Sunteți pe pagina 1din 9

FISA DE ANALIZA NR.

7 GRUPA _______ DATA_____________

PREPARAREA SOLUTIILOR PENTRU TRATAREA ANTIENZIMATICA


Principiul metodei: Materia prima vegetala c ratata! "ar mai ale# "ivi$ata! p%ate # &eri #c'im(ari pr%& )"e "e calitate! "at%rate! i) #pecial! acti )ii e)$imel%r! care "etermi)a m%"i&icari "e c l%are! g #t! mir%#! etc. Ace#te m%"i&icari p%t &i preve)ite pri) tili$area )%r # (#ta)te "e i)'i(are a e)$imel%r: Aci" l citric* Aci" l tartric* Aci" l malic* Aci" l a#c%r(ic* Za'ar l* +l%r ra "e #%"i etc. S (#ta)tele mai # # me)ti%)ate #e tili$ea$a # ( &%rma "e #%l tii. DIZ6L7ANTUL 0#%lve)t l1
+6MP6NENTELE +6MP6NENTELE S6LUTIEI S6LUTIEI

S (#ta)ta a&lata i) ca)titate mai mare

SU8STANTA DIZ6L7ATA 0#%lvat l1

S (#ta)ta a&lata i) ca)titate mai mica

Solventul cel mai utilizat este apa.

IMPORTANT!!! Concentratia unei solutii reprezinta cantitatea de substanta dizolvata intr-un anumit volum sau cantitate de solutie !!!
I) practica! cele mai tili$ate #%l tii a)tie)$imatice # )t: S%l tia "e aci" citric ,-./ S%l tie "e $a'ar 0#ir%p1 23-43/ S%l tia "e aci" a#c%r(ic 3., 5 3../

Materiale necesare: +a)tar* +ili)"r gra"at* Pa'ar 8er$eli #* 8ag'eta "e #ticla. Mod de lucru: Se calc lea$a ca)titatile "e # (#ta)ta )ece#ara*

C% = md/ms x 100
U)"e: m" 9 ma#a "e # (#ta)ta "i$%lvata m# 9 ma#a "e #%l tie Se ca)tare#te ca)titatea "e #%lvat )ece#ara*

Se ma#%ara ca)titatea "e #%lve)t )ece#ara*

Se t%ar)a #%lve)t l pe#te # (#ta)ta "e "i$%lvat* Se agita c % (ag'eta "e #ticla pa)a la "i$%lvarea c%mpleta.

Concluzii:_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ __

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _

ACTIVITATEA NR.6
EXPERIMENT- PROBLEMATIZARE REZOLVARE

PREPARAREA SOLUTIILOR PENTRU TRATAREA ANTIENZIMATICA

Sarcina de lucru: prepara i !"" #l $%lu ie-$ir%p an&ien'i#a&ica


de 'a()r !"* din zahr i ap

SOL+TIA ,E ZA-AR ,E CONCENTRATIE !"* ESTE POTRIVITA PENTR+ OBTINEREA DA / NU

SIROP ,E CIRESE

,+LCEATA ,E VISINE

ETAPE. /. Pre0)&irea IMBRACARE HALAT ALB DA NU

!. Me&%da de %1 inere a $%lu iei Alegei me !da ade"#a de !$inere a %!l&iei din &rm !arele #arian e: DILUARE C'NCENTRARE DI('L)ARE 2. A&i pre0a&i& u$&en$ilele nece$are U% en%ile pen r& l&"rare * DA 3. Calculul nece$arului de 'a()r NU

Cal"&lai "an i a ea de %&$% an diz!l#a +n ,--ml %!l&ie zahr ,- .*

4. Calculul 5%lu#ului de ap) nece$ar Calcula i #!l&m&l de ap ne"e%ar preparrii %!l&iei*

6. M)$urarea A i "/n ri la "/n ar "an i a ea de zahr "al"&la an eri!r DA NU

A i m%&ra #!l&m&l de ap ne"e%ar preparrii %!l&iei "are e% e egal n&meri" "& ma%a de ap "al"&la * DA NU

6. A#e$&ecarea A i ame% e"a "an i a ea de zahr "/n ri +n apa m%&ra i a i agi a pen r& diz!l#are "& $aghe a* DA NU

ACTIVITATEA NR.6
EXPERIMENT- PROBLEMATIZARE REZOLVARE

PREPARAREA SOLUTIILOR PENTRU TRATAREA ANTIENZIMATICA

Sarcina de lucru: prepara i !"" #l $ara#ura an&ien'i#a&ica /"*


din "l!r&ra de %!di& i ap

SOL+TIA ,E SARAM+RA ,E CONCENTRATIE /"* ESTE POTRIVITA PENTR+ OBTINEREA DA / NU

CASTRAVETILOR M+RATI

S+C ,E PERE

ETAPE. /. Pre0)&irea IMBRACARE HALAT ALB DA NU

!. Me&%da de %1 inere a $%lu iei Alegei me !da ade"#a de !$inere a %!l&iei din &rm !arele #arian e: DILUARE C'NCENTRARE DI('L)ARE 2. A&i pre0a&i& u$&en$ilele nece$are U% en%ile pen r& l&"rare * DA 3. Calculul nece$arului de 'a()r NU

Cal"&lai "an i a ea de %&$% an diz!l#a +n ,-- ml %!l&ie de %aram&ra 0- .*

4. Calculul 5%lu#ului de ap) nece$ar Calcula i #!l&m&l de ap ne"e%ar preparrii %!l&iei*

6. M)$urarea A i "/n ri la "/n ar "an i a ea de "l!r&ra de %!di& "al"&la an eri!r DA NU

A i m%&ra #!l&m&l de ap ne"e%ar preparrii %!l&iei "are e% e egal n&meri" "& ma%a de ap "al"&la * DA NU

6. A#e$&ecarea A i ame% e"a "an i a ea de "l!r&ra de %!di& "/n ri +n apa m%&ra i a i agi a pen r& diz!l#are "& $aghe a* DA NU

ACTIVITATEA NR.6
EXPERIMENT- PROBLEMATIZARE REZOLVARE

PREPARAREA SOLUTIILOR PENTRU TRATAREA ANTIENZIMATICA

Sarcina de lucru: prepara i 4" #l $%lu&ie de acid ci&ric !*

SOL+TIA ,E ACI, CITRIC ,E CONCENTRATIE !* ESTE POTRIVITA PENTR+ OBTINEREA DA / NU

,+LCETII ,E TRAN,A7IRI

S+C ,E PERE

ETAPE. /. Pre0)&irea IMBRACARE HALAT ALB DA NU

!. Me&%da de %1 inere a $%lu iei Alegei me !da ade"#a de !$inere a %!l&iei din &rm !arele #arian e: DILUARE C'NCENTRARE DI('L)ARE 2. A&i pre0a&i& u$&en$ilele nece$are U% en%ile pen r& l&"rare * DA NU

3. Calculul nece$arului de ACI, CITRIC Cal"&lai "an i a ea de %&$% an diz!l#a +n 1- ml %!l&ie a"id "i ri" de , .*

4. Calculul 5%lu#ului de ap) nece$ar Calcula i #!l&m&l de ap ne"e%ar preparrii %!l&iei*

6. M)$urarea A i ma%&ra "an i a ea de a"id "i ri" "al"&la an eri!r DA NU

A i m%&ra #!l&m&l de ap ne"e%ar preparrii %!l&iei "are e% e egal n&meri" "& ma%a de ap "al"&la * DA NU

6. A#e$&ecarea A i ame% e"a "an i a ea de a"id "i ri" pen r& diz!l#are "& $aghe a* +n apa m%&ra i a i agi a

DA

NU