Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRNCOVEANU CLASA A IX A PROFESOR : GEORGE MARCU

PROIECT DE LECIE
DISCIPLINA : ISTORIA ANTIC UNIVERSAL SUBIECT : EVOLUIA IDEII IMPERIALE N ROMA ANTIC PERIOADA REPUBLICAN TIPUL DE LECIE : MIXT. NIVELUL CLASEI : MEDIU SCOP : NELEGEREA DE CTRE ELEVI A ASPECTELOR SOCIALE,POLITICE I INSTITUIONALE CARE AU CARACTERI AT ISTORIA ROMEI REPUBLICANE COMPETENE SPECIFICE : ELEVII VOR FI CAPABILI S: !. #. $. %. &. '. (. DEFINEASC TERMENI I CONCEPTE DE SPECIALITATE" ANALI E E CRITIC UNELE SURSE ISTORICE" PLASE E N TIMP I SPAIU ARIA DE DESFURARE A ISTORIEI ROMANE" FAC DISTINCIE NTRE LEGEND I ADEVR N INTERPRETAREA I VOARELOR ISTORICE" PRE INTE ORGANI AREA I STRUCTURA SOCIETII ROMANE" ANALI E E INSTITUIILE ROMEI REPUBLICANE" IDENTIFICE CAU ELE CUCERIRILOR ROMANE I CONSECINELE ACESTORA.

METODE DIDACTICE : CONVERSAIA EURISTIC,EXPLICAIA,NVAREA PRIN DESCOPERIRE,,PROBLEMATI AREA, DEMONSTRAIA ETC. MATERIAL DIDACTIC : MANUALUL ,CULEGEREA DE TEXTE,ATLASUL ISTORIC, LAPTOPUL, VIDEOPROECTORUL. BIBLIOGRAFIE : !. #. $. BLOC) RA*MOND, COUSIN +EAN, ROMA I DESTINUL EI, BUCURETI, !,-&" GRIMAL PIERRE, CIVILIZAIA ROMAN,BUCURETI, !,($" MOMMSEN T)EODOR, ISTORIA ROMAN, BUCURETI, !,-(.

DESFURAREA LECIEI

2 MINUTE : MOMENT ORGANIZATORIC NOTAREA ABSENELOR, PREGTIREA MATERIALULUI DE LUCRU 20 MINUTE : EVALUAREA CUNOTINELOR ACUMULATE ANTERIOR: .. /. PRECIZAI: DIFERENELE DINTRE MODELELE POLITICE I DE EDUCAIE SPARTANE I ATENIENE" INTERPRETAI INFORMAIILE ISTORICE OFERITE DE IZVOARE .

1 MINUT : ANUNAREA NOII TEME : EVOLUIA IDEII IMPERIALE N ROMA ANTIC PERIOADA REPUBLICAN 25 MINUTE : PREDAREA LECIEI : PERIODI AREA ISTORIEI ROMEI ANTICE: ROMA REGAL 0(&$1&2, . )R.3" ROMA REPUBLICAN 0&2,1#( . )R.3" PRINCIPATUL 0#( . )R.1 #-%3" DOMINATUL 0#-%1%('3 OMUL I MEDIUL N ITALIA" NTEMEIEREA ROMEI: TRADIIE I ISTORIE"

ROMA REGAL: 21 apr ! " #5$ %& 'r&: 45.677 89:9;7 Romulus <7 Remus .= >;?9:97.? @ A9?.?9 >; A9;?5=B I?.B797 0La( )*3, B. CD5E.59. T +r)!) >; :.59. R"*), 9E?9 =A7E F9 AD?59 45.?9B9 ED= A.59 FD =; ;=:9 ;@77 A9?D67: R-*a 0.A9.E?. 9E?9 B989;F.3. Ar."-!-/ .= F9EA@G957? G9;?5= 0)*1(a("a ,"2-!)!) VIII %& 'r., >;?59 A9B9 <.G?9 A@B7;9 .:7;?7?9 F9 B989;FD, =5:9 F9 B@A=759. R-*a C. 47 A@;F=ED F9 # r"/ , G57:77 % !a( 3 <7 ,a+ 3 , =B?7:77 $ "(r),2 . S-2 "(a("a 95. E?5=A?=5.?D >; pa(r 2 "3 0.57E?@A5.67.3 <7 p!"+" 0@.:9;77 F9 5H;F3. I3,( ()4 !" p-! ( 2" 95.=: r"/"!", ,"3a()! <7 a5)3ar"a p-p-r)!) .
ROMA REPUBLICAN:

S9 7:G=;9 =; ;@= 5987: G@B7?7A /.I.? G9 Jres publica 0?59/=57B9 G=/B7A93. S?.?=B 4=;A67@;9.ID F.?@57?D A@B./@5D577 F7;?59 S"3a( <7 C-* 4 0.F=;D57B9 G@G@5=B=73.

INSTITUIILE: 1 SENATUL " 1 MAGISTRATURILE: CURSUS )ONORUM 0CONSULI, PRETORI, CVESTORI,EDILI3" 1 COMIIILE 0ADUNRILE POPORULUI3. ROMA PUTERE LOCAL I REGIONAL: CUCERIREA ITALIEI 0SEC. V1III . )R.3" R BOAIELE PUNICE 0#'%1!%' . )R.3" TRANSFORMAREA ROMEI NTR1O PUTERE MEDITERANEAN. CONSECINELE CUCERIRILOR: CRI A INSTITUIONAL.

2 MINUTE : FI6AREA CUNOTINELOR: CARE A FOST PRINCIPALA CAU A TRECERII LA SISTEMUL REPUBLICAN" PRIN CE SE CARACTERI EA , DIN PUNCT DE VEDERE POLITIC ROMA REPUBLICAN" CARE AU FOST PRINCIPALELE CONSECINE ALE MARILOR CUCERIRI.