Sunteți pe pagina 1din 1

LOGICA JURIDICA

Paralimbajele - limbajul trupului, gesturilor(privirea,atitudi ea,po!itia"#Relatia di tre limbaj-ga dire - i istoria stii tei, i tr o $o $eptie i itiala s a $o siderat $a ga direa e e$%ivale ta limbajului# Limbajul ar &i aspe$tul ga dirii ,i timp $e ga direa, latura i terioara a limbajului# Ulterior s a $o siderat $a ga direa ar &u $tio a i depe de t iar limbajul u ar &a$e de$at sa e'teriori!e!e re!ultatul ratio ame telor# (ai apoi, i tr o alta &a!a s a aju s la $o $lu!ia $a ga direa si limbajul u pot &i e$%ivale te, ide ti$e $i su t e titati disti $te, dar i terdepe de te# Lipsa de ide titate di tre ga dire si limbaj se resimte $el puti i ) situatii* +"$a d avem o idee relativ $lara, i mi te dar u gasim $uvi tele potrivite pt a o e'prima# )"$a d e autoimpu em u $o trol ratio al asupra a $eea $e vorbim#Ca d a$est $o trol se pierde, vorbirea oastra, devi e ilogi$a,iratio ala,si ei teligibila# ,ste $a!ul situatiilor de eglije ta, i starile &ebrile,i stare de ebrietate,sau i situatiile de restru$turare patologi$a me tala#-i totusi $uva tul $a eleme t $e tral al limbajului are U. ROL /U.DA(,.0AL I. -0RUC0URAR,A GA.DIRII# Pt $opilul mi$, $uvi tele su t doar simple so oritati &ara se s# Aso$iate i mod repetat $u a$eleasi obie$te,&ii te,&e ome,relatii,persoa e,$uvi tele dire$tio ea!a ate tia, se &i'ea!a si i les es$ treptat1treptat operatiile ga dirii# Ast&el i $at &ie$are $uva t devi e u pu $t de &i'are a sem i&i$atiilor# I itial, sem i&i$atiile $uvi telor, su t legate de e'perie ta i dividului1 &ie$are poate i telege i &elul lui# 0reptat, sem i&i$atiile su t $ore$tate si pre$i!ate tot mai mult de so$ietate# Cu alte $uvi te, so$ietatea si e'perie tele oastre i $adrul so$ietatii, e obliga la ratio ali!area si so$iali!area ga dirii# Pe tru a deve i ratio ali, logi$i i ga duri, e'primare,gesturi,atitudi i, trebuie sa elimi am di sem i&i$atia $uvi telor $eea $e este prea perso al sau prea a&e$tiv, adi$a sa $i!elam limbajul &a$a du-l imperso al, riguros, pre$is, $lar,ratio al,u iversal# Co $omite t $u $i!elarea limbajului se &a$e datorita i terdepe de tei si $i!elarea ga dirii#