Sunteți pe pagina 1din 189
Ernst-Michael Kranich /Margrit Jiinemann Hildegard Berthold-Andre Ernst Biihler / Ernst Schuberth Desenul formelor Dezvoltarea simtului pentru forma in educatie Triade Cuprins Introducere (Ernst~Michael Kranich) Puterile formatoare ale trupului si transformarea lor in capacitatea de a configura si trai forme (Ernest-Michael Kranich) Constienga formetor si aparisia acesteia in copilarie 11 / Prima copilarie = perioada transformérilor trupesti 12 / Configurarea arkitecionicé a formelor 13 /Configurarea plastied a formelor 18 / Configurarea incipienta 4 copilului ~ un proces ce porneste de la cap 21 / Schimbarea dentifiei ca incheiere a procesului formator 22/ Constientizarea puterilor formatoare 24 / Revarsarea puterilor formatoare in configurayiile artistice 26 / Importanta desenulut formelor pentru evolujia umand 28 Linia de mijloc ca expresie de sine-statatoare (Margrit Jtinemann) Indicatiile lui Rudolf Steiner pentru planul de invatimant privind desenul formelor, cu exemple din practica predarii (Margrit Jtinemann) Lucrarite elevilor aratd cum se dezvolta simpud forme’ si capacitatea de a desena in primii wei ani scolari. 33 / Relatia cu dreapta 35 / Unghiurite 39/ Triunghi, patrulater, stea cu sase colfuri. 42 / Linia curba 45 / Cercul si elipsa 50/ Bucla sé lemniscata 54 / De la desemul formetor la scris 58 / Exercitit de simetrie 60/ Forma si culoare 75 / Plamul de invaydimdnt pentru desenul formetor 73 Desenul formelor sub aspectul temperamentelor (Hildegard Berthold —Andrae) Exprimare individuald in domeniad miyctirit (urma migedrii) 76/ Exemple din desenele elevilor 76 / Temperamentele 86 / Caracterizarea temperamentelor cu formele apartinatoare 87 Desenul dinamic in pedagogia curativa (Ernst Buhler) Actiunea vindecttoare a formei 100 / Diagnoza 100 / Maniacatie 101 / Debilitate mintala 102 / Isterie infamila 102/Epilepsie 103 / Reprezertare care se impune constrictiy, $i uitare 104 / Linia valuria 105 / Forma drept compensare intre lumea untried $1 lumea exierioara 106 Desenul dinamic in clasele normale (Ernst Buhler) 30 33 76 100 108 Forme alcctuite din linii drepte simple, verticale siorizontale 108/ Forme cu linit oblice, verticale si orizontale 111 / Forme cx linii rotunjite 115 / Forme cu finii drepte si curbe 118 / Indemnuri pentru divizarea ritmicd a formelor 721 / Uniri $i transformari de elemente ale formei 123 / Compararea de forme cu aceeasi desfuisurare, executate cu lini rotunde, colturoase $i ‘combinate, 128 / Comparatil intre forme indreptate inspre afard $i inspre interior. 131/ Privire retrospectiva. 132 / Configurare liberd in cere. 132 / ‘Trecerea de la o dezvoltare liniaré Ja una rotunjita. 132 / Configurare libera (clasele IUt-V). 137 / Configurar libere din clasele mari. 145 De la desenul dinamic la formele vegetale. 147 / Desenul dinamic ca pulere ordonatoare si diseiplinatoare in clasele dificile. 150/ De la desenud formetor la geometrie 150/ Exemple din configurasiile de desen ale popoarelor primitive 157 Bazele geometrice si antropologice pentru desenul formelor (Ernest Schuberth) Puncte de vedere antropologice asupra originii geometriei 160/ Elemente de baza ale geometriei curbelor plane 165 / Interior si exterior (nucleu st infeisurdtoare ta cerc) 176 Note 160 188

S-ar putea să vă placă și