Sunteți pe pagina 1din 4

In luna X. 1.achizitie materiale de la furnizori; documentul justificativ este n.i.r.-ul; % = 401 302 442 2.necesarul de materiale !

e santier; documentul justificativ "onul de consum; 02=302 # valoarea "onului de consul la !retul de achizitie al materialelor $ 3.factura !rimita de lucrari de e%ecutie conform contractelor incheiate cu alte societati; % =401 2& 442 4.la sfarsitul fiecarei lunii se face inventarierea lucrarilor si daca nu sunt finalizate se !rocedeaza astfel' se emite un deviz de lucrari care cu!rinde materialele si mano!era din luna; documentul justificativ devizul de lucrari !rovizoriu ; 332=(11 # valoarea devizului de lucrari $ )oncomitent (11=121 *a ince!utul lunii +.lucrarile neterminate din luna !recedenta; (11= 331 )oncomitent 121=(11 *a rece!tia lucrarilor semnata si stam!ilata de catre "eneficiar; documentul justificativ este devizul de lucrari final sau situatia de lucrari; 41& = % (0% 442( sau 442& )oncomitent la emiterea facturii, 4111 = 41& 442&= 442(

1. daca incasezi avans pentru lucrari :emiti factura de avans 4111 = % = 419 = 4427 = incasarea facturii : 5121 = 4111 = sau primesti avans inaintea emiterii facturii : 5121 = 419, iar la intocmirea facturii: 4111 = % = 472 = 4427 = si concomitent : 419 = 4111 cu suma incasata prin banca inaintea emiterii facturii. 2. Ac izitie de materiale : % = 4!11 = "## = 442$ = ". %liberarea materialelor pe masura ce sunt date in consum : $## = "## = 4. &tornarea facturii de avans emisa initial' si ulterior facturarea lucrarii catre beneficiar in baza devizului de lucrari : 4111 = % = 7!4 = 4427 =

&A(
Inregistrarea imobilizarilor corporale in curs de executie la sfarsitul primei luni:

231 = 404 .000 lei Imo"ilizari cor!orale -urnizori de imo"ilizari in curs de e%ecutie 442 = 404 1.140 lei ./0 deducti"ila -urnizori de imo"ilizari Inregistrarea imobilizarilor corporale in curs de executie in luna a doua: 231 = 404 4.000 lei Imo"ilizari cor!orale -urnizori de imo"ilizari in curs de e%ecutie 442 = 404 ( 0 lei ./0 deducti"ila -urnizori de imo"ilizari Darea in exploatare a obiectivului de investitii : 212 = 231 10.000 lei )onstructii Imo"ilizari in curs Achitarea datoriilor catre antreprenor: 404 = +121 10.000 lei -urnizori de imo"ilizari )onturi la "anci in lei Amortizarea lunara a halei 10.000:20ani :12 luni = 1!"" lei &11 = 2&12 41, lei )heltuieli de e%!loatare 0mortizarea constructiilor !rivindamortizarea imo"ilizarilor In le1atura cu reevaluarea halei-du!a & ani urmeaza sa inre1istrati o!eratiunea de reevaluare astfel' #in cazul in care indicele de actualizare este de 120%$ 2/alorea conta"ila actualizata =valoarea conta"ila neeactualizata 3 indicele de actualizare =10.000 3 120% =12.000 lei; 2/aloarea amortizarii cumulate actualizate =valoarea amortizarii neeactualizate 3indicele de acualizare=#10.000 ' 20 $3& =4.000 3 120% = 4.&00 lei; 24iferenta din reevaluare aferenta valorii contabile = valoarea conta"ila actualizata-valoarea conta"ila neeactualizata = 12.000 - 10.000 = 2.000 lei; 24iferenta intre !lusul valorii contabile si !lusul amortizarii =#12.000 - 10.000$ - #4.&00-4.000$ = 2.000 - &00 = 1.200 lei Inregistrarea in contabilitate a operatiei de reevaluare: 212 = 10+ 1.200 lei )onstructii 5ezerve din reevaluare 212 = 2&12 &00 lei )onstructii 0mortizarea constructiilor .ransferul anual direct in rezerve a sur!lusului realizat din rezerve de reevaluare , re!rezentand diferenta dintre valoarea amortizarii calculate !e "aza valorii contabilereevaluate si valoarea amortizarii calculate !e "aza costului initial'#4.&00 - 4.000$ ' 12 = , ( lei. 10+ = 10 + , ( lei 5ezerve din reevaluare 5ezerve re!rez sur!lusul realizat din rez. de reev. In cazul im!rejmuirii, valoarea terenului creste cu valoarea acestor costuri, iar terasamanetul halei face !arte din constructia !ro!riu-zisa motiv !entru care va !ro!unem sa tinti cont de inre1istrarile !ro!use mai sus. )a"ina !ortarului, daca are o valoare su" 1.&00 lei !oate fi considerata o"iect de inventar de natura materialelor.