Sunteți pe pagina 1din 3

II. Cititi cu atentie textele de mai jos si raspundeti cerintelor formulate: A.

Traian, dup cucerirea Daciei, adusese o mulime foarte mare de oameni din toate colurie lumii romane pentru popularea oraelor i cultivarea ogoarelor;...Deoarece (proinciile romane) Ill ria i !oesia erau devastate i nu mai spera s o poat pstra "mpratul (Aurelian) a golit provincia Dacia pe care o crease Traian dincolo de Dunre. #omanii pe care i$a scos de pe ogoarele i din oraele Daciei i$a ae%at "n partea de mi&loc a !oesiei. 'i astfel provincia Dacia este acum "n dreapta Dunrii, pe c(nd "nainte fusese "n st(nga ei)(Eutropius, *curt istorie de la +ntemeierea #o ,.-In cadrul Imperiului #oman, Dacia, ca provincie de granita, era puternic militari%ata. Inca de la inceput, au fost concentrate aici legiuni si numeroase trupe au.iliare pentru a asigura granita nord$estica a Imperiului si a constitui un scut impotriva lumii /ar/are....0a acestea se adaugau unitatile militare de pe linia Dunarii si mai ales de la gurile fluviului, care aveau ca scop stoparea atacurilor declansate de neamurile migratoare venite din stepele pontice. In &urul cetatilor si al valurilor de aparare inaltate de romani, unde a fost concentrata cea mai mare parte a acestor forte militare, s$au sta/ilit numeroase ase%ari cu populatie civila1 familiile soldatilor ca si mestesugari, negustori, necesari functionarii ta/erelor militare. 2retutindeni in spatiul lumii romane, armata a constituit un factor esential in procesul de romani%are). (despre romanizarea dacilor) C. Dup moartea lui Traianus a fost fcut "mprat Aelius 3adrianus. 4. 5l a rec6emat armatele din Ass ria4.A "ncercat s fac acelai lucru i "n Dacia, dar l$au oprit de la aceasta prietenii si, ca nu cumva s fie dai pe m(na /ar/arilor o mulime de ceteni romani, deoarece Traianus, dup cucerirea Daciei,a adus o mulime foarte mare de oameni din toate colurile lumii romane pentru popularea oraelor i cultivarea ogoarelor ; cci Dacia fusese sectuit de /r/ai "n urma lungului r%/oi al lui Deci/alus.) (Eutropius despre situaia Daciei ) 1. Identificai din textele !i C un factor oficial al romaniz"rii Daciei.#rezentai$l. 1p 1.%ranscrieri o cauza a concentrarii de trupe romane in Dacia. #recizati, pe &aza textului, care sunt cele doua tipuri de trupe concentrate de romani in Dacia. Explicati deose&irea dintre acestea. 1p '. (entionati, pe &aza textului C, o cauz" a retra)erii aureliene* +,,p -. (entionati, doua ocupatii ale populatiei ci.ile situate in jurul cetatilor si al .alurilor de aparare. +,,p ,. #rezentati alti doi factori de romanizare in afara celor mentionati in text. /p 0. Explicai para)raful Dacia fusese sectuit de /r/ai "n urma lungului r%/oi al lui Deci/alus.!enionai modul i motivul folosirii acestuia de autorii teoriei imigraioniste ; 1p 1. #rezentati o urmare a romanizarii dacilor in plan reli)ios* 1p 2.(enionai o urmare a asimilarii mi)ratorilor de catre populatia daco$romana din nordul Dunarii* 1p 3. (enionai dou" do.ezi ale continuitatii populatiei auto4tone in spatiul carpato$dunareano$pontic dup" cucerirea roman".1p II. Cititi cu atentie textele de mai jos si raspundeti cerintelor formulate: A.Traian, dup cucerirea Daciei, adusese o mulime foarte mare de oameni din toate colurie lumii romane pentru popularea oraelor i cultivarea ogoarelor;...Deoarece (proinciile romane) Ill ria i !oesia erau devastate i nu mai spera s o poat pstra "mpratul (Aurelian) a golit provincia Dacia pe care o crease Traian dincolo de Dunre. #omanii pe care i$a scos de pe ogoarele i din oraele Daciei i$a ae%at "n partea de mi&loc a !oesiei. 'i astfel provincia Dacia este acum "n dreapta Dunrii, pe c(nd "nainte fusese "n st(nga ei)(Eutropius, *curt istorie de la +ntemeierea #o ,.-In cadrul Imperiului #oman, Dacia, ca provincie de granita, era puternic militari%ata. Inca de la inceput, au fost concentrate aici legiuni si numeroase trupe au.iliare pentru a asigura granita nord$estica a Imperiului si a constitui un scut impotriva lumii /ar/are....0a acestea se adaugau unitatile militare de pe linia Dunarii si mai ales de la gurile fluviului, care aveau ca scop stoparea atacurilor declansate de neamurile migratoare venite din stepele pontice. In &urul cetatilor si al valurilor de aparare inaltate de romani, unde a fost concentrata cea mai mare parte a acestor forte militare, s$au sta/ilit numeroase ase%ari cu populatie civila1 familiile soldatilor ca si mestesugari, negustori, necesari functionarii ta/erelor militare. 2retutindeni in spatiul lumii romane, armata a constituit un factor esential in procesul de romani%are). (despre romanizarea dacilor) C. Dup moartea lui Traianus a fost fcut "mprat Aelius 3adrianus. 4. 5l a rec6emat armatele din Ass ria4.A "ncercat s fac acelai lucru i "n Dacia, dar l$au oprit de la aceasta prietenii si, ca nu cumva s fie dai pe m(na /ar/arilor o mulime de ceteni romani, deoarece Traianus, dup cucerirea Daciei,a adus o mulime foarte mare de oameni din toate colurile lumii romane pentru popularea oraelor i cultivarea ogoarelor ; cci Dacia fusese sectuit de /r/ai "n urma lungului r%/oi al lui Deci/alus.) (Eutropius despre situaia Daciei ) 1. Identificai din textele !i C un factor oficial al romaniz"rii Daciei.#rezentai$l. 1p 1.%ranscrieri o cauza a concentrarii de trupe romane in Dacia. #recizati, pe &aza textului, care sunt cele doua tipuri de trupe concentrate de romani in Dacia. Explicati deose&irea dintre acestea. 1p '. (entionati, pe &aza textului C, o cauz" a retra)erii aureliene* +,,p -. (entionati, doua ocupatii ale populatiei ci.ile situate in jurul cetatilor si al .alurilor de aparare. +,,p ,. #rezentati alti doi factori de romanizare in afara celor mentionati in text. /p 0. Explicai para)raful Dacia fusese sectuit de /r/ai "n urma lungului r%/oi al lui Deci/alus.!enionai modul i motivul folosirii acestuia de autorii teoriei imigraioniste ; 1p 1. #rezentati o urmare a romanizarii dacilor in plan reli)ios* 1p 2.(enionai o urmare a asimilarii mi)ratorilor de catre populatia daco$romana din nordul Dunarii* 1p 3. (enionai dou" do.ezi ale continuitatii populatiei auto4tone in spatiul carpato$dunareano$pontic dup" cucerirea roman". 1p

Citii cu atenie textul de mai jos: 5 u fost retrase armata !i administraia, ceea ce 6nseamn" c" au p"r"sit pro.incia !i fami$ liile militarilor, precum !i ali ci.ili le)ai prin di.erse interese de armata ori de alte structuri ale statului roman. (oti.ele retra)erii armatelor romane din Dacia sunt limpezi: o scurtare consi$ dera&il" a frontierelor Imperiului asaltate de &ar&ari !i o repliere tactic" pe )rania natural" a Dun"$ rii, mai u!or de ap"rat, pentru sal.area teritoriilor sud$dun"rene ale Imperiului. #reul a&andonarea Daciei a p"rut 6mp"ratului !i Imperiului accepta&il. #recum dup" anul 1+0 aurul Daciei contri&uise la redresarea economic" a Imperiului 7oman, acum 6n folosul lini!tii aceluia!i Imperiu, Dacia era sacrificat" .8 (( 9"r&ulescu,:. ;itc4ins, #apacostea, #.%eodor, Istoria #om(niei) #ornind de la textul dat, r"spundei urm"toarelor cerine: 1. (enionai, pe &aza textului, utilitatea adus" de aurul dacic pentru Imperiul 7oman. /. (enionai, pe &aza textului, dou" moti.e ale retra)erii armatelor romane din Dacia. '. <umii 6mp"ratul roman care a 6nfiinat pro.incia Dacia, precum !i pe cel care a luat decizia p"r"sirii acesteia.. -. #rezentai un alt factor care a contri&uit la romanizarea daco$)eilor, 6n afara celor menionai 6n text. ,. #rezentai un fapt istoric desf"!urat 6n secolul al =>III$lea de rom?ni, care a determinat apariia teoriei imi)raioniste a lui @ulzer. 0. #rezentai dou" aspecte ale istoriei rom?nilor contestate de teoria imi)raionist". 1. %ranscrieti din text doua informatii aflate in relatie cauza$efect. #rezentai un fapt istoric desf"!urat 6n secolul al =>III$lea la rom?ni, care a determinat apariia teoriei imi)raioniste a lui @ulzer. numirea unui istoric !i prezentarea unei cauze pentru care acesta a a&ordat ideea romanit"ii
rom?nilor*

<r.1.

1. <umiti$l pe cuceritorul Daciei si momentul transformarii acesteia in pro.incie romana /. Identificati in textul 9 un factor de roamanizare. #rezentati$l. '. @crieti litera corespunzatoare sursei care sustine ideea ur&anizarii Daciei si o sustineti cu o informatie
din text. %ranscrieti din textul 9 doua informatii aflate in relatie cauza$efect. #rezentati un alt factor al romanizarii decat cei mentionati in cele doua texte. (enionai o urmare a asimilarii sla.ilor de catre populatia daco$romana din nordul Dunarii. <umiti un istoric !i prezentati o cauza pentru care acesta a a&ordat ideea romanit"ii rom?nilor* #rezentai un fapt istoric desf"!urat 6n secolul al =>III$lea la rom?ni, care a determinat apariia teoriei imi)raioniste 3. #rezentati componentele lim&ii romane, precizand familia de lim&i din care face parte.

-. ,. 0. 1. 2.

<r./. 1. #recizati momentul cuceririi Daciei si perioada cat a fost pro.incie romana* /. Identificati in textul un factor de roamanizare. #rezentati$l * '. @crieti litera corespunzatoare sursei care sustine ideea sintezei lin).istice in Dacia romana si o sustineti cu o informatie din text * -. %ranscrieti din textul doua informatii aflate in relatie cauza$efect * ,. #rezentati un alt factor al romanizarii decat cei mentionati in cele doua texte* 0. (enionai o urmare a retra)erii aureliene pentru spatiul nord$dunarean. 1. <umiti un istoric !i prezentati o cauza pentru care acesta a a&ordat ideea romanit"ii rom?nilor* 2. (entionai un fapt istoric desf"!urat 6n secolul al =I=$lea la rom?ni, care a determinat apariia teoriei imi)raioniste 3. #rezentati componentele lim&ii romane, precizand familia de lim&i din care face parte.

S-ar putea să vă placă și