Sunteți pe pagina 1din 16

ORGANIZAREA

Functiunea organizatorica a managementului unei organizatii Include in totalitatea activitatilor manageriale menite sa asigure juxtapunerea tuturor partilor organizatiei in scopul coerentei actiunilor si realizarii obiectivelor planificate. Ea reprezinta etapa care urmeaza planificarii in procesul de management.

STRUCTURA ORGANIZATIEI
Orice organizatie are o structura organizationala care tine cont de modul in care s-a format, modalitatile de comunicare modul de canalizare a autoritatii luarea deciziilor esentiala pentru eficienta activitatii. Structura organizationala este similara unei constructii formate dintr-o multime de componente juxtapuse(I.Stancioiu si Gh.Militaru). Pentru ca organizatia sa inregistreze succese,organizatia trebuie inteleasa deci sa fie deschisa,sa aiba un regulament de organizare si functionare care sa cuprinda; -organigrama -diagramele de relatii -descrierea posturilor -proceduri si tehnici administrative asociate.

ORGANIGRAMA

Este prezentata sub forma unei scheme in care sunt prezentate toate verigile organizatorice reprezentind ierarhia,ceea ce permite intelegerea lanturilor de comanda. Ea trebuie cunoscuta de toti angajatii organizatiei.

DESCRIEREA POSTURILOR

Serveste la : -selectarea -angajarea -evaluarea salariatilor. Cuprinde:-prezentarea postului-sarcinile ce urmeaza sa fie indeplinite -cerintele fata de ocupant ,care precizeaza pregatirea -experienta -abilitatile. Descrierea postului este realizata: -in cadrul prezentarii postului -in cadrul cerintelor postului.

DIAGRAMELE DE RELATII
Se concep pentru fiecare sectie si indica legaturile cu alte sectii,alte organizatii si specifica documentele care circula pe traseele legaturilor respective.

PROCEDURILE SI TEHNICILE ADMINISTRATIVE ASOCIATE sunt gandite pentru fiecare sectie sau compartiment
pentru indeplinirea rationala a principalelor atributii ale sectiei respective. Ex.modul de verificare a cunostintelor si testarea abilitatilor personalului atat la angajare,cat si pe parcursul activitatii in cazul personalului nursing,cel putin annual,sau modul de inregistrarea, completare,modificare si semnare a documentelor administrative.

NATURA SI FUNCTIILE ORGANIZARII


La elaborarea unei structuri organizatorice trebuie tinut cont de urmatoarele principii: -principiul unitatii obiectivelor-din care reiese ca organizatia este performanta daca permite contributia angajatilor la realizarea obiectivelor organizatiei. -principiul eficientei din care reiese ca o organizatie este eficienta daca asigura indeplinirea obiectivelor de catre membrii organizatiei.

FORMELE STRUCTURII ORGANIZATIONALE

Organizatia isi alege forma de organizare. Structura organizationala poate fi: -centralizata -descentralizata; Structura centralizata: puterea si autoritatea sunt impartite intre cateva persoane sau pozitii care sunt implicate in control. Intr-o astfel de structura gasim reguli si proceduri rigide,stilul de conducere este aautocratic si urmareste respectarea regurilor si procedurilor. STRUCTURA DESCENTRALIZATA puterea si autoritatea managerilor din varful organizatiei este conferita subordonatilor pe niveluri ierarhice.Aceasta promoveaza independenta,responsabilitatea,luarea rapida a deciziilor la toate nivelurile organizatiei,controlul efectuinduse la aceste nivele.Are mai putine niveluri ierarhice si o comunicatie mai buna intre viveluri. Liderii si managerii adopta stilul democratic.

Modele de aplicare in nursing


Modul de acordare a ingrijirilor este stabilit la nivelul sectiei/unitatii si este important pentru ca implica alocarea resurselor necesare. La alegerea acestuia se tine cont si de deciziile clinice,alocarea activitatilor,comunicare,dar si de urmatorii factori: -structura organizatiei -personalul nursing -numarul de persoane ce trebuie ingrijite. Cazul nursing ,cel mai vechi model de acordare a ingrijirii consta in alocarea unei nurse pentru fiecare pacient,acesteia revenindu-I sa acorde toate ingrijirile necesare. Desi este costisitor ,maie ste folosit in cazul bolnavilor in stare critica.

Nursingul functional
Se centreaza asupra ; -eficientei atributiilor - procedurilor, - diviziunea atributiilor//activitatilor - controale rigide. Atributiile sunt date in functie de complexitatea ingrijirilor diferitelor categorii de personal,coordonarea facandu-se de nursa cu functie de conducere,iar fiecare dintre cei implicati raporteaza acesteia. Satisfactia personalului este mica pentru ca nu vad rezultatele sau efectele ingrijirii,in aceiasi masura nu cunosc pacientul in globalitatea sa.

Nursingul in echipa
Urmareste realizarea obiectivelor de ingrijire prin activitatea in echipa. Liderul acesteia raspunde de managementul ingrijirii pacientilor respectivi,iar nursa cu functie de conducere ramane responsabila pentru luarea deciziilor mari si coordonare. Nursingul primar reflecta o structura organizationala descentralizata si reprezinta un model profesional care determina angajarea si calitatea ridicata a ingrijirilor acordate. Nursa primara raspunde de evaluarea nevoilor,planificare,implementare si evaluarea ingrijirilor nursing,ea este cea care alcatuieste planul de ingrijire iar celelalte pun in practica planul.Nursa manager numeste nursele primare.

Managementul de caz
Unul dintre metodele moderne ce urmaresc eficacitatea,sa se mentina calitatea crescuta a ingrijirilor si sa reduca costurile. Este o strategie interdisciplinara regasita la nivel de comunitate si institutie sanitara Managementul de caz urmareste sa asigure ; -coordonarea -scaderea costurilor -promovarea tipurilor de servicii adecvate. Conducerea ingrijirilor consta in integrarea si coordonarea finantarii cu furnizarea serviciilor de sanatate. O componenta cheie este colaborarea interdisciplinara. Are intrebuintare in:-ingrijirea pacientilor cu risc crescut -sanatatea publica -nursingul comunitar.

Managementul de caz este orintat dupa patru principii: -coordonarea si integrarea ingrijirii holistice -promovarea si pastrarea sanatatii -conservarea si alocarea resurselor follow-up ingrijirilor acordate. Nursele au doua roluri: de a acorda ingrijiri de a coordona ingrijirile . Accentul pus pe conducerea ingrijirilor in sistemul integral de sanatate reclama un tip de practica clinica in nursing. Managementul de caz este o ale de a regandi sistemele de furnizare a ingrijirilor si reprezinta un trend cu cresterea oportunitatilor pentru nurse.

Incadrarea si programul de munca in nursing


Scopul major al sistemului de incadrare si organizare este ca in timpul de munca sa identifici nevoile si sa determini stilul potrivit de recrutare a personalului pentru a furniza ingrijiri pacientului (Smith 1994). Incadrarea consta in punerea in aplicare a planului de a angaja lucratori calificati care sa ocupe o pozitie intr-o organizatie. Programarea consta in implementarea modelului de incadrare si planificare a activitatii angajatilor pentru a acoperi nevoile specifice in toate perioadele. Resursele personalului nursing include numarul si tipul de profesionisti desemnati sa furnizeze servicii nursing. In tarile cu traditie in nursing se pot angaja nurse doar in perioada cand volumul de munca reclama aceasta,,denumite nurse extender.

Activitatile de incadrare si programare sunt unice la fiecare unitate de ingrijire a sanatatii. Totusi exista unele criterii comune: -siguranta pacientului -cost-eficienta -maximizarea utilizarii resurselor -managementul in functie de complexitatea ingrijirilor -utilizarea unei varietati de furnizori. Elementele esentiele ale deciziilor include: -declaratia privind filozofia unitatii -obiectivele generale pentru departament/sectie descrierea postului /fisa pentru toate nivelurile.

Incadrarea fixa se face in functie de complexitatea activitatilor nursing. Incadrarea variabila este bazata pe accesul suplimentar si implicarea cu norma de lucru,pe posturi temporare si /sau plata cu ora pe perioade de activitate,ex.perioada concediilor de odihna ,de maternitate si de boala. Al treilea tip propus pentru incadrare este un sistem flexibil prin care doar un anumit procent din personal are incadrare fixa.

Aplicatii in nursing
O organizatie cu structura centralizata limiteaza gradul de autonomie si autoritate a nurselor chiar si a celor cu functii de conducere. Structurile birocratice reprezinta cel mai adesea cauza insatisfactiei nurselor. Pentru a creste satisfactia in munca a nurselor,unele institutii pentru ingrijirea sanatatii au incercat sa se descentralizeze dand nurselor mai mult control asupra mediului organizational. Dar lipsa personalului nursing,este uneori cauza alegerii structurii centralizate ceea ce produce insatisfactie in randul pacientilor cu privire la furnizarea serviciilor de ingrijire si calitatea lor. Nursele raspund pe linie ierarhica privind nursingul,dar in acelasi timp respecta ordinele primite de la medici. Costientizarea acestei raspunderi duale,poate ajuta nursele sa identifice conflictele potentiale in ceea ce priveste autoritatea si raspunderea si sa ia masuri pentru evitarea lor.