Sunteți pe pagina 1din 4

Formule si marimi fizice Fizica pentru gimnaziu Simbolul marimii fizice F Denumirea Forta Formula F=m.

a Legea a II-a a dinamicii sau principiul fundamental al mecanicii =m.g =m.g.cos! =m.g.sin! F= - ".#$ F=%.I.L.sin! F=&.'(&.).*+,r.rsau

Unitatea de masura Newton [N]

Cateva repere m=masa a=acceleratia

G Gn Gt Fe F F

reutatea reutatea normala reutatea tangentiala Forta elastica Forta electromagnetica Forta electrostatica

N N N N N N

g=acceleratia gravitationala K==constanta elastica B=inductia magnetica I=intensitatea crt.el,L=lungime Q,q=sarcini electrice
r=!ermitivitatea relativa

F=)*+../ ,o.,r.rF" Fa Ga F$ Forta ar0imedica Forta ascensionala reutatea aparenta Forta de frecare F=1.g.2 F=1.g32 l- 2 c4 F=1.g32 c- 2 l4 F=5.m.g 6e plan orizontal F=5.m.g. cos! 6e plan inclinat 7-=F'-8F--8-.F'.F-.cos! a=#v+ #t g='( m+s- 3acceleratia
gravitationala normala4

N N N N

# =densitatea
# = densitatea

%.=coe$icientul de $recare[adimensional,mai mic decat &] F& si F( = $orte +v=variatia vite,ei +t=variatia tim!ului -=v.t m=masa,/=volumul

' [sau F] a g v # / /

7ezultanta fortelor 9cceleratia 9cceleratia gravitationala 1iteza Densitatea 1olumul cubului 1olumul

N m)s( sau N)*g m)s( sau N)*g m)s Kg)m. m. m.

v=d+t 2=m+1 1=l: 1=L.l.0

&

/ " [sau 1] " " !

paralelipipedului 1olumul sferei 1olumul cilindrului 9ria patratului 9ria dreptung0iului 9ria cercului 6resiunea

1=../.r:+: 1=/.r-.0 9=L9=L.l 9=/.rp=F+S p=po82.g.0=presiunea 0idrostatica p=F'+S'=F-+S-=Legea lui 6ascal ;cin=m.v-+;pot=m.g.0 L=F.d.cos! sau L=F.d 6=L+t < =L util + L consumat= m.g.0+Ft.L )=m.c.#t=mc3t--t'4 )=C. #t )=m.* = =v.> 3lambda4 Legea lui ?0m pentru o portiune de circuit I=U+7 I=u+r

m. m. m( m( m( N)m(

r=ra,a s$erei r=ra,a,0=inaltimea &0a=&2.222 m( &ar=&dam(=&22m( & !ogon=3222 m( r=ra,a 4o=!resiunea atmos$erica 4o=&atm=562mm7g= 562torri=&23N)m(

8cin 8!ot L

;nergia cinetica ;nergia potentiala Lucrul mecanic

9oule [9] 9oule [9] 9oule [9]

m=masa,v=vite,a 0=inaltimea :=ung0iul dintre directia $ortei si ori,ontala &<4=5.6;

4 = Q > I

6uterea mecanica 7andamentul planului inclinat Caldura Lungimea de unda Intensitatea curentului electric

;att [;]

9oule [9] ?etru [m] "m!er["]

c=caldura s!eci$ica <=ca!acitatea calorica q=!uterea calorica @=&)A=$recventa [se eB!rima in 7er,] C=tensiunea unui re,istor sau tensiunea u=tensiunea interna sau caderea de tensiune !e circuitul interior '=re,istenta unui re,istor sau re,istenta !e circuitul (

Legea lui ?0m pentru intregul circuit @ I=;+378r4 I=*+t I=deviatia acului $ calibrul+nr.de diviziuni de pe scala U=I.7 7=U+I 7=2.L+S 7s=7'87-8............. '+7p='+7'8'+7-8....... 6=U.I=I-.7=U-+7 ;=u8U A=U.I.t=I-.7.t=t.U-.+7 *=I.t ;=F+*=&.'(&.).+,r.rU=1--1'
>;BSIUB;9 ;L;C>7IC9 ; ? DIF;7;B>9 D; 6?>;B>I9L

eBterior r=re,istenta interna a sursei

q=sarcina electrica t=tim!ul

C ' 's '! 4 8 8 [sau ;] Q [sau e] 8 / B G <

>ensiunea electrica 7ezistenta electrica 7ezistenta serie 7ezistenta paralel 6uterea electrica >ensiunea electromotoare ;nergia electrica Sarcina electrica Intensitatea campului electric 6otentialul electric Inductia magnetica Flu$ul magnetic Legea refle$iei Legea refractiei Formula lentilelor Formula oglinzilor Convergenta unei lentile

/olt [/] D0m [ E ] D0m D0m ;att [;] /olt [/] 9oule <oulomF[<] Newton )<oulomF /olt[/] Aesla[A] ;eFFer[;F]

#=re,istivitatea [se eB!rima in E.m]

Aensiunea si !otentialul au aceeasi unitate de masura

%=F+i.l C=%.S.cos! Ung0iurile i = r sini+sinr=n-+n'=n-'=v'+v'+$--'+$'='+f obiect in stanga '+$-8'+$'='+f=-+7 c='+f

n(&=IN-I<8L8 -8 '8F'"<AI8 '8L"AI/ "L


?8-ICLCI ( F"A" -8 ?8-ICL & /=/IA8H"

-io!trii [I ]

$=distanta $ocala & I=&)?8A'C .

J G G -

Darirea transversala rosismentul unui microscop rosismentul lunetei Doza absorbita Doza ec0ivalenta Doza efectiva

E =F-+F'=$-+$' =G+fob.foc =fob+foc Da=;nergia radiatiei GraL=9)*g absorbite+ masa corpului De=Doza absorbita $ 1ievert=9)*g factorul de ponderare al radiatiei Def=Doza ec0ivalenta $ 1ievert=9)*g factorul de ponderare al tesutului iradiat

Kin ca,ul lentilelor