evaluarea

performanta . Criteriile

performanta

modifid3rile

privind

invatatoare",

stabilite

metodologii,

catedra/cornlsle metodlca),

conslliul admlnistratle.

invatamantul

~

u.. ~

e 2 e2 e

11_ ..., .• _ .., a_

c:cc:c:c

-- . CIJ .• - ·w .. ·-

:E c..:E: c..:E

U1 M N
"----~---"
OJ
"0
OJ
..j...I
ro
..j...I
"E
Q) +-l .....
:p, c J2
ro <It.! c
~ E 0
"0 )ft.! U
ft.! Q) )1U
>
c
<- OJ
Q) .....
..... "0 ro
0 :::l
8r:; ~ ro
)ft.! >
ft.! ..j...I Q)
-u -2
tC :::l
OJ
C :::l
OJ OJ ..... ..
.0 0 )ft.!
> u
"- -c :p, :0
OJ )ro ro
-- ro ..j...I E
tf __ "S;: W --
~2 :0 ..j...I --
u ~ V) .....
V) -- ro -- )ft.!
:0.:0 ro V) :::l
ft.! ro ft.! gro ft.!
..... V)..j...I >
0 V) W -- W
ft.!w ro ..... > ..... W
W ft.! ..... ~c (3 .....
..... W 0
OJB ro ..... -c ..j.......ll <- .. ~- 0
..... ft.! ..... <Ii ro -!!! • ft.!C W
ft.!-o :::l ..... :::l :::l O1--:::l..j...l
:::l C 01 rn ro "0 w+-'>Ero
76 ft.! -(j) :::l W ..... ft.! ..j...I
> V)o-
> ..j...I « ro w u C __ U :::l
V) 0<'"""1 01 N
W > 0. I ~ ~
"ii), , w t--------j-~ .. +---.------~ ..... -.c-----.---, .. ~-----.-i--.+- . __ . __ ... . ~.~ _+____l

corectlve

consednte.

la nivelul salarizarii~j al relatiilor de act administrativ

proprlea unitatii standardelesi standardelede 1534/2008.

sus, stabtlite la nivelul

de remediere profesionala

slabe identificate.

cadrelor didactice din invatamantul

altor purtatori

dinconnmitate,

rezultatele vldeosau

- documente de proiectare a activitatii proiectele unitatilor deinvatare),documente privind $i ale ectlvltatllorextrascolare, portofolii,auxiliare

UO\_I.I~ de lucru (individual sau colectiv)

- documente documente rnetodrce

adevermte ~i certificate, procese verbale verbale ~i alte documente alecomisiilor

autoevaluare I interna !;ii de evaluate