Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN DE PARTENERIAT CU PRINII

INIIATOR:SPTARU MARINELA GRUPA:Mic GRDINIA:Program normal Voinicel DURATA:an!l "colar #$%%&#$%#

MISIUNEA: 'Nece(i)a)ea men*inerii !ni)*ii +e cerin*e ,n e+!ca*ia co-il!l!i. 'Nece(i)a)ea reali/rii !nei leg)!ri reale ,n)re gr+ini* "i 0amilie ca -ar)e& neri egali ,n -roce(!l +e e+!ca*ie. VI1IUNEA: 'De/2ol)area leg)!rilor gr+ini*&0amile3 'Im-licarea real a -rin*ilor ,n ac)i2i)*ile gr+ini*ei "i -ar)ici-area lor la ac)i2i)*i. O4IE5TIVE: %.6ormarea -rin*ilor ,n (-iri)!l i+eii +e -ar)eneri egali ,n e+!carea "i 0orma rea 2ii)orilor "colari3 #.5on2ingerea -rin*ilor +e a in2e()i ,n +e/2ol)area -er(onal a co-il!l!i3 7.Im-licarea -rin*ilor ,n a)ragerea +e re(!r(e ma)eriale (a! 0inanaciare nece(are +e(0"!rrii ac)!l!i e+!ca*ional3 8.5rearea !n!i me+i! e+!ca*ional 0a2ora9il:a)rg)or:()im!la)i2:-o/i)i2 nece(ar ,n2*rii (-on)ane a co-il!l!i3 ;.Ac<i/i*ionarea +e c)re -rin*i a !nor in0orma*ii "i c!no")in*e nece(are ,n e+!carea -ro-riilor co-ii. GRUP INT:Prin*ii -re"colarilor RESURSE UMANE: Prin*i:9!nici:co-ii:e+!ca)orea.

RESURSE MATERIALE: &Ma)eriale in0orma)i2e ,n +omeni!l e+!ca*iei: &Re2i()e +e (-eciali)a)e3 &P(i<ologia co-il!l!i3 &Re2i()a +e -a+agogie3 &5D&!ri . ORGANI1AREA A5TIVITILOR 5U PRINII
Nr. Crt.

Ac)i2i)*i -ro-!(e S ne c!noa")em ca -rin*i

5on*in!)!ri

Da)a

%.

#.

S ne c!noa")em co-iii

7. 8. ;. @. A. B.

5!m (e com-or) co-il!l no()r!= >m-re!n:la (er9are? 6amilia "i co-il!l Dre-)!rile co-il!l!i Gre"eli +e la cei mici:reac*ii +e la cei a+!l*i S0in)e Sr9)ori 5re")ine

C.

E! +e )oa)e&am ,n2*a)?

In0orma*ii -ri2in+ 0amilia:com-o nen*a 0amiliei:oc!-a*ii ale -rin*i Se-)em9rie #$%% lor:-ro9leme +e organi/are. Pro-!neri +in -ar)ea -rin*ilor. In0orma*ii +e(-re com-or)amen Oc)om9rie )!l co-il!l!i ,n gr+ini* "i #$%% aca(.Rela*ii ,n ca+r!l gr!-!l!i Re/!l)a)e ale e2al!rilor ini*iale. Ac)i2i)a)ea co-il!l!i /ilnic la Noiem9rie gr+ini*.Re/!l)a)e ale ac)i2i)*ii #$%% 5e gre"eli are co-il!l. Im-licarea -rin*ilor ,n -ar)ici-a rea ac)i2 la +e(0"!rarea (er9rii Decem9rie #$%% ,n reali/area co()!melor. 5on(ilierea -rin*ilor -ri2in+ Ian!arie rela*iile co-il!l!i c! -rin*ii "i #$%# ceilal*i meme9rii ai 0amiliei. In0ormarea -rin*ilor -ri2in+ 6e9r!arie Dre-)!rile co-il!l!i con0orm #$%# 5on2en*iei Na*i!nilor Uni)e. 5a/!ri concre)e +e a)i)!+ini:com Mar)ie -or)amen)e nega)i2e:gre"eli ale #$%# celor mici "i reac*ii ale -rin*ilor. Ac*i!ne com!n -rin*i&co-ii +e A-rilie c!noa")ere a (emni0ica*iei #$%# ace()ei /ile:+e reali/area !nor l!crri ,m-re!n. A-recieri:+i(c!*ii -rin*i&co-ii& Mai e+!ca)oare.Por)o0oli!l co-il!l!i.
#$%#

%$. E /i!a noa()r?

Im-licarea -rin*ilor ,n (r9)orirea /ilei +e %I!nie.

% I!nie #$%#

LO5UL DE DES6URARE: 'Gr+ini*a c! -rogram normal 1eme"3 '4i(erica Or)o+oD a com!nei 1eme"3 'Al)e (-a*ii im-!(e +e calen+ar!l ac)i2i)*ii. METODE 6OLOSITE: &5on2er(a*ia:eD-lica*ia:+emon()ra*ia:eDerci*i!l:eD-!nerea3 &>n)Elniri +e l!cr!:+e/9a)eri:2i/i)e3 &Ac)i2i)*i in+i2i+!ale "i colec)i2e. IMPLEMENTAREA PARTENERIATULUI: Der!larea -ro-ri!&/i( a ac)i2i)*ilor con0orm calen+ar!l!i +in -rogram!l +e ac)2i)*i ()a9ili). MONITORI1AREA FI EVALUAREA PARTENERIATULUI: &-or)o0olii care ( re0lec)e ac)2i)a)ea -re"colar!l!i3 &eD-!nerea !nor a0i"e:-lian)e:imagini:0i"e3 &reali/area !nor (-ec)acole3 &al9!m c! 0o)ogra0ii care ( -re/in)e a(-ec)e +in ac)i2i)*i +e(0"!ra)e. DISEMINARE: 'Re/!l)a)ele -roiec)!l!i "i eD-erien*a -o/i)i2 2or 0i -o-!lari/a)e la ni2el!l !ni)*ii. 6INALITATEA PROIE5TULUI: '5o()!me -en)r! (er9are3 'Por)o0oli!l co-iilor3 'ED-o/i*ie +e -rGi)!ri -en)r! % I!nie. RE1ULTATE AFTEPTATE: '5!noa")erea +e c)re -rin*i a ac)2i)*ilor (-eci0ice 2Er()ei co-il!l!i3 'Im-licarea -rin*ilor al)!ri +e co-iii lor ,n reali/area ma)erial a !nor l!crri3 'Par)ici-area -rin*ilor la (er9rile organi/a)e c! +i0eri)e oca/ii ,n gr+ini*.

MINISTERUL EDU5AIEI:5ERETRII:TINERETULUI FI SPORTULUI INSPE5TORATUL F5OLAR HUDEEAN 4A5U F5OALA 5U 5LASELE I&VIII FTE6AN 5EL MARE 1EMEF GRDINIA 5U PROGRAM NORMAL VOINI5EL 1EMEF NR:III.DINIIII.

PROIECT DE PARTENERIAT GRDINI-FAMILIE

MPREUN ,PENTRU COPIII NOTRI

COORDONATOR DE PROIECT: Prof. !."r#$%o&'r (")t'r* M'r+ #&'

COLA,ORATORI: P)r+ -++

MINI(TERUL EDUCAIEI, CERCETRII TINERETULUI I (PORTULUI CA(A CORPULUI DIDACTIC ,,GRIGORE TA,ACARU ,ACU

PORTOFOLIU E.ALUARE FINAL


,, (TRATEGII DE CON(ILIERE P(I/OPEDAGOGIC A FAMILIEI COPILULUI PRECOLAR

CUR(ANT:PROF.N..PREC. (PTARU MARINELA G.P.N..OINICEL 0EME


,ACU 1231