Sunteți pe pagina 1din 15

SFNTA LITURGHIE A SFNTULUI IOAN GUR DE AUR Preotul: Binecuvnt t! e"te #$%!r!&i T t!

lui 'i Fiului 'i S(ntului Du)* cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n ," u -re.incio'ii/: A$in+ Ecteni 0 re , "cult! Ecteni 0 re/ Preotul: -u % ce Do$nului "! ne ru1!$+ Str n ," u -re.incio'ii/: Do $ne $iluie'te+ Pentru % ce .e "u" 'i %entru $ntuire "u(letelor no "tre* Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Pentru % ce to t! lu$e * %entru 2un!3"t re "(intelor lui Du$ne4eu Bi"erici 'i %entru unire tuturor* Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Pentru "(nt! 2i"eric ce "t 'i %entru cei ce cu cre.in&!* cu evl vie 'i cu (ric! .e Du$ne4eu intr! #ntr3#n" * Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Pentru Pre Fericitul P!rintele no"tru D niel* P tri r)ul Bi"ericii Orto.o5e Ro$ne* %entru Pre S(in&itul E%i"co%ul no"tru 0 c rie* %entru cin"tit %reo&i$e 'i ce #ntru Hri"to" .i coni$e* 'i %entru tot clerul 'i %o%orul* Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Pentru , ici "e %o$ene'te con.ucere &!rii* .u%! #n.ru$!rile S(ntului Sino./* Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Pentru "(nt loc 'ul ce"t * & r ce "t 'i %entru to te or 'ele 'i " tele 'i %entru cei ce cu cre.in&! locuie"c #ntr3#n"ele* Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Pentru 2un 3#ntoc$ire v!4.u)ului* %entru #$2el'u1 re ro .elor %!$ntului 'i %en tru vre$uri % 'nice* Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Pentru cei ce c!l!tore"c %e %e* %e u"c t 'i %rin er* %entru cei 2oln vi* %entru cei ce "e o"tene"c* %entru cei ro2i&i 'i %entru $ntuire lor* Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Pentru c "! (i$ i42!vi&i noi* .e tot nec 4ul* $ni * %ri$e6.i 'i nevoi * %!r!* $ntuie'te* $iluie'te 'i ne %!4e'te %e noi* Du$ne4eule* cu ) rul T!u+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Pe Pre "(nt * cur t * %re 2inecuvnt t * $!rit "t!%n no "tr!* .e Du$ne4eu N!"c!to re 'i %urure Fecio r 0 ri * cu to&i "(in&ii "! o %o$eni$+ Str n : Pre "(nt! N!"c!to re .e Du$ne4eu $iluie'te3ne %e noi+ Pe noi #n'ine 'i unii %e l&ii 'i to t! vi & no "tr! lui Hri"to" Du$ne4eu "! o .!$+ Str n : 7ie* Do $ne+ Preotul 8"e ro 1! #n t in!* #n 1n.9: Do $ne Du$ne4eul no"tru* -!rui "t!%nire e"te ne "e$!n t! 'i "l v! ne 6un"!* -!rui $il! e"te ne$!"ur t! 'i iu2ire .e o $eni ne1r!it!* :n"u&i St!%ne* .u%! $ilo"tivire T * c ut! "%re noi 'i "%re "(nt! 2i"eric ce "t * 'i (! 2o1 te $ilele T le 'i #n.ur!rile T le cu noi 'i cu cei ce "e ro 1! #$%reun! cu noi+ 8A%oi*

cu 1l " t re* 4ice ec(oni"ul9: -! 7ie "e cuvine to t! "l v * cin"te 'i #nc)in!ciune * T t!lui 'i Fiului 'i S(ntului Du)* cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n : A$in+ Antifonul I (ascult Antifonul I) Str n : Binecuvinte 4! "u(lete l $eu %e Do$nul 'i to te cele .inl!untrul $eu nu$ele cel "(nt l Lui+ Binecuvnt t e'ti Do $ne+ Ectenia mic , "cult! Ecteni 0ic / Preotul: I r! 'i i r! cu % ce* Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne* $iluie'te+ A%!r!* $ntuie'te* $iluie'te 'i ne %!4e'te* %e noi* Du$ne4eule* cu ) rul T!u+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Pe Pre "(nt * cur t * %re 2inecuvnt t * $!rit "t!%n no "tr!* .e Du$ne4eu N!"c!to re 'i %urure Fecio r 0 ri * cu to&i "(in&ii "! o %o$eni$+ Str n : Pre "(nt! N!"c!to re .e Du$ne4eu $iluie'te3ne %e noi Pe noi #n'ine 'i unii %e l&ii 'i to t! vi & no "tr! lui Hri"to" Du$ne4eu "! o .!$+ Str n : 7ie* Do $ne+ Preotul : Do $ne Du$ne4eul no"tru* $ntuie'te %o%orul T!u 'i 2inecuvnte 4! $o'tenire T < %linire Bi"ericii T le o %!4e'te* "(in&e'te %e cei ce iu2e"c %o.o 2 c "ei T le* Tu %e ce'ti #i %re $!re'te cu .u$ne4ei "c! %utere T 'i nu ne l!" %e noi* cei ce n!.!6.ui$ #ntru Tine+ -! T e"te "t!%nire 'i T e"te #$%!r!&i 'i %utere 'i "l v * T t!lui 'i Fiului 'i S(ntului Du)* cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n : A$in+ Antifonul II , "cult! Anti(onul II/ Str n : Unule3N!"cut* Fiule 'i -uvntul lui Du$ne4eu* -el ce e'ti (!r! .e $o rte 'i i %ri$it* %entru $ntuire no "tr!* te #ntru% .in S(nt N!"c!to re .e Du$ne4eu 'i %urure Fecio r 0 ri < - rele ne"c)i$2 t Te3 i #ntru% t 'i r!"ti1nin.u3Te* Hri"to "e Du$ne4eule* cu $o rte %e $o rte i c!lc t+ Unul (iin. .in S(nt Trei$e* #$%reun! "l!vit cu T t!l 'i cu Du)ul S(nt* $ntuie'te3ne %e noi= Ectenia mic Preotul: I r! 'i i r! cu % ce* Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne* $iluie'te A%!r!* $ntuie'te* $iluie'te 'i ne %!4e'te* %e noi* Du$ne4eule* cu ) rul T!u+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Pe Pre "(nt * cur t * %re 2inecuvnt t * $!rit "t!%n no "tr!* .e Du$ne4eu N!"c!to re 'i %urure Fecio r 0 ri * cu to&i "(in&ii "! o %o$eni$+ Str n : Pre "(nt! N!"c!to re .e Du$ne4eu $iluie'te3ne %e noi Pe noi #n'ine 'i unii %e l&ii 'i to t! vi & no "tr! lui Hri"to" Du$ne4eu "! o .!$+ Str n : 7ie* Do $ne+ Preotul : -el ce ne3 i .!ruit nou! ce"te ru1!ciuni o2'te'ti 'i #$%reun!31l!"uite* -el ce 'i l .oi 'i l trei* c re "e une"c #n nu$ele T!u* i (!1!.uit "! le #$%line'ti cererile* :n"u&i* 'i cu$* %line'te cererile cele .e (olo" le ro2ilor T!i .n.u3ne nou!* #n ve cul .e cu$* cuno'tin& .ev!rului T!u* 'i #n cel ce v "! (ie* vi &! ve'nic! .!ruin.u3ne+ -! 2un 'i

>

iu2itor .e o $eni e'ti 'i 7ie "l v! #n!l&!$* T t!lui 'i Fiului 'i S(ntului Du)* cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n : A$in+ Antifonul III Fericirile , "cult! Anti(onul III ? Fericirile/ Str n : Ferici&i cei "!r ci cu .u)ul* c! celor e"te :$%!r!&i -erurilor+ Ferici&i cei ce %ln1* c! cei "e vor $n1i + Ferici&i cei 2ln4i* c! cei vor $o'teni %!$ntul+ Ferici&i cei ce (l!$n4e"c 'i #n"ete 4! .e .re%t te* c! cei "e vor "!tur + Ferici&i cei $ilo"tivi* c! cei "e vor $ilui+Ferici&i cei cur &i cu ini$ * c cei vor ve.e %e Du$ne4eu+Ferici&i (!c!torii .e % ce* c cei (iii lui Du$ne4eu "e vor c)e$ + Ferici&i cei %ri1oni&i %entru .re%t te* c lor e"te #$%!r!&i cerurilor+Ferici&i ve&i (i voi cn. v vor oc!r# 'i v vor %ri1oni 'i vor 4ice tot cuvntul r!u #$%otriv vo "tr!* $in&in. %entru 0ine+ Bucur &i3v! 'i v! ve"eli&i* c! %l t vo "tr! $ult! e"te #n ceruri+ @o)o.ul 0ic , "cult! @eniti " ne inc)in $/ Preotul: :n&ele%ciune* .re%&i= Str n : @eni&i "! ne #nc)in!$ 'i "! c!.e$ l Hri"to"+ 0ntuie'te3ne %e noi* Fiul lui Du$ne4eu* -el ce i #nvi t .in $or&i ,-el ce e'ti $inun t #ntru "(in&iA/* %e noi* cei ce37i cnt!$ 7ie: Alilui + S(inte Du$ne4eule Preotul: Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Preotul: Du$ne4eule cel "(nt* - re #ntru "(in&i Te o.i)ne'ti* -el ce cu 1l " #ntreit3"(nt e'ti l!u. t .e "er (i$i 'i "l!vit .e )eruvi$i 'i .e to t! %utere cere "c! #nc)in t< -el ce .intru ne(iin&! #ntru (iin&! i .u" to te< - re i 4i.it %e o$ .u%! c)i%ul 'i "e$!n re T 'i cu tot ) rul T!u l3 i #$%o.o2it< -el ce . i #n&ele%ciune 'i %rice%ere celui ce cere* 'i nu treci cu ve.ere %e cel ce 1re'e'te* ci %ui %oc!in& "%re $ntuire< - re ne3 i #nvre.nicit %e noi* "$eri&ii 'i nevre.nicii ro2ii T!i* 'i #n ce "ul ce"t * "t #n inte "l vei "(ntului T!u 6ert(elnic 'i 37i .uce . torit #nc)in re 'i %re "l!vire: :n"u&i St!%ne* %ri$e'te 'i .in 1urile no "tre* le %!c!to'ilor* #ntreit3"(nt cnt re 'i ne cercete 4! %e noi #ntru 2un!t te T + I rt!3ne nou! to t! 1re'e l ce .e voie 'i ce (!r! .e voie< "(in&e'te "u(letele 'i tru%urile no "tre 'i ne .! nou! "! "lu6i$ 7ie cu cuvio'ie #n to te 4ilele vie&ii no "tre+ Pentru ru1!ciunile Pre "(intei N!"c!to rei .e Du$ne4eu 'i le tuturor "(in&ilor c re .in ve c u 2ine3%l!cut 7ie+ -! "(nt e'ti Du$ne4eul no"tru 'i 7ie "l v! #n!l&!$* T t!lui 'i Fiului 'i S(ntului Du)* cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ A$in+ -! "(nt e'ti Du$ne4eul no"tru 'i 7ie "l v! #n!l&!$* T t!lui 'i Fiului 'i S(ntului Du)* cu$ 'i %urure * 'i #n vecii vecilor+ Str n : A$in+ Str n : S(inte Du$ne4eule* S(inte t re* S(inte (!r! .e $o rte* $iluie'te3ne %e noi+ Sl v! T t!lui 'i Fiului 'i S(ntului Du) 'i cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ A$inA S(inte (!r! .e $o rte* $iluie'te3ne %e noiA , "cult! S(inte Du$ne4eule/ 8:n 4ilele .e "!r2!to re $ re* #n loc .e S(inte Du$ne4eule+++ "e cnt! B-&i #n Hri"to" v3 &i 2ote4 tB , "cult! - ti in Hri"to"/+++ " u B-rucii T leB , "cult! -rucii T le/++++9 A%o"tolul Preotul: S! lu!$ $inte* % ce tuturor+

-ititorul: Di .u)ului t!u+ Preotul: :n&ele%ciune+ Di cititorul: Din E%i"tol c!treA Preotul: S! lu!$ $inte+ 8Se cite"te A%o"tolul* i r .u% ter$in re+++9 Preotul: P ce &ie* cititorule+ -ite&ul: Di .u)ului t!u+ A%oi to t! 2i"eric : Alilui = Alilui = Alilui = , "cult! Alilui /+ Evanghelia Preotul 8"e ro 1! #n t in!9: Str!luce'te #n ini$ile no "tre* Iu2itorule .e o $eni* St!%ne* lu$in ce cur t! cuno 'terii Du$ne4eirii T le 'i .e"c)i.e oc)ii 1n.ului no"tru "%re #n&ele1ere ev n1)elicelor T le %ro%ov!.uiri+ Pune #n noi 'i (ric (ericitelor T le %orunci* c to te %o(tele tru%ului c!lcn.* vie&uire .u)ov nice "c! "! %etrece$* cu1etn. 'i (!cn. to te cele ce "unt "%re 2un!3%l!cere T + -! Tu e'ti lu$in re "u(le te lor 'i tru%urilor no "tre* Hri"to "e Du$ne4e ule 'i 7ie "l v! #n!l&!$* #$%reun! 'i -elui (!r! .e #nce%ut l T!u P!rinte 'i Pre "(ntului 'i 2unului 'i .e vi &! (!c!torului T!u Du)* cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ A$in+ Preotul: -u #n&ele%ciune* .re%&i* "! "cult!$ S(nt Ev n1)elie* P ce tuturor= Str n : Di .u)ului t!u+ , "cult! Si .u)ului t u/ Preotul: Din S(nt Ev n1)elie .e l ,N/ citire+ Str n : 0!rire ,Sl v!/ 7ie* Do $ne* $!rire ,"l v!/ 7ie+ , "cult! 0 rire Tie Do $ne/ Preotul: S! lu!$ $inte+ 8Se cite'te Ev n1)eli * i r .u% cee 9A Str n : 0!rire ,Sl v!/ 7ie* Do $ne* $!rire ,"l v!/ 7ie+ Ectenia ntreit ? "cult! Ecteni intreit ,.u% Ev n1)elie/ Preotul: S! 4ice$ to&i* .in tot "u(letul 'i .in tot cu1etul no"tru "! 4ice$+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Do $ne* Atot"t!%nitorule* Du$ne4eul %!rin&ilor no'tri* ru1!$u3ne 7ie* u4i3ne 'i ne $iluie'te+ Str n : Do $ne $iluie'te+ 0iluie'te3ne %e noi* Du$ne4eule* .u%! $ re $il T * ru1!$u3ne 7ie* u4i3ne 'i ne $iluie'te+ Str n : Do $ne $iluie'te ,.e C ori/+ :nc! ne ru1!$ Pentru Pre Fericitul P!rintele no"tru D niel* P tri r)ul Bi"ericii Orto.o5e Ro$ne* %entru Pre S(in&itul E%i"co%ul no"tru 0 c rie 'i %entru to&i (r &ii no'tri #ntru Hri"to"+ Str n : Do $ne $iluie'te ,.e C ori/+ :nc! ne ru1!$ , ici "e %o$ene'te con.ucere t!rii* .u%! #n.ru$!rile S(ntului Sino./* %entru "!n!t te 'i $ntuire lor+ Str n : Do $ne $iluie'te ,.e C ori/+ :nc! ne ru1!$ %entru (r &ii no'tri: %reo&i* iero$on )i* iero.i coni* .i coni* $on )i 'i $on )ii 'i %entru to&i cei #ntru Hri"to" (r &i i no'tri+

Str n : Do $ne $iluie'te ,.e C ori/+ :nc! ne ru1!$ %entru (erici&ii 'i %urure %o$eni&ii ctitori i "(nt loc 'ului ce"tui 'i %entru to&i cei $ i .in inte .or$i&i %!rin&i 'i (r &i i no'tri .re%t$!ritori cre'tini* c re o.i)ne"c ici 'i %retutin.eni+ Str n : Do $ne $iluie'te ,.e C ori/+ :nc! ne ru1!$ %entru $il * vi & * % ce * "!n!t te * $ntuire * cercet re * l!" re 'i iert re %!c telor ro2ilor lui Du$ne4eu enori 'i* ctitori 'i 2ine(!c!tori i "(ntului loc 'ului ce"tui + Str n : Do $ne $iluie'te ,.e C ori/+ :nc! ne ru1!$ %entru cei ce .uc . ruri 'i ( c 2ine #n "(nt 'i #ntru tot cin"tit! 2i"eric ce "t * %entru cei ce "e o"tene"c* %entru cei ce cnt! 'i %entru %o%orul ce "t! #n inte 'i 'te %t! .e l Tine $ re 'i $ult! $il!+ Str n : Do $ne $iluie'te ,.e C ori/+ Preotul: Do $ne Du$ne4eul no"tru* %ri$e'te ce "t! ru1!ciune "t!ruito re .e l ro2ii T!i 'i ne $iluie'te %e noi* .u%! $ul&i$e $ilei T le* 'i tri$ite #n.ur!rile T le %e"te noi 'i %e"te tot %o%orul T!u* c re 'te %t! .e l Tine $ re 'i $ult! $il!+ -! $ilo"tiv 'i iu2itor .e o $eni Du$ne4eu e'ti 'i 7ie "l v! #n!l&!$* T t!lui 'i Fiului 'i S(ntului Du)* cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n : A$in+ Ectenia pentru pomenirea morilor Preotul: 0iluie'te3ne %e noi* Du$ne4eule* .u%! $ re $il T * ru1!$u3ne 7ie* u4i3ne 'i ne $iluie'te+ Str n : Do $ne $iluie'te+ ,.e C ori/ :nc! ne ru1!$ %entru o.i)n "u(letelor .or$i&ilor ro2ilor lui Du$ne4eu ,N/* 'i %entru c "! li "e ierte lor to t! 1re'e l ce .e voie 'i ce (!r! .e voie* c Do$nul Du$ne4eu "! 'e4e "u(letele lor un.e .re%&ii "e o.i)ne"c* $il lui Du$ne4eu* #$%!r!&i cerului 'i iert re %!c telor lor* .e l Hri"to"* :$%!r tul cel (!r! .e $o rte 'i Du$ne4eul no"tru* "! cere$* Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : D! Do $ne* Do $ne $iluie'te+ Du$ne4eul .u)urilor 'i tot tru%ul* - re i c!lc t $o rte 'i %e .i volul l3 i "ur% t 'i i .!ruit vi &! lu$ii T le* :n"u&i Do $ne* o.i)ne'te "u(letele .or$i&ilor ro2ilor T!i ,N/* #n loc lu$in t* #n loc cu ver.e &!* #n loc .e o.i)n!* .e un.e (u1it to t! .urere * #ntri"t re 'i "u"%in re + Di orice 1re'e l! u "!vr'it ei cu cuvntul* cu lucrul* " u cu 1n.ul* c un Du$ne4eu 2un 'i iu2itor .e o $eni* i rt!3le lor+ -! nu e"te o$* c re "! (ie viu 'i "! nu 1re'e "c!< nu$ i Tu "in1ur e'ti (!r! .e %!c t< .re%t te T e"te .re%t te #n ve c 'i cuvntul T!u* .ev!rul+ Str n : Do $ne $iluie'te+ -! Tu e'ti #nviere 'i vi & 'i o.i)n ro2ilor T!i ,N/* Hri"to "e* Du$ne4eul no"tru* 'i 7ie "l v! #n!l&!$* #$%reun! 'i -elui (!r! .e #nce%ut l T!u P!rinte 'i Pre "(ntului 'i 2unului 'i .e vi &! (!c!torului T!u Du)* cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n : A$in+ :ntru (ericit .or$ire* ve'nic! o.i)n! .!* Do $ne* "u(letelor .or$i&ilor ro2ilor T!i* celor ce "3 u %o$enit cu$* 'i le (! lor ve'nic! %o$enire+ Str n : @e'nic! %o$enire ,.e C ori/+

Ectenia pentru cei chemai Preotul: Ru1 &i3v! cei c)e$ &i* Do$nului+ Str n : Do $ne $iluie'te+ -ei cre.incio'i* %entru cei c)e$ &i "! ne ru1!$* c Do$nul "!3i $ilui "c! %e .n'ii+ Str n : Do $ne $iluie'te+ S!3i #nve&e %e .n'ii cuvntul .ev!rului + Str n : Do $ne $iluie'te+ S! le .e"co%ere lor Ev n1)eli .re%t!&ii+ Str n : Do $ne $iluie'te+ S!3i une "c! %e .n'ii cu S(nt S "o2ornice"c! 'i %o"tole "c! Bi"eric!+ Str n : Do $ne $iluie'te+ 0ntuie'te* $iluie'te* %!r! 'i3i %!4e'te %e .n'ii* Du$ne4eule* cu ) rul T!u+ Str n : Do $ne $iluie'te+ -ei c)e$ &i* c %etele vo "tre Do$nului "! le %lec &i+ Str n : 7ie* Do $ne+ 8Preotul* "e ro 1! #n t in!9: Do $ne Du$ne4eul no"tru* -el ce #ntru cele .e "u" locuie'ti 'i "%re cei "$eri&i %rive'ti* - re i tri$i" $ntuire ne $ului o$ene"c %e Unul3N!"cut Fiul T!u 'i Du$ne4eu* %e Do$nul no"tru Ii"u" Hri"to"* c ut! "%re ro2ii T!i cei c)e$ &i* c re 'i3 u %lec t 1ru$ 6ii #n inte T * 'i3i #nvre.nice'te %e .n'ii* l vre$e %otrivit!* .e 2 i n 'terii celei .e .ou * .e iert re %!c telor 'i .e ve'$ntul ne"tric!ciunii< une'te3i %e .n'ii cu "(nt T "o2ornice "c! 'i %o"tole "c! Bi"eric! 'i3i nu$!r! %e .n'ii cu tur$ T ce le "!+ - 'i ce'ti #$%reun! cu noi "! "l!ve "c! %re cin"titul 'i .e $ re cuviin&! nu$ele T!u* l T t!lui 'i l Fiului 'i l S(ntului Du)* cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n : A$in+ Preotul: -&i "unte&i c)e$ &i* ie'i&i* -ei c)e$ &i* ie'i&i* -&i "unte&i c)e$ &i* ie'i&i* ni$eni .intre cei c)e$ &i ,"! nu r!$n!/* -&i "unte$ cre.incio'i* i r! 'i i r! cu % ce Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne $iluie'te+ A%!r!* $ntuie'te* $iluie'te 'i ne %!4e'te %e noi* Du$ne4eule* cu ) rul T!u+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Preotul: 0ul&u$i$ 7ie* Do $ne* Du$ne4eul Puterilor* - re ne3 i #nvre.nicit %e noi "t 'i cu$ #n inte "(ntului T!u 6ert(elnic 'i c!.e l #n.ur!rile T le* %entru %!c tele no "tre 'i %entru %!c tele cele .in ne'tiin&! le %o%orului+ Pri$e'te Du$ne4eule* ru1!ciune no "tr!< (!3ne "! (i$ vre.nici 37i .uce ru1!ciuni* cereri 'i 6ert(e (!r! .e "n1e %entru tot %o%orul T!u< 'i ne #nvre.nice'te %e noi* %e c re ne3 i %u" #ntru ce "t! "lu62! T * cu %utere Du)ului T!u celui S(nt* c (!r! .e o"n.! 'i (!r! .e "$inte l!* #ntru $!rturi cur t! cu1etului no"tru* "! Te c)e$!$ %e Tine #n to t! vre$e 'i #n tot locul 'i* u4in.u3ne %e noi* $ilo"tiv "! ne (ii nou!* #ntru $ul&i$e 2un!t!&ii T le+ :n&ele%ciune= -! 7ie "e cuvine to t! "l v * cin"te 'i #nc)in!ciune * T t!lui 'i Fiului 'i S(ntului Du)* cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n : A$in+ Preotul: I r! 'i i r! cu % ce* Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne $iluie'te+ A%!r!* $ntuie'te* $iluie'te 'i ne %!4e'te %e noi* Du$ne4eule* cu ) rul T!u+ Str n : Do $ne $iluie'te+

Preotul: I r!'i 'i .e $ulte ori c!.e$ l Tine 'i ne ru1!$ 7ie* Bunule 'i Iu2itorule .e o $eni* c %rivin. "%re ru1!ciune no "tr!* "! cur!&e'ti "u(letele 'i tru%urile no "tre .e to t! necur!&i tru%ului 'i .u)ului 'i "! ne . i nou! "! "t!$ nevinov &i 'i (!r! .e o"n.! #n inte "(ntului T!u 6ert(elnic+ Di .!ruie'te* Du$ne4eule* 'i celor ce "e ro 1! #$%reun! cu noi "%or #n vi &!* #n cre.in&! 'i #n #n&ele1ere ce .u)ov nice "c!+ D! lor "!37i "lu6e "c! tot.e un cu (ric! 'i cu .r 1o"te 'i #ntru nevinov!&ie 'i (!r! o"n.! "! "e #$%!rt!'e "c! cu S(intele T le T ine 'i "! "e #nvre.nice "c! .e cere "c T #$%!r!&ie+ :n&ele%ciune= - "u2 "t!%nire T tot.e un (iin. %!4i&i* 7ie "l v! "! #n!l&!$* T t!lui 'i Fiului 'i S(ntului Du)* cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n : A$in+ Cntarea heruvimic (Heruvicul) Preotul 8"e ro 1! #n t in!9: Ni$eni .in cei le1 &i cu %o(te 'i cu .e"(!t!ri tru%e'ti nu e"te vre.nic "! vin!* "! "e %ro%ie* " u "! "lu6e "c! 7ie* :$%!r tul "l vei< c!ci "lu6i 7ie e"te lucru $ re 'i #n(rico'!tor c)i r %entru %uterile cele cere'ti+ D r* totu'i* %entru iu2ire T .e o $eni ce ne1r!it! 'i ne$!"ur t!* (!r! $ut re 'i (!r! "c)i$2 re Te3 i (!cut o$* 'i Ar)iereu l no"tru Te3 i (!cut* 'i* c un St!%n to te* ne3 i . t "lu62 "(nt! ce"tei 6ert(e litur1ice 'i (!r! "n1e< c! "in1ur Tu* Do $ne Du$ne4eul no"tru* "t!%ne'ti cele cere'ti 'i cele %!$nte'ti* - re Te %or&i %e "c unul )eruvi$ilor* Do$nul "er (i$ilor 'i :$%!r tul lui I"r el* -el ce "in1ur e'ti S(nt 'i #ntru "(in&i Te o.i)ne'ti+ Deci %e Tine Te ro1* -el ce "in1ur e'ti 2un 'i 2inevoitor* c ut! "%re $ine %!c!to"ul 'i netre2nicul ro2ul T!u* 'i3$i cur!&e'te "u(letul 'i ini$ .e cu1ete viclene< 'i #nvre.nice'te3$!* cu %utere S(ntului T!u Du)* %e $ine* cel ce "unt #$2r!c t cu ) rul %reo&iei* "! "t u #n inte "(intei T le $e"e ce"tei 'i "! 6ert(e"c "(ntul 'i %re cur tul T!u Tru% 'i "cu$%ul T!u Sn1e+ -!ci l Tine vin* %lecn.u3$i 1ru$ 6ii $ei 'i $! ro1 7ie: S! nu #ntorci ( & T .e l $ine* nici "! $! le%e4i .intre "lu6itorii T!i* ci 2inevoie'te "!37i (ie .u"e . rurile ce"te .e $ine %!c!to"ul 'i nevre.nicul ro2ul T!u+ -! Tu e'ti -el ce .uci 'i -el ce Te .uci* -el ce %ri$e'ti 'i -el ce Te #$% r&i* Hri"to "e* Du$ne4eul no"tru* 'i 7ie "l v! #n!l&!$* #$%reun! 'i -elui (!r! .e #nce%ut l T!u P!rinte 'i Pre "(ntului 'i 2unului 'i .e vi &! (!c!torului T!u Du)* cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n cnt!: Noi* c re %e )eruvi$i cu t in! #nc)i%ui$ 'i (!c!to rei .e vi &! Trei$i #ntreit3"(nt! cnt re .uce$* to t! 1ri6 ce lu$e "c! "! o le%!.!$A , "cult! Heruvicul/ Ie irea cu Cinstitele !aruri Preotul: Pe Pre Fericitul P!rintele no"tru D niel* P tri r)ul Bi"ericii Orto.o5e Ro$ne "i %e Pre S(in&itul P!rintele no"tru 0 c rie* "!3i %o$ene "c! Do$nul Du$ne4eu #ntru #$%!r!&i S + Str n : A$in+ Pe , ici "e %o$ene'te con.ucere &!rii* .u%! #n.ru$!rile S(ntului Sino./* "!3i %o$ene "c! Do$nul Du$ne4eu #ntru #$%!r!&i S + Str n : A$in+ Pe (r &ii no'tri: %reo&i* iero$on )i* iero.i coni* .i coni* $on )i 'i $on )ii 'i %e to&i cei .in clerul 2i"erice"c "!3i %o$ene "c! Do$nul Du$ne4eu #ntru #n%!r!&i S + Str n : A$in+

Pe .or$i&ii #ntru (ericire % tri r)i i Bi"ericii Orto.o5e Ro$ne* 0iron* Nico.i$* Iu"tini n* Iu"tin 'i Teocti"t "!3i %o$ene "c! Do$nul Du$ne4eu #ntru #$%!r!&i S + Str n : A$in+ Pe (erici&ii 'i %urure %o$eni&ii ctitori i "(ntului loc 'ului ce"tui 'i %e l&i ctitori* $iluitori 'i (!c!tori .e 2ine* "!3i %o$ene "c! Do$nul Du$ne4eu #ntru #$%!r!&i S + Str n : A$in+ Pe o"t 'ii ro$ni c!4u&i %e c$%urile .e lu%t! %entru %!r re &!rii* "!3i %o$ene "c! Do$nul Du$ne4eu #ntru #$%!r!&i S + Str n : A$in+ Pe cei ce u .u" ce"te . ruri 'i %e cei %entru c re "3 u .u"* vii 'i $or&i "!3i %o$en "c! Do$nul Du$ne4eu #ntru #$%!r!&i S + Str n : A$in+ Pe to&i cei .or$i&i .in ne $urile no "tre* "tr!$o'i* $o'i* %!rin&i* (r &i* "urori 'i %e to&i cei .intr3o ru.enie cu noi* %e (iec re .u%! nu$ele "!u* "!3i %o$ene "c! Do$nul Du$ne4eu #ntru #$%!r!&i S + Str n : A$in+ Di %e voi %e to&i* .re%t$!ritorilor cre'tini* "! v! %o$ene "c! Do$nul Du$ne4eu #ntru #$%!r!&i S * tot.e un * cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n : A$in+ Str n continu! cnt re )eruvi$ic!: A- %e :$%!r tul tuturor* "! %ri$i$ %e -el #ncon6ur t #n c)i% nev!4ut .e cetele #n1ere'ti+ Alilui * lilui * lilui = , "cult! - %e I$% r tul/ Ecteni %unerii #n inte , "cult! Ecteni %unerii in inte/ Preotul: S! %lini$ ru1!ciune no "tr! Do$nului+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Pentru -in"titele D ruri ce "unt %u"e #n inte* Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Pentru "(nt! 2i"eric ce "t 'i %entru cei ce cu cre.in&!* cu evl vie 'i cu (ric! .e Du$ne4eu intr! #ntr3#n" * Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne $iluie'te Pentru c "! (i$ i42!vi&i noi .e tot nec 4ul* $ni * %ri$e6.i 'i nevoi * A%!r!* $ntuie'te* $iluie'te 'i ne %!4e'te %e noi* Du$ne4eule* cu ) rul T!u+ Str n : Do $ne $iluie'te Jiu to t! .e"!vr'it!* "(nt!* #n % ce 'i (!r! .e %!c t cern.* :n1er .e % ce* cre.incio" #n.re%t!tor* %!4itor l "u(letelor 'i l tru%urilor no "tre* l Do$nul "! cere$ Str n : D! Do $ne+ 0il! 'i iert re .e %!c tele 'i .e 1re'elile no "tre cern.* -ele 2une 'i .e (olo" "u(letelor no "tre 'i % ce lu$ii* l Do$nul "! cere$+ Str n : D! Do $ne+ -e l lt! vre$e vie&ii no "tre #n % ce 'i #ntru %oc!in&! o "!vr'i* S(r'it cre'tine"c vie&ii no "tre* (!r! .urere* ne#n(runt t* #n % ce 'i r!"%un" 2un l #n(rico'!to re 6u.ec t! lui Hri"to"* "! cere$+ Str n : D! Do $ne+ Pe Pre "(nt * cur t * %re 2inecuvnt t * $!rit "t!%n no "tr!* .e Du$ne4eu N!"c!to re 'i %urure Fecio r 0 ri * cu to&i "(in&ii "! o %o$eni$+ Str n : Pre "(nt! N!"c!to re .e Du$ne4eu* $iluie'te3ne %e noi+

Pe noi #n'ine 'i unii %e l&ii 'i to t! vi & no "tr! lui Hri"to" Du$ne4eu "! o .!$+ Str n : 7ie* Do $ne+ Preotul 8#n t in!9: Do $ne* Du$ne4eule* Atot&iitorule* -el ce e'ti "in1ur S(nt* - re %ri$e'ti 6ert(! .e l u.! .e l cei ce Te c)e $! %e Tine cu to t! ini$ * %ri$e'te 'i ru1!ciune no "tr! %!c!to'ilor 'i o .u l "(ntul T!u 6ert(elnic< (!3ne vre.nici 37i .uce 7ie . ruri 'i 6ert(e .u)ovnice'ti* %entru %!c tele no "tre 'i %entru cele .in ne'tiin&! le %o%orului+ Di ne #nvre.nice'te "! (l!$ ) r #n inte T * c "! (ie 2ine%ri$it! 6ert( no "tr! 'i "! "e "!l!'lui "c! Du)ul cel 2un l ) rului T!u %e"te noi* %e"te ce"te . ruri %u"e #n inte 'i %e"te tot %o%orul T!u+ -u #n.ur!rile Unui 3N!"cut Fiului T!u* cu - re e'ti 2inecuvnt t* #$%reun! cu Pre "(ntul 'i 2unul 'i .e vi &! (!c!torul T!u Du)* cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n : A$in+ "spunsurile mari , "cult! R "%un"urile $ ri/ Preotul: P ce tuturor+ Str n : Di .u)ului t!u+ S! ne iu2i$ unii %e l&ii* c #ntr3un 1n. "! $!rturi"i$+ Str n : Pe T t!l* %e Fiul 'i %e S(ntul Du)* Trei$e ce .e o (iin&! 'i ne.e"%!r&it!+ U'ile* u'ile* cu #n&ele%ciune "! lu!$ $inte= Si$2olul cre.in&ei ,-re4ul/ 8To&i cre.incio'ii ro"te"c9: -re. #ntru unul Du$ne4eu* T t!l tot&iitorul* F!c!torul cerului 'i l %!$ntului* l tuturor celor v!4ute 'i nev!4ute+ Di #ntru unul Do$n Ii"u" Hri"to"* Fiul lui Du$ne4eu* Unul N!"cut* - re .in T t!l S3 n!"cut $ i #n inte .e to&i vecii: Lu$in! .in Lu$in!* Du$ne4eu .ev!r t .in Du$ne4eu .ev!r t* n!"cut i r nu (!cut* -el .e o (iin&! cu T t!l* %rin - re to te "3 u (!cut< - re %entru noi o $enii 'i %entru no "tr! $ntuire* S3 %o1ort .in ceruri 'i S3 #ntru% t .e l Du)ul S(nt 'i .in Fecio r 0 ri 'i S3 (!cut o$< Di S3 r!"ti1nit %entru noi #n 4ilele lui Pon&iu Pil t 'i %!ti$it 'i S3 #n1ro% t< Di #nvi t trei 4i* .u%! Scri%turi< Di S3 #n!l& t l ceruri 'i ' .e .e3 .re %t T t!lui< Di i r!'i v "! vin! cu "l v! "! 6u.ece viii 'i $or&ii* -!rui #$%!r!&ie nu v ve "(r'it+ Di #ntru Du)ul S(nt* Do$nul .e vi &! F!c!torul* - re .in T t!l %urce.e* -el ce #$%reun! cu T t!l 'i cu Fiul e"te #nc)in t 'i "l!vit* - re 1r!it %rin %rooroci+ :ntru un * "(nt!* "o2ornice "c! 'i %o"tole "c! Bi"eric!< 0!rturi"e"c un 2ote4 "%re iert re %!c telor< A'te%t #nviere $or&ilor< Di vi & ve cului ce v "! (ie+ A$in+ Preotul: S! "t!$ 2ine* "! "t!$ cu (ric!* "! lu!$ $inte* S(nt Iert(! cu % ce o .uce+ Str n : 0il %!cii* 6ert( l u.ei ,D r .e % ce* Iert(! .e l u.!/+ Preotul: H rul Do$nului no"tru Ii"u" Hri"to" 'i .r 1o"te lui Du$ne4eu T t!l 'i #$%!r t!'ire S(ntului Du)* "! (ie cu voi cu to&i+ Str n : Di cu .u)ul t!u+ Preotul: Su" "! ve$ ini$ile+ Str n : Ave$ c!tre Do$nul+ Preotul: S! $ul&u$i$ Do$nului+

Str n : -u vre.nicie 'i cu .re%t te e"te ne #nc)in T t!lui 'i Fiului 'i S(ntului Du)* Trei$ei celei .e o (iin&! 'i ne.e"%!r&it!+ Preotul: -u vre.nicie 'i cu .re%t te e"te 37i cnt 7ie* %e Tine Te 2inecuvnt * %e Tine Te l!u. * 7ie 37i $ul&u$i* 7ie ne #nc)in * #n tot locul "t!%nirii T le< c!ci Tu e'ti Du$ne4eu ne1r!it 'i necu%rin" cu 1n.ul* nev!4ut* ne 6un"* %urure (iin. 'i cel 'i (iin.: Tu 'i Unul3N!"cut Fiul T!u 'i Du)ul T!u cel S(nt+ Tu .in ne(iin&! l (iin&! ne3 i .u" %e noi* 'i c!4n. noi* i r!'i ne3 i ri.ic t 'i nu Te3 i .e%!rt t* to te (!cn.u3le* %n! ce ne3 i "uit l cer 'i ne3 i .!ruit #$%!r!&i T ce v "! (ie+ Pentru to te ce"te $ul&u$i$ 7ie 'i Unui 3N!"cut Fiului T!u 'i Du)ului T!u celui S(nt* %entru to te %e c re le 'ti$ 'i %e c re nu le 'ti$< %entru 2ine( cerile T le cele r!t te 'i cele ne r!t te* ce ni "3 u (!cut nou!+ 0ul&u$i$ 7ie 'i %entru Litur1)i ce "t * %e c re i 2inevoit o %ri$i .in $inile no "tre* .e'i "t u #n inte T $ii .e r) n1)eli 'i 4eci .e $ii .e #n1eri* )eruvi$ii cei cu oc)i $ul&i 'i "e r (i$ii cei cu cte ' "e ri%i* c re "e #n l&! 42urn.A-nt re .e 2iruin&! cntn.* "tri1n.* 1l " #n!l&n. 'i 1r!in.: Str n : S(nt* S(nt* S(nt* Do$nul S v ot= Plin e"te cerul 'i %!$ntul .e "l v T = O" n #ntru cei .e "u"= Binecuvnt t e"te cel ce vine #ntru nu$ele Do$nului= O" n #ntru cei .e "u"= Preotul: -u ce"te (ericite Puteri 'i noi* Iu2itorule .e o $eni* St!%ne* "tri1!$ 'i 1r!i$: S(nt e'ti 'i Pre "(nt* Tu 'i Unul3N!"cut Fiul T!u 'i Du)ul T!u cel S(nt+ S(nt e'ti 'i Pre "(nt 'i "l v T e"te %lin! .e $!re&ie+ -!ci Tu i iu2it lu$e T tt .e $ult #nct %e Unul3N!"cut Fiul T!u L3 i . t* c tot cel ce cre.e #ntr3:n"ul "! nu %i r!* ci "! i2! vi &! ve'nic!+ Di Ace"t venin. 'i to t! rn.ui l ce %entru noi %linin.* #n no %te #ntru c re (o"t vn.ut 'i $ i vrto" :n"u'i %e Sine S3 . t %entru vi & lu$ii* lun. %ine cu "(intele 'i %re cur tele 'i (!r! %ri) n! $inile S le* $ul&u$in. 'i 2inecuvntn.* "(in&in. 'i (rn1n.* . t S(in&ilor S!i Ucenici 'i A%o"toli* 4icn.: Lu &i* $nc &i* ce"t e"te Tru%ul 0eu* - re "e (rn1e %entru voi "%re iert re %!c telor+ Str n : A$in+ Preotul: A"e$ene 'i % ) rul .u%! cin! 4icn.: Be&i .intru ce"t to&i* ce"t e"te Sn1ele 0eu* l Le1ii celei noi* - re %entru voi 'i %entru $ul&i "e v r"!* "%re iert re %!c telor+ Str n : A$in+ Preotul: A.ucn.u3ne $inte* ' . r* .e ce "t! %orunc! $ntuito re 'i .e to te cele ce "3 u (!cut %entru noi: .e cruce* .e 1ro %!* .e #nviere ce .e trei 4i* .e "uire l ceruri* .e 'e.ere ce .e3 .re %t * 'i .e ce .e .ou 'i "l!vit! i r!'i venire+ Ale T le .intru le T le* 7ie 7i3 .uce$ .e to te 'i %entru to te+ Str n : Pe Tine Te l!u.!$* %e Tine Te 2inecuvnt!$* 7ie :&i $ul&u$i$* Do $ne* 'i ne ru1!$ 7ie* Du$ne4eul no"tru+ , "cult! Pe Tine Te l u. $/ Preotul: Du$ne4eule* cur!&e'te3$! %e $ine %!c!to"ul 'i $! $iluie'te ,.e C ori/+ Do $ne* -el ce i tri$i" %e Pre "(ntul T!u Du)* #n ce "ul l treile * A%o"tolilor T!i* %e Acel * Bunule* nu3L lu .e l noi* ci ni3L #nnoie'te nou!* celor ce ne ru1!$ 7ie+ Ini$! cur t! 4i.e'te #ntru $ine* Du$ne4eule* 'i .u) .re%t #nnoie'te #ntru cele .inl!untru le $ele+ Do $ne* -el ce i tri$i" %e Pre "(ntul T!u Du)* #n ce "ul l treile * A%o"tolilor T!i* %e Acel * Bunule* nu3L lu .e l noi* ci ni3L #nnoie'te nou!* celor ce ne ru1!$ 7ie+ Nu $! le%!. .e l ( & T 'i Du)ul T!u cel S(nt nu3L lu .e l $ine+ Preotul: Do $ne* -el ce i tri$i" %e Pre "(ntul T!u Du)* #n ce "ul l treile * A%o"tolilor T!i* %e Acel * Bunule* nu3L lu .e l noi* ci ni3L #nnoie'te nou!* celor ce ne ru1!$ 7ie+

;M

Sl v! T t!lui 'i Fiului 'i S(ntului Du)+ Di cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ A$in+ Preotul: :nc! .uce$ 7ie ce "t! "lu62! .u)ov nice "c! 'i (!r! .e "n1e* 'i Te c)e$!$* Te ru1!$ 'i cu u$ilin&! l Tine c!.e$: Tri$ite Du)ul T!u cel S(nt %e"te noi 'i %e"te ce"te D ruri* ce "unt %u"e #n inte+ Di (!* .ic!* %ine ce "t * -in"tit Tru%ul Hri"to"ului T!u+ Str n : A$in+ Preotul: I r cee ce e"te #n %otirul ce"t * -in"tit Sn1ele Hri"to"ului T!u+ Str n : A$in+ Preotul: Pre(!cn.u3le cu Du)ul T!u cel S(nt+ Str n : A$in* A$in* A$in+ Preotul: Pentru c "! (ie celor ce "e vor #$%!rt!'i* "%re tre4ire "u(letului* "%re iert re %!c telor* "%re #$%!rt!'ire cu S(ntul T!u Du)* "%re %linire #$%!r!&iei cerurilor* "%re #n.r!4nire ce c!tre Tine* i r nu "%re 6u.ec t! " u "%re o"n.!+ :nc! .uce$ 7ie ce "t! "lu62! .u)ovnice "c! %entru cei .or$i&i #ntru cre.in&!: "tr!$o'i* %!rin&i* % tri r)i* %rooroci* %o"toli* %ro%ov!.uitori* ev n1)eli'ti* $ucenici* $!rturi"itori* %u"tnici 'i %entru tot "u(letul cel .re%t* c re "3 "!vr'it #ntru cre.in&!+ 0 i le" %entru Pre "(nt * cur t * %re 2inecuvnt t * $!rit "t!%n no "tr!* .e Du$ne4eu N!"c!to re 'i %urure Fecio r 0 ri A5ion , "cult! -uvine "e cu .ev r t/ Str n cnt!: -uvine3"e cu .ev!r t "! te (erici$ N!"c! to re .e Du$ne4eu* ce %urure (eri ci t! 'i %re nevinov t! 'i $ ic Du$ ne4eului no"tru+ -ee ce e'ti $ i cin"tit! .ect )eruvi$ii 'i $ i $!rit! (!r! .e "e $!n re .ect "e r (i$ii* c re (!r! "tric!ciune %e Du$ne4eu -uvntul l3 i n!"cut* %e tine ce cu .ev!r t N!"c!to re .e Du$ne4eu te $!ri$+ Preotul: Pentru S(ntul Io n Proorocul* :n inte$er1!torul 'i Bote4!torul* %entru S(in&ii $!ri&ii 'i #ntru tot l!u. &ii A%o"toli* %entru S(ntul ,N/* c!rui %o$enire o "!vr'i$* 'i %entru to&i "(in&ii T!i< cu le c!ror ru1!ciuni* cercete 4!3ne %e noi* Du$ne4eule+ Di %o$ene'te %e to&i cei .or$i&i #ntru n!.e6.e #nvierii 'i vie&ii celei .e veci 'i3i o.i)ne'te %e .n'ii* Du$ne4eul no"tru* colo un.e "tr!luce'te lu$in (e&ei T le+:nc! Te ru1!$: Po$ene'te* Do $ne* %e to&i e%i"co%ii orto.oc'i* c re .re%t #nv &! cuvntul .ev!rului T!u* to t! %reo&i$e * ce #ntru Hri"to" .i coni$e 'i tot cinul %reo&e"c 'i $on )ice"c+ :nc! .uce$ 7ie ce "t! "lu62! .u)ovnice "c! %entru to t! lu$e * %entru "(nt "o2ornice "c! 'i %o"tole "c! Bi"eric!< %entru cei ce #n cur!&ie 'i #n vi &! cin"tit! vie&uie"c* %entru , ici "e %o$ene'te cr$uire &!rii* .u%! #n.ru$!rile S(ntului Sino./+ D! lor* Do $ne* % 'nic! ocr$uire* c 'i noi* #ntru lini'te lor* vi &! % 'nic! 'i netul2ur t! "! tr!i$* #n to t! cucernici 'i cur!&i + Pentru $ntuire 'i iert re %!c telor ro2ilor lui Du$ne4eu ,N/+ Pentru iert re %!c telor 'i o.i)n "u(letelor ro2ilor lui Du$ne4eu ,N/* #n loc lu$in t* .e un.e (u1it to t! .urere * #ntri"t re 'i "u"%in re < o.i)ne'te3i* Du$ne4eul no"tru* 'i3i "!l!'luie'te %e .n'ii un.e "tr!luce'te lu$in (e&ei T le+ Preotul: :nti %o$ene'te* Do $ne* %e Pre (ericitul P!rintele no"tru D niel* P tri r)ul Bi"ericii Orto.o5e Ro$ne* %e Pre "(intitul E%i"co%ul no"tru 0 c rie* %e c re3i .!ruie'te "(intelor T le 2i"erici #n % ce* #ntre1i* cin"titi* "!n!to"i* #n.elun1 ti #n 4ile* .re%t #nv!&n. cuvntul .ev!rului T!u+ Str n : Pe to&i 'i %e to te+ , "cult! Pe toti "i %e to te/

;;

Preotul: A.u37i $inte* Do $ne* .e or 'ul ce"t * #n c re vie&ui$ 'i .e to te or 'ele 'i " tele 'i .e cei ce cu cre.in&! vie&uie"c #ntr3#n"ele+ A.u37i $inte* Do $ne* .e cei ce c!l!tore"c %e %e* %e u"c t 'i %rin er* .e cei 2oln vi* .e cei ce %!ti$e"c* .e cei ro2i&i 'i .e $ntuire lor+ A.u37i $inte* Do $ne* .e cei ce .uc . ruri 'i ( c 2ine #n "(intele T le 2i"erici* 'i #'i .uc $inte .e cei "!r ci< 'i tri$ite %e"te noi to&i $ilele T le+ Di ne .! nou!* cu o 1ur! 'i cu o ini$!* "l!vi 'i cnt %re cin"titul 'i .e $ re cuviin&! nu$ele T!u* l T t!lui 'i l Fiului 'i l S(ntului Du)* cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n : A$in+ Preotul: Di "! (ie $ilele $ relui Du$ne4eu 'i 0ntuitorului no"tru Ii"u" Hri"to" cu voi cu to&i+ Str n : Di cu .u)ul t!u+ Ectenia nainte #e $atl nostru , "cult! Ecteni in inte .e T t l no"tru/ Preotul: Pe to&i "(in&ii %o$enin.u3i* i r! 'i i r! cu % ce* Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Pentru -in"titele D ruri ce "3 u .u" 'i "3 u "(in&it* - Iu2itorul .e o $eni* Du$ne4eul no"tru* -el ce le3 %ri$it %e Dn"ele #n "(ntul* cel $ i %re"u" .e ceruri 'i .u)ovnice"cul S!u 6ert(elnic* #ntru $iro" .e 2un! $ire "$! .u)ovnice "c!* "! ne tri$it! nou! .u$ne4e ie"cul ) r 'i . rul S(ntului Du)* "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Pentru c "! (i$ i42!vi&i noi .e tot nec 4ul* $ni * %ri$e6.i 'i nevoi * A%!r!* $ntuie'te* $iluie'te 'i ne %!4e'te %e noi* Du$ne4eule* cu ) rul T!u+ Str n : Do $ne $iluie'te Jiu to t! .e"!vr'it!* "(nt!* #n % ce 'i (!r! .e %!c t cern.* :n1er .e % ce* cre.incio" #n.re%t!tor* %!4itor l "u(letelor 'i l tru%urilor no "tre* l Do$nul "! cere$+ Str n : D! Do $ne+ 0il! 'i iert re .e %!c tele 'i .e 1re'elile no "tre cern.* -ele 2une 'i .e (olo" "u(letelor no "tre 'i % ce lu$ii* l Do$nul "! cere$+ Str n : D! Do $ne+ -e l lt! vre$e vie&ii no "tre #n % ce 'i #ntru %oc!in&! o "!vr'i* S(r'it cre'tine"c vie&ii no "tre* (!r! .urere* ne#n(runt t* #n % ce 'i r!"%un" 2un l #n(rico'!to re 6u.ec t! lui Hri"to"* "! cere$+ Str n : D! Do $ne+ Unire cre.in&ei 'i #$%!rt!'ire S(ntului Du) cern.* %e noi #n'ine 'i unii %e l&ii 'i to t! vi & no "tr! lui Hri"to" Du$ne4eu "! o .!$+ Str n : 7ie* Do $ne+ Preotul: 7ie* St!%ne* Iu2itorule .e o $eni* :&i #ncre.in&!$ to t! vi & 'i n!.e6.e no "tr! 'i cere$ 'i ne ru1!$ 'i cu u$ilin&! c!.e$ #n inte T : :nvre.nice'te3ne "! ne #$%!rt!'i$ cu cu1et cur t* cu cere'tile 'i #n(rico'!to rele T le T ine le ce"tor "(inte 'i .u)ovnice'ti $e"e* "%re l!" re %!c telor* "%re iert re 1re'elilor "%re #$%!rt!'ire cu S(ntul Du)* "%re $o'tenire #$%!r!&iei cerurilor* "%re #n.r!4nire ce c!tre Tine* i r nu "%re 6u.ec t!* " u "%re o"n.!+ Di ne #nvre.nice'te %e noi* St!%ne* cu #n.r!4nire* (!r! .e o"n.!* "! cute4!$ Te c)e$ %e Tine* Du$ne4eul cel cere"c* T t!* 'i 4ice: T t!l no"tru 8To&i cre.incio'ii ro"te"c9: T t!l no"tru* - re e'ti #n ceruri* "(in&e "c!3"e nu$ele T!u* vie #$%!r!&i T * ( c!3"e voi T * %recu$ #n cer ' 'i %e %!$nt< %ine no "tr! ce "%re

;>

(iin&! .!3ne3o nou! "t!4i* 'i ne i rt! nou! 1re'elile no "tre* %recu$ 'i noi iert!$ 1re'i&ilor no'tri* 'i nu ne .uce %e noi #n i"%it!* ci ne i42!ve'te .e cel r!u+ Preotul: -! T e"te #$%!r!&i 'i %utere 'i "l v * T t!lui 'i Fiului 'i S(ntului Du)* cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n : A$in+ Preotul: P ce tuturor+ Str n : Di .u)ului t!u+ Preotul: - %etele vo "tre* Do$nului "! le %lec &i+ Str n : 7ie* Do $ne+ Preotul: 0ul&u$i$ 7ie* :$%!r te nev!4ut* -el ce to te le3 i (!cut cu %utere T ce ne$!"ur t! 'i cu $ul&i$e $ilei T le .in ne(iin&! l (iin&! to te le3 i .u"+ :n"u&i* St!%ne* c ut! .in cer "%re cei ce 'i3 u %lec t 7ie c %etele lor< c! nu le3 u %lec t tru%ului 'i "n1elui* ci 7ie* #n(rico'!torului Du$ne4eu+ Tu .eci* St!%ne* cele %u"e #n inte nou! tuturor* "%re 2ine le #ntoc$e'te* .u%! tre2uin& .eo"e2it! (iec!rui : cu cei ce c!l!tore"c %e %e* %e u"c t 'i %rin er #$%reun! c!l!tore'te* %e cei 2oln vi #i t!$!.uie'te* -el ce e'ti .octorul "u(letelor 'i l tru%urilor no "tre+ -u ) rul 'i cu #n.ur!rile 'i cu iu2ire .e o $eni Unui 3N!"cut Fiului T!u* cu - re e'ti 2inecuvnt t* #$%reun! cu Pre "(ntul 'i 2unul 'i .e vi &! (!c!torul T!u Du)* cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n : A$in+ Preotul: I $inte* Do $ne Ii"u"e Hri"to "e* Du$ne4eul no"tru* .in "(nt loc 'ul T!u 'i .e %e "c unul "l vei #$%!r!&iei T le 'i vino c "! ne "(in&e'ti %e noi* -el ce "u" #$%reun! cu T t!l 'e4i 'i ici #n c)i% nev!4ut* #$%reun! cu noi e'ti+ Di ne #nvre.nice'te* %rin $n T ce %uternic!* ni "e . nou! Pre cur tul T!u Tru% 'i Scu$%ul T!u Sn1e 'i %rin noi l tot %o%orul+ Preotul: Du$ne4eule* cur!&e'te3$! %e $ine %!c!to"ul 'i $! $iluie'te+ ,.e C ori/+ S! lu!$ $inteA S(intele* ,vou!/ "(in&ilor+ Str n : Unul ,e"te/ S(nt* unul Do$n* Ii"u" Hri"to"* #ntru "l v lui Du$ne4eu3T t!l+ A$in+ , "cult! Unul e"te S( nt/ S(nt :$%!rt!' nie 8Acu$ %reotul %re1!te'te S(nt :$%!rt!' nie %entru cre.incio'i "e #$%!rt!'e'te el #n"u'i* #n ti$% ce cre.incio'ii ro"te"c .iver"e cnt!ri9+ Preotul: -u (ric! .e Du$ne4eu* cu cre.in&! 'i cu .r 1o"te "! v! %ro%i &i+ Str n : Bine e"te cuvnt t -el ce vine #n nu$ele Do$nului+ Du$ne4eu e"te Do$nul 'i "3 r!t t nou!= , "cult! Bine e"te cuv nt t / 8:n S!%t!$n Lu$in t! "tr n cnt!: Hri"to" #nvi t+++ ,o . t!/+9 Ru1!ciunile .in inte :$%!rt!' niei -re.* Do $ne* 'i $!rturi"e"c c! Tu e'ti cu .ev!r t Hri"to"* Fiul lui Du$ne4eu celui viu* - re i venit #n lu$e "! $ntuie'ti %e cei %!c!to'i* .intre c re cel .inti "unt eu+ :nc! cre. c! Ace"t e"te #n"u'i Pre cur t Tru%ul T!u 'i Ace"t e"te #n"u'i Scu$% Sn1ele T!u+ Deci $! ro1 7ie: 0iluie'te3$! 'i3$i i rt! 1re'elile $ele cele .e voie 'i cele (!r! .e voie* cele cu cuvntul " u cu lucrul* cele #ntru 'tiin&! 'i #ntru ne'tiin&!+ Di $! #nvre.nice'te* (!r! o"n.!* "! $! #$%!rt!'e"c cu Pre cur tele T le T ine* "%re iert re %!c telor 'i "%re vi & .e veci+ A$in+ -inei T le celei .e t in!* Fiul lui Du$ne4eu* "t!4i* %!rt ' $! %ri$e'te* c! nu voi "%une vr!6$ 'ilor T!i* T in T * nici "!rut re :&i voi . c Iu. * ci c tl) rul $!rturi"in.u3$! "tri1 7ie: Po$ene'te3$!* Do $ne* #n #$%!r!&i T +

;C

Nu "%re 6u.ec t! " u "%re o"n.! "!3$i (ie $ie #$%!rt!'ire cu S(intele T le T ine* Do $ne* ci "%re t!$!.uire "u(letului 'i tru%ului+ 8-re.incio'ii vin unul .u%! ltul "! "e i$%!rt!'e "c!9 8L #nc)eiere #$%!rt!'irii cre.incio'ilor* %reotul 4ice9+ Preotul: 0ntuie'te* Du$ne4eule* %o%orul T!u 'i 2inecuvnte 4! $o'tenire T + Str n : A$ v!4ut lu$in ce .ev!r t!* $ %ri$it Du)ul cel cere"c< $ (l t cre.in& ce .ev!r t!* ne.e"%!r&itei Trei$i #nc)i nn.u3ne* c! Ace "t ne3 $ntuit %e noi+ , "cult! A$ v 4ut lu$in ce .ev r t / 8De l P 'ti %n! l :n!l& re: Hri"to" #nvi t+++ ,o . t!/* .e l :n!l& re %n! l Ru" lii: :n!l& tu3Te3 i #ntru $!rire+++9 Preotul: Binecuvnt t e"te Du$ne4eul no"truA tot.e un * cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n : A$in+ S! "e u$%le 1urile no "tre .e l u. T * Do $ne* c "! l!u.!$ $!rire T < c! ne3 i #nvre.nicit %e noi "! ne #$%!rt!'i$ cu "(intele* .u$ne4eie'tile* ne$urito rele* %re cur tele 'i .e vi &! (!c!to rele T le T ine+ :nt!re'te3ne %e noi #ntru "(in&eni T * to t! 4iu "! ne #nv!&!$ .re%t te T + Alilui * lilui * lilui = Ectenia #e mulumire Preotul: Dre%&i* %ri$in. .u$ne4eie'tile* "(intele* %re cur tele* ne$urito rele* cere'tile 'i .e vi &! (!c!to rele* #n(rico'!to rele lui Hri"to" T ine* cu vre.nicie "! $ul&u$i$ Do$nului+ Str n : Do $ne $iluie'te+ A%!r!* $ntuie'te* $iluie'te 'i ne %!4e'te %e noi* Du$ne4eule* cu ) rul T!u+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Jiu to t! .e"!vr'it!* "(nt!* #n % ce 'i (!r! .e %!c t cern.* %e noi #n'ine 'i unii %e l&ii 'i to t! vi & no "tr!* lui Hri"to" Du$ne4eu* "! o .!$+ Str n : 7ie* Do $ne+ -! Tu e'ti "(in&ire no "tr! 'i 7ie "l v! #n!l&!$* T t!lui 'i Fiului 'i S(ntului Du)* cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n : A$in+ -u % ce "! ie'i$+ Str n : :ntru nu$ele Do$nului+ Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne $iluie'te+ "ugciunea amvonului Preotul: -el ce 2inecuvnte4i %e cei ce Te 2inecuvnte 4!* Do $ne* 'i "(in&e'ti %e cei ce n!.!6.uie"c #ntru Tine* $ntuie'te %o%orul T!u 'i 2inecuvnte 4! $o'tenire T + Plinire Bi"ericii T le o %!4e'te< "(in&e'te %e cei ce iu2e"c %o.o 2 c "ei T le< Tu %e ce'ti #i %re $!re'te cu .u$ne4ei "c! %utere T < 'i nu ne l!" %e noi cei ce n!.!6.ui$ #ntru Tine+ P ce lu$ii T le .!ruie'te* 2i"ericilor T le* %reo&ilor* , ici "e %o$ene'te -r$uire &!rii* .u%! #n.ru$!rile S(ntului Sino./ 'i l tot %o%orul T!u+ -! to t! . re ce 2un! 'i tot . rul .e"!vr'it .e "u" e"te* %o1orn. .e l Tine* P!rintele lu$inilor* 'i 7ie "l v! 'i $ul&u$ire 'i #nc)in!ciune #n!l&!$* T t!lui 'i Fiului 'i S(ntului Du)* cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n : A$in+

;E

Finalul Str n : Fie nu$ele Do$nului 2inecuvnt t* .e cu$ 'i %n!3n ve cA ,.e C ori/ , "cult! Fie nu$ele Do$nului / 8:n S!%t!$n Lu$in t!+++ Hri"to" #nvi t+++ ,.e trei ori/9 Preotul: Do$nului "! ne ru1!$+ Str n : Do $ne $iluie'te+ Preotul: Binecuvnt re Do$nului %e"te voi to&i cu l S!u ) r 'i cu S iu2ire .e o $eni* tot.e un * cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ Str n : A$in+ %tpustul Preotul: Sl v! 7ie* Hri"to "e Du$ne4eule* n!.e6.e no "tr!* "l v! 7ie+ Str n : Sl v!+ T t!lui 'i Fiului 'i S(ntului Du)+ Di cu$ 'i %urure 'i #n vecii vecilor+ A$in+ Do $ne $iluie'te+ Do $ne $iluie'te+ Do $ne $iluie'te+ :ntru nu$ele Do$nului* %!rinte* 2inecuvnte 4!+ , "cult! S( r"itul/ Preotul: -el ce #nvi t .in $or&iA< 8i r .e nu v (i .u$inic! 4ice9: Hri"to"* A.ev!r tul Du$ne4eul no"tru* %entru ru1!ciunile Pre cur tei 0 icii S le* le S(in&ilor* $!ri&ilor 'i #ntru tot l!u. &ilor A%o"toli* le S(ntului ,N/ , l c!rui )r $ #l %o rt! 2i"eric /* le celui #ntre "(in&i P!rintelui no"tru Io n Gur! .e Aur* r)ie%i"co%ul -on"t ntino%olului* le S(ntului ,N/* c!rui %o$enire o "!vr'i$* le S(in&ilor 'i .re%&ilor .u$ne4eie'ti P!rin&i Io c)i$ 'i An 'i %entru le tuturor "(in&ilor* "! ne $ilui "c! 'i "! ne $ntui "c! %e noi* c un 2un 'i .e o $eni iu2itor+ Str n : A$in+ Preotul: Pentru ru1!ciunile "(in&ilor %!rin&ilor no'tri* Do $ne Ii"u"e Hri"to "e* Du$ne4eul no"tru* $iluie'te3ne %e noi+ Str n : A$in+

;F