Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova Universitatea Tehnic a Moldovei

Catedra: Informatica Aplicat

RAPORT
Lucrare de laborator r!" la Programarea Calculatoarelor

A efectuat: A verificat:

st! #r! C$""% A! Raechi dr!& conf!univ! M! 'ulev

Chi(inu )*""
Lucrare de laborator Nr.1 Tema: +ro#ramarea al#oritmilor cu structur liniar Scopul lucrrii: Acumularea deprinderilor practice de elaborare (i pro#ramare a alo#oritmelor de calcul liniare! ,eprinderi de scriere (i testare a pro#ramelor -n limba.ul /C0 Formularea condiii problemei (sarcina de lucru : ,e calculat valorile variabilelor indicate dup formulele de calcul (i datele iniiale indicate! ,e introdus datele iniiale de la tastatur! ,e afi(at re1ultatele obinute pe ecran! !arianta ": 2ormullele de calcul: ,3sin4e)cost51$6785ln1 C34675t$sin)6794)t51889:;6$t71; <alorile datelor iniiale: 6 3 *!" t3 *!% 1 3 )!% #ersul lucrrii: Noiuni principale din teorie $i metode %olosite: Al#oritmul este un set finit de operatiuni 4actiuni8 pentru a re1olva problema data! E6ista mai mult forme de repre1entare a al#oritmilor: $ forma naturala& $ forma #rafica& $ forma pseudocod& $ pro#ram scris in limba. de pro#ramare! Al#oritm cu structur liniar este caracteri1ata prin absena operaiuni de deci1ie! =tructura unui pro#ram simplu in limba.ul /C0 este urmatoarea: $ directive preprocesorului> $ antetul functiei /main0> $ corpul functiei /main0! Anali&a datelor a8 date de intrare: 6&t&1 $ variabile simple de tip real& de introdus de la tastatur! b8 date de ie(ire:
)

,&C $ variabile simple de tip real& de afi(at pe ecran! c8 date intermediare: nu sunt! Sc'ema lo(ic a al(oritmului:

=tart

clrscr48

?Inroduceti datele initiale 6&t&1:0

6&t&1

,3sin4e)cos51$6785ln1

C34675t$sin)6794)t51889:;6$t71;

?Re1ultatele obtinute:0

?,30&, ?C30&C @ #etch48

=top
7

Te)tul pro(ramului in limba*ul +,AincludeBstdio!hC AincludeBconio!hC AincludeBmath!hC int main48 D float 6&1&t> float ,& C> clrscr48> printf4EIndtroduceti datele initiale 6&t&1 :E8> scanf4EFfFfFfE&G6&Gt&G18> , 3> C 3> printf4EHnRe1ultatele obtinuteHnE8 > printf4E,3Ff&C3FfE&,&C8> #etch48> return *> I .ate de intrare ()/ t/ & : 0.1 0.1 2.1 Re&ultatele obtinute: . 3 1."45 / , 3 1.0"6 !eri%icarea re&ultatelor: ,3sin4e)cos*!%5)!%$*!"785ln)!%3sin4eJ!%$*!**"85*!K"L3*!KMM5*!K"L3"!NK7 C34*!"75*!%$sin)*!"794)*!%5)!%889:;*!"$*!%7 O)!%;34*!%*"$7!*JL9)7894$*!)")83"!*NM Anali&a re&ultatelor si conclu&ii: "! <erificarea ne arat c re1ultatele obinute sunt corecte (i pro#ramul lucrea1 corect! )! Al#oritmi cu structur liniar pot fi folosite pentru calcularea e6presiilor matematice! 7! Au fost obinute primele deprinderi pentru scriere unui pro#ram simplu -n limba.ul C 7iblio(ra%ie: "! LibertP Qess& Teach Rourself C55 in )" ,aPs& =AM= +ublishin#& Indianapolis& "KKJ
J

)! Sualline =teve& +ractical C55 +ro#rammin#& STReillP G Associates& =ebastopol& "KKM 7! Urian V 'erni#ham& ,ennis M Ritchie $ The C +ro#rammin# Lan#ua#e& +rentice$Wall =oftXare =eries& "KMN J! Catrina Sctavian& Co.ocaru Iuliana& Turbo C55& Teora& "KK7 %! http:99devcentral!iftech!com9learnin#9tutorials9c$cpp9c9 L! http:99XXX!cit!ac!n19smac9cpro#ram9onlinet!htm

S-ar putea să vă placă și