Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ccccccc S.R.

L Serviciul Achizitii

Aprobat, Administrator

REFERAT Subsemnata xxxx xxxxx, Sef Serviciul Achizitii Lapte aterie !rima, propun inchiderea urmatoarelor puncte de colectare" #. $$$$$$$ %. $$$$$$$ &. $$$$$$$ '. $$$$$$$ (. $$$$$$$ ). $$$$$$$ *. $$$$$$$ +. $$$$$$$ ,ustific inchiderea acestor puncte de colectare, deoarece cantitatea de lapte materie prima este asi-urata prin deschiderea de noi puncte de colectare.p.i./ cu , cantitati mai mari si renuntam la cei enumerate mai sus deoarece au cantitati mici si distanta parcursa pana la ei este mare.

Sef Serviciul Achizitii,

0ata "