Sunteți pe pagina 1din 10

Raspunderea asiguratorului RCA incepe:

din ziua urmatoare celei in care expira valabilitatea politei de asigurare anterioare, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii cel mai trziu in ultima zi de valabilitate a acesteia; din ziua urmatoare celei in care s-a incheiat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabila la momentul incheierii asigurarii; din momentul eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie vehiculele sau a inmatricularii/inregistrarii care vehiculului, sa pentru fie comercializate urmeaza

inmatriculate/inregistrate.

Raspunderea asiguratorului RCA inceteaza:

la ora ! a ultimei zile inscrise pe polita, deci aveti in vedere faptul ca polita de asigurare trebuie reinnoita la expirare, prin plata primei aferente perioadei urmatoare pentru care optati. "n caz contrar, retineti faptul ca deveniti neasigurat, iar daca produceti un accident in perioada in care asigurarea RCA si-a pierdut valabilitatea sunteti direct raspunzator pentru consecintele legale si materiale produse; pentru vehiculele pentru care se transmite dreptul de proprietate noului proprietar in perioada de asigurare ca urmare a incetarii contractelor de leasing, asigurarile obligatorii RCA ramn in vigoare pna la expirarea perioadei de valabilitate inscrise in documentele de

asigurare, fara modificarea primei de asigurare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii# noii proprietari sunt utilizatorii prevazuti in documentele de asigurare; asiguratorul a incasat integral prima de asigurare aferenta perioadei de valabilitate.

Limitele de raspundere ale asiguratorului RCA Asiguratorii RCA au obligaia de a stabili limite de raspundere $de despagubire%, care nu pot fi mai mici dect limitele prevazute de normele in vigoare emise de catre Comisia de &upraveghere a Asigurarilor. Limitele de despagubire stabilite prin norme de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sunt: a% pentru pagubele materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pre'udiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse incepnd cu anul () , la un nivel de ).(((.((( euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de *anca +ationala a Romniei; b% pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru pre'udicii fara caracter patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pre'udiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse incepnd cu anul () , la un nivel de

,.(((.((( euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de *anca +ationala a Romniei. -imitele de despagubire vor fi revizuite din , in , ani, in functie de evolutia indicelui european al preturilor de consum $"./C% stabilit in conformitate cu Regulamentul $C.% nr. .!0!/0, al Consiliului din 1 octombrie )00, privind indicii armonizati ai preturilor de consum. "n cazul in care in unul si acelasi eveniment au fost pre'udiciate mai multe persoane si valoarea totala a pre'udiciilor depaseste limitele de despagubire specificate in polita RCA, despagubirea va fi stabilita in functie de cota-parte din valoarea pre'udiciului ce revine fiecarei persoane indreptatite la despagubire pentru pre'udiciile suferite in acelasi accident. 2espagubirile platite de o societate de asigurare unui tert pagubit intrun accident auto, in baza asigurarii RCA incheiata pentru vehiculul care a produs accidentul, nu vor depasi valoarea pre'udiciilor cauzate si nici limitele maxime $limitele de raspundere% la care s-a anga'at asiguratorul. Aceasta inseamna ca, in situatia in care valoarea daunei depaseste limitele la care asiguratorul s-a anga'at in schimbul primei de asigurare platite, diferenta nu este acoperita de catre asigurator.

Limite teritoriale de acoperire ale asigurarii RCA "n conformitate cu prevederile -egii nr.)13/)00,, cu modificarile i completarile ulterioare, limitele teritoriale de acoperire ale asigurarii RCA sunt#

teritoriul Romniei; teritoriul statelor membre ale 4niunii .uropene si cele apartinnd &patiului .conomic .uropean;

teritoriul statelor care leaga direct doua tari membre ale 4niunii .uropene in care nu exista birou national.

Asiguratorii pot extinde valabilitatea teritoriala a politei. 5arile in care asigurarea este valabila sunt precizate in polita.

Plata primelor de asigurare 5arifele de prime practicate pentru asigurarea obligatorie RCA difera de la societate la societate si, in mod obligatoriu, sunt publicate pe site-urile proprii ale acestora. &ocietatile de asigurare isi stabilesc propriile tarife de prima RCA si notifica Comisia de &upraveghere a Asigurarilor cu privire la tarifele stabilite, fara ca acestea sa fie insa supuse aprobarii C&A. 5arifele de prima sunt stabilite astfel inct sa permita acoperirea tuturor obligatiilor ce rezulta din emiterea acestor polite. Asiguratorii RCA isi stabilesc tarifele de prima pentru fiecare categorie de vehicule, in baza unor calcule actu5rebuchet 6&e, ce utilizeaza informatii detinute despre propriul portofoliu. "n acest fel, societatile de asigurare au posibilitatea de a stabili tarife diferentiate in functie de profilul clientului, respectiv# vrsta asiguratului, domiciliul acestuia, daunalitatea inregistrata, tipul vehiculului s.a.

2e asemenea, la tarifele afisate societatile de asigurare pot aplica niste coeficienti proprii de corectie $de reducere sau ma'orare a primei% in functie de asigurat. /rin urmare, analizati cu atentie ofertele de pret pentru a lua in calcul toate datele existente.

Sistemul bonus/malus /entru toate asigurarile obligatorii RCA incheiate cu incepere de la ) ianuarie ()(, societatile de asigurare au obligatia legala de a aplica sistemul bonus-malus, care conduce la reducerea sau ma'orarea primei de asigurare RCA in functie de istoricul de daunalitate realizat de asiguratul/utilizatorul persoana fizica intr-o perioada de referinta. "ntruct normele C&A reglementeaza existenta a )! clase de bonus, rezulta ca, daca timp de sapte ani un asigurat nu a produs daune care sa fie despagubite in baza politei RCA, bonusul acordat poate a'unge la ,(7. /entru aplicarea unui malus pentru un asigurat/utilizator persoana fizica sunt luate in calcul evenimentele pentru care a fost platita cel puin o dauna in perioada de referinta, in temeiul politei de RCA detinuta de acesta. "ntr-o astfel de situatie, malus-ul se aplica indiferent de cine a condus vehiculul la data producerii accidentului, precum si indiferent de modul de protocolare a accidentului $prin proces verbal intocmit de poliie sau prin constatare amiabila de accident%.

Clauza de malus $ma'orarea primei% se aplica in functie de numarul de daune produse si platite, putnd a'unge pna la ((7. "n situatia in care un asigurat detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul. 2e asemenea, in cazul instrainarii/radierii vehiculului asigurat, stabilirea noii clase de bonus-malus pentru un vehicul nou-dobndit se face pornind de la clasa bonus-malus de care asiguratul a beneficiat anterior. &istemul bonus-malus este reglementat de catre Comisia de

&upraveghere a Asigurarilor prin normele referitoare la asigurarea obligatorie RCA, care sunt modificate si completate ori de cte ori este necesar.

Ce trebuie facut dupa producerea daunei? 2aca ati fost pagubit in urma unui accident produs de un vehicul, trebuie sa va adresati asiguratorului celui care este vinovat de producerea daunei, cu procesul-verbal de constatare de la politie sau, dupa caz, cu exemplarul formularului 8Constatare amiabila8. 4tilizarea formularului Constatare amiabila de accident se realizeaza de catre cei doi conducatori auto numai atunci cnd exista un acord comun de vointa. -a completarea acestui formular se impune mare atentie la inregistrarea corecta a tuturor rubricilor din continut. /e site-ul C&A 999.csa-isc.ro, in submeniul Asigurari auto/Constatarea amiabila de accident aflati pentru ce tip de accident si in ce conditii poate fi utilizat acest formular, care sunt avanta'ele utilizarii acestuia si care sunt pasii de urmat.

/entru deschiderea dosarului de dauna va puteti adresa oricarei unitati teritoriale a asiguratorului respectiv, indiferent de unitatea care a emis polita. Reamintim faptul ca partea pagubita are dreptul de a solicita despagubiri pentru pre'udiciile produse vehiculului si inainte de efectuarea reparatiei acestuia. Asiguratorul RCA are obligatia de a stabili cuantumul despagubirii la valoarea preturilor practicate de catre unitatile de specialitate sau prevazute in cataloagele de specialitate astfel inct despagubirea primita sa-i permita pagubitului efectuarea reparatiilor. De asemenea, reamintim faptul ca, in orice situatie, pagubitii au posibilitatea de a efectua reparatia la orice unitate reparatoare doresc, indiferent daca aceasta se afla sau nu pe lista service urilor cu care societatea de asigurare are inc!eiate conventii de colaborare" Asiguratorul RCA are obligatia de a efectua plata dosarelor de dauna in maxim )( zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii raspunderii si cuantificarii daunei. 2aca asiguratorul RCA are suspiciuni intemeiate cu privire la modul de producere a accidentului, atunci are obligatia de a comunica in scris asiguratului si pagubitului, in termen de , zile de la data avizarii daunei, intentia de a desfasura investigatii. Aceste investigatii nu pot dura mai mult de 1 luni de la data avizarii daunei. Asiguratorii RCA au dreptul sa efectueze propriile investigatii indiferent daca accidentul a fost protocolat prin /roces verbal al /olitiei sau prin formularul Constatare amiabila de accident.

"n situatia in care ati fost pagubit in urma unui accident produs de un vehicul asigurat dar inmatriculat in strainatate, va puteti adresa *iroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romnia pentru asistena. "n situatia in care cel vinovat de producerea daunei nu detine o asigurare obligatorie RCA valabila la data producerii accidentului sau nu a fost identificat, va recomandam sa va adresati :ondului de /rotectie a ;ictimelor &trazii $999.fpvs.ro%. 2espagubirile acordate tertului pre'udiciat din acest :ond acopera# daunele materiale, ct si vatamarile corporale < daca cel vinovat de producerea accidentului nu detine o asigurare obligatorie RCA $urmnd ca :ondul sa isi recupereze banii de la persoana vinovata%; numai vatamarile corporale < daca cel vinovat de producerea accidentului a ramas neidentificat.

#easigurat$ 2aca sunteti proprietar de vehicul si nu incheiati asigurarea obligatorie RCA sau nu o mentineti in valabilitate in mod continuu, prin plata primelor de asigurare, savrsiti o contraventie. Contraventia se constata de catre personalul /olitiei si se sanctioneaza cu# amenda de la )((( R=+ la prezentarea documentului ((( R=+, retinerea certificatului de incheierea asigurarii. (Legea inmatriculare si a placutelor de inmatriculare/inregistrare, pna la privind

nr.136/199 ! cu modi"icarile si completarile ulterioare# $rdonanta de %rgenta nr.19 /&''& privind circulatia pe drumurile publice! republicata! cu modi"icarile si completarile ulterioare(. 2e asemenea, in temeiul =rdonantei de 4rgenta nr.)>0/ ((, pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate, aprobata cu modificari si completari prin -egea nr.!1 / ((3, calitatea de neasigurat RCA poate fi constatata si prin compararea de catre 2R/C"; - 6inisterul Administratiei si "nternelor a parcului de vehicule inmatriculate cu baza de date la nivel national privind asigurarile RCA valabile $C.2A6%. "n aceasta situatie, veti primi o instiintare din partea organelor competente < personalul /olitiei Rutiere - prin care vi se va aduce la cunostinta calitatea de neasigurat si, daca in termenul prevazut de reglementarile in vigoare, nu faceti dovada incheierii asigurarii RCA, inmatricularea vehiculului pe care il detineti va fi suspendata din oficiu. "n plus, in situatia in care provocati un accident si nu detineti o asigurare RCA valabila, persoana pe care ati pre'udiciat-o este indreptatita sa solicite despagubiri fie direct de la dvs. $pe cale amiabila sau urmare a unei decizii 'udecatoresti%, fie indirect, incepnd din ((,, apelnd la :ondul de /rotectie a ;ictimelor &trazii $care are dreptul sa recupereze de la dvs. despagubirea platita tertului pe care l-ati pagubit%. /aguba produsa poate a'unge la sume foarte mari a caror plata poate depasi bugetul unei familii. Avnd in vedere acest aspect cel care circula fara a avea o asigurare de raspundere civila auto valabila isi asuma un risc enorm.

Controlul 2ovada existentei asigurarii obligatorii RCA, in cazul controalelor efectuate de autoritatile abilitate, in conformitate cu prevederile art. 3! din -egea nr. )13/)00,, cu modificarile si completarile ulterioare, o constituie#

polita de asigurare RCA emisa de asiguratorul RCA, pentru perioada de valabilitate inscrisa, precum si vigneta aplicata pe parbrizul vehiculului in loc vizibil din exterior pentru vehiculele inmatriculate sau inregistrate in Romnia; documentul international de asigurare; documentele internationale de asigurare de raspundere civila a vehiculelor, valabilitate eliberate pe de asiguratorii Romniei si RCA din strainatate, pentru cu teritoriul numai perioada

mentionata in acestea, sau polita de asigurare de frontiera pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in afara &patiului .conomic .uropean si a Confederatiei .lvetiene. Aceste documente va sunt necesare si la inscrierea vehiculului in circulatie, la schimbarea numarului de inmatriculare a vehiculului si la inspecia tehnica periodica a vehiculului. /rin infiintarea sistemului informatic unic de evidenta a tuturor asigurarilor RCA, asiguratorii transmit situatia exacta a tuturor contractelor de asigurare si a platilor primelor de asigurare care va fi comparata cu situatia la zi a vehiculelor inmatriculate, existnd posibilitatea identificarii tuturor vehiculelor inmatriculate si neasigurate RCA.