manifestat împotriva Uniunii 31. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. Originale.

În 1947 a fost primit în Partid ca membru nou. CCP a hotărât 1946 respingerea cererii şi propus să fie trimis să lucreze în organizaţiile de masă. 1977 3 1015 3290 Bărăbaş Gheorghe M. menţinerea deciziei. a servit cu ataşament interesele regimurilor burghezo-moşie. dovezi de reabilitare. 2 1014 3187 Băraru Vasile I. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. reşti. 1979 Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute.08. Originale. Originale. Întrucât în 1940 s-a purtat foarte prost la Siguranţă şi nu dăduse suficiente 28.10. Bacău.. CCP a propus. Originale.P. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al primăriei comunei Cerdac. cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de conducere. 5. CCV a hotărât menţinerea deciziei. ilegală. era un element necinstit. 2 1013 147 Bănuţoiu Ion Gh. Copii. membru de partid exclus care a solicitat reîncadrarea în PCR. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi a unei pensii pentru activitate în mişcarea 26. 6 250 .19. preşedinte al Sindicatului ziariştilor din Banat.1012 2879 Bănuţă Ion Secretar al Regionalei A. a luat parte la acţiuni împotriva 1951 paraşutiştilor sovietici. Membru de partid exclus pentru că a comis fapte de necinste.06. CCP a hotărât clasarea cazului.06.

5 colonişti. Originale. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut politică legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1958. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 25. 7 251 .07. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 1018 2717 Bărăitaru Petre (Bărăitar) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. raionul Feteşti. 1956 reconfirmată în 1962. Activist PMR la Raionul Hurezani.1016 591 Bărăgan Aristică St. Original. pagube întreprinderii la care lucra.08. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a făcut politică 16. liberală şi legionară. 1953 1 1017 590 Bărăian Ion Membru de partid exclus în 1964 pentru că în calitate de gestionar a produs 28. de la Gara Feteşti. 8 1019 128 Bărăscu Dumitru Director al Şcolii Elementare nr. Originale. a luat şperţ de la 1956 părinţii copiilor şi i-a folosit pe copii la unele munci personale.07. 8. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

în timp ce era arestat în 1947 închisoarea pe care o condusese. CCP a trimis cazul spre recercetare Biroului regional de Partid Braşov. a sancţionat cu „admonestare” Comitetul judeţean Arad. reconfirmată în 1960. a propus ca organele de Securitate să-l supravegheze pe Traian Hedeş. 1948 2 252 . În acelaşi an a fost reîncadrat. membru de partid cercetat pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Originale. în lagărul de la Târgu Jiu. Originale. care i-a confirmat primirea în Partid şi l-a promovat în postul deţinut.1020 2665 Bărăscu Ion P. alte abateri. 7.10. (Ioan) Membru de partid exclus în 1945 pentru că: în 1942-1943. În 1967 a fost reprimit în Partid. verificarea altor persoane. ca administrator al închisorii civile Sibiu (1945) a pus în libertate deţinuţi speculanţi. a încercat să organizeze o rebeliune împotriva administraţiei. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia legionară. fost şef legionar al judeţului Arad. 1961 4 1022 2880 Bărbăteiu Nicolae Subdirector la Federala Cooperativelor din Arad. a avut purtare proastă (întreţinea legături cu provocatorul Constantin Smadu). cu stagiul din 1933. luat mită. CCP a hotărât: să fie exclus din Partid. Copie. de la care a 16. 9.09. 17 1021 410 Bărbat Nicolae N.

Secretar al organizaţiei de bază din comuna Jijila. pe frontul antiso1950 vietic a luat parte la jafuri. exclus din Partid pentru că: a participat la o întrunire legionară şi a trăit în anturajul unor elemente legionare. 1979 CCP a propus. Originale. „etica comunistă”. acţiuni împotriva partizanilor şi a fost 1962 decorat. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. menţinerea deciziei. 2 253 . raionul Măcin. Originale. 16 1025 407 Bărbieru Iordan V.06. Original.06. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Dobrogea. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. membru de partid exclus în 1979 pentru că: a comis abateri de la disciplina profesională şi 28. Întrucât în dosarul de cercetare erau declaraţii care se contraziceau.1023 409 Bărbătescu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1935-1937 a avut o participare activă în 20. organizaţia legionară.10. pe frontul antisovietic a luat parte la 21. tatăl său a fost cuzist. 1 1024 3288 Bărbieru Dănuţ Ofiţer la Biroul de cercetări penale al Miliţiei municipiului Focşani.

a fabricat rachiu în mod clandestin. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare. 1957 CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei. membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1945-1946 a fost înscris în YMCA. Bărbieru Voinea (Voina) Şef de stat major la Batalionul de grăniceri Eforie. exclus din Partid pentru că: în anii 1936-1937 a făcut parte din organizaţia sionistă „Concordia”. membru de partid exclus în 1954 pentru că în calitate de gestionar al bunurilor Comitetului raional 12.1026 2669 Bărbieru Isac Membru în Comitetul de plasă Darabani al PCR. Original. Originale. Originale. reconfirmată în 1956. 1961 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 2 1027 406 3 1028 405 13 1029 404 2 254 .04. a activat în organizaţia sionistă „Poale Zion”. a părăsit munca şi 12. PMR Lehliu s-a dovedit a fi necinstit.03. Preşedintele Sfatului Popular al raionului Vânju Mare. în perioada evenimentelor din Ungaria a avut manifestări negative.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată acelaşi an şi în 1960. copie. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”.11. rudelor sale cu activitate duşmănoasă faţă 1958 de regim. Bărbieru Mircea N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 1949 excludere. Bărboi Alexandru Preşedintele Sfatului Popular al raionului Vânju Mare. Original. 28. a ascuns trecutul 24. fiind nemulţumit de salariu.

a trăit în anturajul chiaburilor.12.1030 403 Bărboi Dumitru Membru de partid exclus pentru că nu a fost suficient de combativ faţă de unele manifestări ale muncitorilor faţă de reforma bănească din ianuarie 1952. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”.01. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. reconfirmată în 1956 şi 1960. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei. a fost condamnat penal pentru 26. Originale. copie. legionară. menţinerea deciziei. de ebrietate a bătut un căpitan. abateri. 3 1032 398 Bărbosu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a fost educat în spiritul naţionalismului burghez. Originale. membru de partid exclus pentru că era un element care avea viciul beţiei (în stare 24. Hotărâre reconfirmată în 1983. 1 255 .06. Locotenent în Trupele de grăniceri.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a folosit în mod repetat maşina de serviciu în scopuri personale. că a încercat să-şi desfigureze concubina. 1976 care nu mai voia să convieţuiască cu el. Original. 1951 cu care s-a înrudit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă 1954 pentru care a fost condamnat penal). alte 12. Originale. a luat parte la Rebeliunea 28. 7 1033 397 Bărbosu Romeo I. CCP a propus. 1 1031 3162 Bărbosu Constantin Membru de partid exclus în 1975 pentru că: în calitate de şofer.

Originale. membru de partid exclus pentru că: rudele sale erau elemente duşmănoase regimului.09. a făcut beţii şi acte 1947 imorale cu femei din Spitalul 2 CFR. membru al organizaţiei legionare. reconfirmată în 1966. în 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. de partid). Originale.05. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Baia-Mare. 10 1035 2817 Bărbuceanu Dumitru Membru partid exclus pentru că: în calitate de director al Asistenţei CFR s-a înconjurat de o clică afaceristă. 4 256 . membru de partid exclus pentru că a fost 18. În 1968 sancţiunea i-a fost ridicată.1034 396 Bărbosu Ştefan St. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 14. în postul avut a avut atitudine de „gâtuire a criticii de jos” (pentru că l-a criticat. Judecător la Tribunalul raional Piteşti. 6 1036 734 Bărbuceanu Gheorghe V. a refuzat să încadreze în muncă o salariată care se întorsese de la o şcoală 10. alte abateri. a intrat în dispută cu un alt element afacerist. Întrucât parte din acuze s-au dovedit neîntemeiate. Spiridon Dumitru. alte abateri.03. Şef al Staţiei CFR Satu-Mare.

în anii 1938-1945 a fost omul de încredere al conducerii fabricii IAR Braşov. Originale. reconfirmată în 1960. membru 27. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.01.1037 735 Bărbuceanu Ştefan M. a fost om de încredere al organelor de represiune burghezo. lagăre din Germania. V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 4 1039 418 Bărbuceanu Virgil V.04.03. Întrucât acuzele s-au dovedit nefondate. beţiv şi necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de partid exclus pentru că era un element 1960 imoral. (Cornel) Sublocotenent de Securitate. 14 1040 830 Bărbulescu Alexandru Al. în 1944-1945 a fost internat în diferite 13. pe care o informa despre acţiunile de sabotaj ale muncitorilor. Originale.1963 rea muncitorilor. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. după 23 august 1944 a continuat să ducă activitate duşmănoasă. moşiereşti. Originale. a participat la percheziţiona. 7 1038 736 Bărbuceanu Titu Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. 3. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a fost poliţist.16. Membru de partid exclus pentru că: în 1944 a plecat în Germania la specializare. 6 257 .

05. partizani. Original. Originale. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a fost şef de post de 31. 2 1042 729 Bărbulescu Constantin Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a executat 27. 3.12. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Original.1041 728 Bărbulescu Aurel Membru de partid exclus pentru că a fost judecat şi condamnat penal pentru 31. acte de necinste. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.06. jandarmi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 258 . Originale. 1957 3 1044 731 Bărbulescu Constantin Gr. 1 1043 730 Bărbulescu Constantin Membru de partid exclus în 1954 pentru că în 1940 a dus activitate legionară.

pentru a primi mită a şantajat 13. CCP a solicitat Comitetului regional PMR Crişana reanalizarea cazului. regiunea Arad. exclus din Partid în 1951 pentru că: la alegerile din 1946 a rupt afişele BPD şi a lipit afişe maniste.09. Originale. Bărbulescu Dumitru Gh. alte abateri. 1962 3 259 . în calitate de comandant de companie. cu elemente duşmănoase. Original. a întreţinut legături 18. a făcut greutăţi Partidului în 1956 timpul creării GAC din comuna Căciulatu. care a avut relaţii cu diferite 29. 5 1046 733 2 1047 2882 4 1048 850 8. Bărbulescu Cornel Membru de partid exclus pentru că. femei. Secretar al organizaţiei de bază şi şeful Poştei din comuna Sebiş.10.08. Originale. în timpul războiului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bărbulescu Constantin Ş. copie. s-a îmbrăcat în 1954 haine de miliţian şi a arestat ţăranii care nu-şi predau la timp cotele. un patron.01. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut activitate legionară. regiunea Craiova. reconfirmată în 1968. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de agent al Prefecturii Poliţiei Capitalei. era un element scandalagiu şi imoral. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă şi legionară. raionul Pleniţa. reconfirmată în 1956 şi 1975. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.1045 732 Bărbulescu Constantin N. s-a purtat brutal cu soldaţii.

Membru de partid exclus pentru că anterior primirii în Partid a fost condam31. a luat parte la Rebeliune. Hotărâre reconfirmată în 1983 (de două ori). Originale. 1951 5 1051 3347 Bărbulescu Eugeniu J. în 1947 s-a ocupat cu specula de alimente. 4 1052 726 Bărbulescu Floarea (Dreve Florica) Membră de partid din 1945 care a 26.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960.10. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. menţinerea deciziei. Originale. Originale. 5 260 . nat penal. 1958 CCP a hotărât respingerea solicitării. 3. copie. 1977 19 1050 725 Bărbulescu Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că: a făcut politică legionară. 5. judeţul Vâlcea. în munca avută la Frontul Plugarilor a avut o comportare imorală.1049 3147 Bărbulescu Dumitru I. 1980 CCP a propus. CCP a propus. situaţie pe care a ascuns-o. Originale. Preşedinte al Consiliului Popular comunal Oteşani. membru de partid exclus în 1975 pentru diferite abuzuri şi ilegalităţi. menţinerea deciziei.08. solicitat acordarea stagiului din 1937.01. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.

1959 4 1054 3183 Bărbulescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. 3 1056 741 Bărbulescu Iancu M. profesională şi de partid a avut repetate 1977 acte de indisciplină. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. America. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de medic veterinar. comuna 1977 Furculeşti. exclus din Partid pentru că: fiind stăpânit de educaţia naţionalistă primită. a comis abuzuri. CCP a propus. 1957 şi 1960. după 23 august 1944 a făcut propagandă manistă şi a căutat să emigreze în 22. judeţul Teleorman. 17 261 .02. în urma cărora a adus daune 11.06. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.04.1053 727 Bărbulescu Georgeta Membră de partid exclusă în 1958 pentru că în 1940 a luat parte la manifestaţii legionare. Responsabil de presă la Secţia Agitaţie şi Propagandă a judeţenei PMR Arad. reconfirmată în 1956. materiale CAP Moşteni. Originale. Originale. 1. Originale. pentru că în activitatea 19. era un element nesincer şi imoral. 3 1055 3170 Bărbulescu Gheorghiţa Membră de partid sancţionată cu „vot de blam” în 1976. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută s-a alăturat 1951 elementelor duşmănoase din conducerea ziarului „Flacăra Roşie”.12.

purtat discuţii nepartinice. Originale. în timpul Rebeliunii a luat parte la manifestări de stradă. reconfirmată în 1961.1057 742 Bărbulescu Ilie A. pe 24. 13 1060 2883 Bărbulescu Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. a fost omul de 12. nu a raportat 1958 poziţia duşmănoasă a locotenent-colonelului Ovidiu. s-a căsătorit cu 11. frontul antisovietic a fost decorat. încredere al patronului.01. 1950 întreţinea legături cu elemente duşmănoase regimului. pe care îl informa 1954 despre muncitori.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. Originale. a făcut afaceri. 2 1059 261 Bărbulescu Ioan N. membru de partid exclus pentru că: a făcut deconturi false pentru deplasări. Fost ofiţer controlor la Secţia financiară a Regiunii a II-a Militare.06. 1 262 . exclus din rândul candidaţilor de partid. îndeplinind funcţia de agent electoral. Copie. fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNL. Originale. a 13. 6 1058 2622 Bărbulescu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03.

deşi în ilegalitate a avut legături cu mişcarea comunistă.1061 2668 Bărbulescu Ion P. la locuinţa lui au fost găsite tablouri cu Ion Antonescu şi Regele Mihai. acumulând avere pe spinarea oamenilor muncii. în 1949. 1955 12 263 . a hotărât să-i respingă cererea de primire în Partid. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 3 1063 259 7. Totodată. Originale. Bărbulescu Nicolae Fost membru al CC al Uniunii Sindicatelor.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. întrucât s-a constatat că a făcut comerţ „la negru” cu articole de pielărie. membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că a încercat să siluiască o elevă de 13 ani 15. 7.12. Originale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din învăţământ. Originale. pe care o avea în gazdă. 1955 1 1064 257 -. după 23 august 1944 a făcut politică manistă. cereri care i-au fost respinse. Hotărâre reconfirmată în 1966. nu a fost membru. CCP a constatat că. Bărbulescu Mihai Membru de partid exclus pentru că ar fi participat la reprimarea sângeroasă a grevei din februarie 1933. 1956 6 1062 260 Bărbulescu Marin Învăţător.05.07. Ulterior a solicitat de mai multe ori să fie luat în evidenţa celor care au desfăşurat activitate în mişcarea ilegală. carnete de cotizaţii şi legitimaţii cu semnătura sa. Original.

când era categorisit chiabur. Original. băutură. Originale. a persecutat sistematic studenţii evrei. Bărbulescu Niculae Decan al facultăţii de Chimie din Bucureşti. a luat din 1961 pădurea statului o căruţă cu lemne fără să aibă aprobare. Membru de partid exclus în 1949 pentru că nu a depus activitate. Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1938 a făcut parte din „Frăţiile de 29. candidat de partid exclus în 1956 pentru că: a luat de la chiaburi alimente şi 26. care era condusă de „criminalul de războiu” Pamfil Şeicaru. întrucât principala acuză s-a dovedit neîntemeiată. Cruce” legionare. Bărbulescu Nicolae N. 6 264 . ulterior a continuat să 1951 activeze în organizaţia legionară. alte abateri. Originale. şi ţinând seama de activitatea lui pozitivă dusă după 1944. 1953. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1066 255 2 1067 258 4. pe care nu le-a plătit. În 12. regiunea Argeş. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. a făcut 1953 apel. În 1968. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1932 a fost şeful organizaţiei de studenţi din Cluj a LANC. Secretar al Sfatului Popular din comunele Lăiceşti şi Ioneşti.06. în timpul războiului antisovietic a colaborat la revista „Gândirea”. 1951 9 1068 254 Bărbulescu Octavian Gh.01.1065 256 Bărbulescu Nicolae I.08.05. Original. fiind preocupat de interesele sale personale.

Originale. 9. În 1955 s-a constatat că acuzele erau neîntemeiate şi a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. să fie controlat. spunând că a ţinut legătura cu organizaţia comunistă din 1941. 1951 168 265 . 1951 38 1070 102/D Bărbulescu Petre N. Originale. în 1944 a luat parte la o manifestaţie studenţească de factură şovină. a trecut de partea Armatei sovietice. membru de partid cercetat pentru că a luat parte la războiul antisovietic. motiv pentru care ar fi fost condamnat la moarte. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. să nu mai ocupe funcţii de răspundere în aparatul administrativ: să fie controlat în muncă. Informare semnată de ministrul adjunct al Afacerilor Interne. Membru de partid cercetat pentru că: era fiu de chiabur. a fost trimis pe teritoriul sovietic pentru a strânge date statistice (material informativ). CCP a propus: excluderea lui din Partid. în calitate de ofiţer. în 1943.03. În 1963 a solicitat acordarea stagiului din 1941. şi că în 1944. alte abateri. perioadă în care s-a ocupat cu culegerea de informaţii.1069 234 Bărbulescu Petre Şef al Serviciului protocol de la Ministerul Afacerilor Externe. la Iaşi. să nu mai ocupe munci de răspundere. a minţit Partidul. Gheorghe Pintilie. cerere respinsă.

sub 24. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la jefuirea populaţiei civile şi a batjocorit femeile sovietice. 27. cetăţeancă sovietică. copie. alte abateri. 14 1073 225 Bărbulescu Stelian I. era căsătorit cu o 19. reconfirmată în 1964. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1941. alte abateri. 2 1072 252 Bărbulescu Simion D. 1960 4 266 . influenţa fratelui său şi a altor legionari. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: provenea din părinţi chiaburi. în 19451951 1946 a făcut comerţ. are rude foşti exploatatori. Şef al Biroului Anchete din Direcţia Miliţiei regionale Bucureşti. comandant al UM 03476 Bucureşti. refugiată. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. reconfirmată în 1961 şi 1966. Ofiţer de armată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 6 1074 251 Bărbulescu Ştefan B. Originale. Originale.08. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1071 253 Bărbulescu Petru Gh.10. speculând oamenii săraci. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 19401941 a făcut parte din organizaţia legionară. Originale.12. 1959 în 1941 a organizat „pluguşorul legionar”.

exclus din Partid pentru că a semnat şi a eliberat o adresă prin care a permis pătrunderea în mai multe instituţii din Bucureşti a transfugului Nicolae Stoian. aflat sub influenţa propagandei imperialiste.03.08. Membru de partid exclus în 1958 întrucât a fost condamnat penal pentru 18. fapte de necinste. În 1983 apelantul a renunţat la un al doilea memoriu.01. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 24 1076 226 Bărbulescu Traian Membru de partid exclus în 1958 pentru că. Hotărâre reconfirmată în 1985 şi 1988. tul sectei mistice „Meditaţia 1982 transcedentală”. 29. nice de calomniere a liniei politice şi a 1960 Partidului. iar cazul a fost clasat. copii. a avut manifestări antiparti27.1075 3391 Bărbulescu Ştefan C. Bărbulescu Valeriu Inspector general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. CCP a propus.13. Originale. reprezentan. Membru de partid exclus pentru că la primirea în Partid a ascuns faptul că a fost condamnat penal de două ori pentru fapte de necinste. Originale. 6 1078 3430 12 267 . 6 1077 227 Bărbulescu Traian P. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Originale. menţinerea deciziei. reconfirmată în 1964. Originale. menţinerea deciziei. CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât.

membru de partid exclus în 1958 25. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bărbuţ Ilie Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din FRN şi Mişcarea Legionară.08. în funcţiile 20. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1080 231 Bărbuliceanu Ion Şef al Serviciului cadre de la Întreprinderea 168 Utilaj-Transport. Originale. Bucureşti. reconfirmată în 1960.02. Originale. 1961 4 1082 166 Bărburescu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi necinstit.1079 228 Bărbulescu Vasile N. 1950 2 268 . a fost în legătură cu elemente duşmănoase regi. mului. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a fost funcţionar la YMCA. 3 1083 162 8.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1963. Bărbuliceanu Ion A. avute pe linie administrativă a întrebuin. 1964 şi 1969. după 23 august 1944 s-a ocupat cu afacerile. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că a fost condamnat penal pentru 1959 fals în acte publice şi abuz în serviciu.02. 22 1081 229 4.1952 ţat metode străine de linia Partidului.03. Originale. Original. alte abateri.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară.

4 1087 158 Bărbuţă Vasile V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 15 1086 159 Bărbuţă Ioan T. a făcut afaceri cu alcool. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legionare. 15 1085 160 Bărbuţă Constantin I.10. ca maistru s-a 10. Originale. cupură ziar. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. alte abateri. în urma dizolvării organizaţiei de partid din Ministerul de Finanţe. a avut atitudine duşmănoasă 1956 faţă de regimul comunist. Membru de partid exclus în 1952. antisovietic. în 1941 a luat parte la dezordinea legionară. reconfirmată în 1962.1084 161 Bărbuţă Alexandru P. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a luat parte la războiul 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 2 269 . a folosit muncitorii din subordine la construcţia casei sale. Plutonier-major al o unitatea militară din Piatra Neamţ. pentru că: în trecut tatăl său a avut prăvălie. fost înscris şi a activat în organizaţia 1962 legionară.12. înconjurat de elemente necorespun1962 zătoare. 8. membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1937-1939 a 10.

unde a avut 1960 activitate. menţinerea deciziei. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.03.03. avut 37 de procese pentru injurii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1089 157 Bărcănescu Constantin Avocat. 10. a menţinut în posturi elemente 1950 duşmănoase regimului. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. CCP a propus. membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ şi FRN. Bărdaş Dionisie Gh. 1 1090 156 Bărcănescu Stelian Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a făcut parte din 12. 1966 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.04.04. Membru de partid exclus pentru că în timpul regimului burghezo-moşieresc a 26. organizaţia legionară. 1981 calomnii şi lovire). abateri. 3 1092 326 4 270 . Originale. insulte.1088 3377 Bărcan Ion Membru de partid exclus pentru că a săvârşit repetate abateri de la disciplina de partid. Originale.11. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. alte 20. fost informator al Siguranţei din Iaşi. Original. iar prin certuri şi procese cu vecinii s-a compromis (în ultimii 10 ani a 26. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 1091 2774 Bărculescu Dimitrie Gh.

CCP a hotărât: menţinerea deciziei. Uniunii Sovietice. 3 271 . să fie schimbat din funcţie.12. (Milica) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la Rebeliune. 4. 1953 3 1095 826 Bărduşelu Traian Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost membru activ al Mişcării 29.11. Original. În 1955 i s-a anulat calitatea. CCP a propus menţinerea calităţii lui de membru de partid din 1945. a condamnat ostaşii care nu voiau să lupte împotriva 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Arad. în campania electorală 1950 din 1946 a avut atitudine ostilă faţă de tovarăşii care au vopsit semnul „soarele”.04. ca grefier. Originale. 1962 6 1094 845 Bărdăsan Ioan Membru de partid care în ilegalitate a avut legătură cu mişcarea muncitorească. alte abateri.05.1093 325 Bărdăhan Petre I. Originale. cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (cazul Acăţari). 1. Deşi a constatat că a avut purtare slabă în faţa duşmanului de clasă. Legionare. Original. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1096 825 Bărgău Ioan Judecător la Tribunalul Popular al raionului Criş.

reconfirmată în 1959. 3 1100 2743 Băruţă Ilie Ofiţer de Miliţie la Cluj. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. Originale. membru de partid exclus pentru că: a 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. 2 1098 2745 Băruţ Constantin Membru de partid exclus pentru că: deşi nu s-a înscris în organizaţia legionară. 1959 21 272 . membru de partid exclus pentru că: în complicitate cu chiaburul Mocanu Vasile şi-a însuşit obiecte luate de la infractori.01. 1.04. 1950 alte abateri. Copie. şi la devastarea magazinelor evreieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. 21 1099 298 Băruţă Dănilă Fost preşedinte al Cooperativei de Consum Vaşcău. Originale. alte 1954 abateri. elemente fracţioniste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 Turnu-Măgurele. făcut parte din organizaţia legionară. reconfirmată în 1970. regiunea Oradea.1097 2895 Bărsăşteanu Vasile Responsabil organizatoric al Celulei nr. Originale. exclus din Partid pentru că a căzut sub influenţa unor 14. a participat la toate acţiunile ei 31. a falsificat documente ale Miliţiei.

în funcţia avută a susţinut elemente duşmănoase şi a 10. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost complice cu un bandit care dădea atacuri la drumul mare. 3 273 . întrebuinţat metode dictatoriale.1101 745 Băsceanu Ion D. 1950 1 1103 2641 Băşică Ioan C. organizaţia de bază putând să-l primească în calitate de candidat de partid.01. 1953 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.21. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. 5. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic. alte abateri. 1. meiate. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a făcut politică legionară. 1959 11 1104 1504 Băşteanu Iosif Şef al Serviciului cadre de la Sfatul Popular orăşenesc Timişoara. CCP a hotărât ridicarea sancţiu. a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la acţiuni represive împotriva populaţiei sovietice şi a ostaşilor români care refuzau să lupte împotriva Armatei Roşii. 2 1102 739 Băşescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris la cuzişti.04. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei.06. Original. reconfirmată în 1962.1956 nii.08. CCP a propus anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte.

CCP a hotărât clasarea cazului. în 29. Original. alte abateri. politică legionară. 6 274 . 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 1107 787 Bătrînca Dumitru C. tatăl său a făcut 13. membru de partid care a solicitat acordarea 20. stagiului de partid din ilegalitate. 1961 CCP a hotărât respingerea cererii.1105 865 Băşuţ Elena (Buzoianu) Membră de partid exclusă pentru că: nu a dus viaţă de partid.04. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu care să se 1981 răzbune pe profesorii care îl notau prost). Originale.04. a avut abateri de la regulament (împreună cu alţii a mers în 27. munţi ca să caute arme. Originale.02.09. 1946 a participat la şedinţe PNŢ. Fost secretar PCR de plasă. 6 1108 2960 Băţăgoi Constantin Ofiţer de Miliţie la Râmnicu-Vâlcea. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: în timp ce era elev. 1 1106 779 Bătinaş Gheorghe B. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. Originale. Întrucât a renunţat la apel.

a solicitat reabilitarea lui post-mortem (titularul dosarului decedase în 1967). Petre Băzălan. 1948 7 1111 2592 1.1109 774 Băţău Nicolae Responsabil organizatoric în Biroul judeţean PMR Ilfov. Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1966 CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea lui în drepturile de membru de partid.04. Originale. Originale. În 1976 fiul său. era sectar şi îi lipsea „ura contra duşmanului”. Director general al Penitenciarelor. 1950 4 275 .10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. moment în care i s-a comunicat că la data deciziei sancţiunea fusese întemeiată. 1952 9 1110 2899 Băzălan Dumitru D. în postul deţinut a dat dovadă de lipsă de vigilenţă.04. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni represive împotriva populaţiei civile. a avut relaţii cu elemente reacţionare. exclus din Partid pentru că: a organizat o fracţiune în Biroul Comitetului judeţean. membru de partid cercetat pentru că: a fost primar gogo-cuzist în Vânju-Mare. Originale. a făcut speculă cu lemne. pentru reabilitare. reconfirmată în 1955. scoaterea din postul avut şi trimiterea la „munca de jos”. fapt pe care le-a ascuns Partidului şi nu l-a recunoscut decât la a patra biografie. păstrând în funcţii elemente duşmane. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam cu avertisment”. 4. 4. Bâc Ioan (Bac) Membru al conducerii judeţene Arad a Frontului Plugarilor. în postul avut s-a dovedit şovăielnic.

1112 475 Bâcicov Victor Cetăţean sovietic care. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. lb. CCP a propus ca Regionala PMR Tecuci să revizuiască situaţia lui Gheorghe Anton. i-a demascat în şedinţa organizaţiei de bază. avea legături cu rude ale sale. Original. prin 1958 care s-au comunicat informaţiile solicitate. la şedinţele Sfatului 1951 Popular se prezenta beat şi ridica probleme nesănătoase. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al organizaţiei de bază din comuna Bărgăoani.06. care erau 22. română.a. a anchetat lipsurile de la magazia Cantinei Gospodăriei de Partid. unul dintre demascaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. folosind cuvinte <1952exagerate ca: „duşmani încarnaţi ai clasei 1953> muncitoare”. Original. Adresă a CCP către CC al PCUS. „tâlhari” ş. rusă. copii. 1 1114 1161 Bâgu Nicolae V. în vederea rezolvării situaţiei sale de partid. judeţul Neamţ. şi să prelucreze abaterile săvârşite în organizaţia de bază (inclusiv cea a lui Bâgu). 25 1113 1158 Bâgu Gheorghe Membru de partid cercetat pentru că: în calitate de contabil al Judeţenei PMR Tecuci. Referinţe semnate de Mihail Novicov. prilej cu care a abuzat de funcţie. elemente chiabure. 1 276 . alte abateri. Originale. 28. reţinând vinovaţii de sustrageri şi luându-le declaraţii. Nicolae Moraru şi Gavril Birtaş.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. La Plenara CC al PMR din 9-13 iunie 1958 a fost sancţionat în cadrul cu „vot de blam cu avertisment” pentru discuţii antipartinice duse în afara cadrului organizat. în calitate de contabil.10. care 25. în 1945 a fost transferat la închisoarea Aiud. Bâlgă Lazăr P.08.05.1160 1115 (vol. 1953 12 277 . Originale. Membru de partid din ilegalitate. II) 1116 1162 Bâjă Martin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică cuzistă. Originale. Original. cu specula şi afacerile. moment în care a fost încadrat în Partid şi a activat neîntrerupt. „Crucea de Fier” germană. fotografie. reconfirmată în 1959. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 9 (vol. I) 4312/1958 159 (vol. Bâjnea Niculae (Nicolae) Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat cu 22. copii. şi pentru calomnierea organelor centrale de partid şi de stat.12. alte abateri. Idem. Originale. ca şef al producţiei. s-a ocupat 23. 1952 CCP a propus respingerea cererii şi acordarea stagiului din 1934. unde s-a dovedit a fi neglijent. sancţiune ridicată de Biroul Politic în 1965. I-II) Bâgu Vasile C. a solicitat acordarea stagiului din 1921. 1 1117 151 1 1118 1173 6. a încredinţat aprovizionarea închisorii unui vechi speculant. Gardian la penitenciarul Văcăreşti. membru de partid exclus pentru că: în 1944. Originale.

1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1120 1025 Bârlădeanu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul de jaf şi cotropire a 25. Originale. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la 25. şedinţe legionare. a jefuit personal poporul sovietic. Legionare. a divulgat Siguranţei militanţi 1950 comunişti. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1950 1943.1119 1026 Bârlădeanu Alexandru Membru de partid cercetat în legătură cu acordarea stagiului. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 26. 36 278 .06.11.08. abateri. 2 1121 1024 Bârlădeanu Ion Pascu Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. alte abateri.09. Original. Originale. URSS. Original. 1 1123 1022 Bârsan Ion Gh. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960 şi 1963. alte 22. 1 1122 1051 Bârligea Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost membru al Mişcării 21.

1949 6 1127 2826 Beacă Petre T. timp de câteva luni a lucrat la Serviciul de cenzură a corespondenţei. cu ură PCR şi avea atitudine împăciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. s-a dovedit a fi necinstit. translator cu prilejul interogării 1966 prizonierilor sovietici. Originale. Originale. membru de partid exclus pentru că: în anii 1930-1944 a fost gardian la mai multe penitenciare. (Cocio) Prim-secretar al Legaţiei Române la Belgrad (1946-1948). a fost 21. ca 1956 gestionar a avut lipsă în gestiune. a participat la persecuţii rasiale şi la deposedarea populaţiei evreieşti. membru de partid cercetat pentru că: a fost legionar. în 1943-1944 a fost şef de birou la Guvernământul Transnistriei. 1940 a fost şef de cuib legionar.12. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. (Ioan) Preşedinte al cooperativei din comuna Filimon Sârbu.09. Hotărâre reconfirmată în 1960. Totodată.1950 itoare faţă de deţinuţii legionari. regiunea Constanţa. Bâţoi Ion I. Originale. Membru partid exclus pentru că: în 1942. alte abateri. exclus din Partid în 1954 pentru că: în 26. a propus îndepărtarea lui din diplomaţie şi continuarea cercetărilor pe linie administrativă. pe frontul antisovietic.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. în postul avut privea 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Beaca Constantin N. era beţiv şi imoral. alte abateri. 1 279 .1124 1048 Bâtu Aurel Director al penitenciarului Călăraşi. 1 1125 1036 2 1126 2639 6.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1129 944 6. Locotenent-major la Miliţia raională Piteşti. CCP a propus. 3 1131 1333 7. menţinerea deciziei. Becheanu Mihalache Gh. Întrucât decizia a fost luată fără nicio 1961 motivare. membru de partid exclus în 1962 pentru că în anii 1938-1941 a desfăşurat activitate legionară. copie. membru de partid exclus în 1968 pentru că: a transformat relaţiile de serviciu cu unii informatori în relaţii 30. Bebeşelea Nicolae N.10. Originale. Original. Originale. 10. personale. Originale.09. candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: nu s-a ridicat la nivelul cerinţelor unui membru de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Origina. CCP a trimis cazul Comisiei de Partid de pe lângă DSPA pentru a fi recercetat.06. şi-a însuşit bani din casa Partidului şi din abonamentele la „Scânteia”. a primit cadouri de la aceştia şi 1975 i s-au făcut favoruri (inclusiv sexuale). reconfirmată în 1972. 1967 3 280 .03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 1 1132 2247 5. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1936-1937 a făcut parte din organizaţia legionară.01. Bech Bernhard (Beck) Membru de partid exclus pentru că: în 1928-1940 a făcut parte dintr-o organizaţie sionistă.1128 945 Bearz Silvian Locotenent-major la UM 01326 Oradea. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1962 23 1130 3152 Becec Gheorghe Căpitan de Securitate la Direcţia de Contraspionaj.

membru de partid care a solicitat rectificarea stagiului în Partid. Originale. În 1973 CCP i-a confirmat vechimea în Partid din 1940. 1952 32 1136 1346 Becherte Toma Membru de partid exclus pentru că: era cunoscut ca politician liberal. a pierdut 1955 carnetul de partid. activat în organizaţia legionară. afacerist. motiv pentru care a fost condamnat penal. era un element necinstit. Originale. 4 1135 1347 Becherschi Victor Secretar al Comitetului Sindical al funcţionarilor din bănci. Întrucât nu s-a stabilit că ar fi fost membru de partid în ilegalitate. alte abateri.04.10. Originale. care a comis fraude. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. reconfirmată în 1956 şi 1960. înşelat ţăranii şi muncitorii. 1954 4 1134 1345 Becher Ştefan Membru de partid exclus pentru că a 14. dată când a început să activeze în cadrul Secţiei Administrative a Comitetului judeţean PCR Ilfov. CCP a propus să i se acorde vechimea de la 23 august 1944. acordată anterior de către Comitetul municipal Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză. care a 10.03. 4.1133 1344 Becheneu Gheorghe Director administrativ la UCECOM. 1 281 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.

exclusă din Partid pentru că: nu a respectat hotărârea adunării generale a membrilor de partid privind susţinerea propunerilor pentru Consiliul de conducere al CAP. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 10 1138 3239 Becheru Constantin Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că în funcţia de inginer31.03. a 1978 obţinut rezultate slabe. Director la GAS Luciu-Giurgeni. care i-a respins 1979 cererea. copie. a avut relaţii cu elemente duşmănoase. judeţul Vâlcea. 1972 5 282 . Originale. alte abateri. 4 1139 1348 Becheru Ion M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Constanţa. Totodată. şef la CAP Lădeşti. CCP a retrimis cazul Comitetului 10. -01. întrucât nu a arătat în biografie că socrii săi au fost excluşi din Partid şi condamnaţi pentru activitate legionară. Originale.08. 1957 5 1140 3067 1.12. Originale. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară şi a participat la Rebeliune. Becheru Paraschiva Membră a Comitetului de Partid al CAP Săcele.1137 3363 Becheru Constantin Candidat de partid care a solicitat primirea în Partid. municipal PCR Bucureşti. Originale. a recomandat Comitetul judeţean PCR Constanţa ca după doi ani să îndrume organizaţia de bază să-i analizeze activitatea. în viaţa personală a avut comportare imorală.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. şef al Biroului Pază şi Ordine de la Miliţia oraşului Stalin (Braşov).1141 1349 Bechianu Anghel Ofiţer de Miliţie. cu stagiu de la 23 august 1944 şi a cerut să fie ajutat să-şi îngrijească sănătatea. membru de partid exclus pentru că: a frecventat o casă unde se practica 28.1954 toreşti. Liuba – necesar la pensionare. copii. confirmă solicitarea. Beclenaş Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni contra partizanilor. în urma bătăilor de la Siguranţă a suferit un şoc de epilepsie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. ulterior. s-au ocupat cu ajutorarea combatanţilor din Brigăzile internaţionale şi au activat în unităţile de partizani. Copiii săi au fost în 1962 perioada interbelică membri ai PC Francez. 4 1142 657 20 1143 2940 1 1144 1350 1 283 . Originale. Becicurinski Volf Bercovici Cetăţean ucrainean cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme activitate revoluţionară a copiilor săi – Aron (Arnold) şi Liuba. Beciuc Ioan Persoană cercetată pentru că: nu a fost membru de partid. a 28. şi-a părăsit familia şi trăia cu Aurelia Ianoş. care până în 1957 a practicat prostituţia. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid 1947 ca membru nou. şi unde şi-a înstrăinat carnetul 1959 de partid. Original. la căderea din 1940 a avut purtare slabă.08. şi a soţiei fiului său. Referinţe ale lui Boris Holban. participat la acţiuni huliganice antimunci. Gheorghe Adorian şi Pavel Cristescu. Copie. Originale. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 16. prostituţia.02. 26.

Original. Întrucât a rupt legăturile cu fraţii săi 25. Totodată a cerut Colegiului să solicite organizaţiei de bază să-l îndrume să se califice în producţie. scandaluri şi injurii aduse 1968 organelor de stat).11. copii. Fost activist la Raionul de partid Vâlcea. exclus din Partid pentru că avea un frate deţinut pentru activitate duşmănoasă împotriva regimului. un alt frate al său a fost legionar.02. 6 1147 909 Becşan Mircea I. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. 4. 1953 40 1146 3322 Becsi Sandor . 1980 CCP a propus. mântul militar şi disciplina de partid.Csaba Membru de partid exclus pentru că în calitate de maistru militar a încălcat grav prevederile regulamentelor militare. menţinerea deciziei. Originale. Originale. 2 1148 3009 Bectas Ali Omer Membru de partid exclus pentru că a avut abateri de la conduita morală (beţii 24. CCP a hotărât 1952 anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. jură. repetate.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. elemente duşmănoase. Originale.1145 180 Becsek Emeric Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii.31. 4 284 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.12.

09. s-a dovedit a fi un element necinstit. (Ioan. 1 285 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. antisovietic. Întrucât a constata că acuzele erau 15. Ionel) Fost şef al Biroului cu materiale politice din DSPA.05. Original. reconfirmată în 1955. Originale. 1 1151 896 Bedeleanu Ion M.1149 2900 Becu Sebastian Ajutor de comisar la Poliţia Giurgiu. fost director de cabinet al lui Vasile Luca. 9. Copie. a participat la crime 1949 împotriva populaţiei civile. CCP a hotărât anularea 1948 deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1953 7 1152 2941 Beder Alexandru Membru de partid exclus pentru că ar fi fost un element anarhic şi indisciplinat.08. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte din Comitetul organizaţiei profasciste „Muncă şi Lumină”. a fost încadrat în armată prin intervenţia lui Zoltan Eidlitz. CCV a hotărât menţinerea deciziei.11. şperţuri. când a fost pe frontul 27. care lua 25. 1 1150 910 Bede Ludovic (Bende) Membru de partid exclus pentru că în 1942-1943. neîntemeiate. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din aparatul de stat. Copie. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element afacerist.

8 1155 962 1 1156 961 Bedö Bela (Adalbert) Membru de partid exclus pentru că: a fost un exploatator afacerist. Originale. Originale.05. a susţinut 15. 4 1154 931 Bednarcic Giovani Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a fost omul de încredere al administraţiei burgheze a întreprinderii în care lucra. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 1957 În 1968 a fost luat în evidenţa ilegaliştilor.1153 930 Beder Alexandru Membru de partid exclus în 1958 pentru că a activat în Partidul fascist 24. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu stagiu din 1928. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pătruns în Partid 21.1951 toare şi ale ţărănimii muncitoare. a simpatizat cu 1956 organizaţia legionară. Originale. Bedö Iosif I. Original. reconfirmată în 1960. 30. CCP a hotărât respingerea cererii. Original.06. Bedó Arpad Membru de partid exclus pentru că: era un chiabur exploatator. „Crucea cu săgeţi”. duşman al clasei muncitoare. pentru a lovi în interesele clasei munci. regimul fascist szalasist. a luat parte la 1951 războiul antisovietic. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1933. 1 1157 964 16 286 . a avut purtare 13.05.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. proastă faţă de muncitori.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut 11. Original.02. străin de interesele şi de lupta Partidului. pentru a 26. s-a ocupat cu negus1957 toria. 12. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.06. alte abateri. 4. 2 1162 746 Began Dumitru Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator (comerciant). recunoscându-şi vina. Bedros Petre Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a avut atitudine 19. 1952 1 1159 3418 Bedreag Ion Director la Întreprinderea de stat mixtă din Breaza. speculă. o angaja ca lucrătoare în comerţ. antimuncitorească. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.05. Original. 1982 Întrucât şi-a retras apelul. exclus din Partid pentru că în anii 1946-1947 a făcut speculă cu alimente. 5 1160 965 2 1161 917 Beer Mendel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a exploatat braţe de muncă.1158 963 Bedö Ludovic Secretar al organizaţiei de bază de la Abatorul Bucureşti. Originale. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât este un element tânăr şi nu a reieşit să fi avut şi alte abateri. Originale. 1 287 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.12. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” întrucât a primit un miel de la o persoană.

CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. 9. a fost greşit încadrat.12.06. 7. Originale.1163 747 Beghian Grigore O. Şef de cadre la Întreprinderea „Electro Cablul”. Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a 1978 cerut referinţe.07. Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. a trăit o viaţă depravată. 1953 2 1166 749 Begu Iosif Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că a activat în organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că. 6 (vol. II) 1165 748 Beglet Grigore Gh. a fost unealta patronului.01. copii. Original. 2. I-II) Begidsán Tivadárné (Tárkány Maria) Cetăţean maghiar pentru care CC al 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică cuzistă. CCP a hotărât schimbarea deciziei în: greşit încadrat în Partid. Originale. 1956 3 1140 1164 (vol. 1981 5 (vol. Originale. neavând cetăţenia română.11. I) 1175 Idem. 9. Original. 1955 1 288 .

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: avea atitudine duşmănoasă faţă de Partid. Original.10. reuşind astfel să 1954 obţină buletin de identitate. 1970 CCP a constatat că nu îndeplineşte criteriile cerute. nu era cetăţean român. 11. 1958 reconfirmată în acelaşi an. 1 1169 888 Beianu Teodor C. în calitate de contabil-şef la Întreprinderea 29. bani.04. a indus în 11. „Tehnolemn”. 5 1168 751 Behm Carol Membru de partid exclus pentru că. acordarea stagiului din 1936. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară.05. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid care a solicitat 14. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. 16 1170 889 1 1171 3041 4 289 . (Ioan) Membru de partid exclus pentru că în calitate de casier şi-a însuşit o sumă de 24. Întrucât motivele s-au dovedit a fi neîntemeiate. Original. eroare organele Miliţiei.1167 750 Begulescu Ion C.10. Beinglas Lazăr Fost şef al Serviciului personal de la Uniunea Cooperativelor Meşteşugăreşti. a divulgat unele secrete ale 1954 întreprinderii. Beilerian Miron (Dohlete) Fost administrator al redacţiei ziarului „Drumul Socialismului”.

Fost preşedinte al Sfatului Popular al comunei Obârşia Veche. Original. Original. 1 1173 915 2 1174 914 4. 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 290 . furturi şi jafuri de obiecte de valoare. membru de partid exclus pentru că în 1952 a fost 20. Membră de partid exclusă pentru că în 1939-1941 a fost simpatizantă legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. 1956 2 1176 901 Bejan Alexandru I. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 1951 a cerut Colegiului de Partid al Regiunii PMR Cluj să-l excludă din cadrele Miliţiei.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Original.12. Original.03. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca cercetările să fie continuate de către „organele în drept”. condamnat pentru delapidare din avutul 1961 obştesc şi fals în acte publice. Beizadea Marcela Gh. Original. şi a organizat 15. membru de partid exclus pentru că: era un element dubios. 1952 1 1175 900 5. Beiu Olga (Zardeţchi) Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză.1172 899 Beion Nicolae (Beian) Sublocotenent la Miliţia Cluj. Beiu Ion Inspector la Ministerul Justiţiei. care în postul avut a avut activitate duşmănoasă. avea o perioadă neverificată.03.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. Cloşca şi Crişan”. alte abateri. 7 1178 904 Bejan Aurel Membru de partid exclus pentru că a activat în Mişcarea Legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei.) CCP a hotărât confirmarea calităţii şi acordarea stagiului din 1938.1177 902 Bejan Anton Membru al aparatului politic al Comandamentului Marinei. alte abateri. membru de partid exclus pentru că: în 1947 a fost arestat pentru 26. apoi instructor administrativ în Basarabia. (A făcut parte din aparatul politic al 1951 Diviziei „Horea.07.04. 5. Original. 5. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic a fost prefect.03. 1 291 . Original. Original. atitudine duşmănoasă faţă de regim şi 1951 ţărănimea săracă. 27. verificat în vederea confirmării calităţii de membru şi stabilirea stagiului în Partid.06. 1950 1 1180 905 Bejan Dumitru Secretar al Comitetului Provizoriu din comuna Sânger. 1950 1 1179 906 Bejan Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară.

2. de staţie CFR Filiaşi a primit cadouri în 1957 bani şi alimente. iar fratele ei a fost legionar. Întrucât a fugit de regimul sovietic.1181 907 Bejan Dumitru N. iar în ultimul timp se îmbăta frecvent. în 1946-1947 a făcut parte 25. Originale. pentru că: la verificare nu a arătat că tatăl său a avut batoză. Originale. 17.05. 3 1183 2637 Bejan Gheorghe Membru lăsat în afara rândurilor Partidului prin dizolvarea organizaţiei de bază.01. din YMCA. 1956 3 1184 1351 Bejan Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului burghezo-moşieresc a votat cu toate partidele. CCP a hotărât clasarea cazului. şef de cuib. CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care a solicitat Comitetului regional PMR Braşov recercetare cazului. soţia sa adus activitate în Grupul Etnic German. alte abateri. 3 292 . în funcţia de şef 21. Originale. Decizie reconfirmată în 1963. CCP a constatat că excluderea s-a 1961 făcut fără o investigare temeinică.01.08. Şef al Direcţiei Financiare a Ministerului Forţelor Armate. 4 1182 908 Bejan Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că tatăl său a deţinut o băcănie. Originale. membru de partid căruia i s-a retras calitatea. în funcţia avută s-a 1960 compromis prin relaţiile sale imorale cu o serie de funcţionare din unitate. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea sa din Partid.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. Nicolaie.1185 1352 Bejan Iosif I.04. Originale. 1 1187 1354 Bejan Livia S.01. 2 1186 1353 Bejan Letiţia Funcţionară la Comitetul Provizoriu din comuna Sânger. 1961 5 293 . 4. membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. alte abateri. Original. Original.1956 rea aparatului de stat. 4 1189 740 Bejan Nicolae C. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. lipsit de ataşament faţă de regim. Original. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a 13. făcut parte din Mişcarea Legionară. Originale. s-a dovedit a fi 21. Neculai) Secretar al Sfatului Popular al oraşului Adjud. Membru de partid exclus pentru că: avea un trecut dubios. membră de partid exclusă pentru că a avut atitudini 26. duşmănoase faţă de ţărănimea săracă şi a 1951 colaborat cu chiaburii. şi cu elemente din conduce.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1188 879 Bejan Nicolae C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membră de partid exclusă pentru că: în timpul războiului a avut legături cu ofiţeri germani.03.10. în calitate de translatoare 18. ocazională. (Niculae.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. 5. Original. Original. care în 21. Original.10.11. 1 1193 886 Bejat Constantin Membru de partid exclus pentru că în 19. 1946-1947 a făcut speculă cu cereale. trecut a făcut politica partidelor istorice şi 1950 fasciste. la lupte împotriva partizanilor. Originale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1965 4 1191 884 Bejan Petre Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate duşmănoasă regimului de democraţie populară.1190 883 Bejan Nicolae Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 1 294 .11. 1 1192 885 Bejan Vasile Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte 24.

prin care se confirmă solicitarea.03. 1962 21 1196 938 Bejenaru Florentina A. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Cazacencu) Membră de partid exclusă în 1949 pentru că: la arestarea sa din 1937 a avut 10. Originale. fost agent de percepţie. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. era căsătorită cu un 1957 element străin de Partid. alte abateri. Adresă a Institutului de marxismleninism de pe lângă CC al PCUS către Institutul de istorie a Partidului de pe lângă CC al PMR.09. în alegerile 19. 2 295 . Original. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de moşier. 5 1197 937 Bejenaru Ion C. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05.1194 939 Bejenaru Constantin C. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de chiabur. pentru a i se confirma participarea la munca ilegală a PCdR din perioada 1940-1941. Originale. Cetăţean român care a adresat o cerere Comitetului regional Cernăuţi al PC din Ucraina. din 1946 a făcut propagandă reacţionară. 2. 4 1195 854 Bejenaru Dumitru F. în timpul războiului a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. 22. Întrucât motivele s-au dovedit 1957 neîntemeiate. purtare proastă.06.

4 296 .01. s-a retras cu 28. 42 1199 936 Bejenaru Simion Membru de partid exclus pentru că: fiind originar din Basarabia. criminal de război.07. Original. respingerea cererii şi clasarea ei în arhivă. membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al lui 30. reconfirmată în 1955. Întrucât în 1940 a plecat în URSS fără aprobarea Partidului. Nicolae) Membru de partid din 1928. cât şi în 1952 1944. fost perceptor în Bucovina. alte abateri. şi a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid şi luare în evidenţă. care a solicitat să fie chemat în ţară împreună cu soţia şi fiica sa. 1 1200 935 Bejenaru Teodor Membru de partid exclus pentru că: a 15. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. aflat în URSS.05.1198 374 Bejenaru Neculai (Nicolaie. a 1953 avut atitudini naţionalist-şovine. Gyarfas Elemer. 1957 În 1961 apelantul s-a repatriat. Originale. Biroul Comitetului raional nu l-a confirmat ca membru. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Armata Română.05. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1201 934 Bekesi Iosif Activist la Sindicatul Comerţ şi cooperaţie. Original. atât în 1940. Originale. CCP a hotărât 17.

Original. Originale. 1950 1 297 . a luat parte la 1950 luptele împotriva Armatei Roşii până la capitularea Germaniei.1202 161 Bekesi Istvan Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii cu privire la 15. SS „Hunyadi Poncelasok”. Belba Dionisie Secretar PMR de plasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 31.12. s-a căsătorit cu fiica unui 1952 moşier. alte abateri.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei. apoi judecător). Original. de elemente reacţionare şi a negat 1950 posibilitatea luptei de clasă între macedoneni. Beko Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1942 s-a înscris în armata fascistă maghiară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Belcescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: faţă de PCR a avut atitudine duşmănoasă. tot timpul a fost alături de Monarhie. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. Original. Original.06. părinţii săi. copii. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului a căzut prizonier la americani în condiţii nelămurite. Bektemir Ferid Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (portărel la Tribunal. în 1944 s-a înrolat în trupele 18. 24 1203 933 1 1204 932 1 1205 954 1 1206 644 8.02. în postul avut s-a înconjurat 24.03.

Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. în 1952-1953 a luat cartele fără să aibă dreptul.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. copie. 7 1208 953 6. Originale. În 1963 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid exclus pentru fapte de necinste.1207 1326 Belcescu Constantin Ch.02. Întrucât decizia a fost luată fără o 21. Originale. judeţean Constanţa al PCR. 6 1210 952 Belcineanu Ion D. Originale.11. Belchim Vasile T. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Belciu Pintilie D. unor dispoziţii pe linie de stat. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a făcut parte din organizaţia 10.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1211 979 4 298 .06. 1955 7 1209 3382 Belcin Samuel Fost membru care a solicitat reprimirea în Partid. a luat parte la războiul 1959 antisovietic. legionară. nu era sincer şi era fiu de exploatator. CCP a trimis cazul 1962 spre recercetare Comitetului regional PMR Dobrogea. CCP a retrimis memoriul Comitetului 28. care în 1981 1979 a stabilit că nu avea merite deosebite. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la crime şi jafuri. Originale. abuz în serviciu şi divulgarea 13. cercetare temeinică. reconfirmată în 1966.

Original. la data aceea condamnat pentru crime de război. 7. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. CCP a hotărât repunerea lui în 1968 drepturile de membru de partid cu stagiul avut anterior. 41 1213 980 Beldea Preda Membru de partid exclus în 1954 pentru că era de origine chiabură şi s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. avea legături cu chiaburii. în 1948 a fost arestat de Securitate pentru manifestări antisemite. Original.01. Originale.04. Fost secretar al Comitetului plăşii PCR Brabova (1948-1952). Originale.08. reconfirmată în 1966. a fost decorat. era un element necinstit şi beţiv. 8 1214 958 Beldean Ilia Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 1 1215 957 Beldeanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut de pază la generalul Mocinschi <Mociulschi>. 5. pe frontul antisovietic a luat 21. exclus din Partid în 1955 pentru că: a avut prieteni legionari. parte la acţiuni împotriva populaţiei 1957 civile. în 1947 s-a ocupat cu specula. 1950 1 299 .1212 1018 Belciug Ion Gh. 27. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.) CCP a hotărât.07. Original.07.1216 2659 Beldeanu Ion (Ioan) Prim-secretar al Comitetului regional de Partid Arad. 4 300 . 1 1217 887 Beldeanu Maria Secretară cu probleme agrare la Comitetul Raional de Partid Arad. făcut politică liberală. sancţionarea lui cu „vot de blam”.09. aplicând o linie a lor proprie. de stat şi ai organizaţiilor de masă au fost acţionaţi în justiţie. în trecut a 20. Originale. exploatatori. Originale. 6 1218 940 Beldic Dumitru Membru de partid exclus pentru că: era fiu de moşier expropriat. 1 1219 943 Beldie Catinca (Gheorghe) Membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie de 23.07. cercetată pentru că a avut abateri în 10. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. dând loc la numeroase abuzuri şi 10. de pe urma cărora 70 de 1953 activişti de partid. Original. copie. 1953 CCP a hotărât sancţionarea cu „vot de blam”. munca de colectări. (Împreună cu Ştirbu Solomon a denaturat şi călcat hotărârile Partidului. ilegalităţi. cercetat în urma abaterilor săvârşite în campania de colectare a cerealelor. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 5.10. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în timpul războiului a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. până în 1954 1946 a fost judecător. legături cu elemente duşmănoase. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1961 cerut ca activitatea sa să fie demascată în cadrul instituţiei unde lucra.1220 942 Beldie Nicolae Avocat în Bucureşti. Originale.12. reconfirmată în 1960 şi 1962. alte abateri. 19. în ţară. 16 1223 916 Belea Gheorghe Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. alte abateri. 1959 4 1222 891 Beldiman Octavian Şef al Biroului judiciar de la raionul de Miliţie Râmnicu-Vâlcea. Originale. 5 301 . unde s-a căsătorit cu fiica unui temnicer de la 15. 1 1221 941 Beldiman Gheorghe I. închisoarea Busbach. soţia sa a făcut parte din Grupul Etnic German. 1958 legionari.12. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 19291931 şi-a făcut studiile în Germania.

În 1958 a fost exclus din Partid pentru 27. I pentru că 1946-1959. Originale. a comis abuzuri şi ilegalităţi (şi-a însuşit lei şi valută. copii. iar în 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1225 (vol. copii.04. cu indicarea perioadei în care a fost exclus. IV) 283 (vol. În 1963 a fost reîncadrat în Partid cu stagiu de la data hotărârii. Idem. V) 302 . Originale. II) -. Originale. I) 112 (vol.12. menţinerea deciziei. Decizie reconfirmată în 1971. III) – – – – 263 (vol. Idem. I-V) 29/1/1959. cu menţiunea că în 1942-1958 a mai fost membru. fotografii. „discuţii antipartinice cu tendinţe 1946 fracţioniste”. 1965 57 (vol.1224 2499 Belea Miron M. împreună cu alte elemente din conducerea organizaţiei. copii. Membru în Biroul regional de Partid Deva. iar CC a propus să i se acorde din 1942. Crucii Roşii. În 1977 CCP a propus. sancţionat cu „vot de blam” pentru atitudine nepartinică şi participare la intrigi.12. vol. III) Idem. Preşedinte al Comitetului Central al 16. În 1965 i s-a acordat vechimea în Partid din 1942. 50 Belea Octavian 29/1/1959. exclus din partid de CCP 1959 vol. CCP a hotărât menţinerea deciziei. II 3002 (vol. fals în declaraţii. Originale. facilitarea emigrării unor persoane). 1959 278 (vol. Originale. Ulterior a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Idem.

Originale. Comandantul Securităţii raionului Câmpina. 3000 kg de porumb. după 23 august 1944 a bătut un număr de cetăţeni în primărie. Preşedinte al Întovărăşirii agricole „8 Martie” din comuna Seaca de Pădure.1226 2650 Belega Constantin Preşedintele Sindicatului alimentar. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi lipsit de simţul răspunderii şi al vigilenţei. reconfirmată în 1956 şi 1966. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. Belei Costică I. tatăl său era condamnat la 12 ani de închisoare pentru furt. membru de partid exclus pentru că: a fost membru activ al PNL.10. a întreţinut legături cu elemente 1953 duşmănoase. Belega Marin C. şi necinstit. ocupându-se de chefuri. carierist 18. Originale. regiunea Craiova. CCP a hotărât anularea deciziei şi a recomandat organizaţiei de bază să-l primească în rândul candidaţilor de partid. a spart 1958 magazia cooperativei şi a împărţit cetăţenilor cca. legionară.05. Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 a făcut parte din organizaţia 17. Belei Rovin I. reconfirmată în 1965. 12.03. serviciu. 4 1227 2784 6 1228 898 4 1229 897 4 303 . Originale. copie.02. cu de la sine putere. a accidentat maşina de 27. faptă pentru care a fost judecat şi condamnat. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element afacerist. Originale. Pe baza activităţii lui pozitive. în 1947. 1947 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca responsabil la 30. creştini (Keresztery Maganalkalmazotth 1950 Kakoservezete) şi din organizaţia „Zece” (Tizes Szerdezet). Originale. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost chiabur. 3 1231 979 Belenstein Zlota Şulimovna (Braver) Cetăţeană sovietic cercetată în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1230 3192 Beleneşi Florian Membru de partid exclus pentru că a renunţat la calitatea de membru de partid. Original. lb. menţinerea deciziei. copii.11. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat.12. română. regiunea 1956 Timişoara. 2. Originale. s-a dovedit necinstit. 1 1233 881 Beleuţ Dumitru D. Original. prin care se solicita să se confirme că în perioada interbelică a fost arestată şi condamnată pentru activitate comunistă. Gostatul din comuna Ciacova.09.08. 2 304 . CCP a propus. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă situaţia. 23. rusă. 1966 35 1232 880 Belenyesi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a făcut parte din Partidul „Imredi”. din organizaţia funcţionarilor 14.

Original.05. membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. 21. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1978 CCP a propus. conducere sub influenţa alcoolului. 4 1236 3225 Belgia Ilie Membru de partid exclus în 1974 pentru că a fost condamnat penal pentru 16. 1956 2 305 .01. 3. Originale. în funcţia avută s-a 22. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. în 1931-1940 a fost el însuşi proprietar al unui magazin de textile. 3 1237 927 Belgrader Ştefan Şef al Secţiei administrative de la Camera de comerţ a RPR.02. 1 1235 926 Beleznai Attila Membru de partid exclus în 1950 pentru că în 1940-1945 a fost în Austria. în 1936-1938 a sprijinit organizaţia sionistă. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut prelucrarea cazului în organizaţia de bază din care făcuse parte. dovedit necinstit. Originale.06. CCP a hotărât transformarea deciziei 1957 în anularea încadrării în Partid.1234 882 Beleuţă Petre Fost organizator al Gărzilor cetăţeneşti (1945). membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului s-a ocupat cu afacerile.

1 306 .07. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 care a colaborat cu elementele duşmănoase. pleca de la şedinţe pentru a se întâlni cu femei. Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de reacţionari. Original. fiscal. 4 1241 893 Belicovici Eugenia Gh. gara Iţcani a pierdut materialul de 1954 propagandă.04. cuzistă. pentru că era de origine burgheză. exclus din Partid pentru că: fiind în stare de ebrietate. 1 1240 892 Belicencu Teodor I. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost agent 11. era un element afacerist şi şperţar.03. Original.1238 928 Belia Ilie Primar în comuna Ticvanul Mare. regiunea Timişoara. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. alte abateri. Original. 1 1239 929 Belian Rodica (Fischer) Membră de partid exclusă în 1952 27. în 16. timpul dictaturii antonesciene a servit 1951 interesele regimului. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1934-1938 a făcut parte din organizaţia 17. Originale. 1 1242 895 Beligan Mandache Fost activist de partid la Comitetul judeţean Suceava. în 11.

alte abateri. abateri. 3.1243 2658 Belinchevici Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1947. 1 307 .03. 1951 3 1245 894 Belisna Iosif Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Original. Original. În 1956 s-a hotărât ridicarea sancţiunii. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. îi dă posibilitatea să se reabiliteze prin muncă serioasă şi atitudine exemplară. dată fiind originea sa socială. 1. alte abateri. 1 1246 913 Beliu Andrei Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost 26. cu sarcina de a ridica porumb pentru muncitorii de la uzina unde lucra. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte voluntar la războiul antisovietic şi a fost decorat.01. alte 16.04. translator al Siguranţei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a menţionat că. putând fi primit în calitate de candidat de partid. Originale. 1950 2 1244 2657 Belingher Alexandru I. fiind trimis la Federala Muscel în calitate de delegat. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit o cantitate din el.09.

1955 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.10. Original. era viciat de alcool. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 1248 956 Bella Samoilă (Balla) Membru de partid exclus pentru că în 1944 s-a retras cu trupele fasciste în Germania.11. 1 1250 890 Belle Adalbert (Bela) Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturii hortyste a avut ieşiri 12. în 24.08. a refuzat să voteze la 30. 1941 a cerut să fie colonizat în Basarabia.04. alegerile sindicale.1247 912 Belivaca Manea Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. 1950 unde a exploatat ţărănimea săracă. Original. şovine faţă de populaţia românească. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. în trecut a exploatat muncă salariată. 1 308 . 1951 1 1249 955 Bellan Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost împotriva hotărârilor CC al PMR şi Guvernului cu privire la distribuirea cartelelor şi reducerea personalului administrativ. a 1950 fost membru al PSD. unde a fost prizonier la americani.

În 1960 a fost din nou exclus din Partid. a trăit în preajma unor elemente depravate.02. să i se acorde stagiu de partid. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. în care a 21. fiind reîncadrat în Partid cu vechimea avută anterior. membru de partid cercetat pentru legături cu elemente chiabureşti. respingerea apelului. cu manifestări duşmănoase. a avut manifestări antipartinice. şi al trădătorului Vasile Luca. a înlăturat din facultate cadre corespunzătoare şi a adus elemente străine şi duşmănoase. pentru că: în calitate de decan la Facultatea Juridică nu a luat poziţie împotriva unor teze revizioniste introduse în conferinţe de unii profesori. beneficiat de încrederea capitaliştilor. a avut o poziţie împăciuitoristă faţă cu cazurile deviatorilor Ana Pauker şi Teohari Georgescu. 3 309 . pe baza activităţii în PSD. de calomniere a unor lideri ai Biroului Politic. Originale. Originale. 1953 22 1252 2656 Bellu Gheorghe Gh. (Belu) Membru de partid exclus pentru că în trecut a deţinut diferite posturi. Director general al Treburilor Consiliului de Miniştri.12. În 1956 s-a revenit asupra deciziei. S-a stabilit că: a fost membru PSD. era căsătorit cu fiica unui chiabur. 6. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. fiind în conducerea tineretului socialdemocrat. În 1968 a fost reprimit în Partid. În 1976 a solicitat ca. Hotărâre reconfirmată în 1966.1251 2787 Belle Petre T. CCP a propus.

membru de partid exclus pentru că în timp ce era student a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. alte abateri. a rupt legăturile cu acesta şi s-a înscris în PSD. în 1934 s-a înscris în 22. broşură. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu data înaintării apelului. Întrucât a constatat că în documentele sale de partid recunoscuse că. 1951 79 310 . 6 1255 1334 Beloiu Eugenia (Secară) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare.05. Referinţă semnată de Zaharia Stancu. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. reconfirmată în 1959.01. să se menţioneze în documentele sale de partid că în 1947-1959 a mai fost membru. influenţa unor colegi. ziare. sub 20. alte abateri. 1960 şi 1961. 100 1254 911 Beloiu Dumitru D. a luat parte la 1965 câteva şedinţe legionare şi nu a reieşit să fi avut altă activitate. a fost salarizat de Malaxa. Originale. Partidul lui Iunian. 4. Medic la Institutul de Endocrinologie al Academiei RPR. membru de partid exclus pentru că: după ce în 1922 a fost membru de partid.1253 2806 Bellu Petre Scriitor. a avut legături cu 1950 Panait Istrati şi a scris la revista „Cruciada Românismului”. Originale.

scos din funcţie în 1957 pentru că s-a folosit de poziţia avută în 13. ca plutonier de jandarmi al regimului burghezo-moşieresc. 2 1258 191 Bélteki Alexandru (Sándor) Fost medic al Ghetoului din Reghin (1944). Original. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. 2 311 . pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. 1951 1 1257 1336 Belovici Vasile D. scop personal şi a creat mahalagisme. Secretar al Comitetului raional de Partid Băileşti.02. CCP a hotărât clasarea cazului. Original. Originale. 4.04. copii.10. a împuşcat mortal un dezertor din armata austroungară. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1958 Întrucât motivele s-au dovedit întemeiate.1256 1335 Belote Vasile Membru de partid exclus pentru că în 1917. făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. Membru de partid exclus pentru că a 10. 5. 1953 10 1259 2916 Belu Constantin A.

Original. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. 1 1263 1339 Belu Marioara (Gheorghe) Membră de partid exclusă pentru că: a lucrat la Poliţia din Cernăuţi ca funcţionară. copie. Originale. 54 1261 1337 Belu Dumitru C.04. Original. muncitoare în aceeaşi fabrică. fost membru activ al Mişcării Legionare. 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. iar restul reclamaţiilor nu s-au confirmat. 34/1979 Întrucât cele sesizate fuseseră deja 1979 remediate. membru de partid cercetat în legătură cu o serie de ilegalităţi şi abuzuri reclamate de Florica Toth. 17 312 . Originale. a 1951 solicitat să fie cercetată de „organele în drept” şi să fie scoasă din postul deţinut.) CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. alte persoane reclamate. Membru de partid exclus pentru că a 26.1260 Belu Dumitru Director al Întreprinderii de Textile Lugoj. 26. membră de partid exclusă pentru că a fost informatoarea Siguranţei.05.09. (Dosarul conţine şi decizia de 1956 excludere din partid a lui Belu Gheorghe. 14. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de casieră la magazinul de stat „Tractorul” din Brăila a sustras o sumă de bani. reconfirmată în 1959 şi 1960. 2 1262 1338 Belu Irina Telegrafistă la PTT.

şi-a manifestat nemulţumirea cu privire la salariu şi la faptul că nu 11. Original.02. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 1950 faptul că în 1944 a fost deportată la Bergen Belsen. 1 1267 14 Benamy Olga (Abel) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului celor ce muncesc din Ungaria de a se trimite relaţii cu privire la activitatea sa.07. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 2 313 . Originale.1264 3419 Belu Oprea Membru de partid exclus pentru că a avut abateri repetata de la disciplina de 26. 1954 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. menţinerea deciziei. 1982 CCP a propus.12. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. iar în 1947-1949 a fost membră a PCR. 6 1265 1340 Beluşinschi Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 2. CCP a hotărât clasarea cazului. 1959 1 1266 1341 Benach Alexandru (Andrei) Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu comerţul de carne. untură şi făină.02. Întrucât a renunţat la apel. 13. Original. partid. primeşte cartelă. Original.

lb. 19 314 . 20. întrucât trecutul său fusese cercetat anterior. Idem. CCP a clasat cazul. avea legături cu Legaţiile elveţiană şi israeliană din Bucureşti. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 1967 comunicat că în perioada 1939-1940 a fost membră a UTC. Întrucât cele sesizate nu ţineau de competenţa instituţiei. Totodată. I) 9/1957 18 (vol. şi directoare la Şcoala Superioară 1952 Pedagogică.02. copii. iar ulterior scoasă din cadrele Universităţii „C. în care se afirma că: a făcut politică sionistă. Originale. I-II) Benari Lenormanda Deputată în Marea Adunare Naţională 30. Parhon” şi trimisă ca profesoară în învăţământul mediu. Informaţii despre Guzoran Gaspar şi Olah Lojaşné.11. cercetată în urma primirii unei note informative. 13.04. iar în 1940 a fost arestată şi condamnată pentru răspândire de manifeste comuniste.2917 1268 (vol. Originale. română şi rusă. în funcţiile avute după 23 august 1944 a promovat elemente reacţionare şi afaceriste. iar acuzele s-au dovedit neîntemeiate. II) 1269 990 Bence Mikloşné (Trebici Justina / Irina) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar prin care se cereau informaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. Originale. În 1957 a solicitat să se analizeze cauzele pentru care a fost scoasă din cadrele Ministerului Învăţământului Public. Întrucât trecutul ei politic era cunoscut de Partid. s-a propus scoaterea ei de sub anchetă. 1957 6 (vol.I. CCP a hotărât clasarea cazului.

5 315 . a 27. Original.04. exclus din Partid în 1949 pentru că: era fiul unui fost colonel de jandarmi. exclus din Partid 29. s-a ocupat cu afaceri. Originale. 1950 alte abateri. în 22. reconfirmată în 1956. 2 1272 1372 Bencu Ion Gh. pentru că în trecut a fost legionar. Originale. 1 1271 1343 Benciu Iulian Membru de partid exclus pentru că: a avut cârciumă.11 avut manifestări şovine şi antisovietice.1270 1342 Benchea Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cergăul Mare. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. funcţia avută a avut legături cu elemente 1954 duşmănoase şi şi-a pierdut servieta cu documente de partid.04.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. responsabil cu munca de îndrumare la sate. Activist de partid la judeţeana Tecuci. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

lb. Originale. 1274 1370 Benczel Adalbert L. în calitate de corespondent al Biroului Congresului Mondial Evreiesc a desfăşurat o activitate dubioasă. I) Idem. (Bela) Secretar al Comitetului judeţean ARLUS Târgu Mureş. copie. spaniolă.07. Originale. 1954 2 316 . II) cunoscută. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus clasarea cererii. 5 (vol. Totodată. CCP a propus. iar în anul următor apelantul a cerut o pensie de ilegalist.01. română.57/1957 1273 (vol. a hotărât să fie chemat la Colegiul de Partid de pe lângă Comitetul regional de Partid Cluj pentru a i se explica faptul că. iar peste câţiva ani să adreseze o nouă cerere. 1957 Întrucât a trăit 29 de ani în străinătate şi nu i se cunoştea activitatea. în detaşamentele de muncă şi în lagărele în care a fost a avut o atitudine egoistă şi a sprijinit acţiunile duşmănoase ale administraţiei. la 1500 de lei. care a solicitat primirea în Partid. majorarea pensiei de 1034 lei pe care o primea lunar. În 1972 i s-a recunoscut stagiul din 1930. Originale. a sprijinit acţiunile socialdemocraţilor de dreapta. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. copii. întrucât de la întoarcerea lui în ţară nu a trecut timp suficient pentru a putea fi cunoscut. 28. 6. membru de partid exclus în 1951 pentru că: în trecut a deţinut o agenţie comercială. este necesar să muncească în organizaţiile de masă. CCP a clasat cazul. <1956> 10 Întrucât activitatea lui nu era (vol. I-II) 1371 Benczédi Miklós (Nicolae) Persoană repatriată din Argentina.

Pentru că a avut şi o activitate pozitivă. spirit de sacrificiu. Secretar al organizaţiei de bază de la Depoul Craiova. Originale. 9.03.03. s-a dovedit a fi omul de încredere al administraţiei.11. a întreţinut relaţii cu elemente duşmănoase. 1980 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut activitate la titelişti. 1 1277 1367 Benderliu Vasile Mihail B. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţia de controlor PTT. 9. solicitat plecare definitivă din ţară. Original. Originale.1275 1368 Benderli Manole O. în 1946 a făcut propagandă reacţionară. 1957 4 1278 3308 Bendescu Eugen Membru de partid exclus pentru că a 31. exclus din Partid în 1953 pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost omul de încredere al administraţiei. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în calitate de şef al Biroului de personal de la Direcţia financiară a CFR. 10 317 . CCP a cerut organizaţiei de bază să examineze dacă s-a ridicat la conştiinţa unui membru de partid. funcţie deţinută până în 1944. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. pe frontul antisovietic era cunoscut ca un ofiţer cu 31. 1956 2 1276 2615 Benderlin Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost informator al Poliţiei.

Bendit Herşcu Membru de partid exclus pentru că: în acelaşi timp s-a înscris în organizaţia sionistă „Barhovia”. s-a înscris pe listele de emigrare în Israel. arestat pentru activitate subversivă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. sovietic.09. s-a dovedit a 19. 11 1282 3036 Bene Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1941 s-a înscris în Partidul fascist maghiar „Crucile cu Săgeţi”.1279 1366 Bendic Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1949 a fost martor al apărării în procesul inginerului Dumitru Samoilă. iar în Partid a dus o activitate pozitivă. în 1945-1946 s-a ocupat 1950 cu specula. exclus din Partid pentru că: a fost simpatizant legionar. Originale. nu a rezultat că a desfăşurat activitate în acea organizaţie. alte abateri. 1970 4 318 . Originale. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 Întrucât principalele motive de excludere s-au dovedit neîntemeiate. 9. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul de la data deciziei. Întrucât CCP constatat că la intrarea în Partid a arătat în mod sincer situaţia. la dizolvarea ei. Original.12. Originale. 4 1280 1365 1 1281 1364 Bendorfeanu Gheorghe Secretar II al Raionului de PRM Sibiu.04. 1961 şi 1962. fi necinstit.11. a bătut un ostaş 23. unde a activat până 28. reconfirmată în 1955.

25. Responsabil cu propaganda şi agitaţia la organizaţia de bază de la Industria Textilă Arad. judeţul Hunedoara. a avut un 1970 comportament nedemn. 1952 11 1284 2942 Bene Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de însărcinat al CFR cu aprovizionarea muncitorilor a dispărut cu o sumă de bani şi s-a întors după 6 luni. Originale. alte abateri.02. în urma cărui fapt a fost sancţionat cu 1951 „vot de blam”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1283 108 Bene Rozalia (Ianki) Cetăţeană maghiară pentru care CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a cerut referinţe. 6. minţind că a fost dus cu forţa în URSS.05. Original. Originale. maghiară. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Comitetului judeţean de Partid Valea Jiului să cerceteze trecutul lui Gavril Lupu. exclus din Partid pentru că: fiind beat. administratorul Oficiului de Aprovizionare CFR. Luncoiu. imoral. 2 1286 3032 4 319 . şi legăturile lui cu Vasile Bene.05. Benea Florin Membru de partid exclus pentru că în calitate de locţiitor al secretarului Comitetului de Partid din comuna 17. Copie. 9. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. CCP a hotărât anularea deciziei şi menţinerea sancţiunii cu „vot de blam”. a insultat doi ofiţeri de Miliţie.01. română. 1948 1 1285 1363 Bene Viorel I. în societate. lb.

1962. pentru că: 14. alte abateri. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.04. 1953 5 1289 78 Benea Ioan I. îşi brutaliza soţia. În 1970 a fost exclus din Partid. iar apelantul a depus o activitate pozitivă. 23 1290 1360 Benea Ion P. 3 320 . a întreţinut legături intime cu Victoria 1956 Şerbănescu. Originale. Originale. activistă în secţia sa. reconfirmată în 1960. a plecat voluntar pe front. legionare. 1966 şi 1975. s-a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1947. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 1288 1362 6. Întrucât majoritatea motivelor de excludere s-au dovedit neîntemeiate.04.12. sancţionat cu interdicţia de a ocupa posturi de conducere pe linie de partid şi de stat timp de un an. Şef al Secţiei de Propagandă şi Agitaţie a Comitetului raional de Partid Corabia.08. Benea Hristache Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în timpul războiului a scris articole cu caracter antisovietic. Originale.1287 1361 Benea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestări 10. avea legături cu duşmanul de clasă. în timpul războiu27. lui antisovietic a fost informator în rândul 1959 muncitorilor şi prizonierilor sovietici. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1938-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. reconfirmată în 1960.

12. membru de partid exclus pentru că: a făcut politica PNL. a trăit în anturajul elementelor legionare. 2 321 . (A fost judecat şi condamnat la 3 ani de închisoare corecţională.01. lucrător la Secţia Anchete Penale din Direcţia Regională MAI Suceava (Securitate). motiv 1954 pentru care a fost decorat cu „Coroana României” şi „Steaua României”. a decedat.02. formarea de grupuleţe în redacţia ziarului 1958 „Făclia” din Cluj. era descompus moral. reconfirmată în 1971. Originale. Originale. pe frontul antisovietic a luat parte la 16. restul pedepsei fiindu-i graţiată. 5. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în urma cărora Nicu Chicoş. Originale. Original. 1963 17 1293 1324 Benedecsics Albert Membru de partid exclus pentru că în 14.06. 19 1292 1358 Benea Teodor (Toader) Ofiţer. 1936 a fost spărgător de grevă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. prinderea partizanilor sovietici.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1959 şi 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a folosit bătaia şi tortura. din care a executat 8 luni.1291 1359 Benea Silviu Procuror-şef la Tribunalul raional Sighet. fost legionar. 1 1294 1357 Benedek Adela Membră de partid sancţionată cu „mustrare” pentru mahalagisme şi 13.

1952 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1957.05. 1955 36 1297 121 Benedek Andras (Andrei) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informa17. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. reconfirmată în 1955. ţii. 3 1296 2699 Benedek Alexandru H. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1952 tatăl său a emigrat în Israel. 1958 şi 1960. a întreţinut legături cu 26. el însuşi ocupându-se cu negustoria. 1.04. în timpul 1954 alegerilor sindicale din mai 1952 a încercat să fure voturi. în trecut a fost condamnat penal pentru evaziune fiscală. Originale. copie. rudele sale din America. exclus din Partid pentru că: în fabrica în care a lucrat a fost omul patronului.1295 1355 Benedek Alexandru Membru al BOB de la fabrica „Haia Lifşiţ” din Oradea.08. Originale. 6 322 .

fiind sub influenţa sioniştilor. iar celelalte motive de excludere s-au dovedit neîntemeiate. 1 1300 2943 Benedek Eugen Responsabil economic al Sindicatului Textil.02. 1. în funcţiile avute s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. a 23. când a început să depună activitate. a jefuit fondurile Uniunii. Original. să fie deferit Justiţiei.01. unde a stat în 1953 captivitate la americani. în 1944. de la care lua bani şi produse textile. a făcut chefuri cu femei de moravuri uşoare. s-a încadrat în muncă la Staţia de restratificare din Carei. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost condamnat penal pentru furt. fost dus în Germania. a colaborat cu patronii reacţionari. a fost autorul moral al spargerii unităţii din cadrul Comitetului Executiv al sindicatului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât după 1940 părinţii săi nu au exploatat. 4. în postul avut a susţinut elemente dubioase. să fie demascat ca trădător al clasei muncitoare. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechime din 1948. unde tineretul evreiesc era pregătit pentru plecarea în Israel.06. membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. în timp ce făcea parte din armata hortystă. 1948 2 323 . în 1948. 1955 1 1299 1312 Benedek Ernest Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu nesănătos. Copie.1298 1311 Benedek David Responsabil cu cadrele la Sfatul Popular Regional Carei. Original.

fascist Goga-Cuza.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. având cârciumă.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 6 1304 1318 Benedek Ioan Fost membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. Original. ulterior. ulterior a participat la 1960 manifestaţii cu caracter legionar. din speculă. care în trecut a trăit mai mult 10. Întrucât era un duşman al clasei muncitoare. lagăr american. Original. 3 324 . 1 1303 1317 Benedek Francisc I. să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. 1 1302 1369 Benedek Francisc Membru de partid exclus pentru că în calitate de vânzător la cooperativa din 22.03. comuna Ungheni a fost condamnat penal 1950 pentru lipsă în gestiune. Original. Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a fost membru al Partidului 28.10. 1955 CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid ca membru nou. într-un 28. scoaterea din funcţia de achizitor al Uzinei „Janos Herbak”. şi a fost în 1953 relaţii cu spionajul hortyst. CCP a propus: menţinerea excluderii din Partid.1301 878 Benedek Francisc Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că în perioada războiului a fost în Germania şi. Originale.

Original. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată.04. membru în organizaţiile fasciste. menţinerea deciziei. fapt 14. Original. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. tul solemn”. din noiembrie 1956.08. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 1 1307 1321 1 1308 3314 Benedek Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1974 a cerut să plece definitiv din ţară. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. Original. dovedit prin retragerea ei în faţa trupelor 1950 sovietice eliberatoare.25. Originale. Benedek Ştefan Membru de partid exclus pentru că a susţinut teze revizioniste cu privire la acţiunile contrarevoluţionare din Ungaria.10. Originale. Benedek Iuliu Membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a devenit 22. 5 1309 1322 1.1305 1319 Benedek Ioana Directoare a Societăţii SovromAsigurare. 1955 1 1306 1320 Benedek Irina Membră de partid exclusă pentru că a fost ataşată regimului hortyst. 1.04. membră de partid exclusă pentru că s-a înconjurat de elemente străine de regim. alte 1951 abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1975 a refuzat să semneze „Angajamen. 1959 35 325 . 1980 CCP a propus. reconfirmată în 1960 şi 1962.

a făcut speculă cu obiecte aduse din străinătate. care a solicitat acordarea stagiului 19.1310 1323 Benedek Ştefan St. 8 1312 3424 Benedic Constantin Membru de partid exclus pentru că. 5 326 . în calitate de ofiţer mecanic de nave.05. Originale. calităţii. membru de partid verificat în vederea confirmării 23.06. din 1937. Originale. lemne şi bani). 36 1313 1325 Benedict Ioan M.08. 5 1311 1356 Benedek Zoltan Instructor la Sectorul Gospodăriei din Secţia Gospodăriei de Partid a CC al PMR. CCP a propus. Originale.03. împrumuturi de 11. 1958 CCP a hotărât confirmarea vechimii lui în Partid din 1935. Hotărâre reconfirmată în 1987. Membru de partid exclus pentru că în funcţiile administrative avute a săvârşit unele greşeli (cumpărarea unui autoturism pe numele personal. Ofiţer de Securitate în SfântuGheorghe şi Stalin (Braşov). 1957 CCP a stabilit că cererea era neîntemeiată. 30. menţinerea deciziei. Originale. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a hotărât. 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 29. Întrucât şi-a retras apelul. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. alte abateri. Copie. 1 1316 2944 Benetand Gheorghe Şef al Serviciului de radioemisiune din Direcţia Generală a Poliţiei. 2 1315 1328 Benescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru lovire. 1949 după care a fugit cu banii. membru de partid exclus pentru că: a luat mită de la muncitori. a practicat jocuri de noroc. membru de partid exclus pentru că: a ridicat de la casierie 150 de milioane. Original.12. antihitlerist şi a refuzat să lupte împotriva 1953 armatei germane. Benga Ion Gh. Originale. intenţionând să treacă graniţa. a întreţinut relaţii cu chiaburii. pentru a 10.1314 1327 Benescu Constantin Secretar al organizaţiei de bază din comuna Vişineşti. regiunea Ploieşti. era un element beţiv. 1 1317 1329 4 327 . Ovidiu Şandru şi Vasile Bâgu. cumpăra materiale necesare serviciului. raionul Pucioasa. în 1958 s-a manifestat împotriva hotărârilor 27. luate de Partid împotriva lui Constantin 1960 Doncea. membru de partid exclus pentru că: a dezertat de pe frontul 11.08.05. soţia sa a fost condamnată pentru prostituţie. Original. CCP a 1960 hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şef al Serviciului de Cadre şi Personal de la Uzina „21 Decembrie” Bucureşti.

2. 19. a avut discuţii neprincipiale la adresa unor activişti de partid. CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării în Partid. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în „Frăţiile de Cruce” legionare. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. alte abateri. Original. arestarea populaţiei sovietice. alte abateri. sancţionat cu „vot de blam” pentru mahalagisme.10.06. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1320 1332 Benghe Marin D.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. 1 1319 1330 Bengescu Petre Ofiţer SSI (Securitate).1318 1331 Bengescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 17. Originale. 1954 1 328 . Original. în 1948-1951. era un element vicios (beţiv).05. 1959 4 1321 877 Bengheanu Lazăr Membru de partid exclus pentru că: în unele localuri. alte abateri. care erau elemente reacţionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1954 cerut să i se pună în vedere să rupă cu fraţii săi. a făcut 1954 pază în ghetou.

1 329 . 9. a făcut 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1959. avea rude în 1953 străinătate. Originale. În 1968 a fost reprimit în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. speculă cu textile. înainte de 23 august 1944 a dus o viaţă imorală şi s. Original.19. 1960 şi 1961. alte abateri. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era un element care aparţinea claselor exploatatoare.07.08. 27. membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. 2 1324 992 Bengulescu Alexandru I. alte abateri. Originale.1322 876 Benghia Mihalache Membru de partid exclus pentru că: era chiabur. 21 1325 1309 Beniamin Elena Membră de partid exclusă pentru că: părinţii ei au fost comercianţi.09. alte abateri. 1954 reconfirmată în 1956. fiind vice-preşedinte al Asociaţiei „Tracţiunea”. a ocupat cu diverse afaceri. 1954 13 1323 991 Benglas Roza (Olier) Ziaristă la „Viaţa Sindicală”. în trecut a fost omul de încredere al administraţiei CFR.08. de la care primea pachete.

În 1959 a fost exclus din nou din Partid pentru mită şi trafic de influenţă. membru de partid cercetat pentru că: era un element mic-burghez.07. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 3. 9. alte abateri. 1951 41 330 . Originale.05. Copie. în 1953 s-a propus reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior (propunere acceptată). scoaterea din funcţie şi cercetarea de către „organele în drept” (propunere acceptată). 2 1328 996 Beniş Carol S.1326 1310 Beniamin Ernest M. alte abateri. faptă pentru care a fost condamnat penal. la prima confruntare cu duşmanul de clasă a avut purtare trădătoare. 1956 3 1327 2901 Benisache Virgil Activist al judeţenei de PMR Argeş. 11. CCP a constata că 1950 în timpul războiului a scris articole antisovietice. motiv pentru care a hotărât menţinerea deciziei şi le-a cerut părinţilor fetei să-l defere justiţiei. fiind trimis pe teren. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei în 1961 şi 1970. CCP a propus excluderea lui din Partid. Originale. exclus din Partid pentru că. Instructor la Comisia de stat pentru aplicarea legii Sfaturilor Populare. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de magazioner a sustras grâu. În cursul anchetei. a încercat să violeze o fată de 13 ani.

alte abateri. în 1944 a acceptat propunerea lui Traian Borcescu (şef al Biroului II din MStM) de a da informaţii despre intelectualii „democraţi”. în cadrul Biroului II de Informaţii şi contrainformaţii al MStM. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1940. Pârvănescu. a colaborat la ziarul profascist „Ţară Nouă”. Ion Meţiu şi Mircea Bălănescu. În 1956 s-a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea din 1945. în 1957 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul de la data trimiterii apelului. copii. deşi era membru al Comitetului regional de Partid Braşov. <1951> CCP a propus excluderea ei din Partid şi. şi declaraţii ale lui Traian Borcescu şi Herbert Zilber. iar în articolele scrise aducea laude lui Hitler şi politicii lui.1329 995 Beniuc Emma (Friedman-Bresliska) Şefă de serviciu la Institutul Maxim Gorki. membru de partid cercetat pentru că: în 1940-1941. întrucât a avut legături cu persoane din „grupul trădător” Foriş. Originale. Întrucât s-a considerat că s-a reabilitat. Secretar al Uniunii Scriitorilor şi profesor universitar. să fie cercetată şi ţinută în evidenţa „organele în drept”.07. Originale. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Beniuc Mihai A. fapt interzis de legătura sa superioară. la cădere a avut purtare trădătoare şi imorală faţă de duşmanul de clasă (la Siguranţa Ploieşti a întreţinut relaţii intime cu procurorul Curţii marţiale. în timpul războiului antisovietic a fost concentrat la SSI. soţia lui Mihai Beniuc. 9 1330 994 3. şi alţii). Referinţe semnate de: Mircea Biji. la Cenzura presei externe şi întocmirea Buletinului politic intern. 1952 35 331 . membră de partid cercetată pentru că: era educată în spirit burghez.

denaturate şi nestatutare”. a luat parte la acţiunea de sprijinire a războiului antisovietic. în 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 8 1333 998 Benke Pavel Activist UPM. motiv pentru care a fost demascat. căderilor din Ardealul de Nord. CCP a hotărât menţinerea deciziei.D. română. 1. membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea 14. s-a înscris în Partidul szalasist. 6. judeţean PMR Odorheiu. Originale.1331 997 Benke Gabor G. maghiară.05.12.06. alte abateri. 1949 Adresă prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit „tendenţioase. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. lb.IIIkerületi alapszervezet. 1950 1 332 . (Gavril) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: datorită mentalităţii lui carieriste a lucrat cu elemente trădătoare. a devenit omul lor de încredere şi a trădat clasa muncitoare.P. 7 1334 999 Benkö Juliu (Julia) Membru de partid exclus pentru că: a dat dovadă de sentimente naţionaliste.09. 1953 CCP a hotărât menţinerea calităţii lui de membru cu stagiul din 1945. Original. 1953 7 1332 435 Benke Lajos (Ladislau) Persoană pentru care „M. copii. Originale. Cegled” din Ungaria a solicitat referinţe Comitetului 29.

1 1338 1003 7. 4 1336 1001 5.07. Benkö Şamuel (Samuilă) Membru de partid exclus pentru că: era fiul unui preot exploatator. 3 333 . 1954 4 1339 1010 Bensimon Ana . CCP a hotărât menţinerea deciziei. a pierdut documente de partid. reconfirmată de CCP în 1956.1335 1000 Benkö Rozalia Instructoare la Secţia Organelor Conducătoare de Partid. s-a manifestat ca naţionalist maghiar. Original. creat familiarism. Sindicale şi de UTM a CC al PMR. Originale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a pierdut carnetul de membru. 1950 1 1337 1002 Benone Iacob Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a luat parte la o 25. s-a înconjurat de elemente străine de clasa muncitoare. Originale.05. Bensimon Adrian Membru de partid exclus în 1953 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. Originale. reconfirmată în 1955. în muncă a 23. şedinţă legionară. tatăl său a fost legionar 1959 activ. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. cercetată pentru că a avut ieşiri antipartinice şi a creat <1951> mahalagisme la adresa unor membri ai conducerii Partidului. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.04.Luisa (Roth) Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: era de origine burgheză. CCP a hotărât sancţionarea ei cu „admonestare scrisă”.

alte abateri. membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru înlesnirea speculării unei cantităţi de tablă zincată. „Haovett”.07. prin care s-au cerut relaţii cu privire la 27.09. Originale. raionul Buzău. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat situaţia. Originale. 2. comuna Săgeata. Originale. a făcut parte din PSD. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1958. la verificare a avut 17.09. reconfirmată de CCP în 1962. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1341 989 Bentin David Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost patron de atelier. 11 334 . în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă 28. 1960 4 1343 814 Benţe Miclos (Burger Niculae) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Preşedinte al cooperativei săteşti Borduşani. 8 1342 1011 Benţaru Gheorghe P. activitatea sa în mişcarea revoluţionară în 1962 perioada 1940-1941.11.1340 1012 Bente Ioan (Ion) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. atitudine recalcitrantă. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. copii.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. greutăţi în munca de preschimbare a 1953 banilor.04. Original. completat formularul de emigrare în 1956 Israel. în 1950 a 19. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: era fiu de burghez. a întreţinut legături cu chiaburii. 2 1347 2654 Benzion Iacob A. făcea propagandă împotriva Uniunii 1950 Sovietice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.07. alte abateri.1344 1013 Benţe Nicolae (Benţa) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Originale. 6 1346 992 Benvenisti Jacques M. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a fost omul de încredere al patronului. 1958 5 335 . şi-a scos formular de plecare în Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. prin care se 11. a fost în fruntea Cercului Cultural „Muncă şi Lumină”. 7. 2 1345 2786 Benuci Anastase P. reconfirmată de CCP în 1960. a făcut 22.06. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. reconfirmată în 1962. (Jacob) Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a făcut parte din organizaţia sionistă „Hapel Hadate”.

14 336 . Hotărâre reconfirmată în 1985.04. Originale. organizaţia legionară. 9 1351 3432 Berariu Luminiţa Membră de partid exclusă pentru că a participat la şedinţele şi ritualurile mistice ale sectei „Meditaţia transcedentală”. Originale. CCP a propus. în funcţia avută a luat şperţ. 3 1349 919 Beral Stela (Haim) Angajată la Direcţia Înscrierii şi evidenţei populaţiei din Direcţia Generală a Miliţiei. Originale. Israel.07. a plecat voluntar pe 1960 frontul antisovietic. membră de partid exclusă pentru că nu primea uşor critica şi comenta cu privire la lipsurile care i se arătau. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1348 918 Beral Avram (Berall) Membru de partid exclus pentru că: în 1950 a depus actele pentru emigrare în 13. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.08. 5. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a aprobat. 1955 1 1350 921 Berariu Gheorghe Ajutor de comisar la Poliţia din Roman. în trecut a făcut parte din 1956 organizaţia sionistă „Mişmar”. 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii.06. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus în 1948 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din 29.

08. pe care i-a 1956 favorizat. CCP a propus.07. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a aprobat.1352 3431 Berariu Maria Membră de partid exclusă pentru că a participat la şedinţele şi ritualurile mistice ale sectei „Meditaţia transcedentală”. reconfirmată în 1959. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legături cu unii chiaburi. Originale. a făcut greutăţi 1951 Partidului.08. membru de partid exclus pentru că: era un element care a trăit într-un mediu mic-burghez. menţinerea deciziei. 2 1355 923 Beraru Ion Căpitan în Portul Constanţa. 1951 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1940. după 23 august 1944. Hotărâre reconfirmată în 1985. şi-a însuşit cereale şi alte obiecte de la cetăţenii din comună care fuseseră dislocaţi. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1936 a făcut parte din Partidul cuzist. Originale. membru de partid care a solicitat acordarea 30. în postul avut a avut 29. Original. fiind social. regiunea Timişoara. 13.23. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 3 1354 922 Beraru George (Strul) Funcţionar la Direcţia Cadrelor din Ministerul Afacerilor Externe. stagiului din ilegalitate. democrat de dreapta. Original. 13 337 . 7 1353 920 Berarov Ilie Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Berecsăul Mic.

copie. după 23 15. alte abateri. Originale. a lovit în membrii de partid şi a menţinut în posturi elemente reacţionare.11. 4. alte abateri. 3 1357 925 Berbecaru Constantin P. 4. 1953 2 1359 3176 Berbecaru Oprea Membru de partid exclus în 1975 pentru că a făcut cerere de plecare 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. menţinerea deciziei.10. reconfirmată în 1961. precum Vasile Modoran şi Aurel Vijoli. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în perioada guvernării legionare a educat elevii în spirit naţionalist. august 1944 s-a înconjurat de elemente 1954 duşmănoase regimului. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: era fiu de exploatator. 1959 11 1358 1017 Berbecaru Ion Director general adjunct al Băncii sovieto-române. Originale.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1948-1949 a frecventat locuinţa unui element reacţionar. membru de partid exclus pentru că: a fost unealta Monarhiei şi a burgheziei.1356 924 Beraru Ion I. Original. 3 338 . a fost susţinut de elemente duşmănoase din Ministerul de Finanţe. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. definitivă din ţară. 1977 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.

membru de partid exclus pentru că şi-a însuşit din banii rezultaţi din vânzarea materialelor de propagandă. în calitate de ajutor de primar a folosit metode legionare de comandă şi dictatură. motiv pentru care a fost 1978 cercetat de Miliţie şi Procuratură. reconfirmată în 1957. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. a făcut parte din PNL. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 1 1363 2821 Berbece Sever C. trăia 17. Original.1360 1004 Berbecaru Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a lucrat la Comitetul Naţional de Românizare. Originale.11. Angajat al Miliţiei. a speculat populaţia împreună cu tatăl său. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 8 339 .03. Originale. într-un anturaj reacţionar.07. 4. de mama sa. în numele Partidului şi-a însuşit diferite sume de bani. care era preşedintele CAP din comună. pentru că a avut un comportament reprobabil faţă 21. 3 1362 1005 Berbecaru Vasile V. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar. 14 1361 3234 Berbecaru Petre Membru de partid sancţionat în 1976 cu vot de blam cu avertisment”. 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

Întrucât motivul s-a dovedit neîntemeiat. semnalat diverse abateri de la locul său 1968 de muncă. Originale.08. CCP a hotărât anularea sancţiunii. Întrucât învinuirile aduse s-au dovedit neîntemeiate. faţă de organele de Partid a avut 1957 o atitudine de îngâmfare. şef al Biroului calificare şoferi din Serviciul inspecţii auto şi circulaţie al Direcţiei Miliţiei regionale Braţov. pentru acelaşi motiv. Hotărâre reconfirmată în 1961. chiabur.08. Originale. 3 1367 1008 Berber Israel Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în timpul regimului Antonescu 28. Ofiţer de Armată.04. Original. sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a 24. copie. 1949 5 1366 1007 Berbecel Vasile N. În 1960 a fost din nou exclus. iar CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost în slujba Siguranţei.05. membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de 12.1364 2990 Berbece Victor V. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la adunări legionare. Ofiţer de Miliţie. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 340 . a ascuns 1954 originea socială a tatălui său. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 12 1365 1006 Berbecel Petre M. CCP a hotărât anularea deciziei.

a fost judecat pentru fapte de necinste. în 1940 a activat în organizaţia 1954 legionară.08. copie. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de propagandist la cursul de Istorie a PC(b) al Uniunii Sovietice a refuzat să se prezinte la 18. 6. menţinerea deciziei. (Curglea) Membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de chiabur. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. contabilă. 1 1370 3219 Berca Ion Gh. 3 341 . Originale. instructaj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1978 3 1371 1015 Berca Ion Gh. Original. alte abateri. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte. membru de partid exclus în 1974 întrucât a săvârşit fapte de necinste pentru care a fost condamnat penal. exclus din Partid în 1959 pentru că: părinţii lui au făcut politică 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. a 1954 întreţinut legături imorale cu Maria Stănescu. Originale.11.1368 1016 Berca Ioan V.03.1954 meiate. liberală.10. şi-a persecutat subalternii. 4 1369 1009 Berca Ion Şef al Secţiei culturale la regionala PMR Ialomiţa. alte abateri. Originale. CCP a propus. Şef al Serviciului financiar la Consiliul Popular Gorj. 25.

cel de-al doilea. inginer-şef la CAP Alunişu. Membru al Biroului judeţean PCR Vlaşca. 1978 11 342 . Petru Groza.1372 988 Berca Nicolai M.05. care a sustras ciment şi lemne din cooperativă. membru de partid exclus pentru că 25. în cadrul Comitetului de Patronaj. Originale. 2 1373 2808 Berca Stelian I. a fost sancţionată cu retragerea indemnizaţiei de conducere pe timp 3 luni. care nu a luat poziţie faţă de abaterile primului. (Nicolae) Şeful Ocolului Silvic Curtea de Argeş. Originale. s-a dovedit a fi necinstit. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1374 Bercan Ion BuzatuVasile Primul.04. 1966 Întrucât a fost exclus pe baza unor sesizări tendenţioase. instructor la Comitetul judeţean PCR Olt. 4. Original. preşedinta CAP Alunişu. Primul a fost sancţionat cu „vot de blam” şi transferat la altă fermă. exclus din Partid pentru că: în 1942-1943 a lucrat ca funcţionar la Prefectura judeţului Vlaşca.12. şi-a părăsit postul de activist şi s-a manifestat contra 24. în cazul în care va repeta abaterea. Maria Drăguşin. CCP a recomandat Comitetului regional PCR Bucureşti să ia măsuri ca organizaţia de bază să pună în discuţie cererea lui de reprimire în Partid. Totodată. guvernului Dr. iar Constantin Duminică (funcţie neprecizată) cu reţinerea a 10% din salariu pe timp 3 luni. judeţul Olt. 73/1977 Cel de-al doilea a fost pus în discuţia Secretariatului Comitetului judeţean PCR Olt şi avertizat cu schimbarea din funcţie.

05.02. 1 1376 1313 Bercaru Nicolae Activist PRM la Raionul Făurei. au solicitat să li se 27. în 1939-1941 a luat parte la 1954 şedinţe legionare.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1375 990 Bercan Iosif Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a fost cântăreţ 24. Originale. iniţial exclus din Partid pentru că şi-a alungat soţia din casă. Păuna Diaconeasa şi Ilie Ocănoaia. CCP a stabilit că pentru destrămarea căsniciei se făcea vinovată fosta lui soţie şi a clasat cazul. exclus din Partid pentru că era preocupat de interese personale. Membru de partid exclus pentru că la primirea în organizaţie nu a arătat că a fost condamnat penal de două ori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original.06. comunice criteriile în baza cărora 1977 excluderea a fost infirmată şi înlocuită cu „mustrare”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a înaintat acţiune de divorţ şi întreţinea relaţii cu alte femei. alte abateri. 1. 1952 2 1377 2/1976 Bercă Mihail Membru PCR. Original. 6. membri de partid. bisericesc. reconfirmată în 1975. 9 1378 3086 Bercea Dumitru I. 1973 35 343 .

Original. menţinerea deciziei.01.1379 2680 Bercea Gheorghe D. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.07. Originale. în 1945 a compărut ca martor al apărării fratelui chiaburului Ion Tomescu. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Păuşeşti-Otăsău. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. 7. 8. în alegerile din 1946 era împotriva BPD. nu s-a străduit să-şi ridice nivelul politic. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. 1957 6 1380 1314 Bercea Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în Frontul Renaşterii Naţionale. regiunea Piteşti. bănuit de asasinarea unui ostaş sovietic.12. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1978 a fost exclus din nou din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru înşelăciune în dauna avutului obştesc. motiv pentru care în acelaşi an CCP a propus. 1954 1 344 . 8. iar după 3 ani să ceară revizuirea situaţiei sale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. exclus din Partid pentru că: s-a lăsat antrenat la băutură. raionul Băbeni. 1957 4 1381 1315 Bercea Moise N.

Membru de partid exclus în 1955 17. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că în 1940-1941 a fost legionar. Instructor la Judeţeana PCR Dolj. a avut manifestări şovine. în funcţia avută a şantajat 11. a avut legături cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1383 1014 Bercea Ştefan Pretor în plasa Târnava. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost informatorul conducerii 19. cu 1951 care dădea petreceri. a avut legături cu chiaburii. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1382 1316 Bercea Novac Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica partidelor burghezo-moşiereşti. dreapta. Original.12. membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu legionarii. 18 1384 2651 Berceanu Dumitru D. 2 1385 250 Berceanu Ioachim A. după 23 august 1944 s-a manifestat ca social-democrat de 21. 1951 antimaghiare.11. Originale. 3 345 . cetăţenii.01. făcând propagandă împotriva 1951 clasei muncitoare. Originale. resortul ţărănesc. reconfirmată în 1958. Originale. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică fascistocuzistă.07. fabricii Astra. era un element afacerist şi necinstit. care a fost condamnat penal. reconfirmată în 1963.

căreia i-a promis că o va lua de soţie. copie. Originale. exclus din Partid pentru că şi-a însuşit bilete de tren ale membrilor asociaţiei. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât acordarea stagiului de la 23 august 1944. Original. În 1971 i s-a acordat stagiu din 1941. relaţii. 1956 12 1387 2814 Berceanu Nicolae (Bercovici) Membru al Biroului organizaţiei de bază a surdo-muţilor. 8. 1954 1 1388 3248 Berceanu Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a convieţuit timp de două luni cu minora Marieta Căldăraru. faptă pentru care a fost condamnat penal. 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 2.05. Întrucât în ilegalitate nu a fost membru.1386 554 Berceanu Ion Redactor la revista Institutului de Istorie al CC al PMR. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 2 1389 60 Bercek Ferenţ (Bencze Francisc) Persoană pentru care CC al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 28. Întrucât şi-a retras apelul.04. după care a alungat-o.10. 1978 alte abateri.11. 4 346 . Originale. 1951 Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate.

CCP a retrimis cazul spre soluţionare Comitetului judeţean PCR BistriţaNăsăud. CCP a hotărât menţinerea deciziei. va fi pus în discuţia organizaţiei de bază şi tras la răspundere.1390 3402 Berceni Romulus Profesor. unde a fost primit în audienţă de către Nicolae Buşui. Membru de partid exclus pentru că în anii 1936-1941 a fost înscris în 14.08. nu însă şi cu scoaterea din învăţământ. În 1988 a înaintat un memoriu. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” (1968) şi „mustrare” (1979). organizaţia legionară şi a participat la 1966 Rebeliune. în care s-a arătat nemulţumit că nu a fost primit în audienţă la conducerea superioară de partid şi pentru că nu a fost reîncadrat în 31. La discutarea apelului s-a declarat de acord cu sancţiunea pe linie de partid. 2 347 . şi îndepărtat din învăţământ pentru că: a falsificat notele unor elevi şi a divulgat subiectele la teze.07. învăţământ. 31 1391 2824 Bercescu Traian C. unde i s-a atras atenţia asupra gravităţii afirmaţiilor sale şi avertizat că dacă va mai avea manifestări similare. Originale. prim-secretar al Comitetului judeţean de Partid. Originale. alte abateri. motive pentru care a spus că 1981 va declara greva foamei şi se va adresa unor agenţii de presă şi posturi străine de radio.

1951 să fie supravegheat îndeaproape. membru de partid exclus pentru că: era un duşman al Uniunii Sovietice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat parte la 1959 Rebeliune. Întrucât principala acuză s-a dovedit 1954 neîntemeiată. 2 1393 978 Berchiu Dumitru Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940 s-a înscris şi a activat 11. 1967 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.06. alte abateri. 22. Hotărâre reconfirmată de CCP în 1960. care şi-a pus toată activitatea în slujba fascismului. 4 1394 2840 Berci Vasile Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară.05. copie. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. Întrucât acuzele nu s-au verificat. Original.1392 553 Berchită Aurel Membru de partid exclus pentru că: în 1946 a făcut propagandă manistă. 20. Originale. 4 1395 960 Berciu Dumitru Conferenţiar la Institutul de Istorie şi Geografie al RPR. 49 348 . Originale.01. 18.01. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCV a hotărât: menţinerea deciziei. în organizaţia legionară. Originale. să fie scos din învăţământ.

omul patronilor. 1948 1 349 . avut purtare laşă şi a devenit informator 1953 al contraspionajului maghiar. alte abateri. S-a constatat că: la căderea din 1941 a 26.05. care 22. avea relaţii cu chiaburii.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord. Copie. reconfirmată în acelaşi an. organizaţia sionistă „Dror Habonim”. alte abateri. care sabota aprovizionarea magazinului. 2. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 2 1397 950 Bercov Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist şi speculant. 8 1399 2902 Bercovici Bella Secretară de celulă de partid la magazinul „Sora” din Bucureşti. exclusă din Partid pentru că: a colaborat cu Gatemberg.07.1396 959 Berciu Ştefan Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. iar 1958 în 1948 a devenit membru. 1 1398 948 Bercovici Andrei L. copie. membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1941 a simpatizat cu 18. (Andor) Locţiitor politic de escadrilă la UM 04761. CCP a propus schimbarea deciziei în excludere din Partid.06. Original.

1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. burgheză. a făcut parte şi din organizaţia 31. sionistă „Ichud”. reconfirmată de CCP în 1962. 7 350 . Originale. 1955 2 1401 971 Bercovici Edith Membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie 29.1400 947 Bercovici Burah Şef de secţie la Direcţia generală de Aprovizionare din Ministerul Industriei Uşoare. -. Originale. membru de partid exclus în 1950 pentru că şi-a manifestat intenţia de a emigra în Israel.12. a făcut parte din PNŢ. a fost omul de încredere al 20. patronilor. a exploatat el însuşi (a avut un 1952 magazin de coloniale).Leia (Nudelman) Membră de partid exclusă în 1961 pentru că: în timp ce era membră de partid. cu care a menţinut relaţiile. reconfirmată în 1966.03. 3 1402 970 Bercovici Gherzon Membru de partid exclus pentru că: era de origine mic-burgheză. 2 1403 966 Bercovici Haia . Original.08. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02.

în legătură cu zvonul că ar fi fost informator al Siguranţei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Solicitarea i-a fost respinsă. În 1967 s-a declarat nemulţumit de cuantumul pensiei de 1800 lei. reconfirmată în 1959. acordarea stagiului din ilegalitate. 1948 18 1406 968 Bercovici Iudita (Didi) Membră de partid care a solicitat 21. în timpul dictaturii antonesciene a fost omul de încredere al moşierului Stănescu. cazul a fost clasat.05. 1960 şi 1961. în 1949 a fost repus în drepturile de membru de partid. în 1945-1946 a fost proprietar al unei fabrici.02. Originale. În 1978 pensia i-a fost majorată la 2600 lei. cu stagiul din 1947. 1. În 1964 i s-a stabilit stagiul din 1944. Întrucât suspiciunile s-au dovedit neîntemeiate.12.Herş Angajat la revista literară „Flacăra” din Bucureşti. şi a cerut majorarea ei. 4 351 . pe care o primea pentru activitate în mişcarea revoluţionară. Originale. 1956 31 1405 2649 Bercovici Iosub . CCP a hotărât extinderea cercetărilor. În 1958 apelantul a solicitat acordarea stagiului de partid din 1924. 1957 CCP a hotărât respingerea cererii. Originale. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în trecut s-a ocupat cu diverse afaceri.1404 969 Bercovici Iancu H. 6. Întrucât nu fusese membru în ilegalitate şi şi-a retras apelul.

Originale. 8 1410 561 Bercovici Moise I. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. proprietar de manufactură. Original. a făcut parte din Gruparea 28. Original. după 23 august 1944 a fost agent de Siguranţă. până în 1940 a deţinut. ghelerteristă a PSD.11. calitate în care a divulgat secrete chiaburilor şi a luat mită de la speculanţi. Membru de partid exclus în 1954 pentru că în trecut a fost comerciant şi 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 6 352 .05. 1954 1 1409 560 Bercovici Moise (Băcăuanu) Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în anii 1931-1934 a fost mic comerciant. reconfirmată în 1958.1407 967 Bercovici Ladislau Membru de partid exclus în 1956 pentru că: provenea dintr-o familie de moşieri. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. împreună 19. reconfirmată în 1958.10.12. cu tatăl său. o băcănie şi o cârciumă în 1954 Arad. în 1950 a depus actele de emigrare în Israel. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1408 559 Bercovici Moise Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în 1933 a fost spărgător de grevă la Tipografia „Opinia”.

07. Hotărâre reconfirmată în 1980.1411 2620 Bercovici Pepi (Davidovici) Membră de partid exclusă pentru că: în 1956-1958. Original. CCP a hotărât reîncadrarea ei în 12. Partid. CCP i-a respins cererea. Originale. a fost conducătorul organizaţiei 1950 sioniste din Piteşti. motiv pentru care a hotărât reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. 1 1413 3293 Bercovici Rebeca (Marcus) Persoană care a activat în ilegalitate pe linia Ajutorului Roşu.03. În 1961 CCP a constatat că a fost înscrisă pentru emigrare în Israel fără să aibă cunoştinţă.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 reconfirmată în 1959 şi 1960. 23. a luat apărarea unor elemente necinstite. patron. care a solicitat reîncadrarea în Partid. în 1958. împreună cu întreaga sa familie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. fostă deportată la Vapniarka şi Grosulovo. a depus actele de emigrare în Israel. Originale. Întrucât în ilegalitate nu fusese membră. 1949 În 1979 a solicitat acordarea stagiului din 1941. 6 353 . copie. el însuşi a fost 17. alte abateri. în calitate de vicepreşedinte al Sfatului Popular raional Oradea. 17 1412 562 Bercovici Pincu Membru de partid exclus pentru că: era fiu de negustor. pentru a nu fi trimise în justiţie.

s-a încadrat în muncă şi a dat dovadă de ataşament faţă de Partid. pentru a şantaja unele persoane. membru de partid exclus în 1952 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. 1954 2 1415 564 9. Bercovici Simion P.07. sa despărţit de soţie şi a întreţinut legături cu o altă femeie.05. Şef al Departamentului Aprovizionării Armatei la unitatea din Timişoara. Copie. avea rude emigrate în Israel. fost membru de partid în ilegalitate. la căderea din 1935 a avut purtare proastă. iar pe de altă parte.) Pentru că. 1956 8 1417 566 Bercovici Ştrul M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cercetat pentru stabilirea stagiului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960 şi 1961.06. Hotărâre reconfirmată în 1957 şi 1962. Membru de partid exclus în 1947 pentru că a fost preocupat numai de interesele sale personale. Şef al Secţiei comerciale de la Sfatul Popular Iaşi. Bercovici Simcha I. pe de o parte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (A fost închis în lagărele Vapniarka şi Grosulovo. Original. alte abateri. Originale. închisoare purtare laşă (motiv pentru care 1951 a şi fost exclus). Originale. 9 354 .1414 563 Bercovici Riven (Berceanu Radu) Membru de partid exclus în 1953 pentru că: s-a dat drept ilegalist şi ofiţer de Securitate. 7.06. 1953 2 1416 565 8. iar în 26. CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1944.

între care aceea că era un trădător al intereselor clasei muncitoare. ar fi denunţat un coleg. CCP a trimis cazul spre 1960 recercetare Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti. Originale. a fost proprietarul unui depozit de cherestea. 1951 49 1419 280 1.) Original.11. membru de partid cercetat pentru că fiind concentrat la muncă obligatorie în timpul regimului Antonescu. lb. Bercu Ghidale Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar”. Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. 1950 1 1420 297 Bercu Leon Medic la Spitalul Elias din Bucureşti. maghiară.1418 82 Bercsényi Illés (Berceni Ilie. Bercu Solomon A. 1 1421 269 2 355 . (În timpul cercetării a mai reieşit că întreţinea corespondenţă cu rude emigrate în Israel. Membru de partid exclus pentru că ar fi practicat inversiunea sexuală. Original. 7.08. Ilieş) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. copii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât nu existau dovezi convin. română. Originale. Întrucât acuza s-a dovedit 1953 neîntemeiată.06.12. CCP a propus clasarea cazului. alte abateri. gătoare. soţia sa a făcut parte din conducerea organizaţiei „Ichud”. 18.06.

fiind omul de încredere al 1951 moşierilor. Originale. iar 1973 cele care refuzau le brusca sau propunea să fie sancţionate administrativ (una dintre ele a încercat să se sinucidă). română. 52 1423 3101 Berdan Dan Dumitru Şeful Biroului export de la Fabrica de confecţii Marghita. CCP a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Bihor. 1960 faptă pentru care a fost condamnat penal. Originale.01. Primul dintre ei a lucrat la Siguranţa din Oradea (1945-1947).1422 116 Berczes Iosif Berczes Elisabeta (Korn) Persoane pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe. salariate să aibă relaţii intime cu el. membru de partid exclus şi scos din funcţie pentru că: se prezenta la serviciu în stare de ebrietate. 1 356 . Adresă a CCP prin care s-au 1952 comunicat informaţiile solicitate. lb. în calitate de responsabil al cazanului de ţuică al Sfatului Popular al comunei 29. Originale. copii. politice.05. Petreşti – Bacău.12.01. maghiară. 4 1425 271 Berdilă Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut s-a perindat prin toate partidele 25. şi-a însuşit ţuică şi bani. 5 1424 270 Berdilă Constantin T. Original. Membru de partid exclus pentru că. 19. a corupt mai multe 27. CCV a hotărât menţinerea deciziei. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

dintr-o familie de exploatatori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.01. apelanta şi-a retras cererea. Întrucât ulterior a fost angajată la 1955 Ambasada Bulgară. care prin căsătorie a devenit cetăţeană română şi a solicitat primirea în PMR. exclus din Partid pentru că: provenea 21. Originale. diverşi cetăţeni. Original.1426 2906 Berea Maria Instructoare pe linie de femei la Comitetul PMR de plasă Vaslui. 2 1428 628 Bereanu Raina Gheorghievna Membră a PC Bulgar. 1953 CCP a propus confirmarea calităţii de membru de partid cu vechimea din 1945.06. rusă.10. exclusă din Partid pentru că: a luat bani de la 11.12. alte 1955 abateri. Original. 1 1427 272 Bereanu Bernard Preşedinte al Uniunii Internaţionale a Studenţilor. 12 1429 273 Berechet Nichita Activist al Regiunii PMR Bârlad. de partid fusese la Praga. întrucât în perioada verificării membrilor 29. 2 357 . 17. membru de partid verificat. română. copii. lb. pe care i-a cheltuit 1948 petrecând.

04. CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea calităţii de membru de partid. 6.09. 2 1432 276 Bereczki Eugen Fost locţiitor de secretar la Comitetul judeţean PMR Oradea. Originale. Original. Membru de partid exclus pentru că a folosit iniţialele Partidului în înjurături. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Partidul szalasist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8.02. În 1965 a solicitat stabilirea vechimii în Partid. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Organizare. primăria Satu-Mare. 1953 2 1431 275 Berecz Ioan Membru de partid exclus pentru că în timpul regimului hortyst a fost conducător al Oficiului „Mobilizare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 1433 277 Bereczki Francisc Fr. alte abateri. Original. 5. Originale.1430 274 Berecz Gavril Membru de partid exclus pentru că: datorită educaţiei naţionaliste s-a retras cu trupele fasciste în Ungaria. Naţiune şi Teritoriu” de la 26.08. 1964 5 358 .

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. 1953 2 1436 3084 Bereczky Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi să fie luat în evidenţă. 2. Originale. cu angajaţi. În acelaşi an a fost luat în evidenţă. 3.11. CCP a hotărât respingerea cererii şi a 1973 recomandat Comitetului judeţean Braşov să fie luat în evidenţă.08. a avut femei de serviciu. reconfirmată în acelaşi an.1434 278 Bereczki Lili Membră de partid exclusă pentru că: în trecut a posedat un atelier de lenjerie. Membru de partid exclus în 1961 pentru că a făcut parte din Mişcarea 15. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. 1955 3 1435 2690 Bereczky Francisc Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Partidul Imredi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Legionară. 25. 5 359 .04. pe care le bătea şi înjura. Originale. 4 1437 239 Berendei Ion M.

contribuind la întocmirea schemelor organizaţiilor comuniste din Ardealul de Nord. (Senior) Lucrător la Sectorul de Verificare a Cadrelor de la Comitetul regional Oradea al PMR. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Original. împreună cu 18.03. Întrucât la arestare a avut atitudine de ploconire şi slugărnicie faţă de duşman. soţia sa a completat formularul de 1955 emigrare în Israel. În 1956 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior.06. în 1956 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul de la data hotărârii. 1 1439 238 Berenyi Ernest St. membru de partid cercetat pentru că la căderea din 1941 a avut purtare slugarnică şi laşă în faţa duşmanului de clasă. În 1978 CCP a propus Comitetului judeţean Bihor al PCR să fie luat în evidenţa celor care au avut activitate în mişcarea revoluţionară ilegală. 1953 9 1440 237 Berényi Ernest Ştefan (Junior) Casier al Comitetului judeţean de Partid Bihor. pe care a ascuns-o Partidului. Originale. Originale. membru de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât acuza că ar fi ascuns situaţia sa Partidului s-a dovedit neîntemeiată.03. 1953 11 360 . 4.1438 339 Berenştain Rahmil Membru de partid exclus pentru că: era un element necinstit. 4. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.

1441 2903 Berényi Ludovic Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. 1 361 . membru de partid exclus pentru că: în trecut s-a ocupat cu specula. CCP a hotărât respingerea cererii pentru că: în calitate de membru al 26. în timp ce avea funcţie de răspundere. în perioada războiului s-a înscris în Volksgruppe şi a purtat zvastica.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1945. fost şi secretar al organizaţiei sioniste 1950 „Ichud”. Sindicale şi de UTM a CC al PMR. Original. membru de partid 14. a 24. în 1948 s-a înscris pentru emigrare în Palestina. din 1941. Original. Breslei funcţionarilor particulari din 1949 Timişoara l-a denunţat Siguranţei pe comunistul Iszak Ladislau. Original.05. Original. 2 1444 340 Bereşteanu Alexandru Responsabil de cadre la Societatea Comcar.04. membru de partid exclus pentru 22. că a făcut parte din Mişcarea Legionară.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Berenyi Nicolae Responsabil organizatoric al CDE Satu Mare. era un element duşmănos. alte abateri. cercetat în legătură cu căderile de la 1953 Someşeni. 1951 fiind şef de cuib. 1 1442 236 1 1443 546 Berenyi Zoltan Referent la Secţia organelor conducătoare de Partid.

exclusă pentru că a furat bani de 1956 la colegă de muncă. 6 362 . 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1448 342 Berevoianu Maria (Tulici) Membră a PRM. nară. Hotărâre reconfirmată în 1980.1445 3157 Bereşteanu Vasile Membru de partid exclus în 1976 întrucât a ascuns că a fost condamnat pentru ultraj. 12 1446 2619 Beretean Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legio. dactilografă la Comitetul Raional de Partid Târgu11.10. 31. regiunea 1954 Timişoara.05. alte abateri. menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. de la GAC din comuna Făget. reconfirmată în 1958.09. Originale. Originale. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât.09. Lăpuş. Originale. 6 1447 341 Beretzki Anton Membru de partid exclus pentru că: în calitate de responsabil la Baza de recepţie 25. a comis fraude.22.

4.11. iar Plenara CC al PMR din 1959 l-a exclus din CC. Original. necesar la pensionare. Comitetul regional de Partid Bacău la destituit din funcţie.02. Bereziţchi Dumitru Membru al CC al PMR. individualist. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. prim-secretar al Comitetului regional de Partid Bacău. cercetat în urma sesizărilor privind trecutul său legionar. 1 363 . Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme că în trecut a fost arestat pentru activitate revoluţionară. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. ţinând cont de trecutul său întunecat şi duşmănos. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept” în legătură cu trecutul său politic şi modul în care a pătruns într-o uzină de mare importanţă pentru industria ţării. 1950 4 1450 8/1959 1959 346 1451 673 Berezovski Eugen Ş. era orgolios şi 21.01. fotografii. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. 3. în 19461947 s-a ocupat cu specula. copii. 1962 15 1452 343 Berg Maximilian Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost afacerist. CCP a stabilit că acuzele erau întemeiate. Şofer la Uzina Călan.1449 2742 Berevoiescu Ioan I. Originale. Originale. Originale.

Originale. membru în conducerea PSD şi în 1953 Consiliul Sindical. 1 1454 344 Berger Loti Membră de partid care a solicitat confirmarea calităţii.05. a deţinut o fabrică forestieră şi 11.1453 2904 Berger Iosif Colector la Societatea de stat alimentară „Someşul”. CCV a hotărât confirmarea ei ca 1949 membră cu vechimea din 1946. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost cârciumar.) CCP a stabilit că: în trecut a fost 14.) CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul deţinut. (În 1944 a fost închis în lagărul de la Bergen-Belsen. membru de partid exclus pentru că în 1945 s-a înscris 24. Fost ofiţer de Miliţie. 4 364 . motive pentru care a propus excluderea lui din Partid. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. o batoză. Original. ostilă Partidului şi clasei muncitoare.02. Originale. alte abateri. 1 1455 345 Berger Marcel Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord. 1950 (A fost deţinut în mai multe lagăre de muncă din Germania.09. Original. unde a dus o politică de dreapta. în organizaţia sionistă „Ichud”.09. 3 1456 346 Berger Nicolae I. ziarist. 16.

Originale. Someşeni. care în 1925 l-a trimis ca delegat la deschiderea Universităţii Ebraice din Ierusalim. corespondenţă cu cumnatul său „fugit” 1955 din ţară. Întrucât a fost informator al 16.06. motiv pentru care a fost reîncadrat în Partid cu stagiul din 1938. a întreţinut 28. 2 1458 348 Berger Victor Membru al unei celule a Ajutorului Roşu în ilegalitate. membru de partid cercetat în legătură cu cazul 11. CCP a hotărât respingerea cererii lui de încadrare în Partid şi a cerut să fie scos din funcţiile avute. 6 365 . membru al Comitetului antifascist german din Regiunea Sibiu şi deputat în Sfatul regional. apoi Comitetul orăşenesc PMR Bucureşti va hotărî asupra situaţiei lui. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1967 s-a constatat că acuzele erau neîntemeiate. În 1958 i s-a recomandat să mai muncească timp de doi ani pentru reabilitare. Siguranţei şi a avut un comportament 1952 trădător la anchetă.12. asculta posturi imperialiste. 8 1459 268 Berger Wolf Fost director la Direcţia Centrală de Statistică (1951-1953). care a solicitat rezolvarea situaţiei sale de partid. s-a căsătorit cu cumnata unui patron. Originale. Original. 1953 CCP a propus menţinerea calităţii lui de membru cu stagiu din 1945.01. membru de partid exclus pentru că: în 1922-1926 a fost înscris în organizaţia sionistă „Haşmonea”.1457 347 Berger Paul Şeful Centralei electrice de la Uzinele „Janos Herbak” din Cluj.

Membru de partid exclus pentru că: în timpul perioadei de secetă a fost avocat în procesele sabotorilor. 5 1462 2905 Bergman Gheorghe Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. a propus: să fie scos din funcţia de responsabil 28.06. pentru a se reabilita. a făcut cerere de emigrare în Israel. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. „apăraţi” de avocaţi din oficiu. după ce a 1950 fost exclus. Original. 2 366 . copie. Original. a 17. Totodată.03.1460 267 Bergfeld Samoilă M. economic la Comitetul regional Banat al 1946 PCR. să lucreze în organizaţia de masă. Întrucât la căderea din 1942 a avut purtare foarte proastă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât respingerea cererii. Originale.09. 1 1461 266 Berghezan Ilie Membru de partid exclus pentru că: a trăit în anturajul elementelor legionare. până când Partidul i-a atras atenţia că respectivii trebuie 25. făcut parte din organizaţia legionară. cu stagiu din acelaşi an şi cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de conducere în Partid. În 1947 a fost încadrat în Partid ca membru nou.

8. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. română. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 10 1465 292 Berindan Ana Membră de partid exclusă pentru că a simpatizat cu organizaţia legionară.04. lb.08. Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator. 22. 3 1466 293 Berindan Mihai Membru de partid exclus pentru că provenea dintr-o familie de chiaburi.01. maghiară. Originale. iar 29. el a fost tot timpul un element 1952 exploatator. Originale. CCP a recomandat Biroului Comite1960 tului orăşenesc PMR Bucureşti să adâncească cercetările. 1950 16 1464 290 Berianu Ştefan I. 5. Membru de partid exclus pentru că a fost legionar activ. ca atare. 3 367 .1463 265 Bergner Zoltan M. Decizie reconfirmată de CCP în 1956 şi în 1958 (de două ori). care toată viaţa lui a fost fabricant şi. era străin de interesele clasei muncitoare. Originale. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru motive neprecizate.04.09. 1954 1 1468 946 Berinde Iuliu Membru de partid exclus pentru că: era de origine mic-burgheză. reconfirmată în 1965. Original.07. în trecut a făcut politică liberală şi a avut legături cu elemente legionare. iar faţă de salariaţi nu a avut atitudine justă. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. a posedat atelier. din organizaţii fasciste. după 23 august 1951 1944 a ţinut legătura cu duşmanul de clasă. Original. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut parte 15. 8. Întrucât excluderea s-a făcut în mod nestatutar. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1467 288 Berinde Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost crescută într-un mediu mistic. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1470 291 Berindei Traian Gh. 5. 1952 4 1469 289 Berindei Aron Membru al Biroului Comitetului de Partid al uzinei „Zlatna”.04. 1955 1 368 . alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea cazului în discuţia organizaţiei de bază. 9.

exclus din Partid în 1950 pentru că: s-a dedat la acte 17. căruia 14. Originale.08.06. membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat voluntar la o şcoală din Germania. reconfirmată în 1960. copie.05. 1 1474 567 Berkovici Vasile (Bercovici) Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1946 s-a înscris într-o 12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte 1950 abateri. împreună cu alţii a bătut un 1954 cetăţean. 8 369 . a făcut 21. Regiunea autonomă maghiară. greutăţi Subcomisiei de verificare. de necinste. subofiţer de armată.11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. organizaţie sionistă. 1 1472 284 Berindei Vasile P. a pactizat cu duşmanul de clasă (a frecventat localul unui cârciumar. Membru de partid exclus pentru că: fiind influenţat de manişti. avea legături cu femei de moravuri uşoare. i-a dat mai multe numere din „Glasul 1951 Armatei”. Original.1471 285 Berindei Vasile Locţiitor politic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care ulterior a decedat. 1 1473 951 Berki Ioan Fost secretar al organizaţiei de bază din comuna Sâncraiul de Mureş. pe care le introducea în unitate şi a împiedicat ostaşii să ia parte la serbarea de ziua „Scânteii”). Original. faptă pentru care a fost condamnat penal. Original. unde a fost educat în spirit fascist. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1959 3 1478 2746 2. în 1950 a depus formele de emigrare în Israel. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1944 s-a înscris şi a activat în organizaţia sionistă „Gordania” <Gordonia>. 2 1476 557 Berkovics Mendel (Koczkas) Activist la Consiliul Sindical regional Baia Mare. Hotărâre reconfirmată în 1960 şi 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cercetat în cadrul revizuirii căderilor din Ardealul de Nord din 1941.04. 1953 7 1477 281 Berkovits Lazăr (Berkovici) Secretar al Comitetului sindical al fabricii „Ceramica” din Turda (19461947). Hotărâre reconfirmată în 1958 (de două ori). Berkovits Nicolae Membru de partid cercetat cu ocazia revizuirii căderilor de la Someşeni. şi era un element exploatator. deţinea o batoză 27. a fost omul de încredere al patronului.1475 558 Berkovics Mendel Membru de partid exclus pentru că: era de origine chiabură.09. 8. Originale.06. în 1947-1948 a activat în organizaţia sionistă „Mişmar”. CCP a propus respingerea cererii lui de încadrare în Partid. iar în acelaşi timp a activat şi în organizaţia sionistă. CCP a hotărât excluderea lui din Partid pentru că: a fost informatorul contraspionajului hortyst. Originale. Întrucât la cădere a avut purtare proastă.04. Originale. 3. 1953 14 370 .

) CCV a hotărât menţinerea deciziei. În 1966 memoriul său a fost clasat. A solicitat reîncadra. 1977 CCP a propus.04. Berlogea Iacob Şef al Laboratorului de microbiologie de la Spitalul Militar Central.23. locotenentcolonel. ocupat cu specula. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale.1479 568 Berkovits Rudolf (Bercovici) Membru de partid exclus pentru că: la căderea din 1935 a avut purtare laşă. 3 1480 286 Berler Mihail Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost zbirul muncitorilor şi omul de încredere al patronilor. Originale. 1 1481 3181 Berlinschi Ion Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tăinuire şi complicitate la furt. (A fost deportat în diferite lagăre de 1950 pe teritoriul vremelnic ocupat al Uniunii Sovietice. Hotărâre reconfirmată de CCP în 1964. în 1950 a făcut cerere 1953 de emigrare în Israel. 3 1482 949 6 371 . pe motiv că între timp sancţiunea îi fusese ridicată. 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Comisia de Partid a DSPA a hotărât 1963 menţinerea deciziei.10. membru de partid sancţionat în 1962 cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a căutat să aibă relaţii amoroase cu două laborante din subordine şi elevele care făceau practică. rea în Partid cu stagiul din 1932. s-a 23. respingerea apelului. Original.04. Original.04. 14.

CCP a hotărât respingerea cererii. când era furier la Detaşamentul de muncă obligatorie 105 CFR Bacău.08. ocupându-se şi cu „afacerismul”.1483 2979 Berman Alexandru (Bogdan Iancu) Responsabil al Fermei Partidului din judeţul Timiş-Torontal. şi în dauna Partidului. Copie. 1 1484 2985 Berman Beniamin Membru de partid exclus pentru că: în 1944. 1949 1 1486 287 Berman Iosif Membru de partid exclus pentru că în trecut a servit fidel interesele patronilor. la căderea sa din 1943 a avut purtare laşă şi a semnat un angajament de colaborare cu Siguranţa. 1 372 . a luat diverse sume de bani de la evrei pentru a le obţine învoiri. Copie. 1 1485 2945 Berman Elias Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. după 23 august 1951 1944. în calitate de şef al Economatului de la Fabrica de Postav din Azuga. 30. membru de partid exclus pentru că a făcut afaceri în numele 12.05. Întrucât. de ofiţeri şi subofiţeri. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus Comitetului judeţean să-l dea în judecată pentru pagubele provocate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. a fost omul direcţiunii reacţionare. Original. motivând că sunt cerute 19. lucrând pe linia Ajutorului Roşu.02. cu drept de reabilitare. 1.07. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. Lucreţiu Pătrăşcanu. Ana Toma şi Alexandru Buican. 1960. CCP a hotărât respingerea cererii. I-II) 317 Berman Jacques Membru de partid în ilegalitate care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. 2. 78 (vol. Referinţe semnate de: Egon Weigl. Întrucât era un element cu trecut exploatator şi dubios. Paul Bacalu. I) Idem. carnet de partid. CCP a propus să i se ridice calitatea de membru de partid şi să fie cercetat de „organele în drept”.06. Emil Calmanovici.11/1950 1487 (vol. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 373 .07. Condamnat politic în procesul 17. Originale. 1950 102 (vol. hotărâre reconfirmată în 1959. Original. care a solicitat 1958 reprimirea în partid. 1963 şi 1964. 7. În 1968 Comitetul Executiv al CC al PCR l-a reabilitat şi l-a reîncadrat în Partid cu vechimea din 1933. Aurel Vijoli.11. II) 1488 551 Berman Niculae Membru de partid exclus în pentru că în acelaşi timp s-a înscris într-o organizaţie sionistă.

Original. Ulterior. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus 24. a promovat în funcţii elemen te duşmănoase regimului. i s-a acordat o pensie specială de 3450 lei. însă. Originale. Original. Totodată. 1 374 . Întrucât din 1943 a avut legături cu Partidul. pentru că: în trecut a fost legionar.1489 552 Bernachi Ion Membru de partid exclus în 1951 pentru că: până la 23 august 1944 a fost exploatator. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. apoi de director al Fondului Bisericesc.08. a solicitat mărirea ei. în calitate de director general la CFR. În 1965 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi i s-a acordat din 1943. 5. 1955 14 1490 282 Bernaciuc Ion St. a avut farmacie proprie). 2 1491 283 Bernad Iacob (Bernard) Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator (până în 1949 13. alte 1956 abateri. în 1968 cererea i-a fost respinsă de Secretariatul CC al PCR.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în ciuda propunerii favorabile a CCP de majorare la 4000 lei.10. Director al GAS „Iosif Clisici <Clisci>”.

afacerist şi a intrat în Partid 29. reconfirmată de CCP în 1958. în timpul războiului antisovietic a colaborat cu nemţii. comunistă. un element necinstit şi afacerist.1492 308 Bernad Ştefan Membru de partid exclus pentru că era speculant.07. necesară pentru pensionare.05. Original. deşi era evreu. prin care se comunică faptul că în arhive nu a fost regăsită informaţia cerută. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. 1958 Adresă a CCP către CC al PCUS. 12 1494 309 Bernard Lazăr C. era 27. în trecut s-a alăturat elementelor duşmănoase (social-democraţi de dreapta). 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. cu scopuri de parvenire. 9. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. Original. 1951 7 1495 311 Bernat Ion I. (Bernea) Membru de partid exclus pentru că: era un element carierist şi îngâmfat. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. copii.09. Originale. a servit interesele burgheziei. 1 1493 484 Bernard Adolf (Bernhard Adler) Cetăţean sovietic care a solicitat o adeverinţă din care să reiasă că în anii 1942-1944 a fost închis pentru activitate 17. 1 375 . Originale.

08. Original.09. pe motiv că s-a dovedit a fi un element carierist şi oportunist. care a fost cercetat. În 1953. Hotărâre reconfirmată în 1956 şi 1961. 51 1497 310 7 1498 2677 1 376 . Membru de partid în ilegalitate. mult timp patroana unei farmacii. reconfirmată în 1958 şi 1960. a fost exclus din Partid şi scos din funcţie. alte abateri. Originale. în timp ce era director în 1946 Ministerul Industriei Uşoare. În 1965 CCP a hotărât. Membru de partid exclus pentru că sa ocupat cu specula. În 1948 CCP a reconfirmat decizia. care în momente grele a dezertat de la muncă şi a trădat mişcarea muncitorească. era un element beţiv 28. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. avea 1954 rude în ţările capitaliste. soţia sa a fost 25. anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea din 1921.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu care întreţinea relaţii.1496 1307 Bernath Abraham L. şi scandalagiu. şi a propus să fie scos din postul de activist la Secţia Economică a CC al PCR şi trimis în producţie. 27. cu interdicţia ca timp de 5 ani să ocupe funcţii de partid. Bernath Segall Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de casier la Rafinăria „Vacuum Oil” a bruscat muncitorii. Întrucât în timpul războiului a fost inactiv. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid ca membru nou. În 1938 a plecat voluntar în Spania Republicană. Originale. Bernáth Ioan A. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

rusă. de negustor. a luptat în 1958 Brigăzile Internaţionale din Spania. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. Referinţă semnată de Boris Holban. 1950 1 377 . Originale.1499 463 Bernaţschi Fedor Fedorovici Cetăţean sovietic pentru care CC al PCUS a solicitat eliberarea unei adeverinţe privitoare la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. în 1948 s-a înscris pe lista de emigrare în Israel. 8. Original. copie. că: a fost membru de partid. 10 1500 2648 Bernea Sandu (Bercovici Şmil) Director adjunct la Direcţia producţiei din cadrul Centrocoop. 1954 5 1501 312 Berner Mor Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1934 a fost preşedintele organizaţiei sioniste „Haşomer Haţair”. unde a depus activitate intensă. română.08. alte abateri. alte abateri. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 19. în 1941 a plecat în URSS. reconfirmată în 1958. a fost închis în lagărul de la Auschwitz. lb.04. era un element cu mentalitate micburgheză. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. Originale. de unde a fost eliberat de americani. iar ulterior a fost închis în lagărele din Franţa. 6.

exclusă din Partid pentru că: în 19421944 a fost în serviciul instituţiei 30. slujba fasciştilor ca translator. în 1950 şi-a scos acte pentru a emigra în Israel. a avut comportare uşuratică.10.10. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 29. deşi era originar din Basarabia. „Centrul Naţional de Românizare”. ceea ce dovedea că era un element duşmănos Uniunii Sovietice. în 19381951 1940 a fost gardian public la Tighina.06. 1931-1940 şi 1945-1948 a avut cabinet 1956 medical particular. CCV a hotărât menţinerea deciziei. din 1956 cadrul fostului Guvernământ al Bucovinei din Cernăuţi. Original. nu s-a repatriat. s-a căsătorit cu un element cu activitate legionară. 1 378 . 9.1502 313 Bernescu Eugenia (Mateescu) Responsabilă cu propaganda şi agitaţia în Biroul organizaţiei de bază de la uzina de Utilaj Poiana Câmpina. Originale. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 1505 316 Bernovschi Ioan Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a pus în 15. 1 1504 314 Bernig Ilie Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare. Copie. 3 1503 2628 Bernhard Friedel I.04. Membru de partid exclus pentru că: în 1922-1932 a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Poale Zion”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1947 CCP a hotărât primirea ei în Partid ca membru nou.10. Copie. în lagăr a 14. orgolios. cu stagiu de la data deciziei. 1 1508 547 Bernstein Mendel Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu afacerile. 1 1509 315 Berştein Iosif (Bernstein) Membru de partid exclus pentru că a completat documente pentru emigrarea în 27. să emigreze în Palestina. care nu a ajutat celula de partid 1948 de la Fabrica „Apretura”.05. alte abateri.05. împreună cu alţii procura acte false pentru evreii care voiau 19.07. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. 1 1507 2907 Bernstein Emil Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al economatului s-a dovedit a fi un element mic-burghez. în 1951 şi-a 1955 depus actele de emigrare în Israel. Copie. alte abateri. 2 379 . Original. cercetată pentru că: la căderea sa din 1940 a avut purtare proastă. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. manifestat şovăială şi frică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Israel.1506 2946 Bernstein Betty Membră de partid în ilegalitate. 19. Original.

organizaţia legionară şi a luat parte la 1960 Rebeliune. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. reconfirmată în 1960. funcţia avută a făcut o percheziţie 1957 domiciliară unui cetăţean. 4 1513 549 Bertea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute.01. copie.03. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din 29. în 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14. 9. 1981 9 1511 87 Berta Pavel Persoană pentru care CC al PC Cehoslovac a cerut relaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 11 1512 548 Berta Teodor Inspector al Comitetului de stat pentru colectarea produselor agricole.11. Originale. Adresă a CCP prin care s-a transmis o 1951 parte din informaţiile solicitate. 4 380 . Originale. copii. 6. 1959 8 1514 550 Bertea Vasile Gh.04. Originale.1510 1174 Berta Dezideriu Persoană pentru care Secţia Externă a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii. Originale. Originale. în urma căruia act a fost condamnat penal.

07. Berzescu Ilie I. Bertuş Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost o unealtă credincioasă a moşierilor şi a asuprit muncitorii.11. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. alte abateri. Originale. membru de partid cercetat pe motiv 19. Originale.05. Original. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a solicitat să fie supravegheat de „organele în drept”. Bertók Alexandru St. 1951 1 1518 1305 Berzediczi Ludovic Membru de partid exclus pentru că toată viaţa lui a fost un exploatator şi 11. că ar fost informator al Siguranţei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 25. în dauna ţărănimii 1950 muncitoare. Şef al Serviciului administrativ de la Fabrica de textile „30 Decembrie” din Arad. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1519 1304 13 381 . 1954 legionară. 1 1516 1297 2 1517 1306 5. reconfirmată în 1960 şi 1962. 1957 Întrucât informaţia nu s-a verificat. legionară.07. Originale. unealta moşierilor. CCP a hotărât clasarea cazului. a fost informator al vechii direcţii de la „Astra Română”.1515 1296 Berteanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 21.

română. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. a acoperit furturile din 1961 fabrică. Ofiţer de grăniceri. (1930-1934) şi la penitenciarele Turnu 1950 Măgurele şi Văcăreşti (1938-1945).08.1520 1301 Besciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. zahăr „Banatul”. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care a fost 1955 condamnat penal. 1 1522 716 Besedinskaia Eleonora Iakimovna (Varlam) Persoană pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat relaţii. Sectorul III Albastru. alte abateri. Adresă a CCP prin care s-a comunicat că: a fost membră a PCR în 1947-1950.03. 1 1521 1300 Besciu Marin Gh. necinstit. 31.02.10. Originale. 7 1523 330 Besoiu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al pazei de la Fabrica de 28. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element uşuratic şi 10. a fost gardian în poliţia din Turnu Măgurele 24. în 19521953 a lucrat la revista „Rezervele de Muncă”. Referinţe semnate de Ida Felix şi Bercu Feldman. în 1948-1951 a fost activistă a UTM 1961 Bucureşti. rusă. locotenent. lb. 5 382 . Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Hotărâre reconfirmată în 1960.09. Grupul de intervenţie în caz de grevă sau 1959 mişcări ale muncitorilor de la Atelierele CFR Simeria. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1940 a fost înscris în PNŢManiu. Originale. Membru de partid exclus pentru că era fiu de moşier.06.T. Stalin (Braşov).T. membru de partid exclus pentru că: s-a 25. Beşa Iosif I. CCV a hotărât anularea deciziei şi confirmarea calităţii 23. în 1943-1944 a făcut parte din 26. CCP a hotărât clasarea cazului.06. În 1956 CCP a hotărât reprimirea sa în Partid cu stagiu de la data rezolvării apelului. Originale. în 1940-1944 a fost omul de încredere al Direcţiei Atelierelor CFR Simeria. sale de membru. 1950 În 1952 a fost categorisit chiabur şi exclus încă o dată. Originale. iar ca membru de partid a căutat să se achite de sarcini.1524 977 Besoiu Traian N. dovedit un element necinstit şi carierist. Beszterczei Geza Membru de partid căruia i s-a retras calitatea în 1959 pentru că în trecut a fost înscris în Partidul fascist maghiar „Imredi”. Întrucât nu a folosit braţe de muncă salariate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Beşchea Alexandru Responsabil cu cadrele administrative la Regionala P. 1952 alte abateri. 41 1525 976 5 1526 1303 3 1527 1302 2 383 . Original. reconfirmată în acelaşi an şi în 1960. copie. Întrucât şi-a recunoscut fapta şi şi-a 1959 retras apelul. 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02.

Original. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid sancţionat cu vot de blam în 1977 pentru că în cadrul colectivului de muncă a menţinut o 16. atmosferă de suspiciune şi intrigă. Originale. 1978 calomniind colegii şi conducerea unităţii. 1958 1 1530 3440 Beşleagă Sterea Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru conducere în stare de ebrietate. Hotărâre reconfirmată în 1985. 1982 8 1531 331 Beşliu Ioan Gh. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a avut un comporta26. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât a renunţat la apel şi a declarat că va munci pentru reabilitare. Ofiţer MAI. 2 1529 1298 Beşleagă Gheorghe C. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.12. Originale. a lovit un cetăţean. menţinerea deciziei.1528 3233 Beşchea Dumitru I.06. CCP a propus. ment duşmănos faţă de trupă şi a luat 1950 parte la distrugerea colhozurilor. umbla în stare de ebrietate. faptă pentru care a fost condamnat penal.06. Original. 9. Întrucât a renunţat la apel.04. membru de partid exclus pentru că: era indisciplinat. CCP a hotărât clasarea cazului. 2. 1 384 .

08. Originale. 1931. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică liberală.12. exclus din Partid pentru că: şi-a arogat meritul că ar fi fost membru de partid din 12. satul Podolenii de Sus. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. întrucât deţinea un cazan de ţuică şi pământ pe care îl lucra cu braţe salariate. regiunea Ploieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit banii din cotizaţiile de partid. funcţii elemente duşmănoase şi necinsti1956 te. 5 1535 329 9. a dus o activitate politică distruc1958 tivă. 1954 1 385 . Originale. raionul Huşi. 7 1534 333 Beşliu Marin C. reconfirmată în 1963. Prim-secretar al Raionului PMR Balş. beţiv şi afemeiat. s-a sustras de la predarea cotelor. Beşliu Mihalache Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cosmeşti. interesele chiaburilor. a susţinut în 27.1532 1299 Beşliu Ion C. Secretar al organizaţiei de bază din Comuna Beceni.06. regiunea Iaşi. în 1957 a fost judecat şi condamnat pentru ultraj. în 1940-1941 a 1957 făcut politică legionară. era categorisit chiabur.11. 3 1533 332 Beşliu Ion St. în viaţa personală a fost viciat. exclus din Partid pentru că: a creat două grupuleţe în Biroul raional. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar la primărie a servit 12. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Original. 1 1538 328 Beşoiu Ioan Şef al Secţiei organizaţii de partid. Întrucât şi-a recunoscut faptele şi a 1959 renunţat la apel. împotriva clasei muncitoare.1536 3110 Beşliu Victor Membru de partid exclus pentru că: a comis o serie de abateri de la disciplina de partid. 1955 pe care le susţinea să ocupe munci de răspundere. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul Jandarmeriei burghezo-moşiereşti.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1539 975 Beşteli Petre Gh. menţinerea deciziei. 10. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia legionară. întreţinut legături cu elemente legionare. 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că a 23.04. Original. după 23 1951 august 1944 a făcut politică manistă.03. a înşelat o familie de bătrâni pentru a le acapara averea. sindicat şi UTM la Raionul de Partid Sebeş. 1974 În 1975 CCP a propus. 1 386 . a avut legături cu chiaburimea satelor. în cadrul căreia a avut misiuni speciale 26.09. Original. 8 1537 327 Beşoiu Gheorghe N.

25.04. Originale. iar Secretariatul CC 1980 al PCR a fost de acord. pe frontul antiso1951 vietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor şi a fost decorat. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în trecut a fost şef de cuib legionar. 5. exclus din Partid pentru că: în trecut a participat la 20. CCP a constatat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 387 . manifestaţii legionare.10. 1961 6 1541 3315 Betea Traian Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi luarea în evidenţă. Originale.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. că solicitarea era neîntemeiată. Originale. 4 1542 973 Beteagu Vasile C. Original.11. în perioada războiului antisovietic a fost informator al Serviciului de contrasabotaj condus de inginerul Liviu Caba. 9.1540 974 Betea Petru Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost omul de încredere al conducerii administrative de la Societatea „Mica” Brad. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1965 2 1543 984 Beteringhe Niculae (Nicolae) Membru al Comitetului PMR de la Întreprinderea Nehoiu.

Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1936-1937 a fost membru al 24. Spineni. 7.06. ca 1951 pretor al plăşii Târgu Lăpuş. copie. Original. era 1960 cantor bisericesc. 1 1547 972 Beudeanu Liviu Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut strânse legături cu legionarii. 4 1546 981 Beudeanu Dumitru Fost secretar de Plasă PMR.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1544 983 Betoianu Romulus Membru de partid exclus pentru că a fost şef de garnizoană legionară. 1 388 . Olt. după 23 august 1944. a avut legături strânse cu elementele reacţionare.05. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. în perioada guvernării Antonescu a fost numit pretor al plăşii 15.05. Original. judeţul Someş. organizaţiei fasciste Goga-Cuza. Originale. 1950 1 1545 982 Beudean Valentin I. Originale. a avut manifestări şovine. sprijinit chiaburii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. s-a purtat brutal cu 1950 subalternii. a 23.

Responsabil al Serviciului de cadre al Şcolii superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu”. cu care întreţinea relaţii. Hotărâre reconfirmată în 1968 şi 1980. 4 1550 1294 Bexa Ion I. fiind învinuit pentru pagube. 15. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 şi 1961.1548 987 Beuran Gheorghe Inspector şcolar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.04. 1961 CCP a hotărât confirmarea stagiului din 1943. reconfirmată în 1956. 1. membru de partid cercetat în 31. avea o soră în Franţa. (Beyasgian / Bejazdjian) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât: menţinerea deciziei.04. 1950 11 1549 1295 Bexa Anghel A. până în 1949 s-a ocupat şi el cu comerţul. Originale. 16 389 . Original. 1 1551 903 Beyazgian Vahe E. în 1950 a fost condamnat penal pentru 1960 deţinere ilegală de armă. 27. în funcţia avută nu a avut o evidenţă 1954 clară. să fie îndepărtat din învăţământ. alte abateri. legătură cu stabilirea stagiului.03. membru de partid exclus în 1949 pentru că: a scris articole şi a ţinut conferinţe cu caracter legionar.10.

1958 8 390 . 5. 12. Romulus Zăroni şi Petre Pandrea. I) 24/1957. copie. Vol. I 1552 (vol. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. alte abateri). semnată de ministrul de Interne 1957 Alexandru Drăghici. copie. Original. Originale. 5 (vol. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. 1957 CCP a constatat că în 1941 a avut legături cu organizaţia de spionaj condusă de Rică Georgescu (descoperită de regimul Antonescu). Idem. Referinţe semnate de: Niculae Bellu. (George) Persoană care a solicitat încadrarea în 12. titular. copii.09.11. Originale.) 1957 CCP a stabilit că nu îndeplinea condiţiile cerute (ca ofiţer de marină la Ierusalim. 1956 4 (vol. care lucra pentru englezi.986 Beza Constantin D. Idem. Idem. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Persoană care a solicitat încadrarea în 12. (Frate cu Ion şi Constantin Beza. Partid. Informare a Securităţii privindu-l pe 12. 1957 Originale. I) 64 (vol. Partid.09. III) 985 1553 (vol.09.09. şi a hotărât respingerea cererii.01. Originale. II) 1554 1373 Bezdedeanu Ion V. II 19 (vol. 4. I-II) 25/1957 Beza Gheorghe D. I-III) 56 (vol. a avut legături cu spionajul britanic. Originale. Vol. copii. II) 24/1957.

şi-a însuşit alimente şi 11. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.07.05. 8 1556 3215 Bezman Grigore Mihail Medic la UM 0811 (Trupele de Securitate). armata burghezo-moşierească.06. Originale. necorespunzătoare. după 29. 4 1557 1123 Biaj Ioan Secretar al organizaţiei de partid. schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. mărfuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. eliberarea din închisoare a plecat în 1957 Liban. a fost ofiţer activ în 13. de unde s-a întors în 1945. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.1555 1374 Bezerian Jirair A. 1 1558 1122 Bianchi Constantin Membru de partid exclus pentru că: în 1919 a fost subcomisar la Chestura poliţiei din Chişinău. Originale. alte abateri. exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 391 . şi în familie a avut o comportare 16. a făcut chefuri împreună cu 1950 elemente dubioase. 1978 CCP a propus. a fost 1956 patron al unui cinematograf şi al unui magazin de fructe. Membru de partid căruia în 1952 i s-a anulat calitatea pentru că: la arestarea din 1935 a avut purtare proastă.05. membru de partid exclus în 1977 pentru că: a falsificat acte de decont.

CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu 17. Întrucât a fost apărător în procesele comuniştilor din timpul ilegalităţii.1559 3271 Bianchi Ion H. Originale.02. 10 1560 1121 1 1561 1120 2 1562 3362 9. era îngâmfat şi beţiv. a avut manifestări 1950 naţionaliste şi şovine. divulga secretele de partid. la Sighişoara şi Cluj. Originale. Bianu Dezideriu (Izsak) Membru de partid exclus pentru că: în perioada muncii obligatorii a acceptat propunerea patronului de a lucra în acord. În 1979 CCP a propus. Original. Gheorghe Rafiu şi Cristea Bocioga. 1980 1 392 .07. în care se spunea că apelantul aştepta să-şi completeze dosarul. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1970 În 1978 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Răspuns al Colegiului de Partid Constanţa către CCP. Colegiului de Partid i s-a trasat sarcina să fie cercetaţi: Alexandru Cornea. Totodată. Original. stagiul de la data deciziei. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru dare de mită. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. care au făcut afirmaţii nejuste.08. deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu 1951 stagiul avut anterior. alte abateri. Bianu Gheorghe Persoană care a solicitat reprimirea în Partid. Bianchi Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1940 a fost impiegat (de birou) la Tribunalul din Cernăuţi.06. CCP a hotărât anularea 20. respingerea solicitării. apoi funcţionar 19. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.

14 393 . în 1947-1949 şi-a 28.1563 2721 Bianu Gheorghe (Bergman Gustav) Membru de partid în ilegalitate. al Comunităţii Evreieşti din Călăraşi. reconfirmată în 1960. exclus din Partid pentru că: tatăl său a fost negustor. 29. Originale. în timpul războiului antisovietic a fost scutit de muncă obligatorie pentru că a lucrat ca secretar 19. deschis o cârciumă. Originale. moşierilor şi sabotorilor.05. Întrucât în ilegalitate nu a fost membră de partid. CCP a hotărât respingerea cererii. Originale. 21 1564 1119 23 1565 1118 2. reconfirmată în 1960. Bianu Ion A. a 1953 susţinut procesele chiaburilor. a cerut organizaţiei de bază să o ajute să lichideze lipsurile pe care le avea. În 1945 şef al Secţiei agitaţie şi propagandă de la Judeţeana PCR Ialomiţa. a lăsat să pătrundă în şcolile de partid elemente cu trecut necorespunzător. 1964 Întrucât fusese exclus din Partid pentru comportarea avută la arestarea din 1942. care a solicitat acordarea stagiului din 1940. CCP a propus respingerea apelului. Bianu Rozalia (Bergman) Angajată a Securităţii.08. Original. 1953 2 1566 1124 Biber Wolf Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Totodată. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. A fost reprimit în Partid în 1947.01.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1567 2908 Bibescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de instructor voluntar pe lângă celula Mica. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 9. iar cazul a fost clasat. 4 1570 3114 Bibire Costache Membru de partid exclus pentru că.09. Persoană care a solicitat să fie primită în Partid. cu scopul de a instala o nouă direcţie în slujba patronilor. a căutat să antreneze în acţiunea trădătoare a lui Minovici şi alţi angajaţi. serviciu.10. 1967 15 1569 3255 Bibicu Marin Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a sustras de mai multe ori carne. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1968 a fost primit în Partid. 1974 3 394 . 4. 1978 CCP a propus. şi apoi i s-a acordat stagiul din 1923. pe care o vindea la diferiţi cetăţeni. să i se ia în considerare activitatea depusă înainte de 23 august 1944 în PSD şi să i se acorde pensie de merit. În 981 a decedat.08. menţinerea deciziei. în calitate de magaziner. 3. În 1970 i s-a respins din nou cererea de acordare a unei pensii speciale. Originale. CCP a hotărât respingerea cererii. Originale.12. Copie. 1948 1 1568 2973 Bibicescu Ion C.

Originale. Originale. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. subofiţer în Jandarmeria burghezo1968 moşierească. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Goga-Cuza şi Frontul Renaşterii Naţiona1969 le. Partidul 11. Originale. Originale. Subofiţer de Miliţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01.05. 4 1572 1125 Bibiu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1943 a fost recrutat ca agent de poliţie la Brigada de moravuri din Bucureşti. 1953 7 1573 3012 Bibu Iosif I. după 23 august 1944 şi-a însuşit banii din difuzarea ziarului „Scânteia”.1571 3016 Bibiri Nicolae I. reconfirmată în 1961 şi 1962. 4 1574 3227 Bica Gheorghe Membru de partid exclus în 1975 pentru că făcea parte din cultul baptist.01. 3 395 . alte abateri. membru de partid exclus pentru că: din 1940 a fost 26. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din PNŢ. 16. alte abateri.12. 3. CCP a propus.

să fie cercetat Radu C. alte abateri. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. maghiară.12. Bicaşu Mandea Membru de partid cercetat pentru că în 1942. Originale. Pantazi. unde conducea 800 de oameni. în legătură cu referinţa pe care a dat-o despre cercetat.1575 1148 Bican Ioan T. Bică Alexandru Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1963 În 1985 CCP a propus. în urma discutării cazului său. judeţul Ilfov. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. În 1957 apelantul a cerut să fie reabilitat. însă. şi-a retras din nou apelul. copie. 1 1577 2909 1 1578 2768 53 396 . a omorât două femei gravide. Copie. casier şi 11. reconfirmată în 1963. CCP a clasat cazul. din comuna Bolintinul din Vale. scoaterea din postul de secretar. să se continue cercetările pe cale administrativă şi să se redeschidă procesul său. 1956 27 1576 1145 Bicaş Andrei Membru de partid exclus pentru că.08. când era administratorul unui lagăr din Transnistria. Originale. deturnat fonduri şi a făcut chefuri.07. română. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. 20. lb. Întrucât şi-a retras apelul.09. 1959 şi 1960 excluderea a fost reconfirmată. copie. în funcţia de director al GAS Seleuş. administrator agricol în comuna Malul 1948 Spart. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. Întrucât era criminal de război. a 20. Original. iar Secretariatul CC al PCR a confirmat încă o dată decizia. 5. În 1958.

08. Original.09. CCP a hotărât anularea deciziei. 3. Originale. alte abateri. în calitate de preşedinte 1954 al CAP şi al Sfatului Popular a întreţinut legături cu elemente duşmănoase.1579 1134 Bică Antonie M. şi-a părăsit soţia şi 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost decorat cu ordinul „Serviciu 1954 Credincios”. 2 397 . pe frontul antisovietic 27. 1955 Întrucât motivele nu s-au dovedit pe deplin întemeiate. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cl.02.09. 1 1581 1132 Bică Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director de GAS. a dus în eroare forturile superioare cu privire la încheierea secerişului. a făcut 23. s-a ocupat cu specula. a III-a. politică liberală. nu s-a preocupat de asigurarea braţelor de muncă necesare. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. cei doi copii. 1959 4 1580 1133 Bică Aurel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. 3 1582 1131 Bică Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut cârciumă şi băcănie şi a exploatat ţărănime muncitoare. fapt pentru care 40 ha de porumb au fost compromise. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Originale. Originale. Plugarilor din comuna Cincul. situaţie pe care a ascuns-o la primirea în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. tatăl său a fost condamnat pentru atitudine 25. Bică Ioan I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în timpul 28.05. regiunea Craiova.01. şi-a însuşit diverse mărfuri din cooperativă. dictaturii antonesciene a avut purtare 1951 proastă faţă cu muncitorii. a purtat discuţii nepartinice. 3 1584 1129 6 1585 1128 1 1586 1127 7 398 . copie. alte abateri. regiunea 1951 Sibiu. 1959 Întrucât la discutarea apelului a luat poziţie autocritică şi în funcţia avută a avut activitate pozitivă. în calitate de preşedinte al Frontului 29. în 1947 s-a manifestat duşmănos faţă de regim. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. colectivişti. Bică Gheorghe D. în 1935-1938 a făcut politică liberală. Originale.06. a folosit metode neprincipiale faţă de 17.1583 1130 Bică Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în timpul legionarilor a luat parte la şedinţe şi a cântat cântece fasciste. Bică Ioan Membru de partid exclus pentru că: avea pământ pe care îl lucra în dijmă. duşmănoasă faţă de regimul democrat1960 popular. Original. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cetate. membru de partid exclus pentru că: în 1929-1933 a fost membru al PNŢ (situaţie pe care o indicase la înscriere).10.

a făcut greutăţi în problema creării GAC. Regiunea Piteşti. reconfirmată în 1960 (de două ori). ca gestionar de bani şi bunuri la Raionul PMR Drăgăşani s-a dovedit necinstit. 1 399 . a luat parte la şedinţe legionare şi la Rebeliune. 5 1589 2698 Bică Marin C. solicitat examinarea vechimii în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Fost membru al Comitetului regionalei PCR Oltenia (1940).07. ani de la săvârşirea faptei. exploatat salariaţi. Original. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de gestionar la cooperativă a avut lipsă în gestiune. 1961 CCP a hotărât acordarea stagiului de partid din 1934. faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.08. Originale. fără să se ţină 1964 seama de munca şi comportarea pozitivă a apelantului. care a 23. Întrucât excluderea a fost dată la 10 11. Originale.01. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular din comuna Zlătărei. 3 1588 1137 Bică Ioniţă T. a 23. atât înainte cât şi după 1951 23 august 1944. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1587 1126 Bică Ion M.03. copie. 2. 1954 38 1590 1139 Bică Nicolae Membru de partid exclus pentru că a purtat cămaşa verde.

8 1593 1149 1 1594 3394 Bichea Paraschiva Membră de partid exclusă pentru că.07. 13. reconfirmată în 1966. menţinerea deciziei. 1959 În 1979 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.06. iar Secretariatul CC al PCR a reconfirmat încă o dată decizia.12.11. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru manifestări huliganice. Originale. 11 1592 1151 Bică Octavian Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1930-1945 a făcut parte din aparatul de stat burghezo-moşieresc (ca notar şi pretor). a refuzat să mai parti1981 cipe la viaţa de partid. Originale. noasă. faţă de ţărănimea muncitoare a avut o comportare duşmă26. totul nejustificate. CCP nu a fost de acord şi a retrimis 1954 cazul organizaţiei de bază pentru a decide conform Instrucţiunilor CC al PMR. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus.1591 2788 Bică Nicolae D. Bică Sabin Persoană care a solicitat confirmarea calităţii de membru de partid. 28. Originale. 6 400 . din cauza unor nemulţumiri personale (legate de extinderea spaţiului locativ) cu 29. de la excludere a avut manifestări naţionalist-şovine. s-a căsătorit cu fiica unui preot şi 1958 locuia împreună cu socrii. reconfirmată în 1960.

Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la Rebeliunea legionară. Întrucât a recunoscut faptele. CCP i-a clasat apelul. alte abateri. Originale. Original. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica partidelor burghezo-moşiereşti.04. a abuzat de calitatea de colectivist şi a folosit pământul unor văduve de război.05. care a cerut să fie reprimit în Partid. 2 1598 1144 Bichiş Ioan Membru al PCR în ilegalitate.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1596 1146 Bichir Ioan T. în 1951 la 20 de ani închisoare pentru 1966 crime pe frontul antisovietic.1595 2807 Bichi Dumitru I. Original. a ascuns că socrul său a fost condamnat 24. Originale. CCP a hotărât primirea sa în partid cu 1956 începere din 1953. 1952 2 1597 1147 Bichiş Emil P. 2 401 . alte abateri. dată la care a depus solicitarea. 1. Membru de partid exclus întrucât în calitate de agent fiscal a fost judecat şi 20. 24.09. condamnat penal pentru falsificarea chi1951 tanţelor de încasare a impozitului. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. acoperit unele elemente hitleriste. 3 1600 1142 Biciuşcă Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost legionar activ. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. a 18. Originale. 1958 Adresă a CCP către CC al PCUS.1599 1143 Bichiş Ioan I.05. M. copii. cu soţul ei în excursii în străinătate. lb. Original. a ocupat funcţii de răspundere şi a participat la Rebeliune. a sustras diferite bunuri de la reforma agrară. 12 1602 1135 Bick Fany Membră de partid exclusă pentru că: în trecut a dus o viaţă burgheză. său.01. Membru de partid exclus pentru că: în perioada cât a fost secretar al Sfatului Popular din comuna Tâlmaci. rusă. Bacaliar a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea în mişcarea revoluţionară din România a unchiului 16. Originale. prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.01.05. română. a 1955 urmat o şcoală tehnică la Paris. 9. Original. 1953 2 1601 462 Biciuţchi Mendl Şomovici Cetăţeanul sovietic D. a mers 19. 1 402 .

Întrucât acuza s-a dovedit neînteme1953 iată. alte 12. alte abateri. alte abateri. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 17. Originale. însuşindu-şi anumite bunuri. 4 1604 1140 Bics Ana (Weiss) Membră de partid exclus întrucât ar fi avut manifestări duşmănoase faţă de colegi. 3. Contabil-şef la Regiunea ADAS Craiova.12. Original. 1956 3 403 . Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. abateri. sprijinind în posturi de conducere elemente duşmănoase. pe care nu le-a restituit. copie. 1. faţă de salariaţi avea atitudine de respingere. legionare. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior.1603 1141 Bicleşan Gheorghe P. iar de la unii dintre ei a împrumutat diverse sume de bani.11.10. 1950 1 1606 1136 Biculescu Eracle C. ca preşedinte al Frontului Plugarilor din comună şi membru în conducerea cooperativei a profitat de situaţie. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1605 1138 Bicu Toma P.12. Membru de partid exclus pentru că: în 1933 a fost secretarul Tineretului Manist din comuna Mehedinţa. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi lipsit de simţ de răspundere.

căreia i-a spus că o va lua de soţie pentru a o determina să treacă mai multe imobile pe numele lui. reconfirmată în 1956. 28. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia 16. copii. Originale. 9. lb. la retragerea trupelor hitleriste. 3 1610 1150 Bidilici Constantin Gh. 12 1608 1184 Bider Oscar O. 1954 2 1609 1153 Bidihan Gheorghe G. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1952 a fost condamnat penal pentru deţinere şi port ilegal de armă. 1954 2 404 .05. nu s-a achitat de sarcini. Adresă de răspuns a CCP prin care 1952 s-au comunicat informaţiile cerute.02.04.1607 122 Biczkei Ienö Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. a participat la distrugerea arhivei preturii Aleşd. a fost sancţionat cu „vot de blam”. cu care avea legături intime. Originale.08. Originale. Originale. fiind în cadrele armatei. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. română. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut propagandă în favoarea trupelor hitleriste. 8. legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1952. ca secretar al organizaţiei de bază de la Depozitul de bere Târgovişte. Membru de partid exclus pentru că a înşelat pe Maria Ionescu. maghiară.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. afemeiat. 1951 1 405 .1611 1152 Bidneac Vasile Membru de partid exclus pentru că. s-a refugiat la 11. neîntemeiate. Originale. CCP a hotărât anularea 1953 deciziei. iar pentru lipsurile avute să fie sancţionat cu „vot de blam”.03.12. sume de bani. la „eliberarea” teritoriului Bucovinei de către armatele sovietice.05. 1977 CCP a propus. menţinerea deciziei. Original. Bucureşti. 3 1614 1155 Bielusici Adalbert Membru de partid exclus pentru că: era un element vicios. exclus cu ocazia dizolvării organizaţiei pe motiv că era delăsător în muncă Întrucât motivele s-au dovedit a fi 20. 3 1613 1154 Biegel Emanoil Membru al Comitetului PMR din Ministerul de Finanţe. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. avea legături cu elementele foste exploatatoare. fapt care arăta că era 1950 duşmănos Uniunii Sovietice. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.07. 1. 1 1612 3178 Biega Robert Membru de partid exclus în 1975 pentru că a favorizat delapidarea unor 26. Original.

1615

1159

Bighescu Mihai I. Membru de partid exclus pentru că: avea viciul beţiei; şi-a însuşit din banii salariaţilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.12. 1953

4

1616

1190

Bihari Elisabeta (Andrásné) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la 10.11. apartenenţa sa la PCR. 1981 Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. Original, copii.

7

1617

1098

Bihari László (Vasile) Bihari Laszloné (Ibolya) Cetăţeni maghiari care au solicitat să li se confirme apartenenţa la PCR pentru perioada 1945-1971. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată solicitarea. Originale, copie.

7.11. 1973

7

1618

2910

Biji Ioan Membru de partid exclus pentru că a 16.02. făcut parte din Mişcarea Legionară. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

406

1164

1619 (vol. I-II)

Biji Mircea Director general adjunct la Direcţia 11.07. Centrală de Statistică, şef de catedră la 1957 Facultatea de Statistică a Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare „V.I. Lenin”, Bucureşti, membru de partid din ilegalitate exclus în 1943, care a cerut să fie reabilitat. Întrucât din laşitate, la ancheta de la Siguranţă a recunoscut întreaga sa activitate, provocând căderea unui grup numeros de comunişti, CCP a propus, iar Secretariatul CC al PMR a aprobat, să se recomande organizaţiei de partid din care făcea parte să analizeze cererea lui de primire în rândul candidaţilor de partid, în lumina activităţii depuse şi conform Instrucţiunilor CC al PMR. În 1965 Biroul Comitetului municipal Bucureşti a propus să i se acorde stagiul de partid din 1933, cu întrerupere în perioada 1943-1959. Propunerea a fost aprobată de „colectivul de la CC al PCR” format din Virgil Trofin şi Dumitru Coliu. Originale, copie. Idem. 11.07. Referinţe semnate de: Mihail Levente, 1957 Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, Ion Meţiu şi Al. Roşca. Originale,copii.

11 (vol. I)

35/1957

116 (vol. II)

1620

1167

Bilan Dumitru G. Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui chiabur; în munca de partid a avut întreruperi şi a manifestat dezinteres. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4.06. 1956

3

407

1621

1166

Bilan Gheorghe Al. Membru de partid exclus în 1952, odată cu dizolvarea organizaţiei de bază din Ministerul de Finanţe, pentru că: tatăl său a avut cârciumă; a simpatizat cu organizaţia legionară; ca director al 26.04. Cooperativei „Solidaritatea” din Suceava 1954 a dat posibilitatea unor elemente afaceriste să păgubească instituţia; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale. Bilanici Ioan Gh. Membru de partid exclus pentru că: în 1944, împreună cu tatăl său, a asistat la executarea a doi prizonieri sovietici; ca primar, s-a îmbogăţit. Deşi acuzele s-au dovedit neînteme16.02. iate, întrucât în cursul cercetări-lor a 1957 reieşit că în regimul hortyst a furnizat unele informaţii jandarmilor, CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1962. Originale.

11

1622

2700

13

1623

714

Bilaus Pantelimon Persoană condamnată în 1937 la 5 ani de închisoare, în contumacie, pentru că a făcut parte din organizaţia „Şcolarul Roşu” din Hotin. Fără decizie. Copii.

1937

7

1624

1165

Bilav Pavel Membru de partid exclus pentru că din 1936 a făcut parte din „secta 13.03. baptistă”. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1964. Original.

3

408

1625

2959

Bilciurescu Maria Medic al Dispensarului SSI, membră de partid exclusă pentru că: a sustras medicamente şi pretindea servicii pentru 17.12. tratamentul făcut; a avut atitudini antise- 1949 mite; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

1626

1168

Bilek Carol Membru de partid exclus pentru că: era un element beţiv şi scandalagiu; în funcţia de director al Atelierelor CFR Timişoara s-a înconjurat de elemente 28.10. necinstite. 1965 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

1627

1004

Bilevschi Adela (Belevschi Eidel) Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti, prin care se solicita să se confirme că în 13.12. perioada interbelică a fost condamnată la 1967 un an închisoare pentru activitate comunistă. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată informaţia. Originale, copii. Bilghiru Petre C. Membru de partid exclus pentru că: a refuzat să participe la adunările generale ale organizaţiei de bază şi să plătească cotizaţia; a renunţat la carnetul de partid, 31.10. întrucât nu i s-au rezolvat unele pretenţii 1980 nejustificate. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

13

1628

3346

4

409

1629

1172

Bilibău Iţcu Membru de partid exclus pentru că, împreună cu familia, a înaintat actele în 23.04. vederea plecării definitive în Israel. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

1630

3341

Biliboc Janoş Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegali31.10. tate. 1980 Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

3

1631

196

Bilibok Iacob (Jakab) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. Originale, copii.

4.02. 1953

26

1632

1171

Bilici Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost un element de încredere al partidelor burgheze şi şef de cuib legionar; în 1945 s-a înrolat voluntar în Armata Sovietică, a fost rănit şi, profi- 15.12. tând de situaţie, s-a ocupat apoi cu afaceri 1951 speculative; a luat parte la şedinţe sioniste, încurajând manifestările naţionaliste ale populaţiei evreieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

410

1633

3071

Bilici Alexandru Ofiţer de Miliţie la Galaţi, membru de partid exclus pentru că: a multiplicat şi difuzat o fotografie măsluită, cu scopul de a compromite şi defăima soţia unui vecin de apartament cu care avea neînţelegeri; prin abuz, a făcut schimb de 13.05. locuinţă. 1972 CCP hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în acelaşi an. În 1975 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, încă o dată, menţinerea deciziei. Originale. Biloiu Constantin Gh. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator, care în trecut a fost proprietar de bancă; a luat parte la Rebeliunea legionară; era căsătorit cu fiica unui fost controlor financiar înlăturat din post pentru că era ostil regimului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Biloiu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică liberală; a înfiinţat Banca Populară din comuna Bucium; a dat bani cu camătă, exploatând ţărănimea săracă; avea 7 ha. de pământ şi exploata braţe de muncă; avea un fiu scos din armată pentru atitudine duşmănoasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

35

1634

1170

4.01. 1951

1

1635

1174

4.01. 1951

1

1636

1175

Biluţă Viorel Gh. Membru de partid exclus pentru că, în calitate de şef al Depozitului de materiale, cazarmare şi combustibil de la UM 01223, şi-a însuşit o cantitate de 25.06. lemne şi nu a putut justifica alte lipsuri de 1964 materiale din gestiune. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1965. Originale.

7

411

1637

1181

Bimbea Iosif Membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a dat informaţii unui agent al Siguranţei şi unui şef de post de 13.10. jandarmi, despre activitatea muncitoreas1965 că ilegală; a fost membru al PSD – Aripa Titel Petrescu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

1638

1182

Binchici Traian T. Locotenent-colonel (r), membru de partid exclus pentru că în 1936-1938 a desfăşurat activitate legionară. Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică, CCP a recomandat 25.10. Comisiei de Partid din DSPA să reexami- 1962 neze cazul. În acelaşi an, Comisia a revenit asupra cazului, reîncadrându-l în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.

3

1639

1183

Bindas Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1918 a intrat voluntar în armata maghiară şi a luptat contra Armatei Roşii Maghiare; în perioada războiului a fost 15.04. înscris în Partidul Ardelenesc al Micilor 1951 Agrarieni şi în sindicatul fascist (Hivalos szervezet); alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

412

1640

2747

Bindaţiu Viorica (Roth) Membră de partid care în perioada interbelică a avut legături cu mişcarea comunistă, căreia i s-a anulat calitatea pentru că: a lucrat la biroul avocatului Ştefan Isekutz, un duşman al clasei muncitoare; în calitate de funcţionară la MAE, a deconspirat faţă de soţul ei, 29.11. element cu trecut fascist, chestiuni de 1951 serviciu. (În 1942-1944 a fost internată la Vapniarka şi Olgopol.) CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea ei din Partid. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale.

23

1641

1187

Binder Ludovic Angajat la Secţia de statistică a CC al UTM, membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a fost recrutat ca informator al Serviciului de spionaj maghiar din Cluj şi a fost folosit în arestările din 1941 (cazul Someşeni); la proces a fost folosit ca martor al 17.04. acuzării; după 23 august 1944 s-a înscris 1953 în PSD şi a avut activitate duşmănoasă împotriva PCR; alte abateri. CCP a hotărât: menţinerea deciziei; să fie demascat ca trădător al clasei muncitoare şi al Partidului; să fie ţinut în evidenţa „organelor de stat”. Original. Bindştein Rubin Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte activitatea lui în mişcarea revoluţionară din România. 19.11. Notă de răspuns a CCP adresată CC al 1959 PCUS, prin care s-a confirmat că în 1934-1936 a activat în Ajutorul Roşu, fără să fi fost membru de partid. Originale.

4

1642

513

7

413

1643

1185

Biner Gizella (Locker) Membră de partid care în 1941 a plecat în URSS din pricina legilor rasiale, iar la verificare i s-a anulat calitatea. 11.01. CCP a hotărât să fie primită în rândul 1954 candidaţilor de partid, dacă organizaţia de bază consideră că merită. Original.

2

1644

1188

Binet Ladislau B. Ofiţer de Miliţie, membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui fost exploatator, dar tatăl acesteia nu are vreo influenţă asupra lui; în faţa Biroului organizaţiei de bază a făcut afirmaţii nepartinice. Întrucât abaterile săvârşite nu constituiau motiv de excludere, CCP a hotărât anularea deciziei, organizaţia de partid putând să-l primească în rândul candidaţilor. În 1957 CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.

3.08. 1956

4

1645

3062

Biolan Ion Membru de partid exclus pentru că în 24.11. 1938 a fost înscris în organizaţia cuzistă. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

1646

1189

Biolănescu Ştefan Membru de partid exclus pentru că era fiu de preot; privea războiul 26.03. antisovietic ca pe unul „drept şi sfânt”; pe 1951 front a luat parte la jafuri şi percheziţii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

414

1647

1064

Birar Cristofor Membru partid căruia la verificare i s-a anulat calitatea pentru motive neprecizate. 28.05. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1952 reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original, copie.

2

1648

2647

Birăescu Vasile Secretar al organizaţiei de bază din comuna Hodoş. Judeţul Lugoj, exclus din Partid pentru că: era un element afacerist, 27.05. geambaş de cai; şi-a lăsat carnetul de 1950 partid ca amanet. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

1649

1063

Birău Constantin Membru partid exclus pentru că: a ascuns activitatea legionară a fratelui său; a avut relaţii cu chiaburii; în muncile avute s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1964. Originale.

6.10. 1954

5

1650

1062

Birău Constantin Gh. (Gr.) Membru partid exclus pentru că: în timpul regimului burghezo-moşieresc a fost grefier la Tribunal; a participat la războiul antisovietic, făcând parte dintr-o 13.11. unitate care a jefuit populaţia civilă; era 1952 un element şperţar, care a exploatat ţărănimea săracă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

415

1651

1075

Birău Constantin N. Membru de partid exclus pentru că: pe baza unor declaraţii nereale şi-a însuşit 20.07. ilegal suma de 9427 lei; a ascuns originea 1963 socială a părinţilor săi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7

1652

1074

Birău Ionel Gh. Membru de partid exclus pentru că a ascuns faptul că părinţii săi au fost 26.02. chiaburi. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

1653

3252

Birău Nicolae T. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi acordarea unei pensii personale. 24.11. Întrucât nu îndeplinea criteriile 1978 stabilite, CCP a hotărât respingerea cererii. Originale.

3

1654

3229

Birău Trandafira (Sprîncenatu) Membră de partid exclusă în 1964 pentru că a fost condamnată penal pentru 16.05. fapte de necinste. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

3

1655

1209

Biris Emil Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu legionarii; pe 31.08. frontul antisovietic a luat parte la lupte 1950 împotriva partizanilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale, copie.

4

416

1656

1070

Biriş Gavrilă Fost preşedinte al Comitetului plăşii Frontului Plugarilor Sebeş (1946-1948), exclus din Partid pentru că, în calitate de preşedinte al GAC din comuna Vingard, judeţul Alba, şi-a numit rudele în diferite 23.03. posturi. 1955 CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă personală. Original.

1

1657

1069

Biriş Ioan Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur; ca învăţător în comuna Dăbâca, a folosit cuvinte nedemne faţă de eleve. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă personală. În 1972 CCP a fost de acord cu ridicarea sancţiunii. Originale.

9.10. 1954

4

1658

1068

Biriş Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi; în funcţiile avute a folosit metode dictatoriale; în organizaţia de bază s-a dovedit a fi intrigant. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original.

8.12. 1953

2

417

1659

1067

Biriş Iuliana Directoare a GAS din comuna Zăgujeni, regiunea Timişoara, membră de partid exclusă pentru că: ar fi făcut parte din organizaţia legionară; alte abateri. Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Totodată, a cerut Comitetului PMR Timişoara să-i sancţioneze pe cei care au influenţat excluderea ei din Partid. Originale.

8.09. 1955

2

1660

1103

Biriş Ludovic I. Membru de partid care a solicitat recunoaşterea stagiului din 1929. Întrucât în 1934-1938 a întrerupt în mod nejustificat legătura cu Partidul, CCP a hotărât acordarea stagiului din 1938. Originale.

5.01. 1962

3

1661

3007

Biriş Vasile Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că l-a sfătuit pe Ion Sătmar, prieten al său, care a sustras 16.12. materiale de construcţie din întreprindere, 1969 să nu recunoască fapta. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7

418

1662

1101

Birkas Ladislau Activist al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a regiunii PMR Arad, exclus din Partid pentru că: a fost de acord ca mama sa să se căsătorească cu Ioan Eisele, fost hitlerist şi chiabur; după ce a participat la demascarea respectivului chiabur, s-a dus acasă la el şi i-a divulgat cele discutate în organizaţia de bază; a luat parte la nunta fiicei chiaburului; în timp ce era la Şcoala 19.10. de Partid de 6 luni, a menţinut relaţiile de 1954 prietenie cu legionarul Gheorghe Pop. Întrucât era un element muncitor tânăr şi şi-a luat un angajament, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Totodată, i s-a recomandat să rupă legăturile cu elementele indicate. Original.

1

1663

1028

Birkenfeld Max Membru de partid cercetat pentru că: în 1941 nu s-a retras cu trupele sovietice; în acelaşi an fost internat în lagăr, de unde a fost eliberat de trupele sovietice; a fost trimis de sovietici să lucreze într-o fabrică de cherestea, de unde în 1945 a fugit în România. CCV a hotărât anularea încadrării lui. Original.

4.04. 1950

1

419

1664

2835

Birman Elisabeta (Luca Betti) Membră de partid exclusă în 1955 pentru că: în 1934, la Cernăuţi, a avut purtare laşă la Siguranţă, recunoscând activitatea şi legăturile ei în cadrul Ajutorului Roşu; în timp ce era arestată, a avut relaţii intime cu un agent de Siguranţă; în 1936, în timpul procesului, a dezertat din muncă şi a părăsit ţara fără aprobarea Partidului; a cunoscut atitudinea duşmănoasă a lui Vasile Luca faţă de conducerea Partidului, precum şi legăturile lui cu o serie de elemente duşmane; s-a 16.02. solidarizat cu soţul ei şi nu a sesizat 1957 Partidul despre faptele şi poziţia lui; în 1947, după o călătorie în Egipt şi Israel, a adus elogii regimului sionist din Palestina; a sprijinit elementele burgheze şi sioniste. Întrucât a apreciat că excluderea sa a fost legată de situaţia soţului ei, în 1968 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, repunerea sa în drepturile de membră de partid cu stagiul din 1935. În 1972 Secretariatul CC al PCR a aprobat majorarea pensiei de la 2000 la 3000 lei. Originale, copie.

17

1665

1023

Birman Haim Cetăţean sovietic pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare des10.12. făşurate în România în perioada 19321968 1933. Adresă a CCP prin care au fost comunicate informaţiile cerute. Originale.

8

420

1666

1066

Birnbaum Leon Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea, pentru că: era de origine 14.04. burgheză; în 1946 a „fugit” din Basarabia 1950 în România. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

1667

1206

Biró Alexandru S. Sublocotenent de Securitate (19471952), membru de partid exclus pentru că a divulgat secrete profesionale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1.04. 1959

4

1668

1207

Biro Antal (Anton) Membru de partid exclus pentru că: a sustras talpă şi piele, şi a făcut speculă la bursa neagră; a întreţinut relaţii intime cu unele femei. Întrucât motivele excluderii sau dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 19.11. În 1957 a fost din nou exclus, întrucât 1954 s-a aflat că în 1943-1944 a avut legături cu militarii hitlerişti, cu care a făcut chefuri. În 1961, CCP a recomandat Biroului Comitetului regional de Partid Braşov să adâncească cercetările, iar în acelaşi an a fost reîncadrat în Partid. Originale, copie. Biró Elek (Eleca) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea 24.03. muncitorească din România. 1960 Notă de răspuns a CCP în care s-a comunicat că în perioada 1913-1924 a făcut parte din Partidul Social-Democrat. Originale, copie; lb. română, rusă.

4

1669

630

12

421

1670

1208

Biro Eva (Klein) Inspector de cadre la Banca RPR, cercetată în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (1941). CCP a constatat că: în perioada interbelică a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”, apoi din UTC; a avut purtare proastă la Siguranţă; a fost deportată în lagărele de la Auschwitz şi Bernsdorf; alte abateri, şi a propus: menţinerea calităţii de membră de partid cu stagiul din 1947; să fie scoasă din munca de cadre. În 1957, întrucât se făcuse o greşeală, i s-a stabilit stagiul de partid din 1946. Originale, copie. Biro Francisc Membru partid exclus pentru că: avea legături cu chiaburii, pe care îi sprijinea şi favoriza; avea manifestări contra Partidului; a folosit cartelele de alimente şi de îmbrăcăminte ale unor salariaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale.

7.09. 1953

5

1671

1058

8.10. 1954

8

1672

3135

Biro Francisc Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. 24.12. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Satu Mare al PCR. În 1975 decizia a fost menţinută. Originale.

5

1673

1057

Biro Francisc Secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid pentru că: s-a angajat voluntar în Jandarmeria hortystă; a luptat contra armatelor sovietice; a arestat comunişti; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.06. 1950

1

422

1674

1056

Biro Gabor T. Membru de partid exclus pentru că: în 1941-1944 a făcut parte din Partidul fascist maghiar „Imredi”; în timp ce era director al I.L.E.F.O.R. Sovata, a angajat fictiv un chiabur, respectivul obţinând unele avantaje materiale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9.06. 1961

4

1675

1055

Biro Gabriela (Petrescu) Membră de partid exclusă pentru că, în calitate de mandatară CEC la uzina 28.10. „Electroputere” Craiova, şi-a însuşit banii 1965 de pe libretele unor muncitori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

1676

1054

Biro Gaspar Membru partid exclus pentru că, în calitate de gestionar la un bufet, a 17.11. delapidat diverse sume de bani, faptă 1965 pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

1677

2911

Biro Geza Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. Întrucât era un vechi oportunist, 26.05. element necinstit şi lipsit de ataşament 1949 faţă de Partid, al cărui trecut n-a putut fi pe deplin verificat, CCP a hotărât respingerea cererii. Copie.

1

423

Originale.04. Ioan) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat infor15. a fost un membru de partid 21. Originale. alte abateri. reconfirmată în 1958 şi 1960. 6 1680 1194 Biro Ioan Membru de partid exclus pentru că: era un element care a servit interesele regimului burghezo-moşieresc. copie. maţii. Originale. română.12. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute.12. exclus din Partid pentru că: în 1934 a fost spărgător de grevă. care a fost mereu nemulţumit de politica economică a Partidului. maghiară. a fost 29. lb. reconfirmată în 1961. 1955 20 424 . pasiv. în timpul războiului a fost informatorul direcţiei întreprinderii în care lucra. -.10. titelist convins şi a luptat contra unităţii 1951 clasei muncitoare. Membru de partid exclus pentru că: era un element înapoiat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1681 2739 Biro Ioan Fost activist PMR la Comitetul judeţean al Sindicatelor Mureş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. copii. 24 1679 1196 Biro Imre L. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de mai multe ori a venit la serviciu 1960 în stare de ebrietate.1678 163 Biro Ianoş (Janos.

a sabotat producţia. motiv pentru care decizia de excludere a fost reconfirmată. cu precizarea că organizaţia locală poate 24. să fie scos din funcţia pe care o are la fabrică. să fie pus la muncă necalificată. în 1940 s-a înscris în Centrul Naţional de Muncă (N.10. din lipsă de vigilenţă. calitate în care a 22. În 1953 s-a aflat că a avut o comportare nedemnă la ancheta Contraspionajului hortyst. CCV a hotărât: menţinerea deciziei.09. drept pentru care a fost reîncadrat în Partid cu stagiul din 1945. În 1970 s-a stabilit că abaterile sale din trecut nu erau fost de natură să ducă la pierderea calităţii de membru. cere reîncadrarea lui în Partid după o 1947 perioadă de muncă de reabilitare.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 18 425 . 1950 1 1684 2793 Biro Iosif Simpatizant al Partidului în ilegalitate. în care a avut funcţii.1682 1199 Biro Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar activ.K. CCP a hotărât menţinerea deciziei. maghiară. Originale. 2 1683 1198 9. lb.). Biro Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1925 a trădat o grevă a muncitorilor.M. exclus din Partid pentru că: în calitate de responsabil al resortului administrativ al judeţului Trei Scaune s-a dovedit a fi indisciplinat. menţinut în posturi elemente duşmănoase 1952 regimului. a fost unealta patronului. alte abateri. română. Original. a dat o adeverinţă de bună purtare unui fascist nyilasist. a avut ieşiri şovine. alte abateri. după naţionalizarea fost numit director de întreprindere. Original. după ce a fost destituit.

10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat acor.08. copie. care a devenit tâlhar şi crimi nal. a educat pe fiul său în concepţie 1960 burgheză. CCV a hotărât menţinerea deciziei. s-a ocupat cu specula. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Laioş) Membru de partid exclus pentru că în 1943 s-a înscris în Partidul lui Imrédy. 1 1687 1200 Biro Ludovic Student la Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. Original. 5 1686 1193 Biro Ludovic Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat cu „Crucea de foc” şi cu Medalia de bronz.04.1685 1195 Biro Ladislau Al. Originale. darea stagiului de partid din 1945. de unde a dezertat şi s-a întors acasă.06. (Brener) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director adjunct la Sovromasigurare din regiunea Cluj a introdus măsuri care au adus daune avutului 21. Original.20. obştesc. 1959 5 426 . 14. 1 1688 1197 Biro Ludovic F. 1954 CCP a hotărât admiterea apelului. Original. s-a retras cu unitatea din care făcea parte 1950 până în Ungaria. 1.

alte abateri. 1 1690 1191 Biro Matilda (Balazs) Membră de partid din ilegalitate. 1978 CCP a propus. a fost director la mai multe întreprinderi şi a fost concentrat în 17. tatăl ei a simpatizat cu 1953 Mişcarea Legionară şi a făcut politică manistă. Original. Original. s-a stabilit la Cluj.11. nu a trăit viaţă de partid. 3 1691 3228 Biro Petru Membru de partid exclus în 1977 pentru că. armata hortystă. cu ocazia cedării Ardealului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. fapt pe care l-a ascuns Partidului. Biro Tiberiu Membru de partid exclus pentru că: în 1940.1689 1192 Biro Margareta Membră de partid exclusă pentru că: era de origine mic-burgheză. cercetată în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni (1943). CCP a hotărât menţinerea calităţii ei de membră de partid din 1945 şi sancţionarea cu „admonestare”. a lucrat la Ministerul 1950 Industriei.06. 3 1692 1190 2 427 . alte abateri. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a avut un comportament şovin faţă de muncitori. lei. Originale. prin fals. diferiţi bărbaţi. membră a Partidului Păcii.04. maghiar a recunoscut că a contribuit cu 1953 bani pentru Partidul Păcii. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit 5000 de 16. Întrucât la ancheta contraspionajului 16. a întreţinut relaţii cu 16.05.

Original. Original. 2 1696 1087 Birtaş Eva Membră de partid cercetată în legătură cu acordarea stagiului din 15. Legionară şi din Poliţia Legionară. 1 1695 1088 Birta Valentin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1694 1089 Birt Niculae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 22. îmbogăţească. a introdus desfrâul în spital.08. şi-a însuşit mobilierul fostului director al spitalului.06. a reuşit să genereze intrigi 1950 între conducerea judeţeană a Partidului şi Comisia Aliată de Control. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte 1956 abateri. 1950 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1933. a căutat să se 13. ilegalitate. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Legionară. Original.1693 1104 Biro Vasile Director al Spitalului din Dej. membru de partid exclus pentru că: a devenit unealta reacţiunii.06. 1 428 .07.

I) 25/1956. vol. 20. membru al Secretariatului CC al 1948 PCR în ilegalitate. Şef al Biroului de Miliţie din Ocna Mureş. Inspector regional de Siguranţă la 14. a solicitat acordarea stagiului de partid din 1922. lb. 1961 8 429 . membru de partid exclus pentru că: în cursul unor anchete „a folosit metode nepermise de legalitatea socialistă”. II) 25/1956.01. Întrucât abaterile săvârşite nu erau de natură să ducă la pierderea calităţii de membru. maghia. cercetat în legătură cu purtarea laşă avută la căderea din 1941. CCP a cerut Comitetului regional de Partid Mureş reexaminarea cazului. Idem. copii. Originale. vol. Originale. cerere respinsă de CCP în 1956. I-III) Birtaş Gavril Gh. în timp ce era director în cadrul Ministerului Gospodăriei Locale (anterior fusese şef al Direcţiei a III-a a Securităţii). I 316 (vol.1961 427 (vol. 1956 14 (vol.05. Originale. În 1955. II ră. III) 1698 1086 Birtaş Ilie G. Originale. română. Oradea. CCP a hotărât primirea sa în Partid ca membru nou.2720 1697 (vol. lb. 1964. maghiară.10. Idem. cu interdicţia ca timp de 3 ani să ocupe posturi de conducere în Partid. copii. română. s-a compromis în faţa subalternilor prin beţii repetate. 5. Fără hotărâre. fotografie. În 1965 i s-a aprobat stagiul solicitat. 1962.

CCP a hotărât scoaterea lui de sub anchetă.08. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Galaţi al PCR. în trecut a fost şef de cuib legionar.A. că: în 1940 a cântat cântece legionare.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. activistă a UFDR. Membru de partid exclus pentru că: a fost condamnat penal pentru delapidare. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie.12. Originale. 3 1700 1059 Birţ Nicolae Director regional la R. alte abateri. Original. 1953 deşi căsătorit.1699 3136 Birth Ovidiu N.T. membru de partid cercetat pentru a se stabili dacă 24. 4 1702 1034 Biscan Gheorghe Director general ale Direcţiei Efective din cadrul Serviciului Muncii. 1950 alte abateri. Original. 24. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic făcea chefuri şi a adus în ţară diferite obiecte. exclus din Partid pentru 28. 2 430 . sustras alimente din raţiile muncitorilor. În 1975 decizia a fost menţinută. 1953 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Bucureşti. Regiunea Galaţi.07.A. a avut abateri imorale cu Tamara Damaschin. 1 1701 1084 Biru Vasile Secretar cu propaganda şi agitaţia pe probleme agrare la Raionul Bujoru. a 11.

Originale. Originale.11. reconfirmată în 1956. GAC a folosit „metode neprincipiale”. 1960 şi 1966. reconfirmată în 1957. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Activist la raionul PMR Craiova. a 1954 făcut chefuri cu chiaburii. 9. 1954 12 1704 932 Bisco Vasile N. exclus din Partid în 1953 pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor.03. Originale.04. Originale. 1. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti.1703 2687 Biscariu Ioan V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Activist la Sectorul Cadre al Judeţenei PMR Hunedoara. exclus din Partid pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor. Mişcării legionare. la constituirea 16. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată informaţia.12. prin care se solicita să se confirme că în 1942 a fost condamnat de Curtea Marţială din Cernăuţi pentru activitate comunistă. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 431 . 1966 9 1705 1033 Bisericaru Ion T. 9 1706 1032 Bisorcă Ion Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1938-1941 a fost membru al 17.

11 1710 1029 Bişa Ştefan Membru de partid exclus în 1958 pentru că: a deţinut un atelier de cizmărie 21. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. era şovin şi 1950 antisemit. 1 1708 1030 Biszak Mihai Membru de partid exclus pentru că: în calitate de controlor financiar s-a 12. Originale. legionare.05. Originale. alte abateri. Original. în urma căruia a murit o persoană. menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. îmbogăţit luând şperţuri.06. faptă pentru 31. care a fost condamnat penal. 1978 CCP a propus. clandestin. 1 1709 3243 Bişa Dragne Membru de partid exclus pentru că a săvârşit un accident de circulaţie.1707 1031 Bistrian Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost membru al Mişcării 24. alte abateri.08. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Hotărâre reconfirmată în 1980. 6 432 .

Membru de partid exclus în 1957 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori.1711 1042 Bitai Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Tuşnad. 2 1712 1038 Bitir Nicolae N. 5 433 . era beţiv şi 1954 afemeiat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. însuşirea de bani şi acte false. Originale. Originale. în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. apoi 1953 a stat în Zona engleză. respingerea apelului.01.02. 6. alte abateri. exclus pentru că: în timpul regimului hortyst a făcut afaceri. CCP a propus. a 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 1981 cerute. 1 1714 3400 Bittel Moisă Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. 1961 6 1713 1037 Bitoancă Ioan V. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.09. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. fugit cu trupele fasciste în Germania. 28.07. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost condamnat penal pentru 25.

a avut lipsă în gestiune.12.07.1715 1039 Bitter Grigore D. 6. Originale. Secretar al Comitetului PMR din comuna Vânju-Mare. Secretar al organizaţiei UTM şi al Sfatului Popular al comunei Morteni. exclus din Partid în 1953 pentru că: era împotriva întovărăşirilor agricole. de partid exclus în 1952 pentru că: 1956 părinţii săi erau chiaburi şi au deţinut o cârciumă. alte abateri. în 1952.06. reconfirmată în 1957. a luat şperţ. 1955 2 434 . regiunea Piteşti. Originale. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. copii. regiunea Craiova. raionul Găeşti.10. Originale. membru 26. 2. cerut referinţe. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. a participat la interogarea deţinuţilor politici comunişti. în calitate de gestionar la DCA. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1956 27 1716 158 Bittner Ioan Persoană pentru care CC al CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a 23. Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în calitate de grefier la Tribunalul Militar Cernăuţi. 1960 şi 1961. 23 1717 1046 Bituleanu Eugeniu C. 4 1718 1045 Biţă Gheorghe M.

1958 din 1955. condamnat penal. neîntemeiată şi i-a păstrat vechiul stagiu. Originale. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Şercăiţa. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1959 a fost exclus din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru acte de necinste. reîncadrarea ei în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam” (pentru pierderea carnetului de partid). raionul Făgăraş. copie. 5 1720 1044 Biţă Ion I.1719 1043 Biţă Ioan P. se ocupa cu jocul de cărţi. CCP a hotărât anularea deciziei. pe motiv că nu ar fi fost verificat întrucât i s-a pierdut dosarul. Hotărâre reconfirmată în 1963. divulgat secretul lucrărilor. motiv pentru care a fost 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.12. (Ioan) Membru de partid exclus în 1962 pentru că în calitate de agent fiscal s-a dovedit necinstit. reconfirmată în 1966.04. Originale. a 11. 4 435 . membru de partid care a solicitat recunoaşterea vechimii în Partid din 1945. 7 1721 1041 Biţău Aneta Secretară a organizaţiei de bază şi activistă la judeţeana Ilfov a UFDR.05. CCP a constatat că cererea era 17. 1956 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. membră de partid exclusă în 1954 pentru că: a întreţinut relaţii intime cu diferiţi salariaţi.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a furat 20. CCP a hotărât reconfirmarea deciziei în 1955 şi 1962. 2 1725 1107 Bivolaru Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă.1722 1049 Biţoiu Dumitru F. Membru de partid exclus în 1962 întrucât. ca ziarist a scris articole antisovietice. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 24. în 1949 a fost 29. cu prilejul împărţirii grâului. 4 1723 1047 Biţu Iordache I.06. era stăpânit de viciul beţiei. condamnat penal pentru neglijenţă în 1955 serviciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. scule şi piese de la Uzinele Malaxa. Originale.03.02. situat în fruntea elementelor duşmănoase 1963 din comună. 6 436 . 5 1724 2705 Bivolan Aurel Secretar al organizaţiei de bază UTM.10. Membru de partid exclus pentru că: în 1944-1945 a fost în Austria (perioadă insuficient neverificată). s-a 26. a cerut să fie scos din funcţia de secretar 1950 de redacţie la „Gazeta Învăţământului”. Original. Originale. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

a luat 1952 parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14 1729 1114 Bizău Ioan Gh. exclus din Partid pentru că: în calitate de agent agricol. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât reconfirmarea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în calitate de administrator al Raionului MAI Beclean a fost condamnat la 2 ani 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază. şi-a însuşit o cantitate de 31. de închisoare pentru fals în acte publice şi 1962 neglijenţă în serviciu. judeţul Vrancea.10. Original. Originale. 4 437 . 4 1727 1050 Bivolaru Sever Profesor la Şcoala Pedagogică din Deva.11. după 23 august 1944 s-a înscris în PNL-Brătianu.04.1726 1106 Bivolaru Nicolae C. Originale. 2 1728 3050 Bizadea Trandafir Membru de partid exclus pentru că în calitate de magaziner la CAP Dumitreşti. educa tineretul în sens naţionalist. faptă pentru care a fost condam1956 nat la 8 luni de închisoare şi amendă penală. cereale. alte abateri. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din comandamentul Străjii Ţării. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a comis acte de necinste. 28. a scris o carte cu scopul de a 28. 1971 În 1978 CCP a propus.12.

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1953 Întrucât nu toate motivele s-au dovedit întemeiate. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat la 3 ani de închisoare 24. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1962 meiate. 18. Originale. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. în postul deţinut a dovedit neglijenţă şi a întrebuinţat metode de 19. cazului şi documentarea lui în mod 1962 convingător. 2 438 .11.1730 1113 Bizău Ioan I. Întrucât acuza de apartenenţă legionară s-a dovedit neîntemeiată. 4 1731 1112 Bizdadea Nicolae F. Originale. Originale. a avut abateri de la morală. 5 1733 1109 Bizim Nicolae Director la Întreprinderea industriei cărnii Buzău.04. Membru de partid exclus pentru că în 1937-1938 a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru fapte de necinste. Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Maramureş recercetarea 15. 4 1732 1110 Bizic Ion G.09. comandă. apelantul a fost reîncadrat în Partid.08.

reprobabilă (consuma băuturi alcoolice. 3 439 . 1977 crea mahalagisme şi certuri). Originale.03. 22 1736 3184 Bîcu Constantin Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru abuz în 11. CCP a propus. 2 1735 2646 Bizon Ştefan Director al Sovromasigurare Cluj. în 1946-1947 s-a ocupat 1953 cu specula. în familie şi societate avea o comportare 26.06.05.1734 1108 Bizon Ion I. legionară şi a participat la Rebeliune. reconfirmată în 1960. a primit 27. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. membru de partid exclus pentru că: în calitate de subofiţer auto. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 3 1737 3177 Bîcu Terezia Membră de partid exclusă în 1975 pentru că: nu a dus viaţă de partid. 1977 CCP a propus. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. serviciu. menţinerea deciziei. educaţie fascistă.05. Originale. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 25.

Originale. Original. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. iar foile de drum nu le-a restituit. care a fugit de 18.05. 1978 CCP a propus. a folosit în scopuri personale două garnituri de mobilă repartizate întreprinderii. de brânză de la magazinul muncitorilor şi nu le-a plătit decât după ce faptul a fost descoperit de organele de control. 1 440 . Original. 3 1741 1180 Bîlbă Vasile V. 2. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. fapte de necinste. 1 1740 3230 Bîlă Constantin Membru de partid exclus în 1975 întrucât a fost condamnat penal pentru 16. regimul sovietic. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare.02. a luat 25 de kg. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a cerut să muncească pentru reabilitare. s-a abătut de la itinerariul stabilit pentru a-şi vedea rudele din ţară. 1957 3 1739 1163 Bîjenco Ioan Membru de partid exclus pentru că era un element duşmănos. CCP a hotărât clasarea cazului. deşi l-a cunoscut în 1950 perioada 1940-1941.1738 1156 Bîgea Costache C. Membru de partid exclus întrucât: în funcţia de director al Direcţiei Navigaţiei Maritime Constanţa. <1958> Întrucât şi-a retras apelul.

07. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotri25. Originale. Originale. va partizanilor. că a sustras doi buşteni din pădurea 1978 statului. burgheză. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. a făcut parte din Frontul 1955 Renaşterii Naţionale şi din Partidul Naţiunii. a dus o viaţă 20. care au exploatat braţe de muncă.07. în 1946 a purtat pistol fără să 1957 deţină autorizaţie. pentru că provenea dintr-o familie de foşti chiaburi. a depus o slabă activitate de partid. 1964 Întrucât învinuirile s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru 21.1742 1179 Bîlbîie Nicolae N. Membru de partid sancţionat în 1977 cu „vot de blam cu avertisment”. Originale. la dizolvarea organizaţiei din Ministerul de Finanţe. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi a adus acasă un patefon şi un 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 1743 1178 Bîlc Vasile Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la jafuri. în 1947 a făcut speculă cu cereale. Bîldea Alexandru S.10.06. Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a participat la unele activităţi conduse de legionari. Original. 4 1744 1177 Bîlcu Ştefan Membru de partid exclus în 1952. radio. 1 1745 3236 3 441 .

Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 4 1750 1065 Bîră Marin Ş. Bîncă Constantin Membru de partid exclus în 1975 întrucât a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. din ura ei împotriva Uniunii Sovietice. 1 1748 3151 21 1749 1186 Bîndea Gavril G. reconfirmată în 1956.07. Membru partid exclus pentru că în 1938-1939 ar fi făcut parte din organizaţia legionară. Întrucât referinţele de la dosar nu 1962 conţineau dovezi. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetul orăşenesc PMR Bucureşti.1746 1176 Bîldea Dumitru Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost membru al organizaţiei legionare. 23. conştiincios cauza războiului antisovietic 1951 şi regimul fascist antonescian. 6. 9. 17. 2 442 .01. Hotărâre reconfirmată în 1978 şi 1980. copie. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât.04.07. Originale.04. Originale. menţinerea deciziei. 1961 9 1747 1169 Bîloiu Elvira Membră de partid exclusă pentru că era o exploatatoare şi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a servit 25. CCP a propus. Original. Originale.

alte abateri. Bîrcă Laurenţia Membră de partid exclusă pentru că: în 1942.07. la scrierea unor cărţi cu conţinut antisovietic. Membru de partid exclus pentru că după 23 august 1944 a fost chiabur şi a avut atitudine duşmănoasă faţă de regim. Ion Bîrcă. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. iar organizaţiei locale de partid i s-a cerut să o demaşte ca pe o „excroacă şi duşman al Uniunii Sovietice şi să propună excluderea ei din toate org. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1969 Întrucât motivele de excludere s-a dovedit neîntemeiate. Originale. 25. Decizie reconfirmată în 1955. în calitate de medic la Orhei. a fost membră în societăţile „Consiliul de Patronaj”. în 1943 a colaborat cu soţul său. 1947 CCP a hotărât menţinerea deciziei. mente cumpărate de bolnavi.09. şi-a însuşit medica18. Copie. de masă şi institute publice”. Originale. membru de partid exclus în 1947 pentru că: în 1941-1943 a scris texte cu conţinut antisovietic. 4 1752 2958 Bîrcă Ioan Medic la Spitalul din Orăştie. judeţul Ialomiţa (1951-1954). a 1947 cerut ca organizaţia locală să-l demaşte în faţa maselor ca pe un escroc şi duşman al Uniunii Sovietice şi să propună excluderea lui din toate organizaţiile de masă şi instituţiile publice. 18. şi-a însuşit medicamente de la spitalul unde lucra.09. 1 1753 2719 5 443 . motive pentru care a fost strămutat împreună cu familia în comuna Pelicanu. „Crucea Roşie” şi „Principele Mircea”.1751 3025 Bîrborică Dumitru St.

35 1756 3171 11 1757 1071 Bîrdac Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 21. 1951 (Dosarul conţine şi hotărârea CCV din 25. 1958. menţinerea stagiului avut anterior. pe care a împărţit-o cu complicii ei. Bîrceru Petre Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1942. 1948 1 1755 1073 Bîrcă Stoica Membru de partid exclus pentru că: în 1933.01. a luat parte la înăbuşirea grevei de la Griviţa.08. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 19. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclusă din Partid pentru că a sustras o sumă de bani. alte abateri.1754 2957 Bîrcă Rodica Membră a colectivului Secţiei Administrative a Sectorului IV Roşu. 19. Hotărâre reconfirmată în 1985. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că în 1946 a trădat interesele salariaţilor.) Originale. Copie. a luat parte la războiul antisovietic. iar Secretariatul 1977 CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut organizaţiei de partid să-i dea posibilitatea să ducă muncă de reabilitare într-o organizaţie de bază. lăsându-se mituit de patron. 4 444 . Legionară. Originale. CCP a propus.01. 3.02. cerute. ca jandarm.02. unde a luptat contra partizanilor.1951 privitoare la Buxbaum Jean. reconfirmată în 1955. 1960 şi 1966. Originale.

1758 1072 Bîrdă Ignat Membru exclus din partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 23. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. Bîrgăoanu Eugen Membru de partid exclus pentru că a ascuns că tatăl său a fost şef de cuib 28. nară. prezen1959 tându-l ca pe un om cinstit. Bîrgăoanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legio.07.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08.25. alte abateri.10. 2. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid considerat greşit încadrat pentru că în 1940-1941 a trăit în anturajul legionarilor 20. legionar şi a încercat să-l apere. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi a participat la Rebeliune. 1959 4 445 . 14 1760 1204 6 1761 1203 1 1762 1076 Bîrgoveanu Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a sprijinit politica partidelor burgheze. în 1940 a activat în organizaţia legionară. 4 1759 846 Bîrdea Gheorghe Secretar tehnic la Consiliul Sindical judeţean Călăraşi. legionară şi a luat parte la Rebeliune. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1959. Originale. Originale.06.

şi-a părăsit soţia. s-a 1949 folosit de un certificat de liceu şi o diplomă de facultate false. 5 1764 1099 Bîrjoveanu Vasile C. 11. Originale. Dat fiind că acuzele s-au dovedit 1965 neîntemeiate. 1957 CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea încadrării. 26. 5 446 . alte abateri. şi organe de partid.07.1763 2718 Bîrjac Gheorghe Comisar ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. membru de partid exclus pentru că: a luat mită. Originale. reconfirmată în 1957. a falsificat acte pentru a-şi însuşi bani. 4 1765 1027 Bîrla Virgil E. ducând o viaţă în chefuri şi desfrâu. Secretar al organizaţiei de bază. copii.07. membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a 19. 4 1766 3040 Bîrlă Ioan Membru de partid exclus pentru că a avut atitudine nejustă faţă de unii membri 13.03.12. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fost simpatizant legionar. Locţiitor politic la Secţia Pază contra incendiului Salonta. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. exclus din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru ultraj şi prejudiciu adus CAP.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. raionul Sighet. Originale. alte abateri. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste. întrucât în munca de contabil nu prezenta garanţie. 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. 4 1769 1023 Bîrlea Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din satul Corneşti. membru de partid exclus pentru că s-a dedat la o serie de acte de necinste. A solicitat să i 17.12. se dea dreptul de reabilitare prin muncă.12. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trimis ca muncitor într-o fabrică. exclus din Partid în 1953 pentru că: în calitate de 27. Original. întreţinea legături cu foşti legionari. în 1940-1941 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1767 3085 Bîrlădeanu Constantin Inspector la Miliţia oraşului Ploieşti. Original. copii. paznic de câmp a fost trimis în judecată 1954 pentru neglijenţă în muncă. 1 1770 1102 Bîrleanu Elvira Membră de partid exclusă pentru că în 1925-1940 a fost la Cernăuţi (perioadă care nu se putea verifica). ofiţer. soţul ei a fost conducător legionar (la data 1950 cercetării era arestat). 1 447 . Original.08. 1973 4 1768 2956 Bîrlădeanu Vasile Preşedinte al Consiliului de administraţie al cooperativei „Avântul”. a avut relaţii cu chiaburii.

iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.08.30. alte abateri. condamnat penal. nară. 3 1774 1202 Bîrlogeanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în perioada guvernării Antonescu s-a purtat rău cu muncitorii. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1772 1052 Bîrliga Ioan I. 1950 era un element naţionalist-şovin. 1 448 . Original. Original. Membru partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legio. ca membru de partid a 11.1771 1053 Bîrliba Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte din garda personală a lui Ion 28.12. Original. faptă pentru care a fost condamnat penal (de drept comun). Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. Antonescu. a deţinut material explozibil 1951 cu intenţii necunoscute. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1978 CCP a propus.06. 4 1773 3244 Bîrliga Nicolae Membru de partid exclus întrucât a săvârşit acte de necinste pentru care a fost 31. menţinerea deciziei. avut relaţii cu elemente ostile regimului.

Întrucât o parte dintre motive s-au dovedit neîntemeiate. copie. elemente reacţionare. 13 1776 1078 Bîrloiu Lucreţia I.07. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.09. Originale. a precizat că atunci când organizaţia de bază va constata că a lichidat cu viciul beţiei. Originale. În 1979 CCP a propus. CCP a hotărât anularea deciziei. i-a recomandat să muncească pentru 1962 reabilitare. era un element imoral şi se legitima cu carnetul de partid. în 1945. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru vânzarea ilegală a unor baticuri aduse din străinătate. a cerut să i se ceară să ia poziţie faţă de rudele sale. Original.1775 1201 Bîrlogeanu Gheorghe M. în 1946 a rupt afişele BPD. În fine. Totodată. 1954 1 449 . a bătut doi ostaşi sovietici şi doi activişti de partid. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe motiv că în 1966 fusese condamnat pentru delapidare. 7 1777 1077 Bîrluţ Iacob Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. Secretar II la Ambasada RPR din Grecia. (Florescu) Membră de partid exclusă pentru că a devenit depravată în viaţa personală şi s-a 14. la un bal. Hotărâre reconfirmată în 1985. menţinerea deciziei. antrenat în mahalagisme. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 18. poate să-l primească în rândul candidaţilor. 3.03.

1 1780 1105 1 1781 1019 Bîrsan Constantin I. serviciu şi delapidare. Membru de partid exclus în 1960 întrucât a fost condamnat pentru abuz în 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.1778 3641 Bîrnava Petre M. Adresă a CCP prin care solicitarea a 1989 fost retrimisă Comitetului judeţean Gorj al PCR.09. Original. 19. membru de partid exclus în 1953 pentru că: a făcut parte din vechea Poliţie. regiunea Bacău.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. 5 1782 1020 Bîrsan Constantin V. (Bîrşan) Miliţian.08. Membru de partid care a solicitat rectificarea datei primirii în Partid. reconfirmată în 1965.08. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 20. Original. războiului antisovietic a luat parte la 1950 atrocităţi şi crime. Originale. manistă şi a luat parte la acţiuni împotriva 1955 comuniştilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a dovedit a fi necinstit. membru de partid exclus pentru că în timpul 21. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. Original. 3 1779 1205 Bîrnea Ion P. Originale. Bîrsan Adrian Ajutor de judecător în comuna Grigoreni. 1954 1 450 .

1 1786 1097 Bîrsan Ioan I. 10. respingerea apelului. s-a ocupat cu comerţul. a fost condamnat pentru speculă. Întrucât decizia a fost luată fără o 1963 cercetare temeinică. Original.08. 2 451 . CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.1783 1021 Bîrsan Ecaterina Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la acţiuni legionare. întreţinut relaţii cu o femeie. pe frontul antisovietic s-a purtat rău cu soldaţii. Original. a cultivat 24. CCP a propus. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Ploieşti.05.05. 2 1784 1884 Bîrsan Francisc Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. pământul folosind braţe de muncă 1955 salariate. copie. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. din care a 1954 rezultat un copil. 4 1785 1098 Bîrsan Ioan D. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia cuzistă. Instructor de partid la Regiunea Autonomă Maghiară. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. 31. Original. a 25. pe care îi bătea. iar Secretariatul CC al 1980 PCR a aprobat.

Întrucât nu s-a dovedit că ar fi strigat lozinci maniste. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Totodată (în mod contradictoriu). unde a fost decorat cu „Coroana 20. CCP a hotărât anularea excluderii. în perioada grea 1953 economică de după război a deţinut un magazin de coloniale.10. alte abateri. 1955 1 1789 1095 Bîrsan Mircea Secretarul organizaţiei de bază de la Ministerul Comerţului. i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. României” cl. era un element beţiv şi viciat. Originale. 5. Hotărâre reconfirmată în 1957.11. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. afaceriste.1787 2701 Bîrsan Ion Membru de partid cercetat pentru că: în calitate de director la Preşedinţia Consiliului de Miniştri a facilitat plecarea în străinătate a unor elemente duşmane şi 12.07. 8 1788 1096 Bîrsan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu partidele istorice. a luptat pe frontul antisovietic. a V-a. Original. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a sprijinit elementele exploatatoare. iar atunci când organizaţia de bază va considera că s-a ridicat la conştiinţa unui membru de partid. pe care le-a trecut pe listele de 1948 marinari ale unor vapoare. să-l primească în rândul candidaţilor. 2 452 .

12. 17. iar pentru nesiceritate a fost sancţionat cu „vot de blam”. judeţul Făgăraş. 1974 CCP a propus.1790 1094 Bîrsan Nicolae Membru al Comitetului de Partid al plăşii Voila. şedinţe legionare. Originale. s-a căsătorit cu fiica unor chiaburi. Apelantul a fost primit în Partid. candidat a rezultat că apelantul nu a 1962 ascuns ceea ce i se reproşa. Originale. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 1791 3120 Bîrsan Nicolae Membru de partid exclus pentru că. unde a depus activitate. 3 453 . Candidat de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a făcut parte din organizaţiile cuzistă şi legionară. exclus din Partid pentru că în trecut a luat parte la 20. Hotărâre reconfirmată în 1978. în calitate de diriginte al Oficiului PTT Pângăraţi. faptă pentru care a fost condamnat penal. iar în 1942 a fost 1954 judecat şi condamnat pentru acelaşi tip de activitate. CCP a solicitat Comitetului regional PMR Bucureşti reexaminarea cazului. judeţul Neamţ.09.08. Întrucât din consultarea dosarului de 27. 39 1792 1093 Bîrsan Severin D. copie. 1980 şi 1985. şi-a însuşit o sumă de bani din gestiunea unei salariate. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.

1 1794 2841 Bîrsan Vasile V. Copie. Original. fapte pentru care a fost condamnat la închisoare şi a fost trimis în producţie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. împreună cu ofiţerul politic al 1955 unităţii. arabil şi vie. Bîrsănescu Virgil Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. membru de partid exclus pentru că: de mai multe ori a încălcat consemnul. alte abateri. 1 1795 383 Bîrsă Vasile T. făcând 29. pe care le muncea cu braţe 1950 salariate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca şef de cuib. părăsind frontiera pentru a pleca în comunele din jur la 16. Original. a făcut instrucţie neregulamentară. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 30. deşi era cetăţean sovietic. a abuzat de funcţie.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 1796 1061 1 454 . Membru partid exclus pentru că: în calitate de ajutor de comisar la Siguranţă a cântat într-un restaurant „Sfântă tinereţe legionară”. baluri. trimis la muncă în PPC să verifice taxiurile.04. întrucât 1957 în 1944.03. s-a evacuat cu trupele române de pe teritoriul URSS. poseda pământ 10.1793 1092 Bîrsan Valeriu M. Ofiţer de grăniceri. propuneri amoroase unei femei convocată 1948 la Siguranţă. copie. că în 1950 i s-a anulat calitatea. Originale. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării CC al PCUS de a confirma apartenenţa sa la PMR.03. a luat şperţ.

08.03.1797 1060 Bîrsu Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost în slujba Siguranţei reacţionare şi a exploatatorilor. 18/1971 faptul că persoane cu funcţii de 1971 răspundere din Consiliul popular orăşenesc Corabia au făcut un abuz. Original. 1959 reconfirmată în 1960 (de două ori). Cazul a rămas în rezolvarea Colegiului de Partid Olt. 27 1799 Bîrţan Reveca Popa Iulia Membre de partid sancţionate cu „mustrare” pentru că au întreţinut o atmosferă de bârfă. reconfirmată în 1958. Originale. 27. la manifestări legionare.10. Originale. care au reclamat 27.04. Originale. legionară. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din munca de inginerşef la Ministerul Construcţiilor. 8 1800 2744 Bîrzache Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 16. a participat 18. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1798 1085 Bîrtea Gheorghe Membru exclus din partid pentru că: provenea dintr-o familie de poliţişti. a avut atitudine antimuncitorească. a făcut parte din organizaţia legionară. 1962 şi 1970. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 11 455 .

Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 456 . a făcut 1950 politică titelistă. alte abateri. Întrucât activitatea ei a fost pozitivă. Originale. Membră a Comitetului raional PMR Vâlcea. 4 1804 1079 Bîrzoi Ion Membru al Colegiului de Partid Bacău. CCP a hotărât să fie folosit în aparatul de partid. la verificare. scos din muncă şi trimis în producţie. dată de 29. Original. 1 1802 1081 Bîrzea Gheorghe N.12.1801 1082 Bîrzan Virgil Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1942 a trăit într-un anturaj format din foşti legionari şi funcţionari cu 22. atitudine duşmană faţă de URSS. cu vechimea din 1946. 2 1803 1080 Bîrzescu Maria C.12. Membru de partid exclus pentru că 17.05. CCP a hotărât rectificarea încadrării cu anul 1949. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. la care a muncit pe linia organizaţiilor de 1957 masă. a fost încadrată.01. la vigilenţa de partid” (a divulgat soţiei 1952 secrete). cercetată pentru că în 1949. Original. cercetat pentru adâncirea trecutului său. în legătură cu „abaterile de 16. s-a ocupat cu negustoria. în mod nestatutar.

aflându-se în portul spaniol Las Palmas. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie îndepărtat şi din CC al ARLUS. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a urmat şcoala profascistă M. alte abateri. în timpul Rebeliunii legionare a epurat funcţionarii 14.12.T. în 1960 a hotărât menţinerea deciziei. unde a avut funcţia de secretar tehnic.09. evrei de la Poştă Telegraf Telefon (PTT) 1947 Bucureşti. 1977 4 1806 1091 3.1805 3213 Bîrzoi Vasile Membru de partid exclus în 1976 pentru că în 1975. Întrucât CCP a descoperit că în 1940 a activat şi în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bîrzuică Ion Ofiţer la Marina Militară. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.05. a fost condamnat penal. de pe frontul antisovietic a trimis scrisori cu conţinut huliganic. Originale. Bîrzu Mircea D. 2 1808 1090 1 457 . care spărgea magazine 1955 evreieşti. Original. 1957 10 1807 2842 Bîrzu Petre Şef al Poliţiei de Siguranţă din Prefectura Poliţiei Capitalei (1946). a dezertat de pe navă. Original. membru de partid exclus pentru că: în 1934 s-a înscris în LANC. CCP a propus. 9. „Masca Neagră”. (Munca Tineretului Român) de la Breaza. pedeapsă executată în 1952. a fost trimis în Germania la specializare militară (1942-1944).R. menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a făcut parte din banda 22.11. Original.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. Copie. CCP a cerut Comitetului regional 17. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut: să fie scos din postul deţinut. PMR Crişana să-i reexamineze situaţia. 1 1811 1040 Bîtea Dumitru Membru de partid exclus în 1960 pentru că a calomniat diverse cadre de partid şi i-a antrenat şi pe alţii să facă la fel. regiunea Stalin (Braşov). 1962 pentru a vedea dacă după ce a fost sancţionat cu „vot de blam” a recidivat. a vândut mărfuri la suprapreţ.03. Decizia anterioară a fost anulată şi a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. împărţirea loturilor de pământ a favorizat 1948 pe nemţii bogaţi în schimbul unor avantaje materiale. Original.11. fapte pentru care a fost condamnat penal. 1 1810 2843 Bîstreanu Carol Membru partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al cooperativei din comuna Comloşul Mic. a făcut parte din Poliţia 12. membru de partid exclus în 1949 pentru că: în trecut a fost legionar şi a luat parte la Rebeliune. la 19. legionară. Originale. copie.1809 1035 Bîscă Traian Profesor de desen la Şcoala Medie Textilă Mediaş. ca primar al comunei. 3 458 . să fie cercetaţi cei care l-au îndemnat să facă contestaţie.

iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1979 nu a mai participat la viaţa de 1981 partid. 1954 2 1814 3185 Bîzgă Dragomir . cu care a întreţinut relaţii intime. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.12.Marian Membru de partid exclus pentru că: în calitate de profesor la Şcoala generală din comuna Grădiştea. alte abateri. a făcut propagandă antisovietică. a fost obligat de Justiţie să plătească pensie 11.06. CCP a propus.1812 3393 Bîtea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit în mod repetat acte de indisciplină în muncă. Originale. 5 1813 2675 Bîtlan Ştefan Prefect al judeţului Ialomiţa şi membru al Comitetului judeţean de Partid. Întrucât acuzele principale s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât anularea deciziei. judeţul Ilfov. a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori. CCP a propus. alimentară unui copil născut cu fosta sa 1977 elevă Ghinea Niculina. 1. Originale. din decembrie 29. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. Original. 3 459 . exclus din Partid pentru că: în trecut fost înscris în PNŢ. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.06.

16. În 1975 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 23. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. exclus din Partid întrucât a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru furt din întreprinderea la care lucra. era nervoasă. (Tircă) Membru de partid exclus pentru că: fiind profesoară. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.08.02. exclus din Partid pentru că s-a dovedit a fi puternic stăpânit de viciul beţiei. colaborat cu tovarăşii utemişti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază.09.1815 1111 Bîzgă Florian I. Originale. 17 460 . menţinerea deciziei. i-a recomandat să muncească pentru 1960 reabilitare. cotizaţie şi era împotriva întovărăşirilor 1956 agricole. încrezută şi nu a 28. Originale. 5 1816 1115 Bîzocu Dumitru Prim-secretar al Raionului UTM Stalin (Braşov). CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca membru de partid nu era activ. (Bâzu) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost plutonier major de armată. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 1965 În 1975 CCP a propus. a avut atitudine micburgheză. 3 1818 1116 Bîzu Felicia Gh. nu plătea 13. În 1958 sancţiunea a fost transformată în „retragerea calităţii” de membră. 10 1817 1117 Bîzu Constantin G. menţinerea deciziei.

a avut funcţii în asociaţiile religioase.09. şcoala de subofiţeri şi în 1044 s-a retras 1957 în Germania. 19. Blaga Gheorghe I. Blaga Gheorghe Gh. Originale. 3 1820 2645 4 1821 1230 7.09. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. i-a slujit zelos. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 1952 abateri. Originale.08. Original.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 1 1822 1287 Blaga Grigore Membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a avut legături cu elemente legionare. Originale. Original. după 23 august 1944 20. 1 1823 1286 10 461 . Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a luat parte la Rebeliune.02. Întrucât a recunoscut acuzele şi şi-a retras apelul. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare şi a săvârşit o serie de acte huliganice. reconfirmată de CCP în 1963.1819 1281 Blaeyschier Adolf Membru de partid exclus pentru că toată viaţa s-a ocupat cu afacerile şi a fost omul de încredere al patronilor. pe care 20. Persoană căreia i s-a respins cererea de primire în Partid pentru că în 1943 a intrat voluntar în armata hortystă. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a urmat 20. Blaga Martin I. reconfirmată de CCP în 1955.

Original. legionară. alte abateri. 6 1825 2644 Blaga Ştefan Gh. cu care a înstrăinat mărfurile din 1954 comerţul de stat. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. reconfirmată în 1960. 1953 În 1980 soţia sa a solicitat majorarea pensiei de urmaş (titularul decedase în 1959). Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 10. 1 1827 1283 Blaga Vasile G. 4 462 . membru de partid cu stagiul avut anterior. 25. CCP a propus menţinerea calităţii de 18. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. din Ardealul de Nord. necinstit şi care a avut relaţii cu elemente duşmănoase.1824 1285 Blaga Petru Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din 1941.06. 13 1826 1284 Blaga Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de vânzător s-a dovedit a fi un element îngâmfat.06. Originale. împreună 25. Originale. Cererea a fost respinsă. Originale. abatere pentru care a fost condamnat penal.

că în perioada interbelică ar fi participat la munca ilegală a Partidului.07. apelantul să se adreseze organizaţiei de bază. prin care s-au cerut informaţii despre activitatea sa. Blaha Maria I. 1952 Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. pentru a fi reprimit în Partid. Adresă de răspuns a CCP prin care au 31. Originale. însă întrucât de la excludere a trecut prea 1980 mult timp.08. (Hass) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac. Originale. copii. 1956 Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată. CCP a propus. naţionaliste. Original. Motivul s-a dovedit a fi neîntemeiat. Blaho Karl Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc 17. CCP a hotărât anularea deciziei.05. fost infirmate informaţiile comunicate de 1954 ea: că tatăl său ar fi fost membru al PMR.05. organizaţia de partid putând să-l primească în rândul candidaţilor. Blahoianu Ion Membru de partid exclus pentru că în 1950 a făcut agitaţie printre ţărani pentru a nu însămânţa grâu. organizată de elemente 17. Originale. 2 1829 241 10 1830 114 7 1831 3326 9 463 . alte abateri. 31. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât ca. şi că după 23 august 1944 ar fi lucrat la Comandamentul Sovietic din Arad.1828 1293 Blagoev Bogdan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al Organizaţiei slave a luat parte la o manifestaţie în Timişoara. din Ungaria a cerut referinţe.

20. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 22.10. s-a rupt complet de 27. 2 1833 1251 Blaj Aurel S. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de instructor la Şcoala de şoferi. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 1963 i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. 4 1834 1250 Blaj Ferenţ Judecător ajutor la Tribunalul Bacău. Original. în 1965 1963 a fost condamnat penal pentru conducere sub influenţa alcoolului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 20. Original. a 1956 participat la Rebeliune. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: fiind sub influenţa soţiei şi a cumnatului său (legionar arestat). legionară şi din poliţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 464 .1832 1252 Blaj Alexandru S. 1 1835 1249 Blaj Ianus Gh. consuma băuturi alcoolice cu elevii. fapt pentru care a fost condamnat penal. copie. Partid. Membru de partid exclus pentru că şia însuşi bani din avutul obştesc.05.12. a adăpostit în casa lui pe Elena 1952 Borcoi.01. manistă fugită de sub escortă. Original. venea la serviciu în stare de ebrietate.

a făcut 1950 chefuri în societatea unor elemente imorale şi duşmănoase. Originale.1836 1248 Blaj Ilie I. reconfirmată în 1959 (de trei ori) şi în 1958 1960.07. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 5. 1977 3 1839 1220 Blajin Vasile (Blazin) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din toate partidele fasciste naţionaliste. ca secretar al organizaţiei de partid a luat de la economat mărfuri fără bon. Original. menţinerea deciziei.09. 12 1838 3201 Blaj Petre Membru de partid exclus în 1974 întrucât: a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. menţinerea deciziei. 30 1837 2643 Blaj Ion Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. promovat 11. exclus din Partid pentru că a făcut afirmaţii calomnioase la adresa politicii regimului. în muncă la Centrala Hârtiei. 1 465 . 19.05.08. în perioada legionară a dus 30. Originale. activitate ca şef de cuib şi apoi ca şef de 1952 garnizoană. reconfirmată de CCP în 1958. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut propagandă antisovietică. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat încă o dată. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1975 CCP a propus. Locotenent-major la Academia Militară Generală. CCP a propus. Originale.

Original. a fost 1953 informator al Siguranţei. a avut ieşiri naţiona1953 liste şi antisemite. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. s-a dovedit a fi un element 20. CCP a hotărât anularea deciziei. elemente duşmănoase (dislocaţi).12. 21. datorită anturajului.1840 1222 Blaju Alexandru Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element necinstit.08. 1 1841 1219 Blană Mihalache Fost subinspector special în SSI (trimis în producţie din cauza viciului beţiei). Original. 1 466 . 3 1842 1228 Blanc Glat Wolff Membru de partid exclus pentru că: era un element naţionalist şovin. CCP a hotărât menţinerea deciziei. duşmănos. Întrucât acuzele nu s-au confirmat. Original. care propaga şi la momentul cercetării aceleaşi idei.01. membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al Secţiei Gospodăriei Anexe de la Medgidia (Canalul Dunăre-Marea Neagră) a lovit în membrii de partid şi a făcut chefuri cu 24. care şi-a înaintat cererea de 1951 emigrare în Israel şi a făcut propagandă în acest sens.

poate cere revizuirea situaţiei sale de partid. În 1980 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. reconfirmată în 1957. respingerea cererii. exclus din Partid pentru că: a 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în acelaşi an CCP a propus. exclus din Partid pentru că: deşi era căsătorit şi avea doi copii. 3 1844 2970 Blaremberg Nicolae E. apoi director al Centrului SMT. alte abateri. Original. 1967 7 1845 1217 Blasca Alexandru Fost activist la Judeţeana de Partid Buzău. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.1843 1227 Blank Martin (Leiba) Instructor al Comitetului de Partid pentru organizaţia de bază de la Serviciul paşapoarte al Ministerului de Interne. 2 467 . după o muncă de reabilitare de 3 ani. alte abateri.12. CCP a hotărât repunerea sa în drepturi cu stagiul avut anterior. când i s-a comunicat că. era un element imoral. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: provine dintr-o familie cu trecut reacţionar. Întrucât a constata că nu îndeplineşte criteriile stabilite. pe care le-a răspândit pe la prieteni. ofiţer. alte 1954 abateri. avut relaţii cu elemente ostile. a făcut parte din armata burgheză.04. în Regimentul de escortă regală. Originale. 4. despre care ulterior s-a aflat că în 1946-1948 a 23. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a divorţat şi s-a recăsătorit cu o subalternă. Originale. confecţionat zvastici în atelierul tatălui 1953 său.

Blassian Flaviu Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică a fost asociatul patronului.06. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 5 1848 1216 Blaşca Aurel Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la manifestări 30.1846 1238 Blasian Romeo V. care abuzau o femeie. copie. membru de partid exclus pentru că: în 1937-1939 a participat la manifestări cu caracter fascist.12. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în loc să ia măsuri 1953 s-a complăcut în aceeaşi situaţie. Blaşca Ioan Şef de birou al Centrului de Instrucţie de Infanterie şi Cavalerie din SfântuGheorghe. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. copie. 4 1849 12152 2 1850 1214 2 468 .06. 2 1847 1213 4. după care a deţinut o firmă de expertize şi reprezentări tehnice. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 27. Originale. fiind citat „pe naţiune”. Blaşcu Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de membru al Divizionului Miliţie Călare. descoperind doi plutonieri 18. legionară.06. Originale. legionare. copie. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat 12. alte abateri. Originale. motiv pentru care a fost condamnat penal.11. parte la războiul antisovietic şi a fost 1952 decorat.

10 1854 1277 Blaunstein Leon Membru de partid exclus pentru că: nu s-a încadrat pe linia Partidului. în timpul deportării evreilor a stat internat la o clinică. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dovedit că 1951 a rămas un element mic-burghez. fiind un element împăciuitorist. Serviciul Judiciar. membru de partid exclus pentru că a înaintat cerere 10.01. Original. a 1950 vândut moşia pe care o deţinea.11. copie. 2 1853 3090 Blaunstein Laurenţiu Fost ofiţer la Direcţia Generală a Miliţiei. de plecare definitivă din ţară şi şi-a depus 1973 carnetul de partid. activitate slabă. a avut 12. 4 469 . Originale. fiind bolnav de plămâni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. deşi în 1940-1945 s-a refugiat în URSS şi 20.07. iar cu suma obţinută a trăit luxos şi a locuit singur în trei camere. a devenit cetăţeană sovietică. în 1947. CCP a clasat cazul. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1852 1278 Blaunstein Beatrice Membră de partid exclusă pentru că. nu a demascat elementele 1953 duşmane. Original.1851 1279 Blau Leopold Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui moşier. la Auschwitz.04. după stabilizare. în timp ce soţia şi familia lui au fost exterminaţi 11.

duşman al Uniunii Sovietice şi al clasei 1952 muncitoare.Emanoil Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic şi.1980 ţă în serviciu. 4 1859 1292 4 470 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a dovedit a fi un 15. condamnat penal pentru abuz şi neglijen. 3. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. 2 1856 1275 Blazsanyi Nicolae G.09. Blăgău Ion N. Original. 2 1858 3309 Blăgăilă Ion Şef al Serviciului producţie de la Întreprinderea forestieră Bozovici. 1959 4 1857 1282 Blăgăilă Ion Membru de partid exclus pentru că în 1941 a participat la o manifestaţie legionară. membru de partid exclus întrucât a fost 31. CCP a hotărât anularea deciziei. pentru care percepea un comision. Original. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 25. ulterior.05.01. legionară.03. în calitate de medic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în calitate de casier dădea bani cu împrumut. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. 25.1855 1276 Blazian Emeric . Originale.

1951 Întrucât după excludere s-a achitat de sarcinile primite. 4 1861 1253 Blăgoiu Mihai M. Membru de partid care a solicitat stabilirea vechimii. Basarabia. Original. alte abateri. 3 1862 1247 Blăjan Teodor Membru al Sectorului de cadre administrative de la Sovrom-Construcţii.06. copie. exclus din Partid pentru că: în perioada grea economică a exploatat un element 13.04. Întrucât la luarea deciziei nu s-au 1963 respectat prevederile statutare. nu a avut activitate de partid. a avut o comportare nejustă 1959 faţă de populaţia sovietică. tânăr.09. Originale. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Dobrogea să reexamineze cazul. copie. căruia i s-a retras calitatea de candidat de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Ofiţer (locotenent-major) la Direcţia regională MAI Dobrogea. 10. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1957 1929. 4 471 . CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. ca învăţător în 30.06. 2 1863 1221 Blăjanu Nicolae F. 11. Original.1860 1280 Blăgoi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut relaţii cu membri ai Partidului cuzist.

7 1865 3160 Blănaru Gheorghe Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.06. a 1952 cerut să fie scoasă din funcţia deţinută şi trimisă în producţie. 6. 1978 CCP a propus. Original. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a comis 25. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. acţiuni împotriva partizanilor. respingerea cererii. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1864 2799 Blănariu Gheorghe Gh. 10. alte abateri. reconfirmată în 1966. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclusă pentru că era de origine chiabură. Membru de partid exclus întrucât. pe frontul antisovietic a luat parte la 17. 31.08.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 5 1866 1223 Blănaru Iacob Gh. în calitate de gestionar la un bufet. 2 472 .09. pentru care a fost 1962 condamnat penal. Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1946 a făcut parte din Jandarmerie. 3 1867 1224 Blănaru Orest Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a participat la Rebeliune. Original.08. 1954 1 1868 2663 Blănaru Steliana Secretară a organizaţiei de bază din instituţiile publice din Cluj. acte de necinste.

reconfirmată în 1959.04. 18 1871 769 Blănaru Vasile M. reconfirmată în 1958 (de două ori). 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a plecat voluntar pe frontul 11. Originale. cercetat în legătură cu abaterile săvârşite în campania de 10. Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Bucureşti. 104 1872 1229 Blănaru Vasile V. în timpul dictaturii antonesciene şi-a cumpărat o casă în 13. 25 473 . Original. a întocmit o adresă falsă. a făcut afaceri pe seama 1959 muncitorilor ceferişti. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. în calitate de şef al Secţiei administrative a Sfatului Popular regional Bacău. antisovietic. prin care a 11. 1 1870 1226 Blănaru Vasile C. Originale. reconfirmată în 1958 şi 1960. 1953 Pentru lipsă de răspundere şi combativitate. care a deţinut o loterie la Bârlad. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 1959 şi 1960. colectare a cerealelor din 1952. alte abateri.10. obţinut 3000 kg de ciment pentru interese 1957 personale.1869 1225 Blănaru Ştefan Secretar cu probleme de propagandă şi agitaţie al Comitetului regional de Partid Suceava.04. Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist.

Originale. a 1958 refuzat să sprijine munca de partid şi a sabotat campania agricolă de vară.08. Original. a întreţinut relaţii cu chiaburii.10. Întrucât apelantul a recunoscut învinuirile. CCP a hotărât clasarea cazului. Întrucât acuzele care îl priveau pe el însuşi s-au dovedit neîntemeiate. Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. regiunea Bârlad. miliţie (1950-1953) nu s-a străduit să 1965 îndeplinească sarcinile primite. în calitate de colector la Direcţia Colectări şi Achiziţii a raionului Hănţeşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şef al Secţiei de Cadre la Direcţia regională a Miliţiei Suceava. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. copie. alte abateri. elemente duşmănoase regimului.08. 1953 5 1875 1256 Bleandă Matei N. în calitate de secretar al Sfatului Popular al raionului Beiuş. a folosit metode străine liniei Partidului. a promovat în funcţii 11. s-a înrolat voluntar şi a luptat pe frontul antisovietic. a participat la şedinţe legionare ţinute de tatăl său. exclus din Partid pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar. 5. 3 474 . Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a făcut propagandă contra Uniunii Sovietice. 1 1874 1257 Bleaju Vasile V.1873 1218 Blănuţă Dumitru T. ca ofiţer de 13. Originale. în 1950-1952.

1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944 a fost secretara directorului Negru de la CSP. cu care s-a solidarizat. era un element necinstit. conducător legionar dat afară în 1948. 4. alte abateri. Original. În 1956 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea de la data pronunţării deciziei. a fost trimis la specializare în Germania. Original.1876 1258 Blebea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în perioada regimului fascist şi a războiului antisovietic s-a pus în slujba fasciştilor. pregătind piloţi pentru front.11. 1 1878 1259 Blebea Victoria Membră de partid exclusă pentru că: în 1930 a făcut parte din Asociaţia studenţilor din Covurlui.04. 1950 1 475 . CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Colegiului să fie schimbat din funcţia de instructor la Şcoala de zbor Sâmpetru.G. organizaţia legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. condusă de legionarul Constantinescu.06. Duca. 1. care a participat a uciderea lui I. regiunea Stalin (Braşov). 1951 6 1877 1254 Blebea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în anii 1936-1941 a fost membru în 11.

comercianţi. pentru care a 1959 fost condamnat penal. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus întrucât. necinste şi abuz în serviciu. a fost casnică. 1960 17 1882 1233 Blegu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la înmormântarea unui 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care erau chiaburi.06. 1 1880 1235 Bledea Gheorghe I.1879 1236 Blecher Raia Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de foşti 14. copie. Originale.11. 2 1881 1234 Bledea Vasile Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare şi la Rebeliune. a săvârşit acte de 30. 1 476 . reconfirmată în acelaşi an şi în 1961 (de trei ori). 3. soţul ei s-a ocupat cu 1953 negustoria. întreţinea relaţii cu rudele 1954 apropiate.07. Originale. în calitate de preşedinte al Sfatului Popular al comunei Săsărău. legionar.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

copie. a luat parte la acţiunile huliganice împotriva populaţiei evreieşti. timp în care era şi informator al Siguranţei comunizate.09. motive pentru care a menţinut decizia.08. cu viciul beţiei şi afemeiat. În 1960 CCP a stabilit că: acuza privitoare la apartenenţa legionară şi participarea la Rebeliune nu se bazau pe fapte concrete. care era dascăl bisericesc şi fost cuzist. care după 23 august 1944 a 1951 făcut afaceri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. a avut şi el manifestări naţionaliste şi antisemite. 14 477 . a fost membru PNŢ-Maniu. 1 1885 1210 Bleier Adalbert Membru de partid exclus pentru că era bun element cu concepţii mic26. 20. a fost un element uşuratic. străin de interesele clasei muncitoare. 1952 55 1884 1212 Bleicher Iulius Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist şi speculant. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut parte din PNŢ. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie dat afară din Securitate. fiind însă sub influenţa tatălui său. Originale. în timpul Pogromului de la Iaşi. alte abateri.1883 1232 Blehan Octavian Ofiţer de Securitate. era un element imoral. exploatând muncitorii. care s-a compromis. burgheze. Originale. 4. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a luat parte la Rebeliune.

Blejan Gheorghe A. unitatea sa a 1958 participat la luptele împotriva partizanilor. Original.04.1886 1237 Bleja Toma Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 6 478 . Serviciului Credincios”. a 28. membru de partid exclus în 1967 întrucât a fost condamnat penal 12. Caracal.12. fost condamnat penal pentru acte de 1951 necinste. pentru abuz în serviciu. reconfirmată de CCP în 1956. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât anularea deciziei. unde a luat parte la luptele împotriva partizanilor. Blejan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat pe frontul antisovietic.T. Originale. Blejan Alexandru Vicepreşedinte al Sfatului Popular al oraşului Gherla. ca secretar al organizaţiei de bază a permis ca la Căminul Cultural să se joace o piesă cu caracter antisovietic. Întrucât apelantul se dovedise a fi un ofiţer ataşat regimului. Şef al Cercetării la Regimentul 153 A. a luptat pe frontul antisovietic şi a fost decorat.08. şi-a însuşit bumbac şi zahăr de la cooperativă. candidat de partid exclus pentru că: în 1939 s-a înrolat voluntar în Armată. 1 1887 3220 4 1888 1246 4 1889 1245 8. 1978 CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. menţinerea deciziei. Originale. a luptat pe frontul antisovietic şi unde a fost decorat cu medaliile „Serviciul Credincios” şi „Crucea 23.

05. alte abuzuri şi ilegalităţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Cruce” legionare.1890 1244 Blejan Pavel P. afemeiat. care făcea 1952 chefuri. membru de partid pentru care Comisia de Partid a Direcţiei Politice a MAI a propus 25. 7 479 . Original. confirmarea calităţii. 1954 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru. 1968 4 1892 1270 Bleoancă Ioan Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de 28.02.08. împreună cu alţii a făcut o organizaţie secretă. Originale. 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: s-a dovedit a fi un 28. 1 1891 3010 Blendea Petru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de depozit şi-a însuşit materiale de construcţie. Originale. în care comentau politica Partidului.08. element beţiv. Plutonier de pompieri. 4 1893 1243 Bleoca Ambrozie Şef al Sectorului Învăţământ de la Secţia Agitaţie şi Propagandă a comitetului regional Sibiu. a folosit maşinile şi salariaţii întreprinderii în interese personale. Originale.

a fost preocupat de interesele 20. 4 1897 1241 Blezniuc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la Rebeliune.05. Original.06. Original. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară. unde s-a 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. V. Întrucât la discutarea apelului său a recunoscut acuzele. ocupat cu plasarea în serviciu a unor 1957 legionari. CCP a hotărât clasarea cazului. datorită situaţiei materiale bune. personale. 1960 1 1895 1211 Bleyer Gheorghe Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie de moşieri şi. luat la muncă obligatorie a 1952 avut o atitudine distantă faţă de ceilalţi membri ai detaşamentului. Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a lucrat la Oficiul Central de Românizare.09. alte abateri.07. S. CCP a hotărât anularea deciziei şi înlocuirea ei cu excluderea din Partid. 1951 2 480 .1894 1255 Bleotu Dumitru I. a putut studia în străinătate. 7. ca membru de partid nu a depus activitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. 2 1896 1242 Blezius Paul C. Original. Original.

s-a exprimat duşmănos faţă de regim. Original.1898 1240 Blezniuc Maria Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. Originale. 6. 4 1900 1261 Blidaru Constantin C. 44 1901 1260 Blidaru Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular din comuna Brecţiu – Bihor. avea legături strânse cu chiaburii.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. era un alcoolic incorigibil.09. 1950 2 481 . Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de exploatatori 13. cu atitudine antisovietică. propagandă legionară şi a participat la 1951 Rebeliune. Originale. era afacerist. a făcut 21. copii. s-a căsătorit cu un legionar. CCV a hotărât menţinerea deciziei. două manifestări ale lor. reconfirmată de CCP în 1956 şi 1958.11. soţul ei a fost legionar. în 1941 a fost 1959 înscrisă în Grupul Etnic German. a sustras o cantitate de grâu. 1 1899 1239 Blidariu Adela Membră de partid exclusă pentru că: în perioada guvernării legionare a simpatizat cu legionarii şi a participat la 21. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.06.

Original. 1 1905 1273 Blidaru Teodor Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate de jandarmi care opera în spatele frontului şi lupta împotriva partizanilor. a trăit într-un mediu de 22. membru de partid exclus 31. judeţul Buzău. pentru că în trecut a fost legionar. era un element afemeiat. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 2 482 . a trimis Securităţii o adresă prin care a propus identificarea şi tragerea la răspundere a căpitanului Stănescu. comercializa lucruri de furat. Totodată. Original.10. 1 1903 1274 Blidaru Ionaşcu Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic şi a fost 13. Copie. 2 1904 2955 Blidaru Stroe Secretar al plăşii Gura-Fimienii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.1902 1231 Blidaru Ion V. din ordinul cărora au fost arestaţi şi executaţi cinci partizani sovietici. borfaşi. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a locotenentului Gheorghe Georgescu şi a plutonierului Rădoiu. Original. 1954 Deşi nu a confirmat acuza de legionarism.07. decorat. 7.10. Membru de partid exclus pentru că: era cunoscut ca legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.

1973 4 483 . Original. în funcţia avută făcea critici distructive.02. În acelaşi an a fost exclusă din Partid ca „greşit încadrată”. în perioada războiului antisovietic a construit barăci pentru 27. 1948 CCP a hotărât să fie cercetată de Secţia sa Specială.10.05. 1956 reconfirmată în acelaşi an.Selinger) Membră a Biroului de bază de la „Maşini import” (1950-1953). reconfirmată în 1962. 9 1907 2913 Blinov Vera Membră de partid cercetată pentru că: fiind originară din Basarabia. până în 1947a fost 1957 coproprietar şi acţionar la Societatea „Cissa”. 19 1909 3088 1. 24. CCP a stabilit că nu îndeplinea criteriile cerute şi a hotărât respingerea cererii.1906 1272 Blimes Luiza (Segal . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. s-a refugiat în România. exclusă din Partid pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. în 1941 a refuzat să se evacueze în URSS. alte abateri. în 1944 10. alte abateri. armatele hitleriste. 2 1908 1271 Blitz Emanuel Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în trecut a fost antreprenor şi a exploatat muncă salariată. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu menţiunea că după patru ani de muncă de reabilitare putea cere revizuirea situaţiei sale de partid. Originale. Blomstein Emeric Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.06.

făcea chefuri.02. avea un cumnat deţinut 1950 politic. 3. a fost în strânse legături cu chiaburii. celor judecaţi. Originale. menţinerea deciziei. lua diferite plocoane pentru a suspenda procesele 17. copie. (Referinţă semnată de Tudor Avădanei. a neglijat munca de îndrumare şi control. Originale.) Fără răspuns. 1 1911 1268 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.11. 1965 7 484 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.1910 1269 Bloţ Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de judecător la Bălceşti. Bloţ Trofim D. folosea maşina instituţiei în scopuri personale. Original.11. alte 1980 abateri. cu care purta corespondenţă. alte abateri. în schimbul 29.06. în perioada 1929-1940. 1954 4 1912 3298 Blujdea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în calitate de profesor a pretins şi primit cadouri de la elevi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 1913 1085 Blum Adolf Cetăţean sovietic care a solicitat o adeverinţă din care să rezulte activitatea desfăşurată în mişcarea comunistă ilegală din România. promisiunii că îi va trece la examene. Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de director al Băncii de Stat din Baia-Mare (1950-1953) s-a înconjurat de elemente duşmănoase. copie. CCP a propus.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a încercat să sustragă hârtie în alb. Original. Blum Paul Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al patronilor. în funcţia de director tehnic la 20. copie.06.10.11.03. ştampilată cu ştampila Secţiei de cadre. 1973 CCP a constatat că nu îndeplineşte condiţiile cerute. date privind apartenenţa la PCR. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 1915 1266 1. Originale. Original. în calitate de vânzător la cooperativa „Steagul Roşu” din Timişoara. 6 1917 3099 4 1918 1264 2 485 . Blum Dănilă Membru de partid exclus pentru că. 1954 1 1916 1071 Blum Györgyné (Pasztor Margit Katalin) Persoană pentru care CC al Partidul Socialist Muncitoresc Ungar a solicitat 12. perioada 1929-1936. nu a luat atitudine hotărâtă împotriva unui gestionar care a comis o serie de acte de necinste.1914 1267 Blum Catalina Membră de partid exclusă pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1972 Notă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate.11. Blum Jean Membru de partid care a solicitat să i se confirme activitatea de partid în 27. Copie. Tipografia „Glasul Armatei” a introdus în 1951 instituţie mai multe elemente dubioase. în timp ce lucra la Serviciul de cadre al întreprinderii IRAB din Bucureşti.

18. 1953 2 1920 2689 Blum Trepner Hedi Membră de partid în ilegalitate. Copie.12. cerându-i bani. s-a folosit de maşina fabricii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat reîncadrarea în Partid. exclus din Partid pentru că: a încercat să şantajeze conducerea fabricii. Original. 1955 1 486 . CCP a hotărât încadrarea ei în Partid 1957 cu data de 15.01.01. pe care a defectat-o. 2 1921 2954 Blum Vasile Preşedinte al Comitetului de Partid al Fabricii de cauciuc „Superterm”. Original.1919 1265 Blum Rubin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost funcţionar al „Bank of Roumanie” din Bucureşti şi a sprijinit conducerea ei reacţionară. a încercat să submineze 22. CCP a hotărât acordarea stagiului în Partid din 1944. 6.1956. 7.03. Original.) Întrucât era un element necinstit şi anarhic. unitatea sindicală. 1948 (La data deciziei era şofer la Siguranţa Generală a Statului. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. după 23 august 1944 a avut manifestări duşmănoase. În urma apelului. 1 1922 1263 Blumen David Membru de partid căruia la preschimbarea documentelor de partid i s-a eliberat un carnet cu vechimea din 1947. a minţit Partidul că a avut activitate ilegală.

Copie. căruia i s-a anulat calitatea de membru. Original.01. CCP a hotărât încadrarea sa ca membru nou. avea atitudine duşmănoa1951 să faţă de Partid.) 16.06. Blumenfeld Iosif Membru de partid care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. 1 1924 1262 1 1925 2914 1 1926 1291 5 487 . Membru de partid exclus pentru că: pe toată durata dictaturii antonesciene a fost magazioner la Centrala Evreilor. Întrucât la căderea din 1940 a avut 1949 purtare proastă. avea rude în America. alte abateri. intenţio. însă ulterior a depus muncă de reabilitare. exclus din Partid în 1947 pentru că. Blumenfeld Iulius L. şi a calomniat 1948 pe Miron Constantinescu şi redactorii ziarului. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1923 2953 Blumen Jean Fost şef al Celulei de Partid de la Atelierele Otopeni. nutrit sentimente naţionaliste.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei. cu care purta 25. Blumenfeld Hari Secretar al organizaţiei de bază de la magazinul „Victoria”. corespondenţă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. fiind mutat la Atelierele CFR Griviţa. în 1945-1949 s-a ocupat cu diverse afaceri. pentru că în 1946 a 13. a refuzat să citească şi să 20. reconfirmată de CCP în 1958 (când s-a aflat şi că a fost informator al Siguranţei din Bacău). cu stagiu din 1948. Originale.04. cumpere ziarul „Scânteia”.1951 nând să plece în Palestina. Copie. (A fost închis în lagărul de la Vapniarka.

04. 1 1930 1288 Blumer Leon Membru de partid verificat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. unde să-şi dovedească prin muncă ataşamentul faţă de clasa muncitoare.06. era un element nestatornic. său este emigrat în Israel. membru pentru că în trecut a fost 1950 proprietar de farmacie.11. tatăl 15. 1 1928 1290 Blumenthal Max Membru de partid exclus pentru că: în perioada grea economică (1946-1948) s-a ocupat cu afacerile şi specula. Originale. 1 488 . iar fraţii săi au 1953 fost sionişti (unul dintre ei fiind exclus din Partid la verificare). exclus pentru că: a solicitat formularul 1954 pentru emigrare în Israel. 4 1929 1289 Blumentweig Iosif Secretar al Comitetului judeţean Fălticeni al ARLUS. situaţia personală.Sascuteanu Persoană căreia i s-a amânat încadrarea în Partid pentru că: nu fusese neverificat. care prin scurta sa activitate de după 23 august 1944 a căutat să-şi aranjeze 28. s-a înscris în organizaţia sionistă „Mişmar”. CCV a hotărât anularea calităţii de 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1955. alte abateri. Copie. 1946 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie îndrumat să activeze în PNP. membru de partid 17. Original. Original.1927 2844 Blumenfeld .

1 1932 Boac Virgil Director general la Combinatul de exploatare şi prelucrare a lemnului Topliţa. Întrucât acuzele privitoare la abuzuri nu s-au dovedit. membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1936-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. 6 1933 1820 2. membru de partid cercetat pentru 20. Originale.06. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Preşedinte al cooperativei de consum din comuna Bila. 1951 CCP a propus Secretariatului CC al PMR să fie sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”.06. 13/1978 că ar fi săvârşit abuzuri şi avea rude în 1978 străinătate. alte abateri. care l-au antrenat în acţiuni duşmănoase. Sovietice. 1966 3 1934 2834 Boacă Nicolae Prim-secretar PMR al Raionului Luduş.03. 1953 CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea calităţii. Boacă Marin T. raionul DrăgăneştiVlaşca. 3 489 . care exploatau braţe de muncă 31. Original. cercetat pentru că: în perioada 1946-1947 s-a alăturat elementelor reacţionare din întreprindere. Originale. Original.12. sa manifestat contra Partidului şi Uniunii 14. era un element înapoiat. şovine. salariate. CCP a clasat cazul.1931 1822 Boabă Ştefan Traian Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de foşti negustori. Întrucât învinuirea s-a dovedit neîntemeiată. interdicţia de a ocupa funcţii în Partid timp de 5 ani şi trimiterea în producţie.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 2 490 .06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care în trecut a făcut politica tuturor partidelor burgheze. 1960 7 1937 1827 Boamfă Viorel P.1935 1821 Boacără Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Pristol. membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în organizaţia legionară.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei.13. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. exclus din Partid în 1958 pentru că: în 1940. alte abateri. 8. Membră de partid exclusă pentru că: l-a sprijinit pe soţul său. Originale. alte abateri. 4. 3. 1941 a fost membru în organizaţia 1961 legionară. exclus din Partid în 1953 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la acţiuni legionare. Secretar al organizaţiei de bază dintro unitate militară. alte abateri. Originale.11.10. regiunea Oltenia. a avut atitudini „antidemocratice”. 1954 1 1938 1825 Boampă Anica Gh. 4 1936 1828 Boalcă Gheorghe Director al Bazei de aprovizionare Chitila. Original.

3. a activat la cuzişti şi a persecutat populaţia evreiască. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.10. Legionară şi a participat la Rebeliune. menţinerea deciziei. 9 491 . 1 1942 3316 Boar Marioara Membră de partid exclusă pentru că a fost condamnată penal pentru luare de 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. în timpul regimului Antonescu a luat parte la 13.06.1939 1826 Boampă Gheorghe S. 1980 CCP a propus.02. care au 1951 fost deportaţi pe teritoriile Uniunii Sovietice. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica tuturor partidelor burgheze. Original. Copie. 1 1941 1824 Boancă Ion (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de agent de poliţie a participat la arestarea unor comunişti. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1952 1 1940 2845 Boancă Grigore Membru partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost şef de cuib în Mişcarea 16.04. s-a ocupat cu afacerile. mită. strângerea romilor din Constanţa. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.

membră de partid exclusă pentru că s-a dovedit a fi necinstită. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element imoral. 1 1944 1829 Boarii Iulian Director la Comcar Vâlcea. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a 20. 5 1946 1837 Boariu Valeriu Z. 2 1945 1831 Boariu Simion Gh. în 1947 1953 a vrut să fugă în SUA. CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care a fost condamnată 1954 penal. Original. economică s-a ocupat cu specula.04. activat în organizaţia legionară. în perioada grea 31. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1952 posturile avute a susţinut elemente duşmănoase. Negre”. Ofiţer de Armată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. 23.07. alte abateri. copie. Original.02. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a înscris în organizaţia fascistă italiană „Cămăşile 21. 3 492 . Originale.1943 1830 Boarcăş Zoia Responsabilă a raionului UFDR Mizil pe linie socială.10. a exploatat braţe de muncă.

Mişcarea Legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 4. era în bune relaţii cu 27.1947 1832 Boarnă Adalbert Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a fost procurist.09. tatăl său. 13 493 . copie. 5. Originale. era un element intrigant. 4 1949 1834 Boaru Ioan Secretar al Comitetului PMR din plasa Târnăveni. avea viciul beţiei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. a primit educaţie naţionalist1957 şovină.04. a avut legături cu un duşman exclus din Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1955 pentru că în 1938-1940 a activat în 14. reconfirmată în 1959 şi 1962. 1949 1 1950 1823 Boaşu Mircea Membru de partid exclus în 1957 pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar şi primar. Originale. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la atrocităţi împotriva populaţiei civile şi a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.08. 1955 1 1948 1833 Boarnă Petru M.

Originale. 9. Original. 1951 1 1952 1836 Boatcă Ruxandra Responsabilă de cadre la Cooperativa de consum „Drum Nou” din Bacău.1951 1835 Boatcă Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. legionară. cadre didactice şi a refuzat să se prezinte 1980 la BOB pentru discuţii.04. 2 1953 3328 Bob Adam Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că a insultat mai multe 27.07. 3 1954 1818 Bob Dumitru C. Întrucât acuza s-a dovedit neînte. 5 494 . 15. care a menţinut decizia. membră de partid exclusă pentru că ar fi avut manifestări antisemite. 1962 CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Bucureşti. în timpul regimului Antonescu a fost omul de încredere al patronilor. Secretar al unei organizaţii de bază.1953 meiată.06. CCP hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 19.09. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţă (a „organelor în drept”).

Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionar. 3 1956 2765 Bob Liviu A. Bobiţă) Membru de partid exclus pentru că: familia sa era reacţionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Fost activist la Sindicatul CFR Bistriţa. Original. 15. (Era bănuit că în <1950> trecut a fost agent al Siguranţei. purtat portretul Regelui pe piept şi a făcut 1952 propagandă monarhistă).10. 1 1958 44 Bobaiţă Florea (Boboiţă.) CCP a propus încadrarea lui în Partid cu vechimea din 1944. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a întreţinut legături cu chiaburii. Membru de partid exclus pentru motive neprecizate.07. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. 1954 a făcut afaceri cu lemne. ca membru de partid a avut manifestări „naţionaliste” (a 12. Original. 3 1957 1815 Bob Teofil Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1938-1940 a fost şef de cuib 15.07. 2 495 . 1950 reconfirmată în 1960.1955 1819 Bob Ion C. alte abateri.

ilegalitate. 1951 Întrucât CCP a constatat că se putea îndrepta.03. huliganism. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 496 .08. Original. 6 1961 1798 Bobar Ioan Membru de partid exclus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.10. faptă pentru 1959 care a fost condamnat penal. avea viciul beţiei şi invoca numele lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 3 1962 7 Bobartz Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut afaceri şi a avut legături cu un agent al Siguranţei. 1954 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1939. care afirma că este prieten. cu 29. Original. care a solicitat acordarea stagiului de partid din 24. membru de partid exclus în 1958 pentru că şi-a 24. Şef al Serviciului medical din Direcţia regională CFR Stalin (Braşov).06.1959 1816 Bobancu Lucian A. însuşit un aparat medical. Originale. a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. 3 1960 1817 Bobancu Petru C. Membru de partid exclus în 1961 întrucât a fost condamnat penal pentru 28.

07.04.03. judeţul Vrancea. Membru de partid. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. frontul antisovietic a luat parte la crime. Originale. fost locţiitor al şefului Direcţiei regionale de Securitate Galaţi (cu gradul de maior) scos din funcţie. 3 1966 3267 Bobeică Dumitru Primar şi secretar de partid al comunei Mera. 1971 CCP i-a comunicat că solicitarea nu priveşte atribuţiunile instituţiei. CCP a hotărât clasarea cazului. 3 497 . serviciu. care a solicitat cercetarea cazului 13. 5 1964 1807 Bobe Petre P.1963 Bobe Aurel R. 10/1971 său şi reîncadrarea în Securitate. Originale. iar cazul a fost clasat. sancţionat cu „mustrare” pentru delăsare 23. în muncă. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru abuz în 31. Original. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1977 CCP a propus.10. 1979 Întrucât a renunţat la apel. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că pe 11. 1 1965 3194 Bobei Corneliu D. Originale.

Originale. 1983 şi 1985. exclusă din Partid în 1957 pentru că: a trăit în anturajul unor 28. 1950 1 498 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a simpatizat cu legionarii. s-a ocupat cu comerţul şi specula. (Mihai) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1932. 29. 4 1968 2991 Bobeică Fănică N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută a fost 1954 împăciuitoristă faţă cu elementele legionare.05. era stăpânit de 1968 viciul beţiei. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1961 1936. 27 1969 1804 Bobeică Mihail. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.1967 1803 Bobeică Eva Secretara organizaţiei de bază de la Spitalul TBC Sibiu. 7. reconfirmată în 1972.11.06.08. de la disciplina de partid. a avut abateri imorale. elemente legionare. Comandant de pluton la unitatea militară din Slobozia. copii. candidat de partid exclus pentru că a săvârşit diverse abateri 24. 3 1970 1805 Bobeş Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost crescut în spirit naţionalist. N. Original.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Dobridor. Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. lb. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 5 1974 3020 Bobin Ion Gh. 4 499 .04. în 1940-1941 a activat în 1959 organizaţia legionară.05. ci că figurează doar într-un tabel al Siguranţei din Basarabia cuprinzând persoanele bănuite de activitate comunistă. judeţul Dolj.10.09. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a sprijinit toate grupările burgheze care s-au perindat la 29. a 1969 fost condamnat penal pentru abuzuri. 9. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 12.1971 1806 Bobia Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 28. rusă. 3 1972 795 Bobic Procopie Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se confirma că în 1919 a fost condamnat pentru participare la insurecţia armată din Hotin. Originale. 1962 6 1973 1802 Bobic Vasile L. română. a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. putere. Notă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că în arhivă nu se regăseşte dosarul său de judecată.

1 1978 1800 Bobîrsc Petre Gr.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 500 . CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.05. 16 1977 2846 Bobîlcă Petre Comisar la Circa 19 de Poliţie Bucureşti. Originale.1949 meiată. membru partid în ilegalitate suspendat pentru că ar fi fost legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1975 1801 Bobincă Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator al Biroului 22. alte abateri. a aprobat reexaminarea unor 1969 elevi fără a respecta prevederile legale. 19. Mobilizării de la Întreprinderea Malaxa 1950 din Braşov (ulterior „6 Martie Tohan”).05. membru de partid căruia i s-au anulat documentele de partid 11.09. Copie. (Oneşti). 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. 1 1976 3022 Bobiţan Iosif Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” întrucât: ca director la Grupul şcolar chimie din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 23. întrucât a rămas neverificat. Întrucât acuza s-a dovedit neînte. Locţiitor politic la Unitatea de grăniceri 0208 Iaşi. Originale.

07. 1956 10 1981 1809 Boboc Dănilă V. a avut legături cu elemente descompuse moral. cerere acceptată. 1979 CCP a propus. Originale. s-a dovedit a fi un element anarhic. Original. a luat şperţ. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost gardian de poliţie şi a participat la arestări. 9. CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. 1951 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid. menţinerea deciziei. partid. 1950 1 1982 3283 Boboc Dumitru Membru de partid exclus în 1973 întrucât: a fost condamnat pentru delapidare din avutul obştesc şi fals în 27. Ulterior a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate (1931).04. 1 1980 1808 Boboc Constantin Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al UTC în ilegalitate.1979 1799 Boboc Alexandrina Membră de partid exclusă pentru că împreună cu soţul ei a creat o atmosferă nesănătoasă în rândul membrilor de 21. Întrucât învinuirile s-au dovedit neîntemeiate. alte măsuri. 2. Original. 3 501 . CCP a hotărât: repunerea lui în drepturile de membru.11. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. a fost bănuit ca informator al Siguranţei. Originale. acte publice.

participat la acţiuni împotriva partizanilor 1951 şi a fost decorat. regiunea Bucureşti. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. 3 502 .05. fost la specializare în Germania. alte abateri. Întrucât apelantul a declarat că nu mai doreşte să fie membru de partid şi renunţă la apel.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în perioada războiului a 11. 5. Originale. Originale. după care nu a mai participat la adunări şi nu a plătit cotizaţie. a 29. 4 1984 3380 Boboc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1978 a plecat din organizaţia de bază fără forme de mutare pe linie de partid. acţiuni împotriva partizanilor. s-a ţinut 1956 de beţii şi a avut legături cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. motiv pentru care a fost condamnat penal. 1 1986 1810 Boboc Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cocioc. reconfirmată în 1955.06. în posturile 1954 avute s-a dovedit a fi necinstit. 1981 7 1985 1811 Boboc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. exclus în 1952 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a participat la 28. Original.1983 1797 Boboc Emanoil Şef al Postului de Miliţie din comuna Sprîncenata.

Original. în 1951 postul avut s-a dovedit a fi necinstit. alte abateri.06.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. 2 503 . imorală căpătată (afacerist. exclus 12. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. din Partid pentru că s-a alăturat 1953 elementelor reacţionare. Original. raionul Olteniţa. deşi a cunoscut manifestările duşmănoase 23. 14 1988 1814 Boboc Ioan Responsabil cu strângerea banilor pentru abonamentele la „Scânteia”.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. luat parte la războiul antisovietic. la adresa regimului ale unor studenţi. nu a 1967 luat poziţie pentru demascarea lor.06. 1 1989 1813 Boboc Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Crivăţ. huligan). în timp ce era student la Facultatea de Filosofie din Bucureşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 1990 1812 Boboc Ioan Membru de partid exclus pentru că era un element îmbâcsit de educaţia 30. Membru de partid exclus pentru că în 1964-1965. reconfirmată în 1970.1987 2925 Boboc Gheorghe St. a 25.

alte abateri. 1982 16 1995 1794 Boboc Petre I. Originale.1991 1796 Boboc Marin N. menţinerea deciziei. 1 1994 3439 Boboc Petre Membru de partid exclus pentru că a săvârşit acte de necinste în dauna avutului obştesc. cu care făcea 16. însuşindu-şi diferite sume de bani. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.07. 3. Original. 26. Original. a fost simpatizant 1950 legionar. 1 1993 1795 Boboc Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1932 a luat parte la spargerea grevei de la 17. Membru de partid exclus pentru că avea legături cu chiaburii. 1960 5 1992 2952 Boboc Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în posturile avute s-a dovedit necinstit. 9. Copie. chefuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. 1 504 . pentru care a fost condamnat penal.12. Originale.03.09. 1949 concomitent s-a înscris şi în PSD. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. Atelierele Vasilescu.

s-a dovedit a fi individualist. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.12. alte abateri. lipsit de vigilenţă şi necinstit. tovarăşi. 11 505 .1996 31 Boboc Spiridon Şef de serviciu la „Mecanoexportimport”. că i-a sustras anumite bunuri proprietate 28. Secţia Agrară. nedisciplinat. personală. când a fost arestat pentru contribuţia la Ajutorul Roşu. 15 1998 1792 Bobocea Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica tuturor partidelor 11. cu care se afla în divorţ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. internat în lagăr. sancţionat cu „vot de blam” pentru că: în 1941. membru de partid exclus pentru 29. 13 1997 1793 Boboc Valeriu V. Originale. Reporter la ziarul „Scânteia”. în munca de partid a fost comod. Original. Originale. a avut manifestări 1950 antisovietice. refuzând să ajute pe ceilalţi 26. eliberat.07.02. 1 1999 1889 Bobocea Ion Activist al Comitetului judeţean de Partid Putna. a refuzat orice contact 1952 cu mişcarea muncitorească. Originale. membru de partid reclamat de soţia sa. decizie reconfirmată în <1954> şi 1957.01. că în trecut a ascuns că a fost condamnat 1952 penal pentru dezertare. 1978 Întrucât cei doi au divorţat şi au declarat că nu mai au nicio pretenţie. a avut comportare laşă la Siguranţă. burgheze. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a rupt afişele şi a spart un felinar de la moara din comună. 1977 3 2002 1888 Bobocescu Ion Membru de partid exclus pentru că: la alegerile de deputaţi din 3 decembrie 1950.11. 1954 1 506 . iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.08. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Zlotescu. a părăsit sala. depunând carnetul de partid. fiind sub influenţa chiaburilor. în funcţia de colector comunal a protejat chiaburii. Original. în munca profesională a fost 18. Membru în Biroul organizaţiei de bază de la Direcţia Hidrometeorologiei. Originale.2000 1890 Bobocea Ion I. deşi era căsătorit. 2. menţinerea deciziei. informator al Siguranţei şi al comandantului lagărului de la Târgu Jiu. CCP a propus. 9 2001 3189 Bobocea Nicolae Membru de partid exclus pentru că obişnuia să consume în mod excesiv băuturi alcoolice şi să întreţină relaţii cu diferite femei. comod şi superficial. a încercat să 1957 compromită Biroul organizaţiei de bază. Pentru că acuzaţia privitoare la tatăl său s-a dovedit neîntemeiată. exclus din Partid pentru că: tatăl său ar fi fost cuzist. când în şedinţa organizaţiei de bază au fost alese organele conducătoare. în 1951.03. Original.

la întoarcere s-a apucat de negustorie. 4. reconfirmată în 1956. Original. Originale.01. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară.09. cl. 1 2004 1886 Bobocică Alexandru Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat cu „Bărbăţie şi Credinţă”. în munca avută a făcut anumite lucrări împreună cu soţul său. a IIa şi a III-a. Original.2003 1887 Bobocescu Lucreţia Membră a Biroului organizaţiei de bază de la Palatul Telefoanelor. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a trasat ca sarcină organizaţiei de bază din sat să-i demaşte activitatea legionară. 4. speculând populaţia săracă. s-a împrietenit cu elemente care aveau un trecut duşmănos. 1961 4 507 .02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 30. căruia i-a divulgat astfel 1954 secrete de partid. exclusă din Partid pentru că: tatăl său a făcut politică liberală. 1951 2 2005 1885 Bobora Petru Gh. ofiţer deblocat. pe care le-a tolerat în muncă la poziţii telefonice speciale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

de Partid Suceava. 9. în timp ce era membru al CC şi prim-secretar al Comitetului judeţean Neamţ al PCR. iar Comitetul Politic Executiv al CC al PCR a aprobat. Idem. În 1980 CCP a propus. a fost exclus din Partid pentru că s-a făcut vinovat de construirea unor vile. Originale. 1972 15 (vol. Originale. prin care s-au adus prejudicii avutului obştesc. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. În 1978. sancţionat cu „vot de 1953 blam” pentru că a avut abateri grave de la politica Partidului în problema colectărilor agricole (i-a pus pe ţărani să cumpere cereale pentru a le preda statului şi a ameninţat activiştii de partid).03. Cercetat în legătură cu construcţia vilelor. II) 2007 1883 Boboş Teodor Membru de partid exclus pentru că: în calitate de activist s-a dovedit a fi un element necinstit. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. I) 2/1974 6 (vol. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. alte abateri. 1954 3 508 . a avut manifestări naţionalist-şovine. I-II) Boboş Ştefan Prim-secretar al Comitetului regional 10. Originale. reconfirmată în 1955. CCP stabilit că majoritatea acuzelor nu s-au verificat. CCP a propus.3321 2006 (vol.07. copii.

Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară.12. a V-a şi a IV-a. s-a ocupat cu jocul de poker şi de chefuri. reconfirmată în 1961. Original. cl. CCV a hotărât menţinerea deciziei.11. în timpul războiului antisovietic a luat parte la atrocităţi împotriva populaţiei civile şi a fost decorat cu „Coroana României”. în muncă a întrebuinţat metode de 1950 comandă. după excludere a completat formular de emigrare în Palestina.2008 1882 Bobu Ioan Al. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 6 509 . 27. era stăpânit de morala burgheză şi întreţinea legături cu „anumite femei”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. scris că renunţă la calitatea de membru. 3.09. Hotărâre reconfirmată în 1983. ambele în grad de cavaler cu panglică de „Virtute Militară”. Originale. 1976 CCP a propus. 1 2010 3163 Bobulete Virgil Membru de partid exclus în 1975 pentru că a refuzat să semneze „Angajamentul solemn” şi a declarat în 26. alte abateri. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: la locul de muncă a fost omul patronului. 1958 9 2009 1891 Bobulescu Leon S.

1950 motiv pentru care a fost condamnat penal de mai multe ori. Originale. Originale. 1 2014 1869 Boca Pompei Membru de partid exclus pentru că a fost informator al serviciului de spionaj antonescian. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut parte din sindicatele reformiste. sa oferit voluntar pe frontul antisovietic. Şef al Biroului organizare de partid al Trupelor de Securitate. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. a avut legături cu elementele social. 5 2013 1861 Boca Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar.04. sub influenţa 1966 cărora s-a manifestat împotriva politicii PCR. 1951 1 510 .04. CCP a propus. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 23. după ce s-a întors. democrate de dreapta.09. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 2012 3373 Boca Grigore Membru de partid exclus pentru că nu şi-a făcut formele de mutare şi nu a mai participat la viaţa de partid. anularea deciziei. 5. urmând ca organizaţia de bază să-l sancţioneze conform statutului.30. s-a ocupat cu furturile. 14.01. Original. Original. şef al Secţiei politice a Regimentului 4 Pază Cluj. CCV hotărât menţinerea deciziei.2011 2831 Boca Florea N.

care în anul următor i-a respins apelul. distrus. Bocan Aron A.11. după 23 august 1944 a primit material de partid ca să îl răspândească. Original. Judecător la Tribunalul regional Oradea. 4 2016 1868 Boca Traian I. 1980 1 511 . Originale. Ofiţer cu evidenţa cadrelor la Şcoala de conducători auto Giurgiu din MAI.23. Originale.2015 2938 Boca Romulus E. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03.04. Originale. candidat de partid exclus pentru că a ascuns trecutul politic al rudelor sale 13. când a fost exclus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bocancea Gheorghe Persoană pentru care CCP a fost informat că i-a fost confirmată definitiv calitatea de membru de partid. 1958 CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea sa în drepturile de membru cu stagiul din 1959. tului regional PMR Craiova adâncirea 1960 cercetărilor. iar el l-a 15. 1960 5 2019 3352 1. Copie. a făcut parte din Gărzile „Iuliu 1954 Maniu” şi a participat la devastarea comunelor cu populaţie maghiară din Ardealul de Nord. 3 2017 1867 1 2018 1866 4. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare.10. apropiate.04. Boca Vasile Membru de partid exclus pentru că: în trecut a trăit în anturajul legionarilor. CCP recomandat Biroului Comite. Membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a căsătorit cu fiica unui moşier.

5 2022 1864 2 2023 3153 3 512 . Membru de partid exclus pentru că a deţinut ilegal armament şi muniţie. 19.1951 meiată. fostul şef de cadre de la 1953 Sfatul Popular Raional Tecuci. şi a făcut propagandă titelistă. 30. Original. Întrucât acuza s-a dovedit neînte.01. în 1946 s-a alăturat elementelor social-democrate de dreapta 13. Bocăneţ Manolache I. care nutrea ură faţă de apelantă. în 1948 a înlesnit fuga legionarului Ion Lupaşcu. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. având 1959 atitudine duşmănoasă faţă de PCR. alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. CCP a propus.06. Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică a fost omul de încredere al patronului şi a folosit metode antimuncitoreşti. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. căruia i s-a anulat calitatea de membru pe motiv că în trecut a fost legionar.2020 722 Bocaneţ Lazăr (Băcăneţ) Secretar al Comitetului de Partid al comunei Bosancea. Originale.09. iar Secretariatul CC al 1975 PCR a hotărât.10. Ştefan Grigoraş. Întrucât decizia a fost influenţată de 29. Originale. Original. Bocăneală Maria Membră de partid exclusă pentru că soţul său s-a ocupat de comercializarea băuturilor alcoolice. 2 2021 1865 Bocanu Vasile I.

3 2027 1871 Bocereg Milivoi Membru de partid exclus în urma unei note informative date de către un element duşmănos.10. 1955 1 513 . exclusă din Partid pentru că: în timpul războiului antisovietic a avut relaţii cu unii ofiţeri hitlerişti. dând loc la discuţii nesănătoase. Originale.04. 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a ocupat cu negustoria. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1952 19 2026 1877 Boceg Maria C. în 1942 a furat dinamită de la magazia CFR. Membră a Comitetului orăşenesc de Partid Iaşi. ajuns în funcţia de partid. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Original. a întreţinut 1957 relaţii intime cu unii bărbaţi. 5. alte abateri.02. În 1960 CCP i-a respins din nou apelul. avută s-a dovedit a fi un element uşuratic. 1954 beţiv şi scandalagiu. după ce a 23. 2 2025 1862 Boceanu Matei V. alte abateri. copie. Originale. Copie. în funcţia 13. exclus din Partid pentru că: în perioada interbelică a fost condamnat de drept comun.2024 1863 Boceanu Constantin Activist de partid al Sectorului IV Roşu Bucureşti.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

2 2030 1875 Bocioacă Ion Vicepreşedinte al Sfatului Popular al oraşului Ploieşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. membru de partid exclus pentru că: în timpul ocupaţiei hortyste a avut 25. a luat parte la Rebeliune. membru de partid cercetat în legătură cu lipsa lui de vigilenţă care a dus la sustragerea de materiale de pe şantierul Teatrului de vară din localitate. ca mem.01. a făcut propagandă manistă. Original. 5.2028 1872 Bochis Aurel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă legionară. 1953 2 514 . CCP a propus: sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. munca sa să fie controlată şi să fie tras la răspundere pentru neîndeplinirea sarcinilor. pentru participarea la războiul antisovietic a fost 11. 1 2029 1873 Bochman Alexandru Gardian la Colonia de muncă Valea Nistrului. alte abateri.07. manifestări naţionalist-şovine.1956 bru de partid a dus o viaţă depravată. decorat cu ordinele „Iarna în Rusia” şi 1950 „Bărbăţie şi Credinţă”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01.

lipsind de la orele de educaţie şi nu a combătut manifestările nesănătoase ale unor ostaşi.2031 1876 Bociu Ion I. s-a rupt de activitatea organizaţiei de bază.08. Originale. 8 2032 1870 Bociu Stefan St. reconfirmată în 1959. a luat bani din fondul întreprinderii. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut o atmosferă de familiarism cu soldaţii şi sergenţii. Întrucât apelantul era de origine socială muncitor. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la percheziţii şi şi-a însuşit obiecte provenite din jafuri. preşedinte al Sfatului Popular. pe care le-a folosit la locuinţa proprie.03. În 1964 sancţiunea i-a fost ridicată. (Niculae) Locţiitor politic la UM 278 Ploieşti. ca primar şi 24. confecţionându-şi anumite obiecte. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. înconjurându-se de elemente duşmănoa1959 se. s-a străduit să se achite de sarcini şi era la prima abatere. 1 515 . CCP a hotărât transformarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. Original. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director al Combinatului „23 August” din Câmpina. şi-a însuşit materiale de construcţie. cu care a făcut chefuri. 3. a dus o viaţă imorală. a neglijat pregătirea politică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 23.07. a profitat de funcţia avută. a avut 1954 legături cu chiaburii şi a făcut greutăţi creării GAC. 1955 6 2033 1874 Bocîncă Vasile D.

1960 şi 1961. judeţul Vâlcea. Originale. s-a manifestat ostil faţă de regimul comunist. 1954 1 2036 1879 Bocşa Aurel Gh. (Lichtman) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost coproprietar de întreprindere. 9.07. 1951 reconfirmată de CCP în 1959. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2034 1881 Bocor Alexandru A. menţinerea deciziei. Original. 25 2037 1878 Bocu Ana Membră de partid exclusă pentru că: a simpatizat cu cuziştii. 3. alte abateri. 21. 1951 2 2038 3334 Bodac Pavel Preşedinte al CAP „Olteanca”. membru de partid exclus pentru că a săvârşit 25.10. a exploatat braţe de muncă. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. calitate în care îi condamna pe dezertori. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris în organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. Originale. 9. 1957 4 2035 1880 Bocos Emil Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a îndeplinit funcţia de comisar special. CCV a hotărât menţinerea deciziei. din comuna Glăvile.07. Originale. Original. abuzuri şi acte de necinste pentru care a 1980 fost condamnat penal.07. 4 516 . CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02.

Originale. pentru lipsurile avute. cu mărfurile primite şi a falsificat 1954 băuturile alcoolice. Şef al Direcţiei Învăţământului militar. reconfirmată în 1960. 1959 Întrucât acuzele au fost exagerate sau ireal prezentate. 15.04. perioadă care nu putea fi 1957 verificată. 3 2040 1855 Bodea Constantin N.10. pentru că în 1944-1945 a fost deţinut într-un lagăr de ofiţeri prizonieri 21.2039 3155 Bodale Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Bodea Florian Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1945. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. din Germania. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1963 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior şi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era sub influenţa „sectei” baptiste. respingerea cererii. CCP a clasat cazul. Întrucât şi-a retras apelul.09. Originale. general-maior. împreună cu socrul său. Originale. a fost sancţionat cu „vot de blam”. membru de partid exclus în 1959 pentru că: s-a înconjurat de o serie de elemente duşmănoase. Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea. 1975 CCP a propus. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. ca gestionar la cooperativă a făcut speculă 10. Original.05. 30 2041 1854 1 2042 2737 2 517 . 24. alte abateri. a bătut trei soldaţi sovietici. Bodea Gheorghe V.

soţia lui a fost exclusă din Partid pentru manifestări antisovietice în timpul războiului. a avut un atelier de tăbăcărie. copie. organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.2043 1856 Bodea Ioan Membru de partid exclus în 1950 pentru că: pe frontul antisovietic.05.05. în 19451946 a fost căsătorit cu fiica unui mare comerciant (de care ulterior a divorţat).01. în alegerile din 24. 1957 5 518 . 1952 după ce a pătruns în Partid. 1 2045 1858 Bodea Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a avut serviciu pe „teritoriul vremelnic cotropit”. ca jandarm. după 23 august 1944 a fost afacerist şi speculant. 1959 Întrucât a recunoscut că decizia a fost justă. a însoţit detaşamentele de romi 19.05. conducător legionar. pe comerciantul evreu Armin Gutman pentru o sumă de bani datorată. a continuat să aibă relaţii cu elemente afaceriste şi duşmănoase regimului comunist. 4 2044 1853 Bodea Ioan Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940 s-a încadrat în 30. Originale. Bodea Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în perioada guvernării legionare a reclamat patronului său. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. şi cetăţeni sovietici când erau duşi la 1958 exterminare şi în lagăre. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2046 1857 9. Original. 1946 a susţinut partidele reacţionare.

martor al apărării în procesul unor 1955 elemente duşmănoase Partidului. a dus de mai multe ori elevii la biserica baptistă. în calitate de pedagog de 1953 internat. Original. 1 2048 1860 Bodeanu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.02. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2050 283 Bodi Ferencz Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe. maghiară. lb. Original. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în calitate de activist la Comitetul sindical agricol judeţean 16. Originale. chiaburii. şi-a însuşit o sumă de 1954 bani.08. 1 2049 1852 Bodescu Petre C.01.06. a făcut parte din PNL-Tătărescu. 1956 13 519 . a făcut petreceri şi a provocat scandal. 6. a fost 27. Originale. română. a întreţinut legături cu 29. în perioada interbelică a participat la două şedinţe legionare.2047 1859 Bodea Ştefan Membru de partid exclus pentru că. Râmnicu-Vâlcea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. era de origine burgheză.10. Original. alte abateri. a făcut parte din organizaţia sionistă şi şi-a scos formular 24. De asemenea.2051 1850 Bodian Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în perioada secetei a instigat populaţia să spargă magazia de cereale din comuna 30. 2 520 . CCP a hotărât scoaterea ei din BOB şi 11. Verghiş.11. s-au făcut următoarele menţiuni: să fie prelucrat cazul cu responsabilii politici din Minister şi în cadrul organizaţiei de bază. 2 2053 1849 Bodingher Emanoil Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei în problema comunistă. cu care coresponda şi de la care primea pachete.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea rude în SUA şi Israel. Original. soţul ei a fost comprimat din învăţământ. regiunea Stalin (Braşov) şi a 1951 făcut greutăţi conducerii din acea perioadă. cercetată pentru că: a menţinut o stare de familiarism nesănătoasă. 3 din Ministerul Lucrărilor Publice. pentru a pleca în Israel. în perioada grea 1952 economică a făcut comerţ ambulant. a propus să fie înlocuită din funcţia 1948 administrativă de şefă de cabinet cu un element de origine socială „mai corespunzătoare regimului de democraţie populară”. 1 2052 2847 Bodin Iulia Responsabilă cu agitaţia şi propaganda în organizaţia de bază nr. iar unul dintre fraţi era urmărit de Securitate. Original.

Originale. Originale. Originale. pe care îi făcea scăpaţi de rechiziţionarea locuinţelor. 1961 4 2055 1848 Bodnar Adalbert I. 1951 făcea chefuri cu negustorii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.04. a bombardat oraşele sovietice şi a fost decorat. pe frontul antisovietic a fost pilot de avion. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1957. Copii. în postul avut s-a înconjurat de elemente foşti comercianţi şi fascişti. în 1945-1947 a făcut speculă.11. Deşi la primirea în Partid arătase activitatea sa sionistă. responsabil al Spaţiului locativ (1949).08. 5 521 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bodnár Ludovic . a fost administrator la un proprietar de moară. (Bodinger) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1944 a încercat să emigreze în Palestina. ca 11. Director al Aprozarului din Oradea. 1981 17 2057 1844 Bodnariuc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a făcut parte din FRN. 1950 5 2056 1177 9.04. reconfirmată în 1960. 8. 8. după 23 august 1944 s-a înscris şi a activat în organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”.Anton (Lajos) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la apartenenţa la PCR.2054 1851 Bodingher Martin M. membru de partid exclus pentru că: a fost membru al Partidului imredist.

Bodnărescu Sidonia Secretară a Comitetului de Cruce Roşie al raionului Câmpulung Moldova. CCP a propus acordarea stagiului din 1942.09.12. Originale. 1 2061 1845 2 522 . pentru că a făcut parte din Mişcarea 1954 Legionară. era timidă şi avea un 15. 1958 8 2060 2848 Bodnăraş Florica Membră de partid din ilegalitate pentru care Comisia de Verificare a activului CC al PMR a propus 30. reconfirmată în acelaşi an. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În urma actelor sale.2058 1843 Bodnariuc Ştefan Secretar al plasei ARLUS Sânicolaul Mare.01. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. a uzat de numele ce îl purta şi a şantajat oficialităţi şi chiaburi din comuna Pietroşiţa pentru a-i da alimente şi băutură. 1 2059 1846 Bodnăraş Casandra (Botnăraş) Muncitoare. membră de partid exclusă în 1955 pentru că: fiind stăpânită de viciul beţiei. nivel politic scăzut. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost arestată şi deţinută timp de doi ani într-o colonie de reeducare. membru de partid exclus în 1953 18.04. membră de partid exclusă pentru că: tatăl său ar fi fost primar. Copie. rectificarea stagiului din 1945 în 1942. Original. 1950 La rândul său.

au propus să i se acorde o pensie excepţională de 2500 lei pe lună. 3 2064 1839 Bodoagă Zalman Maer L. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: la arestările din 1934 a avut purtare slabă.M.S. română. sionistă „Mişmar”. CCP a hotărât clasarea cazului. lb. fotografii. 20. s-a înscris în organizaţia 13. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în 1948. Ardealul 24. preşedinte al CCP. în branşa lucrătorilor brutari.2062 1722 Bodo Carol Şt. alte abateri.A.03. Originale. Fost şef al Serviciului Planificare de la Direcţia Generală a Morăritului din cadrul C. 1955 În 1966 s-a hotărât anularea sancţiunii şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1962. secretar al CC al PCR. 7 523 . 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.01.07. când a fost reprimit de către organizaţia de bază.C. şi Nicolae Guină. Originale.. maghiară. 1957 Întrucât nu i-a găsit fapte compromiţătoare. Originale.P. reconfirmată în 1958.). În 1972 Iosif Banc. alte măsuri. în timp ce era membru de partid.K. Membru de partid cercetat în cazul revizuirii căderilor din Acăţari. 49 2063 1842 Bodo Mihai M. de Nord. în 1942 a fost secretarul organizaţiei profasciste „Centrul Naţional de Muncă” (N. copie.

mod ilegal. CCV a hotărât anularea deciziei. 3 524 . reconfirmată în 1959.02.2065 Bodoaşcă Mihai Secretar cu probleme organizatorice la Comitetul orăşenesc PCR Paşcani. ridicarea carnetului şi excluderea lui din Partid. Originale. membru de partid exclus pentru că a eliberat carnete pentru muncitori în 11. Originale. cercetat pentru că a dispus în mod abuziv arestarea lui Prisecariu Mihai. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 48/1977 săvârşite. în 1950 a săvârşit acte de necinste. Ion Iliescu. 1949 Întrucât în trecut a avut atitudine democrată. a hotărât să fie chemat la prima şedinţă a Biroului Comitetului şi criticat pentru abaterile 27. prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Iaşi. 1954 34 2067 1726 Bodor Andrei Preşedintele Sindicatului Micilor Patroni. 8. Originale. pentru care a fost condamnat penal. copie. în timpul regimului hortyst şi ulterior a avut relaţii cu preoţii catolici. iar la prima şedinţă de instruire 1978 cu aparatul Comitetului să se atragă din nou atenţia asupra necesităţii ca toţi activiştii şi cadrele de partid să vegheze la respectarea întocmai a hotărârilor şi instrucţiunilor CC al PCR care reglementau modul de cercetare a membrilor de partid din nomenclatură care săvârşeau abateri.07. 32 2066 1838 Bodon Anton Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de impiegat CFR s-a purtat brutal cu populaţia.06.

ca nestatutar.03.2068 2829 Bodor Iosif Membru partid exclus pentru că a comis acte de huliganism faţă de unii 13.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât nu i s-a comunicat că în ilegalitate a fost primit ca membru. 1962 2 2071 1724 3. motiv 1966 pentru care a fost condamnat la 3 ani de închisoare corecţională. CCP a hotărât menţinerea deciziei. orânduirii sociale (comuniste). Bodor Ştefan Gh.12. reconfirmată în 1958.02. Originale. 1966 fapte pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 4 525 . Membru al BOB din comuna Mera. Membru de partid cercetat în legătură cu confirmarea stagiului din 1943. Bodor Ştefan B. 1 2069 1721 3 2070 1725 7. raionul Cluj. Originale. membru de partid exclus pentru că în 21. a făcut propagandă împotriva 23. Bodor Petru Gh.06. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru în secta religioasă „Ehovist” din 1924. Originale. Originale. şi acordarea lui de la 23 august 1944. 1953 3 2072 1723 Bodor Victor Lucrător de Securitate (1948-1950). CCP a hotărât anularea stagiului anterior. exclus din Partid pentru că a refuzat să intre în GAC şi a făcut propagandă împotriva înscrierilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1940 a făcut parte din organizaţia 1957 legionară. muncitori cu care lucra şi a furat ciment.

regimului antonescian.04. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1975 şi 1982.06. Originale. în 1941 a devenit un element de încredere al 19. despre cel de-al doilea nu se cunoştea nimic. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut organizaţiei de bază să prelucreze cazul. a fi recrutat în „Frăţiile de Cruce” 1961 legionare. 4. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 526 . Originale. 1 2074 145 Bodron Ioan Matei Ponco Persoane cercetate în urma solicitării Comitetului Central al Partidului Comunist Cehoslovac.02. Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că: primul era de origine socială ţăran sărac. iar ca membru de partid a fost cinstit şi devotat. apoi. 12 2076 1719 Boengiu Stelian Inginer-şef la GAS Buciumeni. 1953 8 2075 1841 Bodrug Ştefan Membru de partid exclus pentru că: fugise din URSS (Basarabia) şi avea un 14.06. candidat de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost luat în pregătire pentru 26.2073 1840 Bodoriu Andrei Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit de regimul sovietic. trecut dubios. Original.

78/1977 CCP a hotărât mutarea lui pe aceleaşi 1979 funcţii în comuna Letca Nouă.08. Hotărâre reconfirmată în 1980. Originale. CCP a constatat că nu îndeplinea 1967 criteriile cerute. 6.08. judeţul Ilfov. În 1975 a fost reprimit în Partid. CCP a hotărât clasarea cazului. Boerescu Anghel Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. 1975 2 2080 Boerescu Nicolae Secretar al Comitetului de Partid şi primar al comunei Ghimpaţi. (Informaţii despre alte persoane sancţionate: Ion Barbu. Originale. reconfirmată în 1957. 18. maghiară. Vladimir Sederliuc şi Vladimir Butnărescu. Originale.06. rusă. 12 2078 3310 7 2079 3205 Boerescu Ion (Buescu) Membru de partid exclus în 1949 pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. română. lb.2077 1720 Boer Gergely (Grigore. Dumitru Zgubea. sancţionat de Comitetul judeţean de Partid cu „vot de blam” pentru abateri de la disciplina de partid şi de stat.) Originale. copii.11. exclus din Partid pentru că: în trecut a deţinut o prăvălie. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Gheorghe) Secretar PRM la Plasa Baraolt. dovedit a fi un element împăciuitorist. fotografie. 12. şi de la normele de conduită morală. 28 527 . în funcţia avută s-a 27.

Boeşan Silviu Şef al Serviciului Gospodăriei de la Întreprinderea de Canal şi Apă Bucureşti.2081 1718 Boeru Dumitru C.10. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. 6.03. Ion Dan. în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. favoriza gestionarii necinstiţi şi a accidentat mortal un ostaş. 5 2082 Boeru Ion Director la Agrocoop Constanţa. În 1956 s-a constatat că motivul de 1955 excludere s-a dovedit neîntemeiat. 3 2084 1716 5. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a întreprins acţiuni de reprimare a populaţiei civile. membru de partid exclus pentru că nu a luat atitudine împotriva directorului său. cupură ziar. care sustrăgea materiale din întreprindere. în 11. organizaţia de partid de la locul de muncă putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. drept pentru care sancţiunea i-a fost ridicată. membru de partid care a fost reclamat într-o scrisoare anonimă că: în trecut a fost trimis în judecată pentru gestiune 69/1979 frauduloasă. 15. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.02. Originale. 1979 7 2083 1717 Boeru Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. timpul alegerilor din 1946 a făcut 1953 propagandă duşmănoasă. 1960 4 528 . CCP l-a destituit din funcţie şi a sesizat organele de cercetare penală.

10 2087 Boga Nicolae Dănău Ion Ofiţeri cu gradul de locotenentcolonel în Trupele MAI. primul. respectiv. a 1971 redactat şi expediat pe adresa unor familii scrisori calomnioase. Originale. s-a căsătorit cu fiica unui general din 1951 vechea armată burghezo-moşierească. candidat de partid. 20. căsătorită. Cei doi au fost pedepsiţi cu 7 şi. cu scopul de le dezbina. pedepsiţi pe linie de comandă întrucât au înaintat o informare de partid. 10 zile de arest la garnizoană. O comisie comună a CCP şi a Secţiei Administrative a CC al PMR a dispus ca generalul-maior Ion Şerb. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut o comportare imorală. deşi era 30. Primul l-a informat pe cel de-al doilea că maiorul Ovidiu Neagu. Originale. să le ridice sancţiunea celor doi ofiţeri. şeful Direcţiei financiare a MAI. 2 2086 3063 Bog Florica Economistă la Consiliul Popular judeţean Sălaj. ministrul adjunct pentru Trupele MAI. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclusă din Partid pentru că: în calitate de contabilă a săvârşit falsuri în ştatele de plată. 45 529 . 21/1958 a fost legionar şi despre alte deficienţe 1958 administrative.08. cel de-al doilea. întrucât măsura luată nu a fost justă.12.02. 17.2085 1743 Boeşteanu Vladimir Victor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de mici patroni. Originale. secretar al Organizaţiei de bază spate din Direcţia Generală a Trupelor MAI.

3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. că: era de origine chiabură. exclus din Partid în 1953 pentru că: după întoarcerea din prizonie19. făcut parte din organizaţia legionară. Bucureşti. Original. Copie. Original. CCP a propus. 3 2092 1772 1 530 . 3 2090 2849 1 2091 3242 Bogatu Ştefan Membru de partid exclus pentru că a sustras benzină de la locul său de muncă. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a aprobat. Deşi acuza nu s-a confirmat. Bogatu Maria Membră de partid exclusă pentru că: a adus injurii Partidului şi guvernului. alte abateri. ratul sovietic a avut manifestări 1954 nesănătoase faţă de URSS. membră de partid exclusă în 1953 pentru 19.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bogatu Viorica Dactilografă la Direcţia I din MAI.08.2088 1774 Bogatu Adela (Cojan) Membră de partid exclusă pentru că: în trecut ar fi desfăşurat activitate antimuncitorească. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.07. copie.03.07. a difuzat 1954 diferite zvonuri despre conducerea MAI. a 12. Original. 1954 1 2089 1773 Bogatu Alexandru Secretar al organizaţiei de bază de la Centrala Automată de Telefoane. menţinerea deciziei. 31. pentru alte abateri CCP a hotărât trecerea ei în rândul candidaţilor. organizaţia ARLUS şi ziarul „Veac Nou”.

I) 2095 (vol. Ovidiu Şandru. care a furnizat informaţii despre mai multe persoane.08. Originale.2093 1765 Bogăceanu Ion Locţiitor al însărcinatului cu afaceri de la Legaţia RPR din Sofia. bulgară. membru de 27. I-II) 4344/1958 146 (vol.05. partid cercetat îl legătură cu trecutul său. Vasile Bâgu. muncii din Ministerul Căilor Ferate. Ion Drancă.07. 1953 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru cu stagiul din 1945. română. Alexandru Tudor şi alţii. Idem. 1958 deputat în Marea Adunare Naţională. 4 1767 Bogătoiu Panait C. II) 531 . Originale. Originale. între care „grupul antipartinic şi fracţionist” Constantin Doncea. 10 (vol. 1951 CCP a hotărât menţinerea încadrării cu vechimea din 1945. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu activitatea sa din ilegalitate. 23 2094 1766 Bogătan Miron Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în timpul evenimentelor contrarevoluţionare din Ungaria l-a 29. la data respectivă 1959 condamnat pentru activitate subversivă.11. susţinut pe Ilie Dancu. Fost şef al Serviciului de protecţia 27. Grigore Răceanu. lb. Membru de partid cercetat în legătură 30. Originale.

cercetat întrucât în 1941 a avut purtare proastă la Siguranţă. a dus o politică de cadre duşmănoasă. clasei muncitoare. vol. II 24/1954. II Idem. I subdirector administrativ la SSI (1945. vol. CCP a hotărât primirea lui în Partid ca membru nou. iar după „eliberare” a depus o muncă pozitivă. care a pătruns în Partid 1950 cu intenţii de a subminare. Original. I-III) Bogdan Alexandru (Lam Jack) 24/1954. iar acuzele se dovediseră a fi neîntemeiate. a întreţinut relaţii cu diverşi capitalişti şi şi-ar fi făcut depozite de aur şi valută în străinătate. Originale. Original. fost 21.09. Director adjunct la Tehnoimport. 1769. Idem. 1 532 . III) 2097 2736 Bogdan Alexandru (Goldemberg / Goldenberg) Membru de partid în ilegalitate.12. Originale. înainte de 23 august 1944 a condus o firmă de transport de mărfuri. În 1952 a fost cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. vol.1954 1946). prilej cu care i sau reconfirmat calitatea şi stagiul avut. II) 36 (vol.2096 (vol. Originale.08. Întrucât dusese o muncă sub acoperire.09. 24. duşman al 29. Întrucât în închisori şi lagăre a avut purtare demnă. I) 2 (vol. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9. membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator. 1954 1954 85 (vol. CCP a propus reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1947 4 2098 1770 Bogdan Alexandru Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur exploatator.

duşmănos 15. 4 2102 2771 Bogdan Constantin Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost informator al Companiei 36 Poliţie. a batjocorit femei sovietice. 1953 2 2100 1768 Bogdan Alexandru M. în calitate de preşedinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular raional 17. Originale. (Almosnino Haim) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era un element decăzut din punct de vedere moral.04.2099 1771 Bogdan Alexandru C. Originale. a luat 31. parte la acţiuni împotriva partizanilor 1950 sovietici şi a personalului Operei de stat din Odessa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a întreţinut legături 1968 de prietenie cu un protopop.08. 1 2101 2994 Bogdan Bănică Membru de partid exclus pentru că. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regimului. Original. 1 533 . Câmpulung Muscel. Originale. s-a dovedit a fi necinstit.06.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că era un element chiabur. a încălcat hotărârile Partidului.

s-a ocupat cu afacerile. exclus din Partid pentru că a ajutat cu 26.12.2103 2773 Bogdan Constantin T. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare.07.07.18. cu care a participat la şedinţe de 28.03. nu a depus activitate de partid. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a fost în anturajul legionarului Nicolae Obrejan. Original. reconfirmată în 1960. moşier şi 21. 1 534 . 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în 1959. cuib. ambii condamnaţi pentru activităţi duşmănoase. 21 2107 2823 Bogdan Elena (Popescu) Membră de partid exclusă pentru că: în 1938 s-a căsătorit cu Teodor Bogdan. tatălui său. Constantinescu. i-a luat apărarea. a ascuns activitatea 26.08. avea un frate chiabur şi un cumnat 1959 legionar activ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Activist la Raionul de Partid Buzău. preşedinte al organizaţiei PNŢ Maniu din 1966 Bucureşti. Original. Originale. nepotul lui R. Bogdan Dionisie Membru de partid exclus pentru că: în 1922-1940 a făcut politică naţional. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bogdan Cornel T. bani organizaţia legionară. când respectivul a 1962 fost arestat. ţărănistă. 1 2104 1708 4 2105 2681 4 2106 1702 Bogdan Dumitru V.

alte abateri. nu a luat măsuri împotriva unor persoane care au comis acte de necinste. i-a menţinut calitate a de membră cu stagiul din 1946.2108 1783 Bogdan Elisabeta (Salamon) Conferenţiar la Catedra de marxismleninism a Universităţii „Bolyai” din Cluj. Întrucât lista cu chiaburii a fost 1958 revizuită. Deşi CCP a constatat că a avut purtare slabă la anchetă. sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: a organizat chefuri în camerele oficiale. Originale. Original. Original. judeţul Galaţi.04. CCP a hotărât anularea deciziei şi a cerut să fie criticat de organizaţia de bază. cerere respinsă. membră de partid cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. membru de partid exclus în 1952 pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a comis masacre.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1972 5 2111 1791 Bogdan Gheorghe Membru de partid căruia i s-a retras calitatea în 1955 pentru că: era fiu de chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 535 . copii. 23.01. 2. În 1962 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Originale. 8. 8. părinţii săi fiind scoşi de pe ea. avea viciul beţiei.12. 1954 1 2110 3079 Bogdan Florin Secretar al BOB şi şef al postului de miliţie în comuna Vlădeşti. 1953 6 2109 1780 Bogdan Florian Angajat al Miliţiei.

Original. alte abateri. 1950 era necinstit. Original.10.01. în 1940 a luat parte la adunări legionare. Original. 17. membru de partid exclus 19. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit din Basarabia. 1 536 .03. 4. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2114 1782 Bogdan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului a fost la specializare militară în Germania. beţiv şi scandalagiu. iar în 1941 s-a 17.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în funcţia 1952 deţinută s-a dovedit necinstit. în 1949 pentru că în trecut a luat parte la 1954 manifestări legionare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. reîntors. 1 2116 1701 Bogdan Gheorghe Gh.01. 1 2113 1789 Bogdan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost informator al Siguranţei. membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a 15.2112 1790 Bogdan Gheorghe Director la Întreprinderea petroliferă Mărgineni (1948-1949). luat parte la şedinţe legionare. 1951 2 2115 1781 Bogdan Gheorghe Directorul Şcolii de Partid de la Judeţeana Arad. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Secretar al organizaţiei de bază din comuna Belegeni. raionul Beiuş.06. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: nu colabora cu ceilalţi membri ai Biroului. 1962 5 2120 2735 Bogdan Ion Secretar al Comitetului judeţean PCR Severin. în 1957 a fost condamnat penal 1961 pentru delapidare şi abuz în serviciu. în timp ce ocupa funcţia de şef al Secţiei gospodărie şi industrie locală de la Sfatul Popular al raionului Zeletin. exclus din Partid pentru că: în 1938 a fost înscris în organizaţia 27. de la Sibiu. a făcut speculă cu cereale. în calitate de elev la Şcoala medie de Partid 19. în 1955.04. a întreţinut legături cu elemente duşmănoase.10. reconfirmată în acelaşi an şi în 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1 2119 1707 Bogdan Ioan Al. a fost condamnat penal pentru delapidare. a încadrat în Partid foşti legionari şi alţi reacţionari. Originale. 1957 5 537 . 4. a ascultat posturi de radio 1951 imperialiste şi a făcut propaganda lor. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1950 a avut piuă de bătut stofe pentru sumane. înăbuşea critica. era căsătorit cu fiica unui chiabur. copie. Originale. Original.2117 1705 Bogdan Grecu N. legionară. regiunea Crişana. de la care a primit cadouri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9 2118 1703 Bogdan Ioan Membru de partid exclus pentru că.10.

Originale. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. I) 1714 3 (vol. Salamon) Vicepreşedinte al Consiliului General 23.12 1954 1 2122 1706 Bogdan Ion D.06.02. ca normator-şef în fabrică avea atitudine netovărăşească. 23. ARLUS şi locţiitor al ministrului 1959 Sănătăţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât nu s-a dovedit că ar fi avut vreo legătură cu Siguranţa. Originale. legionară. în 1943.02. CCP a 1980 hotărât clasarea cazului. 11. Original. 5 2123 3332 Bogdan Ion I. cercetat pentru a se verifica împrejurările în care a fost numit medic la penitenciarul Caransebeş. copii. nu răspundea la chemările Partidului. 1959 117 (vol. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a fost înscris în organizaţia 26. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru inactivitate. Originale.12. Idem. II) 538 . 27. CCP a clasat cazul. şi pentru a clarifica purtarea avută cu ocazia arestărilor din 1942 şi 1944 din Timişoara. Referinţă semnată de Méliusz József. ocupându-se şi el cu negustoria.2121 1704 Bogdan Ion Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui negustor. Întrucât a renunţat la apel. I-II) Bogdan Iosif (Solomon. membru de partid în ilegalitate. 6 7/1959 2124 (vol.

exclus din Partid pentru că: în muncă a avut legături cu capitalistul Hugo Romniceanu. Originale. Originale.11.2125 2734 Bogdan Jean (Berman Iancu) Activist al Secţiei Administrative a CC al PCR. care a fost arestat de „organele de stat”.08. nu era în stare să-şi facă o autocritică sănătoasă. 1978 CCP a propus.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2128 3241 Bogdan Micloş Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit abateri repetate de la disciplina de partid şi a muncii. cu care a întreţinut relaţii. a menţinut legăturile cu acesta. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 3 2127 1713 Bogdan Maria Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie care a făcut parte din partidele burghezo-moşiereşti. de partid.08. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. după fuga lui din ţară. şi-a pierdut carnetul 31. Originale. menţinerea deciziei. deconspirat munca Secţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. menţinerea deciziei. În 1953 CCP a hotărât reprimirea lui în Partid. 1980 CCP a propus. a dat dovadă 1948 de neglijenţă în mânuirea fondurilor. 20. avea un frate 1954 preot. a 12. 6 2126 3349 Bogdan Lucia Membră de partid exclusă pentru că a refuzat să mai participe la viaţa internă de 28. partid şi neplata cotizaţiei. 3 539 .

exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de 18. era un element carierist şi afacerist.17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale.08. beţiv.06. Bogdan Simion Membru al BOB din întreprindere. 4 2131 2634 3 2132 1710 Bogdan Petru Fost activist la Comitetul judeţean PCR Lugoj. 1960 4 2130 1711 Bogdan Nicolae Activist al Judeţenei PCR Târnava Mică.04. exclus din Partid pentru că: a încurajat furturile. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Cruce” legionare. Originale. Originale. judecător la Judecătoria Lugoj.2129 1712 Bogdan Mihail (Berman) Membru de partid exclus pentru că a făcut cerere pentru a emigra în Israel. 5. 1 2133 1709 8. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 30.11. 1950 2 540 .10. 1953 Pentru că era un element tânăr. afemeiat şi scandalagiu. în timpul războiului antisovie. Bogdan Petre Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. tic a fost informator al conducerii 1958 administrative a fabricii „Nitrogen” din Târnăveni. imoral. era un element cu trecut duşmănos. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a luat parte la adunări legionare. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. avea rude cu activitate duşmănoasă.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 şi 1962.03. după eliberare a avut legături cu un ofiţer 25. reconfirmată de CCP în 1951. 1. 1 2135 1775 18 2136 1776 Bogdan Valentina Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară şi a contribuit cu obiecte de îmbrăcăminte la „ajutorul legionar”. 1954 1 2137 1777 Bogdan Vasile I. Director al Gospodăriei Silvice de Stat din regiunea Stalin (Braşov). a fost numită şefă de baracă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost şi simpatizantă PNŢ. reconfirmată în 1956. după întoarcerea în ţară a avut 1951 unele manifestări cu caracter şovin. membru de partid exclus pentru că: în timpul Rebeliunii legionare a luat parte la 14.2134 1785 Bogdan Suzana (zisă Eva) Membră de partid exclusă pentru că: fiind internată în lagărul de la Auschwitz.07. elemente duşmane. Bogdan Tiberiu Fost inspector în învăţământ. american.11. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia sionistă „Dror Habonim”. de la care a luat mită. în posturile 1952 ocupate a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută a sprijinit 21. 25 541 . jefuirea populaţiei evreieşti. provenea dintr-o familie de exploatatori.

a 1960 refuzat să mai ducă viaţă de partid. copie.06.06. 1951 CCV a hotărât schimbarea deciziei în excludere. pentru 24. 2 542 .2138 2819 Bogdana Milla Membră de partid exclusă pentru că: era a fost unealta burgheziei. 14 2142 1760 Bogdanovici Teodor Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a fost 19. Original. de unde a fugit de două ori de 12.03. sub regimul sovietic. Originale. Original. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2140 1788 1 2141 1786 Bogdanovici Eufrosina C. 4. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1951 1 2139 1787 Bogdaneţ Larisa Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: era originară din 12. Basarabia. membră de partid căreia i s-a retras calitatea în 1956. soţul ei a fost exclus din Partid pentru activitate duşmănoasă. de unde a fugit de două ori de 1951 sub regimul sovietic.01. trăindu-şi viaţa în desfrâu. Original. „Coroana 1950 României” şi alte ordine şi medalii. Bogdaneţ Vasile Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: era originar din Basarabia. decorat cu „Steaua României”.05. că. alte abateri. Medic în Bacău. fiind transferată la Timişoara. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

1957 33 (vol. a fost comandant al unui 16. când. iar CCP i l-a acordat din iunie 1944. Originale. în cartea de evidenţă menţionându-se că în anii 19561965 a fost exclus din Partid. Idem. unde fusese în prizonierat.2143 1778 Bogdănescu Constantin P. a fost 1951 decorat. Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a participat la acţiuni împotriva partizanilor şi comuniştilor. 1957 membru de partid exclus pentru că în 1935 s-a înscris în organizaţia legionară. Generală a Treburilor CC al PMR. după ce a urmat cursurile unei „şcoli antifasciste” din URSS. pluton care a comis atrocităţi. I-II) Bogdănescu Dumitru N. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. I) 27/1955 404 (vol. în 1965 CCP a propus. Întrucât a muncit pentru reabilitare. a fost paraşutat în spatele frontului. Director general adjunct la Direcţia 25. Originale. 25.08. copii. 1 2693 2144 (vol. II) 543 .10. reconfirmată în 1959.10. reprimirea sa în Partid cu vechimea avută anterior. În 1973 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate.

5. Marţiale din Galaţi. 5. în 1945 s-a căsătorit cu Bogen Benhard. reconfirmată în 1964.2145 1779 Bogdănescu Titu Membru în Biroul judeţean ARLUS din Galaţi şi Oradea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. 1953 2 544 . 2 2146 1761 Bogen Benhard Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar”.12. care a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar” şi a fost agent al poliţiei antonesciene din ghetoul Sargorod. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. împreună cu soţul ei şi-a scos formularul de emigrare în Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 2147 1762 Bogen Otilia Membră de partid exclusă pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a întreţinut legături intime cu un comisar din poliţia antonesciană. Originale.01. a fost agent al poliţiei antonesciene din ghetoul Sargorod (19411944). Original.12. în perioada războiului a făcut parte din completul de judecată al Curţii 20. împreună cu soţia sa şi-a scos formularul de emigrare în Israel. care a condamnat la 1954 ani grei de închisoare prizonierii sovietici şi muncitorii de diferite naţionalităţi care sabotau războiul antisovietic.

alte abateri.07. pe care i-a 10. 6. Originale.2148 1759 Boghean Gheorghe T. CCP a hotărât menţinerea deciziei. promiţândule că-i va scuti de concentrare. 1966 a pretins bani de la cetăţeni. 4 2150 1758 Bogheanu Enita S. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie schimbat din funcţie şi să i se retragă mandatul de deputat al Sfatului Popular comunal.06. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară. restituit numai prin reţinerea din salariu.02. unele acţiuni ale legionarilor şi a fost 1958 numit primar. Ofiţer la UM 0174 Craiova. Originale. subofiţeri şi militari în termen. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a sabotat reforma bănească din ianuarie 1952. ca diriginte al Oficiului PTT Boteni a ţinut legătura cu elemente duşmănoase regimului şi a dosit acasă medicamente. 3 2149 1763 Bogheanu Aurel Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a participat la 19.02. 1952 4 545 . 1961 4 2151 1757 Boghez Ilie Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element afacerist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în repetate rânduri a împrumutat bani de la ofiţeri. 9.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 1 2153 288 Boghina Elemer Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. Originale. a fost decorat. în 13. 1936 s-a înscris la cuzişti. s-a ocupat cu 1951 afacerile. Originale.2152 1756 Boghici Ion V.09.03. a făcut 22. Originale. Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de negustori. 1 546 . care 1950 în 1943 a controlat bunurile jefuite de pe teritoriul sovietic. 4. lb.02. parte dintr-o comisie de la Odessa. brutaliza ţăranii. împreună cu provocatorul Miron a spart greva din 1935 de la fabrica Buhuşi. în Partid a dus activitate duşmănoasă. în perioada guvernării legionare a participat la unele şedinţe ale organizaţiei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1960 21 2155 1784 Boghiu Carol Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar la CFR a fost omul de încredere al administraţiei. română. 1973 şi 1976. regiunea Bacău. Original. 20. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 53 2154 1764 Boghiu Alecu Membru de partid exclus în 1947 pentru că: în calitate de secretar şi casier la primăria comunei Ursa. Adresă a CCP prin care s-au 1956 comunicat informaţiile cerute. reconfirmată în 1961. maghiară.

1950 1 547 . Original. 10 2158 1483 7 2159 1482 2. în 1946 s-a înscris în PSD. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în anii 1942-1948 a făcut parte din „secta” adventistă. 1957 a purtat discuţii cu caracter 1959 calomnios faţă de politica URSS în Orientul Mijlociu. reconfirmată în 1956. întrucât a avut activitate fascistă. membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bogoi Nicolae I.2156 1475 Bogobia Ion D.02. în funcţia avută a făcut afaceri. – 52 2157 1449 Bogodoi Mihai Vasile Ofiţer politic în MFA. CCP a propus menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bogoi Stefan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a fost şef de cancelarie la organizaţia „Crucile cu Săgeţi” din Oradea. Originale. iar organizaţiei de bază de la locul de muncă i s-a recomandat să ia în discuţie primirea sa în Partid. după 23 august 1944 a fost internat în lagărul Marghita. Şef al Serviciului de cadre de la Comitetul Provizoriu judeţean Timişoara. Originale. În 1961 s-a constatat că acuza s-a dovedit neîntemeiată. Secretar al organizaţiei de partid de la Societatea „Româno – Americană” Constanţa.04.03. intra beat 1950 în fabrică şi trăgea cu pistolul. în 27. exclus din Partid pentru că: sa căsătorit cu nevasta unui fost legionar. 17. Originale. alte abateri.

s-a 1952 manifestat duşmănos faţă de regimul democrat-popular.02. Întrucât şi-a retras apelul. înregistrat rămâneri în urmă în realizarea 1982 planului şi alte nereguli. Original. 14.2160 1481 Bogokowschi Gustav Judecător la Tribunalul Regional Bucureşti. 2 2161 3417 Bogolea Gheorghe Şef de secţie la Întreprinderea de industrializare a laptelui Bucureşti.05. fascistă „Muncă şi Lumină”. 1954 Întrucât acuza nu s-a confirmat. 24. sectorul 6. Întrucât a avut şi rezultate pozitive. a făcut parte din organizaţia 24. 5 548 . membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că s-au 26. în 1969 a fost repus în drepturile de membru. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. Originale. 1 2163 1479 Bogorin Vasile Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Original. Originale.05.06. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2162 1480 Bogorin Simion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. începând cu data hotărârii. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Bögözi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: îmbarcat pe vase care făceau curse în Orient. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.06. Bogoşel Gheorghe I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bogşa Balint Membru de partid exclus pentru că: a fost şef de post de jandarmi în regimurile trecute.03. s-a 29. conştiinciozitate. faptă 28.05. Originale. Originale. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1982 CCP a propus.03. Subofiţer de miliţie. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. pentru care a fost condamnat penal. membru de partid exclus pentru abuz de băuturi 30. Original. 3 2165 3422 6 2166 1477 30 2167 1476 1 2168 3399 5 549 . reconfirmată în 1960. pe frontul antisovietic a 1951 ordonat împuşcarea a trei partizani.2164 1478 Bogoş Iosif L. iar în ţările 1959 capitaliste lua legătura cu diferite elemente fugite din ţară. a fost folosit de organele burgheze pentru a da unele informaţii. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1930 s-a înscris şi a activat în Mişcarea 12.07. Legionară. pe care le-a servit cu 25. 1981 CCP a propus. ocupat cu contrabanda. alcoolice. menţinerea deciziei. Bogu Constantin Membru de partid exclus pentru că a condus autoturismul personal sub influenţa băuturilor alcoolice. Originale.

a fost bun prieten cu nemţii. Original. Bogye Ştefan Membru al unei echipe de Securitate. perioada antonesciană a fost membră în 1950 conducerea Crucii Roşii. alte abateri. Originale. 2 2172 1473 1 550 . 27. Adresă a CCP către CC al PCUS. lb. copii. română. 1956 20 2170 2855 2. Secţia de cadre să-i verifice pe cei care l-au propus şi încadrat în Partid.10. rusă. Întrucât a avut purtare proastă la 1953 ancheta contraspionajului hortyst. 1948 1 2171 1755 Bogyo Elisabeta (Szabo) Membră de partid cercetată în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (Acăţari). . Original. CCP a hotărât să fie menţinută în afara rândurilor Partidului. CCV a hotărât menţinerea deciziei.11. alte abateri.2169 311 Boguslavscaia Pesea Iacovlevna (Torban Polea) Persoană care a solicitat eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că a fost membră a PCdR. CCP a hotărât: menţinerea deciziei.05.06. 2. a avut atitudine filogermană şi antisovietică. Copie. prin care s-a comunicat că în anii 1931-1940 a fost membră a PCdR. Bogza Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost soţie de comisar de Poliţie. în 19. fost membru al PC Maghiar căruia i s-a respins cererea de încadrare în PMR pentru că: în trecut a făcut parte din Partidul szalasist. să fie arestat şi cercetat amănunţit de Siguranţă în calitate de colaboraţionist jefuitor şi criminal de război.

4 2174 1448 Bohălteanu Vasile G.03. În 1979 şi 1982 a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru motive identice. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a făcut politică legionară. 1958 CCP a hotărât respingerea solicitării. 4 2175 1447 Bohotineanu Alexandru Şef al Serviciului de cadre la CSC regiunea Bârlad. Originale. alte abateri.2173 1474 Bogza Ioan Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1938 a fost înscris în 17. 13 551 . 1954 3 2176 3434 Boia Stelian-Ioan V. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid care a solicitat 26. CCP apreciat că sancţiunea nu era în 12. s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că şi-a format un anturaj cu care se ţinea de beţii.04.10. Originale. 4. copii. acordarea stagiului din ilegalitate. Originale. iar într-o adunare a organizaţiei de bază a purtat discuţii neprincipiale la adresa unor cadre didactice. raport cu gravitatea faptei şi a 1972 recomandat Comitetului judeţean Dolj să reexamineze cazul. Originale. ultima decizie fiind confirmată de CCP. organizaţia cuzistă.02.

pe care o informa despre starea de spirit a muncitorilor. Originale. ca secretar PSD al plăşii Rupea. a dus activitate social-democrată de dreapta şi s-a declarat împotriva prezentării în alegeri alături de BPD.08. afaceri cu mărci germane. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 5 2179 1445 Boian Ioan D. organizaţia legionară. reconfirmată în 1955. ţiilor „fasciste” armene „Taşnag” şi 1960 „Rafii”. antisovietic a luat parte la jafuri 1954 împotriva populaţiei civile.11. Originale. pe frontul 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1956 1944.25. în 1940-1941 s-a ocupat de 21. exclus din partid în 1956 pentru că: în 1940-1944 a fost membru al organiza.09. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1939 a fost omul de încredere al administraţiei ziarului „Universul”. 5 2178 2818 Boian Iacob D. element imoral. 4 552 . Secretar al organizaţiei de partid a cartierului Colentina din Bucureşti. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu manifestări naţionaliste. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 25. 4 2180 1444 Boian Nicolae Şeful Secţiei comerciale de la Sfatul Popular raional Târgu Jiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.2177 1446 Boiagian Artin T.

strângerea şi masacrarea populaţiei civile 1950 de la Odessa. a fost decorat.2181 1442 Boian Nicolae N. Boiangiu Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legio. CCP a propus. 13 2182 1443 Boiangiu Alexandru Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 12.01. Original. menţinerea deciziei. introducând 1953 astfel morala putredă burgheză în institut. nare. Originale. Original. 23. 1941 a făcut parte din organizaţia 1958 legionară. Originale.02. membru de partid exclus în 1956 pentru că în 193926. 3 2185 1434 Boiangiu Ion Membru al BOB de la Institutul de Construcţii din Bucureşti.12.04. reconfirmată în 1960.21. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. Şeful Biroului economic de la raionul de Miliţie Mediaş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1 2183 1441 1 2184 3193 Boiangiu Dumitru Membru de partid exclus pentru că a comis fapte de necinste. a antrenat unii membri de partid la acţiuni 22. era un element necinstit. Original. alte abateri. locotenent. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. de compromitere (beţii).09. 2 553 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.

03. Vapniarka şi Grosulovo. Original. copii. Originale. pentru care a fost condamnat penal. Referinţă semnată de Ida Felix. Dumitrescu. Boiatji Nadejda St. scandaluri). Originale. CCP a hotărât că organizaţia de bază din cartierul său poate să-l primească în rândul candidaţilor. care a solicitat primirea în Partid.12. rusă. faptă 26. lb. beţii. (Iatenko) Membră de partid exclusă pentru că în trecut a avut relaţii cu Sava 27. fost deţinut în lagărele de la Târgu-Jiu. Notă de răspuns a CCP adresată CC al 1958 PCUS prin care s-a confirmă că în 1935 a fost arestată şi condamnată la 3 luni de închisoare. copii. Ebion) Scriitor de limbă idiş la CDE (19471950). a 1968 avut comportare imorală (legături cu femei. 4 2187 439 6. 12 2189 1438 1 554 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Boiangiu Smerl Vainstain (A. română. Ida Felix şi Tudor Avădanei. Originale.05. Referinţe semnate de Bercu Feldman. fost şef al Siguranţei 1951 Bucureşti. 1956 185 2188 485 Boiarscaia Roza Ianchelevna Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte că în perioada 19321935 a fost deţinută politică antifascistă. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2186 3014 Boiangiu Ion M. 17. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de agent colector a făcut modificări în registrul agricol. Hotărâre reconfirmată în 1961 şi 1980.08.

alte abateri. Originale. Originale. pentru că în 1944 s-a refugiat din Bucovina în România. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost în anturajul 19. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în Mişcarea Legionară şi 19.04.11. 10 2194 1486 Boiciuc Simion Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. 1962 25 2193 1484 Boiciuc Ioan Responsabil de cadre la Comitetul PMR al plăşii Geoagiu. reconfirmată în 1960. lb. 2. 1951 1 555 . română. copii. Originale. 1 2191 3051 Boiciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în perioada 1939-1941 a făcut parte din 28. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. copie. rusă. Original.2190 1487 Boican Constantin I.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. organizaţia legionară. Original. 1950 a participat la Rebeliune. 5 2192 535 Boiciuc Cuzma Dimitrievici Cetăţean sovietic pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. 1957 unor elemente maniste. alte abateri. 9.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. Membră a PC Francez (1940-1946). Originale. iar la întoarcerea în ţară a fost nejust încadrată.2195 1752 Boico Cristina (Marcuson Luca . copie. 10 2196 3357 Boico Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a sustras cartofi de la CAP. 5 556 . iar în 1944 responsabilă cu cadrele. care a fost condamnat penal. cu specificarea că din 1940 a fost membră a PCF.01. Întrucât prin plecarea la Paris a 1958 pierdut calitatea de membru al PCR din 1933. CCP a hotărât anularea stagiului anterior şi stabilirea lui din 1946. fără să aibă aprobarea Partidului. În 1938 a plecat la Paris pentru studii.02. socotindu-i-se vechimea din 1940. A făcut parte din Rezistenţa Franceză. în 1943 devenind responsabila Serviciului de informaţii al FTP-MOI. 1980 CCP a retrimis cererea spre rezolvare Comitetului judeţean Suceava al PCR. dată la care a completat adeziunea la PCR. 14.Bianca) Membră de partid cercetată pentru că CCP a fost sesizată că are stagiu în Partid din 1940 pe nedrept. faptă pentru 23. În 1966 Biroul Comitetului municipal Bucureşti al PCR i-a acordat stagiul din 1932.

când a intrat în Divizia „Tudor 1950 Vladimirescu”.Bibi) Şef al Serviciului politic al Comandamentului Trupelor de Grăniceri. exclus din Partid pentru că: a dus o viaţă imorală. regiunea Stalin (Braşov). Original. În 1960 CCP l-a sancţionat cu „vot de blam” pentru motive neprecizate.11. în 1946-1947 a făcut speculă. legionare.12. Hotărâre reconfirmată de Secretariatul CC al PMR şi CCP în 1951. alte abateri. în acelaşi an. 13 2198 1751 12 2199 1753 1 557 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru al PC Spaniol şi PC Francez. i s-a reconfirmat încă o dată stagiul acordat. CCP i-a confirmat calitatea de membru al PCR din decembrie 1943. În 1947 Direcţia Cadre a CC al PCR i-a făcut transferul din PCF în PCR. Boiculesi Isidor A. A făcut parte din Brigăzile Internaţionale din Spania. consimţământ al ţăranilor în crearea 1955 GAC. CCP s-a declarat de acord. şi-a pierdut documentele de partid. în timp ce era ataşat comercial la Moscova. 27. Boieriu Gheorghe Activist al Comitetului raional de Partid Agnita. membru de partid cercetat în legătură cu confirmarea calităţii.05. a încălcat grav liberul 12.2197 2740 Boico Mihail (Rosner Maier . iar ulterior a ajuns în URSS. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că: din 1935 a fost membru al organizaţiei 23. cu stagiul din 1935. În 1957. În 1966 Comitetul orăşenesc Bucureşti al PMR a propus ridicarea sancţiunii şi. Originale.

Originale.2200 2789 Boieru Iosif G. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 1951 2 558 . menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element viciat (beţiv) şi a provocat scandaluri. 1980 CCP a propus.06. Bojai Elisabeta (Iozsefine) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii.08. 1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. în Canada. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât clasarea cazului. 7 2202 3331 Boitor Iosif Membru de partid exclus pentru că în 1975 a făcut cerere de plecare definitivă 27.06. a săvârşit acte de necinste. judeţul Sibiu. a fost condamnat penal pentru furt. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. Original. 9. Originale. Originale. Originale. Boitoş Dumitru Membru de partid exclus în 1961 pentru că în 1944 a făcut parte din Gărzile lui Iuliu Maniu. 3 2203 2971 4. 60/1979 anonimă. Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. cercetată cu privire la mai multe abateri sesizate într-o scrisoare 20. 1967 3 2204 84 2. copie. care au săvârşit crime şi jafuri în Ardealul de Nord. 1961 4 2201 Boilă Doina Secretară cu probleme de propagandă la Comitetul municipal de Partid Mediaş.

Originale. membru de partid exclus pentru că. din 1946 a participat ca delegat al PNŢ. fiind nemulţumit de faptul că soţia sa a fost arestată pentru lipsă în gestiune. Original. 1950 burgheze. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. iar Biroul Comitetului 21.08. CCP a propus menţinerea calităţii de membră de partid din 1945 şi sancţionarea cu „vot de blam”. reconfirmată în 1969.12. 12 2208 1740 Bojan Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei 29.2205 1733 Bojan Agneta (Roth) Activistă la CC al Crucii Roşii. 1951 12 2206 1742 Bojan Dumitru N. cerere respinsă în 1958 şi 1965.1968 Maniu la Fabrica „Dermata”. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a trecut la calomnierea primului secretar al respectivului organ de partid. 1 559 . raional PMR Oraviţa a refuzat să 1961 intervină pentru eliberarea ei. 8 2207 2992 Bojan Ioan S. cercetată în legătură cu căderile de la Oradea din 1934. Secretar-şef al Tribunalului Popular al Raionului Oraviţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. alte abateri. În 1957 a solicitat acordarea stagiului din 1938.01. Avocat pledant la Biroul de asistenţă juridică din Cluj. membru de partid exclus pentru că: a ascuns că la alegerile 24. Întrucât la anchetă a avut purtare proastă. 6.

alte abateri. 13. la data respectivă exclus din Partid ca „element duşmănos”. 18 2211 1739 Bojan Ladislau I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a trăit o viaţă destrăbălată. în 1944 a devenit redactor al ziarului brătienist „Vestea” din Sibiu. Originale. Membru de partid exclus pentru că.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. reconfirmată în 1960.11. a fost condamnat 30. Membru al BOB de la MAE. penal pentru neglijenţă în serviciu (lipsă 1960 în gestiune). 3 2210 2820 Bojan Iuliu P. Originale. administrator.07. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. în calitate de responsabil la Biroul de Turism din Timişoara. 4 560 . un vechi prieten al său. a intrat în Tineretul 1952 Progresist la recomandarea lui Balaş Eugen. CCP a hotărât menţinerea calităţii de 1951 membru de partid din 1945. iar mai târziu 23.2209 1741 Bojan Ion Membru de partid cercetat întrucât în 1945 a fost membru al PSD din Ungaria.

exclus din Partid pentru că a fost sub influenţa unui unchi reacţionar.08. Deşi a avut purtare slabă în faţa 12. însă de fiecare dată a fost părăsită. şef al Direcţiei de cadre din Direcţia generală a rezervelor de muncă de pe lângă Consiliul de Miniştri. membru de partid cercetat în urma reconstituirii căderilor de la Someşeni. i-a interzis ca timp de doi ani să ocupe posturi de răspundere în Partid. CCP a propus menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1932. CCV a hotărât: anularea deciziei şi i-a confirmat calitatea de membru. Original. exclusă din Partid pentru abateri imorale. trăit în concubinaj cu mai mulţi bărbaţi 1953 pentru că intenţiona să se căsătorească. 8 2213 1737 Boje Amelia Responsabilă la Resortul Organizatoric în BOB de la fabrica „1 Mai” din Bucureşti. duşmanului de clasă. 1949 1 561 . 2 2214 1736 Bojenaru Dumitru Director al Şcolii ţărăneşti (1948). iar în acelaşi an i s-a majorat la 3600 lei (de la 3080 plus 214 pensie suplimentară). 5.2212 1738 Bojan Pavel Fost preşedinte al Comisiei de Verificare a judeţului Bihor. întrucât şi-a 1952 recunoscut slăbiciunile avute.10. Întrucât din cercetări a reieşit că a 13. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original. În 1979 a solicitat o pensie de merit. iar la alegerile din 1946 a votat cu „ochiul” (PNŢ).10.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la 14.02. alte abateri.2215 3348 Bojescu Ioan Membru de partid exclus pentru că în repetate rânduri a săvârşit abateri de la disciplina de partid şi profesională. Originale. 3 2216 1735 Bojin Alexandru Profesor. membru de partid exclus pentru că: în trecut a dus o viaţă destrăbălată.06. 11 562 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. iar în 31. Originale. în funcţia avută s-a purtat 1965 brutal cu salariaţii. Rebeliune. 2 2217 1744 Bojin Ilie I. Întrucât majoritatea acuzelor s-au dovedit întemeiate. Original. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.10. Întrucât acuzele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. Director al Trustului de alimentaţie publică din Craiova. menţinerea deciziei. familie şi societate avea o comportare 1980 reprobabilă. CCP a propus. legionară. a făcut parte din organizaţia 19. alte măsuri.

maghiar „Imredi”. reconfirmată în 1964. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. În 1964 a fost din nou primit în Partid. stăpânit de viciul beţiei.11. Locţiitor politic la raionul de Miliţie Secuieni. în calitate de magaziner la Staţia CFR Segarcea. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. CCP a hotărât anularea deciziei. membru de partid exclus pentru că era un element 12. Întrucât acuza principală. iar în 1963 hotărât menţinerea deciziei. că ar fi fost legionar. În 1962 CCP a recomandat recercetarea cazului. care a compro1954 mis organele de stat făcând chefuri cu diferiţi chiaburi. Böjte Andráş (Andrei) Membru de partid exclus pentru că în 1943 s-a înscris în Partidul fascist 30. regiunea Oradea. 24. 32 2219 1745 Bojină Alexandru V.2218 1734 Bojin Ion N. a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. În 1959 a fost din nou exclus din 1954 Partid întrucât. în perioada guvernării legionare a făcut parte din organizaţia legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. 1 2220 1748 4 563 . Original. Organizator de partid la mai multe GAS din raionul Băileşti. s-a dovedit neîntemeiată.06. Originale. Originale. iar CCP a solicitat Comitetului regional PCR Oltenia să-i analizeze cererea de stagiu. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.

09.11. ca cetăţeană sovietică. în 1944 s-a refugiat în ţară. Original. deşi s-a născut şi a trăit în Basarabia. 6.2221 1747 Böjte Coloman Membru de partid exclus pentru că: în 1941 s-a înrolat voluntar în armata hortystă. după 23 august 1944 nu s-a „repatriat”. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8. Original. Original. CCV a hotărât anularea încadrării în Partid. 1950 1 2224 2951 Bokor Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că: în timpul dictaturii hortyste a colaborat cu autorităţile împotriva populaţiei sărace 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. şi a cele evreieşti. 8. în postul de paznic de câmp a furat din avutul obştesc. în 1944 s-a refugiat în judeţul Dolj. în judeţul Dolj. 1954 1 2222 1746 Boju Evdochia Membră de partid verificată pentru că: după ce în 1940-1941 a trăit în Basarabia. alte abateri.06. 1 564 . a colaborat cu trupele 1949 germane de ocupaţie şi făcea chefuri cu ofiţerii. 1950 1 2223 1750 Boju Nicolae Membru de partid exclus pentru că. a dus activitate de subminare a organizaţiei de bază.06.

1951 1 2228 1732 9. Bokor Moise Prim-secretar al Comitetului raional de Partid Odorhei. 28. 2 2226 1730 3 2227 1393 Bokor Iuliu Membru de partid exclus pentru că: a fost condamnat penal pentru şantaj. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.08. Regiunea Autonomă Maghiară. a avut manifestări şovine. 1957 CCP a hotărât confirmarea calităţii sale de membru din 1947 şi a dispus să i se elibereze noul document de partid. Originale. reîncadrarea sa în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. În 1974 sancţiunea i-a fost ridicată.01. Întrucât motivele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. 1951 2 565 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. 4. CCP a propus.06. cercetat pentru că s-a împrietenit cu elemente mic-burgheze şi a avut poziţie neprincipială faţă de manifestările naţionalist-şovine maghiare din raion. Original. Bokor Iuliu Ajutor de procuror la Procuratura Raionului Reghin. iar Secretariatul CC al PMR a aprobat. membru de partid exclus pentru că: în 1946-1948 a avut atelier de tâmplărie cu angajaţi.2225 1731 Bokor Iosif Membru de partid care a solicitat clarificarea situaţiei sale. găsit dosarul de partid. să fie sancţionat cu „admonestare scrisă” şi trimis să muncească în alt raion. Original. CCP a hotărât anularea deciziei. întrucât nu i s-a preschimbat carnetul pentru că nu i s-a 10. Original. element imoral şi nesincer.

Originale. menţinerea deciziei.2229 1388 Bola Cezar Membru de partid exclus pentru că. Originale. Original. pentru a putea fi controlat şi ajutat. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1981 5 566 .09. în calitate de responsabil de sector al Tineretului social-democrat.04. unificării mişcării de tineret. să rămână în producţie (la GAS) timp de un an.12. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la 25. CCV a hotărât: anularea deciziei. Originale. 2 2231 1379 Bolat Ion M. 1950 Pentru că era un element tânăr. CCP a propus. manifestări legionare. alte abateri. reconfirmată în 1960. 5.05. 22 2232 3383 Bolat Sabechi Membră de partid exclusă pentru că din 1974 nu a mai participat la adunările generale ale organizaţiei de bază şi nu şia achitat cotizaţia. 1 2230 1385 Bolan Ilie Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 25. a avut manifestări şi acţiuni împotriva PCR şi a 14. Legionară. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.

1950 4 567 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în organizaţia fascistă „Harand”. Originale. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. a făcut politică ţărănistă.05. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a hotărât.) Întrucât a renunţat la apel. a fost ajutor de comisar la Poliţia Lugoj şi simpatizant legionar. menţinerea deciziei. Originale. CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie cercetat de Securitate cu privire la trecutul său.11. Originale. Originale. sancţionat în 1955 cu „vot de blam”. 16 2235 1386 4. muncitoare. Secretar al Comitetului raional de Partid Agnita. membru de partid exclus în 1970 pentru abateri de la disciplina militară. reconfirmată în 1959.2233 1389 Bolănduţ Cornel I.10. 1952 19 2236 2703 6. Hotărâre reconfirmată în 1978. pe nume Elena Cimpu. cel din urmă a violat o fată de 15 ani. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. pentru că.06. 1979 şi 1983. Bolba Teodor P. 26. în timp ce era pe teren împreună cu Ilie Băluţ şi Gheorghe Mocanu. antisemite şi făcea scandaluri prin cârciumi. a avut atitudini huliganice. Bolboceanu Marcu Preşedinte al ARLUS din judeţul Neamţ. alte abateri. (La data deciziei era instructor al Comitetului raional de Partid Sighişoara. 1956 3 2234 3149 Bolba Aurel Subofiţer telegrafist. 8.

5 2240 1387 Bold Traian Membru de partid exclus pentru că: avea legături ci chiaburii. Originale. alte abateri.01. 4. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a luat parte la şedinţe 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în muncile avute a adat dovadă de nepăsare. Original. reconfirmată în 1956.09. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. element carierist. s-a dovedit a fi necinstit şi 1954 depravat. 1953 2 2239 3385 Bold Spiru Membru de partid exclus pentru că a comis acte de necinste pentru care a fost 29. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.2237 1377 Bolcaş Augustin Director al Secretariatului din Ministerul Învăţământului Superior. legionare.05.05. condamnat penal. insulta tovarăşii 31. 1981 CCP a propus. 1 568 . 6 2238 1414 Bold Dumitru Membru al BOB de la Inspectoratul general CFR Bucureşti. de celulă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2241

1413

Boldea Gheorghe Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1938 s-a înscris în FRN şi a purtat uniformă; a făcut propagandă antisovietică; a calomniat activişti de 14.12. partid. 1965 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

3

2242

2923

Boldea Ioan C. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: era stăpânit de viciul beţiei şi 18.05. provoca scandaluri; în 1949 s-a căsătorit 1967 cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2243

1412

Boldea Niculae Membru de partid exclus pentru că, în calitate de lucrător la o cantină, şi-a însuşit 1 kg de carne. 15.10. CCP a hotărât CCP a hotărât anularea 1953 deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Original.

2

2244

1411

Boldea Simion Instructor al Comitetului raional de Partid Sibiu, sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a folosit Miliţia <1951> pentru a-i determina pe ţărani să intre în GAC-uri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

569

2245

1410

Boldea Toma Gr. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1936-1940 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1966. 12.11. În 1976 CCP a propus, iar 1960 Secretariatul CC al PCR a hotărât, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avute anterior (minus perioada cât a fost exclus). Originale.

15

2246

1409

Boldeanu Valeriu Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. 24.03. Întrucât apelantul şi-a retras apelul, 1958 CCP a hotărât clasarea cazului. În 1959 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

13

2247

2950

Boldescu Ana (Săracu) Persoană cercetată pentru stabilirea situaţiei de partid. Întrucât în perioada interbelică a făcut spionaj pentru sovietici, la căderea din 15.05. 1936 a avut purtare proastă, iar după 23 1947 august 1944 s-a încadrat în muncă cu devotament, CCP a hotărât încadrarea ei în Partid ca membru nou, cu stagiu de la data deciziei. Copie.

1

570

2248

770

Boldescu Daniil Alekseevici (Dănilă) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a se confirma că în 1936 a fost condamnat pentru activitate informativă în favoarea URSS şi să se dea relaţii despre comportarea sa în perioada 1936-1940, când a fost închis la Doftana. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat situaţia, iar comportamentul său a fost apreciat ca bun. Referinţe semnate de: Valeriu Bucicov, Petre Goncearuc şi Vasile Posteucă. Originale, copii.

9.04. 1962

19

2249

1429

Boldiş Vasile Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului hortyst a fost instructor de levente; a luat parte la războiul antisovietic; după 23 august 1944 s-a alăturat elementelor naţionalist-şovine şi social-democrate de dreapta, cu care a făcut campanie anticomunistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4.10. 1952

2

2250

3094

Boldoaşă Ilie I. Membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că a refuzat să participe la 19.09. adunările generale ale organizaţiei de 1973 bază şi să plătească cotizaţia de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

571

2251

3284

Boldoi Alexandru Membru de partid exclus în 1957 pentru că: din imprudenţă a incendiat Cooperativa de consum din comuna 27.07. Vâlcele, judeţul Olt, producând o pagubă 1979 de peste 180000 lei. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

4

2252

1428

Boldor Ioan Membru de partid exclus în 1957 pentru că din 1936 a activat în organizaţia 21.04. legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

7

2253

1427

Boldor Octavian Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1937 s-a înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

9.01. 1959

4

2254

2623

Boldur Eugen M. Membru de partid exclus pentru că: a fost secretar particular al lui Constantin Flondor, fost ministru, ulterior arestat; a luat parte la războiul antisovietic, la 22.09. postul de ascultare al Cartierului General 1950 al MStM; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1957 şi 1966. Originale, copie.

6

572

2255

1426

Boldur Ştefan V. Secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că: a 27.02. muncit formal; a creat greutăţi GAC. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

2256

2983

Boldurean Victor C. Membru de partid exclus pentru că împreună cu alţii a sustras 720 kg de 15.01. porumb din avutul obştesc, motiv pentru 1968 care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2257

602

Bolea Ion I. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: de pe frontul antisovietic a adus în ţară diferite lucruri; a fost 18.01. decorat; în 1954 a fost condamnat penal 1957 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2258

1425

Bolea Ion I. Secretar al organizaţiei de bază Bogdăniţa, regiunea Iaşi, exclus din Partid în 1952 pentru că: în trecut a luat 26.02. parte la acţiuni cuziste şi legionare; s-a 1954 dedat la acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

3

573

2259

1424

Bolea Teodor Membru de partid exclus în 1952 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

8.10. 1965

4

2260

1423

Boleanţu Lazăr I. Vicepreşedinte al Sfatului Popular Timişoara, membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; în 1945-1946 a făcut parte din Tineretul PNŢ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6.01. 1961

4

2261

1422

Bolescu Lazăr A. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în timp ce era student la Academia Militară din URSS, a întreţinut 23.05. relaţii intime cu diferite femei, neglijând 1956 învăţătura; a sustras bani de la un coleg. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2262

536

Boleslaw Brzezicki Cetăţean polonez pentru care Asociaţia Luptătorilor pentru Libertate a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. Adresă a CCP către CC al Partidului Muncitoresc Polonez prin care s-a comunicat că un anume Brzezinschi Heinric Boleslaw a fost condamnat în 1941 pentru activitate informativă în favoarea Uniunii Sovietice şi trecere frauduloasă a frontierei. Originale.

6.08. 1959

11

574

2263

1420

Bolfan Nicolae Candidat de partid exclus în 1957 pentru că: în trecut a fost condamnat penal pentru viol, furt şi jaf; a făcut 14.01. spionaj împotriva URSS. 1963 CCP a clasat cazul, hotărâre reconfirmată în 1969 şi 1970. Originale. Bolfosu Nicolae Membru de partid exclus pentru că era un element duşmănos, străin de lupta clasei muncitoare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

36

2264

595

5.04. 1950

1

2265

83

Bolgar Ştefan (Istvan) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 27.07. relaţii. 1951 Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. Originale, copie. Bolintiş Marin I. Membru de partid exclus pentru că: a fost patron de bodegă; s-a ocupat cu specula, motiv pentru care a fost condamnat penal; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale. Boloaje Ilie Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut politică legionară. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică, CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Hunedoara. Originale.

5

2266

1421

6.03. 1952

2

2267

1419

8.12. 1960

2

575

2268

2704

Boloanţă Gheorghe P. Membru de partid exclus pentru că: şi-a declarat averea „la două poziţii” (a sa şi a soacrei sale), pentru a se sustrage de la plata îndatoririlor faţă de stat; în trecut 29.10. a fost legionar. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru transformarea socialistă a agriculturii. Originale.

5

2269

3043

Boloca Miron Membru de partid exclus pentru că la primire nu a arătat că a fost condamnat 26.12. penal la 2 ani de închisoare. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2270

1418

Bolocan Aurel D. Membru de partid exclus în 1955 pentru că în 1946, după ce s-a înscris în 18.08. Partid, şi-a rupt adeziunea. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1980. Originale.

16

2271

1417

Bolocan Constantin S. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1934-1937 a fost membru al 29.04. PNL; în 1937 s-a înscris la cuzişti şi a 1959 fost numit primar de comună. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

576

2272

1380

Bolocan Dumitru P.S. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de locţiitor (ofiţer) politic în Armată, a fost alături de elementele duşmănoase; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1961 şi 1962. Originale.

8.08. 1950

14

2273

1381

Bolocan Ioana T. Sergent-major la Miliţia oraşului Stalin (Braşov), membră de partid exclusă în 1953 pentru că din 1942 a 21.09. făcut parte din vechea Poliţie, unde a avut 1956 un post de încredere. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

2274

2978

Bolocan Nicolae Membru al Comitetului judeţean UTM Sibiu, membru de partid exclus pentru că: în 1944-1945 a fost plecat în Anglia; a sustras bani din fondul 10.04. organizaţiei. 1948 CCP a hotărât: menţinerea deciziei; să fie supravegheat; să fie ajutat să intre în producţie. Copie.

1

2275

Bolog Vasile Şef de sector la Secţia de propagandă a Comitetului judeţean de Partid Timiş, cercetat cu privire la mai multe ilegalităţi. 37/1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

2.11. 1979

17

577

2276

3388

Bolog Viorel Secretar al BOB Staţia 1, tura 3, de la Combinatul Siderurgic Hunedoara, exclus din Partid pentru că a fost 29.05. condamnat penal pentru tăinuire la furt 1981 din avutul obştesc. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

6

2277

2986

Bologa Doroftei Membru de partid exclus pentru că a sustras din fabrica unde lucra bumbac şi mătase. 19.02. Întrucât dusese o muncă pozitivă pe 1951 linie de partid şi sindicat, CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. Copie.

1

2278

3395

Bologa Ilie P. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Deşi a constatat că nu făcuse parte din Mişcarea Legionară, participând doar la 29.06. unele manifestaţii ale organizaţiei, 1981 întrucât excluderea s-a făcut cu 24 de ani înainte, timp în care nu s-a interesat de situaţia lui de partid, CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

4

2279

1382

Bologa Remus Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi; în regimul burghezo-moşieresc a fost agent fiscal de percepţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9.07. 1953

1

578

2280

1375

Bologa Vasile Şef al Serviciului de evidenţa populaţiei de la Direcţia Miliţiei Regionale Cluj, membru de partid exclus în 1962 pentru că: a întreţinut relaţii cu elemente necinstite şi duşmănoase, care 11.07. au făcut cereri de plecare definitivă în ţări 1963 capitaliste, de la care a primit diverse cadouri; a întreţinut relaţii imorale cu mai multe femei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

16

2281

1384

Bologo Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1040-1941 a făcut parte din organizaţia 15.11. legionară; alte abateri. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2282

1383

Bolohan Constantin I. (Costache) Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a activat în 19.12. organizaţia legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2283

1390

Bolohan Dragoş Maior la Comisariatul Militar „Tudor Vladimirescu”, membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legionare; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 24.12, reconfirmată în 1960, 1970 şi 1975. 1959 În 1965 a fost prins de Securitate în timp ce împrăştia manifeste cu zvastica şi, în acelaşi an, a fost internat într-un azil psihiatric. Originale.

98

579

2284

3403

Bolohan Maria Membră de partid exclusă pentru că a săvârşit acte de necinste, pentru care a 31.08. fost condamnată penal. 1981 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

5

2285

1378

Bolohan Nina Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie burgheză; 11.07. împreună cu soţul ei şi-a însuşit lucruri de 1950 la populaţia evreiască; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2286

1415

Bolohan Petru Membru al Comitetului judeţean PMR Turda, exclus din Partid pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui ofiţer ţarist 18.05. refugiat din URSS; era o persoană 1950 duşmănoasă, care s-a înconjurat de elemente antisovietice; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2287

2/1959

Bolojan Victor Prim-secretar al Comitetului regional PMR Oradea, cercetat pentru că, pe frontul antisovietic, a împuşcat un cetăţean sovietic în localitatea Vistopovici. Întrucât era vorba de o confuzie, CCP a clasat cazul. Totodată, a cerut să fie sesizate organele de stat din RP Ungară pentru a-l pedepsi pe Bolojan Ştefan, adevăratul responsabil de crimele săvârşite pe teritoriul sovietic. Originale.

5.01. 1959

17

580

2288

1416

Bölöni Andrei Membru de partid exclus în 1957 întrucât a săvârşit furturi din avutul 14.12. obştesc, faptă pentru care a fost condam1965 nat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2289

1433

Bölöni Emeric S. Şofer la Securitatea din SfântuGheorghe, membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1941-1944 a fost în anturajul unor elemente fasciste din Partidul „Crucea cu Săgeţi”, cu care a luat parte la întruniri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5.10. 1961

5

2290

1432

Bölönyi Stefan S. Şef al cadrelor administrative de la fabrica „Republica”, oraşul Stalin (Braşov), membru de partid exclus pentru că: în 1930-1944 a fost omul de încredere 21.03. al comandantului pompierilor din Braşov; 1958 s-a purtat urât cu muncitorii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu data hotărârii. Originale, copie.

6

2291

1431

Bólós Ion Lucrător de Securitate, membru de partid exclus pentru că a încercat să-şi 18.05. însuşească lucruri din instituţie. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

581

2292

1430

Boloţ Victor I. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară; pe frontul antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

8.04. 1957

43

2293

1376

Bolovan Gheorghe Membru de partid căruia în 1956 i s-a retras calitatea pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar; a fost condamnat 17.07. penal pentru furt. 1958 CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. Hotărâre reconfirmată în 1959. Originale.

14

2294

3115

Bolovan Ion Membru lăsat în afara rândurilor Partidului, întrucât din 1950 nu a mai luat parte la viaţa de partid şi nu şi-a plătit 18.06. cotizaţia. A solicitat reprimirea în Partid 1974 cu stagiul din ilegalitate. CCP a clasat cazul. Originale.

7

2295

2702

Bölönyi Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1933 a fost gardian public în serviciul Poliţiei Bucureşti, calitate în care escorta deţinuţii politici; în 1933 a fost folosit ca agent informator la „Cartea Românească”. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1957. Originale.

5.08. 1949

6

582

2296

1392

Bombescu Ion Vicepreşedinte al Sfatului Popular al comunei Traian Vuia, membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a 17.11. făcut parte din organizaţia legionară; alte 1958 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2297

1391

Bomboş Ion I. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost în bune relaţii cu elementele reacţionare şi a făcut propagandă manistă; a avut manifestări şovine faţă de cetăţenii maghiari. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2.07. 1954

1

2298

1591

Bon Petru Responsabil cu aprovizionarea la Comitetul de Partid Dolj, membru exclus 11.08. din Partid pentru că s-a dovedit a fi 1950 necinstit şi afacerist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2299

1596

Bona Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul de stat al regimului burghezo-moşieresc (notar); a 12.04. făcut politică manistă. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale.

36

583

2300

2633

Bona Mihai Secretar general la Ministerul Justiţiei şi consilier al ministrului (1948-1951), membru de partid exclus pentru că s-a înconjurat de elemente necinstite şi afaceriste, care au comis abuzuri şi delapidări, însuşindu-şi bunuri confiscate drept corpuri delicte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

-.12. 1955

19

2301

3224

Bona Nicolae Alexandru Vasile M. Membru de partid exclus în 1977 întrucât a săvârşit fapte de necinste, 16.05. pentru care a fost condamnat penal. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

3

2302

1592

Bona Petru Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a făcut parte din 18.11. organizaţia legionară; alte abateri. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2303

1598

Boncea Gheorghe N. Inspector la Ministerul Agriculturii, Serviciul învăţământ profesional, şi secretar al unei organizaţii de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că: era 23.04. de origine chiabură; era un element 1954 „decăzut din punct de vedere moral” (homosexual). CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955 şi 1960. Originale.

13

584

2304

1599

Boncea Maria Secretară la Raionul UFDR Cluj, exclusă din Partid pentru că în 1952 s-a situat pe o poziţie de nemulţumire faţă de reforma bănească. 23.06. Ţinând cont de originea ei şi de faptul 1952 că a muncit cu rezultate bune, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

2

2305

1597

Boncia Alexa T. (Alexandru) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Nimigea, raionul Năsăud, exclus din Partid în 1955 pentru că: a avut atitudine duşmănoasă faţă de politica 26.11. Partidului în problema transformării 1956 socialiste a agriculturii; în funcţiile avute a muncit formal; a fost condamnat pentru delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

2306

1400

Boncu Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 17.11. Legionară; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2307

3370

Boncuţ Emil Ioan Membru de partid exclus întrucât a săvârşit mai multe infracţiuni, pentru care 23.01. a fost condamnat penal. 1981 Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

6

585

2308

3436

Boncuţiu Constantin Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că organiza la serviciu sărbătorirea zilelor de 11.11. naştere ale unor cadre de conducere. 1982 Întrucât ulterior sancţiunea i-a fost ridicată şi şi-a retras apelul, CCP a clasat cazul. Originale.

8

2309

1595

Boncz Andrei A. (Karinka) Membru de partid exclus pentru că: fiind sub influenţa elementelor naţionaliste maghiare, a luat parte la acţiuni huliganice contra cetăţenilor români; era beţiv şi bătăuş. 27.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1952 reconfirmată în 1960. În 1964 a fost reprimit în Partid cu stagiul din 1945, iar Comitetului judeţean PMR Cluj i s-a recomandat să-l ia în evidenţa ilegaliştilor. Originale.

20

2310

2794

Boncz Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost membru al Partidului nyilasist; a avut atitudine duşmănoasă 18.08. faţă de regimul comunist; a făcut 1952 propagandă titoistă şi imperialistă; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

586

2311 2632 Bonczos Ilona (Heyizi . muncitoreşti. 1951 19 587 . duşman al clasei muncitoare. membră de partid exclusă pentru că a avut relaţii cu Bonczos Ştefan.01. În 1975 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Ulterior a refuzat să se despartă de respectivul.01. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. Originale. căsătorit.Nagy Ileana) Activistă a organizaţiei judeţene a UPM Oradea. şi cu care în 1949 s-a 1957 căsătorit oficial. membru de partid exclus pentru că în 1934 a devenit agent informator al Siguranţei. 10 2312 2854 Bonczos Mihai Membru de partid în ilegalitate cercetat în legătură cu căderea colectivă din 1934 de la Oradea. Hotărâre reconfirmată în 1956 şi 1968. care s-a dovedit a fi un trădător al mişcării 13. CCP i-a menţinut calitatea de membru cu stagiul din 1945. organizaţia de bază putând să o primească în rândul candidaţilor de partid. În 1968 a fost reprimit în Partid. Bonczos Ştefan (Istvan) Activist al UPM din Oradea. organ cultural-politic din Cluj. 6. Originale. Copie. respingerea cererii. 1951 2 2313 2631 6. „organele în drept” să continue cercetările. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. CCP a propus.08. activist cu muncă de răspundere în UTM. cu doi copii. Întrucât a condamnat atitudinea soţului ei. să fie scos din postul de la ziarul „Utunk”.

04. iar o soră şi un frate erau chiaburi. lor. care a solicitat luarea în evidenţa ilegaliştilor. CCP a hotărât respingerea cererii. Originale. În 1968 a solicitat reprimirea în 1960 Partid. a dirijat greşit un tren. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizani26. 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: părinţii săi au fost comercianţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că. iar în acelaşi an organizaţia de bază a fost de acord.09.12. 10 588 . în calitate de acar. pe 1961 frontul antisovietic a fost decorat.12. reconfirmată în 1957 şi 1969. 11 2317 1593 Bondoc Dumitru C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 20.2314 2987 Bonda Dionisie V. Originale. provocat daune. a ponegrit regimul politic din URSS. 10 2316 1594 Bondoc Constantin Inspector şcolar. care a tamponat un număr de vagoane şi a 13. motiv pentru care a fost 1968 condamnat penal. 4 2315 2995 Bondar Iuliana Membră de partid exclusă. 1951 alte abateri.

a 13. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 27. Originale. În 1980 a fost primit în Partid. Originale. spre rezolvare. CCP a retrimis apelul.06. era beţiv şi 1956 afemeiat. întreţinut relaţii cu chiaburii. Originale. discutând în restaurant cu alţi ofiţeri 1974 probleme de muncă. în timpul unui chef şi-a pierdut pistolul. raionul Băneasa. reconfirmată în 1975. Redactor principal la redacţia publicaţiilor de comerţ. 4 589 . 33 2321 1600 Bondoc Nicolae Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în calitate de şef de post al comunei Dumbrăveni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. „Publicom”. 3 2319 1601 Bondoc Gheorghe I.10. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. care a solicitat să fie primit în Partid. 25. căpitan.11.10. manifestaţii monarhiste şi liberale. membru de partid exclus pentru că: a încălcat disciplina de partid şi militară. 6 2320 3118 Bondoc Mircea Ofiţer la Serviciul de inspecţii şi control al MAI (1964-1973). Candidat de partid exclus în 1959 pentru că în 1945-1946 a participat la 31.2318 2754 Bondoc Dumitru I. 1979 Comitetului municipal Bucureşti al PCR.

în UTC.04. Originale. Originale. bandă la graniţa maghiară. Director general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. pe care i-a favorizat.2322 1130 Bondor Géza Cetăţean maghiar pentru care Partidul Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat referinţe cu privire la activitatea sa în 24.03. 1974 14 2325 1401 Bondrea Ioan Preşedintele Sindicatului salariaţilor agricoli din raionul Satu Mare. iar apelantul şi-a retras apelul. 1 590 . Original. Bondrea Aurel Gh. PCdR în timpul ilegalităţii. pe baza activităţii depuse 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1945-1946 a făcut contra.06. membru de partid exclus pentru că: în 1944 a fost ordonanţa unui colonel din armata hortystă. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului.23-07. 5. copii. în funcţia 1954 avută şi-a însuşit mai multe obiecte de la GAS şi a întreţinut relaţii cu chiaburii. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 1979 Întrucât nu îndeplinea criteriile stabilite. 1975 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a trimis o referinţă conţinând informaţiile cerute. 4 2323 3269 3 2324 3/1974 Bondrea Florica Membră de partid care a sesizat că secretarul Comitetului de Partid şi primarul comunei în care domicilia au scos-o în mod abuziv din imobilul în care a locuit timp de 20 de ani şi refuzau să-i elibereze o autorizaţie de construire a unei case pe terenul primit de la CAP. CCP a constatat că acuzele erau neîntemeiate şi a clasat cazul.

la Siguranţă s-a înconjurat de vechi poliţişti. regiunea Baia Mare. reconfirmată în 1960. a fost membru PNŢ. fost agent electoral. membru de partid exclus în 1949 pentru că: în timpul liceului a fost abonat la un ziar cuzist şi a participat la o manifestaţie huliganică în Bucureşti.07. reconfirmată în 1956. legionară. în 1941 s-a înscris în organizaţia legionară. 2 2327 1403 Bondrescu Aurel I. ca şef al Controlului străinilor a protejat persoane dubioase. Originale. 4. 1957 33 2328 1404 Bone Ilie Membru de partid exclus pentru că era un politician vechi. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 22 2329 1407 2 591 . iar ca agent de percepţie a 10. asuprit populaţia săracă. Bonea Gheorghe R. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Preşedinte al GAC „Vasile Roaită” din comuna Pişcani. 1959 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 20. dizolvarea organizaţiei. Director al Siguranţei Capitalei.2326 1402 Bondrea Ion P. membru de partid exclus odată cu 30. Originale. Originale.08. putând adresa cerere de primire în rândul candidaţilor.02. pe care îi promova şi a întreţinut relaţii intime cu unele subalterne. Originale. apoi FRN. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor.

a avut lipsă în 24. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. gestiune. Membru de partid exclus în 1960 pentru că a fost condamnat penal pentru 28. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: a fost cântăreţ de biserică şi a desfăşurat propagandă religioasă în comuna Sadova. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Craiova (membru în organizaţia „Oastea Domnului”). 5 2331 1603 Bonea Oprea T.2330 1394 Bonea Ioan D. discreditarea conducerii GAC. 2 2333 1399 Boneu Vladimir Membru de partid exclus pentru că: a primit educaţie burgheză. 9.05. a trimis cazul spre recercetare Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti. copie. 2 592 . raionul Gura Jiului. alte abateri. Original. Originale.04. Originale. Întrucât CCP a constatat că exclu. 1956 3 2332 1602 Bonea Tudor Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în perioada guvernării legionare a îmbrăcat uniforma organizaţiei. a fost condamnat penal pentru fals în acte publice.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 30.1963 derea s-a făcut fără o cercetare temeinică. Originale.

exclus din 28.07.10. 1948 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Copie. antisovietic a avut atitudine duşmănoasă 1950 faţă de URSS. alte abateri. legionară.2334 2949 Boni Aristotel Membru de partid cercetat pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 10. alte abateri. în timpul războiului 27. 4 2336 1397 Bonta Victor C.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 20. CCV a hotărât menţinerea deciziei. împotriva partizanilor. Originale. Partid şi scos din învăţământ pentru că a 1981 cerut bani studenţilor pentru a-i promova la examene. 4 2337 1396 Bontaş Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a cântat cântece legionare în şcoala la care învăţa. Originale. ca şef contabil la 1954 URCC Târnăveni a muncit în dauna cooperativei. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de chiabur. reconfirmată în 1960. 11 593 . 1 2335 3398 Boniş Ioji Lector de filosofie şi logică la Institutul Politehnic Bucureşti. Originale.

5.07. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.05. în calitate de 28. alte abateri. 2 2341 1398 Bonţ Valeriu Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în trecut a fost gardian la 24. cârciumar a vândut ţuică în mod 1950 clandestin. 1 2339 1405 Bontea Nicolae N. menţinerea deciziei. întreţinut relaţii cu elemente străine de 1959 Partid şi a avut manifestări huliganice. 4 2340 1406 Bontea Nicolae St. alte abateri. candidat de partid căruia în 1958 i s-a retras calitatea pentru că a 14. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a aprobat. alte abateri. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1980. 28. 1951 1 2342 3143 Boos Hagic Fost prefect al judeţului Putna (19441945).2338 1395 Bontea Adrian Membru de partid exclus pentru că: a servit regimul hortyst. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.07.03. Şef al postului de Miliţie din portul Moldova Veche. Original. Poliţie. Originale. CCP a propus. 6 594 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că timp îndelungat a făcut politică manistă.

Elev la Şcoala de ofiţeri de Securitate Sibiu. era un 1951 element beţiv. scandaluri şi acte de violenţă. luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05.05. pentru că în 1938 a fost înscris în 1954 organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Locţiitor politic la Comisariatul militar Huşi. 1 595 . membru de partid exclus în 1950 25. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută a provocat discuţii cu caracter duşmănos la adresa conducăto-rilor Partidului şi a URSS. a 10. Întrucât avea perspective de îndreptare. 1 2345 1556 Bora Gheorghe T. Original.01.01. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. 3. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. căpitan.2343 1587 Bora Alexandru Instructor de partid la Comandamentul Marinei Militare. 3. Original. CCP a hotărât anularea deciziei. membru de partid exclus pentru beţii. 1952 2 2344 1586 Bora Emil Membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară. afemeiat şi scandalagiu. a luat parte la războiul antisovietic. 1953 2 2346 1557 Bora Ilarie I. Original. Original.

Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. întrucât de la excludere a avut o comportare bună. în trecut. 5. în trecut s-a ocupat cu diverse afaceri . 1957 37 596 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca social-democrat de dreapta. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. a făcut parte din Sindicatul Galben de la CFR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. 1964 şi 1966.12. Originale. reconfirmată în 1959. sindicat condus de 22. Originale. în 1951 s-a căsătorit cu fiica unui fost plutonier major de jandarmi. Şef al Sectorului Cadre de la Comandamentul Trupelor de Grăniceri. reconfirmată în 1955. Membru de partid exclus în 1952 pentru că. Originale. şi. 12 2349 1583 Bora Ştefan St.2347 1584 Bora Iulian I. a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. perioada guvernării legionare toţi ucenici 1958 de la Şcoala Profesională CFR Constanţa au fost obligaţi să se înscrie în FDC. „reformiştii trădători ai clasei munci.1954 toare”. În 1962 CCP a constatat că în 26.10. 16 2348 1585 Bora Nicolae P.

şi l-a înlocuit din funcţia de preşedinte al CAP. Originale. 4.06.). exclus din Partid pentru că s-a lăsat antrenat de elementele foste legionare la fapte imorale (beţii. CCP a constatat că acuzele erau 10/1973 întemeiate. 4 2352 1582 Boran Nicolae N. 1 2353 1581 2.01. Membru de partid exclus pentru că: era un element cu trecut politicianist care. s-a înscris în Partid. femei etc. l-a exclus din Comitetul comunal de Partid şi din Comitetul de Partid pe CAP. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Sălaj. Boran Ştefan Secretar al unei organizaţii de partid de fabrică. reclamat într-o scrisoare anonimă că săvârşea abuzuri şi fapte de necinste. copie. Original. 1952 2 597 . Original. membru de partid exclus pentru că în perioada 195522. motiv pentru care l-a sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. 1974 15 2351 2997 Boraciu Calache C.06. Originale. căpitan.09.2350 Bora Teodor Preşedinte al CAP din comuna Rus. 1966 a divorţat în trei rânduri de soţiile 1968 pe care le-a avut. atunci când a văzut că reacţiunea a fost 1950 înfrântă politiceşte. Ofiţer MAI. Întrucât era un element muncitor. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.

Hotărâre reconfirmată în 1979. CCP a propus.12. 15 2357 1560 Borbath Ştefan Sergent-major de Miliţie. Original. Originale. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a hotărât. respingerea cererii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1 2356 3159 Borangic Ştefan C. 25. interesele clasei muncitoare. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. străin de 28. Original. Original.12. Fost instructor de plasă la UTM Fierbinţi. 1944 a fost membru în Partidul „Crucea 1959 cu Săgeţi”. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. 1955 Ţinând cont de faptul că era un element tânăr. 1 598 .2354 1561 Boranescu Nicolae I. 1980 şi 1985. membru de partid exclus pentru că din cauza unor nemulţumiri personale a făcut cerere de 15. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 194221. (Borânescu) Membru de partid exclus pentru că era element exploatator.03. 1 2355 2630 Borangic Ioan V. judeţul Ilfov. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. retragere din GAC.

copie. română. de partid. Originale. maghiară. 18 2361 1589 Borbilău Petre Candidat de partid exclus în 1957 pentru că s-a dovedit a fi indisciplinat în muncă şi a refuzat să ia parte la şedinţele 13. 1961 CCP a hotărât transformarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. alte abateri. 1. informaţiile cerute. copii. Originale.12. 15 2359 1559 Borbely Mihai M. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03.09. 1971 (Informaţii cu privire la: Szabó Géza István. perioada 1942-1944. Szás Ferenc şi Hornyák István. Zsizsik Andras.2358 1063 Bórbély Berta Persoană pentru care CC al Partidul Socialist Muncitoresc Ungar a solicitat date privind apartenenţa la PCR. 5 599 . Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1942-1944 a fost membru în Partidul „Crucea cu Săgeţi”.04. 1959 5 2360 708 Borbély Sándor Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se trimite o informare cu privire la comportarea lui la Casa Asigurărilor Sociale din Zalău în 23. Originale. 1961 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că a avut o comportare corectă.) Originale. Zsizsik Andrásné (Iren). lb. Notă a CCP prin care s-au transmis 25.

Legionară. Originale. 4 600 .03. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Huedin. Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 s-a alăturat 25. părăsirea familiei). condamnat penal pentru contrabandă cu 1956 aur.12. datorită educaţiei mistice.11. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2366 1554 Borcan Nicolae St. 6. 3 2364 3378 5 2365 1555 Borcan Marin D. Originale. membru de partid exclus în 1951 pentru că a fost 14. 1953 1 2363 1588 Borca Gheorghe P. membru de partid exclus pentru că a comis abateri repetate de la disciplina de partid şi 26. elementelor duşmănoase regimului. alte abateri. menţinerea deciziei. CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.2362 1590 Borbily Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al regimului hortyst. Originale. Fost comisar de poliţie. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Borcan Dumitru Fost ofiţer de Miliţie. a făcut parte din Consiliul bisericesc din comuna Tetiş. alte 1951 abateri. Originale. normele de conduită morală (relaţii 1981 extraconjugale. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 29.07.

29.07. a fost informatorul regimentului. reconfirmată în 1980. ca locotenent de jandarmi. În 1976 CCP a propus. CCP a hotărât că nu îndeplinea condiţiile stabilite. Originale. unde din pricina tratamentului prost au murit 600 de persoane. ca subofiţer în armata burgheză a avut 1957 comportare brutală faţă de ostaşi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secţiei Administrative a Comitetului 1948 judeţean PMR Argeş. copie. Argeş. Originale. iar el însuşi a omorât 2-3 prizonieri. Direcţia Organizatorică a CC să ia măsuri pentru a fi deferit „autorităţilor în drept”. copie.05.2367 1546 Borcan Titus D. în timpul războiului antisovietic a fost însărcinat cu aprovizionarea lagărului de prizonieri sovietici de la Corbeni. reconfirmată în 1960. în 1940. în calitate de responsabil al 30. Decizie reconfirmată în 1966. Originale. CCP a hotărât: excluderea lui din partid. iar 1970 Secretariatul CC al PCR a aprobat.11. menţinerea deciziei. 11 601 . 13. şi-a însuşit o parte din mărfurile confiscate de la negustori. 10 2368 3042 Borcea Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în 1946-1948 a dus activitate duşmănoasă împotriva membrilor PCR. să fie îndepărtat din postul pe care îl ocupa la vremea respectivă în Ministerul Silviculturii. 12 2369 2838 Borcea Constantin Membru de partid cercetat pentru că: în trecut a fost legionar.

08. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 14. legionară. Originale. reconfirmată în 1956.10. alte abateri. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. CCP a hotărât acceptarea solicitării.06. Originale. (Bernfeld) Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: deşi era cetăţean sovietic (din Basarabia). Original.2370 1553 Borcea Gheorghe Persoană pentru care Colegiul de Partid al regiunii Ploieşti a propus 10. 3 2373 3003 Borcoman Aurel Gh. 30. Original. 8 2374 1550 Borcoman Gheorghe Membru de partid exclus în pentru că era un vechi politician PNŢ.03. reconfirmată în 1985. 1 602 . a fost 1951 informatorul patronilor. 12. în ţară. ca şef al Apărării pasive. în 1946 a venit 20.08. 1968 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2371 1552 Borcea Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Serviciul MONT. CCP a hotărât schimbarea deciziei în 1955 „anularea calităţii” de membru de partid. 1 2372 1551 Borcea Leon S. confirmarea calităţii de membru de 1954 partid.

susţinut unii afacerişti. membru de partid exclus în 1957 pentru că: a ascuns că era fiu de chiabur. 1960 şi 1962. 1959. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. Membru al BOB. parte din „Frăţiile de Cruce” legionare şi 1951 a luat parte la Rebeliune.06. Copie. 1961.09. întreţinut legături de prietenie cu diferite 1957 elemente duşmănoase. Original. 1975 4 2379 1549 Borcuti Ioan Persoană pentru care Colegiul de Partid Baia Mare a propus primirea în 12. 1 2376 1571 37 2377 2798 41 2378 3137 Borcsök Pavel Persoană care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Borcoman Octavian I. 1966. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Procuror la Raionul Huedin. 1969 şi 1970. alte abateri. a 24. a 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar cazul a fost clasat.2375 2853 Borcoman Ioan Gh. 3. 1963. 1955 CCP a hotărât acceptarea solicitării. Director la Spitalul TBC Sibiu. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Arad al PCR. reconfirmată în 1958. reconfirmată în 1960 (de două ori). Originale. Borconi Gheorghe I. În 1975 apelantul a renunţat la cerere. alte abateri.02. În 1973 a fost luat în evidenţă. exclus din partid pentru că: în perioada 1939-1941 a făcut 16.09. Originale. Partid. 1 603 .01. alte abateri.

era afacerist şi specu. lant.06.2380 1547 Borda Carol (Valea) Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la şedinţe legionare.31. 1950 1 2381 1573 Borda Dănilă Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a fost omul de încredere al administraţiei burgheze. Original. 1 604 . 1950 CCV a hotărât schimbarea deciziei în excludere din Partid. a luat parte la războiul antisovietic. la specializare. 1 2383 1574 Bordaş Emeric Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că regimul hortyst l-a 27.09. Original. Original. 3 2382 1548 Borda Simion Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. după 22. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. trimis în Germania. 1. Original. 23 august 1944 s-a alăturat elementelor 1956 maniste şi reacţionare din uzina în care lucra. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10.

1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei.2384 1572 Bordaş Petru Al. 4 2387 1578 Bordea Dumitru R. Candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: în postul de ofiţer de Miliţie pe probleme judiciare a legat relaţii cu elemente speculante şi 23.01. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul de la data deciziei. Originale. 10 2386 3111 Bordea Aurelia Membru de partid exclus pentru că 10.11.04. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. reconfirmată în 1960. 23 august 1944 s-a alăturat social1952 democraţilor de dreapta. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi ţărănistă. Întrucât prima acuză s-a dovedit neîntemeiată şi nu a fost un element fascist. ca învăţător a făcut politică antisovietică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de la diferite magazine a luat 1961 alimente şi băutură pe care nu le-a achitat. părinţii săi erau chiaburi. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară. după 15. Original. a luat parte la Rebeliune. 5 2385 1577 Bordea Alexandru D. Originale. Originale. 1956 2 605 . afaceriste.

1 2391 23 Bordeanu Horia Inginer la Trustul de construcţiimontaj minier. exclus din Partid pentru că. Originale.09. 4 606 .12.06. regiunea Prahova. 9 2389 1579 Bordea Niculae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut activitate legionară. Originale. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 19. împotriva partizanilor şi a populaţiei 1950 civile. 1977 CCP i-a explicat că cererea sa nu face obiectul activităţii instituţiei. a expropriat şi arestat 1950 un popă. a furat păsări şi a valorificat produse de la GAS. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar cazul a fost clasat. membru de partid care a solicitat să fie sprijinit în probleme 28.12. fără 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original.2388 3256 Bordea Florian Membru de partid exclus pentru că la primire a ascuns că a fost condamnat 20. să anunţe Partidul. menţinerea deciziei. 1978 CCP a propus. penal în două rânduri. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1 2390 2761 Bordea Petre M. locative. Secretar al organizaţiei de bază şi subdirector la GAS Drajna.

s-a îmbătat în văzul populaţiei şi 14. pe care l-a distrus. Bordei Mihai Gh. Membru de partid exclus care a solicitat reprimirea în Partid. menţinerea deciziei.09. 1978 3 2394 2948 Bordeianu Constantin Prefect de Iaşi. Originale. a sustras dosarul prin care era dat în judecată pentru nereguli financiare săvârşite înainte de 23 august 1944 la cooperativa StânceştiBotoşani. s-a declarat în dezacord cu măsurile adoptate de conducerea de partid şi de stat. 7. acordarea stagiului din aprilie 1944. trăia în concubinaj cu văduva fostului 1948 ministru Iamandi. alte abateri. Originale. copie. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a recomandat în Partid şi în aparatul de stat elemente duşmănoase. copie. CCP a retrimis cererea spre rezolvare Comitetului judeţean Suceava al PCR. În 1967 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. 1982 7 2393 3353 5.12. iar cazul a fost trimis spre rezolvare Comitetului orăşenesc PCR Bucureşti. profitând de calitatea pe care o avea. 2 2395 1538 7 607 . CCP a hotărât sancţionarea sa cu „vot de blam” şi a propus Ministrului de Interne să fie mutat într-o altă Judeţeană de partid.05. Originale. membru de partid cercetat pentru că: în 1945. a făcut diverse chefuri. 1970 CCP a hotărât respingerea cererii.2392 3426 Bordeanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: la locul său de muncă a provocat certuri şi scandaluri.05. Bordeianu Emilia Membră de partid care a solicitat 14. CCP a propus. Original.

reconfirmată în 1960 şi 1962. el însuşi a fost simpatizant cuzist şi s-a dovedit a fi necinstit. muncă. Original. membru de partid exclus în 1951 pentru că: tatăl său a simpatizat cu liberalii şi ţărăniştii. 10 608 . alte abateri. frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 1950 împotriva partizanilor. Director la Agevacoop.01.01. Originale. membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în 18. de acolo a adus un pian. copie. Originale. pe 31. 4. Sergent reangajat la Comisariatul Militar Sebeş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2396 1545 Bordeianu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. 1 2397 1539 Bordeianu Haralambie Gh. 4 2399 1540 Bordeianu Traian S. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. antonesciene a fost subinspector şcolar la 1957 Odessa.05. soţia sa a fost simpatizantă legionară. 1956 4 2398 1580 Bordeianu Marcel St. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în perioada guvernării 23.

01.09.2400 1543 Bordeianu Vasile Membru de partid exclus în pentru că era un element duşmănos care.06. 5. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în articolele scrise în perioada războiului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că în 11. trecut a depus jurământ faţă de regimul 1950 szalasist. Hotărâre reconfirmată în 1955. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. a calomniat Uniunea Sovietică. 1951 1 609 . Originale. 1950 4 2401 1542 Bordeianu Vasile (Bordianu) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost gardian de poliţie. 4. Original. 1978 CCP a propus. 1. prejudicierea avutului obştesc.07.04. 1 2404 1541 Bordoş Andrei Membru de partid exclus pentru că în 1937-1940 a activat în organizaţia cuzistă. Original. apoi în Mişcarea Legionară. 3 2403 1544 Bordos Gheorghe Responsabil cu brutăriile din Braşov. Originale. Original. 1951 1 2402 3231 Bordi Alexandru Membru de partid exclus în 1973 întrucât a fost condamnat penal pentru 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru 25.12.10. 4.2405 1575 Bördöş Ioan Preşedinte al cooperativei „1 Mai” Oraviţa. 1953 1 610 .03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1981 CCP a propus. 6 2407 3414 Borea Mircea Membru de partid exclus întrucât a accidentat mortal o persoană. care a fost condamnat penal. 5 2408 1570 Borghida Emanuel Membru de partid exclus pentru că. Originale. Partid în 1961 pentru că în 1940-1941 a 1962 fost membru al organizaţiei legionare. Original. fiind sub influenţa curentului sionist. Originale. în 1950 a depus actele de emigrare în Israel. (II) Secretar al organizaţiei de bază de la Combinatul Siderurgic Reşiţa. Originale.09. 1955 6 2406 1576 Borduz Lazăr L. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru acte de necinste. reconfirmată în 1959. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din 31. 7.

10. între care unul arestat pentru spionaj. 15. membru de partid exclus întrucât a 27. copie. copii. fost condamnat penal pentru fapte de 1973 necinste. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2412 1034 Borifcher Hana (Ana) Borifcher Ella Persoane pentru care Borifcher Rulf a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. 4 2411 1567 Boriceanu Constantin Gh. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. membră de partid exclusă în 1953 pentru că: a avut comportare imorală cu diferite elemente.12. 1 2410 3102 Borhidan Gheorghe Activist al Comitetul raional UTC Vişeu. la 1954 locul de muncă a provocat intrigi.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. alte abateri.09. Referinţe semnate de: Petre Grosu şi Şarolta Gruia. Originale. Original. 6. până la 23 august 1944 s-a ocupat cu 1957 afacerile.2409 1565 Borgos Elena Angajată a Securităţii. 1968 28 611 .

12. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi a deţinut funcţii de încredere în aparatul de stat burghezo-moşieresc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 24. 1960 10 2415 1568 Boriţa Ioan Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în munca de colector a avut 19.11. 1956 era necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2414 1536 Borişteac Ioan I. a fost în captivitatea Armatei Americane. copie. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1940 a fost înscris în organizaţia legionară. 1952 1 612 . Întrucât la primire arătase situaţia. alte abateri. 2 2416 1569 Borla Zoltan (Berger / Bergher) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Valea lui Mihai.04. 6. reconfirmată în 1964 şi 1966. Originale. 4. avea viciul beţiei. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. Originale. Original. legături cu chiaburii.2413 1566 Borisciuc Simion D. după ce a fost deţinut în lagărul de la Auschwitz. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1963 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. copie.07.

07. era 1956 stăpânit de viciul beţiei. rusă.2417 1521 Borlea Traian Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. Original.10. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 30. lb. între care aceea că era fiu de moşier. 1 2419 1533 Bornea Ion D.11. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din conducerea cooperativei. În 1955 s-a revenit cu o nouă adresă. În 1956 s-a revenit încă o dată. a făcut parte 24. 1946-1948 a fost cârciumar. 41 613 . Original. Original. română. nu a trăit viaţă de partid.05. în 23. constatându-se că era fiu de moşier. CCP a hotărât menţinerea deciziei. percepţie. din „cunoscuta bandă «Ilie Lazăr»”. maghiară. în 1946-1947 a făcut politică titelistă. 1954 în care informaţia cu privire la originea socială a tatălui era corectată. 1 2418 1535 Borleanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a sprijinit acţiunile maniştilor. Membru de partid exclus pentru că: în perioada antonesciană a fost agent de 19. 2 2420 289 Bornemisa György (Georg / Gheorghe) Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. Originale.

Originale. Adresă de răspuns a CCP către CC al PCUS. Moş Prepeliţă) Persoană care a solicitat un „act” din care să rezulte activitatea revoluţionară a sa şi a soţiei sale. Originale. 1951 65 614 . 1 2422 1531 Bornuz Ilie Gh. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. CCV a hotărât menţinerea deciziei. care a participat şi el. prin care s-au comunicat că în 1933 a fost condamnat la 15 ani de muncă silnică pentru spionaj în favoarea URSS. Original. 8 2424 102 Borodenko Grigori Vasilevici (Prepeliţă Mihail. legionară. Referinţe semnate de: Alexandru Guţan.06. a făcut propagandă antisovie1950 tică. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a fost membru al organizaţiei legionare şi a ţinut şedinţe la 13.12. Ana Pauker şi Alexandru Rogojinschi. era un element 1961 viciat.2421 1532 Bornoiu Dragomir Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 22. reconfirmată în 1972. 5 2423 1530 Boroda Pavel Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 13.03. legionară. alte abateri. în mişcarea comunistă din România. copii. beţiv şi scandalagiu. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Suman Maria Iosefina.

1970 4 2427 1528 Boros Adalbert (Bela) Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de agent voluntar în Garda controlului cetăţenesc a săvârşit abuzuri. 1 2426 3030 Borontiş Walter I. alte abateri.2425 1529 Borodi Alexandru Miliţian la Cluj. Originale.06. Ardealul de Nord. Partid. cercetat în urma revizuirii situaţiei căderilor din 1941. 27. Originale.02. Original. făcând parte din fracţiunea troţkistului Molnar Gabor. Originale.03. sadice şi imoralitate. care a fost exclus din PC Francez. 5. 7 2428 1525 Boros Aron A. în 1946. care provoca scandaluri. 9 615 .05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus menţinerea deciziei. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru fals în acte publice. şi arestat în 1947. în 1945 a fost exclus din Partid pentru atitudini brutale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Fost director al penitenciarului Miercurea Ciuc (1945-1946). reconfirmată în 1960. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 Întrucât a avut purtare proastă la arestare şi la proces (şi alte abateri). din 25. după ce s-a strecurat din nou în 19. a fost în dezacord cu linia politică 1950 a Partidului. membru exclus din Partid. membru de partid exclus pentru că era un element beţiv. PC Maghiar şi PCR.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât în perioada ilegalităţii a fost 1954 simpatizant activ al Partidului. Original. 12. iar în parte motivele excluderii s-au dovedit neîntemeiate. CCP a propus: menţinerea deciziei. Original. 2 616 . 2 2432 1564 Boros Ioan Membră de partid cercetată în legătură cu căderile din 1941 din judeţul Bihor. 25.06. Întrucât a fost informatoare a contraspionajului hortyst (la fel ca şi soţul ei). Original. după 23 august 1944 a refuzat să vândă cărţi „progresiste”. CCP a constatat că la căderea sa din 1953 1943 a avut purtare slabă şi a propus să-i fie menţinută calitatea de membru deciziei. 1950 1 2431 2672 Boros Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost negustor şi s-a comportat brutal faţă de salariaţi. să fie cercetată de „organele în drept”. 1952 2 2430 1520 Boros Gheorghe (Boroş) Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut speculă. să fie exclusă din organizaţia de masă din care făcea parte.10. 9. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.12. în 1941-1942 a vândut material de propagandă hitleristă. Original.2429 1524 Boros Estera (Boroş) Membră de partid cercetată în urma revizuirii căderilor de la Someşeni. 3. a prădat şi jefuit populaţia sovietică.06.

membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. CCP a propus menţinerea deciziei. să fie cercetat de „organele în drept”. membră de partid cercetată în legătură cu 28.03. alte abateri. să fie scos din postul deţinut. CCP a hotărât: 10. Original. revizuirea cazului Someşeni. Întrucât a fost informator al Contraspionajului hortyst. Hotărâre reconfirmată în 1968. (Boroş) Dispecer la Fabrica „Ianoş Herbak”. Original.12.2433 1562 Boros Iosif I. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. la căderea din 1941 a 1953 avut purtare slabă. 12 2434 1558 Boros Suzana Plutonier la Miliţia raională Oradea. să fie demascat ca informator. 3 2435 1522 Boros Tereza (Sarosi Terezia) Membră de partid exclusă pentru că: 20. Originale. 1955 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membră.06. excluderea lui din Partid şi din 1952 organizaţiile de masă. 1 617 . era „chiaburoaică”. Originale.12. 4 2436 1537 Boroş Alexandru Membru de partid exclus pentru că în calitate de controlor financiar a fost 27. condamnat penal pentru acte de necinste.

4 2439 Boroş Francisc (Boraş) Director al Fabricii de ţigle şi ceramică „Mondial” din Lugoj. Originale. Ungaria. Original. unde a fost internat 27. 8 2440 1523 2. Membru de partid exclus pentru că în februarie 1945. 22/1972 anonimă se spunea că în postul avut ar fi 1972 obţinut foloase necuvenite.11. Boroş Gavrilă Secretar-casier la Sfatul Popular al comunei Beclean. Întrucât acuzele nu s-au verificat. 1951 1 618 . era cunoscută ca o femeie uşuratică şi 25. Originale. el însuşi fiind o perioadă negustor. într-un lagăr administrat de armata 1960 americană.02. membru de partid cercetat pentru că într-o sesizare 23. judeţul Odorhei. Original. 1 2438 1526 Boroş Andrei A. în timp ce era muncitor la fabrica de vagoane din Györ.2437 1527 Boroş Ana Membră de partid exclusă pentru că: în 1937 şi-a deschis cârciumă. a continuat să se îndeletnicească cu afacerile. CCP a hotărât clasarea cazului.04. a plecat în Germania. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi cerut să fie scos din postul deţinut. de unde s-a întors în septembrie acelaşi an.05. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru de partid. 1952 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru de partid. mahalagioaică. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. în calitate de funcţionar.

1954 3 2444 1623 Boroş Vasile Membru de partid exclus pentru că: era un element şovin.09.2441 Boroş Karol Fost secretar al Comitetului regional de Partid Galaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. în funcţia avută s-a comportat dictatorial. întrucât nu a ajutat-o să lichideze slăbiciunile pe care le avea în muncă. 9 2442 2852 6. Copie. judeţul Cluj.06. Boroş Matilda Responsabilă de partid în comuna Bonţida. Fără decizie. 30/1955 în legătură cu însuşirea din locuinţa unui 1951 fost moşier a unei cantităţi de mobilă. 1 619 . în lupta contra reacţiunii şi a chiaburimii s-a lansat în „certuri şi dueluri verbale cu epitete”. Totodată. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. dar i-a menţinut-o pe cea de trimitere în producţie.07. 1948 1 2443 1563 3. aur şi pietre scumpe. sancţionată cu „vot de blam” pentru că: „a dus munca sectar” şi a întrebuinţat metode de comandă. a avut 13. a atras atenţia Comitetului judeţean PMR Cluj pentru atitudinea sa nejustă. Originale. ieşiri ostile regimului. student la Şcoala Centrală din Moscova a PCUS. cercetat 11. naţionalist. Boroş Stefan Responsabil de cadre la Sfatul Popular orăşenesc Oradea. CCP a hotărât anularea sancţiunii. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” şi trimiterea în producţie pentru că: în 1938 a frecventat Casa Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale. Original. Originale.

1952 30 2446 2731 Borsi Iosif I. cercetat pentru că: la căderea din 1934 şi în închisoare a avut purtare proastă. (Béla) Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1943-1944 a făcut parte din 18. Membru al PC Cehoslovac care. În acelaşi an. s-a dovedit a fi necinstit şi duşman al Partidului.01. după ce s-a repatriat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în 1965 a fost reprimit în partid. însă propunerea a fost 1963 respinsă. Borsoveczki Adalbert A.05. pe front a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. Originale. În 1970 i s-a respins cererea acordare a stagiului din ilegalitate. era un element carierist şi individualist. 1951 14 2447 1611 Borsic Carol C. CCP a propus Secretariatului CC încadrarea lui în Partid cu stagiu de la 15.02. reconfirmată în 1956. În 1958 i s-a ridicat sancţiunea şi i s-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. s-a cerut Comitetului regional PMR Banat să-l primească în Partid fără stagiu de candidat. 6. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Originale. Partidul „Imredi”.2445 1622 Borozan Iosif Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă naţionalistă şi antisovietică. 1959 şi 1960. Originale. 6 2448 1624 4 620 .01. Originale. data deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru al CC al UPM. 5. a solicitat primirea în Partid.

11. 4 2450 1620 Borş Constantin Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a fost legionar activ. Originale. CCP a trimis cazul 1961 spre recercetare Comitetului regional PMR Iaşi. 1950 1 2451 1619 Borş Ioan A. de grevă. 14. Originale. copie. Membru de partid exclus în 1952 pentru că era chiabur şi exploata braţe de muncă. Deoarece excluderea a fost făcută fără 14. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 2452 1618 Borş Ioan Gh. Originale.07. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut propagandă în favoarea reacţiunii. 3 621 . Membru de partid exclus pentru că în 1936-1940 a fost legionar.09.2449 1621 Borş Alexandru Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1937-1940 a fost spărgător 23. 3. o cercetare temeinică.07. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1956 meiate. Original.

1972 13 622 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat parte la prinderea paraşutiştilor sovietici. 1. Secretar al Comitetului raional PMR Pecica. războiului antisovietic s-a înscris voluntar 1958 la Şcoala de subofiţeri de jandarmi. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1968. 3 2454 1616 Borş Petru Şt.09. fiind plecat într-o excursie în străinătate. reconfirmată în 1975. Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în 1940 a devenit cetăţean sovietic. că în 1940-1941 a fost membru al 1960 organizaţiei legionare. de unde s-a reîntors în ţară după trei ani. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 2455 3075 Borşan Alexandru I. când şi-a dat seama că nu se poate sprijini pe „fugarii” cu care acolo luase legătura. iar după 23 august 1944 a refuzat să se „repatrieze”.2453 1617 Borş Ioan S. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. exclus din Partid în 1959 pentru 22. după ce a ajuns în Austria s-a rupt de grupul de excursionişti români cu care plecase şi a rămas la Viena.07. Originale. în timpul 19.

a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. fiind sub influenţa propagandei fasciste antonesciene. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2458 2778 31 623 .08. în 1942 a primit din partea Guvernământului Transnistriei misiunea să elibereze autorizaţii şi permise pentru populaţia civilă. În 1978 CCP a constatat. avea un cumnat fost legionar şi o altă rudă care a făcut parte din vechea Poliţie. s-a dovedit a fi 1953 necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Borşan Ioniţă I. a plecat pe frontul antisovietic. 1970 reconfirmată în 1973 şi 1976. Originale.2456 1615 Borşan Dumitru Şef de serviciu la Direcţia Generală a Securităţii Statului. membru de partid exclus în 1952 pentru că: era de origine chiabură. 2. Originale. Întrucât principalele acuze s-au dovedit neîntemeiate. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost comandant de pluton şi comandant al Sectorului de jandarmi din Slobozia-Tiraspol. cu fiica unui negustor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 5 2457 1614 Borşan Ion Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din cadrele vechii Armate burgheze. că apelantul a fost greşit încadrat în Partid.09. Originale. unde s-a purtat prost cu ostaşii. 21. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat constatarea. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1983.04. în 1955 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. reconfirmată în 1958. era căsătorit 28.

2459 1613 Borşe Gheorghe Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Valea Vinului. alte abateri. datorită consumului excesiv de băuturi alcoolice. (Excluderea a fost anulată şi a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. 1977 CCP a propus. Originale. 3 624 . a căutat să 23. inducă în eroare Partidul susţinând că a 1953 avut activitate în mişcarea comunistă ilegală. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Maramureş. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. copie. Deoarece excluderea a fost făcută fără o cercetare temeinică. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01.) Originale. 4. 1960 6 2460 1612 Borşi Carol Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în trecut a deţinut o prăvălie şi o cârciumă. a fost membru al organizaţiei „Baros Sövetseg”. alte abateri. 1963 4 2461 1610 Borşoş Iosif Membru de partid căruia în 1950 i s-a anulat calitatea pentru că: a fost şofer al ataşatului comercial american. Originale. a săvârşit repetate acte 26.06.03. menţinerea deciziei.04. 2 2462 3179 Borta Pavel Membru de partid exclus în 1975 pentru că. membru de partid exclus pentru că era beţiv şi provoca scandaluri. Original. reprobabile.

republicană. 1950 1 625 . Membru de partid exclus în 1947 pentru că: în 1938-1940 a fost legionar 12. Original.) 1980 CCP a recomandat Comitetului judeţean Suceava al PCR luarea ei în evidenţă. 3 2464 3300 Bortaş Natalia (Burcă) Membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. A solicitat ca pentru activitatea dusă în cadrul mişcării muncitoreşti 29. activ. 5. 1980 CCP a constatat că nu îndeplinea criteriile cerute şi a hotărât clasarea cazului. Originale. Originale. a deţinut un atelier şi a exploatat muncă salariată. 3 2466 1628 Bortnyk Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1941 s-a înscris în Partidul Ardelenesc. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. 3 2465 1626 Bortemir Emin E. soţul Nataliei Bortaş (Burcă) şi cumnat al lui Mihail Burcă. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. (Fraţii săi au luptat în Spania 29. revoluţionare să fie luat în evidenţă.02.07.02.2463 3299 Bortaş Dumitru Membru de partid.

negustori. condusă de legio31. era un element afacerist. reconfirmată în 1962. 2 2468 3073 Bortuzzo Anton Membru de partid exclus pentru că: în 1933 a demisionat din PSD şi s-a înscris în PNŢ Maniu.04. în 1941 a fost condamnat penal 1972 pentru deţinere ilegală de armă şi efecte militare. în timpul detenţiei (1943) s-a declarat german şi a cerut Comisiei de repatriere să fie repatriat în Germania. în 1946 a 1960 luat parte la şedinţe ale PSD-Titel Petrescu.2467 1625 Bortstein Izidor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de foşti 16. nari. Originale. Originale. 8 2470 2616 Borţan Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la crime împotriva populaţiei sovietice de la Odessa. în care a exploatat muncitori. 5 2469 3335 Borţa Petre Preşedinte al CAP Cârlogani.08.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut 1953 nereguli în gestiune. Original. 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în 1940-1941 a fost şeful Secţiei manufactură şi textile a cooperativei „Aurora. judeţul Olt. 6 626 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. a deţinut un atelier de cizmărie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. membru de partid sancţionat cu „vot 27. de blam cu avertisment” pentru că a adus 1981 daune cooperativei.

12. 1951 4 2474 1630 Borţun Dumitru M. reconfirmată în 1985. 4.03. acceptarea cererii. 1958 19 627 . pentru care 1980 a fost condamnat penal în Turcia. Şef al Biroului administrativ de la Şcoala de şefi de post de Miliţie din Alexandria. medicamente şi alte articole). Originale. În 1965 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. Original. cu dreptul de a se adresa organizaţiei de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în trecut a făcut politică legionară. reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1930. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. iar Secretariatul CC al PMR a hotărât. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste (contrabandă cu 31.2471 3311 Borţan Sebastian C. Originale. 3. 7 2472 1627 Borţescu Alexandru R. CCP a propus. 1957 4 2473 1629 Borţoi Tănase Director adjunct la Direcţia Generală DCA. Mecanic-şef pe nava „Midia”. membru de partid exclus în 1952 pentru că a transportat cu maşina şcolii pe speculantul Nicu Gălăţeanu.

Original. exclus din Partid în 1953 pentru că: în 22.04. Director al Organizaţiei Comerciale Locale (OCL) Turnu Severin. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2475 1631 Borţun Nicolae Responsabil organizatoric la Fabrica de încălţăminte „Kirov” din Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2476 1485 Borţuş Nicolae (Neculai) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară.05. 1954 avea viciul beţiei. pentru care a fost 1963 condamnat penal.03. 5 628 . condamnat penal de trei ori pentru 1958 neglijenţă în serviciu. a fost 25. 5 2477 1440 Borugă Ion P. diverse abuzuri. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1962 întrucât a săvârşit 18. postul avut a urmărit scopuri personale. Originale.

Boruz Ştefan Membru de partid exclus în 1952 pentru că: nu a dus viaţă de partid. 1 629 . Original. a fost exclus din Partid pentru că şi-a însuşit banii din cotizaţii. moşieresc. copie. CCP a propus: să fie criticat. a pus în funcţii de conducere la cooperative şi la Trustul Morilor subofiţeri deblocaţi. pentru încercarea de a induce în eroare a Partidul.06.10. a sprijinit elementele duşmănoase. 1951 24 2479 1435 5. 1957 4 2480 1436 Boruzescu Tudor N. s-a căsătorit cu fiica unui 1954 moşier. alte abateri. iar lipsurile sale să fie prelucrate în şedinţa Comitetului regional.2478 2801 Borugă Nicolae Prim-secretar al Comitetului de Partid al Raionului Pleniţa. elementele duşmane indicate. În 1963 şi 1966 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a făcut parte din aparatul de oprimare şi represiune al regimului burghezo. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât transformarea deciziei în „anularea calităţii” de membru. Originale. regiunea Dolj. a bătut un fiu de ţăran sărac. 5. alte abateri. a făcut greutăţi în acţiunea de creare a întovărăşirilor agricole. în calitate de şef al Sectorului carnet şi statistică de la Comitetul orăşenesc PMR Craiova. verificat pentru că: a numit ca activist al Sectorului de verificare al raionului un fost legionar. să fie cercetaţi mai mulţi responsabili cu cadrele din Regionala de Partid.04. la fel ca şi autorii sesizărilor. Judecător la Tribunalul Vaslui. Original. În 1961.29.

07.08. ca pretor al plăşii Pueşti. 12. Original. 2 630 . Tutova (19431944). în 1949 calitate de subprefect al judeţului Tutova (1945) a luat şperţ şi i-a sprijinit pe legionari. Original. s-a purtat ca un zbir cu ţăranii şi 12. 1 2484 1512 Bosănceanu Gheorghe Responsabil cu cadrele în organizaţia de partid şi preşedinte al cooperativei din plasa Răducăneni. de chiabur. cu evreii din detaşamentele de muncă. Original. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. a fost cuzist şi era fiu 14. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 Întrucât excluderea s-a făcut pe baza referinţelor unor persoane cu care apelantul a avut conflicte. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că 1955 ameninţa muncitorii şi îşi bătea soţia.2481 1437 Borza Mihai Responsabil al Grupei sindicale din cadrul Reviziei de vagoane CFR Lugoj. a înfăptuit o crimă. trecut a făcut parte din Partidul Nyilas. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2482 2608 Borzaş Cornel Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. CCV a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid.01.09. 3 2483 1488 Borzoş Francisc Membru de partid exclus pentru că în 24. regiunea Bârlad.

„bandei” Uţă. (În 1948 a participat la prinderea 18. la 1954 inventar i s-au găsit lipsă 10 cutii de compot şi 100 de napolitane. legionară. Activist la Comisia locală a sindicatelor Buzău. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică 16. în 1954 a acţionat 1958 împotriva unei „bande” din Făgăraş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia deţinută a avut o 1956 comportare imorală (beţii. alte măsuri. lichidând doi „bandiţi” din grupul lui Motrescu şi a prins unul. Bucureştii Noi.07. Original. membru de partid exclus pentru că: în 1944-1946 a făcut politică ţărănistă. a purtat discuţii cu caracter nepartinic şi naţionalist. legături cu femei uşuratice. a tras cu pistolul). din lipsă de vigilenţă a primit un copil bolnav de o boală venerică. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei. Originale.04. fiind îmbolnăvirea celorlalţi copii. rezultatul 10. iar în 1955 a condus unitatea în zona Rădăuţi.) Întrucât a avut o poziţie autocritică. 1 631 . Ofiţer.02. reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 5 2486 1494 Boscu Marin P. în perioada evenimentelor din Ungaria. comandant de regiment în Trupele de Securitate. din 1956. 3 2487 1513 Bosman Persida (Tokai) Membră de partid exclusă pentru că: în calitate de responsabilă a creşei de copii de la Filatura Daci.2485 1493 Boscu Iacob Gh. CCP a hotărât: anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam cu avertisment”.

se comporta brutal cu soţia sa şi consuma cantităţi excesive de alcool. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. cupură ziar. 13 2489 1515 Bosog Nicolae N.04.11. 9.09. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la prinderea partizanilor şi a fost decorat. 7 2491 1509 Bossum Ştefan F. penal pentru fals şi însuşirea unei sume 1959 de bani. Originale.2488 3182 Bosoancă Constantin Dan Z. menţinerea deciziei. a fost condamnat 15. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a scris articole cu conţinut antisovietic. necorespunzătoare faţă de colegii de 1977 muncă. 4. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: frecventa localurile publice. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la prinderea partizanilor. CCP a propus. reconfirmată în 1956 şi 1960. reconfirmată în 1960. 1952 25 632 . 1957 3 2490 1517 Bosoltea Gheorghe I. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de controlor economic (1946-1947) a susţinut elementele afaceriste. avea atitudine 23. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid.04.

3 633 . membru de partid cercetat pentru că în 1940-1941. Hotărâre reconfirmată în 1985. De asemenea. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. Originale. unealtă credincioasă a regimului 21. menţinerea deciziei.02. a comis fapte de 26. 16. 1 2494 2851 Bostan Dumitru Prefect al judeţului CâmpulungMoldova. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1 2495 3164 Bostan Dumitru Membru de partid exclus în 1974 pentru că: a întreţinut relaţii extraconjugale cu diverse femei. menţinerea deciziei.2492 3158 Bostaca Dumitru (Bostacă) Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru luare de mită. şi a patronat acte de teroare. necinste.09. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. în calitate de şef de cuib în Mişcarea Legionară. 1948 Întrucât acuzele s-au verificat. Copie. Original. CCP a propus. 1976 CCP a propus. burghezo-moşieresc.11. care privea cu ură 1951 politica muncitorească.09. a săvârşit 15. 11 2493 1518 Bostan Aftenie Membru de partid exclus pentru că a fost pretor al plăşii Tulcea (numit de PSD). a recomandat scoaterea lui din funcţie.

Membru de partid exclus pentru că a 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost 16. exclus din Partid pentru că în 1939-1940 a activat în organizaţia legionară. 1961 5 2497 1495 Bostan Gheorghe C. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1956 meiate. Originale. Originale. 2 2498 1507 Bostan Gheorghe I. Originale. Originale.07. a avut legături cu chiaburii. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. Director al GAS Serbeşti. regiunea Bacău. 5 634 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luptat pe frontul antisovietic. condamnat penal pentru că a acoperit 1956 faptele săvârşite de elementele necorespunzătoare cu care s-a înconjurat. fost condamnat penal pentru huliganism. 19.03. 3 2499 1497 Bostan Ioan I.08.2496 1519 Bostan Gheorghe Activist la Secţia de propagandă şi agitaţie a Comitetului regional de Partid Bacău. 9. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.03. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

când s-a refugiat din nou.02. 6 2503 1500 Bostan Vasile I. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Originale. cazul a fost clasat. 1950 până în 1944. în 1940 a fugit din 30. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. în 1941 s-a dus la Cernăuţi. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.2500 1496 Bostan Ion C. În 1959 a fost exclus din Partid pentru că în anii 1940-1941. 1940 a luat parte la o şedinţă legionară. a avut manifestări antisovietice şi a adăpostit în casă elemente duşmănoase. alte abateri. Hotărâre reconfirmată în 1967. 4 2501 1498 Bostan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1936 a luat parte la pelerinajul legionar Moţa şi Marin.14. Basarabia. Originale. 1955 15 635 . la Orhei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1969 a fost repus în drepturile de membru de partid. CCP a hotărât anularea deciziei şi primirea lui în Partid ca membru nou. întrucât şi-a retras apelul. Membru de partid exclus pentru că a fost comisar în poliţia burghezo. 9.08. sub regimul sovietic. În 1958 a solicitat acordarea stagiului din 1945. moşierească. însă. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 s-a înscris în Partidul cuzist. Original. Originale. 1 2502 1499 Bostan Vasile C. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru motive neprecizate. în 18.

Originale. Original. pe frontul antisovie29. 1950 1 2506 1489 Boşcenco Ştefan Membru de partid exclus pentru că în timpul stagiului militar (1951-1952) a 17. alte abateri. membru de partid sancţionat în 1961 cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: a săvârşit o serie de abateri de 19. Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1941-1942. reconfirmată în 1979.02. membru de partid exclus pentru 12. CCP a propus menţinerea deciziei. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 10 636 .10. alte 1965 abateri. la disciplina de partid şi de stat. 6. 1959 alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2505 1502 Bosteag Gheorghe Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că în 1941 s-a refugiat din calea Armatei Roşii.12. a participat la jefuirea colhozurilor. 1 2507 1511 Boşică Gheorghe Director al Laminorului de ţevi din Roman. Original.09. Originale. că: în trecut a activat în organizaţia 1960 legionară.2504 1501 Bostănică Ion V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. tice. 7 2508 3291 Boşneag Dimitrie Toma Director al Întreprinderii „Marmura” din Simeria.05. avut manifestări duşmănoase faţă de 1954 URSS şi regimul de democraţie populară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

iar în anii 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. alte abateri. 23 2511 1503 1 2512 1505 3 2513 1508 47 637 . 5. a făcut 1959 afaceri speculative. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. a comis o serie 1954 de acte de necinste. influenţat de elementele legionare. exclus din Partid pentru că: a luat parte la 16. pe frontul 12. Boştina Constantin Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a recomandat 1963 Comitetului regional PMR Banat recercetarea cazului. (Decizia a fost menţinută). Originale. 1960 5 2510 1510 Boşoteanu Florea Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu mic-burghez şi în anturajul unor legionari activi. (Buştenaru) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a obţinut un loc de muncă prin susţinerea politicii lui Argetoianu.07. începând din 1932. Originale. cercetare temeinică.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. unde a participat la 1954 jafuri şi a fost decorat. s-a manifestat ca legionar. Originale. reconfirmată în 1960 (de două ori). antisovietic a fost decorat. a fost 21. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 30. alte abateri.03.05.2509 1516 Boşoiu Petrache Membru de partid exclus pentru că. Boşteanu Constantin Şef al Secţiei Artă şi cultură al Raionului PMR Baia (1948-1953). Boştinaru Ilie I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. războiul antisovietic.

ilicit. reconfirmată în 1980. reconfirmată de CCP în 1955.01. a avut atitudine duşmănoasă faţă de PCR.2514 3087 Boştină Petria Membră de partid exclusă pentru că a trimis de două ori carnetul de partid la CC al PCR. 1973 41 2515 3125 Boştiog Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. însoţit de declaraţii în care renunţa la calitatea de membră. CCV a hotărât menţinerea deciziei. A solicitat să fie examinat cazul său şi să fie reîncadrată în Partid. faptă pentru care a fost judecat pe 1975 baza Legii 18. în calitate de gestionar.04. Original. dobândind astfel bunuri în mod 18. şi anularea încadrării ca membru de 1955 partid din anul 1946. Originale. 4. 1951 7 2517 1668 Bota Alexandru Persoană pentru care s-a propus primirea în rândul candidaţilor de partid. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al PSD. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. în timpul secetei a făcut afaceri cu alimente. menţinerea deciziei. Originale. 1 638 . 3 2516 1669 Bot Silviu Gh. 1. nu s-a mai interesat de situaţia sa. În 1982 a fost reprimită în Partid.08. a săvârşit acte de necinste.02. CCP a hotărât respingerea propunerii 17. după verificare. CCP a propus. Originale. întrucât nu a trăit viaţă de partid şi.

a avut 1950 ieşiri şovine.07. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. 1 2519 2858 Bota Gheorghe Secretar al Comitetului de plasă Lăpuş.08. în 1945 s-a recăsătorit cu un negustor.2518 1670 Bota Clara (Segal) Membră de partid exclusă pentru că: în trecut soţul ei a fost funcţionar la Legaţia Română din Berlin.09. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. să 29. rasiale. exclus din Partid pentru că a făcut diverse afaceri. Original. legionară. Copie. când soţul său a divorţat de ea pe motive 28. Originale. fie deferit justiţiei pentru a răspunde de 1948 faptele comise. 1 639 . avea aceeaşi mentalitate burgheză. să se verifice averea pe care a acumulat-o în urma metodelor necinstite. 1 2520 1671 Bota Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 29. cu care în 1946 a plecat în Palestina (împreună cu acesta a participat la o şedinţă sionistă). din 1941. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. legături cu elemente chiabure. ea însăşi a fost traducătoare la Misiunea Militară română de pe lângă Legaţie. judeţul Mureş. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. exclus din Partid pentru că: a întreţinut 12. a lucrat ca guvernantă la diferiţi 1950 boieri. 4 2521 1698 Bota Ioan (Costin) Responsabil de cadre al organizaţiei de bază din comuna Band.

1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a declarat că renunţă la calitatea de membru de partid. Original. motiv pentru care în 1970 a fost exclus din nou. în 1946 a refuzat să meargă în alegeri cu BPD. alte abateri. A condiţionat însă primirea în Partid de acordarea unei pensii de ilegalist şi. pentru că nu i s-a dat satisfacţie. a dezbinat muncitorii din întreprinderi. alte abateri.12. Membru de partid exclus pentru că: în munca de organizare a sindicatelor din judeţul Făgăraş. a făcut greutăţi Frontului Unic Muncitoresc. deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu 1968 stagiul avut anterior. 1957 4 2523 1700 Bota Mihai Membru de partid exclus pentru că în 15. de după 23 august 1944.10. 4.2522 1699 Bota Ioan I.01. când s-a înscris în PSD. Originale. Întrucât motivul principal de excludere (că ar fi acţionat împotriva unităţii de acţiune a clasei muncitoare) s-a dovedit neîntemeiat. 1 2524 2984 Bota Mihai M. trecut a fost şef de cuib legionar. 22 640 . Ulterior a făcut cerere de acordare a stagiului de partid din 1928. (Ion) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. solicitare acceptată. CCP a hotărât anularea 15. Originale. CCP a hotărât transformarea sancţiunii în „retragerea calităţii” de membru.

10. în 1945. în timp ce făcea parte din 23. iar copilul a fost dus la Casa Copilului unde. după 5 luni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întrucât fiica sa a născut un copil fără să fie căsătorită. era un element 1962 afemeiat şi avea viciul beţiei. secretar al organizaţiei de bază. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 1 2527 1686 1. I-II) Bota Nicolae Secretar al Comitetului regional de Partid Cluj.04. Originale. I) 1683 Idem. CCP i-a menţinut 17. 1953 2 2528 1685 Bota Vasile Gh. Titularul dosarului nu a făcut apel. Copie. sancţionat cu „admonestare” pentru „atitudine nepartinică”. sancţiunea de „mustrare”. câteva şedinţe legionare. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a participat la 25. a murit de hepatită epidemică. În urma apelului.01. Original. Originale. 1957 29 (vol. 3 (vol.09.44/1957 2525 (vol. 4. Cadru al Miliţiei. Bota Vasile Profesor la Liceul mixt german din oraşul Stalin (Braşov). exclus din Partid pentru că în timpul studenţiei a făcut propagandă antisovietică şi a participat la şedinţe legionare. II) 2526 2850 Bota Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a fost primar în comuna Moghilev. a primit 1947 mită. Comitetele de control cetăţenesc. 1957 Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut scoaterea lui din cadrele învăţământului. 4 641 .

Copie. 22. o sumă de bani din Fondul special. (În realitate.) CCP a constatat că a fost înscris în scriptele MAI după indicaţiile Partidului şi a propus Direcţiei de Cadre să ia măsuri ca numele său să fie şters de acolo. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2529 1687 Botău Ion St. Originale. căsătorindu-se 13. în care susţinea pe Ion 24. Originale. Antonescu şi calomnia URSS şi Armata 1951 Sovietică. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1978 pentru că a comis ilegalităţi şi a pretins bani sau alte foloase necuvenite. membru de partid exclus pentru că a compus poezii fasciste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit. Originale. 1948 1 2532 3279 Botea Vasile V.05. Botârloianu Dumitru D. Activist al CC al UTM.01. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. pentru respectivele fapte a fost „reţinut” doi ani pentru reeducare. 8 642 .06. cu care avea un copil. 70 2530 1454 3 2531 2856 6. reconfirmată de CCP în 1957. membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente duşmănoase regimului. Hotărâre reconfirmată în 1980. Botea Mihalache Membru de partid cercetat pentru că în 1945 a fost trecut în toate registrele Ministerului de Interne ca legionar. prin 1956 fals. reconfirmată în 1960.12. CCP a propus. Ofiţer de Securitate la Regiunea Stalin (Braşov). cu fiica unui fabricant. fiind introdus în lagărul de la Slobozia. el era informator acoperit. a divorţat de soţia sa.

Boteanu Ioan B. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Originale. Originale. care a solicitat 19. CCP a hotărât anularea deciziei. în calitate de preşedinte al Sindicatului CFR s-a dovedit necinstit. cărora le făcea favoruri. membru de partid exclus pentru că a întreţinut relaţii cu chiaburii. Bacău. 6 2535 1678 4 2536 1677 1 643 . acordarea stagiului din 1939. 18. Preşedinte al Sindicatului Forestier Dărmăneşti. Ţinând cont de activitatea lui poziti1954 vă. pentru reîncadrare urmând a se adresa organizaţiei de partid de la locul său de muncă. membru de partid exclus pentru că: a servit interesele 10. alte abateri. Original. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 a fost informatorul Legiunii de Jandarmi şi provocator.10. 10. Boteanu Petre Activist al CC al Frontului Plugarilor.07.06. 60 2534 1679 Boteanu Dumitru N. reconfirmată în 1959. patronilor.2533 2627 Boteanu Constantin Gh. 1963 CCP i-a acordat stagiu de la 23 august 1944. Activist la Comitetul regional de Partid Constanţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care sancţiunea i-a fost ridicată.08. perioada frontului antisovietic 1951 o avea neverificată. 1947 În 1961 s-a constatat că acuza principală era neîntemeiată. Originale.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 5 2541 1672 Botez Constantin Membru de partid exclus pentru că 24. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat voluntar pe frontul antisovietic. Originale. era un element afacerist şi vicios. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 644 . 2 2540 1673 Botez Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de Cruce legionare”. 1952 5 2539 1674 Botez Alecu Persoană care a cerut clarificarea situaţiei de partid. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 6. membră de partid exclusă pentru că: a trăit în anturajul elementelor duşmănoase. a renunţat la apel.12. a cerut să fie ţinută în evidenţa „organelor în drept” şi să fie scoasă din învăţământ. 2 2538 1675 Botescu Constantin D. Originale. duşman al regimului. 3. Întrucât între timp i s-a dat 1956 posibilitatea să devină candidat de partid. iar CCP a hotărât clasarea cazului.03.12. în 1946 a fost condamnat penal pentru bigamie.05. soţul ei era fiu de moşier şi 17. Originale. reconfirmată în 1958. întrucât a rămas neverificat. 10. (Măgureanu Sanda) Profesoară. alte abateri.2537 1676 Boteanu Săndiţa A. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960.09.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. CCP a constatat că apelantul a dat dovadă de lipsă de vigilenţă faţă de rudele sale. scoaterea sa din funcţie şi trimiterea în producţie. Botez Elena Membră de partid exclusă pentru că: fiind urmărit de Siguranţă. În august acelaşi an. Originale. în 1937 soţul ei a plecat la Viena. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Botez Gheorghe C. pentru că 28. iar Secretariatul CC al 1951 PMR a aprobat. reconfirmată în 1970. 2 2543 1696 7 2544 1695 1 2545 1694 6 645 . avea fraţi legionari notorii.12. Viena să-şi ia fiica. a avut legături de prietenie cu legionarii. însă restul acuzelor erau neîntemeiate. 1955 Întrucât situaţia sa nu a fost analizată temeinic.2542 1697 Botez Constantin Activist la Secţia de propagandă şi agitaţie a Comitetului raional de Partid Sânicolaul Mare (1950-1951). Original. 28.04.07. iar în 1947 a dus-o 1954 înapoi. sindicale şi UTM de la Regiunea PMR Putna. Membru de partid exclus pentru că: a luptat pe frontul antisovietic. în 1937 a mers la 12. Botez Ion I. alte abateri.06. Originale. Şef al Secţiei Organelor conducătoare de Partid. alte abateri. căruia i s-a anulat calitatea de membru deoarece a cerut să plece în regiunea Iaşi. unde a 23. CCV a hotărât menţinerea deciziei. cercetat pentru că: ar fi promovat în funcţii de răspundere elemente duşmănoase. avea neînţelegeri în familie. participat la evacuarea forţată a populaţiei 1950 civile.

1 2550 1658 1 646 . conducătoare ale partidelor reacţionare. 1948 1 2547 417 Botez Nicolae Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Originale.07. CCP a hotărât: menţinerea deciziei.03. Original. luat parte la acţiuni împotriva partizanilor 1950 sovietici. 26. 5 2548 1662 Botez Nicolae I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ana Golovanu şi Mudiţ. la acţiuni împotriva partizanilor.2546 2857 Botez Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. 9. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Copie. să fie cercetaţi Luca Golovanu. alte abateri. care au propus să fie primit în Partid. femei). Botez Teodor Membru de partid exclus pentru că: a fost ofiţer superior în vechea armată. Originale. a 14.09. 1950 era un pasionat jucător de cărţi. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din cercurile 24. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte 19. 1 2549 1663 Botez Pavel Secretar al organizaţiei AP Bacău. alte 1950 abateri. ducea o viaţă uşuratică (chefuri.08.08. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1970 1930. Original.

1954 3 2554 1729 Botez Tudor Gh.2551 1680 Botez Traian D. motiv pentru care a fost condamnat penal.04. manifestări duşmănoase. 15. Hotărâre reconfirmată în 1962 şi 1965. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.05. 3 2553 1656 Botez Trifan Fost activist la Judeţeana PMR Vaslui. a avut 19. avută anterior şi sancţionarea cu „vot de 1955 blam”. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi la acţiuni împotriva partizanilor. Întrucât apelantul a recunoscut acuze.10. CCP a hotărât anularea deciziei. Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea 19. în 1946 s-a 1951 încadrat în PNŢ. Preşedinte al Comisiei de revizie a Comitetului raional de Partid Murgeni. 5. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. 4 647 . exclus din Partid în 1952 pentru că şi-a însuşit banii de la CAP Laza. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1966 sancţiunea i-a fost ridicată. copie. Originale.06. 8 2552 1657 Botez Traian D.1959 le.

căpitan. membru de partid exclus pentru că: folosea metode de comandă. 4 648 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară. fost condamnat penal pentru delapidare. Membru de partid exclus pentru că în 29. a făcut afirmaţii antipartinice. reconfirmată în 1955. Originale. 1960 În acelaşi an.11. 4 2557 1682 Botezan Ioan Gr. membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2555 1728 Botez Vasile P. 14. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut politică cuzistă şi legionară. luând parte la toate acţiunile huliganice întreprinse de respectivele 13. 13 2558 1688 Botezan Petre P. Fost secretar al Filialei ARLUS Ilfov. ulterior a 16. sub influenţa propagandei burgheze.05. 1 2556 1727 Botezan Eugeniu V. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Locţiitor politic de companie la Regimentul de Securitate Bucureşti.07. organizaţii politice. dată fiind poziţia lui autocritică.07. regiunea Iaşi. Original. s-a recomandat organizaţiei de bază să-i examineze cererea de primire în rândul candidaţilor de partid. a 1953 avut manifestări reacţionare. Secretar de partid al plăşii Negreşti. Originale. 1954 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.

09.01. a avut manifestări reacţionare.04. copie. în 16. parte la acţiuni împotriva partizanilor. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1 2561 1690 Botezatu Damian S. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1951 alte abateri. menţinerea deciziei. CCP a propus. copie. moşieresc (ca ajutor de comisar la 1985 Chestura Poliţiei din Sibiu). munca avută şi-a însuşit din bunurile 1949 organizaţiilor. 1 2562 1691 Botezatu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1946 a fost în anturajul unor elemente reacţionare şi făcea propagandă împotriva Partidului.03. membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu legionar. 9.2559 3354 Botezan Remus Membru de partid exclus pentru că înainte de 23 august 1944 a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo26. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1958 4 649 . Original. Activist la Secţia de agitaţie şi propagandă a Comitetului judeţean PMR Buzău. 4 2560 1689 Botezatu Constantin Secretar de plasă. Originale.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. 1952 1 2565 1661 Botezatu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur cârciumar. 1954 1 2564 1693 Botezatu Gavrilă Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat la cuzişti. 14 2566 1660 Botezatu Janică V. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. Original. exclusă din Partid pentru că: era fiică de chiabur. i-a recomandat să se adreseze organizaţiei 1957 de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. (Jănică) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1936 s-a înscris şi a activat în Partidul cuzist. Originale. Original. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi 19.12.10. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. avea viciul beţiei. 4 650 . copie.10. a fost condamnat penal pentru acte de necinste. fiind şi primar. cărora le-a divul. 3. a întreţinut legături cu 14.2563 1692 Botezatu Ecaterina Activistă la Raionul de partid Iaşi. elemente duşmănoase. Originale. a avut abateri de la morală. alte abateri.1960 gat secretul de partid.

01. 44 2570 2685 4. 22/1954 „provocatoare”. Botezatu Vasile Persoană exclusă din rândul candidaţilor de partid pentru că: în anii 19481949 s-a ocupat cu specula.05. Original.06. prin care i se imputau anumite aserţiuni 10. motiv pentru care a propus clasarea cazului. alte 1959 abateri. Originale. nu i se dădeau o funcţie şi o retribuţie mai 1980 mari. Vasile Lăzărescu. locotenent-major. CCP a clasat cazul. CCP a hotărât clasarea cazului. copii. pe motiv că 25. său politico-ideologic şi profesional. Originale. a făcut parte dintr-o bandă care se ocupa cu spargerea vagoanelor de marfă. 4 2568 3317 5 2569 Botezatu Vasile Vice-preşedinte al Sfatului Popular al regiunii Timişoara. Întrucât şi-a recunoscut abaterile. avându-şi originea în conflictele de natură personală.04. adresate lui Petru Groza. părinţii săi s-au ocupat cu negustoria şi au avut atitudine duşmănoasă faţă de Partid şi regim. Originale. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „retragerea calităţii” de candidat de partid. cercetat în urma sesizării mitropolitului Banatului. candidat de partid exclus în 1958 pentru că: nu a făcut eforturi pentru ridicarea nivelului 30.2567 1659 Botezatu Spiridon Comandant de companie la UM 03869 Bacău. Botezatu Toader Membru de partid exclus pentru că a refuzat să mai plătească cotizaţia şi să participe la viaţa de partid. 1954 CCP a constatat că cele imputate erau neîntemeiate. 1958 1 651 . Întrucât şi-a recunoscut lipsurile şi şia retras apelul.

1 2573 1666 Botgros Ion C. Original.12.02. 3 2572 1665 Botgros Atanase Preşedinte al Comitetului Provizoriu al comunei Văgiuleşti. organizaţia legionară. Copie. 1 652 . unde a făcut parte 14. 25 2574 2947 Both Ecaterina Responsabilă cu cadrele la CFR Cluj. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.2571 1664 Botezatu Vasile N. bigotă şi străină de 1949 „morala proletară”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că s-a 29.08. trecut a fost şef de post de Poliţie. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. Originale. exclus din Partid în 1957 pentru că în trecut a făcut parte din 10.10. în 1941-1944 a fost agent la Siguranţa din Cernăuţi. reconfirmată în 1960 şi 1961. dovedit a fi necinstită. era beţiv şi afemeiat. Originale. membru de partid exclus pentru că: în 28. din Comisia de triere a evreilor. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru al Comitetului raional de Partid Turnu Severin. în 19451950 1948 s-a ocupat cu negustoria. a dus 1951 activitate de subminarea a transformării socialiste a agriculturii. regiunea Gorj. copii.

Originale. membru de partid exclus în 1958 pentru că: a exploatat braţe de muncă.03. alte abateri.2575 1471 Both Francisc Fost secretar al judeţenei UPM Hunedoara. reconfirmată în 1958 şi 1963. Original. 6 2576 1470 Both Teodor Membru de partid exclus pentru că în 27. care a apărut cu greşeli politice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2577 1469 Both Viorel Comandant de companie la Batalionul de Securitate Dej.11 socialismului”. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 10. Originale. trecut a fost poliţist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a 12. Cercetător la Institutul Politehnic Cluj. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de administrator la diverse firme. nu a controlat articolul de 1954 fond.02 1959 4 2578 1468 Botha Liviu V.09. membru de partid exclus în 1958 pentru că era un element beţiv şi afemeiat. a avut lipsuri în gestiune. Originale. alte 1962 abateri. 5 653 . care şi-a părăsit familia.03. căsătorit cu fiica unui chiabur. ca redactor la ziarul „Drumul 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

unde a făcut parte din Rezistenţa Franceză – FTP (Franctirori şi Partizani). membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din poliţia burghezo-moşierească.2579 1467 Botici Zaharia Gh. Original. 4. la căderile avute a avut purtare proastă în faţa duşmanului de clasă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1938-1946 a fost în Franţa. 27.06. Original. misiuni speciale. membru de partid exclus pentru că şi-ar fi însuşit mărfuri. cu menţiunea că din 1941 a fost membru al PCF. s-a dovedit necinstit. Întrucât CCP a constatat că acuza era 1951 neîntemeiată.03. CCP a hotărât anularea încadrării în Partid şi a cerut să fie scos din funcţia deţinută. 2 2581 1847 Botnar Octav (Bodnar / Bundorf Osvald) Inspector la Direcţia Vămilor. Originale. 2 2580 1455 Botilă Marcu Administrator la Oficiul CFR. a îndeplinit 21. Plutonier la Miliţia Arad. În 1955 a fost reîncadrat în Partid cu vechimea din 1946. a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.11. Întrucât a ascuns purtarea proastă la căderi. iar activitatea lui din Franţa nu putea fi verificată. membru de partid cercetat pentru că: fiind membru al UTC din 1931. a fost membru al PC Francez. pentru care a fost 1952 decorat. 1952 38 654 . cu care a făcut afaceri.

Original. Originale. faptă pentru care a fost condamnat penal. exclus din Partid în 1949 pentru că: a avut abateri imorale. 6. a distrus carnetul de partid al soţiei sale. pe care l-a vândut la piaţă. regiunea Bucureşti.01. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 2584 1451 Botoagă Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Progresul. a încălcat dispoziţiile Ocolului Silvic. 1956 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. regiunea Cluj. a ascultat posturi de radio imperialiste. regiunea Suceava. 2 2585 1450 Botoc Ioan Membru de partid exclus în 1951 pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar. ca primar de comună şi-a 24. 8. raionul Rădăuţi.08.2582 1453 Botnaru Constantin Magazioner la GAC „Ilie Pintilie” din Dorneşti. Original. exclus din Partid în 1952 pentru că. sancţiune care să-i fie trecută în cartea de evidenţă.01. raionul Brăneşti.06. alte abateri. sprijinit rudele chiabure. 15 655 . a promovat în munci de răspundere elemente imorale. 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de pădurar. Original. reconfirmată în 1960. 1954 1 2583 1452 Botoacă Constantin Secretar al Comitetului de Partid din plasa Cilău. membru de partid exclus în 1952 pentru că a furat o cantitate de grâu.

Membru de partid exclus în pentru că: în trecut a fost ofiţer activ. 1 2587 1466 Botoncea Alexandru Membru de partid exclus în 1953 pentru că.06. Originale. Originale. 1957 10 2589 1458 Botos Iosif Membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor din 1941 (Acăţari). CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea un frate „fugit” în Franţa. alte abateri. întreţinea legături cu socrii săi chiaburi. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost subofiţer de jandarmi şi a făcut politică liberală. fiind trimis la Şcoala de Partid de 6 luni. a ţinut legătura cu contraspionajul hortyst. şi-a neglijat 1951 familia şi copiii. a făcut speculă. cu care întreţinea legături. CCV a hotărât menţinerea deciziei. motive pentru care a propus cercetarea lui de către „organele în drept”. reconfirmată în 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. antisovietic a fost decorat. Originale. CCP a constatat că: era un vechi trădător al clasei muncitoare. 1954 1 2588 2790 Botoran Ştefan D. a dus o politică de aţâţare contra URSS. Original. 8. a umblat în stare de ebrietate şi a întreţinut legături cu diverse femei.05.02. a afirmat că acolo este ca întrun „lagăr imperialist”. 1953 70 656 . alte abateri.2586 1472 Botoman Ion R.05. pe frontul 13. care încă de la arestarea sa în 1925 a devenit informator al Siguranţei române. 3. copii. 5.

a căsătorit cu fiica unui fost moşier 1955 dislocat. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. a rănit mortal un negustor şi mai uşor alţi doi consumatori. care în ilegalitate s-a alăturat mişcării muncitoreşti. Membru de partid exclus pentru că în 1960 a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru uneltire contra ordinii 28.05. Original. 3 657 . în acţiuni anarhice. 3 2593 3144 Botoş Ioachim L.12. Originale.05. Original.28.2590 1461 Botos Traian Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 24. s-a lăsat antrenat de către troţkistul Gavril Molnar 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 Întrucât era un element muncitoresc.05. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru de partid exclus pentru că: fiind implicat într-o altercaţie într-o cârciumă. 1 2591 2733 Botoş Aurel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de inspector pentru Legea speculei a primit mită de la diverşi negustori. s. CCP a hotărât menţinerea deciziei. sociale (a trimis o scrisoare anonimă cu 1976 conţinut „calomnios”). 2 2592 1456 Botoş Elek Angajat al Poliţiei judiciare din Oradea. împotriva populaţiei civile.

Membru de partid exclus pentru că. 19 2597 1462 Botoşan Dumitru A.04. Director al Direcţiei regionale de statistică Baia Mare.2594 1457 Botoş Ioan L. calitate de gestionar.09. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale.06. Originale. 4 658 . în 1942-1944 a urmat Şcoala de teologie din Oradea. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a 24. reconfirmată în 1964. a fost membru al organizaţiei „Centrul Naţional de Muncă”. s-a dovedit necinstit. Biroului juridic al Poliţiei Populare şi şef 1961 al Legiunii de jandarmi a judeţului Maramureş. s-a înconjurat de elemente duşmănoase. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1942 s-a înscris în Partidul fascist „Imredi”. alte abateri. Originale.03. membru de partid exclus pentru că: în 1932-1938 a avut manifestări şovine. în 18. 4 2595 1459 Botoş Ştefan K. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca şef al 27. a luat şperţ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. făcut parte din Mişcarea Legionară. 5. 1960 4 2596 1460 Botoş Titus V.

alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a fost om de 1954 încredere al lui Emil Haţieganu. organizaţii naţionaliste. 2 659 . 6. CCV a hotărât excluderea ei din Partid. Original. 1950 1 2600 1667 Bott Iuliana (Kaszteiner) Membră de partid exclusă pentru că sub influenţa lui Bott Ştefan (element duşmănos. Originale.05. 1 2599 1464 Botoşneanu Maria Membră de partid exclusă pentru că în 1940 a făcut propagandă antisovietică în Basarabia şi s-a refugiat în România. alte abateri. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a făcut parte din conducerile diferitelor 21.04. Întrucât faptele i-au fost tendenţios 1964 interpretate. titelist) ar fi neglijat munca de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2598 1463 Botoşan Maria Membră de partid exclusă pentru că: în 1920 a fost spărgătoare de grevă. 5 2601 1465 Botu Grigore Director la Direcţia Generală GAS din Ministerul Agriculturii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior.05. Original. a 31. avut legături cu elemente social-demo1950 crate de dreapta.05. 25. Original.

01. 1982 CCP a propus. 5 660 . CCP a propus acordarea stagiului cerut. verificată întrucât la căderea din 1940 a avut purtare proastă. 8. 4 2604 1684 Boţa Nicolae Responsabil artistic la Ansamblul Artistic al CGM. 1948 4 2603 3105 Boţa Maria Membră de partid exclusă pentru că a 19. Originale. 1941 2 2605 3421 Boţan Simion Membru de partid exclus pentru furt şi complicitate la delapidare din avutul 30.03. a solicitat acordarea stagiului de partid din 1934. în calitate de activistă a Direcţiei Treburilor CC al PMR. 3. fost condamnată penal pentru fals în acte. Originale. Original. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. obştesc. Ulterior. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1934.01. cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de răspundere în Partid.2602 2629 Boţa Elisabeta (Negruti) Secretară a Uniunii sindicatelor de salariaţi casnici. 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. menţinerea deciziei. pentru ca în 1956 CCP să-i admită cererea. CCP a hotărât primirea ei în partid ca membru nou.04.

membru de partid exclus în 1975 pentru că: a săvârşit repetate abateri de la ordinea şi disciplina militară. a sustras ulei pe care l-a vândut la preţ de speculă. menţinerea deciziei. Originale. Originale. 1979 CCP a propus.03. 1 661 .09. reconfirmată în 1955. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a căsătorit cu o 29. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. alte 27. abateri.2606 3049 Boţoc Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 19. 4 2607 3289 Boţoc Viorel Subofiţer de Armată.07. Originale. 1971 legionară. o altă femeie. 9 2608 1490 Bouleanu Stan Membru de partid exclus pentru că: era un element cu trecut fascist şi atitudine duşmănoasă faţă de URSS. a convieţuit cu 26. a fost negustor şi comandant al garnizoanei legionare Târgu Neamţ. fată de origine germană. 4 2609 2859 Boureanu Eduard Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. în calitate de 1948 funcţionar la Fabrica de ulei CFR din Titu.03. Hotărâre reconfirmată în 1985. CCP a hotărât menţinerea deciziei. deşi era căsătorit. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.

membru de partid pentru care 18. s-a primit o notă de la Securitate.07. solicitat reîncadrarea în Partid şi 1965 acordarea unei pensii speciale pentru activitate în ilegalitate. 24.09. scriitori legionari şi că ar fi fost în slujba Siguranţei. în care 1957 se spunea că înainte de 23 august 1944 a avut legături cu elemente dubioase. lb. 1 2611 1491 1 22/1957 2612 (vol. Copie. (În perioada 1934-1948 a fost soţia lui 1955 Radu Boureanu. Întrucât acuzaţiile nu s-au putut proba. CCP a constatat că nu a contribuit cu bani la Ajutorul Roşu. era beţiv şi imoral. 1957 32 (vol.05. maghiară. I-II) Boureanu Radu E. alte abateri. A 16. legionare.2610 1492 Boureanu Florin Membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în „Frăţiile de Cruce” 20. se ocupa cu diverse afaceri. Idem. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 662 . Originale.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. I) 2691 1 (vol. exclus din Partid pentru că: a refuzat să ducă la îndeplinire sarcinile de partid şi a aruncat carnetul.09. Original.09. Boureanu Natalia Membră de partid exclusă pentru că a avut atitudini nejuste faţă de colectivul în care lucra. şi a hotărât clasarea cazului. Scriitor. II) 2613 1754 Boylla Bronislav Activist la plasele PCR Sebeş şi Aiud (1945-1946). CCP a hotărât clasarea cazului. aşa cum pretindea. Originale. Original. 18. română.

Original. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar şi vameş în porturile Corabia şi Constanţa a fost 23. 1953 2 663 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 alte abateri. de origine sănătoasă. a făcut afaceri. Original. informator al Siguranţei. 1 2616 1608 Bozan Alexandru P.05. Originale. Ţinând cont că era un element tânăr. 16 2615 1607 Bozagiu Constantin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a participat la 22. 1 2617 1605 Bozbici Cornel Redactor la revista „Flacăra” din Bucureşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05.02. 5. 1959 reconfirmată în acelaşi an. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.05. membru de partid exclus pentru că din lipsă de vigilenţă şi-a pierdut carnetul de partid. a fost decorat. acţiuni împotriva populaţiei civile şi a 1951 partizanilor. trecut a fost membru al PNŢ-Maniu. Original.2614 2792 Boza Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei.

22. reconfirmată în 1959. cupură ziar. Originale. 25 2621 886 Bozero Lajos Cetăţean bulgar cercetat în urma cererii Ambasadei Bulgare la Bucureşti de a i se confirma activitatea depusă în perioada 1921-1923 în PCdR. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus în 1949 pentru că în 1937 s-a înscris în organizaţia legionară. lb. 1960 şi 1961. apoi a fost numit şef de cuib de către şeful de garnizoană legionară Ion Mureşan. CCP a constatat că nu întrunea 1980 condiţiile cerute.03. română.11 1963 14 664 .12. copii. 18. 5. Originale.07. 25 2620 3350 Bozdog Emil Membru de partid care a solicitat luarea în evidenţă pentru activitate dusă în ilegalitate şi acordarea unei pensii. Originale. în posturile deţinute s-a dovedit 18. 1960 4 2619 1606 Bozdoc Gheorghe I. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era căsătorit cu fiica unui chiabur. bulgară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. necinstit.2618 1604 Bozbici Ioan Al. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. fotografie.

06. burghezo-moşiereşti. alte abateri. Fost responsabil organizatoric şi membru în Biroul Comitetului judeţean PCR Câmpulung Muscel. Original.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că a furat de la gazda sa bijuterii de mare valoare şi alte lucruri. motiv 12. fiind şef de cuib. 23 2623 1749 Bozon Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 15. În 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1 665 . 1 2624 1609 Boztuna Gevdet Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: era un element dubios. 7 2625 2014 Bracaciu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a avut activitate legionară. care în trecut a activat în partidele 24. a propagat misticis1952 mul. reconfirmată în 1958 şi 1969.10. Originale. cerut să fie scos din munca de secretar al 1948 Sindicatului metalo-chimic.04. În 1950 a fost condamnat la 1 an închisoare pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 13. Legionară. pentru care în 1945 a fost închis în 1950 lagărul de la Caracal.2622 2618 Bozocea Toma T.

Miniş. Bradin Gheorghe V. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. iar dacă refuză să examineze dacă mai poate rămâne membru de partid. Original. căruia i-a divulgat secretul de partid. a comis repetate abateri de la disciplina de partid şi profesională. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de notar. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior.05. Bradea Maria Membru de partid exclus pentru că sa căsătorit cu fiul unui chiabur. alte abateri. partid şi nu şi-a plătit cotizaţia.2626 3413 Bracău Vasile Membru de partid exclus pentru că timp de 11 luni nu a participat la viaţa de 25. în calitate de casier la Autobaza Bârlad. menţinerea deciziei. 27.12. Întrucât motivele s-au dovedit a fi 1954 neîntemeiate. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Brad Nicuşor Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. 1981 CCP a propus. a recomandat Comitetului judeţean Vaslui al PCR să-l ajute să se 30. Original.08. Originale. a întreţinut relaţii de prietenie cu 1957 elemente duşmănoase (chiaburi).12. 6 2627 3066 14 2628 2012 1 2629 2009 3 666 . În 1977 CCP a propus. încadreze în muncă la una dintre unităţile 1971 economice din judeţ. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Totodată. apoi de secretar al Comitetului Provizoriu din comuna 15. În 1972 a fost exclus din Partid şi a făcut apel.

să fugă din 1950 nou. decizia a fost 29. faptă pentru care a fost condamnat 1956 penal. era un element cu activitate dubioasă. a fugit de sub regimul sovietic. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de şef al unei secţii a GAS Popricani a delapidat mai multe sume de 10. În 1955.01.2630 2797 Bradu Amos . întrucât învinuirile care i sau adus erau neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2632 2007 1 667 . bani. Original. anulată şi a fost încadrat în Partid cu 1953 vechimea avută anterior. Decizie reconfirmată în 1960 şi 1966. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. la 14. a fost omul de încredere al burgheziei. sub regimul Antonescu a fost comandant al lagărului de evrei Galaţi. în consecinţă. apropierea trupelor sovietice. Original. după ocuparea Bucovinei de către URSS. În 1959 s-a constatat că decizia de reîncadrare în Partid a fost făcută pe baza unui referat care conţinea concluzii nereale (semnat de instructorul Constantin Micşunescu) şi. 27 2631 2008 Bradu Boris I. a revenit în 1943.11. În 1968 s-a revenit încă o dată asupra deciziei. ţinea legătura cu comandantul militar şi îi furniza informaţii. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. Bradu Chirică Membru de partid exclus pentru că: în 1940. pentru ca în 1944. fiind reîncadrat în Partid cu stagiul din 1945. alte abateri. a fost menţinută decizia din 1953.David (Herscovici David) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Poalei Sion”.

care avea 1957 comportare imorală şi „gâtuia critica venită de jos”. URSS şi-a însuşit diverse lucruri. de la populaţia civilă a 25.11.06.2633 3000 Bradu Constantin V. a 1968 fost condamnat penal pentru delapidare din avutul obştesc. 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. nu a luat poziţie faţă de lipsurile manifestate de Vasile Topan. CCP a hotărât menţinerea deciziei. redactor şef al ziarului. 3 2635 2005 Bradu Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat voluntar la o şcoală militară în Germania. Originale.07. în 1947 s-a căsătorit cu 20. Originale. a luat parte la războiul antisovietic. Originale. transformare socialistă a agriculturii. în calitate de redactor şef adjunct la redacţia ziarului „Făclia”. 4 2634 2006 Bradu Elias Membru de partid exclus pentru că. a trimis la CC al PCR o scrisoare anonimă prin care calomnia politica Partidului de 19. o funcţionară de la Banca de Stat care a 1951 simpatizat cu legionarii. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în timp ce era socotitor la CAP. prin 1951 căsătorie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1956.04. reconfirmată de CCP în 1957. 2 668 . 3 2636 2617 Bradu Mihai Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a întreţinut legături intime cu o fostă legionară. s-a înconjurat de elemente chiabure.

1 2639 2662 Brafman Iancu Secretar al organizaţiei de bază de la Baza de aprovizionare nr. în 1941 a 19. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. plecat pe frontul antisovietic.01. unde a 1954 participat la masacrele împotriva civililor. în 1944 a făcut afirmaţii duşmănoase la adresa Armatei Sovietice „eliberatoare”. în 1847-1948 a făcut parte din organizaţia sionistă „Ichud”. pentru că: în 1940. după ocuparea Basarabiei de către URSS. era un 22. 4 Centrocoop.07. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. exclus din Partid pentru că: în trecut a deţinut un depozit de vinuri şi a exploatat forţă de muncă salariată.11. 1 2638 2003 Bradu Vladimir Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea.2637 2004 Bradu Sultana Membru de partid exclus pentru că provenea dintr-o familie burgheză. element uşuratic şi scandalagiu. Original. împreună cu fiica sa. Original. Original. în 1950. Bucureşti. 1954 1 669 . a refuzat să se întoarcă în Hotin. a scos fişă pentru plecarea în Israel.

05. În 1958 CCP a transformat excluderea 1951 în „anularea primirii” în Partid. 22. În 1963 s-a constatat că motivele excluderii şi anulării calităţii erau neîntemeiate. motiv pentru care a fost reprimit în Partid cu stagiul din 1945. CCP a solicitat Comitetului orăşenesc PCR să-i analizeze cererea. Director al Învăţământului în Ministerul Silviculturii (1948). 13 670 . Originale. Originale.2640 2000 Braga Constantin T. membru de partid exclus pentru că: în 1933-1937 a fost membru al PNŢ. s-a înscris în FRN şi a fost ales senator. de colaborare cu patronii. a promovat linia reformistă.07. după 23 august 1944 a făcut greutăţi în 28. 1967 Pentru atitudinea sa politică din trecut. a luat parte la războiul antisovietic. în 1949-1953 a fost internat administrativ în „coloniile de muncă”. 14 2641 2927 Bragadireanu Cornel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de conducător în mişcarea sindicală şi membru al PSD. în 1940 s-a înscris în Partidul Naţiunii. iar nu cea a luptei de clasă. mişcarea sindicală. În 1968 s-a hotărât repunerea sa în drepturile de membru de partid. În 1965 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. unde a fost decorat cu „Coroana României”.

Întrucât a ascuns Partidului că în 1942 a fugit din România în Ungaria. Original. Originale. alte 1954 abateri.11.06. În 1961 excluderea a fost menţinută. unde. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. şedinţa de partid în stare de ebrietate. Brahariu Vasile I. Contraspionaj.10. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1950 a fost gardian la diferite penitenciare. 1. membru de partid verificat. până la 23 august 1944. Originale.2642 1998 Braghina Ion D. a avut comportare nedemnă faţă de deţinuţi. Braharu Niculae Activist la Raionul de Partid Bârlad. În 1954 a fost exclus din Partid. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Deleni. exclus din Partid pentru că în trecut 10. a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât clasarea cazului. exclus din Partid în 1952 pentru că: în timpul funeraliilor lui Stalin a venit la 15. în 1957. a fost prins sustrăgând o cantitate de cereale. iar la revenire a fost arestat şi anchetat de 15. reconfirmată în 1960 şi 1962.11. în calitate de paznic de întreprindere. Întrucât a renunţat la apel. raionul Hârlău. decizie reconfirmată de CCP în 1955 şi 1960. 9 2644 2015 9 2645 1632 1 671 . regiunea Iaşi. CCP a hotărât să fie pus în discuţia organizaţiei de bază. şi pentru că în funcţia 1954 deţinută avea o atitudine împăciuitoristă. 1959 5 2643 1997 Bragye Iosif Preşedinte al Tribunalului Militar Teritorial Oradea.

1966 3 2647 1633 Braic Emil Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. 7. întreţinea relaţii cu elemente burgheze. Întrucât până în 1965 nu a contestat excluderea. 1 2649 3057 Braica Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din „sindicatul galben”.07. Originale. a întreţinut legături cu 1955 elemente reacţionare.03. 6 672 . Original. 23.04. Original. fiica unui chiabur. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a ocupat cu 1971 specula de fructe şi zarzavaturi. a avut atitudine potrivnică PCR. s-a căsătorit cu 29. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. politica partidelor istorice şi fasciste. a fost informator al Poliţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2646 2781 Braia Mia (Blaga Maria) Membră de partid exclusă pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a făcut parte din echipele de propagandă pentru susţinerea războiului de la posturile de radiodifuziune. iar motivele s-au dovedit neîntemeiate. Originale. 1 2648 1634 Braica Ion I. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu data rezolvării apelului.10. care a făcut 25.

1 2651 1928 Brait Nicolae Membru de partid exclus pentru că: era chiabur. Originale. dovedit neîntemeiate. să-l primească. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a susţinut şi a făcut politica partidelor reacţionare. liberală . în 1946 a făcut propagandă manistă. Întrucât motivele excluderii s-au 10.02. 11. Original. Original.05. dacă îndeplineşte condi. 1 2652 1929 Braiter Domnica Activistă la Comitetul raional de Partid Turnu Severin.2650 1927 Braina Ioan Persoană care a solicitat să fie primită în rândul candidaţilor de partid . sancţiune trecută în cartea de evidenţă.07. CCP a hotărât ca organizaţia de bază 29. a fost sancţionată cu „admonestare scrisă”. exclusă din Partid pentru că ar fi avut legături cu „banditul” Trocan şi ar fi divulgat secretul de partid. a luat parte la războiul antisovietic 1953 (perioadă neverificată). 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Braiţiu Ion Membru de partid exclus pentru că: în calitate de notar a făcut parte din aparatul de stat burghezo-moşieresc. în trecut a făcut politică 24.1955 ţiile conforme cu Instrucţiunilor CC al PMR. până în 1950 a exploatat muncă salariată. în 1940 s-a încadrat în Mişcarea Legionară.03. Original. 1 2653 1931 2 673 . Pentru că „a creat mahalagisme”. CCP a hotărât 1955 anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior.

mergea să bea împreună cu ei. regiunea Bacău. Întrucât motivul excluderii s-a 14.12. 19. 25.2654 1932 Braja Mihai Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 a activat în organizaţia 29. legionară. 4 674 . exclus din Partid pentru că şi-a neglijat sarcinile şi. trimiterea într-o altă muncă şi neacordarea concediului anual legal. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. raionul Moineşti. Originale. Originale. Întrucât CCP a luat la cunoştinţă că 1957 nemulţumirile apelantului au fost rezolvate de Regionala de Partid Oradea şi acesta s-a declarat mulţumit. 1 2656 1935 Bran Constantin Al.12. 7 2657 1933 Bran Ilie Alexandru Primar al comunei Măgireşti.01. Membru de partid exclus pentru că în 1949 a fost condamnat la 6 luni de închisoare pentru neglijenţă în serviciu. 4 2655 1934 Bran Aurel Activist al Comitetului raional de Partid Gurahonţ. în loc să lupte împotriva chiaburilor. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. iar apelantul a fost achitat). dovedit neîntemeiat (procesul în cauză a 1965 fost rejudecat. a hotărât clasarea cazului. Originale. sancţionat cu: scoatere din aparatul de partid. 1957 Întrucât şi-a recunoscut vina în mod autocritic şi a lichidat cu viciul beţiei.

Membru de partid exclus pentru că a devenit un element beţiv. a fost membru al PNŢ.04. Originale.02.07. 1966 3 2661 1937 Bran Vasile I. 26. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 28. 3 2660 1970 Bran Nicolae N. 2. Originale. legionară. 4. 1967 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 14 2662 1938 Branaş Anastasie Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar s-a dovedit a fi un element şperţar în dauna ţărănimii sărace. Original. Originale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.09. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut 1951 propagandă manistă. Membru de partid exclus pentru că în 1945-1946 a făcut politica PNŢ-Maniu şi a participat la acţiuni duşmănoase împotriva forţelor democratice.02. 6 2659 2912 Bran Nicolae M.2658 1936 Bran Ioan V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. neglijat familia. 1 675 . reconfirmată în 1960. Originale. afemeiat şi şi-a 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

exclus din Partid pentru activitate legionară şi condamnat penal pentru patronarea prostituţiei cu minore. 1951 1 676 . în care a favorizat elementele exploatatoare şi necinstite.05. în calitate de normator la o 26. 1962 4 2666 2089 Brânduşa Damaschin Persoană care solicitat să fie încadrată în Partid. motiv pentru care a fost arestat şi cercetat de Securitate.02. Întrucât în 1921-1929 a fost agent al Siguranţei. a dat mai multe sentinţe „neobiective”. Original. ca preşedinte al Tribunalului Popular al raionului Caransebeş.10. Original. 2. 9. 2 2664 2046 Brandabur Toma Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 22. Original.01. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1955-1960. Legionară. 1956 faptă pentru care era cercetat de Procuratură. 1 2665 2044 Brandula Ioan I. a întreţinut relaţii cu Ilie Băncilă.2663 1923 Brancu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât respingerea cererii. mină a completat ştate de salarii fictive.

luat parte la strângerea populaţiei civile şi 1950 internarea ei în lagăre.05.06.04. 1951 şi-a însuşit o sumă de bani din cotizaţia la sindicat. CCP a stabilit că decizia a fost luată 1962 fără o cercetare temeinică.) Originale.08. 27. (În acelaşi an a fost reîncadrat în Partid. 1 2668 2042 Branişte Lazăr Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.2667 2085 Brânduşescu Marin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. Original. Original. a 12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 6 2669 1653 Brânzan Vasile Membru de partid exclus pentru că s-a preocupat de interesele sale personale. necinstit. după 23 august 1944 s-a dovedit a fi un element 22. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1953 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 15. care i-a sprijinit pe speculanţi. 2 2670 1648 Brânzei Aurelian Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1940 a fost poliţist la Chişinău. Original. 1 677 .

12. în 19361937 a contribuit la organizarea unui 25. sovietic. perioadă care nu se putea 1950 verifica. după 23 august 1944 a avut o atitudine consecvent duşmănoasă faţă de PCR. Original. Original. 4 2674 2033 Braşoveanu Axente Membru de partid exclus pentru că: începând din 1933 a făcut parte din Liga antirevizionistă. antonesciană şi în 1946 s-a manifestat 1951 ostil regimului comunist. în calitate de ofiţer de armată. organizaţie iredentistă. 2 2672 1911 Braserman Kivu Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. Membru de partid exclus pentru că: în 1927-1938 a fost membru al PNL. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1945-1947 a 1959 fost în anturajul unor elemente titeliste şi a făcut propagandă împotriva acţiunilor PCR. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pentru că: era de origine micburgheză. Originale. 1950 1 678 .06. 1 2673 1913 Braşov Dumitru Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a servit conştient regimul fascist de dictatură 27. 4. Original. demisionând din armată.05. alte abateri. sindicat al administraţiei.2671 1909 Brasat Romeo Membru de partid exclus pentru că. în 1940-1941 a fost cetăţean 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu funcţie de consilier comunal.03.

10. a luat parte la războiul antisovietic. carnetului provizoriu a primit carnetul 1956 unui omonim. 1962 9 2677 2695 Braşoveanu Ioan C.08. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pentru că la înmânarea 10. reconfirmată în 1983.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1959 sancţiunea i-a fost ridicată. 3 2678 3435 25 679 . În 1980 CCP a propus. Locotenent-major de armată. 1 2676 2049 8. Originale. s-a 31. extraconjugale cu anumite femei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. făcând parte dintr-un regiment care a participat la masacre şi la jefuirea populaţiei. CCP a recomandat adâncirea cercetărilor. totodată. Braşoveanu Haralambrie Gh. în 1946 a deschis un magazin de manufactură. copie.11. purtat brutal cu muncitorii. Braşoveanu Ion Maior de Securitate. încadrat în Partid şi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât menţinerea excluderii. Original. sancţionat cu „mustrare”. din care 1982 una avea rude în străinătate) şi pentru că s-a deconspirat.2675 2050 Braşoveanu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost coproprietar de fabrică. Originale. s-a înscris în 1950 PSD din interese personale . membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” şi trecerea în rezervă pentru conduită imorală (a întreţinut relaţii 11.

iar cu subordonaţii 13.10. reconfirmată în 1960. pe frontul antisovietic a luptat la Odessa şi Stalingrad. alcoolului. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. soţia sa a fost 1950 condamnată pentru spionaj în favoarea nemţilor. a primit decoraţii germane şi româneşti. partizanilor. Originale. 1 2682 2032 Bratcu Anton D. ca vânzător la cooperativă a 31.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că. 1 2680 3195 Braşoveanu Ştefan Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru conducerea automobilului personal sub influenţa 31. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.03. se purta brutal.2679 2782 Braşoveanu Petre Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a primit misiuni speciale. a fost în relaţii prieteneşti cu 1950 soldaţii hitlerişti. sustrăgea cereale din vagoane. favorizat chiaburii. luând parte la acţiuni împotriva 31. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 13 680 . 5 2681 2048 Brata Mihai Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu negustoria. 1977 CCP a propus. Original. în calitate de şef de staţie CFR. Originale.05.

reconfirmată în 1973. înscris în Partid pentru a-şi păstra postul 1950 de şef de secţie şi a-şi acoperi trecutul.11. 1951 1 681 . se ocupa cu bârfe şi intrigi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. s-a 22. Original.12.19. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.24. 1 2686 1902 Bratoloveanu Elena Membră de partid exclusă pentru că a avut manifestări naţionaliste.07. 5. membru de partid exclus pentru că: a avut atitudine dictatorială faţă de oameni şi înăbuşea critica. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1.2683 2031 Brateş Avram Secretar al organizaţiei de bază la „Româno-Export”. ră. Original. antisovieti. ce şi refuza sarcinile de partid. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a avut nereguli în predarea cotizaţiilor membrilor de partid.05. Original. 1 2687 1903 Bratosin Constantin Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Armata Naţională” a lui Horia Sima din Austria. alte abateri. 1 2685 1899 Bratinca Mihai Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 1954 6 2684 1892 Brateş Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legiona.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

3. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că nu a dus activitate pe 10. a avut legături cu elemente duşmănoase regimului comunist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950> CCP a hotărât să fie considerat membru de partid cu stagiul din 1945. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2692 2096 Bratosin Mihalache Persoană care în ilegalitate a avut legătură cu mişcarea comunistă.2688 1904 Bratosin Constantin T. Original. motiv pentru care a şi fost închisă. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 8 2689 1905 Bratosin Gheorghe Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă şi cu 19. 1951 9 2691 1907 Bratosin Jorel M. Originale. Original. exclus din Partid pentru că: în timpul regimului antonescian a activat în organizaţia „Muncă şi Lumină”.06. 1961 şi 1969. 2 682 . Activist al judeţenei PMR Buzău. 1957 reconfirmată în 1969. Original. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. 26. A solicitat <1946clarificarea situaţiei sale de partid. trecut dubios. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2690 1906 Bratosin Gheorghe N. linie de partid.01. din 1945 a făcut propagandă monarhistă şi manistă.12.11. reconfirmată în 1954.

Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.06.2693 2097 Bratosin Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 1947 a refuzat să lucreze până nu i se mărea salariul. Originale. Cererile sale au rămas fără răspuns. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a cerut să muncească pentru reabilitare. Originale.08.08. 2 683 . Originale. Originale. 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în perioada războiului antiso.05.20. 1982 5 2695 402 Bratosin Tănase Membru de partid în ilegalitate exclus ca „provocator”. 6 călători din cadrul ITA Prahova. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a recurs la dezinformare. 9. 7. 1952 26 2696 2098 Bratosin Tudor C. sancţionat cu „vot de blam” pentru că nu a ţinut cu regularitate şedinţele de comitet şi. pentru a-şi acoperi faptele. vietic a fost membru al unei companii de 1956 poliţie care a participat la crime. 1956 2 2694 3420 Bratosin Nicolae Secretar al Comitetului de partid de la Autobaza nr.

5 2699 2038 Bratu Ana Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. care îi fusese prelungită de CCV cu încă un an.09. iar în casa lor aveau loc chefuri împreună 12. În 1956 CCP a hotărât admiterea apelului şi ridicarea sancţiunii. (Braverman Iancu) Persoană cercetată pentru purtare proastă la arestarea sa din 1939. 2 684 . Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât primirea ca membru nou şi interdicţia ca timp de 3 ani să 15. era un element şovăielnic. a făcut cerere de emigrare în Israel (la care 10. a avut legături cu Legaţia 1949 Americană. şi-a pierdut carnetul 1952 de partid. cu fasciştii. pe care-l corupea cu diferite atenţii. ulterior a renunţat). ocupe funcţii de răspundere în Partid. ca membră a UFDR s-a împrietenit cu un tovarăş din conducerea Judeţenei PCR Satu-Mare. secretar general al PNŢ în 1941-1944. trădându-şi conaţionalii evrei. soţul ei s-a botezat în timpul războiului. 1 2698 2099 Bratu Adrian N. Original.07. 1947 Ulterior a solicitat acordarea stagiului din 1945 şi a contestat sancţiunea.03. a dus o viaţă imorală. Original.2697 2760 Bratter Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost funcţionară la biroul avocatului Anderea. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

unde a stat până în 1946. 5. în 1943 a plecat la specializare în Germania. 4 2701 2039 Bratu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1941 s-a înrolat voluntar în armată. şi-a însuşit diferite bunuri. trecut a activat în organizaţia legionară.10. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.11. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. 4. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. în calitate de directoare a Şcolii Speciale nr. a dus o activitate distructivă. 10 din Bistriţa. în calitate de preşedinte al Sindicatului Canalul Dunăre-Marea Neagră. CCP a hotărât anularea deciziei. Originale. Originale. Întrucât parte dintre motive s-au dovedit neîntemeiate. când a luat legătura cu elementele legionare de acolo.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. 1954 1 685 . 1954 1 2702 1995 Bratu Ecaterina C. 1962 5 2703 1994 Bratu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1950-1951. (Birzu) Membră de partid exclusă pentru că.2700 1992 Bratu Dragomir Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 29. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a deturnat fonduri şi a făcut chefuri. motiv pentru care a fost condamnată penal.

12. Hotărâre reconfirmată în 1978 şi 1979. în 1950-1951. a fost condamnat penal pentru că şi-a însuşit bani de la muncitori şi de la stat.08. a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. membru de partid verificat în legătură cu stabilirea stagiului. 19 2705 3190 Bratu Ion Membru de partid exclus pentru că. În 1975 CCP a propus.06. În 1971 s-a stabilit că nu îndeplinea 1952 condiţiile pentru acordarea stagiului din ilegalitate. CCP a hotărât stabilirea vechimii de la 23 august 1944 şi a cerut să fie ajutat să-şi lichideze lipsurile. iar în anul următor Secretariatul CC al PCR a aprobat. în calitate de gestionar. CCP a propus. 3 686 . 27.02. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. menţinerea deciziei. 5. 1977 3 2706 1969 Bratu Ion I.2704 1993 Bratu Gheorghe Preşedinte al Colegiului de Partid al Regiunii PMR Dolj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956. a luat parte la războiul antisovietic. în perioada grea economică (1946-1947) a făcut speculă. Originale. în calitate de contabil la 1952 CEC. în 1937 a făcut politică cuzistă. Originale. menţinerea deciziei. Originale.

Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sterea. 1960 5 2710 2105 Bratu Nicolae P. Original. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2707 1968 Bratu Ion M. Originale. legionară. exclus din Partid pentru că: a sustras cereale de 11. 3. a dat pământ în dijmă unor 1956 ţărani. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. alte abateri.11. copie. 2 687 . în Partid a 1965 folosit metode anarhice.01. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei 28.12. 3 2708 2037 Bratu Marin P. legionare şi a participat la şedinţe de 1962 cuib. (Mocanu Mitrică) Membru de partid exclus pentru că: din 1936 s-a înscris în PNŢ. 4 2709 2036 Bratu Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. Original. unde a dus 21. la colectări. raionul Crevedia. Originale. 5 2711 2035 Bratu Octavian Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 25. nu şi-a achitat cotele şi a falsificat chitanţele doveditoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. activitate ca agent electoral. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09.

ocupat cu diverse afaceri. alte abateri. Original. exclus din Partid pentru că: el şi tatăl său au fost legionari. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14 2714 2061 Bratu Stan I. difuzând diverse zvonuri.09. a provocat scandal în cadrul întreprinderii şi a bătut o muncitoare. Original.2712 2034 Bratu Radu Şef de echipă la Canalul DunăreMarea Neagră (Culme). să fie sancţionat cu „vot de blam”. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut manifestări şovine faţă de evrei. alte 16. 3 2713 2062 Bratu Stan D. în funcţia avută s-a purtat brutal cu 1956 cetăţenii.08. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. abateri. 3. 1954 1 688 . ca activist al 1956 ARLUS (1950-1951). s-a 20. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Vlad Ţepeş. 2 2715 2058 Braun Herman Membru de partid exclus pentru că era un element intrigant. reconfirmată în 1958. Membru de partid exclus pentru că: a exploatat forţă de muncă salariată. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.11. după ce a fost comprimat din serviciu. asculta posturi de radio imperialiste. 20. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. în 1947. Original. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

13. lb.07. Original. legăturile avute. reconfirmată de CCP în 1955. alte abateri. a fost comerciant 11. Original. CCP a propus menţinerea deciziei. a avut purtare proastă la Siguranţă. divulgând 19.05.08. 1 689 . Adresă a CCP către CC al PCUS prin 1956 care s-au confirmat parţial informaţiile solicitate. 1951 CCV a propus menţinerea deciziei. a făcut cerere de emigrare în Israel. copii. alte abateri. ca membru al UTC. rusă. particular şi a exploatat forţă de muncă 1950 salariată.04. română. a divulgat Siguranţei tot ce ştia. Petre Grosu şi Sali Clejan. 4 2719 2055 Braun Nicolae (Niculae) Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.2716 321 Braun Irina Evseevna (Silberman Riva) Persoană domiciliată în Chişinău. în închisoare a părăsit 1953 colectivul. Referinţe semnate de: Gheorghe Vasilichi. având unele legături cu mişcarea muncitorească. Originale. care a solicitat o adeverinţă privitoare la activitatea ei ca membră a PCdR în perioada 1922-1932. s-a înscris pentru emigrare în Israel. de încredere al patronilor. 3 2718 2056 Braun Maximilian Membru de partid exclus pentru că în fabrica unde a lucrat a fost acţionar şi om 18. 20 2717 2057 Braun Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în ilegalitate.

9. 1953 CCP a propus reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1945.07. 10. 17 2721 1916 Braun Sara (Binder) Membră de partid exclusă pentru că: în 1946 a fost înscrisă în Societatea „Amicii Statelor Unite”. căruia în urma cercetării arestărilor din Ardealul de Nord (Someşeni) din 1941-1943 i s-a 19.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. anulat calitatea de membru de partid. ca dactilografă la MAI a avut abateri de la morală. 1956 3 2722 1917 Braun Tiberiu Membru al UTC din ilegalitate. a făcut afaceri. a avut atitudine 12. Original. Originale. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.12.2720 1996 Braun Nicolae I. duşmănoasă faţă de regimul de 1951 democraţie populară. Original. 3 2723 2045 Braundenburg Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din partidele burghezo-moşiereşti. când i s-a 1954 recomandat să muncească „pentru a se transforma şi a-şi forma o conştiinţă socialistă”. CCP hotărât menţinerea deciziei. a avut tendinţe de îmbogăţire şi a exploatat ţăranii săraci. 1 690 . reconfirmată în 1956 şi 1961.

CCP a hotărât excluderea lui din Partid. când a depus adeziunea. Israel. În 1956 s-a hotărât ridicarea sancţiunii. pentru că avea doi fraţi plecaţi în Franţa şi. antipartinice şi anarhiste ale căror consecinţe au fost spargerea unităţii Partidului şi destrămarea organizaţiei de la Iaşi. cu care a purtat corespondenţă şi de la care a primit pachete. din neglijenţă. uciderea Elenei Gavrilescu. în 1948 lăsat în afara Partidului până la verificarea situaţiei sale. nu i 26. un element care a avut acţiuni provocatoare. a luat parte la 13. Fost secretar al Comitetului local UTC Iaşi în ilegalitate. căruia la verificare.02. 11 2725 1910 2 2726 2051 1. respectiv.04. o simpatizan. Originale. s-a întocmit dosarul. Original. 1954 1 691 . organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid în urma muncii depuse în organizaţiile de masă. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Braunstein Adolf Militant comunist din ilegalitate implicat în procesul din Dealul Spirii. pentru că: în perioada interbelică s-a aflat sub influenţa fratelui său. Original.12. 1952 CCP a hotărât să fie primit în Partid cu vechimea din 1947. bănuită a fi informatoare a Siguranţei. Braunstein Izidor Membru de partid exclus în urma dizolvării organizaţiei de bază de la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor. şi o cumnată în SUA.1954 tă activă a Partidului.2724 1918 Brauner Edgar S.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 18.10. la UCFS şi BRPR a săvârşit fapte de 1960 necinste. Original. Întrucât în 1940 a părăsit munca pe 1957 care o ducea pe linie sindicală. ca şofer la ARLUS şi apoi ca şef al Sectorului de transport de 27.05.01. 1951 CCP a hotărât anularea deciziei. 26. 1 2730 1982 Braunştain Sima (Brunstein. Mendelevici) Persoană cercetată în urma cererii de a fi primită în Partid. în 1947 a lucrat ca şofer la Misiunea Engleză din Bucureşti. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. fost comerciant şi s-a ocupat cu specula. Original.2727 2052 Braunstein Leonard Membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă „Haşomer Haţair” cu copul de a emigra în Palestina. CCP a hotărât respingerea solicitării. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi prelucrarea cazului în organizaţia de bază. 1 692 . fără a avea aprobarea legăturii sale superioare. Originale. 2 2728 2053 Braunstein Samuel (Robert) Membru de partid exclus pentru că: a avut relaţii cu familia comisarului de poliţie Nicolae Turcu. 5 2729 2054 Braunstein Sandu Membru de partid exclus pentru că a 24. Întrucât a renunţat plece în Israel.

ocupându-se de pregătirea celor care voiau să emigreze în Palestina. Original. 8. Originale. 2 693 . în funcţia avută s-a ocupat cu lucrări particulare.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2731 2063 Braunştein Bella Activistă de partid exclusă pentru că: în 1947 şi-a pierdut carnetul de membră şi de liberă trecere. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1956 s-a revenit asupra deciziei şi a fost reîncadrată în Partid cu vechimea avută anterior.08. toare.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în perioada 1944-1947 a făcut parte 1952 din organizaţia sionistă „Ichud”. 7. 1953 4 2732 2064 Braunştein Bernard Secretar al comitetului de fabrică la un atelier de tricotaje exclus din Partid pentru că: în 1931 a fost înscris în organizaţia sionistă „Gordonia”. alte abateri. Original. în 19451946 a fost judecat şi condamnat pentru sabotaj.07. după 23 august 1944 a fost negustor şi a speculat populaţia munci. a săvârşit acte de necinste. 1950 1 2733 2065 Braunştein Herman Membru de partid exclus pentru că: în perioada muncii obligatoriii din timpul guvernării lui Ion Antonescu a fost unealta de încredere a comandantului militar.

judeţul Suceava. Original. Întrucât şi-a retras apelul. conducător al Partidului. Întrucât acuzele nu s-au verificat. CCP a propus să i se dea posibilitatea 17. a calomniat şi ponegrit conducăto-rii de partid şi de stat.2734 2016 Braunştein Sely Persoană care în perioada interbelică a avut legături cu mişcarea comunistă. pentru a putea fi plătită. iar în 1954 CCP a hotărât să fie primită în Partid cu vechimea din 1933. 5 2735 2017 7 2736 2013 1 2737 6 3 694 . emigrat în Israel. (În perioada războiului a fost închis în lagărul de la Vapniarka. cercetat 12. CCP a 1959 hotărât clasarea cazului. student la Academia „Ştefan Gheorghiu”. Brădăţan Viorel M. Brădăţeanu Gheorghe Preşedinte al CAP din comuna Drăgoieşti. să participe la cursuri şi să i se dea o 1951 muncă de traducătoare. A solicitat în mai multe rânduri clarificarea situaţiei de partid. care a solicitat să-i fie verificat trecutul şi să i se dea posibilitatea să participe la cursurile de istorie a PC(b) al URSS.05. pentru că ar fi avut comportare imorală (a 1977 despărţit două familii).12. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.08. linia politică şi rolul 28. 29. precum şi statul 1963 de democraţie populară. prin discuţiile şi corespondenţa cu fiul său. CCP a clasat cazul. Originale.04. Braverman Nahman Membru de partid exclus pentru că în 1956-1957. Originale.

19. Întrucât acuzele nu s-au verificat.03. Original. legionară. alte abateri. 4 2739 2011 Brădeanu Maria Gh. 23 695 . 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi trecerea ei în rândul candidaţilor de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1978 cerut să se ia măsuri pentru trecerea în proprietatea statului a unuia dintre cele două apartamente pe care le deţinea. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1980. Originale. 4 2740 2010 Brădeţeanu Cornel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 27. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. în timpul guvernării legionare a subscris la ajutorul legionar.01.2738 3180 Brădeanu Ion N. 1 2741 3103 Brădiceanu Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. CCP a constatat că nu îndeplinea 1974 condiţiile cerute. ocupându-se de construirea unei vile proprietate personală. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: şi-a pierdut carnetul de partid. 20. Originale. în calitate de contabil-şef UJCM Vâlcea şi-a neglijat atribuţiile.05. 10. întrucât deţinerea a două proprietăţi era interzisă prin Legea 4/1976.12. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.

6 2743 2661 Brădişteanu Victor Referent-şef la Departamentul CFR. Originale. acolo. 5. 1959 4 696 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.01. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a fost membru al Partidului cuzist. a săvârşit abateri grave de la 1982 disciplina financiară. Originale. în funcţia de contabil-şef la Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului 11. aripa dreaptă. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi scoaterea sa din postul deţinut. în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare. a fost crescut în spiritul moralei burgheze şi a trăit într-un mediu vicios. nu şi-a însuşit nimic din morala proletară. Original. Originale. 7.08.2742 3437 Brădiceanu Marin Membru de partid exclus pentru că.08. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Hotărâre reconfirmată în 1962. 1951 3 2744 2002 Brăduţeanu Alexandru Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: la ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice. după 23 august 1944 a făcut parte din PSD. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. alte abateri. Dolj. 1 2745 2001 Brăeşteanu Anton P. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burghezomoşierească. menţinerea deciziei. CCP a propus. a „fugit” de 16.

1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. la data respectivă deţinut politic. s-a ocupat 19. Originale. comandant de companie. a condus 1951 acţiunile împotriva partizanilor şi a săvârşit crime. 4 2747 3128 Brăgărea Achim F. cu care ţinea legătura. Şef al Popotei Direcţiei regionale MAI Piteşti. a luat parte la războiul antisovietic.08. Secretar al Comitetului de Partid de la Întreprinderea „1 Mai” (SRT). 3 2748 2730 Brăileanu Ilie Gh. de afaceri personale. Originale. În 1976 Comitetul judeţean Brăila al PCR a hotărât reprimirea lui în Partid. trecut a făcut politică legionară. membru de Partid exclus 30. unde. alte abateri. pentru că a fost condamnat penal pentru 1975 delapidare şi neglijenţă în serviciu.2746 1999 Brăgaru Alexandru Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei.). în calitate de 19. Originale.05. 1 697 . avea un frate fost legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”.06. Original. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. relaţii imorale cu femei etc.02. exclus din Partid pentru că: a avut abateri de la morala proletară (beţii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. jocuri de noroc. 9 2749 1635 Brăilescu Constantin Membru de partid exclus pentru că în 14. reconfirmată în 1956.

în timpul reformei monetare. Original.1949 ninţa activistele care îi refuzau propunerile imorale. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic a fost decorat cu ordinul „Bărbăţie şi Credinţă”.). CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1975 3 2751 1636 Brăilescu Iordache Membru de partid exclus pentru că s26. în 1952. membru de partid exclus pentru că: anterior a făcut parte din organizaţia sionistă cu caracter fascist „Bet<h>ar”. s-a ocupat cu 19. în calitate de medic dentist.04.2750 3123 Brăilescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că.08. ame.08. comerţul de mărunţişuri (ciorapi. şi-a părăsit soţia şi cei doi copii. 2 2753 1925 Brăiloiu Ion (Ioan) Activist la Sectorul STB. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Original. 1 2752 1924 Brăiloiu Iacob Locotenent de Securitate. 1 698 . a făcut campanie 24. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost şef de cuib legionar. Original. împotriva întovărăşirilor agricole. Originale. a profitat de funcţie ca să preschimbe bani. CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost condamnat penal. săpun 1953 lemne etc. CCP a propus. menţinerea deciziei. 2. în repetate rânduri a pretins şi a primit mită de la pacienţi. a dovedit a fi necinstit.11.

10 1979 10 2756 2043 Brănicican Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost membru al PNL. 17 699 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât să i se comunice că solicitarea era lipsită de temei. reconfirmată în 1961. avea rude apropiate foşti 17. conducători legionari. să i se recalculeze şi pensia. Original.08. a făcut parte dintr-o unitate cu care a luat parte la masacrarea populaţiei sovietice şi la 22. alte abateri. speculă. 20. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”.2754 1926 Brăilov Dumitru Membru de partid exclus pentru că. Originale. când a fost pensionat şi. copie.12. a întreţinut legături cu chiaburii. Originale. Originale. a făcut 17. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 4 2757 2041 Brănişteanu Florian Membru de partid exclus pentru că: împreună cu soţia sa a făcut politică legionară. arestaţi după 23 1954 august 1944. în timpul războiului antisovietic. 1 2755 79 Brănescu Gavrilă Fost inspector de cadre la Direcţia regională a Miliţiei Hunedoara. în funcţie de aceasta. membru de partid care a solicitat să i se recalculeze retribuţia conform cu gradul şi funcţia avute în 1956. acţiuni contra partizanilor.

Stelian N. funcţionar la unchiul său. fiind membru al PNL georgist. Original. descompunere morală” (inversiune se1960 xuală). Originale. tatăl său a avut cârciumă şi a făcut politică PNŢ.04. simpatizat cu legionarii. menţinerea deciziei.08. ca 28.09. 10 2760 1912 Brăslaşu Ion Membru de partid exclus pentru că: a fost educat în mediul burghez. în 1935-1937 a 18. 1 2759 1908 Brănoaie Dimitrie V. reconfirmată în acelaşi an. pe frontul 1953 antisovietic a fost secretar al Biroului mobilizări. a dat 1954 informaţii asupra acţiunilor revendicative ale muncitorilor. Instructor la Secţia Organizatorică din Direcţia Trupelor Operative şi de Pază din MAI. 3 700 . 1979 CCP a propus. Original. fabricant. copie. exclus din Partid pentru că: a urmat liceul militar la Chişinău. eticii şi echităţii socialiste. Membru de partid exclus pentru că a săvârşit repetate abateri de la principiile 23. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că a comis „fapte de 15.02. alte abateri. Originale. 2 2761 3264 Brăslaşu Pascale .2758 2040 Brănişteanu Petru F. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şef al Secţiei Propagandă a Comitetului raional de Partid Măcin.

fiind grav bolnav de TBC. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât motivul s-a dovedit neînte1952 meiat. în 1941 a fost angajat ca agent de poliţie. 2 2764 1914 Brătan Lucian D. a avut întreruperi mari în activitate de partid. 10.C.L. CCP hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original.10.02. după 23 august 1944 a fost în legătură cu o bandă de hoţi. 1952 2 2765 2100 Brătescu Alexandru M. Roşiorii de Vede a fost apropiat de elementele duşmănoase regimului. 4. Original. 1. calitate în care la Bălţi a maltratat şi jefuit cetăţenii internaţi în lagăr. (Bratu) Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. Originale.11. 1954 3 701 . Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. 1955 1 2763 1915 Brătan Ion Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea întrucât a întrerupt şcoala de calificare profesională pe care o urma. copie.2762 2047 Brătan Florea Membru de partid exclus pentru că. 1. ca director al O. Original.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de la care primea bani şi obiecte. în trecut a fost legionar.

81 2768 2624 Brătescu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. când 1956 titularul a fost anchetat de către Nicolae Ceauşescu. şi 19. 3 2767 1894 Brătescu Gheorghe Gh. acte false. atunci când respectivului i s-a făcut percheziţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960 (de două ori).10. exclus din Partid pentru că în perioada liceului a avut relaţii strânse cu conducătorii legionari din Vălenii de Munte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul 28. În 1968 hotărârea a fost anulată şi a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. spre justificare.1954 de la 31. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06.2766 1893 Brătescu Aurelian Membru de partid exclus pentru că: şi-a însuşit bani de la întreprinderea în care lucra şi. Instructor la Secţia Organelor Conducătoare de Partid a CC al PMR.07. fiind acuzat că a fost legionar şi că în timpul guvernării legionare a avut o atitudine prolegionară). 1 702 . Original.07. a prezentat 26. antisovietic a luat parte la acţiuni împotri1950 va partizanilor şi a fost decorat. Cristian şi Duma. Originale. a participat la manifestări legionare şi a păstrat pistolul unui şef legionar.12. (Dosarul conţine stenogramele şedinţelor din 27. Originale. Direcţia Treburilor a CC al PMR. în acelaşi timp a făcut chefuri 1956 şi scandaluri.

1950 1 703 . Original. 6. Original. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi repunerea sa în drepturile de membru de partid cu stagiul din 1927.2769 2928 Brătfăleanu Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1933-1938 a trădat grevele muncitorilor de la tipografiile „Adevărul” şi „Dimineaţa”. 5 2770 1901 Brătianu Florea Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a plecat în Germania la specializare. s-a înrolat în FRN şi a susţinut breslele organizate de Carol al II-lea. când s-a înscris în PSD. 28. a făcut afaceri cu grâu şi făină în dauna salariaţilor.06. unde a primit o educaţie fascistă. după 23 august 1944 s-a situat pe poziţia social-democraţilor de dreapta şi a făcut greutăţi creării Frontului Unic Muncitoresc. Originale. Pentru aspectele pozitive ale 1967 activităţii sale în mişcarea muncitorească.07. poziţia autocritică şi buna comportare în cartierul în care locuia. în baza prezentării carnetului de membru al PSD din 1921. alte abateri. iar prin munca depusă timp de doi ani a dat concurs maşinăriei de război hitleriste. 1951 2 2771 1895 Brătianu Pompiliu Membru de partid exclus pentru că: în calitate de contabil. se purta rău cu subordonaţii. i s-a rectificat şi stagiul de la acea dată. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. a susţinut interesele patronilor. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Ulterior. 4. a sustras alimente şi medicamente. pe care le plasa la bursa neagră.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 2 2774 1898 Brătilă Grigore I. a luptat pe 1951 frontul antisovietic.11. 20. fost condamnat penal pentru furt. 6 2776 3165 Brătoiu Ion Membru de partid exclus în 1975 pentru că a fost condamnat penal pentru 26. 1 2773 1897 Brătilă Aurel I.2772 1896 Brătianu Şerban Membru de partid exclus pentru că: provenea din familia marilor moşieri Brătianu. CCP a hotărât anularea deciziei. Original. a făcut politica PNL.08.01. Membru de partid exclus pentru că a avut legături imorale cu Iulia Stan. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. sancţionarea lui cu „vot de blam” şi 1951 reîncadrarea în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. 2 2775 1900 Brătoiu Dumitru Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului în Partid din 1924. părinţii lui au posedat 150 ha de 19. 1976 CCP a propus.10. înşelăciune în dauna avutului obştesc. 3 704 . CCP a stabilit că cererea era neînte. pământ.02. Originale. 23.1957 meiată. Membru de partid exclus pentru că a 24. menţinerea deciziei. Original.

apoi director al personalului din Prefectura Poliţiei Capitalei (1945-1949). Originale. Secretar general. depusă pentru a nu fi şters de pe listele 1981 electorale. în perioada antonesciană a urmat şcoala de subofiţeri. Originale. Întrucât a renunţat la apel. membru de partid exclus pentru că a ascuns că în 1946 a făcut parte din completul de judecată care i-a dat câştig de cauză lui Ion Mihalache în contestaţia 23. în timpul războiului antisovietic a fost funcţionar la Cernăuţi. nu a trăit viaţă de partid. antisovietică. În 1961 i s -a recomandat să mai muncească pentru reabilitare. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1956 funcţia de comandant de unitate militară s-a purtat brutal cu ostaşii. 9 2779 3337 Brătulescu Aurel Preşedinte al Judecătoriei Câmpulung. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. 1959 10 2778 2101 Brătuianu Ion I. CCP a propus. membru de partid exclus pentru că: era fiu de moşier. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului.2777 2060 Brătucu Mircea Gh.09. unde a primit o educaţie 22. 4 705 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a întreţinut relaţii cu elemente străine de Partid. a desconsiderat locţiitorul politic al unităţii. să fie reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. în perioada interbelică a avut manifestări huliganice cu caracter antisemit.01. În 1965 apelantul a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.

Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de diriginte al Oficiului PTTR Câmpulung Moldovenesc a săvârşit abateri de la disciplina de stat. ţărăniste. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a cerut să fie repartizat ca funcţionar la Guvernământul Basarabiei.06.12. Breabăn Dumitru Gh. din 1943 a fost furier la Curtea Marţială Iaşi. trădător al clasei muncitoare. 1962 Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică. ziei. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Suceava să aprofundeze cazul. <1958> Întrucât a recunoscut acuzele şi şi-a retras apelul. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. 1 2781 2018 14 2782 2019 Breabăn Liviu P. faptă pentru 23.22. pentru care a fost condamnat penal.2780 2059 Brătulescu Vasile Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator în slujba burghe. în 19361938 a participat la şedinţe cuziste şi 28. 16 2783 2020 Breahnă Iorgu Membru de partid exclus pentru că în funcţia de brigadier silvic a folosit unele terenuri în scop personal. În 1963 excluderea a fost menţinută. În 1960 excluderea a fost menţinută. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960 (de două ori) şi 1961.11. care a fost condamnat penal. Original. 19 706 .

12. Membru de partid exclus pentru că: în 1938 a fost condamnat pentru uz de armă (în stare de ebrietate a rănit două persoane). Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 16.02. 5 2785 2026 Breaz Mihăilă Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 1960 abateri. în 1949. 5.2784 2021 Breaz Florian P. 1970 4 2787 2027 Breazu Ioan T. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru furt din avutul obştesc.10. (Lupu) Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a întreţinut legături cu organele Siguranţei şi Jandarmeriei. a fost condamnat penal pentru însuşirea unei sume de bani şi a unei cantităţi de cereale. defăimat şi calomniat unii membri şi 1962 activişti de partid.08. în 1958 a 31. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. reconfirmată în 1971. 4 707 . Originale. Originale. judeţul Mehedinţi. legionară. în care a îndeplinit funcţia de 1965 şef de cuib. 12 2786 3031 Breazu Dumitru I. Originale. în 1949 a fost condamnat penal 26. în calitate de secretar al BOB din comuna Simian.

Activist. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în funcţia avută a aplicat metode cazone de muncă şi a intervenit pentru rudele sale pentru a fi scutite de datorii către stat. 4 2789 2028 Breazu Nicolae N. 1950 5 2791 2030 Breb Traian Gh. menţinerea deciziei. Originale. 1979 CCP a propus.2788 3280 Breazu Mihai Inginer-şef la Uzina de preparare Teliuc. CCP a hotărât admiterea apelului. pagubă de 7 milioane lei. având mari lipsuri la cereale şi alte 14.06. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 2 2790 2029 Breazu Stelian D. motiv pentru care 1954 a fost condamnat penal. materiale din gestiune. 1 708 . Originale. 4.05. alte 1951 abateri.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1944.12. membru de partid exclus în 1971 pentru că a produs economiei naţionale o 22. membru de partid exclus pentru că s-a ocupat cu afacerile. legionară şi a participat la Rebeliune. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1957 3 2792 2084 Breb Vasile Membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element necinstit.06. reconfirmată în 1958. 5.

Originale. 13. Originale. CCP a hotărât respingerea cererii şi a 1948 cerut ca cercetările să fie continuate de „organele în drept”. 1960 şi 1962.2793 2102 Breban Ioan Arestat pentru activitate revoluţionară în 1933. a devenit agent al Siguranţei. Hotărâre reconfirmată în 1955. a denunţat conducerea colectivului. în 1941-1944 a urmat cursuri de specializare în Germania pe linie de aviaţie. antrenând colectivul în acţiuni anarhice. a devenit credincios şi a făcut propagandă religioasă printre deţinuţi. CCP a hotărât clasarea cazului. 8. 1957. Ofiţer de armată. 1975 5 2795 2103 Breban Trifu A.08. A solicitat încadrarea în Partid. reconfirmată în 1959 (de trei ori). 1959 şi 1960 (când s-a cerut să fie demascat la locul de muncă). 1958. s-a desolidarizat în scris de mişcare. în închisoare a avut purtare provocatoare. după eliberare. 140 2794 3206 Breban Nicolae S. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la şedinţe ale „Frăţiilor de Cruce” legionare şi la alte acţiuni. 7. absolvent al Academiei Militare Frunze. A solicitat apoi majorarea pensiei (nu i s-a acordat). CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1967 a fost primit în Partid. apoi a adresat cerere de acordare a stagiului şi a pensiei de merit (ambele satisfăcute).10. Originale. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară. în 1940.12. 1958 50 709 .

09. a fost 27. muncitoare. Originale. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Original. 1951 16 2798 2080 Brebu Liviu Membru de partid exclus pentru că părinţii săi erau elemente duşmănoase.1954 ghez. 1 2797 2081 Brebenaru Haralambie P.07. Original. condamnat penal pentru neglijenţă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de gestionar la cooperativă. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 11. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. Originale. fiind vechi politician bur. 5 710 .07. să fie cercetată de către Colegiul de Partid din Regiunea Teleorman. era un element cu trecut duşmănos clasei 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid. în timpul războiului a participat la jafuri pe teritoriul cotropit.2796 2104 Brebanaru Ştefan St. iar soţia sa. Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu legionarii. Întrucât motivul s-a dovedit neînte1953 meiat. a fost unealta de încredere a regimului antonescian. 5.04. În 1956 şi 1960 excluderea a fost reconfirmată. 2 2799 2079 Brebu Pavel Membru de partid exclus pentru că.

4 711 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. ca sergent30. 2. Originale. 27. 4 2802 2076 Breharu Teodor T. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. major de Miliţie s-a purtat rău cu 1956 cetăţenii. Originale.04. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi 1957 primirea sa în rândul candidaţilor de partid. Originale. pe frontul antisovietic a fost decorat cu 21. Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur. ordinul „Mihai Viteazul” cl. era căsătorit cu fiica unui chiabur. Pentru activitatea pozitivă depusă. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi.03. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de plutonier de jandarmi. a III-a. faptă pentru care a fost condamnată la 3 luni de închisoare. a servit regimul burghezo-moşieresc. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut o slabă activitate politică. 1964 11 2801 2077 Breharu Fabian I.03. reconfirmată în 1960. (Dobra) Membră de partid exclusă pentru că: la întocmirea dosarului de pensionare s-a folosit de adeverinţe false pentru justificarea anilor de serviciu. 20 2803 2075 Brehui Ion F.2800 2078 Brebu Zoe V. Originale.09.

I) 27/1953 76 (vol.01. 6 2805 1963 Breileanu Bernard (Bercu) Salariat al Conservatorului Ploieşti. I-II) Breiner Paraschiva (Abraham Piri) Membră a CC al PCdR în ilegalitate. 9. Cercetată în legătură cu arestările din 23. 11 (vol.07. În 1956 i s-a menţinut stagiul din 1949. a avut purtare trădătoare. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1924. Membru de partid exclus pentru că: în 1947-1948 a făcut politică sionistă. membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă „Mişmar”. CCP a hotărât respingerea cererii. Originale. În 1949 a fost reîncadrată în Partid cu interdicţia ca timp de cinci ani să ocupe funcţii de răspundere în organizaţie. Thea Kaplan şi alţii. care a solicitat reîncadrarea în Partid. 12. fotografii.2804 2074 Breier David M. Zion>”. II) 712 . CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul ocupat. Originale. la arestare. 1950 1 2729 2806 (vol. Originale. aprilie 1941. copii. Idem.10. alte abateri. când au fost arestaţi şi: 1956 Teohari Georgescu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. fiind înscris în organizaţia „Polizion <Poale 31.08. ca membru de partid a avut o 1960 poziţie pasivă. reconfirmată în 1962. 1947 Pentru că în 1941.

Originale. inactivitate. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 19. în calitate de director regional al SMT Oradea. 8.05. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei şi acordarea vechimii din august 1945. În 1956 s-a hotărât reprimirea sa în Partid. Responsabil la ziarul „România Viitoare” din Sibiu. 1954 1 2810 1961 Brejan Vasile V.09. Original. copie. sancţionat cu „vot de blam” pentru că: a activat în organizaţia profascistă catolică „Colping”. motive pentru care i-a respins cererea şi a cerut să fie scos din muncă. legionară şi a participat la Rebeliune.08. Originale. Original. cercetat pentru că a solicitat încadrarea în Partid. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.04. recunoscut metodele de muncă ale 1949 Partidului şi lupta fracţionistă. 4 2808 1930 1 2809 1962 Breizik Zoltan (Alex) Fost activist al Sectorului I PMR Oradea. pe motiv de 20. s-a înrolat în Armata maghiară.2807 2728 Breitenstein Ernest C. 3 713 . Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 30. pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a săvârşit atrocităţi împotriva partizanilor. a călcat liberul consimţământ în organizarea întovărăşirilor agricole. CCP a constatat că la arestarea din 1943 a avut purtare foarte proastă. Breitholtz Rosina Membră de partid căreia Subcomisia de Verificare i-a stabilit vechimea în Partid din ianuarie 1948.

4 2815 1952 Breslaşu Marcel A. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1. Originale. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. Original. Originale. 1 2814 1953 Brescan Ion I. care a solicitat confirmarea stagiului de partid din 23. 1950 1 2812 2727 Brener Miron Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost agent al Siguranţei. Hotărâre reconfirmată în 1955 şi 1960. 2 714 . alte abateri.01. 1951 40 2813 2083 Brerai Petre Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al 19. 1. (Breslika) Secretar al organizaţiei de bază a Uniunii Scriitorilor. copie.11. capitaliştilor.05.2811 2082 Brendea Emanoil Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. avea legături cu o femeie de moravuri uşoare. Original. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 10.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut „să fie ţinut în evidenţa organelor în drept”. legionară. ilegalitate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. cărora le-a servit interesele 1951 asuprind muncitorii. 1962 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru din 1942. Original.

Bretoiu Vasile Activist al Secţiei Cadre a Judeţenei PMR Dolj. care a solicitat acordarea unui stagiu mai mare. 1951 4 2818 810 Brett József (Joska) Membru al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar (la acea vreme decedat).03.2816 1951 Bresniceanu Gheorghe S. copii. a făcut parte 24.04.01. 1962 4 2819 1950 Bretter Emanoil I. Notă de răspuns a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. Originale.) Originale. pentru a-l recomanda pe Vasile Bretoiu. din organizaţia legionară. exclus din Partid pentru că: a întocmit un dosar fals lui Rizea Alexandru şi a semnat în fals pe Mihail Roşianu şi Nicolae Guină. 9.02. (Referinţă semnată de Valter Roman. necesare la stabilirea pensiei sporite pentru soţia şi copilul său. copie. 1958 Deşi acuzaţia că a fost legionar s-a dovedit neîntemeiată. Originale. 14 715 . a întrerupt legătura cu 1957 Partidul. alte abateri. fără motive 28. În 1970 a solicitat pensie pentru activitate comunistă ilegală. Membru de partid din ilegalitate. Întrucât în 1937-1944. 5 2817 1949 2. pentru care s-au cerut relaţii cu privire la participarea sa la mişcarea muncitorească. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor şi a confiscat obiecte de la oamenii săraci. CCP a hotărât menţinerea stagiului din 1945. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. întemeiate.

în funcţia avută a dus o viaţă imorală. s-a 1952 ocupat cu specula. reconfirmată în 1969.05. a avut pământ. reprimirea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare”. 8. Originale. revoluţionară. Brezaie Grigore Director politic al GAS Dealul Ocnei. deşi în tinereţe a luat parte activă la mişcarea 19. 1 din Ineu. a fost beţiv şi scandalagiu. 1 2822 1947 6 2823 1946 1. care. 1953 2 716 . în timpul guvernării legionare a participat la şedinţe.2820 1948 Breuer Ludovic (Laioş) Membru de partid exclus pentru că în 1939-1942 a posedat un restaurant. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Întrucât nu a reieşit că era un duşman al clasei muncitoare.09. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. s-a înscris apoi în PSD. iar la discutarea apelului său a avut o poziţie justă. după ce a fost comprimat din serviciu. Copie. a avut atitudini duşmănoase regimului. 18. pe care l-a lucrat cu braţe salariate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei. Brezan Dumitru Gh. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din PNŢ şi PNL. a intrat în rândul exploata1949 torilor şi şi-a însuşit mentalitatea şi metodele lor.08.09. Original. Elev la Şcoala de ofiţeri politici nr. exclus din Partid şi din şcoală pentru că era înfumurat şi a făcut comentarii politice „hazardate”. Întrucât era de origine muncitorească. 1954 1 2821 2860 Breuer Ştefan Membru de partid exclus pentru că: era un element oportunist.

1. a 1957 divulgat secretul reformei băneşti din 1952. CCP a hotărât anularea deciziei. s-a căsătorit cu fiica unui negustor. În 1955 a fost reprimită în Partid. în 1951 16.11.06.03. în funcţia de responsabil cu aprovizionarea la Marina Militară.07. a făcut comerţ cu alimente. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1955 3 2825 1944 Brezeanu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut legături cu legionarii. exclus din Partid pentru că: în 1945-1946 s-a ocupat cu specula. şi-a însuşit din alimentele ostaşilor. 1 2826 1943 Brezeanu Ilie Gh. Original. 9. Originale. excluderea ei din Partid şi i-a recomandat să muncească în organizaţiile de masă. membru al PSD. Activist al Comitetului raional PMR Călăraşi. a fost 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2824 1945 Brezeanu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1941-1944 a luat parte la războiul antisovietic cu distrugătorul „Mărăşeşti”. Originale. 1953 4 717 . reconfirmată în 1961. în 1952. a avut abateri de la 1954 morală cu femeile din uzina în care lucra. 5 2827 1942 Brezeanu Niculina Şefa Serviciului de cadre administrative de la fabrica „Electrofar” membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că a creat o atmosferă proastă şi fami liarism. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

01.03. reconfirmată în 1956. a avut manifestări antisemite. a fost judecat şi condamnat pentru fapte 26. alte abateri. de necinste. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat ca voluntar în marina antonesciană. Originale. 5 2830 2791 Brezovan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost înscris în organizaţia cuzistă. Original. Satu Mare). Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. unde s-a 1950 dovedit anarhic şi indisciplinat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe distrugătorul Mărăşeşti. reconfirmată în 1966. 7. 1961 4 2829 2023 Brezoiu Gheorghe D. în 1945 s-a angajat ca gardian la 27. alte abateri. 10 2831 1958 Brezovski Adam Membru de partid exclus pentru că: a fost un exploatator şi un şovin care s-a strecurat în Partid (a deţinut cel mai mare restaurant din Seini. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Prefectura Poliţiei Capitalei. 9. alte abateri.2828 2092 Brezeanu Spiridon Gh. 1950 1 718 .10. Originale. comise în timp ce era primar 1959 şi preşedinte de cooperativă.

Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit de regimul sovietic. Originale. Vasile Pîrvan. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi a fost decorat cu 1954 „Coroana României” cu spade şi panglici. Membru de partid exclus pentru că nu a mai luat parte la adunările organizaţiei de bază şi nu şi-a achitat cotizaţia. reconfirmată în 1960.12. Hotărâre reconfirmată în 1980. (Liviu) Membru de partid exclus pentru că: în 1958 nu l-a demascat pe colegul său. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. civile de la Odessa. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. student la Academia de Partid „Ştefan Gheorghiu”. 1961 10 2835 2770 Briciag Constantin (Briceag) Membru de partid exclus pentru că: a avut legături strânse cu proprietarul moarei Becker. fiica sa a avut legături 1950 cu o organizaţie subversivă ai cărei membri au fost arestaţi în 1949. 23.2832 3265 Bria Mihai G. averea în păstrare. pe frontul antisovietic a luat parte la jefuirea şi reprimarea populaţiei 17. 8 2833 1959 40 2834 2024 3. în fabrica unde lucra a luat şperţ de la muncitori. Briceag Vasile I.02. a avut el însuşi asemenea manifestări. CCP a propus. care la venirea trupelor sovietice s-a retras cu hitleriştii şi i-a lăsat 29. Originale. care a avut manifestări antipartinice. 1 719 . a participat la şedinţe şi manifestaţii legionare.12. Brici Lorin A.07. Originale.

16 2840 2068 4 720 .03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membră de partid exclusă pentru că: fiind sub influenţa mediului legionar din 12. copie. reconfirmată de CCP în 1960. Originale. regiunea Arad. legionare. care provenea. a avut manifestări naţiona1959 liste. a comis nereguli în muncă. Originale. 13 2838 2072 3 2839 2071 Brie Ioan I. reconfirmată în 1963. Originale. a sustras bani din 1950 vânzările de lemne. Membru de partid exclus pentru că: a fost patron şi a exploatat forţă de muncă salariată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 27. alte abateri. Brie Ileana A. (II) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost înscris în „Frăţiile de Cruce” 15.2836 1960 Briciu Veniamin Şef al Ocolului silvic din comuna Buteni. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Membru de partid exclus pentru că în 1938-1940 a avut activitate legionară. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. element afacerist.08. conducător tehnic la Trustul de Panifica. 1 2837 2073 Briciu Victor I.09.04. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. apoi a simpatizat cu PNŢ.1957 ţie din Focşani. în calitate de 19. Brigher Ira H. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un 21. în 1949 a fost judecat şi condamnat pentru speculă. Originale.

02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2842 3301 Brihac Ion Gh.07. 6 721 . Originale. 1948 1 2844 2069 Brill Mircea (Moritz) Membru de partid care a cerut acordarea stagiului din 1939.2841 2067 Brihac Constantin Gh. 1957 Întrucât bănuielile s-au dovedit neîntemeiate. Originale. 3 2843 2861 Brill Jana Membră de partid din ilegalitate exclusă în 1940 pentru că: la arestarea ei de către poliţia legionară a divulgat toate legăturile pe care le-a avut cu mişcarea. pe 29. în timpul războiului a condus atelierul tatălui ei. CCP a hotărât admiterea apelului.01. Copie. CCP a hotărât menţinerea stagiului anterior. Hotărâre reconfirmată în 1962. Constantin Brihac 1980 (Frunză) l-a atras în acţiuni revoluţionare. în care a reparat maşinile nemţilor. însă nu a fost 1956 membru. Persoană care. motiv că fratele său. Membru de partid cercetat în urma sesizării Elenei Tudorache că a fost informator al Siguranţei şi pentru că a solicitat acordarea stagiului de partid din 21.11. 1934. cu membri de partid. Originale. CCP a constatat că solicitarea era neîntemeiată. a solicitat să fie luat în evidenţa ilegaliştilor şi să i se acorde drepturile care decurg din respectivul statut. Întrucât în ilegalitate a avut legătură 24. a dus o viaţă de femeie uşoară. deşi nu era membru de partid. 2.

membru al PC Spaniol. Hotărâre reconfirmată în 1963. şef al Serviciului învăţământ din Direcţia Superioară Politică a Armatei. reconfirmată în 1955. Originale.2845 2070 Brill Sulam Iosif (Suly) Fost membru al Partidului Comunist Francez. a făcut parte din Diviziile „Tudor Vladimirescu” şi „Horea.06. copii. iar viaţa şi activitatea sa nu erau suficient verificate. cu tendinţe carieriste. 4 722 . în funcţia de 29. Cloşca şi Crişan”. propunându-se: să i se menţină calitatea de membru de partid cu vechimea din martie 1944.10. Întrucât era un element şovăielnic. În <1970> i s-a acordat stagiul de partid din 1933. director de spital a întrebuinţat metode de 1953 comandă. lucreze pe linie profesională. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 În 1954 s-a revenit asupra deciziei. membru PMR reverificat. când s-a înscris în Divizia „Tudor Vladimirescu”. urmând ca perioadele neverificate să fie investigate în viitor. după 23 august 1944 a fost simpatizant al PNŢ. alte abateri. CCP a hotărât să i se anuleze calitate de membru. 48 2846 2066 Brinaru Pompiliu Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi care a exploatat ţăranii. să fie scos din Armată şi să 25. brigadist în Spania. să se menţioneze în documentele sale de partid că din 1938 a fost membru al PC Spaniol. Originale.

01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar după înlăturarea Monarhiei a avut o 1950 poziţie duşmănoasă faţă de conducătorii Partidului şi ai Guvernului. 21. 2. ca proprietari ai unui depozit de tuburi de oxigen din Bucureşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a făcut parte din 1953 grupul troţkistului Molnar.11. propagandă manistă.10. Originale. Originale.2847 1955 Brindaş Ioan I. Papanace. 1951 2 2849 1939 Brindu Petre Membru de partid exclus pentru că în perioada guvernării legionare a avut legături strânse cu fostul subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe. (Brindas János) Activist la Comitetul orăşenesc PMR Oradea. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1 2850 1644 Briotă Ion Membru de partid exclus în 1960 pentru că în anii 1940-1941 a desfăşurat 17. 6 723 .02. reconfirmată în 1957 şi 1960. 11 2848 1954 Brinder Bernanrd Membru de partid exclus pentru că împreună cu tatăl său a contribuit la exploatarea clasei muncitoare. exclus din Partid pentru că: în perioada războiului a făcut parte dintr-o organizaţie profascistă. era beţiv şi a bătut un cetăţean. activitate legionară. Originale. Original. în 1946 a făcut 20.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut ieşiri antisemite. 6. 1976 4 2853 1642 Bristan Grigore I.04.2851 1643 Brisan Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. Membru de partid exclus pentru că în 1954 a fost condamnat penal pentru că şi24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Sălaj. membru de partid exclus în 1972 întrucât a fost condamnat penal pentru delapidare. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. Originale. 1950 8 2854 1967 Brînceanu Anghel T. reconfirmată în 1957 şi 1960. la data respectivă era arestat pentru sabotaj. Originale. a avut manifestări „nesănătoase” în legătură cu arestarea tatălui său de către „organele de Stat”. în 1942 a fost trimis în Germania la specializare. 8. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original. 8. a însuşit 4 saci cu grâu din cel distribuit 1963 de stat pentru însămânţări. 1953 1 2852 3146 Brisc Ioan Director la Şcoala specială din Şimleul Silvaniei. CCP a propus.10. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. 4 724 .08.

căreia i-a promis că o va lua în căsătorie. Original. s-a prezentat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.2855 1966 Brînceanu Ilie T. 9. a luat parte la războiul antisovietic. 7 2856 1965 Brîncoveanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ.03. motiv pentru care 1950 în 1945 a fost arestat şi cercetat. în urma cărora a rezultat un copil.04. 1970 4 725 . Şef al Secţiei sanitare la raionul Buzău. exclus din Partid pentru că în două rânduri a fost condamnat 16. la Odessa a făcut propagandă fascistă. 3 2858 3037 Brîncuş Valeriu C. pentru furt de produse agricole şi fals în 1963 acte. în 1941 a denunţat 11. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut relaţii intime cu Stela Conţ. Fost activist la Comitetul raional de Partid Zimnicea. faptă pentru care a fost trimis în judecată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. alte abateri. 1 2857 1964 Brîncuş Dumitru Membru de partid exclus pentru că la preschimbarea documentelor de partid nu 23.07.10. a violat o minoră. 1955 CCP a hotărât anularea vechilor sale documente de partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. un dezertor comunist. Originale.

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.12.11. lor. 1955 2 726 . 1 2860 1956 Brînda Aurel Secretar al organizaţiei de bază din comuna Burjuc. Originale. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 4 2861 1941 Brînduş Andrei Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.26. Original. -. Original.03.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât motivele s-au dovedit 1957 neîntemeiate. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 15. Originale. 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2859 1940 Brîncuşi Elena Membră de partid exclusă pentru că a fost element afacerist şi unealta patroni. 1959 3 2862 2086 Brînduş Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost înscris în organizaţia legionară.

Original. reconfirmată în 1956. Originale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 11. însuşit o sumă din banii satului Hodiş. Originale. a sprijinit activ 1954 acţiunile iniţiate de regimul antonescian pentru ducerea războiului antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat confirmarea calităţii de 1961 membru din 1944 CCP a hotărât admiterea apelului. legionară. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 727 . 1956 destinaţi pentru construirea şcolii. simpatizant activ al Partidului din ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2863 2087 Brînduş Irina V. a deţinut funcţii de răspundere în aparatul de stat burghezo-moşieresc. (Ion) Curier diplomatic la MAE. fiind pătrunsă de 19. (Niţescu) Membră de partid exclusă pentru că: în perioada interbelică a întreţinut relaţii cu elemente cuziste şi liberale. părinţii săi au fost categorisiţi chiaburi. 18. Originale.06. sentimente naţionaliste. 2 2865 2090 Brînduşa Ioan N. alte abateri.03. 2 2864 2088 Brînduş Mihai Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1945 a fost cantor bisericesc. în perioada războiului şi-a 27. 3 2866 2091 Brînduşescu Gheorghe N.10.07. ca învăţător.

Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. Original. „mustrare” pentru că a organizat botezul 1980 religios al fiului său. alte abateri. iar ulterior Comitetul regional de Partid Oltenia i-a respins apelul. menţinerea deciziei.2867 3166 Brînduşoiu Gheorghe Membru al Comitetului de Partid de la Preparaţia cărbunelui Coroeşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1960 3 2869 1921 Brînza Ion St.05. Originale. 3 2868 1922 Brînduşoiu Petre I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 2870 3351 Brînzan Gheorghe Ofiţer la Serviciul Economic din Inspectoratul orăşenesc Moldova Nouă al Miliţiei. Originale.11.12. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a 1976 pretins bani şi băutură. a fost amendat pentru insultă şi ameninţare cu cuţitul. Originale. 5. CCP a hotărât adâncirea cercetărilor. CCP a propus. (Brânza) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte de cooperativă s-a dovedit a fi un element afacerist. exclus din Partid în 1974 pentru că: a promis mai multor femei că le angajează în schimbul unor propuneri imorale. 5. 3 728 . iar pe 26.09. membru de partid sancţionat cu 22. altele le-a şantajat cu concedierea.

membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. CCP a hotărât clasarea cazului. Brînzan Iordache M. 1981 Întrucât a renunţat la apel. Originale. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. care a solicitat ridicarea sancţiunii.02. Original. 30. regulamentele militare.07. Întrucât şi-a retras apelul. 2. copie. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Oltenia. CCP i-a sugerat ca pentru sancţiunea 1980 de partid să se adreseze Consiliului Politic Superior al Armatei. iar pentru celelalte probleme ministrului Apărării Naţionale. raionul Craiova.2871 1655 Brînzan Gheorghe D. Preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Pleşoiu. 6 2873 3302 3 2874 1654 2 729 . membru de partid sancţionat cu „mustrare”.02. Originale. Brînzan Ion Ofiţer la UM 01256 Caracal. În 1959 şi 1962 excluderea a fost menţinută. schimbarea calificativului de la locul de muncă şi avansarea în grad.06. 1959 10 2872 3390 Brînzan Grigore Membru de partid exclus pentru că în calitate de subofiţer MApN a comis abateri de la disciplina de partid şi 29. 29. CCP a hotărât clasarea cazului. Deoarece excluderea a fost făcută fără 1963 o cercetare temeinică (la revizuirea juridică a cazului s-a constatat că fusese nevinovat). Originale.

Original. 1954 5 2876 1651 Brînzaş Miron L.07. organelor de partid şi de stat şi a 1959 întreţinut relaţii de prietenie cu unii inculpaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei. a făcut parte din Jandarmerie şi din Poliţie (1945-1946).09.07. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. Ulterior a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 1954 1 2878 1920 Brînză Niţu L. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. cerere respinsă în 1975. cu care mergea la chefuri. Anchetator penal la Procuratură. În 1956 a fost reprimit în Partid.2875 1652 Brînzaş Gheorghe Membru al aparatului Ministerului muncii şi prevederilor sociale.12. „Frăţiile de Cruce” legionare. Originale. membru de partid exclus în 1950 pentru că a ascuns că în trecut a fost condamnat penal pentru nesupunere la concentrare. Originale. 5 730 . ca angajat al Miliţiei a fost trimis să escorteze un fost hitlerist. 8. iar respectivul a evadat. 7. membru de partid exclus pentru că a avut manifestări duşmănoase la adresa 23. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. 4 2877 1650 Brînzaş Traian Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. timp în care sa dovedit indisciplinat. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1936-1937 a făcut parte din 19.

din acelaşi an a fost provocator şi agent al Siguranţei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. în 19401941 a luat parte la manifestaţii legionare. ca secretar al 1956 Sfatului Popular i-a protejat pe chiaburi. Membru de partid exclus pentru că: în 1939 făcea propagandă troţkistă şi contra URSS. să 16. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: era fiu de chiaburi. Fier” şi „Virtutea Militară”. reconfirmată în 1956. 3 2881 1649 Brînzea Andrei N. 1955 29 731 . 3 2880 3154 Brînză Vasile P. Originale. judeţul Vaslui. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961. Originale. 1957 şi 1960. alte abateri.2879 1919 Brînză Ştefan V. fie demascat în faţa maselor. avutul obştesc. Hotărâre reconfirmată în 1957. 1975 CCP a propus. 1962 şi 1966.06. CCP a hotărât: menţinerea deciziei.06. 32 2882 1647 Brînzei Petru P. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 6. exclus din Partid în 1972 pentru furt din 30. menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că: era fiu şi ginere de chiabur. Membru al Biroului Comitetului comunal de Partid Hoceni. a participat la războiul antisovietic. să fie 1947 îndepărtat din orice organizaţie politică sau întreprinderi de stat. pe frontul antisovietic a fost decorat cu „Crucea de 25.05.

în timpul Rebeliunii legionare a luat parte la jafuri.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5.02. a 21. a participat la războiul antisovietic.10. 6 732 . iar Secretariatul 1980 CC al PCR a hotărât. Original. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. 13. reconfirmată în 1956 şi 1969. respingerea apelului. cerute. reconfirmată în 1958 şi 1959. jucat cărţi şi a luat parte la beţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. alte 1951 abateri. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 25. CCP a propus. 1957 17 2884 1645 Brînzoi Victor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. 1 2885 3318 Brmbolich Francisc Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi luarea în evidenţă. 9 2886 1641 Broască Ilie Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a fost comerciant şi a fost condamnat penal.2883 1646 Brînzei Vasile Membru de partid exclus în 1948 pentru că în 1940-1941 a desfăşurat activitate legionară. alte 1954 abateri.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

reconfirmată în 1967. Plutonier la Secţia 15 de Miliţie Bucureşti. faptă pentru care a fost 1981 condamnat penal.07. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de şef de coloană la Autobaza nr. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei.06. 2 Câmpulung a confirmat foi de parcurs 23. reconfirmată în 1962. membru de partid exclus în 1959 pentru că a ascuns că tatăl său a fost poliţist.2887 1640 Broască Mihai I. copie.01.01. Originale. în 1945 s-a ocupat cu specula. copie. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Mălureni. reconfirmată în 1963 şi 1966. 9. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a făcut parte. copie. 3. voluntar. 1960 9 2889 1638 Broc Nicolae C. activitate duşmănoasă contra clasei 1961 muncitoare. din Jandarmeria antonesciană. Originale. Originale. regiunea Piteşti. CCP a propus. 1958 5 2890 3336 Brocea Ion I. condamnat penal în 1955 pentru 29. 8 2888 1639 Broboană Ioan M. fictive. alte abateri. 6 733 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

11. copii.01. 3. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. II) 734 . membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară. Original. exclus pentru că: în trecut a făcut parte 1953 din aparatul de opresiune al regimului burghezo-moşieresc (a fost jandarm). Preşedinte al Comitetului provizoriu din comuna Bodeşti. I) 2893 (vol. Comandant al Companiei de gospodărie de la Serviciul Centrul de instrucţie Dumbrăveni din MAI. I-II) 1 21 (vol. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. în postul avut a ţinut legătura cu elemente duşmănoase.2891 1637 Brodeală Ion A.08. a lui Ioan Răţescu. fiind dată cu scop de răzbunare. Original. pe motiv că ar fi fost informator al Siguranţei. Idem. CCP a constatat că acuza era neîntemeiată. 2 2892 1681 Brodeală Ion Gh. partid din 1936. alte abateri. judeţul Vâlcea. 1 (vol. fost comisar-ajutor la 1952 Poliţia din Botoşani. Original. A fost cercetat în urma unei declaraţii 25. pentru perioada frontului să fie cercetat de „organele în drept”. dată de la care activa în 1950 organizaţie. pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a participat la crime şi jafuri. 1952 1 1971 Broder Zalman (Sandu) Persoană căreia s-a acordat stagiu de 15. membru de partid 10.

română.11. 9. copii.2894 1097 Brohman Abram Ştrulevici Cetăţean sovietic despre care Institutul de Marxism-leninism de pe lângă CC al PCUS a solicitat relaţii cu privire la activitatea sa în România. română. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. rusă. 1973 27 2895 653 Broitman Mihail Iţcovici (Meer. că în 1935-1939 a lucrat în tipografia 1961 ilegală a PCR din Bucureşti. Originale. prin care se cerea să se confirme că a fost membru al PCR între anii 1932-1940 şi 23.12. română. lb. Notă de răspuns a CCP prin care informaţiile au fost confirmate parţial. copii. Costache) Cercetat în urma solicitării Comitetului Regional Cernăuţi al PC al Ucrainei. 3. lb. II Negru. Originale. Notă de răspuns a CCP prin care au fost transmise informaţiile solicitate. sect. Originale. rusă. 1962 79 735 . copii.01. lb. 19 2896 675 Broitman Moise Marcovici Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme că a fost arestat pentru participare la mişcarea muncitorească revoluţionară. fotografii. rusă.

membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a participat la Rebeliune. a luat parte la războiul antisovietic. 1975 7 2900 487 Bronştein Enea B. copii. era un element 1952 afemeiat şi beţiv. copii. Broniţki Ilarion Panteevici Cetăţean sovietic pentru care CC al PCUS a cerut să se confirme că în 1941 a fost condamnat pentru participare la lupta antifascistă. (Referinţă semnată de Ida Felix.2897 1972 Brojbeanu Vasile Mecanic la Liceul Teoretic de Fete nr. alte abateri. să fie scos din postul deţinut şi încadrat în producţie.01.1951 a cu spade.03. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. unde a fost decorat cu 25.12.) Originale. lb. reconfirmată în 1966. 37 736 . Uniunii Sovietice. 1 din Târgovişte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. (Braunştein Netty) Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte activitatea sa în 15. Adresă de răspuns a CCP prin care sau confirmat informaţiile solicitate.04. într-un post unde putea fi supravegheat. Originale. mişcarea revoluţionară din România. exclus din partid pentru că: şi-a însuşit banii pentru abonamente la „Scânteia” şi pentru cumpărarea Istoriei PC(b) al 21. rusă. română. Broncea Gheorghe Instructor la Judeţeana PMR Olt. 1 2898 2796 4 2899 1147 4. 1958 Notă de răspuns a CCP adresată CC al PCUS prin care s-a confirmat solicitarea. Originale. ordinul „Bărbăţie şi Credinţă” clasa a III.

10 2902 1974 Broscaru Constantin M.06. 7. motiv pentru care a fost condamnat penal. fotografii. s-a ocupat cu afacerile.08.07. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din PNŢ 19. Originale. 1 2904 1975 Broştic Ion Membru de partid exclus pentru că în calitate de agent încasator la pieţe s-a dovedit necinstit. Originale. legionară şi a participat la Rebeliune. 1959 3 2905 587 Brover Liubov Ovşina Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se confirma apartenenţa la PCdR în perioada 1938-1940. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. mişcarea revoluţionară din România. Original.2901 798 Bronştein Zeilic Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme participarea sa la 27. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. 22 737 . Originale.06. Originale. 1962 necesară la stabilirea pensiei. română. Membru de partid exclus pentru că în 1040-1941 a făcut parte din organizaţia 26.10. (1935-1944). 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul deţinut. lb. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 1965 confirmat solicitarea. 3 2903 1973 Broşteanu Ion Inspector şcolar. rusă. reconfirmată în 1960. copii. 15. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. din oraşul Stalin (Braşov). CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1988 a fost exclus din partid de 1965 către organizaţia de bază nr. 1977 CCP a propus. iar în 28.02. 5. hotărâre reconfirmată în 1970. pe motiv că „a avut manifestări duşmănoase. 1953 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.03. 11. Originale. Originale. 1 Medicină generală din cadrul IMF. menţinerea deciziei.12. CCP a stabilit că cererea era nejustificată. Original.12. 4 2908 2025 Brucă Gheorghe N.2906 2772 Brucan Silviu (Brucăr Saul) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1943. 1960 5 2909 1976 Brucăr Coloman (Karol) Director adjunct la fabrica „Partizanul Roşu”. vătămare corporală gravă. 1940 informator al Siguranţei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. membru de partid exclus pentru că în 1935 a fost spărgător de grevă. 2 738 . 9 2907 3172 Brucă Constantin Membru de partid exclus în 1976 pentru că a fost condamnat penal pentru 19. denigratoare şi a făcut declaraţii profund ostile faţă de politica Partidului şi statului”. Originale.

12. anticomunist. niste. şi-a depus actele pentru emigrare în 1953 Israel. Originale. a dus o viaţă depravată. Originale.05. În 1972 s-a stabilit că excluderea ei sa făcut pe baza unor învinuiri neobiective. 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 2911 1978 2 2912 1979 4 2913 1977 3 739 . fiind sub influenţa propagandei sio. iar decizia reprimirii ei în Partid a fost lăsată la latitudinea organizaţiei de bază. Brucker Isac Membru al BOB de la Centrala Artelor Grafice. Original. Originale. Bruckler Gheorghe Gh. exclus din Partid pentru că. CCP 1966 a clasat apelul. Bruckner Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost redactor şi proprietar la mai multe ziare („Aradi Elet”. Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a fost membru al Grupului Etnic German şi al 17. alte abateri. Întrucât şi-a recunoscut faptele. în timpul războiului antisovietic translator la Comandamentul german. „Heti Lap”).10. formaţiuni paramilitare „Deutsche 1959 Mannschaft”.18. care a publicat articole cu caracter 1956 duşmănos. participând la chefuri şi jocuri de noroc.2910 2806 Brucher Margareta Membră de partid exclusă pentru că: soţul ei a fost ofiţer în armata burgheză.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. la manifestările căreia a luat parte ca muzicant. alte abateri. în 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut legături cu ofiţeri germani.

5. s-a lăsat mituit. 17 2916 3355 Brudel Cazimir Persoană pentru care CCP a fost informat că adunarea generală a organizaţiei de bază de la Întreprinderea Metalurgică Iaşi a refuzat să-l primească în Partid. Originale. motiv pentru care solicitarea ia fost respinsă. motiv pentru care cazul a fost clasat. a votat afilierea la Sindicatele de la 27. reconfirmată de CCP în 1957. 1951 În 1958 şi-a retras apelul. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. în calitate de controlor economic. a avut atitudine duşmănoasă faţă de comunişti. 1980 1 2917 1981 Bruder Francisc Membru de partid exclus pentru că: la Congresul sindicatelor de la Cluj.07. În 1959 excluderea a fost reconfirmată.03. alte abateri. a 1950 susţinut autonomia regiunii. care a răspuns în 1980 că apelantul nu s-a remarcat cu nimic în activitatea profesională şi obştească. 1979 3 2915 1980 Brudaşca Petru Membru de partid exclus pentru că: în 1947-1948.2914 3361 Brucmaier Ghidu Persoană care a solicitat primirea în Partid.09.12. 9. din 1923. CCP a retrimis cazul Comitetului judeţean PCR Timiş. după cedarea Ardealului. Originale. Amsterdam. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 740 . 26.

07. 9. prin care s-a cerut confirmarea participării sale la mişcarea revoluţionară din 19. maghiară. România. Originale. Cruce” legionare. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 5 741 . nu există adresă de răspuns a CCP. 1963 Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. 6 2920 836 Bruhis Isaac Markovici (Brubis Ithok) Persoană cercetată în urma solicitării CC al PC din RSS Moldovenească. copii. 6 2921 345 Bruhman Lazăr Persoană domiciliată în Cernăuţi. care a solicitat CCP să confirme apartenenţa sa la UTC şi PCdR în perioada interbelică. copii. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Deşi în dosar se află documente care atestă respectiva activitate.09.) Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de 24. reconfirmată în 1962. 1953 39 2919 1987 Brughiu Georgică C.06. 5. lb. română.01. (Referinţe semnate de: Elvira Gaisinschi şi Simion Zeigher.2918 172 Bruder László (Bánki) Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe. Originale. Originale.

<Vorvärts>”. Originale. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a aprobat. 1 742 . Original. 24.2922 3254 Bruiuverde Ştefan Membru de partid exclus pentru că: nu a arătat situaţia tatălui său. dal. CCP a propus. a comis acte de indisciplină.11.22. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1985. Originale. în 1938-1940 a editat 1950 revista „Albumul Bucovinei de Sud”. 38 2923 3273 Brujan Gheorghe Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că frecventa restaurantele şi provoca scan. menţinerea deciziei. alte abateri.06. CCP a hotărât clasarea cazului.06. 4 2924 1986 Brüll Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1923-1938 a fost redactor al ziarului social-democrat de dreapta „Vorwörts 22. 1979 Întrucât şi-a retras apelul. CCV a hotărât menţinerea deciziei. condamnat la 25 de ani pentru crime împotriva umanităţii.

maghiară. Copie. română. Originale.02.12.07. care a avut activitate comunistă în ilegalitate. pe baza activităţii depuse în mişcarea revoluţionară ilegală. 1949 17 2926 2862 Bruma Gabriel Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1944 a fost inspector şi revizor şcolar. 8. 1 2927 3100 Brumaru Zamfir (Brummer) Redactor-şef adjunct la ziarul „Munca”.Zucker) Persoană cercetată. ca gazetar a scris articole 19. membru de partid care a solicitat luarea în evidenţă. să i se menţioneze în cartea de evidenţă că a fost membră de partid în 1938-1941. Originale. Deşi a avut purtare proastă la anchetă. 6. În 1960 a solicitat acordarea stagiului de partid din 1937. duşmănoase şi şovine la adresa URSS. În 1953 a fost reverificată cu prilejul căderilor din Oradea. 1973 4 743 . când a cerut verificarea cazului său. În anul următor CCP a hotărât: acordarea stagiului din 1946. din 1941. dată la care a depus prima adeziune de după „eliberare”. 1951 alte abateri.2925 2800 Brüll Rozalia (Friedman . lb. CCP a propus să-i fie menţinută calitatea de membră. când a fost primită în PCdR. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid cu stagiul din 1948. dată la care a fost primit în UTC. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1940.

Membru de partid exclus pentru că: în 1934-1938 a simpatizat cu cuziştii şi legionarii şi a făcut propagandă în favoarea lor. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid exclus pentru că: a trăit în anturajul elementelor legionare. unde a fost decorat cu 14. a fost voluntar pe frontul antisovietic. a 1954 fost căsătorit cu fiica unui comerciant de origine germană care a avut un frate în trupele SS. ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a.2928 1988 Brumă Eugen C. în timpul războiului antisovietic a fost avansat şi decorat. Dat fiind că ulterior s-a stabilit că şi-a ascuns o parte din activitate. în 1935-1947 a fost cântăreţ bisericesc.08. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: avea o educaţie mistică. Brumă Nicolae N. 1956 2 2931 1991 5. Membru de partid exclus pentru că a participat la şedinţe şi la alte manifestări legionare. 1957 4 744 . apoi s-a căsătorit cu fiica unui fost colonel de jandarmi. ca membru de partid a cerut să fie exclus din Partid şi şi-a trimis carnetul organizaţiei de bază. Original. Originale. 1957 10 2930 1990 Brumă Tache I.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1961. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2929 1989 2. Originale. în 1959 CCP a hotărât excluderea lui din Partid.06. Originale. 9. Întrucât la primirea în Partid şi-a recunoscut activitatea.09. Brumăreţchi Vasile A. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

încadrat cu devotament în muncă. Original. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.) Întrucât după 23 august 1944 s-a 15. În 1962 i s-a acordat stagiu de la 23 august 1944.01. a refuzat să se supună hotărârii. (La căderea din 1942 a avut purtare proastă la Siguranţă. în 1949. CCP a 1947 hotărât primirea ei ca membru nou. 2 745 . mort pe frontul antisovietic). a decedat pe frontul antisovietic. cercetată pentru clarificarea situaţiei de partid. soţul ei. a reuşit prin intervenţii să-şi recapete pensia retrasă în 1948.07. 20 2933 1984 Brunea Adelina (Postescu) Membră de partid exclusă pentru că: tatăl ei a fost comandant de garnizoană la Cernăuţi. a divorţat de 1952 soţia sa muncitoare şi s-a căsătorit cu amanta. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Referinţă semnată de Leon Naş. văduva unui căpitan 22. trimis în producţie. exclus din Partid pentru că: a avut legături imorale cu Adelina Postescu (fiică de colonel în armata burgheză.) Originale. fost căpitan. social-democrată de dreapta. a făcut politică 11. 2 2934 1983 Brunea Ion Responsabil al Secţiei de Cadre la judeţeana PMR Dolj. cu stagiu de la data rezolvării apelului. ca 1956 dactilografă la IOVR.2932 1985 Brumfeld Ana (Leibu) Membră de partid în ilegalitate.03. copii.

În 1971 CCP i-a confirmat stagiul din 1930. cerând ca în documentele sale de partid să se menţioneze că a fost membru în 19301940.07. CCP i-a respins apelul.06. 17 2936 2094 Brusanovscki Rudolf (Brusanovschi) Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat în Germania şi apoi a mers în Austria. 1 2937 2676 Brust Paul (Moris) Membru de partid exclus pentru că: împreună cu tatăl său.10.2935 3055 Brunstein Schulim Persoană cercetată întrucât a făcut cerere de primire în rândul candidaţilor de partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 746 . fascişti. cu 1954 care au făcut diverse afaceri. CCP a hotărât respingerea solicitării. Hotărâre reconfirmată în 1960. în 1946 s-a înapoiat fraudulos în 1950 ţară şi a susţinut că este de origine polonă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1940-1944 au fost oamenii de încredere ai comandanţilor armatei germane din Turnu 15. pe motiv că în 1940 a părăsit munca încredinţată fără să aibă aprobarea Partidului şi a plecat în URSS. a manifestat ataşament faţă de 13. În 1960 a fost reprimit în Partid şi a 1957 cerut să i se acorde stagiu din 1930. Măgurele (tatăl său era translator). Original. Original. Originale. 18. în 1950 s-a căsătorit cu fiica unui chiabur.

care a solicitat să fie primit în audienţă pentru a relata unele aspecte privind tovarăşii din conducerea Comitetului judeţean de Partid. Originale. 20 2940 Brutaru Nicolae Instructor la Comitetul judeţean de Partid Olt. Originale. 9. 1956 3 2939 Brutaru Nicolae Secretar al Comitetului comunal de Partid Găneasa. a solicitat să fie 24. 32/1971 transferat cu serviciul într-o zonă de 1971 munte.08.08. Totodată. CCP a constatat că apelantul nu a prezentat niciun aspect relevant şi a clasat cazul. 6. CCP a hotărât clasarea cazului. cupuri din ziare.12. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului (1942-1944) a purtat uniforma armatei germane şi a fost translator al ei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Totodată. după 23 august 1944 a purtat uniforma armatei sovietice şi făcea percheziţii la cetăţeni. judeţul Olt. 1979 23 747 . 48/1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. cercetat cu privire la mai multe ilegalităţi. Originale.2938 2093 Bruş Constantin (Groisman Kopel) Activist la Regionala PCR Valea Trotuşului. a fost luată în considerare cererea sa de transfer.

membru de partid în ilegalitate (exclus în acea perioadă şi demascat ca duşman şi agent al Siguranţei). Idem.08. CCP a propus menţinerea încadrării lui în Partid cu 13. era un element beţiv. Munte) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1934-1940 a scris articole cu caracter naţionalist-şovin. lb. Recercetat în 1956. copii. Originale.12. când a început să lucreze 1951 în organizaţie. Buban Ion Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac. copii. Şeful Serviciului de valorificarea unor bunuri ale statului din ministerul de Finanţe. I-III) Brutus Ion Director al Întreprinderii ceramice din Bucureşti. română. copii. 138 – 88 3/1956 115 2942 2095 8. Brutus Ion M. Originale. Bubă Ioan (B. CCP a hotărât admiterea apelului. în 1940-1944 a făcut propagandă fascistă. cercetat în legătură cu clarificarea situaţiei sale de partid. Idem. a avut manifestări naţionalist-şovine. 1959 4 748 .372 2941 (vol. Originale. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit neîntemeiate. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1930. Originale.02. 1953 13 2944 2239 7. Originale. stagiu din 1945. Originale. rusă. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate: a fost agent al serviciului englez.02. 1957 4 2943 220 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât respingerea solicitării. în carnet i s-a menţionat că în 1936-1940 a fost membră de partid. reconfirmată în 1980. Bubenic Robert Membru de partid în ilegalitate. în acelaşi an a fost exclus din Partid şi nu a contestat excluderea. fotografii. (În 1958 a fost reprimită.10. hotărască reprimirea ei în rândul 1949 candidaţilor de partid. 1971 împreună cu un grup de elemente speculante fugite de regimul sovietic. primit în Partid în 1962.) În 1960 a solicitat acordarea stagiului din 1934. înapoiat în ţară fără forme legale. bijuterii şi medicamente aduse din 30. Originale.12.07. cerere respinsă în acelaşi an (de două ori). străinătate.2945 2240 Bubenic Ana (Schvartz) Membră de partid în ilegalitate cercetată în legătură cu cererea sa de reîncadrare în Partid. În 1956 s-a hotărât că organizaţia de bază de la locul de muncă poate să 18. iar în 1946 s-a 19. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât în 1946 a venit din URSS fără aprobarea Partidului. întrucât: în 1940 a plecat în URSS fără să aibă aprobarea Partidului. care a solicitat să fie luat în evidenţă pentru activitatea desfăşurată în mişcarea revoluţionară ilegală şi să primească pensie pe linie de partid. Originale. Bubenik Ana Membră de partid exclusă pentru că a făcut speculă cu obiecte de îmbrăcăminte. în 1966 a fost judecat şi condamnat pentru abuz de încredere în dauna avutului obştesc şi furt. Totuşi. Originale. CCP i-a clasat memoriul. 31 2946 2022 36 2947 3065 17 749 .

Aiud şi Oneşti.06. 21.2948 466 Bubis I. copii. reconfirmată în 1966. iar celui de-al doilea 27. adeverinţa cerută nu putea fi eliberată.03. lb. română. lb. Cetăţeană sovietică. română. copii. în 1941-1944 a fost gardian la penitenciarul Chişinău. a 1958 decedat şi. activitatea desfăşurată în mişcarea 1987 muncitorească din România. rusă. (Referinţe semnate de: Iosif Rangheţ. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la stagiul său în PCdR. unde au fost închişi deţinuţi politici 1956 comunişti. Leonte Răutu şi Simion Zeigher. Originale. Elvira Gaisinschi. rusă. în consecinţă. 5 750 . Adresă a CCP către CC al PCUS prin care s-a comunicat că cel care putea să 28. dea referinţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Avram Gaisiner (Buma). Notă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că cei doi nu figurau în evidenţa Arhivei CC al PCR.03.) Originale. 12 2949 1210 Bubiş Isac Marcovici Şleahu Samson Herşcovici Cetăţeni sovietici pentru care Secţia Relaţii Externe a CC al PCUS a solicitat – pentru primul – să se confirme apartenenţa la PCR. 9 2950 2810 Bubliţchi Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost gardian la penitenciarele Alba-Iulia. M. Originale.

Originale. menţinerea deciziei. 3 2953 2241 Bubosu Ion D.12. rusă. Saia Frank) Fost membru al PCR din 1919. 1958 reconfirmată în 1959. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. 1975 CCP a propus. Originale.04. 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. română. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.08. copii. 14 2954 2259 Buca Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din partidele 18. Original.04. Aurel. Originale. Fost instructor al Comitetului raional de Partid Feteşti. biografice. exclus din Partid pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 18. Milea. 1 751 . cercetat în urma solicitării CC al PCUS prin care se cerea să i se verifice datele 23. Marcel. legionară. reacţionare burghezo-moşiereşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. 36 2952 3126 Buboi Dobre C. 1961 Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că a fost membru al Partidului comunist începând din 1920 şi a fost condamnat în procesul din Dealul Spirii. era un 1951 element necinstit.2951 652 Bubnovski Samuel Marcovici (Şmil.

1 752 . reconfirmată în 1975.2955 2276 Buca Victor Secretar tehnic la Raionul de Partid Târgu Jiu. s-a 30. Originale. Întrucât a fost arestată şi condamnată 1954 abuziv. 22.05. Membru de partid exclus pentru că. de necinste. 20 2958 2274 Bucătaru Alexandrina (Păduraru) Membră de partid exclusă pentru că a fost arestată şi condamnată pentru calomnie şi delapidare. Originale. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. 3 2957 2238 Bucăloiu Savu Gh. s-a dovedit a fi un element necinstit. 6 2956 2273 Bucan Vasile C. Originale.09. în calitate de şef de secţie la Direcţia regională CFR Craiova.11. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. CCP a cerut Comitetului regional PMR Iaşi adâncirea cercetărilor. Original. Întrucât motivarea nu a fost 1960 documentată corespunzător. dovedita fi necinstit. exclus din Partid pentru acte 22. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 19.

2959 2284 Bucătaru Alionte Gh. 9. indicându-i totodată apelantului că poate să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor. În 1957 a fost condamnat penal pentru neglijenţă şi fals în acte publice.05. 3 2960 3/1948 Bucătaru Dumitru Kiraly Francisc Secretarul şi responsabilul cu cadrele de la Comitetului Judeţean PMR Severin. Membru de partid exclus pentru că: la alegerile din 1946 a rupt afişele cu semnul „soarele” şi a lipit afişe maniste. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a propus (şi s-a hotărât) excluderea lui din Partid şi scoaterea din funcţia de director al fabricii de ciment Turda. 11. Fost secretar adjunct al Comitetului judeţean PMR Constanţa. cercetat pentru că în trecut a fost omul administraţiei CFR Sibiu. iar direcţiile Cadre şi Organizatoric ale PMR au primit sarcina să prelucreze cazul împreună cu inspectorii CCP. atât pe biroul. cât şi 22. Originale. CCP i-a sancţionat cu „admonestare”. s-au găsit 1948 documente de partid).04. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte1956 meiate. cercetaţi pentru lipsă de vigilenţă (cu prilejul unui control. a muncit în dijmă pământul unui chiabur.07. 41 2961 2275 Bucătaru Dumitru T. Originale. în coşul cu hârtii al instituţiei. În 1961 CCP i-a respins un nou apel. Originale. 1951 40 753 . şi a trăit într-un anturaj fascist. Întrucât s-a aflat că a fost informator al Jandarmeriei şi al administraţiei CFR Ciceu şi Sibiu.

5. ca ofiţer în lagărele de prizonieri de la Dorneşti şi Calafat a dus o politică de exterminare a lor. 2. refuzat să participe la viaţa de partid. a făcut parte din Mişcarea Legionară.05. Originale. 1959 8 2965 2260 Bucătaru Traian Membru de partid exclus pentru că: în calitate de perceptor şi controlor de urmărire a persecutat populaţia săracă.06. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1950 1 754 .10. 1980 CCP a propus. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. menţinerea deciziei. alte abateri. Original.2962 2271 Bucătaru Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat pentru acte de necinste.08. 6. 20 2964 2272 Bucătaru Neculai Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1961 2 2963 3329 Bucătaru Lucreţia Membră de partid exclusă pentru că a săvârşit diferite fapte de indisciplină şi a 27. Originale. reconfirmată în 1961. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară.07. alte abateri. era un 1951 element afacerist. calitate în care s-a purtat urât cu celelalte deportate. Întrucât la completarea chestionarului de candidat nu a arătat că a făcut parte dintr-o organizaţie sionistă. 1944 a fost poliţist la Chişinău. membră de partid exclusă pentru că: în 1939 a fost înscrisă în organizaţia sionistă „Habonim”. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din cadrele Miliţiei. partid. 1 2967 2262 Buchalter Agneta (Mozes) Instructor de cadre la URCC.04. în postul deţinut a susţinut elemente duşmănoase regimului. reconfirmată în 1963. a făcut parte din organizaţia 1963 sionistă „Ichud”. Originale. 51 755 . 1970 şi 1972. în timpul deportării la Auschwitz. Membru de partid exclus pentru că: în 1932-1938 a fost membru al organizaţiei sioniste „Mizrachi”. CCP a hotărât anularea deciziei. Oradea. Întrucât motivul principal de excludere s-a dovedit neîntemeiat. 1954 5 2968 2263 Bucholtz Lupu N. în timp ce era membru de 26. în 194118. 9. în 1957 CCP i-a respins apelul.06. în 1944. Originale.2966 2261 Bucătea Ştefan Miliţian în comuna Băileşti. a îndeplinit funcţia de „stubedienst”. având şi funcţie de conducere. organizaţia de bază putând să o primească în rândul candidaţilor. Original.

apoi angajată a MAI. Berşad. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 CCP a propus ca Biroul organizaţiei de Partid din MAI să prelucreze cu ea lipsurile avute şi să fie ajutată să le lichideze. 2 756 . în 1943. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 6 2970 2264 Bucică Dumitru C. Originale. (Bîcicov) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme că în perioada 1932-1940 a fost membru al PCdR. s-a bucurat de încrederea legionarilor. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant al Partidului averescan.09. Original. cercetată pentru a se stabili condiţiile în care. 8 2971 782 Bucicov Boris P. alte abateri.04. Originale. 1962 38 2972 2265 Bucicov Mira Membră a colectivului Secţiei militare a CC al PCR. de patron. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1932-1935 a fost membru de partid şi a fost arestat de Siguranţă. a fost scoasă din ghetoul 13. copii. după 17. trădând astfel interesele 1960 muncitorilor. reconfirmată în 1960. 23 august 1944 a avut manifestări 1955 naţionaliste. apoi membru al FRN.01.05.2969 2725 Buchsbaum Jean (Ionas) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de sindicat la magazinul „En Vogue” din Bucureşti s-a lăsat mituit 12. alte abateri.

Originale. ţinut legătura cu nepotul său. alte abateri. Secretar al Celulei de Partid din închisoarea Suceava. după 1948 care a fost depus în acelaşi penitenciar. 2. reconfirmată în 1969. (Ion) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi cuzistă. Originale. a 11.05. arestat pentru sabotaj economic. fost 1956 legionar.06. 3 2975 2268 Buciuc Vasile Gh. exclus din Partid în 1947 pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Comitetului judeţean Suceava să îl demaşte ca duşman al regimului de democraţie populară.09. Original. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar de vamă a luat şperţuri. 1 757 . alte abateri. alte abateri. a avut abateri disciplinare. 1954 1 2974 2267 Buciu Ion Gh. a fost director la mai multe penitenciare. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru furt din 15. avutul obştesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. T. Copie. ca director al închisorii Suceava (1946-1947) a fost 15. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.2973 2266 Bucioagă Ioan M. 8 2976 2961 Buciuceanu Ioan Gh.

1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. 1948 1 2980 2270 Buciuman Ioan G. a luat parte la unele 1956 manifestaţii legionare.10. ulterior s-a încadrat în 1947 muncă cu devotament. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „vot de blam” şi să se cerceteze cine a impus decizia sa de excludere. Originale. Original. purtare proastă. cercetat în legătură cu clarificarea situaţiei sale de partid. Copie. 2 758 . 2. comisarii de poliţie.08. 1 2978 2269 Buciumac Ion (Preda) Membru de partid exclus pentru că în 1940 s-a înscris şi a activat în organizaţia 31. 4 2979 2863 Buciuman Dumitru Membru de partid exclus pentru că: nu avea continuitate în muncă. Copie. motiv pentru care CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1945. judeca problemele superficial. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut legături cu agenţii şi 26. legionară. a luat şperţ. Deşi la căderea din 1942 a avut 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. era influenţabil şi beţiv.2977 2962 Buciuceanu Ştefan Lucrător la Secţia de Cadre a MAI. alte abateri.

Bucser Alexandru Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut fascist. în 1946 şi-a deschis un atelier. alte 1955 abateri. Original. fascistă de tir. Original. a exploatat forţă de muncă salariată.09.04. spion al 25. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. reconfirmată în 1958. română şi rusă. 5. Bucsi Francisc (Bucşi) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost membru în organizaţia 12. afacerist şi specu1950 lant. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bucsinescu Nicolae Gh. CCV a hotărât menţinerea deciziei. (Bucovanu) Secretar al Plăşii de Partid Paşcani. CCV a hotărât menţinerea deciziei. armatei antonesciene. în care 30. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb.08. (Referinţă a lui Ludovic Czeller şi interogatoriu al lui Constantin Maimuca.08.) Originale. Originale. 1 2983 2303 1 2984 2304 1 2985 2306 2 759 . copii. a 15.06. pierdut servieta cu documente de partid. Adresă a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1922-1928 a activat în mişcarea muncitorească din Arad.2981 549 Bucova Francisc (Bucov Ferencz) Cetăţean ungar cercetat în urma solicitării Partidului celor ce Muncesc din Ungaria. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost simpatizant cuzist şi legionar. 1951 alte abateri. 1952 141 2982 2299 Bucovan Dumitru C.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. română. 14 2987 2300 4. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. lb. 61 2989 2864 1 760 . respins de CCP. În 1961 a făcut apel. stăpânită de viciul beţiei. drept” (propunere aprobată). Originale.02. alte abateri. 1957 6 2988 2301 Bucşa Iuliu I.12. Adresă a CCP prin care s-au transmis 1951 informaţiile cerute. 24. CCP a propus să fie exclus din Partid şi să fie ţinut în evidenţa „organelor în 23. Bucşa Gavril Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a făcut parte din organizaţia legionară.2986 66 Bucsko Iosif Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii din perioada 1945-1947. Originale. Dat fiind că s-a aflat că şi-a minimalizat activitatea la legionari şi în 1953 s-a dovedit necinstit în funcţia de delegat sătesc. Întrucât la legionari nu a avut activitate deosebită. maghiară. membră de partid exclusă pentru că era 12. Bucşa Paraschiva Responsabilă cu munca de femei. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. ] Inspector general la Departamentul CFR. copii. indisciplinată şi 1948 „palavragistă”. Copie.10. hotărâre reconfirmată în 1962 şi 1968.08. în 1959 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. 1953 În 1958 a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu.

02. Ulterior i-a fost acordat stagiu din 1936. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a activat în organizaţia legionară. alte abateri. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1948 s-a căsătorit cu fiica unor chiaburi.2990 2302 Bucşa Tiberiu Preşedinte al Tribunalului orăşenesc Cluj. Originale. 9 2991 3196 Bucşă Aurel Membru de partid exclus în 1975 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu.10. Întrucât în 1940 a rămas în URSS fără 1961 aprobarea Partidului. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1932. în funcţia avută a lucrat 17.07. CCP a propus. reconfirmată de CCP în 1954 şi 1978. 1. 20 2992 2305 Bucu Nicolae (Schachter Conrad) director la Fabrica de ulei „Filimon Sârbu” din Bucureşti. împotriva indicaţiilor date de organele 1958 locale. 26 2993 2307 Buculei Ion C. 1950 5 761 . CCP a hotărât respingerea cererii.11. reconfirmată în 1969. 31. menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1983 şi 1985. Originale. 22.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât la primirea în Partid menţio20.2994 2308 Buculei Margareta Membră de partid exclusă pentru că părinţii ei au fost chiaburi.03. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru instigare la fals intelectual. 4 2995 2295 Bucur Alexandru Al. nase starea materială a părinţilor. iar în urma tratamentului greşit pe care i l-a aplicat. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. respectiva a decedat. Originale. să se recomande organizaţiei de bază să-i ia în discuţie cererea de reprimire în Partid. a tratat ilegal o femeie care dorea să avorteze. 1962 7 2997 3138 Bucur Alexandru M. 7 762 . în 1978 1954 CCP a propus. Originale. 4 2996 2294 Bucur Alexandru Al. menţinerea deciziei.07. candidat de Partid exclus pentru 20. că a ascuns că în 1954 fratele său a făcut 1963 parte dintr-o organizaţie subversivă. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Comitetului judeţean Prahova al PCR. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24.11. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. alte abateri. Candidat de partid exclus pentru că: în calitate de medic. Procuror la Procuratura Raionului Negreşti. 8. fapt pe care l-a ascuns. 1974 În 1975 excluderea a fost menţinută. În 1985 CCP a propus.

alte abateri. – 1 2999 2297 Bucur Bordei Membru de partid exclus pentru că era chiabur. alte abateri. Originale. exclus din Partid pentru că: s-a compromis în faţa cetăţenilor. 9. 7 763 . raionul Focşani. deţinea utilaje agricole şi muncea pământul cu braţe salariate. 1956 3 3000 2298 Bucur Coman Secretar al BOB din comuna Slobozia-Ciorăşti. iar el nu a fost ajutat de către organizaţia de bază. reconfirmată în 1961. CCP a hotărât anularea deciziei.2998 2296 Bucur Aurel Membru de partid cercetat pentru că: Silviu Dan a sesizat că în trecut ar fi fost legionar activ şi a participat la Rebeliune. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 1953 2 3001 2285 Bucur Constantin Gh.12. Originale. Original. CCP a hotărât clasarea cazului. fascistă „Svastica de Foc” 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1938 a făcut parte din organizaţia 12. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.11. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Întrucât parte din învinuiri s-au dovedit neîntemeiate. reîncadrarea în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam cu avertisment”.02. Original.

12. Originale.11. 1966 3 3003 2286 Bucur Constantin I. în 1936 a 14. exclus din Partid pentru că: a dus activitate de „fracţionare”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a strâns circa 60 de tineri cu intenţia de a pleca cu ei în Germania. cupură ziar. 3 3004 3257 Bucur Dumitru Membru de partid exclus pentru că a comis ilegalităţi şi fapte de necinste 20. 7. pentru care a fost condamnat penal. Originale. în calitate de comandant de subcentru de pregătire premilitară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Originale. 4.3002 2780 Bucur Constantin I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. s-a manifestat ostil şi opus comasării terenurilor din comună. şi-a pierdut carnetul de membru. Membru de partid exclus pentru că: nu a dus viaţă de partid. Secretar al organizaţiei de bază de la Telefoane. în vara anului 1944. la cercetarea apelului s-a aflat că în 19401941 a fost membru al organizaţiei legionare. 22 3005 2287 Bucur Dumitru C. 1978 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. era un 1950 element afacerist.04. menţinerea deciziei. fost adept al Partidului cuzist. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. 1960 4 764 .

Original. sancţionat cu „vot de blam” 19.08. antisovietic.04. 1 3008 2289 Bucur Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu Mişcarea Legiona17. 1068 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclusă din Partid pentru că „sa îngâmfat” şi a folosit metode „patronale” faţă de salariaţi. Original. Întrucât a dovedit putere de muncă şi 1954 ataşament faţă de Partid. ră. 1951 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru. a fost decorat şi a făcut parte 1949 dintr-o unitate „de sacrificiu”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 3009 2606 Bucur Gheorghe Secretar de plasă la Frontul Plugarilor. oraşul Stalin (Braşov). alte abateri.12.3006 2989 Bucur Dumitru S. 20. CCP a hotărât anularea deciziei.05. s-a dovedit necinstit. membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul 16. Originale. Buzău. Original. pentru diverse abuzuri şi abateri. 7 3007 2288 Bucur Eugenia Secretară a organizaţiei de bază la Întreprinderea Aro. 1 765 . reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Director la Întreprinderea „Flacăra”.

partid exclus pentru că în 1940-1941 a 1954 fost şef de cuib legionar. Original. activitatea legionară a tatălui său. membru de partid exclus în 1953 că în 1930 a întrerupt legătura cu mişcarea muncitorească revoluţionară şi s-a alăturat elementelor oportuniste.3010 2290 Bucur Gheorghe C.05. Director al Întreprinderii de transport gaz metan Mediaş. provocat scandal într-un restaurant). Originale. membru de partid exclus pentru că a ascuns 17. raionul Sighişoara. 5 3011 2291 Bucur Gheorghe M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Stalin (Braşov). membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru huliganism (s-a îmbătat şi a 26. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.07. Ofiţer MAI.11. 1967 Având în vedere munca pozitivă desfăşurată înainte şi după 23 august 1944. 12 3013 2924 Bucur Gheorghe R. Originale. 1 3012 2292 Bucur Gheorghe N. 1962 CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază de la locul său de muncă. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Soard. CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea sa în drepturile de membru cu stagiu din 1944. 8 766 . ghelerteristă din Moreni. locotenent. Ofiţer la Direcţia de contrainformaţii militare. membru de 29. cu care a format gruparea 26. reconfirmată în 1960 şi 1962. locotenent-major. Originale.

judeţean de Partid o scrisoare anonimă. Întrucât a renunţat la apel. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. Originale.06. alte 1950 abateri. element imoral şi necinstit. a avut atitudine 26. membru de partid cercetat pentru că a dat dovadă de uşurinţă la angajarea lui Iordan Gavril. 1 3016 2277 Bucur Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor. cu care făcea chefuri. 1970 CCP a propus: să se analizeze oportunitatea rămânerii lui în funcţie. 1 3017 5/1970 Bucur Ioan Vicepreşedinte al Consiliului Popular al oraşului Vaslui. Originale.11. motiv pentru care în 1950-1952 a fost reţinut administrativ. 26. duşmănoasă faţă de Partid şi URSS. Original. în 1976 care făcea afirmaţii duşmănoase faţă de politica economică a Partidului şi statului. membru de partid exclus pentru că a întreţinut legături cu elemente necinstite pătrunse în comerţul <1958> de stat. alte măsuri. menţinerea deciziei. a trimis Comitetului 26. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a propus. 5 3015 2280 Bucur Ioan Secretar al Comitetului orăşenesc PMR Râmnicu-Sărat. Original.3014 3167 Bucur Iacob Membru al Comitetului de Partid al Complexului CFR Cluj-Napoca. 9 767 . exclus din Partid în 1975 pentru că: nu a arătat că tatăl său a fost şef de cuib legionar.

regiunea 23. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Instructor la Secţia de propagandă a Direcţiei politice a regiunii a II-a militare. Întrucât a constatat că era vorba des1951 pre o acţiune de compromitere organizată de duşmani. Originale. 20. În 1978 i s-a majorat pensia la 2800 lei lunar. Bucur Ion Gh. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1931. Originale. 4. şi-a însuşit unele materiale. Original. tatăl său a fost şef de 26. exclus din Partid pentru că: în trecut a simpatizat cu organizaţia legionară.01.05. cercetat pentru că era bănuit că a fost legionar. Membru de partid exclus întrucât în 1955. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. garnizoană legionară. în timp ce era director al Căminului cultural al comunei Drăghici. 1959 Întrucât la primirea în Partid arătase ceea ce i se reproşase şi era un element pozitiv. În 1965 i s-a recunoscut stagiul din 1929.3018 2293 Bucur Ioan (Ion) Responsabil al Secţiei de cadre de la Uniunea Port-Transport. Argeş. Bucur Ion (Ioan) Responsabil al Secţiei propagandă şi agitaţie la Biroul judeţean PMR Bacău. Originale. motiv 1966 pentru care a fost condamnat penal. ataşat regimului. 1953 21 3019 2281 Bucur Ioan I. 24 3020 2279 4 3021 2805 3 768 .02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. căpitan.11. CCP a hotărât că poate munci în continuare ca activist al Regiunii.

copie.07.04. antisemite. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1950 15 3024 2283 Bucur Mihai M. în 1946 a participat la Greva studenţilor de la Cluj. Originale. 1954 29 769 . 1. Membru de partid exclus întrucât: pe frontul antisovietic a fost decorat pentru crimele săvârşite.3022 2278 Bucur Ion Gh. CCV a hotărât menţinerea deciziei.11. Originale. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru favorizare la fraudă. 10 3025 2243 Bucur Mihai V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. (Soare) Membru de partid exclus pentru că în anii 1940-1944 a făcut parte din personalul informativ al Serviciului Special de 15. 1. Originale. 1957 reconfirmată în 1959. alte abateri. 21 3023 2282 Bucur Lazăr L. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost trimis în Germania pentru specializare. 6. 12.11. Originale. reconfirmată în 1958. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar. 1963 2 3026 2762 Bucur Narcis Membru de partid exclus pentru că: a format o clică în cadrul organizaţiei de bază şi a avut ieşiri şovine.04. Informaţii (SSI). CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1965 a fost reprimit în Partid.

Originale.11. reconfirmată în 1960 şi 1962. sub ocupaţie americană. 5 3028 3198 Bucur Petre A. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: provenea dintr-o familie de 21. legionară. a avut manifestări 1960 antipartinice.12. Originale. 2 3030 2246 Bucur Petre P. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a făcut politică 26. foşti exploatatori.12. Membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1939-1941 a desfăşurat activitate legionară.3027 2244 Bucur Paulina P. Originale. 1977 3 3029 2245 Bucur Petre M. hotărâre reconfirmată în 1965.02. 9. 1954 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii”. CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care nu putea fi verificată. Membru de partid exclus pentru că: în octombrie 1944-octombrie 1945 a fost în mai multe lagăre din Germania Occidentală. menţinerea deciziei. 11 770 . Originale. perioadă 23.

profesor universitar şi membru în Marea Adunare Naţională. În 1954 CCP a propus (iar Biroul Politic a acceptat): anularea hotărârii. în 1943 a împuşcat prizonieri sovietici. În acelaşi an. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1940. în postul administrativ avut s-a înconjurat de elemente duşmănoase regimului. Originale.06. Original. 1952 40 771 . reconfirmată în 1976. să fie sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. 7. Originale. 9.01. fiind 18. Biroul Politic a hotărât să-i recunoască stagiul din 1940. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni contra partizanilor. a depus carnetul de partid. 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei.3031 2833 Bucur Socrat Secretar de plasă. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. să nu fie folosit în munci administrativ-politice de mare răspundere. 21 3033 2248 Bucur Şchiopu Ministru al Comerţului şi Alimentaţiei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. Totodată s-a cerut ca organele de Securitate să-l ancheteze cu privire la acţiunile din timpul războiului. CCP a propus (şi s-a acceptat) menţinerea deciziei. criticat. 1950 1 3032 3117 Bucur Stelian Membru de partid exclus pentru că: în mod repetat a comis abateri de la disciplina de partid şi profesională. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a susţinut propaganda fascistă.

Director al fabricii „I. în 1943 a făcut parte dintr-un batalion special constituit în Germania. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1946 a făcut propagandă manistă. membru 30. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1935. Frimu”. 1 3037 2258 Bucur Vasile D.C. Originale. 1 772 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că s-a 27. 3 3035 2256 Bucur Teodor Gh. de partid care a solicita