NR.

INVENTAR: 3259

ARHIVELE NAŢIONALE BIROUL ARHIVE CONTEMPORANE FOND C.C. al P.C.R. – COLEGIUL CENTRAL DE PARTID (1945-1989)

INVENTAR
Litera „B” 3.607 u.a.

PREFAŢĂ
Pentru prezentarea părţii structurale Colegiul Central de Partid, de la Fond CC al PCR, trimitem la Inventarele „Litera A” (Nr. 3145) şi „Documente Interne” (Nr. 3151). Printre persoanele cele mai importante din acest inventar de la litera „B” menţionăm: Brill Sulam Iosif (Suly), şef al Serviciului învăţământ din Direcţia Superioară Politică a Armatei; Bălan Ştefan Gh., preşedinte al Sfatului Popular al Capitalei; Balazs Eugen (Balas, Blatt Egon), director în Direcţia economică a MAE; Bâgu Vasile C., membru de partid din ilegalitate; Brucan Silviu (Brucăr Saul); Braia Mia (Blaga Maria), artistă; Belle Petre, director general al Treburilor Consiliului de Miniştri; Bogdan Alexandru (Lam Jack), director adjunct la Tehnoimport; Biji Mircea, director general adjunct la Direcţia Centrală de Statistică; Blehan Octavian, ofiţer de Securitate; Belea Octavian, preşedinte al Comitetului Central al Crucii Roşii; Banyai Ladislau, rector al Universităţii Bolyai din Cluj; Bărbulescu Valeriu, inspector general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Brill Jana, membră de partid din ilegalitate; Bodnăraş Florica, membră de partid din ilegalitate; Birman Elisabeta (Luca Betti), membră de partid din ilegalitate; Bălteanu Mihai (Bălţeanu / Colcher), şef al Direcţiei Cadre din Direcţia Generală Politică a MAI; Bragye Iosif, preşedinte al Tribunalului Militar Teritorial Oradea; Bălăceanu Petre, preşedinte al Băncii Populare Române; Bellu Petre, scriitor; Bereziţchi Dumitru, prim-secretar al Comitetului regional de Partid Bacău; Bolojan Victor, prim-secretar al Comitetului regional PMR Oradea; Bădeţ Ioan I. (Ion), şeful Sectorului Apeluri de la CCP; Birtaş Gavril, inspector regional de Siguranţă la Oradea; Birtaş Eva, membră de partid din ilegalitate; Boureanu Radu, scriitor; Bălan Dumitru, prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Brăila; Bădiţoiu Gheorghe, prim-secretar al Comitetului de Partid al oraşului Sibiu; Băltăreţu Corneliu C., internat în azil psihiatric; Bălănescu Ion N. (Rozenzweig Arnold), conferenţiar la Facultatea de Filosofie a Universităţii „C.I. Parhon” din Bucureşti; Boico Mihail (Rosner Maier - Bibi), şef al Serviciului politic al Comandamentului Trupelor de Grăniceri; Breiner Paraschiva (Abraham Piri), membră a CC al PCdR în ilegalitate; Berman Jacques, condamnat politic în procesul Lucreţiu Pătrăşcanu; Bereanu Bernard, preşedinte al Uniunii Internaţionale a Studenţilor; Berger Wolf, director la Direcţia Centrală de Statistică; Bobe Aurel R., locţiitor al şefului Direcţiei regionale de Securitate

I

Galaţi; Boboş Ştefan, prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Neamţ; Bexa Ion I., responsabil al Serviciului de cadre al Şcolii superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu”; Burcă Galia (Sincari), fostă membră a Brigăzilor Internaţionale din Spania; Bugnariu Teodor, profesor de filosofie la Universitatea din Cluj; Bondrea Aurel Gh., director general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Babenco Gertruda (Redlinger), directoare a Creşei şi căminului de copii ale aparatului CC al PCR; Bazavan Constantin M., director adjunct al Direcţiei penitenciare, lagăre şi colonii din MAI; Bona Mihai, secretar general la Ministerul Justiţiei şi consilier al ministrului; Beldeanu Ion (Ioan), prim-secretar al Comitetului de partid regional Arad; Baranga Aurel, redactor-şef la revista „Urzica”; Bădică Ilie M., director general adjunct al Direcţiei Generale a Recrutării şi Repartizării Forţelor de Muncă; Băzălan Dumitru D., director general al Penitenciarelor; Bordeianu Constantin, prefect de Iaşi; Buicliu Nicolae, compozitor şi profesor de muzică la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti; Banc Iosif, prim-secretar al Comitetului regional de Partid Oradea; Bondrescu Aurel I., director al Siguranţei Capitalei; Boico Cristina (Marcuson Bianca), fostă combatantă în Rezistenţa Franceză (FTP-MOI); Botnar Octav (Bodnar / Bundorf Osvald), fost combatatant în Rezistenţa Franceză (FTP-MOI); Butnărescu Gheorghe C., director al Penitenciarului Văcăreşti; Borşan Dumitru, şef de serviciu în Securitate; Berciu Dumitru, conferenţiar la Institutul de Istorie şi Geografie al RPR; Beniuc Emma (Friedman-Bresliska), şefă de serviciu la Institutul „Maxim Gorki”; Beniuc Mihai A., secretar al Uniunii Scriitorilor şi profesor universitar; Bâtu Aurel, director al penitenciarului Călăraşi; Bârlădeanu Alexandru, membru de partid din ilegalitate; Alexandru Baciu, deputat în MAN; Bulz Gheorghe V., ofiţer politic în Armată; Bulan Iacob St., general-maior în MAI; Bucur Şchiopu, ministru al Comerţului şi Alimentaţiei; Breslaşu Marcel (Breslinka), secretar al organizaţiei de bază a Uniunii Scriitorilor. Inventarul de faţă cuprinde dosare individuale şi colective (referitoare la persoane), totalizând un număr de 3607 u.a., reprezentând o cantitate de 8,70 m.l. arhivă, anii extremi 1945-1989. Cu câteva excepţii, dosarele au fost legate de creator. Operaţiunile arhivistice au fost desfăşurate de arhivistul Mircea Stănescu şi arhivarul Ioana Mihai.

30.12.2011 Mircea Stănescu, consilier principal II

Fond: Comitetul Central al Partidului Comunist Român Parte structurală: Colegiul Central de Partid (1945-1989) Alfabetic LITERA B
Nr. de inv. Numărul vechi al unităţii arhivistice Cuprinsul unităţii arhivistice Datele extreme Nr. filelor Obs.

1

686

Baba Aurel Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut legionar, fost şef 24.01. de cuib, care în timpul Rebeliunii a 1952 participat la jafuri; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2

687

Baba Constantin D. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. 31.03. Întrucât a renunţat la apel, CCP a 1959 clasat cazul. În 1960 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

6

1

3

685

Baba Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Ostrov, judeţul Tulcea, exclus din Partid pentru că: a făcut politică 17.09. legionară; a întreţinut legături cu 1954 chiaburii; s-a dovedit a fi un element necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

4

688

Baba Ioan G. Membru de partid exclus pentru că în 1957-1958, în calitate de secretar al organizaţiei de bază a grupului de ofiţeripompieri români aflaţi la studii în URSS, 10.03. s-a dedat la acţiuni speculative şi imorale; 1959 alte abateri. Întrucât şi-a retras apelul, CCP a clasat cazul. Originale. Baba Ion Secretar adjunct al Comitetului regional PMR Arad, cercetat la sesizarea lui Ion Şopron (Schwartz) pentru că ar fi fost legionar. CCP a stabilit că acuza era 24.02. neîntemeiată. 1951 În 1953 CCP a propus, iar Secretariatul CC a aprobat, sancţionarea lui cu „vot de blam” pentru acte huliganice în problema colectărilor şi a încasării impozitelor. Originale. Baba Ion (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1938 a venit în ţară din URSS cu familia, dorind ca Antonescu să-i boteze copiii; în 1940 a trecut clandestin în Basarabia; ca membru de partid era fracţionist, beţiv, bătăuş, antisovietic, afemeiat şi dornic să devină primar în comună. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

2

5

2594

3

6

2886

2.10. 1948

1

2

7

35

Bába Nicolae (Mikloş) Şeful Secţiei planificare a Sfatului Popular al oraşului Târgu Mureş, membru de partid exclus pentru că: sub regimul hortyst a avut relaţii de prietenie cu elemente exploatatoare şi de încredere 21.03. ale acelui regim; a avut sarcini în 1958 inventarierea bunurilor evreilor deportaţi; era un element carierist; în 1956, în timpul evenimentelor din Ungaria, a avut atitudine „nejustă”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baba Teodor Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sâniacob, judeţul Năsăud, exclus din Partid pentru că: în timpul alegerilor din 1948 a călcat legile electorale; a neglijat munca şi avea dese 24.04. abateri de la morală. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei, i-a cerut să muncească pentru reabilitare, iar peste doi ani să ceară primirea în rândul candidaţilor de partid. Originale. Baba Teodor T. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Ghergheluş, raionul Ineu, exclus din Partid pentru că: în 1940 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; în postul avut era beţiv şi ţinea legătura cu 10.08. elemente legionare. 1956 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât ridicarea sancţiunii, organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor. Originale. Babaca Valentina Responsabilă de cadre a Întreprinderii economice interraionale Târgu Ocna, membră de partid exclusă în 1958 pentru 11.06. că a fost condamnată penal pentru 1959 înşelăciune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

8

33

3

9

32

3

10

11

4

3

11

10

Baban Alexandru T. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1939-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960 şi 1962. Originale.

5.03. 1960

16

12

3415

Baban Nicolae Membru de partid exclus pentru că a fost implicat în ilegalităţile comise de unele cadre didactice de la Academia de 10.10. Studii Economice din Bucureşti. 1977 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

4

13

9

Baban Teodor T. Instructor la Comitetul regional de Partid Ploieşti, exclus din Partid în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie de 19.11. exploatatori; era căsătorit cu fiica unui 1957 chiabur; în funcţia avută a avut o comportare imorală (beţie, femei). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

14

8

Babarţi Costică (Barbaţi) Membru de partid exclus pentru că în trecut a avut legături cu agenţi de Siguranţă. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale, copie.

6.06. 1950

9

15

6

Babaş Traian (Boboş) Membru de partid exclus pentru că: era de origine chiabură; ca şef de gară a 24.01. luat şperţuri. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

4

16

3113

Babenco Gertruda (Redlinger) Fostă directoare a Creşei şi căminului de copii ale aparatului CC al PCR (1952-1954), membră de partid care a solicitat să fie luată în evidenţă, dată fiind contribuţia ei mişcarea revoluţionară din ilegalitate (locuinţa sa a fost casă 14.05. conspirativă a Secretariatului CC al 1974 PCR). CCP a hotărât luarea ei în evidenţă. Ulterior a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, acordarea stagiului din 1941. Originale. Babescu Gheorghe Gh. Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar a vândut produse la 29.02. suprapreţ. 1980 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale. Babeş Alexandru Fost membru de partid în ilegalitate, care a solicitat reîncadrarea în Partid. CCP a amânat rezolvarea cazului, pentru a fi chemat la discutarea situaţiei sale. Întrucât la Siguranţă a avut purtare trădătoare, în acelaşi an s-a hotărât respingerea solicitării. În 1956 s-a hotărât că, pe baza activităţii depuse, organizaţia de bază poate să-l primească în rândul candidaţilor de partid. Originale, copie.

5

17

3297

3

18

3

6.05. 1948

6

19

2

Babeş Ilie Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propaganda partidelor burghezo-moşiereşti; a avut manifestări 10.08. naţionalist-şovine, fiind şi element de 1951 încredere al Poliţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

5

20

1

Babeş Ioan I. Membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: a fost omul de încredere al administraţiei IAR Braşov; a fost în relaţii cu elemente duşmănoase, 27.08. agenţi şi comisari de poliţie; în 1940 s-a 1960 căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât transformarea deciziei în excludere din Partid. Originale.

6

21

86

Babi Gheorghe F. Activist la Direcţia de Turism şi Excursii de pe lângă CCS, exclus din Partid în 1958 pentru că: a furat din 12.07. avutul obştesc. 1961 Întrucât acuza nu era dovedită, CCP a solicitat Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti adâncirea cercetărilor. Originale.

2

22

85

Babi Ion I. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: a fost în preajma unor elemente legionare; i-a favorizat pe 26.07. speculanţi; alte abateri. 1958 Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

1

23

82

Babici Aristid Membru de partid exclus pentru că: a făcut abuz de carnetul de partid, cu care 23.03. s-a legitimat; era un element afacerist. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958. Originale.

10

6

24

81

Babici Ioan Membru de partid exclus pentru că a fost vicepreşedinte al Centrului Naţional 25.09. de Muncă (MNK). 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

25

83

Babih Niculae (Nicolae) Preşedinte al Consiliului de administraţie al Băncii Populare „Calatis”, membru de partid exclus pentru că: a fost notar; a luat parte la 31.12. războiul antisovietic; a promovat în 1952 posturi de răspundere elemente duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

26

84

Babii Ştefan Vicepreşedinte al URCC Siret, membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1938-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale, copie.

3.06. 1960

7

27

75

Babin Petru Membru de partid exclus pentru că în 1944 s-a refugiat din Basarabia în 21.12. România. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

7

28

Babinin T. (Marinescu Grosu) Persoană domiciliată în comuna Novo-Nicolaevka, RSS Kirghiză, URSS, care a activat în mişcarea muncitorească revoluţionară ilegală din România. A solicitat să primească o felicitare cu prilejul împlinirii vârstei de 65 de ani, iar 62/1977 soţia şi fiul său, care au fost executaţi în aprilie 1940, să fie consideraţi victime ale fascismului. Întrucât nu au fost găsite documente care să confirme cele indicate în solicitare, CCP a propus clasarea cererii. Originale.

1.10. 1977

15

29

74

Baboi Antoniu I. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a avut legături cu legionarii de la fabrica IAR Braşov; a fost amendat şi 29.11. condamnat penal pentru scandaluri şi 1957 certuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

30

73

Baboi Eftimie I. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de vizitiu şi logofăt la moşia unui boier a avut purtare proastă faţă de 17.07. muncitori; ca primar în comună s-a 1952 ocupat de interesele sale personale şi şi-a sprijinit rudele, care erau chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

8

31

48

Baboi Timoftei Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost 12.02. informator; alte abateri. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

32

3217

Baboi Zamfira Membră de partid exclusă în 1978 pentru că fiind suferindă cu nervii, a devenit iresponsabilă şi vorbea 29.09. necontrolat. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei, reconfirmată în 1979. Originale.

41

47

33 (vol. I-II)

Baboian Artin Membru al Conducerii Comitetului 15.06. Democrat Armean, membru de partid 1956 căruia i s-a anulate calitatea pentru că ar fi lucrat în slujba spionajului antonescian; alte abateri. Deşi acuza principală nu s-a putut clarifica pe deplin, CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1957 şi 1960. Originale. Idem. Originale, copie, fotografii. 28.01. 1957

58 (vol. I)

64/1957

122 (vol. II)

9

5/1959

34 (vol. I-II)

Baboian Dickran A. (Dicran) 24.06. Maior în Armată, confirmat ca 1950 membru de partid în 1949, cercetat în legătură cu: activitatea duşmănoasă a tatălui său (motiv pentru care a şi fost anchetat de Securitate), pe care nu a declarat-o la verificare; alte abateri. Pentru a nu deconspira ancheta Securităţii, Comisia de Verificare a Organizaţiei de Partid – Armata, a hotărât să-i elibereze carnetul de membru provizoriu. În 1959, ca ziarist la revista „Flacăra”, a fost cercetat pe baza unei note adresate de Serviciul Paşapoarte din MAI, prin care se sesiza că: în timpul războiului a nutrit sentimente progermane; în organizaţia „Frontul Armeniei” a făcut o serie de abuzuri; a dus acţiuni de scoatere din ţară a unor industriaşi armeni contra mitei; a defăimat unii ofiţeri de Securitate. Întrucât informaţiile sesizate erau o reluare a unor acuze mai vechi, cercetate anterior şi care s-au dovedit a fi neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Totodată Secţia de propagandă şi agitaţie a CC al PMR a fost sesizată cu privire la componenţa necorespunzătoare a cadrelor de la ziarul armean „Nor Ghiank”. Originale, copii, ziare. Idem. Originale. 15.06. 1956

138

46

8

35

45

Baboianu Gheorghe A. Maior la Batalionul de Securitate Sibiu, membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză; ca ofiţer al vechii armate s-a dovedit 16.06. necinstit, luând şperţuri; a întreţinut 1952 legături cu elemente deblocate din armată. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

6

10

36

2929

Baboiu Alexandru (Baboi) Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost şef legionar de plasă; 17.05. alte abateri. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Baboş Arpad N. Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1944 a fost membru al Partidului 31.10. „Imrédi”; în 1957-1959 nu a trăit viaţă de 1962 partid”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

37

43

5

38

42

Babuş Vasile Ziarist la „Dobrogea Nouă”, membru de partid exclus pentru că: a sprijinit Mişcarea Legionară; pe frontul antisovietic a luat parte, ca translator, la 25.12. interogarea prizonierilor sovietici; avea 1954 rude chiabure şi expropriate, cu care se afla în relaţii bune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Bacal Alfons Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea, pentru că: provenea dintr-o familie de mari negustori; în perioada 12.05. războiului nu a făcut muncă obligatorie, 1952 plătindu-şi scutirea; alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. Original. Bacal David Ofiţer la Direcţia Regională de Securitate Stalin (Braşov), membru de partid exclus pentru că în lagărul de la 16.07. Murafa-Moghilev a fost informatorul 1955 jandarmilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

39

716

2

40

717

1

11

41

718

Bacaloianis Dumitru Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din 26.12. Mişcarea Legionară; alte abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

42

3438

Bacalu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de angajat pe un vas de pescuit oceanic, aflându-se în portul Las Palmas, s-a prezentat la poliţia spaniolă şi a cerut azil politic. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

9.12. 1982

5

43

719

Bacalu Frida (Zell / Zel) Membră de partid exclusă în 1950 pentru că: provenea din părinţi 17.02. exploatatori; soţul ei a fost exploatator. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

44

720

Bacalu Miluţă St. Preşedinte al Sfatului Popular al oraşului Adjud, membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

9.03. 1961

3

45

3060

Bacalu Petre Membru de partid exclus pentru că a făcut speculă cu material lemnos şi fals în 13.11. acte oficiale. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

12

46

2830

Bacalu Riven Membru de partid exclus pentru că:a făcut speculă cu talpă de piele; deşi era membru de partid, a făcut parte din 28.10. organizaţia sionistă „Poale Sion”; 1948 a 1950 depus cerere de plecare în Israel. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

47

721

Bacalu Vasile D. Membru de partid exclus în 1957 întrucât la primirea în rândul candidaţilor a ascuns că în liceu şi la facultate a fost în anturajul unor legionari originari din 12.02. Tulcea, condamnaţi ulterior pentru că au 1960 făcut parte dintr-o organizaţie subversivă (între aceştia şi Gheorghe Calciu). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baccela Elena (Trandafir / Trandafirescu) Membră de partid exclusă pentru că şi-a pierdut carnetul de partid. CCP a hotărât anularea deciziei. reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior şi a cerut organizaţiei de 18.04. bază să o ajute să-şi ridice nivelul politic. 1955 În 1980 a solicitat să fie luată în evidenţa celor care au desfăşurat activitate în mişcarea revoluţionară ilegală. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. Bacher Samuel Avocat, membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1942-1944, în calitate de preşedinte al Oficiului judeţean Putna al Centralei Evreilor, a contribuit la 13.08. oprimarea şi jefuirea populaţiei evreieşti 1957 de către regimul antonescian. Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Original.

6

48

3342

6

49

615

1

13

50

617

Bachide Teodor V. Fost primar al oraşului Piteşti, membru de partid exclus în 1951 pentru că: a făcut politică PNŢ; a făcut afaceri cu comercianţii şi negustorii; în anii 1937-1938 s-a înscris la cuzişti; în 19381940 a fost comandantul FRN din oraşul Piteşti; în 1940-1941 a contribuit cu bani la „ajutorul legionar”; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale, copii.

5.02. 1957

42

51

618

Bachman Marcel T. Medic chirurg la Spitalul Militar Central, maior, membru de partid exclus în 1959 pentru că după ce s-a înscris în UTC, în 1944-1945 a activat în organizaţia sionistă „Hanoar Haţioni”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2.09. 1960

4

52

616

Bachmayer Nicolae Al. Şef al Serviciului comercial din Direcţia generală a comerţului cu ridicata, membru de partid exclus pentru că în timpul dictaturii antonesciene a fost membru activ al Grupului Etnic German. 31.10. Întrucât pe linie profesională a muncit 1962 bine, iar ca membru de partid şi-a dus la îndeplinire sarcinile primite, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Originale.

5

14

53

2626

Baciki Liubomir Gheorghe (Weiss Gheorghe) Membru de partid exclus pentru că: în anii 1946-1948, în calitate de conducător tehnic la Tipografia „Horia” din Timişoara, a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori; a fost un element afacerist; perioada în care a fost în Iugoslavia (până în 1922), în Austria, Ungaria şi Iugoslavia (1930-1945) nu putea fi verificată. Întrucât la înscrierea în Partid nu era cetăţean român, CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării. Originale.

5.03. 1957

4

54

619

Bacila Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a activat în Mişcarea Legionară; pe 22.09. frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 1950 contra partizanilor; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Bacinschi Stanislav Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că: la cotropirea Basarabiei de către fascişti, în 1941, a rămas sub administraţia antonesciană; în 18.05. 1942 s-a oferit voluntar în armată, apoi a 1950 urmat şcoala de subofiţeri de la Odobeşti; după 23 august 1944, deşi este cetăţean sovietic, nu s-a reîntors în URSS. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baciu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la şedinţe legionare şi la Rebeliune; a fost condamnat penal pentru furt de aur şi contrabandă de valută; a 24.05. fost informator al Siguranţei; în 1945 s-a 1954 înscris în PSD, făcând parte din gruparea de dreapta; în timp ce era director la SMT Buziaş, a furat din raţiile muncitorilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

55

701

1

56

705

1

15

Partid şi ridicarea imunităţii parlamen. Original.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în postul avut a întreţinut relaţii cu elemente duşmănoase. În 1973 s-a propus majorarea pensiei sale. în mod excepţional.57 2591 Baciu Alexandru I. membru de partid cercetat pentru că: la ancheta Siguranţei şi la proces a avut purtare proastă.04. Originale. Originale. a fost prieten cu Augustin Albon. În 1972 a fost reîncadrat în Partid cu stagiu de la data deciziei. 1951 1 59 588 Baciu Camillo (Kaufman) Redactor la revista „Flacăra”. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţia de responsabil al unei gospodării de stat. Hotărâre reconfirmată în 1956. 23 58 587 Baciu Augustin Fost secretar de partid de plasă. 5. CCP a hotărât excluderea lui din 16. la 2200 lei. cu ocazia naţionalizării locuinţei manistului Boilă şi-a însuşit mai multe lucruri. duşmănoase plecate din ţară.01. şi a propus ca Augustin Albon să fie cercetat de către „organele în drept”. 1957 şi 1961. a sprijinit interesele chiaburilor. 6 16 . exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. a susţinut 1960 idei potrivnice liniei Partidului. copie. Deputat în Marea Adunare Naţională. alte abateri.1951 tare. care i-a sustras declaraţiile din dosarele de la Tribunal şi Siguranţă. membru de partid exclus în 1960 pentru că: a întreţinut legături cu elemente 26.

alte abateri. afemeiat 24. reconfirmată în 1956 şi 1958. a avut legături cu chiaburii. făcut afaceri şi a avut grave abateri 1951 morale. membru de partid exclus pentru că: a luat apărarea unor 26.02. exclus din Partid în 1952 pentru că: a avut abateri de la linia Partidului.08. Instructor al Raionului PMR Huşi. care erau cercetate 1970 de organele de stat. Întrucât a renunţat la apel. Baciu Constantin St. Originale.12. Original. Membru de partid exclus pentru că fiind stăpânit de interese personale. Baciu Ecaterina Lector la Catedra de matematică a ASE din Bucureşti. 12 62 15 1 63 3240 3 64 16 14 17 .08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. În 1963 a fost reprimit în Partid.60 589 Baciu Carol Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de organizaţie PSD a făcut greutăţi în munca de unificare. era beţiv. 2. şi bătăuş. 1950 2 61 3045 Baciu Constantin Comandant al Grupului PCI Iaşi. Originale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. de la candidaţi. faptă pentru care a fost 1980 condamnată penal. locotenent-colonel.03. a întreţinut relaţii cu diverse femei. membru de partid exclus pentru că a pretins şi a primit mită 31. a 27. elemente necinstite. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. Baciu Emil R. CCP a hotărât clasarea cazului. iar stagiul avut anterior i-a fost recunoscut.

8.04. Originale. Întrucât era necinstit şi şi-a însuşit 1954 bani din fondurile Partidului.01. reconfirmată în 1960. a luat mită. cu fondurile Partidului. membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost 29. decizie reconfirmată în 1968.04. 1958 5 66 322 Baciu Gheorghe Secretar al Plăşii Copou a Frontului Plugarilor. Originale. CCP a propus să fie judecat de către „organele în drept”. Baciu Gheorghe Gh. Referinţă semnată de: Bercu Feldman. Baciu Gheorghe Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din Moldova din perioada 1940-1944.04. CCP a hotărât să fie anchetat şi judecat de „organele în drept”. Originale. Maestru de balet la Ansamblul de Cântece şi Dansuri al MFA. cu care a făcut chefuri. avea viciul beţiei. simpatizant legionar. a jucat în piese cu 1957 caracter antisovietic. S-a constatat că în ilegalitate a fugit 17. la fel cum după 1954 23 august 1944. membru de partid cercetat în legătură cu ancheta colectivă a unor foşti membri ai Comitetului regional PMR Moldova din perioada 1940-1944. 17. 23 67 17 2 68 18 16 18 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât şi-a recunoscut abaterile.65 2684 Baciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a întreţinut legături cu elemente chiabure şi foşti legionari. CCP a hotărât clasarea cazului. în posturile avute. În plus. Originale. s-a dovedit necinstit.

07. a bârfit membrii Biroului raional PMR. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost membru al PNL. Preşedinte al GAC din comuna Archita. 14 70 20 18 71 21 6 72 23 1 19 . întreţinea legături cu chiaburii. condamnat penal pentru fapte de 1956 necinste.08. Original. Baciu Gheorghe T. exclus din 14. Preşedinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular raional Bacău. Partid pentru că a fost condamnat penal 1952 pentru fapte de necinste. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1961 şi 1968. că s-a dovedit a fi necinstit. CCP a hotărât clasarea cazului. regiunea Stalin (Braşov). Originale. Originale. membru de partid exclus în 1953 pentru 13. Excludere reconfirmată în 1973. Bucureşti. CCP a hotărât anularea deciziei. a avut servitori pe care i-a exploatat. Originale. hotărâre reconfirmată în 1959 şi 1960. Instructor la Secţia comercială a Raionului „I.V.69 19 Baciu Gheorghe I. Baciu Ilie I. Stalin”. 1959 Întrucât şi-a recunoscut faptele. În anul următor. membru de partid exclus în 1956 pentru că a fost 19. 1954 În 1959 a fost din nou exclus din Partid pentru abateri grave în muncă (s -a sustras controlului Partidului) şi în viaţa personală (era beţiv şi afemeiat). Mureş.11. anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Baciu Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Burduleni.

10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944. 16 74 22 Baciu Ionel Membru de partid exclus pentru că: a 23. Originale. Baciu Nicolae Membru de partid exclus pentru că sa înscris cu scopul de a lovi Partidul 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. Baciu Marcu N. Întrucât a căutat să-şi lichideze 1957 lipsurile avute. Membru de partid exclus în 1959 pentru că a ascuns Partidului că avea trei fraţi care. 1 75 25 Baciu Livia Membră de partid exclusă pentru că: având legături intime cu Galea Alexandru. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. motiv pentru care au fost condamnaţi 1960 penal. 11. şi-a neglijat sarcinile de partid. Originale. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. au făcut parte din organizaţii subversive legionare. exploatat braţe de muncă.06. 3 76 26 6 77 2589 3 20 . reconfirmată în 1962. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.73 24 Baciu Ion C. dinăuntru şi a fost primit ca membru din 1950 lipsă de vigilenţă.06. Originale. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. fost legionar activ. iar organizaţia de bază putea să o primească în rândul candidaţilor. 28.08. 1961 reconfirmată în 1962. Originale. 19.

afaceri. în 1944 s-a refugiat din nou în România. în 1940 a rămas sub regimul sovietic. 1950 2 80 28 Baciu Ştefan Şef de agenţie la Banca RPR (1948-1950). CCP a hotărât anularea deciziei. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie supravegheat de „organele în drept”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a dus o viaţă de desfrâu. după 22 1951 iunie 1941 s-a reîntors în Basarabia. membru de partid exclus pentru că: i-a protejat pe chiaburi.03.78 2692 Baciu Onoriu Al. membru de partid exclus pentru că: a tăiat cu cuţitul pe Greab Gavrilă. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a înscris în FNR. Baciu Simion Secretar al Sindicatului Salariaţilor Agricoli.02. 82 79 27 7. în Basarabia.05. în anii 1945-1948 s-a ocupat cu afacerile. Original. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1959 şi 1961. reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Secretar PCR de plasă. chiabur şi reacţionar. alte abateri. Baciu Ştefan I. afacerist. anului 1941 a venit în România. 21 81 29 1 21 . Membru de partid exclus pentru că: în 1918-1938 a fost negustor. iar în primăvara 27. s-a manifestat duşmănos faţă de Sindicat şi Partid. a folosit metode „stângiste” în muncă. Originale. s-a ocupat cu diferite 29.06. exclus din partid pentru că era un element carierist şi 15. de la care primea plocoane.

1976 CCP a propus. 2 83 3274 Baciu Vasile Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals inte25. cercetat pentru că a căutat 20. fost membru al Comitetului judeţean PMR. parte din organizaţia legionară. 4 84 3150 Baciu Victor Director la Întreprinderea textilă „Flamura roşie” din Bucureşti.12.07. 9 85 3054 Baclanov Nichifor Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1928. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 23. Originale. membru de partid exclus în 1976 pentru că a făcut 25.01. Originale. să aibă legături apropiate cu o activistă 1951 tânără. Hotărâre reconfirmată în 1980. Originale. menţinerea deciziei.05. 3 22 . lectual şi uz de fals. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. CCP a constatat că nu îndeplineşte 1971 condiţiile necesare. Originale. 1979 CCP a propus.82 2588 Baciu Teodor Preşedinte al Sindicatului judeţean Turda. menţinerea deciziei.

reconfirmată în 1956. 1948 20 88 61 Bacoşca Ionel I.) Originale. 1955 3. Membru de partid exclus pentru că în calitate de controlor la comitetul cetăţenesc a luat mită. 1956 3 87 2767 2. 1954 2 23 . a făcut intervenţii pentru a-l scoate din închisoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 29. 4 89 31 2. (Vezi şi cota 86. secretar tehnic la Judeţeana de Partid Timişoara. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. s-a purtat brutal cu muncitorii de la Fabrica „1 Mai” din Piatra Neamţ.) Originale.03. Bacoşcă Andrei Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. reconfirmată în 1956. exclusă din partid pentru că: a primit în casă mărfuri sustrase de fostul ei soţ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în liceu a cântat cântece legionare. Bacoş Iuliu V.04.10.86 30 Bacoş Ecaterina (Bakos. faptă pentru care a fost condamnat penal. s-a purtat brutal cu muncitorii de la Fabrica „1 Mai” din Piatra Neamţ. 8. Klug) Bacoşcă Andrei Prima. Originale. Cele de-al doilea. copie. (Vezi şi cota 89. reconfirmată în 1960. Originale. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi.10.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. august 1944 a avut manifestări „nejuste” 1954 faţă de Armata Sovietică. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

11. Întrucât la anchetă şi la proces a avut 1953 purtare proastă. 4 92 631 Bacs Domokos (Dominic) Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din 1941 din Ardealul de Nord. Ofiţer de Securitate.90 62 Bacoti Cristofor Ofiţer MAI. A propus 1953 excluderea lui din Partid şi să fie demascat. practicând viciul homosexualităţii cu 1954 ostaşi din subordinea sa. Întrucât era luat „în evidenţă”. din 1941 (Madefalva). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 23.05. la cădere a avut purtare trădătoare. alte abateri. i s-a acordat un ajutor de 800 lei.06. Original.05. CCP a constatat că: a intrat voluntar în armata hortystă. 2 24 . la proces a fost martor 19. În 1982 soţia sa (titularul decedase în 1956) a solicitat majorarea pensiei. Originale. al acuzării. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element decăzut din punct de vedere moral. 22. pe care ulterior a 1961 părăsit-o. 1 91 60 Bacrău Iosif Al. huliganic soţia. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 93 2593 Bacs Tereza Membră de partid cercetată în cazul revizuirii căderilor din Ardealul de Nord. membru de partid exclus pentru că şi-a bătut în mod 10. CCP a propus excluderea ei din Partid.

maghiară. 24. Originale. lb. Ţinând cont de originea sa şi de munca politică depusă în timpul stagiului militar. exploatat şi a făcut speculă. copie. la un control a fost găsit cu două săpunuri pe care le sustrăsese din coletele sosite din America. trecut duşmănos. 1954 „Hunyadi Pancelus Hadostaly”.01. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.94 632 Bacsa Eugen Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist. română. Original.01.08. Adresă a Comitetului judeţean PMR 1950 Hunedoara. avea un 19. Original. voluntar în armata fascistă a lui Szálasi. Baczur Vilhelm Activist la Comitetul judeţean de Partid Satu Mare. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. prin care au fost transmise informaţiile solicitate. Originale. exclus din Partid în 1951 pentru că în 1944 s-a înscris 23. 5. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de factor poştal la Oficiul 7 Vamă. Bacso Vilmos Persoană pentru care CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a solicitat referinţe. 1951 2 97 633 Baculea Vladimir Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. care în trecut a 27.07.05. 1 95 433 13 96 2625 Bacu Staicu Membru de partid exclus pentru că. reprimirea lui în Partid şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 2 98 634 1 25 .

pentru că: a avut 11. exclus din Partid în 1954 pentru că: în trecut a avut comportare nejustă 12. 16. hotărâre reconfirmată în 1966. CCP a fost de acord. CCP a hotărât anularea deciziei. era interesat de câştiguri materiale. Întrucât acuzele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. Instructor la Secţia Agrară a CC al PMR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Craiova. a făcut politică legionară. 3 102 65 Badea Benone Gh. Originale. 1961 5 26 .12. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi să fie traşi la răspundere cei care au dat referinţe pătimaşe despre el. Originale. faţă de muncitori.04. Originale. dădea bani cu camătă. exclus din Partid în 1952 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. relaţii cu femei. 8 101 638 Badanac Ioan Secretar al organizaţiei de bază la SMT Corabia. 3 100 635 Badae Grigore Al.04. 1956 a fost înscris în FRN. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8.99 2822 Badac Ioan (Baidoc) Membru de partid pentru care Comisia judeţeană de Verificare Iaşi a propus excluderea. insulta oamenii.03. avea viciul băuturii şi al 1950 jocului de cărţi.

09. beţiei şi scandalagiu. exclus din Partid pentru că: în 1941-1942 a luat parte la adunări legionare.10. membru de partid exclus pentru că: era stăpânit de viciul 11. în perioada grea economică a făcut propagandă reacţionară. în perioada grea economică a 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.103 66 Badea Constantin Fost secretar al Comitetului sindical Giurgiu (1945-1947). Original.01. avea rude 1953 elemente reacţionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1956 2 27 . 4 104 67 Badea Constantin St. 9. 1954 1 105 68 Badea Dumitru M. în postul deţinut a băut prin restaurante şi a avut relaţii intime cu directoarea unei şcoli. 9. Ofiţer politic în Armată. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost decorat. în 1947 a intenţionat să plece clandestin în America. Original. s-a dovedit a fi 1957 necinstit. făcut speculă cu ţuică. Originale. membru de partid exclus pentru că: era un element scandalagiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 106 69 Badea Florea Inspector al Secţiei de învăţământ a Raionului de Partid Pleniţa. alte măsuri.05.

Originale. 3 28 . 7 108 70 Badea Florea I. exclus din Partid întrucât consuma 26.04. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale.09. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia 21.08. menţinerea deciziei. cu care a continuat 1967 să întreţină relaţii.23. întârzia de la lucru şi 1980s provoca certuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a propus. 2 109 3339 Badea Florian Fost ofiţer de Securitate. 1979 CCP a propus. solicitând să i se aprobe căsă. băuturi alcoolice. toria şi plecarea definitivă din ţară. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară. secretar al organizaţiei de bază de la Tipografia „Progresul” din Câmpulung Muscel. menţinerea deciziei. Originale.02.107 1715 Badea Florea Membru de partid exclus pentru că: în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. reconfirmată în 1970. conducători manişti. avea rude şi fraţi chiaburi şi foşti 18. 5 110 3263 Badea Georgeta Membră de partid exclusă pentru că a intrat în relaţii cu un cetăţean vestgerman.

semnalate cu manifestări duşmănoase. 1982 5 113 3259 Badea Gheorghe Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 1950 1 29 .03. Originale. Badea Gheorghe (Anghel Gheorghe B. în timpul preschimbării carnetului de partid.05. CCP a hotărât clasarea cazului.01. Originale. în septembrie 1944 s-a retras cu trupele fasciste în Germania. Original. bilite. menţinerea deciziei. Badea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că.05. informator şi unealtă a administraţiei.111 40 Badea Gheorghe (Modrogoiu) Inspector la Oficiul de Presă. Hotărâre reconfirmată în 1956. 1951 14 112 3425 7. a întreţinut relaţii cu unele rude ale soţiei sale.26. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Editură şi Documentare din Departamentul CFR. la completarea cărţii de evidenţă personală. în calitate de ofiţer.) Comandant al Secţiei Pază contra incendiilor din Arad. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. 1957 şi 1959. 9. 2 114 71 6. Originale. de unde a revenit în iulie 1945. scoaterea lui din post şi cercetarea de către „organele în drept”. a ascuns faptul că socrul său a fugit din ţară în 1939 şi s-a înrolat în trupele SS. Întrucât nu îndeplinea criteriile sta. membru de partid exclus pentru că era un duşman al clasei muncitoare. element social-democrat trădător. membru de partid exclus pentru că: în 1954. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. iar la data discutării apelului se afla 1979 internat într-un spital de psihiatrie.

Întrucât acuza principală s-a dovedit 24. Original. copil. membru de partid exclus pentru că a luat mită de la 16. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Originale. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 de unde s-a refugiat în urma Acordului de la Craiova. Locţiitor al comandantului Miliţiei raionale Turda. CCV a hotărât menţinerea deciziei. toare tot ceea ce a pierdut în Cadrilater. neîntemeiată. sancţiune care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. 1 118 36 Badea Ilie Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că. Original. reconfirmată în 1961. CCP a hotărât anularea 1954 deciziei. a accidentat mortal un 29. 1 117 2802 Badea Harlambie Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator care căuta să recupereze pe spinarea ţărănimii munci13. în calitate de şofer. 7 30 . maior. Activist al Secţia Industrie Grea a CC al PMR.04. a promovat elemente necorespunzătoare. exclus din Partid în 1952 pentru că: în 1946 a lipit afişe maniste. elemente infractoare aflate în cercetare. 5 116 12 Badea Grigore I.11. 1968 faptă pentru care a fost condamnat penal.06.115 3005 Badea Gheorghe N.11.

CCP a hotărât schimbarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. alte 1957 abateri. Badea Ioan Ş. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. abuz şi neglijenţă în 1962 muncă. 1941-1942 a activat în organizaţia legio. 1 121 3211 3 122 53 2 123 2811 4 31 . menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de administrator al unei mori naţionalizate. disciplinare. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. maior. inventarul cu care s-a înscris în GAC. Activist la Raionul PMR „23 August”. i-a protejat pe chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. exclus din Partid pentru că în 27. 1977 CCP a propus. membru de partid exclus în 1976 pentru abateri 11.119 13 Badea Ilie (Alexandru) Şef al Plutonului de miliţie călare. la disciplina militară. Originale. Badea Ioan Ofiţer de Armată. 27. Badea Ioan M. Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă. de la care lua mită. Sectorul Învăţământ Public. Original.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1956 întrucât a fost condamnat penal pentru abateri de 17. 3 120 14 Badea Ilie I. Bucureşti. a refuzat să predea 15.06.10.04. duşman al clasei muncitoare.03.1953 nară.

16. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 9 126 583 4 127 585 12 128 55 12 32 . fapt pe care l-a ascuns. regiunea Constanţa. Badea Ion D. reconfirmată în acelaşi an şi în 1966. s-a dovedit a fi necinstit.05. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. 1950 a fost cântăreţ bisericesc şi a 1960 propagat misticismul. În 1983 sancţiunea i-a fost ridicată. în funcţia avută a îndemnat pe unii ţărani să iasă din GAC. membru de partid exclus în 1976 pentru că: a săvârşit abateri de la disciplina militară. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1939-1940 a făcut parte din 24. Original. Originale. Badea Ion D. Originale. s-a despărţit de soţie. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost condamnat penal în 27. schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”.04. reconfirmată în 1956. organizaţia legionară. 6. Originale. 1978 CCP a propus. 1954 1 125 3214 Badea Ion Locotenent-major la UM 02616 Babadag. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Tuzla.124 586 Badea Ion Responsabil cu agitaţia şi propaganda la Biroul de plasă Hârşova. Germania. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. începând din 194527. Badea Ion C. M. alte abateri. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. exclus din Partid pentru că: în 1923-1938 a fost membru al PNŢ.05. era stăpânit de concepţii mistice.

nară. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Candidat de partid exclus în 1959 pentru că: în calitate de şef de şantier a 20. reconfirmată în 1956 şi 1961. Originale.06. 4 133 54 Badea Ion M. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică averescană. 2 33 . zate de la fabrica în care lucra. Originale.12. fost condamnat penal pentru neglijenţă. 3 132 3001 Badea Ion M. Membru de partid exclus pentru că în 1941 a fost informator al pazei militari30. CCP a hotărât stabilirea vechimii sale 1957 în Partid din 1944. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. cuzistă şi legio. Membru de partid care a solicitat rectificarea unei erori de încadrare. 1963 alte abateri. 44 131 56 Badea Ion I. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în anii 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare.05. 31.08. condamnat penal pentru furt din avutul 1968 obştesc. în 1948 a fost 27.20.129 584 Badea Ion Gh. 5 130 2660 Badea Ion I. Original.

foşti legionari. a întreţinut legături cu femei de moravuri uşoare. 12. Originale. 3 135 51 Badea Ion S. reconfirmată în 1963. CCP a trimis cazul spre recercetare 1961 Comitetului regional PMR Bucureşti. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. 2 34 . 1954 1 136 2769 Badea Ion T. făcut parte din organizaţia legionară.07. Original. 10 137 50 Badea Ion T. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cărora le-a divulgat secretul militar. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. 8. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Locţiitor politic la Batalionul de Securitate Stalin (Braşov). 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1962 a fost reîncadrat în Partid. a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. Membru de partid exclus pentru că ar fi făcut parte din Mişcarea Legionară. Original. cu care asculta posturi17. deşi era căsătorit. ale căror ştiri le răspândea în comună. alte abateri.07. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că a 27.12.134 52 Badea Ion R.04. le de radio „Vocea Americii” şi „Europa 1961 Liberă”.

6 139 689 Badea Lazăr N. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a participat la şedinţe legionare şi a plătit cotizaţie. după „devierea de 17. 1959 şi 1960.11. 3 35 . dreapta” s-a inspirat dintr-un articol scris 1954 de Ana Pauker. 1981 CCP a propus. 1965 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. reclamaţii calomnioase. menţinerea deciziei.10. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că în anii 1940-1941 a făcut politică legionară. 26 141 691 Badea Marin C. CCP a constatat că decizia a fost luată fără o cercetare temeinică a întregii activităţi a apelantului şi a recomandat Comitetului regional PMR Argeş să adâncească cercetările. Originale. redactor la Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. contingenţa cu organizaţia legionară. exclusă din Partid pentru că: la primire a ascuns originea sa burgheză. Originale. 4. reconfirmată de CCP în 1955.02. Originale. exclusă din Partid pentru că a menţinut o atmosferă încordată şi a făcut numeroase 24. 1962 2 140 690 Badea Lila (Marcovici) Responsabilă cu propaganda şi agitaţia în BOB.138 3406 Badea Iris Tatiana Ligia Şefă a Secţiei de boli interne Găeşti. Întrucât apelantul nu îşi ascunsese 13.

Originale.142 2597 Badea Marin I. 16 36 . a luat o cotă mai mare de mărfuri decât i se cuvenea. a fost informatorul Comandamentului Militar. Secretar al organizaţiei de partid „Motoare”. a fost membru al PSD. a luat parte la demonstraţia din 9 noiembrie 1945. Originale. fiind în anturajul socialdemocraţilor de dreapta. reconfirmată în 1956 şi 1959. s-a abătut de la disciplina financiară şi legile statului. Ofiţer MFA şi secretar al organizaţiei de bază de la UM 03398 Lugoj. În 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care a fost mutat disciplinar ca director la Institutul Zootehnic.05. alte abateri. alte abateri. 1954 16 144 37 Badea Mihai A. CCV a hotărât reducerea interdicţiei la şase luni. Întrucât în 1960 a decedat. cadre şi apoi director la Centrul Mecanic 1949 Otopeni. motive pentru care a fost exclus din Partid. sancţionat cu interdicţia de a ocupa funcţii în partid timp de doi ani pentru că: în calitate de controlor al economatului de la fabrica în care lucra a băut cu speculanţii şi furnizorii.09. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al vechii conduceri a Poştelor. Badea Marin St. din Partid pentru că la primirea unor 1958 membri de partid a completat acte false. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1955 a fost reîncadrat în Partid. exclus 19. cazul a fost clasat. În 1949 a fost numit responsabil de 28.09. 6 143 34 4. unde a fost în bune relaţii cu elementele duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

145 38 Badea Mihail I. nu a muncit 17. 3 146 39 Badea Miloş Preşedinte al cooperativei din comuna Calonfireşti. membru de partid exclus pentru că: în trecut a 14. făcut politică averescană. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Badea Nicolae I.08. a protejat chiaburii. împreună cu alţii. CCP a 1956 hotărât ridicarea sancţiunii şi a recomandat organizaţiei de bază să-l primească în rândul candidaţilor. cu care a menţinut legăturile.07. menţinerea deciziei. Gh. şi-a însuşit mărfuri. 4 148 3396 11 37 . Original. 28. Originale. exclus din Partid pentru că în funcţia avută şi-a însuşit o sumă de bani. întrucât a fost condamnat pentru delapidare. Originale. regiunea Teleorman. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. cuzistă şi 1950 ţărănistă. pentru a-şi forma o educaţie sănătoasă. 1958 CCP a hotărât transformarea hotărârii în „retragerea calităţii” de membru.12. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. progrese în comportarea sa. Membru de partid exclus pentru că: era căsătorit cu fiica unor foşti chiaburi.05. Întrucât de la excludere a înregistrat 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a comis abateri de la disciplina de partid (abuzuri şi acte de necinste). 1981 În 1986 a fost exclus din Partid şi i s-a desfăcut contractul de muncă. (Mihai) Activist la Consiliul Sindical judeţean Severin. 1 147 354 Badea Nicolae F. CCP a propus.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 4 38 . 1954 2 150 356 Badea Radu (Bodea) Director al fabricii „Săteanca”. reconfirmată de CCP în 1958.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei.149 355 Badea Petrache I. Originale. 2. Originale. 4 151 2682 Badea Raicu Membru de partid exclus pentru că: în 1932 a participat la o întrunire cuzistă. împuşte ostaşii care dezertau. a vrut să fugă din ţară. reconfirmată în 1956. aresta 1951 suspecţii şi participa la descoperirea partizanilor şi paraşutiştilor sovietici. Fost ofiţer de marină. în 1933-1936 a fost gardian la închisoarea Craiova.10. care avea ca misiune să aresteze şi să 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care a fost trecut în rezervă. unde a avut manifestări nejuste. 5. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut atitudine duşmănoasă faţă de URSS şi Partid. din care a făcut parte până în 1936. membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a făcut parte dintr-o companie de poliţie militară. iar în 1938-1940 la Doftana.04. în 1937 a votat cu legionarii. în 1947 a fost trimis la Şcoala politică de la Breaza. Originale. după care s-a înscris în Partidul cuzist.

a cerut să fie trimis la o şcoală de partid de 3 luni.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca respectivul caz să fie prelucrat în şedinţa organizaţiei de bază. în timpul războiului antisovietic a fost omul direcţiunii la Uzinele IAR. 1945 Întrucât acuza că a fost spărgător de grevă s-a dovedit neîntemeiată. comandă faţă de muncitori. de Partid şi a ţinut legătura cu duşmanul 1951 de clasă. după 23 august 1944 s-a manifestat duşmănos faţă 12. pentru care a fost condamnat la închi1950 soare şi mutat la alte unităţi. Original. Badea Traian Director al Fabricii de rulmenţi Bârlad. membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 s-a ocupat cu prinderea paraşutiştilor sovietici. 23 153 358 1 154 359 3 39 . au fost clasate. Totodată. iar pe legionari i-a ajutat cu bani. a divulgat secrete şi a făcut afaceri. Original. din 1972 şi 1980.152 357 Badea Stan N. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul avut.07. după 23 august 1944 a avut o comportare duşmănoasă. în funcţia avută a făcut familiarism şi folosea metode de 17.10. Original. Badea Ştefania Membru de partid exclus pentru că: i-a sprijinit pe moşieri şi pe chiaburi. Alte două apeluri. Hotărâre reconfirmată în 1960 şi 1965. membru de partid exclus pentru că: în 1938 a fost spărgător de grevă la Uzinele Corvinus. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Subofiţer de Securitate. Cluj. fapte 25. pentru a-şi ridica nivelul politic.

Originale. 5. 1971 25 156 497 Badiu Achile Preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Folteşti. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. a fost primar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 158 768 30 40 . Badiu Constantin Z. judeţul Covurlui. Persoană care fost lăsată în afara Partidului pentru că nu s-a prezentat la preschimbarea documentelor de partid. 1950 s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 26. Originale. 10. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de maistru la Pirotehnia Armatei. 1 157 498 Badiu Constantin Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. 1956 reconfirmată în 1964 (de două ori) şi 1966. în 1964 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1956 reconfirmată în 1961. trecut a făcut politică PNŢ. Originale.06.12. în 1944 a fost recrutat ca informator al Serviciului de informaţii de la uzinele „Sadu”.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în mai multe rânduri a fost trimis în străinătate pentru recepţionarea armamentului. Întrucât numele i-a fost trecut pe tabelul informatorilor fără consimţământul său. 25.155 3052 Badea Vasile Gh. Original.06.

(Mihail) Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru lovire.06. CCP a constatat că decizia nu ţinuse 11. Secretar al organizaţiei de bază. şi-a însuşit diverse bunuri de la populaţia sovietică. alte abateri. CCP hotărât clasarea cazului. iar apelantul şi-a retras apelul.159 499 Badiu Dumitru D. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1980 Întrucât între timp sancţiunea i-a fost ridicată. 8.05. imorală şi a 17. 5 41 . 3 161 767 Badiu Mihai V. lovit un ostaş. Originale. Originale.11. seama de circumstanţele săvârşirii faptei 1960 (legitimă apărare) şi a recomandat recercetarea cazului.11. copie. întreţinut legături cu elemente duşmănoa1954 se. În 1961 a fost reprimit în Partid. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că a 31. 1956 4 160 766 Badiu Elena (Sunder) Membră de partid exclusă pentru că s-a dovedit a fi un afaceristă. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: trimis în 1943-1944 cu serviciul la Odessa. maior la UM 01766 Slobozia. 3 162 3325 Badiu Năstase I.

2. În 1964 i s-a acordat stagiu din 1934.11. 1950 14 165 200 Badovici Aurel Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a fost 27. Întrucât a recunoscut situaţia şi şi-a retras apelul. care a solicitat primirea în Partid. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. 7 164 203 Badiu Victor T. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Baer Andrei Asesor procuror la Oradea. 1959 1 167 2604 7. CCP a hotărât respingerea cererii. 1950 2 42 . în 1948 s-a ocupat cu negustoria 1953 de vinuri. decorat. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1952 aprilie 1944. Originale.05. fugit în 1946 din URSS. 5. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.07. (Dumitrescu) Membru de partid exclus pentru că: până în 1944 a activat în diferite partide burgheze. Originale. 2 166 198 Badulescu Iosif Petrica Candidat de partid exclus în 1958 pentru că nu a depus eforturi pentru a se ridica la nivelul cerinţelor unui membru. Original. în 1941-1942 a scris articole calomniatoare la adresa URSS. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Director de cadre la Sovrom-Petrol.03. 19. reconfirmată în 1960 (de două ori). alte abateri.09.163 2586 Badiu Sabin N.

Bagdazar Ionel Director al fabricii de textile „7 Noiembrie” Bucureşti.S. 1 170 192 2 171 2813 2 43 . Lenin”. 35 169 193 Bagaria Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. Originale. a creat mahalagisme 1953 şi a avut un comportament anarhic. condamnat legionar. în perioada războiului a fost informator al 27. 21/1954 abateri.02. şi excrocherii. în 1948 s-a logodit cu Ion Truşcă. CCP a clasat dosarul.E. Original. Original. Comandamentului militar din uzina în 1951 care lucra. exclusă din Partid pentru că: în trecut a scris o lucrare cu conţinut antisovietic. copii. Originale.168 Baer Irina (Rudolf) Activistă la Comitetul de Partid al Regiunii Stalin (Braşov). membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-un mediu mic burghez. lb. română. fost 10. pe care l-a determinat să-şi părăsească soţia şi copiii. s-a ocupat cu afaceri 24.07. alte 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. „V. 1954 Întrucât acuzele s-a dovedit neîntemeiate.11. cercetată pentru că: tatăl său ar fi fost hitlerist.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Colegiului de Partid să-l scoată din funcţie. în funcţia pe care o avea se 1951 purta cu muncitorii asemeni unui patron. întreţinea legături intime cu Mihai Hotoran.I. Bucureşti.P. CCV a hotărât menţinerea deciziei. maghiară. Bagdasarov Valentina Secretară de partid şi lector de limba rusă la I.

fotografie. pentru primul. maghiară. 1961 Notă a CCP prin care se confirmă solicitarea. română. cercetat în legătură cu căderile colective din 1934 de la Oradea. rusă. 1923-1934.02. 6. pentru al doilea. Copie. Adresă de răspuns a CCP prin care 1952 s-au comunicat informaţiile solicitate. pentru atitudinea lui sinceră şi munca depusă după 23 august 1944 CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru. Originale.12. 1951 1 44 . lb. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru primul. 4 174 111 Bagone Ştefan Persoană pentru care CC al Partidului Comunist Cehoslovac a cerut referinţe. Membru de partid exclus în 1957 pentru că a fost înscris şi a activat în 14. organizaţia legionară.172 709 Baghi Antal Várnay Jenö Persoane cercetate în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se indica stagiul de muncă. Originale. pentru cel de-al doilea datele furnizate nu au fost suficiente pentru a putea obţine informaţii. şi de a se comunica informaţii cu privire la activitatea depusă în mişcarea muncitorească din România. 10 175 2889 Bagosi Francisc Şeful Sectorului de Verificare a Cadrelor de la organizaţia PMR din regiunea Baia Mare.01. 15 173 500 Bagia Hristu V. copie. Deşi la cădere a avut o purtare slabă. în anii 23. 28. Originale.10. copii.

Originale. 15 178 3204 Bahnaru Maricica Membră de partid care a solicitat ca în documentele sale de partid să se menţioneze că în ilegalitate a fost arestată şi condamnată. necesară la 1965 pensionare. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. Original. CCP a hotărât clasare cazului.03. legionară şi a participat la Rebeliune.176 503 Bagus Ilie Activist la Comisia locală sindicală Câmpulung-Moldova. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul de funcţionar la Sfatul Popular. a 1951 făcut afaceri. desfăşurată în România. alte abateri. Întrucât Comitetul orăşenesc PCR i-a 1975 acordat stagiul de partid din 1940 şi s-a declarat mulţumită. Originale. a fost înscris în organizaţia 25. 1 177 678 Bahcevan Ivan Antonovici Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme că a fost condamnat pentru activitate revoluţionară 15. 29. membru de partid exclus pentru că: în 1928-1933 a fost secretar al avocatului legionar Lazăr Saghin.06.10. 5 45 .

12 (vol. CCP a clasat cazul.10. I) 179 (vol.01. raionul Vrancea. regiunea Galaţi. II) Originale. Originale. reconfirmată în acelaşi an şi în 1960. Originale. Cetăţean sovietic care a cerut repatri. întrucât era cetăţean sovietic. Tehnician la MAI. a fost 26. 180 504 5. 1959 37 181 506 Bahrim Constantin Fost inspector general în Ministerul Învăţământului Public şi membru în conducerea Uniunii Învăţământului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Idem. CCP a lăsat decizia la nivelul organizaţiei de bază de la locul său de muncă. Întrucât cererea era neîntemeiată. partea română nu îi poate satisface solicitarea. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Păuleşti. 6 46 . în funcţiile avute a permis angajarea unor elemente necorespunzătoare politic. A fost primit în Partid în 1959. 18. membru de partid exclus în 1958 pentru că a folosit metode huliganice pentru a forţa ţăranii să intre în GAC (în urma acelor acte GAC s-a destrămat). antisemit. I-II) 505 8 (vol.<1948> erea în România. a făcut propagandă 1951 antisovietică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1955 şi 1966.5 Bahnaru Nicolae C. Originale. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. În 1964 a solicitat acordarea stagiului din 1929. care a solicitat 1957 încadrarea în Partid. Notă a CCP către Ministerul Afacerilor Străine în care se spune că. Bahnă Ştefan St.09.

Membru de partid exclus în 1956 întrucât a fost condamnat penal pentru delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât a avut purtare proastă la 1953 ancheta din 1933. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 24. Cruce” legionare. Original. Originale. 1 186 512 Baican Constantin N. 2. 2 184 511 Baias Simion (Băias) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Moşoaia.07.07. 1953 2 185 2930 Baibarac Vasile Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar şi primar al comunei 24.10. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din „Frăţiile de 24. CCP a hotărât respingerea solicitării. Copie. Originale. Original.09. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1965 şi 1966. judeţul Argeş. 6 183 509 Baias Maria (Balaş) Membră de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1963 14 47 . alte abateri. care a cerut încadrarea în Partid.02.182 507 Baia Alexandru G.

187

1/1970

Baican Petre Director al Întreprinderii de construcţii-montaj pentru industria alimentară Bucureşti, membru de partid cercetat pentru că: avea o comportare imorală; menţinea în funcţii de 19.04. răspundere diferite elemente necorespun1972 zătoare. Deşi majoritatea problemelor semnalate s-au dovedit neîntemeiate, titularul dosarului (alături de alţii) a fost scos din funcţie. Originale.

16

188

513

Baican Spiridon C. Lucrător la Miliţia Sighişoara, membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1943 a plecat voluntar în armată, de 29.01. unde a mers la o şcoală militară din 1960 Germania pentru specializare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baican Teodor Membru de partid exclus în 1952 pentru că: până în 1949 a exploatat braţe de muncă; în 1948 a fost deţinut pentru 14.09. activitate duşmănoasă faţă de regim; a 1954 fost categorisit chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baicău Constantin C. Secretar al Plăşii de Partid Pârscov, regiunea Buzău, exclus din Partid pentru că: a fost în slujba fasciştilor germani, contribuind la jefuirea unor bunuri 28.07. sovietice; în funcţia avută a folosit 1954 metode huliganice; a avut manifestări şovine; a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4

189

514

1

190

515

1

48

191

3006

Baicon Ion Membru de partid exclus pentru că a 16.11. fost trimis în judecată pentru delapidare. 1968 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

192

530

Baicu Constantin Sublocotenent de Miliţie, membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului, ca poliţist, a fost trimis în misiuni speciale; a avut legături cu elemente duşmane. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2.02. 1951

1

193

531

Baicu Constantin M. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a luat parte la 29.10. manifestări legionare. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baicu Ion I. Membru de partid exclus pentru că în funcţiile administrative avute s-a dovedit necinstit, motiv pentru care a fost 27.05. condamnat penal de două ori. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale. Baicu Ion Ş. Membru de partid sancţionat cu „mustrare” de către Secretariatul CC al PCR, pentru că la organizarea ediţiei jubiliare a Universitatea de vară „Nicolae Iorga”, de la Vălenii de Munte, a iniţiat 24.11. editarea foii volante Neamul românesc, 1981 preluând necritic titlul unei publicaţii interbelice. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

4

194

532

3

195

3408

3

49

196

533

Baicu Stan M. Şef al Serviciului de cadre de la Fabrica de produse zaharoase Bucureşti, membru de partid exclus în 1959 pentru 24.04. că: în timpul războiului a fost informator 1963 al conducerii fabricii de paraşute I.R.V.I.N. din Bucureşti; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

197

3/1975

Baidoc Roman Secretar al Consiliului Popular comunal Studina, în legătură cu care s-a primit o anonimă în care se semnala că la primirea în Partid nu a arătat că în 1953 a fost condamnat penal pentru întocmirea unor ştate de plată şi fişe de pontaj 24.06. fictive. 1975 CCP a constatat că pentru respectivele fapte a fost sancţionat cu „vot de blam”, sancţiune neconformă cu statutul PCR, a cerut ca situaţia lui să fie clarificată cu prilejul semnării „angajamentului solemn” şi a clasat cazul. Original, copie.

2

198

535

Baier Tiberiu Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă, care a sprijinit regimul hortyst. 24.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 1951 a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. Original. Baim Adalbert Membru de partid exclus pentru că: sa preocupat de interesele sale personale; a dus o viaţă imorală. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

199

536

3.07. 1950

1

50

200

540

Baisoiu Elena (Alexandrescu) Persoană angajată în Securitate, membră de partid exclusă pentru că unchiul ei a fost arestat ca membru al unei organizaţii subversive (MNR); l-a găzduit pe acesta în locuinţa sa fără forme legale. Întrucât nu a avut cunoştinţă de trecutul unchiului ei, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

7.01. 1954

2

201

495

Bait Iosif (Boit) Secretar al organizaţiei de bază la I.P.E.I.L. Drecova, regiunea Timişoara, 25.11. exclus din Partid în 1952 pentru că era un 1954 element imoral, stăpânit de viciul beţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

202

3089

Baitzar Petru Membru de partid exclus pentru că vagabonda prin diferite localităţi din ţară, şi-a neglijat familia, lăsându-şi soţia şi cei doi copii minori fără întreţinere; a fost condamnat pentru viol şi călătorie frauduloasă pe tren. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1.02. 1973

4

203

2931

Baiu Grigore Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut dubios, un slugoi 31.12. al chiaburilor, necinstit şi carierist. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

51

204

626

Baiu Sigismund Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; a luat parte la războiul 25.07. antisovietic. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca situaţia lui să fie prelucrată în şedinţa organizaţia de bază. Original.

1

205

624

Bajdechi Tache S. Ofiţer, secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că a ascuns că tatăl său a fost dislocat din regiunea de frontieră cu Iugoslavia. 28.12. Întrucât motivul s-a dovedit neînte- 1956 meiat, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale. Bajin Romulus Preşedinte al Comitetului PCR de la Halta Griviţa, exclus din Partid pentru că: a luat parte la „ajutorul legionar”; după 20.09. 23 august 1944 s-a alăturat elementelor 1950 de dreapta, titeliste; a luat şperţuri; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

206

152

1

207

537

Bajor Alexandru Membru de partid exclus în 1960 pentru că ar fi ascuns că anterior a mai fost membru (1945-1948). CCP a constata că hotărârea a fost 10.05. luată fără o cercetare temeinică şi a cerut 1963 Comitetului regional Maramureş adâncirea cercetărilor. Întrucât era tractorist fruntaş, sancţiunea a fost transformată în „vot de blam”. Originale.

4

52

208

538

Bajor Andrei Membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză; a făcut parte 21.06. dintr-o organizaţie catolică; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

209

2974

Bajureanu Constantin A. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţiile cuzistă şi legionară; împreună cu familia sa a luat parte la alungarea cetăţenilor evrei din comuna Horodiştea, raionul Dorohoi, 18.10. regiunea Suceava. 1967 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Bakai Domokoş D. Director al Întreprinderii Industriale regionale de vin şi produse alcoolice Sibiu, membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost în dezacord cu hotărârea Ministerului de Finanţe privind reducerea cu 50% a diurnelor de deplasare; alte abateri. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. În 1961 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate, solicitare respinsă. Hotărâre reconfirmată în 1963. Originale; lb. română, maghiară. Baki Andrei Secretar al organizaţiei de bază de la fabrica Tehnofrig Cluj, cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. Pentru purtare laşă în faţa duşmanului de clasă, CCP a hotărât să fie sancţionat cu „vot de blam”. Originale.

4

210

154

1.07. 1954

14

211

150

2.03. 1953

3

53

212

490

Baki Elisabeta Şefă de cadre la Întreprinderea de Locuinţe şi Localuri Cluj, membră de partid cercetată în legătură cu căderile de 26.10. la Someşeni . 1952 Deşi a avut purtare proastă la căderea din 1941, CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru. Original.

3

213

491

Baki Ludovic A. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: a fost un element naţionalist, dictatorial şi beţiv, care ducea muncă de subminare a Partidului; a activat într-o organizaţie fascistă subversivă, motiv pentru care a fost arestat de „organele statului”. CCP a hotărât clasarea cazului. În 1959 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

4.11. 1957

6

214

492

Bako Ioan Membru de partid exclus pentru că a 11.07. fost informator al regimului hortyst. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

215

697

Bako Margit (Barabas Margareta) Cercetată în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. S-a constatat că avut legături dubioase cu agenţii contraspionajului maghiar şi cu Balazs 29.01. Eugen (Blatt Egon); după 1944 a dus o 1958 viaţă depravată şi s-a căsătorit cu un element duşmănos. CCP a hotărât că situaţia ei nu se revizuieşte. Originale.

3

54

216

698

Bakos Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1944 a fost membru al Partidului Maghiar; în timpul războiului antisovietic 25.04. a avut atitudine duşmănoasă faţă de 1950 cumnatul său, simpatizant al PCdR; era un element scandalagiu şi beţiv. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

217

2975

Baksai Iosif I. Membru de partid exclus pentru că: sa manifestat „cu cuvinte de sfidare” la adresa Constituţiei RSR; la locul de muncă era un element carierist şi 18.10. nemulţumit. 1967 Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Bal Ilie I. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a făcut parte din organizaţia legionară; în 1954, în calitate de şef al 21.04. Ocolului Silvic Gherla, a fost condamnat 1959 penal pentru abuz şi delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Balaban Gheorghe C. Membru de partid exclus pentru că în perioada evenimentelor din Ungaria a elogiat acţiunile elementelor contrarevoluţionare, motiv pentru care a fost condamnat la 7 ani de închisoare 23.05. corecţională. 1969 Întrucât motivele excluderii s-au dovedit neîntemeiate (a fost anchetat prin „metode de constrângere fizică”), CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

218

699

4

219

3021

4

55

220

752

Balaban Gheorghe C. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur; avea un unchi moşier, cu care se afla în relaţii bune; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958. Originale.

4.07. 1956

17

221

753

Balaban Gheorghe I. Şef al Sectorului Verificări de la Raionul de Partid Moineşti, exclus din Partid pentru că: a întrebuinţat metode de comandă în muncă; a dat dovadă de atitudine netovărăşească; a întrebuinţat 17.02. metode greşite în problema ridicării 1953 cotelor; alte abateri. Întrucât era un element muncitor, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original.

3

222

754

Balaban Gheorghe St. Ajutor de comandant al Regiunii de Securitate Bacău, căpitan, membru de partid exclus pentru că în 1930-1934 a 23.05. activat în organizaţia legionară. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale.

8

223

3023

Balaban Ion Membru de partid exclus pentru diverse abateri (s-a prezentat la serviciu în stare de ebrietate, a pretins bani şi alimente de la cei care solicitau să fie 17.06. angajaţi la întreprindere, furt, falsificare 1969 de ştate de plată). CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1970. Originale.

10

56

224

2932

Balaban Maria Şefă de cabinet la tovarăşul Daicovici<u>, membră de partid cercetată pentru că era un element 10.05. nesincer, neserios şi cu legături suspecte. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie îndepărtată din postul deţinut. Copie.

1

225

493

Balaban Profira Secretară a organizaţiei de bază din comuna Dofteana, raionul Târgu Ocna, regiunea Bacău, exclusă din Partid în 1952 pentru că: părinţii ei au fost cârciumari; a folosit pe cumnatul său la redactarea documentelor organizaţiei de bază, deşi nu era membru. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

4.10. 1954

1

226

2598

Balaban Stelian P. Fost instructor la raionul PMR Rupea, regiunea Braşov, exclus din Partid în 1960 pentru că: a ameninţat ţăranii să intre în GAC; alte abateri. Întrucât abaterile săvârşite nu erau de 27.09. natură să ducă la excludere, CCP a 1961 solicitat Comitetului regional PMR Braşov recercetarea cazului. În 1962 a fost reprimit în Partid şi sancţionat cu „vot de blam”. Originale. Balaban Ştefan Gh. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din 20.04. organizaţia legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale, copie.

7

227

494

6

57

228

2596

Balaban Traian M. Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate duşmănoasă regimului. care avea legături cu elemente 26.04. reacţionare. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1959. Originale.

6

229

3141

Balaci Alexandru Membru de partid exclus pentru că: la primire a ascuns că a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc; alte abateri. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24.12. Comitetului judeţean Dolj al PCR. 1975 Decizia a fost menţinută. În 1976 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

7

230

373

Balaci Aurel P. Casier la o unitate de grăniceri din Cetate, regiunea Craiova, membru de partid exclus întrucât: a fost condamnat 22.03. penal pentru abuz în serviciu; în 1947 s-a 1960 căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

231

372

Balaci Crăciun M. Secretar al organizaţiei de bază de pe şantierul Hidrocentralei Moroeni, exclus din Partid pentru că: a angajat ca paznici 13.10. chiaburi şi foşti negustori; a făcut beţii şi 1958 s-a dovedit depravat şi necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

58

232

451

Balaci Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a fost pe frontul antisovietic în cadrul Marelui Cartier General, făcând parte din Grupul general de comandă; a fost avansat în grad şi decorat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2,01. 1951

6

233

452

Balaci Vasile I. Membru de partid exclus pentru că a sustras material lemnos din pădurea statului, faptă pentru care a fost condamnat penal. 15.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1962 reconfirmată în 1966. În 1975 cazul a fost retrimis spre rezolvare Comitetului judeţean PCR Mehedinţi, care a reconfirmat decizia. Originale.

16

234

446

Balaciu Gheorghe Membru al Diviziei „Tudor Vladimirescu”, în care a ocupat funcţii de răspundere, membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 15.09. chiaburi cu activitate politică reacţionară; 1954 a manifestat puternice sentimente antisemite şi a simpatizat cu organizaţia legionară; a întrerupt munca de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balaeş Haralambie (Balaieş) Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a intrat voluntar la Şcoala de subofiţeri de jandarmi Bucureşti, unitate cu care a participat la războiul antisovietic; după 23 august 1944 s-a ocupat cu furturile şi specula. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

1

235

445

2.06. 1952

3

59

236

447

Balahura Constantin A. Fost responsabil cu organizaţiile de masă la Comitetul judeţean PCR Bacău (1947), căruia i s-a anulat calitatea de 11.04. membru pentru că: a făcut parte din 1951 organizaţia legionară; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

237

453

Balaj Grigore Primar şi preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Corond, Raionul Odorhei Regiunea Autonomă Maghiară, exclus din Partid pentru că în perioada războiului a fost concentrat în armata hortystă, a fost avansat în grad şi a făcut educaţie fascistă ostaşilor, faţă de care a avut un comportament brutal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3.03. 1953

2

238

455

Balaj Ioan I. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Întrucât a recunoscut acuzele, CCP a hotărât clasarea cazului. Original.

7.10. 1958

1

239

454

Balaj Ioan I. Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1936-1938 a fost membru al PNŢ; a fost şef de cuib legionar; în 1936-1938 a fost poliţist şi a avut 10.08. atitudine brutală faţă de populaţie; alte 1956 abateri. Întrucât majoritatea acuzelor s-au dovedit întemeiate, CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

60

240

569

Balaj Mihai Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică ţărănistă şi a fost comandant străjer de plasă; în 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară şi a luat 21.03. parte la Rebeliune; pe frontul antisovietic 1952 a participat la crime şi jafuri contra populaţiei civile, fapte pentru care a fost decorat; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

241

570

Balaj Nicolae Al. Şef al formaţiunii economice de la Miliţia raională Reghin, membru de 22.12. partid exclus în 1965 pentru că a dus o 1965 viaţă imorală şi şi-a abandonat familia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

242

574

Balaj Ştefan Cr. Membru de partid exclus pentru că ar fi luat parte la „ajutorul legionar”, ar fi fost simpatizant şi ar fi participat la un marş al legionarilor. Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică, CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Banat. În 1962 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

2.02. 1961

4

243

571

Balamia Ion I. Şef al Serviciului gospodărie orăşenească Băicoi, membru de partid exclus în 1959 pentru că a fost condamnat penal pentru întocmirea de ştate de plată fictive. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5.02. 1963

11

61

244

88

Balanovici Niculina (Ştefanov) Membră de partid exclusă în 1952 pentru că: în 1953 s-a căsătorit cu fiul unui fost fabricant; ca muncitoare a dat produse de proastă calitate. 23.02. Întrucât acuza principală s-a dovedit 1957 neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

245

120

Balas Aurel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de inspector la Legea Speculei s-a dovedit necinstit; s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.06. 1950

1

246

371

Balasko Dezideriu Membru de partid exclus pentru că, deşi în ilegalitate a făcut parte din UTC, ulterior a intrat în legătură cu un element declasat, cu care a luat parte la furturi şi 23.05. spargeri de locuinţe, faptă pentru care a 1956 fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1968. Originale.

7

247

263

Balasz Ioan Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. 15.08. Adresă de răspuns a CCP prin care 1955 s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale, copii; lb. română, maghiară.

14

62

248

611

Balaş Elena Secretară a organizaţiei de bază, membră de partid exclusă pentru că: era un element cu concepţii burgheze; a ţinut 23.12. conferinţe cu caracter antisovietic; alte 1952 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

249

714

Balaş Ioan Şef al Depozitului de butuci la IPEIL Comăneşti, membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost unealta 29.05. patronilor; era un element duşmănos şi 1951 şperţar. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Original.

2

250

755

Balaş Iosif Persoană cercetată cu prilejul revizuirii căderilor de la Someşeni. Întrucât la Someşeni a avut purtare 27.01. trădătoare, CCP i-a respins cererea de 1953 primire în Partid şi i-a recomandat să adreseze organizaţiei de bază o cerere de primire în rândul candidaţilor. Originale.

6

251

756

Balaş Niculae (Balazs) Membru de partid exclus pentru că era un element aventurier, care s-a prezentat voluntar în armata germană, 19.06. contribuind astfel la războiul antisovietic. 1950 CCV a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. Original.

1

63

252

757

Balaş Pavel A. Membru al Companiei speciale de pază a criminalilor de război a MAI, membru de partid exclus pentru că: şi-a 24.06. părăsit postul fără ca să anunţe pe cineva; 1952 element nestatornic, care s-a dedat beţiei şi şi-a pierdut carnetul de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

253

2894

Balaş Petre Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară; a 11.11. avut prăvălie, cu care a speculat 1947 populaţia; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

254

758

Balaş Petru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări 15,10. legionare. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

255

Balaşiu Otilia Membră de partid pentru care soţul său, Balaşiu Gheorghe, a adresat o scrisoare preşedintelui CCP, Mihai Dalea, în care reclama faptul că soţia sa era persecutată de către şefa Serviciului Contabilităţii de la Întreprinderea pentru 17/1971 <1971> Imprimate şi Administrarea Publicaţiilor, Viorica Ardeleanu. Conducerea întreprinderii a hotărât transferarea apelantei la Serviciul Aprovizionării, soluţie cu care aceasta s-a declarat de acord. Originale.

8

64

256

2599

Balaure Constantin V. Secretar al judeţenei UTC Mehedinţi, exclus din Partid pentru că: era un element decăzut din punct de vedere 22.06. moral, care a fost folosit de duşmanii de 1950. clasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1960. Originale. Balaure Virgil C. Membru de partid din ilegalitate, care a solicitat să i se acorde stagiul din 1921. 17.09. Întrucât a fost înscris şi a activat în 1964 Partid din acel an, CCP a hotărât acceptarea cererii. Original. Balazs Andrei Membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a făcut politică naţionalistă, şovină şi cu caracter de ură 24.05. de rasă; pe frontul antisovietic a 1950 participat la executarea cetăţenilor sovietici; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balazs Anton D. Organizator de partid la GAS Hărmani, raionul Sfântu Gheorghe, regiunea Braşov, care a solicitat 18.10. acordarea stagiului de partid din 1961 ilegalitate. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1937. Originale. Balazs Arpad Membru de partid exclus pentru că: urmare a consumului de băuturi alcoolice a produs scandal în public şi în familie; a lipsit de nenumărate ori de la serviciu; 24.12. alte abateri. 1974 CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Bihor al PCR. În 1975 hotărârea a fost menţinută. Originale.

9

257

352

3

258

678

1

259

677

3

260

3131

5

65

CCP a hotărât menţinerea deciziei. însă a 1958 reieşit că era un element cu concepţii şi manifestări antipartinice.07. lb. Acuzele nu s-a confirmat. Hotărâre reconfirmată în 1960. membru de partid exclus pentru că: s-a rupt de viaţa de partid. I) 29 (vol. în 1948. 680 Idem. oportuniste şi revizioniste. George Macovescu şi Emeric Toth. 21. în calitate de consilier la Legaţia RPR din Anglia. Referinţe semnate de: Mihai Patriciu.11. a fost bănuit că are legături cu spionajul englez. În 1966 a emigrat în Israel. 267 (vol. română. I-II) Balazs Eugen (Balas.I. îndepărtarea lui din Institutul de cercetări economice unde lucra şi „demascarea concepţiilor şi tezelor debitate de el”. Originale. fotografii. II) 66 . în 1946 a devenit exploatator. copie. Gogu Rădulescu.A. maghiară.261 679 Balazs Emil Fost chestor al Poliţiei Oradea.” pentru că: în perioada hortystă a evadat din lagăr în condiţii suspecte. Vladimir Trebici. membru de partid din ilegalitate exclus din Partid în 1952 şi arestat de „organele M. a dus o viaţă imorală. Blatt Egon) 12/1958 Director în Direcţia economică a <1958> MAE. Original. 8. CCP propus Biroului Politic al CC al PMR (iar acesta a probat) menţinerea deciziei de excludere. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 3 262 (vol. Originale. s-a înconjurat de elemente străine de clasa muncitoare şi duşmănoase.

a făcut parte din conducerea unei organizaţii fasciste 31.11. Original.08. Original. grevă.07. 2 265 683 Balazs Iuliu Membru de partid exclus pentru că: în 1929-1948 a avut o frizerie. maghiare. 1 266 3253 Balazs Marton Membru de partid care a solicitat să fie luat în evidenţa celor care au desfăşurat activitate ilegală.263 681 Balazs Ioan Membru de partid exclus pentru că: în timpul Grevei generale din 1920 a devenit omul patronilor şi spărgător de 25. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. cu care s-a retras în 1944. a avut ieşiri duşmănoase faţă 1950 de Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Original. 1 264 682 Balazs Iuliu Membru de partid exclus pentru că: în calitate de perceptor a făcut parte din aparatul de opresiune al regimului 26. în timpul războiului 1953 a făcut parte din armata hortystă. Originale. Întrucât nu îndeplinea criteriile 1978 stabilite. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 67 . respingerea cererii. în timpul dictaturii fasciste a 1951 contribuit la educarea muncitorilor în spirit fascist. CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. unde a folosit muncă salariată. 24. burghezo-moşieresc.01. motiv pentru care a fost internat în lagărul de la Caracal.

14 270 646 Balcu Liviu V. CCV a hotărât menţinerea deciziei. abateri. Originale. în urma arestării sale. lb. iar Secretariatul 1978 CC al PCR a aprobat. maghiară.1950 ze. reconfirmată de CCP în 1956.06. română. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la Rebeliunea legionară. reconfirmată în 1961. a vrut să emigre. 1 68 . CCP a propus. 3 269 3268 Balcu Avram Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1940.267 640 Balázs Péter St. alte 22. Original. respingerea cererii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1966 şi 1970. „Româno-Americană”. (Bălcea) Membru de partid exclus pentru că: până la 12 ani a locuit în Canada. 8. Originale. pentru că în anii 1942-1944 a lucrat la serviciul de contraspionaj hortyst din Cluj. stabilite.06. Întrucât nu îndeplinea criteriile 20. până în 1946 a făcut parte din organizaţia 22.12. 1956 37 268 643 Balcea Ioan I. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1985.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Petru) Membru de partid exclus în 1952. pe frontul antisovietic a fost decorat. Originale.

2 273 1408 Baldinag Ilie Secretar al organizaţiei de bază din comuna Mircea Vodă. avut manifestări duşmănoase faţă de 1957 hotărârile Partidului. 7 272 648 Baldan Aurel Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în calitate de director la Şcoala de meserii Arad. Originale. În 1961 a fost exclusă din Partid pentru motive similare. 8 69 . A reclamat faptul că a fost dată 21.12. sancţionată cu „vot de blam”. afară din serviciu şi nu-şi poate creşte 1956 copilul bolnav. şi scoaterea din activul de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că a avut legături intime în sediul de partid cu Szakacs Francisc. exclus din Partid în 1949 pentru că: a făcut parte din poliţia burgheză. Originale. iar în 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât între timp a fost încadrată în muncă şi s-a declarat mulţumită. 1951 Întrucât nu existau dovezi suficiente în sprijinul acuzaţiilor. a 12. fost prim-secretar al Comitetului raional PMR Zalău. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. CCP a hotărât clasarea cazului.02. a întreţinut relaţii cu elemente necorespunzătoare. şi-a însuşit banii din cotizaţii. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Banat.271 647 Balcza Ileana A.03. (Toth) Fostă activistă a Comitetului raional de Partid Zalău. alte abateri. originea sa socială. Originale. a ascuns 25. era beţiv şi scandalagiu.

1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Balica Gheorghe (Balică) Membru de partid exclus pentru că a fost omul de încredere al regimurilor de 28.04. acte de necinste. 1955 1 275 596 Balf . Originale. 3. Membru de partid exclus în 1961 întrucât a fost condamnat penal pentru 24. 1953 23 276 126 Balica Doru Membru de partid exclus pentru că a fost membru al PNŢ şi PNL. 1958 şi 1966. CCP a recomandat Comitetului 1960 regional PMR Timişoara adâncirea cercetărilor.07.Ghenciu Gheorghe Gh. Original. avea relaţii cu rude stabilite în străinătate. reconfirmată în 1956.03.03. 5 278 123 1 70 . Originale. Membru de partid exclus pentru că: de pe frontul antisovietic a adus bunuri jefuite.274 649 Baldovin Alexandru Membru de partid exclus în 1954 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. Original. soţia sa era de origine chiabură. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.06. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 277 124 Balica Dumitru D. 22. exploatare. tatăl şi socrul său au fost unelte de încredere ale elementelor exploatatoare.

Original. membru de partid exclus în 1957 pentru că: era stăpânit de 12. lb.05. a avut legături intime cu elemente reacţionare şi s-a 25. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Holânga. 1954 CCP a hotărât să i se recunoască stagiul din 1933. a luat mită de la un chiabur 1958 care urma să fie dislocat. şi a jefuit casele evreilor deportaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1958. Originale. copii. română. copie. Partid. Originale. Director administrativ al Ansamblului CCS.09. 22 280 100 Balica Mihai D. 6 282 75 Balika Istvan (Ştefan) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii.10. maghiară. între care aceea că 1951 a avut manifestări şovine faţă de români şi evrei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 28 71 .11. Originale. reconfirmată în 1966. căsătorit cu o refugiată din Basarabia. care a solicitat stabilirea stagiului în 14. 1954 este un element beţiv. Adresă a CCP prin care s-au transmis 20. 2 281 99 Balica Nicolae I.279 101 Balica Liviu Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost decorat. viciul beţiei. informaţiile solicitate.

Original. ilegalitate.06.02. Originale. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit ca membru nou. de pe urma cărora a realizat venituri importante. În 1968 CCP a constatat că în perioada cât a fost membru s-a achitat de sarcinile primite. copie. avea legături cu chiaburii. 4. alte abateri.12. a 1955 furat din cooperativă. Balint Adalbert Membru de partid exclus pentru că: a fost patron de croitorie şi a exploatat braţe de muncă. 1950 1 285 606 Balint Alexandru Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de preşedinte al Cooperativei „Unitatea” a făcut 28. Membru de partid exclus pentru că: fiind ginerele lui Ilie Moscovici. 1967 7 284 607 2. familiarism cu elemente necinstite. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 29. a fost în relaţii de prietenie cu Titel Petrescu. Întrucât trecuse prea mult timp de la excludere şi considera că are merite. Balint Andrei A. a fost membru al Partidului Ardelean.283 2969 Balinca Gheorghe N. drept pentru care a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 2 286 2993 3 72 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului a trecut pe numele său firme evreieşti. fapt pentru care a fost arestat. Original. 1968 CCP a retrimis cazul spre soluţionare Comitetului judeţean PCR Cluj. iar învinuirile aduse nu constituiau motive de excludere.10.

română. Originale. împroprietărit fără să aibă dreptul. însă s-a constatat în calitate de secretar al Comisiei de reformă agrară s-a 10. Motivul s-a dovedit neîntemeiat. Originale. 1960 pe care nu i-a mai restituit. în 1928-1939.287 605 Balint Andrei P. întors în ţară a divorţat de ea. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: fiind căsătorit cu o cetăţeană sovietică.08.12. la mişcarea muncitorească din Maroshéviz. Balint Bucur Gh. informaţii. iar cel de-al doilea a luat parte. lb. 15 288 168 Balint Antal Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 19. Persoane pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat relaţii. 30 289 603 8 290 710 5 73 . în 29. Balint Gal Kozma Károly D. reconfirmată în acelaşi an şi în 1961. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: părinţii lui au fost chiaburi. Originale. În 1969 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. fapt 1956 pentru care CCP hotărât menţinerea deciziei. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute.04. URSS a luat bani de le diferite persoane. faptul că până în 1946 primul a lucrat la o 1961 societate forestieră pe acţiuni în Valea Mureşului. Originale. rusă.05. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 23.

291 3161 Balint Ianoş Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate.04. în locuinţa sa mai multe tinere cu care 1963 făcea chefuri şi pe care le-a antrenat la fapte imorale. Originale. Originale. Membru de partid exclus pentru că era un element necinstit. afacerist şi antisemit. Balint Iosif Membru de partid exclus pentru că: era un element naţionalist. În 1979. CCV a hotărât menţinerea deciziei. acordarea stagiului din 1978 1932. reconfirmată de CCP în 1960. exclusă din Partid în 1963 pentru că: avea viciul beţiei. 5 292 116 5. Balint Maria I. PCR a hotărât. împotriva partizanilor şi a populaţiei 1951 civile. a atras 10. Original. care a fost membru al Partidul Maghiar.09.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 294 114 1 295 113 5 74 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. prin decret prezidenţial. Secretara organizaţiei de bază din comuna Sântandrei. CCP a propus. a făcut 14.10. pensia i-a fost majorată de la 100 la 2000 lei. iar Secretariatul CC al 26. parte dintr-o comisie de deportare a 1950 evreilor din Cehul Silvaniei. 1951 12 293 115 Balint Iosif Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 26. Balint Ioan I. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.06.

este un element beţiv. Original.01. Original. 1950 1 298 111 Balint Ştefan Membru de partid exclus pentru că: provine dintr-o familie de negustori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. unde a fost luat prizonier de către englezi. luat parte la războiul antisovietic. Originale. a 27. iar în 1944 s-a retras cu unitatea sa în Austria.09. 1937 a fost şef de cuib legionar.05. nu a mai plătit cotizaţia şi a cerut 25. Original. 6. <1958> Întrucât şi-a recunoscut faptele săvârşite. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.296 3048 Balint Mihai Membru de partid exclus pentru că nu a mai participat la adunările organizaţiei de bază. 1 300 109 Balint Traian Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a fost legionar. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 297 112 Balint Paul (Pal) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din armata fascistă maghiară. 1 299 110 Balint Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 14. 1 75 . să fie scutit de obligaţiile care îi 1971 reveneau. Original.06. scandalagiu şi imoral. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru înşelăciune în dauna avutului obştesc. 5 304 2713 Balkany Nicolae Membru de partid în ilegalitate. Originale. CCP i-a 1949 respins cererea. reconfirmată în 1958 şi 1980.01. 1969 4 302 2712 Baliu Mihai Membru de partid exclus pentru că era ul element dubios. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. necinstit. Pentru că a avut purtare proastă la 27. 1955 şi 1957.301 3017 Balintfi Nicolae Fost locotenent de Securitate la raionul Lugoj (1951-1956). Originale. decizie reconfirmată în 1952. emigrare în Israel. 14 76 . 7.10.02. Originale.05. 1948 7 303 108 Balkany Andrei Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în 1951 a făcut cerere de 20. Originale. afacerist şi carierist. ancheta Siguranţei din 1941. care a solicitat reîncadrarea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4.

Balkanyi Iulia (Ferenc Iuliana) persoană cercetată pentru că: la căderea din 1941 a avut purtare slabă. Originale. CCP a constatat că: în trecut a fost sionist activ. În 1953 a fost cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. 1948 În 1953 a fost cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. purtare proastă.05. membru de 27. moment în care i-a fost reconfirmată calitatea de membră. muncă. În 1957 a fost reprimit în Partid cu stagiu de la data deciziei. Balla Carol Director al Întreprinderii de construcţii 504 din Făgăraş. Hotărâre reconfirmată în 1956. CCP a hotărât primirea ei în Partid cu stagiul din 1946. Balla Berta Simpatizantă a mişcării comuniste în ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat încadrarea în Partid. iar CCP a hotărât menţinerea calităţii ei de membră cu stagiul avut anterior. când s-a reîncadrat în 15. motive 1953 pentru care a hotărât excluderea lui din Partid.08.305 107 Balkanyi Andrei Membru de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. partid exclus pentru că a făcut parte din 1960 organizaţia legionară. Originale. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid 27.04. alte abateri. 8 306 106 4 307 2601 4 308 762 4 77 . cu stagiu de la data primirii în cercetare a 1949 cazului. Originale. Originale. la căderea din 1941 a avut 17.06.

unde a trăit în mijlocul 1952 unor elemente burgheze. 5 78 . 24 311 869 Balla Pavel C. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru a-şi însuşi conştiinţa de muncitor. Originale. a avut atitudine duşmănoasă faţă de URSS. Fost responsabil de cadre la Sfatul Popular raional Beiu şi activist sindical. 14 310 274 Balla Ladislau Persoană pentru care CC al Partidului Comunist Cehoslovac a solicitat relaţii. 15.07. maghiară. cehă. rusă. română. lb. a fost deportat în lagărele de la Vapniarka 11. Hotărâre reconfirmată în 1985.08. provine dintr-o familie de chiaburi. Adresă a CCP prin care s-au 1955 comunicat informaţiile cerute. Originale. alte abateri.309 2611 Balla Carol Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în trecut a lucrat ca ziarist pentru diferite ziare burgheze. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie supravegheat de „organele în drept”. şi Grosulovo. membru de partid exclus pentru că 26. copie. Originale. s-a ocupat cu specula.07.

alte abateri. vol. lb. Declaraţii (note informative) din timpul detenţiei la penitenciarul Cluj. II) 1952 30 (vol. Membru de partid din ilegalitate. 32/1952. 83 (vol. vol. 122 (vol. În 1977 şi 1980 CCP a propus. toată activitatea sa în mişcarea muncitorească este suspectă (a fost membru al Volksbund şi SS. III) 32/1952. română. română. II Idem. hotărâre reconfirmată în 1966 şi 1970.07. În 1948 a fost arestat. CCP a propus menţinerea în arest şi cercetarea sa temeinică. Referinţă semnată de Hillel Kohn. I) 32/1952. unde a primit o educaţie naţionalistă germană. Originale. 28. III Idem. evidenţa foştilor luptători antifascişti. În 1962 a solicitat luarea în evidenţa foştilor luptători antifascişti din ilegalitate şi pensionarea sa. IV) 79 . lb. În 1961 CCP i-a respins cererea de încadrare în Partid. Originale. 90 (vol. La data respectivă era arestat de Securitate pentru a fi cercetat temeinic şi a se face lumină şi în cazul altui fost ilegalist. iar Secretariatul Comitetului regional de Partid Cluj a aprobat respingerea cererii. maghiară.12. Originale. 1963 Colegiul de Partid a propus. vol.851 312 (vol. perioada activităţii sale din timpul Comunei din Ungaria (1919) nu se poate verifica. iar fiica sa a lucrat la Gestapo). I închis în lagărul de la Someşeni. maghiară.07. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. menţinerea hotărârii. Originale. Titularul a solicitat să fie luat în 22. Iakob <Iakab> Alexandru. copii. şi dovedeşte că a fost spiona l contraspionajului hortyst şi german. pentru că: a fost crescut într-un orfelinat 1952 german. I-IV) Ballauer Anton (Anton) Membru de partid în ilegalitate exclus 12. bănuit 1953 că după eliberare a fost agent al contraspionajului maghiar.

copie. exclus din Partid în 1958 pentru că: în 1938 s-a înscris în organizaţia 24.04. Originale. cetăţeană a statului elveţian expulzată din România 25. în 1950 pentru spionaj. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Întrucât decizia a fost luată fără o 1961 cercetare temeinică. 5 314 105 Balmuş Vasile Gh.11. 9. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Iaşi. 14. Original. legionară. în calitate de pilot comandant de aeronavă pe liniile aeriene externe.01. Originale. Originale. s-a întâlnit în diferite ţări cu Ninon Remy. în timpul alegerilor din 1946 a făcut propagandă reacţionară.313 3024 Ballo Vasile Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.07. Secretar al organizaţiei de bază de la Întreprinderea de încălţăminte „Flamura Roşie”. 1963 Întrucât la primirea în Partid nu ascunsese situaţia. 1969 Ţinând cont de activitatea lui pozitivă. Balmuş Vladimir T. 3 315 104 5 316 103 Balnos Niculae (Nicolae) Membru de partid exclus pentru că: a avut relaţii cu legionarii. 1951 1 80 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.

i-a recomandat ca. 1 319 852 Balog Alexandru Al. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 10.317 102 Balo Ludovic Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. să 1948 activeze într-o organizaţie de masă. 11 81 .03. pentru a se reabilita. 1966 5 320 2715 Balog Aurel Agent de poliţie în Bucureşti. Original.08. membru de partid exclus pentru că a participat la descinderi ilegale şi a luat mită. furat o servietă din tren. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1957 sancţiunea i-a fost ridicată şi s-a recomandat primirea sa în rândul candidaţilor de partid. a 26. 2. ocupat cu specula.04. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. În 1969 a fost reprimit în Partid. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 318 425 Baloescu Ion N. Originale. Originale. (Baloc) Membru de partid exclus pentru că înainte de 23 august 1944 a desfăşurat activitate antimuncitorească. s-a 26. Originale. a luat şperţ.

Partid – şi reprimită apoi în 1957 –. membru de partid în ilegalitate. 3. Originale. la fel ca şi în 1958. Originale. avea 10.321 421 Balog Dumitru (Balogh) Preşedinte al ARLUS regiunea Oradea. 1953 17 322 945 Balog Eden (Balogh Edmund) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. 2 324 2585 Balog Leia (Grunberg) Membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1943. exclus pentru comportarea trădătoare din trecut şi metodele dictatoriale folosite în muncă. 5 323 519 Balog Iosif Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică nilosistă. apartenenţa sa la PCR în perioada 1966 1960-1963. CCP a propus menţinerea deciziei. CCP 1961 a hotărât menţinerea stagiului din 1957 şi menţionarea faptului că în 1943-1945 a fost membră. În 1968 a fost repus în drepturile de membru cu stagiu din 1926. Originale. prin care s-a cerut să se confirme 18. viciul beţiei şi provoca scandal. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă informaţia. În 1955 decizia de excludere a fost menţinută. copie. Întrucât în 1945 a fost exclusă din 18.06.09.11. 3 82 . 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.04.

03. Originale.02. 4. Referinţă a lui Gavril Birtaş. a fost destituit pentru distrugere de documente şi a părăsit ilegal ţara. română. ca responsabil de cinematograf a fost condamnat penal pentru abuz de putere. prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în România. 1 83 . Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat faptul că în 1946-1947 a fost comisar-şef la Serviciul de Siguranţă al Chesturii oraşului Oradea. alte abateri. rusă. reconfirmată în 1961.03. 1960 27 327 521 Balog Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost proprietarul unei măcelării. (Balogh) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac. maghiară. lb.325 520 Balog Mihai Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. regimului reacţionar PNŢ. a avut 1950 manifestări antisemite. Originale. ca primar de comună a slujit interesele 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a neglijat familia şi şi-a bătut soţia. 4. 1957 6 326 625 Balog Rudolf R.

328

525

Balog Valentina (Preoteasa) Regizor la Teatrul de Stat din Petroşani, membră de partid exclusă în 1954 pentru că: în 1940 s-a refugiat din Basarabia, unde s-a reîntors în 1941, pentru ca în 1944 să se refugieze încă o 12.12. dată; a avut abateri imorale. 1956 Întrucât cea de-a doua acuză s-a dovedit neîntemeiată, iar în muncile încredinţate s-a achitat de sarcini, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

6

329

423

Balogh Alexandru Membru de partid exclus pentru că a urmat două şcoli de jandarmi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.06. 1950

1

330

424

Balogh Alexandru Membru de partid exclus pentru că a deţinut un atelier; alte abateri. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit în parte exagerate, în parte neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

7.05. 1953

2

331

422

Balogh Alexandru L. Director la GAS „1 Mai” Târgu Mureş, membru de partid exclus pentru că: a avut purtare laşă şi trădătoare la ancheta Siguranţei; a devenit mic patron şi s-a înscris în Partidul Ardelean, formaţiune cu caracter naţionalist-şovin. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958, 1960 şi 1967. Originale, copie; lb. română maghiară.

1951

18

84

332

278

Balogh András (Balog) Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. 17.07. Adresă a CCP prin care s-au 1956 comunicat informaţiile cerute. Originale; lb. română, maghiară.

20

333

420

Balogh Edgar L. Profesor la Universitatea „Bolyai” din Cluj, membru de partid exclus pentru că era un vechi troţkist, care tot timpul a fost în anturajul unor elemente dubioase şi spioni, iar în timpul războiului a luat parte la acţiunile imperialiştilor angloamericani în vederea organizării unei reţele de spionaj în Ardealul de Nord. CCP a propus excluderea lui din Partid şi cercetarea de către „organele în drept”. A fost anchetat de Securitate în legătură cu procesele Nagy Ferencz şi Rajk Laszlo din Ungaria, pentru care a fost condamnat. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, în 1956 a fost repus în drepturile sale de membru. Originale.

3.07. 1952

11

334

419

Balogh Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: începând din 1940 a făcut parte din organizaţia profascistă „Baros 10.12. Sözvetseg”; sub regimul hortyst a luat 1954 parte la acţiuni împotriva partizanilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

85

335

2671

Balogh Ignat I. Membru de partid care a reclamat faptul că stagiul trecut pe carnetul său a fost din 1939, în loc de 1938, solicitând rectificarea. CCP a stabilit că nu s-a făcut nicio greşeală, apelantul fiind încadrat în Partid în 1939. În 1960 s-a adresat lui Emil Bodnăraş, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, cerând rezolvarea mai multor probleme personale. În urma discuţiei de la CCP, în 1961 Comitetul regional de Partid Banat i-a majorat pensia la 1900 lei lunar, iar soţia sa a fost luată în evidenţa AFDA şi s-a propus să fie pensionată cu 1400 lei lunar. Originale.

5.09. 1957

27

336

426

Balogh Iosif Membru de partid exclus pentru că în timpul ocupaţiei hortyste a Transilvaniei a făcut parte din Partidul „Nyilas”; a fost omul de încredere al patronilor; a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balogh Ladislau Al. Conferenţiar la Institutul MedicoFarmaceutic Târgu Mureş, membru de partid exclus în 1959 pentru că a avut manifestări naţionaliste, antipartinice. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1970. Originale, copie. Balogh Ludovic Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a făcut parte din organizaţii fasciste maghiare şi a fost informator al Siguranţei hortyste; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.01. 1958

1

337

517

5.03. 1960

11

338

518

-.12. 1955

2

86

339

2714

Balogh Ludovic L. Secretar al Comitetului judeţean PMR Arad, membru de partid exclus la solicitarea CCP pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost plecat în Ungaria şi, în fabrica unde a lucrat, a făcut propagandă printre tineri ca să se înroleze în armata SS germană; în 1944 a fost voluntar în armata szalasistă; ca 16.01. membru de partid a avut ieşiri antisemite; 1951 alte abateri. Decizie reconfirmată în acelaşi an de CCV. Întrucât motivele de bază s-au dovedit neîntemeiate, în 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în partid cu vechimea avută anterior. Originale. Balogh Margit Membră de partid cu stagiul din 1932, care a solicitat să i se acorde pensie pentru activitatea desfăşurată în mişcarea revoluţionară ilegală, întrucât, neavând vechime în câmpul muncii, nu primea pensie. 11.10. Pe baza indicaţiilor lui Petre Lupu, 1980 CCP i-a respins cererea, pe motiv că în trecut apelanta a primit ajutoare de la Comitetul judeţean de Partid Bihor, pe care le va primi şi în continuare, în limita posibilităţilor. Originale. Balogh Pavel Fost membru al Biroului Comitetului judeţean de Partid Trei Scaune, responsabil cu educaţia politică, exclus din Partid în 1950 pentru că: în 19391941 a făcut parte din Organizaţia Tineretului Maghiar din Timişoara; în 17.08. timpul războiului antisovietic a fost în 1956 Ungaria, unde s-a ocupat cu comerţul ambulant; în funcţia avută şi-a însuşit unele bunuri confiscate de la elemente fasciste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9

340

3368

10

341

522

3

87

342

523

Balogh Stefan Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a făcut parte din Partidul Ardelean şi din Societatea Ţintaşilor („Vaselenyi Lovesz Egylet”); a informat Siguranţa 27.03. hortystă despre comuniştii pe care îi 1950 cunoştea; după 23 august 1944, ca şef al Poliţiei Dej, a informat foştii szalasişti că sunt urmăriţi de Siguranţă; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

343

524

Balogh Terezia Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că era un element mistic; nu a dus viaţă de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1961. Originale.

9-02. 1954

4

344

189

Balomireanu Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 31.08. 1948 a fost condamnat pentru sabotaj. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

345

3072

Baloniu Gheorghe N. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că, în calitate de şofer, în loc să se ocupe de transportul muncitorilor pentru mitingul de 23 august, din oraşul Motru, a plecat cu maşina 13.05. întreprinderii să care mălai pentru 1972 magazinul alimentar. Cu acel prilej a oprit, pentru el şi salariaţi, 12 saci, deşi în acelaşi timp muncitorii din oraş stăteau la coadă pentru a-l procura. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5

88

346

187

Balosin Maria (Baksa, Varadi Jren) Activistă la Consiliul judeţean de Partid Bihor, exclusă din Partid pentru că: în trecut a fost guvernantă la contele Teleki; a avut manifestări antisovietice; a falsificat acte pentru a-şi ascunde 25.02. trecutul; este imorală, mincinoasă şi a 1954 săvârşit acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1962. A fost reprimită în Partid în 1964. În 1984 a solicitat acordarea stagiului anterior excluderii, cerere respinsă. Originale. Baloşin Mircea D. Maior la o unitate de grăniceri, membru de partid exclus în 1958 pentru că: tatăl său a fost maior de jandarmi; soţia sa poseda un imobil în Râmnicu 31.03. Vâlcea; a fost simpatizant al Monarhiei. 1960 Întrucât la primire arătase faptele respective, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. Balotă Ioan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al PSD a făcut propagandă duşmănoasă faţă de PCR; ca 14.08. membru al Comisiei de colectări a băut 1950 alături de chiaburi, pe care căuta să-i scutească de cote; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Balş Florea I. Fost ofiţer MAI, candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: a avut o comportare imorală (beţii, relaţii cu diferite femei ş.a.); alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

19

347

188

6

348

186

1

349

185

5.02. 1963

5

89

350

182

Baltac Alexandru M. Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a fost înscris în Mişcarea Legionară; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7.03. 1951

1

351

181

Baltac Vasile P. Candidat de partid exclus în 1956 pentru că, în calitate de şef de sector la Minele Cavnic, a comis o serie de greşeli în muncă. 29.01. Întrucât motivele s-au dovedit 1958 neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în rândurile Partidului. Original, copii.

5

352

179

Baltag Ana Membră de partid exclusă pentru că: în toamna anului 1940 a desfăşurat activitate legionară; soţul ei, fost magistrat, a fost legionar şi şef al unui serviciu de informaţii de pe frontul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1.11. 1959

4

353

2716

Baltag Enache Membru de partid exclus pentru că: mai întâi a fost simpatizant cuzist, apoi a activat în organizaţia legionară; pe frontul antisovietic s-a ocupat cu culegerea de informaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1963. Originale.

1.10. 1959

5

90

354

178

Baltag Gheorghe (Baltoc) Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a luat parte la acţiuni contra paraşutiştilor sovietici; a făcut 13.02. parte dintr-un batalion de sacrificiu; după 1951 război s-a ocupat cu afacerile; în posturile ocupate s-a dovedit a fi necinstit. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baltag Ion I. (Ioan) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era căsătorit cu fiica unor 14.02. chiaburi; alte abateri. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baltag Mihai Casier la Opera din Timişoara, membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu specula; a făcut o listă de subscripţie pentru a recupera o sumă care 17.12. pretindea că i s-a furat; a dus o viaţă 1949 imorală, întreţinând legături cu femei de moravuri uşoare; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Baltag Mihai C. Membru de partid exclus pentru că şia însuşit ilegal suma de 2597 lei, faptă pentru care a fost condamnat penal; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

355

177

5

356

2933

1

357

3096

5.07. 1973

4

358

2710

Baltazar Ionel (Bercovici) Membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 s-a ocupat cu afaceri ilegale, motiv pentru care a suferit 28.12. o condamnare de drept comun; ulterior, a 1955 continuat să facă afaceri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în. 1960. Originale.

23

91

359

184

Baltă Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de gardian la Poliţie lua şperţuri 29.03. şi făcea afaceri; s-a înscris în Partid 1952 pentru a putea să se angajeze. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Baltă Constantin Vicepreşedinte al Sindicatului Funcţionarilor Publici, membru de partid exclus 17.05. pentru că: era un element imoral şi 1949 pervers. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

360

2607

1

361

183

Baltă Gheorghe Membru de partid exclus în 1947 pentru că: era căsătorit cu fiica unui 26.06. chiabur; a luat apărarea unui element 1950 duşmănos; avea obiceiul să bea. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

362

465

Balter Chivu Membru de partid exclus pentru că: înainte de 23 august 1944 a activat în organizaţia sionistă „Bethar”; în 1947 19.12. nu a demascat patronul morii „Chicoş”, 1957 deşi ştia că face speculă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Balter Forica (Leibovici) Secretară a Direcţiei de Cadre a Ministerului Construcţiilor, membră de partid exclusă pentru că: în repetate rânduri şi-a manifestat nemulţumirea faţă 22.09. cu munca desfăşurată; a avut manifestări 1953 naţionaliste şi dorea să plece în Israel; în timpul reformei băneşti a difuzat zvonuri mincinoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4

363

464

1

92

364

463

Balteş Constantin I. Membru de partid exclus pentru că în 1958, în calitate de intendent la Institutul Medico-Farmaceutic Bucureşti, şi-a însu- 20.12. şit o sumă de bani, faptă pentru care a 1965 fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Baltuch Iosif Membru de partid în ilegalitate, exclus pentru că din 1930 nu a mai activat, care a solicitat reîncadrarea în 15.03. Partid. 1947 CCP a hotărât primirea lui în Partid ca membru nou, cu stagiu de la data deciziei. Copie.

3

365

2935

1

366

2612

Bamzu Dezideriu Plutonier de Miliţie, membru de partid exclus pentru că în trecut a fost agent de Poliţie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.01. 1950

1

367

487

Ban Andrei Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori; 23.02. a intrat în Partid în mod nestatutar; era un 1953 element străin de interesele Partidului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Ban Dumitru Membru de partid exclus în 1953 pentru că a fost gardian la Poliţia din Oradea şi a luat parte la acţiuni anticomuniste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960 şi 1965. Originale, chitanţe.

1

368

488

8.04. 1954

14

93

369

489

Ban Ecaterina (Adorian) Membră de partid exclusă pentru că: a fost crescută şi educată în spirit micburghez; perioada de până în 1945, când a trăit la Budapesta, nu era verificată; era soţia lui Andrei Adorian, fost capitalist, 21.11. duşman al clasei muncitoare; avea rude în 1952 America şi Anglia, cu care întreţinea corespondenţă; în 1950 a completat formularul de emigrare în Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

370

443

Ban Emeric Şef de serviciu la Prod-Alimentara Bucureşti, membru de partid cercetat pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori şi, în perioada 1924-1944, a exploatat el însuşi; a făcut sabotaje şi 24.01. fraude, fapte pentru care a fost 1952 condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. Hotărâre reconfirmată în 1955, 1960 şi 1962. Originale, fotografii.

14

371

442

Ban Iosif Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Partidul „Crucea cu 14.08. Săgeţi”; alte abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Ban Moise G. Secretar PMR de plasă, exclus din partid pentru că a fost înscris şi a activat în Mişcarea Legionară; alte abateri. 21.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei, 1950 reconfirmată de CCP în 1953, 1957 şi 1960. Originale.

1

372

2711

13

94

373

2915

Banc Iosif Prim-secretar al Comitetului regional de Partid Oradea, cercetat în urma unei scrisori anonime, în care se spunea că la Conferinţa orăşenească din 22-23 septembrie 1956 a fost încălcată „demo- 18.03. craţia internă de partid” prin conducerea 1957 discreţionară a şedinţei. Întrucât a stabilit că cele sesizate s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Original. Banc Traian Membru de partid exclus pentru că a furat din avutul obştesc şi a falsificat unele ştampile, faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1

374

3091

9.05. 1973

6

375

437

Banciog Dorin Secretar al organizaţiei de bază la întreprinderea „Fructonil” din Giurgiu, exclus din Partid întrucât: a ascuns că tatăl său a făcut politică legionară, iar în 1959 a fost arestat pentru activitate duşmănoasă; în funcţia avută nu şi-a îndeplinit sarcinile, făcând chefuri împreună cu elemente din administraţia întreprinderii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Banciu Antone Preşedinte al Comisiei Locale a Sindicatelor Alba Iulia, membru de partid exclus în 1945 pentru că: la un banchet dat în cinstea Armatei Roşii, fiind în stare de ebrietate, a ţinut o cuvântare jignitoare la adresa invitaţilor. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

1.12. 1961

5

376

436

9.03. 1957

4

95

377

3216

Banciu Daniel Membru de partid exclus în 1975 pentru repetate abateri de la disciplina de partid şi a muncii. 12.04. CCP a propus, iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât, schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. Originale. Banciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte 25.10. dintr-o unitate de aviaţie; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955. Originale.

4

378

435

2

379

434

Banciu Vasile N. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: a activat în organizaţia legionară. 26.03. Întrucât a recunoscut acuza, CCP a 1958 hotărât clasarea cazului. Hotărâre menţinută în 1958 şi 1961. Originale.

11

380

431

Bancoş Ioan Preşedinte al Comitetului provizoriu al comunei Asuajul de Jos, judeţul Sălaj, membru de partid exclus pentru că: a fost şef de cuib legionar; în funcţia avută a avut legături cu chiaburii, cu care făcea afaceri speculative . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

6.03. 1952

2

381

430

Bancov Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. 21.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1957 reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale.

17

96

382

2763

Bancsov Nicolae Membru de partid în ilegalitate care a solicitat reîncadrarea în Partid. Întrucât a avut purtare proastă la ancheta Siguranţei, iar după 23 august 21.01. 1944, în munca sindicală, a colectat bani 1948 fără aprobarea Partidului, CCP hotărât respingerea cererii, iar organizaţia de partid putea cere reîncadrarea lui după ce va mai depune muncă de reabilitare. Originale, copie.

3

383

429

Bancu Ilie Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. 26.03. CCV a hotărât menţinerea deciziei, 1951 reconfirmată în 1958. Originale.

14

384

428

Bandea Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor; a avut manifestări şovine. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4.02. 1953

2

385

2876

Bandea Rodica Preşedintă a UFDR, membră de partid exclusă pentru că: a făcut parte din 11.01. organizaţia legionară; alte abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. Bandel Pincu Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a plecat în URSS, unde a lucrat la mai multe întreprinderi; în 1947 a revenit 30.03. în ţară, unde s-a ocupat cu comerţul. 1950 CCV a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării. Original.

2

386

2614

1

97

387

427

Bandi Beniamin L. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Partidul „Nyilas”. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955. Originale. Bandi Vasile L. (Ladislau) Instructor şi membru supleant al Comitetului raional de Partid V.I. Lenin, Bucureşti, exclus din Partid în 1958 pentru „manifestări negative”. Întrucât CCP a constatat că decizia a fost luată în mod abuziv, a trimis cazul spre recercetare Comitetului raional de Partid V.I. Lenin; alte măsuri. Originale.

5.08. 1953

4

388

209

6.03. 1959

4

389

208

Bandici Alexandru I. Ofiţer de Miliţie, locotenent-major la Direcţia regională a Miliţiei Oradea, membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de controlor economic a 14.09. primit şperţuri; în cercetările făcute a 1954 folosit metode barbare; era fiul unui cârciumar manist. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956 şi 1963. Originale. Bandner Iţhoc Beir Şef al transporturilor la Trustul Alimentaţiei Publice al raionului „23 August”, Bucureşti, membru de partid 12.12. exclus în 1958 pentru că a fost judecat şi 1960 condamnat pentru acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Bandner Solomon M. Membru de partid exclus în 1963 întrucât a fost condamnate penal pentru 21.12. delapidare şi fals în acte. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

390

207

2

391

206

4

98

392

205

Bandrabur Iancu Membru de partid exclus pentru că: a plecat voluntar pe frontul antisovietic; căzut prizonier la germani, a făcut parte 21.02. din Armata lui Horia Sima; după 1951 întoarcerea în ţară s-a ocupat cu negustoria. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

393

204

Bandrovschi Vladimir S. Inspector-şef la cabinetul locţiitorului ministrului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, membru de partid exclus în 1958 pentru că: tatăl său a fost administrator de moşie; în trecut a colaborat cu organele de poliţie; în timpul 26.09. războiului antisovietic a fost şeful unui 1958 birou de anchete şi cercetări din cadrul Inspecţiei de mişcare de la Odessa; în 1951, ca martor în procesul unor elemente duşmănoase, le-a luat apărarea. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

17

394

3011

Bandy Belo Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 27.12. CCP a recomandat Comitetului 1968 municipal Bucureşti al PCR reexaminarea cazului. Originale.

3

395

2836

Banea Tudor T. Membru partid exclus pentru că în 1946, în timp ce era membru de partid, a 24.05. organizat Partidul manist din comună; 1950 alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

99

396

218

Banga Mihai Membru de partid exclus în 1953 pentru că în 1919 a făcut parte dintr-o unitate militară contrarevoluţionară; în 20.01. timpul războiului antisovietic a făcut 1955 parte dintr-o organizaţie profascistă maghiară; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

397

219

Banghi Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori; el însuşi a exploatat braţe de muncă; a făcut politică liberală; a sprijinit regimul antonescian. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1.06. 1953

2

398

223

Bánhegyi Ioan I. (Theisz / Theiss / Theis / Thais) Membru de partid exclus pentru că: era membru în conducerea Parohiei romano-catolice din colonia Iris, Cluj; a făcut parte din organizaţii fasciste; a avut atitudine şovină. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1952 şi 1960. Originale.

1.06. 1950

11

399

240

Baniţă Nicolae I. (Băniţă) Director al DCA Ploieşti, membru de partid exclus în 1951 pentru că: în timpul războiului antisovietic, pe când lucra ca sondor, a fost informator al şefului schelei; în funcţiile avute a angajat 13.05. elemente străine de Partid. 1957 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

100

400

241

Baniţă Vasile D. Membru de partid exclus în 1958 pentru că, în calitate de angajat la Sfatul Popular comunal Breaza, regiunea 27.08. Ploieşti, s-a dovedit a fi un element 1960 necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

401

2708

Bantea Eugen I. (Beer) Fost locţiitor politic al şefului Direcţiei Propagandă şi Agitaţie a Direcţiei Superioare Politice a Armatei, locţiitor-şef al Casei Centrale a Armatei, membru de partid cercetat pentru că în 22.07. trecut a fost în contact cu Misiunea 1952 Norvegiană din Galaţi. CCP a solicitat să fie prelucrat în legătură cu cele imputate şi să nu fie promovat în munci de răspundere. Original. Banţa Marin D. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a 24.11. ascuns că părinţii săi erau chiaburi. 1978 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

402

3251

4

403

242

Banţă Marin D. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Amărăşti, regiunea Craiova, exclus din Partid în 1953 pentru că: în trecut a făcut politică legionară; în funcţia avută a făcut propagandă împotriva GAC. 25.07. Deşi acuza principală s-a dovedit 1956 neîntemeiată, CCP a constatat că: în trecut a fost vânzător ambulant; avea rude foşti legionari; ca agent fiscal a mâncat şi a băut la chiaburi, motive pentru care a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

101

fost membru. pe frontul 23. alte abateri.05. judeţul Dâmboviţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 1951 2 408 3307 Banu Gheorghe A. Membru de partid exclus în 1961 pentru că nu a arătat că în trecut a mai 11. 1950 1 405 243 Banu Constantin Gh.11. fiind exclus în 1950 pentru 1963 crime pe frontul antisovietic. având sub conducerea sa prizonieri sovietici. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. 2 407 244 Banu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost şef al Apărării pasive din Portul Constanţa. partid exclus întrucât a fost condamnat 1980 pentru acte de necinste. 3 102 . alte abateri. 9. Originale. antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Şef al Centrului de reţele electrice Pucioasa.07.404 246 Banu Broder Emil Membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză. 3. în 1919-1947 a fost proprietar de întreprindere şi a exploatat braţe de muncă. 4 406 245 Banu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în concediile de vară a fost administrator de moşie. membru de 31. Original.

14. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară.04. 2 410 247 Banu Ion Gh. membru de partid exclus în 1958 întrucât 29. CCP a 1961 hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Ploieşti. avea rude legionari 1955 activi.12.409 141 Banu Gheorghe M. Hotărâre reconfirmată în 1957 şi 1960. manifestări legionare. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie (la data respectivă director adjunct la Centrocoop Bucureşti) şi trimis în producţie. în funcţia avută a lovit în elementele muncitoreşti. a fost condamnat penal pentru fapte de 1960 necinste.09.07. Lucrător la Securitatea raională Roman. Vicepreşedinte al Uniunii Cooperaţiei Constanţa. Originale. Originale. raionul Mediaş. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a luat parte la 27. 5. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la manifestări legionare. 1951 10 411 248 Banu Lazăr Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Inghişul Nou. Original. 2 412 249 Banu Mircea V. Pentru adâncirea cercetărilor. 1 103 .

Originale.12.03. Originale. a 25. Originale.02. română. acordarea stagiului din 1932.03.02. manifestat tendinţe de căpătuire. 13 416 149 Banulescu Ioan I. 1957 CCP a hotărât acceptarea cererii. membru de partid exclus pentru că în 1945-1946 a fost 28. fiind un 24. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1949 a săvârşit abuzuri. a posedat 500 de oi. mişcarea muncitorească din România. rusă. 3 417 738 Bányai András Persoană cercetată în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se confirma participarea sa la 31. element exploatator. reconfirmată în 1969. lb. Membru de partid care a solicitat 11. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a fost cioban.413 264 Banu Mişu V. Original. 15 104 . 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 414 263 Banu Nicolae V. Originale. 1961 Notă a CCP prin care se confirmă cererea. membru al organizaţiei de tineret a PNŢ. 1 415 262 Banu Victor Căpitan de aviaţie.

pe care le sprijinea. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. membră de partid care a solicitat 25. 1956 2 422 3142 Banyay Ludovic Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. 1957 16 419 2706 Banyai Margareta Inspectoare la Ministerul Învăţământului Public.10. căruia i s-a întocmit un dosar de cercetare pe motiv că avea legături 26/1959 elementele duşmane. care în trecut.1955 tate. respingerea cererii. Referinţă semnată de Mihai Patriciu.05. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1950 pentru că a fost judecat pentru speculă. Întrucât nu a mai săvârşit alte abateri. CCP a hotărât respingerea cererii. soţia lui Ladislau Banyai. prin activitatea lui fascistă. a susţinut 1951 regimul hortyst şi szalasist. 24. 2. Original. Originale. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. Banyasz Gavril C. Întrucât nu se încadra în normele 1975 stabilite. CCP a propus. Originale. acordarea stagiului de partid din ilegali. 1 421 541 2.08. Copie.05. CCP a clasat cazul.418 Banyai Ladislau Rector al Universităţii Bolyai din Cluj. 2 420 224 Banyai Nicolae Membru de partid exclus pentru că era un element naţionalist. 3 105 . Din ordinul lui Ion Vinţe.10. 22.

4 425 145 Bara Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar activ. 5. 1977 6 106 . după 23 august 1944 a dus activitate intensă împotriva comuniştilor. anularea deciziei.06. a fost căsătorit legitim de două ori). CCP a propus. reconfirmată în 1960 şi 1962. completat formularul de emigrare în 1959 Israel. Originale.423 3427 Banzea Ion Gh. iar în 1950 a 31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a luat parte la războiul antisovietic. Bara Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară.06. alte abateri. Bara Simion Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru bruscarea şi ultragierea unui agent de circulaţie. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1982 5 424 146 Bar Samuil I. menţinerea deciziei. 1950 16 426 2664 6.05. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. reconfirmată în 1978. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1946 s-a înscris în organizaţia sionistă „Ichud”. Membru de partid exclus pentru că a săvârşit abateri de la disciplina de partid (se îmbăta deseori.08. 1959 23 427 3186 5. Originale. CCP a propus. Originale. 3.12.

1 431 69 Barabas Laszlo (Almoş) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. între care aceea că a avut manifestări naţionalist-şovine. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. 1960 Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă situaţia pentru perioada 19411943. 24. prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea 23. română. Originale. rusă. 14 107 . maghiară. 10 430 176 Barabas Karol (Barabaş) Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului. a căzut prizonier la 15. lb.04. Original. Original. română. Originale. Adresă a CCP prin care s-au transmis 1951 informaţiile solicitate.11. copii. comunistă. membru de partid exclus pentru că s-a 22. dând dovadă de „codism”. lăsat antrenat de massă în problema 1953 cartelelor. CCV a hotărât menţinerea deciziei. americani.02.05. copii. ulterior a făcut parte din 1951 Partidul Micilor Agrarieni. când a făcut parte din armata hortystă. 2 429 613 Barabás Dénes Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.428 143 Barabancea Tudor Secretarul Sindicatului de la Spălătoria „Luceafărul” din Bucureşti. lb.

membru de partid cercetat pentru că: a promovat în funcţii elemente duşmănoase. 17. în perioada interbelică a 1956 fost agent al Siguranţei.03. 6 434 174 Barabaş Alexandru St. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1956 1942. Preşedinte al Uniunii Sindicatelor din Industria Lemnului şi Forestieră. avea pământ în proprietate. Idem.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a dus o 24. română. CCP a clasat cazul. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1929. Vicepreşedinte al Comitetului 13. I) 14/1956 80 (vol. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.09. 13. executiv al Sfatului Popular al regiunii 1956 Cluj.06. membră de partid exclusă pentru că: era de origine burgheză. I-II) Barabaş Andrei D. cercetat în legătură cu acuzaţia că în 1949 ar fi primit o cantitate de bijuterii confiscate de către organele de stat. 1950 1 433 142 Barabaş Alexandru Al. lb. 1956 1 (vol.04. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. 3 175 435 (vol. Original. Original. maghiară. viaţă depravată. II) 108 .432 593 Barabássy Elisabeta (Keki) Ajutoare de regizor la Teatrul de Stat. 6. Original. Originale.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. deşi era căsătorit. 28 437 172 Barabaş Iosif S. maghiară. lb. Întrucât era un element muncitor. iar cazul să fie prelucrat în şedinţa organizaţiei de bază. 14. Original. Adresă de răspuns a CCP către CC al 1958 Partidului Socialist Muncitoresc din Ungaria. reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam cu avertisment”. a întreţinut relaţii sentimentale cu o femeie. comuna sa. 1 438 173 Barabaş Marton Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit acte de necinste. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. a făcut speculă. 2 2 439 171 Barabaş Mihai Membru de partid exclus pentru că era un element aventurier.436 502 Barabaş Dénesné (Kocsis Iuliana) Cetăţeană maghiară cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă cu privire la activitatea revoluţionară depusă în România.04. a contribuit la ascuţirea şovinismului în 25. 1951 1 109 . imoral şi afacerist. Membru de partid exclus pentru că: era un element necinstit. copii. română.06. 5. prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. a îndepărtat elementele 1950 cinstite de Partid. Original. CCP a hotărât anularea deciziei. Original.

440 170 Barabaş Mihail M. 5 110 . lipsă în gestiune. 1 443 601 11 444 27 Baracs Ileana M. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. membru de partid exclus 20. Originale. Preşedintele Comitetului de secţie sindicală de la Direcţia Generală Radio Bucureşti. membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic. 1950 Adresă a CCP prin care s-a comunicat că în perioada 1946-1949 a fost membră a PCR.07. (Gaspar) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului celor ce muncesc din Ungaria de a se trimite relaţii cu privire la 13. Originale. Originale. Original. reconfirmată în 1959. Barabaş Zoltan Secretar OSP în judeţul Trei Scaune. legionare şi a plătit cotizaţie.07. 4 441 2609 7. CCV a hotărât: anularea deciziei şi confirmarea calităţii de membru. copie. activitatea sa. pentru că: la arestarea sa din 1924 a avut 1956 purtare proastă în faţa duşmanului de clasă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Barac Gheorghe Membru de partid exclus în 1957 pentru că în trecut a luat parte la şedinţe 31. alte măsuri. 1949 1 442 592 Barac Alexandru Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar la cooperativă a avut 31.04.

3 446 139 Baran Alexandru M. 1977 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: deşi în 1940 a trăit sub regimul sovietic. menţinerea deciziei. Original. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.12. motiv pentru care şi-a părăsit familia. ulterior a refuzat să se „repatrieze”. 1950 avea viciul beţiei. 26.02. Original. 19. membru de partid exclus pentru că: în 1945-1946 a făcut propagandă 21. 1 449 136 Baranciu Simion Preşedintele cooperativei din comuna Pleşcuţa. membru de partid exclus în 1975 pentru că: a întreţinut relaţii cu o femeie din comună. 1 111 .09. Original. alte abateri. 1955 1 448 137 Baran Gheorghe M. manistă. 1940 a trăit sub regimul sovietic. a nedreptăţit ţărănimea săracă.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.11.445 3208 Baracu Gheorghe Subofiţer de Miliţie. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 447 138 Baran Aurel Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. în 26. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. iar după 1951 23 august 1944 a refuzat „repatrierea”. 7.

07. Originale. 22 453 133 7 454 132 4 112 .05. la înăbuşirea grevei de la 1951 Griviţa. Originale.11. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Traian Şelmaru şi Ştefan Voicu.450 135 Baranescu Nicolae (Bărănescu) Membru de partid exclus pentru că: a exploatat braţe de muncă şi a speculat. Original. Originale. Barangă Marin Secretar al organizaţiei de bază şi primar în comuna Bărăşti de Vede. CCP a hotărât respingerea cererii.09. municipal Bucureşti a hotărât să fie luat 1977 în evidenţa celor care au contribuit la lupta mişcării revoluţionare din perioada ilegalităţii. Întrucât nu se încadra în criteriile stabilite. în 1948 a colectat 5 vagoane de cereale peste cota prevăzută. ca jandarm. exclus din Partid pentru că: a participat. Membru de partid exclus în 1956 pentru că a fost condamnat penal pentru 14. Totodată. Baraneţchi Dichea Membră de partid exclusă în 1954 pentru că provenea dintr-o familie de exploatatori.02. 1956 3 452 3127 Baranga Aurel Redactor-şef la revista „Urzica”. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1937. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Biroul Comitetului 10. Referinţe semnate de: Rodica Socor. contribuit cu bani la „ajutorul legionar”. din 1933. Barangă Ion N. a 12. 13. fals. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1 451 134 3.

Originale. necesară la stabilirea pensiei. în funcţia avută a folosit metode nepartinice şi nu a acceptat critica. Originale. 1958 21 458 760 9. 1962 23 113 . copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Baraş Molka Meerova (Malea) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme participarea sa la mişcarea comunistă din România. sancţionat în 1956 cu „vot de blam” şi scoaterea din funcţia de director pentru că: în ilegalitate a avut o poziţie de capitulare în faţa duşmanului de clasă. Originale.12. copie. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Originale.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a fost membru al Partidului 13. lb. română şi rusă. Membru al Comitetului regional de Partid Bacău şi director al Şcolii de Partid de un an. decizie confirmată de CCP în anul următor. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1927-1940 a activat în „Ajutorul Roşu” şi a luat parte la alte acţiuni comuniste. fascist „Imredi”.455 131 Baranyai Francisc F. 5 456 130 Barar Ştefan Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a furat din avutul obştesc. în 1955 a dat declaraţii 1961 false despre un membru de partid.10.04. În 1963 a fost reprimit în Partid. Baras Marcu I. refuzat să participe la programul gărzilor 1960 muncitoreşti. a 14. hotărâre reconfirmată în 1959. 3 457 129 3.

reconfirmată în 1963. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4. alte abateri. sionistă „Hanoar Haţioni”. Original. Originale. 1960 5 460 168 Barat Solomon Membru al Comitetului judeţean PMR Olt.07. copie. (Israel .09.Lehru) Şef de serviciu în Direcţia Aprovizionare a MAI. Originale. dictaturii antonesciene a fost preşedinte al 1949 Comunităţii Evreieşti din judeţul Olt. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.459 169 Barat Liviu M. reconfirmată în 1966. 1961 5 114 . 7 461 167 Barath Adalbert Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1945 a făcut parte din organizaţia 16. alte abateri. 2. membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1932-1933 a fost membru al organizaţiei sioniste „Hanoar Haţioni”. în 1937-1938 a fost membru al organizaţiei sioniste „Menorah” şi s-a pregătit să emigreze în Palestina. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09.02. exclus din Partid pentru că: a fost membru al PNL şi secretar al avocatului liberal Tomescu. în timpul 11. 1 462 127 Barăscu Gheorghe Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în timpul guvernării legionare a luat parte la şedinţe şi a contribuit cu bani la „ajutorul legionar”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

cu fostul guvernator al Transnistriei. întreţinut legături intime cu Olga 1955 Vintilescu. alte 1954 abateri.D. a împrumutat bani muncitorilor de pe şantier. menţinerea deciziei. relaţii extraconjugale cu o altă femeie. reconfirmată în 1955. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a propus.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. membru de partid exclus pentru că: a fost în strânsă legătură 11. 1980 care a născut doi copii. Întrucât avea şi părţi pozitive. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1 465 3324 Barbarino Dumitru Şef al Serviciului A. a 23.463 416 Barău Alexandru Director al Tipografiei Ministerului Învăţământului Public.T. a întreţinut 31. Originale. 5 115 . din Brăila. şi operator de dană la Întreprinderea Frigorifer Port Constanţa. membru de partid exclus pentru că: deşi era căsătorit. 4 464 2678 Barbarigo Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în calitate de gestionar la cantina Şantierului Naval „Viitorul”.04. abateri în munca desfăşurată.08.

membru de partid exclus pentru că în 1944. când se afla la Ismail.07. Original. II) 467 415 Barbă Calistrat A. la înaintarea trupelor sovietice. cercetat în legătură cu cazul Someşeni. (Barbaşov) Membru de partid cercetat pentru că: în 1941. română. august 1944 a refuzat „repatrierea” în 1950 URSS. 9. decizie reconfirmată în 1956 (de două ori). după 23 14. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor. iar la data anchetei era reţinut la Securitatea din Arad. lb. Originale. I-II) Barbath Carol Membru de partid în ilegalitate. I) 411 9.05.07. iar ulterior a avut activitate pe linie de UTC. Întrucât a fost informator al contraspionajului maghiar. maghiară. Întrucât la plecarea din Basarabia 1956 avea doar 14 ani. (Barbaşov) Asistent la Facultatea de filologie Bucureşti.04. Originale. Totodată. în 1944 s-a refugiat în judeţul Dolj. 1952 17 (vol. Idem. întrucât şi-a desfăşurat activitatea la Budapesta. Originale. 22 468 414 Barbă Gheorghe C. a refuzat să se retragă în interiorul URSS.14/1952 466 (vol. CCP a hotărât anularea deciziei. a propus ca autorităţile maghiare să fie informate de rezultate. 16. 4 116 . 1952 2 (vol. CCP a hotărât: continuarea anchetei. s-a refugiat din Ismail în România. CCP a hotărât anularea încadrării lui în Partid.

Copie. la sionişti. huliganism şi violare 1974 de domiciliu. a refuzat să se retragă în interiorul URSS. CCV a hotărât anularea încadrării ei. se desolidarizează de mişcarea comunis1948 tă). vătămare corporală. s-a refugiat în judeţul Dolj.04.01. care a solicitat reîncadrarea în Partid. era înscris şi 27. 11 471 2666 Barbălată Iosub Membru de partid exclus pentru că. 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timp ce era membru al PCR. Originale. 1 470 3104 Barbălat Boris Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tâlhărie. Originale. de unde s-a întors în 1947 fără permisiunea autorităţilor sovietice. cu scopul de a emigra în 1950 Palestina. în 1944 14.04. Întrucât la căderea din 1934 a avut purtare proastă la Siguranţă (a declarat că 22. 1 117 . iar în 1940 a plecat în URSS. CCP a hotărât respingerea cererii. 2 472 2936 Barbălată Leizer Membru de partid în ilegalitate. Original.469 413 Barbă Nina Membră de partid cercetată pentru că: în 1941.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944 a refuzat „repatrierea” în URSS. când se afla la Ismail.

organizaţiei legionare. Originale. Membru de partid exclus pentru că în anii 1937-1941 a fost membru al 28. membru de partid exclus pentru că: a făcut politică legionară. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.05. ca 1973 profesor. 1959 În 1961 sancţiunea i-a fost transformată în „vot de blam”. reconfirmată în acelaşi an. Barbăroşie Ion I. a decăzut din punct de vedere moral. 4.473 412 Barbălată Vasile Responsabil al Centrului DCA Brăila. Barbeş Petre D. 1981 CCP a propus.09. Membru de partid exclus pentru că timp de un an a refuzat să participe la viaţa de partid şi nu s-a prezentat să-şi 29. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. 6 475 2667 9 476 3092 5 477 408 9 118 . Barbescu Simion Membru de partid exclus pentru că: fiind stăpânit de viciul beţiei. iar în 1972 aceasta din urmă i-a fost ridicată. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a 25. Originale. a recurs la metode străine procesului instructiv-educativ. să sustragă bani din genţile colegilor. Întrucât şi-a retras apelul.12. Originale.02. 1954 1 474 3386 Barbălată Viorel T. încât a ajuns 19. Membru de partid exclus pentru beţii şi manifestări străine de conduita unui membru de partid. hotărât clasarea cazului. menţinerea deciziei. Originale. preschimbe carnetul .

exclus din partid pentru că: în 1919 a fost schimbat. a fost trimis în judecată pentru furt din avutul 27. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. unde a fost avansat în grad şi a fost decorat. a luat parte la Rebeliune.04.05. 1960 Pentru adâncirea cercetărilor. Originale. fiind printre elementele reacţionare. 1 480 400 Barbonie Constantin I. Original.478 402 Barboloviciu Virgil Fost membru al Comitetului judeţean PMR Sălaj. 5. CCP a retrimis cazul Comitetului regional PMR Timişoara. folosea braţe de muncă salariate. din 1927 a activat în Partidul averescan. a trădat în mod 20.06.02. Originale. 2 119 . Membru de partid exclus pentru că: în trecut ar fi cântat cântece legionare. în 1946 a refuzat să se prezinte la vot. împreună cu un grup format din ofiţeri şi familia lui Iuliu Maniu. Bella Kun. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. reconfirmată în 1960. ca ostatic. a avut strânse legături cu Iuliu Maniu. 1 479 401 Barboni Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost agent al Siguranţei. 1957 10 481 399 Barbonţa Ioan I. în 1938 s-a înscris în FRN. obştesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. deschis clasa muncitoare înscriindu-se la 1950 legionari. a avut servitor. cu familia lui 19. ca locotenent activ a luat parte 1949 la reprimarea revoluţiei din Ungaria.

Original. fost numit primar al comunei Fântânele. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în postul deţinut a avut o comportare imorală. în timpul guvernului Rădescu a 19. şcoală de ofiţeri şi a fost instruit de 1953 instructori hitlerişti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 483 394 3 484 393 1 485 390 1 486 2981 7.08.482 395 Barbovschi Alexandru Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la manifestaţii legionare. Barbu Alexandru Gh. membru de partid exclus pentru că: era un element care a contribuit la 22.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a întreţinut relaţii cu chiaburii.03. Original. Barbu Alexandru Responsabil de cadre la Comitetul Provizoriu al Sfatului Popular orăşenesc Brăila. exploatat salariaţii. Original. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat.06. crime şi jafuri pe teritoriul Uniunii 1950 Sovietice.11. Barbu Aurelia (Mozes) Membru de partid exclus pentru că făcea parte dintr-o familie de exploatatori care şi după 23 august 1944 a continuat să exploateze munca salariată (a deţinut un laborator chimic). Barbu Anastasia Membră de partid exclusă pentru că a fost proprietară de atelier textil şi a 14. în timpul războiului antisovietic a urmat o 17. 1950 judeţul Teleorman. Originale. s-a căsătorit cu fiica unui poliţist al regimului burghez. 1951 3 120 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.

4 490 791 34 121 .04. maistru ţesător. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. Şef de birou în Regimentul 6 Securitate. Originale. 1961 şi 1972. el însuşi ocupându-se cu comerţul. reconfirmată în 1966.487 2707 Barbu Bernard (Ettinger) Responsabil al gărzilor cetăţeneşti din Alexandria. alte 1959 abateri. însuşit o sumă din banii ostaşilor din 1956 subordine. membru de partid exclus pentru că: în funcţia avută a lucrat superficial şi a adat dovadă de indisciplină. s-a dovedit a fi un element necinstit şi anarhic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. având atelier cu angajaţi). şi-a manifestat nemulţumirea faţă de gradul pe care îl avea. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. paramilitară „Deutsche Manschaft”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. 1951 4 488 391 Barbu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost un element exploatator (şef 11. Originale. 1 489 389 Barbu Constantin M. 4. Întrucât abaterile avute nu constituiau motive de excludere. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Barbu Dittrich Iosif Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a fost membru al Grupului Etnic German şi în organizaţia 17.10. reconfirmată în 1960.06.09. şi-a 20.

Originale. 3 492 387 Barbu Dumitru D. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. 1962 5 493 386 Barbu Dumitru Gh. legionară. Originale. şef al Spaţiului Locativ.10. 6. făcut parte din PNL. Originale.09. Originale. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. 6 494 385 Barbu Dumitru I. apoi s-a înscris în PNL şi PSD – 11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1935-1937 a făcut parte din organizaţia 26. reconfirmată în 1962. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost în anturajul elementelor din PNL. a luat parte la 1953 războiul antisovietic. Activist la Comitetul raional PMR Piteşti. 6 122 . fracţiunea Titel Petrescu.08. a dus activitate 1953 reacţionară împotriva PCR.491 388 Barbu Dumitru Membru al Comitetului de Partid al Sfatului Popular orăşenesc Ploieşti. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în regimul burghezomoşieresc a fost agent de percepţie. a 18. în funcţia avută a întrebuinţat metode de comandă. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

confirmarea stagiului de partid din 1961 ilegalitate. După 23 august 1944 a denunţat un grup de manişti.12. CCP a hotărât confirmarea stagiului din 1942. 1 123 . timpul şi-l pierdea prin cârciumi. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 26. sancţionarea cu „vot de blam” şi i-a interzis ca timp de un an să ocupe posturi de răspundere în Partid. Originale. 1 497 382 Barbu Gabriel (Feldman Henri) Şef al sectorului Istoria medicinei de la Institutul de Igienă şi sănătate publică. alte abateri. Original. 28. între care era şi fratele său. confirmarea calităţii de membru. exclus din partid pentru că: în 1941 a avut legături cu conducătorii legionari. 8. membru de partid care a solicitat 23. 3 498 848 Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. Original.495 384 Barbu Enache Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în 1940 şi 1944 s-a refugiat de la Cernăuţi în ţară. Original.06. alte 1950 abateri.02.10. CCV a 1950 hotărât anularea deciziei. Ţinând cont de activitatea lui. 1954 1 496 383 Barbu Florea Activist la Judeţeana PMR Râmnicu Sărat.

Barbu Gheorghe Membru de partid exclus în 1976 pentru că: fiind plecat într-o excursie organizată de ONT în Bulgaria şi Grecia. exclus din partid în 1949 pentru că: şi-a însuşit 38000 de mii lei proveniţi din vânzarea ziarului „Scânteia”. 1957 4 124 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a mers la reacţionarul Traian 22. 1978 CCP a propus.499 847 Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. prilej cu care a 1950 căutat să-l compromită îmbătându-l. Secretar al organizaţiei de bază.09. menţinerea deciziei. Originale. 1 502 3237 9 503 849 5. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Barbu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 19. 6 500 3093 5 501 381 Barbu Gheorghe Primar în comuna Isvoarele. care fierbea ţuică. Barbu Gheorghe I.07. s-a întors cu 13 zile mai târziu decât 21. reconfirmată în 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. alte 15. abateri. Originale. grupul din care făcea parte. Hotărâre reconfirmată în 1979. Original. în 1951 a fost condamnat penal pentru deţinerea unui pistol şi a unei arme militare. 1940 a activat în organizaţia legionară.10. Geagu. copie. Originale. 1973 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.04. Dâmboviţa.

l-a favorizat pe şeful Centrului de colectare a 26. Originale. fiind judecat pe baza Legii 18/1968. după care. intrat în ilegalitate.06. 1 505 2812 2 506 3313 10 507 3209 7 125 . Originale. a luat parte la mai multe greve.06. instanţa a stabilit că nu poate justifica faptul că a obţinut prin 25. CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost gardian la Poliţia Capitalei. Original. laptelui să delapideze o sumă mare de 1977 bani. Barbu Iacob I.03. 2 Craiova. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.504 871 Barbu Grigore Membru de partid exclus pentru că sub ameninţarea şefului său de atelier s-a înscris la legionari. i-a interzis ca timp de doi ani să ocupe funcţii de răspundere. atunci când PCR a 19. menţinerea deciziei. era un element beţiv şi antisemit. 22. nu a mai vrut să lupte 1951 pentru Partid. Barbu Ilie Membru de partid exclus în 1974 pentru că: în calitate de şef de post de miliţie în comuna Dor Mărunt. 1980 Întrucât motivele pentru care a fost exclus s-au dovedit neîntemeiate. Totodată. muncă suma de 41000 lei. apoi camerist la Ministerul Domeniilor. alte abateri. membru de partid exclus pentru că. Hotărâre reconfirmată în 1980. Original. CCV a hotărât anularea deciziei şi 1950 confirmarea calităţii lui de membru. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Barbu Ilie Şef de coloană şi secretar al BOB de la Autobaza nr. în timpul războiului a avut manifestări antisovietice.04. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.

Barbu Ioana Membră de partid exclusă pentru că timp de trei ani nu a participat la adunările generale ale organizaţiei de 29. membru de partid exclus pentru scandaluri. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Originale. În 1979 sancţiunea i-a fost ridicată. regiunea Ploieşti. menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut 22. Barbu Ioan Fost preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Vulcana-Pandele. regiunea Baia Mare.11. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.05. anterior.508 872 Barbu Ilie V. În 1956 hotărârea a fost anulată şi a fost reprimit în Partid cu vechimea din 1945. Originale. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. bază şi nici la munca în CAP. beţie şi 13. iar pentru atitudinea lui 1954 nepartinică faţă de tractorişti l-a sancţionat cu „vot de blam”. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. membru de partid exclus pentru că a bătut tractoriştii. regimului.07. Barbu Ioan Director la SMT Ardus. (Kraus Richard) Membru de partid exclus pentru că era un exploatator care în perioada dictaturii antonesciene a fost o unealtă a 26. 1981 CCP a propus. 4 509 875 4 510 828 4 511 3387 5 126 .10. concubinaj cu o femeie de moravuri 1954 uşoare. Originale.

07. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 515 829 Barbu Ion C. membru de partid exclus pentru că a săvârşit diverse abuzuri şi ilegalităţi. judeţul Ilfov. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus.01.512 873 Barbu Ion Căpitan de vas la Agenţia Sovrom Transport Galaţi. în timpul războiului antisovietic. menţinerea deciziei. funcţia avută a sprijinit interesele 1951 chiaburilor. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1983. în 17. menţinerea deciziei. a transportat trupe şi material militar. 23. iar trecutul lui să fie cercetat de „organele în drept”. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. 1 127 . (II) Responsabil la Grupul sindical agricol. Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul de partid. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. 1952 în calitate de comandant de vas. CCP a propus. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât.07. Original. a cerut să fie scos din funcţie.03. 2 513 3270 Barbu Ion Şef al postului de Miliţie din comuna Ghimpaţi. german. 25 514 3401 Barbu Ion A. a fost informatorul Siguranţei şi a ţinut legătura cu Gestapoul 12. Original. Originale. 28.

motiv pentru care a fost 1951 condamnat penal.04.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a avut legături intime cu Elisabeta Apostol şi şi-a părăsit soţia. Originale.03. Galaţi. „Banda neagră”. reconfirmată în 1956 şi 1966. dovedit necinstit. Membru al Comitetului judeţean PCR Buzău şi Preşedinte al Federalei Cooperativelor.516 793 Barbu Ion F. Membru în BOB al Atelierelor Griviţa. s-a 30. 1960 5 517 874 Barbu Ion N. Originale.10. 6 519 790 Barbu Ivanciu Director al Fabricii de paste făinoase şi biscuiţi „Dunăreana”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (A făcut parte din Divizia „Tudor Vladimirescu”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1928 s-a înscris în organizaţia fascistă 15. 4 128 . 5.03. exclus din Partid în 1961 pentru 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1959 pentru că din 1937 a fost membru al organizaţiei legionare din Balş. exclus din Partid pentru că în funcţia avută folosea metode dictatoriale. Originale. 6 518 792 Barbu Ionel V. a luat parte la manifestări legionare. Iliescu. condusă de Iancu 1960 Tăbăcaru. că în 1940-1941 a desfăşurat activitate 1963 legionară. copie. cuib condus de Mihai D.

Barbu Marin Gh. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al cooperativei de consum. Originale. Barbu Marin D. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. reconfirmată în 1966.11. Barbu Matei I. 1981 CCP a propus.12. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. pentru a acoperi lipsa în gestiune a unui gestionar. 4 524 79 7 129 . Diriginte al Oficiului PTTR din comuna Zorleni. Plutonier la UM 01256 Caracal. Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni poliţieneşti. CCP hotărât menţinerea deciziei. 1971 şi-a pierdut carnetul de partid şi a refuzat să participe la adunarea de partid în care s-a analizat situaţia lui.08. exclus din Partid pentru că a avut un comportament brutal faţă de soţie şi un 24. copie.520 789 Barbu Marin Activist la Raionul PMR Alexandria. Original. pentru delapidare. 13. Originale.02. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei. 2 521 3407 4 522 788 8. menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1964 pentru că a fost condamnat penal 19. frate al său. 1954 1 523 3059 Barbu Marin I. munca. a semnat un act fictiv. exclus din Partid pentru că s-a ocupat de interesele sale personale şi a părăsit 12. Originale. Original. faptă pentru care a fost condamnat penal.

11. alte abateri. Burah) Secretar al Legaţiei RPR din Belgia. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trecut în evidenţa „organelor în drept”.04. obiecte de valoare.525 810 Barbu Mihai Şef al Serviciului de Cadre de la Banca de Stat. exclus din Partid în 1954 pentru că: a luat parte la acţiuni legionare. Responsabil al Secţiei de Educaţie Politică de la Judeţeana PMR Ialomiţa. exclus din Partid pentru că s-a dovedit necinstit (nu a putut justifica sume mari 23. membru de partid exclus în 1954 pentru că a întreţinut legături cu elemente duşmănoase şi a transportat peste graniţă 23. 1960 şi 1961. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. în funcţia avută a angajat elemente necorespunzătoare. fapte pentru care a 1955 fost arestat şi cercetat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. reconfirmată în 1956. era stăpânit de spiritul mistic (merge duminica la biserică). muncitori. de bani provenite din vânzarea cărţilor şi 1952 a broşurilor de partid). alte abateri. 21 528 807 1 130 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 şi 1960. Originale. Originale. Originale. 1955 14 526 809 Barbu Mihai G. reconfirmată în 1967. 5. reconfirmată în 1957. (Burach. 6 527 808 Barbu Morel I. Original. Barbu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară şi a dat informaţii despre 31.

cupură ziar. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 2 131 . pe care le-a sprijinit. 1977 3 530 806 Barbu Nicolae D. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare şi abuz în serviciu. pe frontul de la Odessa. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.05. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.529 3188 Barbu Nicolae C. menţinerea deciziei.08. membru de partid exclus în 1959 pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare. reconfirmată în 1961. în muncile avute s-a 13. 1951 speculative. 4. legionară. exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Original.05. CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că în 1935-1940 a activat în organizaţia 29. 5. alte abateri. lăsat corupt de elemente afaceriste. 5 532 804 Barbu Nicolae N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1962 55 531 805 Barbu Nicolae H. Lucrător politic în mai multe unităţi militare. Originale. reconfirmată în 1979 şi 1980. Activist de partid.

a fost condamnat penal pentru sustrageri de materiale din întreprindere.11.533 803 Barbu Nicolae V. să predea cotele de cereale. CCP a hotărât clasarea cazului.R. a refuzat 19. Originale.12. întreţinea legături cu chiaburii. a făcut parte 1957 din „secta religioasă” „Oastea Domnului”. Întrucât a renunţat la apel. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. 4 132 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. fiind în stare de ebrietate. al cărui tată a fost mare negustor. 5. s-au lovit 1981 reciproc. a favorizat 17. exclus din Partid în 1965 pentru că: a folosit banii din cotizaţii în scop personal. a fost de acord ca 1952 fiica sa să se căsătorească cu un ofiţer deblocat. ca responsabil al Cantinei i s-a găsit lipsă în gestiune. care. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.I. Secretar al organizaţiei de bază din Secţia mobilă – Sălătruc. elemente afaceriste. 5 535 802 Barbu Ofiţă (Ofiţa) Director al Magazinului textil Giurgiu. Originale.01. Moineşti. din cadrul I. Original. 1 536 2683 Barbu Oprea M. membru de partid exclus pentru că: în postul avut s-a înconjurat de elemente duşmănoase. după 25. 1965 4 534 3410 Barbu Niţă Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că împreună cu un coleg de serviciu a mers la un restaurant.

a) şi titelişti. Întrucât motivele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în acelaşi an a fost reţinut de Securitate. a provocat scandal şi a avut 25.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru un an. 4. manifestări şovine. Barbu Romulus Ofiţer de Securitate. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a ascuns faptul că părinţii lui erau chiaburi. în 1953. şi că tatăl său fusese exclus din Partid. alte abateri. reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. CCP a hotărât anularea deciziei. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. CCP a hotărât anularea deciziei. legionară. locotenent major. iar abaterile nu constituiau motive de excludere. alte abateri. 4 539 799 1 540 392 1 133 . Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940 a avut activitate 24. a avut atitudine nesănătoasă faţă de critica organizaţiei de bază. membru de partid exclus pentru că: a neglijat cercetările privind sustragerea unei cantităţi de benzină din depozit. 1954 Întrucât era un element tânăr.05. Originale. Rodocea. Nicolae Carandino.12. Şef al Bibliotecii Centrale a Armatei. Originale. Original. Barbu Sabin-Alexandru Locţiitor politic la un batalion de deservire a Aerodromului Caracal. 1956 6 538 800 Barbu Pavel N. 18. Dobrescu ş. întrucât avea relaţii cu militanţi politici manişti (Ilie Lazăr. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.537 801 Barbu Pavel A.10. de Ziua minerului. Original.

a luat 1954 şperţ. regiunea Bucureşti. manifestaţii legionare. 6 544 3285 Barbu Steţenco-Marin Membru de partid exclus în 1979 pentru că: a încercat să acopere lipsa în gestiune cu bunuri provenite din furt. Originale.03. Membru de partid exclus pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a preluat 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. -. Originale. alte abateri. 7 545 795 Barbu Stoica Preşedinte al Sfatului Popular Comunal Baloteşti. 38 542 797 Barbu Solomon (Bercu) Activist PMR la Sectorului „II Negru”. exclus din Partid în 1952 pentru că: în 1947 l-a ajutat pe fratele său să plece clandestin în Palestina. Original.541 798 Barbu Silviu Gh.04.10. membru de partid exclus în 1952 pentru 20. 1955 6 543 796 Barbu Stan D. 1979 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 1960. reconfirmată în 1980. 1 134 . 31. alte abateri. că: a servit interesele chiaburilor. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. tipografia unui evreu. Originale.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. faptă pentru care a fost condamnat penal. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată în 1959. reconfirmată în 1960. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în trecut a luat parte la 19.

2 549 817 Barbu Traian Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. copie. Original. Original.04. 2 547 794 Barbu Tilea D. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de primar. bătut ţărănimea săracă. în timpul colectărilor a 21. 1950 1 135 . 1956 care ulterior a fost masacrată. Original. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 20. alte abateri. 1 548 818 Barbu Toma T.546 2688 Barbu Tase (Bădărănescu) Membru de partid exclus pentru că: a fost proprietar de trăsură şi a avut un angajat. a făcut afaceri cu mai mulţi negustori de vinuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. strângerea populaţiei civile de la Odessa.07. în calitate de secretar al organizaţiei de bază săteşti. 10. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului regional PMR Hunedoara. făcut comerţ clandestin cu băuturi 1956 spirtoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. alte abateri. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. 2 550 816 Barbu Traian Membru de partid exclus pentru că.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. a fost apoi proprietar de birt şi a 25. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 1961 cercetare temeinică.02.

09. Ţinând seama de faptul că sprijinise 1951 mişcarea muncitorească în perioada războiului.08. exclus din Partid pentru că în 1947-1948 a fost proprietar de atelier mecanic şi a 15. 1 136 . CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. considerându-se nedreptăţit.551 3212 Barbu Traian C. Originale. afacerist şi descompus din punct de vedere moral. element necinstit. 1977 3 552 814 Barbu Vasile (Krauss) Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate anticomunistă şi de trădare a clasei muncitoare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. străin de 1949 interesele poporului. 5. era exploatator. exploatator. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7 553 815 Barbu Vasile I. Copie. Originale. reconfirmată în 1956 şi 1959. 21.02. Secretar al organizaţiei de bază de la fabrica „Salomir”. exploatat braţe de muncă salariate. CCP a propus. Brăila.05. menţinerea deciziei. 10 554 2881 Barbu Vasile S. Membru de partid exclus pentru că: în 1924-1944 a fost membru al PNL. Membru de partid exclus în 1974 pentru că: a fost judecat pentru provenienţa ilicită a unor bunuri. 1954 întreţinea legături intime cu o muncitoare în sediul organizaţiei de bază. Originale. a depus carnetul de partid. era un 27. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.

agent de poliţie şi agent acoperit al SSI. 16 556 813 Barbu Voicu Membru de partid exclus pentru că în calitate de gestionar i s-a găsit un deficit în gestiune. a făcut afaceri ş. alte abateri.). exclus din Partid în 1956 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. în calitate de şef de patrulă şi comandant de gardă la o fabrică de textile din Cernăuţi.05. alte măsuri. 1 557 230 Barbulovici Iancu Activist al PMR. luat parte la şedinţe legionare. 1953 CCP a propus menţinerea deciziei. Ţinând cont că era un element tânăr.06. Original.06. 2 137 . 8. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 27.555 2652 Barbu Vilan Membru de partid exclus pentru că avea un trecut duşmănos faţă de clasa muncitoare (fusese membru al FNR. a avut 1950 funcţii importante în administraţia de stat.04.a. 1951 CCV a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. 1957 4 558 232 Barbura Augustin Director la Uzina Electrică din Aiud. CCP a constatat că într-o misiune de recunoaştere apelantul a luat iniţiativa de a trece de partea armatelor sovietice. motiv pentru care a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. exclus din partid pentru că în trecut a fost 10. 30. Originale.

1 560 165 Barbus Niculae Membru de partid exclus pentru că: în 1934-1941 a făcut politică legionară şi a 17.10. Original. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 8 138 . Informaţii. în 1947 10. s-a dovedit a fi necinstit.559 233 Barbura Valeriu Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. avea 1965 viciul beţiei. copie. a fost martor al apărării în procesul unui 1951 sabotor. fost şef de cuib.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 563 155 Barcari Timoftei Membru de partid cercetat în legătură cu stabilirea stagiului în Partid. Hotărâre reconfirmată în 1963. 1954 1 562 163 Barbuţ Gheorghe D. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea stagiului <1951> din 1945.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în 1940-1944 a fost agent telegrafist la Serviciul Special de 28. Original. a luat parte la războiul 1950 antisovietic. Originale. 1 561 164 Barbuţ Elena (Tunea) Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (Poliţie şi Siguranţă).

Originale. informaţii despre starea de spirit a 1951 muncitorilor. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bardac Aurelian N. CCP a hotărât anularea deciziei. 3.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: a activat în organizaţia 17. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. 1 566 222 1 567 324 Bardac Dumitru N. Originale.12.06. legionară şi a luat parte la Rebeliune. 4 139 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în acelaşi an. membru de partid exclus pentru că în funcţia avută s-a dovedit a fi un element afacerist.12. 1953 2 565 220 Barcuţeanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. Original. alte 1949 abateri. alte 11. Membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al capitalismului. în timpul războiului antonescian dădea 11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. abateri. copie. alte măsuri.564 221 Barcsik Iosif Membru de partid exclus în 1952 pentru că a fost categorisit chiabur. Original. 3.07. Valea Jiului. 1960 13 568 2937 Bardac Ioan Responsabil cu agitaţia şi propaganda al organizaţiei de bază din comuna RâuBărbat. Vicepreşedinte al Sfatului Popular al raionului Loviştea.

05. 7 572 556 1 140 . după 23 august 1944. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. faţă de care a întrebuinţat bătaia şi înjurătura. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Comitetului judeţean Hunedoara al PCR. Copie. în 1945 a fost încadrat în Frontului Plugarilor şi numit preşedinte al Plăşii Părincea.569 2884 Bardan Nicolae V. 1976 Decizia a fost menţinută. exclus din Partid pentru 1950 că era un element afacerist şi beţiv. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1947. secretar al UTM. ca secretar al Preturii Părincea. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. În 1968 CCP a propus. 1948 1 570 2919 Bardan Vasile Profesor la Institutul Politehnic din Timişoara. Original. 18. Întrucât a sprijinit activitatea revoluţi. Originale. 9 571 3133 Bardar Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. menţinerea deciziei.04. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24.10. Originale. a protejat pe chiaburi.1967 onară ilegală. (Bărdan) Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturilor carlistă şi legionaroantonesciană a fost instructor de premilitari. judeţul Bacău. membru de partid exclus în 1950 pentru că a activat în PNŢ. Bardaş Ioan Responsabil cu munca de tineret la Comitetul PMR de plasă Făgăraş şi 18. 6. unde a ocupat funcţii de răspundere.

02. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.04. regiunea Galaţi. membru de partid exclus în 1955 pentru că a făcut parte din organizaţia legionară.573 555 Bardaş Radu Al. Bárdi Rozália Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii.08. făcut parte din plutonul care executa 1950 dezertorii. Întrucât a fost şofer. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 2 577 1156 Bardoczy Iozsef Cetăţean ungar pentru care Ambasada Ungariei în România a cerut să se confirme dacă a luat parte la greva din 28. a luptat contra Uniunii Sovietice. Original. Originale. copii. 5 141 . 1977 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că în arhive nu se regăseşte informaţia solicitată. Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Mircea Vodă.08. 6. Bardocz Zoltan Membru de partid exclus pentru că. 1958 10 574 182 4. Original. Originale. fiind încorporat în Armata maghiară. 1 576 824 4.07. alte abateri CCV a hotărât menţinerea deciziei. octombrie 1922 din Mediaş. 1953 4 575 823 Bardocz Adalbert (Bella) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. unde a 14. reconfirmată în 1960. copii. deci necombatant.

Originale. 27 581 827 Bargu Ştefan Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor.03. maghiară.1952 au comunicat informaţiile solicitate.578 124 Bárdos Ladislau Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. comunei l-a bătut pe secretarul UTM. Original. copii. Originale. ca primar al 17. perioada războiului a făcut parte din 1958 PCdR. 31. Notă de răspuns a CCP adresată CC al PCUS prin care se confirmă solicitarea. română.02.05. Referinţe semnate de Ida Felix şi Bercu Feldman. Adresă a CCP prin care se confirmă 1961 solicitarea. 19.03. rusă. Originale. copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 142 . 10 580 603 Barenboim Oişie (Basca) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării soţiei sale de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte că în 22. Adresă de răspuns a CCP prin care s. română. 29 579 715 Baremboim Avram Persoană pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat să se confirme dacă a fost membru al PCdR. alte 1950 abateri. lb. lb.

3 585 853 Barna Ecaterina (Fodor) Membră de partid exclusă pentru că în 1944. menţinerea deciziei. a luat parte la percheziţionarea femeilor.1957 iată. Întrucât acuza s-a dovedit neînteme.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Originale. avutul obştesc. în timpul deportării populaţiei evreieşti. reconfirmată în 1956. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. care a solicitat încadrarea în Partid. 7 din Ministerul Sănătăţii. 1955 2 583 854 Barhard Jean Responsabil organizatoric al organizaţiei UTM de la Institutul Politehnic Bucureşti. exclus din Partid pentru că în perioada grea economică a întreţinut legături cu elemente afaceriste şi a făcut speculă cu medicamente. 1978 CCP a propus. nu se putea verifica. Originale. Original. 1951 cât a fost în Israel şi Turcia.04. student. Întrucât o perioadă de peste doi ani. Secretar al organizaţiei de bază nr. 15. CCP a hotărât anularea deciziei şi i-a recomandat ca pentru reprimirea în Partid să se adreseze organizaţiei de bază.08. 2 584 3245 Bari Toader Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru furt din 29. Originale.582 2655 Barhard Aurel S. 3 143 . 9. CCP a hotărât respingerea cererii. 14.

neîntemeiat. Originale. ca om de serviciu la Primărie. 1 144 . pentru reîncadrarea în Partid urma să se adreseze organizaţiei de bază.08. în 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Întrucât motivul s-a dovedit a fi 15. de transformarea sa de la excludere. CCP a hotărât anularea 1957 deciziei. 3 589 855 Barna Moise Angajat al Miliţiei Baia Mare. Ţinând cont de activitatea pozitivă şi 17. 6 588 857 Barna Mihai Membru de partid exclus pentru că în 1944.07. Originale. 1976 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. copii. CCP 1958 a hotărât anularea deciziei şi a recomandat organizaţiei de bază să pună în discuţie cererea sa de primire în rândul candidaţilor. Original. Întrucât de la excludere (1950) a trecut prea mult timp. 7 587 856 Barna Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1930-1940 a cântat cântece legionare şi a participat la inaugurarea monumentului lui Moţa şi Marin. a luat parte la deportarea populaţiei evreieşti din oraşul Sighet.05. Originale. cerut să se confirme apartenenţa la PCR.586 1146 Barna Ferenc (Francisc) Cetăţean maghiar pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a 28. membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la şedinţe legionare. 1942 a intrat voluntar la Şcoala de 1954 subofiţeri de jandarmi Timişoara.

4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. 21. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1951 reprimirea lui în Partid. Întrucât în ilegalitate a ajutat Partidul.05. a protejat unii chiaburi. 1956 4 593 820 Barnea Constantin Membru de partid exclus pentru că a neglijat viaţa de partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1951 CCV a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. a fost slugă 14. 1972 4 145 . Originale. 1 592 1534 Barnac Dumitru Gh.12. a falsificat acte pentru a-şi însuşi bani. membru de partid exclus pentru că: a încadrat în funcţii de răspundere elemente duşmănoase. Şef al Sectorului de cadre al Sfatului Popular raional Râmnicu-Vâlcea. Original. 2 594 3078 Barnea Margareta Membră de partid exclusă pentru că a fost condamnată penal pentru delapidare. fals în acte şi uz de fals. 19. 1 591 821 Barna Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost patron în Arad.06. credincioasă a capitaliştilor români şi 1951 germani. Originale.05.590 822 Barna Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost patron de drogherie. 2. Original.

4 598 842 Baron Constantin Secretar la Sfatul Popular al comunei Frânceşti. a dobândit cartele de alimente şi îmbrăcăminte pe nedrept.12. abateri. avertisment” şi trimiterea în producţie pe 1951 timp de 2 ani. în producţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trimis în producţie ca brutar.10. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. exclus din Partid pentru că: a furat o serie de lucruri şi a introdus în sediu femei de moravuri uşoare. Instructor la Judeţeana de Partid Ilfov. fapte pentru care a fost sancţionat cu „vot de blam cu 13. 1954 2 146 . Original. Partidul „Crucea cu săgeţi”. membru de partid exclus pentru că: s-a purtat rău cu populaţia. a insultat un activist de partid. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. ca responsabil sportiv al Sindicatului. 1 596 844 Baroc Atanasie L.10. şi-a însuşit o sumă de bani. cu care a întreţinut relaţii intime. 2 597 843 Barok Mihail Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1942-1944 a făcut parte din 25. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.08. regiunea Piteşti. 2. alte abateri. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.595 819 Barnuţ Constantin Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la acţiuni legionare. alte 31. Originale. Original.

Secretar la Sfatul Popular Mândruloc. nu era verificată. 13. 7. 2 601 2638 Baroncea Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 s-a ocupat cu afacerile. în 1953. Întrucât a fost greşit încadrat.04. era beţiv. a avut relaţii cu diferite femei şi s-a despărţit de soţie.599 841 Baron Eugen I. 1956 2 602 840 Barosan Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în Mişcarea Legionară. Originale.01.03. faptă pentru care a fost condamnat penal. şi-a însuşit obiecte de la o persoană căreia i-a făcut percheziţie domiciliară. 1959 reconfirmată în 1960 (de două ori) şi 1968. Originale. 1967 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timp ce era şeful unei echipe de cercetare din MAI. Original. CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. membru de partid exclus pentru că: perioada de până în 1944. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Arad. din organizaţia legionară. cât a stat în Basarabia. 1953 2 600 2920 Baron Vasile Membru de partid exclus în 1955 pentru că în anii 1939-1941 a făcut parte 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost în relaţii bune cu chiaburii. 24 147 . Original. 2309.

deportat-o la Auschwitz şi. Originale. ca 20. nu trăia viaţă de partid. fapte de necinste. cât şi activitatea din Austria nu au putut fi verificate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. deşi s-a 1951 dovedit că făcea o confuzie. unde a lucrat la o fabrică de zahăr.12. În 1941 a plecat în Austria. Bad-Vöslau şi s-a încadrat în Partidul 1948 Comunist Austriac. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a stăruit în acuze. trăia cu diferiţi bărbaţi).06. iar după Eliberare a lucrat la poliţia din oraşul 13. Originale. 1 148 . 1 605 144 Barra Zoltan A.603 839 Baroth Iudith (Iudita) Membră de partid exclusă pentru că era un element crescut şi educat într-un mediu burghez. Copie.08. Membru de partid exclus în 1959 întrucât: a fost condamnat penal pentru 21. gestionar de cooperativă s-a dovedit 1950 necinstit. care avea o comportare imorală (a acuzat pe Paul Daicovici că a 27. 2 604 2885 Barovschi Ştefania (Barowschi) Persoană care a solicitat încadrarea în PMR. CCP a hotărât respingerea cererii. Original.10. Întrucât atât împrejurările în care a plecat din ţară. 4 606 837 Barsasteanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară.

Originale. CCP a propus: menţinerea calităţii de 17. să i se anuleze stagiul 1952 din 1926. muncitoare. Original. membru de partid. 1974 Întrucât apelantul nu a adus dovezi în sprijinul cererii. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. Original. 1 608 835 Barstan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a 10. în 1975 cazul a fost clasat. 4 149 .10.12. care i-a fost greşit acordat de către Comisia de Verificare şi să i se acorde vechimea în Partid din 1944. Comitetului municipal Bucureşti al PCR.607 836 Barsony Ştefan Membru de partid exclus pentru că era un element care a exploatat clasa 25. copie. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. făcut parte din organizaţia legionară. 4 609 838 Barşai Oscar Membru de partid reverificat. 3 610 3134 Bart Aurel Membru de partid care a solicitat să fie luat în evidenţa celor care au activat în mişcarea revoluţionară ilegală. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 30. întrucât cazul său nu a fost cercetat suficient.01.

Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. Originale. Partid. raionul Luduş. CCP a hotărât respingerea cererii şi scoaterea lui din postul deţinut. 10 150 . făcea parte dintr-o sectă religioasă.10. cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni.12. pentru bani. 4. Hotărâre reconfirmată în 1961. 1952 Întrucât a fost informator al contraspionajului hortyst. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a fost preşedinte al organizaţiei Uniunea Populară Maghiară din comuna Bogata. funcţie în care s-a dovedit necinstit.10. membru de partid în ilegalitate. 1975 5 613 304 Barta Vasile Şeful Serviciului de Muncă şi Salarii de la Trustul de Construcţii nr. 1953 8 612 1141 Barta Janos Persoană pentru care CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a cerut referinţe. copii. 7 Petroşani. a făcut greutăţi în campania de treieriş.611 831 Barta Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a trecut persoane peste frontieră în mod clandestin. 1. reconfirmată în 1959. care a solicitat reprimirea în 29.

apoi s-a retras în Germania.614 834 Bartalis Francisc Membru de partid exclus pentru că: înainte de 1944 a exploatat muncă salariată. maghiară. 10 615 833 Bartha Alexandru Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut ostil Uniunii Sovietice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a luptat în armata fascistă 22. la o percheziţie i s-au găsit 1957 arme. Originale. muniţie şi alte obiecte militare. Originale. Copie. a bătut mai mulţi soldaţi 15.05. 7 151 . 1982 Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.12. copii.07.07. în toamna anului 1944. Partid. în 1968 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1944. apartenenţa la PCR. Întrucât s-a dovedit că era nevinovat. Original. 1947 CCP a hotărât acceptarea cererii. 1 616 2898 Bartha Carol Persoană care a solicitat primirea în 22. 1 617 1198 Bartha Carol (Károly) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la 27. sovietici. în timp ce era şeful Gărzilor Populare din Odorhei. 1952 unde a fost luat prizonier de către americani.

copii. făcut parte din organizaţia legionară. menţinerea deciziei.02. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. copii. 1953 20 622 299 5. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. grav militari din subordinea sa. Adresă de răspuns a CCP prin care s-a 1978 comunicat faptul că.12. membru de partid exclus şi trecut în rezervă pentru că a aplicat pedepse neregulamentare şi a lovit 21. Bartha Iuliu Membru de partid exclus pentru că era un element care toată viaţa lui a servit credincios pe moşieri şi a luat parte activă la exploatarea ţărănimii muncitoare. 8 621 186 Bartha Ioan Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii.618 1162 Bartha Ernest (Ernö) Cetăţean ungar pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privind apartenenţa la PCR. a pierdut şi calitatea de membru al PCR. 7 619 832 Bartha Geza M. 21. Originale. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. 4 620 3296 Bartha Grigore Ofiţer de armată. Original.07. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. întrucât a renunţat la cetăţenia română. 1979 CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că a 28. 1950 1 152 . Originale.12. 4. Originale.

CCV a hotărât menţinerea excluderii din Partid. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiu de la data rezolvării apelului. 1 626 303 Bartha Ştefan Gh. 1950 i-a schingiuit şi le-a cerut bani. Originale.08.623 300 Bartha Nicolae Membru de partid suspendat pentru că în 1944. ca şi de atitudinea sa pozitivă de la locul de muncă. când a fost concentrat în armata maghiară. depusă de la excludere. 8. care a solicitat să i 24. 1957 CCP a hotărât confirmarea stagiului. 1 624 301 Bartha Pavel Prim-secretar al Comitetului raional PMR Târgu-Secuiesc. participat activ la războiul de jaf şi 1951 cotropire a Uniunii Sovietice. 3 625 302 Bartha Sigismund Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu naţionalist-şovinist: a făcut parte din organizaţii fasciste. Originale. fiind repartizat la un 17.06. a 15.05. Original. 1956 3 153 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. detaşament de muncă alcătuit din evrei. Membru de partid exclus pentru că în 1940 s-a înrolat voluntar în armata hortystă. Ţinând cont de activitatea lui pozitivă în organizaţiile de masă. se recunoască stagiul de partid din 1945.

Original. a participat la acţiuni legionare. Originale. 1 154 . a însuşit diverse sume de bani provenite 1949 din vânzarea presei de partid. 1953 7 628 307 Bartiş Gavril Secretar al organizaţiei de bază din comuna Frâncenii de Piatră. 4 630 2939 Bartolomeu Virgil Responsabil de presă la Secţia de Propagandă şi Agitaţie a Sectorului Ministere.08. exclus din Partid pentru că era un 18. Originale. exclus din Partid pentru că: şi. alte abateri. Copie. 1951 apoi a fost trimisă de americani în Suedia). alte abateri.627 305 Barti Ştefan Gh. avea neverificată perioada 16. regiunea Cluj. la excursii organizare de asociaţia „Muncă şi Voe Bună”. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Barty) Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a luat parte.12.07. element beţiv şi scandalagiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era străină de interesele clasei muncitoare. 2 629 544 Bartok Viorica (Ilie) Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: întrucât a trăit din exploatare. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să se prelucreze cazul în organizaţia de bază. reconfirmată în 1960. 1944-1946 (a fost închisă la Auschwitz.11. În 1955 a fost reîncadrată în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. împreună cu patronul său.01.

moşier şi conducător cuzist. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.11. 2 633 295 Bartoş Ion I. Aron. a procedat în mod 1953 anarhic. având relaţii cu 10. Originale. Original. 1 634 296 Bartoş Paraschiva Fostă responsabilă la Căminul cultural „Nicolae Bălcescu”.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe 1950 care îl regreta. Original. brutal cu populaţia. 1 155 . Bucureşti.631 545 Bartoş Alexandru Membru de partid exclus în 1950 pentru că. membru de partid exclus pentru că: în 1942-1943 a fost comandant de 22. companie de „Levente” în comuna 1956 Sânzieni. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al lui Mişa 24. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. diferiţi bărbaţi. reconfirmată de CCP în 1960.10. în 1943 s-a înscris în Partidul Crucilor cu Săgeţi (Nyilas). CCV a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că: a trăit o viaţă uşuratică. adunând referinţe de la alţi membri de partid. s-a purtat 26. Originale. 9 632 294 Bartoş Andrei Ziarist la „Făclia” (Fáklya) din Oradea. în calitate de pretor.

verificare să-i procure o copie după 1954 caracterizarea sa. 9. era un element 15. Originale. 1 638 1083 Baruzaru Cezar Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică cuzistă. alte abateri. Original. 1 156 .02. deşi este căsătorit. Original. 1954 1 637 2896 Baruch Hermeliu (Barbu) Persoană care a solicitat primirea în Partid. al Gestapoului.05. 1 636 306 Barţichi Iacob Membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente străine clasei muncitoare.11. la verificare a avut o atitudine duşmănoasă. a obţinut un carnet de 1949 scutire de muncă şi un post la Centrala Evreilor. CCP a hotărât respingerea cererii. agent 19.09. alte abateri. pe care nu le-a demascat. imoral şi beţiv. a dus o viaţă uşuratică. a îndemnat un membru al Subcomisiei de 25.635 297 Bartoş Petru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de subofiţer de armată a bătut ofiţeri din cadrul aparatului politic. Copie. Întrucât în 1940 prin Willman. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei.

639 318 Barza Samson Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a fost agent de poliţie. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că 24. Originale. 2 157 . 5. care în perioada grea economică s-a ocupat cu specula. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1952 2 641 322 Bas Florian Primar în comuna Tinca. legionară. tatăl 1960 său a fost cuzist. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1941 a fost trimis la Cernăuţi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 1 640 323 Barzache Nicolae Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. a avut legături cu elemente chiabure şi maniste şi s-a manifestat duşmănos faţă de Partid. unde a participat la arestări şi percheziţii ale civililor. s-a dovedit necinstit şi a protejat elemen1951 te duşmănoase regimului.08. fiind casier al cuibului.03. (Iorgu) Membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat pentru trafic de influenţă. 6. Original.07. 1 642 334 Basalic Iordache M.04. regiunea Bihor. a făcut parte din organizaţia 27. în aceeaşi calitate.

1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 1 646 337 Basarab Ioan Membru de partid exclus pentru că: era un element nesincer faţă de Partid. pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a dat dovadă de lipsă de vigilenţă şi orientare în descoperirea unor elemente duşmănoase. alte abateri. faptă 10. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.) CCV a hotărât menţinerea deciziei. 14. 1 158 .02. afacerist şi speculant. 2 645 2897 Basarab Georgeta Membră de partid exclusă pentru că: în 1940 s-a căsătorit cu Nicolae Basarab. Membru de partid exclus pentru că a furat cereale de la GAS Băneasa. Locţiitor politic al Detaşamentului de muncă Băneasa (Securitate).643 335 Basamac Radu D. Originale. alte abateri. Copie. fiind cununată de Florin Miroiu. (A făcut parte din Divizia „Tudor Vladimirescu”. legionar. 1951 şi el legionar notoriu. Original.11. 1954 1 644 336 Basangeac Gheorghe T. 19. 3.08. Originale.

647 338 Basarab Mircea M. Locotenent de armată. 2 648 2764 Basarab Nicolae I. comandant de companie. avea rude elemente duşmănoa. pe motiv că 20. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu care întreţinea legături. alte abateri.09.11. fotografii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de partid de la Ministerul Minelor şi Petrolului. 37 159 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1954 se. Original. a avut legături cu elemen1949 te duşmănoase. în 1946 a 1950 sprijinit PNŢ. alte abateri. Original. Originale. era în relaţii cu un legionar notoriu. 1 650 744 Basarabu Virgiliu (Virgil) Membru de partid exclus pentru că în 1949-1950 a făcut închisoare. chiaburi. militar şi a fost decorat. pe care a căutat să le menţină în posturi de răspundere. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 26. alte abateri.02. „Ilie Gorgani”. 17 649 743 Basarab Ovidiu Membru de partid exclus pentru că: a fost ajutor de inspector de Jandarmi. membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a căsătorit în uniformă legionară la Biserica 17. pe frontul antisovietic a fost judecător 22. Originale.09.

CCP a hotărât anularea deciziei. apoi director general al centralelor mecanice din Ministerul Agriculturii. Hotărâre reconfirmată în 1957. a sabotat realizarea sarcinilor de plan. 17 653 737 Basch Emeric Fost responsabil al Secţiei organizatorice a Comitetului judeţean de Partid Hunedoara. rudele sale. au emigrat în Israel. în 1944 a fost deportată în Germania.06. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. el însuşi fost proprietar de atelier. exclus din Partid pentru că: era fiu de exploatator. după care în 1945 a stat în zona engleză de ocupaţie şi în 12. care toată 30. Original. a fost şef de grup într-o organizaţie sionistă. când s-a întors în 1952 ţară (perioadă neverificată). Originale. 1 652 811 Basch Elena Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie de burghezi. Suedia. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. copie. a promovat şi menţinut în funcţii elemente duşmănoase. foşti capitalişti.10. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea ei din Partid.05. Originale. viaţa a trăit din afaceri. alte abateri. până în 1946.651 812 Basch Andrei Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator. 1953 8 160 . 8.

cercetat pentru că la căderea din 1941 a avut purtare proastă. susţinând războiul cotropitor. antisovietică.654 2642 Basch Francisc E. fascistă. soţul ei a fost ofiţer pe frontul antisovietic. războiului antisovietic a făcut propagandă 1951 fascistă. Originale.08. 1 656 859 2. Basoc Aurelia Membru de partid exclus pentru că: era fiică de exploatator.02. a admonestat Judeţeana Maramureş a PCR pentru că l-a primit în Partid fără să aibă situaţia clarificată. Originale. Decizie reconfirmată în 1953. CCP a hotărât: primirea lui în Partid ca membru nou. 1951 Întrucât după 23 august 1944 a dovedit că a rupt cu educaţia din trecut. Original. membru de partid exclus pentru că în perioada războiului a primit o educaţie 19. (Petru) Responsabil al Resortului de studii şi documentare din Secţia de educaţie politică a Judeţenei PCR Maramureş.06. ca directoare la Liceul Comercial Sibiu a făcut propagandă fascistă. Şef de Stat Major la Batalionul de Paraşutişti Bucureşti. CCV a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. 2. unde a fost decorat cu „Coroana României”. cu interdicţia ca timp de un an să ocupe posturi de conducere în Partid. locotenent-major. Originale. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1944. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. 1948 8 655 738 Basculescu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost omul patronilor capitalişti. 4 161 . în timpul 27. 1953 2 657 861 Bastan Gheorghe S.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în trecut a servit burghezia. reconfirmarea deciziei. unde a avut o atitudine duşmănoasă faţă de populaţia sovietică.01. Originale. Notă de răspuns a CCP prin care s-au cerut relaţii suplimentare. Originale. 4 660 3058 13 661 648 5 162 . CCP a hotărât că nu îndeplineşte condiţiile necesare. a recoman. sucursala Galaţi. dat Comitetului judeţean de Partid Galaţi 1971 să-l ia în evidenţă.05. În 1979 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Totodată. 1953 16 659 866 Basz Coloman I.658 2640 Baston Ovidiu Fost director al Sovromtransport.08. iar faţă de muncitori s-a purtat brutal. alte abateri. Originale.A. şi spărgător de 1957 grevă. 4. Originale. în timpul războiului antisovietic a cerut să fie transferat cu serviciul la Portul Odessa.T.11. Başlîi Semion Vasilievici (Alexonescu / Prosan) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti prin care se solicita să se confirme că în anul 1943 a fost condamnat la 5 ani de 21. Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al 16.24. patronului uzinei I. închisoare pentru aruncarea în aer a 1960 podului de pe râul Apele Negre. Başchir Teodor Membru de partid care a solicitat să i se acorde stagiul din ilegalitate şi să fie luat în evidenţă. întrucât nu au fost găsite documente care să se refere la situaţia indicată. era un element necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

copii.04. a simpatizat cu 16. Referinţă a lui Marin Florea Ionescu. 9. 3 663 952 Başoer Manea Zaharova Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să i se confirme activitatea în mişcarea revoluţionară din România între 15. copii. pe care a sprijinit-o 1952 material. 1958 20 665 860 Baştă Gheorghe I. în perioada dictaturii antonesciene a fost la Odessa. Originale. rusă. 1966 Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. Adresă a CCP către CC al PCUS prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Original. Mişcarea Legionară. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al patronilor. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 163 . 33 664 446 Başoer Sprinţa Boruhovna Cetăţeană sovietică. Originale. făcut parte din organizaţia legionară. lb.07. necesară pentru pensionare.04.662 858 Başna Stan Membru de partid exclus pentru că a 11. română. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea sa în PCdR.06. Originale. Referinţe semnate de Ghizela Vass şi Ida Felix. 1929-1940. iar faţă de muncitori a avut o purtare duşmănoasă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

a dat burse unor elevi care erau „elemente necorespunzătoare”. a făcut parte din organizaţia legionară. alte abateri. 1 669 772 Batalan Vasile Preşedinte al Comitetului de conducere al Cooperativei CFR Arad. hitleriste şi a regimului antonescian. 2 164 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. a contopit cu organizaţia profascistă 1959 „Muncă şi Lumină”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 a făcut parte dintr-o asociaţie cu caracter naţionalist-şovin. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. a făcut propagandă în favoarea armatelor 11.09. Original. 4.12.15. reconfirmarea deciziei. 1954 2 668 864 Baştea Nicolae N. Original.04. alte 1954 abateri. Originale. membru de partid exclus pentru că: a luat parte la Rebeliunea legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. 1956 8 667 863 Baştea Ioan Gh. 7. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Originale. (Başcă) Prorector al Institutului Agronomic Bucureşti. care în 1940 s. În 1980 CCP a propus.666 862 Baştea Costică I.12.

Original.05.07. regiunea Constanţa.Sarkani) Membru de partid exclus pentru că 15.10. 1954 1 672 776 Batcu Constantin Preşedinte al Sfatului Popular din comuna Beidaud. alte abateri. 1. membru de partid exclus pentru că: a avut comportare brutală faţă de populaţie. 1 165 . era un element imoral. Întrucât a reuşit în bună măsură să rupă cu mediul în care s-a format. CCP a hotărât anularea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Original. Originale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. fapt care în acelaşi an s-a şi petrecut. a dus propagandă împotriva înfiinţării GAC. CCP a recomandat Comitetului 1962 regional PMR Bucureşti să i se retragă calitatea.670 773 Batali Adrian Candidat de partid exclus pentru că avea un frate care a făcut parte din Siguranţă. Originale. 2 673 777 Bathori Margareta (Csisar .10. membru de partid exclus pentru că era de origine burgheză. motiv pentru care în 19521954 a fost deţinut. era 13. 27. văzut beat prin comună şi juca jocuri de 1952 noroc (barbut). CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 671 775 Batcu Alexandru Asistent la Institutul de Medicină Iaşi.

4 678 140 Batori Adalbert Cetăţean ungar cercetat în urma solicitării Partidului celor ce Muncesc din Ungaria. Adresă similară din 1953. lb. că era un element exploatator şi afacerist. Original. 1 675 780 BatkayAdalbert I. copii. Membru de partid exclus pentru că în 1943-1946 a fost în Ungaria şi Germania. perioadă care nu putea fi verificată. Adresă a CCP prin care s-a comunicat faptul că în perioada interbelică a fost membru al Partidului nylasist şi al organizaţiei fasciste „Bathori Löverszegyesület”. 9. 1957 Întrucât a renunţat la apel. mahiară şi rusă. intrat în Partid cu 1950 scopuri personale. element exploatator. Original. 1 677 770 Batog Solomon Membru de partid exclus pentru că a 15. făcut parte din organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru 19.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. 1952 35 166 . 20. CCP a hotărât clasarea cazului. Original. Originale. copie. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. română. 2 676 771 Bato Iosif Preşedintele Sindicatului IPEIL Odorhei. 31.01.06.674 778 Batica Ioniţă Membru de partid exclus pentru că: în 1924-1948 a fost agent fiscal de urmărire.06.

Originale. copii. s-au comunicat informaţiile solicitate (în 1955 perioada interbelică a avut atitudine slugarnică faţă de moşier şi de sfidare a cetăţenilor).06. reconfirmată de CCP în 1956. de a se trimite informaţii cu privire la participarea lui la mişcarea revoluţionară din Ungaria. lb. Adresă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar prin care se confirmă că a făcut parte din mişcarea de rezistenţă din Ungaria. necesare pentru stabilirea unei pensii a 1962 tatălui său. unde a ajuns în urma deportă19. s-a ocupat cu fabricarea ţuicii şi a 1950 deschis o cârciumă. adresate CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Baum Iosif Membru de partid exclus pentru că: după reîntoarcerea din zona de ocupaţie americană. a fost arestat torturat şi ucis. Originale. a fost decorat cu 1950 „Crucea de Fier” germană.05. Original. în anii de secetă a făcut speculă. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 20. 3 680 850 7 681 266 53 682 784 1 167 . rii. Adresă de răspuns a CCP prin care 15. Bauch Sándor (Bauc Alexandru) Persoană cercetată în urma solicitării CCP. Secretar al organizaţiei de bază. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. împotriva partizanilor. 14. Bauer Carol (Hajdu) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. română şi maghiară.679 786 Bau Radu I.08. Originale.

stagiului de partid din ilegalitate. Instructor la Comitetul regional PMR Braşov.683 785 Baum Iosif A. anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. care a solicitat acordarea 18.12. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 4 684 783 6. Originale. Original. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1955 pentru că a fost condamnat la 5 ani de închisoare 12.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 686 3019 5 687 782 4 168 . Bazavan Constantin M. 1961 CCP i-a respins cererea. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. 1980 CCP a propus. membru de partid exclus pentru că s-a înconjurat de elemente duşmănoase. legionară. Originale. alte abateri. lagăre şi colonii din MAI. Director adjunct al Direcţiei penitenciare. 1954 2 685 1514 Bay Emilia Membră de partid exclusă pentru că tatăl său a făcut parte din Grupul Etnic German. Bazavan Marin I. pozitivă pe tărâm profesional şi obştesc.10. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 30.01. pentru favorizarea infractorului la 1969 săvârşirea infracţiunii de uneltire contra ordinii sociale. Ţinând seama de activitatea ei 25. Originale. Bauman Dumitru Director al Trustului (de alimentaţie) Bucureşti. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.04.

regiunea Suceava. Original. reconfirmată în 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 7 691 3129 Băbescu Solomon Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi să fie luat în evidenţa ilegaliştilor. raionul Dorohoi. Originale. Întrucât nu îndeplinea condiţiile cerute. 1960 6 689 5 Băbăţ Constantin Fost secretar al Comitetului PCR de plasă Bălăciţa. reconfirmată în 1962.10. membru de partid exclus pentru că a avut atitudine duşmănoasă împotriva comuniştilor judecaţi în 1936 în procesul de la Craiova. 16.03. Originale.688 781 Bazic Ştefan I. Originale.12. 5. a falsificat acte şi şi-a însuşit o sumă de 1955 bani. cererea i-a fost respinsă. exclus din partid pentru că: în 1936-1937 a făcut politică cuzistă. în calitate de agent încasator (1949-1950) 11. 1 690 4 Băbeanu Victor Preşedinte al Tribunalului Popular Regional Craiova. 4. Preşedinte al GAC „Victoria” din Brăeşti. 41 169 . fapte pentru care a fost condamnat penal. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1975 Comitetului municipal Bucureşti al PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că din 1939 a activat în organizaţia legionară.

alte abateri.04. în 1953 a intrat în 1954 anturajul unor elemente necinstite şi cu trecut dubios. Original. pe care. 1954 1 694 582 Băbuţă Ion Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de pădurar a făcut afaceri cu lemne. a luat parte la beţii şi a avut legături cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a sustras un dosar pe care l-a dat unui avocat în contul 30. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. în schimbul sumei de 2000 lei. 1959 4 170 . era împotriva GAC şi exploata braţe de muncă. unei sume de bani. avea abateri de 29. 7. 1 693 41 Băbuţ Matilda Membră de partid exclusă pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară.11. Original. Originale. le-a sprijinit cu acte false în vederea şantajării unei doctoriţe.08. când lucra la SSI. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.692 72 Băboi Ion (Ioan) Ofiţer la Direcţia 11. la morală cu mai multe femei din sat. a 1954 divulgat secretul de partid. 1 695 723 Băcanu Constantin G.10. Serviciul comandatură din Securitate. membru de partid exclus pentru că: în 1946. sublocotenent. 8.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1 697 724 Băcanu Dumitru Agent agricol. Original. ajutor de primar şi preşedinte al GAC din comuna Negru Vodă. 4 171 . Originale. 28.02. a avut funcţie importantă în PSD. a asuprit şi jefuit 1950 populaţia sovietică. CCP a hotărât menţinerea deciziei.696 578 Băcanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut politică PNŢ.28. menţinerea deciziei. CCP a trimis cazul spre recercetare 1961 Comitetului regional PMR Bacău. în calitate de comandant de companie a luat parte la 13.06. Originale. regiunea Dobrogea.02. motiv pentru care 27. 5 698 3375 Băcanu Vasile Membru de partid exclus pentru că a comis acte de necinste. a fost condamnat penal.02. alte abateri. a fost condamnat penal pentru abuzuri şi metode huliganice. războiul antisovietic. Decizie menţinută. Originale. membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1940. 1981 CCP a propus. 5 699 715 Băcăiţă Dumitru Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1941 a făcut parte din organizaţia 1961 legionară.

03.09. Originale. membru de partid exclus în 1951 pentru că: a divulgat 21. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică. Originale. locotenent-major. 5 701 580 Băcărin Grigore I. Original. membru de partid exclus 28. 1952 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. 2 703 612 Băcăuanu Miltiade Director la Departamentul Aprovizionării Armatei. 6. raionul Baia de Aramă. regiunea Craiova. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 1958 pentru că în trecut a făcut parte din 1960 organizaţia legionară. secretul militar. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid în 22.700 579 Băcărin Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Zegujani. pentru că în trecut a deţinut o prăvălie şi a 1950 exploatat muncitori. Decizia a fost menţinută. Decizie reconfirmată de CCP în 1963. alte abateri.11. CCP a hotărât trimiterea cazului spre recercetare Comitetului regional PMR Oltenia.09. 1962 10 702 581 Băcăuanu Artur (Goldenstein) Medic la Institutul Sanitar Militar. Original. 2 172 .

copie. 4 706 684 Băcilă Ilie Membru de partid exclus pentru că în 1949 a întreprins o acţiune anarhică. prin care a compromis Partidul şi a îngreunat 23. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1940-1941 a activat în 22. pentru că în 1939-1940 a activat în 1960 organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a ocupat cu specula. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. parte din „secta” baptistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia legionară. Originale. Şef al postului de miliţie din comuna Cincu. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.05. munca organelor de stat în urmărirea 1950 „fugarilor din păduri”. Originale. membru de partid exclus în 1957 29. reconfirmată în 1960.10. 1 707 700 Băcilă Ion Gh. 4 173 .04.704 613 Băcescu Ion P. 11 705 614 Băceu Gheorghe Gh.08. a fost 1959 condamnat penal pentru fals în acte publice. Original. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944 a făcut 29.

708 702 Băcioiu Maria Membră de partid care a solicitat să i se verifice activitatea din ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei.V. sancţionarea cu „admonestare scrisă”.12. alte abateri. său. prin influenţa sa. raionul Râmnicu-Sărat.10. Stalin i-a comunicat că are situaţia neclară şi a scos-o din munca de secretară 16. CCP a propus: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Gheorghe Pleşa. Băcioiu Vasile Director la Sovromconstrucţie. alte abateri. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia 25. întrucât Comitetul raional de Partid I. a organizaţiei de bază. 2 709 703 5 710 704 2 711 529 1.02. 1955 CCP a hotărât scoaterea ei de sub ancheta CCP şi a recomandat-o pentru a fi folosită la munci corespunzătoare pregătirii şi capacităţilor ei. a întreţinut legături cu unchiul 31. Băcioiu Ovidiu Gh. Redactor la ziarul „Flamura Prahovei”. legionar evadat din 1952 închisoare. Originale. Copie. care s-au dovedit a fi elemente necinstite. legionară. Bucureşti. Original. Originale. copie. Trustul nr. 1953 3 174 . regiunea Ploieşti. Băcioiu Simion Secretar al organizaţiei de bază din comuna Jitia. ca gestionari 1954 la cooperativă au fost numiţi cumnaţii săi. alte măsuri. membru de partid exclus pentru că: a promovat în funcţii elemente duşmănoase. 4 Foraje.08. reconfirmată în 1957. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1 714 2809 Bădană Cristache I. apoi agent de 26. dat fiind că însăr11. Copie. 1963 Întrucât s-a constatat că a fost exclus pe baza unor declaraţii neobiective. Membru de partid exclus pentru că a făcut politică în Partidul cuzist şi în organizaţia legionară. „Liberalul”. CCP a retrimis apelul 25. reconfirmată în 1962.08. cinarea era prea mare pentru capacităţile 1948 sale. Originale. 1 713 637 Bădan Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost gardian public. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”.07. tot timpul a citit ziarele reacţionare „Dreptatea” şi 22. date cu patimă.05. 4 715 639 Bădâră Virgil Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Comitetului regional PMR Bucureşti. Întrucât de la data excluderii au trecut mai mult de 4 ani. soţia sa provenea dintr-o 1951 familie înstărită.712 2888 Băcueţ Gheorghe Responsabil de partid la plasa Brad. Original.05. dezertând. Originale. în 1966 s-a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 3 175 . poliţie. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. cercetat pentru că a părăsit munca încredinţată.

Originale.06. alte abateri. membru de partid cercetat pentru că: în trecut a făcut un an închisoare. simpatizant legionar.04.07. 2 176 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 717 Bădănac Alexandru Director al Întreprinderii judeţene de construcţii-montaj Botoşani. reconfirmată în 1980. fiind şi şef de cuib. primsecretar al Comitetului judeţean PCR Botoşani. a făcut propagandă 1950 antisovietică. să-l înlocuiască din funcţie. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 17. în funcţia avută se comporta dur cu oamenii şi îi înjură. alte 1951 abateri. părinţii săi au fost excluşi din Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2.716 636 Bădăluţă Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică PNŢ. 1978 12 718 642 Bădănoiu Cristea M. tatăl său a făcut parte din vechea poliţie. Petre Lupu şi Emil Bobu i-au recomandat lui Alexa Haralambie. a fost 11. Originale. 12 719 57 Bădărău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1940 a făcut parte din Mişcarea 15. Original. Originale. motiv pentru care a 46/1977 fost condamnat penal. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia legionară. Legionară.02.

a avut purtare anarhică. iar pentru devotament în 1956 luptă a fost avansat în grad şi decorat. Constantin Cabaş. Decizie reconfirmată în acelaşi an. Originale. a dus o viaţă de desfrâu prin chefuri cu 14. să se atragă atenţia lui 12.09. 2 721 59 2 722 3409 Bădărău Toma-Pavel Primar şi vicepreşedinte al Sfatului Popular Sâmbureşti. CCP a hotărât: sancţionarea lui cu „vot de blam”. Original. când s-a cerut şi scoaterea sa din Direcţia Politică a Armatei. Întrucât a renunţat la apel. CCP a hotărât clasarea cazului.720 58 Bădărău Gheorghe A. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. Bădărău Nicolae Membru al aparatului politic al Diviziei „Tudor Vladimirescu”. membru de partid exclus pentru că: în 1936-1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară. pentru uşurinţa cu care l-au exclus din Partid. Copie. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Olt.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. fost secretar al 1948 Comitetului judeţean de Partid Turda. responsabil de cadre.12. avertisment” pentru nereguli şi abuzuri în 1981 muncă. şi lui Ion Gluvacov. la împărţirea porumbului către populaţie. în timpul războiului antisovietic a fost comandant de pluton 19. Originale. 5 723 2887 1 177 . femei şi anturaj de elemente duşmănoase. Bădău Artenie Membru de partid exclus pentru că în 1947. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu 25. de mitraliere.10.

alte abateri. a fost omul de 31. 1957 11 725 64 Bădău Ion Membru de partid exclus pentru că: a avut o funcţie de răspundere în PNŢ. 1. Original.12. 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în acelaşi an. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. asculta Radio America şi avea manifes1954 tări naţionalist-şovine. 1 726 80 Bădeanu Haralambie I. 1 178 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1963 şi 1966.08. Original. 1954 8 727 360 Bădescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. Original. 1 728 361 Bădescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a jefuit şi 11.724 63 Bădău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Tineretul PNŢ.10. Originale. motiv pentru care a fost condamnat penal. încredere al patronului. Originale. 6. reconfirmată în 1979. (Şerbănescu) Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la atrocităţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca preşedinte al Sectorului I Timişoara. alte abateri. batjocorit populaţia.

era 25. membru de partid exclus pentru 29.10. îndemnând oamenii să 17. CCP a retrimis cazul spre soluţionare organizaţiei de bază. căsătorit cu fiica unui chiabur. Originale. la verificări nu a luat atitudine să-l 1960 demaşte. Bădescu Gheorge A. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost legionar. alte 1954 abateri. căpitan. CCP a hotărât menţinerea deciziei.729 362 Bădescu Ana (Butoiu) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. deşi a cunoscut că soţul ei a fost legionar. voteze pe Iuliu Maniu şi Constantin 1966 (Titel) Petrescu. tic a sprijinit regimul fascist. că a activat în organizaţia legionară. se ţinea de 1950 beţii. 19.02. Întrucât apelantul şi-a recunoscut faptele. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din gruparea PSD Independent. reconfirmată în 1962. la alegerile din 1946 a făcut propagandă. Original. pe frontul antisovie24.05. Bădescu Constantin N.10.03. 5 730 363 1 731 2775 1 732 364 Bădescu Emanoil I. Ofiţer de marină pe linie de comandă. Original. 7 733 366 1 179 . Bădescu Benone Membru de partid exclus pentru că: a posedat mijloace de exploatare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

Membru de partid exclus pentru că a făcut politică legionară.734 Bădescu Gheorghe Secretar al Comitetului de partid al comunei Liebling. 1960 reconfirmată în 1961 şi 1975. 1. Originale. CCP a clasat cazul. 17 735 365 Bădescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1939 a fost simpatizant al Frontului Renaşterii Naţionale. 24. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 1951 2 736 367 Bădescu Ion Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. CCP trimis cazul 1961 spre recercetare Comitetului regional PMR Argeş. a fost membru al PNŢ şi a făcut politică legionară. cercetare temeinică.10. alte abateri. 17 737 368 Bădescu Ion D. Originale. 40/1977 pentru că ar fi săvârşit abuzuri. 3 180 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Timiş.12. Originale. 1978 Întrucât acuzele nu s-au verificat. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Hotărârea a fost menţinută.11. cercetat 10. Original.08. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 19.

trăind în concubinaj cu o altă femeie. pentru că în 1940 a luat parte la diverse manifestări legionare. Membru de partid exclus pentru că: şi-a părăsit întreprinderea şi familia. Originale. fapt pentru care a fost cercetat în numeroase rânduri de către „organele în drept”.05. Răspuns al Colegiului de Partid Constanţa către CCP în care se spune că apelantul a renunţat la apel.738 369 Bădescu Ion I. Membru de partid exclus în 1949.07. Hotărâre reconfirmată în 1980.01. motiv pentru care cazul a fost clasat. 1979 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Binder) Procuror la Tribunalul Vâlcea. fostului administrator al moşiei Brătianu. 1952 după 23 august 1944 a menţinut legături cu diferite elemente duşmănoase. menţinerea deciziei. în 1938 a participat la constituirea Asociaţiei avocaţilor români creştini din Vâlcea. Bădescu Ion M. 18. Original. semnat „Angajamentul solemn”. Bădescu Marin Persoană care a solicitat primirea în Partid. membru de partid exclus pentru că: a fost avocat în Baroul Vâlcea şi a făcut politica PNŢ. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Bădescu Marcel N. în 1944 s-a căsătorit cu fiica 17. 1980 1 181 . Originale. nu a mai dus activitate de partid şi nu a 25. Original. la verificare. foşti legionari şi manişti. 1 739 3275 8 740 3082 11 741 3360 9. CCP a hotărât că apelurile celor 1973 excluşi la verificare nu se mai examinează.01. întrucât nu a prezentat dosarul de primire organizaţiei de bază.

04. 6 744 370 Bădescu Stanciu Sublocotenent MAI. părinţii lui erau chiaburi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ilegalitate. a dat dovadă de 17.09. Ofiţer MAI. 1966 3 743 3340 Bădescu Nicolae Membru al CC al PCR. Originale. 6 182 . împăciuitorism şi a tolerat familiarismul. membru de partid exclus pentru că: în trecut a slujit 22. acordarea stagiului din 1940. Originale. a luat şperţuri. ministru adjunct al Lucrărilor Publice. în funcţia avută.742 2776 Bădescu Mihai Membru de partid exclus pentru că în calitate de lucrător la Sectorul carnet de partid al raionului PMR Turnu Severin şi-a însuşit bani din cotizaţii. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original. avea rude moşieri. membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: în 19481952. Originale.05. care a solicitat acordarea stagiului de partid din 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1980 CCP a propus. 5. 2 745 706 Bădescu Ştefan C.07. 1958 se afla sub influenţa misticismului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în Jandarmerie – aparat de oprimare al 1952 clasei muncitoare.

CCP nu a putut stabili dacă a fost recrutat şi folosit ca informator.”. În 1965 i-a fost ridicată sancţiunea de „vot de blam” dată în 1959. 3. Idem.1957 lui CCP. a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam” şi scoaterea din aparatul CCP. duşmani ai regimului. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. copii. I) 746 (vol. II) 747 765 Bădic Gheorghe Preşedinte al cooperativei din comuna Pucheni.05. I-II) 22 441 (vol. Original.11. 5 (vol. informator. fotografii. membru al aparatu. Originale. Atelierul de sculărie. însă întrucât a întreţinut relaţii cu Stancu Soancă. în funcţia avută a făcut greutăţi politicii regimului. în 1946 a făcut propagandă contra BPD.E. A fost cercetat întrucât figura pe două 15. (Ion) Student la Şcoala Superioară de Partid 23. regiunea Argeş. pe care nu l-a demascat.707 Bădeţ Ioan I. „Ştefan Gheorghiu”. Originale. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1941. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1942. raionul Câmpulung. tabele ca agent informator la fosta fabrică 1959 „S. 1952 1 183 .T.

01.”. pe frontul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ofiţer de Miliţie. a fost numit comandant al Detaşamentului de 17. apoi un curs de pregătire militară. cu care.I. 2. CCP a constatat că: în 1942. Originale. a fost luat prizonier. 1952 4 749 764 Bădică Ilie M. în 19501958 a avut „diferite funcţii în M.1945). nu a trăit viaţă de partid. la Moscova a urmat o „şcoală antifascistă”. din martie 1945 a fost chestor la Craiova. în 1949 a devenit comandant al Miliţiei judeţului Hunedoara. după care. unde a luat parte la incendierea unor trenuri petroliere. partizani „Carpaţi”.12. a organizat preluarea Prefecturii Dolj (24. reconfirmată în 1962 şi 1966. duşmani ai regimului. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. apoi şef al Inspectoratului de Poliţie Galaţi (19471948). pe care l-a despărţit de soţia sa. în aprilie 1944. cu care avea un copil. în 1946 s-a căsătorit cu Bădică Ilie. CCP a hotărât acordarea stagiului din mai 1944. 3 184 . membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. a avut misiuni în Crimeea. Director general adjunct al Direcţiei Generale a Recrutării şi Repartizării Forţelor de Muncă de pe lângă Consiliul de Miniştri.A. în mai 1944 1963 a fost trimis în România. după 23 august 1944 a fost numit comandantul Forţelor Patriotice din Craiova.02. Originale.748 763 Bădică Cecilia Fostă responsabilă cu cadrele la Banca RPR Hunedoara.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. aflată 22. 10. de prietenie cu elemente titeliste.01. Bădici Anişoara Membră de partid exclusă pentru că: era de origine chiabură. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. Originale. a avut 1953 abateri de la morală (beţie). Bădiceanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost cârciumar. era soţia unui 18. a lucrat birocratic. duşman al regimului. cercetat pentru că: a avut rezultate slabe în munca de control. Bădici Ioan Şef al Secţiei de agitaţie şi propagandă a Comitetului regional de Partid Teleorman. Originale.04. într-o frizerie luată de la un evreu. a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. Originale. 26. CCP a propus. CCP a propus sancţionarea lui cu „vot de blam”. a lăsat să se strecoare 1951 în subordinea sa mai multe elemente duşmănoase.07. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat.750 3203 Bădică Ştefan Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în timpul războiului a lucrat la Comenduirea pieţei din Chişinău. 7 751 650 2 752 652 1 753 3260 Bădici Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals în acte. 3 754 651 4 185 . după 1976 23 august 1944 s-a ocupat cu specula.04. Originale. Original. a fost în relaţii 15. CCP a hotărât clasarea cazului.

Originale. 1979 CCP a propus. Originale. a făcut chefuri şi 20. menţinerea deciziei. Sibiu. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original. exclus din Partid în 1953 pentru că: a înşelat oamenii. ţară. Oprişeneşti. 1 186 . Pâinea. director la O. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Bădilă Dumitru Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” în 1975 pentru că. 3 din Făgăraş. a săvârşit 1977 abuzuri şi abateri de la disciplina de partid. 1954 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. În 1957 a solicitat stagiu de Partid din 1936 şi i s-a acordat din 1944. 3 756 3174 3 757 653 6. CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1945 şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. 1954 10 758 654 Bădilă Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Turnişor. judeţul Brăila.L. alte abateri. membru de partid exclus şi destituit din funcţie pentru că: s-a înconjurat de foşti comercianţi. a avut neînţelegeri cu responsabilul de cadre. în calitate de preşedinte al Cooperativei de producţie 26. afaceri cu chiaburii.12. cu care frecventa restaurantele.03.04.755 3294 Bădilă Aurel Profesor la Şcoala generală nr. Bădilă Florea Fost simpatizant al Partidului în ilegalitate.C.09. a făcut speculă cu carne. membru de partid exclus pentru că a depus cerere de plecare definitivă din 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

01. 1951 11 187 . Originale. dintr-o familie de chiaburi şi negustori. era palavragiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Mureş. 10 761 693 Bădilă Petru Membru de partid exclus pentru că: în timp ce era contabil la Sfatul Popular al raionului Gheorghieni. Original. Originale.12. (Chivu) Membru de partid exclus pentru că: a avut atelier şi a exploatat braţe de muncă. provine 26. şi-a însuşit o sumă de bani. reconfirmată de CCP în 1956. Originale. Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 ca elev de liceu a participat la marşuri şi cântece legionare.04. a falsificat acte şi 16. 1958 alte abateri. faptă pentru 1957 care a fost dat în judecată. 4 762 501 Bădin Kivu N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era necinstit şi carierist. exclus din 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. nesincer şi lipsit complet de conştiinţă de clasă. 4. a terorizat cetăţenii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960.759 655 Bădilă Ion (<al> lui Filip) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Filea.03. Partid pentru că: s-a dovedit a fi afacerist 1955 şi beţiv. 1 760 692 Bădilă Iosif V.

06.04. Original. Întrucât Biroul Comitetului judeţean 30. CCP a clasat cazul. Originale. 1958 3 767 3428 Bădiţă Marin Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul de partid.13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bădiţă Ion M. 4 764 695 Bădiţă Alexandru Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de liberali şi ţărănişti. iar 1982 apelantul şi-a retras apelul. 5 188 . unei sume de bani din gestiune. a ocupat funcţii de răspundere în organi. în timpul războiului antisovietic 15. alte abateri. 1972 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu chiaburi. Vâlcea al PCR i-a redat calitatea.763 694 Bădină Aurel G. (Bădiţa) Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru însuşirea 14. Originale.05. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă fascistă şi a simpatizat cu Mişcarea Legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.12. a luat parte la jafuri contra populaţiei 1951 civile. zaţia fascistă „Muncă şi Lumină” din 1953 întreprinderea în care lucra. Bădiţă Dumitru C. reconfirmată în 1975.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cărora le-a divulgat secrete de partid. 1 765 3080 7 766 696 3. Original. reconfirmată în 1957. Originale.

5. 14/1955 vol. 1950 10 770 (vol. comuna Dobrun. 34 769 2590 3. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.07. reconfirmată în 1960. şi în special în oraşul Sibiu. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam”. La discutarea cazului său la CCP. satul Roşieni. Bădiţă Stelian Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic.11. copie. judeţul 1978 Olt. a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a fost decorat.10. trimiterea în producţie şi să i se stabilească termenul de returnare a banilor lipsă pe care îi gestiona. CCP hotărât menţinerea deciziei. Originale. a avut o comportare incorectă faţă cu fondurile băneşti ale Comitetului regional Stalin.11. a săvârşit abuzuri în muncă. şi că este bolnav. în 1953 s-a prezentat băut la fabrica „Vasia Vasilescu”. unde a lăsat o impresie proastă. 1956 73 (vol. II) Original. alte abateri. avea obiceiul de a frecventa în grup diferite localuri.768 3250 Bădiţă Nicolae Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că în calitate de director la Şcoala generală din 24. I) 2 (vol. s-a dovedit ataşat armatei fasciste maghiare. I-II) Bădiţoiu Gheorghe Prim-secretar al Comitetului de partid 2. a spus că din pricina lipsurilor avute nu mai poate munci în funcţia avută. Originale. motive pentru care a solicitat să fie trecut într-o muncă administrativă. 189 . cupură ziar. 496 Idem. VI al oraşului Sibiu cercetat pentru că: în <1955> calitate de membru al Biroului regional de Partid Stalin (Braşov) a avut o poziţie împăciuitoristă şi de cocoloşire a unor abateri ale unor lucrători din aparatul de partid. a întreţinut relaţii neprincipiale cu Guţea Ana.

01. 9. Membru de partid exclus pentru că în 1946 a fost membru al PNŢ şi. partid din care a făcut parte. 16 774 2587 Bădoiu Grigore I. Hotărâre reconfirmată în 1964. Director al fabricii de tâmplărie Budeşti. alte 1960 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 5 190 . copie. CCP a hotărât clasarea cazului. Cererea şi-a bazat-o pe faptul că la unele şedinţe ale PNŢ. membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a luat parte la o şedinţă legionară. tot în acea 30. reconfirmată în 1963. 4 773 202 Bădoi Nicolae D.10. a fost condamnat penal 24. a participat şi Mihail Roşianu. reconfirmată în acelaşi an.03. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1936. pentru abuz şi neglijenţă în serviciu. Secretar de celulă de partid la Atelierele principale CFR Turnu-Severin. Originale. Originale.771 2602 Bădiţoiu Ion D. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1. 1961 6 772 3083 Bădîrcă Ion Gh. perioadă. Originale.06. s-a încadrat într-o organizaţie 1973 subversivă legionară . Întrucât şi-a retras cererea. Originale. exclus din Partid în 1959 pentru că: a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară.

membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat penal pentru acte de 25.12. menţinerea deciziei. 6 776 201 Bădoiu Romică St.10. având 29. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a activat în 21. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. îşi bătea soţia şi se ţinea de 1951 beţii. reconfirmată în 1957.01. necinste. Bădulescu Gheorghe N. misiunea de a-i urmări pe comunişti. 31. 5. organizaţia legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1952 1 191 .05. Hotărâre reconfirmată în 1980.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a fost informator al Siguranţei. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât.775 3156 Bădoiu Petre Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat de mai multe ori pentru fapte de necinste. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 5 777 199 4 778 197 Bădulescu Tiberiu A. 20 779 196 Băduleţ Maria Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a trăit în Basarabia (perioadă neverificată). Director al CAP „Ilie Pintilie”. CCP a propus. Originale. reconfirmată în 1960. Originale. Originale.

asesor şi judecător militar. deşi acesta fusese condamnat penal pentru furt din avutul obştesc.07. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940 a făcut politică legionară. 1979 5 782 195 Băetu Scarlat Gh. a întreţinut 1960 legături de prietenie cu elemente necinstite. în 1949-1953. Întrucât şi-a retras apelul. CCP a hotărât clasarea cazului. beţiv şi 1959 scandalagiu. Originale. CCP i-a 1962 recomandat să se adreseze organizaţiei de bază de la locul de muncă.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei Originale. membru de partid cercetat pentru că în adunarea generală a organizaţiei de bază a luat apărarea lui 61/1979 Grigore Ciolacu. Băgălin Constantin Gh. Originale. 10. 4 783 194 2 192 .12.780 2741 Băduţ Ştefan I. în timp ce era 14. sub influenţa cărora a dat sentinţe mai reduse în raport cu faptele comise. în 1937 a fost sub influenţa propagandei legionare. CCP a constatat că sesizarea nu are temei.09. exclus din Partid în 1958 pentru că s-a 30. Activist de partid la regiunea PMR Piteşti şi raionul Loviştea şi Costeşti. 8. pentru a nu fi exclus din Partid. Pentru reprimirea în Partid. Membru de partid exclus pentru că: în 1933-1938 a fost ofiţer de jandarmi la Centrul de instrucţie Târgu Ocna. dovedit a fi un element viciat. Original. 5 781 Băetaniu Ion (Băetănoiu) Director al Bazei judeţene de aprovizionare tehnico-materială Mehedinţi.

784 191 Băgeag Vasile A. condamnat penal pentru însuşirea unei 1965 sume prin falsificarea actelor. Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist. Original. Fost secretar al organizaţiei de bază din comuna Prisăcani. grea economică (1947) a speculat pe 1951 ţăranii săraci. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost 27. regiunea Iaşi. aparatului de opresiune al regimului 1951 burghezo-moşieresc.09. în calitate de agent de poliţie şi funcţionar la diferite închisori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 193 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 2 785 190 Băghină Nicolae Membru de partid exclus pentru că. exclus din Partid în 1952 pentru că. în calitate de gestionar. 1 786 1157 Băgiu Valeriu B. calitate de gestionar.09. 2 787 510 Băias Mihai Membru de partid exclus în 1965 pentru că. a fost condamnat 1956 penal pentru sustragere de bani şi fals în acte.09. Original.09. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care în perioada 12. a fost în slujba 19. în 19.

Adresă a Colegiului de Partid Braşov 28. Băiaş Francisc Secretar al organizaţiei de bază al Secţiei mecanice de la Mina Anina. exclus din Partid în 1953 pentru că în 1940 a fost membru al organizaţiei legionare. Membru de partid sancţionat în 1954 cu „vot de blam cu avertisment” şi trecerea sancţiunii în cartea de evidenţă pentru că: în timp ce era militar în 11. s-a îmbătat în mod repetat.05. primind şperţuri de la evreii cărora le făcea favoruri.788 3359 Băiaş Filip Persoană care a solicitat primirea în partid. Întrucât era un muncitor tânăr.11. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „vot de blam”. 3 194 . în care se spune că 1979 apelantul nu a dorit să fie pus în discuţia organizaţiei de bază pentru că a suferit două condamnări penale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 5 789 508 1.11. din 1980. reconfirmată în 1955 şi 1957. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut afaceri. Original. fiind concentrat la muncă obligatorie. 1954 1 790 516 6. Originale. Băiceanu Moise (Cuperman) Fost referent juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. către CCP. Originale. Originale. s-a căsătorit cu fiica unui exploatator. a 1956 pierdut corespondenţă secretă. în timpul dictaturii antonesciene. 1952 7 791 528 Băiceanu Nicolae V. membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de arendaş de moşie. termen.

şi sarcinile date de organizaţia de bază. 9. era un element beţiv şi 1958 afemeiat. împăciuitoristă. 1 793 534 Băicuş Florea Activist al Consiliului sindical regional Craiova. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. Original.792 2605 Băicoianu Gheorghe (Băicăianu) Membru de partid exclus în 1951 pentru că a refuzat învăţământul de partid 14. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. Ţinând cont de activitatea lui pozitivă. Întrucât şi-a recunoscut abaterile. Secretar al organizaţiei de bază. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 20. comandant de pluton la frontieră. 2 195 .01. CCP a hotărât clasarea cazului. membru de partid exclus în 1952 pentru că a înlesnit legionarului Alexandru Logofătu să ajungă activist al aceluiaşi sindicat.01. CCP a propus ca organizaţia de partid 1951 din care făcea parte să-i analizeze trecutul.04. 1 795 2980 Băieş Eugen Revizor la Ministerul de Finanţe.01. exclus din Partid pentru că: a avut atitudine 24. Copie. 1956 2 794 2686 Băicuş Ioan M.

era bănuit a fi agent provocator al Siguranţei. maghiară. română. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. parte din Gărzile lui Maniu.04. motiv pentru care a fost arestat de Securitate. alte măsuri. lb. din aprilie 1942. în funcţia avută a fost preocupat de interesele sale personale (a deţinut 1/3 dintr-o batoză). raionul Dej. Original. 1948 48 196 . iar în 1949 a recunoscut acuzele.796 2595 Băieş Petre Secretar al organizaţiei de bază şi preşedinte al Sfatului Popular din comuna Jurca. Originale. Originale. 5 798 17 Băieşu Grigore (Băieş. Ofiţer la Trupele de grăniceri şi Securitate.10. 1953 1 797 3018 Băieşu Andrei V. Fostul comisar-şef Ion Taflaru l-a indicat ca agent al Siguranţei. exclus din Partid şi cercetat pentru că în timpul căderii a grupului condus de Marcu Schön. 7. copii. care au 1969 comis crime şi jafuri în Ardealul de Nord. Moşu) Membru de partid în ilegalitate. Referinţă semnată de Alexandru Sencovici. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că în toamna anului 1944 a făcut 23. exclus din Partid pentru că: în 1937 a fost condamnat pentru complicitate la falsificare de bani.

02. a protejat elementele reacţionare.04. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. a făcut 1950 propagandă fascistă. 1975 3 801 76 Băin Constantin C. 1 197 . a avut manifestări antisovietice şi a făcut propagandă manistă. 8. menţinerea deciziei.799 2766 Băieşu Vasile M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944. Originale. Original. ca şef al Depoului din Timişoara.08. 1. Originale. 1950 19 800 2694 Băilă Gheorghe Membru de partid exclus întrucât în calitate de casier a săvârşit fapte de necinste pentru care a fost condamnat penal. 1950 4 802 539 Băisan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a fost un 28.08. aprig prigonitor al evreilor. CCP a propus. 2. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1941 a fost secretar al ataşatului militar la Belgrad. reconfirmată în 1956 şi 1966. reconfirmată în 1959. Original. ca membru de partid nu a avut niciun fel de activitate. s-a purtat rău cu muncitorii. pe frontul antisovietic a fost dactilograf la Marele Cartier General. (Băiaş) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.

3 198 . 6 804 3369 Băjan Victor C. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. calitate în care a luat parte la 1951 internarea în ghetou a evreilor şi comuniştilor. exclus din Partid pentru că: în 1944 s-a căsătorit cu fiica unui cârciumar.05.803 625 Băjan Nicolae Z. învăţământ. Originale. Originale. (Constantin) Membru de partid exclus în 1955 17. CCP a hotărât clasarea cazului.12.03. Membru de partid exclus pentru că a condus un motoscuter sub influenţa alcoolului. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. iar apelantul s-a declarat mulţumit. Întrucât Biroul Comitetului judeţean 1981 de Partid Vâlcea a revenit asupra deciziei. faptă pentru care a fost condamnat penal cu suspendare. Şef al Secţiei învăţământ de la Raionul de Partid Calafat. a fost delegat al Guvernământului 25.01. pentru că în trecut a fost legionar. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 23. 6 805 623 Băjenaru Aurel Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost condamnat penal pentru fals în acte. Bucovinei. În 1958 sancţiunea i-a fost ridicată şi i s-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. nu a înlăturat la timp elementele necorespunzătoare din 23. 1 806 622 Băjenaru Costache R. Original.

05. baza unor acte false. Băjenaru Teodor C. 4 808 620 Băjenaru Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în PNŢ şi a făcut propagandă ţărănistă. reconfirmată în 1955.10. Membru de partid exclus în 1963 pentru că: a fost angajat ca inginer în 21.12. motiv pentru care a 1964 fost condamnat penal. Original. Original. avea un frate fost legionar. Originale.25. 31. Plopana. a comis abuzuri. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1954 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 15. Întrucât motivele s-au dovedit neînte. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la manifestaţii legionare. 1951 reconfirmată de CCP în 1977.1950 ne. Originale. alte abateri.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 809 119 5 810 118 Băjenaru Vasile Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de primar în comuna 17.04. 14 811 117 1 199 . Originale. Băjenaru Vasile M. meiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei.807 621 Băjenaru Mihai N. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1953 pentru că era de origine chiabură. condamnat pentru participare la Rebeliu. raionul Bacău. 1958 şi 1959. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

fără a se încadra într-una produc. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 814 672 1. 1 816 671 4 200 . unde a luat şperţ. în acelaşi timp a fost şi cântăreţ bisericesc. Bucureşti. Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legio. Originale. Bălan Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1941-1942 a lucrat la Legaţia Română din Viena. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a lăsat soţia şi copilul acolo. 1950 1 815 673 Bălan Alexandru Secretar al organizaţiei de bază de la Circa a IV-a. Originale.10.08. necinstite. s-a căsătorit cu un fost legionar. Original. Membru de partid exclus pentru că intrând în anturajul unor elemente 30. 1962 5 813 456 Bălaj Iosif V.1951 tivă şi a devenit patron de atelier. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea ei cu „vot de blam”.11. a săvârşit furturi din avutul 1962 obştesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în ţară trăia nelegitim cu o altă femeie.812 153 Băjenica Neaga (Chitimia) Membră de partid căreia i s-a retras calitatea în 1961 pentru că: şi-a pierdut carnetul de partid. exclus pentru că întreaga sa viaţă a căutat să ducă o muncă 29. 6.27. Originale.05. a profitat de legile rasiale şi a ocupat casa unor evrei din Viena. uşoară. Bălan Aurel N. nare.10.

1961 2 201 . 1951 2 818 471 Bălan Constantin C.04. 9.02. CCP a stabilit că decizia a fost luată fără o cercetare temeinică şi a trimis cazul pentru recercetare la Comitetului regional PMR Olteniţa. 2 820 473 Bălan Constantin I. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiaburi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.06. 5. 2 819 472 Bălan Constantin I. Membru de partid exclus pentru că: în anii 1937-1940 a făcut parte din Consiliul de conducere al căminului cultural şi a participat la o manifestaţie în favoarea lui Carol al II-lea. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Întrucât motivul principal de exclude1956 re s-a dovedit neîntemeiat.08. alte abateri. raionul 1961 Olteniţa.817 87 Bălan Bunavestina (Sasu) Membru de partid exclus pentru că: a slujit regimul antonescian lucrând pentru Biroul MONT. în aceeaşi perioadă a fost omul de încredere al moşierului Nustin 30. 18. Original. Originale. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tentativă de crimă şi acte de huliganism. Vulcănescu din comuna Veleşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca şef de atelier bătea şi înjura tractoriştii. reconfirmată în 1956 de CCP. Originale.

8 824 476 Bălan Dumitru Persoană cercetată întrucât nu poseda niciun act de membru de partid şi nu a 12. 1954 1 822 475 Bălan Costache C. Original. a fost subofiţer activ.821 474 Bălan Constantin P. Membru de partid exclus pentru că în 1937-1940 a activat în organizaţia legio.01. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bălan Dumitru S. Original.10. depus vreo activitate. copii.11. când a fost 26. iar aceştia i-au cerut „să ia poziţie în scris”. cercetat în urma unei sesizări a unui grup de ofiţeri MAI.09. Originale. nară. Originale. alte abateri. copie. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la masacre. 74/1977 provenite din străinătate. În 1978 a fost eliberat din funcţie. în care se arăta că: se ocupa cu comerţul de maşini 25.19. 1977 Nicolae Ceauşescu a cerut lui Emil Bobu şi Petre Lupu să discute cu el. deblocat. 1 823 Bălan Dumitru Prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Brăila. Membru de partid exclus pentru că din 1935 până în 1946. 1951 CCV a hotărât anularea calităţii de membru de partid. CCP a hotărât clasarea cazului. 1956 Întrucât a renunţat la apel.07. Originale. 1. 1 825 477 5 202 .

05. 1 829 458 Bălan Eugen Responsabil cu cadrele şi organizatoricul în BOB de la Banca Naţională.01. în 1947 a fost 1954 comprimat din serviciu pentru atitudine duşmănoasă faţă de Partid.03.08. 1980 CCP constatat că nu îndeplineşte condiţiile stabilite. ca membru al PSD a 15. a 21.826 478 Bălan Elena Simpatizantă a mişcării comuniste în ilegalitate care a solicitat acordarea stagiului din 1929. 4 828 459 Bălan Emil Membru de partid exclus pentru că: la alegerile din 1946 a făcut propagandă împotriva BPD. Original. Original. întrebuinţat metode de comandă faţă de 1953 membrii de partid. Întrucât nu a făcut parte dintr-o celulă 1956 de partid. făcut politică titelistă. exclus din partid pentru că: având unele dificultăţi familiale. Original. majoreze pensia. 2 827 3323 Bălan Elena (Gligor) Membră de partid care a solicitat să fie luată în evidenţa ilegaliştilor şi să i se 31. 2 203 . Originale. 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1945. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Întrucât motivele de excludere nu erau întemeiate. a refuzat să muncească la Ministerul de Interne. dată la care a dat adeziune la Partid.

trecut în cadru disponibil. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în 1937-1942 a fost logofăt de 10.09. 1 204 . Original. jandarm. calitate 1954 în care a maltratat muncitorii. Originale. a fost informator. 19461947 10 832 656 Bălan Gheorghe Membru de partid exclus în 1958 pentru că a activat în organizaţia legiona. 5 833 664 Bălan Gheorghe Alex. Membru de partid exclus pentru provenea dintr-o familie de chiaburi. a fost un instrument opresiune al burgheziei. fost comandant secund la Flotila 4 Bombardament Tecuci. ră. alte abateri). moşier în comuna Izvorul Mare. 1951 1 831 63 Bălan Gheorghe Membru de partid.830 457 Bălan Florea N. în calitate secretar de Poliţie.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. faptă pentru care a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a urmat un curs de spionaj la Odessa. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.25. Original. că ca de de 1. Originale. pentru care s-au primit note informative referitoare la activitatea sa dubioasă din trecut (a făcut parte dintr-o organizaţie comunistă pe care a denunţato Siguranţei.11. comandor.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.834 665 Bălan Gheorghe I. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1939 a făcut politică cuzistă. 1950 reconfirmată de CCP în 1954. Originale. alte abateri.05. Întrucât recunoscuse faptele la 1962 încadrare. Originale.10. 29. Întrucât nu a avut activitate deosebită la cuzişti şi a fost sincer la primire. Locţiitor şi instructor politic la UM 01401 Tecuci. 5 836 666 Bălan Gheorghe N. CCV a hotărât menţinerea deciziei.02. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a fost conducător legionar. exclus din Partid pentru că: a fost prins că a sustras lână din magazia CAP. Secretar al Comitetului de partid al CAP. 3 205 . membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la şedinţe şi alte manifestări legionare. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. alte abateri. 5. a încercat să-şi procure acte fictive pentru 1969 a se angaja la Combinatul chimic din Craiova. Originale.09. 10. 5 837 667 Bălan Gheorghe P. 1963 4 835 3029 Bălan Gheorghe I. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 24.

1960 beţiv şi scandalagiu. Copie.838 668 Bălan Gheorghe S. Originale.08. muncitoare. exclus pentru că: era un element viciat. membru de partid 27. alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate duşmănoasă faţă de Uniunea Sovietică şi clasa 19. Şef al postului de miliţie din staţia CFR Vatra Dornei. membră UTM. a încercat să siluiască pe Maria Niculescu.09. cercetat pentru că: în deplasările sale pe teren lua brânză şi ulei de la ţărani fără să le plătească. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 12 840 2890 Bălan Ioan Membru al Comitetului judeţean de Partid Vlaşca. reconfirmată de CCP în 1960 (de două ori) şi 1962. a avut alte abateri similare. făcut parte din organizaţia legionară. Original.09. 4 839 2603 Bălan Grigore C. 1948 1 841 669 Bălan Ion Membru de partid exclus pentru că a 19. 4. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. pe care a dus-o într-o casă de moravuri uşoare. 1 206 . Originale.07. CCP a hotărât excluderea lui din Partid.

Originale.07. Întrucât în ilegalitate nu a fost 1964 membru al Partidului.01. 1963 10 844 572 Bălan Ion I. 47 845 3148 Bălan Ion Şt. iar el şi-a retras apelul. membru de partid exclus pentru că prin portul Mangalia au reuşit să evadeze cu 25. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. 1980 Întrucât sancţiunea i-a fost retrasă. (Jean) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1938. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. CCP a hotărât clasarea cazului. reconfirmată în 1966. Membru de partid exclus în 1977 pentru că.04. şalupa doi „fugari”. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Membru de partid exclus pentru că a fost francmason. şcolară. a avut abateri de la disciplina 23. menţinerea deciziei. Originale. 23 207 . Referinţe semnate de Neculai Prosan şi Constantin Cîmpeanu. 29. Originale. 1. în calitate de profesor suplinitor. locotenent-colonel. 1977 CCP a propus. Hotărâre reconfirmată în 1978. 3 843 670 Bălan Ion C.842 3033 Bălan Ion Comandant al Batalionului de grăniceri Constanţa.

01. Original. alte abateri. judeţul Ialomiţa. Preşedinte al Cooperativei de consum Ştefan cel Mare. Războieni.07. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Constanţa al PCR. membru de partid exclus întrucât: a fost judecat şi condamnat pentru lipsă în gestiune. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 208 . Originale. CCP a retrimis cererea spre rezolvare 1980 Comitetului judeţean Suceava al PCR. dintr-o unitate care a luptat împotriva 1953 partizanilor. 23. În 1975 decizia a fost menţinută. 5. 1975 4 848 3356 Bălan Mihai Membru de partid exclus care a solicitat reprimirea în Partid. alte abateri. 5 849 575 Bălan Moise Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost şef al lagărului de evrei din Str. CCV a hotărât menţinerea deciziei. copie. Galaţi. Originale.04. şi-a bătut soţia.01. alte abateri. avea rude în străinătate. 2 847 3130 Bălan Marin S. Originale.846 573 Bălan Marin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte 29.

Bălan Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1941 a făcut parte din organizaţia 17.850 2875 Bălan Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului antonescian a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori. Activist al Comitetului raional de PMR Lehliu. 2 851 576 1 852 577 Bălan Niculae M. alte abateri. legionară. Originale. exclus din Partid în 1951 pentru că: a fost condamnat penal pentru 20.12. 1972 CCP a stabilit că acuzaţiile care i se aduceau erau reale. membră de partid care a solicitat înlăturarea unor documente din dosarul său personal în care era învinuită 13.11. Comitetul de Partid al Capitalei să 31. 3 853 2/1972 Bălan Olimpia Merceolog principal la ISCE „Chimimport”. pe nedrept de conduită imorală. Original. Originale. a încălcat instrucţiunile CC al 1956 PMR privitoare la alegerile în BOB.01. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. iar solicitarea neîntemeiată. dovedită şi în alte cazuri. 13 209 . CCP a hotărât: menţinerea deciziei. propună excluderea lui şi din sindicat. aceeaşi atitudine o avea şi după 23 august 1944. a 1947 atras atenţia organizaţiei de partid de la fabrica Herdan pentru lipsa de vigilenţă arătată cu ocazia primirii lui în Partid. alte măsuri. fals în acte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Comitetul de Partid al Capitalei să verifice întreaga organizaţie de partid. Copie.

pe care o specula. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de 17. 1966 şi 1976. 1 857 660 Bălan Petru P.03. alte abateri. 1955 13 855 658 Bălan Petre V. 1963.01. a săvârşit abateri de la disciplina şi „morala 26. Originale. de partid”. a colectat ilegal de la cetăţeni 1956 ţuică. Secţia Anchete. 5. Ofiţer la Miliţia regională Ploieşti.854 657 Bălan Petrache I. 1 210 . Original. Legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 856 659 Bălan Petru Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din PNL. a aderat la „secta” penticostală.10. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Membru de partid exclus în 1954 pentru că: fiind stăpânit de viciul beţiei. exploatatori.04. i s-a permis să activeze în organizaţiile de masă. 1955 CCP a hotărât: menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956. FRN şi Mişcarea 19. Originale. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (Jandarmerie).

858 661 Bălan Sava Secretar al organizaţiei de bază din comuna Berezeni. avea maşină de bătut porumb.04. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. GAC. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. nu a tot pământul la 20. regiunea Ploieşti. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost subofiţer în armata burghezo-moşierească. de pe front a adus în ţară obiecte jefuite. 5. contribuind la asuprirea ţărănimii sărace. exclus din Partid în 1953 pentru că: a stricat o pompă şi un motor ale GAC. pe 1954 care o închiria. în 1956 1947 a fost arestat pentru furt.11. împotriva populaţiei civile şi a partizani. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1960 lor. raionul Murgeni. 1951 1 860 663 Bălan Stanciu C.10. 2 211 . 4 861 628 Bălan Stelian L. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original. 1 859 662 Bălan Stan Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Jandarmerie. exclus în 1951 pentru că: a întreţinut legături cu şefii legionari. raionul Beceşti. Originale. regiunea Bârlad.08. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 27. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Scorţoasa. Original. 15. alte abateri. a făcut speculă cu cereale şi băuturi. Original.

ca 11. Copie. a participat la incendierea sinagogii de pe strada Căuzaşi. Membru de partid exclus în 1952 pentru că până în 1949 a exploatat munca 17. membru de partid exclus pentru că: a fost legionar. Original. fotografii. membru de partid nu a fost activ. I 863 (vol. în 1958 a fost condamnat penal pentru 29. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a făcut parte din Jandarmerie. II) 864 630 Bălan Ştefan I. salariată a 12 pescari. 311 (vol. 11 865 629 Bălan Ştefan I. vol. CCP stabilit că sesizările erau neîntemeiate. Originale. fotografii. membru de partid verificat pentru suspiciunea că ar fi fost legionar. alte abateri. Preşedinte al Sfatului Popular al Capitalei. broşuri. reconfirmată în acelaşi an. copii.04. Originale. vol. 1 15/1955.11.02. Cadre a CC al PMR să adâncească 1955 cercetările. I) 15/1955. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. II 115 (vol.862 2891 Bălan Ştefan Profesor la Politehnica Bucureşti. Originale. 1947 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 1 212 . 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Idem.05. lipsă în gestiune. însă a propus Secţiei de 23. I-II) Bălan Ştefan Gh. CCP a hotărât anularea deciziei.

Originale. 13. Hotărâre reconfirmată în 1955 şi 1960.12.866 627 Bălan Teodor Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sculeni. 1. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a 14. 1962 6 869 5 Bălan Viorel Primar al comunei Băneasa. şi a adus daune muncii politice. 1 867 610 Bălan Vasile Director al Contabilităţii la Ministerul Afacerilor Externe. Întrucât acuzele nu s-au verificat. regiunea Iaşi. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară „Mănunchiul de prieteni”. 1977 30 213 .07.08. 22 868 609 Bălan Vasile M. membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a făcut politică legionară. a luat parte la manifestări legionare. Originale. jefuit populaţia civilă. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1951 cerut să fie scos din postul deţinut. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. copii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat pentru perioada războiului.12. CCP a clasat cazul. 5. alte abateri. membru de partid cercetat pentru că a săvârşit abuzuri şi ilegalităţi. Originale.

Asistent universitar la Facultatea de Filologie din Craiova. iar CCP a clasat cazul. 5 871 759 Bălaşa Savu Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. 5. 1970 3 214 . Originale. societate. 9. membru de partid cercetat pentru că într-o scrisoare anonimă era acuzat că a săvârşit abuzuri şi ilegalităţi cu prilejul renovării locuinţei personale şi 24. membru de partid sancţionat cu „mustrare” pentru că şi-a pierdut carnetul de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. menţinerea deciziei. 1960 4 872 Bălaşa Ştefan Preşedinte al Cooperaţiei de consum din Calfat.870 3423 Bălaşa Ion Membru de partid exclus pentru comportare reprobabilă în familie şi 30.04. 37/1971 a organizării nunţii fiului său. l-a sancţionat cu „vot de blam” şi l-a destituit din funcţie. 18 873 3035 Bălaşa Titus A.03.09. 1982 CCP a propus.12. Originale. 1971 Comitetul judeţean Dolj al PCR a hotărât excluderea lui din Comitetul orăşenesc de Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale.

CCP a propus. a fost condamnat penal. menţinerea deciziei.874 3122 Bălă Dumitru Membru de partid exclus pentru că a ultragiat şi lovit pe unii cetăţeni din comuna Scăeşti.12. 1980 CCP a propus. nu i se lua pensia”. Originale. Originale. reconfirmată în acelaşi an. Originale.06. iar în 1972 17. în timp ce era elev la Şcoala de Partid de 6 luni din Craiova. Membru de partid exclus pentru că în 1957-1958. 5 877 3330 Bălă Nicolae Membru de partid exclus pentru că a întocmit pontaje fictive. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 3 875 867 Bălă Emil M. 3 878 870 Bălăban Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a declarat că s-a înscris în Partid „pentru a 27. din buzunarul unui coleg suma de 600 lei.09. Originale. Originale. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a sustras 10. judeţul Dolj.02. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. fost înscris în organizaţia legionară. faptă pentru care 27. Membru de partid exclus pentru că a 10. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a violat domiciliul unei femei. 8 876 868 Bălă Marin I. fapte 1974 pentru care a fost condamnat penal. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 215 .

alte abateri. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bucureşti. s-a dus noaptea la Floarea 17. Originale. Ulterior a fost reprimită în Partid şi a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 228 216 . Secretar al Comitetului de secţie sindicală. s-a ocupat cu negustoria şi a exploatat braţe de muncă. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că. reconfirmată în 1965.03. la locurile sale de muncă a dat dovadă de „indisciplină şi liberalizm”. împreună cu alţi doi inşi. s-a folosit de elemente legionare. 4 880 379 Bălăceanu Constantin M. fotografii. nu a respectat secretul de stat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.879 380 Bălăceanu Constantin D. cerere respinsă. 6. intrigant şi anarhist.09. 1956 6 881 49 Bălăceanu Gabriela (Pop) Proiectantă la IPROMET. fiind lipsit de vigilenţă. lucrând anarhic.08. Originale. reconfirmată în acelaşi an (de trei ori). Culiţă. în 1960 şi 1961. pe care a înţepat-o cu cuţitul şi a 1963 încercat să o violeze. pentru a-şi atinge scopurile carieriste. membru de partid exclus pentru că: tatăl său a avut 8 ha de pământ. membră de partid exclusă pentru că: s-a dovedit a fi un element dizolvant.

1958 meiate. Originale. 1951 1 885 377 Bălăceanu Ion Membru al Comitetului executiv al Uniunii Sindicatelor Textile. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 43/1952 adus soţia să facă figuraţie şi a decontat 1952 sume fictive. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior.03. 2. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1956 4 217 . CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. în 1938-1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. 2. în calitate de şef al Serviciului dublaj de la Studioul de film „Alexandru Sahia”. în 1945 a fost condamnat pentru furt de la CFR. şi-a 15. 6 883 Bălăceanu Ion Membru de partid exclus pentru că.04. 21.882 378 Bălăceanu Ioana Maria P. Titularul dosarului nu a făcut apel. alte abateri. a fost simpatizant legionar. 14 884 376 Bălăceanu Ion Membru de partid exclus pentru că: era fiu de negustor de cereale. Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de foşti moşieri. Originale.01. în trecut a votat cu PNL. Original. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte.01. exclus din Partid pentru că: a fost legionar.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. 7 887 2600 3 888 Bălăceanu Petre Preşedinte al Băncii Populare Române. alte abateri. unde s-a dovedit 1949 a fi duşmănos Uniunii Sovietice. 9.886 375 Bălăceanu Ion P. la compartimentul Verificarea gestiunii timbrului. şi-a însuşit cereale din uiumul morii de stat. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular al comunei Filiaşi. 13. de la care a luat alimente şi băutură. ca director de românizare. reconfirmată în 1960. responsabil al Secţiei Economice a CC. Comerţ a CC al PMR a sesizat următoarele: în 1941 a fost detaşat de la BNR la cabinetul lui Ică Antonescu.07.07. Finanţe. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. trimis la studii în URSS. a fost detaşat la Fabrica „Saturn”. s-a purtat brutal cu cetăţenii. a avut 1957 legături cu unii chiaburi. Bălăceanu Nicolae N. 1953 3 218 . legătura sa superioară fiind Remus Koffler.06. după 1944 a fost. leneş la învăţătură şi imoral. membru în Comitetul judeţean PMR Ilfov. Originale. consilier economic la Washington şi ambasador în Argentina. în 1948 a fost 26. membru de partid cercetat pentru care Secţia Plan. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid cercetat în urma cererii Secţiei Cadre a CC pentru că: în 1947 a fost arestat şi deţinut la Bacău pentru atitudini şovine. Hotărâre menţinută de CCV în 1950. succesiv. nu şi-a declarat întreaga suprafaţă de teren arabil. perioadă în care s-a apropiat de 29/1953 Partid. a întreţinut relaţii cu diferite femei. Original.

CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului regional PMR Bacău. Originale. fapte pentru care a fost trimis 1968 de mai multe ori în judecată. 1961 Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică. pentru care a fost condamnat penal.03. Membru de partid exclus pentru că era un om necinstit. 28. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. nedemnă în familie. scandaluri. a participat la manifestaţii legionare. 1980 CCP a propus. menţinerea deciziei. 4 890 3305 Bălăceanu Victor Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit abuzuri în muncă. Fără decizie. Originale. 5 892 448 Bălăiţă Mişu N.07. Originale. 3 891 3365 Bălăiţă Adriana Persoană care a solicitat primirea în Partid. 3 219 . a avut comportare 31.889 2999 Bălăceanu Toader Gh. CCP a retrimis cazul Comitetului 1979 judeţean PCR Prahova. Originale. Hotărârea a fost menţinută. copii. a ascuns faptul că socrii săi au luat parte la manifestările duşmănoase care au avut loc în 1946 în 14. prins cu furturi de lemne din pădure şi care provoca 19. Membru de partid exclus pentru că: pe când era elev.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. satul Schitu-Frumoasa.11.

Originale. Original. 2 896 3191 Bălălău Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fals şi 23. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1979 Comitetului judeţean PCR Prahova. în calitate de comandant de pluton de mitraliere pe frontul antisovietic. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944. 31. a luat parte la lupte 13.03. 4 894 450 Bălăiţă Vasile G. Originale. 3 897 3306 4 220 . 1980 CCP a hotărât respingerea cererii.Nicolai Persoană care a solicitat primirea în Partid.11. a fost decorat.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1957 1932-1938 a făcut politică liberală. activat în organizaţia legionară. 4 895 3366 Bălăiţă Viorel . Originale. Fără decizie.09. înşelăciune. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.893 449 Bălăiţă Vasile Membru de partid exclus pentru că a 23. Bălănescu Costică Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1922. 1977 CCP a propus. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. împotriva partizanilor. copie.12. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1940 a luat parte la şedinţe legionare. 28. Originale.

Original.09. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1960 şi-a distrus dosarul. 1 899 77 Bălănescu Emilian Director în Ministerul Economiei Forestiere.09. 1964 faptă pentru care a fost condamnat penal. Copie. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din Mişcarea 16. 1 221 . şi cotropire împotriva Uniunii Sovietice.06.898 98 Bălănescu Edgard Membru de partid exclus pentru că: în 1928-1933 a făcut studii militare în Germania. 14 900 2892 Bălănescu Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sântuholm. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a dus activitate legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1966 şi 1970. 1950 a avut atitudine duşmănoasă faţă de regim. s-a 1948 opus expunerii tabloului lui Petru Groza în localul Frontului Plugarilor. în 25. a luat parte la războiul de jaf 27. Legionară şi a luat parte la Rebeliune. complicitate cu un lucrător de la cadre.

CCP a hotărât. experienţă şi de pregătire politică.901 2759 Bălănescu Ion N. menţinerea deciziei. În 1956. iar de 1954 atunci a dus o activitate pozitivă. provocată de Eugen Brauner. iar în 1960 i-a fost retrasă calitatea.I. Parhon” din Bucureşti. pentru că la primire a ascuns faptele săvârşite în ilegalitate şi pentru că în activitatea de după 23 august 1944 s-a dovedit a fi un element linguşitor faţă de şefi şi neprincipial faţă cu colegii de muncă. În 1958 a fost încadrat în Partid. 16 222 . lipsit de 15. În 1962. s-a luat hotărârea că organizaţia de bază poate săl primească în Partid pe baza activităţii depuse. pe motiv că la data săvârşirii actelor încriminate era tânăr. Originale.04. (Rozenzweig Arnold) Membru de partid în ilegalitate. în timp ce era conferenţiar la Catedra de Psihologie a Universităţii Bucureşti şi şef de secţie la Institutul de Psihologie al Academiei RPR. cercetat pentru că: a făcut mai multe cereri de a fi primit în Partid. care au fost respinse. a luat parte la omorârea Elenei Gavrilescu. responsabil al şcolilor de cadre ale CC al UTC (1947). întrucât în ilegalitate a sprijinit acţiunea fracţionistă din Comitetul regional de Partid Iaşi. apoi conferenţiar la Facultatea de Filosofie a Universităţii „C. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

membru de partid exclus în 1959 pentru că: a avut manifestări mistico-religioase şi idealiste. reconfirmată în 1957. 1956 5 223 . Originale.902 97 Bălănescu Petre N. Originale. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru 12. în 1940-1941 a fost în anturajul elementelor legionare. în 19271946 s-a ocupat cu negustoria. Originale.06. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 903 96 Bălănescu Radu P.11. neglijenţă în serviciu. alte abateri. 3. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4.06. 1960 6 905 94 Bălănescu Tache N. Inspector metodist cultural la Secţia învăţământ şi cultură de pe lângă Sfatul Popular raional Târgu Lăpuş. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. a luat parte la războiul antisovietic. 2 904 95 Bălănescu Sandu V. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1918-1920 a luat parte la reprimarea revoluţiei ungare. legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1958 pentru că a făcut parte din organizaţia 17.

Original. s-a ocupat cu afacerile. 2. judeţul Vâlcea. Pentru că sancţiunea era prea mare.07. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. 7. sancţionată cu „vot de blam cu avertisment” în 1953. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că: a refuzat sarcinile încredinţate. din 1933. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea ei cu „admonestare scrisă”. a vândut grâu 1948 la preţ de speculă. s-a dovedit a fi necinstit. 1951 3 908 92 Bălănescu Victoria (Mateescu) Şefa Sectorului Cultură Fizică şi Sport de la Comitetul raional de Partid „Griviţa Roşie”. Original. a fost omul conducerii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 907 93 Bălănescu Victor Activist la judeţeana PMR Râmnicu Sărat.06. 1954 1 909 91 Bălăngeanu Gruia Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost legionar activ. mergea să se plimbe cu bărbaţi. ca preşedinte al CAP din comuna 29. alte abateri.906 2893 Bălănescu Vasile Preot. a luat parte la războiul antisovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. element afacerist. Originale. exclus din Partid pentru că: în timpul grevei de la Atelierele Griviţa.09.11. 1955 1 224 . ca pontator a luat mită de la muncitori. a participat la manifestări legionare. alte abateri. 9. Muereasca. Originale. reconfirmată în 1985.

07. după 23 august 26. 23/1958 Partid „Ştefan Gheorghiu”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. la care să fie chemat şi Gheorghe Gheorghiu-Dej. membru de 1958 partid exclus pentru că a fost de acord cu ideea lui Eugen Genad şi a lui Constantin Moflic de a de a organiza o consfătuire a foştilor ilegalişti. clasată însă în acelaşi an. 13 (vol. 1944 s-a înscris în PNŢ.05. Originale. În 1958 i s-a respins cererea de revizuire a situaţiei sale de partid. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. la căderea din 1943 are purtare slabă. întrucât apelantul a decedat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 225 . Originale. Membru de partid exclus în 1965 pentru că: a fost condamnat penal pentru 13.10.2653 910 (vol. I-II) Bălănică Marin Membru de partid cercetat pentru că 17. pentru a le expune „situaţia reală”. cerându-i-se să muncească pentru reabilitare. fals în acte publice şi delapidare. În 1960 a mai făcut o cerere. s-a căsătorit cu 1958 fiica unui chiabur expropriat. 6 912 89 Bălănoiu Damian C.12. era un 1965 element beţiv. II) 911 90 Bălănică Ştefan V. I) 43Profesor la Şcoala superioară de 17. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 89 (vol. Originale. 1948 CCP a hotărât sancţionarea cu „vot de blam”.

activat în organizaţia legionară. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut prelucrarea cazului de către organizaţia de bază. Originale. 4 915 760 2. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Bălăşoiu Alexandru Activist la Comitetul Plăşii PCR Roşiorii de Vede.913 122 Bălănucă Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost informator şi şef al Biroului de mobilizare din întreprinderea în care 16. pe frontul antisovietic a avut o 1953 comportare brutală faţă de ostaşi. 1951 1 916 761 Bălăşel Dumitru Gh. Original.06. în 1943 a urmat o şcoală militară în Germania. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bălăşan Petru N. Membru de partid exclus pentru că a 31. lucra. Membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 26. Original. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. clasa 1951 a III-a. 5 917 349 2 226 . 2 914 121 Bălărie Voicu I.01. organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a luat parte la manifestări legionare.06. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a fost decorat cu ordinele „Bărbăţie şi 16.07. Credinţă” şi „Serviciul Credincios”. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. exclus din partid pentru că: a dat un chiabur din comuna Filimon Sârbu pe mâna a doi tractorişti. descompus moral şi străin de interesele 1950 Partidului (corupt.05. Întrucât sancţiunea a fost transformată în „mustrare”. hoţ. 1 227 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar apelantul s-a declarat mulţumit. membru de partid exclus pentru că era un element 30. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1.918 3074 Bălăşoiu Emil Secretar al Comitetului executiv al Consiliului Popular orăşenesc Novaci. CCP a hotărât clasarea cazului. beţiv şi afemeiat). Original. care l-au bătut 13. copie. 6 919 2828 Bălăşoiu Gheorghe Membru partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că nu a controlat personalul din subordine în privinţa avutului obştesc. 4. 1972. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste.07. până ce a murit. în comuna Topraisar a 1952 organizat o comisie de judecată a chiaburilor.05. 1983 5 920 350 Bălăşoiu Vasile Fost instructor al Judeţenei Frontului Plugarilor Târnava Mare.08. care au fost terorizaţi de către utemişti. 1 921 351 Bălău Traian Instructor la Judeţeana PMR Constanţa. Originale.

Originale.09.07. 3 923 675 Bălăuţă Teodor-Paul P. exclus din Partid pentru că: în 1936-1937 a fost simpatizant şi a luat 19.922 674 Bălăuţă Gheorghe C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în calitate de şef al unui depozit de materiale de construcţii din Ploieşti şi-a 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 1953 făcut parte din PSD.09. reconfirmată în 1961 şi 1966. însuşit o cantitate de ciment. 2 228 . faptă pentru care a 1960 fost condamnat penal. Membru de partid exclus pentru că. în vederea pensionării. parte la manifestaţii ale organizaţiei 1956 legionare. în calitate de funcţionar la CFR. muncitori sezonieri în agricultură). Originale. 13 924 676 Bălăuţescu Constantin C. Original. Membru al BOB de la UCECOM Tecuci. faptă pentru 1965 care a fost condamnat pentru delapidare.05. în 1941 s-a angajat în poliţia antonesciană şi a luat şperţuri. CCP a propus menţinerea deciziei. unde a avut funcţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 925 641 Bălcăceanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: era un element exploatator (a folosit 15. Originale. a luat mită pentru a elibera unor persoane acte false 14.

Original. Originale. o ajute să ocupe un post. membră de partid exclusă pentru că a întreţinut relaţii de dragoste cu mai mulţi indivizi. asupra comportării sale morale. şi s-o îndrume către o organizaţie de masă în care să muncească pentru reabilitare. iar organizaţia judeţeană a primit sarcina să 16. fapt pentru care a fost arestat de Securitate. Originale.03. Fost instructor al Comitetului regional al T. cântat. în plin restaurant. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în public.P. a 31. 5 927 645 Bălcescu Mihail Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 27. 1 928 2755 Bălcuş Maria S. drept pentru care s-a hotărât reîncadrarea ei în Partid ca membru nou. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca gestionar a avut lipsă în gestiune. pentru a-şi 1947 câştiga existenţa. având atitudine ostilă faţă de regimul democrat-popular. (Petre) Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a trăit în anturajul unor elemente foste legionare. 3 229 . reconfirmată de CCP în 1956. cântece 1950 reacţionare. Dâmboviţa. acţiuni împotriva partizanilor şi a fost 1951 decorat.926 374 Bălcăceanu Petru P. împreună cu alţii. alte abateri.10. dând ocazia la diferite comentarii. În 1957 s-a constatat că motivele de excludere au fost neîntemeiate.

1953.03. Bălescu Dumitru P.05.04. membru de partid exclus în 1954 pentru că în timpul dictaturii antonesciene a fost comisar.10. regiunea Craiova. Bălescu Emil Preşedinte al Sfatului Popular comunal Siliveşti.01. în urma căruia un cetăţean a fost 30. Originale. că în 1940-1941 a făcut parte din 1962 organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că la un bal.22.929 600 Băleanu Dumitru Responsabil al Secţiei Agitaţie şi Propagandă a Comitetului de Partid al comunei Văliuzg. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Strehaia. alte abateri. Decizie similară din 6. pe care le-a favorizat la scăderea cotelor. cărora le făcea favoruri. exclus din Partid în 1962 pentru 27. tăiat cu cuţitul. împreună cu alţii a provocat scandal. fiind în stare de ebrietate. ţărănimea săracă o persecuta. 1964 şi 1967. Preşedinte al Comitetului de Partid de la Întreprinderea Energo-construcţia Doiceşti. iar 26. Originale. Băleanu Vasile Gh. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut legături cu chiaburii. a avut 1953 abateri de la morală cu diferite femei şi fiice de chiaburi. ajutor de poliţie. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1962. Originale. 1952 Întrucât era un bun muncitor stahanovist. 4 930 599 6 931 598 39 932 597 3 230 . Ofiţer de Miliţie. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.

Originale. 1973 8 935 594 Bălhăceanu Gheorghe Preşedinte al Comitetului Provizoriu al plasei Pătârlagele. elemente necinstite. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din conducerea cooperativei „Voinţa Socialistă”. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. Original. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut 20. Original. şi să i se acorde stagiu în 21. a susţinut 13. în posturile avute a 1953 sustras bunuri şi şi-a însuşit banii statului. şia urmărit scopurile personale.03. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a clasat cazul. 7. 2 231 . 1979 Întrucât nu îndeplinea condiţiile cerute şi şi-a retras apelul.12.11. activitate legionară. Partid din 1943. 6 934 1099 Bălev Staniu (Vîliu Stan) Cetăţean bulgar care a solicitat relaţii despre activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România în perioada 1927-1935. Originale. 2 936 608 Bălineanu Mihai Membru de partid exclus pentru că: intrat în Partid prin unificarea cu PSD.933 3295 Bălescu Ioan I.06. (Ion) Membru de partid care a solicitat să i se recunoască activitatea de simpatizant al clasei muncitoare şi de luptător antifascist.

CCP a hotărât să claseze cazul. prilej 14. 11 939 3221 3 940 526 7 232 . membru de partid exclus pentru că: a angajat elemente duşmănoase. menţinerea deciziei. pentru a-i sesiza unele probleme. recomandându-i-se ca. Băloi Floarea Membră de partid exclusă în 1975 pentru că s-a căsătorit cu un preot. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era de origine chiabură. Originale. 1953 Întrucât era un muncitor format în producţie. Totodată. a adus daune 26. CCP a propus. 12.07. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. Originale.01. I s-a explicat că rezolvarea lor nu este de competenţa CCP.04. 1953 În 1958 sancţiunea i-a fost ridicată. Original. Băloiu Constantin V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întreprinderii şi a încurajat specula. preşedintele CCP. pentru a fi primit în rândul candidaţilor de partid. în 1947 s-a înscris în PSD. 2 938 Băloi Aurel Membru de partid care a solicitat să fie primit în audienţă la Petre Lupu.08.937 604 Bălineanu Transivol Director al Şantierului Naval „7 Noiembrie” din Galaţi şi al Şantierului Naval „Viitorul” din Brăila. S-a discutat cu el la sediul Comitetului orăşenesc PCR Orşova. să se adreseze organizaţiei de bază. Originale. 67/1977 cu care a indicat neajunsuri în 1978 administrarea localităţii. iar pe viitor să nu se mai dea curs solicitărilor sale. dat fiind că a mai adresat şi în trecut solicitări neîntemeiate. 30. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. ca membru al UTM şi-a neglijat sarcinile.

1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionare. iar apoi a cerut să plece 1981 definitiv din ţară. A fost internat la Spitalul clinic „Dr. alte abateri. 11 942 180 4 943 2874 Băltăceanu Marcel Responsabil al Secţiei organizatorice a organizaţiei de bază MICA. 9. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 4 233 . CCP a hotărât excluderea lui din partid.08. CCP a propus. pe care l-a muncit în dijmă. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a luat parte la acţiuni 27. sub influenţa căreia a refuzat să mai activeze pe linie de partid. în 1947 s-a înscris în PSD. copie. Membru de partid exclus pentru că era bolnav de „schizofrenie paranoidă”.01. membru de partid cercetat pentru că a luat parte activă la acţiunea trădătoare organizată de elementele duşmănoase regimului pentru schimbarea conducerii vechi de la Societatea MICA. 1948 1 944 3372 Băltăreţu Corneliu C. a avut 10 ha de pământ. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNL. a avut atitudine şovină şi antisemită. Marinescu”. Copie.11. menţinerea deciziei. Gh. Bucureşti. alte abateri.941 527 Băloiu Ion I. Originale.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pe motiv că suferea de „delir de persecuţie”. Originale. a trimis carnetul la Comitetul municipal de Partid 23. Băltăceanu Dumitru C. Hotărâre reconfirmată în 1960. 1951 În 1958 CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru de partid. Originale. 10.

945 713 Băltăreţu Ioan C. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: provenea dintr-o familie de foşti exploatatori şi politicieni burghezo. (Bălteanu. moşiereşti. alte abateri. Originale. în 14. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor. 26. menţinerea deciziei. 1946 a deschis un restaurant şi a 1950 exploatat braţe de muncă.10. 1 946 3292 Băltăreţu Miron Membru de partid exclus în 1958 pentru că în calitate de şef de restaurant şi-a însuşit bani şi produse din gestiune. Original. faptă pentru care a fost condamnat penal. 1959 4 234 . 1959 CCP a hotărât transformarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. 4 947 712 Băltăţeanu Grigore V. Întrucât a muncit pentru reabilitare.02. exclus din Partid pentru că a făcut beţii repetate şi a avut relaţii imorale cu fiica unui chiabur. Originale. 4 948 444 Băltean Gheorghe Gh. Bîlteanu) Instructor al Comitetului PMR Mehadia.01.06. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 5.10. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost şef de post de jandarmi. 1979 CCP a propus.

949 709 Bălteanu Aron Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Plăşii Brăneşti. membru de partid cercetat pentru că: nu a verificat angajaţii Secţiei şi nu a luat măsuri pentru curmarea atmosferei de mahalagism şi intrigă. 1 951 708 Bălteanu Gheorghe D. Originale. Copie. 22 952 470 Bălteanu Ioan I. 1959 4 235 . 5. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare” şi scoaterea din funcţia deţinută. D.02. a fost lipsit de vigilenţă în cazul 30. Originale.11. unde în organizaţia de 1948 partid au pătruns elemente dubioase.07.08. Originale. 1959 4 950 2873 Bălteanu Gheorghe Responsabil al Secţiei de cadre de la Judeţeana PMR Ilfov. făcut parte din organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că a 14. afaceriste şi duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a activat în organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ şi PNL. 2.

02. tatăl său a făcut politica tuturor partidelor burgheze. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şef al Direcţiei Cadre din Direcţia Generală Politică a MAI. a avut atitudini şovine. Original. iar în 1952 a fost arestat pentru activitate duşmănoasă. când s-a întors în ţară. când a fost încadrat în Divizia „Tudor Vladimirescu”. necinste. rezolvată atunci când va putea să-şi 1949 procure documentele care să confirme calitatea de membru al PC(b) al Uniunii Sovietice şi data încadrării. colonel. 3 954 469 Bălteanu Petre Membru de partid exclus întrucât în calitate de casier a comis acte de 19. 6 955 468 Bălteanu Raul Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de patron frizer. care a solicitat rezolvarea situaţiei lui de partid. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid cu începere din 1949. alte abateri.11. urmând ca problema stagiului să fie 29. 1954 1 236 .953 2815 Bălteanu Mihail (Bălţeanu / Colcher) Membru de partid din ilegalitate. Originale. pentru care a fost condamnat 1965 penal. În 1950 CCP a propus să i se recunoască vechimea în Partid din 1943. un frate al său a făcut politică legionară. Originale.10. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Băltescu Elena Membră de partid exclusă pentru că din 1946 era chiabură şi deţinea o 18. pentru revizuirea cuantumu1950 lui pensiei.15. alte abateri. când a fost decorat şi avansat în grad. a solicitat o adeverinţă din care să rezulte continuitatea sa în mişcarea revoluţionară şi antifascistă pentru perioada 1 septembrie 1944-mai 1949. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 959 462 1 237 . Original. Original. 12 958 2934 Bălteanu Vasile Secretar al Tineretului Progresist Vaslui.956 2816 Bălteanu Rita Membră de partid care a făcut apel împotriva deciziei de acordare a stagiului din 1943. Originale. în alegeri a făcut propagandă duşmănoasă 1952 împotriva Partidului. În 1967.05.06. băcănie.12. iar 19. 27. Copie. CCP a propus acordarea stagiului din 1938. în calitate de trimis al Prefecturii 15. iar cu banii a făcut chefuri. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. l-a vândut la suprapreţ. după 23 august 1944 a făcut politică liberală. membru de partid exclus pentru că. Vaslui la distribuirea porumbului către 1948 ţărani. reconfirmată în 1958. I s-a răspuns că CCP nu eliberează asemenea adeverinţe. solicitând acordarea lui din 1938. 4 957 467 Bălteanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic.

în 1940 a participat la acţiuni legionare. de partid exclus pentru că a întocmit acte 1980 de decont fictive. membru de partid exclus pentru că 19. 4 962 484 Băltoiu Elefterie Şef al Biroului spaţiu locativ în Bucureşti. în calitate de preşedinte al GAC Butculeşti. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. Originale. din fostul judeţ Roşiorii de Vede. Originale. a făcut 1954 greutăţi GAC. fotografii. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a avut băcănie şi cârciumă. Originale. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost 19. Original. 57 238 .06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. cupuri ziare. 1957 reconfirmată în 1960 (de două ori). 1 961 485 Băltoiu Constantin (Bălţoiu) Membru de partid exclus în 1960 întrucât a fost condamnat penal pentru 10. membru 31. 18.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii.05. neglijenţă în gestionarea banilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 963 3343 Băltuţă Gheorghe Secretar al Consiliului judeţean de educaţie fizică şi sport Botoşani.960 461 Băltescu Marin G.08. decorat. era abuziv şi avea viciul beţiei. 3 964 2709 Bălţatu Gheorghe Profesor la Institutul Agronomic din Iaşi. în 1945-1948 s-a ocupat cu 1951 specula. CCP a a clasat cazul.

Originale. care 13. 3 969 483 Bălţoiu Nicon Membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu Costin Ionescu. agent al Siguranţei. 1 966 466 Bălţatu Simion Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat la o şcoală de specializare militară în Germania. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 968 460 Bălţoi Constantin D. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.04. Original. 7. documentelor de primire în Partid. a fost de jandarm pe teritoriul sovietic. la manifestări cu caracter legionar. 8.01. alte abateri. 1950 alte abateri. Original. 1954 1 967 711 Bălţăţeanu Iulian C.12. Candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că a tărăgănat întocmirea 31. 1959 Întrucât a recunoscut acuza. CCP a hotărât clasarea cazului. care ulterior a fost arestată. Original.07. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat.965 710 Bălţatu Marin Membru de partid exclus pentru că: era un element cu activitate fascistă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în perioada guvernării legionare a luat parte 17. în 1948 a întreţinut legături intime cu o funcţionară de la închisoarea Târgşor. 1950 1 239 .

Bălu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: a fost judecat şi condamnat pentru delapidare. Originale.970 479 Bălu Constantin C. august 1944 a intrat în PSD. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Prahova al PCR. alte abateri. 24. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: era un element duşmănos faţă de Uniunea Sovietică. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. Originale. Originale. Bălu Stelian Membru de partid exclus în 1976 pentru că a fost condamnat penal pentru tentativă de înşelăciune şi fals intelectual.02. Originale. 30. 1951 alăturându-se elementelor de dreapta. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea stagiului avut anterior. Bălulescu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. 3 971 3132 3 972 3232 5 973 3374 5 974 480 8. 27.10.12. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. În 1977 decizia a fost menţinută. 1965 41 240 . Bălulescu Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. după 23 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Originale. CCP a propus. reconfirmată în 1978.12.

în 26. Băluţă Nicolae Membru de partid exclus în 1949 pentru că: era un element afacerist. 1952 4 978 3389 Băluţă Ion Membru de partid exclus pentru că a sustras 12 stupi de la stupina IAS Găieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.12. 8 979 486 1 241 . 21 976 3371 7 977 502 2. copie. abateri. CCP a hotărât clasarea cazului. tânăr care păştea oile pe un teren al CAP. Băluţă Constantin Primar şi secretar al Comitetului comunal de Partid Ostrov.06. judeţul Tulcea. iar apelantul s-a declarat mulţumit. Original. reprimindu-l în Partid. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că: a bătut un 23. 29. Originale. Originale. alte 22. Originale. copie. Întrucât şi-a retras apelul. judeţul Gorj.11. sancţionat cu „vot de blam” şi scoaterea din funcţiile avute. 1981 în funcţiile avute a folosit un stil de muncă necorespunzător. 1947 a fost membru al PSD (Titel 1954 Petrescu). biografia sa din perioada războiului antisovietic era insuficient verificată. a făcut afaceri cu lemne şi fân. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a participat la manifestări legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.975 481 Băluş Ion I.01.03. Băluţă Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost condamnat pentru furt. reconfirmată în 1961 şi 1970. Întrucât Comitetul judeţean Gorj a 1981 revenit asupra deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului.

Originale. a fost omul de încredere al generalului Bădescu. Fost instructor la Comitetul raional PMR Vâlcea. Originale. judeţul Olt. 7 983 2825 Bănăţeanu Vasile N. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor şi a 28. din comuna Traian. Originale. Membru partid exclus pentru că: era stăpânit de viciul beţiei şi al jocurilor de 14. ca membru a avut o slabă 1966 activitate. fost condamnat penal pentru delapidare 1973 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic a luat parte la împuşcarea populaţiei civile din 12. nu a dus viaţă de partid şi nu 1953 şi-a plătit cotizaţia. fost decorat. Odessa.10. 1960.04. A cerut să fie reprimit în Partid. 1972 CCP a recomandat Comitetului judeţean de Partid Olt să îndrume organizaţia de bază să-i analizeze activitatea şi să hotărască asupra solicitării sale. Originale.980 482 Băluţă Nicolae D.06. noroc. 2 242 .12. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 982 3098 Bănărescu Virgil Membru de partid exclus pentru că a 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută a muncit în dijmă pământul chiaburilor. 16 981 3068 Băluţescu Haralambie Membru de partid exclus pentru că. 1962 şi 1966.

08. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. mergea la serviciu în stare de ebrietate. membru de partid exclus pentru motive neprecizate. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale.984 441 Băncescu Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al unor organizaţii naţionaliste. din 1928 a fost informator al Siguranţei. faţă de cursanţi folosea 1953 metode de comandă. Fiul pictorului Octav Băncilă.09. Original. salariul primit. în 1933 a luat parte la Congresul studenţilor legionari de la Craiova. 1958 4 985 440 Băncescu Mihai Membru de partid exclus pentru că 19. apoi la Şcoala de Partid de 3 luni (1950-1951).07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1953 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. ca agent electoral a participat la bătăi. s-a dovedit a fi necinstit. 2 243 .05. a fost cuzist. 6. 2 987 439 Băncilă Ion Andrei O. omorând mai mulţi oameni. exclus din Partid pentru că: era nemulţumit de 27. 16. 1 986 2679 Băncilă Gheorghe Asistent la Şcoala ţărănească de Partid (1949-1950).

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 991 212 Bănescu Aurelia Membru de partid exclus în 1953.12. Original. 20 990 432 Bănciulescu Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1948 a fost corespondent al ziarului francez L’Equipe. sprijinit direct elementele titeliste. 28. postul avut a primit cadouri de la pădurari 1954 şi a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. reconfirmată în 1959 şi 1960. în calitate de corespondent al ziarului 1965 „Scânteia”. a făcut politică cuzistă şi a luat parte la acţiuni huliganice. 24. trimis în 1948 la Praga. a 26. în 17. Originale. Originale. Întrucât avea un frate arestat pentru 1954 sabotaj. la dizolvarea organizaţiei de la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor.12. cupuri presă.12. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar un altul a făcut în 1946 propagandă ţărănistă.988 438 Băncilă Mircea Şef al Ocolului Silvic din Cugir. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 244 . membru de partid exclus pentru că: în calitate de student. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 989 433 Bănciulescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a avut atitudine duşmănoasă faţă de clasa muncitoare. a avut o comportare imorală.04.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 1957 fost condamnat penal pentru neglijenţă în păstrarea bunurilor Armatei. reconfirmată în 1956.992 213 Bănescu Constantin Preşedinte al CAP Cârliţa. condamnat penal pentru fapte de 1954 necinste. Originale. Ofiţer responsabil cu aprovizionarea la Regimentul 1 Transmisiuni Bucureşti. Originale. Original.12. în timpul 22.06. regiunea Constanţa. membru de partid exclus în 1952 pentru că: soţia sa a fost simpatizantă legionară 25. raionul Băneasa. el însuşi s-a ocupat cu 22. 1 993 214 Bănescu David (Bercovici) Membru de partid exclus în 1950 pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. În 1965 a fost reprimit în Partid. Originale. negustoria. membru de partid exclus în 1953 întrucât: a fost 10. alte abateri. 5 994 215 Bănescu Ion I. războiului antisovietic a luat parte la 1950 oprimarea populaţiei sovietice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 995 216 Bănescu Marcel M.09. Membru de partid exclus pe motiv că: în trecut a fost jandarm. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi avea doi fraţi „fugiţi” în străinătate. 8 245 .04.

10.02. 2 998 2878 Bănică Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar tehnic pe lângă Comisia electorală a BPD a comis falsuri 13. fiind vizitat de o rudă din SUA. i-a comunicat date eronate cu caracter 23. alte abateri. a participat la manifestări legionare şi la 1948 Rebeliune.a. Originale.996 2877 Bănescu Marin Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a făcut parte din PNŢ. partid (a circulat cu motoreta pe 1977 drumurile publice fără să aibă permis ş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 999 3169 Bănică Alexandru Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” în 1975 pentru că a comis abateri de la disciplina de 19. CCP a recomandat Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti recercetarea cazului. 3 246 .). Copie. Originale. 1960 Întrucât acuzaţiile nu au fost dovedite. alte 1948 abateri. în 1941 29.07. duşmănos. 1 997 217 Bănescu Milică Membru de partid exclus pentru că.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi şi-a însuşit diferite sume de bani. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

6 1001 543 Bănică Ion Membru de partid exclus pentru că a întreţinut legături intime cu o femeie 17. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a 1959 hotărât clasarea cazului. reconfirmată în 1956 şi 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06.1000 542 Bănică Constantin T.04. 2. membru de partid exclus în 1955 pentru că: a fost condamnat penal pentru lovire şi tentativă de viol. Membru de partid exclus pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a fost omul de încredere al conducerii militare din întreprinderea în care lucra. avea viciul beţiei. Originale. 1953 2 1003 211 Bănică Ion C. subordonata sa. În 1962 hotărârea de excludere a fost confirmată.02. Originale. Original. Şef de secţie la Direcţia Controlul Străinilor din Miliţie. Original. uşuratică.02. avută se prezenta la serviciu în stare de 1954 ebrietate. Plutonier la Miliţia raionului Panciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 25. membru de partid exclus în 1951 pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte dintr-o companie de poliţie. 5 247 . în funcţia 22. 2 1002 210 Bănică Ion A. urmărită pentru crimă. alte abateri. Întrucât a renunţat la apel. consuma băuturi alcoolice în unitate şi a întreţinut legături sentimentale cu Liubea Răpeanu.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Decizia de excludere a fost menţinută în 1961. Preşedinte al GAC din comuna Nazâru.1004 2670 Bănică Ion I. regiunea Constanţa. alte abateri. legionari. membru de partid 24. 5 248 . membru de partid exclus în 1957 pentru că: avea viciul beţiei şi provoca scandal. foşti 20. pentru 1954 atitudine duşmănoasă faţă de elevi. Originale.12. membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente duşmănoase. alte abateri. exclus întrucât a săvârşit falsuri în acte 1959 publice şi şi-a însuşit bani. 4 1005 319 Bănică Ion V. faptă pentru care a fost condamnat penal. ca şef de cuib. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Dridu. <1958> Întrucât a renunţat la apel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. raionul Istria. Originale. 24. raionul Urziceni. a fost eliminat din Şcoala CC al Frontului Plugarilor. 4 1007 140 Bănică Octavian Gh. cu care făcea chefuri. alte abateri. 4 1006 320 Bănică Nicolae Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Eschibaba.10. CCP a hotărât clasarea cazului. regiunea Galaţi. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1960 cerut ca la locul de muncă să-i fie demascată activitatea fascistă.10.

CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. Originale. membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în calitate de membru al PSD a făcut greutăţi Tineretului 29. copie.01. Originale.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. 16 1010 235 Bănicescu Marcel Membru de partid exclus pentru că: a fost legionar activ. era căsătorit cu fiica unui 1953 chiabur. în 1946-1947 s-a ocupat cu 1950 specula. după 23 august 1944 a fost preşedintele Tineretului Naţional 20. exclus din Partid pentru că şi-a însuşit bani din cotizaţii. reconfirmată în 1959 şi 1968. hotărâre reconfirmată în 1959. alte abateri. Ţărănesc – Maniu. Originale. din 1946. a susţinut regimul Antonescu şi s-a manifestat împotriva Uniunii 31. a luat parte la 1950 Greva studenţilor de la Cluj. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. Original. 11 249 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1011 148 Bănulescu Tiberiu Îndrumător la Ministerul Artelor. 1963 5 1009 2613 Bănică Titus St. Progresist.1008 321 Bănică Stelian Instructor al Comitetului raional PMR Hârşova. 1. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. Sovietice. Cluj.07.

Întrucât în 1940 s-a purtat foarte prost la Siguranţă şi nu dăduse suficiente 28. CCV a hotărât menţinerea deciziei. preşedinte al Sindicatului ziariştilor din Banat.08. CCP a propus. Originale. 6 250 . a luat parte la acţiuni împotriva 1951 paraşutiştilor sovietici. a servit cu ataşament interesele regimurilor burghezo-moşie. Originale. 5. membru de partid exclus care a solicitat reîncadrarea în PCR. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi a unei pensii pentru activitate în mişcarea 26. menţinerea deciziei. Bacău. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.. dovezi de reabilitare.P. ilegală.1012 2879 Bănuţă Ion Secretar al Regionalei A.10. Originale. În 1947 a fost primit în Partid ca membru nou.19. era un element necinstit. 2 1013 147 Bănuţoiu Ion Gh. Membru de partid exclus pentru că a comis fapte de necinste. CCP a hotărât clasarea cazului. 1977 3 1015 3290 Bărăbaş Gheorghe M.06. Copii. CCP a hotărât 1946 respingerea cererii şi propus să fie trimis să lucreze în organizaţiile de masă. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al primăriei comunei Cerdac.06. reşti. 1979 Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. 2 1014 3187 Băraru Vasile I. cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de conducere.

8 1019 128 Bărăscu Dumitru Director al Şcolii Elementare nr.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 reconfirmată în 1962. liberală şi legionară. pagube întreprinderii la care lucra.04.07. Activist PMR la Raionul Hurezani. 7 1018 2717 Bărăitaru Petre (Bărăitar) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară. raionul Feteşti. reconfirmată în 1958. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de la Gara Feteşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 colonişti.07. Originale. Original. 7 251 . 8.1016 591 Bărăgan Aristică St. 1953 1 1017 590 Bărăian Ion Membru de partid exclus în 1964 pentru că în calitate de gestionar a produs 28. Originale. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut politică legionară. 25. Originale. a luat şperţ de la 1956 părinţii copiilor şi i-a folosit pe copii la unele munci personale. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a făcut politică 16.

cu stagiul din 1933. ca administrator al închisorii civile Sibiu (1945) a pus în libertate deţinuţi speculanţi. 1961 4 1022 2880 Bărbăteiu Nicolae Subdirector la Federala Cooperativelor din Arad. Originale. reconfirmată în 1960. (Ioan) Membru de partid exclus în 1945 pentru că: în 1942-1943. În 1967 a fost reprimit în Partid. fost şef legionar al judeţului Arad. care i-a confirmat primirea în Partid şi l-a promovat în postul deţinut. Originale.06.10. 17 1021 410 Bărbat Nicolae N. a avut purtare proastă (întreţinea legături cu provocatorul Constantin Smadu). 9.09. 7. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia legionară. a propus ca organele de Securitate să-l supravegheze pe Traian Hedeş. CCP a hotărât: să fie exclus din Partid. a sancţionat cu „admonestare” Comitetul judeţean Arad. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Copie. a încercat să organizeze o rebeliune împotriva administraţiei. verificarea altor persoane. în timp ce era arestat în 1947 închisoarea pe care o condusese. CCP a trimis cazul spre recercetare Biroului regional de Partid Braşov. membru de partid cercetat pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. de la care a 16. luat mită. în lagărul de la Târgu Jiu. În acelaşi an a fost reîncadrat.1020 2665 Bărăscu Ion P. 1948 2 252 .

raionul Măcin. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. pe frontul antiso1950 vietic a luat parte la jafuri.06. 16 1025 407 Bărbieru Iordan V. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Jijila. acţiuni împotriva partizanilor şi a fost 1962 decorat. pe frontul antisovietic a luat parte la 21. 1 1024 3288 Bărbieru Dănuţ Ofiţer la Biroul de cercetări penale al Miliţiei municipiului Focşani. Originale.1023 409 Bărbătescu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1935-1937 a avut o participare activă în 20. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Dobrogea. tatăl său a fost cuzist. menţinerea deciziei.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 253 . Întrucât în dosarul de cercetare erau declaraţii care se contraziceau. organizaţia legionară. 1979 CCP a propus. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Original. „etica comunistă”. exclus din Partid pentru că: a participat la o întrunire legionară şi a trăit în anturajul unor elemente legionare. membru de partid exclus în 1979 pentru că: a comis abateri de la disciplina profesională şi 28.10.

a fabricat rachiu în mod clandestin. în perioada evenimentelor din Ungaria a avut manifestări negative. Bărboi Alexandru Preşedintele Sfatului Popular al raionului Vânju Mare. CCP a hotărât anularea deciziei. exclus din Partid pentru că: în anii 1936-1937 a făcut parte din organizaţia sionistă „Concordia”. fiind nemulţumit de salariu. Bărbieru Mircea N. Original. PMR Lehliu s-a dovedit a fi necinstit. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru delapidare. a părăsit munca şi 12. membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1945-1946 a fost înscris în YMCA. a ascuns trecutul 24. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Preşedintele Sfatului Popular al raionului Vânju Mare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată acelaşi an şi în 1960.11.1026 2669 Bărbieru Isac Membru în Comitetul de plasă Darabani al PCR. 2 1027 406 3 1028 405 13 1029 404 2 254 . Original. 28. Originale.03.02. Bărbieru Voinea (Voina) Şef de stat major la Batalionul de grăniceri Eforie. rudelor sale cu activitate duşmănoasă faţă 1958 de regim. 1957 CCP a hotărât anularea deciziei. a activat în organizaţia sionistă „Poale Zion”.04. 1961 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. copie. după 1949 excludere. membru de partid exclus în 1954 pentru că în calitate de gestionar al bunurilor Comitetului raional 12. Originale.

iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. de ebrietate a bătut un căpitan. CCP a propus. alte 12. 1 1031 3162 Bărbosu Constantin Membru de partid exclus în 1975 pentru că: în calitate de şofer. a folosit în mod repetat maşina de serviciu în scopuri personale. Hotărâre reconfirmată în 1983. a luat parte la Rebeliunea 28. faptă 1954 pentru care a fost condamnat penal). legionară.1030 403 Bărboi Dumitru Membru de partid exclus pentru că nu a fost suficient de combativ faţă de unele manifestări ale muncitorilor faţă de reforma bănească din ianuarie 1952. Original. Originale. membru de partid exclus pentru că era un element care avea viciul beţiei (în stare 24. 3 1032 398 Bărbosu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a fost educat în spiritul naţionalismului burghez. abateri.01. 1976 care nu mai voia să convieţuiască cu el. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a trăit în anturajul chiaburilor.06. reconfirmată în 1956 şi 1960. Originale. menţinerea deciziei. a fost condamnat penal pentru 26. 7 1033 397 Bărbosu Romeo I. 1 255 . copie. Originale. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Locotenent în Trupele de grăniceri. că a încercat să-şi desfigureze concubina. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 cu care s-a înrudit.11.

în postul avut a avut atitudine de „gâtuire a criticii de jos” (pentru că l-a criticat. membru de partid exclus pentru că a fost 18. Spiridon Dumitru. reconfirmată în 1966. a refuzat să încadreze în muncă o salariată care se întorsese de la o şcoală 10. 6 1036 734 Bărbuceanu Gheorghe V. Originale. Originale. alte abateri. În 1968 sancţiunea i-a fost ridicată. alte abateri. 1955 CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Baia-Mare. 4 256 . de partid). Originale. 14. Şef al Staţiei CFR Satu-Mare. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei.03.09.05. în 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. membru de partid exclus pentru că: rudele sale erau elemente duşmănoase regimului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Judecător la Tribunalul raional Piteşti. 10 1035 2817 Bărbuceanu Dumitru Membru partid exclus pentru că: în calitate de director al Asistenţei CFR s-a înconjurat de o clică afaceristă. membru al organizaţiei legionare. a făcut beţii şi acte 1947 imorale cu femei din Spitalul 2 CFR. Întrucât parte din acuze s-au dovedit neîntemeiate. a intrat în dispută cu un alt element afacerist.1034 396 Bărbosu Ştefan St.

lagăre din Germania. de partid exclus pentru că era un element 1960 imoral. a fost om de încredere al organelor de represiune burghezo. 14 1040 830 Bărbulescu Alexandru Al. 3. în anii 1938-1945 a fost omul de încredere al conducerii fabricii IAR Braşov. a participat la percheziţiona.04. (Cornel) Sublocotenent de Securitate. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale.06.1037 735 Bărbuceanu Ştefan M.1963 rea muncitorilor.16. moşiereşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. V. Membru de partid exclus pentru că: în 1944 a plecat în Germania la specializare. după 23 august 1944 a continuat să ducă activitate duşmănoasă. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Întrucât acuzele s-au dovedit nefondate.01. membru 27. pe care o informa despre acţiunile de sabotaj ale muncitorilor. Originale. 7 1038 736 Bărbuceanu Titu Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. 6 257 . beţiv şi necinstit.03. în 1944-1945 a fost internat în diferite 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 4 1039 418 Bărbuceanu Virgil V. Originale. Membru de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a fost poliţist.

Original.12. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1041 728 Bărbulescu Aurel Membru de partid exclus pentru că a fost judecat şi condamnat penal pentru 31. alte abateri. 1957 3 1044 731 Bărbulescu Constantin Gr. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. jandarmi.05. 1 1043 730 Bărbulescu Constantin Membru de partid exclus în 1954 pentru că în 1940 a dus activitate legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. partizani. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. 2 1042 729 Bărbulescu Constantin Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a executat 27. 3. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a fost şef de post de 31. 2 258 .06. acte de necinste. Originale.

01. 1962 3 259 . reconfirmată în 1956 şi 1975. reconfirmată în 1968. exclus din Partid în 1951 pentru că: la alegerile din 1946 a rupt afişele BPD şi a lipit afişe maniste. era un element scandalagiu şi imoral. Originale. 5 1046 733 2 1047 2882 4 1048 850 8. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut activitate legionară. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică. un patron. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bărbulescu Constantin Ş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. raionul Pleniţa. în calitate de agent al Prefecturii Poliţiei Capitalei. Originale. regiunea Arad. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă şi legionară. alte abateri. a făcut greutăţi Partidului în 1956 timpul creării GAC din comuna Căciulatu. Secretar al organizaţiei de bază şi şeful Poştei din comuna Sebiş.08. a întreţinut legături 18. Bărbulescu Dumitru Gh. care a avut relaţii cu diferite 29.09. în calitate de comandant de companie. regiunea Craiova. cu elemente duşmănoase. s-a purtat brutal cu soldaţii. CCP a solicitat Comitetului regional PMR Crişana reanalizarea cazului. pentru a primi mită a şantajat 13. s-a îmbrăcat în 1954 haine de miliţian şi a arestat ţăranii care nu-şi predau la timp cotele.1045 732 Bărbulescu Constantin N. femei. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. Original. în timpul războiului. Bărbulescu Cornel Membru de partid exclus pentru că.10.

Hotărâre reconfirmată în 1983 (de două ori). nat penal. 1977 19 1050 725 Bărbulescu Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că: a făcut politică legionară. 4 1052 726 Bărbulescu Floarea (Dreve Florica) Membră de partid din 1945 care a 26. Originale. Originale. Preşedinte al Consiliului Popular comunal Oteşani. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. 1951 5 1051 3347 Bărbulescu Eugeniu J. judeţul Vâlcea. solicitat acordarea stagiului din 1937. în 1947 s-a ocupat cu specula de alimente. copie.01. CCP a propus. a luat parte la Rebeliune. Originale. Membru de partid exclus pentru că anterior primirii în Partid a fost condam31. în munca avută la Frontul Plugarilor a avut o comportare imorală. 1958 CCP a hotărât respingerea solicitării. situaţie pe care a ascuns-o. 5 260 . 5. 1980 CCP a propus.08. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3.1049 3147 Bărbulescu Dumitru I.03. menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1975 pentru diferite abuzuri şi ilegalităţi.

3 1056 741 Bărbulescu Iancu M. Originale. judeţul Teleorman. Responsabil de presă la Secţia Agitaţie şi Propagandă a judeţenei PMR Arad. exclus din Partid pentru că: fiind stăpânit de educaţia naţionalistă primită. Originale. menţinerea deciziei.1053 727 Bărbulescu Georgeta Membră de partid exclusă în 1958 pentru că în 1940 a luat parte la manifestaţii legionare. 17 261 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element nesincer şi imoral. în calitate de medic veterinar.02. în urma cărora a adus daune 11. în funcţia avută s-a alăturat 1951 elementelor duşmănoase din conducerea ziarului „Flacăra Roşie”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. America. Originale. reconfirmată în 1956. comuna 1977 Furculeşti. 3 1055 3170 Bărbulescu Gheorghiţa Membră de partid sancţionată cu „vot de blam” în 1976.06. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. pentru că în activitatea 19. profesională şi de partid a avut repetate 1977 acte de indisciplină. Originale.04. CCP a propus. a comis abuzuri. materiale CAP Moşteni.12. 1. 1957 şi 1960. după 23 august 1944 a făcut propagandă manistă şi a căutat să emigreze în 22. 1959 4 1054 3183 Bărbulescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că.

Fost ofiţer controlor la Secţia financiară a Regiunii a II-a Militare. fiica unui chiabur. nu a raportat 1958 poziţia duşmănoasă a locotenent-colonelului Ovidiu. pe care îl informa 1954 despre muncitori. exclus din rândul candidaţilor de partid. 2 1059 261 Bărbulescu Ioan N. încredere al patronului. frontul antisovietic a fost decorat. reconfirmată în 1961. 1950 întreţinea legături cu elemente duşmănoase regimului. Originale. îndeplinind funcţia de agent electoral. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 13 1060 2883 Bărbulescu Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar.1057 742 Bărbulescu Ilie A.03. Originale. 1952 CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea calităţii de membru. s-a căsătorit cu 11. a fost omul de 12. a 13. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNL. 6 1058 2622 Bărbulescu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară. în timpul Rebeliunii a luat parte la manifestări de stradă. Copie. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut afaceri. membru de partid exclus pentru că: a făcut deconturi false pentru deplasări. 1 262 . purtat discuţii nepartinice.06.01.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe 24.

1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din învăţământ.1061 2668 Bărbulescu Ion P. Originale. Totodată. 1955 12 263 . deşi în ilegalitate a avut legături cu mişcarea comunistă. CCP a constatat că. membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru că a încercat să siluiască o elevă de 13 ani 15. Bărbulescu Nicolae Fost membru al CC al Uniunii Sindicatelor. nu a fost membru.07. Bărbulescu Mihai Membru de partid exclus pentru că ar fi participat la reprimarea sângeroasă a grevei din februarie 1933. acumulând avere pe spinarea oamenilor muncii. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. 1955 1 1064 257 -.12. 7. cereri care i-au fost respinse. a hotărât să-i respingă cererea de primire în Partid. Originale.12. 3 1063 259 7. Ulterior a solicitat de mai multe ori să fie luat în evidenţa celor care au desfăşurat activitate în mişcarea ilegală. 1956 6 1062 260 Bărbulescu Marin Învăţător. în 1949.05. carnete de cotizaţii şi legitimaţii cu semnătura sa. întrucât s-a constatat că a făcut comerţ „la negru” cu articole de pielărie. la locuinţa lui au fost găsite tablouri cu Ion Antonescu şi Regele Mihai. Hotărâre reconfirmată în 1966. Originale. după 23 august 1944 a făcut politică manistă. Original. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. pe care o avea în gazdă.

În 1968. care era condusă de „criminalul de războiu” Pamfil Şeicaru. Originale. Secretar al Sfatului Popular din comunele Lăiceşti şi Ioneşti. Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1938 a făcut parte din „Frăţiile de 29. 1 1066 255 2 1067 258 4. băutură. când era categorisit chiabur. a luat din 1961 pădurea statului o căruţă cu lemne fără să aibă aprobare. Bărbulescu Niculae Decan al facultăţii de Chimie din Bucureşti. În 12. Bărbulescu Nicolae N. 6 264 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.01.08. Originale. 1951 9 1068 254 Bărbulescu Octavian Gh. Original.05. regiunea Argeş.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic a colaborat la revista „Gândirea”. ulterior a continuat să 1951 activeze în organizaţia legionară. candidat de partid exclus în 1956 pentru că: a luat de la chiaburi alimente şi 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 1932 a fost şeful organizaţiei de studenţi din Cluj a LANC. Original. 1953. a persecutat sistematic studenţii evrei. Membru de partid exclus în 1949 pentru că nu a depus activitate. Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. a făcut 1953 apel. pe care nu le-a plătit. şi ţinând seama de activitatea lui pozitivă dusă după 1944. întrucât principala acuză s-a dovedit neîntemeiată.1065 256 Bărbulescu Nicolae I. fiind preocupat de interesele sale personale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.

alte abateri. membru de partid cercetat pentru că a luat parte la războiul antisovietic. în 1944 a luat parte la o manifestaţie studenţească de factură şovină. a fost trimis pe teritoriul sovietic pentru a strânge date statistice (material informativ). motiv pentru care ar fi fost condamnat la moarte.1069 234 Bărbulescu Petre Şef al Serviciului protocol de la Ministerul Afacerilor Externe. la Iaşi. În 1963 a solicitat acordarea stagiului din 1941. să fie controlat. a minţit Partidul. să nu mai ocupe funcţii de răspundere în aparatul administrativ: să fie controlat în muncă. Informare semnată de ministrul adjunct al Afacerilor Interne. perioadă în care s-a ocupat cu culegerea de informaţii. 1951 168 265 . în calitate de ofiţer. Originale. Gheorghe Pintilie. Membru de partid cercetat pentru că: era fiu de chiabur. În 1955 s-a constatat că acuzele erau neîntemeiate şi a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. cerere respinsă. 1951 38 1070 102/D Bărbulescu Petre N. spunând că a ţinut legătura cu organizaţia comunistă din 1941. să nu mai ocupe munci de răspundere. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. şi că în 1944. Originale. 9. a trecut de partea Armatei sovietice.03. în 1943. CCP a propus: excluderea lui din Partid.

era căsătorit cu o 19. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1941. Originale. Originale. 14 1073 225 Bărbulescu Stelian I. Originale.01. are rude foşti exploatatori. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la jefuirea populaţiei civile şi a batjocorit femeile sovietice. 2 1072 252 Bărbulescu Simion D. influenţa fratelui său şi a altor legionari. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: provenea din părinţi chiaburi. 1959 în 1941 a organizat „pluguşorul legionar”.12. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1964. refugiată.1071 253 Bărbulescu Petru Gh. comandant al UM 03476 Bucureşti. copie. 6 1074 251 Bărbulescu Ştefan B. 27. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 19451951 1946 a făcut comerţ.10. speculând oamenii săraci. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 19401941 a făcut parte din organizaţia legionară. 7. Şef al Biroului Anchete din Direcţia Miliţiei regionale Bucureşti. cetăţeancă sovietică. Ofiţer de armată. 1960 4 266 . reconfirmată în 1961 şi 1966. sub 24.

CCP a propus. fapte de necinste. nice de calomniere a liniei politice şi a 1960 Partidului. a avut manifestări antiparti27. 24 1076 226 Bărbulescu Traian Membru de partid exclus în 1958 pentru că. Originale. În 1983 apelantul a renunţat la un al doilea memoriu. Bărbulescu Valeriu Inspector general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. iar cazul a fost clasat.03. tul sectei mistice „Meditaţia 1982 transcedentală”.08. reconfirmată în 1964. menţinerea deciziei. copii. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. 6 1077 227 Bărbulescu Traian P. aflat sub influenţa propagandei imperialiste.06.13. reprezentan. 6 1078 3430 12 267 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. exclus din Partid pentru că a semnat şi a eliberat o adresă prin care a permis pătrunderea în mai multe instituţii din Bucureşti a transfugului Nicolae Stoian. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1075 3391 Bărbulescu Ştefan C. Hotărâre reconfirmată în 1985 şi 1988. Membru de partid exclus pentru că la primirea în Partid a ascuns faptul că a fost condamnat penal de două ori pentru fapte de necinste. Originale. 29. CCP a propus. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1958 întrucât a fost condamnat penal pentru 18.01. Originale.

membru de partid exclus în 1958 25. 1961 4 1082 166 Bărburescu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi necinstit.02.02. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1950 2 268 . a fost în legătură cu elemente duşmănoase regi. pentru că a fost condamnat penal pentru 1959 fals în acte publice şi abuz în serviciu. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. alte abateri. după 23 august 1944 s-a ocupat cu afacerile. Originale.03. reconfirmată în 1963. Originale.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 3 1083 162 8. Membru de partid exclus pentru că: a fost funcţionar la YMCA. în funcţiile 20. reconfirmată în 1960. Bărbuţ Ilie Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din FRN şi Mişcarea Legionară. 22 1081 229 4. Originale. avute pe linie administrativă a întrebuin. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. 1964 şi 1969. mului. Bucureşti.1079 228 Bărbulescu Vasile N. reconfirmată în 1956.1952 ţat metode străine de linia Partidului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 1080 231 Bărbuliceanu Ion Şef al Serviciului cadre de la Întreprinderea 168 Utilaj-Transport. Bărbuliceanu Ion A. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Plutonier-major al o unitatea militară din Piatra Neamţ. Originale. membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1937-1939 a 10. în urma dizolvării organizaţiei de partid din Ministerul de Finanţe. 15 1085 160 Bărbuţă Constantin I. 4 1087 158 Bărbuţă Vasile V. cupură ziar. Membru de partid exclus în 1952. fost înscris şi a activat în organizaţia 1962 legionară.12. înconjurat de elemente necorespun1962 zătoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a luat parte la războiul 21. Originale. în 1941 a luat parte la dezordinea legionară. 15 1086 159 Bărbuţă Ioan T. ca maistru s-a 10. a făcut afaceri cu alcool. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legionare. reconfirmată în 1962. antisovietic. 1954 2 269 . a avut atitudine duşmănoasă 1956 faţă de regimul comunist.1084 161 Bărbuţă Alexandru P.10. Originale. alte abateri. a folosit muncitorii din subordine la construcţia casei sale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8. pentru că: în trecut tatăl său a avut prăvălie.12.

Originale. Originale. membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ şi FRN.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. abateri. Membru de partid exclus pentru că în timpul regimului burghezo-moşieresc a 26. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară.03. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. iar prin certuri şi procese cu vecinii s-a compromis (în ultimii 10 ani a 26.04. CCP a propus.1088 3377 Bărcan Ion Membru de partid exclus pentru că a săvârşit repetate abateri de la disciplina de partid. 1981 calomnii şi lovire). a menţinut în posturi elemente 1950 duşmănoase regimului. menţinerea deciziei. Original. avut 37 de procese pentru injurii. insulte. Originale. organizaţia legionară. fost informator al Siguranţei din Iaşi. 3 1092 326 4 270 . 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1966 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 1091 2774 Bărculescu Dimitrie Gh.11. 3 1089 157 Bărcănescu Constantin Avocat. unde a avut 1960 activitate. alte 20. Originale. 1 1090 156 Bărcănescu Stelian Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a făcut parte din 12. Bărdaş Dionisie Gh. 10.04.

1962 6 1094 845 Bărdăsan Ioan Membru de partid care în ilegalitate a avut legătură cu mişcarea muncitorească. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic. Originale.1093 325 Bărdăhan Petre I. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Arad. cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (cazul Acăţari). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Legionare. 4. să fie schimbat din funcţie. Deşi a constatat că a avut purtare slabă în faţa duşmanului de clasă. 1 1096 825 Bărgău Ioan Judecător la Tribunalul Popular al raionului Criş. Originale.12.05. 1. 3 271 . Uniunii Sovietice. a condamnat ostaşii care nu voiau să lupte împotriva 21. CCP a propus menţinerea calităţii lui de membru de partid din 1945. (Milica) Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la Rebeliune. În 1955 i s-a anulat calitatea. Original. în campania electorală 1950 din 1946 a avut atitudine ostilă faţă de tovarăşii care au vopsit semnul „soarele”. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. 1953 3 1095 826 Bărduşelu Traian Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fost membru activ al Mişcării 29. Original.11.04. ca grefier. alte abateri.

1959 21 272 . 21 1099 298 Băruţă Dănilă Fost preşedinte al Cooperativei de Consum Vaşcău. Originale. Originale.01. 2 1098 2745 Băruţ Constantin Membru de partid exclus pentru că: deşi nu s-a înscris în organizaţia legionară. Originale. făcut parte din organizaţia legionară.1097 2895 Bărsăşteanu Vasile Responsabil organizatoric al Celulei nr. 1950 alte abateri.04. membru de partid exclus pentru că: a 20. elemente fracţioniste. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1970. Copie. a participat la toate acţiunile ei 31. regiunea Oradea. şi la devastarea magazinelor evreieşti. exclus din Partid pentru că a căzut sub influenţa unor 14. 1. alte 1954 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. 3 1100 2743 Băruţă Ilie Ofiţer de Miliţie la Cluj. 1 Turnu-Măgurele. a falsificat documente ale Miliţiei.11. reconfirmată în 1959. membru de partid exclus pentru că: în complicitate cu chiaburul Mocanu Vasile şi-a însuşit obiecte luate de la infractori. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

06. Originale. alte abateri. întrebuinţat metode dictatoriale.1956 nii. 1950 1 1103 2641 Băşică Ioan C. reconfirmată în 1962.04. CCP a propus anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în funcţia avută a susţinut elemente duşmănoase şi a 10. Original. 5. 1959 11 1104 1504 Băşteanu Iosif Şef al Serviciului cadre de la Sfatul Popular orăşenesc Timişoara. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte. a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la acţiuni represive împotriva populaţiei sovietice şi a ostaşilor români care refuzau să lupte împotriva Armatei Roşii. Original. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei.08. meiate. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a făcut politică legionară. 3 273 . a fost complice cu un bandit care dădea atacuri la drumul mare. 2 1102 739 Băşescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris la cuzişti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1. 1953 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.21. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. organizaţia de bază putând să-l primească în calitate de candidat de partid. Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic.1101 745 Băsceanu Ion D. CCP a hotărât ridicarea sancţiu.

6 1108 2960 Băţăgoi Constantin Ofiţer de Miliţie la Râmnicu-Vâlcea. cu care să se 1981 răzbune pe profesorii care îl notau prost). munţi ca să caute arme. Fost secretar PCR de plasă. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 274 . Originale. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: în timp ce era elev. politică legionară. a avut abateri de la regulament (împreună cu alţii a mers în 27. tatăl său a făcut 13. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât clasarea cazului. Întrucât a renunţat la apel. Original. membru de partid care a solicitat acordarea 20.09. stagiului de partid din ilegalitate. alte abateri. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Originale. 1946 a participat la şedinţe PNŢ. în 29. Originale.1105 865 Băşuţ Elena (Buzoianu) Membră de partid exclusă pentru că: nu a dus viaţă de partid. 1961 CCP a hotărât respingerea cererii.04. 7 1107 787 Bătrînca Dumitru C.02. 1 1106 779 Bătinaş Gheorghe B.

1952 9 1110 2899 Băzălan Dumitru D. în postul deţinut a dat dovadă de lipsă de vigilenţă. 1948 7 1111 2592 1. pentru reabilitare. a făcut speculă cu lemne. păstrând în funcţii elemente duşmane.04. În 1976 fiul său. în 1966 CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea lui în drepturile de membru de partid. era sectar şi îi lipsea „ura contra duşmanului”. Originale.1109 774 Băţău Nicolae Responsabil organizatoric în Biroul judeţean PMR Ilfov.04. a solicitat reabilitarea lui post-mortem (titularul dosarului decedase în 1967). reconfirmată în 1955. scoaterea din postul avut şi trimiterea la „munca de jos”. Director general al Penitenciarelor. 4. Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în postul avut s-a dovedit şovăielnic. 4. Bâc Ioan (Bac) Membru al conducerii judeţene Arad a Frontului Plugarilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „vot de blam cu avertisment”. exclus din Partid pentru că: a organizat o fracţiune în Biroul Comitetului judeţean. fapt pe care le-a ascuns Partidului şi nu l-a recunoscut decât la a patra biografie. Petre Băzălan. Originale. 1950 4 275 . moment în care i s-a comunicat că la data deciziei sancţiunea fusese întemeiată. membru de partid cercetat pentru că: a fost primar gogo-cuzist în Vânju-Mare.10. a avut relaţii cu elemente reacţionare. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni represive împotriva populaţiei civile. Originale.

06. şi să prelucreze abaterile săvârşite în organizaţia de bază (inclusiv cea a lui Bâgu). care erau 22. unul dintre demascaţi. reţinând vinovaţii de sustrageri şi luându-le declaraţii.12. a anchetat lipsurile de la magazia Cantinei Gospodăriei de Partid. 25 1113 1158 Bâgu Gheorghe Membru de partid cercetat pentru că: în calitate de contabil al Judeţenei PMR Tecuci. prilej cu care a abuzat de funcţie. Original. Originale. CCP a propus ca Regionala PMR Tecuci să revizuiască situaţia lui Gheorghe Anton. elemente chiabure. Original. 1 276 . avea legături cu rude ale sale. folosind cuvinte <1952exagerate ca: „duşmani încarnaţi ai clasei 1953> muncitoare”. judeţul Neamţ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 28. copii. Referinţe semnate de Mihail Novicov. i-a demascat în şedinţa organizaţiei de bază. rusă. 1 1114 1161 Bâgu Nicolae V. la şedinţele Sfatului 1951 Popular se prezenta beat şi ridica probleme nesănătoase. Nicolae Moraru şi Gavril Birtaş. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. alte abateri. în vederea rezolvării situaţiei sale de partid. Adresă a CCP către CC al PCUS. română. prin 1958 care s-au comunicat informaţiile solicitate.a. lb. „tâlhari” ş.1112 475 Bâcicov Victor Cetăţean sovietic care. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al organizaţiei de bază din comuna Bărgăoani.

10.08. Originale. în 1945 a fost transferat la închisoarea Aiud. în calitate de contabil. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. ca şef al producţiei.05. 1953 12 277 . Originale. copii. „Crucea de Fier” germană. Original.1160 1115 (vol. alte abateri. Bâjnea Niculae (Nicolae) Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat cu 22. sancţiune ridicată de Biroul Politic în 1965. 1958 9 (vol. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bâlgă Lazăr P. fotografie. Membru de partid din ilegalitate. a solicitat acordarea stagiului din 1921. 1 1117 151 1 1118 1173 6. unde s-a dovedit a fi neglijent. I) 4312/1958 159 (vol. I-II) Bâgu Vasile C. 1952 CCP a propus respingerea cererii şi acordarea stagiului din 1934. Idem. II) 1116 1162 Bâjă Martin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică cuzistă. s-a ocupat 23. cu specula şi afacerile. moment în care a fost încadrat în Partid şi a activat neîntrerupt. Originale. La Plenara CC al PMR din 9-13 iunie 1958 a fost sancţionat în cadrul cu „vot de blam cu avertisment” pentru discuţii antipartinice duse în afara cadrului organizat. a încredinţat aprovizionarea închisorii unui vechi speculant. care 25. reconfirmată în 1959. Gardian la penitenciarul Văcăreşti. şi pentru calomnierea organelor centrale de partid şi de stat. membru de partid exclus pentru că: în 1944. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.12.

Membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la 25.05. Original. 1 1122 1051 Bârligea Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost membru al Mişcării 21. şedinţe legionare. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 26. Originale. 1 1120 1025 Bârlădeanu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul de jaf şi cotropire a 25.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. abateri. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. Original. 1 1123 1022 Bârsan Ion Gh. Legionare. URSS.1119 1026 Bârlădeanu Alexandru Membru de partid cercetat în legătură cu acordarea stagiului. alte 22. alte abateri. Originale.09. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a divulgat Siguranţei militanţi 1950 comunişti. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1950 1943. Original. 2 1121 1024 Bârlădeanu Ion Pascu Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. reconfirmată în 1960 şi 1963. a jefuit personal poporul sovietic. 36 278 .08.

regiunea Constanţa. a fost 21.12. Original.1124 1048 Bâtu Aurel Director al penitenciarului Călăraşi.07. ca 1956 gestionar a avut lipsă în gestiune.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bâţoi Ion I. Originale. a participat la persecuţii rasiale şi la deposedarea populaţiei evreieşti. 1940 a fost şef de cuib legionar. Originale. Membru partid exclus pentru că: în 1942. timp de câteva luni a lucrat la Serviciul de cenzură a corespondenţei. era beţiv şi imoral. în postul avut privea 23.09. cu ură PCR şi avea atitudine împăciu.1950 itoare faţă de deţinuţii legionari. Totodată. s-a dovedit a fi necinstit. (Ioan) Preşedinte al cooperativei din comuna Filimon Sârbu. 1 1125 1036 2 1126 2639 6. Originale. Beaca Constantin N. (Cocio) Prim-secretar al Legaţiei Române la Belgrad (1946-1948). 1 279 . 1949 6 1127 2826 Beacă Petre T. în 1943-1944 a fost şef de birou la Guvernământul Transnistriei. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. pe frontul antisovietic. exclus din Partid în 1954 pentru că: în 26. a propus îndepărtarea lui din diplomaţie şi continuarea cercetărilor pe linie administrativă. membru de partid exclus pentru că: în anii 1930-1944 a fost gardian la mai multe penitenciare. Hotărâre reconfirmată în 1960. translator cu prilejul interogării 1966 prizonierilor sovietici. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. alte abateri. membru de partid cercetat pentru că: a fost legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

şi-a însuşit bani din casa Partidului şi din abonamentele la „Scânteia”. CCP a propus.1128 945 Bearz Silvian Locotenent-major la UM 01326 Oradea. Locotenent-major la Miliţia raională Piteşti. 3 1131 1333 7. personale. Original. Originale. 2 1129 944 6. menţinerea deciziei. Bebeşelea Nicolae N. membru de partid exclus în 1962 pentru că în anii 1938-1941 a desfăşurat activitate legionară.09. Becheanu Mihalache Gh. 1967 3 280 . Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1936-1937 a făcut parte din organizaţia legionară.06. Întrucât decizia a fost luată fără nicio 1961 motivare. 1951 1 1132 2247 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1972.03.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. membru de partid exclus în 1968 pentru că: a transformat relaţiile de serviciu cu unii informatori în relaţii 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Origina. 10. Bech Bernhard (Beck) Membru de partid exclus pentru că: în 1928-1940 a făcut parte dintr-o organizaţie sionistă. copie.10. CCP a trimis cazul Comisiei de Partid de pe lângă DSPA pentru a fi recercetat. 1962 23 1130 3152 Becec Gheorghe Căpitan de Securitate la Direcţia de Contraspionaj. a primit cadouri de la aceştia şi 1975 i s-au făcut favoruri (inclusiv sexuale). candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: nu s-a ridicat la nivelul cerinţelor unui membru de partid.

Originale. motiv pentru care a fost condamnat penal. înşelat ţăranii şi muncitorii. membru de partid care a solicitat rectificarea stagiului în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03.10. CCP a propus să i se acorde vechimea de la 23 august 1944. a pierdut 1955 carnetul de partid. Original. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. era un element necinstit. care a comis fraude. care a 10. membru de partid exclus pentru că: era de origine burgheză. 1 281 . afacerist.1133 1344 Becheneu Gheorghe Director administrativ la UCECOM. În 1973 CCP i-a confirmat vechimea în Partid din 1940. 1954 4 1134 1345 Becher Ştefan Membru de partid exclus pentru că a 14. activat în organizaţia legionară.04. Întrucât nu s-a stabilit că ar fi fost membru de partid în ilegalitate. dată când a început să activeze în cadrul Secţiei Administrative a Comitetului judeţean PCR Ilfov. acordată anterior de către Comitetul municipal Bucureşti. Originale. 1952 32 1136 1346 Becherte Toma Membru de partid exclus pentru că: era cunoscut ca politician liberal. reconfirmată în 1956 şi 1960. 4. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1135 1347 Becherschi Victor Secretar al Comitetului Sindical al funcţionarilor din bănci.

judeţul Constanţa. în viaţa personală a avut comportare imorală.1137 3363 Becheru Constantin Candidat de partid care a solicitat primirea în Partid. -01. Originale. care i-a respins 1979 cererea. CCP a retrimis cazul Comitetului 10. 1957 5 1140 3067 1. 4 1139 1348 Becheru Ion M. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.03. Totodată. judeţul Vâlcea. Originale. întrucât nu a arătat în biografie că socrii săi au fost excluşi din Partid şi condamnaţi pentru activitate legionară. a recomandat Comitetul judeţean PCR Constanţa ca după doi ani să îndrume organizaţia de bază să-i analizeze activitatea. exclusă din Partid pentru că: nu a respectat hotărârea adunării generale a membrilor de partid privind susţinerea propunerilor pentru Consiliul de conducere al CAP. şef la CAP Lădeşti. copie. Originale. Becheru Paraschiva Membră a Comitetului de Partid al CAP Săcele.08. a avut relaţii cu elemente duşmănoase. 10 1138 3239 Becheru Constantin Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că în funcţia de inginer31. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a 1978 obţinut rezultate slabe. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1972 5 282 . municipal PCR Bucureşti. Director la GAS Luciu-Giurgeni. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară şi a participat la Rebeliune.

prostituţia.1954 toreşti. cu stagiu de la 23 august 1944 şi a cerut să fie ajutat să-şi îngrijească sănătatea.02. Liuba – necesar la pensionare. Copiii săi au fost în 1962 perioada interbelică membri ai PC Francez. şi-a părăsit familia şi trăia cu Aurelia Ianoş.1141 1349 Bechianu Anghel Ofiţer de Miliţie.08. şef al Biroului Pază şi Ordine de la Miliţia oraşului Stalin (Braşov). ulterior. Originale. Beciuc Ioan Persoană cercetată pentru că: nu a fost membru de partid. Gheorghe Adorian şi Pavel Cristescu.07. Originale. şi a soţiei fiului său. la căderea din 1940 a avut purtare slabă. şi unde şi-a înstrăinat carnetul 1959 de partid. Copie. a 28. 4 1142 657 20 1143 2940 1 1144 1350 1 283 . membru de partid exclus pentru că: a frecventat o casă unde se practica 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid 1947 ca membru nou. participat la acţiuni huliganice antimunci. copii. care până în 1957 a practicat prostituţia. Beclenaş Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni contra partizanilor. 26. Becicurinski Volf Bercovici Cetăţean ucrainean cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme activitate revoluţionară a copiilor săi – Aron (Arnold) şi Liuba. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-au ocupat cu ajutorarea combatanţilor din Brigăzile internaţionale şi au activat în unităţile de partizani. confirmă solicitarea. Referinţe ale lui Boris Holban. în urma bătăilor de la Siguranţă a suferit un şoc de epilepsie. Original.05. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 16.

copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. elemente duşmănoase. 4 284 . un alt frate al său a fost legionar. menţinerea deciziei. 1980 CCP a propus.1145 180 Becsek Emeric Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. 4.Csaba Membru de partid exclus pentru că în calitate de maistru militar a încălcat grav prevederile regulamentelor militare. scandaluri şi injurii aduse 1968 organelor de stat). 1953 40 1146 3322 Becsi Sandor . Întrucât a rupt legăturile cu fraţii săi 25.12.11. 2 1148 3009 Bectas Ali Omer Membru de partid exclus pentru că a avut abateri de la conduita morală (beţii 24. repetate. jură. Original. 6 1147 909 Becşan Mircea I.05. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. Fost activist la Raionul de partid Vâlcea. CCP a hotărât 1952 anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.02. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. Totodată a cerut Colegiului să solicite organizaţiei de bază să-l îndrume să se califice în producţie. exclus din Partid pentru că avea un frate deţinut pentru activitate duşmănoasă împotriva regimului.31. mântul militar şi disciplina de partid. Originale.

reconfirmată în 1955. Copie. s-a dovedit a fi un element necinstit. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din aparatul de stat. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte din Comitetul organizaţiei profasciste „Muncă şi Lumină”. Copie. şperţuri. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. când a fost pe frontul 27. Ionel) Fost şef al Biroului cu materiale politice din DSPA. antisovietic. 1 1150 910 Bede Ludovic (Bende) Membru de partid exclus pentru că în 1942-1943.1149 2900 Becu Sebastian Ajutor de comisar la Poliţia Giurgiu. a participat la crime 1949 împotriva populaţiei civile. 1 285 . care lua 25. Întrucât a constata că acuzele erau 15. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element afacerist. 9.09. 1953 7 1152 2941 Beder Alexandru Membru de partid exclus pentru că ar fi fost un element anarhic şi indisciplinat. neîntemeiate. 1 1151 896 Bedeleanu Ion M.05. Originale.11. a fost încadrat în armată prin intervenţia lui Zoltan Eidlitz. CCP a hotărât anularea 1948 deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. fost director de cabinet al lui Vasile Luca. (Ioan.

1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. a susţinut 15.09. Bedö Iosif I. pătruns în Partid 21.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. duşman al clasei muncitoare. a luat parte la 1951 războiul antisovietic.1951 toare şi ale ţărănimii muncitoare. 1 1157 964 16 286 .06. 1957 În 1968 a fost luat în evidenţa ilegaliştilor. cu stagiu din 1928.1153 930 Beder Alexandru Membru de partid exclus în 1958 pentru că a activat în Partidul fascist 24. „Crucea cu săgeţi”. Bedó Arpad Membru de partid exclus pentru că: era un chiabur exploatator. copie. reconfirmată în 1960. pentru a lovi în interesele clasei munci.05. Originale. Original. regimul fascist szalasist. 30. CCP a hotărât respingerea cererii.05. a simpatizat cu 1956 organizaţia legionară. a avut purtare 13. 4 1154 931 Bednarcic Giovani Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a fost omul de încredere al administraţiei burgheze a întreprinderii în care lucra. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. proastă faţă de muncitori. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1933. 8 1155 962 1 1156 961 Bedö Bela (Adalbert) Membru de partid exclus pentru că: a fost un exploatator afacerist. Originale.

Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. pentru a 26.1158 963 Bedö Ludovic Secretar al organizaţiei de bază de la Abatorul Bucureşti.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că în anii 1946-1947 a făcut speculă cu alimente. 1982 Întrucât şi-a retras apelul.06. alte abateri. Întrucât este un element tânăr şi nu a reieşit să fi avut şi alte abateri. o angaja ca lucrătoare în comerţ. 1952 1 1159 3418 Bedreag Ion Director la Întreprinderea de stat mixtă din Breaza.12.05. 5 1160 965 2 1161 917 Beer Mendel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a exploatat braţe de muncă. 12. antimuncitorească. recunoscându-şi vina. Original. străin de interesele şi de lupta Partidului. Original. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” întrucât a primit un miel de la o persoană. Originale. 2 1162 746 Began Dumitru Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator (comerciant). CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. s-a ocupat cu negus1957 toria. a făcut 11. 1 287 . Bedros Petre Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în trecut a avut atitudine 19. speculă. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 4. Original.

neavând cetăţenia română. Şef de cadre la Întreprinderea „Electro Cablul”. 1981 5 (vol. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică cuzistă.1163 747 Beghian Grigore O. a fost unealta patronului. 9.07. I-II) Begidsán Tivadárné (Tárkány Maria) Cetăţean maghiar pentru care CC al 25. Original. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 1953 2 1166 749 Begu Iosif Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. 9. 6 (vol. 7. 1955 1 288 . a trăit o viaţă depravată. 2. Originale. Originale. Original. II) 1165 748 Beglet Grigore Gh. CCP a hotărât schimbarea deciziei în: greşit încadrat în Partid. Originale. I) 1175 Idem.12. 1956 3 1140 1164 (vol.06. a fost greşit încadrat. copii.01. Membru de partid exclus pentru că. Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a 1978 cerut referinţe.

1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. bani. 1958 reconfirmată în acelaşi an. membru de partid care a solicitat 14.10. Original. a indus în 11. „Tehnolemn”.04. Originale. Beilerian Miron (Dohlete) Fost administrator al redacţiei ziarului „Drumul Socialismului”. a divulgat unele secrete ale 1954 întreprinderii. nu era cetăţean român. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că în calitate de casier şi-a însuşit o sumă de 24. eroare organele Miliţiei. Original. Beinglas Lazăr Fost şef al Serviciului personal de la Uniunea Cooperativelor Meşteşugăreşti. Întrucât motivele s-au dovedit a fi neîntemeiate.09. Original. reuşind astfel să 1954 obţină buletin de identitate. membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: avea atitudine duşmănoasă faţă de Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 11. în calitate de contabil-şef la Întreprinderea 29.05. Originale. 1 1169 888 Beianu Teodor C. 5 1168 751 Behm Carol Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1970 CCP a constatat că nu îndeplineşte criteriile cerute. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. acordarea stagiului din 1936.10.1167 750 Begulescu Ion C. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. 16 1170 889 1 1171 3041 4 289 .

10. Beiu Ion Inspector la Ministerul Justiţiei. şi a organizat 15. 2 290 . membru de partid exclus pentru că în 1952 a fost 20. Fost preşedinte al Sfatului Popular al comunei Obârşia Veche. furturi şi jafuri de obiecte de valoare.03. 1 1173 915 2 1174 914 4. membru de partid exclus pentru că: era un element dubios. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut ca cercetările să fie continuate de către „organele în drept”. 1952 1 1175 900 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 1951 a cerut Colegiului de Partid al Regiunii PMR Cluj să-l excludă din cadrele Miliţiei. Beizadea Marcela Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membră de partid exclusă pentru că în 1939-1941 a fost simpatizantă legionară. 27. condamnat pentru delapidare din avutul 1961 obştesc şi fals în acte publice.03. avea o perioadă neverificată. Original. Original. Beiu Olga (Zardeţchi) Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. Original. care în postul avut a avut activitate duşmănoasă.04. 1956 2 1176 901 Bejan Alexandru I. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1172 899 Beion Nicolae (Beian) Sublocotenent la Miliţia Cluj.12. Original. Original. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Mişcarea Legionară.

1177 902 Bejan Anton Membru al aparatului politic al Comandamentului Marinei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic a fost prefect.07. 5. Original.06. 7 1178 904 Bejan Aurel Membru de partid exclus pentru că a activat în Mişcarea Legionară. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Original. 27.03.04. alte abateri. verificat în vederea confirmării calităţii de membru şi stabilirea stagiului în Partid. 1950 1 1179 906 Bejan Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. 1 291 . membru de partid exclus pentru că: în 1947 a fost arestat pentru 26. (A făcut parte din aparatul politic al 1951 Diviziei „Horea. atitudine duşmănoasă faţă de regim şi 1951 ţărănimea săracă. 5. Original. apoi instructor administrativ în Basarabia.) CCP a hotărât confirmarea calităţii şi acordarea stagiului din 1938. 1950 1 1180 905 Bejan Dumitru Secretar al Comitetului Provizoriu din comuna Sânger. Cloşca şi Crişan”. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

de staţie CFR Filiaşi a primit cadouri în 1957 bani şi alimente. Originale. alte abateri.01. şef de cuib. soţia sa adus activitate în Grupul Etnic German. 3 292 . Originale. în 1946-1947 a făcut parte 25. 1956 3 1184 1351 Bejan Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului burghezo-moşieresc a votat cu toate partidele. în funcţia de şef 21. iar în ultimul timp se îmbăta frecvent. CCP a constatat că excluderea s-a 1961 făcut fără o investigare temeinică. Şef al Direcţiei Financiare a Ministerului Forţelor Armate. Decizie reconfirmată în 1963. 3 1183 2637 Bejan Gheorghe Membru lăsat în afara rândurilor Partidului prin dizolvarea organizaţiei de bază. CCP a hotărât clasarea cazului.1181 907 Bejan Dumitru N. în funcţia avută s-a 1960 compromis prin relaţiile sale imorale cu o serie de funcţionare din unitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că: la verificare nu a arătat că tatăl său a avut batoză.08. membru de partid căruia i s-a retras calitatea. 4 1182 908 Bejan Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că tatăl său a deţinut o băcănie. Întrucât a fugit de regimul sovietic. Originale. 2. din YMCA.01. Originale.05. iar fratele ei a fost legionar. 17. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea sa din Partid. motiv pentru care a solicitat Comitetului regional PMR Braşov recercetare cazului.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi cu elemente din conduce. Original. membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1187 1354 Bejan Livia S. Originale. în calitate de translatoare 18.10. 2 1188 879 Bejan Nicolae C. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Nicolaie. Original. Membru de partid exclus pentru că: avea un trecut dubios. s-a dovedit a fi 21. Original. 2 1186 1353 Bejan Letiţia Funcţionară la Comitetul Provizoriu din comuna Sânger. Originale. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. lipsit de ataşament faţă de regim. ocazională.1185 1352 Bejan Iosif I. făcut parte din Mişcarea Legionară.08. (Niculae.04.1956 rea aparatului de stat. 4 1189 740 Bejan Nicolae C. Neculai) Secretar al Sfatului Popular al oraşului Adjud. 4. alte abateri. duşmănoase faţă de ţărănimea săracă şi a 1951 colaborat cu chiaburii. membră de partid exclusă pentru că a avut atitudini 26.01. Membru de partid exclus pentru că a 13. Membră de partid exclusă pentru că: în timpul războiului a avut legături cu ofiţeri germani. 1961 5 293 .

Original.10. 1 1192 885 Bejan Vasile Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte 24. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. 1946-1947 a făcut speculă cu cereale.12.1190 883 Bejan Nicolae Gh. 1965 4 1191 884 Bejan Petre Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate duşmănoasă regimului de democraţie populară.11. Original.11. trecut a făcut politica partidelor istorice şi 1950 fasciste. 5. care în 21. Originale. 1 1193 886 Bejat Constantin Membru de partid exclus pentru că în 19. CCV a hotărât menţinerea deciziei. la lupte împotriva partizanilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 294 .

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 2.1194 939 Bejenaru Constantin C. în alegerile 19. Original.09. Întrucât motivele s-au dovedit 1957 neîntemeiate.06. (Cazacencu) Membră de partid exclusă în 1949 pentru că: la arestarea sa din 1937 a avut 10. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 22. din 1946 a făcut propagandă reacţionară. alte abateri. era căsătorită cu un 1957 element străin de Partid. în timpul războiului a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Cetăţean român care a adresat o cerere Comitetului regional Cernăuţi al PC din Ucraina. purtare proastă. 4 1195 854 Bejenaru Dumitru F. Membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de moşier. pentru a i se confirma participarea la munca ilegală a PCdR din perioada 1940-1941. prin care se confirmă solicitarea. Adresă a Institutului de marxismleninism de pe lângă CC al PCUS către Institutul de istorie a Partidului de pe lângă CC al PMR. Originale. 2 295 . Originale. fost agent de percepţie. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de chiabur. Originale. 5 1197 937 Bejenaru Ion C.05. 1962 21 1196 938 Bejenaru Florentina A.

Original. Întrucât în 1940 a plecat în URSS fără aprobarea Partidului. alte abateri. membru de partid exclus pentru că: a fost omul de încredere al lui 30. respingerea cererii şi clasarea ei în arhivă. 42 1199 936 Bejenaru Simion Membru de partid exclus pentru că: fiind originar din Basarabia. Nicolae) Membru de partid din 1928.05. care a solicitat să fie chemat în ţară împreună cu soţia şi fiica sa. Original. şi a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid şi luare în evidenţă. reconfirmată în 1955. atât în 1940. fost perceptor în Bucovina. 1 1201 934 Bekesi Iosif Activist la Sindicatul Comerţ şi cooperaţie. 4 296 . 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.1198 374 Bejenaru Neculai (Nicolaie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. criminal de război. Armata Română. Gyarfas Elemer. 1957 În 1961 apelantul s-a repatriat. alte abateri. 1 1200 935 Bejenaru Teodor Membru de partid exclus pentru că: a 15. a 1953 avut atitudini naţionalist-şovine. Originale. s-a retras cu 28. cât şi în 1952 1944. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât 17.01.05.07. aflat în URSS. Originale. Biroul Comitetului raional nu l-a confirmat ca membru.

alte abateri. Belba Dionisie Secretar PMR de plasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei.1202 161 Bekesi Istvan Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii cu privire la 15. în 1944 s-a înrolat în trupele 18. Belcescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: faţă de PCR a avut atitudine duşmănoasă. Beko Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1942 s-a înscris în armata fascistă maghiară. SS „Hunyadi Poncelasok”.03. tot timpul a fost alături de Monarhie. s-a căsătorit cu fiica unui 1952 moşier. părinţii săi. 1950 1 297 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bektemir Ferid Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo-moşieresc (portărel la Tribunal.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale. 24 1203 933 1 1204 932 1 1205 954 1 1206 644 8. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului a căzut prizonier la americani în condiţii nelămurite. CCV a hotărât menţinerea deciziei. copii. apoi judecător). Original.12. în postul avut s-a înconjurat 24. 31.02. Original.05. de elemente reacţionare şi a negat 1950 posibilitatea luptei de clasă între macedoneni. Original. alte abateri. a luat parte la 1950 luptele împotriva Armatei Roşii până la capitularea Germaniei.

07.02. abuz în serviciu şi divulgarea 13. legionară. Belchim Vasile T. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1952-1953 a luat cartele fără să aibă dreptul. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a făcut parte din organizaţia 10. Originale.11. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a trimis cazul 1962 spre recercetare Comitetului regional PMR Dobrogea. 4 1211 979 4 298 . 7 1208 953 6.12. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la crime şi jafuri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care în 1981 1979 a stabilit că nu avea merite deosebite. Membru de partid exclus pentru fapte de necinste. Întrucât decizia a fost luată fără o 21. 1955 7 1209 3382 Belcin Samuel Fost membru care a solicitat reprimirea în Partid. cercetare temeinică.1207 1326 Belcescu Constantin Ch. Originale. a luat parte la războiul 1959 antisovietic. Belciu Pintilie D. 6 1210 952 Belcineanu Ion D. În 1963 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. copie. Originale. nu era sincer şi era fiu de exploatator. reconfirmată în 1966. CCP a retrimis memoriul Comitetului 28.06. judeţean Constanţa al PCR. Originale. unor dispoziţii pe linie de stat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

era un element necinstit şi beţiv. reconfirmată în 1966. CCP a hotărât repunerea lui în 1968 drepturile de membru de partid cu stagiul avut anterior.1212 1018 Belciug Ion Gh. Originale. 8 1214 958 Beldean Ilia Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare.01. în 1947 s-a ocupat cu specula.06. la data aceea condamnat pentru crime de război. 27. 1951 1 1215 957 Beldeanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut de pază la generalul Mocinschi <Mociulschi>.08. 5. 1950 1 299 . pe frontul antisovietic a luat 21. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în 1948 a fost arestat de Securitate pentru manifestări antisemite. 41 1213 980 Beldea Preda Membru de partid exclus în 1954 pentru că era de origine chiabură şi s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. avea legături cu chiaburii. Fost secretar al Comitetului plăşii PCR Brabova (1948-1952). parte la acţiuni împotriva populaţiei 1957 civile. exclus din Partid în 1955 pentru că: a avut prieteni legionari.04. a fost decorat. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 7. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

07.07. sancţionarea lui cu „vot de blam”. Originale. Originale.1216 2659 Beldeanu Ion (Ioan) Prim-secretar al Comitetului regional de Partid Arad. aplicând o linie a lor proprie. 1953 CCP a hotărât sancţionarea cu „vot de blam”. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. cercetată pentru că a avut abateri în 10. de stat şi ai organizaţiilor de masă au fost acţionaţi în justiţie.07. munca de colectări. dând loc la numeroase abuzuri şi 10. 6 1218 940 Beldic Dumitru Membru de partid exclus pentru că: era fiu de moşier expropriat. ilegalităţi. copie. 4 300 . 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. exploatatori.) CCP a hotărât. în trecut a 20. (Împreună cu Ştirbu Solomon a denaturat şi călcat hotărârile Partidului. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1217 887 Beldeanu Maria Secretară cu probleme agrare la Comitetul Raional de Partid Arad.09. făcut politică liberală. 1 1219 943 Beldie Catinca (Gheorghe) Membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie de 23. de pe urma cărora 70 de 1953 activişti de partid. cercetat în urma abaterilor săvârşite în campania de colectare a cerealelor.

5 301 . Originale. Membru de partid exclus în 1950 pentru că în timpul războiului a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. unde s-a căsătorit cu fiica unui temnicer de la 15. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut 13.10. reconfirmată în 1960 şi 1962. soţia sa a făcut parte din Grupul Etnic German. Original.01. 1 1221 941 Beldiman Gheorghe I. Originale. 1959 4 1222 891 Beldiman Octavian Şef al Biroului judiciar de la raionul de Miliţie Râmnicu-Vâlcea. 1958 legionari. Originale. până în 1954 1946 a fost judecător. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 19291931 şi-a făcut studiile în Germania.12. 16 1223 916 Belea Gheorghe Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1220 942 Beldie Nicolae Avocat în Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1961 cerut ca activitatea sa să fie demascată în cadrul instituţiei unde lucra. 19. închisoarea Busbach. legături cu elemente duşmănoase. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. în ţară. alte abateri. alte abateri.

Idem. Crucii Roşii. II 3002 (vol. facilitarea emigrării unor persoane).12. V) 302 .1224 2499 Belea Miron M. copii. Originale. III) – – – – 263 (vol. I pentru că 1946-1959. În 1958 a fost exclus din Partid pentru 27. Originale. Originale. II) -. 1965 57 (vol. Originale. cu indicarea perioadei în care a fost exclus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Idem. sancţionat cu „vot de blam” pentru atitudine nepartinică şi participare la intrigi. IV) 283 (vol. În 1977 CCP a propus. 1225 (vol. În 1965 i s-a acordat vechimea în Partid din 1942. Decizie reconfirmată în 1971. Idem. Originale. fotografii. I) 112 (vol. a comis abuzuri şi ilegalităţi (şi-a însuşit lei şi valută. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ulterior a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. copii. I-V) 29/1/1959.04. În 1963 a fost reîncadrat în Partid cu stagiu de la data hotărârii. 50 Belea Octavian 29/1/1959. copii. menţinerea deciziei.12. 1959 278 (vol. „discuţii antipartinice cu tendinţe 1946 fracţioniste”. Preşedinte al Comitetului Central al 16. iar CC a propus să i se acorde din 1942. vol. Originale. III) Idem. Membru în Biroul regional de Partid Deva. împreună cu alte elemente din conducerea organizaţiei. exclus din partid de CCP 1959 vol. fals în declaraţii. cu menţiunea că în 1942-1958 a mai fost membru.

Belei Costică I. alte abateri. ocupându-se de chefuri. tatăl său era condamnat la 12 ani de închisoare pentru furt.05. reconfirmată în 1956 şi 1966. membru de partid exclus pentru că: a fost membru activ al PNL. 12. în 1947.1226 2650 Belega Constantin Preşedintele Sindicatului alimentar. serviciu. legionară.03. Originale. a accidentat maşina de 27. Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 a făcut parte din organizaţia 17. Belei Rovin I.02. CCP a hotărât anularea deciziei şi a recomandat organizaţiei de bază să-l primească în rândul candidaţilor de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. Originale. 3000 kg de porumb. regiunea Craiova. reconfirmată în 1965. a spart 1958 magazia cooperativei şi a împărţit cetăţenilor cca. 1947 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944 a bătut un număr de cetăţeni în primărie. membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element afacerist. Comandantul Securităţii raionului Câmpina. a întreţinut legături cu elemente 1953 duşmănoase. copie. şi necinstit. Belega Marin C. cu de la sine putere. carierist 18. Originale. 4 1227 2784 6 1228 898 4 1229 897 4 303 .10. faptă pentru care a fost judecat şi condamnat. Preşedinte al Întovărăşirii agricole „8 Martie” din comuna Seaca de Pădure. Originale. Pe baza activităţii lui pozitive. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi lipsit de simţul răspunderii şi al vigilenţei.

ca responsabil la 30. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Gostatul din comuna Ciacova. menţinerea deciziei. română. s-a dovedit necinstit. 2. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. CCP a propus. Original. creştini (Keresztery Maganalkalmazotth 1950 Kakoservezete) şi din organizaţia „Zece” (Tizes Szerdezet). copii. 1 1233 881 Beleuţ Dumitru D.11.09. prin care se solicita să se confirme că în perioada interbelică a fost arestată şi condamnată pentru activitate comunistă. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă situaţia. rusă. lb. 3 1231 979 Belenstein Zlota Şulimovna (Braver) Cetăţeană sovietic cercetată în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti. alte abateri. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. din organizaţia funcţionarilor 14.12. Originale.1230 3192 Beleneşi Florian Membru de partid exclus pentru că a renunţat la calitatea de membru de partid. regiunea 1956 Timişoara.08. 2 304 . 1966 35 1232 880 Belenyesi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a făcut parte din Partidul „Imredi”. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost chiabur. Original. 23.

Originale. membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. 3. dovedit necinstit.02. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia avută s-a 22. 21. conducere sub influenţa alcoolului. 4 1236 3225 Belgia Ilie Membru de partid exclus în 1974 pentru că a fost condamnat penal pentru 16. 1956 2 305 . menţinerea deciziei. 1 1235 926 Beleznai Attila Membru de partid exclus în 1950 pentru că în 1940-1945 a fost în Austria. în 1931-1940 a fost el însuşi proprietar al unui magazin de textile.1234 882 Beleuţă Petre Fost organizator al Gărzilor cetăţeneşti (1945). iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1978 CCP a propus. 3 1237 927 Belgrader Ştefan Şef al Secţiei administrative de la Camera de comerţ a RPR. Original. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut prelucrarea cazului în organizaţia de bază din care făcuse parte. CCP a hotărât transformarea deciziei 1957 în anularea încadrării în Partid.05. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului s-a ocupat cu afacerile. Originale. în 1936-1938 a sprijinit organizaţia sionistă.01.06.

04. 1 306 .07. CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. Originale. în 16. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pleca de la şedinţe pentru a se întâlni cu femei. 1951 care a colaborat cu elementele duşmănoase. alte abateri. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1242 895 Beligan Mandache Fost activist de partid la Comitetul judeţean Suceava.11. pentru că era de origine burgheză. fiscal. gara Iţcani a pierdut materialul de 1954 propagandă. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element afacerist şi şperţar.1238 928 Belia Ilie Primar în comuna Ticvanul Mare. Membru de partid exclus pentru că în 1934-1938 a făcut parte din organizaţia 17. Original. Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de reacţionari. regiunea Timişoara. Original. 1 1239 929 Belian Rodica (Fischer) Membră de partid exclusă în 1952 27. cuzistă. timpul dictaturii antonesciene a servit 1951 interesele regimului. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost agent 11. Original. 1 1240 892 Belicencu Teodor I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: fiind în stare de ebrietate.03. în 11. 4 1241 893 Belicovici Eugenia Gh.

1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. abateri. Originale. îi dă posibilitatea să se reabiliteze prin muncă serioasă şi atitudine exemplară. putând fi primit în calitate de candidat de partid. 1. 3. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. dată fiind originea sa socială. şi-a însuşit o cantitate din el. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a menţionat că.1243 2658 Belinchevici Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1947. alte abateri. fiind trimis la Federala Muscel în calitate de delegat.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 1246 913 Beliu Andrei Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost 26.04.03. 1 307 .09. alte abateri. Originale. 1950 2 1244 2657 Belingher Alexandru I. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte voluntar la războiul antisovietic şi a fost decorat. cu sarcina de a ridica porumb pentru muncitorii de la uzina unde lucra. În 1956 s-a hotărât ridicarea sancţiunii. alte 16. Original. translator al Siguranţei. 1951 3 1245 894 Belisna Iosif Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară.

Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. şovine faţă de populaţia românească. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a refuzat să voteze la 30. unde a fost prizonier la americani. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 308 . 1941 a cerut să fie colonizat în Basarabia.08. 1 1250 890 Belle Adalbert (Bela) Membru de partid exclus pentru că: în perioada dictaturii hortyste a avut ieşiri 12.10. Original. a 1950 fost membru al PSD. 1955 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era viciat de alcool. alegerile sindicale. 1 1248 956 Bella Samoilă (Balla) Membru de partid exclus pentru că în 1944 s-a retras cu trupele fasciste în Germania. 1950 unde a exploatat ţărănimea săracă. 1951 1 1249 955 Bellan Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost împotriva hotărârilor CC al PMR şi Guvernului cu privire la distribuirea cartelelor şi reducerea personalului administrativ. în trecut a exploatat muncă salariată. Original.1247 912 Belivaca Manea Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. alte abateri.04.11. Original. 1. în 24.

şi al trădătorului Vasile Luca.12. fiind reîncadrat în Partid cu vechimea avută anterior. cu manifestări duşmănoase. a avut manifestări antipartinice. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. de calomniere a unor lideri ai Biroului Politic. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 3 309 . a trăit în preajma unor elemente depravate. În 1960 a fost din nou exclus din Partid.1251 2787 Belle Petre T. Originale. a înlăturat din facultate cadre corespunzătoare şi a adus elemente străine şi duşmănoase. pentru că: în calitate de decan la Facultatea Juridică nu a luat poziţie împotriva unor teze revizioniste introduse în conferinţe de unii profesori. În 1976 a solicitat ca. beneficiat de încrederea capitaliştilor. să i se acorde stagiu de partid. membru de partid cercetat pentru legături cu elemente chiabureşti. S-a stabilit că: a fost membru PSD. a avut o poziţie împăciuitoristă faţă cu cazurile deviatorilor Ana Pauker şi Teohari Georgescu. în care a 21. era căsătorit cu fiica unui chiabur. 6. În 1968 a fost reprimit în Partid. 1953 22 1252 2656 Bellu Gheorghe Gh. pe baza activităţii în PSD. CCP a propus. Originale.02. În 1956 s-a revenit asupra deciziei. Director general al Treburilor Consiliului de Miniştri. Hotărâre reconfirmată în 1966. respingerea apelului. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. (Belu) Membru de partid exclus pentru că în trecut a deţinut diferite posturi. fiind în conducerea tineretului socialdemocrat.

alte abateri. alte abateri. sub 20.01. 100 1254 911 Beloiu Dumitru D. reconfirmată în 1959. a fost salarizat de Malaxa. ziare. în 1934 s-a înscris în 22. 6 1255 1334 Beloiu Eugenia (Secară) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare.1253 2806 Bellu Petre Scriitor. influenţa unor colegi. broşură. membru de partid exclus pentru că: după ce în 1922 a fost membru de partid. a rupt legăturile cu acesta şi s-a înscris în PSD. Originale. Întrucât a constatat că în documentele sale de partid recunoscuse că.05. membru de partid exclus pentru că în timp ce era student a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. să se menţioneze în documentele sale de partid că în 1947-1959 a mai fost membru. Referinţă semnată de Zaharia Stancu. Partidul lui Iunian. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu data înaintării apelului. a avut legături cu 1950 Panait Istrati şi a scris la revista „Cruciada Românismului”. 1960 şi 1961. Medic la Institutul de Endocrinologie al Academiei RPR. Originale.01. Originale. a luat parte la 1965 câteva şedinţe legionare şi nu a reieşit să fi avut altă activitate. 1951 79 310 .

Secretar al Comitetului raional de Partid Băileşti.05. 2 1258 191 Bélteki Alexandru (Sándor) Fost medic al Ghetoului din Reghin (1944). ca plutonier de jandarmi al regimului burghezo-moşieresc. 1958 Întrucât motivele s-au dovedit întemeiate.10. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. făcut parte din organizaţia legionară. Original. copii. Membru de partid exclus pentru că a 10. 2 311 . Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. scos din funcţie în 1957 pentru că s-a folosit de poziţia avută în 13. 1953 10 1259 2916 Belu Constantin A. 5. pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. Original.1256 1335 Belote Vasile Membru de partid exclus pentru că în 1917.02. 4. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. scop personal şi a creat mahalagisme. 1951 1 1257 1336 Belovici Vasile D. a împuşcat mortal un dezertor din armata austroungară.

04. Originale. 26. fost membru activ al Mişcării Legionare. în calitate de casieră la magazinul de stat „Tractorul” din Brăila a sustras o sumă de bani. 14. 54 1261 1337 Belu Dumitru C. 1 1263 1339 Belu Marioara (Gheorghe) Membră de partid exclusă pentru că: a lucrat la Poliţia din Cernăuţi ca funcţionară. membră de partid exclusă pentru că a fost informatoarea Siguranţei. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. muncitoare în aceeaşi fabrică. 17 312 . iar restul reclamaţiilor nu s-au confirmat.05. alte persoane reclamate. a 1951 solicitat să fie cercetată de „organele în drept” şi să fie scoasă din postul deţinut. copie. (Dosarul conţine şi decizia de 1956 excludere din partid a lui Belu Gheorghe. 2 1262 1338 Belu Irina Telegrafistă la PTT.1260 Belu Dumitru Director al Întreprinderii de Textile Lugoj. CCP a hotărât clasarea cazului. reconfirmată în 1959 şi 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid cercetat în legătură cu o serie de ilegalităţi şi abuzuri reclamate de Florica Toth. Original.09. 15.09. Originale. Original. Membru de partid exclus pentru că a 26. 34/1979 Întrucât cele sesizate fuseseră deja 1979 remediate. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

untură şi făină. primeşte cartelă. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Original. 1 1267 14 Benamy Olga (Abel) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului celor ce muncesc din Ungaria de a se trimite relaţii cu privire la activitatea sa.1264 3419 Belu Oprea Membru de partid exclus pentru că a avut abateri repetata de la disciplina de 26. Originale. partid. 1959 1 1266 1341 Benach Alexandru (Andrei) Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu comerţul de carne. 13. Original. Întrucât a renunţat la apel. 2.02.12. menţinerea deciziei. 1954 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 2 313 . iar în 1947-1949 a fost membră a PCR.02. 1982 CCP a propus.07. 6 1265 1340 Beluşinschi Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 1950 faptul că în 1944 a fost deportată la Bergen Belsen. şi-a manifestat nemulţumirea cu privire la salariu şi la faptul că nu 11. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original. CCP a hotărât clasarea cazului.

I-II) Benari Lenormanda Deputată în Marea Adunare Naţională 30. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. cercetată în urma primirii unei note informative. avea legături cu Legaţiile elveţiană şi israeliană din Bucureşti. 1957 6 (vol. s-a propus scoaterea ei de sub anchetă. CCP a clasat cazul. I) 9/1957 18 (vol.04.11. Informaţii despre Guzoran Gaspar şi Olah Lojaşné.2917 1268 (vol. copii. II) 1269 990 Bence Mikloşné (Trebici Justina / Irina) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar prin care se cereau informaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. Parhon” şi trimisă ca profesoară în învăţământul mediu. şi directoare la Şcoala Superioară 1952 Pedagogică.02.I. iar ulterior scoasă din cadrele Universităţii „C. Întrucât trecutul ei politic era cunoscut de Partid. 13. română şi rusă. 19 314 . în funcţiile avute după 23 august 1944 a promovat elemente reacţionare şi afaceriste. Idem. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 1967 comunicat că în perioada 1939-1940 a fost membră a UTC. în care se afirma că: a făcut politică sionistă. lb. 20. Originale. întrucât trecutul său fusese cercetat anterior. Originale. În 1957 a solicitat să se analizeze cauzele pentru care a fost scoasă din cadrele Ministerului Învăţământului Public. iar în 1940 a fost arestată şi condamnată pentru răspândire de manifeste comuniste. iar acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Întrucât cele sesizate nu ţineau de competenţa instituţiei. Totodată.

Original. 5 315 .11 avut manifestări şovine şi antisovietice. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 1272 1372 Bencu Ion Gh.07.1270 1342 Benchea Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cergăul Mare. Originale. funcţia avută a avut legături cu elemente 1954 duşmănoase şi şi-a pierdut servieta cu documente de partid. Originale. pentru că în trecut a fost legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. exclus din Partid 29. Activist de partid la judeţeana Tecuci. responsabil cu munca de îndrumare la sate. în 22.04. exclus din Partid în 1949 pentru că: era fiul unui fost colonel de jandarmi. a 27. 1950 alte abateri. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1271 1343 Benciu Iulian Membru de partid exclus pentru că: a avut cârciumă. s-a ocupat cu afaceri. reconfirmată în 1956.

majorarea pensiei de 1034 lei pe care o primea lunar. I) Idem.01. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întrucât de la întoarcerea lui în ţară nu a trecut timp suficient pentru a putea fi cunoscut. CCP a propus clasarea cererii. copie. Originale. II) cunoscută. <1956> 10 Întrucât activitatea lui nu era (vol. 5 (vol. în detaşamentele de muncă şi în lagărele în care a fost a avut o atitudine egoistă şi a sprijinit acţiunile duşmănoase ale administraţiei. lb. Originale. în calitate de corespondent al Biroului Congresului Mondial Evreiesc a desfăşurat o activitate dubioasă. Totodată. CCP a clasat cazul. a hotărât să fie chemat la Colegiul de Partid de pe lângă Comitetul regional de Partid Cluj pentru a i se explica faptul că. 6. iar în anul următor apelantul a cerut o pensie de ilegalist. În 1972 i s-a recunoscut stagiul din 1930. care a solicitat primirea în Partid.57/1957 1273 (vol.07. membru de partid exclus în 1951 pentru că: în trecut a deţinut o agenţie comercială. (Bela) Secretar al Comitetului judeţean ARLUS Târgu Mureş. CCP a propus. română. 1957 Întrucât a trăit 29 de ani în străinătate şi nu i se cunoştea activitatea. 28. I-II) 1371 Benczédi Miklós (Nicolae) Persoană repatriată din Argentina. spaniolă. este necesar să muncească în organizaţiile de masă. 1274 1370 Benczel Adalbert L. la 1500 de lei. 1954 2 316 . a sprijinit acţiunile socialdemocraţilor de dreapta. copii. iar peste câţiva ani să adreseze o nouă cerere. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.

a întreţinut relaţii cu elemente duşmănoase. Original. 1957 4 1278 3308 Bendescu Eugen Membru de partid exclus pentru că a 31. CCP a cerut organizaţiei de bază să examineze dacă s-a ridicat la conştiinţa unui membru de partid. 10 317 . Originale. Membru de partid exclus în 1955 pentru că: în calitate de şef al Biroului de personal de la Direcţia financiară a CFR. Secretar al organizaţiei de bază de la Depoul Craiova. Pentru că a avut şi o activitate pozitivă.03. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţia de controlor PTT. a avut activitate la titelişti. Originale.03.11. 9.1275 1368 Benderli Manole O. pe frontul antisovietic era cunoscut ca un ofiţer cu 31. spirit de sacrificiu. 1980 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. solicitat plecare definitivă din ţară. 9. exclus din Partid în 1953 pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost omul de încredere al administraţiei. s-a dovedit a fi omul de încredere al administraţiei. 1 1277 1367 Benderliu Vasile Mihail B. 1956 2 1276 2615 Benderlin Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost informator al Poliţiei. funcţie deţinută până în 1944. în 1946 a făcut propagandă reacţionară.05.

unde a activat până 28. 1970 4 318 . 1957 Întrucât principalele motive de excludere s-au dovedit neîntemeiate. 4 1280 1365 1 1281 1364 Bendorfeanu Gheorghe Secretar II al Raionului de PRM Sibiu. exclus din Partid pentru că: a fost simpatizant legionar. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul de la data deciziei. alte abateri. 9.09. Originale. s-a înscris pe listele de emigrare în Israel. nu a rezultat că a desfăşurat activitate în acea organizaţie.11. reconfirmată în 1955.04. Original. 11 1282 3036 Bene Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1941 s-a înscris în Partidul fascist maghiar „Crucile cu Săgeţi”.1279 1366 Bendic Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1949 a fost martor al apărării în procesul inginerului Dumitru Samoilă. fi necinstit. iar în Partid a dus o activitate pozitivă. Bendit Herşcu Membru de partid exclus pentru că: în acelaşi timp s-a înscris în organizaţia sionistă „Barhovia”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a dovedit a 19. Originale. a bătut un ostaş 23. sovietic. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 şi 1962. a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. la dizolvarea ei. Întrucât CCP constatat că la intrarea în Partid a arătat în mod sincer situaţia.12. în 1945-1946 s-a ocupat 1950 cu specula. arestat pentru activitate subversivă.

05. Copie. 1952 11 1284 2942 Bene Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de însărcinat al CFR cu aprovizionarea muncitorilor a dispărut cu o sumă de bani şi s-a întors după 6 luni. administratorul Oficiului de Aprovizionare CFR.01. maghiară. 2 1286 3032 4 319 . CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Comitetului judeţean de Partid Valea Jiului să cerceteze trecutul lui Gavril Lupu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Hunedoara. în urma cărui fapt a fost sancţionat cu 1951 „vot de blam”. Original. Responsabil cu propaganda şi agitaţia la organizaţia de bază de la Industria Textilă Arad. exclus din Partid pentru că: fiind beat. Luncoiu. lb.1283 108 Bene Rozalia (Ianki) Cetăţeană maghiară pentru care CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a cerut referinţe. română. CCP a hotărât anularea deciziei şi menţinerea sancţiunii cu „vot de blam”. imoral. în societate. a insultat doi ofiţeri de Miliţie. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate. 6. Originale. Benea Florin Membru de partid exclus pentru că în calitate de locţiitor al secretarului Comitetului de Partid din comuna 17.02. minţind că a fost dus cu forţa în URSS. alte abateri. Originale.05. 1948 1 1285 1363 Bene Viorel I. 25. 9. a avut un 1970 comportament nedemn. şi legăturile lui cu Vasile Bene.

În 1970 a fost exclus din Partid. reconfirmată în 1960. reconfirmată în 1960. Întrucât majoritatea motivelor de excludere s-au dovedit neîntemeiate. 3 320 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. a plecat voluntar pe front. 23 1290 1360 Benea Ion P. Originale.08.04. în timpul războiu27. iar apelantul a depus o activitate pozitivă. 1953 5 1289 78 Benea Ioan I. pentru că: 14. Şef al Secţiei de Propagandă şi Agitaţie a Comitetului raional de Partid Corabia.04. legionare. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1938-1941 a făcut parte din organizaţia legionară.12.1287 1361 Benea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestări 10. îşi brutaliza soţia. activistă în secţia sa. Benea Hristache Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în timpul războiului a scris articole cu caracter antisovietic. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1947. Originale. a întreţinut legături intime cu Victoria 1956 Şerbănescu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1966 şi 1975. avea legături cu duşmanul de clasă. sancţionat cu interdicţia de a ocupa posturi de conducere pe linie de partid şi de stat timp de un an. alte abateri. alte abateri. Originale. 1962. 8 1288 1362 6. lui antisovietic a fost informator în rândul 1959 muncitorilor şi prizonierilor sovietici.

1963 17 1293 1324 Benedecsics Albert Membru de partid exclus pentru că în 14. pe frontul antisovietic a luat parte la 16. 2 321 . (A fost judecat şi condamnat la 3 ani de închisoare corecţională. formarea de grupuleţe în redacţia ziarului 1958 „Făclia” din Cluj. 1 1294 1357 Benedek Adela Membră de partid sancţionată cu „mustrare” pentru mahalagisme şi 13. Originale. fost legionar. a decedat. a trăit în anturajul elementelor legionare. Originale. motiv 1954 pentru care a fost decorat cu „Coroana României” şi „Steaua României”. 19 1292 1358 Benea Teodor (Toader) Ofiţer. prinderea partizanilor sovietici.01.02.06. lucrător la Secţia Anchete Penale din Direcţia Regională MAI Suceava (Securitate). în urma cărora Nicu Chicoş. din care a executat 8 luni. 5.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: a făcut politica PNL. era descompus moral. Originale. reconfirmată în 1971. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a folosit bătaia şi tortura. restul pedepsei fiindu-i graţiată. 1936 a fost spărgător de grevă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1291 1359 Benea Silviu Procuror-şef la Tribunalul raional Sighet. reconfirmată în 1959 şi 1960.

ţii. în trecut a fost condamnat penal pentru evaziune fiscală. 1. exclus din Partid pentru că: în fabrica în care a lucrat a fost omul patronului.04. 1955 36 1297 121 Benedek Andras (Andrei) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informa17. în 1952 tatăl său a emigrat în Israel.1295 1355 Benedek Alexandru Membru al BOB de la fabrica „Haia Lifşiţ” din Oradea.08. Originale. a întreţinut legături cu 26. Originale. în timpul 1954 alegerilor sindicale din mai 1952 a încercat să fure voturi. reconfirmată în 1955. CCP a hotărât menţinerea deciziei. el însuşi ocupându-se cu negustoria. rudele sale din America. 6 322 . reconfirmată în 1957. 3 1296 2699 Benedek Alexandru H. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. copie. 1952 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 1958 şi 1960. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de negustori.

a 23. Original.1298 1311 Benedek David Responsabil cu cadrele la Sfatul Popular Regional Carei. în funcţiile avute s-a dovedit necinstit. 1948 2 323 . Original.01. a jefuit fondurile Uniunii. în postul avut a susţinut elemente dubioase. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost condamnat penal pentru furt. a fost autorul moral al spargerii unităţii din cadrul Comitetului Executiv al sindicatului. de la care lua bani şi produse textile. a colaborat cu patronii reacţionari. să fie demascat ca trădător al clasei muncitoare. 4. 1 1300 2943 Benedek Eugen Responsabil economic al Sindicatului Textil. în 1948. când a început să depună activitate. 1955 1 1299 1312 Benedek Ernest Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu nesănătos. să fie deferit Justiţiei. în timp ce făcea parte din armata hortystă. în 1944. membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. unde a stat în 1953 captivitate la americani. Întrucât după 1940 părinţii săi nu au exploatat. iar celelalte motive de excludere s-au dovedit neîntemeiate. fiind sub influenţa sioniştilor. Copie. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechime din 1948. a făcut chefuri cu femei de moravuri uşoare. fost dus în Germania.06. s-a încadrat în muncă la Staţia de restratificare din Carei.02. unde tineretul evreiesc era pregătit pentru plecarea în Israel. 1. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Original. fascist Goga-Cuza. comuna Ungheni a fost condamnat penal 1950 pentru lipsă în gestiune. care în trecut a trăit mai mult 10.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 6 1304 1318 Benedek Ioan Fost membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. Întrucât era un duşman al clasei muncitoare. şi a fost în 1953 relaţii cu spionajul hortyst. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ulterior. CCP a propus: menţinerea excluderii din Partid. să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”.12.1301 878 Benedek Francisc Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că în perioada războiului a fost în Germania şi.03. 3 324 . 1955 CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid ca membru nou. Original. într-un 28. scoaterea din funcţia de achizitor al Uzinei „Janos Herbak”. Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a fost membru al Partidului 28. având cârciumă. 1 1302 1369 Benedek Francisc Membru de partid exclus pentru că în calitate de vânzător la cooperativa din 22. ulterior a participat la 1960 manifestaţii cu caracter legionar. Original. din speculă. lagăr american. 1 1303 1317 Benedek Francisc I.03. Originale.

25. în 1975 a refuzat să semneze „Angajamen. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. dovedit prin retragerea ei în faţa trupelor 1950 sovietice eliberatoare.1305 1319 Benedek Ioana Directoare a Societăţii SovromAsigurare. reconfirmată în 1960 şi 1962. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. tul solemn”. 1 1307 1321 1 1308 3314 Benedek Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1974 a cerut să plece definitiv din ţară.04. 5 1309 1322 1. alte 1951 abateri. Benedek Ştefan Membru de partid exclus pentru că a susţinut teze revizioniste cu privire la acţiunile contrarevoluţionare din Ungaria.10. 1959 35 325 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. membru în organizaţiile fasciste. 1955 1 1306 1320 Benedek Irina Membră de partid exclusă pentru că a fost ataşată regimului hortyst. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. membră de partid exclusă pentru că s-a înconjurat de elemente străine de regim.04. menţinerea deciziei. Original. fapt 14.08. Originale. Benedek Iuliu Membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a devenit 22. din noiembrie 1956. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. 1. 1980 CCP a propus.

împrumuturi de 11. 36 1313 1325 Benedict Ioan M. membru de partid verificat în vederea confirmării 23. care a solicitat acordarea stagiului 19. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a hotărât. 5 326 . Originale.06. 8 1312 3424 Benedic Constantin Membru de partid exclus pentru că. Hotărâre reconfirmată în 1987.08. 1957 CCP a stabilit că cererea era neîntemeiată.1310 1323 Benedek Ştefan St. 1958 CCP a hotărât confirmarea vechimii lui în Partid din 1935. Originale. 30. Originale. Originale. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în funcţiile administrative avute a săvârşit unele greşeli (cumpărarea unui autoturism pe numele personal. 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.03. lemne şi bani). a făcut speculă cu obiecte aduse din străinătate. Ofiţer de Securitate în SfântuGheorghe şi Stalin (Braşov). din 1937. 5 1311 1356 Benedek Zoltan Instructor la Sectorul Gospodăriei din Secţia Gospodăriei de Partid a CC al PMR. în calitate de ofiţer mecanic de nave. calităţii. CCP a propus.05.

pentru a 10. 2 1315 1328 Benescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru lovire. Copie. membru de partid exclus pentru că: a dezertat de pe frontul 11. 1 1316 2944 Benetand Gheorghe Şef al Serviciului de radioemisiune din Direcţia Generală a Poliţiei.08. Originale. membru de partid exclus pentru că: a luat mită de la muncitori.05. a practicat jocuri de noroc. alte abateri. luate de Partid împotriva lui Constantin 1960 Doncea. Benga Ion Gh. membru de partid exclus pentru că: a ridicat de la casierie 150 de milioane. Ovidiu Şandru şi Vasile Bâgu. CCP a 1960 hotărât clasarea cazului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element beţiv.1314 1327 Benescu Constantin Secretar al organizaţiei de bază din comuna Vişineşti. 1 1317 1329 4 327 . intenţionând să treacă graniţa. Original. raionul Pucioasa. Şef al Serviciului de Cadre şi Personal de la Uzina „21 Decembrie” Bucureşti. soţia sa a fost condamnată pentru prostituţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1949 după care a fugit cu banii. 29. a întreţinut relaţii cu chiaburii.01. cumpăra materiale necesare serviciului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Ploieşti. antihitlerist şi a refuzat să lupte împotriva 1953 armatei germane.12. Întrucât şi-a retras apelul. Original. în 1958 s-a manifestat împotriva hotărârilor 27.

1959 4 1321 877 Bengheanu Lazăr Membru de partid exclus pentru că: în unele localuri. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost înscris şi a activat în „Frăţiile de Cruce” legionare. alte abateri. arestarea populaţiei sovietice. Original.05. a făcut 1954 pază în ghetou. era un element vicios (beţiv). alte abateri. în 1948-1951. CCP a hotărât transformarea deciziei în anularea încadrării în Partid. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1954 cerut să i se pună în vedere să rupă cu fraţii săi.10. sancţionat cu „vot de blam” pentru mahalagisme. 2 1320 1332 Benghe Marin D. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 328 . a avut discuţii neprincipiale la adresa unor activişti de partid.06. alte abateri. 5.1318 1331 Bengescu Constantin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 17.02. Originale. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. Original. 1 1319 1330 Bengescu Petre Ofiţer SSI (Securitate). 19. care erau elemente reacţionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2.

de la care primea pachete. alte abateri. Original. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. înainte de 23 august 1944 a dus o viaţă imorală şi s. 1960 şi 1961. 1954 reconfirmată în 1956. În 1968 a fost reprimit în Partid. în trecut a fost omul de încredere al administraţiei CFR. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 13 1323 991 Benglas Roza (Olier) Ziaristă la „Viaţa Sindicală”. alte abateri.09. speculă cu textile. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. Originale. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era un element care aparţinea claselor exploatatoare. 27.1322 876 Benghia Mihalache Membru de partid exclus pentru că: era chiabur. avea rude în 1953 străinătate. alte abateri.08.19.08. a făcut 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 21 1325 1309 Beniamin Elena Membră de partid exclusă pentru că: părinţii ei au fost comercianţi. alte abateri. fiind vice-preşedinte al Asociaţiei „Tracţiunea”.07. membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. Originale. a ocupat cu diverse afaceri. 2 1324 992 Bengulescu Alexandru I. 1 329 . reconfirmată în 1959.

motiv pentru care a hotărât menţinerea deciziei şi le-a cerut părinţilor fetei să-l defere justiţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de magazioner a sustras grâu. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. În 1959 a fost exclus din nou din Partid pentru mită şi trafic de influenţă. Instructor la Comisia de stat pentru aplicarea legii Sfaturilor Populare. CCP a propus excluderea lui din Partid. 2 1328 996 Beniş Carol S. membru de partid cercetat pentru că: era un element mic-burghez. CCP a hotărât menţinerea deciziei în 1961 şi 1970.07. exclus din Partid pentru că. faptă pentru care a fost condamnat penal. la prima confruntare cu duşmanul de clasă a avut purtare trădătoare. fiind trimis pe teren. 1951 41 330 . scoaterea din funcţie şi cercetarea de către „organele în drept” (propunere acceptată). alte abateri. 11. 9. 1956 3 1327 2901 Benisache Virgil Activist al judeţenei de PMR Argeş. alte abateri. 3. Originale.01.1326 1310 Beniamin Ernest M. a încercat să violeze o fată de 13 ani.05. Originale. Copie. În cursul anchetei. CCP a constata că 1950 în timpul războiului a scris articole antisovietice. în 1953 s-a propus reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior (propunere acceptată).

CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Originale. la cădere a avut purtare trădătoare şi imorală faţă de duşmanul de clasă (la Siguranţa Ploieşti a întreţinut relaţii intime cu procurorul Curţii marţiale. Ion Meţiu şi Mircea Bălănescu.1329 995 Beniuc Emma (Friedman-Bresliska) Şefă de serviciu la Institutul Maxim Gorki. membră de partid cercetată pentru că: era educată în spirit burghez. în cadrul Biroului II de Informaţii şi contrainformaţii al MStM. În 1956 s-a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea din 1945. în 1944 a acceptat propunerea lui Traian Borcescu (şef al Biroului II din MStM) de a da informaţii despre intelectualii „democraţi”. să fie cercetată şi ţinută în evidenţa „organele în drept”. soţia lui Mihai Beniuc. fapt interzis de legătura sa superioară. membru de partid cercetat pentru că: în 1940-1941. iar în articolele scrise aducea laude lui Hitler şi politicii lui. 9 1330 994 3. întrucât a avut legături cu persoane din „grupul trădător” Foriş. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1940. în timpul războiului antisovietic a fost concentrat la SSI. Beniuc Mihai A.07. 1952 35 331 . Întrucât s-a considerat că s-a reabilitat. copii. în 1957 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul de la data trimiterii apelului. şi declaraţii ale lui Traian Borcescu şi Herbert Zilber. alte abateri. a colaborat la ziarul profascist „Ţară Nouă”. Secretar al Uniunii Scriitorilor şi profesor universitar. <1951> CCP a propus excluderea ei din Partid şi. Originale. la Cenzura presei externe şi întocmirea Buletinului politic intern. deşi era membru al Comitetului regional de Partid Braşov. Referinţe semnate de: Mircea Biji. Pârvănescu. şi alţii).

motiv pentru care a fost demascat. a devenit omul lor de încredere şi a trădat clasa muncitoare. (Gavril) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: datorită mentalităţii lui carieriste a lucrat cu elemente trădătoare. maghiară. 6. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit „tendenţioase. 1949 Adresă prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. a luat parte la acţiunea de sprijinire a războiului antisovietic. Original.1331 997 Benke Gabor G. 7 1334 999 Benkö Juliu (Julia) Membru de partid exclus pentru că: a dat dovadă de sentimente naţionaliste. copii. 1950 1 332 .06.D. s-a înscris în Partidul szalasist. 1953 CCP a hotărât menţinerea calităţii lui de membru cu stagiul din 1945. Originale. 1.09.12. română. Cegled” din Ungaria a solicitat referinţe Comitetului 29. judeţean PMR Odorheiu. în 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea 14.05. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. căderilor din Ardealul de Nord. denaturate şi nestatutare”.IIIkerületi alapszervezet. Originale.P. lb. 8 1333 998 Benke Pavel Activist UPM. 1953 7 1332 435 Benke Lajos (Ladislau) Persoană pentru care „M.

Sindicale şi de UTM a CC al PMR. a pierdut documente de partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în muncă a 23. Originale. Original. cercetată pentru că a avut ieşiri antipartinice şi a creat <1951> mahalagisme la adresa unor membri ai conducerii Partidului. Benkö Şamuel (Samuilă) Membru de partid exclus pentru că: era fiul unui preot exploatator. s-a manifestat ca naţionalist maghiar.07. 3 333 .1335 1000 Benkö Rozalia Instructoare la Secţia Organelor Conducătoare de Partid. s-a înconjurat de elemente străine de clasa muncitoare. 1950 1 1337 1002 Benone Iacob Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a luat parte la o 25. reconfirmată în 1955. reconfirmată de CCP în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1954 4 1339 1010 Bensimon Ana . Bensimon Adrian Membru de partid exclus în 1953 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. CCP a hotărât sancţionarea ei cu „admonestare scrisă”. 4 1336 1001 5.04.05. 1 1338 1003 7.Luisa (Roth) Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: era de origine burgheză. creat familiarism. şedinţă legionară. tatăl său a fost legionar 1959 activ. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a pierdut carnetul de membru.06.

11. Originale. copii. Originale. reconfirmată de CCP în 1962. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 1960 4 1343 814 Benţe Miclos (Burger Niculae) Persoană cercetată în urma solicitării Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Originale. alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. la verificare a avut 17. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat situaţia. a făcut parte din PSD. raionul Buzău. activitatea sa în mişcarea revoluţionară în 1962 perioada 1940-1941.1340 1012 Bente Ioan (Ion) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Preşedinte al cooperativei săteşti Borduşani. 2. membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru înlesnirea speculării unei cantităţi de tablă zincată.09. reconfirmată în 1958.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 1342 1011 Benţaru Gheorghe P. în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă 28. atitudine recalcitrantă. prin care s-au cerut relaţii cu privire la 27. „Haovett”. 11 334 . comuna Săgeata. 4 1341 989 Bentin David Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost patron de atelier.

Original. 6 1346 992 Benvenisti Jacques M.07. reconfirmată în 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei. completat formularul de emigrare în 1956 Israel.10. reconfirmată de CCP în 1960. făcea propagandă împotriva Uniunii 1950 Sovietice. alte abateri. Originale. 7. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a fost omul de încredere al patronului. Originale. greutăţi în munca de preschimbare a 1953 banilor. şi-a scos formular de plecare în Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1344 1013 Benţe Nicolae (Benţa) Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: era fiu de burghez.04. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1958 5 335 . alte abateri. 2 1345 2786 Benuci Anastase P. (Jacob) Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a făcut parte din organizaţia sionistă „Hapel Hadate”. a fost în fruntea Cercului Cultural „Muncă şi Lumină”. a întreţinut legături cu chiaburii. prin care se 11.06. în 1950 a 19. 2 1347 2654 Benzion Iacob A.

Israel. Originale.06. 13.1348 918 Beral Avram (Berall) Membru de partid exclus pentru că: în 1950 a depus actele pentru emigrare în 13.08. Originale. copii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. organizaţia legionară. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a aprobat. membru de partid exclus în 1948 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din 29. menţinerea deciziei. Originale. Originale. 14 336 . CCP a propus. 9 1351 3432 Berariu Luminiţa Membră de partid exclusă pentru că a participat la şedinţele şi ritualurile mistice ale sectei „Meditaţia transcedentală”. membră de partid exclusă pentru că nu primea uşor critica şi comenta cu privire la lipsurile care i se arătau.04. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1349 919 Beral Stela (Haim) Angajată la Direcţia Înscrierii şi evidenţei populaţiei din Direcţia Generală a Miliţiei. în trecut a făcut parte din 1956 organizaţia sionistă „Mişmar”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a plecat voluntar pe 1960 frontul antisovietic.07. în funcţia avută a luat şperţ. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 1955 1 1350 921 Berariu Gheorghe Ajutor de comisar la Poliţia din Roman. Hotărâre reconfirmată în 1985.

pe care i-a 1956 favorizat. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1354 922 Beraru George (Strul) Funcţionar la Direcţia Cadrelor din Ministerul Afacerilor Externe. democrat de dreapta. menţinerea deciziei. după 23 august 1944. în postul avut a avut 29.23. membru de partid care a solicitat acordarea 30. stagiului din ilegalitate.07.08. 1951 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1940. şi-a însuşit cereale şi alte obiecte de la cetăţenii din comună care fuseseră dislocaţi. 2 1355 923 Beraru Ion Căpitan în Portul Constanţa. reconfirmată în 1959. iar Secretariatul CC al 1982 PCR a aprobat. CCP a propus. regiunea Timişoara. membru de partid exclus pentru că: era un element care a trăit într-un mediu mic-burghez. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 13. Originale. legături cu unii chiaburi. 7 1353 920 Berarov Ilie Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Berecsăul Mic. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1936 a făcut parte din Partidul cuzist.08.06. Hotărâre reconfirmată în 1985. a făcut greutăţi 1951 Partidului. fiind social.1352 3431 Berariu Maria Membră de partid exclusă pentru că a participat la şedinţele şi ritualurile mistice ale sectei „Meditaţia transcedentală”. 13 337 . Original.

4. 1953 2 1359 3176 Berbecaru Oprea Membru de partid exclus în 1975 pentru că a făcut cerere de plecare 26. Originale. 1977 CCP a propus. 3 1357 925 Berbecaru Constantin P. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în perioada guvernării legionare a educat elevii în spirit naţionalist. alte abateri. a fost susţinut de elemente duşmănoase din Ministerul de Finanţe. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. 1959 11 1358 1017 Berbecaru Ion Director general adjunct al Băncii sovieto-române. 4. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: era fiu de exploatator. în 1948-1949 a frecventat locuinţa unui element reacţionar. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 15. membru de partid exclus pentru că: a fost unealta Monarhiei şi a burgheziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. reconfirmată în 1961. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a lovit în membrii de partid şi a menţinut în posturi elemente reacţionare. august 1944 s-a înconjurat de elemente 1954 duşmănoase regimului.03. Original.11. copie.1356 924 Beraru Ion I. Originale.02. menţinerea deciziei. 3 338 . Originale. precum Vasile Modoran şi Aurel Vijoli. definitivă din ţară.

Angajat al Miliţiei. Originale. trăia 17. 1950 8 339 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.1360 1004 Berbecaru Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a lucrat la Comitetul Naţional de Românizare.03.07. 1955 1 1363 2821 Berbece Sever C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. pentru că a avut un comportament reprobabil faţă 21.11. 4. în numele Partidului şi-a însuşit diferite sume de bani. în calitate de ajutor de primar a folosit metode legionare de comandă şi dictatură. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care era preşedintele CAP din comună. a făcut parte din PNL. motiv pentru care a fost 1978 cercetat de Miliţie şi Procuratură. reconfirmată în 1957. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar. membru de partid exclus pentru că şi-a însuşit din banii rezultaţi din vânzarea materialelor de propagandă. într-un anturaj reacţionar. de mama sa.07. 14 1361 3234 Berbecaru Petre Membru de partid sancţionat în 1976 cu vot de blam cu avertisment”. Original. a speculat populaţia împreună cu tatăl său. 7. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 3 1362 1005 Berbecaru Vasile V.

Ofiţer de Miliţie. semnalat diverse abateri de la locul său 1968 de muncă. 2 340 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. 12 1365 1006 Berbecel Petre M. Original. CCP a hotărât anularea deciziei. membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de 12. În 1960 a fost din nou exclus. 1949 5 1366 1007 Berbecel Vasile N. pentru acelaşi motiv. faţă de organele de Partid a avut 1957 o atitudine de îngâmfare. a ascuns 1954 originea socială a tatălui său. 3 1367 1008 Berber Israel Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în timpul regimului Antonescu 28. a fost în slujba Siguranţei. CCP a hotărât anularea sancţiunii. Ofiţer de Armată. Întrucât motivul s-a dovedit neîntemeiat. iar CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 5. sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a 24.08. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la adunări legionare. Originale. Originale. Originale. Întrucât învinuirile aduse s-au dovedit neîntemeiate. chiabur. şef al Biroului calificare şoferi din Serviciul inspecţii auto şi circulaţie al Direcţiei Miliţiei regionale Braţov. copie.05.1364 2990 Berbece Victor V. Hotărâre reconfirmată în 1961.

03. Original. copie. exclus din Partid în 1959 pentru că: părinţii lui au făcut politică 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a fost judecat pentru fapte de necinste.1954 meiate. 1978 3 1371 1015 Berca Ion Gh. (Curglea) Membru de partid exclus în 1953 pentru că: era fiu de chiabur. Şef al Serviciului financiar la Consiliul Popular Gorj. alte abateri.08. instructaj. şi-a persecutat subalternii. Originale. membru de partid exclus în 1974 întrucât a săvârşit fapte de necinste pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6.11. CCP a propus. liberală. menţinerea deciziei.10. 4 1369 1009 Berca Ion Şef al Secţiei culturale la regionala PMR Ialomiţa. 25. 1 1370 3219 Berca Ion Gh. în 1940 a activat în organizaţia 1954 legionară. Originale. alte abateri. contabilă. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 3 341 . Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de propagandist la cursul de Istorie a PC(b) al Uniunii Sovietice a refuzat să se prezinte la 18. a 1954 întreţinut legături imorale cu Maria Stănescu.1368 1016 Berca Ioan V. în 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte.

membru de partid exclus pentru că 25. preşedinta CAP Alunişu.1372 988 Berca Nicolai M. (Nicolae) Şeful Ocolului Silvic Curtea de Argeş. 4 1374 Bercan Ion BuzatuVasile Primul. 1966 Întrucât a fost exclus pe baza unor sesizări tendenţioase. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 73/1977 Cel de-al doilea a fost pus în discuţia Secretariatului Comitetului judeţean PCR Olt şi avertizat cu schimbarea din funcţie. cel de-al doilea. şi-a părăsit postul de activist şi s-a manifestat contra 24. care a sustras ciment şi lemne din cooperativă. în cadrul Comitetului de Patronaj. 1978 11 342 . Primul a fost sancţionat cu „vot de blam” şi transferat la altă fermă. în cazul în care va repeta abaterea. 2 1373 2808 Berca Stelian I.12. CCP a recomandat Comitetului regional PCR Bucureşti să ia măsuri ca organizaţia de bază să pună în discuţie cererea lui de reprimire în Partid. inginer-şef la CAP Alunişu. Totodată. guvernului Dr. s-a dovedit a fi necinstit. care nu a luat poziţie faţă de abaterile primului. Maria Drăguşin. 4. Originale. a fost sancţionată cu retragerea indemnizaţiei de conducere pe timp 3 luni. exclus din Partid pentru că: în 1942-1943 a lucrat ca funcţionar la Prefectura judeţului Vlaşca. Membru al Biroului judeţean PCR Vlaşca. judeţul Olt. Originale.04. instructor la Comitetul judeţean PCR Olt. iar Constantin Duminică (funcţie neprecizată) cu reţinerea a 10% din salariu pe timp 3 luni. Original. Petru Groza.05.

Membru de partid exclus pentru că la primirea în organizaţie nu a arătat că a fost condamnat penal de două ori. 1 1376 1313 Bercaru Nicolae Activist PRM la Raionul Făurei. Original.01. a înaintat acţiune de divorţ şi întreţinea relaţii cu alte femei.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1939-1941 a luat parte la 1954 şedinţe legionare. 6. membri de partid. Original. Originale. au solicitat să li se 27. alte abateri.1375 990 Bercan Iosif Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a fost cântăreţ 24.02. comunice criteriile în baza cărora 1977 excluderea a fost infirmată şi înlocuită cu „mustrare”. Păuna Diaconeasa şi Ilie Ocănoaia. 1. Originale. exclus din Partid pentru că era preocupat de interese personale. bisericesc. CCP a stabilit că pentru destrămarea căsniciei se făcea vinovată fosta lui soţie şi a clasat cazul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iniţial exclus din Partid pentru că şi-a alungat soţia din casă. 1973 35 343 . 9 1378 3086 Bercea Dumitru I. reconfirmată în 1975. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 2 1377 2/1976 Bercă Mihail Membru PCR.05.

Secretar al organizaţiei de bază din comuna Păuşeşti-Otăsău. 8. raionul Băbeni. în 1945 a compărut ca martor al apărării fratelui chiaburului Ion Tomescu. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior.12. Originale. motiv pentru care în acelaşi an CCP a propus. În 1978 a fost exclus din nou din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru înşelăciune în dauna avutului obştesc. 1957 6 1380 1314 Bercea Mihai Membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în Frontul Renaşterii Naţionale. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1954 1 344 . nu s-a străduit să-şi ridice nivelul politic. exclus din Partid pentru că: s-a lăsat antrenat la băutură. în alegerile din 1946 era împotriva BPD. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare.1379 2680 Bercea Gheorghe D.07. 1957 4 1381 1315 Bercea Moise N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. bănuit de asasinarea unui ostaş sovietic. iar după 3 ani să ceară revizuirea situaţiei sale.01. alte abateri. 8. Originale. 7. regiunea Piteşti. Original.

cetăţenii. fabricii Astra. Originale. 1951 antimaghiare. 2 1385 250 Berceanu Ioachim A. a avut legături cu chiaburii. reconfirmată în 1958. Originale. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică fascistocuzistă. dreapta. Original. 18 1384 2651 Berceanu Dumitru D.1382 1316 Bercea Novac Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica partidelor burghezo-moşiereşti. membru de partid exclus pentru că: a avut legături cu legionarii. care a fost condamnat penal.12. pentru că în 1940-1941 a fost legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. resortul ţărănesc. 3 345 . Originale.11.01. 2 1383 1014 Bercea Ştefan Pretor în plasa Târnava. a avut legături cu chiaburii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. cu 1951 care dădea petreceri. era un element afacerist şi necinstit. în funcţia avută a şantajat 11. făcând propagandă împotriva 1951 clasei muncitoare. Membru de partid exclus în 1955 17.07. a avut manifestări şovine. după 23 august 1944 s-a manifestat ca social-democrat de 21. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost informatorul conducerii 19. reconfirmată în 1963. Instructor la Judeţeana PCR Dolj. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Originale.1386 554 Berceanu Ion Redactor la revista Institutului de Istorie al CC al PMR. 4 346 . faptă pentru care a fost condamnat penal. după care a alungat-o. Originale. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. copie. 8. 1956 12 1387 2814 Berceanu Nicolae (Bercovici) Membru al Biroului organizaţiei de bază a surdo-muţilor. CCP a hotărât clasarea cazului.11.05. CCP a hotărât acordarea stagiului de la 23 august 1944. căreia i-a promis că o va lua de soţie. Întrucât şi-a retras apelul.04. 2 1389 60 Bercek Ferenţ (Bencze Francisc) Persoană pentru care CC al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 28. Original. În 1971 i s-a acordat stagiu din 1941.10. relaţii. 1954 1 1388 3248 Berceanu Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a convieţuit timp de două luni cu minora Marieta Căldăraru. 1978 alte abateri. Întrucât în ilegalitate nu a fost membru. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 27. exclus din Partid pentru că şi-a însuşit bilete de tren ale membrilor asociaţiei. 2. 1951 Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. Originale.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. în care s-a arătat nemulţumit că nu a fost primit în audienţă la conducerea superioară de partid şi pentru că nu a fost reîncadrat în 31.1390 3402 Berceni Romulus Profesor. nu însă şi cu scoaterea din învăţământ. 2 347 . membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” (1968) şi „mustrare” (1979). 31 1391 2824 Bercescu Traian C. alte abateri. unde i s-a atras atenţia asupra gravităţii afirmaţiilor sale şi avertizat că dacă va mai avea manifestări similare. organizaţia legionară şi a participat la 1966 Rebeliune. unde a fost primit în audienţă de către Nicolae Buşui. La discutarea apelului s-a declarat de acord cu sancţiunea pe linie de partid. CCP a retrimis cazul spre soluţionare Comitetului judeţean PCR BistriţaNăsăud.08. motive pentru care a spus că 1981 va declara greva foamei şi se va adresa unor agenţii de presă şi posturi străine de radio. În 1988 a înaintat un memoriu. prim-secretar al Comitetului judeţean de Partid. şi îndepărtat din învăţământ pentru că: a falsificat notele unor elevi şi a divulgat subiectele la teze. Membru de partid exclus pentru că în anii 1936-1941 a fost înscris în 14. Originale. va fi pus în discuţia organizaţiei de bază şi tras la răspundere. învăţământ.07. Originale.

pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. în organizaţia legionară. 22. Originale. Întrucât acuzele nu s-au verificat.05. membru de partid exclus pentru că: era un duşman al Uniunii Sovietice. 18. 1951 să fie supravegheat îndeaproape. 1967 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCV a hotărât: menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1392 553 Berchită Aurel Membru de partid exclus pentru că: în 1946 a făcut propagandă manistă.01. copie. 20.01. 4 1394 2840 Berci Vasile Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. Întrucât principala acuză s-a dovedit 1954 neîntemeiată. 4 1395 960 Berciu Dumitru Conferenţiar la Institutul de Istorie şi Geografie al RPR. Hotărâre reconfirmată de CCP în 1960. a luat parte la 1959 Rebeliune. 49 348 .06. 2 1393 978 Berchiu Dumitru Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940 s-a înscris şi a activat 11. să fie scos din învăţământ. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. alte abateri. care şi-a pus toată activitatea în slujba fascismului. Original. Originale.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.05. 2 1397 950 Bercov Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist şi speculant. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. iar 1958 în 1948 a devenit membru. S-a constatat că: la căderea din 1941 a 26. membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1941 a simpatizat cu 18. exclusă din Partid pentru că: a colaborat cu Gatemberg. 1948 1 349 .06. copie. Copie. avea relaţii cu chiaburii. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. avut purtare laşă şi a devenit informator 1953 al contraspionajului maghiar. care 22. 1 1398 948 Bercovici Andrei L. 2. CCP a propus schimbarea deciziei în excludere din Partid. Original. omul patronilor. reconfirmată în acelaşi an.02.07. cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord. care sabota aprovizionarea magazinului. organizaţia sionistă „Dror Habonim”. Originale. (Andor) Locţiitor politic de escadrilă la UM 04761. alte abateri. 8 1399 2902 Bercovici Bella Secretară de celulă de partid la magazinul „Sora” din Bucureşti.1396 959 Berciu Ştefan Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea.

2 1403 966 Bercovici Haia . a făcut parte din PNŢ.12.Leia (Nudelman) Membră de partid exclusă în 1961 pentru că: în timp ce era membră de partid. reconfirmată în 1966. Originale. a fost omul de încredere al 20. cu care a menţinut relaţiile. burgheză. reconfirmată de CCP în 1962. a exploatat el însuşi (a avut un 1952 magazin de coloniale). 3 1402 970 Bercovici Gherzon Membru de partid exclus pentru că: era de origine mic-burgheză. sionistă „Ichud”. Originale. Original. -. membru de partid exclus în 1950 pentru că şi-a manifestat intenţia de a emigra în Israel.1400 947 Bercovici Burah Şef de secţie la Direcţia generală de Aprovizionare din Ministerul Industriei Uşoare. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. patronilor.03. 7 350 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 2 1401 971 Bercovici Edith Membru de partid exclus în 1954 pentru că: provenea dintr-o familie 29.08. a făcut parte şi din organizaţia 31.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. Originale. În 1964 i s-a stabilit stagiul din 1944.12. CCP a hotărât extinderea cercetărilor.05. 1948 18 1406 968 Bercovici Iudita (Didi) Membră de partid care a solicitat 21. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în trecut s-a ocupat cu diverse afaceri. Solicitarea i-a fost respinsă. 1. 1960 şi 1961. reconfirmată în 1959. Originale.02. cazul a fost clasat. În 1967 s-a declarat nemulţumit de cuantumul pensiei de 1800 lei. în 1949 a fost repus în drepturile de membru de partid. În 1978 pensia i-a fost majorată la 2600 lei. Întrucât suspiciunile s-au dovedit neîntemeiate.Herş Angajat la revista literară „Flacăra” din Bucureşti. 1957 CCP a hotărât respingerea cererii.1404 969 Bercovici Iancu H. Întrucât nu fusese membru în ilegalitate şi şi-a retras apelul. cu stagiul din 1947. În 1958 apelantul a solicitat acordarea stagiului de partid din 1924. pe care o primea pentru activitate în mişcarea revoluţionară. în 1945-1946 a fost proprietar al unei fabrici. în timpul dictaturii antonesciene a fost omul de încredere al moşierului Stănescu. 4 351 . 1956 31 1405 2649 Bercovici Iosub . în legătură cu zvonul că ar fi fost informator al Siguranţei. Originale. acordarea stagiului din ilegalitate. şi a cerut majorarea ei.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. până în 1940 a deţinut.1407 967 Bercovici Ladislau Membru de partid exclus în 1956 pentru că: provenea dintr-o familie de moşieri. 8 1410 561 Bercovici Moise I. 6 352 . 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu tatăl său. 1954 1 1409 560 Bercovici Moise (Băcăuanu) Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în anii 1931-1934 a fost mic comerciant. 5.11. calitate în care a divulgat secrete chiaburilor şi a luat mită de la speculanţi. Membru de partid exclus în 1954 pentru că în trecut a fost comerciant şi 14. Originale. împreună 19. după 23 august 1944 a fost agent de Siguranţă. a făcut parte din Gruparea 28. proprietar de manufactură. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. reconfirmată în 1958. în 1950 a depus actele de emigrare în Israel. o băcănie şi o cârciumă în 1954 Arad. 1 1408 559 Bercovici Moise Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în 1933 a fost spărgător de grevă la Tipografia „Opinia”.12.10. Original.05. ghelerteristă a PSD. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată în 1958.

împreună cu întreaga sa familie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1980. 6 353 . Partid. Original. pentru a nu fi trimise în justiţie. 1 1413 3293 Bercovici Rebeca (Marcus) Persoană care a activat în ilegalitate pe linia Ajutorului Roşu. motiv pentru care a hotărât reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. fostă deportată la Vapniarka şi Grosulovo. copie. În 1961 CCP a constatat că a fost înscrisă pentru emigrare în Israel fără să aibă cunoştinţă.1411 2620 Bercovici Pepi (Davidovici) Membră de partid exclusă pentru că: în 1956-1958.03. 1949 În 1979 a solicitat acordarea stagiului din 1941. patron. el însuşi a fost 17. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1958. alte abateri.07. în calitate de vicepreşedinte al Sfatului Popular raional Oradea. 1959 reconfirmată în 1959 şi 1960. CCP a hotărât reîncadrarea ei în 12. a fost conducătorul organizaţiei 1950 sioniste din Piteşti. CCP i-a respins cererea. 17 1412 562 Bercovici Pincu Membru de partid exclus pentru că: era fiu de negustor. Originale. 23. Întrucât în ilegalitate nu fusese membră. care a solicitat reîncadrarea în Partid.12. Originale. a depus actele de emigrare în Israel. a luat apărarea unor elemente necinstite.

CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1944. pentru a şantaja unele persoane.1414 563 Bercovici Riven (Berceanu Radu) Membru de partid exclus în 1953 pentru că: s-a dat drept ilegalist şi ofiţer de Securitate. la căderea din 1935 a avut purtare proastă. membru de partid exclus în 1952 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. Membru de partid exclus în 1947 pentru că a fost preocupat numai de interesele sale personale. 1956 8 1417 566 Bercovici Ştrul M.06. 1953 2 1416 565 8. (A fost închis în lagărele Vapniarka şi Grosulovo. s-a încadrat în muncă şi a dat dovadă de ataşament faţă de Partid. iar pe de altă parte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Hotărâre reconfirmată în 1957 şi 1962. Bercovici Simion P. pe de o parte. Şef al Departamentului Aprovizionării Armatei la unitatea din Timişoara. închisoare purtare laşă (motiv pentru care 1951 a şi fost exclus). Originale. iar în 26. 9 354 .) Pentru că. sa despărţit de soţie şi a întreţinut legături cu o altă femeie.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. alte abateri. Şef al Secţiei comerciale de la Sfatul Popular Iaşi. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 7. Originale. cercetat pentru stabilirea stagiului. avea rude emigrate în Israel. Bercovici Simcha I. fost membru de partid în ilegalitate.06. reconfirmată în 1960 şi 1961. 1954 2 1415 564 9.

Originale. Original. 1 1421 269 2 355 . a fost proprietarul unui depozit de cherestea. între care aceea că era un trădător al intereselor clasei muncitoare.1418 82 Bercsényi Illés (Berceni Ilie. Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate.) Original.06.12. Ilieş) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. gătoare. Originale. ar fi denunţat un coleg. CCP a propus clasarea cazului. Membru de partid exclus pentru că ar fi practicat inversiunea sexuală. 7. soţia sa a făcut parte din conducerea organizaţiei „Ichud”. copii. Întrucât nu existau dovezi convin. Bercu Solomon A. 1950 1 1420 297 Bercu Leon Medic la Spitalul Elias din Bucureşti. lb. Întrucât acuza s-a dovedit 1953 neîntemeiată.06. alte abateri. CCP a trimis cazul spre 1960 recercetare Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. română. membru de partid cercetat pentru că fiind concentrat la muncă obligatorie în timpul regimului Antonescu. Bercu Ghidale Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar”. 18. 1951 49 1419 280 1. (În timpul cercetării a mai reieşit că întreţinea corespondenţă cu rude emigrate în Israel.11. maghiară.

19. Originale.01.1422 116 Berczes Iosif Berczes Elisabeta (Korn) Persoane pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe. judeţul Bihor. în calitate de responsabil al cazanului de ţuică al Sfatului Popular al comunei 29.05. 52 1423 3101 Berdan Dan Dumitru Şeful Biroului export de la Fabrica de confecţii Marghita. Originale. Originale. 1960 faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus şi scos din funcţie pentru că: se prezenta la serviciu în stare de ebrietate. română. Membru de partid exclus pentru că. maghiară. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. 5 1424 270 Berdilă Constantin T. CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar 1973 cele care refuzau le brusca sau propunea să fie sancţionate administrativ (una dintre ele a încercat să se sinucidă). politice. Primul dintre ei a lucrat la Siguranţa din Oradea (1945-1947). a corupt mai multe 27. copie. lb. Petreşti – Bacău. 4 1425 271 Berdilă Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut s-a perindat prin toate partidele 25. fiind omul de încredere al 1951 moşierilor. Adresă a CCP prin care s-au 1952 comunicat informaţiile solicitate. 1 356 .01. salariate să aibă relaţii intime cu el.12. şi-a însuşit ţuică şi bani.

1953 CCP a propus confirmarea calităţii de membru de partid cu vechimea din 1945. de partid fusese la Praga. apelanta şi-a retras cererea.01. Originale. rusă.10. română. CCP a hotărât menţinerea deciziei. întrucât în perioada verificării membrilor 29. Copie. copii. 1 1427 272 Bereanu Bernard Preşedinte al Uniunii Internaţionale a Studenţilor. lb. alte 1955 abateri. 12 1429 273 Berechet Nichita Activist al Regiunii PMR Bârlad. exclus din Partid pentru că: provenea 21. membru de partid verificat. Original. diverşi cetăţeni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 17. care prin căsătorie a devenit cetăţeană română şi a solicitat primirea în PMR.1426 2906 Berea Maria Instructoare pe linie de femei la Comitetul PMR de plasă Vaslui. 2 1428 628 Bereanu Raina Gheorghievna Membră a PC Bulgar. dintr-o familie de exploatatori. alte abateri. exclusă din Partid pentru că: a luat bani de la 11. Original.12. pe care i-a cheltuit 1948 petrecând.06. 2 357 . Întrucât ulterior a fost angajată la 1955 Ambasada Bulgară.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.02. În 1965 a solicitat stabilirea vechimii în Partid. alte abateri. 8. 1954 1 1433 277 Bereczki Francisc Fr.1430 274 Berecz Gavril Membru de partid exclus pentru că: datorită educaţiei naţionaliste s-a retras cu trupele fasciste în Ungaria. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din Partidul szalasist. Originale. 5. primăria Satu-Mare. 6. 1953 2 1431 275 Berecz Ioan Membru de partid exclus pentru că în timpul regimului hortyst a fost conducător al Oficiului „Mobilizare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că a folosit iniţialele Partidului în înjurături. Organizare. Original.04. 1964 5 358 .09. CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea calităţii de membru de partid.08. Naţiune şi Teritoriu” de la 26. 2 1432 276 Bereczki Eugen Fost locţiitor de secretar la Comitetul judeţean PMR Oradea. Original.

1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.11.1434 278 Bereczki Lili Membră de partid exclusă pentru că: în trecut a posedat un atelier de lenjerie. În acelaşi an a fost luat în evidenţă. Originale. 1953 2 1436 3084 Bereczky Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi să fie luat în evidenţă. reconfirmată în acelaşi an. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut femei de serviciu. CCP a hotărât respingerea cererii şi a 1973 recomandat Comitetului judeţean Braşov să fie luat în evidenţă. Originale. 2. 5 359 . 1955 3 1435 2690 Bereczky Francisc Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Partidul Imredi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1961 pentru că a făcut parte din Mişcarea 15.08. Legionară. pe care le bătea şi înjura. 25.01. Original. 3. cu angajaţi. Originale. 4 1437 239 Berendei Ion M.

CCP a hotărât excluderea lui din Partid.1438 339 Berenştain Rahmil Membru de partid exclus pentru că: era un element necinstit. 4. Originale.06. Întrucât acuza că ar fi ascuns situaţia sa Partidului s-a dovedit neîntemeiată. membru de partid cercetat pentru că la căderea din 1941 a avut purtare slugarnică şi laşă în faţa duşmanului de clasă. membru de partid cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni. În 1978 CCP a propus Comitetului judeţean Bihor al PCR să fie luat în evidenţa celor care au avut activitate în mişcarea revoluţionară ilegală.03. 1 1439 238 Berenyi Ernest St. (Senior) Lucrător la Sectorul de Verificare a Cadrelor de la Comitetul regional Oradea al PMR. contribuind la întocmirea schemelor organizaţiilor comuniste din Ardealul de Nord. 4. 1953 9 1440 237 Berényi Ernest Ştefan (Junior) Casier al Comitetului judeţean de Partid Bihor. Originale. împreună cu 18. Întrucât la arestare a avut atitudine de ploconire şi slugărnicie faţă de duşman. 1953 11 360 . în 1956 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul de la data hotărârii. soţia sa a completat formularul de 1955 emigrare în Israel. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. În 1956 a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. pe care a ascuns-o Partidului. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Original.

în timp ce avea funcţie de răspundere. membru de partid exclus pentru 22. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid 14. era un element duşmănos.05. Original. fost şi secretar al organizaţiei sioniste 1950 „Ichud”.1441 2903 Berényi Ludovic Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. Breslei funcţionarilor particulari din 1949 Timişoara l-a denunţat Siguranţei pe comunistul Iszak Ladislau. 2 1444 340 Bereşteanu Alexandru Responsabil de cadre la Societatea Comcar.05. din 1941. CCP a hotărât respingerea cererii pentru că: în calitate de membru al 26. a 24. 1951 fiind şef de cuib. cercetat în legătură cu căderile de la 1953 Someşeni. în perioada războiului s-a înscris în Volksgruppe şi a purtat zvastica. CCP a hotărât menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1945. 1 1442 236 1 1443 546 Berenyi Zoltan Referent la Secţia organelor conducătoare de Partid.04. Berenyi Nicolae Responsabil organizatoric al CDE Satu Mare. Original.05. Sindicale şi de UTM a CC al PMR. Original. membru de partid exclus pentru că: în trecut s-a ocupat cu specula. că a făcut parte din Mişcarea Legionară. în 1948 s-a înscris pentru emigrare în Palestina. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 361 . alte abateri.

Originale. Lăpuş. menţinerea deciziei. 31. alte abateri. nară. exclusă pentru că a furat bani de 1956 la colegă de muncă. 12 1446 2619 Beretean Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legio.09. Originale. regiunea 1954 Timişoara. dactilografă la Comitetul Raional de Partid Târgu11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a comis fraude. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât. CCP a propus. Hotărâre reconfirmată în 1980.09.1445 3157 Bereşteanu Vasile Membru de partid exclus în 1976 întrucât a ascuns că a fost condamnat pentru ultraj.05. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1958.22. Originale. 6 362 . 6 1447 341 Beretzki Anton Membru de partid exclus pentru că: în calitate de responsabil la Baza de recepţie 25. Originale. 1 1448 342 Berevoianu Maria (Tulici) Membră a PRM. CCV a hotărât menţinerea deciziei. de la GAC din comuna Făget.10.

individualist. fotografii. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. cercetat în urma sesizărilor privind trecutul său legionar. necesar la pensionare. Originale. copii. Originale. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 4. Şofer la Uzina Călan. prim-secretar al Comitetului regional de Partid Bacău.11.1449 2742 Berevoiescu Ioan I. ţinând cont de trecutul său întunecat şi duşmănos. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme că în trecut a fost arestat pentru activitate revoluţionară. era orgolios şi 21. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept” în legătură cu trecutul său politic şi modul în care a pătruns într-o uzină de mare importanţă pentru industria ţării. Bereziţchi Dumitru Membru al CC al PMR. CCP a stabilit că acuzele erau întemeiate. 3. 1962 15 1452 343 Berg Maximilian Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost afacerist.01. Originale. 1950 4 1450 8/1959 1959 346 1451 673 Berezovski Eugen Ş. în 19461947 s-a ocupat cu specula. Comitetul regional de Partid Bacău la destituit din funcţie. iar Plenara CC al PMR din 1959 l-a exclus din CC.02. Notă de răspuns a CCP prin care se confirmă solicitarea. Original. 1 363 .

09. a deţinut o fabrică forestieră şi 11. ziarist. motive pentru care a propus excluderea lui din Partid.09. o batoză. Originale. alte abateri.1453 2904 Berger Iosif Colector la Societatea de stat alimentară „Someşul”. Original. 4 364 . Original. membru de partid exclus pentru că în 1945 s-a înscris 24. 1 1454 344 Berger Loti Membră de partid care a solicitat confirmarea calităţii. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.02.) CCP a stabilit că: în trecut a fost 14. (În 1944 a fost închis în lagărul de la Bergen-Belsen.) CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul deţinut. CCV a hotărât confirmarea ei ca 1949 membră cu vechimea din 1946. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost cârciumar. în organizaţia sionistă „Ichud”. membru în conducerea PSD şi în 1953 Consiliul Sindical. Originale.05. Fost ofiţer de Miliţie. 16. ostilă Partidului şi clasei muncitoare. 1 1455 345 Berger Marcel Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din Ardealul de Nord. 1950 (A fost deţinut în mai multe lagăre de muncă din Germania. unde a dus o politică de dreapta. 3 1456 346 Berger Nicolae I.

06. asculta posturi imperialiste. 6 365 . În 1967 s-a constatat că acuzele erau neîntemeiate. Original. Siguranţei şi a avut un comportament 1952 trădător la anchetă. motiv pentru care a fost reîncadrat în Partid cu stagiul din 1938. care a solicitat rezolvarea situaţiei sale de partid.01. corespondenţă cu cumnatul său „fugit” 1955 din ţară. membru de partid exclus pentru că: în 1922-1926 a fost înscris în organizaţia sionistă „Haşmonea”. Originale. apoi Comitetul orăşenesc PMR Bucureşti va hotărî asupra situaţiei lui. care în 1925 l-a trimis ca delegat la deschiderea Universităţii Ebraice din Ierusalim. 2 1458 348 Berger Victor Membru al unei celule a Ajutorului Roşu în ilegalitate. Întrucât a fost informator al 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8 1459 268 Berger Wolf Fost director la Direcţia Centrală de Statistică (1951-1953). a întreţinut 28. Originale. 1953 CCP a propus menţinerea calităţii lui de membru cu stagiu din 1945. s-a căsătorit cu cumnata unui patron. membru de partid cercetat în legătură cu cazul 11. Someşeni. membru al Comitetului antifascist german din Regiunea Sibiu şi deputat în Sfatul regional.12. În 1958 i s-a recomandat să mai muncească timp de doi ani pentru reabilitare. CCP a hotărât respingerea cererii lui de încadrare în Partid şi a cerut să fie scos din funcţiile avute.1457 347 Berger Paul Şeful Centralei electrice de la Uzinele „Janos Herbak” din Cluj.

„apăraţi” de avocaţi din oficiu. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 2 366 . 1 1461 266 Berghezan Ilie Membru de partid exclus pentru că: a trăit în anturajul elementelor legionare. În 1947 a fost încadrat în Partid ca membru nou. copie. 5 1462 2905 Bergman Gheorghe Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. Originale. pentru a se reabilita. CCP a hotărât respingerea cererii. Original. făcut parte din organizaţia legionară. a propus: să fie scos din funcţia de responsabil 28. Întrucât la căderea din 1942 a avut purtare foarte proastă. Totodată.03. Membru de partid exclus pentru că: în timpul perioadei de secetă a fost avocat în procesele sabotorilor.06. a 17.09. economic la Comitetul regional Banat al 1946 PCR. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. până când Partidul i-a atras atenţia că respectivii trebuie 25. să lucreze în organizaţia de masă. Original. cu stagiu din acelaşi an şi cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de conducere în Partid. a făcut cerere de emigrare în Israel. după ce a 1950 fost exclus.1460 267 Bergfeld Samoilă M.

el a fost tot timpul un element 1952 exploatator. era străin de interesele clasei muncitoare.01. Originale.04. ca atare. română. Decizie reconfirmată de CCP în 1956 şi în 1958 (de două ori). 1957 10 1465 292 Berindan Ana Membră de partid exclusă pentru că a simpatizat cu organizaţia legionară. 5. 1950 16 1464 290 Berianu Ştefan I. care toată viaţa lui a fost fabricant şi. 8. 22. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1463 265 Bergner Zoltan M. lb. Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator. 3 367 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a recomandat Biroului Comite1960 tului orăşenesc PMR Bucureşti să adâncească cercetările.07. Membru de partid exclus pentru că a fost legionar activ. Originale. iar 29.08. reconfirmată în 1960. 3 1466 293 Berindan Mihai Membru de partid exclus pentru că provenea dintr-o familie de chiaburi. maghiară.

1955 1 368 . CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.09. din organizaţii fasciste. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8. Membru de partid exclus pentru motive neprecizate.1467 288 Berinde Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost crescută într-un mediu mistic. alte abateri. a posedat atelier. Original. Originale. reconfirmată în 1965. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut parte 15. iar faţă de salariaţi nu a avut atitudine justă. Întrucât excluderea s-a făcut în mod nestatutar. 1952 4 1469 289 Berindei Aron Membru al Biroului Comitetului de Partid al uzinei „Zlatna”. 9. după 23 august 1951 1944 a ţinut legătura cu duşmanul de clasă. 1 1470 291 Berindei Traian Gh.04. 1954 1 1468 946 Berinde Iuliu Membru de partid exclus pentru că: era de origine mic-burgheză. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea cazului în discuţia organizaţiei de bază.07. în trecut a făcut politică liberală şi a avut legături cu elemente legionare. 5.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. care ulterior a decedat.1471 285 Berindei Vasile Locţiitor politic. Original.08. împreună cu alţii a bătut un 1954 cetăţean. de necinste. avea legături cu femei de moravuri uşoare. faptă pentru care a fost condamnat penal. Membru de partid exclus pentru că: fiind influenţat de manişti. unde a fost educat în spirit fascist. 8 369 . subofiţer de armată. exclus din Partid în 1950 pentru că: s-a dedat la acte 17. 1 1472 284 Berindei Vasile P. 1 1474 567 Berkovici Vasile (Bercovici) Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1946 s-a înscris într-o 12. pe care le introducea în unitate şi a împiedicat ostaşii să ia parte la serbarea de ziua „Scânteii”). i-a dat mai multe numere din „Glasul 1951 Armatei”. membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat voluntar la o şcoală din Germania. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut 21. Regiunea autonomă maghiară. Originale.11. copie. greutăţi Subcomisiei de verificare.05. Original. 1 1473 951 Berki Ioan Fost secretar al organizaţiei de bază din comuna Sâncraiul de Mureş.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. căruia 14. alte 1950 abateri. organizaţie sionistă. a pactizat cu duşmanul de clasă (a frecventat localul unui cârciumar. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Întrucât la cădere a avut purtare proastă. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8.04.04. Hotărâre reconfirmată în 1960 şi 1962. CCP a propus respingerea cererii lui de încadrare în Partid. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1958 (de două ori). cercetat în cadrul revizuirii căderilor din Ardealul de Nord din 1941. CCP a hotărât excluderea lui din Partid pentru că: a fost informatorul contraspionajului hortyst. în 1950 a depus formele de emigrare în Israel. 3.1475 558 Berkovics Mendel Membru de partid exclus pentru că: era de origine chiabură. Originale.06. a fost omul de încredere al patronului. 2 1476 557 Berkovics Mendel (Koczkas) Activist la Consiliul Sindical regional Baia Mare. Originale.09. 1959 3 1478 2746 2. membru de partid exclus pentru că: în 1944 s-a înscris şi a activat în organizaţia sionistă „Gordania” <Gordonia>. Originale. şi era un element exploatator. 1953 14 370 . deţinea o batoză 27. 1953 7 1477 281 Berkovits Lazăr (Berkovici) Secretar al Comitetului sindical al fabricii „Ceramica” din Turda (19461947). iar în acelaşi timp a activat şi în organizaţia sionistă. Berkovits Nicolae Membru de partid cercetat cu ocazia revizuirii căderilor de la Someşeni. în 1947-1948 a activat în organizaţia sionistă „Mişmar”.

locotenentcolonel. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Comisia de Partid a DSPA a hotărât 1963 menţinerea deciziei. 1 1481 3181 Berlinschi Ion Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru tăinuire şi complicitate la furt. 11.10. ocupat cu specula. Berlogea Iacob Şef al Laboratorului de microbiologie de la Spitalul Militar Central.04. 14. 1977 CCP a propus. rea în Partid cu stagiul din 1932. 3 1480 286 Berler Mihail Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost zbirul muncitorilor şi omul de încredere al patronilor. s-a 23.) CCV a hotărât menţinerea deciziei. 3 1482 949 6 371 . iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Hotărâre reconfirmată de CCP în 1964.04. pe motiv că între timp sancţiunea îi fusese ridicată. membru de partid sancţionat în 1962 cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a căutat să aibă relaţii amoroase cu două laborante din subordine şi elevele care făceau practică. În 1966 memoriul său a fost clasat. A solicitat reîncadra. Originale. Original. Original. respingerea apelului.23.04. în 1950 a făcut cerere 1953 de emigrare în Israel. (A fost deportat în diferite lagăre de 1950 pe teritoriul vremelnic ocupat al Uniunii Sovietice.1479 568 Berkovits Rudolf (Bercovici) Membru de partid exclus pentru că: la căderea din 1935 a avut purtare laşă. Originale.

Întrucât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lucrând pe linia Ajutorului Roşu. 1 1484 2985 Berman Beniamin Membru de partid exclus pentru că: în 1944. 1 372 .07. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus Comitetului judeţean să-l dea în judecată pentru pagubele provocate. Copie. Copie. şi în dauna Partidului.05. motivând că sunt cerute 19. membru de partid exclus pentru că a făcut afaceri în numele 12. Original. 1. de ofiţeri şi subofiţeri. când era furier la Detaşamentul de muncă obligatorie 105 CFR Bacău.02. a fost omul direcţiunii reacţionare.08.1483 2979 Berman Alexandru (Bogdan Iancu) Responsabil al Fermei Partidului din judeţul Timiş-Torontal. a luat diverse sume de bani de la evrei pentru a le obţine învoiri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de şef al Economatului de la Fabrica de Postav din Azuga. Copie. CCP a hotărât respingerea cererii. 1949 1 1486 287 Berman Iosif Membru de partid exclus pentru că în trecut a servit fidel interesele patronilor. cu drept de reabilitare. la căderea sa din 1943 a avut purtare laşă şi a semnat un angajament de colaborare cu Siguranţa. 1 1485 2945 Berman Elias Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. după 23 august 1951 1944. 30. ocupându-se şi cu „afacerismul”.

Emil Calmanovici. Paul Bacalu. care a solicitat 1958 reprimirea în partid. 78 (vol. CCV a hotărât menţinerea deciziei. În 1968 Comitetul Executiv al CC al PCR l-a reabilitat şi l-a reîncadrat în Partid cu vechimea din 1933. CCP a propus să i se ridice calitatea de membru de partid şi să fie cercetat de „organele în drept”. Lucreţiu Pătrăşcanu. I-II) 317 Berman Jacques Membru de partid în ilegalitate care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. Condamnat politic în procesul 17. Originale. 1950 102 (vol. Ana Toma şi Alexandru Buican.11/1950 1487 (vol. hotărâre reconfirmată în 1959. Originale. 1950 1 373 . 1963 şi 1964. Aurel Vijoli.07. Original. 7.11.06. 2. Întrucât era un element cu trecut exploatator şi dubios. I) Idem. II) 1488 551 Berman Niculae Membru de partid exclus în pentru că în acelaşi timp s-a înscris într-o organizaţie sionistă. carnet de partid. Referinţe semnate de: Egon Weigl. CCP a hotărât respingerea cererii. 1960.

1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Totodată.10.1489 552 Bernachi Ion Membru de partid exclus în 1951 pentru că: până la 23 august 1944 a fost exploatator. Original. i s-a acordat o pensie specială de 3450 lei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. a avut farmacie proprie). Ulterior. 5. însă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în ciuda propunerii favorabile a CCP de majorare la 4000 lei. apoi de director al Fondului Bisericesc. a solicitat mărirea ei.08. membru de partid exclus 24. a promovat în funcţii elemen te duşmănoase regimului. alte 1956 abateri. 1955 14 1490 282 Bernaciuc Ion St. Director al GAS „Iosif Clisici <Clisci>”.10. în 1968 cererea i-a fost respinsă de Secretariatul CC al PCR. Întrucât din 1943 a avut legături cu Partidul. în calitate de director general la CFR. 2 1491 283 Bernad Iacob (Bernard) Membru de partid exclus pentru că era un element exploatator (până în 1949 13. Originale. pentru că: în trecut a fost legionar. 1 374 . În 1965 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi i s-a acordat din 1943.

05. în timpul războiului antisovietic a colaborat cu nemţii. Original. 1958 Adresă a CCP către CC al PCUS.1492 308 Bernad Ştefan Membru de partid exclus pentru că era speculant. comunistă. 12 1494 309 Bernard Lazăr C. 1951 7 1495 311 Bernat Ion I. (Bernea) Membru de partid exclus pentru că: era un element carierist şi îngâmfat. era 27. Originale. 1 1493 484 Bernard Adolf (Bernhard Adler) Cetăţean sovietic care a solicitat o adeverinţă din care să reiasă că în anii 1942-1944 a fost închis pentru activitate 17. în trecut s-a alăturat elementelor duşmănoase (social-democraţi de dreapta). Original. afacerist şi a intrat în Partid 29. a servit interesele burgheziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. cu scopuri de parvenire. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.09. un element necinstit şi afacerist. deşi era evreu. necesară pentru pensionare. prin care se comunică faptul că în arhive nu a fost regăsită informaţia cerută. reconfirmată de CCP în 1958. copii.07. Originale. 9. 1 375 .12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară.

1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a fost cercetat. În 1948 CCP a reconfirmat decizia. 51 1497 310 7 1498 2677 1 376 . În 1953. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Bernath Segall Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de casier la Rafinăria „Vacuum Oil” a bruscat muncitorii. Bernáth Ioan A.1496 1307 Bernath Abraham L. alte abateri. În 1965 CCP a hotărât. reconfirmată în 1958 şi 1960. cu interdicţia ca timp de 5 ani să ocupe funcţii de partid. a fost exclus din Partid şi scos din funcţie. în timp ce era director în 1946 Ministerul Industriei Uşoare. cu care întreţinea relaţii. Membru de partid în ilegalitate.04.08. şi scandalagiu. care în momente grele a dezertat de la muncă şi a trădat mişcarea muncitorească. CCP a hotărât încadrarea lui în Partid ca membru nou. soţia sa a fost 25. Hotărâre reconfirmată în 1956 şi 1961. anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea din 1921. Originale. avea 1954 rude în ţările capitaliste. 27. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că sa ocupat cu specula. Întrucât în timpul războiului a fost inactiv. era un element beţiv 28. Original. mult timp patroana unei farmacii. În 1938 a plecat voluntar în Spania Republicană. şi a propus să fie scos din postul de activist la Secţia Economică a CC al PCR şi trimis în producţie. pe motiv că s-a dovedit a fi un element carierist şi oportunist.09.

07. alte abateri. alte abateri. era un element cu mentalitate micburgheză. 8. Original. rusă. 10 1500 2648 Bernea Sandu (Bercovici Şmil) Director adjunct la Direcţia producţiei din cadrul Centrocoop. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 19. de unde a fost eliberat de americani. de negustor. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. iar ulterior a fost închis în lagărele din Franţa. 1950 1 377 . lb. că: a fost membru de partid. a luptat în 1958 Brigăzile Internaţionale din Spania. copie. 1954 5 1501 312 Berner Mor Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1934 a fost preşedintele organizaţiei sioniste „Haşomer Haţair”. reconfirmată în 1958. în 1948 s-a înscris pe lista de emigrare în Israel.04. în 1941 a plecat în URSS. 6.08. Referinţă semnată de Boris Holban. unde a depus activitate intensă.1499 463 Bernaţschi Fedor Fedorovici Cetăţean sovietic pentru care CC al PCUS a solicitat eliberarea unei adeverinţe privitoare la activitatea sa în mişcarea revoluţionară din România. Originale. a fost închis în lagărul de la Auschwitz. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. română. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. 9. 1931-1940 şi 1945-1948 a avut cabinet 1956 medical particular. 3 1503 2628 Bernhard Friedel I. Original. alte abateri. în 29. ceea ce dovedea că era un element duşmănos Uniunii Sovietice. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie. 1 378 . în 19381951 1940 a fost gardian public la Tighina. s-a căsătorit cu un element cu activitate legionară. Membru de partid exclus pentru că: în 1922-1932 a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Poale Zion”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. exclusă din Partid pentru că: în 19421944 a fost în serviciul instituţiei 30. în 1950 şi-a scos acte pentru a emigra în Israel.10. „Centrul Naţional de Românizare”.04. slujba fasciştilor ca translator.1502 313 Bernescu Eugenia (Mateescu) Responsabilă cu propaganda şi agitaţia în Biroul organizaţiei de bază de la uzina de Utilaj Poiana Câmpina. nu s-a repatriat.06. din 1956 cadrul fostului Guvernământ al Bucovinei din Cernăuţi.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 1505 316 Bernovschi Ioan Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a pus în 15. a avut comportare uşuratică. deşi era originar din Basarabia. 1 1504 314 Bernig Ilie Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare. Original.

cercetată pentru că: la căderea sa din 1940 a avut purtare proastă.10. alte abateri. să emigreze în Palestina. 1947 CCP a hotărât primirea ei în Partid ca membru nou.1506 2946 Bernstein Betty Membră de partid în ilegalitate. alte abateri. cu stagiu de la data deciziei. 1 1508 547 Bernstein Mendel Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu afacerile. împreună cu alţii procura acte false pentru evreii care voiau 19.05. în lagăr a 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1951 şi-a 1955 depus actele de emigrare în Israel. Copie.05. Original. care nu a ajutat celula de partid 1948 de la Fabrica „Apretura”. 19. Original. orgolios.07. manifestat şovăială şi frică. 2 379 . 1 1507 2907 Bernstein Emil Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al economatului s-a dovedit a fi un element mic-burghez. Copie. 1 1509 315 Berştein Iosif (Bernstein) Membru de partid exclus pentru că a completat documente pentru emigrarea în 27. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Israel. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”.

14.04. Originale. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în urma căruia act a fost condamnat penal. 11 1512 548 Berta Teodor Inspector al Comitetului de stat pentru colectarea produselor agricole.01. organizaţia legionară şi a luat parte la 1960 Rebeliune.11. în 27. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut parte din 29. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. Originale.1510 1174 Berta Dezideriu Persoană pentru care Secţia Externă a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. Originale. 4 380 . copii. copie. funcţia avută a făcut o percheziţie 1957 domiciliară unui cetăţean. Adresă a CCP prin care s-a transmis o 1951 parte din informaţiile solicitate. Originale. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. Originale.03. 4 1513 549 Bertea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. 1981 9 1511 87 Berta Pavel Persoană pentru care CC al PC Cehoslovac a cerut relaţii. 1959 8 1514 550 Bertea Vasile Gh.11. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

11. 1954 legionară.05. membru de partid cercetat pe motiv 19. 1 1516 1297 2 1517 1306 5. alte abateri. Bertók Alexandru St. Berzescu Ilie I. reconfirmată în 1960 şi 1962. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a solicitat să fie supravegheat de „organele în drept”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1951 1 1518 1305 Berzediczi Ludovic Membru de partid exclus pentru că toată viaţa lui a fost un exploatator şi 11. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 1 1519 1304 13 381 . Originale. Şef al Serviciului administrativ de la Fabrica de textile „30 Decembrie” din Arad. alte abateri. Originale. a fost informator al vechii direcţii de la „Astra Română”. 1957 Întrucât informaţia nu s-a verificat. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 25.1515 1296 Berteanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 21.07. în dauna ţărănimii 1950 muncitoare.05. CCP a hotărât clasarea cazului. unealta moşierilor. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. că ar fost informator al Siguranţei. Bertuş Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost o unealtă credincioasă a moşierilor şi a asuprit muncitorii. legionară.

membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element uşuratic şi 10. în 1948-1951 a fost activistă a UTM 1961 Bucureşti. Referinţe semnate de Ida Felix şi Bercu Feldman. 1 1522 716 Besedinskaia Eleonora Iakimovna (Varlam) Persoană pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat relaţii. locotenent. zahăr „Banatul”. Sectorul III Albastru. 5 382 .08. a acoperit furturile din 1961 fabrică. Ofiţer de grăniceri. motiv pentru care a fost 1955 condamnat penal.02. Adresă a CCP prin care s-a comunicat că: a fost membră a PCR în 1947-1950.10. Originale. Originale. lb. rusă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (1930-1934) şi la penitenciarele Turnu 1950 Măgurele şi Văcăreşti (1938-1945). CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost gardian în poliţia din Turnu Măgurele 24. 1 1521 1300 Besciu Marin Gh. română. în 19521953 a lucrat la revista „Rezervele de Muncă”. Original. necinstit. 31. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.1520 1301 Besciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă.03. alte abateri. 7 1523 330 Besoiu Ioan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al pazei de la Fabrica de 28.

06. Beszterczei Geza Membru de partid căruia i s-a retras calitatea în 1959 pentru că în trecut a fost înscris în Partidul fascist maghiar „Imredi”.T. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1940 a fost înscris în PNŢManiu. iar ca membru de partid a căutat să se achite de sarcini. Originale. în 1943-1944 a făcut parte din 26. copie. Originale. 1950 În 1952 a fost categorisit chiabur şi exclus încă o dată.02. Beşchea Alexandru Responsabil cu cadrele administrative la Regionala P. 1952 alte abateri.T. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: s-a 25. 41 1525 976 5 1526 1303 3 1527 1302 2 383 . CCP a hotărât clasarea cazului. sale de membru. Întrucât nu a folosit braţe de muncă salariate. Original. Beşa Iosif I. Membru de partid exclus pentru că era fiu de moşier. Originale. În 1956 CCP a hotărât reprimirea sa în Partid cu stagiu de la data rezolvării apelului. Hotărâre reconfirmată în 1960. Stalin (Braşov). Întrucât şi-a recunoscut fapta şi şi-a 1959 retras apelul.09.1524 977 Besoiu Traian N. Grupul de intervenţie în caz de grevă sau 1959 mişcări ale muncitorilor de la Atelierele CFR Simeria. în 1940-1944 a fost omul de încredere al Direcţiei Atelierelor CFR Simeria. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în acelaşi an şi în 1960. CCV a hotărât anularea deciziei şi confirmarea calităţii 23. dovedit un element necinstit şi carierist.06. 11.

Originale. Original. 1982 8 1531 331 Beşliu Ioan Gh. faptă pentru care a fost condamnat penal. 1978 calomniind colegii şi conducerea unităţii. a lovit un cetăţean. 2. 1958 1 1530 3440 Beşleagă Sterea Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru conducere în stare de ebrietate.1528 3233 Beşchea Dumitru I.12. Hotărâre reconfirmată în 1985. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a avut un comporta26. 1 384 . umbla în stare de ebrietate.06. membru de partid exclus pentru că: era indisciplinat. Întrucât a renunţat la apel şi a declarat că va munci pentru reabilitare. CCP a propus. 9. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid sancţionat cu vot de blam în 1977 pentru că în cadrul colectivului de muncă a menţinut o 16. atmosferă de suspiciune şi intrigă. Originale. Ofiţer MAI. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.04. menţinerea deciziei. ment duşmănos faţă de trupă şi a luat 1950 parte la distrugerea colhozurilor. 2 1529 1298 Beşleagă Gheorghe C.06. Original. CCP a hotărât clasarea cazului. Întrucât a renunţat la apel.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică liberală. Originale. Originale. 3 1533 332 Beşliu Ion St. 5 1535 329 9. exclus din Partid pentru că: a creat două grupuleţe în Biroul raional. în 1940-1941 a 1957 făcut politică legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar la primărie a servit 12. Secretar al organizaţiei de bază din Comuna Beceni. 7 1534 333 Beşliu Marin C. raionul Huşi. reconfirmată în 1963. s-a sustras de la predarea cotelor. a susţinut în 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. în 1957 a fost judecat şi condamnat pentru ultraj. Beşliu Mihalache Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cosmeşti. alte abateri. în viaţa personală a fost viciat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Original. regiunea Ploieşti. 1954 1 385 . regiunea Iaşi. exclus din Partid pentru că: şi-a arogat meritul că ar fi fost membru de partid din 12. Originale. era categorisit chiabur. întrucât deţinea un cazan de ţuică şi pământ pe care îl lucra cu braţe salariate. a dus o activitate politică distruc1958 tivă. 1931.08. satul Podolenii de Sus. alte abateri. beţiv şi afemeiat. şi-a însuşit banii din cotizaţiile de partid.1532 1299 Beşliu Ion C. Prim-secretar al Raionului PMR Balş. interesele chiaburilor. funcţii elemente duşmănoase şi necinsti1956 te.11.

Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. 10.1536 3110 Beşliu Victor Membru de partid exclus pentru că: a comis o serie de abateri de la disciplina de partid. Întrucât şi-a recunoscut faptele şi a 1959 renunţat la apel. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul Jandarmeriei burghezo-moşiereşti. împotriva clasei muncitoare. a avut legături cu chiaburimea satelor. în cadrul căreia a avut misiuni speciale 26.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât clasarea cazului. 8 1537 327 Beşoiu Gheorghe N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1538 328 Beşoiu Ioan Şef al Secţiei organizaţii de partid. sindicat şi UTM la Raionul de Partid Sebeş.01. 1 1539 975 Beşteli Petre Gh. după 23 1951 august 1944 a făcut politică manistă. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 386 . întreţinut legături cu elemente legionare. 22. 1955 pe care le susţinea să ocupe munci de răspundere. 1974 În 1975 CCP a propus. exclus din Partid pentru că a 23.03. menţinerea deciziei. Original.04. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a înşelat o familie de bătrâni pentru a le acapara averea.

Originale. iar Secretariatul CC 1980 al PCR a fost de acord. manifestaţii legionare. 25. alte abateri. exclus din Partid pentru că: în trecut a participat la 20. Original. 1961 6 1541 3315 Betea Traian Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate şi luarea în evidenţă. Originale. 1965 2 1543 984 Beteringhe Niculae (Nicolae) Membru al Comitetului PMR de la Întreprinderea Nehoiu.1540 974 Betea Petru Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost omul de încredere al conducerii administrative de la Societatea „Mica” Brad. 2 387 . 4 1542 973 Beteagu Vasile C. 5. CCP a constatat. pe frontul antiso1951 vietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor şi a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. în perioada războiului antisovietic a fost informator al Serviciului de contrasabotaj condus de inginerul Liviu Caba. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. că solicitarea era neîntemeiată.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04.02.10. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în trecut a fost şef de cuib legionar.

Originale. s-a purtat brutal cu 1950 subalternii. judeţul Someş. a avut legături strânse cu elementele reacţionare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. era 1960 cantor bisericesc. Spineni.1544 983 Betoianu Romulus Membru de partid exclus pentru că a fost şef de garnizoană legionară.06. Originale.05.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 1546 981 Beudeanu Dumitru Fost secretar de Plasă PMR. CCV a hotărât menţinerea deciziei. organizaţiei fasciste Goga-Cuza. sprijinit chiaburii. 7. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1936-1937 a fost membru al 24. Original. 1 388 . copie.05. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 23. după 23 august 1944. Olt. 1950 1 1545 982 Beudean Valentin I. 1 1547 972 Beudeanu Liviu Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut strânse legături cu legionarii. a avut manifestări şovine. ca 1951 pretor al plăşii Târgu Lăpuş. în perioada guvernării Antonescu a fost numit pretor al plăşii 15.

membru de partid cercetat în 31. Originale. până în 1949 s-a ocupat şi el cu comerţul. să fie îndepărtat din învăţământ. 15. cu care întreţinea relaţii. 1. avea o soră în Franţa. Original. Original.04. în 1950 a fost condamnat penal pentru 1960 deţinere ilegală de armă. alte abateri. (Beyasgian / Bejazdjian) Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de comercianţi. 16 389 . 1959 şi 1961. 4 1550 1294 Bexa Ion I. Original. 1 1551 903 Beyazgian Vahe E.10. 1961 CCP a hotărât confirmarea stagiului din 1943. Responsabil al Serviciului de cadre al Şcolii superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu”. 1950 11 1549 1295 Bexa Anghel A.04. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1548 987 Beuran Gheorghe Inspector şcolar. fiind învinuit pentru pagube. membru de partid exclus în 1949 pentru că: a scris articole şi a ţinut conferinţe cu caracter legionar. în funcţia avută nu a avut o evidenţă 1954 clară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legătură cu stabilirea stagiului. 27. Hotărâre reconfirmată în 1968 şi 1980. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară.03.

1957 CCP a constatat că în 1941 a avut legături cu organizaţia de spionaj condusă de Rică Georgescu (descoperită de regimul Antonescu). II) 1554 1373 Bezdedeanu Ion V.986 Beza Constantin D. Idem. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. II) 24/1957. II 19 (vol. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. copie. 1956 4 (vol. I 1552 (vol. I-II) 25/1957 Beza Gheorghe D. 1957 Originale. Originale. (George) Persoană care a solicitat încadrarea în 12.09. Idem. alte abateri). şi a hotărât respingerea cererii.09. Idem. Informare a Securităţii privindu-l pe 12.11. Originale.09. 12. Original. copii. Vol. copie. a avut legături cu spionajul britanic. copii. 1958 8 390 . Referinţe semnate de: Niculae Bellu.) 1957 CCP a stabilit că nu îndeplinea condiţiile cerute (ca ofiţer de marină la Ierusalim. I) 24/1957. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Romulus Zăroni şi Petre Pandrea. titular. I) 64 (vol. I-III) 56 (vol. III) 985 1553 (vol. (Frate cu Ion şi Constantin Beza. 5. Originale. Partid.01. 5 (vol. Vol. semnată de ministrul de Interne 1957 Alexandru Drăghici. care lucra pentru englezi. 4.09. Partid. Persoană care a solicitat încadrarea în 12.

05. Originale.1555 1374 Bezerian Jirair A. 8 1556 3215 Bezman Grigore Mihail Medic la UM 0811 (Trupele de Securitate). de unde s-a întors în 1945. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi în familie a avut o comportare 16. a făcut chefuri împreună cu 1950 elemente dubioase. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. Original.07. membru de partid exclus în 1977 pentru că: a falsificat acte de decont. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. eliberarea din închisoare a plecat în 1957 Liban.06. 1978 CCP a propus. după 29. mărfuri. 1 1558 1122 Bianchi Constantin Membru de partid exclus pentru că: în 1919 a fost subcomisar la Chestura poliţiei din Chişinău. 3 391 . Membru de partid căruia în 1952 i s-a anulat calitatea pentru că: la arestarea din 1935 a avut purtare proastă. armata burghezo-moşierească. necorespunzătoare. a fost ofiţer activ în 13. a fost 1956 patron al unui cinematograf şi al unui magazin de fructe.05. şi-a însuşit alimente şi 11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 1557 1123 Biaj Ioan Secretar al organizaţiei de partid. schimbarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. alte abateri.

stagiul de la data deciziei. Totodată.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bianchi Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1940 a fost impiegat (de birou) la Tribunalul din Cernăuţi. apoi funcţionar 19. a avut manifestări 1950 naţionaliste şi şovine. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Întrucât a fost apărător în procesele comuniştilor din timpul ilegalităţii. 1980 1 392 . Colegiului de Partid i s-a trasat sarcina să fie cercetaţi: Alexandru Cornea. care au făcut afirmaţii nejuste. Gheorghe Rafiu şi Cristea Bocioga. Bianu Dezideriu (Izsak) Membru de partid exclus pentru că: în perioada muncii obligatorii a acceptat propunerea patronului de a lucra în acord. Originale. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru dare de mită. Originale. era îngâmfat şi beţiv. Răspuns al Colegiului de Partid Constanţa către CCP. deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu 1951 stagiul avut anterior. În 1979 CCP a propus.1559 3271 Bianchi Ion H. respingerea solicitării. CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu 17. la Sighişoara şi Cluj. Original. în care se spunea că apelantul aştepta să-şi completeze dosarul.07. alte abateri.08. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 1970 În 1978 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate.02. CCP a hotărât anularea 20. 10 1560 1121 1 1561 1120 2 1562 3362 9. Bianu Gheorghe Persoană care a solicitat reprimirea în Partid. divulga secretele de partid. Original.

04. 29. Totodată.08.05. CCP a propus respingerea apelului. care a solicitat acordarea stagiului din 1940. Originale. reconfirmată în 1960. Întrucât în ilegalitate nu a fost membră de partid. Bianu Rozalia (Bergman) Angajată a Securităţii. 21 1564 1119 23 1565 1118 2.1563 2721 Bianu Gheorghe (Bergman Gustav) Membru de partid în ilegalitate. moşierilor şi sabotorilor. 1964 Întrucât fusese exclus din Partid pentru comportarea avută la arestarea din 1942. al Comunităţii Evreieşti din Călăraşi. a 1953 susţinut procesele chiaburilor. A fost reprimit în Partid în 1947. în timpul războiului antisovietic a fost scutit de muncă obligatorie pentru că a lucrat ca secretar 19. Originale. în 1947-1949 şi-a 28. Originale. exclus din Partid pentru că: tatăl său a fost negustor. 14 393 . 1953 2 1566 1124 Biber Wolf Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. Bianu Ion A. CCP a hotărât respingerea cererii. deschis o cârciumă. În 1945 şef al Secţiei agitaţie şi propagandă de la Judeţeana PCR Ialomiţa.01. membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. a cerut organizaţiei de bază să o ajute să lichideze lipsurile pe care le avea. a lăsat să pătrundă în şcolile de partid elemente cu trecut necorespunzător. Original.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Persoană care a solicitat să fie primită în Partid. în calitate de magaziner. şi apoi i s-a acordat stagiul din 1923. 9. 1948 1 1568 2973 Bibicescu Ion C. 1974 3 394 . Originale.12. Copie. În 981 a decedat. Originale. 1967 15 1569 3255 Bibicu Marin Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în 20. cu scopul de a instala o nouă direcţie în slujba patronilor. 1978 CCP a propus. a sustras de mai multe ori carne. serviciu. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1567 2908 Bibescu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de instructor voluntar pe lângă celula Mica. menţinerea deciziei. În 1970 i s-a respins din nou cererea de acordare a unei pensii speciale. să i se ia în considerare activitatea depusă înainte de 23 august 1944 în PSD şi să i se acorde pensie de merit. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât respingerea cererii. 3. iar cazul a fost clasat. a căutat să antreneze în acţiunea trădătoare a lui Minovici şi alţi angajaţi.10. 4 1570 3114 Bibire Costache Membru de partid exclus pentru că. În 1968 a fost primit în Partid. pe care o vindea la diferiţi cetăţeni.08.

1953 7 1573 3012 Bibu Iosif I. 16. Originale. alte abateri. Originale. subofiţer în Jandarmeria burghezo1968 moşierească. Partidul 11.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din PNŢ. Subofiţer de Miliţie. 3 395 . menţinerea deciziei.1571 3016 Bibiri Nicolae I. membru de partid exclus pentru că: din 1940 a fost 26. 4 1572 1125 Bibiu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1943 a fost recrutat ca agent de poliţie la Brigada de moravuri din Bucureşti. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. CCP a propus. alte abateri.01. 3. reconfirmată în 1961 şi 1962. după 23 august 1944 şi-a însuşit banii din difuzarea ziarului „Scânteia”. Originale. 4 1574 3227 Bica Gheorghe Membru de partid exclus în 1975 pentru că făcea parte din cultul baptist. Goga-Cuza şi Frontul Renaşterii Naţiona1969 le.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.

Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. a 20. 1 1577 2909 1 1578 2768 53 396 . Întrucât şi-a retras apelul. română. Bicaşu Mandea Membru de partid cercetat pentru că în 1942. în legătură cu referinţa pe care a dat-o despre cercetat. copie. Bică Alexandru Gh. Întrucât era criminal de război. deturnat fonduri şi a făcut chefuri. să se continue cercetările pe cale administrativă şi să se redeschidă procesul său. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. judeţul Ilfov. şi-a retras din nou apelul.12. în funcţia de director al GAS Seleuş. În 1957 apelantul a cerut să fie reabilitat. 5. din comuna Bolintinul din Vale.07. Pantazi. CCP a hotărât: excluderea lui din Partid. 1956 27 1576 1145 Bicaş Andrei Membru de partid exclus pentru că. maghiară. în urma discutării cazului său. alte abateri. reconfirmată în 1963. Originale. 1959 şi 1960 excluderea a fost reconfirmată. administrator agricol în comuna Malul 1948 Spart. Original. CCP a clasat cazul.08. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. iar Secretariatul CC al PCR a confirmat încă o dată decizia. copie. Copie. 20. să fie cercetat Radu C. însă. când era administratorul unui lagăr din Transnistria. unde conducea 800 de oameni. În 1958. lb. 1963 În 1985 CCP a propus.1575 1148 Bican Ioan T. casier şi 11. scoaterea din postul de secretar. a omorât două femei gravide.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară.09.1579 1134 Bică Antonie M. şi-a părăsit soţia şi 21.09. a III-a. s-a ocupat cu specula. fapt pentru care 40 ha de porumb au fost compromise.08. a dus în eroare forturile superioare cu privire la încheierea secerişului. 3. Original. nu s-a preocupat de asigurarea braţelor de muncă necesare. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. politică liberală. 3 1582 1131 Bică Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut cârciumă şi băcănie şi a exploatat ţărănime muncitoare. 2 397 . a făcut 23. 1959 4 1580 1133 Bică Aurel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. în calitate de preşedinte 1954 al CAP şi al Sfatului Popular a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. a fost decorat cu ordinul „Serviciu 1954 Credincios”. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.02. pe frontul antisovietic 27. Originale. cei doi copii. Originale. 1 1581 1132 Bică Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director de GAS. CCP a hotărât menţinerea deciziei. cl. 1955 Întrucât motivele nu s-au dovedit pe deplin întemeiate.

duşmănoasă faţă de regimul democrat1960 popular. alte abateri. regiunea 1951 Sibiu. Bică Ioan Membru de partid exclus pentru că: avea pământ pe care îl lucra în dijmă. situaţie pe care a ascuns-o la primirea în Partid. 3 1584 1129 6 1585 1128 1 1586 1127 7 398 . Bică Gheorghe D. Originale. Bică Ioan I. dictaturii antonesciene a avut purtare 1951 proastă faţă cu muncitorii.06. CCV a hotărât menţinerea deciziei. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Craiova. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cetate. 1959 Întrucât la discutarea apelului a luat poziţie autocritică şi în funcţia avută a avut activitate pozitivă. în calitate de preşedinte al Frontului 29. Original.05. în 1935-1938 a făcut politică liberală. a purtat discuţii nepartinice. în 1947 s-a manifestat duşmănos faţă de regim.10. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. tatăl său a fost condamnat pentru atitudine 25. membru de partid exclus pentru că: în 1929-1933 a fost membru al PNŢ (situaţie pe care o indicase la înscriere). CCP a hotărât anularea deciziei. a folosit metode neprincipiale faţă de 17. Originale. în timpul 28. colectivişti. Plugarilor din comuna Cincul.01. şi-a însuşit diverse mărfuri din cooperativă. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.1583 1130 Bică Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în timpul legionarilor a luat parte la şedinţe şi a cântat cântece fasciste.

copie.03. 1 399 . Regiunea Piteşti. 2. 3 1588 1137 Bică Ioniţă T. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1954 38 1590 1139 Bică Nicolae Membru de partid exclus pentru că a purtat cămaşa verde. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de gestionar la cooperativă a avut lipsă în gestiune. a făcut greutăţi în problema creării GAC. Originale. solicitat examinarea vechimii în Partid. Originale. 1961 CCP a hotărât acordarea stagiului de partid din 1934. faptă pentru care a fost condamnat penal. reconfirmată în 1960 (de două ori). fără să se ţină 1964 seama de munca şi comportarea pozitivă a apelantului. a luat parte la şedinţe legionare şi la Rebeliune. Fost membru al Comitetului regionalei PCR Oltenia (1940). Întrucât excluderea a fost dată la 10 11.01. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular din comuna Zlătărei. a 23.08. Original. ani de la săvârşirea faptei. exploatat salariaţi. care a 23. 5 1589 2698 Bică Marin C.1587 1126 Bică Ion M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca gestionar de bani şi bunuri la Raionul PMR Drăgăşani s-a dovedit necinstit.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. atât înainte cât şi după 1951 23 august 1944.

Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. iar Secretariatul CC al PCR a reconfirmat încă o dată decizia. menţinerea deciziei. s-a căsătorit cu fiica unui preot şi 1958 locuia împreună cu socrii. Originale. de la excludere a avut manifestări naţionalist-şovine. totul nejustificate. CCP a propus.12. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru manifestări huliganice.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. reconfirmată în 1960. 6 400 . faţă de ţărănimea muncitoare a avut o comportare duşmă26. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.07. 13. din cauza unor nemulţumiri personale (legate de extinderea spaţiului locativ) cu 29. reconfirmată în 1966. 1959 În 1979 CCP a propus. CCP nu a fost de acord şi a retrimis 1954 cazul organizaţiei de bază pentru a decide conform Instrucţiunilor CC al PMR. 11 1592 1151 Bică Octavian Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1930-1945 a făcut parte din aparatul de stat burghezo-moşieresc (ca notar şi pretor). Original. a refuzat să mai parti1981 cipe la viaţa de partid. Bică Sabin Persoană care a solicitat confirmarea calităţii de membru de partid. 28.1591 2788 Bică Nicolae D. 8 1593 1149 1 1594 3394 Bichea Paraschiva Membră de partid exclusă pentru că. noasă. Originale.

dată la care a depus solicitarea. 2 401 .04. care a cerut să fie reprimit în Partid. a abuzat de calitatea de colectivist şi a folosit pământul unor văduve de război. CCP a hotărât primirea sa în partid cu 1956 începere din 1953. alte abateri. 2 1596 1146 Bichir Ioan T. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Originale.05. Original. alte abateri. Membru de partid exclus întrucât în calitate de agent fiscal a fost judecat şi 20. în 1951 la 20 de ani închisoare pentru 1966 crime pe frontul antisovietic. a ascuns că socrul său a fost condamnat 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 2 1598 1144 Bichiş Ioan Membru al PCR în ilegalitate. Întrucât a recunoscut faptele.07. condamnat penal pentru falsificarea chi1951 tanţelor de încasare a impozitului. 1952 2 1597 1147 Bichiş Emil P. CCP i-a clasat apelul. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica partidelor burghezo-moşiereşti. 24. Originale. 1.1595 2807 Bichi Dumitru I. Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la Rebeliunea legionară.

lb. 1 402 . Original. a mers 19. 1953 2 1601 462 Biciuţchi Mendl Şomovici Cetăţeanul sovietic D. Originale.05. rusă. 1957 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. română. a 1955 urmat o şcoală tehnică la Paris. său. M. 9. 3 1600 1142 Biciuşcă Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost legionar activ. Originale. 12 1602 1135 Bick Fany Membră de partid exclusă pentru că: în trecut a dus o viaţă burgheză. a ocupat funcţii de răspundere şi a participat la Rebeliune. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. cu soţul ei în excursii în străinătate. 1958 Adresă a CCP către CC al PCUS. copii. acoperit unele elemente hitleriste. Bacaliar a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la activitatea în mişcarea revoluţionară din România a unchiului 16. prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.01. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. a sustras diferite bunuri de la reforma agrară.05. a 18. Original. Membru de partid exclus pentru că: în perioada cât a fost secretar al Sfatului Popular din comuna Tâlmaci.1599 1143 Bichiş Ioan I. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

Contabil-şef la Regiunea ADAS Craiova. 1956 3 403 . 3. 4 1604 1140 Bics Ana (Weiss) Membră de partid exclus întrucât ar fi avut manifestări duşmănoase faţă de colegi. ca preşedinte al Frontului Plugarilor din comună şi membru în conducerea cooperativei a profitat de situaţie.1603 1141 Bicleşan Gheorghe P. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1. iar de la unii dintre ei a împrumutat diverse sume de bani. 1950 1 1606 1136 Biculescu Eracle C. copie. faţă de salariaţi avea atitudine de respingere. sprijinind în posturi de conducere elemente duşmănoase. Original. alte abateri. pe care nu le-a restituit. Întrucât acuza s-a dovedit neînteme1953 iată. însuşindu-şi anumite bunuri.11. Originale. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1933 a fost secretarul Tineretului Manist din comuna Mehedinţa. legionare. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior.12. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi lipsit de simţ de răspundere. abateri. alte 12.10. alte abateri. 17. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. 2 1605 1138 Bicu Toma P.12.

română. reconfirmată în 1956. 12 1608 1184 Bider Oscar O. 8. căreia i-a spus că o va lua de soţie pentru a o determina să treacă mai multe imobile pe numele lui. copii. 1954 2 1609 1153 Bidihan Gheorghe G. 28. 9. maghiară. 3 1610 1150 Bidilici Constantin Gh. Originale. Originale. a fost sancţionat cu „vot de blam”. ca secretar al organizaţiei de bază de la Depozitul de bere Târgovişte. în 1952. Membru de partid exclus pentru că a înşelat pe Maria Ionescu.1607 122 Biczkei Ienö Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii.02.04. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut propagandă în favoarea trupelor hitleriste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. nu s-a achitat de sarcini. la retragerea trupelor hitleriste. legionară. fiind în cadrele armatei. Adresă de răspuns a CCP prin care 1952 s-au comunicat informaţiile cerute.08. lb.05. a participat la distrugerea arhivei preturii Aleşd. Originale. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1954 2 404 . Membru de partid exclus pentru că în 1940 a făcut parte din organizaţia 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1952 a fost condamnat penal pentru deţinere şi port ilegal de armă. cu care avea legături intime.

la „eliberarea” teritoriului Bucovinei de către armatele sovietice.12. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. fapt care arăta că era 1950 duşmănos Uniunii Sovietice. exclus cu ocazia dizolvării organizaţiei pe motiv că era delăsător în muncă Întrucât motivele s-au dovedit a fi 20. Original. afemeiat. iar pentru lipsurile avute să fie sancţionat cu „vot de blam”.1611 1152 Bidneac Vasile Membru de partid exclus pentru că. Originale. neîntemeiate. 3 1614 1155 Bielusici Adalbert Membru de partid exclus pentru că: era un element vicios.05. Original. 3 1613 1154 Biegel Emanoil Membru al Comitetului PMR din Ministerul de Finanţe. 1. avea legături cu elementele foste exploatatoare. 1 1612 3178 Biega Robert Membru de partid exclus în 1975 pentru că a favorizat delapidarea unor 26. CCP a hotărât anularea 1953 deciziei.03. menţinerea deciziei. sume de bani. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a refugiat la 11. Original. 1951 1 405 . 1977 CCP a propus. Bucureşti.07. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.

1615

1159

Bighescu Mihai I. Membru de partid exclus pentru că: avea viciul beţiei; şi-a însuşit din banii salariaţilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

7.12. 1953

4

1616

1190

Bihari Elisabeta (Andrásné) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la 10.11. apartenenţa sa la PCR. 1981 Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. Original, copii.

7

1617

1098

Bihari László (Vasile) Bihari Laszloné (Ibolya) Cetăţeni maghiari care au solicitat să li se confirme apartenenţa la PCR pentru perioada 1945-1971. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată solicitarea. Originale, copie.

7.11. 1973

7

1618

2910

Biji Ioan Membru de partid exclus pentru că a 16.02. făcut parte din Mişcarea Legionară. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

406

1164

1619 (vol. I-II)

Biji Mircea Director general adjunct la Direcţia 11.07. Centrală de Statistică, şef de catedră la 1957 Facultatea de Statistică a Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare „V.I. Lenin”, Bucureşti, membru de partid din ilegalitate exclus în 1943, care a cerut să fie reabilitat. Întrucât din laşitate, la ancheta de la Siguranţă a recunoscut întreaga sa activitate, provocând căderea unui grup numeros de comunişti, CCP a propus, iar Secretariatul CC al PMR a aprobat, să se recomande organizaţiei de partid din care făcea parte să analizeze cererea lui de primire în rândul candidaţilor de partid, în lumina activităţii depuse şi conform Instrucţiunilor CC al PMR. În 1965 Biroul Comitetului municipal Bucureşti a propus să i se acorde stagiul de partid din 1933, cu întrerupere în perioada 1943-1959. Propunerea a fost aprobată de „colectivul de la CC al PCR” format din Virgil Trofin şi Dumitru Coliu. Originale, copie. Idem. 11.07. Referinţe semnate de: Mihail Levente, 1957 Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, Ion Meţiu şi Al. Roşca. Originale,copii.

11 (vol. I)

35/1957

116 (vol. II)

1620

1167

Bilan Dumitru G. Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui chiabur; în munca de partid a avut întreruperi şi a manifestat dezinteres. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4.06. 1956

3

407

1621

1166

Bilan Gheorghe Al. Membru de partid exclus în 1952, odată cu dizolvarea organizaţiei de bază din Ministerul de Finanţe, pentru că: tatăl său a avut cârciumă; a simpatizat cu organizaţia legionară; ca director al 26.04. Cooperativei „Solidaritatea” din Suceava 1954 a dat posibilitatea unor elemente afaceriste să păgubească instituţia; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale. Bilanici Ioan Gh. Membru de partid exclus pentru că: în 1944, împreună cu tatăl său, a asistat la executarea a doi prizonieri sovietici; ca primar, s-a îmbogăţit. Deşi acuzele s-au dovedit neînteme16.02. iate, întrucât în cursul cercetări-lor a 1957 reieşit că în regimul hortyst a furnizat unele informaţii jandarmilor, CCP a hotărât menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1962. Originale.

11

1622

2700

13

1623

714

Bilaus Pantelimon Persoană condamnată în 1937 la 5 ani de închisoare, în contumacie, pentru că a făcut parte din organizaţia „Şcolarul Roşu” din Hotin. Fără decizie. Copii.

1937

7

1624

1165

Bilav Pavel Membru de partid exclus pentru că din 1936 a făcut parte din „secta 13.03. baptistă”. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1964. Original.

3

408

1625

2959

Bilciurescu Maria Medic al Dispensarului SSI, membră de partid exclusă pentru că: a sustras medicamente şi pretindea servicii pentru 17.12. tratamentul făcut; a avut atitudini antise- 1949 mite; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Copie.

1

1626

1168

Bilek Carol Membru de partid exclus pentru că: era un element beţiv şi scandalagiu; în funcţia de director al Atelierelor CFR Timişoara s-a înconjurat de elemente 28.10. necinstite. 1965 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

4

1627

1004

Bilevschi Adela (Belevschi Eidel) Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti, prin care se solicita să se confirme că în 13.12. perioada interbelică a fost condamnată la 1967 un an închisoare pentru activitate comunistă. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată informaţia. Originale, copii. Bilghiru Petre C. Membru de partid exclus pentru că: a refuzat să participe la adunările generale ale organizaţiei de bază şi să plătească cotizaţia; a renunţat la carnetul de partid, 31.10. întrucât nu i s-au rezolvat unele pretenţii 1980 nejustificate. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

13

1628

3346

4

409

1629

1172

Bilibău Iţcu Membru de partid exclus pentru că, împreună cu familia, a înaintat actele în 23.04. vederea plecării definitive în Israel. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

1630

3341

Biliboc Janoş Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegali31.10. tate. 1980 Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

3

1631

196

Bilibok Iacob (Jakab) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat informaţii. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. Originale, copii.

4.02. 1953

26

1632

1171

Bilici Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost un element de încredere al partidelor burgheze şi şef de cuib legionar; în 1945 s-a înrolat voluntar în Armata Sovietică, a fost rănit şi, profi- 15.12. tând de situaţie, s-a ocupat apoi cu afaceri 1951 speculative; a luat parte la şedinţe sioniste, încurajând manifestările naţionaliste ale populaţiei evreieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

410

1633

3071

Bilici Alexandru Ofiţer de Miliţie la Galaţi, membru de partid exclus pentru că: a multiplicat şi difuzat o fotografie măsluită, cu scopul de a compromite şi defăima soţia unui vecin de apartament cu care avea neînţelegeri; prin abuz, a făcut schimb de 13.05. locuinţă. 1972 CCP hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în acelaşi an. În 1975 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, încă o dată, menţinerea deciziei. Originale. Biloiu Constantin Gh. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator, care în trecut a fost proprietar de bancă; a luat parte la Rebeliunea legionară; era căsătorit cu fiica unui fost controlor financiar înlăturat din post pentru că era ostil regimului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. Biloiu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică liberală; a înfiinţat Banca Populară din comuna Bucium; a dat bani cu camătă, exploatând ţărănimea săracă; avea 7 ha. de pământ şi exploata braţe de muncă; avea un fiu scos din armată pentru atitudine duşmănoasă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

35

1634

1170

4.01. 1951

1

1635

1174

4.01. 1951

1

1636

1175

Biluţă Viorel Gh. Membru de partid exclus pentru că, în calitate de şef al Depozitului de materiale, cazarmare şi combustibil de la UM 01223, şi-a însuşit o cantitate de 25.06. lemne şi nu a putut justifica alte lipsuri de 1964 materiale din gestiune. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1965. Originale.

7

411

1637

1181

Bimbea Iosif Membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a dat informaţii unui agent al Siguranţei şi unui şef de post de 13.10. jandarmi, despre activitatea muncitoreas1965 că ilegală; a fost membru al PSD – Aripa Titel Petrescu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6

1638

1182

Binchici Traian T. Locotenent-colonel (r), membru de partid exclus pentru că în 1936-1938 a desfăşurat activitate legionară. Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică, CCP a recomandat 25.10. Comisiei de Partid din DSPA să reexami- 1962 neze cazul. În acelaşi an, Comisia a revenit asupra cazului, reîncadrându-l în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.

3

1639

1183

Bindas Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1918 a intrat voluntar în armata maghiară şi a luptat contra Armatei Roşii Maghiare; în perioada războiului a fost 15.04. înscris în Partidul Ardelenesc al Micilor 1951 Agrarieni şi în sindicatul fascist (Hivalos szervezet); alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

412

1640

2747

Bindaţiu Viorica (Roth) Membră de partid care în perioada interbelică a avut legături cu mişcarea comunistă, căreia i s-a anulat calitatea pentru că: a lucrat la biroul avocatului Ştefan Isekutz, un duşman al clasei muncitoare; în calitate de funcţionară la MAE, a deconspirat faţă de soţul ei, 29.11. element cu trecut fascist, chestiuni de 1951 serviciu. (În 1942-1944 a fost internată la Vapniarka şi Olgopol.) CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea ei din Partid. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1960. Originale.

23

1641

1187

Binder Ludovic Angajat la Secţia de statistică a CC al UTM, membru de partid exclus pentru că: după Dictatul de la Viena a fost recrutat ca informator al Serviciului de spionaj maghiar din Cluj şi a fost folosit în arestările din 1941 (cazul Someşeni); la proces a fost folosit ca martor al 17.04. acuzării; după 23 august 1944 s-a înscris 1953 în PSD şi a avut activitate duşmănoasă împotriva PCR; alte abateri. CCP a hotărât: menţinerea deciziei; să fie demascat ca trădător al clasei muncitoare şi al Partidului; să fie ţinut în evidenţa „organelor de stat”. Original. Bindştein Rubin Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte activitatea lui în mişcarea revoluţionară din România. 19.11. Notă de răspuns a CCP adresată CC al 1959 PCUS, prin care s-a confirmat că în 1934-1936 a activat în Ajutorul Roşu, fără să fi fost membru de partid. Originale.

4

1642

513

7

413

1643

1185

Biner Gizella (Locker) Membră de partid care în 1941 a plecat în URSS din pricina legilor rasiale, iar la verificare i s-a anulat calitatea. 11.01. CCP a hotărât să fie primită în rândul 1954 candidaţilor de partid, dacă organizaţia de bază consideră că merită. Original.

2

1644

1188

Binet Ladislau B. Ofiţer de Miliţie, membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui fost exploatator, dar tatăl acesteia nu are vreo influenţă asupra lui; în faţa Biroului organizaţiei de bază a făcut afirmaţii nepartinice. Întrucât abaterile săvârşite nu constituiau motiv de excludere, CCP a hotărât anularea deciziei, organizaţia de partid putând să-l primească în rândul candidaţilor. În 1957 CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.

3.08. 1956

4

1645

3062

Biolan Ion Membru de partid exclus pentru că în 24.11. 1938 a fost înscris în organizaţia cuzistă. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

1646

1189

Biolănescu Ştefan Membru de partid exclus pentru că era fiu de preot; privea războiul 26.03. antisovietic ca pe unul „drept şi sfânt”; pe 1951 front a luat parte la jafuri şi percheziţii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

414

1647

1064

Birar Cristofor Membru partid căruia la verificare i s-a anulat calitatea pentru motive neprecizate. 28.05. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1952 reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Original, copie.

2

1648

2647

Birăescu Vasile Secretar al organizaţiei de bază din comuna Hodoş. Judeţul Lugoj, exclus din Partid pentru că: era un element afacerist, 27.05. geambaş de cai; şi-a lăsat carnetul de 1950 partid ca amanet. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

1649

1063

Birău Constantin Membru partid exclus pentru că: a ascuns activitatea legionară a fratelui său; a avut relaţii cu chiaburii; în muncile avute s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1964. Originale.

6.10. 1954

5

1650

1062

Birău Constantin Gh. (Gr.) Membru partid exclus pentru că: în timpul regimului burghezo-moşieresc a fost grefier la Tribunal; a participat la războiul antisovietic, făcând parte dintr-o 13.11. unitate care a jefuit populaţia civilă; era 1952 un element şperţar, care a exploatat ţărănimea săracă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

415

1651

1075

Birău Constantin N. Membru de partid exclus pentru că: pe baza unor declaraţii nereale şi-a însuşit 20.07. ilegal suma de 9427 lei; a ascuns originea 1963 socială a părinţilor săi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7

1652

1074

Birău Ionel Gh. Membru de partid exclus pentru că a ascuns faptul că părinţii săi au fost 26.02. chiaburi. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

1653

3252

Birău Nicolae T. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi acordarea unei pensii personale. 24.11. Întrucât nu îndeplinea criteriile 1978 stabilite, CCP a hotărât respingerea cererii. Originale.

3

1654

3229

Birău Trandafira (Sprîncenatu) Membră de partid exclusă în 1964 pentru că a fost condamnată penal pentru 16.05. fapte de necinste. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

3

1655

1209

Biris Emil Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu legionarii; pe 31.08. frontul antisovietic a luat parte la lupte 1950 împotriva partizanilor; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale, copie.

4

416

1656

1070

Biriş Gavrilă Fost preşedinte al Comitetului plăşii Frontului Plugarilor Sebeş (1946-1948), exclus din Partid pentru că, în calitate de preşedinte al GAC din comuna Vingard, judeţul Alba, şi-a numit rudele în diferite 23.03. posturi. 1955 CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă personală. Original.

1

1657

1069

Biriş Ioan Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur; ca învăţător în comuna Dăbâca, a folosit cuvinte nedemne faţă de eleve. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă personală. În 1972 CCP a fost de acord cu ridicarea sancţiunii. Originale.

9.10. 1954

4

1658

1068

Biriş Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi; în funcţiile avute a folosit metode dictatoriale; în organizaţia de bază s-a dovedit a fi intrigant. CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original.

8.12. 1953

2

417

1659

1067

Biriş Iuliana Directoare a GAS din comuna Zăgujeni, regiunea Timişoara, membră de partid exclusă pentru că: ar fi făcut parte din organizaţia legionară; alte abateri. Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Totodată, a cerut Comitetului PMR Timişoara să-i sancţioneze pe cei care au influenţat excluderea ei din Partid. Originale.

8.09. 1955

2

1660

1103

Biriş Ludovic I. Membru de partid care a solicitat recunoaşterea stagiului din 1929. Întrucât în 1934-1938 a întrerupt în mod nejustificat legătura cu Partidul, CCP a hotărât acordarea stagiului din 1938. Originale.

5.01. 1962

3

1661

3007

Biriş Vasile Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că l-a sfătuit pe Ion Sătmar, prieten al său, care a sustras 16.12. materiale de construcţie din întreprindere, 1969 să nu recunoască fapta. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

7

418

1662

1101

Birkas Ladislau Activist al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a regiunii PMR Arad, exclus din Partid pentru că: a fost de acord ca mama sa să se căsătorească cu Ioan Eisele, fost hitlerist şi chiabur; după ce a participat la demascarea respectivului chiabur, s-a dus acasă la el şi i-a divulgat cele discutate în organizaţia de bază; a luat parte la nunta fiicei chiaburului; în timp ce era la Şcoala 19.10. de Partid de 6 luni, a menţinut relaţiile de 1954 prietenie cu legionarul Gheorghe Pop. Întrucât era un element muncitor tânăr şi şi-a luat un angajament, CCP a hotărât anularea deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”, sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Totodată, i s-a recomandat să rupă legăturile cu elementele indicate. Original.

1

1663

1028

Birkenfeld Max Membru de partid cercetat pentru că: în 1941 nu s-a retras cu trupele sovietice; în acelaşi an fost internat în lagăr, de unde a fost eliberat de trupele sovietice; a fost trimis de sovietici să lucreze într-o fabrică de cherestea, de unde în 1945 a fugit în România. CCV a hotărât anularea încadrării lui. Original.

4.04. 1950

1

419

1664

2835

Birman Elisabeta (Luca Betti) Membră de partid exclusă în 1955 pentru că: în 1934, la Cernăuţi, a avut purtare laşă la Siguranţă, recunoscând activitatea şi legăturile ei în cadrul Ajutorului Roşu; în timp ce era arestată, a avut relaţii intime cu un agent de Siguranţă; în 1936, în timpul procesului, a dezertat din muncă şi a părăsit ţara fără aprobarea Partidului; a cunoscut atitudinea duşmănoasă a lui Vasile Luca faţă de conducerea Partidului, precum şi legăturile lui cu o serie de elemente duşmane; s-a 16.02. solidarizat cu soţul ei şi nu a sesizat 1957 Partidul despre faptele şi poziţia lui; în 1947, după o călătorie în Egipt şi Israel, a adus elogii regimului sionist din Palestina; a sprijinit elementele burgheze şi sioniste. Întrucât a apreciat că excluderea sa a fost legată de situaţia soţului ei, în 1968 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, repunerea sa în drepturile de membră de partid cu stagiul din 1935. În 1972 Secretariatul CC al PCR a aprobat majorarea pensiei de la 2000 la 3000 lei. Originale, copie.

17

1665

1023

Birman Haim Cetăţean sovietic pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare des10.12. făşurate în România în perioada 19321968 1933. Adresă a CCP prin care au fost comunicate informaţiile cerute. Originale.

8

420

1666

1066

Birnbaum Leon Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea, pentru că: era de origine 14.04. burgheză; în 1946 a „fugit” din Basarabia 1950 în România. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

1667

1206

Biró Alexandru S. Sublocotenent de Securitate (19471952), membru de partid exclus pentru că a divulgat secrete profesionale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1.04. 1959

4

1668

1207

Biro Antal (Anton) Membru de partid exclus pentru că: a sustras talpă şi piele, şi a făcut speculă la bursa neagră; a întreţinut relaţii intime cu unele femei. Întrucât motivele excluderii sau dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 19.11. În 1957 a fost din nou exclus, întrucât 1954 s-a aflat că în 1943-1944 a avut legături cu militarii hitlerişti, cu care a făcut chefuri. În 1961, CCP a recomandat Biroului Comitetului regional de Partid Braşov să adâncească cercetările, iar în acelaşi an a fost reîncadrat în Partid. Originale, copie. Biró Elek (Eleca) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, prin care s-au cerut relaţii cu privire la activitatea sa în mişcarea 24.03. muncitorească din România. 1960 Notă de răspuns a CCP în care s-a comunicat că în perioada 1913-1924 a făcut parte din Partidul Social-Democrat. Originale, copie; lb. română, rusă.

4

1669

630

12

421

1670

1208

Biro Eva (Klein) Inspector de cadre la Banca RPR, cercetată în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (1941). CCP a constatat că: în perioada interbelică a făcut parte din organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”, apoi din UTC; a avut purtare proastă la Siguranţă; a fost deportată în lagărele de la Auschwitz şi Bernsdorf; alte abateri, şi a propus: menţinerea calităţii de membră de partid cu stagiul din 1947; să fie scoasă din munca de cadre. În 1957, întrucât se făcuse o greşeală, i s-a stabilit stagiul de partid din 1946. Originale, copie. Biro Francisc Membru partid exclus pentru că: avea legături cu chiaburii, pe care îi sprijinea şi favoriza; avea manifestări contra Partidului; a folosit cartelele de alimente şi de îmbrăcăminte ale unor salariaţi. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale.

7.09. 1953

5

1671

1058

8.10. 1954

8

1672

3135

Biro Francisc Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. 24.12. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Satu Mare al PCR. În 1975 decizia a fost menţinută. Originale.

5

1673

1057

Biro Francisc Secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid pentru că: s-a angajat voluntar în Jandarmeria hortystă; a luptat contra armatelor sovietice; a arestat comunişti; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

8.06. 1950

1

422

1674

1056

Biro Gabor T. Membru de partid exclus pentru că: în 1941-1944 a făcut parte din Partidul fascist maghiar „Imredi”; în timp ce era director al I.L.E.F.O.R. Sovata, a angajat fictiv un chiabur, respectivul obţinând unele avantaje materiale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9.06. 1961

4

1675

1055

Biro Gabriela (Petrescu) Membră de partid exclusă pentru că, în calitate de mandatară CEC la uzina 28.10. „Electroputere” Craiova, şi-a însuşit banii 1965 de pe libretele unor muncitori. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

1676

1054

Biro Gaspar Membru partid exclus pentru că, în calitate de gestionar la un bufet, a 17.11. delapidat diverse sume de bani, faptă 1965 pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

3

1677

2911

Biro Geza Persoană care a solicitat încadrarea în Partid. Întrucât era un vechi oportunist, 26.05. element necinstit şi lipsit de ataşament 1949 faţă de Partid, al cărui trecut n-a putut fi pe deplin verificat, CCP a hotărât respingerea cererii. Copie.

1

423

care a fost mereu nemulţumit de politica economică a Partidului. Original. a fost 29. maghiară.04.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 1680 1194 Biro Ioan Membru de partid exclus pentru că: era un element care a servit interesele regimului burghezo-moşieresc. română. lb. în timpul războiului a fost informatorul direcţiei întreprinderii în care lucra. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. -.1678 163 Biro Ianoş (Janos. Originale. copie. exclus din Partid pentru că: în 1934 a fost spărgător de grevă.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. maţii. 1 1681 2739 Biro Ioan Fost activist PMR la Comitetul judeţean al Sindicatelor Mureş. 24 1679 1196 Biro Imre L. de mai multe ori a venit la serviciu 1960 în stare de ebrietate. reconfirmată în 1961. a fost un membru de partid 21. 1955 20 424 . Ioan) Persoană pentru care Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat infor15. titelist convins şi a luptat contra unităţii 1951 clasei muncitoare. Originale. Membru de partid exclus pentru că: era un element înapoiat. pasiv.12. copii. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile cerute. reconfirmată în 1958 şi 1960. alte abateri.

a fost unealta patronului. cere reîncadrarea lui în Partid după o 1947 perioadă de muncă de reabilitare. 1950 1 1684 2793 Biro Iosif Simpatizant al Partidului în ilegalitate.10. În 1970 s-a stabilit că abaterile sale din trecut nu erau fost de natură să ducă la pierderea calităţii de membru. alte abateri.1682 1199 Biro Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar activ.M. din lipsă de vigilenţă.K. să fie scos din funcţia pe care o are la fabrică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 18 425 . CCV a hotărât: menţinerea deciziei. drept pentru care a fost reîncadrat în Partid cu stagiul din 1945. să fie pus la muncă necalificată. Biro Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1925 a trădat o grevă a muncitorilor. menţinut în posturi elemente duşmănoase 1952 regimului. a avut ieşiri şovine. în 1940 s-a înscris în Centrul Naţional de Muncă (N. lb.10. maghiară. română. a sabotat producţia.). în care a avut funcţii. alte abateri. după naţionalizarea fost numit director de întreprindere. 2 1683 1198 9. Original. calitate în care a 22. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Originale. cu precizarea că organizaţia locală poate 24. după ce a fost destituit. În 1953 s-a aflat că a avut o comportare nedemnă la ancheta Contraspionajului hortyst. Original. motiv pentru care decizia de excludere a fost reconfirmată. a dat o adeverinţă de bună purtare unui fascist nyilasist. exclus din Partid pentru că: în calitate de responsabil al resortului administrativ al judeţului Trei Scaune s-a dovedit a fi indisciplinat.

Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. copie. 1 1688 1197 Biro Ludovic F. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Original. a educat pe fiul său în concepţie 1960 burgheză. 1. darea stagiului de partid din 1945. care a solicitat acor. 1959 5 426 .1685 1195 Biro Ladislau Al.08. 1954 CCP a hotărât admiterea apelului. 5 1686 1193 Biro Ludovic Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat cu „Crucea de foc” şi cu Medalia de bronz. s-a retras cu unitatea din care făcea parte 1950 până în Ungaria. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a ocupat cu specula.04. Originale. care a devenit tâlhar şi crimi nal. Original.10.20. 14. de unde a dezertat şi s-a întors acasă. obştesc. 1 1687 1200 Biro Ludovic Student la Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. (Brener) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director adjunct la Sovromasigurare din regiunea Cluj a introdus măsuri care au adus daune avutului 21. (Laioş) Membru de partid exclus pentru că în 1943 s-a înscris în Partidul lui Imrédy.

Original.06. cu ocazia cedării Ardealului. a întreţinut relaţii cu 16. 1978 CCP a propus.04.11. Biro Tiberiu Membru de partid exclus pentru că: în 1940. 3 1692 1190 2 427 . şi-a însuşit 5000 de 16. Originale. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. maghiar a recunoscut că a contribuit cu 1953 bani pentru Partidul Păcii. 1 1690 1191 Biro Matilda (Balazs) Membră de partid din ilegalitate. Original. membră a Partidului Păcii.1689 1192 Biro Margareta Membră de partid exclusă pentru că: era de origine mic-burgheză. CCP a hotărât menţinerea calităţii ei de membră de partid din 1945 şi sancţionarea cu „admonestare”. armata hortystă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 1691 3228 Biro Petru Membru de partid exclus în 1977 pentru că. a lucrat la Ministerul 1950 Industriei. menţinerea deciziei. alte abateri.05. tatăl ei a simpatizat cu 1953 Mişcarea Legionară şi a făcut politică manistă. nu a trăit viaţă de partid. Întrucât la ancheta contraspionajului 16. a fost director la mai multe întreprinderi şi a fost concentrat în 17. fapt pe care l-a ascuns Partidului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. lei. diferiţi bărbaţi. s-a stabilit la Cluj. cercetată în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni (1943). a avut un comportament şovin faţă de muncitori. prin fals.

a reuşit să genereze intrigi 1950 între conducerea judeţeană a Partidului şi Comisia Aliată de Control. membru de partid exclus pentru că: a devenit unealta reacţiunii. 1 1694 1089 Birt Niculae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 22. a căutat să se 13. a introdus desfrâul în spital. Original.07. ilegalitate.06.06. 1 1695 1088 Birta Valentin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 18. îmbogăţească. 2 1696 1087 Birtaş Eva Membră de partid cercetată în legătură cu acordarea stagiului din 15. Original. şi-a însuşit mobilierul fostului director al spitalului. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte 1956 abateri.1693 1104 Biro Vasile Director al Spitalului din Dej. 1 428 . 1950 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1933. Original. Legionară şi din Poliţia Legionară. Legionară. Original.

10. s-a compromis în faţa subalternilor prin beţii repetate. 5. 1962. Originale. lb. CCP a hotărât primirea sa în Partid ca membru nou. În 1955.05. Şef al Biroului de Miliţie din Ocna Mureş. 1964. membru de partid exclus pentru că: în cursul unor anchete „a folosit metode nepermise de legalitatea socialistă”. în timp ce era director în cadrul Ministerului Gospodăriei Locale (anterior fusese şef al Direcţiei a III-a a Securităţii). Întrucât abaterile săvârşite nu erau de natură să ducă la pierderea calităţii de membru. vol. fotografie. cerere respinsă de CCP în 1956. cercetat în legătură cu purtarea laşă avută la căderea din 1941. vol. membru al Secretariatului CC al 1948 PCR în ilegalitate.1961 427 (vol. maghiară. I 316 (vol. Fără hotărâre. II) 25/1956.01. CCP a cerut Comitetului regional de Partid Mureş reexaminarea cazului. I-III) Birtaş Gavril Gh. I) 25/1956. Idem. 1961 8 429 . În 1965 i s-a aprobat stagiul solicitat. copii. III) 1698 1086 Birtaş Ilie G. 20. Idem. română. Originale. maghia. Originale. copii. Oradea. cu interdicţia ca timp de 3 ani să ocupe posturi de conducere în Partid. 1956 14 (vol. Inspector regional de Siguranţă la 14. lb.2720 1697 (vol. a solicitat acordarea stagiului de partid din 1922. română. Originale. II ră.

CCP a hotărât scoaterea lui de sub anchetă. 24.12. sustras alimente din raţiile muncitorilor. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. că: în 1940 a cântat cântece legionare.A. Bucureşti. Original. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 1974 Comitetului judeţean Galaţi al PCR. a 11.A. 1953 deşi căsătorit.08. 1 1701 1084 Biru Vasile Secretar cu propaganda şi agitaţia pe probleme agrare la Raionul Bujoru. Regiunea Galaţi. Membru de partid exclus pentru că: a fost condamnat penal pentru delapidare. 3 1700 1059 Birţ Nicolae Director regional la R. membru de partid cercetat pentru a se stabili dacă 24. În 1975 decizia a fost menţinută. 1953 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.T. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic făcea chefuri şi a adus în ţară diferite obiecte. 4 1702 1034 Biscan Gheorghe Director general ale Direcţiei Efective din cadrul Serviciului Muncii. 2 430 . în trecut a fost şef de cuib legionar. a avut abateri imorale cu Tamara Damaschin. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1699 3136 Birth Ovidiu N. 1950 alte abateri. activistă a UFDR.07. exclus din Partid pentru 28. Original. alte abateri. Originale.02.

GAC a folosit „metode neprincipiale”. Activist la Sectorul Cadre al Judeţenei PMR Hunedoara. 1960 şi 1966. 1. 9 1706 1032 Bisorcă Ion Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1938-1941 a fost membru al 17. Mişcării legionare.11.12.04. reconfirmată în 1957. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 1954 făcut chefuri cu chiaburii. Originale.03. exclus din Partid în 1953 pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. Originale. 1954 12 1704 932 Bisco Vasile N. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării Ambasadei URSS la Bucureşti. exclus din Partid pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la lupte împotriva partizanilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Notă de răspuns a CCP prin care a fost confirmată informaţia. la constituirea 16. 9. 4 431 . copii. prin care se solicita să se confirme că în 1942 a fost condamnat de Curtea Marţială din Cernăuţi pentru activitate comunistă. 1966 9 1705 1033 Bisericaru Ion T. Originale.1703 2687 Biscariu Ioan V. reconfirmată în 1956. Activist la raionul PMR Craiova.

05. faptă pentru 31.08.06. Originale.12. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. legionare. care a fost condamnat penal. îmbogăţit luând şperţuri. Original. 1 1709 3243 Bişa Dragne Membru de partid exclus pentru că a săvârşit un accident de circulaţie. alte abateri. 1978 CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. era şovin şi 1950 antisemit. clandestin. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 6 432 . în urma căruia a murit o persoană. menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1 1708 1030 Biszak Mihai Membru de partid exclus pentru că: în calitate de controlor financiar s-a 12.1707 1031 Bistrian Pavel Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost membru al Mişcării 24. Hotărâre reconfirmată în 1980. 11 1710 1029 Bişa Ştefan Membru de partid exclus în 1958 pentru că: a deţinut un atelier de cizmărie 21. Originale.

01. 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară. Original. fugit cu trupele fasciste în Germania. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a fost condamnat penal pentru 25. 1961 6 1713 1037 Bitoancă Ioan V. însuşirea de bani şi acte false. 2 1712 1038 Bitir Nicolae N. alte abateri. apoi 1953 a stat în Zona engleză. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era beţiv şi 1954 afemeiat.07. Originale. 6.02. a 12. 1 1714 3400 Bittel Moisă Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.09. Originale. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 1981 cerute. CCP a propus. 5 433 . exclus pentru că: în timpul regimului hortyst a făcut afaceri. Membru de partid exclus în 1957 pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori.1711 1042 Bitai Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Tuşnad. respingerea apelului.

Originale. Originale. Secretar al Comitetului PMR din comuna Vânju-Mare. în 1952. alte abateri. Secretar al organizaţiei UTM şi al Sfatului Popular al comunei Morteni. 2. a luat şperţ. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. 1960 şi 1961. Originale. regiunea Craiova. exclus din Partid în 1953 pentru că: era împotriva întovărăşirilor agricole.10. reconfirmată în 1957. Originale. regiunea Piteşti. a avut lipsă în gestiune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raionul Găeşti. în calitate de gestionar la DCA. membru 26. 1953 Adresă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.06. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în calitate de grefier la Tribunalul Militar Cernăuţi. 1956 27 1716 158 Bittner Ioan Persoană pentru care CC al CC al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a 23. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. 6.1715 1039 Bitter Grigore D. cerut referinţe.12.07. a participat la interogarea deţinuţilor politici comunişti. de partid exclus în 1952 pentru că: 1956 părinţii săi erau chiaburi şi au deţinut o cârciumă. 1955 2 434 . 4 1718 1045 Biţă Gheorghe M. 23 1717 1046 Bituleanu Eugeniu C.

05. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1958 din 1955. membră de partid exclusă în 1954 pentru că: a întreţinut relaţii intime cu diferiţi salariaţi. membru de partid care a solicitat recunoaşterea vechimii în Partid din 1945. a 11. 5 1720 1044 Biţă Ion I. condamnat penal. pe motiv că nu ar fi fost verificat întrucât i s-a pierdut dosarul. copie. 4 435 . 1956 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. se ocupa cu jocul de cărţi. În 1959 a fost exclus din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru acte de necinste. divulgat secretul lucrărilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. (Ioan) Membru de partid exclus în 1962 pentru că în calitate de agent fiscal s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât anularea deciziei. reconfirmată în 1966.1719 1043 Biţă Ioan P. raionul Făgăraş. 7 1721 1041 Biţău Aneta Secretară a organizaţiei de bază şi activistă la judeţeana Ilfov a UFDR. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Şercăiţa.12.04. CCP a constatat că cererea era 17. reîncadrarea ei în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam” (pentru pierderea carnetului de partid). motiv pentru care a fost 25. Hotărâre reconfirmată în 1963. Originale. neîntemeiată şi i-a păstrat vechiul stagiu.

situat în fruntea elementelor duşmănoase 1963 din comună. 5 1724 2705 Bivolan Aurel Secretar al organizaţiei de bază UTM. Membru de partid exclus în 1962 întrucât. s-a 26.1722 1049 Biţoiu Dumitru F. Original. 2 1725 1107 Bivolaru Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. în 1949 a fost 29.06. 6 436 . CCV a hotărât menţinerea deciziei şi 24.02. a cerut să fie scos din funcţia de secretar 1950 de redacţie la „Gazeta Învăţământului”. era stăpânit de viciul beţiei. CCP a hotărât reconfirmarea deciziei în 1955 şi 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. ca ziarist a scris articole antisovietice. Originale. 4 1723 1047 Biţu Iordache I.10. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1944-1945 a fost în Austria (perioadă insuficient neverificată). membru de partid exclus pentru că a furat 20. condamnat penal pentru neglijenţă în 1955 serviciu. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. scule şi piese de la Uzinele Malaxa. cu prilejul împărţirii grâului.

2 1728 3050 Bizadea Trandafir Membru de partid exclus pentru că în calitate de magaziner la CAP Dumitreşti.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 28. a comis acte de necinste. de închisoare pentru fals în acte publice şi 1962 neglijenţă în serviciu.11. faptă pentru care a fost condam1956 nat la 8 luni de închisoare şi amendă penală. Originale. a scris o carte cu scopul de a 28. Secretar al organizaţiei de bază. educa tineretul în sens naţionalist. 4 437 . şi-a însuşit o cantitate de 31. Original.04. 1971 În 1978 CCP a propus.1726 1106 Bivolaru Nicolae C. a luat 1952 parte la războiul antisovietic. exclus din Partid pentru că: în calitate de agent agricol. judeţul Vrancea. alte abateri. cereale.10. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât reconfirmarea deciziei. Originale. Originale. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din comandamentul Străjii Ţării. 14 1729 1114 Bizău Ioan Gh. după 23 august 1944 s-a înscris în PNL-Brătianu. 4 1727 1050 Bivolaru Sever Profesor la Şcoala Pedagogică din Deva. Membru de partid exclus pentru că în calitate de administrator al Raionului MAI Beclean a fost condamnat la 2 ani 29.

Întrucât motivele s-au dovedit neînte1962 meiate.11. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat la 3 ani de închisoare 24. Originale. a avut abateri de la morală. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 1733 1109 Bizim Nicolae Director la Întreprinderea industriei cărnii Buzău. apelantul a fost reîncadrat în Partid. Originale. comandă. 4 1732 1110 Bizic Ion G.09. 1953 Întrucât nu toate motivele s-au dovedit întemeiate. Membru de partid exclus pentru că în 1937-1938 a făcut parte din organizaţia legionară. în postul deţinut a dovedit neglijenţă şi a întrebuinţat metode de 19. 18. 4 1731 1112 Bizdadea Nicolae F. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Maramureş recercetarea 15. Originale. pentru fapte de necinste. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.04. Originale. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară.08. cazului şi documentarea lui în mod 1962 convingător. Întrucât acuza de apartenenţă legionară s-a dovedit neîntemeiată.1730 1113 Bizău Ioan I. 2 438 .

a primit 27. alte abateri. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 1977 CCP a propus. în familie şi societate avea o comportare 26. 3 439 . reconfirmată în 1960. 3 1737 3177 Bîcu Terezia Membră de partid exclusă în 1975 pentru că: nu a dus viaţă de partid. legionară şi a participat la Rebeliune. CCP a propus. educaţie fascistă. 2 1735 2646 Bizon Ştefan Director al Sovromasigurare Cluj. 22 1736 3184 Bîcu Constantin Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru abuz în 11.1734 1108 Bizon Ion I. 1977 crea mahalagisme şi certuri). reprobabilă (consuma băuturi alcoolice. în 1946-1947 s-a ocupat 1953 cu specula. menţinerea deciziei. serviciu.06. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.03. Originale. Originale. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 25.05. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. membru de partid exclus pentru că: în calitate de subofiţer auto.

fapte de necinste. Original. a folosit în scopuri personale două garnituri de mobilă repartizate întreprinderii. de brânză de la magazinul muncitorilor şi nu le-a plătit decât după ce faptul a fost descoperit de organele de control. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a cerut să muncească pentru reabilitare. s-a abătut de la itinerariul stabilit pentru a-şi vedea rudele din ţară. menţinerea deciziei. iar foile de drum nu le-a restituit. 1978 CCP a propus.05. regimul sovietic. care a fugit de 18. 1 1740 3230 Bîlă Constantin Membru de partid exclus în 1975 întrucât a fost condamnat penal pentru 16. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. Original. 3 1741 1180 Bîlbă Vasile V. 2. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus întrucât: în funcţia de director al Direcţiei Navigaţiei Maritime Constanţa. deşi l-a cunoscut în 1950 perioada 1940-1941. Originale. a luat 25 de kg. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.02.05. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1957 3 1739 1163 Bîjenco Ioan Membru de partid exclus pentru că era un element duşmănos.1738 1156 Bîgea Costache C. <1958> Întrucât şi-a retras apelul. 1 440 .

10. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.07. va partizanilor. 6 1743 1178 Bîlc Vasile Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la jafuri. Membru de partid sancţionat în 1977 cu „vot de blam cu avertisment”. a depus o slabă activitate de partid.1742 1179 Bîlbîie Nicolae N. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dus o viaţă 20. Membru de partid exclus pentru că: în 1939-1941 a participat la unele activităţi conduse de legionari. 1964 Întrucât învinuirile s-au dovedit neîntemeiate. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotri25. Originale. burgheză. şi a adus acasă un patefon şi un 24.07. în 1946 a purtat pistol fără să 1957 deţină autorizaţie. pentru 21. radio. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bîldea Alexandru S. că a sustras doi buşteni din pădurea 1978 statului. care au exploatat braţe de muncă. la dizolvarea organizaţiei din Ministerul de Finanţe. în 1947 a făcut speculă cu cereale. a făcut parte din Frontul 1955 Renaşterii Naţionale şi din Partidul Naţiunii. pentru că provenea dintr-o familie de foşti chiaburi. Originale. 4 1744 1177 Bîlcu Ştefan Membru de partid exclus în 1952. 1 1745 3236 3 441 .06. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

conştiincios cauza războiului antisovietic 1951 şi regimul fascist antonescian. din ura ei împotriva Uniunii Sovietice. 2 442 . Originale. 23.07. CCP a propus. 1 1748 3151 21 1749 1186 Bîndea Gavril G. Originale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. a servit 25.04. copie. 1954 4 1750 1065 Bîră Marin Ş. Întrucât referinţele de la dosar nu 1962 conţineau dovezi.01. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată în 1956. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. Bîncă Constantin Membru de partid exclus în 1975 întrucât a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. 6.1746 1176 Bîldea Dumitru Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost membru al organizaţiei legionare.07.04. menţinerea deciziei. Originale. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a hotărât. 1961 9 1747 1169 Bîloiu Elvira Membră de partid exclusă pentru că era o exploatatoare şi. 17. Hotărâre reconfirmată în 1978 şi 1980. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetul orăşenesc PMR Bucureşti. Membru partid exclus pentru că în 1938-1939 ar fi făcut parte din organizaţia legionară.

a fost membră în societăţile „Consiliul de Patronaj”. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. la scrierea unor cărţi cu conţinut antisovietic. 25. în 1943 a colaborat cu soţul său. judeţul Ialomiţa (1951-1954). alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că după 23 august 1944 a fost chiabur şi a avut atitudine duşmănoasă faţă de regim. Decizie reconfirmată în 1955. de masă şi institute publice”.1751 3025 Bîrborică Dumitru St. 1969 Întrucât motivele de excludere s-a dovedit neîntemeiate. 4 1752 2958 Bîrcă Ioan Medic la Spitalul din Orăştie. şi-a însuşit medicamente de la spitalul unde lucra. iar organizaţiei locale de partid i s-a cerut să o demaşte ca pe o „excroacă şi duşman al Uniunii Sovietice şi să propună excluderea ei din toate org. 18. mente cumpărate de bolnavi. 1 1753 2719 5 443 .07. în calitate de medic la Orhei. Ion Bîrcă. motive pentru care a fost strămutat împreună cu familia în comuna Pelicanu. „Crucea Roşie” şi „Principele Mircea”. a 1947 cerut ca organizaţia locală să-l demaşte în faţa maselor ca pe un escroc şi duşman al Uniunii Sovietice şi să propună excluderea lui din toate organizaţiile de masă şi instituţiile publice. membru de partid exclus în 1947 pentru că: în 1941-1943 a scris texte cu conţinut antisovietic. Bîrcă Laurenţia Membră de partid exclusă pentru că: în 1942. şi-a însuşit medica18.09.09. Copie. Originale. Originale. 1947 CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1948 1 1755 1073 Bîrcă Stoica Membru de partid exclus pentru că: în 1933. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclusă din Partid pentru că a sustras o sumă de bani. Hotărâre reconfirmată în 1985. Originale. ca jandarm.02.) Originale. menţinerea stagiului avut anterior. Copie. a luat parte la înăbuşirea grevei de la Griviţa. pe care a împărţit-o cu complicii ei. 35 1756 3171 11 1757 1071 Bîrdac Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 21. 19. exclus din Partid pentru că în 1946 a trădat interesele salariaţilor. Originale.01. a luat parte la războiul antisovietic. 1960 şi 1966.02. Întrucât nu îndeplinea condiţiile 19.01. Legionară. lăsându-se mituit de patron. CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut organizaţiei de partid să-i dea posibilitatea să ducă muncă de reabilitare într-o organizaţie de bază. cerute. reconfirmată în 1955. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1958. 4 444 . iar Secretariatul 1977 CC al PCR a hotărât. alte abateri. 1951 (Dosarul conţine şi hotărârea CCV din 25.1754 2957 Bîrcă Rodica Membră a colectivului Secţiei Administrative a Sectorului IV Roşu.1951 privitoare la Buxbaum Jean.08. Bîrceru Petre Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1942. unde a luptat contra partizanilor. 3.

4 1759 846 Bîrdea Gheorghe Secretar tehnic la Consiliul Sindical judeţean Călăraşi. 2. nară. Originale. Bîrgăoanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legio. Originale.25. 1959 4 445 . alte abateri. şi a participat la Rebeliune. membru de partid considerat greşit încadrat pentru că în 1940-1941 a trăit în anturajul legionarilor 20.10. Bîrgăoanu Eugen Membru de partid exclus pentru că a ascuns că tatăl său a fost şef de cuib 28. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1758 1072 Bîrdă Ignat Membru exclus din partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 23.06.08. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 14 1760 1204 6 1761 1203 1 1762 1076 Bîrgoveanu Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a sprijinit politica partidelor burgheze. Hotărâre reconfirmată în 1958 şi 1959. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1940 a activat în organizaţia legionară. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionar şi a încercat să-l apere. legionară şi a luat parte la Rebeliune. Originale.07.05. prezen1959 tându-l ca pe un om cinstit. Originale.

Locţiitor politic la Secţia Pază contra incendiului Salonta. 1957 CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea încadrării. 11. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a 19.1763 2718 Bîrjac Gheorghe Comisar ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. s-a 1949 folosit de un certificat de liceu şi o diplomă de facultate false. ducând o viaţă în chefuri şi desfrâu. Originale. Dat fiind că acuzele s-au dovedit 1965 neîntemeiate. copii. fost simpatizant legionar. şi organe de partid. 26.12. 4 1766 3040 Bîrlă Ioan Membru de partid exclus pentru că a avut atitudine nejustă faţă de unii membri 13. membru de partid exclus pentru că: a luat mită. 5 1764 1099 Bîrjoveanu Vasile C. 4 1765 1027 Bîrla Virgil E. reconfirmată în 1957. a falsificat acte pentru a-şi însuşi bani. Originale.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a părăsit soţia. 5 446 . CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. exclus din Partid întrucât a fost condamnat penal pentru ultraj şi prejudiciu adus CAP. Originale. alte abateri. Secretar al organizaţiei de bază. Originale.03.

1 447 . copii.02. paznic de câmp a fost trimis în judecată 1954 pentru neglijenţă în muncă. întrucât în munca de contabil nu prezenta garanţie. Original. alte abateri. 1 1770 1102 Bîrleanu Elvira Membră de partid exclusă pentru că în 1925-1940 a fost la Cernăuţi (perioadă care nu se putea verifica). se dea dreptul de reabilitare prin muncă.12. a avut relaţii cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. A solicitat să i 17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. soţul ei a fost conducător legionar (la data 1950 cercetării era arestat). ofiţer. 1973 4 1768 2956 Bîrlădeanu Vasile Preşedinte al Consiliului de administraţie al cooperativei „Avântul”. Original.1767 3085 Bîrlădeanu Constantin Inspector la Miliţia oraşului Ploieşti. 1. în 1940-1941 29. 4 1769 1023 Bîrlea Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din satul Corneşti. exclus din Partid în 1953 pentru că: în calitate de 27. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie trimis ca muncitor într-o fabrică. membru de partid exclus pentru că s-a dedat la o serie de acte de necinste. Original.08. raionul Sighet.12. întreţinea legături cu foşti legionari.

4 1773 3244 Bîrliga Nicolae Membru de partid exclus întrucât a săvârşit acte de necinste pentru care a fost 31. Original. 1 1772 1052 Bîrliga Ioan I. 1978 CCP a propus. CCV a hotărât menţinerea deciziei. avut relaţii cu elemente ostile regimului. Membru partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legio. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. condamnat penal. menţinerea deciziei. Antonescu.12.08.06. 1 448 . 1950 era un element naţionalist-şovin. a deţinut material explozibil 1951 cu intenţii necunoscute. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. ca membru de partid a 11.1771 1053 Bîrliba Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a făcut parte din garda personală a lui Ion 28. 3 1774 1202 Bîrlogeanu Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în perioada guvernării Antonescu s-a purtat rău cu muncitorii. nară.30. alte abateri. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original.07. faptă pentru care a fost condamnat penal (de drept comun).

Secretar II la Ambasada RPR din Grecia. antrenat în mahalagisme. pe motiv că în 1966 fusese condamnat pentru delapidare. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru vânzarea ilegală a unor baticuri aduse din străinătate. copie.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 18. Originale. Întrucât o parte dintre motive s-au dovedit neîntemeiate. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.1775 1201 Bîrlogeanu Gheorghe M. elemente reacţionare. a precizat că atunci când organizaţia de bază va constata că a lichidat cu viciul beţiei. (Florescu) Membră de partid exclusă pentru că a devenit depravată în viaţa personală şi s-a 14. a cerut să i se ceară să ia poziţie faţă de rudele sale. la un bal. Hotărâre reconfirmată în 1985. 3. CCP a hotărât anularea deciziei. în 1945. poate să-l primească în rândul candidaţilor. 7 1777 1077 Bîrluţ Iacob Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară.09. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a bătut doi ostaşi sovietici şi doi activişti de partid. menţinerea deciziei. În 1979 CCP a propus. Original.07. În fine. era un element imoral şi se legitima cu carnetul de partid. 1954 1 449 . în 1946 a rupt afişele BPD. 13 1776 1078 Bîrloiu Lucreţia I. i-a recomandat să muncească pentru 1962 reabilitare. Totodată. Originale.

Membru de partid exclus în 1960 întrucât a fost condamnat pentru abuz în 31. războiului antisovietic a luat parte la 1950 atrocităţi şi crime. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 450 . Originale.12. 3 1779 1205 Bîrnea Ion P. manistă şi a luat parte la acţiuni împotriva 1955 comuniştilor. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Bîrşan) Miliţian. Original. 5 1782 1020 Bîrsan Constantin V. serviciu şi delapidare. Adresă a CCP prin care solicitarea a 1989 fost retrimisă Comitetului judeţean Gorj al PCR.1778 3641 Bîrnava Petre M.08. Bîrsan Adrian Ajutor de judecător în comuna Grigoreni. Original. membru de partid exclus în 1953 pentru că: a făcut parte din vechea Poliţie. Originale. Original. membru de partid exclus pentru că în timpul 21. 1 1780 1105 1 1781 1019 Bîrsan Constantin I. reconfirmată în 1965.11. Membru de partid care a solicitat rectificarea datei primirii în Partid. s-a dovedit a fi necinstit. 19. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 20. regiunea Bacău. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie.09. 6.

4 1785 1098 Bîrsan Ioan D. pe frontul antisovietic s-a purtat rău cu soldaţii. Întrucât decizia a fost luată fără o 1963 cercetare temeinică. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia cuzistă. Original. s-a ocupat cu comerţul. 31. Instructor de partid la Regiunea Autonomă Maghiară. 10. a 25. Original. 1 1786 1097 Bîrsan Ioan I.02. din care a 1954 rezultat un copil. copie. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Ploieşti. întreţinut relaţii cu o femeie.05. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate.05. 2 1784 1884 Bîrsan Francisc Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. a cultivat 24. pe care îi bătea. CCP a propus. 2 451 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. pământul folosind braţe de muncă 1955 salariate. respingerea apelului. exclus din Partid pentru că: a făcut parte din organizaţia legionară. Original. a fost condamnat pentru speculă.1783 1021 Bîrsan Ecaterina Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la acţiuni legionare. iar Secretariatul CC al 1980 PCR a aprobat.08.

a sprijinit elementele exploatatoare. pe care le-a trecut pe listele de 1948 marinari ale unor vapoare. Original. Totodată (în mod contradictoriu). CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 1 1789 1095 Bîrsan Mircea Secretarul organizaţiei de bază de la Ministerul Comerţului. unde a fost decorat cu „Coroana 20. să-l primească în rândul candidaţilor.11. Originale. CCP a hotărât anularea excluderii. i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. 5. 8 1788 1096 Bîrsan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu partidele istorice. alte abateri. iar atunci când organizaţia de bază va considera că s-a ridicat la conştiinţa unui membru de partid. a V-a. Original.07. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. afaceriste. României” cl. a luptat pe frontul antisovietic.1787 2701 Bîrsan Ion Membru de partid cercetat pentru că: în calitate de director la Preşedinţia Consiliului de Miniştri a facilitat plecarea în străinătate a unor elemente duşmane şi 12. în perioada grea 1953 economică de după război a deţinut un magazin de coloniale.10. 2 452 . Întrucât nu s-a dovedit că ar fi strigat lozinci maniste. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. Hotărâre reconfirmată în 1957. era un element beţiv şi viciat.

Originale.08. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. exclus din Partid pentru că în trecut a luat parte la 20. 1 1791 3120 Bîrsan Nicolae Membru de partid exclus pentru că. Apelantul a fost primit în Partid. CCP a solicitat Comitetului regional PMR Bucureşti reexaminarea cazului.12. 1974 CCP a propus. candidat a rezultat că apelantul nu a 1962 ascuns ceea ce i se reproşa. menţinerea deciziei. Întrucât din consultarea dosarului de 27.1790 1094 Bîrsan Nicolae Membru al Comitetului de Partid al plăşii Voila. copie. şedinţe legionare. iar pentru nesiceritate a fost sancţionat cu „vot de blam”. în calitate de diriginte al Oficiului PTT Pângăraţi. judeţul Făgăraş. s-a căsătorit cu fiica unor chiaburi. Hotărâre reconfirmată în 1978. Original. şi-a însuşit o sumă de bani din gestiunea unei salariate. faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 453 . unde a depus activitate. Originale. 17. 1980 şi 1985. Candidat de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a făcut parte din organizaţiile cuzistă şi legionară. 39 1792 1093 Bîrsan Severin D. judeţul Neamţ.09. iar în 1942 a fost 1954 judecat şi condamnat pentru acelaşi tip de activitate.

a făcut instrucţie neregulamentară. Ofiţer de grăniceri. pe care le muncea cu braţe 1950 salariate.03. 1 1794 2841 Bîrsan Vasile V. Original. Adresă a CCP prin care s-a comunicat 30. a luat şperţ. propuneri amoroase unei femei convocată 1948 la Siguranţă.07. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bîrsănescu Virgil Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. întrucât 1957 în 1944. arabil şi vie. 1 1795 383 Bîrsă Vasile T. Membru partid exclus pentru că: în calitate de ajutor de comisar la Siguranţă a cântat într-un restaurant „Sfântă tinereţe legionară”. deşi era cetăţean sovietic. membru de partid exclus pentru că: de mai multe ori a încălcat consemnul. a abuzat de funcţie. s-a evacuat cu trupele române de pe teritoriul URSS. fapte pentru care a fost condamnat la închisoare şi a fost trimis în producţie. împreună cu ofiţerul politic al 1955 unităţii. 6 1796 1061 1 454 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. poseda pământ 10. părăsind frontiera pentru a pleca în comunele din jur la 16. copie. alte abateri. Originale. baluri. făcând 29. ca şef de cuib. trimis la muncă în PPC să verifice taxiurile.04. Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării CC al PCUS de a confirma apartenenţa sa la PMR. Original. că în 1950 i s-a anulat calitatea.1793 1092 Bîrsan Valeriu M.03.

reconfirmată în 1958. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară. 8 1800 2744 Bîrzache Nicolae Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 16. a făcut parte din organizaţia legionară. a avut atitudine antimuncitorească. 1959 reconfirmată în 1960 (de două ori). la manifestări legionare. a participat 18. 27 1799 Bîrţan Reveca Popa Iulia Membre de partid sancţionate cu „mustrare” pentru că au întreţinut o atmosferă de bârfă. 1 1798 1085 Bîrtea Gheorghe Membru exclus din partid pentru că: provenea dintr-o familie de poliţişti. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.1797 1060 Bîrsu Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost în slujba Siguranţei reacţionare şi a exploatatorilor. 11 455 .10. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din munca de inginerşef la Ministerul Construcţiilor. Original. 18/1971 faptul că persoane cu funcţii de 1971 răspundere din Consiliul popular orăşenesc Corabia au făcut un abuz. Originale. 27. 1962 şi 1970.04. Cazul a rămas în rezolvarea Colegiului de Partid Olt. care au reclamat 27.08.03.

cu vechimea din 1946. la care a muncit pe linia organizaţiilor de 1957 masă. CCP a hotărât să fie folosit în aparatul de partid. alte abateri. cercetat pentru adâncirea trecutului său. Original. Originale. la verificare. Original. la vigilenţa de partid” (a divulgat soţiei 1952 secrete). CCV a hotărât menţinerea deciziei.1801 1082 Bîrzan Virgil Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1942 a trăit într-un anturaj format din foşti legionari şi funcţionari cu 22. în mod nestatutar. scos din muncă şi trimis în producţie. dată de 29.05. Membră a Comitetului raional PMR Vâlcea. 2 456 . CCP a hotărât rectificarea încadrării cu anul 1949. Original. a fost încadrată.12. 2 1803 1080 Bîrzescu Maria C. în legătură cu „abaterile de 16. 1 1802 1081 Bîrzea Gheorghe N. cercetată pentru că în 1949. 4 1804 1079 Bîrzoi Ion Membru al Colegiului de Partid Bacău. s-a ocupat cu negustoria. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. Întrucât activitatea ei a fost pozitivă. a făcut 1950 politică titelistă. atitudine duşmană faţă de URSS.12. Membru de partid exclus pentru că 17.

în 1960 a hotărât menţinerea deciziei. unde a avut funcţia de secretar tehnic. Originale. în timpul Rebeliunii legionare a epurat funcţionarii 14. a dezertat de pe navă. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie îndepărtat şi din CC al ARLUS.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bîrzu Mircea D.T. 2 1808 1090 1 457 . membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a făcut parte din banda 22. care spărgea magazine 1955 evreieşti.09. 1957 10 1807 2842 Bîrzu Petre Şef al Poliţiei de Siguranţă din Prefectura Poliţiei Capitalei (1946). iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. aflându-se în portul spaniol Las Palmas. menţinerea deciziei. Original. a fost trimis în Germania la specializare militară (1942-1944). (Munca Tineretului Român) de la Breaza. 9. a fost condamnat penal. Original.05. 1977 4 1806 1091 3. CCP a propus. „Masca Neagră”. evrei de la Poştă Telegraf Telefon (PTT) 1947 Bucureşti. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a urmat şcoala profascistă M.1805 3213 Bîrzoi Vasile Membru de partid exclus în 1976 pentru că în 1975. Original.11. de pe frontul antisovietic a trimis scrisori cu conţinut huliganic. alte abateri. Întrucât CCP a descoperit că în 1940 a activat şi în organizaţia legionară. membru de partid exclus pentru că: în 1934 s-a înscris în LANC.R. Bîrzuică Ion Ofiţer la Marina Militară. pedeapsă executată în 1952. alte abateri.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca primar al comunei. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut: să fie scos din postul deţinut. Originale. 1 1811 1040 Bîtea Dumitru Membru de partid exclus în 1960 pentru că a calomniat diverse cadre de partid şi i-a antrenat şi pe alţii să facă la fel. a vândut mărfuri la suprapreţ. 3 458 . Copie. copie. la 19. Decizia anterioară a fost anulată şi a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. legionară. Original. 1962 pentru a vedea dacă după ce a fost sancţionat cu „vot de blam” a recidivat. membru de partid exclus în 1949 pentru că: în trecut a fost legionar şi a luat parte la Rebeliune. regiunea Stalin (Braşov).1809 1035 Bîscă Traian Profesor de desen la Şcoala Medie Textilă Mediaş.11. a făcut parte din Poliţia 12. CCP a cerut Comitetului regional 17. să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. 1 1810 2843 Bîstreanu Carol Membru partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al cooperativei din comuna Comloşul Mic. PMR Crişana să-i reexamineze situaţia. împărţirea loturilor de pământ a favorizat 1948 pe nemţii bogaţi în schimbul unor avantaje materiale.03. să fie cercetaţi cei care l-au îndemnat să facă contestaţie. fapte pentru care a fost condamnat penal.10.

exclus din Partid pentru că: în trecut fost înscris în PNŢ. CCP a propus. 1. Original. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. alte abateri. a avut atitudine duşmănoasă faţă de muncitori. CCP a hotărât anularea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a făcut propagandă antisovietică. menţinerea deciziei. CCP a propus. 5 1813 2675 Bîtlan Ştefan Prefect al judeţului Ialomiţa şi membru al Comitetului judeţean de Partid.1812 3393 Bîtea Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit în mod repetat acte de indisciplină în muncă.12.06. alimentară unui copil născut cu fosta sa 1977 elevă Ghinea Niculina. 1954 2 1814 3185 Bîzgă Dragomir . Originale. 3 459 .06. menţinerea deciziei. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. din decembrie 29. a fost obligat de Justiţie să plătească pensie 11. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. cu care a întreţinut relaţii intime. judeţul Ilfov. 1979 nu a mai participat la viaţa de 1981 partid. Originale. Întrucât acuzele principale s-au dovedit neîntemeiate.Marian Membru de partid exclus pentru că: în calitate de profesor la Şcoala generală din comuna Grădiştea.

menţinerea deciziei. exclus din Partid întrucât a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru furt din întreprinderea la care lucra. Secretar al organizaţiei de bază. În 1958 sancţiunea a fost transformată în „retragerea calităţii” de membră. Originale. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. nu plătea 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 23. (Tircă) Membru de partid exclus pentru că: fiind profesoară. ca membru de partid nu era activ. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1965 În 1975 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 17 460 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale.1815 1111 Bîzgă Florian I. 10 1817 1117 Bîzu Constantin G. cotizaţie şi era împotriva întovărăşirilor 1956 agricole. (Bâzu) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost plutonier major de armată. i-a recomandat să muncească pentru 1960 reabilitare. 3 1818 1116 Bîzu Felicia Gh. colaborat cu tovarăşii utemişti. era nervoasă. Originale.09. exclus din Partid pentru că s-a dovedit a fi puternic stăpânit de viciul beţiei. În 1975 CCP a propus. 5 1816 1115 Bîzocu Dumitru Prim-secretar al Raionului UTM Stalin (Braşov).02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a avut atitudine micburgheză. 16.08. menţinerea deciziei. încrezută şi nu a 28.

3 1820 2645 4 1821 1230 7. reconfirmată de CCP în 1963. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. pe care 20. i-a slujit zelos. a urmat 20. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.09.10. Blaga Gheorghe Gh. Originale. Blaga Martin I. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a luat parte la Rebeliune.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.09. Blaga Gheorghe I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Persoană căreia i s-a respins cererea de primire în Partid pentru că în 1943 a intrat voluntar în armata hortystă. alte abateri.02. şcoala de subofiţeri şi în 1044 s-a retras 1957 în Germania. Întrucât a recunoscut acuzele şi şi-a retras apelul. după 23 august 1944 20. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. reconfirmată de CCP în 1955. 1 1823 1286 10 461 . a avut funcţii în asociaţiile religioase. 1958 1 1822 1287 Blaga Grigore Membru de partid exclus pentru că: în perioada interbelică a avut legături cu elemente legionare. 19. Membru de partid exclus pentru că în trecut a luat parte la manifestaţii legionare şi a săvârşit o serie de acte huliganice. alte 1952 abateri.1819 1281 Blaeyschier Adolf Membru de partid exclus pentru că toată viaţa s-a ocupat cu afacerile şi a fost omul de încredere al patronilor.

reconfirmată în 1960. 1953 În 1980 soţia sa a solicitat majorarea pensiei de urmaş (titularul decedase în 1959). alte abateri. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 25.06. Cererea a fost respinsă. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei. necinstit şi care a avut relaţii cu elemente duşmănoase. 6 1825 2644 Blaga Ştefan Gh. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. 1 1827 1283 Blaga Vasile G. Originale. împreună 25. membru de partid cu stagiul avut anterior. din Ardealul de Nord. abatere pentru care a fost condamnat penal.06. Original. 13 1826 1284 Blaga Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de vânzător s-a dovedit a fi un element îngâmfat. Originale. legionară. Originale. CCP a propus menţinerea calităţii de 18.1824 1285 Blaga Petru Membru de partid cercetat în legătură cu căderile din 1941. cu care a înstrăinat mărfurile din 1954 comerţul de stat.08.04. 4 462 .

Originale. că în perioada interbelică ar fi participat la munca ilegală a Partidului. Blahoianu Ion Membru de partid exclus pentru că în 1950 a făcut agitaţie printre ţărani pentru a nu însămânţa grâu. 31. pentru a fi reprimit în Partid. şi că după 23 august 1944 ar fi lucrat la Comandamentul Sovietic din Arad. Blaho Karl Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc 17. 1952 Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate.07. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât ca. naţionaliste. apelantul să se adreseze organizaţiei de bază. copii.05. (Hass) Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac. Originale. alte abateri. Adresă de răspuns a CCP prin care au 31. CCP a propus. organizată de elemente 17. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei. prin care s-au cerut informaţii despre activitatea sa. organizaţia de partid putând să-l primească în rândul candidaţilor. Original. Blaha Maria I. fost infirmate informaţiile comunicate de 1954 ea: că tatăl său ar fi fost membru al PMR. din Ungaria a cerut referinţe.08. Motivul s-a dovedit a fi neîntemeiat.05.1828 1293 Blagoev Bogdan Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al Organizaţiei slave a luat parte la o manifestaţie în Timişoara. 1956 Întrucât acuza principală s-a dovedit neîntemeiată. însă întrucât de la excludere a trecut prea 1980 mult timp. 2 1829 241 10 1830 114 7 1831 3326 9 463 .

consuma băuturi alcoolice cu elevii. în 1965 1963 a fost condamnat penal pentru conducere sub influenţa alcoolului. legionară şi din poliţia legionară. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de instructor la Şcoala de şoferi. venea la serviciu în stare de ebrietate. a 1956 participat la Rebeliune. a adăpostit în casa lui pe Elena 1952 Borcoi. Partid. Originale. s-a rupt complet de 27. fapt pentru care a fost condamnat penal. copie. 2 1833 1251 Blaj Aurel S. Original. Original.01.05. 4 1834 1250 Blaj Ferenţ Judecător ajutor la Tribunalul Bacău. exclus din Partid pentru că: fiind sub influenţa soţiei şi a cumnatului său (legionar arestat). CCP a hotărât menţinerea deciziei. 20. manistă fugită de sub escortă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1835 1249 Blaj Ianus Gh.10. Membru de partid exclus pentru că şia însuşi bani din avutul obştesc. Original. 3 464 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.1832 1252 Blaj Alexandru S.12. alte abateri. 20. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi 1963 i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 22.

08. În 1975 CCP a propus. menţinerea deciziei. 12 1838 3201 Blaj Petre Membru de partid exclus în 1974 întrucât: a fost condamnat penal pentru furt din avutul obştesc. exclus din Partid pentru că a făcut afirmaţii calomnioase la adresa politicii regimului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut 1950 chefuri în societatea unor elemente imorale şi duşmănoase. reconfirmată în 1959 (de trei ori) şi în 1958 1960. CCP a propus. activitate ca şef de cuib şi apoi ca şef de 1952 garnizoană. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat încă o dată. Original. Originale.07. Originale. menţinerea deciziei.05. Locotenent-major la Academia Militară Generală. promovat 11. în muncă la Centrala Hârtiei. 19. 1 465 . ca secretar al organizaţiei de partid a luat de la economat mărfuri fără bon. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în perioada legionară a dus 30. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5. a făcut propagandă antisovietică. reconfirmată de CCP în 1958. 1977 3 1839 1220 Blajin Vasile (Blazin) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din toate partidele fasciste naţionaliste. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 30 1837 2643 Blaj Ion Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic.09.1836 1248 Blaj Ilie I.

1 1841 1219 Blană Mihalache Fost subinspector special în SSI (trimis în producţie din cauza viciului beţiei). datorită anturajului. elemente duşmănoase (dislocaţi). a fost 1953 informator al Siguranţei.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a dovedit a fi un element 20. a avut ieşiri naţiona1953 liste şi antisemite. Original. CCP a hotărât anularea deciziei.1840 1222 Blaju Alexandru Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef al Secţiei Gospodăriei Anexe de la Medgidia (Canalul Dunăre-Marea Neagră) a lovit în membrii de partid şi a făcut chefuri cu 24. Original. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”.08. Original. 1 466 . Întrucât acuzele nu s-au confirmat. 21. 3 1842 1228 Blanc Glat Wolff Membru de partid exclus pentru că: era un element naţionalist şovin.12. care şi-a înaintat cererea de 1951 emigrare în Israel şi a făcut propagandă în acest sens. duşmănos. care propaga şi la momentul cercetării aceleaşi idei.

alte 1954 abateri. poate cere revizuirea situaţiei sale de partid. ofiţer. avut relaţii cu elemente ostile. Originale. Original. în acelaşi an CCP a propus. 2 467 . alte abateri. 1967 7 1845 1217 Blasca Alexandru Fost activist la Judeţeana de Partid Buzău. apoi director al Centrului SMT. despre care ulterior s-a aflat că în 1946-1948 a 23. după o muncă de reabilitare de 3 ani. alte abateri. a divorţat şi s-a recăsătorit cu o subalternă.12. era un element imoral. CCP a hotărât menţinerea deciziei. când i s-a comunicat că.04. exclus din Partid pentru că: a 31. Întrucât a constata că nu îndeplineşte criteriile stabilite. a făcut parte din armata burgheză.10. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: provine dintr-o familie cu trecut reacţionar. CCP a hotărât repunerea sa în drepturi cu stagiul avut anterior.1843 1227 Blank Martin (Leiba) Instructor al Comitetului de Partid pentru organizaţia de bază de la Serviciul paşapoarte al Ministerului de Interne. 3 1844 2970 Blaremberg Nicolae E. În 1980 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. confecţionat zvastici în atelierul tatălui 1953 său. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1957. Originale. exclus din Partid pentru că: deşi era căsătorit şi avea doi copii. în Regimentul de escortă regală. 4. respingerea cererii. pe care le-a răspândit pe la prieteni.

2 1847 1213 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din funcţie. legionare. Originale. 1960 5 1848 1216 Blaşca Aurel Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la manifestări 30. membru de partid exclus pentru că: în 1937-1939 a participat la manifestări cu caracter fascist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care abuzau o femeie. copie. legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după care a deţinut o firmă de expertize şi reprezentări tehnice. alte abateri. parte la războiul antisovietic şi a fost 1952 decorat.11. fiind citat „pe naţiune”. copie. descoperind doi plutonieri 18.06. 4 1849 12152 2 1850 1214 2 468 . Originale. a luat 12. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. copie. Original. motiv pentru care a fost condamnat penal. Originale. Blaşca Ioan Şef de birou al Centrului de Instrucţie de Infanterie şi Cavalerie din SfântuGheorghe. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 27. Blaşcu Vasile Membru de partid exclus pentru că în calitate de membru al Divizionului Miliţie Călare.12. Originale.06.1846 1238 Blasian Romeo V. Blassian Flaviu Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică a fost asociatul patronului. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în loc să ia măsuri 1953 s-a complăcut în aceeaşi situaţie.

fiind bolnav de plămâni. nu a demascat elementele 1953 duşmane. 10 1854 1277 Blaunstein Leon Membru de partid exclus pentru că: nu s-a încadrat pe linia Partidului. 1 1852 1278 Blaunstein Beatrice Membră de partid exclusă pentru că. Originale. de plecare definitivă din ţară şi şi-a depus 1973 carnetul de partid.07. deşi în 1940-1945 s-a refugiat în URSS şi 20. în 1947. activitate slabă. fiind un element împăciuitorist. în timpul deportării evreilor a stat internat la o clinică. a avut 12.11. Original. după stabilizare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. la Auschwitz. a 1950 vândut moşia pe care o deţinea. membru de partid exclus pentru că a înaintat cerere 10.04. iar cu suma obţinută a trăit luxos şi a locuit singur în trei camere. 4 469 . în timp ce soţia şi familia lui au fost exterminaţi 11. a devenit cetăţeană sovietică. Serviciul Judiciar. copie.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Originale.1851 1279 Blau Leopold Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui moşier. 2 1853 3090 Blaunstein Laurenţiu Fost ofiţer la Direcţia Generală a Miliţiei. a dovedit că 1951 a rămas un element mic-burghez. CCP a clasat cazul. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Blăgău Ion N. 1959 4 1857 1282 Blăgăilă Ion Membru de partid exclus pentru că în 1941 a participat la o manifestaţie legionară. condamnat penal pentru abuz şi neglijen.Emanoil Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic şi. 1953 reîncadrarea lui în Partid şi sancţionarea cu „vot de blam”. ulterior. s-a dovedit a fi un 15. legionară. duşman al Uniunii Sovietice şi al clasei 1952 muncitoare. Original. Original. 2 1858 3309 Blăgăilă Ion Şef al Serviciului producţie de la Întreprinderea forestieră Bozovici.01. CCP a hotărât anularea deciziei. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de medic.03.09. Membru de partid exclus pentru că în calitate de casier dădea bani cu împrumut. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 25.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. pentru care percepea un comision. 4 1859 1292 4 470 .1980 ţă în serviciu.1855 1276 Blazian Emeric . Originale. Original. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 2 1856 1275 Blazsanyi Nicolae G. membru de partid exclus întrucât a fost 31.

Basarabia. nu a avut activitate de partid. exclus din Partid pentru că: în perioada grea economică a exploatat un element 13. tânăr. Membru de partid care a solicitat stabilirea vechimii.06. copie. ca învăţător în 30. 4 471 . copie. 2 1863 1221 Blăjanu Nicolae F. alte abateri. 11. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Dobrogea să reexamineze cazul. a avut o comportare nejustă 1959 faţă de populaţia sovietică. Original.1860 1280 Blăgoi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut relaţii cu membri ai Partidului cuzist.04. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1957 1929. Ofiţer (locotenent-major) la Direcţia regională MAI Dobrogea. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. 4 1861 1253 Blăgoiu Mihai M. căruia i s-a retras calitatea de candidat de partid. 1951 Întrucât după excludere s-a achitat de sarcinile primite. Întrucât la luarea deciziei nu s-au 1963 respectat prevederile statutare. 3 1862 1247 Blăjan Teodor Membru al Sectorului de cadre administrative de la Sovrom-Construcţii. Originale. 10.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.09. Original.

pentru care a fost 1962 condamnat penal. acte de necinste. a comis 25. 1978 CCP a propus. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original. 1963 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclusă pentru că era de origine chiabură. Original.09. 7 1865 3160 Blănaru Gheorghe Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 10.08.1864 2799 Blănariu Gheorghe Gh. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 31.06. a 1952 cerut să fie scoasă din funcţia deţinută şi trimisă în producţie. Membru de partid exclus întrucât. în calitate de gestionar la un bufet. acţiuni împotriva partizanilor. 5 1866 1223 Blănaru Iacob Gh. 3 1867 1224 Blănaru Orest Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a participat la Rebeliune. 2 472 . alte abateri. respingerea cererii. pe frontul antisovietic a luat parte la 17. 6. Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1946 a făcut parte din Jandarmerie.09. Originale. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute.08. reconfirmată în 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 1868 2663 Blănaru Steliana Secretară a organizaţiei de bază din instituţiile publice din Cluj.

a făcut afaceri pe seama 1959 muncitorilor ceferişti. 1 1870 1226 Blănaru Vasile C. care a deţinut o loterie la Bârlad. prin care a 11. Originale. 1953 Pentru lipsă de răspundere şi combativitate. Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist.07. Original. obţinut 3000 kg de ciment pentru interese 1957 personale.04. antisovietic. a întocmit o adresă falsă. reconfirmată în 1958 şi 1960. Bucureşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că. Originale. în timpul dictaturii antonesciene şi-a cumpărat o casă în 13. cercetat în legătură cu abaterile săvârşite în campania de 10. colectare a cerealelor din 1952. 18 1871 769 Blănaru Vasile M. în calitate de şef al Secţiei administrative a Sfatului Popular regional Bacău. a plecat voluntar pe frontul 11. 1959 şi 1960.1869 1225 Blănaru Ştefan Secretar cu probleme de propagandă şi agitaţie al Comitetului regional de Partid Suceava.04. reconfirmată în 1958 (de două ori). alte abateri.10. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 104 1872 1229 Blănaru Vasile V. 25 473 . reconfirmată în 1959. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”.

08. ca ofiţer de 13. exclus din Partid pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar.08. a participat la şedinţe legionare ţinute de tatăl său. s-a înrolat voluntar şi a luptat pe frontul antisovietic. alte abateri. copie. CCP a hotărât clasarea cazului. în 1950-1952. Întrucât apelantul a recunoscut învinuirile. a 1958 refuzat să sprijine munca de partid şi a sabotat campania agricolă de vară. 1 1874 1257 Bleaju Vasile V. Originale. Şef al Secţiei de Cadre la Direcţia regională a Miliţiei Suceava. a promovat în funcţii 11. 1953 5 1875 1256 Bleandă Matei N. miliţie (1950-1953) nu s-a străduit să 1965 îndeplinească sarcinile primite. a folosit metode străine liniei Partidului. Originale. în calitate de colector la Direcţia Colectări şi Achiziţii a raionului Hănţeşti. Întrucât acuzele care îl priveau pe el însuşi s-au dovedit neîntemeiate. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.1873 1218 Blănuţă Dumitru T. a întreţinut relaţii cu chiaburii. regiunea Bârlad. elemente duşmănoase regimului. 3 474 . Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi.10. Original. Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 a făcut propagandă contra Uniunii Sovietice. în calitate de secretar al Sfatului Popular al raionului Beiuş.

06. era un element necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Colegiului să fie schimbat din funcţia de instructor la Şcoala de zbor Sâmpetru. Duca.G. a fost trimis la specializare în Germania. Original. conducător legionar dat afară în 1948. Originale. În 1956 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea de la data pronunţării deciziei. 1 1878 1259 Blebea Victoria Membră de partid exclusă pentru că: în 1930 a făcut parte din Asociaţia studenţilor din Covurlui. Original. pregătind piloţi pentru front. organizaţia legionară.11. 1. 1951 6 1877 1254 Blebea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în anii 1936-1941 a fost membru în 11. regiunea Stalin (Braşov).1876 1258 Blebea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în perioada regimului fascist şi a războiului antisovietic s-a pus în slujba fasciştilor. 1950 1 475 . care a participat a uciderea lui I. 4. CCV a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944 a fost secretara directorului Negru de la CSP. cu care s-a solidarizat. alte abateri.04. condusă de legionarul Constantinescu. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.

care erau chiaburi.07. Original. a săvârşit acte de 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 476 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. copie.11. a fost casnică. întreţinea relaţii cu rudele 1954 apropiate. legionar. pentru care a 1959 fost condamnat penal. Originale. reconfirmată în acelaşi an şi în 1961 (de trei ori). Original. necinste şi abuz în serviciu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 17 1882 1233 Blegu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a participat la înmormântarea unui 12. Membru de partid exclus întrucât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de preşedinte al Sfatului Popular al comunei Săsărău. comercianţi. 3. 1 1880 1235 Bledea Gheorghe I. soţul ei s-a ocupat cu 1953 negustoria.1879 1236 Blecher Raia Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie de foşti 14. Originale.10. 2 1881 1234 Bledea Vasile Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare şi la Rebeliune.

exploatând muncitorii.08.1883 1232 Blehan Octavian Ofiţer de Securitate. care s-a compromis. a făcut parte din PNŢ. 1 1885 1210 Bleier Adalbert Membru de partid exclus pentru că era bun element cu concepţii mic26. copie. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a luat parte la Rebeliune.09. Originale. a fost un element uşuratic. a avut şi el manifestări naţionaliste şi antisemite. în timpul Pogromului de la Iaşi. alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. care după 23 august 1944 a 1951 făcut afaceri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. motive pentru care a menţinut decizia. 20. În 1960 CCP a stabilit că: acuza privitoare la apartenenţa legionară şi participarea la Rebeliune nu se bazau pe fapte concrete.09. 14 477 . străin de interesele clasei muncitoare. Originale. fiind însă sub influenţa tatălui său. burgheze. era un element imoral. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie dat afară din Securitate. Original. 4. timp în care era şi informator al Siguranţei comunizate. a luat parte la acţiunile huliganice împotriva populaţiei evreieşti. care era dascăl bisericesc şi fost cuzist. a fost membru PNŢ-Maniu. 1952 55 1884 1212 Bleicher Iulius Membru de partid exclus pentru că era un element afacerist şi speculant. cu viciul beţiei şi afemeiat.

Caracal. a 28. Şef al Cercetării la Regimentul 153 A. Blejan Gheorghe A. 1950 6 478 . şi-a însuşit bumbac şi zahăr de la cooperativă. pentru abuz în serviciu. Blejan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat pe frontul antisovietic. Întrucât apelantul se dovedise a fi un ofiţer ataşat regimului.04. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a luptat pe frontul antisovietic şi a fost decorat.1886 1237 Bleja Toma Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator. a luptat pe frontul antisovietic şi unde a fost decorat cu medaliile „Serviciul Credincios” şi „Crucea 23. Original. Serviciului Credincios”. candidat de partid exclus pentru că: în 1939 s-a înrolat voluntar în Armată.01. CCP a hotărât anularea deciziei. ca secretar al organizaţiei de bază a permis ca la Căminul Cultural să se joace o piesă cu caracter antisovietic.T. membru de partid exclus în 1967 întrucât a fost condamnat penal 12. Originale.08. unitatea sa a 1958 participat la luptele împotriva partizanilor. CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. Originale. fost condamnat penal pentru acte de 1951 necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1978 CCP a propus. 1 1887 3220 4 1888 1246 4 1889 1245 8. Blejan Alexandru Vicepreşedinte al Sfatului Popular al oraşului Gherla. unde a luat parte la luptele împotriva partizanilor. Originale. menţinerea deciziei. reconfirmată de CCP în 1956.

1 1891 3010 Blendea Petru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de depozit şi-a însuşit materiale de construcţie.08. exclus din Partid pentru că: s-a dovedit a fi un 28. 7 479 . Cruce” legionare. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid pentru care Comisia de Partid a Direcţiei Politice a MAI a propus 25. 1968 4 1892 1270 Bleoancă Ioan Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de 28. împreună cu alţii a făcut o organizaţie secretă. Originale. în care comentau politica Partidului.08. 1954 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru. 2.05. confirmarea calităţii.1890 1244 Blejan Pavel P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abuzuri şi ilegalităţi. Plutonier de pompieri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care făcea 1952 chefuri. Original. a folosit maşinile şi salariaţii întreprinderii în interese personale. 4 1893 1243 Bleoca Ambrozie Şef al Sectorului Învăţământ de la Secţia Agitaţie şi Propagandă a comitetului regional Sibiu. Originale. afemeiat.02. Originale. element beţiv.

CCP a hotărât clasarea cazului. Original. 4 1897 1241 Blezniuc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la Rebeliune.07. luat la muncă obligatorie a 1952 avut o atitudine distantă faţă de ceilalţi membri ai detaşamentului. S. unde s-a 19. 7. ca membru de partid nu a depus activitate. a fost preocupat de interesele 20. 3.09. datorită situaţiei materiale bune. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 1 1895 1211 Bleyer Gheorghe Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: provenea dintr-o familie de moşieri şi. a putut studia în străinătate. 2 1896 1242 Blezius Paul C. Original. alte abateri. Original.05. personale.06.1894 1255 Bleotu Dumitru I. CCP a hotărât anularea deciziei şi înlocuirea ei cu excluderea din Partid. Întrucât la discutarea apelului său a recunoscut acuzele. 1951 2 480 . ocupat cu plasarea în serviciu a unor 1957 legionari. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară. V. Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a lucrat la Oficiul Central de Românizare.

reconfirmată de CCP în 1956 şi 1958. 1950 2 481 . 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a sustras o cantitate de grâu. două manifestări ale lor.02. Originale. Original. propagandă legionară şi a participat la 1951 Rebeliune. soţul ei a fost legionar. s-a exprimat duşmănos faţă de regim. Originale. în 1941 a fost 1959 înscrisă în Grupul Etnic German.1898 1240 Blezniuc Maria Membru de partid exclus pentru că: provenea din părinţi chiaburi.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea legături strânse cu chiaburii. Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de exploatatori 13. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 44 1901 1260 Blidaru Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte al Sfatului Popular din comuna Brecţiu – Bihor. s-a căsătorit cu un legionar.09. 1 1899 1239 Blidariu Adela Membră de partid exclusă pentru că: în perioada guvernării legionare a simpatizat cu legionarii şi a participat la 21. era un alcoolic incorigibil. cu atitudine antisovietică. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. Originale. 6. a făcut 21. era afacerist. copii. 4 1900 1261 Blidaru Constantin C.

1954 Deşi nu a confirmat acuza de legionarism. 7. Original. din ordinul cărora au fost arestaţi şi executaţi cinci partizani sovietici. Original. 1 1905 1273 Blidaru Teodor Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate de jandarmi care opera în spatele frontului şi lupta împotriva partizanilor. 1954 2 482 . borfaşi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a locotenentului Gheorghe Georgescu şi a plutonierului Rădoiu. comercializa lucruri de furat. a trimis Securităţii o adresă prin care a propus identificarea şi tragerea la răspundere a căpitanului Stănescu. judeţul Buzău.07. Totodată.12.10.1902 1231 Blidaru Ion V. Copie. era un element afemeiat. 2 1904 2955 Blidaru Stroe Secretar al plăşii Gura-Fimienii. alte abateri. a trăit într-un mediu de 22.10. decorat. Membru de partid exclus pentru că: era cunoscut ca legionar. Original. membru de partid exclus 31. 1949 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1903 1274 Blidaru Ionaşcu Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic şi a fost 13. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că în trecut a fost legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

cu menţiunea că după patru ani de muncă de reabilitare putea cere revizuirea situaţiei sale de partid. reconfirmată în 1962. alte abateri. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.Selinger) Membră a Biroului de bază de la „Maşini import” (1950-1953). 1956 reconfirmată în acelaşi an.06. până în 1947a fost 1957 coproprietar şi acţionar la Societatea „Cissa”. 9 1907 2913 Blinov Vera Membră de partid cercetată pentru că: fiind originară din Basarabia. 19 1909 3088 1. Originale. Original.02. 1948 CCP a hotărât să fie cercetată de Secţia sa Specială. armatele hitleriste. în 1944 10. în perioada războiului antisovietic a construit barăci pentru 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1973 4 483 . în 1941 a refuzat să se evacueze în URSS. 24. în funcţia avută făcea critici distructive. Originale. Originale. 2 1908 1271 Blitz Emanuel Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: în trecut a fost antreprenor şi a exploatat muncă salariată.10. s-a refugiat în România. În acelaşi an a fost exclusă din Partid ca „greşit încadrată”. Blomstein Emeric Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.1906 1272 Blimes Luiza (Segal . CCP a stabilit că nu îndeplinea criteriile cerute şi a hotărât respingerea cererii. exclusă din Partid pentru că: provenea dintr-o familie de negustori.05.

copie. 3 1913 1085 Blum Adolf Cetăţean sovietic care a solicitat o adeverinţă din care să rezulte activitatea desfăşurată în mişcarea comunistă ilegală din România. Originale.11.1910 1269 Bloţ Dumitru Membru de partid exclus pentru că: în calitate de judecător la Bălceşti. 3. Original. în schimbul 29. (Referinţă semnată de Tudor Avădanei. Bloţ Trofim D. folosea maşina instituţiei în scopuri personale. a fost în strânse legături cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. promisiunii că îi va trece la examene. lua diferite plocoane pentru a suspenda procesele 17. 1954 4 1912 3298 Blujdea Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în calitate de profesor a pretins şi primit cadouri de la elevi. a neglijat munca de îndrumare şi control. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. celor judecaţi. Originale.11. alte 1980 abateri. alte abateri. CCP a propus.06. Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de director al Băncii de Stat din Baia-Mare (1950-1953) s-a înconjurat de elemente duşmănoase. în perioada 1929-1940. copie. 1 1911 1268 5. Originale. făcea chefuri.02. menţinerea deciziei.) Fără răspuns. avea un cumnat deţinut 1950 politic. 1965 7 484 . cu care purta corespondenţă.

în funcţia de director tehnic la 20. Blum Jean Membru de partid care a solicitat să i se confirme activitatea de partid în 27. 6 1917 3099 4 1918 1264 2 485 . ştampilată cu ştampila Secţiei de cadre. perioada 1929-1936. 1954 1 1916 1071 Blum Györgyné (Pasztor Margit Katalin) Persoană pentru care CC al Partidul Socialist Muncitoresc Ungar a solicitat 12.11. Blum Paul Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al patronilor. a încercat să sustragă hârtie în alb. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. Original. Originale. copie. Tipografia „Glasul Armatei” a introdus în 1951 instituţie mai multe elemente dubioase. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 1972 Notă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. Copie. 1954 1 1915 1266 1. în timp ce lucra la Serviciul de cadre al întreprinderii IRAB din Bucureşti. 1973 CCP a constatat că nu îndeplineşte condiţiile cerute.11. Blum Dănilă Membru de partid exclus pentru că. 3.06. Original. nu a luat atitudine hotărâtă împotriva unui gestionar care a comis o serie de acte de necinste. date privind apartenenţa la PCR. în calitate de vânzător la cooperativa „Steagul Roşu” din Timişoara. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1914 1267 Blum Catalina Membră de partid exclusă pentru că.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.1919 1265 Blum Rubin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost funcţionar al „Bank of Roumanie” din Bucureşti şi a sprijinit conducerea ei reacţionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe care a defectat-o. În urma apelului. care a solicitat reîncadrarea în Partid. s-a folosit de maşina fabricii. 7. exclus din Partid pentru că: a încercat să şantajeze conducerea fabricii.12. după 23 august 1944 a avut manifestări duşmănoase. Copie.1956. 1955 1 486 . a încercat să submineze 22. 6. unitatea sindicală. cerându-i bani. 2 1921 2954 Blum Vasile Preşedinte al Comitetului de Partid al Fabricii de cauciuc „Superterm”.03. 1948 (La data deciziei era şofer la Siguranţa Generală a Statului. Original. CCP a hotărât acordarea stagiului în Partid din 1944.) Întrucât era un element necinstit şi anarhic. Original. a minţit Partidul că a avut activitate ilegală. 1 1922 1263 Blumen David Membru de partid căruia la preschimbarea documentelor de partid i s-a eliberat un carnet cu vechimea din 1947.01. 1953 2 1920 2689 Blum Trepner Hedi Membră de partid în ilegalitate. 18. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid 1957 cu data de 15.04. Original.01.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. avea atitudine duşmănoa1951 să faţă de Partid. Original. Originale. pentru că în 1946 a 13.02. în 1945-1949 s-a ocupat cu diverse afaceri.1951 nând să plece în Palestina.04.06. a refuzat să citească şi să 20. cumpere ziarul „Scânteia”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. fiind mutat la Atelierele CFR Griviţa.1923 2953 Blumen Jean Fost şef al Celulei de Partid de la Atelierele Otopeni. Blumenfeld Iulius L.01. 1 1924 1262 1 1925 2914 1 1926 1291 5 487 . cu care purta 25. corespondenţă. Blumenfeld Iosif Membru de partid care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. Copie. căruia i s-a anulat calitatea de membru. intenţio. însă ulterior a depus muncă de reabilitare. şi a calomniat 1948 pe Miron Constantinescu şi redactorii ziarului. exclus din Partid în 1947 pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât la căderea din 1940 a avut 1949 purtare proastă. avea rude în America.) 16. nutrit sentimente naţionaliste. cu stagiu din 1948. CCP a hotărât încadrarea sa ca membru nou. reconfirmată de CCP în 1958 (când s-a aflat şi că a fost informator al Siguranţei din Bacău). Membru de partid exclus pentru că: pe toată durata dictaturii antonesciene a fost magazioner la Centrala Evreilor. Blumenfeld Hari Secretar al organizaţiei de bază de la magazinul „Victoria”. (A fost închis în lagărul de la Vapniarka. Copie. alte abateri.

Originale. Original. 1 488 . 4 1929 1289 Blumentweig Iosif Secretar al Comitetului judeţean Fălticeni al ARLUS. 1 1930 1288 Blumer Leon Membru de partid verificat. 1 1928 1290 Blumenthal Max Membru de partid exclus pentru că: în perioada grea economică (1946-1948) s-a ocupat cu afacerile şi specula. 1946 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie îndrumat să activeze în PNP. CCP a hotărât menţinerea deciziei. unde să-şi dovedească prin muncă ataşamentul faţă de clasa muncitoare. membru de partid 17.06. membru pentru că în trecut a fost 1950 proprietar de farmacie. iar fraţii săi au 1953 fost sionişti (unul dintre ei fiind exclus din Partid la verificare). Original.06. Copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a înscris în organizaţia sionistă „Mişmar”. tatăl 15. care prin scurta sa activitate de după 23 august 1944 a căutat să-şi aranjeze 28.1927 2844 Blumenfeld . era un element nestatornic.Sascuteanu Persoană căreia i s-a amânat încadrarea în Partid pentru că: nu fusese neverificat.11. exclus pentru că: a solicitat formularul 1954 pentru emigrare în Israel. reconfirmată în 1955. CCV a hotărât anularea calităţii de 13.04. situaţia personală. său este emigrat în Israel. alte abateri.

1953 CCP a hotărât schimbarea deciziei în anularea calităţii. membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1936-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. Întrucât acuzele privitoare la abuzuri nu s-au dovedit.06. raionul DrăgăneştiVlaşca. alte abateri. şovine.03. sa manifestat contra Partidului şi Uniunii 14. 6 1933 1820 2.06. salariate. 1 1932 Boac Virgil Director general la Combinatul de exploatare şi prelucrare a lemnului Topliţa. care exploatau braţe de muncă 31. 3 489 . Boacă Marin T. Originale. Original.1931 1822 Boabă Ştefan Traian Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de foşti negustori. era un element înapoiat. 1966 3 1934 2834 Boacă Nicolae Prim-secretar PMR al Raionului Luduş. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1951 CCP a propus Secretariatului CC al PMR să fie sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. membru de partid cercetat pentru 20. 13/1978 că ar fi săvârşit abuzuri şi avea rude în 1978 străinătate. Originale. Preşedinte al cooperativei de consum din comuna Bila.12. Sovietice. Întrucât învinuirea s-a dovedit neîntemeiată. interdicţia de a ocupa funcţii în Partid timp de 5 ani şi trimiterea în producţie. CCP a clasat cazul. Original. care l-au antrenat în acţiuni duşmănoase. cercetat pentru că: în perioada 1946-1947 s-a alăturat elementelor reacţionare din întreprindere.

03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Membră de partid exclusă pentru că: l-a sprijinit pe soţul său. exclus din Partid în 1958 pentru că: în 1940.11. alte abateri. Secretar al organizaţiei de bază dintro unitate militară. Originale. a avut atitudini „antidemocratice”. Originale. 4.13. 1954 1 1938 1825 Boampă Anica Gh. 1952 2 490 . 1941 a fost membru în organizaţia 1961 legionară.10.06. exclus din Partid în 1953 pentru că: în 1940-1941 a luat parte la acţiuni legionare. regiunea Oltenia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în organizaţia legionară. 3. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. Originale. care în trecut a făcut politica tuturor partidelor burgheze.1935 1821 Boacără Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Pristol. 1960 7 1937 1827 Boamfă Viorel P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 1936 1828 Boalcă Gheorghe Director al Bazei de aprovizionare Chitila. Original. 8.

1 1942 3316 Boar Marioara Membră de partid exclusă pentru că a fost condamnată penal pentru luare de 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1980 CCP a propus. 1 1941 1824 Boancă Ion (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de agent de poliţie a participat la arestarea unor comunişti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 1 1940 2845 Boancă Grigore Membru partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost şef de cuib în Mişcarea 16. a activat la cuzişti şi a persecutat populaţia evreiască. care au 1951 fost deportaţi pe teritoriile Uniunii Sovietice. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica tuturor partidelor burgheze. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. mită. în timpul regimului Antonescu a luat parte la 13. 9 491 . Originale.06. alte abateri. Legionară şi a participat la Rebeliune.10. Original. strângerea romilor din Constanţa. s-a ocupat cu afacerile. Copie.04.1939 1826 Boampă Gheorghe S. Original.02. 3.

Originale. Original. în perioada grea 31. activat în organizaţia legionară.02. 1 1944 1829 Boarii Iulian Director la Comcar Vâlcea. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. economică s-a ocupat cu specula.1943 1830 Boarcăş Zoia Responsabilă a raionului UFDR Mizil pe linie socială. motiv pentru care a fost condamnată 1954 penal. 2 1945 1831 Boariu Simion Gh. în 1947 1953 a vrut să fugă în SUA. Negre”.07. Originale. era un element imoral.10. în 1952 posturile avute a susţinut elemente duşmănoase. copie. Ofiţer de Armată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a exploatat braţe de muncă. 23. alte abateri. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. 5 1946 1837 Boariu Valeriu Z. 3 492 . Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1940-1941 a fost înscris şi a 20.04. membră de partid exclusă pentru că s-a dovedit a fi necinstită. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic s-a înscris în organizaţia fascistă italiană „Cămăşile 21.

tatăl său. copie. avea viciul beţiei. 1949 1 1950 1823 Boaşu Mircea Membru de partid exclus în 1957 pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar şi primar. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la atrocităţi împotriva populaţiei civile şi a fost decorat. 4. reconfirmată în 1959 şi 1962.09. 5. era un element intrigant. a primit educaţie naţionalist1957 şovină. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1955 1 1948 1833 Boarnă Petru M. Originale. Mişcarea Legionară.06. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.1947 1832 Boarnă Adalbert Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a fost procurist. 4 1949 1834 Boaru Ioan Secretar al Comitetului PMR din plasa Târnăveni. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Membru de partid exclus în 1955 pentru că în 1938-1940 a activat în 14. 13 493 . Originale. a avut legături cu un duşman exclus din Partid. CCV a hotărât menţinerea deciziei.04.08. era în bune relaţii cu 27.

CCP hotărât menţinerea deciziei. 3 1954 1818 Bob Dumitru C.1951 1835 Boatcă Dumitru Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară. Original. membră de partid exclusă pentru că ar fi avut manifestări antisemite. Întrucât acuza s-a dovedit neînte. 1951 1 1952 1836 Boatcă Ruxandra Responsabilă de cadre la Cooperativa de consum „Drum Nou” din Bacău. 9.1953 meiată. Originale. 1962 CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Bucureşti. Original. Secretar al unei organizaţii de bază. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 19.09. 15. 2 1953 3328 Bob Adam Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că a insultat mai multe 27. care a menţinut decizia. 5 494 .06. legionară.07. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. în timpul regimului Antonescu a fost omul de încredere al patronilor. cadre didactice şi a refuzat să se prezinte 1980 la BOB pentru discuţii. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţă (a „organelor în drept”).04.

3 1956 2765 Bob Liviu A.10. Fost activist la Sindicatul CFR Bistriţa. 2 495 . (Era bănuit că în <1950> trecut a fost agent al Siguranţei.07.1955 1819 Bob Ion C. CCP a hotărât menţinerea deciziei.) CCP a propus încadrarea lui în Partid cu vechimea din 1944. Membru de partid exclus pentru motive neprecizate. 1950 reconfirmată în 1960. Bobiţă) Membru de partid exclus pentru că: familia sa era reacţionară. alte abateri. Originale. Original. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. purtat portretul Regelui pe piept şi a făcut 1952 propagandă monarhistă). 3 1957 1815 Bob Teofil Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în 1938-1940 a fost şef de cuib 15. ca membru de partid a avut manifestări „naţionaliste” (a 12. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 1958 44 Bobaiţă Florea (Boboiţă.07. 1954 a făcut afaceri cu lemne. a întreţinut legături cu chiaburii. legionar. 15. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid.

Original. 3 1960 1817 Bobancu Petru C. cu 29. 2 496 . 3 1962 7 Bobartz Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a făcut afaceri şi a avut legături cu un agent al Siguranţei. care a solicitat acordarea stagiului de partid din 24.10. Şef al Serviciului medical din Direcţia regională CFR Stalin (Braşov). însuşit un aparat medical. 1954 CCP a hotărât acordarea stagiului din 1939. a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid. faptă pentru 1959 care a fost condamnat penal. huliganism. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. ilegalitate. Membru de partid exclus în 1961 întrucât a fost condamnat penal pentru 28. Originale. membru de partid exclus în 1958 pentru că şi-a 24. 1951 Întrucât CCP a constatat că se putea îndrepta.06. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 1961 1798 Bobar Ioan Membru de partid exclus. Original. care afirma că este prieten. avea viciul beţiei şi invoca numele lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Originale.03.1959 1816 Bobancu Lucian A.

10/1971 său şi reîncadrarea în Securitate. serviciu. în muncă.03. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât clasarea cazului. Originale. Membru de partid. Original. 3 497 . Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru abuz în 31. Membru de partid exclus pentru că pe 11. menţinerea deciziei.04. 1 1965 3194 Bobei Corneliu D.10. frontul antisovietic a luat parte la crime. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.1963 Bobe Aurel R. 1979 Întrucât a renunţat la apel. 1971 CCP i-a comunicat că solicitarea nu priveşte atribuţiunile instituţiei. fost locţiitor al şefului Direcţiei regionale de Securitate Galaţi (cu gradul de maior) scos din funcţie. 3 1966 3267 Bobeică Dumitru Primar şi secretar de partid al comunei Mera. iar cazul a fost clasat.07. care a solicitat cercetarea cazului 13. Originale. 1977 CCP a propus. Originale. judeţul Vrancea. 5 1964 1807 Bobe Petre P. sancţionat cu „mustrare” pentru delăsare 23.

4 1968 2991 Bobeică Fănică N. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1961 1936. în funcţia avută a fost 1954 împăciuitoristă faţă cu elementele legionare. (Mihai) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1932. Originale. Originale. Original. 29. 1983 şi 1985. copii. N. s-a ocupat cu comerţul şi specula. 7. candidat de partid exclus pentru că a săvârşit diverse abateri 24. Original. 27 1969 1804 Bobeică Mihail. de la disciplina de partid. elemente legionare.08. exclusă din Partid în 1957 pentru că: a trăit în anturajul unor 28. CCV a hotărât menţinerea deciziei.11. a simpatizat cu legionarii.1967 1803 Bobeică Eva Secretara organizaţiei de bază de la Spitalul TBC Sibiu.06. 1950 1 498 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1972. Comandant de pluton la unitatea militară din Slobozia. a avut abateri imorale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 3 1970 1805 Bobeş Ştefan Membru de partid exclus pentru că: a fost crescut în spirit naţionalist. era stăpânit de 1968 viciul beţiei.

Originale. 5 1974 3020 Bobin Ion Gh.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. CCP a hotărât menţinerea deciziei. română. Legionară. Originale. 1962 6 1973 1802 Bobic Vasile L.1971 1806 Bobia Ştefan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 28. putere. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Dobridor.09. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 12. Originale.04. judeţul Dolj. a 1969 fost condamnat penal pentru abuzuri. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a sprijinit toate grupările burgheze care s-au perindat la 29. a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. ci că figurează doar într-un tabel al Siguranţei din Basarabia cuprinzând persoanele bănuite de activitate comunistă. lb. 3 1972 795 Bobic Procopie Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se confirma că în 1919 a fost condamnat pentru participare la insurecţia armată din Hotin. în 1940-1941 a activat în 1959 organizaţia legionară. Notă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că în arhivă nu se regăseşte dosarul său de judecată. rusă. 4 499 .

1975 1801 Bobincă Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator al Biroului 22. Copie.05. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Locţiitor politic la Unitatea de grăniceri 0208 Iaşi.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. Original. membru de partid căruia i s-au anulat documentele de partid 11. întrucât a rămas neverificat. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 19. 1956 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. (Oneşti). Originale.05. a aprobat reexaminarea unor 1969 elevi fără a respecta prevederile legale. membru partid în ilegalitate suspendat pentru că ar fi fost legionar.1949 meiată. 16 1977 2846 Bobîlcă Petre Comisar la Circa 19 de Poliţie Bucureşti. 3 500 . 1 1976 3022 Bobiţan Iosif Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” întrucât: ca director la Grupul şcolar chimie din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 23. Originale. Mobilizării de la Întreprinderea Malaxa 1950 din Braşov (ulterior „6 Martie Tohan”). 1 1978 1800 Bobîrsc Petre Gr. Întrucât acuza s-a dovedit neînte.

9. cerere acceptată. menţinerea deciziei. s-a dovedit a fi un element anarhic.09. alte măsuri. 1 1980 1808 Boboc Constantin Membru de partid exclus pentru că: în calitate de membru al UTC în ilegalitate. a luat şperţ. Originale. Întrucât învinuirile s-au dovedit neîntemeiate.11. 1979 CCP a propus. a avut legături cu elemente descompuse moral. 3 501 . 2. Originale. partid.07. Ulterior a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate (1931). 1951 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid. 1956 10 1981 1809 Boboc Dănilă V. a fost bănuit ca informator al Siguranţei.04. 1950 1 1982 3283 Boboc Dumitru Membru de partid exclus în 1973 întrucât: a fost condamnat pentru delapidare din avutul obştesc şi fals în 27. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât: repunerea lui în drepturile de membru. Original. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Original. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost gardian de poliţie şi a participat la arestări. acte publice.1979 1799 Boboc Alexandrina Membră de partid exclusă pentru că împreună cu soţul ei a creat o atmosferă nesănătoasă în rândul membrilor de 21.

Întrucât apelantul a declarat că nu mai doreşte să fie membru de partid şi renunţă la apel.05. CCP a hotărât clasarea cazului. 1981 7 1985 1811 Boboc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. Originale. Original.04. motiv pentru care a fost condamnat penal. 3 502 . reconfirmată în 1955.06. 4 1984 3380 Boboc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1978 a plecat din organizaţia de bază fără forme de mutare pe linie de partid. după care nu a mai participat la adunări şi nu a plătit cotizaţie. Originale.1983 1797 Boboc Emanoil Şef al Postului de Miliţie din comuna Sprîncenata. 1 1986 1810 Boboc Gheorghe Secretar al organizaţiei de bază din comuna Cocioc. participat la acţiuni împotriva partizanilor 1951 şi a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 29. s-a ţinut 1956 de beţii şi a avut legături cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în perioada războiului a 11.10. exclus în 1952 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi a participat la 28. fost la specializare în Germania. Originale. acţiuni împotriva partizanilor. regiunea Bucureşti. 5. în posturile 1954 avute s-a dovedit a fi necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

din Partid pentru că s-a alăturat 1953 elementelor reacţionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1964-1965. 2 503 . Original. huligan). 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. imorală căpătată (afacerist. 1 1989 1813 Boboc Ioan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Crivăţ.06.04. a 25. în timp ce era student la Facultatea de Filosofie din Bucureşti. Original. raionul Olteniţa. 14 1988 1814 Boboc Ioan Responsabil cu strângerea banilor pentru abonamentele la „Scânteia”. reconfirmată în 1970. copie. luat parte la războiul antisovietic. Originale. în 1951 postul avut s-a dovedit a fi necinstit. deşi a cunoscut manifestările duşmănoase 23.06. exclus 12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. nu a 1967 luat poziţie pentru demascarea lor. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară.1987 2925 Boboc Gheorghe St. 2 1990 1812 Boboc Ioan Membru de partid exclus pentru că era un element îmbâcsit de educaţia 30. Original. la adresa regimului ale unor studenţi.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

12. 1949 concomitent s-a înscris şi în PSD. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. chefuri. Copie.03. 1 1993 1795 Boboc Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1932 a luat parte la spargerea grevei de la 17. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare.09. 1982 16 1995 1794 Boboc Petre I. menţinerea deciziei. 1 504 .07. 1 1994 3439 Boboc Petre Membru de partid exclus pentru că a săvârşit acte de necinste în dauna avutului obştesc. 3. Membru de partid exclus pentru că avea legături cu chiaburii. CCP a hotărât menţinerea deciziei.1991 1796 Boboc Marin N.12. pentru care a fost condamnat penal. însuşindu-şi diferite sume de bani. a fost simpatizant 1950 legionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. Originale. cu care făcea 16. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. Original. Atelierele Vasilescu. alte abateri. alte abateri. 26. 9. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1960 5 1992 2952 Boboc Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în posturile avute s-a dovedit necinstit.

lipsit de vigilenţă şi necinstit. că în trecut a ascuns că a fost condamnat 1952 penal pentru dezertare. sancţionat cu „vot de blam” pentru că: în 1941.01. eliberat. în munca de partid a fost comod.07. 1 1999 1889 Bobocea Ion Activist al Comitetului judeţean de Partid Putna. refuzând să ajute pe ceilalţi 26. a avut comportare laşă la Siguranţă. Originale. cu care se afla în divorţ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. s-a dovedit a fi individualist. a refuzat orice contact 1952 cu mişcarea muncitorească. membru de partid reclamat de soţia sa. decizie reconfirmată în <1954> şi 1957. Original.12. Reporter la ziarul „Scânteia”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. că i-a sustras anumite bunuri proprietate 28. Originale. tovarăşi. 13 1997 1793 Boboc Valeriu V.02. alte abateri.1996 31 Boboc Spiridon Şef de serviciu la „Mecanoexportimport”. a avut manifestări 1950 antisovietice. personală. CCP a hotărât clasarea cazului. când a fost arestat pentru contribuţia la Ajutorul Roşu. internat în lagăr. 11 505 . 15 1998 1792 Bobocea Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politica tuturor partidelor 11. burgheze. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. nedisciplinat. membru de partid exclus pentru 29. 1978 Întrucât cei doi au divorţat şi au declarat că nu mai au nicio pretenţie. Secţia Agrară.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. în funcţia de colector comunal a protejat chiaburii. când în şedinţa organizaţiei de bază au fost alese organele conducătoare. comod şi superficial. menţinerea deciziei. deşi era căsătorit. Original. Original. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. a rupt afişele şi a spart un felinar de la moara din comună. Pentru că acuzaţia privitoare la tatăl său s-a dovedit neîntemeiată. Zlotescu. a încercat să 1957 compromită Biroul organizaţiei de bază. Membru în Biroul organizaţiei de bază de la Direcţia Hidrometeorologiei. fiind sub influenţa chiaburilor.08. 1977 3 2002 1888 Bobocescu Ion Membru de partid exclus pentru că: la alegerile de deputaţi din 3 decembrie 1950. a părăsit sala. 1954 1 506 . 9 2001 3189 Bobocea Nicolae Membru de partid exclus pentru că obişnuia să consume în mod excesiv băuturi alcoolice şi să întreţină relaţii cu diferite femei. în 1951. informator al Siguranţei şi al comandantului lagărului de la Târgu Jiu.11. 2.2000 1890 Bobocea Ion I. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. CCP a propus.03. depunând carnetul de partid. în munca profesională a fost 18. 5. exclus din Partid pentru că: tatăl său ar fi fost cuzist.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. căruia i-a divulgat astfel 1954 secrete de partid. ofiţer deblocat. Membru de partid exclus pentru că a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. pe care le-a tolerat în muncă la poziţii telefonice speciale. Original.01. 1951 2 2005 1885 Bobora Petru Gh. a IIa şi a III-a.02. 1 2004 1886 Bobocică Alexandru Membru de partid exclus pentru că a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat cu „Bărbăţie şi Credinţă”. Original. la întoarcere s-a apucat de negustorie. cl. 4.09. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 30. în munca avută a făcut anumite lucrări împreună cu soţul său. alte abateri. 4. reconfirmată în 1956. 1961 4 507 . CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a trasat ca sarcină organizaţiei de bază din sat să-i demaşte activitatea legionară. speculând populaţia săracă.2003 1887 Bobocescu Lucreţia Membră a Biroului organizaţiei de bază de la Palatul Telefoanelor. Originale. s-a împrietenit cu elemente care aveau un trecut duşmănos. exclusă din Partid pentru că: tatăl său a făcut politică liberală.

1972 15 (vol. II) 2007 1883 Boboş Teodor Membru de partid exclus pentru că: în calitate de activist s-a dovedit a fi un element necinstit. copii. 1954 3 508 . iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. reconfirmată în 1955. a avut manifestări naţionalist-şovine. Idem. alte abateri.03. sancţionat cu „vot de 1953 blam” pentru că a avut abateri grave de la politica Partidului în problema colectărilor agricole (i-a pus pe ţărani să cumpere cereale pentru a le preda statului şi a ameninţat activiştii de partid). I-II) Boboş Ştefan Prim-secretar al Comitetului regional 10. de Partid Suceava. CCP a hotărât menţinerea deciziei. prin care s-au adus prejudicii avutului obştesc. I) 2/1974 6 (vol. Originale.3321 2006 (vol. Originale. În 1980 CCP a propus. 9. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. menţinerea deciziei. în timp ce era membru al CC şi prim-secretar al Comitetului judeţean Neamţ al PCR. CCP stabilit că majoritatea acuzelor nu s-au verificat. Originale. Cercetat în legătură cu construcţia vilelor. a fost exclus din Partid pentru că s-a făcut vinovat de construirea unor vile. iar Comitetul Politic Executiv al CC al PCR a aprobat. În 1978.07. CCP a propus.

6 509 . era stăpânit de morala burgheză şi întreţinea legături cu „anumite femei”.09. Hotărâre reconfirmată în 1983. cl. ambele în grad de cavaler cu panglică de „Virtute Militară”. reconfirmată în 1961. 3. a V-a şi a IV-a. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în timpul războiului antisovietic a luat parte la atrocităţi împotriva populaţiei civile şi a fost decorat cu „Coroana României”. menţinerea deciziei.12. alte abateri. s-a ocupat cu jocul de poker şi de chefuri. Originale. după excludere a completat formular de emigrare în Palestina. Membru de partid exclus pentru că: la locul de muncă a fost omul patronului. în muncă a întrebuinţat metode de 1950 comandă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 1958 9 2009 1891 Bobulescu Leon S. 27. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară.2008 1882 Bobu Ioan Al.11. Originale. scris că renunţă la calitatea de membru. 1 2010 3163 Bobulete Virgil Membru de partid exclus în 1975 pentru că a refuzat să semneze „Angajamentul solemn” şi a declarat în 26. 1976 CCP a propus. Original.

anularea deciziei. iar Secretariatul CC al 1981 PCR a hotărât. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. şef al Secţiei politice a Regimentului 4 Pază Cluj.04.30. 1 2014 1869 Boca Pompei Membru de partid exclus pentru că a fost informator al serviciului de spionaj antonescian. sub influenţa 1966 cărora s-a manifestat împotriva politicii PCR. 5. Originale. 5 2013 1861 Boca Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar.04. Originale. 1950 motiv pentru care a fost condamnat penal de mai multe ori. urmând ca organizaţia de bază să-l sancţioneze conform statutului. sa oferit voluntar pe frontul antisovietic. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 14. după ce s-a întors. a avut legături cu elementele social. CCP a propus.2011 2831 Boca Florea N. 5 2012 3373 Boca Grigore Membru de partid exclus pentru că nu şi-a făcut formele de mutare şi nu a mai participat la viaţa de partid. CCV hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut parte din sindicatele reformiste. democrate de dreapta. 1951 1 510 . 23.09. Şef al Biroului organizare de partid al Trupelor de Securitate.01. s-a ocupat cu furturile.

23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bocancea Gheorghe Persoană pentru care CCP a fost informat că i-a fost confirmată definitiv calitatea de membru de partid. Originale. Judecător la Tribunalul regional Oradea. 4 2016 1868 Boca Traian I. Original.10.04.2015 2938 Boca Romulus E. a făcut parte din Gărzile „Iuliu 1954 Maniu” şi a participat la devastarea comunelor cu populaţie maghiară din Ardealul de Nord. 1958 CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea sa în drepturile de membru cu stagiul din 1959. Originale. iar el l-a 15. 3 2017 1867 1 2018 1866 4. apropiate.04. membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. Copie. după 23 august 1944 a primit material de partid ca să îl răspândească. Originale. candidat de partid exclus pentru că a ascuns trecutul politic al rudelor sale 13. Boca Vasile Membru de partid exclus pentru că: în trecut a trăit în anturajul legionarilor. Membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a căsătorit cu fiica unui moşier. tului regional PMR Craiova adâncirea 1960 cercetărilor. când a fost exclus. Ofiţer cu evidenţa cadrelor la Şcoala de conducători auto Giurgiu din MAI. 1960 5 2019 3352 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bocan Aron A. distrus. CCP recomandat Biroului Comite. care în anul următor i-a respins apelul.03. 1980 1 511 .11.

Original. Întrucât acuza s-a dovedit neînte. Originale. iar Secretariatul CC al 1975 PCR a hotărât. 19. fostul şef de cadre de la 1953 Sfatul Popular Raional Tecuci. Membru de partid exclus pentru că a deţinut ilegal armament şi muniţie.09. Ştefan Grigoraş.1951 meiată. Original. Bocăneţ Manolache I. 30.01. Originale.2020 722 Bocaneţ Lazăr (Băcăneţ) Secretar al Comitetului de Partid al comunei Bosancea. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.06. având 1959 atitudine duşmănoasă faţă de PCR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. alte abateri.10. CCP a propus. în 1948 a înlesnit fuga legionarului Ion Lupaşcu. în 1946 s-a alăturat elementelor social-democrate de dreapta 13. Întrucât decizia a fost influenţată de 29. 2 2021 1865 Bocanu Vasile I. Bocăneală Maria Membră de partid exclusă pentru că soţul său s-a ocupat de comercializarea băuturilor alcoolice. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. care nutrea ură faţă de apelantă. căruia i s-a anulat calitatea de membru pe motiv că în trecut a fost legionar. 5 2022 1864 2 2023 3153 3 512 . şi a făcut propagandă titelistă. Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică a fost omul de încredere al patronului şi a folosit metode antimuncitoreşti.

2024 1863 Boceanu Constantin Activist de partid al Sectorului IV Roşu Bucureşti. a întreţinut 1957 relaţii intime cu unii bărbaţi. Original. Copie. exclus din Partid pentru că: în perioada interbelică a fost condamnat de drept comun. Originale. ajuns în funcţia de partid. Originale. copie.02. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a ocupat cu negustoria. Membră a Comitetului orăşenesc de Partid Iaşi. 1. în funcţia 13. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.04. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. alte abateri. dând loc la discuţii nesănătoase. 1952 19 2026 1877 Boceg Maria C. 3 2027 1871 Bocereg Milivoi Membru de partid exclus în urma unei note informative date de către un element duşmănos. 1955 1 513 . 1954 beţiv şi scandalagiu. în 1942 a furat dinamită de la magazia CFR. exclusă din Partid pentru că: în timpul războiului antisovietic a avut relaţii cu unii ofiţeri hitlerişti. 2 2025 1862 Boceanu Matei V.04. după ce a 23. 5. În 1960 CCP i-a respins din nou apelul. avută s-a dovedit a fi un element uşuratic.10.

5. membru de partid exclus pentru că: în timpul ocupaţiei hortyste a avut 25. CCV a hotărât menţinerea deciziei. munca sa să fie controlată şi să fie tras la răspundere pentru neîndeplinirea sarcinilor. Original. a luat parte la Rebeliune. Original.07. ca mem. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. 1953 2 514 . 1 2029 1873 Bochman Alexandru Gardian la Colonia de muncă Valea Nistrului. membru de partid cercetat în legătură cu lipsa lui de vigilenţă care a dus la sustragerea de materiale de pe şantierul Teatrului de vară din localitate. manifestări naţionalist-şovine. CCP a propus: sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”.1956 bru de partid a dus o viaţă depravată.01. a făcut propagandă manistă.01. 2 2030 1875 Bocioacă Ion Vicepreşedinte al Sfatului Popular al oraşului Ploieşti. decorat cu ordinele „Iarna în Rusia” şi 1950 „Bărbăţie şi Credinţă”. pentru participarea la războiul antisovietic a fost 11.2028 1872 Bochis Aurel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă legionară. Original.

23. s-a rupt de activitatea organizaţiei de bază. 3.03. Originale. a avut 1954 legături cu chiaburii şi a făcut greutăţi creării GAC. preşedinte al Sfatului Popular. reconfirmată în 1959. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut o atmosferă de familiarism cu soldaţii şi sergenţii. a profitat de funcţia avută.08. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de director al Combinatului „23 August” din Câmpina. a dus o viaţă imorală. Originale. Original. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la percheziţii şi şi-a însuşit obiecte provenite din jafuri. CCP a hotărât transformarea deciziei în „vot de blam cu avertisment”. ca primar şi 24. (Niculae) Locţiitor politic la UM 278 Ploieşti. şi-a însuşit materiale de construcţie. s-a străduit să se achite de sarcini şi era la prima abatere. înconjurându-se de elemente duşmănoa1959 se. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 515 .07. a luat bani din fondul întreprinderii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1955 6 2033 1874 Bocîncă Vasile D. pe care le-a folosit la locuinţa proprie.2031 1876 Bociu Ion I. cu care a făcut chefuri. Întrucât apelantul era de origine socială muncitor. lipsind de la orele de educaţie şi nu a combătut manifestările nesănătoase ale unor ostaşi. 8 2032 1870 Bociu Stefan St. a neglijat pregătirea politică. confecţionându-şi anumite obiecte. În 1964 sancţiunea i-a fost ridicată.

Membru de partid exclus pentru că a fost înscris în organizaţia legionară şi a luat parte la Rebeliune. calitate în care îi condamna pe dezertori.07. CCP a propus. Originale. Original. 9. s-a manifestat ostil faţă de regimul comunist. 1951 2 2038 3334 Bodac Pavel Preşedinte al CAP „Olteanca”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a exploatat braţe de muncă. 9.2034 1881 Bocor Alexandru A. 21. din comuna Glăvile.07. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10. (Lichtman) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost coproprietar de întreprindere. 25 2037 1878 Bocu Ana Membră de partid exclusă pentru că: a simpatizat cu cuziştii. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 4 2035 1880 Bocos Emil Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a îndeplinit funcţia de comisar special. membru de partid exclus pentru că a săvârşit 25. alte abateri. 1951 reconfirmată de CCP în 1959. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.07. 4 516 . 1960 şi 1961. 1954 1 2036 1879 Bocşa Aurel Gh.02. Originale. 3. menţinerea deciziei. abuzuri şi acte de necinste pentru care a 1980 fost condamnat penal. judeţul Vâlcea.

Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. cu mărfurile primite şi a falsificat 1954 băuturile alcoolice. Şef al Direcţiei Învăţământului militar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca gestionar la cooperativă a făcut speculă 10. 1975 CCP a propus. a fost sancţionat cu „vot de blam”. Bodea Gheorghe V.04. 3 2040 1855 Bodea Constantin N. respingerea cererii.2039 3155 Bodale Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. a bătut trei soldaţi sovietici. 1959 Întrucât acuzele au fost exagerate sau ireal prezentate. alte abateri. general-maior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 24. CCP a clasat cazul. Bodea Florian Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în 1945. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. pentru că în 1944-1945 a fost deţinut într-un lagăr de ofiţeri prizonieri 21.09. 15. perioadă care nu putea fi 1957 verificată. Întrucât şi-a retras apelul. Originale. Original. împreună cu socrul său.10. Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea. era sub influenţa „sectei” baptiste.05. pentru lipsurile avute. în 1963 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior şi. membru de partid exclus în 1959 pentru că: s-a înconjurat de o serie de elemente duşmănoase. Originale. reconfirmată în 1960. 30 2041 1854 1 2042 2737 2 517 . din Germania.

05. 4 2044 1853 Bodea Ioan Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940 s-a încadrat în 30. şi cetăţeni sovietici când erau duşi la 1958 exterminare şi în lagăre. după 23 august 1944 a fost afacerist şi speculant.05. ca jandarm. 1946 a susţinut partidele reacţionare. a avut un atelier de tăbăcărie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia legionară. 1 2045 1858 Bodea Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a avut serviciu pe „teritoriul vremelnic cotropit”. în alegerile din 24.05. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a însoţit detaşamentele de romi 19. 1 2046 1857 9.2043 1856 Bodea Ioan Membru de partid exclus în 1950 pentru că: pe frontul antisovietic. a continuat să aibă relaţii cu elemente afaceriste şi duşmănoase regimului comunist. 1959 Întrucât a recunoscut că decizia a fost justă. copie. soţia lui a fost exclusă din Partid pentru manifestări antisovietice în timpul războiului.01. 1957 5 518 . 1952 după ce a pătruns în Partid. CCP a hotărât clasarea cazului. pe comerciantul evreu Armin Gutman pentru o sumă de bani datorată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. conducător legionar. Originale. Bodea Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în perioada guvernării legionare a reclamat patronului său. Original. Original. în 19451946 a fost căsătorit cu fiica unui mare comerciant (de care ulterior a divorţat).

maghiară.02. Râmnicu-Vâlcea. 1 2050 283 Bodi Ferencz Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe.01. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în calitate de activist la Comitetul sindical agricol judeţean 16. a fost 27. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 6. Originale. a făcut parte din PNL-Tătărescu. a făcut petreceri şi a provocat scandal. chiaburii. 1956 13 519 . Original. copii. română.06. în perioada interbelică a participat la două şedinţe legionare.08. a dus de mai multe ori elevii la biserica baptistă. Original. a întreţinut legături cu 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şi-a însuşit o sumă de 1954 bani. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de pedagog de 1953 internat. martor al apărării în procesul unor 1955 elemente duşmănoase Partidului. 1 2048 1860 Bodeanu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei.2047 1859 Bodea Ştefan Membru de partid exclus pentru că. 1 2049 1852 Bodescu Petre C. lb. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

1 2052 2847 Bodin Iulia Responsabilă cu agitaţia şi propaganda în organizaţia de bază nr. 3 din Ministerul Lucrărilor Publice. iar unul dintre fraţi era urmărit de Securitate. a făcut parte din organizaţia sionistă şi şi-a scos formular 24. CCP a hotărât scoaterea ei din BOB şi 11. Original. pentru a pleca în Israel. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.2051 1850 Bodian Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în perioada secetei a instigat populaţia să spargă magazia de cereale din comuna 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a propus să fie înlocuită din funcţia 1948 administrativă de şefă de cabinet cu un element de origine socială „mai corespunzătoare regimului de democraţie populară”. avea rude în SUA şi Israel. s-au făcut următoarele menţiuni: să fie prelucrat cazul cu responsabilii politici din Minister şi în cadrul organizaţiei de bază. cercetată pentru că: a menţinut o stare de familiarism nesănătoasă. Original.11. în perioada grea 1952 economică a făcut comerţ ambulant. 2 2053 1849 Bodingher Emanoil Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost informator al Siguranţei în problema comunistă. era de origine burgheză. cu care coresponda şi de la care primea pachete. alte abateri. De asemenea. regiunea Stalin (Braşov) şi a 1951 făcut greutăţi conducerii din acea perioadă. 2 520 . Verghiş.05. Original. soţul ei a fost comprimat din învăţământ.

Originale. a fost administrator la un proprietar de moară. în postul avut s-a înconjurat de elemente foşti comercianţi şi fascişti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Deşi la primirea în Partid arătase activitatea sa sionistă. 8. în 1945-1947 a făcut speculă. Bodnár Ludovic . membru de partid exclus pentru că: a fost membru al Partidului imredist. 1961 4 2055 1848 Bodnar Adalbert I. reconfirmată în 1960. Notă de răspuns a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. după 23 august 1944 s-a înscris şi a activat în organizaţia sionistă „Haşomer Haţair”. (Bodinger) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1944 a încercat să emigreze în Palestina.08. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Director al Aprozarului din Oradea.2054 1851 Bodingher Martin M. 1951 făcea chefuri cu negustorii. Copii. 5 521 . 1950 5 2056 1177 9.Anton (Lajos) Persoană pentru care Secţia Externă a CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat informaţii privitoare la apartenenţa la PCR. responsabil al Spaţiului locativ (1949).04.11. reconfirmată în 1957.04. pe care îi făcea scăpaţi de rechiziţionarea locuinţelor. 8. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1981 17 2057 1844 Bodnariuc Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a făcut parte din FRN. ca 11. pe frontul antisovietic a fost pilot de avion. a bombardat oraşele sovietice şi a fost decorat.

reconfirmată în acelaşi an. 1 2059 1846 Bodnăraş Casandra (Botnăraş) Muncitoare.09. CCP a propus acordarea stagiului din 1942. Original.04. nivel politic scăzut. Copie. a uzat de numele ce îl purta şi a şantajat oficialităţi şi chiaburi din comuna Pietroşiţa pentru a-i da alimente şi băutură. era timidă şi avea un 15. membră de partid exclusă pentru că: tatăl său ar fi fost primar. 1958 8 2060 2848 Bodnăraş Florica Membră de partid din ilegalitate pentru care Comisia de Verificare a activului CC al PMR a propus 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2058 1843 Bodnariuc Ştefan Secretar al plasei ARLUS Sânicolaul Mare. membră de partid exclusă în 1955 pentru că: fiind stăpânită de viciul beţiei.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2061 1845 2 522 . Bodnărescu Sidonia Secretară a Comitetului de Cruce Roşie al raionului Câmpulung Moldova. membru de partid exclus în 1953 18. a fost arestată şi deţinută timp de doi ani într-o colonie de reeducare. 1950 La rândul său. 1953 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original. 9. rectificarea stagiului din 1945 în 1942.01. Originale. În urma actelor sale. pentru că a făcut parte din Mişcarea 1954 Legionară.

când a fost reprimit de către organizaţia de bază.2062 1722 Bodo Carol Şt. în timp ce era membru de partid. română. sionistă „Mişmar”. 20. 7 523 .A. În 1972 Iosif Banc. 3 2064 1839 Bodoagă Zalman Maer L. 1957 Întrucât nu i-a găsit fapte compromiţătoare. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ardealul 24. fotografii.). în 1942 a fost secretarul organizaţiei profasciste „Centrul Naţional de Muncă” (N. copie. alte abateri. CCP a hotărât clasarea cazului. membru de partid exclus pentru că: la arestările din 1934 a avut purtare slabă. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în 1948. de Nord. în branşa lucrătorilor brutari. alte măsuri.03. Originale.M. Originale. Membru de partid cercetat în cazul revizuirii căderilor din Acăţari. au propus să i se acorde o pensie excepţională de 2500 lei pe lună.01. preşedinte al CCP. s-a înscris în organizaţia 13. maghiară. 49 2063 1842 Bodo Mihai M.S. 1955 În 1966 s-a hotărât anularea sancţiunii şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1962. reconfirmată în 1958. şi Nicolae Guină. Fost şef al Serviciului Planificare de la Direcţia Generală a Morăritului din cadrul C.K.. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb. secretar al CC al PCR. Originale.C.07.P.

cercetat pentru că a dispus în mod abuziv arestarea lui Prisecariu Mihai. 32 2066 1838 Bodon Anton Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în calitate de impiegat CFR s-a purtat brutal cu populaţia. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a hotărât să fie chemat la prima şedinţă a Biroului Comitetului şi criticat pentru abaterile 27. pentru care a fost condamnat penal. ridicarea carnetului şi excluderea lui din Partid. Originale. în 1950 a săvârşit acte de necinste. membru de partid exclus pentru că a eliberat carnete pentru muncitori în 11.06. 1949 Întrucât în trecut a avut atitudine democrată. Originale. mod ilegal. copie. reconfirmată în 1959.02. CCV a hotărât anularea deciziei.07. Ion Iliescu. prim-secretar al Comitetului judeţean PCR Iaşi. 3 524 . 1954 34 2067 1726 Bodor Andrei Preşedintele Sindicatului Micilor Patroni. în timpul regimului hortyst şi ulterior a avut relaţii cu preoţii catolici. 48/1977 săvârşite.2065 Bodoaşcă Mihai Secretar cu probleme organizatorice la Comitetul orăşenesc PCR Paşcani. iar la prima şedinţă de instruire 1978 cu aparatul Comitetului să se atragă din nou atenţia asupra necesităţii ca toţi activiştii şi cadrele de partid să vegheze la respectarea întocmai a hotărârilor şi instrucţiunilor CC al PCR care reglementau modul de cercetare a membrilor de partid din nomenclatură care săvârşeau abateri. Originale. 8.

09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că a refuzat să intre în GAC şi a făcut propagandă împotriva înscrierilor.02. şi acordarea lui de la 23 august 1944. 1953 3 2072 1723 Bodor Victor Lucrător de Securitate (1948-1950). ca nestatutar. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru al BOB din comuna Mera. raionul Cluj.12. Membru de partid cercetat în legătură cu confirmarea stagiului din 1943. 1 2069 1721 3 2070 1725 7. 4 525 . reconfirmată în 1958. Bodor Ştefan B. Bodor Ştefan Gh.03. 1962 2 2071 1724 3. Originale. orânduirii sociale (comuniste). 1940 a făcut parte din organizaţia 1957 legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. muncitori cu care lucra şi a furat ciment.2068 2829 Bodor Iosif Membru partid exclus pentru că a comis acte de huliganism faţă de unii 13. Originale. motiv 1966 pentru care a fost condamnat la 3 ani de închisoare corecţională. Membru de partid exclus pentru că: a fost membru în secta religioasă „Ehovist” din 1924. a făcut propagandă împotriva 23. Întrucât nu i s-a comunicat că în ilegalitate a fost primit ca membru. membru de partid exclus pentru că în 21. Originale. 1966 fapte pentru care a fost condamnat penal. Originale. Bodor Petru Gh. CCP a hotărât anularea stagiului anterior. Originale.06.

1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut organizaţiei de bază să prelucreze cazul. regimului antonescian. reconfirmată de CCP în 1975 şi 1982. Original. candidat de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost luat în pregătire pentru 26. trecut dubios. iar ca membru de partid a fost cinstit şi devotat. apoi. 1953 8 2075 1841 Bodrug Ştefan Membru de partid exclus pentru că: fugise din URSS (Basarabia) şi avea un 14. în 1941 a devenit un element de încredere al 19. despre cel de-al doilea nu se cunoştea nimic. copie. a fi recrutat în „Frăţiile de Cruce” 1961 legionare. 4. 1 2074 145 Bodron Ioan Matei Ponco Persoane cercetate în urma solicitării Comitetului Central al Partidului Comunist Cehoslovac. 12 2076 1719 Boengiu Stelian Inginer-şef la GAS Buciumeni. Originale.02. 5 526 . Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că: primul era de origine socială ţăran sărac. Originale.2073 1840 Bodoriu Andrei Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit de regimul sovietic.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.04. Originale.06.

) Originale. În 1975 a fost reprimit în Partid. dovedit a fi un element împăciuitorist. judeţul Ilfov. Hotărâre reconfirmată în 1980. 18.11. 28 527 . reconfirmată în 1957. 12 2078 3310 7 2079 3205 Boerescu Ion (Buescu) Membru de partid exclus în 1949 pentru că în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. lb. 12.08. Dumitru Zgubea. română. (Informaţii despre alte persoane sancţionate: Ion Barbu. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. maghiară. CCP a hotărât clasarea cazului. copii. sancţionat de Comitetul judeţean de Partid cu „vot de blam” pentru abateri de la disciplina de partid şi de stat. Originale.06. Vladimir Sederliuc şi Vladimir Butnărescu. Originale.2077 1720 Boer Gergely (Grigore. rusă. Originale. exclus din Partid pentru că: în trecut a deţinut o prăvălie. fotografie. 1975 2 2080 Boerescu Nicolae Secretar al Comitetului de Partid şi primar al comunei Ghimpaţi. 78/1977 CCP a hotărât mutarea lui pe aceleaşi 1979 funcţii în comuna Letca Nouă. 6. şi de la normele de conduită morală.08. CCP a constatat că nu îndeplinea 1967 criteriile cerute. Boerescu Anghel Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Gheorghe) Secretar PRM la Plasa Baraolt. în funcţia avută s-a 27.

membru de partid exclus pentru că nu a luat atitudine împotriva directorului său. în 11. timpul alegerilor din 1946 a făcut 1953 propagandă duşmănoasă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care sustrăgea materiale din întreprindere. favoriza gestionarii necinstiţi şi a accidentat mortal un ostaş.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2082 Boeru Ion Director la Agrocoop Constanţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. în perioada grea economică s-a ocupat cu specula.02. membru de partid care a fost reclamat într-o scrisoare anonimă că: în trecut a fost trimis în judecată pentru gestiune 69/1979 frauduloasă.03. 1960 4 528 . 1979 7 2083 1717 Boeru Ion Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor.2081 1718 Boeru Dumitru C. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a întreprins acţiuni de reprimare a populaţiei civile. Boeşan Silviu Şef al Serviciului Gospodăriei de la Întreprinderea de Canal şi Apă Bucureşti. 6. Ion Dan. Originale. 15. organizaţia de partid de la locul de muncă putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid.10. Originale. În 1956 s-a constatat că motivul de 1955 excludere s-a dovedit neîntemeiat. 3 2084 1716 5. drept pentru care sancţiunea i-a fost ridicată. CCP l-a destituit din funcţie şi a sesizat organele de cercetare penală. cupură ziar.

Originale. Originale.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Primul l-a informat pe cel de-al doilea că maiorul Ovidiu Neagu. 2 2086 3063 Bog Florica Economistă la Consiliul Popular judeţean Sălaj. secretar al Organizaţiei de bază spate din Direcţia Generală a Trupelor MAI. deşi era 30.12. cu scopul de le dezbina. CCP a hotărât menţinerea deciziei. şeful Direcţiei financiare a MAI. întrucât măsura luată nu a fost justă. pedepsiţi pe linie de comandă întrucât au înaintat o informare de partid. Originale. 10 2087 Boga Nicolae Dănău Ion Ofiţeri cu gradul de locotenentcolonel în Trupele MAI. cel de-al doilea. să le ridice sancţiunea celor doi ofiţeri. ministrul adjunct pentru Trupele MAI. exclusă din Partid pentru că: în calitate de contabilă a săvârşit falsuri în ştatele de plată. s-a căsătorit cu fiica unui general din 1951 vechea armată burghezo-moşierească. 21/1958 a fost legionar şi despre alte deficienţe 1958 administrative. a 1971 redactat şi expediat pe adresa unor familii scrisori calomnioase. O comisie comună a CCP şi a Secţiei Administrative a CC al PMR a dispus ca generalul-maior Ion Şerb. candidat de partid. a avut o comportare imorală. 45 529 .02. 10 zile de arest la garnizoană. căsătorită. primul. 20. respectiv. Cei doi au fost pedepsiţi cu 7 şi. 17.2085 1743 Boeşteanu Vladimir Victor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de mici patroni.

copie. exclus din Partid în 1953 pentru că: după întoarcerea din prizonie19. 31. a difuzat 1954 diferite zvonuri despre conducerea MAI.07.07. Original. 3. CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia ARLUS şi ziarul „Veac Nou”. alte abateri. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. Original. Bogatu Viorica Dactilografă la Direcţia I din MAI. membră de partid exclusă în 1953 pentru 19.03. Bucureşti. a 12. Originale. 1948 CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. 3 2090 2849 1 2091 3242 Bogatu Ştefan Membru de partid exclus pentru că a sustras benzină de la locul său de muncă. făcut parte din organizaţia legionară. 3 2092 1772 1 530 . pentru alte abateri CCP a hotărât trecerea ei în rândul candidaţilor.2088 1774 Bogatu Adela (Cojan) Membră de partid exclusă pentru că: în trecut ar fi desfăşurat activitate antimuncitorească. Bogatu Maria Membră de partid exclusă pentru că: a adus injurii Partidului şi guvernului. Deşi acuza nu s-a confirmat. 1954 1 2089 1773 Bogatu Alexandru Secretar al organizaţiei de bază de la Centrala Automată de Telefoane. că: era de origine chiabură. Copie. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a aprobat. ratul sovietic a avut manifestări 1954 nesănătoase faţă de URSS.

11. 1951 CCP a hotărât menţinerea încadrării cu vechimea din 1945.2093 1765 Bogăceanu Ion Locţiitor al însărcinatului cu afaceri de la Legaţia RPR din Sofia. 1953 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru cu stagiul din 1945. Originale. lb. Idem. care a furnizat informaţii despre mai multe persoane. Originale.08. Ovidiu Şandru. Alexandru Tudor şi alţii. 1958 deputat în Marea Adunare Naţională.07. 4 1767 Bogătoiu Panait C. 23 2094 1766 Bogătan Miron Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în timpul evenimentelor contrarevoluţionare din Ungaria l-a 29. membru de 27. Membru de partid cercetat în legătură 30. partid cercetat îl legătură cu trecutul său. CCP a hotărât menţinerea deciziei. II) 531 . 10 (vol. între care „grupul antipartinic şi fracţionist” Constantin Doncea. I) 2095 (vol. la data respectivă 1959 condamnat pentru activitate subversivă.05. Fost şef al Serviciului de protecţia 27. susţinut pe Ilie Dancu. Vasile Bâgu. română. Originale. bulgară. I-II) 4344/1958 146 (vol. cu activitatea sa din ilegalitate. Originale. Ion Drancă. muncii din Ministerul Căilor Ferate. Grigore Răceanu.

clasei muncitoare. Originale. vol. iar acuzele se dovediseră a fi neîntemeiate. Director adjunct la Tehnoimport. a dus o politică de cadre duşmănoasă.09. Întrucât în închisori şi lagăre a avut purtare demnă.2096 (vol. cercetat întrucât în 1941 a avut purtare proastă la Siguranţă. CCP a propus reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. II) 36 (vol. 1947 4 2098 1770 Bogdan Alexandru Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur exploatator. iar după „eliberare” a depus o muncă pozitivă. 9.12. II Idem. vol. Original. Întrucât dusese o muncă sub acoperire. înainte de 23 august 1944 a condus o firmă de transport de mărfuri. Originale. prilej cu care i sau reconfirmat calitatea şi stagiul avut. 24. duşman al 29. CCP a hotărât primirea lui în Partid ca membru nou. I) 2 (vol.09. CCV a hotărât menţinerea deciziei. I-III) Bogdan Alexandru (Lam Jack) 24/1954. Original. III) 2097 2736 Bogdan Alexandru (Goldemberg / Goldenberg) Membru de partid în ilegalitate.08. 1 532 . care a pătruns în Partid 1950 cu intenţii de a subminare. În 1952 a fost cercetat în legătură cu căderile de la Someşeni.1954 1946). 1954 1954 85 (vol. I subdirector administrativ la SSI (1945. Idem. 1769. Originale. fost 21. vol. membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator. II 24/1954. a întreţinut relaţii cu diverşi capitalişti şi şi-ar fi făcut depozite de aur şi valută în străinătate.

1 2101 2994 Bogdan Bănică Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Membru de partid exclus pentru că era un element chiabur.2099 1771 Bogdan Alexandru C. Originale. parte la acţiuni împotriva partizanilor 1950 sovietici şi a personalului Operei de stat din Odessa.06. 1953 2 2100 1768 Bogdan Alexandru M. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 4. a luat 31. s-a dovedit a fi necinstit. a întreţinut legături 1968 de prietenie cu un protopop. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a încălcat hotărârile Partidului. regimului. a batjocorit femei sovietice. Originale.08. (Almosnino Haim) Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era un element decăzut din punct de vedere moral. 1 533 . 4 2102 2771 Bogdan Constantin Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a fost informator al Companiei 36 Poliţie. duşmănos 15. în calitate de preşedinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular raional 17. Câmpulung Muscel.10. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

Membru de partid exclus pentru că: a fost în anturajul legionarului Nicolae Obrejan. Activist la Raionul de Partid Buzău. exclus din Partid pentru că a ajutat cu 26.18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în 1959. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. avea un frate chiabur şi un cumnat 1959 legionar activ.07. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 21 2107 2823 Bogdan Elena (Popescu) Membră de partid exclusă pentru că: în 1938 s-a căsătorit cu Teodor Bogdan. Bogdan Dionisie Membru de partid exclus pentru că: în 1922-1940 a făcut politică naţional.03. Originale. Original. nu a depus activitate de partid. Bogdan Cornel T. Originale. când respectivul a 1962 fost arestat. bani organizaţia legionară. cuib. cu care a participat la şedinţe de 28. reconfirmată în 1960. s-a ocupat cu afacerile. nepotul lui R.07.12. Constantinescu. ambii condamnaţi pentru activităţi duşmănoase.2103 2773 Bogdan Constantin T. 1 534 . moşier şi 21.08. tatălui său. ţărănistă. i-a luat apărarea. preşedinte al organizaţiei PNŢ Maniu din 1966 Bucureşti. a ascuns activitatea 26. 1 2104 1708 4 2105 2681 4 2106 1702 Bogdan Dumitru V. Originale.

i-a menţinut calitate a de membră cu stagiul din 1946. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1954 1 2110 3079 Bogdan Florin Secretar al BOB şi şef al postului de miliţie în comuna Vlădeşti. În 1962 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. copii.01. 2. sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: a organizat chefuri în camerele oficiale. 23.05. membră de partid cercetată în legătură cu căderile de la Someşeni. 8. judeţul Galaţi. 8. 4 535 . membru de partid exclus în 1952 pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a comis masacre. nu a luat măsuri împotriva unor persoane care au comis acte de necinste.12. Original. Deşi CCP a constatat că a avut purtare slabă la anchetă.2108 1783 Bogdan Elisabeta (Salamon) Conferenţiar la Catedra de marxismleninism a Universităţii „Bolyai” din Cluj. Întrucât lista cu chiaburii a fost 1958 revizuită. avea viciul beţiei. părinţii săi fiind scoşi de pe ea. Originale. 1972 5 2111 1791 Bogdan Gheorghe Membru de partid căruia i s-a retras calitatea în 1955 pentru că: era fiu de chiabur. Originale. Original. cerere respinsă. CCP a hotărât anularea deciziei şi a cerut să fie criticat de organizaţia de bază. 1953 6 2109 1780 Bogdan Florian Angajat al Miliţiei.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.

luat parte la şedinţe legionare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. beţiv şi scandalagiu. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Original. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1940 a luat parte la adunări legionare. în 1949 pentru că în trecut a luat parte la 1954 manifestări legionare.10. 1 2114 1782 Bogdan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului a fost la specializare militară în Germania. Original.11. 1 536 . Original.03. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit din Basarabia. în funcţia 1952 deţinută s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. reîntors.01. 1951 2 2115 1781 Bogdan Gheorghe Directorul Şcolii de Partid de la Judeţeana Arad. membru de partid exclus pentru că: în 1938-1940 a 15. 1 2116 1701 Bogdan Gheorghe Gh. 4. 1950 era necinstit. iar în 1941 s-a 17.2112 1790 Bogdan Gheorghe Director la Întreprinderea petroliferă Mărgineni (1948-1949). 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus 19. 17. 1 2113 1789 Bogdan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost informator al Siguranţei.

Originale. în 1955. a întreţinut legături cu elemente duşmănoase.10.2117 1705 Bogdan Grecu N. reconfirmată în acelaşi an şi în 1962. exclus din Partid pentru că: nu colabora cu ceilalţi membri ai Biroului. 1 2119 1707 Bogdan Ioan Al. în timp ce ocupa funcţia de şef al Secţiei gospodărie şi industrie locală de la Sfatul Popular al raionului Zeletin. 9 2118 1703 Bogdan Ioan Membru de partid exclus pentru că. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10.06.04. de la care a primit cadouri. 1962 5 2120 2735 Bogdan Ion Secretar al Comitetului judeţean PCR Severin. Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1950 a avut piuă de bătut stofe pentru sumane. înăbuşea critica. de la Sibiu. 3. 4. a făcut speculă cu cereale. în 1957 a fost condamnat penal 1961 pentru delapidare şi abuz în serviciu. Originale. exclus din Partid pentru că: în 1938 a fost înscris în organizaţia 27. a fost condamnat penal pentru delapidare. copie. a ascultat posturi de radio 1951 imperialiste şi a făcut propaganda lor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 5 537 . a încadrat în Partid foşti legionari şi alţi reacţionari. Originale. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Belegeni. legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. în calitate de elev la Şcoala medie de Partid 19. regiunea Crişana. raionul Beiuş. era căsătorit cu fiica unui chiabur.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.12 1954 1 2122 1706 Bogdan Ion D. Original. II) 538 . ARLUS şi locţiitor al ministrului 1959 Sănătăţii. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Referinţă semnată de Méliusz József. Întrucât nu s-a dovedit că ar fi avut vreo legătură cu Siguranţa. 1959 117 (vol. Originale. cercetat pentru a se verifica împrejurările în care a fost numit medic la penitenciarul Caransebeş. ocupându-se şi el cu negustoria. Idem. 5 2123 3332 Bogdan Ion I. legionară. ca normator-şef în fabrică avea atitudine netovărăşească.2121 1704 Bogdan Ion Membru de partid exclus pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui negustor. şi pentru a clarifica purtarea avută cu ocazia arestărilor din 1942 şi 1944 din Timişoara. CCP a clasat cazul. 27.12. 6 7/1959 2124 (vol. CCP a 1980 hotărât clasarea cazului. Salamon) Vicepreşedinte al Consiliului General 23. I) 1714 3 (vol. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru inactivitate.02. I-II) Bogdan Iosif (Solomon. în 1943. Întrucât a renunţat la apel.02. copii. 11. nu răspundea la chemările Partidului. membru de partid în ilegalitate. Originale.06. Copie. Membru de partid exclus pentru că în 1940 a fost înscris în organizaţia 26. 23. Originale.

menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. 6 2126 3349 Bogdan Lucia Membră de partid exclusă pentru că a refuzat să mai participe la viaţa internă de 28. şi-a pierdut carnetul 31. 1978 CCP a propus. 3 2127 1713 Bogdan Maria Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie care a făcut parte din partidele burghezo-moşiereşti. care a fost arestat de „organele de stat”. a dat dovadă 1948 de neglijenţă în mânuirea fondurilor. 1 2128 3241 Bogdan Micloş Membru de partid exclus pentru că: a săvârşit abateri repetate de la disciplina de partid şi a muncii. Originale. a menţinut legăturile cu acesta. În 1953 CCP a hotărât reprimirea lui în Partid. partid şi neplata cotizaţiei. exclus din Partid pentru că: în muncă a avut legături cu capitalistul Hugo Romniceanu. deconspirat munca Secţiei.2125 2734 Bogdan Jean (Berman Iancu) Activist al Secţiei Administrative a CC al PCR.08.11. după fuga lui din ţară. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a 12.11. Originale. 1980 CCP a propus. 20. avea un frate 1954 preot. nu era în stare să-şi facă o autocritică sănătoasă. Original. de partid.08. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 3 539 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. cu care a întreţinut relaţii.

afemeiat şi scandalagiu. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 1 2133 1709 8. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. judecător la Judecătoria Lugoj. Bogdan Simion Membru al BOB din întreprindere. 30. 4 2131 2634 3 2132 1710 Bogdan Petru Fost activist la Comitetul judeţean PCR Lugoj.04. 1960 4 2130 1711 Bogdan Nicolae Activist al Judeţenei PCR Târnava Mică. Originale. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de 18. era un element carierist şi afacerist.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei.17. CCP a hotărât menţinerea deciziei. era un element cu trecut duşmănos. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a luat parte la adunări legionare. Originale. 5. în timpul războiului antisovie. beţiv.2129 1712 Bogdan Mihail (Berman) Membru de partid exclus pentru că a făcut cerere pentru a emigra în Israel. Originale.10. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. tic a fost informator al conducerii 1958 administrative a fabricii „Nitrogen” din Târnăveni. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bogdan Petre Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar.06. imoral.11. exclus din Partid pentru că: a încurajat furturile. 1950 2 540 . Originale. Cruce” legionare. 1953 Pentru că era un element tânăr.

reconfirmată de CCP în 1951. a fost şi simpatizantă PNŢ. jefuirea populaţiei evreieşti. Original. american. reconfirmată în 1956. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia sionistă „Dror Habonim”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în timpul Rebeliunii legionare a luat parte la 14. Director al Gospodăriei Silvice de Stat din regiunea Stalin (Braşov). 1954 1 2137 1777 Bogdan Vasile I. a fost numită şefă de baracă. avea rude cu activitate duşmănoasă.07. elemente duşmane. după întoarcerea în ţară a avut 1951 unele manifestări cu caracter şovin. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 şi 1962.2134 1785 Bogdan Suzana (zisă Eva) Membră de partid exclusă pentru că: fiind internată în lagărul de la Auschwitz. în funcţia avută a sprijinit 21.11. 25 541 .03. Original. Bogdan Tiberiu Fost inspector în învăţământ. după eliberare a avut legături cu un ofiţer 25. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. Originale. 1 2135 1775 18 2136 1776 Bogdan Valentina Membră de partid exclusă în 1953 pentru că: a simpatizat cu organizaţia legionară şi a contribuit cu obiecte de îmbrăcăminte la „ajutorul legionar”. provenea dintr-o familie de exploatatori. Originale. în posturile 1952 ocupate a întreţinut legături cu elemente duşmănoase. 1. de la care a luat mită.

14 2142 1760 Bogdanovici Teodor Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a fost 19. Original.05. alte abateri. 4.01. fiind transferată la Timişoara. că. sub regimul sovietic. soţul ei a fost exclus din Partid pentru activitate duşmănoasă. Basarabia. Original.06.06. „Coroana 1950 României” şi alte ordine şi medalii. pentru 24. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2140 1788 1 2141 1786 Bogdanovici Eufrosina C.03. copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. trăindu-şi viaţa în desfrâu. decorat cu „Steaua României”. Medic în Bacău. 2 542 . Originale. 1951 1 2139 1787 Bogdaneţ Larisa Membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că: era originară din 12. Originale. de unde a fugit de două ori de 1951 sub regimul sovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât schimbarea deciziei în excludere. membră de partid căreia i s-a retras calitatea în 1956. de unde a fugit de două ori de 12.2138 2819 Bogdana Milla Membră de partid exclusă pentru că: era a fost unealta burgheziei. a 1960 refuzat să mai ducă viaţă de partid. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bogdaneţ Vasile Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: era originar din Basarabia.

Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a participat la acţiuni împotriva partizanilor şi comuniştilor. Originale.2143 1778 Bogdănescu Constantin P. Idem. 1957 33 (vol. a fost paraşutat în spatele frontului. 1957 membru de partid exclus pentru că în 1935 s-a înscris în organizaţia legionară. 25. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Original. Director general adjunct la Direcţia 25. a fost comandant al unui 16. după ce a urmat cursurile unei „şcoli antifasciste” din URSS. reprimirea sa în Partid cu vechimea avută anterior. Originale.10.08. II) 543 . I) 27/1955 404 (vol. CCP a hotărât menţinerea deciziei. când. Generală a Treburilor CC al PMR.10. în cartea de evidenţă menţionându-se că în anii 19561965 a fost exclus din Partid. pluton care a comis atrocităţi. a fost 1951 decorat. În 1973 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. iar CCP i l-a acordat din iunie 1944. 1 2693 2144 (vol. unde fusese în prizonierat. copii. I-II) Bogdănescu Dumitru N. Întrucât a muncit pentru reabilitare. în 1965 CCP a propus. reconfirmată în 1959.

care a condamnat la 1954 ani grei de închisoare prizonierii sovietici şi muncitorii de diferite naţionalităţi care sabotau războiul antisovietic. împreună cu soţul ei şi-a scos formularul de emigrare în Israel. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi.12. în 1945 s-a căsătorit cu Bogen Benhard. împreună cu soţia sa şi-a scos formularul de emigrare în Israel. Marţiale din Galaţi. reconfirmată în 1964. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în perioada războiului a făcut parte din completul de judecată al Curţii 20. a fost agent al poliţiei antonesciene din ghetoul Sargorod (19411944). Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2146 1761 Bogen Benhard Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar”.12. 1953 2 2147 1762 Bogen Otilia Membră de partid exclusă pentru că: în timpul dictaturii antonesciene a întreţinut legături intime cu un comisar din poliţia antonesciană. 5. Originale. 5.01. 1953 2 544 . care a făcut parte din conducerea organizaţiei sioniste „Bethar” şi a fost agent al poliţiei antonesciene din ghetoul Sargorod. Original.2145 1779 Bogdănescu Titu Membru în Biroul judeţean ARLUS din Galaţi şi Oradea. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

2148 1759 Boghean Gheorghe T. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie schimbat din funcţie şi să i se retragă mandatul de deputat al Sfatului Popular comunal. 1952 4 545 . ca diriginte al Oficiului PTT Boteni a ţinut legătura cu elemente duşmănoase regimului şi a dosit acasă medicamente. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară.07.02.02. restituit numai prin reţinerea din salariu. promiţândule că-i va scuti de concentrare. Originale. Ofiţer la UM 0174 Craiova. membru de partid exclus pentru că: în repetate rânduri a împrumutat bani de la ofiţeri. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 4 2151 1757 Boghez Ilie Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element afacerist. a sabotat reforma bănească din ianuarie 1952. 9. subofiţeri şi militari în termen. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2150 1758 Bogheanu Enita S. alte abateri. 3 2149 1763 Bogheanu Aurel Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a participat la 19. 1966 a pretins bani de la cetăţeni. unele acţiuni ale legionarilor şi a fost 1958 numit primar. pe care i-a 10.06. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

împreună cu provocatorul Miron a spart greva din 1935 de la fabrica Buhuşi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a fost decorat. română. 4. Adresă a CCP prin care s-au 1956 comunicat informaţiile cerute. 20. în 13.2152 1756 Boghici Ion V.09. reconfirmată în 1961. regiunea Bacău. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 546 .03. Originale. 53 2154 1764 Boghiu Alecu Membru de partid exclus în 1947 pentru că: în calitate de secretar şi casier la primăria comunei Ursa. 1 2153 288 Boghina Elemer Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. Original. Originale. în Partid a dus activitate duşmănoasă. 1960 21 2155 1784 Boghiu Carol Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar la CFR a fost omul de încredere al administraţiei. maghiară. Membru de partid exclus pentru că: făcea parte dintr-o familie de negustori. în perioada guvernării legionare a participat la unele şedinţe ale organizaţiei. a făcut 22. Originale.02. brutaliza ţăranii. 1936 s-a înscris la cuzişti. 1973 şi 1976. care 1950 în 1943 a controlat bunurile jefuite de pe teritoriul sovietic. s-a ocupat cu 1951 afacerile. CCP a hotărât menţinerea deciziei. lb.07. parte dintr-o comisie de la Odessa.

03. Şef al Serviciului de cadre de la Comitetul Provizoriu judeţean Timişoara. Originale. Original. 1957 a purtat discuţii cu caracter 1959 calomnios faţă de politica URSS în Orientul Mijlociu.04.2156 1475 Bogobia Ion D. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 17.02. Originale. iar organizaţiei de bază de la locul de muncă i s-a recomandat să ia în discuţie primirea sa în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. intra beat 1950 în fabrică şi trăgea cu pistolul. Originale. exclus din Partid pentru că: sa căsătorit cu nevasta unui fost legionar. reconfirmată în 1956. membru de partid exclus în 1950 pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. în 27. În 1961 s-a constatat că acuza s-a dovedit neîntemeiată. Bogoi Stefan Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1944 a fost şef de cancelarie la organizaţia „Crucile cu Săgeţi” din Oradea. întrucât a avut activitate fascistă. Secretar al organizaţiei de partid de la Societatea „Româno – Americană” Constanţa. 10 2158 1483 7 2159 1482 2. în funcţia avută a făcut afaceri. – 52 2157 1449 Bogodoi Mihai Vasile Ofiţer politic în MFA. Bogoi Nicolae I. alte abateri. după 23 august 1944 a fost internat în lagărul Marghita. membru de partid exclus pentru că: în anii 1942-1948 a făcut parte din „secta” adventistă. CCP a propus menţinerea deciziei. 1950 1 547 . în 1946 s-a înscris în PSD. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

începând cu data hotărârii. sectorul 6. Întrucât şi-a retras apelul. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a făcut parte din organizaţia 24. Întrucât a avut şi rezultate pozitive. membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că s-au 26. înregistrat rămâneri în urmă în realizarea 1982 planului şi alte nereguli. în 1969 a fost repus în drepturile de membru. fascistă „Muncă şi Lumină”. 14.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2162 1480 Bogorin Simion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original.02.2160 1481 Bogokowschi Gustav Judecător la Tribunalul Regional Bucureşti. 1 2163 1479 Bogorin Vasile Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. s-a 1952 manifestat duşmănos faţă de regimul democrat-popular. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2161 3417 Bogolea Gheorghe Şef de secţie la Întreprinderea de industrializare a laptelui Bucureşti. 24.05. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei. Original. 1954 Întrucât acuza nu s-a confirmat. alte abateri. Originale.05. 5 548 .

Bogoşel Gheorghe I. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.03.06. pe frontul antisovietic a 1951 ordonat împuşcarea a trei partizani. s-a 29. 1982 CCP a propus. Legionară. menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bogu Constantin Membru de partid exclus pentru că a condus autoturismul personal sub influenţa băuturilor alcoolice. Bögözi Nicolae Membru de partid exclus pentru că: îmbarcat pe vase care făceau curse în Orient. a fost folosit de organele burgheze pentru a da unele informaţii.2164 1478 Bogoş Iosif L. Originale. Originale. iar în ţările 1959 capitaliste lua legătura cu diferite elemente fugite din ţară. alcoolice.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru care a fost condamnat penal. conştiinciozitate. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Subofiţer de miliţie. membru de partid exclus pentru abuz de băuturi 30. Bogşa Balint Membru de partid exclus pentru că: a fost şef de post de jandarmi în regimurile trecute.07. pe care le-a servit cu 25. Membru de partid exclus pentru că în 1930 s-a înscris şi a activat în Mişcarea 12.05. menţinerea deciziei. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. faptă 28. Originale. 3 2165 3422 6 2166 1477 30 2167 1476 1 2168 3399 5 549 . 1981 CCP a propus. ocupat cu contrabanda. reconfirmată în 1960.

rusă. Original.05. Originale. . română.2169 311 Boguslavscaia Pesea Iacovlevna (Torban Polea) Persoană care a solicitat eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că a fost membră a PCdR. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. alte abateri. copii. Bogza Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost soţie de comisar de Poliţie. în 19.06. CCP a hotărât să fie menţinută în afara rândurilor Partidului. să fie arestat şi cercetat amănunţit de Siguranţă în calitate de colaboraţionist jefuitor şi criminal de război. 27. Secţia de cadre să-i verifice pe cei care l-au propus şi încadrat în Partid. Original. 2. 1948 1 2171 1755 Bogyo Elisabeta (Szabo) Membră de partid cercetată în legătură cu căderile din Ardealul de Nord (Acăţari). CCV a hotărât menţinerea deciziei. Adresă a CCP către CC al PCUS. alte abateri. perioada antonesciană a fost membră în 1950 conducerea Crucii Roşii. Copie. fost membru al PC Maghiar căruia i s-a respins cererea de încadrare în PMR pentru că: în trecut a făcut parte din Partidul szalasist.10. Bogye Ştefan Membru al unei echipe de Securitate. a avut atitudine filogermană şi antisovietică.11. a fost bun prieten cu nemţii. prin care s-a comunicat că în anii 1931-1940 a fost membră a PCdR. Întrucât a avut purtare proastă la 1953 ancheta contraspionajului hortyst. 2 2172 1473 1 550 . lb. 1956 20 2170 2855 2.

04. iar într-o adunare a organizaţiei de bază a purtat discuţii neprincipiale la adresa unor cadre didactice. Originale.02. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. raport cu gravitatea faptei şi a 1972 recomandat Comitetului judeţean Dolj să reexamineze cazul.10. 1958 CCP a hotărât respingerea solicitării. s-a dovedit necinstit. alte abateri. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. 1954 3 2176 3434 Boia Stelian-Ioan V.03. organizaţia cuzistă. 4. 13 551 . CCP apreciat că sancţiunea nu era în 12. 4 2175 1447 Bohotineanu Alexandru Şef al Serviciului de cadre la CSC regiunea Bârlad.2173 1474 Bogza Ioan Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1938 a fost înscris în 17. acordarea stagiului din ilegalitate. 4 2174 1448 Bohălteanu Vasile G. În 1979 şi 1982 a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru motive identice. Membru de partid care a solicitat 26. Originale. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam” pentru că şi-a format un anturaj cu care se ţinea de beţii. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a făcut politică legionară. ultima decizie fiind confirmată de CCP.

pe frontul 24. reconfirmată în 1955. exclus din partid în 1956 pentru că: în 1940-1944 a fost membru al organiza. afaceri cu mărci germane. ţiilor „fasciste” armene „Taşnag” şi 1960 „Rafii”. Originale.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.11. 5 2179 1445 Boian Ioan D. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din 25.2177 1446 Boiagian Artin T. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 552 . element imoral. în 1940-1941 s-a ocupat de 21. Originale. ca secretar PSD al plăşii Rupea. cu manifestări naţionaliste. după 23 august 1956 1944.08. Originale. 5 2178 2818 Boian Iacob D. Secretar al organizaţiei de partid a cartierului Colentina din Bucureşti. a dus activitate social-democrată de dreapta şi s-a declarat împotriva prezentării în alegeri alături de BPD. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1939 a fost omul de încredere al administraţiei ziarului „Universul”. antisovietic a luat parte la jafuri 1954 împotriva populaţiei civile. organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2180 1444 Boian Nicolae Şeful Secţiei comerciale de la Sfatul Popular raional Târgu Jiu.25. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a făcut politică ţărănistă. pe care o informa despre starea de spirit a muncitorilor.09.

Original. a fost decorat. 23. strângerea şi masacrarea populaţiei civile 1950 de la Odessa.02. Şeful Biroului economic de la raionul de Miliţie Mediaş. introducând 1953 astfel morala putredă burgheză în institut. Original.01.21. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. alte abateri. reconfirmată în 1960. 1 2183 1441 1 2184 3193 Boiangiu Dumitru Membru de partid exclus pentru că a comis fapte de necinste.12. Originale. era un element necinstit. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. CCP a propus.09.2181 1442 Boian Nicolae N.04. Boiangiu Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legio. locotenent. Original. 13 2182 1443 Boiangiu Alexandru Membru de partid exclus în pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la 12. 2 553 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. 3 2185 1434 Boiangiu Ion Membru al BOB de la Institutul de Construcţii din Bucureşti. nare. membru de partid exclus în 1956 pentru că în 193926. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a antrenat unii membri de partid la acţiuni 22. de compromitere (beţii). iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. 1941 a făcut parte din organizaţia 1958 legionară.

4 2187 439 6. Ebion) Scriitor de limbă idiş la CDE (19471950). Hotărâre reconfirmată în 1961 şi 1980. română. Referinţă semnată de Ida Felix. CCV a hotărât menţinerea deciziei. fost deţinut în lagărele de la Târgu-Jiu.03.08.05. Referinţe semnate de Bercu Feldman. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 17. Boiangiu Smerl Vainstain (A. Boiatji Nadejda St. faptă 26. pentru care a fost condamnat penal. rusă. care a solicitat primirea în Partid. a 1968 avut comportare imorală (legături cu femei. fost şef al Siguranţei 1951 Bucureşti. Originale. Vapniarka şi Grosulovo.12. Notă de răspuns a CCP adresată CC al 1958 PCUS prin care s-a confirmă că în 1935 a fost arestată şi condamnată la 3 luni de închisoare. lb. Original. (Iatenko) Membră de partid exclusă pentru că în trecut a avut relaţii cu Sava 27. CCP a hotărât că organizaţia de bază din cartierul său poate să-l primească în rândul candidaţilor. 1956 185 2188 485 Boiarscaia Roza Ianchelevna Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte că în perioada 19321935 a fost deţinută politică antifascistă. Originale.2186 3014 Boiangiu Ion M. 12 2189 1438 1 554 . copii. Dumitrescu. Originale. scandaluri). Ida Felix şi Tudor Avădanei. copii. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de agent colector a făcut modificări în registrul agricol. beţii.

1957 unor elemente maniste. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în Mişcarea Legionară şi 19. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. 1950 a participat la Rebeliune. Originale. alte abateri. pentru că în 1944 s-a refugiat din Bucovina în România. CCP a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia legionară. Originale.04.09. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 2192 535 Boiciuc Cuzma Dimitrievici Cetăţean sovietic pentru care Ambasada URSS la Bucureşti a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. copii. reconfirmată în 1960. Original. 1 2191 3051 Boiciu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în perioada 1939-1941 a făcut parte din 28. lb.2190 1487 Boican Constantin I. 2. română. 9. 1951 1 555 .04. 10 2194 1486 Boiciuc Simion Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. Originale. rusă. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost în anturajul 19. alte abateri. 1962 25 2193 1484 Boiciuc Ioan Responsabil de cadre la Comitetul PMR al plăşii Geoagiu.11.

socotindu-i-se vechimea din 1940. În 1966 Biroul Comitetului municipal Bucureşti al PCR i-a acordat stagiul din 1932. Originale. Membră a PC Francez (1940-1946).02. 5 556 . 10 2196 3357 Boico Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a sustras cartofi de la CAP. 1980 CCP a retrimis cererea spre rezolvare Comitetului judeţean Suceava al PCR.2195 1752 Boico Cristina (Marcuson Luca . cu specificarea că din 1940 a fost membră a PCF.01. care a fost condamnat penal. copie. CCP a hotărât anularea stagiului anterior şi stabilirea lui din 1946. În 1938 a plecat la Paris pentru studii.Bianca) Membră de partid cercetată pentru că CCP a fost sesizată că are stagiu în Partid din 1940 pe nedrept. iar la întoarcerea în ţară a fost nejust încadrată. faptă pentru 23. A făcut parte din Rezistenţa Franceză. iar în 1944 responsabilă cu cadrele. Întrucât prin plecarea la Paris a 1958 pierdut calitatea de membru al PCR din 1933. fără să aibă aprobarea Partidului. 14. Originale. dată la care a completat adeziunea la PCR. în 1943 devenind responsabila Serviciului de informaţii al FTP-MOI.

consimţământ al ţăranilor în crearea 1955 GAC. Membru al PC Spaniol şi PC Francez. Originale. 27. În 1947 Direcţia Cadre a CC al PCR i-a făcut transferul din PCF în PCR. În 1960 CCP l-a sancţionat cu „vot de blam” pentru motive neprecizate. În 1957. Original. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. când a intrat în Divizia „Tudor 1950 Vladimirescu”. alte abateri. în 1946-1947 a făcut speculă.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. în timp ce era ataşat comercial la Moscova. Boieriu Gheorghe Activist al Comitetului raional de Partid Agnita.Bibi) Şef al Serviciului politic al Comandamentului Trupelor de Grăniceri. membru de partid cercetat în legătură cu confirmarea calităţii. regiunea Stalin (Braşov). Membru de partid exclus pentru că: din 1935 a fost membru al organizaţiei 23. a încălcat grav liberul 12.2197 2740 Boico Mihail (Rosner Maier . CCP i-a confirmat calitatea de membru al PCR din decembrie 1943. iar ulterior a ajuns în URSS. legionare. În 1966 Comitetul orăşenesc Bucureşti al PMR a propus ridicarea sancţiunii şi.12. 13 2198 1751 12 2199 1753 1 557 . A făcut parte din Brigăzile Internaţionale din Spania. în acelaşi an. CCP s-a declarat de acord. Boiculesi Isidor A. şi-a pierdut documentele de partid. Originale. i s-a reconfirmat încă o dată stagiul acordat. exclus din Partid pentru că: a dus o viaţă imorală. cu stagiul din 1935. Hotărâre reconfirmată de Secretariatul CC al PMR şi CCP în 1951.

06. 1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. a fost condamnat penal pentru furt.08. Originale. 60/1979 anonimă. CCP a hotărât clasarea cazului. 3 2203 2971 4. care au săvârşit crime şi jafuri în Ardealul de Nord. 1980 CCP a propus. Originale.06. Boitoş Dumitru Membru de partid exclus în 1961 pentru că în 1944 a făcut parte din Gărzile lui Iuliu Maniu. Originale. 7 2202 3331 Boitor Iosif Membru de partid exclus pentru că în 1975 a făcut cerere de plecare definitivă 27. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a săvârşit acte de necinste. Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. Membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un element viciat (beţiv) şi a provocat scandaluri. Originale. 9.10. menţinerea deciziei.06. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2200 2789 Boieru Iosif G. în Canada. 1967 3 2204 84 2. Bojai Elisabeta (Iozsefine) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. 1961 4 2201 Boilă Doina Secretară cu probleme de propagandă la Comitetul municipal de Partid Mediaş. cercetată cu privire la mai multe abateri sesizate într-o scrisoare 20. Original. 1951 2 558 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. judeţul Sibiu.

CCP a hotărât clasarea cazului. cerere respinsă în 1958 şi 1965.05. cercetată în legătură cu căderile de la Oradea din 1934. CCV a hotărât menţinerea deciziei. raional PMR Oraviţa a refuzat să 1961 intervină pentru eliberarea ei. Originale. Original. Originale. Întrucât la anchetă a avut purtare proastă. CCP a propus menţinerea calităţii de membră de partid din 1945 şi sancţionarea cu „vot de blam”.08. 12 2208 1740 Bojan Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei 29. 1 559 . 8 2207 2992 Bojan Ioan S.1968 Maniu la Fabrica „Dermata”. 1951 12 2206 1742 Bojan Dumitru N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar-şef al Tribunalului Popular al Raionului Oraviţa. Avocat pledant la Biroul de asistenţă juridică din Cluj. a trecut la calomnierea primului secretar al respectivului organ de partid. membru de partid exclus pentru că.12. În 1957 a solicitat acordarea stagiului din 1938. alte abateri. Originale. membru de partid exclus pentru că: a ascuns că la alegerile 24. reconfirmată în 1969.2205 1733 Bojan Agneta (Roth) Activistă la CC al Crucii Roşii. 6. din 1946 a participat ca delegat al PNŢ. fiind nemulţumit de faptul că soţia sa a fost arestată pentru lipsă în gestiune. 1950 burgheze.01. iar Biroul Comitetului 21.

2209 1741 Bojan Ion Membru de partid cercetat întrucât în 1945 a fost membru al PSD din Ungaria. exclus din Partid pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare.07.12. Membru al BOB de la MAE. Original. reconfirmată în 1960. un vechi prieten al său. iar mai târziu 23. 3 2210 2820 Bojan Iuliu P. în calitate de responsabil la Biroul de Turism din Timişoara. a intrat în Tineretul 1952 Progresist la recomandarea lui Balaş Eugen. a trăit o viaţă destrăbălată. 4 560 . a fost condamnat 30. 13. Originale. Membru de partid exclus pentru că. în 1944 a devenit redactor al ziarului brătienist „Vestea” din Sibiu. 18 2211 1739 Bojan Ladislau I. CCP a hotărât menţinerea deciziei.11. la data respectivă exclus din Partid ca „element duşmănos”. Originale. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. administrator. CCP a hotărât menţinerea calităţii de 1951 membru de partid din 1945. penal pentru neglijenţă în serviciu (lipsă 1960 în gestiune).

duşmanului de clasă. iar în acelaşi an i s-a majorat la 3600 lei (de la 3080 plus 214 pensie suplimentară). 2 2214 1736 Bojenaru Dumitru Director al Şcolii ţărăneşti (1948). Deşi a avut purtare slabă în faţa 12.10. Original. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. CCV a hotărât: anularea deciziei şi i-a confirmat calitatea de membru. trăit în concubinaj cu mai mulţi bărbaţi 1953 pentru că intenţiona să se căsătorească. 5. Originale. Original.10. exclusă din Partid pentru abateri imorale. În 1979 a solicitat o pensie de merit.08. exclus din Partid pentru că a fost sub influenţa unui unchi reacţionar. i-a interzis ca timp de doi ani să ocupe posturi de răspundere în Partid. Întrucât din cercetări a reieşit că a 13. întrucât şi-a 1952 recunoscut slăbiciunile avute. CCP a propus menţinerea calităţii de membru cu stagiul din 1932. şef al Direcţiei de cadre din Direcţia generală a rezervelor de muncă de pe lângă Consiliul de Miniştri. membru de partid cercetat în urma reconstituirii căderilor de la Someşeni. 1949 1 561 . însă de fiecare dată a fost părăsită. 8 2213 1737 Boje Amelia Responsabilă la Resortul Organizatoric în BOB de la fabrica „1 Mai” din Bucureşti.2212 1738 Bojan Pavel Fost preşedinte al Comisiei de Verificare a judeţului Bihor. iar la alegerile din 1946 a votat cu „ochiul” (PNŢ).

Întrucât majoritatea acuzelor s-au dovedit întemeiate. iar în 31. membru de partid exclus pentru că: în trecut a dus o viaţă destrăbălată. Originale. Întrucât acuzele s-au dovedit 1954 neîntemeiate. 3 2216 1735 Bojin Alexandru Profesor. alte măsuri. 11 562 . membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară şi a participat la 14. Original. familie şi societate avea o comportare 1980 reprobabilă. menţinerea deciziei.2215 3348 Bojescu Ioan Membru de partid exclus pentru că în repetate rânduri a săvârşit abateri de la disciplina de partid şi profesională. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. Rebeliune. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale. CCP a propus. Director al Trustului de alimentaţie publică din Craiova. alte abateri. 2 2217 1744 Bojin Ilie I. a făcut parte din organizaţia 19. legionară.02. în funcţia avută s-a purtat 1965 brutal cu salariaţii.06.

Originale.2218 1734 Bojin Ion N. În 1962 CCP a recomandat recercetarea cazului. reconfirmată în 1964. 1 2220 1748 4 563 . s-a dovedit neîntemeiată. în perioada guvernării legionare a făcut parte din organizaţia legionară. Original.11. Întrucât acuza principală. 32 2219 1745 Bojină Alexandru V. CCP a hotărât anularea deciziei. alte abateri. 24. membru de partid exclus pentru că era un element 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Locţiitor politic la raionul de Miliţie Secuieni. În 1959 a fost din nou exclus din 1954 Partid întrucât. în calitate de magaziner la Staţia CFR Segarcea. că ar fi fost legionar. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. maghiar „Imredi”. Organizator de partid la mai multe GAS din raionul Băileşti. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Böjte Andráş (Andrei) Membru de partid exclus pentru că în 1943 s-a înscris în Partidul fascist 30. În 1964 a fost din nou primit în Partid. regiunea Oradea. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. iar în 1963 hotărât menţinerea deciziei. stăpânit de viciul beţiei. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost condamnat penal pentru fapte de necinste. iar CCP a solicitat Comitetului regional PCR Oltenia să-i analizeze cererea de stagiu. Originale. care a compro1954 mis organele de stat făcând chefuri cu diferiţi chiaburi.10.06.

2221 1747 Böjte Coloman Membru de partid exclus pentru că: în 1941 s-a înrolat voluntar în armata hortystă. în judeţul Dolj.09. 1954 1 2222 1746 Boju Evdochia Membră de partid verificată pentru că: după ce în 1940-1941 a trăit în Basarabia. 6. în 1944 s-a refugiat în ţară.06.11. deşi s-a născut şi a trăit în Basarabia. alte abateri. în postul de paznic de câmp a furat din avutul obştesc. 1950 1 2223 1750 Boju Nicolae Membru de partid exclus pentru că. 8. 8. Original. a colaborat cu trupele 1949 germane de ocupaţie şi făcea chefuri cu ofiţerii.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. Original. a dus activitate de subminare a organizaţiei de bază. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 2224 2951 Bokor Ecaterina Membră de partid exclusă pentru că: în timpul dictaturii hortyste a colaborat cu autorităţile împotriva populaţiei sărace 24. 1 564 . Copie. ca cetăţeană sovietică. după 23 august 1944 nu s-a „repatriat”. în 1944 s-a refugiat în judeţul Dolj. şi a cele evreieşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât anularea încadrării în Partid.

În 1974 sancţiunea i-a fost ridicată. 1951 2 565 . Originale. 2 2226 1730 3 2227 1393 Bokor Iuliu Membru de partid exclus pentru că: a fost condamnat penal pentru şantaj. întrucât nu i s-a preschimbat carnetul pentru că nu i s-a 10. CCP a hotărât anularea deciziei. să fie sancţionat cu „admonestare scrisă” şi trimis să muncească în alt raion. iar Secretariatul CC al PMR a aprobat.08. 4. a avut manifestări şovine. Bokor Moise Prim-secretar al Comitetului raional de Partid Odorhei. găsit dosarul de partid.2225 1731 Bokor Iosif Membru de partid care a solicitat clarificarea situaţiei sale. cercetat pentru că s-a împrietenit cu elemente mic-burgheze şi a avut poziţie neprincipială faţă de manifestările naţionalist-şovine maghiare din raion. membru de partid exclus pentru că: în 1946-1948 a avut atelier de tâmplărie cu angajaţi. Bokor Iuliu Ajutor de procuror la Procuratura Raionului Reghin. 28. 1957 CCP a hotărât confirmarea calităţii sale de membru din 1947 şi a dispus să i se elibereze noul document de partid. element imoral şi nesincer. CCP a propus. sancţiune trecută în cartea de evidenţă.01.06. Original.09. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reîncadrarea sa în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. Original. Regiunea Autonomă Maghiară. 1951 1 2228 1732 9. Întrucât motivele s-au dovedit 1954 neîntemeiate.

09. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. manifestări legionare. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a luat parte la 25. pentru a putea fi controlat şi ajutat. 2 2231 1379 Bolat Ion M. a avut manifestări şi acţiuni împotriva PCR şi a 14. 5. Originale.12.05. CCV a hotărât: anularea deciziei. să rămână în producţie (la GAS) timp de un an. reconfirmată în 1960. menţinerea deciziei. Originale. 1950 Pentru că era un element tânăr. unificării mişcării de tineret. Original. 1981 5 566 . 1 2230 1385 Bolan Ilie Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 25. 22 2232 3383 Bolat Sabechi Membră de partid exclusă pentru că din 1974 nu a mai participat la adunările generale ale organizaţiei de bază şi nu şia achitat cotizaţia. CCP a propus. alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de responsabil de sector al Tineretului social-democrat. Legionară. Originale.2229 1388 Bola Cezar Membru de partid exclus pentru că.04.

10.2233 1389 Bolănduţ Cornel I. a făcut politică ţărănistă. CCP a hotărât clasarea cazului.06. CCP a propus. a fost ajutor de comisar la Poliţia Lugoj şi simpatizant legionar. membru de partid exclus pentru că: a fost înscris în organizaţia fascistă „Harand”.) Întrucât a renunţat la apel. menţinerea deciziei. 1952 19 2236 2703 6. Bolboceanu Marcu Preşedinte al ARLUS din judeţul Neamţ. în timp ce era pe teren împreună cu Ilie Băluţ şi Gheorghe Mocanu. muncitoare. Bolba Teodor P. Originale. 1950 4 567 .05. Hotărâre reconfirmată în 1978. (La data deciziei era instructor al Comitetului raional de Partid Sighişoara. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a propus să fie cercetat de Securitate cu privire la trecutul său. 26. a avut atitudini huliganice.11. membru de partid exclus în 1970 pentru abateri de la disciplina militară. antisemite şi făcea scandaluri prin cârciumi. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. Secretar al Comitetului raional de Partid Agnita. Originale. Originale. 1956 3 2234 3149 Bolba Aurel Subofiţer telegrafist. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost simpatizant legionar. Originale. cel din urmă a violat o fată de 15 ani. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pentru că. alte abateri. reconfirmată în 1959. 16 2235 1386 4. 8. pe nume Elena Cimpu. 1979 şi 1983. sancţionat în 1955 cu „vot de blam”.

alte abateri. Original. exclus din Partid pentru că: în muncile avute a adat dovadă de nepăsare. 6 2238 1414 Bold Dumitru Membru al BOB de la Inspectoratul general CFR Bucureşti. Originale.09. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.01. legionare. condamnat penal. membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a luat parte la şedinţe 20. s-a dovedit a fi necinstit şi 1954 depravat. menţinerea deciziei. 1953 2 2239 3385 Bold Spiru Membru de partid exclus pentru că a comis acte de necinste pentru care a fost 29.05. element carierist. Original. 5 2240 1387 Bold Traian Membru de partid exclus pentru că: avea legături ci chiaburii.05. insulta tovarăşii 31. reconfirmată în 1956. de celulă. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1981 CCP a propus. 1 568 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.2237 1377 Bolcaş Augustin Director al Secretariatului din Ministerul Învăţământului Superior. 4. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

2241

1413

Boldea Gheorghe Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1938 s-a înscris în FRN şi a purtat uniformă; a făcut propagandă antisovietică; a calomniat activişti de 14.12. partid. 1965 Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Originale.

3

2242

2923

Boldea Ioan C. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: era stăpânit de viciul beţiei şi 18.05. provoca scandaluri; în 1949 s-a căsătorit 1967 cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2243

1412

Boldea Niculae Membru de partid exclus pentru că, în calitate de lucrător la o cantină, şi-a însuşit 1 kg de carne. 15.10. CCP a hotărât CCP a hotărât anularea 1953 deciziei, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. Original.

2

2244

1411

Boldea Simion Instructor al Comitetului raional de Partid Sibiu, sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a folosit Miliţia <1951> pentru a-i determina pe ţărani să intre în GAC-uri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

569

2245

1410

Boldea Toma Gr. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1936-1940 a fost înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1966. 12.11. În 1976 CCP a propus, iar 1960 Secretariatul CC al PCR a hotărât, reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avute anterior (minus perioada cât a fost exclus). Originale.

15

2246

1409

Boldeanu Valeriu Membru de partid exclus în 1957 pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. 24.03. Întrucât apelantul şi-a retras apelul, 1958 CCP a hotărât clasarea cazului. În 1959 decizia de excludere a fost reconfirmată. Originale.

13

2247

2950

Boldescu Ana (Săracu) Persoană cercetată pentru stabilirea situaţiei de partid. Întrucât în perioada interbelică a făcut spionaj pentru sovietici, la căderea din 15.05. 1936 a avut purtare proastă, iar după 23 1947 august 1944 s-a încadrat în muncă cu devotament, CCP a hotărât încadrarea ei în Partid ca membru nou, cu stagiu de la data deciziei. Copie.

1

570

2248

770

Boldescu Daniil Alekseevici (Dănilă) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a se confirma că în 1936 a fost condamnat pentru activitate informativă în favoarea URSS şi să se dea relaţii despre comportarea sa în perioada 1936-1940, când a fost închis la Doftana. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat situaţia, iar comportamentul său a fost apreciat ca bun. Referinţe semnate de: Valeriu Bucicov, Petre Goncearuc şi Vasile Posteucă. Originale, copii.

9.04. 1962

19

2249

1429

Boldiş Vasile Membru de partid exclus pentru că: în timpul regimului hortyst a fost instructor de levente; a luat parte la războiul antisovietic; după 23 august 1944 s-a alăturat elementelor naţionalist-şovine şi social-democrate de dreapta, cu care a făcut campanie anticomunistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

4.10. 1952

2

2250

3094

Boldoaşă Ilie I. Membru de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că a refuzat să participe la 19.09. adunările generale ale organizaţiei de 1973 bază şi să plătească cotizaţia de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

571

2251

3284

Boldoi Alexandru Membru de partid exclus în 1957 pentru că: din imprudenţă a incendiat Cooperativa de consum din comuna 27.07. Vâlcele, judeţul Olt, producând o pagubă 1979 de peste 180000 lei. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

4

2252

1428

Boldor Ioan Membru de partid exclus în 1957 pentru că din 1936 a activat în organizaţia 21.04. legionară. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

7

2253

1427

Boldor Octavian Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1937 s-a înscris şi a activat în organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

9.01. 1959

4

2254

2623

Boldur Eugen M. Membru de partid exclus pentru că: a fost secretar particular al lui Constantin Flondor, fost ministru, ulterior arestat; a luat parte la războiul antisovietic, la 22.09. postul de ascultare al Cartierului General 1950 al MStM; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1957 şi 1966. Originale, copie.

6

572

2255

1426

Boldur Ştefan V. Secretar al organizaţiei de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că: a 27.02. muncit formal; a creat greutăţi GAC. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

2256

2983

Boldurean Victor C. Membru de partid exclus pentru că împreună cu alţii a sustras 720 kg de 15.01. porumb din avutul obştesc, motiv pentru 1968 care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2257

602

Bolea Ion I. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: de pe frontul antisovietic a adus în ţară diferite lucruri; a fost 18.01. decorat; în 1954 a fost condamnat penal 1957 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2258

1425

Bolea Ion I. Secretar al organizaţiei de bază Bogdăniţa, regiunea Iaşi, exclus din Partid în 1952 pentru că: în trecut a luat 26.02. parte la acţiuni cuziste şi legionare; s-a 1954 dedat la acte de necinste. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale.

3

573

2259

1424

Bolea Teodor Membru de partid exclus în 1952 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

8.10. 1965

4

2260

1423

Boleanţu Lazăr I. Vicepreşedinte al Sfatului Popular Timişoara, membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare; în 1945-1946 a făcut parte din Tineretul PNŢ. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

6.01. 1961

4

2261

1422

Bolescu Lazăr A. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în timp ce era student la Academia Militară din URSS, a întreţinut 23.05. relaţii intime cu diferite femei, neglijând 1956 învăţătura; a sustras bani de la un coleg. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2262

536

Boleslaw Brzezicki Cetăţean polonez pentru care Asociaţia Luptătorilor pentru Libertate a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. Adresă a CCP către CC al Partidului Muncitoresc Polonez prin care s-a comunicat că un anume Brzezinschi Heinric Boleslaw a fost condamnat în 1941 pentru activitate informativă în favoarea Uniunii Sovietice şi trecere frauduloasă a frontierei. Originale.

6.08. 1959

11

574

2263

1420

Bolfan Nicolae Candidat de partid exclus în 1957 pentru că: în trecut a fost condamnat penal pentru viol, furt şi jaf; a făcut 14.01. spionaj împotriva URSS. 1963 CCP a clasat cazul, hotărâre reconfirmată în 1969 şi 1970. Originale. Bolfosu Nicolae Membru de partid exclus pentru că era un element duşmănos, străin de lupta clasei muncitoare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

36

2264

595

5.04. 1950

1

2265

83

Bolgar Ştefan (Istvan) Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat 27.07. relaţii. 1951 Adresă a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. Originale, copie. Bolintiş Marin I. Membru de partid exclus pentru că: a fost patron de bodegă; s-a ocupat cu specula, motiv pentru care a fost condamnat penal; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1956. Originale. Boloaje Ilie Membru de partid exclus în 1959 pentru că în trecut a făcut politică legionară. Întrucât excluderea s-a făcut fără o cercetare temeinică, CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Hunedoara. Originale.

5

2266

1421

6.03. 1952

2

2267

1419

8.12. 1960

2

575

2268

2704

Boloanţă Gheorghe P. Membru de partid exclus pentru că: şi-a declarat averea „la două poziţii” (a sa şi a soacrei sale), pentru a se sustrage de la plata îndatoririlor faţă de stat; în trecut 29.10. a fost legionar. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru transformarea socialistă a agriculturii. Originale.

5

2269

3043

Boloca Miron Membru de partid exclus pentru că la primire nu a arătat că a fost condamnat 26.12. penal la 2 ani de închisoare. 1970 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2270

1418

Bolocan Aurel D. Membru de partid exclus în 1955 pentru că în 1946, după ce s-a înscris în 18.08. Partid, şi-a rupt adeziunea. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1980. Originale.

16

2271

1417

Bolocan Constantin S. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1934-1937 a fost membru al 29.04. PNL; în 1937 s-a înscris la cuzişti şi a 1959 fost numit primar de comună. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

576

2272

1380

Bolocan Dumitru P.S. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de locţiitor (ofiţer) politic în Armată, a fost alături de elementele duşmănoase; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1961 şi 1962. Originale.

8.08. 1950

14

2273

1381

Bolocan Ioana T. Sergent-major la Miliţia oraşului Stalin (Braşov), membră de partid exclusă în 1953 pentru că din 1942 a 21.09. făcut parte din vechea Poliţie, unde a avut 1956 un post de încredere. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

2274

2978

Bolocan Nicolae Membru al Comitetului judeţean UTM Sibiu, membru de partid exclus pentru că: în 1944-1945 a fost plecat în Anglia; a sustras bani din fondul 10.04. organizaţiei. 1948 CCP a hotărât: menţinerea deciziei; să fie supravegheat; să fie ajutat să intre în producţie. Copie.

1

2275

Bolog Vasile Şef de sector la Secţia de propagandă a Comitetului judeţean de Partid Timiş, cercetat cu privire la mai multe ilegalităţi. 37/1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

2.11. 1979

17

577

2276

3388

Bolog Viorel Secretar al BOB Staţia 1, tura 3, de la Combinatul Siderurgic Hunedoara, exclus din Partid pentru că a fost 29.05. condamnat penal pentru tăinuire la furt 1981 din avutul obştesc. CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

6

2277

2986

Bologa Doroftei Membru de partid exclus pentru că a sustras din fabrica unde lucra bumbac şi mătase. 19.02. Întrucât dusese o muncă pozitivă pe 1951 linie de partid şi sindicat, CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „admonestare scrisă”. Copie.

1

2278

3395

Bologa Ilie P. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Deşi a constatat că nu făcuse parte din Mişcarea Legionară, participând doar la 29.06. unele manifestaţii ale organizaţiei, 1981 întrucât excluderea s-a făcut cu 24 de ani înainte, timp în care nu s-a interesat de situaţia lui de partid, CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

4

2279

1382

Bologa Remus Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi; în regimul burghezo-moşieresc a fost agent fiscal de percepţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

9.07. 1953

1

578

2280

1375

Bologa Vasile Şef al Serviciului de evidenţa populaţiei de la Direcţia Miliţiei Regionale Cluj, membru de partid exclus în 1962 pentru că: a întreţinut relaţii cu elemente necinstite şi duşmănoase, care 11.07. au făcut cereri de plecare definitivă în ţări 1963 capitaliste, de la care a primit diverse cadouri; a întreţinut relaţii imorale cu mai multe femei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

16

2281

1384

Bologo Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1040-1941 a făcut parte din organizaţia 15.11. legionară; alte abateri. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2282

1383

Bolohan Constantin I. (Costache) Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a activat în 19.12. organizaţia legionară. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2283

1390

Bolohan Dragoş Maior la Comisariatul Militar „Tudor Vladimirescu”, membru de partid exclus în 1959 pentru că: în trecut a luat parte la manifestări legionare; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 24.12, reconfirmată în 1960, 1970 şi 1975. 1959 În 1965 a fost prins de Securitate în timp ce împrăştia manifeste cu zvastica şi, în acelaşi an, a fost internat într-un azil psihiatric. Originale.

98

579

2284

3403

Bolohan Maria Membră de partid exclusă pentru că a săvârşit acte de necinste, pentru care a 31.08. fost condamnată penal. 1981 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a aprobat, menţinerea deciziei. Originale.

5

2285

1378

Bolohan Nina Membră de partid exclusă pentru că: provenea dintr-o familie burgheză; 11.07. împreună cu soţul ei şi-a însuşit lucruri de 1950 la populaţia evreiască; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2286

1415

Bolohan Petru Membru al Comitetului judeţean PMR Turda, exclus din Partid pentru că: s-a căsătorit cu fiica unui ofiţer ţarist 18.05. refugiat din URSS; era o persoană 1950 duşmănoasă, care s-a înconjurat de elemente antisovietice; alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2287

2/1959

Bolojan Victor Prim-secretar al Comitetului regional PMR Oradea, cercetat pentru că, pe frontul antisovietic, a împuşcat un cetăţean sovietic în localitatea Vistopovici. Întrucât era vorba de o confuzie, CCP a clasat cazul. Totodată, a cerut să fie sesizate organele de stat din RP Ungară pentru a-l pedepsi pe Bolojan Ştefan, adevăratul responsabil de crimele săvârşite pe teritoriul sovietic. Originale.

5.01. 1959

17

580

2288

1416

Bölöni Andrei Membru de partid exclus în 1957 întrucât a săvârşit furturi din avutul 14.12. obştesc, faptă pentru care a fost condam1965 nat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

2289

1433

Bölöni Emeric S. Şofer la Securitatea din SfântuGheorghe, membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1941-1944 a fost în anturajul unor elemente fasciste din Partidul „Crucea cu Săgeţi”, cu care a luat parte la întruniri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

5.10. 1961

5

2290

1432

Bölönyi Stefan S. Şef al cadrelor administrative de la fabrica „Republica”, oraşul Stalin (Braşov), membru de partid exclus pentru că: în 1930-1944 a fost omul de încredere 21.03. al comandantului pompierilor din Braşov; 1958 s-a purtat urât cu muncitorii. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu data hotărârii. Originale, copie.

6

2291

1431

Bólós Ion Lucrător de Securitate, membru de partid exclus pentru că a încercat să-şi 18.05. însuşească lucruri din instituţie. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

2

581

2292

1430

Boloţ Victor I. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară; pe frontul antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1960. Originale.

8.04. 1957

43

2293

1376

Bolovan Gheorghe Membru de partid căruia în 1956 i s-a retras calitatea pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar; a fost condamnat 17.07. penal pentru furt. 1958 CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. Hotărâre reconfirmată în 1959. Originale.

14

2294

3115

Bolovan Ion Membru lăsat în afara rândurilor Partidului, întrucât din 1950 nu a mai luat parte la viaţa de partid şi nu şi-a plătit 18.06. cotizaţia. A solicitat reprimirea în Partid 1974 cu stagiul din ilegalitate. CCP a clasat cazul. Originale.

7

2295

2702

Bölönyi Ioan Membru de partid exclus pentru că: în 1930-1933 a fost gardian public în serviciul Poliţiei Bucureşti, calitate în care escorta deţinuţii politici; în 1933 a fost folosit ca agent informator la „Cartea Românească”. CCV a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată de CCP în 1957. Originale.

5.08. 1949

6

582

2296

1392

Bombescu Ion Vicepreşedinte al Sfatului Popular al comunei Traian Vuia, membru de partid exclus în 1957 pentru că: în 1940-1941 a 17.11. făcut parte din organizaţia legionară; alte 1958 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2297

1391

Bomboş Ion I. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: a fost în bune relaţii cu elementele reacţionare şi a făcut propagandă manistă; a avut manifestări şovine faţă de cetăţenii maghiari. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2.07. 1954

1

2298

1591

Bon Petru Responsabil cu aprovizionarea la Comitetul de Partid Dolj, membru exclus 11.08. din Partid pentru că s-a dovedit a fi 1950 necinstit şi afacerist. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

4

2299

1596

Bona Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din aparatul de stat al regimului burghezo-moşieresc (notar); a 12.04. făcut politică manistă. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1959 şi 1960. Originale.

36

583

2300

2633

Bona Mihai Secretar general la Ministerul Justiţiei şi consilier al ministrului (1948-1951), membru de partid exclus pentru că s-a înconjurat de elemente necinstite şi afaceriste, care au comis abuzuri şi delapidări, însuşindu-şi bunuri confiscate drept corpuri delicte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

-.12. 1955

19

2301

3224

Bona Nicolae Alexandru Vasile M. Membru de partid exclus în 1977 întrucât a săvârşit fapte de necinste, 16.05. pentru care a fost condamnat penal. 1978 CCP a propus, iar Secretariatul CC al PCR a hotărât, menţinerea deciziei. Originale.

3

2302

1592

Bona Petru Membru de partid exclus în 1952 pentru că: în trecut a făcut parte din 18.11. organizaţia legionară; alte abateri. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2303

1598

Boncea Gheorghe N. Inspector la Ministerul Agriculturii, Serviciul învăţământ profesional, şi secretar al unei organizaţii de bază, exclus din Partid în 1953 pentru că: era 23.04. de origine chiabură; era un element 1954 „decăzut din punct de vedere moral” (homosexual). CCP a hotărât menţinerea deciziei, reconfirmată în 1955 şi 1960. Originale.

13

584

2304

1599

Boncea Maria Secretară la Raionul UFDR Cluj, exclusă din Partid pentru că în 1952 s-a situat pe o poziţie de nemulţumire faţă de reforma bănească. 23.06. Ţinând cont de originea ei şi de faptul 1952 că a muncit cu rezultate bune, CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. Original.

2

2305

1597

Boncia Alexa T. (Alexandru) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Nimigea, raionul Năsăud, exclus din Partid în 1955 pentru că: a avut atitudine duşmănoasă faţă de politica 26.11. Partidului în problema transformării 1956 socialiste a agriculturii; în funcţiile avute a muncit formal; a fost condamnat pentru delapidare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.

2

2306

1400

Boncu Constantin Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea 17.11. Legionară; alte abateri. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.

1

2307

3370

Boncuţ Emil Ioan Membru de partid exclus întrucât a săvârşit mai multe infracţiuni, pentru care 23.01. a fost condamnat penal. 1981 Întrucât şi-a retras apelul, CCP a hotărât clasarea cazului. Originale.

6

585

2308

3436

Boncuţiu Constantin Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că organiza la serviciu sărbătorirea zilelor de 11.11. naştere ale unor cadre de conducere. 1982 Întrucât ulterior sancţiunea i-a fost ridicată şi şi-a retras apelul, CCP a clasat cazul. Originale.

8

2309

1595

Boncz Andrei A. (Karinka) Membru de partid exclus pentru că: fiind sub influenţa elementelor naţionaliste maghiare, a luat parte la acţiuni huliganice contra cetăţenilor români; era beţiv şi bătăuş. 27.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei, 1952 reconfirmată în 1960. În 1964 a fost reprimit în Partid cu stagiul din 1945, iar Comitetului judeţean PMR Cluj i s-a recomandat să-l ia în evidenţa ilegaliştilor. Originale.

20

2310

2794

Boncz Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost membru al Partidului nyilasist; a avut atitudine duşmănoasă 18.08. faţă de regimul comunist; a făcut 1952 propagandă titoistă şi imperialistă; alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.

3

586

Originale. respingerea cererii. organizaţia de bază putând să o primească în rândul candidaţilor de partid. şi cu care în 1949 s-a 1957 căsătorit oficial. Copie. duşman al clasei muncitoare. muncitoreşti. 1951 2 2313 2631 6. activist cu muncă de răspundere în UTM. 6. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. 10 2312 2854 Bonczos Mihai Membru de partid în ilegalitate cercetat în legătură cu căderea colectivă din 1934 de la Oradea. Ulterior a refuzat să se despartă de respectivul. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Întrucât a condamnat atitudinea soţului ei. să fie scos din postul de la ziarul „Utunk”. În 1975 a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. În 1968 a fost reprimit în Partid. „organele în drept” să continue cercetările. Originale.01. membră de partid exclusă pentru că a avut relaţii cu Bonczos Ştefan. căsătorit.08. cu doi copii. Bonczos Ştefan (Istvan) Activist al UPM din Oradea.2311 2632 Bonczos Ilona (Heyizi . care s-a dovedit a fi un trădător al mişcării 13.Nagy Ileana) Activistă a organizaţiei judeţene a UPM Oradea. organ cultural-politic din Cluj. membru de partid exclus pentru că în 1934 a devenit agent informator al Siguranţei.01. Hotărâre reconfirmată în 1956 şi 1968. 1951 19 587 . CCP i-a menţinut calitatea de membru cu stagiul din 1945. CCP a propus.

lor. Originale. iar în acelaşi an organizaţia de bază a fost de acord.2314 2987 Bonda Dionisie V. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 11 2317 1593 Bondoc Dumitru C. 10 588 . În 1968 a solicitat reprimirea în 1960 Partid. 4 2315 2995 Bondar Iuliana Membră de partid exclusă. în calitate de acar. Originale. membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizani26. provocat daune. pe 1961 frontul antisovietic a fost decorat.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 20. motiv pentru care a fost 1968 condamnat penal. care a tamponat un număr de vagoane şi a 13. Membru de partid exclus pentru că. care a solicitat luarea în evidenţa ilegaliştilor. CCP a hotărât respingerea cererii. Originale. Originale. iar o soră şi un frate erau chiaburi. a ponegrit regimul politic din URSS. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.09. 1951 alte abateri.12. a dirijat greşit un tren. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: părinţii săi au fost comercianţi. 27. 10 2316 1594 Bondoc Constantin Inspector şcolar. reconfirmată în 1957 şi 1969.

10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 589 . 1979 Comitetului municipal Bucureşti al PCR. 27.2318 2754 Bondoc Dumitru I. 6 2320 3118 Bondoc Mircea Ofiţer la Serviciul de inspecţii şi control al MAI (1964-1973).10. Candidat de partid exclus în 1959 pentru că în 1945-1946 a participat la 31. CCP a retrimis apelul. 33 2321 1600 Bondoc Nicolae Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în calitate de şef de post al comunei Dumbrăveni. raionul Băneasa. „Publicom”. spre rezolvare.06.11. 3 2319 1601 Bondoc Gheorghe I. căpitan. În 1980 a fost primit în Partid. a 13. în timpul unui chef şi-a pierdut pistolul. discutând în restaurant cu alţi ofiţeri 1974 probleme de muncă. întreţinut relaţii cu chiaburii. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 25. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. alte abateri. membru de partid exclus pentru că: a încălcat disciplina de partid şi militară. era beţiv şi 1956 afemeiat. reconfirmată în 1975. manifestaţii monarhiste şi liberale. Redactor principal la redacţia publicaţiilor de comerţ. Originale. care a solicitat să fie primit în Partid. Originale.

Originale. pe baza activităţii depuse 27. CCP a hotărât clasarea cazului. membru de partid exclus pentru că: în 1944 a fost ordonanţa unui colonel din armata hortystă.2322 1130 Bondor Géza Cetăţean maghiar pentru care Partidul Muncitoresc Socialist Ungar a solicitat referinţe cu privire la activitatea sa în 24. în UTC. în 1945-1946 a făcut contra. în funcţia 1954 avută şi-a însuşit mai multe obiecte de la GAS şi a întreţinut relaţii cu chiaburii.23-07. Originale. 1 590 . Director general în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. Originale. 1975 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a trimis o referinţă conţinând informaţiile cerute. 1979 Întrucât nu îndeplinea criteriile stabilite.03. 4 2323 3269 3 2324 3/1974 Bondrea Florica Membră de partid care a sesizat că secretarul Comitetului de Partid şi primarul comunei în care domicilia au scos-o în mod abuziv din imobilul în care a locuit timp de 20 de ani şi refuzau să-i elibereze o autorizaţie de construire a unei case pe terenul primit de la CAP. PCdR în timpul ilegalităţii. CCP a constatat că acuzele erau neîntemeiate şi a clasat cazul. bandă la graniţa maghiară. 1974 14 2325 1401 Bondrea Ioan Preşedintele Sindicatului salariaţilor agricoli din raionul Satu Mare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar apelantul şi-a retras apelul. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate.06. Bondrea Aurel Gh. copii. Original. 5. pe care i-a favorizat.04.

Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 20.2326 1402 Bondrea Ion P.01. apoi FRN. Originale.07. reconfirmată în 1960. Director al Siguranţei Capitalei. 22 2329 1407 2 591 . dizolvarea organizaţiei. pe care îi promova şi a întreţinut relaţii intime cu unele subalterne.02. 1957 33 2328 1404 Bone Ilie Membru de partid exclus pentru că era un politician vechi. Originale. Preşedinte al GAC „Vasile Roaită” din comuna Pişcani. asuprit populaţia săracă.08. a fost membru PNŢ. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor. reconfirmată în 1956. fost agent electoral. putând adresa cerere de primire în rândul candidaţilor. la Siguranţă s-a înconjurat de vechi poliţişti. membru de partid exclus în 1949 pentru că: în timpul liceului a fost abonat la un ziar cuzist şi a participat la o manifestaţie huliganică în Bucureşti. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Bonea Gheorghe R. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar ca agent de percepţie a 10. 2 2327 1403 Bondrescu Aurel I. Originale. 4. ca şef al Controlului străinilor a protejat persoane dubioase. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară. 1959 CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. în 1941 s-a înscris în organizaţia legionară. membru de partid exclus odată cu 30. Originale. regiunea Baia Mare.

1956 3 2332 1602 Bonea Tudor Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în perioada guvernării legionare a îmbrăcat uniforma organizaţiei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. gestiune.05. copie. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1960 pentru că a fost condamnat penal pentru 28. raionul Gura Jiului. Original. 2 592 .1963 derea s-a făcut fără o cercetare temeinică. a fost condamnat penal pentru fals în acte publice.05.2330 1394 Bonea Ioan D. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: a fost cântăreţ de biserică şi a desfăşurat propagandă religioasă în comuna Sadova. regiunea Craiova (membru în organizaţia „Oastea Domnului”). Originale. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a trimis cazul spre recercetare Comitetului orăşenesc PMR Bucureşti. discreditarea conducerii GAC. Originale. 30. Originale. Întrucât CCP a constatat că exclu. alte abateri.04.07. 5 2331 1603 Bonea Oprea T. a avut lipsă în 24. 9. 2 2333 1399 Boneu Vladimir Membru de partid exclus pentru că: a primit educaţie burgheză.

2334 2949 Boni Aristotel Membru de partid cercetat pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 10. 4 2336 1397 Bonta Victor C. Originale. Originale. 1 2335 3398 Boniş Ioji Lector de filosofie şi logică la Institutul Politehnic Bucureşti. legionară. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era fiu de chiabur. exclus din 28. în timpul războiului 27.10. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 20. Copie. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. antisovietic a avut atitudine duşmănoasă 1950 faţă de URSS.05.07. Originale. 4 2337 1396 Bontaş Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a cântat cântece legionare în şcoala la care învăţa. 11 593 . reconfirmată în 1960.04. ca şef contabil la 1954 URCC Târnăveni a muncit în dauna cooperativei. alte abateri. Partid şi scos din învăţământ pentru că a 1981 cerut bani studenţilor pentru a-i promova la examene. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1948 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. împotriva partizanilor.

Originale.07.2338 1395 Bontea Adrian Membru de partid exclus pentru că: a servit regimul hortyst. Membru de partid exclus în 1960 pentru că: în trecut a fost gardian la 24. CCP a propus. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Şef al postului de Miliţie din portul Moldova Veche. Original. 2 2341 1398 Bonţ Valeriu Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. Originale. 5. candidat de partid căruia în 1958 i s-a retras calitatea pentru că a 14. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. 1951 1 2342 3143 Boos Hagic Fost prefect al judeţului Putna (19441945). membru de partid exclus pentru că timp îndelungat a făcut politică manistă. 4 2340 1406 Bontea Nicolae St.03. 6 594 . în calitate de 28. 1 2339 1405 Bontea Nicolae N. alte abateri. Hotărâre reconfirmată în 1980. cârciumar a vândut ţuică în mod 1950 clandestin. menţinerea deciziei. întreţinut relaţii cu elemente străine de 1959 Partid şi a avut manifestări huliganice.07. alte abateri.07. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a aprobat. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Poliţie. Originale. 28. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

în funcţia avută a provocat discuţii cu caracter duşmănos la adresa conducăto-rilor Partidului şi a URSS. membru de partid exclus pentru beţii. Original. exclus din Partid pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. CCP a hotărât anularea deciziei. luat parte la războiul antisovietic. era un 1951 element beţiv. Locţiitor politic la Comisariatul militar Huşi. pentru că în 1938 a fost înscris în 1954 organizaţia legionară. 1952 2 2344 1586 Bora Emil Membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară. a 10. afemeiat şi scandalagiu. Original. Original. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. scandaluri şi acte de violenţă. 1953 2 2346 1557 Bora Ilarie I. 3. 1 595 .05. căpitan. 1 2345 1556 Bora Gheorghe T. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.01. Întrucât avea perspective de îndreptare. a luat parte la războiul antisovietic.01.05. membru de partid exclus în 1950 25. Elev la Şcoala de ofiţeri de Securitate Sibiu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3.2343 1587 Bora Alexandru Instructor de partid la Comandamentul Marinei Militare.

întrucât de la excludere a avut o comportare bună. perioada guvernării legionare toţi ucenici 1958 de la Şcoala Profesională CFR Constanţa au fost obligaţi să se înscrie în FDC. 1964 şi 1966.1954 toare”. Şef al Sectorului Cadre de la Comandamentul Trupelor de Grăniceri. reconfirmată în 1955.2347 1584 Bora Iulian I. ca social-democrat de dreapta. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. şi.12. 16 2348 1585 Bora Nicolae P. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi.04. 12 2349 1583 Bora Ştefan St. în trecut s-a ocupat cu diverse afaceri . reconfirmată în 1959. 1957 37 596 . „reformiştii trădători ai clasei munci. Membru de partid exclus în 1952 pentru că. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. sindicat condus de 22. În 1962 CCP a constatat că în 26. în 1951 s-a căsătorit cu fiica unui fost plutonier major de jandarmi. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut parte din Sindicatul Galben de la CFR.10. Originale. a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în trecut.

Întrucât era un element muncitor. Original. Boran Ştefan Secretar al unei organizaţii de partid de fabrică. 1966 a divorţat în trei rânduri de soţiile 1968 pe care le-a avut. Membru de partid exclus pentru că: era un element cu trecut politicianist care.01. l-a exclus din Comitetul comunal de Partid şi din Comitetul de Partid pe CAP. 4 2352 1582 Boran Nicolae N.06. 1 2353 1581 2. 1974 15 2351 2997 Boraciu Calache C. reclamat într-o scrisoare anonimă că săvârşea abuzuri şi fapte de necinste.2350 Bora Teodor Preşedinte al CAP din comuna Rus. căpitan. copie.09. şi l-a înlocuit din funcţia de preşedinte al CAP. membru de partid exclus pentru că în perioada 195522. motiv pentru care l-a sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”.06. femei etc. 13. exclus din Partid pentru că s-a lăsat antrenat de elementele foste legionare la fapte imorale (beţii. judeţul Sălaj. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1952 2 597 . Originale. 4. CCP a constatat că acuzele erau 10/1973 întemeiate. atunci când a văzut că reacţiunea a fost 1950 înfrântă politiceşte. s-a înscris în Partid. Original. Ofiţer MAI. CCV a hotărât menţinerea deciziei.).

străin de 28. Fost instructor de plasă la UTM Fierbinţi. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1944 a fost membru în Partidul „Crucea 1959 cu Săgeţi”.03. Întrucât nu îndeplinea criteriile cerute. respingerea cererii. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. CCP a propus.2354 1561 Boranescu Nicolae I.12. interesele clasei muncitoare. Original. (Borânescu) Membru de partid exclus pentru că era element exploatator. Original. judeţul Ilfov. 1955 Ţinând cont de faptul că era un element tânăr. 1 2355 2630 Borangic Ioan V. retragere din GAC. 25. Hotărâre reconfirmată în 1979. iar Secretariatul CC al 1976 PCR a hotărât. Original. membru de partid exclus pentru că din cauza unor nemulţumiri personale a făcut cerere de 15.12. membru de partid exclus în 1958 pentru că în 194221. 1 2356 3159 Borangic Ştefan C. 1 598 . Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. 1980 şi 1985. 15 2357 1560 Borbath Ştefan Sergent-major de Miliţie.

03. copie. informaţiile cerute. lb. 15 2359 1559 Borbely Mihai M. de partid. Szás Ferenc şi Hornyák István. 5 599 . Originale. perioada 1942-1944. 1. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. română.) Originale. Originale.2358 1063 Bórbély Berta Persoană pentru care CC al Partidul Socialist Muncitoresc Ungar a solicitat date privind apartenenţa la PCR. copii. Zsizsik Andras. 1961 Adresă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că a avut o comportare corectă.09. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1942-1944 a fost membru în Partidul „Crucea cu Săgeţi”. 1971 (Informaţii cu privire la: Szabó Géza István. Originale. 18 2361 1589 Borbilău Petre Candidat de partid exclus în 1957 pentru că s-a dovedit a fi indisciplinat în muncă şi a refuzat să ia parte la şedinţele 13. 1961 CCP a hotărât transformarea deciziei în „retragerea calităţii” de membru. 1959 5 2360 708 Borbély Sándor Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar de a se trimite o informare cu privire la comportarea lui la Casa Asigurărilor Sociale din Zalău în 23. alte abateri. Zsizsik Andrásné (Iren).04. Notă a CCP prin care s-au transmis 25. maghiară.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2364 3378 5 2365 1555 Borcan Marin D. normele de conduită morală (relaţii 1981 extraconjugale.07. Borcan Dumitru Fost ofiţer de Miliţie. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: după 23 august 1944 s-a alăturat 25. Originale. raionul Huedin.11. alte 1951 abateri. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 4 2366 1554 Borcan Nicolae St. Originale. a făcut parte din Consiliul bisericesc din comuna Tetiş.04. membru de partid exclus pentru că a comis abateri repetate de la disciplina de partid şi 26. Fost comisar de poliţie. Legionară. 6. elementelor duşmănoase regimului. părăsirea familiei). Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 29. 1953 1 2363 1588 Borca Gheorghe P. datorită educaţiei mistice. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. CCP a propus.03. copie. Original. condamnat penal pentru contrabandă cu 1956 aur.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus în 1951 pentru că a fost 14. 4 600 . Originale. Originale.2362 1590 Borbily Ştefan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost omul de încredere al regimului hortyst. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

unde din pricina tratamentului prost au murit 600 de persoane. ca locotenent de jandarmi. 11 601 . CCP a hotărât că nu îndeplinea condiţiile stabilite. 10 2368 3042 Borcea Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Direcţia Organizatorică a CC să ia măsuri pentru a fi deferit „autorităţilor în drept”. ca subofiţer în armata burgheză a avut 1957 comportare brutală faţă de ostaşi. Decizie reconfirmată în 1966. Secţiei Administrative a Comitetului 1948 judeţean PMR Argeş. copie. în 1940. iar 1970 Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.2367 1546 Borcan Titus D.05. menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. iar el însuşi a omorât 2-3 prizonieri. Argeş. 13. în timpul războiului antisovietic a fost însărcinat cu aprovizionarea lagărului de prizonieri sovietici de la Corbeni.11. Originale. în calitate de responsabil al 30. Originale.07. CCP a hotărât: excluderea lui din partid. să fie îndepărtat din postul pe care îl ocupa la vremea respectivă în Ministerul Silviculturii. 12 2369 2838 Borcea Constantin Membru de partid cercetat pentru că: în trecut a fost legionar. copie. În 1976 CCP a propus. 29. Membru de partid exclus în 1956 pentru că: în 1946-1948 a dus activitate duşmănoasă împotriva membrilor PCR. şi-a însuşit o parte din mărfurile confiscate de la negustori. reconfirmată în 1980. a fost informatorul regimentului.

confirmarea calităţii de membru de 1954 partid.10. Original. 1968 CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1985. alte abateri. CCP a hotărât acceptarea solicitării. în ţară. CCP a hotărât schimbarea deciziei în 1955 „anularea calităţii” de membru de partid. Original. 3 2373 3003 Borcoman Aurel Gh. în 1946 a venit 20. 1 602 . (Bernfeld) Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: deşi era cetăţean sovietic (din Basarabia).06. 1 2372 1551 Borcea Leon S. reconfirmată în 1956. Originale.03. alte abateri. 8 2374 1550 Borcoman Gheorghe Membru de partid exclus în pentru că era un vechi politician PNŢ.08.08. ca şef al Apărării pasive. Originale. legionară. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2371 1552 Borcea Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Serviciul MONT. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2370 1553 Borcea Gheorghe Persoană pentru care Colegiul de Partid al regiunii Ploieşti a propus 10. 12. Original. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 14. 30. a fost 1951 informatorul patronilor.

exclus din partid pentru că: în perioada 1939-1941 a făcut 16. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar cazul a fost clasat.09. 1 603 . susţinut unii afacerişti. 1966. 1 2376 1571 37 2377 2798 41 2378 3137 Borcsök Pavel Persoană care a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. Membru al BOB. întreţinut legături de prietenie cu diferite 1957 elemente duşmănoase. alte abateri. Borconi Gheorghe I.02. CCP a retrimis cazul spre rezolvare Comitetului judeţean Arad al PCR.01. 1975 4 2379 1549 Borcuti Ioan Persoană pentru care Colegiul de Partid Baia Mare a propus primirea în 12. Borcoman Octavian I. În 1975 apelantul a renunţat la cerere. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. reconfirmată în 1960 (de două ori).06. a 30. 1969 şi 1970. membru de partid exclus în 1957 pentru că: a ascuns că era fiu de chiabur. 1955 CCP a hotărât acceptarea solicitării. 1961. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Copie. parte din „Frăţiile de Cruce” legionare şi 1951 a luat parte la Rebeliune. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Procuror la Raionul Huedin. Originale.2375 2853 Borcoman Ioan Gh. Originale. alte abateri. 1963. a 24.09. Director la Spitalul TBC Sibiu. Partid. 1959. În 1973 a fost luat în evidenţă. Originale. 1960 şi 1962. reconfirmată în 1958. 3.

era afacerist şi specu. Original. 23 august 1944 s-a alăturat elementelor 1956 maniste şi reacţionare din uzina în care lucra. 1950 1 2381 1573 Borda Dănilă Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a fost omul de încredere al administraţiei burgheze. 1950 CCV a hotărât schimbarea deciziei în excludere din Partid. lant. Original. trimis în Germania.06.09. 3 2382 1548 Borda Simion Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. la specializare. alte abateri. Original.31. CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. după 22. 1 2383 1574 Bordaş Emeric Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că regimul hortyst l-a 27. 1.2380 1547 Borda Carol (Valea) Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la şedinţe legionare.10. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 604 . 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a luat parte la războiul antisovietic.

reconfirmată în 1960. 5 2385 1577 Bordea Alexandru D. Originale.11. 23 august 1944 s-a alăturat social1952 democraţilor de dreapta. Membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi ţărănistă. de la diferite magazine a luat 1961 alimente şi băutură pe care nu le-a achitat. a luat parte la Rebeliune. ca învăţător a făcut politică antisovietică. 1956 2 605 .04. 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei. părinţii săi erau chiaburi.01. 4 2387 1578 Bordea Dumitru R. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. după 15. Candidat de partid căruia i s-a retras calitatea pentru că: în postul de ofiţer de Miliţie pe probleme judiciare a legat relaţii cu elemente speculante şi 23. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. afaceriste. 10 2386 3111 Bordea Aurelia Membru de partid exclus pentru că 10. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul de la data deciziei. Originale.10. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut parte din Mişcarea Legionară. Original. Întrucât prima acuză s-a dovedit neîntemeiată şi nu a fost un element fascist.2384 1572 Bordaş Petru Al.

Originale. împotriva partizanilor şi a populaţiei 1950 civile. să anunţe Partidul. a furat păsări şi a valorificat produse de la GAS.06.12. Originale. fără 22. 1 2390 2761 Bordea Petre M. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 19. Original. 4 606 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid care a solicitat să fie sprijinit în probleme 28. menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că. Original. 1977 CCP i-a explicat că cererea sa nu face obiectul activităţii instituţiei. iar cazul a fost clasat. 1 2391 23 Bordeanu Horia Inginer la Trustul de construcţiimontaj minier.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Secretar al organizaţiei de bază şi subdirector la GAS Drajna. 9 2389 1579 Bordea Niculae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut activitate legionară.2388 3256 Bordea Florian Membru de partid exclus pentru că la primire a ascuns că a fost condamnat 20.12. locative. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. a expropriat şi arestat 1950 un popă. regiunea Prahova. penal în două rânduri. 1978 CCP a propus.

copie. 1970 CCP a hotărât respingerea cererii. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a recomandat în Partid şi în aparatul de stat elemente duşmănoase.05. iar cazul a fost trimis spre rezolvare Comitetului orăşenesc PCR Bucureşti. Originale. profitând de calitatea pe care o avea. copie. Bordei Mihai Gh. Originale. 1982 7 2393 3353 5. CCP a propus. acordarea stagiului din aprilie 1944. CCP a hotărât sancţionarea sa cu „vot de blam” şi a propus Ministrului de Interne să fie mutat într-o altă Judeţeană de partid. Original. s-a declarat în dezacord cu măsurile adoptate de conducerea de partid şi de stat.05. a sustras dosarul prin care era dat în judecată pentru nereguli financiare săvârşite înainte de 23 august 1944 la cooperativa StânceştiBotoşani. Membru de partid exclus care a solicitat reprimirea în Partid. alte abateri. 1978 3 2394 2948 Bordeianu Constantin Prefect de Iaşi.2392 3426 Bordeanu Vasile Membru de partid exclus pentru că: la locul său de muncă a provocat certuri şi scandaluri.09. 7. CCP a retrimis cererea spre rezolvare Comitetului judeţean Suceava al PCR. membru de partid cercetat pentru că: în 1945. a făcut diverse chefuri. În 1967 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate. menţinerea deciziei.12. Bordeianu Emilia Membră de partid care a solicitat 14. pe care l-a distrus. 2 2395 1538 7 607 . trăia în concubinaj cu văduva fostului 1948 ministru Iamandi. s-a îmbătat în văzul populaţiei şi 14. Originale.

Director la Agevacoop. Originale. muncă. membru de partid exclus în 1958 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în 18. de acolo a adus un pian.01. Original. 1 2397 1539 Bordeianu Haralambie Gh. reconfirmată în 1960 şi 1962.2396 1545 Bordeianu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a fost legionar activ. antonesciene a fost subinspector şcolar la 1957 Odessa. el însuşi a fost simpatizant cuzist şi s-a dovedit a fi necinstit. Originale. 4. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 10 608 .06. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.01. frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 1950 împotriva partizanilor. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în perioada guvernării 23. 1956 4 2398 1580 Bordeianu Marcel St. soţia sa a fost simpatizantă legionară. Originale. 4 2399 1540 Bordeianu Traian S. Sergent reangajat la Comisariatul Militar Sebeş. membru de partid exclus în 1951 pentru că: tatăl său a simpatizat cu liberalii şi ţărăniştii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe 31.05.

apoi în Mişcarea Legionară. a calomniat Uniunea Sovietică. 5. 1. 1951 1 2402 3231 Bordi Alexandru Membru de partid exclus în 1973 întrucât a fost condamnat penal pentru 16. în articolele scrise în perioada războiului. 1978 CCP a propus. 1950 4 2401 1542 Bordeianu Vasile (Bordianu) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost gardian de poliţie.04. 1 2404 1541 Bordoş Andrei Membru de partid exclus pentru că în 1937-1940 a activat în organizaţia cuzistă. menţinerea deciziei.01. Originale.09.2400 1543 Bordeianu Vasile Membru de partid exclus în pentru că era un element duşmănos care. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 3 2403 1544 Bordos Gheorghe Responsabil cu brutăriile din Braşov. Originale. 1951 1 609 .06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. trecut a depus jurământ faţă de regimul 1950 szalasist. Original. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCV a hotărât menţinerea deciziei.07. 4. membru de partid exclus pentru că în 11. Hotărâre reconfirmată în 1955. prejudicierea avutului obştesc.

(II) Secretar al organizaţiei de bază de la Combinatul Siderurgic Reşiţa. 1981 CCP a propus. Partid în 1961 pentru că în 1940-1941 a 1962 fost membru al organizaţiei legionare. 5 2408 1570 Borghida Emanuel Membru de partid exclus pentru că. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru acte de necinste. reconfirmată în 1959.09. exclus din 31.2405 1575 Bördöş Ioan Preşedinte al cooperativei „1 Mai” Oraviţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1950 a depus actele de emigrare în Israel. faptă pentru 25. Original. 1955 6 2406 1576 Borduz Lazăr L. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. Originale. 7. 4.10. care a fost condamnat penal. fiind sub influenţa curentului sionist. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 6 2407 3414 Borea Mircea Membru de partid exclus întrucât a accidentat mortal o persoană. Originale.12. menţinerea deciziei. 1953 1 610 .

03. 1968 28 611 . Original. Referinţe semnate de: Petre Grosu şi Şarolta Gruia. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. 4 2411 1567 Boriceanu Constantin Gh. copii. la 1954 locul de muncă a provocat intrigi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. până la 23 august 1944 s-a ocupat cu 1957 afacerile.2409 1565 Borgos Elena Angajată a Securităţii. fost condamnat penal pentru fapte de 1973 necinste.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Originale. 5 2412 1034 Borifcher Hana (Ana) Borifcher Ella Persoane pentru care Borifcher Rulf a solicitat confirmarea activităţii revoluţionare desfăşurate în România. 15.12. membru de partid exclus întrucât a 27. Originale.09. 10. membră de partid exclusă în 1953 pentru că: a avut comportare imorală cu diferite elemente. 1 2410 3102 Borhidan Gheorghe Activist al Comitetul raional UTC Vişeu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6. între care unul arestat pentru spionaj. copie. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. Originale.

legături cu chiaburii. 5 2414 1536 Borişteac Ioan I. Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi a deţinut funcţii de încredere în aparatul de stat burghezo-moşieresc. 2 2416 1569 Borla Zoltan (Berger / Bergher) Secretar al organizaţiei de bază din comuna Valea lui Mihai. alte abateri. 1960 10 2415 1568 Boriţa Ioan Membru de partid exclus în 1954 pentru că: în munca de colector a avut 19. 1956 era necinstit. după ce a fost deţinut în lagărul de la Auschwitz. copie. 6. 1952 1 612 . avea viciul beţiei. Originale. 24.2413 1566 Borisciuc Simion D. 1963 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1940 a fost înscris în organizaţia legionară. 4.12. exclus din Partid pentru că: era fiu de chiabur. copie.04. Original. Original. reconfirmată în 1964 şi 1966. a fost în captivitatea Armatei Americane. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât la primire arătase situaţia. Originale.07.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

percepţie.05. 41 613 . lb. Original.07. în 23. română.11. În 1955 s-a revenit cu o nouă adresă.10. era 1956 stăpânit de viciul beţiei. Membru de partid exclus pentru că: în perioada antonesciană a fost agent de 19. Original. între care aceea că era fiu de moşier. În 1956 s-a revenit încă o dată. 2 2420 289 Bornemisa György (Georg / Gheorghe) Persoană pentru care Partidul celor ce muncesc din Ungaria a solicitat relaţii. 30. nu a trăit viaţă de partid. Originale. Original. din „cunoscuta bandă «Ilie Lazăr»”. constatându-se că era fiu de moşier. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile cerute. în 1946-1947 a făcut politică titelistă. 1 2419 1533 Bornea Ion D. 1954 în care informaţia cu privire la originea socială a tatălui era corectată. rusă.2417 1521 Borlea Traian Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost decorat. 1 2418 1535 Borleanu Ioan Membru de partid exclus pentru că: a sprijinit acţiunile maniştilor. a făcut parte 24. maghiară. 1946-1948 a fost cârciumar. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din conducerea cooperativei. 1949 CCV a hotărât menţinerea deciziei.

CCV a hotărât menţinerea deciziei. 8 2424 102 Borodenko Grigori Vasilevici (Prepeliţă Mihail. era un element 1961 viciat. 5. Referinţe semnate de: Alexandru Guţan. beţiv şi scandalagiu.06. care a participat şi el. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: a ascuns că tatăl său a fost membru al organizaţiei legionare şi a ţinut şedinţe la 13. prin care s-au comunicat că în 1933 a fost condamnat la 15 ani de muncă silnică pentru spionaj în favoarea URSS. alte abateri. 1951 65 614 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. în mişcarea comunistă din România. Originale.2421 1532 Bornoiu Dragomir Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 22. 1 2422 1531 Bornuz Ilie Gh. legionară. Originale. copii. Moş Prepeliţă) Persoană care a solicitat un „act” din care să rezulte activitatea revoluţionară a sa şi a soţiei sale.06. Original. Ana Pauker şi Alexandru Rogojinschi. 5 2423 1530 Boroda Pavel Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 13. Adresă de răspuns a CCP către CC al PCUS. legionară.12.03. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut propagandă antisovie1950 tică. reconfirmată în 1972. Originale. Suman Maria Iosefina.

06. 27. membru exclus din Partid. membru de partid exclus pentru că era un element beţiv. făcând parte din fracţiunea troţkistului Molnar Gabor. Ardealul de Nord. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. şi arestat în 1947. 1970 4 2427 1528 Boros Adalbert (Bela) Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de agent voluntar în Garda controlului cetăţenesc a săvârşit abuzuri. 1953 Întrucât a avut purtare proastă la arestare şi la proces (şi alte abateri). sadice şi imoralitate. din 25. a fost în dezacord cu linia politică 1950 a Partidului. Originale. care provoca scandaluri. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1945 a fost exclus din Partid pentru atitudini brutale. Partid.2425 1529 Borodi Alexandru Miliţian la Cluj. 1 2426 3030 Borontiş Walter I. după ce s-a strecurat din nou în 19. alte abateri. Original. 7 2428 1525 Boros Aron A. cercetat în urma revizuirii situaţiei căderilor din 1941. CCV a hotărât menţinerea deciziei.03. 9 615 .05. în 1946. 5. Fost director al penitenciarului Miercurea Ciuc (1945-1946). Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru fals în acte publice. PC Maghiar şi PCR.02. reconfirmată în 1960. CCP a propus menţinerea deciziei. Originale. care a fost exclus din PC Francez.

CCP a propus: menţinerea deciziei. în 1941-1942 a vândut material de propagandă hitleristă. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a constatat că la căderea sa din 1953 1943 a avut purtare slabă şi a propus să-i fie menţinută calitatea de membru deciziei.06. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. să fie cercetată de „organele în drept”. 12. 2 616 . să fie exclusă din organizaţia de masă din care făcea parte. 2 2432 1564 Boros Ioan Membră de partid cercetată în legătură cu căderile din 1941 din judeţul Bihor.2429 1524 Boros Estera (Boroş) Membră de partid cercetată în urma revizuirii căderilor de la Someşeni.12. Original. a prădat şi jefuit populaţia sovietică. 1950 1 2431 2672 Boros Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost negustor şi s-a comportat brutal faţă de salariaţi.10. 25. Original. 3. Întrucât în perioada ilegalităţii a fost 1954 simpatizant activ al Partidului. după 23 august 1944 a refuzat să vândă cărţi „progresiste”.06. Original. 9. 1952 2 2430 1520 Boros Gheorghe (Boroş) Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut speculă. iar în parte motivele excluderii s-au dovedit neîntemeiate. Original. Întrucât a fost informatoare a contraspionajului hortyst (la fel ca şi soţul ei).

alte abateri. era „chiaburoaică”.12. la căderea din 1941 a 1953 avut purtare slabă. să fie demascat ca informator. 12 2434 1558 Boros Suzana Plutonier la Miliţia raională Oradea. (Boroş) Dispecer la Fabrica „Ianoş Herbak”. excluderea lui din Partid şi din 1952 organizaţiile de masă. condamnat penal pentru acte de necinste. Hotărâre reconfirmată în 1968. 4 2436 1537 Boroş Alexandru Membru de partid exclus pentru că în calitate de controlor financiar a fost 27. Original. revizuirea cazului Someşeni. CCP a hotărât: 10.03.2433 1562 Boros Iosif I. Original. să fie cercetat de „organele în drept”. membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor de la Someşeni. să fie scos din postul deţinut. Originale.06. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1955 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membră. 3 2435 1522 Boros Tereza (Sarosi Terezia) Membră de partid exclusă pentru că: 20. 1 617 . CCP a propus menţinerea deciziei. Originale. membră de partid cercetată în legătură cu 28.12. Întrucât a fost informator al Contraspionajului hortyst.

Întrucât acuzele nu s-au verificat. 4 2439 Boroş Francisc (Boraş) Director al Fabricii de ţigle şi ceramică „Mondial” din Lugoj. 8 2440 1523 2. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi cerut să fie scos din postul deţinut. Membru de partid exclus pentru că în februarie 1945. 1 2438 1526 Boroş Andrei A. mahalagioaică. a continuat să se îndeletnicească cu afacerile. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru de partid. Original. Ungaria. într-un lagăr administrat de armata 1960 americană. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de negustori. Original. în calitate de funcţionar. era cunoscută ca o femeie uşuratică şi 25.05.2437 1527 Boroş Ana Membră de partid exclusă pentru că: în 1937 şi-a deschis cârciumă. el însuşi fiind o perioadă negustor.11. CCP a hotărât clasarea cazului. Boroş Gavrilă Secretar-casier la Sfatul Popular al comunei Beclean.04. 1951 1 618 . judeţul Odorhei.02. de unde s-a întors în septembrie acelaşi an. membru de partid cercetat pentru că într-o sesizare 23. a plecat în Germania. 22/1972 anonimă se spunea că în postul avut ar fi 1972 obţinut foloase necuvenite. în timp ce era muncitor la fabrica de vagoane din Györ. unde a fost internat 27. 1952 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru de partid.

1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. sancţionată cu „vot de blam” pentru că: „a dus munca sectar” şi a întrebuinţat metode de comandă. membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” şi trimiterea în producţie pentru că: în 1938 a frecventat Casa Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale. naţionalist. judeţul Cluj. 1948 1 2443 1563 3. Copie. Totodată. Originale. Originale. Boroş Matilda Responsabilă de partid în comuna Bonţida.10. 1954 3 2444 1623 Boroş Vasile Membru de partid exclus pentru că: era un element şovin. în funcţia avută s-a comportat dictatorial. întrucât nu a ajutat-o să lichideze slăbiciunile pe care le avea în muncă. în lupta contra reacţiunii şi a chiaburimii s-a lansat în „certuri şi dueluri verbale cu epitete”.07. CCP a hotărât anularea sancţiunii. 1 619 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. dar i-a menţinut-o pe cea de trimitere în producţie.09. Original. aur şi pietre scumpe.2441 Boroş Karol Fost secretar al Comitetului regional de Partid Galaţi. ieşiri ostile regimului. cercetat 11. 9 2442 2852 6. student la Şcoala Centrală din Moscova a PCUS. Fără decizie. 30/1955 în legătură cu însuşirea din locuinţa unui 1951 fost moşier a unei cantităţi de mobilă. a avut 13. Boroş Stefan Responsabil de cadre la Sfatul Popular orăşenesc Oradea. a atras atenţia Comitetului judeţean PMR Cluj pentru atitudinea sa nejustă.

CCP a propus Secretariatului CC încadrarea lui în Partid cu stagiu de la 15.2445 1622 Borozan Iosif Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut propagandă naţionalistă şi antisovietică. (Béla) Membru de partid exclus în 1959 pentru că în 1943-1944 a făcut parte din 18. Membru al CC al UPM. 1959 şi 1960. Originale. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. însă propunerea a fost 1963 respinsă. În 1958 i s-a ridicat sancţiunea şi i s-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. pe front a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor sovietici.01. cercetat pentru că: la căderea din 1934 şi în închisoare a avut purtare proastă. În acelaşi an. iar în 1965 a fost reprimit în partid. s-a dovedit a fi necinstit şi duşman al Partidului. data deciziei. a solicitat primirea în Partid. Originale. s-a cerut Comitetului regional PMR Banat să-l primească în Partid fără stagiu de candidat. Partidul „Imredi”.05.02. Membru al PC Cehoslovac care. 1952 30 2446 2731 Borsi Iosif I. 5. după ce s-a repatriat. 6. În 1970 i s-a respins cererea acordare a stagiului din ilegalitate. Originale. Borsoveczki Adalbert A. era un element carierist şi individualist. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. 6 2448 1624 4 620 . Originale. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 14 2447 1611 Borsic Carol C.

Membru de partid exclus în 1952 pentru că era chiabur şi exploata braţe de muncă. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1940 a fost legionar. 4 2450 1620 Borş Constantin Membru de partid exclus pentru că: în timpul guvernării legionare a fost legionar activ. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a trimis cazul 1961 spre recercetare Comitetului regional PMR Iaşi. de grevă. Originale. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1956 meiate. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. o cercetare temeinică. 3 621 .09.07. 14. 3 2452 1618 Borş Ioan Gh.07. Originale. 1950 1 2451 1619 Borş Ioan A. Original. Deoarece excluderea a fost făcută fără 14. copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei.11. 3. a făcut propagandă în favoarea reacţiunii.2449 1621 Borş Alexandru Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1937-1940 a fost spărgător 23.

războiului antisovietic s-a înscris voluntar 1958 la Şcoala de subofiţeri de jandarmi. 1972 13 622 . de unde s-a reîntors în ţară după trei ani. Secretar al Comitetului raional PMR Pecica. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 1. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar după 23 august 1944 a refuzat să se „repatrieze”. că în 1940-1941 a fost membru al 1960 organizaţiei legionare. exclus din Partid în 1959 pentru 22. după ce a ajuns în Austria s-a rupt de grupul de excursionişti români cu care plecase şi a rămas la Viena.09. Originale. 6 2455 3075 Borşan Alexandru I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1951 pentru că: în 1940 a devenit cetăţean sovietic. fiind plecat într-o excursie în străinătate. 3 2454 1616 Borş Petru Şt. în timpul 19. reconfirmată în 1975. Membru de partid exclus pentru că în 1968. când şi-a dat seama că nu se poate sprijini pe „fugarii” cu care acolo luase legătura.07.2453 1617 Borş Ioan S. a luat parte la prinderea paraşutiştilor sovietici.

09. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a fost comandant de pluton şi comandant al Sectorului de jandarmi din Slobozia-Tiraspol. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1983. s-a dovedit a fi 1953 necinstit. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.08. în 1955 CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. a luat parte la războiul antisovietic şi a fost decorat. era căsătorit 28. cu fiica unui negustor. unde s-a purtat prost cu ostaşii. reconfirmată în 1958. 2. membru de partid exclus în 1952 pentru că: era de origine chiabură. Borşan Ioniţă I. 1970 reconfirmată în 1973 şi 1976. că apelantul a fost greşit încadrat în Partid. Originale. În 1978 CCP a constatat. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat constatarea. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1942 a primit din partea Guvernământului Transnistriei misiunea să elibereze autorizaţii şi permise pentru populaţia civilă. a plecat pe frontul antisovietic. 21.2456 1615 Borşan Dumitru Şef de serviciu la Direcţia Generală a Securităţii Statului. 3 2458 2778 31 623 . Întrucât principalele acuze s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. fiind sub influenţa propagandei fasciste antonesciene. 1952 5 2457 1614 Borşan Ion Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din cadrele vechii Armate burgheze. avea un cumnat fost legionar şi o altă rudă care a făcut parte din vechea Poliţie.

Originale.03. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Deoarece excluderea a fost făcută fără o cercetare temeinică. a căutat să 23. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 3 624 . datorită consumului excesiv de băuturi alcoolice. copie. alte abateri.2459 1613 Borşe Gheorghe Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Valea Vinului.01. Originale. a fost membru al organizaţiei „Baros Sövetseg”. membru de partid exclus pentru că era beţiv şi provoca scandaluri. 4. a săvârşit repetate acte 26. Original. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Maramureş. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reprobabile.06. (Excluderea a fost anulată şi a fost sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. 1960 6 2460 1612 Borşi Carol Membru de partid exclus în 1961 pentru că: în trecut a deţinut o prăvălie şi o cârciumă. 3. 1963 4 2461 1610 Borşoş Iosif Membru de partid căruia în 1950 i s-a anulat calitatea pentru că: a fost şofer al ataşatului comercial american.04. inducă în eroare Partidul susţinând că a 1953 avut activitate în mişcarea comunistă ilegală. 1977 CCP a propus.) Originale. menţinerea deciziei. 2 2462 3179 Borta Pavel Membru de partid exclus în 1975 pentru că. alte abateri.

Originale. Original. activ. 3 2464 3300 Bortaş Natalia (Burcă) Membră de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 3 2465 1626 Bortemir Emin E. (Fraţii săi au luptat în Spania 29. revoluţionare să fie luat în evidenţă. 3 2466 1628 Bortnyk Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în 1941 s-a înscris în Partidul Ardelenesc. 1950 1 625 . alte abateri. 1980 CCP a constatat că nu îndeplinea criteriile cerute şi a hotărât clasarea cazului. 5.03. Membru de partid exclus în 1947 pentru că: în 1938-1940 a fost legionar 12.07. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. republicană. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. soţul Nataliei Bortaş (Burcă) şi cumnat al lui Mihail Burcă.02. a deţinut un atelier şi a exploatat muncă salariată.2463 3299 Bortaş Dumitru Membru de partid.02. A solicitat ca pentru activitatea dusă în cadrul mişcării muncitoreşti 29.) 1980 CCP a recomandat Comitetului judeţean Suceava al PCR luarea ei în evidenţă. Originale.

27.02. era un element afacerist.2467 1625 Bortstein Izidor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de foşti 16. Originale. în care a exploatat muncitori. Original. reconfirmată în 1962. CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. de blam cu avertisment” pentru că a adus 1981 daune cooperativei. Originale. în 1946 a 1960 luat parte la şedinţe ale PSD-Titel Petrescu. Originale. nari. în 1941 a fost condamnat penal 1972 pentru deţinere ilegală de armă şi efecte militare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a deţinut un atelier de cizmărie. judeţul Olt. condusă de legio31. membru de partid sancţionat cu „vot 27. 6 626 . 2 2468 3073 Bortuzzo Anton Membru de partid exclus pentru că: în 1933 a demisionat din PSD şi s-a înscris în PNŢ Maniu. în timpul detenţiei (1943) s-a declarat german şi a cerut Comisiei de repatriere să fie repatriat în Germania.04. 8 2470 2616 Borţan Dumitru Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a luat parte la crime împotriva populaţiei sovietice de la Odessa.08. în 1940-1941 a fost şeful Secţiei manufactură şi textile a cooperativei „Aurora. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 2469 3335 Borţa Petre Preşedinte al CAP Cârlogani. a avut 1953 nereguli în gestiune. negustori. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1930.02. Membru de partid exclus în 1957 pentru că în trecut a făcut politică legionară.12. Originale. membru de partid exclus pentru că a săvârşit fapte de necinste (contrabandă cu 31. 3. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2471 3311 Borţan Sebastian C. 7 2472 1627 Borţescu Alexandru R. Mecanic-şef pe nava „Midia”.03. Originale. cu dreptul de a se adresa organizaţiei de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. pentru care 1980 a fost condamnat penal în Turcia. medicamente şi alte articole). 4. 1957 4 2473 1629 Borţoi Tănase Director adjunct la Direcţia Generală DCA. Originale. CCP a propus. reconfirmată în 1959 şi 1960. 1951 4 2474 1630 Borţun Dumitru M. acceptarea cererii. iar Secretariatul CC al PMR a hotărât. Şef al Biroului administrativ de la Şcoala de şefi de post de Miliţie din Alexandria. reconfirmată în 1985. În 1965 a fost reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. 1958 19 627 . membru de partid exclus în 1952 pentru că a transportat cu maşina şcolii pe speculantul Nicu Gălăţeanu.

1954 avea viciul beţiei.2475 1631 Borţun Nicolae Responsabil organizatoric la Fabrica de încălţăminte „Kirov” din Bucureşti. 5 628 .05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. condamnat penal de trei ori pentru 1958 neglijenţă în serviciu. Director al Organizaţiei Comerciale Locale (OCL) Turnu Severin. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2476 1485 Borţuş Nicolae (Neculai) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. postul avut a urmărit scopuri personale. diverse abuzuri. membru de partid exclus în 1962 întrucât a săvârşit 18. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 5 2477 1440 Borugă Ion P.04. exclus din Partid în 1953 pentru că: în 22. a fost 25. pentru care a fost 1963 condamnat penal.03. Originale.

a fost exclus din Partid pentru că şi-a însuşit banii din cotizaţii. 1951 24 2479 1435 5. copie. pentru încercarea de a induce în eroare a Partidul.29. a pus în funcţii de conducere la cooperative şi la Trustul Morilor subofiţeri deblocaţi. a făcut greutăţi în acţiunea de creare a întovărăşirilor agricole.04. în calitate de şef al Sectorului carnet şi statistică de la Comitetul orăşenesc PMR Craiova. a bătut un fiu de ţăran sărac. moşieresc.06. membru de partid exclus în 1952 pentru că: a făcut parte din aparatul de oprimare şi represiune al regimului burghezo. alte abateri. verificat pentru că: a numit ca activist al Sectorului de verificare al raionului un fost legionar. Judecător la Tribunalul Vaslui. 5. CCP a propus: să fie criticat. CCP a hotărât transformarea deciziei în „anularea calităţii” de membru.10. Boruz Ştefan Membru de partid exclus în 1952 pentru că: nu a dus viaţă de partid. s-a căsătorit cu fiica unui 1954 moşier. la fel ca şi autorii sesizărilor. În 1961. În 1963 şi 1966 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 629 . a sprijinit elementele duşmănoase. iar lipsurile sale să fie prelucrate în şedinţa Comitetului regional. CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Dolj. Original. Original.2478 2801 Borugă Nicolae Prim-secretar al Comitetului de Partid al Raionului Pleniţa. 1957 4 2480 1436 Boruzescu Tudor N. să fie cercetaţi mai mulţi responsabili cu cadrele din Regionala de Partid. alte abateri. Originale. elementele duşmane indicate.

Originale. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a înfăptuit o crimă. s-a purtat ca un zbir cu ţăranii şi 12. cu evreii din detaşamentele de muncă.08. 1950 Întrucât excluderea s-a făcut pe baza referinţelor unor persoane cu care apelantul a avut conflicte. membru de partid exclus pentru că 1955 ameninţa muncitorii şi îşi bătea soţia. 1 2484 1512 Bosănceanu Gheorghe Responsabil cu cadrele în organizaţia de partid şi preşedinte al cooperativei din plasa Răducăneni. 1 2482 2608 Borzaş Cornel Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. Original.2481 1437 Borza Mihai Responsabil al Grupei sindicale din cadrul Reviziei de vagoane CFR Lugoj. 12. ca pretor al plăşii Pueşti. CCV a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Tutova (19431944). regiunea Bârlad. 3 2483 1488 Borzoş Francisc Membru de partid exclus pentru că în 24.07. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. trecut a făcut parte din Partidul Nyilas. de chiabur. a fost cuzist şi era fiu 14.01.09. în 1949 calitate de subprefect al judeţului Tutova (1945) a luat şperţ şi i-a sprijinit pe legionari. Original. 2 630 .

07.) Întrucât a avut o poziţie autocritică. din lipsă de vigilenţă a primit un copil bolnav de o boală venerică.02. alte măsuri. a purtat discuţii cu caracter nepartinic şi naţionalist. din 1956. CCP a hotărât anularea deciziei. Original. a tras cu pistolul). 3 2487 1513 Bosman Persida (Tokai) Membră de partid exclusă pentru că: în calitate de responsabilă a creşei de copii de la Filatura Daci. rezultatul 10. Activist la Comisia locală a sindicatelor Buzău.04. în funcţia deţinută a avut o 1956 comportare imorală (beţii. „bandei” Uţă. la 1954 inventar i s-au găsit lipsă 10 cutii de compot şi 100 de napolitane. comandant de regiment în Trupele de Securitate.2485 1493 Boscu Iacob Gh. fiind îmbolnăvirea celorlalţi copii. Originale. legionară. iar în 1955 a condus unitatea în zona Rădăuţi. 5 2486 1494 Boscu Marin P. 1 631 . Bucureştii Noi. membru de partid exclus pentru că: în 1944-1946 a făcut politică ţărănistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Ofiţer. Originale. legături cu femei uşuratice. în perioada evenimentelor din Ungaria. exclus din Partid pentru că: în trecut a făcut politică 16. lichidând doi „bandiţi” din grupul lui Motrescu şi a prins unul. reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. CCP a hotărât: anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam cu avertisment”. în 1954 a acţionat 1958 împotriva unei „bande” din Făgăraş. (În 1948 a participat la prinderea 18.

menţinerea deciziei. se comporta brutal cu soţia sa şi consuma cantităţi excesive de alcool. reconfirmată în 1960. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. a fost condamnat 15. Originale. 7 2491 1509 Bossum Ştefan F. necorespunzătoare faţă de colegii de 1977 muncă.09. Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la prinderea partizanilor şi a fost decorat.2488 3182 Bosoancă Constantin Dan Z. Originale. avea atitudine 23. Membru de partid exclus pentru că: frecventa localurile publice. CCP a propus. Originale. 4. reconfirmată în 1956 şi 1960. Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului a scris articole cu conţinut antisovietic. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid.11. 1952 25 632 . 13 2489 1515 Bosog Nicolae N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9. 1957 3 2490 1517 Bosoltea Gheorghe I. alte abateri. în calitate de controlor economic (1946-1947) a susţinut elementele afaceriste.04. Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la prinderea partizanilor. cupură ziar. penal pentru fals şi însuşirea unei sume 1959 de bani.

burghezo-moşieresc. 3 633 . a comis fapte de 26. 1 2495 3164 Bostan Dumitru Membru de partid exclus în 1974 pentru că: a întreţinut relaţii extraconjugale cu diverse femei. în calitate de şef de cuib în Mişcarea Legionară. 11 2493 1518 Bostan Aftenie Membru de partid exclus pentru că a fost pretor al plăşii Tulcea (numit de PSD).09. Originale. De asemenea.11. menţinerea deciziei. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a hotărât. Hotărâre reconfirmată în 1985. menţinerea deciziei. şi a patronat acte de teroare. care privea cu ură 1951 politica muncitorească. 1976 CCP a propus. 1948 Întrucât acuzele s-au verificat. a săvârşit 15. Originale. 1 2494 2851 Bostan Dumitru Prefect al judeţului CâmpulungMoldova.02. unealtă credincioasă a regimului 21. a recomandat scoaterea lui din funcţie. CCP a hotărât menţinerea deciziei. necinste. Copie. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.09.2492 3158 Bostaca Dumitru (Bostacă) Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru luare de mită. 16. Original. membru de partid cercetat pentru că în 1940-1941. CCP a propus.

CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 1961 5 2497 1495 Bostan Gheorghe C.2496 1519 Bostan Gheorghe Activist la Secţia de propagandă şi agitaţie a Comitetului regional de Partid Bacău. membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. Membru de partid exclus pentru că a 11.03. fost condamnat penal pentru huliganism. condamnat penal pentru că a acoperit 1956 faptele săvârşite de elementele necorespunzătoare cu care s-a înconjurat. Originale. Originale. 9. 3 2499 1497 Bostan Ioan I. exclus din Partid pentru că în 1939-1940 a activat în organizaţia legionară.03. Întrucât motivele s-au dovedit neînte1956 meiate. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar. alte abateri.07. a luptat pe frontul antisovietic.08. Originale. 5 634 . a fost 16. Director al GAS Serbeşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 19. regiunea Bacău. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1964 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2498 1507 Bostan Gheorghe I. a avut legături cu chiaburii. Originale.

1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.2500 1496 Bostan Ion C. moşierească. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. cazul a fost clasat. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi primirea lui în Partid ca membru nou. Hotărâre reconfirmată în 1967. 9. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Basarabia.03. În 1958 a solicitat acordarea stagiului din 1945. 6 2503 1500 Bostan Vasile I. în 1940 a fugit din 30. întrucât şi-a retras apelul.14. a avut manifestări antisovietice şi a adăpostit în casă elemente duşmănoase. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. 4 2501 1498 Bostan Mihail Membru de partid exclus pentru că: în 1936 a luat parte la pelerinajul legionar Moţa şi Marin. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 s-a înscris în Partidul cuzist. la Orhei.02. În 1959 a fost exclus din Partid pentru că în anii 1940-1941.04. Originale. sub regimul sovietic. 1955 15 635 . în 18.08. alte abateri. Original. 1950 până în 1944. Originale. în 1941 s-a dus la Cernăuţi. însă. 1940 a luat parte la o şedinţă legionară. Membru de partid exclus pentru că a fost comisar în poliţia burghezo. în 1969 a fost repus în drepturile de membru de partid. 1 2502 1499 Bostan Vasile C. când s-a refugiat din nou. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru motive neprecizate.

membru de partid sancţionat în 1961 cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: a săvârşit o serie de abateri de 19. CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în perioada 1941-1942. Originale. Originale. 1 2507 1511 Boşică Gheorghe Director al Laminorului de ţevi din Roman. la disciplina de partid şi de stat. tice. CCP a propus menţinerea deciziei. a participat la jefuirea colhozurilor. reconfirmată în 1979. 6. 10 636 . Originale. membru de partid exclus pentru 12. avut manifestări duşmănoase faţă de 1954 URSS şi regimul de democraţie populară. 1959 alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.10. alte 1965 abateri. 1950 1 2506 1489 Boşcenco Ştefan Membru de partid exclus pentru că în timpul stagiului militar (1951-1952) a 17. pe frontul antisovie29. 4 2505 1502 Bosteag Gheorghe Membru de partid căruia i s-a anulat încadrarea pentru că în 1941 s-a refugiat din calea Armatei Roşii. că: în trecut a activat în organizaţia 1960 legionară.09.12.02. alte abateri. 7 2508 3291 Boşneag Dimitrie Toma Director al Întreprinderii „Marmura” din Simeria.2504 1501 Bostănică Ion V.

03. (Buştenaru) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a obţinut un loc de muncă prin susţinerea politicii lui Argetoianu. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. CCP a recomandat 1963 Comitetului regional PMR Banat recercetarea cazului. 23 2511 1503 1 2512 1505 3 2513 1508 47 637 . Boşteanu Constantin Şef al Secţiei Artă şi cultură al Raionului PMR Baia (1948-1953). antisovietic a fost decorat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. iar în anii 1940-1941 a fost membru al organizaţiei legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5. a făcut 1959 afaceri speculative. Întrucât excluderea s-a făcut fără o 30. exclus din Partid pentru că: a luat parte la 16. Originale. (Decizia a fost menţinută). CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.03. cercetare temeinică. influenţat de elementele legionare.05. Boştinaru Ilie I. războiul antisovietic. Original. Originale.2509 1516 Boşoiu Petrache Membru de partid exclus pentru că. începând din 1932. a comis o serie 1954 de acte de necinste. pe frontul 12.11. Originale. alte abateri. s-a manifestat ca legionar. unde a participat la 1954 jafuri şi a fost decorat. reconfirmată în 1960 (de două ori). a fost 21. Boştina Constantin Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din organizaţia legionară. 1960 5 2510 1510 Boşoteanu Florea Membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu mic-burghez şi în anturajul unor legionari activi.

dobândind astfel bunuri în mod 18. însoţit de declaraţii în care renunţa la calitatea de membră. CCP a hotărât respingerea propunerii 17. Originale. a săvârşit acte de necinste.02. nu s-a mai interesat de situaţia sa. a avut atitudine duşmănoasă faţă de PCR. CCP a propus. reconfirmată de CCP în 1955. în timpul secetei a făcut afaceri cu alimente. Original. şi anularea încadrării ca membru de 1955 partid din anul 1946.04. 3 2516 1669 Bot Silviu Gh. în calitate de gestionar.08. 1 638 . 1. CCV a hotărât menţinerea deciziei. întrucât nu a trăit viaţă de partid şi. reconfirmată în 1980. Originale.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1973 41 2515 3125 Boştiog Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de secretar al PSD. În 1982 a fost reprimită în Partid. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. faptă pentru care a fost judecat pe 1975 baza Legii 18. A solicitat să fie examinat cazul său şi să fie reîncadrată în Partid. după verificare. 4. 1951 7 2517 1668 Bota Alexandru Persoană pentru care s-a propus primirea în rândul candidaţilor de partid.2514 3087 Boştină Petria Membră de partid exclusă pentru că a trimis de două ori carnetul de partid la CC al PCR. ilicit.

06. 1 2519 2858 Bota Gheorghe Secretar al Comitetului de plasă Lăpuş. 4 2521 1698 Bota Ioan (Costin) Responsabil de cadre al organizaţiei de bază din comuna Band.2518 1670 Bota Clara (Segal) Membră de partid exclusă pentru că: în trecut soţul ei a fost funcţionar la Legaţia Română din Berlin. 1 639 . exclus din Partid pentru că: a întreţinut 12. legături cu elemente chiabure. avea aceeaşi mentalitate burgheză. să 29.08.09. rasiale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a lucrat ca guvernantă la diferiţi 1950 boieri. legionară. Original. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. din 1941. judeţul Mureş. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. să se verifice averea pe care a acumulat-o în urma metodelor necinstite. a avut 1950 ieşiri şovine. cu care în 1946 a plecat în Palestina (împreună cu acesta a participat la o şedinţă sionistă). exclus din Partid pentru că a făcut diverse afaceri. fie deferit justiţiei pentru a răspunde de 1948 faptele comise. ea însăşi a fost traducătoare la Misiunea Militară română de pe lângă Legaţie.07. 1 2520 1671 Bota Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 29. Copie. când soţul său a divorţat de ea pe motive 28. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. în 1945 s-a recăsătorit cu un negustor. alte abateri.

trecut a fost şef de cuib legionar. motiv pentru care în 1970 a fost exclus din nou.01. A condiţionat însă primirea în Partid de acordarea unei pensii de ilegalist şi. deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu 1968 stagiul avut anterior. pentru că nu i s-a dat satisfacţie. de după 23 august 1944. în 1946 a refuzat să meargă în alegeri cu BPD. a făcut greutăţi Frontului Unic Muncitoresc.12. 4. alte abateri. Originale. 1957 4 2523 1700 Bota Mihai Membru de partid exclus pentru că în 15.10. CCP a hotărât transformarea sancţiunii în „retragerea calităţii” de membru. a dezbinat muncitorii din întreprinderi. solicitare acceptată.2522 1699 Bota Ioan I. (Ion) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Membru de partid exclus pentru că: în munca de organizare a sindicatelor din judeţul Făgăraş. a declarat că renunţă la calitatea de membru de partid. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2524 2984 Bota Mihai M. Ulterior a făcut cerere de acordare a stagiului de partid din 1928. alte abateri. când s-a înscris în PSD. Întrucât motivul principal de excludere (că ar fi acţionat împotriva unităţii de acţiune a clasei muncitoare) s-a dovedit neîntemeiat. Original. Originale. 22 640 . CCP a hotărât anularea 15.

4 641 . în timp ce făcea parte din 23. iar copilul a fost dus la Casa Copilului unde. Comitetele de control cetăţenesc.01. secretar al organizaţiei de bază. În urma apelului. Original. membru de partid exclus pentru că: în 1940 a participat la 25. I-II) Bota Nicolae Secretar al Comitetului regional de Partid Cluj. 1 2527 1686 1. Titularul dosarului nu a făcut apel.09. câteva şedinţe legionare.10. 3 (vol. sancţiunea de „mustrare”. Cadru al Miliţiei. după 5 luni. Originale. 1957 Originale.44/1957 2525 (vol. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Copie. Bota Vasile Profesor la Liceul mixt german din oraşul Stalin (Braşov). 4. CCP i-a menţinut 17. II) 2526 2850 Bota Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a fost primar în comuna Moghilev. 1957 29 (vol. 1953 2 2528 1685 Bota Vasile Gh. sancţionat cu „admonestare” pentru „atitudine nepartinică”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a primit 1947 mită.04. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut scoaterea lui din cadrele învăţământului. a murit de hepatită epidemică. exclus din Partid pentru că în timpul studenţiei a făcut propagandă antisovietică şi a participat la şedinţe legionare. Originale. întrucât fiica sa a născut un copil fără să fie căsătorită. în 1945. I) 1683 Idem. era un element 1962 afemeiat şi avea viciul beţiei.

Originale. el era informator acoperit. prin 1956 fals. Botârloianu Dumitru D. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat.06. reconfirmată de CCP în 1957.01. CCP a propus. (În realitate. Hotărâre reconfirmată în 1980. pentru respectivele fapte a fost „reţinut” doi ani pentru reeducare. Ofiţer de Securitate la Regiunea Stalin (Braşov).) CCP a constatat că a fost înscris în scriptele MAI după indicaţiile Partidului şi a propus Direcţiei de Cadre să ia măsuri ca numele său să fie şters de acolo. Activist al CC al UTM. 70 2530 1454 3 2531 2856 6. cu care avea un copil. fiind introdus în lagărul de la Slobozia. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1978 pentru că a comis ilegalităţi şi a pretins bani sau alte foloase necuvenite. membru de partid exclus pentru că a compus poezii fasciste. 8 642 . Antonescu şi calomnia URSS şi Armata 1951 Sovietică. în care susţinea pe Ion 24. Botea Mihalache Membru de partid cercetat pentru că în 1945 a fost trecut în toate registrele Ministerului de Interne ca legionar. căsătorindu-se 13.2529 1687 Botău Ion St. şi-a însuşit.05. reconfirmată în 1960. Originale. cu fiica unui fabricant.12. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 22. o sumă de bani din Fondul special. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a divorţat de soţia sa. Copie. 1948 1 2532 3279 Botea Vasile V. membru de partid exclus pentru că: s-a înconjurat de elemente duşmănoase regimului.

Originale. care a solicitat 19. alte abateri. patronilor. Membru de partid exclus pentru că: în 1937 a fost informatorul Legiunii de Jandarmi şi provocator. cărora le făcea favoruri. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. perioada frontului antisovietic 1951 o avea neverificată.06. Bacău. CCP a hotărât anularea deciziei. Originale.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Activist la Comitetul regional de Partid Constanţa. Boteanu Petre Activist al CC al Frontului Plugarilor. membru de partid exclus pentru că a întreţinut relaţii cu chiaburii. 10. Boteanu Ioan B. 60 2534 1679 Boteanu Dumitru N. în calitate de preşedinte al Sindicatului CFR s-a dovedit necinstit. Preşedinte al Sindicatului Forestier Dărmăneşti. Ţinând cont de activitatea lui poziti1954 vă. 1947 În 1961 s-a constatat că acuza principală era neîntemeiată.08. pentru reîncadrare urmând a se adresa organizaţiei de partid de la locul său de muncă. 18. Originale. Original. 6 2535 1678 4 2536 1677 1 643 . membru de partid exclus pentru că: a servit interesele 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2533 2627 Boteanu Constantin Gh. reconfirmată în 1959. acordarea stagiului din 1939. motiv pentru care sancţiunea i-a fost ridicată. 1963 CCP i-a acordat stagiu de la 23 august 1944.07.

1958 5 2541 1672 Botez Constantin Membru de partid exclus pentru că 24.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a cerut să fie ţinută în evidenţa „organelor în drept” şi să fie scoasă din învăţământ. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. iar CCP a hotărât clasarea cazului. (Măgureanu Sanda) Profesoară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât între timp i s-a dat 1956 posibilitatea să devină candidat de partid. 1952 5 2539 1674 Botez Alecu Persoană care a cerut clarificarea situaţiei de partid. Originale.12. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale.03. Originale. 10.05. 2 2538 1675 Botescu Constantin D. în 1946 a fost condamnat penal pentru bigamie. 3. întrucât a rămas neverificat. 2 2540 1673 Botez Alexandru Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din „Frăţiile de Cruce legionare”. Originale. soţul ei era fiu de moşier şi 17. Membru de partid exclus pentru că: în 1941 a plecat voluntar pe frontul antisovietic. reconfirmată în 1958. 5 644 . era un element afacerist şi vicios. alte abateri. duşman al regimului. reconfirmată în 1960. Originale.2537 1676 Boteanu Săndiţa A. a renunţat la apel.09. membră de partid exclusă pentru că: a trăit în anturajul elementelor duşmănoase. 6.

avea fraţi legionari notorii. reconfirmată în 1970. Botez Elena Membră de partid exclusă pentru că: fiind urmărit de Siguranţă. participat la evacuarea forţată a populaţiei 1950 civile. Originale. Botez Ion I. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. iar Secretariatul CC al 1951 PMR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că: a luptat pe frontul antisovietic. Originale. Original.04. Şef al Secţiei Organelor conducătoare de Partid. Viena să-şi ia fiica. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. cercetat pentru că: ar fi promovat în funcţii de răspundere elemente duşmănoase. sindicale şi UTM de la Regiunea PMR Putna. în 1937 soţul ei a plecat la Viena. Original.2542 1697 Botez Constantin Activist la Secţia de propagandă şi agitaţie a Comitetului raional de Partid Sânicolaul Mare (1950-1951). scoaterea sa din funcţie şi trimiterea în producţie.07. Botez Gheorghe C. în 1937 a mers la 12. 28.12. căruia i s-a anulat calitatea de membru deoarece a cerut să plece în regiunea Iaşi. 2 2543 1696 7 2544 1695 1 2545 1694 6 645 .06. avea neînţelegeri în familie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. pentru că 28. însă restul acuzelor erau neîntemeiate. În august acelaşi an. iar în 1947 a dus-o 1954 înapoi. alte abateri. a avut legături de prietenie cu legionarii. 1955 Întrucât situaţia sa nu a fost analizată temeinic. unde a 23. CCP a constatat că apelantul a dat dovadă de lipsă de vigilenţă faţă de rudele sale.

Copie. care au propus să fie primit în Partid. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din cercurile 24. Originale. alte 1950 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1948 1 2547 417 Botez Nicolae Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 1 2550 1658 1 646 . luat parte la acţiuni împotriva partizanilor 1950 sovietici. 5 2548 1662 Botez Nicolae I. conducătoare ale partidelor reacţionare. a 14.07. 1 2549 1663 Botez Pavel Secretar al organizaţiei AP Bacău. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 26. alte abateri. femei). Membru de partid exclus pentru că: în timpul războiului antisovietic a luat parte 19.08. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1970 1930. să fie cercetaţi Luca Golovanu. CCV a hotărât menţinerea deciziei.08. 1950 era un pasionat jucător de cărţi. la acţiuni împotriva partizanilor.03. Ana Golovanu şi Mudiţ. Botez Teodor Membru de partid exclus pentru că: a fost ofiţer superior în vechea armată.09. 9.2546 2857 Botez Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din „Frăţiile de Cruce” legionare. Original. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. Originale. ducea o viaţă uşuratică (chefuri.

Originale. Întrucât apelantul a recunoscut acuze. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. CCP a hotărât clasarea cazului. Hotărâre reconfirmată în 1962 şi 1965. în 1946 s-a 1951 încadrat în PNŢ.06. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. 15. 1954 3 2554 1729 Botez Tudor Gh. 8 2552 1657 Botez Traian D. Membru de partid exclus pentru că şia pierdut carnetul. CCP a hotărât anularea deciziei.10. 5. exclus din Partid în 1952 pentru că şi-a însuşit banii de la CAP Laza.1959 le. Originale. În 1966 sancţiunea i-a fost ridicată. manifestări duşmănoase. Originale. 3 2553 1656 Botez Trifan Fost activist la Judeţeana PMR Vaslui. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea 19.05. a avut 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. 4 647 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.2551 1680 Botez Traian D. avută anterior şi sancţionarea cu „vot de 1955 blam”. copie. Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic şi la acţiuni împotriva partizanilor. Preşedinte al Comisiei de revizie a Comitetului raional de Partid Murgeni. motiv pentru care a fost condamnat penal.

Originale. reconfirmată în 1955. Secretar de partid al plăşii Negreşti. 1 2556 1727 Botezan Eugeniu V. fost condamnat penal pentru delapidare.07. membru de partid exclus pentru că. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut politică cuzistă şi legionară. a făcut afirmaţii antipartinice. căpitan. membru de partid exclus pentru că: folosea metode de comandă. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1960 În acelaşi an. 1954 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2555 1728 Botez Vasile P. Membru de partid exclus pentru că în 29. a 1953 avut manifestări reacţionare.11. Locţiitor politic de companie la Regimentul de Securitate Bucureşti. Fost secretar al Filialei ARLUS Ilfov. ulterior a 16. 13 2558 1688 Botezan Petre P. dată fiind poziţia lui autocritică. 1940 s-a înscris în Mişcarea Legionară. 4 648 . sub influenţa propagandei burgheze. 4 2557 1682 Botezan Ioan Gr. Originale. Originale.07.05. organizaţii politice. 14. luând parte la toate acţiunile huliganice întreprinse de respectivele 13. s-a recomandat organizaţiei de bază să-i examineze cererea de primire în rândul candidaţilor de partid. regiunea Iaşi.

CCP a propus. Activist la Secţia de agitaţie şi propagandă a Comitetului judeţean PMR Buzău. 1958 4 649 . Original. copie. 9.03. a avut manifestări reacţionare.04. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: pe frontul antisovietic a luat 25.09. CCV a hotărât menţinerea deciziei. copie. 1 2561 1690 Botezatu Damian S. 1 2562 1691 Botezatu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1946 a fost în anturajul unor elemente reacţionare şi făcea propagandă împotriva Partidului. 1951 alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. parte la acţiuni împotriva partizanilor. în 16. 4 2560 1689 Botezatu Constantin Secretar de plasă. membru de partid exclus pentru că: a trăit într-un mediu legionar. menţinerea deciziei. Originale.2559 3354 Botezan Remus Membru de partid exclus pentru că înainte de 23 august 1944 a făcut parte din aparatul de opresiune burghezo26. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.01. munca avută şi-a însuşit din bunurile 1949 organizaţiilor. moşieresc (ca ajutor de comisar la 1985 Chestura Poliţiei din Sibiu). Originale.

Originale. 4 650 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.2563 1692 Botezatu Ecaterina Activistă la Raionul de partid Iaşi. (Jănică) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1936 s-a înscris şi a activat în Partidul cuzist.10.01. elemente duşmănoase. 1954 1 2564 1693 Botezatu Gavrilă Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat la cuzişti. Original. fiind şi primar. Originale. exclusă din Partid pentru că: era fiică de chiabur. 14 2566 1660 Botezatu Janică V. a întreţinut legături cu 14. Original. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. i-a recomandat să se adreseze organizaţiei 1957 de bază pentru primirea în rândul candidaţilor de partid. a avut abateri de la morală.10. avea viciul beţiei. 3. cărora le-a divul. 5. 1952 1 2565 1661 Botezatu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur cârciumar. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior.1960 gat secretul de partid.12. a fost condamnat penal pentru acte de necinste. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi 19. alte abateri. copie.

Botezatu Toader Membru de partid exclus pentru că a refuzat să mai plătească cotizaţia şi să participe la viaţa de partid. locotenent-major. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „retragerea calităţii” de candidat de partid.05. Originale. său politico-ideologic şi profesional. Originale. candidat de partid exclus în 1958 pentru că: nu a făcut eforturi pentru ridicarea nivelului 30. alte 1959 abateri. 1958 1 651 .04. 44 2570 2685 4. Original. 22/1954 „provocatoare”. Întrucât şi-a recunoscut lipsurile şi şia retras apelul. pe motiv că 25. CCP a hotărât clasarea cazului. Vasile Lăzărescu. Întrucât şi-a recunoscut abaterile. a făcut parte dintr-o bandă care se ocupa cu spargerea vagoanelor de marfă. nu i se dădeau o funcţie şi o retribuţie mai 1980 mari. adresate lui Petru Groza. CCP a clasat cazul.06. prin care i se imputau anumite aserţiuni 10. 4 2568 3317 5 2569 Botezatu Vasile Vice-preşedinte al Sfatului Popular al regiunii Timişoara. cercetat în urma sesizării mitropolitului Banatului.01. 1954 CCP a constatat că cele imputate erau neîntemeiate. copii. Botezatu Vasile Persoană exclusă din rândul candidaţilor de partid pentru că: în anii 19481949 s-a ocupat cu specula. Originale. motiv pentru care a propus clasarea cazului. avându-şi originea în conflictele de natură personală. părinţii săi s-au ocupat cu negustoria şi au avut atitudine duşmănoasă faţă de Partid şi regim.2567 1659 Botezatu Spiridon Comandant de companie la UM 03869 Bacău.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: în 28. 25 2574 2947 Both Ecaterina Responsabilă cu cadrele la CFR Cluj. exclus din Partid în 1957 pentru că în trecut a făcut parte din 10. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară.2571 1664 Botezatu Vasile N. copii. 1 652 . reconfirmată în 1960 şi 1961. regiunea Gorj.10.12. bigotă şi străină de 1949 „morala proletară”. trecut a fost şef de post de Poliţie. era beţiv şi afemeiat. CCP a hotărât menţinerea deciziei. organizaţia legionară. membră de partid exclusă pentru că s-a 29. din Comisia de triere a evreilor. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. dovedit a fi necinstită. reconfirmată de CCP în 1966. 3 2572 1665 Botgros Atanase Preşedinte al Comitetului Provizoriu al comunei Văgiuleşti. 1 2573 1666 Botgros Ion C. Originale. Originale. a dus 1951 activitate de subminarea a transformării socialiste a agriculturii.08. Membru al Comitetului raional de Partid Turnu Severin. în 1941-1944 a fost agent la Siguranţa din Cernăuţi. unde a făcut parte 14. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Copie.02. Original. în 19451950 1948 s-a ocupat cu negustoria.

03. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 2576 1470 Both Teodor Membru de partid exclus pentru că în 27.2575 1471 Both Francisc Fost secretar al judeţenei UPM Hunedoara.09.02 1959 4 2578 1468 Botha Liviu V. trecut a fost poliţist. a avut lipsuri în gestiune. ca redactor la ziarul „Drumul 28. reconfirmată în 1958 şi 1963. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a 12. Cercetător la Institutul Politehnic Cluj. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. care şi-a părăsit familia. alte 1962 abateri. 5 653 . 10. 1 2577 1469 Both Viorel Comandant de companie la Batalionul de Securitate Dej.11 socialismului”. care a apărut cu greşeli politice. Original. membru de partid exclus în 1958 pentru că: a exploatat braţe de muncă. Originale. Originale. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în calitate de administrator la diverse firme. Originale. nu a controlat articolul de 1954 fond. căsătorit cu fiica unui chiabur.03. membru de partid exclus în 1958 pentru că era un element beţiv şi afemeiat.

a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. 27. În 1955 a fost reîncadrat în Partid cu vechimea din 1946. CCP a hotărât anularea încadrării în Partid şi a cerut să fie scos din funcţia deţinută. misiuni speciale. a fost membru al PC Francez. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 2 2580 1455 Botilă Marcu Administrator la Oficiul CFR. membru de partid exclus pentru că şi-ar fi însuşit mărfuri. membru de partid cercetat pentru că: fiind membru al UTC din 1931. s-a dovedit necinstit. în 1938-1946 a fost în Franţa. pentru care a fost 1952 decorat. la căderile avute a avut purtare proastă în faţa duşmanului de clasă. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din poliţia burghezo-moşierească.03. cu menţiunea că din 1941 a fost membru al PCF.11.2579 1467 Botici Zaharia Gh.06. 2 2581 1847 Botnar Octav (Bodnar / Bundorf Osvald) Inspector la Direcţia Vămilor. Plutonier la Miliţia Arad. unde a făcut parte din Rezistenţa Franceză – FTP (Franctirori şi Partizani). Întrucât CCP a constatat că acuza era 1951 neîntemeiată. Întrucât a ascuns purtarea proastă la căderi. iar activitatea lui din Franţa nu putea fi verificată. a îndeplinit 21. 4. cu care a făcut afaceri. Original. 1952 38 654 . Original.

regiunea Cluj.08. 24. sancţiune care să-i fie trecută în cartea de evidenţă. alte abateri. ca primar de comună şi-a 24. raionul Brăneşti. 15 655 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. regiunea Suceava.01. reconfirmată în 1960. Original.2582 1453 Botnaru Constantin Magazioner la GAC „Ilie Pintilie” din Dorneşti. Original. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de pădurar. faptă pentru care a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2585 1450 Botoc Ioan Membru de partid exclus în 1951 pentru că: tatăl său a fost şef de cuib legionar. exclus din Partid în 1949 pentru că: a avut abateri imorale. regiunea Bucureşti.06. a ascultat posturi de radio imperialiste. 1954 1 2584 1451 Botoagă Ştefan Secretar al organizaţiei de bază din comuna Progresul. a distrus carnetul de partid al soţiei sale. pe care l-a vândut la piaţă. CCP a hotărât anularea deciziei. 1956 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „admonestare scrisă”. 1954 1 2583 1452 Botoacă Constantin Secretar al Comitetului de Partid din plasa Cilău. Original. a promovat în munci de răspundere elemente imorale.01. Originale. raionul Rădăuţi. sprijinit rudele chiabure. exclus din Partid în 1952 pentru că. 8. a încălcat dispoziţiile Ocolului Silvic. membru de partid exclus în 1952 pentru că a furat o cantitate de grâu. 6.

1957 10 2589 1458 Botos Iosif Membru de partid cercetat în legătură cu revizuirea căderilor din 1941 (Acăţari). Original. întreţinea legături cu socrii săi chiaburi. antisovietic a fost decorat. CCP a constatat că: era un vechi trădător al clasei muncitoare. alte abateri. Originale. Membru de partid exclus pentru că: tatăl său a fost subofiţer de jandarmi şi a făcut politică liberală. Membru de partid exclus în pentru că: în trecut a fost ofiţer activ.06. a dus o politică de aţâţare contra URSS. care încă de la arestarea sa în 1925 a devenit informator al Siguranţei române. alte abateri.2586 1472 Botoman Ion R.02. cu care întreţinea legături. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut speculă. reconfirmată în 1966. şi-a neglijat 1951 familia şi copiii. motive pentru care a propus cercetarea lui de către „organele în drept”. Originale. a umblat în stare de ebrietate şi a întreţinut legături cu diverse femei. 1953 70 656 . a afirmat că acolo este ca întrun „lagăr imperialist”. avea un frate „fugit” în Franţa. 3. 8. 1 2587 1466 Botoncea Alexandru Membru de partid exclus în 1953 pentru că. a ţinut legătura cu contraspionajul hortyst. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. copii. pe frontul 13. 5.05.05. 1954 1 2588 2790 Botoran Ştefan D. fiind trimis la Şcoala de Partid de 6 luni.

CCP a hotărât menţinerea deciziei.05.05. în acţiuni anarhice. s. Originale. 2 2592 1456 Botoş Elek Angajat al Poliţiei judiciare din Oradea. Original. membru de partid exclus pentru că: fiind implicat într-o altercaţie într-o cârciumă. 3 657 . împotriva populaţiei civile. care în ilegalitate s-a alăturat mişcării muncitoreşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12.28. CCP a hotărât anularea deciziei şi sancţionarea lui cu „vot de blam”. Membru de partid exclus pentru că în 1960 a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru uneltire contra ordinii 28. a rănit mortal un negustor şi mai uşor alţi doi consumatori. Originale. a căsătorit cu fiica unui fost moşier 1955 dislocat. Original. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.05. 1952 Întrucât era un element muncitoresc.2590 1461 Botos Traian Membru de partid exclus pentru că pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni 24. 1 2591 2733 Botoş Aurel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de inspector pentru Legea speculei a primit mită de la diverşi negustori. 3 2593 3144 Botoş Ioachim L. sociale (a trimis o scrisoare anonimă cu 1976 conţinut „calomnios”). s-a lăsat antrenat de către troţkistul Gavril Molnar 21.

a luat şperţ. 5. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. 1960 4 2596 1460 Botoş Titus V. membru de partid exclus pentru că: în 1932-1938 a avut manifestări şovine. în 1942-1944 a urmat Şcoala de teologie din Oradea. a fost membru al organizaţiei „Centrul Naţional de Muncă”. 19 2597 1462 Botoşan Dumitru A.06. făcut parte din Mişcarea Legionară. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Director al Direcţiei regionale de statistică Baia Mare. Originale. Membru de partid exclus pentru că a 24. s-a dovedit necinstit. reconfirmată în 1964. Originale. 4 2595 1459 Botoş Ştefan K.2594 1457 Botoş Ioan L. Biroului juridic al Poliţiei Populare şi şef 1961 al Legiunii de jandarmi a judeţului Maramureş.04. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. calitate de gestionar. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: în 1942 s-a înscris în Partidul fascist „Imredi”. 4 658 . s-a înconjurat de elemente duşmănoase.03. în 18. Originale. Originale. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că. ca şef al 27.

05. Original. Întrucât faptele i-au fost tendenţios 1964 interpretate. membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a făcut parte din conducerile diferitelor 21. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 5 2601 1465 Botu Grigore Director la Direcţia Generală GAS din Ministerul Agriculturii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2599 1464 Botoşneanu Maria Membră de partid exclusă pentru că în 1940 a făcut propagandă antisovietică în Basarabia şi s-a refugiat în România. 2 659 . organizaţii naţionaliste. alte abateri.04.2598 1463 Botoşan Maria Membră de partid exclusă pentru că: în 1920 a fost spărgătoare de grevă. alte abateri. Original.05. 1950 1 2600 1667 Bott Iuliana (Kaszteiner) Membră de partid exclusă pentru că sub influenţa lui Bott Ştefan (element duşmănos. avut legături cu elemente social-demo1950 crate de dreapta. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. titelist) ar fi neglijat munca de partid. 6. a 31. CCV a hotărât excluderea ei din Partid. Original. 25.05. a fost om de 1954 încredere al lui Emil Haţieganu.

3. Originale. în calitate de activistă a Direcţiei Treburilor CC al PMR. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.2602 2629 Boţa Elisabeta (Negruti) Secretară a Uniunii sindicatelor de salariaţi casnici. Originale. Original. 1948 4 2603 3105 Boţa Maria Membră de partid exclusă pentru că a 19.03. pentru ca în 1956 CCP să-i admită cererea. 4 2604 1684 Boţa Nicolae Responsabil artistic la Ansamblul Artistic al CGM. 1941 2 2605 3421 Boţan Simion Membru de partid exclus pentru furt şi complicitate la delapidare din avutul 30. Originale. obştesc.01. CCP a hotărât primirea ei în partid ca membru nou. 8. CCP a propus acordarea stagiului cerut.01. cu interdicţia ca timp de doi ani să ocupe posturi de răspundere în Partid. fost condamnată penal pentru fals în acte. 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a solicitat acordarea stagiului de partid din 1934. 1982 CCP a propus. verificată întrucât la căderea din 1940 a avut purtare proastă. 5 660 .04. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului de partid din 1934. Ulterior. menţinerea deciziei.

Originale. deşi era căsătorit. CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. a sustras ulei pe care l-a vândut la preţ de speculă.2606 3049 Boţoc Ion Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 19. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 4 2607 3289 Boţoc Viorel Subofiţer de Armată. o altă femeie. 9 2608 1490 Bouleanu Stan Membru de partid exclus pentru că: era un element cu trecut fascist şi atitudine duşmănoasă faţă de URSS. a fost negustor şi comandant al garnizoanei legionare Târgu Neamţ. 1979 CCP a propus. alte 27. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 2609 2859 Boureanu Eduard Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică legionară. a convieţuit cu 26. membru de partid exclus în 1975 pentru că: a săvârşit repetate abateri de la ordinea şi disciplina militară. Copie. fată de origine germană. reconfirmată în 1955. 1 661 . s-a căsătorit cu o 29. abateri. Originale.09. 1971 legionară.03. Hotărâre reconfirmată în 1985.07. în calitate de 1948 funcţionar la Fabrica de ulei CFR din Titu.03. Originale.

1957 32 (vol.05. aşa cum pretindea.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât acuzaţiile nu s-au putut proba. CCP a constatat că nu a contribuit cu bani la Ajutorul Roşu.09. membru de partid pentru care 18.09. CCP a hotărât clasarea cazului. se ocupa cu diverse afaceri. 18. Boureanu Natalia Membră de partid exclusă pentru că a avut atitudini nejuste faţă de colectivul în care lucra. Copie. Original. I-II) Boureanu Radu E. solicitat reîncadrarea în Partid şi 1965 acordarea unei pensii speciale pentru activitate în ilegalitate. s-a primit o notă de la Securitate. scriitori legionari şi că ar fi fost în slujba Siguranţei. 1 2611 1491 1 22/1957 2612 (vol. 24. Originale.07. română. lb. exclus din Partid pentru că: a refuzat să ducă la îndeplinire sarcinile de partid şi a aruncat carnetul. maghiară. Originale. Scriitor. (În perioada 1934-1948 a fost soţia lui 1955 Radu Boureanu. era beţiv şi imoral. Original. în care 1957 se spunea că înainte de 23 august 1944 a avut legături cu elemente dubioase.2610 1492 Boureanu Florin Membru de partid exclus pentru că: în 1940 s-a înscris în „Frăţiile de Cruce” 20. şi a hotărât clasarea cazului. 3 662 .09. alte abateri. A 16. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. I) 2691 1 (vol. legionare. Idem. II) 2613 1754 Boylla Bronislav Activist la plasele PCR Sebeş şi Aiud (1945-1946).

reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. trecut a fost membru al PNŢ-Maniu. 1953 2 663 . 1 2617 1605 Bozbici Cornel Redactor la revista „Flacăra” din Bucureşti. Original. 1950 alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a făcut afaceri. informator al Siguranţei. acţiuni împotriva populaţiei civile şi a 1951 partizanilor. Original. CCP a hotărât anularea deciziei. 1959 reconfirmată în acelaşi an. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. de origine sănătoasă.05. a fost decorat. Originale.05. Ţinând cont că era un element tânăr. Original. 1 2616 1608 Bozan Alexandru P. membru de partid exclus pentru că din lipsă de vigilenţă şi-a pierdut carnetul de partid. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar şi vameş în porturile Corabia şi Constanţa a fost 23.02.2614 2792 Boza Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 26. 16 2615 1607 Bozagiu Constantin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a participat la 22.05. 5.

1960 4 2619 1606 Bozdoc Gheorghe I. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. română. Originale. CCP a constatat că nu întrunea 1980 condiţiile cerute.07. Originale. Originale. Membru de partid exclus în 1952 pentru că: era căsătorit cu fiica unui chiabur. 18.12. 25 2621 886 Bozero Lajos Cetăţean bulgar cercetat în urma cererii Ambasadei Bulgare la Bucureşti de a i se confirma activitatea depusă în perioada 1921-1923 în PCdR. 1960 şi 1961. fotografie. bulgară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1959. copii. cupură ziar. Originale.2618 1604 Bozbici Ioan Al. în posturile deţinute s-a dovedit 18. 22.11 1963 14 664 . apoi a fost numit şef de cuib de către şeful de garnizoană legionară Ion Mureşan.03. lb. Membru de partid exclus în 1949 pentru că în 1937 s-a înscris în organizaţia legionară. 5. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 25 2620 3350 Bozdog Emil Membru de partid care a solicitat luarea în evidenţă pentru activitate dusă în ilegalitate şi acordarea unei pensii. necinstit.

a propagat misticis1952 mul.2622 2618 Bozocea Toma T. În 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Fost responsabil organizatoric şi membru în Biroul Comitetului judeţean PCR Câmpulung Muscel. pentru care în 1945 a fost închis în 1950 lagărul de la Caracal. 1 2624 1609 Boztuna Gevdet Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: era un element dubios. reconfirmată în 1958 şi 1969. CCP a hotărât schimbarea deciziei în excludere. exclus din Partid pentru că a furat de la gazda sa bijuterii de mare valoare şi alte lucruri. 7 2625 2014 Bracaciu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a avut activitate legionară. 1 665 . burghezo-moşiereşti.04. motiv 12. alte abateri. fiind şef de cuib. cerut să fie scos din munca de secretar al 1948 Sindicatului metalo-chimic.06. Originale. Originale. 23 2623 1749 Bozon Ioan Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din Mişcarea 15. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Legionară. care în trecut a activat în partidele 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 13. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. În 1950 a fost condamnat la 1 an închisoare pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale. Originale. Original.12.10.

Original. iar dacă refuză să examineze dacă mai poate rămâne membru de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. partid şi nu şi-a plătit cotizaţia. 1981 CCP a propus. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior.12. Totodată. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de notar. apoi de secretar al Comitetului Provizoriu din comuna 15. a întreţinut relaţii de prietenie cu 1957 elemente duşmănoase (chiaburi). în calitate de casier la Autobaza Bârlad. a recomandat Comitetului judeţean Vaslui al PCR să-l ajute să se 30. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. menţinerea deciziei. Miniş. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale. căruia i-a divulgat secretul de partid. alte abateri. Originale. 6 2627 3066 14 2628 2012 1 2629 2009 3 666 . încadreze în muncă la una dintre unităţile 1971 economice din judeţ.05.08. a comis repetate abateri de la disciplina de partid şi profesională. Brad Nicuşor Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că. Bradea Maria Membru de partid exclus pentru că sa căsătorit cu fiul unui chiabur. Întrucât motivele s-au dovedit a fi 1954 neîntemeiate. menţinerea deciziei. În 1972 a fost exclus din Partid şi a făcut apel.2626 3413 Bracău Vasile Membru de partid exclus pentru că timp de 11 luni nu a participat la viaţa de 25. Bradin Gheorghe V. În 1977 CCP a propus. 27.12.

anulată şi a fost încadrat în Partid cu 1953 vechimea avută anterior. ţinea legătura cu comandantul militar şi îi furniza informaţii. În 1955.2630 2797 Bradu Amos . 27 2631 2008 Bradu Boris I. 2 2632 2007 1 667 . a fugit de sub regimul sovietic. CCV a hotărât menţinerea deciziei. era un element cu activitate dubioasă. bani. În 1959 s-a constatat că decizia de reîncadrare în Partid a fost făcută pe baza unui referat care conţinea concluzii nereale (semnat de instructorul Constantin Micşunescu) şi. faptă pentru care a fost condamnat 1956 penal. decizia a fost 29. a fost omul de încredere al burgheziei. să fugă din 1950 nou. CCP a hotărât menţinerea deciziei.David (Herscovici David) Membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din organizaţia sionistă „Poalei Sion”. În 1968 s-a revenit încă o dată asupra deciziei. după ocuparea Bucovinei de către URSS. la 14. sub regimul Antonescu a fost comandant al lagărului de evrei Galaţi. a revenit în 1943. Original. în consecinţă. întrucât învinuirile care i sau adus erau neîntemeiate. alte abateri. pentru ca în 1944. fiind reîncadrat în Partid cu stagiul din 1945. Decizie reconfirmată în 1960 şi 1966. a fost menţinută decizia din 1953.11. alte abateri. apropierea trupelor sovietice. Originale. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de şef al unei secţii a GAS Popricani a delapidat mai multe sume de 10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.04. Bradu Chirică Membru de partid exclus pentru că: în 1940. Original.01.

a luat parte la războiul antisovietic. 2 668 . în calitate de redactor şef adjunct la redacţia ziarului „Făclia”. s-a înconjurat de elemente chiabure. Membru de partid exclus pentru că: în 1956. 19. reconfirmată de CCP în 1957.06. a 1968 fost condamnat penal pentru delapidare din avutul obştesc. de la populaţia civilă a 25. redactor şef al ziarului. Originale. a trimis la CC al PCR o scrisoare anonimă prin care calomnia politica Partidului de 19. o funcţionară de la Banca de Stat care a 1951 simpatizat cu legionarii. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale.04.2633 3000 Bradu Constantin V. URSS şi-a însuşit diverse lucruri.11. transformare socialistă a agriculturii. 4 2634 2006 Bradu Elias Membru de partid exclus pentru că. nu a luat poziţie faţă de lipsurile manifestate de Vasile Topan. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 2636 2617 Bradu Mihai Membru de partid exclus pentru că: în 1946-1947 a întreţinut legături intime cu o fostă legionară. Originale. 3 2635 2005 Bradu Ion Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat voluntar la o şcoală militară în Germania. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. prin 1951 căsătorie.07. Original. în 1947 s-a căsătorit cu 20. care avea 1957 comportare imorală şi „gâtuia critica venită de jos”. în timp ce era socotitor la CAP.

pentru că: în 1940. a refuzat să se întoarcă în Hotin. Original. Bucureşti. în 1847-1948 a făcut parte din organizaţia sionistă „Ichud”. unde a 1954 participat la masacrele împotriva civililor.11. în 1950. 1 2639 2662 Brafman Iancu Secretar al organizaţiei de bază de la Baza de aprovizionare nr. plecat pe frontul antisovietic. era un 22. după ocuparea Basarabiei de către URSS. a scos fişă pentru plecarea în Israel. CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. în 1941 a 19.2637 2004 Bradu Sultana Membru de partid exclus pentru că provenea dintr-o familie burgheză. împreună cu fiica sa.01. element uşuratic şi scandalagiu. 1953 CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. 1954 1 669 . exclus din Partid pentru că: în trecut a deţinut un depozit de vinuri şi a exploatat forţă de muncă salariată. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. în 1944 a făcut afirmaţii duşmănoase la adresa Armatei Sovietice „eliberatoare”. 3. Original. 1 2638 2003 Bradu Vladimir Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. 4 Centrocoop.

2640 2000 Braga Constantin T. în 1940 s-a înscris în Partidul Naţiunii. membru de partid exclus pentru că: în 1933-1937 a fost membru al PNŢ.07. 14 2641 2927 Bragadireanu Cornel Membru de partid exclus pentru că: în calitate de conducător în mişcarea sindicală şi membru al PSD. după 23 august 1944 a făcut greutăţi în 28. de colaborare cu patronii. motiv pentru care a fost reprimit în Partid cu stagiul din 1945. În 1963 s-a constatat că motivele excluderii şi anulării calităţii erau neîntemeiate. a luat parte la războiul antisovietic. Originale. În 1958 CCP a transformat excluderea 1951 în „anularea primirii” în Partid. s-a înscris în FRN şi a fost ales senator. mişcarea sindicală. Originale. 22. iar nu cea a luptei de clasă. În 1968 s-a hotărât repunerea sa în drepturile de membru de partid.05. a promovat linia reformistă. Director al Învăţământului în Ministerul Silviculturii (1948). CCP a solicitat Comitetului orăşenesc PCR să-i analizeze cererea. unde a fost decorat cu „Coroana României”. 1967 Pentru atitudinea sa politică din trecut. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 13 670 . în 1949-1953 a fost internat administrativ în „coloniile de muncă”. În 1965 a solicitat acordarea stagiului de partid din ilegalitate.

Brahariu Vasile I. membru de partid verificat. Originale.06. 1959 5 2643 1997 Bragye Iosif Preşedinte al Tribunalului Militar Teritorial Oradea. 9 2644 2015 9 2645 1632 1 671 .11.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât a ascuns Partidului că în 1942 a fugit din România în Ungaria. iar la revenire a fost arestat şi anchetat de 15. Original. Întrucât a renunţat la apel. exclus din Partid în 1952 pentru că: în timpul funeraliilor lui Stalin a venit la 15. În 1954 a fost exclus din Partid. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Deleni. CCP a hotărât clasarea cazului. a avut comportare nedemnă faţă de deţinuţi. alte 1954 abateri. reconfirmată în 1960 şi 1962. în calitate de paznic de întreprindere. decizie reconfirmată de CCP în 1955 şi 1960. exclus din Partid pentru că în trecut 10. până la 23 august 1944. şedinţa de partid în stare de ebrietate. a fost prins sustrăgând o cantitate de cereale. în 1957. Originale.2642 1998 Braghina Ion D. CCP a hotărât să fie pus în discuţia organizaţiei de bază. Originale. Contraspionaj. regiunea Iaşi. şi pentru că în funcţia 1954 deţinută avea o atitudine împăciuitoristă. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1950 a fost gardian la diferite penitenciare. unde. În 1961 excluderea a fost menţinută. 1. Braharu Niculae Activist la Raionul de Partid Bârlad. a făcut parte din organizaţia legionară. raionul Hârlău.11.

1966 3 2647 1633 Braic Emil Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. întreţinea relaţii cu elemente burgheze. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu data rezolvării apelului. 23. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar motivele s-au dovedit neîntemeiate. politica partidelor istorice şi fasciste. Originale. care a făcut 25. a fost informator al Poliţiei. 1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. a întreţinut legături cu 1955 elemente reacţionare. 6 672 .04. 7. fiica unui chiabur. s-a căsătorit cu 29. Întrucât până în 1965 nu a contestat excluderea. CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază. Original. 1 2649 3057 Braica Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din „sindicatul galben”. Originale.03.07. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. s-a ocupat cu 1971 specula de fructe şi zarzavaturi. a avut atitudine potrivnică PCR.2646 2781 Braia Mia (Blaga Maria) Membră de partid exclusă pentru că: în perioada dictaturii antonesciene a făcut parte din echipele de propagandă pentru susţinerea războiului de la posturile de radiodifuziune.10. 1 2648 1634 Braica Ion I.

02.05. Originale. Original.07. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. 1 2653 1931 2 673 . în 1946 a făcut propagandă manistă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Pentru că „a creat mahalagisme”. a susţinut şi a făcut politica partidelor reacţionare. până în 1950 a exploatat muncă salariată. CCP a hotărât ca organizaţia de bază 29. Întrucât motivele excluderii s-au 10. dacă îndeplineşte condi. 11.03. Braiţiu Ion Membru de partid exclus pentru că: în calitate de notar a făcut parte din aparatul de stat burghezo-moşieresc. în 1940 s-a încadrat în Mişcarea Legionară. 1 2652 1929 Braiter Domnica Activistă la Comitetul raional de Partid Turnu Severin. a fost sancţionată cu „admonestare scrisă”. 1 2651 1928 Brait Nicolae Membru de partid exclus pentru că: era chiabur. Original. liberală . Original. să-l primească. dovedit neîntemeiate.1955 ţiile conforme cu Instrucţiunilor CC al PMR. exclusă din Partid pentru că ar fi avut legături cu „banditul” Trocan şi ar fi divulgat secretul de partid. a luat parte la războiul antisovietic 1953 (perioadă neverificată). CCP a hotărât 1955 anularea deciziei şi reîncadrarea ei în Partid cu vechimea avută anterior. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. în trecut a făcut politică 24.2650 1927 Braina Ioan Persoană care a solicitat să fie primită în rândul candidaţilor de partid .

01. iar apelantul a fost achitat). Membru de partid exclus pentru că în 1949 a fost condamnat la 6 luni de închisoare pentru neglijenţă în serviciu. 1957 Întrucât şi-a recunoscut vina în mod autocritic şi a lichidat cu viciul beţiei.12. în loc să lupte împotriva chiaburilor.01. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii. Întrucât motivul excluderii s-a 14. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. sancţionat cu: scoatere din aparatul de partid. regiunea Bacău. 19. 1 2656 1935 Bran Constantin Al. Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. a hotărât clasarea cazului. Originale. 7 2657 1933 Bran Ilie Alexandru Primar al comunei Măgireşti.2654 1932 Braja Mihai Membru de partid exclus pentru că în 1939-1941 a activat în organizaţia 29. 4 674 . 25. 4 2655 1934 Bran Aurel Activist al Comitetului raional de Partid Gurahonţ. Originale. exclus din Partid pentru că şi-a neglijat sarcinile şi. Original. trimiterea într-o altă muncă şi neacordarea concediului anual legal. dovedit neîntemeiat (procesul în cauză a 1965 fost rejudecat. raionul Moineşti. Întrucât CCP a luat la cunoştinţă că 1957 nemulţumirile apelantului au fost rezolvate de Regionala de Partid Oradea şi acesta s-a declarat mulţumit. legionară. mergea să bea împreună cu ei.

09.02.2658 1936 Bran Ioan V. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia 28. 1965 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. neglijat familia. 3 2660 1970 Bran Nicolae N. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut 1951 propagandă manistă. 6 2659 2912 Bran Nicolae M.02. 1958 14 2662 1938 Branaş Anastasie Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar s-a dovedit a fi un element şperţar în dauna ţărănimii sărace. Original. afemeiat şi şi-a 16. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 2. 4.04. 1 675 . Originale. legionară. Originale. a fost membru al PNŢ. reconfirmată în 1960. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 1966 3 2661 1937 Bran Vasile I.07. 1967 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1945-1946 a făcut politica PNŢ-Maniu şi a participat la acţiuni duşmănoase împotriva forţelor democratice. 26. Membru de partid exclus pentru că a devenit un element beţiv. Originale.

motiv pentru care a fost arestat şi cercetat de Securitate. Original. 1962 4 2666 2089 Brânduşa Damaschin Persoană care solicitat să fie încadrată în Partid.01. 1956 faptă pentru care era cercetat de Procuratură. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9.2663 1923 Brancu Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. Membru de partid exclus pentru că: în 1955-1960. 2. Legionară. 1 2665 2044 Brandula Ioan I. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 2 2664 2046 Brandabur Toma Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea 22. Întrucât în 1921-1929 a fost agent al Siguranţei. Original.02. mină a completat ştate de salarii fictive. în care a favorizat elementele exploatatoare şi necinstite. în calitate de normator la o 26. CCV a hotărât respingerea cererii. ca preşedinte al Tribunalului Popular al raionului Caransebeş. a întreţinut relaţii cu Ilie Băncilă. 1951 1 676 . exclus din Partid pentru activitate legionară şi condamnat penal pentru patronarea prostituţiei cu minore. CCP a hotărât menţinerea deciziei.10. a dat mai multe sentinţe „neobiective”.05. Originale.

Original. după 23 august 1944 s-a dovedit a fi un element 22. CCV a hotărât menţinerea deciziei.06. 6 2669 1653 Brânzan Vasile Membru de partid exclus pentru că s-a preocupat de interesele sale personale. CCP a stabilit că decizia a fost luată 1962 fără o cercetare temeinică.) Originale. 15. 27. 1951 şi-a însuşit o sumă de bani din cotizaţia la sindicat. CCP a hotărât anularea deciziei şi 1953 reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. (În acelaşi an a fost reîncadrat în Partid. 2 2670 1648 Brânzei Aurelian Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1940 a fost poliţist la Chişinău. Original. luat parte la strângerea populaţiei civile şi 1950 internarea ei în lagăre.2667 2085 Brânduşescu Marin Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor.08.05. a 12. 1 2668 2042 Branişte Lazăr Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCV a hotărât menţinerea deciziei. care i-a sprijinit pe speculanţi. 1 677 . necinstit. Original.04.

05.03. Originale. demisionând din armată.2671 1909 Brasat Romeo Membru de partid exclus pentru că. organizaţie iredentistă. Membru de partid exclus pentru că: în 1927-1938 a fost membru al PNL. în 19361937 a contribuit la organizarea unui 25. 1 2673 1913 Braşov Dumitru Gh. cu funcţie de consilier comunal. 4. 2 2672 1911 Braserman Kivu Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea. CCP a hotărât menţinerea deciziei.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în calitate de ofiţer de armată. alte abateri. în 1945-1947 a 1959 fost în anturajul unor elemente titeliste şi a făcut propagandă împotriva acţiunilor PCR. a servit conştient regimul fascist de dictatură 27. în 1940-1941 a fost cetăţean 29. pentru că: era de origine micburgheză.12. 1950 1 678 . antonesciană şi în 1946 s-a manifestat 1951 ostil regimului comunist. sindicat al administraţiei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. după 23 august 1944 a avut o atitudine consecvent duşmănoasă faţă de PCR. perioadă care nu se putea 1950 verifica. Original. sovietic. Original. 4 2674 2033 Braşoveanu Axente Membru de partid exclus pentru că: începând din 1933 a făcut parte din Liga antirevizionistă. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Originale. încadrat în Partid şi. Original. CCP a recomandat adâncirea cercetărilor. purtat brutal cu muncitorii. din care 1982 una avea rude în străinătate) şi pentru că s-a deconspirat. Originale. făcând parte dintr-un regiment care a participat la masacre şi la jefuirea populaţiei. Locotenent-major de armată. Braşoveanu Haralambrie Gh.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2675 2050 Braşoveanu Constantin Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost coproprietar de fabrică.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1962 9 2677 2695 Braşoveanu Ioan C. sancţionat cu „mustrare”. Originale. reconfirmată în 1983. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât menţinerea excluderii. pentru că la înmânarea 10. 1 2676 2049 8. carnetului provizoriu a primit carnetul 1956 unui omonim. s-a înscris în 1950 PSD din interese personale . membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” şi trecerea în rezervă pentru conduită imorală (a întreţinut relaţii 11. 3 2678 3435 25 679 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. a luat parte la războiul antisovietic. în 1946 a deschis un magazin de manufactură. totodată. s-a 31.11.10. În 1959 sancţiunea i-a fost ridicată. copie. Membru de partid exclus pentru că: în 1940-1941 a făcut politică legionară. extraconjugale cu anumite femei. Braşoveanu Ion Maior de Securitate. În 1980 CCP a propus.

5 2681 2048 Brata Mihai Membru de partid exclus pentru că: s-a ocupat cu negustoria. alcoolului. 1 2682 2032 Bratcu Anton D.03. Membru de partid exclus pentru că. partizanilor. ca vânzător la cooperativă a 31. Originale. în calitate de şef de staţie CFR. Original.05.10. a primit decoraţii germane şi româneşti. luând parte la acţiuni împotriva 31. se purta brutal. sustrăgea cereale din vagoane. reconfirmată în 1960. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. iar cu subordonaţii 13. soţia sa a fost 1950 condamnată pentru spionaj în favoarea nemţilor. 13 680 .2679 2782 Braşoveanu Petre Membru de partid exclus pentru că: pe frontul antisovietic a primit misiuni speciale. pe frontul antisovietic a luptat la Odessa şi Stalingrad. a fost în relaţii prieteneşti cu 1950 soldaţii hitlerişti. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1977 CCP a propus.03. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei. menţinerea deciziei. Original. favorizat chiaburii. 1 2680 3195 Braşoveanu Ştefan Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru conducerea automobilului personal sub influenţa 31. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

05. 5.04. Original. Originale. alte abateri. Original. 1 2686 1902 Bratoloveanu Elena Membră de partid exclusă pentru că a avut manifestări naţionaliste. 1 2685 1899 Bratinca Mihai Membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original. 1 2687 1903 Bratosin Constantin Membru de partid exclus pentru că a făcut parte din „Armata Naţională” a lui Horia Sima din Austria. ră.07. alte abateri. antisovieti. se ocupa cu bârfe şi intrigi. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. a avut nereguli în predarea cotizaţiilor membrilor de partid. 1. 1954 6 2684 1892 Brateş Nicolae Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legiona. Original. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1973.11. s-a 22.12. membru de partid exclus pentru că: a avut atitudine dictatorială faţă de oameni şi înăbuşea critica.19.24. 1951 1 681 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. ce şi refuza sarcinile de partid. 1954 CCP a hotărât menţinerea deciziei. înscris în Partid pentru a-şi păstra postul 1950 de şef de secţie şi a-şi acoperi trecutul.2683 2031 Brateş Avram Secretar al organizaţiei de bază la „Româno-Export”.

06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2690 1906 Bratosin Gheorghe N. 2 682 . 26. motiv pentru care a şi fost închisă. Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că nu a dus activitate pe 10. 1952 CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în timpul regimului antonescian a activat în organizaţia „Muncă şi Lumină”. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1957 reconfirmată în 1969.12. 3. Original. 1961 şi 1969. 1 2692 2096 Bratosin Mihalache Persoană care în ilegalitate a avut legătură cu mişcarea comunistă. A solicitat <1946clarificarea situaţiei sale de partid. Original. Activist al judeţenei PMR Buzău.11. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut politică legionară. Originale. din 1945 a făcut propagandă monarhistă şi manistă. 8 2689 1905 Bratosin Gheorghe Membru de partid exclus pentru că era un element cu activitate fascistă şi cu 19. trecut dubios. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1954. linie de partid. Original. 1950> CCP a hotărât să fie considerat membru de partid cu stagiul din 1945.2688 1904 Bratosin Constantin T. 1951 9 2691 1907 Bratosin Jorel M.01. a avut legături cu elemente duşmănoase regimului comunist. Original.

Originale.20. 7.06.2693 2097 Bratosin Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 1947 a refuzat să lucreze până nu i se mărea salariul. a recurs la dezinformare. vietic a fost membru al unei companii de 1956 poliţie care a participat la crime. 1952 26 2696 2098 Bratosin Tudor C. sancţionat cu „vot de blam” pentru că nu a ţinut cu regularitate şedinţele de comitet şi. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat clarificarea situaţiei sale de partid. în perioada războiului antiso. 7. 9. 2 683 .08. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a cerut să muncească pentru reabilitare.05. 1982 5 2695 402 Bratosin Tănase Membru de partid în ilegalitate exclus ca „provocator”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 6 călători din cadrul ITA Prahova. 1956 2 2694 3420 Bratosin Nicolae Secretar al Comitetului de partid de la Autobaza nr.08. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. Originale. Originale. pentru a-şi acoperi faptele. Cererile sale au rămas fără răspuns.

şi-a pierdut carnetul 1952 de partid. iar în casa lor aveau loc chefuri împreună 12. soţul ei s-a botezat în timpul războiului.07. Originale. ca membră a UFDR s-a împrietenit cu un tovarăş din conducerea Judeţenei PCR Satu-Mare. trădându-şi conaţionalii evrei. CCP a hotărât primirea ca membru nou şi interdicţia ca timp de 3 ani să 15. Original.09. secretar general al PNŢ în 1941-1944. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut cerere de emigrare în Israel (la care 10. 1947 Ulterior a solicitat acordarea stagiului din 1945 şi a contestat sancţiunea. În 1956 CCP a hotărât admiterea apelului şi ridicarea sancţiunii. cu fasciştii. 2 684 . ocupe funcţii de răspundere în Partid. (Braverman Iancu) Persoană cercetată pentru purtare proastă la arestarea sa din 1939. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ulterior a renunţat). pe care-l corupea cu diferite atenţii.03. 1 2698 2099 Bratu Adrian N. a dus o viaţă imorală. era un element şovăielnic. 5 2699 2038 Bratu Ana Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie mic-burgheză. Original. care îi fusese prelungită de CCV cu încă un an.2697 2760 Bratter Elena Membră de partid exclusă pentru că: a fost funcţionară la biroul avocatului Anderea. a avut legături cu Legaţia 1949 Americană.

sancţiune trecută în cartea de evidenţă. în calitate de directoare a Şcolii Speciale nr. Originale.11.10. în calitate de preşedinte al Sindicatului Canalul Dunăre-Marea Neagră. 4 2701 2039 Bratu Dumitru Membru de partid exclus pentru că în 1941 s-a înrolat voluntar în armată. când a luat legătura cu elementele legionare de acolo. motiv pentru care a fost condamnată penal.2700 1992 Bratu Dragomir Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 29. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1943 a plecat la specializare în Germania. a dus o activitate distructivă. 1954 1 685 . (Birzu) Membră de partid exclusă pentru că. Original. CCP a hotărât anularea deciziei. 1962 5 2703 1994 Bratu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în 1950-1951. 10 din Bistriţa. Întrucât parte dintre motive s-au dovedit neîntemeiate.02. a deturnat fonduri şi a făcut chefuri. Original. şi-a însuşit diferite bunuri. 5.11. 3. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. trecut a activat în organizaţia legionară. 1954 1 2702 1995 Bratu Ecaterina C. 4. Originale. unde a stat până în 1946. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

În 1971 s-a stabilit că nu îndeplinea 1952 condiţiile pentru acordarea stagiului din ilegalitate. membru de partid verificat în legătură cu stabilirea stagiului. menţinerea deciziei. 27. 3 686 . Originale. reconfirmată în 1956.2704 1993 Bratu Gheorghe Preşedinte al Colegiului de Partid al Regiunii PMR Dolj. 12. a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. Originale. 19 2705 3190 Bratu Ion Membru de partid exclus pentru că. În 1975 CCP a propus. a luat parte la războiul antisovietic. în 1950-1951. în 1937 a făcut politică cuzistă. Originale. CCP a hotărât stabilirea vechimii de la 23 august 1944 şi a cerut să fie ajutat să-şi lichideze lipsurile. 1977 3 2706 1969 Bratu Ion I.08.02. iar în anul următor Secretariatul CC al PCR a aprobat. în calitate de contabil la 1952 CEC. în perioada grea economică (1946-1947) a făcut speculă. 5. a fost condamnat penal pentru că şi-a însuşit bani de la muncitori şi de la stat.06. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. menţinerea deciziei. Hotărâre reconfirmată în 1978 şi 1979. CCP a propus. în calitate de gestionar. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

1950 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. 4 2709 2036 Bratu Nicolae Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din organizaţia legionară.01. activitate ca agent electoral. (Mocanu Mitrică) Membru de partid exclus pentru că: din 1936 s-a înscris în PNŢ. exclus din Partid pentru că: a sustras cereale de 11.2707 1968 Bratu Ion M. la colectări. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1960 5 2710 2105 Bratu Nicolae P. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09.12. legionară. 5 2711 2035 Bratu Octavian Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 25. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. a dat pământ în dijmă unor 1956 ţărani.11. 3 2708 2037 Bratu Marin P. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 687 . Originale. Originale. Original. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Sterea. unde a dus 21. copie. Original. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a fost membru al organizaţiei 28. în Partid a 1965 folosit metode anarhice. raionul Crevedia. nu şi-a achitat cotele şi a falsificat chitanţele doveditoare. legionare şi a participat la şedinţe de 1962 cuib.

exclus din Partid pentru că: el şi tatăl său au fost legionari. 3 2713 2062 Bratu Stan D. membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut manifestări şovine faţă de evrei. alte abateri. în 1947. sancţiune trecută în cartea de evidenţă. după ce a fost comprimat din serviciu. abateri. 2 2715 2058 Braun Herman Membru de partid exclus pentru că era un element intrigant.09. 20. alte 16.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1958. Original. Membru de partid exclus pentru că: a exploatat forţă de muncă salariată. 3. în funcţia avută s-a purtat brutal cu 1956 cetăţenii.2712 2034 Bratu Radu Şef de echipă la Canalul DunăreMarea Neagră (Culme). Originale. difuzând diverse zvonuri. s-a 20. CCP a hotărât: anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1954 1 688 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. să fie sancţionat cu „vot de blam”. 14 2714 2061 Bratu Stan I. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca activist al 1956 ARLUS (1950-1951). Original. Original.07.11. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Vlad Ţepeş. asculta posturi de radio imperialiste. a provocat scandal în cadrul întreprinderii şi a bătut o muncitoare. ocupat cu diverse afaceri.

Adresă a CCP către CC al PCUS prin 1956 care s-au confirmat parţial informaţiile solicitate. CCV a hotărât menţinerea deciziei. legăturile avute. alte abateri. ca membru al UTC. alte abateri. română. copii. Referinţe semnate de: Gheorghe Vasilichi. Originale. 1951 CCV a propus menţinerea deciziei. 4 2719 2055 Braun Nicolae (Niculae) Membru de partid exclus pentru că în perioada interbelică. Originale.08.2716 321 Braun Irina Evseevna (Silberman Riva) Persoană domiciliată în Chişinău. a avut purtare proastă la Siguranţă. a fost comerciant 11.07. în închisoare a părăsit 1953 colectivul. având unele legături cu mişcarea muncitorească. rusă. CCP a propus menţinerea deciziei.05. a făcut cerere de emigrare în Israel. particular şi a exploatat forţă de muncă 1950 salariată. 13. lb. divulgând 19. Petre Grosu şi Sali Clejan. 1 689 . 3 2718 2056 Braun Maximilian Membru de partid exclus pentru că în fabrica unde a lucrat a fost acţionar şi om 18. 20 2717 2057 Braun Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în ilegalitate. reconfirmată de CCP în 1955. Original. de încredere al patronilor. s-a înscris pentru emigrare în Israel. Original. care a solicitat o adeverinţă privitoare la activitatea ei ca membră a PCdR în perioada 1922-1932. a divulgat Siguranţei tot ce ştia.04.

17 2721 1916 Braun Sara (Binder) Membră de partid exclusă pentru că: în 1946 a fost înscrisă în Societatea „Amicii Statelor Unite”. 1 690 . Original. 10.07. 1953 CCP a propus reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1945. 9.2720 1996 Braun Nicolae I.09. anulat calitatea de membru de partid. când i s-a 1954 recomandat să muncească „pentru a se transforma şi a-şi forma o conştiinţă socialistă”.12. CCP hotărât menţinerea deciziei. 1956 3 2722 1917 Braun Tiberiu Membru al UTC din ilegalitate. a avut tendinţe de îmbogăţire şi a exploatat ţăranii săraci. a făcut afaceri.05. ca dactilografă la MAI a avut abateri de la morală. Originale. duşmănoasă faţă de regimul de 1951 democraţie populară. 3 2723 2045 Braundenburg Ion Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din partidele burghezo-moşiereşti. Original. Originale. căruia în urma cercetării arestărilor din Ardealul de Nord (Someşeni) din 1941-1943 i s-a 19. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1956 şi 1961. a avut atitudine 12. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de exploatator.

pentru că: în perioada interbelică s-a aflat sub influenţa fratelui său. Israel. Braunstein Izidor Membru de partid exclus în urma dizolvării organizaţiei de bază de la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor. un element care a avut acţiuni provocatoare. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. a luat parte la 13. 1952 CCP a hotărât să fie primit în Partid cu vechimea din 1947. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid în urma muncii depuse în organizaţiile de masă. Originale. s-a întocmit dosarul.1954 tă activă a Partidului. căruia la verificare. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. cu care a purtat corespondenţă şi de la care a primit pachete. când a depus adeziunea. Original. 11 2725 1910 2 2726 2051 1.02. antipartinice şi anarhiste ale căror consecinţe au fost spargerea unităţii Partidului şi destrămarea organizaţiei de la Iaşi. 1954 1 691 . o simpatizan. din neglijenţă. Braunstein Adolf Militant comunist din ilegalitate implicat în procesul din Dealul Spirii.12. uciderea Elenei Gavrilescu. pentru că avea doi fraţi plecaţi în Franţa şi. Original.2724 1918 Brauner Edgar S.04. bănuită a fi informatoare a Siguranţei. respectiv. nu i 26. În 1956 s-a hotărât ridicarea sancţiunii. Fost secretar al Comitetului local UTC Iaşi în ilegalitate. şi o cumnată în SUA. în 1948 lăsat în afara Partidului până la verificarea situaţiei sale.

26. ca şofer la ARLUS şi apoi ca şef al Sectorului de transport de 27.2727 2052 Braunstein Leonard Membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă „Haşomer Haţair” cu copul de a emigra în Palestina.09. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Original.10. Original. CCP a hotărât respingerea solicitării. Originale. Mendelevici) Persoană cercetată în urma cererii de a fi primită în Partid. Original. Întrucât în 1940 a părăsit munca pe 1957 care o ducea pe linie sindicală. 1 2730 1982 Braunştain Sima (Brunstein. 5 2729 2054 Braunstein Sandu Membru de partid exclus pentru că a 24. fără a avea aprobarea legăturii sale superioare.01. fost comerciant şi s-a ocupat cu specula. reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi prelucrarea cazului în organizaţia de bază. 18. 1 692 . în 1947 a lucrat ca şofer la Misiunea Engleză din Bucureşti. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2728 2053 Braunstein Samuel (Robert) Membru de partid exclus pentru că: a avut relaţii cu familia comisarului de poliţie Nicolae Turcu. 1951 CCP a hotărât anularea deciziei.05. la UCFS şi BRPR a săvârşit fapte de 1960 necinste. Întrucât a renunţat plece în Israel.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. toare. Original. 1950 1 2733 2065 Braunştein Herman Membru de partid exclus pentru că: în perioada muncii obligatoriii din timpul guvernării lui Ion Antonescu a fost unealta de încredere a comandantului militar.2731 2063 Braunştein Bella Activistă de partid exclusă pentru că: în 1947 şi-a pierdut carnetul de membră şi de liberă trecere. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07.07. 2 693 . după 23 august 1944 a fost negustor şi a speculat populaţia munci. În 1956 s-a revenit asupra deciziei şi a fost reîncadrată în Partid cu vechimea avută anterior. alte abateri. în perioada 1944-1947 a făcut parte 1952 din organizaţia sionistă „Ichud”.08. în funcţia avută s-a ocupat cu lucrări particulare. 7.11. ocupându-se de pregătirea celor care voiau să emigreze în Palestina. a săvârşit acte de necinste. 1953 4 2732 2064 Braunştein Bernard Secretar al comitetului de fabrică la un atelier de tricotaje exclus din Partid pentru că: în 1931 a fost înscris în organizaţia sionistă „Gordonia”. Original. Originale. în 19451946 a fost judecat şi condamnat pentru sabotaj. 8.

precum şi statul 1963 de democraţie populară. Membru de partid exclus pentru că în trecut a activat în organizaţia legionară. Original.12.04. iar în 1954 CCP a hotărât să fie primită în Partid cu vechimea din 1933. judeţul Suceava. 29.08. 5 2735 2017 7 2736 2013 1 2737 6 3 694 . (În perioada războiului a fost închis în lagărul de la Vapniarka. CCP a 1959 hotărât clasarea cazului.) CCP a hotărât menţinerea deciziei. conducător al Partidului. Originale. emigrat în Israel. Originale. linia politică şi rolul 28. cercetat 12.2734 2016 Braunştein Sely Persoană care în perioada interbelică a avut legături cu mişcarea comunistă.05. student la Academia „Ştefan Gheorghiu”. Brădăţeanu Gheorghe Preşedinte al CAP din comuna Drăgoieşti. Brădăţan Viorel M. pentru a putea fi plătită. Întrucât şi-a retras apelul. Originale. prin discuţiile şi corespondenţa cu fiul său. CCP a propus să i se dea posibilitatea 17. care a solicitat să-i fie verificat trecutul şi să i se dea posibilitatea să participe la cursurile de istorie a PC(b) al URSS. A solicitat în mai multe rânduri clarificarea situaţiei de partid. CCP a clasat cazul. a calomniat şi ponegrit conducăto-rii de partid şi de stat. pentru că ar fi avut comportare imorală (a 1977 despărţit două familii). să participe la cursuri şi să i se dea o 1951 muncă de traducătoare. Întrucât acuzele nu s-au verificat. Braverman Nahman Membru de partid exclus pentru că în 1956-1957.

CCP a constatat că nu îndeplinea 1974 condiţiile cerute. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burgheză. în calitate de contabil-şef UJCM Vâlcea şi-a neglijat atribuţiile. 19. Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că: şi-a pierdut carnetul de partid.2738 3180 Brădeanu Ion N.05. 23 695 . CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a 1978 cerut să se ia măsuri pentru trecerea în proprietatea statului a unuia dintre cele două apartamente pe care le deţinea. 1957 CCP a hotărât anularea deciziei şi trecerea ei în rândul candidaţilor de partid. în timpul guvernării legionare a subscris la ajutorul legionar. 1 2741 3103 Brădiceanu Constantin Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. legionară. 4 2740 2010 Brădeţeanu Cornel Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 27. 4 2739 2011 Brădeanu Maria Gh. întrucât deţinerea a două proprietăţi era interzisă prin Legea 4/1976. Originale.01. Întrucât acuzele nu s-au verificat. 20. ocupându-se de construirea unei vile proprietate personală. Original.03. Hotărâre reconfirmată în 1980. Originale. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei.12. 10. Originale.

acolo. 7. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi scoaterea sa din postul deţinut.2742 3437 Brădiceanu Marin Membru de partid exclus pentru că. a săvârşit abateri grave de la 1982 disciplina financiară. Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a fost membru al Partidului cuzist. Dolj. 1959 4 696 . aripa dreaptă. alte abateri. după 23 august 1944 a făcut parte din PSD. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a „fugit” de 16.08.01. Original. în funcţia de contabil-şef la Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului 11. 6 2743 2661 Brădişteanu Victor Referent-şef la Departamentul CFR. nu şi-a însuşit nimic din morala proletară.08. în 1940-1941 a participat la şedinţe legionare. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei şi excluderea lui din Partid. 1951 3 2744 2002 Brăduţeanu Alexandru Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: la ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice.11. Originale. CCP a propus. Originale. membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie burghezomoşierească. Hotărâre reconfirmată în 1962. a fost crescut în spiritul moralei burgheze şi a trăit într-un mediu vicios. 5. menţinerea deciziei. 1 2745 2001 Brăeşteanu Anton P.

de afaceri personale. 3 2748 2730 Brăileanu Ilie Gh. exclus din Partid pentru că: a avut abateri de la morala proletară (beţii. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. a luat parte la războiul antisovietic. pentru că a fost condamnat penal pentru 1975 delapidare şi neglijenţă în serviciu. Original. unde.05. Originale. la data respectivă deţinut politic. reconfirmată în 1956.06. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a condus 1951 acţiunile împotriva partizanilor şi a săvârşit crime.02. cu care ţinea legătura. trecut a făcut politică legionară. 4 2747 3128 Brăgărea Achim F. Secretar al Comitetului de Partid de la Întreprinderea „1 Mai” (SRT). 1 697 . Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de exploatatori. jocuri de noroc. avea un frate fost legionar. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. Şef al Popotei Direcţiei regionale MAI Piteşti. alte abateri. Originale.). în calitate de 19. membru de Partid exclus 30.08. 9 2749 1635 Brăilescu Constantin Membru de partid exclus pentru că în 14.2746 1999 Brăgaru Alexandru Gh. comandant de companie. Originale. s-a ocupat 19. relaţii imorale cu femei etc. În 1976 Comitetul judeţean Brăila al PCR a hotărât reprimirea lui în Partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

în timpul reformei monetare.). 1975 3 2751 1636 Brăilescu Iordache Membru de partid exclus pentru că s26. 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dovedit a fi necinstit.04. împotriva întovărăşirilor agricole. a făcut campanie 24.1949 ninţa activistele care îi refuzau propunerile imorale. menţinerea deciziei. 2 2753 1925 Brăiloiu Ion (Ioan) Activist la Sectorul STB.08.08. faptă pentru care a fost condamnat penal. în repetate rânduri a pretins şi a primit mită de la pacienţi. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1 2752 1924 Brăiloiu Iacob Locotenent de Securitate. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost şef de cuib legionar. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. a profitat de funcţie ca să preschimbe bani. membru de partid exclus pentru că: anterior a făcut parte din organizaţia sionistă cu caracter fascist „Bet<h>ar”.11. CCP a propus. Original. Originale.2750 3123 Brăilescu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că. în timpul războiului antisovietic a fost decorat cu ordinul „Bărbăţie şi Credinţă”. s-a ocupat cu 19. Original. ame. săpun 1953 lemne etc. 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 698 . în 1952. şi-a părăsit soţia şi cei doi copii. comerţul de mărunţişuri (ciorapi. în calitate de medic dentist. Original.

să i se recalculeze şi pensia. 17 699 . în funcţie de aceasta. în timpul războiului antisovietic. CCP a hotărât să i se comunice că solicitarea era lipsită de temei. Originale. Original.2754 1926 Brăilov Dumitru Membru de partid exclus pentru că.10 1979 10 2756 2043 Brănicican Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost membru al PNL. alte abateri. arestaţi după 23 1954 august 1944. 20. 1951 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. membru de partid care a solicitat să i se recalculeze retribuţia conform cu gradul şi funcţia avute în 1956. a făcut parte dintr-o unitate cu care a luat parte la masacrarea populaţiei sovietice şi la 22. reconfirmată în 1961.05. copie. a făcut 17. avea rude apropiate foşti 17. Originale.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. când a fost pensionat şi. Originale. 1 2755 79 Brănescu Gavrilă Fost inspector de cadre la Direcţia regională a Miliţiei Hunedoara. 4 2757 2041 Brănişteanu Florian Membru de partid exclus pentru că: împreună cu soţia sa a făcut politică legionară. speculă. conducători legionari. a întreţinut legături cu chiaburii. 1956 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. acţiuni contra partizanilor.

04. Originale. ca 28. Membru de partid exclus pentru că a săvârşit repetate abateri de la principiile 23. 3 700 . în 1935-1937 a 18. exclus din Partid pentru că: a urmat liceul militar la Chişinău. 2 2761 3264 Brăslaşu Pascale . 10 2760 1912 Brăslaşu Ion Membru de partid exclus pentru că: a fost educat în mediul burghez.2758 2040 Brănişteanu Petru F. menţinerea deciziei. Instructor la Secţia Organizatorică din Direcţia Trupelor Operative şi de Pază din MAI. 1 2759 1908 Brănoaie Dimitrie V. simpatizat cu legionarii.08. Original. 1979 CCP a propus. exclus din Partid pentru că a comis „fapte de 15. fabricant. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a dat 1954 informaţii asupra acţiunilor revendicative ale muncitorilor. descompunere morală” (inversiune se1960 xuală). eticii şi echităţii socialiste. reconfirmată în acelaşi an. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.02. Original.Stelian N. tatăl său a avut cârciumă şi a făcut politică PNŢ. Şef al Secţiei Propagandă a Comitetului raional de Partid Măcin. Originale. fiind membru al PNL georgist. pe frontul 1953 antisovietic a fost secretar al Biroului mobilizări. copie. funcţionar la unchiul său. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

CCP hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în trecut a fost legionar. 1. în 1941 a fost angajat ca agent de poliţie. copie. a avut întreruperi mari în activitate de partid.10.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie cercetat de „organele în drept”. 10. Original. 1955 1 2763 1915 Brătan Ion Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea întrucât a întrerupt şcoala de calificare profesională pe care o urma. după 23 august 1944 a fost în legătură cu o bandă de hoţi. Original. 4. Originale. Întrucât motivul s-a dovedit neînte1952 meiat.L. Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. CCP a hotărât menţinerea deciziei. de la care primea bani şi obiecte.2762 2047 Brătan Florea Membru de partid exclus pentru că. calitate în care la Bălţi a maltratat şi jefuit cetăţenii internaţi în lagăr. fiind grav bolnav de TBC.02.04. Roşiorii de Vede a fost apropiat de elementele duşmănoase regimului. Original. 1954 3 701 . 1. 1952 2 2765 2100 Brătescu Alexandru M.C. (Bratu) Membru de partid exclus pentru că: era fiu de chiabur. ca director al O. 2 2764 1914 Brătan Lucian D.

spre justificare. a prezentat 26. CCV a hotărât menţinerea deciziei. În 1968 hotărârea a fost anulată şi a fost reprimit în Partid cu stagiul avut anterior. 81 2768 2624 Brătescu Vasile Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a făcut politică legionară. 3 2767 1894 Brătescu Gheorghe Gh. Direcţia Treburilor a CC al PMR.12. şi 19.1954 de la 31.06. 1 702 . (Dosarul conţine stenogramele şedinţelor din 27. în acelaşi timp a făcut chefuri 1956 şi scandaluri. reconfirmată în 1960 (de două ori). antisovietic a luat parte la acţiuni împotri1950 va partizanilor şi a fost decorat. Originale. Originale. fiind acuzat că a fost legionar şi că în timpul guvernării legionare a avut o atitudine prolegionară). când 1956 titularul a fost anchetat de către Nicolae Ceauşescu. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2766 1893 Brătescu Aurelian Membru de partid exclus pentru că: şi-a însuşit bani de la întreprinderea în care lucra şi. atunci când respectivului i s-a făcut percheziţie. acte false. a participat la manifestări legionare şi a păstrat pistolul unui şef legionar.07. pe frontul 28. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. Original. Instructor la Secţia Organelor Conducătoare de Partid a CC al PMR. exclus din Partid pentru că în perioada liceului a avut relaţii strânse cu conducătorii legionari din Vălenii de Munte. Cristian şi Duma.10.

28. a făcut afaceri cu grâu şi făină în dauna salariaţilor. 4. alte abateri. 5 2770 1901 Brătianu Florea Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a plecat în Germania la specializare. s-a înrolat în FRN şi a susţinut breslele organizate de Carol al II-lea. iar prin munca depusă timp de doi ani a dat concurs maşinăriei de război hitleriste.01. Original. 6. 1950 1 703 . Ulterior. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi repunerea sa în drepturile de membru de partid cu stagiul din 1927. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Pentru aspectele pozitive ale 1967 activităţii sale în mişcarea muncitorească. a sustras alimente şi medicamente. după 23 august 1944 s-a situat pe poziţia social-democraţilor de dreapta şi a făcut greutăţi creării Frontului Unic Muncitoresc. poziţia autocritică şi buna comportare în cartierul în care locuia.2769 2928 Brătfăleanu Victor Membru de partid exclus pentru că: în 1933-1938 a trădat grevele muncitorilor de la tipografiile „Adevărul” şi „Dimineaţa”. a susţinut interesele patronilor. i s-a rectificat şi stagiul de la acea dată. Original. Originale. când s-a înscris în PSD. se purta rău cu subordonaţii. 1951 2 2771 1895 Brătianu Pompiliu Membru de partid exclus pentru că: în calitate de contabil.06. unde a primit o educaţie fascistă. în baza prezentării carnetului de membru al PSD din 1921. pe care le plasa la bursa neagră.07.

20. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. fost condamnat penal pentru furt. CCP a hotărât anularea deciziei. 2 2775 1900 Brătoiu Dumitru Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului în Partid din 1924.11. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât.08. CCV a hotărât menţinerea deciziei.01. a făcut politica PNL. a luptat pe 1951 frontul antisovietic. Original. 2 2774 1898 Brătilă Grigore I. înşelăciune în dauna avutului obştesc.1957 meiată. 1976 CCP a propus. 6 2776 3165 Brătoiu Ion Membru de partid exclus în 1975 pentru că a fost condamnat penal pentru 26. Original. 23. 1 2773 1897 Brătilă Aurel I. CCP a stabilit că cererea era neînte. părinţii lui au posedat 150 ha de 19. pământ.2772 1896 Brătianu Şerban Membru de partid exclus pentru că: provenea din familia marilor moşieri Brătianu. sancţionarea lui cu „vot de blam” şi 1951 reîncadrarea în Partid cu stagiul avut anterior. Membru de partid exclus pentru că a 24. Originale. menţinerea deciziei.02. 3 704 .10. Membru de partid exclus pentru că a avut legături imorale cu Iulia Stan.

01. Originale. în 1956 funcţia de comandant de unitate militară s-a purtat brutal cu ostaşii. În 1965 apelantul a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. Secretar general. membru de partid exclus pentru că: era fiu de moşier. Originale.2777 2060 Brătucu Mircea Gh. în perioada antonesciană a urmat şcoala de subofiţeri. a întreţinut relaţii cu elemente străine de Partid. membru de partid exclus pentru că a ascuns că în 1946 a făcut parte din completul de judecată care i-a dat câştig de cauză lui Ion Mihalache în contestaţia 23. să fie reîncadrat în Partid cu stagiul avut anterior. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Întrucât acuza s-a dovedit neîntemeiată. 1959 10 2778 2101 Brătuianu Ion I. a desconsiderat locţiitorul politic al unităţii. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar.09. depusă pentru a nu fi şters de pe listele 1981 electorale. în timpul războiului antisovietic a fost funcţionar la Cernăuţi. antisovietică. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 9 2779 3337 Brătulescu Aurel Preşedinte al Judecătoriei Câmpulung. apoi director al personalului din Prefectura Poliţiei Capitalei (1945-1949). În 1961 i s -a recomandat să mai muncească pentru reabilitare. 4 705 . Originale. CCP a propus. unde a primit o educaţie 22. CCP a hotărât clasarea cazului. nu a trăit viaţă de partid. Întrucât a renunţat la apel. în perioada interbelică a avut manifestări huliganice cu caracter antisemit.

16 2783 2020 Breahnă Iorgu Membru de partid exclus pentru că în funcţia de brigadier silvic a folosit unele terenuri în scop personal. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. ţărăniste. 1962 Întrucât decizia a fost luată fără o cercetare temeinică. în 19361938 a participat la şedinţe cuziste şi 28. faptă pentru 23. din 1943 a fost furier la Curtea Marţială Iaşi. pentru care a fost condamnat penal. trădător al clasei muncitoare. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a cerut să fie repartizat ca funcţionar la Guvernământul Basarabiei. În 1960 excluderea a fost menţinută. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei.22. Originale.2780 2059 Brătulescu Vasile Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost informator în slujba burghe. Originale. care a fost condamnat penal.11. Originale. CCP a hotărât clasarea cazului. ziei. 19 706 . Membru de partid exclus pentru că: în funcţia de diriginte al Oficiului PTTR Câmpulung Moldovenesc a săvârşit abateri de la disciplina de stat. În 1963 excluderea a fost menţinută. Original. 1 2781 2018 14 2782 2019 Breabăn Liviu P. Breabăn Dumitru Gh. reconfirmată în 1960 (de două ori) şi 1961.06. CCP a recomandat Comitetului regional PMR Suceava să aprofundeze cazul.12. <1958> Întrucât a recunoscut acuzele şi şi-a retras apelul.

în care a îndeplinit funcţia de 1965 şef de cuib. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 16. 5 2785 2026 Breaz Mihăilă Gh. judeţul Mehedinţi. legionară.12. în 1949. 4 707 . în 1949 a fost condamnat penal 26.08. 5. Membru de partid exclus pentru că: în 1938 a fost condamnat pentru uz de armă (în stare de ebrietate a rănit două persoane). 12 2786 3031 Breazu Dumitru I. în calitate de secretar al BOB din comuna Simian. (Lupu) Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a întreţinut legături cu organele Siguranţei şi Jandarmeriei. alte 1960 abateri. pentru furt din avutul obştesc. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 1970 4 2787 2027 Breazu Ioan T.2784 2021 Breaz Florian P. reconfirmată în 1971. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost condamnat penal pentru însuşirea unei sume de bani şi a unei cantităţi de cereale. în 1958 a 31. defăimat şi calomniat unii membri şi 1962 activişti de partid.02. Originale. Originale.10.

pagubă de 7 milioane lei. 1950 5 2791 2030 Breb Traian Gh.06. legionară şi a participat la Rebeliune. 4. menţinerea deciziei. 2 2790 2029 Breazu Stelian D. CCP a hotărât admiterea apelului. având mari lipsuri la cereale şi alte 14. 5. alte 1951 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. 1979 CCP a propus.05. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia 26. motiv pentru care 1954 a fost condamnat penal. Originale.12. Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1944. Originale. reconfirmată în 1958. 1957 3 2792 2084 Breb Vasile Membru de partid exclus pentru că s-a dovedit a fi un element necinstit. Original. materiale din gestiune.06. membru de partid exclus în 1971 pentru că a produs economiei naţionale o 22.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar în funcţia avută a aplicat metode cazone de muncă şi a intervenit pentru rudele sale pentru a fi scutite de datorii către stat.2788 3280 Breazu Mihai Inginer-şef la Uzina de preparare Teliuc. Originale. membru de partid exclus pentru că s-a ocupat cu afacerile. Activist. 4 2789 2028 Breazu Nicolae N. 1 708 .

a denunţat conducerea colectivului. 140 2794 3206 Breban Nicolae S. reconfirmată în 1959 (de trei ori). s-a desolidarizat în scris de mişcare.2793 2102 Breban Ioan Arestat pentru activitate revoluţionară în 1933. 1960 şi 1962. a devenit credincios şi a făcut propagandă religioasă printre deţinuţi. antrenând colectivul în acţiuni anarhice. a devenit agent al Siguranţei. Originale. Originale. 1958. Hotărâre reconfirmată în 1955. 1957. membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la şedinţe ale „Frăţiilor de Cruce” legionare şi la alte acţiuni. în 1940. CCP a hotărât respingerea cererii şi a 1948 cerut ca cercetările să fie continuate de „organele în drept”.08. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: în 1940-1941 a activat în organizaţia legionară. 7. A solicitat încadrarea în Partid. Ofiţer de armată. 13. În 1967 a fost primit în Partid. în 1941-1944 a urmat cursuri de specializare în Germania pe linie de aviaţie. apoi a adresat cerere de acordare a stagiului şi a pensiei de merit (ambele satisfăcute). Originale. absolvent al Academiei Militare Frunze.10. după eliberare. 1975 5 2795 2103 Breban Trifu A. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât clasarea cazului. în închisoare a avut purtare provocatoare.12. 1958 50 709 . A solicitat apoi majorarea pensiei (nu i s-a acordat). 8. 1959 şi 1960 (când s-a cerut să fie demascat la locul de muncă).

07.07. Membru de partid exclus pentru că: a simpatizat cu legionarii. Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. Întrucât motivul s-a dovedit neînte1953 meiat. CCP a hotărât reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. muncitoare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. să fie cercetată de către Colegiul de Partid din Regiunea Teleorman. condamnat penal pentru neglijenţă.2796 2104 Brebanaru Ştefan St.04. Original. a fost unealta de încredere a regimului antonescian. 5. iar soţia sa. În 1956 şi 1960 excluderea a fost reconfirmată. în calitate de gestionar la cooperativă. fiind vechi politician bur. CCP a hotărât menţinerea deciziei.09. 11. membră de partid.1954 ghez. Originale. a fost 27. 1 2797 2081 Brebenaru Haralambie P. 2 2799 2079 Brebu Pavel Membru de partid exclus pentru că. Originale. în timpul războiului a participat la jafuri pe teritoriul cotropit. Original. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 5 710 . 1951 16 2798 2080 Brebu Liviu Membru de partid exclus pentru că părinţii săi erau elemente duşmănoase. era un element cu trecut duşmănos clasei 27.

09. Membru de partid exclus pentru că era fiu de chiabur. a III-a.03. Originale. 4 711 . Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. Originale. Originale. a avut o slabă activitate politică. ordinul „Mihai Viteazul” cl. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4 2802 2076 Breharu Teodor T. copie. faptă pentru care a fost condamnată la 3 luni de închisoare. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de plutonier de jandarmi. Originale. CCP a hotărât ridicarea sancţiunii şi 1957 primirea sa în rândul candidaţilor de partid. 2. (Dobra) Membră de partid exclusă pentru că: la întocmirea dosarului de pensionare s-a folosit de adeverinţe false pentru justificarea anilor de serviciu. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.03. 1964 11 2801 2077 Breharu Fabian I.2800 2078 Brebu Zoe V. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. pe frontul antisovietic a fost decorat cu 21. 27.04. major de Miliţie s-a purtat rău cu 1956 cetăţenii. Pentru activitatea pozitivă depusă. 20 2803 2075 Brehui Ion F. reconfirmată în 1960. era căsătorit cu fiica unui chiabur. a servit regimul burghezo-moşieresc. ca sergent30.

Originale. În 1949 a fost reîncadrată în Partid cu interdicţia ca timp de cinci ani să ocupe funcţii de răspundere în organizaţie. În 1956 i s-a menţinut stagiul din 1949. ca membru de partid a avut o 1960 poziţie pasivă. Thea Kaplan şi alţii. membru de partid exclus pentru că în 1947 s-a înscris în organizaţia sionistă „Mişmar”.07. II) 712 . alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: în 1947-1948 a făcut politică sionistă. fiind înscris în organizaţia „Polizion <Poale 31.01. la arestare. 6 2805 1963 Breileanu Bernard (Bercu) Salariat al Conservatorului Ploieşti. CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul ocupat. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2804 2074 Breier David M.10. CCP a hotărât respingerea cererii. când au fost arestaţi şi: 1956 Teohari Georgescu. 9. reconfirmată în 1962. 1950 1 2729 2806 (vol.08. I) 27/1953 76 (vol. care a solicitat reîncadrarea în Partid. 11 (vol. a avut purtare trădătoare. Zion>”. Originale. 1947 Pentru că în 1941. Originale. I-II) Breiner Paraschiva (Abraham Piri) Membră a CC al PCdR în ilegalitate. aprilie 1941. Cercetată în legătură cu arestările din 23. 12. Originale. În 1961 i s-a acordat stagiul din 1924. fotografii. Idem.

Originale. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 30.2807 2728 Breitenstein Ernest C. inactivitate.04. Responsabil la ziarul „România Viitoare” din Sibiu.09.08. sancţionat cu „vot de blam” pentru că: a activat în organizaţia profascistă catolică „Colping”. recunoscut metodele de muncă ale 1949 Partidului şi lupta fracţionistă. motive pentru care i-a respins cererea şi a cerut să fie scos din muncă. cercetat pentru că a solicitat încadrarea în Partid. Original. a călcat liberul consimţământ în organizarea întovărăşirilor agricole. 1954 CCP a hotărât anularea deciziei şi acordarea vechimii din august 1945. 8. legionară şi a participat la Rebeliune. 1958 CCP a hotărât menţinerea deciziei.05. Breitholtz Rosina Membră de partid căreia Subcomisia de Verificare i-a stabilit vechimea în Partid din ianuarie 1948. în calitate de director regional al SMT Oradea. 3 713 . pe motiv de 20. În 1956 s-a hotărât reprimirea sa în Partid. CCP a constatat că la arestarea din 1943 a avut purtare foarte proastă. CCP a hotărât excluderea lui din Partid. 4 2808 1930 1 2809 1962 Breizik Zoltan (Alex) Fost activist al Sectorului I PMR Oradea. pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a săvârşit atrocităţi împotriva partizanilor. copie. a 19. Original. Originale. s-a înrolat în Armata maghiară. 1954 1 2810 1961 Brejan Vasile V.

Original. alte abateri. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1950 1 2812 2727 Brener Miron Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost agent al Siguranţei. Original. legionară.05.2811 2082 Brendea Emanoil Membru de partid exclus pentru că: era un element afacerist. 1962 CCP a hotărât confirmarea calităţii de membru din 1942. care a solicitat confirmarea stagiului de partid din 23.05. ilegalitate. copie. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. 1. Originale. Originale. 4 2815 1952 Breslaşu Marcel A. capitaliştilor. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 10. 2 714 . 1 2814 1953 Brescan Ion I. (Breslika) Secretar al organizaţiei de bază a Uniunii Scriitorilor. 1. avea legături cu o femeie de moravuri uşoare. Original. Hotărâre reconfirmată în 1955 şi 1960. 1951 40 2813 2083 Brerai Petre Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost omul de încredere al 19.08. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut „să fie ţinut în evidenţa organelor în drept”.11. cărora le-a servit interesele 1951 asuprind muncitorii.

04. Originale. exclus din Partid pentru că: a întocmit un dosar fals lui Rizea Alexandru şi a semnat în fals pe Mihail Roşianu şi Nicolae Guină. Originale. 14 715 . Bretoiu Vasile Activist al Secţiei Cadre a Judeţenei PMR Dolj. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor şi a confiscat obiecte de la oamenii săraci. fără motive 28. 1962 4 2819 1950 Bretter Emanoil I. Notă de răspuns a CCP prin care s-au transmis informaţiile solicitate. (Referinţă semnată de Valter Roman. din organizaţia legionară. Membru de partid din ilegalitate. 5 2817 1949 2.02. 9.01.03. copie. care a solicitat acordarea unui stagiu mai mare. pentru care s-au cerut relaţii cu privire la participarea sa la mişcarea muncitorească. Întrucât în 1937-1944. 1958 Deşi acuzaţia că a fost legionar s-a dovedit neîntemeiată. necesare la stabilirea pensiei sporite pentru soţia şi copilul său. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a întrerupt legătura cu 1957 Partidul. În 1970 a solicitat pensie pentru activitate comunistă ilegală. 1951 4 2818 810 Brett József (Joska) Membru al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar (la acea vreme decedat). a făcut parte 24. pentru a-l recomanda pe Vasile Bretoiu. CCP a hotărât menţinerea stagiului din 1945. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. întemeiate. copii.) Originale.2816 1951 Bresniceanu Gheorghe S.

CCP a hotărât anularea deciziei.09. 18. s-a 1952 ocupat cu specula. Elev la Şcoala de ofiţeri politici nr. CCP a hotărât menţinerea deciziei. deşi în tinereţe a luat parte activă la mişcarea 19. iar la discutarea apelului său a avut o poziţie justă. revoluţionară. în funcţia avută a dus o viaţă imorală. a avut atitudini duşmănoase regimului. reconfirmată în 1969.08. 8. Întrucât era de origine muncitorească. Brezan Dumitru Gh. Întrucât nu a reieşit că era un duşman al clasei muncitoare. Brezaie Grigore Director politic al GAS Dealul Ocnei. Original.2820 1948 Breuer Ludovic (Laioş) Membru de partid exclus pentru că în 1939-1942 a posedat un restaurant. după ce a fost comprimat din serviciu. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1 2822 1947 6 2823 1946 1. 1954 1 2821 2860 Breuer Ştefan Membru de partid exclus pentru că: era un element oportunist. în timpul guvernării legionare a participat la şedinţe. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid şi din şcoală pentru că era înfumurat şi a făcut comentarii politice „hazardate”. 1953 2 716 . s-a înscris apoi în PSD. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din PNŢ şi PNL. 1 din Ineu. Originale. a fost beţiv şi scandalagiu. pe care l-a lucrat cu braţe salariate. alte abateri. Copie. care. reprimirea lui în Partid cu vechimea avută anterior şi sancţionarea cu „admonestare”. Originale.09. a avut pământ.05. a intrat în rândul exploata1949 torilor şi şi-a însuşit mentalitatea şi metodele lor.

În 1955 a fost reprimită în Partid. a 1957 divulgat secretul reformei băneşti din 1952. Originale. în 1951 16.06. excluderea ei din Partid şi i-a recomandat să muncească în organizaţiile de masă.03. a fost 12. şi-a însuşit din alimentele ostaşilor. Originale. 1.11. Activist al Comitetului raional PMR Călăraşi. 5 2827 1942 Brezeanu Niculina Şefa Serviciului de cadre administrative de la fabrica „Electrofar” membră de partid căreia i s-a anulat calitatea pentru că a creat o atmosferă proastă şi fami liarism. a avut abateri de la 1954 morală cu femeile din uzina în care lucra. 1 2826 1943 Brezeanu Ilie Gh. s-a căsătorit cu fiica unui negustor. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a făcut comerţ cu alimente. Originale. în 1952.2824 1945 Brezeanu Alexandru Membru de partid exclus pentru că: în 1941-1944 a luat parte la războiul antisovietic cu distrugătorul „Mărăşeşti”. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: în 1945-1946 s-a ocupat cu specula. 1953 4 717 . 1955 3 2825 1944 Brezeanu Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut legături cu legionarii. reconfirmată în 1961. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât anularea deciziei.07. în funcţia de responsabil cu aprovizionarea la Marina Militară. 9. Original. membru al PSD.

03. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. unde s-a 1950 dovedit anarhic şi indisciplinat. în 1945 s-a angajat ca gardian la 27. Originale. reconfirmată în 1966.01. 1950 1 718 . a avut manifestări antisemite. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 7. 9. CCV a hotărât menţinerea deciziei. de necinste. alte abateri. alte abateri.10. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 10 2831 1958 Brezovski Adam Membru de partid exclus pentru că: a fost un exploatator şi un şovin care s-a strecurat în Partid (a deţinut cel mai mare restaurant din Seini. Satu Mare). 5 2830 2791 Brezovan Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost înscris în organizaţia cuzistă. Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat ca voluntar în marina antonesciană.11. comise în timp ce era primar 1959 şi preşedinte de cooperativă. pe distrugătorul Mărăşeşti. 1961 4 2829 2023 Brezoiu Gheorghe D.2828 2092 Brezeanu Spiridon Gh. alte abateri. a fost judecat şi condamnat pentru fapte 26. Prefectura Poliţiei Capitalei.

a avut el însuşi asemenea manifestări. fiica sa a avut legături 1950 cu o organizaţie subversivă ai cărei membri au fost arestaţi în 1949. Originale. Briceag Vasile I. Vasile Pîrvan. CCP a propus. a participat la şedinţe şi manifestaţii legionare. menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al 1979 PCR a aprobat. Hotărâre reconfirmată în 1980. care la venirea trupelor sovietice s-a retras cu hitleriştii şi i-a lăsat 29. CCV a hotărât menţinerea deciziei. reconfirmată în 1960. Originale.2832 3265 Bria Mihai G. Original. student la Academia de Partid „Ştefan Gheorghiu”. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a fugit de regimul sovietic. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi i-a recomandat să muncească pentru reabilitare. civile de la Odessa. 8 2833 1959 40 2834 2024 3. Originale. 1 719 . Brici Lorin A. Membru de partid exclus pentru că nu a mai luat parte la adunările organizaţiei de bază şi nu şi-a achitat cotizaţia.12.02.12.07. pe frontul antisovietic a luat parte la jefuirea şi reprimarea populaţiei 17. şi a fost decorat cu 1954 „Coroana României” cu spade şi panglici. 23. care a avut manifestări antipartinice. CCP a hotărât menţinerea deciziei. (Liviu) Membru de partid exclus pentru că: în 1958 nu l-a demascat pe colegul său. 1961 10 2835 2770 Briciag Constantin (Briceag) Membru de partid exclus pentru că: a avut legături strânse cu proprietarul moarei Becker. averea în păstrare. în fabrica unde lucra a luat şperţ de la muncitori.

08. regiunea Arad. Originale. care provenea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. reconfirmată de CCP în 1960. alte abateri. conducător tehnic la Trustul de Panifica. în 1949 a fost judecat şi condamnat pentru speculă. Originale.1957 ţie din Focşani. în calitate de 19. element afacerist. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. 13 2838 2072 3 2839 2071 Brie Ioan I. Membră de partid exclusă pentru că: fiind sub influenţa mediului legionar din 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că în 1938-1940 a avut activitate legionară.09. 16 2840 2068 4 720 . Brie Ileana A. reconfirmată în 1963. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că: s-a dovedit a fi un 21. Membru de partid exclus pentru că: a fost patron şi a exploatat forţă de muncă salariată. 27. apoi a simpatizat cu PNŢ. a sustras bani din 1950 vânzările de lemne.2836 1960 Briciu Veniamin Şef al Ocolului silvic din comuna Buteni. copie. Brigher Ira H.11.03. (II) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost înscris în „Frăţiile de Cruce” 15.04. legionare. Original. a avut manifestări naţiona1959 liste. a comis nereguli în muncă. 1 2837 2073 Briciu Victor I.

CCP a constatat că solicitarea era neîntemeiată. CCP a hotărât menţinerea stagiului anterior. Originale. 2. 1948 1 2844 2069 Brill Mircea (Moritz) Membru de partid care a cerut acordarea stagiului din 1939. pe 29. Hotărâre reconfirmată în 1962. 1957 Întrucât bănuielile s-au dovedit neîntemeiate.2841 2067 Brihac Constantin Gh. Membru de partid cercetat în urma sesizării Elenei Tudorache că a fost informator al Siguranţei şi pentru că a solicitat acordarea stagiului de partid din 21.07. Copie.01. 4 2842 3301 Brihac Ion Gh. în care a reparat maşinile nemţilor. Constantin Brihac 1980 (Frunză) l-a atras în acţiuni revoluţionare.02. deşi nu era membru de partid. Originale. Originale. Întrucât în ilegalitate a avut legătură 24. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a hotărât admiterea apelului. Persoană care. 1934. însă nu a fost 1956 membru.11. 6 721 . 3 2843 2861 Brill Jana Membră de partid din ilegalitate exclusă în 1940 pentru că: la arestarea ei de către poliţia legionară a divulgat toate legăturile pe care le-a avut cu mişcarea. a dus o viaţă de femeie uşoară. în timpul războiului a condus atelierul tatălui ei. a solicitat să fie luat în evidenţa ilegaliştilor şi să i se acorde drepturile care decurg din respectivul statut. motiv că fratele său. cu membri de partid.

1951 În 1954 s-a revenit asupra deciziei. să fie scos din Armată şi să 25. propunându-se: să i se menţină calitatea de membru de partid cu vechimea din martie 1944. copii. Hotărâre reconfirmată în 1963. 48 2846 2066 Brinaru Pompiliu Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi care a exploatat ţăranii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. după 23 august 1944 a fost simpatizant al PNŢ. Cloşca şi Crişan”.06. Originale. când s-a înscris în Divizia „Tudor Vladimirescu”. lucreze pe linie profesională. director de spital a întrebuinţat metode de 1953 comandă. cu tendinţe carieriste. iar viaţa şi activitatea sa nu erau suficient verificate. În <1970> i s-a acordat stagiul de partid din 1933. 4 722 . Originale.10. să se menţioneze în documentele sale de partid că din 1938 a fost membru al PC Spaniol. membru PMR reverificat. membru al PC Spaniol. brigadist în Spania. CCP a hotărât să i se anuleze calitate de membru.2845 2070 Brill Sulam Iosif (Suly) Fost membru al Partidului Comunist Francez. reconfirmată în 1955. urmând ca perioadele neverificate să fie investigate în viitor. Întrucât era un element şovăielnic. în funcţia de 29. alte abateri. şef al Serviciului învăţământ din Direcţia Superioară Politică a Armatei. a făcut parte din Diviziile „Tudor Vladimirescu” şi „Horea.

în 1946 a făcut 20. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. era beţiv şi a bătut un cetăţean.01. (Brindas János) Activist la Comitetul orăşenesc PMR Oradea. exclus din Partid pentru că: în perioada războiului a făcut parte dintr-o organizaţie profascistă. 11 2848 1954 Brinder Bernanrd Membru de partid exclus pentru că împreună cu tatăl său a contribuit la exploatarea clasei muncitoare. Original. 1951 2 2849 1939 Brindu Petre Membru de partid exclus pentru că în perioada guvernării legionare a avut legături strânse cu fostul subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe. activitate legionară.2847 1955 Brindaş Ioan I. reconfirmată în 1957 şi 1960. 1962 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1 2850 1644 Briotă Ion Membru de partid exclus în 1960 pentru că în anii 1940-1941 a desfăşurat 17.11. iar după înlăturarea Monarhiei a avut o 1950 poziţie duşmănoasă faţă de conducătorii Partidului şi ai Guvernului.02. Originale. Papanace. a făcut parte din 1953 grupul troţkistului Molnar.10. 21. propagandă manistă. Originale. ca proprietari ai unui depozit de tuburi de oxigen din Bucureşti. 2. 6 723 . CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

08. Originale. menţinerea deciziei.04. 1950 8 2854 1967 Brînceanu Anghel T. 6. a avut manifestări „nesănătoase” în legătură cu arestarea tatălui său de către „organele de Stat”. Membru de partid exclus pentru că în 1954 a fost condamnat penal pentru că şi24. 8. 8. 1953 1 2852 3146 Brisc Ioan Director la Şcoala specială din Şimleul Silvaniei. reconfirmată în 1957 şi 1960.06. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1976 4 2853 1642 Bristan Grigore I. CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. la data respectivă era arestat pentru sabotaj.10. membru de partid exclus în 1972 întrucât a fost condamnat penal pentru delapidare.2851 1643 Brisan Ioan Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Original. Originale. Originale. în 1942 a fost trimis în Germania la specializare. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 4 724 . a avut ieşiri antisemite. judeţul Sălaj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a însuşit 4 saci cu grâu din cel distribuit 1963 de stat pentru însămânţări.

alte abateri. membru de partid exclus pentru că: a întreţinut relaţii intime cu Stela Conţ. la Odessa a făcut propagandă fascistă. 7 2856 1965 Brîncoveanu Constantin Membru de partid exclus pentru că: a fost membru al PNŢ. Originale. pentru furt de produse agricole şi fals în 1963 acte. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1941 a denunţat 11. 3 2858 3037 Brîncuş Valeriu C.10. Originale. exclus din Partid pentru că în două rânduri a fost condamnat 16. 1970 4 725 . a violat o minoră. motiv pentru care 1950 în 1945 a fost arestat şi cercetat. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. Originale. căreia i-a promis că o va lua în căsătorie. 1 2857 1964 Brîncuş Dumitru Membru de partid exclus pentru că la preschimbarea documentelor de partid nu 23. faptă pentru care a fost trimis în judecată. 9. a luat parte la războiul antisovietic. Şef al Secţiei sanitare la raionul Buzău. în urma cărora a rezultat un copil. CCV a hotărât menţinerea deciziei.2855 1966 Brînceanu Ilie T. un dezertor comunist.03. s-a prezentat. Fost activist la Comitetul raional de Partid Zimnicea. Original.04. 1955 CCP a hotărât anularea vechilor sale documente de partid.

lor. 7. Original. 4 2861 1941 Brînduş Andrei Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original.12. Originale.11. 1959 3 2862 2086 Brînduş Gheorghe Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost înscris în organizaţia legionară.26.08. Întrucât motivele s-au dovedit 1957 neîntemeiate. 1955 2 726 . CCP a hotărât menţinerea deciziei. -. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. exclus din Partid pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 1 2860 1956 Brînda Aurel Secretar al organizaţiei de bază din comuna Burjuc. Originale.2859 1940 Brîncuşi Elena Membră de partid exclusă pentru că a fost element afacerist şi unealta patroni.03. 15.

3 2866 2091 Brînduşescu Gheorghe N. însuşit o sumă din banii satului Hodiş. sentimente naţionaliste. Originale.2863 2087 Brînduş Irina V. Original. 3 727 . Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia 11. ca învăţător. reconfirmată în 1956. a sprijinit activ 1954 acţiunile iniţiate de regimul antonescian pentru ducerea războiului antisovietic. 18. 1957 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 2 2865 2090 Brînduşa Ioan N. părinţii săi au fost categorisiţi chiaburi.07.10. a deţinut funcţii de răspundere în aparatul de stat burghezo-moşieresc. Originale. Originale.03. (Niţescu) Membră de partid exclusă pentru că: în perioada interbelică a întreţinut relaţii cu elemente cuziste şi liberale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. care a solicitat confirmarea calităţii de 1961 membru din 1944 CCP a hotărât admiterea apelului. simpatizant activ al Partidului din ilegalitate. fiind pătrunsă de 19. (Ion) Curier diplomatic la MAE.06. în perioada războiului şi-a 27. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 destinaţi pentru construirea şcolii. legionară. 2 2864 2088 Brînduş Mihai Membru de partid exclus pentru că: în 1937-1945 a fost cantor bisericesc.

Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3 728 . iar pe 26. 1950 1 2870 3351 Brînzan Gheorghe Ofiţer la Serviciul Economic din Inspectoratul orăşenesc Moldova Nouă al Miliţiei. Originale. iar ulterior Comitetul regional de Partid Oltenia i-a respins apelul. Originale. (Brânza) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de preşedinte de cooperativă s-a dovedit a fi un element afacerist. „mustrare” pentru că a organizat botezul 1980 religios al fiului său.09. 3 2868 1922 Brînduşoiu Petre I. alte abateri.2867 3166 Brînduşoiu Gheorghe Membru al Comitetului de Partid de la Preparaţia cărbunelui Coroeşti. exclus din Partid în 1974 pentru că: a promis mai multor femei că le angajează în schimbul unor propuneri imorale. a fost amendat pentru insultă şi ameninţare cu cuţitul.12. 5. CCV a hotărât menţinerea deciziei. Originale. membru de partid sancţionat cu 22.11. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 5. altele le-a şantajat cu concedierea. Original. CCP a hotărât adâncirea cercetărilor. a 1976 pretins bani şi băutură. CCP a propus. 1960 3 2869 1921 Brînza Ion St.05.

În 1959 şi 1962 excluderea a fost menţinută. membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu.06. CCP a hotărât clasarea cazului.2871 1655 Brînzan Gheorghe D. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.02. 6 2873 3302 3 2874 1654 2 729 . Întrucât şi-a retras apelul. schimbarea calificativului de la locul de muncă şi avansarea în grad. CCP a hotărât clasarea cazului. Original. 1981 Întrucât a renunţat la apel. 2. CCP a trimis cazul spre recercetare Comitetului regional PMR Oltenia. Preşedinte al Comitetului Provizoriu din comuna Pleşoiu. 1959 10 2872 3390 Brînzan Grigore Membru de partid exclus pentru că în calitate de subofiţer MApN a comis abateri de la disciplina de partid şi 29. Deoarece excluderea a fost făcută fără 1963 o cercetare temeinică (la revizuirea juridică a cazului s-a constatat că fusese nevinovat). Brînzan Ion Ofiţer la UM 01256 Caracal. membru de partid sancţionat cu „mustrare”. care a solicitat ridicarea sancţiunii. 29. Originale. Originale. Originale. Brînzan Iordache M. CCP i-a sugerat ca pentru sancţiunea 1980 de partid să se adreseze Consiliului Politic Superior al Armatei. regulamentele militare.07. raionul Craiova. iar pentru celelalte probleme ministrului Apărării Naţionale. 30. copie.02.

Ulterior a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 8. iar respectivul a evadat. cerere respinsă în 1975.12.07. membru de partid exclus pentru că a avut manifestări duşmănoase la adresa 23. timp în care sa dovedit indisciplinat.07. Originale. Membru de partid exclus în 1958 pentru că în 1936-1937 a făcut parte din 19. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. Originale. Anchetator penal la Procuratură. cu care mergea la chefuri. Original. copie. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2875 1652 Brînzaş Gheorghe Membru al aparatului Ministerului muncii şi prevederilor sociale. ca angajat al Miliţiei a fost trimis să escorteze un fost hitlerist. 5 730 . 1954 1 2878 1920 Brînză Niţu L. organizaţia de bază putând să-l primească în rândul candidaţilor de partid. a făcut parte din Jandarmerie şi din Poliţie (1945-1946). 4 2877 1650 Brînzaş Traian Membru de partid exclus în 1952 pentru că: a luat parte la războiul antisovietic. „Frăţiile de Cruce” legionare.09. 1954 5 2876 1651 Brînzaş Miron L. În 1956 a fost reprimit în Partid. 7. organelor de partid şi de stat şi a 1959 întreţinut relaţii de prietenie cu unii inculpaţi. membru de partid exclus în 1950 pentru că a ascuns că în trecut a fost condamnat penal pentru nesupunere la concentrare. CCP a hotărât anularea deciziei.

pe frontul antisovietic a fost decorat cu „Crucea de 25. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Membru de partid exclus în 1949 pentru că: era fiu de chiaburi. Originale. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în 1939 făcea propagandă troţkistă şi contra URSS. 1975 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a participat la războiul antisovietic. din acelaşi an a fost provocator şi agent al Siguranţei.06. 1962 şi 1966. Fier” şi „Virtutea Militară”. 3 2881 1649 Brînzea Andrei N. 3 2880 3154 Brînză Vasile P. menţinerea deciziei. Originale. în 19401941 a luat parte la manifestaţii legionare. avutul obştesc. să fie 1947 îndepărtat din orice organizaţie politică sau întreprinderi de stat. exclus din Partid în 1972 pentru furt din 30. 1957 şi 1960. 1961. fie demascat în faţa maselor. reconfirmată în 1956. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ca secretar al 1956 Sfatului Popular i-a protejat pe chiaburi.2879 1919 Brînză Ştefan V.09. Hotărâre reconfirmată în 1957.05. să 16. alte abateri. judeţul Vaslui. 32 2882 1647 Brînzei Petru P. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. Membru de partid exclus pentru că: era fiu şi ginere de chiabur. 1955 29 731 .06. 6. Membru al Biroului Comitetului comunal de Partid Hoceni. Originale.

a participat la războiul antisovietic. alte 1951 abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus.2883 1646 Brînzei Vasile Membru de partid exclus în 1948 pentru că în 1940-1941 a desfăşurat activitate legionară. Original. respingerea apelului. Originale. Originale. 1 2885 3318 Brmbolich Francisc Iosif Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate şi luarea în evidenţă. iar Secretariatul 1980 CC al PCR a hotărât.02. a 21. Hotărâre reconfirmată în acelaşi an. cerute. în timpul Rebeliunii legionare a luat parte la jafuri. 5. CCV a hotărât menţinerea deciziei.10. 13. 1957 17 2884 1645 Brînzoi Victor Membru de partid exclus pentru că: provenea dintr-o familie de chiaburi. reconfirmată în 1956 şi 1969.04. Originale. 6 732 . Întrucât nu îndeplinea condiţiile 25. reconfirmată în 1958 şi 1959. alte 1954 abateri.04. jucat cărţi şi a luat parte la beţii. 9 2886 1641 Broască Ilie Membru de partid exclus în 1953 pentru că: în trecut a fost comerciant şi a fost condamnat penal. CCP a hotărât menţinerea deciziei.

membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a luat parte la manifestări legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. voluntar.06. Preşedinte al Sfatului Popular al comunei Mălureni. condamnat penal în 1955 pentru 29. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: a făcut parte. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCP a propus. Originale. activitate duşmănoasă contra clasei 1961 muncitoare. faptă pentru care a fost 1981 condamnat penal. menţinerea deciziei. Originale. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. copie. Originale. 2 Câmpulung a confirmat foi de parcurs 23. în 1945 s-a ocupat cu specula.07. 9. reconfirmată în 1963 şi 1966. Originale.01. 1958 5 2890 3336 Brocea Ion I. reconfirmată în 1962.2887 1640 Broască Mihai I. CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. 3. copie. Plutonier la Secţia 15 de Miliţie Bucureşti. regiunea Piteşti. copie. Membru de partid exclus pentru că în funcţia de şef de coloană la Autobaza nr. 8 2888 1639 Broboană Ioan M. 6 733 . din Jandarmeria antonesciană. 1960 9 2889 1638 Broc Nicolae C. fictive. membru de partid exclus în 1959 pentru că a ascuns că tatăl său a fost poliţist. reconfirmată în 1967.

fost comisar-ajutor la 1952 Poliţia din Botoşani. judeţul Vâlcea. I-II) 1 21 (vol. 1 (vol. Comandant al Companiei de gospodărie de la Serviciul Centrul de instrucţie Dumbrăveni din MAI. 1952 1 1971 Broder Zalman (Sandu) Persoană căreia s-a acordat stagiu de 15. Originale. în postul avut a ţinut legătura cu elemente duşmănoase.2891 1637 Brodeală Ion A. I) 2893 (vol. Original. II) 734 . pe frontul antisovietic a făcut parte dintr-o unitate care a participat la crime şi jafuri. exclus pentru că: în trecut a făcut parte 1953 din aparatul de opresiune al regimului burghezo-moşieresc (a fost jandarm). membru de partid 10.11. A fost cercetat în urma unei declaraţii 25.08. CCP a constatat că acuza era neîntemeiată. membru de partid exclus pentru că: în 1938-1941 a făcut parte din Mişcarea Legionară. partid din 1936. alte abateri. dată de la care activa în 1950 organizaţie. Preşedinte al Comitetului provizoriu din comuna Bodeşti. 2 2892 1681 Brodeală Ion Gh. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 3. fiind dată cu scop de răzbunare. pentru perioada frontului să fie cercetat de „organele în drept”.01. Idem. pe motiv că ar fi fost informator al Siguranţei.03. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. a lui Ioan Răţescu. Original. Original. copii.

română. 9.12. copii. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea.01. Originale. Originale. Originale. rusă. română. copii. că în 1935-1939 a lucrat în tipografia 1961 ilegală a PCR din Bucureşti.11. 3. Notă de răspuns a CCP prin care au fost transmise informaţiile solicitate. 1962 79 735 . rusă. rusă. 1973 27 2895 653 Broitman Mihail Iţcovici (Meer. 19 2896 675 Broitman Moise Marcovici Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera un document prin care să se confirme că a fost arestat pentru participare la mişcarea muncitorească revoluţionară. prin care se cerea să se confirme că a fost membru al PCR între anii 1932-1940 şi 23. II Negru. Notă de răspuns a CCP prin care informaţiile au fost confirmate parţial. lb. copii.2894 1097 Brohman Abram Ştrulevici Cetăţean sovietic despre care Institutul de Marxism-leninism de pe lângă CC al PCUS a solicitat relaţii cu privire la activitatea sa în România. sect. română. Costache) Cercetat în urma solicitării Comitetului Regional Cernăuţi al PC al Ucrainei. lb. lb. fotografii.

ordinul „Bărbăţie şi Credinţă” clasa a III.) Originale. mişcarea revoluţionară din România. 1 din Târgovişte. 37 736 . a luat parte la războiul antisovietic. (Referinţă semnată de Ida Felix. română. Broncea Gheorghe Instructor la Judeţeana PMR Olt. alte abateri. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din Mişcarea Legionară şi a participat la Rebeliune. lb.1951 a cu spade. reconfirmată în 1966. CCP a hotărât menţinerea deciziei. copii. copii. Originale.04. 1 2898 2796 4 2899 1147 4. (Braunştein Netty) Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă din care să rezulte activitatea sa în 15.03. era un element 1952 afemeiat şi beţiv.2897 1972 Brojbeanu Vasile Mecanic la Liceul Teoretic de Fete nr.01. 1958 Notă de răspuns a CCP adresată CC al PCUS prin care s-a confirmat solicitarea. să fie scos din postul deţinut şi încadrat în producţie. într-un post unde putea fi supravegheat. exclus din partid pentru că: şi-a însuşit banii pentru abonamente la „Scânteia” şi pentru cumpărarea Istoriei PC(b) al 21. Originale. CCP a hotărât: menţinerea deciziei. rusă.12. 1975 7 2900 487 Bronştein Enea B. Originale. Uniunii Sovietice. Adresă de răspuns a CCP prin care sau confirmat informaţiile solicitate. unde a fost decorat cu 25. Broniţki Ilarion Panteevici Cetăţean sovietic pentru care CC al PCUS a cerut să se confirme că în 1941 a fost condamnat pentru participare la lupta antifascistă.

1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din postul deţinut.07. română. CCP a hotărât menţinerea deciziei. legionară şi a participat la Rebeliune. Originale. 1962 necesară la stabilirea pensiei. 22 737 . Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea. (1935-1944).2901 798 Bronştein Zeilic Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme participarea sa la 27. 10 2902 1974 Broscaru Constantin M. Originale. Originale. motiv pentru care a fost condamnat penal. Original.10. 1 2904 1975 Broştic Ion Membru de partid exclus pentru că în calitate de agent încasator la pieţe s-a dovedit necinstit. 7. copii. Originale. mişcarea revoluţionară din România. lb. s-a ocupat cu afacerile. 1959 3 2905 587 Brover Liubov Ovşina Cetăţeană sovietică cercetată în urma solicitării de a i se confirma apartenenţa la PCdR în perioada 1938-1940. copii. Notă de răspuns a CCP prin care s-a 1965 confirmat solicitarea. fotografii. 3 2903 1973 Broşteanu Ion Inspector şcolar. rusă. Membru de partid exclus pentru că în 1040-1941 a făcut parte din organizaţia 26.08. reconfirmată în 1960.06.06. membru de partid exclus pentru că: a făcut parte din PNŢ 19. 15.

CCP a hotărât menţinerea deciziei. vătămare corporală gravă. din oraşul Stalin (Braşov). hotărâre reconfirmată în 1970.03. 1 Medicină generală din cadrul IMF. 5. CCP a stabilit că cererea era nejustificată. În 1988 a fost exclus din partid de 1965 către organizaţia de bază nr. denigratoare şi a făcut declaraţii profund ostile faţă de politica Partidului şi statului”. menţinerea deciziei. membru de partid exclus pentru că în 1935 a fost spărgător de grevă.2906 2772 Brucan Silviu (Brucăr Saul) Membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1943. 1953 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Originale. 1960 5 2909 1976 Brucăr Coloman (Karol) Director adjunct la fabrica „Partizanul Roşu”. 9 2907 3172 Brucă Constantin Membru de partid exclus în 1976 pentru că a fost condamnat penal pentru 19. 4 2908 2025 Brucă Gheorghe N. pe motiv că „a avut manifestări duşmănoase. Membru de partid exclus pentru că în trecut a făcut parte din organizaţia legionară.12. Original. iar în 28.12. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. 2 738 . 11.02. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. 1940 informator al Siguranţei. Originale. Originale. 1977 CCP a propus.

la manifestările căreia a luat parte ca muzicant. „Heti Lap”).2910 2806 Brucher Margareta Membră de partid exclusă pentru că: soţul ei a fost ofiţer în armata burgheză. a dus o viaţă depravată.05. CCP 1966 a clasat apelul.05. în 23. niste. şi-a depus actele pentru emigrare în 1953 Israel. Originale. participând la chefuri şi jocuri de noroc. Membru de partid exclus pentru că în timpul războiului antisovietic a fost membru al Grupului Etnic German şi al 17. în timpul războiului antisovietic translator la Comandamentul german. fiind sub influenţa propagandei sio. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că. Întrucât şi-a recunoscut faptele. În 1972 s-a stabilit că excluderea ei sa făcut pe baza unor învinuiri neobiective. alte abateri. care a publicat articole cu caracter 1956 duşmănos. iar decizia reprimirii ei în Partid a fost lăsată la latitudinea organizaţiei de bază. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Bruckner Ludovic Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost redactor şi proprietar la mai multe ziare („Aradi Elet”. anticomunist.18. Bruckler Gheorghe Gh. Originale.12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. 23. Originale. Brucker Isac Membru al BOB de la Centrala Artelor Grafice. formaţiuni paramilitare „Deutsche 1959 Mannschaft”. alte abateri.10. a avut legături cu ofiţeri germani. 7 2911 1978 2 2912 1979 4 2913 1977 3 739 .

Originale. 17 2916 3355 Brudel Cazimir Persoană pentru care CCP a fost informat că adunarea generală a organizaţiei de bază de la Întreprinderea Metalurgică Iaşi a refuzat să-l primească în Partid. a 1950 susţinut autonomia regiunii. Amsterdam. În 1959 excluderea a fost reconfirmată. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1980 1 2917 1981 Bruder Francisc Membru de partid exclus pentru că: la Congresul sindicatelor de la Cluj. în calitate de controlor economic. din 1923. Originale. după cedarea Ardealului.2914 3361 Brucmaier Ghidu Persoană care a solicitat primirea în Partid. 9.07.12. motiv pentru care solicitarea ia fost respinsă. 1 740 . reconfirmată de CCP în 1957. care a răspuns în 1980 că apelantul nu s-a remarcat cu nimic în activitatea profesională şi obştească.09. Original. a votat afilierea la Sindicatele de la 27. 1979 3 2915 1980 Brudaşca Petru Membru de partid exclus pentru că: în 1947-1948. 5. a avut atitudine duşmănoasă faţă de comunişti. CCV a hotărât menţinerea deciziei. CCP a retrimis cazul Comitetului judeţean PCR Timiş.03. Original. alte abateri. 26. s-a lăsat mituit. motiv pentru care cazul a fost clasat. 1951 În 1958 şi-a retras apelul.

(Referinţe semnate de: Elvira Gaisinschi şi Simion Zeigher.) Originale. nu există adresă de răspuns a CCP. România.06. prin care s-a cerut confirmarea participării sale la mişcarea revoluţionară din 19. Deşi în dosar se află documente care atestă respectiva activitate.2918 172 Bruder László (Bánki) Persoană pentru care Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria a cerut referinţe. copii. 1957 5 741 .01. Adresă a CCP prin care s-au comunicat informaţiile solicitate. 5. 1953 39 2919 1987 Brughiu Georgică C. Originale. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. română. copii. lb. 6 2920 836 Bruhis Isaac Markovici (Brubis Ithok) Persoană cercetată în urma solicitării CC al PC din RSS Moldovenească. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut parte din „Frăţiile de 24. Originale. 1963 Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat solicitarea.09. Cruce” legionare. 9. maghiară. care a solicitat CCP să confirme apartenenţa sa la UTC şi PCdR în perioada interbelică.07. reconfirmată în 1962. Originale. 6 2921 345 Bruhman Lazăr Persoană domiciliată în Cernăuţi.

CCP a hotărât clasarea cazului. 38 2923 3273 Brujan Gheorghe Membru de partid sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că frecventa restaurantele şi provoca scan. 1 742 . condamnat la 25 de ani pentru crime împotriva umanităţii.2922 3254 Bruiuverde Ştefan Membru de partid exclus pentru că: nu a arătat situaţia tatălui său.22. alte abateri. Originale. CCP a propus.06.06. Original.11. menţinerea deciziei. 24. dal. a comis acte de indisciplină. în 1938-1940 a editat 1950 revista „Albumul Bucovinei de Sud”. 4 2924 1986 Brüll Iosif Membru de partid exclus pentru că: în 1923-1938 a fost redactor al ziarului social-democrat de dreapta „Vorwörts 22. Originale. Hotărâre reconfirmată în 1980 şi 1985. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 1979 Întrucât şi-a retras apelul. iar Secretariatul CC al 1978 PCR a aprobat. <Vorvärts>”.

2925 2800 Brüll Rozalia (Friedman . Deşi a avut purtare proastă la anchetă. 6. CCP a hotărât menţinerea deciziei. În 1953 a fost reverificată cu prilejul căderilor din Oradea. dată la care a depus prima adeziune de după „eliberare”. lb.12. Originale.07. când a cerut verificarea cazului său. română. 1949 17 2926 2862 Bruma Gabriel Membru de partid exclus pentru că: în 1938-1944 a fost inspector şi revizor şcolar. Copie. pe baza activităţii depuse în mişcarea revoluţionară ilegală.02. 8. CCP a propus să-i fie menţinută calitatea de membră. maghiară. 1973 4 743 . În 1960 a solicitat acordarea stagiului de partid din 1937. duşmănoase şi şovine la adresa URSS. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1940. ca gazetar a scris articole 19. membru de partid care a solicitat luarea în evidenţă. 1951 alte abateri. dată la care a fost primit în UTC. care a avut activitate comunistă în ilegalitate. din 1941. Originale. 1 2927 3100 Brumaru Zamfir (Brummer) Redactor-şef adjunct la ziarul „Munca”. CCP a hotărât încadrarea ei în Partid cu stagiul din 1948. când a fost primită în PCdR. În anul următor CCP a hotărât: acordarea stagiului din 1946. să i se menţioneze în cartea de evidenţă că a fost membră de partid în 1938-1941.Zucker) Persoană cercetată.

în timpul războiului antisovietic a fost avansat şi decorat.09. Întrucât la primirea în Partid şi-a recunoscut activitatea. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1957 4 744 . Membru de partid căruia i s-a anulat calitatea pentru că: avea o educaţie mistică. CCP a hotărât anularea deciziei şi reprimirea lui în Partid cu stagiul avut anterior. în 1935-1947 a fost cântăreţ bisericesc. Brumăreţchi Vasile A. Membru de partid exclus pentru că a participat la şedinţe şi la alte manifestări legionare.06. Brumă Nicolae N. unde a fost decorat cu 14. 9. 1956 2 2931 1991 5. Originale. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a. Dat fiind că ulterior s-a stabilit că şi-a ascuns o parte din activitate. 1957 10 2930 1990 Brumă Tache I.12. Hotărâre reconfirmată în 1961. Membru de partid exclus pentru că: în 1934-1938 a simpatizat cu cuziştii şi legionarii şi a făcut propagandă în favoarea lor. în 1959 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. a 1954 fost căsătorit cu fiica unui comerciant de origine germană care a avut un frate în trupele SS. a fost voluntar pe frontul antisovietic. Membru de partid exclus pentru că: a trăit în anturajul elementelor legionare. ca membru de partid a cerut să fie exclus din Partid şi şi-a trimis carnetul organizaţiei de bază. 3 2929 1989 2.2928 1988 Brumă Eugen C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. apoi s-a căsătorit cu fiica unui fost colonel de jandarmi. Originale.08.

03. 20 2933 1984 Brunea Adelina (Postescu) Membră de partid exclusă pentru că: tatăl ei a fost comandant de garnizoană la Cernăuţi. cercetată pentru clarificarea situaţiei de partid. 2 745 . (La căderea din 1942 a avut purtare proastă la Siguranţă. CCP a 1947 hotărât primirea ei ca membru nou. 2 2934 1983 Brunea Ion Responsabil al Secţiei de Cadre la judeţeana PMR Dolj. a reuşit prin intervenţii să-şi recapete pensia retrasă în 1948.) Întrucât după 23 august 1944 s-a 15. social-democrată de dreapta. (Referinţă semnată de Leon Naş. ca 1956 dactilografă la IOVR. a divorţat de 1952 soţia sa muncitoare şi s-a căsătorit cu amanta. în 1949.) Originale. încadrat cu devotament în muncă. a decedat pe frontul antisovietic. mort pe frontul antisovietic). cu stagiu de la data rezolvării apelului. a făcut politică 11.07. văduva unui căpitan 22. a refuzat să se supună hotărârii. Original. În 1962 i s-a acordat stagiu de la 23 august 1944. fost căpitan.2932 1985 Brumfeld Ana (Leibu) Membră de partid în ilegalitate. CCP a hotărât menţinerea deciziei. trimis în producţie.01. CCP a hotărât menţinerea deciziei. exclus din Partid pentru că: a avut legături imorale cu Adelina Postescu (fiică de colonel în armata burgheză. copii. Original. soţul ei.

17 2936 2094 Brusanovscki Rudolf (Brusanovschi) Membru de partid exclus pentru că: în 1942 a plecat în Germania şi apoi a mers în Austria. Original. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pe motiv că în 1940 a părăsit munca încredinţată fără să aibă aprobarea Partidului şi a plecat în URSS. fascişti. Original. Măgurele (tatăl său era translator). 1 746 . CCP i-a respins apelul.2935 3055 Brunstein Schulim Persoană cercetată întrucât a făcut cerere de primire în rândul candidaţilor de partid. În 1971 CCP i-a confirmat stagiul din 1930. 18.10.07. cerând ca în documentele sale de partid să se menţioneze că a fost membru în 19301940. a manifestat ataşament faţă de 13. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. în 1946 s-a înapoiat fraudulos în 1950 ţară şi a susţinut că este de origine polonă. În 1960 a fost reprimit în Partid şi a 1957 cerut să i se acorde stagiu din 1930. Hotărâre reconfirmată în 1960. în 1940-1944 au fost oamenii de încredere ai comandanţilor armatei germane din Turnu 15. cu 1954 care au făcut diverse afaceri. în 1950 s-a căsătorit cu fiica unui chiabur. CCP a hotărât respingerea solicitării.06. 1 2937 2676 Brust Paul (Moris) Membru de partid exclus pentru că: împreună cu tatăl său.

08. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1956 3 2939 Brutaru Nicolae Secretar al Comitetului comunal de Partid Găneasa. Totodată. exclus din Partid pentru că: în timpul războiului (1942-1944) a purtat uniforma armatei germane şi a fost translator al ei. CCP a hotărât clasarea cazului. judeţul Olt.2938 2093 Bruş Constantin (Groisman Kopel) Activist la Regionala PCR Valea Trotuşului. Originale. 9. 32/1971 transferat cu serviciul într-o zonă de 1971 munte. după 23 august 1944 a purtat uniforma armatei sovietice şi făcea percheziţii la cetăţeni. cupuri din ziare. CCP a constatat că apelantul nu a prezentat niciun aspect relevant şi a clasat cazul. care a solicitat să fie primit în audienţă pentru a relata unele aspecte privind tovarăşii din conducerea Comitetului judeţean de Partid.08. 1979 23 747 . a fost luată în considerare cererea sa de transfer. Originale. a solicitat să fie 24. 20 2940 Brutaru Nicolae Instructor la Comitetul judeţean de Partid Olt. Originale. 6. 48/1979 Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Totodată. cercetat cu privire la mai multe ilegalităţi.12.

cercetat în legătură cu clarificarea situaţiei sale de partid. copii. Originale. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1930. română. Brutus Ion M. copii. Şeful Serviciului de valorificarea unor bunuri ale statului din ministerul de Finanţe.372 2941 (vol. rusă.02. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Idem. 1957 4 2943 220 4. în 1940-1944 a făcut propagandă fascistă. când a început să lucreze 1951 în organizaţie. stagiu din 1945. membru de partid în ilegalitate (exclus în acea perioadă şi demascat ca duşman şi agent al Siguranţei). Originale. 138 – 88 3/1956 115 2942 2095 8. a avut manifestări naţionalist-şovine. CCP a hotărât admiterea apelului. Originale.12. Întrucât motivele de excludere s-au dovedit neîntemeiate. lb. Recercetat în 1956. 1959 4 748 . Munte) Membru de partid exclus în 1958 pentru că: în 1934-1940 a scris articole cu caracter naţionalist-şovin. Adresă de răspuns a CCP prin care sau comunicat informaţiile solicitate: a fost agent al serviciului englez. CCP a propus menţinerea încadrării lui în Partid cu 13. Originale. Bubă Ioan (B. era un element beţiv. I-III) Brutus Ion Director al Întreprinderii ceramice din Bucureşti.02.08. Idem. 1953 13 2944 2239 7. Originale. Buban Ion Persoană cercetată în urma solicitării CC al Partidului Comunist Cehoslovac. copii. Originale.

fotografii. În 1956 s-a hotărât că organizaţia de bază de la locul de muncă poate să 18. care a solicitat să fie luat în evidenţă pentru activitatea desfăşurată în mişcarea revoluţionară ilegală şi să primească pensie pe linie de partid. Totuşi. 1971 CCP a hotărât menţinerea deciziei.) În 1960 a solicitat acordarea stagiului din 1934. în carnet i s-a menţionat că în 1936-1940 a fost membră de partid. cerere respinsă în acelaşi an (de două ori). hotărască reprimirea ei în rândul 1949 candidaţilor de partid.07. Originale. în 1966 a fost judecat şi condamnat pentru abuz de încredere în dauna avutului obştesc şi furt. CCP i-a clasat memoriul. CCP a hotărât respingerea solicitării. Bubenik Ana Membră de partid exclusă pentru că a făcut speculă cu obiecte de îmbrăcăminte. întrucât: în 1940 a plecat în URSS fără să aibă aprobarea Partidului. 1971 împreună cu un grup de elemente speculante fugite de regimul sovietic. iar în 1946 s-a 19. primit în Partid în 1962.2945 2240 Bubenic Ana (Schvartz) Membră de partid în ilegalitate cercetată în legătură cu cererea sa de reîncadrare în Partid. Originale.10. înapoiat în ţară fără forme legale. străinătate. în acelaşi an a fost exclus din Partid şi nu a contestat excluderea. Originale. reconfirmată în 1980. bijuterii şi medicamente aduse din 30.12. (În 1958 a fost reprimită. 31 2946 2022 36 2947 3065 17 749 . Întrucât în 1946 a venit din URSS fără aprobarea Partidului. Bubenic Robert Membru de partid în ilegalitate.

Avram Gaisiner (Buma).2948 466 Bubis I.06. lb. în consecinţă. iar celui de-al doilea 27. Elvira Gaisinschi. 5 750 .) Originale. (Referinţe semnate de: Iosif Rangheţ. Originale. Notă de răspuns a CCP prin care s-a comunicat că cei doi nu figurau în evidenţa Arhivei CC al PCR. rusă. a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la stagiul său în PCdR. reconfirmată în 1966. lb. rusă. unde au fost închişi deţinuţi politici 1956 comunişti. Leonte Răutu şi Simion Zeigher. 12 2949 1210 Bubiş Isac Marcovici Şleahu Samson Herşcovici Cetăţeni sovietici pentru care Secţia Relaţii Externe a CC al PCUS a solicitat – pentru primul – să se confirme apartenenţa la PCR. Adresă a CCP către CC al PCUS prin care s-a comunicat că cel care putea să 28. adeverinţa cerută nu putea fi eliberată. 9 2950 2810 Bubliţchi Petru Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost gardian la penitenciarele Alba-Iulia. română. copii. activitatea desfăşurată în mişcarea 1987 muncitorească din România.03. copii. M.03. dea referinţa. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a 1958 decedat şi. Cetăţeană sovietică. 21. în 1941-1944 a fost gardian la penitenciarul Chişinău. română. Originale. Aiud şi Oneşti.

04.2951 652 Bubnovski Samuel Marcovici (Şmil. rusă. exclus din Partid pentru că în 1940-1941 a activat în organizaţia 18. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. menţinerea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Milea.12. 1 751 . 21. Membru de partid exclus pentru că în 1940-1941 a făcut politică legionară. lb. Marcel. Fost instructor al Comitetului raional de Partid Feteşti. legionară. Aurel. reacţionare burghezo-moşiereşti. cercetat în urma solicitării CC al PCUS prin care se cerea să i se verifice datele 23. Originale. 1958 reconfirmată în 1959. copii. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1975 CCP a propus. 36 2952 3126 Buboi Dobre C. 1961 Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că a fost membru al Partidului comunist începând din 1920 şi a fost condamnat în procesul din Dealul Spirii. 3 2953 2241 Bubosu Ion D. română. 14 2954 2259 Buca Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din partidele 18. era un 1951 element necinstit. biografice. Saia Frank) Fost membru al PCR din 1919. Original. Originale. Originale.04.08.

exclus din Partid pentru acte 22. s-a dovedit a fi un element necinstit. Originale. Original.09. Membru de partid exclus pentru că. CCP a cerut Comitetului regional PMR Iaşi adâncirea cercetărilor. 22. 1951 CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. Întrucât motivarea nu a fost 1960 documentată corespunzător. 20 2958 2274 Bucătaru Alexandrina (Păduraru) Membră de partid exclusă pentru că a fost arestată şi condamnată pentru calomnie şi delapidare. 6 2956 2273 Bucan Vasile C. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadarea ei în Partid cu stagiul avut anterior. reconfirmată în 1975. 1 752 . 1955 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Întrucât a fost arestată şi condamnată 1954 abuziv.2955 2276 Buca Victor Secretar tehnic la Raionul de Partid Târgu Jiu.11. Originale. 3 2957 2238 Bucăloiu Savu Gh. de necinste. s-a 30. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant legionar.05. dovedita fi necinstit. 19. în calitate de şef de secţie la Direcţia regională CFR Craiova.

indicându-i totodată apelantului că poate să se adreseze organizaţiei de bază pentru a fi primit în rândul candidaţilor. cercetat pentru că în trecut a fost omul administraţiei CFR Sibiu. În 1957 a fost condamnat penal pentru neglijenţă şi fals în acte publice. Originale. Fost secretar adjunct al Comitetului judeţean PMR Constanţa. CCP a hotărât anularea deciziei. 1951 40 753 .2959 2284 Bucătaru Alionte Gh. în coşul cu hârtii al instituţiei. cât şi 22. CCP i-a sancţionat cu „admonestare”. iar direcţiile Cadre şi Organizatoric ale PMR au primit sarcina să prelucreze cazul împreună cu inspectorii CCP. Originale.04. a muncit în dijmă pământul unui chiabur. CCP a propus (şi s-a hotărât) excluderea lui din Partid şi scoaterea din funcţia de director al fabricii de ciment Turda. şi a trăit într-un anturaj fascist.05. atât pe biroul. Întrucât acuzele s-au dovedit neînte1956 meiate. Membru de partid exclus pentru că: la alegerile din 1946 a rupt afişele cu semnul „soarele” şi a lipit afişe maniste. Întrucât s-a aflat că a fost informator al Jandarmeriei şi al administraţiei CFR Ciceu şi Sibiu. 3 2960 3/1948 Bucătaru Dumitru Kiraly Francisc Secretarul şi responsabilul cu cadrele de la Comitetului Judeţean PMR Severin. s-au găsit 1948 documente de partid). 41 2961 2275 Bucătaru Dumitru T. 9. 11. cercetaţi pentru lipsă de vigilenţă (cu prilejul unui control.07. Originale. În 1961 CCP i-a respins un nou apel.

reconfirmată în 1961. 2. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie ţinut în evidenţa „organelor în drept”. Originale. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a luat parte la manifestaţii legionare. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1961 2 2963 3329 Bucătaru Lucreţia Membră de partid exclusă pentru că a săvârşit diferite fapte de indisciplină şi a 27.06. alte abateri. ca ofiţer în lagărele de prizonieri de la Dorneşti şi Calafat a dus o politică de exterminare a lor. menţinerea deciziei. 6. Originale. pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni împotriva partizanilor.2962 2271 Bucătaru Gheorghe Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat pentru acte de necinste. 1959 8 2965 2260 Bucătaru Traian Membru de partid exclus pentru că: în calitate de perceptor şi controlor de urmărire a persecutat populaţia săracă. 20 2964 2272 Bucătaru Neculai Gh.05. 1950 1 754 . a făcut parte din Mişcarea Legionară. 1980 CCP a propus. 5. refuzat să participe la viaţa de partid.08. Original.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. Originale.

07.06. a îndeplinit funcţia de „stubedienst”. Membru de partid exclus pentru că: în 1932-1938 a fost membru al organizaţiei sioniste „Mizrachi”. CCP a hotărât anularea deciziei. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. organizaţia de bază putând să o primească în rândul candidaţilor.2966 2261 Bucătea Ştefan Miliţian în comuna Băileşti. în postul deţinut a susţinut elemente duşmănoase regimului. era un 1951 element afacerist. având şi funcţie de conducere. în timp ce era membru de 26. Întrucât la completarea chestionarului de candidat nu a arătat că a făcut parte dintr-o organizaţie sionistă. Oradea. reconfirmată în 1963. membră de partid exclusă pentru că: în 1939 a fost înscrisă în organizaţia sionistă „Habonim”. în 1944. 1944 a fost poliţist la Chişinău. în timpul deportării la Auschwitz.04. Întrucât motivul principal de excludere s-a dovedit neîntemeiat. 1970 şi 1972. partid. 1 2967 2262 Buchalter Agneta (Mozes) Instructor de cadre la URCC. membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. a făcut parte din organizaţia 1963 sionistă „Ichud”. 9. în 194118. 1954 5 2968 2263 Bucholtz Lupu N. în 1957 CCP i-a respins apelul. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut să fie scos din cadrele Miliţiei. 51 755 . Original. Originale. Originale. calitate în care s-a purtat urât cu celelalte deportate.

2969 2725 Buchsbaum Jean (Ionas) Membru de partid exclus pentru că: în calitate de şef de sindicat la magazinul „En Vogue” din Bucureşti s-a lăsat mituit 12. apoi angajată a MAI. de patron. 9. 8 2971 782 Bucicov Boris P. 1962 38 2972 2265 Bucicov Mira Membră a colectivului Secţiei militare a CC al PCR. (Bîcicov) Cetăţean sovietic cercetat în urma solicitării de a i se elibera o adeverinţă prin care să se confirme că în perioada 1932-1940 a fost membru al PCdR. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 23 august 1944 a avut manifestări 1955 naţionaliste. alte abateri. copii. Notă de răspuns a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1932-1935 a fost membru de partid şi a fost arestat de Siguranţă. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost simpatizant al Partidului averescan. Berşad. a fost scoasă din ghetoul 13. 1954 CCP a propus ca Biroul organizaţiei de Partid din MAI să prelucreze cu ea lipsurile avute şi să fie ajutată să le lichideze.09. CCP a hotărât menţinerea deciziei. trădând astfel interesele 1960 muncitorilor. 2 756 . Originale. reconfirmată în 1960. Original. Originale. Originale. apoi membru al FRN. în 1943.01. cercetată pentru a se stabili condiţiile în care. alte abateri. 6 2970 2264 Bucică Dumitru C.04. după 17. s-a bucurat de încrederea legionarilor.05.

04. exclus din Partid în 1947 pentru că: în trecut a făcut parte din Mişcarea Legionară.06. după 1948 care a fost depus în acelaşi penitenciar. 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost director la mai multe penitenciare. alte abateri. CCP a hotărât menţinerea deciziei şi a cerut Comitetului judeţean Suceava să îl demaşte ca duşman al regimului de democraţie populară. T.09.05. 1 757 . a avut abateri disciplinare. CCP a hotărât menţinerea deciziei.2973 2266 Bucioagă Ioan M. Originale. 2. Copie. 1954 1 2974 2267 Buciu Ion Gh. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru furt din 15. ţinut legătura cu nepotul său. CCP a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri. Membru de partid exclus pentru că: în calitate de funcţionar de vamă a luat şperţuri. alte abateri. (Ion) Membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut politică liberală şi cuzistă. Originale. a 11. reconfirmată în 1969. fost 1956 legionar. Original. avutul obştesc. 8 2976 2961 Buciuceanu Ioan Gh. 3 2975 2268 Buciuc Vasile Gh. arestat pentru sabotaj economic. Secretar al Celulei de Partid din închisoarea Suceava. ca director al închisorii Suceava (1946-1947) a fost 15.

1948 1 2980 2270 Buciuman Ioan G. legionară. Deşi la căderea din 1942 a avut 31. a luat parte la unele 1956 manifestaţii legionare.08. a luat şperţ. Originale. Copie. Original.10. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07.10. purtare proastă. comisarii de poliţie. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a avut legături cu agenţii şi 26. Copie. ulterior s-a încadrat în 1947 muncă cu devotament. cercetat în legătură cu clarificarea situaţiei sale de partid. 2 758 . alte abateri. CCP a hotărât schimbarea deciziei în „vot de blam” şi să se cerceteze cine a impus decizia sa de excludere. era influenţabil şi beţiv. judeca problemele superficial. 1961 CCP a hotărât menţinerea deciziei. motiv pentru care CCP a hotărât reprimirea lui în Partid cu stagiul din 1945. 1 2978 2269 Buciumac Ion (Preda) Membru de partid exclus pentru că în 1940 s-a înscris şi a activat în organizaţia 31. 4 2979 2863 Buciuman Dumitru Membru de partid exclus pentru că: nu avea continuitate în muncă.2977 2962 Buciuceanu Ştefan Lucrător la Secţia de Cadre a MAI. 2.

Bucsinescu Nicolae Gh. 5.09. a 15. Originale. 1950 CCV a hotărât menţinerea deciziei. română şi rusă. 1952 141 2982 2299 Bucovan Dumitru C.06. (Bucovanu) Secretar al Plăşii de Partid Paşcani. Original. reconfirmată în 1958. alte 1955 abateri.08. exclus din Partid pentru că: în trecut a fost simpatizant cuzist şi legionar.08. CCV a hotărât menţinerea deciziei. spion al 25. a exploatat forţă de muncă salariată.2981 549 Bucova Francisc (Bucov Ferencz) Cetăţean ungar cercetat în urma solicitării Partidului celor ce Muncesc din Ungaria. fascistă de tir.04. în 1946 şi-a deschis un atelier. Membru de partid exclus pentru că: în 1940 a simpatizat cu organizaţia legionară. 1 2983 2303 1 2984 2304 1 2985 2306 2 759 . pierdut servieta cu documente de partid. în care 30. Original. Bucser Alexandru Membru de partid exclus pentru că era un element cu trecut fascist. afacerist şi specu1950 lant. Original.) Originale. 1951 alte abateri. copii. armatei antonesciene. (Referinţă a lui Ludovic Czeller şi interogatoriu al lui Constantin Maimuca. Bucsi Francisc (Bucşi) Membru de partid exclus pentru că în trecut a fost membru în organizaţia 12. Adresă a CCP prin care s-a confirmat că în perioada 1922-1928 a activat în mişcarea muncitorească din Arad. lb. CCP a hotărât menţinerea deciziei. CCV a hotărât menţinerea deciziei.

Dat fiind că s-a aflat că şi-a minimalizat activitatea la legionari şi în 1953 s-a dovedit necinstit în funcţia de delegat sătesc. în 1959 CCP a hotărât excluderea lui din Partid. copii. Originale. În 1961 a făcut apel.08. Adresă a CCP prin care s-au transmis 1951 informaţiile cerute. membru de partid cercetat pentru că în trecut a fost informator al Siguranţei. hotărâre reconfirmată în 1962 şi 1968. 1953 În 1958 a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. alte abateri. drept” (propunere aprobată). Bucşa Gavril Membru de partid exclus pentru că: în 1936-1937 a făcut parte din organizaţia legionară. CCP a hotărât menţinerea deciziei. membră de partid exclusă pentru că era 12. română.2986 66 Bucsko Iosif Persoană pentru care CC al Partidul celor ce Muncesc din Ungaria a solicitat relaţii din perioada 1945-1947. 1957 6 2988 2301 Bucşa Iuliu I. 14 2987 2300 4. Originale.10. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior. respins de CCP. Întrucât la legionari nu a avut activitate deosebită. Copie. CCP a propus să fie exclus din Partid şi să fie ţinut în evidenţa „organelor în 23. 24. indisciplinată şi 1948 „palavragistă”. ] Inspector general la Departamentul CFR.12. stăpânită de viciul beţiei.02. 61 2989 2864 1 760 . lb. Bucşa Paraschiva Responsabilă cu munca de femei. Originale. maghiară.

31. Originale. menţinerea deciziei. 1950 5 761 . Originale. 26 2993 2307 Buculei Ion C. 22. (Ioan) Membru de partid exclus pentru că: în 1948 s-a căsătorit cu fiica unor chiaburi.2990 2302 Bucşa Tiberiu Preşedinte al Tribunalului orăşenesc Cluj. Hotărâre reconfirmată în 1983 şi 1985. 20 2992 2305 Bucu Nicolae (Schachter Conrad) director la Fabrica de ulei „Filimon Sârbu” din Bucureşti.10. Ulterior i-a fost acordat stagiu din 1936. CCV a hotărât menţinerea deciziei. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din 1932. 1. împotriva indicaţiilor date de organele 1958 locale. reconfirmată de CCP în 1954 şi 1978.11. reconfirmată în 1969. Originale. iar Secretariatul CC al 1977 PCR a aprobat. alte abateri. Originale.02. CCP a hotărât respingerea cererii. CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. Întrucât în 1940 a rămas în URSS fără 1961 aprobarea Partidului. membru de partid exclus pentru că: în 1937-1938 a activat în organizaţia legionară. 9 2991 3196 Bucşă Aurel Membru de partid exclus în 1975 pentru că a fost condamnat penal pentru neglijenţă în serviciu. în funcţia avută a lucrat 17.

iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. nase starea materială a părinţilor.11. CCP a hotărât menţinerea deciziei. candidat de Partid exclus pentru 20.2994 2308 Buculei Margareta Membră de partid exclusă pentru că părinţii ei au fost chiaburi. 4 2995 2295 Bucur Alexandru Al. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. fapt pe care l-a ascuns. Procuror la Procuratura Raionului Negreşti. 7 762 . a tratat ilegal o femeie care dorea să avorteze.03. 1962 7 2997 3138 Bucur Alexandru M. Candidat de partid exclus pentru că: în calitate de medic. menţinerea deciziei. Membru de partid exclus întrucât a fost condamnat penal pentru instigare la fals intelectual. 4 2996 2294 Bucur Alexandru Al. Originale.12. alte abateri. 1974 În 1975 excluderea a fost menţinută. Originale. că a ascuns că în 1954 fratele său a făcut 1963 parte dintr-o organizaţie subversivă. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Originale. În 1985 CCP a propus. să se recomande organizaţiei de bază să-i ia în discuţie cererea de reprimire în Partid. Comitetului judeţean Prahova al PCR. Întrucât la primirea în Partid menţio20.07. CCP a retrimis cazul spre rezolvare 24. iar în urma tratamentului greşit pe care i l-a aplicat. respectiva a decedat. Originale. în 1978 1954 CCP a propus. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 8.

Originale. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu vechimea avută anterior. deţinea utilaje agricole şi muncea pământul cu braţe salariate. fascistă „Svastica de Foc” 1960 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Original. iar el nu a fost ajutat de către organizaţia de bază. reîncadrarea în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam cu avertisment”. – 1 2999 2297 Bucur Bordei Membru de partid exclus pentru că era chiabur. 7 763 . 9.12. reconfirmată în 1961. CCP a hotărât clasarea cazului. Membru de partid exclus pentru că în 1936-1938 a făcut parte din organizaţia 12. Întrucât motivele s-au dovedit neîntemeiate.11. CCP a hotărât anularea deciziei. 1953 2 3001 2285 Bucur Constantin Gh. alte abateri.02. 4. Originale. 1956 3 3000 2298 Bucur Coman Secretar al BOB din comuna Slobozia-Ciorăşti.2998 2296 Bucur Aurel Membru de partid cercetat pentru că: Silviu Dan a sesizat că în trecut ar fi fost legionar activ şi a participat la Rebeliune. exclus din Partid pentru că: s-a compromis în faţa cetăţenilor. Întrucât parte din învinuiri s-au dovedit neîntemeiate. raionul Focşani. alte abateri. Întrucât acuzele s-au dovedit neîntemeiate. Original.

Originale. Membru de partid exclus pentru că: nu a dus viaţă de partid. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 4. Originale. în 1936 a 14. 1960 4 764 . Originale. în vara anului 1944. Secretar al organizaţiei de bază de la Telefoane. la cercetarea apelului s-a aflat că în 19401941 a fost membru al organizaţiei legionare. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a activat în organizaţia legionară. fost adept al Partidului cuzist. menţinerea deciziei. era un 1950 element afacerist. 22 3005 2287 Bucur Dumitru C. CCP a hotărât menţinerea deciziei. s-a manifestat ostil şi opus comasării terenurilor din comună. CCV a hotărât menţinerea deciziei. pentru care a fost condamnat penal.08.11. 1966 3 3003 2286 Bucur Constantin I. 7. 3 3004 3257 Bucur Dumitru Membru de partid exclus pentru că a comis ilegalităţi şi fapte de necinste 20. cupură ziar.3002 2780 Bucur Constantin I. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat.04. a strâns circa 60 de tineri cu intenţia de a pleca cu ei în Germania. 1978 CCP a propus. Originale. şi-a pierdut carnetul de membru. în calitate de comandant de subcentru de pregătire premilitară. exclus din Partid pentru că: a dus activitate de „fracţionare”.12.

Originale. 2 3009 2606 Bucur Gheorghe Secretar de plasă la Frontul Plugarilor. a fost decorat şi a făcut parte 1949 dintr-o unitate „de sacrificiu”. Original.04. s-a dovedit necinstit. CCP a hotărât anularea deciziei.05.12.08. 20. Buzău. sancţionat cu „vot de blam” 19. 1 3008 2289 Bucur Gheorghe Membru de partid exclus pentru că: în trecut a simpatizat cu Mişcarea Legiona17. 1068 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Director la Întreprinderea „Flacăra”. Original. Original. membru de partid exclus pentru că: a luat parte la războiul 16. exclusă din Partid pentru că „sa îngâmfat” şi a folosit metode „patronale” faţă de salariaţi. 1951 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii” de membru. Întrucât a dovedit putere de muncă şi 1954 ataşament faţă de Partid. ră. oraşul Stalin (Braşov). antisovietic. 7 3007 2288 Bucur Eugenia Secretară a organizaţiei de bază la Întreprinderea Aro. pentru diverse abuzuri şi abateri. reîncadrarea ei în Partid cu stagiul avut anterior şi sancţionarea cu „vot de blam”. 1 765 .3006 2989 Bucur Dumitru S. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte abateri.

5 3011 2291 Bucur Gheorghe M. cu care a format gruparea 26.05. regiunea Stalin (Braşov). locotenent. reconfirmată în 1960 şi 1962. 8 766 . CCP a hotărât menţinerea deciziei.07. Ofiţer la Direcţia de contrainformaţii militare. partid exclus pentru că în 1940-1941 a 1954 fost şef de cuib legionar. 1962 CCP i-a recomandat să se adreseze organizaţiei de bază de la locul său de muncă. membru de partid exclus în 1953 că în 1930 a întrerupt legătura cu mişcarea muncitorească revoluţionară şi s-a alăturat elementelor oportuniste.11. membru de partid exclus pentru că a ascuns 17. membru de 29. 1 3012 2292 Bucur Gheorghe N. CCP a hotărât anularea deciziei şi repunerea sa în drepturile de membru cu stagiu din 1944. Director al Întreprinderii de transport gaz metan Mediaş. Original.3010 2290 Bucur Gheorghe C. provocat scandal într-un restaurant). Originale. raionul Sighişoara. Originale. Ofiţer MAI. Originale. Secretar al organizaţiei de bază din comuna Soard. membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru huliganism (s-a îmbătat şi a 26. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. locotenent-major. 1967 Având în vedere munca pozitivă desfăşurată înainte şi după 23 august 1944. ghelerteristă din Moreni. activitatea legionară a tatălui său. 12 3013 2924 Bucur Gheorghe R.10.

menţinerea deciziei. cu care făcea chefuri. exclus din Partid în 1975 pentru că: nu a arătat că tatăl său a fost şef de cuib legionar. 1970 CCP a propus: să se analizeze oportunitatea rămânerii lui în funcţie. Original.06. CCP a propus. 26.12. iar Secretariatul CC al PCR a hotărât. a trimis Comitetului 26. duşmănoasă faţă de Partid şi URSS. judeţean de Partid o scrisoare anonimă. 1 3016 2277 Bucur Ioan Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost perceptor. element imoral şi necinstit. Întrucât a renunţat la apel. CCP a hotărât clasarea cazului. membru de partid exclus pentru că a întreţinut legături cu elemente necinstite pătrunse în comerţul <1958> de stat. în 1976 care făcea afirmaţii duşmănoase faţă de politica economică a Partidului şi statului. 9 767 . Originale. alte măsuri. Originale. membru de partid cercetat pentru că a dat dovadă de uşurinţă la angajarea lui Iordan Gavril. CCV a hotărât menţinerea deciziei. alte 1950 abateri. 1 3017 5/1970 Bucur Ioan Vicepreşedinte al Consiliului Popular al oraşului Vaslui.11. motiv pentru care în 1950-1952 a fost reţinut administrativ. a avut atitudine 26.3014 3167 Bucur Iacob Membru al Comitetului de Partid al Complexului CFR Cluj-Napoca. 5 3015 2280 Bucur Ioan Secretar al Comitetului orăşenesc PMR Râmnicu-Sărat. Original.

căpitan. În 1978 i s-a majorat pensia la 2800 lei lunar. tatăl său a fost şef de 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei. Instructor la Secţia de propagandă a Direcţiei politice a regiunii a II-a militare.02. Originale. 4. CCP a hotărât acordarea stagiului din 1931.01. Întrucât a constatat că era vorba des1951 pre o acţiune de compromitere organizată de duşmani. CCP a hotărât anularea deciziei şi reîncadrarea lui în Partid cu stagiul avut anterior.11. motiv 1966 pentru care a fost condamnat penal. membru de partid care a solicitat acordarea stagiului din ilegalitate. 20. 1953 21 3019 2281 Bucur Ioan I. ataşat regimului. CCP a hotărât că poate munci în continuare ca activist al Regiunii. Originale. Argeş. exclus din Partid pentru că: în trecut a simpatizat cu organizaţia legionară. Bucur Ion Gh. Bucur Ion (Ioan) Responsabil al Secţiei propagandă şi agitaţie la Biroul judeţean PMR Bacău.3018 2293 Bucur Ioan (Ion) Responsabil al Secţiei de cadre de la Uniunea Port-Transport. regiunea 23. 1959 Întrucât la primirea în Partid arătase ceea ce i se reproşase şi era un element pozitiv. În 1965 i s-a recunoscut stagiul din 1929. şi-a însuşit unele materiale. Original. în timp ce era director al Căminului cultural al comunei Drăghici. Membru de partid exclus întrucât în 1955. garnizoană legionară.05. Originale. 24 3020 2279 4 3021 2805 3 768 . cercetat pentru că era bănuit că a fost legionar.

1957 reconfirmată în 1959.07. Membru de partid exclus pentru că a fost condamnat penal pentru favorizare la fraudă. 1954 29 769 . 10 3025 2243 Bucur Mihai V. Originale. alte abateri. reconfirmată în 1960. (Soare) Membru de partid exclus pentru că în anii 1940-1944 a făcut parte din personalul informativ al Serviciului Special de 15. copie.04. 1.3022 2278 Bucur Ion Gh. Membru de partid exclus întrucât: pe frontul antisovietic a fost decorat pentru crimele săvârşite. În 1965 a fost reprimit în Partid. în 1946 a participat la Greva studenţilor de la Cluj. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1.04. Originale. 21 3023 2282 Bucur Lazăr L. reconfirmată în 1958. Membru de partid exclus pentru că: în trecut a fost legionar. Originale. antisemite. Originale. CCP a hotărât menţinerea deciziei. a fost trimis în Germania pentru specializare. 12. CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. 1963 2 3026 2762 Bucur Narcis Membru de partid exclus pentru că: a format o clică în cadrul organizaţiei de bază şi a avut ieşiri şovine.11. CCV a hotărât menţinerea deciziei. 6. Originale. 1950 15 3024 2283 Bucur Mihai M.11. Informaţii (SSI).

a avut manifestări 1960 antipartinice. Originale. Membru de partid exclus în 1956 pentru că în 1940-1941 a făcut politică 26. CCP a hotărât menţinerea deciziei.12. 5 3028 3198 Bucur Petre A.02. Membru de partid exclus în 1959 pentru că: provenea dintr-o familie de 21. perioadă 23.12. 1977 3 3029 2245 Bucur Petre M. 1954 CCP a hotărât schimbarea deciziei în „anularea calităţii”. menţinerea deciziei. Originale.11. hotărâre reconfirmată în 1965.3027 2244 Bucur Paulina P. iar Secretariatul CC al PCR a aprobat. Originale. 2 3030 2246 Bucur Petre P. 9. legionară. CCP a propus. Membru de partid exclus pentru că: în octombrie 1944-octombrie 1945 a fost în mai multe lagăre din Germania Occidentală. care nu putea fi verificată. foşti exploatatori. sub ocupaţie americană. Originale. 1959 CCP a hotărât menţinerea deciziei. Membru de partid exclus în 1960 pentru că în 1939-1941 a desfăşurat activitate legionară. reconfirmată în 1960 şi 1962. 11 770 .

pe frontul antisovietic a luat parte la acţiuni contra partizanilor. CCP a propus (şi s-a acceptat) menţinerea deciziei.3031 2833 Bucur Socrat Secretar de plasă. criticat. fiind 18. profesor universitar şi membru în Marea Adunare Naţională. Originale. CCV a hotărât menţinerea deciziei. a depus carnetul de partid. 9. reîncadrarea lui în Partid cu stagiul din 1940. 1950 1 3032 3117 Bucur Stelian Membru de partid exclus pentru că: în mod repetat a comis abateri de la disciplina de partid şi profesională. reconfirmată în 1976. Originale. 7. membru de partid exclus în 1950 pentru că: în trecut a susţinut propaganda fascistă. în 1943 a împuşcat prizonieri sovietici. membru de partid exclus pentru că: în trecut a făcut parte din organizaţia legionară. 21 3033 2248 Bucur Şchiopu Ministru al Comerţului şi Alimentaţiei. 1974 CCP a hotărât menţinerea deciziei.01. În 1954 CCP a propus (iar Biroul Politic a acceptat): anularea hotărârii. Totodată s-a cerut ca organele de Securitate să-l ancheteze cu privire la acţiunile din timpul războiului. în postul administrativ avut s-a înconjurat de elemente duşmănoase regimului. să nu fie folosit în munci administrativ-politice de mare răspundere. 1952 40 771 . Biroul Politic a hotărât să-i recunoască stagiul din 1940. să fie sancţionat cu „vot de blam cu avertisment”. Original. În acelaşi an.06.01.

Originale. parte la distrugere