Sunteți pe pagina 1din 1

ART. 125 (1) Munca prestat ntre orele 22,00-6,00 este considerat munc de noapte.

(2) Salariatul de noapte reprezint, dup caz: a) salariatul care efectueaz munc de noapte cel pu in ! ore din timpul su zilnic de lucru" #) salariatul care efectueaz munc de noapte n propor ie de cel pu in !0$ din timpul su lunar de lucru. (!) %urata normal a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu &a dep'i o medie de ( ore pe zi, calculat pe o perioad de referin de ma)imum ! luni calendaristice, cu respectarea pre&ederilor le*ale cu pri&ire la repausul sptm+nal. (,) %urata normal a timpului de lucru pentru salaria ii de noapte a cror acti&itate se desf'oar n condi ii speciale sau deose#ite de munc nu &a dep'i ( ore pe parcursul oricrei perioade de 2, de ore dec+t n cazul n care ma-orarea acestei durate este pre&zut n contractul colecti& de munc aplica#il 'i numai n situa ia n care o astfel de pre&edere nu contra&ine unor pre&ederi e)prese sta#ilite n contractul colecti& de munc nc.eiat la ni&el superior. (/) 0n situa ia pre&zut la alin. (,), an*a-atorul este o#li*at s acorde perioade de repaus compensatorii ec.i&alente sau compensare n #ani a orelor de noapte lucrate peste durata de ( ore. (6) 1n*a-atorul care, n mod frec&ent, utilizeaz munca de noapte este o#li*at s informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munc. ART. 126 Salaria ii de noapte #eneficiaz: a) fie de pro*ram de lucru redus cu o or fa de durata normal a zilei de munc, pentru zilele n care efectueaz cel pu in ! ore de munc de noapte, fr ca aceasta s duc la scderea salariului de #az" #) fie de un spor pentru munca prestat n timpul nop ii de 2/$ din salariul de #az, dac timpul astfel lucrat reprezint cel pu in ! ore de noapte din timpul normal de lucru. ART. 127 (1) Salaria ii care urmeaz s desf'oare munc de noapte n condi iile art. 12/ alin. (2) sunt supu'i unui e)amen medical *ratuit nainte de nceperea acti&it ii 'i, dup aceea, periodic. (2) 2ondi iile de efectuare a e)amenului medical 'i periodicitatea acestuia se sta#ilesc prin re*ulament apro#at prin ordin comun al ministrului muncii, familiei 'i protec iei sociale 'i al ministrului snt ii. (!) Salaria ii care desf'oar munc de noapte 'i au pro#leme de sntate recunoscute ca a&+nd le*tur cu aceasta &or fi trecu i la o munc de zi pentru care sunt ap i. ART. 128