Sunteți pe pagina 1din 5

Etapele evoluiei istorice a ideii de Europa pn n secolul XX

Parler de lide europenne, cest voquer le problme de savoir si au dessus des peuples, des langues, des religions, des tats, il nexiste pas une communaut suprieure distinguant la petite presqule 1 Jean- aptiste !uroselle !ac" legenda ncepe cu #$ de secole n urm", ideea de %&uropa' este expresia unui imaginar intelectual (i politic a)lat n textele literare, )iloso)ice, n proiectele politice din antic*itate p+n" n ,ilele noastre.undamentat" pe pilonii /reciei (i ai 0omei (i cimentat" de cre(tinism, &uropa ncepe s" se nc*ege n 1urul isericii cre(tine, n scrierile umaniste, presat" mai nt+i de inva,iile arabilor (i mai apoi de prime1dia otoman"- 2+teva evenimente sunt esen3iale n evolu3ia ideii de %&uropa'- 4ai nt+i este mutarea capitalei 5mperiului 0oman la 2onstantinopol de c"tre 2onstantin cel 4are (i n acela(i secol 56 mp"r3irea lui 789:; de c"tre <eodosie cel 4are )iilor s"i =rcadius 75mperiul 0oman de 0"s"rit; (i >onorius 75mperiul 0oman de =pus;- !up" inva,iile musulmane din secolele 655 ?5 6555, are loc 4area sc*ism" din 1@:A (i dup" c"derea 2onstantinopolului n 1A:8, ultimii musulmani sunt alunga3i din &uropa n 1A9#, perioada 1@:A B 1A9# )iind considerat" a )i adev"rata individuali,are a Cccidentului n care nt+lnim aceea(i societate )eudal", o con(tiin3" comun" mani)estat" cu prec"dere n cruciade, crearea universit"3ilor=ntic*itatea &uropa (i are r"d"cinile n antic*itate- Da greci nt+lnim o percep3ie stric geogra)ic" a &uropei, >erodot descriind-o ca )iind peninsula ata(at" =siei- =ristotel )ace distinc3ie ntre europeni, greci, asiatici, >ipocrate ncerc+nd s" explice aceste deosebiri prin climatul di)erit- !e(i distinc3ia roman B barbar este )oarte clar", la romani unitatea Crientului (i a Cccidentului prevalea," asupra ideii de &urop" unitar"- Pentru Etrabon, &uropa este continentul cel mai avansat, dar ideea de imperiu are nt+ietate&vul mediu Fn epoca medieval" predomin" opo,i3ia cre(tin B p"g+n, ideea european" con)und+ndu-se cu o cre(tin"tate uni)ormi,atoare, vorbim de %0espublica 2*ristiana', unitatea &uropei ne)iind de natur"
1

G6orbind despre ideea european" nseamn" a a)la dac" dincolo de popoare, limbi, religii, state exist" o comunitate superioar" prin care se distinge mica peninsul" 7&uropa, n- trad-;'

politic", ci spiritual"- 5dentitatea &uropei ncepe n ,orii &vului mediu (i este dat" de cre(tinism, iserica 1uc+nd un rol )undamental, mona*ii crend o re3ea ntreag" de universit"3i, unde se preda n aceea(i limb" H latina, acelea(i idei cre(tine (i acelea(i cuno(tin3e, n m"n"stiri (i universit"3i n"sc+nduse (i propag+ndu-se cultura modern" - =vem de a )ace cu o sinte," ntre civili,a3ia greco-roman" transmis" prin iseric" (i mentalitatea necoapt" a popoarelor germanice, sinte," care se va exprima politic prin unitatea 1uridic", monetar" (i monastic" a imperiului lui 2arol cel 4are considerat nc" din timpul vie3ii %(e) venerabil al &uropei'- !e(i unii v"d n 5mperiul carolingian o restaurare a 5mperiului 0oman de =pus, se pare c" noul imperiu, )ondat de cei ai c"ror str"mo(i au distrus 5mperiul 0oman de =pus, a )ost mai pu3in roman (i mai mult )ranco-germanic- =cum se impune g+ndirea mai mult )iloso)ic" dec+t teologic" a Prea)ericitului =ugustin, pe care 2arol cel 4are o vedea mai potrivit" pentru cultura (i spiritualitatea noului imperiu, g+ndire care mai t+r,iu prin intermediul universit"3ilor avea s" contribuie (i ea la )ormarea spiritului ra3ionalist din epoca premodern"- !e(i neagreat" de Papa Deon al 555-lea (i nici de Patriar*ul de la 5erusalim dogma %)ilioque' creat" de nv"3atul =lcuin la cererea lui 2arol, reu(e(te s" se impun" n secolul al 5I-lea ad+ncind (i mai mult di)eren3ele ntre occidentali (i bi,antini care vor conduce la sc*isma din 1@:A (i la cucerirea 2onstantinopolului din 1#@A n timpul cruciadei a 56Ba=m v",ut c" procesul de construire a identit"3ii &uropei Cccidentale ncepe prin divi,iunea 5mperiului 0oman- Jn alt eveniment care va marca solidaritatea cre(tin" (i o con(tiin3" european" comun", sunt inva,iile musulmane, riposta vest-european" mani)est+ndu-se prin cruciade, n ciuda )aptului c" &uropa devenise o con)edera3ie de prin3i occidentali ncep+nd cu secolul 5I- <ot acum, gra3ie )iloso)ilor arabi, apare teoria dublului adev"r 7=verroes;, ra3ionalismul musulman contribuind la separa3ia ntre )iloso)ie (i religie- P+n" n secolul I555, o disput" agit" cre(tin"tatea H cea dintre Pap" (i mp"rat- !e obicei c"(tig" Papa, dar pe la s)+r(itul secolului I5 o culegere de texte din dreptul roman de prin secolul 65 n care se a)irm" c" mp"ratul este %st"p+nul lumii', este descoperit"- Fncerc+nd sa impun" autoritatea sa celorlal3i monar*i, Ctto 56 se love(te de cerbicia regelui .ran3ei .ilip =ugust, care, ie(ind nving"tor n b"t"lia de la ouvines din 1#1A, trans)orm" .ran3a n prima monar*ie na3ional"- Fn 1#1:, =nglia devine prima monar*ie parlamentar" c+nd regele 5oan )"r" Kar" 7)ratele lui 0ic*ard 5nim" de Deu; semnea," sub presiunea nobililor 4agna 2arta Dibertaum- <ot n aceast" perioad", baga1ul te*nic (i te*nologic de care dispunea lumea roman" (i care a traversat &vul 4ediu <impuriu )"r" s" )ie practic b"gat n seam", iese la supra)a3"- =pare (i primul proiect de unitate european" tot n secolul I555, datorat lui Pierre !ubois care propune crearea unei con)edera3ii de regate ntr-o republic" preacre(tin" n care Papa s" )ie 1udec"torul suprem- Eecolul I56 (i prima 1um"tate a secolul I6 cunosc o serie de calamit"3i printre care )oametea, ciuma (i binen3eles r",boaiele interminabile- Popula3ia &uropei scade, apar nenum"rate

tensiuni sociale, turcii ncep s" avanse,e pe continentul european culmin+nd cu c"derea 2onstantinopolului n 1A:8, evreii ncep s" )ie expul,a3i din =nglia, .ran3a iar la s)+r(itul secolului I6 din Epania )iind n sc*imb tolera3i n 6ene3ia, 0oma, <oscana, dar mai ales la =msterdam- &vul 4ediu este pe s)+r(ite nu nainte de a da &uropei 0ena(terea (i nc" un proiect de con)edera3ie datorat regelui *usit al oemiei /eorge Podiebrad orientat contra papalit"3ii (i mp"ratului romano-german 71AL:;Fnaintea lui, !ante visea," la o uni)icare monar*ic" a &uropei- 2el care conturea," ideea de &urop" at+t sub aspect religios c+t (i politic este Papa Pius al 55 B lea care, la )el ca (i &rasm din 0otterdam asimilea," cre(tin"tatea &uropeiJmanismul (i 0e)orma Cdat" cu &rasm de 0otterdam 71AML B 1:8@;, (i )ace apari3ia Jmanismul care preg"te(te terenul pentru 0e)orma religioas"- 0e)orma aduce cu sine pe l+ng" divi,iunea politic" (i pe cea religioas", iar n urma marilor descoperiri geogra)ice, &uropa (i descoper" limitele geogra)ice- Fncep+nd cu secolul I65, &uropa se desc*ide exteriorului devenind din continental", maritim"- Fn acela(i secol are loc (i ultimul vis al unei monar*ii universale datorat lui 2arol Nuintul care e(uea," ns" at+t n proiectele sale politice c+t (i religioase- 0uptura cre(tin" se des"v+r(e(te n acest secol, re)ormatorii 7Dut*er, 2alvin; aliindu-se cu prin3ii sau cu regii 7>enric al 6555;, a(a ,isele r",boaie religioase culmin+nd cu noaptea E)+ntului artolomeu 71:L#;Fncep+nd cu secolul I655, &uropa apar3ine suveranilor- 0ela3iile dintre state sunt %la raison dtat' (i ec*ilibrul de putere con)irmate n urma r",boiului de trei,eci de ani 71M1$-1MA$;- &uropa este caracteri,at" prin divi,iune (i laici,areEecolul I655 este )oarte bogat n proiecte politice- Pornind de la ideile lui !ubois, &meric* Dacroix cunoscut (i sub numele de 2ruc imaginea," o pace universal" care s" includ" toat" lumea cunoscut", solu3ia pa(nic" di)eritelor di)erende s" )ie dat" de c"tre ambasadorii suveranilor str+n(i ntr-un ora( anume 76ene3ia, de pre)erin3";!ucele de EullO sc*i3ea," o &urop" guvernat" pe principiul balan3ei puterilor n care s" )ie repre,entate cele trei religii H catolic", calvin" (i protestant", pe un %2onsiliu preacre(tin' )ormat din 1: state, asistat de un Eenat permanent cu M@ de membri (i de o armat" permanent"- Jn alt proiect apar3ine lui Pilliam Penn care prevede o !iet" &uropean" aleas" prin vot secret (i o armat" permanent"=batele de Eaint-Pierre ne vorbe(te despre o Jniune &uropean" sau despre o Eocietate &uropean" a suveranilor repre,enta3i de un Eenat de $A de membri n care deci,ia se ia cu o ma1oritate de trei s)erturi, contribu3ia )inanciar" a )iec"rui stat )iind n )unc3ie de venituri-

&uropa luminilor 7secolul I6555; sau &uropa savan3ilor De dix-septime sicle avait )ini dans lirrespect, le dix-*uitime commenQa dans lironie - =(a (i ncepe Paul >a,ard studiul s"u re)eritor la /+ndirea european" n secolul I6555 , secolul luminilor care (i trage seva ns" n ra3ionalismul modern al secolului I655- C contribu3ie decisiv" la apari3ia ra3ionalismului european au avut-o marani3ii, evrei converti3i la cre(tinism, europeni pe strad", dar adep3i ai Rabbalei acas"- 4aranitul care a in)len3at cel mai mult g+ndirea european" a )ost aruc* Epino,a, opera sa principal" G&tica' av+nd r"d"cini ad+nci la Rant, >egel sau &instein- .rancesco Eanc*e, introduce metoda (tiin3i)ic" ca mi1loc de cunoa(tere- 5dentitatea european" modern" se )ondea," a(adar pe ra3ionalism, liberalism, socialism, toate crea3ii maranite sau post-maranite5lumini(tii, pentru care singura *ran" spiritual" era anticlericalismul 7Paul >a,ard; , mai mult au criticat proiectele propuse dec+t au creat altele noi- <otu(i, &uropa secolului I6555 )iind (i o &urop" a savan3ilor, spre s)+r(itul acestui veac )oarte incisiv n privin3a criticii, vine prin 5mmanuel Rant cu un proiect n care se prevede crearea unei con)edera3ii de republici europene n care suveran este dreptulEc*iller se pronun3" pentru suprana3ionalitate, iar .ic*te insist" asupra unei GEociet"3i a Sa3iunilor'?i tot la s)+r(it de secol 71L$9; are loc 0evolu3ia .rance," care pe de o parte creea," premisele pentru a)irmarea statului-na3iune, iar pe de alt" parte prin ideile revolu3ionare promovea," valorile europene de ast",i H egalitatea, democra3ia, egalitatea, etc--Eecolul I5I H Etatul Sa3ional versus Etatele Jnite ale &uropei Da con)ederare visase (i Sapoleon, dar sub *egemonia .ran3ei- Eecolul I5I, care prin 2ongresul de la 6iena )undamentea," no3iunile de legitimitate (i ec*ilibru se eviden3ia," prin lupta popoarelor pentru a-(i construi (i ap"ra propria identitate na3ional"- 2am n perioada des)"(ur"rii 2ongresului de la 6iena 71$1A;, 2ontele de Eaint-Eimon public" la Paris un eseu intitulat H G!espre reorgani,area societ"3ii europene' care propune uniunea politic" a tuturor na3iunilor- &ste vorba de o )edera3ie, o republic" a tuturor na3iunilor dotat" cu o constitu3ie, un Parlament bicameral (i o moned" unic", parc" pre)a3+ndu-l pe Jean 4onnet- <ot la o )edera3ie se g+nde(te (i Proud*on, pornind de la comun" (i trec+nd prin provincie- /iuseppe 4a,,ini este un )ervent parti,an al unit"3ii italiene, dar (i un european convinsPentru 4a,,ini na3iunile sunt complementare ntre ele- Da o )edera3ie dun"rean" )ormat" din (ase na3iuni H rom+ni, unguri, polone,i, ru(i, boemi-moravi (i slavi din sud cu limba comun" latina s-a g+ndit Sicolae "lcescu, iar la nceput de secol II un alt politician de origine rom+n" =urel Popovici sus3inut de =lexandru 6aida-6oevod, am+ndoi apar3in+nd cercului de la elvedere al ar*iducelui .ran, .erdinand propune propune un imperiu divi,at n 1: state pe criterii etnice n care puterea legislativ" s"

)ie exercitat" mpreun" de mp"rat, Eenat (i 2amera deputa3ilor, parlamentarii )iind ale(i prin vot secret H Etatele Jnite ale =ustriei 4ari- 6ictor >ugo vede &uropa ca pe o singur" na3iune n secolul II, unde va domni pacea- Fn sc*imb pentru ismarcT &uropa nu este dec+t o realitate geogra)ic" (i nicidecum una politic"- ?i totu(i, n aceast" perioad" nu se poate trece cu vederea c" exist" o )orm" de unitate european", aceea a civili,a3iei marcat" de progres (i de (tiin3"- &litele au acela(i mod de via3", poe,ia, mu,ica, dar mai ales pictura (i caut" puncte de re)erin3" n impresie (i simboluriGEtatele Jnite ale &uropei' este un concept care a c"p"tat interesul intelectualilor n secolul na3ionalit"3ilor nume ca &rnest 0enan, .rancesco 2rispi, .riedric* Siet,sc*e, Jacob urcT*ardt agrend ideea unei cooper"ri str+nse ntre statele europene, pentru ca n 19@@ un 1urist =natole DeroO- eaulieu s" arate necesitatea organi,"rii politice a &uropei pentru pre,ervarea p"cii la un 2ongres al ?tiin3elor politicePentru a exprima concis ideea de &uropa s"-i d"m cuv+ntul lui Paul >asard D&urope, imprcise dans ses limites orientales, incertaine dans ses divisions, )orme, dans la diversit de ses lments, un tout merveilleux- = linertie des races de lCrient, elle oppose une curiosit inlassable et un perptuel e))ort vers le mieux- !ou sa suprmatie dans lordre matriel et, plus encore, sa prminence dans lordre intellectuel qui )ait delle la partie pensante du monde #ibliogra)ie H ernstein Eerge (i 4il,a Pierre, Istoria Europei, vol- 555, 5nstitutul &uropean, 5a(i, 199$ ernstein Eerge (i 4il,a Pierre, Istoria Europei, vol- 56, 5nstitutul &uropean, 5a(i, 199$ raudel .ernand, Timpul lumii, vol- 5-55, &ditura 4eridiane, 19$9 >a,ard Paul, La Pense europenne au XVIIIe sicle, .aOard, Paris, 19L9 0ot* 2ecil, A history of the marranos, 4eridian ooTs, 5nc, SeU-VorT, 19:9 6asile 6ese, =drian 5van, Istoria Integrrii Europene, 2lu1-Sapoca, Presa Jniversitar" 2lu1ean", #@@1

&uropa, cu )rontierele sale r"s"ritene imprecise, nel"murit" n )orme, divi,iuni, n diversitatea elementelor, alc"tuie(te un ntreg minunat- 5ner3iei raselor orientale, ea i opune o curio,itate neobosit" (i un e)ort continuu spre mai bine- !e unde suprema3ia sa de ordin material (i mai mult nc", superioritatea intelectual" care )ace din ea partea cuget"toare a lumii-