Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA TEHNIC

DIN CLUJ-NAPOCA Filiala Zalu Tehnologia Construciilor de Maini Specializare: TCM

Proiect Proiectarea produselor

Profesor ndrumtor: Prof Conf !r "ng Punescu !aniela Student: !uca !an # $ndrei $nul """ Semestrul " %&'(#%&')

Motorul de curent continuu

Motorul de curent continuu a fost inventat n 1873 de Znobe Gramme prin conectarea unui generator de curent continuu la un generator asemntor. Astfel a putut observa c ma!ina se rote!te reali"#nd conversia energiei electrice absorbite de la generator. Motorul de curent continuu are pe stator polii magnetici !i bobinele polare concentrate care creea" c#mpul magnetic de e$cita%ie. &e a$ul motorului este situat un colector ce sc'imb sensul curentului prin nf!urarea rotoric astfel nc#t c#mpul magnetic de e$cita%ie s e$ercite n permanen% o for% fa% de rotor.

(n func%ie de modul de conectare a nf!urrii de e$cita%ie motoarele de curent continuu pot fi clasificate n) motor cu e$cita%ie independent * unde nf!urarea statoric !i nf!urarea rotoric sunt conectate la dou surse separate de tensiune motor cu e$cita%ie paralel * unde nf!urarea statoric !i nf!urarea rotoric sunt legate n paralel la acea!i surs de tensiune motor cu e$cita%ie serie * unde nf!urarea statoric !i nf!urarea rotoric sunt legate n serie motor cu e$cita%ie mi$t * unde nf!urarea statoric este divi"at n dou nf!urri una conectat n paralel !i una conectat n serie.

(nf!urarea rotoric parcurs de curent va avea una sau mai multe perec'i de poli magnetici ec'ivalen%i. +otorul se deplasea" n c#mpul magnetic de e$cita%ie p#n c#nd polii rotorici se alinia" n dreptul polilor statorici opu!i. (n acela!i moment colectorul sc'imb sensul curen%ilor rotorici astfel nc#t polaritatea rotorului se inversea" !i rotorul va continua deplasarea p#n la urmtoarea aliniere a polilor magnetici. &entru ac%ionri electrice de puteri mici !i medii sau pentru ac%ionri ce nu necesit c#mp magnetic de e$cita%ie variabil n locul nf!urrilor statorice se folosesc magne%i permanen%i. ,ura%ia motorului este propor%ional cu tensiunea aplicat nf!urrii rotorice !i invers propor%ional cu c#mpul magnetic de e$cita%ie. ,ura%ia se reglea" prin varierea tensiunii aplicat motorului p#n la valoarea nominal a tensiunii iar tura%ii mai mari se ob%in prin slbirea c#mpului de e$cita%ie. Ambele metode vi"ea" o tensiune variabil ce poate fi ob%inut folosind un generator de curent continuu -grup .ard*/eonard0 prin nserierea unor re"istoare n circuit sau cu a1utorul electronicii de putere -redresoare comandate c'oppere0. Motor universal folosit la r#!ni%ele de cafea.

2uplul de"voltat de motor este direct propor%ional cu curentul electric prin rotor !i cu c#mpul magnetic de e$cita%ie. +eglarea tura%iei prin slbire de c#mp se face a!adar cu diminuare a cuplului de"voltat de motor. /a motoarele serie acela!i curent strbate nf!urarea de e$cita%ie !i nf!urarea rotoric. 3in aceast considera%ie se pot deduce dou caracteristici ale motoarelor serie) pentru ncrcri reduse ale motorului cuplul acestuia depinde de ptratul curentului electric absorbit4 motorul nu trebuie lsat s func%ione"e n gol pentru c n acest ca" valoarea intensit%ii curentului electric absorbit este foarte redus !i implicit c#mpul de e$cita%ie este redus ceea ce duce la ambalarea ma!inii p#n la

autodistrugere. Motoarele de curent continuu cu e$cita%ie serie se folosesc n trac%iunea electric urban !i feroviar -tramvaie locomotive0. 5c'imbarea sensului de rota%ie se face fie prin sc'imbarea polarit%ii tensiunii de alimentare fie prin sc'imbarea sensului c#mpului magnetic de e$cita%ie. /a motorul serie prin sc'imbarea polarit%ii tensiunii de alimentare se reali"ea" sc'imbarea sensului ambelor mrimi !i sensul de rota%ie rm#ne nesc'imbat. A!adar motorul serie poate fi folosit !i la tensiune alternativ unde polaritatea tensiunii se inversea" o dat n decursul unei perioade. 6n astfel de motor se nume!te motor universal !i se folose!te n aplica%ii casnice de puteri mici !i vite"e mari de rota%ie -aspirator mi$er0.

(n general sunt similare n constructie cu generatoarele de curent continuu. 7le pot de fapt sa fie descrise ca generatoare care 8functionea"a invers8. 2#nd curentul trece prin rotorul unui motor este generat un c#mp magnetic care generea"a o forta electromagnetica si ca re"ultat rotorul se roteste. Actiunea periilor colectoare si a placutelor colectoare este e$act aceiasi ca la generator. +otatia rotorului induce un volta1 n bobina1ul rotorului. Acest volta1 indus are sens opus volta1ului e$terior aplicat rotorului. (n timp ce motorul se roteste mai rapid volta1ul re"ultat este aproape egal cu cel indus. 2urentul este mic si vite"a motorului va ram#ne constanta at#t timp c#t asupra motorului nu actionea"a nici o sarcina sau motorul nu efectuea"a alt lucru mecanic dec#t cel efectuat pentru nv#rtirea rotorului. 2#nd asupra rotorului se aplica o sarcina volta1ul va fi redus si un curent mai mare va putea sa treaca prin rotor. Astfel motorul este capabil sa primeasca mai mult curent de la sursa care l alimentea"a si astfel sa efectue"e mai mult lucru mecanic. 3eoarece vite"a rotatiei controlea"a trecerea curentului prin rotor mecanisme speciale trebuie folosite pentru pornirea motoarelor cu curent continuu. 2#nd rotorul se afla n repaus el efectiv nu are nici o re"istenta si daca volta1ul normal este aplicat va trece un curent mare ceea ce ar putea avaria periile colectoare sau motorul. Mi1loacele obisnuite pentru prevenirea acestor accidente este folosirea n serie a unei re"istente la nceput mpreuna cu rotorul pentru a limita curentul p#na c#nd motorul ncepe sa de"volte un curent suficient. &e parcurs ce motorul prinde vite"a re"istenta este redusa treptat fie manual ori automat. Nevoile consumatorilor referitoare la motoare electrice
9umr 1 ; 3 = < > 7 8 ? 9evoile consumatorilor referitoare la motoare electrice +educerea vibra%iilor &re"int siguran% n func%ionare +e"isten% la tura%ii mari Greutate redus /ungimea motorului Atenuarea "gomotului 2onfer satisfac%ie utili"atorului 7ste acceptabil la pre% &re"int o durabilitate bun :mportan%a atribuit ; < = 3 1 < < = ;

List de uniti metrice


9r. metric 1 ; 3 = < > 7 9r. nevoie 17 ; 3 1A =8 < 7 8? Metrica Atenuarea vibra%iilor 2lasa de siguran% &uterea Masa total /ungimea total &rotec%ie antifonic 2ost unitar de produc%ie :mportan% ; < = 3 1 < < 6nit%i m@s; * B. Bg mm db C

Matricea nevoi-metricele produselor 1 ; 3 = < > 7 8


7ste acceptabil la pret

+educerea vibratiilor

+e"ista la turatii mari

/ungimea motorului

Atenuarea "gomotului

2onfera satisfactie utili"atorului

Greutate redusa

1 ; 3 = < > 7

Atenuarea vibratiilor 2lasa de siguranta &utere Masa totala /ungimea totala &rotectie antifonica 2ost unitar de productie

D D D D D

functionare&re"inta siguranta in

D D D D

&re"inta o durabilitate buna

? D

Analiza produselor competitoare pe baz de metrici


9r. 1 ; 3 = < > 7 9evoia rela%ional 17 ; 3 1A =8 < 7 8? Metrica Atenuarea vibra%iilor 2lasa de siguran% &uterea Masa total /ungimea total &rotec%ie antifonic 2ost unitar de produc%ie :M& ; < = 3 1 < < 6M m@s; * B. Bg mm db C 5.2. 3737MA9 5.+./. 8 83 :: A << ;A ;8A ?; ?< 5.2. M6/,:2EM 5.+./. 8< :: A ?< =7 ;71 ?7 1A<

Specificaiile int ale motorului


9r. 1 ; 3 = 9evoia rela%ional 17 ; 3 1A =8 Metrica Atenuarea vibra%iilor 2lasa de siguran% &uterea Masa total :M& ; < = 3 6M m@s; * B. Bg Faloarea marginal 7 <A*? 3A :*:: A =<*A >< G;< Faloarea ideal 8 AA*8 <A :: A ><*1 G<A

< > 7

< 7 8?

/ungimea total &rotec%ie antifonic 2ost unitar de produc%ie

1 < <

mm db C

;AA*3AA 7<*1AA G?A

;7A 8A*?< G7<

Specificaiile finale
9r. 1 ; 3 = < > 7 Metrica Atenuarea vibra%iilor 2lasa de siguran% &uterea Masa total /ungimea total &rotec%ie antifonic 2ost unitar de produc%ie 6M m@s; * B. Bg mm db C Faloarea 8 ;3 :: A ?< =A ;>8 8? 8<

Modelul cutiei negre