Sunteți pe pagina 1din 51

FIZIOLOGIA LEUCOCITELOR

= elemente figurate sanguine nucleate = 4000-9000 mm!

"ARIA#II ALE $U%&RULUI 'E LEUCOCITE

* *

Leuc(cit()* +,-0000 mm!.

- fi)i(l(gic/ la sugari0 gra1i2e 3at(l(gic/ 4(li infec5i(ase 6i inflamat(rii leucemie0 tum(ri

* * *

Leuc(3enie +74000 mm!.

- fi)i(l(gic/ la 18rstnici0 9n st*ri 3(stinfec5i(ase 3at(l(gic/ 4: infec5i(ase +e;: fe4r* tif(i2*0 3ar(ti2it* e3i2:.

afectarea su4stan5e t(;ice.

m*2u1ei

<emat(gene

+ra2ia5ii0

me2icamente0

CLA=IFICARE

* *

granul(cite/ neutr(file0 e()in(file0 4a)(file agranul(cite / m(n(cite limf(cite

LEUCOCITELE FROTIUL SANGUIN

FIZIOLOGIA =ERIEI GRA$ULOCITARE =eria granul(citar*/

* *

3recurs(ri > celule a2ulte granul(citare $0 E( 6i ? 5esuturi: e;istente 9n/ %@ s8nge

@E%ATOAOEZA GRANULOPOIEZA Im3lica/ -:Fact(rul 2e stimulare a c(l(niil(r granul(-m(n(citare +G%-C=F. = 33: 3r(2us 2e limf(cite T0 macr(fage0 celule en2(teliale0 fi4r(4la6ti - stimulea)* cre6terea > 2iferen5ierea 3r(genit(ril(r $0 E( 6i %(

B:Fact(rul 2e stimulare a c(l(niil(r 2e granul(cite +G-C=F. = 3(li3e3ti2 3r(2us 2e macr(fage0 celule en2(teliale0 fi4r(4la6ti - stimulea)* f(rmarea 2e c(l(nii 2e granul(cite +$. Reglarea granul(cit(3(ie)ei !:InterleuCine

4: @(rm(ni/

* *

=T@0 T=@0 <: tir(i2ieni0 an2r(geni D ef: stimulat(r ACT@0 gluc(c(rtic(ster(i)ii D ef:in<i4it(r +E(.

GRA$ULOCITELE $EUTROFILE

= EB-F4G in f(rmula leuc(citara

Neutrofile granule citoplasmatice

1. Etapa medular ! 1"#1$ %ile ". Etapa sanguin ! c&te'a ore

* * *

Neutrofile circulante ! 1(" Neutrofile marginale ! celulele care ader la endoteliul 'enular

). Etapa tisular ! $#* %ile # +ncepe dup tra'ersarea peretelui 'ascular prin diapede% migrea% +n %one de ma,im e,tern # mucoase e,punere a organismului cu mediul

* * * *

tract respirator tract digesti' tract urinar piele

Cinetica granul(citel(r

.upa ce parasesc madu'a /ematogena P0N#urile trec in circulatie unde raman in medie 1 ore dupa care le intalnim in tesuturi

In sange P0N#urile sunt distri2uite apro,imati' egal intre un compartiment circulant si unul marginat Numararea leucocitelor e'identia%a compartimentul circulant. 3elulele marginate pot intra in circulatie cand creste de2itul circulator 4efort5 emotii5 administrare de epinefrina. Intrarea P0N in tesuturi se face independent de pre%enta sau a2senta inflamatiei.

Neutrofilele acti'ate participa la procesul inflamator ca fagocite si celule secretorii ale caror produsi de secretie pot contri2ui la mecanisme secundare ale distructiilor tisulare.

Functiile si 3r(3rietatile neutr(filel(r

* * * *

%arginatie 'ia3e2e)a C<em(ta;ie %(4ilitate

Proprietile granulocitelor %argina5ia si r(st(g(lirea = 2is3unerea 2e-a lungul 3ere5il(r 1asel(r mici +1enule 3(stca3ilare. 6i 2e3lasarea l(r 3rin r(st(g(lire: A2eren5a = ca3acitatea 2e fi;are la ni1elul en2(teliului 1ascularH se reali)ea)* 3rin interme2iul un(r m(lecule 2e a2e)iune e;3rimate at8t 2e leuc(cite0 c8t 6i 2e celulele en2(teliale +integrine0 selectine.: %(4ilitatea = func5ia 2e l(c(m(5ieH se reali)ea)* 3rin emitere 2e 3seu2(3(2e 6i mi6c*ri ame4(i2ale

Functiile si 3r(3rietatile neutr(filel(r

= func5ia 3rinci3al*0 inter1ine 9n a3*rarea (rganismului c(ntra infec5iil(r += 3rima linie 2e a3*rare. = ingl(4area 6i 2istrugerea 2e 3articule 2in me2iul e;tracelular

Eta3e/. -: %argina5ia 6i a2erarea granul(citel(r 2e celulele en2(teliale 2e la ni1elul 1enulel(r 3(stca3ilare B. 'ia3e2e)a = tra1ersarea 3rintre celulele en2(teliale s3re 5esut !. C<em(ta;ia = mi6carea 2irec5i(nat* c*tre f(carul inflamat(r +3rin emiterea 2e 3seu2(3(2e 3e 2irec5ia 2e 9naintare. in2us* 2e ageni chemotactici sau chemoatractani/

2acterii 6i produse 2acteriene

* * * *

comple,e antigen#anticorp produ6i de degradare tisular 4ai colagenului 6i fi2rinei7 en%ime ale coagul rii 6i fi2rinoli%ei mediatori ai inflama8iei- leucotriene5 PA94platelet acti'ating factor7

Funciile granulocitelor neutrofile 1.Fagocitoza

4. Fag(cit()a 3r(3riu-)is* /

Opsonizarea = fi;area agentului 4acterian 2e (3s(nine +IgG sau frac5iunea CE. 2in serH fa1(ri)ea)* ingestia 4acteriei:

Ingestia particulelor N emite pseudopode care +ncon:oar particula 'e%icul citoplasmatic digesti' 4fago%om7 li%o%omii care con8in su2stan8e 2actericide fu%ionea% cu fago%omul fagoli%o%om

igestia si !acterici"ia 'IGE=TIA +n fagoli%o%om- distrugerea ag. 2acterieni fagocita8i su2 ac8iunea en%imelor li%o%omale

?ACTERICI'IA= distrugerea agentului ingerat5 prin-

* *

mecanisme O"#dependente- prin RLO puternic 2acterici%i mecanisme O"#independente- sisteme 2actericide neo,idante 4protea%e5 li%o%im5 lactoferin 7

Functiile neutr(filel(r ?acterici2ia 3rin mecanisme OB D 2e3en2ente

1. NA.P; < O" !!!!= O"# < NA.P < ;< ###$A'A@ (;i2a)a ". O"# < O"# < ";< !!!!= O" < ;"O" ##supero,id dismuta%a ). ;"O" < 3l(>r(I# !!!!= ;O3l(>r(I < O;# ## mIel(3er(;i2a)a $. ;O3l < O"# !!!= 3l# < O" < O;# *. ;"O" < 9e<" !!!= 9e<) < O;# < O; ? Reactia 9enton ;"O" < ;2#9e<" !!!= ;2#9e<) < O;# < O;@@ mediata de ;emoglo2ina ;"O" < O"# !!!= O" < O;# < O;# Reactia ;a2er Aeiss B. ;O3l < ;"O" !!!= ;3l < ;"O < 1 O" o,igen singlet 1. NO ? < O"# !!!= ONOO# nitric o,ide5 pero,initrit5

Functiile neutr(filel(r -: fag(cit()a Influentata 2e /

* * * *

=u3rafata 3articulei +rug(asa- in fa1(area 3r(cesului. =arcina electrica + 3()iti1a- in fa1(area 3r(cesului0 su3rafata leuc(citel(r fiin2 negati1a. Actiunea (3s(ninel(r0 sistemului c(m3lement0 c(m3(nentel(r sistemului Cininic si fi4rin(litic t(ate cu r(l c<em(tactic 3()iti1 Ca>> +JCa>>

@(rm(ni +T!0 T40 estr(geni

Ar(2usi 2e Inflamatie

Funciile granulocitelor neutrofile 2. Funcia de secreie

* *

transc(4alamin*-I +--gl(4ulin* care trans3(rt* 1itamina ?-B. interleuCine +e;: IL--0 cu r(l 9n in2ucerea fe4rei.

* *

me2iat(ri li3i2ici Funciile granulocitelor neutrofile 0ediatorii lipidici- PA95 acid arac/idonic 5 t/rom2o,an leuCotriene4LD>$75 acid /idro,ieicosatetranoic 4;EDE7

Repre%inta- # agenti c/emotactici5 # acti'atori celulari # modulatori ai raspunsului Influentea%a-# reglarea proceselor trom2otice # 'asoconstrictia si 'asodilatia5 # fe2ra5 # durerea Variaii ale numrului de granulocite neutrofile $eutr(filie

* *

fi)i(l(gic/ n(u-nascut0 gra1i2e 3at(l(gic/ infec5ii 6i inflama5ii acute0

* * *
$eutr(3enie

leucemie granul(citar* cr(nic*0 int(;ica5ii cu su4stan5e t(;ice sau me2icamente0 unele tum(ri

- infec5ii 4acteriene 6i 1irale +inclusi1 se3ticemii. - afectarea m*2u1ei <emat(gene 3rin ra2ia5ii0 su4stan5e c<imice t(;ice sau me2icamente

GRA$ULOCITELE EOZI$OFILE Eosinofilele

3ontinutul proteic al granulelor din citoplasma eo%inofilelor include urmatoarele elemente-

#Proteina 2a%ica ma:ora 4%?A7 #Proteina cationica eo%inofilica +ECA7 #pero,ida%a eo%inofilica4EAO7 #Eosinop/il#deri'ed neuroto,ina Eosinofilele

Actiunile proteinelor granulare 1.%?A induce degranularea mastocitelor si 2a%ofilelor

# este implicata in remodelarea ner'ilor periferici ".ECA # reali%ea%a pori to,ici In mem2rana celulelor tinta prin care 'or patrunde alte molecule citoto,ice in interiorul celulei #poate in/i2a proliferarea celulelor D # are rol supresor asupra productiei de anticorpi de catre limfocitele > s #induce degranularea mastocitelor #stimulea%a secretia de mucus si glico%aminoglicani a fi2ro2lastilor ).EAO # formea%a specii reacti'e ale o,igenului si a%otului promo'and stresul o,idati' si implicit moartea celulara prin apopto%a si necro%a

-. Eta3a me2ular* = --- -B )ile

B. Eta3a sanguin* = c8te1a (re

!. Eta3a tisular* = c8te1a s*3t*m8ni # 9nce3e 2u3* ce e()in(filele 3*r*sesc circula5ia 3rintr-un 3r(ces 2e 2ia3e2e)*

se2iile 3referate = (rganele care au ( su3rafa5* 2e c(ntact cu me2iul e;tern/

* *

3iele0 3l*m8ni0

tract gastr(-intestinal:

Cinetica granul(citel(r e()in(file

* * * *

Ee de%'olta si se maturea%a in madu'a /ematogena din precursori mieloi%i ca raspuns la actiunea unor citoc/ine 4IL)5 IL*5 G0#3E97 Inainte de a parasi madu'a osoasa produc si inmaga%inea%a in granulele secundare numeroase prtoteine P Drec in circulatie unde raman $#1" ore si apoi migrea%a in tesuturi la locul unor procese inflamatorii sau in arii para%itate ca raspuns la actiunea unor citoc/ine 4eota,in#15 eota,in#"7 and leucotrienes 4LD>$7 Acti'area eo%inofilelor o reali%ea%a citoc/ine eli2erate din seturi specifice de limfocite D /elper- IL)5 IL*5 G0#3E9 9uctiile eo%inofilelor

1. Producere de# specii reacti'e ale o,igenului # mediatori lipidici 4eicosanoi%i din leucotriene si prostaglandine5 # en%ime4elasta%a75 # factori de crestere 4DG9 2eta5 FEG95 P.G975 # citoCine 4IL15 IL"5 IL$5 IL*5 ILB5 ILG5 IL1)5 DN9 alp/a7 ". Acti'itate anti'irala prin ARN#a%ele din granulele lor

). Indepartarea fi2rinei din %ona inflamata prin producerea de profi2rinoli%ina

* *

9agocito%aH Actiune antipara%itara

*. 0ediatori ai raspunsurilor alergice cu implicare in patogenia asmului 2ronsic alaturi de 2a%ofile si mastocite B. Implicate in re:ectia alografelor5 neopla%ie5 pre%entarea antigenului catre limfocitele D.

Fag(cit()a - 3articularit*5i/

fact(rii care 2etermin* c<imi(ta;ia e()in(filului sunt/ - c(m3le;ele imune antigen-antic(r3 + r(l mai mare 9n reac5iile imune. - fi4rina0 en)ime 3r(te(litice0 <istamina

* *

acti1itate 4acterici2* mai re2us* 2ec8t $

e()in(filele 3(t fag(cita 6i 4acterii sau fungi0 2ar sunt mai 3u5in atrase 2e acestea 2ec8t $

3artici3* la 2istrugerea 3ara)i5il(r +c<iar 2ac* nu 9i 3(ate fag(cita0 e()in(filul se ata6ea)* 2e ace6tia 6i eli4erea)* la e;teri(r granula5iile care c(n5in ( su4stan5* cu 3uternic* ac5iune cit(t(;ic* +3r(teina 4a)ic* maK(r*.:

E()in(filie - 9n 4(li alergice +urticarie0 astm 4r(n6ic alergic0 rinite alergice. - 9n 4(li 3ara)itare - 9n afec5iuni 2ermat(l(gice +ec)eme0 3s(ria)is.

* 9n leucemia cu e()in(file

GRA$ULOCITELE ?AZOFILE

* *

Cinetica granul(citel(r 4a)(file4a)(file Ciclul 2e 1ia5* al ? - asem*n*t(r celui al $0 E(

* * *

Ee de%'olta si se maturea%a in madu'a /ematogena din precursori mielocitari ca raspuns la actiunea unor citoc/ine . 4IL)5 IL*5 G0#3E9 ( IL-! participa la diferentierea celor mai multe dintre leucocite dar are un rol particular in formarea 2a%ofilelor 7 Repre%inta apro,imati' I.I1J I.1J din leucocitele circulante - Etapa tisular implica patrunderea lor in 3iele0 c*i aeriene0 tract gastr(-intestinal0 mem4rane 4a)ale e3iteliale 6i en2(teliale:

>asofilele In urma activarii elibereaza continutul granulelor:

* * * * *

histamina, proteoglicani (e.g. heparina si condroitina), Histamina si proteoglicanii sunt depozitate in granule in timp ce alti compusi vor fi generati in urma activarii. enzime proteolitice (e.g. elastaza si lisofosfoflipaza. secreta mediatori lipidici , leukotriene si citokine, fiecare contribuind in procesul inflamator. sunt o importanta sursa de citochine , ( IL4 care este considerata a avea un rol critic in evolutia alergiilor si in producerea de Ig ) ?as(filele

Functii-

#prin continutul in /eparina se opun coagularii #prin continutul in /istamina promo'ea%a apro'i%ionarea cu sange a tesuturilor #contri2uie la se'eritatea reactiilor alergiceH datorita pre%entei unui receptor pe suprafata celulara ce leaga strans IgE se confera un raspuns selecti' al acestor celule fata de su2stante straine #participa in reactiile inflamatorii #par sa participe la controlul acti'itatii limfocitelor D mediind magnitudinea raspunsului imun secundar #au putere redusa de fagocitare

"aria5ii ale num*rului 2e granul(cite 4a)(file

?a)(filie - 9n reac5ii inflamat(rii0 - reac5ii alergice +e;: Urticarie. - leucemii acute 6i cr(nice

= celule s3eciali)ate 9n a3*rarea (rganismului

- inclu2e/

* * *

3recurs(rii 2in %@ m(n(citele 2in s8nge = 4-9G macr(fagele 2in 5esuturi

%(n(citele %(r3<(l(gie-

Eunt mononucleare mari5 cu citoplasma a2undenta5 al2astra#gri in coloratia Gimsa5 continand granule mici ro% si uneori discrete 'acuole

* * *

Nucleul are forme 'ariate de la cea ame2oidala la cea de 2o2 de fasole sau c/iar de potcoa'a uneori segmentata. 3romatina este reticulara sau usor condensata

3ele mai multe sunt mai mari decat leucocitele in'ecinate putand a'ea dimensiuni intre 1I si)I Km in diametru7

0onocitele 3inetica-

* * * *

Ee formea%a in madu'a osoasa /ematogena din precursori numiti mono2lasti Drec apoi in sange ramanand in torentul circulator 1#) %ile dupa care migrea%a in tesuturi. In sange repre%inta intre ) si LJ din totalul leucocitelor circulante Apro,imati' :umatate sunt depo%itate in splina In tesuturi se maturea%a de'enind di'erse tipuri de macrofage

Celul* stem 3luri3(tent*

Celul* stem miel(i2*

CFU-G%0 CFU-%

%(n(4la6ti = celul* Lca3 2e serieM

Ar(m(n(cite

%(n(cite = celule cu N -0--Em0 nucleu mare0 cit(3lasm* fumurie granula5ii fine0 a)ur(file

-. Eta3a me2ular* = E-O )ile B. Eta3a sanguin* = ! )ile - B c(m3artimente

* * * *

central0 circulant marginal/ celule care 1(r migra 9n 5esuturi +3rin 2ia3e2e)*.

!. Eta3a tisular* su4 influen5a micr(me2iului l(cal - 3r(ces 2e 3(stmatura5ie al %( =, macr(fage/ 2imensiunile cresc 2e a3r(;imati1 E (ri

cre6te ca3acitatea 2e fag(cit()*

%acr(fagele fi;e0 tisulare = ( 3(3ula5ie <eter(gen* 2e celule

E;em3le/ celulele Pu3ffer 2in ficat macr(fagele al1e(lare 2in 3l*m8ni celulele Langer<ans 2in 3iele celulele micr(gliale 2in creier celulele me)angiale 2in rinic<i0 etc:

-: A3*rare D fag(cit()* = sistemul 2e a3*rare antimicr(4ian* +imunitate nes3ecific*.

%acr(fagele fag(citea)*/

micr(4i0 inclusi1 tu4ercul()ei.

micr(4i

intracelulari

+e;:

4acilul

* *

unele 1irusuri 3ara)i5i cu 2imensiuni accesi4ile macr(fagel(r:

: Fag(cit()a elementel(r figurate

* *

macr(fagele 2e la ni1elul s3linei - r(l 9n eritr(fag(cit()*0 9n2e3*rtarea L 6i T alterate macr(fagele 2in m*2u1* 6i ficat - r(l 9n eritr(fag(cit()*

0onocite FU$C#IILE =I=TE%ULUI %O$OCITO-%ACROFAGIC

B: Ini5ierea r*s3unsului imun - macr(fagele func5i(nea)* ca celule 3re)entat(are 2e antigen/ ingl(4are Ag 3relucrare Ag e;3unere Ag 3e su3rafa5a recun(a6terea antigenului 2e c*tre limf(citele T +care recun(sc numai antigene 3relucrate. !: %(2ularea r*s3unsului imun - macr(fagele 3r(2uc su4stan5e care stimulea)* 3r(2uc5ia 2e limf(Cine +e;: IL--0 T$F. 2e la ni1elul limf(citel(r TH limf(Cinele la r8n2ul l(r m(2ulea)* acti1it*5ile macr(fagel(r

macr(fagele 3r(2uc IL--0 care stimulea)* transf(rmarea limf(citel(r ? 9n 3lasm(cite secret(are 2e antic(r3i

4: Func5ie secret(rie 6i 2e m(2ulare a reac5iei inflamat(rii - secret* me2iat(ri 3r(-inflamat(ri/ AG AAF en)ime 3r(te(litice - secret* IL-- 6i fact(rul 2e necr()* tum(ral* +T$F. care 3r(1(ac* fe4ra +ac5iune asu3ra centrului reglat(r al t( 2in <i3(talamus. - secret* fact(ri care stimulea)* f(rmarea granul(citel(r 6i m(n(citel(r +G%-C=F0 G-C=F0 %-C=F.0 3recum 6i a limf(citel(r +IL-0 IL-O0 T$F. "aria5ii ale num*rului 2e m(n(cite

%(n(cit()a +n

* * *

2oli infec8ioase 4e,. endocardita 2acterian 5 t2c5 fe2r tifoid 75 con'alescen8 dup 2oli inf. Acute Neopla%ii

%(n(cit(3enie

* *

dup corticoterapie5 +n apla%ia medular

= c(m3(nenta celular* maK(r* 2in 5esuturile limfatice = celule mici miKl(cii mari0 9n func5ie 2e gra2ul l(r 2e maturareH

* *

nucleul mare0 r(tun2 sau (1al cit(3lam* re2us*0 cul(are al4astru 2esc<is:

Qrecircul* 9ntre s8nge 6i (rganele limfatice

=ERIA LI%FOCITAR&

* * *

Leucocite cu rol fundamental in raspunsul imunologic5 3lasa neunitara morfologic si functional de celule mononucleare 9ormate in madu'a /ematogena5 se maturea%a in organele limfoide

3ircula intre sange si tesuturi in cate'a randuri independent de pre%enta antigenelorH repre%inta "*#)* J din leucocitele circulanteH Intr#un moment "J dintre limfocite se afla in sange si *IJ in splinaH Dimpul lor de circulatie ! )I min. astfel cele mai multe dintre limfocite trec prin sange intr#o singura %i.

sange M organe limfatice periferice 4splina5ganglioni limfatici5tesutul limfatic al mucoaselor75 mai putin tesuturi nelimfatice Mganglioni limfatici regionaliM 'ase limfatice eferenteM ductul toracicMinapoi in circulatia sanguina =ERIA LI%FOCITAR&

* * * * * * *

Caracteristici m(rf(l(gice Pe frotiul de sange colorat Giemsa limfocitele au un nucleu mare 'iolet incon:urat de o 2anda fina de citoplasma al2astra ca cerul senin. Nucleul#central5 rotund sau usor inci%at5 cu cromatina in 2en%i groase5neregulate5 ce masc/ea%a nucleolii 3itoplasma# redusa cantitati'5 mai a2undenta la formele mariH pot pre%enta /alou perinuclear .imensiunile lor 'aria%a intre 1 si "I microniH GI#LIJ sunt limfocite mici5 1I#"IJlimfocite mari =ERIA LI%FOCITAR&

Caracteristici cit(c<imice

3itoplasma limfocitelor C(ntine # cantitati mari de ARN

* * *

9osfata%a acida Estera%a acida >eta#glucuronida%a

=ERIA LI%FOCITAR&

Functi(nal e;ista trei ti3uri maK(re/ limf(citele T0 limf(citele ? si limf(citele $P

Fen(ti3ul imun %arCeri 2e i2entificare permit diferentierea intre limfocitele D si > precum si diferitele lor su2clase functionale #ar$eri panantigenici pe suprafata mem2ranelor tuturor su2populatiilor limfocitare indiferent de stadiul de de%'oltare #ar$eri "e maturare5 sinteti%ati si represati succesi'

* *

#ar$eri "e acti%are e,primati in timpul raspunsului imun

9loN citometria identifica su2clasele limfocitare in functie de pre%enta pe suprafata celulara a unor com2inatii de proteine#imunoglo2uline sau a unor marCeri de diferentiere 43.# cluster of differentiation 7

=ERIA LI%FOCITAR&

* * * *

Limf(3(e)a!proces de diferentiere si maturare de la celule stem la limfocite >5 D si NO5 dependent de interactiunile intre elementele celulare si umorale ce formea%a micromediul limfopoetic Organele limfatice 3rimiti1e sau centrale sunt repre%entate de madu'a si timusH aici se produce diferentierea de la celule precursoare la limfocite virgine sau de repaus, independent de prezenta antigenelor Limfocitele Pde repaus sunt eli2erate in circulatie si 'or migra in (rgane limfatice secun2are sau 3eriferice5 arii 2urso sau timo# dependente 4ganglioni limfatici5 splina5 amigdale5 D. limfatic asociat mucoaselor In (rganele limfatice secun2are sau 3eriferice se produc in urma stimularii antigenice -

#completarea maturarii limfocitelor5 #acti'area lor cu e,pansiune clonala si manifestari functionale

=ERIA LI%FOCITAR&

=ta2iile 2e 2iferentiere si maturare limf(citara/

* * * * *

Progenitori Precursori limfocitari Limfocite mature 'irgine sau de repaus Limfocite mature acti'ate de antigene Limfocite diferentiate terminal cu e,primare functionala

=ERIA LI%FOCITAR& 'iferentierea si maturarea limf(citel(r ?

3elula stem limfoida # capacitate mare de proliferare # pre%inta la suprafata mem2ranei anumite antigene 5 sinteti%ate si represate succesi' pe parcursul procesului de proliferare

* *

Etapa de precursor > Etapa de limfocit > de repaus #se maturea%a independent de pre%enta Atg. #isi secreta Ig 0 de suprafata #nu poate sinteti%a Ig 0 anticorpica #are panantigene5e,prima molecule de ade%iune5 receptori pentru factori de crestere5 pentru complement5 etc #nu se mai di'id

=ERIA LI%FOCITAR& 'iferentierea si maturarea limf(citel(r ?

$. Etapa de limfocit matur #se produce in organele limfatice periferice #maturi%area se face dependent de antigen #implica- recunoasterea Atg.5 acti'area limfocitara5 diferentierea terminala

=ERIA LI%FOCITAR& 'iferentierea si maturarea limf(citel(r ?

Recunoasterea antigenului implica sinte%a si e,primarea receptorului de recunoastere 4Ig .7. E,ista Atg. ce pot fi recunoscute direct de limfocitul > si altele ce pot fi recunoscute doar prin cooperare cu limfocitul D /elper si macrofage

Acti'area limfocitara e declansata de legarea Atg. de receptorul > de recunoastere5 prin intermediul celulelor pre%entatoare de Atg. care 'or secreta IL#1M stimulea%a Lf D/Mproduce IL#" si IL#$Mstimulea%a proliferarea Lf > producand *#1* generatii de limfocite ># fiice. Limfocitele acti'ate e,prima alti receptori pentru factori de crestere5 citoc/ine5 noi interactiuni celulare

=ERIA LI%FOCITAR& 'iferentierea si maturarea limf(citel(r ?

.iferentierea terminala implica-

#generare de efectori >5 3lasm(cite cu 'iata scurta5 speciali%ate in sinte%a unor mari cantitati de Ig anticorpice

#generare de celule ? cu mem(rie imuna0 'iata lunga. Acestea recircula prin sange si tesuturi si la un nou contact cu acelasi antigen asigura raspuns anticorpic rapid5 eficient5 secundar

Imuno2last > M plasmo2last M preplasmocit M plasmocit

=ERIA LI%FOCITAR& 'iferentierea si maturarea limf(citel(r T

#celula progenitoare din ma2u1a (s(asa /ematogena populea%a timusul #In timus0 in lf D se codifica receptorul de recunoastere antigenica 4D3R# Dcell receptor7 care do2andeste specificitate5 se di'ersifica interactionand cu antigenele proprii5 in'ata sa tolere%e antigenele proprii si sa le recunoasca pe cele straine In functie de antigenele pe care le e,prima e,ista doua su2populatii cu profil functional diferit # limf T <el3er in2ucer C'4> # limf T su3res(are cit(t(;ice C'R>

=ERIA LI%FOCITAR& 'iferentierea si maturarea limf(citel(r T

In (rganele limfatice 3eriferice se reali%ea%a-

* * *

#legarea antigenului #acti'are #e,primarea functiilor efectorii

9i,area antigenelor se face pe receptorii specifici de recunoastere ceea ce declansea%a modificari 2ioc/imice5 fenotipice si morfologice Acti'area conduce la- proliferari celulare producere de limfoc/ine amplificarea raspunsului imun 3elulele efectorii sunt imuno2lastii D care dupa *#1I cicluri mitotice formea%a " compartimente#Limfocite D efectoare #Limfocite D de memorie Limp/ocQtes =ERIA LI%FOCITAR& R(luri

* *

Limf(cite ? D 3r(2ucere 2e antic(r3i

Limf(cite T -:Limf(cite T <el3er - sunt limf(cite reglat(are0 care m(2ulea)* acti1itatea Lf ? 6i T - recun(sc Ag 3relucrat 2e macr(fage 6i alte celule 3re)entat(are 2e antigen

c((3erea)* cu Lf ? =, fa1(ri)ea)* acti1area0 3r(liferarea0 2iferen5ierea Lf ?

B:limf(cite T su3res(are !:Limf(cite T cit(t(;ice = Lf T efect(are0 me2ia)* r*s3unsul imun celular inter1in 9n/ - cit(li)a celulel(r infectate cu ag: 3at(geni intracelulari +1irusuri. - cit(li)a celulel(r ne(3la)ice 4:Limf(cite $P Limfocite

* *

Ee numesc limfocite > pentru ca la pasari se maturea%a in 4ursa lui Fa4ricius S. In urma acti'arii5 limfocitele > cells se multiplica si se diferentia%a I n plasmocite si celule cu memorie.

* *

Celulele cu mem(rie pastrea%a informatia unei agresiuni astfel incat o noua intalnire cu aceasta 2sa le gaseasca pregatite. Eunt mai multe celule cu memorie decat celula originala > din care au pro'enit fiin astfel o re%er'a folositoare si eficienta. Alasm(citele produc anticorpi5 proteine care se leaga de antigene inacti'andu#le si impiedicand efectul lor noci'.

Limfocite =ecretia 2e antic(r3i

* * * * *

La prima intalnire cu antigenul#raspuns primar# limfocitele > secreta cantitati mici de Ig 0 monomera iar plasmocitele secreta cantitati mici de Ig 0 polimera .upa indepartarea antigenului limfocitele > de memorie raman inacti'e pana la un nou contact cu acelasi antigen La un nou contact plasmocitul diferentiat sinteti%ea%a si secreta cantitati mari de Ig de diferite clase in cadrul raspunsului imun secundar. Un limfocit > respecti' un plasmocit produc numai anticorpi cu o singura specificitate. Ee pot produce anticorpi specifici impotri'a tuturor determinantilor antigenici e,istenti Dipurile principale de anticorpi sunt Ig 05 Ig .5 Ig G5 Ig A5 Ig E5 cu proprietati 2iologice diferite

Limp/ocite

Ti3uri -:limf(cite:T-@el3er 5cu efect stimulator. Pre%inta la suprafata mem2ranei o proteina de suprafata 3.$5 si de aici denumirea acestora de limfocite D 3.$< .

Acti'area lor necesita pre%entarea antigenului de catre moleculele de /istocompati2ilitate %@C Class II 2e 3e mem4rana celulei 3re)entat(are 2e antigen

In urma acti'arii produc interleuCin-B 4IL#"7 ce acti'ea%a limfocitele > inducand un raspuns specific.

Role of the helper T cell - Recognition =ERIA LI%FOCITAR&

Efectul <el3er in2uce-

#proliferarea limfocitelor >5 diferentierea in plasmocite si secretia de anticorpi #e,pansiunea clonala a limfocitelor D5 e,primarea functionala a limfocitelot D citoto,ice5 de /ipersensi2ilitate tardi'a si supresoare #acti'area macrofagelor

Limp/ocite B: lIm3<(cite T =u3res(are

* *

Au rol in 2locarea imunitatii mediata de limfocite D spre sfarsitul reactiei imune in/i2and limfocite D autoreacti'e ce au scapat procesului de selectie negati'a in timus . !ecreta limfochine care inhiba activitatea limfocitelor " si # impiedicad sistemul imun a se autodistruge. =ERIA LI%FOCITAR&

Efectul su3res(r im3lica/

#pre'enirea reactiilor imune e,cesi'e #protectie fata de reactii autoimune #pastrarea tolerantei imunologice

se manifesta atat legat de imunitatea umorala sca%and productia de anticorpi cat si in imunitatea celulara reducand proliferarea celulara dar si e,primarea citoto,icitatii Limp/ocite

).Limf(cite T 2e mem(rie pot lua nastere prin acti'area celulelor D primare sau prin transformarea limfocitelor D /elper sau supresoare dupa ce acestea si#au indeplinit functia

Limfocitele D de memorie asteapta o noua aparitie a unui antigen specific moment in care 'or putea asigura un raspuns rapid si specific.

Limp/ocite 4:Limf(cite T cit(t(;ice0 (m(ara celule .

* * *

Pre%inta pe suprafata mem2ranei proteina de suprafata 3.G si de aici denumirea de limfocite D C'R> Aaaceste celule recunosc antigenele pre%entate de moleculele de /istocompati2ilitate %@C Class I 5fiind acti'ate de antigenele pre%entate de orice celula infectata de 2acterii sau 'irusuri. 3and sunt acti'ate distrug celula care le#a pre%entat antigenul. Limp/ocite D

Celule T cit(t(;ice s3ecifice

#inter'in tardi' in imunitatea tumorala sau alogena #actionea%a specific pe celula tinta ce poarta antigene fata de care a fost sensi2ili%ata #dupa recunoasterea antigenului se diferentia%a in celula efectoare #cooperea%a cu un su2grup de limf D/

#sunt in/i2ate de limf Ds #produc citoli%a prin contact direct cu celula tinta prin procese en%imatice ce determina fragmentarea AN.5 citosc/eletului5 mitocondriilor5 suprimarea pompei ionice #dupa li%a se desprind de celula tinta5 raman acti'ate si produc alte li%e Limp/ocite D

Efectul cit(t(;ic

Este raspunsul celular declansat de#celule straine alogene #celule tumorale #celule proprii modificate prin infectii 'irale sau 2acteriene Efectorii sunt celule NO si limf D citoto,ice =ERIA LI%FOCITAR&

Celule $P

#Au acti'itate citoto,ica spontana anti'irala5 antitumorala 4pre'in de%'oltarea tumorilor incipiente5 limitea%a metasta%area5 elimina tumorile iradiate7. #Au actiune nespecifica5 independenta de recunoasterea antigenelor #Nu poseda compartiment de memorie imuna #Acti'itatea lor este amplificata de actiunea unor citoc/ine- I9N#gama5 IL"5 factor stimulator NO

Limp/ocQtes

* * * * * *

Eunt parte a sistemului imun inascut 5 Actiunea lor nu este legata de pre%enta unui antigen specific. distrug oricare celula care pre%inta caracteristicile unei celule periculoase . simt ca este ce'a in neregula si /otarasc transformarea ei in tinta I O concentratiensca%uta a moleculelor de /istocompati2ilitate 0;3 3lass I poate repre%enta un astfel de semnal. 9iecare celula nucleata pre%inta in mod normal aceste molecule si a2senta lor este considerata un semnal ca ce'a nu este in ordine #daca celula a fost infectata de un 'irus 'a produce mai putine 0;3 3lass I. #o celula canceroasa care are un ritm de di'i%are accentuat 'a produce mai putine astfel de proteine .

=ERIA LI%FOCITAR&

Celule $P- mecanism 2e actiune/

* * *

Ee leaga de celula tinta prin molecule de ade%iune Produce li%a celulei tinta su2 actiunea unor en%ime litice din granulele continute 4perforine7 In pre%enta ionilor de calciu perforina perforea%a mem2rana celulei tinta cu formare de pori prin care 'or patrunde in celula factori citoto,ici 4DN97 care acti'ea%a endonuclea%ele ce fragmentea%a aci%ii nucleici si factori litici ce produc li%a osmotica.

Alte functii ale NO-

#secreta limfoc/ine implicate in reglarea raspunsului imun si a /ematopoe%ei

FIZIOLOGIA TRO%?OCITELOR

= cele mai mici elemente figurate ale s8ngelui

= fragmente cit(3lasmatice anucleate 2e megacari(cite cu (rigine 9n m*2u1a (s(as* <emat(gen*:

- au ca3acitatea 2e a a2era la 3ere5ii 1asel(r sanguine le)ate 6i 2e a f(rma agregate celulare =, r(l 9n <em(sta)*:

C=A

Celula stem miel(i2*

CFU-%eg +unit*5i f(rmat(are 2e c(l: megacari(citare.

%egacari(4lastul

%egacari(citul 4a)(fil +3r(megacari(citul. %egacari(citul granular %egacari(citul tr(m4(cit(gen prin fragmentare Tr(m4(citele a2ulte.

Un megacariocit trom2ocitogen eli2erea% tr(m4(cite:

+ntre B000--0000 2e

# este dependent de masa 6i num rul de trom2ocite circulante.

* * *

Ec derea num rului de trom2ocite circulante

reglare ra3i2* # mo2ili%area depo%itului splenic de trom2ocite 4! 1() din nr. total trom2ocite circulante7 reglare 9nt8r)iat* # cu durata de )#* %ileH

! stimularea form rii de trom2ocite su2 actiunea unor factori stimulatori ai trom2ocitopoie%ei

&' Trom!opoietina +T3(. - este 3r(2us* 9n 3rinci3al 2e ficat - 9n circula5ie se fi;ea)* 3e rece3t(rii s3ecifici 2e la ni1elul tr(m4(citel(r circulante0 2u3* care este ra3i2 inacti1at*: - nr: tr(m4(cite circulante =, T3( li4era =, acti1area tr(m4(3(ie)ei:

* nr: tr(m4(cite circulante =, fi;area e;cesi1* a T3( efectel(r T3(


asu3ra tr(m4(cit(3(ie)ei:

* R(l/ (rientea)* celulele stem s3re linia megacari(citar*:

(' Cito$ine

* Cito$ine cu e)ect "e stimulare a trom!ocitopoiezei*


- IL-!0 G%-C=F - efect 2e stimulare asu3ra cel: 3r(genit(areH

* IL !0 IL-O0 IL-F 6i IL---- 3(ten5ea)* efectul T3( 2e LorientareM a


celulel(r stem s3re linia megacari(citar*:

* Cito$ine cu e)ect "e in<i4are a trom!ocitopoiezei*


- fact(rul 2e cre6tere 6i transf(rmare +TGF. - fact(rul 2e necr()* tum(ral* +T$F. - interfer(n +IF$.

- $r: tr(m4(cite circulante = -E0:000-400:000 mm! - 'urata 2e 1ia5* = R--0 )ile

# La su2iectul normal-

* *

B ! 9n circula5ia general* - ! 9n s3lin* = re)er1(r 2e tr(m4(cite

La ni1elul s3linei/ # trom2ocitele cu 'olum 6i func8ii trom2ocitare 5 sunt degradate de c tre macrofagele splenice # fi%iologic5 sunt distruse doar trom2ocitele +m2 tr&nite # patologic- +n ca% de splenomegalie- intensificarea distruc8iei plac/etare splenice != splenectomia ! mane'r terapeutic

Tr(m4(citele = fragmente cit(3lasmatice anucleate

* = B - E m0 * gr(simea = 0:E - - m0 * 1(lumul me2iu = E:R m


!

La #O # zon+ central+ granulomerul (cromomerul)5 cu granula8ii a%urofile

Drom2ocite dispuse i%olat sau grupate

La #E , ) %one -: Z(na 3eriferic* este alc tuit din-

* * * * *

glicocali- ! GP cu rol de receptori 4pentru A.P5 trom2in 5 serotonin 5 adrenalin 5 PG5 factori plasmatici ai coagul rii7 atmos)era periplachetar+ # deasupra glicocali,ului

! factori plasmatici ai coagul rii adsor2i8i pe suprafa8a mem2ranei plac/etare mem!rana celular+ .ona su!mem!ranoas+ sistemul "e mem!rane

B: Z(na cit(3lasmatic* / %ona contractil # con8ine proteine cu rol +n

men8inerea formei de disc a trom2ocitelor neacti'ate

* * *

modificarea formei trom2ocitelor acti'ate 4disc prelungiri75 +n secre8ia plac/etar 6i retrac8ia c/eagului 4actina5 mio%ina5 trom2ostenina7

form

sferic

cu

=TRUCTURA %ORFOFU$C#IO$AL& !: Z(na (rganitel(r ! %ona cu func8ia predominant secretorie Granulele dense Rolul unor componente-

* * * *

A2en(sine 2i3<(s3<ate +A'A. este important in recrutarea si acti'area trom2ocitelorin locul destinat ade%iunii trom2ocitare . =er(t(nina reduce sangerarea la ni'elul le%iunii 'asculare prin inducerea 'asoconstrictiei. I(nii 2e Calciu induc sc/im2area formei trom2ocitelor stimuland contractia sc/eletului acto#mio%inic si repre%inta un cofactor esential in cascada coagularii. Ionii de 3alciu repre%inta si un cofactor pentru 3<(s3<(li3asa C5 implicata in producerea de catre trom2ocite a t<r(m4(;aneuluiAB5 un inductor potent al agregarii trom2ucitare si al 'asoconstrictiei.

9osfolipidele mem2ranelor trom2ocitare se pot transforma su2 actiunea 3<(s3<(li3a)ei C: in acid arac/idonic care poate fi con'ertit su2 actiunea cicl((;igena)ei trom2ocitare in endopero,i%i iar acestia5 su2 actiunea tr(m4(;an sinteta)ei dau nastere trom2o,anului A".

* *

As3irina +aci2ul acetilsalicilic . in/i2a acti'area trom2ocitara acetiland ire'ersi2il cQcloo,Qgena%a si impiedicand formarea de catre trom2ocite a t/rom2o,anului A" . 3elulele endoteliale in/i2a acti'area trom2ocitelor si 'asoconstrictia con'ertind endopero,i%ii la prostaciclina5 un potent in/i2itort rom2ocitar si 'asodilatator prin actiunea en%imei 3r(stacIclin sinteta)ei. ProstacQclina celulelor endoteliale acti'ea%a a2enIlate cIcla)a crescan2 c(ncentratia intracelulara 2e cIclic a2en(sine m(n(3<(s3<ate +cA%A.5 care 'a scadea cantitatea de calciu intracelular in/i2and astfel acti'area trom2ocitara . Un alt medicament5 2i3iri2am(l0 un in/i2itor al fosfodiestera%ei 5in/i2a acti'area trom2ocitara prin cresterea concentratiei trom2ocitare a cA0P in/i2and degradarea cA0P su2 actiunea f(sf(2iestera)ei .

Granulele alfa Rolurile unor componente-

9actorul $ plc/etar 4P9$7 contri2uie la formarea c/eagului prin inacti'area /eparan sulfatului endogen la ni'elul celulei endoteliale

* *

P.G9eli2erat de trom2ocite la locul le%iunii 'asculare intensifica procsele reparatorii prin stimularea fi2ro2lastilor si a cresterii celulelor musculare netede. factorul de crestere si transformare DG9R si factorul de crestere endotelial 'ascular 4FEG97 induc reparatia peretelui 'ascular stimuland proliferarea celulelor endoteliale si a miofi2ro2lastelor.

FU$C#IILE TRO%?OCITULUI

R(luri/

* *

9n <em(sta)a 3rimar* - (3rirea ini5ial* a s8nger*rii 6i f(rmarea 2(3ului <em(static 3lac<etar' in <em(sta)a secun2ar* +c(agulare. - acti1itatea 3r(c(agulant*

!: 9n reglarea fi4rin(li)ei 4: 9n men5inerea integrit*5ii 3eretelui 1ascular -: R(l 9n <em(sta)a 3rimar* - (3rirea ini5ial* a s8nger*rii 6i f(rmarea 2(3ului <em(static 3lac<etar' aderare5 agregare 6i metamorfo% '&scoas A.ERARE DRO0>O3IDARA AGREGARE DRO0>O3IDARA

9unctiile trom2ocitare FU$C#IILE TRO%?OCITULUI B: R(l 9n <em(sta)a secun2ar* +c(agulare. - acti1itatea 3r(c(agulant* prin-

* * *

a2s(r45ia la ni1elul atm(sferei 3eri3lac<etare a fact(ril(r 3lasmatici acti1a5i im3lica5i 9n mecanismul intrinsec al c(agul*rii 4SII5 SI5 S5 FIII5 F7 rol de protec8ie 4+mpiedic inacti'area lor de c tre protea%ele plasmatice7 eli4erarea fact(ril(r tr(m4(citari c(n5inu5i 9n c(m3artimentul granular +n cadrul procesului de secre8ie plac/etar . Arin fact(rii tr(m4(citari0tr(m4(citele inter'in +n # sus8inerea mecanismul intrinsec al coagul rii 4e,.fosfolipide5 fi2rinogen trom2ocitar7 # retrac8ia c/eagului 4trom2ostenina7 # repararea le%iunii 'asculare 4e,. 9actori de cre6tere P.G97

!: R(l 9n reglarea fi4rin(li)ei # pe suprafa8a lor are loc interac8iunea dintre plasminogen 6i acti'atorii acestuia # +n cursul secre8iei plac/etare se eli2erea% PAI#1 4: R(l 9n men5inerea integrit*5ii 3eretelui 1ascular Drom2ocitul apro'i%ionea% endoteliul cu-

* *

meta2oli8i ai acidului ara/idonic factori de cre6tere 4e,. P.G97 care cresc 'ia2ilitatea celulelor endoteliale

-: %O'IFIC&RI CA$TITATI"E

* * * * * *

Tr(m4(cit(3enii# su4 -00:000 mm!:

!= tendin8 crescut de s&nger ri spontane5 mai ales /emoragii cutanate 4pete6ii5 ec/imo%e7 6i mucoase 4epista,is5 gingi'oragii7 /ipopla%ie(apla%ie medular - R,5 medicamente5 to,ice deficit de trom2opoietin distruc8ie accelerat Eplenomegalie

Tr(m4(cit()e - 3este 400:000 mm!

!= risc crescut de fenomene trom2otice - fiziologic- +n efortul fi%ic5 # patologic- dup inter'en8ii c/irurgicale ma:ore5 +n procese inflamatorii 6i neopla%ice5 +n splenectomie

Tr(m4()a

B: %O'IFIC&RI CALITATI"E +TRO%?OAATIILE. pot fi

* *
E,.

ereditare sau ctigate 42oli mieloproliferati'e cronice5 renale5 /epatice5 dup administrarea unor medicamente # aspirin 5 antiinflamatoare5 anti2iotice7.

* * * *

defecte de activare defecte de aderare # 2oala 'on Aille2rand defecte de agregare # trom2astenia Glan%mann defecte de secreie # a corpusculilor den6i sau a granula8ilor .