Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea creditoare

Nr de inregistrare .. din Catre

Cod de inregistrare fiscala Nr de inregistrare la Registrul comertului .. Sediul (localitate, strada, nr) Judetul Cont Banca .

EXTRAS DE CONT Conform dispozitiilor in vigoare, va instiintam ca in evidentele noastre contabile la data de unitatea dumneavoastra figureaza cu urmatoarele debite! ____________ RON, astfel! "ocument (felul, nr, data) #$plicatii Suma

TOTAL %n termen de & zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest e$tras confirmat pentru suma acceptata, iar in cazul constatarii de diferente sa ne ane$ati nota e$plicativa cuprinzand obiectiile dumneavoastra. 'rezentul e$tras de cont tine loc de conciliere conform procedurii arbitrale. Conducatorul unitatii . Conducatorul compartimentului (inanciar contabil ..

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *nitatea debitoare . Nr de inregistrare .. din .. Catre ..

Confirmam prezentul e$tras de cont pentru suma de . +ei pentru ac,itarea careia ! a) am depus la banca ordinul de plata nr b) am depus la -ficiul 'ostal nr .. mandatul postal nr din c) urmeaza sa efecuam plata in termen de -biectiile noastre privind sumele din prezentul e$tras de cont sunt cuprinse in nota e$plicativa ane$ata Conducatorul unitatii . Conducatorul compartimentului (inaciar contabil .