Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaiei Republicii Moldova Universitatea Tehnic a Moldovei Calculatoare, Informatic i Microelectronic

Referat
la structuri de date si algoritmi
Tema:Siruri de caractere folosind pointerii

Lucrare de laborator nr.02

A efectuat: studenta gr AI!""" Ciobanica Marina A verificat:lector!asistent #a$u %ictoria

Chisinu, &'""

Cuprins:

1. Sarcin

2. Schema logic a programului(schema-bloc)

3. Listing-ul programului

4. Re ultatele obinute

!. Conclu ie

". #ibliogra$ie

1. Sarcin
(a se gaseasca cel mai lung cuvint comun pentru doua propo$itii date si frecventa repetarii radacinii lui in alte cuvinte

2.Schema logic a programului(schema-bloc)


Start

clrscr

cuv=strtok1(sx,sep)

i=0 Introdu fraza 1 c u v gets(s1) gets(s1) Strcmp(cuv,max) ==0

Introdu fraza 2

gets(s2)

cuv=strtok1(Null,sep)

sx=s1 cuv=strtok1(s1,sep)

cuv=strtok1(s2,sep)

c u v

c u v

Strcmp(cuv,max) ==0 Strstr(s2,cuv) 00strlen(max )"strlen(cuv) cuv=strtok1(Null,sep) max=cuv

cuv=strtok1(Null,sep) getc$() max==N ull Nus cuvinte comune

Stop

1el mai lung cuvint com=

2.Listing-ul programului
!include"stdio#$% !include"string#$% !include"conio#$%

puts(max )

void main() & c$ar 's1,'s2,'sx,'sep=( )*,#(,'cuv,'max=N+,,int i,.,l,nclrscr()printf((Introdu fraza 1/n()-

gets(s1)printf((Introdu fraza 2/n()gets(s2)sx=s1cuv=strtok(s1,sep)2$ile (cuv) & if (strstr(s2,cuv) 00 strlen(max)"strlen(cuv)) cuv=strtok(N+,,,sep)3if (max==N+,,) printf((Nu exista cuvinte comune/n()else printf((1el mai lung cuvint comun=()puts(max)cuv=strtok(sx,sep)l=02$ile (cuv) & if (strcmp(cuv,max)==0) l44cuv=strtok(N+,,,sep)3cuv=strtok(s2,sep)2$ile (cuv) & if (strcmp(cuv,max)==0) l44cuv=strtok(N+,,,sep)3printf((5recventa aparitiei radacinii lui in alte cuvinte=6d/n(,l)max=cuv-

getc$()3-

.!e"ultatele obinute

#.$onclu"ie Efectuind lucrarea de laborator numarul & ,am alcatuit un program care prelucrea$a un sir de caractere folosind pointerii,astfel ne!am convins nu odata ca folosirea pointerilor este mai eficienta si necesita un timp mai scurt de e)ecutie

%.&ibliografie
1. Programare - Iniializare n limbajele C i C++de Sergiu '. (strati