P. 1
Arhivele Nationale

Arhivele Nationale

|Views: 549|Likes:
Published by Adrian Dobre
ARHIVE
ARHIVE

More info:

Published by: Adrian Dobre on Feb 10, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2015

pdf

text

original

NR.

INVENTAR: 3259

ARHIVELE NAŢIONALE BIROUL ARHIVE CONTEMPORANE FOND C.C. al P.C.R. – COLEGIUL CENTRAL DE PARTID (1945-1989)

INVENTAR
Litera „B” 3.607 u.a.

PREFAŢĂ
Pentru prezentarea părţii structurale Colegiul Central de Partid, de la Fond CC al PCR, trimitem la Inventarele „Litera A” (Nr. 3145) şi „Documente Interne” (Nr. 3151). Printre persoanele cele mai importante din acest inventar de la litera „B” menţionăm: Brill Sulam Iosif (Suly), şef al Serviciului învăţământ din Direcţia Superioară Politică a Armatei; Bălan Ştefan Gh., preşedinte al Sfatului Popular al Capitalei; Balazs Eugen (Balas, Blatt Egon), director în Direcţia economică a MAE; Bâgu Vasile C., membru de partid din ilegalitate; Brucan Silviu (Brucăr Saul); Braia Mia (Blaga Maria), artistă; Belle Petre, director general al Treburilor Consiliului de Miniştri; Bogdan Alexandru (Lam Jack), director adjunct la Tehnoimport; Biji Mircea, director general adjunct la Direcţia Centrală de Statistică; Blehan Octavian, ofiţer de Securitate; Belea Octavian, preşedinte al Comitetului Central al Crucii Roşii; Banyai Ladislau, rector al Universităţii Bolyai din Cluj; Bărbulescu Valeriu, inspector general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Brill Jana, membră de partid din ilegalitate; Bodnăraş Florica, membră de partid din ilegalitate; Birman Elisabeta (Luca Betti), membră de partid din ilegalitate; Bălteanu Mihai (Bălţeanu / Colcher), şef al Direcţiei Cadre din Direcţia Generală Politică a MAI; Bragye Iosif, preşedinte al Tribunalului Militar Teritorial Oradea; Bălăceanu Petre, preşedinte al Băncii Populare Române; Bellu Petre, scriitor; Bereziţchi Dumitru, prim-secretar al Comitetului regional de Partid Bacău; Bolojan Victor, prim-secretar al Comitetului regional PMR Oradea; Bădeţ Ioan I. (Ion), şeful Sectorului Apeluri de la CCP; Birtaş Gavril, inspector regional de Siguranţă la Oradea; Birtaş Eva, membră de partid din ilegalitate; Boureanu Radu, scriitor; Bălan Dumitru, prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Brăila; Bădiţoiu Gheorghe, prim-secretar al Comitetului de Partid al oraşului Sibiu; Băltăreţu Corneliu C., internat în azil psihiatric; Bălănescu Ion N. (Rozenzweig Arnold), conferenţiar la Facultatea de Filosofie a Universităţii „C.I. Parhon” din Bucureşti; Boico Mihail (Rosner Maier - Bibi), şef al Serviciului politic al Comandamentului Trupelor de Grăniceri; Breiner Paraschiva (Abraham Piri), membră a CC al PCdR în ilegalitate; Berman Jacques, condamnat politic în procesul Lucreţiu Pătrăşcanu; Bereanu Bernard, preşedinte al Uniunii Internaţionale a Studenţilor; Berger Wolf, director la Direcţia Centrală de Statistică; Bobe Aurel R., locţiitor al şefului Direcţiei regionale de Securitate

I

Galaţi; Boboş Ştefan, prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Neamţ; Bexa Ion I., responsabil al Serviciului de cadre al Şcolii superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu”; Burcă Galia (Sincari), fostă membră a Brigăzilor Internaţionale din Spania; Bugnariu Teodor, profesor de filosofie la Universitatea din Cluj; Bondrea Aurel Gh., director general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Babenco Gertruda (Redlinger), directoare a Creşei şi căminului de copii ale aparatului CC al PCR; Bazavan Constantin M., director adjunct al Direcţiei penitenciare, lagăre şi colonii din MAI; Bona Mihai, secretar general la Ministerul Justiţiei şi consilier al ministrului; Beldeanu Ion (Ioan), prim-secretar al Comitetului de partid regional Arad; Baranga Aurel, redactor-şef la revista „Urzica”; Bădică Ilie M., director general adjunct al Direcţiei Generale a Recrutării şi Repartizării Forţelor de Muncă; Băzălan Dumitru D., director general al Penitenciarelor; Bordeianu Constantin, prefect de Iaşi; Buicliu Nicolae, compozitor şi profesor de muzică la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti; Banc Iosif, prim-secretar al Comitetului regional de Partid Oradea; Bondrescu Aurel I., director al Siguranţei Capitalei; Boico Cristina (Marcuson Bianca), fostă combatantă în Rezistenţa Franceză (FTP-MOI); Botnar Octav (Bodnar / Bundorf Osvald), fost combatatant în Rezistenţa Franceză (FTP-MOI); Butnărescu Gheorghe C., director al Penitenciarului Văcăreşti; Borşan Dumitru, şef de serviciu în Securitate; Berciu Dumitru, conferenţiar la Institutul de Istorie şi Geografie al RPR; Beniuc Emma (Friedman-Bresliska), şefă de serviciu la Institutul „Maxim Gorki”; Beniuc Mihai A., secretar al Uniunii Scriitorilor şi profesor universitar; Bâtu Aurel, director al penitenciarului Călăraşi; Bârlădeanu Alexandru, membru de partid din ilegalitate; Alexandru Baciu, deputat în MAN; Bulz Gheorghe V., ofiţer politic în Armată; Bulan Iacob St., general-maior în MAI; Bucur Şchiopu, ministru al Comerţului şi Alimentaţiei; Breslaşu Marcel (Breslinka), secretar al organizaţiei de bază a Uniunii Scriitorilor. Inventarul de faţă cuprinde dosare individuale şi colective (referitoare la persoane), totalizând un număr de 3607 u.a., reprezentând o cantitate de 8,70 m.l. arhivă, anii extremi 1945-1989. Cu câteva excepţii, dosarele au fost legate de creator. Operaţiunile arhivistice au fost desfăşurate de arhivistul Mircea Stănescu şi arhivarul Ioana Mihai.

30.12.2011 Mircea Stănescu, consilier principal II

Fond: Comitetul Central al Partidului Comunist Român Parte structurală: Colegiul Central de Partid (1945-1989) Alfabetic LITERA B
Nr. de inv. Numărul vechi al unităţii arhivistice Cuprinsul unităţii arhivistice Datele extreme Nr. filelor Obs.

1

686

Baba Aurel Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut legionar, fost şef 24.01. de cuib, care în timpul Rebeliunii a 1952 participat la jafuri; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2

687

Baba Constantin D. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. 31.03. Întrucât a renunţat la apel, CCP a 1959 clasat cazul. În 1960 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

6

1

3

685

Baba Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Ostrov, judeţul Tulcea, exclus din Partid pentru că: a făcut politică 17.09. legionară; a întreţinut legături cu 1954 chiaburii; s-a dovedit a fi un element necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

4

688

Baba Ioan G. Membru de partid exclus pentru că în 1957-1958, în calitate de secretar al organizaţiei de bază a grupului de ofiţeripompieri români aflaţi la studii în URSS, 10.03. s-a dedat la acţiuni speculative şi imorale; 1959 alte abateri. Întrucât şi-a retras apelul, CCP a clasat cazul. Originale. Baba Ion Secretar adjunct al Comitetului regional PMR Arad, cercetat la sesizarea lui Ion Şopron (Schwartz) pentru că ar fi fost legionar. CCP a stabilit că acuza era 24.02. neîntemeiată. 1951 În 1953 CCP a propus, iar Secretariatul CC a aprobat, sancţionarea lui cu „vot de blam” pentru acte huliganice în problema colectărilor şi a încasării impozitelor. Originale. Baba Ion (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1938 a venit în ţară din URSS cu familia, dorind ca Antonescu să-i boteze copiii; în 1940 a trecut clandestin în Basarabia; ca membru de partid era fracţionist, beţiv, bătăuş, antisovietic, afemeiat şi dornic să devină primar în comună. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

2

5

2594

3

6

2886

2.10. 1948

1

2

7

35

Bába Nicolae (Mikloş) Şeful Secţiei planificare a Sfatului Popular al oraşului Târgu Mureş, membru de partid exclus pentru că: sub regimul hortyst a avut relaţii de prietenie cu elemente exploatatoare şi de încredere 21.03. ale acelui regim; a avut sarcini în 1958 inventarierea bunurilor evreilor deportaţi; era un element carierist; în 1956, în timpul evenimentelor din Ungaria, a avut atitudine „nejustă”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baba Teodor Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sâniacob, judeţul Năsăud, exclus din Partid pentru că: în timpul alegerilor din 1948 a călcat legile electorale; a neglijat munca şi avea dese 24.04. abateri de la morală. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei, i-a cerut să muncească pentru reabilitare, iar peste doi ani să ceară primirea în rândul candidaţilor de partid. Originale. Baba Teodor T. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Ghergheluş, raionul Ineu, exclus din Partid pentru că: în 1940 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; în postul avut era beţiv şi ţinea legătura cu 10.08. elemente legionare. 1956 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât ridicarea sancţiunii, organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor. Originale. Babaca Valentina Responsabilă de cadre a Întreprinderii economice interraionale Târgu Ocna, membră de partid exclusă în 1958 pentru 11.06. că a fost condamnată penal pentru 1959 înşelăciune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

8

33

3

9

32

3

10

11

4

3

11

10

Baban Alexandru T. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1939-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960 şi 1962. Originale.

5.03. 1960

16

12

3415

Baban Nicolae Membru de partid exclus pentru că a fost implicat în ilegalităţile comise de unele cadre didactice de la Academia de 10.10. Studii Economice din Bucureşti. 1977 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

4

13

9

Baban Teodor T. Instructor la Comitetul regional de Partid Ploieşti, exclus din Partid în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie de 19.11. exploatatori; era căsătorit cu fiica unui 1957 chiabur; în funcţia avută a avut o comportare imorală (beţie, femei). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

14

8

Babarţi Costică (Barbaţi) Membru de partid exclus pentru că în trecut a avut legături cu agenţi de Siguranţă. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale, copie.

6.06. 1950

9

15

6

Babaş Traian (Boboş) Membru de partid exclus pentru că: era de origine chiabură; ca şef de gară a 24.01. luat şperţuri. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

4

16

3113

Babenco Gertruda (Redlinger) Fostă directoare a Creşei şi căminului de copii ale aparatului CC al PCR (1952-1954), membră de partid care a solicitat să fie luată în evidenţă, dată fiind contribuţia ei mişcarea revoluţionară din ilegalitate (locuinţa sa a fost casă 14.05. conspirativă a Secretariatului CC al 1974 PCR). CCP a hotărât luarea ei în evidenţă. Ulterior a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, acordarea stagiului din 1941. Originale. Babescu Gheorghe Gh. Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar a vândut produse la 29.02. suprapreţ. 1980 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale. Babeş Alexandru Fost membru de partid în ilegalitate, care a solicitat reîncadrarea în Partid. CCP a amânat rezolvarea cazului, pentru a fi chemat la discutarea situaţiei sale. Întrucât la Siguranţă a avut purtare trădătoare, în acelaşi an s-a hotărât respingerea solicitării. În 1956 s-a hotărât că, pe baza activităţii depuse, organizaţia de bază poate să-l primească în rândul candidaţilor de partid. Originale, copie.

5

17

3297

3

18

3

6.05. 1948

6

19

2

Babeş Ilie Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propaganda partidelor burghezo-moşiereşti; a avut manifestări 10.08. naţionalist-şovine, fiind şi element de 1951 încredere al Poliţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

5

20

1

Babeş Ioan I. Membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: a fost omul de încredere al administraţiei IAR Braşov; a fost în relaţii cu elemente duşmănoase, 27.08. agenţi şi comisari de poliţie; în 1940 s-a 1960 căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât transformarea deciziei în excludere din Partid. Originale.

6

21

86

Babi Gheorghe F. Activist la Direcţia de Turism şi Excursii de pe lângă CCS, exclus din Partid în 1958 pentru că: a furat din 12.07. avutul obştesc. 1961 Întrucât acuza nu era dovedită, CCP a solicitat Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti adâncirea cercetărilor. Originale.

2

22

85

Babi Ion I. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: a fost în preajma unor elemente legionare; i-a favorizat pe 26.07. speculanţi; alte abateri. 1958 Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

1

23

82

Babici Aristid Membru de partid exclus pentru că: a făcut abuz de carnetul de partid, cu care 23.03. s-a legitimat; era un element afacerist. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958. Originale.

10

6

24

81

Babici Ioan Membru de partid exclus pentru că a fost vicepreşedinte al Centrului Naţional 25.09. de Muncă (MNK). 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

25

83

Babih Niculae (Nicolae) Preşedinte al Consiliului de administraţie al Băncii Populare „Calatis”, membru de partid exclus pentru că: a fost notar; a luat parte la 31.12. războiul antisovietic; a promovat în 1952 posturi de răspundere elemente duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

26

84

Babii Ştefan Vicepreşedinte al URCC Siret, membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1938-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale, copie.

3.06. 1960

7

27

75

Babin Petru Membru de partid exclus pentru că în 1944 s-a refugiat din Basarabia în 21.12. România. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

7

28

Babinin T. (Marinescu Grosu) Persoană domiciliată în comuna Novo-Nicolaevka, RSS Kirghiză, URSS, care a activat în mişcarea muncitorească revoluţionară ilegală din România. A solicitat să primească o felicitare cu prilejul împlinirii vârstei de 65 de ani, iar 62/1977 soţia şi fiul său, care au fost executaţi în aprilie 1940, să fie consideraţi victime ale fascismului. Întrucât nu au fost găsite documente care să confirme cele indicate în solicitare, CCP a propus clasarea cererii. Originale.

1.10. 1977

15

29

74

Baboi Antoniu I. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a avut legături cu legionarii de la fabrica IAR Braşov; a fost amendat şi 29.11. condamnat penal pentru scandaluri şi 1957 certuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

30

73

Baboi Eftimie I. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de vizitiu şi logofăt la moşia unui boier a avut purtare proastă faţă de 17.07. muncitori; ca primar în comună s-a 1952 ocupat de interesele sale personale şi şi-a sprijinit rudele, care erau chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

8

31

48

Baboi Timoftei Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost 12.02. informator; alte abateri. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

32

3217

Baboi Zamfira Membră de partid exclusă în 1978 pentru că fiind suferindă cu nervii, a devenit iresponsabilă şi vorbea 29.09. necontrolat. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei, reconfirmată în 1979. Originale.

41

47

33 (vol. I-II)

Baboian Artin Membru al Conducerii Comitetului 15.06. Democrat Armean, membru de partid 1956 căruia i s-a anulate calitatea pentru că ar fi lucrat în slujba spionajului antonescian; alte abateri. Deşi acuza principală nu s-a putut clarifica pe deplin, CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1957 şi 1960. Originale. Idem. Originale, copie, fotografii. 28.01. 1957

58 (vol. I)

64/1957

122 (vol. II)

9

5/1959

34 (vol. I-II)

Baboian Dickran A. (Dicran) 24.06. Maior în Armată, confirmat ca 1950 membru de partid în 1949, cercetat în legătură cu: activitatea duşmănoasă a tatălui său (motiv pentru care a şi fost anchetat de Securitate), pe care nu a declarat-o la verificare; alte abateri. Pentru a nu deconspira ancheta Securităţii, Comisia de Verificare a Organizaţiei de Partid – Armata, a hotărât să-i elibereze carnetul de membru provizoriu. În 1959, ca ziarist la revista „Flacăra”, a fost cercetat pe baza unei note adresate de Serviciul Paşapoarte din MAI, prin care se sesiza că: în timpul războiului a nutrit sentimente progermane; în organizaţia „Frontul Armeniei” a făcut o serie de abuzuri; a dus acţiuni de scoatere din ţară a unor industriaşi armeni contra mitei; a defăimat unii ofiţeri de Securitate. Întrucât informaţiile sesizate erau o reluare a unor acuze mai vechi, cercetate anterior şi care s-au dovedit a fi neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Totodată Secţia de propagandă şi agitaţie a CC al PMR a fost sesizată cu privire la componenţa necorespunzătoare a cadrelor de la ziarul armean „Nor Ghiank”. Originale, copii, ziare. Idem. Originale. 15.06. 1956

138

46

8

35

45

Baboianu Gheorghe A. Maior la Batalionul de Securitate Sibiu, membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză; ca ofiţer al vechii armate s-a dovedit 16.06. necinstit, luând şperţuri; a întreţinut 1952 legături cu elemente deblocate din armată. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

6

10

36

2929

Baboiu Alexandru (Baboi) Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost şef legionar de plasă; 17.05. alte abateri. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Baboş Arpad N. Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1944 a fost membru al Partidului 31.10. „Imrédi”; în 1957-1959 nu a trăit viaţă de 1962 partid”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

37

43

5

38

42

Babuş Vasile Ziarist la „Dobrogea Nouă”, membru de partid exclus pentru că: a sprijinit Mişcarea Legionară; pe frontul antisovietic a luat parte, ca translator, la 25.12. interogarea prizonierilor sovietici; avea 1954 rude chiabure şi expropriate, cu care se afla în relaţii bune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Bacal Alfons Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea, pentru că: provenea dintr-o familie de mari negustori; în perioada 12.05. războiului nu a făcut muncă obligatorie, 1952 plătindu-şi scutirea; alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. Original. Bacal David Ofiţer la Direcţia Regională de Securitate Stalin (Braşov), membru de partid exclus pentru că în lagărul de la 16.07. Murafa-Moghilev a fost informatorul 1955 jandarmilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

39

716

2

40

717

1

11

41

718

Bacaloianis Dumitru Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din 26.12. Mişcarea Legionară; alte abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

42

3438

Bacalu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de angajat pe un vas de pescuit oceanic, aflându-se în portul Las Palmas, s-a prezentat la poliţia spaniolă şi a cerut azil politic. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

9.12. 1982

5

43

719

Bacalu Frida (Zell / Zel) Membră de partid exclusă în 1950 pentru că: provenea din părinţi 17.02. exploatatori; soţul ei a fost exploatator. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

44

720

Bacalu Miluţă St. Preşedinte al Sfatului Popular al oraşului Adjud, membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

9.03. 1961

3

45

3060

Bacalu Petre Membru de partid exclus pentru că a făcut speculă cu material lemnos şi fals în 13.11. acte oficiale. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

12

46

2830

Bacalu Riven Membru de partid exclus pentru că:a făcut speculă cu talpă de piele; deşi era membru de partid, a făcut parte din 28.10. organizaţia sionistă „Poale Sion”; 1948 a 1950 depus cerere de plecare în Israel. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

47

721

Bacalu Vasile D. Membru de partid exclus în 1957 întrucât la primirea în rândul candidaţilor a ascuns că în liceu şi la facultate a fost în anturajul unor legionari originari din 12.02. Tulcea, condamnaţi ulterior pentru că au 1960 făcut parte dintr-o organizaţie subversivă (între aceştia şi Gheorghe Calciu). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baccela Elena (Trandafir / Trandafirescu) Membră de partid exclusă pentru că şi-a pierdut carnetul de partid. CCP a hotărât anularea deciziei. reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior şi a cerut organizaţiei de 18.04. bază să o ajute să-şi ridice nivelul politic. 1955 În 1980 a solicitat să fie luată în evidenţa celor care au desfăşurat activitate în mişcarea revoluţionară ilegală. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. Bacher Samuel Avocat, membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1942-1944, în calitate de preşedinte al Oficiului judeţean Putna al Centralei Evreilor, a contribuit la 13.08. oprimarea şi jefuirea populaţiei evreieşti 1957 de către regimul antonescian. Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Original.

6

48

3342

6

49

615

1

13

50

617

Bachide Teodor V. Fost primar al oraşului Piteşti, membru de partid exclus în 1951 pentru că: a făcut politică PNŢ; a făcut afaceri cu comercianţii şi negustorii; în anii 1937-1938 s-a înscris la cuzişti; în 19381940 a fost comandantul FRN din oraşul Piteşti; în 1940-1941 a contribuit cu bani la „ajutorul legionar”; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale, copii.

5.02. 1957

42

51

618

Bachman Marcel T. Medic chirurg la Spitalul Militar Central, maior, membru de partid exclus în 1959 pentru că după ce s-a înscris în UTC, în 1944-1945 a activat în organizaţia sionistă „Hanoar Haţioni”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2.09. 1960

4

52

616

Bachmayer Nicolae Al. Şef al Serviciului comercial din Direcţia generală a comerţului cu ridicata, membru de partid exclus pentru că în timpul dictaturii antonesciene a fost membru activ al Grupului Etnic German. 31.10. Întrucât pe linie profesională a muncit 1962 bine, iar ca membru de partid şi-a dus la îndeplinire sarcinile primite, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Originale.

5

14

53

2626

Baciki Liubomir Gheorghe (Weiss Gheorghe) Membru de partid exclus pentru că: în anii 1946-1948, în calitate de conducător tehnic la Tipografia „Horia” din Timişoara, a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori; a fost un element afacerist; perioada în care a fost în Iugoslavia (până în 1922), în Austria, Ungaria şi Iugoslavia (1930-1945) nu putea fi verificată. Întrucât la înscrierea în Partid nu era cetăţean român, CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării. Originale.

5.03. 1957

4

54

619

Bacila Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a activat în Mişcarea Legionară; pe 22.09. frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 1950 contra partizanilor; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Bacinschi Stanislav Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că: la cotropirea Basarabiei de către fascişti, în 1941, a rămas sub administraţia antonesciană; în 18.05. 1942 s-a oferit voluntar în armată, apoi a 1950 urmat şcoala de subofiţeri de la Odobeşti; după 23 august 1944, deşi este cetăţean sovietic, nu s-a reîntors în URSS. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baciu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la şedinţe legionare şi la Rebeliune; a fost condamnat penal pentru furt de aur şi contrabandă de valută; a 24.05. fost informator al Siguranţei; în 1945 s-a 1954 înscris în PSD, făcând parte din gruparea de dreapta; în timp ce era director la SMT Buziaş, a furat din raţiile muncitorilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

55

701

1

56

705

1

15

În 1972 a fost reîncadrat în Partid cu stagiu de la data deciziei. în postul avut a întreţinut relaţii cu elemente duşmănoase. Deputat în Marea Adunare Naţională. Hotărâre reconfirmată în 1956. 6 16 . Originale. a sprijinit interesele chiaburilor. şi a propus ca Augustin Albon să fie cercetat de către „organele în drept”.57 2591 Baciu Alexandru I.12. Partid şi ridicarea imunităţii parlamen. 1951 1 59 588 Baciu Camillo (Kaufman) Redactor la revista „Flacăra”. la 2200 lei. care i-a sustras declaraţiile din dosarele de la Tribunal şi Siguranţă. Original. copie. 23 58 587 Baciu Augustin Fost secretar de partid de plasă. 1957 şi 1961. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţia de responsabil al unei gospodării de stat.01. În 1973 s-a propus majorarea pensiei sale. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. cu ocazia naţionalizării locuinţei manistului Boilă şi-a însuşit mai multe lucruri. în mod excepţional. 5. Originale. a fost prieten cu Augustin Albon. membru de partid cercetat pentru că: la ancheta Siguranţei şi la proces a avut purtare proastă.04. membru de partid exclus în 1960 pentru că: a întreţinut legături cu elemente 26. duşmănoase plecate din ţară. CCP a hotărât excluderea lui din 16.1951 tare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. a susţinut 1960 idei potrivnice liniei Partidului.

elemente necinstite. Instructor al Raionului PMR Huşi.60 589 Baciu Carol Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de organizaţie PSD a făcut greutăţi în munca de unificare.03. 2. 12 62 15 1 63 3240 3 64 16 14 17 . Baciu Ecaterina Lector la Catedra de matematică a ASE din Bucureşti. a întreţinut relaţii cu diverse femei. care erau cercetate 1970 de organele de stat. afemeiat 24. Originale. exclus din Partid în 1952 pentru că: a avut abateri de la linia Partidului. Originale. de la candidaţi. Întrucât a renunţat la apel. 1950 2 61 3045 Baciu Constantin Comandant al Grupului PCI Iaşi.12. Originale. făcut afaceri şi a avut grave abateri 1951 morale. şi bătăuş. Baciu Emil R.08. a 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. locotenent-colonel. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost 1980 condamnată penal. iar stagiul avut anterior i-a fost recunoscut. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era beţiv. CCP a hotărât clasarea cazului. Baciu Constantin St. reconfirmată în 1956 şi 1958. Membru de partid exclus pentru că fiind stăpânit de interese personale. membru de partid exclus pentru că a pretins şi a primit mită 31. Originale.08. membru de partid exclus pentru că: a luat apărarea unor 26. În 1963 a fost reprimit în Partid. a avut legături cu chiaburii.02. alte abateri. Original.

23 67 17 2 68 18 16 18 . 8. Originale. CCP a hotărât să fie anchetat şi judecat de „organele în drept”.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. S-a constatat că în ilegalitate a fugit 17. CCP a hotărât clasarea cazului. membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost 29. a luat mită. decizie reconfirmată în 1968. Baciu Gheorghe Gh. Baciu Gheorghe Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din Moldova din perioada 1940-1944.04. la fel cum după 1954 23 august 1944. Maestru de balet la Ansamblul de Cântece şi Dansuri al MFA. Întrucât şi-a recunoscut abaterile. s-a dovedit necinstit. a jucat în piese cu 1957 caracter antisovietic. în posturile avute. Originale. 17. CCP a propus să fie judecat de către „organele în drept”.65 2684 Baciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a întreţinut legături cu elemente chiabure şi foşti legionari. reconfirmată în 1960. simpatizant legionar. Întrucât era necinstit şi şi-a însuşit 1954 bani din fondurile Partidului. Originale. cu care a făcut chefuri.04. avea viciul beţiei. În plus. cu fondurile Partidului. membru de partid cercetat în legătură cu ancheta colectivă a unor foşti membri ai Comitetului regional PMR Moldova din perioada 1940-1944. 1958 5 66 322 Baciu Gheorghe Secretar al Plăşii Copou a Frontului Plugarilor. Originale. Referinţă semnată de: Bercu Feldman.01.

exclus din 14. Hotărâre reconfirmată în 1961 şi 1968. Originale. În anul următor. a bârfit membrii Biroului raional PMR. Stalin”. 1959 Întrucât şi-a recunoscut faptele.10. Preşedinte al GAC din comuna Archita. Baciu Ilie I. Bucureşti. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost membru al PNL.V. 14 70 20 18 71 21 6 72 23 1 19 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.69 19 Baciu Gheorghe I. membru de partid exclus în 1953 pentru 13. că s-a dovedit a fi necinstit. Excludere reconfirmată în 1973. Originale. Instructor la Secţia comercială a Raionului „I. întreţinea legături cu chiaburii. a avut servitori pe care i-a exploatat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut 20. Originale. Partid pentru că a fost condamnat penal 1952 pentru fapte de necinste. Baciu Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Burduleni. Preşedinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular raional Bacău. membru de partid exclus în 1956 pentru că a fost 19. hotărâre reconfirmată în 1959 şi 1960. Mureş.08. 1954 În 1959 a fost din nou exclus din Partid pentru abateri grave în muncă (s -a sustras controlului Partidului) şi în viaţa personală (era beţiv şi afemeiat).07. Original. CCP a hotărât anularea deciziei. anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. regiunea Stalin (Braşov). condamnat penal pentru fapte de 1956 necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Baciu Gheorghe T.

Originale. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. Baciu Marcu N. reconfirmată în 1962.08. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. au făcut parte din organizaţii subversive legionare. Originale. 19.10. iar organizaţia de bază putea să o primească în rândul candidaţilor. motiv pentru care au fost condamnaţi 1960 penal. fost legionar activ. exploatat braţe de muncă. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. dinăuntru şi a fost primit ca membru din 1950 lipsă de vigilenţă. după 23 august 1944. Baciu Nicolae Membru de partid exclus pentru că sa înscris cu scopul de a lovi Partidul 30. şi-a neglijat sarcinile de partid. Originale. Membru de partid exclus în 1959 pentru că a ascuns Partidului că avea trei fraţi care.73 24 Baciu Ion C. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 16 74 22 Baciu Ionel Membru de partid exclus pentru că: a 23. 3 76 26 6 77 2589 3 20 .07. Întrucât a căutat să-şi lichideze 1957 lipsurile avute. Originale. Original. alte abateri. 1961 reconfirmată în 1962. 1 75 25 Baciu Livia Membră de partid exclusă pentru că: având legături intime cu Galea Alexandru. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 28.

Membru de partid exclus pentru că: în 1918-1938 a fost negustor. exclus din partid pentru că era un element carierist şi 15. a dus o viaţă de desfrâu. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie supravegheat de „organele în drept”. membru de partid exclus pentru că: a tăiat cu cuţitul pe Greab Gavrilă. după 22 1951 iunie 1941 s-a reîntors în Basarabia. a folosit metode „stângiste” în muncă. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a ocupat cu diferite 29. Hotărâre reconfirmată în 1959 şi 1961. s-a înscris în FNR.78 2692 Baciu Onoriu Al. Originale. în anii 1945-1948 s-a ocupat cu afacerile. 21 81 29 1 21 . CCP a hotărât anularea deciziei. Originale. iar în primăvara 27.05. afaceri. Originale.03. chiabur şi reacţionar. afacerist.02. Baciu Simion Secretar al Sindicatului Salariaţilor Agricoli. Secretar PCR de plasă. în Basarabia. anului 1941 a venit în România. membru de partid exclus pentru că: i-a protejat pe chiaburi. alte abateri.06. reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 1950 2 80 28 Baciu Ştefan Şef de agenţie la Banca RPR (1948-1950). 82 79 27 7. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1940 a rămas sub regimul sovietic. în 1944 s-a refugiat din nou în România. de la care primea plocoane. Baciu Ştefan I. s-a manifestat duşmănos faţă de Sindicat şi Partid.

menţinerea deciziei. cercetat pentru că a căutat 20. 3 22 . menţinerea deciziei. Originale. lectual şi uz de fals. parte din organizaţia legionară. Originale. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”.05. 4 84 3150 Baciu Victor Director la Întreprinderea textilă „Flamura roşie” din Bucureşti. 23.12. 9 85 3054 Baclanov Nichifor Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1928. 2 83 3274 Baciu Vasile Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals inte25. fost membru al Comitetului judeţean PMR. Originale. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1980. să aibă legături apropiate cu o activistă 1951 tânără.82 2588 Baciu Teodor Preşedinte al Sindicatului judeţean Turda. CCP a constatat că nu îndeplineşte 1971 condiţiile necesare. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1979 CCP a propus.07. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.01. membru de partid exclus în 1976 pentru că a făcut 25. 1976 CCP a propus.

august 1944 a avut manifestări „nejuste” 1954 faţă de Armata Sovietică.04. Klug) Bacoşcă Andrei Prima. a făcut intervenţii pentru a-l scoate din închisoare.) Originale.10. s-a purtat brutal cu muncitorii de la Fabrica „1 Mai” din Piatra Neamţ. Originale. Cele de-al doilea. faptă pentru care a fost condamnat penal. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. secretar tehnic la Judeţeana de Partid Timişoara. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Vezi şi cota 89. reconfirmată în 1956.10. Bacoş Iuliu V. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. Bacoşcă Andrei Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. 4 89 31 2. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în liceu a cântat cântece legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 3. (Vezi şi cota 86. copie.09. exclusă din partid pentru că: a primit în casă mărfuri sustrase de fostul ei soţ. 1954 2 23 . Membru de partid exclus pentru că în calitate de controlor la comitetul cetăţenesc a luat mită. CCP a hotărât menţinerea deciziei.) Originale.86 30 Bacoş Ecaterina (Bakos. s-a purtat brutal cu muncitorii de la Fabrica „1 Mai” din Piatra Neamţ. după 23 29.03. 1956 3 87 2767 2. 1948 20 88 61 Bacoşca Ionel I. Originale. 8.

05.05. Originale. i s-a acordat un ajutor de 800 lei. alte abateri. Originale. CCP a constatat că: a intrat voluntar în armata hortystă.06. Întrucât era luat „în evidenţă”. 23. Original. membru de partid exclus pentru că şi-a bătut în mod 10. la cădere a avut purtare trădătoare. la proces a fost martor 19. practicând viciul homosexualităţii cu 1954 ostaşi din subordinea sa. Ofiţer de Securitate. din 1941 (Madefalva). CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element decăzut din punct de vedere moral. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. al acuzării. Original. 6 93 2593 Bacs Tereza Membră de partid cercetată în cazul revizuirii căderilor din Ardealul de Nord. 1 91 60 Bacrău Iosif Al. pe care ulterior a 1961 părăsit-o. huliganic soţia.90 62 Bacoti Cristofor Ofiţer MAI. În 1982 soţia sa (titularul decedase în 1956) a solicitat majorarea pensiei. CCP a propus excluderea ei din Partid. 22. 2 24 . 4 92 631 Bacs Domokos (Dominic) Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din 1941 din Ardealul de Nord. A propus 1953 excluderea lui din Partid şi să fie demascat. Întrucât la anchetă şi la proces a avut 1953 purtare proastă.

trecut duşmănos. Bacso Vilmos Persoană pentru care CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a solicitat referinţe. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 98 634 1 25 . 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. prin care au fost transmise informaţiile solicitate. maghiară.01. Originale. reprimirea lui în Partid şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”.07. Adresă a Comitetului judeţean PMR 1950 Hunedoara. 24.01. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. Original. 5. Ţinând cont de originea sa şi de munca politică depusă în timpul stagiului militar. voluntar în armata fascistă a lui Szálasi.05. la un control a fost găsit cu două săpunuri pe care le sustrăsese din coletele sosite din America. 1954 „Hunyadi Pancelus Hadostaly”. care în trecut a 27. exclus din Partid în 1951 pentru că în 1944 s-a înscris 23. Baczur Vilhelm Activist la Comitetul judeţean de Partid Satu Mare. 1951 2 97 633 Baculea Vladimir Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic.08. avea un 19. Originale. Original. română. CCP a hotărât anularea deciziei. Original. 1 95 433 13 96 2625 Bacu Staicu Membru de partid exclus pentru că.94 632 Bacsa Eugen Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist. în calitate de factor poştal la Oficiul 7 Vamă. exploatat şi a făcut speculă.

Întrucât acuzele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. pentru că: a avut 11.04.12. relaţii cu femei. a făcut politică legionară.99 2822 Badac Ioan (Baidoc) Membru de partid pentru care Comisia judeţeană de Verificare Iaşi a propus excluderea. Originale. exclus din Partid în 1954 pentru că: în trecut a avut comportare nejustă 12. 16. 8 101 638 Badanac Ioan Secretar al organizaţiei de bază la SMT Corabia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. dădea bani cu camătă. Instructor la Secţia Agrară a CC al PMR. 3 102 65 Badea Benone Gh.04. 8. avea viciul băuturii şi al 1950 jocului de cărţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 5 26 .03. CCP a fost de acord. hotărâre reconfirmată în 1966. era interesat de câştiguri materiale. regiunea Craiova. CCP a hotărât anularea deciziei. insulta oamenii. faţă de muncitori. exclus din Partid în 1952 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. Originale. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi să fie traşi la răspundere cei care au dat referinţe pătimaşe despre el. 1956 a fost înscris în FRN. 3 100 635 Badae Grigore Al. Originale.

01. Ofiţer politic în Armată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 106 69 Badea Florea Inspector al Secţiei de învăţământ a Raionului de Partid Pleniţa.09. membru de partid exclus pentru că: era un element scandalagiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în perioada grea economică a 27. în postul deţinut a băut prin restaurante şi a avut relaţii intime cu directoarea unei şcoli.10.05. Original. beţiei şi scandalagiu. 4 104 67 Badea Constantin St. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost decorat. Original. în 1947 a intenţionat să plece clandestin în America. 9. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: era stăpânit de viciul 11. în perioada grea economică a făcut propagandă reacţionară.103 66 Badea Constantin Fost secretar al Comitetului sindical Giurgiu (1945-1947). alte măsuri. 9. exclus din Partid pentru că: în 1941-1942 a luat parte la adunări legionare. avea rude 1953 elemente reacţionare. 1956 2 27 . făcut speculă cu ţuică. s-a dovedit a fi 1957 necinstit. Originale. 1954 1 105 68 Badea Dumitru M.

Originale.08. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 2 109 3339 Badea Florian Fost ofiţer de Securitate. 5 110 3263 Badea Georgeta Membră de partid exclusă pentru că a intrat în relaţii cu un cetăţean vestgerman. 3 28 . 7 108 70 Badea Florea I. Originale.02.09.23. solicitând să i se aprobe căsă. toria şi plecarea definitivă din ţară. CCP a propus.107 1715 Badea Florea Membru de partid exclus pentru că: în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. băuturi alcoolice. reconfirmată în 1970. secretar al organizaţiei de bază de la Tipografia „Progresul” din Câmpulung Muscel. 1979 CCP a propus. cu care a continuat 1967 să întreţină relaţii. menţinerea deciziei. Originale. legionară. avea rude şi fraţi chiaburi şi foşti 18. conducători manişti. exclus din Partid întrucât consuma 26. Originale. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. întârzia de la lucru şi 1980s provoca certuri. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia 21. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Badea Gheorghe (Anghel Gheorghe B.03. 1951 14 112 3425 7.111 40 Badea Gheorghe (Modrogoiu) Inspector la Oficiul de Presă. Întrucât nu îndeplinea criteriile sta. 9. 1950 1 29 . semnalate cu manifestări duşmănoase. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. element social-democrat trădător. în septembrie 1944 s-a retras cu trupele fasciste în Germania. de unde a revenit în iulie 1945. Hotărâre reconfirmată în 1956.01. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. informator şi unealtă a administraţiei. Badea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. a întreţinut relaţii cu unele rude ale soţiei sale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1982 5 113 3259 Badea Gheorghe Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. iar la data discutării apelului se afla 1979 internat într-un spital de psihiatrie. scoaterea lui din post şi cercetarea de către „organele în drept”. Original. bilite. membru de partid exclus pentru că era un duşman al clasei muncitoare. Editură şi Documentare din Departamentul CFR. membru de partid exclus pentru că: în 1954. în calitate de ofiţer. a ascuns faptul că socrul său a fugit din ţară în 1939 şi s-a înrolat în trupele SS.26. 2 114 71 6. Originale. 1957 şi 1959.05. Originale.) Comandant al Secţiei Pază contra incendiilor din Arad. la completarea cărţii de evidenţă personală. în timpul preschimbării carnetului de partid.05. menţinerea deciziei.

elemente infractoare aflate în cercetare.04. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. CCP a hotărât anularea 1954 deciziei. copil. Original.11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. maior.115 3005 Badea Gheorghe N. Originale. a accidentat mortal un 29. a promovat elemente necorespunzătoare. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 118 36 Badea Ilie Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că. membru de partid exclus pentru că a luat mită de la 16. în calitate de şofer. reconfirmată în 1961. Activist al Secţia Industrie Grea a CC al PMR. exclus din Partid în 1952 pentru că: în 1946 a lipit afişe maniste. Întrucât acuza principală s-a dovedit 24. Locţiitor al comandantului Miliţiei raionale Turda. CCP a hotărât menţinerea deciziei. toare tot ceea ce a pierdut în Cadrilater. 1950 de unde s-a refugiat în urma Acordului de la Craiova. 1968 faptă pentru care a fost condamnat penal. neîntemeiată. 7 30 .06. Original. 1 117 2802 Badea Harlambie Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator care căuta să recupereze pe spinarea ţărănimii munci13. sancţiune care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. 5 116 12 Badea Grigore I.11.

1941-1942 a activat în organizaţia legio. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. abuz şi neglijenţă în 1962 muncă. a refuzat să predea 15. 1977 CCP a propus. Original.04. Badea Ioan Ofiţer de Armată. duşman al clasei muncitoare. 27.03. Bucureşti. i-a protejat pe chiaburi.10. membru de partid exclus în 1976 pentru abateri 11. Originale. maior. alte 1957 abateri.06. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. inventarul cu care s-a înscris în GAC. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1953 nară. de la care lua mită. exclus din Partid pentru că în 27.119 13 Badea Ilie (Alexandru) Şef al Plutonului de miliţie călare. membru de partid exclus în 1956 întrucât a fost condamnat penal pentru abateri de 17. Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă. Originale. Sectorul Învăţământ Public. Activist la Raionul PMR „23 August”. Badea Ioan Ş. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de administrator al unei mori naţionalizate. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Badea Ioan M. Original. la disciplina militară. 3 120 14 Badea Ilie I. disciplinare. menţinerea deciziei. 1 121 3211 3 122 53 2 123 2811 4 31 . CCP a hotărât schimbarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru.

Badea Ion D. Originale. alte abateri. s-a dovedit a fi necinstit. membru de partid exclus în 1976 pentru că: a săvârşit abateri de la disciplina militară. fapt pe care l-a ascuns. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. reconfirmată în 1956.05. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Tuzla. în funcţia avută a îndemnat pe unii ţărani să iasă din GAC. s-a despărţit de soţie. 1950 a fost cântăreţ bisericesc şi a 1960 propagat misticismul. 1954 1 125 3214 Badea Ion Locotenent-major la UM 02616 Babadag. Badea Ion D. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.05. 9 126 583 4 127 585 12 128 55 12 32 . exclus din Partid pentru că: în 1923-1938 a fost membru al PNŢ.04. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost condamnat penal în 27.124 586 Badea Ion Responsabil cu agitaţia şi propaganda la Biroul de plasă Hârşova.10. În 1983 sancţiunea i-a fost ridicată. 6. Originale.09. Originale. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. era stăpânit de concepţii mistice. regiunea Constanţa. reconfirmată în acelaşi an şi în 1966. 1978 CCP a propus. 16. M. organizaţia legionară. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1939-1940 a făcut parte din 24. Badea Ion C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Germania. începând din 194527.

12. Original. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. zate de la fabrica în care lucra. 1963 alte abateri. 4 133 54 Badea Ion M. Originale.06. Membru de partid exclus pentru că: în anii 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. 5 130 2660 Badea Ion I. fost condamnat penal pentru neglijenţă. nară.11. în 1948 a fost 27. Candidat de partid exclus în 1959 pentru că: în calitate de şef de şantier a 20. cuzistă şi legio.129 584 Badea Ion Gh. Originale. Originale. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1941 a fost informator al pazei militari30. 3 132 3001 Badea Ion M. reconfirmată în 1956 şi 1961. condamnat penal pentru furt din avutul 1968 obştesc. 2 33 .20. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică averescană. 44 131 56 Badea Ion I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 31. Membru de partid care a solicitat rectificarea unei erori de încadrare.08. CCP a hotărât stabilirea vechimii sale 1957 în Partid din 1944. Originale.05.

reconfirmată în 1963.12. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că.134 52 Badea Ion R. a întreţinut legături cu femei de moravuri uşoare. făcut parte din organizaţia legionară. 3 135 51 Badea Ion S. cărora le-a divulgat secretul militar. a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu care asculta posturi17. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 136 2769 Badea Ion T. alte abateri. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că a 27. Membru de partid exclus pentru că ar fi făcut parte din Mişcarea Legionară. ale căror ştiri le răspândea în comună. CCP a trimis cazul spre recercetare 1961 Comitetului regional PMR Bucureşti. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. le de radio „Vocea Americii” şi „Europa 1961 Liberă”. 12. 2 34 .04. În 1962 a fost reîncadrat în Partid.07. Locţiitor politic la Batalionul de Securitate Stalin (Braşov). deşi era căsătorit.07. 8. Originale. 10 137 50 Badea Ion T. foşti legionari. copie.

dreapta” s-a inspirat dintr-un articol scris 1954 de Ana Pauker. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a participat la şedinţe legionare şi a plătit cotizaţie.10.138 3406 Badea Iris Tatiana Ligia Şefă a Secţiei de boli interne Găeşti. Originale. exclusă din Partid pentru că: la primire a ascuns originea sa burgheză. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în anii 1940-1941 a făcut politică legionară. 26 141 691 Badea Marin C.02. 1959 şi 1960. 1981 CCP a propus. 3 35 . CCP a constatat că decizia a fost luată fără o cercetare temeinică a întregii activităţi a apelantului şi a recomandat Comitetului regional PMR Argeş să adâncească cercetările. 1965 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Întrucât apelantul nu îşi ascunsese 13. 6 139 689 Badea Lazăr N. reclamaţii calomnioase. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.11. Originale.07. redactor la Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. Originale. 1962 2 140 690 Badea Lila (Marcovici) Responsabilă cu propaganda şi agitaţia în BOB. reconfirmată de CCP în 1955. contingenţa cu organizaţia legionară. Originale. exclusă din Partid pentru că a menţinut o atmosferă încordată şi a făcut numeroase 24. după „devierea de 17. 4. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

CCV a hotărât reducerea interdicţiei la şase luni. 1954 16 144 37 Badea Mihai A. a fost informatorul Comandamentului Militar.09. alte abateri. din Partid pentru că la primirea unor 1958 membri de partid a completat acte false. motiv pentru care a fost mutat disciplinar ca director la Institutul Zootehnic. Originale. s-a abătut de la disciplina financiară şi legile statului.09. Ofiţer MFA şi secretar al organizaţiei de bază de la UM 03398 Lugoj. a luat parte la demonstraţia din 9 noiembrie 1945. Originale. reconfirmată în 1956 şi 1959. 16 36 . Membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al vechii conduceri a Poştelor. În 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Badea Marin St. 6 143 34 4. a fost membru al PSD. unde a fost în bune relaţii cu elementele duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. sancţionat cu interdicţia de a ocupa funcţii în partid timp de doi ani pentru că: în calitate de controlor al economatului de la fabrica în care lucra a băut cu speculanţii şi furnizorii. cadre şi apoi director la Centrul Mecanic 1949 Otopeni. Originale. În 1949 a fost numit responsabil de 28.142 2597 Badea Marin I.05. exclus 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1955 a fost reîncadrat în Partid. Întrucât în 1960 a decedat. a luat o cotă mai mare de mărfuri decât i se cuvenea. motive pentru care a fost exclus din Partid. cazul a fost clasat. fiind în anturajul socialdemocraţilor de dreapta. alte abateri. Secretar al organizaţiei de partid „Motoare”.

145 38 Badea Mihail I. 1981 În 1986 a fost exclus din Partid şi i s-a desfăcut contractul de muncă. Originale. membru de partid exclus pentru că: în trecut a 14. 1958 CCP a hotărât transformarea hotărârii în „retragerea calităţii” de membru. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a comis abateri de la disciplina de partid (abuzuri şi acte de necinste). regiunea Teleorman. 1 147 354 Badea Nicolae F. întrucât a fost condamnat pentru delapidare. CCP a 1956 hotărât ridicarea sancţiunii şi a recomandat organizaţiei de bază să-l primească în rândul candidaţilor. a protejat chiaburii. nu a muncit 17. Gh.07. şi-a însuşit mărfuri. pentru a-şi forma o educaţie sănătoasă. Badea Nicolae I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 148 3396 11 37 . 28. progrese în comportarea sa. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. împreună cu alţii. (Mihai) Activist la Consiliul Sindical judeţean Severin. 3 146 39 Badea Miloş Preşedinte al cooperativei din comuna Calonfireşti.05. Membru de partid exclus pentru că: era căsătorit cu fiica unor foşti chiaburi. CCP a propus. menţinerea deciziei. Originale. cu care a menţinut legăturile. Originale. făcut politică averescană. cuzistă şi 1950 ţărănistă.08. Original. Întrucât de la excludere a înregistrat 19. exclus din Partid pentru că în funcţia avută şi-a însuşit o sumă de bani.12.

în 1947 a fost trimis la Şcoala politică de la Breaza. reconfirmată de CCP în 1958. care avea ca misiune să aresteze şi să 16. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. iar în 1938-1940 la Doftana. unde a avut manifestări nejuste. din care a făcut parte până în 1936. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut atitudine duşmănoasă faţă de URSS şi Partid. Originale. după care s-a înscris în Partidul cuzist. în 1933-1936 a fost gardian la închisoarea Craiova. împuşte ostaşii care dezertau. Fost ofiţer de marină. motiv pentru care a fost trecut în rezervă. 2. membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a făcut parte dintr-o companie de poliţie militară. 4 151 2682 Badea Raicu Membru de partid exclus pentru că: în 1932 a participat la o întrunire cuzistă. Originale.149 355 Badea Petrache I. în 1937 a votat cu legionarii. 1957 4 38 . 1954 2 150 356 Badea Radu (Bodea) Director al fabricii „Săteanca”.05. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. aresta 1951 suspecţii şi participa la descoperirea partizanilor şi paraşutiştilor sovietici.04. a vrut să fugă din ţară.

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. iar pe legionari i-a ajutat cu bani. Subofiţer de Securitate. Alte două apeluri.152 357 Badea Stan N. de Partid şi a ţinut legătura cu duşmanul 1951 de clasă. după 23 august 1944 s-a manifestat duşmănos faţă 12. Badea Ştefania Membru de partid exclus pentru că: i-a sprijinit pe moşieri şi pe chiaburi. a cerut să fie trimis la o şcoală de partid de 3 luni. în funcţia avută a făcut familiarism şi folosea metode de 17. din 1972 şi 1980. Original. Hotărâre reconfirmată în 1960 şi 1965.10. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul avut. 1945 Întrucât acuza că a fost spărgător de grevă s-a dovedit neîntemeiată.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca respectivul caz să fie prelucrat în şedinţa organizaţiei de bază. pentru care a fost condamnat la închi1950 soare şi mutat la alte unităţi. a divulgat secrete şi a făcut afaceri. 23 153 358 1 154 359 3 39 . după 23 august 1944 a avut o comportare duşmănoasă. membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 s-a ocupat cu prinderea paraşutiştilor sovietici. Cluj. Badea Traian Director al Fabricii de rulmenţi Bârlad. fapte 25.07. Original. pentru a-şi ridica nivelul politic. au fost clasate. comandă faţă de muncitori. Totodată. membru de partid exclus pentru că: în 1938 a fost spărgător de grevă la Uzinele Corvinus. în timpul războiului antisovietic a fost omul direcţiunii la Uzinele IAR.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât numele i-a fost trecut pe tabelul informatorilor fără consimţământul său. Badiu Constantin Z.12. judeţul Covurlui. Originale.06. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de maistru la Pirotehnia Armatei. 7 158 768 30 40 . CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. 5. în 1964 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. în 1944 a fost recrutat ca informator al Serviciului de informaţii de la uzinele „Sadu”.06. 25. 1956 reconfirmată în 1964 (de două ori) şi 1966. CCV a hotărât menţinerea deciziei. trecut a făcut politică PNŢ.07. 1956 reconfirmată în 1961. în mai multe rânduri a fost trimis în străinătate pentru recepţionarea armamentului. a fost primar. Originale. 1971 25 156 497 Badiu Achile Preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Folteşti. Originale. 10. Persoană care fost lăsată în afara Partidului pentru că nu s-a prezentat la preschimbarea documentelor de partid. 1 157 498 Badiu Constantin Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. Original.155 3052 Badea Vasile Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 s-a dovedit necinstit. membru de partid exclus pentru că: în 26.

copie. întreţinut legături cu elemente duşmănoa1954 se. În 1961 a fost reprimit în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că a 31. Originale. Originale. (Mihail) Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru lovire.11. CCP hotărât clasarea cazului. 8. alte abateri.05. 1980 Întrucât între timp sancţiunea i-a fost ridicată. imorală şi a 17. Originale.159 499 Badiu Dumitru D. maior la UM 01766 Slobozia. iar apelantul şi-a retras apelul. 3 161 767 Badiu Mihai V.11. şi-a însuşit diverse bunuri de la populaţia sovietică. 3 162 3325 Badiu Năstase I. lovit un ostaş. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: trimis în 1943-1944 cu serviciul la Odessa. seama de circumstanţele săvârşirii faptei 1960 (legitimă apărare) şi a recomandat recercetarea cazului. Secretar al organizaţiei de bază. CCP a constatat că decizia nu ţinuse 11. 1956 4 160 766 Badiu Elena (Sunder) Membră de partid exclusă pentru că s-a dovedit a fi un afaceristă. Originale.06. 5 41 .

7 164 203 Badiu Victor T. CCP a hotărât respingerea cererii. 19. Original. Baer Andrei Asesor procuror la Oradea. 2. alte abateri. care a solicitat primirea în Partid. în 1941-1942 a scris articole calomniatoare la adresa URSS. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 1950 14 165 200 Badovici Aurel Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a fost 27. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1952 aprilie 1944. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1948 s-a ocupat cu negustoria 1953 de vinuri. 1959 1 167 2604 7. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. În 1964 i s-a acordat stagiu din 1934.163 2586 Badiu Sabin N. 5.11. 1950 2 42 . (Dumitrescu) Membru de partid exclus pentru că: până în 1944 a activat în diferite partide burgheze. fugit în 1946 din URSS. Întrucât a recunoscut situaţia şi şi-a retras apelul. reconfirmată în 1960 (de două ori).03. Director de cadre la Sovrom-Petrol.05.09. 2 166 198 Badulescu Iosif Petrica Candidat de partid exclus în 1958 pentru că nu a depus eforturi pentru a se ridica la nivelul cerinţelor unui membru. Originale. decorat.07. Original.

Originale. a creat mahalagisme 1953 şi a avut un comportament anarhic.168 Baer Irina (Rudolf) Activistă la Comitetul de Partid al Regiunii Stalin (Braşov).02.S.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei.E. Bagdazar Ionel Director al fabricii de textile „7 Noiembrie” Bucureşti. alte 11.03. în 1948 s-a logodit cu Ion Truşcă. Bucureşti. pe care l-a determinat să-şi părăsească soţia şi copiii. Bagdasarov Valentina Secretară de partid şi lector de limba rusă la I. „V. condamnat legionar. exclusă din Partid pentru că: în trecut a scris o lucrare cu conţinut antisovietic.07. română. şi excrocherii. 1954 Întrucât acuzele s-a dovedit neîntemeiate.P. fost 10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. lb. maghiară. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Colegiului de Partid să-l scoată din funcţie. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-un mediu mic burghez. 1 170 192 2 171 2813 2 43 . 21/1954 abateri. 35 169 193 Bagaria Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. CCP a clasat dosarul. Comandamentului militar din uzina în 1951 care lucra. în perioada războiului a fost informator al 27. Lenin”. copii. întreţinea legături intime cu Mihai Hotoran.I. cercetată pentru că: tatăl său ar fi fost hitlerist. Originale. în funcţia pe care o avea se 1951 purta cu muncitorii asemeni unui patron. s-a ocupat cu afaceri 24. Original.

rusă. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 174 111 Bagone Ştefan Persoană pentru care CC al Partidului Comunist Cehoslovac a cerut referinţe. organizaţia legionară. Originale. cercetat în legătură cu căderile colective din 1934 de la Oradea. copii.01. fotografie. română. maghiară. 28. 1951 1 44 . pentru primul. 6.172 709 Baghi Antal Várnay Jenö Persoane cercetate în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se indica stagiul de muncă. Originale. Originale. 10 175 2889 Bagosi Francisc Şeful Sectorului de Verificare a Cadrelor de la organizaţia PMR din regiunea Baia Mare. pentru al doilea.02. în anii 23. şi de a se comunica informaţii cu privire la activitatea depusă în mişcarea muncitorească din România. Deşi la cădere a avut o purtare slabă. pentru cel de-al doilea datele furnizate nu au fost suficiente pentru a putea obţine informaţii. 1961 Notă a CCP prin care se confirmă solicitarea.12. copie. pentru atitudinea lui sinceră şi munca depusă după 23 august 1944 CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru. Membru de partid exclus în 1957 pentru că a fost înscris şi a activat în 14. lb. pentru primul. Copie. 15 173 500 Bagia Hristu V. Adresă de răspuns a CCP prin care 1952 s-au comunicat informaţiile solicitate.10. 1923-1934.

29. Original.10. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul de funcţionar la Sfatul Popular. a 1951 făcut afaceri. Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1928-1933 a fost secretar al avocatului legionar Lazăr Saghin. Întrucât Comitetul orăşenesc PCR i-a 1975 acordat stagiul de partid din 1940 şi s-a declarat mulţumită. desfăşurată în România. 5 45 . necesară la 1965 pensionare. 1 177 678 Bahcevan Ivan Antonovici Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme că a fost condamnat pentru activitate revoluţionară 15. legionară şi a participat la Rebeliune.06.03. Originale. 15 178 3204 Bahnaru Maricica Membră de partid care a solicitat ca în documentele sale de partid să se menţioneze că în ilegalitate a fost arestată şi condamnată.176 503 Bagus Ilie Activist la Comisia locală sindicală Câmpulung-Moldova. CCP a hotărât clasare cazului. a fost înscris în organizaţia 25. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea.

membru de partid exclus în 1958 pentru că a folosit metode huliganice pentru a forţa ţăranii să intre în GAC (în urma acelor acte GAC s-a destrămat). întrucât era cetăţean sovietic. I-II) 505 8 (vol. în funcţiile avute a permis angajarea unor elemente necorespunzătoare politic. Originale. 12 (vol. 18.<1948> erea în România. Idem. II) Originale. 6 46 . care a solicitat 1957 încadrarea în Partid. CCP a clasat cazul. reconfirmată în acelaşi an şi în 1960. reconfirmată în 1955 şi 1966. 1959 37 181 506 Bahrim Constantin Fost inspector general în Ministerul Învăţământului Public şi membru în conducerea Uniunii Învăţământului. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. A fost primit în Partid în 1959. antisemit. 180 504 5.5 Bahnaru Nicolae C. regiunea Galaţi. I) 179 (vol. CCP a lăsat decizia la nivelul organizaţiei de bază de la locul său de muncă. partea română nu îi poate satisface solicitarea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut propagandă 1951 antisovietică. Originale.01. a fost 26. raionul Vrancea. Întrucât cererea era neîntemeiată. În 1964 a solicitat acordarea stagiului din 1929. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Tehnician la MAI.10. Notă a CCP către Ministerul Afacerilor Străine în care se spune că. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Păuleşti. Bahnă Ştefan St. Cetăţean sovietic care a cerut repatri.09.

Cruce” legionare. 1953 2 185 2930 Baibarac Vasile Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar şi primar al comunei 24. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din „Frăţiile de 24.02. Moşoaia. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. reconfirmată în 1965 şi 1966. Copie.07. 24. care a cerut încadrarea în Partid. judeţul Argeş. 1963 14 47 . 2 184 511 Baias Simion (Băias) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.07. Membru de partid exclus în 1956 întrucât a fost condamnat penal pentru delapidare. Originale. 6 183 509 Baias Maria (Balaş) Membră de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni.182 507 Baia Alexandru G. Original. Originale. 2. 1 186 512 Baican Constantin N. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Întrucât a avut purtare proastă la 1953 ancheta din 1933. CCP a hotărât respingerea solicitării.10.

187

1/1970

Baican Petre Director al Întreprinderii de construcţii-montaj pentru industria alimentară Bucureşti, membru de partid cercetat pentru că: avea o comportare imorală; menţinea în funcţii de 19.04. răspundere diferite elemente necorespun1972 zătoare. Deşi majoritatea problemelor semnalate s-au dovedit neîntemeiate, titularul dosarului (alături de alţii) a fost scos din funcţie. Originale.

16

188

513

Baican Spiridon C. Lucrător la Miliţia Sighişoara, membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1943 a plecat voluntar în armată, de 29.01. unde a mers la o şcoală militară din 1960 Germania pentru specializare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baican Teodor Membru de partid exclus în 1952 pentru că: până în 1949 a exploatat braţe de muncă; în 1948 a fost deţinut pentru 14.09. activitate duşmănoasă faţă de regim; a 1954 fost categorisit chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baicău Constantin C. Secretar al Plăşii de Partid Pârscov, regiunea Buzău, exclus din Partid pentru că: a fost în slujba fasciştilor germani, contribuind la jefuirea unor bunuri 28.07. sovietice; în funcţia avută a folosit 1954 metode huliganice; a avut manifestări şovine; a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4

189

514

1

190

515

1

48

191

3006

Baicon Ion Membru de partid exclus pentru că a 16.11. fost trimis în judecată pentru delapidare. 1968 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

192

530

Baicu Constantin Sublocotenent de Miliţie, membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului, ca poliţist, a fost trimis în misiuni speciale; a avut legături cu elemente duşmane. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2.02. 1951

1

193

531

Baicu Constantin M. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a luat parte la 29.10. manifestări legionare. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baicu Ion I. Membru de partid exclus pentru că în funcţiile administrative avute s-a dovedit necinstit, motiv pentru care a fost 27.05. condamnat penal de două ori. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale. Baicu Ion Ş. Membru de partid sancţionat cu „mustrare” de către Secretariatul CC al PCR, pentru că la organizarea ediţiei jubiliare a Universitatea de vară „Nicolae Iorga”, de la Vălenii de Munte, a iniţiat 24.11. editarea foii volante Neamul românesc, 1981 preluând necritic titlul unei publicaţii interbelice. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

4

194

532

3

195

3408

3

49

196

533

Baicu Stan M. Şef al Serviciului de cadre de la Fabrica de produse zaharoase Bucureşti, membru de partid exclus în 1959 pentru 24.04. că: în timpul războiului a fost informator 1963 al conducerii fabricii de paraşute I.R.V.I.N. din Bucureşti; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

197

3/1975

Baidoc Roman Secretar al Consiliului Popular comunal Studina, în legătură cu care s-a primit o anonimă în care se semnala că la primirea în Partid nu a arătat că în 1953 a fost condamnat penal pentru întocmirea unor ştate de plată şi fişe de pontaj 24.06. fictive. 1975 CCP a constatat că pentru respectivele fapte a fost sancţionat cu „vot de blam”, sancţiune neconformă cu statutul PCR, a cerut ca situaţia lui să fie clarificată cu prilejul semnării „angajamentului solemn” şi a clasat cazul. Original, copie.

2

198

535

Baier Tiberiu Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă, care a sprijinit regimul hortyst. 24.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 1951 a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. Original. Baim Adalbert Membru de partid exclus pentru că: sa preocupat de interesele sale personale; a dus o viaţă imorală. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

199

536

3.07. 1950

1

50

200

540

Baisoiu Elena (Alexandrescu) Persoană angajată în Securitate, membră de partid exclusă pentru că unchiul ei a fost arestat ca membru al unei organizaţii subversive (MNR); l-a găzduit pe acesta în locuinţa sa fără forme legale. Întrucât nu a avut cunoştinţă de trecutul unchiului ei, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

7.01. 1954

2

201

495

Bait Iosif (Boit) Secretar al organizaţiei de bază la I.P.E.I.L. Drecova, regiunea Timişoara, 25.11. exclus din Partid în 1952 pentru că era un 1954 element imoral, stăpânit de viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

202

3089

Baitzar Petru Membru de partid exclus pentru că vagabonda prin diferite localităţi din ţară, şi-a neglijat familia, lăsându-şi soţia şi cei doi copii minori fără întreţinere; a fost condamnat pentru viol şi călătorie frauduloasă pe tren. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1.02. 1973

4

203

2931

Baiu Grigore Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut dubios, un slugoi 31.12. al chiaburilor, necinstit şi carierist. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

51

204

626

Baiu Sigismund Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; a luat parte la războiul 25.07. antisovietic. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca situaţia lui să fie prelucrată în şedinţa organizaţia de bază. Original.

1

205

624

Bajdechi Tache S. Ofiţer, secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că a ascuns că tatăl său a fost dislocat din regiunea de frontieră cu Iugoslavia. 28.12. Întrucât motivul s-a dovedit neînte- 1956 meiat, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale. Bajin Romulus Preşedinte al Comitetului PCR de la Halta Griviţa, exclus din Partid pentru că: a luat parte la „ajutorul legionar”; după 20.09. 23 august 1944 s-a alăturat elementelor 1950 de dreapta, titeliste; a luat şperţuri; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

206

152

1

207

537

Bajor Alexandru Membru de partid exclus în 1960 pentru că ar fi ascuns că anterior a mai fost membru (1945-1948). CCP a constata că hotărârea a fost 10.05. luată fără o cercetare temeinică şi a cerut 1963 Comitetului regional Maramureş adâncirea cercetărilor. Întrucât era tractorist fruntaş, sancţiunea a fost transformată în „vot de blam”. Originale.

4

52

208

538

Bajor Andrei Membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză; a făcut parte 21.06. dintr-o organizaţie catolică; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

209

2974

Bajureanu Constantin A. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţiile cuzistă şi legionară; împreună cu familia sa a luat parte la alungarea cetăţenilor evrei din comuna Horodiştea, raionul Dorohoi, 18.10. regiunea Suceava. 1967 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Bakai Domokoş D. Director al Întreprinderii Industriale regionale de vin şi produse alcoolice Sibiu, membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost în dezacord cu hotărârea Ministerului de Finanţe privind reducerea cu 50% a diurnelor de deplasare; alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. În 1961 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate, solicitare respinsă. Hotărâre reconfirmată în 1963. Originale; lb. română, maghiară. Baki Andrei Secretar al organizaţiei de bază de la fabrica Tehnofrig Cluj, cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. Pentru purtare laşă în faţa duşmanului de clasă, CCP a hotărât să fie sancţionat cu „vot de blam”. Originale.

4

210

154

1.07. 1954

14

211

150

2.03. 1953

3

53

212

490

Baki Elisabeta Şefă de cadre la Întreprinderea de Locuinţe şi Localuri Cluj, membră de partid cercetată în legătură cu căderile de 26.10. la Someşeni . 1952 Deşi a avut purtare proastă la căderea din 1941, CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru. Original.

3

213

491

Baki Ludovic A. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: a fost un element naţionalist, dictatorial şi beţiv, care ducea muncă de subminare a Partidului; a activat într-o organizaţie fascistă subversivă, motiv pentru care a fost arestat de „organele statului”. CCP a hotărât clasarea cazului. În 1959 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

4.11. 1957

6

214

492

Bako Ioan Membru de partid exclus pentru că a 11.07. fost informator al regimului hortyst. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

215

697

Bako Margit (Barabas Margareta) Cercetată în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. S-a constatat că avut legături dubioase cu agenţii contraspionajului maghiar şi cu Balazs 29.01. Eugen (Blatt Egon); după 1944 a dus o 1958 viaţă depravată şi s-a căsătorit cu un element duşmănos. CCP a hotărât că situaţia ei nu se revizuieşte. Originale.

3

54

216

698

Bakos Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1944 a fost membru al Partidului Maghiar; în timpul războiului antisovietic 25.04. a avut atitudine duşmănoasă faţă de 1950 cumnatul său, simpatizant al PCdR; era un element scandalagiu şi beţiv. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

217

2975

Baksai Iosif I. Membru de partid exclus pentru că: sa manifestat „cu cuvinte de sfidare” la adresa Constituţiei RSR; la locul de muncă era un element carierist şi 18.10. nemulţumit. 1967 Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Bal Ilie I. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a făcut parte din organizaţia legionară; în 1954, în calitate de şef al 21.04. Ocolului Silvic Gherla, a fost condamnat 1959 penal pentru abuz şi delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Balaban Gheorghe C. Membru de partid exclus pentru că în perioada evenimentelor din Ungaria a elogiat acţiunile elementelor contrarevoluţionare, motiv pentru care a fost condamnat la 7 ani de închisoare 23.05. corecţională. 1969 Întrucât motivele excluderii s-au dovedit neîntemeiate (a fost anchetat prin „metode de constrângere fizică”), CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

218

699

4

219

3021

4

55

220

752

Balaban Gheorghe C. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur; avea un unchi moşier, cu care se afla în relaţii bune; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958. Originale.

4.07. 1956

17

221

753

Balaban Gheorghe I. Şef al Sectorului Verificări de la Raionul de Partid Moineşti, exclus din Partid pentru că: a întrebuinţat metode de comandă în muncă; a dat dovadă de atitudine netovărăşească; a întrebuinţat 17.02. metode greşite în problema ridicării 1953 cotelor; alte abateri. Întrucât era un element muncitor, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original.

3

222

754

Balaban Gheorghe St. Ajutor de comandant al Regiunii de Securitate Bacău, căpitan, membru de partid exclus pentru că în 1930-1934 a 23.05. activat în organizaţia legionară. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale.

8

223

3023

Balaban Ion Membru de partid exclus pentru diverse abateri (s-a prezentat la serviciu în stare de ebrietate, a pretins bani şi alimente de la cei care solicitau să fie 17.06. angajaţi la întreprindere, furt, falsificare 1969 de ştate de plată). CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1970. Originale.

10

56

224

2932

Balaban Maria Şefă de cabinet la tovarăşul Daicovici<u>, membră de partid cercetată pentru că era un element 10.05. nesincer, neserios şi cu legături suspecte. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie îndepărtată din postul deţinut. Copie.

1

225

493

Balaban Profira Secretară a organizaţiei de bază din comuna Dofteana, raionul Târgu Ocna, regiunea Bacău, exclusă din Partid în 1952 pentru că: părinţii ei au fost cârciumari; a folosit pe cumnatul său la redactarea documentelor organizaţiei de bază, deşi nu era membru. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

4.10. 1954

1

226

2598

Balaban Stelian P. Fost instructor la raionul PMR Rupea, regiunea Braşov, exclus din Partid în 1960 pentru că: a ameninţat ţăranii să intre în GAC; alte abateri. Întrucât abaterile săvârşite nu erau de 27.09. natură să ducă la excludere, CCP a 1961 solicitat Comitetului regional PMR Braşov recercetarea cazului. În 1962 a fost reprimit în Partid şi sancţionat cu „vot de blam”. Originale. Balaban Ştefan Gh. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din 20.04. organizaţia legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale, copie.

7

227

494

6

57

228

2596

Balaban Traian M. Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate duşmănoasă regimului. care avea legături cu elemente 26.04. reacţionare. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1959. Originale.

6

229

3141

Balaci Alexandru Membru de partid exclus pentru că: la primire a ascuns că a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc; alte abateri. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24.12. Comitetului judeţean Dolj al PCR. 1975 Decizia a fost menţinută. În 1976 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

7

230

373

Balaci Aurel P. Casier la o unitate de grăniceri din Cetate, regiunea Craiova, membru de partid exclus întrucât: a fost condamnat 22.03. penal pentru abuz în serviciu; în 1947 s-a 1960 căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

231

372

Balaci Crăciun M. Secretar al organizaţiei de bază de pe şantierul Hidrocentralei Moroeni, exclus din Partid pentru că: a angajat ca paznici 13.10. chiaburi şi foşti negustori; a făcut beţii şi 1958 s-a dovedit depravat şi necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

58

232

451

Balaci Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a fost pe frontul antisovietic în cadrul Marelui Cartier General, făcând parte din Grupul general de comandă; a fost avansat în grad şi decorat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2,01. 1951

6

233

452

Balaci Vasile I. Membru de partid exclus pentru că a sustras material lemnos din pădurea statului, faptă pentru care a fost condamnat penal. 15.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1962 reconfirmată în 1966. În 1975 cazul a fost retrimis spre rezolvare Comitetului judeţean PCR Mehedinţi, care a reconfirmat decizia. Originale.

16

234

446

Balaciu Gheorghe Membru al Diviziei „Tudor Vladimirescu”, în care a ocupat funcţii de răspundere, membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 15.09. chiaburi cu activitate politică reacţionară; 1954 a manifestat puternice sentimente antisemite şi a simpatizat cu organizaţia legionară; a întrerupt munca de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balaeş Haralambie (Balaieş) Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a intrat voluntar la Şcoala de subofiţeri de jandarmi Bucureşti, unitate cu care a participat la războiul antisovietic; după 23 august 1944 s-a ocupat cu furturile şi specula. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

1

235

445

2.06. 1952

3

59

236

447

Balahura Constantin A. Fost responsabil cu organizaţiile de masă la Comitetul judeţean PCR Bacău (1947), căruia i s-a anulat calitatea de 11.04. membru pentru că: a făcut parte din 1951 organizaţia legionară; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

237

453

Balaj Grigore Primar şi preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Corond, Raionul Odorhei Regiunea Autonomă Maghiară, exclus din Partid pentru că în perioada războiului a fost concentrat în armata hortystă, a fost avansat în grad şi a făcut educaţie fascistă ostaşilor, faţă de care a avut un comportament brutal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3.03. 1953

2

238

455

Balaj Ioan I. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Întrucât a recunoscut acuzele, CCP a hotărât clasarea cazului. Original.

7.10. 1958

1

239

454

Balaj Ioan I. Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1936-1938 a fost membru al PNŢ; a fost şef de cuib legionar; în 1936-1938 a fost poliţist şi a avut 10.08. atitudine brutală faţă de populaţie; alte 1956 abateri. Întrucât majoritatea acuzelor s-au dovedit întemeiate, CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

60

240

569

Balaj Mihai Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică ţărănistă şi a fost comandant străjer de plasă; în 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară şi a luat 21.03. parte la Rebeliune; pe frontul antisovietic 1952 a participat la crime şi jafuri contra populaţiei civile, fapte pentru care a fost decorat; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

241

570

Balaj Nicolae Al. Şef al formaţiunii economice de la Miliţia raională Reghin, membru de 22.12. partid exclus în 1965 pentru că a dus o 1965 viaţă imorală şi şi-a abandonat familia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

242

574

Balaj Ştefan Cr. Membru de partid exclus pentru că ar fi luat parte la „ajutorul legionar”, ar fi fost simpatizant şi ar fi participat la un marş al legionarilor. Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică, CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Banat. În 1962 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

2.02. 1961

4

243

571

Balamia Ion I. Şef al Serviciului gospodărie orăşenească Băicoi, membru de partid exclus în 1959 pentru că a fost condamnat penal pentru întocmirea de ştate de plată fictive. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5.02. 1963

11

61

244

88

Balanovici Niculina (Ştefanov) Membră de partid exclusă în 1952 pentru că: în 1953 s-a căsătorit cu fiul unui fost fabricant; ca muncitoare a dat produse de proastă calitate. 23.02. Întrucât acuza principală s-a dovedit 1957 neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

245

120

Balas Aurel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de inspector la Legea Speculei s-a dovedit necinstit; s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.06. 1950

1

246

371

Balasko Dezideriu Membru de partid exclus pentru că, deşi în ilegalitate a făcut parte din UTC, ulterior a intrat în legătură cu un element declasat, cu care a luat parte la furturi şi 23.05. spargeri de locuinţe, faptă pentru care a 1956 fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1968. Originale.

7

247

263

Balasz Ioan Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. 15.08. Adresă de răspuns a CCP prin care 1955 s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale, copii; lb. română, maghiară.

14

62

248

611

Balaş Elena Secretară a organizaţiei de bază, membră de partid exclusă pentru că: era un element cu concepţii burgheze; a ţinut 23.12. conferinţe cu caracter antisovietic; alte 1952 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

249

714

Balaş Ioan Şef al Depozitului de butuci la IPEIL Comăneşti, membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost unealta 29.05. patronilor; era un element duşmănos şi 1951 şperţar. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Original.

2

250

755

Balaş Iosif Persoană cercetată cu prilejul revizuirii căderilor de la Someşeni. Întrucât la Someşeni a avut purtare 27.01. trădătoare, CCP i-a respins cererea de 1953 primire în Partid şi i-a recomandat să adreseze organizaţiei de bază o cerere de primire în rândul candidaţilor. Originale.

6

251

756

Balaş Niculae (Balazs) Membru de partid exclus pentru că era un element aventurier, care s-a prezentat voluntar în armata germană, 19.06. contribuind astfel la războiul antisovietic. 1950 CCV a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. Original.

1

63

252

757

Balaş Pavel A. Membru al Companiei speciale de pază a criminalilor de război a MAI, membru de partid exclus pentru că: şi-a 24.06. părăsit postul fără ca să anunţe pe cineva; 1952 element nestatornic, care s-a dedat beţiei şi şi-a pierdut carnetul de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

253

2894

Balaş Petre Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară; a 11.11. avut prăvălie, cu care a speculat 1947 populaţia; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

254

758

Balaş Petru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări 15,10. legionare. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

255

Balaşiu Otilia Membră de partid pentru care soţul său, Balaşiu Gheorghe, a adresat o scrisoare preşedintelui CCP, Mihai Dalea, în care reclama faptul că soţia sa era persecutată de către şefa Serviciului Contabilităţii de la Întreprinderea pentru 17/1971 <1971> Imprimate şi Administrarea Publicaţiilor, Viorica Ardeleanu. Conducerea întreprinderii a hotărât transferarea apelantei la Serviciul Aprovizionării, soluţie cu care aceasta s-a declarat de acord. Originale.

8

64

256

2599

Balaure Constantin V. Secretar al judeţenei UTC Mehedinţi, exclus din Partid pentru că: era un element decăzut din punct de vedere 22.06. moral, care a fost folosit de duşmanii de 1950. clasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1960. Originale. Balaure Virgil C. Membru de partid din ilegalitate, care a solicitat să i se acorde stagiul din 1921. 17.09. Întrucât a fost înscris şi a activat în 1964 Partid din acel an, CCP a hotărât acceptarea cererii. Original. Balazs Andrei Membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a făcut politică naţionalistă, şovină şi cu caracter de ură 24.05. de rasă; pe frontul antisovietic a 1950 participat la executarea cetăţenilor sovietici; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balazs Anton D. Organizator de partid la GAS Hărmani, raionul Sfântu Gheorghe, regiunea Braşov, care a solicitat 18.10. acordarea stagiului de partid din 1961 ilegalitate. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1937. Originale. Balazs Arpad Membru de partid exclus pentru că: urmare a consumului de băuturi alcoolice a produs scandal în public şi în familie; a lipsit de nenumărate ori de la serviciu; 24.12. alte abateri. 1974 CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Bihor al PCR. În 1975 hotărârea a fost menţinută. Originale.

9

257

352

3

258

678

1

259

677

3

260

3131

5

65

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8. română. Referinţe semnate de: Mihai Patriciu. În 1966 a emigrat în Israel. Vladimir Trebici. a dus o viaţă imorală. Hotărâre reconfirmată în 1960. îndepărtarea lui din Institutul de cercetări economice unde lucra şi „demascarea concepţiilor şi tezelor debitate de el”.I.07. fotografii.A. Blatt Egon) 12/1958 Director în Direcţia economică a <1958> MAE. Originale. s-a înconjurat de elemente străine de clasa muncitoare şi duşmănoase. lb. I) 29 (vol.261 679 Balazs Emil Fost chestor al Poliţiei Oradea. Gogu Rădulescu. a fost bănuit că are legături cu spionajul englez.11. II) 66 . membru de partid din ilegalitate exclus din Partid în 1952 şi arestat de „organele M. I-II) Balazs Eugen (Balas. Originale. 680 Idem. CCP propus Biroului Politic al CC al PMR (iar acesta a probat) menţinerea deciziei de excludere. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1946 a devenit exploatator. membru de partid exclus pentru că: s-a rupt de viaţa de partid. George Macovescu şi Emeric Toth. Acuzele nu s-a confirmat. Original.” pentru că: în perioada hortystă a evadat din lagăr în condiţii suspecte. în calitate de consilier la Legaţia RPR din Anglia. oportuniste şi revizioniste. 1952 3 262 (vol. 267 (vol. copie. însă a 1958 reieşit că era un element cu concepţii şi manifestări antipartinice. 21. în 1948. maghiară.

a avut ieşiri duşmănoase faţă 1950 de Partid. unde a folosit muncă salariată.07. 4 67 . iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Întrucât nu îndeplinea criteriile 1978 stabilite.08. în timpul dictaturii fasciste a 1951 contribuit la educarea muncitorilor în spirit fascist.01. maghiare. burghezo-moşieresc. motiv pentru care a fost internat în lagărul de la Caracal. respingerea cererii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 24. 2 265 683 Balazs Iuliu Membru de partid exclus pentru că: în 1929-1948 a avut o frizerie. Original. Original. 1 264 682 Balazs Iuliu Membru de partid exclus pentru că: în calitate de perceptor a făcut parte din aparatul de opresiune al regimului 26. a făcut parte din conducerea unei organizaţii fasciste 31. CCP a propus. cu care s-a retras în 1944. Original.263 681 Balazs Ioan Membru de partid exclus pentru că: în timpul Grevei generale din 1920 a devenit omul patronilor şi spărgător de 25. grevă.11. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului 1953 a făcut parte din armata hortystă. alte abateri. 1 266 3253 Balazs Marton Membru de partid care a solicitat să fie luat în evidenţa celor care au desfăşurat activitate ilegală.

respingerea cererii. 1956 37 268 643 Balcea Ioan I. maghiară. „Româno-Americană”. Originale. 1 68 . 8.06. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la Rebeliunea legionară. reconfirmată de CCP în 1956. reconfirmată în 1961. alte 22. Originale.12. în urma arestării sale. 1966 şi 1970.1950 ze. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. iar Secretariatul 1978 CC al PCR a aprobat. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 14 270 646 Balcu Liviu V. Originale. română. 3 269 3268 Balcu Avram Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1940.06. pe frontul antisovietic a fost decorat. până în 1946 a făcut parte din organizaţia 22. (Bălcea) Membru de partid exclus pentru că: până la 12 ani a locuit în Canada. stabilite. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1985. Întrucât nu îndeplinea criteriile 20.267 640 Balázs Péter St. abateri. a vrut să emigre. Original. (Petru) Membru de partid exclus în 1952. pentru că în anii 1942-1944 a lucrat la serviciul de contraspionaj hortyst din Cluj. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. lb.

Originale. Întrucât între timp a fost încadrată în muncă şi s-a declarat mulţumită. A reclamat faptul că a fost dată 21. avut manifestări duşmănoase faţă de 1957 hotărârile Partidului. alte abateri. Originale.271 647 Balcza Ileana A. a întreţinut relaţii cu elemente necorespunzătoare. 2 273 1408 Baldinag Ilie Secretar al organizaţiei de bază din comuna Mircea Vodă. sancţionată cu „vot de blam”. 7 272 648 Baldan Aurel Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în calitate de director la Şcoala de meserii Arad. exclus din Partid în 1949 pentru că: a făcut parte din poliţia burgheză. a ascuns 25. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Banat. În 1961 a fost exclusă din Partid pentru motive similare. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. originea sa socială. pentru că a avut legături intime în sediul de partid cu Szakacs Francisc. iar în 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 69 . (Toth) Fostă activistă a Comitetului raional de Partid Zalău. Originale.03.12. era beţiv şi scandalagiu. 1951 Întrucât nu existau dovezi suficiente în sprijinul acuzaţiilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. şi scoaterea din activul de partid. şi-a însuşit banii din cotizaţii. afară din serviciu şi nu-şi poate creşte 1956 copilul bolnav. fost prim-secretar al Comitetului raional PMR Zalău.02. a 12.

Membru de partid exclus în 1961 întrucât a fost condamnat penal pentru 24.Ghenciu Gheorghe Gh. Balica Gheorghe (Balică) Membru de partid exclus pentru că a fost omul de încredere al regimurilor de 28. soţia sa era de origine chiabură. 3 277 124 Balica Dumitru D. 22. reconfirmată în 1956. CCP a recomandat Comitetului 1960 regional PMR Timişoara adâncirea cercetărilor. exploatare. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. 5 278 123 1 70 . acte de necinste. 3.06. Membru de partid exclus pentru că: de pe frontul antisovietic a adus bunuri jefuite.07.03. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 23 276 126 Balica Doru Membru de partid exclus pentru că a fost membru al PNŢ şi PNL. Originale.04. Originale.03.274 649 Baldovin Alexandru Membru de partid exclus în 1954 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. tatăl şi socrul său au fost unelte de încredere ale elementelor exploatatoare. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. 3. Originale. avea relaţii cu rude stabilite în străinătate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 1 275 596 Balf . 1958 şi 1966.

Director administrativ al Ansamblului CCS. Originale. şi a jefuit casele evreilor deportaţi. membru de partid exclus în 1957 pentru că: era stăpânit de 12. copie. 22 280 100 Balica Mihai D. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Holânga. 6 282 75 Balika Istvan (Ştefan) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. Original. reconfirmată în 1958. lb. Partid. informaţiile solicitate.11.05.279 101 Balica Liviu Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost decorat. Originale. căsătorit cu o refugiată din Basarabia. 1954 este un element beţiv. a avut legături intime cu elemente reacţionare şi s-a 25. a luat mită de la un chiabur 1958 care urma să fie dislocat. 2 281 99 Balica Nicolae I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1966.09. între care aceea că 1951 a avut manifestări şovine faţă de români şi evrei. 28 71 . română. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. Adresă a CCP prin care s-au transmis 20. viciul beţiei.10. Originale. 1954 CCP a hotărât să i se recunoască stagiul din 1933. maghiară. care a solicitat stabilirea stagiului în 14.

Originale. iar învinuirile aduse nu constituiau motive de excludere. În 1968 CCP a constatat că în perioada cât a fost membru s-a achitat de sarcinile primite. Balint Adalbert Membru de partid exclus pentru că: a fost patron de croitorie şi a exploatat braţe de muncă.10. Balint Andrei A. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 29. a fost membru al Partidului Ardelean. a fost în relaţii de prietenie cu Titel Petrescu. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.12. copie.06. 4. ilegalitate. familiarism cu elemente necinstite. în timpul războiului a trecut pe numele său firme evreieşti. drept pentru care a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. fapt pentru care a fost arestat. Întrucât trecuse prea mult timp de la excludere şi considera că are merite.283 2969 Balinca Gheorghe N. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit ca membru nou. 2 286 2993 3 72 . 1950 1 285 606 Balint Alexandru Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de preşedinte al Cooperativei „Unitatea” a făcut 28. a 1955 furat din cooperativă. Membru de partid exclus pentru că: fiind ginerele lui Ilie Moscovici. avea legături cu chiaburii. Original. 1968 CCP a retrimis cazul spre soluţionare Comitetului judeţean PCR Cluj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1967 7 284 607 2. Original. de pe urma cărora a realizat venituri importante.02. Original.

287 605 Balint Andrei P. în 1928-1939. informaţii. lb. În 1969 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. rusă. română. Balint Gal Kozma Károly D. însă s-a constatat în calitate de secretar al Comisiei de reformă agrară s-a 10.04. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: fiind căsătorit cu o cetăţeană sovietică. Membru de partid exclus pentru că: părinţii lui au fost chiaburi. 15 288 168 Balint Antal Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 19. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 23. iar cel de-al doilea a luat parte. fapt 1956 pentru care CCP hotărât menţinerea deciziei. la mişcarea muncitorească din Maroshéviz. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Motivul s-a dovedit neîntemeiat. întors în ţară a divorţat de ea. Originale. Persoane pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat relaţii. Originale. 30 289 603 8 290 710 5 73 . copii.12.05.08. Originale. împroprietărit fără să aibă dreptul. 1960 pe care nu i-a mai restituit. faptul că până în 1946 primul a lucrat la o 1961 societate forestieră pe acţiuni în Valea Mureşului. în 29. URSS a luat bani de le diferite persoane. reconfirmată în acelaşi an şi în 1961. Originale. Balint Bucur Gh.

Original. care a fost membru al Partidul Maghiar.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. acordarea stagiului din 1978 1932. Membru de partid exclus pentru că era un element necinstit. iar Secretariatul CC al 26. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pensia i-a fost majorată de la 100 la 2000 lei. împotriva partizanilor şi a populaţiei 1951 civile. reconfirmată de CCP în 1960. 1 294 114 1 295 113 5 74 . afacerist şi antisemit. a atras 10. Secretara organizaţiei de bază din comuna Sântandrei. în locuinţa sa mai multe tinere cu care 1963 făcea chefuri şi pe care le-a antrenat la fapte imorale.291 3161 Balint Ianoş Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. 5 292 116 5. exclusă din Partid în 1963 pentru că: avea viciul beţiei. parte dintr-o comisie de deportare a 1950 evreilor din Cehul Silvaniei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. În 1979. PCR a hotărât.06. Originale.10.04. 1951 12 293 115 Balint Iosif Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 26. CCP a propus.09. Balint Maria I. Original. a făcut 14. Balint Iosif Membru de partid exclus pentru că: era un element naţionalist. Balint Ioan I. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. prin decret prezidenţial.

1 300 109 Balint Traian Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a fost legionar.05. a 27. <1958> Întrucât şi-a recunoscut faptele săvârşite. 1937 a fost şef de cuib legionar. 1 75 . Original. 1950 1 298 111 Balint Ştefan Membru de partid exclus pentru că: provine dintr-o familie de negustori. CCP a hotărât clasarea cazului. Original. unde a fost luat prizonier de către englezi.01. iar în 1944 s-a retras cu unitatea sa în Austria. Originale.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. 4 297 112 Balint Paul (Pal) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din armata fascistă maghiară. Original. luat parte la războiul antisovietic. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 299 110 Balint Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei.296 3048 Balint Mihai Membru de partid exclus pentru că nu a mai participat la adunările organizaţiei de bază. scandalagiu şi imoral. 6. să fie scutit de obligaţiile care îi 1971 reveneau. este un element beţiv. nu a mai plătit cotizaţia şi a cerut 25.

02. afacerist şi carierist. 5 304 2713 Balkany Nicolae Membru de partid în ilegalitate. 1948 7 303 108 Balkany Andrei Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în 1951 a făcut cerere de 20. decizie reconfirmată în 1952. 1969 4 302 2712 Baliu Mihai Membru de partid exclus pentru că era ul element dubios. Originale. reconfirmată în 1958 şi 1980. Originale. 14 76 . 1955 şi 1957. CCP i-a 1949 respins cererea. necinstit.301 3017 Balintfi Nicolae Fost locotenent de Securitate la raionul Lugoj (1951-1956). care a solicitat reîncadrarea. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01.05. ancheta Siguranţei din 1941. 4. 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Pentru că a avut purtare proastă la 27. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru înşelăciune în dauna avutului obştesc. Originale. emigrare în Israel. Originale.10.

04. Balkanyi Iulia (Ferenc Iuliana) persoană cercetată pentru că: la căderea din 1941 a avut purtare slabă. iar CCP a hotărât menţinerea calităţii ei de membră cu stagiul avut anterior. Balla Carol Director al Întreprinderii de construcţii 504 din Făgăraş.05. În 1957 a fost reprimit în Partid cu stagiu de la data deciziei. când s-a reîncadrat în 15. muncă. În 1953 a fost cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. moment în care i-a fost reconfirmată calitatea de membră. 8 306 106 4 307 2601 4 308 762 4 77 . care a solicitat încadrarea în Partid. 1948 În 1953 a fost cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. cu stagiu de la data primirii în cercetare a 1949 cazului. CCP a constatat că: în trecut a fost sionist activ. motive 1953 pentru care a hotărât excluderea lui din Partid. Originale. alte abateri. Originale. Originale. CCP a hotărât primirea ei în Partid cu stagiul din 1946.305 107 Balkanyi Andrei Membru de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. membru de 27.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid 27. partid exclus pentru că a făcut parte din 1960 organizaţia legionară. la căderea din 1941 a avut 17. Balla Berta Simpatizantă a mişcării comuniste în ilegalitate. Hotărâre reconfirmată în 1956. purtare proastă. Originale.08.

Hotărâre reconfirmată în 1985. s-a ocupat cu specula.309 2611 Balla Carol Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în trecut a lucrat ca ziarist pentru diferite ziare burgheze. română. cehă. 15. maghiară. copie. 14 310 274 Balla Ladislau Persoană pentru care CC al Partidului Comunist Cehoslovac a solicitat relaţii. 24 311 869 Balla Pavel C.07. Originale. şi Grosulovo. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie supravegheat de „organele în drept”. 5 78 . Adresă a CCP prin care s-au 1955 comunicat informaţiile cerute. alte abateri.08. Fost responsabil de cadre la Sfatul Popular raional Beiu şi activist sindical. rusă. Originale. membru de partid exclus pentru că 26. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru a-şi însuşi conştiinţa de muncitor.07. unde a trăit în mijlocul 1952 unor elemente burgheze. Originale. provine dintr-o familie de chiaburi. a fost deportat în lagărele de la Vapniarka 11. lb. a avut atitudine duşmănoasă faţă de URSS.

menţinerea hotărârii. În 1961 CCP i-a respins cererea de încadrare în Partid. Titularul a solicitat să fie luat în 22. 122 (vol. perioada activităţii sale din timpul Comunei din Ungaria (1919) nu se poate verifica. I-IV) Ballauer Anton (Anton) Membru de partid în ilegalitate exclus 12. iar Secretariatul Comitetului regional de Partid Cluj a aprobat respingerea cererii. CCP a propus menţinerea în arest şi cercetarea sa temeinică.12. Originale. Declaraţii (note informative) din timpul detenţiei la penitenciarul Cluj. română.851 312 (vol. copii. I) 32/1952. Originale. I închis în lagărul de la Someşeni. română.07. În 1948 a fost arestat. III Idem. bănuit 1953 că după eliberare a fost agent al contraspionajului maghiar. maghiară. evidenţa foştilor luptători antifascişti. La data respectivă era arestat de Securitate pentru a fi cercetat temeinic şi a se face lumină şi în cazul altui fost ilegalist. vol. iar fiica sa a lucrat la Gestapo). Referinţă semnată de Hillel Kohn. IV) 79 . toată activitatea sa în mişcarea muncitorească este suspectă (a fost membru al Volksbund şi SS. Membru de partid din ilegalitate. III) 32/1952. Originale. şi dovedeşte că a fost spiona l contraspionajului hortyst şi german. În 1977 şi 1980 CCP a propus. 32/1952. alte abateri. hotărâre reconfirmată în 1966 şi 1970. 90 (vol. vol. lb. vol. pentru că: a fost crescut într-un orfelinat 1952 german. maghiară. Iakob <Iakab> Alexandru. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 28. lb. II Idem. În 1962 a solicitat luarea în evidenţa foştilor luptători antifascişti din ilegalitate şi pensionarea sa. 83 (vol. unde a primit o educaţie naţionalistă germană.07. 1963 Colegiul de Partid a propus. Originale. II) 1952 30 (vol.

Balmuş Vladimir T. Întrucât decizia a fost luată fără o 1961 cercetare temeinică. 1951 1 80 .11. 3 315 104 5 316 103 Balnos Niculae (Nicolae) Membru de partid exclus pentru că: a avut relaţii cu legionarii. 14.01. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Iaşi. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară.313 3024 Ballo Vasile Membru de partid exclus pentru că. Originale.07. 1969 Ţinând cont de activitatea lui pozitivă. în timpul alegerilor din 1946 a făcut propagandă reacţionară. Secretar al organizaţiei de bază de la Întreprinderea de încălţăminte „Flamura Roşie”. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. Originale. legionară. Originale. 1963 Întrucât la primirea în Partid nu ascunsese situaţia. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. copie.04. s-a întâlnit în diferite ţări cu Ninon Remy. 9. în 1950 pentru spionaj. 5 314 105 Balmuş Vasile Gh. CCV a hotărât menţinerea deciziei. cetăţeană a statului elveţian expulzată din România 25. exclus din Partid în 1958 pentru că: în 1938 s-a înscris în organizaţia 24. în calitate de pilot comandant de aeronavă pe liniile aeriene externe.

11 81 . s-a 26.08. În 1957 sancţiunea i-a fost ridicată şi s-a recomandat primirea sa în rândul candidaţilor de partid. 1 319 852 Balog Alexandru Al. pentru a se reabilita. a luat şperţ. CCP a hotărât menţinerea deciziei.317 102 Balo Ludovic Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Original. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 26. furat o servietă din tren. să 1948 activeze într-o organizaţie de masă. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 10. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. i-a recomandat ca. Originale.03. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. 2. Originale. membru de partid exclus pentru că a participat la descinderi ilegale şi a luat mită.04. În 1969 a fost reprimit în Partid. 1966 5 320 2715 Balog Aurel Agent de poliţie în Bucureşti. (Baloc) Membru de partid exclus pentru că înainte de 23 august 1944 a desfăşurat activitate antimuncitorească. 1 318 425 Baloescu Ion N. ocupat cu specula. Originale.

Partid – şi reprimită apoi în 1957 –. În 1968 a fost repus în drepturile de membru cu stagiu din 1926. CCP 1961 a hotărât menţinerea stagiului din 1957 şi menţionarea faptului că în 1943-1945 a fost membră. Originale. 3. 2 324 2585 Balog Leia (Grunberg) Membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1943.11. Original. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru de partid în ilegalitate. la fel ca şi în 1958. apartenenţa sa la PCR în perioada 1966 1960-1963.06.04. exclus pentru comportarea trădătoare din trecut şi metodele dictatoriale folosite în muncă. 3 82 . avea 10. 5 323 519 Balog Iosif Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică nilosistă. Originale. În 1955 decizia de excludere a fost menţinută. viciul beţiei şi provoca scandal. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă informaţia.09.321 421 Balog Dumitru (Balogh) Preşedinte al ARLUS regiunea Oradea. 1953 17 322 945 Balog Eden (Balogh Edmund) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. copie. prin care s-a cerut să se confirme 18. CCP a propus menţinerea deciziei. Întrucât în 1945 a fost exclusă din 18.

Originale. a avut 1950 manifestări antisemite. reconfirmată în 1961. a fost destituit pentru distrugere de documente şi a părăsit ilegal ţara. regimului reacţionar PNŢ. 1957 6 326 625 Balog Rudolf R. 4. 4.325 520 Balog Mihai Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. ca primar de comună a slujit interesele 24.03. română. prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în România. maghiară. rusă. lb. (Balogh) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac. 1 83 . Referinţă a lui Gavril Birtaş. şi-a neglijat familia şi şi-a bătut soţia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. alte abateri. Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat faptul că în 1946-1947 a fost comisar-şef la Serviciul de Siguranţă al Chesturii oraşului Oradea. Originale. 1960 27 327 521 Balog Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost proprietarul unei măcelării.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. ca responsabil de cinematograf a fost condamnat penal pentru abuz de putere.

328

525

Balog Valentina (Preoteasa) Regizor la Teatrul de Stat din Petroşani, membră de partid exclusă în 1954 pentru că: în 1940 s-a refugiat din Basarabia, unde s-a reîntors în 1941, pentru ca în 1944 să se refugieze încă o 12.12. dată; a avut abateri imorale. 1956 Întrucât cea de-a doua acuză s-a dovedit neîntemeiată, iar în muncile încredinţate s-a achitat de sarcini, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

6

329

423

Balogh Alexandru Membru de partid exclus pentru că a urmat două şcoli de jandarmi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.06. 1950

1

330

424

Balogh Alexandru Membru de partid exclus pentru că a deţinut un atelier; alte abateri. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit în parte exagerate, în parte neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

7.05. 1953

2

331

422

Balogh Alexandru L. Director la GAS „1 Mai” Târgu Mureş, membru de partid exclus pentru că: a avut purtare laşă şi trădătoare la ancheta Siguranţei; a devenit mic patron şi s-a înscris în Partidul Ardelean, formaţiune cu caracter naţionalist-şovin. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958, 1960 şi 1967. Originale, copie; lb. română maghiară.

1951

18

84

332

278

Balogh András (Balog) Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. 17.07. Adresă a CCP prin care s-au 1956 comunicat informaţiile cerute. Originale; lb. română, maghiară.

20

333

420

Balogh Edgar L. Profesor la Universitatea „Bolyai” din Cluj, membru de partid exclus pentru că era un vechi troţkist, care tot timpul a fost în anturajul unor elemente dubioase şi spioni, iar în timpul războiului a luat parte la acţiunile imperialiştilor angloamericani în vederea organizării unei reţele de spionaj în Ardealul de Nord. CCP a propus excluderea lui din Partid şi cercetarea de către „organele în drept”. A fost anchetat de Securitate în legătură cu procesele Nagy Ferencz şi Rajk Laszlo din Ungaria, pentru care a fost condamnat. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, în 1956 a fost repus în drepturile sale de membru. Originale.

3.07. 1952

11

334

419

Balogh Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: începând din 1940 a făcut parte din organizaţia profascistă „Baros 10.12. Sözvetseg”; sub regimul hortyst a luat 1954 parte la acţiuni împotriva partizanilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

85

335

2671

Balogh Ignat I. Membru de partid care a reclamat faptul că stagiul trecut pe carnetul său a fost din 1939, în loc de 1938, solicitând rectificarea. CCP a stabilit că nu s-a făcut nicio greşeală, apelantul fiind încadrat în Partid în 1939. În 1960 s-a adresat lui Emil Bodnăraş, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, cerând rezolvarea mai multor probleme personale. În urma discuţiei de la CCP, în 1961 Comitetul regional de Partid Banat i-a majorat pensia la 1900 lei lunar, iar soţia sa a fost luată în evidenţa AFDA şi s-a propus să fie pensionată cu 1400 lei lunar. Originale.

5.09. 1957

27

336

426

Balogh Iosif Membru de partid exclus pentru că în timpul ocupaţiei hortyste a Transilvaniei a făcut parte din Partidul „Nyilas”; a fost omul de încredere al patronilor; a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balogh Ladislau Al. Conferenţiar la Institutul MedicoFarmaceutic Târgu Mureş, membru de partid exclus în 1959 pentru că a avut manifestări naţionaliste, antipartinice. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1970. Originale, copie. Balogh Ludovic Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a făcut parte din organizaţii fasciste maghiare şi a fost informator al Siguranţei hortyste; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.01. 1958

1

337

517

5.03. 1960

11

338

518

-.12. 1955

2

86

339

2714

Balogh Ludovic L. Secretar al Comitetului judeţean PMR Arad, membru de partid exclus la solicitarea CCP pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost plecat în Ungaria şi, în fabrica unde a lucrat, a făcut propagandă printre tineri ca să se înroleze în armata SS germană; în 1944 a fost voluntar în armata szalasistă; ca 16.01. membru de partid a avut ieşiri antisemite; 1951 alte abateri. Decizie reconfirmată în acelaşi an de CCV. Întrucât motivele de bază s-au dovedit neîntemeiate, în 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în partid cu vechimea avută anterior. Originale. Balogh Margit Membră de partid cu stagiul din 1932, care a solicitat să i se acorde pensie pentru activitatea desfăşurată în mişcarea revoluţionară ilegală, întrucât, neavând vechime în câmpul muncii, nu primea pensie. 11.10. Pe baza indicaţiilor lui Petre Lupu, 1980 CCP i-a respins cererea, pe motiv că în trecut apelanta a primit ajutoare de la Comitetul judeţean de Partid Bihor, pe care le va primi şi în continuare, în limita posibilităţilor. Originale. Balogh Pavel Fost membru al Biroului Comitetului judeţean de Partid Trei Scaune, responsabil cu educaţia politică, exclus din Partid în 1950 pentru că: în 19391941 a făcut parte din Organizaţia Tineretului Maghiar din Timişoara; în 17.08. timpul războiului antisovietic a fost în 1956 Ungaria, unde s-a ocupat cu comerţul ambulant; în funcţia avută şi-a însuşit unele bunuri confiscate de la elemente fasciste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9

340

3368

10

341

522

3

87

342

523

Balogh Stefan Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a făcut parte din Partidul Ardelean şi din Societatea Ţintaşilor („Vaselenyi Lovesz Egylet”); a informat Siguranţa 27.03. hortystă despre comuniştii pe care îi 1950 cunoştea; după 23 august 1944, ca şef al Poliţiei Dej, a informat foştii szalasişti că sunt urmăriţi de Siguranţă; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

343

524

Balogh Terezia Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că era un element mistic; nu a dus viaţă de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale.

9-02. 1954

4

344

189

Balomireanu Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 31.08. 1948 a fost condamnat pentru sabotaj. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

345

3072

Baloniu Gheorghe N. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că, în calitate de şofer, în loc să se ocupe de transportul muncitorilor pentru mitingul de 23 august, din oraşul Motru, a plecat cu maşina 13.05. întreprinderii să care mălai pentru 1972 magazinul alimentar. Cu acel prilej a oprit, pentru el şi salariaţi, 12 saci, deşi în acelaşi timp muncitorii din oraş stăteau la coadă pentru a-l procura. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

88

346

187

Balosin Maria (Baksa, Varadi Jren) Activistă la Consiliul judeţean de Partid Bihor, exclusă din Partid pentru că: în trecut a fost guvernantă la contele Teleki; a avut manifestări antisovietice; a falsificat acte pentru a-şi ascunde 25.02. trecutul; este imorală, mincinoasă şi a 1954 săvârşit acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1962. A fost reprimită în Partid în 1964. În 1984 a solicitat acordarea stagiului anterior excluderii, cerere respinsă. Originale. Baloşin Mircea D. Maior la o unitate de grăniceri, membru de partid exclus în 1958 pentru că: tatăl său a fost maior de jandarmi; soţia sa poseda un imobil în Râmnicu 31.03. Vâlcea; a fost simpatizant al Monarhiei. 1960 Întrucât la primire arătase faptele respective, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Balotă Ioan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al PSD a făcut propagandă duşmănoasă faţă de PCR; ca 14.08. membru al Comisiei de colectări a băut 1950 alături de chiaburi, pe care căuta să-i scutească de cote; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balş Florea I. Fost ofiţer MAI, candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: a avut o comportare imorală (beţii, relaţii cu diferite femei ş.a.); alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

19

347

188

6

348

186

1

349

185

5.02. 1963

5

89

350

182

Baltac Alexandru M. Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a fost înscris în Mişcarea Legionară; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7.03. 1951

1

351

181

Baltac Vasile P. Candidat de partid exclus în 1956 pentru că, în calitate de şef de sector la Minele Cavnic, a comis o serie de greşeli în muncă. 29.01. Întrucât motivele s-au dovedit 1958 neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în rândurile Partidului. Original, copii.

5

352

179

Baltag Ana Membră de partid exclusă pentru că: în toamna anului 1940 a desfăşurat activitate legionară; soţul ei, fost magistrat, a fost legionar şi şef al unui serviciu de informaţii de pe frontul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1.11. 1959

4

353

2716

Baltag Enache Membru de partid exclus pentru că: mai întâi a fost simpatizant cuzist, apoi a activat în organizaţia legionară; pe frontul antisovietic s-a ocupat cu culegerea de informaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1963. Originale.

1.10. 1959

5

90

354

178

Baltag Gheorghe (Baltoc) Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a luat parte la acţiuni contra paraşutiştilor sovietici; a făcut 13.02. parte dintr-un batalion de sacrificiu; după 1951 război s-a ocupat cu afacerile; în posturile ocupate s-a dovedit a fi necinstit. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baltag Ion I. (Ioan) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era căsătorit cu fiica unor 14.02. chiaburi; alte abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baltag Mihai Casier la Opera din Timişoara, membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu specula; a făcut o listă de subscripţie pentru a recupera o sumă care 17.12. pretindea că i s-a furat; a dus o viaţă 1949 imorală, întreţinând legături cu femei de moravuri uşoare; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Baltag Mihai C. Membru de partid exclus pentru că şia însuşit ilegal suma de 2597 lei, faptă pentru care a fost condamnat penal; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

355

177

5

356

2933

1

357

3096

5.07. 1973

4

358

2710

Baltazar Ionel (Bercovici) Membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 s-a ocupat cu afaceri ilegale, motiv pentru care a suferit 28.12. o condamnare de drept comun; ulterior, a 1955 continuat să facă afaceri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în. 1960. Originale.

23

91

359

184

Baltă Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de gardian la Poliţie lua şperţuri 29.03. şi făcea afaceri; s-a înscris în Partid 1952 pentru a putea să se angajeze. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baltă Constantin Vicepreşedinte al Sindicatului Funcţionarilor Publici, membru de partid exclus 17.05. pentru că: era un element imoral şi 1949 pervers. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

360

2607

1

361

183

Baltă Gheorghe Membru de partid exclus în 1947 pentru că: era căsătorit cu fiica unui 26.06. chiabur; a luat apărarea unui element 1950 duşmănos; avea obiceiul să bea. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

362

465

Balter Chivu Membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 a activat în organizaţia sionistă „Bethar”; în 1947 19.12. nu a demascat patronul morii „Chicoş”, 1957 deşi ştia că face speculă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Balter Forica (Leibovici) Secretară a Direcţiei de Cadre a Ministerului Construcţiilor, membră de partid exclusă pentru că: în repetate rânduri şi-a manifestat nemulţumirea faţă 22.09. cu munca desfăşurată; a avut manifestări 1953 naţionaliste şi dorea să plece în Israel; în timpul reformei băneşti a difuzat zvonuri mincinoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4

363

464

1

92

364

463

Balteş Constantin I. Membru de partid exclus pentru că în 1958, în calitate de intendent la Institutul Medico-Farmaceutic Bucureşti, şi-a însu- 20.12. şit o sumă de bani, faptă pentru care a 1965 fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baltuch Iosif Membru de partid în ilegalitate, exclus pentru că din 1930 nu a mai activat, care a solicitat reîncadrarea în 15.03. Partid. 1947 CCP a hotărât primirea lui în Partid ca membru nou, cu stagiu de la data deciziei. Copie.

3

365

2935

1

366

2612

Bamzu Dezideriu Plutonier de Miliţie, membru de partid exclus pentru că în trecut a fost agent de Poliţie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.01. 1950

1

367

487

Ban Andrei Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori; 23.02. a intrat în Partid în mod nestatutar; era un 1953 element străin de interesele Partidului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Ban Dumitru Membru de partid exclus în 1953 pentru că a fost gardian la Poliţia din Oradea şi a luat parte la acţiuni anticomuniste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960 şi 1965. Originale, chitanţe.

1

368

488

8.04. 1954

14

93

369

489

Ban Ecaterina (Adorian) Membră de partid exclusă pentru că: a fost crescută şi educată în spirit micburghez; perioada de până în 1945, când a trăit la Budapesta, nu era verificată; era soţia lui Andrei Adorian, fost capitalist, 21.11. duşman al clasei muncitoare; avea rude în 1952 America şi Anglia, cu care întreţinea corespondenţă; în 1950 a completat formularul de emigrare în Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

370

443

Ban Emeric Şef de serviciu la Prod-Alimentara Bucureşti, membru de partid cercetat pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori şi, în perioada 1924-1944, a exploatat el însuşi; a făcut sabotaje şi 24.01. fraude, fapte pentru care a fost 1952 condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Hotărâre reconfirmată în 1955, 1960 şi 1962. Originale, fotografii.

14

371

442

Ban Iosif Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Partidul „Crucea cu 14.08. Săgeţi”; alte abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Ban Moise G. Secretar PMR de plasă, exclus din partid pentru că a fost înscris şi a activat în Mişcarea Legionară; alte abateri. 21.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei, 1950 reconfirmată de CCP în 1953, 1957 şi 1960. Originale.

1

372

2711

13

94

373

2915

Banc Iosif Prim-secretar al Comitetului regional de Partid Oradea, cercetat în urma unei scrisori anonime, în care se spunea că la Conferinţa orăşenească din 22-23 septembrie 1956 a fost încălcată „demo- 18.03. craţia internă de partid” prin conducerea 1957 discreţionară a şedinţei. Întrucât a stabilit că cele sesizate s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Original. Banc Traian Membru de partid exclus pentru că a furat din avutul obştesc şi a falsificat unele ştampile, faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

374

3091

9.05. 1973

6

375

437

Banciog Dorin Secretar al organizaţiei de bază la întreprinderea „Fructonil” din Giurgiu, exclus din Partid întrucât: a ascuns că tatăl său a făcut politică legionară, iar în 1959 a fost arestat pentru activitate duşmănoasă; în funcţia avută nu şi-a îndeplinit sarcinile, făcând chefuri împreună cu elemente din administraţia întreprinderii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Banciu Antone Preşedinte al Comisiei Locale a Sindicatelor Alba Iulia, membru de partid exclus în 1945 pentru că: la un banchet dat în cinstea Armatei Roşii, fiind în stare de ebrietate, a ţinut o cuvântare jignitoare la adresa invitaţilor. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

1.12. 1961

5

376

436

9.03. 1957

4

95

377

3216

Banciu Daniel Membru de partid exclus în 1975 pentru repetate abateri de la disciplina de partid şi a muncii. 12.04. CCP a propus, iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât, schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. Originale. Banciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte 25.10. dintr-o unitate de aviaţie; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955. Originale.

4

378

435

2

379

434

Banciu Vasile N. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: a activat în organizaţia legionară. 26.03. Întrucât a recunoscut acuza, CCP a 1958 hotărât clasarea cazului. Hotărâre menţinută în 1958 şi 1961. Originale.

11

380

431

Bancoş Ioan Preşedinte al Comitetului provizoriu al comunei Asuajul de Jos, judeţul Sălaj, membru de partid exclus pentru că: a fost şef de cuib legionar; în funcţia avută a avut legături cu chiaburii, cu care făcea afaceri speculative . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

6.03. 1952

2

381

430

Bancov Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. 21.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1957 reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale.

17

96

382

2763

Bancsov Nicolae Membru de partid în ilegalitate care a solicitat reîncadrarea în Partid. Întrucât a avut purtare proastă la ancheta Siguranţei, iar după 23 august 21.01. 1944, în munca sindicală, a colectat bani 1948 fără aprobarea Partidului, CCP hotărât respingerea cererii, iar organizaţia de partid putea cere reîncadrarea lui după ce va mai depune muncă de reabilitare. Originale, copie.

3

383

429

Bancu Ilie Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. 26.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei, 1951 reconfirmată în 1958. Originale.

14

384

428

Bandea Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor; a avut manifestări şovine. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4.02. 1953

2

385

2876

Bandea Rodica Preşedintă a UFDR, membră de partid exclusă pentru că: a făcut parte din 11.01. organizaţia legionară; alte abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Bandel Pincu Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a plecat în URSS, unde a lucrat la mai multe întreprinderi; în 1947 a revenit 30.03. în ţară, unde s-a ocupat cu comerţul. 1950 CCV a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării. Original.

2

386

2614

1

97

387

427

Bandi Beniamin L. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Partidul „Nyilas”. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955. Originale. Bandi Vasile L. (Ladislau) Instructor şi membru supleant al Comitetului raional de Partid V.I. Lenin, Bucureşti, exclus din Partid în 1958 pentru „manifestări negative”. Întrucât CCP a constatat că decizia a fost luată în mod abuziv, a trimis cazul spre recercetare Comitetului raional de Partid V.I. Lenin; alte măsuri. Originale.

5.08. 1953

4

388

209

6.03. 1959

4

389

208

Bandici Alexandru I. Ofiţer de Miliţie, locotenent-major la Direcţia regională a Miliţiei Oradea, membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de controlor economic a 14.09. primit şperţuri; în cercetările făcute a 1954 folosit metode barbare; era fiul unui cârciumar manist. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1963. Originale. Bandner Iţhoc Beir Şef al transporturilor la Trustul Alimentaţiei Publice al raionului „23 August”, Bucureşti, membru de partid 12.12. exclus în 1958 pentru că a fost judecat şi 1960 condamnat pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Bandner Solomon M. Membru de partid exclus în 1963 întrucât a fost condamnate penal pentru 21.12. delapidare şi fals în acte. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

390

207

2

391

206

4

98

392

205

Bandrabur Iancu Membru de partid exclus pentru că: a plecat voluntar pe frontul antisovietic; căzut prizonier la germani, a făcut parte 21.02. din Armata lui Horia Sima; după 1951 întoarcerea în ţară s-a ocupat cu negustoria. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

393

204

Bandrovschi Vladimir S. Inspector-şef la cabinetul locţiitorului ministrului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, membru de partid exclus în 1958 pentru că: tatăl său a fost administrator de moşie; în trecut a colaborat cu organele de poliţie; în timpul 26.09. războiului antisovietic a fost şeful unui 1958 birou de anchete şi cercetări din cadrul Inspecţiei de mişcare de la Odessa; în 1951, ca martor în procesul unor elemente duşmănoase, le-a luat apărarea. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

17

394

3011

Bandy Belo Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 27.12. CCP a recomandat Comitetului 1968 municipal Bucureşti al PCR reexaminarea cazului. Originale.

3

395

2836

Banea Tudor T. Membru partid exclus pentru că în 1946, în timp ce era membru de partid, a 24.05. organizat Partidul manist din comună; 1950 alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

99

396

218

Banga Mihai Membru de partid exclus în 1953 pentru că în 1919 a făcut parte dintr-o unitate militară contrarevoluţionară; în 20.01. timpul războiului antisovietic a făcut 1955 parte dintr-o organizaţie profascistă maghiară; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

397

219

Banghi Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori; el însuşi a exploatat braţe de muncă; a făcut politică liberală; a sprijinit regimul antonescian. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1.06. 1953

2

398

223

Bánhegyi Ioan I. (Theisz / Theiss / Theis / Thais) Membru de partid exclus pentru că: era membru în conducerea Parohiei romano-catolice din colonia Iris, Cluj; a făcut parte din organizaţii fasciste; a avut atitudine şovină. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1952 şi 1960. Originale.

1.06. 1950

11

399

240

Baniţă Nicolae I. (Băniţă) Director al DCA Ploieşti, membru de partid exclus în 1951 pentru că: în timpul războiului antisovietic, pe când lucra ca sondor, a fost informator al şefului schelei; în funcţiile avute a angajat 13.05. elemente străine de Partid. 1957 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

100

400

241

Baniţă Vasile D. Membru de partid exclus în 1958 pentru că, în calitate de angajat la Sfatul Popular comunal Breaza, regiunea 27.08. Ploieşti, s-a dovedit a fi un element 1960 necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

401

2708

Bantea Eugen I. (Beer) Fost locţiitor politic al şefului Direcţiei Propagandă şi Agitaţie a Direcţiei Superioare Politice a Armatei, locţiitor-şef al Casei Centrale a Armatei, membru de partid cercetat pentru că în 22.07. trecut a fost în contact cu Misiunea 1952 Norvegiană din Galaţi. CCP a solicitat să fie prelucrat în legătură cu cele imputate şi să nu fie promovat în munci de răspundere. Original. Banţa Marin D. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a 24.11. ascuns că părinţii săi erau chiaburi. 1978 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

402

3251

4

403

242

Banţă Marin D. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Amărăşti, regiunea Craiova, exclus din Partid în 1953 pentru că: în trecut a făcut politică legionară; în funcţia avută a făcut propagandă împotriva GAC. 25.07. Deşi acuza principală s-a dovedit 1956 neîntemeiată, CCP a constatat că: în trecut a fost vânzător ambulant; avea rude foşti legionari; ca agent fiscal a mâncat şi a băut la chiaburi, motive pentru care a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

101

Original.11. în 1919-1947 a fost proprietar de întreprindere şi a exploatat braţe de muncă. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 102 . 1950 1 405 243 Banu Constantin Gh.07.05. 2 407 244 Banu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost şef al Apărării pasive din Portul Constanţa. judeţul Dâmboviţa. alte abateri. Şef al Centrului de reţele electrice Pucioasa.404 246 Banu Broder Emil Membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză. Originale. antisovietic a fost decorat. pe frontul 23. alte abateri. partid exclus întrucât a fost condamnat 1980 pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 2 408 3307 Banu Gheorghe A. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Original.07. 9. 4 406 245 Banu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică legionară. Original. în concediile de vară a fost administrator de moşie. având sub conducerea sa prizonieri sovietici. 3. Membru de partid exclus în 1961 pentru că nu a arătat că în trecut a mai 11. fost membru. membru de 31. fiind exclus în 1950 pentru 1963 crime pe frontul antisovietic. Originale.

07. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la manifestări legionare. Originale. în funcţia avută a lovit în elementele muncitoreşti.09. 14. manifestări legionare. 2 410 247 Banu Ion Gh. raionul Mediaş. alte abateri. Originale. 1 103 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Lucrător la Securitatea raională Roman. Vicepreşedinte al Uniunii Cooperaţiei Constanţa. 5. Pentru adâncirea cercetărilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie (la data respectivă director adjunct la Centrocoop Bucureşti) şi trimis în producţie. Hotărâre reconfirmată în 1957 şi 1960. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a luat parte la 27.409 141 Banu Gheorghe M. a fost condamnat penal pentru fapte de 1960 necinste.04. avea rude legionari 1955 activi. 1951 10 411 248 Banu Lazăr Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Inghişul Nou. 2 412 249 Banu Mircea V. membru de partid exclus în 1958 întrucât 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a 1961 hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Ploieşti.12. Originale.

Originale. membru al organizaţiei de tineret a PNŢ.413 264 Banu Mişu V. 3 417 738 Bányai András Persoană cercetată în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se confirma participarea sa la 31. română. rusă. Original. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. 5 414 263 Banu Nicolae V. 15 104 . manifestat tendinţe de căpătuire. Originale. acordarea stagiului din 1932.03. Membru de partid care a solicitat 11. Membru de partid exclus pentru că a fost cioban. fiind un 24. element exploatator. a 25. membru de partid exclus pentru că în 1945-1946 a fost 28. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1949 a săvârşit abuzuri. 1957 CCP a hotărât acceptarea cererii.03. Originale.02. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1969. 1 415 262 Banu Victor Căpitan de aviaţie. 1961 Notă a CCP prin care se confirmă cererea. a posedat 500 de oi.02. 13 416 149 Banulescu Ioan I. mişcarea muncitorească din România. lb.

Originale. acordarea stagiului de partid din ilegali. Membru de partid exclus în 1950 pentru că a fost judecat pentru speculă. 2 420 224 Banyai Nicolae Membru de partid exclus pentru că era un element naţionalist. Originale. respingerea cererii. CCP a hotărât respingerea cererii.05. 3 105 .1955 tate.10. Banyasz Gavril C. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii.05. prin activitatea lui fascistă. Din ordinul lui Ion Vinţe. Întrucât nu a mai săvârşit alte abateri. 2. membră de partid care a solicitat 25. CCP a propus. Copie. soţia lui Ladislau Banyai. 1 421 541 2. a susţinut 1951 regimul hortyst şi szalasist. 24. 1957 16 419 2706 Banyai Margareta Inspectoare la Ministerul Învăţământului Public. Originale. Original.418 Banyai Ladislau Rector al Universităţii Bolyai din Cluj.10.08. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a clasat cazul. 1956 2 422 3142 Banyay Ludovic Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Referinţă semnată de Mihai Patriciu. care în trecut. 22. CCV a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. pe care le sprijinea. căruia i s-a întocmit un dosar de cercetare pe motiv că avea legături 26/1959 elementele duşmane. Întrucât nu se încadra în normele 1975 stabilite.

423 3427 Banzea Ion Gh. anularea deciziei. Originale. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1946 s-a înscris în organizaţia sionistă „Ichud”. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1959 23 427 3186 5. reîncadrarea lui în partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. Originale. Membru de partid exclus pentru că a săvârşit abateri de la disciplina de partid (se îmbăta deseori.05. 1977 6 106 . CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. alte abateri. 1950 16 426 2664 6. a fost căsătorit legitim de două ori). Bara Simion Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru bruscarea şi ultragierea unui agent de circulaţie. după 23 august 1944 a dus activitate intensă împotriva comuniştilor. CCP a propus. 1982 5 424 146 Bar Samuil I. completat formularul de emigrare în 1959 Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1978.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. menţinerea deciziei.06. 5. 3. Originale. 4 425 145 Bara Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar activ. a luat parte la războiul antisovietic. iar în 1950 a 31. reconfirmată în 1960 şi 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Bara Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. Originale.

02.04. când a făcut parte din armata hortystă. Adresă a CCP prin care s-au transmis 1951 informaţiile solicitate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. maghiară. lb. 2 429 613 Barabás Dénes Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”.11. dând dovadă de „codism”. prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea 23. comunistă. română. ulterior a făcut parte din 1951 Partidul Micilor Agrarieni. între care aceea că a avut manifestări naţionalist-şovine.428 143 Barabancea Tudor Secretarul Sindicatului de la Spălătoria „Luceafărul” din Bucureşti.05. americani. Originale. 24. 1960 Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă situaţia pentru perioada 19411943. lb. Original. copii. 10 430 176 Barabas Karol (Barabaş) Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului. membru de partid exclus pentru că s-a 22. Original. Originale. 1 431 69 Barabas Laszlo (Almoş) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. română. a căzut prizonier la 15. 14 107 . copii. lăsat antrenat de massă în problema 1953 cartelelor. rusă.

09. membru de partid cercetat pentru că: a promovat în funcţii elemente duşmănoase. 3 175 435 (vol. a dus o 24. maghiară. română. Original.04. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1929.432 593 Barabássy Elisabeta (Keki) Ajutoare de regizor la Teatrul de Stat. cercetat în legătură cu acuzaţia că în 1949 ar fi primit o cantitate de bijuterii confiscate de către organele de stat.03. 6 434 174 Barabaş Alexandru St. viaţă depravată. II) 108 . Preşedinte al Uniunii Sindicatelor din Industria Lemnului şi Forestieră.06. 17. Vicepreşedinte al Comitetului 13.04. Original. 1950 1 433 142 Barabaş Alexandru Al. I-II) Barabaş Andrei D. lb. 1956 1 (vol. Original. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. CCP a clasat cazul. 6. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1956 1942. Idem. membră de partid exclusă pentru că: era de origine burgheză. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. executiv al Sfatului Popular al regiunii 1956 Cluj. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Originale. în perioada interbelică a 1956 fost agent al Siguranţei. avea pământ în proprietate. I) 14/1956 80 (vol. 13.

a întreţinut relaţii sentimentale cu o femeie. 2 2 439 171 Barabaş Mihai Membru de partid exclus pentru că era un element aventurier.09. Originale. imoral şi afacerist. 14. comuna sa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 1 109 . 1 438 173 Barabaş Marton Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit acte de necinste. Original. Original. română. 28 437 172 Barabaş Iosif S. a contribuit la ascuţirea şovinismului în 25.04. reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam cu avertisment”. lb. Întrucât era un element muncitor. 5. iar cazul să fie prelucrat în şedinţa organizaţiei de bază. CCP a hotărât anularea deciziei. copii. Adresă de răspuns a CCP către CC al 1958 Partidului Socialist Muncitoresc din Ungaria. Membru de partid exclus pentru că: era un element necinstit. Original. prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.06. a făcut speculă. deşi era căsătorit. CCV a hotărât menţinerea deciziei. maghiară. a îndepărtat elementele 1950 cinstite de Partid.436 502 Barabaş Dénesné (Kocsis Iuliana) Cetăţeană maghiară cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă cu privire la activitatea revoluţionară depusă în România.

alte măsuri.03. Preşedintele Comitetului de secţie sindicală de la Direcţia Generală Radio Bucureşti. copie. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. (Gaspar) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului celor ce muncesc din Ungaria de a se trimite relaţii cu privire la 13. Barabaş Zoltan Secretar OSP în judeţul Trei Scaune. 1949 1 442 592 Barac Alexandru Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar la cooperativă a avut 31. 1 443 601 11 444 27 Baracs Ileana M. membru de partid exclus 20. Originale. legionare şi a plătit cotizaţie. pentru că: la arestarea sa din 1924 a avut 1956 purtare proastă în faţa duşmanului de clasă.04. 5 110 . 4 441 2609 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. CCV a hotărât: anularea deciziei şi confirmarea calităţii de membru. Barac Gheorghe Membru de partid exclus în 1957 pentru că în trecut a luat parte la şedinţe 31.07. Originale. Originale.10.440 170 Barabaş Mihail M. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 Adresă a CCP prin care s-a comunicat că în perioada 1946-1949 a fost membră a PCR. reconfirmată în 1959. membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic. activitatea sa. Original. lipsă în gestiune.

menţinerea deciziei. manistă. iar după 1951 23 august 1944 a refuzat „repatrierea”. a nedreptăţit ţărănimea săracă. Original. alte abateri. 1977 CCP a propus. Original. 1 447 138 Baran Aurel Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că: în 1945-1946 a făcut propagandă 21. Originale. 1950 avea viciul beţiei. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. 1 111 . 7. 3 446 139 Baran Alexandru M. membru de partid exclus în 1975 pentru că: a întreţinut relaţii cu o femeie din comună. Membru de partid exclus pentru că: deşi în 1940 a trăit sub regimul sovietic. motiv pentru care şi-a părăsit familia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.02. 26. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. 1955 1 448 137 Baran Gheorghe M.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.445 3208 Baracu Gheorghe Subofiţer de Miliţie. 19. 1 449 136 Baranciu Simion Preşedintele cooperativei din comuna Pleşcuţa. ulterior a refuzat să se „repatrieze”. Original. în 26. 1940 a trăit sub regimul sovietic.12. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.

Original. Biroul Comitetului 10. Originale. Barangă Ion N. Referinţe semnate de: Rodica Socor. CCP a hotărât respingerea cererii. Întrucât nu se încadra în criteriile stabilite. contribuit cu bani la „ajutorul legionar”. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1937. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Barangă Marin Secretar al organizaţiei de bază şi primar în comuna Bărăşti de Vede. la înăbuşirea grevei de la 1951 Griviţa.05. în 1948 a colectat 5 vagoane de cereale peste cota prevăzută. ca jandarm.09. 1956 3 452 3127 Baranga Aurel Redactor-şef la revista „Urzica”.02. Originale. municipal Bucureşti a hotărât să fie luat 1977 în evidenţa celor care au contribuit la lupta mişcării revoluţionare din perioada ilegalităţii. 1 451 134 3. 22 453 133 7 454 132 4 112 . Traian Şelmaru şi Ştefan Voicu. Baraneţchi Dichea Membră de partid exclusă în 1954 pentru că provenea dintr-o familie de exploatatori. din 1933. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.450 135 Baranescu Nicolae (Bărănescu) Membru de partid exclus pentru că: a exploatat braţe de muncă şi a speculat.07. exclus din Partid pentru că: a participat. a 12. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Membru de partid exclus în 1956 pentru că a fost condamnat penal pentru 14. 13. Totodată. fals. Originale.

01. copie. sancţionat în 1956 cu „vot de blam” şi scoaterea din funcţia de director pentru că: în ilegalitate a avut o poziţie de capitulare în faţa duşmanului de clasă.10. copie. 5 456 130 Barar Ştefan Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a furat din avutul obştesc. fascist „Imredi”. a 14. În 1963 a fost reprimit în Partid. lb. 1958 21 458 760 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1962 23 113 . Originale. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1927-1940 a activat în „Ajutorul Roşu” şi a luat parte la alte acţiuni comuniste. Originale. Originale. în funcţia avută a folosit metode nepartinice şi nu a acceptat critica.04. refuzat să participe la programul gărzilor 1960 muncitoreşti. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a fost membru al Partidului 13. Originale. în 1955 a dat declaraţii 1961 false despre un membru de partid. necesară la stabilirea pensiei. română şi rusă. 3 457 129 3.455 131 Baranyai Francisc F.12. Membru al Comitetului regional de Partid Bacău şi director al Şcolii de Partid de un an. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. hotărâre reconfirmată în 1959. decizie confirmată de CCP în anul următor. Baras Marcu I. Baraş Molka Meerova (Malea) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme participarea sa la mişcarea comunistă din România. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1960 5 460 168 Barat Solomon Membru al Comitetului judeţean PMR Olt. 4. în timpul 11. Original. Originale. în 1937-1938 a fost membru al organizaţiei sioniste „Menorah” şi s-a pregătit să emigreze în Palestina. 7 461 167 Barath Adalbert Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1945 a făcut parte din organizaţia 16.Lehru) Şef de serviciu în Direcţia Aprovizionare a MAI.02.09. Originale.459 169 Barat Liviu M. 1 462 127 Barăscu Gheorghe Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în timpul guvernării legionare a luat parte la şedinţe şi a contribuit cu bani la „ajutorul legionar”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. dictaturii antonesciene a fost preşedinte al 1949 Comunităţii Evreieşti din judeţul Olt. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1966. alte abateri. exclus din Partid pentru că: a fost membru al PNL şi secretar al avocatului liberal Tomescu. alte abateri. 1961 5 114 .07. reconfirmată în 1963. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Israel . 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1932-1933 a fost membru al organizaţiei sioniste „Hanoar Haţioni”. 2. sionistă „Hanoar Haţioni”. Originale.09.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a fost în strânsă legătură 11.08.04. abateri în munca desfăşurată. Originale. membru de partid exclus pentru că: deşi era căsătorit.D. 4 464 2678 Barbarigo Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în calitate de gestionar la cantina Şantierului Naval „Viitorul”. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. a întreţinut 31. şi operator de dană la Întreprinderea Frigorifer Port Constanţa. Originale. întreţinut legături intime cu Olga 1955 Vintilescu. 1 465 3324 Barbarino Dumitru Şef al Serviciului A.T.463 416 Barău Alexandru Director al Tipografiei Ministerului Învăţământului Public. Întrucât avea şi părţi pozitive. menţinerea deciziei. a împrumutat bani muncitorilor de pe şantier. CCP a propus. Original. cu fostul guvernator al Transnistriei. a 23. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.05. din Brăila. relaţii extraconjugale cu o altă femeie. alte 1954 abateri. 1980 care a născut doi copii. reconfirmată în 1955. 5 115 .

14/1952 466 (vol. când se afla la Ismail. a propus ca autorităţile maghiare să fie informate de rezultate. 9.07. 1952 17 (vol. după 23 14. Originale. decizie reconfirmată în 1956 (de două ori). iar ulterior a avut activitate pe linie de UTC. Idem. întrucât şi-a desfăşurat activitatea la Budapesta. Întrucât a fost informator al contraspionajului maghiar.07. în 1944 s-a refugiat în judeţul Dolj.05. I-II) Barbath Carol Membru de partid în ilegalitate. august 1944 a refuzat „repatrierea” în 1950 URSS. cercetat în legătură cu cazul Someşeni. română. (Barbaşov) Asistent la Facultatea de filologie Bucureşti. 22 468 414 Barbă Gheorghe C. la înaintarea trupelor sovietice. 4 116 . CCP a hotărât anularea încadrării lui în Partid. (Barbaşov) Membru de partid cercetat pentru că: în 1941. membru de partid exclus pentru că în 1944. Totodată.04. II) 467 415 Barbă Calistrat A. CCP a hotărât anularea deciziei. maghiară. Întrucât la plecarea din Basarabia 1956 avea doar 14 ani. CCP a hotărât: continuarea anchetei. s-a refugiat din Ismail în România. 1952 2 (vol. iar la data anchetei era reţinut la Securitatea din Arad. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor. a refuzat să se retragă în interiorul URSS. 16. I) 411 9. Originale. Originale. lb. Original.

de unde s-a întors în 1947 fără permisiunea autorităţilor sovietice. a refuzat să se retragă în interiorul URSS. 1 470 3104 Barbălat Boris Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tâlhărie. în 1944 14. 19. care a solicitat reîncadrarea în Partid.469 413 Barbă Nina Membră de partid cercetată pentru că: în 1941. 1 117 . în timp ce era membru al PCR.04. Copie. s-a refugiat în judeţul Dolj. se desolidarizează de mişcarea comunis1948 tă). Original.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în 1940 a plecat în URSS. când se afla la Ismail. CCV a hotărât anularea încadrării ei. la sionişti. Întrucât la căderea din 1934 a avut purtare proastă la Siguranţă (a declarat că 22. huliganism şi violare 1974 de domiciliu. era înscris şi 27. cu scopul de a emigra în 1950 Palestina. Originale. 11 471 2666 Barbălată Iosub Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.01. Originale. vătămare corporală. CCP a hotărât respingerea cererii. 2 472 2936 Barbălată Leizer Membru de partid în ilegalitate. după 23 august 1944 a refuzat „repatrierea” în URSS.

alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1981 CCP a propus. Membru de partid exclus pentru beţii şi manifestări străine de conduita unui membru de partid. hotărât clasarea cazului. încât a ajuns 19. Barbeş Petre D. Barbescu Simion Membru de partid exclus pentru că: fiind stăpânit de viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05.12. menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a făcut politică legionară. Originale.02. Membru de partid exclus pentru că timp de un an a refuzat să participe la viaţa de partid şi nu s-a prezentat să-şi 29. reconfirmată în acelaşi an. a decăzut din punct de vedere moral. 1954 1 474 3386 Barbălată Viorel T. Original. Membru de partid exclus pentru că în anii 1937-1941 a fost membru al 28. Originale. iar în 1972 aceasta din urmă i-a fost ridicată. Originale. Barbăroşie Ion I.473 412 Barbălată Vasile Responsabil al Centrului DCA Brăila. 1959 În 1961 sancţiunea i-a fost transformată în „vot de blam”. Întrucât şi-a retras apelul. 6 475 2667 9 476 3092 5 477 408 9 118 . a recurs la metode străine procesului instructiv-educativ. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. organizaţiei legionare.02. ca 1973 profesor.09. CCP a 25. Originale. preschimbe carnetul . să sustragă bani din genţile colegilor.

a avut strânse legături cu Iuliu Maniu. CCV a hotărât menţinerea deciziei. fiind printre elementele reacţionare. a avut servitor. 2 119 . Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. din 1927 a activat în Partidul averescan. a luat parte la Rebeliune. în 1946 a refuzat să se prezinte la vot. Membru de partid exclus pentru că: în trecut ar fi cântat cântece legionare. Originale. Original. Bella Kun. Originale.06.478 402 Barboloviciu Virgil Fost membru al Comitetului judeţean PMR Sălaj. 1 479 401 Barboni Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost agent al Siguranţei. unde a fost avansat în grad şi a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 10 481 399 Barbonţa Ioan I. împreună cu un grup format din ofiţeri şi familia lui Iuliu Maniu.02. folosea braţe de muncă salariate. cu familia lui 19. obştesc. exclus din partid pentru că: în 1919 a fost schimbat. reconfirmată în 1960. deschis clasa muncitoare înscriindu-se la 1950 legionari. ca locotenent activ a luat parte 1949 la reprimarea revoluţiei din Ungaria. a trădat în mod 20. Originale.05. 1960 Pentru adâncirea cercetărilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca ostatic. CCP a retrimis cazul Comitetului regional PMR Timişoara. în 1938 s-a înscris în FRN.04. a fost trimis în judecată pentru furt din avutul 27. 1 480 400 Barbonie Constantin I. 5.

2 483 394 3 484 393 1 485 390 1 486 2981 7. Barbu Anastasia Membră de partid exclusă pentru că a fost proprietară de atelier textil şi a 14.06. 1951 3 120 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru de partid exclus pentru că: era un element care a contribuit la 22. 1950 judeţul Teleorman. Barbu Alexandru Gh. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. în postul deţinut a avut o comportare imorală. crime şi jafuri pe teritoriul Uniunii 1950 Sovietice.08. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. Barbu Alexandru Responsabil de cadre la Comitetul Provizoriu al Sfatului Popular orăşenesc Brăila. s-a căsătorit cu fiica unui poliţist al regimului burghez. Original. în timpul guvernului Rădescu a 19. a întreţinut relaţii cu chiaburii.03. Barbu Aurelia (Mozes) Membru de partid exclus pentru că făcea parte dintr-o familie de exploatatori care şi după 23 august 1944 a continuat să exploateze munca salariată (a deţinut un laborator chimic).11.482 395 Barbovschi Alexandru Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la manifestaţii legionare. fost numit primar al comunei Fântânele. şcoală de ofiţeri şi a fost instruit de 1953 instructori hitlerişti. Originale. în timpul războiului antisovietic a urmat o 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. exploatat salariaţii.

09. Originale. paramilitară „Deutsche Manschaft”. alte 1959 abateri. 4. 1961 şi 1972. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 4 488 391 Barbu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost un element exploatator (şef 11. Originale. Originale. reconfirmată în 1960. având atelier cu angajaţi). 1 489 389 Barbu Constantin M. membru de partid exclus pentru că: în funcţia avută a lucrat superficial şi a adat dovadă de indisciplină. şi-a 20. maistru ţesător. Întrucât abaterile avute nu constituiau motive de excludere. s-a dovedit a fi un element necinstit şi anarhic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. el însuşi ocupându-se cu comerţul.04. 4 490 791 34 121 . CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Barbu Dittrich Iosif Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a fost membru al Grupului Etnic German şi în organizaţia 17. însuşit o sumă din banii ostaşilor din 1956 subordine.06.487 2707 Barbu Bernard (Ettinger) Responsabil al gărzilor cetăţeneşti din Alexandria.10. şi-a manifestat nemulţumirea faţă de gradul pe care îl avea. Şef de birou în Regimentul 6 Securitate. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. reconfirmată în 1966.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 122 . reconfirmată în 1962. Originale.08. a 18. făcut parte din PNL.09. apoi s-a înscris în PNL şi PSD – 11. 3 492 387 Barbu Dumitru D. Originale. reconfirmată în 1956. legionară. Activist la Comitetul raional PMR Piteşti. fracţiunea Titel Petrescu. 1962 5 493 386 Barbu Dumitru Gh. 6. în funcţia avută a întrebuinţat metode de comandă. membru de partid exclus pentru că: în regimul burghezomoşieresc a fost agent de percepţie. a luat parte la 1953 războiul antisovietic.09.10. 6 494 385 Barbu Dumitru I.491 388 Barbu Dumitru Membru al Comitetului de Partid al Sfatului Popular orăşenesc Ploieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost în anturajul elementelor din PNL. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dus activitate 1953 reacţionară împotriva PCR. Originale. şef al Spaţiului Locativ. Membru de partid exclus pentru că în 1935-1937 a făcut parte din organizaţia 26. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

exclus din partid pentru că: în 1941 a avut legături cu conducătorii legionari. Original. membru de partid care a solicitat 23. între care era şi fratele său. CCV a 1950 hotărât anularea deciziei. 1 497 382 Barbu Gabriel (Feldman Henri) Şef al sectorului Istoria medicinei de la Institutul de Igienă şi sănătate publică. Original. 8. timpul şi-l pierdea prin cârciumi. sancţionarea cu „vot de blam” şi i-a interzis ca timp de un an să ocupe posturi de răspundere în Partid. CCP a hotărât confirmarea stagiului din 1942. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. confirmarea stagiului de partid din 1961 ilegalitate. 28. 26. 1 123 .02. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. alte 1950 abateri. 1954 1 496 383 Barbu Florea Activist la Judeţeana PMR Râmnicu Sărat. Ţinând cont de activitatea lui. alte abateri. 3 498 848 Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară.495 384 Barbu Enache Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în 1940 şi 1944 s-a refugiat de la Cernăuţi în ţară.10. Originale.12.06. confirmarea calităţii de membru. După 23 august 1944 a denunţat un grup de manişti.

în 1951 a fost condamnat penal pentru deţinerea unui pistol şi a unei arme militare. grupul din care făcea parte. 6 500 3093 5 501 381 Barbu Gheorghe Primar în comuna Isvoarele. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Secretar al organizaţiei de bază. 1973 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Barbu Gheorghe Membru de partid exclus în 1976 pentru că: fiind plecat într-o excursie organizată de ONT în Bulgaria şi Grecia.499 847 Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 19. membru de partid exclus pentru că a mers la reacţionarul Traian 22. prilej cu care a 1950 căutat să-l compromită îmbătându-l. care fierbea ţuică. copie. exclus din partid în 1949 pentru că: şi-a însuşit 38000 de mii lei proveniţi din vânzarea ziarului „Scânteia”. menţinerea deciziei. Originale.06. Barbu Gheorghe I. 1978 CCP a propus. 1 502 3237 9 503 849 5.10.04. Original. Hotărâre reconfirmată în 1979. Originale. Dâmboviţa. 1957 4 124 .07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Geagu.09. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1962. abateri. s-a întors cu 13 zile mai târziu decât 21. 1940 a activat în organizaţia legionară. alte 15. Originale.

muncă suma de 41000 lei. Barbu Ilie Membru de partid exclus în 1974 pentru că: în calitate de şef de post de miliţie în comuna Dor Mărunt.06. CCP a propus. Barbu Ilie Şef de coloană şi secretar al BOB de la Autobaza nr. Originale. Originale. instanţa a stabilit că nu poate justifica faptul că a obţinut prin 25. l-a favorizat pe şeful Centrului de colectare a 26. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost gardian la Poliţia Capitalei. Hotărâre reconfirmată în 1980. 2 Craiova. alte abateri. 1980 Întrucât motivele pentru care a fost exclus s-au dovedit neîntemeiate. atunci când PCR a 19. 22. fiind judecat pe baza Legii 18/1968. Original. după care.06. laptelui să delapideze o sumă mare de 1977 bani. Barbu Iacob I. CCV a hotărât anularea deciziei şi 1950 confirmarea calităţii lui de membru.03. membru de partid exclus pentru că.504 871 Barbu Grigore Membru de partid exclus pentru că sub ameninţarea şefului său de atelier s-a înscris la legionari.04. Totodată. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. apoi camerist la Ministerul Domeniilor. Original. era un element beţiv şi antisemit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 505 2812 2 506 3313 10 507 3209 7 125 . i-a interzis ca timp de doi ani să ocupe funcţii de răspundere. menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. intrat în ilegalitate. nu a mai vrut să lupte 1951 pentru Partid. în timpul războiului a avut manifestări antisovietice. a luat parte la mai multe greve.

05. regiunea Ploieşti. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut 22. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.10. 4 509 875 4 510 828 4 511 3387 5 126 . Barbu Ioan Fost preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Vulcana-Pandele. Original. Barbu Ioana Membră de partid exclusă pentru că timp de trei ani nu a participat la adunările generale ale organizaţiei de 29. Originale. menţinerea deciziei. 1981 CCP a propus. regimului. Originale. bază şi nici la munca în CAP. beţie şi 13. Originale.11.508 872 Barbu Ilie V. În 1956 hotărârea a fost anulată şi a fost reprimit în Partid cu vechimea din 1945. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Barbu Ioan Director la SMT Ardus. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. regiunea Baia Mare. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. membru de partid exclus pentru că a bătut tractoriştii. În 1979 sancţiunea i-a fost ridicată.07. iar pentru atitudinea lui 1954 nepartinică faţă de tractorişti l-a sancţionat cu „vot de blam”. membru de partid exclus pentru scandaluri. (Kraus Richard) Membru de partid exclus pentru că era un exploatator care în perioada dictaturii antonesciene a fost o unealtă a 26. anterior. concubinaj cu o femeie de moravuri 1954 uşoare.

2 513 3270 Barbu Ion Şef al postului de Miliţie din comuna Ghimpaţi. Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul de partid. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. a transportat trupe şi material militar. 23. Originale. a cerut să fie scos din funcţie. (II) Responsabil la Grupul sindical agricol. funcţia avută a sprijinit interesele 1951 chiaburilor. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1983. judeţul Ilfov.512 873 Barbu Ion Căpitan de vas la Agenţia Sovrom Transport Galaţi.01. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. membru de partid exclus pentru că a săvârşit diverse abuzuri şi ilegalităţi. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. în 17. 1 127 . CCP a propus.07. iar trecutul lui să fie cercetat de „organele în drept”. Original.07.03. menţinerea deciziei. 25 514 3401 Barbu Ion A. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic. CCV a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. CCP a propus. 5 515 829 Barbu Ion C. 28. Originale. a fost informatorul Siguranţei şi a ţinut legătura cu Gestapoul 12. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. Original. german. 1952 în calitate de comandant de vas.

dovedit necinstit. Membru al Comitetului judeţean PCR Buzău şi Preşedinte al Federalei Cooperativelor. motiv pentru care a fost 1951 condamnat penal. condusă de Iancu 1960 Tăbăcaru. cuib condus de Mihai D. membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1928 s-a înscris în organizaţia fascistă 15. Galaţi. Originale. 1960 5 517 874 Barbu Ion N. Originale.03. 4 128 .10.03. Originale. a avut legături intime cu Elisabeta Apostol şi şi-a părăsit soţia. copie. Membru de partid exclus în 1959 pentru că din 1937 a fost membru al organizaţiei legionare din Balş. că în 1940-1941 a desfăşurat activitate 1963 legionară.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că în funcţia avută folosea metode dictatoriale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. „Banda neagră”. a luat parte la manifestări legionare. exclus din Partid în 1961 pentru 18. 5. Iliescu. 6 518 792 Barbu Ionel V. 6 519 790 Barbu Ivanciu Director al Fabricii de paste făinoase şi biscuiţi „Dunăreana”. Membru în BOB al Atelierelor Griviţa.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a 30.516 793 Barbu Ion F. reconfirmată în 1956 şi 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (A făcut parte din Divizia „Tudor Vladimirescu”.

520 789 Barbu Marin Activist la Raionul PMR Alexandria. Diriginte al Oficiului PTTR din comuna Zorleni. exclus din Partid pentru că a avut un comportament brutal faţă de soţie şi un 24. exclus din Partid pentru că s-a ocupat de interesele sale personale şi a părăsit 12. faptă pentru care a fost condamnat penal. copie. Plutonier la UM 01256 Caracal. membru de partid exclus în 1964 pentru că a fost condamnat penal 19. 1981 CCP a propus. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 13. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al cooperativei de consum.11. Barbu Marin Gh. Original. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Barbu Marin D. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 2 521 3407 4 522 788 8. Original. frate al său. Barbu Matei I. pentru a acoperi lipsa în gestiune a unui gestionar. CCP hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1966. munca. 1971 şi-a pierdut carnetul de partid şi a refuzat să participe la adunarea de partid în care s-a analizat situaţia lui.08.11. pentru delapidare.02. Originale.12. Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni poliţieneşti. menţinerea deciziei. 4 524 79 7 129 . reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 1954 1 523 3059 Barbu Marin I. a semnat un act fictiv.

21 528 807 1 130 . reconfirmată în 1957. 1955 14 526 809 Barbu Mihai G. alte abateri. Originale. alte abateri. exclus din Partid în 1954 pentru că: a luat parte la acţiuni legionare. 6 527 808 Barbu Morel I. Original. muncitori. Burah) Secretar al Legaţiei RPR din Belgia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. Responsabil al Secţiei de Educaţie Politică de la Judeţeana PMR Ialomiţa. (Burach. obiecte de valoare. membru de partid exclus în 1954 pentru că a întreţinut legături cu elemente duşmănoase şi a transportat peste graniţă 23. 1957 şi 1960.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11.525 810 Barbu Mihai Şef al Serviciului de Cadre de la Banca de Stat. Barbu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară şi a dat informaţii despre 31. în funcţia avută a angajat elemente necorespunzătoare. fapte pentru care a 1955 fost arestat şi cercetat. era stăpânit de spiritul mistic (merge duminica la biserică). CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1967. de bani provenite din vânzarea cărţilor şi 1952 a broşurilor de partid). 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trecut în evidenţa „organelor în drept”. reconfirmată în 1956. Originale. 1960 şi 1961. exclus din Partid pentru că s-a dovedit necinstit (nu a putut justifica sume mari 23.10. Originale.04.

reconfirmată în 1979 şi 1980. Originale.05. 5. legionară. 2 131 . pe care le-a sprijinit. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. 1962 55 531 805 Barbu Nicolae H.05. în muncile avute s-a 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lăsat corupt de elemente afaceriste. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Lucrător politic în mai multe unităţi militare.08. Membru de partid exclus pentru că în 1935-1940 a activat în organizaţia 29. 1951 speculative. alte abateri. Original. membru de partid exclus în 1959 pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare.12. pe frontul de la Odessa. exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 5 532 804 Barbu Nicolae N. Originale. reconfirmată în 1961. cupură ziar.529 3188 Barbu Nicolae C. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. CCP a propus. Activist de partid. 1977 3 530 806 Barbu Nicolae D. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare şi abuz în serviciu.

5 535 802 Barbu Ofiţă (Ofiţa) Director al Magazinului textil Giurgiu.04. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară.12. Original. Întrucât a renunţat la apel.11. după 25. elemente afaceriste. 1 536 2683 Barbu Oprea M.533 803 Barbu Nicolae V. care. exclus din Partid în 1965 pentru că: a folosit banii din cotizaţii în scop personal. Moineşti. fiind în stare de ebrietate. Secretar al organizaţiei de bază din Secţia mobilă – Sălătruc. a fost condamnat penal pentru sustrageri de materiale din întreprindere. să predea cotele de cereale. al cărui tată a fost mare negustor. s-au lovit 1981 reciproc.R. întreţinea legături cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. a făcut parte 1957 din „secta religioasă” „Oastea Domnului”.I. CCP a hotărât clasarea cazului. a fost de acord ca 1952 fiica sa să se căsătorească cu un ofiţer deblocat. din cadrul I. Originale. 1965 4 534 3410 Barbu Niţă Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că împreună cu un coleg de serviciu a mers la un restaurant. Originale. a refuzat 19. a favorizat 17. ca responsabil al Cantinei i s-a găsit lipsă în gestiune. membru de partid exclus pentru că: în postul avut s-a înconjurat de elemente duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 132 . 5. Originale.

Originale.537 801 Barbu Pavel A. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a ascuns faptul că părinţii lui erau chiaburi.a) şi titelişti.05. CCP a hotărât anularea deciziei. Original.10. Întrucât motivele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. de Ziua minerului. Nicolae Carandino. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. 4 539 799 1 540 392 1 133 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1953. şi că tatăl său fusese exclus din Partid. Barbu Romulus Ofiţer de Securitate. membru de partid exclus pentru că: a neglijat cercetările privind sustragerea unei cantităţi de benzină din depozit. 18. CCP a hotărât anularea deciziei. 4. întrucât avea relaţii cu militanţi politici manişti (Ilie Lazăr. Rodocea. legionară.11. Şef al Bibliotecii Centrale a Armatei. Barbu Sabin-Alexandru Locţiitor politic la un batalion de deservire a Aerodromului Caracal. alte abateri. a avut atitudine nesănătoasă faţă de critica organizaţiei de bază. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940 a avut activitate 24. pentru un an. locotenent major. Originale. manifestări şovine. alte abateri. 1954 Întrucât era un element tânăr. Dobrescu ş.12. Original. a provocat scandal şi a avut 25. iar abaterile nu constituiau motive de excludere. reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 1956 6 538 800 Barbu Pavel N. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în acelaşi an a fost reţinut de Securitate.

reconfirmată în 1959. 1 134 . 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. faptă pentru care a fost condamnat penal. membru de partid exclus în 1952 pentru 20. 1979 CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 7 545 795 Barbu Stoica Preşedinte al Sfatului Popular Comunal Baloteşti. Originale. Originale. Originale.541 798 Barbu Silviu Gh. a luat 1954 şperţ. regiunea Bucureşti. exclus din Partid în 1952 pentru că: în 1947 l-a ajutat pe fratele său să plece clandestin în Palestina. manifestaţii legionare. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în trecut a luat parte la 19. Membru de partid exclus pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a preluat 27. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 6 544 3285 Barbu Steţenco-Marin Membru de partid exclus în 1979 pentru că: a încercat să acopere lipsa în gestiune cu bunuri provenite din furt. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 6 543 796 Barbu Stan D. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. alte abateri. -. Originale. alte abateri. reconfirmată în 1980. 31.12. 1960.10.08. reconfirmată în 1960. tipografia unui evreu. că: a servit interesele chiaburilor. 38 542 797 Barbu Solomon (Bercu) Activist PMR la Sectorului „II Negru”.04.

Original. strângerea populaţiei civile de la Odessa. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. făcut comerţ clandestin cu băuturi 1956 spirtoase. 2 547 794 Barbu Tilea D. 10.02. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului regional PMR Hunedoara.04.546 2688 Barbu Tase (Bădărănescu) Membru de partid exclus pentru că: a fost proprietar de trăsură şi a avut un angajat. 2 550 816 Barbu Traian Membru de partid exclus pentru că. în timpul colectărilor a 21. 1.11. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. alte abateri. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 1961 cercetare temeinică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. în calitate de secretar al organizaţiei de bază săteşti. a făcut afaceri cu mai mulţi negustori de vinuri.07. Original. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 20. a fost apoi proprietar de birt şi a 25. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. bătut ţărănimea săracă. 1 548 818 Barbu Toma T. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de primar. copie. 1950 1 135 . 2 549 817 Barbu Traian Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. 1956 care ulterior a fost masacrată.07.

Brăila. element necinstit. Originale. Secretar al organizaţiei de bază de la fabrica „Salomir”.551 3212 Barbu Traian C. CCV a hotărât menţinerea deciziei. era exploatator. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1924-1944 a fost membru al PNL. 1954 întreţinea legături intime cu o muncitoare în sediul organizaţiei de bază. Membru de partid exclus în 1974 pentru că: a fost judecat pentru provenienţa ilicită a unor bunuri.09. Originale. afacerist şi descompus din punct de vedere moral. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 21. exploatator. Ţinând seama de faptul că sprijinise 1951 mişcarea muncitorească în perioada războiului. 10 554 2881 Barbu Vasile S. a depus carnetul de partid. exploatat braţe de muncă salariate. străin de 1949 interesele poporului. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid.05. 1 136 . 7 553 815 Barbu Vasile I. reconfirmată în 1956 şi 1959. era un 27. Originale. exclus din Partid pentru că în 1947-1948 a fost proprietar de atelier mecanic şi a 15.02.08. CCP a propus. Copie. menţinerea deciziei. 1977 3 552 814 Barbu Vasile (Krauss) Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate anticomunistă şi de trădare a clasei muncitoare. 5. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. considerându-se nedreptăţit.

în calitate de şef de patrulă şi comandant de gardă la o fabrică de textile din Cernăuţi. 1957 4 558 232 Barbura Augustin Director la Uzina Electrică din Aiud.a. exclus din partid pentru că în trecut a fost 10. a făcut afaceri ş. a 27. Original. a avut 1950 funcţii importante în administraţia de stat.). 16 556 813 Barbu Voicu Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar i s-a găsit un deficit în gestiune.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. agent de poliţie şi agent acoperit al SSI. 2 137 . luat parte la şedinţe legionare. exclus din Partid în 1956 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 1951 CCV a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. 8. Ţinând cont că era un element tânăr. 1 557 230 Barbulovici Iancu Activist al PMR. alte măsuri. CCP a constatat că într-o misiune de recunoaştere apelantul a luat iniţiativa de a trece de partea armatelor sovietice. alte abateri.06. Originale.05. 30. motiv pentru care a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. Originale.04.555 2652 Barbu Vilan Membru de partid exclus pentru că avea un trecut duşmănos faţă de clasa muncitoare (fusese membru al FNR. 1953 CCP a propus menţinerea deciziei.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 560 165 Barbus Niculae Membru de partid exclus pentru că: în 1934-1941 a făcut politică legionară şi a 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. alte abateri. 1954 1 562 163 Barbuţ Gheorghe D.01. s-a dovedit a fi necinstit. a luat parte la războiul 1950 antisovietic. 1. 8 138 .10.11. Originale. avea 1965 viciul beţiei.559 233 Barbura Valeriu Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. în 1947 10. copie. CCP a hotărât menţinerea stagiului <1951> din 1945.11. 3 563 155 Barcari Timoftei Membru de partid cercetat în legătură cu stabilirea stagiului în Partid. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în 1940-1944 a fost agent telegrafist la Serviciul Special de 28. 1 561 164 Barbuţ Elena (Tunea) Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (Poliţie şi Siguranţă). alte abateri. fost şef de cuib. Hotărâre reconfirmată în 1963. a fost martor al apărării în procesul unui 1951 sabotor. Informaţii.

3. 1953 2 565 220 Barcuţeanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. reconfirmată în acelaşi an. 1960 13 568 2937 Bardac Ioan Responsabil cu agitaţia şi propaganda al organizaţiei de bază din comuna RâuBărbat.12. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte 11. CCP a hotărât anularea deciziei. în timpul războiului antonescian dădea 11. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. alte 1949 abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al capitalismului. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Valea Jiului. Originale. legionară şi a luat parte la Rebeliune. Vicepreşedinte al Sfatului Popular al raionului Loviştea. Original. 3. abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. Original.04.06. membru de partid exclus pentru că în funcţia avută s-a dovedit a fi un element afacerist. Originale. alte măsuri. Bardac Aurelian N. copie. 1 566 222 1 567 324 Bardac Dumitru N. 4 139 .12. informaţii despre starea de spirit a 1951 muncitorilor.564 221 Barcsik Iosif Membru de partid exclus în 1952 pentru că a fost categorisit chiabur. exclus din Partid pentru că: a activat în organizaţia 17.

Original.1967 onară ilegală. 9 571 3133 Bardar Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc.05. membru de partid exclus în 1950 pentru că a activat în PNŢ. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. menţinerea deciziei. a protejat pe chiaburi. judeţul Bacău. în 1945 a fost încadrat în Frontului Plugarilor şi numit preşedinte al Plăşii Părincea.12.569 2884 Bardan Nicolae V. 7 572 556 1 140 . 1976 Decizia a fost menţinută. 6. 1948 1 570 2919 Bardan Vasile Profesor la Institutul Politehnic din Timişoara.10. Copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. secretar al UTM. Bardaş Ioan Responsabil cu munca de tineret la Comitetul PMR de plasă Făgăraş şi 18. Originale. după 23 august 1944. (Bărdan) Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturilor carlistă şi legionaroantonesciană a fost instructor de premilitari. Originale. ca secretar al Preturii Părincea. Comitetului judeţean Hunedoara al PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1947. unde a ocupat funcţii de răspundere. exclus din Partid pentru 1950 că era un element afacerist şi beţiv. 18. În 1968 CCP a propus. Întrucât a sprijinit activitatea revoluţi. faţă de care a întrebuinţat bătaia şi înjurătura.04.

07. Întrucât a fost şofer. deci necombatant. 1953 4 575 823 Bardocz Adalbert (Bella) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Originale. membru de partid exclus în 1955 pentru că a făcut parte din organizaţia legionară.02.573 555 Bardaş Radu Al. Bardocz Zoltan Membru de partid exclus pentru că. unde a 14. 1952 2 577 1156 Bardoczy Iozsef Cetăţean ungar pentru care Ambasada Ungariei în România a cerut să se confirme dacă a luat parte la greva din 28. Bárdi Rozália Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. alte abateri CCV a hotărât menţinerea deciziei. copii. Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.04. Originale. a luptat contra Uniunii Sovietice. octombrie 1922 din Mediaş. fiind încorporat în Armata maghiară. 5 141 . Secretar al organizaţiei de bază din comuna Mircea Vodă. 1958 10 574 182 4. 1 576 824 4.08. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1977 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că în arhive nu se regăseşte informaţia solicitată. reconfirmată în 1960. Originale.08. regiunea Galaţi. copii. Original. făcut parte din plutonul care executa 1950 dezertorii. 6.

05. 31.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 29 579 715 Baremboim Avram Persoană pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat să se confirme dacă a fost membru al PCdR. alte 1950 abateri. 1 142 . Adresă a CCP prin care se confirmă 1961 solicitarea. copii. Originale. rusă. copie. comunei l-a bătut pe secretarul UTM. ca primar al 17. 27 581 827 Bargu Ştefan Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor. lb.02. română.03. Adresă de răspuns a CCP prin care s. perioada războiului a făcut parte din 1958 PCdR. Originale. Originale. 10 580 603 Barenboim Oişie (Basca) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării soţiei sale de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte că în 22. Original. 19.1952 au comunicat informaţiile solicitate. lb. Referinţe semnate de Ida Felix şi Bercu Feldman.578 124 Bárdos Ladislau Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. Notă de răspuns a CCP adresată CC al PCUS prin care se confirmă solicitarea. maghiară. română.

08. Original. reconfirmată în 1956. student. exclus din Partid pentru că în perioada grea economică a întreţinut legături cu elemente afaceriste şi a făcut speculă cu medicamente.09. Secretar al organizaţiei de bază nr. 15. Întrucât acuza s-a dovedit neînteme.05. 2 584 3245 Bari Toader Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru furt din 29.04. 3 585 853 Barna Ecaterina (Fodor) Membră de partid exclusă pentru că în 1944. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14. avutul obştesc. Originale. a luat parte la percheziţionarea femeilor. Originale. menţinerea deciziei. 7 din Ministerul Sănătăţii. 1978 CCP a propus. 1955 2 583 854 Barhard Jean Responsabil organizatoric al organizaţiei UTM de la Institutul Politehnic Bucureşti.1957 iată. CCP a hotărât anularea deciziei şi i-a recomandat ca pentru reprimirea în Partid să se adreseze organizaţiei de bază. 1951 cât a fost în Israel şi Turcia.582 2655 Barhard Aurel S. în timpul deportării populaţiei evreieşti. Originale. 9. 3 143 . Întrucât o perioadă de peste doi ani. nu se putea verifica. CCP a hotărât respingerea cererii. care a solicitat încadrarea în Partid.

586 1146 Barna Ferenc (Francisc) Cetăţean maghiar pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a 28. pentru reîncadrarea în Partid urma să se adreseze organizaţiei de bază.07. 7 587 856 Barna Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1930-1940 a cântat cântece legionare şi a participat la inaugurarea monumentului lui Moţa şi Marin. 1976 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. Ţinând cont de activitatea pozitivă şi 17. Întrucât motivul s-a dovedit a fi 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. neîntemeiat. Întrucât de la excludere (1950) a trecut prea mult timp. CCP 1958 a hotărât anularea deciziei şi a recomandat organizaţiei de bază să pună în discuţie cererea sa de primire în rândul candidaţilor. în 26. 1 144 . CCP a hotărât anularea 1957 deciziei.08. Originale. ca om de serviciu la Primărie. Originale. de transformarea sa de la excludere. cerut să se confirme apartenenţa la PCR. a luat parte la deportarea populaţiei evreieşti din oraşul Sighet. Originale. copii. 1942 a intrat voluntar la Şcoala de 1954 subofiţeri de jandarmi Timişoara. 6 588 857 Barna Mihai Membru de partid exclus pentru că în 1944.05. 3 589 855 Barna Moise Angajat al Miliţiei Baia Mare.03. Original. membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la şedinţe legionare.

a fost slugă 14. 21. Şef al Sectorului de cadre al Sfatului Popular raional Râmnicu-Vâlcea. membru de partid exclus pentru că: a încadrat în funcţii de răspundere elemente duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1951 CCV a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 592 1534 Barnac Dumitru Gh. 1 591 821 Barna Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost patron în Arad. a protejat unii chiaburi.12. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1951 reprimirea lui în Partid. 19.06. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 1972 4 145 . Original. credincioasă a capitaliştilor români şi 1951 germani. Întrucât în ilegalitate a ajutat Partidul. a falsificat acte pentru a-şi însuşi bani.590 822 Barna Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost patron de drogherie. 1956 4 593 820 Barnea Constantin Membru de partid exclus pentru că a neglijat viaţa de partid. 2. alte abateri.05. 4.06. fals în acte şi uz de fals. Originale. 2 594 3078 Barnea Margareta Membră de partid exclusă pentru că a fost condamnată penal pentru delapidare.

CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trimis în producţie ca brutar. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.10. Instructor la Judeţeana de Partid Ilfov. şi-a însuşit o sumă de bani. Original. alte 31. Partidul „Crucea cu săgeţi”. în producţie. avertisment” şi trimiterea în producţie pe 1951 timp de 2 ani. Original. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 4 598 842 Baron Constantin Secretar la Sfatul Popular al comunei Frânceşti. Originale. alte abateri. 1 596 844 Baroc Atanasie L. a insultat un activist de partid. regiunea Piteşti. a dobândit cartele de alimente şi îmbrăcăminte pe nedrept. membru de partid exclus pentru că: s-a purtat rău cu populaţia. ca responsabil sportiv al Sindicatului. fapte pentru care a fost sancţionat cu „vot de blam cu 13. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 597 843 Barok Mihail Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1942-1944 a făcut parte din 25. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.10.595 819 Barnuţ Constantin Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la acţiuni legionare. Original.08. 2. abateri.12. 1954 2 146 . exclus din Partid pentru că: a furat o serie de lucruri şi a introdus în sediu femei de moravuri uşoare. cu care a întreţinut relaţii intime.

1967 CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit obiecte de la o persoană căreia i-a făcut percheziţie domiciliară. nu era verificată.01. CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. 2309. Întrucât a fost greşit încadrat. din organizaţia legionară. 7. membru de partid exclus pentru că: perioada de până în 1944.04.599 841 Baron Eugen I. 1953 2 600 2920 Baron Vasile Membru de partid exclus în 1955 pentru că în anii 1939-1941 a făcut parte 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era beţiv. a fost în relaţii bune cu chiaburii. 13. 24 147 . 1956 2 602 840 Barosan Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în Mişcarea Legionară. raionul Arad. cât a stat în Basarabia. 1959 reconfirmată în 1960 (de două ori) şi 1968. a avut relaţii cu diferite femei şi s-a despărţit de soţie.03. Secretar la Sfatul Popular Mândruloc. în timp ce era şeful unei echipe de cercetare din MAI. în 1953. 2 601 2638 Baroncea Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 s-a ocupat cu afacerile. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. faptă pentru care a fost condamnat penal. Originale. Original. Originale.

În 1941 a plecat în Austria.12. cât şi activitatea din Austria nu au putut fi verificate. deportat-o la Auschwitz şi. nu trăia viaţă de partid. gestionar de cooperativă s-a dovedit 1950 necinstit. trăia cu diferiţi bărbaţi). iar după Eliberare a lucrat la poliţia din oraşul 13. Original. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 606 837 Barsasteanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. unde a lucrat la o fabrică de zahăr. care avea o comportare imorală (a acuzat pe Paul Daicovici că a 27. fapte de necinste. Originale. ca 20. Întrucât atât împrejurările în care a plecat din ţară.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bad-Vöslau şi s-a încadrat în Partidul 1948 Comunist Austriac. 1 148 . Membru de partid exclus în 1959 întrucât: a fost condamnat penal pentru 21.603 839 Baroth Iudith (Iudita) Membră de partid exclusă pentru că era un element crescut şi educat într-un mediu burghez. a stăruit în acuze. deşi s-a 1951 dovedit că făcea o confuzie. Copie.08. 1 605 144 Barra Zoltan A. CCP a hotărât respingerea cererii. 2 604 2885 Barovschi Ştefania (Barowschi) Persoană care a solicitat încadrarea în PMR. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10.

1974 Întrucât apelantul nu a adus dovezi în sprijinul cererii. copie. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Comitetului municipal Bucureşti al PCR. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1975 cazul a fost clasat. Original. întrucât cazul său nu a fost cercetat suficient. 1 608 835 Barstan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a 10.607 836 Barsony Ştefan Membru de partid exclus pentru că era un element care a exploatat clasa 25.05. 3 610 3134 Bart Aurel Membru de partid care a solicitat să fie luat în evidenţa celor care au activat în mişcarea revoluţionară ilegală. 4 149 .10. să i se anuleze stagiul 1952 din 1926. CCP a propus: menţinerea calităţii de 17. membru de partid. Original.12. 4 609 838 Barşai Oscar Membru de partid reverificat. făcut parte din organizaţia legionară. care i-a fost greşit acordat de către Comisia de Verificare şi să i se acorde vechimea în Partid din 1944.01. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 30. muncitoare. Originale. Originale.

a făcut greutăţi în campania de treieriş. cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. Hotărâre reconfirmată în 1961. Originale. făcea parte dintr-o sectă religioasă. raionul Luduş. 1953 8 612 1141 Barta Janos Persoană pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a cerut referinţe.10.10. a fost preşedinte al organizaţiei Uniunea Populară Maghiară din comuna Bogata. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 Petroşani. pentru bani. CCP a hotărât respingerea cererii şi scoaterea lui din postul deţinut. reconfirmată în 1959.611 831 Barta Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a trecut persoane peste frontieră în mod clandestin. 4. 1. 10 150 . 1952 Întrucât a fost informator al contraspionajului hortyst. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. care a solicitat reprimirea în 29. membru de partid în ilegalitate. Originale. Originale. 1975 5 613 304 Barta Vasile Şeful Serviciului de Muncă şi Salarii de la Trustul de Construcţii nr. funcţie în care s-a dovedit necinstit. copii. Partid.12.

sovietici. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. Partid. 7 151 . muniţie şi alte obiecte militare. Originale. la o percheziţie i s-au găsit 1957 arme. care a luptat în armata fascistă 22. 1 617 1198 Bartha Carol (Károly) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la 27. a bătut mai mulţi soldaţi 15. Originale. apartenenţa la PCR. Original.07. în 1968 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1944. în toamna anului 1944. 1982 Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 1947 CCP a hotărât acceptarea cererii. 1 616 2898 Bartha Carol Persoană care a solicitat primirea în 22. maghiară. 1952 unde a fost luat prizonier de către americani.07. 10 615 833 Bartha Alexandru Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut ostil Uniunii Sovietice. Copie. apoi s-a retras în Germania. Întrucât s-a dovedit că era nevinovat.12.05. în timp ce era şeful Gărzilor Populare din Odorhei.614 834 Bartalis Francisc Membru de partid exclus pentru că: înainte de 1944 a exploatat muncă salariată.

Bartha Iuliu Membru de partid exclus pentru că era un element care toată viaţa lui a servit credincios pe moşieri şi a luat parte activă la exploatarea ţărănimii muncitoare. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.02. făcut parte din organizaţia legionară. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. Originale. 21. grav militari din subordinea sa. 8 621 186 Bartha Ioan Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. Adresă de răspuns a CCP prin care s-a 1978 comunicat faptul că. Originale. 1953 20 622 299 5.618 1162 Bartha Ernest (Ernö) Cetăţean ungar pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privind apartenenţa la PCR.12. copii. 4 620 3296 Bartha Grigore Ofiţer de armată. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. întrucât a renunţat la cetăţenia română.12. 1950 1 152 .12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus şi trecut în rezervă pentru că a aplicat pedepse neregulamentare şi a lovit 21. a pierdut şi calitatea de membru al PCR. menţinerea deciziei. 4.07. 7 619 832 Bartha Geza M. Membru de partid exclus pentru că a 28. Originale. copii. 1979 CCP a propus. Original. Originale.

8. participat activ la războiul de jaf şi 1951 cotropire a Uniunii Sovietice. ca şi de atitudinea sa pozitivă de la locul de muncă. 1957 CCP a hotărât confirmarea stagiului. CCV a hotărât menţinerea excluderii din Partid. Membru de partid exclus pentru că în 1940 s-a înrolat voluntar în armata hortystă.05. care a solicitat să i 24. Originale.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. depusă de la excludere. a 15. când a fost concentrat în armata maghiară. Original. 1 624 301 Bartha Pavel Prim-secretar al Comitetului raional PMR Târgu-Secuiesc.08. fiind repartizat la un 17. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiu de la data rezolvării apelului. detaşament de muncă alcătuit din evrei.06. 1950 i-a schingiuit şi le-a cerut bani.623 300 Bartha Nicolae Membru de partid suspendat pentru că în 1944. Ţinând cont de activitatea lui pozitivă în organizaţiile de masă. se recunoască stagiul de partid din 1945. Original. 1956 3 153 . Originale. 3 625 302 Bartha Sigismund Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu naţionalist-şovinist: a făcut parte din organizaţii fasciste. 1 626 303 Bartha Ştefan Gh.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. alte abateri. exclus din Partid pentru că: şi. la excursii organizare de asociaţia „Muncă şi Voe Bună”. 2 629 544 Bartok Viorica (Ilie) Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: întrucât a trăit din exploatare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1955 a fost reîncadrată în Partid. 1944-1946 (a fost închisă la Auschwitz. alte abateri. a participat la acţiuni legionare.12. 4 630 2939 Bartolomeu Virgil Responsabil de presă la Secţia de Propagandă şi Agitaţie a Sectorului Ministere. element beţiv şi scandalagiu. Original.11. Copie. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să se prelucreze cazul în organizaţia de bază. 1953 7 628 307 Bartiş Gavril Secretar al organizaţiei de bază din comuna Frâncenii de Piatră. împreună cu patronul său. 1 154 . 6.01. 1951 apoi a fost trimisă de americani în Suedia). Originale. (Barty) Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a luat parte. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960.627 305 Barti Ştefan Gh. regiunea Cluj. exclus din Partid pentru că era un 18. a însuşit diverse sume de bani provenite 1949 din vânzarea presei de partid.07. avea neverificată perioada 16. era străină de interesele clasei muncitoare.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. companie de „Levente” în comuna 1956 Sânzieni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 155 . 2 633 295 Bartoş Ion I. diferiţi bărbaţi. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al lui Mişa 24. membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a fost comandant de 22. a procedat în mod 1953 anarhic.631 545 Bartoş Alexandru Membru de partid exclus în 1950 pentru că.10. adunând referinţe de la alţi membri de partid. Originale. 1 634 296 Bartoş Paraschiva Fostă responsabilă la Căminul cultural „Nicolae Bălcescu”. reconfirmată de CCP în 1960. având relaţii cu 10. în 1943 s-a înscris în Partidul Crucilor cu Săgeţi (Nyilas). pe 1950 care îl regreta.10. 9 632 294 Bartoş Andrei Ziarist la „Făclia” (Fáklya) din Oradea. Originale. Aron. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. moşier şi conducător cuzist. CCV a hotărât menţinerea deciziei. brutal cu populaţia.04. Bucureşti.11. Original. s-a purtat 26. membră de partid exclusă pentru că: a trăit o viaţă uşuratică. în calitate de pretor.

imoral şi beţiv. a îndemnat un membru al Subcomisiei de 25. Originale. 1 636 306 Barţichi Iacob Membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente străine clasei muncitoare. la verificare a avut o atitudine duşmănoasă. 9. 1 638 1083 Baruzaru Cezar Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică cuzistă. a obţinut un carnet de 1949 scutire de muncă şi un post la Centrala Evreilor. al Gestapoului. Copie. era un element 15. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09.11. agent 19. pe care nu le-a demascat. CCP a hotărât respingerea cererii. 1954 1 637 2896 Baruch Hermeliu (Barbu) Persoană care a solicitat primirea în Partid. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Întrucât în 1940 prin Willman.05. 1 156 . Original. verificare să-i procure o copie după 1954 caracterizarea sa. a dus o viaţă uşuratică. deşi este căsătorit. alte abateri.02.635 297 Bartoş Petru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de subofiţer de armată a bătut ofiţeri din cadrul aparatului politic.

5. în 1941 a fost trimis la Cernăuţi. Original. Original. tatăl 1960 său a fost cuzist.639 318 Barza Samson Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a fost agent de poliţie.07. legionară. 2 157 .03. regiunea Bihor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în aceeaşi calitate. 1 642 334 Basalic Iordache M. a făcut parte din organizaţia 27.04. Original. (Iorgu) Membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat pentru trafic de influenţă. 1951 1 640 323 Barzache Nicolae Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist.08. s-a dovedit necinstit şi a protejat elemen1951 te duşmănoase regimului. a avut legături cu elemente chiabure şi maniste şi s-a manifestat duşmănos faţă de Partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. fiind casier al cuibului. 1952 2 641 322 Bas Florian Primar în comuna Tinca. unde a participat la arestări şi percheziţii ale civililor. 6. membru de partid exclus pentru că 24. Originale. care în perioada grea economică s-a ocupat cu specula.

Originale.11. Membru de partid exclus pentru că a furat cereale de la GAS Băneasa.643 335 Basamac Radu D.03. 1954 1 644 336 Basangeac Gheorghe T. pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. fiind cununată de Florin Miroiu. alte abateri. 1 646 337 Basarab Ioan Membru de partid exclus pentru că: era un element nesincer faţă de Partid. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 2 645 2897 Basarab Georgeta Membră de partid exclusă pentru că: în 1940 s-a căsătorit cu Nicolae Basarab. Original. legionar. faptă 10. Locţiitor politic al Detaşamentului de muncă Băneasa (Securitate).02. 19.) CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3. Originale. 14. 1951 şi el legionar notoriu. 1 158 . membru de partid exclus pentru că: a dat dovadă de lipsă de vigilenţă şi orientare în descoperirea unor elemente duşmănoase. afacerist şi speculant. Copie. (A făcut parte din Divizia „Tudor Vladimirescu”.

1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. fotografii.09. pe motiv că 20. Original. comandant de companie.11. militar şi a fost decorat. Secretar al organizaţiei de partid de la Ministerul Minelor şi Petrolului.09. în 1946 a 1950 sprijinit PNŢ.1954 se. pe care a căutat să le menţină în posturi de răspundere. 2 648 2764 Basarab Nicolae I. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 26. chiaburi.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a căsătorit în uniformă legionară la Biserica 17. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 17 649 743 Basarab Ovidiu Membru de partid exclus pentru că: a fost ajutor de inspector de Jandarmi. 1 650 744 Basarabu Virgiliu (Virgil) Membru de partid exclus pentru că în 1949-1950 a făcut închisoare. 37 159 . Original. cu care întreţinea legături. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut legături cu elemen1949 te duşmănoase. Locotenent de armată. era în relaţii cu un legionar notoriu.647 338 Basarab Mircea M. avea rude elemente duşmănoa. pe frontul antisovietic a fost judecător 22. alte abateri. alte abateri. „Ilie Gorgani”. alte abateri.

a sabotat realizarea sarcinilor de plan. care toată 30.10. a promovat şi menţinut în funcţii elemente duşmănoase. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea ei din Partid. Original. până în 1946. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a fost şef de grup într-o organizaţie sionistă. după care în 1945 a stat în zona engleză de ocupaţie şi în 12. au emigrat în Israel. 1953 8 160 . Originale.05. apoi director general al centralelor mecanice din Ministerul Agriculturii. viaţa a trăit din afaceri. 17 653 737 Basch Emeric Fost responsabil al Secţiei organizatorice a Comitetului judeţean de Partid Hunedoara. Originale. Suedia. când s-a întors în 1952 ţară (perioadă neverificată). CCP a hotărât anularea deciziei. rudele sale. în 1944 a fost deportată în Germania. foşti capitalişti. 8. alte abateri. copie. exclus din Partid pentru că: era fiu de exploatator. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Hotărâre reconfirmată în 1957. el însuşi fost proprietar de atelier. 1 652 811 Basch Elena Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie de burghezi.651 812 Basch Andrei Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator.06.

4 161 . susţinând războiul cotropitor. războiului antisovietic a făcut propagandă 1951 fascistă. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1944.02. locotenent-major. cercetat pentru că la căderea din 1941 a avut purtare proastă. Original.654 2642 Basch Francisc E. CCP a hotărât menţinerea deciziei. soţul ei a fost ofiţer pe frontul antisovietic. (Petru) Responsabil al Resortului de studii şi documentare din Secţia de educaţie politică a Judeţenei PCR Maramureş. Şef de Stat Major la Batalionul de Paraşutişti Bucureşti. membru de partid exclus pentru că în perioada războiului a primit o educaţie 19.08. fascistă. 1 656 859 2. ca directoare la Liceul Comercial Sibiu a făcut propagandă fascistă. CCP a hotărât: primirea lui în Partid ca membru nou. unde a fost decorat cu „Coroana României”. cu interdicţia ca timp de un an să ocupe posturi de conducere în Partid. Originale.02. Originale. Decizie reconfirmată în 1953. 1951 Întrucât după 23 august 1944 a dovedit că a rupt cu educaţia din trecut. 1953 2 657 861 Bastan Gheorghe S. a admonestat Judeţeana Maramureş a PCR pentru că l-a primit în Partid fără să aibă situaţia clarificată. CCV a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid.06. antisovietică. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Basoc Aurelia Membru de partid exclus pentru că: era fiică de exploatator. în timpul 27. 1948 8 655 738 Basculescu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost omul patronilor capitalişti. 2.

05. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.658 2640 Baston Ovidiu Fost director al Sovromtransport.01. Totodată. şi spărgător de 1957 grevă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a recoman. alte abateri. 4 660 3058 13 661 648 5 162 . membru de partid exclus pentru că: în trecut a servit burghezia. Başlîi Semion Vasilievici (Alexonescu / Prosan) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti prin care se solicita să se confirme că în anul 1943 a fost condamnat la 5 ani de 21. iar faţă de muncitori s-a purtat brutal. CCP a hotărât că nu îndeplineşte condiţiile necesare.24.11. sucursala Galaţi. Originale. era un element necinstit. întrucât nu au fost găsite documente care să se refere la situaţia indicată.T. unde a avut o atitudine duşmănoasă faţă de populaţia sovietică. Başchir Teodor Membru de partid care a solicitat să i se acorde stagiul din ilegalitate şi să fie luat în evidenţă. dat Comitetului judeţean de Partid Galaţi 1971 să-l ia în evidenţă.08. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al 16. Originale. În 1979 CCP a propus. în timpul războiului antisovietic a cerut să fie transferat cu serviciul la Portul Odessa. Originale. 4. Originale. 1953 16 659 866 Basz Coloman I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmarea deciziei. Notă de răspuns a CCP prin care s-au cerut relaţii suplimentare.A. închisoare pentru aruncarea în aer a 1960 podului de pe râul Apele Negre. patronului uzinei I.

în perioada dictaturii antonesciene a fost la Odessa. rusă. 1929-1940. 1966 Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea.06. Adresă a CCP către CC al PCUS prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea sa în PCdR. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al patronilor. făcut parte din organizaţia legionară.04. copii. 2 163 . Referinţe semnate de Ghizela Vass şi Ida Felix. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 9. lb.662 858 Başna Stan Membru de partid exclus pentru că a 11.07. Referinţă a lui Marin Florea Ionescu. necesară pentru pensionare. Originale. Mişcarea Legionară. Originale. iar faţă de muncitori a avut o purtare duşmănoasă. 3 663 952 Başoer Manea Zaharova Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să i se confirme activitatea în mişcarea revoluţionară din România între 15. pe care a sprijinit-o 1952 material. română. 1958 20 665 860 Baştă Gheorghe I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a simpatizat cu 16. copii.04. 33 664 446 Başoer Sprinţa Boruhovna Cetăţeană sovietică. Original.

12.09.666 862 Baştea Costică I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 7. a făcut propagandă în favoarea armatelor 11. Originale. a contopit cu organizaţia profascistă 1959 „Muncă şi Lumină”. 1956 8 667 863 Baştea Ioan Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmarea deciziei. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori.12. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 a făcut parte dintr-o asociaţie cu caracter naţionalist-şovin. 2 164 . În 1980 CCP a propus. Originale. Original. 4. 1 669 772 Batalan Vasile Preşedinte al Comitetului de conducere al Cooperativei CFR Arad. alte 1954 abateri. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. a dat burse unor elevi care erau „elemente necorespunzătoare”.15. 1954 2 668 864 Baştea Nicolae N. a făcut parte din organizaţia legionară. care în 1940 s. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a luat parte la Rebeliunea legionară. hitleriste şi a regimului antonescian.04. (Başcă) Prorector al Institutului Agronomic Bucureşti.

Originale. 27. era un element imoral. 1 165 . reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. fapt care în acelaşi an s-a şi petrecut. CCP a hotărât anularea deciziei. membru de partid exclus pentru că era de origine burgheză. 2 673 777 Bathori Margareta (Csisar . 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. a dus propagandă împotriva înfiinţării GAC. 3 671 775 Batcu Alexandru Asistent la Institutul de Medicină Iaşi. CCP a recomandat Comitetului 1962 regional PMR Bucureşti să i se retragă calitatea. regiunea Constanţa.05. Întrucât a reuşit în bună măsură să rupă cu mediul în care s-a format.Sarkani) Membru de partid exclus pentru că 15. 1954 1 672 776 Batcu Constantin Preşedinte al Sfatului Popular din comuna Beidaud. alte abateri. Original. membru de partid exclus pentru că: a avut comportare brutală faţă de populaţie. motiv pentru care în 19521954 a fost deţinut. Original. era 13. 1. văzut beat prin comună şi juca jocuri de 1952 noroc (barbut). CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.10. Originale.670 773 Batali Adrian Candidat de partid exclus pentru că avea un frate care a făcut parte din Siguranţă.

Original. membru de partid exclus pentru 19. Original. 1 675 780 BatkayAdalbert I.06. 4 678 140 Batori Adalbert Cetăţean ungar cercetat în urma solicitării Partidului celor ce Muncesc din Ungaria.06. 2 676 771 Bato Iosif Preşedintele Sindicatului IPEIL Odorhei. 1952 35 166 . Original. Originale. mahiară şi rusă. element exploatator. făcut parte din organizaţia legionară. Adresă a CCP prin care s-a comunicat faptul că în perioada interbelică a fost membru al Partidului nylasist şi al organizaţiei fasciste „Bathori Löverszegyesület”. 9. Membru de partid exclus pentru că în 1943-1946 a fost în Ungaria şi Germania.01. că era un element exploatator şi afacerist.674 778 Batica Ioniţă Membru de partid exclus pentru că: în 1924-1948 a fost agent fiscal de urmărire. română. copii. intrat în Partid cu 1950 scopuri personale.12. 31. CCP a hotărât clasarea cazului. copie. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 Întrucât a renunţat la apel. lb. perioadă care nu putea fi verificată. 1 677 770 Batog Solomon Membru de partid exclus pentru că a 15. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Adresă similară din 1953. 20. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04.

rii. Baum Iosif Membru de partid exclus pentru că: după reîntoarcerea din zona de ocupaţie americană.08. împotriva partizanilor. a fost arestat torturat şi ucis. în anii de secetă a făcut speculă. a fost decorat cu 1950 „Crucea de Fier” germană. copii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. necesare pentru stabilirea unei pensii a 1962 tatălui său. s-a ocupat cu fabricarea ţuicii şi a 1950 deschis o cârciumă. Originale.679 786 Bau Radu I. Adresă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar prin care se confirmă că a făcut parte din mişcarea de rezistenţă din Ungaria. s-au comunicat informaţiile solicitate (în 1955 perioada interbelică a avut atitudine slugarnică faţă de moşier şi de sfidare a cetăţenilor). reconfirmată de CCP în 1956. 14. CCV a hotărât menţinerea deciziei. de a se trimite informaţii cu privire la participarea lui la mişcarea revoluţionară din Ungaria.12. română şi maghiară. unde a ajuns în urma deportă19.05. lb. adresate CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.06. 3 680 850 7 681 266 53 682 784 1 167 . Secretar al organizaţiei de bază. Adresă de răspuns a CCP prin care 15. Original. Bauch Sándor (Bauc Alexandru) Persoană cercetată în urma solicitării CCP. Bauer Carol (Hajdu) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 20. Originale.

Original. Ţinând seama de activitatea ei 25. Originale.683 785 Baum Iosif A.12. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 30. pentru favorizarea infractorului la 1969 săvârşirea infracţiunii de uneltire contra ordinii sociale. Director adjunct al Direcţiei penitenciare.10. membru de partid exclus pentru că s-a înconjurat de elemente duşmănoase. 4 684 783 6. 1954 2 685 1514 Bay Emilia Membră de partid exclusă pentru că tatăl său a făcut parte din Grupul Etnic German. lagăre şi colonii din MAI. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 1961 CCP i-a respins cererea. Originale. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Instructor la Comitetul regional PMR Braşov. Originale. Bazavan Marin I.05. anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Bazavan Constantin M.01. 1980 CCP a propus. Bauman Dumitru Director al Trustului (de alimentaţie) Bucureşti. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. legionară. care a solicitat acordarea 18. 5 686 3019 5 687 782 4 168 . membru de partid exclus în 1955 pentru că a fost condamnat la 5 ani de închisoare 12. stagiului de partid din ilegalitate. Originale. pozitivă pe tărâm profesional şi obştesc.04.

a falsificat acte şi şi-a însuşit o sumă de 1955 bani. 16. reconfirmată în 1962. membru de partid exclus pentru că a avut atitudine duşmănoasă împotriva comuniştilor judecaţi în 1936 în procesul de la Craiova. în calitate de agent încasator (1949-1950) 11. 4. 5.03. raionul Dorohoi.10. regiunea Suceava. 1 690 4 Băbeanu Victor Preşedinte al Tribunalului Popular Regional Craiova. 1960 7 691 3129 Băbescu Solomon Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi să fie luat în evidenţa ilegaliştilor. membru de partid exclus pentru că din 1939 a activat în organizaţia legionară.688 781 Bazic Ştefan I. 1960 6 689 5 Băbăţ Constantin Fost secretar al Comitetului PCR de plasă Bălăciţa. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1975 Comitetului municipal Bucureşti al PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. fapte pentru care a fost condamnat penal. Originale. Preşedinte al GAC „Victoria” din Brăeşti. Originale. 41 169 .10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cererea i-a fost respinsă. Întrucât nu îndeplinea condiţiile cerute. reconfirmată în 1962. exclus din partid pentru că: în 1936-1937 a făcut politică cuzistă.

1 695 723 Băcanu Constantin G. a sustras un dosar pe care l-a dat unui avocat în contul 30. când lucra la SSI.04. avea abateri de 29. unei sume de bani. era împotriva GAC şi exploata braţe de muncă.692 72 Băboi Ion (Ioan) Ofiţer la Direcţia 11. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. la morală cu mai multe femei din sat. 1954 1 694 582 Băbuţă Ion Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de pădurar a făcut afaceri cu lemne. membru de partid exclus pentru că: în 1946. Originale. Original. în schimbul sumei de 2000 lei. pe care. alte abateri. a luat parte la beţii şi a avut legături cu chiaburii.08. 1959 4 170 . 1 693 41 Băbuţ Matilda Membră de partid exclusă pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. le-a sprijinit cu acte false în vederea şantajării unei doctoriţe. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. sublocotenent. în 1953 a intrat în 1954 anturajul unor elemente necinstite şi cu trecut dubios. Serviciul comandatură din Securitate. 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. a 1954 divulgat secretul de partid. 8.11.

motiv pentru care 27. 5 699 715 Băcăiţă Dumitru Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. a asuprit şi jefuit 1950 populaţia sovietică. a fost condamnat penal.28. membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1940. Decizie menţinută. războiul antisovietic. a fost condamnat penal pentru abuzuri şi metode huliganice.02.02. în calitate de comandant de companie a luat parte la 13. ajutor de primar şi preşedinte al GAC din comuna Negru Vodă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 697 724 Băcanu Dumitru Agent agricol. Originale. 5 698 3375 Băcanu Vasile Membru de partid exclus pentru că a comis acte de necinste. Originale.696 578 Băcanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică PNŢ. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.06. regiunea Dobrogea.02. Originale. a avut funcţie importantă în PSD. 28. 1941 a făcut parte din organizaţia 1961 legionară. menţinerea deciziei. 4 171 . CCP a trimis cazul spre recercetare 1961 Comitetului regional PMR Bacău. alte abateri. 1981 CCP a propus.

Decizia a fost menţinută. exclus din Partid în 22. Original. 6. alte abateri. Decizie reconfirmată de CCP în 1963. raionul Baia de Aramă.11. 2 172 .09. regiunea Craiova. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. locotenent-major. secretul militar. 1952 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 5 701 580 Băcărin Grigore I.03. pentru că în trecut a deţinut o prăvălie şi a 1950 exploatat muncitori. membru de partid exclus în 1951 pentru că: a divulgat 21. copie. membru de partid exclus 28. 2 703 612 Băcăuanu Miltiade Director la Departamentul Aprovizionării Armatei. 1962 10 702 581 Băcăuanu Artur (Goldenstein) Medic la Institutul Sanitar Militar. Originale.700 579 Băcărin Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Zegujani.09. Original. Originale. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Oltenia. 1958 pentru că în trecut a făcut parte din 1960 organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

a fost 1959 condamnat penal pentru fals în acte publice. 4 706 684 Băcilă Ilie Membru de partid exclus pentru că în 1949 a întreprins o acţiune anarhică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia legionară. Originale. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944 a făcut 29. Original. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1940-1941 a activat în 22. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a ocupat cu specula. 11 705 614 Băceu Gheorghe Gh. membru de partid exclus în 1957 29.704 613 Băcescu Ion P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. munca organelor de stat în urmărirea 1950 „fugarilor din păduri”. 4 173 . copie.10.05. pentru că în 1939-1940 a activat în 1960 organizaţia legionară. 1 707 700 Băcilă Ion Gh. reconfirmată în 1960. alte abateri.04. parte din „secta” baptistă. Originale. prin care a compromis Partidul şi a îngreunat 23.08. Şef al postului de miliţie din comuna Cincu.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Gheorghe Pleşa. prin influenţa sa. său. raionul Râmnicu-Sărat. membru de partid exclus pentru că: a promovat în funcţii elemente duşmănoase. Bucureşti. legionară. Redactor la ziarul „Flamura Prahovei”. CCP a propus: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. a organizaţiei de bază. Copie. 4 Foraje.708 702 Băcioiu Maria Membră de partid care a solicitat să i se verifice activitatea din ilegalitate. 1955 CCP a hotărât scoaterea ei de sub ancheta CCP şi a recomandat-o pentru a fi folosită la munci corespunzătoare pregătirii şi capacităţilor ei. Originale. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia 25. legionar evadat din 1952 închisoare. Stalin i-a comunicat că are situaţia neclară şi a scos-o din munca de secretară 16.V. Trustul nr. care s-au dovedit a fi elemente necinstite.02.12. 2 709 703 5 710 704 2 711 529 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte măsuri. regiunea Ploieşti. 1953 3 174 . Băcioiu Ovidiu Gh.08. alte abateri. a întreţinut legături cu unchiul 31. Original. copie. alte abateri. întrucât Comitetul raional de Partid I. sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Originale. Băcioiu Simion Secretar al organizaţiei de bază din comuna Jitia. reconfirmată în 1957.10. Băcioiu Vasile Director la Sovromconstrucţie. ca gestionari 1954 la cooperativă au fost numiţi cumnaţii săi.

poliţie. cinarea era prea mare pentru capacităţile 1948 sale.712 2888 Băcueţ Gheorghe Responsabil de partid la plasa Brad.05. 3 175 . 4 715 639 Bădâră Virgil Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. Original. dezertând. Comitetului regional PMR Bucureşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. dat fiind că însăr11. CCP a retrimis apelul 25. 1963 Întrucât s-a constatat că a fost exclus pe baza unor declaraţii neobiective. Originale. tot timpul a citit ziarele reacţionare „Dreptatea” şi 22. apoi agent de 26. 1 713 637 Bădan Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost gardian public.07. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică în Partidul cuzist şi în organizaţia legionară. Întrucât de la data excluderii au trecut mai mult de 4 ani. 1 714 2809 Bădană Cristache I. Originale. reconfirmată în 1962. Copie. date cu patimă.05.08. în 1966 s-a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. cercetat pentru că a părăsit munca încredinţată. soţia sa provenea dintr-o 1951 familie înstărită. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. „Liberalul”. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”.

06. Original. Originale. fiind şi şef de cuib. Legionară. Originale. în funcţia avută se comporta dur cu oamenii şi îi înjură. membru de partid cercetat pentru că: în trecut a făcut un an închisoare. Originale. să-l înlocuiască din funcţie. 2 176 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. simpatizant legionar. a făcut propagandă 1950 antisovietică.04. 2 717 Bădănac Alexandru Director al Întreprinderii judeţene de construcţii-montaj Botoşani.02. 12 719 57 Bădărău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1940 a făcut parte din Mişcarea 15. tatăl său a făcut parte din vechea poliţie. primsecretar al Comitetului judeţean PCR Botoşani. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 17. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 1951 abateri. 1978 12 718 642 Bădănoiu Cristea M.716 636 Bădăluţă Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică PNŢ.07. alte abateri. organizaţia legionară. reconfirmată în 1980. părinţii săi au fost excluşi din Partid. a fost 11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Petre Lupu şi Emil Bobu i-au recomandat lui Alexa Haralambie. motiv pentru care a 46/1977 fost condamnat penal. 2.

Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. femei şi anturaj de elemente duşmănoase. CCP a hotărât clasarea cazului. în timpul războiului antisovietic a fost comandant de pluton 19. pentru uşurinţa cu care l-au exclus din Partid. Bădău Artenie Membru de partid exclus pentru că în 1947. iar pentru devotament în 1956 luptă a fost avansat în grad şi decorat. a dus o viaţă de desfrâu prin chefuri cu 14.720 58 Bădărău Gheorghe A. Copie. Originale. de mitraliere. responsabil de cadre. Decizie reconfirmată în acelaşi an. Bădărău Nicolae Membru al aparatului politic al Diviziei „Tudor Vladimirescu”.12. 2 721 59 2 722 3409 Bădărău Toma-Pavel Primar şi vicepreşedinte al Sfatului Popular Sâmbureşti. şi lui Ion Gluvacov. la împărţirea porumbului către populaţie. membru de partid exclus pentru că: în 1936-1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară. Constantin Cabaş. să se atragă atenţia lui 12.08. CCP a hotărât: sancţionarea lui cu „vot de blam”. Original. fost secretar al 1948 Comitetului judeţean de Partid Turda.09. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. judeţul Olt. a avut purtare anarhică. Întrucât a renunţat la apel. când s-a cerut şi scoaterea sa din Direcţia Politică a Armatei. avertisment” pentru nereguli şi abuzuri în 1981 muncă.10. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu 25. 5 723 2887 1 177 .

1 726 80 Bădeanu Haralambie I. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1979.08. ca preşedinte al Sectorului I Timişoara. 1954 8 727 360 Bădescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în acelaşi an. a fost omul de 31. (Şerbănescu) Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la atrocităţi.08. Original. 1 178 . în 1963 şi 1966. Originale. asculta Radio America şi avea manifes1954 tări naţionalist-şovine.724 63 Bădău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Tineretul PNŢ. încredere al patronului. 1957 11 725 64 Bădău Ion Membru de partid exclus pentru că: a avut o funcţie de răspundere în PNŢ. alte abateri. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. batjocorit populaţia. motiv pentru care a fost condamnat penal. 16.10. Original. 6. Originale. Original. 1 728 361 Bădescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a jefuit şi 11. 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 19.10.729 362 Bădescu Ana (Butoiu) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. Bădescu Constantin N. că a activat în organizaţia legionară. 7 733 366 1 179 . Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din gruparea PSD Independent. la alegerile din 1946 a făcut propagandă. membru de partid exclus pentru 29. căsătorit cu fiica unui chiabur. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost legionar. Întrucât apelantul şi-a recunoscut faptele. Originale. Original.02.10. reconfirmată în 1962.03.05. CCP a retrimis cazul spre soluţionare organizaţiei de bază. la verificări nu a luat atitudine să-l 1960 demaşte. alte 1954 abateri. era 25. îndemnând oamenii să 17. 5 730 363 1 731 2775 1 732 364 Bădescu Emanoil I. căpitan. tic a sprijinit regimul fascist. voteze pe Iuliu Maniu şi Constantin 1966 (Titel) Petrescu. se ţinea de 1950 beţii. Originale. deşi a cunoscut că soţul ei a fost legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ofiţer de marină pe linie de comandă. Original. Bădescu Benone Membru de partid exclus pentru că: a posedat mijloace de exploatare. Bădescu Gheorge A. pe frontul antisovie24.

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 3 180 .10. 17 735 365 Bădescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1939 a fost simpatizant al Frontului Renaşterii Naţionale. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 24.08.12. CCP trimis cazul 1961 spre recercetare Comitetului regional PMR Argeş. Originale. Original. Originale. judeţul Timiş. Originale.11. a fost membru al PNŢ şi a făcut politică legionară. 1951 2 736 367 Bădescu Ion Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. 1960 reconfirmată în 1961 şi 1975. 1. Hotărârea a fost menţinută. 40/1977 pentru că ar fi săvârşit abuzuri. cercetare temeinică. alte abateri.734 Bădescu Gheorghe Secretar al Comitetului de partid al comunei Liebling. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică legionară. cercetat 10. 17 737 368 Bădescu Ion D. CCP a clasat cazul. 1978 Întrucât acuzele nu s-au verificat. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

01. Bădescu Marin Persoană care a solicitat primirea în Partid. trăind în concubinaj cu o altă femeie. semnat „Angajamentul solemn”. 18. Membru de partid exclus pentru că: şi-a părăsit întreprinderea şi familia. membru de partid exclus pentru că: a fost avocat în Baroul Vâlcea şi a făcut politica PNŢ. Originale.01. în 1938 a participat la constituirea Asociaţiei avocaţilor români creştini din Vâlcea. foşti legionari şi manişti.738 369 Bădescu Ion I. întrucât nu a prezentat dosarul de primire organizaţiei de bază. fostului administrator al moşiei Brătianu. nu a mai dus activitate de partid şi nu a 25. Bădescu Ion M. Originale. Bădescu Marcel N. Membru de partid exclus în 1949. la verificare. 1980 1 181 . menţinerea deciziei. Original.05. 1952 după 23 august 1944 a menţinut legături cu diferite elemente duşmănoase. Hotărâre reconfirmată în 1980. 1 739 3275 8 740 3082 11 741 3360 9. (Binder) Procuror la Tribunalul Vâlcea. 1979 CCP a propus. pentru că în 1940 a luat parte la diverse manifestări legionare. motiv pentru care cazul a fost clasat. Răspuns al Colegiului de Partid Constanţa către CCP în care se spune că apelantul a renunţat la apel. fapt pentru care a fost cercetat în numeroase rânduri de către „organele în drept”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1944 s-a căsătorit cu fiica 17. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Original. CCP a hotărât că apelurile celor 1973 excluşi la verificare nu se mai examinează.07.

care a solicitat acordarea stagiului de partid din 26. 1966 3 743 3340 Bădescu Nicolae Membru al CC al PCR. membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: în 19481952. avea rude moşieri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 6 744 370 Bădescu Stanciu Sublocotenent MAI. a dat dovadă de 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. membru de partid exclus pentru că: în trecut a slujit 22. 1980 CCP a propus.05. în Jandarmerie – aparat de oprimare al 1952 clasei muncitoare. în funcţia avută.09. 6 182 . părinţii lui erau chiaburi.04. a luat şperţuri. ministru adjunct al Lucrărilor Publice.742 2776 Bădescu Mihai Membru de partid exclus pentru că în calitate de lucrător la Sectorul carnet de partid al raionului PMR Turnu Severin şi-a însuşit bani din cotizaţii. împăciuitorism şi a tolerat familiarismul. 1958 se afla sub influenţa misticismului. acordarea stagiului din 1940. Ofiţer MAI. 5. 2 745 706 Bădescu Ştefan C. ilegalitate. Originale. Originale.

11.10. regiunea Argeş. 5 (vol. Original. Originale. copii. duşmani ai regimului. raionul Câmpulung. În 1965 i-a fost ridicată sancţiunea de „vot de blam” dată în 1959.1957 lui CCP. în funcţia avută a făcut greutăţi politicii regimului. informator. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care nu l-a demascat. II) 747 765 Bădic Gheorghe Preşedinte al cooperativei din comuna Pucheni. 1952 1 183 . Originale. însă întrucât a întreţinut relaţii cu Stancu Soancă. 3. I-II) 22 441 (vol.T. I) 746 (vol. în 1946 a făcut propagandă contra BPD. „Ştefan Gheorghiu”. CCP nu a putut stabili dacă a fost recrutat şi folosit ca informator. Atelierul de sculărie. Idem.E.05. fotografii.”. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1941. membru al aparatu. tabele ca agent informator la fosta fabrică 1959 „S. (Ion) Student la Şcoala Superioară de Partid 23.707 Bădeţ Ioan I. a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam” şi scoaterea din aparatul CCP. A fost cercetat întrucât figura pe două 15. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1942.

Director general adjunct al Direcţiei Generale a Recrutării şi Repartizării Forţelor de Muncă de pe lângă Consiliul de Miniştri.02. a fost numit comandant al Detaşamentului de 17. 1952 4 749 764 Bădică Ilie M. pe care l-a despărţit de soţia sa. Originale. a avut misiuni în Crimeea. partizani „Carpaţi”. unde a luat parte la incendierea unor trenuri petroliere. din martie 1945 a fost chestor la Craiova. CCP a constatat că: în 1942.1945). la Moscova a urmat o „şcoală antifascistă”. cu care avea un copil. în 1946 s-a căsătorit cu Bădică Ilie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. duşmani ai regimului. pe frontul antisovietic.01.”. în 1949 a devenit comandant al Miliţiei judeţului Hunedoara. în aprilie 1944. reconfirmată în 1962 şi 1966.12. apoi un curs de pregătire militară. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. a fost luat prizonier. în 19501958 a avut „diferite funcţii în M. în mai 1944 1963 a fost trimis în România. după care. Originale. 3 184 . după 23 august 1944 a fost numit comandantul Forţelor Patriotice din Craiova. ofiţer de Miliţie.I. cu care. nu a trăit viaţă de partid. 2.A. apoi şef al Inspectoratului de Poliţie Galaţi (19471948).748 763 Bădică Cecilia Fostă responsabilă cu cadrele la Banca RPR Hunedoara. CCP a hotărât acordarea stagiului din mai 1944. a organizat preluarea Prefecturii Dolj (24.

a avut 1953 abateri de la morală (beţie). Bădici Ioan Şef al Secţiei de agitaţie şi propagandă a Comitetului regional de Partid Teleorman.01. a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. menţinerea deciziei. Bădiceanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost cârciumar. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. Originale. 3 754 651 4 185 .01. după 1976 23 august 1944 s-a ocupat cu specula. 7 751 650 2 752 652 1 753 3260 Bădici Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals în acte. CCP a hotărât clasarea cazului. Bădici Anişoara Membră de partid exclusă pentru că: era de origine chiabură. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. era soţia unui 18. Originale.04. aflată 22. duşman al regimului. Originale. CCP a propus sancţionarea lui cu „vot de blam”. a lăsat să se strecoare 1951 în subordinea sa mai multe elemente duşmănoase.04. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.750 3203 Bădică Ştefan Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în timpul războiului a lucrat la Comenduirea pieţei din Chişinău. 10. CCP a propus.07. de prietenie cu elemente titeliste. 26. cercetat pentru că: a avut rezultate slabe în munca de control. a lucrat birocratic. a fost în relaţii 15. într-o frizerie luată de la un evreu.

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1 186 .03. 1979 CCP a propus. Originale. Bădilă Florea Fost simpatizant al Partidului în ilegalitate. Originale. Originale.12. Bădilă Dumitru Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” în 1975 pentru că. director la O. 3 din Făgăraş. afaceri cu chiaburii.755 3294 Bădilă Aurel Profesor la Şcoala generală nr. Original. a săvârşit 1977 abuzuri şi abateri de la disciplina de partid. menţinerea deciziei.04. În 1957 a solicitat stagiu de Partid din 1936 şi i s-a acordat din 1944. ţară. judeţul Brăila. cu care frecventa restaurantele.09. a făcut chefuri şi 20. exclus din Partid în 1953 pentru că: a înşelat oamenii. alte abateri. CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1945 şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. membru de partid exclus şi destituit din funcţie pentru că: s-a înconjurat de foşti comercianţi.C. a avut neînţelegeri cu responsabilul de cadre. Oprişeneşti. a făcut speculă cu carne. Pâinea. Sibiu. 1954 10 758 654 Bădilă Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Turnişor. 1954 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.L. 3 756 3174 3 757 653 6. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a depus cerere de plecare definitivă din 21. în calitate de preşedinte al Cooperativei de producţie 26.

01.04. (Chivu) Membru de partid exclus pentru că: a avut atelier şi a exploatat braţe de muncă. dintr-o familie de chiaburi şi negustori. a falsificat acte şi 16. 1958 alte abateri. era necinstit şi carierist. nesincer şi lipsit complet de conştiinţă de clasă. Partid pentru că: s-a dovedit a fi afacerist 1955 şi beţiv. reconfirmată în 1960. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. Originale. 1951 11 187 .12. a terorizat cetăţenii. exclus din 28. şi-a însuşit o sumă de bani. provine 26. Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 ca elev de liceu a participat la marşuri şi cântece legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1956. faptă pentru 1957 care a fost dat în judecată. 4 762 501 Bădin Kivu N. CCP a hotărât menţinerea deciziei.759 655 Bădilă Ion (<al> lui Filip) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Filea. 10 761 693 Bădilă Petru Membru de partid exclus pentru că: în timp ce era contabil la Sfatul Popular al raionului Gheorghieni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 760 692 Bădilă Iosif V. 4. judeţul Mureş. era palavragiu.03.

Membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu chiaburi. 1958 3 767 3428 Bădiţă Marin Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul de partid. CCP a clasat cazul. a luat parte la jafuri contra populaţiei 1951 civile. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bădiţă Dumitru C. Vâlcea al PCR i-a redat calitatea. Original. iar 1982 apelantul şi-a retras apelul. cărora le-a divulgat secrete de partid. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă fascistă şi a simpatizat cu Mişcarea Legionară.763 694 Bădină Aurel G. 4 764 695 Bădiţă Alexandru Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de liberali şi ţărănişti. 1 765 3080 7 766 696 3. a ocupat funcţii de răspundere în organi. reconfirmată în 1975. Original. alte abateri.05.12. (Bădiţa) Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru însuşirea 14. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât Biroul Comitetului judeţean 30.13.04. 5 188 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1972 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic 15. unei sume de bani din gestiune. alte abateri. zaţia fascistă „Muncă şi Lumină” din 1953 întreprinderea în care lucra.06. Bădiţă Ion M. reconfirmată în 1957.12. Originale. Originale.

a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a fost decorat. 189 . judeţul 1978 Olt. şi în special în oraşul Sibiu. II) Original. a spus că din pricina lipsurilor avute nu mai poate munci în funcţia avută. alte abateri. Originale.11. a săvârşit abuzuri în muncă. a avut o comportare incorectă faţă cu fondurile băneşti ale Comitetului regional Stalin.11. şi că este bolnav. motive pentru care a solicitat să fie trecut într-o muncă administrativă. Originale. a întreţinut relaţii neprincipiale cu Guţea Ana.768 3250 Bădiţă Nicolae Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că în calitate de director la Şcoala generală din 24. în 1953 s-a prezentat băut la fabrica „Vasia Vasilescu”. I-II) Bădiţoiu Gheorghe Prim-secretar al Comitetului de partid 2. 1950 10 770 (vol. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 14/1955 vol. La discutarea cazului său la CCP. trimiterea în producţie şi să i se stabilească termenul de returnare a banilor lipsă pe care îi gestiona. 496 Idem. 1956 73 (vol. comuna Dobrun.07. I) 2 (vol. Bădiţă Stelian Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. VI al oraşului Sibiu cercetat pentru că: în <1955> calitate de membru al Biroului regional de Partid Stalin (Braşov) a avut o poziţie împăciuitoristă şi de cocoloşire a unor abateri ale unor lucrători din aparatul de partid. unde a lăsat o impresie proastă. 5. 34 769 2590 3. avea obiceiul de a frecventa în grup diferite localuri. satul Roşieni. Originale. copie.10. CCP hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam”. s-a dovedit ataşat armatei fasciste maghiare. cupură ziar. reconfirmată în 1960.

1959 5 190 . CCP a hotărât clasarea cazului. s-a încadrat într-o organizaţie 1973 subversivă legionară . 1961 6 772 3083 Bădîrcă Ion Gh. partid din care a făcut parte. Originale. 4 773 202 Bădoi Nicolae D. Membru de partid exclus pentru că în 1946 a fost membru al PNŢ şi. a participat şi Mihail Roşianu.771 2602 Bădiţoiu Ion D. pentru abuz şi neglijenţă în serviciu. Secretar de celulă de partid la Atelierele principale CFR Turnu-Severin. a fost condamnat penal 24. reconfirmată în acelaşi an. 16 774 2587 Bădoiu Grigore I.01. exclus din Partid în 1959 pentru că: a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. Originale.10. perioadă. reconfirmată în 1963. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Cererea şi-a bazat-o pe faptul că la unele şedinţe ale PNŢ. Hotărâre reconfirmată în 1964. membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a luat parte la o şedinţă legionară. tot în acea 30.03. Originale. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1936. copie. 9. 1. Întrucât şi-a retras cererea. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Director al fabricii de tâmplărie Budeşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 1960 abateri.

Original. reconfirmată în 1957. 20 779 196 Băduleţ Maria Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a trăit în Basarabia (perioadă neverificată). CCV a hotărât menţinerea deciziei. îşi bătea soţia şi se ţinea de 1951 beţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.775 3156 Bădoiu Petre Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat de mai multe ori pentru fapte de necinste. având 29. membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat penal pentru acte de 25. Director al CAP „Ilie Pintilie”.05. Hotărâre reconfirmată în 1980.05.10. 31. 5. menţinerea deciziei. Originale. 6 776 201 Bădoiu Romică St. Originale.12. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960.01. Bădulescu Gheorghe N. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a activat în 21. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1952 1 191 . Membru de partid exclus pentru că a fost informator al Siguranţei. necinste. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât. 5 777 199 4 778 197 Bădulescu Tiberiu A. CCP a propus. organizaţia legionară. misiunea de a-i urmări pe comunişti.

Activist de partid la regiunea PMR Piteşti şi raionul Loviştea şi Costeşti. 1979 5 782 195 Băetu Scarlat Gh. în timp ce era 14. Pentru reprimirea în Partid. Întrucât şi-a retras apelul.12. Original. CCP a constatat că sesizarea nu are temei.07. 5 781 Băetaniu Ion (Băetănoiu) Director al Bazei judeţene de aprovizionare tehnico-materială Mehedinţi. în 1937 a fost sub influenţa propagandei legionare. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP i-a 1962 recomandat să se adreseze organizaţiei de bază de la locul de muncă. Originale. 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei Originale. a întreţinut 1960 legături de prietenie cu elemente necinstite. dovedit a fi un element viciat. beţiv şi 1959 scandalagiu. membru de partid cercetat pentru că în adunarea generală a organizaţiei de bază a luat apărarea lui 61/1979 Grigore Ciolacu. în 1949-1953. pentru a nu fi exclus din Partid. Originale. deşi acesta fusese condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. 4 783 194 2 192 . 8. Membru de partid exclus pentru că: în 1933-1938 a fost ofiţer de jandarmi la Centrul de instrucţie Târgu Ocna.09. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940 a făcut politică legionară. exclus din Partid în 1958 pentru că s-a 30. sub influenţa cărora a dat sentinţe mai reduse în raport cu faptele comise. asesor şi judecător militar.780 2741 Băduţ Ştefan I. Băgălin Constantin Gh.05.

exclus din Partid în 1952 pentru că. 1 786 1157 Băgiu Valeriu B.09. în calitate de agent de poliţie şi funcţionar la diferite închisori. calitate de gestionar. Original. a fost 27. 5 193 . Fost secretar al organizaţiei de bază din comuna Prisăcani. a fost în slujba 19. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. condamnat penal pentru însuşirea unei 1965 sume prin falsificarea actelor. aparatului de opresiune al regimului 1951 burghezo-moşieresc. grea economică (1947) a speculat pe 1951 ţăranii săraci.784 191 Băgeag Vasile A. 2 787 510 Băias Mihai Membru de partid exclus în 1965 pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost condamnat 1956 penal pentru sustragere de bani şi fals în acte. Original. în 19.09. care în perioada 12.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Iaşi. în calitate de gestionar. 2 785 190 Băghină Nicolae Membru de partid exclus pentru că.09. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist.

Băiceanu Moise (Cuperman) Fost referent juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. a 1956 pierdut corespondenţă secretă.11. Băiaş Francisc Secretar al organizaţiei de bază al Secţiei mecanice de la Mina Anina. către CCP. Întrucât era un muncitor tânăr. fiind concentrat la muncă obligatorie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid sancţionat în 1954 cu „vot de blam cu avertisment” şi trecerea sancţiunii în cartea de evidenţă pentru că: în timp ce era militar în 11.788 3359 Băiaş Filip Persoană care a solicitat primirea în partid.05. în timpul dictaturii antonesciene. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. a făcut afaceri. din 1980. 1954 1 790 516 6. Originale. în care se spune că 1979 apelantul nu a dorit să fie pus în discuţia organizaţiei de bază pentru că a suferit două condamnări penale. s-a îmbătat în mod repetat. 1952 7 791 528 Băiceanu Nicolae V. Original. exclus din Partid în 1953 pentru că în 1940 a fost membru al organizaţiei legionare. Adresă a Colegiului de Partid Braşov 28. Originale. s-a căsătorit cu fiica unui exploatator. Originale. reconfirmată în 1955 şi 1957. 3 194 . termen. membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de arendaş de moşie. 5 789 508 1. primind şperţuri de la evreii cărora le făcea favoruri.12. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „vot de blam”.

Originale. Original. Întrucât şi-a recunoscut abaterile. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei.01. Copie. exclus din Partid pentru că: a avut atitudine 24. comandant de pluton la frontieră. 1 795 2980 Băieş Eugen Revizor la Ministerul de Finanţe. Secretar al organizaţiei de bază. 1956 2 794 2686 Băicuş Ioan M. 20. Original. şi sarcinile date de organizaţia de bază. CCP a hotărât clasarea cazului.01. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. împăciuitoristă. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1 793 534 Băicuş Florea Activist al Consiliului sindical regional Craiova. membru de partid exclus în 1952 pentru că a înlesnit legionarului Alexandru Logofătu să ajungă activist al aceluiaşi sindicat. CCP a propus ca organizaţia de partid 1951 din care făcea parte să-i analizeze trecutul.01.04. era un element beţiv şi 1958 afemeiat. 2 195 . 9. Ţinând cont de activitatea lui pozitivă.792 2605 Băicoianu Gheorghe (Băicăianu) Membru de partid exclus în 1951 pentru că a refuzat învăţământul de partid 14.

Moşu) Membru de partid în ilegalitate. în funcţia avută a fost preocupat de interesele sale personale (a deţinut 1/3 dintr-o batoză).10. iar în 1949 a recunoscut acuzele. exclus din Partid pentru că: în 1937 a fost condamnat pentru complicitate la falsificare de bani. 1953 1 797 3018 Băieşu Andrei V. Fostul comisar-şef Ion Taflaru l-a indicat ca agent al Siguranţei. care au 1969 comis crime şi jafuri în Ardealul de Nord. parte din Gărzile lui Maniu. 5 798 17 Băieşu Grigore (Băieş. Ofiţer la Trupele de grăniceri şi Securitate. 7. membru de partid exclus pentru că în toamna anului 1944 a făcut 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care a fost arestat de Securitate. era bănuit a fi agent provocator al Siguranţei. Original. română.796 2595 Băieş Petre Secretar al organizaţiei de bază şi preşedinte al Sfatului Popular din comuna Jurca. maghiară. raionul Dej. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. lb. Referinţă semnată de Alexandru Sencovici. exclus din Partid şi cercetat pentru că în timpul căderii a grupului condus de Marcu Schön. Originale. 1948 48 196 .04. alte măsuri. din aprilie 1942. copii.

aprig prigonitor al evreilor.02. (Băiaş) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi.799 2766 Băieşu Vasile M. s-a purtat rău cu muncitorii. Original. reconfirmată în 1959. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 19 800 2694 Băilă Gheorghe Membru de partid exclus întrucât în calitate de casier a săvârşit fapte de necinste pentru care a fost condamnat penal. a avut manifestări antisovietice şi a făcut propagandă manistă. CCP a propus. 1 197 . menţinerea deciziei.04. Original. 1950 4 802 539 Băisan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a fost un 28. ca şef al Depoului din Timişoara. alte abateri. 1. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 8. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1941 a fost secretar al ataşatului militar la Belgrad.08. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. a făcut 1950 propagandă fascistă. ca membru de partid nu a avut niciun fel de activitate.08. Originale. pe frontul antisovietic a fost dactilograf la Marele Cartier General. 1975 3 801 76 Băin Constantin C. 2. reconfirmată în 1956 şi 1966. a protejat elementele reacţionare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944.

12. calitate în care a luat parte la 1951 internarea în ghetou a evreilor şi comuniştilor. CCP a hotărât clasarea cazului. 1 806 622 Băjenaru Costache R. Şef al Secţiei învăţământ de la Raionul de Partid Calafat. 6 804 3369 Băjan Victor C. iar apelantul s-a declarat mulţumit. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 23. Originale.05. Originale.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pentru că în trecut a fost legionar.803 625 Băjan Nicolae Z. Original. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât Biroul Comitetului judeţean 1981 de Partid Vâlcea a revenit asupra deciziei. În 1958 sancţiunea i-a fost ridicată şi i s-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. faptă pentru care a fost condamnat penal cu suspendare. 6 805 623 Băjenaru Aurel Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost condamnat penal pentru fals în acte. Bucovinei. 3 198 . (Constantin) Membru de partid exclus în 1955 17. exclus din Partid pentru că: în 1944 s-a căsătorit cu fiica unui cârciumar. Membru de partid exclus pentru că a condus un motoscuter sub influenţa alcoolului. învăţământ.01. Originale. a fost delegat al Guvernământului 25. nu a înlăturat la timp elementele necorespunzătoare din 23.

15. Originale. 4 808 620 Băjenaru Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în PNŢ şi a făcut propagandă ţărănistă.1950 ne. Băjenaru Vasile M. Membru de partid exclus în 1953 pentru că era de origine chiabură.05. condamnat pentru participare la Rebeliu.807 621 Băjenaru Mihai N.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la manifestaţii legionare.12. reconfirmată în 1955. avea un frate fost legionar. Plopana. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1951 reconfirmată de CCP în 1977.04. Original. 1958 şi 1959. meiate. Băjenaru Teodor C. 14 811 117 1 199 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.25. Original. a comis abuzuri. baza unor acte false. 1 809 119 5 810 118 Băjenaru Vasile Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de primar în comuna 17. Membru de partid exclus în 1963 pentru că: a fost angajat ca inginer în 21. Originale. Întrucât motivele s-au dovedit neînte. raionul Bacău. 31.10. motiv pentru care a 1964 fost condamnat penal. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1954 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. alte abateri.

s-a căsătorit cu un fost legionar.05. a săvârşit furturi din avutul 1962 obştesc. şi-a lăsat soţia şi copilul acolo. unde a luat şperţ.812 153 Băjenica Neaga (Chitimia) Membră de partid căreia i s-a retras calitatea în 1961 pentru că: şi-a pierdut carnetul de partid. a profitat de legile rasiale şi a ocupat casa unor evrei din Viena.10. Bucureşti.27. Bălan Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1941-1942 a lucrat la Legaţia Română din Viena. necinstite. Originale. 5 814 672 1. fără a se încadra într-una produc. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar în ţară trăia nelegitim cu o altă femeie. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea ei cu „vot de blam”. 1 816 671 4 200 .1951 tivă şi a devenit patron de atelier. exclus pentru că întreaga sa viaţă a căutat să ducă o muncă 29.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legio.11. uşoară.08. Membru de partid exclus pentru că intrând în anturajul unor elemente 30. 1950 1 815 673 Bălan Alexandru Secretar al organizaţiei de bază de la Circa a IV-a. în acelaşi timp a fost şi cântăreţ bisericesc. nare. Originale. Originale. 1962 5 813 456 Bălaj Iosif V. 6. Bălan Aurel N.

9. 2 820 473 Bălan Constantin I.04.06. Originale. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în anii 1937-1940 a făcut parte din Consiliul de conducere al căminului cultural şi a participat la o manifestaţie în favoarea lui Carol al II-lea. 1951 2 818 471 Bălan Constantin C. reconfirmată în 1956 de CCP. ca şef de atelier bătea şi înjura tractoriştii. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiaburi.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tentativă de crimă şi acte de huliganism. în aceeaşi perioadă a fost omul de încredere al moşierului Nustin 30. raionul 1961 Olteniţa. Întrucât motivul principal de exclude1956 re s-a dovedit neîntemeiat. Originale. 1961 2 201 . 18. 5.817 87 Bălan Bunavestina (Sasu) Membru de partid exclus pentru că: a slujit regimul antonescian lucrând pentru Biroul MONT. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 819 472 Bălan Constantin I.02. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Vulcănescu din comuna Veleşti. Original. CCP a stabilit că decizia a fost luată fără o cercetare temeinică şi a trimis cazul pentru recercetare la Comitetului regional PMR Olteniţa.

01.09. Membru de partid exclus pentru că în 1937-1940 a activat în organizaţia legio. în care se arăta că: se ocupa cu comerţul de maşini 25. copie. iar aceştia i-au cerut „să ia poziţie în scris”. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. cercetat în urma unei sesizări a unui grup de ofiţeri MAI. alte abateri. depus vreo activitate. Membru de partid exclus pentru că din 1935 până în 1946. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la masacre. 1956 Întrucât a renunţat la apel. 8 824 476 Bălan Dumitru Persoană cercetată întrucât nu poseda niciun act de membru de partid şi nu a 12.10. 1. Bălan Dumitru S. 1951 CCV a hotărât anularea calităţii de membru de partid. Original.821 474 Bălan Constantin P. copii. 1954 1 822 475 Bălan Costache C. 1 825 477 5 202 . Originale. În 1978 a fost eliberat din funcţie. nară.19. Originale.07. Original. deblocat.11. când a fost 26. 1 823 Bălan Dumitru Prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Brăila. 1977 Nicolae Ceauşescu a cerut lui Emil Bobu şi Petre Lupu să discute cu el. CCP a hotărât clasarea cazului. 74/1977 provenite din străinătate. a fost subofiţer activ.

întrebuinţat metode de comandă faţă de 1953 membrii de partid. 2 203 .08. Originale. 1980 CCP constatat că nu îndeplineşte condiţiile stabilite. Întrucât nu a făcut parte dintr-o celulă 1956 de partid. majoreze pensia. în 1947 a fost 1954 comprimat din serviciu pentru atitudine duşmănoasă faţă de Partid. 2 827 3323 Bălan Elena (Gligor) Membră de partid care a solicitat să fie luată în evidenţa ilegaliştilor şi să i se 31.826 478 Bălan Elena Simpatizantă a mişcării comuniste în ilegalitate care a solicitat acordarea stagiului din 1929. a refuzat să muncească la Ministerul de Interne. Original. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1945. Original. 1 829 458 Bălan Eugen Responsabil cu cadrele şi organizatoricul în BOB de la Banca Naţională. dată la care a dat adeziune la Partid. ca membru al PSD a 15. exclus din partid pentru că: având unele dificultăţi familiale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.05. Original. 29.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât motivele de excludere nu erau întemeiate. a 21. făcut politică titelistă. 4 828 459 Bălan Emil Membru de partid exclus pentru că: la alegerile din 1946 a făcut propagandă împotriva BPD.01.

09.830 457 Bălan Florea N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 204 .06. că ca de de 1. calitate 1954 în care a maltratat muncitorii. Membru de partid exclus pentru provenea dintr-o familie de chiaburi. a fost informator. fost comandant secund la Flotila 4 Bombardament Tecuci. faptă pentru care a fost decorat. în calitate secretar de Poliţie.11. Original.25. pentru care s-au primit note informative referitoare la activitatea sa dubioasă din trecut (a făcut parte dintr-o organizaţie comunistă pe care a denunţato Siguranţei. Originale. jandarm. Originale. 5 833 664 Bălan Gheorghe Alex. 1951 1 831 63 Bălan Gheorghe Membru de partid. Original. ră. a fost un instrument opresiune al burgheziei. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în 1937-1942 a fost logofăt de 10. 19461947 10 832 656 Bălan Gheorghe Membru de partid exclus în 1958 pentru că a activat în organizaţia legiona. trecut în cadru disponibil. alte abateri). a urmat un curs de spionaj la Odessa. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. comandor. moşier în comuna Izvorul Mare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Membru de partid exclus pentru că în 1936-1939 a făcut politică cuzistă. alte abateri. alte abateri. Originale. 24. 5 836 666 Bălan Gheorghe N. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 3 205 .10. Întrucât recunoscuse faptele la 1962 încadrare. Întrucât nu a avut activitate deosebită la cuzişti şi a fost sincer la primire.02. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al Comitetului de partid al CAP. 1963 4 835 3029 Bălan Gheorghe I.09. a încercat să-şi procure acte fictive pentru 1969 a se angaja la Combinatul chimic din Craiova.05. 1950 reconfirmată de CCP în 1954. Originale. 5. Locţiitor şi instructor politic la UM 01401 Tecuci. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la şedinţe şi alte manifestări legionare. exclus din Partid pentru că: a fost prins că a sustras lână din magazia CAP.834 665 Bălan Gheorghe I. 29. 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 837 667 Bălan Gheorghe P. Originale. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a fost conducător legionar.

Originale. muncitoare.09. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate duşmănoasă faţă de Uniunea Sovietică şi clasa 19.07.09. Şef al postului de miliţie din staţia CFR Vatra Dornei.838 668 Bălan Gheorghe S. reconfirmată de CCP în 1960 (de două ori) şi 1962. a încercat să siluiască pe Maria Niculescu. 4 839 2603 Bălan Grigore C. cercetat pentru că: în deplasările sale pe teren lua brânză şi ulei de la ţărani fără să le plătească. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. făcut parte din organizaţia legionară. 1 206 .08. 1960 beţiv şi scandalagiu. membru de partid 27. Original. 12 840 2890 Bălan Ioan Membru al Comitetului judeţean de Partid Vlaşca. membră UTM. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. pe care a dus-o într-o casă de moravuri uşoare. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1948 1 841 669 Bălan Ion Membru de partid exclus pentru că a 19. exclus pentru că: era un element viciat. Copie. 4. alte abateri. a avut alte abateri similare.

04. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. membru de partid exclus pentru că prin portul Mangalia au reuşit să evadeze cu 25. locotenent-colonel. 29. 1963 10 844 572 Bălan Ion I. CCP a hotărât clasarea cazului. 1. Referinţe semnate de Neculai Prosan şi Constantin Cîmpeanu. 47 845 3148 Bălan Ion Şt. CCP a hotărât clasarea cazului. 1977 CCP a propus. Originale. 3 843 670 Bălan Ion C. reconfirmată în 1966. Membru de partid exclus pentru că a fost francmason.09.07. Originale. (Jean) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1938. iar el şi-a retras apelul. 1980 Întrucât sancţiunea i-a fost retrasă.842 3033 Bălan Ion Comandant al Batalionului de grăniceri Constanţa. Originale. a avut abateri de la disciplina 23.01. Hotărâre reconfirmată în 1978. în calitate de profesor suplinitor. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. Întrucât în ilegalitate nu a fost 1964 membru al Partidului. şalupa doi „fugari”. 23 207 . şcolară. Membru de partid exclus în 1977 pentru că. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei.

În 1975 decizia a fost menţinută. Galaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 4. 5. alte abateri. alte abateri.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. Preşedinte al Cooperativei de consum Ştefan cel Mare. 1975 4 848 3356 Bălan Mihai Membru de partid exclus care a solicitat reprimirea în Partid. Originale. copie.01. Original. Originale. 2 847 3130 Bălan Marin S.01. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Constanţa al PCR. şi-a bătut soţia. judeţul Ialomiţa. avea rude în străinătate. 5 849 575 Bălan Moise Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost şef al lagărului de evrei din Str. Originale. 1950 1 208 . CCP a retrimis cererea spre rezolvare 1980 Comitetului judeţean Suceava al PCR. Războieni. membru de partid exclus întrucât: a fost judecat şi condamnat pentru lipsă în gestiune. dintr-o unitate care a luptat împotriva 1953 partizanilor.846 573 Bălan Marin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte 29. 23.

2 851 576 1 852 577 Bălan Niculae M. Comitetul de Partid al Capitalei să verifice întreaga organizaţie de partid. a 1947 atras atenţia organizaţiei de partid de la fabrica Herdan pentru lipsa de vigilenţă arătată cu ocazia primirii lui în Partid. aceeaşi atitudine o avea şi după 23 august 1944. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. iar solicitarea neîntemeiată.01.850 2875 Bălan Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului antonescian a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori. 3 853 2/1972 Bălan Olimpia Merceolog principal la ISCE „Chimimport”. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. pe nedrept de conduită imorală. Bălan Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1941 a făcut parte din organizaţia 17. Activist al Comitetului raional de PMR Lehliu.12. alte abateri. fals în acte. dovedită şi în alte cazuri. legionară. Copie.03. propună excluderea lui şi din sindicat. exclus din Partid în 1951 pentru că: a fost condamnat penal pentru 20.11. 13 209 . membră de partid care a solicitat înlăturarea unor documente din dosarul său personal în care era învinuită 13. Comitetul de Partid al Capitalei să 31. alte măsuri. a încălcat instrucţiunile CC al 1956 PMR privitoare la alegerile în BOB. 1972 CCP a stabilit că acuzaţiile care i se aduceau erau reale.

854 657 Bălan Petrache I. pe care o specula.04. exploatatori. Originale. i s-a permis să activeze în organizaţiile de masă.01. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a aderat la „secta” penticostală. Original. de partid”. FRN şi Mişcarea 19.03. 1966 şi 1976. Legionară. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (Jandarmerie). Original. Membru de partid exclus în 1954 pentru că: fiind stăpânit de viciul beţiei. Secţia Anchete. a săvârşit abateri de la disciplina şi „morala 26. 1 857 660 Bălan Petru P. a colectat ilegal de la cetăţeni 1956 ţuică. alte abateri. Ofiţer la Miliţia regională Ploieşti. Originale. 3 856 659 Bălan Petru Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din PNL. 1955 13 855 658 Bălan Petre V. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 17. 5. 1 210 . 1955 CCP a hotărât: menţinerea deciziei.10. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1963. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. raionul Beceşti. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.858 661 Bălan Sava Secretar al organizaţiei de bază din comuna Berezeni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 211 . Original. avea maşină de bătut porumb. de pe front a adus în ţară obiecte jefuite. 15. contribuind la asuprirea ţărănimii sărace. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.11. GAC. pe 1954 care o închiria.04. nu a tot pământul la 20. Original. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Scorţoasa. regiunea Ploieşti. împotriva populaţiei civile şi a partizani. 5. în 1956 1947 a fost arestat pentru furt. raionul Murgeni. a făcut speculă cu cereale şi băuturi. regiunea Bârlad. Original.08. Originale. 1 859 662 Bălan Stan Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Jandarmerie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 27. exclus din Partid în 1953 pentru că: a stricat o pompă şi un motor ale GAC. exclus în 1951 pentru că: a întreţinut legături cu şefii legionari. 4 861 628 Bălan Stelian L. 1951 1 860 663 Bălan Stanciu C. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost subofiţer în armata burghezo-moşierească.1960 lor.

Originale. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a făcut parte din Jandarmerie. însă a propus Secţiei de 23. copii. Cadre a CC al PMR să adâncească 1955 cercetările. I) 15/1955. CCP stabilit că sesizările erau neîntemeiate. ca 11.05. membru de partid exclus pentru că: a fost legionar. 311 (vol. membru de partid nu a fost activ. lipsă în gestiune. broşuri. 11 865 629 Bălan Ştefan I. 1947 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 15/1955. salariată a 12 pescari. în 1958 a fost condamnat penal pentru 29. II) 864 630 Bălan Ştefan I. membru de partid verificat pentru suspiciunea că ar fi fost legionar.862 2891 Bălan Ştefan Profesor la Politehnica Bucureşti. vol.11. Originale. fotografii. Copie. I-II) Bălan Ştefan Gh. Original.04. II 115 (vol. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în acelaşi an. Originale. alte abateri. fotografii. Membru de partid exclus în 1952 pentru că până în 1949 a exploatat munca 17. a participat la incendierea sinagogii de pe strada Căuzaşi. Idem.02. Preşedinte al Sfatului Popular al Capitalei. CCP a hotărât anularea deciziei. 1 212 . I 863 (vol. vol.

22 868 609 Bălan Vasile M. şi a adus daune muncii politice. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară „Mănunchiul de prieteni”. 5. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat pentru perioada războiului. 13.12.866 627 Bălan Teodor Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sculeni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1977 30 213 . 1 867 610 Bălan Vasile Director al Contabilităţii la Ministerul Afacerilor Externe. a luat parte la manifestări legionare. Hotărâre reconfirmată în 1955 şi 1960. Originale. membru de partid cercetat pentru că a săvârşit abuzuri şi ilegalităţi. regiunea Iaşi. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a 14.08. Originale.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1951 cerut să fie scos din postul deţinut. membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a făcut politică legionară. copii. 1962 6 869 5 Bălan Viorel Primar al comunei Băneasa.07. Original. 1. Originale. CCP a clasat cazul. Întrucât acuzele nu s-au verificat. jefuit populaţia civilă.

l-a sancţionat cu „vot de blam” şi l-a destituit din funcţie. 18 873 3035 Bălaşa Titus A.04.09. membru de partid sancţionat cu „mustrare” pentru că şi-a pierdut carnetul de partid. 9. 37/1971 a organizării nunţii fiului său. 1970 3 214 . 1960 4 872 Bălaşa Ştefan Preşedinte al Cooperaţiei de consum din Calfat. membru de partid cercetat pentru că într-o scrisoare anonimă era acuzat că a săvârşit abuzuri şi ilegalităţi cu prilejul renovării locuinţei personale şi 24. societate. Originale.12. menţinerea deciziei.870 3423 Bălaşa Ion Membru de partid exclus pentru comportare reprobabilă în familie şi 30. 1971 Comitetul judeţean Dolj al PCR a hotărât excluderea lui din Comitetul orăşenesc de Partid. iar CCP a clasat cazul. 5 871 759 Bălaşa Savu Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. Asistent universitar la Facultatea de Filologie din Craiova. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. Originale. 1982 CCP a propus.03. Originale. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

10. 3 878 870 Bălăban Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a declarat că s-a înscris în Partid „pentru a 27. 1980 CCP a propus. reconfirmată în acelaşi an. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. faptă pentru care 27. CCP a propus. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. nu i se lua pensia”.09. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 875 867 Bălă Emil M. Membru de partid exclus pentru că a 10. în timp ce era elev la Şcoala de Partid de 6 luni din Craiova.06. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. iar în 1972 17. din buzunarul unui coleg suma de 600 lei. fapte 1974 pentru care a fost condamnat penal. menţinerea deciziei.12. a sustras 10. judeţul Dolj. 1 215 . Originale. Originale.02. a fost condamnat penal. 5 877 3330 Bălă Nicolae Membru de partid exclus pentru că a întocmit pontaje fictive. a violat domiciliul unei femei. Membru de partid exclus pentru că în 1957-1958. 8 876 868 Bălă Marin I. menţinerea deciziei. Originale. Originale. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. fost înscris în organizaţia legionară.874 3122 Bălă Dumitru Membru de partid exclus pentru că a ultragiat şi lovit pe unii cetăţeni din comuna Scăeşti.

în 1960 şi 1961. 1959 228 216 . Secretar al Comitetului de secţie sindicală. 6.09. Ulterior a fost reprimită în Partid şi a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. s-a folosit de elemente legionare. pe care a înţepat-o cu cuţitul şi a 1963 încercat să o violeze. Originale. membră de partid exclusă pentru că: s-a dovedit a fi un element dizolvant. Originale. membru de partid exclus pentru că: tatăl său a avut 8 ha de pământ.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. fotografii. pentru a-şi atinge scopurile carieriste. reconfirmată în 1965.08. Culiţă. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că. fiind lipsit de vigilenţă.879 380 Bălăceanu Constantin D. s-a dus noaptea la Floarea 17. nu a respectat secretul de stat. alte abateri. împreună cu alţi doi inşi. 1956 6 881 49 Bălăceanu Gabriela (Pop) Proiectantă la IPROMET. Bucureşti. reconfirmată în acelaşi an (de trei ori). cerere respinsă. intrigant şi anarhist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a ocupat cu negustoria şi a exploatat braţe de muncă. lucrând anarhic. la locurile sale de muncă a dat dovadă de „indisciplină şi liberalizm”. Originale. 4 880 379 Bălăceanu Constantin M.

6 883 Bălăceanu Ion Membru de partid exclus pentru că. în calitate de şef al Serviciului dublaj de la Studioul de film „Alexandru Sahia”. Originale. Originale. Titularul dosarului nu a făcut apel. a fost simpatizant legionar. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte. Originale. 43/1952 adus soţia să facă figuraţie şi a decontat 1952 sume fictive. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. 14 884 376 Bălăceanu Ion Membru de partid exclus pentru că: era fiu de negustor de cereale. alte abateri. şi-a 15. Original. 2.01.03.04. în 1945 a fost condamnat pentru furt de la CFR. 1951 1 885 377 Bălăceanu Ion Membru al Comitetului executiv al Uniunii Sindicatelor Textile. în trecut a votat cu PNL. 2. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. exclus din Partid pentru că: a fost legionar.1958 meiate. 21. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1956 4 217 . Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.882 378 Bălăceanu Ioana Maria P. Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de foşti moşieri.01. în 1938-1940 a simpatizat cu organizaţia legionară.

07. de la care a luat alimente şi băutură. succesiv. Finanţe. Membru de partid cercetat în urma cererii Secţiei Cadre a CC pentru că: în 1947 a fost arestat şi deţinut la Bacău pentru atitudini şovine. trimis la studii în URSS. Hotărâre menţinută de CCV în 1950. ca director de românizare. consilier economic la Washington şi ambasador în Argentina. nu şi-a declarat întreaga suprafaţă de teren arabil. 9. a fost detaşat la Fabrica „Saturn”. în 1948 a fost 26. 7 887 2600 3 888 Bălăceanu Petre Preşedinte al Băncii Populare Române. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 3 218 . Originale. s-a purtat brutal cu cetăţenii. perioadă în care s-a apropiat de 29/1953 Partid. membru în Comitetul judeţean PMR Ilfov. Originale. responsabil al Secţiei Economice a CC. a avut 1957 legături cu unii chiaburi. după 1944 a fost. Bălăceanu Nicolae N. şi-a însuşit cereale din uiumul morii de stat. copie. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular al comunei Filiaşi. unde s-a dovedit 1949 a fi duşmănos Uniunii Sovietice.06. Comerţ a CC al PMR a sesizat următoarele: în 1941 a fost detaşat de la BNR la cabinetul lui Ică Antonescu. legătura sa superioară fiind Remus Koffler. alte abateri. la compartimentul Verificarea gestiunii timbrului.07.886 375 Bălăceanu Ion P. Original. membru de partid cercetat pentru care Secţia Plan. CCP a hotărât clasarea cazului. leneş la învăţătură şi imoral. 13. a întreţinut relaţii cu diferite femei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960.

iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. prins cu furturi de lemne din pădure şi care provoca 19. 1961 Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică. Membru de partid exclus pentru că: pe când era elev. pentru care a fost condamnat penal. a ascuns faptul că socrii săi au luat parte la manifestările duşmănoase care au avut loc în 1946 în 14. CCP a retrimis cazul Comitetului 1979 judeţean PCR Prahova. a avut comportare 31.889 2999 Bălăceanu Toader Gh. 28.09. satul Schitu-Frumoasa. menţinerea deciziei. scandaluri. 1980 CCP a propus. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului regional PMR Bacău. copii. 3 219 . nedemnă în familie.11. Membru de partid exclus pentru că era un om necinstit. Fără decizie. Hotărârea a fost menţinută. Originale. a participat la manifestaţii legionare. fapte pentru care a fost trimis 1968 de mai multe ori în judecată.07.03. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 891 3365 Bălăiţă Adriana Persoană care a solicitat primirea în Partid. Originale. 5 892 448 Bălăiţă Mişu N. 4 890 3305 Bălăceanu Victor Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit abuzuri în muncă.

a luat parte la lupte 13. 1977 CCP a propus. 1980 CCP a hotărât respingerea cererii. copie. 31.12.11. 4 894 450 Bălăiţă Vasile G. 3 897 3306 4 220 . menţinerea deciziei.05. Originale. în 1940 a luat parte la şedinţe legionare. a fost decorat. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1979 Comitetului judeţean PCR Prahova. împotriva partizanilor. în 1957 1932-1938 a făcut politică liberală. 2 896 3191 Bălălău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals şi 23. activat în organizaţia legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.Nicolai Persoană care a solicitat primirea în Partid. Originale. Bălănescu Costică Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1922. 4 895 3366 Bălăiţă Viorel . 28.03. înşelăciune.09. Originale.893 449 Bălăiţă Vasile Membru de partid exclus pentru că a 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Fără decizie. Originale. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. în calitate de comandant de pluton de mitraliere pe frontul antisovietic. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944.

14 900 2892 Bălănescu Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sântuholm. în 1960 şi-a distrus dosarul. complicitate cu un lucrător de la cadre.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. reconfirmată în 1966 şi 1970. membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a dus activitate legionară. Originale. 1964 faptă pentru care a fost condamnat penal. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din Mişcarea 16. Legionară şi a luat parte la Rebeliune. 1950 a avut atitudine duşmănoasă faţă de regim. Copie.09. în 25. 1 221 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. a luat parte la războiul de jaf 27.09. şi cotropire împotriva Uniunii Sovietice. 1 899 77 Bălănescu Emilian Director în Ministerul Economiei Forestiere. s-a 1948 opus expunerii tabloului lui Petru Groza în localul Frontului Plugarilor.898 98 Bălănescu Edgard Membru de partid exclus pentru că: în 1928-1933 a făcut studii militare în Germania. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Rozenzweig Arnold) Membru de partid în ilegalitate.04. pentru că la primire a ascuns faptele săvârşite în ilegalitate şi pentru că în activitatea de după 23 august 1944 s-a dovedit a fi un element linguşitor faţă de şefi şi neprincipial faţă cu colegii de muncă. pe motiv că la data săvârşirii actelor încriminate era tânăr. experienţă şi de pregătire politică. 16 222 . iar de 1954 atunci a dus o activitate pozitivă. În 1958 a fost încadrat în Partid. s-a luat hotărârea că organizaţia de bază poate săl primească în Partid pe baza activităţii depuse. Originale. a luat parte la omorârea Elenei Gavrilescu. responsabil al şcolilor de cadre ale CC al UTC (1947).901 2759 Bălănescu Ion N. Parhon” din Bucureşti. iar în 1960 i-a fost retrasă calitatea. CCP a hotărât. întrucât în ilegalitate a sprijinit acţiunea fracţionistă din Comitetul regional de Partid Iaşi. provocată de Eugen Brauner. care au fost respinse. În 1956. în timp ce era conferenţiar la Catedra de Psihologie a Universităţii Bucureşti şi şef de secţie la Institutul de Psihologie al Academiei RPR. În 1962. apoi conferenţiar la Facultatea de Filosofie a Universităţii „C. menţinerea deciziei. lipsit de 15. cercetat pentru că: a făcut mai multe cereri de a fi primit în Partid.I.

11. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1918-1920 a luat parte la reprimarea revoluţiei ungare.10. Originale. reconfirmată în 1957. membru de partid exclus în 1959 pentru că: a avut manifestări mistico-religioase şi idealiste.902 97 Bălănescu Petre N. 5 903 96 Bălănescu Radu P. 3. alte abateri. în 19271946 s-a ocupat cu negustoria. a luat parte la războiul antisovietic. 2 904 95 Bălănescu Sandu V. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru 12. Originale. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din organizaţia 17. neglijenţă în serviciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară.06. 4. Originale. în 1940-1941 a fost în anturajul elementelor legionare. 1960 6 905 94 Bălănescu Tache N.06. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Inspector metodist cultural la Secţia învăţământ şi cultură de pe lângă Sfatul Popular raional Târgu Lăpuş. 1956 5 223 . Originale.

1955 1 224 .11. 5 907 93 Bălănescu Victor Activist la judeţeana PMR Râmnicu Sărat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost omul conducerii. 2. s-a dovedit a fi necinstit. care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. Muereasca. Original. a luat parte la războiul antisovietic.09.06. 1951 3 908 92 Bălănescu Victoria (Mateescu) Şefa Sectorului Cultură Fizică şi Sport de la Comitetul raional de Partid „Griviţa Roşie”. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. a participat la manifestări legionare. exclus din Partid pentru că: în timpul grevei de la Atelierele Griviţa. alte abateri. mergea să se plimbe cu bărbaţi. ca preşedinte al CAP din comuna 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea ei cu „admonestare scrisă”.07. sancţionată cu „vot de blam cu avertisment” în 1953. 9. a vândut grâu 1948 la preţ de speculă.906 2893 Bălănescu Vasile Preot. Pentru că sancţiunea era prea mare. reconfirmată în 1985. din 1933. 1954 1 909 91 Bălăngeanu Gruia Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost legionar activ. pentru că: a refuzat sarcinile încredinţate. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. element afacerist. alte abateri. Original. ca pontator a luat mită de la muncitori. s-a ocupat cu afacerile. judeţul Vâlcea. Originale. 7.

I-II) Bălănică Marin Membru de partid cercetat pentru că 17. Originale. întrucât apelantul a decedat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. II) 911 90 Bălănică Ştefan V. pentru a le expune „situaţia reală”. Membru de partid exclus în 1965 pentru că: a fost condamnat penal pentru 13. după 23 august 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 89 (vol. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. membru de 1958 partid exclus pentru că a fost de acord cu ideea lui Eugen Genad şi a lui Constantin Moflic de a de a organiza o consfătuire a foştilor ilegalişti. 1944 s-a înscris în PNŢ. cerându-i-se să muncească pentru reabilitare. În 1960 a mai făcut o cerere. clasată însă în acelaşi an. În 1958 i s-a respins cererea de revizuire a situaţiei sale de partid. Originale. copii.12. Originale. I) 43Profesor la Şcoala superioară de 17. la căderea din 1943 are purtare slabă. Originale. era un 1965 element beţiv. 13 (vol. 3 225 . 1948 CCP a hotărât sancţionarea cu „vot de blam”. 6 912 89 Bălănoiu Damian C.07. la care să fie chemat şi Gheorghe Gheorghiu-Dej. fals în acte publice şi delapidare. 23/1958 Partid „Ştefan Gheorghiu”. s-a căsătorit cu 1958 fiica unui chiabur expropriat.05.2653 910 (vol.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

01. Credinţă” şi „Serviciul Credincios”. Bălăşoiu Alexandru Activist la Comitetul Plăşii PCR Roşiorii de Vede. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia legionară. 4 915 760 2. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a fost decorat cu ordinele „Bărbăţie şi 16. Bălăşan Petru N.07.04. Original. Membru de partid exclus pentru că a 31.913 122 Bălănucă Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost informator şi şef al Biroului de mobilizare din întreprinderea în care 16. clasa 1951 a III-a.06. lucra. 1951 1 916 761 Bălăşel Dumitru Gh. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a luat parte la manifestări legionare. 5 917 349 2 226 . activat în organizaţia legionară. în 1943 a urmat o şcoală militară în Germania. Originale. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 26.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut prelucrarea cazului de către organizaţia de bază. Original. 2 914 121 Bălărie Voicu I. Original. pe frontul antisovietic a avut o 1953 comportare brutală faţă de ostaşi.

în comuna Topraisar a 1952 organizat o comisie de judecată a chiaburilor.05. Originale.07. exclus din partid pentru că: a dat un chiabur din comuna Filimon Sârbu pe mâna a doi tractorişti. beţiv şi afemeiat). iar apelantul s-a declarat mulţumit. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că era un element 30. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste.918 3074 Bălăşoiu Emil Secretar al Comitetului executiv al Consiliului Popular orăşenesc Novaci. CCP a hotărât clasarea cazului. 1. 1 227 . descompus moral şi străin de interesele 1950 Partidului (corupt. 1 921 351 Bălău Traian Instructor la Judeţeana PMR Constanţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1983 5 920 350 Bălăşoiu Vasile Fost instructor al Judeţenei Frontului Plugarilor Târnava Mare. până ce a murit. care au fost terorizaţi de către utemişti. Întrucât sancţiunea a fost transformată în „mustrare”. hoţ.08. copie. Original. care l-au bătut 13. Originale. 1972. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 919 2828 Bălăşoiu Gheorghe Membru partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că nu a controlat personalul din subordine în privinţa avutului obştesc.05. Original.

Original. Originale.09. Membru de partid exclus pentru că.09. 13 924 676 Bălăuţescu Constantin C. faptă pentru care a 1960 fost condamnat penal. CCP a propus menţinerea deciziei. în calitate de funcţionar la CFR. faptă pentru 1965 care a fost condamnat pentru delapidare. parte la manifestaţii ale organizaţiei 1956 legionare. exclus din Partid pentru că: în 1936-1937 a fost simpatizant şi a luat 19. Membru al BOB de la UCECOM Tecuci. în vederea pensionării. CCP a hotărât menţinerea deciziei.922 674 Bălăuţă Gheorghe C. a 1953 făcut parte din PSD.05. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 228 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat mită pentru a elibera unor persoane acte false 14. însuşit o cantitate de ciment. 2 925 641 Bălcăceanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: era un element exploatator (a folosit 15.07. unde a avut funcţii. în 1941 s-a angajat în poliţia antonesciană şi a luat şperţuri. muncitori sezonieri în agricultură). Originale. reconfirmată în 1961 şi 1966. 3 923 675 Bălăuţă Teodor-Paul P. Membru de partid exclus pentru că în calitate de şef al unui depozit de materiale de construcţii din Ploieşti şi-a 16.

reconfirmată de CCP în 1956.10. în plin restaurant. împreună cu alţii. 3 229 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. pentru a-şi 1947 câştiga existenţa. o ajute să ocupe un post. Originale.12. asupra comportării sale morale. fapt pentru care a fost arestat de Securitate. şi s-o îndrume către o organizaţie de masă în care să muncească pentru reabilitare. cântece 1950 reacţionare. duşmănoase. a 31. Originale. Dâmboviţa. În 1957 s-a constatat că motivele de excludere au fost neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. având atitudine ostilă faţă de regimul democrat-popular.926 374 Bălcăceanu Petru P. 1 928 2755 Bălcuş Maria S.03. drept pentru care s-a hotărât reîncadrarea ei în Partid ca membru nou. dând ocazia la diferite comentarii. cântat. (Petre) Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a trăit în anturajul unor elemente foste legionare. acţiuni împotriva partizanilor şi a fost 1951 decorat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar organizaţia judeţeană a primit sarcina să 16. în public. alte abateri. Fost instructor al Comitetului regional al T. membră de partid exclusă pentru că a întreţinut relaţii de dragoste cu mai mulţi indivizi. 5 927 645 Bălcescu Mihail Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 27. ca gestionar a avut lipsă în gestiune.P.

Ofiţer de Miliţie. că în 1940-1941 a făcut parte din 1962 organizaţia legionară. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. reconfirmată în 1962. 1952 Întrucât era un bun muncitor stahanovist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. regiunea Craiova. 4 930 599 6 931 598 39 932 597 3 230 . Originale. Bălescu Dumitru P. cărora le făcea favoruri. iar 26.10. exclus din Partid pentru că la un bal. Bălescu Emil Preşedinte al Sfatului Popular comunal Siliveşti.04. pe care le-a favorizat la scăderea cotelor.05. ajutor de poliţie. raionul Strehaia. fiind în stare de ebrietate. Preşedinte al Comitetului de Partid de la Întreprinderea Energo-construcţia Doiceşti. Băleanu Vasile Gh. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut legături cu chiaburii. în urma căruia un cetăţean a fost 30. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Decizie similară din 6. împreună cu alţii a provocat scandal. exclus din Partid în 1962 pentru 27.01. tăiat cu cuţitul.1953.03. 1964 şi 1967. ţărănimea săracă o persecuta. membru de partid exclus în 1954 pentru că în timpul dictaturii antonesciene a fost comisar.929 600 Băleanu Dumitru Responsabil al Secţiei Agitaţie şi Propagandă a Comitetului de Partid al comunei Văliuzg. alte abateri. Originale. a avut 1953 abateri de la morală cu diferite femei şi fiice de chiaburi.22. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1973 8 935 594 Bălhăceanu Gheorghe Preşedinte al Comitetului Provizoriu al plasei Pătârlagele. (Ion) Membru de partid care a solicitat să i se recunoască activitatea de simpatizant al clasei muncitoare şi de luptător antifascist.933 3295 Bălescu Ioan I. Originale.03. Original. Originale. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut 20. activitate legionară. copie.11. elemente necinstite. a susţinut 13. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din conducerea cooperativei „Voinţa Socialistă”. 6 934 1099 Bălev Staniu (Vîliu Stan) Cetăţean bulgar care a solicitat relaţii despre activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România în perioada 1927-1935. în posturile avute a 1953 sustras bunuri şi şi-a însuşit banii statului. şi să i se acorde stagiu în 21. 2 231 . Partid din 1943. Original. 1979 Întrucât nu îndeplinea condiţiile cerute şi şi-a retras apelul. 2 936 608 Bălineanu Mihai Membru de partid exclus pentru că: intrat în Partid prin unificarea cu PSD.12. CCP a clasat cazul. şia urmărit scopurile personale.

01. în 1947 s-a înscris în PSD. 12. Original. a adus daune 26. ca membru al UTM şi-a neglijat sarcinile. Băloiu Constantin V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru a-i sesiza unele probleme. 30. CCP a hotărât să claseze cazul. iar pe viitor să nu se mai dea curs solicitărilor sale.937 604 Bălineanu Transivol Director al Şantierului Naval „7 Noiembrie” din Galaţi şi al Şantierului Naval „Viitorul” din Brăila. Originale. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât.07.04. S-a discutat cu el la sediul Comitetului orăşenesc PCR Orşova. dat fiind că a mai adresat şi în trecut solicitări neîntemeiate. Băloi Floarea Membră de partid exclusă în 1975 pentru că s-a căsătorit cu un preot. preşedintele CCP. întreprinderii şi a încurajat specula. să se adreseze organizaţiei de bază.08. Originale. 11 939 3221 3 940 526 7 232 . Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era de origine chiabură. Originale. I s-a explicat că rezolvarea lor nu este de competenţa CCP. 1953 În 1958 sancţiunea i-a fost ridicată. 1953 Întrucât era un muncitor format în producţie. pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. 67/1977 cu care a indicat neajunsuri în 1978 administrarea localităţii. membru de partid exclus pentru că: a angajat elemente duşmănoase. 2 938 Băloi Aurel Membru de partid care a solicitat să fie primit în audienţă la Petre Lupu. CCP a propus. prilej 14. Totodată. menţinerea deciziei. recomandându-i-se ca.

10. 1948 1 944 3372 Băltăreţu Corneliu C. Bucureşti. A fost internat la Spitalul clinic „Dr. Marinescu”. membru de partid cercetat pentru că a luat parte activă la acţiunea trădătoare organizată de elementele duşmănoase regimului pentru schimbarea conducerii vechi de la Societatea MICA. 1951 În 1958 CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru de partid. CCP a propus. CCP a hotărât excluderea lui din partid. 4 233 . 9. Originale. a avut atitudine şovină şi antisemită. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNL. Gh. în 1947 s-a înscris în PSD. iar apoi a cerut să plece 1981 definitiv din ţară.08. pe motiv că suferea de „delir de persecuţie”. menţinerea deciziei. copie.01.01. Originale. sub influenţa căreia a refuzat să mai activeze pe linie de partid. 11 942 180 4 943 2874 Băltăceanu Marcel Responsabil al Secţiei organizatorice a organizaţiei de bază MICA. Copie. alte abateri.941 527 Băloiu Ion I.11. Originale. Membru de partid exclus pentru că era bolnav de „schizofrenie paranoidă”. a avut 10 ha de pământ. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a luat parte la acţiuni 27. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. pe care l-a muncit în dijmă. alte abateri. legionare. Băltăceanu Dumitru C. a trimis carnetul la Comitetul municipal de Partid 23. Hotărâre reconfirmată în 1960.

menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost şef de post de jandarmi.06. (Bălteanu. 1 946 3292 Băltăreţu Miron Membru de partid exclus în 1958 pentru că în calitate de şef de restaurant şi-a însuşit bani şi produse din gestiune.10. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.10. Originale. Bîlteanu) Instructor al Comitetului PMR Mehadia. Original. 5. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: provenea dintr-o familie de foşti exploatatori şi politicieni burghezo. 26. moşiereşti. alte abateri. faptă pentru care a fost condamnat penal. 4 947 712 Băltăţeanu Grigore V. 1946 a deschis un restaurant şi a 1950 exploatat braţe de muncă.945 713 Băltăreţu Ioan C. 4 948 444 Băltean Gheorghe Gh. exclus din Partid pentru că a făcut beţii repetate şi a avut relaţii imorale cu fiica unui chiabur. Originale. Întrucât a muncit pentru reabilitare.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1959 CCP a hotărât transformarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru.02. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor. în 14. 1979 CCP a propus. 1959 4 234 . Originale.

1959 4 950 2873 Bălteanu Gheorghe Responsabil al Secţiei de cadre de la Judeţeana PMR Ilfov. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid cercetat pentru că: nu a verificat angajaţii Secţiei şi nu a luat măsuri pentru curmarea atmosferei de mahalagism şi intrigă. făcut parte din organizaţia legionară. D. Copie. 1 951 708 Bălteanu Gheorghe D. Membru de partid exclus pentru că a 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. afaceriste şi duşmănoase. Originale. unde în organizaţia de 1948 partid au pătruns elemente dubioase. a fost lipsit de vigilenţă în cazul 30. 5. 1959 4 235 .11. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare” şi scoaterea din funcţia deţinută. a activat în organizaţia legionară.08. 22 952 470 Bălteanu Ioan I. 2. Plăşii Brăneşti. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ şi PNL. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. Originale.02. Originale.949 709 Bălteanu Aron Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară.

care a solicitat rezolvarea situaţiei lui de partid. 4. Originale. şef al Direcţiei Cadre din Direcţia Generală Politică a MAI. când s-a întors în ţară. un frate al său a făcut politică legionară. 3 954 469 Bălteanu Petre Membru de partid exclus întrucât în calitate de casier a comis acte de 19. iar în 1952 a fost arestat pentru activitate duşmănoasă. pentru care a fost condamnat 1965 penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.10. urmând ca problema stagiului să fie 29. 6 955 468 Bălteanu Raul Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de patron frizer.11.02. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid cu începere din 1949. colonel. tatăl său a făcut politica tuturor partidelor burgheze. alte abateri. a avut atitudini şovine. 1954 1 236 .953 2815 Bălteanu Mihail (Bălţeanu / Colcher) Membru de partid din ilegalitate. când a fost încadrat în Divizia „Tudor Vladimirescu”. În 1950 CCP a propus să i se recunoască vechimea în Partid din 1943. rezolvată atunci când va putea să-şi 1949 procure documentele care să confirme calitatea de membru al PC(b) al Uniunii Sovietice şi data încadrării. necinste. Originale.

l-a vândut la suprapreţ. Original.12. 4 957 467 Bălteanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. iar 19. alte abateri. după 23 august 1944 a făcut politică liberală. reconfirmată în 1958. a solicitat o adeverinţă din care să rezulte continuitatea sa în mişcarea revoluţionară şi antifascistă pentru perioada 1 septembrie 1944-mai 1949. Băltescu Elena Membră de partid exclusă pentru că din 1946 era chiabură şi deţinea o 18. iar cu banii a făcut chefuri. I s-a răspuns că CCP nu eliberează asemenea adeverinţe. CCP a hotărât menţinerea deciziei. solicitând acordarea lui din 1938. când a fost decorat şi avansat în grad.956 2816 Bălteanu Rita Membră de partid care a făcut apel împotriva deciziei de acordare a stagiului din 1943. băcănie. membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Vaslui la distribuirea porumbului către 1948 ţărani. în calitate de trimis al Prefecturii 15. În 1967. Originale.06. Original. pentru revizuirea cuantumu1950 lui pensiei. 12 958 2934 Bălteanu Vasile Secretar al Tineretului Progresist Vaslui. Copie. 27. în alegeri a făcut propagandă duşmănoasă 1952 împotriva Partidului.15. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus acordarea stagiului din 1938. 1 959 462 1 237 .05.

fotografii. 3 964 2709 Bălţatu Gheorghe Profesor la Institutul Agronomic din Iaşi. de partid exclus pentru că a întocmit acte 1980 de decont fictive. membru de partid exclus pentru că 19. membru 31.08. decorat.01. în 1940 a participat la acţiuni legionare.05. copii. în calitate de preşedinte al GAC Butculeşti. cupuri ziare.10. 18. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. din fostul judeţ Roşiorii de Vede. Originale. CCP a a clasat cazul. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a avut băcănie şi cârciumă. 1 961 485 Băltoiu Constantin (Bălţoiu) Membru de partid exclus în 1960 întrucât a fost condamnat penal pentru 10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 962 484 Băltoiu Elefterie Şef al Biroului spaţiu locativ în Bucureşti. Originale.960 461 Băltescu Marin G. a făcut 1954 greutăţi GAC. Originale. 1957 reconfirmată în 1960 (de două ori). în 1945-1948 s-a ocupat cu 1951 specula. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost 19. 1 963 3343 Băltuţă Gheorghe Secretar al Consiliului judeţean de educaţie fizică şi sport Botoşani.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. era abuziv şi avea viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 57 238 . Original. neglijenţă în gestionarea banilor.

12. în 1948 a întreţinut legături intime cu o funcţionară de la închisoarea Târgşor. la manifestări cu caracter legionar. documentelor de primire în Partid. care ulterior a fost arestată. a fost de jandarm pe teritoriul sovietic. Original. 3 969 483 Bălţoiu Nicon Membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu Costin Ionescu. alte abateri.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. 1 968 460 Bălţoi Constantin D. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în perioada guvernării legionare a luat parte 17. Originale.965 710 Bălţatu Marin Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate fascistă.01. Original. 7. care 13. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. 1954 1 967 711 Bălţăţeanu Iulian C. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că a tărăgănat întocmirea 31. 1950 alte abateri. 8. 1 966 466 Bălţatu Simion Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat la o şcoală de specializare militară în Germania. agent al Siguranţei. CCP a hotărât clasarea cazului.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. 1959 Întrucât a recunoscut acuza. 1950 1 239 .

1965 41 240 .06.970 479 Bălu Constantin C. Bălu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat pentru delapidare. Bălu Stelian Membru de partid exclus în 1976 pentru că a fost condamnat penal pentru tentativă de înşelăciune şi fals intelectual. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. alte abateri. 24. 27. Bălulescu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Prahova al PCR.10. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. Originale. Originale. CCP a propus. după 23 28. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. În 1977 decizia a fost menţinută. august 1944 a intrat în PSD. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. menţinerea stagiului avut anterior. Bălulescu Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. 30. Originale. reconfirmată în 1978. 3 971 3132 3 972 3232 5 973 3374 5 974 480 8. Membru de partid exclus pentru că: era un element duşmănos faţă de Uniunea Sovietică. 1951 alăturându-se elementelor de dreapta. CCP a propus.12.12. Originale. Originale.

06. abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. 1947 a fost membru al PSD (Titel 1954 Petrescu). 29. 1981 în funcţiile avute a folosit un stil de muncă necorespunzător. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 4 978 3389 Băluţă Ion Membru de partid exclus pentru că a sustras 12 stupi de la stupina IAS Găieşti. Băluţă Nicolae Membru de partid exclus în 1949 pentru că: era un element afacerist. 21 976 3371 7 977 502 2. judeţul Tulcea. Băluţă Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost condamnat pentru furt. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a participat la manifestări legionare. Băluţă Constantin Primar şi secretar al Comitetului comunal de Partid Ostrov. reconfirmată în 1961 şi 1970. Originale.03. biografia sa din perioada războiului antisovietic era insuficient verificată. CCP a hotărât clasarea cazului. sancţionat cu „vot de blam” şi scoaterea din funcţiile avute.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reprimindu-l în Partid. iar apelantul s-a declarat mulţumit. pentru că: a bătut un 23.12. copie. Originale. alte 22. judeţul Gorj.11. în 26. tânăr care păştea oile pe un teren al CAP. Întrucât Comitetul judeţean Gorj a 1981 revenit asupra deciziei. Întrucât şi-a retras apelul.975 481 Băluş Ion I. 8 979 486 1 241 . CCP a hotărât clasarea cazului. Original. a făcut afaceri cu lemne şi fân.

06. Originale. 1972 CCP a recomandat Comitetului judeţean de Partid Olt să îndrume organizaţia de bază să-i analizeze activitatea şi să hotărască asupra solicitării sale. 2 242 .04. 4 982 3098 Bănărescu Virgil Membru de partid exclus pentru că a 27. a fost omul de încredere al generalului Bădescu. Fost instructor la Comitetul raional PMR Vâlcea. 1960. Originale. noroc. A cerut să fie reprimit în Partid. în funcţia avută a muncit în dijmă pământul chiaburilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca membru a avut o slabă 1966 activitate. în timpul războiului antisovietic a luat parte la împuşcarea populaţiei civile din 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 983 2825 Bănăţeanu Vasile N. din comuna Traian. fost decorat. Membru partid exclus pentru că: era stăpânit de viciul beţiei şi al jocurilor de 14.10. 1962 şi 1966.980 482 Băluţă Nicolae D. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a 28. 16 981 3068 Băluţescu Haralambie Membru de partid exclus pentru că. fost condamnat penal pentru delapidare 1973 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Odessa. reconfirmată în 1956. judeţul Olt. nu a dus viaţă de partid şi nu 1953 şi-a plătit cotizaţia.12. Originale. Originale.

în 1933 a luat parte la Congresul studenţilor legionari de la Craiova. Original. s-a dovedit a fi necinstit. 1 986 2679 Băncilă Gheorghe Asistent la Şcoala ţărănească de Partid (1949-1950). faţă de cursanţi folosea 1953 metode de comandă.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. omorând mai mulţi oameni. 1958 4 985 440 Băncescu Mihai Membru de partid exclus pentru că 19. Fiul pictorului Octav Băncilă. apoi la Şcoala de Partid de 3 luni (1950-1951). mergea la serviciu în stare de ebrietate. 2 243 .05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 6.984 441 Băncescu Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al unor organizaţii naţionaliste. 2 987 439 Băncilă Ion Andrei O. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1953 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. ca agent electoral a participat la bătăi. 16. exclus din Partid pentru că: era nemulţumit de 27. Original.07. din 1928 a fost informator al Siguranţei. a fost cuzist. membru de partid exclus pentru motive neprecizate.08. Originale. salariul primit.

Originale. la dizolvarea organizaţiei de la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor. 20 990 432 Bănciulescu Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1948 a fost corespondent al ziarului francez L’Equipe. membru de partid exclus pentru că: în calitate de student. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut o comportare imorală. 1 244 . trimis în 1948 la Praga.12. a 26. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în calitate de corespondent al ziarului 1965 „Scânteia”.12. 6 989 433 Bănciulescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a avut atitudine duşmănoasă faţă de clasa muncitoare. în 17. Întrucât avea un frate arestat pentru 1954 sabotaj. reconfirmată în 1959 şi 1960. postul avut a primit cadouri de la pădurari 1954 şi a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. sprijinit direct elementele titeliste. Original. 24. iar un altul a făcut în 1946 propagandă ţărănistă. 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei.988 438 Băncilă Mircea Şef al Ocolului Silvic din Cugir.12. cupuri presă.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 991 212 Bănescu Aurelia Membru de partid exclus în 1953. Originale. a făcut politică cuzistă şi a luat parte la acţiuni huliganice.

1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. raionul Băneasa. Originale. şi avea doi fraţi „fugiţi” în străinătate. 5 994 215 Bănescu Ion I.04. regiunea Constanţa. Original. negustoria. reconfirmată în 1956. războiului antisovietic a luat parte la 1950 oprimarea populaţiei sovietice. 1 993 214 Bănescu David (Bercovici) Membru de partid exclus în 1950 pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. el însuşi s-a ocupat cu 22. membru de partid exclus în 1953 întrucât: a fost 10.09. În 1965 a fost reprimit în Partid.06. Ofiţer responsabil cu aprovizionarea la Regimentul 1 Transmisiuni Bucureşti.12. condamnat penal pentru fapte de 1954 necinste.992 213 Bănescu Constantin Preşedinte al CAP Cârliţa. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul 22. 8 245 . membru de partid exclus în 1952 pentru că: soţia sa a fost simpatizantă legionară 25. Originale. a 1957 fost condamnat penal pentru neglijenţă în păstrarea bunurilor Armatei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pe motiv că: în trecut a fost jandarm. 4 995 216 Bănescu Marcel M.

în 1941 29.10. 3 246 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 Întrucât acuzaţiile nu au fost dovedite.996 2877 Bănescu Marin Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a făcut parte din PNŢ. i-a comunicat date eronate cu caracter 23. alte 1948 abateri. partid (a circulat cu motoreta pe 1977 drumurile publice fără să aibă permis ş.a. 2 998 2878 Bănică Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar tehnic pe lângă Comisia electorală a BPD a comis falsuri 13. 1 997 217 Bănescu Milică Membru de partid exclus pentru că. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. şi şi-a însuşit diferite sume de bani. duşmănos. alte abateri. fiind vizitat de o rudă din SUA. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a participat la manifestări legionare şi la 1948 Rebeliune. 1 999 3169 Bănică Alexandru Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” în 1975 pentru că a comis abateri de la disciplina de 19. Copie.11.07.). Copie. CCP a recomandat Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti recercetarea cazului.02.

1953 2 1003 211 Bănică Ion C. Originale. avută se prezenta la serviciu în stare de 1954 ebrietate. 2. Întrucât a renunţat la apel. consuma băuturi alcoolice în unitate şi a întreţinut legături sentimentale cu Liubea Răpeanu. CCP a 1959 hotărât clasarea cazului. membru de partid exclus în 1951 pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte dintr-o companie de poliţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. 5 247 .04. În 1962 hotărârea de excludere a fost confirmată.06. membru de partid exclus în 1955 pentru că: a fost condamnat penal pentru lovire şi tentativă de viol. Plutonier la Miliţia raionului Panciu. 25. uşuratică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. alte abateri. avea viciul beţiei. 2 1002 210 Bănică Ion A. Şef de secţie la Direcţia Controlul Străinilor din Miliţie. în funcţia 22. 6 1001 543 Bănică Ion Membru de partid exclus pentru că a întreţinut legături intime cu o femeie 17. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956 şi 1960. urmărită pentru crimă. subordonata sa.02. Membru de partid exclus pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a fost omul de încredere al conducerii militare din întreprinderea în care lucra. Original.1000 542 Bănică Constantin T.

CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1960 cerut ca la locul de muncă să-i fie demascată activitatea fascistă.1004 2670 Bănică Ion I. CCP a hotărât clasarea cazului. pentru 1954 atitudine duşmănoasă faţă de elevi. membru de partid 24. 24. 4 1005 319 Bănică Ion V. regiunea Constanţa. raionul Istria. alte abateri. 5 248 . legionari. 4 1006 320 Bănică Nicolae Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Eschibaba. ca şef de cuib. membru de partid exclus în 1957 pentru că: avea viciul beţiei şi provoca scandal. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost eliminat din Şcoala CC al Frontului Plugarilor. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. Preşedinte al GAC din comuna Nazâru. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Dridu. exclus întrucât a săvârşit falsuri în acte 1959 publice şi şi-a însuşit bani. alte abateri. cu care făcea chefuri. Originale. alte abateri. foşti 20. Decizia de excludere a fost menţinută în 1961. Originale. Originale. regiunea Galaţi. 4 1007 140 Bănică Octavian Gh. membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente duşmănoase. <1958> Întrucât a renunţat la apel. faptă pentru care a fost condamnat penal. raionul Urziceni.10.12.

1 1011 148 Bănulescu Tiberiu Îndrumător la Ministerul Artelor. Originale. era căsătorit cu fiica unui 1953 chiabur. Ţărănesc – Maniu. Cluj. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. Originale. reconfirmată în 1959 şi 1968. copie.1008 321 Bănică Stelian Instructor al Comitetului raional PMR Hârşova. 16 1010 235 Bănicescu Marcel Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar activ. 1963 5 1009 2613 Bănică Titus St. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. a susţinut regimul Antonescu şi s-a manifestat împotriva Uniunii 31. 11 249 . a luat parte la 1950 Greva studenţilor de la Cluj. în 1946-1947 s-a ocupat cu 1950 specula.07. exclus din Partid pentru că şi-a însuşit bani din cotizaţii. hotărâre reconfirmată în 1959. după 23 august 1944 a fost preşedintele Tineretului Naţional 20. Originale. Progresist.03. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în calitate de membru al PSD a făcut greutăţi Tineretului 29. 1. Original. din 1946. Sovietice.06.

În 1947 a fost primit în Partid ca membru nou. 1979 Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. Originale. Întrucât în 1940 s-a purtat foarte prost la Siguranţă şi nu dăduse suficiente 28. CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. ilegală. reşti.10. cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de conducere. CCV a hotărât menţinerea deciziei.19. era un element necinstit. 6 250 . Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi a unei pensii pentru activitate în mişcarea 26. Bacău.P. 5. Membru de partid exclus pentru că a comis fapte de necinste. 1977 3 1015 3290 Bărăbaş Gheorghe M. CCP a hotărât 1946 respingerea cererii şi propus să fie trimis să lucreze în organizaţiile de masă. 2 1013 147 Bănuţoiu Ion Gh. 2 1014 3187 Băraru Vasile I. preşedinte al Sindicatului ziariştilor din Banat.1012 2879 Bănuţă Ion Secretar al Regionalei A. membru de partid exclus care a solicitat reîncadrarea în PCR. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al primăriei comunei Cerdac. Copii.06. CCP a hotărât clasarea cazului.08. a luat parte la acţiuni împotriva 1951 paraşutiştilor sovietici. Originale..06. menţinerea deciziei. a servit cu ataşament interesele regimurilor burghezo-moşie. dovezi de reabilitare. Originale.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1958. 7 1018 2717 Bărăitaru Petre (Bărăitar) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. 1953 1 1017 590 Bărăian Ion Membru de partid exclus în 1964 pentru că în calitate de gestionar a produs 28. Originale. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a făcut politică 16. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut politică legionară. Originale. 1956 reconfirmată în 1962. 7 251 . 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Feteşti. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pagube întreprinderii la care lucra. de la Gara Feteşti. liberală şi legionară. 25.07. a luat şperţ de la 1956 părinţii copiilor şi i-a folosit pe copii la unele munci personale. 8. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 1019 128 Bărăscu Dumitru Director al Şcolii Elementare nr.04. Activist PMR la Raionul Hurezani.1016 591 Bărăgan Aristică St. 5 colonişti. Originale.08.07.

1020 2665 Bărăscu Ion P. 9. care i-a confirmat primirea în Partid şi l-a promovat în postul deţinut. reconfirmată în 1960. luat mită. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia legionară. 1961 4 1022 2880 Bărbăteiu Nicolae Subdirector la Federala Cooperativelor din Arad. a încercat să organizeze o rebeliune împotriva administraţiei. 1948 2 252 .10. alte abateri. ca administrator al închisorii civile Sibiu (1945) a pus în libertate deţinuţi speculanţi. CCP a hotărât: să fie exclus din Partid. În 1967 a fost reprimit în Partid. CCP a trimis cazul spre recercetare Biroului regional de Partid Braşov. a avut purtare proastă (întreţinea legături cu provocatorul Constantin Smadu).06. membru de partid cercetat pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. (Ioan) Membru de partid exclus în 1945 pentru că: în 1942-1943. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a sancţionat cu „admonestare” Comitetul judeţean Arad. cu stagiul din 1933. în lagărul de la Târgu Jiu. Copie. fost şef legionar al judeţului Arad. 7. Originale. Originale. a propus ca organele de Securitate să-l supravegheze pe Traian Hedeş. de la care a 16. în timp ce era arestat în 1947 închisoarea pe care o condusese.09. verificarea altor persoane. În acelaşi an a fost reîncadrat. 17 1021 410 Bărbat Nicolae N.

raionul Măcin. „etica comunistă”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul antiso1950 vietic a luat parte la jafuri. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. exclus din Partid pentru că: a participat la o întrunire legionară şi a trăit în anturajul unor elemente legionare. 1 1024 3288 Bărbieru Dănuţ Ofiţer la Biroul de cercetări penale al Miliţiei municipiului Focşani. Originale.06. pe frontul antisovietic a luat parte la 21.06. tatăl său a fost cuzist. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Jijila. acţiuni împotriva partizanilor şi a fost 1962 decorat. Original. 16 1025 407 Bărbieru Iordan V. 2 253 . CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Dobrogea. Originale. membru de partid exclus în 1979 pentru că: a comis abateri de la disciplina profesională şi 28. organizaţia legionară.10. menţinerea deciziei. 1979 CCP a propus.1023 409 Bărbătescu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1935-1937 a avut o participare activă în 20. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. Întrucât în dosarul de cercetare erau declaraţii care se contraziceau.

PMR Lehliu s-a dovedit a fi necinstit. exclus din Partid pentru că: în anii 1936-1937 a făcut parte din organizaţia sionistă „Concordia”. a fabricat rachiu în mod clandestin. Bărboi Alexandru Preşedintele Sfatului Popular al raionului Vânju Mare. Preşedintele Sfatului Popular al raionului Vânju Mare. reconfirmată în 1956. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a părăsit munca şi 12. în perioada evenimentelor din Ungaria a avut manifestări negative.02. 1957 CCP a hotărât anularea deciziei. Originale. 28. a activat în organizaţia sionistă „Poale Zion”. reconfirmată acelaşi an şi în 1960. membru de partid exclus în 1954 pentru că în calitate de gestionar al bunurilor Comitetului raional 12. Originale. fiind nemulţumit de salariu. membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1945-1946 a fost înscris în YMCA. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. copie.11. Bărbieru Voinea (Voina) Şef de stat major la Batalionul de grăniceri Eforie.1026 2669 Bărbieru Isac Membru în Comitetul de plasă Darabani al PCR. 1961 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 1949 excludere. rudelor sale cu activitate duşmănoasă faţă 1958 de regim. CCP a hotărât anularea deciziei. Original.04.03. a ascuns trecutul 24. 2 1027 406 3 1028 405 13 1029 404 2 254 . Bărbieru Mircea N.

1976 care nu mai voia să convieţuiască cu el.12. Originale.11. de ebrietate a bătut un căpitan. a folosit în mod repetat maşina de serviciu în scopuri personale. menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 cu care s-a înrudit. a trăit în anturajul chiaburilor. a fost condamnat penal pentru 26. reconfirmată în 1956 şi 1960. membru de partid exclus pentru că era un element care avea viciul beţiei (în stare 24. 1 255 . faptă 1954 pentru care a fost condamnat penal). reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 7 1033 397 Bărbosu Romeo I. Originale. 1 1031 3162 Bărbosu Constantin Membru de partid exclus în 1975 pentru că: în calitate de şofer. Locotenent în Trupele de grăniceri. abateri. alte 12.1030 403 Bărboi Dumitru Membru de partid exclus pentru că nu a fost suficient de combativ faţă de unele manifestări ale muncitorilor faţă de reforma bănească din ianuarie 1952. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. legionară. 3 1032 398 Bărbosu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a fost educat în spiritul naţionalismului burghez. Original. a luat parte la Rebeliunea 28. copie. că a încercat să-şi desfigureze concubina.06. Hotărâre reconfirmată în 1983. CCP a propus. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

4 256 . Întrucât parte din acuze s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şef al Staţiei CFR Satu-Mare. alte abateri.1034 396 Bărbosu Ştefan St. în 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. a refuzat să încadreze în muncă o salariată care se întorsese de la o şcoală 10. 1955 CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Baia-Mare. Judecător la Tribunalul raional Piteşti. 6 1036 734 Bărbuceanu Gheorghe V. Spiridon Dumitru. membru de partid exclus pentru că: rudele sale erau elemente duşmănoase regimului. a intrat în dispută cu un alt element afacerist. alte abateri. membru al organizaţiei legionare. În 1968 sancţiunea i-a fost ridicată. în postul avut a avut atitudine de „gâtuire a criticii de jos” (pentru că l-a criticat. Originale. Originale. 10 1035 2817 Bărbuceanu Dumitru Membru partid exclus pentru că: în calitate de director al Asistenţei CFR s-a înconjurat de o clică afaceristă. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a fost 18.03.09.05. Originale. de partid). reconfirmată în 1966. 14. a făcut beţii şi acte 1947 imorale cu femei din Spitalul 2 CFR.

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. pe care o informa despre acţiunile de sabotaj ale muncitorilor.06. de partid exclus pentru că era un element 1960 imoral. 1960 4 1039 418 Bărbuceanu Virgil V. Originale. Originale. (Cornel) Sublocotenent de Securitate. moşiereşti.03. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 1038 736 Bărbuceanu Titu Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. lagăre din Germania. a participat la percheziţiona. 14 1040 830 Bărbulescu Alexandru Al. în anii 1938-1945 a fost omul de încredere al conducerii fabricii IAR Braşov.01. a fost om de încredere al organelor de represiune burghezo.1963 rea muncitorilor. reconfirmată în 1960. 6 257 .04. 3. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1944 a plecat în Germania la specializare. Întrucât acuzele s-au dovedit nefondate. V. Membru de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a fost poliţist. membru 27.16. beţiv şi necinstit. în 1944-1945 a fost internat în diferite 13. după 23 august 1944 a continuat să ducă activitate duşmănoasă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1037 735 Bărbuceanu Ştefan M.

1 1043 730 Bărbulescu Constantin Membru de partid exclus în 1954 pentru că în 1940 a dus activitate legionară. 2 258 . Originale. partizani. 2 1042 729 Bărbulescu Constantin Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a executat 27. Original.1041 728 Bărbulescu Aurel Membru de partid exclus pentru că a fost judecat şi condamnat penal pentru 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. alte abateri. jandarmi. acte de necinste. 1957 3 1044 731 Bărbulescu Constantin Gr.05.12. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a fost şef de post de 31. Original.06. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 3. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu elemente duşmănoase. Original. Bărbulescu Dumitru Gh. CCP a solicitat Comitetului regional PMR Crişana reanalizarea cazului. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de comandant de companie. raionul Pleniţa.1045 732 Bărbulescu Constantin N. Originale. în calitate de agent al Prefecturii Poliţiei Capitalei. regiunea Arad. Originale. regiunea Craiova. era un element scandalagiu şi imoral. pentru a primi mită a şantajat 13. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică. 5 1046 733 2 1047 2882 4 1048 850 8. exclus din Partid în 1951 pentru că: la alegerile din 1946 a rupt afişele BPD şi a lipit afişe maniste. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bărbulescu Constantin Ş. Bărbulescu Cornel Membru de partid exclus pentru că. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă şi legionară. a întreţinut legături 18. femei.10. un patron. reconfirmată în 1956 şi 1975.09. reconfirmată în 1968. în timpul războiului.08. 1962 3 259 .01. s-a purtat brutal cu soldaţii. copie. a făcut greutăţi Partidului în 1956 timpul creării GAC din comuna Căciulatu. s-a îmbrăcat în 1954 haine de miliţian şi a arestat ţăranii care nu-şi predau la timp cotele. care a avut relaţii cu diferite 29. Secretar al organizaţiei de bază şi şeful Poştei din comuna Sebiş. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut activitate legionară.

03. menţinerea deciziei. judeţul Vâlcea. copie. nat penal. 1977 19 1050 725 Bărbulescu Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că: a făcut politică legionară. solicitat acordarea stagiului din 1937. menţinerea deciziei. situaţie pe care a ascuns-o. Preşedinte al Consiliului Popular comunal Oteşani. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. reconfirmată în 1960. 1980 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a propus. 5 260 . membru de partid exclus în 1975 pentru diferite abuzuri şi ilegalităţi. 3. 1951 5 1051 3347 Bărbulescu Eugeniu J. în munca avută la Frontul Plugarilor a avut o comportare imorală. Originale. Membru de partid exclus pentru că anterior primirii în Partid a fost condam31.1049 3147 Bărbulescu Dumitru I. în 1947 s-a ocupat cu specula de alimente.01. 5. Originale.08. Hotărâre reconfirmată în 1983 (de două ori). a luat parte la Rebeliune. 1958 CCP a hotărât respingerea solicitării. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. 4 1052 726 Bărbulescu Floarea (Dreve Florica) Membră de partid din 1945 care a 26.10.

Originale.06. a comis abuzuri.12. 1959 4 1054 3183 Bărbulescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. comuna 1977 Furculeşti. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. după 23 august 1944 a făcut propagandă manistă şi a căutat să emigreze în 22. în urma cărora a adus daune 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956. America. în funcţia avută s-a alăturat 1951 elementelor duşmănoase din conducerea ziarului „Flacăra Roşie”. CCP a propus. Responsabil de presă la Secţia Agitaţie şi Propagandă a judeţenei PMR Arad. exclus din Partid pentru că: fiind stăpânit de educaţia naţionalistă primită. profesională şi de partid a avut repetate 1977 acte de indisciplină. era un element nesincer şi imoral. 3 1056 741 Bărbulescu Iancu M. menţinerea deciziei.1053 727 Bărbulescu Georgeta Membră de partid exclusă în 1958 pentru că în 1940 a luat parte la manifestaţii legionare. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. pentru că în activitatea 19. judeţul Teleorman. materiale CAP Moşteni.04. 3 1055 3170 Bărbulescu Gheorghiţa Membră de partid sancţionată cu „vot de blam” în 1976. 1957 şi 1960. în calitate de medic veterinar. Originale.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 17 261 . Originale.

Originale. pe care îl informa 1954 despre muncitori.01. s-a căsătorit cu 11. 1950 întreţinea legături cu elemente duşmănoase regimului. în timpul Rebeliunii a luat parte la manifestări de stradă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fiica unui chiabur. Originale. 13 1060 2883 Bărbulescu Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. pe 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. nu a raportat 1958 poziţia duşmănoasă a locotenent-colonelului Ovidiu.1057 742 Bărbulescu Ilie A. Fost ofiţer controlor la Secţia financiară a Regiunii a II-a Militare. 6 1058 2622 Bărbulescu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară.11. a făcut afaceri.03. 1 262 . exclus din rândul candidaţilor de partid. a 13. îndeplinind funcţia de agent electoral.06. frontul antisovietic a fost decorat. încredere al patronului. membru de partid exclus pentru că: a făcut deconturi false pentru deplasări. 2 1059 261 Bărbulescu Ioan N. 1952 CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. a fost omul de 12. purtat discuţii nepartinice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1961. Copie. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNL.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 1 1064 257 -. Ulterior a solicitat de mai multe ori să fie luat în evidenţa celor care au desfăşurat activitate în mişcarea ilegală. pe care o avea în gazdă. 1956 6 1062 260 Bărbulescu Marin Învăţător. Originale. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1966. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. a hotărât să-i respingă cererea de primire în Partid. 3 1063 259 7. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. în 1949. la locuinţa lui au fost găsite tablouri cu Ion Antonescu şi Regele Mihai.12.05.1061 2668 Bărbulescu Ion P. acumulând avere pe spinarea oamenilor muncii. nu a fost membru. 7. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din învăţământ. după 23 august 1944 a făcut politică manistă. deşi în ilegalitate a avut legături cu mişcarea comunistă.07. Totodată. Original. Originale. CCP a constatat că. 1955 12 263 . cereri care i-au fost respinse. Bărbulescu Mihai Membru de partid exclus pentru că ar fi participat la reprimarea sângeroasă a grevei din februarie 1933.12. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. carnete de cotizaţii şi legitimaţii cu semnătura sa. membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că a încercat să siluiască o elevă de 13 ani 15. Bărbulescu Nicolae Fost membru al CC al Uniunii Sindicatelor. întrucât s-a constatat că a făcut comerţ „la negru” cu articole de pielărie.

Cruce” legionare. regiunea Argeş. în timpul războiului antisovietic a colaborat la revista „Gândirea”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. fiind preocupat de interesele sale personale. ulterior a continuat să 1951 activeze în organizaţia legionară. băutură. 1 1066 255 2 1067 258 4. Originale. 1951 9 1068 254 Bărbulescu Octavian Gh. Bărbulescu Nicolae N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat din 1961 pădurea statului o căruţă cu lemne fără să aibă aprobare. 6 264 . a făcut 1953 apel.08. alte abateri.06. care era condusă de „criminalul de războiu” Pamfil Şeicaru. 1953. În 12.01. şi ţinând seama de activitatea lui pozitivă dusă după 1944. când era categorisit chiabur. În 1968. Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1938 a făcut parte din „Frăţiile de 29.1065 256 Bărbulescu Nicolae I. întrucât principala acuză s-a dovedit neîntemeiată. a persecutat sistematic studenţii evrei. pe care nu le-a plătit. Secretar al Sfatului Popular din comunele Lăiceşti şi Ioneşti. candidat de partid exclus în 1956 pentru că: a luat de la chiaburi alimente şi 26. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus pentru că: în 1932 a fost şeful organizaţiei de studenţi din Cluj a LANC. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1949 pentru că nu a depus activitate. Originale. Bărbulescu Niculae Decan al facultăţii de Chimie din Bucureşti.

În 1963 a solicitat acordarea stagiului din 1941. să nu mai ocupe funcţii de răspundere în aparatul administrativ: să fie controlat în muncă. cerere respinsă. 9. a trecut de partea Armatei sovietice.03. perioadă în care s-a ocupat cu culegerea de informaţii. să nu mai ocupe munci de răspundere. 1951 168 265 . membru de partid cercetat pentru că a luat parte la războiul antisovietic. spunând că a ţinut legătura cu organizaţia comunistă din 1941. Informare semnată de ministrul adjunct al Afacerilor Interne. În 1955 s-a constatat că acuzele erau neîntemeiate şi a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. în 1944 a luat parte la o manifestaţie studenţească de factură şovină. CCP a propus: excluderea lui din Partid. Gheorghe Pintilie. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. a fost trimis pe teritoriul sovietic pentru a strânge date statistice (material informativ). în 1943. Membru de partid cercetat pentru că: era fiu de chiabur. în calitate de ofiţer. alte abateri. la Iaşi. să fie controlat. 1951 38 1070 102/D Bărbulescu Petre N. a minţit Partidul. Originale. motiv pentru care ar fi fost condamnat la moarte. şi că în 1944. Originale.1069 234 Bărbulescu Petre Şef al Serviciului protocol de la Ministerul Afacerilor Externe.

14 1073 225 Bărbulescu Stelian I.12. în 19451951 1946 a făcut comerţ. influenţa fratelui său şi a altor legionari. alte abateri. refugiată. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 19401941 a făcut parte din organizaţia legionară. Originale.1071 253 Bărbulescu Petru Gh. 1960 4 266 . Şef al Biroului Anchete din Direcţia Miliţiei regionale Bucureşti. speculând oamenii săraci. reconfirmată în 1961 şi 1966. 7. era căsătorit cu o 19.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1959 în 1941 a organizat „pluguşorul legionar”. copie.01. 2 1072 252 Bărbulescu Simion D. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ofiţer de armată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. are rude foşti exploatatori. alte abateri. cetăţeancă sovietică. Originale. Originale. Originale.08. 27. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1964. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la jefuirea populaţiei civile şi a batjocorit femeile sovietice. 6 1074 251 Bărbulescu Ştefan B. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1941. comandant al UM 03476 Bucureşti. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: provenea din părinţi chiaburi. sub 24.

iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. Membru de partid exclus în 1958 întrucât a fost condamnat penal pentru 18.1075 3391 Bărbulescu Ştefan C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că la primirea în Partid a ascuns faptul că a fost condamnat penal de două ori pentru fapte de necinste. copii. menţinerea deciziei. nice de calomniere a liniei politice şi a 1960 Partidului. Originale. 24 1076 226 Bărbulescu Traian Membru de partid exclus în 1958 pentru că.06. tul sectei mistice „Meditaţia 1982 transcedentală”. CCP a propus. a avut manifestări antiparti27. Bărbulescu Valeriu Inspector general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. Originale. CCP a propus.08.03. reprezentan. reconfirmată în 1964. Originale. 6 1078 3430 12 267 . Hotărâre reconfirmată în 1985 şi 1988. 6 1077 227 Bărbulescu Traian P. iar cazul a fost clasat. În 1983 apelantul a renunţat la un al doilea memoriu. aflat sub influenţa propagandei imperialiste. 29. menţinerea deciziei. fapte de necinste. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. exclus din Partid pentru că a semnat şi a eliberat o adresă prin care a permis pătrunderea în mai multe instituţii din Bucureşti a transfugului Nicolae Stoian.13.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bărbuliceanu Ion A. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1961 4 1082 166 Bărburescu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi necinstit.1952 ţat metode străine de linia Partidului.02. pentru că a fost condamnat penal pentru 1959 fals în acte publice şi abuz în serviciu. Originale. 1964 şi 1969.02. avute pe linie administrativă a întrebuin. 2 1080 231 Bărbuliceanu Ion Şef al Serviciului cadre de la Întreprinderea 168 Utilaj-Transport. alte abateri. membru de partid exclus în 1958 25.08. reconfirmată în 1960. Original.1079 228 Bărbulescu Vasile N. Originale. Bucureşti. reconfirmată în 1956. Bărbuţ Ilie Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din FRN şi Mişcarea Legionară. după 23 august 1944 s-a ocupat cu afacerile. Membru de partid exclus pentru că: a fost funcţionar la YMCA. Originale. 1950 2 268 . 3 1083 162 8. reconfirmată în 1963. a fost în legătură cu elemente duşmănoase regi. 22 1081 229 4. mului. Originale.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.12. în funcţiile 20.

8.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1952. fost înscris şi a activat în organizaţia 1962 legionară.10. Plutonier-major al o unitatea militară din Piatra Neamţ. 4 1087 158 Bărbuţă Vasile V. 1954 2 269 . pentru că: în trecut tatăl său a avut prăvălie. în urma dizolvării organizaţiei de partid din Ministerul de Finanţe. 15 1085 160 Bărbuţă Constantin I. membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1937-1939 a 10.1084 161 Bărbuţă Alexandru P. ca maistru s-a 10. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legionare. Originale. înconjurat de elemente necorespun1962 zătoare. a făcut afaceri cu alcool. reconfirmată în 1962. alte abateri. cupură ziar. a folosit muncitorii din subordine la construcţia casei sale. în 1941 a luat parte la dezordinea legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut atitudine duşmănoasă 1956 faţă de regimul comunist. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. antisovietic. 15 1086 159 Bărbuţă Ioan T. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a luat parte la războiul 21. Originale.12. Originale.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.1088 3377 Bărcan Ion Membru de partid exclus pentru că a săvârşit repetate abateri de la disciplina de partid. 1 1090 156 Bărcănescu Stelian Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a făcut parte din 12. unde a avut 1960 activitate.03. 10. 3 1089 157 Bărcănescu Constantin Avocat. 4 1091 2774 Bărculescu Dimitrie Gh. Originale. fost informator al Siguranţei din Iaşi.03. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară.04. Membru de partid exclus pentru că în timpul regimului burghezo-moşieresc a 26. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. alte 20. Originale. 3 1092 326 4 270 . avut 37 de procese pentru injurii. Bărdaş Dionisie Gh. 1966 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ şi FRN. abateri. iar prin certuri şi procese cu vecinii s-a compromis (în ultimii 10 ani a 26.11. a menţinut în posturi elemente 1950 duşmănoase regimului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia legionară. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. Original. 1981 calomnii şi lovire). insulte. CCP a propus.

alte abateri.12. În 1955 i s-a anulat calitatea. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic. Original. 1. a condamnat ostaşii care nu voiau să lupte împotriva 21.11. Original. 1962 6 1094 845 Bărdăsan Ioan Membru de partid care în ilegalitate a avut legătură cu mişcarea muncitorească. (Milica) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la Rebeliune.1093 325 Bărdăhan Petre I.05. în campania electorală 1950 din 1946 a avut atitudine ostilă faţă de tovarăşii care au vopsit semnul „soarele”.04. Originale. 4. regiunea Arad. 1953 3 1095 826 Bărduşelu Traian Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost membru activ al Mişcării 29. Deşi a constatat că a avut purtare slabă în faţa duşmanului de clasă. ca grefier. cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (cazul Acăţari). 3 271 . Originale. să fie schimbat din funcţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1096 825 Bărgău Ioan Judecător la Tribunalul Popular al raionului Criş. Uniunii Sovietice. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Legionare. CCP a propus menţinerea calităţii lui de membru de partid din 1945. CCP a hotărât: menţinerea deciziei.

1097 2895 Bărsăşteanu Vasile Responsabil organizatoric al Celulei nr. făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că: în complicitate cu chiaburul Mocanu Vasile şi-a însuşit obiecte luate de la infractori. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. a participat la toate acţiunile ei 31. regiunea Oradea. 21 1099 298 Băruţă Dănilă Fost preşedinte al Cooperativei de Consum Vaşcău. alte 1954 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a 20. 1. 1950 alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.11. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 21 272 . şi la devastarea magazinelor evreieşti. 3 1100 2743 Băruţă Ilie Ofiţer de Miliţie la Cluj. a falsificat documente ale Miliţiei.04. Originale. elemente fracţioniste. Copie. reconfirmată în 1959. Originale. exclus din Partid pentru că a căzut sub influenţa unor 14. reconfirmată în 1970. 2 1098 2745 Băruţ Constantin Membru de partid exclus pentru că: deşi nu s-a înscris în organizaţia legionară.01. 1 Turnu-Măgurele.

5. reconfirmată în 1962.1956 nii.08. CCP a propus anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte.06. 1959 11 1104 1504 Băşteanu Iosif Şef al Serviciului cadre de la Sfatul Popular orăşenesc Timişoara. CCP a hotărât ridicarea sancţiu. Original.04. organizaţia de bază putând să-l primească în calitate de candidat de partid. Original. a fost complice cu un bandit care dădea atacuri la drumul mare. meiate. întrebuinţat metode dictatoriale. în funcţia avută a susţinut elemente duşmănoase şi a 10. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a făcut politică legionară. 3 273 .1101 745 Băsceanu Ion D. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei.21. 2 1102 739 Băşescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris la cuzişti. a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la acţiuni represive împotriva populaţiei sovietice şi a ostaşilor români care refuzau să lupte împotriva Armatei Roşii. Originale. Original. 1953 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 1. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic. 1950 1 1103 2641 Băşică Ioan C. alte abateri.01.

02. alte abateri. 6 1108 2960 Băţăgoi Constantin Ofiţer de Miliţie la Râmnicu-Vâlcea. Întrucât a renunţat la apel.04. politică legionară. 7 1107 787 Bătrînca Dumitru C. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. munţi ca să caute arme. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: în timp ce era elev. cu care să se 1981 răzbune pe profesorii care îl notau prost). Originale. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 29. Originale. tatăl său a făcut 13. membru de partid care a solicitat acordarea 20. stagiului de partid din ilegalitate. 1961 CCP a hotărât respingerea cererii.09. Fost secretar PCR de plasă. 1946 a participat la şedinţe PNŢ. CCP a hotărât clasarea cazului.1105 865 Băşuţ Elena (Buzoianu) Membră de partid exclusă pentru că: nu a dus viaţă de partid. 6 274 . Originale. Original. a avut abateri de la regulament (împreună cu alţii a mers în 27.04. 1 1106 779 Bătinaş Gheorghe B.

Originale. în postul deţinut a dat dovadă de lipsă de vigilenţă. păstrând în funcţii elemente duşmane.1109 774 Băţău Nicolae Responsabil organizatoric în Biroul judeţean PMR Ilfov. în 1966 CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea lui în drepturile de membru de partid. Petre Băzălan. în postul avut s-a dovedit şovăielnic.04. reconfirmată în 1955. membru de partid cercetat pentru că: a fost primar gogo-cuzist în Vânju-Mare. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni represive împotriva populaţiei civile. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: a organizat o fracţiune în Biroul Comitetului judeţean. 4.04. Bâc Ioan (Bac) Membru al conducerii judeţene Arad a Frontului Plugarilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Director general al Penitenciarelor. 1952 9 1110 2899 Băzălan Dumitru D. Originale. fapt pe care le-a ascuns Partidului şi nu l-a recunoscut decât la a patra biografie. scoaterea din postul avut şi trimiterea la „munca de jos”. a avut relaţii cu elemente reacţionare. a solicitat reabilitarea lui post-mortem (titularul dosarului decedase în 1967).10. 1948 7 1111 2592 1. 1950 4 275 . În 1976 fiul său. Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată. era sectar şi îi lipsea „ura contra duşmanului”. moment în care i s-a comunicat că la data deciziei sancţiunea fusese întemeiată. pentru reabilitare. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam cu avertisment”. 4. a făcut speculă cu lemne. Originale.

română. avea legături cu rude ale sale. care erau 22.06. 1 1114 1161 Bâgu Nicolae V. 25 1113 1158 Bâgu Gheorghe Membru de partid cercetat pentru că: în calitate de contabil al Judeţenei PMR Tecuci. copii.1112 475 Bâcicov Victor Cetăţean sovietic care. Referinţe semnate de Mihail Novicov. folosind cuvinte <1952exagerate ca: „duşmani încarnaţi ai clasei 1953> muncitoare”. rusă. „tâlhari” ş. prin 1958 care s-au comunicat informaţiile solicitate. Adresă a CCP către CC al PCUS. Nicolae Moraru şi Gavril Birtaş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în vederea rezolvării situaţiei sale de partid. unul dintre demascaţi. alte abateri. Original. prilej cu care a abuzat de funcţie. elemente chiabure. şi să prelucreze abaterile săvârşite în organizaţia de bază (inclusiv cea a lui Bâgu).12. reţinând vinovaţii de sustrageri şi luându-le declaraţii. Original. CCP a propus ca Regionala PMR Tecuci să revizuiască situaţia lui Gheorghe Anton. Originale. a anchetat lipsurile de la magazia Cantinei Gospodăriei de Partid. lb. 1 276 . la şedinţele Sfatului 1951 Popular se prezenta beat şi ridica probleme nesănătoase. i-a demascat în şedinţa organizaţiei de bază. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al organizaţiei de bază din comuna Bărgăoani. 28. judeţul Neamţ.a. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România.

Membru de partid din ilegalitate. Originale.08. cu specula şi afacerile. Gardian la penitenciarul Văcăreşti. care 25. I) 4312/1958 159 (vol. I-II) Bâgu Vasile C. Bâlgă Lazăr P. alte abateri. s-a ocupat 23. Originale. moment în care a fost încadrat în Partid şi a activat neîntrerupt. Idem. copii. sancţiune ridicată de Biroul Politic în 1965. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.05.12. Originale. 1952 CCP a propus respingerea cererii şi acordarea stagiului din 1934. membru de partid exclus pentru că: în 1944. unde s-a dovedit a fi neglijent. în calitate de contabil. Bâjnea Niculae (Nicolae) Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat cu 22.1160 1115 (vol. fotografie.10. II) 1116 1162 Bâjă Martin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică cuzistă. reconfirmată în 1959. şi pentru calomnierea organelor centrale de partid şi de stat. în 1945 a fost transferat la închisoarea Aiud. 1 1117 151 1 1118 1173 6. 1958 9 (vol. Original. La Plenara CC al PMR din 9-13 iunie 1958 a fost sancţionat în cadrul cu „vot de blam cu avertisment” pentru discuţii antipartinice duse în afara cadrului organizat. „Crucea de Fier” germană. a încredinţat aprovizionarea închisorii unui vechi speculant. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. ca şef al producţiei. a solicitat acordarea stagiului din 1921. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1953 12 277 .

Originale.05. Legionare.1119 1026 Bârlădeanu Alexandru Membru de partid cercetat în legătură cu acordarea stagiului. a divulgat Siguranţei militanţi 1950 comunişti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte 22. Original. 2 1121 1024 Bârlădeanu Ion Pascu Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. reconfirmată în 1960 şi 1963. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1122 1051 Bârligea Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost membru al Mişcării 21.08. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1950 1943.09. Original.06. Original. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la 25. a jefuit personal poporul sovietic. 36 278 . 26. şedinţe legionare. URSS. 1 1120 1025 Bârlădeanu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul de jaf şi cotropire a 25. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. abateri.11. Originale. 1 1123 1022 Bârsan Ion Gh.

1950 itoare faţă de deţinuţii legionari. regiunea Constanţa. ca 1956 gestionar a avut lipsă în gestiune. Hotărâre reconfirmată în 1960. în 1943-1944 a fost şef de birou la Guvernământul Transnistriei. Originale. translator cu prilejul interogării 1966 prizonierilor sovietici. a fost 21. CCV a hotărât menţinerea deciziei. timp de câteva luni a lucrat la Serviciul de cenzură a corespondenţei. alte abateri. membru de partid exclus pentru că: în anii 1930-1944 a fost gardian la mai multe penitenciare. 1949 6 1127 2826 Beacă Petre T.09. pe frontul antisovietic. a participat la persecuţii rasiale şi la deposedarea populaţiei evreieşti. Membru partid exclus pentru că: în 1942. (Cocio) Prim-secretar al Legaţiei Române la Belgrad (1946-1948). era beţiv şi imoral. exclus din Partid în 1954 pentru că: în 26. Bâţoi Ion I. 1 1125 1036 2 1126 2639 6. membru de partid cercetat pentru că: a fost legionar.1124 1048 Bâtu Aurel Director al penitenciarului Călăraşi. Originale. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. cu ură PCR şi avea atitudine împăciu.06. a propus îndepărtarea lui din diplomaţie şi continuarea cercetărilor pe linie administrativă. s-a dovedit a fi necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 279 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 1940 a fost şef de cuib legionar. Beaca Constantin N.07. alte abateri. (Ioan) Preşedinte al cooperativei din comuna Filimon Sârbu. Totodată. Original. Originale. în postul avut privea 23.

şi-a însuşit bani din casa Partidului şi din abonamentele la „Scânteia”. 2 1129 944 6. Bech Bernhard (Beck) Membru de partid exclus pentru că: în 1928-1940 a făcut parte dintr-o organizaţie sionistă. a primit cadouri de la aceştia şi 1975 i s-au făcut favoruri (inclusiv sexuale). candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: nu s-a ridicat la nivelul cerinţelor unui membru de partid. Originale. menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. reconfirmată în 1972.09. Becheanu Mihalache Gh. 3 1131 1333 7. 10. 1962 23 1130 3152 Becec Gheorghe Căpitan de Securitate la Direcţia de Contraspionaj. personale. membru de partid exclus în 1968 pentru că: a transformat relaţiile de serviciu cu unii informatori în relaţii 30.06. Originale. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1936-1937 a făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid exclus în 1962 pentru că în anii 1938-1941 a desfăşurat activitate legionară.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. 1967 3 280 .03. CCP a trimis cazul Comisiei de Partid de pe lângă DSPA pentru a fi recercetat. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Locotenent-major la Miliţia raională Piteşti. copie. Bebeşelea Nicolae N. 1951 1 1132 2247 5. Origina. Întrucât decizia a fost luată fără nicio 1961 motivare.1128 945 Bearz Silvian Locotenent-major la UM 01326 Oradea.

CCP a propus să i se acorde vechimea de la 23 august 1944. 4. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Întrucât nu s-a stabilit că ar fi fost membru de partid în ilegalitate. afacerist. a pierdut 1955 carnetul de partid. motiv pentru care a fost condamnat penal. activat în organizaţia legionară. Original. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956 şi 1960. era un element necinstit. care a 10. Originale. membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză. 1952 32 1136 1346 Becherte Toma Membru de partid exclus pentru că: era cunoscut ca politician liberal. care a comis fraude. În 1973 CCP i-a confirmat vechimea în Partid din 1940. 4 1135 1347 Becherschi Victor Secretar al Comitetului Sindical al funcţionarilor din bănci. acordată anterior de către Comitetul municipal Bucureşti. dată când a început să activeze în cadrul Secţiei Administrative a Comitetului judeţean PCR Ilfov.04.10.1133 1344 Becheneu Gheorghe Director administrativ la UCECOM. înşelat ţăranii şi muncitorii. 1954 4 1134 1345 Becher Ştefan Membru de partid exclus pentru că a 14. alte abateri.03. membru de partid care a solicitat rectificarea stagiului în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 281 .

CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. a avut relaţii cu elemente duşmănoase. 1972 5 282 . întrucât nu a arătat în biografie că socrii săi au fost excluşi din Partid şi condamnaţi pentru activitate legionară. Originale. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1957 5 1140 3067 1.1137 3363 Becheru Constantin Candidat de partid care a solicitat primirea în Partid. judeţul Vâlcea. municipal PCR Bucureşti. a 1978 obţinut rezultate slabe. exclusă din Partid pentru că: nu a respectat hotărârea adunării generale a membrilor de partid privind susţinerea propunerilor pentru Consiliul de conducere al CAP.03. în viaţa personală a avut comportare imorală. judeţul Constanţa. a recomandat Comitetul judeţean PCR Constanţa ca după doi ani să îndrume organizaţia de bază să-i analizeze activitatea.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1139 1348 Becheru Ion M. Originale. şef la CAP Lădeşti. 10 1138 3239 Becheru Constantin Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că în funcţia de inginer31. -01. Totodată. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară şi a participat la Rebeliune. alte abateri. Becheru Paraschiva Membră a Comitetului de Partid al CAP Săcele. Originale. Director la GAS Luciu-Giurgeni. CCP a retrimis cazul Comitetului 10. care i-a respins 1979 cererea.

şef al Biroului Pază şi Ordine de la Miliţia oraşului Stalin (Braşov). Beciuc Ioan Persoană cercetată pentru că: nu a fost membru de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. ulterior. Original.1141 1349 Bechianu Anghel Ofiţer de Miliţie. Originale. Copie. confirmă solicitarea. copii. Originale. şi a soţiei fiului său. Gheorghe Adorian şi Pavel Cristescu. a 28. Liuba – necesar la pensionare. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 16. Beclenaş Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni contra partizanilor. Referinţe ale lui Boris Holban.08. 26. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid 1947 ca membru nou. care până în 1957 a practicat prostituţia.07. şi unde şi-a înstrăinat carnetul 1959 de partid. prostituţia. participat la acţiuni huliganice antimunci. în urma bătăilor de la Siguranţă a suferit un şoc de epilepsie.05.1954 toreşti. şi-a părăsit familia şi trăia cu Aurelia Ianoş. 4 1142 657 20 1143 2940 1 1144 1350 1 283 . la căderea din 1940 a avut purtare slabă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-au ocupat cu ajutorarea combatanţilor din Brigăzile internaţionale şi au activat în unităţile de partizani. Becicurinski Volf Bercovici Cetăţean ucrainean cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme activitate revoluţionară a copiilor săi – Aron (Arnold) şi Liuba. Copiii săi au fost în 1962 perioada interbelică membri ai PC Francez. membru de partid exclus pentru că: a frecventat o casă unde se practica 28. cu stagiu de la 23 august 1944 şi a cerut să fie ajutat să-şi îngrijească sănătatea.

4.Csaba Membru de partid exclus pentru că în calitate de maistru militar a încălcat grav prevederile regulamentelor militare.31. 1953 40 1146 3322 Becsi Sandor . Original.05. 6 1147 909 Becşan Mircea I. jură. mântul militar şi disciplina de partid. 4 284 .11.1145 180 Becsek Emeric Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. 1980 CCP a propus. Originale.12. exclus din Partid pentru că avea un frate deţinut pentru activitate duşmănoasă împotriva regimului. un alt frate al său a fost legionar. 2 1148 3009 Bectas Ali Omer Membru de partid exclus pentru că a avut abateri de la conduita morală (beţii 24. Originale. elemente duşmănoase. Întrucât a rupt legăturile cu fraţii săi 25. menţinerea deciziei. repetate. Fost activist la Raionul de partid Vâlcea. Originale. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. CCP a hotărât 1952 anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. scandaluri şi injurii aduse 1968 organelor de stat).02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Totodată a cerut Colegiului să solicite organizaţiei de bază să-l îndrume să se califice în producţie. copii.

9. Originale. Copie. 1 1150 910 Bede Ludovic (Bende) Membru de partid exclus pentru că în 1942-1943. a fost încadrat în armată prin intervenţia lui Zoltan Eidlitz. antisovietic. 1 1151 896 Bedeleanu Ion M. fost director de cabinet al lui Vasile Luca.08. a participat la crime 1949 împotriva populaţiei civile. care lua 25. Original. Copie.05. Ionel) Fost şef al Biroului cu materiale politice din DSPA. neîntemeiate. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte din Comitetul organizaţiei profasciste „Muncă şi Lumină”. Întrucât a constata că acuzele erau 15. s-a dovedit a fi un element necinstit. (Ioan.09. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din aparatul de stat.11. şperţuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 7 1152 2941 Beder Alexandru Membru de partid exclus pentru că ar fi fost un element anarhic şi indisciplinat. 1 285 . când a fost pe frontul 27. CCP a hotărât anularea 1948 deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.1149 2900 Becu Sebastian Ajutor de comisar la Poliţia Giurgiu. reconfirmată în 1955. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element afacerist.

„Crucea cu săgeţi”. Original. a simpatizat cu 1956 organizaţia legionară. proastă faţă de muncitori. 1 1157 964 16 286 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1933. Original. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. pătruns în Partid 21. CCP a hotărât respingerea cererii. copie. a luat parte la 1951 războiul antisovietic. Bedó Arpad Membru de partid exclus pentru că: era un chiabur exploatator. a susţinut 15. Originale.06.1951 toare şi ale ţărănimii muncitoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. reconfirmată în 1960. 8 1155 962 1 1156 961 Bedö Bela (Adalbert) Membru de partid exclus pentru că: a fost un exploatator afacerist. Originale. a avut purtare 13. pentru a lovi în interesele clasei munci. Bedö Iosif I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1154 931 Bednarcic Giovani Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a fost omul de încredere al administraţiei burgheze a întreprinderii în care lucra.05. 30. Originale. duşman al clasei muncitoare.1153 930 Beder Alexandru Membru de partid exclus în 1958 pentru că a activat în Partidul fascist 24. cu stagiu din 1928. 1957 În 1968 a fost luat în evidenţa ilegaliştilor.05. regimul fascist szalasist.

speculă. Originale. Original. Originale. a făcut 11.06.06. recunoscându-şi vina. s-a ocupat cu negus1957 toria. Original.12. 4. 1952 1 1159 3418 Bedreag Ion Director la Întreprinderea de stat mixtă din Breaza. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1 287 .1158 963 Bedö Ludovic Secretar al organizaţiei de bază de la Abatorul Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1162 746 Began Dumitru Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator (comerciant). Întrucât este un element tânăr şi nu a reieşit să fi avut şi alte abateri. alte abateri. antimuncitorească. o angaja ca lucrătoare în comerţ.05. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” întrucât a primit un miel de la o persoană. pentru a 26. 1982 Întrucât şi-a retras apelul. 12. străin de interesele şi de lupta Partidului. Bedros Petre Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a avut atitudine 19. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 1160 965 2 1161 917 Beer Mendel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a exploatat braţe de muncă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. exclus din Partid pentru că în anii 1946-1947 a făcut speculă cu alimente.

I) 1175 Idem. 2. II) 1165 748 Beglet Grigore Gh. Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât schimbarea deciziei în: greşit încadrat în Partid. I-II) Begidsán Tivadárné (Tárkány Maria) Cetăţean maghiar pentru care CC al 25. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. copii. Şef de cadre la Întreprinderea „Electro Cablul”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 1166 749 Begu Iosif Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că a activat în organizaţia legionară. Originale. 9.01. Original.11. Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.12. a trăit o viaţă depravată. 1981 5 (vol. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică cuzistă.06.07. 7. 1955 1 288 . 6 (vol. 9. Original. Originale. Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a 1978 cerut referinţe. a fost unealta patronului.1163 747 Beghian Grigore O. neavând cetăţenia română. 1956 3 1140 1164 (vol. Originale. a fost greşit încadrat.

10. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. 11. 16 1170 889 1 1171 3041 4 289 . membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: avea atitudine duşmănoasă faţă de Partid. Întrucât motivele s-au dovedit a fi neîntemeiate. Beilerian Miron (Dohlete) Fost administrator al redacţiei ziarului „Drumul Socialismului”. bani. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. reuşind astfel să 1954 obţină buletin de identitate. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1970 CCP a constatat că nu îndeplineşte criteriile cerute. nu era cetăţean român. eroare organele Miliţiei. Original. „Tehnolemn”. a indus în 11. 5 1168 751 Behm Carol Membru de partid exclus pentru că. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că în calitate de casier şi-a însuşit o sumă de 24.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a divulgat unele secrete ale 1954 întreprinderii. Originale. Originale. în calitate de contabil-şef la Întreprinderea 29. 1 1169 888 Beianu Teodor C. membru de partid care a solicitat 14. acordarea stagiului din 1936.10.05. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1167 750 Begulescu Ion C. 1958 reconfirmată în acelaşi an. Beinglas Lazăr Fost şef al Serviciului personal de la Uniunea Cooperativelor Meşteşugăreşti. Original.

Fost preşedinte al Sfatului Popular al comunei Obârşia Veche. avea o perioadă neverificată. Beiu Ion Inspector la Ministerul Justiţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 1952 1 1175 900 5. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. Beiu Olga (Zardeţchi) Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. Original. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care în postul avut a avut activitate duşmănoasă. şi a organizat 15.03. Original.1172 899 Beion Nicolae (Beian) Sublocotenent la Miliţia Cluj. 1 1173 915 2 1174 914 4. 2 290 . membru de partid exclus pentru că: era un element dubios. Membră de partid exclusă pentru că în 1939-1941 a fost simpatizantă legionară.10. 27. membru de partid exclus pentru că în 1952 a fost 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. furturi şi jafuri de obiecte de valoare. Beizadea Marcela Gh. Original.12. 1956 2 1176 901 Bejan Alexandru I. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca cercetările să fie continuate de către „organele în drept”. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 1951 a cerut Colegiului de Partid al Regiunii PMR Cluj să-l excludă din cadrele Miliţiei. condamnat pentru delapidare din avutul 1961 obştesc şi fals în acte publice.03. Original.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5. Original. 1950 1 1180 905 Bejan Dumitru Secretar al Comitetului Provizoriu din comuna Sânger. (A făcut parte din aparatul politic al 1951 Diviziei „Horea. Cloşca şi Crişan”.06. Original. alte abateri. 27. 1 291 .1177 902 Bejan Anton Membru al aparatului politic al Comandamentului Marinei. în timpul războiului antisovietic a fost prefect. 5. Original.04. verificat în vederea confirmării calităţii de membru şi stabilirea stagiului în Partid. alte abateri. 1950 1 1179 906 Bejan Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. Original.) CCP a hotărât confirmarea calităţii şi acordarea stagiului din 1938. atitudine duşmănoasă faţă de regim şi 1951 ţărănimea săracă. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. apoi instructor administrativ în Basarabia. 7 1178 904 Bejan Aurel Membru de partid exclus pentru că a activat în Mişcarea Legionară.03. membru de partid exclus pentru că: în 1947 a fost arestat pentru 26.

în funcţia avută s-a 1960 compromis prin relaţiile sale imorale cu o serie de funcţionare din unitate. CCP a hotărât clasarea cazului. iar în ultimul timp se îmbăta frecvent. Decizie reconfirmată în 1963. soţia sa adus activitate în Grupul Etnic German. Întrucât a fugit de regimul sovietic. în funcţia de şef 21. alte abateri. 3 1183 2637 Bejan Gheorghe Membru lăsat în afara rândurilor Partidului prin dizolvarea organizaţiei de bază. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2.1181 907 Bejan Dumitru N. Originale. 4 1182 908 Bejan Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că tatăl său a deţinut o băcănie. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea sa din Partid. motiv pentru care a solicitat Comitetului regional PMR Braşov recercetare cazului. CCP a constatat că excluderea s-a 1961 făcut fără o investigare temeinică. de staţie CFR Filiaşi a primit cadouri în 1957 bani şi alimente. din YMCA. Şef al Direcţiei Financiare a Ministerului Forţelor Armate.05. 17. membru de partid căruia i s-a retras calitatea. 3 292 . în 1946-1947 a făcut parte 25. iar fratele ei a fost legionar.01.08. Originale. Originale.01. şef de cuib. 1956 3 1184 1351 Bejan Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului burghezo-moşieresc a votat cu toate partidele. pentru că: la verificare nu a arătat că tatăl său a avut batoză.

Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: avea un trecut dubios. în calitate de translatoare 18. lipsit de ataşament faţă de regim.08. 4 1189 740 Bejan Nicolae C. 1 1187 1354 Bejan Livia S. Membră de partid exclusă pentru că: în timpul războiului a avut legături cu ofiţeri germani. duşmănoase faţă de ţărănimea săracă şi a 1951 colaborat cu chiaburii. Originale. Nicolaie. membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară.1956 rea aparatului de stat. Original. şi cu elemente din conduce. alte abateri. Neculai) Secretar al Sfatului Popular al oraşului Adjud.03. (Niculae. 2 1186 1353 Bejan Letiţia Funcţionară la Comitetul Provizoriu din comuna Sânger. 4. membră de partid exclusă pentru că a avut atitudini 26. făcut parte din Mişcarea Legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. 1961 5 293 . Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. ocazională.1185 1352 Bejan Iosif I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1188 879 Bejan Nicolae C.10. Originale. Membru de partid exclus pentru că a 13.04. s-a dovedit a fi 21. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

5. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 294 . 1965 4 1191 884 Bejan Petre Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate duşmănoasă regimului de democraţie populară. 1 1193 886 Bejat Constantin Membru de partid exclus pentru că în 19. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10.12. Originale.11. la lupte împotriva partizanilor. care în 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. 1946-1947 a făcut speculă cu cereale.1190 883 Bejan Nicolae Gh. 1 1192 885 Bejan Vasile Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte 24. Original. Original. Original. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. trecut a făcut politica partidelor istorice şi 1950 fasciste. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.

(Cazacencu) Membră de partid exclusă în 1949 pentru că: la arestarea sa din 1937 a avut 10. 4 1195 854 Bejenaru Dumitru F. 1962 21 1196 938 Bejenaru Florentina A. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.06.03. din 1946 a făcut propagandă reacţionară. Originale. alte abateri. Adresă a Institutului de marxismleninism de pe lângă CC al PCUS către Institutul de istorie a Partidului de pe lângă CC al PMR. în alegerile 19. 22.1194 939 Bejenaru Constantin C. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. fost agent de percepţie. Întrucât motivele s-au dovedit 1957 neîntemeiate. în timpul războiului a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. CCP a hotărât menţinerea deciziei. purtare proastă. Original. Originale. pentru a i se confirma participarea la munca ilegală a PCdR din perioada 1940-1941. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de chiabur. Cetăţean român care a adresat o cerere Comitetului regional Cernăuţi al PC din Ucraina. 2 295 . Membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de moşier. Originale. 2. 5 1197 937 Bejenaru Ion C.09.05. prin care se confirmă solicitarea. era căsătorită cu un 1957 element străin de Partid.

42 1199 936 Bejenaru Simion Membru de partid exclus pentru că: fiind originar din Basarabia.05. respingerea cererii şi clasarea ei în arhivă. s-a retras cu 28. Originale. cât şi în 1952 1944. Armata Română.01. care a solicitat să fie chemat în ţară împreună cu soţia şi fiica sa.07. membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al lui 30. 1 1200 935 Bejenaru Teodor Membru de partid exclus pentru că: a 15. Original. şi a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid şi luare în evidenţă. alte abateri. reconfirmată în 1955. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1198 374 Bejenaru Neculai (Nicolaie. criminal de război. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Nicolae) Membru de partid din 1928. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Biroul Comitetului raional nu l-a confirmat ca membru. 1957 În 1961 apelantul s-a repatriat. alte abateri. aflat în URSS. atât în 1940. a 1953 avut atitudini naţionalist-şovine. 1 1201 934 Bekesi Iosif Activist la Sindicatul Comerţ şi cooperaţie. Gyarfas Elemer. 4 296 . fost perceptor în Bucovina. CCP a hotărât 17. Originale. Original. Întrucât în 1940 a plecat în URSS fără aprobarea Partidului.05.

06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Beko Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1942 s-a înscris în armata fascistă maghiară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. s-a căsătorit cu fiica unui 1952 moşier. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului a căzut prizonier la americani în condiţii nelămurite. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate.03. Belcescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: faţă de PCR a avut atitudine duşmănoasă. alte abateri. Originale. Original.12. părinţii săi.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1944 s-a înrolat în trupele 18.02.1202 161 Bekesi Istvan Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii cu privire la 15. Belba Dionisie Secretar PMR de plasă. a luat parte la 1950 luptele împotriva Armatei Roşii până la capitularea Germaniei. SS „Hunyadi Poncelasok”. 24 1203 933 1 1204 932 1 1205 954 1 1206 644 8. 31. copii. apoi judecător). în postul avut s-a înconjurat 24. Original. 1950 1 297 . Bektemir Ferid Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (portărel la Tribunal. alte abateri. de elemente reacţionare şi a negat 1950 posibilitatea luptei de clasă între macedoneni. CCV a hotărât menţinerea deciziei. tot timpul a fost alături de Monarhie.

4 1211 979 4 298 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.07. Originale. Membru de partid exclus pentru fapte de necinste. Originale. cercetare temeinică. 6 1210 952 Belcineanu Ion D. 7 1208 953 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1207 1326 Belcescu Constantin Ch. judeţean Constanţa al PCR. nu era sincer şi era fiu de exploatator.06. în 1952-1953 a luat cartele fără să aibă dreptul. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât decizia a fost luată fără o 21. care în 1981 1979 a stabilit că nu avea merite deosebite. Belciu Pintilie D. legionară. a luat parte la războiul 1959 antisovietic. Originale. unor dispoziţii pe linie de stat. CCP a trimis cazul 1962 spre recercetare Comitetului regional PMR Dobrogea. reconfirmată în 1966.11. Originale. copie. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a retrimis memoriul Comitetului 28. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a făcut parte din organizaţia 10. În 1963 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior.02. abuz în serviciu şi divulgarea 13. Originale. Belchim Vasile T. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la crime şi jafuri. 1955 7 1209 3382 Belcin Samuel Fost membru care a solicitat reprimirea în Partid.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. 27. avea legături cu chiaburii. parte la acţiuni împotriva populaţiei 1957 civile. Original. în 1947 s-a ocupat cu specula. CCV a hotărât menţinerea deciziei. la data aceea condamnat pentru crime de război. Originale.08. exclus din Partid în 1955 pentru că: a avut prieteni legionari. era un element necinstit şi beţiv. Original.01. 5.1212 1018 Belciug Ion Gh. a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 1214 958 Beldean Ilia Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. în 1948 a fost arestat de Securitate pentru manifestări antisemite. 1951 1 1215 957 Beldeanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut de pază la generalul Mocinschi <Mociulschi>. CCP a hotărât repunerea lui în 1968 drepturile de membru de partid cu stagiul avut anterior.04. pe frontul antisovietic a luat 21. reconfirmată în 1966. Fost secretar al Comitetului plăşii PCR Brabova (1948-1952). 1950 1 299 . 7. 41 1213 980 Beldea Preda Membru de partid exclus în 1954 pentru că era de origine chiabură şi s-a căsătorit cu fiica unui chiabur.06. Originale.

exploatatori.) CCP a hotărât.07. copie. în trecut a 20. aplicând o linie a lor proprie.07. 6 1218 940 Beldic Dumitru Membru de partid exclus pentru că: era fiu de moşier expropriat. 1 1219 943 Beldie Catinca (Gheorghe) Membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie de 23. cercetată pentru că a avut abateri în 10. (Împreună cu Ştirbu Solomon a denaturat şi călcat hotărârile Partidului. Original. Originale.1216 2659 Beldeanu Ion (Ioan) Prim-secretar al Comitetului regional de Partid Arad. cercetat în urma abaterilor săvârşite în campania de colectare a cerealelor. 1953 CCP a hotărât sancţionarea cu „vot de blam”.09. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. sancţionarea lui cu „vot de blam”. Originale. făcut politică liberală. de pe urma cărora 70 de 1953 activişti de partid.07. ilegalităţi. dând loc la numeroase abuzuri şi 10. de stat şi ai organizaţiilor de masă au fost acţionaţi în justiţie. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. munca de colectări. 1 1217 887 Beldeanu Maria Secretară cu probleme agrare la Comitetul Raional de Partid Arad. 4 300 .

Originale. legături cu elemente duşmănoase. până în 1954 1946 a fost judecător. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 19291931 şi-a făcut studiile în Germania. 16 1223 916 Belea Gheorghe Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 5. alte abateri. soţia sa a făcut parte din Grupul Etnic German. alte abateri. 5 301 .01. în ţară. 1959 4 1222 891 Beldiman Octavian Şef al Biroului judiciar de la raionul de Miliţie Râmnicu-Vâlcea. Originale. închisoarea Busbach.10. 1 1221 941 Beldiman Gheorghe I. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în timpul războiului a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. reconfirmată în 1960 şi 1962. 19. Originale. unde s-a căsătorit cu fiica unui temnicer de la 15.1220 942 Beldie Nicolae Avocat în Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1961 cerut ca activitatea sa să fie demascată în cadrul instituţiei unde lucra. 1958 legionari. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.

III) – – – – 263 (vol. Idem. facilitarea emigrării unor persoane).1224 2499 Belea Miron M. I-V) 29/1/1959. În 1963 a fost reîncadrat în Partid cu stagiu de la data hotărârii. În 1958 a fost exclus din Partid pentru 27.12. iar CC a propus să i se acorde din 1942. Originale. fotografii. II) -. I) 112 (vol. „discuţii antipartinice cu tendinţe 1946 fracţioniste”. Preşedinte al Comitetului Central al 16. 1959 278 (vol. Ulterior a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. iar în 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Idem. II 3002 (vol. I pentru că 1946-1959. fals în declaraţii. a comis abuzuri şi ilegalităţi (şi-a însuşit lei şi valută. copii. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. copii. Idem. copii. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1225 (vol. menţinerea deciziei. sancţionat cu „vot de blam” pentru atitudine nepartinică şi participare la intrigi. vol. cu indicarea perioadei în care a fost exclus. împreună cu alte elemente din conducerea organizaţiei. V) 302 . Crucii Roşii. 1965 57 (vol.04. III) Idem. cu menţiunea că în 1942-1958 a mai fost membru. Membru în Biroul regional de Partid Deva. exclus din partid de CCP 1959 vol. Decizie reconfirmată în 1971.12. În 1977 CCP a propus. 50 Belea Octavian 29/1/1959. Originale. Originale. IV) 283 (vol. În 1965 i s-a acordat vechimea în Partid din 1942.

3000 kg de porumb. Comandantul Securităţii raionului Câmpina. Pe baza activităţii lui pozitive. în 1947. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi lipsit de simţul răspunderii şi al vigilenţei. Preşedinte al Întovărăşirii agricole „8 Martie” din comuna Seaca de Pădure. Originale.1226 2650 Belega Constantin Preşedintele Sindicatului alimentar. a spart 1958 magazia cooperativei şi a împărţit cetăţenilor cca. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element afacerist. CCP a hotărât anularea deciziei şi a recomandat organizaţiei de bază să-l primească în rândul candidaţilor de partid. legionară. după 23 august 1944 a bătut un număr de cetăţeni în primărie. Originale. Originale.03. serviciu. tatăl său era condamnat la 12 ani de închisoare pentru furt. 1947 CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. copie. reconfirmată în 1956 şi 1966. copie. alte abateri. 12. regiunea Craiova. ocupându-se de chefuri. carierist 18. Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 a făcut parte din organizaţia 17. Belega Marin C. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost judecat şi condamnat.10. membru de partid exclus pentru că: a fost membru activ al PNL. a accidentat maşina de 27. Belei Rovin I. a întreţinut legături cu elemente 1953 duşmănoase.05. reconfirmată în 1965. şi necinstit. cu de la sine putere. 4 1227 2784 6 1228 898 4 1229 897 4 303 . Belei Costică I.

Gostatul din comuna Ciacova. 1 1233 881 Beleuţ Dumitru D. menţinerea deciziei. s-a dovedit necinstit. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost chiabur. prin care se solicita să se confirme că în perioada interbelică a fost arestată şi condamnată pentru activitate comunistă. 2 304 . lb. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. română.11.12.1230 3192 Beleneşi Florian Membru de partid exclus pentru că a renunţat la calitatea de membru de partid. 1966 35 1232 880 Belenyesi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a făcut parte din Partidul „Imredi”.08. rusă. creştini (Keresztery Maganalkalmazotth 1950 Kakoservezete) şi din organizaţia „Zece” (Tizes Szerdezet). din organizaţia funcţionarilor 14. ca responsabil la 30. regiunea 1956 Timişoara. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a propus. Original. 2. 23.09. copii. alte abateri. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă situaţia. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. 3 1231 979 Belenstein Zlota Şulimovna (Braver) Cetăţeană sovietic cercetată în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti.

1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut prelucrarea cazului în organizaţia de bază din care făcuse parte.06. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului s-a ocupat cu afacerile. 3 1237 927 Belgrader Ştefan Şef al Secţiei administrative de la Camera de comerţ a RPR. Originale.01. menţinerea deciziei. dovedit necinstit. 1 1235 926 Beleznai Attila Membru de partid exclus în 1950 pentru că în 1940-1945 a fost în Austria. 21. CCP a hotărât transformarea deciziei 1957 în anularea încadrării în Partid. 1978 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. conducere sub influenţa alcoolului. Original. 4 1236 3225 Belgia Ilie Membru de partid exclus în 1974 pentru că a fost condamnat penal pentru 16. în funcţia avută s-a 22.1234 882 Beleuţă Petre Fost organizator al Gărzilor cetăţeneşti (1945). Originale.05. membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. în 1936-1938 a sprijinit organizaţia sionistă. în 1931-1940 a fost el însuşi proprietar al unui magazin de textile. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.02. 1956 2 305 . Originale.

1951 care a colaborat cu elementele duşmănoase. 1 1242 895 Beligan Mandache Fost activist de partid la Comitetul judeţean Suceava. exclus din Partid pentru că: fiind în stare de ebrietate. pentru că era de origine burgheză. gara Iţcani a pierdut materialul de 1954 propagandă.1238 928 Belia Ilie Primar în comuna Ticvanul Mare. 1 306 . membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost agent 11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Original.09. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de reacţionari.03. în 16. Original. 4 1241 893 Belicovici Eugenia Gh. Originale.04. pleca de la şedinţe pentru a se întâlni cu femei. 1 1240 892 Belicencu Teodor I. fiscal. era un element afacerist şi şperţar. alte abateri. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. timpul dictaturii antonesciene a servit 1951 interesele regimului. 1 1239 929 Belian Rodica (Fischer) Membră de partid exclusă în 1952 27. în 11. Original. cuzistă. Membru de partid exclus pentru că în 1934-1938 a făcut parte din organizaţia 17. regiunea Timişoara. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07.

dată fiind originea sa socială. Originale.03. 1951 3 1245 894 Belisna Iosif Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară.1243 2658 Belinchevici Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1947. îi dă posibilitatea să se reabiliteze prin muncă serioasă şi atitudine exemplară.04. fiind trimis la Federala Muscel în calitate de delegat. alte abateri.01. putând fi primit în calitate de candidat de partid. translator al Siguranţei. În 1956 s-a hotărât ridicarea sancţiunii. şi-a însuşit o cantitate din el. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3. 1950 2 1244 2657 Belingher Alexandru I. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. cu sarcina de a ridica porumb pentru muncitorii de la uzina unde lucra. 1 307 . 1. Original. alte 16. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a menţionat că.09. abateri. 1 1246 913 Beliu Andrei Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost 26. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte voluntar la războiul antisovietic şi a fost decorat.

Original. 1955 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.11. a 1950 fost membru al PSD.10.1247 912 Belivaca Manea Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. alte abateri. 1951 1 1249 955 Bellan Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost împotriva hotărârilor CC al PMR şi Guvernului cu privire la distribuirea cartelelor şi reducerea personalului administrativ.08. alegerile sindicale. 1941 a cerut să fie colonizat în Basarabia. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era viciat de alcool. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şovine faţă de populaţia românească. Original. 1 308 . 1950 unde a exploatat ţărănimea săracă. în trecut a exploatat muncă salariată.04. în 24. Original. 1 1248 956 Bella Samoilă (Balla) Membru de partid exclus pentru că în 1944 s-a retras cu trupele fasciste în Germania. a refuzat să voteze la 30. 1 1250 890 Belle Adalbert (Bela) Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturii hortyste a avut ieşiri 12. 1. unde a fost prizonier la americani. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

(Belu) Membru de partid exclus pentru că în trecut a deţinut diferite posturi. beneficiat de încrederea capitaliştilor. respingerea apelului. a înlăturat din facultate cadre corespunzătoare şi a adus elemente străine şi duşmănoase. a avut manifestări antipartinice. În 1976 a solicitat ca. de calomniere a unor lideri ai Biroului Politic. În 1968 a fost reprimit în Partid. 1953 22 1252 2656 Bellu Gheorghe Gh.12. a avut o poziţie împăciuitoristă faţă cu cazurile deviatorilor Ana Pauker şi Teohari Georgescu. În 1956 s-a revenit asupra deciziei. pentru că: în calitate de decan la Facultatea Juridică nu a luat poziţie împotriva unor teze revizioniste introduse în conferinţe de unii profesori.02. să i se acorde stagiu de partid. Originale. Originale. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. şi al trădătorului Vasile Luca. 6. în care a 21. 3 309 . fiind în conducerea tineretului socialdemocrat. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. pe baza activităţii în PSD. a trăit în preajma unor elemente depravate.1251 2787 Belle Petre T. CCP a propus. fiind reîncadrat în Partid cu vechimea avută anterior. membru de partid cercetat pentru legături cu elemente chiabureşti. Hotărâre reconfirmată în 1966. Director general al Treburilor Consiliului de Miniştri. S-a stabilit că: a fost membru PSD. cu manifestări duşmănoase. era căsătorit cu fiica unui chiabur. În 1960 a fost din nou exclus din Partid.

ziare. Medic la Institutul de Endocrinologie al Academiei RPR. în 1934 s-a înscris în 22. alte abateri.05. reconfirmată în 1959. să se menţioneze în documentele sale de partid că în 1947-1959 a mai fost membru. Întrucât a constatat că în documentele sale de partid recunoscuse că. membru de partid exclus pentru că în timp ce era student a făcut parte din organizaţia legionară.01. Referinţă semnată de Zaharia Stancu. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu data înaintării apelului. a luat parte la 1965 câteva şedinţe legionare şi nu a reieşit să fi avut altă activitate. sub 20. Originale. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. broşură. 6 1255 1334 Beloiu Eugenia (Secară) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. a fost salarizat de Malaxa. Originale. 1960 şi 1961. Partidul lui Iunian. 100 1254 911 Beloiu Dumitru D. influenţa unor colegi. 1951 79 310 . membru de partid exclus pentru că: după ce în 1922 a fost membru de partid. a rupt legăturile cu acesta şi s-a înscris în PSD. Originale. 4. a avut legături cu 1950 Panait Istrati şi a scris la revista „Cruciada Românismului”.01.1253 2806 Bellu Petre Scriitor.

2 311 . a împuşcat mortal un dezertor din armata austroungară. 4.02. pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. ca plutonier de jandarmi al regimului burghezo-moşieresc. 1953 10 1259 2916 Belu Constantin A. 5.04. Secretar al Comitetului raional de Partid Băileşti. copii. Original. 1951 1 1257 1336 Belovici Vasile D. făcut parte din organizaţia legionară.1256 1335 Belote Vasile Membru de partid exclus pentru că în 1917. scop personal şi a creat mahalagisme.05. CCP a hotărât clasarea cazului. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate.10. Originale. 1958 Întrucât motivele s-au dovedit întemeiate. Membru de partid exclus pentru că a 10. scos din funcţie în 1957 pentru că s-a folosit de poziţia avută în 13. Original. 2 1258 191 Bélteki Alexandru (Sándor) Fost medic al Ghetoului din Reghin (1944). Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

2 1262 1338 Belu Irina Telegrafistă la PTT. membru de partid cercetat în legătură cu o serie de ilegalităţi şi abuzuri reclamate de Florica Toth. Membru de partid exclus pentru că a 26. alte persoane reclamate.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1959 şi 1960.04.05. 34/1979 Întrucât cele sesizate fuseseră deja 1979 remediate. Original. 26.09. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. în calitate de casieră la magazinul de stat „Tractorul” din Brăila a sustras o sumă de bani. membră de partid exclusă pentru că a fost informatoarea Siguranţei. 1 1263 1339 Belu Marioara (Gheorghe) Membră de partid exclusă pentru că: a lucrat la Poliţia din Cernăuţi ca funcţionară. fost membru activ al Mişcării Legionare. iar restul reclamaţiilor nu s-au confirmat. Originale. muncitoare în aceeaşi fabrică. a 1951 solicitat să fie cercetată de „organele în drept” şi să fie scoasă din postul deţinut. 15. 54 1261 1337 Belu Dumitru C. 14. (Dosarul conţine şi decizia de 1956 excludere din partid a lui Belu Gheorghe. 17 312 . copie.) CCP a hotărât menţinerea deciziei.1260 Belu Dumitru Director al Întreprinderii de Textile Lugoj. Originale. Original.

primeşte cartelă. untură şi făină. CCP a hotărât clasarea cazului. 1954 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Original. 2.1264 3419 Belu Oprea Membru de partid exclus pentru că a avut abateri repetata de la disciplina de 26. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1 1267 14 Benamy Olga (Abel) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului celor ce muncesc din Ungaria de a se trimite relaţii cu privire la activitatea sa.02.12. menţinerea deciziei. 1982 CCP a propus. Întrucât a renunţat la apel. iar în 1947-1949 a fost membră a PCR. Originale. Original. 1959 1 1266 1341 Benach Alexandru (Andrei) Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu comerţul de carne.02. şi-a manifestat nemulţumirea cu privire la salariu şi la faptul că nu 11. 13. partid. 2 313 .07. 6 1265 1340 Beluşinschi Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 1950 faptul că în 1944 a fost deportată la Bergen Belsen.

în funcţiile avute după 23 august 1944 a promovat elemente reacţionare şi afaceriste. 19 314 . română şi rusă.2917 1268 (vol. 20. Originale. în care se afirma că: a făcut politică sionistă. I) 9/1957 18 (vol. copii. iar în 1940 a fost arestată şi condamnată pentru răspândire de manifeste comuniste. Originale. I-II) Benari Lenormanda Deputată în Marea Adunare Naţională 30. s-a propus scoaterea ei de sub anchetă. Idem. În 1957 a solicitat să se analizeze cauzele pentru care a fost scoasă din cadrele Ministerului Învăţământului Public.11. 13.04. întrucât trecutul său fusese cercetat anterior. Întrucât trecutul ei politic era cunoscut de Partid. Originale. Parhon” şi trimisă ca profesoară în învăţământul mediu. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 1967 comunicat că în perioada 1939-1940 a fost membră a UTC. avea legături cu Legaţiile elveţiană şi israeliană din Bucureşti. II) 1269 990 Bence Mikloşné (Trebici Justina / Irina) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar prin care se cereau informaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. 1957 6 (vol. CCP a hotărât clasarea cazului. iar acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Întrucât cele sesizate nu ţineau de competenţa instituţiei. Informaţii despre Guzoran Gaspar şi Olah Lojaşné. CCP a clasat cazul.02. cercetată în urma primirii unei note informative. iar ulterior scoasă din cadrele Universităţii „C. lb. şi directoare la Şcoala Superioară 1952 Pedagogică.I. Totodată.

1950 alte abateri. Original. în 22.1270 1342 Benchea Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cergăul Mare. 2 1272 1372 Bencu Ion Gh. funcţia avută a avut legături cu elemente 1954 duşmănoase şi şi-a pierdut servieta cu documente de partid. 1 1271 1343 Benciu Iulian Membru de partid exclus pentru că: a avut cârciumă.04. reconfirmată în 1956. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. pentru că în trecut a fost legionar. responsabil cu munca de îndrumare la sate. 5 315 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. exclus din Partid 29. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.11 avut manifestări şovine şi antisovietice. s-a ocupat cu afaceri. exclus din Partid în 1949 pentru că: era fiul unui fost colonel de jandarmi.04. a 27. Originale. Activist de partid la judeţeana Tecuci.

CCP a propus. 28. <1956> 10 Întrucât activitatea lui nu era (vol. 1274 1370 Benczel Adalbert L. este necesar să muncească în organizaţiile de masă. CCP a propus clasarea cererii. 1957 Întrucât a trăit 29 de ani în străinătate şi nu i se cunoştea activitatea. Originale. a hotărât să fie chemat la Colegiul de Partid de pe lângă Comitetul regional de Partid Cluj pentru a i se explica faptul că. copie. în detaşamentele de muncă şi în lagărele în care a fost a avut o atitudine egoistă şi a sprijinit acţiunile duşmănoase ale administraţiei. 1954 2 316 . iar în anul următor apelantul a cerut o pensie de ilegalist. Totodată. la 1500 de lei. (Bela) Secretar al Comitetului judeţean ARLUS Târgu Mureş. II) cunoscută. 5 (vol. 6. română. care a solicitat primirea în Partid. majorarea pensiei de 1034 lei pe care o primea lunar. a sprijinit acţiunile socialdemocraţilor de dreapta. lb. spaniolă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar peste câţiva ani să adreseze o nouă cerere.57/1957 1273 (vol.07. I) Idem. în calitate de corespondent al Biroului Congresului Mondial Evreiesc a desfăşurat o activitate dubioasă. copii. I-II) 1371 Benczédi Miklós (Nicolae) Persoană repatriată din Argentina.01. Originale. CCP a clasat cazul. întrucât de la întoarcerea lui în ţară nu a trecut timp suficient pentru a putea fi cunoscut. În 1972 i s-a recunoscut stagiul din 1930. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. membru de partid exclus în 1951 pentru că: în trecut a deţinut o agenţie comercială.

CCP a cerut organizaţiei de bază să examineze dacă s-a ridicat la conştiinţa unui membru de partid. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţia de controlor PTT. Original. Originale. Original.03. funcţie deţinută până în 1944. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în calitate de şef al Biroului de personal de la Direcţia financiară a CFR.11. 10 317 . s-a dovedit a fi omul de încredere al administraţiei. 1980 CCP a hotărât menţinerea deciziei. spirit de sacrificiu. Secretar al organizaţiei de bază de la Depoul Craiova. pe frontul antisovietic era cunoscut ca un ofiţer cu 31.05. Originale.1275 1368 Benderli Manole O. în 1946 a făcut propagandă reacţionară. a întreţinut relaţii cu elemente duşmănoase. a avut activitate la titelişti. exclus din Partid în 1953 pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost omul de încredere al administraţiei. 1956 2 1276 2615 Benderlin Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost informator al Poliţiei. 9. solicitat plecare definitivă din ţară. 1 1277 1367 Benderliu Vasile Mihail B.03. 1957 4 1278 3308 Bendescu Eugen Membru de partid exclus pentru că a 31. 9. Pentru că a avut şi o activitate pozitivă.

reconfirmată în 1955. Bendit Herşcu Membru de partid exclus pentru că: în acelaşi timp s-a înscris în organizaţia sionistă „Barhovia”. 1970 4 318 . 4 1280 1365 1 1281 1364 Bendorfeanu Gheorghe Secretar II al Raionului de PRM Sibiu.12. a bătut un ostaş 23. 9. Originale. a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. unde a activat până 28.1279 1366 Bendic Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1949 a fost martor al apărării în procesul inginerului Dumitru Samoilă. Original.11. sovietic. Originale. 1957 Întrucât principalele motive de excludere s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 11 1282 3036 Bene Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1941 s-a înscris în Partidul fascist maghiar „Crucile cu Săgeţi”. s-a dovedit a 19.04. în 1945-1946 s-a ocupat 1950 cu specula. iar în Partid a dus o activitate pozitivă. Întrucât CCP constatat că la intrarea în Partid a arătat în mod sincer situaţia. 1961 şi 1962. s-a înscris pe listele de emigrare în Israel. alte abateri. Originale. fi necinstit. arestat pentru activitate subversivă.09. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul de la data deciziei. nu a rezultat că a desfăşurat activitate în acea organizaţie. exclus din Partid pentru că: a fost simpatizant legionar. la dizolvarea ei.

administratorul Oficiului de Aprovizionare CFR.05. lb. 25.02. 1948 1 1285 1363 Bene Viorel I.01. Responsabil cu propaganda şi agitaţia la organizaţia de bază de la Industria Textilă Arad. Benea Florin Membru de partid exclus pentru că în calitate de locţiitor al secretarului Comitetului de Partid din comuna 17. CCP a hotărât anularea deciziei şi menţinerea sancţiunii cu „vot de blam”. exclus din Partid pentru că: fiind beat. Luncoiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Comitetului judeţean de Partid Valea Jiului să cerceteze trecutul lui Gavril Lupu. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. 2 1286 3032 4 319 . Originale.1283 108 Bene Rozalia (Ianki) Cetăţeană maghiară pentru care CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a cerut referinţe. 9. în societate.05. judeţul Hunedoara. 1952 11 1284 2942 Bene Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de însărcinat al CFR cu aprovizionarea muncitorilor a dispărut cu o sumă de bani şi s-a întors după 6 luni. şi legăturile lui cu Vasile Bene. Copie. Original. 6. maghiară. minţind că a fost dus cu forţa în URSS. în urma cărui fapt a fost sancţionat cu 1951 „vot de blam”. imoral. alte abateri. română. Originale. a avut un 1970 comportament nedemn. a insultat doi ofiţeri de Miliţie.

legionare. în timpul războiu27.04. 23 1290 1360 Benea Ion P. Originale. a plecat voluntar pe front. îşi brutaliza soţia. alte abateri.04. În 1970 a fost exclus din Partid. alte abateri. avea legături cu duşmanul de clasă.08. reconfirmată în 1960. a întreţinut legături intime cu Victoria 1956 Şerbănescu.1287 1361 Benea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestări 10. lui antisovietic a fost informator în rândul 1959 muncitorilor şi prizonierilor sovietici.12. Şef al Secţiei de Propagandă şi Agitaţie a Comitetului raional de Partid Corabia. Originale. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. sancţionat cu interdicţia de a ocupa posturi de conducere pe linie de partid şi de stat timp de un an. Întrucât majoritatea motivelor de excludere s-au dovedit neîntemeiate. s-a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1947. 1962. 1953 5 1289 78 Benea Ioan I. 8 1288 1362 6. Originale. iar apelantul a depus o activitate pozitivă. activistă în secţia sa. Benea Hristache Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în timpul războiului a scris articole cu caracter antisovietic. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1938-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. pentru că: 14. 1966 şi 1975. 3 320 .

1936 a fost spărgător de grevă.02. restul pedepsei fiindu-i graţiată. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv 1954 pentru care a fost decorat cu „Coroana României” şi „Steaua României”. membru de partid exclus pentru că a folosit bătaia şi tortura. formarea de grupuleţe în redacţia ziarului 1958 „Făclia” din Cluj. din care a executat 8 luni. reconfirmată în 1971. Originale.01. (A fost judecat şi condamnat la 3 ani de închisoare corecţională. prinderea partizanilor sovietici.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. a trăit în anturajul elementelor legionare. 1963 17 1293 1324 Benedecsics Albert Membru de partid exclus pentru că în 14. lucrător la Secţia Anchete Penale din Direcţia Regională MAI Suceava (Securitate). membru de partid exclus pentru că: a făcut politica PNL.1291 1359 Benea Silviu Procuror-şef la Tribunalul raional Sighet. a decedat. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. era descompus moral. reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale. fost legionar. 19 1292 1358 Benea Teodor (Toader) Ofiţer. 2 321 . pe frontul antisovietic a luat parte la 16.12. în urma cărora Nicu Chicoş. 1 1294 1357 Benedek Adela Membră de partid sancţionată cu „mustrare” pentru mahalagisme şi 13.

1958 şi 1960. Originale. 3 1296 2699 Benedek Alexandru H. 1955 36 1297 121 Benedek Andras (Andrei) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informa17.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1952 tatăl său a emigrat în Israel.08. Originale. 1952 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. în trecut a fost condamnat penal pentru evaziune fiscală. el însuşi ocupându-se cu negustoria. în timpul 1954 alegerilor sindicale din mai 1952 a încercat să fure voturi.05. 6 322 . reconfirmată în 1955.1295 1355 Benedek Alexandru Membru al BOB de la fabrica „Haia Lifşiţ” din Oradea. reconfirmată în 1957. a întreţinut legături cu 26. Originale. rudele sale din America. exclus din Partid pentru că: în fabrica în care a lucrat a fost omul patronului. ţii. 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie.

4. să fie deferit Justiţiei. fost dus în Germania.06. în 1948. iar celelalte motive de excludere s-au dovedit neîntemeiate. membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur.01. a jefuit fondurile Uniunii. 1 1300 2943 Benedek Eugen Responsabil economic al Sindicatului Textil. în postul avut a susţinut elemente dubioase. a fost autorul moral al spargerii unităţii din cadrul Comitetului Executiv al sindicatului. unde a stat în 1953 captivitate la americani. a colaborat cu patronii reacţionari. în timp ce făcea parte din armata hortystă. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost condamnat penal pentru furt.1298 1311 Benedek David Responsabil cu cadrele la Sfatul Popular Regional Carei. fiind sub influenţa sioniştilor. unde tineretul evreiesc era pregătit pentru plecarea în Israel. Original. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. 1948 2 323 . Întrucât după 1940 părinţii săi nu au exploatat. a făcut chefuri cu femei de moravuri uşoare. a 23. în funcţiile avute s-a dovedit necinstit. Copie. s-a încadrat în muncă la Staţia de restratificare din Carei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechime din 1948. când a început să depună activitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. în 1944. să fie demascat ca trădător al clasei muncitoare. 1955 1 1299 1312 Benedek Ernest Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu nesănătos. de la care lua bani şi produse textile.02. 1.

Original. Original. 6 1304 1318 Benedek Ioan Fost membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. şi a fost în 1953 relaţii cu spionajul hortyst. într-un 28. comuna Ungheni a fost condamnat penal 1950 pentru lipsă în gestiune. 3 324 . ulterior a participat la 1960 manifestaţii cu caracter legionar.12. Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a fost membru al Partidului 28.10. având cârciumă.1301 878 Benedek Francisc Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că în perioada războiului a fost în Germania şi. Întrucât era un duşman al clasei muncitoare. lagăr american. care în trecut a trăit mai mult 10. scoaterea din funcţia de achizitor al Uzinei „Janos Herbak”. 1 1302 1369 Benedek Francisc Membru de partid exclus pentru că în calitate de vânzător la cooperativa din 22. Originale. ulterior. CCP a propus: menţinerea excluderii din Partid. Original.03. să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1303 1317 Benedek Francisc I. fascist Goga-Cuza.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. din speculă. 1955 CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid ca membru nou.

1959 35 325 . Original. membră de partid exclusă pentru că s-a înconjurat de elemente străine de regim.04. membru în organizaţiile fasciste. menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. 5 1309 1322 1.1305 1319 Benedek Ioana Directoare a Societăţii SovromAsigurare. 1955 1 1306 1320 Benedek Irina Membră de partid exclusă pentru că a fost ataşată regimului hortyst.25. alte 1951 abateri. în 1975 a refuzat să semneze „Angajamen.05. reconfirmată în 1960 şi 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.10. din noiembrie 1956. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. Original. 1980 CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Benedek Ştefan Membru de partid exclus pentru că a susţinut teze revizioniste cu privire la acţiunile contrarevoluţionare din Ungaria. Originale. Originale. Benedek Iuliu Membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a devenit 22.08. fapt 14. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. dovedit prin retragerea ei în faţa trupelor 1950 sovietice eliberatoare. tul solemn”.04. 1. 1 1307 1321 1 1308 3314 Benedek Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1974 a cerut să plece definitiv din ţară.

5 326 . a făcut speculă cu obiecte aduse din străinătate. 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1957 CCP a stabilit că cererea era neîntemeiată. membru de partid verificat în vederea confirmării 23. lemne şi bani). 36 1313 1325 Benedict Ioan M. care a solicitat acordarea stagiului 19. menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că în funcţiile administrative avute a săvârşit unele greşeli (cumpărarea unui autoturism pe numele personal. 5 1311 1356 Benedek Zoltan Instructor la Sectorul Gospodăriei din Secţia Gospodăriei de Partid a CC al PMR. 30.05.1310 1323 Benedek Ştefan St. Hotărâre reconfirmată în 1987. calităţii. în calitate de ofiţer mecanic de nave. din 1937. CCP a propus. Ofiţer de Securitate în SfântuGheorghe şi Stalin (Braşov). Originale. 8 1312 3424 Benedic Constantin Membru de partid exclus pentru că. împrumuturi de 11.03. 1958 CCP a hotărât confirmarea vechimii lui în Partid din 1935. Originale.08.06. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a hotărât. Originale.

în 1958 s-a manifestat împotriva hotărârilor 27. Originale. Şef al Serviciului de Cadre şi Personal de la Uzina „21 Decembrie” Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. antihitlerist şi a refuzat să lupte împotriva 1953 armatei germane. Benga Ion Gh. Copie. pentru a 10. CCP a 1960 hotărât clasarea cazului. 1949 după care a fugit cu banii. 1 1316 2944 Benetand Gheorghe Şef al Serviciului de radioemisiune din Direcţia Generală a Poliţiei.01.12. membru de partid exclus pentru că: a ridicat de la casierie 150 de milioane. Original. Întrucât şi-a retras apelul. era un element beţiv. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 29. Original. alte abateri.05. a practicat jocuri de noroc.1314 1327 Benescu Constantin Secretar al organizaţiei de bază din comuna Vişineşti. luate de Partid împotriva lui Constantin 1960 Doncea. cumpăra materiale necesare serviciului. intenţionând să treacă graniţa. raionul Pucioasa. soţia sa a fost condamnată pentru prostituţie. 1 1317 1329 4 327 . Ovidiu Şandru şi Vasile Bâgu. membru de partid exclus pentru că: a dezertat de pe frontul 11. a întreţinut relaţii cu chiaburii. 2 1315 1328 Benescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru lovire.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a luat mită de la muncitori. regiunea Ploieşti.

Original. a avut discuţii neprincipiale la adresa unor activişti de partid. în 1948-1951. era un element vicios (beţiv).06. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut 1954 pază în ghetou. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.05. Originale. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1954 cerut să i se pună în vedere să rupă cu fraţii săi. CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării în Partid. arestarea populaţiei sovietice. 2 1320 1332 Benghe Marin D. 2. Original. 5. 1959 4 1321 877 Bengheanu Lazăr Membru de partid exclus pentru că: în unele localuri.10.02. care erau elemente reacţionare. 19. sancţionat cu „vot de blam” pentru mahalagisme.1318 1331 Bengescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 17. 1954 1 328 . 1 1319 1330 Bengescu Petre Ofiţer SSI (Securitate). Original. alte abateri.

de la care primea pachete. 2 1324 992 Bengulescu Alexandru I. Originale.19. 1954 13 1323 991 Benglas Roza (Olier) Ziaristă la „Viaţa Sindicală”. Original. speculă cu textile. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era un element care aparţinea claselor exploatatoare. În 1968 a fost reprimit în Partid. 1 329 . membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. 21 1325 1309 Beniamin Elena Membră de partid exclusă pentru că: părinţii ei au fost comercianţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fiind vice-preşedinte al Asociaţiei „Tracţiunea”. a făcut 30. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a ocupat cu diverse afaceri. 1960 şi 1961. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. avea rude în 1953 străinătate.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 27.1322 876 Benghia Mihalache Membru de partid exclus pentru că: era chiabur. alte abateri. Originale. în trecut a fost omul de încredere al administraţiei CFR. reconfirmată în 1959. alte abateri. 9. 1954 reconfirmată în 1956. alte abateri. înainte de 23 august 1944 a dus o viaţă imorală şi s.08.07. Original.

1326 1310 Beniamin Ernest M. CCP a constata că 1950 în timpul războiului a scris articole antisovietice. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de magazioner a sustras grâu. În 1959 a fost exclus din nou din Partid pentru mită şi trafic de influenţă. În cursul anchetei. Originale. 11. 1951 41 330 . la prima confruntare cu duşmanul de clasă a avut purtare trădătoare. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid cercetat pentru că: era un element mic-burghez. CCP a propus excluderea lui din Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei în 1961 şi 1970. 3. motiv pentru care a hotărât menţinerea deciziei şi le-a cerut părinţilor fetei să-l defere justiţiei. 9.01.05. scoaterea din funcţie şi cercetarea de către „organele în drept” (propunere acceptată). Instructor la Comisia de stat pentru aplicarea legii Sfaturilor Populare. a încercat să violeze o fată de 13 ani.07. faptă pentru care a fost condamnat penal. fiind trimis pe teren. Originale. 1956 3 1327 2901 Benisache Virgil Activist al judeţenei de PMR Argeş. alte abateri. exclus din Partid pentru că. Copie. în 1953 s-a propus reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior (propunere acceptată). 2 1328 996 Beniş Carol S.

1952 35 331 . a colaborat la ziarul profascist „Ţară Nouă”. iar în articolele scrise aducea laude lui Hitler şi politicii lui. şi declaraţii ale lui Traian Borcescu şi Herbert Zilber. alte abateri. Referinţe semnate de: Mircea Biji. fapt interzis de legătura sa superioară. Beniuc Mihai A. Ion Meţiu şi Mircea Bălănescu. în 1957 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul de la data trimiterii apelului. Originale. soţia lui Mihai Beniuc. la cădere a avut purtare trădătoare şi imorală faţă de duşmanul de clasă (la Siguranţa Ploieşti a întreţinut relaţii intime cu procurorul Curţii marţiale. în timpul războiului antisovietic a fost concentrat la SSI. membră de partid cercetată pentru că: era educată în spirit burghez. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Întrucât s-a considerat că s-a reabilitat. în 1944 a acceptat propunerea lui Traian Borcescu (şef al Biroului II din MStM) de a da informaţii despre intelectualii „democraţi”. Pârvănescu. să fie cercetată şi ţinută în evidenţa „organele în drept”. în cadrul Biroului II de Informaţii şi contrainformaţii al MStM. <1951> CCP a propus excluderea ei din Partid şi. Originale.1329 995 Beniuc Emma (Friedman-Bresliska) Şefă de serviciu la Institutul Maxim Gorki. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1940. 9 1330 994 3. În 1956 s-a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea din 1945.07. Secretar al Uniunii Scriitorilor şi profesor universitar. şi alţii). deşi era membru al Comitetului regional de Partid Braşov. copii. întrucât a avut legături cu persoane din „grupul trădător” Foriş. la Cenzura presei externe şi întocmirea Buletinului politic intern. membru de partid cercetat pentru că: în 1940-1941.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit „tendenţioase. română.05. 8 1333 998 Benke Pavel Activist UPM.12. Originale.1331 997 Benke Gabor G. maghiară. 6. s-a înscris în Partidul szalasist. 1953 CCP a hotărât menţinerea calităţii lui de membru cu stagiul din 1945. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 1334 999 Benkö Juliu (Julia) Membru de partid exclus pentru că: a dat dovadă de sentimente naţionaliste. Originale. denaturate şi nestatutare”. Original.IIIkerületi alapszervezet. alte abateri. 1953 7 1332 435 Benke Lajos (Ladislau) Persoană pentru care „M. lb. a luat parte la acţiunea de sprijinire a războiului antisovietic. Originale.06. judeţean PMR Odorheiu. 1950 1 332 . membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea 14. Cegled” din Ungaria a solicitat referinţe Comitetului 29. motiv pentru care a fost demascat. 1949 Adresă prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. copii. (Gavril) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: datorită mentalităţii lui carieriste a lucrat cu elemente trădătoare. căderilor din Ardealul de Nord. a devenit omul lor de încredere şi a trădat clasa muncitoare.P. în 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.09. 1.D.

Benkö Şamuel (Samuilă) Membru de partid exclus pentru că: era fiul unui preot exploatator. Original. creat familiarism. CCP a hotărât sancţionarea ei cu „admonestare scrisă”. Bensimon Adrian Membru de partid exclus în 1953 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori.07.1335 1000 Benkö Rozalia Instructoare la Secţia Organelor Conducătoare de Partid. şi-a pierdut carnetul de membru.06. reconfirmată de CCP în 1956. 4 1336 1001 5.Luisa (Roth) Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: era de origine burgheză. 3 333 .05. cercetată pentru că a avut ieşiri antipartinice şi a creat <1951> mahalagisme la adresa unor membri ai conducerii Partidului. Sindicale şi de UTM a CC al PMR. Originale. 1 1338 1003 7. tatăl său a fost legionar 1959 activ. 1954 4 1339 1010 Bensimon Ana . şedinţă legionară. a pierdut documente de partid. Originale. s-a manifestat ca naţionalist maghiar. în muncă a 23. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. s-a înconjurat de elemente străine de clasa muncitoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1955. 1950 1 1337 1002 Benone Iacob Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a luat parte la o 25.

„Haovett”. reconfirmată de CCP în 1962. 8 1342 1011 Benţaru Gheorghe P. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Originale. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat situaţia. 2. 1960 4 1343 814 Benţe Miclos (Burger Niculae) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.09. activitatea sa în mişcarea revoluţionară în 1962 perioada 1940-1941. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. prin care s-au cerut relaţii cu privire la 27. reconfirmată în 1958. atitudine recalcitrantă. Preşedinte al cooperativei săteşti Borduşani. alte abateri. în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă 28. Originale. copii. la verificare a avut 17. 11 334 .11. 4 1341 989 Bentin David Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost patron de atelier.07. Originale. a făcut parte din PSD. raionul Buzău. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru înlesnirea speculării unei cantităţi de tablă zincată.1340 1012 Bente Ioan (Ion) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. comuna Săgeata.

07. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: era fiu de burghez. Originale. completat formularul de emigrare în 1956 Israel. şi-a scos formular de plecare în Israel. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. prin care se 11. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a fost omul de încredere al patronului. 6 1346 992 Benvenisti Jacques M. alte abateri.06. greutăţi în munca de preschimbare a 1953 banilor. a întreţinut legături cu chiaburii. a fost în fruntea Cercului Cultural „Muncă şi Lumină”. a făcut 22. 2 1345 2786 Benuci Anastase P. Originale. Original. reconfirmată de CCP în 1960. (Jacob) Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a făcut parte din organizaţia sionistă „Hapel Hadate”. 7. 1958 5 335 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1347 2654 Benzion Iacob A. făcea propagandă împotriva Uniunii 1950 Sovietice. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. în 1950 a 19.1344 1013 Benţe Nicolae (Benţa) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. alte abateri. Originale. reconfirmată în 1962.

08. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. în funcţia avută a luat şperţ. membru de partid exclus în 1948 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din 29. 14 336 . Originale. Originale. CCP a propus. 13. menţinerea deciziei. Originale.07. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a aprobat. 3 1349 919 Beral Stela (Haim) Angajată la Direcţia Înscrierii şi evidenţei populaţiei din Direcţia Generală a Miliţiei. Israel. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. a plecat voluntar pe 1960 frontul antisovietic. Hotărâre reconfirmată în 1985.1348 918 Beral Avram (Berall) Membru de partid exclus pentru că: în 1950 a depus actele pentru emigrare în 13. membră de partid exclusă pentru că nu primea uşor critica şi comenta cu privire la lipsurile care i se arătau.04. 9 1351 3432 Berariu Luminiţa Membră de partid exclusă pentru că a participat la şedinţele şi ritualurile mistice ale sectei „Meditaţia transcedentală”.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. în trecut a făcut parte din 1956 organizaţia sionistă „Mişmar”. 1955 1 1350 921 Berariu Gheorghe Ajutor de comisar la Poliţia din Roman. organizaţia legionară.

08.08. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a aprobat. 13 337 .1352 3431 Berariu Maria Membră de partid exclusă pentru că a participat la şedinţele şi ritualurile mistice ale sectei „Meditaţia transcedentală”. membru de partid exclus pentru că: era un element care a trăit într-un mediu mic-burghez. menţinerea deciziei.23. Originale. 1951 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1940. Hotărâre reconfirmată în 1985. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 13. reconfirmată în 1959. Originale. după 23 august 1944. legături cu unii chiaburi. 3 1354 922 Beraru George (Strul) Funcţionar la Direcţia Cadrelor din Ministerul Afacerilor Externe. Original.07. democrat de dreapta. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 2 1355 923 Beraru Ion Căpitan în Portul Constanţa. membru de partid care a solicitat acordarea 30. în postul avut a avut 29. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1936 a făcut parte din Partidul cuzist. stagiului din ilegalitate. pe care i-a 1956 favorizat. a făcut greutăţi 1951 Partidului. fiind social. CCP a propus. 7 1353 920 Berarov Ilie Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Berecsăul Mic. şi-a însuşit cereale şi alte obiecte de la cetăţenii din comună care fuseseră dislocaţi. regiunea Timişoara.

1356 924 Beraru Ion I. după 23 15. membru de partid exclus pentru că: a fost unealta Monarhiei şi a burgheziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 3 338 .03. august 1944 s-a înconjurat de elemente 1954 duşmănoase regimului. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în perioada guvernării legionare a educat elevii în spirit naţionalist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: era fiu de exploatator. Original. a fost susţinut de elemente duşmănoase din Ministerul de Finanţe. copie.10. menţinerea deciziei. definitivă din ţară.11. precum Vasile Modoran şi Aurel Vijoli. 3 1357 925 Berbecaru Constantin P. Originale. Originale. 1959 11 1358 1017 Berbecaru Ion Director general adjunct al Băncii sovieto-române. 1977 CCP a propus. 1953 2 1359 3176 Berbecaru Oprea Membru de partid exclus în 1975 pentru că a făcut cerere de plecare 26. reconfirmată în 1961. Originale. alte abateri.02. a lovit în membrii de partid şi a menţinut în posturi elemente reacţionare. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1948-1949 a frecventat locuinţa unui element reacţionar. 4.

3 1362 1005 Berbecaru Vasile V. a făcut parte din PNL. 4. trăia 17.07. Originale.1360 1004 Berbecaru Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a lucrat la Comitetul Naţional de Românizare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în numele Partidului şi-a însuşit diferite sume de bani. pentru că a avut un comportament reprobabil faţă 21. 1955 1 1363 2821 Berbece Sever C. motiv pentru care a fost 1978 cercetat de Miliţie şi Procuratură. 7. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de ajutor de primar a folosit metode legionare de comandă şi dictatură. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de mama sa. membru de partid exclus pentru că şi-a însuşit din banii rezultaţi din vânzarea materialelor de propagandă. Angajat al Miliţiei. a speculat populaţia împreună cu tatăl său. 14 1361 3234 Berbecaru Petre Membru de partid sancţionat în 1976 cu vot de blam cu avertisment”.03. 1950 8 339 . într-un anturaj reacţionar.07. care era preşedintele CAP din comună. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar.11. reconfirmată în 1957.

Original. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la adunări legionare.1364 2990 Berbece Victor V. pentru acelaşi motiv. CCP a hotărât anularea deciziei. Ofiţer de Miliţie. iar CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. Ofiţer de Armată. Hotărâre reconfirmată în 1961.04. Originale. şef al Biroului calificare şoferi din Serviciul inspecţii auto şi circulaţie al Direcţiei Miliţiei regionale Braţov. chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 2 340 . Originale.05. a ascuns 1954 originea socială a tatălui său. 3 1367 1008 Berber Israel Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în timpul regimului Antonescu 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a 24. În 1960 a fost din nou exclus. membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de 12. 12 1365 1006 Berbecel Petre M. Întrucât motivul s-a dovedit neîntemeiat. semnalat diverse abateri de la locul său 1968 de muncă.08. Originale. faţă de organele de Partid a avut 1957 o atitudine de îngâmfare. a fost în slujba Siguranţei. Întrucât învinuirile aduse s-au dovedit neîntemeiate. 1949 5 1366 1007 Berbecel Vasile N. CCP a hotărât anularea sancţiunii.

membru de partid exclus în 1974 întrucât a săvârşit fapte de necinste pentru care a fost condamnat penal. copie. Originale. a fost judecat pentru fapte de necinste. 3 341 . menţinerea deciziei. şi-a persecutat subalternii.03. liberală. 4 1369 1009 Berca Ion Şef al Secţiei culturale la regionala PMR Ialomiţa. Originale. Şef al Serviciului financiar la Consiliul Popular Gorj. a 1954 întreţinut legături imorale cu Maria Stănescu. 25. 6.11. Originale. 1978 3 1371 1015 Berca Ion Gh. (Curglea) Membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de chiabur. alte abateri.08.1954 meiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 1370 3219 Berca Ion Gh. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte. instructaj. CCP a propus. exclus din Partid în 1959 pentru că: părinţii lui au făcut politică 16.10. alte abateri. în 1940 a activat în organizaţia 1954 legionară. în 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de propagandist la cursul de Istorie a PC(b) al Uniunii Sovietice a refuzat să se prezinte la 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. contabilă. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.1368 1016 Berca Ioan V.

2 1373 2808 Berca Stelian I. (Nicolae) Şeful Ocolului Silvic Curtea de Argeş.1372 988 Berca Nicolai M. iar Constantin Duminică (funcţie neprecizată) cu reţinerea a 10% din salariu pe timp 3 luni. în cazul în care va repeta abaterea. Original. 1978 11 342 . CCP a recomandat Comitetului regional PCR Bucureşti să ia măsuri ca organizaţia de bază să pună în discuţie cererea lui de reprimire în Partid. Membru al Biroului judeţean PCR Vlaşca. Originale. judeţul Olt. inginer-şef la CAP Alunişu. 73/1977 Cel de-al doilea a fost pus în discuţia Secretariatului Comitetului judeţean PCR Olt şi avertizat cu schimbarea din funcţie. guvernului Dr. exclus din Partid pentru că: în 1942-1943 a lucrat ca funcţionar la Prefectura judeţului Vlaşca.04. Petru Groza. membru de partid exclus pentru că 25. Maria Drăguşin.05. preşedinta CAP Alunişu. 1966 Întrucât a fost exclus pe baza unor sesizări tendenţioase. în cadrul Comitetului de Patronaj. s-a dovedit a fi necinstit. a fost sancţionată cu retragerea indemnizaţiei de conducere pe timp 3 luni.12. care nu a luat poziţie faţă de abaterile primului. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. instructor la Comitetul judeţean PCR Olt. 4 1374 Bercan Ion BuzatuVasile Primul. 4. şi-a părăsit postul de activist şi s-a manifestat contra 24. Primul a fost sancţionat cu „vot de blam” şi transferat la altă fermă. cel de-al doilea. Totodată. care a sustras ciment şi lemne din cooperativă. Originale.

a înaintat acţiune de divorţ şi întreţinea relaţii cu alte femei. comunice criteriile în baza cărora 1977 excluderea a fost infirmată şi înlocuită cu „mustrare”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. exclus din Partid pentru că era preocupat de interese personale. membri de partid. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. au solicitat să li se 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 2 1377 2/1976 Bercă Mihail Membru PCR. Originale. CCP a stabilit că pentru destrămarea căsniciei se făcea vinovată fosta lui soţie şi a clasat cazul. bisericesc.06. 1973 35 343 . iniţial exclus din Partid pentru că şi-a alungat soţia din casă. 1 1376 1313 Bercaru Nicolae Activist PRM la Raionul Făurei. în 1939-1941 a luat parte la 1954 şedinţe legionare.01. Membru de partid exclus pentru că la primirea în organizaţie nu a arătat că a fost condamnat penal de două ori. 6. Păuna Diaconeasa şi Ilie Ocănoaia.1375 990 Bercan Iosif Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a fost cântăreţ 24. 9 1378 3086 Bercea Dumitru I. 1. Original.02. reconfirmată în 1975.05. alte abateri.

1957 6 1380 1314 Bercea Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în Frontul Renaşterii Naţionale. iar după 3 ani să ceară revizuirea situaţiei sale. nu s-a străduit să-şi ridice nivelul politic. Original. 8. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1945 a compărut ca martor al apărării fratelui chiaburului Ion Tomescu. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. Originale. motiv pentru care în acelaşi an CCP a propus.01. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.12. 1954 1 344 .1379 2680 Bercea Gheorghe D. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. 1957 4 1381 1315 Bercea Moise N. bănuit de asasinarea unui ostaş sovietic. în alegerile din 1946 era împotriva BPD.07. raionul Băbeni. regiunea Piteşti. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. În 1978 a fost exclus din nou din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru înşelăciune în dauna avutului obştesc. 8. menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: s-a lăsat antrenat la băutură. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Păuşeşti-Otăsău. 7. Originale.

fabricii Astra. care a fost condamnat penal. Membru de partid exclus în 1955 17. Originale. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică fascistocuzistă. dreapta. făcând propagandă împotriva 1951 clasei muncitoare. Originale. cu 1951 care dădea petreceri. cetăţenii. 3 345 . a avut legături cu chiaburii.1382 1316 Bercea Novac Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica partidelor burghezo-moşiereşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Instructor la Judeţeana PCR Dolj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 18 1384 2651 Berceanu Dumitru D. a fost informatorul conducerii 19.01. în funcţia avută a şantajat 11. pentru că în 1940-1941 a fost legionar. 2 1385 250 Berceanu Ioachim A. membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu legionarii. a avut legături cu chiaburii. 1951 antimaghiare. Original. a avut manifestări şovine. era un element afacerist şi necinstit. după 23 august 1944 s-a manifestat ca social-democrat de 21. reconfirmată în 1958. reconfirmată în 1963. resortul ţărănesc.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Originale. 2 1383 1014 Bercea Ştefan Pretor în plasa Târnava.

copie. 2. CCP a hotărât acordarea stagiului de la 23 august 1944. 8. 4 346 .1386 554 Berceanu Ion Redactor la revista Institutului de Istorie al CC al PMR.10. 27. căreia i-a promis că o va lua de soţie. 2 1389 60 Bercek Ferenţ (Bencze Francisc) Persoană pentru care CC al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după care a alungat-o. 1951 Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. Întrucât în ilegalitate nu a fost membru.05. În 1971 i s-a acordat stagiu din 1941. Originale. Originale.04. Originale. 1978 alte abateri. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.11. 1956 12 1387 2814 Berceanu Nicolae (Bercovici) Membru al Biroului organizaţiei de bază a surdo-muţilor. 1954 1 1388 3248 Berceanu Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a convieţuit timp de două luni cu minora Marieta Căldăraru. Întrucât şi-a retras apelul. relaţii. Original. exclus din Partid pentru că şi-a însuşit bilete de tren ale membrilor asociaţiei. faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât clasarea cazului.

unde a fost primit în audienţă de către Nicolae Buşui. La discutarea apelului s-a declarat de acord cu sancţiunea pe linie de partid. 31 1391 2824 Bercescu Traian C. Membru de partid exclus pentru că în anii 1936-1941 a fost înscris în 14. 2 347 .08. alte abateri. nu însă şi cu scoaterea din învăţământ. organizaţia legionară şi a participat la 1966 Rebeliune. Originale.1390 3402 Berceni Romulus Profesor. În 1988 a înaintat un memoriu. Originale. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” (1968) şi „mustrare” (1979). unde i s-a atras atenţia asupra gravităţii afirmaţiilor sale şi avertizat că dacă va mai avea manifestări similare. în care s-a arătat nemulţumit că nu a fost primit în audienţă la conducerea superioară de partid şi pentru că nu a fost reîncadrat în 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a retrimis cazul spre soluţionare Comitetului judeţean PCR BistriţaNăsăud. prim-secretar al Comitetului judeţean de Partid. învăţământ. motive pentru care a spus că 1981 va declara greva foamei şi se va adresa unor agenţii de presă şi posturi străine de radio. şi îndepărtat din învăţământ pentru că: a falsificat notele unor elevi şi a divulgat subiectele la teze. va fi pus în discuţia organizaţiei de bază şi tras la răspundere.07.

1967 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus pentru că: era un duşman al Uniunii Sovietice. 4 1394 2840 Berci Vasile Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Hotărâre reconfirmată de CCP în 1960. 18.06. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în organizaţia legionară. 4 1395 960 Berciu Dumitru Conferenţiar la Institutul de Istorie şi Geografie al RPR. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 20. Original. să fie scos din învăţământ. 2 1393 978 Berchiu Dumitru Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940 s-a înscris şi a activat 11. copie. 49 348 . Întrucât principala acuză s-a dovedit 1954 neîntemeiată. 22.05. care şi-a pus toată activitatea în slujba fascismului. CCV a hotărât: menţinerea deciziei. Originale.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1951 să fie supravegheat îndeaproape. Originale.1392 553 Berchită Aurel Membru de partid exclus pentru că: în 1946 a făcut propagandă manistă. Originale. a luat parte la 1959 Rebeliune. Întrucât acuzele nu s-au verificat.01.

exclusă din Partid pentru că: a colaborat cu Gatemberg. avut purtare laşă şi a devenit informator 1953 al contraspionajului maghiar. care sabota aprovizionarea magazinului. 1 1398 948 Bercovici Andrei L.05. avea relaţii cu chiaburii. S-a constatat că: la căderea din 1941 a 26. 8 1399 2902 Bercovici Bella Secretară de celulă de partid la magazinul „Sora” din Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar 1958 în 1948 a devenit membru. (Andor) Locţiitor politic de escadrilă la UM 04761.07. Originale. 1948 1 349 . 2. Original. omul patronilor. alte abateri. Original.1396 959 Berciu Ştefan Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. alte abateri. CCP a propus schimbarea deciziei în excludere din Partid.02.06. reconfirmată în acelaşi an. Copie. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord. membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1941 a simpatizat cu 18. 2 1397 950 Bercov Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist şi speculant. care 22. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia sionistă „Dror Habonim”.

membru de partid exclus în 1950 pentru că şi-a manifestat intenţia de a emigra în Israel.02. Originale.Leia (Nudelman) Membră de partid exclusă în 1961 pentru că: în timp ce era membră de partid. 7 350 . burgheză. Originale. Originale. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut parte din PNŢ. reconfirmată în 1966. reconfirmată de CCP în 1962. 1955 2 1401 971 Bercovici Edith Membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. patronilor.12. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. a făcut parte şi din organizaţia 31. sionistă „Ichud”. a fost omul de încredere al 20. -. 3 1402 970 Bercovici Gherzon Membru de partid exclus pentru că: era de origine mic-burgheză.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1400 947 Bercovici Burah Şef de secţie la Direcţia generală de Aprovizionare din Ministerul Industriei Uşoare. 2 1403 966 Bercovici Haia . cu care a menţinut relaţiile. Original. a exploatat el însuşi (a avut un 1952 magazin de coloniale).

CCP a hotărât extinderea cercetărilor. 1956 31 1405 2649 Bercovici Iosub . CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1959. 1957 CCP a hotărât respingerea cererii. Originale. 1948 18 1406 968 Bercovici Iudita (Didi) Membră de partid care a solicitat 21. 1960 şi 1961. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în trecut s-a ocupat cu diverse afaceri. cazul a fost clasat. Originale. şi a cerut majorarea ei. 4 351 . 6. cu stagiul din 1947. În 1967 s-a declarat nemulţumit de cuantumul pensiei de 1800 lei. în timpul dictaturii antonesciene a fost omul de încredere al moşierului Stănescu.02. Originale. 1. în 1945-1946 a fost proprietar al unei fabrici. Întrucât suspiciunile s-au dovedit neîntemeiate. acordarea stagiului din ilegalitate. În 1958 apelantul a solicitat acordarea stagiului de partid din 1924.Herş Angajat la revista literară „Flacăra” din Bucureşti. În 1978 pensia i-a fost majorată la 2600 lei. în legătură cu zvonul că ar fi fost informator al Siguranţei.05. în 1949 a fost repus în drepturile de membru de partid. Solicitarea i-a fost respinsă. În 1964 i s-a stabilit stagiul din 1944. Întrucât nu fusese membru în ilegalitate şi şi-a retras apelul. pe care o primea pentru activitate în mişcarea revoluţionară.12.1404 969 Bercovici Iancu H.

ghelerteristă a PSD. a făcut parte din Gruparea 28. împreună 19. după 23 august 1944 a fost agent de Siguranţă. 5. 1954 1 1409 560 Bercovici Moise (Băcăuanu) Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în anii 1931-1934 a fost mic comerciant. Originale. până în 1940 a deţinut. 1 1408 559 Bercovici Moise Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în 1933 a fost spărgător de grevă la Tipografia „Opinia”. 8 1410 561 Bercovici Moise I.1407 967 Bercovici Ladislau Membru de partid exclus în 1956 pentru că: provenea dintr-o familie de moşieri.12. Original. o băcănie şi o cârciumă în 1954 Arad. 6 352 . Membru de partid exclus în 1954 pentru că în trecut a fost comerciant şi 14. calitate în care a divulgat secrete chiaburilor şi a luat mită de la speculanţi.10. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu tatăl său.05. reconfirmată în 1958. Original.11. Originale. reconfirmată în 1958. CCP a hotărât menţinerea deciziei. proprietar de manufactură. în 1950 a depus actele de emigrare în Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

împreună cu întreaga sa familie. a fost conducătorul organizaţiei 1950 sioniste din Piteşti. în calitate de vicepreşedinte al Sfatului Popular raional Oradea. Originale. CCP a hotărât reîncadrarea ei în 12. alte abateri. 1959 reconfirmată în 1959 şi 1960. 1 1413 3293 Bercovici Rebeca (Marcus) Persoană care a activat în ilegalitate pe linia Ajutorului Roşu. 1949 În 1979 a solicitat acordarea stagiului din 1941. Întrucât în ilegalitate nu fusese membră. a luat apărarea unor elemente necinstite. 6 353 . Partid. Originale. Original. în 1958. fostă deportată la Vapniarka şi Grosulovo. a depus actele de emigrare în Israel. pentru a nu fi trimise în justiţie. CCP i-a respins cererea.12. 23. el însuşi a fost 17. motiv pentru care a hotărât reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat reîncadrarea în Partid. copie.1411 2620 Bercovici Pepi (Davidovici) Membră de partid exclusă pentru că: în 1956-1958.03.07. patron. În 1961 CCP a constatat că a fost înscrisă pentru emigrare în Israel fără să aibă cunoştinţă. 17 1412 562 Bercovici Pincu Membru de partid exclus pentru că: era fiu de negustor. Hotărâre reconfirmată în 1980. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

sa despărţit de soţie şi a întreţinut legături cu o altă femeie. Originale. iar în 26. 1954 2 1415 564 9. 9 354 . CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1944. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 1416 565 8. pe de o parte. fost membru de partid în ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 8 1417 566 Bercovici Ştrul M. s-a încadrat în muncă şi a dat dovadă de ataşament faţă de Partid.) Pentru că. Şef al Secţiei comerciale de la Sfatul Popular Iaşi.06.07. iar pe de altă parte. (A fost închis în lagărele Vapniarka şi Grosulovo. Membru de partid exclus în 1947 pentru că a fost preocupat numai de interesele sale personale. Bercovici Simion P.06. membru de partid exclus în 1952 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. Şef al Departamentului Aprovizionării Armatei la unitatea din Timişoara. reconfirmată în 1960 şi 1961. 7.05. avea rude emigrate în Israel. Copie. pentru a şantaja unele persoane. CCP a hotărât menţinerea deciziei. la căderea din 1935 a avut purtare proastă.1414 563 Bercovici Riven (Berceanu Radu) Membru de partid exclus în 1953 pentru că: s-a dat drept ilegalist şi ofiţer de Securitate. cercetat pentru stabilirea stagiului. Hotărâre reconfirmată în 1957 şi 1962. Originale. Original. închisoare purtare laşă (motiv pentru care 1951 a şi fost exclus). Bercovici Simcha I. alte abateri.

06.) Original.08. Membru de partid exclus pentru că ar fi practicat inversiunea sexuală.11. Ilieş) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii.1418 82 Bercsényi Illés (Berceni Ilie. Bercu Ghidale Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar”. 1 1421 269 2 355 . între care aceea că era un trădător al intereselor clasei muncitoare. lb. soţia sa a făcut parte din conducerea organizaţiei „Ichud”. română. gătoare. CCP a trimis cazul spre 1960 recercetare Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti.12. copii. Întrucât nu existau dovezi convin. alte abateri. ar fi denunţat un coleg. a fost proprietarul unui depozit de cherestea. Originale. Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. CCP a propus clasarea cazului. membru de partid cercetat pentru că fiind concentrat la muncă obligatorie în timpul regimului Antonescu. (În timpul cercetării a mai reieşit că întreţinea corespondenţă cu rude emigrate în Israel. 1951 49 1419 280 1. 7. 18. 1950 1 1420 297 Bercu Leon Medic la Spitalul Elias din Bucureşti. Întrucât acuza s-a dovedit 1953 neîntemeiată. Bercu Solomon A. CCV a hotărât menţinerea deciziei. maghiară. Originale. Original.06.

maghiară.05. Originale. membru de partid exclus şi scos din funcţie pentru că: se prezenta la serviciu în stare de ebrietate. 5 1424 270 Berdilă Constantin T. 4 1425 271 Berdilă Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut s-a perindat prin toate partidele 25. 52 1423 3101 Berdan Dan Dumitru Şeful Biroului export de la Fabrica de confecţii Marghita.01. română. 19. a corupt mai multe 27. Petreşti – Bacău. Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. în calitate de responsabil al cazanului de ţuică al Sfatului Popular al comunei 29. Primul dintre ei a lucrat la Siguranţa din Oradea (1945-1947). salariate să aibă relaţii intime cu el. CCV a hotărât menţinerea deciziei. politice. Adresă a CCP prin care s-au 1952 comunicat informaţiile solicitate.12. fiind omul de încredere al 1951 moşierilor. Originale.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. şi-a însuşit ţuică şi bani. iar 1973 cele care refuzau le brusca sau propunea să fie sancţionate administrativ (una dintre ele a încercat să se sinucidă). copii. copie. Originale. 1 356 . 1960 faptă pentru care a fost condamnat penal. judeţul Bihor.1422 116 Berczes Iosif Berczes Elisabeta (Korn) Persoane pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe.

1 1427 272 Bereanu Bernard Preşedinte al Uniunii Internaţionale a Studenţilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. copii. apelanta şi-a retras cererea.1426 2906 Berea Maria Instructoare pe linie de femei la Comitetul PMR de plasă Vaslui. Original. 2 357 . pe care i-a cheltuit 1948 petrecând. 17.12. rusă. Întrucât ulterior a fost angajată la 1955 Ambasada Bulgară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 12 1429 273 Berechet Nichita Activist al Regiunii PMR Bârlad. de partid fusese la Praga.10. alte abateri. alte 1955 abateri. exclus din Partid pentru că: provenea 21. Copie. care prin căsătorie a devenit cetăţeană română şi a solicitat primirea în PMR. română. membru de partid verificat. dintr-o familie de exploatatori. lb. diverşi cetăţeni. Originale. 1953 CCP a propus confirmarea calităţii de membru de partid cu vechimea din 1945. întrucât în perioada verificării membrilor 29.06. exclusă din Partid pentru că: a luat bani de la 11. 2 1428 628 Bereanu Raina Gheorghievna Membră a PC Bulgar. Original.

1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea calităţii de membru de partid. 5.08. Membru de partid exclus pentru că a folosit iniţialele Partidului în înjurături. Original. 1964 5 358 . primăria Satu-Mare. Original. alte abateri.1430 274 Berecz Gavril Membru de partid exclus pentru că: datorită educaţiei naţionaliste s-a retras cu trupele fasciste în Ungaria. Originale.09. 1953 2 1431 275 Berecz Ioan Membru de partid exclus pentru că în timpul regimului hortyst a fost conducător al Oficiului „Mobilizare. În 1965 a solicitat stabilirea vechimii în Partid. 2 1432 276 Bereczki Eugen Fost locţiitor de secretar la Comitetul judeţean PMR Oradea. Naţiune şi Teritoriu” de la 26. Originale.04. 1954 1 1433 277 Bereczki Francisc Fr. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. 8. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Partidul szalasist. Organizare. 6.

reconfirmată în acelaşi an. 1955 3 1435 2690 Bereczky Francisc Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Partidul Imredi. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 2. 4 1437 239 Berendei Ion M. Membru de partid exclus în 1961 pentru că a făcut parte din Mişcarea 15. a avut femei de serviciu. pe care le bătea şi înjura.11. Originale. CCP a hotărât respingerea cererii şi a 1973 recomandat Comitetului judeţean Braşov să fie luat în evidenţă. 5 359 . 1953 2 1436 3084 Bereczky Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi să fie luat în evidenţă. Legionară. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. cu angajaţi. În acelaşi an a fost luat în evidenţă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale.08.01. 25.1434 278 Bereczki Lili Membră de partid exclusă pentru că: în trecut a posedat un atelier de lenjerie.

1 1439 238 Berenyi Ernest St. pe care a ascuns-o Partidului. 1953 11 360 .06. Întrucât acuza că ar fi ascuns situaţia sa Partidului s-a dovedit neîntemeiată. Întrucât la arestare a avut atitudine de ploconire şi slugărnicie faţă de duşman. 4. Original. (Senior) Lucrător la Sectorul de Verificare a Cadrelor de la Comitetul regional Oradea al PMR. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. 1953 9 1440 237 Berényi Ernest Ştefan (Junior) Casier al Comitetului judeţean de Partid Bihor. membru de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni.03. membru de partid cercetat pentru că la căderea din 1941 a avut purtare slugarnică şi laşă în faţa duşmanului de clasă. În 1956 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. 4.1438 339 Berenştain Rahmil Membru de partid exclus pentru că: era un element necinstit. contribuind la întocmirea schemelor organizaţiilor comuniste din Ardealul de Nord.03. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. În 1978 CCP a propus Comitetului judeţean Bihor al PCR să fie luat în evidenţa celor care au avut activitate în mişcarea revoluţionară ilegală. împreună cu 18. soţia sa a completat formularul de 1955 emigrare în Israel. în 1956 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul de la data hotărârii.

din 1941. fost şi secretar al organizaţiei sioniste 1950 „Ichud”. Sindicale şi de UTM a CC al PMR. Original. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. cercetat în legătură cu căderile de la 1953 Someşeni. 1951 fiind şef de cuib. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1945. membru de partid 14. în timp ce avea funcţie de răspundere. 1 361 . Berenyi Nicolae Responsabil organizatoric al CDE Satu Mare.05.04. membru de partid exclus pentru că: în trecut s-a ocupat cu specula. CCP a hotărât respingerea cererii pentru că: în calitate de membru al 26. 1 1442 236 1 1443 546 Berenyi Zoltan Referent la Secţia organelor conducătoare de Partid. 2 1444 340 Bereşteanu Alexandru Responsabil de cadre la Societatea Comcar. Breslei funcţionarilor particulari din 1949 Timişoara l-a denunţat Siguranţei pe comunistul Iszak Ladislau. era un element duşmănos.05.05. membru de partid exclus pentru 22. că a făcut parte din Mişcarea Legionară.1441 2903 Berényi Ludovic Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. a 24. alte abateri. Original. în 1948 s-a înscris pentru emigrare în Palestina. în perioada războiului s-a înscris în Volksgruppe şi a purtat zvastica. Original.

dactilografă la Comitetul Raional de Partid Târgu11. regiunea 1954 Timişoara. CCP a propus.09. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Lăpuş. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât. nară. 12 1446 2619 Beretean Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legio. Hotărâre reconfirmată în 1980. exclusă pentru că a furat bani de 1956 la colegă de muncă. Originale. alte abateri. menţinerea deciziei. 6 1447 341 Beretzki Anton Membru de partid exclus pentru că: în calitate de responsabil la Baza de recepţie 25. a comis fraude.09. Originale. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. de la GAC din comuna Făget. 1 1448 342 Berevoianu Maria (Tulici) Membră a PRM.22. 6 362 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 31. reconfirmată în 1958.05.10. Originale.1445 3157 Bereşteanu Vasile Membru de partid exclus în 1976 întrucât a ascuns că a fost condamnat pentru ultraj.

01. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept” în legătură cu trecutul său politic şi modul în care a pătruns într-o uzină de mare importanţă pentru industria ţării. individualist. era orgolios şi 21. Bereziţchi Dumitru Membru al CC al PMR.1449 2742 Berevoiescu Ioan I. Şofer la Uzina Călan. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 3. 4. Originale. prim-secretar al Comitetului regional de Partid Bacău.02. CCP a stabilit că acuzele erau întemeiate.11. Comitetul regional de Partid Bacău la destituit din funcţie. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. ţinând cont de trecutul său întunecat şi duşmănos. copii. iar Plenara CC al PMR din 1959 l-a exclus din CC. fotografii. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme că în trecut a fost arestat pentru activitate revoluţionară. Originale. 1950 4 1450 8/1959 1959 346 1451 673 Berezovski Eugen Ş. 1 363 . necesar la pensionare. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. cercetat în urma sesizărilor privind trecutul său legionar. Original. 1962 15 1452 343 Berg Maximilian Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost afacerist. în 19461947 s-a ocupat cu specula. Originale.

1 1454 344 Berger Loti Membră de partid care a solicitat confirmarea calităţii. membru de partid exclus pentru că în 1945 s-a înscris 24. ziarist. 3 1456 346 Berger Nicolae I. (În 1944 a fost închis în lagărul de la Bergen-Belsen. Original. 4 364 . CCV a hotărât confirmarea ei ca 1949 membră cu vechimea din 1946.09. 1 1455 345 Berger Marcel Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. o batoză.09. Originale.) CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul deţinut. Originale. membru în conducerea PSD şi în 1953 Consiliul Sindical.05. Fost ofiţer de Miliţie. 16. în organizaţia sionistă „Ichud”.) CCP a stabilit că: în trecut a fost 14. alte abateri. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost cârciumar. a deţinut o fabrică forestieră şi 11. Original. ostilă Partidului şi clasei muncitoare. unde a dus o politică de dreapta.1453 2904 Berger Iosif Colector la Societatea de stat alimentară „Someşul”. motive pentru care a propus excluderea lui din Partid. 1950 (A fost deţinut în mai multe lagăre de muncă din Germania.02.

Original.1457 347 Berger Paul Şeful Centralei electrice de la Uzinele „Janos Herbak” din Cluj. membru al Comitetului antifascist german din Regiunea Sibiu şi deputat în Sfatul regional. care a solicitat rezolvarea situaţiei sale de partid. apoi Comitetul orăşenesc PMR Bucureşti va hotărî asupra situaţiei lui.01. 8 1459 268 Berger Wolf Fost director la Direcţia Centrală de Statistică (1951-1953). asculta posturi imperialiste. Întrucât a fost informator al 16. 1953 CCP a propus menţinerea calităţii lui de membru cu stagiu din 1945. care în 1925 l-a trimis ca delegat la deschiderea Universităţii Ebraice din Ierusalim. membru de partid cercetat în legătură cu cazul 11. CCP a hotărât respingerea cererii lui de încadrare în Partid şi a cerut să fie scos din funcţiile avute. 2 1458 348 Berger Victor Membru al unei celule a Ajutorului Roşu în ilegalitate. În 1958 i s-a recomandat să mai muncească timp de doi ani pentru reabilitare. s-a căsătorit cu cumnata unui patron.12. În 1967 s-a constatat că acuzele erau neîntemeiate. motiv pentru care a fost reîncadrat în Partid cu stagiul din 1938. 6 365 . a întreţinut 28.06. membru de partid exclus pentru că: în 1922-1926 a fost înscris în organizaţia sionistă „Haşmonea”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. corespondenţă cu cumnatul său „fugit” 1955 din ţară. Originale. Siguranţei şi a avut un comportament 1952 trădător la anchetă. Originale. Someşeni.

1 1461 266 Berghezan Ilie Membru de partid exclus pentru că: a trăit în anturajul elementelor legionare. „apăraţi” de avocaţi din oficiu.09. Originale.03. pentru a se reabilita. Totodată. Întrucât la căderea din 1942 a avut purtare foarte proastă.06. Original. cu stagiu din acelaşi an şi cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de conducere în Partid. În 1947 a fost încadrat în Partid ca membru nou. economic la Comitetul regional Banat al 1946 PCR. CCV a hotărât menţinerea deciziei. după ce a 1950 fost exclus. făcut parte din organizaţia legionară. a 17. până când Partidul i-a atras atenţia că respectivii trebuie 25. a propus: să fie scos din funcţia de responsabil 28. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât respingerea cererii. să lucreze în organizaţia de masă. 5 1462 2905 Bergman Gheorghe Persoană care a solicitat încadrarea în Partid.1460 267 Bergfeld Samoilă M. 2 366 . a făcut cerere de emigrare în Israel. copie. Membru de partid exclus pentru că: în timpul perioadei de secetă a fost avocat în procesele sabotorilor.

5. Originale. 1957 10 1465 292 Berindan Ana Membră de partid exclusă pentru că a simpatizat cu organizaţia legionară. Originale. Decizie reconfirmată de CCP în 1956 şi în 1958 (de două ori). 3 367 . CCP a recomandat Biroului Comite1960 tului orăşenesc PMR Bucureşti să adâncească cercetările. Originale. română. Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator. 1950 16 1464 290 Berianu Ştefan I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. CCV a hotărât menţinerea deciziei. ca atare.08.07. iar 29. lb.1463 265 Bergner Zoltan M. care toată viaţa lui a fost fabricant şi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. maghiară. 8. era străin de interesele clasei muncitoare.04. Originale. el a fost tot timpul un element 1952 exploatator. Membru de partid exclus pentru că a fost legionar activ. 3 1466 293 Berindan Mihai Membru de partid exclus pentru că provenea dintr-o familie de chiaburi.01. 22.

CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea cazului în discuţia organizaţiei de bază. alte abateri.1467 288 Berinde Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost crescută într-un mediu mistic. în trecut a făcut politică liberală şi a avut legături cu elemente legionare. Membru de partid exclus pentru motive neprecizate. 1 1470 291 Berindei Traian Gh. iar faţă de salariaţi nu a avut atitudine justă. 1952 4 1469 289 Berindei Aron Membru al Biroului Comitetului de Partid al uzinei „Zlatna”. 1955 1 368 . Original. 5. reconfirmată în 1965. Original.09.04. 1954 1 1468 946 Berinde Iuliu Membru de partid exclus pentru că: era de origine mic-burgheză. Întrucât excluderea s-a făcut în mod nestatutar. a posedat atelier. 9. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. după 23 august 1951 1944 a ţinut legătura cu duşmanul de clasă. Originale. din organizaţii fasciste. 8. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut parte 15. Original.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1 1472 284 Berindei Vasile P. reconfirmată în 1960. membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat voluntar la o şcoală din Germania. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a pactizat cu duşmanul de clasă (a frecventat localul unui cârciumar. de necinste. a făcut 21. Regiunea autonomă maghiară. unde a fost educat în spirit fascist. Originale.1471 285 Berindei Vasile Locţiitor politic. subofiţer de armată. 1 1473 951 Berki Ioan Fost secretar al organizaţiei de bază din comuna Sâncraiul de Mureş. copie. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost condamnat penal. 1 1474 567 Berkovici Vasile (Bercovici) Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1946 s-a înscris într-o 12. greutăţi Subcomisiei de verificare.08. organizaţie sionistă. Membru de partid exclus pentru că: fiind influenţat de manişti. împreună cu alţii a bătut un 1954 cetăţean. 8 369 . Original. care ulterior a decedat. Original. alte 1950 abateri. pe care le introducea în unitate şi a împiedicat ostaşii să ia parte la serbarea de ziua „Scânteii”). exclus din Partid în 1950 pentru că: s-a dedat la acte 17. i-a dat mai multe numere din „Glasul 1951 Armatei”.05. căruia 14. avea legături cu femei de moravuri uşoare.11.06.

Originale.1475 558 Berkovics Mendel Membru de partid exclus pentru că: era de origine chiabură. Originale.04. 1953 14 370 .04. a fost omul de încredere al patronului. CCP a hotărât excluderea lui din Partid pentru că: a fost informatorul contraspionajului hortyst. Hotărâre reconfirmată în 1960 şi 1962.09. Hotărâre reconfirmată în 1958 (de două ori). 8. 1953 7 1477 281 Berkovits Lazăr (Berkovici) Secretar al Comitetului sindical al fabricii „Ceramica” din Turda (19461947). cercetat în cadrul revizuirii căderilor din Ardealul de Nord din 1941. Originale. şi era un element exploatator. 3. iar în acelaşi timp a activat şi în organizaţia sionistă. Berkovits Nicolae Membru de partid cercetat cu ocazia revizuirii căderilor de la Someşeni. CCP a propus respingerea cererii lui de încadrare în Partid. Originale.06. deţinea o batoză 27. 2 1476 557 Berkovics Mendel (Koczkas) Activist la Consiliul Sindical regional Baia Mare. 1959 3 1478 2746 2. în 1950 a depus formele de emigrare în Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1947-1948 a activat în organizaţia sionistă „Mişmar”. Întrucât la cădere a avut purtare proastă. membru de partid exclus pentru că: în 1944 s-a înscris şi a activat în organizaţia sionistă „Gordania” <Gordonia>.

23. Originale. locotenentcolonel. A solicitat reîncadra. În 1966 memoriul său a fost clasat. s-a 23. Comisia de Partid a DSPA a hotărât 1963 menţinerea deciziei. 11. (A fost deportat în diferite lagăre de 1950 pe teritoriul vremelnic ocupat al Uniunii Sovietice. 1977 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale.10. 14. Berlogea Iacob Şef al Laboratorului de microbiologie de la Spitalul Militar Central.04. Hotărâre reconfirmată de CCP în 1964. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. rea în Partid cu stagiul din 1932. respingerea apelului.04.) CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 3 1480 286 Berler Mihail Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost zbirul muncitorilor şi omul de încredere al patronilor. 1 1481 3181 Berlinschi Ion Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tăinuire şi complicitate la furt. membru de partid sancţionat în 1962 cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a căutat să aibă relaţii amoroase cu două laborante din subordine şi elevele care făceau practică.1479 568 Berkovits Rudolf (Bercovici) Membru de partid exclus pentru că: la căderea din 1935 a avut purtare laşă. pe motiv că între timp sancţiunea îi fusese ridicată. ocupat cu specula. 3 1482 949 6 371 .04. în 1950 a făcut cerere 1953 de emigrare în Israel.

02. cu drept de reabilitare. CCP a hotărât respingerea cererii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. lucrând pe linia Ajutorului Roşu.07. Original. după 23 august 1951 1944. membru de partid exclus pentru că a făcut afaceri în numele 12. Întrucât.1483 2979 Berman Alexandru (Bogdan Iancu) Responsabil al Fermei Partidului din judeţul Timiş-Torontal. la căderea sa din 1943 a avut purtare laşă şi a semnat un angajament de colaborare cu Siguranţa. ocupându-se şi cu „afacerismul”.08. motivând că sunt cerute 19. Copie. a luat diverse sume de bani de la evrei pentru a le obţine învoiri. 1949 1 1486 287 Berman Iosif Membru de partid exclus pentru că în trecut a servit fidel interesele patronilor. şi în dauna Partidului. când era furier la Detaşamentul de muncă obligatorie 105 CFR Bacău. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus Comitetului judeţean să-l dea în judecată pentru pagubele provocate. în calitate de şef al Economatului de la Fabrica de Postav din Azuga. de ofiţeri şi subofiţeri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 1. 1 1485 2945 Berman Elias Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. Copie. 1 372 . Copie. 1 1484 2985 Berman Beniamin Membru de partid exclus pentru că: în 1944. a fost omul direcţiunii reacţionare. 30.

1963 şi 1964. carnet de partid. I) Idem. Originale.07.11/1950 1487 (vol. II) 1488 551 Berman Niculae Membru de partid exclus în pentru că în acelaşi timp s-a înscris într-o organizaţie sionistă. 78 (vol. 1950 1 373 . Condamnat politic în procesul 17. Ana Toma şi Alexandru Buican. CCV a hotărât menţinerea deciziei. În 1968 Comitetul Executiv al CC al PCR l-a reabilitat şi l-a reîncadrat în Partid cu vechimea din 1933. Lucreţiu Pătrăşcanu.06. 2. Originale. Întrucât era un element cu trecut exploatator şi dubios. Aurel Vijoli. I-II) 317 Berman Jacques Membru de partid în ilegalitate care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. 1950 102 (vol. Paul Bacalu. Emil Calmanovici. Referinţe semnate de: Egon Weigl. Original. hotărâre reconfirmată în 1959. 7. CCP a propus să i se ridice calitatea de membru de partid şi să fie cercetat de „organele în drept”.11. 1960. CCP a hotărât respingerea cererii. care a solicitat 1958 reprimirea în partid.

În 1965 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi i s-a acordat din 1943.10. 1955 14 1490 282 Bernaciuc Ion St. i s-a acordat o pensie specială de 3450 lei. 2 1491 283 Bernad Iacob (Bernard) Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator (până în 1949 13. Totodată. a promovat în funcţii elemen te duşmănoase regimului. a avut farmacie proprie). 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în 1968 cererea i-a fost respinsă de Secretariatul CC al PCR. 5. apoi de director al Fondului Bisericesc. Original. Original. Director al GAS „Iosif Clisici <Clisci>”. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.1489 552 Bernachi Ion Membru de partid exclus în 1951 pentru că: până la 23 august 1944 a fost exploatator. membru de partid exclus 24. în ciuda propunerii favorabile a CCP de majorare la 4000 lei.10. 1 374 .08. a solicitat mărirea ei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ulterior. Întrucât din 1943 a avut legături cu Partidul. însă. în calitate de director general la CFR. alte 1956 abateri. pentru că: în trecut a fost legionar.

Original. în timpul războiului antisovietic a colaborat cu nemţii. cu scopuri de parvenire. a servit interesele burgheziei.05. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. era 27. deşi era evreu. 1951 7 1495 311 Bernat Ion I. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1958 Adresă a CCP către CC al PCUS. copii. Originale. 9.1492 308 Bernad Ştefan Membru de partid exclus pentru că era speculant. necesară pentru pensionare. comunistă.09. afacerist şi a intrat în Partid 29. reconfirmată de CCP în 1958. prin care se comunică faptul că în arhive nu a fost regăsită informaţia cerută. Original. un element necinstit şi afacerist. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 375 . (Bernea) Membru de partid exclus pentru că: era un element carierist şi îngâmfat. 1 1493 484 Bernard Adolf (Bernhard Adler) Cetăţean sovietic care a solicitat o adeverinţă din care să reiasă că în anii 1942-1944 a fost închis pentru activitate 17. 12 1494 309 Bernard Lazăr C.12. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. în trecut s-a alăturat elementelor duşmănoase (social-democraţi de dreapta).

27. anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea din 1921. avea 1954 rude în ţările capitaliste. cu interdicţia ca timp de 5 ani să ocupe funcţii de partid. care în momente grele a dezertat de la muncă şi a trădat mişcarea muncitorească. Originale.09. În 1953. reconfirmată în 1958 şi 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. mult timp patroana unei farmacii. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid ca membru nou. Membru de partid în ilegalitate. Întrucât în timpul războiului a fost inactiv.04. În 1938 a plecat voluntar în Spania Republicană. Bernáth Ioan A.08. Bernath Segall Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de casier la Rafinăria „Vacuum Oil” a bruscat muncitorii. Original.1496 1307 Bernath Abraham L. În 1965 CCP a hotărât. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că sa ocupat cu specula. Originale. era un element beţiv 28. care a fost cercetat. cu care întreţinea relaţii. 51 1497 310 7 1498 2677 1 376 . iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Hotărâre reconfirmată în 1956 şi 1961. În 1948 CCP a reconfirmat decizia. a fost exclus din Partid şi scos din funcţie. şi scandalagiu. şi a propus să fie scos din postul de activist la Secţia Economică a CC al PCR şi trimis în producţie. pe motiv că s-a dovedit a fi un element carierist şi oportunist. soţia sa a fost 25. în timp ce era director în 1946 Ministerul Industriei Uşoare.

era un element cu mentalitate micburgheză. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. de unde a fost eliberat de americani. Originale. alte abateri. rusă. că: a fost membru de partid.1499 463 Bernaţschi Fedor Fedorovici Cetăţean sovietic pentru care CC al PCUS a solicitat eliberarea unei adeverinţe privitoare la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. în 1941 a plecat în URSS. în 1948 s-a înscris pe lista de emigrare în Israel. Referinţă semnată de Boris Holban. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 19. a fost închis în lagărul de la Auschwitz. a luptat în 1958 Brigăzile Internaţionale din Spania. 8. copie. 1950 1 377 . 1954 5 1501 312 Berner Mor Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1934 a fost preşedintele organizaţiei sioniste „Haşomer Haţair”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. lb. reconfirmată în 1958.07.08. 10 1500 2648 Bernea Sandu (Bercovici Şmil) Director adjunct la Direcţia producţiei din cadrul Centrocoop. alte abateri. unde a depus activitate intensă. română. de negustor.04. Originale. iar ulterior a fost închis în lagărele din Franţa.

Originale. ceea ce dovedea că era un element duşmănos Uniunii Sovietice. a avut comportare uşuratică. slujba fasciştilor ca translator.10. în 19381951 1940 a fost gardian public la Tighina. 1 1504 314 Bernig Ilie Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06.1502 313 Bernescu Eugenia (Mateescu) Responsabilă cu propaganda şi agitaţia în Biroul organizaţiei de bază de la uzina de Utilaj Poiana Câmpina. Copie. nu s-a repatriat. în 29. deşi era originar din Basarabia. din 1956 cadrul fostului Guvernământ al Bucovinei din Cernăuţi. s-a căsătorit cu un element cu activitate legionară.04.10. 1931-1940 şi 1945-1948 a avut cabinet 1956 medical particular. 9. exclusă din Partid pentru că: în 19421944 a fost în serviciul instituţiei 30. 3 1503 2628 Bernhard Friedel I. 1950 1 1505 316 Bernovschi Ioan Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a pus în 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 378 . în 1950 şi-a scos acte pentru a emigra în Israel. alte abateri. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Membru de partid exclus pentru că: în 1922-1932 a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Poale Zion”. „Centrul Naţional de Românizare”.

cercetată pentru că: la căderea sa din 1940 a avut purtare proastă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. cu stagiu de la data deciziei. alte abateri. să emigreze în Palestina. Copie.07. 1 1507 2907 Bernstein Emil Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al economatului s-a dovedit a fi un element mic-burghez.1506 2946 Bernstein Betty Membră de partid în ilegalitate. care nu a ajutat celula de partid 1948 de la Fabrica „Apretura”.10. Israel. 1 1508 547 Bernstein Mendel Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu afacerile. 1 1509 315 Berştein Iosif (Bernstein) Membru de partid exclus pentru că a completat documente pentru emigrarea în 27. Original. împreună cu alţii procura acte false pentru evreii care voiau 19.05. 19. Copie. Original. 2 379 . în 1951 şi-a 1955 depus actele de emigrare în Israel.05. în lagăr a 14. 1947 CCP a hotărât primirea ei în Partid ca membru nou. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. manifestat şovăială şi frică. orgolios. alte abateri.

1510 1174 Berta Dezideriu Persoană pentru care Secţia Externă a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii. Adresă a CCP prin care s-a transmis o 1951 parte din informaţiile solicitate. 11 1512 548 Berta Teodor Inspector al Comitetului de stat pentru colectarea produselor agricole. 1959 8 1514 550 Bertea Vasile Gh.11. copie. 1981 9 1511 87 Berta Pavel Persoană pentru care CC al PC Cehoslovac a cerut relaţii.03. organizaţia legionară şi a luat parte la 1960 Rebeliune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. 4 380 . membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. 14. 4 1513 549 Bertea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. în 27. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. 9. Originale. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din 29. în urma căruia act a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată în 1960. Originale. funcţia avută a făcut o percheziţie 1957 domiciliară unui cetăţean. Originale. Originale.04.11.

1 1516 1297 2 1517 1306 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 25. Bertók Alexandru St. a fost informator al vechii direcţii de la „Astra Română”. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1951 1 1518 1305 Berzediczi Ludovic Membru de partid exclus pentru că toată viaţa lui a fost un exploatator şi 11. Şef al Serviciului administrativ de la Fabrica de textile „30 Decembrie” din Arad. unealta moşierilor. că ar fost informator al Siguranţei. legionară. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a solicitat să fie supravegheat de „organele în drept”.11. membru de partid cercetat pe motiv 19. 1957 Întrucât informaţia nu s-a verificat. Berzescu Ilie I. Originale.07. în dauna ţărănimii 1950 muncitoare.05.07. reconfirmată în 1960 şi 1962.1515 1296 Berteanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 21. Bertuş Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost o unealtă credincioasă a moşierilor şi a asuprit muncitorii.05. 1954 legionară. Original. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. 1 1519 1304 13 381 .

Referinţe semnate de Ida Felix şi Bercu Feldman.1520 1301 Besciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element uşuratic şi 10. 31. a acoperit furturile din 1961 fabrică.03. 7 1523 330 Besoiu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al pazei de la Fabrica de 28.02. rusă. necinstit. în 19521953 a lucrat la revista „Rezervele de Muncă”. 5 382 .10.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Adresă a CCP prin care s-a comunicat că: a fost membră a PCR în 1947-1950. Ofiţer de grăniceri. locotenent. Original. alte abateri. Originale. 1 1521 1300 Besciu Marin Gh. Originale. 1 1522 716 Besedinskaia Eleonora Iakimovna (Varlam) Persoană pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat relaţii. (1930-1934) şi la penitenciarele Turnu 1950 Măgurele şi Văcăreşti (1938-1945). Original. în 1948-1951 a fost activistă a UTM 1961 Bucureşti. zahăr „Banatul”. română. motiv pentru care a fost 1955 condamnat penal. a fost gardian în poliţia din Turnu Măgurele 24. Sectorul III Albastru. lb. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

06. Întrucât nu a folosit braţe de muncă salariate. Beşchea Alexandru Responsabil cu cadrele administrative la Regionala P. copie. 1952 alte abateri. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1940 a fost înscris în PNŢManiu. CCP a hotărât clasarea cazului.02. Hotărâre reconfirmată în 1960. Original. Beszterczei Geza Membru de partid căruia i s-a retras calitatea în 1959 pentru că în trecut a fost înscris în Partidul fascist maghiar „Imredi”. Membru de partid exclus pentru că era fiu de moşier. Întrucât şi-a recunoscut fapta şi şi-a 1959 retras apelul.T. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în acelaşi an şi în 1960.06. sale de membru.T. 1950 În 1952 a fost categorisit chiabur şi exclus încă o dată. CCV a hotărât anularea deciziei şi confirmarea calităţii 23. iar ca membru de partid a căutat să se achite de sarcini. Originale. Beşa Iosif I. 41 1525 976 5 1526 1303 3 1527 1302 2 383 .1524 977 Besoiu Traian N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: s-a 25. Stalin (Braşov). Grupul de intervenţie în caz de grevă sau 1959 mişcări ale muncitorilor de la Atelierele CFR Simeria. 11. Originale.09. În 1956 CCP a hotărât reprimirea sa în Partid cu stagiu de la data rezolvării apelului. în 1943-1944 a făcut parte din 26. Originale. dovedit un element necinstit şi carierist. în 1940-1944 a fost omul de încredere al Direcţiei Atelierelor CFR Simeria.

1978 calomniind colegii şi conducerea unităţii. Ofiţer MAI. CCP a propus. umbla în stare de ebrietate.12. ment duşmănos faţă de trupă şi a luat 1950 parte la distrugerea colhozurilor. faptă pentru care a fost condamnat penal. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9.06. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Întrucât a renunţat la apel. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a avut un comporta26. Hotărâre reconfirmată în 1985. atmosferă de suspiciune şi intrigă. Întrucât a renunţat la apel şi a declarat că va munci pentru reabilitare. 1982 8 1531 331 Beşliu Ioan Gh. Membru de partid sancţionat cu vot de blam în 1977 pentru că în cadrul colectivului de muncă a menţinut o 16. Original.04. 1 384 .1528 3233 Beşchea Dumitru I. 1958 1 1530 3440 Beşleagă Sterea Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru conducere în stare de ebrietate. a lovit un cetăţean. CCP a hotărât clasarea cazului. 2. 2 1529 1298 Beşleagă Gheorghe C. CCP a hotărât clasarea cazului. membru de partid exclus pentru că: era indisciplinat. Originale. Original.06. Originale.

exclus din Partid pentru că: şi-a arogat meritul că ar fi fost membru de partid din 12. funcţii elemente duşmănoase şi necinsti1956 te. 1954 1 385 . regiunea Ploieşti. alte abateri. Beşliu Mihalache Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cosmeşti. 7 1534 333 Beşliu Marin C. Prim-secretar al Raionului PMR Balş. beţiv şi afemeiat. întrucât deţinea un cazan de ţuică şi pământ pe care îl lucra cu braţe salariate. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 5 1535 329 9.11.1532 1299 Beşliu Ion C. în 1957 a fost judecat şi condamnat pentru ultraj. 1931. alte abateri. Secretar al organizaţiei de bază din Comuna Beceni. regiunea Iaşi. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică liberală. a dus o activitate politică distruc1958 tivă. 3 1533 332 Beşliu Ion St. exclus din Partid pentru că: a creat două grupuleţe în Biroul raional. interesele chiaburilor. raionul Huşi. şi-a însuşit banii din cotizaţiile de partid. Originale. Originale. reconfirmată în 1963. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. satul Podolenii de Sus.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a susţinut în 27. era categorisit chiabur.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. în 1940-1941 a 1957 făcut politică legionară. în viaţa personală a fost viciat. s-a sustras de la predarea cotelor. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar la primărie a servit 12.

împotriva clasei muncitoare. Original. 1 1538 328 Beşoiu Ioan Şef al Secţiei organizaţii de partid. Originale. sindicat şi UTM la Raionul de Partid Sebeş. 1 1539 975 Beşteli Petre Gh. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul Jandarmeriei burghezo-moşiereşti. 8 1537 327 Beşoiu Gheorghe N.09. a înşelat o familie de bătrâni pentru a le acapara averea. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia legionară. Întrucât şi-a recunoscut faptele şi a 1959 renunţat la apel.04. CCP a hotărât clasarea cazului. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 10. exclus din Partid pentru că a 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. a avut legături cu chiaburimea satelor.1536 3110 Beşliu Victor Membru de partid exclus pentru că: a comis o serie de abateri de la disciplina de partid. întreţinut legături cu elemente legionare. după 23 1951 august 1944 a făcut politică manistă. 1955 pe care le susţinea să ocupe munci de răspundere. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. 1974 În 1975 CCP a propus. în cadrul căreia a avut misiuni speciale 26. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 22. 1 386 .

04. în perioada războiului antisovietic a fost informator al Serviciului de contrasabotaj condus de inginerul Liviu Caba. Originale.11. Originale. alte abateri. 1965 2 1543 984 Beteringhe Niculae (Nicolae) Membru al Comitetului PMR de la Întreprinderea Nehoiu. exclus din Partid pentru că: în trecut a participat la 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 25. 1961 6 1541 3315 Betea Traian Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi luarea în evidenţă. Original. manifestaţii legionare. 4 1542 973 Beteagu Vasile C. că solicitarea era neîntemeiată. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în trecut a fost şef de cuib legionar. Originale. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. 2 387 . iar Secretariatul CC 1980 al PCR a fost de acord. CCP a constatat.1540 974 Betea Petru Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost omul de încredere al conducerii administrative de la Societatea „Mica” Brad. pe frontul antiso1951 vietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor şi a fost decorat.

a avut legături strânse cu elementele reacţionare. sprijinit chiaburii. organizaţiei fasciste Goga-Cuza. Spineni. 7. era 1960 cantor bisericesc. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. 1 1547 972 Beudeanu Liviu Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut strânse legături cu legionarii.04.05. ca 1951 pretor al plăşii Târgu Lăpuş. Olt. copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a avut manifestări şovine. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1936-1937 a fost membru al 24. Original. după 23 august 1944. Originale.1544 983 Betoianu Romulus Membru de partid exclus pentru că a fost şef de garnizoană legionară.06.05. 4 1546 981 Beudeanu Dumitru Fost secretar de Plasă PMR. Originale. 1950 1 1545 982 Beudean Valentin I. a 23. 1 388 . judeţul Someş. în perioada guvernării Antonescu a fost numit pretor al plăşii 15. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a purtat brutal cu 1950 subalternii.

până în 1949 s-a ocupat şi el cu comerţul.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.03. legătură cu stabilirea stagiului. 15. în 1950 a fost condamnat penal pentru 1960 deţinere ilegală de armă. 1959 şi 1961. reconfirmată în 1956. (Beyasgian / Bejazdjian) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. cu care întreţinea relaţii. 16 389 . 1. Original. 4 1550 1294 Bexa Ion I. fiind învinuit pentru pagube.10. să fie îndepărtat din învăţământ. Original. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. 1 1551 903 Beyazgian Vahe E. membru de partid cercetat în 31. 1961 CCP a hotărât confirmarea stagiului din 1943. membru de partid exclus în 1949 pentru că: a scris articole şi a ţinut conferinţe cu caracter legionar. Original. 27. în funcţia avută nu a avut o evidenţă 1954 clară. Hotărâre reconfirmată în 1968 şi 1980. avea o soră în Franţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 11 1549 1295 Bexa Anghel A.04. Responsabil al Serviciului de cadre al Şcolii superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu”. alte abateri.1548 987 Beuran Gheorghe Inspector şcolar.

III) 985 1553 (vol.01. Partid. II) 1554 1373 Bezdedeanu Ion V. Idem. Idem. Originale. 1956 4 (vol. Vol. II 19 (vol. Informare a Securităţii privindu-l pe 12. a avut legături cu spionajul britanic. Persoană care a solicitat încadrarea în 12. I) 64 (vol. şi a hotărât respingerea cererii. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. 4. semnată de ministrul de Interne 1957 Alexandru Drăghici. Originale. copie. Romulus Zăroni şi Petre Pandrea. Idem. (Frate cu Ion şi Constantin Beza. II) 24/1957. alte abateri).09. Originale.) 1957 CCP a stabilit că nu îndeplinea condiţiile cerute (ca ofiţer de marină la Ierusalim. copii.09. 1957 Originale. 1958 8 390 . titular. Original. copii. 5. care lucra pentru englezi. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. Vol.09. I-II) 25/1957 Beza Gheorghe D. CCP a hotărât menţinerea deciziei. I) 24/1957. I 1552 (vol. copie. Referinţe semnate de: Niculae Bellu. (George) Persoană care a solicitat încadrarea în 12. 12. 1957 CCP a constatat că în 1941 a avut legături cu organizaţia de spionaj condusă de Rică Georgescu (descoperită de regimul Antonescu). I-III) 56 (vol.986 Beza Constantin D. 5 (vol.09. Originale.11. Partid.

alte abateri. exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Originale. mărfuri. necorespunzătoare. şi-a însuşit alimente şi 11. Membru de partid căruia în 1952 i s-a anulat calitatea pentru că: la arestarea din 1935 a avut purtare proastă.05.1555 1374 Bezerian Jirair A. armata burghezo-moşierească. Originale. Original. şi în familie a avut o comportare 16. după 29.07. 8 1556 3215 Bezman Grigore Mihail Medic la UM 0811 (Trupele de Securitate). 4 1557 1123 Biaj Ioan Secretar al organizaţiei de partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. membru de partid exclus în 1977 pentru că: a falsificat acte de decont. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. de unde s-a întors în 1945. 1 1558 1122 Bianchi Constantin Membru de partid exclus pentru că: în 1919 a fost subcomisar la Chestura poliţiei din Chişinău. Originale. eliberarea din închisoare a plecat în 1957 Liban. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 391 .06. schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. a fost ofiţer activ în 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost 1956 patron al unui cinematograf şi al unui magazin de fructe. a făcut chefuri împreună cu 1950 elemente dubioase. 1978 CCP a propus.

în care se spunea că apelantul aştepta să-şi completeze dosarul. 1980 1 392 . alte abateri.08. Gheorghe Rafiu şi Cristea Bocioga. stagiul de la data deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru dare de mită. 10 1560 1121 1 1561 1120 2 1562 3362 9. Original. deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu 1951 stagiul avut anterior. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. la Sighişoara şi Cluj. CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu 17. divulga secretele de partid. Original.06. a avut manifestări 1950 naţionaliste şi şovine. Originale. apoi funcţionar 19.02. care au făcut afirmaţii nejuste. era îngâmfat şi beţiv. Bianu Gheorghe Persoană care a solicitat reprimirea în Partid. Bianchi Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1940 a fost impiegat (de birou) la Tribunalul din Cernăuţi. Răspuns al Colegiului de Partid Constanţa către CCP. În 1979 CCP a propus. Bianu Dezideriu (Izsak) Membru de partid exclus pentru că: în perioada muncii obligatorii a acceptat propunerea patronului de a lucra în acord. Totodată. CCP a hotărât anularea 20. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 1970 În 1978 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Colegiului de Partid i s-a trasat sarcina să fie cercetaţi: Alexandru Cornea. Întrucât a fost apărător în procesele comuniştilor din timpul ilegalităţii.1559 3271 Bianchi Ion H.07. respingerea solicitării.

a cerut organizaţiei de bază să o ajute să lichideze lipsurile pe care le avea. A fost reprimit în Partid în 1947. Întrucât în ilegalitate nu a fost membră de partid. exclus din Partid pentru că: tatăl său a fost negustor. În 1945 şef al Secţiei agitaţie şi propagandă de la Judeţeana PCR Ialomiţa. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1563 2721 Bianu Gheorghe (Bergman Gustav) Membru de partid în ilegalitate. Originale. Originale.08. a 1953 susţinut procesele chiaburilor. CCP a hotărât respingerea cererii. 1953 2 1566 1124 Biber Wolf Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. reconfirmată în 1960. 14 393 . Totodată. în 1947-1949 şi-a 28. Original. 1964 Întrucât fusese exclus din Partid pentru comportarea avută la arestarea din 1942. moşierilor şi sabotorilor. CCP a propus respingerea apelului.01. Bianu Ion A. în timpul războiului antisovietic a fost scutit de muncă obligatorie pentru că a lucrat ca secretar 19.04. 21 1564 1119 23 1565 1118 2. Bianu Rozalia (Bergman) Angajată a Securităţii. deschis o cârciumă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat acordarea stagiului din 1940. reconfirmată în 1960. membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.05. Originale. a lăsat să pătrundă în şcolile de partid elemente cu trecut necorespunzător. 29. al Comunităţii Evreieşti din Călăraşi.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de magaziner. 4. În 1968 a fost primit în Partid. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1970 i s-a respins din nou cererea de acordare a unei pensii speciale. CCP a hotărât respingerea cererii. Copie. şi apoi i s-a acordat stagiul din 1923. Persoană care a solicitat să fie primită în Partid. În 981 a decedat.10. iar cazul a fost clasat. 1948 1 1568 2973 Bibicescu Ion C. serviciu. 1967 15 1569 3255 Bibicu Marin Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în 20. 4 1570 3114 Bibire Costache Membru de partid exclus pentru că.12. cu scopul de a instala o nouă direcţie în slujba patronilor. 3. a sustras de mai multe ori carne. să i se ia în considerare activitatea depusă înainte de 23 august 1944 în PSD şi să i se acorde pensie de merit. 1974 3 394 . menţinerea deciziei. 9. pe care o vindea la diferiţi cetăţeni. Originale. Originale. 1978 CCP a propus. a căutat să antreneze în acţiunea trădătoare a lui Minovici şi alţi angajaţi.1567 2908 Bibescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de instructor voluntar pe lângă celula Mica.08. Originale.09.

Goga-Cuza şi Frontul Renaşterii Naţiona1969 le. 3 395 . subofiţer în Jandarmeria burghezo1968 moşierească. alte abateri. după 23 august 1944 şi-a însuşit banii din difuzarea ziarului „Scânteia”. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din PNŢ. Originale. Partidul 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 1953 7 1573 3012 Bibu Iosif I. menţinerea deciziei. 16. alte abateri. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. Originale. 4 1572 1125 Bibiu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1943 a fost recrutat ca agent de poliţie la Brigada de moravuri din Bucureşti. membru de partid exclus pentru că: din 1940 a fost 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01.01.12. 4 1574 3227 Bica Gheorghe Membru de partid exclus în 1975 pentru că făcea parte din cultul baptist. CCP a propus.1571 3016 Bibiri Nicolae I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Subofiţer de Miliţie. Originale. reconfirmată în 1961 şi 1962. Originale. 3.

1959 şi 1960 excluderea a fost reconfirmată. În 1957 apelantul a cerut să fie reabilitat. Originale.12. Original. 5. 1963 În 1985 CCP a propus. să fie cercetat Radu C. în urma discutării cazului său. În 1958. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. copie. unde conducea 800 de oameni. Originale. Întrucât era criminal de război. Copie. în legătură cu referinţa pe care a dat-o despre cercetat. Bicaşu Mandea Membru de partid cercetat pentru că în 1942. Bică Alexandru Gh.09.07. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară.08. alte abateri. copie. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a retras din nou apelul. judeţul Ilfov. însă. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. din comuna Bolintinul din Vale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât şi-a retras apelul. 20.1575 1148 Bican Ioan T. română. să se continue cercetările pe cale administrativă şi să se redeschidă procesul său. iar Secretariatul CC al PCR a confirmat încă o dată decizia. 1 1577 2909 1 1578 2768 53 396 . deturnat fonduri şi a făcut chefuri. Pantazi. a omorât două femei gravide. lb. 1956 27 1576 1145 Bicaş Andrei Membru de partid exclus pentru că. când era administratorul unui lagăr din Transnistria. casier şi 11. maghiară. administrator agricol în comuna Malul 1948 Spart. în funcţia de director al GAS Seleuş. a 20. reconfirmată în 1963. CCP a clasat cazul. scoaterea din postul de secretar.

2 397 . cl. fapt pentru care 40 ha de porumb au fost compromise.02. 1955 Întrucât motivele nu s-au dovedit pe deplin întemeiate. Original. politică liberală. s-a ocupat cu specula. şi-a părăsit soţia şi 21. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. alte abateri. a dus în eroare forturile superioare cu privire la încheierea secerişului. nu s-a preocupat de asigurarea braţelor de muncă necesare. CCP a hotărât anularea deciziei.1579 1134 Bică Antonie M. 1 1581 1132 Bică Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director de GAS. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. Originale. cei doi copii. a III-a. în calitate de preşedinte 1954 al CAP şi al Sfatului Popular a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. Originale. a fost decorat cu ordinul „Serviciu 1954 Credincios”.08. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. a făcut 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul antisovietic 27.09.09. 1959 4 1580 1133 Bică Aurel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. 3 1582 1131 Bică Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut cârciumă şi băcănie şi a exploatat ţărănime muncitoare. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

în calitate de preşedinte al Frontului 29. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bică Ioan I. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit diverse mărfuri din cooperativă. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. duşmănoasă faţă de regimul democrat1960 popular. Plugarilor din comuna Cincul. colectivişti. situaţie pe care a ascuns-o la primirea în Partid. a purtat discuţii nepartinice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cetate. alte abateri. membru de partid exclus pentru că: în 1929-1933 a fost membru al PNŢ (situaţie pe care o indicase la înscriere).1583 1130 Bică Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în timpul legionarilor a luat parte la şedinţe şi a cântat cântece fasciste. CCP a hotărât anularea deciziei.10. în timpul 28. în 1935-1938 a făcut politică liberală. regiunea Craiova.01. a folosit metode neprincipiale faţă de 17. regiunea 1951 Sibiu. Bică Gheorghe D. 1959 Întrucât la discutarea apelului a luat poziţie autocritică şi în funcţia avută a avut activitate pozitivă. Originale. Originale. Originale.06. 3 1584 1129 6 1585 1128 1 1586 1127 7 398 . dictaturii antonesciene a avut purtare 1951 proastă faţă cu muncitorii.05. tatăl său a fost condamnat pentru atitudine 25. în 1947 s-a manifestat duşmănos faţă de regim. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. Bică Ioan Membru de partid exclus pentru că: avea pământ pe care îl lucra în dijmă. copie.

solicitat examinarea vechimii în Partid. ani de la săvârşirea faptei. Regiunea Piteşti. care a 23. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular din comuna Zlătărei. 2. 3 1588 1137 Bică Ioniţă T. a luat parte la şedinţe legionare şi la Rebeliune. Original. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de gestionar la cooperativă a avut lipsă în gestiune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât excluderea a fost dată la 10 11. a făcut greutăţi în problema creării GAC. fără să se ţină 1964 seama de munca şi comportarea pozitivă a apelantului. Fost membru al Comitetului regionalei PCR Oltenia (1940). 1961 CCP a hotărât acordarea stagiului de partid din 1934.03. a 23.1587 1126 Bică Ion M. Originale.08. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.01. Originale. faptă pentru care a fost condamnat penal. 1 399 . exploatat salariaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca gestionar de bani şi bunuri la Raionul PMR Drăgăşani s-a dovedit necinstit. reconfirmată în 1960 (de două ori). copie.07. 5 1589 2698 Bică Marin C. atât înainte cât şi după 1951 23 august 1944. 1954 38 1590 1139 Bică Nicolae Membru de partid exclus pentru că a purtat cămaşa verde.

reconfirmată în 1960. Originale. s-a căsătorit cu fiica unui preot şi 1958 locuia împreună cu socrii. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru manifestări huliganice.12. noasă. 1959 În 1979 CCP a propus. CCP a propus. totul nejustificate. de la excludere a avut manifestări naţionalist-şovine. 28. 6 400 . faţă de ţărănimea muncitoare a avut o comportare duşmă26. iar Secretariatul CC al PCR a reconfirmat încă o dată decizia. 13. Bică Sabin Persoană care a solicitat confirmarea calităţii de membru de partid. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. din cauza unor nemulţumiri personale (legate de extinderea spaţiului locativ) cu 29. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original. CCP nu a fost de acord şi a retrimis 1954 cazul organizaţiei de bază pentru a decide conform Instrucţiunilor CC al PMR. 11 1592 1151 Bică Octavian Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1930-1945 a făcut parte din aparatul de stat burghezo-moşieresc (ca notar şi pretor).1591 2788 Bică Nicolae D.07. alte abateri. reconfirmată în 1966. 8 1593 1149 1 1594 3394 Bichea Paraschiva Membră de partid exclusă pentru că. menţinerea deciziei.06. a refuzat să mai parti1981 cipe la viaţa de partid.

07. dată la care a depus solicitarea. Original. a ascuns că socrul său a fost condamnat 24. Membru de partid exclus întrucât în calitate de agent fiscal a fost judecat şi 20. CCP a hotărât primirea sa în partid cu 1956 începere din 1953. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. alte abateri.09. 2 401 .04. care a cerut să fie reprimit în Partid. a abuzat de calitatea de colectivist şi a folosit pământul unor văduve de război. CCP i-a clasat apelul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Întrucât a recunoscut faptele. 24. Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la Rebeliunea legionară. Originale. 2 1598 1144 Bichiş Ioan Membru al PCR în ilegalitate. 1952 2 1597 1147 Bichiş Emil P. alte abateri.1595 2807 Bichi Dumitru I. în 1951 la 20 de ani închisoare pentru 1966 crime pe frontul antisovietic. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica partidelor burghezo-moşiereşti. 1.05. 2 1596 1146 Bichir Ioan T. condamnat penal pentru falsificarea chi1951 tanţelor de încasare a impozitului.

a sustras diferite bunuri de la reforma agrară. rusă. Original. Original. Originale. acoperit unele elemente hitleriste. Originale. Bacaliar a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea în mişcarea revoluţionară din România a unchiului 16.01. a 18. 3 1600 1142 Biciuşcă Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost legionar activ. copii. Membru de partid exclus pentru că: în perioada cât a fost secretar al Sfatului Popular din comuna Tâlmaci. cu soţul ei în excursii în străinătate. a mers 19. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1958 Adresă a CCP către CC al PCUS. lb. 12 1602 1135 Bick Fany Membră de partid exclusă pentru că: în trecut a dus o viaţă burgheză. 1 402 . M. prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 9. română.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1599 1143 Bichiş Ioan I.01. 1953 2 1601 462 Biciuţchi Mendl Şomovici Cetăţeanul sovietic D. a 1955 urmat o şcoală tehnică la Paris. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 1957 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. său. a ocupat funcţii de răspundere şi a participat la Rebeliune.

1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. sprijinind în posturi de conducere elemente duşmănoase. ca preşedinte al Frontului Plugarilor din comună şi membru în conducerea cooperativei a profitat de situaţie. 1956 3 403 . 17. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. Contabil-şef la Regiunea ADAS Craiova. 1950 1 1606 1136 Biculescu Eracle C. Originale. alte abateri.12. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior.10.1603 1141 Bicleşan Gheorghe P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1604 1140 Bics Ana (Weiss) Membră de partid exclus întrucât ar fi avut manifestări duşmănoase faţă de colegi. Întrucât acuza s-a dovedit neînteme1953 iată. Membru de partid exclus pentru că: în 1933 a fost secretarul Tineretului Manist din comuna Mehedinţa. faţă de salariaţi avea atitudine de respingere. Original. însuşindu-şi anumite bunuri. 1. 3. Original.11. alte abateri. Original. copie. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi lipsit de simţ de răspundere. pe care nu le-a restituit. legionare. abateri. iar de la unii dintre ei a împrumutat diverse sume de bani. alte 12.12. 2 1605 1138 Bicu Toma P. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

căreia i-a spus că o va lua de soţie pentru a o determina să treacă mai multe imobile pe numele lui. legionară. cu care avea legături intime. Membru de partid exclus pentru că a înşelat pe Maria Ionescu. 1954 2 1609 1153 Bidihan Gheorghe G. 3 1610 1150 Bidilici Constantin Gh. Adresă de răspuns a CCP prin care 1952 s-au comunicat informaţiile cerute. fiind în cadrele armatei. lb.1607 122 Biczkei Ienö Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. în 1952. a fost sancţionat cu „vot de blam”. maghiară. română. Originale. 12 1608 1184 Bider Oscar O. la retragerea trupelor hitleriste. 8.08. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia 16. Originale. reconfirmată în 1956. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut propagandă în favoarea trupelor hitleriste. Originale. nu s-a achitat de sarcini. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 28. ca secretar al organizaţiei de bază de la Depozitul de bere Târgovişte.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. în 1952 a fost condamnat penal pentru deţinere şi port ilegal de armă.04.05. 9. Originale. a participat la distrugerea arhivei preturii Aleşd. 1954 2 404 .

07. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. sume de bani. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. menţinerea deciziei.03. exclus cu ocazia dizolvării organizaţiei pe motiv că era delăsător în muncă Întrucât motivele s-au dovedit a fi 20. CCP a hotărât anularea 1953 deciziei.12. Original. neîntemeiate.05. Bucureşti. Originale. avea legături cu elementele foste exploatatoare. iar pentru lipsurile avute să fie sancţionat cu „vot de blam”. la „eliberarea” teritoriului Bucovinei de către armatele sovietice. afemeiat. 1. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. s-a refugiat la 11. 1977 CCP a propus.1611 1152 Bidneac Vasile Membru de partid exclus pentru că. 1951 1 405 . 1 1612 3178 Biega Robert Membru de partid exclus în 1975 pentru că a favorizat delapidarea unor 26. CCV a hotărât menţinerea deciziei. fapt care arăta că era 1950 duşmănos Uniunii Sovietice. 3 1614 1155 Bielusici Adalbert Membru de partid exclus pentru că: era un element vicios. 3 1613 1154 Biegel Emanoil Membru al Comitetului PMR din Ministerul de Finanţe.

1615

1159

Bighescu Mihai I. Membru de partid exclus pentru că: avea viciul beţiei; şi-a însuşit din banii salariaţilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.12. 1953

4

1616

1190

Bihari Elisabeta (Andrásné) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la 10.11. apartenenţa sa la PCR. 1981 Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. Original, copii.

7

1617

1098

Bihari László (Vasile) Bihari Laszloné (Ibolya) Cetăţeni maghiari care au solicitat să li se confirme apartenenţa la PCR pentru perioada 1945-1971. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată solicitarea. Originale, copie.

7.11. 1973

7

1618

2910

Biji Ioan Membru de partid exclus pentru că a 16.02. făcut parte din Mişcarea Legionară. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

406

1164

1619 (vol. I-II)

Biji Mircea Director general adjunct la Direcţia 11.07. Centrală de Statistică, şef de catedră la 1957 Facultatea de Statistică a Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare „V.I. Lenin”, Bucureşti, membru de partid din ilegalitate exclus în 1943, care a cerut să fie reabilitat. Întrucât din laşitate, la ancheta de la Siguranţă a recunoscut întreaga sa activitate, provocând căderea unui grup numeros de comunişti, CCP a propus, iar Secretariatul CC al PMR a aprobat, să se recomande organizaţiei de partid din care făcea parte să analizeze cererea lui de primire în rândul candidaţilor de partid, în lumina activităţii depuse şi conform Instrucţiunilor CC al PMR. În 1965 Biroul Comitetului municipal Bucureşti a propus să i se acorde stagiul de partid din 1933, cu întrerupere în perioada 1943-1959. Propunerea a fost aprobată de „colectivul de la CC al PCR” format din Virgil Trofin şi Dumitru Coliu. Originale, copie. Idem. 11.07. Referinţe semnate de: Mihail Levente, 1957 Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, Ion Meţiu şi Al. Roşca. Originale,copii.

11 (vol. I)

35/1957

116 (vol. II)

1620

1167

Bilan Dumitru G. Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui chiabur; în munca de partid a avut întreruperi şi a manifestat dezinteres. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4.06. 1956

3

407

1621

1166

Bilan Gheorghe Al. Membru de partid exclus în 1952, odată cu dizolvarea organizaţiei de bază din Ministerul de Finanţe, pentru că: tatăl său a avut cârciumă; a simpatizat cu organizaţia legionară; ca director al 26.04. Cooperativei „Solidaritatea” din Suceava 1954 a dat posibilitatea unor elemente afaceriste să păgubească instituţia; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale. Bilanici Ioan Gh. Membru de partid exclus pentru că: în 1944, împreună cu tatăl său, a asistat la executarea a doi prizonieri sovietici; ca primar, s-a îmbogăţit. Deşi acuzele s-au dovedit neînteme16.02. iate, întrucât în cursul cercetări-lor a 1957 reieşit că în regimul hortyst a furnizat unele informaţii jandarmilor, CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1962. Originale.

11

1622

2700

13

1623

714

Bilaus Pantelimon Persoană condamnată în 1937 la 5 ani de închisoare, în contumacie, pentru că a făcut parte din organizaţia „Şcolarul Roşu” din Hotin. Fără decizie. Copii.

1937

7

1624

1165

Bilav Pavel Membru de partid exclus pentru că din 1936 a făcut parte din „secta 13.03. baptistă”. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1964. Original.

3

408

1625

2959

Bilciurescu Maria Medic al Dispensarului SSI, membră de partid exclusă pentru că: a sustras medicamente şi pretindea servicii pentru 17.12. tratamentul făcut; a avut atitudini antise- 1949 mite; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

1626

1168

Bilek Carol Membru de partid exclus pentru că: era un element beţiv şi scandalagiu; în funcţia de director al Atelierelor CFR Timişoara s-a înconjurat de elemente 28.10. necinstite. 1965 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

1627

1004

Bilevschi Adela (Belevschi Eidel) Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti, prin care se solicita să se confirme că în 13.12. perioada interbelică a fost condamnată la 1967 un an închisoare pentru activitate comunistă. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată informaţia. Originale, copii. Bilghiru Petre C. Membru de partid exclus pentru că: a refuzat să participe la adunările generale ale organizaţiei de bază şi să plătească cotizaţia; a renunţat la carnetul de partid, 31.10. întrucât nu i s-au rezolvat unele pretenţii 1980 nejustificate. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

13

1628

3346

4

409

1629

1172

Bilibău Iţcu Membru de partid exclus pentru că, împreună cu familia, a înaintat actele în 23.04. vederea plecării definitive în Israel. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

1630

3341

Biliboc Janoş Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegali31.10. tate. 1980 Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

3

1631

196

Bilibok Iacob (Jakab) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. Originale, copii.

4.02. 1953

26

1632

1171

Bilici Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost un element de încredere al partidelor burgheze şi şef de cuib legionar; în 1945 s-a înrolat voluntar în Armata Sovietică, a fost rănit şi, profi- 15.12. tând de situaţie, s-a ocupat apoi cu afaceri 1951 speculative; a luat parte la şedinţe sioniste, încurajând manifestările naţionaliste ale populaţiei evreieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

410

1633

3071

Bilici Alexandru Ofiţer de Miliţie la Galaţi, membru de partid exclus pentru că: a multiplicat şi difuzat o fotografie măsluită, cu scopul de a compromite şi defăima soţia unui vecin de apartament cu care avea neînţelegeri; prin abuz, a făcut schimb de 13.05. locuinţă. 1972 CCP hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în acelaşi an. În 1975 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, încă o dată, menţinerea deciziei. Originale. Biloiu Constantin Gh. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator, care în trecut a fost proprietar de bancă; a luat parte la Rebeliunea legionară; era căsătorit cu fiica unui fost controlor financiar înlăturat din post pentru că era ostil regimului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Biloiu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică liberală; a înfiinţat Banca Populară din comuna Bucium; a dat bani cu camătă, exploatând ţărănimea săracă; avea 7 ha. de pământ şi exploata braţe de muncă; avea un fiu scos din armată pentru atitudine duşmănoasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

35

1634

1170

4.01. 1951

1

1635

1174

4.01. 1951

1

1636

1175

Biluţă Viorel Gh. Membru de partid exclus pentru că, în calitate de şef al Depozitului de materiale, cazarmare şi combustibil de la UM 01223, şi-a însuşit o cantitate de 25.06. lemne şi nu a putut justifica alte lipsuri de 1964 materiale din gestiune. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1965. Originale.

7

411

1637

1181

Bimbea Iosif Membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a dat informaţii unui agent al Siguranţei şi unui şef de post de 13.10. jandarmi, despre activitatea muncitoreas1965 că ilegală; a fost membru al PSD – Aripa Titel Petrescu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

1638

1182

Binchici Traian T. Locotenent-colonel (r), membru de partid exclus pentru că în 1936-1938 a desfăşurat activitate legionară. Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică, CCP a recomandat 25.10. Comisiei de Partid din DSPA să reexami- 1962 neze cazul. În acelaşi an, Comisia a revenit asupra cazului, reîncadrându-l în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.

3

1639

1183

Bindas Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1918 a intrat voluntar în armata maghiară şi a luptat contra Armatei Roşii Maghiare; în perioada războiului a fost 15.04. înscris în Partidul Ardelenesc al Micilor 1951 Agrarieni şi în sindicatul fascist (Hivalos szervezet); alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

412

1640

2747

Bindaţiu Viorica (Roth) Membră de partid care în perioada interbelică a avut legături cu mişcarea comunistă, căreia i s-a anulat calitatea pentru că: a lucrat la biroul avocatului Ştefan Isekutz, un duşman al clasei muncitoare; în calitate de funcţionară la MAE, a deconspirat faţă de soţul ei, 29.11. element cu trecut fascist, chestiuni de 1951 serviciu. (În 1942-1944 a fost internată la Vapniarka şi Olgopol.) CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea ei din Partid. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale.

23

1641

1187

Binder Ludovic Angajat la Secţia de statistică a CC al UTM, membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a fost recrutat ca informator al Serviciului de spionaj maghiar din Cluj şi a fost folosit în arestările din 1941 (cazul Someşeni); la proces a fost folosit ca martor al 17.04. acuzării; după 23 august 1944 s-a înscris 1953 în PSD şi a avut activitate duşmănoasă împotriva PCR; alte abateri. CCP a hotărât: menţinerea deciziei; să fie demascat ca trădător al clasei muncitoare şi al Partidului; să fie ţinut în evidenţa „organelor de stat”. Original. Bindştein Rubin Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte activitatea lui în mişcarea revoluţionară din România. 19.11. Notă de răspuns a CCP adresată CC al 1959 PCUS, prin care s-a confirmat că în 1934-1936 a activat în Ajutorul Roşu, fără să fi fost membru de partid. Originale.

4

1642

513

7

413

1643

1185

Biner Gizella (Locker) Membră de partid care în 1941 a plecat în URSS din pricina legilor rasiale, iar la verificare i s-a anulat calitatea. 11.01. CCP a hotărât să fie primită în rândul 1954 candidaţilor de partid, dacă organizaţia de bază consideră că merită. Original.

2

1644

1188

Binet Ladislau B. Ofiţer de Miliţie, membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui fost exploatator, dar tatăl acesteia nu are vreo influenţă asupra lui; în faţa Biroului organizaţiei de bază a făcut afirmaţii nepartinice. Întrucât abaterile săvârşite nu constituiau motiv de excludere, CCP a hotărât anularea deciziei, organizaţia de partid putând să-l primească în rândul candidaţilor. În 1957 CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.

3.08. 1956

4

1645

3062

Biolan Ion Membru de partid exclus pentru că în 24.11. 1938 a fost înscris în organizaţia cuzistă. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

1646

1189

Biolănescu Ştefan Membru de partid exclus pentru că era fiu de preot; privea războiul 26.03. antisovietic ca pe unul „drept şi sfânt”; pe 1951 front a luat parte la jafuri şi percheziţii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

414

1647

1064

Birar Cristofor Membru partid căruia la verificare i s-a anulat calitatea pentru motive neprecizate. 28.05. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1952 reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original, copie.

2

1648

2647

Birăescu Vasile Secretar al organizaţiei de bază din comuna Hodoş. Judeţul Lugoj, exclus din Partid pentru că: era un element afacerist, 27.05. geambaş de cai; şi-a lăsat carnetul de 1950 partid ca amanet. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

1649

1063

Birău Constantin Membru partid exclus pentru că: a ascuns activitatea legionară a fratelui său; a avut relaţii cu chiaburii; în muncile avute s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1964. Originale.

6.10. 1954

5

1650

1062

Birău Constantin Gh. (Gr.) Membru partid exclus pentru că: în timpul regimului burghezo-moşieresc a fost grefier la Tribunal; a participat la războiul antisovietic, făcând parte dintr-o 13.11. unitate care a jefuit populaţia civilă; era 1952 un element şperţar, care a exploatat ţărănimea săracă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

415

1651

1075

Birău Constantin N. Membru de partid exclus pentru că: pe baza unor declaraţii nereale şi-a însuşit 20.07. ilegal suma de 9427 lei; a ascuns originea 1963 socială a părinţilor săi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7

1652

1074

Birău Ionel Gh. Membru de partid exclus pentru că a ascuns faptul că părinţii săi au fost 26.02. chiaburi. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

1653

3252

Birău Nicolae T. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi acordarea unei pensii personale. 24.11. Întrucât nu îndeplinea criteriile 1978 stabilite, CCP a hotărât respingerea cererii. Originale.

3

1654

3229

Birău Trandafira (Sprîncenatu) Membră de partid exclusă în 1964 pentru că a fost condamnată penal pentru 16.05. fapte de necinste. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

3

1655

1209

Biris Emil Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu legionarii; pe 31.08. frontul antisovietic a luat parte la lupte 1950 împotriva partizanilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale, copie.

4

416

1656

1070

Biriş Gavrilă Fost preşedinte al Comitetului plăşii Frontului Plugarilor Sebeş (1946-1948), exclus din Partid pentru că, în calitate de preşedinte al GAC din comuna Vingard, judeţul Alba, şi-a numit rudele în diferite 23.03. posturi. 1955 CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă personală. Original.

1

1657

1069

Biriş Ioan Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur; ca învăţător în comuna Dăbâca, a folosit cuvinte nedemne faţă de eleve. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă personală. În 1972 CCP a fost de acord cu ridicarea sancţiunii. Originale.

9.10. 1954

4

1658

1068

Biriş Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi; în funcţiile avute a folosit metode dictatoriale; în organizaţia de bază s-a dovedit a fi intrigant. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original.

8.12. 1953

2

417

1659

1067

Biriş Iuliana Directoare a GAS din comuna Zăgujeni, regiunea Timişoara, membră de partid exclusă pentru că: ar fi făcut parte din organizaţia legionară; alte abateri. Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Totodată, a cerut Comitetului PMR Timişoara să-i sancţioneze pe cei care au influenţat excluderea ei din Partid. Originale.

8.09. 1955

2

1660

1103

Biriş Ludovic I. Membru de partid care a solicitat recunoaşterea stagiului din 1929. Întrucât în 1934-1938 a întrerupt în mod nejustificat legătura cu Partidul, CCP a hotărât acordarea stagiului din 1938. Originale.

5.01. 1962

3

1661

3007

Biriş Vasile Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că l-a sfătuit pe Ion Sătmar, prieten al său, care a sustras 16.12. materiale de construcţie din întreprindere, 1969 să nu recunoască fapta. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7

418

1662

1101

Birkas Ladislau Activist al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a regiunii PMR Arad, exclus din Partid pentru că: a fost de acord ca mama sa să se căsătorească cu Ioan Eisele, fost hitlerist şi chiabur; după ce a participat la demascarea respectivului chiabur, s-a dus acasă la el şi i-a divulgat cele discutate în organizaţia de bază; a luat parte la nunta fiicei chiaburului; în timp ce era la Şcoala 19.10. de Partid de 6 luni, a menţinut relaţiile de 1954 prietenie cu legionarul Gheorghe Pop. Întrucât era un element muncitor tânăr şi şi-a luat un angajament, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Totodată, i s-a recomandat să rupă legăturile cu elementele indicate. Original.

1

1663

1028

Birkenfeld Max Membru de partid cercetat pentru că: în 1941 nu s-a retras cu trupele sovietice; în acelaşi an fost internat în lagăr, de unde a fost eliberat de trupele sovietice; a fost trimis de sovietici să lucreze într-o fabrică de cherestea, de unde în 1945 a fugit în România. CCV a hotărât anularea încadrării lui. Original.

4.04. 1950

1

419

1664

2835

Birman Elisabeta (Luca Betti) Membră de partid exclusă în 1955 pentru că: în 1934, la Cernăuţi, a avut purtare laşă la Siguranţă, recunoscând activitatea şi legăturile ei în cadrul Ajutorului Roşu; în timp ce era arestată, a avut relaţii intime cu un agent de Siguranţă; în 1936, în timpul procesului, a dezertat din muncă şi a părăsit ţara fără aprobarea Partidului; a cunoscut atitudinea duşmănoasă a lui Vasile Luca faţă de conducerea Partidului, precum şi legăturile lui cu o serie de elemente duşmane; s-a 16.02. solidarizat cu soţul ei şi nu a sesizat 1957 Partidul despre faptele şi poziţia lui; în 1947, după o călătorie în Egipt şi Israel, a adus elogii regimului sionist din Palestina; a sprijinit elementele burgheze şi sioniste. Întrucât a apreciat că excluderea sa a fost legată de situaţia soţului ei, în 1968 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, repunerea sa în drepturile de membră de partid cu stagiul din 1935. În 1972 Secretariatul CC al PCR a aprobat majorarea pensiei de la 2000 la 3000 lei. Originale, copie.

17

1665

1023

Birman Haim Cetăţean sovietic pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare des10.12. făşurate în România în perioada 19321968 1933. Adresă a CCP prin care au fost comunicate informaţiile cerute. Originale.

8

420

1666

1066

Birnbaum Leon Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea, pentru că: era de origine 14.04. burgheză; în 1946 a „fugit” din Basarabia 1950 în România. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

1667

1206

Biró Alexandru S. Sublocotenent de Securitate (19471952), membru de partid exclus pentru că a divulgat secrete profesionale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1.04. 1959

4

1668

1207

Biro Antal (Anton) Membru de partid exclus pentru că: a sustras talpă şi piele, şi a făcut speculă la bursa neagră; a întreţinut relaţii intime cu unele femei. Întrucât motivele excluderii sau dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 19.11. În 1957 a fost din nou exclus, întrucât 1954 s-a aflat că în 1943-1944 a avut legături cu militarii hitlerişti, cu care a făcut chefuri. În 1961, CCP a recomandat Biroului Comitetului regional de Partid Braşov să adâncească cercetările, iar în acelaşi an a fost reîncadrat în Partid. Originale, copie. Biró Elek (Eleca) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea 24.03. muncitorească din România. 1960 Notă de răspuns a CCP în care s-a comunicat că în perioada 1913-1924 a făcut parte din Partidul Social-Democrat. Originale, copie; lb. română, rusă.

4

1669

630

12

421

1670

1208

Biro Eva (Klein) Inspector de cadre la Banca RPR, cercetată în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (1941). CCP a constatat că: în perioada interbelică a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”, apoi din UTC; a avut purtare proastă la Siguranţă; a fost deportată în lagărele de la Auschwitz şi Bernsdorf; alte abateri, şi a propus: menţinerea calităţii de membră de partid cu stagiul din 1947; să fie scoasă din munca de cadre. În 1957, întrucât se făcuse o greşeală, i s-a stabilit stagiul de partid din 1946. Originale, copie. Biro Francisc Membru partid exclus pentru că: avea legături cu chiaburii, pe care îi sprijinea şi favoriza; avea manifestări contra Partidului; a folosit cartelele de alimente şi de îmbrăcăminte ale unor salariaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale.

7.09. 1953

5

1671

1058

8.10. 1954

8

1672

3135

Biro Francisc Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. 24.12. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Satu Mare al PCR. În 1975 decizia a fost menţinută. Originale.

5

1673

1057

Biro Francisc Secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid pentru că: s-a angajat voluntar în Jandarmeria hortystă; a luptat contra armatelor sovietice; a arestat comunişti; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.06. 1950

1

422

1674

1056

Biro Gabor T. Membru de partid exclus pentru că: în 1941-1944 a făcut parte din Partidul fascist maghiar „Imredi”; în timp ce era director al I.L.E.F.O.R. Sovata, a angajat fictiv un chiabur, respectivul obţinând unele avantaje materiale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9.06. 1961

4

1675

1055

Biro Gabriela (Petrescu) Membră de partid exclusă pentru că, în calitate de mandatară CEC la uzina 28.10. „Electroputere” Craiova, şi-a însuşit banii 1965 de pe libretele unor muncitori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

1676

1054

Biro Gaspar Membru partid exclus pentru că, în calitate de gestionar la un bufet, a 17.11. delapidat diverse sume de bani, faptă 1965 pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

1677

2911

Biro Geza Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. Întrucât era un vechi oportunist, 26.05. element necinstit şi lipsit de ataşament 1949 faţă de Partid, al cărui trecut n-a putut fi pe deplin verificat, CCP a hotărât respingerea cererii. Copie.

1

423

1 1681 2739 Biro Ioan Fost activist PMR la Comitetul judeţean al Sindicatelor Mureş.12. Membru de partid exclus pentru că: era un element înapoiat. pasiv. lb. Originale.10. Originale. română. 6 1680 1194 Biro Ioan Membru de partid exclus pentru că: era un element care a servit interesele regimului burghezo-moşieresc. -.1678 163 Biro Ianoş (Janos. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată în 1961. reconfirmată în 1958 şi 1960. copii. titelist convins şi a luptat contra unităţii 1951 clasei muncitoare.12. în timpul războiului a fost informatorul direcţiei întreprinderii în care lucra. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. maghiară. a fost 29. copie. alte abateri. Original. 24 1679 1196 Biro Imre L. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. maţii. de mai multe ori a venit la serviciu 1960 în stare de ebrietate. care a fost mereu nemulţumit de politica economică a Partidului. Ioan) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat infor15. a fost un membru de partid 21. 1955 20 424 . exclus din Partid pentru că: în 1934 a fost spărgător de grevă.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu precizarea că organizaţia locală poate 24.10. exclus din Partid pentru că: în calitate de responsabil al resortului administrativ al judeţului Trei Scaune s-a dovedit a fi indisciplinat. CCV a hotărât: menţinerea deciziei. 2 1683 1198 9. după naţionalizarea fost numit director de întreprindere.M. română.). În 1970 s-a stabilit că abaterile sale din trecut nu erau fost de natură să ducă la pierderea calităţii de membru. în 1940 s-a înscris în Centrul Naţional de Muncă (N. motiv pentru care decizia de excludere a fost reconfirmată. a sabotat producţia. a fost unealta patronului. În 1953 s-a aflat că a avut o comportare nedemnă la ancheta Contraspionajului hortyst. alte abateri. drept pentru care a fost reîncadrat în Partid cu stagiul din 1945. lb.K. calitate în care a 22. Original. cere reîncadrarea lui în Partid după o 1947 perioadă de muncă de reabilitare. Biro Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1925 a trădat o grevă a muncitorilor. a dat o adeverinţă de bună purtare unui fascist nyilasist. menţinut în posturi elemente duşmănoase 1952 regimului.1682 1199 Biro Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar activ. în care a avut funcţii. din lipsă de vigilenţă. alte abateri. după ce a fost destituit. maghiară. Original. 1950 1 1684 2793 Biro Iosif Simpatizant al Partidului în ilegalitate. a avut ieşiri şovine. să fie pus la muncă necalificată.09.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 18 425 . să fie scos din funcţia pe care o are la fabrică.

de unde a dezertat şi s-a întors acasă. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1. a educat pe fiul său în concepţie 1960 burgheză.08. Original. (Brener) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director adjunct la Sovromasigurare din regiunea Cluj a introdus măsuri care au adus daune avutului 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Laioş) Membru de partid exclus pentru că în 1943 s-a înscris în Partidul lui Imrédy. s-a retras cu unitatea din care făcea parte 1950 până în Ungaria. 14. 1954 CCP a hotărât admiterea apelului.1685 1195 Biro Ladislau Al. 1959 5 426 . obştesc. copie. care a solicitat acor. s-a ocupat cu specula. 1 1687 1200 Biro Ludovic Student la Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 1686 1193 Biro Ludovic Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat cu „Crucea de foc” şi cu Medalia de bronz. 1 1688 1197 Biro Ludovic F. Originale.06.10. Original.20.04. care a devenit tâlhar şi crimi nal. darea stagiului de partid din 1945.

maghiar a recunoscut că a contribuit cu 1953 bani pentru Partidul Păcii. cercetată în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni (1943). CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. prin fals. Biro Tiberiu Membru de partid exclus pentru că: în 1940. 1978 CCP a propus. Originale.06. a întreţinut relaţii cu 16. nu a trăit viaţă de partid. 1 1690 1191 Biro Matilda (Balazs) Membră de partid din ilegalitate. a fost director la mai multe întreprinderi şi a fost concentrat în 17.11. cu ocazia cedării Ardealului. 3 1691 3228 Biro Petru Membru de partid exclus în 1977 pentru că. tatăl ei a simpatizat cu 1953 Mişcarea Legionară şi a făcut politică manistă. Original. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. lei. CCP a hotărât menţinerea calităţii ei de membră de partid din 1945 şi sancţionarea cu „admonestare”. armata hortystă. alte abateri. diferiţi bărbaţi. a avut un comportament şovin faţă de muncitori. membră a Partidului Păcii. a lucrat la Ministerul 1950 Industriei.1689 1192 Biro Margareta Membră de partid exclusă pentru că: era de origine mic-burgheză.05. Întrucât la ancheta contraspionajului 16. 3 1692 1190 2 427 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. s-a stabilit la Cluj. fapt pe care l-a ascuns Partidului. şi-a însuşit 5000 de 16. menţinerea deciziei. alte abateri.

Original. alte 1956 abateri. Original. îmbogăţească. Legionară şi din Poliţia Legionară. a reuşit să genereze intrigi 1950 între conducerea judeţeană a Partidului şi Comisia Aliată de Control. 1 428 . 2 1696 1087 Birtaş Eva Membră de partid cercetată în legătură cu acordarea stagiului din 15. şi-a însuşit mobilierul fostului director al spitalului. membru de partid exclus pentru că: a devenit unealta reacţiunii. ilegalitate. Original. 1950 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1933. a introdus desfrâul în spital.07. Original.1693 1104 Biro Vasile Director al Spitalului din Dej.08. 1 1695 1088 Birta Valentin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 18. 1 1694 1089 Birt Niculae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 22.06.06. Legionară. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a căutat să se 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

copii. Întrucât abaterile săvârşite nu erau de natură să ducă la pierderea calităţii de membru. vol. în timp ce era director în cadrul Ministerului Gospodăriei Locale (anterior fusese şef al Direcţiei a III-a a Securităţii). cercetat în legătură cu purtarea laşă avută la căderea din 1941. Fără hotărâre. s-a compromis în faţa subalternilor prin beţii repetate. cerere respinsă de CCP în 1956. Originale. copii.05. maghiară. 5. CCP a cerut Comitetului regional de Partid Mureş reexaminarea cazului. membru al Secretariatului CC al 1948 PCR în ilegalitate.2720 1697 (vol. I) 25/1956. fotografie. 1962. II ră. II) 25/1956. 1964. a solicitat acordarea stagiului de partid din 1922. lb.10. membru de partid exclus pentru că: în cursul unor anchete „a folosit metode nepermise de legalitatea socialistă”. Idem. maghia. română. Originale. În 1965 i s-a aprobat stagiul solicitat. Inspector regional de Siguranţă la 14.1961 427 (vol.01. Oradea. Originale. română. 20. CCP a hotărât primirea sa în Partid ca membru nou. I 316 (vol. cu interdicţia ca timp de 3 ani să ocupe posturi de conducere în Partid. În 1955. Şef al Biroului de Miliţie din Ocna Mureş. III) 1698 1086 Birtaş Ilie G. vol. Idem. 1961 8 429 . I-III) Birtaş Gavril Gh. Originale. 1956 14 (vol. lb.

A. că: în 1940 a cântat cântece legionare. 2 430 .07. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a fost condamnat penal pentru delapidare. 24. alte abateri. CCP a hotărât scoaterea lui de sub anchetă. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Galaţi al PCR.A. Original. În 1975 decizia a fost menţinută. 1953 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Original. sustras alimente din raţiile muncitorilor. Bucureşti.1699 3136 Birth Ovidiu N. a avut abateri imorale cu Tamara Damaschin.12. în trecut a fost şef de cuib legionar. Originale.02. 3 1700 1059 Birţ Nicolae Director regional la R. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic făcea chefuri şi a adus în ţară diferite obiecte. a 11.08. Regiunea Galaţi. 4 1702 1034 Biscan Gheorghe Director general ale Direcţiei Efective din cadrul Serviciului Muncii. membru de partid cercetat pentru a se stabili dacă 24. activistă a UFDR.T. 1950 alte abateri. exclus din Partid pentru 28. 1953 deşi căsătorit. 1 1701 1084 Biru Vasile Secretar cu propaganda şi agitaţia pe probleme agrare la Raionul Bujoru. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie.

Originale. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti. 4 431 . Originale. a 1954 făcut chefuri cu chiaburii. reconfirmată în 1956. 1954 12 1704 932 Bisco Vasile N. 1. prin care se solicita să se confirme că în 1942 a fost condamnat de Curtea Marţială din Cernăuţi pentru activitate comunistă.1703 2687 Biscariu Ioan V. copii.03. Originale. GAC a folosit „metode neprincipiale”. 9 1706 1032 Bisorcă Ion Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1938-1941 a fost membru al 17.12. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată informaţia. Originale. 1966 9 1705 1033 Bisericaru Ion T. la constituirea 16.04. exclus din Partid în 1953 pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. reconfirmată în 1957. Mişcării legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Activist la Sectorul Cadre al Judeţenei PMR Hunedoara. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Activist la raionul PMR Craiova. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor. 1960 şi 1966.

faptă pentru 31. Hotărâre reconfirmată în 1980. care a fost condamnat penal. 11 1710 1029 Bişa Ştefan Membru de partid exclus în 1958 pentru că: a deţinut un atelier de cizmărie 21. în urma căruia a murit o persoană. era şovin şi 1950 antisemit. Originale. alte abateri. îmbogăţit luând şperţuri.08. legionare. menţinerea deciziei. 1 1709 3243 Bişa Dragne Membru de partid exclus pentru că a săvârşit un accident de circulaţie. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. Original. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1707 1031 Bistrian Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost membru al Mişcării 24. alte abateri.06. clandestin. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.12. 1 1708 1030 Biszak Mihai Membru de partid exclus pentru că: în calitate de controlor financiar s-a 12. 6 432 . 1978 CCP a propus. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. alte abateri.

1711 1042 Bitai Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Tuşnad.09. exclus pentru că: în timpul regimului hortyst a făcut afaceri. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. 1 1714 3400 Bittel Moisă Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară.02. fugit cu trupele fasciste în Germania.07. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. însuşirea de bani şi acte false.01. 28. Originale. alte abateri. 2 1712 1038 Bitir Nicolae N. Originale. a 12. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost condamnat penal pentru 25. Original. 6. CCP a propus. 1961 6 1713 1037 Bitoancă Ioan V. apoi 1953 a stat în Zona engleză. era beţiv şi 1954 afemeiat. 5 433 . Întrucât nu îndeplinea condiţiile 1981 cerute. respingerea apelului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1955 2 434 . raionul Găeşti. exclus din Partid în 1953 pentru că: era împotriva întovărăşirilor agricole. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în calitate de gestionar la DCA. regiunea Craiova. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a participat la interogarea deţinuţilor politici comunişti.07. regiunea Piteşti. Secretar al Comitetului PMR din comuna Vânju-Mare. alte abateri. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. de partid exclus în 1952 pentru că: 1956 părinţii săi erau chiaburi şi au deţinut o cârciumă.06. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. reconfirmată în 1957. a avut lipsă în gestiune. 2. 23 1717 1046 Bituleanu Eugeniu C. Secretar al organizaţiei UTM şi al Sfatului Popular al comunei Morteni.10. Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în calitate de grefier la Tribunalul Militar Cernăuţi. în 1952. Originale. a luat şperţ. 6. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1956 27 1716 158 Bittner Ioan Persoană pentru care CC al CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a 23.12. Originale. 1960 şi 1961. alte abateri. copii.1715 1039 Bitter Grigore D. 4 1718 1045 Biţă Gheorghe M. Originale. membru 26. cerut referinţe.

1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1963. membră de partid exclusă în 1954 pentru că: a întreţinut relaţii intime cu diferiţi salariaţi. 7 1721 1041 Biţău Aneta Secretară a organizaţiei de bază şi activistă la judeţeana Ilfov a UFDR. CCP a constatat că cererea era 17. (Ioan) Membru de partid exclus în 1962 pentru că în calitate de agent fiscal s-a dovedit necinstit. reconfirmată în 1966. membru de partid care a solicitat recunoaşterea vechimii în Partid din 1945. divulgat secretul lucrărilor. CCP a hotărât anularea deciziei.12. În 1959 a fost exclus din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru acte de necinste. Originale. motiv pentru care a fost 25.04.1719 1043 Biţă Ioan P. Originale. 5 1720 1044 Biţă Ion I. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Şercăiţa. 4 435 . pe motiv că nu ar fi fost verificat întrucât i s-a pierdut dosarul. copie. raionul Făgăraş. se ocupa cu jocul de cărţi. neîntemeiată şi i-a păstrat vechiul stagiu. a 11. 1958 din 1955. 1956 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.05. condamnat penal. reîncadrarea ei în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam” (pentru pierderea carnetului de partid). CCP a hotărât menţinerea deciziei.

în 1949 a fost 29. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca ziarist a scris articole antisovietice.02. Original. 6 436 . condamnat penal pentru neglijenţă în 1955 serviciu. Originale. Membru de partid exclus în 1962 întrucât. scule şi piese de la Uzinele Malaxa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a 26. a cerut să fie scos din funcţia de secretar 1950 de redacţie la „Gazeta Învăţământului”.03. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 24. Membru de partid exclus pentru că: în 1944-1945 a fost în Austria (perioadă insuficient neverificată).06.10. Originale. era stăpânit de viciul beţiei.1722 1049 Biţoiu Dumitru F. 5 1724 2705 Bivolan Aurel Secretar al organizaţiei de bază UTM. cu prilejul împărţirii grâului. membru de partid exclus pentru că a furat 20. CCP a hotărât reconfirmarea deciziei în 1955 şi 1962. situat în fruntea elementelor duşmănoase 1963 din comună. 4 1723 1047 Biţu Iordache I. 2 1725 1107 Bivolaru Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă.

4 437 . membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din comandamentul Străjii Ţării. de închisoare pentru fals în acte publice şi 1962 neglijenţă în serviciu. a comis acte de necinste. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât reconfirmarea deciziei.04. cereale.11. a scris o carte cu scopul de a 28. după 23 august 1944 s-a înscris în PNL-Brătianu. 4 1727 1050 Bivolaru Sever Profesor la Şcoala Pedagogică din Deva. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1726 1106 Bivolaru Nicolae C. a luat 1952 parte la războiul antisovietic. faptă pentru care a fost condam1956 nat la 8 luni de închisoare şi amendă penală.12. 28.10. Secretar al organizaţiei de bază. judeţul Vrancea. 2 1728 3050 Bizadea Trandafir Membru de partid exclus pentru că în calitate de magaziner la CAP Dumitreşti. educa tineretul în sens naţionalist. Original. 1971 În 1978 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. şi-a însuşit o cantitate de 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în calitate de agent agricol. alte abateri. 14 1729 1114 Bizău Ioan Gh. Originale. Membru de partid exclus pentru că în calitate de administrator al Raionului MAI Beclean a fost condamnat la 2 ani 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

4 1732 1110 Bizic Ion G. comandă. 4 1731 1112 Bizdadea Nicolae F. Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1962 meiate. 1953 Întrucât nu toate motivele s-au dovedit întemeiate. 18.11. Membru de partid exclus pentru că în 1937-1938 a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Maramureş recercetarea 15. 2 438 . pentru fapte de necinste. 5 1733 1109 Bizim Nicolae Director la Întreprinderea industriei cărnii Buzău.08. în postul deţinut a dovedit neglijenţă şi a întrebuinţat metode de 19. Originale. Întrucât acuza de apartenenţă legionară s-a dovedit neîntemeiată. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. apelantul a fost reîncadrat în Partid. cazului şi documentarea lui în mod 1962 convingător.04. Originale. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.09. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.1730 1113 Bizău Ioan I. a avut abateri de la morală. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat la 3 ani de închisoare 24.

legionară şi a participat la Rebeliune. în familie şi societate avea o comportare 26. reconfirmată în 1960. 1977 crea mahalagisme şi certuri).05. 3 439 . 3 1737 3177 Bîcu Terezia Membră de partid exclusă în 1975 pentru că: nu a dus viaţă de partid. serviciu. Originale. a primit 27. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1977 CCP a propus.06. 22 1736 3184 Bîcu Constantin Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru abuz în 11. membru de partid exclus pentru că: în calitate de subofiţer auto. Originale. alte abateri. în 1946-1947 s-a ocupat 1953 cu specula. reprobabilă (consuma băuturi alcoolice. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.1734 1108 Bizon Ion I. educaţie fascistă. Originale. 2 1735 2646 Bizon Ştefan Director al Sovromasigurare Cluj. CCP a propus. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.05. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 25.03.

1 440 . s-a abătut de la itinerariul stabilit pentru a-şi vedea rudele din ţară. Original. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. Membru de partid exclus întrucât: în funcţia de director al Direcţiei Navigaţiei Maritime Constanţa. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. Original. regimul sovietic. care a fugit de 18.02. de brânză de la magazinul muncitorilor şi nu le-a plătit decât după ce faptul a fost descoperit de organele de control. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a cerut să muncească pentru reabilitare. 3 1741 1180 Bîlbă Vasile V.05. Original. a folosit în scopuri personale două garnituri de mobilă repartizate întreprinderii. <1958> Întrucât şi-a retras apelul. a luat 25 de kg. 1957 3 1739 1163 Bîjenco Ioan Membru de partid exclus pentru că era un element duşmănos. menţinerea deciziei. 1978 CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar foile de drum nu le-a restituit. fapte de necinste.1738 1156 Bîgea Costache C. 2. 1 1740 3230 Bîlă Constantin Membru de partid exclus în 1975 întrucât a fost condamnat penal pentru 16. deşi l-a cunoscut în 1950 perioada 1940-1941. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.05.

10. în 1947 a făcut speculă cu cereale. Membru de partid sancţionat în 1977 cu „vot de blam cu avertisment”. care au exploatat braţe de muncă.06. că a sustras doi buşteni din pădurea 1978 statului. a depus o slabă activitate de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1744 1177 Bîlcu Ştefan Membru de partid exclus în 1952. Originale. Original. la dizolvarea organizaţiei din Ministerul de Finanţe. pentru 21. Originale. radio. a făcut parte din Frontul 1955 Renaşterii Naţionale şi din Partidul Naţiunii. Bîldea Alexandru S. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotri25. şi a adus acasă un patefon şi un 24. 1 1745 3236 3 441 .07. Originale. pentru că provenea dintr-o familie de foşti chiaburi. 1964 Întrucât învinuirile s-au dovedit neîntemeiate.1742 1179 Bîlbîie Nicolae N.07. a dus o viaţă 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei. va partizanilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. burgheză. Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a participat la unele activităţi conduse de legionari. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în 1946 a purtat pistol fără să 1957 deţină autorizaţie. 6 1743 1178 Bîlc Vasile Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la jafuri.

Original. Originale. Originale. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât. Originale. 1954 4 1750 1065 Bîră Marin Ş.07. 23. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. Bîncă Constantin Membru de partid exclus în 1975 întrucât a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. Întrucât referinţele de la dosar nu 1962 conţineau dovezi.1746 1176 Bîldea Dumitru Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost membru al organizaţiei legionare. reconfirmată în 1956. Hotărâre reconfirmată în 1978 şi 1980.01. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 9 1747 1169 Bîloiu Elvira Membră de partid exclusă pentru că era o exploatatoare şi. menţinerea deciziei. 17. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru partid exclus pentru că în 1938-1939 ar fi făcut parte din organizaţia legionară.07. CCP a propus.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetul orăşenesc PMR Bucureşti. conştiincios cauza războiului antisovietic 1951 şi regimul fascist antonescian. copie. 1 1748 3151 21 1749 1186 Bîndea Gavril G.04. a servit 25. din ura ei împotriva Uniunii Sovietice. Originale. 9. 2 442 .

a 1947 cerut ca organizaţia locală să-l demaşte în faţa maselor ca pe un escroc şi duşman al Uniunii Sovietice şi să propună excluderea lui din toate organizaţiile de masă şi instituţiile publice. 25. 4 1752 2958 Bîrcă Ioan Medic la Spitalul din Orăştie.09. Originale. iar organizaţiei locale de partid i s-a cerut să o demaşte ca pe o „excroacă şi duşman al Uniunii Sovietice şi să propună excluderea ei din toate org.1751 3025 Bîrborică Dumitru St. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 18. de masă şi institute publice”. în 1943 a colaborat cu soţul său. Membru de partid exclus pentru că după 23 august 1944 a fost chiabur şi a avut atitudine duşmănoasă faţă de regim. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. judeţul Ialomiţa (1951-1954). la scrierea unor cărţi cu conţinut antisovietic. în calitate de medic la Orhei. 1947 CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit medicamente de la spitalul unde lucra. alte abateri. membru de partid exclus în 1947 pentru că: în 1941-1943 a scris texte cu conţinut antisovietic. mente cumpărate de bolnavi. 1969 Întrucât motivele de excludere s-a dovedit neîntemeiate. Decizie reconfirmată în 1955. Bîrcă Laurenţia Membră de partid exclusă pentru că: în 1942. Originale.07.09. 1 1753 2719 5 443 . şi-a însuşit medica18. Copie. motive pentru care a fost strămutat împreună cu familia în comuna Pelicanu. „Crucea Roşie” şi „Principele Mircea”. Ion Bîrcă. a fost membră în societăţile „Consiliul de Patronaj”.

08. iar Secretariatul 1977 CC al PCR a hotărât. Originale. a luat parte la înăbuşirea grevei de la Griviţa.02. Originale. 4 444 .01. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut organizaţiei de partid să-i dea posibilitatea să ducă muncă de reabilitare într-o organizaţie de bază.1754 2957 Bîrcă Rodica Membră a colectivului Secţiei Administrative a Sectorului IV Roşu. exclus din Partid pentru că în 1946 a trădat interesele salariaţilor. exclusă din Partid pentru că a sustras o sumă de bani. a luat parte la războiul antisovietic. 1948 1 1755 1073 Bîrcă Stoica Membru de partid exclus pentru că: în 1933.1951 privitoare la Buxbaum Jean. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. unde a luptat contra partizanilor. reconfirmată în 1955.) Originale. 19. Legionară. CCP a propus. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 19. ca jandarm. 1958. 1951 (Dosarul conţine şi hotărârea CCV din 25. cerute. menţinerea stagiului avut anterior. Hotărâre reconfirmată în 1985. lăsându-se mituit de patron. 1960 şi 1966.01. 35 1756 3171 11 1757 1071 Bîrdac Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 21. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei.02. Bîrceru Petre Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1942. Copie. pe care a împărţit-o cu complicii ei.

14 1760 1204 6 1761 1203 1 1762 1076 Bîrgoveanu Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a sprijinit politica partidelor burgheze. nară. şi a participat la Rebeliune. 4 1759 846 Bîrdea Gheorghe Secretar tehnic la Consiliul Sindical judeţean Călăraşi. Originale.07. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1959.05. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1940 a activat în organizaţia legionară. Bîrgăoanu Eugen Membru de partid exclus pentru că a ascuns că tatăl său a fost şef de cuib 28. membru de partid considerat greşit încadrat pentru că în 1940-1941 a trăit în anturajul legionarilor 20. 1959 4 445 . alte abateri.1758 1072 Bîrdă Ignat Membru exclus din partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.08. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. prezen1959 tându-l ca pe un om cinstit. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2. legionar şi a încercat să-l apere. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bîrgăoanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legio.10. legionară şi a luat parte la Rebeliune.25. Original. Originale. Originale.

membru de partid exclus pentru că: a luat mită.1763 2718 Bîrjac Gheorghe Comisar ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. s-a 1949 folosit de un certificat de liceu şi o diplomă de facultate false. 5 1764 1099 Bîrjoveanu Vasile C.03. reconfirmată în 1957. Originale. 5 446 .12. şi organe de partid. fost simpatizant legionar. a falsificat acte pentru a-şi însuşi bani.07. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. Secretar al organizaţiei de bază.07. 4 1765 1027 Bîrla Virgil E. 1957 CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea încadrării. Dat fiind că acuzele s-au dovedit 1965 neîntemeiate. membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a 19. Originale. 4 1766 3040 Bîrlă Ioan Membru de partid exclus pentru că a avut atitudine nejustă faţă de unii membri 13. alte abateri. exclus din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru ultraj şi prejudiciu adus CAP. şi-a părăsit soţia. Originale. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 11. Locţiitor politic la Secţia Pază contra incendiului Salonta. ducând o viaţă în chefuri şi desfrâu. 26.

Originale. alte abateri. întreţinea legături cu foşti legionari. întrucât în munca de contabil nu prezenta garanţie. A solicitat să i 17. exclus din Partid în 1953 pentru că: în calitate de 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 1 1770 1102 Bîrleanu Elvira Membră de partid exclusă pentru că în 1925-1940 a fost la Cernăuţi (perioadă care nu se putea verifica). 4 1769 1023 Bîrlea Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din satul Corneşti. soţul ei a fost conducător legionar (la data 1950 cercetării era arestat). 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trimis ca muncitor într-o fabrică.08. raionul Sighet. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 447 . copii. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. paznic de câmp a fost trimis în judecată 1954 pentru neglijenţă în muncă. Original. se dea dreptul de reabilitare prin muncă. Original. a avut relaţii cu chiaburii. ofiţer.1767 3085 Bîrlădeanu Constantin Inspector la Miliţia oraşului Ploieşti.12. în 1940-1941 29. membru de partid exclus pentru că s-a dedat la o serie de acte de necinste. Original. 1. 1973 4 1768 2956 Bîrlădeanu Vasile Preşedinte al Consiliului de administraţie al cooperativei „Avântul”.02.

30. avut relaţii cu elemente ostile regimului. 3 1774 1202 Bîrlogeanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în perioada guvernării Antonescu s-a purtat rău cu muncitorii. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. condamnat penal.1771 1053 Bîrliba Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte din garda personală a lui Ion 28. 1950 era un element naţionalist-şovin. nară. a deţinut material explozibil 1951 cu intenţii necunoscute. Original. Original. 4 1773 3244 Bîrliga Nicolae Membru de partid exclus întrucât a săvârşit acte de necinste pentru care a fost 31. alte abateri. menţinerea deciziei. Original.08. ca membru de partid a 11. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.12. faptă pentru care a fost condamnat penal (de drept comun). CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legio. Antonescu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1772 1052 Bîrliga Ioan I. 1978 CCP a propus. 1 448 .07.

antrenat în mahalagisme. 7 1777 1077 Bîrluţ Iacob Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. În 1979 CCP a propus. Totodată. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 18. Secretar II la Ambasada RPR din Grecia. În fine. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. la un bal. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru vânzarea ilegală a unor baticuri aduse din străinătate. Originale. copie. i-a recomandat să muncească pentru 1962 reabilitare. 13 1776 1078 Bîrloiu Lucreţia I. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element imoral şi se legitima cu carnetul de partid.03.1775 1201 Bîrlogeanu Gheorghe M. Originale. 3. 1954 1 449 . elemente reacţionare. a precizat că atunci când organizaţia de bază va constata că a lichidat cu viciul beţiei. a bătut doi ostaşi sovietici şi doi activişti de partid. (Florescu) Membră de partid exclusă pentru că a devenit depravată în viaţa personală şi s-a 14. poate să-l primească în rândul candidaţilor. în 1946 a rupt afişele BPD. Hotărâre reconfirmată în 1985. Original. în 1945. Întrucât o parte dintre motive s-au dovedit neîntemeiate. menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei. pe motiv că în 1966 fusese condamnat pentru delapidare.09. a cerut să i se ceară să ia poziţie faţă de rudele sale.07.

Membru de partid exclus în 1960 întrucât a fost condamnat pentru abuz în 31. 1954 1 450 . manistă şi a luat parte la acţiuni împotriva 1955 comuniştilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1778 3641 Bîrnava Petre M. 3 1779 1205 Bîrnea Ion P. războiului antisovietic a luat parte la 1950 atrocităţi şi crime. membru de partid exclus pentru că în timpul 21.12. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 20.09. 6. Adresă a CCP prin care solicitarea a 1989 fost retrimisă Comitetului judeţean Gorj al PCR. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. regiunea Bacău. Membru de partid care a solicitat rectificarea datei primirii în Partid. Bîrsan Adrian Ajutor de judecător în comuna Grigoreni. serviciu şi delapidare. 5 1782 1020 Bîrsan Constantin V. Original. reconfirmată în 1965. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. (Bîrşan) Miliţian. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 19. Original. membru de partid exclus în 1953 pentru că: a făcut parte din vechea Poliţie.11. Original.08. s-a dovedit a fi necinstit. Originale. 1 1780 1105 1 1781 1019 Bîrsan Constantin I. Originale.

copie. 2 1784 1884 Bîrsan Francisc Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Instructor de partid la Regiunea Autonomă Maghiară.05. Originale.1783 1021 Bîrsan Ecaterina Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la acţiuni legionare. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Ploieşti.05. a fost condamnat pentru speculă. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 1 1786 1097 Bîrsan Ioan I. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. iar Secretariatul CC al 1980 PCR a aprobat. Întrucât decizia a fost luată fără o 1963 cercetare temeinică. 4 1785 1098 Bîrsan Ioan D. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. pământul folosind braţe de muncă 1955 salariate. 2 451 . Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia cuzistă. CCP a propus. 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 10. pe frontul antisovietic s-a purtat rău cu soldaţii. pe care îi bătea. Original. a 25. întreţinut relaţii cu o femeie. a cultivat 24. respingerea apelului. Original.02. s-a ocupat cu comerţul.08. din care a 1954 rezultat un copil.

în perioada grea 1953 economică de după război a deţinut un magazin de coloniale. unde a fost decorat cu „Coroana 20. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. alte abateri. pe care le-a trecut pe listele de 1948 marinari ale unor vapoare. iar atunci când organizaţia de bază va considera că s-a ridicat la conştiinţa unui membru de partid.11. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. CCP a hotărât anularea excluderii.10. României” cl. era un element beţiv şi viciat. Hotărâre reconfirmată în 1957. 1955 1 1789 1095 Bîrsan Mircea Secretarul organizaţiei de bază de la Ministerul Comerţului. Original. afaceriste. să-l primească în rândul candidaţilor. a sprijinit elementele exploatatoare.07. Totodată (în mod contradictoriu). Întrucât nu s-a dovedit că ar fi strigat lozinci maniste. 8 1788 1096 Bîrsan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu partidele istorice. Original. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luptat pe frontul antisovietic. a V-a.1787 2701 Bîrsan Ion Membru de partid cercetat pentru că: în calitate de director la Preşedinţia Consiliului de Miniştri a facilitat plecarea în străinătate a unor elemente duşmane şi 12. i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. 5. 2 452 .

iar în 1942 a fost 1954 judecat şi condamnat pentru acelaşi tip de activitate. Candidat de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a făcut parte din organizaţiile cuzistă şi legionară. faptă pentru care a fost condamnat penal. s-a căsătorit cu fiica unor chiaburi. copie. în calitate de diriginte al Oficiului PTT Pângăraţi. Original. Originale. 1980 şi 1985. Întrucât din consultarea dosarului de 27. unde a depus activitate. exclus din Partid pentru că în trecut a luat parte la 20. iar pentru nesiceritate a fost sancţionat cu „vot de blam”. 1 1791 3120 Bîrsan Nicolae Membru de partid exclus pentru că.09. CCP a solicitat Comitetului regional PMR Bucureşti reexaminarea cazului. Apelantul a fost primit în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. candidat a rezultat că apelantul nu a 1962 ascuns ceea ce i se reproşa.1790 1094 Bîrsan Nicolae Membru al Comitetului de Partid al plăşii Voila. judeţul Neamţ. judeţul Făgăraş.12. 39 1792 1093 Bîrsan Severin D. Hotărâre reconfirmată în 1978. 1974 CCP a propus. şi-a însuşit o sumă de bani din gestiunea unei salariate.08. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 17. 3 453 . şedinţe legionare. menţinerea deciziei.

Bîrsănescu Virgil Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. Membru partid exclus pentru că: în calitate de ajutor de comisar la Siguranţă a cântat într-un restaurant „Sfântă tinereţe legionară”. 1 1795 383 Bîrsă Vasile T. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Copie.03. părăsind frontiera pentru a pleca în comunele din jur la 16. copie. Originale. propuneri amoroase unei femei convocată 1948 la Siguranţă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a abuzat de funcţie. membru de partid exclus pentru că: de mai multe ori a încălcat consemnul. Original. deşi era cetăţean sovietic. a luat şperţ. 1 1794 2841 Bîrsan Vasile V. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 30. fapte pentru care a fost condamnat la închisoare şi a fost trimis în producţie. baluri. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării CC al PCUS de a confirma apartenenţa sa la PMR. poseda pământ 10. pe care le muncea cu braţe 1950 salariate.04. Ofiţer de grăniceri.1793 1092 Bîrsan Valeriu M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a evacuat cu trupele române de pe teritoriul URSS. că în 1950 i s-a anulat calitatea. a făcut instrucţie neregulamentară. ca şef de cuib. făcând 29. alte abateri. împreună cu ofiţerul politic al 1955 unităţii. întrucât 1957 în 1944. trimis la muncă în PPC să verifice taxiurile. Original. arabil şi vie.07. 6 1796 1061 1 454 .03.

04. a făcut parte din organizaţia legionară. la manifestări legionare. Originale. Cazul a rămas în rezolvarea Colegiului de Partid Olt. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din munca de inginerşef la Ministerul Construcţiilor.10. 27. 1962 şi 1970. a avut atitudine antimuncitorească. 8 1800 2744 Bîrzache Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 16. 1 1798 1085 Bîrtea Gheorghe Membru exclus din partid pentru că: provenea dintr-o familie de poliţişti. reconfirmată în 1958. Original.1797 1060 Bîrsu Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost în slujba Siguranţei reacţionare şi a exploatatorilor.08. 27 1799 Bîrţan Reveca Popa Iulia Membre de partid sancţionate cu „mustrare” pentru că au întreţinut o atmosferă de bârfă. legionară.03. a participat 18. 1959 reconfirmată în 1960 (de două ori). Originale. 11 455 . 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. care au reclamat 27. 18/1971 faptul că persoane cu funcţii de 1971 răspundere din Consiliul popular orăşenesc Corabia au făcut un abuz.

Original. cercetată pentru că în 1949. CCP a hotărât să fie folosit în aparatul de partid. la vigilenţa de partid” (a divulgat soţiei 1952 secrete). în legătură cu „abaterile de 16. a fost încadrată. s-a ocupat cu negustoria. în mod nestatutar. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1801 1082 Bîrzan Virgil Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1942 a trăit într-un anturaj format din foşti legionari şi funcţionari cu 22. Membru de partid exclus pentru că 17. CCP a hotărât rectificarea încadrării cu anul 1949. 2 1803 1080 Bîrzescu Maria C. dată de 29. 1 1802 1081 Bîrzea Gheorghe N. Originale.12. la verificare.05. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 456 .01. cu vechimea din 1946. cercetat pentru adâncirea trecutului său. Original. a făcut 1950 politică titelistă. Original. alte abateri. atitudine duşmană faţă de URSS. Întrucât activitatea ei a fost pozitivă. 4 1804 1079 Bîrzoi Ion Membru al Colegiului de Partid Bacău. Membră a Comitetului raional PMR Vâlcea. la care a muncit pe linia organizaţiilor de 1957 masă. scos din muncă şi trimis în producţie.12.

membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a făcut parte din banda 22. evrei de la Poştă Telegraf Telefon (PTT) 1947 Bucureşti. unde a avut funcţia de secretar tehnic. a dezertat de pe navă. 1977 4 1806 1091 3.1805 3213 Bîrzoi Vasile Membru de partid exclus în 1976 pentru că în 1975. alte abateri. a fost trimis în Germania la specializare militară (1942-1944). de pe frontul antisovietic a trimis scrisori cu conţinut huliganic. în timpul Rebeliunii legionare a epurat funcţionarii 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie îndepărtat şi din CC al ARLUS. alte abateri.05. Bîrzuică Ion Ofiţer la Marina Militară. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a urmat şcoala profascistă M.09. Original. a fost condamnat penal.T. Original.R. menţinerea deciziei. Bîrzu Mircea D. 9. (Munca Tineretului Român) de la Breaza. pedeapsă executată în 1952. Originale. care spărgea magazine 1955 evreieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1960 a hotărât menţinerea deciziei. 2 1808 1090 1 457 . CCP a propus. Întrucât CCP a descoperit că în 1940 a activat şi în organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că: în 1934 s-a înscris în LANC.11. „Masca Neagră”. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original. 1957 10 1807 2842 Bîrzu Petre Şef al Poliţiei de Siguranţă din Prefectura Poliţiei Capitalei (1946). aflându-se în portul spaniol Las Palmas.12.

să fie cercetaţi cei care l-au îndemnat să facă contestaţie. Original. 3 458 . PMR Crişana să-i reexamineze situaţia.11. CCP a cerut Comitetului regional 17. fapte pentru care a fost condamnat penal. 1962 pentru a vedea dacă după ce a fost sancţionat cu „vot de blam” a recidivat. legionară.03. 1 1811 1040 Bîtea Dumitru Membru de partid exclus în 1960 pentru că a calomniat diverse cadre de partid şi i-a antrenat şi pe alţii să facă la fel. regiunea Stalin (Braşov).1809 1035 Bîscă Traian Profesor de desen la Şcoala Medie Textilă Mediaş. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut: să fie scos din postul deţinut. la 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut parte din Poliţia 12. Decizia anterioară a fost anulată şi a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. membru de partid exclus în 1949 pentru că: în trecut a fost legionar şi a luat parte la Rebeliune.10. Copie. copie. să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. împărţirea loturilor de pământ a favorizat 1948 pe nemţii bogaţi în schimbul unor avantaje materiale. 1 1810 2843 Bîstreanu Carol Membru partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al cooperativei din comuna Comloşul Mic. a vândut mărfuri la suprapreţ. Originale. ca primar al comunei.

cu care a întreţinut relaţii intime. Întrucât acuzele principale s-au dovedit neîntemeiate. alte abateri. Original. menţinerea deciziei.06. exclus din Partid pentru că: în trecut fost înscris în PNŢ.12. alimentară unui copil născut cu fosta sa 1977 elevă Ghinea Niculina. Originale. a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori. a fost obligat de Justiţie să plătească pensie 11. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. CCP a propus. CCP a propus. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. judeţul Ilfov. a făcut propagandă antisovietică. 3 459 . CCP a hotărât anularea deciziei. 1979 nu a mai participat la viaţa de 1981 partid.06. 5 1813 2675 Bîtlan Ştefan Prefect al judeţului Ialomiţa şi membru al Comitetului judeţean de Partid.1812 3393 Bîtea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit în mod repetat acte de indisciplină în muncă. din decembrie 29. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.Marian Membru de partid exclus pentru că: în calitate de profesor la Şcoala generală din comuna Grădiştea. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1. 1954 2 1814 3185 Bîzgă Dragomir . menţinerea deciziei. Originale.

Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. În 1958 sancţiunea a fost transformată în „retragerea calităţii” de membră. 3 1818 1116 Bîzu Felicia Gh. (Tircă) Membru de partid exclus pentru că: fiind profesoară. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1965 În 1975 CCP a propus. menţinerea deciziei. colaborat cu tovarăşii utemişti. 10 1817 1117 Bîzu Constantin G. exclus din Partid întrucât a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru furt din întreprinderea la care lucra. cotizaţie şi era împotriva întovărăşirilor 1956 agricole. a avut atitudine micburgheză. 17 460 . ca membru de partid nu era activ. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 23.08. 5 1816 1115 Bîzocu Dumitru Prim-secretar al Raionului UTM Stalin (Braşov). CCP a hotărât menţinerea deciziei. 16. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. era nervoasă. Secretar al organizaţiei de bază.1815 1111 Bîzgă Florian I. (Bâzu) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost plutonier major de armată.09. i-a recomandat să muncească pentru 1960 reabilitare. Originale. Originale.06. În 1975 CCP a propus. nu plătea 13.02. încrezută şi nu a 28. exclus din Partid pentru că s-a dovedit a fi puternic stăpânit de viciul beţiei. Originale. menţinerea deciziei.

08. Originale. a urmat 20. Blaga Martin I. i-a slujit zelos. şcoala de subofiţeri şi în 1044 s-a retras 1957 în Germania.09. reconfirmată de CCP în 1955. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 1820 2645 4 1821 1230 7. Blaga Gheorghe Gh. Persoană căreia i s-a respins cererea de primire în Partid pentru că în 1943 a intrat voluntar în armata hortystă.10. Întrucât a recunoscut acuzele şi şi-a retras apelul. reconfirmată de CCP în 1963. Original. 19. pe care 20. a avut funcţii în asociaţiile religioase. 1 1823 1286 10 461 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Blaga Gheorghe I. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare şi a săvârşit o serie de acte huliganice. CCP a hotărât clasarea cazului. alte abateri.1819 1281 Blaeyschier Adolf Membru de partid exclus pentru că toată viaţa s-a ocupat cu afacerile şi a fost omul de încredere al patronilor. după 23 august 1944 20. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a luat parte la Rebeliune. Original. 1958 1 1822 1287 Blaga Grigore Membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a avut legături cu elemente legionare.02. alte 1952 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale.

membru de partid cu stagiul avut anterior. 25. Cererea a fost respinsă. 1 1827 1283 Blaga Vasile G. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 13 1826 1284 Blaga Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de vânzător s-a dovedit a fi un element îngâmfat. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus menţinerea calităţii de 18. împreună 25.1824 1285 Blaga Petru Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din 1941.06. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 10. legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale.08. abatere pentru care a fost condamnat penal. reconfirmată în 1960.06. Originale.04. necinstit şi care a avut relaţii cu elemente duşmănoase. cu care a înstrăinat mărfurile din 1954 comerţul de stat. alte abateri. 6 1825 2644 Blaga Ştefan Gh. 4 462 . din Ardealul de Nord. 1953 În 1980 soţia sa a solicitat majorarea pensiei de urmaş (titularul decedase în 1959).

1952 Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Adresă de răspuns a CCP prin care au 31. pentru a fi reprimit în Partid. şi că după 23 august 1944 ar fi lucrat la Comandamentul Sovietic din Arad.05. CCP a hotărât anularea deciziei.05. fost infirmate informaţiile comunicate de 1954 ea: că tatăl său ar fi fost membru al PMR. Originale. Blahoianu Ion Membru de partid exclus pentru că în 1950 a făcut agitaţie printre ţărani pentru a nu însămânţa grâu. Blaha Maria I. 2 1829 241 10 1830 114 7 1831 3326 9 463 . 1956 Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată. însă întrucât de la excludere a trecut prea 1980 mult timp. naţionaliste. Original. Motivul s-a dovedit a fi neîntemeiat. organizată de elemente 17.07. alte abateri. organizaţia de partid putând să-l primească în rândul candidaţilor. Blaho Karl Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc 17. că în perioada interbelică ar fi participat la munca ilegală a Partidului. Originale. copii. Originale. (Hass) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac. din Ungaria a cerut referinţe. prin care s-au cerut informaţii despre activitatea sa.08. CCP a propus. 31. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât ca. apelantul să se adreseze organizaţiei de bază.1828 1293 Blagoev Bogdan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al Organizaţiei slave a luat parte la o manifestaţie în Timişoara.

Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 22. alte abateri.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a adăpostit în casa lui pe Elena 1952 Borcoi. Original. Originale. fapt pentru care a fost condamnat penal. Membru de partid exclus pentru că şia însuşi bani din avutul obştesc. legionară şi din poliţia legionară. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Partid. Original. 20. venea la serviciu în stare de ebrietate.1832 1252 Blaj Alexandru S. 20. 3 464 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1965 1963 a fost condamnat penal pentru conducere sub influenţa alcoolului. s-a rupt complet de 27. exclus din Partid pentru că: fiind sub influenţa soţiei şi a cumnatului său (legionar arestat). Original.05.12. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de instructor la Şcoala de şoferi. 1 1835 1249 Blaj Ianus Gh. 4 1834 1250 Blaj Ferenţ Judecător ajutor la Tribunalul Bacău. 2 1833 1251 Blaj Aurel S.01. consuma băuturi alcoolice cu elevii. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 1963 i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. a 1956 participat la Rebeliune. manistă fugită de sub escortă.

Originale. 1977 3 1839 1220 Blajin Vasile (Blazin) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din toate partidele fasciste naţionaliste. În 1975 CCP a propus.05. promovat 11. menţinerea deciziei. menţinerea deciziei.08. a făcut propagandă antisovietică. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat încă o dată. în perioada legionară a dus 30. 1 465 . 12 1838 3201 Blaj Petre Membru de partid exclus în 1974 întrucât: a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. Originale. ca secretar al organizaţiei de partid a luat de la economat mărfuri fără bon. a făcut 1950 chefuri în societatea unor elemente imorale şi duşmănoase. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5. în muncă la Centrala Hârtiei. 19.1836 1248 Blaj Ilie I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 30 1837 2643 Blaj Ion Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. reconfirmată în 1959 (de trei ori) şi în 1958 1960. Original. Locotenent-major la Academia Militară Generală. exclus din Partid pentru că a făcut afirmaţii calomnioase la adresa politicii regimului. reconfirmată de CCP în 1958.09. Originale.07. CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. activitate ca şef de cuib şi apoi ca şef de 1952 garnizoană.

care propaga şi la momentul cercetării aceleaşi idei. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 466 . Întrucât acuzele nu s-au confirmat. duşmănos. 21.01. care şi-a înaintat cererea de 1951 emigrare în Israel şi a făcut propagandă în acest sens. 3 1842 1228 Blanc Glat Wolff Membru de partid exclus pentru că: era un element naţionalist şovin. Original. 1 1841 1219 Blană Mihalache Fost subinspector special în SSI (trimis în producţie din cauza viciului beţiei). a avut ieşiri naţiona1953 liste şi antisemite. elemente duşmănoase (dislocaţi). s-a dovedit a fi un element 20. a fost 1953 informator al Siguranţei. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.08. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. datorită anturajului.12. membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al Secţiei Gospodăriei Anexe de la Medgidia (Canalul Dunăre-Marea Neagră) a lovit în membrii de partid şi a făcut chefuri cu 24.1840 1222 Blaju Alexandru Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element necinstit. Original.

după o muncă de reabilitare de 3 ani. alte abateri.10.1843 1227 Blank Martin (Leiba) Instructor al Comitetului de Partid pentru organizaţia de bază de la Serviciul paşapoarte al Ministerului de Interne. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a divorţat şi s-a recăsătorit cu o subalternă. 2 467 . ofiţer. despre care ulterior s-a aflat că în 1946-1948 a 23. Întrucât a constata că nu îndeplineşte criteriile stabilite.12. în acelaşi an CCP a propus. avut relaţii cu elemente ostile. 4. 3 1844 2970 Blaremberg Nicolae E.04. când i s-a comunicat că. reconfirmată în 1957. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1980 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. în Regimentul de escortă regală. exclus din Partid pentru că: deşi era căsătorit şi avea doi copii. era un element imoral. Originale. Original. exclus din Partid pentru că: a 31. CCP a hotărât repunerea sa în drepturi cu stagiul avut anterior. poate cere revizuirea situaţiei sale de partid. alte 1954 abateri. alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. apoi director al Centrului SMT. pe care le-a răspândit pe la prieteni. Originale. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: provine dintr-o familie cu trecut reacţionar. confecţionat zvastici în atelierul tatălui 1953 său. 1967 7 1845 1217 Blasca Alexandru Fost activist la Judeţeana de Partid Buzău. respingerea cererii. a făcut parte din armata burgheză.

parte la războiul antisovietic şi a fost 1952 decorat. în loc să ia măsuri 1953 s-a complăcut în aceeaşi situaţie. Originale. a luat 12. 1960 5 1848 1216 Blaşca Aurel Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la manifestări 30.12. după care a deţinut o firmă de expertize şi reprezentări tehnice. care abuzau o femeie. Blassian Flaviu Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică a fost asociatul patronului. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Blaşca Ioan Şef de birou al Centrului de Instrucţie de Infanterie şi Cavalerie din SfântuGheorghe.06. legionare. descoperind doi plutonieri 18.11.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. 4 1849 12152 2 1850 1214 2 468 .1846 1238 Blasian Romeo V. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. alte abateri. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. fiind citat „pe naţiune”. copie. Original. Originale. membru de partid exclus pentru că: în 1937-1939 a participat la manifestări cu caracter fascist. copie. Blaşcu Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de membru al Divizionului Miliţie Călare. 2 1847 1213 4. motiv pentru care a fost condamnat penal. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 27.

1851 1279 Blau Leopold Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui moşier. CCP a clasat cazul. în timpul deportării evreilor a stat internat la o clinică. Originale. Originale. Serviciul Judiciar. a avut 12. 1 1852 1278 Blaunstein Beatrice Membră de partid exclusă pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar cu suma obţinută a trăit luxos şi a locuit singur în trei camere. membru de partid exclus pentru că a înaintat cerere 10. Original.07. a 1950 vândut moşia pe care o deţinea. 4 469 . în timp ce soţia şi familia lui au fost exterminaţi 11. Original.04. copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. deşi în 1940-1945 s-a refugiat în URSS şi 20. fiind bolnav de plămâni. în 1947. după stabilizare. a devenit cetăţeană sovietică. 10 1854 1277 Blaunstein Leon Membru de partid exclus pentru că: nu s-a încadrat pe linia Partidului. 2 1853 3090 Blaunstein Laurenţiu Fost ofiţer la Direcţia Generală a Miliţiei.11. de plecare definitivă din ţară şi şi-a depus 1973 carnetul de partid. a dovedit că 1951 a rămas un element mic-burghez. CCP a hotărât menţinerea deciziei. nu a demascat elementele 1953 duşmane. activitate slabă. la Auschwitz. fiind un element împăciuitorist.

Original. Blăgău Ion N.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. ulterior.01. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 25. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1859 1292 4 470 . 2 1858 3309 Blăgăilă Ion Şef al Serviciului producţie de la Întreprinderea forestieră Bozovici. Originale. Original. în calitate de medic.1855 1276 Blazian Emeric . 1959 4 1857 1282 Blăgăilă Ion Membru de partid exclus pentru că în 1941 a participat la o manifestaţie legionară. condamnat penal pentru abuz şi neglijen.Emanoil Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic şi.1980 ţă în serviciu. Originale. 25.09. duşman al Uniunii Sovietice şi al clasei 1952 muncitoare. s-a dovedit a fi un 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. legionară. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus întrucât a fost 31.05. pentru care percepea un comision. 2 1856 1275 Blazsanyi Nicolae G. Membru de partid exclus pentru că în calitate de casier dădea bani cu împrumut. CCP a hotărât anularea deciziei.03.

alte abateri. Membru de partid care a solicitat stabilirea vechimii. Basarabia.06. 2 1863 1221 Blăjanu Nicolae F. Întrucât la luarea deciziei nu s-au 1963 respectat prevederile statutare. 11. copie. Ofiţer (locotenent-major) la Direcţia regională MAI Dobrogea. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1957 1929. Original. 4 471 . Originale.04. nu a avut activitate de partid. tânăr. 10. 4 1861 1253 Blăgoiu Mihai M. exclus din Partid pentru că: în perioada grea economică a exploatat un element 13. 1951 Întrucât după excludere s-a achitat de sarcinile primite. căruia i s-a retras calitatea de candidat de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. 3 1862 1247 Blăjan Teodor Membru al Sectorului de cadre administrative de la Sovrom-Construcţii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid.1860 1280 Blăgoi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut relaţii cu membri ai Partidului cuzist. ca învăţător în 30. Originale.06.09. Original. a avut o comportare nejustă 1959 faţă de populaţia sovietică. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Dobrogea să reexamineze cazul.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. a 1952 cerut să fie scoasă din funcţia deţinută şi trimisă în producţie.08. 1954 1 1868 2663 Blănaru Steliana Secretară a organizaţiei de bază din instituţiile publice din Cluj.06.1864 2799 Blănariu Gheorghe Gh. acte de necinste. 2 472 . 31. Original. a comis 25. 7 1865 3160 Blănaru Gheorghe Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 10. Membru de partid exclus întrucât. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. acţiuni împotriva partizanilor. Originale. 6. exclusă pentru că era de origine chiabură.09. Originale.09. 3 1867 1224 Blănaru Orest Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a participat la Rebeliune. pe frontul antisovietic a luat parte la 17. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1946 a făcut parte din Jandarmerie. 5 1866 1223 Blănaru Iacob Gh. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. respingerea cererii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1966. în calitate de gestionar la un bufet.08. pentru care a fost 1962 condamnat penal. alte abateri. 1978 CCP a propus. Original.

reconfirmată în 1959. Originale. alte abateri. Originale. în calitate de şef al Secţiei administrative a Sfatului Popular regional Bacău. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. colectare a cerealelor din 1952. 1959 şi 1960. în timpul dictaturii antonesciene şi-a cumpărat o casă în 13. 1953 Pentru lipsă de răspundere şi combativitate. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că. Original.1869 1225 Blănaru Ştefan Secretar cu probleme de propagandă şi agitaţie al Comitetului regional de Partid Suceava. Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. obţinut 3000 kg de ciment pentru interese 1957 personale. 25 473 .07. reconfirmată în 1958 şi 1960. a făcut afaceri pe seama 1959 muncitorilor ceferişti. care a deţinut o loterie la Bârlad.10. 18 1871 769 Blănaru Vasile M. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. prin care a 11. cercetat în legătură cu abaterile săvârşite în campania de 10. antisovietic. a plecat voluntar pe frontul 11. 1 1870 1226 Blănaru Vasile C.04. a întocmit o adresă falsă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 104 1872 1229 Blănaru Vasile V. Originale. Bucureşti. reconfirmată în 1958 (de două ori).

Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. în 1950-1952. Întrucât acuzele care îl priveau pe el însuşi s-au dovedit neîntemeiate. în calitate de colector la Direcţia Colectări şi Achiziţii a raionului Hănţeşti.08. a întreţinut relaţii cu chiaburii. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 3 474 . a 1958 refuzat să sprijine munca de partid şi a sabotat campania agricolă de vară. exclus din Partid pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar. 1 1874 1257 Bleaju Vasile V.1873 1218 Blănuţă Dumitru T. regiunea Bârlad. a folosit metode străine liniei Partidului. Şef al Secţiei de Cadre la Direcţia regională a Miliţiei Suceava. 5. a participat la şedinţe legionare ţinute de tatăl său. Întrucât apelantul a recunoscut învinuirile. Originale. a promovat în funcţii 11. CCP a hotărât clasarea cazului. în calitate de secretar al Sfatului Popular al raionului Beiuş. miliţie (1950-1953) nu s-a străduit să 1965 îndeplinească sarcinile primite. copie. Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a făcut propagandă contra Uniunii Sovietice. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. alte abateri. 1953 5 1875 1256 Bleandă Matei N. Originale. s-a înrolat voluntar şi a luptat pe frontul antisovietic. elemente duşmănoase regimului.10. ca ofiţer de 13.

În 1956 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea de la data pronunţării deciziei. regiunea Stalin (Braşov). Original. Duca. 1. 1950 1 475 . pregătind piloţi pentru front. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Colegiului să fie schimbat din funcţia de instructor la Şcoala de zbor Sâmpetru. a fost trimis la specializare în Germania. alte abateri.11.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. conducător legionar dat afară în 1948.06. care a participat a uciderea lui I. era un element necinstit. Originale. 4.G. Original. 1951 6 1877 1254 Blebea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în anii 1936-1941 a fost membru în 11. condusă de legionarul Constantinescu. organizaţia legionară. 1 1878 1259 Blebea Victoria Membră de partid exclusă pentru că: în 1930 a făcut parte din Asociaţia studenţilor din Covurlui.1876 1258 Blebea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în perioada regimului fascist şi a războiului antisovietic s-a pus în slujba fasciştilor. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. cu care s-a solidarizat. după 23 august 1944 a fost secretara directorului Negru de la CSP.

Membru de partid exclus întrucât. 2 1881 1234 Bledea Vasile Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare şi la Rebeliune. reconfirmată în acelaşi an şi în 1961 (de trei ori). 1 476 . pentru care a 1959 fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. soţul ei s-a ocupat cu 1953 negustoria.10. care erau chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. comercianţi. a fost casnică.06. legionar. Originale. Original.1879 1236 Blecher Raia Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de foşti 14. necinste şi abuz în serviciu. întreţinea relaţii cu rudele 1954 apropiate. 3.11. Originale. 1 1880 1235 Bledea Gheorghe I. în calitate de preşedinte al Sfatului Popular al comunei Săsărău. 1960 17 1882 1233 Blegu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la înmormântarea unui 12.07. a săvârşit acte de 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a luat parte la Rebeliune. care după 23 august 1944 a 1951 făcut afaceri. a fost membru PNŢ-Maniu. 4. În 1960 CCP a stabilit că: acuza privitoare la apartenenţa legionară şi participarea la Rebeliune nu se bazau pe fapte concrete. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie dat afară din Securitate. timp în care era şi informator al Siguranţei comunizate. 1952 55 1884 1212 Bleicher Iulius Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist şi speculant. Originale. era un element imoral. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1883 1232 Blehan Octavian Ofiţer de Securitate. Originale. Original. copie. fiind însă sub influenţa tatălui său. care s-a compromis. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. cu viciul beţiei şi afemeiat. în timpul Pogromului de la Iaşi. a fost un element uşuratic. motive pentru care a menţinut decizia. exploatând muncitorii. 20. burgheze. alte abateri. 1 1885 1210 Bleier Adalbert Membru de partid exclus pentru că era bun element cu concepţii mic26.08. a luat parte la acţiunile huliganice împotriva populaţiei evreieşti. care era dascăl bisericesc şi fost cuzist. a făcut parte din PNŢ. 14 477 .09.09. a avut şi el manifestări naţionaliste şi antisemite. străin de interesele clasei muncitoare.

Blejan Gheorghe A. CCP a hotărât anularea deciziei.04.T. Blejan Alexandru Vicepreşedinte al Sfatului Popular al oraşului Gherla. a luptat pe frontul antisovietic şi unde a fost decorat cu medaliile „Serviciul Credincios” şi „Crucea 23. candidat de partid exclus pentru că: în 1939 s-a înrolat voluntar în Armată. membru de partid exclus în 1967 întrucât a fost condamnat penal 12. pentru abuz în serviciu. şi-a însuşit bumbac şi zahăr de la cooperativă.01.1886 1237 Bleja Toma Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator. reconfirmată de CCP în 1956. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1978 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. unitatea sa a 1958 participat la luptele împotriva partizanilor. Blejan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat pe frontul antisovietic. Originale. Original. Serviciului Credincios”. 1 1887 3220 4 1888 1246 4 1889 1245 8.08. a luptat pe frontul antisovietic şi a fost decorat. Şef al Cercetării la Regimentul 153 A. Caracal. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1950 6 478 . fost condamnat penal pentru acte de 1951 necinste. menţinerea deciziei. unde a luat parte la luptele împotriva partizanilor. Întrucât apelantul se dovedise a fi un ofiţer ataşat regimului.12. Originale. a 28. ca secretar al organizaţiei de bază a permis ca la Căminul Cultural să se joace o piesă cu caracter antisovietic.

confirmarea calităţii. 7 479 . Cruce” legionare. exclus din Partid pentru că: s-a dovedit a fi un 28. Originale.08. Plutonier de pompieri. 1968 4 1892 1270 Bleoancă Ioan Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de 28. Originale. care făcea 1952 chefuri.08. în care comentau politica Partidului. împreună cu alţii a făcut o organizaţie secretă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05.02. membru de partid pentru care Comisia de Partid a Direcţiei Politice a MAI a propus 25. a folosit maşinile şi salariaţii întreprinderii în interese personale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. element beţiv. alte abuzuri şi ilegalităţi. Originale. 2. afemeiat. Original. 4 1893 1243 Bleoca Ambrozie Şef al Sectorului Învăţământ de la Secţia Agitaţie şi Propagandă a comitetului regional Sibiu.1890 1244 Blejan Pavel P. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru. 1 1891 3010 Blendea Petru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de depozit şi-a însuşit materiale de construcţie.

06. luat la muncă obligatorie a 1952 avut o atitudine distantă faţă de ceilalţi membri ai detaşamentului. 7. S. Întrucât la discutarea apelului său a recunoscut acuzele. Original. a fost preocupat de interesele 20. 1951 2 480 .09. Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a lucrat la Oficiul Central de Românizare. CCP a hotărât clasarea cazului. V. unde s-a 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05.07. alte abateri. a putut studia în străinătate. Original. 4 1897 1241 Blezniuc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la Rebeliune. ca membru de partid nu a depus activitate. 2 1896 1242 Blezius Paul C. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară. 1960 1 1895 1211 Bleyer Gheorghe Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie de moşieri şi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. ocupat cu plasarea în serviciu a unor 1957 legionari. personale.1894 1255 Bleotu Dumitru I. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi înlocuirea ei cu excluderea din Partid. 3. datorită situaţiei materiale bune.

cu atitudine antisovietică. copii. propagandă legionară şi a participat la 1951 Rebeliune. a sustras o cantitate de grâu.11. era afacerist. reconfirmată de CCP în 1956 şi 1958. 44 1901 1260 Blidaru Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular din comuna Brecţiu – Bihor. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de exploatatori 13. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. două manifestări ale lor. Originale. 1 1899 1239 Blidariu Adela Membră de partid exclusă pentru că: în perioada guvernării legionare a simpatizat cu legionarii şi a participat la 21. avea legături strânse cu chiaburii. soţul ei a fost legionar. 4 1900 1261 Blidaru Constantin C. era un alcoolic incorigibil.02. Original.09. 1950 2 481 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a făcut 21.1898 1240 Blezniuc Maria Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. s-a exprimat duşmănos faţă de regim. 6. în 1941 a fost 1959 înscrisă în Grupul Etnic German. s-a căsătorit cu un legionar.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Copie. Membru de partid exclus pentru că: era cunoscut ca legionar. era un element afemeiat. 7. a trăit într-un mediu de 22. membru de partid exclus 31. 2 1904 2955 Blidaru Stroe Secretar al plăşii Gura-Fimienii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. borfaşi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 2 482 .10. a locotenentului Gheorghe Georgescu şi a plutonierului Rădoiu. decorat. pentru că în trecut a fost legionar. Totodată. 1954 Deşi nu a confirmat acuza de legionarism. a trimis Securităţii o adresă prin care a propus identificarea şi tragerea la răspundere a căpitanului Stănescu. Original. Original. comercializa lucruri de furat.07. Original. din ordinul cărora au fost arestaţi şi executaţi cinci partizani sovietici. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. judeţul Buzău. 1 1905 1273 Blidaru Teodor Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate de jandarmi care opera în spatele frontului şi lupta împotriva partizanilor.12. 1 1903 1274 Blidaru Ionaşcu Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic şi a fost 13.1902 1231 Blidaru Ion V.

1948 CCP a hotărât să fie cercetată de Secţia sa Specială. reconfirmată în 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1973 4 483 . Blomstein Emeric Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. alte abateri. până în 1947a fost 1957 coproprietar şi acţionar la Societatea „Cissa”.Selinger) Membră a Biroului de bază de la „Maşini import” (1950-1953). în perioada războiului antisovietic a construit barăci pentru 27. în 1941 a refuzat să se evacueze în URSS. 24. Originale. În acelaşi an a fost exclusă din Partid ca „greşit încadrată”. Originale. Original. 1956 reconfirmată în acelaşi an. în 1944 10.05. armatele hitleriste. s-a refugiat în România. 9 1907 2913 Blinov Vera Membră de partid cercetată pentru că: fiind originară din Basarabia.02. exclusă din Partid pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. alte abateri.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1906 1272 Blimes Luiza (Segal .06. CCP a stabilit că nu îndeplinea criteriile cerute şi a hotărât respingerea cererii. 19 1909 3088 1. în funcţia avută făcea critici distructive. Originale. 2 1908 1271 Blitz Emanuel Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în trecut a fost antreprenor şi a exploatat muncă salariată. cu menţiunea că după patru ani de muncă de reabilitare putea cere revizuirea situaţiei sale de partid.

) Fără răspuns. a fost în strânse legături cu chiaburii. 1 1911 1268 5. Originale. Originale. cu care purta corespondenţă. celor judecaţi. Original. făcea chefuri.02. în schimbul 29. 3 1913 1085 Blum Adolf Cetăţean sovietic care a solicitat o adeverinţă din care să rezulte activitatea desfăşurată în mişcarea comunistă ilegală din România. lua diferite plocoane pentru a suspenda procesele 17. alte abateri. avea un cumnat deţinut 1950 politic. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. alte 1980 abateri.11. 3. 1954 4 1912 3298 Blujdea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în calitate de profesor a pretins şi primit cadouri de la elevi. promisiunii că îi va trece la examene. Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de director al Băncii de Stat din Baia-Mare (1950-1953) s-a înconjurat de elemente duşmănoase.11. copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. (Referinţă semnată de Tudor Avădanei. în perioada 1929-1940. copie. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Bloţ Trofim D.1910 1269 Bloţ Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de judecător la Bălceşti. menţinerea deciziei. 1965 7 484 . CCP a propus. a neglijat munca de îndrumare şi control. folosea maşina instituţiei în scopuri personale.

Blum Paul Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al patronilor. Original. copie. în timp ce lucra la Serviciul de cadre al întreprinderii IRAB din Bucureşti. perioada 1929-1936. Blum Jean Membru de partid care a solicitat să i se confirme activitatea de partid în 27. Blum Dănilă Membru de partid exclus pentru că.10. date privind apartenenţa la PCR.1914 1267 Blum Catalina Membră de partid exclusă pentru că. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1972 Notă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate.11. nu a luat atitudine hotărâtă împotriva unui gestionar care a comis o serie de acte de necinste. în calitate de vânzător la cooperativa „Steagul Roşu” din Timişoara. ştampilată cu ştampila Secţiei de cadre. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1973 CCP a constatat că nu îndeplineşte condiţiile cerute.11. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 6 1917 3099 4 1918 1264 2 485 . 1954 1 1916 1071 Blum Györgyné (Pasztor Margit Katalin) Persoană pentru care CC al Partidul Socialist Muncitoresc Ungar a solicitat 12. 1954 1 1915 1266 1. Tipografia „Glasul Armatei” a introdus în 1951 instituţie mai multe elemente dubioase. a încercat să sustragă hârtie în alb. în funcţia de director tehnic la 20.03. Originale.06.

care a solicitat reîncadrarea în Partid.01. 1948 (La data deciziei era şofer la Siguranţa Generală a Statului. 1 1922 1263 Blumen David Membru de partid căruia la preschimbarea documentelor de partid i s-a eliberat un carnet cu vechimea din 1947. s-a folosit de maşina fabricii. a încercat să submineze 22. 1953 2 1920 2689 Blum Trepner Hedi Membră de partid în ilegalitate. Original. după 23 august 1944 a avut manifestări duşmănoase.1919 1265 Blum Rubin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost funcţionar al „Bank of Roumanie” din Bucureşti şi a sprijinit conducerea ei reacţionară. 18. unitatea sindicală. 1955 1 486 . 2 1921 2954 Blum Vasile Preşedinte al Comitetului de Partid al Fabricii de cauciuc „Superterm”. Original.03. exclus din Partid pentru că: a încercat să şantajeze conducerea fabricii. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.12. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid 1957 cu data de 15.) Întrucât era un element necinstit şi anarhic. CCP a hotărât acordarea stagiului în Partid din 1944. Copie.01. cerându-i bani. 7. a minţit Partidul că a avut activitate ilegală. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1956. pe care a defectat-o. În urma apelului. Original.

1923 2953 Blumen Jean Fost şef al Celulei de Partid de la Atelierele Otopeni. cu stagiu din 1948. cu care purta 25. (A fost închis în lagărul de la Vapniarka. Blumenfeld Iulius L. Copie. CCP a hotărât încadrarea sa ca membru nou. cumpere ziarul „Scânteia”. pentru că în 1946 a 13. şi a calomniat 1948 pe Miron Constantinescu şi redactorii ziarului. reconfirmată de CCP în 1958 (când s-a aflat şi că a fost informator al Siguranţei din Bacău). Blumenfeld Iosif Membru de partid care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. nutrit sentimente naţionaliste. exclus din Partid în 1947 pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. intenţio.04. avea rude în America.06. Original.) 16.02. Copie. fiind mutat la Atelierele CFR Griviţa. 1 1924 1262 1 1925 2914 1 1926 1291 5 487 . Blumenfeld Hari Secretar al organizaţiei de bază de la magazinul „Victoria”. Membru de partid exclus pentru că: pe toată durata dictaturii antonesciene a fost magazioner la Centrala Evreilor. Întrucât la căderea din 1940 a avut 1949 purtare proastă. avea atitudine duşmănoa1951 să faţă de Partid. în 1945-1949 s-a ocupat cu diverse afaceri.1951 nând să plece în Palestina. corespondenţă. Originale. căruia i s-a anulat calitatea de membru.01. a refuzat să citească şi să 20. însă ulterior a depus muncă de reabilitare.

care prin scurta sa activitate de după 23 august 1944 a căutat să-şi aranjeze 28. era un element nestatornic.06. 1 1928 1290 Blumenthal Max Membru de partid exclus pentru că: în perioada grea economică (1946-1948) s-a ocupat cu afacerile şi specula. membru pentru că în trecut a fost 1950 proprietar de farmacie. exclus pentru că: a solicitat formularul 1954 pentru emigrare în Israel. CCV a hotărât anularea calităţii de 13. tatăl 15. s-a înscris în organizaţia sionistă „Mişmar”.11. iar fraţii săi au 1953 fost sionişti (unul dintre ei fiind exclus din Partid la verificare). 1946 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie îndrumat să activeze în PNP.Sascuteanu Persoană căreia i s-a amânat încadrarea în Partid pentru că: nu fusese neverificat. 1 1930 1288 Blumer Leon Membru de partid verificat.04. membru de partid 17. 1 488 . Originale. Original. 4 1929 1289 Blumentweig Iosif Secretar al Comitetului judeţean Fălticeni al ARLUS. unde să-şi dovedească prin muncă ataşamentul faţă de clasa muncitoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. situaţia personală. Original.06.1927 2844 Blumenfeld . său este emigrat în Israel. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. reconfirmată în 1955.

sa manifestat contra Partidului şi Uniunii 14. 13/1978 că ar fi săvârşit abuzuri şi avea rude în 1978 străinătate. cercetat pentru că: în perioada 1946-1947 s-a alăturat elementelor reacţionare din întreprindere. 3 489 .06. Boacă Marin T.06. Sovietice. Întrucât acuzele privitoare la abuzuri nu s-au dovedit. Originale. care exploatau braţe de muncă 31. raionul DrăgăneştiVlaşca. salariate. membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1936-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. membru de partid cercetat pentru 20.03. care l-au antrenat în acţiuni duşmănoase. era un element înapoiat. 1953 CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea calităţii. Original. CCP a clasat cazul. interdicţia de a ocupa funcţii în Partid timp de 5 ani şi trimiterea în producţie. 1966 3 1934 2834 Boacă Nicolae Prim-secretar PMR al Raionului Luduş.12. 1 1932 Boac Virgil Director general la Combinatul de exploatare şi prelucrare a lemnului Topliţa. Întrucât învinuirea s-a dovedit neîntemeiată. Preşedinte al cooperativei de consum din comuna Bila.1931 1822 Boabă Ştefan Traian Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de foşti negustori. Originale. 1951 CCP a propus Secretariatului CC al PMR să fie sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. 6 1933 1820 2. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. şovine. alte abateri. Original.

11. alte abateri.06. 4 1936 1828 Boalcă Gheorghe Director al Bazei de aprovizionare Chitila. membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în organizaţia legionară.03. 1952 2 490 .10. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care în trecut a făcut politica tuturor partidelor burgheze. 1960 7 1937 1827 Boamfă Viorel P. 3.13. Originale. exclus din Partid în 1958 pentru că: în 1940. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid în 1953 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la acţiuni legionare. Original. a avut atitudini „antidemocratice”. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 4. 8. regiunea Oltenia. Originale. 1954 1 1938 1825 Boampă Anica Gh. Membră de partid exclusă pentru că: l-a sprijinit pe soţul său. 1941 a fost membru în organizaţia 1961 legionară. Secretar al organizaţiei de bază dintro unitate militară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1935 1821 Boacără Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Pristol. alte abateri. alte abateri.

Original. 1952 1 1940 2845 Boancă Grigore Membru partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost şef de cuib în Mişcarea 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 1941 1824 Boancă Ion (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de agent de poliţie a participat la arestarea unor comunişti.10. Originale. 1 1942 3316 Boar Marioara Membră de partid exclusă pentru că a fost condamnată penal pentru luare de 25.1939 1826 Boampă Gheorghe S. mită. strângerea romilor din Constanţa. s-a ocupat cu afacerile. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9 491 . care au 1951 fost deportaţi pe teritoriile Uniunii Sovietice. Legionară şi a participat la Rebeliune. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1980 CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica tuturor partidelor burgheze.02. 3. Copie.04.06. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul regimului Antonescu a luat parte la 13. alte abateri. a activat la cuzişti şi a persecutat populaţia evreiască.

motiv pentru care a fost condamnată 1954 penal. a exploatat braţe de muncă. în 1952 posturile avute a susţinut elemente duşmănoase. alte abateri. 1 1944 1829 Boarii Iulian Director la Comcar Vâlcea. copie. Originale. 2 1945 1831 Boariu Simion Gh.07. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a 20. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a înscris în organizaţia fascistă italiană „Cămăşile 21. Ofiţer de Armată. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. era un element imoral. 3 492 . 5 1946 1837 Boariu Valeriu Z. economică s-a ocupat cu specula. 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. membră de partid exclusă pentru că s-a dovedit a fi necinstită. Originale. Original.1943 1830 Boarcăş Zoia Responsabilă a raionului UFDR Mizil pe linie socială.04. în 1947 1953 a vrut să fugă în SUA. activat în organizaţia legionară. Original.02. Negre”. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în perioada grea 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Original. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la atrocităţi împotriva populaţiei civile şi a fost decorat. copie. era în bune relaţii cu 27. 5. era un element intrigant. reconfirmată în 1959 şi 1962. Originale.08. avea viciul beţiei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 13 493 . 1949 1 1950 1823 Boaşu Mircea Membru de partid exclus în 1957 pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar şi primar. a primit educaţie naţionalist1957 şovină. tatăl său.09.1947 1832 Boarnă Adalbert Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a fost procurist. a avut legături cu un duşman exclus din Partid. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 1955 1 1948 1833 Boarnă Petru M. Membru de partid exclus în 1955 pentru că în 1938-1940 a activat în 14. 4 1949 1834 Boaru Ioan Secretar al Comitetului PMR din plasa Târnăveni.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4. Original. Mişcarea Legionară.

Original. Original. 9.1953 meiată. Secretar al unei organizaţii de bază. 2 1953 3328 Bob Adam Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că a insultat mai multe 27. în timpul regimului Antonescu a fost omul de încredere al patronilor.09.04. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 19. 1951 1 1952 1836 Boatcă Ruxandra Responsabilă de cadre la Cooperativa de consum „Drum Nou” din Bacău.1951 1835 Boatcă Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. 3 1954 1818 Bob Dumitru C. cadre didactice şi a refuzat să se prezinte 1980 la BOB pentru discuţii. 5 494 .06. CCP hotărât menţinerea deciziei. Întrucât acuza s-a dovedit neînte. care a menţinut decizia. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţă (a „organelor în drept”). Originale. 1962 CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Bucureşti. legionară. 15. Originale.07. membră de partid exclusă pentru că ar fi avut manifestări antisemite. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior.

1950 reconfirmată în 1960. (Era bănuit că în <1950> trecut a fost agent al Siguranţei. Original.10. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid.07. a întreţinut legături cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 a făcut afaceri cu lemne. Original. 2 495 . 1 1958 44 Bobaiţă Florea (Boboiţă.1955 1819 Bob Ion C. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1957 1815 Bob Teofil Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1938-1940 a fost şef de cuib 15. Fost activist la Sindicatul CFR Bistriţa. alte abateri. 15. 3 1956 2765 Bob Liviu A. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru motive neprecizate. ca membru de partid a avut manifestări „naţionaliste” (a 12. Originale. Bobiţă) Membru de partid exclus pentru că: familia sa era reacţionară.) CCP a propus încadrarea lui în Partid cu vechimea din 1944. legionar. purtat portretul Regelui pe piept şi a făcut 1952 propagandă monarhistă).07.

1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. huliganism. Original.03. care afirma că este prieten. 6 1961 1798 Bobar Ioan Membru de partid exclus. Membru de partid exclus în 1961 întrucât a fost condamnat penal pentru 28. însuşit un aparat medical. membru de partid exclus în 1958 pentru că şi-a 24. faptă pentru 1959 care a fost condamnat penal.06. Şef al Serviciului medical din Direcţia regională CFR Stalin (Braşov). avea viciul beţiei şi invoca numele lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. cu 29. Originale. 3 1960 1817 Bobancu Petru C.1959 1816 Bobancu Lucian A.08. Originale. 1954 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1939. ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. 2 496 . a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. 3 1962 7 Bobartz Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut afaceri şi a avut legături cu un agent al Siguranţei. Original. 1951 Întrucât CCP a constatat că se putea îndrepta. care a solicitat acordarea stagiului de partid din 24.

1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. fost locţiitor al şefului Direcţiei regionale de Securitate Galaţi (cu gradul de maior) scos din funcţie. Membru de partid. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. Originale. Original. Membru de partid exclus pentru că pe 11. 10/1971 său şi reîncadrarea în Securitate. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 5 1964 1807 Bobe Petre P. frontul antisovietic a luat parte la crime. judeţul Vrancea.1963 Bobe Aurel R. 3 1966 3267 Bobeică Dumitru Primar şi secretar de partid al comunei Mera. 1977 CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru abuz în 31.10. 1 1965 3194 Bobei Corneliu D. în muncă. iar cazul a fost clasat. 1979 Întrucât a renunţat la apel. serviciu.04. 1971 CCP i-a comunicat că solicitarea nu priveşte atribuţiunile instituţiei.07. sancţionat cu „mustrare” pentru delăsare 23.03. 3 497 . Originale. menţinerea deciziei. care a solicitat cercetarea cazului 13.

29. exclusă din Partid în 1957 pentru că: a trăit în anturajul unor 28. reconfirmată în 1972. a avut abateri imorale. a simpatizat cu legionarii. 4 1968 2991 Bobeică Fănică N. 7. 27 1969 1804 Bobeică Mihail. copii. Original.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. 3 1970 1805 Bobeş Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost crescut în spirit naţionalist. Originale. 1983 şi 1985. în funcţia avută a fost 1954 împăciuitoristă faţă cu elementele legionare.06. Originale. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1961 1936. CCP a hotărât menţinerea deciziei. elemente legionare. (Mihai) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1932. Comandant de pluton la unitatea militară din Slobozia. Original.1967 1803 Bobeică Eva Secretara organizaţiei de bază de la Spitalul TBC Sibiu. 1950 1 498 . candidat de partid exclus pentru că a săvârşit diverse abateri 24. N. de la disciplina de partid. s-a ocupat cu comerţul şi specula.11. era stăpânit de 1968 viciul beţiei.

1962 6 1973 1802 Bobic Vasile L. română. a făcut parte din organizaţia legionară. rusă. judeţul Dolj. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 1969 fost condamnat penal pentru abuzuri. ci că figurează doar într-un tabel al Siguranţei din Basarabia cuprinzând persoanele bănuite de activitate comunistă. Notă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că în arhivă nu se regăseşte dosarul său de judecată. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Dobridor.05. lb. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 499 . Originale. 5 1974 3020 Bobin Ion Gh. putere. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a sprijinit toate grupările burgheze care s-au perindat la 29. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 12. 3 1972 795 Bobic Procopie Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se confirma că în 1919 a fost condamnat pentru participare la insurecţia armată din Hotin. în 1940-1941 a activat în 1959 organizaţia legionară. Legionară.1971 1806 Bobia Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 28.04. 9.10.09. Originale.

1975 1801 Bobincă Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator al Biroului 22. membru de partid căruia i s-au anulat documentele de partid 11. Locţiitor politic la Unitatea de grăniceri 0208 Iaşi. 1 1976 3022 Bobiţan Iosif Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” întrucât: ca director la Grupul şcolar chimie din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 23. 1 1978 1800 Bobîrsc Petre Gr. Originale. Mobilizării de la Întreprinderea Malaxa 1950 din Braşov (ulterior „6 Martie Tohan”).05. 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întrucât a rămas neverificat. (Oneşti). 16 1977 2846 Bobîlcă Petre Comisar la Circa 19 de Poliţie Bucureşti.05. Original. a aprobat reexaminarea unor 1969 elevi fără a respecta prevederile legale.1949 meiată. membru partid în ilegalitate suspendat pentru că ar fi fost legionar. Întrucât acuza s-a dovedit neînte. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Copie. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. alte abateri. 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 3 500 .09.

partid. Originale. cerere acceptată. 3 501 . Originale. Întrucât învinuirile s-au dovedit neîntemeiate. acte publice. 2. menţinerea deciziei.1979 1799 Boboc Alexandrina Membră de partid exclusă pentru că împreună cu soţul ei a creat o atmosferă nesănătoasă în rândul membrilor de 21. 9. CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. Original.04. CCP a hotărât: repunerea lui în drepturile de membru. 1950 1 1982 3283 Boboc Dumitru Membru de partid exclus în 1973 întrucât: a fost condamnat pentru delapidare din avutul obştesc şi fals în 27. Ulterior a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate (1931). a fost bănuit ca informator al Siguranţei. alte măsuri. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost gardian de poliţie şi a participat la arestări. 1951 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid. a avut legături cu elemente descompuse moral. 1979 CCP a propus. a luat şperţ. Original. 1956 10 1981 1809 Boboc Dănilă V. 1 1980 1808 Boboc Constantin Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al UTC în ilegalitate. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. s-a dovedit a fi un element anarhic.11.07.

Originale. Original.05.04. în posturile 1954 avute s-a dovedit a fi necinstit. CCP a hotărât clasarea cazului. acţiuni împotriva partizanilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1981 7 1985 1811 Boboc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 1 1986 1810 Boboc Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cocioc. reconfirmată în 1955. motiv pentru care a fost condamnat penal.10. s-a ţinut 1956 de beţii şi a avut legături cu chiaburii. regiunea Bucureşti. alte abateri. exclus în 1952 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a participat la 28. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1984 3380 Boboc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1978 a plecat din organizaţia de bază fără forme de mutare pe linie de partid. Originale. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în perioada războiului a 11. după care nu a mai participat la adunări şi nu a plătit cotizaţie.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 29. participat la acţiuni împotriva partizanilor 1951 şi a fost decorat. fost la specializare în Germania.1983 1797 Boboc Emanoil Şef al Postului de Miliţie din comuna Sprîncenata. Întrucât apelantul a declarat că nu mai doreşte să fie membru de partid şi renunţă la apel. 3 502 . Originale.

Original. 2 503 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.06. din Partid pentru că s-a alăturat 1953 elementelor reacţionare. luat parte la războiul antisovietic. Membru de partid exclus pentru că în 1964-1965. Original. a 25. alte abateri. reconfirmată în 1970. 14 1988 1814 Boboc Ioan Responsabil cu strângerea banilor pentru abonamentele la „Scânteia”. imorală căpătată (afacerist. în 1951 postul avut s-a dovedit a fi necinstit. 2 1990 1812 Boboc Ioan Membru de partid exclus pentru că era un element îmbâcsit de educaţia 30.04. huligan). nu a 1967 luat poziţie pentru demascarea lor. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Olteniţa. copie. deşi a cunoscut manifestările duşmănoase 23.06. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1989 1813 Boboc Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Crivăţ. la adresa regimului ale unor studenţi. exclus 12.1987 2925 Boboc Gheorghe St. în timp ce era student la Facultatea de Filosofie din Bucureşti. Original.02.

03. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 5 1992 2952 Boboc Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în posturile avute s-a dovedit necinstit. menţinerea deciziei.12. Atelierele Vasilescu. pentru care a fost condamnat penal. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. alte abateri. Original.07. Original.1991 1796 Boboc Marin N. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1949 concomitent s-a înscris şi în PSD. 9. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.09. 1 1993 1795 Boboc Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1932 a luat parte la spargerea grevei de la 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost simpatizant 1950 legionar. 1982 16 1995 1794 Boboc Petre I. 1 504 . Copie. Originale. alte abateri. 26. cu care făcea 16. 1 1994 3439 Boboc Petre Membru de partid exclus pentru că a săvârşit acte de necinste în dauna avutului obştesc. însuşindu-şi diferite sume de bani. CCP a propus. Originale. chefuri. Membru de partid exclus pentru că avea legături cu chiaburii. 3.12.

refuzând să ajute pe ceilalţi 26. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. a avut manifestări 1950 antisovietice. personală. Reporter la ziarul „Scânteia”. eliberat. s-a dovedit a fi individualist. că i-a sustras anumite bunuri proprietate 28.1996 31 Boboc Spiridon Şef de serviciu la „Mecanoexportimport”. 1 1999 1889 Bobocea Ion Activist al Comitetului judeţean de Partid Putna. că în trecut a ascuns că a fost condamnat 1952 penal pentru dezertare. sancţionat cu „vot de blam” pentru că: în 1941. lipsit de vigilenţă şi necinstit. 15 1998 1792 Bobocea Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica tuturor partidelor 11. nedisciplinat. 1978 Întrucât cei doi au divorţat şi au declarat că nu mai au nicio pretenţie. a refuzat orice contact 1952 cu mişcarea muncitorească. în munca de partid a fost comod. a avut comportare laşă la Siguranţă. Originale. când a fost arestat pentru contribuţia la Ajutorul Roşu. Originale. 11 505 .12.07. internat în lagăr. burgheze. Secţia Agrară. membru de partid reclamat de soţia sa. 13 1997 1793 Boboc Valeriu V. cu care se afla în divorţ.01. tovarăşi. decizie reconfirmată în <1954> şi 1957. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. alte abateri. membru de partid exclus pentru 29. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Original. Zlotescu.2000 1890 Bobocea Ion I. a încercat să 1957 compromită Biroul organizaţiei de bază. Membru în Biroul organizaţiei de bază de la Direcţia Hidrometeorologiei. Originale. în funcţia de colector comunal a protejat chiaburii. exclus din Partid pentru că: tatăl său ar fi fost cuzist. în 1951. depunând carnetul de partid. a rupt afişele şi a spart un felinar de la moara din comună. 1954 1 506 .08. comod şi superficial.11. a părăsit sala. Pentru că acuzaţia privitoare la tatăl său s-a dovedit neîntemeiată. informator al Siguranţei şi al comandantului lagărului de la Târgu Jiu. 1977 3 2002 1888 Bobocescu Ion Membru de partid exclus pentru că: la alegerile de deputaţi din 3 decembrie 1950. în munca profesională a fost 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. fiind sub influenţa chiaburilor.03. 9 2001 3189 Bobocea Nicolae Membru de partid exclus pentru că obişnuia să consume în mod excesiv băuturi alcoolice şi să întreţină relaţii cu diferite femei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. deşi era căsătorit. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. când în şedinţa organizaţiei de bază au fost alese organele conducătoare. 2. CCP a propus. 5.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. căruia i-a divulgat astfel 1954 secrete de partid. cl. a IIa şi a III-a. Originale. 1961 4 507 . speculând populaţia săracă. s-a împrietenit cu elemente care aveau un trecut duşmănos. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. 4. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 30. exclusă din Partid pentru că: tatăl său a făcut politică liberală.2003 1887 Bobocescu Lucreţia Membră a Biroului organizaţiei de bază de la Palatul Telefoanelor. 1951 2 2005 1885 Bobora Petru Gh.02.01. Original. pe care le-a tolerat în muncă la poziţii telefonice speciale. 1 2004 1886 Bobocică Alexandru Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat cu „Bărbăţie şi Credinţă”. alte abateri. la întoarcere s-a apucat de negustorie. în munca avută a făcut anumite lucrări împreună cu soţul său. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a trasat ca sarcină organizaţiei de bază din sat să-i demaşte activitatea legionară.09. 4. reconfirmată în 1956. ofiţer deblocat.

sancţionat cu „vot de 1953 blam” pentru că a avut abateri grave de la politica Partidului în problema colectărilor agricole (i-a pus pe ţărani să cumpere cereale pentru a le preda statului şi a ameninţat activiştii de partid). iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. iar Comitetul Politic Executiv al CC al PCR a aprobat. de Partid Suceava. Originale.07. prin care s-au adus prejudicii avutului obştesc. copii. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1954 3 508 . CCP stabilit că majoritatea acuzelor nu s-au verificat. în timp ce era membru al CC şi prim-secretar al Comitetului judeţean Neamţ al PCR. alte abateri. II) 2007 1883 Boboş Teodor Membru de partid exclus pentru că: în calitate de activist s-a dovedit a fi un element necinstit. 9. Idem. a avut manifestări naţionalist-şovine. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1980 CCP a propus. Cercetat în legătură cu construcţia vilelor. Originale. I-II) Boboş Ştefan Prim-secretar al Comitetului regional 10.03.3321 2006 (vol. În 1978. CCP a propus. a fost exclus din Partid pentru că s-a făcut vinovat de construirea unor vile. 1972 15 (vol. I) 2/1974 6 (vol. reconfirmată în 1955. Originale.

Membru de partid exclus pentru că: la locul de muncă a fost omul patronului. 6 509 .12. ambele în grad de cavaler cu panglică de „Virtute Militară”.2008 1882 Bobu Ioan Al. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic a luat parte la atrocităţi împotriva populaţiei civile şi a fost decorat cu „Coroana României”. 1 2010 3163 Bobulete Virgil Membru de partid exclus în 1975 pentru că a refuzat să semneze „Angajamentul solemn” şi a declarat în 26. în muncă a întrebuinţat metode de 1950 comandă. cl. 1958 9 2009 1891 Bobulescu Leon S. a V-a şi a IV-a.11. scris că renunţă la calitatea de membru. Originale. s-a ocupat cu jocul de poker şi de chefuri. după excludere a completat formular de emigrare în Palestina.09. 27. Originale. reconfirmată în 1961. 1976 CCP a propus. 3. era stăpânit de morala burgheză şi întreţinea legături cu „anumite femei”. menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1983. alte abateri.

şef al Secţiei politice a Regimentului 4 Pază Cluj. 1951 1 510 . Original. s-a ocupat cu furturile.09. sub influenţa 1966 cărora s-a manifestat împotriva politicii PCR. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1950 motiv pentru care a fost condamnat penal de mai multe ori. 1 2014 1869 Boca Pompei Membru de partid exclus pentru că a fost informator al serviciului de spionaj antonescian.30. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut parte din sindicatele reformiste.04. anularea deciziei. sa oferit voluntar pe frontul antisovietic.01. CCV hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. 5 2012 3373 Boca Grigore Membru de partid exclus pentru că nu şi-a făcut formele de mutare şi nu a mai participat la viaţa de partid. Originale. 5 2013 1861 Boca Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. Şef al Biroului organizare de partid al Trupelor de Securitate. democrate de dreapta. Originale. 14. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 5. CCP a propus. 23.2011 2831 Boca Florea N. după ce s-a întors. a avut legături cu elementele social. urmând ca organizaţia de bază să-l sancţioneze conform statutului.04.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.03.04.23. 4 2016 1868 Boca Traian I. Boca Vasile Membru de partid exclus pentru că: în trecut a trăit în anturajul legionarilor. candidat de partid exclus pentru că a ascuns trecutul politic al rudelor sale 13.11. CCP recomandat Biroului Comite. Ofiţer cu evidenţa cadrelor la Şcoala de conducători auto Giurgiu din MAI. 3 2017 1867 1 2018 1866 4. distrus. care în anul următor i-a respins apelul. Originale. tului regional PMR Craiova adâncirea 1960 cercetărilor. 1980 1 511 . Original. după 23 august 1944 a primit material de partid ca să îl răspândească.04. Judecător la Tribunalul regional Oradea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a căsătorit cu fiica unui moşier. a făcut parte din Gărzile „Iuliu 1954 Maniu” şi a participat la devastarea comunelor cu populaţie maghiară din Ardealul de Nord. Copie. apropiate. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. 1960 5 2019 3352 1. iar el l-a 15. când a fost exclus. Bocancea Gheorghe Persoană pentru care CCP a fost informat că i-a fost confirmată definitiv calitatea de membru de partid. 1958 CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea sa în drepturile de membru cu stagiul din 1959. Bocan Aron A.2015 2938 Boca Romulus E.10.

Bocăneală Maria Membră de partid exclusă pentru că soţul său s-a ocupat de comercializarea băuturilor alcoolice. Bocăneţ Manolache I. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 5 2022 1864 2 2023 3153 3 512 . 19. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1948 a înlesnit fuga legionarului Ion Lupaşcu. căruia i s-a anulat calitatea de membru pe motiv că în trecut a fost legionar. 30. care nutrea ură faţă de apelantă. alte abateri. 2 2021 1865 Bocanu Vasile I.06.10.09.1951 meiată. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. CCP a propus.01. şi a făcut propagandă titelistă. Întrucât decizia a fost influenţată de 29. Întrucât acuza s-a dovedit neînte. Original. Membru de partid exclus pentru că a deţinut ilegal armament şi muniţie. Originale. iar Secretariatul CC al 1975 PCR a hotărât. Originale.2020 722 Bocaneţ Lazăr (Băcăneţ) Secretar al Comitetului de Partid al comunei Bosancea. Original. Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică a fost omul de încredere al patronului şi a folosit metode antimuncitoreşti. Ştefan Grigoraş. în 1946 s-a alăturat elementelor social-democrate de dreapta 13. având 1959 atitudine duşmănoasă faţă de PCR. fostul şef de cadre de la 1953 Sfatul Popular Raional Tecuci.

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 2 2025 1862 Boceanu Matei V. ajuns în funcţia de partid. Membră a Comitetului orăşenesc de Partid Iaşi. avută s-a dovedit a fi un element uşuratic. 1954 beţiv şi scandalagiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1. alte abateri. Original. alte abateri. 1952 19 2026 1877 Boceg Maria C.04. 5.10.02. după ce a 23. s-a ocupat cu negustoria.2024 1863 Boceanu Constantin Activist de partid al Sectorului IV Roşu Bucureşti. exclusă din Partid pentru că: în timpul războiului antisovietic a avut relaţii cu unii ofiţeri hitlerişti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a întreţinut 1957 relaţii intime cu unii bărbaţi. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. în funcţia 13. În 1960 CCP i-a respins din nou apelul. 3 2027 1871 Bocereg Milivoi Membru de partid exclus în urma unei note informative date de către un element duşmănos. dând loc la discuţii nesănătoase. exclus din Partid pentru că: în perioada interbelică a fost condamnat de drept comun. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1942 a furat dinamită de la magazia CFR. 1955 1 513 .04. copie. Copie.

CCP a propus: sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid cercetat în legătură cu lipsa lui de vigilenţă care a dus la sustragerea de materiale de pe şantierul Teatrului de vară din localitate. Original. pentru participarea la războiul antisovietic a fost 11. 2 2030 1875 Bocioacă Ion Vicepreşedinte al Sfatului Popular al oraşului Ploieşti. membru de partid exclus pentru că: în timpul ocupaţiei hortyste a avut 25. a făcut propagandă manistă. 1 2029 1873 Bochman Alexandru Gardian la Colonia de muncă Valea Nistrului. decorat cu ordinele „Iarna în Rusia” şi 1950 „Bărbăţie şi Credinţă”.1956 bru de partid a dus o viaţă depravată. munca sa să fie controlată şi să fie tras la răspundere pentru neîndeplinirea sarcinilor. a luat parte la Rebeliune. Original.2028 1872 Bochis Aurel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă legionară. Original.07.01.01. manifestări naţionalist-şovine. ca mem. alte abateri. 1953 2 514 .

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director al Combinatului „23 August” din Câmpina. s-a străduit să se achite de sarcini şi era la prima abatere. reconfirmată în 1959. 3. Originale. (Niculae) Locţiitor politic la UM 278 Ploieşti. CCP a hotărât transformarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. 23. cu care a făcut chefuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care le-a folosit la locuinţa proprie. confecţionându-şi anumite obiecte. 8 2032 1870 Bociu Stefan St. a luat bani din fondul întreprinderii. Original. Originale. 1 515 .08. a dus o viaţă imorală. ca primar şi 24.07. şi-a însuşit materiale de construcţie. 1955 6 2033 1874 Bocîncă Vasile D. În 1964 sancţiunea i-a fost ridicată. a avut 1954 legături cu chiaburii şi a făcut greutăţi creării GAC. înconjurându-se de elemente duşmănoa1959 se. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la percheziţii şi şi-a însuşit obiecte provenite din jafuri. lipsind de la orele de educaţie şi nu a combătut manifestările nesănătoase ale unor ostaşi.2031 1876 Bociu Ion I. s-a rupt de activitatea organizaţiei de bază. a neglijat pregătirea politică. Întrucât apelantul era de origine socială muncitor. preşedinte al Sfatului Popular.03. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut o atmosferă de familiarism cu soldaţii şi sergenţii. a profitat de funcţia avută.

07. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 516 . membru de partid exclus pentru că a săvârşit 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris în organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. Originale. abuzuri şi acte de necinste pentru care a 1980 fost condamnat penal.02. 1954 1 2036 1879 Bocşa Aurel Gh. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 25 2037 1878 Bocu Ana Membră de partid exclusă pentru că: a simpatizat cu cuziştii. Originale. CCP a propus. 9. calitate în care îi condamna pe dezertori. 1951 reconfirmată de CCP în 1959.07. 1957 4 2035 1880 Bocos Emil Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a îndeplinit funcţia de comisar special. (Lichtman) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost coproprietar de întreprindere. menţinerea deciziei.10. 3. alte abateri. din comuna Glăvile. 1960 şi 1961. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.2034 1881 Bocor Alexandru A. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 2 2038 3334 Bodac Pavel Preşedinte al CAP „Olteanca”. 9. a exploatat braţe de muncă. judeţul Vâlcea. 21. Original. s-a manifestat ostil faţă de regimul comunist.07.

general-maior. 15. Originale. CCP a clasat cazul. din Germania.2039 3155 Bodale Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. cu mărfurile primite şi a falsificat 1954 băuturile alcoolice. Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea. respingerea cererii. alte abateri. membru de partid exclus în 1959 pentru că: s-a înconjurat de o serie de elemente duşmănoase. era sub influenţa „sectei” baptiste. Întrucât şi-a retras apelul. Original. pentru că în 1944-1945 a fost deţinut într-un lagăr de ofiţeri prizonieri 21. Originale. Bodea Florian Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1945.05. a bătut trei soldaţi sovietici.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 24. 30 2041 1854 1 2042 2737 2 517 . 1959 Întrucât acuzele au fost exagerate sau ireal prezentate. a fost sancţionat cu „vot de blam”. 1975 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1963 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior şi. împreună cu socrul său. perioadă care nu putea fi 1957 verificată.10. 3 2040 1855 Bodea Constantin N. Bodea Gheorghe V. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute.04. Originale. reconfirmată în 1960. Şef al Direcţiei Învăţământului militar. pentru lipsurile avute. ca gestionar la cooperativă a făcut speculă 10.

1959 Întrucât a recunoscut că decizia a fost justă. 1952 după ce a pătruns în Partid. Original. a avut un atelier de tăbăcărie. ca jandarm.01. soţia lui a fost exclusă din Partid pentru manifestări antisovietice în timpul războiului.05. Originale. 4 2044 1853 Bodea Ioan Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940 s-a încadrat în 30. pe comerciantul evreu Armin Gutman pentru o sumă de bani datorată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2045 1858 Bodea Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a avut serviciu pe „teritoriul vremelnic cotropit”. în 19451946 a fost căsătorit cu fiica unui mare comerciant (de care ulterior a divorţat). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bodea Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în perioada guvernării legionare a reclamat patronului său.05. 1946 a susţinut partidele reacţionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a însoţit detaşamentele de romi 19.05. Original. organizaţia legionară. şi cetăţeni sovietici când erau duşi la 1958 exterminare şi în lagăre. conducător legionar. copie. a continuat să aibă relaţii cu elemente afaceriste şi duşmănoase regimului comunist. Originale. în alegerile din 24. 1957 5 518 .2043 1856 Bodea Ioan Membru de partid exclus în 1950 pentru că: pe frontul antisovietic. CCP a hotărât clasarea cazului. după 23 august 1944 a fost afacerist şi speculant. 1 2046 1857 9.

01. lb.06. a dus de mai multe ori elevii la biserica baptistă. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. a făcut parte din PNL-Tătărescu. Originale. 1 2048 1860 Bodeanu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei. a fost 27. în calitate de pedagog de 1953 internat. a întreţinut legături cu 29. şi-a însuşit o sumă de 1954 bani. în perioada interbelică a participat la două şedinţe legionare. Originale. Râmnicu-Vâlcea. 1 2049 1852 Bodescu Petre C. maghiară. copii. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în calitate de activist la Comitetul sindical agricol judeţean 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. română.02. a făcut petreceri şi a provocat scandal. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1956 13 519 . martor al apărării în procesul unor 1955 elemente duşmănoase Partidului. chiaburii. 1 2050 283 Bodi Ferencz Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe. 6.2047 1859 Bodea Ştefan Membru de partid exclus pentru că.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. De asemenea.05.2051 1850 Bodian Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în perioada secetei a instigat populaţia să spargă magazia de cereale din comuna 30. alte abateri. 1 2052 2847 Bodin Iulia Responsabilă cu agitaţia şi propaganda în organizaţia de bază nr.11. 2 520 . a făcut parte din organizaţia sionistă şi şi-a scos formular 24. cercetată pentru că: a menţinut o stare de familiarism nesănătoasă. avea rude în SUA şi Israel. 3 din Ministerul Lucrărilor Publice. a propus să fie înlocuită din funcţia 1948 administrativă de şefă de cabinet cu un element de origine socială „mai corespunzătoare regimului de democraţie populară”. soţul ei a fost comprimat din învăţământ. s-au făcut următoarele menţiuni: să fie prelucrat cazul cu responsabilii politici din Minister şi în cadrul organizaţiei de bază. Original. CCP a hotărât scoaterea ei din BOB şi 11. Original.10. Original. Verghiş. pentru a pleca în Israel. regiunea Stalin (Braşov) şi a 1951 făcut greutăţi conducerii din acea perioadă. iar unul dintre fraţi era urmărit de Securitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2053 1849 Bodingher Emanoil Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei în problema comunistă. cu care coresponda şi de la care primea pachete. era de origine burgheză. în perioada grea 1952 economică a făcut comerţ ambulant.

Deşi la primirea în Partid arătase activitatea sa sionistă.11. 1950 5 2056 1177 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1945-1947 a făcut speculă. pe frontul antisovietic a fost pilot de avion. a bombardat oraşele sovietice şi a fost decorat. reconfirmată în 1957. Bodnár Ludovic . responsabil al Spaţiului locativ (1949). 1981 17 2057 1844 Bodnariuc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a făcut parte din FRN. în postul avut s-a înconjurat de elemente foşti comercianţi şi fascişti. 5 521 . membru de partid exclus pentru că: a fost membru al Partidului imredist. (Bodinger) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1944 a încercat să emigreze în Palestina. Director al Aprozarului din Oradea. 1961 4 2055 1848 Bodnar Adalbert I. a fost administrator la un proprietar de moară.Anton (Lajos) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la apartenenţa la PCR. reconfirmată în 1960.2054 1851 Bodingher Martin M. Copii. 8. Originale.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca 11. Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 8.04. Originale. pe care îi făcea scăpaţi de rechiziţionarea locuinţelor. 1951 făcea chefuri cu negustorii. Originale. după 23 august 1944 s-a înscris şi a activat în organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”.

09. Original. rectificarea stagiului din 1945 în 1942. a uzat de numele ce îl purta şi a şantajat oficialităţi şi chiaburi din comuna Pietroşiţa pentru a-i da alimente şi băutură. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. reconfirmată în acelaşi an. 1950 La rândul său. pentru că a făcut parte din Mişcarea 1954 Legionară. membră de partid exclusă pentru că: tatăl său ar fi fost primar. a fost arestată şi deţinută timp de doi ani într-o colonie de reeducare. 1958 8 2060 2848 Bodnăraş Florica Membră de partid din ilegalitate pentru care Comisia de Verificare a activului CC al PMR a propus 30. 1 2059 1846 Bodnăraş Casandra (Botnăraş) Muncitoare. membru de partid exclus în 1953 18. 9. membră de partid exclusă în 1955 pentru că: fiind stăpânită de viciul beţiei.2058 1843 Bodnariuc Ştefan Secretar al plasei ARLUS Sânicolaul Mare.04.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2061 1845 2 522 . nivel politic scăzut. Original. CCP a propus acordarea stagiului din 1942. În urma actelor sale.01. era timidă şi avea un 15. Originale. Bodnărescu Sidonia Secretară a Comitetului de Cruce Roşie al raionului Câmpulung Moldova. Copie.

română. când a fost reprimit de către organizaţia de bază.01.P. membru de partid exclus pentru că: la arestările din 1934 a avut purtare slabă. de Nord. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în 1948. fotografii. şi Nicolae Guină.2062 1722 Bodo Carol Şt. 20. Fost şef al Serviciului Planificare de la Direcţia Generală a Morăritului din cadrul C. 3 2064 1839 Bodoagă Zalman Maer L. Membru de partid cercetat în cazul revizuirii căderilor din Acăţari.C. s-a înscris în organizaţia 13. Originale. reconfirmată în 1958. Ardealul 24.03. lb. în 1942 a fost secretarul organizaţiei profasciste „Centrul Naţional de Muncă” (N.A. sionistă „Mişmar”. în branşa lucrătorilor brutari. copie. alte abateri. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. în timp ce era membru de partid. 1957 Întrucât nu i-a găsit fapte compromiţătoare. 7 523 . 1955 În 1966 s-a hotărât anularea sancţiunii şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07.M. 49 2063 1842 Bodo Mihai M.).K.. alte măsuri. maghiară. Originale. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1972 Iosif Banc. secretar al CC al PCR. preşedinte al CCP.S. au propus să i se acorde o pensie excepţională de 2500 lei pe lună.

48/1977 săvârşite. Originale. Ion Iliescu. a hotărât să fie chemat la prima şedinţă a Biroului Comitetului şi criticat pentru abaterile 27. 3 524 . membru de partid exclus pentru că a eliberat carnete pentru muncitori în 11. Originale. Originale. ridicarea carnetului şi excluderea lui din Partid. în 1950 a săvârşit acte de necinste. prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Iaşi. 32 2066 1838 Bodon Anton Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de impiegat CFR s-a purtat brutal cu populaţia.02. pentru care a fost condamnat penal. mod ilegal. CCV a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar la prima şedinţă de instruire 1978 cu aparatul Comitetului să se atragă din nou atenţia asupra necesităţii ca toţi activiştii şi cadrele de partid să vegheze la respectarea întocmai a hotărârilor şi instrucţiunilor CC al PCR care reglementau modul de cercetare a membrilor de partid din nomenclatură care săvârşeau abateri.2065 Bodoaşcă Mihai Secretar cu probleme organizatorice la Comitetul orăşenesc PCR Paşcani. în timpul regimului hortyst şi ulterior a avut relaţii cu preoţii catolici. cercetat pentru că a dispus în mod abuziv arestarea lui Prisecariu Mihai.07. 1954 34 2067 1726 Bodor Andrei Preşedintele Sindicatului Micilor Patroni.06. 1949 Întrucât în trecut a avut atitudine democrată. 8. reconfirmată în 1959. copie.

a făcut propagandă împotriva 23. 1953 3 2072 1723 Bodor Victor Lucrător de Securitate (1948-1950). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. motiv 1966 pentru care a fost condamnat la 3 ani de închisoare corecţională. Membru al BOB din comuna Mera. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi acordarea lui de la 23 august 1944. reconfirmată în 1958. 1962 2 2071 1724 3. CCP a hotărât anularea stagiului anterior.09. Membru de partid cercetat în legătură cu confirmarea stagiului din 1943. Originale. muncitori cu care lucra şi a furat ciment. 1940 a făcut parte din organizaţia 1957 legionară. exclus din Partid pentru că a refuzat să intre în GAC şi a făcut propagandă împotriva înscrierilor. Bodor Ştefan B. Întrucât nu i s-a comunicat că în ilegalitate a fost primit ca membru. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. orânduirii sociale (comuniste). Originale. Originale. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru în secta religioasă „Ehovist” din 1924. 1 2069 1721 3 2070 1725 7. 4 525 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1966 fapte pentru care a fost condamnat penal.12. Bodor Petru Gh.02. raionul Cluj.06. Bodor Ştefan Gh. ca nestatutar. membru de partid exclus pentru că în 21.2068 2829 Bodor Iosif Membru partid exclus pentru că a comis acte de huliganism faţă de unii 13.

a fi recrutat în „Frăţiile de Cruce” 1961 legionare. iar ca membru de partid a fost cinstit şi devotat. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut organizaţiei de bază să prelucreze cazul. 4.02. candidat de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost luat în pregătire pentru 26. Originale. despre cel de-al doilea nu se cunoştea nimic. regimului antonescian. reconfirmată de CCP în 1975 şi 1982. Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că: primul era de origine socială ţăran sărac. Original. în 1941 a devenit un element de încredere al 19.06.06. 1 2074 145 Bodron Ioan Matei Ponco Persoane cercetate în urma solicitării Comitetului Central al Partidului Comunist Cehoslovac. 5 526 .04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. trecut dubios. 12 2076 1719 Boengiu Stelian Inginer-şef la GAS Buciumeni.2073 1840 Bodoriu Andrei Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit de regimul sovietic. apoi. Originale. Originale. 1953 8 2075 1841 Bodrug Ştefan Membru de partid exclus pentru că: fugise din URSS (Basarabia) şi avea un 14. copie.

dovedit a fi un element împăciuitorist. judeţul Ilfov. exclus din Partid pentru că: în trecut a deţinut o prăvălie. lb. copii.06. Originale. Originale.08. Dumitru Zgubea.08. sancţionat de Comitetul judeţean de Partid cu „vot de blam” pentru abateri de la disciplina de partid şi de stat. şi de la normele de conduită morală. rusă. 12. 12 2078 3310 7 2079 3205 Boerescu Ion (Buescu) Membru de partid exclus în 1949 pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. Originale. (Informaţii despre alte persoane sancţionate: Ion Barbu. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1975 a fost reprimit în Partid. 28 527 . 6. română. fotografie. 78/1977 CCP a hotărât mutarea lui pe aceleaşi 1979 funcţii în comuna Letca Nouă. 1975 2 2080 Boerescu Nicolae Secretar al Comitetului de Partid şi primar al comunei Ghimpaţi.) Originale. CCP a constatat că nu îndeplinea 1967 criteriile cerute. Vladimir Sederliuc şi Vladimir Butnărescu. 18. reconfirmată în 1957. CCP a hotărât clasarea cazului.2077 1720 Boer Gergely (Grigore. maghiară. Gheorghe) Secretar PRM la Plasa Baraolt. Hotărâre reconfirmată în 1980. în funcţia avută s-a 27. Boerescu Anghel Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate.11.

10. 1979 7 2083 1717 Boeru Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a întreprins acţiuni de reprimare a populaţiei civile. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale.02. În 1956 s-a constatat că motivul de 1955 excludere s-a dovedit neîntemeiat. organizaţia de partid de la locul de muncă putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2081 1718 Boeru Dumitru C. Originale. Boeşan Silviu Şef al Serviciului Gospodăriei de la Întreprinderea de Canal şi Apă Bucureşti. în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. care sustrăgea materiale din întreprindere. 5 2082 Boeru Ion Director la Agrocoop Constanţa. 6. 3 2084 1716 5. Originale.10. în 11. Ion Dan. drept pentru care sancţiunea i-a fost ridicată. cupură ziar. timpul alegerilor din 1946 a făcut 1953 propagandă duşmănoasă. 1960 4 528 . membru de partid exclus pentru că nu a luat atitudine împotriva directorului său. membru de partid care a fost reclamat într-o scrisoare anonimă că: în trecut a fost trimis în judecată pentru gestiune 69/1979 frauduloasă. 15. CCP l-a destituit din funcţie şi a sesizat organele de cercetare penală.03. favoriza gestionarii necinstiţi şi a accidentat mortal un ostaş.

08.02. O comisie comună a CCP şi a Secţiei Administrative a CC al PMR a dispus ca generalul-maior Ion Şerb. să le ridice sancţiunea celor doi ofiţeri. 21/1958 a fost legionar şi despre alte deficienţe 1958 administrative. 10 2087 Boga Nicolae Dănău Ion Ofiţeri cu gradul de locotenentcolonel în Trupele MAI. întrucât măsura luată nu a fost justă. secretar al Organizaţiei de bază spate din Direcţia Generală a Trupelor MAI. Primul l-a informat pe cel de-al doilea că maiorul Ovidiu Neagu. 17. căsătorită. pedepsiţi pe linie de comandă întrucât au înaintat o informare de partid. s-a căsătorit cu fiica unui general din 1951 vechea armată burghezo-moşierească. ministrul adjunct pentru Trupele MAI. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. candidat de partid. 45 529 . Originale.2085 1743 Boeşteanu Vladimir Victor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de mici patroni. 2 2086 3063 Bog Florica Economistă la Consiliul Popular judeţean Sălaj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. deşi era 30. exclusă din Partid pentru că: în calitate de contabilă a săvârşit falsuri în ştatele de plată. a avut o comportare imorală. şeful Direcţiei financiare a MAI. cu scopul de le dezbina. 20. Cei doi au fost pedepsiţi cu 7 şi. a 1971 redactat şi expediat pe adresa unor familii scrisori calomnioase. 10 zile de arest la garnizoană. respectiv.12. cel de-al doilea. primul.

ratul sovietic a avut manifestări 1954 nesănătoase faţă de URSS. a 12.08.07. 31. Originale. CCP a propus. Bogatu Viorica Dactilografă la Direcţia I din MAI. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 3 2090 2849 1 2091 3242 Bogatu Ştefan Membru de partid exclus pentru că a sustras benzină de la locul său de muncă. a difuzat 1954 diferite zvonuri despre conducerea MAI.07. Bogatu Maria Membră de partid exclusă pentru că: a adus injurii Partidului şi guvernului. Bucureşti. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2092 1772 1 530 . Copie. 1954 1 2089 1773 Bogatu Alexandru Secretar al organizaţiei de bază de la Centrala Automată de Telefoane. menţinerea deciziei.03. copie. Original.2088 1774 Bogatu Adela (Cojan) Membră de partid exclusă pentru că: în trecut ar fi desfăşurat activitate antimuncitorească. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Deşi acuza nu s-a confirmat. 3. pentru alte abateri CCP a hotărât trecerea ei în rândul candidaţilor.08. că: era de origine chiabură. organizaţia ARLUS şi ziarul „Veac Nou”. membră de partid exclusă în 1953 pentru 19. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a aprobat. făcut parte din organizaţia legionară. Original. exclus din Partid în 1953 pentru că: după întoarcerea din prizonie19.

cu activitatea sa din ilegalitate. care a furnizat informaţii despre mai multe persoane. susţinut pe Ilie Dancu. lb. Ion Drancă. Fost şef al Serviciului de protecţia 27. bulgară. 4 1767 Bogătoiu Panait C.11.05. I) 2095 (vol. Alexandru Tudor şi alţii. 23 2094 1766 Bogătan Miron Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în timpul evenimentelor contrarevoluţionare din Ungaria l-a 29.08. Originale. 1951 CCP a hotărât menţinerea încadrării cu vechimea din 1945. Membru de partid cercetat în legătură 30.07. muncii din Ministerul Căilor Ferate. Idem. 1958 deputat în Marea Adunare Naţională. la data respectivă 1959 condamnat pentru activitate subversivă. 1953 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru cu stagiul din 1945. II) 531 . Ovidiu Şandru. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 10 (vol. Originale. membru de 27. Originale. între care „grupul antipartinic şi fracţionist” Constantin Doncea. Grigore Răceanu. Vasile Bâgu.2093 1765 Bogăceanu Ion Locţiitor al însărcinatului cu afaceri de la Legaţia RPR din Sofia. Originale. partid cercetat îl legătură cu trecutul său. I-II) 4344/1958 146 (vol. română.

înainte de 23 august 1944 a condus o firmă de transport de mărfuri.1954 1946). I-III) Bogdan Alexandru (Lam Jack) 24/1954. I) 2 (vol. CCP a propus reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. I subdirector administrativ la SSI (1945. Original. vol. Originale. Original. a întreţinut relaţii cu diverşi capitalişti şi şi-ar fi făcut depozite de aur şi valută în străinătate. Idem. iar după „eliberare” a depus o muncă pozitivă. fost 21. II 24/1954. prilej cu care i sau reconfirmat calitatea şi stagiul avut. În 1952 a fost cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. Întrucât dusese o muncă sub acoperire. 1947 4 2098 1770 Bogdan Alexandru Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur exploatator. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. care a pătruns în Partid 1950 cu intenţii de a subminare.09. a dus o politică de cadre duşmănoasă. II Idem. cercetat întrucât în 1941 a avut purtare proastă la Siguranţă. 1954 1954 85 (vol.2096 (vol. membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator. 1 532 . Director adjunct la Tehnoimport. III) 2097 2736 Bogdan Alexandru (Goldemberg / Goldenberg) Membru de partid în ilegalitate. CCP a hotărât primirea lui în Partid ca membru nou.12. Originale. Întrucât în închisori şi lagăre a avut purtare demnă. iar acuzele se dovediseră a fi neîntemeiate.09. 9. vol. II) 36 (vol.08. 24. 1769. duşman al 29. vol. clasei muncitoare.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2101 2994 Bogdan Bănică Membru de partid exclus pentru că. s-a dovedit a fi necinstit. 1 533 . a batjocorit femei sovietice. a luat 31. Originale. (Almosnino Haim) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era un element decăzut din punct de vedere moral.04.06. a încălcat hotărârile Partidului. a întreţinut legături 1968 de prietenie cu un protopop. Originale.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de preşedinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular raional 17.08. 4. 4 2102 2771 Bogdan Constantin Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost informator al Companiei 36 Poliţie.2099 1771 Bogdan Alexandru C. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 2100 1768 Bogdan Alexandru M. regimului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Câmpulung Muscel. Membru de partid exclus pentru că era un element chiabur. parte la acţiuni împotriva partizanilor 1950 sovietici şi a personalului Operei de stat din Odessa. Originale. Original. duşmănos 15.

07. Original. avea un frate chiabur şi un cumnat 1959 legionar activ.08. i-a luat apărarea. 1 534 . 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bogdan Dionisie Membru de partid exclus pentru că: în 1922-1940 a făcut politică naţional. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cuib. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.2103 2773 Bogdan Constantin T.12. exclus din Partid pentru că a ajutat cu 26. cu care a participat la şedinţe de 28. Originale. iar în 1959.07. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a fost în anturajul legionarului Nicolae Obrejan. bani organizaţia legionară.03. nepotul lui R. tatălui său. 21 2107 2823 Bogdan Elena (Popescu) Membră de partid exclusă pentru că: în 1938 s-a căsătorit cu Teodor Bogdan. ambii condamnaţi pentru activităţi duşmănoase. Constantinescu. 1 2104 1708 4 2105 2681 4 2106 1702 Bogdan Dumitru V. preşedinte al organizaţiei PNŢ Maniu din 1966 Bucureşti. ţărănistă. Bogdan Cornel T. Activist la Raionul de Partid Buzău. s-a ocupat cu afacerile. nu a depus activitate de partid. moşier şi 21. a ascuns activitatea 26.18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. reconfirmată în 1960. când respectivul a 1962 fost arestat.

membru de partid exclus în 1952 pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a comis masacre. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2108 1783 Bogdan Elisabeta (Salamon) Conferenţiar la Catedra de marxismleninism a Universităţii „Bolyai” din Cluj. nu a luat măsuri împotriva unor persoane care au comis acte de necinste. copii. 1972 5 2111 1791 Bogdan Gheorghe Membru de partid căruia i s-a retras calitatea în 1955 pentru că: era fiu de chiabur. cerere respinsă. În 1962 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Original. judeţul Galaţi. părinţii săi fiind scoşi de pe ea.05. 8. 1954 1 2110 3079 Bogdan Florin Secretar al BOB şi şef al postului de miliţie în comuna Vlădeşti. membră de partid cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi a cerut să fie criticat de organizaţia de bază. sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: a organizat chefuri în camerele oficiale. 2. Original. avea viciul beţiei. 4 535 . 23. Originale. alte abateri. 1953 6 2109 1780 Bogdan Florian Angajat al Miliţiei. 8. Întrucât lista cu chiaburii a fost 1958 revizuită. Deşi CCP a constatat că a avut purtare slabă la anchetă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01.04.12. i-a menţinut calitate a de membră cu stagiul din 1946.

Original. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 2114 1782 Bogdan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului a fost la specializare militară în Germania.11. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. luat parte la şedinţe legionare. reîntors.2112 1790 Bogdan Gheorghe Director la Întreprinderea petroliferă Mărgineni (1948-1949).01. 1 2113 1789 Bogdan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost informator al Siguranţei. în funcţia 1952 deţinută s-a dovedit necinstit. beţiv şi scandalagiu. membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a 15. 1 536 . în 1940 a luat parte la adunări legionare. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2116 1701 Bogdan Gheorghe Gh. 1950 era necinstit. 4. 1951 2 2115 1781 Bogdan Gheorghe Directorul Şcolii de Partid de la Judeţeana Arad. iar în 1941 s-a 17. Originale. 17. alte abateri.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus 19. în 1949 pentru că în trecut a luat parte la 1954 manifestări legionare. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit din Basarabia.

Original. 4. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Belegeni.2117 1705 Bogdan Grecu N. în calitate de elev la Şcoala medie de Partid 19. regiunea Crişana. Originale.04. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. în 1957 a fost condamnat penal 1961 pentru delapidare şi abuz în serviciu. legionară. 1 2119 1707 Bogdan Ioan Al. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timp ce ocupa funcţia de şef al Secţiei gospodărie şi industrie locală de la Sfatul Popular al raionului Zeletin. 9 2118 1703 Bogdan Ioan Membru de partid exclus pentru că. 1957 5 537 . în 1955. înăbuşea critica. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a încadrat în Partid foşti legionari şi alţi reacţionari. exclus din Partid pentru că: nu colabora cu ceilalţi membri ai Biroului. Originale. a ascultat posturi de radio 1951 imperialiste şi a făcut propaganda lor. copie. 3. raionul Beiuş. era căsătorit cu fiica unui chiabur. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1950 a avut piuă de bătut stofe pentru sumane. exclus din Partid pentru că: în 1938 a fost înscris în organizaţia 27.10. de la care a primit cadouri.10. a fost condamnat penal pentru delapidare.06. reconfirmată în acelaşi an şi în 1962. a făcut speculă cu cereale. 1962 5 2120 2735 Bogdan Ion Secretar al Comitetului judeţean PCR Severin. de la Sibiu.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 7/1959 2124 (vol. Originale. 1959 117 (vol. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a fost înscris în organizaţia 26.06.02. 5 2123 3332 Bogdan Ion I. 23. ca normator-şef în fabrică avea atitudine netovărăşească. Originale. II) 538 .2121 1704 Bogdan Ion Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui negustor. 27. Întrucât nu s-a dovedit că ar fi avut vreo legătură cu Siguranţa. I-II) Bogdan Iosif (Solomon. nu răspundea la chemările Partidului. şi pentru a clarifica purtarea avută cu ocazia arestărilor din 1942 şi 1944 din Timişoara. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru inactivitate. I) 1714 3 (vol.12. 11. Referinţă semnată de Méliusz József. copii.02. în 1943. legionară. Întrucât a renunţat la apel. Copie. CCP a clasat cazul. cercetat pentru a se verifica împrejurările în care a fost numit medic la penitenciarul Caransebeş. ocupându-se şi el cu negustoria. Original. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. ARLUS şi locţiitor al ministrului 1959 Sănătăţii. Salamon) Vicepreşedinte al Consiliului General 23. membru de partid în ilegalitate. Idem.12 1954 1 2122 1706 Bogdan Ion D. CCP a 1980 hotărât clasarea cazului.

Original.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. partid şi neplata cotizaţiei. Originale. Originale.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a menţinut legăturile cu acesta. 6 2126 3349 Bogdan Lucia Membră de partid exclusă pentru că a refuzat să mai participe la viaţa internă de 28. 1980 CCP a propus. 1 2128 3241 Bogdan Micloş Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit abateri repetate de la disciplina de partid şi a muncii. a 12. 3 2127 1713 Bogdan Maria Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie care a făcut parte din partidele burghezo-moşiereşti.11. de partid. 3 539 . nu era în stare să-şi facă o autocritică sănătoasă. menţinerea deciziei. 1978 CCP a propus. care a fost arestat de „organele de stat”. şi-a pierdut carnetul 31. a dat dovadă 1948 de neglijenţă în mânuirea fondurilor. În 1953 CCP a hotărât reprimirea lui în Partid. cu care a întreţinut relaţii. după fuga lui din ţară. avea un frate 1954 preot. 20.08. deconspirat munca Secţiei.2125 2734 Bogdan Jean (Berman Iancu) Activist al Secţiei Administrative a CC al PCR. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. exclus din Partid pentru că: în muncă a avut legături cu capitalistul Hugo Romniceanu.

Originale. Originale. 1953 Pentru că era un element tânăr. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. imoral.17.06.04. 1960 4 2130 1711 Bogdan Nicolae Activist al Judeţenei PCR Târnava Mică. era un element cu trecut duşmănos. era un element carierist şi afacerist.08. tic a fost informator al conducerii 1958 administrative a fabricii „Nitrogen” din Târnăveni. Originale. Originale. 1 2133 1709 8. beţiv.2129 1712 Bogdan Mihail (Berman) Membru de partid exclus pentru că a făcut cerere pentru a emigra în Israel. Originale. în timpul războiului antisovie. afemeiat şi scandalagiu. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 2 540 . exclus din Partid pentru că: a încurajat furturile. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a luat parte la adunări legionare.10. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. 30. Bogdan Simion Membru al BOB din întreprindere. Bogdan Petre Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. Cruce” legionare. judecător la Judecătoria Lugoj. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2131 2634 3 2132 1710 Bogdan Petru Fost activist la Comitetul judeţean PCR Lugoj. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

reconfirmată de CCP în 1951. Bogdan Tiberiu Fost inspector în învăţământ.05. în posturile 1952 ocupate a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2134 1785 Bogdan Suzana (zisă Eva) Membră de partid exclusă pentru că: fiind internată în lagărul de la Auschwitz. american. 1. membru de partid exclus pentru că: în timpul Rebeliunii legionare a luat parte la 14. Originale. a fost şi simpatizantă PNŢ. în funcţia avută a sprijinit 21. de la care a luat mită.03. 1954 1 2137 1777 Bogdan Vasile I. elemente duşmane. avea rude cu activitate duşmănoasă.11. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia sionistă „Dror Habonim”. după întoarcerea în ţară a avut 1951 unele manifestări cu caracter şovin.07. reconfirmată în 1956. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1 2135 1775 18 2136 1776 Bogdan Valentina Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară şi a contribuit cu obiecte de îmbrăcăminte la „ajutorul legionar”. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost numită şefă de baracă. 25 541 . după eliberare a avut legături cu un ofiţer 25. Director al Gospodăriei Silvice de Stat din regiunea Stalin (Braşov). Original. 1960 şi 1962. provenea dintr-o familie de exploatatori. jefuirea populaţiei evreieşti.

fiind transferată la Timişoara. de unde a fugit de două ori de 1951 sub regimul sovietic. Originale.06.01. 1951 1 2139 1787 Bogdaneţ Larisa Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: era originară din 12. Medic în Bacău. trăindu-şi viaţa în desfrâu. copie. 1 2140 1788 1 2141 1786 Bogdanovici Eufrosina C. Originale. că. sub regimul sovietic.03. 14 2142 1760 Bogdanovici Teodor Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a fost 19. Bogdaneţ Vasile Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: era originar din Basarabia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. decorat cu „Steaua României”. membră de partid căreia i s-a retras calitatea în 1956. Original. soţul ei a fost exclus din Partid pentru activitate duşmănoasă.06. Original. „Coroana 1950 României” şi alte ordine şi medalii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Basarabia. 2 542 . alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât schimbarea deciziei în excludere. pentru 24. Original.05. a 1960 refuzat să mai ducă viaţă de partid.2138 2819 Bogdana Milla Membră de partid exclusă pentru că: era a fost unealta burgheziei. 4. de unde a fugit de două ori de 12.

1 2693 2144 (vol. pluton care a comis atrocităţi. reconfirmată în 1959. În 1973 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. copii. după ce a urmat cursurile unei „şcoli antifasciste” din URSS. 25.08. în cartea de evidenţă menţionându-se că în anii 19561965 a fost exclus din Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. Director general adjunct la Direcţia 25. I-II) Bogdănescu Dumitru N. în 1965 CCP a propus. când. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Generală a Treburilor CC al PMR. Original. Întrucât a muncit pentru reabilitare. iar CCP i l-a acordat din iunie 1944. a fost paraşutat în spatele frontului. unde fusese în prizonierat. reprimirea sa în Partid cu vechimea avută anterior. a fost 1951 decorat.10. II) 543 . Originale. Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a participat la acţiuni împotriva partizanilor şi comuniştilor. Originale.10. Idem. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.2143 1778 Bogdănescu Constantin P. 1957 membru de partid exclus pentru că în 1935 s-a înscris în organizaţia legionară. 1957 33 (vol. I) 27/1955 404 (vol. a fost comandant al unui 16.

reconfirmată în 1964. CCP a hotărât menţinerea deciziei. împreună cu soţul ei şi-a scos formularul de emigrare în Israel. care a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar” şi a fost agent al poliţiei antonesciene din ghetoul Sargorod. Originale.01. Original.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 2147 1762 Bogen Otilia Membră de partid exclusă pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a întreţinut legături intime cu un comisar din poliţia antonesciană. a fost agent al poliţiei antonesciene din ghetoul Sargorod (19411944).2145 1779 Bogdănescu Titu Membru în Biroul judeţean ARLUS din Galaţi şi Oradea. 5. în perioada războiului a făcut parte din completul de judecată al Curţii 20. 1953 2 544 . membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. Original. 5. care a condamnat la 1954 ani grei de închisoare prizonierii sovietici şi muncitorii de diferite naţionalităţi care sabotau războiul antisovietic. 2 2146 1761 Bogen Benhard Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar”. Marţiale din Galaţi. împreună cu soţia sa şi-a scos formularul de emigrare în Israel. în 1945 s-a căsătorit cu Bogen Benhard.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1961 4 2151 1757 Boghez Ilie Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element afacerist.02. ca diriginte al Oficiului PTT Boteni a ţinut legătura cu elemente duşmănoase regimului şi a dosit acasă medicamente. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. restituit numai prin reţinerea din salariu. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară.06. 9.2148 1759 Boghean Gheorghe T. a sabotat reforma bănească din ianuarie 1952. Ofiţer la UM 0174 Craiova. pe care i-a 10. subofiţeri şi militari în termen. 4 2150 1758 Bogheanu Enita S. 6.07. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.02. unele acţiuni ale legionarilor şi a fost 1958 numit primar. Originale. membru de partid exclus pentru că: în repetate rânduri a împrumutat bani de la ofiţeri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. promiţândule că-i va scuti de concentrare. 3 2149 1763 Bogheanu Aurel Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a participat la 19. 1952 4 545 . CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie schimbat din funcţie şi să i se retragă mandatul de deputat al Sfatului Popular comunal. Originale. 1966 a pretins bani de la cetăţeni.

Adresă a CCP prin care s-au 1956 comunicat informaţiile cerute. CCV a hotărât menţinerea deciziei. brutaliza ţăranii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1973 şi 1976. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 13. a făcut 22. 1936 s-a înscris la cuzişti. a fost decorat. în Partid a dus activitate duşmănoasă.03.09. Original. împreună cu provocatorul Miron a spart greva din 1935 de la fabrica Buhuşi. maghiară.2152 1756 Boghici Ion V. regiunea Bacău. parte dintr-o comisie de la Odessa. Originale. reconfirmată în 1961. 1 2153 288 Boghina Elemer Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. 53 2154 1764 Boghiu Alecu Membru de partid exclus în 1947 pentru că: în calitate de secretar şi casier la primăria comunei Ursa. 1 546 . s-a ocupat cu 1951 afacerile. 4. Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de negustori. română.02. Originale. 1960 21 2155 1784 Boghiu Carol Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar la CFR a fost omul de încredere al administraţiei. în perioada guvernării legionare a participat la unele şedinţe ale organizaţiei. care 1950 în 1943 a controlat bunurile jefuite de pe teritoriul sovietic.07. Originale. 20. lb.

întrucât a avut activitate fascistă. – 52 2157 1449 Bogodoi Mihai Vasile Ofiţer politic în MFA.04. iar organizaţiei de bază de la locul de muncă i s-a recomandat să ia în discuţie primirea sa în Partid. în 1946 s-a înscris în PSD. Bogoi Stefan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a fost şef de cancelarie la organizaţia „Crucile cu Săgeţi” din Oradea.2156 1475 Bogobia Ion D. intra beat 1950 în fabrică şi trăgea cu pistolul. după 23 august 1944 a fost internat în lagărul Marghita. CCP a propus menţinerea deciziei. 17. membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută a făcut afaceri.02. Secretar al organizaţiei de partid de la Societatea „Româno – Americană” Constanţa. În 1961 s-a constatat că acuza s-a dovedit neîntemeiată. Originale. exclus din Partid pentru că: sa căsătorit cu nevasta unui fost legionar. Originale. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1957 a purtat discuţii cu caracter 1959 calomnios faţă de politica URSS în Orientul Mijlociu. membru de partid exclus pentru că: în anii 1942-1948 a făcut parte din „secta” adventistă.03. Originale. 1950 1 547 . în 27. Şef al Serviciului de cadre de la Comitetul Provizoriu judeţean Timişoara. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bogoi Nicolae I. alte abateri. 10 2158 1483 7 2159 1482 2.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. înregistrat rămâneri în urmă în realizarea 1982 planului şi alte nereguli. fascistă „Muncă şi Lumină”. în 1969 a fost repus în drepturile de membru. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 548 . Original. alte abateri. 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. începând cu data hotărârii. Întrucât a avut şi rezultate pozitive. 1 2163 1479 Bogorin Vasile Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.02. 5 2162 1480 Bogorin Simion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. 1954 Întrucât acuza nu s-a confirmat. Originale. 2 2161 3417 Bogolea Gheorghe Şef de secţie la Întreprinderea de industrializare a laptelui Bucureşti. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei. s-a 1952 manifestat duşmănos faţă de regimul democrat-popular. 14.2160 1481 Bogokowschi Gustav Judecător la Tribunalul Regional Bucureşti. Întrucât şi-a retras apelul.05. a făcut parte din organizaţia 24. Originale. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că s-au 26. Original. sectorul 6.05.

03. 3 2165 3422 6 2166 1477 30 2167 1476 1 2168 3399 5 549 . conştiinciozitate. alcoolice. Subofiţer de miliţie. Original. faptă 28. Originale. pe care le-a servit cu 25. Bogu Constantin Membru de partid exclus pentru că a condus autoturismul personal sub influenţa băuturilor alcoolice. pe frontul antisovietic a 1951 ordonat împuşcarea a trei partizani. pentru care a fost condamnat penal. menţinerea deciziei. 1982 CCP a propus. s-a 29.07.03. 1981 CCP a propus. membru de partid exclus pentru abuz de băuturi 30. Legionară. Bogşa Balint Membru de partid exclus pentru că: a fost şef de post de jandarmi în regimurile trecute. Originale.06. Membru de partid exclus pentru că în 1930 s-a înscris şi a activat în Mişcarea 12. reconfirmată în 1960. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. ocupat cu contrabanda. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bögözi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: îmbarcat pe vase care făceau curse în Orient. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bogoşel Gheorghe I. iar în ţările 1959 capitaliste lua legătura cu diferite elemente fugite din ţară.05. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. a fost folosit de organele burgheze pentru a da unele informaţii.2164 1478 Bogoş Iosif L. menţinerea deciziei.

alte abateri. a avut atitudine filogermană şi antisovietică. Secţia de cadre să-i verifice pe cei care l-au propus şi încadrat în Partid. copii. Copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. . Bogza Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost soţie de comisar de Poliţie. Bogye Ştefan Membru al unei echipe de Securitate. lb. să fie arestat şi cercetat amănunţit de Siguranţă în calitate de colaboraţionist jefuitor şi criminal de război. rusă. fost membru al PC Maghiar căruia i s-a respins cererea de încadrare în PMR pentru că: în trecut a făcut parte din Partidul szalasist.05. 2. a fost bun prieten cu nemţii.2169 311 Boguslavscaia Pesea Iacovlevna (Torban Polea) Persoană care a solicitat eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că a fost membră a PCdR. 1948 1 2171 1755 Bogyo Elisabeta (Szabo) Membră de partid cercetată în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (Acăţari).06. Originale. română. Original. 2 2172 1473 1 550 . Întrucât a avut purtare proastă la 1953 ancheta contraspionajului hortyst. CCP a hotărât să fie menţinută în afara rândurilor Partidului. 1956 20 2170 2855 2. Original. în 19. CCP a hotărât: menţinerea deciziei.11. 27. Adresă a CCP către CC al PCUS.10. alte abateri. prin care s-a comunicat că în anii 1931-1940 a fost membră a PCdR. perioada antonesciană a fost membră în 1950 conducerea Crucii Roşii.

4 2174 1448 Bohălteanu Vasile G.2173 1474 Bogza Ioan Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1938 a fost înscris în 17. ultima decizie fiind confirmată de CCP. Membru de partid care a solicitat 26. Originale. 4. 13 551 . În 1979 şi 1982 a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru motive identice. raport cu gravitatea faptei şi a 1972 recomandat Comitetului judeţean Dolj să reexamineze cazul.10. copii. Originale. organizaţia cuzistă. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar într-o adunare a organizaţiei de bază a purtat discuţii neprincipiale la adresa unor cadre didactice. 1954 3 2176 3434 Boia Stelian-Ioan V. CCP apreciat că sancţiunea nu era în 12. Originale. 1958 CCP a hotărât respingerea solicitării. s-a dovedit necinstit. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că şi-a format un anturaj cu care se ţinea de beţii.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a făcut politică legionară. acordarea stagiului din ilegalitate.03. 4 2175 1447 Bohotineanu Alexandru Şef al Serviciului de cadre la CSC regiunea Bârlad. alte abateri.

ca secretar PSD al plăşii Rupea. după 23 august 1956 1944. exclus din partid în 1956 pentru că: în 1940-1944 a fost membru al organiza. pe frontul 24. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1939 a fost omul de încredere al administraţiei ziarului „Universul”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2180 1444 Boian Nicolae Şeful Secţiei comerciale de la Sfatul Popular raional Târgu Jiu. în 1940-1941 s-a ocupat de 21. afaceri cu mărci germane. Originale.11. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. 5 2178 2818 Boian Iacob D. reconfirmată în 1955. cu manifestări naţionaliste.09. a dus activitate social-democrată de dreapta şi s-a declarat împotriva prezentării în alegeri alături de BPD. Originale. ţiilor „fasciste” armene „Taşnag” şi 1960 „Rafii”. antisovietic a luat parte la jafuri 1954 împotriva populaţiei civile. 5 2179 1445 Boian Ioan D.06. Secretar al organizaţiei de partid a cartierului Colentina din Bucureşti. element imoral. 4 552 . Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care o informa despre starea de spirit a muncitorilor. organizaţia legionară. Originale.08.2177 1446 Boiagian Artin T. Originale.25. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.21. nare.02.2181 1442 Boian Nicolae N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1956 pentru că în 193926. 13 2182 1443 Boiangiu Alexandru Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 12. 2 553 .09. Original. 1941 a făcut parte din organizaţia 1958 legionară. de compromitere (beţii). Şeful Biroului economic de la raionul de Miliţie Mediaş. menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. strângerea şi masacrarea populaţiei civile 1950 de la Odessa. alte abateri. era un element necinstit. a fost decorat. alte abateri. Originale.01. introducând 1953 astfel morala putredă burgheză în institut. Original.04. CCP a propus. 1 2183 1441 1 2184 3193 Boiangiu Dumitru Membru de partid exclus pentru că a comis fapte de necinste. Original. 23. Originale. Boiangiu Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legio. a antrenat unii membri de partid la acţiuni 22. reconfirmată în 1960. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 2185 1434 Boiangiu Ion Membru al BOB de la Institutul de Construcţii din Bucureşti. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. locotenent.12.

Originale. fost deţinut în lagărele de la Târgu-Jiu. copii. (Iatenko) Membră de partid exclusă pentru că în trecut a avut relaţii cu Sava 27. CCP a hotărât că organizaţia de bază din cartierul său poate să-l primească în rândul candidaţilor. Ebion) Scriitor de limbă idiş la CDE (19471950). 12 2189 1438 1 554 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fost şef al Siguranţei 1951 Bucureşti. 4 2187 439 6. scandaluri). Original.08. lb.12. 1956 185 2188 485 Boiarscaia Roza Ianchelevna Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte că în perioada 19321935 a fost deţinută politică antifascistă. Hotărâre reconfirmată în 1961 şi 1980. 17. beţii. faptă 26. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de agent colector a făcut modificări în registrul agricol. Ida Felix şi Tudor Avădanei. Notă de răspuns a CCP adresată CC al 1958 PCUS prin care s-a confirmă că în 1935 a fost arestată şi condamnată la 3 luni de închisoare.2186 3014 Boiangiu Ion M. pentru care a fost condamnat penal. Dumitrescu. a 1968 avut comportare imorală (legături cu femei. Boiangiu Smerl Vainstain (A. română. Referinţe semnate de Bercu Feldman. Originale.05. Boiatji Nadejda St.03. care a solicitat primirea în Partid. Referinţă semnată de Ida Felix. copii. Vapniarka şi Grosulovo. rusă.

1 2191 3051 Boiciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în perioada 1939-1941 a făcut parte din 28. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost în anturajul 19. 10 2194 1486 Boiciuc Simion Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în Mişcarea Legionară şi 19. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. 1950 a participat la Rebeliune. pentru că în 1944 s-a refugiat din Bucovina în România.2190 1487 Boican Constantin I.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. copii.01. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. 1957 unor elemente maniste. 9. 5 2192 535 Boiciuc Cuzma Dimitrievici Cetăţean sovietic pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. română. copie.11. 1962 25 2193 1484 Boiciuc Ioan Responsabil de cadre la Comitetul PMR al plăşii Geoagiu. 1951 1 555 . alte abateri.04. 2. Originale. rusă. organizaţia legionară. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. Original. Original. Originale. alte abateri.

care a fost condamnat penal. copie. 14. 1980 CCP a retrimis cererea spre rezolvare Comitetului judeţean Suceava al PCR. Întrucât prin plecarea la Paris a 1958 pierdut calitatea de membru al PCR din 1933.2195 1752 Boico Cristina (Marcuson Luca . socotindu-i-se vechimea din 1940. CCP a hotărât anularea stagiului anterior şi stabilirea lui din 1946. fără să aibă aprobarea Partidului. iar la întoarcerea în ţară a fost nejust încadrată. 5 556 . Originale. în 1943 devenind responsabila Serviciului de informaţii al FTP-MOI.02. cu specificarea că din 1940 a fost membră a PCF. În 1966 Biroul Comitetului municipal Bucureşti al PCR i-a acordat stagiul din 1932. faptă pentru 23.01. A făcut parte din Rezistenţa Franceză. 10 2196 3357 Boico Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a sustras cartofi de la CAP. iar în 1944 responsabilă cu cadrele. În 1938 a plecat la Paris pentru studii. dată la care a completat adeziunea la PCR. Originale.Bianca) Membră de partid cercetată pentru că CCP a fost sesizată că are stagiu în Partid din 1940 pe nedrept. Membră a PC Francez (1940-1946).

13 2198 1751 12 2199 1753 1 557 . exclus din Partid pentru că: a dus o viaţă imorală. i s-a reconfirmat încă o dată stagiul acordat. şi-a pierdut documentele de partid. Original.12. 27. În 1966 Comitetul orăşenesc Bucureşti al PMR a propus ridicarea sancţiunii şi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. A făcut parte din Brigăzile Internaţionale din Spania. când a intrat în Divizia „Tudor 1950 Vladimirescu”. în timp ce era ataşat comercial la Moscova. Boieriu Gheorghe Activist al Comitetului raional de Partid Agnita. alte abateri.05. legionare. În 1960 CCP l-a sancţionat cu „vot de blam” pentru motive neprecizate. în 1946-1947 a făcut speculă. cu stagiul din 1935. iar ulterior a ajuns în URSS. membru de partid cercetat în legătură cu confirmarea calităţii. CCP s-a declarat de acord. Originale. În 1957.Bibi) Şef al Serviciului politic al Comandamentului Trupelor de Grăniceri. Membru al PC Spaniol şi PC Francez. Hotărâre reconfirmată de Secretariatul CC al PMR şi CCP în 1951. CCP i-a confirmat calitatea de membru al PCR din decembrie 1943. regiunea Stalin (Braşov). 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a încălcat grav liberul 12. Originale.2197 2740 Boico Mihail (Rosner Maier .11. consimţământ al ţăranilor în crearea 1955 GAC. În 1947 Direcţia Cadre a CC al PCR i-a făcut transferul din PCF în PCR. Boiculesi Isidor A. Membru de partid exclus pentru că: din 1935 a fost membru al organizaţiei 23. în acelaşi an.

judeţul Sibiu. 3 2203 2971 4. Originale. Originale. 7 2202 3331 Boitor Iosif Membru de partid exclus pentru că în 1975 a făcut cerere de plecare definitivă 27. Originale. 1980 CCP a propus.06. a săvârşit acte de necinste. 1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. cercetată cu privire la mai multe abateri sesizate într-o scrisoare 20. a fost condamnat penal pentru furt. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie.10.06. Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate.06. 1967 3 2204 84 2. 60/1979 anonimă. CCP a hotărât clasarea cazului. în Canada. Bojai Elisabeta (Iozsefine) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. 9. Boitoş Dumitru Membru de partid exclus în 1961 pentru că în 1944 a făcut parte din Gărzile lui Iuliu Maniu. care au săvârşit crime şi jafuri în Ardealul de Nord. 1961 4 2201 Boilă Doina Secretară cu probleme de propagandă la Comitetul municipal de Partid Mediaş.08. Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element viciat (beţiv) şi a provocat scandaluri. menţinerea deciziei.2200 2789 Boieru Iosif G. 1951 2 558 .

8 2207 2992 Bojan Ioan S. CCV a hotărât menţinerea deciziei. cerere respinsă în 1958 şi 1965. Originale. a trecut la calomnierea primului secretar al respectivului organ de partid. 6. 1951 12 2206 1742 Bojan Dumitru N.08. Originale. raional PMR Oraviţa a refuzat să 1961 intervină pentru eliberarea ei. Secretar-şef al Tribunalului Popular al Raionului Oraviţa. din 1946 a participat ca delegat al PNŢ. 12 2208 1740 Bojan Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei 29.05.01. membru de partid exclus pentru că: a ascuns că la alegerile 24. 1950 burgheze. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1968 Maniu la Fabrica „Dermata”.12. membru de partid exclus pentru că. fiind nemulţumit de faptul că soţia sa a fost arestată pentru lipsă în gestiune. CCP a hotărât clasarea cazului.2205 1733 Bojan Agneta (Roth) Activistă la CC al Crucii Roşii. Original. CCP a propus menţinerea calităţii de membră de partid din 1945 şi sancţionarea cu „vot de blam”. Avocat pledant la Biroul de asistenţă juridică din Cluj. În 1957 a solicitat acordarea stagiului din 1938. Întrucât la anchetă a avut purtare proastă. iar Biroul Comitetului 21. reconfirmată în 1969. cercetată în legătură cu căderile de la Oradea din 1934. alte abateri. 1 559 . Originale.

reconfirmată în 1960. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. administrator.11. a trăit o viaţă destrăbălată. a fost condamnat 30. un vechi prieten al său. 18 2211 1739 Bojan Ladislau I. Original. Originale. la data respectivă exclus din Partid ca „element duşmănos”. a intrat în Tineretul 1952 Progresist la recomandarea lui Balaş Eugen. CCP a hotărât menţinerea calităţii de 1951 membru de partid din 1945. 3 2210 2820 Bojan Iuliu P. Membru de partid exclus pentru că. în calitate de responsabil la Biroul de Turism din Timişoara. penal pentru neglijenţă în serviciu (lipsă 1960 în gestiune).07. Originale.2209 1741 Bojan Ion Membru de partid cercetat întrucât în 1945 a fost membru al PSD din Ungaria. în 1944 a devenit redactor al ziarului brătienist „Vestea” din Sibiu. alte abateri. Membru al BOB de la MAE. 4 560 .12. iar mai târziu 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

10. şef al Direcţiei de cadre din Direcţia generală a rezervelor de muncă de pe lângă Consiliul de Miniştri. 8 2213 1737 Boje Amelia Responsabilă la Resortul Organizatoric în BOB de la fabrica „1 Mai” din Bucureşti. 1949 1 561 . Deşi a avut purtare slabă în faţa 12. duşmanului de clasă. În 1979 a solicitat o pensie de merit.2212 1738 Bojan Pavel Fost preşedinte al Comisiei de Verificare a judeţului Bihor. însă de fiecare dată a fost părăsită. iar la alegerile din 1946 a votat cu „ochiul” (PNŢ). 2 2214 1736 Bojenaru Dumitru Director al Şcolii ţărăneşti (1948). membru de partid cercetat în urma reconstituirii căderilor de la Someşeni. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. întrucât şi-a 1952 recunoscut slăbiciunile avute. i-a interzis ca timp de doi ani să ocupe posturi de răspundere în Partid. Întrucât din cercetări a reieşit că a 13. exclusă din Partid pentru abateri imorale.10. Original. exclus din Partid pentru că a fost sub influenţa unui unchi reacţionar.08. iar în acelaşi an i s-a majorat la 3600 lei (de la 3080 plus 214 pensie suplimentară). 5. Originale. trăit în concubinaj cu mai mulţi bărbaţi 1953 pentru că intenţiona să se căsătorească. CCV a hotărât: anularea deciziei şi i-a confirmat calitatea de membru. CCP a propus menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1932.

în funcţia avută s-a purtat 1965 brutal cu salariaţii. Rebeliune. alte abateri. iar în 31. Director al Trustului de alimentaţie publică din Craiova. Întrucât acuzele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la 14. 11 562 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. membru de partid exclus pentru că: în trecut a dus o viaţă destrăbălată. CCP a propus.06. 3 2216 1735 Bojin Alexandru Profesor. Original. Originale.10. a făcut parte din organizaţia 19.2215 3348 Bojescu Ioan Membru de partid exclus pentru că în repetate rânduri a săvârşit abateri de la disciplina de partid şi profesională. familie şi societate avea o comportare 1980 reprobabilă. Originale.02. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. alte măsuri. 2 2217 1744 Bojin Ilie I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. legionară. Întrucât majoritatea acuzelor s-au dovedit întemeiate.

06. 1 2220 1748 4 563 . reconfirmată în 1964. Originale. Întrucât acuza principală. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. regiunea Oradea. în calitate de magaziner la Staţia CFR Segarcea. maghiar „Imredi”. alte abateri. iar CCP a solicitat Comitetului regional PCR Oltenia să-i analizeze cererea de stagiu. În 1959 a fost din nou exclus din 1954 Partid întrucât.2218 1734 Bojin Ion N. s-a dovedit neîntemeiată. stăpânit de viciul beţiei.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în perioada guvernării legionare a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. membru de partid exclus pentru că era un element 12. Organizator de partid la mai multe GAS din raionul Băileşti. care a compro1954 mis organele de stat făcând chefuri cu diferiţi chiaburi. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. În 1964 a fost din nou primit în Partid. iar în 1963 hotărât menţinerea deciziei. 24. Locţiitor politic la raionul de Miliţie Secuieni. 32 2219 1745 Bojină Alexandru V. În 1962 CCP a recomandat recercetarea cazului. Original. Böjte Andráş (Andrei) Membru de partid exclus pentru că în 1943 s-a înscris în Partidul fascist 30. CCP a hotărât anularea deciziei. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. că ar fi fost legionar.11.

06. 1 564 . Copie. Original. 8. 6.11. CCV a hotărât anularea încadrării în Partid. în 1944 s-a refugiat în ţară. deşi s-a născut şi a trăit în Basarabia.2221 1747 Böjte Coloman Membru de partid exclus pentru că: în 1941 s-a înrolat voluntar în armata hortystă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca cetăţeană sovietică. 1950 1 2223 1750 Boju Nicolae Membru de partid exclus pentru că. în judeţul Dolj. în postul de paznic de câmp a furat din avutul obştesc. 1950 1 2224 2951 Bokor Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că: în timpul dictaturii hortyste a colaborat cu autorităţile împotriva populaţiei sărace 24. Original.09. 1954 1 2222 1746 Boju Evdochia Membră de partid verificată pentru că: după ce în 1940-1941 a trăit în Basarabia.06. în 1944 s-a refugiat în judeţul Dolj. a colaborat cu trupele 1949 germane de ocupaţie şi făcea chefuri cu ofiţerii. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944 nu s-a „repatriat”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8. a dus activitate de subminare a organizaţiei de bază. şi a cele evreieşti. alte abateri.

reîncadrarea sa în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. membru de partid exclus pentru că: în 1946-1948 a avut atelier de tâmplărie cu angajaţi. Regiunea Autonomă Maghiară. 28. element imoral şi nesincer. cercetat pentru că s-a împrietenit cu elemente mic-burgheze şi a avut poziţie neprincipială faţă de manifestările naţionalist-şovine maghiare din raion.2225 1731 Bokor Iosif Membru de partid care a solicitat clarificarea situaţiei sale. a avut manifestări şovine. Bokor Iuliu Ajutor de procuror la Procuratura Raionului Reghin. 1957 CCP a hotărât confirmarea calităţii sale de membru din 1947 şi a dispus să i se elibereze noul document de partid. Original. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. 4. să fie sancţionat cu „admonestare scrisă” şi trimis să muncească în alt raion. găsit dosarul de partid. Bokor Moise Prim-secretar al Comitetului raional de Partid Odorhei. Original. iar Secretariatul CC al PMR a aprobat. Originale. 1951 2 565 . CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. 2 2226 1730 3 2227 1393 Bokor Iuliu Membru de partid exclus pentru că: a fost condamnat penal pentru şantaj.08. Întrucât motivele s-au dovedit 1954 neîntemeiate.01. În 1974 sancţiunea i-a fost ridicată.06. întrucât nu i s-a preschimbat carnetul pentru că nu i s-a 10. CCP a hotărât anularea deciziei. 1951 1 2228 1732 9. Original.

alte abateri. 1981 5 566 . unificării mişcării de tineret. Legionară. CCV a hotărât: anularea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la 25.09. a avut manifestări şi acţiuni împotriva PCR şi a 14. 1950 Pentru că era un element tânăr. în calitate de responsabil de sector al Tineretului social-democrat.04. reconfirmată în 1960. menţinerea deciziei. CCP a propus. Original. Originale.05. să rămână în producţie (la GAS) timp de un an.12.2229 1388 Bola Cezar Membru de partid exclus pentru că. 1 2230 1385 Bolan Ilie Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 25. Originale. pentru a putea fi controlat şi ajutat. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. manifestări legionare. 22 2232 3383 Bolat Sabechi Membră de partid exclusă pentru că din 1974 nu a mai participat la adunările generale ale organizaţiei de bază şi nu şia achitat cotizaţia. 2 2231 1379 Bolat Ion M.

26.2233 1389 Bolănduţ Cornel I. sancţionat în 1955 cu „vot de blam”. CCP a propus.06. (La data deciziei era instructor al Comitetului raional de Partid Sighişoara. pe nume Elena Cimpu. 16 2235 1386 4.11. 1952 19 2236 2703 6.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că. în timp ce era pe teren împreună cu Ilie Băluţ şi Gheorghe Mocanu. 8. Originale. a avut atitudini huliganice. antisemite şi făcea scandaluri prin cârciumi. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a hotărât. Secretar al Comitetului raional de Partid Agnita. membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în organizaţia fascistă „Harand”. menţinerea deciziei.10.) Întrucât a renunţat la apel. Bolba Teodor P. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. Bolboceanu Marcu Preşedinte al ARLUS din judeţul Neamţ. Originale. Originale. 1950 4 567 . Hotărâre reconfirmată în 1978. 1979 şi 1983. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. a făcut politică ţărănistă. membru de partid exclus în 1970 pentru abateri de la disciplina militară. cel din urmă a violat o fată de 15 ani. 1956 3 2234 3149 Bolba Aurel Subofiţer telegrafist. reconfirmată în 1959. muncitoare. a fost ajutor de comisar la Poliţia Lugoj şi simpatizant legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie cercetat de Securitate cu privire la trecutul său. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.

5 2240 1387 Bold Traian Membru de partid exclus pentru că: avea legături ci chiaburii. reconfirmată în 1956.05. condamnat penal. 1 568 .05. Originale. Originale. de celulă. 1953 2 2239 3385 Bold Spiru Membru de partid exclus pentru că a comis acte de necinste pentru care a fost 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionare.2237 1377 Bolcaş Augustin Director al Secretariatului din Ministerul Învăţământului Superior. element carierist. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. alte abateri. Original. 6 2238 1414 Bold Dumitru Membru al BOB de la Inspectoratul general CFR Bucureşti. s-a dovedit a fi necinstit şi 1954 depravat. menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a luat parte la şedinţe 20. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. 1981 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. insulta tovarăşii 31. 4. exclus din Partid pentru că: în muncile avute a adat dovadă de nepăsare.09.

2241

1413

Boldea Gheorghe Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1938 s-a înscris în FRN şi a purtat uniformă; a făcut propagandă antisovietică; a calomniat activişti de 14.12. partid. 1965 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

3

2242

2923

Boldea Ioan C. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: era stăpânit de viciul beţiei şi 18.05. provoca scandaluri; în 1949 s-a căsătorit 1967 cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2243

1412

Boldea Niculae Membru de partid exclus pentru că, în calitate de lucrător la o cantină, şi-a însuşit 1 kg de carne. 15.10. CCP a hotărât CCP a hotărât anularea 1953 deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Original.

2

2244

1411

Boldea Simion Instructor al Comitetului raional de Partid Sibiu, sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a folosit Miliţia <1951> pentru a-i determina pe ţărani să intre în GAC-uri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

569

2245

1410

Boldea Toma Gr. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1936-1940 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1966. 12.11. În 1976 CCP a propus, iar 1960 Secretariatul CC al PCR a hotărât, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avute anterior (minus perioada cât a fost exclus). Originale.

15

2246

1409

Boldeanu Valeriu Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. 24.03. Întrucât apelantul şi-a retras apelul, 1958 CCP a hotărât clasarea cazului. În 1959 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

13

2247

2950

Boldescu Ana (Săracu) Persoană cercetată pentru stabilirea situaţiei de partid. Întrucât în perioada interbelică a făcut spionaj pentru sovietici, la căderea din 15.05. 1936 a avut purtare proastă, iar după 23 1947 august 1944 s-a încadrat în muncă cu devotament, CCP a hotărât încadrarea ei în Partid ca membru nou, cu stagiu de la data deciziei. Copie.

1

570

2248

770

Boldescu Daniil Alekseevici (Dănilă) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a se confirma că în 1936 a fost condamnat pentru activitate informativă în favoarea URSS şi să se dea relaţii despre comportarea sa în perioada 1936-1940, când a fost închis la Doftana. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat situaţia, iar comportamentul său a fost apreciat ca bun. Referinţe semnate de: Valeriu Bucicov, Petre Goncearuc şi Vasile Posteucă. Originale, copii.

9.04. 1962

19

2249

1429

Boldiş Vasile Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului hortyst a fost instructor de levente; a luat parte la războiul antisovietic; după 23 august 1944 s-a alăturat elementelor naţionalist-şovine şi social-democrate de dreapta, cu care a făcut campanie anticomunistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4.10. 1952

2

2250

3094

Boldoaşă Ilie I. Membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că a refuzat să participe la 19.09. adunările generale ale organizaţiei de 1973 bază şi să plătească cotizaţia de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

571

2251

3284

Boldoi Alexandru Membru de partid exclus în 1957 pentru că: din imprudenţă a incendiat Cooperativa de consum din comuna 27.07. Vâlcele, judeţul Olt, producând o pagubă 1979 de peste 180000 lei. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

4

2252

1428

Boldor Ioan Membru de partid exclus în 1957 pentru că din 1936 a activat în organizaţia 21.04. legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

7

2253

1427

Boldor Octavian Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1937 s-a înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

9.01. 1959

4

2254

2623

Boldur Eugen M. Membru de partid exclus pentru că: a fost secretar particular al lui Constantin Flondor, fost ministru, ulterior arestat; a luat parte la războiul antisovietic, la 22.09. postul de ascultare al Cartierului General 1950 al MStM; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1957 şi 1966. Originale, copie.

6

572

2255

1426

Boldur Ştefan V. Secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că: a 27.02. muncit formal; a creat greutăţi GAC. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

2256

2983

Boldurean Victor C. Membru de partid exclus pentru că împreună cu alţii a sustras 720 kg de 15.01. porumb din avutul obştesc, motiv pentru 1968 care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2257

602

Bolea Ion I. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: de pe frontul antisovietic a adus în ţară diferite lucruri; a fost 18.01. decorat; în 1954 a fost condamnat penal 1957 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2258

1425

Bolea Ion I. Secretar al organizaţiei de bază Bogdăniţa, regiunea Iaşi, exclus din Partid în 1952 pentru că: în trecut a luat 26.02. parte la acţiuni cuziste şi legionare; s-a 1954 dedat la acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

3

573

2259

1424

Bolea Teodor Membru de partid exclus în 1952 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

8.10. 1965

4

2260

1423

Boleanţu Lazăr I. Vicepreşedinte al Sfatului Popular Timişoara, membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; în 1945-1946 a făcut parte din Tineretul PNŢ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6.01. 1961

4

2261

1422

Bolescu Lazăr A. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în timp ce era student la Academia Militară din URSS, a întreţinut 23.05. relaţii intime cu diferite femei, neglijând 1956 învăţătura; a sustras bani de la un coleg. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2262

536

Boleslaw Brzezicki Cetăţean polonez pentru care Asociaţia Luptătorilor pentru Libertate a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. Adresă a CCP către CC al Partidului Muncitoresc Polonez prin care s-a comunicat că un anume Brzezinschi Heinric Boleslaw a fost condamnat în 1941 pentru activitate informativă în favoarea Uniunii Sovietice şi trecere frauduloasă a frontierei. Originale.

6.08. 1959

11

574

2263

1420

Bolfan Nicolae Candidat de partid exclus în 1957 pentru că: în trecut a fost condamnat penal pentru viol, furt şi jaf; a făcut 14.01. spionaj împotriva URSS. 1963 CCP a clasat cazul, hotărâre reconfirmată în 1969 şi 1970. Originale. Bolfosu Nicolae Membru de partid exclus pentru că era un element duşmănos, străin de lupta clasei muncitoare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

36

2264

595

5.04. 1950

1

2265

83

Bolgar Ştefan (Istvan) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 27.07. relaţii. 1951 Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. Originale, copie. Bolintiş Marin I. Membru de partid exclus pentru că: a fost patron de bodegă; s-a ocupat cu specula, motiv pentru care a fost condamnat penal; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale. Boloaje Ilie Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut politică legionară. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică, CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Hunedoara. Originale.

5

2266

1421

6.03. 1952

2

2267

1419

8.12. 1960

2

575

2268

2704

Boloanţă Gheorghe P. Membru de partid exclus pentru că: şi-a declarat averea „la două poziţii” (a sa şi a soacrei sale), pentru a se sustrage de la plata îndatoririlor faţă de stat; în trecut 29.10. a fost legionar. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru transformarea socialistă a agriculturii. Originale.

5

2269

3043

Boloca Miron Membru de partid exclus pentru că la primire nu a arătat că a fost condamnat 26.12. penal la 2 ani de închisoare. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2270

1418

Bolocan Aurel D. Membru de partid exclus în 1955 pentru că în 1946, după ce s-a înscris în 18.08. Partid, şi-a rupt adeziunea. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1980. Originale.

16

2271

1417

Bolocan Constantin S. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1934-1937 a fost membru al 29.04. PNL; în 1937 s-a înscris la cuzişti şi a 1959 fost numit primar de comună. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

576

2272

1380

Bolocan Dumitru P.S. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de locţiitor (ofiţer) politic în Armată, a fost alături de elementele duşmănoase; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1961 şi 1962. Originale.

8.08. 1950

14

2273

1381

Bolocan Ioana T. Sergent-major la Miliţia oraşului Stalin (Braşov), membră de partid exclusă în 1953 pentru că din 1942 a 21.09. făcut parte din vechea Poliţie, unde a avut 1956 un post de încredere. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

2274

2978

Bolocan Nicolae Membru al Comitetului judeţean UTM Sibiu, membru de partid exclus pentru că: în 1944-1945 a fost plecat în Anglia; a sustras bani din fondul 10.04. organizaţiei. 1948 CCP a hotărât: menţinerea deciziei; să fie supravegheat; să fie ajutat să intre în producţie. Copie.

1

2275

Bolog Vasile Şef de sector la Secţia de propagandă a Comitetului judeţean de Partid Timiş, cercetat cu privire la mai multe ilegalităţi. 37/1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

2.11. 1979

17

577

2276

3388

Bolog Viorel Secretar al BOB Staţia 1, tura 3, de la Combinatul Siderurgic Hunedoara, exclus din Partid pentru că a fost 29.05. condamnat penal pentru tăinuire la furt 1981 din avutul obştesc. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

6

2277

2986

Bologa Doroftei Membru de partid exclus pentru că a sustras din fabrica unde lucra bumbac şi mătase. 19.02. Întrucât dusese o muncă pozitivă pe 1951 linie de partid şi sindicat, CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. Copie.

1

2278

3395

Bologa Ilie P. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Deşi a constatat că nu făcuse parte din Mişcarea Legionară, participând doar la 29.06. unele manifestaţii ale organizaţiei, 1981 întrucât excluderea s-a făcut cu 24 de ani înainte, timp în care nu s-a interesat de situaţia lui de partid, CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

4

2279

1382

Bologa Remus Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi; în regimul burghezo-moşieresc a fost agent fiscal de percepţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9.07. 1953

1

578

2280

1375

Bologa Vasile Şef al Serviciului de evidenţa populaţiei de la Direcţia Miliţiei Regionale Cluj, membru de partid exclus în 1962 pentru că: a întreţinut relaţii cu elemente necinstite şi duşmănoase, care 11.07. au făcut cereri de plecare definitivă în ţări 1963 capitaliste, de la care a primit diverse cadouri; a întreţinut relaţii imorale cu mai multe femei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

16

2281

1384

Bologo Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1040-1941 a făcut parte din organizaţia 15.11. legionară; alte abateri. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2282

1383

Bolohan Constantin I. (Costache) Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a activat în 19.12. organizaţia legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2283

1390

Bolohan Dragoş Maior la Comisariatul Militar „Tudor Vladimirescu”, membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legionare; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 24.12, reconfirmată în 1960, 1970 şi 1975. 1959 În 1965 a fost prins de Securitate în timp ce împrăştia manifeste cu zvastica şi, în acelaşi an, a fost internat într-un azil psihiatric. Originale.

98

579

2284

3403

Bolohan Maria Membră de partid exclusă pentru că a săvârşit acte de necinste, pentru care a 31.08. fost condamnată penal. 1981 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

5

2285

1378

Bolohan Nina Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie burgheză; 11.07. împreună cu soţul ei şi-a însuşit lucruri de 1950 la populaţia evreiască; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2286

1415

Bolohan Petru Membru al Comitetului judeţean PMR Turda, exclus din Partid pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui ofiţer ţarist 18.05. refugiat din URSS; era o persoană 1950 duşmănoasă, care s-a înconjurat de elemente antisovietice; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2287

2/1959

Bolojan Victor Prim-secretar al Comitetului regional PMR Oradea, cercetat pentru că, pe frontul antisovietic, a împuşcat un cetăţean sovietic în localitatea Vistopovici. Întrucât era vorba de o confuzie, CCP a clasat cazul. Totodată, a cerut să fie sesizate organele de stat din RP Ungară pentru a-l pedepsi pe Bolojan Ştefan, adevăratul responsabil de crimele săvârşite pe teritoriul sovietic. Originale.

5.01. 1959

17

580

2288

1416

Bölöni Andrei Membru de partid exclus în 1957 întrucât a săvârşit furturi din avutul 14.12. obştesc, faptă pentru care a fost condam1965 nat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2289

1433

Bölöni Emeric S. Şofer la Securitatea din SfântuGheorghe, membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1941-1944 a fost în anturajul unor elemente fasciste din Partidul „Crucea cu Săgeţi”, cu care a luat parte la întruniri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5.10. 1961

5

2290

1432

Bölönyi Stefan S. Şef al cadrelor administrative de la fabrica „Republica”, oraşul Stalin (Braşov), membru de partid exclus pentru că: în 1930-1944 a fost omul de încredere 21.03. al comandantului pompierilor din Braşov; 1958 s-a purtat urât cu muncitorii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu data hotărârii. Originale, copie.

6

2291

1431

Bólós Ion Lucrător de Securitate, membru de partid exclus pentru că a încercat să-şi 18.05. însuşească lucruri din instituţie. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

581

2292

1430

Boloţ Victor I. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară; pe frontul antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

8.04. 1957

43

2293

1376

Bolovan Gheorghe Membru de partid căruia în 1956 i s-a retras calitatea pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar; a fost condamnat 17.07. penal pentru furt. 1958 CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. Hotărâre reconfirmată în 1959. Originale.

14

2294

3115

Bolovan Ion Membru lăsat în afara rândurilor Partidului, întrucât din 1950 nu a mai luat parte la viaţa de partid şi nu şi-a plătit 18.06. cotizaţia. A solicitat reprimirea în Partid 1974 cu stagiul din ilegalitate. CCP a clasat cazul. Originale.

7

2295

2702

Bölönyi Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1933 a fost gardian public în serviciul Poliţiei Bucureşti, calitate în care escorta deţinuţii politici; în 1933 a fost folosit ca agent informator la „Cartea Românească”. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1957. Originale.

5.08. 1949

6

582

2296

1392

Bombescu Ion Vicepreşedinte al Sfatului Popular al comunei Traian Vuia, membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a 17.11. făcut parte din organizaţia legionară; alte 1958 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2297

1391

Bomboş Ion I. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost în bune relaţii cu elementele reacţionare şi a făcut propagandă manistă; a avut manifestări şovine faţă de cetăţenii maghiari. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2.07. 1954

1

2298

1591

Bon Petru Responsabil cu aprovizionarea la Comitetul de Partid Dolj, membru exclus 11.08. din Partid pentru că s-a dovedit a fi 1950 necinstit şi afacerist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2299

1596

Bona Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul de stat al regimului burghezo-moşieresc (notar); a 12.04. făcut politică manistă. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale.

36

583

2300

2633

Bona Mihai Secretar general la Ministerul Justiţiei şi consilier al ministrului (1948-1951), membru de partid exclus pentru că s-a înconjurat de elemente necinstite şi afaceriste, care au comis abuzuri şi delapidări, însuşindu-şi bunuri confiscate drept corpuri delicte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

-.12. 1955

19

2301

3224

Bona Nicolae Alexandru Vasile M. Membru de partid exclus în 1977 întrucât a săvârşit fapte de necinste, 16.05. pentru care a fost condamnat penal. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

3

2302

1592

Bona Petru Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a făcut parte din 18.11. organizaţia legionară; alte abateri. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2303

1598

Boncea Gheorghe N. Inspector la Ministerul Agriculturii, Serviciul învăţământ profesional, şi secretar al unei organizaţii de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că: era 23.04. de origine chiabură; era un element 1954 „decăzut din punct de vedere moral” (homosexual). CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955 şi 1960. Originale.

13

584

2304

1599

Boncea Maria Secretară la Raionul UFDR Cluj, exclusă din Partid pentru că în 1952 s-a situat pe o poziţie de nemulţumire faţă de reforma bănească. 23.06. Ţinând cont de originea ei şi de faptul 1952 că a muncit cu rezultate bune, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

2

2305

1597

Boncia Alexa T. (Alexandru) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Nimigea, raionul Năsăud, exclus din Partid în 1955 pentru că: a avut atitudine duşmănoasă faţă de politica 26.11. Partidului în problema transformării 1956 socialiste a agriculturii; în funcţiile avute a muncit formal; a fost condamnat pentru delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

2306

1400

Boncu Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 17.11. Legionară; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2307

3370

Boncuţ Emil Ioan Membru de partid exclus întrucât a săvârşit mai multe infracţiuni, pentru care 23.01. a fost condamnat penal. 1981 Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

6

585

2308

3436

Boncuţiu Constantin Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că organiza la serviciu sărbătorirea zilelor de 11.11. naştere ale unor cadre de conducere. 1982 Întrucât ulterior sancţiunea i-a fost ridicată şi şi-a retras apelul, CCP a clasat cazul. Originale.

8

2309

1595

Boncz Andrei A. (Karinka) Membru de partid exclus pentru că: fiind sub influenţa elementelor naţionaliste maghiare, a luat parte la acţiuni huliganice contra cetăţenilor români; era beţiv şi bătăuş. 27.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1952 reconfirmată în 1960. În 1964 a fost reprimit în Partid cu stagiul din 1945, iar Comitetului judeţean PMR Cluj i s-a recomandat să-l ia în evidenţa ilegaliştilor. Originale.

20

2310

2794

Boncz Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost membru al Partidului nyilasist; a avut atitudine duşmănoasă 18.08. faţă de regimul comunist; a făcut 1952 propagandă titoistă şi imperialistă; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

586

căsătorit. activist cu muncă de răspundere în UTM.2311 2632 Bonczos Ilona (Heyizi . membru de partid exclus pentru că în 1934 a devenit agent informator al Siguranţei. 6. 1951 2 2313 2631 6. membră de partid exclusă pentru că a avut relaţii cu Bonczos Ştefan. Originale. respingerea cererii.Nagy Ileana) Activistă a organizaţiei judeţene a UPM Oradea. Copie. organizaţia de bază putând să o primească în rândul candidaţilor de partid. 10 2312 2854 Bonczos Mihai Membru de partid în ilegalitate cercetat în legătură cu căderea colectivă din 1934 de la Oradea. CCP a propus. organ cultural-politic din Cluj. Hotărâre reconfirmată în 1956 şi 1968. Ulterior a refuzat să se despartă de respectivul.08. să fie scos din postul de la ziarul „Utunk”. Întrucât a condamnat atitudinea soţului ei. cu doi copii.01. care s-a dovedit a fi un trădător al mişcării 13. şi cu care în 1949 s-a 1957 căsătorit oficial. În 1975 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.01. „organele în drept” să continue cercetările. CCP i-a menţinut calitatea de membru cu stagiul din 1945. Bonczos Ştefan (Istvan) Activist al UPM din Oradea. 1951 19 587 . CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. duşman al clasei muncitoare. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. muncitoreşti. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. În 1968 a fost reprimit în Partid.

Membru de partid exclus pentru că. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2315 2995 Bondar Iuliana Membră de partid exclusă. 27. 1951 alte abateri. în calitate de acar.12. motiv pentru care a fost 1968 condamnat penal. lor. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizani26. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 10 588 . CCP a hotărât respingerea cererii. 10 2316 1594 Bondoc Constantin Inspector şcolar. care a tamponat un număr de vagoane şi a 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09.12. Originale. 20. În 1968 a solicitat reprimirea în 1960 Partid.2314 2987 Bonda Dionisie V. iar în acelaşi an organizaţia de bază a fost de acord. Originale. provocat daune. care a solicitat luarea în evidenţa ilegaliştilor. 11 2317 1593 Bondoc Dumitru C. a ponegrit regimul politic din URSS. iar o soră şi un frate erau chiaburi. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: părinţii săi au fost comercianţi. pe 1961 frontul antisovietic a fost decorat. reconfirmată în 1957 şi 1969. a dirijat greşit un tren.04.

27. căpitan.06. 4 589 . 6 2320 3118 Bondoc Mircea Ofiţer la Serviciul de inspecţii şi control al MAI (1964-1973). 33 2321 1600 Bondoc Nicolae Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în calitate de şef de post al comunei Dumbrăveni. spre rezolvare. 1979 Comitetului municipal Bucureşti al PCR. membru de partid exclus pentru că: a încălcat disciplina de partid şi militară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2318 2754 Bondoc Dumitru I. CCP a retrimis apelul. Redactor principal la redacţia publicaţiilor de comerţ. reconfirmată în 1975. 3 2319 1601 Bondoc Gheorghe I. 25. întreţinut relaţii cu chiaburii. în timpul unui chef şi-a pierdut pistolul. care a solicitat să fie primit în Partid. Originale. Candidat de partid exclus în 1959 pentru că în 1945-1946 a participat la 31. alte abateri. a 13. raionul Băneasa.10.10. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. era beţiv şi 1956 afemeiat. Originale.11. manifestaţii monarhiste şi liberale. „Publicom”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1980 a fost primit în Partid. discutând în restaurant cu alţi ofiţeri 1974 probleme de muncă. Originale.

4 2323 3269 3 2324 3/1974 Bondrea Florica Membră de partid care a sesizat că secretarul Comitetului de Partid şi primarul comunei în care domicilia au scos-o în mod abuziv din imobilul în care a locuit timp de 20 de ani şi refuzau să-i elibereze o autorizaţie de construire a unei case pe terenul primit de la CAP. Original. Originale. Bondrea Aurel Gh. iar apelantul şi-a retras apelul. CCP a constatat că acuzele erau neîntemeiate şi a clasat cazul. PCdR în timpul ilegalităţii.2322 1130 Bondor Géza Cetăţean maghiar pentru care Partidul Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat referinţe cu privire la activitatea sa în 24. membru de partid exclus pentru că: în 1944 a fost ordonanţa unui colonel din armata hortystă. copii. în 1945-1946 a făcut contra. 1979 Întrucât nu îndeplinea criteriile stabilite. Originale. bandă la graniţa maghiară. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.03. Originale.06. în funcţia 1954 avută şi-a însuşit mai multe obiecte de la GAS şi a întreţinut relaţii cu chiaburii. 1974 14 2325 1401 Bondrea Ioan Preşedintele Sindicatului salariaţilor agricoli din raionul Satu Mare. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care i-a favorizat. în UTC. pe baza activităţii depuse 27.23-07. Director general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. 1975 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a trimis o referinţă conţinând informaţiile cerute. 1 590 .04. 5.

în 1941 s-a înscris în organizaţia legionară. Originale. regiunea Baia Mare. asuprit populaţia săracă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Director al Siguranţei Capitalei. la Siguranţă s-a înconjurat de vechi poliţişti. Bonea Gheorghe R. pe care îi promova şi a întreţinut relaţii intime cu unele subalterne. reconfirmată în 1960. a fost membru PNŢ. Originale. apoi FRN. 1957 33 2328 1404 Bone Ilie Membru de partid exclus pentru că era un politician vechi. fost agent electoral. Preşedinte al GAC „Vasile Roaită” din comuna Pişcani. membru de partid exclus odată cu 30. 1959 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. Originale.08. ca şef al Controlului străinilor a protejat persoane dubioase. legionară. iar ca agent de percepţie a 10.2326 1402 Bondrea Ion P. 4. membru de partid exclus în 1949 pentru că: în timpul liceului a fost abonat la un ziar cuzist şi a participat la o manifestaţie huliganică în Bucureşti. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor.01. dizolvarea organizaţiei. 2 2327 1403 Bondrescu Aurel I.07. reconfirmată în 1956. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 22 2329 1407 2 591 . 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. putând adresa cerere de primire în rândul candidaţilor.02. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 20.

Original. gestiune.07. a avut lipsă în 24. a trimis cazul spre recercetare Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti. raionul Gura Jiului.1963 derea s-a făcut fără o cercetare temeinică. regiunea Craiova (membru în organizaţia „Oastea Domnului”). 2 2333 1399 Boneu Vladimir Membru de partid exclus pentru că: a primit educaţie burgheză.2330 1394 Bonea Ioan D. Membru de partid exclus în 1960 pentru că a fost condamnat penal pentru 28. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: a fost cântăreţ de biserică şi a desfăşurat propagandă religioasă în comuna Sadova. Întrucât CCP a constatat că exclu. 2 592 .05. Originale.05. Originale. discreditarea conducerii GAC. copie. Originale. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 3 2332 1602 Bonea Tudor Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în perioada guvernării legionare a îmbrăcat uniforma organizaţiei.04. 5 2331 1603 Bonea Oprea T. 9. alte abateri. 30. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost condamnat penal pentru fals în acte publice.

CCV a hotărât menţinerea deciziei.2334 2949 Boni Aristotel Membru de partid cercetat pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 10. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de chiabur. Partid şi scos din învăţământ pentru că a 1981 cerut bani studenţilor pentru a-i promova la examene.04. 4 2337 1396 Bontaş Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a cântat cântece legionare în şcoala la care învăţa. alte abateri. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. exclus din 28. reconfirmată în 1960. 11 593 .05. 1 2335 3398 Boniş Ioji Lector de filosofie şi logică la Institutul Politehnic Bucureşti. Copie. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 20.07. în timpul războiului 27. 1948 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. ca şef contabil la 1954 URCC Târnăveni a muncit în dauna cooperativei. 4 2336 1397 Bonta Victor C. Originale. împotriva partizanilor. legionară. Originale.10. antisovietic a avut atitudine duşmănoasă 1950 faţă de URSS.

07. membru de partid exclus pentru că timp îndelungat a făcut politică manistă. 5.03. 1951 1 2342 3143 Boos Hagic Fost prefect al judeţului Putna (19441945). Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în trecut a fost gardian la 24. Şef al postului de Miliţie din portul Moldova Veche. cârciumar a vândut ţuică în mod 1950 clandestin. alte abateri. Original. Originale. CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2339 1405 Bontea Nicolae N. întreţinut relaţii cu elemente străine de 1959 Partid şi a avut manifestări huliganice. menţinerea deciziei.07. în calitate de 28.05. candidat de partid căruia în 1958 i s-a retras calitatea pentru că a 14. 28. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a aprobat. 4 2340 1406 Bontea Nicolae St. 2 2341 1398 Bonţ Valeriu Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. Hotărâre reconfirmată în 1980. alte abateri.2338 1395 Bontea Adrian Membru de partid exclus pentru că: a servit regimul hortyst. 6 594 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Poliţie. Originale. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07.

05. a 10. era un 1951 element beţiv. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original. Original. 3. pentru că în 1938 a fost înscris în 1954 organizaţia legionară. Original. în funcţia avută a provocat discuţii cu caracter duşmănos la adresa conducăto-rilor Partidului şi a URSS. CCP a hotărât anularea deciziei. membru de partid exclus pentru beţii. căpitan. 1953 2 2346 1557 Bora Ilarie I. Elev la Şcoala de ofiţeri de Securitate Sibiu. 3. scandaluri şi acte de violenţă. Locţiitor politic la Comisariatul militar Huşi. luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 2 2344 1586 Bora Emil Membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză.01. afemeiat şi scandalagiu. membru de partid exclus în 1950 25. 1 2345 1556 Bora Gheorghe T. Original. 1 595 .2343 1587 Bora Alexandru Instructor de partid la Comandamentul Marinei Militare. Întrucât avea perspective de îndreptare.05.

„reformiştii trădători ai clasei munci. în 1951 s-a căsătorit cu fiica unui fost plutonier major de jandarmi.04.12. şi.1954 toare”. în trecut. 1957 37 596 . sindicat condus de 22. întrucât de la excludere a avut o comportare bună. a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.2347 1584 Bora Iulian I. în trecut s-a ocupat cu diverse afaceri . 16 2348 1585 Bora Nicolae P. a făcut parte din Sindicatul Galben de la CFR. Şef al Sectorului Cadre de la Comandamentul Trupelor de Grăniceri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. În 1962 CCP a constatat că în 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus în 1952 pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1964 şi 1966. Originale. 12 2349 1583 Bora Ştefan St. reconfirmată în 1960.10. ca social-democrat de dreapta. perioada guvernării legionare toţi ucenici 1958 de la Şcoala Profesională CFR Constanţa au fost obligaţi să se înscrie în FDC. reconfirmată în 1955. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. Originale. reconfirmată în 1959. 5.

1 2353 1581 2. 1974 15 2351 2997 Boraciu Calache C.09.06. Original. şi l-a înlocuit din funcţia de preşedinte al CAP. Original. Membru de partid exclus pentru că: era un element cu trecut politicianist care. 1952 2 597 . exclus din Partid pentru că s-a lăsat antrenat de elementele foste legionare la fapte imorale (beţii. 4.01. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus pentru că în perioada 195522. 1966 a divorţat în trei rânduri de soţiile 1968 pe care le-a avut. Întrucât era un element muncitor. motiv pentru care l-a sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”.2350 Bora Teodor Preşedinte al CAP din comuna Rus. Boran Ştefan Secretar al unei organizaţii de partid de fabrică. s-a înscris în Partid. 13. căpitan. Ofiţer MAI. femei etc. copie. CCP a constatat că acuzele erau 10/1973 întemeiate. 4 2352 1582 Boran Nicolae N. Originale. atunci când a văzut că reacţiunea a fost 1950 înfrântă politiceşte. CCV a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Sălaj. Originale. l-a exclus din Comitetul comunal de Partid şi din Comitetul de Partid pe CAP. reclamat într-o scrisoare anonimă că săvârşea abuzuri şi fapte de necinste.06.). CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. 15 2357 1560 Borbath Ştefan Sergent-major de Miliţie. 1944 a fost membru în Partidul „Crucea 1959 cu Săgeţi”. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a hotărât. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior.12. 1 2356 3159 Borangic Ştefan C. interesele clasei muncitoare. retragere din GAC. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. străin de 28. 1 2355 2630 Borangic Ioan V. Originale.03.12. membru de partid exclus pentru că din cauza unor nemulţumiri personale a făcut cerere de 15. CCP a propus. Original. 1 598 . 1955 Ţinând cont de faptul că era un element tânăr. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. (Borânescu) Membru de partid exclus pentru că era element exploatator.2354 1561 Boranescu Nicolae I. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 25. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 194221. Fost instructor de plasă la UTM Fierbinţi. Hotărâre reconfirmată în 1979. 1980 şi 1985. Original. Original. judeţul Ilfov. respingerea cererii.

09. de partid. 1961 CCP a hotărât transformarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1942-1944 a fost membru în Partidul „Crucea cu Săgeţi”. copii. Zsizsik Andras.04.03. 15 2359 1559 Borbely Mihai M. 1971 (Informaţii cu privire la: Szabó Géza István. Zsizsik Andrásné (Iren). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1959 5 2360 708 Borbély Sándor Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se trimite o informare cu privire la comportarea lui la Casa Asigurărilor Sociale din Zalău în 23. copie. maghiară.12. 1. Notă a CCP prin care s-au transmis 25.2358 1063 Bórbély Berta Persoană pentru care CC al Partidul Socialist Muncitoresc Ungar a solicitat date privind apartenenţa la PCR. informaţiile cerute. 18 2361 1589 Borbilău Petre Candidat de partid exclus în 1957 pentru că s-a dovedit a fi indisciplinat în muncă şi a refuzat să ia parte la şedinţele 13. 5 599 . Szás Ferenc şi Hornyák István. lb.) Originale. Originale. perioada 1942-1944. alte abateri. 1961 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că a avut o comportare corectă. Originale. română.

12.04. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.11. părăsirea familiei). 6. Legionară. Fost comisar de poliţie. 4 600 . 3 2364 3378 5 2365 1555 Borcan Marin D. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. datorită educaţiei mistice. membru de partid exclus pentru că a comis abateri repetate de la disciplina de partid şi 26. normele de conduită morală (relaţii 1981 extraconjugale. Originale. raionul Huedin. copie. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 s-a alăturat 25. Originale. elementelor duşmănoase regimului. Borcan Dumitru Fost ofiţer de Miliţie. 1953 1 2363 1588 Borca Gheorghe P. 4 2366 1554 Borcan Nicolae St. alte 1951 abateri. alte abateri.2362 1590 Borbily Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al regimului hortyst. Original. membru de partid exclus în 1951 pentru că a fost 14. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 29. Originale.03. condamnat penal pentru contrabandă cu 1956 aur. a făcut parte din Consiliul bisericesc din comuna Tetiş. CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. şi-a însuşit o parte din mărfurile confiscate de la negustori. să fie îndepărtat din postul pe care îl ocupa la vremea respectivă în Ministerul Silviculturii. CCP a hotărât: excluderea lui din partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secţiei Administrative a Comitetului 1948 judeţean PMR Argeş. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în 1946-1948 a dus activitate duşmănoasă împotriva membrilor PCR. a fost informatorul regimentului. 12 2369 2838 Borcea Constantin Membru de partid cercetat pentru că: în trecut a fost legionar. în timpul războiului antisovietic a fost însărcinat cu aprovizionarea lagărului de prizonieri sovietici de la Corbeni.05. 11 601 . Argeş. menţinerea deciziei. copie. ca locotenent de jandarmi. unde din pricina tratamentului prost au murit 600 de persoane. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât că nu îndeplinea condiţiile stabilite. iar 1970 Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. copie.2367 1546 Borcan Titus D. ca subofiţer în armata burgheză a avut 1957 comportare brutală faţă de ostaşi. 29. iar el însuşi a omorât 2-3 prizonieri. 10 2368 3042 Borcea Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. în calitate de responsabil al 30. 13. Originale. Direcţia Organizatorică a CC să ia măsuri pentru a fi deferit „autorităţilor în drept”. Decizie reconfirmată în 1966. reconfirmată în 1980.11. În 1976 CCP a propus. în 1940.07.

1 2372 1551 Borcea Leon S.03. alte abateri. Originale. Original.06. 12.10. în 1946 a venit 20. (Bernfeld) Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: deşi era cetăţean sovietic (din Basarabia). 3 2373 3003 Borcoman Aurel Gh. în ţară.2370 1553 Borcea Gheorghe Persoană pentru care Colegiul de Partid al regiunii Ploieşti a propus 10. a fost 1951 informatorul patronilor. confirmarea calităţii de membru de 1954 partid. alte abateri. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2371 1552 Borcea Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Serviciul MONT. Originale. 1 602 . reconfirmată în 1985.08. ca şef al Apărării pasive. CCP a hotărât acceptarea solicitării. CCP a hotărât schimbarea deciziei în 1955 „anularea calităţii” de membru de partid. legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1968 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. 30.08. 8 2374 1550 Borcoman Gheorghe Membru de partid exclus în pentru că era un vechi politician PNŢ. reconfirmată în 1956. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 14.

alte abateri. iar cazul a fost clasat. susţinut unii afacerişti. a 24. exclus din partid pentru că: în perioada 1939-1941 a făcut 16.02. membru de partid exclus în 1957 pentru că: a ascuns că era fiu de chiabur.2375 2853 Borcoman Ioan Gh.09.01.06. 1963. Procuror la Raionul Huedin. 1960 şi 1962. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Arad al PCR. Originale. 1 603 . întreţinut legături de prietenie cu diferite 1957 elemente duşmănoase. 1961. Borconi Gheorghe I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1 2376 1571 37 2377 2798 41 2378 3137 Borcsök Pavel Persoană care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. reconfirmată în 1958. Membru al BOB. Director la Spitalul TBC Sibiu. Partid. a 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1973 a fost luat în evidenţă. parte din „Frăţiile de Cruce” legionare şi 1951 a luat parte la Rebeliune. 1959. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. Original. 1966. reconfirmată în 1960 (de două ori). Originale. Borcoman Octavian I. alte abateri. 3. 1955 CCP a hotărât acceptarea solicitării. 1975 4 2379 1549 Borcuti Ioan Persoană pentru care Colegiul de Partid Baia Mare a propus primirea în 12. 1969 şi 1970. Copie.09. alte abateri. În 1975 apelantul a renunţat la cerere.

10. la specializare. Original. a luat parte la războiul antisovietic. alte abateri. era afacerist şi specu.2380 1547 Borda Carol (Valea) Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la şedinţe legionare. Original. 1950 1 2381 1573 Borda Dănilă Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a fost omul de încredere al administraţiei burgheze.06. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. trimis în Germania. 1 604 . lant. 1950 CCV a hotărât schimbarea deciziei în excludere din Partid. 3 2382 1548 Borda Simion Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. 1. după 22.08. 23 august 1944 s-a alăturat elementelor 1956 maniste şi reacţionare din uzina în care lucra. 1 2383 1574 Bordaş Emeric Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că regimul hortyst l-a 27. Original.31. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei.09.

Originale. Candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: în postul de ofiţer de Miliţie pe probleme judiciare a legat relaţii cu elemente speculante şi 23. 5. Originale. 10 2386 3111 Bordea Aurelia Membru de partid exclus pentru că 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 15. 5 2385 1577 Bordea Alexandru D. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi ţărănistă. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul de la data deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară.10. afaceriste.2384 1572 Bordaş Petru Al. Original. Originale.01. 4 2387 1578 Bordea Dumitru R.04. a luat parte la Rebeliune. reconfirmată în 1960. ca învăţător a făcut politică antisovietică. 1956 2 605 .11. Întrucât prima acuză s-a dovedit neîntemeiată şi nu a fost un element fascist. 23 august 1944 s-a alăturat social1952 democraţilor de dreapta. de la diferite magazine a luat 1961 alimente şi băutură pe care nu le-a achitat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. părinţii săi erau chiaburi.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1977 CCP i-a explicat că cererea sa nu face obiectul activităţii instituţiei. regiunea Prahova. 1 2391 23 Bordeanu Horia Inginer la Trustul de construcţiimontaj minier. a furat păsări şi a valorificat produse de la GAS. menţinerea deciziei.12. locative.09. Original.2388 3256 Bordea Florian Membru de partid exclus pentru că la primire a ascuns că a fost condamnat 20. 9 2389 1579 Bordea Niculae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut activitate legionară. Secretar al organizaţiei de bază şi subdirector la GAS Drajna. membru de partid care a solicitat să fie sprijinit în probleme 28. fără 22. a expropriat şi arestat 1950 un popă. Originale. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 19. penal în două rânduri. Original. iar cazul a fost clasat.06. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. exclus din Partid pentru că. 1978 CCP a propus. 1 2390 2761 Bordea Petre M. împotriva partizanilor şi a populaţiei 1950 civile.12. 4 606 . să anunţe Partidul.

profitând de calitatea pe care o avea. 7. alte abateri. Original. Bordei Mihai Gh.12. menţinerea deciziei. CCP a hotărât sancţionarea sa cu „vot de blam” şi a propus Ministrului de Interne să fie mutat într-o altă Judeţeană de partid. 1982 7 2393 3353 5. CCP a retrimis cererea spre rezolvare Comitetului judeţean Suceava al PCR. Originale. s-a îmbătat în văzul populaţiei şi 14. 2 2395 1538 7 607 .09. 1978 3 2394 2948 Bordeianu Constantin Prefect de Iaşi. Originale. În 1967 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. a făcut diverse chefuri. copie. acordarea stagiului din aprilie 1944. iar cazul a fost trimis spre rezolvare Comitetului orăşenesc PCR Bucureşti. s-a declarat în dezacord cu măsurile adoptate de conducerea de partid şi de stat.05. a sustras dosarul prin care era dat în judecată pentru nereguli financiare săvârşite înainte de 23 august 1944 la cooperativa StânceştiBotoşani. Originale. Membru de partid exclus care a solicitat reprimirea în Partid. CCP a propus. Bordeianu Emilia Membră de partid care a solicitat 14. a recomandat în Partid şi în aparatul de stat elemente duşmănoase. copie. pe care l-a distrus. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.2392 3426 Bordeanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: la locul său de muncă a provocat certuri şi scandaluri. 1970 CCP a hotărât respingerea cererii. membru de partid cercetat pentru că: în 1945. trăia în concubinaj cu văduva fostului 1948 ministru Iamandi.05.

Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în perioada guvernării 23. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. antonesciene a fost subinspector şcolar la 1957 Odessa. el însuşi a fost simpatizant cuzist şi s-a dovedit a fi necinstit. 1956 4 2398 1580 Bordeianu Marcel St. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 1950 împotriva partizanilor. membru de partid exclus în 1951 pentru că: tatăl său a simpatizat cu liberalii şi ţărăniştii. 4. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. soţia sa a fost simpatizantă legionară. 10 608 .2396 1545 Bordeianu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. muncă. Original. 1 2397 1539 Bordeianu Haralambie Gh. pe 31.01. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.01.06. 4 2399 1540 Bordeianu Traian S. Sergent reangajat la Comisariatul Militar Sebeş.05. reconfirmată în 1960 şi 1962. Originale. Director la Agevacoop. de acolo a adus un pian. membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în 18.

apoi în Mişcarea Legionară. 1951 1 2402 3231 Bordi Alexandru Membru de partid exclus în 1973 întrucât a fost condamnat penal pentru 16. Originale. 3 2403 1544 Bordos Gheorghe Responsabil cu brutăriile din Braşov. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în articolele scrise în perioada războiului. 1951 1 609 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2404 1541 Bordoş Andrei Membru de partid exclus pentru că în 1937-1940 a activat în organizaţia cuzistă. Originale. 1978 CCP a propus. trecut a depus jurământ faţă de regimul 1950 szalasist. a calomniat Uniunea Sovietică.2400 1543 Bordeianu Vasile Membru de partid exclus în pentru că era un element duşmănos care. prejudicierea avutului obştesc. membru de partid exclus pentru că în 11. 1. 5. 4. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”.06. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.01.07. Original. Hotărâre reconfirmată în 1955. menţinerea deciziei.09. 1950 4 2401 1542 Bordeianu Vasile (Bordianu) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost gardian de poliţie. Original.

Originale. (II) Secretar al organizaţiei de bază de la Combinatul Siderurgic Reşiţa. 5 2408 1570 Borghida Emanuel Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru acte de necinste. menţinerea deciziei. reconfirmată în 1959. Originale. 6 2407 3414 Borea Mircea Membru de partid exclus întrucât a accidentat mortal o persoană.03. 1955 6 2406 1576 Borduz Lazăr L.12. Original. 1981 CCP a propus.09. exclus din 31. 4. fiind sub influenţa curentului sionist. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. care a fost condamnat penal. faptă pentru 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Partid în 1961 pentru că în 1940-1941 a 1962 fost membru al organizaţiei legionare. 1953 1 610 . 7.2405 1575 Bördöş Ioan Preşedinte al cooperativei „1 Mai” Oraviţa. în 1950 a depus actele de emigrare în Israel.

09. Originale. 5 2412 1034 Borifcher Hana (Ana) Borifcher Ella Persoane pentru care Borifcher Rulf a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. fost condamnat penal pentru fapte de 1973 necinste. până la 23 august 1944 s-a ocupat cu 1957 afacerile. 1968 28 611 . Original. între care unul arestat pentru spionaj. 4 2411 1567 Boriceanu Constantin Gh. copie. alte abateri. 1 2410 3102 Borhidan Gheorghe Activist al Comitetul raional UTC Vişeu. membru de partid exclus întrucât a 27. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.12.2409 1565 Borgos Elena Angajată a Securităţii. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 10. Originale. copii. la 1954 locul de muncă a provocat intrigi. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Referinţe semnate de: Petre Grosu şi Şarolta Gruia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 15. Originale.06. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. membră de partid exclusă în 1953 pentru că: a avut comportare imorală cu diferite elemente.

11. copie. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi a deţinut funcţii de încredere în aparatul de stat burghezo-moşieresc. 24. reconfirmată în 1964 şi 1966. Întrucât la primire arătase situaţia.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. 1963 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost în captivitatea Armatei Americane. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1940 a fost înscris în organizaţia legionară. Original. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. 1956 era necinstit.04. Originale. 5 2414 1536 Borişteac Ioan I. după ce a fost deţinut în lagărul de la Auschwitz. 1952 1 612 . 4. avea viciul beţiei. copie. 2 2416 1569 Borla Zoltan (Berger / Bergher) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Valea lui Mihai.07. legături cu chiaburii.2413 1566 Borisciuc Simion D. Original. alte abateri. 1960 10 2415 1568 Boriţa Ioan Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în munca de colector a avut 19. Originale.

Originale. în 23. 2 2420 289 Bornemisa György (Georg / Gheorghe) Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. 41 613 . Original. rusă. percepţie. a făcut parte 24.07. nu a trăit viaţă de partid. maghiară. Original.11. În 1955 s-a revenit cu o nouă adresă. Original. din „cunoscuta bandă «Ilie Lazăr»”. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. Membru de partid exclus pentru că: în perioada antonesciană a fost agent de 19. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. între care aceea că era fiu de moşier. 1946-1948 a fost cârciumar.05. 1 2419 1533 Bornea Ion D.2417 1521 Borlea Traian Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. constatându-se că era fiu de moşier. era 1956 stăpânit de viciul beţiei. 1954 în care informaţia cu privire la originea socială a tatălui era corectată. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. 30. 1 2418 1535 Borleanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a sprijinit acţiunile maniştilor. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din conducerea cooperativei. lb. în 1946-1947 a făcut politică titelistă. În 1956 s-a revenit încă o dată. română.

Moş Prepeliţă) Persoană care a solicitat un „act” din care să rezulte activitatea revoluţionară a sa şi a soţiei sale. a făcut propagandă antisovie1950 tică. care a participat şi el.03. Originale. 1 2422 1531 Bornuz Ilie Gh. Originale.12. 5. legionară.2421 1532 Bornoiu Dragomir Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 22. 5 2423 1530 Boroda Pavel Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 13. Referinţe semnate de: Alexandru Guţan. prin care s-au comunicat că în 1933 a fost condamnat la 15 ani de muncă silnică pentru spionaj în favoarea URSS. era un element 1961 viciat. legionară.06. Ana Pauker şi Alexandru Rogojinschi. Membru de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a fost membru al organizaţiei legionare şi a ţinut şedinţe la 13. reconfirmată în 1972. 1951 65 614 . 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. beţiv şi scandalagiu.06. Adresă de răspuns a CCP către CC al PCUS. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Suman Maria Iosefina. copii. alte abateri. 8 2424 102 Borodenko Grigori Vasilevici (Prepeliţă Mihail. în mişcarea comunistă din România. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.

în 1946. care a fost exclus din PC Francez. a fost în dezacord cu linia politică 1950 a Partidului. Fost director al penitenciarului Miercurea Ciuc (1945-1946).02. CCP a propus menţinerea deciziei. şi arestat în 1947. care provoca scandaluri. 1 2426 3030 Borontiş Walter I. reconfirmată în 1960.05.03.2425 1529 Borodi Alexandru Miliţian la Cluj. Ardealul de Nord. cercetat în urma revizuirii situaţiei căderilor din 1941. 27. în 1945 a fost exclus din Partid pentru atitudini brutale. membru exclus din Partid.06. 7 2428 1525 Boros Aron A. Originale. Partid. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru fals în acte publice. Original. din 25. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1953 Întrucât a avut purtare proastă la arestare şi la proces (şi alte abateri). 1970 4 2427 1528 Boros Adalbert (Bela) Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de agent voluntar în Garda controlului cetăţenesc a săvârşit abuzuri. sadice şi imoralitate. făcând parte din fracţiunea troţkistului Molnar Gabor. membru de partid exclus pentru că era un element beţiv. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9 615 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 5. Originale. Originale. după ce s-a strecurat din nou în 19. PC Maghiar şi PCR.

10. a prădat şi jefuit populaţia sovietică. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.2429 1524 Boros Estera (Boroş) Membră de partid cercetată în urma revizuirii căderilor de la Someşeni. după 23 august 1944 a refuzat să vândă cărţi „progresiste”. 9. 1952 2 2430 1520 Boros Gheorghe (Boroş) Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut speculă. CCP a constatat că la căderea sa din 1953 1943 a avut purtare slabă şi a propus să-i fie menţinută calitatea de membru deciziei. Întrucât a fost informatoare a contraspionajului hortyst (la fel ca şi soţul ei). să fie exclusă din organizaţia de masă din care făcea parte. 3. 2 2432 1564 Boros Ioan Membră de partid cercetată în legătură cu căderile din 1941 din judeţul Bihor.06. în 1941-1942 a vândut material de propagandă hitleristă. 2 616 . 1950 1 2431 2672 Boros Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost negustor şi s-a comportat brutal faţă de salariaţi. Original.06. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. 25. Întrucât în perioada ilegalităţii a fost 1954 simpatizant activ al Partidului. CCP a propus: menţinerea deciziei. să fie cercetată de „organele în drept”. iar în parte motivele excluderii s-au dovedit neîntemeiate. 12.12.

12 2434 1558 Boros Suzana Plutonier la Miliţia raională Oradea. Original. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. era „chiaburoaică”. excluderea lui din Partid şi din 1952 organizaţiile de masă.06.12. Originale.03. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1968. la căderea din 1941 a 1953 avut purtare slabă. Original. membră de partid cercetată în legătură cu 28. alte abateri. să fie demascat ca informator.2433 1562 Boros Iosif I. condamnat penal pentru acte de necinste. să fie cercetat de „organele în drept”. 1 617 . 4 2436 1537 Boroş Alexandru Membru de partid exclus pentru că în calitate de controlor financiar a fost 27. Întrucât a fost informator al Contraspionajului hortyst. membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni.12. CCP a hotărât: 10. (Boroş) Dispecer la Fabrica „Ianoş Herbak”. 1955 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membră. CCP a propus menţinerea deciziei. să fie scos din postul deţinut. 3 2435 1522 Boros Tereza (Sarosi Terezia) Membră de partid exclusă pentru că: 20. revizuirea cazului Someşeni.

Original. într-un lagăr administrat de armata 1960 americană. Întrucât acuzele nu s-au verificat. era cunoscută ca o femeie uşuratică şi 25.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi cerut să fie scos din postul deţinut.04. de unde s-a întors în septembrie acelaşi an. 4 2439 Boroş Francisc (Boraş) Director al Fabricii de ţigle şi ceramică „Mondial” din Lugoj. CCP a hotărât clasarea cazului. 1 2438 1526 Boroş Andrei A. 22/1972 anonimă se spunea că în postul avut ar fi 1972 obţinut foloase necuvenite. Membru de partid exclus pentru că în februarie 1945. mahalagioaică. 1951 1 618 . judeţul Odorhei. a continuat să se îndeletnicească cu afacerile.11. unde a fost internat 27. membru de partid cercetat pentru că într-o sesizare 23. Originale. 8 2440 1523 2. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. în calitate de funcţionar.2437 1527 Boroş Ana Membră de partid exclusă pentru că: în 1937 şi-a deschis cârciumă. el însuşi fiind o perioadă negustor. în timp ce era muncitor la fabrica de vagoane din Györ. Original. Originale. Boroş Gavrilă Secretar-casier la Sfatul Popular al comunei Beclean. 1952 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru de partid. a plecat în Germania. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru de partid.05. Ungaria.

30/1955 în legătură cu însuşirea din locuinţa unui 1951 fost moşier a unei cantităţi de mobilă. dar i-a menţinut-o pe cea de trimitere în producţie. în lupta contra reacţiunii şi a chiaburimii s-a lansat în „certuri şi dueluri verbale cu epitete”. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9 2442 2852 6. 1 619 . Boroş Stefan Responsabil de cadre la Sfatul Popular orăşenesc Oradea. a avut 13. 1948 1 2443 1563 3. Originale. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” şi trimiterea în producţie pentru că: în 1938 a frecventat Casa Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale. a atras atenţia Comitetului judeţean PMR Cluj pentru atitudinea sa nejustă. Copie. ieşiri ostile regimului. Totodată.10. Originale. CCP a hotărât anularea sancţiunii. judeţul Cluj.06.07. Original. sancţionată cu „vot de blam” pentru că: „a dus munca sectar” şi a întrebuinţat metode de comandă. aur şi pietre scumpe. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Boroş Matilda Responsabilă de partid în comuna Bonţida. în funcţia avută s-a comportat dictatorial. naţionalist. cercetat 11. întrucât nu a ajutat-o să lichideze slăbiciunile pe care le avea în muncă. student la Şcoala Centrală din Moscova a PCUS.2441 Boroş Karol Fost secretar al Comitetului regional de Partid Galaţi. 1954 3 2444 1623 Boroş Vasile Membru de partid exclus pentru că: era un element şovin. Fără decizie.

s-a cerut Comitetului regional PMR Banat să-l primească în Partid fără stagiu de candidat.01. Membru al CC al UPM. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. 6 2448 1624 4 620 . În acelaşi an.2445 1622 Borozan Iosif Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă naţionalistă şi antisovietică. reconfirmată în 1956.02. pe front a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. era un element carierist şi individualist. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în 1965 a fost reprimit în partid.05. s-a dovedit a fi necinstit şi duşman al Partidului. Originale. însă propunerea a fost 1963 respinsă.01. Originale. În 1970 i s-a respins cererea acordare a stagiului din ilegalitate. cercetat pentru că: la căderea din 1934 şi în închisoare a avut purtare proastă. 1952 30 2446 2731 Borsi Iosif I. Originale. 6. Originale. a solicitat primirea în Partid. după ce s-a repatriat. În 1958 i s-a ridicat sancţiunea şi i s-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. CCP a propus Secretariatului CC încadrarea lui în Partid cu stagiu de la 15. 1951 14 2447 1611 Borsic Carol C. data deciziei. Partidul „Imredi”. (Béla) Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1943-1944 a făcut parte din 18. Borsoveczki Adalbert A. 1959 şi 1960. Membru al PC Cehoslovac care.

2449 1621 Borş Alexandru Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1937-1940 a fost spărgător 23. 14. de grevă. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1940 a fost legionar. 3 2452 1618 Borş Ioan Gh. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. o cercetare temeinică. Membru de partid exclus în 1952 pentru că era chiabur şi exploata braţe de muncă. 3.07. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Originale. copie. a făcut propagandă în favoarea reacţiunii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.11. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1956 meiate. Deoarece excluderea a fost făcută fără 14. Originale. CCP a trimis cazul 1961 spre recercetare Comitetului regional PMR Iaşi. 4 2450 1620 Borş Constantin Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a fost legionar activ. 3 621 . 1950 1 2451 1619 Borş Ioan A.07.

6 2455 3075 Borşan Alexandru I. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. Membru de partid exclus pentru că în 1968.09. când şi-a dat seama că nu se poate sprijini pe „fugarii” cu care acolo luase legătura. 3 2454 1616 Borş Petru Şt. Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în 1940 a devenit cetăţean sovietic.07. că în 1940-1941 a fost membru al 1960 organizaţiei legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. de unde s-a reîntors în ţară după trei ani. a luat parte la prinderea paraşutiştilor sovietici. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2453 1617 Borş Ioan S. Secretar al Comitetului raional PMR Pecica.07. exclus din Partid în 1959 pentru 22. fiind plecat într-o excursie în străinătate. în timpul 19. după ce a ajuns în Austria s-a rupt de grupul de excursionişti români cu care plecase şi a rămas la Viena. 1972 13 622 . războiului antisovietic s-a înscris voluntar 1958 la Şcoala de subofiţeri de jandarmi. reconfirmată în 1975. Originale. iar după 23 august 1944 a refuzat să se „repatrieze”.

Borşan Ioniţă I.09. a plecat pe frontul antisovietic.2456 1615 Borşan Dumitru Şef de serviciu la Direcţia Generală a Securităţii Statului.04. Originale. 2. cu fiica unui negustor. 21. Întrucât principalele acuze s-au dovedit neîntemeiate. 1970 reconfirmată în 1973 şi 1976. s-a dovedit a fi 1953 necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. că apelantul a fost greşit încadrat în Partid. Originale.08. în 1955 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. 1952 5 2457 1614 Borşan Ion Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din cadrele vechii Armate burgheze. în 1942 a primit din partea Guvernământului Transnistriei misiunea să elibereze autorizaţii şi permise pentru populaţia civilă. În 1978 CCP a constatat. unde s-a purtat prost cu ostaşii. fiind sub influenţa propagandei fasciste antonesciene. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost comandant de pluton şi comandant al Sectorului de jandarmi din Slobozia-Tiraspol. avea un cumnat fost legionar şi o altă rudă care a făcut parte din vechea Poliţie. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1983. membru de partid exclus în 1952 pentru că: era de origine chiabură. 3 2458 2778 31 623 . iar Secretariatul CC al PCR a aprobat constatarea. reconfirmată în 1958. era căsătorit 28. Originale.

inducă în eroare Partidul susţinând că a 1953 avut activitate în mişcarea comunistă ilegală. copie. Deoarece excluderea a fost făcută fără o cercetare temeinică. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Maramureş. membru de partid exclus pentru că era beţiv şi provoca scandaluri. Original. 3. menţinerea deciziei.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. a căutat să 23.2459 1613 Borşe Gheorghe Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Valea Vinului.03. 1960 6 2460 1612 Borşi Carol Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în trecut a deţinut o prăvălie şi o cârciumă. alte abateri. (Excluderea a fost anulată şi a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. datorită consumului excesiv de băuturi alcoolice. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a săvârşit repetate acte 26.) Originale.04. 3 624 . reprobabile. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1977 CCP a propus. 2 2462 3179 Borta Pavel Membru de partid exclus în 1975 pentru că. 4. Originale.01. a fost membru al organizaţiei „Baros Sövetseg”. 1963 4 2461 1610 Borşoş Iosif Membru de partid căruia în 1950 i s-a anulat calitatea pentru că: a fost şofer al ataşatului comercial american.

3 2465 1626 Bortemir Emin E.02.07. a deţinut un atelier şi a exploatat muncă salariată. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. 3 2466 1628 Bortnyk Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1941 s-a înscris în Partidul Ardelenesc. 1980 CCP a constatat că nu îndeplinea criteriile cerute şi a hotărât clasarea cazului.02. activ. 3 2464 3300 Bortaş Natalia (Burcă) Membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Membru de partid exclus în 1947 pentru că: în 1938-1940 a fost legionar 12. revoluţionare să fie luat în evidenţă.03. Original. 5. republicană. alte abateri. Original.2463 3299 Bortaş Dumitru Membru de partid. 1950 1 625 . soţul Nataliei Bortaş (Burcă) şi cumnat al lui Mihail Burcă. A solicitat ca pentru activitatea dusă în cadrul mişcării muncitoreşti 29.) 1980 CCP a recomandat Comitetului judeţean Suceava al PCR luarea ei în evidenţă. (Fraţii săi au luptat în Spania 29. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. a deţinut un atelier de cizmărie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 2470 2616 Borţan Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la crime împotriva populaţiei sovietice de la Odessa. reconfirmată în 1962.08. în timpul detenţiei (1943) s-a declarat german şi a cerut Comisiei de repatriere să fie repatriat în Germania. de blam cu avertisment” pentru că a adus 1981 daune cooperativei. Originale. în 1941 a fost condamnat penal 1972 pentru deţinere ilegală de armă şi efecte militare. Original. negustori.2467 1625 Bortstein Izidor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de foşti 16. era un element afacerist. 2 2468 3073 Bortuzzo Anton Membru de partid exclus pentru că: în 1933 a demisionat din PSD şi s-a înscris în PNŢ Maniu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1940-1941 a fost şeful Secţiei manufactură şi textile a cooperativei „Aurora. în 1946 a 1960 luat parte la şedinţe ale PSD-Titel Petrescu. a avut 1953 nereguli în gestiune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.02.05. nari. condusă de legio31. 27. Originale.04. 5 2469 3335 Borţa Petre Preşedinte al CAP Cârlogani. membru de partid sancţionat cu „vot 27. judeţul Olt. în care a exploatat muncitori. 6 626 .

Original. reconfirmată în 1985.02.12. acceptarea cererii.2471 3311 Borţan Sebastian C. Şef al Biroului administrativ de la Şcoala de şefi de post de Miliţie din Alexandria. cu dreptul de a se adresa organizaţiei de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. 7 2472 1627 Borţescu Alexandru R. În 1965 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. reconfirmată în 1959 şi 1960. 1951 4 2474 1630 Borţun Dumitru M. pentru care 1980 a fost condamnat penal în Turcia. medicamente şi alte articole). 4. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. iar Secretariatul CC al PMR a hotărât. 3. membru de partid exclus în 1952 pentru că a transportat cu maşina şcolii pe speculantul Nicu Gălăţeanu. Mecanic-şef pe nava „Midia”. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1930.03. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în trecut a făcut politică legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 19 627 . Originale. 1957 4 2473 1629 Borţoi Tănase Director adjunct la Direcţia Generală DCA. CCP a propus. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste (contrabandă cu 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2 2476 1485 Borţuş Nicolae (Neculai) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară.04. 5 628 .2475 1631 Borţun Nicolae Responsabil organizatoric la Fabrica de încălţăminte „Kirov” din Bucureşti.05.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a fost 25. diverse abuzuri. condamnat penal de trei ori pentru 1958 neglijenţă în serviciu. membru de partid exclus în 1962 întrucât a săvârşit 18. Originale. 5 2477 1440 Borugă Ion P. exclus din Partid în 1953 pentru că: în 22. postul avut a urmărit scopuri personale. Director al Organizaţiei Comerciale Locale (OCL) Turnu Severin. pentru care a fost 1963 condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 avea viciul beţiei. Original.

regiunea Dolj. alte abateri.06. Original. 1 629 . În 1961. a bătut un fiu de ţăran sărac. s-a căsătorit cu fiica unui 1954 moşier. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. pentru încercarea de a induce în eroare a Partidul. 5. a fost exclus din Partid pentru că şi-a însuşit banii din cotizaţii. a pus în funcţii de conducere la cooperative şi la Trustul Morilor subofiţeri deblocaţi. a făcut greutăţi în acţiunea de creare a întovărăşirilor agricole. să fie cercetaţi mai mulţi responsabili cu cadrele din Regionala de Partid. Originale. a sprijinit elementele duşmănoase. la fel ca şi autorii sesizărilor.2478 2801 Borugă Nicolae Prim-secretar al Comitetului de Partid al Raionului Pleniţa. Boruz Ştefan Membru de partid exclus în 1952 pentru că: nu a dus viaţă de partid.29. CCP a hotărât transformarea deciziei în „anularea calităţii” de membru. în calitate de şef al Sectorului carnet şi statistică de la Comitetul orăşenesc PMR Craiova. 1957 4 2480 1436 Boruzescu Tudor N. iar lipsurile sale să fie prelucrate în şedinţa Comitetului regional. 1951 24 2479 1435 5. Judecător la Tribunalul Vaslui.04. copie. CCP a propus: să fie criticat. În 1963 şi 1966 CCP a hotărât menţinerea deciziei. elementele duşmane indicate. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a făcut parte din aparatul de oprimare şi represiune al regimului burghezo.10. verificat pentru că: a numit ca activist al Sectorului de verificare al raionului un fost legionar. moşieresc. Original.

Tutova (19431944). 1950 Întrucât excluderea s-a făcut pe baza referinţelor unor persoane cu care apelantul a avut conflicte. trecut a făcut parte din Partidul Nyilas.01. s-a purtat ca un zbir cu ţăranii şi 12. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. 1 2484 1512 Bosănceanu Gheorghe Responsabil cu cadrele în organizaţia de partid şi preşedinte al cooperativei din plasa Răducăneni.08. 2 630 . 3 2483 1488 Borzoş Francisc Membru de partid exclus pentru că în 24. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de chiabur. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1949 calitate de subprefect al judeţului Tutova (1945) a luat şperţ şi i-a sprijinit pe legionari. a înfăptuit o crimă. a fost cuzist şi era fiu 14. Original.2481 1437 Borza Mihai Responsabil al Grupei sindicale din cadrul Reviziei de vagoane CFR Lugoj. cu evreii din detaşamentele de muncă.07. CCV a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid.09. Original. 1 2482 2608 Borzaş Cornel Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. regiunea Bârlad. 12. ca pretor al plăşii Pueşti. membru de partid exclus pentru că 1955 ameninţa muncitorii şi îşi bătea soţia.

Originale. în funcţia deţinută a avut o 1956 comportare imorală (beţii. „bandei” Uţă. Ofiţer. legături cu femei uşuratice. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică 16. în 1954 a acţionat 1958 împotriva unei „bande” din Făgăraş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în 1955 a condus unitatea în zona Rădăuţi. membru de partid exclus pentru că: în 1944-1946 a făcut politică ţărănistă. 3 2487 1513 Bosman Persida (Tokai) Membră de partid exclusă pentru că: în calitate de responsabilă a creşei de copii de la Filatura Daci.02. reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.07. din lipsă de vigilenţă a primit un copil bolnav de o boală venerică. legionară. Originale. lichidând doi „bandiţi” din grupul lui Motrescu şi a prins unul. alte măsuri.04. comandant de regiment în Trupele de Securitate. a purtat discuţii cu caracter nepartinic şi naţionalist.) Întrucât a avut o poziţie autocritică. 1 631 . fiind îmbolnăvirea celorlalţi copii. în perioada evenimentelor din Ungaria. rezultatul 10. CCP a hotărât anularea deciziei. Bucureştii Noi. Activist la Comisia locală a sindicatelor Buzău. Original. 5 2486 1494 Boscu Marin P. la 1954 inventar i s-au găsit lipsă 10 cutii de compot şi 100 de napolitane. (În 1948 a participat la prinderea 18. din 1956. a tras cu pistolul).2485 1493 Boscu Iacob Gh. CCP a hotărât: anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam cu avertisment”.

iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. reconfirmată în 1956 şi 1960. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. cupură ziar. menţinerea deciziei.2488 3182 Bosoancă Constantin Dan Z. alte abateri. se comporta brutal cu soţia sa şi consuma cantităţi excesive de alcool. în calitate de controlor economic (1946-1947) a susţinut elementele afaceriste. a fost condamnat 15. necorespunzătoare faţă de colegii de 1977 muncă. avea atitudine 23. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a scris articole cu conţinut antisovietic. Originale. Originale.11. 13 2489 1515 Bosog Nicolae N. 1957 3 2490 1517 Bosoltea Gheorghe I. 7 2491 1509 Bossum Ştefan F. CCP a hotărât menţinerea deciziei. penal pentru fals şi însuşirea unei sume 1959 de bani. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la prinderea partizanilor. Membru de partid exclus pentru că: frecventa localurile publice.04. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la prinderea partizanilor şi a fost decorat. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Originale. 4. 1952 25 632 . CCP a propus.04. 9.

2492 3158 Bostaca Dumitru (Bostacă) Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru luare de mită. a săvârşit 15. 3 633 . menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. necinste. a comis fapte de 26.02. 1948 Întrucât acuzele s-au verificat. care privea cu ură 1951 politica muncitorească. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. membru de partid cercetat pentru că în 1940-1941. Original. burghezo-moşieresc. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Originale. 16. Originale. 1 2495 3164 Bostan Dumitru Membru de partid exclus în 1974 pentru că: a întreţinut relaţii extraconjugale cu diverse femei.09. 11 2493 1518 Bostan Aftenie Membru de partid exclus pentru că a fost pretor al plăşii Tulcea (numit de PSD). 1 2494 2851 Bostan Dumitru Prefect al judeţului CâmpulungMoldova. şi a patronat acte de teroare.09. unealtă credincioasă a regimului 21. CCP a propus. Copie. a recomandat scoaterea lui din funcţie. în calitate de şef de cuib în Mişcarea Legionară. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. De asemenea. 1976 CCP a propus.11. Hotărâre reconfirmată în 1985.

03. Originale. a fost 16. a luptat pe frontul antisovietic. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2499 1497 Bostan Ioan I. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.07. Membru de partid exclus pentru că a 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 19.2496 1519 Bostan Gheorghe Activist la Secţia de propagandă şi agitaţie a Comitetului regional de Partid Bacău. fost condamnat penal pentru huliganism. Director al GAS Serbeşti. exclus din Partid pentru că în 1939-1940 a activat în organizaţia legionară. regiunea Bacău. alte abateri. 1961 5 2497 1495 Bostan Gheorghe C. condamnat penal pentru că a acoperit 1956 faptele săvârşite de elementele necorespunzătoare cu care s-a înconjurat. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1956 meiate. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2498 1507 Bostan Gheorghe I.03. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar.08. Originale. 5 634 . a avut legături cu chiaburii. 9.

2500 1496 Bostan Ion C. alte abateri. sub regimul sovietic.02. în 1941 s-a dus la Cernăuţi. moşierească. În 1958 a solicitat acordarea stagiului din 1945. CCV a hotărât menţinerea deciziei. însă. cazul a fost clasat. 1955 15 635 . în 1969 a fost repus în drepturile de membru de partid. 1940 a luat parte la o şedinţă legionară. a avut manifestări antisovietice şi a adăpostit în casă elemente duşmănoase. când s-a refugiat din nou. Hotărâre reconfirmată în 1967. în 18. în 1940 a fugit din 30. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru motive neprecizate. Membru de partid exclus pentru că a fost comisar în poliţia burghezo. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. la Orhei. Originale. întrucât şi-a retras apelul. 1950 până în 1944.03. 4 2501 1498 Bostan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1936 a luat parte la pelerinajul legionar Moţa şi Marin. Basarabia. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2502 1499 Bostan Vasile C. 9.04. În 1959 a fost exclus din Partid pentru că în anii 1940-1941.14. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 s-a înscris în Partidul cuzist. Original. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 2503 1500 Bostan Vasile I. Originale.08. CCP a hotărât anularea deciziei şi primirea lui în Partid ca membru nou.

6.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid sancţionat în 1961 cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: a săvârşit o serie de abateri de 19.10. membru de partid exclus pentru 12. Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1941-1942. Original. alte abateri. la disciplina de partid şi de stat. 4 2505 1502 Bosteag Gheorghe Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că în 1941 s-a refugiat din calea Armatei Roşii. 1959 alte abateri. 1 2507 1511 Boşică Gheorghe Director al Laminorului de ţevi din Roman. tice. Originale. CCP a propus menţinerea deciziei. 1950 1 2506 1489 Boşcenco Ştefan Membru de partid exclus pentru că în timpul stagiului militar (1951-1952) a 17.2504 1501 Bostănică Ion V. Originale.02. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. avut manifestări duşmănoase faţă de 1954 URSS şi regimul de democraţie populară.12. pe frontul antisovie29. 10 636 . a participat la jefuirea colhozurilor. Originale.05. 7 2508 3291 Boşneag Dimitrie Toma Director al Întreprinderii „Marmura” din Simeria. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1979. că: în trecut a activat în organizaţia 1960 legionară. alte 1965 abateri.

a comis o serie 1954 de acte de necinste. pe frontul 12. 1960 5 2510 1510 Boşoteanu Florea Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu mic-burghez şi în anturajul unor legionari activi. influenţat de elementele legionare. exclus din Partid pentru că: a luat parte la 16. războiul antisovietic.2509 1516 Boşoiu Petrache Membru de partid exclus pentru că.03. (Buştenaru) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a obţinut un loc de muncă prin susţinerea politicii lui Argetoianu. reconfirmată în 1960 (de două ori). alte abateri. a fost 21. Boştinaru Ilie I. a făcut 1959 afaceri speculative. Originale. unde a participat la 1954 jafuri şi a fost decorat. Originale. CCP a recomandat 1963 Comitetului regional PMR Banat recercetarea cazului. (Decizia a fost menţinută). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 30.07. iar în anii 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. Originale. Boştina Constantin Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 23 2511 1503 1 2512 1505 3 2513 1508 47 637 . Boşteanu Constantin Şef al Secţiei Artă şi cultură al Raionului PMR Baia (1948-1953). Originale. antisovietic a fost decorat. cercetare temeinică. s-a manifestat ca legionar. 5.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. începând din 1932.03. alte abateri.

1. reconfirmată în 1980. a avut atitudine duşmănoasă faţă de PCR. Originale. Originale. 1973 41 2515 3125 Boştiog Gheorghe Membru de partid exclus pentru că.01. 1 638 . CCP a hotărât respingerea propunerii 17. CCP a propus. Originale. întrucât nu a trăit viaţă de partid şi. în timpul secetei a făcut afaceri cu alimente. şi anularea încadrării ca membru de 1955 partid din anul 1946. dobândind astfel bunuri în mod 18. reconfirmată de CCP în 1955.08. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2514 3087 Boştină Petria Membră de partid exclusă pentru că a trimis de două ori carnetul de partid la CC al PCR. după verificare. a săvârşit acte de necinste. 1951 7 2517 1668 Bota Alexandru Persoană pentru care s-a propus primirea în rândul candidaţilor de partid. nu s-a mai interesat de situaţia sa. CCV a hotărât menţinerea deciziei. A solicitat să fie examinat cazul său şi să fie reîncadrată în Partid. Original.04. În 1982 a fost reprimită în Partid.02. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al PSD. 3 2516 1669 Bot Silviu Gh. menţinerea deciziei. însoţit de declaraţii în care renunţa la calitatea de membră. în calitate de gestionar. ilicit. faptă pentru care a fost judecat pe 1975 baza Legii 18. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.

CCP a hotărât: menţinerea deciziei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2521 1698 Bota Ioan (Costin) Responsabil de cadre al organizaţiei de bază din comuna Band. avea aceeaşi mentalitate burgheză. 1 2520 1671 Bota Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 29. Original. Copie.09. a lucrat ca guvernantă la diferiţi 1950 boieri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Mureş.06. a avut 1950 ieşiri şovine.08. fie deferit justiţiei pentru a răspunde de 1948 faptele comise. ea însăşi a fost traducătoare la Misiunea Militară română de pe lângă Legaţie. legături cu elemente chiabure. când soţul său a divorţat de ea pe motive 28. din 1941. cu care în 1946 a plecat în Palestina (împreună cu acesta a participat la o şedinţă sionistă). să 29.2518 1670 Bota Clara (Segal) Membră de partid exclusă pentru că: în trecut soţul ei a fost funcţionar la Legaţia Română din Berlin. alte abateri. în 1945 s-a recăsătorit cu un negustor.07. 1 639 . rasiale. exclus din Partid pentru că: a întreţinut 12. Original. legionară. 1 2519 2858 Bota Gheorghe Secretar al Comitetului de plasă Lăpuş. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că a făcut diverse afaceri. să se verifice averea pe care a acumulat-o în urma metodelor necinstite. Originale.

1957 4 2523 1700 Bota Mihai Membru de partid exclus pentru că în 15. Originale. 1 2524 2984 Bota Mihai M.2522 1699 Bota Ioan I. Membru de partid exclus pentru că: în munca de organizare a sindicatelor din judeţul Făgăraş. Întrucât motivul principal de excludere (că ar fi acţionat împotriva unităţii de acţiune a clasei muncitoare) s-a dovedit neîntemeiat. a făcut greutăţi Frontului Unic Muncitoresc. 22 640 . Original. Originale. a declarat că renunţă la calitatea de membru de partid. CCP a hotărât anularea 15.10. de după 23 august 1944. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. când s-a înscris în PSD. alte abateri. alte abateri. A condiţionat însă primirea în Partid de acordarea unei pensii de ilegalist şi. deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu 1968 stagiul avut anterior. trecut a fost şef de cuib legionar. solicitare acceptată. a dezbinat muncitorii din întreprinderi. în 1946 a refuzat să meargă în alegeri cu BPD. Ulterior a făcut cerere de acordare a stagiului de partid din 1928. pentru că nu i s-a dat satisfacţie.01. CCP a hotărât transformarea sancţiunii în „retragerea calităţii” de membru. motiv pentru care în 1970 a fost exclus din nou. 4. (Ion) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.12.

Bota Vasile Profesor la Liceul mixt german din oraşul Stalin (Braşov). a primit 1947 mită. 1957 29 (vol. I-II) Bota Nicolae Secretar al Comitetului regional de Partid Cluj. 1 2527 1686 1. secretar al organizaţiei de bază. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a participat la 25. Copie. Titularul dosarului nu a făcut apel. 1957 Originale. Comitetele de control cetăţenesc. exclus din Partid pentru că în timpul studenţiei a făcut propagandă antisovietică şi a participat la şedinţe legionare.01. Cadru al Miliţiei. 4 641 . CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut scoaterea lui din cadrele învăţământului. sancţionat cu „admonestare” pentru „atitudine nepartinică”. În urma apelului. întrucât fiica sa a născut un copil fără să fie căsătorită. I) 1683 Idem. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. II) 2526 2850 Bota Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a fost primar în comuna Moghilev. era un element 1962 afemeiat şi avea viciul beţiei. a murit de hepatită epidemică. în 1945. iar copilul a fost dus la Casa Copilului unde. câteva şedinţe legionare. în timp ce făcea parte din 23. 1953 2 2528 1685 Bota Vasile Gh.44/1957 2525 (vol.09. sancţiunea de „mustrare”.04.10. 3 (vol. Originale. după 5 luni. CCP i-a menţinut 17. 4.12.

membru de partid exclus pentru că a compus poezii fasciste. membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente duşmănoase regimului. 1948 1 2532 3279 Botea Vasile V.) CCP a constatat că a fost înscris în scriptele MAI după indicaţiile Partidului şi a propus Direcţiei de Cadre să ia măsuri ca numele său să fie şters de acolo. Originale. a divorţat de soţia sa. Botea Mihalache Membru de partid cercetat pentru că în 1945 a fost trecut în toate registrele Ministerului de Interne ca legionar. Originale. reconfirmată în 1960. CCV a hotărât menţinerea deciziei. cu fiica unui fabricant.01. Activist al CC al UTM. CCP a propus. 70 2530 1454 3 2531 2856 6. cu care avea un copil.2529 1687 Botău Ion St.05. Hotărâre reconfirmată în 1980.12. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. reconfirmată de CCP în 1957. Ofiţer de Securitate la Regiunea Stalin (Braşov). menţinerea deciziei. (În realitate. Copie. Membru de partid exclus în 1978 pentru că a comis ilegalităţi şi a pretins bani sau alte foloase necuvenite. prin 1956 fals. căsătorindu-se 13. Botârloianu Dumitru D. 8 642 . în care susţinea pe Ion 24. o sumă de bani din Fondul special. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 22. el era informator acoperit.06. şi-a însuşit. Originale. Antonescu şi calomnia URSS şi Armata 1951 Sovietică. fiind introdus în lagărul de la Slobozia. pentru respectivele fapte a fost „reţinut” doi ani pentru reeducare.

acordarea stagiului din 1939. membru de partid exclus pentru că: a servit interesele 10. 1963 CCP i-a acordat stagiu de la 23 august 1944. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 a fost informatorul Legiunii de Jandarmi şi provocator. motiv pentru care sancţiunea i-a fost ridicată.10. alte abateri. pentru reîncadrare urmând a se adresa organizaţiei de partid de la locul său de muncă. 1947 În 1961 s-a constatat că acuza principală era neîntemeiată. 6 2535 1678 4 2536 1677 1 643 . reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 10. Originale. Original. Boteanu Ioan B. Bacău.08. 18. patronilor. reconfirmată în 1959. Preşedinte al Sindicatului Forestier Dărmăneşti. membru de partid exclus pentru că a întreţinut relaţii cu chiaburii. perioada frontului antisovietic 1951 o avea neverificată. Ţinând cont de activitatea lui poziti1954 vă. 60 2534 1679 Boteanu Dumitru N. CCP a hotărât anularea deciziei. Originale. care a solicitat 19. Originale. Boteanu Petre Activist al CC al Frontului Plugarilor.07. în calitate de preşedinte al Sindicatului CFR s-a dovedit necinstit.2533 2627 Boteanu Constantin Gh. cărora le făcea favoruri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Activist la Comitetul regional de Partid Constanţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

6. 1958 5 2541 1672 Botez Constantin Membru de partid exclus pentru că 24. a cerut să fie ţinută în evidenţa „organelor în drept” şi să fie scoasă din învăţământ. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat voluntar pe frontul antisovietic. 5 644 .2537 1676 Boteanu Săndiţa A. 1952 5 2539 1674 Botez Alecu Persoană care a cerut clarificarea situaţiei de partid. Originale. Întrucât între timp i s-a dat 1956 posibilitatea să devină candidat de partid. Originale. (Măgureanu Sanda) Profesoară. soţul ei era fiu de moşier şi 17.05. reconfirmată în 1960. Originale. a renunţat la apel. Originale. iar CCP a hotărât clasarea cazului. era un element afacerist şi vicios.09. 2 2540 1673 Botez Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de Cruce legionare”.12. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3. în 1946 a fost condamnat penal pentru bigamie.03. întrucât a rămas neverificat. membră de partid exclusă pentru că: a trăit în anturajul elementelor duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 10. duşman al regimului. reconfirmată în 1958. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Originale. 2 2538 1675 Botescu Constantin D.

alte abateri. în 1937 soţul ei a plecat la Viena. în 1937 a mers la 12. iar Secretariatul CC al 1951 PMR a aprobat. reconfirmată în 1970. 28. Botez Gheorghe C. Membru de partid exclus pentru că: a luptat pe frontul antisovietic. cercetat pentru că: ar fi promovat în funcţii de răspundere elemente duşmănoase. participat la evacuarea forţată a populaţiei 1950 civile.04. căruia i s-a anulat calitatea de membru deoarece a cerut să plece în regiunea Iaşi. a avut legături de prietenie cu legionarii.07. CCP a constatat că apelantul a dat dovadă de lipsă de vigilenţă faţă de rudele sale.12. avea neînţelegeri în familie. Originale. Original.06. În august acelaşi an. avea fraţi legionari notorii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Viena să-şi ia fiica. pentru că 28. scoaterea sa din funcţie şi trimiterea în producţie. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Botez Elena Membră de partid exclusă pentru că: fiind urmărit de Siguranţă. 1955 Întrucât situaţia sa nu a fost analizată temeinic. Şef al Secţiei Organelor conducătoare de Partid. însă restul acuzelor erau neîntemeiate.2542 1697 Botez Constantin Activist la Secţia de propagandă şi agitaţie a Comitetului raional de Partid Sânicolaul Mare (1950-1951). Original. CCP a propus. Originale. 2 2543 1696 7 2544 1695 1 2545 1694 6 645 . unde a 23. iar în 1947 a dus-o 1954 înapoi. sindicale şi UTM de la Regiunea PMR Putna. alte abateri. Botez Ion I. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

26. 1948 1 2547 417 Botez Nicolae Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. care au propus să fie primit în Partid. să fie cercetaţi Luca Golovanu. a 14. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din cercurile 24. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1970 1930. la acţiuni împotriva partizanilor. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte 19. 5 2548 1662 Botez Nicolae I. 9. Original. Originale. 1 2549 1663 Botez Pavel Secretar al organizaţiei AP Bacău. femei).08. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte 1950 abateri. ducea o viaţă uşuratică (chefuri.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1950 era un pasionat jucător de cărţi. Botez Teodor Membru de partid exclus pentru că: a fost ofiţer superior în vechea armată. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. luat parte la acţiuni împotriva partizanilor 1950 sovietici.07.09. Ana Golovanu şi Mudiţ. Copie.08. 1 2550 1658 1 646 .2546 2857 Botez Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. conducătoare ale partidelor reacţionare. Original.

Originale. a avut 19. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.06. 8 2552 1657 Botez Traian D. Originale. exclus din Partid în 1952 pentru că şi-a însuşit banii de la CAP Laza. copie. avută anterior şi sancţionarea cu „vot de 1955 blam”. 1954 3 2554 1729 Botez Tudor Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1962 şi 1965. În 1966 sancţiunea i-a fost ridicată.10. în 1946 s-a 1951 încadrat în PNŢ. 5. Preşedinte al Comisiei de revizie a Comitetului raional de Partid Murgeni. CCP a hotărât clasarea cazului. manifestări duşmănoase.1959 le. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. Întrucât apelantul a recunoscut acuze. 15. 4 647 . 3 2553 1656 Botez Trifan Fost activist la Judeţeana PMR Vaslui. Originale. motiv pentru care a fost condamnat penal.2551 1680 Botez Traian D. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi la acţiuni împotriva partizanilor. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.04. Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 13 2558 1688 Botezan Petre P. 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară. regiunea Iaşi. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut politică cuzistă şi legionară. Originale. 4 2557 1682 Botezan Ioan Gr. a 1953 avut manifestări reacţionare. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Locţiitor politic de companie la Regimentul de Securitate Bucureşti. căpitan. fost condamnat penal pentru delapidare. dată fiind poziţia lui autocritică. 1 2556 1727 Botezan Eugeniu V.07. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 14. organizaţii politice. 1960 În acelaşi an. ulterior a 16. Secretar de partid al plăşii Negreşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Fost secretar al Filialei ARLUS Ilfov. 4 648 . Originale.07.2555 1728 Botez Vasile P. a făcut afirmaţii antipartinice.05. s-a recomandat organizaţiei de bază să-i examineze cererea de primire în rândul candidaţilor de partid. luând parte la toate acţiunile huliganice întreprinse de respectivele 13. Originale. reconfirmată în 1955.11. Membru de partid exclus pentru că în 29. membru de partid exclus pentru că. sub influenţa propagandei burgheze. membru de partid exclus pentru că: folosea metode de comandă. Original.

09. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. copie. în 16. a avut manifestări reacţionare. munca avută şi-a însuşit din bunurile 1949 organizaţiilor. CCP a propus. 9. membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu legionar. Original. Activist la Secţia de agitaţie şi propagandă a Comitetului judeţean PMR Buzău.2559 3354 Botezan Remus Membru de partid exclus pentru că înainte de 23 august 1944 a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo26. 1958 4 649 . 1 2561 1690 Botezatu Damian S.03.01. 1951 alte abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. 1 2562 1691 Botezatu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1946 a fost în anturajul unor elemente reacţionare şi făcea propagandă împotriva Partidului. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. copie. Originale. Original. 4 2560 1689 Botezatu Constantin Secretar de plasă. moşieresc (ca ajutor de comisar la 1985 Chestura Poliţiei din Sibiu). parte la acţiuni împotriva partizanilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. cărora le-a divul. a avut abateri de la morală. 14 2566 1660 Botezatu Janică V. a fost condamnat penal pentru acte de necinste. Originale.10.10. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. 3. elemente duşmănoase.01. 4 650 . CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi 19. 1954 1 2564 1693 Botezatu Gavrilă Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat la cuzişti. avea viciul beţiei. fiind şi primar. alte abateri. 1952 1 2565 1661 Botezatu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur cârciumar. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclusă din Partid pentru că: era fiică de chiabur. Original. i-a recomandat să se adreseze organizaţiei 1957 de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid.2563 1692 Botezatu Ecaterina Activistă la Raionul de partid Iaşi. Originale.12. copie. a întreţinut legături cu 14.1960 gat secretul de partid. 5. (Jănică) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1936 s-a înscris şi a activat în Partidul cuzist.

Originale. adresate lui Petru Groza. său politico-ideologic şi profesional. alte 1959 abateri.01. cercetat în urma sesizării mitropolitului Banatului. CCP a clasat cazul. Originale.04. pe motiv că 25. 4 2568 3317 5 2569 Botezatu Vasile Vice-preşedinte al Sfatului Popular al regiunii Timişoara. locotenent-major. 1954 CCP a constatat că cele imputate erau neîntemeiate. Original. Întrucât şi-a recunoscut lipsurile şi şia retras apelul. 22/1954 „provocatoare”. 1958 1 651 . Vasile Lăzărescu. nu i se dădeau o funcţie şi o retribuţie mai 1980 mari. Întrucât şi-a recunoscut abaterile.05. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „retragerea calităţii” de candidat de partid. Botezatu Vasile Persoană exclusă din rândul candidaţilor de partid pentru că: în anii 19481949 s-a ocupat cu specula. 44 2570 2685 4. a făcut parte dintr-o bandă care se ocupa cu spargerea vagoanelor de marfă. copii. părinţii săi s-au ocupat cu negustoria şi au avut atitudine duşmănoasă faţă de Partid şi regim. CCP a hotărât clasarea cazului. Botezatu Toader Membru de partid exclus pentru că a refuzat să mai plătească cotizaţia şi să participe la viaţa de partid. prin care i se imputau anumite aserţiuni 10. avându-şi originea în conflictele de natură personală. candidat de partid exclus în 1958 pentru că: nu a făcut eforturi pentru ridicarea nivelului 30. Originale.2567 1659 Botezatu Spiridon Comandant de companie la UM 03869 Bacău. motiv pentru care a propus clasarea cazului.06.

organizaţia legionară. 3 2572 1665 Botgros Atanase Preşedinte al Comitetului Provizoriu al comunei Văgiuleşti. în 19451950 1948 s-a ocupat cu negustoria. Membru al Comitetului raional de Partid Turnu Severin. 1 2573 1666 Botgros Ion C. exclus din Partid în 1957 pentru că în trecut a făcut parte din 10. Originale. 1 652 . 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. era beţiv şi afemeiat.08. a dus 1951 activitate de subminarea a transformării socialiste a agriculturii. unde a făcut parte 14. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. dovedit a fi necinstită.2571 1664 Botezatu Vasile N. regiunea Gorj. Copie. bigotă şi străină de 1949 „morala proletară”. membru de partid exclus pentru că: în 28. în 1941-1944 a fost agent la Siguranţa din Cernăuţi. Original. din Comisia de triere a evreilor.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că s-a 29. reconfirmată în 1960 şi 1961. trecut a fost şef de post de Poliţie. 25 2574 2947 Both Ecaterina Responsabilă cu cadrele la CFR Cluj. copii.02.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut lipsuri în gestiune.09. 1 2577 1469 Both Viorel Comandant de companie la Batalionul de Securitate Dej.03. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. ca redactor la ziarul „Drumul 28.02 1959 4 2578 1468 Botha Liviu V. Cercetător la Institutul Politehnic Cluj. Originale. alte abateri. alte 1962 abateri. membru de partid exclus în 1958 pentru că: a exploatat braţe de muncă. 10. Originale. reconfirmată în 1958 şi 1963. căsătorit cu fiica unui chiabur. Originale. 5 653 . care şi-a părăsit familia.2575 1471 Both Francisc Fost secretar al judeţenei UPM Hunedoara. care a apărut cu greşeli politice. membru de partid exclus în 1958 pentru că era un element beţiv şi afemeiat. trecut a fost poliţist. nu a controlat articolul de 1954 fond.11 socialismului”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 2576 1470 Both Teodor Membru de partid exclus pentru că în 27. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de administrator la diverse firme. s-a 12.

a îndeplinit 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1955 a fost reîncadrat în Partid cu vechimea din 1946. s-a dovedit necinstit.03. cu care a făcut afaceri. Originale. Original. CCP a hotărât anularea încadrării în Partid şi a cerut să fie scos din funcţia deţinută. iar activitatea lui din Franţa nu putea fi verificată. 4. la căderile avute a avut purtare proastă în faţa duşmanului de clasă.2579 1467 Botici Zaharia Gh.06. 2 2581 1847 Botnar Octav (Bodnar / Bundorf Osvald) Inspector la Direcţia Vămilor. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din poliţia burghezo-moşierească. unde a făcut parte din Rezistenţa Franceză – FTP (Franctirori şi Partizani). pentru care a fost 1952 decorat. în 1938-1946 a fost în Franţa.11. cu menţiunea că din 1941 a fost membru al PCF. membru de partid cercetat pentru că: fiind membru al UTC din 1931. Întrucât CCP a constatat că acuza era 1951 neîntemeiată. membru de partid exclus pentru că şi-ar fi însuşit mărfuri. 2 2580 1455 Botilă Marcu Administrator la Oficiul CFR. Întrucât a ascuns purtarea proastă la căderi. 1952 38 654 . misiuni speciale. Plutonier la Miliţia Arad. 27. a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. a fost membru al PC Francez.

1954 1 2584 1451 Botoagă Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Progresul. 8. raionul Rădăuţi.01. regiunea Cluj. alte abateri. sancţiune care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. regiunea Suceava. 24. a ascultat posturi de radio imperialiste. 2 2585 1450 Botoc Ioan Membru de partid exclus în 1951 pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid în 1952 pentru că. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de pădurar. ca primar de comună şi-a 24. membru de partid exclus în 1952 pentru că a furat o cantitate de grâu.01. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.2582 1453 Botnaru Constantin Magazioner la GAC „Ilie Pintilie” din Dorneşti. 1956 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. faptă pentru care a fost condamnat penal. Originale. 1954 1 2583 1452 Botoacă Constantin Secretar al Comitetului de Partid din plasa Cilău. reconfirmată în 1960. regiunea Bucureşti. Original. 15 655 . raionul Brăneşti.08. exclus din Partid în 1949 pentru că: a avut abateri imorale. sprijinit rudele chiabure. CCP a hotărât anularea deciziei.06. pe care l-a vândut la piaţă. a promovat în munci de răspundere elemente imorale. a distrus carnetul de partid al soţiei sale. 6. a încălcat dispoziţiile Ocolului Silvic.

5. Originale. Originale. întreţinea legături cu socrii săi chiaburi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a ţinut legătura cu contraspionajul hortyst. CCP a constatat că: era un vechi trădător al clasei muncitoare.02. reconfirmată în 1966.05. pe frontul 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. motive pentru care a propus cercetarea lui de către „organele în drept”. 8.06. Membru de partid exclus în pentru că: în trecut a fost ofiţer activ. Original. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost subofiţer de jandarmi şi a făcut politică liberală. 1953 70 656 .05. a dus o politică de aţâţare contra URSS. a făcut speculă. 1954 1 2588 2790 Botoran Ştefan D. a afirmat că acolo este ca întrun „lagăr imperialist”. 3. 1 2587 1466 Botoncea Alexandru Membru de partid exclus în 1953 pentru că. şi-a neglijat 1951 familia şi copiii. cu care întreţinea legături. copii. avea un frate „fugit” în Franţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. care încă de la arestarea sa în 1925 a devenit informator al Siguranţei române. 1957 10 2589 1458 Botos Iosif Membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor din 1941 (Acăţari). alte abateri. a umblat în stare de ebrietate şi a întreţinut legături cu diverse femei. fiind trimis la Şcoala de Partid de 6 luni. antisovietic a fost decorat. Originale.2586 1472 Botoman Ion R.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1952 Întrucât era un element muncitoresc. împotriva populaţiei civile. sociale (a trimis o scrisoare anonimă cu 1976 conţinut „calomnios”). CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”.28. s. membru de partid exclus pentru că: fiind implicat într-o altercaţie într-o cârciumă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2590 1461 Botos Traian Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 24. Originale. Original. Originale. 2 2592 1456 Botoş Elek Angajat al Poliţiei judiciare din Oradea. Membru de partid exclus pentru că în 1960 a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru uneltire contra ordinii 28. 3 657 . Original.05. s-a lăsat antrenat de către troţkistul Gavril Molnar 21. 1 2591 2733 Botoş Aurel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de inspector pentru Legea speculei a primit mită de la diverşi negustori. a căsătorit cu fiica unui fost moşier 1955 dislocat. 3 2593 3144 Botoş Ioachim L. în acţiuni anarhice. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. a rănit mortal un negustor şi mai uşor alţi doi consumatori.05. care în ilegalitate s-a alăturat mişcării muncitoreşti.12.

a fost membru al organizaţiei „Centrul Naţional de Muncă”. Originale.2594 1457 Botoş Ioan L. calitate de gestionar. în 1942-1944 a urmat Şcoala de teologie din Oradea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 19 2597 1462 Botoşan Dumitru A. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. s-a dovedit necinstit. Director al Direcţiei regionale de statistică Baia Mare. Biroului juridic al Poliţiei Populare şi şef 1961 al Legiunii de jandarmi a judeţului Maramureş. 1960 4 2596 1460 Botoş Titus V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1942 s-a înscris în Partidul fascist „Imredi”. Originale.06. alte abateri. 4 2595 1459 Botoş Ştefan K. s-a înconjurat de elemente duşmănoase. Originale. Membru de partid exclus pentru că a 24. Membru de partid exclus pentru că.09. 4 658 . a luat şperţ. făcut parte din Mişcarea Legionară.04. Originale. reconfirmată în 1964. în 18. membru de partid exclus pentru că: în 1932-1938 a avut manifestări şovine. ca şef al 27. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5.

Întrucât faptele i-au fost tendenţios 1964 interpretate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. organizaţii naţionaliste.04.2598 1463 Botoşan Maria Membră de partid exclusă pentru că: în 1920 a fost spărgătoare de grevă. alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. avut legături cu elemente social-demo1950 crate de dreapta.05. CCV a hotărât excluderea ei din Partid. 6. 1 2599 1464 Botoşneanu Maria Membră de partid exclusă pentru că în 1940 a făcut propagandă antisovietică în Basarabia şi s-a refugiat în România. Original. a 31. Original. Original. 1950 1 2600 1667 Bott Iuliana (Kaszteiner) Membră de partid exclusă pentru că sub influenţa lui Bott Ştefan (element duşmănos.05.05. titelist) ar fi neglijat munca de partid. 5 2601 1465 Botu Grigore Director la Direcţia Generală GAS din Ministerul Agriculturii. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a făcut parte din conducerile diferitelor 21. Originale. a fost om de 1954 încredere al lui Emil Haţieganu. 25. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 2 659 .

cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de răspundere în Partid. Ulterior.2602 2629 Boţa Elisabeta (Negruti) Secretară a Uniunii sindicatelor de salariaţi casnici. 1948 4 2603 3105 Boţa Maria Membră de partid exclusă pentru că a 19. 4 2604 1684 Boţa Nicolae Responsabil artistic la Ansamblul Artistic al CGM. verificată întrucât la căderea din 1940 a avut purtare proastă. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1934. a solicitat acordarea stagiului de partid din 1934. Originale. 5 660 . CCP a propus acordarea stagiului cerut. menţinerea deciziei.04. obştesc. 1941 2 2605 3421 Boţan Simion Membru de partid exclus pentru furt şi complicitate la delapidare din avutul 30. Original. Originale. fost condamnată penal pentru fals în acte. 8. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1982 CCP a propus. CCP a hotărât primirea ei în partid ca membru nou. 3. Originale.03.01. pentru ca în 1956 CCP să-i admită cererea. în calitate de activistă a Direcţiei Treburilor CC al PMR.01. 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

reconfirmată în 1955. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. deşi era căsătorit.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 4 2607 3289 Boţoc Viorel Subofiţer de Armată.2606 3049 Boţoc Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 19. s-a căsătorit cu o 29. 1 661 . menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. fată de origine germană. a convieţuit cu 26. o altă femeie. 1971 legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru de partid exclus în 1975 pentru că: a săvârşit repetate abateri de la ordinea şi disciplina militară. a sustras ulei pe care l-a vândut la preţ de speculă. abateri. alte 27. Originale. în calitate de 1948 funcţionar la Fabrica de ulei CFR din Titu. Copie.07. 4 2609 2859 Boureanu Eduard Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară.03. a fost negustor şi comandant al garnizoanei legionare Târgu Neamţ. 1979 CCP a propus.09. 9 2608 1490 Bouleanu Stan Membru de partid exclus pentru că: era un element cu trecut fascist şi atitudine duşmănoasă faţă de URSS. Hotărâre reconfirmată în 1985.

Original. I) 2691 1 (vol. exclus din Partid pentru că: a refuzat să ducă la îndeplinire sarcinile de partid şi a aruncat carnetul.09. Boureanu Natalia Membră de partid exclusă pentru că a avut atitudini nejuste faţă de colectivul în care lucra. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. 24.2610 1492 Boureanu Florin Membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în „Frăţiile de Cruce” 20. Idem. Întrucât acuzaţiile nu s-au putut proba. Scriitor. se ocupa cu diverse afaceri. CCP a constatat că nu a contribuit cu bani la Ajutorul Roşu.05. alte abateri. membru de partid pentru care 18. solicitat reîncadrarea în Partid şi 1965 acordarea unei pensii speciale pentru activitate în ilegalitate. II) 2613 1754 Boylla Bronislav Activist la plasele PCR Sebeş şi Aiud (1945-1946). 18. maghiară. Copie. şi a hotărât clasarea cazului. I-II) Boureanu Radu E.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. A 16.07. aşa cum pretindea. 1957 32 (vol.09. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2611 1491 1 22/1957 2612 (vol. lb. s-a primit o notă de la Securitate. Original. 3 662 . Originale. (În perioada 1934-1948 a fost soţia lui 1955 Radu Boureanu. română. era beţiv şi imoral. legionare. scriitori legionari şi că ar fi fost în slujba Siguranţei. în care 1957 se spunea că înainte de 23 august 1944 a avut legături cu elemente dubioase.09.

CCP a hotărât anularea deciziei. 1 2616 1608 Bozan Alexandru P.05. Ţinând cont că era un element tânăr.05. a făcut afaceri. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. membru de partid exclus pentru că din lipsă de vigilenţă şi-a pierdut carnetul de partid. trecut a fost membru al PNŢ-Maniu. de origine sănătoasă. Original. 1 2617 1605 Bozbici Cornel Redactor la revista „Flacăra” din Bucureşti.2614 2792 Boza Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 26. 1953 2 663 .05.02. Original. 1959 reconfirmată în acelaşi an. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar şi vameş în porturile Corabia şi Constanţa a fost 23. CCV a hotărât menţinerea deciziei. informator al Siguranţei. 1950 alte abateri. 5. acţiuni împotriva populaţiei civile şi a 1951 partizanilor. Originale. a fost decorat. Original. 16 2615 1607 Bozagiu Constantin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a participat la 22. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. Membru de partid exclus în 1949 pentru că în 1937 s-a înscris în organizaţia legionară. Originale. Originale. lb.03. necinstit. 1960 şi 1961. bulgară. 22.12. în posturile deţinute s-a dovedit 18. CCP a constatat că nu întrunea 1980 condiţiile cerute. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. cupură ziar. reconfirmată în 1959. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2618 1604 Bozbici Ioan Al. Originale. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era căsătorit cu fiica unui chiabur. 18. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. apoi a fost numit şef de cuib de către şeful de garnizoană legionară Ion Mureşan. română. fotografie. 1960 4 2619 1606 Bozdoc Gheorghe I. 25 2621 886 Bozero Lajos Cetăţean bulgar cercetat în urma cererii Ambasadei Bulgare la Bucureşti de a i se confirma activitatea depusă în perioada 1921-1923 în PCdR. copii. 25 2620 3350 Bozdog Emil Membru de partid care a solicitat luarea în evidenţă pentru activitate dusă în ilegalitate şi acordarea unei pensii.07.11 1963 14 664 . 5.

motiv 12.2622 2618 Bozocea Toma T.04. Originale. 7 2625 2014 Bracaciu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a avut activitate legionară. burghezo-moşiereşti. 1 2624 1609 Boztuna Gevdet Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: era un element dubios. exclus din Partid pentru că a furat de la gazda sa bijuterii de mare valoare şi alte lucruri. care în trecut a activat în partidele 24. pentru care în 1945 a fost închis în 1950 lagărul de la Caracal. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. Original. cerut să fie scos din munca de secretar al 1948 Sindicatului metalo-chimic. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.06.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. fiind şef de cuib. În 1950 a fost condamnat la 1 an închisoare pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale.10. a propagat misticis1952 mul. reconfirmată în 1958 şi 1969. alte abateri. 1 665 . CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 13. Originale. 23 2623 1749 Bozon Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 15. Fost responsabil organizatoric şi membru în Biroul Comitetului judeţean PCR Câmpulung Muscel. Legionară. În 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a recomandat Comitetului judeţean Vaslui al PCR să-l ajute să se 30. Întrucât motivele s-au dovedit a fi 1954 neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar dacă refuză să examineze dacă mai poate rămâne membru de partid. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de notar. menţinerea deciziei.12. 6 2627 3066 14 2628 2012 1 2629 2009 3 666 . partid şi nu şi-a plătit cotizaţia. a comis repetate abateri de la disciplina de partid şi profesională.05. 27. Originale. Original.12.2626 3413 Bracău Vasile Membru de partid exclus pentru că timp de 11 luni nu a participat la viaţa de 25. Brad Nicuşor Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. apoi de secretar al Comitetului Provizoriu din comuna 15. În 1972 a fost exclus din Partid şi a făcut apel. alte abateri. a întreţinut relaţii de prietenie cu 1957 elemente duşmănoase (chiaburi). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Totodată. încadreze în muncă la una dintre unităţile 1971 economice din judeţ.08. Bradin Gheorghe V. 1981 CCP a propus. În 1977 CCP a propus. Miniş. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. căruia i-a divulgat secretul de partid. menţinerea deciziei. Bradea Maria Membru de partid exclus pentru că sa căsătorit cu fiul unui chiabur. Original. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. în calitate de casier la Autobaza Bârlad.

04. apropierea trupelor sovietice. a revenit în 1943. a fugit de sub regimul sovietic. a fost menţinută decizia din 1953. fiind reîncadrat în Partid cu stagiul din 1945. era un element cu activitate dubioasă. Decizie reconfirmată în 1960 şi 1966. Bradu Chirică Membru de partid exclus pentru că: în 1940. faptă pentru care a fost condamnat 1956 penal. pentru ca în 1944. în consecinţă. anulată şi a fost încadrat în Partid cu 1953 vechimea avută anterior. la 14. a fost omul de încredere al burgheziei. bani. În 1959 s-a constatat că decizia de reîncadrare în Partid a fost făcută pe baza unui referat care conţinea concluzii nereale (semnat de instructorul Constantin Micşunescu) şi.2630 2797 Bradu Amos . alte abateri. sub regimul Antonescu a fost comandant al lagărului de evrei Galaţi. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de şef al unei secţii a GAS Popricani a delapidat mai multe sume de 10. decizia a fost 29.David (Herscovici David) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Poalei Sion”.01. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 27 2631 2008 Bradu Boris I. ţinea legătura cu comandantul militar şi îi furniza informaţii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. după ocuparea Bucovinei de către URSS. În 1968 s-a revenit încă o dată asupra deciziei. 2 2632 2007 1 667 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. să fugă din 1950 nou. Originale. alte abateri.11. În 1955. întrucât învinuirile care i sau adus erau neîntemeiate.

4 2634 2006 Bradu Elias Membru de partid exclus pentru că. URSS şi-a însuşit diverse lucruri. transformare socialistă a agriculturii. 3 2635 2005 Bradu Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat voluntar la o şcoală militară în Germania. în timp ce era socotitor la CAP. nu a luat poziţie faţă de lipsurile manifestate de Vasile Topan. redactor şef al ziarului. reconfirmată de CCP în 1957. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a trimis la CC al PCR o scrisoare anonimă prin care calomnia politica Partidului de 19. Originale.06.07.11.2633 3000 Bradu Constantin V. Originale. care avea 1957 comportare imorală şi „gâtuia critica venită de jos”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a 1968 fost condamnat penal pentru delapidare din avutul obştesc. 2 668 . s-a înconjurat de elemente chiabure. de la populaţia civilă a 25. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2636 2617 Bradu Mihai Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a întreţinut legături intime cu o fostă legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1956. prin 1951 căsătorie. în calitate de redactor şef adjunct la redacţia ziarului „Făclia”. a luat parte la războiul antisovietic. în 1947 s-a căsătorit cu 20. Originale. o funcţionară de la Banca de Stat care a 1951 simpatizat cu legionarii. 19.04.

în 1941 a 19.07. era un 22.01. element uşuratic şi scandalagiu. în 1950. a refuzat să se întoarcă în Hotin. după ocuparea Basarabiei de către URSS. 1 2639 2662 Brafman Iancu Secretar al organizaţiei de bază de la Baza de aprovizionare nr. unde a 1954 participat la masacrele împotriva civililor.11. plecat pe frontul antisovietic. 1954 1 669 . Original. Original. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1944 a făcut afirmaţii duşmănoase la adresa Armatei Sovietice „eliberatoare”. împreună cu fiica sa.2637 2004 Bradu Sultana Membru de partid exclus pentru că provenea dintr-o familie burgheză. exclus din Partid pentru că: în trecut a deţinut un depozit de vinuri şi a exploatat forţă de muncă salariată. a scos fişă pentru plecarea în Israel. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. 1 2638 2003 Bradu Vladimir Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. pentru că: în 1940. în 1847-1948 a făcut parte din organizaţia sionistă „Ichud”. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 4 Centrocoop. Bucureşti.

14 2641 2927 Bragadireanu Cornel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de conducător în mişcarea sindicală şi membru al PSD. În 1965 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate.2640 2000 Braga Constantin T. 1967 Pentru atitudinea sa politică din trecut. 22. În 1963 s-a constatat că motivele excluderii şi anulării calităţii erau neîntemeiate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1949-1953 a fost internat administrativ în „coloniile de muncă”. motiv pentru care a fost reprimit în Partid cu stagiul din 1945. 13 670 . CCP a solicitat Comitetului orăşenesc PCR să-i analizeze cererea. unde a fost decorat cu „Coroana României”. membru de partid exclus pentru că: în 1933-1937 a fost membru al PNŢ. În 1968 s-a hotărât repunerea sa în drepturile de membru de partid. iar nu cea a luptei de clasă. după 23 august 1944 a făcut greutăţi în 28. în 1940 s-a înscris în Partidul Naţiunii.07. mişcarea sindicală. de colaborare cu patronii. a luat parte la războiul antisovietic. Originale. a promovat linia reformistă. Originale. s-a înscris în FRN şi a fost ales senator. În 1958 CCP a transformat excluderea 1951 în „anularea primirii” în Partid.05. Director al Învăţământului în Ministerul Silviculturii (1948).

Originale. până la 23 august 1944. CCP a hotărât să fie pus în discuţia organizaţiei de bază. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Contraspionaj. 1. exclus din Partid în 1952 pentru că: în timpul funeraliilor lui Stalin a venit la 15. exclus din Partid pentru că în trecut 10. a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1954 a fost exclus din Partid. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1950 a fost gardian la diferite penitenciare. unde. Brahariu Vasile I. în calitate de paznic de întreprindere. raionul Hârlău. regiunea Iaşi. Originale. 1959 5 2643 1997 Bragye Iosif Preşedinte al Tribunalului Militar Teritorial Oradea. 9 2644 2015 9 2645 1632 1 671 . a fost prins sustrăgând o cantitate de cereale. în 1957. a avut comportare nedemnă faţă de deţinuţi.06. şedinţa de partid în stare de ebrietate. iar la revenire a fost arestat şi anchetat de 15. Întrucât a ascuns Partidului că în 1942 a fugit din România în Ungaria. reconfirmată în 1960 şi 1962. membru de partid verificat. alte 1954 abateri. În 1961 excluderea a fost menţinută.11. CCP a hotărât clasarea cazului. Original. Întrucât a renunţat la apel.10.2642 1998 Braghina Ion D. şi pentru că în funcţia 1954 deţinută avea o atitudine împăciuitoristă. Braharu Niculae Activist la Raionul de Partid Bârlad. Originale. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Deleni. decizie reconfirmată de CCP în 1955 şi 1960.

Întrucât până în 1965 nu a contestat excluderea. întreţinea relaţii cu elemente burgheze.07. 7. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 23. 1966 3 2647 1633 Braic Emil Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist.03. care a făcut 25. politica partidelor istorice şi fasciste. Original. a întreţinut legături cu 1955 elemente reacţionare. 1 2648 1634 Braica Ion I. s-a ocupat cu 1971 specula de fructe şi zarzavaturi. Originale. a avut atitudine potrivnică PCR. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu data rezolvării apelului.10. 6 672 . 1 2649 3057 Braica Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din „sindicatul galben”.2646 2781 Braia Mia (Blaga Maria) Membră de partid exclusă pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a făcut parte din echipele de propagandă pentru susţinerea războiului de la posturile de radiodifuziune. s-a căsătorit cu 29. Original. Originale. fiica unui chiabur. iar motivele s-au dovedit neîntemeiate. a fost informator al Poliţiei. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază.

a fost sancţionată cu „admonestare scrisă”.05. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. Braiţiu Ion Membru de partid exclus pentru că: în calitate de notar a făcut parte din aparatul de stat burghezo-moşieresc. până în 1950 a exploatat muncă salariată. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât motivele excluderii s-au 10. dovedit neîntemeiate. Original. 1 2653 1931 2 673 . Original.07.2650 1927 Braina Ioan Persoană care a solicitat să fie primită în rândul candidaţilor de partid . exclusă din Partid pentru că ar fi avut legături cu „banditul” Trocan şi ar fi divulgat secretul de partid. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. a luat parte la războiul antisovietic 1953 (perioadă neverificată). CCP a hotărât ca organizaţia de bază 29. 1 2652 1929 Braiter Domnica Activistă la Comitetul raional de Partid Turnu Severin. dacă îndeplineşte condi. să-l primească. CCP a hotărât 1955 anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. 11. 1 2651 1928 Brait Nicolae Membru de partid exclus pentru că: era chiabur. în trecut a făcut politică 24.1955 ţiile conforme cu Instrucţiunilor CC al PMR. Originale.03. liberală . în 1940 s-a încadrat în Mişcarea Legionară. în 1946 a făcut propagandă manistă. a susţinut şi a făcut politica partidelor reacţionare. Pentru că „a creat mahalagisme”.

sancţionat cu: scoatere din aparatul de partid. 4 674 . iar apelantul a fost achitat). 1957 Întrucât şi-a recunoscut vina în mod autocritic şi a lichidat cu viciul beţiei.12. 25.2654 1932 Braja Mihai Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 a activat în organizaţia 29. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. Originale.01. a hotărât clasarea cazului. în loc să lupte împotriva chiaburilor.12. Membru de partid exclus pentru că în 1949 a fost condamnat la 6 luni de închisoare pentru neglijenţă în serviciu. mergea să bea împreună cu ei. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. dovedit neîntemeiat (procesul în cauză a 1965 fost rejudecat. Originale. Întrucât motivul excluderii s-a 14. regiunea Bacău. 19. Întrucât CCP a luat la cunoştinţă că 1957 nemulţumirile apelantului au fost rezolvate de Regionala de Partid Oradea şi acesta s-a declarat mulţumit. 4 2655 1934 Bran Aurel Activist al Comitetului raional de Partid Gurahonţ. 1 2656 1935 Bran Constantin Al. exclus din Partid pentru că şi-a neglijat sarcinile şi. Originale. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară. trimiterea într-o altă muncă şi neacordarea concediului anual legal. raionul Moineşti. 7 2657 1933 Bran Ilie Alexandru Primar al comunei Măgireşti.01.

legionară. Originale. 1958 14 2662 1938 Branaş Anastasie Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar s-a dovedit a fi un element şperţar în dauna ţărănimii sărace.2658 1936 Bran Ioan V. 4. 1 675 . a fost membru al PNŢ. Membru de partid exclus pentru că în 1945-1946 a făcut politica PNŢ-Maniu şi a participat la acţiuni duşmănoase împotriva forţelor democratice. 3 2660 1970 Bran Nicolae N.02. afemeiat şi şi-a 16. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 6 2659 2912 Bran Nicolae M. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 1967 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a devenit un element beţiv. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.07. 2. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 28. Original. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960.09. 1966 3 2661 1937 Bran Vasile I.02. neglijat familia. a făcut 1951 propagandă manistă. 26.

2. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 1 676 . Membru de partid exclus pentru că: în 1955-1960. motiv pentru care a fost arestat şi cercetat de Securitate.10. Legionară. în calitate de normator la o 26. exclus din Partid pentru activitate legionară şi condamnat penal pentru patronarea prostituţiei cu minore. ca preşedinte al Tribunalului Popular al raionului Caransebeş. Întrucât în 1921-1929 a fost agent al Siguranţei. Original. CCV a hotărât respingerea cererii. 2 2664 2046 Brandabur Toma Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 22. 1962 4 2666 2089 Brânduşa Damaschin Persoană care solicitat să fie încadrată în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. în care a favorizat elementele exploatatoare şi necinstite. Original. a întreţinut relaţii cu Ilie Băncilă. Originale. 1956 faptă pentru care era cercetat de Procuratură.2663 1923 Brancu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. mină a completat ştate de salarii fictive.02. a dat mai multe sentinţe „neobiective”.01. 1 2665 2044 Brandula Ioan I.05. Original.

(În acelaşi an a fost reîncadrat în Partid. Original.05. necinstit. 2 2670 1648 Brânzei Aurelian Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1940 a fost poliţist la Chişinău. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2667 2085 Brânduşescu Marin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 1 677 . Original. Original. a 12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a stabilit că decizia a fost luată 1962 fără o cercetare temeinică.04. care i-a sprijinit pe speculanţi. luat parte la strângerea populaţiei civile şi 1950 internarea ei în lagăre. 15. 6 2669 1653 Brânzan Vasile Membru de partid exclus pentru că s-a preocupat de interesele sale personale. 1951 şi-a însuşit o sumă de bani din cotizaţia la sindicat.) Originale.06. 27. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1953 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. după 23 august 1944 s-a dovedit a fi un element 22. 1 2668 2042 Branişte Lazăr Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.08.

2 2672 1911 Braserman Kivu Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. organizaţie iredentistă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. cu funcţie de consilier comunal. 4. 4 2674 2033 Braşoveanu Axente Membru de partid exclus pentru că: începând din 1933 a făcut parte din Liga antirevizionistă. Originale. alte abateri.12. demisionând din armată. antonesciană şi în 1946 s-a manifestat 1951 ostil regimului comunist. perioadă care nu se putea 1950 verifica. pentru că: era de origine micburgheză. în 19361937 a contribuit la organizarea unui 25. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de ofiţer de armată. sindicat al administraţiei.06. în 1940-1941 a fost cetăţean 29. Original. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. sovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 2673 1913 Braşov Dumitru Gh. a servit conştient regimul fascist de dictatură 27. 1950 1 678 . în 1945-1947 a 1959 fost în anturajul unor elemente titeliste şi a făcut propagandă împotriva acţiunilor PCR.2671 1909 Brasat Romeo Membru de partid exclus pentru că.03. după 23 august 1944 a avut o atitudine consecvent duşmănoasă faţă de PCR.05. Membru de partid exclus pentru că: în 1927-1938 a fost membru al PNL.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. carnetului provizoriu a primit carnetul 1956 unui omonim. Originale. extraconjugale cu anumite femei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. pentru că la înmânarea 10. 1 2676 2049 8. Braşoveanu Haralambrie Gh. copie. totodată. a luat parte la războiul antisovietic. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” şi trecerea în rezervă pentru conduită imorală (a întreţinut relaţii 11. În 1980 CCP a propus. s-a 31. reconfirmată în 1983. CCP a recomandat adâncirea cercetărilor.10. făcând parte dintr-un regiment care a participat la masacre şi la jefuirea populaţiei. În 1959 sancţiunea i-a fost ridicată.2675 2050 Braşoveanu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost coproprietar de fabrică. Originale.11. 1962 9 2677 2695 Braşoveanu Ioan C. Original. Braşoveanu Ion Maior de Securitate. în 1946 a deschis un magazin de manufactură. purtat brutal cu muncitorii. 3 2678 3435 25 679 . încadrat în Partid şi. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât menţinerea excluderii. sancţionat cu „mustrare”. din care 1982 una avea rude în străinătate) şi pentru că s-a deconspirat. s-a înscris în 1950 PSD din interese personale . Locotenent-major de armată.

alcoolului. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. Originale.05. luând parte la acţiuni împotriva 31. Originale.2679 2782 Braşoveanu Petre Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a primit misiuni speciale. ca vânzător la cooperativă a 31. menţinerea deciziei. 1977 CCP a propus. 5 2681 2048 Brata Mihai Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu negustoria. sustrăgea cereale din vagoane.03. 1 2682 2032 Bratcu Anton D. 1 2680 3195 Braşoveanu Ştefan Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru conducerea automobilului personal sub influenţa 31. soţia sa a fost 1950 condamnată pentru spionaj în favoarea nemţilor. reconfirmată în 1960. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că. se purta brutal. în calitate de şef de staţie CFR. a primit decoraţii germane şi româneşti. iar cu subordonaţii 13. Original. 13 680 .10. pe frontul antisovietic a luptat la Odessa şi Stalingrad. a fost în relaţii prieteneşti cu 1950 soldaţii hitlerişti. favorizat chiaburii. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Original. partizanilor.

1 2685 1899 Bratinca Mihai Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Original. 1 2686 1902 Bratoloveanu Elena Membră de partid exclusă pentru că a avut manifestări naţionaliste.11. Originale.19. antisovieti. a avut nereguli în predarea cotizaţiilor membrilor de partid. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. înscris în Partid pentru a-şi păstra postul 1950 de şef de secţie şi a-şi acoperi trecutul. ce şi refuza sarcinile de partid. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.2683 2031 Brateş Avram Secretar al organizaţiei de bază la „Româno-Export”.24. reconfirmată în 1973. se ocupa cu bârfe şi intrigi. Original. Original.05. 1 2687 1903 Bratosin Constantin Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Armata Naţională” a lui Horia Sima din Austria.07. 5. ră. alte abateri. 1951 1 681 . s-a 22.04. membru de partid exclus pentru că: a avut atitudine dictatorială faţă de oameni şi înăbuşea critica. 1. 1954 6 2684 1892 Brateş Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legiona.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 2689 1905 Bratosin Gheorghe Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă şi cu 19.2688 1904 Bratosin Constantin T. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Activist al judeţenei PMR Buzău.01. a avut legături cu elemente duşmănoase regimului comunist. linie de partid. Original. 1 2692 2096 Bratosin Mihalache Persoană care în ilegalitate a avut legătură cu mişcarea comunistă. motiv pentru care a şi fost închisă. din 1945 a făcut propagandă monarhistă şi manistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 9 2691 1907 Bratosin Jorel M. Original. Originale.12. 3. 1950> CCP a hotărât să fie considerat membru de partid cu stagiul din 1945. 1961 şi 1969. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. 26. Original. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că nu a dus activitate pe 10. 1 2690 1906 Bratosin Gheorghe N. exclus din Partid pentru că: în timpul regimului antonescian a activat în organizaţia „Muncă şi Lumină”. reconfirmată în 1954.11. A solicitat <1946clarificarea situaţiei sale de partid. Original. trecut dubios. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 1957 reconfirmată în 1969. 2 682 .

Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 2 683 . 6 călători din cadrul ITA Prahova. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. Cererile sale au rămas fără răspuns. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1982 5 2695 402 Bratosin Tănase Membru de partid în ilegalitate exclus ca „provocator”. 7.08. 1956 2 2694 3420 Bratosin Nicolae Secretar al Comitetului de partid de la Autobaza nr. sancţionat cu „vot de blam” pentru că nu a ţinut cu regularitate şedinţele de comitet şi.08.06.20. pentru a-şi acoperi faptele. Originale. vietic a fost membru al unei companii de 1956 poliţie care a participat la crime. Originale. Originale.05. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a cerut să muncească pentru reabilitare.2693 2097 Bratosin Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 1947 a refuzat să lucreze până nu i se mărea salariul. 9. a recurs la dezinformare. 1952 26 2696 2098 Bratosin Tudor C. în perioada războiului antiso.

În 1956 CCP a hotărât admiterea apelului şi ridicarea sancţiunii. era un element şovăielnic.07.03.2697 2760 Bratter Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost funcţionară la biroul avocatului Anderea. soţul ei s-a botezat în timpul războiului. Original. secretar general al PNŢ în 1941-1944. trădându-şi conaţionalii evrei. Original. a avut legături cu Legaţia 1949 Americană. 1947 Ulterior a solicitat acordarea stagiului din 1945 şi a contestat sancţiunea. iar în casa lor aveau loc chefuri împreună 12. Originale. a dus o viaţă imorală. 1 2698 2099 Bratu Adrian N. 5 2699 2038 Bratu Ana Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. (Braverman Iancu) Persoană cercetată pentru purtare proastă la arestarea sa din 1939. şi-a pierdut carnetul 1952 de partid. ca membră a UFDR s-a împrietenit cu un tovarăş din conducerea Judeţenei PCR Satu-Mare. a făcut cerere de emigrare în Israel (la care 10.09. 2 684 . ocupe funcţii de răspundere în Partid. cu fasciştii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ulterior a renunţat). CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât primirea ca membru nou şi interdicţia ca timp de 3 ani să 15. care îi fusese prelungită de CCV cu încă un an. pe care-l corupea cu diferite atenţii.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei.11. 1954 1 2702 1995 Bratu Ecaterina C. 5. Original. Original. şi-a însuşit diferite bunuri. în calitate de preşedinte al Sindicatului Canalul Dunăre-Marea Neagră. (Birzu) Membră de partid exclusă pentru că. a deturnat fonduri şi a făcut chefuri.11. în 1943 a plecat la specializare în Germania. CCP a hotărât menţinerea deciziei. trecut a activat în organizaţia legionară.02.2700 1992 Bratu Dragomir Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 29. când a luat legătura cu elementele legionare de acolo. 4. unde a stat până în 1946. motiv pentru care a fost condamnată penal. 10 din Bistriţa. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. 3. a dus o activitate distructivă. 4 2701 2039 Bratu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1941 s-a înrolat voluntar în armată. 1962 5 2703 1994 Bratu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1950-1951. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât parte dintre motive s-au dovedit neîntemeiate. 1954 1 685 . reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.10. Originale. Originale. în calitate de directoare a Şcolii Speciale nr.

02. membru de partid verificat în legătură cu stabilirea stagiului. în perioada grea economică (1946-1947) a făcut speculă. a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. în calitate de contabil la 1952 CEC.06. 19 2705 3190 Bratu Ion Membru de partid exclus pentru că. reconfirmată în 1956.08. 3 686 . iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. iar în anul următor Secretariatul CC al PCR a aprobat. în 1937 a făcut politică cuzistă. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. în 1950-1951. 5.2704 1993 Bratu Gheorghe Preşedinte al Colegiului de Partid al Regiunii PMR Dolj. CCP a propus. 27. a fost condamnat penal pentru că şi-a însuşit bani de la muncitori şi de la stat. În 1971 s-a stabilit că nu îndeplinea 1952 condiţiile pentru acordarea stagiului din ilegalitate. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât stabilirea vechimii de la 23 august 1944 şi a cerut să fie ajutat să-şi lichideze lipsurile. Hotărâre reconfirmată în 1978 şi 1979. a luat parte la războiul antisovietic. 1977 3 2706 1969 Bratu Ion I. în calitate de gestionar. În 1975 CCP a propus. Originale. 12. Originale. menţinerea deciziei.

4 2709 2036 Bratu Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sterea.01. (Mocanu Mitrică) Membru de partid exclus pentru că: din 1936 s-a înscris în PNŢ. alte abateri. Originale. a dat pământ în dijmă unor 1956 ţărani.2707 1968 Bratu Ion M. unde a dus 21. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 5 2711 2035 Bratu Octavian Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 25.12. activitate ca agent electoral. la colectări. nu şi-a achitat cotele şi a falsificat chitanţele doveditoare.09. în Partid a 1965 folosit metode anarhice. 1960 5 2710 2105 Bratu Nicolae P.09. Originale. legionară.11. copie. Original. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei 28. exclus din Partid pentru că: a sustras cereale de 11. raionul Crevedia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 687 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionare şi a participat la şedinţe de 1962 cuib. 3 2708 2037 Bratu Marin P. 3.

în funcţia avută s-a purtat brutal cu 1956 cetăţenii.2712 2034 Bratu Radu Şef de echipă la Canalul DunăreMarea Neagră (Culme). CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.07. să fie sancţionat cu „vot de blam”. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Vlad Ţepeş. difuzând diverse zvonuri. Original. reconfirmată în 1958. după ce a fost comprimat din serviciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. exclus din Partid pentru că: el şi tatăl său au fost legionari. 2 2715 2058 Braun Herman Membru de partid exclus pentru că era un element intrigant. 14 2714 2061 Bratu Stan I. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. asculta posturi de radio imperialiste. a provocat scandal în cadrul întreprinderii şi a bătut o muncitoare. ca activist al 1956 ARLUS (1950-1951). sancţiune trecută în cartea de evidenţă. 3 2713 2062 Bratu Stan D. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. alte 16.08. Membru de partid exclus pentru că: a exploatat forţă de muncă salariată. în 1947. s-a 20. 1954 1 688 . ocupat cu diverse afaceri. 20. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut manifestări şovine faţă de evrei.09. 3.11. alte abateri. abateri.

2716 321 Braun Irina Evseevna (Silberman Riva) Persoană domiciliată în Chişinău. alte abateri. s-a înscris pentru emigrare în Israel. a avut purtare proastă la Siguranţă. 4 2719 2055 Braun Nicolae (Niculae) Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică. având unele legături cu mişcarea muncitorească. Referinţe semnate de: Gheorghe Vasilichi. lb. 1 689 . rusă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. legăturile avute. a făcut cerere de emigrare în Israel. Original.05. de încredere al patronilor. a divulgat Siguranţei tot ce ştia.04. Adresă a CCP către CC al PCUS prin 1956 care s-au confirmat parţial informaţiile solicitate. divulgând 19. Originale. ca membru al UTC. 13. română. reconfirmată de CCP în 1955. CCP a propus menţinerea deciziei. particular şi a exploatat forţă de muncă 1950 salariată. alte abateri. în închisoare a părăsit 1953 colectivul. 20 2717 2057 Braun Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în ilegalitate. copii. Original. a fost comerciant 11.07. Petre Grosu şi Sali Clejan. care a solicitat o adeverinţă privitoare la activitatea ei ca membră a PCdR în perioada 1922-1932.08. 3 2718 2056 Braun Maximilian Membru de partid exclus pentru că în fabrica unde a lucrat a fost acţionar şi om 18. 1951 CCV a propus menţinerea deciziei. Originale.

Original.12. 1 690 .2720 1996 Braun Nicolae I. ca dactilografă la MAI a avut abateri de la morală. a făcut afaceri. 3 2723 2045 Braundenburg Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din partidele burghezo-moşiereşti. Original. 10. reconfirmată în 1956 şi 1961. anulat calitatea de membru de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 3 2722 1917 Braun Tiberiu Membru al UTC din ilegalitate. a avut tendinţe de îmbogăţire şi a exploatat ţăranii săraci. a avut atitudine 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. duşmănoasă faţă de regimul de 1951 democraţie populară.05.07. 9. CCP hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator. Originale.09. 1953 CCP a propus reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1945. 17 2721 1916 Braun Sara (Binder) Membră de partid exclusă pentru că: în 1946 a fost înscrisă în Societatea „Amicii Statelor Unite”. căruia în urma cercetării arestărilor din Ardealul de Nord (Someşeni) din 1941-1943 i s-a 19. Originale. când i s-a 1954 recomandat să muncească „pentru a se transforma şi a-şi forma o conştiinţă socialistă”.

a luat parte la 13. o simpatizan. un element care a avut acţiuni provocatoare. din neglijenţă. antipartinice şi anarhiste ale căror consecinţe au fost spargerea unităţii Partidului şi destrămarea organizaţiei de la Iaşi. bănuită a fi informatoare a Siguranţei. căruia la verificare. uciderea Elenei Gavrilescu.1954 tă activă a Partidului. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Original. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid în urma muncii depuse în organizaţiile de masă. 1952 CCP a hotărât să fie primit în Partid cu vechimea din 1947. În 1956 s-a hotărât ridicarea sancţiunii. 11 2725 1910 2 2726 2051 1. când a depus adeziunea. Original. Fost secretar al Comitetului local UTC Iaşi în ilegalitate. în 1948 lăsat în afara Partidului până la verificarea situaţiei sale. Originale. Braunstein Izidor Membru de partid exclus în urma dizolvării organizaţiei de bază de la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor. s-a întocmit dosarul.04. cu care a purtat corespondenţă şi de la care a primit pachete.12. Israel. Braunstein Adolf Militant comunist din ilegalitate implicat în procesul din Dealul Spirii. şi o cumnată în SUA. pentru că: în perioada interbelică s-a aflat sub influenţa fratelui său.2724 1918 Brauner Edgar S. nu i 26.02. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. respectiv. pentru că avea doi fraţi plecaţi în Franţa şi. 1954 1 691 .

ca şofer la ARLUS şi apoi ca şef al Sectorului de transport de 27. Originale. Original. 2 2728 2053 Braunstein Samuel (Robert) Membru de partid exclus pentru că: a avut relaţii cu familia comisarului de poliţie Nicolae Turcu. fără a avea aprobarea legăturii sale superioare. 1951 CCP a hotărât anularea deciziei.2727 2052 Braunstein Leonard Membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă „Haşomer Haţair” cu copul de a emigra în Palestina. CCP a hotărât respingerea solicitării. 5 2729 2054 Braunstein Sandu Membru de partid exclus pentru că a 24. Întrucât în 1940 a părăsit munca pe 1957 care o ducea pe linie sindicală. 18. fost comerciant şi s-a ocupat cu specula. în 1947 a lucrat ca şofer la Misiunea Engleză din Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.05.09. 26. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi prelucrarea cazului în organizaţia de bază. Original. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 2730 1982 Braunştain Sima (Brunstein. 1 692 .01. la UCFS şi BRPR a săvârşit fapte de 1960 necinste. Întrucât a renunţat plece în Israel. Mendelevici) Persoană cercetată în urma cererii de a fi primită în Partid.

în funcţia avută s-a ocupat cu lucrări particulare.11. Original. În 1956 s-a revenit asupra deciziei şi a fost reîncadrată în Partid cu vechimea avută anterior.07. 2 693 . alte abateri. ocupându-se de pregătirea celor care voiau să emigreze în Palestina.2731 2063 Braunştein Bella Activistă de partid exclusă pentru că: în 1947 şi-a pierdut carnetul de membră şi de liberă trecere.07. 1953 4 2732 2064 Braunştein Bernard Secretar al comitetului de fabrică la un atelier de tricotaje exclus din Partid pentru că: în 1931 a fost înscris în organizaţia sionistă „Gordonia”. 7.08. a săvârşit acte de necinste. 1950 1 2733 2065 Braunştein Herman Membru de partid exclus pentru că: în perioada muncii obligatoriii din timpul guvernării lui Ion Antonescu a fost unealta de încredere a comandantului militar. 8. Originale. în 19451946 a fost judecat şi condamnat pentru sabotaj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. după 23 august 1944 a fost negustor şi a speculat populaţia munci. în perioada 1944-1947 a făcut parte 1952 din organizaţia sionistă „Ichud”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. toare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. cercetat 12.04. 5 2735 2017 7 2736 2013 1 2737 6 3 694 . CCP a propus să i se dea posibilitatea 17. Original. judeţul Suceava. CCP a 1959 hotărât clasarea cazului. Întrucât şi-a retras apelul.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. Brădăţan Viorel M. prin discuţiile şi corespondenţa cu fiul său. Întrucât acuzele nu s-au verificat. emigrat în Israel. (În perioada războiului a fost închis în lagărul de la Vapniarka. linia politică şi rolul 28. a calomniat şi ponegrit conducăto-rii de partid şi de stat.12. Brădăţeanu Gheorghe Preşedinte al CAP din comuna Drăgoieşti. care a solicitat să-i fie verificat trecutul şi să i se dea posibilitatea să participe la cursurile de istorie a PC(b) al URSS. CCP a clasat cazul. conducător al Partidului. pentru că ar fi avut comportare imorală (a 1977 despărţit două familii). Originale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară.05. iar în 1954 CCP a hotărât să fie primită în Partid cu vechimea din 1933. student la Academia „Ştefan Gheorghiu”. A solicitat în mai multe rânduri clarificarea situaţiei de partid. Originale. precum şi statul 1963 de democraţie populară. să participe la cursuri şi să i se dea o 1951 muncă de traducătoare. 29.2734 2016 Braunştein Sely Persoană care în perioada interbelică a avut legături cu mişcarea comunistă. Braverman Nahman Membru de partid exclus pentru că în 1956-1957. pentru a putea fi plătită.08.

19. legionară.2738 3180 Brădeanu Ion N. întrucât deţinerea a două proprietăţi era interzisă prin Legea 4/1976. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1978 cerut să se ia măsuri pentru trecerea în proprietatea statului a unuia dintre cele două apartamente pe care le deţinea. Originale. Original. 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi trecerea ei în rândul candidaţilor de partid.05. 23 695 . Originale. în calitate de contabil-şef UJCM Vâlcea şi-a neglijat atribuţiile. 1 2741 3103 Brădiceanu Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Originale. în timpul guvernării legionare a subscris la ajutorul legionar. Întrucât acuzele nu s-au verificat. ocupându-se de construirea unei vile proprietate personală. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 10. alte abateri. CCP a constatat că nu îndeplinea 1974 condiţiile cerute.01. Hotărâre reconfirmată în 1980. 20. 4 2739 2011 Brădeanu Maria Gh.12. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: şi-a pierdut carnetul de partid.03. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. 4 2740 2010 Brădeţeanu Cornel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 27.

după 23 august 1944 a făcut parte din PSD. nu şi-a însuşit nimic din morala proletară. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi scoaterea sa din postul deţinut. a „fugit” de 16. în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare.08. 1 2745 2001 Brăeşteanu Anton P. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. alte abateri. Originale. 1959 4 696 . în funcţia de contabil-şef la Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului 11. acolo. a fost crescut în spiritul moralei burgheze şi a trăit într-un mediu vicios. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burghezomoşierească.2742 3437 Brădiceanu Marin Membru de partid exclus pentru că. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a fost membru al Partidului cuzist. menţinerea deciziei. aripa dreaptă. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a propus. 5. Original. Originale.01. Hotărâre reconfirmată în 1962.08. Dolj.11. 6 2743 2661 Brădişteanu Victor Referent-şef la Departamentul CFR. 1951 3 2744 2002 Brăduţeanu Alexandru Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: la ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice. 7. a săvârşit abateri grave de la 1982 disciplina financiară.

avea un frate fost legionar. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. În 1976 Comitetul judeţean Brăila al PCR a hotărât reprimirea lui în Partid.). Şef al Popotei Direcţiei regionale MAI Piteşti. 4 2747 3128 Brăgărea Achim F. exclus din Partid pentru că: a avut abateri de la morala proletară (beţii. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.2746 1999 Brăgaru Alexandru Gh. Secretar al Comitetului de Partid de la Întreprinderea „1 Mai” (SRT). la data respectivă deţinut politic. a luat parte la războiul antisovietic. unde. membru de Partid exclus 30. Originale. de afaceri personale.06.05. în calitate de 19.08. s-a ocupat 19. pentru că a fost condamnat penal pentru 1975 delapidare şi neglijenţă în serviciu. 1 697 . 3 2748 2730 Brăileanu Ilie Gh. trecut a făcut politică legionară. relaţii imorale cu femei etc. comandant de companie. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9 2749 1635 Brăilescu Constantin Membru de partid exclus pentru că în 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. reconfirmată în 1956. jocuri de noroc.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. Originale. Originale. a condus 1951 acţiunile împotriva partizanilor şi a săvârşit crime. cu care ţinea legătura. alte abateri.

08. CCP a propus. în repetate rânduri a pretins şi a primit mită de la pacienţi. ame. 2 2753 1925 Brăiloiu Ion (Ioan) Activist la Sectorul STB. 2.). săpun 1953 lemne etc. şi-a părăsit soţia şi cei doi copii. 1 2752 1924 Brăiloiu Iacob Locotenent de Securitate.2750 3123 Brăilescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1949 ninţa activistele care îi refuzau propunerile imorale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. în 1952. a făcut campanie 24.08. în timpul reformei monetare. Originale. menţinerea deciziei. împotriva întovărăşirilor agricole. în calitate de medic dentist. 1 698 . Original. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. comerţul de mărunţişuri (ciorapi. 1975 3 2751 1636 Brăilescu Iordache Membru de partid exclus pentru că s26.04. în timpul războiului antisovietic a fost decorat cu ordinul „Bărbăţie şi Credinţă”. a profitat de funcţie ca să preschimbe bani.11. s-a ocupat cu 19. Original. a dovedit a fi necinstit. Original. faptă pentru care a fost condamnat penal. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost şef de cuib legionar. membru de partid exclus pentru că: anterior a făcut parte din organizaţia sionistă cu caracter fascist „Bet<h>ar”.

20.05. 17 699 . Originale.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic. să i se recalculeze şi pensia. Originale.10 1979 10 2756 2043 Brănicican Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost membru al PNL. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. CCP a hotărât să i se comunice că solicitarea era lipsită de temei. avea rude apropiate foşti 17. speculă. reconfirmată în 1961.12. în funcţie de aceasta. 1 2755 79 Brănescu Gavrilă Fost inspector de cadre la Direcţia regională a Miliţiei Hunedoara. Originale. alte abateri. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. acţiuni contra partizanilor. a făcut parte dintr-o unitate cu care a luat parte la masacrarea populaţiei sovietice şi la 22.2754 1926 Brăilov Dumitru Membru de partid exclus pentru că. 4 2757 2041 Brănişteanu Florian Membru de partid exclus pentru că: împreună cu soţia sa a făcut politică legionară. Original. a făcut 17. când a fost pensionat şi. arestaţi după 23 1954 august 1944. conducători legionari. a întreţinut legături cu chiaburii. membru de partid care a solicitat să i se recalculeze retribuţia conform cu gradul şi funcţia avute în 1956.

descompunere morală” (inversiune se1960 xuală). în 1935-1937 a 18. exclus din Partid pentru că: a urmat liceul militar la Chişinău. 1 2759 1908 Brănoaie Dimitrie V. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.02. tatăl său a avut cârciumă şi a făcut politică PNŢ. Originale.2758 2040 Brănişteanu Petru F. 1979 CCP a propus. exclus din Partid pentru că a comis „fapte de 15. 10 2760 1912 Brăslaşu Ion Membru de partid exclus pentru că: a fost educat în mediul burghez. fabricant. pe frontul 1953 antisovietic a fost secretar al Biroului mobilizări. 3 700 . Original. Membru de partid exclus pentru că a săvârşit repetate abateri de la principiile 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. eticii şi echităţii socialiste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. 2 2761 3264 Brăslaşu Pascale . Şef al Secţiei Propagandă a Comitetului raional de Partid Măcin. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fiind membru al PNL georgist. a dat 1954 informaţii asupra acţiunilor revendicative ale muncitorilor. reconfirmată în acelaşi an. simpatizat cu legionarii.04. Instructor la Secţia Organizatorică din Direcţia Trupelor Operative şi de Pază din MAI. alte abateri.09. Originale. copie.Stelian N. funcţionar la unchiul său.08. ca 28.

1952 2 2765 2100 Brătescu Alexandru M. Original. Întrucât motivul s-a dovedit neînte1952 meiat. ca director al O. 1. Roşiorii de Vede a fost apropiat de elementele duşmănoase regimului.2762 2047 Brătan Florea Membru de partid exclus pentru că. în trecut a fost legionar.11. Originale. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. copie. 1954 3 701 . (Bratu) Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur.10. CCP hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 10. calitate în care la Bălţi a maltratat şi jefuit cetăţenii internaţi în lagăr. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut întreruperi mari în activitate de partid.L. 1. 4. în 1941 a fost angajat ca agent de poliţie.C. 1955 1 2763 1915 Brătan Ion Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea întrucât a întrerupt şcoala de calificare profesională pe care o urma. 2 2764 1914 Brătan Lucian D. Original. Original. de la care primea bani şi obiecte. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. fiind grav bolnav de TBC. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. după 23 august 1944 a fost în legătură cu o bandă de hoţi.04.

spre justificare.07. acte false. reconfirmată în 1960 (de două ori). 81 2768 2624 Brătescu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară.10. a prezentat 26. fiind acuzat că a fost legionar şi că în timpul guvernării legionare a avut o atitudine prolegionară). În 1968 hotărârea a fost anulată şi a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. atunci când respectivului i s-a făcut percheziţie. Cristian şi Duma. (Dosarul conţine stenogramele şedinţelor din 27. Originale. antisovietic a luat parte la acţiuni împotri1950 va partizanilor şi a fost decorat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. când 1956 titularul a fost anchetat de către Nicolae Ceauşescu. Direcţia Treburilor a CC al PMR. Instructor la Secţia Organelor Conducătoare de Partid a CC al PMR. a participat la manifestări legionare şi a păstrat pistolul unui şef legionar. în acelaşi timp a făcut chefuri 1956 şi scandaluri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.06. pe frontul 28. şi 19.07. 3 2767 1894 Brătescu Gheorghe Gh. exclus din Partid pentru că în perioada liceului a avut relaţii strânse cu conducătorii legionari din Vălenii de Munte. 1 702 .2766 1893 Brătescu Aurelian Membru de partid exclus pentru că: şi-a însuşit bani de la întreprinderea în care lucra şi.1954 de la 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.12.

CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi repunerea sa în drepturile de membru de partid cu stagiul din 1927. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Ulterior. 5 2770 1901 Brătianu Florea Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a plecat în Germania la specializare. Original. s-a înrolat în FRN şi a susţinut breslele organizate de Carol al II-lea.2769 2928 Brătfăleanu Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1933-1938 a trădat grevele muncitorilor de la tipografiile „Adevărul” şi „Dimineaţa”. 28. când s-a înscris în PSD. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a făcut afaceri cu grâu şi făină în dauna salariaţilor. după 23 august 1944 s-a situat pe poziţia social-democraţilor de dreapta şi a făcut greutăţi creării Frontului Unic Muncitoresc. 4. în baza prezentării carnetului de membru al PSD din 1921. a susţinut interesele patronilor.06. i s-a rectificat şi stagiul de la acea dată. iar prin munca depusă timp de doi ani a dat concurs maşinăriei de război hitleriste. 1951 2 2771 1895 Brătianu Pompiliu Membru de partid exclus pentru că: în calitate de contabil. Pentru aspectele pozitive ale 1967 activităţii sale în mişcarea muncitorească.07. unde a primit o educaţie fascistă. poziţia autocritică şi buna comportare în cartierul în care locuia. 1950 1 703 . a sustras alimente şi medicamente.01. se purta rău cu subordonaţii. 6. alte abateri. Originale. Original. pe care le plasa la bursa neagră.

2 2774 1898 Brătilă Grigore I.10.11. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. menţinerea deciziei. 23.2772 1896 Brătianu Şerban Membru de partid exclus pentru că: provenea din familia marilor moşieri Brătianu. Originale. 6 2776 3165 Brătoiu Ion Membru de partid exclus în 1975 pentru că a fost condamnat penal pentru 26. părinţii lui au posedat 150 ha de 19. Original.02. Membru de partid exclus pentru că a 24. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. înşelăciune în dauna avutului obştesc. 3 704 . 1 2773 1897 Brătilă Aurel I.1957 meiată. 1976 CCP a propus.01. CCP a stabilit că cererea era neînte.08. sancţionarea lui cu „vot de blam” şi 1951 reîncadrarea în Partid cu stagiul avut anterior. a făcut politica PNL. Original. Original. fost condamnat penal pentru furt. 2 2775 1900 Brătoiu Dumitru Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului în Partid din 1924. a luptat pe 1951 frontul antisovietic. pământ. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a avut legături imorale cu Iulia Stan. 20.

apoi director al personalului din Prefectura Poliţiei Capitalei (1945-1949). 1959 10 2778 2101 Brătuianu Ion I. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. În 1965 apelantul a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Secretar general. în perioada interbelică a avut manifestări huliganice cu caracter antisemit. CCP a propus. să fie reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. în timpul războiului antisovietic a fost funcţionar la Cernăuţi. 4 705 . membru de partid exclus pentru că a ascuns că în 1946 a făcut parte din completul de judecată care i-a dat câştig de cauză lui Ion Mihalache în contestaţia 23. Originale.09. În 1961 i s -a recomandat să mai muncească pentru reabilitare. unde a primit o educaţie 22. în perioada antonesciană a urmat şcoala de subofiţeri. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9 2779 3337 Brătulescu Aurel Preşedinte al Judecătoriei Câmpulung. antisovietică. a întreţinut relaţii cu elemente străine de Partid.2777 2060 Brătucu Mircea Gh. Întrucât a renunţat la apel. membru de partid exclus pentru că: era fiu de moşier.01. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. nu a trăit viaţă de partid. Originale. în 1956 funcţia de comandant de unitate militară s-a purtat brutal cu ostaşii. a desconsiderat locţiitorul politic al unităţii. depusă pentru a nu fi şters de pe listele 1981 electorale. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului.

În 1963 excluderea a fost menţinută. faptă pentru 23. 19 706 . Originale.12. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Suceava să aprofundeze cazul. Originale. reconfirmată în 1960 (de două ori) şi 1961. CCP a hotărât clasarea cazului. pentru care a fost condamnat penal. din 1943 a fost furier la Curtea Marţială Iaşi. trădător al clasei muncitoare. Originale.2780 2059 Brătulescu Vasile Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator în slujba burghe.22. Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de diriginte al Oficiului PTTR Câmpulung Moldovenesc a săvârşit abateri de la disciplina de stat. Breabăn Dumitru Gh. în 19361938 a participat la şedinţe cuziste şi 28. <1958> Întrucât a recunoscut acuzele şi şi-a retras apelul. 1962 Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică. 16 2783 2020 Breahnă Iorgu Membru de partid exclus pentru că în funcţia de brigadier silvic a folosit unele terenuri în scop personal. ziei. ţărăniste. care a fost condamnat penal. 1 2781 2018 14 2782 2019 Breabăn Liviu P. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. În 1960 excluderea a fost menţinută. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a cerut să fie repartizat ca funcţionar la Guvernământul Basarabiei. Original.11.06.

Originale. pentru furt din avutul obştesc. judeţul Mehedinţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1949 a fost condamnat penal 26.10. reconfirmată în 1971.08. 5. în care a îndeplinit funcţia de 1965 şef de cuib. în 1958 a 31. legionară.2784 2021 Breaz Florian P. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. a fost condamnat penal pentru însuşirea unei sume de bani şi a unei cantităţi de cereale. în calitate de secretar al BOB din comuna Simian. defăimat şi calomniat unii membri şi 1962 activişti de partid.12. 12 2786 3031 Breazu Dumitru I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 16. alte 1960 abateri. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1938 a fost condamnat pentru uz de armă (în stare de ebrietate a rănit două persoane). CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1949.02. 5 2785 2026 Breaz Mihăilă Gh. Originale. Originale. 4 707 . 1970 4 2787 2027 Breazu Ioan T. (Lupu) Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a întreţinut legături cu organele Siguranţei şi Jandarmeriei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

2788 3280 Breazu Mihai Inginer-şef la Uzina de preparare Teliuc. Activist. 4 2789 2028 Breazu Nicolae N. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Original.06. pagubă de 7 milioane lei. materiale din gestiune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1979 CCP a propus. membru de partid exclus în 1971 pentru că a produs economiei naţionale o 22.09. menţinerea deciziei. CCP a hotărât admiterea apelului. Originale. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1944. alte 1951 abateri. membru de partid exclus pentru că s-a ocupat cu afacerile. iar în funcţia avută a aplicat metode cazone de muncă şi a intervenit pentru rudele sale pentru a fi scutite de datorii către stat. 2 2790 2029 Breazu Stelian D. motiv pentru care 1954 a fost condamnat penal. 5. 4. Original. 1950 5 2791 2030 Breb Traian Gh. 1 708 .05. reconfirmată în 1958. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 3 2792 2084 Breb Vasile Membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.12. Originale. având mari lipsuri la cereale şi alte 14.06. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 26. legionară şi a participat la Rebeliune.

12. Originale. 1958. 7. în închisoare a avut purtare provocatoare. CCP a hotărât respingerea cererii şi a 1948 cerut ca cercetările să fie continuate de „organele în drept”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ofiţer de armată. antrenând colectivul în acţiuni anarhice. după eliberare.2793 2102 Breban Ioan Arestat pentru activitate revoluţionară în 1933. a denunţat conducerea colectivului. Originale. 1975 5 2795 2103 Breban Trifu A. A solicitat încadrarea în Partid. în 1940. apoi a adresat cerere de acordare a stagiului şi a pensiei de merit (ambele satisfăcute). 1959 şi 1960 (când s-a cerut să fie demascat la locul de muncă). s-a desolidarizat în scris de mişcare. a devenit credincios şi a făcut propagandă religioasă printre deţinuţi. 1958 50 709 . 13. 1960 şi 1962. absolvent al Academiei Militare Frunze. În 1967 a fost primit în Partid.10. 140 2794 3206 Breban Nicolae S. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1955. a devenit agent al Siguranţei. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară. A solicitat apoi majorarea pensiei (nu i s-a acordat). 1957. CCP a hotărât clasarea cazului. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la şedinţe ale „Frăţiilor de Cruce” legionare şi la alte acţiuni. în 1941-1944 a urmat cursuri de specializare în Germania pe linie de aviaţie. 8. reconfirmată în 1959 (de trei ori).08.

04. Original. să fie cercetată de către Colegiul de Partid din Regiunea Teleorman. 1 2797 2081 Brebenaru Haralambie P.1954 ghez. muncitoare. în timpul războiului a participat la jafuri pe teritoriul cotropit. a fost unealta de încredere a regimului antonescian. fiind vechi politician bur. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu legionarii. era un element cu trecut duşmănos clasei 27. 5 710 . Original. membră de partid. în calitate de gestionar la cooperativă. Întrucât motivul s-a dovedit neînte1953 meiat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2796 2104 Brebanaru Ştefan St. 11. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. a fost 27.07.09. iar soţia sa. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. În 1956 şi 1960 excluderea a fost reconfirmată. Originale. 5. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1951 16 2798 2080 Brebu Liviu Membru de partid exclus pentru că părinţii săi erau elemente duşmănoase. condamnat penal pentru neglijenţă. 2 2799 2079 Brebu Pavel Membru de partid exclus pentru că.

4 711 . 1964 11 2801 2077 Breharu Fabian I. reconfirmată în 1960. Pentru activitatea pozitivă depusă. Originale. 2. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de plutonier de jandarmi. ordinul „Mihai Viteazul” cl. alte abateri. 20 2803 2075 Brehui Ion F. 27. Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur. a avut o slabă activitate politică.03. Originale. (Dobra) Membră de partid exclusă pentru că: la întocmirea dosarului de pensionare s-a folosit de adeverinţe false pentru justificarea anilor de serviciu. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi.2800 2078 Brebu Zoe V.09. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a III-a. copie. 4 2802 2076 Breharu Teodor T. era căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi 1957 primirea sa în rândul candidaţilor de partid. ca sergent30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul antisovietic a fost decorat cu 21. a servit regimul burghezo-moşieresc.04. major de Miliţie s-a purtat rău cu 1956 cetăţenii.03. faptă pentru care a fost condamnată la 3 luni de închisoare.

1950 1 2729 2806 (vol. Thea Kaplan şi alţii. aprilie 1941. I-II) Breiner Paraschiva (Abraham Piri) Membră a CC al PCdR în ilegalitate. 1947 Pentru că în 1941. I) 27/1953 76 (vol. fiind înscris în organizaţia „Polizion <Poale 31.07. Membru de partid exclus pentru că: în 1947-1948 a făcut politică sionistă. fotografii. Zion>”. care a solicitat reîncadrarea în Partid. ca membru de partid a avut o 1960 poziţie pasivă. membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă „Mişmar”. 9.10. CCP a hotărât respingerea cererii. II) 712 . Originale. reconfirmată în 1962. a avut purtare trădătoare. 6 2805 1963 Breileanu Bernard (Bercu) Salariat al Conservatorului Ploieşti. În 1956 i s-a menţinut stagiul din 1949. când au fost arestaţi şi: 1956 Teohari Georgescu. alte abateri. copii. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul ocupat.01. 11 (vol. Originale. 12. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1924. Cercetată în legătură cu arestările din 23. la arestare. În 1949 a fost reîncadrată în Partid cu interdicţia ca timp de cinci ani să ocupe funcţii de răspundere în organizaţie.08.2804 2074 Breier David M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Idem. Originale.

1954 1 2810 1961 Brejan Vasile V. în calitate de director regional al SMT Oradea. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1956 s-a hotărât reprimirea sa în Partid. Original. pe motiv de 20. Responsabil la ziarul „România Viitoare” din Sibiu.09. a călcat liberul consimţământ în organizarea întovărăşirilor agricole.08. 8. Breitholtz Rosina Membră de partid căreia Subcomisia de Verificare i-a stabilit vechimea în Partid din ianuarie 1948. 4 2808 1930 1 2809 1962 Breizik Zoltan (Alex) Fost activist al Sectorului I PMR Oradea. inactivitate. 3 713 . s-a înrolat în Armata maghiară. recunoscut metodele de muncă ale 1949 Partidului şi lupta fracţionistă.05. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.04. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei şi acordarea vechimii din august 1945. cercetat pentru că a solicitat încadrarea în Partid. pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a săvârşit atrocităţi împotriva partizanilor. Originale. Original. CCP a constatat că la arestarea din 1943 a avut purtare foarte proastă. motive pentru care i-a respins cererea şi a cerut să fie scos din muncă. Originale. legionară şi a participat la Rebeliune. a 19. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 30. copie. sancţionat cu „vot de blam” pentru că: a activat în organizaţia profascistă catolică „Colping”.2807 2728 Breitenstein Ernest C.

11. 1 2814 1953 Brescan Ion I. Originale. Originale. Original. Original. cărora le-a servit interesele 1951 asuprind muncitorii. Original. copie. capitaliştilor. care a solicitat confirmarea stagiului de partid din 23.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut „să fie ţinut în evidenţa organelor în drept”. 4 2815 1952 Breslaşu Marcel A. 1951 40 2813 2083 Brerai Petre Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al 19. ilegalitate. 1950 1 2812 2727 Brener Miron Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost agent al Siguranţei.05. Hotărâre reconfirmată în 1955 şi 1960. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 10. avea legături cu o femeie de moravuri uşoare.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 714 . 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1962 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru din 1942. 1. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01.2811 2082 Brendea Emanoil Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. 1. (Breslika) Secretar al organizaţiei de bază a Uniunii Scriitorilor. legionară.

necesare la stabilirea pensiei sporite pentru soţia şi copilul său.2816 1951 Bresniceanu Gheorghe S. a întrerupt legătura cu 1957 Partidul. care a solicitat acordarea unui stagiu mai mare. 1951 4 2818 810 Brett József (Joska) Membru al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar (la acea vreme decedat). 1958 Deşi acuzaţia că a fost legionar s-a dovedit neîntemeiată. 9. pentru a-l recomanda pe Vasile Bretoiu. Originale. Notă de răspuns a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. Bretoiu Vasile Activist al Secţiei Cadre a Judeţenei PMR Dolj. fără motive 28. Membru de partid din ilegalitate. În 1970 a solicitat pensie pentru activitate comunistă ilegală. pentru care s-au cerut relaţii cu privire la participarea sa la mişcarea muncitorească. (Referinţă semnată de Valter Roman. din organizaţia legionară. Originale.02. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 14 715 . exclus din Partid pentru că: a întocmit un dosar fals lui Rizea Alexandru şi a semnat în fals pe Mihail Roşianu şi Nicolae Guină. întemeiate. CCP a hotărât menţinerea stagiului din 1945. 5 2817 1949 2. alte abateri.) Originale.03. copii.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a făcut parte 24. 1962 4 2819 1950 Bretter Emanoil I. Întrucât în 1937-1944. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor şi a confiscat obiecte de la oamenii săraci.

09.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul guvernării legionare a participat la şedinţe.09. Elev la Şcoala de ofiţeri politici nr. s-a înscris apoi în PSD. 1954 1 2821 2860 Breuer Ştefan Membru de partid exclus pentru că: era un element oportunist. Originale. s-a 1952 ocupat cu specula. 18. pe care l-a lucrat cu braţe salariate. 8.2820 1948 Breuer Ludovic (Laioş) Membru de partid exclus pentru că în 1939-1942 a posedat un restaurant. 1 din Ineu. a intrat în rândul exploata1949 torilor şi şi-a însuşit mentalitatea şi metodele lor. Copie. reprimirea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare”. Brezaie Grigore Director politic al GAS Dealul Ocnei. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din PNŢ şi PNL. în funcţia avută a dus o viaţă imorală. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. revoluţionară. Întrucât era de origine muncitorească. Întrucât nu a reieşit că era un duşman al clasei muncitoare. după ce a fost comprimat din serviciu. deşi în tinereţe a luat parte activă la mişcarea 19. Originale. care. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1953 2 716 . exclus din Partid şi din şcoală pentru că era înfumurat şi a făcut comentarii politice „hazardate”. Brezan Dumitru Gh. alte abateri. iar la discutarea apelului său a avut o poziţie justă. a avut pământ.05. 1 2822 1947 6 2823 1946 1. CCP a hotărât anularea deciziei. a fost beţiv şi scandalagiu. a avut atitudini duşmănoase regimului. Original. reconfirmată în 1969.

CCP a hotărât anularea deciziei. a avut abateri de la 1954 morală cu femeile din uzina în care lucra. în 1952. membru al PSD. 5 2827 1942 Brezeanu Niculina Şefa Serviciului de cadre administrative de la fabrica „Electrofar” membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că a creat o atmosferă proastă şi fami liarism. 9. s-a căsătorit cu fiica unui negustor. Originale. Activist al Comitetului raional PMR Călăraşi.2824 1945 Brezeanu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1941-1944 a luat parte la războiul antisovietic cu distrugătorul „Mărăşeşti”. 1. a făcut comerţ cu alimente.11.03. Originale. 1955 3 2825 1944 Brezeanu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut legături cu legionarii. a 1957 divulgat secretul reformei băneşti din 1952. În 1955 a fost reprimită în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1951 16. a fost 12.07. reconfirmată în 1961. şi-a însuşit din alimentele ostaşilor. în funcţia de responsabil cu aprovizionarea la Marina Militară. Originale.06. Original. 1953 4 717 . exclus din Partid pentru că: în 1945-1946 s-a ocupat cu specula. CCP a hotărât menţinerea deciziei. excluderea ei din Partid şi i-a recomandat să muncească în organizaţiile de masă. 1 2826 1943 Brezeanu Ilie Gh.

03. unde s-a 1950 dovedit anarhic şi indisciplinat. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat ca voluntar în marina antonesciană.11.2828 2092 Brezeanu Spiridon Gh.01. alte abateri. a fost judecat şi condamnat pentru fapte 26. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Prefectura Poliţiei Capitalei. 1961 4 2829 2023 Brezoiu Gheorghe D. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. 1950 1 718 . Originale. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe distrugătorul Mărăşeşti. reconfirmată în 1956. Originale. comise în timp ce era primar 1959 şi preşedinte de cooperativă. 7. în 1945 s-a angajat ca gardian la 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. de necinste. a avut manifestări antisemite. Satu Mare).10. reconfirmată în 1966. alte abateri. 5 2830 2791 Brezovan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost înscris în organizaţia cuzistă. 10 2831 1958 Brezovski Adam Membru de partid exclus pentru că: a fost un exploatator şi un şovin care s-a strecurat în Partid (a deţinut cel mai mare restaurant din Seini.

şi a fost decorat cu 1954 „Coroana României” cu spade şi panglici. Originale. Vasile Pîrvan. 1 719 . iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. pe frontul antisovietic a luat parte la jefuirea şi reprimarea populaţiei 17.07. a avut el însuşi asemenea manifestări. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1961 10 2835 2770 Briciag Constantin (Briceag) Membru de partid exclus pentru că: a avut legături strânse cu proprietarul moarei Becker. Membru de partid exclus pentru că nu a mai luat parte la adunările organizaţiei de bază şi nu şi-a achitat cotizaţia.12.2832 3265 Bria Mihai G.02.12. 8 2833 1959 40 2834 2024 3. a participat la şedinţe şi manifestaţii legionare. (Liviu) Membru de partid exclus pentru că: în 1958 nu l-a demascat pe colegul său. care la venirea trupelor sovietice s-a retras cu hitleriştii şi i-a lăsat 29. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit de regimul sovietic. menţinerea deciziei. fiica sa a avut legături 1950 cu o organizaţie subversivă ai cărei membri au fost arestaţi în 1949. Brici Lorin A. Hotărâre reconfirmată în 1980. Briceag Vasile I. reconfirmată în 1960. student la Academia de Partid „Ştefan Gheorghiu”. CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în fabrica unde lucra a luat şperţ de la muncitori. 23. care a avut manifestări antipartinice. Original. averea în păstrare. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. civile de la Odessa.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată de CCP în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. Membru de partid exclus pentru că: a fost patron şi a exploatat forţă de muncă salariată. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Arad.03. reconfirmată în 1963. legionare. Brigher Ira H. în 1949 a fost judecat şi condamnat pentru speculă. Originale.2836 1960 Briciu Veniamin Şef al Ocolului silvic din comuna Buteni. 27.11. Brie Ileana A. Originale. în calitate de 19. 13 2838 2072 3 2839 2071 Brie Ioan I. Original.04. a sustras bani din 1950 vânzările de lemne. 16 2840 2068 4 720 . alte abateri.1957 ţie din Focşani. apoi a simpatizat cu PNŢ. a avut manifestări naţiona1959 liste. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (II) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost înscris în „Frăţiile de Cruce” 15. Membru de partid exclus pentru că în 1938-1940 a avut activitate legionară. a comis nereguli în muncă. conducător tehnic la Trustul de Panifica. element afacerist. 1 2837 2073 Briciu Victor I.09. Membră de partid exclusă pentru că: fiind sub influenţa mediului legionar din 12. care provenea. Originale.

CCP a hotărât menţinerea stagiului anterior. Originale.11. Întrucât în ilegalitate a avut legătură 24. Hotărâre reconfirmată în 1962.01. Originale. Copie.2841 2067 Brihac Constantin Gh.07. Constantin Brihac 1980 (Frunză) l-a atras în acţiuni revoluţionare. cu membri de partid. Membru de partid cercetat în urma sesizării Elenei Tudorache că a fost informator al Siguranţei şi pentru că a solicitat acordarea stagiului de partid din 21. 1957 Întrucât bănuielile s-au dovedit neîntemeiate. motiv că fratele său.02. Persoană care. deşi nu era membru de partid. 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1948 1 2844 2069 Brill Mircea (Moritz) Membru de partid care a cerut acordarea stagiului din 1939. a dus o viaţă de femeie uşoară. CCP a constatat că solicitarea era neîntemeiată. CCP a hotărât admiterea apelului. 1934. 6 721 . în care a reparat maşinile nemţilor. pe 29. 3 2843 2861 Brill Jana Membră de partid din ilegalitate exclusă în 1940 pentru că: la arestarea ei de către poliţia legionară a divulgat toate legăturile pe care le-a avut cu mişcarea. în timpul războiului a condus atelierul tatălui ei. 4 2842 3301 Brihac Ion Gh. a solicitat să fie luat în evidenţa ilegaliştilor şi să i se acorde drepturile care decurg din respectivul statut. însă nu a fost 1956 membru.

membru PMR reverificat. alte abateri. urmând ca perioadele neverificate să fie investigate în viitor. propunându-se: să i se menţină calitatea de membru de partid cu vechimea din martie 1944.10. Originale.2845 2070 Brill Sulam Iosif (Suly) Fost membru al Partidului Comunist Francez. Întrucât era un element şovăielnic. iar viaţa şi activitatea sa nu erau suficient verificate. director de spital a întrebuinţat metode de 1953 comandă. să fie scos din Armată şi să 25. a făcut parte din Diviziile „Tudor Vladimirescu” şi „Horea. copii. Cloşca şi Crişan”. În <1970> i s-a acordat stagiul de partid din 1933. când s-a înscris în Divizia „Tudor Vladimirescu”. Originale. să se menţioneze în documentele sale de partid că din 1938 a fost membru al PC Spaniol. Hotărâre reconfirmată în 1963. cu tendinţe carieriste. 1951 În 1954 s-a revenit asupra deciziei. lucreze pe linie profesională. 4 722 . şef al Serviciului învăţământ din Direcţia Superioară Politică a Armatei. CCP a hotărât să i se anuleze calitate de membru. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1955. după 23 august 1944 a fost simpatizant al PNŢ. brigadist în Spania. membru al PC Spaniol. 48 2846 2066 Brinaru Pompiliu Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi care a exploatat ţăranii. în funcţia de 29.06.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 2 2849 1939 Brindu Petre Membru de partid exclus pentru că în perioada guvernării legionare a avut legături strânse cu fostul subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe. 1 2850 1644 Briotă Ion Membru de partid exclus în 1960 pentru că în anii 1940-1941 a desfăşurat 17. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.02. a făcut parte din 1953 grupul troţkistului Molnar. propagandă manistă. Originale.01. (Brindas János) Activist la Comitetul orăşenesc PMR Oradea. iar după înlăturarea Monarhiei a avut o 1950 poziţie duşmănoasă faţă de conducătorii Partidului şi ai Guvernului. Original. ca proprietari ai unui depozit de tuburi de oxigen din Bucureşti. 6 723 .2847 1955 Brindaş Ioan I. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10.11. exclus din Partid pentru că: în perioada războiului a făcut parte dintr-o organizaţie profascistă. reconfirmată în 1957 şi 1960. alte abateri. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 21. Papanace. 2. 11 2848 1954 Brinder Bernanrd Membru de partid exclus pentru că împreună cu tatăl său a contribuit la exploatarea clasei muncitoare. era beţiv şi a bătut un cetăţean. activitate legionară. în 1946 a făcut 20.

judeţul Sălaj. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1953 1 2852 3146 Brisc Ioan Director la Şcoala specială din Şimleul Silvaniei.2851 1643 Brisan Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. Original.08. a avut ieşiri antisemite.04. CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10. Membru de partid exclus pentru că în 1954 a fost condamnat penal pentru că şi24. 8.06. membru de partid exclus în 1972 întrucât a fost condamnat penal pentru delapidare. 1976 4 2853 1642 Bristan Grigore I. în 1942 a fost trimis în Germania la specializare. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. 1950 8 2854 1967 Brînceanu Anghel T. 6. Originale. a avut manifestări „nesănătoase” în legătură cu arestarea tatălui său de către „organele de Stat”. menţinerea deciziei. reconfirmată în 1957 şi 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a însuşit 4 saci cu grâu din cel distribuit 1963 de stat pentru însămânţări. la data respectivă era arestat pentru sabotaj. 8. 4 724 .

07. Fost activist la Comitetul raional de Partid Zimnicea. un dezertor comunist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1941 a denunţat 11. Originale. căreia i-a promis că o va lua în căsătorie.2855 1966 Brînceanu Ilie T. faptă pentru care a fost trimis în judecată. Originale. s-a prezentat.03.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. la Odessa a făcut propagandă fascistă. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1955 CCP a hotărât anularea vechilor sale documente de partid. a luat parte la războiul antisovietic. 1970 4 725 . a violat o minoră. 1 2857 1964 Brîncuş Dumitru Membru de partid exclus pentru că la preschimbarea documentelor de partid nu 23. 7 2856 1965 Brîncoveanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut relaţii intime cu Stela Conţ. Original. Şef al Secţiei sanitare la raionul Buzău.10. exclus din Partid pentru că în două rânduri a fost condamnat 16. motiv pentru care 1950 în 1945 a fost arestat şi cercetat. Originale. 9. în urma cărora a rezultat un copil. pentru furt de produse agricole şi fals în 1963 acte. 3 2858 3037 Brîncuş Valeriu C.

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât motivele s-au dovedit 1957 neîntemeiate. 1959 3 2862 2086 Brînduş Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost înscris în organizaţia legionară. Originale.12. 7. Original. -. CCP a hotărât menţinerea deciziei.26.11.2859 1940 Brîncuşi Elena Membră de partid exclusă pentru că a fost element afacerist şi unealta patroni. Originale. 1955 2 726 . 1 2860 1956 Brînda Aurel Secretar al organizaţiei de bază din comuna Burjuc. 4 2861 1941 Brînduş Andrei Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. lor.03. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Original.

(Niţescu) Membră de partid exclusă pentru că: în perioada interbelică a întreţinut relaţii cu elemente cuziste şi liberale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956. Originale. Originale. 18.07. simpatizant activ al Partidului din ilegalitate. în perioada războiului şi-a 27. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 11. părinţii săi au fost categorisiţi chiaburi. (Ion) Curier diplomatic la MAE. 2 2865 2090 Brînduşa Ioan N.03. 2 2864 2088 Brînduş Mihai Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1945 a fost cantor bisericesc. a deţinut funcţii de răspundere în aparatul de stat burghezo-moşieresc.06.10. Original. care a solicitat confirmarea calităţii de 1961 membru din 1944 CCP a hotărât admiterea apelului. Originale. sentimente naţionaliste. 1956 destinaţi pentru construirea şcolii. fiind pătrunsă de 19. legionară. 3 727 . însuşit o sumă din banii satului Hodiş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2866 2091 Brînduşescu Gheorghe N. ca învăţător. alte abateri. a sprijinit activ 1954 acţiunile iniţiate de regimul antonescian pentru ducerea războiului antisovietic. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei.2863 2087 Brînduş Irina V.

5. a fost amendat pentru insultă şi ameninţare cu cuţitul. CCP a hotărât adâncirea cercetărilor.2867 3166 Brînduşoiu Gheorghe Membru al Comitetului de Partid de la Preparaţia cărbunelui Coroeşti.09.11. 1960 3 2869 1921 Brînza Ion St. a 1976 pretins bani şi băutură. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară.05. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. (Brânza) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte de cooperativă s-a dovedit a fi un element afacerist. iar pe 26. iar ulterior Comitetul regional de Partid Oltenia i-a respins apelul. 1950 1 2870 3351 Brînzan Gheorghe Ofiţer la Serviciul Economic din Inspectoratul orăşenesc Moldova Nouă al Miliţiei. CCP a propus. alte abateri. 5. membru de partid sancţionat cu 22. 3 728 . Originale. exclus din Partid în 1974 pentru că: a promis mai multor femei că le angajează în schimbul unor propuneri imorale. 3 2868 1922 Brînduşoiu Petre I. altele le-a şantajat cu concedierea. Original.12. „mustrare” pentru că a organizat botezul 1980 religios al fiului său. Originale. menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. Originale.02. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Deoarece excluderea a fost făcută fără 1963 o cercetare temeinică (la revizuirea juridică a cazului s-a constatat că fusese nevinovat). membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. CCP a hotărât clasarea cazului. 1959 10 2872 3390 Brînzan Grigore Membru de partid exclus pentru că în calitate de subofiţer MApN a comis abateri de la disciplina de partid şi 29. Brînzan Iordache M. Original. Originale. schimbarea calificativului de la locul de muncă şi avansarea în grad. membru de partid sancţionat cu „mustrare”. 29. raionul Craiova. CCP a hotărât clasarea cazului. Întrucât şi-a retras apelul.06. 30. copie. 1981 Întrucât a renunţat la apel.02. 2. CCP i-a sugerat ca pentru sancţiunea 1980 de partid să se adreseze Consiliului Politic Superior al Armatei. care a solicitat ridicarea sancţiunii. În 1959 şi 1962 excluderea a fost menţinută. regulamentele militare. Brînzan Ion Ofiţer la UM 01256 Caracal.07. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Oltenia. iar pentru celelalte probleme ministrului Apărării Naţionale. Preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Pleşoiu.2871 1655 Brînzan Gheorghe D. 6 2873 3302 3 2874 1654 2 729 .

Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1936-1937 a făcut parte din 19. În 1956 a fost reprimit în Partid.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2877 1650 Brînzaş Traian Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. cu care mergea la chefuri. alte abateri. Original. 1954 5 2876 1651 Brînzaş Miron L. cerere respinsă în 1975. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 730 . membru de partid exclus în 1950 pentru că a ascuns că în trecut a fost condamnat penal pentru nesupunere la concentrare. Originale. 1954 1 2878 1920 Brînză Niţu L.09. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. membru de partid exclus pentru că a avut manifestări duşmănoase la adresa 23.2875 1652 Brînzaş Gheorghe Membru al aparatului Ministerului muncii şi prevederilor sociale. 7.07. a făcut parte din Jandarmerie şi din Poliţie (1945-1946). Anchetator penal la Procuratură. iar respectivul a evadat. 8.12. timp în care sa dovedit indisciplinat. copie. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. „Frăţiile de Cruce” legionare. Originale. ca angajat al Miliţiei a fost trimis să escorteze un fost hitlerist. organelor de partid şi de stat şi a 1959 întreţinut relaţii de prietenie cu unii inculpaţi. Ulterior a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.

avutul obştesc. Membru al Biroului Comitetului comunal de Partid Hoceni.06. Hotărâre reconfirmată în 1957. 1955 29 731 . alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că: era fiu şi ginere de chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 19401941 a luat parte la manifestaţii legionare. judeţul Vaslui. din acelaşi an a fost provocator şi agent al Siguranţei. 1975 CCP a propus. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: era fiu de chiaburi. Membru de partid exclus pentru că: în 1939 făcea propagandă troţkistă şi contra URSS. să 16.06. 1961. să fie 1947 îndepărtat din orice organizaţie politică sau întreprinderi de stat. exclus din Partid în 1972 pentru furt din 30. reconfirmată în 1956. Fier” şi „Virtutea Militară”. 32 2882 1647 Brînzei Petru P. ca secretar al 1956 Sfatului Popular i-a protejat pe chiaburi. 3 2880 3154 Brînză Vasile P. Originale. 6. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. pe frontul antisovietic a fost decorat cu „Crucea de 25.05. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. 3 2881 1649 Brînzea Andrei N. Originale. 1957 şi 1960. a participat la războiul antisovietic.09.2879 1919 Brînză Ştefan V. fie demascat în faţa maselor. 1962 şi 1966. Originale.

Original. Originale. respingerea apelului. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an.04.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. iar Secretariatul 1980 CC al PCR a hotărât.2883 1646 Brînzei Vasile Membru de partid exclus în 1948 pentru că în 1940-1941 a desfăşurat activitate legionară. 5. alte 1954 abateri. 1957 17 2884 1645 Brînzoi Victor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 25. reconfirmată în 1958 şi 1959. 1 2885 3318 Brmbolich Francisc Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi luarea în evidenţă. reconfirmată în 1956 şi 1969. a 21. Originale. a participat la războiul antisovietic. jucat cărţi şi a luat parte la beţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus.10. 13. alte 1951 abateri. 9 2886 1641 Broască Ilie Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a fost comerciant şi a fost condamnat penal. în timpul Rebeliunii legionare a luat parte la jafuri. cerute.04. 6 732 .

reconfirmată în 1967. reconfirmată în 1963 şi 1966. membru de partid exclus în 1959 pentru că a ascuns că tatăl său a fost poliţist. 3. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.01. CCP a propus. din Jandarmeria antonesciană. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. voluntar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 Câmpulung a confirmat foi de parcurs 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1958 5 2890 3336 Brocea Ion I.07. în 1945 s-a ocupat cu specula. activitate duşmănoasă contra clasei 1961 muncitoare. copie.01. 6 733 . 1960 9 2889 1638 Broc Nicolae C. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. 9. Originale. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Mălureni. copie. fictive. reconfirmată în 1962. faptă pentru care a fost 1981 condamnat penal.06. regiunea Piteşti. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a făcut parte. condamnat penal în 1955 pentru 29. copie.2887 1640 Broască Mihai I. Originale. Originale. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de şef de coloană la Autobaza nr. menţinerea deciziei. Plutonier la Secţia 15 de Miliţie Bucureşti. 8 2888 1639 Broboană Ioan M.

1 (vol. fiind dată cu scop de răzbunare. 3.11.03. partid din 1936. 2 2892 1681 Brodeală Ion Gh. CCP a constatat că acuza era neîntemeiată. copii. 1952 1 1971 Broder Zalman (Sandu) Persoană căreia s-a acordat stagiu de 15. exclus pentru că: în trecut a făcut parte 1953 din aparatul de opresiune al regimului burghezo-moşieresc (a fost jandarm). Original. fost comisar-ajutor la 1952 Poliţia din Botoşani. în postul avut a ţinut legătura cu elemente duşmănoase. alte abateri. Original. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. pentru perioada frontului să fie cercetat de „organele în drept”. I-II) 1 21 (vol. Comandant al Companiei de gospodărie de la Serviciul Centrul de instrucţie Dumbrăveni din MAI. I) 2893 (vol. A fost cercetat în urma unei declaraţii 25. Idem.01. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe motiv că ar fi fost informator al Siguranţei. dată de la care activa în 1950 organizaţie. a lui Ioan Răţescu.2891 1637 Brodeală Ion A. Preşedinte al Comitetului provizoriu din comuna Bodeşti. membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară. pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a participat la crime şi jafuri.08. membru de partid 10. Original. II) 734 . judeţul Vâlcea.

Originale. 1973 27 2895 653 Broitman Mihail Iţcovici (Meer. lb. rusă. că în 1935-1939 a lucrat în tipografia 1961 ilegală a PCR din Bucureşti. lb. copii. 19 2896 675 Broitman Moise Marcovici Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme că a fost arestat pentru participare la mişcarea muncitorească revoluţionară. prin care se cerea să se confirme că a fost membru al PCR între anii 1932-1940 şi 23. Originale. copii. română. Originale. Costache) Cercetat în urma solicitării Comitetului Regional Cernăuţi al PC al Ucrainei. Notă de răspuns a CCP prin care informaţiile au fost confirmate parţial. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. II Negru.01. 9. fotografii. rusă. lb. 3.12. copii. 1962 79 735 . română.11. Notă de răspuns a CCP prin care au fost transmise informaţiile solicitate. sect.2894 1097 Brohman Abram Ştrulevici Cetăţean sovietic despre care Institutul de Marxism-leninism de pe lângă CC al PCUS a solicitat relaţii cu privire la activitatea sa în România. rusă. română.

copii. ordinul „Bărbăţie şi Credinţă” clasa a III. 1975 7 2900 487 Bronştein Enea B. exclus din partid pentru că: şi-a însuşit banii pentru abonamente la „Scânteia” şi pentru cumpărarea Istoriei PC(b) al 21. (Braunştein Netty) Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte activitatea sa în 15.01. 1958 Notă de răspuns a CCP adresată CC al PCUS prin care s-a confirmat solicitarea. Originale. unde a fost decorat cu 25. (Referinţă semnată de Ida Felix. lb.2897 1972 Brojbeanu Vasile Mecanic la Liceul Teoretic de Fete nr. Originale. copii. reconfirmată în 1966. Originale. 1 din Târgovişte. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a participat la Rebeliune. era un element 1952 afemeiat şi beţiv. Adresă de răspuns a CCP prin care sau confirmat informaţiile solicitate.12. 37 736 . a luat parte la războiul antisovietic. alte abateri. să fie scos din postul deţinut şi încadrat în producţie. CCP a hotărât: menţinerea deciziei.1951 a cu spade. 1 2898 2796 4 2899 1147 4. Broncea Gheorghe Instructor la Judeţeana PMR Olt. română.) Originale. rusă. Broniţki Ilarion Panteevici Cetăţean sovietic pentru care CC al PCUS a cerut să se confirme că în 1941 a fost condamnat pentru participare la lupta antifascistă. mişcarea revoluţionară din România. CCP a hotărât menţinerea deciziei. într-un post unde putea fi supravegheat.04.03. Uniunii Sovietice.

2901 798 Bronştein Zeilic Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme participarea sa la 27.06.07.06. Originale. 1 2904 1975 Broştic Ion Membru de partid exclus pentru că în calitate de agent încasator la pieţe s-a dovedit necinstit. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 1965 confirmat solicitarea. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul deţinut. motiv pentru care a fost condamnat penal. lb. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din PNŢ 19. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. 7. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. 15. rusă. (1935-1944). copii. s-a ocupat cu afacerile.10. fotografii. Original. legionară şi a participat la Rebeliune. 1962 necesară la stabilirea pensiei. 1959 3 2905 587 Brover Liubov Ovşina Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se confirma apartenenţa la PCdR în perioada 1938-1940. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. copii. mişcarea revoluţionară din România. reconfirmată în 1960.08. 3 2903 1973 Broşteanu Ion Inspector şcolar. 10 2902 1974 Broscaru Constantin M. Membru de partid exclus pentru că în 1040-1941 a făcut parte din organizaţia 26. română. 22 737 .

iar în 28. 1977 CCP a propus.02. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. hotărâre reconfirmată în 1970. 5. 2 738 . Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale. 1 Medicină generală din cadrul IMF. 1960 5 2909 1976 Brucăr Coloman (Karol) Director adjunct la fabrica „Partizanul Roşu”. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.03. 4 2908 2025 Brucă Gheorghe N. CCP a stabilit că cererea era nejustificată. membru de partid exclus pentru că în 1935 a fost spărgător de grevă. 1953 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Originale.12. În 1988 a fost exclus din partid de 1965 către organizaţia de bază nr.12.2906 2772 Brucan Silviu (Brucăr Saul) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1943. 11. 1940 informator al Siguranţei. vătămare corporală gravă. denigratoare şi a făcut declaraţii profund ostile faţă de politica Partidului şi statului”. menţinerea deciziei. 9 2907 3172 Brucă Constantin Membru de partid exclus în 1976 pentru că a fost condamnat penal pentru 19. din oraşul Stalin (Braşov). pe motiv că „a avut manifestări duşmănoase.

În 1972 s-a stabilit că excluderea ei sa făcut pe baza unor învinuiri neobiective. anticomunist.2910 2806 Brucher Margareta Membră de partid exclusă pentru că: soţul ei a fost ofiţer în armata burgheză. în 23. 7 2911 1978 2 2912 1979 4 2913 1977 3 739 . „Heti Lap”). Originale. niste. alte abateri.12. Întrucât şi-a recunoscut faptele. participând la chefuri şi jocuri de noroc. a dus o viaţă depravată. şi-a depus actele pentru emigrare în 1953 Israel. a avut legături cu ofiţeri germani. care a publicat articole cu caracter 1956 duşmănos. Original. la manifestările căreia a luat parte ca muzicant. fiind sub influenţa propagandei sio. iar decizia reprimirii ei în Partid a fost lăsată la latitudinea organizaţiei de bază. Originale.05. exclus din Partid pentru că. Originale. Bruckler Gheorghe Gh. în timpul războiului antisovietic translator la Comandamentul german. 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP 1966 a clasat apelul. Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a fost membru al Grupului Etnic German şi al 17. Bruckner Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost redactor şi proprietar la mai multe ziare („Aradi Elet”. Brucker Isac Membru al BOB de la Centrala Artelor Grafice. alte abateri. formaţiuni paramilitare „Deutsche 1959 Mannschaft”.18. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

după cedarea Ardealului. Originale. în calitate de controlor economic. 1980 1 2917 1981 Bruder Francisc Membru de partid exclus pentru că: la Congresul sindicatelor de la Cluj. a avut atitudine duşmănoasă faţă de comunişti. 5. a 1950 susţinut autonomia regiunii. În 1959 excluderea a fost reconfirmată. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Amsterdam.2914 3361 Brucmaier Ghidu Persoană care a solicitat primirea în Partid.12. 1951 În 1958 şi-a retras apelul. reconfirmată de CCP în 1957. alte abateri. a votat afilierea la Sindicatele de la 27. CCP a retrimis cazul Comitetului judeţean PCR Timiş. 26. CCV a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care solicitarea ia fost respinsă.07. s-a lăsat mituit. care a răspuns în 1980 că apelantul nu s-a remarcat cu nimic în activitatea profesională şi obştească. Original.09. Original. motiv pentru care cazul a fost clasat. 1979 3 2915 1980 Brudaşca Petru Membru de partid exclus pentru că: în 1947-1948. 1 740 .03. 17 2916 3355 Brudel Cazimir Persoană pentru care CCP a fost informat că adunarea generală a organizaţiei de bază de la Întreprinderea Metalurgică Iaşi a refuzat să-l primească în Partid. Originale. din 1923. 9.

Cruce” legionare. 6 2920 836 Bruhis Isaac Markovici (Brubis Ithok) Persoană cercetată în urma solicitării CC al PC din RSS Moldovenească.09.) Originale. care a solicitat CCP să confirme apartenenţa sa la UTC şi PCdR în perioada interbelică. nu există adresă de răspuns a CCP. Deşi în dosar se află documente care atestă respectiva activitate. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de 24. 9.06.01. România.07. reconfirmată în 1962. română. 1963 Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. (Referinţe semnate de: Elvira Gaisinschi şi Simion Zeigher. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale. copii. Originale. 5. 1957 5 741 . 6 2921 345 Bruhman Lazăr Persoană domiciliată în Cernăuţi. lb.2918 172 Bruder László (Bánki) Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe. Originale. maghiară. 1953 39 2919 1987 Brughiu Georgică C. prin care s-a cerut confirmarea participării sale la mişcarea revoluţionară din 19.

în 1938-1940 a editat 1950 revista „Albumul Bucovinei de Sud”. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a aprobat.2922 3254 Bruiuverde Ştefan Membru de partid exclus pentru că: nu a arătat situaţia tatălui său. 1979 Întrucât şi-a retras apelul. CCP a propus. Original. condamnat la 25 de ani pentru crime împotriva umanităţii. 24. dal. 38 2923 3273 Brujan Gheorghe Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că frecventa restaurantele şi provoca scan.06. menţinerea deciziei. a comis acte de indisciplină.22.06. Originale. 4 2924 1986 Brüll Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1923-1938 a fost redactor al ziarului social-democrat de dreapta „Vorwörts 22. alte abateri. 1 742 .11. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1985. <Vorvärts>”. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât acordarea stagiului din 1940. În 1960 a solicitat acordarea stagiului de partid din 1937. dată la care a fost primit în UTC. membru de partid care a solicitat luarea în evidenţă. 1 2927 3100 Brumaru Zamfir (Brummer) Redactor-şef adjunct la ziarul „Munca”. maghiară. 1951 alte abateri. 8. română. când a fost primită în PCdR. În 1953 a fost reverificată cu prilejul căderilor din Oradea. lb.Zucker) Persoană cercetată. 1973 4 743 . când a cerut verificarea cazului său. 6. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid cu stagiul din 1948.12.02. pe baza activităţii depuse în mişcarea revoluţionară ilegală. să i se menţioneze în cartea de evidenţă că a fost membră de partid în 1938-1941. 1949 17 2926 2862 Bruma Gabriel Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1944 a fost inspector şi revizor şcolar. Originale. care a avut activitate comunistă în ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În anul următor CCP a hotărât: acordarea stagiului din 1946. din 1941. Copie. duşmănoase şi şovine la adresa URSS. dată la care a depus prima adeziune de după „eliberare”.07. Originale. CCP a propus să-i fie menţinută calitatea de membră. ca gazetar a scris articole 19.2925 2800 Brüll Rozalia (Friedman . Deşi a avut purtare proastă la anchetă.

09. 1957 10 2930 1990 Brumă Tache I.2928 1988 Brumă Eugen C. Hotărâre reconfirmată în 1961. în timpul războiului antisovietic a fost avansat şi decorat. a fost voluntar pe frontul antisovietic. Brumă Nicolae N. Membru de partid exclus pentru că a participat la şedinţe şi la alte manifestări legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât la primirea în Partid şi-a recunoscut activitatea. Membru de partid exclus pentru că: a trăit în anturajul elementelor legionare. Originale. Brumăreţchi Vasile A. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 9. a 1954 fost căsătorit cu fiica unui comerciant de origine germană care a avut un frate în trupele SS. CCP a hotărât menţinerea deciziei. apoi s-a căsătorit cu fiica unui fost colonel de jandarmi. Membru de partid exclus pentru că: în 1934-1938 a simpatizat cu cuziştii şi legionarii şi a făcut propagandă în favoarea lor. Dat fiind că ulterior s-a stabilit că şi-a ascuns o parte din activitate. Originale. ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a.08. în 1935-1947 a fost cântăreţ bisericesc. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: avea o educaţie mistică. Originale. 1957 4 744 . 1956 2 2931 1991 5. în 1959 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior.06. unde a fost decorat cu 14. ca membru de partid a cerut să fie exclus din Partid şi şi-a trimis carnetul organizaţiei de bază. 3 2929 1989 2. Original.

2 745 .2932 1985 Brumfeld Ana (Leibu) Membră de partid în ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. social-democrată de dreapta. trimis în producţie. (Referinţă semnată de Leon Naş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut politică 11.) Întrucât după 23 august 1944 s-a 15. CCP a 1947 hotărât primirea ei ca membru nou. a reuşit prin intervenţii să-şi recapete pensia retrasă în 1948. fost căpitan. (La căderea din 1942 a avut purtare proastă la Siguranţă. a decedat pe frontul antisovietic. încadrat cu devotament în muncă. ca 1956 dactilografă la IOVR. Original. 2 2934 1983 Brunea Ion Responsabil al Secţiei de Cadre la judeţeana PMR Dolj. a divorţat de 1952 soţia sa muncitoare şi s-a căsătorit cu amanta. văduva unui căpitan 22. cu stagiu de la data rezolvării apelului. a refuzat să se supună hotărârii. În 1962 i s-a acordat stagiu de la 23 august 1944. în 1949. 20 2933 1984 Brunea Adelina (Postescu) Membră de partid exclusă pentru că: tatăl ei a fost comandant de garnizoană la Cernăuţi.07. cercetată pentru clarificarea situaţiei de partid.03. copii. exclus din Partid pentru că: a avut legături imorale cu Adelina Postescu (fiică de colonel în armata burgheză. soţul ei. mort pe frontul antisovietic). Original.01.) Originale.

în 1940-1944 au fost oamenii de încredere ai comandanţilor armatei germane din Turnu 15. CCP a hotărât respingerea solicitării. Original. cu 1954 care au făcut diverse afaceri. a manifestat ataşament faţă de 13. 1 2937 2676 Brust Paul (Moris) Membru de partid exclus pentru că: împreună cu tatăl său. În 1960 a fost reprimit în Partid şi a 1957 cerut să i se acorde stagiu din 1930. 1 746 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2935 3055 Brunstein Schulim Persoană cercetată întrucât a făcut cerere de primire în rândul candidaţilor de partid. Originale. pe motiv că în 1940 a părăsit munca încredinţată fără să aibă aprobarea Partidului şi a plecat în URSS. 18. Original. în 1946 s-a înapoiat fraudulos în 1950 ţară şi a susţinut că este de origine polonă. CCP i-a respins apelul.06. 17 2936 2094 Brusanovscki Rudolf (Brusanovschi) Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat în Germania şi apoi a mers în Austria. Hotărâre reconfirmată în 1960.07. fascişti.10. Măgurele (tatăl său era translator). cerând ca în documentele sale de partid să se menţioneze că a fost membru în 19301940. în 1950 s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. În 1971 CCP i-a confirmat stagiul din 1930.

cercetat cu privire la mai multe ilegalităţi. 32/1971 transferat cu serviciul într-o zonă de 1971 munte. 48/1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Originale. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului (1942-1944) a purtat uniforma armatei germane şi a fost translator al ei. după 23 august 1944 a purtat uniforma armatei sovietice şi făcea percheziţii la cetăţeni. Totodată. cupuri din ziare. a solicitat să fie 24. 9.2938 2093 Bruş Constantin (Groisman Kopel) Activist la Regionala PCR Valea Trotuşului. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6.08.08.12. Originale. care a solicitat să fie primit în audienţă pentru a relata unele aspecte privind tovarăşii din conducerea Comitetului judeţean de Partid. 1979 23 747 . CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a constatat că apelantul nu a prezentat niciun aspect relevant şi a clasat cazul. a fost luată în considerare cererea sa de transfer. 20 2940 Brutaru Nicolae Instructor la Comitetul judeţean de Partid Olt. judeţul Olt. Totodată. 1956 3 2939 Brutaru Nicolae Secretar al Comitetului comunal de Partid Găneasa.

1959 4 748 . membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1930. când a început să lucreze 1951 în organizaţie. I-III) Brutus Ion Director al Întreprinderii ceramice din Bucureşti. Brutus Ion M. stagiu din 1945. Originale. cercetat în legătură cu clarificarea situaţiei sale de partid. Originale. membru de partid în ilegalitate (exclus în acea perioadă şi demascat ca duşman şi agent al Siguranţei). Originale. 1957 4 2943 220 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Şeful Serviciului de valorificarea unor bunuri ale statului din ministerul de Finanţe. Buban Ion Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac. 138 – 88 3/1956 115 2942 2095 8. copii. lb. 1953 13 2944 2239 7. Munte) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1934-1940 a scris articole cu caracter naţionalist-şovin.02. Bubă Ioan (B. era un element beţiv. copii. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit neîntemeiate.372 2941 (vol. CCP a propus menţinerea încadrării lui în Partid cu 13. CCP a hotărât admiterea apelului.12. a avut manifestări naţionalist-şovine. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate: a fost agent al serviciului englez. Originale. Idem. copii. în 1940-1944 a făcut propagandă fascistă. română. Originale.02.08. Recercetat în 1956. Idem. Originale. rusă.

CCP i-a clasat memoriul. CCP a hotărât respingerea solicitării.) În 1960 a solicitat acordarea stagiului din 1934. (În 1958 a fost reprimită. primit în Partid în 1962. 31 2946 2022 36 2947 3065 17 749 . Întrucât în 1946 a venit din URSS fără aprobarea Partidului.2945 2240 Bubenic Ana (Schvartz) Membră de partid în ilegalitate cercetată în legătură cu cererea sa de reîncadrare în Partid. întrucât: în 1940 a plecat în URSS fără să aibă aprobarea Partidului. Bubenic Robert Membru de partid în ilegalitate. în 1966 a fost judecat şi condamnat pentru abuz de încredere în dauna avutului obştesc şi furt. în carnet i s-a menţionat că în 1936-1940 a fost membră de partid.10. Originale. Originale.12.07. hotărască reprimirea ei în rândul 1949 candidaţilor de partid. În 1956 s-a hotărât că organizaţia de bază de la locul de muncă poate să 18. Totuşi. Bubenik Ana Membră de partid exclusă pentru că a făcut speculă cu obiecte de îmbrăcăminte. 1971 împreună cu un grup de elemente speculante fugite de regimul sovietic. străinătate. iar în 1946 s-a 19. în acelaşi an a fost exclus din Partid şi nu a contestat excluderea. bijuterii şi medicamente aduse din 30. înapoiat în ţară fără forme legale. fotografii. Originale. reconfirmată în 1980. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat să fie luat în evidenţă pentru activitatea desfăşurată în mişcarea revoluţionară ilegală şi să primească pensie pe linie de partid. cerere respinsă în acelaşi an (de două ori).

9 2950 2810 Bubliţchi Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost gardian la penitenciarele Alba-Iulia. lb. iar celui de-al doilea 27. Originale. română. în consecinţă.06. română. rusă. Originale. rusă. Cetăţeană sovietică. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la stagiul său în PCdR. Adresă a CCP către CC al PCUS prin care s-a comunicat că cel care putea să 28. 5 750 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Leonte Răutu şi Simion Zeigher. unde au fost închişi deţinuţi politici 1956 comunişti.03. a 1958 decedat şi. 21. Notă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că cei doi nu figurau în evidenţa Arhivei CC al PCR.03. copii. (Referinţe semnate de: Iosif Rangheţ. copii.) Originale. Aiud şi Oneşti. 12 2949 1210 Bubiş Isac Marcovici Şleahu Samson Herşcovici Cetăţeni sovietici pentru care Secţia Relaţii Externe a CC al PCUS a solicitat – pentru primul – să se confirme apartenenţa la PCR. M. dea referinţa. Avram Gaisiner (Buma). activitatea desfăşurată în mişcarea 1987 muncitorească din România. reconfirmată în 1966. adeverinţa cerută nu putea fi eliberată.2948 466 Bubis I. lb. Elvira Gaisinschi. în 1941-1944 a fost gardian la penitenciarul Chişinău.

3 2953 2241 Bubosu Ion D. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.12. 1 751 . Originale. Originale. 1961 Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că a fost membru al Partidului comunist începând din 1920 şi a fost condamnat în procesul din Dealul Spirii. Marcel. 14 2954 2259 Buca Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din partidele 18. Fost instructor al Comitetului raional de Partid Feteşti.04.2951 652 Bubnovski Samuel Marcovici (Şmil. reacţionare burghezo-moşiereşti. Saia Frank) Fost membru al PCR din 1919. biografice. era un 1951 element necinstit. rusă.04. Milea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Aurel. copii. Original. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. 21. lb. Originale. legionară. 1958 reconfirmată în 1959.08. menţinerea deciziei. 36 2952 3126 Buboi Dobre C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1975 CCP a propus. cercetat în urma solicitării CC al PCUS prin care se cerea să i se verifice datele 23. română. exclus din Partid pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 18.

1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Întrucât a fost arestată şi condamnată 1954 abuziv. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. 3 2957 2238 Bucăloiu Savu Gh. Originale.12.2955 2276 Buca Victor Secretar tehnic la Raionul de Partid Târgu Jiu.05.09. 6 2956 2273 Bucan Vasile C. 1 752 . 19. Membru de partid exclus pentru că. 22. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. dovedita fi necinstit. Original. reconfirmată în 1975. în calitate de şef de secţie la Direcţia regională CFR Craiova. s-a dovedit a fi un element necinstit. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. de necinste. s-a 30. Întrucât motivarea nu a fost 1960 documentată corespunzător. exclus din Partid pentru acte 22. CCP a cerut Comitetului regional PMR Iaşi adâncirea cercetărilor. Originale. 20 2958 2274 Bucătaru Alexandrina (Păduraru) Membră de partid exclusă pentru că a fost arestată şi condamnată pentru calomnie şi delapidare.11.

9. 41 2961 2275 Bucătaru Dumitru T. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte1956 meiate.04. Originale.05. atât pe biroul. 11. în coşul cu hârtii al instituţiei. CCP a propus (şi s-a hotărât) excluderea lui din Partid şi scoaterea din funcţia de director al fabricii de ciment Turda. 1951 40 753 . indicându-i totodată apelantului că poate să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor.2959 2284 Bucătaru Alionte Gh.07. şi a trăit într-un anturaj fascist. Fost secretar adjunct al Comitetului judeţean PMR Constanţa. În 1961 CCP i-a respins un nou apel. s-au găsit 1948 documente de partid). cercetaţi pentru lipsă de vigilenţă (cu prilejul unui control. În 1957 a fost condamnat penal pentru neglijenţă şi fals în acte publice. cât şi 22. Membru de partid exclus pentru că: la alegerile din 1946 a rupt afişele cu semnul „soarele” şi a lipit afişe maniste. Întrucât s-a aflat că a fost informator al Jandarmeriei şi al administraţiei CFR Ciceu şi Sibiu. 3 2960 3/1948 Bucătaru Dumitru Kiraly Francisc Secretarul şi responsabilul cu cadrele de la Comitetului Judeţean PMR Severin. iar direcţiile Cadre şi Organizatoric ale PMR au primit sarcina să prelucreze cazul împreună cu inspectorii CCP. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP i-a sancţionat cu „admonestare”. Originale. a muncit în dijmă pământul unui chiabur. cercetat pentru că în trecut a fost omul administraţiei CFR Sibiu.

10. 1961 2 2963 3329 Bucătaru Lucreţia Membră de partid exclusă pentru că a săvârşit diferite fapte de indisciplină şi a 27. 1959 8 2965 2260 Bucătaru Traian Membru de partid exclus pentru că: în calitate de perceptor şi controlor de urmărire a persecutat populaţia săracă. reconfirmată în 1961. a făcut parte din Mişcarea Legionară. Originale. 20 2964 2272 Bucătaru Neculai Gh. ca ofiţer în lagărele de prizonieri de la Dorneşti şi Calafat a dus o politică de exterminare a lor.2962 2271 Bucătaru Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat pentru acte de necinste. refuzat să participe la viaţa de partid.05. 5.08. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. 2. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. 1950 1 754 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. 6. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1980 CCP a propus. Originale. menţinerea deciziei. alte abateri.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

Membru de partid exclus pentru că: în 1932-1938 a fost membru al organizaţiei sioniste „Mizrachi”. în 1944. având şi funcţie de conducere.07. partid. reconfirmată în 1963. Originale. membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. în timpul deportării la Auschwitz. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din cadrele Miliţiei.06. Original. Întrucât la completarea chestionarului de candidat nu a arătat că a făcut parte dintr-o organizaţie sionistă. în 194118. era un 1951 element afacerist. Oradea. calitate în care s-a purtat urât cu celelalte deportate.2966 2261 Bucătea Ştefan Miliţian în comuna Băileşti. a îndeplinit funcţia de „stubedienst”. Originale. 1970 şi 1972. 1954 5 2968 2263 Bucholtz Lupu N. organizaţia de bază putând să o primească în rândul candidaţilor. în postul deţinut a susţinut elemente duşmănoase regimului. în 1957 CCP i-a respins apelul. CCP a hotărât anularea deciziei.04. membră de partid exclusă pentru că: în 1939 a fost înscrisă în organizaţia sionistă „Habonim”. alte abateri. Întrucât motivul principal de excludere s-a dovedit neîntemeiat. 1944 a fost poliţist la Chişinău. 51 755 . 1 2967 2262 Buchalter Agneta (Mozes) Instructor de cadre la URCC. a făcut parte din organizaţia 1963 sionistă „Ichud”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timp ce era membru de 26. 9.

6 2970 2264 Bucică Dumitru C. Original. în 1943. Originale. alte abateri. (Bîcicov) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme că în perioada 1932-1940 a fost membru al PCdR. apoi angajată a MAI.04. de patron.09. 1954 CCP a propus ca Biroul organizaţiei de Partid din MAI să prelucreze cu ea lipsurile avute şi să fie ajutată să le lichideze. Originale. 23 august 1944 a avut manifestări 1955 naţionaliste. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant al Partidului averescan. 9. 2 756 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. trădând astfel interesele 1960 muncitorilor. copii. apoi membru al FRN. Originale.05.2969 2725 Buchsbaum Jean (Ionas) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de sindicat la magazinul „En Vogue” din Bucureşti s-a lăsat mituit 12. cercetată pentru a se stabili condiţiile în care. alte abateri. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1932-1935 a fost membru de partid şi a fost arestat de Siguranţă. reconfirmată în 1960.01. 1962 38 2972 2265 Bucicov Mira Membră a colectivului Secţiei militare a CC al PCR. Berşad. după 17. 8 2971 782 Bucicov Boris P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a bucurat de încrederea legionarilor. a fost scoasă din ghetoul 13.

2. Copie. arestat pentru sabotaj economic. după 1948 care a fost depus în acelaşi penitenciar. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 2974 2267 Buciu Ion Gh. ţinut legătura cu nepotul său. fost 1956 legionar. a 11. alte abateri. Original. 3 2975 2268 Buciuc Vasile Gh. (Ion) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi cuzistă.05. 1 757 .09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost director la mai multe penitenciare. alte abateri. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar de vamă a luat şperţuri. exclus din Partid în 1947 pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. alte abateri.2973 2266 Bucioagă Ioan M. a avut abateri disciplinare. Secretar al Celulei de Partid din închisoarea Suceava. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru furt din 15. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Comitetului judeţean Suceava să îl demaşte ca duşman al regimului de democraţie populară. reconfirmată în 1969. ca director al închisorii Suceava (1946-1947) a fost 15. Originale. T. 8 2976 2961 Buciuceanu Ioan Gh.06. avutul obştesc.

1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut legături cu agenţii şi 26. era influenţabil şi beţiv. Originale. ulterior s-a încadrat în 1947 muncă cu devotament. 1 2978 2269 Buciumac Ion (Preda) Membru de partid exclus pentru că în 1940 s-a înscris şi a activat în organizaţia 31. Copie. Deşi la căderea din 1942 a avut 31. Original.2977 2962 Buciuceanu Ştefan Lucrător la Secţia de Cadre a MAI. 4 2979 2863 Buciuman Dumitru Membru de partid exclus pentru că: nu avea continuitate în muncă. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „vot de blam” şi să se cerceteze cine a impus decizia sa de excludere. 2.10.08. alte abateri.07. judeca problemele superficial. motiv pentru care CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1945.10. 1948 1 2980 2270 Buciuman Ioan G. cercetat în legătură cu clarificarea situaţiei sale de partid. legionară. a luat şperţ. a luat parte la unele 1956 manifestaţii legionare. purtare proastă. comisarii de poliţie. Copie. 2 758 .

Bucsinescu Nicolae Gh.2981 549 Bucova Francisc (Bucov Ferencz) Cetăţean ungar cercetat în urma solicitării Partidului celor ce Muncesc din Ungaria. 1952 141 2982 2299 Bucovan Dumitru C. Bucser Alexandru Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut fascist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Bucovanu) Secretar al Plăşii de Partid Paşcani. Originale. (Referinţă a lui Ludovic Czeller şi interogatoriu al lui Constantin Maimuca. spion al 25.04. copii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. fascistă de tir. reconfirmată în 1958. afacerist şi specu1950 lant.08. română şi rusă. 5. pierdut servieta cu documente de partid. în care 30. Bucsi Francisc (Bucşi) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost membru în organizaţia 12. Original. în 1946 şi-a deschis un atelier. lb. CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. 1 2983 2303 1 2984 2304 1 2985 2306 2 759 . exclus din Partid pentru că: în trecut a fost simpatizant cuzist şi legionar. a exploatat forţă de muncă salariată. a 15. alte 1955 abateri. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. Adresă a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1922-1928 a activat în mişcarea muncitorească din Arad.06. armatei antonesciene. Original.09.) Originale. 1951 alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

membră de partid exclusă pentru că era 12. stăpânită de viciul beţiei. drept” (propunere aprobată). CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.08. Întrucât la legionari nu a avut activitate deosebită. respins de CCP. ] Inspector general la Departamentul CFR. Originale. Copie. lb. română. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. indisciplinată şi 1948 „palavragistă”. În 1961 a făcut apel.2986 66 Bucsko Iosif Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii din perioada 1945-1947. Adresă a CCP prin care s-au transmis 1951 informaţiile cerute. CCP a hotărât menţinerea deciziei. hotărâre reconfirmată în 1962 şi 1968. 24. Bucşa Gavril Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a făcut parte din organizaţia legionară. 1957 6 2988 2301 Bucşa Iuliu I. copii. Dat fiind că s-a aflat că şi-a minimalizat activitatea la legionari şi în 1953 s-a dovedit necinstit în funcţia de delegat sătesc. CCP a propus să fie exclus din Partid şi să fie ţinut în evidenţa „organelor în 23. Bucşa Paraschiva Responsabilă cu munca de femei. alte abateri. 1953 În 1958 a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu.12. Originale.02. 14 2987 2300 4. în 1959 CCP a hotărât excluderea lui din Partid.10. maghiară. 61 2989 2864 1 760 .

20 2992 2305 Bucu Nicolae (Schachter Conrad) director la Fabrica de ulei „Filimon Sârbu” din Bucureşti. 31.07. Originale. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1954 şi 1978. 1950 5 761 . reconfirmată în 1969. menţinerea deciziei.02. în funcţia avută a lucrat 17. Originale. CCP a hotărât respingerea cererii. 22. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1932. Ulterior i-a fost acordat stagiu din 1936.2990 2302 Bucşa Tiberiu Preşedinte al Tribunalului orăşenesc Cluj. membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a activat în organizaţia legionară.10. Originale. 26 2993 2307 Buculei Ion C. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. împotriva indicaţiilor date de organele 1958 locale.11. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1983 şi 1985. Întrucât în 1940 a rămas în URSS fără 1961 aprobarea Partidului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. 9 2991 3196 Bucşă Aurel Membru de partid exclus în 1975 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1948 s-a căsătorit cu fiica unor chiaburi. 1.

12. să se recomande organizaţiei de bază să-i ia în discuţie cererea de reprimire în Partid. alte abateri. 8. Candidat de partid exclus pentru că: în calitate de medic.07. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Procuror la Procuratura Raionului Negreşti. 1962 7 2997 3138 Bucur Alexandru M. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2994 2308 Buculei Margareta Membră de partid exclusă pentru că părinţii ei au fost chiaburi. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. nase starea materială a părinţilor.03. Originale. Originale. 4 2995 2295 Bucur Alexandru Al. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1985 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. 4 2996 2294 Bucur Alexandru Al. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24. respectiva a decedat. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru instigare la fals intelectual. în 1978 1954 CCP a propus. Întrucât la primirea în Partid menţio20. Originale. candidat de Partid exclus pentru 20. că a ascuns că în 1954 fratele său a făcut 1963 parte dintr-o organizaţie subversivă. fapt pe care l-a ascuns. 1974 În 1975 excluderea a fost menţinută. a tratat ilegal o femeie care dorea să avorteze. 7 762 . iar în urma tratamentului greşit pe care i l-a aplicat. Comitetului judeţean Prahova al PCR.11. Originale.

– 1 2999 2297 Bucur Bordei Membru de partid exclus pentru că era chiabur. raionul Focşani. 7 763 . reîncadrarea în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam cu avertisment”. Original. 9.11.2998 2296 Bucur Aurel Membru de partid cercetat pentru că: Silviu Dan a sesizat că în trecut ar fi fost legionar activ şi a participat la Rebeliune. deţinea utilaje agricole şi muncea pământul cu braţe salariate. 4. CCP a hotărât anularea deciziei. Întrucât parte din învinuiri s-au dovedit neîntemeiate. Originale. Original. alte abateri. reconfirmată în 1961. fascistă „Svastica de Foc” 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 3 3000 2298 Bucur Coman Secretar al BOB din comuna Slobozia-Ciorăşti. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. iar el nu a fost ajutat de către organizaţia de bază.02. alte abateri. CCP a hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1938 a făcut parte din organizaţia 12. 1953 2 3001 2285 Bucur Constantin Gh. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.12. exclus din Partid pentru că: s-a compromis în faţa cetăţenilor. Originale.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1978 CCP a propus. în vara anului 1944. în calitate de comandant de subcentru de pregătire premilitară. exclus din Partid pentru că: a dus activitate de „fracţionare”. 1966 3 3003 2286 Bucur Constantin I. Secretar al organizaţiei de bază de la Telefoane.08. 7. Originale.11. s-a manifestat ostil şi opus comasării terenurilor din comună. fost adept al Partidului cuzist.12. 3 3004 3257 Bucur Dumitru Membru de partid exclus pentru că a comis ilegalităţi şi fapte de necinste 20. menţinerea deciziei. cupură ziar. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. şi-a pierdut carnetul de membru. Originale. pentru care a fost condamnat penal. în 1936 a 14.04. la cercetarea apelului s-a aflat că în 19401941 a fost membru al organizaţiei legionare. a strâns circa 60 de tineri cu intenţia de a pleca cu ei în Germania. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 22 3005 2287 Bucur Dumitru C.3002 2780 Bucur Constantin I. Membru de partid exclus pentru că: nu a dus viaţă de partid. 1960 4 764 . Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. era un 1950 element afacerist.

antisovietic. sancţionat cu „vot de blam” 19. alte abateri. membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul 16. 1951 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru.3006 2989 Bucur Dumitru S. Original. Original. exclusă din Partid pentru că „sa îngâmfat” şi a folosit metode „patronale” faţă de salariaţi. 1068 CCP a hotărât menţinerea deciziei. oraşul Stalin (Braşov).04. Întrucât a dovedit putere de muncă şi 1954 ataşament faţă de Partid. a fost decorat şi a făcut parte 1949 dintr-o unitate „de sacrificiu”. CCP a hotărât anularea deciziei. Director la Întreprinderea „Flacăra”. reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 20. pentru diverse abuzuri şi abateri. Originale. ră.08. Original. Buzău. 1 3008 2289 Bucur Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu Mişcarea Legiona17.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei. s-a dovedit necinstit.12. 1 765 . 7 3007 2288 Bucur Eugenia Secretară a organizaţiei de bază la Întreprinderea Aro. 2 3009 2606 Bucur Gheorghe Secretar de plasă la Frontul Plugarilor.

11. 1967 Având în vedere munca pozitivă desfăşurată înainte şi după 23 august 1944. Ofiţer la Direcţia de contrainformaţii militare. 1962 CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază de la locul său de muncă. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Soard. Ofiţer MAI. Originale. 1 3012 2292 Bucur Gheorghe N. raionul Sighişoara. ghelerteristă din Moreni. cu care a format gruparea 26. reconfirmată în 1960 şi 1962.05. regiunea Stalin (Braşov).07. Original. membru de partid exclus în 1953 că în 1930 a întrerupt legătura cu mişcarea muncitorească revoluţion