Sunteți pe pagina 1din 2

nr.

ieire: din data:


Z Z L L A A A A

ADEVERIN DE VENIT
Societatea_____________________________cu sediul n Localitatea__________________, Str.___________________________________, Nr.______, Bl..______, Sc..______, Ap..______, Jude/ Sector______________, nr telefon fix____________, nr telefon mobil____________, nfiinat la data de
Z Z L L A A A A

, cod CAEN

, CUI

adeverim prin prezenta c D-nul/ D-na _______________________________________________________________________________,


CNP: este angajatul(a) nostru() din data de:
Z Z L L A A A A

cu contract de munc pe perioad

nedeterminat /

determinat (pn la data de ___/___/________/

fr rennoire anterioar), ani i luni.

n funcia de __________________________________________, avnd o vechime total n munc de SALARIUL DE NCADRARE este de ____________________ RON iar n ultimele 3 luni clientul a ncasat a. Venituri de tipul: Salariu Indemnizaia conducere/cenzori DA NU ce reprezint: Venituri din drepturi de autor ore suplimentare prime Luna Salariu net ncasat* (fr prime, bonusuri etc) bonusuri b. Alte venituri cu caracter de continuitate

norm de hran stimulente Total net ncasat lunar

Alte venituri nete cu caracter de continuitate, cu frecven de ncasare Lunar Trimestrial Semestrial Anual

Angajatul beneficiaz de tichete de mas

DA

NU, i ncaseaz n medie un numr de __________ tichete pe lun. DA NU de tipul 4. luna/ an ___________________ : ________ Moneda ________ 5. luna/ an ___________________ : ________ Moneda ________ 6. luna/ an ___________________ : ________ Moneda ________ Modificare legislativ Renegociere Altele ____________________

n ultimele 6 luni, angajatul a ncasat urmtoarele venituri Comisioane (valoare net)

Venituri din contract de management / administrare

1. luna/ an ___________________ : ________ Moneda ________ 2. luna/ an ___________________ : ________ Moneda ________ 3. luna/ an ___________________ : ________ Moneda ________

Angajatul a nregistrat creteri ale venitului fa de anul anterior DA NU Motivul creterii venitului: Specializare Promovare Merite deosebite Decizii colective Schimbare norm de lucru Schimbare loc de munc

Salariul net/ venitul net este nu este grevat de reineri lunare n suma total de: ____________ RON. Motivul reinerilor (pensie alimentar, CAR, poprire, debite fa de angajator, alte reineri lunare) ____________________ Ne-au fost notificate cesiuni/popriri ale drepturilor salariale DA NU Angajatul este nscris pe lista locurilor de munc restructurate / preaviz DA NU Societatea este n procedur de lichidare, faliment sau restructurare DA NU Certificm faptul c angajatul pe numele cruia a fost emis prezenta Adeverin a oferit Angajatorului detaliile contului curent deschis pe numele su la OTP Bank Romnia S.A. n vederea virrii lunare a drepturilor salariale n acest cont, ncepnd cu data de ___/___/________/. Prezenta adeverin a fost semnat de ctre reprezentanii legali ai societii. Certificm faptul c semnturile aplicate angajeaz rspunderea societii noastre cu privire la veridicitatea i acurateea informaiilor prezentate. Funcia Reprezentantului legal** Nume i Prenume Semntur L.S.

* Se va meniona suma lunar ncasat de angajat, dup plata tuturor taxelor i impozitelor (fr a include sporurile fixe, bonusuri, prime i alte venituri certe realizate de ctre angajat cu caracter permanent, lunar). ** Funcia persoanelor autorizate poate fi: Administrator societate, Director General, Director Adjunct, Director Financiar, Director Economic, Director Resurse Umane, Contabil ef, ef Serviciu Salarizare, ef Serviciu Contabilitate SAU angajat al departamentului Resurse Umane SAU alte persoane cu funcie de conducere. Una dintre semnturi poate fi a unui reprezentant al firmei de contabilitate cu care angajatorul are semnat un contract. Prezenta adeverin este valabil 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

Instructiune completare adeverinta de venit


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

Societatea numele societatii angajatoare cu sediul in Localitatea, Str, Nr., Bl., Sc., Ap. Judet/ Sector se inscrie adresa completa a societatii angajatoare Nr.telefon fix , nr. telefon mobil se inscrie nr. telefon fix/ mobil al solcietatii angajatoare. In cazul in care exista si tel. fix si tel. mobil se vor inscrie ambele. Infiintata la data de se inscrie data infiintarii societatii angajatoare. Cod CAEN codul CAEN al societatii angajatoare CUI se inscrie CUI-ul societatii angajatoare Adeverim prin prezenta ca D-nul/D-na se inscrie numele angajatului (solicitantul creditului) Este angajatul(a) nostru(a) din data de: se inscrie data angajarii mentionata in Cartea de Munca/ Contractul de Munca Cu contract de munca pe perioada: se bifeaza obligatoriu conditia de angajare mentionata in Cartea de Munca/ Contractul de Munca: perioada nedeterminata/ determinata. In cazul in care clientul este angajat pe perioada determinata se mentioneaza obligatoriu: a. data de expirare a perioadei determinate b. daca exista optiunea de reinnoie automata In functia de se inscrie functia curenta a angajatului (solicitantului creditului) conform Cartii de Munca/ Contractului de Munca Avand o vechime totala in munca de se inscrie vechimea totala in munca a angajatului (solicitantul creditului)

10. Salariul de incadrare este de se trece venitul inscris in Cartea de Munca/ Contractul de Munca

a. b.

Venituri de tipul se bifeaza obligatoriu unul dintre tipurile de venituri incasat de angajat (solicitantul creditului) in ultimele 3 luni

Salariu Indemnizatie conducere/ cenzori venituri din drepturi de autor

Alte venituri cu caracter de continuitate. - In cazul in care angajatul (solicitantul creditului) a inregistrat alte venituri suplimentare cu caracter de continuitate fata de salariu se bifeaza obligatoriu casuta

DA si natura acestor venituri: ore suplimentare norma de hrana prime bonusuri stimulente.

In cazul in care angajatul (solicitantul creditului) incaseaza mai multe tipuri de venituri cu caracter de continuitate vor fi bifate casutele corespunzatoare. Valoarea acestor venituri si frecventa de incasare se trece in tabelul de mai jos la sectiunea Venituri nete cu caracter de continuitate, cu frecventa de incasare, iar suma dintre Salariu net incasat si Alte venituri cu caracter de continuitate se trece in coloana Total net incasat lunar ATENTIE!!! In cazul in care clientul incaseaza alt tip de venit suplimentar cu caracter de continuitate fata de cel prevazut in prezenta adeverinta se trece de mana care este natura acestui venit, iar valoarea se trece in tabelul de mai jos. Valoarea acestor venituri nu se va cumula pe coloana Salariu net incasatimpreuna cu valoarea salariului net!!! -

NU. In tabelul de mai jos se trece valoarea salariului net incasat pe coloana Salariu net incasat si pe coloana Total net incasat lunar.

In cazul in care angajatul (solicitantul creditului) nu incaseaza alte venituri suplimentare cu caracter de continuitate fata de salariu se bifeaza obligatoriu casuta

11. Angajatul beneficiaza de tichete de masa se bifeaza casuta

SAU se bifeaza casuta NU in cazul in care nu incaseaza tichete de masa .

DA in cazul in care angajatul (solicitantul creditului) incaseaza tichete de masa. In acest caz se completeaza numarul mediu de tichete incasate pe luna la sectiunea incaseaza in medie un numar de _______ tichete pe luna DA si tipul

12. In cazul in care in ultimele 6 luni angajatul- a inregistrat venituri din comisioane sau venituri din contract de management/ administrare se bifeaza casuta

venitului

Comisioane (valoare neta) sau Venituri din contract de management / administrare.

In tabelul de mai jos se trec ultimele 6 luni sub forma luna/ an cand au fost inregistrate aceste venituri, valoarea acestora si Moneda. In cazul in care nu a inregistrat niciunul dintre aceste venituri se bifeaza casuta

NU iar tabelul urmator ramane necompletat.

13. La sectiunea Angajatul a inregistrat cresteri ale venitului fata de anul anterior se bifeaza obligatoriu casuta

DA in cazul in care angajatul a inregistrat cresteri ale venitului net in anul curent fata de anul precedent. In plus, se trece motivul care a stat la baza acestei cresteri bifandu-se casuta corespunzatoare:
Specializare Promovare Merite deosebite Modificare legislativa Renegociere Decizii colective Schimbare norma de lucru Schimbare loc de munca Altele _____________

ATENTIE!!! In cazul in care motivul care a stat la baza cresterii venitului net nu se regaseste in lista de mai sus, se va trece de mana motivul si se vor elibera angajatului (solicitantul creditului) documentele justificative aferente pentru a proba motivul acestei cresteri de venit.
14. Salariul net/ venitul net este nu este grevat de retineri lunare (CAR, pensii alimentare etc) in suma totala de: __________ RON se bifeaza obligatoriu una

dintre cele doua casute daca salariul net este sau nu este grevat de retineri lunare. In cazul in care exista retineri se trece obligatoriu valoarea acestora si motivul retinerii.

15. In urmatoarele cazuri se bifeaza una dintre casute

DA/ NU Ne-au fost notificate cesiuni/ popriri ale drepturilor salariale Angajatul este inscris pe lista locurilor de munca restructurate/ preaviz Societatea este in procedura de lichidare, faliment sau restructurare

16. Adeverinta se semneaza de catre 2 reprezentanti legali ai companiei (se trece functia reprezentantului legal/ Nume si Prenume/ Semnatura) si se stampileaza. 17. Toate informatiile din cadrul adeverintei trebuie completate fara depasirea spatiului din casute (acolo unde este cazul) 18. Orice modificare efectuata pe formular va fi insotita de semnatura si stampila angajatorului