Sunteți pe pagina 1din 2

Seminar 3 Piata de Monopol

1. Introducere

Un agent economic dobandeste pozitie de monopol pe piata unui bun omogen atunci cand devine unic
vanzator in confruntare cu un numar mare de cumparatori si nu exista substituenti pentru produsul respectiv.

Spre deosebire de piata cu concurenta perfecta unde pretul se forma liber, sub influenta cererii si a ofertei,
monopolistul stabileste pretul de vanzare pe piata. In consecinta, pe piata de monopol se manifesta doar
functia de cerere iar monopolistul va stabili un nivel al pretului care sa conduca la maximizarea profitului
sau. Monopolistul nu poate fixa simultan pretul de vanzare si cantitatea vanduta, aceasta din urma fiind decisa
de cumparator.

2. Maximizarea profitului pe piata de monopol

Deoarece dispunem doar de functia de cerere: Q = f(p) vom scoate pretul (p) din expresia sa in functie de
cantitate (Q): p = f
-1
(Q) = p(Q). Spre deosebire de piata cu concurenta perfecta, pretul nu mai este o solutie
numerica ci o variabila decisa de monopolist.

Notand cifra de afaceri (incasarea totala) cu RT si costul total cu CT, vom proceda la maximizarea functiei de
profit a monopolistului:

( ) ( ) ( ) Q CT Q Q p CT RT Q = = H
( ) 0 ' = H H Max ( ) ( ) ( ) 0 ' ' ' ' ' = = = = H Cmg Rmg Q CT Q Q p CT RT Cmg Rmg =

In consecinta, notand incasarea (venitul) marginala cu Rmg si costul marginal cu Cmg, relatia de
maximizare a profitului pe piata de monopol este Rmg = Cmg.

3. Reguli alternative de gestiune folosite de monopol

a) Maximizarea cifrei de afaceri (a incasarii totale)
Relatie de calcul: ( ) 0 ' = RT RT Max => Rmg = 0
Caracteristici:
- urmareste evitarea aparitiei concurentilor;
- monopolistul va castiga prin cantitatea mare de produse vandute, nu prin profitul pe produs.

b) Gestiunea la echilibru (corespunde pragului de rentabilitate)
Relatie de calcul: P (RM) = CTM => = 0
Caracteristici:
- strategia vizeaza evitarea crearii stocurilor;
- se poate aplica si in situatia monopolurilor de stat.

c) Stabilirea pretului la nivel marginal (la nivelul costului marginal)
Relatie de calcul: P = Cmg
Caracteristici:
- este regula de maximizare a profitului pe piata cu concurenta perfecta;
- se poate aplica in cazul monopolurilor de stat;
- are ca rezultat economisirea resurselor.

4. Strategia discriminarii in stabilirea pretului de catre monopol

Exista trei tipuri de discriminare:
a) Discriminarea de gradul intai (perfecta) presupune ca monopolistul cunoaste curba cererii fiecarui
consumator si va incerca sa determine fiecare consumator sa plateasca pretul maxim in conditiile atragerii
majoritatii consumatorilor.
b) Discriminarea de gradul doi apare atunci cand monopolistul fixeaza preturi diferite pentru cantitati diferite.
c) Discriminarea de gradul trei apare atunci cand monopolistul isi vinde productia la preturi diferite pe piete
diferite. Caracteristici:
- se poate aplica numai pe piete care nu comunica intre ele;
- elasticitatea cererii trebuie sa fie diferita de la o piata la alta;
- profitul va fi cu atat mai mare cu cat se pot distinge mai multe piete care sa fie discriminate.
Relatia de maximizare a profitului in cazul discriminarii de gradul 3:

Cmg Rmg Rmg = =
2 1
sau Cmg
e
p
e
p =
|
|
.
|

\
|
+ =
|
|
.
|

\
|
+
2
2
1
1
1
1
1
1
unde e
i
reprezinta elasticitatea cererii pe piata i.

5. Monopolul cu mai multe unitati de productie (fabrici, uzine, ateliere etc.)

Monopolistul isi vinde produsele pe o singura piata dar le produce in mai multe fabrici. Pentru a determina ce
cantitate va produce in total si cum o va repartiza pe fabrici se aplica relatia:
2 1
Cmg Cmg Rmg = = .

6. Surplusul consumatorului (SC), surplusul producatorului (SP) si surplusul social (SS)


SS = SP + SC
SP =
SC (vezi grafic) reprezinta aria
unui triunghi:

( )
2
max Qe Pe P
SC

=

unde Pmax reprezinta pretul
pentru care cantitatea ceruta
este 0.
Nota. Indicele lui Lerner masoara puterea de monopol a unei firme si se calculeaza dupa urmatoarea formula:

e
L
1
= , unde e reprezinta elasticitatea cererii fata de pret pe piata.

Aplicatia 1. O intreprindere aflata in situatie de monopol are urmatoarea functie a costului total:
Q Q Q CT 3
3
1
2 3
+ = . Functia cererii pe piata este p Q
3
1
5 = .
a) Determinati pretul de vanzare, cantitatea vanduta si profitul obtinut in ipoteza ca monopolistul urmareste
maximizarea profitului;
b) Aceleasi cerinte in ipoteza ca monopolistul urmareste maximizarea cifrei de afaceri;
c) Aceleasi cerinte in ipoteza ca monopolistul utilizeaza strategia stabilirii pretului la nivel marginal;
d) Determinati pretul de vanzare si cantitatea vanduta daca monopolistul utilizeaza gestiunea la echilibru.

Aplicatia 2. O intreprindere aflata in situatie de monopol vinde productia sa pe doua piete. Functiile cererii pe
cele doua piete sunt:
1 1
7 p Q =
2 2
2 18 p Q =
Functia costului total al firmei este CT = Q
2
.
a) Determinati preturile de vanzare, cantitatile vandute pe cele doua piete si profitul obtinut;
b) Determinati surplusul consumatorului pe fiecare dintre cele doua piete si surplusul social.

Aplicatii suplimentare: Pb. 5 (pg. 54), Pb. 12 (pg. 57).
Pre
Pmax

O
Qe
Cantitate
Oferta
Cererea

Pe

Surplusul
Consumatoruluiii
Surplusul
Productorului