Sunteți pe pagina 1din 44

METODE DE CONTABILITATE A IMOBILIZARILOR CORPORALE ,NECESITATI , ROL SI IMPORTANTA

CUPRINSUL

LUCRARII

TEMA : METODE DE AMORTIZARE A IMOBILIZARILOR CORPORALE ;NECESITATI ,NEVOI SI CERINTE ARGUMENT CAPITOLUL 1. PREZENTAREA TEORETICA A TEMEI METODE DE AMORTIZARE A IMOBILIZARILOR CORPORALE 1.Cadrul legal de desfasurare a unei acti itati ec!n!"ice #.C!nditii de desfasurare a acti itatii ec!n!"ice $.C!relarea ni elului i"!%ili&aril!r cu !lu"ul 'r!ductiei fi&ice si influenta acesteia asu'ra situatiei financiare a unitatii. (.E identa financiar )c!nta%ila a i"!%ili&aril!r c!r'!rale r!l si i"'!rtanta. CAPITOLUL #.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE 1.*efinitia a"!rti&arii. #.C!nditiile a"!rti&arii $.+a&a te!retica si caracterul stiintific al a"!rti&arii. (.C!relatia intre '!litica de in estitie si '!litica de a"!rti&are ,.C!relatia dintre aut!finantare si a"!rti&are . -. Clasificarea a"!rti&arii . caracteri&are si a anta/e . 0.E identa a"!rti&arii in c!nta%ilitate . CAPITOLUL $.PREZENTAREA AMORTIZARII IMOBILIZARILOR CORPORALE LA FIRMA HELP S.A CAPITOLUL (.PROPUNERI SI CONCLUZII ANE1E

+I+LIOGRA2I

ARGUMENT
A" ales aceasta te"a de!arece a" c!nsiderat3! ca fiind de ! de!se%ita i"'!rtanta . In c!nte4tul actual al ec!n!"iei de 'iata ! unitate ec!n!"ica '!ate sa !%tina re&ultate de!se%ite in c!nditiile c!ncurentei nu"ai daca r!dusele finite reali&ate . lucrarile e4ecutate si ser iciile 'restate sunt de ! calitate %una si la un 'ret acce'ta%il . Pr!ductia destinata an&arii tre%uie sa fie reali&ata in functie de cerintele 'ietei . *u'a 1565 s3a c!nstatar ! crestere a cererii de 'iata 'entru 'r!dusele "!derne . eficiente si de ! %una calitate .In acelasi ti"' '!'ulatia du'a aceasta data a a u' acces la "ult "ai "ulte inf!r"atii . lucru care a influentat ni elul cererii . A and in edere ca 'e 'iata r!"ana au 'atruns f!arte "ulte 'r!duse straine si"ilare cu cele r!"anesti . 'r!ducat!rii aut!7t!ni au f!st !%ligati sa ac!rde ! atentie su'li"entara calitatii . Pentru !%tinerea de %unuri de calitate su'eri!ara care sa se alinie&e la standardele internati!nale este ne !ie de "aterii 'ri"e de ! %una calitate . "i/l!ace de 'r!ductie 'erf!r"ante si ! f!rta de "unca cu un grad de calificare su'eri!r . A ind in edere aceste $ c!nditii unitatile ec!n!"ice s ) au !rientat in utilarea cu "i/l!ace de 'r!ductie "!derne . fia%ile cu 'erf!r"ante su'eri!are si cu ! "are 'r!ducti itate . Ac7i&itia l!r re're&inta un ef!rt financiar 'entru fiecare unitate si de aceea !'eratiile de ac7i&itie tre%uie anali&ate f!arte %ine inainte de a fi efectuate calculand si efetele financiare 'e care le i"'lina ac7i&itia 'e intreaga 'eri!ada de amortizar a imo!i"izari"or . Ca"#$"$" %i &i' (ta amortizarii imo!i"izari"or re're&inta ! acti itate de "a4i"a i"'!rtanta reali&ata de e identa financiar 3c!nta%ila din fiecare unitate . Aceasta e identa este tinuta in !rice unitate de c!"'arti"entul financiar 3 c!nta%il care '!ate 're&enta in !rice "!"ent situatia in estitiil!r. su"el!r a"!rti&ate si a restului de recu'erat 'rin a"!rti&are . Aceste situatii '!t fi 're&entate la s!licitarea c!nducerii unitatii sau a f!ruril!r c!"'etente . iar daca acest lucru nu este s!licitat situatiile se int!c"esc lunar . 2iecare categ!rie de i"!%ili&are are un 'lan 'r!'riu de a"!rti&are care tre%uie res'ectat .

Met!da de a"!rti&are a i"!%ili&aril!r '!ate diferii de la ! unitate la alta . dar !data sta%ilita ea a fi utili&ata 'e intreaga 'eri!ada de functi!nare a unitatii c!nf!r" 'rinci'iului c!nta%ilitatii "et!del!r . Alegerea "et!dei de a"!rti&are 'resu'une c!n!asterea in a"anunt a "et!del!r si alegerea celei "ai a anta/!ase 'entru unitate . )i #ar m to'a ' amortizar *r zi(ta a&a(ta+ %i ' za&a(ta+ ce tre%iue f!arte %ine anali&ate inaintea alegerii uneia din ele . In ela%!rarea acestui 'r!iec a" incercat sa f!l!sesc cat "ai "ulte din cun!stintele si n!tiunile asi"ilate in 'eri!ada liceului . dar si cun!stintele d!%andite su'li"entar 'rin "unca indi iduala . Cu t!ate ca amortizar a 're&inta ! serie de 'articularitati de la ! unitate la alta si de la ! "et!da la alta . In aceasta lucrare a" incercat sa 're&int cat "ai "ulte ele"ente cu caracter general . Lucrerea de fata "a a/uta in acelasi ti"' sa 'un in al!are si a%ilitatile d!%andite in !rele de la%!rat!r si instruire 'ractica . unde a" re&!l at 'r!%le"e cu caracter a'licati si studii de ca& . 2inali&and aceasta lucrare s'er ca a" de"!nstrat ni elul de cun!stinte si a%ilitati de care dis'un si ca in acti itatea iit!are !i 'utea sa reali&e& lucrari de calitate in d!"eniul 'entru care "3a" 'regatit . A and in edere ca 'i%#i*"i(a #o(ta!i"itat este ! disci'lina care se ada'tea&a 'er"anent c!nditiil!r studiul indi idual este !%ligat!riu 'entru !rice lucrat!r in d!"eniul financiar3 c!nta%il .

CAP, - PREZENTAREA TEORETICA A TEMEI METODE DE AMORTIZARE A IMOBILIZARILOR CORPORALE


-. CADRUL LEGAL DE DES)ASURARE A UNEI ACTIVITATI ECONOMICE Acti itatea ec!n!"ica re're&entand 're!cu'area s!cietatii n!astre . se desfas!ara in intre'rinderi . care de in astfel utili&at!are de resurse . sursa de %!gatie si detinat!are de 'utere . Intre'rinderea '!ate fi definita ca ! entitate ec!n!"ica si s!ciala in care se 'r!duc %unuri si ser icii destinate 'ietei in ederea satisfacerii ne !il!r clientil!r si reali&arii de 'r!fit . Ea este c!nstituita dintr3un gru' de 'ers!ane !rgani&ate '!tri it anu"it!r cerinte ec!n!"ice . /uridice si te7n!l!gice care c!nce' si desfas!ara 'r!cese de "unca f!l!sind un anu"it ca'ital . O intre'rindere indiferent de di"ensiune . 'r!fil si f!r"a de 'r!'rietate nu '!ate functi!na fara e4istenta resursel!r . Intre'rinderea are un r!l 7!tarat!r in de& !ltarea ec!n!"ica a unei tari in deter"inarea '!tentialului acesteia de!arece la acest ni el se crea&a su%stanta ec!n!"ica . Infiintarea unei intre'rinderi re're&inta un 'r!ces c!"'le4 ce reuneste d!ua eta'e : - 'regatirea 'r!cesului de infiintare 3 'r!cesul 'r!'riu3&is de infiintare Cele d!ua eta'e de infiintare a intre'rinderii se refera la ! succesiune de acti itati gru'ate in trei stadii : 1. nasterea ideii #. ela%!rarea 'r!iectului $. declansarea 'r!ceduril!r 'entru ince'erea acti itatii Nasterea ideii este un stadiu ce 'resu'une ! serie de ef!rturi de cautare . cercetare si efectuare a un!r anali&e re'etate . cele "ai %une surse de idei fiind : "ediul 'r!fesi!nal . iata c!tidiana si 'rice'erea celui care '!rneste intr3! afacere . *e ase"enea intre'rin&at!rul tre%uie sa culeaga inf!r"atii si '!ate a'ela la !rganis"e s'eciali&ate . '!ate c!nsulta re iste de s'ecialitate sau '!ate cu"'ara un %re et sau ! licenta .

Cu !ca&ia erificarii realis"ului 'r!ectului . creat!rul tre%uie sa dea d! ada de c!"'etenta . sa tina c!nt de cerintele 'ietei . de "i/l!acele financiare dis'!ni%ile . de e4istenta 'r!dusului 8 ser iciului ce fac !%iectul de acti itate al intre'rinderii 'e care d!reste sa ! infiinte&e si sa aleaga f!r"a /uridica . Ca"itati" i(tr *ri(zatori"or Legea $18155- 're ede ca in ederea efectuarii de acte de c!"ert . 'ers!ale fi&ice si /uridice se '!t as!cia si c!nstitui s!cietati c!"erciale 9. P!tri it artic!lului 5(5 din C!dul ci il '!ate c!ntracta !rice 'ers!ana ce nu este declarata neca'a%ila de lege9sunt inca'a%ili ceea ce insea"na ca nu isi '!t e4ercita dre'turile si asu"a !%ligatiile . sa arsind acte /uridice . "in!rul care nu a i"'linit arsta de 1( ani si 'ers!ana 'usa su% interdictie . Min!rul intre 1(316 ani are ca'acitatea de e4ercitii si ca ur"are actele lui se inc7eie cu incu iintarea 'reala%ila a 'arintil!r sau tut!rului . O situatie de!se%ita ! are falitul care desi ca'a%il din 'unct de edere /uridic 'e ti"'ul 'r!cedurii fali"entului este li'sit de dre'tul de a dis'une de %unurile sale si 'rin ur"are nu isi '!ate duce a'!rtul la ! n!ua as!ciere . O 'ers!ana nu '!ate fi as!ciat unic decat intr3! singura s!cietate cu ras'undere li"itata . Asadar . ! astfel de 'ers!ana nu ar 'utea infiinta ! n!ua s!cietate de acelasi ti' dar '!ate 'artici'a i"'reuna cu alte 'ers!ane la c!nstituirea alt!r s!cietati . :!tii au !catia de a face 'arte c7iar si din aceasi s!cietate c!"erciala inclusi in nu"e c!lecti su c!nditia ca regi"ul c!"unitatii de %unuri sa nu fie afectat . P!tri it artic!lului $( din *ecretul nr. $1815,( 'ers!ana /uridica nu '!ate a ea decat acele dre'turi care c!res'und sc!'ului ei sta%ilit de lege . actul de infiintare sau statutul . actul /uridic care nu e facut 'entru reali&area sc!'ului statutar este nul . Acti itatea ec!n!"ica a unei tari se desfas!ara in cadrul diferitel!r intre'rinderi . 2iecare intre'rindere c!nstituie ! unitate ec!n!"ica distincta atat fata de intre'rinderile care a'artin de ra"uri ec!n!"ice diferite cat si fata de intre'rinderile care a'artin de aceiasi ra"ura sau su%ra"ura . intrucat are anu"ite caracteristici deter"inate de ur"at!arele trasaturi de %a&a : - unitatea te7nic! 3 'r!ducti a - unitatea !rgani&at!ric!3ad"inistrati a - unitatea ec!n!"ic! 3 s!ciala E !lutia unei intre'rinderi este "arcata de cresterea interde'endentel!r cu "ediul in care isi desfas!ara acti itatea . Intre'rinderea ia nastere si se de& !lta in cadrul ec!n!"iei nati!nale . iar aceasta se de& !lta in cadrul ec!n!"iei "!ndiale . Inte'rinderea este un siste" desc7is fiind influentata direct de alte intre'rinderi si indirect de fact!rii ec!n!"ici . te7nici . s!ciali .
-

'!litici etc. ai "ediului in care acti!nea&a . Astfel intre'rinderea 'reia din "ediul e4tern "aterii 'ri"e . "ateriale . c!"%usti%il . energie . utila/e . f!rta de "unca . te7n!l!gii . inf!r"atii . resurse financiare . ser icii etc. 'e care le utili&ea&a in 'r!cesele de 'r!ductie . Intre'rinderea c!nstituie ! c!"'!nenta de %a&a a "ediului in care acti!nea&a si astfel 'rin acti itatea 'e care ! desfas!ara "ediul sau e4tern . Acti itatea !ricarei intre'rinderi este influentata direct de !rgani&atii e4terne cu care intre'rinderea are di erse relatii de c!!'erare . inf!r"are . asigurare . finantare . c!ntr!l . e aluare . etc. Princi'alele !rgani&atii din "ediul e4tern al intre'rinderii sunt : clientii . furni&!rii . intre'rinderile c!ncurente . institutiile %ancare . s!cietati de asigurari . Mass3"edia . Ca"erele de c!"ert si industrie . institutiile statului . Intre'rinderea se '!ate clasifica du'a "ai "ulte criterii : I I. D$*a 'om (i$" ' a#ti&itat % 'i%ti(/ a; i(tr *ri(' ri #om r#ia" . !%iectul l!r 'rinci'al este cu"'ararea si re an&area "arfuril!r in aceeasi stare . *e ase"enea sunt asi"ilate acestei categ!rii si intre'rinderile de ser iciu < agentia de turis" ; . %; i(tr *ri(' ri i('$%tria" . unitati care 'r!duc si fa%rica %unuri 'lecand de la "aterile 'ri"e si "aterialele c!"%usti%ile cu"'arate < e4: fa%ricile de "!%ila . de aut!"!%ile . de &a7ar ; . c; i(tr *ri(' ri" a/ri#o" . care au ca !%iect 'r!ducerea si c!"erciali&area %unuril!r . lucraril!r si ser iciil!r agric!le . II. D$*a (at$ra +$ri'i#a % 'i%ti(/ a; i(tr *ri(' ri *ri&at . %a&ate 'e 'r!'rietatea 'articulara care la randul l!r '!t fi : 3 intre'rinderi indi iduale ce au la %a&a 'r!'rietatea unei singure 'ers!ane nu"ita e4'l!atant 3 intre'rinderi s!cietare sau s!cietati c!"erciale care reunesc a'!rturile de ca'ital a d!ua sau "ai "ulte 'ers!ane . denu"ite as!ciatii . %; %o#i tati" #om r#ia" #ar a*arti( i( tota"itat %tat$"$i sunt de "ai "ulte feluri : - :!cietatea in nu"e c!lecti < :NC ; - :!cietatea in c!"andita si"'la < :C: ; - :!cietatea in c!"andita 'e actiuni < :CA ; - :!cietatea 'e actiuni < :A ; - :!cietatea cu ras'undere li"itata < :RL ; a;SNC : Este s!cietatea c!"erciala ale carei !%ligatii s!ciale sunt garantate cu 'atri"!niul s!cial si cu ras'undere neli"itata si s!lidara a tutur!r

anga/atil!r . T!t!data 'artile s!ciale nu '!t fi re're&entate de titluri neg!cia%ile . %; SCS: Este s!cietatea c!"erciala ale carei !%ligatii sunt garantate cu Patri"!niul s!cial si cu ras'underea neli"itata si s!lidara a as!ciatil!r c!"anditati . in ti"' ce c!"anditarii ras'und nu"ai 'ana la li"ita a'!rtului l!r si nu au dre'tul sa se a"estece in ad"inistrarea s!cietatii . Ca'italul s!cial este di i&at in 'arti s!ciale care nu '!t fi cedate de c!"anditari fara ac!rdul unani" . c; SCA: Este s!cietatea c!"erciala ale carui ca'ital s!cial este i"'artita in actiuni iar !%ligatile s!ciale sunt garantate cu 'atri"!niul s!cial si cu ras'underea neli"itata si s!lidara a as!ciatil!r c!"anditati . C!"anditarii sunt !%ligati nu"ai la 'lata actiunil!r l!r . a; SA: Este s!cietatea c!"erciala ale carei !%ligatii s!ciale sunt garantate cu Patri"!niul s!cial iar as!ciatii sunt !%ligati sa ras'unda in li"ita ca'italului su%scris e4'ri"at in actiuni . Actiunile '!t fi trans"ise li%er tertel!r 'ers!ane ne fiind necesara ! aut!ri&atie din 'artea cel!rlalti acti!nari daca c!ntractul de s!cietate nu 're ede astfel . %; SRL: Re're&inta s!cietatea c!"erciala ale carei !%ligatii s!ciale sunt garantate cu 'atri"!niul s!cial iar as!ciatii ras'und nu"ai cu c!ta l!r s!ciala . Partile s!ciale ale as!ciatil!r sunt in 'rinci'iu netrans"isi%ile alt!r 'ers!ane si nici re're&entate 'rin titluri neg!cia%ile . III. I( 0$(#ti ' marim a i(tr *ri(' rii aceasta se clasifica in : a; "icr! intre'rinderi cu 135 salariati . %; intre'rinderi "ici cu 1=3(5 salariati . c; intre'rinderi "i/l!cii cu ,=3#(5 salariati . d; intre'rinderi "ari cu 'este #,= salariati . I>. Un alt criteriu de clasificare utili&at 'e scara din ce in ce "ai larga in ulti"ele decenii este a*art ( (ta (atio(a"a a 0irm i . In functie de acest criteriu deli"ita" intre'rinderi : a; nati!nale a car!r caracteri&are esentiala re&ida in fa'tul ca t!talitatea %unuril!r 'e care le '!seda se afla integral in 'r!'rietatea unei 'ers!ane fi&ice sau /uridice din statul res'ecti . a; "ultinati!nale caracteri&ate 'rin fa'tul ca unitatile c!"'!nente isi desfas!ara ne"i/l!cit acti itatile in cel 'utin d!ua tari . fiind 'r!'rietatea unui gru' ec!n!"ic 'ri at cu caracter internati!nal .

%; "i4te la a car!r c!nstituire 'artici'a fir"e sau 'ers!ane fi&ice atat de stat cat si 'articulare . Indiferent de criteriile de clasificare 're&entate . intre'rinderea re're&inta cadrul de !rgani&are a e identei !'erati e si c!nta%ile re're&inta sfera de actiune in li"itele careia c!nta%ilitatea ia f!r"e de'line de !rgani&are si c!nducere . Pers!anele /uridice care !rgani&ea&a si c!nduc c!nta%ilitatea sunt denu"ite in Regula"entul de a'licare a Legii c!nta%ilitatii unitatii 'atri"!niale . Ele i"%raca f!r"a de : regii aut!n!"e . s!cietati c!"erciale . agric!le . !rgani&atiile ale c!!'eratiei "estesugaresti . !rgani&atii ale c!!'eratiei de c!nsu" si credit . +anca Nati!nala a R!"aniei si s!cietati %ancare ? institutii 'u%lice de su%!rd!nare centrala sau l!cala ? unitati de asigurari s!ciale . altele fata de cele de stat ? as!ciatii ? fundatii ? sindicate ? unitati de cultura si alte !rgani&atii !%stesti . 'recu" si alte 'ers!ane care au d!%andit 'ers!nalitatea /uridica . In ceea ce 'ri este 'ers!anele fi&ice acestea c!nstituie unitati 'atri"!niale nu"ai in "asura in care au calitatea de c!"erciant 'restea&a acti itati inde'endente sau care e4ercita in "!d inde'endent acte de c!"ert si sunt in"atriculate la Oficiul Registrului C!"ertului '!tri it legii . 1. CONDITII DE DES)ASURARE A ACTIVITATII ECONOMICE O intre'rindere indiferent de di"ensiune . 'r!fil sau f!r"a de 'r!'rietate nu '!ate functi!na fara resurse u"ane . Resursele intre'rinderi se caracteri&ea&a in '!tentialul "aterial . financiar si u"an de care dis'une intre'rinderea . Pr!dusele si ser iciile necesare e4istentei !a"enil!r se !%tin nu"ai 'rin c!"%inarea acest!r resurse . Odata infiintata unitatea tre%uie sa cree&e c!nditile "ateriale de desfasurare a acti itati c!nf!r" c!ntractului de as!ciere . statutului si aut!ri&atiei de functi!nare . *intre c!nditile "ateriale se '!t "enti!na : 1. :'atiile de desfasurare a acti itatil!r ? #. +a&a "ateriala c!nstand in utila/e . ec7i'a"ente . a'aratura . %re ete . licente . etc. ? $. 2!rta de "unca cu ! 'regatire c!res'un&at!are d!"eniului de acti itate al fir"ei ? (. Materii 'ri"e . "ateriale . c!"%usti%il etc. necesare 'entru reali&area 'r!ductiei si an&area ei . 1. S*ati" ' ' %0a%$rar a acti itatii '!t sa fie sau nu in aceeasi cladire cu
5

sediul fir"ei . Ele tre%uiesc datate cu t!ate utilitatile necesare desfasurarii acti itatii . Aceste s'atii '!t sa fie 'r!'rietatea . fir"ei i"'reuna cu terenurile aferente sau sa fie inc7iriate 'e ! 'eri!ada de ti"' < de !%icei 'e "ai "ult de un an ;. Cladirile re're&inta ! c!"'!nenta a ca'italului fi4 ce 'artici'a la "ai "ulte cicluri de 'r!ductie . se c!nsu"a si isi trans"ite al!area asu'ra 'r!dusel!r sau ser iciil!r in "!d tre'tat . #. Baza mat ria"a are un r!l e4tre" de i"'!rtant in reali&area 'r!ductiei atat din 'unct de edere al s'ecificului 'r!ductiei cat si e4ecutarea de lucrari deter"inand intr3! "aniera c! arsit!are ni elul calitatii . Utila/ul de 'r!ductie este ! c!"'!nenta a ca'italului fi4 si re're&inta ansa"%lul "asinil!r . instalatil!r . "i/l!acel!r de trans'!rt . a'aratel!r . uneltel!r . ec7i'a"entel!r si acces!riil!r destinate reali&arii 'r!cesului de 'r!ductie . $. )orta ' m$(#a re're&inta ! c!"'!nenta de %a&a a 'r!cesului de 'r!ductie . ea deter"inand in "are "asura ni elul si calitatea 'r!ductiei finite a lucraril!r e4ecutate si ser iciil!r 'restate . in 'eri!ada actuala cand R!"ania se de& !lta . In c!nditiile ec!n!"iei de 'iata . iar "i/l!acele de 'r!ductie au un grad ridicat de te7nicitate . "ulte dintre ele fiind aut!"ati&ate si c!"'uteri&ate . este ne !ie ca 'ers!nalul anga/at sa ai%a un inalt ni el de 'regatire 'entru d!"eniul de acti itati res'ecti utili&and d!tarile in "!d c!res'un&at!r . *e aceea acti itatea de selectare si f!r"are a 'ers!nalului re're&inta un !%iecti i"'!rtant in cadrul acti itatii c!nduceri unitatii . (. Mat rii *rim , #om!$%ti!i" , 0$r(it$ri si celelalte c!ntri%uie de ase"eni la reali&area un!r 'r!ductii de lucrari si ser icii de calitate . In c!nditile in care unitatea ec!n!"ica dis'une de %a&a "ateriala de calitate %una si cu 'erf!r"ante su'eri!are cu un 'ers!nal cu un 'r!dus "are de calificare . e4istenta "ateriil!r . 'ri"e de calitate ce a fi 'relucrate in cadrul 'r!cesului de 'r!ductie asigura reali&area de %unuri . lucrari si ser ici de calitate estetice care sa ina in inta"'inarea cererii de 'e 'iata si la 'returi c!"'etiti e fata de c!ncurenta .

1=

2. CORELAREA NIVELULUI IMOBILIZARILOR CU VOLUMUL PRODUCTIEI )IZICE SI IN)LUENTA ACESTEIA ASUPRA SITUATIEI )INANCIARE A UNITATII *u'a 1565 t!ti agentii ec!n!"ici atat din sect!rul de stat cat si din sect!rul 'articular au a ut '!si%ilitatea sa ac7i&iti!ne&e utila/e . instalatii . a'arate sau ec7i'a"ente de calitate su'eri!ara si care sa c!res'unda intr3! "ai "are "asura necesitatil!r l!r . Ac7i&itia s3a 'utut reali&a atat la fir"e din tara cat si din strainatate in functie de 'r!filul de acti itate al unitatii . de sc!'ul ur"arit de agenti ec!n!"ici dar si de '!si%ilitatiile lui "ateriale . Ac7i&itia de i"!%ili&ari c!r'!rale re're&inta 'entru agentii ec!n!"ici un ef!rt financiar de!se%it . In "ulte situatii agentii ec!n!"ici cu t!ate ca nu are intreaga su"a dis'!ni%ila reali&ea&a in estitia cu a/ut!rul un!r su"e atrase ca de e4. creditele %ancare 'e ter"en lung sau ac7i&itii in leasing . *eci&ia este deter"inata de fa'tul ca acest ef!rt financiar a fi ec7ili%rat de cantitatea de 'r!duse reali&ate . enituri !%tinute si i"'licid cresterea eficientei. Ac7i&itile de i"!%ili&ati du'a intrarea in 'atri"!niu sunt su'use 'r!cesului a"!rti&arii . Met!da de a"!rti&are este sta%ilita de fiecare unitate ec!n!"ica in functie de interese . !%iecti e si '!si%ilitati de su'!rtare a c7eltuielil!r cu a"!rti&are . In ur"a 'unerii in functiune a i"!%ili&aril!r c!r'!rale 'erf!r"ante . 'r!ducti itatea "uncii a creste su%stantial . cantitatea de 'r!duse finite !%tinute in unitatea de ti"' a creste . iar lucrarile e4ecutate si ser icile 'restate isi !r reduce durata de reali&are . in acelasi ti"' nu"arul de 'ers!nal necesar se a reduce dat!rita gradului ridicat de aut!"ati&are a i"!%ili&aril!r . Materile 'ri"e !r fi 'relucrate in "!d su'eri!r . cantitatea de re%uturi sau deseuri sca&and in "!d c!nsidera%il . Pr!dusele finite !%tinute !r fi calitati su'eri!are decat cele !%tinute inainte iar 'retul unitar se a reduce in acest fel unitatea '!ate sa3si 'astre&e l!cul 'e 'iata 'e care a 'atruns . '!ate face fata c!ncurentei iar 'rintr3! '!litica de "ar@eting adec ata '!ate cuceri n!i 'iete . Unitatea a and desfacerea asigurata a c!ntinua si isi a de& !lta acti itatea de 'r!ductie !%tinand enituri su%stantiale . O 'arte din acestea !r fi utili&ate 'entru ac!'erirea c7eltuielil!r cu a"!rti&ari. insa 'r!fitul net a fi t!tusi "ult "ai "are fata de 'eri!ada in care unitatea nu dis'une de aceste i"!%ili&ari .

11

3. EVIDENTA )INANANCIAR4CONTABILA A IMOBILIZARILOR CORPORALE , ROL SI IMPORTANTA Acti ele i"!%iliare sau fi4e denu"ite si acti e 'e ter"en lung . i"!%ili&ari sau %unuri i"!%ile cu'rind t!ate acele al!ri ec!n!"ice de in estitie a car!r 'eri!ada de utilitate si lic7iditate este "ai "are de un an . Ele alcatuiesc %a&a si "i/l!acele de actiune ale intre'rinderii . Ca %unuri ec!n!"ice . acti ele fi4e se caracteri&ea&a 'rin dura%ilitatea l!r "ai indelungata cat si 'rin re'etata l!r 'artici'are la circuitul ec!n!"ic . 2unctia acest!r %unuri este fi4ata in acti itatea ec!n!"ica si s!ciala a intre'rinderii fara ca 'rin utilitatea l!r sa se deli"ite&e ca %unuri destinate direct c!"erciali&arii . In c!nsecinta ele nu se c!nsu"a sau nu se inl!cuiesc du'a 'ri"a utili&are . A#ti& " imo!i"izat se diferentia&a la randul l!r in trei gru'e : 3 i"!%ili&ari nec!r'!rale 3 i"!%ili&ari c!r'!rale 3 i"!%ili&ari financiare imo!i"izari #or*ora" : denu"ite si i"!%ili&ari "ateriale sau fi4e . tangi%ile . sunt acele %unuri cu al!are "are care sunt destinate sa ser easca ! 'eri!ada indelungata in acti itatea unitatii 'atri"!niale si care nu se c!nsu"a la 'ri"a utili&are . deci sunt acele %unuri care 'artici'a la "ai "ulte cicluri de e4'l!atare si isi trans"it tre'tat al!area asu'ra n!il!r 'r!duse !%tinute . In structura i"!%ili&aril!r c!r'!rale se cu'rind d!ua "ari gru'e de i"!%ili&ari : terenurile si "i/l!acele fi4e < cladirile si c!nstructiile . "asini de f!rta si utila/e energetice . "asini . utila/e si instalatii de lucru . a'arate si instalatii de "asurare . c!ntr!l si reglare . "i/l!ace de trans'!rt .ani"ale de "unca . 'lantatii . unelte . acces!rii de 'r!ductie si in entar g!s'!daresc ; . In ca&ul cand %unurile "ateriale 'r!curate sau create de intre'rindere nu sunt ter"inate ele sunt incluse in categ!ria i"!%ili&aril!r in curs sau in estitil!r in curs . Acti ele i"!%ili&ate c!r'!rale . cu e4ce'tia terenuril!r isi 'ierd in ti"' din al!area l!r ca ur"are a u&urii deter"inate de utilitatea l!r de actiunea anga/atil!r . naturii si 'r!cesului te7n!l!gic . C!nstatarea c!nta%ila a 'ierderii de al!are suferita de acti ele fi4e "ateriale si includerea sa in c!sturi '!arta nu"ele de amortizare. TERENURILE : P!t fi e identiate in c!nta%ilitate ca terenuri agric!le si8sau sil ice . terenuri fara c!nstructii . terenuri cu &aca"inte . terenuri cu a"ena/ari si alte terenuri .
1#

La intrarea in 'atri"!niu terenurile se inregistrea&a in c!nta%ilitate la al!area sta%ilita in c!nf!r"itate cu legislatia in ig!are . in functie de clasele de fertilitate . su'rafata si a"'lasa"entul acest!ra . la c!stul de ac7i&itie daca sunt cu"'arate si al!area de a'!rt daca sunt aduse ca a'!rt la s!cietate . *e regula terenurile nu sunt su'use a"!rti&arii dar sunt su'use a"!rti&arii in estitiil!r efectuate 'entru a"ena/area lacuril!r . %altil!r . ia&uril!r si alte lucrari si"ilare . *in 'unct de edere al c!nta%ilitatii sunt c!nsiderate mi+"oa# 0i5 !%iecti ul singular sau c!"'le4ul de !%iecte care se utili&ea&a ca atare si inde'lineste cu"ulati d!ua c!nditii : au ! durata n!r"ala de utili&are "ai "are de un an si ! al!are "ai "are decat li"ita sta%ilita de lege . Cele ce inde'linesc nu"ai una din aceste d!ua c!nditii sunt c!nsiderate acti e circulante su% denu"irea de !%iecte de in entar de "ica al!are sau scurta durata . :tructura c!"'le4a a "i/l!acel!r fi4e a facut necesara gru'area acest!ra 'e categ!rii cu c!ntinut si functi!nalitate ase"anat!are . 'e ur"at!arele categ!rii : cladiri . c!nstructii s'eciale . "asini . utila/e si instalatii de lucru . a'arate si instalatii de "asura . c!ntr!l si reglare ? "i/l!ace de trans'!rt ? ani"ale de "unca ? 'lantatii ? unelte de in entar g!s'!daresc si alte "i/l!ace fi4e . La intrarea in 'atri"!niu . "i/l!cele fi4e se inregistrea&a la &a"oar a ' i(trar 'entru "i/l!acele fi4e cu"'arate ? #o%t$" ' *ro'$#ti 'entru "i/l!acele fi4e 'r!duse in unitatea 'atri"!niala sau c!nstituite ? &a"oar a a#t$a"a 'rin care se intelege al!area esti"ata la inscrierea in acti itate tinand sea"a de al!area "i/l!acel!r fi4e cu caracteristicile si"ilare sau a'r!'iate . 'entru "i/l!acele fi4e !%tinute 'rin d!natii cu titlu gratuit ? &a"oar a ' a*ort acce'tata de 'arti 'entru "i/l!acele fi4e intrate in 'atri"!niu cu !ca&ia as!cierii fu&iunii etc. c!nf!r" c!ntractel!r sau statutel!r &a"oar a ' r &a"$ar re&ultata in ur"a ree aluarii un!r "i/l!ace fi4e c!nf!r" legii . >al!area de intrare se "ai nu"este si al!are c!nta%ila sau al!area de in entar de!arece la aceasta al!are "i/l!acele fi4e ra"an inregistrate in 'atri"!niul intre'rinderii . Aceasta se sc7i"%a nu"ai cu !ca&ia ree aluaril!r . E identa analitica se tine 'e fiecare !%iect de e identa . Recu'erarea al!rii "i/l!acel!r fi4e se face in "!d tre'tat 'e calea a"!rti&arii . MI6LOACELE )I7E sunt acele "i/l!ace de "unca c!nsiderate !%iect singular sau c!"'le4 de !%iecte ce utili&ea&a ca atare si care inde'lineste cu"ulati ur"at!arele c!nditii :
1$

3 are ! al!are de intrare "ai "are de ,.===.=== 3 are ! durata n!r"ala de utili&are "ai "are de un an . Pentru !%iectele care sunt f!l!site in l!turi seturi sau care f!r"ea&a un singur c!r' . la incadrarea l!r in "i/l!ace fi4e se are in edere al!area intregului l!t sau set . Acele "i/l!ace de "unca care nu inde'linesc c!"ulati c!nditiile de al!are si durata de utili&are sunt c!nsiderate acti e circulante su% denu"irea de !%iecte de in entar de "ica al!are sau scurta durata . Pentru !rgani&area rati!nala a c!nta%ilitatii i"!%ili&aril!r c!r'!rale din !rice intre'rindere este necesara clasificarea acest!ra du'a "ai "ulte criterii astfel : I. in functie de a*art ( (ta "a *atrimo(i$" i(tr *ri(' rii . "i/l!acele fi4e sunt : 3 "i/l!ace fi4e 'r!'rii 3 "i/l!ace fi4e c!ncesi!nate 3 "i/l!ace fi4e inc7iriate Mi+"oa# " 0i5 *ro*rii sunt acelea care a'artin de dre't 'r!'rietarului find 'r!'rietatea nec!nditi!nata a acestuia . e identiate in c!nturi se'arate iar a"!rti&area acest!ra se face de catre intre'rindere . Mi+"oa# " 0i5 #o(# %io(at %i # " i(#8iriat sau luate in l!catie de gestiune sau acele "i/l!ace aflate te"'!rar in gestiunea intre'rinderii si a'artinand alt!r 'r!'rietari . Intre'rinderea are asu'ra l!r nu"ai dre'turi li"itate . A"!rti&area acest!ra se face de catre intre'rinderea 'r!'rietara . II. Intre'rinderi in functie de ' %ti(atia * #ar o a$ i( #a'r$" mi+"oa# "or 0i5 se clasifica in : 3 "i/l!ace fi4e 'r!ducti e 3 "i/l!ace fi4e cu destinatie s!ciala 3 "i/l!ace fi4e in c!nser are E identa se'arata a acest!r trei categ!rii este necesara 'entru calcularea un!r indicat!ri de eficienta a f!l!sirii "i/l!acel!r fi4e cu" sunt : 3 rata ar7i el!r fi4e 3 rata de i"!%ili&are acti el!r fi4e 3 rata ca'italului fata de acti ele fi4e 3 a"!rti&area "i/l!acel!r fi4e etc.

1(

CAP, 1 AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE


-, DE)INITIA AMORTIZARII Amortizarea este un proces financiar de recuperare treptata a valorii activelor imobilizate consumate in procesul economic sau numai ca urmare a detinerii lor in patrimoniu si de constituire , prin acumularea acestor valori , a unui fond de amortizare destinat inlocuirii activelor imobilizate atunci cand exprima durata de viata economica a acestora , sau cand ating limite de uzura fizica si morala . 1, CONDITIILE AMORTIZARII A"!rti&area se desfas!ara in ti"' . in 'rinci'iu 'e intreaga 'eri!ada de la intrarea in 'atri"!niu a acti el!r i"!%ili&ate si 'ana la casarea acest!ra . In ca&ul acti el!r "ateriale i"!%ili&ate a"!rti&area are dre't funda"ent de'recierea acest!ra in 'r!cesul functi!narii sau nefuncti!narii l!r . Cand durata de utili&are este "ai "ica decat durata de iata ec!n!"ica se tine sea"a si de al!area re&iduala . care '!ate a ea al!ri inse"nate si care "a/!rea&a sursele de finantare 'entru inl!cuire . In ca&ul i"'ru"uturil!r are l!c un 'r!ces de a"!rti&are financiara . care re're&inta ra"%ursarea tre'tata a creditel!r c!nf!r" anga/a"entel!r asu"ate . Pr!cesul de a"!rti&are c!nduce la reducerea al!rii un!r '!sturi din acti ul sau 'asi ul %ilantului ? in ca&ul i"!%ili&aril!r "ateriale este !r%a de reducerea al!rii un!r c!nturi de acti . in ti"' ce in ca&ul i"'ru"uturil!r . a"!rti&area acest!ra are dre't efect "ics!rarea al!rii c!nturil!r de 'asi care reflecta dat!rii ale intre'rinderii . :iste"ul de a"!rti&are se %a&ea&a 'e fa'tul ca !rice acti "aterial i"!%ili&at are ! durata de iata "a4i"a la ca'atul careia al!area de e4'l!atare este egala cu &er! . P!t fi a"!rti&ate acti ele care se c!nsu"a 'r!gresi . in "ai "ulte e4ercitii financiare . cu" este ca&ul cladiril!r . c!nstructiil!r . utila/el!r . "i/l!acel!r de trans'!rt etc. A"!rti&area anuala tre%uie sa ac!'ere de'recierea suferita . fara a su%e alua sau su'rae alua "ari"ea acesteia . T!ate intre'rinderile au li%ertatea de a3si alege "et!da de a"!rti&are care c!res'unde cel "ai %ine s'ecificului acti el!r "ateriale si "!dului de utili&are .

1,

U&ura fi&ica 'ri ata su% as'ect te7nic nu '!ate fi un criteriu suficient 'entru deter"inarea duratei de functi!nare a acti el!r "ateriale i"!%ili&ate si a "!"entului sc!aterii l!r definiti e din functiune ? 'entru aceasta este necesar sa a e" in edere si fact!rul ec!n!"ic . stiut fiind ca "entinerea in functiune a unui acti 'e ! 'eri!ada de ti"' 'rea indelungata in ra'!rt cu caracteristicile sale . 'resu'une t!tdeauna c7eltuieli su'li"entare cu intretinerea si re'aratiile care la un "!"ent dat . il '!t face nerenta%il . Alaturi de u&area fi&ica acti ele "ateriale i"!%ili&ate sunt su'use de regula unui 'uternic 'r!ces de u&ura "!rala care influentea&a atat asu'ra al!rii cat si asu'ra duratei de functi!nare a acti el!r res'ecti e . 2!ndul de a"!rti&are ce se c!nstituie tre%uie sa e4'ri"e in c!n arsit!area lui "a/!ritate al!area transferata . ca ur"are a u&arii fi&ice . iar 'ierderile generale de u&ura "!rala tre%uie reduse la "a4i"u" .

2, BAZA TEORETICA SI CARACTERUL STIINTI)IC AL AMORTIZARII U&area in a"%ele f!r"e re're&inta 'r!cesul de 'ierdere tre'tata a al!rii de intre%uintare si res'ecti a al!rii acti el!r u&ate 'rin crearea tre'tata a unei f!nd de a"!rti&are 'e sea"a c!tel!r de a"!rti&are incluse in 'retul de c!st al 'r!ductiei si recu'erate !data cu an&area 'r!dusel!r . In 'r!cesul f!l!sirii acti el!r i"!%ili&ate "ateriale 'artea din al!area acest!ra care se recu'erea&a 'rin inter"ediul an&arii 'r!ductiei creste c!ntinuu . c!nstituindu3se in f!ndul de a"!rti&are iar 'artea care ra"ane fi4ata scade "ereu 'ana in "!"entul sc!aterii l!r din functiune . Cara#t r$" %tii(ti0i# a" amortizarii R!lul 'e care3l are a"!rti&area in 'r!cesul re'r!ductiei '!ate fi inde'linite nu"ai res'ectand unele c!nditii 'rintre care : 3 e aluarea c!recta . realista a "i/l!acel!r de "unca 3 n!r"ele de a"!rti&are sa tina sea"a atat de u&ura fi&ica cat si de cea "!rala 3 !lu"ul f!ndului de a"!rti&are sa 'er"ita recu'erarea tutur!r c7eltuielil!r 'entru inl!cuirea acti el!r i"!%ili&ate . E aluarea realista a acti el!r i"!%ili&ate c!nstituie ! c!nditie esentiala 'entru sta%ilirea c!recta a a"!rti&arii . :u'rae aluarea sau su%e aluarea acest!ra c!nduce la c!nstituirea ne/ustificata a unui f!nd de a"!rti&are "ai "are sau "ai "ic fata de ne !ile de inl!cuire a "i/l!acel!r de "unca . ceea ce se rasfrange asu'ra
1-

c7eltuielil!r si a 'r!fitului si denaturand "ari"ea l!r reala . Pentru ca f!ndul de a"!rti&are sa c!res'unda real"ente necesitatil!r de inl!cuire a acti el!r i"!%ili&ate tre%uie ac!rdata atentia cu enita al!rii la care se calculea&a a"!rti&area . (.CORELATIA DINTRE POLITICA DE INVESTITII SI POLITICA DE AMORTIZARE A"!rti&area ca ele"ent al c!sturil!r de 'r!ductie . reduce %a&a i"'!&a%ila si deci "ics!rea&a i"'!&itul 'e 'r!fit dat!rat statului . c!nc!"itent cu crearea sursel!r necesare inl!cuirii acti el!r "ateriale i"!%ili&ate . *in acest 'unct de edere t!ate intre'rinderiile sunt 'r!fund interesate sa3si a"!rti&e&e acti ele i"!%ili&ate . P!litica de a"!rti&are . "!dul de calcul si "et!da de a"!rti&are utili&ata '!t a ea ! influenta 7!tarat!are 'entru '!litica de in estitii a intre'rinderii . Intre'rinderile aleg "et!de de a"!rti&are in functie de '!litica financiara 'e care ! 'r!"! ea&a . de !lu"ul resursel!r 'e care d!reste sa le c!nstituie 'entru in estitii intr3un an sau altul . Met!da de a"!rti&are utili&ata la un "!"ent dat nu este ire ersi%ila ? se '!ate trece la alt siste" de a"!rti&are . se '!ate intreru'e sau inceta a"!rti&area . In ca&ul incetarii a"!rti&arii cresc flu4urile negati e re're&entand 'lati in c!ntul i"'!&itului 'e 'r!fit . sca&and c!res'un&at!r flu4urile '!&iti e 'entru in estitii . O astfel de '!litica de a"!rti&are se '!ate a'lica atunci cand intre'rinderea nu are 're a&ute !%iecti e de in estitii de finantat sau cand d!reste sa 're&inte in fata acti!naril!r ! renta%ilitate "ai "are a acti el!r sale . *aca a"!rti&area este su%e aluata scad c!sturile .creste %eneficiul si rata renta%ilitatii est!'and e entualele 'ierderi . se fac distri%uiri de di idende . necu enite . al!area acti el!r i"!%ili&ate a'are su'rae aluata . dar f!ndul de a"!rti&are de ine suficient 'entru inl!cuire . *aca a"!rti&area este su'rae aluata cresc c!sturile . scade %eneficiul si rata renta%ilitatii in "!d ireal . este afectata re'artitia di idendel!r si !lu"ul i"'!&itel!r catre stat . in sc7i"% se f!r"ea&a un f!nd de a"!rti&are care daca nu este c!relat cu necesitati de in estitii '!ate sta neutili&at . Prin ur"are '!litica de a"!rti&are 'r!"! ata de intre'rindere tre%uie c!nce'uta ca ! linie strategica "enita sa ser easca sc!'urile i""ediate sau "ai inde'artate de crestere ec!na"ica .

10

9, CORELATIA DINTRE AMORTIZARE SI AUTO)INANTARE Aut!finanterea este 'rinci'iul cel "ai ras'andit si se"nifica fa'tul ca intre'rinderile tre%uie sa3 si asigure de& !ltarea f!l!sind re&ultatele 2inanciare '!&iti e !%tinute in e4ercitiile anteri!are .Aut!finantarea 're&inta a anta/e reale atat 'entru intre'rindere cat si 'entru acti!nar . Intre'rinderea ca 'ers!ana /uridica este a anta/ata intrucat 'entru reali&area cresterii ec!n!nice n3are ne !ie sa recurga la surse de finantare e4terne . nici la acti!nari 'entru a3I c!n inge sa cu"'ere actiuni sau sa s'!reasca al!area n!"inala a actiunil!r e4istente nici la 'iata financiara a ca'italuril!r . Acti!narii sunt a anta/ati intrucat fara reun ef!rt financiar din 'artea l!r creste al!area %ursiera a intre'rinderii si a actiunil!r 'e care ei le detin . deci creste %!gatia acti!naril!r . Pr!fitul t!tal !%tinut de intre'rindere este "ai sla% i"'!&itat intrucat 'artea utili&ata 'e l!c 'entru de& !ltare este e4ce'tata de la i"'unere sau se i"'une cu ! c!ta "ai redusa. P!litica de a"!rti&are 'er"ite "!dularea flu4uril!r de aut!finantare 'e ani .crescat!r sau descrescat!r in functie de sc!'urile ur"arite de intre'rindere . C7eltuielile cu a"!rti&area reduc !lu"ul i"'!&itului 'e 'r!fit si crea&a '!si%ilitati de s'!rire a aut!finantarii . *esii 'e t!tal a"!rti&area are ! influenta neutra asu'ra aut!finantarii a'licarea di ersel!r "et!de de a"!rti&are ca si '!si%ilitatea intre'rinderii si incetinirii rit"ului de a"!rti&are . 'er"ite c!nstituirea anuala a unui f!nd de a"!rti&are "ai "are sau "ai "ic .In ca&ul cresterii f!ndului de a"!rti&are scad flu4urile negati e re're&entand fiscalitatea asu'ra 'r!fitului . crescand flu4urile de aut!finantare .In ca&ul a'licarii "et!dei de a"!rti&are regresi e se !%tine ! descrestere tre'tata a c7eltuielil!r cu a"!rti&area . in 'ri"ii ani flu4urile de aut!finantare !r fi "ai "ari . in ti"' ce catre sfarsitul duratei de functi!nare !r creste flu4urile negati e de arsa"ainte in c!ntul i"'!&itului 'e 'r!fit . : , METODE DE AMORTIZARE Pentru atingerea de&ideratului deter"inarii stiintifice realiste a a"!rti&arii . in 'ractica ec!"a"ica se a'lica di erse "et!de de a"!rti&are a acti el!r "ateriale i"!%ili&ate . "et!da i"!%ili&arii a"!rti&arii c!nstante sau 'r!'!rti!nale . "et!da regresi a . "et!da 'r!gresi a . "et!da
16

ec!n!"ica . etc .2iecare "et!da a%!rdea&a acelasi 'r!ces de a"!rti&are dar in rit"uri diferite ? sc!'ul este acelasi !%tinerea f!ndului de a"!rti&are . 'r!cesul fiind ins!tit insa 'e 'arcurs de influente si c!nsecinte ec!n!"ic! ) financiare diferite de la ! "et!da la alta . In 'ractica ec!n!"ica din tara n!astra se a'lica . in cea "ai "are 'arte m to'a amortizarii #o(%ta(t %a$ *ro*ortio(a" , Aceasta "et!da 'resu'une calcularea a"!rti&arii in "!d unif!r" ) cu aceeasi n!r"a de a"!rti&are ) 'e intreaga 'eri!ada de functi!nare a acti el!r i"!%ili&ate . A"!rti&area c!nstanta nu"ita si liniara are la %a&a 'r!cesul ec!n!"ic !%iecti de u&are la care sunt su'use acti ele si care tre%uie reflectata in al!area 'r!dusel!r 'e "asura 'r!ducerii ei . A"!rti&area accelerata dar 'r!'!rti!nala a "i/l!acel!r fi4e 're&inta c7iar a anta/e ec!n!"ice sensi%ile cand se %a&ea&a 'e ! f!l!sire intensi a a "i/l!acel!r fi4e . 'e ! u&ura fi&ica reala a acest!ra . 'er"itand recu'erarea al!rii l!r intr3un ti"' "ai scurt si deci . e itarea u&urii "!rale . Practicarea unui regi" de a"!rti&are accelerata fara a a ea la %a&a un 'r!ces de u&are "ai intens decat "edia nu '!ate 're&enta reun a anta/ ec!n!"ic ci di"'!tri a duce la denaturarea "ari"ii 'retului de c!st transf!r"and ! 'arte din 'r!fit in f!nd de a"!rti&are . In ca&ul a"!rti&arii c!nstante c7eltuielile de a"!rti&are sunt re'arti&ate egal 'e intreaga 'eri!ada de iata te!retica <n!r"ala; . Intrarile e entuale in cursul anului se a"!rti&ea&a t!t 'r!'!rti!nal in functie de durata efecti a de functi!nare 'ana la sfarsitul anului . Metoda de amortizare regresiva nu"ita si amortizare degresiva se caracteri&ea&a 'rin scaderea c!ntinua a n!r"el!r de a"!rti&are 'e "asura cresterii gradului de u&ura a acti el!r "aterile i"!%ili&ate . Austificarea unei ase"enea "et!de re&ida in aceea ca acti ele . 'ier&and din al!area l!r in 'r!cesul f!l!sirii transf!r"a t!t "ai 'utina al!are asu'ra n!il!r 'r!duse ?'ierderile de al!are suferite de acti ele i"!%ili&ate ca ur"are a u&urii fi&ice si "!rale ur"ea&a sa fie reflectata in "ics!rarea su"ei a"!rti&arii in 'retul de c!st . Met!da de a"!rti&are degresi a asigura c!nc!rdanta n!r"el!r de a"!rti&are descrescand cu starea te7nica "ai %una si randa"entul "ai "are al acti el!r i"!%ili&ate la ince'utul 'eri!adei de functi!nare . 're!cu'area "ai ra'ida a resursel!r 'entru inl!cuirea acti el!r res'ecti a . "ics!rarea riscului de 'ierderi 'r! !cate de u&ura "!rala . A"!rti&area se calculea&a fie 'rin a'licarea unei n!r"e de a"!rti&are descrescat!are fie 'rin a'licarea aceleiasi n!r"e de a"!rti&are ne"!dificata 'entru intraga 'eri!ada asu'ra al!rii ra"ase din fiecare an . N!r"a de a"!rti&are c!nstanta se a'lica asu'ra al!rii ra"ase se deter"ina astfel :
15

Na B<1== : *n; 4 C Na B n!r"a de a"!rti&are analitica *n B durata de functi!nare n!r"ala C B c!eficientul de regresie C!eficientul de regresie are al!ri diferite in functie de durata de functi!nare a acti el!r i"!%ili&ate : 3 'entru durata de functi!nare 'ana la #3( ani c!eficientul este 1., 3'entru durata de functi!nare intre , )1= ani c!eficientul este # 3'entru durata de functi!nare 'este 1= ani c!eficientul este #., Aceasta "et!da 're&inta insa si de&a anta/e transf!r"and ! 'arte din %eneficii in f!nd de a"!rti&are ? in alta !rdine de idei a"!rti&area regresi a c!ntra ine desfasurarii !%iecti e a 'r!cesului de u&are fi&ica si "!rala si c!"'lica intr3! !arecare "asura "anca de calculare si de e identa recla"and un ti"' de "unca "ai "are . Metoda amortizarii pe unitatea de produs c!nsta in i"'artirea al!rii acti el!r i"!%ili&ate la cantitatea t!tala de 'r!duse la a car!r fa%ricare c!ncura . Aceasta "et!da nu ara ni"ic c!"un in ti"'ul in care se 'r!duc "arfurile sau tre%uie sa functi!ne&e actul res'ecti . Cu cat se 'r!duc "ai "ulte %unuri cu atat "ai re'ede se a"!rti&ea&a al!area acti el!r i"!%ili&ate . :'re de!se%ire de "at!da c!nstanta de a"!rti&are unde al!area a"!rti&arii in 'retul de c!st al 'r!dusel!r '!ate aria in functie de "ari"ea 'r!ductiei ) reali&andu3 se in acest fel sti"ulentul cresterii 'r!ductiei ) in "et!da a"!rti&arii 'e unitate de 'r!dus . '!nderea a"!rti&aril!r in c!sturi ra"ane t!tdeauna c!nstanta ur"and ca . necesitatile recu'erarii "ai ra'ide a acti el!r i"!%ili&ate in ederea e itarii u&urii n!r"ale sa /!ace r!lul ) 'e langa altele ) de sti"ulent in de& !ltarea 'r!ductiei . Met!da de a"!rti&are 'r!gresi a 'resu'une cresterea de la an la an si f!ndului de a"!rti&are si se %a&ea&a 'e ideea ca "i/l!acele de "unca sufera ! u&ura t!t "ai accentuata 'e "asura ce se a'r!'ie de li"ita de functi!nare n!r"ala . Aceasta "et!da are ! a'licare restransa intrucat 'e de ! 'arte 'resu'une ef!rturi financiare "ai "ari t!c"ai cand acti ele i"!%ili&ate dat!rita gradului de u&ura au ! 'r!ducti itate "ai sca&uta ? 'e de alta 'arte . aceasta "et!da nu creea&a certitudinea '!si%ilitatil!r de inl!cuire in e entualitatea i irii "ai ti"'urii a u&urii "!rale . A"!rti&area "i/l!acel!r fi4e este un 'r!ces generali&at in t!ate tarile indiferent ca se 'ractica intr3un fel sau altul . a and un r!l "ultilateral 'e 'lan ec!n!"ic . C!ntra al!area a"!rti&arii este un ele"ent c!"'!nent al c7eltuielil!r de 'r!ductie si are un r!l %ine sta%ilit in deter"inarea
#=

renta%ilitatii 'r!ductiei : cu cat su"a a"!rti&arii a scadea in c!sturi . cu atat !r creste 'r!fiturile si rata renta%ilitatii intre'rinderii . ; ,EVIDENTA )INANCIAR <CONTABILA A IMOBILIZARILOR CORPORALE A"!rti&area se inregistrea&a in c!nta%ilitate in c!nturi distincte 'e fiecare categ!rie de i"!%ili&are. C!nturile de e identa a a"!rti&arii sunt e identiate in clasa # de c!nturi gru'a #6= . Clasa # de c!nturi este ! clasacu functie c!nta%ila de A in care se e identia&a t!ate acti ele i"!%ili&ate . Ordinea e identierii este i"!%ili&ari nec!r'!rale .c!r'!rale si financiare . In cadrul gru'ei #6 se e identia&a a"!rti&arile acest!r categ!rii de i"!%ili&ari in aceeasi !rdine 'rin c!nturile #6=3 a"!rti&area i"!%ili&aril!r nec!r'!rale #613 a"!rti&area i"!%ili&aril!r c!r'!rale I"!%ili&arile financiare nu se a"!rti&ea&a . *in cadrul a"!rti&arii c!r'!rale nu se a"!rti&ea&a terenurile fara a"ena/ari . 2iecare c!nt . sintetic de gradul 1. res'ecti #6= si #61 se defalca 'e c!nturi sintetice de gradul # . A"!reti&area i"!%ili&aril!r c!r'!rale sunt e identiate in c!ntul #61 cu c!nturile sintetice de gradul # #61=3#61- . Aceste c!nturi isi ince' functi!narea 'rin a se credita. Cu 'reluarea e4istentului si "arirea f!nduril!r de a"!rti&are 'e sea"a c7eltuielil!r . :e de"!nstrea&a 'rin utili&area f!nduril!r de a"!rti&are la sc!aterea i"!%ili&aril!r din 'atri"!niu . :2 este C sau =. Cand este :2C el e identia&a al!area f!ndului de a"!rti&are 'e fiecare categ!rie de i"!%ili&ari c!r'!rale . Princi'alele !'eratii ce afectea&a c!nturile de a"!rti!&ari sunt : 1. Inregistrarea c!tei de a"!rti&are lunara 'entru "i/l!cul fi4 din 'atri"!niu -611B#61 #. Casarea M .2 . a"!rti&at integral #61B#1# $. :c!aterea din 'atri"!niu a M .2 . andut . el fiind 'artial a"!rti&at : CCCCCCCCCCCCC D B#1# :u"a a"!rti&ata #61 :u"a nea"!rti&ata -0#

#1

( . *!narea M .2. integral a"!rti&at #61B#1# , . *!narea M.2. 'artial a"!rti&at CCCCCCCCCCCCCCCCCCCDB #1# :u"a a"!rti&ata #61 :u"a nea"!rti&ata -01# - . A"!rti&area unui M.2 'ri"it ca d!natie -611B #61 1$1B00#0 0 .:c!aterea din u& a unei M.2 'artial a"!rti&at dat!rita cala"itatil!r . CCCCCCCCCCCCCCCCCC D B #1# :u"a a"!rti&ata #61 :u"a nea"!rti&ata -601 Tre%uie facuta "entiunea ca inregistrarea a"!rti&arii lunare se faca in c!nf!r"itate cu un gragic de esal!nare a a"!rti&arii . Acest grafic se face 'entru fiecare i"!%ili&are in 'arte la intrarea ei in 'atri"!niu si are caracter !%ligat!riu . In ca&ul in care are l!c ! ree aluare a "i/l!cului fi4 . acest grafic de a"!rti&are a fi refacut . in functie de n!ile al!ri . Ree aluarea are dre't c!nsecinta "arirea ratei de a"!rti&are lunara . de!arece 'rin "arirea al!rii de intrare a i"!%ili&aril!r nu se "areste si 'eri!ada de a"!rti&are ea ra"anand aceeasi .

##

CAP, III PREZENTAREA AMORTIZARII IMOBILIZARILOR CORPORALE LA )IRMA HELP S,A


In acest ca'it!l !i 're&enta situatia la ince'utul lunii Ianuarie la fir"a :.C Eel' :.A . 2ir"a a f!st infiintata in anul 1555 . Are un ca'ital s!cial de 1==.===.=== lei di i&at in #= actiuni . al!area n!"inala ,.===.=== lei 'e actiune . Aceasta are d!i as!ciati si 1- anga/ati d!"eniul de acti itate este fa%ricarea si c!"erciali&area "edica"entel!r reali&ate 'e %a&a de e4tract de 'lante . *enu"irea fir"ei . sediul s!cial . ni elul ca'italului s!cial . nu"arul de actiuni . al!area n!"inala . nu"arul acti!naril!r . f!r"a de !rgani&are si t!ate celelalte ele"ente sunt 're&entate in :tatutul s!cietatii c!nf!r" anexei 1 . La ince'utul anului #==1 unitatea 're&inta ur"at!area situatie 'atri"!niala c!nf!r" anexei 2 si situatia a"!rti&aril!r c!nf!r" anexei 3 . Met!da a"!rti&arii f!l!sita de fir"a este "et!da liniara . Unitatea detine d!ua instalatii de tratare a 'lantel!r "edicinale P.U -=.===.=== lei a"!rti&ate fiecare in 'r!'!rtie de (=D c!nf!r" graficului de a"!rti&are anexa 4 . A"!rti&area este de ti' liniar 'e ! durata de , ani . Unitatea "ai '!seda ! instalatie de d!&are . incarcare si sigilare a flac!anel!r de "edica"ente in al!are de 6=.===.=== lei a"!rti&a%ila in 6 ani . Ea este a"!rti&ata 1#., D c!nf!r" anexei 5 .:3a ela%!rat graficul de esal!nare anuala 'entru usurinta .Rata lunara aferenta 'eri!adei de a"!rti&are este: 1#.===.=== :1# B 1.===.=== OPERATII I. Unitatea ac7i&iti!nea&a 'e credit c!"ercial ! centrifuga in al!are de (=.===.=== lei T>A e4clus . in data de =,8=18#==1 c!nf!r" facturii fiscale nr 1#8=,.=1.#==1 anexa 6 e"isa de fir"a :.C ELECTRIC :.A . a; ac7i&itia (=( P F C (0.-==.=== D B (=( (0.-==.=== ((#- A F * B (=.===.=== #1#1 #1#1 A F * 0.-==.=== ((#II .:e inde una din instalatiile de tratare a 'lantel!r "edicinale la 'retul de (=.===.=== lei . T.>A. e4clus cu incasarea 'rin CC+ la 1, &ile lucrat!are . c!"isi!n %ancar =.1 D c!nf!r" facturii fiscale #$8=0.=1.#==1 anexa .

#$

a; li rarea (-1 A F * 00# P F C ((#0 P F C

(0.-==.=== (-1 B D (0.-==.=== 00# (=.===.=== ((#0 0.-==.=== -=.===.=== D B #1## -=.===.=== #(.===.=== #61# $-.===.=== -0#1

%; sc!aterea din 'atri"!niu #1## A 3 C #61# P 3 * B -0#1 A 3 C

III. :e 'ri"este in data de 1=.=1.#==1 ! d!natie de la fir"a :C MINER>A :A. c!nstand intr3un utila/ te7n!l!gic la 'retul 'ietei #=.===.=== lei c!nf!r" 'r!cesului ar%al de d!natie . El se a"!rti&ea&a liniar in # ani . a; #1#1 A F * 1$1 P F C #=.===.=== #1#1 B 1$1 #=.===.=== I> .:e d!nea&a in data de 1#.=1.#==1 un "!t!sti uit!r de 1=.===.=== lei fir"ei :CNU+IRA9 :RL .a"!rti&at integral c!nf!r" 'r!cesului er%al de d!natie si n!tei c!nta%ile nr. =1.=1.#==1 anexa !. a; sc!aterea din gestiune #61# P 3 * #1## A 3 C 1=.===.=== #61# B #1## 1=.==.=== %; inregistrare T>A c!lectata -$, A F * ((#0 P F C 1.5==.===. -$, B ((#0 1.5==.===. I>.:e 'ri"este un credit c!"ercial 'e ter"en scurt in al!are de #$.6==.=== cu care se ac7i&iti!nea&a ! instalatie de "asurare a c!ncentratiei . ac7i&iti!nata c!nf!r" facturii fiscale (1# 81(.=1.#==1 de la fir"a :C.9+IOTERA 9 :A anexa ". a;ac7i&itia cu 'lata furni&!rului 'rin credit 'e ter"en scurt ,151 P F C #$.6==.=== D B ,151 #$.6==.=== #1#$ A F * B #=.===.=== #1# ((#- A F * $.6==.=== ((#-

#(

>I. In ur"a unui incendiu din data de 1-.=1.#==1 se distruge un calculat!r in al!are de (=.===.=== lei . a"!rti&at ,=D . El se sc!ate din 'atri"!niu c!nf!r" 'r!cesului er%al de c!nstatare si n!tei c!nta%ile nr. =#81-.=1.#==1 anexa 1#. a; sc!aterea din e identa #1#- A 3 C (=.===.=== D B #1#- (=.===.=== #61- P 3 * B #=.===.=== #61-601 A F * #=.===.=== -601 >II. In ur"a unei in entarieri din data de 16.=1.#==1 'entru sc7i"%area gesti!narului se c!nstata un "inus de ! i"'ri"anta in al!are de -.,==.=== lei a"!rti&ata 0,D. >in! at este gasit gesti!narul P!'a I!n 'entru care 'retul de i"'utare c!nf!r" 'r!cesului er%al de i"'utatie este $.===.=== lei . :u"a se a ac7ita la caserie in 6 &ile . a;i"'utarea (#6# P 3 * $.,0=.=== (#6# B D $.,0=.=== 0,6 P F C B 0,6 $.===.=== ((#0 P F C ((#0 ,0=.=== %;sc!aterea din 'atri"!niu #1#- A 3 C #61- P 3 * B -0#1 A F * -.,==.=== D B #1#- -.,==.=== (.60,.=== #611.-#,.=== -0#1

>III. Incasarea c!nf!r" !rdinului de 'lata nr. 168##.=1.#==1 anexa 11. de la fir"a :C9EER+AL9:A a;incasarea ,1#1 A F * (0.-==.=== D B (-1 (0.-==.=== (-1 A 3 C B (0.,,#.(== ,1#1 -#0 A F * (0.-== -#0 I1. In data de #,.=1.#==1se inregistrea&a rata de a"!rti&are aferenta instalatiei de tratare c!nf!r" n!tei c!nta%ile nr. (,8#,.=1.#==1 anexa 12. a;a"!rti&area aferenta instalatiei de tratare --- A F * #61$ P F C 1.===.===. --- B #6$1 1.===.===. 1. In data de #-.=1.#==1 se incasea&a i"'utatia de la P!'a I!n 'rin caserie c!nf!r" Registrului de casa nr. #18#-.=1.#==1 anexa 13.
#,

a; incasarea (#6# A 3 C ,$11 A F * $.,0=.=== ,$11 B (#6# $.,0=.=== 1I. In data de #-.=1.#==1 se inregistrea&a rata de a"!rti&are aferenta instalatiei de d!&are . incarcare si sigilare c!nf!r" n!tei c!nta%ile nr.(08#-.=1.#==1 anexa 14. a; a"!rti&area aferenta instalatiei de d!&are . incarcare si sigilare --- A F * #61$ P F C 6$$.$$= --- B #61$ 6$$.$$= 1II .In ur"a ree aluaridin data de #0.=1.#==1a unui "i/l!c de trans'!rt inregistrat la al!area de intrare (=.===.===.lei a"!rti&at $=D. El este ree aluat cu ,=D c!nf!r" n!tei c!nta%ile nr. (58#0.=1.#==1 anexa 15. >aluarea a"!rti&ata (=.===.=== 4 $=D B 1#.===.=== >aluarea nea"!rti&ata (=.===.=== ) 1#.===.=== B #6.===.===. Ree aluarea #6.===.=== 4 ,=D B 1(.===.===. >aluarea t!tala actuala nea"!rti&ata #6.===.===. F 1(.===.=== B (#.===.===. >aluarea t!tala a "i/l!cului de trans'!rt (=.===.=== F 1(.===.=== B ,(.===.===. a;inregistrarea diferentei din ree aluare #1#( A F * 1=, P F C 1(.===.=== #1#( B 1=, 1(.===.=== 1III. :e inregistrea&a in data de $=.=1.#==1 c!nf!r" n!tel!r c!nta%ile nr. ,=8$=.=1.#==1 anexa 16, si nr. ,18$=.=1.#==1 anexa 1 , ! a"!rti&are de #.===.===.aferenta unei cladiri ane4e reali&ata 'rin d!natie de ! fir"a s'eciali&ata . a;inregistrare a"!rti&are -611 A F * #611 P F C #.===.=== -611 B #611 #.===.=== %; trecerea 'e enituri a c!tei 'artii din su% entii 1$1 P 3 * 00# P F C #.===.===. 1$1 B 00# #.===.===.

#-

1I>. In data de $1.=1.#==1se inregistrea&a inc7iderea c!nturil!r de c7eltuieli c!nf!r" n!tei c!nta%ile nr. ,#.8$1.=1.#==1.anexa 1!. 1#1 +8P 3 * -$.(=,.5$= 1#1 B D -$.(=,.5$= -#0 A 3 C -0#1 $0.-#,.=== -$, A 3 C -#0 (0.-== -601 A 3 C B -$, 1.5==.===. -0#1 A 3 C -601 #=.===.=== --- A 3 C --- 1.6$$.$$= -611 A 3 C -611 #.===.=== 1>. In data de $1.=1.#==1 se inregistrea&a inc7iderea c!nturil!r de enituri c!nf!r" n!tei c!nta%ile nr. ,$8$1.=1.#===. anexa 1". 1#1 +8P F C (,.===.=== D B 1#1 00# P 3 * B (#.===.=== 00# 0,6 P 3 * $.===.=== 0,6 1I>. In data de $1.=1.#==1 se inregistrea&a inc7iderea c!nturil!r de T>A.c!nf!r" n!tei c!nta%ile nr. ,(8$1.=1.#==1.anexa 2#. ((#0B 0.-==.===F1.5==.===.F,.0==.===B1=.=0=.=== ((#-B0.-==.===F$.6==.===B11.(==.=== ((#0 P 3 * 11.(==.=== DB ((#- 11.(==.=== ((#- A 3 C 1=.=0=.=== ((#0 ((#( P 3 * 1.$$=.=== ((#(

#0

CAP, 3, CONCLUZII SI PROPUNERI

*u'a cu" reiese din 're&entarea te!retica si din desfasurarea acti itatii de e identiare a a"!rti&arii la studiul de ca& 're&antat 'e fir"a :C.9EELP9:A se c!nstata ca a"!rti&area i"!%ili&aril!r c!r'!rale necesita un !lu" "are de "unca si ! atentie de!se%ita . *in 're&entarea 'artii a'licati e s3a des'rins necesitatea !%iecti a e identierii 'e fiecare i"!%ili&are c!r'!rale a situatiei a"!rti&arii . Acest lucru este necesar dat!rita fa'tului ca unitatiile ec!n!"ice in general ca si unitatea 're&entata "ai sus desfas!ara ! acti itate de in estitie in "!d 'er"anent . Aceste in estitii tre%uiesc recu'erate in ti"' 'entru a da '!si%ilitatea agentului ec!n!"ic sa utili&e&e su"ele astfel !%tinute in n!i in estitii . *aca 'ana in anul 1565 e identa financiar ) c!nta%ila a a"!rti&aril!r se desfasura 're'!nderat "anual fa't ce genera un !lu" "are de "inca si un 'ers!nal nu"er!s . du'a acest an s3a trecut la utili&area te7nicii de calcul . la aut!"ati&area si inf!r"ati&area . Intr!ducerea te7nicii "!derne in e identa financiar 3 c!nta%ila a a ut efecte %enefice reducand !lu"ul de "unca al anga/atil!r . reducerea u&urii intelectuale . e itarea er!rii de calcul si inregistrare . iar din 'unct de edere al unitatii reducerea nu"arului de 'ers!nal . Utili&area te7nicii de calcul "!derne "ai creea&a a anta/ul !%tinerii intr3un ti"' f!arte scurt de situatii c!"'le4e ce '!t !ferii date i"'!rtante atat c!nducerii unitatii cat si !rganel!r e4terne a%ilitate . Ca ! tendinta actuala se c!nstata !rientarea agentil!r ec!n!"ici catre reducerea duratei de a"!rti&are a i"!%ili&aril!r . acest lucru fiind ! c!nsecinta a 'r!gresului te7nic actual . 2ata de t!ate cele 're&antate s'er ca a" reusit sa c!n ing ca e identa a"!rti&arii i"!%ili&aril!r c!r'!rale re're&inta ! 'iatra de incercare 'entru !rice lucrat!r in d!"eniul financiar3c!nta%il.

#6

ANE1A 1

:3a cerut autentificarea ur"at!rului act : STATUTUL :!cietatii c!"erciale9EELP9 :A Pre&entul statut a f!st int!c"it in "!d li%er intre d!"nii : *UMITRE:CU NICU .cetatean r!"an cu d!"iciliul in +ucuresti str.*ru"ul Ga&arului nr.,.%l.A(. sc.$. et.#.a'.5$.sect!r (.a and +.I. seria *E nr.(5-$#= eli%erat de circa 1( '!litie la data de 1, august 1551 si NICOLAE GEORGE. cetatean r!"an cu d!"iciliul in +ucuresti str.Mariuca.nr.(.%l.1#1.sc.#.et.#.a'.-5.sect!r(.a and +.I.seria RT nr.=#=1,1 eli%erat de circa 1, '!litie la data de #$ "artie #==#. CAP. 13*enu"irea . f!r"a /uridica . sediul . !%iectul de acti itate . *urata s!cietatii c!"erciale . Art . 1 *enu"irea s!cietatii este EELP 9 :A. T!ate d!cu"entele s!cietatii c!"erciale anunturile . facturile . 'u%licatiile . e"anand de la s!cietate tre%uie sa cu'rinda : denu"irea s!cietatii ur"ata de initialele :A. :ediul si nu"arul de inregistrare in Registrul C!"ertului . Art . # 2!r"a /uridica a s!cietatii : este ! s!cietate c!"erciala 'e actiuni <:A.; Aceasta isi desfas!ara acti itatea c!nf!r" 're ederil!r 're&entului statut . Legii nr . $18155= .ale C!dului C!"ercial R!"an . ale C!dului Ci il R!"an si ale tutur!r actel!r n!r"ati e ce regle"entea&a acti itatea societatilor comerciale . Art . $ :ediul s!cistatii c!"erciale este in +ucuresti . str .Aleea +ran . nr., . %l. 5$ . sc. 1. a' .( .sect!r (. :!cietatea c!"reciala '!ate infiinta filiale . sucursale . agentii . "aga&ine . sau alte ase"enea in +ucuresti si in alte l!calitatii din tara sau strainatate . c!nf!r" !%iectului de acti itate sta%ilit in 're&entul statut . Art . ( )O%iectul de acti itate al s!cietatii c!"erciale este :

#5

3 'r!ducerea si c!"erciali&area de "edica"ente 'e %a&a de e4tract de 'lante - sar icii in d!"eniul trans'!rtului de "arfuri cu "i/l!ace 'r!'rii sau inc7iriate atat 'e 'lan intern cat si intrenati!nal . - acti itati de editura si "ulti'licare . 4er!4 . ti'!grafie . Art . ) *urata de functi!nare a s!cietatii c!"erciale este de , ani din "!"entul inregistrarii sale la Registrul C!"ertului . *urata de functi!nare a s!cietatii '!ate fii 'relungita 'rin 7!tararea as!ciatil!r . CAP. #3 Ca'italul s!cial si c!nstituirea acestuia Art. - ) Ca'italul s!cial este fi4at la su"a de 1==.===.=== <una suta "ili!ane lei; c!nstand nu"ai in nu"erar . Ca'itatul s!cial su%scris se arsa in intregi"e la data c!nstituirii s!cietatii. Ca'italul s!cial se di ide in #=<d!ua&eci; 'arti s!ciale egale a ,.===.===<cinci "ili!ane ;lei fiecare a'!rtul fiind al cel!r d!i as!ciati astfel:*UMITRE:CU NICU (=D si NICOLAE GEORGE -=D . +unurile ce !r fi aduse e entual ca a'!rt in s!cietate de in 'r!'rietatea acest!ra . Marirea sau "ics!rarea ca'italului s!cial se '!ate efectua de as!ciati '!tri it dis'!&itiil!r Legii $18155=. Art .03 Actiunile '!t fi trans"ise succes!ril!r legali si tertil!r. Trans"iterea actiunil!r tre%uie inscrisa in Registrul C!"ertului si in registrul s!cietatii . care se 'astrea&a la sediul s!cietatii .Ea are efect fata de terti nu"ai in "!"entul incrierii ei in Registrul C!"ertului. Actiunile nu '!t fi re're&entate 'rin titluri neg!cia%ile. CAP $3 *re'turile si !%ligatiile as!ciatil!r. Art . 63 *re'turile as!ciatil!r Asiciatii au dre'tul asu'ra tutur!r %eneficiil!r s!cietatii ca si asu'ra c!tei 'artii ce le re in din acti ul s!cial ra"as du'a di&!l area s!cietatii.Ei audre'tul de a distri%ui %eneficiile s!cietatii ca si c!tele 'artii ce re in din acti ul s!cial ra"as du'a di&!l area s!cietatii. As!ciatii au dre'tul de a trans"ita actiunile in c!nf!r"itate cu 're ederile 're&entului statut si alte dre'turi 're a&uta de lege. Art. 53O%ligatiile as!ciatil!r As!ciatii se !%liga sa sustina acti itatea s!cietati 'rin !rce fel de inter entii la aut!ritatile c!"'etente. !rganis"e de trans'!rt . a"ale si alte ase"enea in ederea facilitarii reali&arii !%iectului de acti itate .As!ciatii

$=

ras'und nu"ai in li"ita actiunil!r . !%ligatiile s!cietatii c!"erciale fiind garantate cu 'atri"!niul ei s!cial. Patri"!niul s!cial nu '!ate fi gre at de dat!rii sau alte !%ligatii 'ers!nale ale as!ciatil!r. Un credit!r al as!ciatil!r '!ate f!r"ula 'retentii nu"ai asu'ra %enaficiului s!cietatii cei re ina sau asu'ra c!tei 'artii cu enite acesteia. la lic7idarea s!cietatii . efectuate in c!nditiile 're&entului statut. CAP . ( ) Organi&area si functi!narea s!cietatii Art .1=3C!nducerea si ad"inistrarea s!cietatii :!cietatea c!"erciala este c!ndusa de as!ciati care !r a ea ur"at!arele atri%utiuni: - a'r!%a si "!difica d!cu"entele c!nstituti e ale s!cietatii si 7!taraste in 'ri inta transf!r"arii f!r"ei /uridice a s!cietatii c!"erciale ? - 7!tarasc asu'ra "a/!rarii sau di"inuarii ca'italului s!cial ? - sta%ilesc structura !rgani&at!rica. sc7e"a de 'ers!nal a s!cietatii si nu"arul de '!sturi? - a'!%sa sau "!difica %ilantul si c!ntul de %eneficii si 'ierderi ? - sc7i"%a sau "!difica !%iectul de acti itate ? - a'r!%a sau "!difica 'r!gra"ul de acti itate si %ugetul de %eneficii si c7eltuieli ale s!cietatii? - c!ntractea&a i"'ru"uturi %ancare si ac!rdarea de garantii ? - dis'un asu'ra utili&arii f!ndului de re&er a? - dis'un cu 'ri ire la fu&i!narea . di i&area . di&!l area si lic7idarea s!cietatii? - '!t inl!cui ad"inistrat!rii . le '!ate "!difica re"uneratia . ii '!ate descarca de acti itate si ii '!ate re !ca ? - dis'un cu 'ri ire la e4ecutarea de re'aratii ca'itale si reali&area de in estitii n!i ? - dis'un cu 'ri ire la acti!narea in /ustitie si ur"arirea unui ad"inistrat!r sau alt salariat 'entru daune cau&ate s!cietatii ? - 7!tarasc cu 'ri ire la "arirea nu"arului de "e"%rii as!ciati <se '!t as!cia si cu alte 'ers!ane; ? - sta%ilesc si "!difica c!"'etentele si ras'underile ad"inistrat!ril!r ? - 7!tarasc cu 'ri ire la anga/area. salari&area si acti itatea 'ers!nalului s!cietatii ? - 7!tarasc cu 'ri ire la 'artici'area s!cietatii c!"erciale in calitate de acti!nari sau as!caiati la alte s!cietati c!"erciale ?

$1

- 7!tarasc in !rce alte 'r!%le"e 'ri ind s!cietatea ? Art . 11 )*aca !r c!nsidera necesar as!ciatii !r anga/a unul sau "ai "ulti ad"inistrat!ri 'entru ! 'eri!ada de ti"' ce ! !r sta%ilii la "!"entul res'ecti . Orice d!cu"ent care anga/ea&a 'atri"!nial s!cietatea c!"erciala se se"nea&a de as!ciati. Art .1# )Atri%utiunile sta%ilite de as!ciati sunt ur"at!arele 3 'astrea&a registrele s!cietatii si d!cu"entele de c!nstituire a acesteia? 3 inde'linesc t!ate !'eratiunile cerute 'entru aducerea la inde'linire a !%iectului s!cietatii? 3 re're&inta s!cietatea fata de terti si in fata !rganel!r de /ustitie ? - ras'und fata de s!cietate 'entru e4istenta reala a di idendel!r 'latite . e4istenta registrel!r cerute de lege si c!recta l!r tinere . e4acta inde'linire a 7!tararil!r as!ciatil!r ? - se"nalea&a as!ciatii cand c!nstata 'ierderea unei /u"atati din ca'italul s!cial . 'entru rec!nstituirea ca'italului . li"itarea lui la su"a ra"asa sau di&!l area s!cietatii ? - anga/ea&a si c!ncedia&a 'ers!nalul s!cietatii si sta%ileste dre'turile si !%ligatiile acest!ra ? - sta%ilesc tactica si strategia de "ar@eting ? - 're&inta as!ciatil!r in ter"en de -= &ile de la inc7iderea e4ercitiului ec!n!"ic!3 financiar. annual . ra'!rtul cu 'ri ire la acti itatea s!cietatii . %ilantul si c!ntul de %eneficii si 'ierderi 'e anul 'recedent . 'recu" si 'r!iectul de 'r!gra" de acti itate si 'r!iectul de %uget al s!cietatii 'e anul in curs ? - 're&inta as!ciatil!r !rice act 'e care acestia il s!licita ? - inde'linesc t!ate !'eratiunile 'ri ind di&!l area si lic7idarea s!cietatii la cererea as!ciatil!r ? - 'regatesc %ilantul acti itatii s!cietatii si3l 're&inta 'entru a fi erificat de !rganele in dre't si a'r!%at de as!ciati ? - i3au "asuri 'entru e4ecutarea 'r!gra"ului de acti itate a'r!%at de as!ciati ? - re&!l a !rice alte 'r!%le"e legate de !%iectul de acti itate al s!cietatii c!"erciale . c!nf!r" dis'!&itiil!r as!ciatil! CAP ., ) E identa acti itatii ec!n!"ic!3financiara . c!nr!lul c!nturil!r . anga/area 'ers!nalului s!cietatii . Art . 1, )E identele s!cietatii . inclusi %ilantul c!nta%il de 'r!fit si 'ierdere . se !r tine in lei.
$#

>aluta se a e identia in c!nturi de !rdine si e identa . inregistrarea in e identa in lei se a efectua la cursul de sc7i"% in ig!are la data !'eratiunii .E identa c!nta%ila se !rgani&ea&a si se c!nduce '!tri it n!r"el!r ela%!rate de Ministerul 2inantel!r . Art .1( ) C!nturile s!cietatii in lei si aluta se desc7id la %ancile din R!"ania. Ali"entarea c!nturil!r se face din a'!rtul la ca'italul s!cial su%scris . din incasarile s!cietatii in lei sau aluta . din i"'ru"uturi !%tinute .din finantari din tara sau strainatate sau din alte surse atrase . Art .1, )C!ntr!lul acti itatii financiare a s!cietatii este e4ercitat de catre as!ciati . +ilantul c!nta%il in c!nturi de 'r!fit si 'ierderi !r fi erificate de !rganele sta%ilite de lege . Art .1- ):c7e"a de !rgani&are si de 'ers!nal se sta%ileste de as!ciati . Anga/area 'ers!nalului s!cietatii se face de catre as!ciati 'e %a&a de c!ntract indi idual de "unca in care se a sta%ilii dre'turile si !%ligatiile 'ers!nalului fata de s!cietate . Plata salariil!r 'ers!nalului s!cietatii si celelalte 'lati asi"ilate acest!ra se efectuea&a in c!nf!r"itate cu 're ederil!r actel!r n!r"ati e . CAP . - )E4ercitiul ec!n!"ic! 3 financiar . ela%!rarea %ilantului si c!ntului de %eneficii si 'ierderi . calcularea si re'arti&area %eneficiil!r. Art .10 )E4ercitul ec!n!"ic! )financiar ince'e in fiecare an la 1 ianuarie si se ter"ina la $1 dece"%rie .Pri"ul e4ercitiu a ince'e la data c!nstituirii s!cietatii si se a ter"ina la $1 dece"%rie al aceluiasi an . Art .16 )Ela%!rarea %ilantului si a c!ntului de %eneficii si 'ierderi :!cietatea a tine la &i c!nta%ilitatea in 'err"anenta 'entru !'eratiunile s!cietatii . a int!c"ii la sfarsitul fiecarui e4ercitiu financiar %ilantul si c!ntul de %eneficii si 'ierderi . ra'!rtul de acti itate al s!cietatii asu'ra e4ercitiului ter"inat si %ugetul 'e anul iit!r . +ilantul tre%uie sa indice in "!d clar ur"at!arele : 3 ca'italul s!cial care e4ista in "!d real? 3 su"a arsa"intel!r efectuate si cele in intar&iere ? 3 %eneficiile reali&ate si 'ierderile ? Art .15 3Calculul %eneficiil!r si re'arti&area acest!ra +eneficiul se sta%ileste 'rin %ilantul s!cietatii a'r!%at de as!ciati . +eneficiul este calculat 'rin scaderea din al!area t!tala a enituril!r reali&ate . a c7eltuielil!r efectuate in alte 'lati e4clusi f!ndul de re&er a de ,D din %eneficiu . +eneficiul se di"inuea&a . dease"enea cu
$$

i"'!&itul legal si ra"%ursarea creditel!r %ancare . re&ultand un %eneficiu net . care se cu ine as!ciatil!r . In ca& de inregistrare de 'ierderi as!ciatii !r anali&a cau&ele si !r lua "asurile necesara . Plata %eneficiului tre%uie facuta in ter"en de -= &ile de la data a'licarii %ilantului . Art .#= 3Registrele s!cietatii :!cietatea c!"erciala tre%uie sa tina ur"at!arele registre : 3un registru al as!ciatil!r in care se a inscrie nu"ele . 'renu"ele . d!"iciliul . ca'italul as!ciatil!r .e entual nu"ele alt!r as!ciati < daca este ca&ul ; sau !rice alte "!dificari . !%ser atii sau "entiuni cu 'ri ire la cele 'reci&ate . 3un registru al c!nstataril!r si 7!tararil!r !rganel!r de c!ntr!l . CAP .0 )M!dificarea f!r"ei /uridice .di&!l area si lic7idarea s!cietatii Art .## )Ca&uri de di&!l are a s!cietatii : 3 trecerea ti"'ului sta%ilit 'entru durata s!cietatii ? - i"'!si%ilitatea reali&arii !%iectului de acti itate ? - reducerea ca'italului s!cial su% "ini"ul legal daca as!ciatii nu decid c!"'letarea lui ? - 7!tatarea as!ciatil!r ? - fu&iunea cu alta <alte; s!cietati ? - fali"entul ? Art .#$ 3 Lic7idarea s!cietatii Prin efectul di&!l arii s!cietatea ince'e !'eratiunile de lic7idare in ederea reglarii c!nturil!r sale 'entru a reali&a acti ul si a lic7ida 'asi ul . Lic7idarea se face de una sau "ai "ulte 'ers!ane nu"ite de as!ciati . *in "!"entul in care lic7idat!rii intra in functiune nu se "ai '!t face n!i !'eratiuni c!"arciale in c!ntul s!cietatii . In ca& c!ntrar ei ras'und 'ers!nal si s!lidar 'entru aceste !'eratiuni . Lic7idat!rii au aceleasi res'!nsa%ilitati ca si ad"inistrat!rii . Ei sunt !%ligati de a efectua un in entar i"'reuna cu ad"inistrat!rii si de a e alua %unurile s!cietatii . de a int!c"ii un %ilant care sa indice situatia reala a acti ului si 'asi ului s!cial . Lic7idat!rii sunt !%ligati dease"anea sa 'ri"easca si sa 'astre&e registrele s!cietatii si sa tina un registru cu t!ate !'eratiunile in !rdine cr!nal!gica . Acestia isi !r inde'linii "andatul fiind 'er"anent c!ntr!lati

$(

de catre as!ciati .Lic7idat!rii i3au t!ate "asurile necesare 'entru e4ecutarea !'eratiunil!r in curs ale s!cietatii . creantel!r acest!ra . 'entru efectuarea alt!r !'eratiuni in ederea lic7idarii acti itatii . Lic7idat!rii '!t re're&enta s!cietatea in fata instantel!r /udecat!resti . :u"ele re&ultate in ur"a lic7idarii !r fi 'latite in 'ri"ul rand credit!ril!r 'ri ilegiati . salariile si alte dre'turi de 'ers!nal . i"'!&ite si ta4e . c!ntri%utia la asigurarile s!ciale . ra"%ursarea creditel!r . d!%an&il!r etc. si a'!i lic7idat!rii !r face %ilantul fiind al lic7idarii . +ilantul i"'reuna cu ra'!rtul asu'ra lic7idarii se inregistrea&a in Registrul C!"ertului si se 'u%lica in M!nit!rul Oficial . *u'a ter"inarea lic7idarii . lic7idat!rii !r cere radierea s!cietatii c!"erciale din Registrul C!"ertului . CAP .6 ) Litigiile Art .#( )Litigiile s!cietatii cu 'ers!ane fi&ice sau /uriduice r!"ane sunt de c!"'etenta instantel!r /udecat!resti din R!"ania . Litigiile s!cietatii c!"erciale cu 'ers!ane fi&ice sau /uridice straine . nascute din c!ntractele inc7eiate cu aceste 'ers!ane sunt de c!"'etenta instantel!r /udecat!resti alese de 'arti c!nf!r" clau&el!r c!ntractel!r res'ecti e si se a /udeca du'a legea aleasa de 'arti in acele c!ntracte . CAP . 5 ) *is'!&itii finale Pre&entul statut '!ate fi "!dificat sau c!"'letat in functie de necesitatile ce '!t a'are in c!nf!r"itate cu legislatia in ig!are .

:e"natura as!ciatil!r : *u"itrescu Nicu CCCCCCCCCCCCCC Nic!lae Ge!rge CCCCCCCCCCCCCC

$,

A$%&A 2#.

'($)*+,-% .% A'),/ 2121 :I.B 65.(#$.===. (=.===.=== R*B(=.===.=== RCB= T:*B1#5.(#$.=== T:CB= :2*B1#5.(#$.=== 2123 :IB1#=.===.=== #=.===.=== R*B#=.===.=== R*B= T:*B1(=.===.=== T:CB= :2*B1(=.===.=== 2126 :IB(6.515.=== (=.===.=== -.,==.=== R*B= RCB(-.,==.=== T:* B(6.515.=== T:CB(-.,==.=== :2*B#.(15.=== 2122 :IB$,1.6=#.=== -=.===.=== #=.===.=== 1=.===.=== R*B.#=.===.=== RCB0=.===.=== T:*B$01.6=#.=== T:CB0=.===.=== :2*B$=1.6=#.=== 2124 :IB-0(.5,1.=== 1(.===.=== R*B1(.===.=== T:*B-66.5,1.=== T:CB=

RCB=

:2*B-66.5,1.=== 42!2 :IB$.(6#.=== $.,0=.=== $.,0=.=== R*B0.1(=.=== RCB= T:*B1=.-##.=== T:CB= :2CB1=.-##.===

$-

4426 0.-==.=== 11.(==.=== $.6==.=== R*B11.(==.=== RCB11.(==.=== T:CB11.(==.=== T:CB11.(==.=== :2*BO 5121 :IB(.5,#.=== (0.,,#.(== R*B(0.,,#.(== RCB= T:*B,#.,=(.=== T:CB= :2CB,#.,=(.===

461 :IB#6.===.=== (0.-==.=== (0.-==.=== R*B(0.-==.=== RCB(0.-==.=== T:*B0,.-==.===T:CB(0.-==.=== :2*B#0.(==.=== 62 (0.-== R*B(0.-== T:*B(0.-== (0.-== RCB(0.-== T:CB(0.-== :2*B=

635 1.5==.=== R*B1.5==.=== T:*B1.5==.=== 1.5==.=== RCB1.5==.=== T:CB1.5==.=== :2*B=

666 1.===.=== 1.6$$.$$= 6$$.$$= R*B1.6$$.$$= RCB1.6$$.$$= T:*B1.6$$.$$= T:CB1.6$$.$$= :2*B=

6 21 $.-==.=== $0.-#,.=== 1.-#,.=== R*B$0.-#,.=== RCB$0.-#,.=== T:*B$0.-#,.=== T:CB$0.-#,.=== #.===.===

6!11 #.===.===

R*B#.===.=== RCB#.===.=== T:*B#.===.=== T:CB#.===.===

$0

:2*B=

:2*B=

6! 1 #=.===.=== #=.===.=== R*B#=.===.=== RCB#=.===.=== T:*B#=.===.=== T:CB#=.===.== :2*B=

4424 :IB#=.===.=== 1.$$=.=== R*B1.$$=.=== RCB= T:*B#1.$$=.=== T:CB= :2*B#1$$====

'($)*+, .% 0A1,/ 1#5 :IB(=.=-#.=== 1(.===.=== RCB1(.===.=== T:CB,(.=-#.=== 121 -$.(=,.5$= (,.===.=== R*B-$.(=,.5$= RCB(,.===.=== T:*B-$.(=,.5$= T:CB(,.===.=== :2*B16.(=,.5$=

R*B= T:*B= :2CB,(.=-#.===

131 #.===.=== #=.===.=== R*B#.===.=== RCB#=.===.=== T:*B#.===.=== T:CB#=.===.=== :2CB16.===.===

2!11 :IB##.===.=== #.===.=== RCB#.===.=== T:CB#(.===.===

R*B= T:*B= :2CB#(.===.===

$6

2!12 :IB1=(.===.=== #(.===.=== 1=.===.=== R*B$(.===.=== RCB= T:*B$(.===.=== T:CB= :2CB0=.===.=== 2!14 R*B= T:*B= :2CB#(.===.=== :IB#(.===.=== RCB= T:CB#(.===.===

2!13 :IB1==.===.=== 1.===.=== 6$$.$$= RCB1.6$$.$$= T:CB1=1.6$$.$$=

R*B= T:*B= :2CB1=1.6$$.$$=

2!16 :IB$(.60,.=== #=.===.=== (.60,.=== R*B#(.60,.=== RCB= T:*B#(.60,.=== T:CB$(.60,.=== :2CB1=.===.=== 4#4 :IB0,0.5==.===. (0.===.=== RCB(0.===.=== T:CB6=(.5==.===

2"1 R*B= T:*B= :2CB($.-#,.=== :IB($.-#,.=== RCB= T:CB($.-#,.===

R*B= T:*B= :2CB6=(.5==.===

51"1

442 (=.===.=== #.===.=== RCB(#.===.=== T:CB(#.===.===.

R*B= T:*B=

:IB#==.===.===. (#.===.=== #$.6==.=== RCB#$.6==.=== R*B(#.===.=== T:CB##$.6==.=== T:*B(#.===.===

$5

:2CB##$.6==.===

:2CB=

2 (=.===.=== #.===.=== R*B(#.===.=== RCB(#.===.=== T:*B(#.===.=== T:CB(#.===.=== :2CB= (#.===.===

5! $.===.===. $.===.=== R*B$.===.=== RCB$.===.=== T:*B$.===.=== T:CB$.===.=== :2CB=

(=

A$%&A 4

2raficul de esalonare a amortizarii pentru instalatia de tratare

Nu"ar rand 1 # $ ( , TOTAL

An 1555 #=== #==1 #==# #==$

Luna 131# 131# 131# 131# 131#

Rata de a"!rti&are 1#.===.=== 1#.===.=== 1#.===.=== 1#.===.=== 1#.===.=== -=.===.===

(1

A$%&A 5

2raficul de esalonare a amortizarii pentru instalatia de dozare, incarcare si sigilare , si ,,

Nu"ar rand 1 # $ ( , 0 6 TOTAL

An #=== #==1 #==# #==$ #==( #==, #==#==0

Luna 131# 131# 131# 131# 131# 131# 131# 131#

Rata a"!rti&arii 1=.===.=== 1=.===.=== 1=.===.=== 1=.===.=== 1=.===.=== 1=.===.=== 1=.===.=== 1=.===.=== 6=.===.===

(#

BIBLIOGRA)IE
1; C!nta%ilitatea 'atri"!niului agentil!r ec!n!"ici. 'artea a II3 a #; N!ul siste" de c!nta%ilitate al agentil!r ec!n!"ici din R!"ania. Editia a III3a. 'r!f. uni . dr. Mi7ai Ristea $; M!nit!rul Oficial al R!"aniei. 'artea I nr. $=$ %is (; Manage"entul c!nta%ilitatii r!"anesti Aut!r : Iac!% Petru Pantea. 'r!f. uni . dr. in ec!n!"ie. e4'ert c!nta%il ,; C!nta%ilitatea 'ractica de la A ) G. Editura Indecred! :.A. *e a 1555. editia a II3a -; Ec!n!"ia intre'rinderii si ele"ente de legislatie. Manual 'entru clasa a 1I3 a. Editura Ec!n!"ica Preuni ersitaria Aut!ri: >asile +!&gan si Adela C. :ar%u 0; Ec!n!"ia intre'rinderii. Manual 'entru clasa a 13 a. Editura Ec!n!"ica Preuni ersitaria Aut!ri: >i!rel Lefter si Iulia C7i u 6; C!nta%ilitate. Manual 'entru clasa a 13 a Aut!ri: Mi7ai Ristea. Ca"elia Panciu. R!4ana I!nescu si Mirela Nic!leta *inescu. Editura didactica si 'edag!gica R.A. +uc. ) #=== 5; C!nta%ilitate. Manual 'entru clasa a 1I3 a si a 1II3 a. Editura All Aut!r: >i!leta Isai 1=; Legea c!nta%ilitatii 6#8 51 11; C!lectia ade arul ec!n!"ic 1#; 2inante 'u%lice >acarescu 1$; G7id in s'ri/inul cel!r ce studia&a c!nta%ilitatea. Editura R!"cart Aut!r: I!n Negescu 1(; C!nta%ilitatea financiara. Editura ec!n!"ica 155$ Aut!ri: Nic!lae 2eleaga si I!n I!nascu 1,; C!nta%ilitatea s!cietatil!r c!"erciale. Editura didactica si 'edag!gica din +ucuresti 1556 Aut!r: Al%erta Gis%ert!3 C7itu

($

((