Sunteți pe pagina 1din 24

DATE TEHNICE LOGAN

1. Capacitatea medie de ulei motor - doar schimb ulei 3,2 l - si cu schimbare filtru 3,3 l Nivelul se va ajusta in functie de joja. Cheie pentru golire ulei - de 8 mm 2. Capacitate ulei cutie de viteze 3,1 l lei cutie! "acia #$tragear %&# '()8*, &+, -.( 3. Capacitate circuit franare - *,( l, %&# / 1'*3 0i "12 3 3. Circuit de racire. &ntigel. - &pro$imativ (,3( l, -laceol 45 tip " ... acesta se comercializeaza sub forma de antigel concentrat, proportiile de diluare fiind indifcate pe ambalaj sau sub forma de 6lichide de racire6 gata preparat care ofera protec7ie p8n9 la - 2( :C ;plusmn< 2 :C pentru 79rile cu temperaturi sc9zute 0i temperate si protec7ie p8n9 la - 3* :C ;plusmn< 2 :C pentru 79rile cu temperaturi foarte sc9zute. &lt antigel compatibil! -.&C#.= % +4& >numai versiunea supra de la elf e compatibila??@

/oc supape pentru reglarea la rece! - admisie *,1* - *,1( mm - #vacuare *,2( - *,3* mm >fara schimbarea supapelor@ - #vacuare *,2* - *,2( mm >cu schimbarea supapelor@ cuplu piulita reglas supape A Nm "iametru teava esapament 3(mm 2uratie ralanti! '(2 BC- 3* lambda *,A' D D1,*3 Eobina aprindere! & comanda cilindru 1 si 3 E comanda cilindru 2 si 3 C B12F " necablat Eujii CG&H+,1N 4C8'IC., sau %&-#H 4=N(8.J

distanta electrozi! *,A( ;plusmn< *,*( mm %trangere! 2( pana la 3* N.m, %oclu plat cu garnitura 1rdine injectie! 1, 3, 3, 2 >1 la volant motor@ %enzor presiune colector - +iezoelectric, %,#H#N% ()KAL81 +otentiometru clapeta fluture! 4ezisten79 pist9! 12** ;plusmn< 23* M %enzor detonatie - piezoelectric %ond9 de o$igen amonte! N2K L ., inclazirea ei este intrerupta la temperatura gazelor de esapament NL(* grade, 4ezisten79 de Onc9lzire! 3,3 M la 2*:C - Hotor cald! &mestec bogat N 8(* mF < &mestec s9rac D 1** mF %ond9 de o$igen &val! N2K L ., inclazirea ei este intrerupta la temperatura gazelor de esapament NL(* grade, 4ezisten79 de Onc9lzire! L M la 2*:C - Hotor cald! &mestec bogat N 8(* mF < &mestec s9rac D 1** mF %ond9 de temperatur9 ap9! 2ermistor cu coeficient de temperatur9 negativ %ond9 de temperatur9 aer! 2ermistor cu coeficient de temperatur9 negativ +ornire -HF! - viteza mica AL-1** grade - viteza mare N1*2 grade, sau cand viteza mica este defecta si se opreste atunci cand temperatura devine mai mica de 1**:C. Hartorul luminos de pe bord de avertizare este comandat atunci cand temperatura depaseste 12*:C 2ermostat! - inceput deschidere 8A:C - sfarsit deschidere AA BC- 2 :C 2arare supapa vas de e$pansiune! 1,3 bari &mbreiaj "iametru e$terior disc! - Hotor K'H P 2** mm - Hotor K'/ P 18* mm -rosime disc! ',L mm Num9r de caneluri! 2L Cutia de viteze, rapoarte! - cuplu cilindru 13C(A - 1 - 11C31 - 2 - 21C33

3 - 28C3A 3 - 33C3( ( - 3AC31 marsarier - 11C3A tahimetru - 22C18

"iametru discuri frana! - Hotor K'H P 2(A mm - Hotor K'/ P 238 mm -rosime disc! 12 mm -rosime minima disc! 1*,L mm. Cf. indicatiilor de service, discurile nu sunt rectificabile Eataie ma$ima discuri! *,*' mm -rosime placute cu suport inclus 18 mm -rosime minima placute cu suport inclus! L mm "iametru pistoane! - Hotor K'H P (2 mm - Hotor K'/ P 38 mm =rana spate! "iametru tamburi! - Hotor K'H P 2*3,3 mm - Hotor K'/ P 18*,2( mm "iametru ma$im tamburi pentru inlocuire! - Hotor K'H P 2*3,3( mm - Hotor K'/ P 181,2( mm -rosime ferodo! 3,L mm Cilindru principal! "iametru 2*,L mm Cursa! 32 mm "iametru bara antiruliu! 23,( mm

INSTALATIA DE AER CONDITIONAT


Generalitati ,nstala7ia de aer condi7ionat este constituit9 dintr-un circuit Onchis, format din urm9toarele componente principale! - evaporator< - compresor<

- condensor< - supap9 de destindere termostatic9< - conducte de leg9tur9. Climatizarea necomandat9 automat este compus9 din urm9toarele elemente! - un tablou de comand9, - un calculator de injec7ie, - un compresor. #a func7ioneaz9 On mod necomandat automat, adic9, cantitatea de aer rece este constant9 Oncep8nd cu momentul On care compresorul func7ioneaz9. +rincipiul de func7ionare este urm9torul! - &c7ionarea de c9tre utilizator a butonului &C de pe tabloul de comand9 creeaz9 o stare * >solicitare de aer rece dezactivat9@ sau 1 >solicitare de aer rece activat9@. - &ceast9 stare este transmis9 prin leg9tur9 filar9 la calculatorul de injec7ie, care va autoriza sau nu solicitarea de aer rece. - Calculatorul de injec7ie pune On ac7iune strategiile sale de autorizare! 2ura7ie motor! dac9 este prea mic9, nu autorizeaz9 pornirea compresorului. %arcin9 motor! dac9 este prea mare >tip ap9sare brusc9 pe pedala de accelera7ie, cre0tere Onclinare sau vehicul Onc9rcat@, calculatorul nu autorizeaz9 pornirea compresorului. +resiune gaz On compresor! dac9 e$ist9 presiune On compresor, calculatorul trece On mod securitate de interzicere 0i nu autorizeaz9 pornirea compresorului. "ac9, calculatorul de injec7ie autorizeaz9 pornirea compresorului, el transmite o stare 1 la etajul de putere care va alimenta actuatorul compresorului.

Componenta AC Evaporatorul >QradiatorulR aerului conditionat, diferit de radiatorul de incalzire@ este componenta care e$trage c9ldura din habitaclu 0i este plasat On interiorul habitaclului. +entru a r9ci habitaclul, trebuie absorbit aerul cald, e$tras9 c9ldura 0i redistribuit aerul .r9corit.. &erul cald traverseaz9 evaporatorul c9ruia Oi transmite o parte din temperatur9, reduc8ndu-0i astfel propria temperatur9. &erul r9cit se propag9 On aerul e$istent On habitaclu, diminu8nd progresiv temperatura.

=luidul refrigerant de inalta presiune curge prin supapa de e$pansiune On zona de joas9 presiune a evaporatorului se transform9 din lichid On vapori, c9ldura din aerul ce tranziteaz9 prin evaporator este transferat9 la suprafa7a sa e$terioar9 de r9cire, aerul r9cindu-se. Sn acest proces de transmitere a c9ldurii de la aer la suprafa7a evaporatorului, umiditatea din aer se condenseaz9 pe suprafa7a e$terioar9 a evaporatorului de unde este evacuat9 ca ap9, prin tubul central care da sub masina .a ie0irea din evaporator, fluidul refrigerant este On stare de vapori. #vaporatorul este plasat On cutia climatizare 0i este protejat de carcase. Compresorul aspir9 vaporii proveni7i din evaporator la presiune 0i temperatur9 joas9, Oi comprim9 0i transmite gazul la temperatur9 0i presiune Onalt9. =luidul refrigerant On stare de vapori la Onalt9 presiune 0i temperatur9 intr9 On al doilea schimb de c9ldur9, care prin condensare transmite On mediul e$terior c9ldura degajat9. .a ie0irea din condensor, fluidul refrigerant este On stare lichid9, la o presiune 0i temperatur9 Onalt9. Condensatorul >radiatorul de afara, din fata radiatorului motor@ &nsamblul condensator >condensor@, plasat On fa7a radiatorului motorului, e alc9tuit din serpentine cu aripioare >radiator@ pentru a oferi un transfer rapid de c9ldur9. &erul care trece prin condensator r9ce0te vaporii de Onalt9 presiune de agent refrigerant condens8ndu-i On faz9 lichid9. Supapa de expansiune >de destindere termostatica@ %upapa de e$pansiune, cu ap9r9toarea sa, e plasat9 On 7eava de intrare la evaporator la cone$iunea cu linia de lichid. +rintr-o Ongustare a liniei de lichid refrigerant de Onalt9 presiune transform9 curgerea c9tre evaporator Ontr-o curgere de vapori de joas9 presiune. %upapa e$pansiune 0i orificiul s9u sunt protejate de Omb8csire cu ecrane filtrante at8t la intrare c8t 0i la ie0ire. &nsamblul supapei nu se repar9 On caz de defectare, se Onlocuie0te On Ontregime. C8nd motorul e oprit cu sistemul &CC lucr8nd, agentul refrigerant va curge din partea de presiune Onalt9 a supapei de e$pansiune c9tre partea de joas9 presiune p8n9 c8nd se vor egaliza presiunile. &ceasta se poate constata datorit9 unui sunet estompat al curgerii lichidului >h8r08it@ pentru circa 3* p8n9 la L* secunde On condi7ii normale. Compresorul 2oate compresoarele sunt ac7ionate cu curea de c9tre arborele cotit al motorului printr-o fulie cuploare. =ulia compresorului se rote0te f9r9 a antrena arborele p8n9 c8nd e alimentat9 bobina cuplajului electromagnetic. C8nd se aplic9 tensiune pentru a activa bobina cuplajului, ansamblul de cuplare plac9 - butuc este tras Onapoi c9tre fulie. =or7a magnetic9 atrage placa cuplajului c9tre fulie realiz8nd un tot unitar care antreneaz9 arborele compre-sorului. &rborele compresorului odat9 ac7ionat se comprim9 vaporii de agent

refrigerator de la presiune joas9 la presiune 0i temperatur9 Onalte. 1dat9 cu agentul refrigerant e transportat 0i uleiul refrigerant care face ungerea compresorului. Acumulatorul >butelie deshidratanta@ Conectat la conducta de ie0ire din condensor, ansamblul acumulator etan0 ac7ioneaz9 ca un rezervor de vapori 0i ceva lichid refrigerant c8t 0i de ulei refrigerant ce vin de la evaporator. .a fundul acumulatorului se afl9 desicant care ac7ioneaz9 ca absorbant al umidit97ii care ar putea intra On sistem. .8ng9 conducta de ie0ire din acumulator, aflat9 la baza sa, e$ist9 un orificiu de curgere ce asigur9 returul uleiului c9tre compresor. Nu este necesar a se goli sistemul pentru a se Onlocui acumulatorul. &cumulatorul nu se repar9, se Onlocuie0te Ontregul ansamblu 4ezervorul filtru usc9tor are astfel un rol triplu On instala7ia de aer condi7ionat! - filtreaz9 fluidul refrigerant din instala7ie< - re7ine umiditatea con7inut9 On instala7ie< - constituie un rezervor tampon de fluid refrigerant Senzorul de presiune (presostat instalat la ie0irea condensorului asigur9 protec7ia circuitului de refrigerent >la logan@! - Ontrerupere joas9 presiune! 2 bari, - Ontrerupere Onalt9 presiune! 2' bari. #l informeaz9 calculatorul de injec7ie motor despre presiunea circuitului de refrigerent. Calculatorul de injec7ie motor comand9 ventilatorul de r9cire motor On func7ie de presiunea Onalt9 a circuitului de refrigerent 0i de viteza vehiculului. Radiatorul de !nc"lzire >din habitaclu@ 4adiatorul de Onc9lzire Onc9lze0te aerul de climatizare Onainte de a intra On vehicul. .ichidul de r9cire a motorului circul9 prin radiator pentru a Onc9lzi aerul admis din e$terior ce trece prin aripioarele sale. &cest radiator e mereu opera7ional 0i poate fi folosit pentru a ridica temperatura aerului On modul &CC sau On modurile Onc9lzire sau ventila7ie. Consuma#ile %istemul de condi7ionare a aerului utilizeaz9 ca agent refrigerator G=C133a>4-133a@ 0i ulei refrigerator poliachilenglicol >+&-@ care nu sunt compatibile cu agentul refrigerator C=C-12>4-12@ 0i cu uleiul mineral Operatii de intretinere! Sn fiecare an, este recomandat! - s9 cTur97a7i 0i s9 sufla7i condensorul 0i radiatorul de r9cire al motorului, - s9 v9 asigura7i c9 evacuarea apei de condensare a dispozitivului de suflare aer rece nu este obturat9.

+entru verificarea periodic9 a Onc9rc9rii fluidului refrigerent consulta7i carnetul de Ontre7inere. 2ratamentul antibacterian al sistemului se realizeaza cu agent de cTurat97are bacterian &C - %e pulverizeaza tot spraU-ul cu agent de cTurat97are, dotat cu un prelungitor prin conducta filtrului habitaclului. #ste strict interzis s9 se pulverizeze agentul de cTurat97are On intrarea de aer, pentru a evita deteriorarea -HF-ului. - se lasa s9 ac7ioneze 1( min. - se porneste ventilatorul foarte Oncet >treapta 1@ timp de ( min. -olire si umnplere cu ulei motor si cutie >in spaniola, asta e...@ 1 - buson de golire 2 - buson de umplere

+ostez si aici 6conspectul6 despre bord si calculatorul de bord, ca sa fie toate la un loc...

,. #crane de afisare calculator de bord - Carburant consumat >"e la ultima resetare@. Capacitate ma$ima! AAA . - Consum mediu >in lC1** Vm de la ultima resetare@. Nu este afisat decat dupa ce s-au parcurs 3** m. 2ine cont de distanta parcursa si de carburantulconsumat de la ultima resetare. - Consum instantaneu >in lC1** Vm@. Nu este afisat decat atunci cand viteza vehiculului depaseste 2( VmCh. &ceasta valoare nu poate depasi 2A,A lC1** Vm. ,n absenta impulsului debit timp de 1 s si daca viteza este mai mare de 2( VmCh, afisajul este * lC1**. - &utonomie previzibila cu carburant ramas #a nu este afisata decat dupa ce s-au parcurs 3** m. #ste vorba de autonomia potentiala obtinuta tinand cont de distanta parcursa, de cantitatea de carburant ramasa in rezervor si de carburantul consumat. Capacitate ma$ima! AAAA Vm - "istanta parcursa >"e la ultima resetare@. "istanta ma$ima! AAAA Vm - Fiteza medie >"e la ultima resetare@. #a nu este afisata decWt dupa ce s-au parcurs 3** m. #a este obtinuta impartind distanta parcursa la timpul scurs de la ultima resetare. Eaza de timp este interna calculatorului de bord. ,,. "etectare pene Calculatorul de bord a fost studiat pentru a detecta anomaliile care pot afecta indicatiile date de afisaj sau de indicatori. "aca indicatiile! - carburant consumat, - autonomie carburant, - consum mediu, - consum instantaneu, %unt inlocuite cu afisajul liniutelor clipitoare, aceasta indica un defect al informatiei debit pe o distanta mai mare de 1L Vm consecutivi. "aca numai indicatia de autonomie carburant este inlocuita cu liniute clipitoare si daca martorul luminos pentru alerta nivel minim de carburant se aprinde, aceasta indica un defect al informatiei joja timp de mai mult de 1** s consecutive. "aca defectul dispare, martorul luminos pentru alerta nivel minim de

carburant se stinge si segmentele indicatorului de carburant urca >e$ceptWnd cazul in care nivelul de carburant este la minim@. in plus fata de semnalarea unui defect prin clipirea afisajului sau disfunctionarea segmentelor receptorului, calculatorul de bord pastreaza pana in memorie nevolatilizata. ,,,. Calculatorul de bord prezinta un program de test >secventa diagnosticare@! - a diferitelor segmente ale afisajului, - a senzorilor utilizati >joja carburant, informatie debit@. %ecventa diagnosticare +entru a avea acces la secventa diagnosticare, mentineti apasata tasta de resetare si puneti contactul fara sa porniti motorul. in timpul intregului mod diagnosticare, acul indicatorului de viteza baleiaza cadranul sau pentru vitezele 1*, (*, A*, 13*, 1'* VmCh. in acelasi fel si in acelasi timp, acul indicatorului de turatie motor baleiaza cadranul sau pentru turatiile de 1***, 2***, 3***, 3***, (***, L***, '*** rotCmin. &ceste doua baleieri se efectueaza periodic prin salt in fiecare secunda in sens crescator, apoi in sens descrescator. Fersiunea program apare 2estul afisaj cu cristale lichide apare 2oate segmentele afisajului cu cristale lichide trebuie sa fie aprinse. +entru a trece la urmatorul test, apasati pe tasta resetare. 2estul cantitate de carburant ramas in rezervor apare. Faloarea afisata trebuie sa corespunda cantitatii de carburant ramas in rezervor in litri. +entru a trece la urmatorul test, apasati pe tasta resetare. 2estul debit de carburant in litriCora apare >motor pornit@ Faloarea trebuie sa fie afisata cu motorul pornit. +entru a trece la urmatorul test, apasati pe tasta resetare ,F. Fizualizare pene memorate a - +ana joja carburant "aca o pana a jojei de carburant apare doua mesaje se pot inscrie dupa 1** s! - DD /o NN pentru un circuit deschis al jojei de carburant, - DD /c NN pentru un scurtcircuit al jojei de carburant. b - +ana debit de carburant - "aca e$ista o pana de debit de carburant mesajul DD d NN se poate inscrie. - DD to NN pentru un circuit deschis al sondei de temperatura apa. - DD tc NN pentru un scurtcircuit la masa al sondei de temperatura apa.

4einitializare si iesire din secventa diagnosticare +entru a iesi din secventa diagnosticare, apasati pe tasta resetare. &ceasta are ca efect sa stearga toate penele memorate si sa readuca la zero secventele calculatorului de bord. +entru a iesi din secventa diagnosticare fara sa stergeti penele din memorie, intrerupeti pur si simplu contactul.

"etector nivel de carburant! +4,NC,+, "# = NC2,1N&4# &fisarea D consum instantaneu N pe pagina de asistenta la conducere este data trimisa de calculatorul de injectie >fara modificare a tabloului de bord@. &fisarea D nivel de carburant N, pe pagina de asistenta la conducere si aprinderea martorului luminos D alerta carburant N depind de! - rezistenta jojei aplatizate, - rezistenta memorata. &fisarea D autonomie N depinde de! - rezistenta jojei aplatizate, - informatia carburant consumat de injectie 4ezistenta joja! Faloare masurata de 2&E.1 . "# E14" ! - 4ezervor plin 33 X 1* 1hmi, (* litri in rezervor - 4ezervor pe jumatate >( pavele@ 1LL 1hmi, 2' litri in rezervor - 4ezervor gol, 313 X 1* 1hmi, * litri in rezervor. +s! nota personala! in bord intra doua fire 1. semnal joja si 2. semnal consum carburant. +rimul e clar de unde vine. cel de-al doilea vine direct de pe pinul 11 al calculatorului de injectie...

Iour search resultts are! - 11*VmCh - 3231rpm - 12*VmCh - 3(3(rpm - 13*VmCh - 383*rpm - 13*VmCh - 3123rpm - 1(*VmCh - 331Arpm Eecuri .ogan! =ata! =ar P Eec dublu filament G3 anti +ozitie fata P )() %emnalizare fata P +I21) +roiectoare ceata fata P G11 YY .F.

%pate! - +ozitie spateBstop P Eec dublu filament +21C() - %emnalizare spate P +21) - Hers inapoi P +21)

- Ceata spate P +21) - & treia lampa de stop P +21) &ltele! %emnalizare laterala P )I() >sau )()@ plafoniera P )() numar inmatriculare P )() lampa portbagaj P C() torpedou P C() YY

YY numai la variantele .aureate si &mbition 4ezervor lichid spalare parbriz ! 3.( litrii 4apoartele cutiei schimbate fata de benzina, la cutia de diesel! tr. 1 - 3,3L3 tr. 2 - 1,8L3 tr. 3 - 1,321 tr. 3 - *,ALL tr. ( - *,'38 .a tr. tr. tr. tr. tr. benzina 1 - 3,'2' 2 - 2,*3'L 3 - 1,3A2A 3 - 1,*2A3 ( - *,'A3A

.iniute la temperatura apa aprinse si semnificatia lor! - nici o liniuta - temperatura D 3*:C - 2 linute - temperatura intre 3*:C si 8*:C - 3 liniute >plaja optima de temperatura de functionare a motorului@ - intre 8*:C si 1*(:C - L linute temperatura ridicata - de alerta - intre 1*(:C si 11(:C - A liniute - temperatura de alarma - N 11(:C Cand temperatura este mai mare de 11(:C se aprinde si martorul de alerta temperatura apa lei hidraulic pentru directia asistata! - .a logan e mentionat de fabricant EL$ RENA%LT&ATIC D' Z 1 litru - .a solenza e mentionat %lei DACIA din clasa DE(TRON II D Z 1 litru Coduri placute )rana >multumiri lui Klaus pentru informatii@ cod "aciaCCod 4enault placute pentru discuri cu diametrul de 238 mm!

*++,-./*,0 1 //,,,2++/, placute pentru discuri cu diametrul de 2(A mm >.oganurile cu &E% probabil@ *++,-./0,, 1 //+,'+3'*+returi set placute de frana pentru discuri de 238 la 1( iulie 2**L! -2,( mil lei la service "&C,& - 1,' mil lei la service-uri 4enault K'/ '1* "&CC& E1%CG ! *12331(*13 ,++ A K'H '1* "&CC& "&Pdirectie asistata< C&Paer cond< K'/P1.3< K'HP1.L Conectori ta#lou de #ord Lo4an CONECTOR (cu '. pini Gri 5in1Denumire 1 Neutilizat 2 Neutilizat 3 Hartor luminos inhibare airbag pasager 3 Neutilizat ( Neutilizat L Neutilizat ' Neutilizat 8 Neutilizat A Neutilizat 1* Neutilizat 11 Neutilizat 12 Hartor luminos u09 deschis9 13 Has9 >f9r9 &E%@CHartor luminos defect repartitor electronic de fr8nare >cu &E%@ 13 Neutilizat 1( Neutilizat 1L Has9 >f9r9 &E%@CHartor luminos defect &E% >cu &E%@ 1' Neutilizat 18 Neutilizat 1A %emnal info consum carburant 2* Neutilizat 21 Neutilizat 22 Neutilizat

23 Neutilizat 23 Neutilizat CONECTOR (cu '. pini Ne4ru 5in1Denumire 1 Comand9 martor luminos antidemaraj 2 Hartor luminos temperatur9 ap9 3 Neutilizat 3 Hartor luminos defect depoluare ( Hartor luminos lumini de cea79 spate L Hartor luminos lumini de cea79 fa79 ' Has9 8 %emnal - joj9 carburant A &limentare B baterie 1* &limentare dup9 contact 11 &limentare B lumini de pozi7ie 12 %emnal B temperatur9 ap9 13 Hartor luminos Onc9rcare baterie 13 Hartor luminos presiune ulei 1( Hartor luminos semnalizator de direc7ie 1L Hartor luminos fr8n9 de m8n9 Bnivel de lichid 1' Hartor luminos lunet9 spate cu dezghe7are 18 Hartor luminos lumini de drum 1A Hartor luminos lumini de Ont8lnire 2* Hartor luminos defect airbag 21 %emnal turometru 22 %emnal vitez9 vehicul 23 Comand9 derulare >Calculator de bord@ 23 %emnal B nivel de carburant Bujii recomandate de producator, si ecartamentul intre electrozi:
Tip motor Marca bujie Tip bujie Ecartament

K7J K7M K4M ",-M./01 EYQUEM

EYQUEM

!"#$%&'E

(,) * (,+ mm

"$7Y"% !1#$%&

(,)# * (,(# mm

12K

BK 3E4&5+(

+ * (,+ mm

FILTRU AER HABITACLU MANN CU 2945 DACIA RENAULT Pret cu TVA: 42 RON
Garant e: nespecificat luni Deta! Pr"#u$: naltime [mm] = 30 mm Lungime [mm] = 230 mm Latime [mm] = 160 mm De$cr ere: Filtru cabina, Made in erman!

%&ec ' cat te(n ce:


Echivalent Coduri RENAULT Producator/Model DACIA LOGAN 7 7(( 4'4 ()$ Serie An "#/CP C$C Cod $otor a!ricatie &'/&( ) &'/&( ) &//&0 ) &'/&- ) &*/&0 ) &//&2 ) &//&2 ) &//&2 ) &//&2 ) &./&+ ) &(/&0 ) &./&+ ) ##97# 349$7 779+(# 4$93# #(93$ ##97# 349$7 779+(# #(93$ 4493( ##97# 7(9)# *+'& K7J 7+( *-'. K7M 7+( *-'. *(0* *(0* *+'& *-'. *-'. *(0* **(' **(' *-'. K4M 3)( K)K 7)( K)K 7)' K7J 7+( K7M 7+( K)K 7)' :4! 7+' K4M 7#' Ti% li$u,ina li$u,ina li$u,ina li$u,ina li$u,ina co$!i co$!i co$!i co$!i $icro!u8 $icro!u8 $icro!u8

+64 7%40-, %40", %40E, %4028 +63 7%40B, %40:, %40!, DACIA LOGAN %40,8 DACIA LOGAN +63 +3; 7%4(M8 DACIA LOGAN +6# d"i 7%4(J8 DACIA LOGAN +6# d"i 7%4(K8 DACIA LOGAN MC1 +64 DACIA LOGAN MC1 +63 DACIA LOGAN MC1 +63 +3; DACIA LOGAN MC1 +6# d"i NISSAN 3U4ISTAR 56207 +6' NISSAN 3U4ISTAR 56207 +6' +3; NISSAN 3U4ISTAR 56207 +63 +3;

NISSAN 3U4ISTAR 56207 NISSAN 3U4ISTAR 56207 NISSAN 3U4ISTAR 56207 NISSAN 3U4ISTAR 56207 NISSAN 3U4ISTAR 56207 NISSAN 3U4ISTAR 56207 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II 544&/*//9: C4&/*//97 RENAULT CLIO II caro8erie 5S4&/*//97 RENAULT CLIO II caro8erie 5S4&/*//97

+6# d"i +6# d"i +6# d"i +6# d"i 7( +6# d"i +6# d"i $# + +6' 7B9"B(!, B9"B(-, B9"B+(, B9"B+K, B9"B':, B9"B',8 +6' +6' +6' +3; 7B9"B(#8 +64 7B9"B("8 +64 +3; 7B9"B(%8 +64 +3; 7B9"B(.8 +63 7B9"B(:8 +63 +3; 7"B(T, "B(,8 '6( +3; 4port 7"B(M8 '6( +3; 4port 7"B(M8 '6( +3; 4port 7"B(M8 '6( +3; 4port <6( ;3 4port 7"B+-8 <6( ;3 4port 7"B+,, "B'48 +6# d"i 7B9"B(78 +6# : +6# d"i +6# d"i 7B9"B($8 +6# d"i +6) : 7B9"B(E8 +6) : +6) dTi 7B9"B(U8 +6+ 74B(-8 +6'

&./&+ ) &./&- ) &./&+ ) &(/&0 ) &./&+ ) &(/&0 ) &//&& ) &-/&* &'/'. ) &+/'' ) &-/&* &0/&* ) *&/&+ &0/&* ) &'/'. ) &-/&*&/'' ) &./&& &./&& ) &'/'. ) &-/&&'/'. ) &//&& ) &//&& ) &//&& ) &*/&( ) **/&& ) *//&/ *//&/ ) &0/&* ) &./&( ) &0/&* ) *&/&+ &0/&* ) &*/&( ) &'/'. ) &-/&&//&& ) &-/&* &//&& ) &-/&&'/'. ) &+/'' ) *&/&+

4'9#7 4#93+ 4$93# #(93$ 3(9$' 3'9$# 4(9#4 4<9#$ 4493( ##97# ##97# ##97# 7(9)# 7'9)$ 339)(

*(0* *(0* *(0* K)K 7(4 *(0* *(0* K)K 7'' *(0* ''. **(' **(' **(' **(' :4! 7+', :4! 7+4 *+'& E7J 7$( *+'& K4J 7+', K4J 7+< *+'& K4J 7((, K4J 7+', K4J 7+< :7! 7+(, :7! 7'(, :7! 7'3

$icro!u8 $icro!u8 $icro!u8 $icro!u8 $icro!u8 $icro!u8 hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" caro8erie caro8erie

*-'. K7M 744, K7M 74#

7)9+(7 *-'. K4M 7($, K4M 74$ +'49+3) *''. !4 7<( +'49+3) *''. !4 7<( +'49+3) *''. !4 7<( +<'9+7) *''. !4 7<$ +339''3 /'(0 %7= 73( +$79'#4 /'(0 %7= 73' 4$93# #(93$ #)9$( 3(9$' *(0* K)K 7((, K)K 7(4 *(0* *(0* *(0* K)K 7('

749+(( *(0* K)K 7+' 47934 4$93# #)9$( 4<9#$ 4493( *.2& !$Q 3<(, !$Q 33' *.2& !$Q 3<' *.2& !)Q 7$( **(' :7! 7'(, :7! 7'' **('

RENAULT CLIO II caro8erie 5S4&/*//97 RENAULT CLIO II caro8erie 5S4&/*//97 RENAULT CLIO II caro8erie 5S4&/*//97 RENAULT CLIO II caro8erie 5S4&/*//97 RENAULT CLIO II caro8erie 5S4&/*//97 RENAULT 3ANGOO 53C&/*97 RENAULT 3ANGOO 53C&/*97 RENAULT 3ANGOO 53C&/*97 RENAULT 3ANGOO 53C&/*97 RENAULT 3ANGOO 53C&/*97 RENAULT 3ANGOO 53C&/*97 RENAULT 3ANGOO 53C&/*97 RENAULT 3ANGOO 53C&/*97 RENAULT 3ANGOO 53C&/*97 RENAULT 3ANGOO 53C&/*97 RENAULT 3ANGOO 53C&/*97 RENAULT 3ANGOO 53C&/*97 RENAULT 3ANGOO 53C&/*97 RENAULT 3ANGOO 53C&/*97 RENAULT 3ANGOO 53C&/*97 RENAULT 3ANGOO 53C&/*97 RENAULT 3ANGOO E;%re88 5<C&/*97 RENAULT 3ANGOO E;%re88 5<C&/*97 RENAULT 3ANGOO E;%re88 5<C&/*97 RENAULT 3ANGOO E;%re88 5<C&/*97 RENAULT 3ANGOO E;%re88 5<C&/*97 RENAULT 3ANGOO E;%re88 5<C&/*97 RENAULT 3ANGOO E;%re88 5<C&/*97 RENAULT 3ANGOO E;%re88 5<C&/*97

+6# d"i +6# d"i +6) : 74B(E8 +6) : +6) :Ti +6' 7K"(-, K"(K, K"(!, K"(+8

&0/&* ) **/&+ ) &'/'. ) &//&& ) &-/&* &//&& ) &-/&* &./'2 )

4$93# 3(9$' 47934 4$93# #)9$( 4<9#$ ##97# ##97# 7(9)# 7(9)# 4'9#7 4$93# #(93$ 3(9$' 3'9$4 4(9#4 47934 47934 #)9$( #)9$( 3'9$4 4<9#$ 4493( ##97# ##97# 7(9)# 7(9)# 4'9#7 4$93#

*(0* K)K 7((, K)K 7(4 *(0* *.2& !$Q 3<( *.2& *.2&

caro8erie caro8erie caro8erie caro8erie caro8erie

+6' +3; 7K"(<, K"(#, K"(3, &0/&* ) K"(T, K"(>8 +64 7K"(", K"(,, K"(B, &./'2 ) K"(M8 +63 +3; +63 +3; 4?4 7K"(., K"(4, K"(%8 +6# d"i +6# d"i 7K"(78 +6# d"i +6# d"i 7K"($, K"()8 +6# d"i : ## +6) 7K"(:8 &0/&* ) *&/&* ) &2/&+ ) *//&* ) &0/&- ) &2/&/ ) &0/&- ) &./'2 )

:7! 7+(, :7! 7'(, :7! **(' 7'', :7! 7'3, :7! 744, $icro!u8 :7! 743 :4! 7+', :4! 7+4, :4! **(' $icro!u8 7+3 E7J 3<4, E7J 3<#, E7J 7$(, *+'& $icro!u8 K7J 7((, K7J 7(+ K4M 7#(, K4M 7#', K4M *-'. $icro!u8 7#< K4M 7#(, K4M 7#', K4M *-'. $icro!u8 7#< *(0* *(0* K)K 7((, K)K 7(4 *(0* K)K 7+4 *(0* K)K 7(', K)K 7+( *(0* K)K 7+$ *.2& !$Q 33' *.2& !$Q 3<(, !$Q 3<' *.2& !$Q 3<(, !$Q 3<' *.2& !)Q 7$( *.2& !)Q 7$', !)Q 7)( *.2& !)Q 7)( :7! 7+(, :7! 7'(, :7! **(' 7'', :7! 7'3, :7! 744, :7! 743 **(' **(' :4! 7+', :4! 7+4 *+'& $icro!u8 $icro!u8 $icro!u8 $icro!u8 $icro!u8 $icro!u8 $icro!u8 $icro!u8 $icro!u8 $icro!u8 $icro!u8 caro8erie caro8erie caro8erie

: 3# +6) 7K"(E, K"(', K"(J, &./'2 ) K"(18 : 3# 7K"(E, K"(', K"(J, &./'2 ) K"(18 +6) dTi 7K"(U8 +6) d"i 4?4 7K"(;8 +6) d"i 4?4 +6' 7!"(+, !"(-, !"(!8 +6' +6' +3; 7!"(#8 +64 7!"(", !"(B, !"(,, !"(M8 +63 +3; +63 +3; 4?4 7!"(%, !"(., !"(48 +6# d"i +6# d"i 7!"(78 &//&& ) *&/&* ) *&/&+ ) &./'2 ) &2/'. ) &2/&* *&/&* ) &./'2 ) *&/&* ) *&/&* ) *//&/ ) *//&* )

E7J 3<4, E7J 3<#, E7J 7$(, caro8erie K7J 7(+ caro8erie K4M 7#(, K4M 7#', K4M caro8erie 7#< caro8erie caro8erie

*-'. K4M 7#' *-'. *(0* *(0* K)K 7((

RENAULT 3ANGOO E;%re88 5<C&/*97 RENAULT 3ANGOO E;%re88 5<C&/*97 RENAULT 3ANGOO E;%re88 5<C&/*97 RENAULT 3ANGOO E;%re88 5<C&/*97 RENAULT 3ANGOO E;%re88 5<C&/*97 RENAULT 3ANGOO E;%re88 5<C&/*97 RENAULT 3ANGOO E;%re88 5<C&/*97 RENAULT 3ANGOO E;%re88 5<C&/*97 RENAULT 3ANGOO E;%re88 5<C&/*97 RENAULT 3ANGOO E;%re88 5<C&/*97 RENAULT MEGANE Ca!riolet 5EA&/*97 RENAULT MEGANE Ca!riolet 5EA&/*97 RENAULT MEGANE Ca!riolet 5EA&/*97 RENAULT MEGANE Ca!riolet 5EA&/*97 RENAULT MEGANE Ca!riolet 5EA&/*97 RENAULT MEGANE Ca!riolet 5EA&/*97 RENAULT MEGANE Ca!riolet 5EA&/*97 RENAULT MEGANE Ca!riolet 5EA&/*97 RENAULT MEGANE Cla88ic 5LA&/*97 RENAULT MEGANE Cla88ic 5LA&/*97 RENAULT MEGANE Cla88ic 5LA&/*97 RENAULT MEGANE Cla88ic 5LA&/*97 RENAULT MEGANE Cla88ic 5LA&/*97 RENAULT MEGANE Cla88ic 5LA&/*97 RENAULT MEGANE Cla88ic 5LA&/*97 RENAULT MEGANE Cla88ic 5LA&/*97 RENAULT MEGANE Cla88ic 5LA&/*97 RENAULT MEGANE Cla88ic 5LA&/*97 RENAULT MEGANE Cla88ic 5LA&/*97 RENAULT MEGANE Cla88ic 5LA&/*97

+6# d"i +6# d"i 7!"($, !"()8 +6# d"i : ## +6) 7!"(:8

&0/&- ) &(/&+ ) &0/&- ) &./'2 )

#(93$ 3(9$' 3'9$4 4(9#4 47934 4$93# #)9$( #)9$( 3'9$4 3'9$4 7(9)# 339)(

*(0* K)K 7+4 *(0* K)K 7(', K)K 7+( *(0* K)K 7+$ *.2& !$Q 33' *.2& !$Q 3<(, !$Q 3<' *.2& *.2& !)Q 7$(, !)Q 7$' *.2& !)Q 7$', !)Q 7)( *.2& !)Q 7)( *.2& !)Q 7)( *+'& K4J 7+4, K4J 7#( *-'. K7M 7(', K7M 7(<

caro8erie caro8erie caro8erie caro8erie caro8erie caro8erie caro8erie caro8erie caro8erie caro8erie Ca!riolet Ca!riolet

: 3# +6) 7!"(E, !"(', !"(J, &./'2 ) !"(18 &'/'' ) +6) : &0/&+ +6) dTi 7!"(U8 +6) d"i 4?4 7!"(;8 +6) d"i +6) d"i 4?4 +64 +3; 7E-(:, E-+,, E-(>, E-+(8 +63 e 7E-(!8 &//&& ) *&/&* ) &2/&+ ) &2/&+ ) &+/'' ) *&/'0 ) &+/''

+63 +3; 7E-(B, E-(4, E-++8 &+/'' ) '6( 7E-(28 '6( i 7E-(28 '6( +3; '6( +3; /:E 7E-(<, E-(., E-+48 '6( +3; 7E-(,8 +64 7%-(E, %-(;8 +64 +3; 7%-(:, %-+,, l-(>, %-+(8 +63 i 7%-(%8 +63 e 7%-(!, %-(48 &(/'2 ) &+/'' ) &*/&/ ) **/'' ) *&/'0 ) **/'' &'/'0 ) &+/'' ) &'/'0 ) &+/'' &'/'0 ) &+/''

7)9+(7 *-'.

K4M 7((, K4M 7(+, K4M Ca!riolet 7($ Ca!riolet Ca!riolet Ca!riolet Ca!riolet Ca!riolet li$u,ina li$u,ina li$u,ina

$49++4 *''. !< 7#( $(9+() *''. !< 7)+, !< 7)3 +('9+<) *''. !4 77( +(<9+4( *''. !# 74( +($9+47 *''. !7 7+(, !7 7+4 ##97# 7(9)# ##97# 339)( *+'& E7J 3'3, E7J 734 *+'& K4J 7+4, K4J 7#( *-'. K7M 7'( *-'.

+63 +3; 7%a(4, %-++, %-(B, &+/'' ) %-+", %-+J8 +6$ +3; 7%-(3, %-+', %-+-, &*/&* ) %-+M, %-+ 8 '6( i '6( i 7%-(7, %-(28 +6) : 7%-(-, %-(U8 +6) dTi 7%-+U8 +6) dT 7%-(K, %-(Y8 +6) T:/ &+/'' ) &'/'0 ) &'/'0 ) &//&* ) &'/'0 ) &'/'0 )

K7M 7(', K7M 7(<, K7M li$u,ina 7)( K4M 7((, K4M 7(+, K4M 7)9+(7 *-'. li$u,ina 7($ $#9++# *2.+ !4. 7'(, !4. 7'' $(9+() *''. !< 7#' $49++4 *''. !< 7#(, !< 7#+ 47934 #)9$( 339)( 3)9)4 *.2& !$Q 3'(, !$Q 3'4 *.2& !)Q 744 *.2& !$Q 7$4, !$Q 7$3 *.2& !$Q 7$4 li$u,ina li$u,ina li$u,ina li$u,ina li$u,ina li$u,ina li$u,ina

RENAULT MEGANE Cla88ic 5LA&/*97 RENAULT MEGANE Cla88ic 5LA&/*97 RENAULT MEGANE Coach 5DA&/*97 RENAULT MEGANE Coach 5DA&/*97 RENAULT MEGANE Coach 5DA&/*97 RENAULT MEGANE Coach 5DA&/*97 RENAULT MEGANE Coach 5DA&/*97 RENAULT MEGANE Coach 5DA&/*97 RENAULT MEGANE Coach 5DA&/*97 RENAULT MEGANE Coach 5DA&/*97 RENAULT MEGANE Coach 5DA&/*97 RENAULT MEGANE Coach 5DA&/*97 RENAULT MEGANE Coach 5DA&/*97 RENAULT MEGANE Grandtour 53A&/*97 RENAULT MEGANE Grandtour 53A&/*97 RENAULT MEGANE Grandtour 53A&/*97 RENAULT MEGANE Grandtour 53A&/*97 RENAULT MEGANE Grandtour 53A&/*97 RENAULT MEGANE Grandtour 53A&/*97 RENAULT MEGANE Grandtour 53A&/*97 RENAULT MEGANE Grandtour 53A&/*97 RENAULT MEGANE Grandtour 53A&/*97 RENAULT MEGANE I 54A&/*97 RENAULT MEGANE I 54A&/*97 RENAULT MEGANE I 54A&/*97 RENAULT MEGANE I 54A&/*97 RENAULT MEGANE I 54A&/*97 RENAULT MEGANE I 54A&/*97 RENAULT MEGANE I 54A&/*97 RENAULT MEGANE I 54A&/*97

+6) dTi 7%-($, %-(18 +6) d"i 7%-(#, %-+!8 +64 +3; 7:-(:, :-+,, :-(>, :-+(8 +63 e 7:-(!8 +63 +3; 7:-(B, :-(4, :-++8 '6( i '6( i 7:-(28 '6( +3; '6( +3; /:E 7:-(<, :-(., :-+48 '6( +3; 7:-(,8 +6) dTi 7:-(18 +6) d"i 7:-(#, :-+!8 +6) :"i +64 e 7K-(;8 +64 +3; 7K-(:, K-+,, K-(>, K-+(8 +63 e 7K-(!8 +63 +3; 7K-(B, K-(4, K-++8 +6$ +3; 7K-(4, K-+', K-+-, K-+M, K-+ 8 +6) : 7K-(J, K-( 8 +6) dTi 7K-+U8 +6) dTi 7K-(18 +6) d"i 7K-(#, K-+!8 +64 Eco 7B-(T8 +64 e 7B-(E, B-(;8 +64 +3; 7B-(:, B-+,, B-(>, B-+(8 +63 i 7B-(%8 +63 +63 e 7B-(!, B-(48

&+/'2 ) &//&* &//&* ) &+/'' ) &+/'0 ) &+/'' &+/'' ) &+/'' ) &+/'0 ) &*/&/ ) **/'' ) &+/'0 ) **/'' &+/'2 ) &//&* &//&* ) &+/'' ) &'/&& &+/'' ) &+/'' ) &+/'' ) &+/'' ) &*/&* ) &(/'' ) &//&* ) &+/'' ) &//&* &//&* ) &*/'0 ) &+/'' &*/'0 ) &+/'' ) &*/'0 ) &+/'' &//&& ) &'/&& &*/'0 ) &+/''

7'9)$

*.2&

!)Q 7<(, !)Q 7<+, !)Q 7<4, !)Q 7<3

li$u,ina li$u,ina cu%e cu%e

7#9+(' *.2& !)Q 7<', !)Q 7<< 7(9)# 339)( *+'& K4J 7+4, K4J 7#( *-'. K7M 7(', K7M 7(<

7)9+(7 *-'. $(9+() *''.

K4M 7((, K4M 7(+, K4M cu%e 7($ cu%e cu%e cu%e cu%e cu%e cu%e cu%e cu%e co$!i co$!i co$!i

$49++4 *''. !< 7#(, !< 7#+ +('9+<) *''. +(<9+4( *''. !# 74( +($9+47 *''. !7 7+(, !7 7+4 7'9)$ *.2& !)Q 7<+, !)Q 7<4, !)Q 7<3

7#9+(' *.2& !)Q 7<', !)Q 7<< 779+(# *.2& !)Q 7<' ##97# 7(9)# 339)( *+'& E7J 3'3 *+'& K4J 7+4, K4J 7#( *-'. K7M 7(', K7M 7(<

7)9+(7 *-'.

K4M 7((, K4M 7(+, K4M co$!i 7(4, K4M 7($ co$!i co$!i co$!i co$!i co$!i hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac"

$#9++# *2.+ !4. 7'(, !4. 7'' 47934 #)9$( 7'9)$ *.2& !$Q 3'', !$Q 7)( *.2& !)Q 744 *.2& !)Q 7<+, !)Q 7<3

7#9+(' *.2& !)Q 7<', !)Q 7<< #'97+ ##97# 7(9)# ##97# 349$7 339)( *+'& E7J 3'4 *+'& E7J 3'3, E7J 734 *+'& K4J 7+4, K4J 7#( *-'. K7M 7'( *-'. K7M 7(4 *-'.

+63 +3; 7B-++, B-(4, B-(B, &+/'' ) B-+J8 +6$ +3; 7B-(3, B-+', B-+-, &*/&* ) B-+M, B-+ 8

K7M 7(', K7M 7(<, K7M hatch!ac" 7)( K4M 7((, K4M 7(+, K4M 7)9+(7 *-'. hatch!ac" 7(4, K4M 7($ $#9++# *2.+ !4. 7'(, !4. 7'' hatch!ac"

RENAULT MEGANE I '6( i 54A&/*97 RENAULT MEGANE I '6( i 7B-(28 54A&/*97 RENAULT MEGANE I '6( +3; 7B-(,8 54A&/*97 RENAULT MEGANE I +6) : Eco 7B94-(U, B-(-8 54A&/*97 RENAULT MEGANE I +6) dTi 7B-+U8 54A&/*97 RENAULT MEGANE I +6) dT 7B94-(K, B94-(Y8 54A&/*97 RENAULT MEGANE I +6) T:/ 54A&/*97 RENAULT MEGANE I +6) : 54A&/*97 RENAULT MEGANE I +6) dTi 7B-($, B-(18 54A&/*97 RENAULT MEGANE I +6) d"i 7B-(#, B-+!8 54A&/*97 RENAULT MEGANE I +6) :"i 54A&/*97 RENAULT S=M4OL +6' +3; 5L4&/*//97 RENAULT S=M4OL +64 5L4&/*//97 RENAULT S=M4OL +64 +3; 5L4&/*//97 RENAULT S=M4OL +6# d"i 5L4&/*//97 RENAULT S=M4OL +6# d"i 5L4&/*//97 RENAULT S=M4OL +6# d"i 5L4&/*//97 RENAULT S=M4OL +6) : 5L4&/*//97 1# GOL< I1 1ariant 5*>-7 +63 !4/

&+/'' ) &*/'0 ) &2/'0 ) &*/'0 ) &//&* ) &*/'0 ) &'/'0 ) *&/'0 ) &//'' &+/'2 ) &//&* &//&* ) &+/'' ) &2/&+ &(/&/ ) &./&& ) &./&& ) &0/&- ) &(/&/ ) &//&+ ) &//'. ) &-/&* &*/&/ )

$(9+() *''. $49++4 *''. !< 7#(, !< 7#+ +($9+47 *''. !7 7+(, !7 7+4 47934 #)9$( 339)( 3)9)4 3)9)4 7'9)$ *.2& !$Q 3'(, !$Q 3'4 *.2& !)Q 744 *.2& !$Q 7$4, !$Q 7$3 *.2& !$Q 7$4 *.2& !$Q 7$4 *.2& !)Q 7<(, !)Q 7<+, !)Q 7<4, !)Q 7<3

hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" hatch!ac" li$u,ina li$u,ina li$u,ina li$u,ina li$u,ina li$u,ina li$u,ina co$!i

7#9+(' *.2& !)Q 7<', !)Q 7<< 779+(# *.2& !)Q 7<' ##97# ##97# 7'9)$ 47934 4$93# #(93$ 4$93# **(' :4! 7+' *+'& K7J 7(( *+'& K4J 7+' *(0* K)K 74( *(0* K)K 7(( *(0* *.2&

$+9++( *-'. B-: