Sunteți pe pagina 1din 10

REGIMURI POLITICE - secolul XX, intre democratie si totalitarism Regimul politic = ansamblu de metode si mijloace de conducere a unui stat

sau a unei
societati

Regimuri politice: democratice - democratia liberala

totalitare - comunismul

- fascismul (cu varianta sa germana, nazismul) - teocratia

1 : Ideologii si practici politice DEMOCRATICE


Regimuri democratice: caracteristici: principiul separarii puterilor in stat votul universal libertatea alegerilor

respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti pluralism politic

Concret, regimul democratic a luat forma D !"CR#$% % &%' R#& (

sinteza intre liberalism si democratie

subintelegea garantia

presupune participarea cetatenilor la viata

tuturor formelor de libertate publica

)C"*: mentinerea si apararea drepturilor individuale garantarea libertatilor: a) &ibertati *"&%$%C : (libertatea presei, a intrunirilor, a constiintei, dreptul de e+primare libera a opiniilor)

- garantate de un sistem politic reprezentativ, de e+istenta adunarilor parlamentare (cu reprezentanti #& )% de natiune) b) &ibertate )"C%#&# : - libertate economica

#R%# , ",R#-%C# de raspandire a regimurilor democratice: relativ limitata : uropa "ccidentala )tatele .nite ale #mericii dominioanele britanice

*R#C$%C# - implica e+istenta regimurilor constitutionale( Constitutiile: fondate pe regimuri reprezentative, si pe separatia puterilor in stat(

natiunea = sursa suveranitatii

votul universal

pluralismul politic (care reprezinta multiplele tendinte ale opiniei publice)

/: Ideologii TOTALITARE

%mplica:

controlul total al statului asupra tuturor sectoarelor societatii

reducerea considerabila a libertatilor individului

I.

partidul unic si liderul atotputernic controlul economiei si al culturii

instaurarea terorii pentru mentinerea regimului

CONSTITUTIILE DIN ROMANIA


1: Context

Constitutia, ca fundament al organizarii institutional-politice : necesara in societatea romaneasca in conditiile procesului de modernizare: social-economica0

politica0 culturala0

: Proiecte constitutionale

tendinta introducerii sistemului modern de


a) 1Constitutia carvunarilor1 - %asi, 12// - indica: separarii puterilor in stat guvernare necesitatea

b) 1Regulamentele organice1 - documente cu rol de constitutie - elaborate de boierimea romana intre 12/3 si 12/2 si finalizate in 1241 - raman in vigoare pana in 1252 c) 1Conventia de la *aris1 - 1252 - rol de constitutie pentru principate - a stabilit un nou statut politico-juridic al principatelor )e constituiau *rincipatele .nite ale !oldovei si $arii Romanesti sub suzeranitate otomana si garantia colectiva a !arilor *uteri ra instaurat pentru prima data statul de drept - marcandu-se o ruptura radicala de guvernarea autoritarista specifica epocilor de dominatie otomana si ruseasca )epararea puterilor in stat, conform Conventiei de la *aris: puterea e+ecutiva: domn, guvern (separat pt( fiecare tara)

puterea legislativa: domn, #dunare legislativa (separat pt( fiecare tara) puterea judecatoreasca: %nalta Curte de 6ustitie si Casatie de la -ocsani (institutie comuna) d) 1)tatutul Dezvoltator al Conventiei de la *aris1

nou act constitutional

impus de #l( %( Cuza prin lovitura de stat din 1278

imbina: democratia (era mentinut principiul separarii puterilor in stat) domnia personala (prerogative importante ii reveneau domnitorului)

!: Constitutiile Romaniei
%nlaturarea lui Cuza si aducerea printului strain - a urgentat elaborarea unei noi legi fundamentale a statului(

Constitutia din 1277 - a avut ca model Constitutia belgiana din 1241 (considerata
atunci cea mai liberala din uropa)

adoptata de #dunarea Constituanta in aprilie 1277

promulgata de domn la 1 iulie 1277 Caracteristicile constitutiei:

prima constitutie interna romaneasca promulgata fara aprobarea !arilor *uteri act de factura liberala *rincipii:

suveranitatea nationala separarea puterilor in stat responsabilitate ministeriala monar9ia ereditara garantarea libertatilor si drepturilor cetatenesti

)epararea puterilor in stat, conform Constitutiei din 1277

a)

Puterea executiva domn:

numeste si revoca ministri

numeste si confirma in toate functiile politice

drept de a bate moneda este conducatorul armatei drept de a dizolva *arlamentul

are initiativa legislativa drept de veto absolut

acorda distinctii si decoratii militare ,uvern:

prezinta proiecte de legi

b)

Puterea legislativa

#dunarea Deputatilor

*arlament bicameral )enat

drept de initiativa si sanctiune a legilor

drept de interpelare

acorda sau retrage increderea sa guvernului #dunarea Deputatilor discuta si voteaza bugetul c) Puterea judecatoreasca Curti de judecata si $ribunale

instanta suprema : %nalta Curte de Casatie

%mportanta Constitutiei din 1277

a creat cadrul necesar functionarii institutiilor moderne

a reglementat statutul monar9iei in Romania

a fost perceputa pe plan e+tern ca o manifestare a independentei

nu amintea nimic de suzeranitatea otomana si de garantia colectiva a puterilor europene

Constitutia din 1:/4


Conte+t: - infaptuirea statului national unitar roman din 1:12 - proiectul a apartinut *artidului ;ational &iberal si a fost promulgat la /2 martie 1:/4 *rincipii:

suveranitatea nationala

Regatul Romaniei era declarat stat national unitar indivizibil, teritoriul sau fiind inalienabil o puterea in statul roman apartine natiunii proprietatea are functie sociala

garanta un regim politic democratic )epararea puterilor in stat:

a)

Puterea executiva politica - fata de *arlament

Rege

,uvern : raspundere Casatie

penala - fara de Curtea de

civila

numeste seful guvernului

are dreptul de a aplica regulamente pentru aplicarea legilor

este seful armatei

are dreptul de a bate moneda confera decoratii si grade militare are drept de amnistie si de gratiere b) Puterea legislativa

#dunarea Deputatilor *arlament e+ecutive )enat - drept de control asupra puterii

Regele si *arlamentul - drept de legiferare (ales prin vot universal) - pentru intrarea in vigoare a legilor, este nevoie de acordul ambelor institutii

c)

Puterea judecatoreasca

Curtea de Casatie si 6ustitie: - instanta suprema de judecata

- se pronunta cu privire la constitutionalitatea legilor - judecatorii sunt inamovibili %mportanta:

- cea mai inaintata constitutie din istoria de pana atunci a Romaniei


- una din cele mai avansate constitutii din uropa - a asigurat functionarea regimului democratic in Romania

Constitutia din 1::1


Conte+t: - prabusirea regimului comunist in Romania si revenirea la un regim democratic dupa 1:2: - adoptata de #dunarea Constituanta la /1 noiembrie 1::1 si revizuita in /<<4 - imbina traditia democratica a Romaniei cu noile principii constitutionale europene0

Referitor la drepturile romanilor: dreptul la viata si dreptul la integritate fizica garantate sunt interzise pedeapsa cu moartea si tortura dreptul la libera circulatie in tara si in strainatate

sunt garantate diferite drepturi si libertati, de diferite categorii Referitor la teritoriul Romaniei:

Romania este un stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil forma de guvernare este republica

suveranitatea nationala apartine poporului roman, care o e+ercita prin organele sale reprezentative si prin referendum Referitor la puterile statului: a) Puterea legislativa - Camera Deputatilor = )enat

*arlament (bicameral)

organul reprezentativ al poporului roman

unica autoritate legiuitoare a tarii

are initiativa legislativa

legile adoptate de *arlament se trimit spre promulgare *resedintelui b) Puterea executiva ,uvern

are initiativa legislativa

asigura realizarea politicii interne si e+terne a tarii e+ercita conducerea generala a administratiilor publice c) Puterea judecatoreasca

e+ercitata de instantele judecatoresti

*resedintele Romaniei: - veg9eaza la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice - e+ercita functia de mediere intre puterile statului

- e+ercita functia de mediere intre stat si societate III" #ormarea si e$olutia %artidelor %olitice )ecolul >?%%% - constituirea unei 1partide nationale1 - de catre boierime (137:)

- revendica:

modernizarea formei de guvernamant autonomia

adunarile ad-9oc : 1253 - in !oldova si $ara Romaneasca

se revendica:

autonomie neutralitate print strain

Revolutia de la 1282 :

apar:

gruparea liberal - radicala (condusa de %( C( 'ratianu)

gruparea liberal - moderata (,9ica) gruparea conservatoare (;( %onescu)

*;&: fondat in 1235 de catre %( C( 'ratianu sustine: - in 1232 - primirea titlului de #lteta Regala de catre *rintul Carol - in 1221 - recunoasterea Romaniei ca Regat - in 1:12 - .nirea - reforme pentru modernizarea statului : agrara, electorala *artidul Conservator : fondat in 122< - pentru a reprezenta interesele mosierilor0 ($ac9e %onescu) )farsitul secolului >%> : apar diverse partide:

12:4 - *artidul )ocial Democrat al !uncitorilor din Romania

- primul partid de orientare de stanga industrializarea tarii sustine: improprietarirea taranilor

guvernul format din reprezentantii celor saraci *erioada interbelica:

&iga *oporului (#l( #verescu) *artidul $aranesc (%on !i9alac9e)

*artidul !ag9iar si .niunea !ag9iarilor din Romania *artidul vreiesc si .niunea vreilor din romania

*artidul ,erman 1:/7:

*artidul ;ational Roman din $ransilvania = *artidul $aranesc din Regat = *artidul ;ational $aranesc &egionarii:

1:/4: - &iga #pararii ;ational Crestine (#( C( Cuza) 1:/3 - &iga se transforma in &egiunea #r9ang9elului !i9ail (Corneliu @elea-Codreanu)

1:44 - isi sc9imba numele in ,arda de -ier 1:48 - isi sc9imba numele in *artidul $otul *entru $ara 1:1<: *artidul )ocial Democrat 1:/1 se scindeaza in *artidul Comunist Roman si -ederatia *artidelor )ocialiste din Romania