Sunteți pe pagina 1din 4

TERMENI SI CONDITII PENTRU UTILIZAREA SERVICIULUI SMARTTEL

1.Prevederi Generale 1.1.Serviciul SmartTel permite clientilor bancii (persoane fizice si juridice) accesarea informatiilor bancare prin intermediul telefonului mobil. Conditia esentiala pentru ca un client al bancii sa se poata abona la acest serviciu este ca acesta sa detina un telefon mobil activ in oricare din retelele de telefonie mobila din Romania: Vodafone, Orange si Cosmote. Se pot abona si utilizatorii serviciilor de telefonie pre-platite. 1.2 Serviciul SmartTel poate fi activat doar pentru numarul de telefon declarat de Client la momentul inrolarii/actualizarii datelor cu caracter personal, care este inregistrat in evidentele bancii; acest numar va fi afisat automat in aplicatia Raiffeisen Online la momentul la care Clientul doreste activarea serviciului SmartTel. In cazul in care numarul de telefon afisat nu mai este actual, Clientul trebuie sa-si actualizeze datele in orice agentie a Bancii si sa dceclare un numar de telefon actualizat 1.3 Clientul isi poate activa Serviciul SmartTel in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online, prin selectarea acestei optiuni si setarea unei parole de identificare; prin activarea acestui serviciu Clientul accepta Termenii si conditiile de utilizare a serviciului, postate in cadrul aplicatiei. 1.4 Optiunea de activarea a Serviciului SmartTel nu este disponibila clientilor care au deja activ acest serviciu, contractat in agentiile Bancii. 1.5 In conformitate cu dispozitiile legale, Clientul are la dispozitie un termen de 15 zile pentru a analiza prezentele informatii prealabile puse la dispozitie de catre Banca si de a decide daca accepta activarea Serviciului Raiffeisen SmartTel. Bifarea in cadrul aplicatiei a acordului Clientului cu privire la Termenii si conditiile de oferire a Serviciului Raiffeisen SmartTel prezentate de Banca reprezinta acceptul expres al Clientului cu privire la faptul ca a citit, a inteles si este de acord cu aceste prevederi. 2.Informatii ce pot fi obtinute prin serviciul SmartTel a) Informatii financiar-bancare personale,diferite in functie de tipul contului(curent, economii, de depozit sau de credit): Pentru conturile curente si de economii: aliasul contului, soldul si rulajul creditor al contului la data ultimei actualizari (data efectuarii ultimei tranzactii in cont), dobanda creditoare lunara sau dobanda creditoare lunara acumulata pana la data actualizarii; Pentru conturile de depozit: aliasul contului, soldul contului, suma pentru ultima dobanda creditoare platita de catre Banca, data acordarii urmatoarei dobanzi, suma pentru urmatoarea dobanda creditoare ce se va plati (in conditiile in care dobanda nu sufera modificari pe parcurs) si data scadentei depozitului; Pentru conturile de credit: aliasul, soldul contului, data de plata a urmatoarei dobanzi debitoare, urmatoarea suma de plata (rata+dobanda). Pentru cardurile de credit: Emitere card de credit, reinnoire card de credit, scadenta raport de activitate card de credit Alerte pachet tranzactional card de credit: alerta emitere raport de activitate, alerta tranzactionare peste o anumita valoare, alerta informare disponibil la atingerea unui grad de utilizare de 90% (Activarea acestui pachet se face exclusiv in cadrul serviciului Raiffeisen Online si presupune un cost suplimentar) In cazul in care se doreste dezactivarea acestui pachet, aceasta va fi posibila doar pentru alerta de tranzactionare peste o anumita valoare; pentru alerta de emitere raport de activitate card de credit si alerta informare disponibil la atingerea unui grad de utilizare de 90%, clientul trebuie sa solicite dezactivarea doar prin Call Center sau intr-o unitate Raiffeisen Bank. b) informatii private referitoare la lista ultimelor n tranzactii (maxim5) dintr-un anumit cont: Toate tranzactiile; Tranzactiile de debit; Tranzactiile de credit; c)Informatii publice: cursul de schimb valutar al Bancii si cursurile BNR din data curenta sau orice data anterioara pentru urmatoarele: USD, EUR, GBP, CHF si HUF. Data anterioara nu poate fi mai veche de un an de la data solicitarii informatiei. 3.Tip de transmitere a informatiilor La cerere, prin apel la numarul 1881 ( in cazul abonatilor Orange si Vodafone) sau la numarul 1681 ( in cazul abonatilor Cosmote) sau prin comanda SMS transmis la 1881( in cazul abonatilor Orange si Vodafone) sau la numarul 1681 ( in cazul abonatilor Cosmote)

Periodic (cu periodicitate zilnica, saptamanala sau lunara)-conform periodicitatii stabilite de Client prin completarea acestei informatii in cadrul aplicatiei, dupa cum urmeaza: -pentru periodicitate lunara (L) se indica ziua din luna (orice valoare intre 1-31) si ora (orice valoare intre 1-24). Mesajele a caror periodicitate este stabilita in data de 31 ale lunii se vor transmite numai in lunile cu 31 de zile. -pentru periodicitate saptamanala (S) se indica ziua din saptamana (orice valoare intre 1-7) si ora (orice valoare intre 1-24) -pentru periodicitate zilnica (Z) exista 3 alternative; numai in zilele lucratoare de Luni pana Vineri, numai in zilele nelucratoare sai in fiecare zi. De asemenea, se indica ora (orice valoare intre 1-24). Sub forma de alarme la actualizarea diverselor atribute ale contului(modificarea soldului cu o suma prestabilita, astfel cum aceasta este stabilita de Client prin completarea in cadrul aplicatiei , modificarea ratelor de dobanda practicate de banca pentru conturile de depozit sau de credit, avertizare rate credit cu o zi inainte de data platii). 4. Tarife 4.1. Abonamentul lunar se plateste incepand cu luna calendaristica in care se incheie contractul. Contravaloarea pachetului tranzactional pentru card de credit se incaseaza in data de 7 a urmatoarei luni, acesta avand un pret fix, indiferent de numarul de mesaje primite. 4.2. Variantele de tarifare sunt urmatoarele: Varianta tarifare Valoare Abonament Valoare SMS receptionat(*) SmartTel cu abonament lunar 0.26 EUR 0.15 EUR SmartTel fara abonament lunar 0 EUR 0.20 EUR Pachet Tranzactional Card de Credit 5 LEI 0 LEI *Valoare SMS receptionat pentru informatii sold/Mini extras cont/ Interogare curs valutar/ avertizare rata/alerte legate de sold 4.3. Costurile datorate de Client aferente utilizarii Serviciului SmartTel se achita in lei la cursul de schimb RON/EUR al BNR valabil la data scadentei. Costurile sunt scadente lunar, in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, cu exceptia pachetului transactional pentru cardul de credit , a carui scadenta este definita la art 4.4. din prezentul contract. 4.4. Prin activarea Serviciului SmartTel si acceptarea prezentelor Termeni si conditii, Clientul autorizeaza Banca sa debiteze lunar, la scadenta, conturile sale in lei, cu sumele datorate pentru serviciul SmartTel. In cazul in care clientul detine doar card de credit, contravaloarea abonamentului va fi platita Bancii prin retinerea din contul cardului de credit in ultima zi bancara a lunii in curs. Contravaloarea pachetului tranzactional pentru card de credit va fi platita prin retinerea sumei din contul cardului de credit in data de 7 a urmatoarei luni. La activarea serviciului se ataseaza automat tipul de abonament normal (SmartTel fara abonament lunar). In cadrul aplicatiei se poate opta la modificarea tipului de abonament (SmartTel cu abonament lunar) In momentul in care se doreste inactivarea serviciului SmartTel din cadrul aplicatiei Raiffeisen Online, daca in luna respectiva, pana la reziliere, s-a primit cel putin un SMS, la finalul lunii se va percepe contravaloarea SMS-urilor primite in luna respective, pana la data inactivarii/rezilierii din cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. In cazul in care in conturile curente in lei nu sunt fonduri suficiente pentru acoperirea integrala a sumelor datorate de Client pentru acest serviciu, acestea se vor incasa automat din conturile curente deschise in EUR sau orice alt tip de valuta. In cazul in care sumele datorate pentru serviciul SmartTel se vor plati prin incasarea din conturile in valuta ale Clientului, acesta mandateaza Banca in vederea efectuarii schimbului valutar, din valuta respective in lei, prin utilizarea cursului comunicat de BNR pentru data platii. Daca, in nici unul din conturile curente nu exista disponibilitati suficiente pentru plata integrala a tarifelor, contravaloarea Abonamentului se va retine din contul in lei, depasindu-se astfel limita soldului creditor al contului si generandu-se o iesire in descoperit de cont; Clientul se oblige sa restituie Bancii in cel mai scurt timp suma cu care s-a iesit in descoperit de cont, acceptand ca datoreaza pentru aceasta o dobanda, ce se acumuleaza zilnic pana la achitarea integrala a datoriei fata de Banca, calculata prin aplicarea unei rate a Dobanzii de Overdraft Neautorizat egala cu 35% pe an pentru conturile in RON si cu 18% pe an pentru conturile in alte valute. 5. Conditii de utilizare a serviciului SmartTel 5.1. Serviciul SmartTel presupune obtinerea de informatii prin apelarea numarului 1881 sau 1681, dupa caz, sau prin alarme presetate. Prin apel la 1881 sau 1681, dupa caz, se obtin informatii referitoare la toate conturile selectate de un

client pentru serviciul SmartTel, fara a se putea face o selectie de conturi. 5.2. Pentru a se putea activa serviciul SmartTel, Clientul este obligat sa detina cel putin un cont curent in RON sau EUR active. 5.3. Nu se poate utilize serviciul SmartTel daca: Telefonul mobil nu are active serviciul de prezentare a identitatii apelantului (restrictie valabila numai pentru solicitare de informatii prin apel la 1681); Telefonul nu se afla in zona de acoperire; Apelarea se face de la un alt telefon decat cel indicat in cadrul aplicatiei. 5.4. Campurile din mesajele receptionate de Client au urmatoarele semnificatii: -RAIFFEISEN BANK ZZ.LL.AA HH.MM: Raiffeisen Bank SA, ziua, luna, anul, ora si minutul ultimei actualizaria contului; -C: simbolul/aliasul contului (pentru toate tipurile de conturi); -S: soldul contului (pentru toate tipurile de conturi); -R: rulajul creditor (in cazul conturilor curente); -+: dobanda creditoare lunara acumulata pana la data actualizarii (in aczul conturilor curente); --: dobanda debitoare lunara acumulata pana la data actualizarii (in cazul conturilor curente); -D: suma pentru ultima dobanda platita (in cazul conturilor de deposit); -U: data urmatoarei plati de dobanda (in cazul conturilor de deposit si de credit); -P: suma pentru urmatoarea dobanda ce se va plati (pentru conturile de depozit) sau urmatoarea suma de plata-rata plus dobanda (pentru conturile de credit); -E: data scadentei depozitului (pentru conturile de depozit). 5.5. Serviciul va fi disponibil pentru Client in maxim 10 minute dupa ce clientul a finalizat activarea acestuia in Raiffeisen Online. 5.6 .Acest serviciu ofera Clientului posibilitatea de a fi informat in orice moment, 24 de ore din 24, 7 zile pe saptamana, asupra situatiei conturilor pentru care s-a incheiat prezentul contract sau asupra altor informatii financiar-bancare. Fiecare mesaj de tip SMS va contine informatii pentru maxim doua conturi (grupate cate doua, conform listei de conturi definite in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online). In cazul in care sumele sunt mari si ocupa mult spatiu, mesajul va contine informatii referitoare la un singur cont. 5.7. Soldurile conturilor se actualizeaza dupa orice tranzactie efectuata in cont. Tranzactiile efectuate prin intermediul cardului in afara orelor de program al bancii si in zilele nelucratoare, vor influenta soldul contului vizualizat prin serviciul SmartTel in urmatoarea zi lucratoare. Lista ultimelor 5 tranzactii nu este disponibila in afara orelor de program al bancii si in zilele nelucratoare. 5.8. Banca nu percepe tarife pentru serviciul de furnizare a informatiilor privind cursul valutar anuntat de BNR pentru cele 5 valute. Tariful stabilit de Banca pentru emsajele SMS ce contin informatiile de curs valutar este perceput pentru cursurile de schimb practicate de Banca la propria casa de schimb valutar. 5.9. Modificarile prezentelor clauze( inclusiv a valorii tarifelor prevazute in prezentul document) se efectueaza pe baza acordului comun de vointa al partilor. Banca are obligatia de a notifica Clientul cu privire la modificarea clauzelor contractuale cu cel putin 2 luni inainte de data propusa pentru aplicarea acesteia. Clientul are obligatia de a comunica optiunea de acceptare sau neacceptare a noilor conditii in termenul de doua luni mentionat anterior. In cazul in care pana la data propusa pentru aplicare Clientul nu notifica bancii in scris la oricare dintre unitatile teritoriale ale Bancii, neacceptarea modificarilor, Partile convin ca tacerea Clientului valoreaza acceptare tacita a modificarile respective. In cazul in care Clientul notifica banca, cu respectarea conditiilor din prezentul articol, ca nu accepta modificarile propuse de Banca, inainte de data propusa pentru aplicarea modificarilor, Clientul are dreptul de a denunta unilateral contractul, imediat si gratuit. 5.10. Banca isi rezerva dreptul de a bloca accesul la acest serviciu in cazul in care Clientul nu-si respecta obligatiile contractuale si/sau in cazul folosirii necorespunzatoare a serviciului. 5.11.Costul mesajelor SMS generate de Client este cel practicat de operatorii de telefonie mobile asi se retine direct de operator prin facturarea lunara sau prin debitarea din creditul cartelei telefonice (in cazul cartelelor pre-platite). 5.12 .Banca asigura confidentialitatea informatiilor care fac obiectul tranzmiterii prin serviciul SmartTel . Banca va transmite inormatiile solicitate de Client doar la numarul de telefon declarat la Banca, numar care este afisat in ecranul de setare alerte din cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. In cazul in care se doreste modificarea acestuia se vor urma pasii descrisi in cadrul ecranului de activare alerte din cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. 5.13. In cazul pierderii/furtului telefonului, Banca va bloca apelurile catre numarul respective in maximum 24 ore de la data anuntarii, in baza cererii scrise a Clientului. Pana la data anuntarii acestui eveniment, Banca va continua sa furnizeze

informatiile solicitate conform contractului, fara a putea fi facuta raspunzatoare pentru eventuale daune suferite de Client. 5.14.In cazul in care Clientul are telefonul inchis, mesajele SMS netransmise se pot stoca in vederea transmiterii lor ulterioare, dar nu mai mult de 3 zile calculate in ziua solicitarii. 5.15. Exista perioade in care traficul de mesaje la operatorii de telefonie mobile este foarte intens, caz in care apelurile la cerere snt inregistrate, dar nu pot fi onorate in timpul standard. In aceste situatii, clientii sunt atentionati sa nu repete apelurile, adeoarece aceasta poate atrage dupa sine primirea unui numar de mesaje egal cu nuraul de apeluri si taxarea corspunzatoare a acestora. 5.16. Banca nu-si asuma nici o raspundere pentru erorile de transmitere care pot aparea, afara de cazul in care acestea se datoreaza exclusiv Bancii. 5.17. In situatia in care una din parti nu-si executa obligatiile contractuale, cealalta parte poate dispune rezilierea prezentului contract. Rezilierea opereaza de plin drept, fara somatie, fara punere in intarziere si fara a mai fi necesara interventia instantei judecatoresti. 5.18. Clientul are obligatia sa informeze Banca de orice modificare a datelor cuprinse in prezentul contract, Banca neasumandu-si riscurile care pot aparea ca urmare a nerespectarii acestei obligatii. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare/corespondenta/cerere sau comunicare rezultata din sau in legatura cu prezentul Contract, adresata de o parte celeilalte parti, se va efectua in conformitate cu prevederile Conditiilor Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare si/sau prin SMS- mesaj text la numarul de telefon indicat in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. 5.19. Pentru obtinerea de informatii suplimentare sau rezolvarea unor probleme aparute in exploatarea serviciului, Clientul poate apela la unitatea bancara cu care s-a incheiat prezentul contract. 5.20. Prezentul Contract este guvernat de legea romana. Orice diferend aparut ntre Banca si Client n legatura cu ncheierea si executarea prezentului Contract va fi solutionata pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, de catre instantele judecatoresti competente, conform legislatiei romane n vigoare si Conditiilor Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare, avnd n vedere adeziunea neconditionata a Clientului la prevederile acestor Conditii. In vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor diferende, Clientul poate sesiza in conditiile legii Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si/sau Banca Nationala a Romaniei, in vederea aplicarii procedurilor extrajudiciare de solutionare a disputelor. 5.21 Dispozitiile prezentului Contract se completeaza corespunzator cu prevederile Conditiilor Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare. In caz de divergenta vor prevala prevederile prezentului Contract. 5.22. In situatia in care o clauza din prezentul Contract va deveni nula sau inaplicabila, celelalte clauze sau partile neafectate ale respectivei clauze isi vor pastra valabilitatea si vor continua sa-si produca efectele. 5.23. Intarzierea sau neindeplinirea de catre Banca a oricarui drept contractual, nu va impiedica Banca sa isi exercite acest drept si nu va fi considerata ca reprezentand un acord cu privire la neindeplinirea la timp a obligatiilor contractuale de catre Client.