Sunteți pe pagina 1din 11

1_DREPT_5_DT Dreptul transporturilor

MULTIPLE CHOICE 1) Izvoarele de drept pentru dreptul transporturilor sunt: A.Codul civil; B.Codul muncii; C.Codul comercial; 1. A+C 2. B+C 3. A+B 2) Inchirierii de Contractul de transport se incadreaza in sfera: 1. Locatiuni de lucarari 2. Prestarilor de servicii 3. bunuri 3) Particularitatile contractului de transport sunt: 1. O activitate constand numai in deplasare de bunuri 2. O activitate constand numai in deplasare de persoane 3. O activitate constand in deplasarea de persoane si bunuri 4) Profesionalitatea activitii carausului de bunuri presupune: 1. Repetabilitatea deplasarii de bunuri, persoane 2. Transportul gratuit al membrilor de familie 3. Transportul ocazional, chiar renumerat 5) Contractul de transport are urmtoarele caracteristici: A.Este un contract cu titlu oneros B.Este un contract cu titlu sinalgamatic C.Este un contract cu titlu consensual 1. A 2. A+B+C 3. B 6) Participantii la contractul de transport sunt: A.Carausul B.Calatorul C.Destinatarul 1. A+B 2. B+C 3. A+B+C 7) Partile contractului de transport sunt: A. B. C. 1. 2. 3. Expeditorul Destinatarul Carausul A+C B B+C

8) Pozitia juridica a destinatarului se incadreaza in situatia: 1. Gestiunii de afaceri 2. Cesiunii de drepturi 3. Stipulatiei pentru altul

9) Elementele constitutive ale contractului de transport sunt: A. B. C. 1. 2. 3. Capacitatea de a contracta Consintamantul valabil al partii ce se obliga Forma scrisa A A+B A+B+C

10) Pentru ncheierea valabila a contractului de transport, calatorul trebuie sa aiba: 1. Capacitate de folosinta 2. Capacitate de exercitiu 3. Sa aiba 18 ani impliniti 11) Consintamantul, in cazul incheierii contractului de transport, indeplineste urmatoarele conditii: A. B. C. 1. 2. 3. Sa fie exteriorizat Sa nu fie alterat de vicii de consintamant Sa emane de la o persoana cu discernamant A A+B+C B+C

12) Obiectul contractului de transport trebuie: 1. Sa existe 2. Sa nu fie in circuitul civil 3. Sa fie cantarit 13) Forma contractului de transport este ceruta: 1. Ad probationem 2. Ad validitatem 3. Printr-un inscris autentic 14) Clauzele obligatorii ale contractului de transport sunt: A. B. C. 1. 2. 3. Datarea contractului Partile contractului Clauza penala A+B B+C A+B+C

15) Partile contractului de transport trebuie precizate prin: A. B. C. 1. 2. 3. Nume/denumire Domiciliu Sediu social A A+B A+B+C

16) Bunurile transportate se identifica prin: A. B. C. 1. 2. 3. Natura lor Greutate Sigiliile aplicate A+B+C B+C A+C

17) Clauzele facultative ale contractului de transport sunt:

1. 2. 3.

Obligatiile carausului Plata pretului Itinerariul de strabatut

18) Functiile juridice ale contractului de transport sunt: A. B. C. 1. 2. 3. Mijloc de proba pentru ambele parti Titlu de legitimare a calatorului Ghid pentru executarea obligatiilor carausului A A+B+C C

19) Obligatiile expeditorului la punctul de pornire sunt: 1. Predarea marfii 2. Acceptarea cererii de transport 3. Procurarea unui vehicul corespunzator 20) Alegerea mijlocului de transport se face in functie de: A. B. C. 1. 2. 3. Felul marfii de transportat Cerintele destinatarului Natura documentului de transport B A+B A+C

21) Predarea marfii in vederea transportului se poate face: A. B. C. 1. 2. 3. La locul convenit La fabrica La aeroport A A+B+C A+B

22) Incarcarea marfii in mijlocul de transport se face: A. B. C. 1. 2. 3. Prin asezarea lor in perfecta ordine Prin utilizarea la maximum a capacitatii de incarcare De catre destinatar A A+B B+C

23) La punctul de pornire, carausul trebuie sa: 1. Predea marfa spre transportare 2. Sa plateasca pretul aferent transportului 3. Accepte cererea de transport 24) Carausul poate refuza marfa la transport daca: A. B. C. 1. 2. 3. Coletele nu-s corespunzator ambalate Marfa a fost incarcata fara respectarea regulilor tehnice de incarcare Marfurile sunt perisabile A A+B B+C

25) In cursul deplasarii marfii expeditorul: 1. Este obligat sa puna la dispozitia carausului insotitor

2. 3.

Asteapta carausul sa-si indeplineasca obligatia asumata Ia in primire marfa de la caraus

26) Expeditorul poate modifica contractul de transport prin: A. B. C. 1. 2. 3. Contra-ordin Schimbarea rutei de transport Numai cu acordul carausului A A+B A+B+C

27) Primirea fara rezerve a marfii spre transport angajeaza raspunderea: 1. Carausului 2. Expeditorului 3. Destinatarului 28) Transporturile pot fi perturbate prin: A. B. C. 1. 2. 3. Vointa carausului Caz fortuit Forta majora A A+B B+C

29) La punctul de sosire, carausul: A. B. C. 1. 2. 3. Avizeaza destinatarul Accepta cererea de transport Elibereaza incarcatura la locul si data convenite A A+B A+C

30) Obligatiile destinatarului la punctul de sosire sunt: A. B. C. 1. 2. 3. Ia in primire marfa Plateste sumele restante datorate carausului Elibereaza mijlocul de transport A+B A+B+C B+C

31) Depasirea timpului util pentru eliberarea mijlocului de transport atrage penalitati care cad in sarcina: 1. Expeditorului 2. Carausului 3. Destinatarului 32) Carausul este, fata de marfa transportata: 1. Proprietar 2. Posesor deplin 3. Posesor cu titlu deplin 33) Dreptul de retentie al carausului asupra marfii transportate: A. B. C. 1. 2. Da dreptul creditorului sa refuze restituirea catre debitor a bunurilor ce-i apartin atat timp cat nu e platit Are o origine conventionala E o masura conservatorie A B+C

3.

A+C

34) Conditiile pentru exercitarea dreptului de retentie sint: A. B. C. 1. 2. 3. Existenta unui text de lege Existenta unei datorii certe, lichide si exigibile Existenta unei conexiuni obiective si exigibile A+B A+B+C B+C

35) Dreptul de retentie al carausului: A. B. C. 1. 2. 3. decurge dintr-o dispozitie legala se exercita si asupra marfii apartinand debitorului si care n-a fost transportata poate fi exercitata numai pentru o creanta derivand din contractul de transport recunoscuta si neonorata A A+B A+C

36) Sunt garantate cu gajul carausului urmatoarele sume: A. B. C. 1. 2. 3. Costul deplasarii marfii Cheltuielile suportate de catre caraus, cu titlu accesoriu transportului Cheltuieli efectuate la vama A A+B+C B+C

37) Transportatorul poate recurge la sechestru asigurator: 1. Cand marfa soseste la destinatie, iar destinatarul nu poate fi gasit 2. Daca depune o cautiune 3. Fata de toate bunurile debitorului 38) Raspunderea carausului poate fi: A. B. C. 1. 2. 3. Delictuala Cvasidelictuala Contractuala A A+B+C A+C

39) Raspunderea carausului este angajata cand: A. B. C. 1. 2. 3. Exista o fapta pagubitoare produsa de catre caraus Carausul e vinovat Carausul a suferit un prejudiciu A+B A+B+C B+C

40) Prejudiciul cauzat de catre caraus poate fi: A. B. C. 1. 2. 3. Moral Incert Material A B A+C

41) Cauzele care inlatura caracterul ilicit al faptei pagubitoare sunt: 1. Legitima aparare 2. Forta majora 3. Caz fortuit 42) Cauzele care inlatura vinovatia carausului sunt: 1. Fapta victimei 2. Starea de necesitate 3. Exercitarea unui drept subiectiv 43) Evaluarea prejudiciului poate fi: A. B. C. 1. 2. 3. Legala Conventionala Judiciara A+C A+B+C B+C

44) Raspunderea carausului in transportul de marfa este antrenata pentru: A. B. C. 1. 2. 3. Pierderea partiala a marfii Neeliberarea marfii destinatarului in termen de 40 de zile de la data cand trebuia eliberata Avaria A A+B A+C

45) Bagajele de mana pot fi transportate: 1. Odata si impreuna cu calatorul in acelasi vehicul 2. Prin grija si sub paza carausului 3. Separat de persoana careia ii apartine 46) Transporturile succesive se refera la: A. B. C. 1. 2. 3. Transporturi efectuate in temeiul unui document unic de transport Existenta unor contracte de transport distincte Transporturi multimodale A A+B+C A+C

47) In situatia transporturilor succesive efectuate de catre carausi independenti unul de altul, raspunderea revine: 1. Unui singur caraus 2. Carausului dovedit vinovat 3. Ultimului caraus 48) Pot calatori cu trenul, in orice conditii, persoanele care: 1. Sunt bolnave contagios 2. Se conformeaza dispozitiilor caii ferate 3. Persoanele in stare de ebrietate 49) Intarzierea sau suspendarea circulatiei trenurilor dau dreptul calatorului la: A. B. C. 1. 2. 3. Transportul la destinatia sa cu tren de acelasi rang sau rang inferior, cu cea mai mica intarziere Intoarcerea la statia de plecare, fara plata Transportul pana la destinatie intr-un tren de rang superior celui initial A A+B A+B+C

50) Calatorilor le e permis sa:

1. 2. 3.

Calatoreasca in trenuri speciale de marfa Fumeze in vagoane Calatoreasca la clasa si cu serviciile oferite de legitimatia de calatorie

51) Calatorul poate lua cu el in vagonul de calatorie: 1. Bagaje de mana bine ambalate si usor de manipulat care sa nu depaseasca 30 kg 2. Bagaje inregistrate 3. Substante rau mirositoare 52) Sunt admise la transport, ca bagaje inregistrate: A. B. C. 1. 2. 3. Fotolii portabile Instrumente muzicale Animale vii inchise in cutii A+B A+B+C C

53) Expedierea bagajelor inregistrate se face cu primul tren care transporta bagaje daca au fost predate cu: 1. 10 minute inaintea plecarii 2. 15 minute inaintea plecarii 3. chiar in momentul plecarii 54) Tariful de calatorie se restituie partial sau total cand: A. B. C. 1. 2. 3. Legitimatia de calatorie n-a fost utilizata sau a fos utilizata partial In orice situatie Cand legitimatia a fost utilizata intr-un tren inferior din cauza lipsei locului liber A+C A B

55) Calea ferata raspunde de pagubele rezultate din: A. B. C. 1. 2. 3. Moartea pasagerilor Ranirea pasagerilor Pierdarea totala sau partiala a obiectelor calatorilor A+B C A+B+C

56) In cazul mortii calatorului daunele interese cuprind: A. B. C. 1. 2. 3. Cheltuieli necesare inmormantarii Numai cheltuieli necesare pentru transportul cadavrului O indemnizatie in situatia in care calatorul decedat avea obligatia legala a intretinerii unor persoane A B A+C

57) In cazul ranirii calatorului daunele interese cuprind: A. B. C. 1. 2. 3. Doar cheltuieli necesare pentru transportul de la locul accidentului Cheltuieli necesare pentru tratament Repararea prejudiciului cauzat prin incapacitatea totala/partiala de munca A+B B B+C

58) Calea ferata raspunde pentru pierderea, deteriorarea, avarierea bagajelor cand: 1. Se constata lipsa/defectul bagajului

2. 3.

Bagajele sunt de natura speciala nedeclarata Calatorul avea asupra sa bagaje de mana

59) Comanda scrisa pentru punerea la dispozitie a mijlocului de transport trebuie sa cuprinda: A. B. C. 1. 2. 3. Statia de destinatie a transportului Felul marfii Tipul mijlocului de transport A B+C A+C

60) Contractul de transport se incheie in momentul cand: A. B. C. 1. 2. 3. Statia de destinatie a primit marfa Statia de expeditie a primit marfa E aplicata stampila cu data primirii pe exemplarele scrisorii de trasura A B+C A+C

61) Mentiunile obligatorii pe scrisoarea de trasura sunt: A. B. C. 1. 2. 3. Data intocmirii Numele si adresa expeditorului Masa bruta a marfii A A+B A+B+C

62) Pot fi predate la transport, cu o singura scrisoare de trasura: 1. Obiecte indivizibile si de dimensiuni exceptionale, a caror incadrare necesita mai multe vagoane 2. Marfuri admise la transport in anumite conditii 3. Marfuri care, datorita naturii lor, nu pot fi incarcate cu alte marfuri in acelasi vagon 63) Plata catre calea ferata a tarifului de transport se face: A. B. C. 1. 2. 3. Cu ocazia incheierii contractului de transport O data cu eliberarea marfii Prin facturare periodica A+B+C A C

64) Termenele contractului de transport se prelungesc: A. B. C. 1. 2. 3. In cazul culpei caii ferate Pentru verificarea expeditiei Pentru modificarea contractului de transport A B+C C

65) Termenul contractului de transport se suspenda: A. B. C. 1. 2. 3. Sambata, duminica In cazul grevei In zilele de sarbatoare legale A B A+C

66) Modificarea contractului de transport de catre expeditor se poate face prin: A. B. C. 1. 2. 3. Dispozitii ulterioare Amanarea eliberarii marfii Oprirea marfii pe parcurs A A+B+C B

67) Destinatarul poate modifica contractul de transport prin: 1. Acceptarea marfii 2. Indicarea unei persoane care sa ridice scrisoarea de trasura 3. Eliberarea marfii la alta statie decat cea initiala de destinatie 68) Pot constitui impiedicare la transport: A. B. C. 1. 2. 3. Calamitati naturale Sechestrarea marfii Lipsa documentelor insotitoare A B A+B+C

69) Calea ferata e obligata sa plateasca despagubiri pentru: 1. Lipsa sau defectul ambalajului 2. Incarcarea/descarcarea defectuasa efectuata de catre expeditor/destinatar 3. Pierderea marfii 70) Termenul de prescriptie este de un an in cazul in care: A. B. C. 1. 2. 3. Rezulta moartea/ranirea pasagerilor din culpa caii ferate Altor actiuni izvorate din contractul de transport In expeditiile de marfuri A B+C C

71) Sunt considerate transporturi aeriene civile: A. B. C. 1. 2. 3. Transporturi de pasageri Transporturi de marfuri Transporturi tip charter A+B B+C A+B+C

72) Scrisoarea de transport aerian de marfuri cuprinde: A. B. C. 1. 2. 3. Aeroportul de decolare si cel de destinatie Felul si cantitatea incarcaturii Numele pasagerilor A B A+B

73) Obligatiile transportatorului aerian de marfuri sunt: A. Incarcarea/descarcarea marfii B. Achitarea taxei de transport C. Avizarea si eliberarea marfii catre destinatar

1. 2. 3.

A+C B C

74) Sunt cauze de exonerare de raspundere a carausului aerian: 1. Culpa proprie 2. Forta majora produsa in afara zborului 3. Viciile ascunse ale lucrului transportat 75) Obligatiile calatorului in cazul transportului aerian sunt: A. B. C. 1. 2. 3. Achitarea taxei de transport Verificarea biletului de calatorie Respectarea normelor privind conduita calatorilor A A+B+C B+C

76) Scrisoarea de transport aerian international se incheie: 1. Intr-un singur exemplar original 2. In 3 exemplare originale 3. In 3 exemplare originale si mai multe copii 77) Transportul auto in interes propriu se realizeaza: A. B. C. 1. 2. 3. Cu incasarea unei taxe Cu folosirea vehiculului detinut in proprietate Pentru transportul persoanelor angajate de operatorul de transport A A+B B+C

78) Scrisoarea de transport auto: A. B. C. 1. 2. 3. Se intocmeste intr-un singur exemplar Face dovada perfectarii contractului de transport Contine date privind greutatea marfii A B+C A+C

79) Carausul auto are urmatoarele obligatii: A. B. C. 1. 2. 3. Sa preia marfa prin numarare/cantarire Verificarea modului de incarcare/fixare Prezentarea marfii spre incarcare A A+B A+B+C

80) Carausul auto raspunde pentru: A. B. C. 1. 2. 3. Pierderea totala/partiala a marfii Neambalarea/ambalarea gresita a marfii Avarierea totala a marfii A+C A B

81) Transportul cu nava de linie presupune:

A. B. C. 1. 2. 3.

Caracter neregulat Rute prestabilite si orar cunoscut de client Marfurile transportate sunt marfuri generale A A+B B+C

82) Contractul de transport maritim cuprinde in mod obligatoriu: A. B. C. 1. 2. 3. Nationalitatea navei Tonajul Locul unde se afla in momentul incheierii contractului A A+B C

83) Conosamentul are urmatoarele forme: A. B. C. 1. 2. 3. Nominativ La ordin Curat A+B A+B+C B+C