Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Se considera schema de reactii:


C4H10CH4+A
A + HCl B
A + Cl2 C
a) scrie ecuatiile reactiilor chimice din schema.Identifica si denumeste substantele necunoscute:A, B, D
A (propena)
CH3 CH2 CH2 CH3CH4+ CH2 = CH CH3
B (2-cloro propan sau clorura de izobutil)
CH2 = CH CH3 + HCl CH3 CHCl CH3
C (1,2 dicloro propan)
CH2 = CH CH3 + Cl2 CH2Cl CHCl CH3

b) calculeaza masa de compus C obtinut, stiind ca s-au supus cracarii 67,2 dm3 de C4H10 si ca doar 30% din
alchena A (obtinuta cantitativ in procesul de cracare) participa la reactia cu clorul
Se determina numarul de moli de propena formata
22,4 dm3..........................................1 mol
CH3 CH2 CH2 CH3CH4+ CH2 = CH CH3
67,2 dm3............................................x
x= 3 moli
Se determina numarul de moli de propena transformata
100 moli propena........................30 moli propena reactioneaza
3 moli propena................................x
x=0,9 moli propena se clorureaza
Se determina masa de 1,2 dicloro propan
1 mol CH2Cl CHCl CH3 = 113 g
1 mol.....................................113 g
CH2 = CH CH3 + Cl2 CH2Cl CHCl CH3
0,9 moli...................................x
x=101,7 g 1,2 dicloro propan